It!

archanesl ;
(r;,i~ r.~[. mda

l'Illll.I;lI:T:

Ttit'kJe. I~ilft }Iarlo:,: ilrrlll
. I

nuyu nuunn

mil}' Sell

d;!llrd m.:lh!n1&4l ..

I!'IItl

1~

TiI:~tr~li I~a'QItI~W CU[J1hiJIt'b'~ : P.n"9fa II; uuisu ;~. 2([,

ayl

Nh~JI1 IttSI 11er yerde
5 Ktll1tU

~~.I_I._ '"~r. _ u~.

. ~r. 'j._27~1P ~:_ j'5(I! K.... t -t:)1) Kr.
.~ ~~-

R

Vatandq!
Yt:~Ui :I!JlD ot'.kr.J1:'1:i. 1:'1 • '.!,iIILI. l~9:i'lI:U'(I t1J::;U:iI'J ithL meut'll.I.I:!~ OlilC JI ~1:.-1'u'i.TI ...t"s:'IT1mi~i:rlJ1j d~ ~iSl:J. ~2:l11 ll~n'L !ii)i-;. ~II!" ~I:-I ~bl I. rnnmtd(:1l :::,,,:fI1.t. :;Jil,2lo.J~!l1.e ~JI:;.;!oLC olIl.LLlit"l ILl: I~"=' I:Ith>
1D:::IJle::i:l tTl

=-

Coc.IIJ!ldarl nil .. Z.:I opmeyln Iz: vo Sptilrmevl. n l;d 4)pmCik blr
COk hilEitilllld~Bo m3ca~ Ku,,1"1;
Klathlk
!

i ;;.I:a,IID -re!UI~t er ~;.1n ~Lmw.:.: -:ljl 1;'11 r.i:d.hl:JutI [.(oU. t w.t (:~ 't.bu e tIc IL.n:. 1)11:1 I. ~lll.OI

I' ...
III"II~I

Vapur n bugiin de .sur'at te.eriibeleri ya.pl a-, caki1r, Va run si:r~ati 11mile kac!ar ~kDn i

I

·1...

H I .... 11 1::k:-ll

oinrua.

1I11.Jl;:.e III eT'~' 'J.I:d.c I: n.:.1il..[U C iD.7JU d.t: re£ 1;;':"1$ "hI, .zi:Vltdf:li€JI TI'">I'1:I" lM.ltil' I kfln 1'0' IdrultJ..r L .b..u!TbL !.i.Dl1DUM-n IIVDr.:lmtle.:R.d1l:1~ .51:1"1(:1 ~~t .... r:dl1m~IDIIttl olJUI.l.di.Qw .ktiJmJ.:;l .. ~ b ar b tn •~(I~ l Jo[... .IJm. :m1I. olrii nt.;. b.a. iIIll!lilo;ll I: 'J I1:Inl4v1I. 0:'I:=.. t.rilrl"~1L :7'-!i.ulAI~:;:Llril~lir_ lI'UlLt, blJ ;:;:I~~1l.I:i; .tIl:II,i b1r ~'~k,L gItJil flR.tltL.""1, d:e:r~~~ yUI.a..!jr.::iJJIZiJI;lIJ.t'.

hayti, ~ I::to1J.1e:lr~ k:-u~_ 1'1 ·.:](ul n' ~1I.d~ 1:11,' bri!l:.l.i:l.rL ~...., II_. I..... "311II ...I~tll'. BI1J1 i1.o.C dll!.lJ'ldJ.r .tJ.. ~ ~ lIJc.J.rnn. 1I:-1Io::.I.IJI11:=..1dto:QbLTLer. 'bnuyld :m.r1lJ1~1!D fJJ:-t 'I ,!-u... I~I' h,:l.... 'i'~1"I1 ':'l"IkYI mN'i::!I1J'lyflllnln ~'~IdD~dl!. 8 T cnk: ml!D"l~l:;::tlalk. E[l1N d_"....... .., ["J i:iJll.;.J IJtl11H rl I ~lc~j) tldlJ'
~'~",urtl
_no!ltL
h

Vel"e m va F

DalUI.

.Gr.1 po •

n ..

giyl Pili kt~deblf.il".

I

~ ..:._' ...:........;~~"""":......... .....;;... ...... -.. ...... _

Cenazem ml sah

asi-

M@p,uimde· lngiltere

~
!Iull:i:oj

~ L:1..

11LlJJ:ada
l'iSll::

b:.o II~

wo""UJJ'1Jl1.li!O!l

tSImril

r! I
~k_eD

I~ III

:6 -'D!~~.;U t.lI h HJk
Dw:::nlAD ~ 2'11 ~Ul]

i5~' .t:mJnn

f~ NIl,t !nt:l 1"III] ![,w]!.I.I'IiMt.I,
mW-..2. t ~

(BEti

11AluIlJ.1I iP :J.iLm fjM'!1lm~J !;:Lk.-

~L.D1UNL

;n_~eD ~'" ~Et1

Lftl.

'n~ tL

VI:: I:I Jl(Irt. hlU'bL 111:11iJ'

Veremliler ~m b el bi I ~raayril
;jI.

Kr.;lIill DilDUU!EI PreD~ JorJ ha.zu bulUDRiCU
LCiHldlr.it,:l~ (A_ ~)1_ M~

Po~

11111

I.r:.t4ir

kongraya gidet:!ek

Ankrutaya lImumi

:&1 il~ k~ iii Pr ~Ill. Ge-

11IIu

kPl~

D!!IIIiZ~

ao.,D!1'III CBmll
. t:r-mirde~
bllld~~

(tJ":j:

1111

t>1H"I.ra

:):uI~ eTIi~1!i D~,j!tJ ~"'IH'o!l 100%) otI UJi:U' "h L! '_(aDl h'lml o 11m Ii=.~tw". ~Eo'k :tLi :i"lA}'N.i J'l'Ll\.?IlJlJR'li [JIti:;cb~ ~ ) ik-e-n e:~'!dr~ ~ ~1lK=:I..l!; r1U~ r.} ~k::~r.ik: Fi!J'tr..b.~.
Bril'Ml.kl

:y [i Itt:.J.l) ~j Mtt.r I;. 1 11E!7T(J I "t,~ Ih1.ntl.llIiiiml.«o

anunhhaslar
ru i
Ali

lntmap edildil.BF

dGn

tdhl:"~ rllPrltilli bi,l dI rlli;r-.o 1"_ 1n1,1 "" tN.' li!llitQm!:;rE
[.\J'1III1:IIIJi

It~,
a-

HI GI:i kc~ 1+ up w-u i!!i iiIiJ::i:!I in:dl!:ki eu:madan m~'!ill ~e.r!l!rle-

Ju1£~la£ ne ka.d9lr ;;eWiaeler·ye;Q dj, ~ BI,] h Sitta t a IJB~ e dlJ e-lJ

h

1:U:lI1n!blJLa ve

lre !i1dip.

gd~k

Isbn-

8!t!JIn

I-.[j I
iil:nt!ll~

rimS
"Reil

Zlhm..t r' 1!iI bu:LIbUl~ '-wd..UTIi IhrLilfiimr", brn-(II!sall:!lI"lJoQa ~I:1"ikad ~Ifi 'Ffi
PoI:!f!:I.I:flT)
lIlUr.l 'r~

(II)

I

I~ I.. JIl.'1IMr.llG 1"i!1o!~'fl1."& (~(lJ 1ft ;uufu .,.. .btl~.·-i:Io!D~ ~ ~o;'[JJ1;i '~I:I I!'I'I' Ji:1 rQ.'IIIin .:b ~~." t"I'1r~llT.a '·;mn$.r_ ,Iioa.b a.:.iL;:: 'b 1.1 .tIlI',I.'l:I

11

r uljl,

~

b~

I:IrQ ~~L'"

fIa1..l

ot(I c ~!hJlId-:i

Ii

bll."" l iriI rmlIl£l

E'r

i:Iz.allLn .k.cJ.n~t;I

1t I:.AN

m .... ,gJ-

mell1i bir ro.rtknylAj ldJ_ lI.tu vJlkaf" ib.iJ"'(p~, ikl'11.ci R::i"M~-I: 'In! IlmUml ki!:Jp]ii VIIJ,IJMIJOIi.nl1ii Pcl :B.~ SB61~ "jj"e:i"io &f. wf! lli" 'G;u~12._ Att! IJ. inti ha P

klY"
ft

Ttl

pi'

~

.:IoDt:iII"

hIIr t-c:1I

JJI.

trn;-nda Mill. !'Ct-il .fflII ini ddolol)'aU

~!:!I.;IC'J'.:Ii';.

rille ~LI3''i~I:.arBn bn I!J c r.i.n l::I~ ctfn:l '!foe b 11 ae..-i nc:in 00 k ad!lit .1ruic die ruduimml WIUIi ~Pn Ciil~&m.aJi; jJ1~ gi5r.mc J - Zlmdll"_

4crili lflHllllIl"Il!r:I~1 1I;I~t' "I'a. ~~

ilk

(jl!!oti:r.l~ b-...vli!i[k~ XUD
SlUI"211:

YlllpJll111

~ 'b1Jilll vW'll."T. Zlm • .l!iAr'bL '0.,l:r.u:nJ blr..tlJ'~ oi'IiI, \'r;:tl -.:.tmLttLl". BuJm Il:-II bm'bL I,;lIL umlr.1o btJi,:lC ~i"ll ...I:";II'HI g.!t1I~ €-RIT.""II'3"!:ilr mr.&:I-

~m
hip

ed~liilI:J".

u:um

~t
~~I

R"

.lm.l:u:amll.l\

(AMI"!:: 1f1:m...z~

AYlU~m
'ttttfLlr:r1

I~ urunl1lr_ bu .u.:nu.u.i.M'dtl- w. p o:I.llIy,~ ~-

1m" 1ZlIlI.e, l-j,..lJ:i.

olart r3i~W"~a If )'O':Im dJk&.1: ffLally~tr~r u ~ok mE!!!h'll1"

bHltCo;l'ki"ben M.r.:J'k~ oktmd'lf, .oil' kib;,I:d~ Il!Idcuk d.~eed!:!:
~ponL

cimil. ,otdut"u IIJllllfillDli!il:l
.lz.m~tJUII
ml.ljl4r.
F'(I~iII! ill CtHilh

I-=VtOIliIDIl Mflfl:l'-!;~

Dllllt-

)'flllbtIbdifil1!:l

hI ~~!\l-I'\"

'tit! ~~

IiIIJI1. ~rnl umLLJTl:l~I]1 ruLyll d '¥tI k.o~O!iltl.ti:l ;;;t"h!.Ib!-I

1.......,........

b]zm!:!:"tllt!. DL:TedillJ'lol;lkle i--ilr. S_IJoTli_i'f_~_c_~-=s=;jIIJ=bJ==rt='i ::"::",.e=-:m-_:mi1_B_Si .... -

rrn

'111 An

Ptf.

i"i iJlEUk

IrDI 8a6!rken

H tlXIlt. wnyll' Irt1 £'. ilt;aI.I!.witlJ·;:i;J ibJ!..h.;o,H':!; 1D1t1!j1llAn!um l l~tl~i1'-~i

BekArhk mestie

kabul uiOiLdu, ye:ni. bIU~e: .,....:..;r .. ~f~.I:::.:>:;:,":.....;.:;".~ ... ;;;31J:...1~'='II~1 . _~

I

b T r Q:J.-:r air II i:l1N'111111~_ PIt.. [1111 d.1I 'Ii' lil i:I Pi! M.. P'tI" 1L1l k-.a,. 11..u. .hll~"BI illir tlllj:ir I g'Cin1i~rc:r-:e:1(

"q.dil

Pr nt!l ""iii

KI'"l.rJrtLflI ,,~W? .;4ll'!:

-

LIU.. Iu] k (til h.1 k ElllII..AfiIlnn :iJ ~I IimOllrmmi!:!iIO gc1cD. s~b. v.apu:rla'flliilD clah:ilini .BJI.·dtrraIJ.!ber tlb·ln

EDtrub;e~~ ny ~ !fH::ik. G!IllCl:mall mliteZldil~t_1iI[llarl, ~~i:5k bil"il:r :l!p~r.hl1'l~1l1 BJIIIlm ~an b;all Y n1 u sal I;i I'IItn ....~
I'

Vol: PlJIlL!s. "eSI liuiyJ !I:

bllzlmi

osf

.tI":J~ ~r:.1l1m11~-

~. fLLI IcwunLEI.I'I31 ml1J:.1!1~ ~[lL ~tJ.t:re 1I.LI:A. "'.:!M. Blll"ill;£'dl'i. ~riI::i. ~ 1*1 IIil.o 'o'1lf..u~ LII. ru huJ:i.tJf'",,",J:i ibtltil'1 r. oM' ::tL1\1 P1.::!1 rI(: Jg~I~[Jr:. Tlni~l:ill"lLl I&"f'"rul1u:lJ!!nr_j :1M ~I:tld.e t-f'mr: DlI;rvtl!:l'.ak dlli'Dfar..n

m:«n

Bekir meb' 5l'ar. IZln n la naz rlar
Osmanza e Hamdl B no diyor?
In5JIn ;alles Iml mgUa'k rati2 h lIil lamln adEl bUme~ldir.Bu U'd.,.11hallz a mryiiln IB I" evlen memfll
3

iDrlL'fi!1ln'~ lII~[~'i,!"n 1111'1 'Z[~ Y 111 miltil., elJH: II oe-rln t t e iii II """ li:tJIlIIII Vofi DlliJ.Ill 1!LRklJru1~ .bll:rrfie1 'Ire tJllDi1lr1ii(: ltn+UmJ:IJII iIlhuuftDr. C-I!I nzu II!II mfllI"''ZI'llll n1ll

m1lJijlllz

krntlr!JI iI~

ta..w:Di1i.Jj3leii..k

blr

.:I"

~

'tm.f;JYi.::k ]utbll dt-~Ld!.r. Ta.bLJ~ W; [fI] l:i:Ir:nffLlltlffi~ tr:lltl 01'1' m.'blplr.nf-lill til'::l~:uJ 1:';:;m-'MiL {I:'k--

lllldl:l

.. B!.Z 1I:"'lrI. liE:::. n em 1 ~ li.uu;;; hi y bk !sir::I.(:'11l 1:"IJ.m~!! todt'.l11l.:.o~l: TD.~:.o~V.,e!i:lr_ &i-Wi bbJ::.lJ.rl ';'-:rAlll I~ ctlDl~ tf.le olsD. If'" IfI:l::U]ILer1nlrl II:l:I:.ohl f: ~t"'li,. Fr':'LI"ImLc71i!:llx IJe-~:,., meti·~]~.sl.::!:l!lf! llil bLr bMI.' ~~It,;:; I:i.::LI'_tlnL:u·.::rnJZIO 1t.i.h.$CtJ:01kf tj[jirJlTI. M.:iK.;. hto; bl:r ::.::.1:'!.lJ.i)'!:ILti 12Itt..lll tll:'~.JdJ.rli:'r. BtlrIlT:. dIlnfla.llil ~ mt:..~lv.-n kllFlL,l;Ilil I:i • I; ~ll:\k!tJ tJ-l1 I"I~~JJ.~. lLtt bit 1I1JJ.~IJ I:kIWrt~ iI2li!:nil!!:InL ~~I cdl"1TL l:1~ i:l~r f:l' ~h\rl(:r I' I-::-II"J w";nL",rill~l;:; 'bUtlwlJ.n....ID.Li;jLI:r.

~LLI!

I

If'iIIrh; 2'1 (4.At.) - Mt1lt.~!t-''(i!} ill l'~'II ft iiiIII [11 tIiSH!I E:t I!i tLyl B 'hi r ~111t. c.aIoei:ll mllllll!flNIII!!;'!" h~ i;:tyO I)ci:Rrcfllllll :tt1dlZ':f1-kIlI.d~~ttlf bI1.11ln_lThu~ '.an111". I!~li!nll'.p" [J fl:!l~ t-'CJl'n.~-

bale ,~Im~etili', (r~t gtR~rte:nl1l i.k~ h!lf.afLmla BBnctlill V~ i.E!~dc ~.rini g&te::r.elil ~w 'lUI fCiiJ Bllionl r ~~hlp !!fllliJ!i.l§.. IdLtliph~ flSl,rwu ~1fIq1lf'tWml~' :l!lrU Ibi r '5i~~l,Ji.k we: i~io-d!! ri~;nMi. ib .. hk12l1U!i oIJoYI1;;11~~1 hir hy-Li i ~ ka;yll1 ~~ilmi~tir.
S:igE!JI~
BI~1m

B

Konlu amllll'11lll!"\ln IIlrlrul 8B',IHullin b~n~o d ir. lDIl
blr- 1I8ZQr

."[ (l[ji ~~kiJiIk ~_m-d.i; -5l1k~flllIIt'l." I
m.&mi;"'~

ml~tl.'!lki1
Vf

Itw'I

~lmIIkllilllr.
,JJ'-':!..:ll

P.arltliifi !. i!il.

a~!.I I

'bulu:DII[I

;Q)oomn

kap(;!:)
iSOI:!l

KBtn SiiTO" rJnIn dpg istiQ"vabm.a

olll1:u,hn.
"ZI~rwlld3

iI:;:su:afill!II:JIldar-L

blri

tadfu\bfl

_pclk

b.dkooll
M

bpJ'jlasmdBl ~00c. SB.!fIII lklk"..;,mil;ll b.lr ::Illre-U.t iiIDi!!Il ~d::ik::D [.tIrBi9'.JJJio '[Jill i e: t~Frik OL'lJ.Ji:Iriq.tilt'.

~cliljJ:)~

bu kls:tm :;.{l~mrinm

btl:' !bE!.1~·fr-ltJ i

...oiuif
~fl

Lilks ul~,

krtm

ba~anm
r:<EliIYDn~u 1(1I1m.~ k.wJ tcu;u \'ikl{J YIIYJ yair.ar:t~'ilU; ¥ YI my tl.l [Ull !!.n'D it~i itlf h 1I:!"[ljfi: ,R[l1'II~1Il nl ~Iod UJr~1I k.itiUl 51!!.

it'll rlllill

Ild'rlol"
A1]~...!r3 12 {Mil. MR..) Muus!:. l V(!a"ilen b-ek:wli'k \'crgW d:o-j;i~"li!IiyJ~ mc-h'utila:ru) "I'Cl crld~w
Bflk;ir ti"1I811i1if'"1 ml2lllan Q1 Bb'u-&u C5mZl m zelde m

GO ollik MUsabakam z e y ve 'earlle'rim,e' iyeler V ece iz
____ U-...._ .. ...-:-I

yap-Iliin

n(; )'~

-e-'k

dOYlllil ali:til)'E11ll"cak

Ehil

ar.alItJ', tCm1i~all\Ai bd.Jtr ~ kam;UEUm.n hl~

I

bu:L1Iithr.

H ~gi hi 1 bakllmlz..

ilisil.b1i.wlIJo

iv .. • hul

TIl'

1-'"l:!r1!:1 I ruklJ~
. n:ulI

1Yn-LIDI:"-lu!:lo.:u

AILA ~D DIN CEMII

Hi M. Meclisloi
yaz tatiH
-~

....... -

hiU~B miioH.4:!I1l.!;tir_ 5 BlfDUll ~fin tft.B.lIl di .L.kyj !Id~~ iii nIt; d~ z:iIo'are'l: etttm. ML~".ijlcIlBrn~ A..}tlgimilZ ronluliL Gatti! ~ U;liim~e:di ~[]lIr .. rilerimizin
~lImIJDda.

n~ dl}~.:iud!j~I1u~ a.IIJa~Jill. il.b::r!,.;:.en e 1..ro;:: I~ Ornl a ozad e 1'-1a w eli I B~yf-cII cl~y.r; mut'Rua.t. etLItI~k Ju-

I:z;ml...

- ......... -__"",=

MI:Imdllal.

nUJ

Bekarl r,

Irihril:;.

"'d!ly~oe,
ye·

"1:-

:I'M
Kiltn'

;~ii-

@d.-eiL

Urll r-;Jl
IB.i'IlI~ri:L1Ift

krz.lardan
rm:Jz~~
l

MBI~
V~)'i;ik.-t
• ,LD.

rIIlf rbllnl,llj

aZ

1nI~!1r1

sizi n I Kabilhat
..

m

I~'!JI".

r'''.:k· ....,.,..... II H' nye~

re -

Matm~!l.elde m 11 mu.L d4!te~dL}ro· LOtten
rilerimh:dt9n p ru:tJ I.... ~
t!u;1 oi!'D:. I
-II! 4!-

AIlI!ulIl";:!' 11 (HUllllllll~
)'iUk

..:)rtoiRw.ds. 13~ tSitm Y8p lILas I 'CI ii-i'iinU{l~:nglli'I.L-d1;!'1'II ~vf!lDelllI:'r Id1t:rlnclil!l..i i~llZ;r.i ~buk. hitiT-

Mill t-t Me dl:b.illrn

l-

F.:ii ...

~LliH'aJk SlDLatmakl:ll
~~ !:!ile.l1lA:!rul

~14d.J~

wl:I.yl!:l

Me.miwK4:!llmilz_dle ~l;.!iT lann ·iil:ll:t.i~ ~ ,,0 I:I!bvlLl~IIL 4:!nd1i.h~yt!r;,,:;:w,11 hlLT~li;lI:!.tLtr~ W';!I 6u'-i:I. ~lIbur II:timtli.!l:I:!dir. Bu eJidJi~e[lL[I t.:.biliP 'l.lor. ~o;"nmili

gonder l@ri t.!7vapIal'

a.Dket~ ka-

*

Mas I 32ml" I .. NI~L itli 1l\·tol!lr,un"lJiDIrUm?-

Mnhi;'f! em ka!kur'lf!"

tlriJ:tk

~Ln SJ(\;. !'II'!:!; i~UmiJBlI,cl'.j"J b ~ladJ.llD'. Ti'CM"ct (TlilJkavd9i .&I 'I.!!dil []]elCt~ cl.D1l d~'I;'Letlif!r!!"9.10 !h.flIC€L. ZirttStDUI

8&.dc
uiill!51;Jnu

w ba~i.1.tir~ ~'e.rmi~k~m
il.rI:JrD1;J

~I}"e

h>t~ Ilrll m.a,a~11 III r rn~mllru:rIt dll -QJ.i(l-ilti. .... Ilk lJ.HIl;fi ~W~IlD1t:~ mvl!.:Je bil[r

mih;i:n~i "}..
:'I III ¥

:IIi~II1~er:i MtFe-D :l;nkllilim..a.B311hnll tLCol

k_

C;.OK: giin

l!

'(Ijellli! r k_,fjlrlll,lrilli~d!.l:n

F.iiu

Hllkmott

BII.II..II. b[['
IllCS·clllo

~~

Wa~

b~l!Itt

.rI r.gi dir.

Lu

denm!!:!:z~ am.a kad.ur yd1e: w~ Klyame'l: k.H::!hu
.&rkbr,1 tlil:rd~ ..

muWl

a1.

ti.,;,uet

IIlmSil:)cde]i]ori,akti

'hn k

R

IIDIs:~i Cla.ZIljIi' cl.lIil!Wwr' _ R'::::1l
I:;.("~ B@'Jle~.lk.

Kim Dllr iIIvhmll1' , I Mil O~IlII1i1I'1". 2 - ~1i'''11i .LJ'i:e:hll.lr.
knorJ,;lfIr. tllr~bill::!!i:'ifjk
1111 11k,

I

relil mJ of! r 8J:'.I1!Il ndJlo • .bilL.~1Il be:rctine. .anediJI!!i-

~~ :20 taJ1.I:!1!-i 1:.91i."j~~I]}]~zin rey]etiC... filum !lntikap if;dileoCoI:ii If:In mi1l~btllI:cZl:D:ll.IAl rmy "EnD!I!1i: ;ri n ~

l"~]~_,i] HI:=)'e+i Vl!r~iloi!dm liDe:dl.a.-t ifilodol:rilmi.,tiT,
luod.llkl

o kid III

ibl:'kidiklan

;3; 40 -

"TO:-JlIj5E1ill,

ib~IHIIIII::lk[~dl!ll]

IIC ~ 111!II UlUJ.lIi

I:c~ lit: lIT kdI~i:'d!tdE:ri-

Piirnt"l1

.BJr .tIiJ~..... m"r-i!~h:l'l!e!:,! :f~~III1iI
II ~r~~.;:d.c: J!;I!lrtlo ktlo.cuil-

miDi Klll1.iLt:n bck"!b 2'-.e~tlSini. biJ.:rJ. lbiJU-. BLr I.wdmll:l te~rjiJ hliJ1l1.t ckme,kl4:!kl rn nksElit ~~t:Ulk ,ciitt1rm~k i if. oe y""rp ~lIIl
btli bilihti)'~m rWldl. tfJI ynt
hil:4!I

t.w::I I 1".

lI.'~ip
BCJ'1.I t. fC WI'"

.n••

~lool" m~iI!,

~;il -

III

PlJojl;(JlIlfl!l:llr.

IeI' e"llI'nmllz?

iI,;.IlJi'k.n 111'. Tt II.~ i iIIae. II&.:IardlltL M.1.Irk-c(;CoCl)zn.. m r:kotluoe tlid ••• 11.011, AI I fill!.. i"'S.tlIIISZ~d~ ..., lI"ttm It]r iIj:-B#inr!lo.nllJl.

.D!I ijII. ~-V8

iI"~~.!ll. meB'.t:;I!3'~injn .B. ".ttll'llI HI II be lid ~"IJiii
.. I

fi bIlt'p r I:'rin

mlklldclclfmin.,

I .....,

cllil hJr ~

\' I:!i ..-uk
filA

.. - Bi:.r iIIj]~.YtI IDlirerft!b:tIlI a;e~n;lI.lrl:blh!;;:oI! k Ii:IO!-~l!edol: JIlin IrEIIUi,.·
1I1.BlIlillmall([il.I:I'Ir
'-n

iWJ"!l:IiI~ i~tirtl.k d!Jl,4; it i:st L}'1!El Jlri I!I: rim iz. i"!I!"Jlnloi!r1 'roe kW"
pot:ml.;illft
IIoIIklZI-

Lo"i]1.." 'I.r: •• lrll'to'•.

t ~1.lbl~ll ;J ~

nil. difJl;;la ... K!'! rl"~1.o1!'n ::! :-:J

A

m[llI'1OlfLnr.

1"': klJp-rmllrl

lIlil1-m~J

L_,'i],IU.·ti C.IIWl'!' '

9il.n.ttJr

llJl!B.

L:!.l"L·;:!Jp!

....i:: rm]

y OJ"'S.'III1LU:!'

f.:H:!li.k 1[1!5J~,c y t'i!r. ~d!l:IOOLIT!iini ....

t..dllr

r~t-Ial.1f;mluli"l'I~

Ih.er

Zft..llHI,n

left"!

Il,__~~~
~alJ-=bllr
,,1 3~Li~.rtt
tltl!ii "'~~II~lr >::~~I '.-IIJI 'kLlli:I

~~b----_~~li _
k:l!:n G a~u

$ @rfH

1I!:..rl !II til i=:-.i IL~•• 1iI~1I &~fllll :!o·i.lllllU d H (J-3!11.Lk.~·a. -!tc'u,Y;!iIIlA. N IlI!~ diU"oLIil·1-i y.J3 IUtC]' " I.• T,a.l(:U: bil -'..'.IJuLi :r-nl.l(;.1,_ Y.::.;:!i.!:.'i o 1!!.1f~ I] ·i-.: li_yC,: ~i~k ... ll.;till;o: ~L:I •• fl-r;; II ..... t .. ll;;l1I 1J.u.I;.fi1L 1j!r7. L

J\ ahrC~t yag tmall
tiabrika
blr ~...!: i'tLbri[ ~I:i SI ~~ ...C~lIf. AtlRO:I.n l1lullll1lll.t.u. i:; I rtI tw r .Iu:LIl rll.::! r wi.o .,. lI-:tJ - E! t illl~a I lI"UiZ:.r.:l!t~ir _ fiunut:i: ~~:i ~I :J III tllr ,_lr k-tlt tr::tplaJ oJllu II 1:1 ;iii ct11.: ~U ~irliJ:~tuo "I~:.:!l;:ilr ..... 1..lI.r • SoUy[ U ~IJ[,· 11 11 1illL: ~dl· iz du lllull! til lui i II de j~4i[",J:lk-lIj 4 .;-ifl 10; 11l'C~

Ormanlarnn zin
rnuh
~c;r~ii~m....
m~"11J

I MeL~51fn Ude 1
fUZHSI
giibulllni'ln &.IrlnaJIln1't-

L

lJUytlk

SBbtlJ!!:'rm~ ...r:::: ~ml~:bd~fe:r :...abri b.at~l mnm..:
:r.... lL...:rll,.. J .1.1:1: kil b::

..

~=

ki!oldJ~

g-l vllll :;;nT·::.rJlll lae tllj!jl~Il' Q r.;lLl: ne )~ l1.1.l}"U ~r, CI! dt' I'~I( Eu.:.~l1k.l~. I-'"<::'I1C~r:'!J~l"iIlDJ,H] r In ~ 11 LI1IH11Il hnt:IYo[". oI.!do: k.i (I.; .. ~.JTrTn hnyuncu ! uzanun dJ.,1 li:t.1; ~1~lyoN1u_ Gf'l.:l;: 'y.:ArJ~I.o 'i:fl1lfrLl Mt::lr.Jl gl.!~ip J.:oJU:.l!::I:IU IiILI!A Hi..- !S-'[,-!:i ~kll ri!TI:l)(1;;'1) 1:1i:!'hlhlili!1l 2:~,\lIi~ ~ bir LIh.-.l:!.1 1.0 lu:n'Zlyell I:am:·az p!::ct.:":1I.:uiJI .J:inLllul.:: oi.IlJrdll.N51f-Pllln ~l,~·lot1
11 -tl~.::I.;:

i:!"~"~Ir.

V t..:klI.~tL.
!'!CJ

bmLr
h.a

nil l!1

at Lan ktis-:. L mmJln j;;kutliulit: ~mit: c: ::IRlbi.I~[oI:: !f'~

1

~imal9
I!lI.I:!t t:rl3i
[D

1;:.[" J tL

1m-Ill ~

qdO:l.'!.:tl.uln. m..:1.; It; II

.u

eoet:'[r _

FHl!.rii;a;JoI.I :iI~~ Ie:"". _.;:lI.1~rndtl Lii~bl ~~~'a:g tI fI

m.anll cl-llD.
.tIr..:..J]~

_h i

a ~ili if

J\B.:-iD
Sllr

kiLo~ e ,.~

pLllua.:uru1]

r

iiI:!}1

n !!£~.:1"ilbBlti

OuulJiletllLS1 b!.:;!o·!.:u b.hr kll1j= :':;Un.::: tf.II~liIr A.rtf'rc) .0 P';1.r.JI!l.:ek \'e n: 1"~1)-r:::q:-.(lIi'I:;. I crn:=llll!r '·!::";"j!oUlld7.

!l.t:r·. ~L

LlU" :

:g

'l1t:.i
J}'l'II:II _b[]

IIJ

.l1Wl1l .. diy f.1ir

IS HI';-I, lliliklill~i_ni 11'1 tlJ:, .~lu

;hey~ml.
.c;UIUy!l1F,

~11I".;a:

IDII4-:"
Jo'

YIJI. (lr11J )·Il:l]~CI"' ... n: 11.!: 11.. .E ~ 11"rrr d [' :I!:~;ml.t:t:~ I£ItJr~rtf"

Odll1ulI L~·!.il'iai i~·"'c ;t;-"l1nUyt::i[".. du Orj tldlk.i Ifi Sill! [II lIl:-:mina 111n11.uJ.: i~n blr ,a-D rl>l tillllzrrLn:nml~tJ_ A_.'f IlJ... hlll~ ~Il:ll..J~ IiIihi1" I:III'.D.., bl1ltl[" [D.blLk]Ilr.tJ t,:O:I.rpl....l[lrlll1. NnTll III] tllipl;oll"'ll] ilj:t:r:i~i_ne tlS!:lill.'l1~ ;;:~lI::
t::Li:me-l:· ~"'YD111~.1J. fJon-k"kir ,\\.::.rpIlLll btUl!Jil 'JUC i11~

Ekm

lea -, mi ?

I

LlC 'liZ

I ~m

inki-r.aza
JIi:l'Jt::n lii:l'lllllruiU

mC'&.IdPJk~tlll.Ll:i:..ic ~J1. brrj'llk IIl.!::cbll.l 'II! ..!ahbat l.;"lZ5mt:Sj ITIh:rrtI:Irm.an l.a:rum:u [] k ~ i e eaile
}'U7

JT"~Ti-U:ru ill.:. Iliun'" bi:ldi~1:ir_ hllloluwdu:.- kL ,_ CllT[lmaiyt.:.tlFI

IIliid.d

Ie Jrnt·iY.Il.t }';jj-

j
lmpllT.:Jiw" k,O!:l· f~lnti[J. jii!'l.tin>'!lblnin m!.lUah i"I etliij TDp-.k __ J)'1 ~rL"3It"m;:L,'" p L.. li}'[Jd-LL tilt

oil"

97 -

Er :i::.:aI: Hal

hltt1!irrmd.lJJI b~
~ot!~i
[Ili-l'
L

Id Edit-ll:~
--'lIlT

kil.J:lI
~ef~i.I I;h:~["ml':

Kr:o!;t'. • biitiiTI rnil.i,,1:1:i l[ol~·[lami tr.::·-·kelm~::it:i_ ((",,,hlij v 1!:J:tMd.~ .dE.:n1;t t.3..ral';"a. -G-EID .il:_hp~ ~m::i.l._.;_ j!llj.iywclL

:-.rhl·rn.m.;-ri •. 1:mel · i- . I~cl~ ~L: r id~, (il~d ;:il TrW: mc';~11 olmoJ FIfo. ·m(ln-lj C("lIZ had.,; L·!;rlC·~lk

blJ h:tlin

gel.:;:., t~.rl
d.r;f.

(m1111l1:!:

:z:u~

m ski .Ie . - eriLell
f(l~

Y amn n.-:r b azt :rmrha.h:il.ar
ilIlfJ"lll'3fl'T
rjjLiim k· ~:iiTken
~•.,~ 1't.Il..lCWll fA'*

;:(I'"

[b_

I)Jr ~ll1lr
"!iEtnlll I)'

fltib~jLl!iI!

~[lILt_liiIl~ ~iI
L!;iI. [-Brl:!; b:rlUIIIl luLLu,
"N.JlI"1l

ml...x \._ bu Ii!; red; (("lIb vr 1b..1:i.:.0:I.'1. V t:.1u:li ell!] i.1l hll rnuliim dalia UCU2 ._:'ull.:·k lI.:UI.r.. ..:m}("k t:.~Jf",,·dl c.::r.7.il.C ,I ikl(m ... larak ~l:.1 ~1~JIL1.,:mb[;j ..:::':oki .•.kiuck rjLi}";JI1..;r g!t:~mlNi.,· 11! I!lrn1nni~ 1!t~ L;lLIIjl. ;_~llIl [;1;1: bir hale k..--:'~'=-IL.::.~L til'" ':'!Ir

::;·tlJl;~ . -

nil

mDiI3l

y~i~l'jkl:'
(}1f.l"7i.'i»·

mcvzuub3lb"-

Tii:irlc h 7T.i1g, d'~l~r,di..
('~"~;iin, r ~;t~.';-IIi· 1Il~ -,:.'111 lmil-": "Ittll, irn fJ1tl .......I .:!.I1.~1.I I"!:"". hl}"(~~I~1 I't.-~, 'ki.T: m-t".rll .. t:!. It. ~l'Ip ;.. J'I·;:.:ci'a ... t(.!.rI ru"I'~~ "f. ') .... ~ .... '"I':= ••J~.J.: k,'lJl~ ho;r.-rh~lr ~JI'~ .' Sill r,a b"'~\fak diluLdigi •. t"1!'

bID III

4I

..

'_:':-j_~:."

I~

,_,-!)Ao:

(IIifll,

HlJnlJ

.ctmektaair.

kol~i~o'.irJ?'_
IDBl't!

J;!;~lr1r. ~ci -tilm':l:S:1ll .r.lml ~r.i' klh¢U.n ~~i.rdi.J Az 1;10 ;:H'..:rp 'ke-rJ~f'.hrf r--o:urJ.. g-eJ i & Bit phn ilJ'"....hkbl!l !;!-t=b.1oi!: ,[ mJijl.atdJ. Kl!'.Stantin Vol!: m..i,} I:!ti uUtU:iJJ RlLle_I'". tlTl'P-rLl'"O!IioJ)l'" m~"hu..l IJlr
;!IlOlim "llibul

"bir ka~ ...(!IJ;"[:i3nti-n

r.:IIr::: IlJO]
Mflf

tllk.l;t[] ;[ ldM R-RII''[!, b-ui ll"JriIllR I 'IIIr.:~ biJr·
D.

ufll:li.'e-u,
].;..rj'.. -n:Ui!.:1L

lO~iir]ml :l!ltiL.

IfiiII QJ 1te1'f~
lliII'Y

U,n n

IF wH L-.:t ni
t:;J.t.l

me
m!t'!1c:b!lp
III~1 a.i in •
_"I'I

IrHfte
nd~

~L.m~1:

F.aHh (

}'Rjm~·ilI

SDgiJ.k
RIll
tliJ"lIIf)

bit

~

lr"

J..~ ~

dB'li:t-n~-i l].l!"oJ·

"Wi u!lt:ZlF.et'.tIU

~.1J'.[ lu:kH:pkl
im :iI--"'f. IaT (I i1
] .N~"'~II

i III.J~ y;J~tJ3cal;

JUlI Bll)·
ill

JliI {JJJ.

un
_.J]JJ

koo

·Ull~· IJ~M[]~-

oJiIrullO:l. ilft:[h:r t1lZty(lJ' bl!J' ~tir.:r.dtili. Utiri)!ODlI11. f·:!i1Ji;ljl

hlr.rr t r:~ti mo:::nwri y<:t

'Tir:l~ti,a~n. L.II'hlll -:!":tl"!li::,"I~

a l..rnlIJr a

So.l11. ) d~ tL~Ufl]br Y a lIa.b~ clnr::r.

b3gr

F Jlt::rl k,.o:itatrlrmll1. at. ~iit-

;;:rdt (Az .. p

lliil'.di.

or.bme-t:} :idb
...
Dr'Iun

M.=.c.n..r.1.
-

il_

Dr

-Gde:-I'" Anp jUlL .ke$+iI.

~~l1m1!l

IIIoS! :JJrr
~ld

i ~111

l.:u.r u1 UJ'1JoJ.

:Lit ~ I

IIIlr !:'UYIll I~n d I!

II:l!cdill1~

u.m.ltarLl~

12:~.-:IV'
C1 iii IJI

")'til"" kll"Jl"llll IJll UI"I L oil It.li:J'{I u..,

f·iii."k.i I Wltr :d9~lJor iiit Iii I b:.uttII ~:a v rd;_tl rfar .r.uy bll~l.;:u. IIdz. 'k.oJr1 r - ak:o.y. _r.etiurl!li: II T [Ur11l -

.IlY.a tlnJ

J-li "her 1::u" gi\_l"tinllymli1l1. 1'II:q.J":aJnDl .-nlll!~ ttm Ji [If(i f:ji; JD6.I[n I ~rr Ill}: r:r IT!
,

o

~ III.DIIJY(1J'dJJ...._ n__J1.I!l:l~ I'!I t1y.of:limJ

11---.

~U:ti r..,l-rfililifl~ .... Jl.H oJlt"ldClIli J.:11''''·t:~,_ Ct:!liloc.t ;!iLII1R~ o 1t;t1yr.rtnrlll~ -gI hi II Il: 11. t1c!r ClJ]fllf lIla "k1Ini1i ilL [j} ii'Ill-RK -] ~fi~ Gr, -!!fI-z .. ].;;:ffiI. ,-,11 '" LIl~J Il ki '}"~ ~i:!Era!nndl:l.ll _'I '_'(1JorclII. K.fIfilfItluuim l1Dr~I.oyu.n l"1I1111 -"loll Ij>iri:ulL blJ1'ay.D. ~l!It:r:::e.l;_._ Om.l ~e.ltlullli.J1l.D. vIirl:; !I1i1o.n t:-ent;; ~a1:mr IfD. .u~TUI!It.ll b JI flli ..Pm: [I~in ioj 1-... 1:tJ r.'t (I rk.III1:!1mul ylllltlU~tLk IEI.Il. .:s!U,.ll~l:rt IIJlt~J t.r ..!1lIiDl
)1[1

y.nrnR1l'nIl;] pc.1n;<IX:...r

~t'hnni!'..t;I1!PJTe -.;rcri1{"t:'-('krir

[r:ldnn
.:11.:11

!.lui,] y- ho:'::li."':1irn;lb' W.I.Q IU Llt:m,1 t~ I~~-·I~te: .fI~~r"ri" ;::;tihtollmJn.l

ACl'Dye@@
s ~ h..,.Jro._
':)1; np-!'1"OS

Blr

gazate
Jm1,
t I:!!.lffl 'l'1.li1u:'".:.l

kOlroJl" ..·t:r.tlmi~ J.emt: j:.n~kltiru

rt:z.n fln~n

I Jjj~~)"(;] Irtlh'lT'i

r.JiLi

1~fe.-1

ili D.:j.:;-[·::J
kJ"::Uli:IL

ZW.lIl ~tL:: il!!"1 m:.i, d...llu: hi kul. _Ci". m i",L"tinill ....! ~:I :-r:. · : ].

g' ;=;ClOCsj .JC'!-·ll
l:..L ... • 1_· 11

MiiiJolli

Imn!JJlJk

']91'01.0 du ...... ·
I'__'·

-:;.rI....i ylt: h.:._;:h.':WD IIIJu r
1... ... ~:._1

hitmJ;
J:UJ 1; ..

vc"

ll-;-'JI:I1::uCl.:?'J.
~. h.i W iilL_

!:! :.i ... : mbfi:J{:

J...lilJ.e i\1r

--,-,:;:l..iJl

~X~"lll

tc(ldm(" bnr..
D1¢'iTil

..

.c~ ~
-

u-:t::.r;c: y.: i b-Y~

en=:k

Y-iiJJ"-UI

MIlI'R
It.t~JI Hl"WtI:i.

_vt.l"'I kl:lX

1ikEyi
~nl1

miTrd.nci!"

rod.~f~L 11" liK,l~ :;:-'~ 'OC"JL~.P tdJ:i_.J.:J._1 l-uw~'l

A ~'I.";':U
Lit";].

~rnm."K 11..:;yrni:I.l.!::rn;J

BIJlI..~.j

[i-n ~

~Jr.."'l

lam. -

YA[Bit~fI
IfL;;;3 Lift;8..

"1I~CI'!
IIIl~1l1

lit"{l1'lye:

..~.;.

(1{I.~UI ~r

lll6ID i1,:p h~OOotl!o

rr.inirt'; t!iITFI'fuf·l ol"h~r l:~ft-:':'i. ,re _},'y 1: •• I:!.lur ~1I"'"£E1"u._frl["J TI.r.:i.I 'Ie

"!'r..."hlJJm .::JruJ~ . Ita'il HIIB8 .m~
lulnili; br::r L·~ ~
~I

DJII!e
\-nmril[

P;n:li_~

y~
_:um -.

111 IJor.li..1I11lfi

7.
(FTJ!II!iletl. IIJ'JI
_.A(!]

blD-tunll:u:Ii IiIr g.].lglL hlt]U-..1i ... Hpz!ti:llll 11 }d~ gllr Iitl ~ c- e:n :'Olilllk.l biT k-I:!di I!j:lfli I.:ilfll.-tllUl j~nl'¢
I

lr..:.U.

UDl

-:::.:..:..i:.:..Lill1 .... 1: .i;;bi~
_R~ ~

miiCol
r.1 ~ i'it'mlri

!1ldu
nI~Jhr;jl:=·

de t!.i miI1i~leyl:'"
!! v ..- i.t:..i t'lti. i cih~tlr: I,;ln

nil
IT

d.r:!11 k

linTi.l'1lcl i ~,'.:nlld~i.!l-

mL.I.o:::I.!!J1! ~

:eho.;:l;.d_
I-.~I_;;nrn VI.'"-

TIbTI~IIIi'.J:

jll

I:IlLn-

gqmi~ Il"r.afJ[JG

·~'l~JI":h.
1'n11K';;fi.D"x

(11il'l f

ij-

1tt11-R.;!1I:
.II.DI

"m:n_-,Im

(U.1A1II-

..!WIT

mill

'"yamUOltll

ho!'"~~ti

1!:(l11j;m.,

dLmi::; .:)I... kLimT., n

m n.-;o

m ·iUl' i.

bt~ ,~aliiL

~m
-'I111'1~.

6;11

U1: lJ-ia"".tilf..:-r
iIla ~

~11I!R~iIf[llffII

1:;sr--11 011

~1:; P"rwt~ dt:if1Tl'.
Nfll'.ft6Ll1 ·Ii-

~ml1'iirIJ ...
did':!:

Htrlyen gt::rL~ JilHm~~ f ~·i~~~lbn: .lwt-l1I:n"::!:lU "J,·,ll:il:ltml!;1..14I~ , rtmii~'"E! DilIi. Ns [',ff~'IlIII1:I m.:FIt~!lSi 'DiJ.\"C!f.: Bdtl!I.I':' L~'Lo:!Li~ldC[J .lli:j..~fJ ih!,,,,,"," I.tUl~II~ r-I.:rne ~ip bit ~l_'_ "!o'o.:'- m ... 1!t'J:.__..JJ;.:,l nisln:ti ~lteri~'o:'!"ii 1IIT4IIIl"bo .. ru.t11.o .....!..JibIl:i.:; dJ ...n 'lI.!:.r~"p ·hut:mli y:ix \,lJ.zllnj]n ~... 111il:1 .D.y lU'.r1ml-'£llll1:.a:.:.J I [iiS~!tirt J0.ul:.i J.:rl~l·:"irib :In.lbll&ttil . i::(II~H
~iJl:tU' ..

I.i:L.r..u- ·'l:r.lmi'jJ:iT_ jJ~.k..: niT ~:fi=1i

MemO
Ifo
B&r
f-IlCUgDT.I

'~!3r:ife["ln aJ" kadan hiicum13iT11ld.tlil Rt.;Imlal:'l..JJ habl:1CJ )l[JkLu_ SJriJj i1-e

Imprator da d.ttpllU$l.u ~~30 EjrikapL t-.a ~ui .Bu kwmdo. . ibp.!. II) :! lii..t:U:l ~I ldL To at Wicum cah:&_yi i.lIll.o.p ~ d.;: .lb.tUJl M-nbJrfL;:U'" O:I.p

I00 .,.._ Iili~ B Ii·D bib bireu

T~
l-nlllhZloI'1'I

p1.o

.s i[jynlfltp!

V(:

•It

di-

.ad!

.(}.................. . .....,.

kWe ye k 8A.lllir hoiI..i ..m ii.da:fil iI c:d:ry FU.dJ. I f.o:.kj_~ ..dhe.l i o;:k SA-

on

f::" r:t~l!:loril$; R"!=Itit lI. :i::;mj-;-jI~1:: ·l>1r ~ ']dda tllJ olal"1I1i. hl'll.,r Dm~:J/l{". Dtr ~OCIin o&J.JJ
$i."\·i"lIn~~

~~IIID.311 ~

;:o.I8ir~~1II ~D.TI

~ Jim bll:nJ ~ iIId!i! lJill: WI' IJI2Jr - H-:p-.rL ~I

~mt.
~ 'Ilo]n;["

d&_lIlLy.l"

".1::1

~ili~
U'lt:rI~J

!"iiin II:!.I1 m.d I

:,t,I.m... ..,..r.i.j. lIoIliil:!hiJ.' .•
~'L

6.1...11
Si..ll'-'

r,:u'~rn.l.:·;I"II.I;rn
cl~

LII: FJi"llil-.1ll

k:TTr

~T1:

n

~di.-

pt:i killlmtrJ Tiirkkiil1 k.p1~·~ g1ftf'kl~iru h .... t:r al.unca. J1"(:r ySr bC:EIIJdub htr. lIl"!£lIl p:a 0;-3. ~1lr:t_\i.::J. bUra)'3.
"Q"<H~Em

n-en

di<:IJ~11!:

olI.ttaW. BLl.rdli

l;D:!r;s

rnilr

flil ,,1Rrni:

k:a.;~m.[lta

b~~Ia.ddm-.

hup-al:'a::tIn;

D-.B
IliitI!m'I

ynindl' 011Ii.1II"" i]iJ:e ..ijI1ti i:Iu.i.II d t:Il!kir:rJ II[ RI lUI :r:iidl:b__ -kmt.W M1UJ n ~!Ji ¢iC W:.iJIW'_r;'IlfiL_l ... _Nt ¥.ilil' .:.tlLoki bu ..k.lld!jl!l' ~clki.n

.h:I r iJl.~:. rII' l... ~ ~L:i:J

~..um

~ft'i.li::&_&b;].tkLa itt IjI gibi ~ltUi"dU!.. Af::i:r I [II ~ riJuLtl d II '0Jri1i [) [1111 b:lr
1Ig_~!I! II !NIrl~;rdtl.

cctUr..n.
'Ii
JfiI_~C"

yapll.:..1L[y~r.llL

:m.U;iJ!..'":oI!..tll:. :.i.l:!mi ~

ifrd1li:1l

_il__!1~C:n.':iI.:.J:.

JJ ~ rrN ak I ~ IllI' kUI ~ g i.ttij ~'bo lIl.-9I:iJ.c;_~ ;fr~(laJ;. .f~ ::!oll1ki knli:"Ij.. wi :;!:~~It.I~ ~rtl-lj.(ltm.it _Ejha a.._ft~ 1.1I1.dl5..W:;; !!lo'ibllriru:llI:r-kl iI!II!-o .1Lti.'EI1 I.:IjI i poe notl~d9 ho.iunn ..~ i](l"~ilIrl .I'\.u:r_ yLL ~u rt-e'l ....
:ri]tli'. SuluiI.;~
~ .mEII iEl:Cl

mrm
~

"R"bE~T"lt:r f'_....1t:::llIL~m: I::m_ t-

geri ili

@i1.J~1I1d.::n
ll -y:-:yi tsll:(ilj-kti

m:gr..

~rt.;;ih:n·1!I I~.!;~ ~mc,;:- La
'i'lkl ~ rcn

y.llFdtrn

KOlft ;a$nu 1llr 't-!';1:rnr:,.tl\ lrnpBlrRtDl" k~dl ~
YUill ..

"b.aflbO-;z'Ilk 'R1J1;IlL. ~ ;3 riI!::!.l Y:iI';Ipt".o.k A .;tLl';u'f~.iI)';J dClgrc biri:lWll:!:L M.aliimy:a;: 1'LlfklC'I"iIJ J';uofyay bid;st
Q;;:If'lll..:;l EIIilyilJI

giilip .fit'. ~

r::nll!i{'Ii'"::kIt!:rTnl!j

1-,mmt-

rr ...-utm"k ...,. ~ tl arul.Jconi::r
:;~I-ihi ·il.tidll-

r

'i!'CtkLJ!til. -4-..-aJ CaC)
-ij

I.:r Dr":lI. "Wil

u-

11L1.IOt:U!C)':'.i II

.... ::;~rh'r- Qh"'P ~

::,i-

i '.:n :. ~:-.,I~ hn- rm.~lIT:.;{:ur

~

-d.'ud,o}; D.rr gl!Y_EWBrBJ:ll!""tI •

-,I l!Jm Ir(i.s~rrn~,h~ -.'::: I..... '· • kip lI~xi ruilwT :r.lh!;::.; .. !.! f'lll(":1_oD£OiLIc-LmiJl.ill:o:::!riuj i:h:.'"2.r~lt:i:nr-~ij

olI:u.ati mll-

[a1iLkwl Z&.a! jfU~"lJ'lk.l':i.: Tj)1~~11il ~lad j( n ~QI_il1J Lfi! \_:.:·1Lccekl:.IL<. ELL'"!.:;"'n hll~:;:11 ...,-·l=h·o:- lI'J.E:!.I!iI h... [~irr.: 0:'" 11 oii {. ., I) IJIJ!J 1 .!Til:.J. .uKllJl I.:_} I ra e a:n.:. ~ ti.,. li;~!w.....1..: a:..~.:.J :..I::'p•.111 l:nt:..;J hil" 14.':= H:::htm:l .:i.frlhIL:k lli1 l~iilltm
.(; • .lstl.:

d"gru

YQrlill'w.

milT" il'.:bTlo~1:!:

E:J..a~]ilIdl_

~ K,-::r .~~rrin

kL!

~I~::"

·~;mi"l]L":[l'

bir

li!uJ bILl< I~m" h'll" :(ifllllj.r::r.:I.;;c Ea:.::JZ! 1iD~ ., 1 CIClr <."iilii ~ %'I!t;!'C1!Ii 1lIIII1IFIDl" ~i 1\\Ofj"Sltltl lELED &1::1'111. IMoAt-alii _'i'ZU· I
"S

u r:n:e

.ili:

:..zJ Y c-tI .olt:.~ yli:t:lt:" ,r!! 1 a:~u;pl'.:l-r -11I ·d"kj l~_;_[i:ll..!k I~ ...~(;~[J3'1.c iar.c{ ("d Cllltd 1.1. I k.:..ll..l.olti 'n~1 01rru':l~ o·lm~1.;:r Jli£:..t_.:1 ..
J.:

~LUl.

Urn..l·.. J..!Ja:r b...i:J["olri I rn.:.iL.tt:.iJ.-..m L::ilr.lT "L'l:!dl..-rn~,..;y.
"r"1

~J'"

1:.iII _~'.Lk:tJl[ ~:.Ie. .... LL..u:....:.r ka.;;__r 1\ Il:!I. _ I"(I("r ';1(" ~1:'-,rcClii 1J!lr lIe- v~ _k:u.1 ~.l1.:: \~
::::-:~~~k ; .. n!·J~':'!riIiT, bi r
nl
ih1iI:'i; .:t:.JIlU Ijl7.DJlk (;1 I!=OI~U {":1~

.:J.1i.,-<.Clilrt..

::a.ul'jp

;:;olrr.i!;:l!i r.

'f1I.n :!,leW G~ Fo~U'-T1 ~...~ Jori
!1

atlnl1U

OOefIJ J'Uarj)m_;_:;r ~iIII.tIIJ

mi;d-(li: ~1i"1!1I'I:ot1"e 'I{rolll1 1IDJ"IY11l1I ~~~

n

bul un2:u.:akfu.
kR Idmll5r:::t11itEir.

1[:.;:

.;.:~ n

:ttJ-

n-f no:-

~ rt'l.~Ik!::i..k_iII

;IUIile I

ror:i _1 . .tun

r... ,,;17.1"Jl1r Jd;l~~::'" (ILl!..
I11L...-nL.ri)lut mo.;--:i--.Lit:tJ I·.;:JII~I
~'~I I! .•

~ i~;J

:lI:':Jf

Ij;::~ £I.i

1~:.~~t:Lind!!l1.

.u1lJfl-~~.~ ·lUj-.=,;i 1
1'11''"11

{J£.r"":"JU

l:~]~~·I· " W

h~,,'..... mill~ ti

'u.

rill ii,
J.

hhi::;xr

• )tl)IJII •
I

E.

N-

hi, Ie'"! '.[,
:iT.

r::- .. I....::m..
rif k <rlbl

.w...rri

I:£.,,_

4*1111 lir:L.Il.: ~1.:;:J'::r,hm l:,F !'f'li Ini::=ri-.

.1(lU \.: t..... o'-

i":ti~ t.

.Ip !UI I Z!

(y:qr m alu:l1D

(:(Ji'I~I:1r_ ~ mgu..!j,[l::4~ m ~U:i. "jD1~LI].Iibi:m :m m IlYIt;[D. 1l11f11~ n ~~II. iI1lll&t.onlljj hil ~t ~11Jl:::elel" led.iI .:;rfilm:¢. BUTfIO:l.nn t:1i rm(] l!ii"r _,_ Hillod:h;t.D. i~lIml II.ri} I!d " vLl· ~1i-i.1.j]-g.;;.irnJ:ot:1:r. kiuQl}iisiid-fi r. § .E.;:u9,·;:s!:IO:L Vlc' !:Ii..u¢llI_fI. ]0'[1 Q JlLI~~

111 .......... ··.lr ./._ri1m~~ • IL-r.
)l.P

r(rh~·IIl:r.--

.;:-1: ,~r
""',i
j'l:'~ -

-=:-rbl...._.

Ju:._ -!;~fI
;-Ic). ~II"-

I:r I·m~i

-:r.nli"!::,Jrm

• }:.t:il:i~-L ~. _Pi ...1.:1 h;ryl!I ......... r-:rL J:.u..r.l t;.:~ I} 1')u={;:{L a~iI: .ri.U.rJ: t;mi .· •.!ir.lI! ..... : 1;)~:J.:~~n'_ I.. ildlrm=-":ti .
"BLll!j:dil)

.2:!:~

bir

r\-"Il:k

kI,i

[! Illl'1-

hl"-

~Im~

bir

~JIi!"u dll

i...... I.icL~IIJ\.:I mLJ'i.t.Jd~.n r.lIIh I:~mt: J.J. .. .J.i ... :..rL:J:uk: ~. \!:: ci ,I: H
l~lL.:

tl:!l7.i.;:rtl

I
II;):

~ln:"'lJJ"I~.fi IC"lId._:(·: LUjiJ m ...·

ri" ·I'"r nd.._··

11-':'II···~.

b-,~.)

l

.mr:..d II (.hn I0I0: ~il(;LL :':'::'i:;IJma.. I :-::.tt!·. :-:i.n-

j{~.IL ... k nT.IYlr

:l._~ ~i --r;.: br.J~uk Fri.l'~·":
1":): V?:

""'-. 1a.l1l r)R

[ ....,r ..u:;·:.I.u'!n 1~·.n'll1ii .
::;~i:;- I..:...IJ~I

rj:<~· :!1c
•• '

J....i. JjJ_1 111~.:.!:...~?.ar-r l

1ot.I1lll 1(lIPI hiuui..a.bm.:.r K(I1J:U~~_vi m~ .... I dJu-Vli • ~~e Y29QS liradsr_ I Vur 11m
··6tAMbUI

~rll6'

fI

j! } I!liIi

};iLl.ruL

ifl,

1;Jr.~. rMlsr!"·.

~I::"
.L-'-:"ik~

man
r.w-

·[[IIJlI.ir' i~lI !. W.I:I \']t:J:'rduE· Iuil;l~i_[. fill ii 11 !-:tlJ;l!n lDi:tu.m i lmr. rill n:J~l'fllllJ~IIl:r1 ill ti b;" P tllm:;llJl1~tu r_

o
lrtl.t:;rtB; Ylll~.Lt:::r.al jjl:!::rl:!: Almall
Ibliihacl.o.
Lu~

n

r

feE-R:O:I.-

J i...

lC

.'I~JI.I ~y;:'[ ... 1r..r_~... [iJ.,.. L

hayall
.It'
A'y i!i1

,;ii..-Ji.'C"{L .-.lllrr l":1l1 ...lr::-illC" l-.lt::.b:::Lint: .....d('( C' k.::hjr ....~ ftJ'"lfll.I [Jlill.i~·t;;~-t: m, '"1l1li1 1UIj: llu I:u.!n:l..t:L[I! l1n11l -

S~·":_'I i "':[I"'~UI~i:.J l;.:~cbbL..;,"';.._;:r. ,.ou :u il~l~ JXL. ~.• A~·(rJl J~ J. '·,1 11:::}'l:!t
i~:~IIJ~-.::;.:d ..k VEiDj
jjl.

ilhiR:
!::....h: 111. &trllt

A 111 i=I n •

n
IJIllI

.-1; m11

za p:j ~
.z

a

n iz
I"'@ •

ml

i.UilJ' P
bi:r.mt:t "'j,ip

!

J:..r ili 'K!J"~!J v...iiJi"j·e:,'.:To:riT::: :11 ill :'ilr.: 1DI:! [7J~tl n r ~ :Ib k:.
~

Hiiyuh.:.:L.L.

a

bi:

-la;:, .an,

·f

.._-nr

~Y]I!di.!i

bir ~ e-rl (Ie tdrl ~ .. 1[k!J~U !ttry-~Hu i!:cA:rtn ell 1l1rin1li flz:lb_~ I lib s:J I. ~ mill! F Us T i:l1JJ ,.~ t:l rr .. :W::m.1"(] I'I'U1 It IlIll 51 d (jo-.i~·]1lU~ Yill ~ _J"6I~11i!:1 I T...-Ls. ...lllll gt:t;;LT"CaIFlI"- Hr::rn"<1 E (L[jfil. I;tlr.' I,;1ik tlIl:rc:Uu:tI!l,... ~iIl . men 1I1:ill.t1jl lIIiE::rll)"t't ~UJ1yg 11m c li~ 1111; l.!i1r "-l:l1IiI1L~n tlltlrhl~.:: lIH-b"."" .niiJ IJ.IUhlUjt1l1T_ [!lIlI:un I.A Iliir-lJf .:.t'fllr:rU bJL:Fbiy~ 1nr;;o nt ~ I.U:rIlllll_ Lo II rHbrlk;!llllll["JnIl.. m lI!11o!lnl 1 lJ ...trlJol kll.'yIlWII!IR'1 II: ~kitllfi"jJ. ¥'II (,:1"'1:: Mo -liI~ i) !ltioi bU.~QI[ lu n I\rfJ ..tnt:l..:.ro.;. II kim bl. .-nil ~'I)n. -00ir •. Ir '!)it ~LJok mwdi:m no!) 1M! Il'$1; f'lrlrlll dLJoJudu r _ 'l(eni I frrik.u1lo11 ...."Sr ... ~li!1Inl J1' !i ktll".

.-.1 InL;1 brmhdlt

:1.P'1 1I"'l."'Ti... ~
:tii"'""
I~1Ui

~t:lLldye:=r.ir ida..~i:1~ .... t;"~ I ''"C':iilil-.: a;:_11a...~li n:lDI,1:.J. .• 1'1"I""=1T

S~:tri:o...J..ij1l :.1u( 1.1 fuJ JU...~ l3t:ye I yct.:ll ~~Irrl~ bi;- h·.;Fir orl';!: __ r~ I tum71 ...,' ::'111111 .• _mll:.:ti:_ :'t1.lrnn·ll!l'h
\·nfllu·· rl'l LILII..II_lIn IILI. L..~1:::{j" hil" f"""P"I1.~ ~;Il;_j.h_l~ .L::..kJtTLif: i :b~:ll!-

;e-!:Iei::1! dr. § Rlrm"'n 0

F!ill'lIlm::l 1~t.! IIi i~·il!l "''':!,·~D(l111{ ,:r.\u!Jl.LriI i!="J1-[] SoJl!'llmit 11 =1(, dmi.:.w kap,lZTIn::, :;!;tul.:tlC-=--l
~~tl-

Mriiaw-=ffi

DrlIkb:rr

~::I:E:r.00'

~aht c:fyti!,·m ;11·i:-:e kr.:mi~yDhl1&·..J~ AI )'
mh91lL

....£:'t cd._lldl:;~~li }"31Z"t:m:P"t1[.

hrtb.ilmetiwb

tara.fr.n.t.rr odaDOlt
ll:i:tmil'A,t
EJ

(If!1-

Mtltlt'le:l am r.:rro I I", (!e~IhTlIl:ttrr_

~t:

r)l;i
...L..

~ E-IIu:lc~1 JlI~n 1l.I!;:tIn!l.lald me:lnil:i. .,.};Jll(:k f;Sibrj( ..I!I..:lJ'II~ hnLJ Mr .. ;!I ..... i If .;;1T1l~1i.bttJI,1I ...·vuru.HJlldlr,

.

"tD:m,1 n(lf!

!!.\I rn][ lJSucmiil M. ~ht .;Wf .-

. [i
.i1}'111

kll:dE

[II L, .. (I('(l.('.Ulfld .

-,ILlt!"' Ir.ti-'i.n ~
I:JU~

...,::111

.I~.;!t:.l "i'~j_

~.~.Q

;...1;:mk:.r ... r. n

l"t:fi'1f!

t:ri1i~f hill"'· e

~.k
D'

Jel.ot kol:l}'uk 1., J"4TII]¢1~r'::I.:k.h:1 _II. iJ.Ui..a. ~ [Ill(: kl: r.:::i ir'l 81r \! oil! P r;[r- k iitr·a ~ AIlJr.d iJ Klll.: ...:Ei l ~ucq.liJlTr~illl;:r. .ti:l 1 I!
T:.ir:iJll hlJlu ... iJ ...r:::;ini.n r .

L.i.teceiini :11:1nond:. Iwroly .~tlr;' gin] _aU .. ktJ:do:r.r. .m~J!b. hLh:ilD rm~rn.
GOii!l!-lIerln

biJr c t:::rbom.

§ i'ttu.'hlLlt Y:jli! .1I)~i j~L Eru:.Jle1'In dl! i~1ir.nHyle1)1.. 1:>.lld I-:.a. nlj:1I.o.c.dJu.
\;:i

riB imJ
Im

-

D.J...t:1lIDr:L

tlJ.)oj~il~

biro My Klic.;:

~Inl !Ire
fijlj

bu

II

~1111~I

I-lira' r-rHI)1_~d!. KI --pC11 v :AnkllI'"-llJlZll !J d 19 r:Jry g 1"1

r

·.·I,:-:i-

I

_me

1.i:r

htl ira

b~~lr:n:!l" ::]r- .. <I.pu_u .\Y'.-3~'1

lrl: .:::~-...n nd:1 I; rl1t"fI oru ICU~ru:, ....;: ::rl!r.r 7: l:"i1-tul·l]nn"lu~n'l'.

.k iLWu A 111.1. Yfl ~"'!1~I!J ... .Jit. r ~ Ct; ~I jl ~.. Il:rml GDlI1.I..II.lYI.I'ayr!!l1..:.r Illl~ r:fl1ftill±lrri ..(J .. r."t.. nat]L1p I.:III1]~li •

Itl

Nlm

I

k... i..... dan rica ad&riz

~

~ __~J

I

[

5Dyasf

ay'~

Ibnr

f1I

)f

Arne ik. lktisaden clhana hakim all f1:g 8_r; 11~IYo
~ i~;'11'" 2f
~ .~_\. )

TllrbJ..-:: ~fi_,a~L taraCI:Itl'.. lJ-

LI~:~ I b.ldJ ...
j~Jl.1.11 veni

[!;:::~ '{"

...... st:u ya R~.i u
,,:i. are T.i!...lh 1-,
L

rilmintt Viii!! d U,Ur.1UI' tailitly-eslni fj,iyafi;IUilri nail tleln Itl II p 'IIiT banklll te~i I lie iktifiadi:rlllna vcr-Ilrnesi ni 'mmin e:bna ~Amer-lka gayeslne o~ ('Ill

hnru
Ll,lr .', a
I"

',1..: .:LiLIt:

'. :'11 rni:;,

~ ni b.!!__!~~I!!.- tm l,tlT" ~
.•ret:. ~['Iyoo~ ["Llr

'Esnaf. hal"i(:lflln galan '-Vi .D,(lyri mamu 018 roEllk, ~z gl1J1lr:llk I""esllfilrle get;i nli p b uril oa ikmal ed.ilel""ek pyaSliillya glkal""d an ccnebl mallaF~rle r ktJibet Bd~ mellliektB d .....
I-:Jllu _U:;UlI
: il,(o.,n' -

y ni tarile kunduract sanayiini hirnaye e
"furl

Ven; e:fi mriik ta r-tesi II~.---

Ik
To.I}J8i, .,r"lt(lJ: I 1i';;'lIm ~..I en tfir 1lU:-;-IltIW1i1 i;Jlt'"91 ~Fii~U.1 n U I~IRI.O ~iB 1Ie.lllot:lI &i!aHII i?~ 1 yfl~". 11.0 he.r ==_ ;11 .ji)r:t i~r~ 1,2;~1.:.11 !:II ~t!l!lo: k ad:::.!' T 1i"},~1 ijld~RTI ._.. '::l"em.... ~ l;:LLl'~l. :;.::~til.i'. :;t;:(!jt1 ;1,. (:Ii!erl~rimiz~

vr .-vi

.nHl·R fl

L..

I;;I~T

Llip-

T..IID.I..L:~

t=... ~·dr ,-nin

lnrn
SI.,:

l 1.:r!

btrm[]"I'J:;IJ.~l. l:-1l;:p ..:trn~
L;Jr;i-c.'Trir

bir L'1l ~ rik

hnlu
~'I

~1: ;11" ;.I"J.I

nu~~h~1

r.tiql ri

11II i 1I: 1.:..&1.i: lIIiilh1.o.:L C\!I" _j') n ejz',:0:.,1-. ,,:L'h •. s::rnn. nUfli ve 1f,,1i.:;'1I1.! mu[!bl.:;:I~h,..:I. I"r 1.L1Xl'I11I· iesktl o!l,:.i."..... ~11r. .L.:oc:...l~ I ~111:ae oc-pl..TI;l'i I ~.-.k r~~~htl IJmi~ L.J. :"'-'~ITO]. ~" :z.I .... JJ:. \ I. I ilo:.:.h mLl[o!hl!: .. II!1I::l1"' [~,~.,_::j ,I.: : I ~~r. iii ·,.... .j,l,· I :1"Jrn 1:.:11"':'11 ~ hare ·

lire, "'_-:;::-o![. Y.ir4· bzun ]aD ne ~I

,i.:.nrlan
111 :::-.m:r" "'': i";-

~.;o11.t::J~11
~ :L.irilll . ,br.::l

~"u
1:1_ '.:

~I'I~' HL 'OIIil<"iit.•

~~l1ml.- f .... :II
~.I

...r.l ..... ,...t.\··j)

k.

~Illlr.!il

W.

(1'.;,(- ·"T.d:

~r:!:TI

~~u.;~-I If

J,

1.1 1 Ilj" ,Jullrnl

• '1. !:1:'i~iNlmh.·=

J]'.-z.

~;~

ll<O,lrl-l,·l. f:i!n. '," ~'hliil)1 I .tm
:!TIl.,jd-

r';- •• rl

••

bi.-.ri'J"I)r'

~r. tTl
I>lmm

1'1.:' ~r;.;:._ 1t"'L'

I· I"iil"l hut:'j' .it.i.c.;,:ty.. (IV crpnl.:i.I~ -. i~.Ii::-.lIJj" ;:-.,rlc :.q:I.

r .!t::mlll"l

LI ~[Ir.

r+aJrumdii ,Jd detli .5Rjll.l n:.u~.1 I

It:,lr~: 111

~.~ I~;- ~,~I:.J.· ~ ~,.
lk IrJI.kiJ.

lar

·1:"ILtr..m!"o!nL k1iJ..il ("IIUr.l:.:.t.: Ix-:- '::Ihr.;) ~~h~"C L....I1I;Llsl ... ,mw·j. le · 1 -., •• .,. i ... rr..L:.,·']E.i1:: l.. ,,111. ~i hL ... mirst r , 1W.~.YmI "Iu-:li. •...: ,,:0.' clc
IT: !':I"

I--:-? AmenI::..lIL ttll.:·,.t:r LIII. 1\.10"";.:"',)11 Yrm·_:t: ,I.: trmlru m.::.~·!lo!mIL L'.r rihu: h Illl-LiSI n.."..:~-:ri.l1· ~I!l:;:ni l~.J..1I ..,d~i i\lI .... rlbn~:. IlloJi ,11r.j~1:,.;ir •'l.1I11.:111::.Ji."i zemiu
I

1;:- nlh",. ..-lIlo: ~.~nCt::11 I' ~ I':;' •. lir'I'" 1.11 " :flnl'" ~l.il~·· 1.1.1111 ~l"Illti'll

hrr

lcr.

r!u:ilil

1:1.,

"-"Ili I Ih

I: dir.

i r-:'llr

.1'

ri:i.:t:w:n

eden m.:::mloi1.:~rl'_

·.,ir ~rm'.:rL-

1::1~~-;. ,'1' . Iii l:i.;rn~l.Ip~II:1I rr Tijr"1 -:'~Ih~.· -:r~:-I'.. I-.i ,,111-. I.lIfl I-.

~.::.)h.lJ:! p ... ~ll • .::.:: ku: .. :l; k Hnkalll
l'lI

TI_.-k t,lr,lll,;::; ~ r-ktur,

biril,,\''''

oJll I-...:~.:;i

....1I1!""k~.!:.m

.msnm :v..1~ ",rID'

nn

il:i.ZHlf:ml~lrrrdJr

li;.:~~·1111~:"In~'1 f"ikii~ 1.:il ~-ilifl\ 'Ir Tn ::n. "''''''lIi )~. t1c'h,
7Iih::55I.'H:· . ~·.,I'h:i

:1,iI

,,;:;

rllil
~ll.l

Siffii!' .1[" MIL',

:u
II

dcva
al":i .JarJ.J.[

erme ,Ltc.lr.

l~::rni

in.,,'.'

1111 ndU.,r:.

~"'..!.:n. un' ~L

I.:TJ:Llo:;,:,.z ~1,riUJ .. 1 .11II i".• .nundan .,1-

ci.dull:-: 11 III. '" :\.m~r, ...l ~1",Lx;tlillil

m:

r.:_CI~kuluJ-;,Jr
TlU[,.llcti!

21'.• 1:]).' i~.,:i kL',I; -,

:._.\·I..,;Ji~i

r~.~~!J. -~fdi::

Ld:.h

'Ie

.~[m.'f!l"1 a~ JI virmi

"l:i~ 1:4.111 . \. I JlnlirihYI \'c! Sl~·u.. • .ulll uar i .;'i_[~c"'L'~ JIPk.IPk ,-~h:mlll .. n 111111.111 o!lI r,ii lit b.- m(-~~-t::w.' bmk». 'mil "11:;:1 if I' ,~ I'''' '. I' iHj.:...-; rrI ·!'IlT.ll-.mtu,.II::.!Jr flu '~11I 11lLI.I:_ju~,"'-SIL"·. ~1~~.li~ 1I1"I.u~_ t~ 1"1, 11 ",-; ~ '111' r- ...... b--,ln ,I.: t-.mk: .... ' 1111"1 I II" h:". 1I1 f mil!; i~L I " )~ 10;;11-. l.iT ~1L.·!IIr. ]]!!T ·_.iri lilt.;: I;.t.,. ~II~I ;-.1 m!.:··.· "

'.u.kr
Z-:f.I·I,
~~'-

[o!m·-i_ ; il If!'
oJlJ!lI.lIr
!.~ ...

:;h."~1I11

~')":' Tr1:.t.

mucrda'
~-.Ihi

~~rir.

H i~dist nda

. IJ~

HIL

au •

I;III". oX~"··1 ."-:" ~1-

'..• ~~~It!.:.:. 1·.J~.='I1blr' U 1I.. ulul ..... III i Jh ~',ft 1'1l1n'1in.;n ''1 k ..... i.ij.:"<"1 i ,,~ 5I..u..-i::. h.i.llin~t!u-. : • YilTIi bir 1,~i 1.:,: .I" r.[Llnn.1-:. .,111 ....
·h:I~IIr 'ol"i!~'iL b:.; ...

'j'

1':"1111 knnn [.Ikh:i{_.-u:'"

l~. nun
~I

III - ".111 i1~

pudu :."tl~:"-Jt::':'.I' '1.:1,") ..:1rm· "bmi ~~i.1iil.!~ ('.:
.• iIL;ln II ',::'mLL .~; I' r,·~:r.

crli
I3ru:.:rhi

.=.::Jl.:bllllclh· ~'o!liIJ~

_ne-

I :1J:m:'~ nil

yap---,- te,... tla n klf:nt
.1 _

'1 '" )ii d:1h '."o! ~..Jl.:hU I r.,..iTt olun..l=.:<tl-: ilk. b:J11-. 0;,)11 iklm mi[~lJilir I',,·i.-:l.. ~ ~:'iI.&r ...n bm,J.i..:I~II:"- loa mm .. i11;rr II;: i;; (ih~~' .<11 ..."'~"'I

,,11: ~.I~
~

:rl...i,
-:. l'l'l"

r ,'''

._

~

1,. :-11,.,-

yL . i I-UII .,'L. .:11

i'::'ima...:: -:~·m·..i . :..::un! ; .Int"".n:
I L:;]h~

b~tul.

II ,,11.:1Tc"d111;:n. :lS,~t:

L"i7Jkt.:.:]'1;; tl

1..1;:+

~.'II:

nl~rnJd:t":[ of:...:I,

l:.ull1l.&m

I.:G

1,Jr;t!1:.i11 pr.i':.m. ~;.iLi:.;.ijrll!r

:'-:IlP ;:d:;1".

~u Il~ik:ir
(."1;'. :,i'! :.Si..J"1

~UI.dJr. :hplmL:m

1 fili

:.1\ 1l..

h.j1h:.: ..:rJIIJ
[junJJ

rl 1ILt:tJ;;rt:ll'lI ~H. Iti~",t.:ut.ii:. L::i
.~

r: f ~I.

I.:.:Jrw~ I~ ,'i;l~r~:-.
'-:r"

iL-,,'...1:11

;;"'r~ 1-.::.
mi"

r,1 r ~.~ Llk Iki.J~o.dl 1-.11 r,nl_[ ru-ru-:ii.;.;J_I.L:J h:-l~; l.Jn:·m~c:-!

bit

!hll...ik:lll ii,

L'!"'::
.'I~..

~~'~r .111

I.

ml~""!!:~l L':o!rt..;:~· Ir j.!ijl I &Jmr=-ani i.,.I;'.:n IIi... hi

:::~r.:1yl ~!lb..I'.! 1~~·.lId·:'L-

1"111
!:' ...... : 1.:01

:o:n

:In·,Jrr.:: .. . ·::u. 1']IL7I 'W [il:.. I Il"1rl.;L

'! I (;._ ~.. )-

nt."h.!. :: ....'Itdif

] :II!T
t

~,

!;!th.1 .:-r~:' L~' ki' t:hl u.:.~ Dhr, u t]::~t":·i· Jum~k [I k.:J.sl. v(','n 1.0 11:1 iilli ...[

lr

t '-t[o!t ~..k)!;'II·1I

~

~IlI;.dh·1 ":lIim doiiU1;. nil [.·."Dll·~ ~& t [:]!O~ ~ij~Edli ,I, i. Sly[.~~t n;..llt-

..k

],"'

L,-_:.L",·rl"':lI:'!t;<r-o -T' .,"~lql L.L .... an n

m1;td,'

e( r '1"";1 T li.il.:ljsliLh.J,1't: .. ~ ml:.i':j L'~L,lu i" IT.~1 d-t~mn-:,1. ~._Ii.)';: ilL [ I"-!t Cflill h' I,.j,;ai .ib.a.r.t: i..tl1lld; i,.:'ir I~.I.JI -:: "J ..... ~mm~1{ r)Ia1~~rllm ,rllI Titi:" tm:...; Ina , ~(jI:iC.rttte it~ m e:Ji t"(:~l:..le.j sb·,1.:: H"iicl.rt!"l:hr_
{I

Eil:lu ;:nl:"uki: I~,,~.II Ilrni:;o.:,l.i:.:a. Inl 1l1.:~~mL':i....J. :J,'" .::.:ltc. .1,JkiJ.,:III·1I ~L'IIL rlc..1.~·Jdn 1:1:I~: l II.;. [i~;:...iin:t ~i.,.::o,ij·:Il.. 1.',l::lm bo"':;L!I'~ ~ ('!";.'. ..llin o!~ dW: \':Ul~' ~, .1rmdJ ~,.~OU~_
• dol::!

w!:"I"Il.hr indh;:iu;'.11I1 ..... iit_.:.'l1Jl b'.:' '1f11!!!rlllI1 . I. L;In:"l rt.'s.:. I I_.h....'or '.',u;ni: .'1;; \'~ C~i:.N .~nlel ~ID .. h..I:.,,)IIII··b.:rlnL ii~",,":' "iUr~ _1i.. I ik::.nm ~l;iNi,I.I h[.ml~~im· , lii~:i.I: 1:.:.-:- ~J.b..iJ \'1 I.lr: 5~ ... jl:~j ~'r Inl;ilj'.·

1:: hplulIi £;.'0;;;1 :'I:': :1l!".:r n=:'l!:1 1'.1 ml!'o":i11:i: )'~:L [!yll~ 1,; II: I In hu .. imloDI il.:i ml~IL :id..J d1::.:rnC.:.,.!,1 ,,:,:Jf:llilr. ('_I1ku I;.-.. "'I,;.·..jy 'lIiri ,,'11 Ia ~ir_ \ Il :il': =rT1!~ ~h':oil llLa' 1.liI 1.;1 Dun

::';-.!'ii:: "l-ollbl ,.,hi-IIII:II m.,.k ~~IIJ rnLtr~_r~h III I~' ':-:~.I;o:dm II~r_ I!di ..... 1
r;,

t.ia~'Il
COM! T ~
!)'t ~ C.'O.!-"'T~L ..rv-'.rvr...F>..f·~~ ~"''''lli-!olq~«•• ·.\~
I

a:lI.t

SWli!'j ~
L

[jun~i.;J1I

\:: ~

I

:. ~~II!

I J~!i:. ,

:it·

I';!"" U~f. Rc'1..! LOS
IJf...:w.

DCPt:N5E:.

NATI:Q\I:A

j
)

5

~
I

l:J.p'.UI

ltd ,

:OJ'll

·.f. :Ii:-!I~I] ~:r,; lIIi~
I~:rIl-;.
!14iIlJi'
IT!~llli '~'I ttll .. .L·"_· h

(1IIITJI.: IIll!lIIkl--l:I.-

·lu.1 "111 '. .B!Inlll1 ')'",1

1-J••1'1111J••• II
M'o:. II :m1JIIiiI'il.D.

¢ t;i..'X

!!n ~ 1:1"1' 1:"1. I"r i

i.c·[1

MIIl:!~
Pul

L

II

1·.II.';b \'.

'~:il.: .t.·.:rplndlr

I. I'IIII'::T ti.:rhL

6:!lli

(\'11

>

'Ji

A·,,~".ik::Ja:1

~J~l.lm

Li;l:IHt:iI)'.:.:[. -,J .. «>:::1sr "F)III IJli~. ir I'd

hl'l~imdL-.
"Urrlill1ri.:r.:i:J

Bill,"

'I It;ln l·:f:,UI

mLi-

h:J1':~
.m

lif,,,ml. Frt."~1 '. r J;f;"II ..1 knil :<ib~IL.""C:.J~il ~r nrJrun. t.,. 1Irlt:

rr

1I~'1I!-:P::'I -:;:_1...1 ,
, J. ...

i,.,
.. '

hll L!.:HI::I Co'm; ~.lIn
~rn_:'oJ.'

.1r,mr..
]11'

f3Ctp I, IIII"r mRm"';' ~mI"!!l ~... il'!olI:1f- mn::l..k i.rrerl[":. Bur".1 r.ir~1 ml
.! ·.J:.:J.o!rl......_'" I . '• .:: 11r:t7. f!.lti.J. 0;11--;11' If.
"",",,"oJ

...:: .
(:. ri·.,IJ: [!J.Hit,:;:t_bltll:l!;[ [!iill

U[l-dill1l~

1~i:CltII.o!!~ir.i:1li;:"I , -"ldIM

uh

_4."... .:::'JIb

J- pli:-.:., h~
I

::.ulll.kll

·-~lIynr. Am~riJ..1L/i ~ -' :=:lu:!' •.

~ 1.J."",

nc:n:O:lIl1"J

1-..1.-

'ill!.. I

n~

"f.~"TI[=.

,"

I

I

I'

~r
;'):::1

~TJn
17.:r

r;ii:t:o!l old.t.;gu diJ"

id:iil

l.dil.,..I':ilr. ,,·::.·.f4·,li"

n..

):-::t~1' t.il.::h

:rn a~:t.· ~J
r umdik. ho!m
to

1.~1. IlI"r IIc.1~n~e I ll.il.ml;:;)11 I l":L~ \] ". '\';TDfll

m.:..:t~ nnl

(I'J'nnll-

~I'"

h I!! II

II I"Ih', ~[ . lj,-h~I'

d"

'l'::.mIHr

mM;·o!le~illi.

':- ~.1~; IDL

~rhliin

rDi"
.:.;r

:iU~rr:~SL
,.1

1i:,·..t:t:JII

L"

""~~ I.~l.; nUn btl lI1uhil.:i.,,.,1-- 'li,UI_ l!, .. 11['.:1 .i'l'::ni,:tl!'":ln;

~p...LI mI:'A
l";

l!'kli

in :ill:'-;' blr' ....::

J!lj·':lSl:.:..1l I.;akim :-.111..1.. \Jnili: A..J.J: ik:)n ~iN:1 c .. .~'r , !.::L·JIr.t;J1" 1(1 A'!lU":i.k::uL 'hr.n"kil.!.,JrI ,. ;md~'l h~JTt:l'" mil. rn.::l~ ~;L?llkJ:ln (III-iii!'! .'~ {_''ilili .-rill '1!11kurund:i1l t1J)'tt:r },L-tik ~.-::. ii'lii du[Lt~'ut •

,;_!;b1ili !.:L. - .Jurll:L.!-.

r

II:ltm~gi O:LfkJl (:ulli~·GJ.'.cl. [IJ1;1~·rl: ~ i\1.!.::lI11d.(:iiJILlililt?" ttlltU n 1t.1ti!1:Ii.,., I11'1. i!!i['JIJ L "1 ".iI II~p~ltli ...t:l!. 1""1 QI V D.t.a.d ItfIIJ n.£o 1Ii 1'L1L1ll1li1l. gfi~n \.~c: 1£11 f"1~ fI~ ~:;.
In~JI~k

:rJlI'U' o!t:yO'!".

r... hil
i"'(..k

.T"wn

Id m 'edildi
·IU:~;I.;.o IIr"Jl ...IlJil

'l!~

~~!nl-"'''' ~Ehll""'-

I. I. 1'1I1uJo ..._;ofU.... I '."o! d~ ..... :.;0: f.iJ mi::.. "Ar.;j'/Li2 Lllitl..·'U • lli;:: I,[~vr ....:.. I I (.1nlo:n. ""'wl.!i!.:~ :ll!n

I U.rI!;f:[""" :"'I:lJ.JI II' If ~ ",,,n)~.i.:... ~.k:.= \'~ .... -I
I-;.rti i(1: r,ilrilt:;InO::
,J1J[~elh~1 mlluu":"1!"

("_Il:Ui~UT. I-,~.
·.ilo:~[ ymruII'.lI1

eomm 113£1[) biUI"iClf1.ecq; . R,UII:IIJ blmcll. g!.:~ ~Ii . y~l1Il lIT1I
YDT.liillln ,; .... n:r211 bit ~olr Il1ubtt:. rt;:,"11 k',nTL s.n'f iILt. Itlr
~~~

V'

'I"~

ItIUJI ilflll

iffi114iyh:

[

tv.

1,.",1,:.:.11:'" X •• I-.

::! I
yo:J .. WI

(AA)

.... I~ 01~:r'I .£'o!!:ne::-J.L

"'!.":II~iJ..: r:f. ir::.'bj1 d~-. il.thillji·. :.U l.~nd1.~lno! [!"r.II~ iltjnl:l' l:yl.::ml~ir. II" 111' 1",1::: .·dr o::.hiJ;j; ~I'"" I .. n:,.:tilo.1;:l I ~;;I 1.llmlv.:.-:I i!d. r It I\'I-~ 'In \ rC::;1 I!1lmh.·,:,-:- I 105 ild:1II ~'-'l"Ir1 Jut ·t··{'.

• TIL
,111' ~'

"I.

dl:b:i!

...

~b':li" <llul. TH'IL
..:~' ..., ~~i'likLl. li~n

liulI-

r;U;]~ r~:;lm

n2~illli:r<l,;.;!ir

J:.... k, ,-

'.:r:U k::"'u;u:hk

~:undtr.:l,1i1-.
"L>,;

:;;1r.l~·IU" :J....n ~;I.!I-.!;hili c:::ir"::'I'o! .nl.;i~iI[ .. ~iL

.!.Ii,.·

11 110: I·L~ ...l:O:['.~ lllr .. ",.ir,·'i,

JICf".

md

ki
.Jj

;:;,::In I" ]li:r(:Tr'~n'"t:;":-!ri ,·,l.,ill.: l.:~nd1 ill':: 9:11.::!"oUwu:. ~'dL"1I)'·]!151',O"I·.:r·: im...

L ilk:.::.;: nlllTI
..

Vo!n~ pmtu~

;IL: hl1:~I!!! . '11-.1~llr d1 lnll(

lJ.i::!l'Ir;tiI!ll "I"~ :ra"iUe4m UiU 111, ~,"I ri 'VIC: 'f[lrtn '!l'Ulmn klilV"';:!"'~ gl:l.,.~'re~i.:fl.;: •

J.£I;r:Gg
1'i1(1i-

rc '-l.'llI:J.:o"" dJ. J.....:.;) bu r.kt'1T! .. r:~ ::;"·:-.m blL ~aJah -.3l!
.~
..i.il..al;:]
I.:
I

:"ii!'! ",,'mni~ :;"-"1' ;;.i~'.'Is.:, :!JH!':: i.:::J.i:,nt~1UU)J\·I~:-.r: l'ill! ·:h_'"m1. '"'r.:r.c.1

r~:

_:,'1

f..:-:l.. hi-II;!._ eTe [j"".. ~hl:il"'lr J:l,t _. <1.::1.:. Jnk.i~UII ~ii.;:llM"C.71ii 1l;:.!mDn

!f!ilr.:il:li ·tt:1~1 ~ m·..I>lil

I.JJIIIJ: 11"11' ••::hr. ] ]ultt~;,. ':nli

Illir. bi:r

Eilltd!.;;.

3~.,(IiIJI)

'n,H·;j.; UIJ ~'Il-

yeJ':k-

t~{i-.

M(liorb

~".nlui

_'.n~i '2] (A . ..1 mm I1C U mIY.ID -I- 0;:

)III t.:S-l

t\. k., F'U·.:JA
aklp

il ..hci

.rc

I Ml.:i F.J..o:-raru:
I t,·
I

p'i,

r1LlL.:m_I~.l

o:.m
Ino-

~I!to:r~.

Y~II:! Ai"l:ti:"Ql::J.
nlnn \1r.tlrj

Il"Iilro.c.:.u !:.;:]i"(1.Xt:-l1 L~It,1 L,I:: TiDruI..Lr_- 1\ Jh m:;I11I1!:' t!~kE .... n.II!~ \lnI1H'U I,i ~ci..!;11 .. irJ ·:'"z: ... r.:m r:::~n!:.:Ifl l'llllI ..1111o:1:1T. .d..1hl bruo!' 0.<.1111 r::u. J:!,o.l t.:~'1111·l.I.I:lln I m'!~Ir:l dlhi li~.· lIi[ ::::'UL :hr . .\:1111'Amo::nlaT".J blr~I:llt Amo!T.:i..l. \ .. i (,iin •ih.l".J'e..I~ J::uulm: I ·.m ')o.1[ ::ryTIL ::: . riil-. 1.lrll"dL \·I.pl\';.Ir 1\ I r.ll1.lfo!:Ami:T"~m I(U.J1!ii;: :bE":' \ L '!cil ~'I' h~ id I':: nJr.rr. I!' Lb' L.::I:inl mtHldJ: :ro:!E.dl ...,' ~:-I:I~lITiI fo!\lktII .111 1"1~ kUIT.mdllU n ~IJ- "Irt"11 ~4 1;;'1.1,' I:k:;o!km~"k i!fin J\~'rllft: ~ (""" -1"~In[j J.. :I·..,,::ltr. kl1r;'J P:' [ ~lc..:t:!:l:li ,:uuLIJ hill'-:I"'" .".;1:Dun~"'LI.a lJi.,: Ii.: I-i lU: 1">!:t~ t,ubl~~

ii'tl;:lr=I"I:::i·~ji;iii7...=lii!.:.;:ii-~~~t)~·~:T.=;.I=T~r~1 ;;::tJ;U;5;lim.~JDiijij-R~t=1~11~:I~~'-~'i :1:"'T.~;l~L;:-n::l:=m::::IO;~Y:~:..:i~I~:r~~;:;::::-=, T1SIIiII ilJ7ff~ll"-o 1ril211 O~Tn 1!o103[]

-

i:&

ro

m

ilJ6ull:J ~11I!!!t;'!~J'1 Iql"r~ar.or.:,6t mii~-!tl,']el~(lCJI ('I:;il n rlll_

u:e;u

.,,:1.

A~.l,lll.llli ~ L"hl

j.,1oiI;ar

I.~
llilL

Evlll~~e begt.rl ga air u:::r- J(.r:u ~ ku: kl:!lJlfilr~ ]tRY:ilr

-

- .. -

dahLL
tl.i1fl'

lllIuk.tLdd~s..(1l1..]lfI ~lDr

'IiIrtaru:J

bit"

IThLL?
D tul1,;il

Kan muayenem.
J{:;In mi!iaY'fJlt:!;:.~le b5~ ~ol;:

fI ~[IIil'~;l LDI1I!1~ l1;o!: Ililr

i:'I1J:lc.o't

I:!rlLtl&;

i1;:'iit

t1~-,;rr

i:tIlIt:I!!Hi r

J,;i, 8.n~ ~c>:;:l1k-

I

OJ::

:e..... I!:.'t.lyl'!r.

o!di..~

[[, 'n:l
r'o,~.

rnli.'[fl

a!.J Ga.-

J.a..:uJ~

SI!C" _rsw

lp o~rn ~tt1... \1iI "11" .di .... h:n IT.::;.Yt t:iio! I. ~iil"' Li
\'"("

1 ~"'-n:' .uwl r.rrnn ~:rrt!il ;' 1I,J "ik u:~"rni.s LluJ Jr: ~ .1 1..t11 L.. .il.crl

~- rn~:::·

.II!.J ,1 JlU j~TC:ILL{"k!(" ...

::Liin
':'a\ L

ri.o!l'ldir.j'i]J:lU) 1.'1 1II1":ll'"k ir'i'h"'"i::'~ mllj;~n.i.~ r..Iclkl..J b'zn::'l1:- uulilil lilt >iIII ~'- JLI \': ibb.Jdi j~ln ik "IH ~(!II ul ... k :;o::~"irn'i:'1 n }~lin .."1,.;V 'Ii- :to " )1:.. 101. rT .!.T~ • .1['at 't'1: hl'-ip ul:'tilr.fu::; Iii.' ilil....al'J I.i't I'~

o

::"iLdu

-

~u~..,.j I...i
.lL"·[l!I~

J:"'l'i

t

:i<~n
1

miimi:m
1r..... I.Utl:ir~

tLtitahMIj!it'1

art.!lam.olk

.' ~1.:i!-. :urr...lnL:::d..

,~ .~rlkL .. rI l

stir-

W'
d

Iii

I~T= hu I~
.~IT'
1.»

.L,ml r~1 eJ.:.mhur. I~

h· ) ~J-r:Ii' ~
Iki

I

I\

Jllr m:i.'(IIII'lIr-"n ~L&rt.I:~tro"'= .;1"lIIclll.:(:"Ii"i!. , cmni2 ino! iU1~.:".11 1-."":1111't;o-.lr. lIT' • .·1h ~ I :\I!:"!!rlkT: ikti,~i ... I ,.i~·::1 .iII... ·
'j.:'

blli ,Sure:b]e

1:r1:!"lll'-!iLml[l1l It.a)'1J~tl1:l!'. ~ E't'liIi'
I

\I;iclJdulrn!7.d ...
~

~i1Ti2~ 1;" 6-~"~lJlikll.di!l,., ~I'D1"UI! hlljtLlu.~ i1Il~n Dut(Jr stl~~:!"lDl:I:n Billcl'll H.;;.y~ !E.(I .. dl1l~ V.tl~l~ 11fj:;;tl m'Oc.rld!:! It'" A ...i.'I!JlA.rI
L~rt1;;:IIIJ~fl

1,'e;re,"~i!!

"hi.".:::nn
dlll'U,::

"'!!:" '''::
:Ut

"

:)I.[;J.

n;,.~m

l"!:""_it~.j OJW;;l~
'It::

]k1i~ hj"tllil',

I

Uilll;".,.illi

A~u:::.1 n:.:.ly:r.no!rlr.·

n jlll~'~r-

•·...1.-:.1,. n~h' Bihri"L~'1 ,.,.

d.:: i\'I-

i" SlL mil

,1111
'r
J.;
_'.JIl!>.l Q.~'";l ~ liltJ3SJnC.A
t ~,_ , .

~ l..C"tf:io.!f:'

f[p' illi :·_-... . hl

L:: 91i.;:: •

''--:lh~~ .,-'". Fill ,·.a:::I:r~l !...:rL~I~~i\111I '1-."":111 .;:kt.':"tl:;;

ro,m;:]I'!,ill(:

h~

d"'~)!l k~"'~~I;1""

\·:,I~.I

.,t

.wnW,,::

blfS.u.I~ ~~i;IIi ma.r.:::ll,!.:i tac.!lJwv'tllit mcydRilI!~ ~kllr_ K;;LoTl d~[1Lllimk kL" t"'~Y1.'at ~ "y[J~ u.!lDilJtda pl;u:;m il bul.m.uf_ kL:ireY;'l.a.t kJrPlI~e ...e t::!or;;JI?"

imC':}jfllln

bllhll:rdLLrtlmL.'f.ftCilj.'!;l
~1ih.;] \ I ;,;t,;&iL
...

y':'1Tu~il:I~

:!;FIo:i'nJ..~Il ...a llllr-

Ilu:I'-",

I:i~r' t'11I'1:I:~ tib-illir.:
1-"
OJ

tkJ 1c!"ID!:d'i 'f. [; ruiltci1al;SI DDli1.0 II n bc1JUiIJ !:It!]d~4'i''Lc: In I bir"::u" ZIt;' r ~t1i :!o'M:D.mn.: DlJ ~ilUt ~'DlI[IIZ b-ir
'k191i1fl11 ikQl}"r:l:l!di:!o'''Jrillil.
-

n~karllU. ",e-rioe:r .: btLJillltll1

nle~a::
l'

.fI~"itLlLJlna:

iifi

ml.:Y'"

¥ 1':1']T1 ~~Ioe:~~

b~[]hLkuA:

lm;uOOJt.

KIIl"ItlL'Z1

'Y!,
~'(I

II

"lIZm~ J"~L"". ~r~ "I'.Jflli"ZF ..
H\l1

_f'n/I' vi'fhf

~'~r

i~'t.lI"'~ IJ~';(""""" : ~i't r;.¥f •..o{J

..1,.)
bl;
lAir

C6:J.:j1~ .:.Ii;lCtll;\

Hubt."I~.

':"J'i1J

m-

nn,rl1

.,k r 1 q.
T dd
'.'"it

J1.aI~

yJ.lI~iI

BekArlar,
SOZ ..( 1\ '11111,.Il I.'
11 f!Ii~[d~t

•~~

'X:k-i:
hlI)B,f1

c.-ll.m-:;'X£.

-;ti: F
.l.T .. 1 I

:;, T-~Tt:'

~-

sizinl

I

ara,al 'Fa,
cen zes
!'-,t
;-jllLm .,:

n

-,(LI"

1 I ,t-irn \- r.l·.T.
L.:J~(k.l11

.... kll!.iLd.-:.1I ('1 ~.nt:i II "t"!7T·.1h
bill!!

ua~ a
{3

.",I;n!.l:

1

C-i!lhMtHerndr.; kug 1II11'1 1'1 3 iJ~\;tl!,131r..:J il [I j)f.JIl'lcl.nn:l.. i!;m ••

I

11!I[i"'~l

B(;r; MuJlt.:.;r.::rn V il;J;_e;D.t .ldllillim i(.lCllllcLl~11

I

.MB re~oiIJlerin
(;~ eroll.p'rllldlllCl

d1!n

GI:L....itli..I:I.
PulmlM" VI!:

t.,1J . \'~

.1 npliZ
~;(n!l..,

AT i I'IJ
5,.-;::·1 1:1: 11 yi

W~r[l:!i'" MotoI!lll;i

H..a.c"£:.iIt;d!

..,...:

o.Il!"o1rllnT Mr ot3e!ctir .JD~il(~'h:~ I 2:.=l e; LI!:I- It.'"'t'Is.;!: lim t'I ~ r. -. ... ohm h;~1IIi1!li10bmi .... owidi.:r_ 9 .. "'" ... i.erl~:r-J.e,n k~i;':'" i..k~1"] hav.mm nl'yml.l:lir ]oj! ~,·Ii='ULlli::.:Ii!!I1 ma],;'UI~ obi~i;::rii abr . e l'lk.lrdLllI, ~t me!';lD1! b~,.. )'ll¥i"! I.rllrmo!llktlrl lilr :tn'r.3f1n11 giHii.i.rilr. F{.;JJ1 mUJetili.Itusyat ;:!.rk.fl{l,.~m.D m u it olnrflik111", t!!! L\iw.Jilflll mlllh.tl sml.u. ra<Cd I'!.~' 1I1Qrl' y~ti¥~in.1le.b.13r_.peJd h3!li to.biii.;l..t!: bil!" mi1i.mclJ'o. ml .. i:;irmnn. ~dJ::m ·!JT!IIlmlz .. 1I:~I:I[li~ kiLlJnd.iI. 5.IJUOlOO(t ~ke.:n :3,1. !villi mlill.f!fr7. ~I .. n. VII (I[i HI n~lcr
bstb!t b:ir
Z9..IlI.j;1l!id;<r
m5Li;m'1.il diilJW"r

1ia.~I'I'g""I.arH·jn

!J1o.~r\·;:t;:I"!IJ:e.fl

~.r- ..,:,::t
:PlliJllI'
.... ~,!i

~I..........r'Uk
('~'~''';''

"1..........

J ,.[ -:;;,~ ... :.. ,.
l.Ll:rrut"
J

pni'},-rrJ ....,).
.........1

.')"" ....;>'(;'111""" ~

-!.O.... .., . .,:.1" ~... yoIi'n

Y ?"'I ;;:.....
itt'1'
,L

;,J..

a'J

Mh'.'i·L·~~~· ~(Ilil p:

~.4t IJ,/J~ILII'TYHr tf'.; . .2 f 11~.(l!1(i;~;m"l ~,'

';~io'J:i
pili'

r.-(b)1II

i.'.!. ~,.} I·. -il . (.~ 'v. A1:'·111. ~.t'lI"",;ro!% n.. ~:·,t'i l. ~
...

~ II~'
.i

,~'"' ., ....1,1

:rro:...(

('~f",..!'";:i
i'l/!"/;.,.z

E,l

I

rI,lliT4'

plfl-~'''J:I'I'tl ~

.~.I

h11i1.h~" hltn
(.~

A. ~
1::Io1a

lh
h.
oJ.

.; Gu.1ihll. m.J:!,bu;u 'I~:z:t~ti um~

Mioe:ll':u!=oIIn1I1l"IEI.,

Ayo~

~t;'ill mi

(_.i::fI

n ~t.tlm

LTI-'h~b 1"1' ;:;0 m:.)

.I!.i1_

J1~l,;i[] 1«t~'u;ldr.:r~~nlJ u;n'uwYljr, BII Zi:lIllZl.nilli. c'l'l e 11Jr.::1~1' l>::~n-nett1!ll

Ii'I1L1fEi 1111.Jjl;I.lI!!Yi!!11I!rle

b[r

"j!1l1.- ecnoe:bl

L:d~

LI.!!

i_l..'Il.li.li.d:".: ..br. ; B.

.t[:~i~.1!~tr,.elTl1.enLi:lI::t11 'hUe k!)El;u]lllil.ta
] ~J r:oo'III'J'Til'.

I::I,-""'fell 0I111n.llh.o!l'.DhLr c~r:rD.."Zi!! e1ril.· m Ii-'ilJ]iJld~ i!1\"11' ltulLrn.llCJl.'k1lr_ Fr.i:illl;l7.
mL·!.:"'~i
til': u[[A.

~~km.l.:1ri dtl"hl CI~~:iiiJ"·. ~·[]l .. a. ..]~k "i.e 1l'I11111i!&i li.l.'r.r:L Lk~ Wrat1L1'; m.mb:pr ve b,.:LZlIll dB. m'lU1J1:: u
}Cl:!;[i(11 .a.hE".Ei;el' Li1ibiatta
L9t:: fakridt!!m

oJ. ~.

~.

klJo'r

11I1rlll~m

~

1m .bi·I.l&

I,;t' §.... rlll·nT. V
~llTll([TMt>.

i'"~ ".~.:'-

r6jrdl

·IfIJr.JI~III)' [III

UIYDr1;;t.r k1 ~ ... t: ~ki:1t""ll<
III:~I'T. L n
lS.lJLtWlLI&: 1

•.fi~·61~lr"I.;lI1CII 1.. n~glT'll!l!' ""'

m h

-

bLi!:l

i::.

::1:I11.tjD-

B
NtHJ';::i1

1J.'iI lI1~tlcll
b~r !::!1.:1IC
~~

:rnpml_'rJ:lllm .21l.,fI4HI

~

n mm;1.

:l"iuJ~lIin!FU: Ibir

ti U:I11 n t::u r tu'l";:It t1~
I:!j_r J! JI iClllt

If (illnzl
jA

.m p.t:I. ndll:l;

Tlirli;il

c;if~ilerine
Yllrdlm
I =l "1Ir.J:frn.i: 11 hll ~ iL,ru;.o ",d' nl -:t~r _

yapd,an
;.-: r r1r IH'I" ~ .\:hllil

E"".I.9. PIIIZlh. un ra nlk!h! f u.1lliL.lI AI i NoIIcl iircz:a!lil~ ~ "i~i 1I1i-1oi1Jml!rn J R lI.frm~U. 8\1 n buJ U~i~1~1ytr:n mr kir.m::ltI.'ti ~~~mnttK..: 1,11=1;&11 ~cho.Dl' elf ~b-lriE"i:.:.
mHitll~ Het'
,';_': "t'MlI-:tI ~'~im]1:: !)]ltJlj+! . kA-lEi n~' holt; .. iL",o:l[] B;;r~(I~1into. h.a~ttli :t!.:I,(UI-

Ilkkl Ii'"
6.(1 ~

t~"lmilltrn
;;'1 Em

!tI nl· \'e

~br:ijy"llm

l!"kL.fI

..IiIJIml::_1 clm.~

]mlULll

kThrv"d~1

rnl;:

ct:1::e:} 1 L"ti r Ell

L ~:ljl il

l~' !lcl-e.
t

mtl1~1Ii:i:lb>e:n

'I!~[]a...,e

TI·~ra..-c.iL111n e

!Ill t

R.,....·
IrI

:tabl:ii~.l:I.J Iko:tbu] dILml=i'~k_

If! 1'3 I~-il

J~~
1[.1';11
i-::,,~-i

.. URI'

4·~ 11.1., III'
.•..:.&J LI

'l~'r1m

~'\'yd
rdi;1l. Itll'

]iJl:!o'R I I 11(' Zl.p.~-

!;;oll: !:I .... iirkli V!! rnnE 11: "I!: ~cl1~bL c!!!"n-et"IfIll;$Ir ::,pl:i~liI...,.. yrn mliL';;"r(:[r~ !ILILr1;t;!]1.j1J ~n] ~iZ".

bir

hfr

~r.: ....

lieL>JkaL[

f)1 n 'l>[""~.

':11.' ~ h

4l[-alJn~~
i~~i:z'i~L :r.U!'brL Ii rn viH~i re'llj~

YlL'",i.III:J:.".':I fido! oliVll

kul:pyLfljl
(li!.;'!!:11~
m.

r-ADrn.
:;Ollrn

t··~ :-:i.,-~mn
m~tl-.

1-..:'J1~1 ar

....~
I

~lllff:

u· I' m r.,)t'tiLi~

(i L:iJl:'r" :1.,h;1 1';:lLa re"y.1 ~:~i·._

lie-I-: ltr1,(1 rn ~vh:tliilJi.l diY~'i
11.:: i!:iJ.z:1l !k;jJrk ur 1

:l.a.tell

b k:tnll I ,.

nil.

'::f

I)

~nmllllltllijtlO:l.['tll". C~Jll1"'" []1uilll~lm~ 6-ftrl ElIl'"illln [cr.3 e-tliiecfkd,. I~~ Ji:il:l'ilr' .r.:;1I1][] we- ~ec.t:"1 e1 'VEll ta"kl 7[iferllIo{I!": efJ1i r (I! 111I:::j~It;~lt. B",,"'!~k[l,
i"i1.......nl.- 1[ltlil~tl

~"'ii~~,500".b[]LI::t.rul.J mlJR!f~~ .el.LIe'm eILdir1IZ:L". 0 Z::!.' m:ru1. ,dru+ilL" i:1lduldiUI fRk:ri ~!!':m.;n ]Jr:'1.i ilmJ351EI:r-

LJkt"'!l'

peyd~ tl1lur". Bu lie-heoF.'trn 1;1 hJl;;t. giM llil.:5niiveLer

lLi ma 1Fb.gJ
S:zrtdlu I [ell
nli.~ ).;: Ir

---"--._""-Knrli)F J'lnl n'Is:!TJ."l:"SirtfL'1t

A._ DlII¥ar

ava
\ ,-'r" '1..

~. l!tll1k;ll ~Z!I:JiII glr:.liyar
:·.I[(.L'I.;

~I.
r

"5L:yr_,dal.rt
;~:

Laru:irn

I!Lli..
~ 'iIl-

i:, ~~i I
11.

]\ II}.;) --1)';)

d iin ~[ :;- ',"!:' H t~ t- (.~ :-"_ idi. TJL.I"I ~~r.IT!'t i!::: a':;J1 I:
~ma1a ~ urI?"

D.

ilrri]ni.:.;til"". :-'_'y: h;r bi
'l"1!J...

{l5... ~1!'Il~l;1ln

b. ;)<.gni· f~ Ir.
, I. SlIL.ullbi I

r
I

j~ll. I!.u;qrlc
I~rni'i'lil.

j~

p ~.r.' (.

HI.

haf1tas1
LZI:~'91nmn

·t~

I~..

B.

.

rnuLt::i1L

.il ya

[.:~..= r r

f:.v ..

~I~

iI.£I'H.

1tiltili:£.1

L:~I.Lir.

1:1(1

1'.:1. ""tk.all

R-:'II"i":ri~·I.iI:l~ il!.<

J 1111l''"
m"',allll]

~k-

l'.lt~l·r

h
I

n'

ii:.:... "I., .:3iil~k I ~;, ... t'
y(l! }·tL"ZC" "\'1)

·~'-'I.;tr.lp

r;. .1..'_

~... jo!,u
I.~_ ......

r I:i:;~lr J:crt.. ""'I!-·r..I~.Jil"l
1:"I"I7n hi!~j"i ':"- ,r'U .11

:l:

.:~ (la'ki
K~ritlil

it... ,n.1o..:.1)..r: .I. ll

"·~I~t"!1I.LI:. )'''Ili~

__ g-!ltlf:i"
.!<fH"dUl~

c

m' ~~,. ftimiJrl~~lm
ifi nUll LiKln

b~lc;rn!: J:'!-lniz.

ir

,[! yn

-gC-vtil
5.1."kJa,..

h..n,..iMl~.
t1ibidit' .

'L~
111r

..:lflJ:"O:L"I]
1I:1!i ••••

t.riin~~il:!:'

rum:

liD;:;!,

OJ: k" ..~~!Si
ttl 11ft? i e IIi: A~

.

i.~]C
kokul~1

~tLi Lrr'iol:!k

i51:ern::~
Qg..;ito.a :-;IT

IilE!lI-a

tJ 7. kl.tl..Td Ell ;!;i:; ...~n

a.

e-n

I[f:~~~

do;
-

rtilil.'c:r~l.;

m~ n~(]~r:I

i~!!: ri'lll
ijtdii.

go;.!;~

:!t Hr_
~IJIUa

~u... L'1 k
I]

A:!o·mhay..nt

u)' k:
I'm

~.!i,...

:::~fwl(lt:i~ kll~ 'nl.oi-el. lJ~r Iki b 'Vol:! 1l(ilLl bli' i ngW~~t::
F.C:me~tj

ATililm Izllia.11

1b~b;:Jml7.

ka a.1I~ Uc !:i k:m
9iL~m[o.

n'il SUlU': thl:!i IT

r

Br;.yIe

LMI~~Z

dt:nLlJrn.
'b"[1hlT!i:l.;,

ha)·iU'l.

!!~I~}'e:L(;d.-e

!tl~

wla.....
Ora. jc:V.B.otI;::D

fIlrla
TL}E'OS

!otalu.
mti i~r~~

G'lLillyanlllTmrn ;~~ iD~IU·tI~ll"m m ii-U ~li

n
"'Q:
11t~

DIIr::tIlyor
[!ny~ln~lIfI~ t;r~rild,1

mu~nu.?:!'
AYIII

l.:lakJu1z

III ~

tElinmm3lk Is1eln'Gdi.tJatt.a. t~i r :"IfF!ln~L... Se:bt:: - P:fok.
~n

loo.zm I Imlil:
dtinyan

811: iI~~ k:lrdl!~ Avru l"7Jd.!111i iii u.i1;jt'l{:(: hi rayn ~.eh]l . Vt ild' . ;" 1ie- :£:'t1l~ ~TI!;'.:i~1I
~ibli h:ll~h a~8 l·!\~!_thk. tta rtf blr 10([1)1;;. d.aLg'iL d.fi1S"l! ~ly';lll:l ...n mrz:;, g~li;t.' ilt'du.

lIph i On'''' 1"111 UIl!:!icrif11 d.r: 5lrirtkil k ad l' sev.;:{jy t::.Y~
S~l'"i n g"tbl.ttil'lIEF. I.'

m, N.uka!l~r

piT

hil.'LrIlLZt; bcn-

hgJt. kay.ilt ....

m.M .~
. y 11~ I,\"LIll
!!la r;::~!,

."I.e~lm[ii t..:111 :lkl::I0[·"· -nnJ.!r·~ccl;t1r_
lIJU

tUIl1 ~I tll11~n
~.UL-

kii ,ill'~.(! Lsll?!fll ""e; .:!-·~lml 011U[I lEoti;}111"5;i!m

~1J1I b!J.~L::91

&rum
dil'"_

klz _" lEOIoii' .••
.il..!i1 il.

.:II!! .•.

(Ii tilli ),t::I.p;if:llhn.

,J

rl:r q IiEll....

9i

11] revlo; I nll e biT }'c~tJ il'. i11g~U,gil r c: Ili 1?:nffi:'_"u

";t:lyClI'SL11f111/-

fll'J~ilr

tla
~.i.I

iiirin

rihi:

f,;:ilfll:ilZ

:!tire ..,

..\lmm!J1

iUft:,.;i)'. ~i.i!.i'~1

411iifl9lk

.a.111 1)1 RD I-tlf'ln
~ Ilfl.iLrJ, lar.

c;le l'rLLHIC:1:3
ki!.Tllt;;;i'!J~IT.
~iI:Z;J

Hem
k~1 rtl>f: RUDU

ba.]).,
Int:)'

hi t

ul
SI:rtn
I

Bihl e.rirni~t; koJd.... t'
klz

fil-

';Ii mdJ1"_

l!l't:n.lDll1

sr ~ hi
d~~.a

toi-nll,

t::
!<oi,

Uti e-1.11Tl'~l:~ IJ II N'rce eLT'!~111m~i i~te IJu 5<Lllll'la ]:!.a1Jzamlm:~ (:11 -Ll '[U Iri m."IFITIi ~limU"
j"lrr:tL1 :

d~in.cT. A.lmnl1 ,pr!!D hab·.ill1 (I~m. t:... e:iJI J:"IT:'~[I J'I1_gmf.1:: h:frm
;'o·05.IHI'. ve

A['k~m I ,.:od an bk :::;~ 'l~tLI k: _ 13.n.njLll' h.... bi:il1j L~T hl'lliI.! DUm.! uk. AL1B.lmZ~lim I.~~ril tc:yu. 'h~nllnd~udL Ijj~ml:: _'II: A~I~tl~m1:t. '!.'{: ad.[Lll bi'~ ~j)rruli,tliI:t-mL"': ~LtI~'i1T' ;:t';!!l

pJ biT kl!t. klin1I1:!t·. M ii.l:"d.n 'D~L'!I~ ikatld,1 -Y-I
medi
1\.1)111~ OI3tYJI ml~

g;tb. I;'" I h~1' !..!l·kr;::.k

r'df!;

lol:!_ g-11- Kc:r~!J]E

-,,Madl!Jm Ii ~nt ... _I ~r.p.Lh. :s~·

L

Kf~n.t.e:5 "Rt:l.;:lk ~
Tl ~lLLd

dnn."
r,alf.

~1r:l

I

Tiirk i rc:.~l .j.ylt:: ~n .. ~eT5Il!rn 1f!T kl J! ~ Ido!D~rnll;~ ..

~ llel!. j;i:iiFI.

[I k

dd~J
~t!11

l;u 1~1Lj!_1rn·l.:lTIlu.

Iltu
lI1ir
IlC yeri

dll~Lumu

Z II

·A}·ill· 3r....a.'l.Jtntil r. Gll n k I} A].·II:I~.I"'~

t:;tlwlt.['

.~y.ltlhOl.""ZI1
;J.t._••

kr4:!Dhll

cl-r:.

ki:l'tml; tr...._~l~k-

ktrrnhlJlun,
OJ<Ii:Sl
'1I'1i:':

,,;lr"fl'_
.1 .i:I til! r,

T,lllll~r:i

I!iHfUk
;et

a ..i.l.I;"I;;UJ

0311-

gm'dlr.::
HllrI hi r I:Ui.Lllrn.:((;n!Ji.1 LiI

l.Lll'lhk

Di;!: ~i'5111:1~r ~ Il ~

Un [1;:"1

Ifl-tlll;i1 n.

k

Silli

~.::,,~

.¥iarlri:1l1e ...d t L r dB ..... G~jJr1kii c;l"-.fI.L3]";I 1,'oI:! .. mhri.l3l~~1 il'! il14J '!lL:ri.1I!':ri .... I u.

('P i
kl

k

t"l

A!'mh~l'OIl "

h~D1.I.z: duelTlH·

·1·l1"rJl~,,,·II.dlLi:·.

K.:adLk~ir

•••

V"~'I"~

.. dal.a[,I:I1

.1J..1:"li.;'I!Ut!ld1i 1'1

D3Iu;[Inl;1m.lTli k~h~ IhR.,. "run

[lb, b,H..u i

'fo.AI'1

.

--_

.

.'
,

~ -'

.

ilml 1St. ahlar
iJIC. I tilhtur

.:.....1", ~'II}~';':~

!!!!!:!~~--"'_~~~~::=:::--=--=--""""'~~~=----="""""""---""'--_"'----"""""""""--~~

_ I,;Unal~ m t:1;'e-"h~9i I
"11111.11 ~ru IliL .. I' 1'I.:IliIiyc tll,':il~

J

r.
r Ii..... ""r;IIII'I':-;;:=--111 Inl,. I ,11.;.1'. ~1 ~-: 111 ra-:.I.,I:I II. Or ·,un ... 1I.<k:1 ""'. (1111 .. OJ lir .... _~, nu III" li1r bill .Io!ldl.!it rlln: ",''''1:'.0'' "LOJ:tu 1 1.1 ... latulu r_ "1t ulAl~ IImL _~. ILI~A r,lrn.!l"'1"e lo::t L111 ',>Hln't.lr n.llII. "......lm .. ~1 I..~I • II I
j

luui i.! t:;lrml;(otlr. finclUln~n., l',fI!lrii

Faianm kumaz hUt...

re L ~I til.;-It pril~r"'lu I J",rmnJllun U n m ubk:lij

du il' II!::_ :iatullh:l(!rl:

I-ro;;~alik. lJ.u7.I ,,'Qks~k Lrdri"lI:t mlil tsple rl rl1-i-1ll~ J::r;~1li ~Lit', 1)'::1I1!!.k 1.;1 I .::W JI b:l.U~1lI ilri::llJ Ilny,u41JIiJ!11l JiI4l1o.l.nt!.Jn.U:;O'Il IlJrI Illctl-rn 11n, olduk il"lJ m'UJli ru I)i r III (!~. 1.=11; rt.i:Lr~;In, n:in ~1.11 'ht:jlll'" 11...'1 .,;.1I'l'uorti;.: 1310:1 11)1;':-.', -t1...M~n mLLht~ILt tl!bhl!!~erl V\ilrwl', On Umll.l:u1 ::: ~1(r,,;:I1." 1f)('I~li.w~~~ .n:;1l11J 1I1,tJl'llrl!.l..:. hull ulunm U k lo1nmlllr, B UF' ..IJII i~[n <lUll.1HIfI 'hirr-Ar III rclJ' 1;:[1 bur ;.:\ n:=JfI.n'Q,'1c ....l-lty;t t:tjn.II~!t)I\-r

c.1!:

Bir gen~ tabanca Ce Ifh va 1K..p 2 n iMllfD kadun }iar,fJJaml~1 ile inti rar ettl
snnrada in~ih.flra te~ehhijs thl1i~
i

Bt!~....~I ILtl : J:
1':l1

,OJ. I

SI ~kLi.::.A
r-:'IV~

0:

~f!r ..

._. k u:(nnm ILiLit!ilf1i k.N.lJ; t Ij:o;;rjye ;r;frdL l3.u.r.!l~1 he r ~1~Mc:. [)i::~ "[u:h;:!lf biT t\ r. blUn:~(!:r!tu, Bir O~:\-

do. J~lk rlhtl iL

~drd

u;:

IJor,"~'a.

rJtll[

1 YI],-

10: iJorl.l;jd;;.hit' rlillt.Y.H1 I ~B' 1::. r~t;1 'I' Hrl~hr, C;:UnlLi isnlah d~mtlk, blr !:lln~[ lind Iseler] murn Ic., l':.:Ie 111n I er 1'1 I r-u I j1 ~ i:a~J';;ILI1"I.:Eldikrlri, .. 11 :-.J[lflrJ[lI, ~I nmrlolrml "el,n:!lliterl~'~t: '. t: dilltc r JIII'l(:lI~o;;l t,:t'~c wf11l3.':l-J:l1.l e~le.j 1111 Ii::l.n unlan Ii~ muntamm 'j(~ mu "_~'.~·e,, t.ur ... a;ll r:o:n I~'IIII !1E!81IL(i d h nn 011 nm I~ lI;.;.aiJlirlcr drill;;:}; tir, IlUJ1ti:Lr ka.h k.u lit h ir IrJllrlll1.lIl1n t:lil;'iylt::, 111I.:u n :1.11 e C;;tILI-u~u.IIJn II I u~. k lill llll1!inllrl. ~ bir kdjn:::ll.! ~n:l!t birII I:I.hi,)- t![1,; m.1.1<; N 11ml~tI'J', ~"'Iil I m.;m h el" h Irl :4 y ('I.. I B~i ni.::: ~.. ltll~'\·IlIL(:riu nlll.k~biJi ittrh.ll7. r..lllnmllf tu . ~~ hl2llfl{: illr ,;,n~rt (l~121.H.LI(:11 i !}i ¥'. IULLtu. hirincis l. keli m t: Ire .:.Iu. ~Un~o!'lc rim l:;:fI.c:11 "rt~ ·!UA.SJ! "1=1, I'lle.ddr I 1~.::tnh;:l'll tc .. l1~ 'LI.: it,:tiulili ]I.fI~';:I.LIlrO'l"lm d a bjr Lttls.;J1 I::lh~1. I»J~. mu I-l I Jr. UII~ii n.;-::ICfL.lhi,.:iIIL If.'''Ii'("~ !J II ,,~h!lc~:'::I.:n:}; d 1l1l1~ nit !;,;]fh 0 In' riylt: y.arlrll'J .e.n]11l1I;l'ijJ ~IL .. ~·. fJd(;rj . 'IJ r;J)~rj:lI1,: ·alian.:. I ].;lJtm a ITIII hdll"_ I-\e;o:.alik It~ nfl" all~li IIc(:ltrimj.::( .. l1a~ at L1.U ..~k r u.i.aslnd.i1 brTI-tl }Ul1 l,' ••a:u:i!n ~lehllm.J';:1 iII;1, ,~tlCflL. ;t.~1 :=-Il}'';;(I'I..l1h' E-.L ltirimi;::i'll lI'yft:di~n1 ..Ji;tr.t:d 11I11"'lIIl:-'lk k:'l,boiLdjt', RilJiH'IL-

.1\( ...11-1.1 Llul)~k bi H'_II2' " •• "dll -:< ccc k _.'k:.Lin ~. -aLh,!~ c:JL,ui Lal' ~1)11ra Ik:. :1,11] CiJdl'I' -tndc r., At .. )
i-r ti "Ik .~..,[r:1l'a (1:tIL -. Ui Ccmul 1'- :nmll
J~:J.:c"~ l.I<,::-,i ·[a~IL.:'L
,;;t

H;:]'h II blr ~i" ~1 I.=L 1,1,jl rr ,Iii b IlIo1.Jn hbl'::Jn rru 1rr ,1111 '. I . k:, .1.1, h.:.'l·.eo:;.I~m Jr. r- ;i:.I.)(' l ..'lIIell~ h - ~ i~'in I,U kr.._ , . '~:I III 11.1', 111:1 I I r- 11r: ~, ..:~ d ,,_ ~ HI :"tJ'. '. I iru I' IJ :--:11k,,:J II.:.' ._ ne '~lh'lI alrm ·1 L-' 1\ l, 1111run na ~II I II... ,. -ill: ~(ll~6~1 I'I~
L

'~I··I

bn
1'1

bdL"
I.P,O'( i':: ic

IL bl LI~,rt... ~; J

:... ~ 11111:1 ~UI)'I.~tLr, y.
~ II.:I ;'Ill

11IJll~!~I;)U ;. U .I,;'"C'

h_

L 1:1 r-re

): k... :\"11 i'B: i-n

.c ·:1'"i II.:L :-;1 II [ LJCiu I ::.t:( t=:.h· 1'Ia ,b rill. ;r ri'rnr ::"{I' ~ • d:
1:lc h.!I'" I j~lM.a

I I'~,

0.)1:1
;I!?,

'<

k 11.~ -;-;r.1 SLI-:'LlL t..1· ~l'Ib
:'

I~ -mnl I.:'

l'IJlld,1 I

;i'L [~'~" :..1

:1...

r ~ 11'('[[0.'

rn.lurm-n
~.L

r

mu...

7.aL-~uL ~- ~i.I.dLl ..i.::. ~1Ia.llalh.-:.i ILl :1,11 J\.~i I!' i

I::",1.11 '.:
~'_II a. :'I,a

Inl:

I' :1 'I' T.il :" .·r.:

i·,rh.:

,d~., ',.: ";Ii r
-iJ :..uli!

l(o.:'!1" k: tirf!.1.~u <llknnl .bd:1T Ela.• kmrlu

rI'I'

niii"l

·.i d. c

-I; LihaL

r·~rnse .1..: I, ~·"~·I'L;I) '. ;:'·.11n ',(j} .;.hr_Ilk ,:, ~ II I.III~ ... uL!l1.Nr. h.:.nbl ~ I~ il" ~.~;._,~ t;: r.TIL• ',I: ~<l 1111:=t~ ve bli" I L III. \r;'"11 ... vnlce [.: 'll .-.I'I[ LIII· d ; I.I~ '.'3.1: UII: 1r' rcnekc . I' '.1\' i" J' ol[ r.J1.m...J.' -.:Ju L' $ ~ .11.-.:: r 'ir II'pl '.l" 1~1Irl.-, A. V. If! n II'nl'1l r ik k 1111r. e HI ; ttl!:T!; '(~! ~L...:ukl,:mnll Inlh., II; L~~ml-.. Jalr Il 1.. I 11).''1111 mlen A ~o drr ~Itln I Ir', I::' II' I H. '1:, ~ JillZlt~~_l ( '" P 1-., ).... I "'\J U~urr T~"")';'; _trnc I-: i.I:o:..: 1U I r t: ...1111"u~..•• -. ~L-.J[ Inlo L!b ~ml ,lrN(;1I • p t[Lltl'im It::.ll .. ~~:m~ j.;;" .~ .. ~~~i .111 '~lrJ:.:1 I'.U,' I ·liIJ1.i:1 aht:' ~ '[;Jt. hL.;L;L k.anu:- 1(:10'111:1 UlI' .::m:.ft;[~ .lir_ -'~'1:I:lri ~liU.1 'I," n:';o.:d~ m

II r-I[ I Iii, Id~ II 2; k;:i I'·m: I;111I~ L . ...;~ .1.t.1 ~ znc d..-r !rlr'l I f J. Il.ilil E I....j:-;~iYfl:r

1

4L1]._·

~.'I L

mabnlkr

J!.. I '_.:II~.:..C, i Id liar :::.L!"tI:l_u.iJ( !-';Jprna L.. r. IJ·
IiO ~ .. ~~n II n. hJI"

1 I,YI 2;1' k:.11l r r,W::[j

udu I y,lr .... I<I'u-',rt ~,k'.c.cu : (,k'l.hn I: :~~ L.J ~: kn i~
.

l1.-tn IIf i n1 Itn...

er] I

DL.n ....:I,;e" L

~_r',l'-I

VaH '§] ~Ull usr
t.£klJ LEard.a bir
r~IT,IC;!,'i:lndl

;i{,,"'-

IIIlink i cd:1 :.Jf'd .... ;lL"l:au a~L )."1::':1) Ik )':=t{l)1ik-::a ::.~;)n oiJ'J ~ ;1': rl"lda Y::'I~) rlgll~ \',5, .:i' i5n)Ln~k l"·1[~ : U :;)I';{il'll
'lII1 :indl'l.i
(nt, I~' i'!' If" l1

I.'~ 'l

!.: r r~b

";c-

ri:. ~
L

:;'.1":1': ('l~a

If!'" r 11-

··Qg.'1.T.lnl I.. ,., 110::-1..-

-I, r,,11 -:.J!'oL.;,.;':L h. ~1I11.lUa I L ...', dl,i

I-o:.:.~ :

i -'1

;jk~ ~h.op~

&7

....t:- ";i, ~If!

d~ .I'

~.(':1k

C [fjjri{

::.tIl:'ctik· J

I .J erh ~~ li=l1Iiz itlM!ll.;:; ~ bf'tI(iC •.;:: ;1 itl8in:t loll ;:lr, .. :mJXd~ lVIevc_'II~ 1Jo1~1]

i~~c
IrDlturtUiIl

Gill' Kf!.lIlm OULl1.lI:t(l rd ~ U:l'.e:rin.~ de- Mr i.ruk :1m,!1\'
~UlI'~u:r b IIn"~1I tJ~1"

Itufou lOnmlJf1!J_

~:J

II.n]O!IJn~lI.IfJ ; i};j ,tIlilrl11J d.ub;J. :liLI.L:ef ~lI.tI'llIl'.tI t;[h: ~~:O;of. ~lidi,

'1

m U::;at:u:l1c1 'r (: JltIlIIIIBdtLi. [ir.:[rf~r.;1~ ~ (: tlllLLn ii.aoilo!'-Jli r,.1.:in 1f.:::llrflC:I t!rd e tAl11P ~ I-:IIi{ C IlirJJl (;(j,tir, An(:ak d.i.n. ~IJUL;o-! r .. k Fl''': ~i:... m ~"'::':iiJ .L bl~ Lak.dinh!oiIiir I>: i bi rbllrimble onm:A,tL(r. I i:l1"11 U k lID boll il.1t1fC:ill. 3.;r IIi k(:lirl1c[k I ~i" I:WI~ k.1:I. ba::;kll. k im:-:.el.enlt: ny,,1 A JJllirl 11 1I!! bill ;::::IlJ::i. rt ':.11 nf :rD.';1 ~k ku riOlilblII' ,., ~W ~I)k 1:1:1111.:1'iii kirJeril1 mlll-:.nl)'Ji I}JIJUt:i. illl};;ijCIJ1I IB kl:! j)(;" bir M8Ittll;itze,'liIl 'tI.fI.;;.Jt:!iLIII tU.iI.flC.ft .Ir. 'ti...!lrl: ~I:i rifjr-o fl_ll1 , r'luEi!:lh:r, jWJL[ar1l"1rdl San)}'er: nl'tr. i'I~ ltiil' d ~ .;.4ILbj [ .. maJar, miJba~ill'lo!'r.... ~;~I itoa !leJ1~11 E"I: I; i a ....~all1 _'ar.J.l:..J.1iJ~ II~I~ :..L!!li mali rill-: ll~~::-(;1(:.;i 'L';!i;NlJr, ~Jjn kLL itf;.:u Itr:i'~1 tlrr K &.al1l'1lJ~rl~1'1 n a[liJl'J'l: :'::~IL o;eo;rr..L:kl..: 1 ..liJ' [11J.Lrr.>l II ~r ftJi:rH, gl.!rd. ~.Jbi.u!l: 1;e- gt:n:J{ filSJIL (! fi Y-AII'&.i Eiou:nhl n. h-c;p~i rI L:!::miyet 1!1A1:J-'n 11~.::!!1!o'!:t.llilZ bir Slm[ ! lid ~~aI'LL"" bac.::.g_r J J;u~'_~ 1~1 ~rnr !:Ii r~r bill't:r l7Io!'Jdnnn ~IrI:!lOl"m [~I'e l'I.IIIfIHl(:1 (:rJ IlIufu.lo!'lI. f!d!t:r. Oonlnnlll 1:111ra!5r IIJ=1iILK,o;;ItN':-altifIJu.!.. ~~1'" Cit_ K~~x-.-.L LHlu::: I,)~IU;J:~ I ":I~LlI.~1 dig:.:: rI erlr.lch=n til rl:~t\1'\! 01-1:111 v;tSIII'.. bLLr.tl~:II !11<1 !1~F'i!';~r. i': r-" ~ n~ '!., JUt.,]L:11 ;_.da~ L ~.I:':' lL:u;J\ i aL:II! :II ] rml 1dlll'_ JIIb '" i;: ;AD.;:~EL [Ill ~21J t:Un'l'll'r:;n ..:l ~,, .llmllll:;-tJl . .rI [: C., .. ~i" .;)~un.!lc =te~ Io!'r~ nnlR nlnfn E.... ,·lI.lill1r ""~~LLnL s!::ni iH.nTl}'11 . ....--,. imi:;:lI.m blllt:lrll7, QUJ;::'L'J !:lIEII:i2l1.r e;1. IIIi'Uyml.t!5'~. K,n" ~"Icli1ilcIJ ~;i\:L tUI.aUalllm er ko"gr!a;s ~ .utI! a alir 'H': ~"! !:!Jelll iij;ill1 (lFrnYll r ". ~~I.(JDI:i'::JM~ ·11.:11l~]I!:r~~ 't'tlrU~en-Urnunele1' j.riJouu'.biZ -lc I),iLu. t1d;!t>rk, :.i·tHlrD. 111.1. a"lrn"-I!);~ Ii T, II:H:Y~G- (I Ii I lJ1ui!Z'lbill ve ml1l1'].::i~ I

iI" m ~Il"'tl ~..ldl.Jj:":u ',0. :W gilil (:~ ,d &JJ._L h;)~.anL:...i1 L~ell ~&t!tt! .I,;.:-obiL .;-:Ji~rni.; i..o.;l:: l.1: wit k~~ rn :it:.Jw (";_~LadIIlTI"::'" ~l.o. I C .. _~(:onIC:-,[":'·1I i

Irr8

'{LI}Jl C{uLl{~I. .~~Ik tL [;{ 11,i1.a:.a

Y r..r:":lIjll

~Li 1 ~ang_r. ~_k; 11 '~. rJ 91. i ,'i )~kLL
] ';)(Jo ~l]'.!'.l lll'l:1 ~'., n:(I"'1 t:>n,,>.I':1.1 rlrr

l:C'~h::-{ tan'nm ...... ;'1
~ ..!Drl' ltlr. rn-~ttr_ l,'n'l ,IT :·Io.!:~ir~t:r, .'1:i'li'l I

~.I'rillll'-i l~ijJ..,lJ ..: i fl.nt; Ijl(l Ilrr:.l;tn t:~IIU:.I.h 'T 1l1i'-:~l'''" 1 ......t "Iw /i...J • .:: .I~ II 0] • lul dL I 111.,. t,'z~ o,lUk.i; "..-llr 10:'1" Ilnll~n d );I;,i~:o LI~I. :I ~·rl"..:J . ~Ir- ,:~ bLlnl~p ~nl' LJL-III 1n .k.....rL~l~ . illr~ I.ldl:l 1o"d::ltJnllbil I..rillm; blldllt1"r

-

ko.iI,LJ1 Ju

YJTI

~jK,)t'[il,1L

olJ .1~Il.hlaIJ rr f'rn~1rY,1.,

Mut.~1fGI'f'If

-:..:Lli ~bt :.'J.r.'J:l1lak.{~~·I'·_ .

§ .~I~li'J,,;

!...rlnJn

~.r"IL 11('"in
f"Ill ran

:-tlly"n rtI~li~;(

~~ jg~i.,'!'(Jr Lr.Jlo.rurl~-1 kll I. ,11:1: -'oJ b.i.I~.il ~ir II:.lk1':1I~rr~'.T.Il .. ·;,h. ythut JlLndllllJl dl ~ ::Jr~F' ~ir"ecil ... .I,r .,-;,j ~Lun kikm:ul ~I[t$. ~it
1i'(I.flJ~DII

t!',i"h::n [.......:cL

r r,m.::1i.

,,0

gJI"I ~I I-: n· I~ ;:,.:"(1...:: :-;I,d :i:'ii nLi~lL:ir.

P'p:rl1s-rz !komi

I rndillllll<

~ 11k.;1!~I!Ii'

~ I~t!~- t;1~:J :'~I'
:i

r-J~

'~~4.1!d..t.
~"1)11

1kJi

UI ,lk;:rJ~-

k'II'Idc!)

Et",k
)'.m~ln

1!.!'1i~ ~:~rlr 1,1'1 !'!'r i" 1£1 ;r.l·1 "I! :-oaJ'll.HL~

~"kil

~l.nIi.hrh irlilrr.i: ~LiiT_

'I J~it !~"lrm"'l-. I...ll ihl i I;::un' '":Jr. ti:lt.",r -(.Jr-.::n... :ill"LI1-~~lIIb b~tll.m ~nl!'. rm _~'~I bir r7Jnso.Z ko:r.:.lLI ~~I "'.f" ill<' ~lb,,,1-. IH ~ ~·ir..jn nl pn1 001""1 I ,. 1~. ' .r IlJkle~[1 ~rl"iCIJI (.. ·IJ. hlllk_m ~Ikl_r ,.h~!...'1~,:a:.:;rn, !:;IJ .,.,~;,] IT'At"o:il['.Jn-.11-' lm dl~:I-:~ ini l'o!lb~derl"_'

"syail Vakl e karal"'r
,1'.1

AJ~i.2

kk.u r

~,:.'JC'l'

hltFt:I11(1,J1

<l.JlIJ:5I

(I..... ~I"II

Illi.

Vercml net it;i n
II!-_;il):1 ~,",'r.J!Jt rr.:itwJ.lr

"a.a:[![ I j'l,nlln~~l:i i;;~I'IiIIt!}H J..iI~,.iJa~rlG f,fll,f! t1A II'I~Qf(I , Fakat ~-t1llo;;d (I \.~(lar 1£1)1'"\ il.~Lll ki ~ur(l1.IrlJ..d Glili 11.;:l-l.i tI:I;!I,,)!l1i UElL:LliI.I · .. u
yC;r(;. dU~lu,
faJ';;l ~.~1l111 ooI!lJ1I bu [Io;,-.ti1'ICl.:lJ'lnli\rll gL~I..:Jj;;

tel ~nl

~ .. ~ !.Il",ljkIl.TI~I~" !iliMli?, i~:rnk. b;:IJl~ni o~r",.l.ImL.:l'" lDi ~iJtlill~. ol'i:!<'. JI1.)'~ :'1;~iDnli!:(lW11:!t;jn U~ 'noll ol"~:I.
It;LDII ioIlilmd 1:111 gc,,~h:!rj~ 0'4'ln d::m "goC~l.ll.:..:J,;h:ri!:lan"!- bir-rr bi~ r .3DIuIa..:;ucl.,

-

ekf
I f' il.. I ~t· JJ II IL.,to,'i! 1 o'l:Iob[ltr_ Lr!lS8Ll U::i!lu~ ol::dk~~ wl.t:[Ju~ JilutJ:!!I~ ro. ~lI.hillll ~min ~Lmc:Jldil'_ Uu b.u~re _i kt:n1h!:lillcllt: 1I03:ruurCn C.rkckLe.rrmo!:ml~kt:1.1::' hi.. lLIa.y lI!IutLr "~:.i. fi:1

1.11 .':1' .. (:1'11 I;l.J,;, jlZlli;;!kmu 1Il1llJl!'uz, .'\\bt!la. bi;':;i;alr til hint Ipnjl,IJ,Hn.fl~Li 1;!:Il)iJ:t'c jr(:, 11iJt1 :r.a)'21. 1I~II;:]1~r.Lt,II. hi:llf'" Wlat:lJl oII"ll~Y':;(AI nY".IIlI~I~t'. K,':',:lStIII;i: CC-I1fi~.;-1iliid (JlilUl i¢m[l.' j:!o's.l t9l i kll~;:I.("i, ~iyll.!';i'i wlev~ V_G. b~lmlnr.o:L h'"1Ltn"r;~:r1: '~lIl'afli1d.J1. (I[ILtLLitUr', Bucl-Hn];"1l r.:il11(Y.a ilD: Z',;l~:r:1 unC .. U:l....f, th"oIj'jltT, :;lllIli !,'.s, 1-.11;1.1111: :t~'rjIIILl:idlr_ ~limleTin 1nl t'fI .I:InllJ~ ~i3n:1 (]Inlu r OlN&lrt.;1Q ~Sitloj:!lllin 11.'::: C~~ !I)'wl j~~L="a.lLlilI.1dLrIJ1.3~ " (1.r:~H dJll', B(:lki (Jli:r ibii.l~u lLlhf:::l<)lbdc' ...[iIJ1Ln bLLldrl&u J1etii:~Ie'rl dll:.'!:'~1 (;r]~C" .c'titlll; .r:aI~~~k tI~rt t<l'l'a,Hu.rn ~h 1:11<:;1 c;L1.itICltktoc Dld1J&'LJlIfE:lll MkV.Jrcu r 1/i:C>.";i::ltill ;~r t...:rail dt. h krn fin d-'ll'~ !5o>.;l!ln.", d flbi:ll tlL;oe:ru r~m[y~ b.:1~1 aml~. d ll~flnlr~ h.n~. m-!1HllIl A.L Yoc.n11.dLtir, ..,>i.i,,·IJI m ll...-tU~. ~J"'I(' Illi..r upl.:lm I II 0 ~c Ilcll1ejl.:'l'den DJlI'ifli tl~ 'lIi:I;'1I nC,fj J..~II,,"L1 d,;:;[HlY.a. "HI nfll r evv-::1I1. 'k~Ln.ann. }'i::ltli'lig!:r:irt(; mu¥;:'I • • ·~I..';] k.::ldl il, 111'0 II II .fI rk.a:-JDGl!.rL lIi II 'i.(; II iiDiill:Jjl tii:,dlk.ri, SOJ1 r.il !I1,fi 1.1'l1L1., Jo:~tl'n ;:::iilL ·riJrdll. m eL:ICLnr. UI. l';mdc, ~:f::-:~lrIol, JI.fIri .. i ,.~ I'tn I IIi 1'1 o;;ilI~1-== I)i~rk tl!l-.:Im t[mt'l;.tir. l3unLLn d... yoll;:,nn I ~oti-: ler-

bes bin lira ayrIldJ , ~-.
V ("t'-!3mlli]p;r t-:L:n siilrf.:::.;Iif@'k w~cte bljt~,,~·,== 4 bju ~i::= :Jigt:l' m1JBw[]~tl<l'r i~n !hill} ki
l!!Ili§tir.
~m'nlli

emliikinin
.:tnr hltl

asradaki VUnanl1 •

.

._

"'11-

devri

92~998 ~~Ta(lJ~t'(I'k "i1.bL11 L":d;[ -

n;l'.i ... 1:dL ~~ Y iJ~lilnlJ

em~.I

I·,t" n'~. 14 b·r.~ ~1If",'In . r Ilt~,,, L-..TI :nt~ 1!. ~I'::..i Ilrr.1 Io:m:lllr ,t~ 'Ilril I ,];m ':1 :::I~!:.: .>_.r '~.1 ~~I ...... J . .:tj)~1 lill.LI L ~ U i]ruflIl .0:: , 111,1"-o:nll',tl'l ", ,., •• mt -t':IJ : ~.L .o,:IJ't. .'1 'I :ul_-:I .<1."1 I,. t I:J:. oII'~ y~r

"'J~~::e

FL:'I~ .,:!

\o!>1~[J

II 1-: (~I 1... ·lrLo!':' iI~' :l:r""lIIw

l.Il"r r.

:l.i.-.::.::.L
L'[[,J~rj

8;1 )b:;)~'n&
~ nn:fl,:ul>:.

~:~·..ri I::t.:.i· 1::1;

." elll:.-=11 l:!o'i Ji:lLllItUU) Or1Ti ut
IJ tnl;'l'] lI~II:I.o!'UJ.1:.01 ,-llr~'" ::!i_e:III.JJII ~II-.tj I '-"'I1I'~'-'I .. ~.::, t

!.J.b

I L.L

]1.1 : ,l:.-:'J.

1,":;I:lp

'.1

t.l IT';i:r..

TliCCELroLi-llll
I!-.:it::~a.~li:. ,;:
\' tqlrlprfil~

fI_ S br:i lleJlI:
l .. l<IIILI.. ::Llllrr.e _.lh..

6 bin liT.i1hit imd.;: l

mu-

I h-,'o!'ti v:;-I: ik- I nnl~1 b:::n'~'t 'Ii..1Lidi:;"-

IlclLlL~

tlljp:~.::

....1'1-(

Ib",

I

~fII
}';tllf~

ktmm..tqLur. CuI'"'

:"]1.I\~I.:
] '( - ~ - ':.I ~!J'

\" c~<lk-tlnr::"l· t.ui·,1 i rn'.lcibil~;::L: III Clp

'·ll:.o-·lln ~e:.o:kcn:L:.t:
..\[il~;)

BIUJ1.tbJ!l. f,(Jfiu;!i j,i.lLJIl!
~~91~Z

("b!l',;mm;~.:t
~;'!IfI::ILI'II

ilYhm

'7

ll' n:J"l.

t:-hr II~I n.1 .lit

~IL: ....I$!"i~ lJr SaD ul'joC[] (;a'Ii] ci IIdi ri:r llrine _\...·..I]-Jb'!ll)lU Jlt.... n:wIhL·j"'~rl1l (111111... _o.: :! I i\'ill ~II .... ....:n 1;11i..: I·jjj

~'bErt f'!:'rille
bl:5.'lrutl

HiMI
ii:.'1:~E't::

i

t:nak
I:wn~)'ay

~I)n n;a-f_ .l\bm~1" h l.IH.1I::;1c!L~~LlILimi Ull1umi

iril.) l'lil-no:--ol

r...L~'.1 _'i!-U-

Fl.1, ~I.p

II1~U I)'O~

1-:..' I b r :11:"Lll:l

II ii:':lkl";i~ iLI'-

gt:~
7.]r.Ja~ \'L _':~,L ~.~

a..,

o

a

.al'Z

.edildi.
Bunl;a.rd",n mcumi

ve

te-Idifi

kaho1
laJebo:.

ba=1lii.:l.

M1!'rkez:~

\31l';1:1rJL'ldac IlllIhL3-;-

I
r

b~ r

I"

t"r'V I-:

~.t: ;~r." i'l ,il'

I~"r b:;t L:dilL:L'_ L

1'.r;1 1,IU;H1 bL:L.eI:ILI~

L... 1~lJid h.arpto! Lllr.i ~IJ! bllhl"'~" i ...!~IC,.;h·~.;J~bm .'i.I:d:llll1hl l 'b~ I)t 1>:11'1"~I ~~t:T :;r: ,r;lb :1"11110 .!' i~ lIul.i. :)~r'_'.:r:i!q, m 1111' ili'l i . ,it .... 1 :,11111 1 iL

aiJI" I I;](J

( r...:: II AU.M IIII
IH ~!'Irlml Hil iI

~,,~IIf.III' Ltl II 1-.1 I
'J!,II)

1 II '. I "II ~

k._

I.Ja~_; [i ~: ' \'L .,: -:hin {,:I.q rlr

'.-e-i·erd~

u:
~k'l

:mr:1nlr,

ii~1J.

~rf~

ka'l:)I,lI
hll

11 ~

;-ri..,

I' :,1.!! 110: rio .. · :'.:

I 'l;J

It: :jl;'lno:':ir:.;."u.
~_'..JII;-

ohln.;m 12
~1':11.-e

. LI' n.;

hlV(h

....:: L

>1:-:; II'_'-'~'

~.J.r

gdlr~"

\h'.11 J

b~,t::in' med':':J,j J:aramm rt~l~ln.r.:1:.Bi [.:-:::J1i1~lYlj iJLli.r.a1l' ,ld~~i~ LULt:m-:::l[t.f'd;, R~r ][]!';;'tl'l

r"'L"t~ ""ki. b
In"'{!:(' Iii

+~,.

iJ:.l:y;]

t ;1nllL

ltml no \'c

h.tmin

o:!-:L::htl;;.:.;,:ck

I,~.dr~'!t~ 01-

mahLiik
it:1J

blr.1lkn.rB.1£. :;:jd.uL~r.Asll
bu

:Hi.1
. .ue

buy UJ.:.. he..LbtdLlbk
midi.r,

d~.,

Soma .k~d ID hi.r' E:viJiI l.;:m2.imi'l:;:';'Srtl l=;i

1

I
I

·Ch.J:-{LL :t..3man S'''nl~tjr. Hin"'oJ;!l" ak:r IJ 'J a~ ruO;::3'el "i r..rnuLlt bahs ..... llcO!I:I Ru :{I!L:b·~t .-I.r;1,'8.IJL CU~! rn ii ddt:t,~._ ill d)'a 1'111.:rn Illg~UJI',

, Qlmn ~[I
orA

KlidLr.~ElI~ nirni ~IiD W ~(j ..I.hl, t~cr }~c"'ind.:o; .-.hnIY.iLJL ~lr ~e! 11I;].~rEl~TliI:Z: .-::gct' Kllmm mC-lklJi -

11 :i'~,iLd~ I::!n kl:; .... IJ'I;:t1~ ml!t(:_~,}'o::clc 1!.·.... D1~P! i~1 b.. :"-hrB.n L

K..J_.oJC1d,

k

b':;'L'

BiT in.c.andil !;L"1i:n.1 bir '1.r\'~; '10'1::'yukHk medt:niyt:t b~~1! it I:;i k b\lILlu~Ll.n, l).LlI.ltH u k~ud..i C't ilill hayilbt:1L ru~,t:;l;:mrr. i' HIi"c1:I:'-c t~L1.2LIh Sin ily.:';~ Jfil

gl'" ..a .;I~-rtt"~im

..

t:.'r dl:gt I

1(.,'

!."

k.;.;dru , ls.-

Olmil

~flt~l;1l1c:1' ii benl III 8 i 1J.i. .. r'hf;:: y'::'~I'" b.a~ml ;lj11D1:;'~ lJ bu .. I b su.:.s.ta. m.mttld.a elqe: rn(''1,!'t;lt l)LI' '!roll: oIi!l£iHe rle: i.z:di.vo":l'i- ot::'j.·r,Jc:~iJ1i m ,Jjj!j!ilna:n bt.1"jll!laa ebt:::di:y~n .klr .kO!lJllHlia m;eblWmdlil". BI~ ge:I1';;~ik ILe 1'10 l!:1:c~Lii:i.n 'l-e-:r.dii!'i h")'i:c.;.t:lLlI., a~Ls. (t]abi..I.ot:c:ek 'biT h,\dlhu::i:1;t' • ;hti'm~l]t':r

b -I:' l.iOSllru ~ur~ '!.I'!; f~rtt t" o.!~bmt', lM:;k 'bj ~ok
teruiJt II;!J~11 b.&ZOI:'t1

dill',

.Kika hit' l':'lin
llnZrul

edot"r,

b.r

~eJ)!"'

tt" Rlha •

\'1:::

:-:i:_:rn r·ti·

t:'r"J~1 siUtClodi.nr

ft:"Tt b.ll11;1 I~ iJy,.f! a l[ 1)1<11~1 ~ , ~~ll r. t L!lU h~llcdl!:r_ ~1]e!;i"I.· mubLen: rn 11':; ;.~i.:: ~ir' za'!:ln bunll. trar~ "~m~k I:-;i'" ~ iJo:'d sii.t'~l'~~'ii 'be-b.': .. 1,,;.:I.a:t \' -. .... kekr kt' sE:rlt:~i. r:iI_', luuh-iJb:", r,l«bj!.,; ..,... ~~lJbtl.:lo,:I.;IL H.'1 md i f,.;-:~'i[i b..:;~ . JU("lji l.Jd!:tal.::: I" ;'] bl~l';'I biti~·(:It'.

de u:.dL..::'.

...:-lc.l:.;rlml,,;!:.;i d~i",

M.,...kn 1-...

I!:L

hiiyiilE

{:~n:::: .

cl.)

be:-

Jje11 ~l1:kar lu.dar vC! r:rl(['-kll;:)' 51:rsrifli w:::-; - e Iot:~~ri m .. ~·;'1k r .rtIi !KiyLi)'t:"rdo. :x. h -r.tm~:'i-ni t:c:t. eUi.m_ f.a:.J Llanilt 'l'i" tmeJj SJJLd!D~1.t ;,. 'c uf.rfl~hm, V~~;· f c-m.i ':"..iptIlC fa bt H'I mdi Jl.

I'ttie:t

S;tlii::lCIl. !til' i~LiIlll.:'!i'yiI~ m~!I;·i::1 e:;i '.'.-:.rllir. t;l!nliU .;::eml~ C" h8th(:(" iki ::;~1:'1 ;:;.ue 11T' et~~.d ir. I ~i r tar~ifLan '::II"", 11.; ..;1i~1'1 0;;1'. .!o -.:klligi.!i'i Ur· k i:I,;:. n:L1.lI.n. .I:~I!Jjn .. ..:', 1:·Lrtu['l Ilifli fI L 1.: :I?; h1 ..,nl:;l' i!:'} r! III .... 1811' C..: nd:--·t:t '!or: I:n L(,~I;R(J~ bir hard[!'!t It.-I nl. o!')le-:n eitt,;:d-r_ flioLil b"'IIR ei leri Id._.n i- ~ ~I 1)11 '11"1 L':!;:;.J cl.inUn e-tt:liI:'I' 'III I (;r ll~';:' :!1ra;1D~·H"fltC;::-alr, EI~IIIUJ1 1fu1.1 t.::.i -..:ill L;.;: 1-!1~!r.:~ IIt_.;j~ts.rda.1b m I::;tif.fl.rI:: c :dtrn Hj [cdl r_1 1::'1"1~''-I:'1, :;111f1~J 1'1. :':'··r.fJi, L·Ci"(.j i \'::, i'l~;:!i "'Z:I~a, h; 1.111 I~i[lr]o.! :l:;otdr!o;Irn:o: n.',:-:,ltn ~l:li I':':'~I 1'1'11 l;'jl:' "-'1'.ltll :::1:, f II 11. ! 111.t(!:fj'L'1LLI :: l~llrL r.z:it- ~1i,i::-~l"i.'.::.:-ri ml..:. 'bjl.:i. j.,,!::.~I.: t~rJjI,,~ _L 1 IIILLkL&I I.:~·dll.i,: -n in •. 'ir.I.i~ :.fi.'. ,. ikil ~·i.;:;i ItJl..· .llzi . t.IC1i_1l:~L., I~', IJ ~ ,I~I!'I.... h I' (Ie 1t!:!~:n'!:lm I~ irfflll ~ In~::'-el._!; 'L·<!.r,h:r in=-.a" jl ~t I f'li i Il_ h u;,1a <II , bi. bUtUJ1. b 1[' I; ill ro;;~ i:.l a 1::·IJ1el-:teLl {.t":r:ILU <I.linl~n, .,.,ifll, i:r. 9;:111.,f1 (if;lrlll ,S I·I~~{ ~.;- ~'nJ(Y1! t h u~ Lli~dl!ri :roi""lnd!u: 1I1!11i1~JItIJ mPIII1"',.;;~.::~I I.:r, I)I·,I.-'I:'lfn" Ii!! ;"ifl('ll' Ifm:1 <I" nl ".)r,lli::, I s-ii:.:.L"lli\ I!r, klo':loa h-1r 7.lIm IITl.;i." o.! di 't-IIrl~r:TI.II. n .:'1I:!Infoll'Iall ,,'ILIl'1 .;:iJI-Ilr A y~~ 111!~~k.1(iJI", AI In" t1 -.""Um1Jt,ir I' I ~'ITl" L tI.l'n;:]IHad Ir_ :1311.,. 111 ny rL a~'!1 tortkU[ ~d et::t:ltl:i':' r us;t,,~I;:] "Ie Mlk

bw If:rEiIllD
iil.::;J"rdll miin.ar:t..ip

j-rl n ,.j:e ;tInl

'j'u:-:dl! :;

I:t:On~i;;r.::·'!1.llnT

umumL

kD-'Ily'lI'aya
,\1frk{,:l:

t:' I" rf1~ i oll;r J~ ~Uyol" I (3 J.', :::I1li,W~ ilL i.":I:-c:;'Jl;i. CJh.i.::.:H m~'::;"~bir:.d_ -.
(llltll [_:Llr. fJI.:..,I;u~II1.:,1 ..: JI~~' ..r!lm, .l l:ln ....!I.~:-:-. . ~ =:11 -:. ~III' 1~~'·nLl.a 15":;"11'.Jr 1.:1. I~., ~Ii; ·i·.1.:1. ~,,:. I. I .it ,~.~: I J~"" ~ '.:.1"'''''' _l'I I-..dl Lll.::p ~I III ':1' 1!'_'~lo:'r.bjljrim. ','}.-ur
~ _ : .I:':'.

" n"

~&iiJdi.l,
t .;.ra.fmo 'I" !'iil::m I' L~aLlk

yo
g')[.I~.IkT,'I.;.
I"'~:i'r

~l;.dl,,':t'

74 hin
tcpbclilU

~~min

ohman

ILlI~LaLLl!In

bill~f,;.a hlJ11r

i.a.iLe-!!i.",LJ[];!!!k

u.:ocrc

rir i

6:5 hru
JJt:p!;inin

kLhilu

l'I'r!-mn

"._:..1"'. ::- \T...k.l ::"{I ' I..- J..'l :11 J(' ~ u2(·r.,; l~ 1","] 1,1JI I Il
., ...

7.1.·:1~.
':rI

I.

b~mC:'D

mh~

irsa~i~ muv.,fl lj;.II;':~ '1,'(; lii&t:lc-t \'';;:
111n I

MC' rk~":':.l Li:ml~- I ~ k r,Ji)riillLli:'ISiLat', •

:r

r,;~.::.rI ;n::r~P.:-

~.. ~

r

on a ,:at] son
L

-

s
.:

lltl.

I
I

..r . ;lil; _\,~~:x:~. h(, 11)1 [' I:;" ilL.. j ~'l1i ..~. IlL _":'-:: !:,1(J 'iL r :;.o:.I-:::J; II~"J :14 :-.UIIIJJ"ll h no:':t-:·1'< 111
I:;.
ioe: I"} (!or ..·.lJL!,JrIll~;J

"I

k:t'i(lo;"

Kr;:LUWR
i[abul

"L

'lI!]~r,flfl}'jil'l

M~:r~ .. ':.o!. Ij:.· ...~eLml:." ta.ll:~I!I:1 i ~ ~ .:~l::'ld..-1ir I' ~ i!IJ'_l!si [J~i:.L~_dlb:m.

"1

Su'

[em::ili

I~...
::L

,.

st-!.;..,ttndl:O!j: :Uo.!L .r

'WL' l:-...h J.l.:- ~df ~Z\!'I' "O::j'xl .
j·,.;l1n0:11

~diIJi.,

kur'a
i'De:L"k~:'::J e :t..:lliu. b;t'j3~
teBN!!
&I~a]lLd:'::11I

s,Zah Be~e
1·.:1
C:..lec~k h,

':Jir

I

v-.

ki :of,

1j;~:k.,.11 be~

ra
=--

Bi.r JilRJ!ll1:J1J n(";:II~1 -;" ,Jr:,·. h .'{" nwl!,) .I~·u' . nUl:u .. ,·_i :j~'111;:,'; m:h,:I;!J.-m

(:1\

Or.H·.:r D, uLlrS-

[,m

(llm,ik 1.'~ VI!:r:TI.t::: T.!\'fit: Sil P:'.!. ilnl.lb;:tp I:.:dll.I!I,,:I..;: SLLr-tLi]1;::
~{L':~·c.ti ll1t:rkel;:1.J' o:-dlldll..t:T_
';l:nL-f.:~~

Ihii\illl.l.

intihEi [.i
'UmliJm~

olank

Bu..n;d;a-[I .:riI"ll1I'.rI K.oo1gllB rilm'8hha5&.:m -9}i1 ~d.aki :i'.e &lt jll iimp ....

ctlEldr ~

g g

8

B

Bo:JDo: D'O~-"QQOCOOIJCl~OOOODIJnc
1fI;

mU'lm~II!'Jt v II.· II.' -i' :,11.,]]1:,; II,\. ' ':"d..1.~ Ll', III' 01111l:ir:m -:-', d , 'd o.!~~~ illi ~, ..k:.J.I:Lr t:::!~k lTl,j!tJI; r__ 11 o:!d~';: UI :-. ...il.l.. lh nilirul::L l'l, 'mj,' • ·.Jio:!.J

:-IImtl ·~"!.Jnr.I:ijll- :.~~[ 1-: ~' .ill'.': tll~-:1 L'r'II.::z. L; '~h I't. m:"1 ~ I :an'~' r fl: -I';; )Ji ...~I~1 ~

:!r

, ii ~IJ:.",

Tedlltu:lof'lI.::1d

1[ ... 1)~o:.rlln

II~ ILaII:I~

Ive:s
,

Vat fn
E..:o.~. .r
D~{l1) '-

SI r.::ldll. falDdi P.io,:;:r i L kiitC te3-l'.LdiH C-UjgitlL 1ek;ir]ud.:t" _.\tJf IJcyi~L m~t,'"1leflBlI.u

fl6)'l~ulle-di.

kl'ltlu

o

r

hi if.. ~y.::.;:.lruiloit:l Y.i17.d1:ift ~b; ~i":TI.mertin Rir
'lT~

wI,hurl.

11~ri iJ~l~ cloem, jkiD:· rir;i iu,ltil.d.a~lk d1!'1,l'i, i1-rLilH'I~B,i b:;:t.;,h b,..!..:u:slll£ dl':;vyi irn i~. ~ill!1v.arml~=

';'l!.iWyic 1I~ ~~-

0 dll

klss.-ttll

tJ.J -=c.vabi
K~1}1m

Luuc:t, }(i11 m IJ ~i.dar IweriilltJ, ~illui.l K ay~, V;!':;]f. M~b'lID ~(:m.=,.rtt.itJ. [i..•• AU, Htkim R1J'..J:I~ S. Ni:::~~,*" tf, e-.,-u!;njjr Sll .... kj. A, :r1ilni~ C. SallLr, .R;i:I ...
F,l\hml[:!t. DIIe. A_ lhmit;,
iSeyJ"'t'le

~ III.

,0:: ','o:'J,. 1;.:..n!-erl ','1' I l:''kUr. Prn~n--:Il!.o!to~·_-, ~I "'~_. :.Jo:'n ~

g

8

~

:!l

I

,.I~on,

1.0.. HI,

':-.:-ehiz... Jr:JI.I.:r'i(T.
~OOt)CIQCIC!Cl~

QQOCDE'M~'!li!IiIJill~

J'

8

~11 i¢[i; .111. :w~'~ .. • .' • )t;1 :::Hllli~ I . r.:lxm~ ........ 1111)" '':: ~ II k 1.1 'r ~,) I;.:I:-'IJ:. .~t-.-r ~JI ... l~ I III ..:"Ir,:o.llll.1I1 r i.:JJilmIYilr. TT~ i "1:1:1 1""1:,l.:i:LJr._. hdu PI~ ti r lilt I::lr.I '~n'_ l :::I.k... II'~~'II r:-I:-<II IIl1.iil:-" k .; - lH 111 1111.' I'lli' - "h I~ iI., (:,\'lltOJrm":l . :l]1.. ,11111 ml~ II I,ku.i:!t 'lin u p., ~ I. ,~ III, I " H'! r.;u:,::: ..-.iI:I;} I ,..111-.11 I . '1i:, (,II: II~ II ~O:!·.'nio-li!r
.JI. ~I' 1-:1'

i(~ti'bt

'I.It:1umi

S.ifff'!:t,

Ri~·s.~rti.

wt'rH : II _ r':g.:~

BLDlI

N,

Y'!'r-1

bL":lt':'lIlud.m

'!.'~I'g~ t,n-m<l'dI'!'t;:k::;.:o; K.emilli me mmmryoro l~( h~,tt;] i<l:LlP -::del',:u: cekdimi d-e. satm.ak

~hn

AtLf, N, Sa.. 1-\" !R;a sam , H..
H_'

SubEJi
U~.

~1~lilaj,

rI; Ibt;KI ~It: n,;-e~
cii d;';:"'rrfll~

.:.Io::.il nob .. ij..;:un-

!:l1!l~cLiy~e ;,rcr~j:t'i
("'1,1]1,:

'I}.;:Im:leCii O:laaili.-nrn_ b

IJoIMt.etn

I

od~nm.

h

IIUa.1

fak~1I:

P~;].l.a,. "I«:: n , Bm l!'I1..ettic~A. H. 11.a.)I.rii. Ajhl'liln, B .. k_ ~I;:fi"",

IbBau~

St'fr~ya.

Dr_

t\.

~\L.mb{lT' K iW)) IJlfr.juml:O; Te ...i'ib:. : R~7JoE:"', Hu ;:.W'o!:tOO I:ru-ILgra.ITiI'l1.rn ~.o:ii_.:;i
Ihi.L;;tw,

Ali.

f';!J~rl,

lbul ~~ VI::' B. ti.udmdal1

kOIlg:r..

Ri:::I.~i

:;'C.ni b€:yete

-ynr

In'll'Ntffklri:r

......h: fuelJm

oLundlJ_

k;"· dO;! gl,bl b. r ,-1 h.)llni h::,:.;:-, ~(.lfIl.ln '.,Il; In ~L'l!:n ::-:11-: 1'" ;
\'l! :..h',1, :

IhlL • ,

'1J1"~i

' •• .)

~I) ':lIIJ--

(OleU keside ,
Ay-ru~a.: 20.000

isan
ik rami ye :

40;00

Biiyii'k

ra· r

Lirabk

15,00 12,000 10,0 _ ikra.miy@l r we 10,000
lilt. fJ.u

iroa Ik b,tr m6lt.i

e.'_ Ileac. c

1'1' ' u:

39"'00

tl:azanacak.

Tram.VB}~ &irke ti
..

i}IlIL~~ill'

.. 11IiJ'nre
-fuIrl:r:;.:.,r.

:ibti

lin.e: mU 11fT h ... trrOl bi trrj I hir :;~Irr~ (.1~1} ....11 . ki .<i",1::! 111:W~C'"J hl~la [I"'..p lIa!.:<I ~ OI;1-rtl~k Wr 1::13;10.11• ok. (j :.izc_ "'~'"he- rnr IL:i lcrrn frm. h.l ....i ...· r lrrhrp Li,l 1b.I::!~in: IUm \'C: 1.~"lr nr ~'I .:i",;I''''JU n11, .lmu.

an

A

E.~ I

I.:~ir :' '. li..u .•

-HJ.)

dLtu~a:u.1J ("n ~~i~ mudeulcr'm muht ..-·~~,j.JI· ,l, ml"ri k.mln ~i.l1 i!' bi b..;:,;':1 J.lI:.!ba1J.eTi"nda-, o:':ir < ''t:' k-!"\'"i_'rr m;.::m1-:ir:!o::11 :_I-;',"; «.cruk ~'Jkfllt Bor:1r.'r IT.!~crl' IlR·I'i.I:,iT ,'1lJv~L;"d~ .B:mrlnT.."'J t:::aIJl(";lt ~Oi'"j)·l'nij.iii .. -.iJ..i."I YCTI: k .1,' i!i.,;.jJ~)"_mu :ir.lbarJk·
k'lIUIJ!.k ;Ju,::h,ml.-n ~1'l1::!li.~11 H.L J~lif!Jlo:n -

U.

Viln l'kI'I-,e::;Jr 711.: ITrr '"113'de

elan 5!'rru~o!kr

l!io::?lr.";t~I.!iI~ltI o;:oDlIJ; ~u11 .u.-YIiJ:lLlIill:Ii:llr.:JmOn I.;;~ T.I1a:J;tlitL bolL 1,:::iHUi!III1L!lnt: . r - )"'rilrJI ~ii.TI· erinde :!o i;lI:l-Lilfn m~,lLuJm:..l: '[.!k:Jm(l::Jl:: 1~:r"TI..,J.:'.1IiJ.r ytJ~L,;J.,;.jJa=d.L1 tllJJ(lLn~n bir
I.J

·-.. :],.,bl~ ~J u

VI.

h neler

nr+k

blJ~ii'l1-

~:;I['iJ,

DJedC' B~i ... LiJ~

ruldnlsuj"

\'"C

HI'~~I: • ·:!-i1l:'.J.

UU yuk

m~·· ;.:J..:.mtf. ".:.0 bu m . t!l.:J..:·

101!.bul~ j}~t-!'. '"TI<nd I:di.lI-IJ!~:w.:~· tr r

t ':'00 [::..n 1::.r1I'::;.1.1
~J..J.IL Flf)J'

.t<L:i.cih:m iJ~SO ~i;.,'T)c :"I'ld(' hnTI11X1 1"""T a:.lmh~L..)~~<l1 LoJ -, Lll"Jp1 ~U~ .r:.L~ h ernen ~e..!:.t.lL'_ II :'.knfh
..KU·N.i.2J

ru-m

..BLt

Jr..Al:·..J.rL.illl

,ilJ.{"f-

nkii IUI"l>:!r ~Ik,·.-:".. !J..JilJ1.c::Jdi1~ i v::;U...n p~r.oertizi B.:.hl",:i.i7 1:..Llkl .2.... s; ::.,., i'11li~ ~"1t _.~"!! ~ciL:a~ ;:01 L::'I:ll~ et[i.... '.1LiI.:J..I~~I~ rn~lli~·l::!ul::!J:i.j ~ iiJ.;~ :k fu. .... rtnl.:l'trY.l.ni,.r::.r. 0 ,iluar rn'_I[JILu.D ..: J UaUI;'.L:~.:[ I1:)(" I\II h,lrini cnluurkeu ~I.:'. _IIO;'h::di' ~z.~ILII1'"r.hlr ....i

G;)I-!'t3:s5It'3y-r'C'"ir.rh.ll't,_"

fln~ t h nur ~LLi~:1. S.=1ik~R~lllr

n"'Jll~t{·I· ti -Ie
II ·...I:T · J~'

k-sr~ 11iVIDo.tl hO;~di1
1"1':illtlm:'1 y.o..::WI [L!:;:. i"~m~ ~iJi ro1li1 .i..tk.LUi?

bu L11::!' r"l:JI~IL ? k.d iklncl s.LY:;:l'J )'3?~lil-.
1~1"11 btl Iurur !pRi 11t - ~a~l~nI OW.II .-..:ol!:.IL-.~ ln,
~'-01~: .1..

f tllii - :nd<l
Ml1h...:i _

ra-

.B11 W!Q\''''

SJ)I~~; ~;TI :111: ru LiL.iZ {,~'!1.-

ve d Jn

B-~~--r<l~ [ilillll

J-IJ m-rhtu

aiada yegltamarn ... :1I

an

li t il::: k!=lr~~I:!.ll~~l':. :"f!1"o:rr.. bu rn ·i~'l:-:l1:J.L Li.L.1[Jdl:.io::-jn :Jil:U1 n.l
I"IJ;, Itli:lL .I~ GoJ.IaLa~:..)

d['.·

'V !:.:atl
.r

L 00-bO

Tr.e1J'f:.
1D"~

~I.

tier. nli~n:::~ de ~000 t n~1 ~
1I...rca!iL

kl i ya~l.ll yot: DilCJ ~ lhrahrm "ito1 haUl d:I': 10.1~.t. [(·I::l.!,l; Y Jre-1r:Ji

biitiil.. bir ILedec ver- FC::JcrN.'h~
(' -

bondun

;orlTn

HI:.lnb"Jl Tru::.-n·/ ~t.::11, '.::J ft.lr:.l[ 1o.;'~ 1::,III,hll;l.rt iL. .....,': :-IJ tiS, il;1I1 ~'l1'Ii~ ~..ll.o:ILtJ J:J:.::.L:;"l!' nrlf:!: mnr::llt~"d~ ~':":l.'l" ".:"1" 1.~ 11. R'.'o, H...:'..... (.~:..:. Po ........ AZ.:'IJ'If...~I. ::;'l~HA.I~I::LU'!..RAr-::OLU • .IAR: ./1. I! \~i L::I .. J III.: H, ~ :ut..Lo.:1I 'I:H ~ 1I1~ ::...,~t.:3[ 1"1I~~;!f~ u:o;~.:rrdl' Ol:Ol!.Z3 ~7TUs.o::~rl~l~ [rl-.-':=it Ipllr:iu. Illllko::. Oill ilL llr.. "..::Wi =I:'NE !!'I.~~r. L3"':"Qir Ti:i:.mII ()cJ:b".ls hscn b~ifbi ~iL ,~ l~I['A~'1 i'L~.d1T ( IlEl"At'...tr - EJ'r.U-": :.:: ~l!.1.lN~JNC AZ~';,rKAPl ~ AZiI,I'I\)'PfT[rr.nA:.~J .~ 'r~~i!A~] - TAX~ :'t] .. Ooo'trLL~ :'I.:h.:.. ucreel i: " I_r. 1{1LnI~ l~ L [~7J"A lii!"'i:'ti J.:" 1lI11~ C~':o:1 l:::.Qr.-l ij ''';11,1 rGV '(,l..~ 2 W 1-4 " :~ 14 1-4 I fw~:-: 1'0 to ro 1(. 4 I(.;,!i!:"l 1-4 to

ow.::

.. ..

..

..

!!r.-:.~il:~';'1r: bak:l!lliwtiTle tll:;;.hkir !<I-.ti':,: .:loi. mil~aLInI~I]f1 ",~LjDlll_o;;]'_

JQJ1.1i. l3o::~~BpR-

~II" :.a~~ debe

~illij

ri1r. l:!!11

l:QUL:t 1I1~1 l:r.iL wa~i{"ndir. C;ULlkii ma~T.IiIln., t-.::1Ili1;.±iLl :1;:m,la-1 ilk. rlo!liihl1k ~1/IUr. ::,,:)kmr. 1~1l "IT do::lldo.!iI .. M'!T"'I:tJnr o;i!....:I.LLlryor; k Ii ~i .O:Tku_LLJr,IYt1r. i!..-UI h!~1 Vi'J.;ym~:J!,;,.lo;:.c • n2.ll.'"i1 . . Llr de ~'!mli Ii"1Ir.;:UI. IDadf'F:1 '!'!ITki bL. t]i:1 ~~I::!r; :!,~IIUl ;LW'TI hL-n j....b.,: 111'~:I(enir. l.h:ill ~'a lh·l!'..:...S.L"l!.la kr.:_;~~H: ;h m~tJ~n 5~ .,.... ~re~hl.k ..-IU~!'1'~ n~L 011 nl.:.II:_~I!fr. mrl.i!:n·" ~am_T I.!L~o::ftt!l .[,.loIlirrnlll t';'S'I~ir:".Ia:r. kll .JtM .!! .... d ~l1ilz;t.; g,-~J.:.TI v tI.~11 iH)

en

blr k;:'pd lL: ktl'i"jd~lra.., ." I~i- n in DI~:iJ.;:J=LIIJa !!:,::il :.i~:1yord'· r.l. hu, I:UI:J..:. ~)II .. q vaa[, ~.;:.L;3r huyoilk

rrll"~("i':.

B~:;a.J.;:ra~ llI~mR
bir fnr;cl.;;

fi)

" ] -5 II Q'aJjhh'e:~ bi.ittiliJ

e;i":':

bl.l".-iJ'k

m!!;.1;iup

ruhlu
l1)1~

11.011;: C'\':Sfu an' t tl'·l)rch.1~ [:r...nJ~ ~Wab uln G~xi ~bil
Ul"IT.r1il6k:n ,:::b;il.
b:i1:l"iLi

u~r:1U~tI1r. t~i.L.i.lL.bar~:f iLJl1S::.!):=:k:..:t.1 F!::!I~SL' lCL.lL":!..U'LI
{.I. kl1"'~L-d

nl[ l1..Ikabak.snm
~':J:ild~
1C1!"':i:

talnuln-

1J~1

Icr hlllnm
bir ~Le.~l::!r bir
:u.k:iCI:

{llFrr ...k 111' ku::!. !II JUIJI.

ro~rt_f:1

errnesin, [I "1: ~r: nlur d 1.1. ':( • tel ;-.ol!ltli:l pl; dU~f(lJ.TiI gor:u.;;(::ro!'jljm.!.!::! f!_iLldc L'IO:: kElZnLyor-

~d:d] i~

n ~tiJ.:I::!L~rLIr:;l;l3L tcdJ'~n

clmasa Jdl

3t=1lilll.n:

OVlkllHzUT. H;:-11LCJL hcmen T!.i.rl:riyenJl" C:') hrro;'cdj J:":"II{UllL ~.ill:lIieirli"
111~o;il;tR1·IL.n l)y.l;Jo.:.'J~n_~lIn ".r1 ...ar.ml~rdL i~-r. dR'hn [J]oJu:~ :.iiT.Rit~ ~'r

~aJill' kn''l,'e~Jj wa~1fi',)l~rindJ::'d

TU!'klje rn: 11j' bIr ~~kku-

(~.~[ l<hvru~ii :;o;!~ Ilalul o:•.ld..upJ hlll-do: Lkm oe~TI!:u.~ ZU~Ii£J :.u!"'Il.lJ'il1.=.. ~7121['1 EmlJ:!},jnw=.~ _~il'pkJiI1)ll T ~bJ 1LC..1 T ¢~~ ';IH B~)'an:t:.Jn 6]i 1~ ( '" Loll. 1-Q. llj L-4 l!l:C:nun·.:rndtn -j) ] -4 () [-4 ,(I 1-4 14 1-4 IL"-ip.LlfLdm ro <1-4 1-4 fJ 1··4 1.0 r.d: 'J~~~hl~IJ.::.i1: ~4 1-4 j. '1-4e J--;' [i 1-4 T~j.:~- ..... d,~11 '{i 1-4 '.:I: 1-4 [0 1-4 {i 1-4 1'111(<,J ,,'10,:1' t·ih'I ;';ubl'"l to;: ~r,{!:=[' ~Jl on ...l'... ·:.o~. J!.ir '1:aI:"l3 1ix"";..::;,<1~ ~r::II~n J!i Ih1.· nli.:.w I;>"li~ b.:3.1 ok &111 iJ:;:1;' t ~:J:::II '.j-!..:Ir ak j 3 S<: I:l LLi IiI'. I
f(.'ii tL'-:"r'"ir Fi:'.:!prii~ij 'Wiil'l-,rj~·l;:'I.i )!,ja . .,1'i:I :,illiJ: 0:oo;~~lo;rd[ ~ '-!if ~~"Ili::iJ~.I:i.i:Jl'o.:: ·iI!~:;;tm13d¢in.clm ·~b.:.u .~i't"~[' ":Ii !l.o:r~[ "'1!r.II~ ~Lilu[l.l! __ -i.l1

"

ltil~ melEe {ll;lRr ~I~~rel:

m:

alcl]

T&:JJ.I I;'I~i~"fi

l1b:i.:l !ti.:Inl..-.tr

l3aW

~ ::!:.Ji:lhl
[i:Il1.k

y:1rJ ~l "r{"Ilfi

~:

hii'to;l)l!l'I{r:lrIlC

n~ .:1::!1·im~ bi.r.'i "'(lIl;r:i:J

bir ci:'Jrl1 Boyi.n
:;tatoo
:t1'-'1"i7:'!.i

biT )1i1I!':~l TI:.hir~:Jjr.
~.p:i~t
KI::!~E-kt1~

131.:. (I~-

~ tUI::!tJ.e. .iDt: lcmsi: • Lak..ta:Jul -- n35l.l ol~n ,?I:ml!l

kw
~li'TI

~r

Cuwbu.rLSr.:: yai;J.'[lT:::aT· kt:l.ir-1!.. .11$.'•• erni_«I~ :RXril'"('Q1;r:1"!

1 -wiJbak~.!J
1d'lrc-;:;i;di" Y"-lrndn ~i:itk%i t~'f'Lm'lI:1

!Lbd~11.::an ..,.... 6t J U':'I:!;.l;F hi'r

h~l,:;;ndlg,

y.J::r~ri..-: lardi.

:ki1l1i:1a"r1.j'Jo:: Dyu;lB

b';1

~ W;:c~m bLr -;c~ r..~ac
(~ :;hti.nr·

~

.I.lr:il3~ ;k!.-m

hlliull,

'lD

tl::

tl~Tkirndiir. khn:: v..ri hir ,-I~ gmir llk~tiJ.:Ilj eclb{:tti. ",""fin rrrrkltl ';",11:11

hi.:r

T I ~ ~. Lml2l -uld1:l.:,"u ~ .m.w.:rucl 'JI~ ihunc o.Jl;~ - m=3h:. :kri lIn I,wrh !ii~t~[ibj~Ii=. Tn:~'~IL~J.[ .I;rJn oerlllll.4 .:i_Ill. p,tKllt=. Ibon~ ·kiLrm~lm. ttn:r-iJm: pu:.!I::!1_ 'II!: T"!:InJ!l p.ascl.m (}:!!b1:l~lf]'I!! k:r:Jl':ci D!.unlIll::ilL".1km. lst.:rnlml t6 MI::7[ I~li. :rrhldJd~[

m~rt.

r.:lilItIJL moJhtl::!lil

I.ol.k m 1l::!hi:11::!

& (lti~i.iJ1~ .lihih - Llk

ilal.i.k:.J.]~ldli

W[I::!.tl:!'j:ti1J1::! jl~j:JI'-IY(.!L~lu. OO::ira ~I-''-::J~m
gIT

C.u.i;lL

jll:

i1~~Lilr. Ihlyl::! ,j,LE.ili ~r.ll 51! d.:L Tol.....Lj 11 g (I rorJ .

~1~nd_eo:1 im t: R I trli11J.b U!' • Iu.I r.fldn:

h aIh i1-'~ m'iill '[
ffmllJf1::1r_ iii III ~

,01', Viol waarrr{lCll r!k: IJeOi:t~ r_ 1J.'D

:&:;r .... ""&U s:

~inkrr?1I m _ d~

,;iiiz "S:eI'lI::!Fk ();;;rn.iLnjl J..ii1JD1~l:fr.ii[l ~ri.f1 ~ yjlz.l~ro.:: ''- Ii lei"ir :I.en ~ I::! 1;1I"1tJond.tll~lmn :l..tT1 :k~nl~.E1Lll b.:l'hrrlUll;! 11]1( hlr i~ 'hjJ;' C:ii r i!<im. 'k.:llruam:J~.. ~'i:l~IIlZ !Ilk: (amlyl.

dak.ik.aLarm ::lq:_(T.!ru nJl u.Mul7-...w
y o.y'OlDcLila-

tuLrl1i . ;tt~e'rr.Jl~LiT_ ~kJr,e::. ~o::bep t::.c: mI1~_L~15t L<lk:u.c1i:l!'uld of!.' 11(:11J11[, tlll':lam2.iL kI..iD:mm okll1k.lnrJ
I a.:.. J!I::! Er""~llJ:a$h .lLILt:rtllC b:r iJnUe! O)"TI'lPII,lT I.i:l~ id=rl ..,._ 0 bdu

Emlik ve eytam bankulodan; Sabhk ev -Mevkii
1~l!SiI...tn~m ¥r.tli k~~ :rr. .Wednul::! ki:';':~0~tu a'lik ]·1 '{~ g.'I; [J_Lli.~.eLJJ:!r _l.'Jl:J~L 2D-2"2 1l~11Il.J
'f!illl!l

nr_m 'ril~
rlIlhf1
Jjr

IJ~klJ:ll "l'.'il.'~ i.~m9Ti) ,

"DJdJik1Iir.! i:! b"JlIlEidl1:l::Jan

w..:d... L!.iIi.

II

rrr"'lu;a..

l'"t1a!:ii ~ ~

tIzzar
f

~'ilf}:![ll:I i
li:J.

o::!i. "aUyL
1.:o~ii.1I

bi:LUri.:.:r :)rlaT_

A~LBq .lsm1.·1 ddd

"l~ld'

r.i:lh.ap,'mdu ahl_ 'Iff;}

2QOD

Iltin.;.:l

lkiko:.u~1I l.lTla Gi:lI.Ha

~n'i-

("1'/ J",J.:LIi!:L'r l'il!:fn-

Il.dl ~ :r.IlIIU B.II niy:!::! r.iL~lI::hn 'k"'11t1 ~Ldu[r~ ~1C1 'jcs tlJ.ubH:ro.: IC (,_uJ ~~nJu IuLlT""..Dr.d.t111 Ali gibi l!l.I.lII'i'~T:~ ~ rnrn.I.Z.iLlI. r!;1::!J.:1::! .t:lJklDl::!t P.J.:!iaOTl I; 'ilT'Ii ~11Io:rnnl::J y.m.. :jmiJ:ll ~"'I:i U!.o;,tZ LUL1bm~r:II. E3::.3CIl ~ diyoJ' tar _. bl!' y.~ W ... edn VI::! jyj bilr..iJamJ-

olari:lk

rt.-IL

meC"lL!::!_k&in LJr"'rA~ n';lk dAr OI""TI ""ol(

l~~]I,=,lm:'I~:

oLm~ f ~nl:!rli

'.~

~1.!.k1i:! IJilUaD v.:'pa Xa~~-j)[I..!1 f:ot.ri ....I::! ~aHJ..:: ilirJa'J S III ill:millr ka1 t :-ifl1 t82}'ik !etU.:yorlll["l:i]. TL1r1t, m.iW tBbmm'lT: TI'1l1h~ ~:i11'Jli!9'i:1d~ In.!!J.:I.:rm loilda
r.1.UL

.i(J_['.:J.~h 0Jll.""C"..J_::l[lll

miiT~J.;~1Iep

sa
[ fi.;rjlL

t_lolan mu ..l~i

Iu~

~i[';'

L;4

Mul"ldc

bt![' ';',IJ-L

I ~;n

;lph:rJr

]

hLL4YorIilL
Be,t}lktr;~IJIM hu .Ell' r.lli vc ;;ni ~ a~'llr jr,i':'-:tJ. I:1TJDITI !ir:rnen:~ir .1\iirJUI~r
UJI.

bitl::!r
ftl1i:l

kllbu.l !llIIU] o;rarnLT&IL'Ib ir k ilp: ~ m:L.1!eI.!I C:I

i -:!.~in,-

.!.Ia-

ok fijit

;a~wJ'-'lr.

CWhe1£.

,~tI.2!

gcl~1l; i~~JiIl1.il~1l '!? I.:u Lmi2ikJl i:Ld LT.

l:: I:.i.:!.:.

....I::! iJk
}'_;)pWflt',

~;'I~'Lhl[,1111 Bidl:r:::.L

Vo'l1ldc

1.J.i1d, .hiIUild
kiimui:lil..rd<LII

ki ~.aJ ...r il:u:iaa ~dlImi.pir- Ba m8_.,Wde I~yoi:lhat
IjfillX!ii fi~-

"'e; lkin6 ~Imf maad!a. lIil'd{: (1.-

ikL'L"~ bu l'f12:y~ttr: WUID buJdu. ikin('i d~·rr ..d... t~l."JDJ!lJr b.!zJ t("b(',~dliltk jle :':11L:1hi"'. ll~ktu~hl.1T
d.1 ()'!o'UI1J.:UIi:lTIIIL muJL'='-.._!".: [flkl.ill ~..nr~,)!i'~r ,,·trr i~ti. I!ou

{ij, L,r,uhm

1h;rr.etEir
i:L'r,;u; m

I:ii-:i

~rte

..ii:cE.B li.~!::

iEii['k iki. u!'iJldi:Ln ib .. r~f:th-"

D~",.
rei I!I Mu.allrU BU,.lYnelllilln 8. pl.J_fjolOJ mZ3 lallihlhl l!IapEII I"'.kllln g3n: (17) nilJI !liJr'... tr,mm t ~Ul-

d .. 1k.1

r:_

~err-';iLj;rci!;iil!['
a~lIL

, KtrDIII; d: Lakl1l.1 1J~'l"'I-J!lIJ ~~roll;.l~ [i.o:"'lmil{: Ln1. ..at~Ja:;-'''''~llir. hill" ~(i'r!ll... o:'Ii ~hl'::lid.ln Gfll.4J:.:r.:.~ilrilyo:!."I:J
~ h

~i.II\.-U

. ~:r.li: IU.LI\}: p.ua.:rl:k

-

Y.1::!~~t'i" .IL1r.·H,1 r.ti:ol'i ...ilNn...m ~~liyJ'_ ;:. N'.I~<l1J 1t 2£1

mii7...l~ "!:I;!~

i:1!J m~'li r!J-kLli..&!',1 j".r.1n .It:ililJUlJ'ilI 'hi...im Vlllf!l1'i'1 !I1'cia iJk Jeri lL1i:1.!:l ,c.iUI;m.t:kL:: diT . V flo P IJ rolJ he!' t:at",IIfl ·y~IIi.dI![] u;lvin we terzo,.lJl
t::dill1li:fl"iT_
.\]r;::rumum e*,.&IInm Si:!1!!

J._

ru

~"!::!TLo:li.:..

l;llr.il~L [?5'

d:-1ttJd~L

~':.1'1-

H~L.I!

UI::!:jikL...~h IJ:FIITJI:.J

hun
rp,lit mal

Y~'Trlc1.-.1;1 '.~ bunobu [II oJbI ,I ml'l1 h,:.iJ..z;i~ ~,.;t~rcl;: O'i'tlr IJ. Lalli:lkku.k C{ULeJ IgJ

"11-.....1...

~il~·iJI..J.

r/"m~ni :jr

blr OYO;"J tilli I"WI "0 -06
mne

1.1 Cl. k"UI'. (2.Jt:) If]r:~LJk [adfl (15 dLII~ufi), N_;af"l 9"'1 I~ir..1 I I. }:1I.1."1 :-o.J. UrJ~

Ba.liDl~ruefJ] ~ Edlll .n::il:;:[~rnelAtJll::::":'n. mr'fI[ ch""aLlI·J.d.
"dTQ~' F:r)

l:.:!/.;.r:' ;.:aJ':l :>':;l11·.I,-Ji.Ii:.r~~;:bl. 1~1l i h'-

L:~I;I l:

np

{,~IlII~-

i'Y·l1o:l.¢ rn.. ).....1 I!I., ~·I~n '·j1.hr~ "· d,l di,d ~-d.1TIlILt..:. y:.rLJilJ.:llh.tIT.

rm~

"T1.ii;;r"1,'ll'll,·

('

r!S!j.

~d~,
VoJ:

tMi.rim b.n:!rJdn

~ be
'II

zrl:Vki

ckt..::dif.

biiyiik bi, itilLEIi TIlIVIt"l d~kk:ittJ
klllh11iyeli

t~~Y-J}8;tbJ. JU~B"ul!l1~ ... c

rdLi.

LiHIJ~

1:U1h 'o'l!.lJaili:: Il)~d{:

Ba t:L JUrHlI i Irh lJ.:iL uUI;o.;Jk Ui:.irLJW i' N '-00 ·':!lrd.1
I

,1r!12l j~iIlJ;;;:

h~J:eb:tir. V lipur
limiiDlI1l:J:r:.LbllJ t::rlM,_~ ~:.l!bnh ~I J:!Li!I_Ci~"tJT.

~fol::!rd.e ..dor-sac=\'iy~ [14.1 S) ru.i~ ellt" alIc ~llLi}'e" o;.:e:k ;,ooJ: cilm i~ gL'u:LlcrJ (14.5) ~
ki:J.rtkl::!J

'PUf"1In .JIUrrcilliJ:

m~

!lJ1'01.ki ~tu ada ii(;'lkl~nnoJiiJ ~ 9Jp~bm ~r'Jll \Ie ~nI:J1LI..&I brJ~~rube,si

(10) dj=l

~lwiJ'o!

~oo!';t"dt v<z-

~y.ll.o"'l

mi"lJImmi

Tecriibol::! !l.ef~rjnd~

v::en:u.i~ikT~'b~ fi i R.lttd,·J:: mlld_w-bo'l::l1n':l ~1ll ge ir!Q mu3y~ C}" 'I::!'I.i ~!lLrutl hUZwl)·1..t! ~'ap.J.m 1iJ~ ~e ri.!l fi:i~
no! r!::c

yd JJ.ir

din B. hU'i:lflcdi:L.l1o ~11R,91 d.ot mU.f!"\'G::ILe
!l':dilmj~ldr-. -

Rii'rh rned...arpUT11T1i pu...
\'~ L3IJ:ll!im

Ril;jher~

daorctLih:J:'

.s L1Vi:Ll'i
!!"gl~IlCf!1l

idiR.1Ii t~k:tme J\l.idcr~ I~'" hllnetlii:n Bryk M.iLldnll~.'" iid~r mual .... .im ~ CUlIIJbiJs.,t!:t
I

CClui:l.1 BeoyilJ "eril-Cll ~oiIyLlI1L cl.::JYl:t i:'!'J;l~1mL.,1 nIir-. DeJ:lizJ:i l~riD no!: k~(U:Hi"' h,~",bh~t QldlLlkJ:3~

Su.,.i:L1l!li. A:r::i ..!: llil_yJo:r ...~ bili5- .mUtJ:b.mHII1ILn da h.::iZlr 'h1!l Lu_n._mll,tJ{f . BIl ilk te!::rIJi~dc vapoiUD
'113

PurlJ

rnlil!Jmdl.ilr.
g~m~l;,

~i!II)'

per..

Burh.i1~~.diJli
lim

~fin
rroak

iIloilkl.ot!~!.':rl. K zarif hknJar'J
liilCi!iCII!

B~ri[!

;[c:.... 'kl('

dicLl::!umiplrr

lkl b-Ll¥lll-i: lo:~7...iJn~ ~J~II=itl" nLrt'Ji'& "Ci (13) mIl Mi';lt tamn -e,;lJlmi,gtir. Hu&!,ii.o fiiLp1Li:Lcal[ te['~
y:1t
LiZ

Giih:: I::! [ ;l;il.a .:tediy!!: d·!J.iru Mil

rllLJoJ:d~ k"'iUl1l'lurn b~!ili. cl.t! Ii [:II:!bnl..8t:a.lt: \'e ~ahntim ~dildif.i.nc

tmJ~ ve I{;J ~t~ ti VJ klMmdu ']c:mirl c: mi ;;.'lir. (3!.Ji:UD ylipl1JK:lLlt o:;llf" t ~C.i:'fl I!~indr: 'fekiToJ:b~mi:L I;:02Idar J.::ildil@~~kti-r_
,iY

!Jet

,I .11111r:~.r.11 '1 l.lI'.yOO, 1-lJ.:~mlL fdLhp ~olml. o"t_t_ h~nd,] r'rt1i~ cr:lrr A ...I.: 0:. "'~"'L rr_.n:._II:.lU~~[[j'II::~1 :::IJuh[o"m~'I-;.Iir • i~ o::.o;llIi "1~'1I1 L'li IbriJ.J.l.oiJkl p:_r.tl molt.1I h:t ....r.:m_~,mo"lln IXlVli!: hlr f -,rO: hu .&In':' .. UII~'II "II' (1111.110 ~-LI~.,IJ[.Y 11.~ nl~ ~ .. m" 31-1--1"1' ,i [_;)tr')i Tr.Jk'{dl. ; 11).1 II' ,L,_n.: ~!i:..lIII~ uhm G' I bI"i'rI r;;,ab dil • i Lll III rr L ti<lLtlJl j~b. 1.1ILr.: 1.:.1t:_d.lo.!rJlr. (_'''::ok'!'.=. & till ~:I~' ml[, II ~ ., .•.: ,. I rr::~ 7: I[ UrllJi~ •.rlIU bu.I rrd...rr ~L .kll: • _ ~LDt:J.k'lfI ~~P~: o::illl m ~Ir. Ol~o,!r r,.IUlI::U1 6 ~:r&rp-r.:)' ~[ J..iJ., mlll.·.&.:I; . t,ll", ""~HI !I!U::I.'br,..;:lro;.i, \'E" :'LJ:.Tra. _.u~r":n':DHI ~u!:i~ G. Tdl :i::r::I1[o:.:.Jr. h~r rrO::~'1 '!U ~ ~lrl mm~IIh· 1~:,'lr iii'irdt.lir_ 1l'f .... ::!J % .~ .... dIn k"':Dtt J:.il'- m~- lD:o'.!loJl to mIJnIH~ l.!o,!u. • (.11.LI_=.Yo.! J.o.:rr,,]m~ ~e\'.z:.:u: hd: hld'Ll'1 I1Ihm.J ][!~tI'1 rr r.·__'~1 mtih~L~,'I ,uh' IIdo..:.liri I· lip,,: 11 1,. (;. "J' , .•111) ;__,~ JII I .lIli:. lill L: L a.,lnr 1~li" lie ,·:Ir·.,·~.J.-ri ':1" ~. I J't li•. iJl[.,.n D:~ ~ I '. r r till C I • II I 'il:o:::lil I II·~)' 11 l'lInl~ '-'nurL
Y.::l'l.:
1111

- l>:'r.1

""·~n ..:~:. ~-Jo::'X"

n

K Toll!.:" ,':L, r

Y ~i

~I'·Y' ds (Ierw:l" rld."t.\ y.l pll"" k-til. L::"O \:1.1 i I') ~.Olmn 1'l1J.:laLe.:Jimll::! <il:1 k I irlnn

i" .·ti flLLlr L:.:., k.i[,olll J.:-J l~rlJ rn :.i":o1,:._dr:: :" Ki:all ~-~pl'firll·~m. ~ [On r .:.1.:.liI:. .. •

1':.1"29cb ~kJ.o::;l..J.rhl.

L1

ALJ~ ... c ·

M.IoJ'11 tlLr G;(h'iyc dcJ'ii ~l'i
'lJ}L.'~

i.:.iL.: ..dLl E.... bnl' :;'l':i,

B_:J~a:J~~mr ia ~"':rl!" :"'I''1ITJI1I";.Q blJ OOIl .!I1:ur ~
kirn'M
til" . :

1101'1 JU

"'::11 lim~ m ·ixIIJl::dr.: 7 "\lis.." n

r o).::! ~

.;Ll

~~~~t~rdil--

h1-;:-:1 Y~rll.lI.~:.d

08

Fenni Ted 1Fi
tC'9ir~ltL

Udcd ilL.i~:lI' ..:t:I!Ji~
1,('nld:~1
~L'lLl H_'=:Ld

I)e v tel.: dC'Jlllr yoilan ld aresiIl d en: '
"\l"r
hI '.'1'

VI:

in1an 1an n nl ~1m!

[ilr Ij!(lt L119"o!!Lo!!r LIE-l:h ki[o!p htlin.u
1.'fl

u IJl.rilldl ~1'tU YC-rk rU~.1;'UJ"I'.: uhru:nl~[u. To::r1kjr..J1 h..Z1.:.:II 1;:[1~';:I'

t~ (.ilm,l"l L:.!::!"J-:OW !.1J.o.....:-bur.l_. cd I)r n mJ:lI.."t!'pl~Tr: do::...0lL11 ·1'_'11 !.all::! mnh~ll.~ -::.:101<1";: ... t U:llUL ('fJ{bi'l.:: I d IntekE o.Wn 2 01 l.Lr:1a &"all •... 11.;:11 {J1I1F!"ci non :r _·ri..m:: "'-<lUll oLJL.ik !J1X"rC 1 CJ 111(h.:II.4.ff!b wJ. ...i:lkka.[ h: di:.I')_oJ1::!

t.JkJp o!o:'~b..Jm~1o:
""

b~r YI.J._ J TJ ri iCSl i'hCIno:, I:dilm~~';~ 1 "11~y:J~ Y {it Inlhi'n(l.,. Itib'1[Ul tilLl.Jil ,-.1 .1'"O($i I;Flli:llril'r I~~rn:~d"". 1'·n;.:1 ijl~ mnl~[iut .jI1"11.=1.l:..~c rr.c~~CJr
[~.rI.;:-.:ien 1r::doJ.Ti~ ~lI:nd. f

lilll ...

n,

>filiI,::'

Ti..,~

:1"_U;\.·:,::,,[

l.·[wcUdItJo.:

~~I...t!:_r.·l::!nlr::; j~tL"i:r:jIf'J v~ yo1 ol.lcl,:QTl.u •.

m~r.3I"TI'·iklC'-

FJU:NETIlRAN
I{A~ MinE
BA(;JkSAK.
li:'tl 1TI~~~nJJ'

:I: I;; oT'l
i:_~~

'1 [

::.1:11"11"

m'_ .'llhhJ:~ 11.111'

~""a ~'{1'inlLiwdJl1K
1l:o:1l~1

I:H:IIL;'-Ik

cllJ}klo:Ji~H.I.~ a . '.; I ~d a:n ~_:Jv~ iy.e i:1.I~riLlt". i:~n!HA. l J)'?1" ~ ~OEV~DI-R. ~J,:Jp_EriJEi_'_ Y lJrJ:)'1iII vt"rl:lJ]Jt il oiJlLlLlr. [101:.0117. L 1 rr.L'!r S I roil hiilt.<ll:rJIJfl~ITlln(!!n ~l[ miiiO:-::oi:rJrmIT_ F,"RjI\ Tfll.I.:l BRA NCAr. .. MJLAN
10R

.

n.5J:rlt.;Jkkln.:r

IIEL

.

-..

--

----


ZAFIVETl

~a

UlVJ IVllYE U

-----------------------Sinir zaiii.yeli, ademl iktl ~_~~,,~ nekahet halinde ".e
olanlun
(NORO-li'O.RTj~~
am_....._ •

u

-a

(\

y

I

1 I.!l --~-------~~

,i

H

I { I J.:·r

-

9.

U

III.

11.,..:1 .

~. liJ

------------------~~~~

; 1· :.dl'.... ll.l

~--

_ ----

pC'l\" tcslrltdtr,
I

Seyrisefai
~,_~:-.;

r , ,-.. 1
_- I ..

ddkiim

Tipograf
~' .•'L1rh~alolTII'

11'.1"1 IT

iu

II :KK .\ I ,f

'I

Y,,)"!

ve tertip makinelerl
U'IUL:OL!.f. kllJ {i";'-"I.; -. ]

ll.;,IJLI~ II

h r-k L"Llo.! I" ,.{j,

Ja r. t .-:rni
iT!.!

.rr' 1 '~4 _ J;J[" '»
1111 rmll"ll1.HI BtxJrU:11

J;I~;;l

l(~IU~ k I"ini\c

r\"!:tlyaYLI
it;ko;-.
]{aH"Ir]

f~
"l.
",.

:'"Ie

l::icb........ '"

dill usre el'

f"Il .....o:k ilr

='"to
~-t.1

,

L.l:i:·_ I: pli1:!o r, IJI~. 11.. .::.l k \'~ .... hll\:~1 ~ '.1 , ~IJI ~ I~dlr binl, f{'(· Iulo 11:]·[Ic "{-, Ivir I,=I,k m ·iro:·rrl(JI,"=,~ 1.I;:oulI ,0).; . .JL. Tek br

bi ·Ii h (;n;)f,'h:.h.: I ;~ )i::(
iI,

'\.1.;j I L·

Ihl ,I.I:!ia ur,

rnuhi

II~

1"";;"(in" 1l~~lillfk

l1ll(u LSu..o: h-1 QT! rlJiirl.!Lti~

llc.: tcmi
,i

TJpD!;i

r.-e.i (G. 1\1. B. ttl
)Ij '. ~IIIJ Jm I ~~

II I,':. ·1:'rLlr.

e~r I

U·tA
l!.e

p.:)~.·A-oil
~JIIil:..r td~T ,.
.JI
J

" CELl
CL.mFlr c:;j la~k:.1..

1:;1 J I I i~ 'r~.puru

~: rl; !·thi" hi Iii, 111 ~ J;J mt';"'1 r tlPt\~· In .... r Ir I....:I~· ntll -inl.l·r. : II U' 1"1 ~::- I,Jn rki '... k·1 II!T I mi: ~II;""IIIII, III
\]lJnJL.,l.'

r?
1'-'::0..0:

ihnnun ~

a I I:...rel I'rl .

G .. lil;

I ..h :o:-li ~ (;L-li"':IoI.I~ a

lr

I~I''':'':I1:ld" .:;1 t,iue ... -, '_

ED

T

V":'PClu " . .-I 11". . .r. •
~.) • I'
: ';1

i ~.L:

k;.,r· , -, IId,1

CLllmliluf"IYC~
L ..

~' ...rail; kk.k
~".1~,u;Jk

11f1. ,L:..iJ U

..,.;JJ1'''' ,i ~ Ir.:.· ~r. ... .

J,_t1··,1 \llr.li

r • .;,1 rrrn ...

lith:! II k

s~"i

rnuhtev i n I'~j~
tll;!ITr.rr

bi r

bl.l'ifl1k
~

kn-

Lez~;t:
c dcr,

tlbu r~ ~ I kllll~tEi;5.]m

1:<B-.FE::Lt l.i\DII

.H.t -'-lpl

\l'fljI

c1s.i1

'TEREM'
~EKip HAB~"
J'!"J~ID[~":l l.zn;"_J..,J1I I IILC'I

I~~
~

L111kti ·
• I!

Biiyuk r .iman ~~~~ Paz rtesi ~)lilJli u)~a.:::m ~c :l;1~~1
r:J
.....Q:,.L

Karuden i:.f. pi ).~t::i"1

II..

.,

!!:~~ r I-

Doktor

ne-Us

;!:!utlLi "lkIIiL~!1I'lh" Ir.oI:;£.;:': i k{1ol~ U~IJ 1 .jjke:m IJI~U (}!t!,l, g-lbi IUJ !!.'\ret ..'f! ~'lllh"l 1_"~1Jft!tler. .

Kadbnr!

t'u

mil .. ~II
~,,1lJl,

otograf am atti r Ieri nc vc sey y ar illtOg
J'J<I-11 I. L tl)LIIt:!..rJ~ltll.!. il j":_I.

1i;i1 [c.lar A

[{.:.; 0: , rtl

h; fZurtl;!" ..hL.:ik. bfOOhL, i UI"I~L::o j(~1s. (JrdI.. Glrl!:.~!In, VJkf,~·, 'Iir TtlIb:mn, ,c;.orlm:f·~1

h...~ki'

R,~,
'1-= ..I1Lb U;_(.......~"

W:.

M:::'('!-I'I·,'j"j ~ I. olJ_·kL"'7.

kkl!:il!:lflll"ll.:

K;!.(

e~
II,j1ll

•. JIL
_rL'!!".

l.er nuJe

1~;:[I'tllIldnll1CJ

~~u::bl."'-.e
.1.1 I I ~11••••

t YL.. II (.I.oi I· l~II1J_' .. T~·I !
!111""1I'1F1 III -

.~I 1:1

i IH.tm,o o~Dr; ibr
CI!I!

,~3mi
ilL

- I ••

g;a .. (1,;1i yol( Ii; I~b
J~~i:: dl.ki.~ ill
rtlJLi1IiJ -'

·;_lU'i,raLt

= =

o h alde:

~O::ni

l.:l.!h.r,

:lffi:

Vti

l

yllL:n
fil

~u~Ji

~~:r.·f:~in .. 1I11)T::tt;.1t, "fof~EoUD!blmhDI :~1 f O

s.iitstll:

.. ,!,.,r.,. n:
~ool~m,

.i.i!l;'

• "_flfL'ik,,"'pl

.--

~(\~IlSt::ir''':'lJ1

.~1Uf'"I:'":Jt

w.kll.lLl

m.:l hesrah !.i1l"L ~!bl::Z. . ... ~r.l11L1- r., 111.:.u, (_)Jtn.
1 -= ~1("IIr,i
)rutf1::,i.

.,

J.:ir.:u.

lIli~· ..

. •
=

BI. paket K.odbutl ~iiUii, BII",,,II 'I,G RJieTf' !Sclo:ce-r:siz .,ikoD.ntlllsmclan el de !!'!t mek ~trln

Kodak kart posta J an n I k II.(
Cimi •
:;;¥iIIJ[-,1V_II,1;;1 fvl.!:ogL.lE

II ru IilJJZ.
Ki!~ II.: ...i ,lilt I •

lDuk.:rolT.d ....:: 1Lc.lmllr tII::iIiIl"IL.I~..:[ ·'I"Ilo. I~ <.·n... n, ',I i 1'.:1. r II·t YI·I.;]V • ! ...

m

"cino::ll!fI

KadtJ.:
~

r~·:lL·llm ~I·

::- li '.-11:)'1}1 IIIIHI ··lIlrm r..1ilt.mLl~ D:rhe;l:1I •~ ~.~'" dm ·1 d ;)11 • ~ 9!:1] •• • • 11:1 ~.II a •• ~[11 .B~~~I ••• ~~ •••• ~.

ellgmlik ;

gl)l<t~, ",.klo Z~t-.l. ~e;r,~'!:"t

hok~"lIra... ,
'i'>i2: I!IEI'B.!lt!~e

, (tc"+o.+.~"((1+~~. (u)O+">~~o(t(t+)+)-Y(+ .. (.(t l! Gramolon sahiplerine muhim bir ilan ~ ~ y
• s..1D

.1:

·V""'.:II:'
hu ..d:l·

}];u1.·

24
'.'t:

,

oar
Si r.i-i:,C I 111.tlm

deb

raJ_...o

ik

~ml.:·.· echlen

(+

. G-_TlII ,.k~::'lIn

Dok or ra''V1Y8~
r

lo:"'!.b~li

P:J.J.: :inLI Lj ~r.Llld;ID JI,);::':'L.J1.c •

.~~
I:"·

" re rrr("llkF

1"~lgl

!"I~·l~U

JIr"I ...~rLC"
&:L;:L(l t.;

KADBURI
,BURNV'il
:~.!~.--~ic'.~:'''~-:il''-''I'I '

kl!li!l.!!otIF',

,. Homokord
(+
!:r

Gramofon
111 j'll~j ~

plaklan
;ii:"=TeL:ir.

:
..

I.: (GtI~u;L;'lJ" \,.. Juik(.:II.~"'\ f!..d:rl' 'alt Q
./<1

J ~ oil!

i ..

AS'nL""::.
I_':!.,;~ir.

irmlc }

ksy ~liII,-, kada
ml;l11

t;:1 unal, :"a: t.~TRfl"dn

y.u:

oe- III II';: y.oll~1I ;I.;ill

'11111 1L"t&t

t:.:::cir.iin.:r

::
...

BLL 110: re ~,
YI;;

dir

h.rnc-n ..h-'{'r·

okunan

:

n~UL~o,e,

Ci<:i.i1"~iu<l,"]o3

umarsh

1"I!:1Il:..

belso

Jklu~u

J~ 3L· J;!'II~~L ~ t: G~I."C1I',

pck

ily~tiA ddrtll-Jilc
1¢:IlIvi:si

l.:Jt'l ;;{"[L ,~
l:.:r~iT

ar.:.r[i1..:.
:Cl)k:1.··

.. ... ..

j"l-j~t""nll p.t[~i

den

klrl:JJ.\: [!i

1i]J:J~Cl)a

LII::u.:H

lv.. r

~ri-50

N-,Jj:.

I':m: n

J--:Jilk!;J:. :(,l.lm

bi~· .r."I'la Ida ~:.ll."lm.J"11 !-_LJ.ITII ,rl)IL 11I;]~ar.i1!.n.rrndli !>i.O.tll. 0UUI J[IIj -niLI~f":~:L H '!.o.lp _;n ~atl~ :-'.J:1'1. b.n;1 r. br; (2 (3-2.

be: ... I1&! ~I KI2~I: ~!<rl':;ri.l~ H :;'iTI-.i. ~.u.._'l ; _; (:::1 I...L.:i b:C:1:: "'-l'l!".i:_-. e I.:JI;;~iz. M(:~kOt

. (+

+
..

tti~I:'}-':' RLI::Iem lDl:!.lL·Jt::.. Tr-."-rhll:

"':.IJlllo:iM~ idMth;u]f'::Jn. 1~[W,·,1_I ..!~71i

Dr ..Osm
t.l1'llalL
l~

iE!Ln ~eTafetti n
~an)~
i
m1Jta.'1;J~ ~;IIDr...", V-!!rl!T11 S:iTj hl1l=TlIh1.

,DOKTOR

t) 1l::I~::! baJ.:..:r.."!..:d.w,'- T:i!~..i:!- L: . ~i I ]0- ~k -;:-<Is-ol!.~fliph:'Ti I.f\ i ~:~ (.,\ ~ «,
~i~{'" ", " . ·I;I~,.:·... ; ',:_;':' .I .... .":.~: '. I .::' ~ ...

(<8'
(.t

H~sAiP

+••+.~+~~ •••••.+~~~++.~y ~
• Ikr
11 t"fl ...:1 (.:'!flt

TLfo Ksn1l

FlrIO:I-.~
[td~y··

bl1:oL.r (tibi ~
Yot:

M· r ;:-krl

j' rm

hu. h::l:;; t.,lIl:I., Till
~:l1lli~r_
{lID el~

••••

_ ~Mr .re eJ~ r.rau
::i:-.ildlT.

cok, W.:uz -liat ... ·e

8Vf1...:.!I.

Lenz.ihlL la •
. .•

Ii••

G.ah"tm: yjl1k~mi ~i:n~idi. hiln
II•
!II • ~ II" :f!.., ,,~
=;-1 ·r~'I,~<~

SO~ap,l
•••••••

~o 4 _

11l.h"lIuLiJ ·ar ... nJ~I!IJ.~ _;:"La

.'1!

mil

eQ1llr. CWUaL:.::Ill

mll:ti"
'D1lu

11..:1' ,,"un tcir bD~
rLJL


1I0:.:.ll~I!.I:::C ~dtsl

1';I

~(V)()

lru:i tn.iI 89.3

istanbul Tramvav s"rketi ,

!A SI M KERl\o1ENLlIi
~MlCiu ~!CID!i:JDDlJOO

J }o~ t:4 ~T
... ··Ihr,e'~

Ot@ ~ i]9
,'Iar(

~J

:2 eYifi'tiI ;s sfe f' eet~an H '9i'.:J l'rrihilldcF. emj·j ahil'e 'k.ad::u mu[:chenlir.

IiLkik.-t. ~~

SiN
tE!~~~".
r{"1l'!"l~ god
I h'(1II:.J-I:
·i':t.~ri:1L t·u3 IJbu]

EN
Lt~ f"lr:.~

8 g

'-

It. .,~

hast:;lt"k·}: rl 14:-_~

·'rarlabn~1 Aztlpkapl '"KaFakoy taTikiyle -

~1I1ItJ.eLird kJ:l1bn·n,,,,,,-

m Irrha!tiL;:. h("LgJ')

-3at

I.:

8:
~

Be,razit= Taksim 11attJ
!i.'

. O]mJ BlI~Tlda

~ )c;Jd;:1L,~~:r~)j:I;JL..IIJ.Ja i!>;.I~I, 'till d~,i
(.1'1\"1)

1"111"~
00

[U:; 1= Y:o
ilIU-:'OO

I ~.

!..IQ OCIOQQQQO::;':;;

DC; Ot;iI:M!mg.':IQ

-"I.:.

K~rallk hane
ri! ,t!!

K OLiNOSi
rumc;S;ll1oG ~
' ;a gZI

tt"ma me n h::m i:orl
hl::!hi:ret
I t~

d;~I{rj"

I;:~

I..·'·;;31 W_..,

ddmr·.
-, :' :"I'_·n~

nl·":;JL.. j, \ e 1I.._l-;..l~:L.j.1

b ~ ·I~':I b£..: .;;
'l~

~'v:

'i bt:'JU

("IIi,;11 ~1I(-.ri"I·1

djj ("Ci r ve boy l.c-cC"fI~)'
1:1 ~nm.C"siL'1Ir.:! Ili;.o nlt' tidat ~de 11 IJ;pl' ~!=j ~

c:t edn~ yJk~r Vi:" 1:1". Diflc I'~ 'i;t'l. n V'C"J'(:J"'J n I ik,."J P I at-I 61Ji~ n1 ~_I",=111 m

11 -...lwL .... :n~'l.ll'

.!JI·I, I h·1
'I;-t,III~'
)(..i

II 11;1, dl; .... ;l.:JI~
1!1.!' ••

::"111
'I.[~••
L~

I
I

GR ..\~,:~ n )PC n.O
Uit:1"III:!j}£

Btt;;:~ I'1ttMLf ~

~;t;JL

I"ill ...

s· r;)1:;:b::J.)IIJ •..a....

. i·n bir '1;II'.! I.::rnhl:. tlr, -:ot"';;;IYlck .l;,.LL .. d" .... I~ir ·1.". I"1t· 11''"1):{'IaU(":L r lx:"kl'l-Ir ~
'I.:

~;a

K~~TU

:,('ll~rnl.!k

i:,:ilJ (·k gl·'L

L~:-': i d~!"'f'-'r. (":i!Jul.::.mk ..:i{j n I,~.!:-.tl.: k;"PL "11 It;,,, H )1,1 ... .: . ..L.Lt:

I
'

t i:s~,dJd I r.

bj r fLrt;";,j U ~ot' ri n e k·_.u 1l1;~ n bill"' pm~· m~ ~adl.. ki~.j~y9i C"t l~gi II de:'iJ'.i (i 01 Sip j k •

t t<l (:1'" VI:;:. ;,r:J El t Ie"1I"'CC" hn- :: liJ I k Lot'",:.d b.11·alt I r _ d ._ .
-

I eu

:1;.

BEY

~1'1..T A Ksl •• '\
Hi]Jf1i!

1!-::!:;.r..:['1n TJlr.o;lm(~_f""

I:;;;

If'

1\'111

1!1~. I!J' - 1J1~ I h[]r·~,uL l(i ,\I.II! .....!II

..~. 15

J~

'L'"

8 ASUJl .ME!\.1ELER

tt~LIL SEZAl
'It;

Evkaf Ini.idiirIugiinden:
I~ r~;u1I
I

_ I"
,

i~tiLI

"ilU".,r~

I

i.-ll
~'i":

~·Irli ,1mtll:i'-· .... L111

.,'1 it iL·11'

r-:t1I'11.
.! I.i

t,- r:-·lmll!: ilmi

~.lQ

oJ

o:.1..'T. Ogl.:d. J¢o;ml!.J.:I)-.\'UI. ""ulu '\I;(
_ ...

1 I lalTLol D1. , \
I!

:0:...

~---------

'1;;'"["'.1: rmlll bLUL.llari i."I',.

.... J.'JJ .. ..jlldL: b~I:.~.II.L ''-',; IT'~)'~(" f ml·I.! II~·I'I:;I
['11.1.1

.1:

U:.LI;J II k
~!C"

JU

:L·},irmr.:,i Iv

J..,IJmlr.
·.llrmJaki

C

-.

I .ki'·ldl,.'f

GJ'.IJ

ntil.'

J.::!

!!_I "')al~L: \ C"
'.'i;;

KAR()N
Kitapbanesi

--"1

J~ ,,-t·.II;I.:.~n'" i·
I1Ji.:.J

'1-1:1'· n

::- O!: I)" Ill:

h,:,."'·r.
~ t ,.... ;;

Alman

Deyn ilmiihaberj~
ah5.Jp :' Wli1 .....n. :;'fi 1)1..\ ~
I

D.ENTAL
Tjj rlti~e
i'~liI

,::kp!Jz:ito!!l'i ~

CREAM
F..

I

TIlI.II- .. I'.l.:d;

l'l~d~lil""h

po:!~:in ':!.! nn.i.:ll;Jkl:.' ',._. i)I:-LL ~ ~>.i~~L:L"'r:1I j

:q '!!I-L::~
Im:zk':r

Illbr~·: L tJhitL~

MA U Rmfl(:!: f ARAti(,;l
PilJIII "rUlllJJi:llI

Bc_...."t: .. "YtllL~J!;l,

:;;l)t~.lhrJlI"iIItl

.;>].;~r

.J:!

IJI.JIIiJllI.k

1"1.1);],I...

'B~·Y~!l1~1 ~In..:-Jme" dOllLnils 5-:-q T

1"11 .1'11

j·1L,:.,d

)a·I:JI~;J :'·11,flCl .j( .:::~dt 'i';; ~ir;"~-; e 17.1l 1i·1 I" m I; .'-.' i h,I'~i k LI)'
t ~ L! ::.;.rLI,lTi).:._.

iilr,IJ,1 ip"I"I;: ~;J{'I_~·:. E~: I:! ~,. r<l=!1 LI.) "~ I

Y.'i",IT _I..

\ ... L'J1r:H I'·,dr-h., ·i-.·Il k: r.I,r
:il i'.:a~· ."IL !'1~i·I:'I.!,

ml..:J J[JL "Ln.jC·l

J.:., f"-'lL
..,lip

KoU. Ublgan. Phrl!i
1". l""'l~ala J:)I"I
• &::.?~

Berlen.
b }:Ul.l
r.L)L

I~;;::!:) ::;t-i ...i )~~I'r.

: II :i.(;1r.... )'... k
I"'("{" ~.I.I t ':in

,.L;Jllh.I·:'

r.

obI" 1,1":-1'1 1 (iol)

h~l::l:j ("-al ..~ ,.~ : .1:r

1.0]: ..1:1 f ... tlffil

.)ll(')1.Ir"'h

mi:'-:uj'

_.;l._.

bl:1J ri"J In~ ;:oi· ~'II"I·

'r~1(}

I· r:l: Ik l,-_uil ::.n JI_u::'[:'~'·li I:~n·

l)o.I<lkeTId~ . ;;r.t:.: n. l.AI'I1.':'o.l ';::('~"'.' i I:u ~'aL d~;;I1",lIkr, ., o!:! mT'f~T jq:-o·.J hJk.uk !=..1"'!'JnJ;J~~·al,= •. ~U_·.fI, I: rl''TIkr, :i:.)drol yO:! ",,!rpr I:JrmJI' d'l. Jo.:::m;';lI':h~r

Z

1'~fL'... ~
nJ'·;J]("{

.j._,1 1~211 .-.: l.'I~)l_.e ..,

b.,~t: .,;ld;J["

E' .)r:.'

I~·,-".'_F i.-1-Hc~l"-::!


••

...:
: ••

Z.:U· L\ N J:...~~ ':."'1

'. ~ 1:(/ 01l~':]1~1L.nl>! biT :i.1 mI.l :l"TIl ~ ::.J..[.J[".-;.:i 'rl.!.,
L:.I ........

~~I"I$]al"""nd.l~

DI-LILLu.-iiir. '.\ ii::rII,,~1i", !;.i~f'~rt

Jh"~~ t.l1pL '\"0. J (' .saDI.... l\ti!"riiFnr

:

Dimitrakop1l1o biraJerler ['aki IabriD(12: RAK~SI
IIlulIItjt nrman

.

a 1l!lll!ii.~

k -J .... ~I.JI.
•• "

(·I'?t][)(:~

.

:: kaSlndan~
Uy ~','du
1i¢~t ~T~lIdelci


S

•••••

GfimtUkler um
Gil

In

mtidtirltigiinden:
11~-': T11 iL~b;:I!I:lIjL

id.a • .uUlin IlNindro]UtL\ll! '1;0 bCl rn.J%1 h;]'Io'iboiuJ.lda':' l'H!!m m,mbum b;[" h.udJe (!~UTlfl~JJ!1I dil:d.a1 tlfulJm;]!:rm,. IIIl[1ht~m mU~~-n~ rimjJ;.;1~L1 rL(:9; ctl~rJ;.:~
irtlN!.ii1.T
• .. ••.••• ••• •• •••

llTil k iJOIl'.;!'.i ~;:J'

I.I .. ,-.d ... _. "I,; ~~

,_IO{ulkr

3i:....t:.J..l.Jr.

·ll.!kll(I!,lIl::tdclnl

"'f("r("(ll'"",.;_ '.re-

bL! hl

~t' ,[a

::.J..I~1!:'.t .ttI~IIaJ,; 1;{q"('QI("f
m

JfJ "I.H{

!i:!'!i' [::'1L"h fl':- ~:'1fhlr /11"I.: fflnfl
~·tl'l(: .. rl

~~1.r.1r·(dc"T (' I IUIJ

jjd~

II J~.i(H:: m

.1r:a("3i[

PAZfl,
Tlill"ki(; J~ln II r[Ii

..,t1DDllT ~

~~eIUlncsJ t.;_a1i'~1511nll:ta

~ DUYllm.l umuUlJjC rrl_3i~ri'iI m.sJ1S-YS;J.
['If'

€I

e;llt~"
4,}'~tjl ayh];1

.·~cici.1(.'[,:. ·:;rrol)
751)
4(IU

r"JJJI

.. ,_

T~trid

; ~~t~llb~J ~rt1I·m]'Jy.e~
P-as.ta k~~IIJ~II.:
;t.iIti

1{f",

~ T ere f on::: -;;"1 :llubLnJ:r: :l3~ Tliibllfr mlll]Url:11 ssas
JLI.r mU~;]i ; 2!ili~1 ~'P
"-I,Im.! ~

.----NiislutSi .b-er ~y~~~rde~ -~._.,
l"Im

N:I'-

1450 _ -

K.r.-

Kr. _Kr ..

_-

4'12:


~I-r--__ •• Ir.l1 ~

5 KLJRU TUR

~

Orman ve Mallen
btl
J1~V~

~~nn.iLinljZ I!QI"(! r 1(1 D 11.111. [1J] k IY m d I III ttI-, I~I-l'''ll~ rrcuw.o tJQltLL ..·II.TDU; ."ibi g(lfU!I1 r: O-rm~1J 'I.' 11 tI~CJ1
MPo·dLEin.II1iZ.

!Biz:
linn

ilL~L!i:~

ILIlllo.nml£1

IhJldl.:li:z.otm.;]a

moe<Ul;lr j1ib-lilfi\'l.t Jol:r... tr;ltLklii 0!1-t:. ofI[ tr~i)·Dr 'i"!'; >lrd~~i!I:U)Mlt.z.Orm.l:l.llII:t.rJiI ,,~m.lld;enlt!rJII ItIH:U~1 ~lI.tl11li1001 bLL" Izi .k1,Y'JTL.l!it old II:',: ILA.fIl]1t1e- yGbur_ l-F!ten '"yLI! olmll!:l-l:l. 0111AIlll 11 1'1 ne ze .illtllinJ nUl bu Inl!l::lJ1l' IIJa.k.1I. ...'" -~U,w:ulleri tl:l.H 1111. c'm~I1.L ~1]L:1li1l: U Ikl II~'!.·L !Ii~n Ul.iD l]Jc:rul¢I-:.c:~ i~!l u,t:l1jll I)iil' klym.etleri 'l"lI..rdtr Id hi-L' a D.n11l.f1J] d. ... ~1c~I"I~ ~ ,,~ mlnete :om: roll oLIa ]1~ ikt £;~r¥'.e[ JIl..D.f1!111I.11r1 ,,1!'.pI!1:11IJI r, fiLIi II:lylJ]~t, bu C!Lir"'~LCI.:m.l!tet Ib Isoell. t!:iI:llLII .::U1j;'1 I,· 1.11I11I.1,.·l!tI:J:i1!~'\I"IIItidiir. l!ic i~ ffllolll)!lf'ti
ILir.,.CLltIJ ~.qI1r CC ~ YB.!lJn;1.11, 1I::I~.e:R
)!.IIInJ

• Nihayet tevziat basladi Giize· lik MiisabakamlZ epln Dun 31gayli miibadl e eem'an ( e rI 11.3U: ['hilt.! g~ln~Yo Bazi mU,killpesent karil rimizin RlI1A.~ 2500 ir evzi :dl ml,t r mOlal alar na cevaplarlmlz Car,amb g - nU RQgl~1l1l FI.r1ui Y'lII1"" II !!Ie-.. bilkUm "* tm~Jrj '\-<atldllr flliU::Ii:Lb;3k.i ~ b.rada J11.11l1e.:illlltimjrl bi\i,l. IU)'lLw.iJ gll;r---ri mi1i_

tt -. -.

RSll1ll

'L"(:

(il~u 1oi111:m

b!: b 01i] o5Ill d..tm m[i.I

boa dill'C4"'E!

¥' I!

iW.tt,

sa1..kd<A.t

9E11IlIb.

w... r 8i
r~.I1

G&bl TiIO:Iky.ut €:V':I: iinl!!:
jtib.abfl~l~[}nur

Z(eplinde 200 yolcu e 40 taife vb

geeece
----..-

lvti~ak. ~ delil

ih'olL-

rum

1udard.!Uh
HIlt..
&I!!t;n

_ m.el

B~i1tii!l~il,

. ,tUr.t.I1!IH
WlJdl r,
.. II III

nm~

Ike-

NenwlJ.
Hsm-

JiJlilden br_

D!lll .i.I..k Il~
~}'~ do:!n.il tl}hUI
.t.Vl' If!': ~

hujll

~~ililll~

'YC: It'D ~:;;I.mn'f'"nil1'

Ban IIDIJ bt~ ~m kQril~ll'~miz.. ~d£rd_j It ~ !" i Ii!!
1il:it:ld:1.I];I E.a r d.&; •

~,;l1ill~ i iIIldn iBnl 11lel!".aIlidlllrun
](I, .a..r.-

11.[1-

nIlii lICi

j'~[hi:l.':IIliE

d:l ziilit12'1d 11lI, r.:LJIrI..,L 1JIj;:(j. ~li1!iIl'" 'EI.'U VlrU [lI.rnl1..:! ...n!!'u.II Bti-

:35 In:;;idcn ~31)i ~;.1IFi

.IU

ultlr:

iti1r

rn~IIlLllk.tLII;:

!Iok'I ..

.l!
Ir,

~nt![ b~1I 1)1p. rer.o1l '!.'e 1I:ItY1~t
till

ilIar.r:tI:lIl"- Ihllk 1111.Illuu1S! l:!:iW'P~.bi. ~uJ. Nflr,:tn Vie'

rtrn komis.yQ~lIilll 3J:J]:II~~mIF_ . ·'iln[1 d~ 12 ki.p:r!!!l \'I! !Ia.L :w:iilI~-=1I pf!f'~I;..~ kadu odS! 33
lcl,i)'t::
i.mbkukJm vf!.~lJcrlo!!k.. lPi:l.rt ye tnzjat

:!OO

.lira o['i:Ln ia;trbrF~klOil"

Jeu:ia.tIn ls.tilade. ~Q(;~ m11iOhl' mc.~.1LWM;8. 320 lir.riY~ kp.. dlllll' ill1i;~l1~ bu1'll1l"!I!I~r dO!.,meyi£:lJttl])' ,

-~lir.tL.k edl!:lJ bi:1l'" DlIllI ik.uclar diLTI ~ kin dl;T~de ill kl
bulmilld,I!d.1'lm
yt:liI:mlllldiJ; .,.~

m1i8&.bako:tl'J11!1!I

Oa,rl

U:lh'l Lk~ a-j] lum he r .~ II b I ru IH~" b.11I' :po D.lm Ui':tJ::I: 'II'B~ Irodll .. d~bl eeekle MmIlCi bilt bi.f !IiI1l.... . ~an )i~k.4 r. Ma(lcnleN: il!llM:1! III I&r\IZII b.II.I !!lIil:liEi. 2J Yil 11.1: bi:t.J"l:aLT. l'",r LItm II::IIIJ :e:tlm 1.IL1.I. cll:l.li iii tI (I CIt ~ Ilii!: - L til;;: tiu IIJlR'IIt:TI!~rl i:iIYlII~ Clnls.r .~!:.:JUIII.(liIkorft IfMlJ! i!.ii~bl]l~iI:diJIOIrii .h:I i ill I.. III &11.11 l;,l,ha:liI diF ,[I hoI 'HI I. r · lIJl~ililllli;.(lrJ llillitlll (J~ 1I'.fIA1C: ~!::IiC-"' !CC.I:lJcrl .D1.iiI.Il1ii ~lhnI6..ri1l: .L1J1I IQII~l.:::rl" c iI.~lmill'l bellrI I1I-etlL-.. IIIIU 1i![1tm.H.'1l1ill bl41lJilllilU".it of! '~lU nde(! r. 7...1~i;;~ (lIU."r .e:~nbi!'

.lLL¥nJIJ lItU.I, D IIi:tlIl..Ii lUI p II} -Ii II mID IIJ] I s:t. ~n 11'1 t..1r ill:dmllLr' j!flC:.;Ilrti 'l""1! bu. ~IIl.t.tIlCi lJall:m uer tI:I}lIklLbJ pRd1l1m~ huJllu.!lI:rf1 111111fill,'" i ,¥~J~lr, 'ltDJa,D. IliIo.D{li IIIt1k:rtnol:lfi

:i,

i.~

•05 li~LIi...k il heyHL i.Jilr~ bll:3'1iu t1)pla.n~ , pIJ~ elacskur, C~~~ek h.03f- ~1'~a.mb3 :rillJo iIIkcl.(:dlJ~~:k 'E;I; irng~i parti}1"(l_ da..hi.L e.~ha&a, ikol]gJ".nd:A o-irut:acoak iI1iptrrU
'~'I'l[at

mnll..Z!IIdlillilf' kDJ"I!IIr I C 3.YTl milll.i:lidllJt!r I:4:!wlyfJ8

bu

;r..;: ~] mle r iJ:L.i

mcmfJs1m! b~mf!l.;t~i.rJ.,;r.

~u

dof t'--

y.apL1Ulikbt'. DtLn 1.c¥:U ~dH~. p-.iI~1 eem'en 2500 kUs.m-

il:m:ii!ll~ li:=a~~kl:i, ... ,

IiPICh" Komisyo-'Jli ·cmrindQ ~
pit ri::l

IIIn\IIn

lI:I[;tlvi z dl r .

i

1:.

iQlO(M) lira)'"1

mlj,.

V.il7.iy~ tI~lI'ini mll..a.h. i.;in t~ ..bJ .. ·ittibi:il2-1 kml(lnciSi ~t:!.fI~ edile.~ o~tir.

1\ oil gr:;'(d B

I

gfli,.-rj miibadiIl£ri.D

~JlJt (ild~kl:arlJU 1:3hm.:i n c ttip~ z
.Mt!i~kiUp!!j1ll

:Evra In :aa·ktiye .ui

i biJI.-pU; ~dl., Bi-~ . klilmiu,dillJloilrdR...TJI I:!ojn A~U,mlll

UplJn D~h)JJ~ 21 Mllri C; rpmbilli ~Ilnfi iollrimiz idaktndan

Dr. Eltlile .. AJJI1!1il1l.1U"'dl ml;;fhw

pllnr..n mar

-Umllrt

•. ~nl

KJJ!l.t

bill mmMl!rclD m-iJerlmiiEr bi7.oI!'.

C-VVfJI..::e H:!I[udI:!rim ~lti§j
m~~1 A'W1IplII ~

aU

D8SlI

Yl:IftIIL:h?I·

r-

IL !lIIf-ll'l'lll 1~lt:1II ., J~I"" c· (iij(Jtll.Z. 1I-AkIJ6l :.!3(llD..M'Ul'krvutilli !:I1rr! bll l!D.n}r }; I:Inn I: lolI"rm III M.el:. - ,e1dlle'r1I1ii1-c: b-ll'C: 11.;)!1I1111 b.,cyU f~alU111g.. TIII:\'kIJ t J Ii dlI )'!),r II:IId fi I~~~;t~,. jt1.tl ~VI1(1.1:::l : h:-&JJlu !l.tr'lft:l!, f.Jlikild kllirald~ nll1c 111111:. hddlt lhD.yilt UIDEIJI. :tiI,.iII1l1'Iz yft.. H'IJ bDI ? illllJ ~~pIlL otLl:!:lt ~ kill", nll11 tl:l:I O["J'j1lidllirLD ...~ mlldmtl:r:ill - to.lbn 1 pul:i~ bkJ 0II'It~ f.e:11nllll 1!2:J1tlD... .r ~liil'(;~ill.llllj,": OoliJI~Il'k. .. , iI'1IJ k.J lIIo11.k ,i,. IlIlilll K'U (l1~uiu 'k.wd;llr rELZ11i 1fIe:. y~ ill n..t.r:!1MII,. Y-kUl iII(:li:ri·... i'llII!JI.m~1 ~lrl 1)"JmI!.1'lr. [lilt (I:Jj[1" 1)1fI1!i 58 Nil CiI!D hi :~1iU Il B. kF I Bu J,rl!tm~ (:11"'~lIrn !:iOOltlclill I B.Y Dill mlli.ti.kt! II'!! 011111 H tLk 'k J T.ahli. I m(;;i:(:· ~'a,rdlr: rlk R. 111 t:HIII;1 et c !11 {14 i!J]i! IIIYI c; Yii PI~ J -::- H lllme1111 4n.itJ'1ldall " ~ill IIl!!ljtriYilljl.Jl illI~ru lup (limaflLY.a il.}1!'JTID.11 hll:~ .. 1iI ,.~ yl't IilUJ ~n (111:1 I nl"dJi. ltt.iI!llyc 'VcJl~1I CC'Y:IIIJI [l'l:lmj DI 1l'.fI.k fi drtJ Fu'I"iJ1'I!Irl11 "" bu..I:!iIl~hlJl tlllild~ Il.i ~ i - i1)IW.i!c '!i"I! lI1:3di!J1L,=l"Ir_ ~~- Ed.L I:·HII..l;~ .l!iktl)·l:lIlll ;ytIJI~ ~C'I1l ~I:lI IIlI!h~ bi)'io!- ILtii:lLl ~I.IiI:i ~k{l::lotlt 1t'Y'P~lfI r.!I-":;III:[I~c: U~ mIlNA;I~k:t.1 ~tLiLlly!J~IIIl", I1silJiia h;o;:andmlhJth l"II!I'f!J, ~1r;11!::lu:iij].I:I. 1I1t!,.I1ILIi. ~l!dil\·I.J.]!! I:I.tlh[lBu. llil n i)tl~del:ll illdn.d.J;1 mllfin I 110-11;11 IrliI!1R r.RlM111! h~.,..r.:I]1ll1ofi h:lmdk_ ~~ t I.b.r 1£1!til fi.Uci:-j ~W[t.o ~rli.Ei..J l1.uti;r II. ~bonH.rk. KUrt.I~rilL .:i'sJIiI';: h3J.rt:th: L~t:!i' 1Io1.!iii.ndt:11 Iltboe-b~:r~[ ""~ .. d":rl"'1 ajlin"~rlhlb: I~I\ uloLIGIU:JI I]j }·I!rl;jlir. 1II~,·~~1~~5,i:;.i~ !:!)·i IIn:mur oeiU:it. T&It .. 0-11 m.a .a!I:}·1 m l:::t)'}~II jr mil .... m..4' '1.I:e'l.n.m .:: :!' !.Jr. N llAi;u-slua IIl-c.riJ:i(io ikli~lI.t lI~ni 'f"1!1"ITI ~Q; M~i:" h::I!B Ilr1ed ~ci;;~i:n1. ~Imclhll!m Id:di sl:!l·I-II ~'II.;I;lDly(jIl'IIZ,MW,H..;]lml:£ !Ii[d· C I1fMi iZ 1l1.i4in,)"1! gtl1'!: ~ltl b.Sn liraIJldurd.1I !!'I!J .dl:t meJll1 !lmii 1HI h Irlr.: ~m 11!J 1or1)1'll~L i..-oxu,u:brud..u. LGr::I9I'I;I1J.:: l"(1il:!llllllllt!illu 1f.1dli-d.r~. l'~rdl:l.:ht d:U~turu lriU1'!~. 01 d u$l;-..IIlu ~:rl!mjtl~"" Ikll.llda.rd_!lil1 4b2 bic C,;ur b.IIIle,-": i Zl.ll~u-d Ur, IJnllk w.ja\,DJc: 1i1).[1 £IJI(lS![] fiJIzliUli!Il'. J:111~D -,_I:;:a. hl.i..k.O.ll'1ettll bO,l;l::llI 011:1 [J~aJl'klnruJ1ll tifll;18 I~rtl.~h:k.fll.,dill

IBl1

.ad~dl!l. Kurnnnrunlri:r 1m.&larlliJ~. i:(i· rili~~ljtic~ T~ da If I blll:tlLdl.fma tll!1ilIi1~ Ml}'"OtlardL Tdti, 4!dl::n !k!,Olmiill·d;!1I[] 5.3f1harp nil !lU1:!d.L dllr~D

d~.

a..aI:red

l

bjr

Ict'Eff1

t~~

ma"'

FIlIIi ViI:rlrifh: .., ~~li!ICl(;:kth, ~mk kl'ilJI.lQdl;.Ci - Ile.mi r. H~lirn&t itl!inlln --Aml!:nLa.y.tIl g~ ~ o1.m md!im ~e~t-mii ~ birinci §.III: .... dii:n- Kc 111' a..u. I ~lu Iia.... r[n1 D;li.lHU :rl!'!l:i:rml!:ld.a ,;" tj~.. l.em[zdoe- mti~iu ~rm gCi"Ool::rt IIIJ!} IiIllmludu-. On1DID miiSilb ... 1illilJd~ rridr~'hllilJ,,"ndeliU unil bun1ar1i m!JbY--.f!5eicimdm;.dl.rk8Y1II ~tirak i!:d1l:Il '!ffi kRli!la~~~ h.u-cki:!aifu[~ n.reBU uUrier, Bu nillla}'(l~ -tiloil"11 de~ldir~ yri. Ik:i.z.b.rl da b_(;P b~i i~ii,;n;jlll ~tr.ai. Pro.grama _g&-c~ !BaIo~ ClinkiJ 0 Avruplli kualli;~]l!.d rL1~e..Ii ,d~iildU=. • atta Pa.risb:ki. [ ':':]b~ljl :) 8;1 (I S ] yibl.er~. l1,tLtt.... b-lli!len::~ Iqz..ar:lr PilIiI'tvi" ? ::it J n ::! ::11 ...

I'l'

JaL'a[i::I_mil olljjlJd~ 1bJ~i.ayin n~erl4i:~ SIll ~r NJf_ :MlftIllJ Q toe
I

~rk!!llfl

MriDi

- iltirahab rubu ~in
hir ayin yapl1dJ

.I enera.l DoLaramn

I• .

- NiB:!J ~ (I ~nru ai.z ri!I iyi b E!r" k.r.yo.l'l a.r tw r y if ttl c kl.e ri:niz filili jJ·i m~ ? N c~ r tfi..J::n ....fI t .aMb, b..iJr
~yH]C.

- biitiinehi:r halkI mu~tcki.dit ~ Arbk buna ~are bulmak zamalu ~t8n gelip g~.;mqtL

E1J lelre t:ebren. gired oeak siipiUiieiilerhulen·

OrtallW "im.!-!Ca kesti1er
-,Ai •• "

I

mi,.

_.

Kul.dc
Imdlill.n

IUoIIJ...II.

rlli~1Iim

d.~~

:,~S::kE~:: rr=~!==::==.=~~~=,....~~~~~~~~
8t:~~ri ymllgitri oia'l:ll bd r f BID0lil

'VI(! gijLmIi1'1:i.U
'PiIi!)!!IIbYf'un

rirn=, BI[]]Blrum, haJ tcfti.~en
$ebremi.ni

Ku

demi,
I.f

If.iJ..Z ~ ~""Q-

~trmitti ...
(lY1'~

\Ie

del-

CJ .....

~IIJ.

M-nncll.
II!

'F':-................

......
.11

h

I~'

Jr,.....:r~

-r

•.

I

..

Dab..a dlirt

v-c. Il!Illiycllilrmdeki
b~

Id:!.
-

~~rhl::l !f,!U"dJ ~ btilJJ hI).1do,

I:I..Ll

I .... • ....

!_a,

i'J

TII!~1riL"ih Es B;o
B~
~I

-:.:1,:0 .... , • .-_ ,) ",",• ....»0, .... 1
r ...

L....... .....-..:

...

J"

I

w.l1tab_~S9L9JiIl' ClllmiYlL!"ti :mmi.:lmi:reJ bc.l,.edi)lIf:Y~ a~1li IJstta. buLu:nm:qlil:l.rdu" ot:0nbri
Siil~l::rdt:. lIDiLY~llbE~ t m.UJ;ilirhm::.It:. tirll)li!l""Jiillt't:iR milm:Jp

C

kJmmnl[[]1U'11

~M

......

~ 1(tI.~

:W

,ofF.

[r:l

, ·l'li-:.t

•I

I

..'

r.!.

'"

tll'tu

I[II.eMkeil hu b 17I1z.riI

Ahe111

i:1II.:h:

od.akLI-l.Dlil.1'111 r;!:lh::dl::lll

~birtt3gi Z;:il"illl!_n)r. 1!l;u~J1 !I11'm&lLuH. I:;t:dl:!l o;'~ 1~~!.Ilialll~ r~:pr-rr. ~~II 51l1111illl yq::fm~ ,-=-I).I! ml~ Ii!:lbii )'~ f(;l.,: holr rl'i t ~Ie rA:II::iD ,.~ .1 tiil:~w ~!i1iJ i~lu ~ZIIh..Il {I1all'jIj:r OTICI':, 0,-,1::1. Jl!trL bb I k.ulltjiddll c.nn D (I«I~]_ IBrlllll1.1: .al'..Dmt l1u.t:Ir:nl1!, HI fliI1fl1j re:l:lr 1c:!i.Di(J(: r:.!.; Ilfl.LhJ b,-tLJe rI::.;;11tI3, IIt:~ r.: iiD.tJa.nn ~ [LLtullnO II.
1:o!"ni.l~l~iI

ql"'m'~rlf,
~1r.~.:Ily~
IIIJ];;J~ l;'oH ....

doltl"llldill1 I1i ~c:rlll('lc
1It:~OCBtli.ndt!

~.;:m~~i:L '::SJ1;!il[ !J'I!lIII8;Lllrtill.D ¥u ".n:l'lIillk d(JpIl"Y.o e"ri1" I lJiJI 'i:!o'ekSII1s.f'

iuihul'

Y L'IIILJ]

lIu:l

hltim.tll

'

.deu. IlulIrtaraluJl, • V,s. V _ S-.-

Vatiilllld.l!!$1arID b.,Ji}'all,ul, !ld1ibid1l1f1 tebM!;I!I'" .;I-'Uii.r.,. AID8.ll, BU:I:!! 1III",~digl mlz. L.aMs.atl \'I!rj ..:.:.... bJr ~iT'kl!:. J'Eli"' u pallCli, ba[lu blJ bUyllli h!blil:~
'lieU
V loU _

dd)'~n
Ib:U
~Irlllnjljl

cOlIn mitllllndlilr

1] i:I.:I..rtH.

inc

EnD.d~~il1..t!. ~t(:w-

J~

E'lWB IIc!I !!rUn ell!!

reo IIMlen blrll Wld""l11pul!luz

ti:!:mil'Ji.ye!:'C~i. ,"~I ~"(j tI'1]ere: .... I!'.:bl"~ gl rm-=~i 1jJ,(il1Lilttihll.i!l t:"tmif-

off!! D"lICJ .JcI~r.L

bn.-~]s.n

r

bll'" lJoi;!Irhmi:lna millkb.lJz
~iH·..a

tcr·di, AIlIJ,*,,~fl:n
L DtJtoJ

~(lk k>~rl! bn' ~ Ilol;3cu.k lu

·E~cloh:.l~ '~.Id:1

bu

ctm!"tlr.

Mm.:;..

...l:I.k'i i:lI.n.I:!i Ilynr. F-te: .. II LI N.I,"r.:~ I:i~ fazlll1lk IDruil'ltt 1l:rl'I.DI Ill.!: rcLL11G.tI11 2-1.) IIi!,;; ~1Il ec:HJ11I!L iIl(:lh:~!!Ii'nl k~"llt ~del'llill til :1: .... m-B I~II 'Y rD~'i1(;me k. ~li:lll,e:rl Inti (1;_.

kU' oI1l:bi ir lEI (,="1:10 hll . I-l Ill.::. .1Ii[B.k.Il.I t!lT:dllinn 11.1i i IlIllm'.!IlcLi g.!:I Icn;.;u 1! I" de- .I olur. l).. dIk a lJ.u Ifll:rdll tlillit Itr err,"lIf ,"I! hlllll:l 'kt Itl.!l·m Cf (III 1.fI l l-tkm lP~el n(le-d m', bI~dll::llndol:! '¥ofI.1LL u,,mlnll.e .,.;:ttrJ. O:YI!l:t. i~u!rOm lit LeIL~1il1:l1:L bU.J]Iu.:n n q_lem(!lIf]ctt1 lI~too
nrl:l~ ,,'i'enl1ir. J,:loII ~IJI "l!IIdtlll"illr 01. IhlIkllor.Jl.'t I tHLItI~1"L]I"lJ~ bl:ni.

m.1l1i..)'~ '\i'",LiiIr t:I-HUI TuLk E,~III bill' ""u lIIill~ 1ii:"Il'P 1111~ II~ cdilll7lL:f. tk kl ~ - Bu ~I[i i~'l:L:I11ID.1 m ulbolldt:lfCiln I:i}- I Q.q.y .. rhl;;1!1!"ltiem OI;ilfllflZtlt.. .MtlI!IILlfd'l'- I :om iIIitLII}'t'"LhLl:! oLI4JitTLLbi).'I'~1! blr f-.ey .ulllutllllUI1 Tukln \"II. r,1I It. mtllli ~ lI1~r
1fIII1lt:1'! [,Inf~11I nD

1I~1I.1.'11r mi:!II-'ulJ} B~I:n kil!1~ [1!'1;e,"" d!l11 t:dll!cetlnl :::lrf,1 ·:SI4"1Y';;.:!tI te:I.'hill f~(l(:.. t1 r'r"

Ti!-btl~H.t v~ri.Jclr~ ~jrk~i: y 'Pildl, !rlI:i, pi! raliU" d~..'a oldll, A.n,lldolllJl iI~u.n~lndi::llk.i puri.:n:Ju I~I nm:~ rlljlD!!!1I ~r . e:o(! HI] b :}ttl:!! ~ ~1i..rJII:!oJJ mild r

ma~

----

'e

pos ala
ISlyL

1.:-.·

I

I

I P;ayramda
VU"I.Jndll ")1nrl~I !;IL]' ][!r hli. • ~.I'\:~I II'JllruhllAH-.11I1" rile 3'"

)r~nud~ Am Efcnai
klll_boJ1Jd~m .. ,

~

I1dEIID

lim;'lIId h!:kr.i::IY (..i!m~f..:ti

T~"lir, £0

de "..il:1D

e.odiyorclll.
~IJ~)'e-nc

Ildl!.taIi.-

V dat ~dcn ddc- komi5}.'"!IlILU
IlIf1;

.IWlbtl-.'::11

.'1.11

~~!I1"1
I"lL'n

yQ:oi hat'"fJ eo'Ie yaz1lan I mektup IftlYBnl dik:ltll h b ir mikt.nrdfl dll"

M,I ht~lit
bitllit'.d

MIJt~.aEIl1:EI.smDO. II....Uil-

rl ZII..ptt"dllmi~

dtlilclilr. Bu iljKn. flu .. ILl ...t: t!.ilal1o. mt!::I'ulllt'lri 'Iffl.T!lllr_ .Mt~·~ I!)'I h1J!t1J1i:1 ..'~ m oJ! ~c:lol1lijj~
IlIk::Ip t:11~~I". "'.1I.11)·f Vckil.i lIirT'
i<:ofIVabfHi

rnlln~fli,1 n J~]:fil'tl 9-

I
I

diy~~ 'J1liU]';3C,iJ..i::IiI: elllr

di1'11 t!=ip.:m)·[:Jt le.~!lInh

mamilillcril iII-r<Lc;a'lm .;lire ~isl::ll is,,~.ul 'I"!! o:dtb_
Arad.i::IJ1I

i.;,tif'iibi3h

9I!JM

"LHr ge.pL Ge~1
.l'iirtt1k9ftlll!

pri

diiin Pilll1~03!hdZl. S-4!rJt ~~I\;il i"lf:~ I1de:-; b t ayilli. dilJi

to dil,

ru lUll

:i'i?o,

gill]

mstb.a.S mnull

1.B.pllml~tl

r_

~1_1\'_ Kcmi!l),Clnlll.1LUJI

l-E!l(jp ~t-

-.1...

b.1. lII'l1.:!1I~

!!I.;ndu!:.;..:

l.I~ll]iljltlr

1(1 ~

Jill.!'.

II '~.,

- ....Hlbll rI c:1~J.II!:l1J !FVV.t:I 1'!J~!toLl,"1I1 tl!dlD.vtll-tl~ (111m Inl ktlll, "I~t'l .bttLk.aU~~rt~ f Llt5'dm .. 1J]n IJdldinlml'ilLI. 1 HlIlbu'k3 III:1 ['I:: I! titil;';; .,.ve.rl:~ &1J:!..1-::;~ I'I!Dlilel] huLa. 1jl11t Ell L} 1:1 r_ It'I C~' u[lui

.- No:J.I:I.Il. ~ijtll:T mlJa_"·G.m~ eor3 i[YOT~ :c: ijern mit: r m LJ L1:ilr ~elli ..
),(lr' M'"

LLrdiji:~ ~~ 4:yim, PEI4[1o;!1["iID ~!rl'iln", bul ....Mi:i.J. MO[lSA::n.:YlBr ll"t.tn. b.
l',&rJl:ldIlL'

SutiFY de
OId_

?

ikr:n.ni(l~

rn-i!bsu.9
d!1!:d~

VaU \ltl!;il

~ LY 7{! ~[Ulillr&

.....

~

Jr'h\ kUIY!"InN -1.~ C!.U
~

_zJ MU SA.ti.KAS
I~~ i~ --IIIIIIII!II!iiMMiiiii~iilliiiiilliiiilil

R.ethil HII..::IIln I)I!~' - T.I:Ib j}; IIi bijmem I~'i r~ 411f1. lid Arl1 1,!fa.1 elll!£e:1f ';1JID.II~r )'llllU.l D~·l:Ii. ~2:;,'u)e:I[J Ah.m III (L Il ml:lldllm IIUIi'I E-ilICiI!A1: l! II Iorl-rmnr.i1)d"l,. C~"'H:IJI "I!rjp v~(::rtII~k ~c V.c.k.il EL iJl IIIIJIil'lmihrl d~>lU, H;lkkJ T<R1f1 l'I. !:i:1lI~1~ (:lIz'iI k'

I!l[ ~

'Ii.()'I'"rr. 18

p I:d~cet

'

bi:l" :!;ilfiJ~tlof:~ I1;,IJ~ak. .. sma 1li!::Pm,

'k~z: K ~1~A1"Id.j!m

~&lmr~R

icrt'!l 'tdjJLIL:i~tir, Arru:ili::, i [J. llnft'iin li. ~[lb;rli nELmmlli )'1'lI'11:n. Amt:mi.n
P;B~iI:I

,'e

IM)J"D].-

JI,I;I(lIlnlll

olt:l.USfu1lt)
FlOC!:iin

~,:.'.edi... ~ I~ Y thj.~· i Ill~ i1i'1orl J.rl:l"f'= ~IIII~' !:il'tr.rl'trJ r ~in 'h:-I1-1'1i! MI" '5i;!:!r ~S.1)11l .I:i: ~ogtTIJ ilScj:]I.nIr', (ltl1l. iK.011I1'1" '" p.b~~ i:!".Ie.re'.k ~t'JSi: j}1l1a.rL.t:-ip~· tlllF.k (j;]~rrd'u~

--~~------------~ iI1 gj9~-rilme-"I:IIII:n mwhJr;m

Isp:tln)'A Mo:dafmlJ!:jjzilrl, S.ef~l:1'1: il:rlt.im !,1"4! MliIb;nl..1!l~ Iwill~ __ Y(K1U ni!O \Ie :il 1,;:1 11m bit.!1 hlj llll"
mll~Jindlr _

.lit:-

_.!\yini.lL
]L:ln.mlnr.

tLilafJ.nnda.

IJ~.A!J' ~t.h;lJmitl},DlJu
t,2JZ;!f.~

~nnlo:-:
Ireiiij

M, Ri Ij,BSIl e;:il:n:(~II;:td'ilr,

!~Tiilb!!lli;le l~

I!lJI ..;m~iI. fl.b.;,litbililSiihI!'1+1'11~
~i1m

P'dllt.i!lIi!h!il l'T!oklpu
1·c.619ibSlmr:-;~'1::! 'i'o!:,"di

.lIr

'1:21'5[1

!llitllllrke.11

u::b.ril':n'l.;::r][Im

~d]~~.~ bBf·
mil!lE-n~~leti~L-E:

t!:li!i!lhh ii r~_ ...·i::IZIl o~clu~ L!I~ rn+itb~:l,!YI :i ., !J.nJu .. ~b1

e-tL·~-:r

d~.if

.

.... .......

.

~

.

. -'.
.

.
I ",'

.~

il ~~-------------------------------)
hi
ll.dm~:n.

C~~~f~t

~,.~-~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

~Dt

I

5

-114 ...
111]1 rD-' 11"111 ~rI!JIe Jllj~i.ti 1';; bj ill"(jcn JJI.J~ ye:r[il.(l(iLIJ rJtlllldl; id.a"1 iell~ IjI tIIU dill :r,1I:I:&.1.;.a-;I ·Il.om,tlljl~1 r:::,cllk 1:1:11illlr I 1P:!.';J]2: l1!r !iRLIJlLI \lU.I;:s,I!!I.J..I~~
M(I~

'r '1"i1In~

.1.." ... 1 I; I~II'

.rI-·
h.:1-

1111 Ililk

%llki

I\.f!r~ mil of(:o.:li~i ~ibi

Qrn-ticrl[]C'

I

Bogazla

komslyof'ihtJ::lalk T1[;;;!I rlllt m'Uah~ d'C~i cj ml)folln mllllnl~'k d ~f' . ...i dfll'ldi!l1 II f'lIlirn~n I rlznl 1:!:J.'tllnl)'DI!"

Irlm Ill~ 1J11fi1"II II iJl in. !I:lltren.lDl.!k 1::;~cf.l~. v ...Jl,:j: }ltv. ~ ].. n ~~!;I nL [IbJ;le trrrn n k, -1"..:JoJ ... ~lIl L~C"!J') I:: ~[mo:!k II L1~flll c~Bi_"'k
'I'i!~

I C~ml)l.11 A.l{yaili;£~-·nod

uunun raporu
tJahS!~lin ~~~~d~~~'"

~'::Q

e iIPoDtIl-

t1('!J"~l

c:tl

(rI(.:-i

:il:~t; ~e

.[,l1~.rL!I.l.tJJ;j

JI""r
11
I •

8C"1:ctl

)I;:IIrMY

~I fI
IY1I

I~i h...~mi!:.k.
IULrlO' I':~

1l-r.!'Ill ulun f' ...ka[ lUJ.:r:n OJ J.!Jli~l gi:bi iJ:IllJll:I.n h 1:1. ;l.:(Jr dtnL.lli.,.

F!.:IIL

t:2-1 hk

3
lila" ~1iL! !J 111 .;;:~ I[t:r.
oC!l"II11'lII VeTT1l1lirug

['om

I

I

:l'1!.ll"jllllmclRj

Ilru![1Jw

~ ..Iil:lrdJ.

1M'!,!.... U1ItJk. rlJblb 1J1~(lI. itnm .. !TIl ~iN ::!!.:I"t blr .'1Ift~J]]I.'I~ J)1"OIl1l_ ~Jl.kLu.ki n:!jItc.D y.JlU!IJ n I.. ine ~ [I I mn.br.IU:1I lirr 1IIH";;1.1t.1Ik~;;'!"I!I}!Jorilu.
t.'It.lI"g:u.n 11 PrtPn 5 NIinI ~[idtrtl1 .uo.,rlndL!r.i .)!;U~ bkl.an i1111IDill:ll~ n~g.IJ] jJ,:lrJ~ (:lurUl) IIJ1 JL1~iI'~ lt~k.l1;3i1i .:l1:J!,iD.n:u}'lDrlllr.d:J,. Ye[;Ji IiIltt Pr-l!lui birlimbJrL; tL;u;rruJdll : lUu o· nm, lJ:Io!:dl seniale ~.Dhlli }·nl;l.r'.IlI1I. t:OlliufrlULk., ~"'D1:!1i.

IkTl;ul;llr 1~1"'!1II.:.ril 11111 .1·lIdil.. I ~ pr..rr .=.J Ilrm,io:1I: ol dJJ 'i" IIJ. ... ..: 1111 I . ~ LlUr ,il 1111. Irr lui.:; 1.." ui ..·, I I~' ...... .11 ~ - ~Ir r~ Il~ ~ .rLl~IIL:...:iwr: 11 \, HI I' ~.lIIiII v, 1_ ~ I'· 111:11:"1 ,1:11' 1 U1"' iruu r, ,"T..-.JI'" In : 11 J bttmL,.1;Jr unru i..m I.L.:I r nu L I~IIIL " l.l.b::t1.. _":1' .... rh.1 hJ L' lIi.~J·'i ' .1111 k~h 11111, lIili~1 I'" -:'JIII . il 1"1"-11 H.H) il ~. UJWD liJ]!tx" .f...Jn~\·H·i.l.: ']~:_ 111..:= ~1!1l 1;-: n:::.J[.IUl:.a. W. ...~'rIlO:OO:l;'kb..-. .(:lm!.,;" .111111 r.~:11 ~I''-II:\:I Jr.-It ...

?I} ~I

·1.

c:: '- LII i-: lurdir, i I 11.1 .. m('_( lILiar.·L
ill
IL !J

I.:.:..L.,Llun

III r I L I.!:.r dI ,.__J._ l..I..Lbr. II ILJ~ kt

u.\; r-1I"'11:T_~ lDl.""nI· "I.~
I"] J~..1

.. 1~~[4"1 I..r-.H:....III III ""D: • I Illb:~al ~-.m;~ .. l!:'bt'J.I l dur I';: ....~ i _.'.J ..ram i~ un: Jmil:..: r p:lrun .!ill.:CI... . t:11I11~'I '"'II h0C".dilla to 1l:.Jda.r~" h· VI' lu l L: I~I

I

h rJ._
T 1-

U I "!:

~~~f
]
tI In'
I

Ei~'
i
T,l

:LI_
.1ILII

'L

.1'_'_~J.1'la

rexirn

l;.Il'h,.!,L t.J.J.h1 I' lrr'l

JI.:

Lr.JlarJ.t.::1 w:u .... .L:a

101
"at
liJ:lilil1l

A}"R.!iofyZlds.

eu

~m

100 girtti.

lr·.ijtih Gl}jt"u A:te.ftFflLY.a

r ..

... k ~ 0 .1.......

_

JLI) .lJ::lll~-

kro.l-r.

Ikr

1..':\

(,im biWir..;:ni~lJT.
~IUU."'OOU, ~E1U
I ....

1V_1..,U!l<Jr l.hkk .. ~ R. I 'i"1~II I · 111 ;:"hhi·to!. .... ~. ~:Jir Llo!...~
~._-::i.:JrL

h J ;"'11 ki
'II

arnn

n

I"J

YLuI..iiL: Lk I; .L.i.::. ·-.l!li IIU:...u1!1.t: ~ h 1d!J!'!'_~toi ..'t... LJ.... 'II.: lu;q.u . L
rkm~i'" n 1~n.:;1 mv.vznu t"ln'!"j'" '-1.:tJlllr. Iuaimr ~ t.~T m'Jhnr:iri~ ck""'T' i~r I.i.
~i:11..;hhl~

b'
bnh

~k

- t.a..11ilI1t:1I 1;~pt:dtll~r-

kap~h.

\' f';ni-

rdiJl!:t"'. H.LIIi"ttaeah
\' .eni~

:!lErls

.,.

t.Il mD·

ILIn:o;e.din It;~ dl ilk. I!um.i. D..fE.IniLI J A~ay,f)"ad~ !ln1!J'ulldl.. • K lee lIili.hr.J:i,i?
"[1;

S~

clm..'trm~.

ve mlnM.r
B"I:I;£IJ

vot m.n

'1 1';1"p

r
...

hF
on-

1:0

t; ... mruk,

IIIII:--=- .....iil·: 1111: olup ';.JZ rr U L':Jhri'l"': L:JrJim..L.:m n ..1:.i.::o. cilil -1-.r~-umI" ve 1ILIia::.::J!·

'.l:u:JTlJ"I1.!!IliIrd • Bu~s.. .rIiIJ ;E Il
~ l.ia,ill ~I'" I (r, i:.·:IJ.J. ,wol'oJ •.i ll:11W~~ :Jllf.' 1>~L··'J.I~t~ !-'lJlI"-;oI),o. N-o. ~.,;w 1~1t:.;,r,!~
i ••ft! .

d~iz

dO:! rJ

met"1
~~

t: .... m;:u!an

C'v...J::l .

1.t:1-; mll

h.IIimll~ll. OOrJlliU], F'f.!"k
dl;jp

~

'11Jn Dluh~:..r

.:._

1.-11

T

ttrulll

~'11(1il::j

~K', .. ,I."II"

C... _I,.,J.}~J"Il.
..

r~aI-i:l.Ii

r mpa t'litornlJl

b LLJu.rilu)

Bu-

.Edimcka:SEJot";!_;~ I1Ildll: ")
oullo.:loLl:

:ur.~i~ri Jhc.'";1 ~d
Ut..:ilp

~~~

Ihzanm e,
)0"' -

hW..:.k

o:.obr: _11:

r-nlmrr.

yt!:

k.l1l1.p1'

1JiI!mrr:.tI.!i"U1

~~f.1

lJ:Ie

til!f'~lUI]e [b .(J';>ILI od 1Jli. _ 'I}f m, ~-!::n ~~ im u (I Ilu:t_; IIIlI~i. lIf1F?Jr !'i::1i1~li:::'im1~ 1lll1i:1I1 . a ...tI~lm] a I ili}1 ~IJ I~ "Iwi hili 1:I.1:llm IlIIH ba-lla. :Jt1:J1.a~m u._l.Il ... .w..IIIILtigin ~tL1a'l: b:iJ. J.::UIl~

p
_lndJ

I.

cm:J~u . jk1 crt f III iJt!..:l II Irr~ I. gUll - mW1. uir ~'IU' l~J:.lnhTlI .1J1hm!n;i ",:11[, fjl.u:n

l"1I J1..'!I'T'?111jndll

[p..::-eHiL·Jr.J:

[pl!f1Tldo2lli: i :Ii!i:lT.:JJ(rn.n gnK !!flD 'banbisJlII.I! mtl te II!!I!iir
lklii E.'.lorL n..,.., r
1-Ik:lI.u Ir 'lJl'" ~~

slan

C("

1..:.I...mi":~.

r_:..;.. .:.!..I1Jl"7LL Ir..:lill :li.:.:b:-lm LeT1:ri Ij .k.i i.J.il.
rl....

yJ:!JLi'!;~~ter b dlI. u.diil~ _(V ~hlL "51]
ce1J.llf:

II
i-.C.I

ll\~"1
II

lka.;a.m

I~-

I.
IL. Wi ~
~
Lul'd. ..tIH.;11J ~iii b I I!~
ell ~
I

It}.Irm.q~Il tII...IllgWen ~~~CC~ h ~dl!

Ii..f[(hu l1i'lj b3r ,., ~lJ;.11!:m~ 111[ •• Hille. liIJIlILD Z 1:L1TIUJ11 ~!: di mi:P .• Gru; kll.drn edi~i.n ~If! IU.IlJ1 w; vr1.1 ~ nl [lll dI:J.!: b: Ii; Jl,B; I. d i If Ik UrlTllliI11_

"r rnrll £1:1mil:ul Ina, Ilml :lm 7dJ11 ~:11 I:J' Ii 11111 ~m J"I !I1r:o!" ~ 1ir ::aI.Qm~ b-oluJ::m~3.dlr r.Jr Ilc:1I4-i .:iJr. IIm:lII I 11:-:'. blr l::r_~
DC"

~IJ...-I

n'

"Dlm._
i[Z1lc;~i

S.hCL},.B:L:III..

eder 'kAlp-d1lr

z:rJ":!d~1'i

T I:i

L;.o;."'r.::i:k!Luljt.:;

i..l.i:l.!.ZlwJ.. _.iL bl- r~~i~ apLiIl
111- ir-

i.biLH_

a.~tl.dl.. )
~ur

nal'"ki d~ ~ '.

atilt.

SuTbTlj

Mcl.lmct

'be_rrtmi ,'iylJt-di. Hali~ tar"l"fu'l ~n !ialdaC3n G.r--oJlldjjk

mll4':

slraaa k~~
_"a-

NC~!i1.

IakdJ-iIIl"_

i_!;i.;1 }'~ni I;ljl;-rr: r~lk

mrJic;Jn.::- .llID3r
',:"i M'r. ~
do;y· 1m dc".~

~Lndt
~d,ilu:ol"
t-lI1n

If
~
Ua".Z:

n

~io,;..:J1 .lu~

ill·t II 1.1", ,11'-:0 ~ .-..:I.::;i a:u.::::,.

IL'l:iJ...1l,ti
l.t!tki.L.u.

1':- .

lri:rI t.~o.:t.w~iLk.

;1I:.:.-I:iT.I~ di-:l(lr . i:mi r. 111~ ~h..r(·""l._r.{"[J:lc(:

.i
RI'-

fj;lf !:..eFo.o:;l:1lr i:::J1e}.C"t 1!:1Jill

sll...-dil.
~1ilL

h~m.r:t;w"

.~m i~':L~ r..
-I!li~ 10d
I

~~y

..RJ1! "".::.

dl31 111ra: 11111" IooII1J IrII!1 d1o:m!lZ

;tinnli ....1l> L!:Llu.r hii..-; i.liiI.i~1Wl1.ii"~il_["fI:ilf!ld.

!I I"J:I"~ h )'!~

kllllll}" _.LD rJ~IIIL1:~~11~:lJ ,w. KI.:Ilt1i1

Id.-. :.t.D:mo.n

oltI:Kb-JI I ([1 1Jti~l.!.n ~ .fo.Vll~ .Y 'Ilf
1m :I"nI
oIJ...fJ
T_ )' '::1111.':

I

W1Ik
~''ye.llm~

1i:id_I[:J
J:..J:

lIi'1irl

,;tiar4 Hon

y .. mr.:J:.11J

bill:

_, m ry .,.....1"
tI.~r.rfil:L"k

mo.iClDlil.1:

nc Ull:J~'i:!It:1I1
1-

r"fll' .~Iilir. fl.';] ~ml~d..::TI '-~.iJJ ~ T..:...I :-. O'No!r~b'-A-l J..: d J:aS li..I~.t I.:....:hr &a 1"1;"0 I ~I ~ I.[.~ [ _ P:t!kJI I "~ll 1Il$Jc'lSJ - i9aJ),OI" -II", .. 'II I I 11111:.. Ill: 1!1 1."lml!l..-rc '. ~nl fl.:::n rll::u-la.r1l1:fillti~L 1IZa.U.ID \. Il.!rI~ • IJlKII -i!JJ.L!.!f:lI[jIlU k"l'hi~11 !,,1I~mIT.ff}' r J 6-(J[lSJ ~Ill,"~~~ lilll [. ':t:m..:rmL i::rlllm!:I.:t:!drr. 1<1 bJ ':Ihc[ o!~s~n - hnlEi.;., ~ [~p,;Iill '1 'bill IIIIIIHk\oCl.dil ~1rrulDi ~flgi.nl::. :::":1l..:.11.:3" hijl.. :J:JIr. {I 1.Eidu i!IJ ~ I fd IiTttk. lfi'n.w 1JIJI iliJ iz1Hr .;:li:J.. I' r,IIIII,lIft \ Ir'f II i IIllL hii.UiiI rzJ iII.:-!imII·l)liJJ:l1l ~J de "[l~I:f[: TI1Jw:;:.UIUm [.f::..r..li . ~ !j. olmn I~ Bllmtl.lD bu "f' Ihlfj"Gl' ~I:lir bir tadl.:nll:l. ~. t:DJ.ditill ~ID Y.kIm Am Ii t'IJl piljlmolJJ:I almll L nr:iJn:J:Jj, ~-.ml$,:r-:-l"In RI::ISI JllLmlr 1 ::J;I:r
II

M~ Ily lm]~kl

(III J!:

.llt

11 r.n II .Go... lJ.

llt\~kn, btr ~~1:!l"1I Of f:.1~l:Ii.

tirL &; 'I hi"r ml h rnl\ll!JlZ{;

kay ,JU~jJ.:.t,unIL • ~~i TI
'f'":,J~

k rnriF~in;~ ~'!\J!r:"ii~i-. I ;'IYEf&!i!\1 0·' ;:11 ci... UJ1L
'If::

i":S;p:J

CJ_I:'II·_:I-..I.-!:! 111'Jul!1' n:LI

.a.e

A!:I Qd;]! J~ng!. TL TJIJ'
";'I[I~

dl ...~
~;:[

ii:y.1:l;~ti
:.,(JI"i

1 (t t:1B

wpl.aJ1ui..a..l
1:o.J...4I ~.L

i;;djaJ~("

·;:kd:a_"'ISLe

'ii1M~:r-

k.lHlL ..~ bu.ll1r. BC:Jl!lr. ~IIJI!J 'e1'l.i. I-11ti"tii "!:lD!J I" i 0:'1 IlIl I:lt:y ;·t:ni

mil

10l ......_ i1115 kLLpU;jllrl ~;;i B.... J:.n iJ:~lfb_ $~lrrJ rIiildaf.il;!l oe.
1fUm.a

.I! :im . l:: tan!..:: .iD:..oJ:yUL'lUu.lLL
hIDI)1a1;:

[;,u

MiJrvm

((-i.r 1:1. I .Ia!("JiBuntI

irlI1J:1CTim .11:1.'utl:l1il1fti n41ao

1Ir-"iJJ

br

!liJo'lLitB ~J!iT .'(flil. x-U~Df".1:JU1!1l'n IY!J oJH r J:! III!: i:ti b IJ.lIfuJ II: I b i!r1rr b er
1nrIIIlcJtRII=V')VI1I

ron

.. ; lIoy~l[oll!J!f~

m

rr

J!kl 1t~11~II~t, "'MJ;:tl~E n!d.dtL ~r.Jn Ijjr~ IllSka-· nil" "L,. F"o.l;n:t i'I.JJc 5iJiI~ ilL IiIH1 il.Ji 'II iL ~ 1r."IIII;j! ZUIlIlIiurr J lit; ~ ~
;(}II

-

f1t-mH

.llirJ

"~I
~ IJ

~ld1J

:

'iJ~1!

Pl!f.l.

'='

loJ!CH:. m:l.I.l1 hd:i'

I

;,J:~.I;-

'TI7X=~I:l!!rI4.oI~

m~I.===t.

U lDTI.m ~

Lir Y .I-"Iin~' lJJlJT.Ul.:..<l[ .\IWI .. Jjil"'l.:,"k Li.ma.o:. iJ I~d Din wy hil.ii..:.:i J::.!I [!!~ mi.c:: .a::4l1C1J1':1.: d..1il·· In h"1li"11': ~I'-illle~
~~·ll:'nlC.o!J.:t.l:Cir.

1

1

iUJJ IL ;I U:I~I iiiii' r'11l ..::k::UmiYOr. gtiZl.;:-lllli ~1l.r;;'U "wilL !:II,)"MI)
rllm I}" LJo rthJI._

IJ:'Dn!:li:. iii nJ iii J:1 ~ IOU? ~ib~ b[,~

~

III IHlfotD:II ~ LlfIj (1-1brl'!!l"
:I[.Jj.7...;o,11 C

.' ~ehUIi"
~U@ftPl
jii

i.iU:.rt J'I, ck:"lJJya I~i[mi~d r. "z ku~u allyor F..Jlo.:ilil J!ih.:Ub~ :'1..1: ~~I:~fulank.DI t.Jri~I¢11 ~ I..IJ':'_ 1:'"i!I~ti If..:o::"~":m~~r. ;R, .... :O:JI-O: J.Il.E.or:::JlU.D. l:.t.:. ,sUI"I"'.....""f1n.3!!: "T o:.k:r.ui.an _c1h! .. r: ·alli.! I..m.. IiUl1:D. ~im~ dI ell .. ..,.If ~~3~ 1·1;2.' 1P"1m~\"[l::dir.

den iirWl~rqr.n~ g-cmil'Crin(' binl p ( S llh~'rl iy f Ilki~ girH
mi'~lt!"-':.Ii)

F..S~

Olfdll~ll'Y].:jJ

fehrc
OI!-

r1nfi- 0
hirll;::

~1IIrn.:um:[I.

h11k.m~ccD

bi[mi.}~r n.hbmM~ {Aii"" ~L!o.y

.alma]) .kAU:!it:.r yaWn;:!!

edi·

tl IfK~ blot

lJIa:nI.J:lU1IIm.ll :l~iy hM.t1 P£ill,g;if aufrllmll 11.z:t: ..
rll:J1j)r,pl.; ,)IlCm!i"lG[~:

D_}'ku UYIlJ.D.TI ad.! .;. ~1l11,]1e11 I!:

~~LwIi"Jrlll:!1I

i~1l J.ldI. ilU:JJmtUIIL:. ak l.. G:I" ;!J}"LcI!'yis~ ~L~Jg, 1lli;; ·bi.J" ~":':J lI~yL~III~ ~.- I~II n he:r.uiJmV:~ d rI'E ~ J: b.l!.ruJ. n t...:Illir hllylllr I}J' ':£i1:ll::J.od I![ 1(.... J}·.,r liL lII'U. "lnn12lJ]·~B. h'el" ~JmTct: Ii i!~J
~1,if';;]1[..d Ij'~ .:h;U[~ .... _. YlL]lIl1 c!!S,u'L S.o:n.i:! -!HlLaI-A.C~ hillE11 IIIII'J j~LLl" lIJL'l. J;:ii::1I:1..""0' 1m ~ JlAUlu l"3:d._ f'.1b~r :£iylUJ yt!lI. 1:l'l~11l b9Jim 11"J"{ltIfliL ::"11[1 dl:: !1rtl"lJ:'.nm - III 1-. _ ill l!u I n1:rrJilwl'ln iii l:I~n{lfi GIl,I;k.a tUi ilfill

88 EMliIlf ee
,

.r fi

~tr&.
bu.iilf

Kc:rnm tin \7UrtJ ~
tcs im
,~.

hla..-

~~oodin.
KmuJIH9i

C\I1l1 ..,y~, mll.c~liJlI-ef"

geMili1!1'·,l
CZaD

~'r-

ilrLaml&
I1Ui·l$dl ......

~kudwar. AJ..rd:lL F ~1I"h
ler
1J.·t!rdi_

t:Il)~

:1;;1

die
B.'11'.IZ

kB"ldr

!111mI'll .II'IlL J1~ dO~f'lI o.uh:llfl bl" J;:i11ll';l1l1 holl t ~!."j~L-eI:'Jl}itl .!:kJ:I _ u..d. J:: II tltm i.fM !lll. r-iUIi bi :tAoIltrL L.1totl ItLli I dI~ bI.J .!Jo ... ~.lii U kjtl"fH:mwn m~ 1t!1~ ,.n:.Jn~rm~mIIblci.ku.:Jl!:l.lTl 11 elCrI :m:JdH ,!'iillyr~lIII~ zrvi:"Dhymm I Ei.tMI £ [ 11.;:'1 .£i.lIm1t!o t1I ~ 1\\ (t ... ~hII htlmn lilllr:l..lm:ll 11 I tl f"Cl.t0.'[; VilllII;1'-etmlf 1l1r C1'1c~1; r,; ~tJe.linii oiIIllD.mlilll~1"o1'.lmU.il -=1lJ IL !lor." a -4a~(i.J1' kililo.r1lmfi;iLl 1.. Gl,iiD~.(I1I wr !lll d11~D !lilllg::~k~d Iii .r..I.'JJlllil1dllll m:.JJ1lQ' (Iroo[[ II. Jia:unllllil 1f.Otu'11 ~ C [;J!;: b{l~' a L Willi..,. lrir hHlt du lIl...uwR

~i.:r

~

~u

kil-Nf'IiP'1 .g1 bvf1 D.1hllL"r~ '1~kt [I r'.Q:I.~~II"I :-_']r-ou ~ rill 11I;iiJ.,.~i . JI.I1J1i::..'_'II!.1~U ,.:.]""ri '-:'IIU IIi Ib uld UIiUC..:Iro "I:nl!!r1Ii.i!JiJ 1:Illlln o![[!" b U I.t. -i1n..,:1~'("I1"i JJ..:) bzm lHm m ~ rem II IJ.IJl H l:m.i~tir· .Jti.:cU.:!'JI.;1;!: ~;m nWl~

MBmiI

inzlb.t

k

u-

J.anrJili ~l!lRKu .hlmm ffi..'"!"'i!["'".L:1"I (.=:~; i ~~:ih
ilc:Jili:tI·I,I,.t.J.; :riJ
;Ill

hD mll~, 7~ 'i:. IIf'.1bi.t ,edIj~n l..u'~.ft: ~d.!!n ::Is. hll h:.;;-

~dip y .. B..dan g Fiiitih !l~c L 1Labii:

CEm~(Zler.de
rl2I I.e~lim
currd:J

bullJ.
oIrnu~_

Gmta

~lI:!'"

( [J~ gUn ii.;: ~~J:: iIIIlc: Ii ~~ lI.fi.l ~at v~ .
~

yapd

T~rk

TI·}I.i~lbi.u.uu:.
~.....ro:l:~r c~m _~'KI, I'Inh.1clllTI'

U!j;iirocii

Qa_l{!ll{&l1

d,E!".~lL..
DT1J!:[I~ •.

nld:JLII'I".

t~_ f big;
Ia

-Ild.e bL"

d

~l

II)

t

JlLlPdJ.lt:p

'tiri I::!I i.:l1I.
]~~~'::!"II

ill) ~~

raifm;ay.

d--...Im-~"lptJ td'ilJJL:..e fitni;..:.br...;II..I1 J:o::l.:u:- ~1I11 i:"lI.1:.rll"it: tII:k • EliliWI:kl.«Uir. ~·~7-IDm:.""/~ KIiI!!UI~lr ioi: 1"1; t.;J m.:-~~ uyn' ~II~ J:lJilJl~tini .int L.r, r:f.llL!~Ul~.h. :':'l!!IiJko .:It• ~. hir bc.dI.i>. i ~ J.=mr.l'"1 ~ J:".!t: l.:tulLml::o 'IE: (j:.,IdI~~ yar.lIhtJ -h'1..Ul.lo!r.
~'::;iIi
{.Jo 11':'11 Jk:1'::11J:rr::
lITlI

~ I!JJI. c _ IllIi:;rit

.11 . ;'--I:-Ill(il ~Ji:ililaJ,;'" t&h~~. -'111~'i •• DJr.:1!i:1r.i Y ~ ...bit

.bl:;mb III 1 9;57 C~j·.i1I~-nrd.l.Iili:i }lU7ci.cd - - bJiedl -~ [] f I'Yo:rdcJ.

l'~d!li:"r. F 4tib r:fiW~h~ le.Ji!~j€rLll~ !i:il:kilip g'LLu.ai.r:u.I jj~ql:irdi. "1.1)21:110.11 Mkjjrn~
(p..h.ilb ....on
~~~}y.Il~ Lim itJt:rrll

rindc iiU&~i.

¥.'!; ...

:!(~z~r:

mii~~1.e-

I

';I[!~ tr~(I'PiT}:(I D]~DDi

bllD];um ~io;r Im'ls.. l:J~f IImiy 1!.0.2: k: b JlIIIT" u:;;ak- 1J;.q ~ 1r..

lilly

'9f1l1tntJiJl

oJllu'D;lII

L::~ urmi:,Il!:!L, ILIflln.cll, :rll; tlC:.i.ler 't"<! Wm:t 1...._· h1!;e: i1mo.:lullir o.IlL" Ebnuk.,-;J1et. .::mll[~Jt:-:. .ulN: -: • "to]:~u:.~[ ~~: mLlsnJs.:';llIL:rl),I,,; i -?'::JI l;:::ddr.unllllioJ.!J.. - 1~r r ~;:-_hru: ~r' 1tUi:i1ar_ ...1Jto " hr, ~tv;.;I.o..;1 ~::..::::cJlkL_;: 11.![;lir '. ~ -::~t":~llcT1~ :-'lrl~lh

d~~ behreJrI:J.ell'~ er±il~-l

--,sO::"lr

-

~·m..r..
il 'Ii~';:E-

f'J ;;;:.:nj i il:md.m:;J
~.JJlIl.fl.ti

':''l~

WI.!-

J.: 11n ~

.:Lo,:,.dJll1l. XM .w.e.D.1lIio';! Ii L PiIlII !I&r@~L~rii f.!:!lli bltm!~ll. .l'l'i.ulu::rr.1I b..t: ],;.01ZW:II] 1:!lItw tJ 1\1 (Ie ID I.:m.. h~ et ;I;D.JIr ~I)£on ~I li"-.r pJlJii: Jdl'eoI'_T adZ'llut", uarl:lJ1'l'l)i1L

l

·1T:rrurruT.I£L III d:l m t:;.Jr ;'f li~lu~

l-.n

Itm

J:ivln I :='I1ITIi_

L"

fTli. ii I~ !c I.IIIU

• F::U!"L. ~ !!I1'~ii' II" ko::l"I:!ll~r r1[lll~Jlo.: ~.I ~ ~. d~'MIl. 1- •• ~'rll

I'·

1ir.~1.":b:::

§ ~ilipnl} ~etll'1"'l ;.:Ii~

~[[U

1flLfl;!l ~r9!tiF'_

e;u c U

'[ ..... ·1 ndd-=rini:o
~ .. i· I ..

UmJI
T.,

I1l1III1.

\'1'

"l1r.:I-Jlc

'l:nm

1-'1;}c:-.

'111 . :nriL

I:','hh

L'I 'IIIT ;.11- I ir

rle •

.

I [11t :{Ij lr1te
LMJ"IYa;J
~[lIIlyoiJ[]

I

M lJ::re1r1n
v~tynr

~~

~

e
1It-

Mafl."k.Jm1::;}rrd ~

1I:~:nrlTi'
D1~r1lf.

li~l::' .I. ... , . .l=:~ill". II ..-1..- hll 1:0-:" ~.11 II k.a::ML:..1 .!.:" ,'.:Lt"'.L];-.lb. .hiJ.;:;. - J:;. .. 'U<"I"J '-:Jl Ii!"" ui Ii¢ ~\!.I.:u.':iL J[']I :T"..lD :·_:jJtI.:.om1~~I':":;1"i r::1 rd. III '="1 i~ ·li·l!!. ~t.In..lllu.l 'L i.ak n:.iU.~ "1~ .L liml" k n:I~1 .-.Idei.iill .111 I(MilL.: _:i.~~IL ....~::..==-.ll"ic.O:: d_ TI :•. r 1·:I~I:IIlll.ftlf . . ,·f-:III·~ \J...::J:t..:I1l:" I ro.: ci ·M. ~-,..."T 8 ';1":;1.,. I ~~;_nb.. Co_' _.:.;::.:::1. ] ':i L:... I 1.1. _:t

"11:0. n.dil

11111-:...... 1 1,"".11#,,"... .-10.:1 'lIIk I

~J1."]

*

&ri'l:ln.. RIilI1.I:IJI~·.:iVof'IUL'IrrIi
f1aIlW:lL,fiJ::
I "~L b.llrI~:J1U~;b

"'T~II::;

r_

._

!Ellllh

""
ri;tllJ:i(l

b!: .

Pj~1 t1:!l~

I.. :2
bir
tJ:I1T ~1

.;l

~n"

JJl.1

lu.'ITI l' I:-...~ ~iL. ~L ';_"n

_.\I:.

nty~n

'.

_I.. .

il.J iim,'" ~ r,

iiz;

uc· £o:ml~ir
bllt;

niLgitW derm::-kIQrl

Ii"i?fI L'Il~ ~ E ft~

!!J

KDng ...... !:.JID

•, I"II-::"Ii ,-1 :rf'l 1k .q;j~i ~. D 1"1..,1.:1" 1.:'-.fI~~,m ..I j3:'.:t. I :Inl 1 J:;:iLl _ nt 'l~! l[J il~ Lk.. L:r.TIlsJo.:lllil b.: ~L"L.:lt"., Ih[TIu:r.:f' ."o:IIw-..h.thlI.W [~tkil.: ~cyyu: 1LlIi ~'LpI1m'ltl 1.. 1..1i"" 1. "bb!!1 dll ....i":1 . !'.fnf li"'l rill .o![[u~ "T11L:~' _ .:';.-...:: I<r 1.11.: L:rml·. i ~I.i 1:!1;nrJf "j;~10.:-

"r

I!'ki

OlZa

I ..

J:-_"Iere 1:~b.1'"tiI iil"ili .... t1Jl'"tsoll ediLiyar '-!;: :nih.ILY-!!It ~ E" n) Ii plIl:mI r DUI lIZ hu: IlfIrfLk gi .. odll!t (I , U II IlTT1l-l!IO IH1 Jj-(! Y Il. u rn:.u. ".0. II If" ['s.:D..m.Ie J9:IlyftT ~_

0..
(i;

::.'JjI~rtll:::ali::rJ

DI!mIk~ ...

"a! i'Jr.,. I

;ilC'Lu. .. 1,.'Ok:

[tn'j

~J!dJ~f. Z':'1I'1. JrtI~1:I.

ill

§

rI IllillliIIi J...:. Ii?: kil"lflLlNI ~1Di.::..iIl1

"!II~

e: e-.rn.j L~ ri b Ir
b:mrmt"'..
.mllrt~cl.Lu1e

Ilinbr.

§ l-:fguL<::.tl:l.nd:.u
~rnI , 1'.fi1im"L~m

m

11,..

hriy ..

wnsrtd:J

T
§
"b'e tttJlI nrilJlj_
riDli£

.D.t..;:t\"lJ1 I uhl~

cndcl5tnl!1 U:.nU (1\lITco.H Ih:Si... (!fITIoFnl'.
Im"mlU1 Q

J.I.Ii.Qj,'(:.J\l.11I n
(j

# l1m.Hllli:t_
:r ri

..L.u~bllt

1l:fI.fiIbHJ-Jl1I

rn WI

11:.,.

4.1.i:m 2~ (~..__o\.. ··r... ·T.:d¢q i]e YfTIUI"r. t ... t: nm:' rr IIi) ~ '-'lIZ: 1;g.iJ.i:: inb1 hc')~ ]~a.lI.:iwr.Ja
11..:-1 ::.cTIC"lfr Uil

HJla c:ll11~J;l~lrm lJbatllltoJ::t"dtn:
~1fII

md,1 '.,('-IL·

1'1'1:.''''

"t ....rI~1"I

~I:""'lli <"~ Imi. it. ~lt:il.J-/!: .... c il':-If;i hll":o l~i)',=,I~'T'.J1 n"L:ren :. :.. .. 11111:1 ~lJIh w",ln. 0:11: :hbul c.dll .... ~.... :f;;I1~
.11 ~

:.niljli

.;: J.oTC , IiJ1

cliIf ...... t'f"'frI;:jjL

il

III;', tim'

{I 11"'1

l!i

DlylJlrb~I::" m I ~ 1£00:: ..... Inden l; I

I

r Ok

a.:tl",

.

it Elil'"CI

III • I I: ~L" o:'"hmi. C • R_~II • I.'~ik '. I' ~i':1 I n 11":" :=.1i.hJ:ir- ...,1111.filll~b.;~. MI .:.1111:.Ir ~~_'I.'r.:n~ l:l kif il 1';..· pj' !Iii': ~.'[I d_ ~ O::-1.lIIi~tiT,

n ~ ~ La. yillr~1: , h. (:ll ~ ..~I i91lii'.

B

I ve ibu
a1daDl.alill"I a.... lte.-11cn I
I"

r.:~ II

UII 1i?C1 I!!'PI, 1II'onn,,('l IklLrt t mll~h.cd!ci olrtiiyl1fl tn-["m1t'l;:etl!~r mll"',[l"rlid.q.r n(lSi i;11j lI'~ml n ~J'I"Z:lIlnil E~t~I"Di!:"k11N11"lc f.

m

rlciJi sdsl"iz

:.! I Ha.Tf'" J 1'::~

Yer.i ~ihuruk tarltest
• ••• u n in haf a gal o resme tabi tutu1 ustur?
Sa 1111 k .,iihre

eraSD n; n Ibir (::ok eye! er P ise yeU
sa r-at
k
8010 r~
'Ve, ~1
I

Bb mii~iiJdlE!;karl!!J I

ecl is kabul B der!ie pi a.a R1tziil bu ~a8 kom U fOUht1kl m olaeek VIII 1firk r kBm 91!"cU h;!: ..~ pe r ~ . ;!Ian hii:i Ie g e1e1;:ek1111:' -- .. -..
I ':(1';11111
III!

---~~I§o--

C
ILlllJlII dU n !illl(l+!

mllj ob

aiL.
m.1jj in.

urn a IrU i.L J"Ol[Ni 11 IOklllpi:to·1rt n'::.I!:it:nJ.;ILt'rin

bIT

._11)1~1'111:1}1r11

n yerler"'e

t;ok m.ii ~ i m

zz

(thl';W;()-

Buzlann

- --.._ ..
,I:

'r.

II Omet li:iJld
!Jt~:\t'JI I{"

.&

u.a

~!tmdi!l
l

'i,1 ~ L'I'~)

'1:.

l. \,

',~

.~ ;11 ... :-.1 '.i min .i~.hiL ht!j ""1i rr.!l

'I'X i~!r.,'~ : I"...~ ~r,l·j I'" ....r.... , !,o "'," I. }.. I(.'.-: ... III~·,'.~ill·~ .1,.. '--.·'ir:I,·11
L, ,;
tl .:

'I'

111'11

i

_-

t~In:!rF'Jrn (JL~ u, fljl~1 Mlilml L!:I~ki. (:ilC!d to;!' ulI!:I1I011r. Mbl[' rniUI [11.(0;:1.

-111: '11111" p~-.JD1I;::L ·i~I'",'IiE

dIJ1U~lu~1.l ~I .... I:-li'l .1 1"It.1~1.~

11 ;JJ1 .,"m ...
li'''~ 1 ,Ii~i, I.:.h:amlu [rmo:l. [;!lIml":1
I::. Jld: .... '

1I~'u:&hl~11 "'"Cfl::<l ~'O:-.,j( JIll.
I'

rir

.'1"

-li

)'10: 1Iii""ml"I-

nd3lar

rm-ftir'
"1.,.tmio:;l:I.,. i1or.lm(.l~rll r .. to~ ;]f1l J; h11:'

un

1'..'_110.1":.. r: '11'_

rrll

1/'1,

!nl,. 1..1~111i-..
1 1111• 1':11-

..'~ I, il.~ Ili 'II·.-II ~

1·I.wr .... r1.l11

I~ ri.,jJl

har-l: .,', ~'urlk I~ I~'I :;.,

1W-=1 l)'llil (.,1' l'Iiil~ II, -:.IL 'i~ii

I!i'
~JI' Q.S

n.e:d\:1l !J .. nlllllil!!n;!!! J!!!!f.!Il:rt",'i- tu"lmlnm IUI.!I'7I... :l: > t. !j)!1.;]~n ..'i"f'1lI;1 II'.!r. HilII' [~r-lina f..tlb:Jk :jiton fe1J!:r .~ Io;.... h~nyl j 1i:I;:!.1;tlf"'D.l~i, Dtt~r tu}'

.a I!!

kll.rilLmL>d.:..

r,lIj[ilo

i:jllll

'!Pl:!ir-etll,

'i"l11~lrnll
'I'

VC

k~t to1r
II !';IIJi ~(jol{

~"-II' 1~·r.4 tl1IJII~l1r_ :tC(I h D po!!" II r:1 t1 de

J JI '~.:...I-;, ula.t l!dJ,TJd
~,fl

lr..1.I; .:..11

("(/;I'.I'!r. Ihl·.I•1 III F~ "1'1-'1,--"

L.:'::.(IIIII:

....Ii:'
lio

·_ti." • .-.::(_
·~

",illl;' ·'11 p.i){>-: 111'111<.:1"1 h';:ITi~ 1;111 illl'" I 1(:lr.]1 ,1-,1'"

oj.; Ii'l'III!I'ln

e I' Tn ~1

IHm.Ln Rl.IJTlfL -

1.L:lh:.· i.I~" 1:0.11 i!"o'.. h!.·;·'I1i~LiT_

1-$! ·.
J.

.'111;11111

:-'''''J~
pt~ol-

n::IIlJ'fl:llr-e ~ibl 1fI=1ili:",!~r T liblll1l it k] !'ilLh~1f :Ijoi:1J.! o I~r.

c idr,

.111'11'1.

jD!d.D

h-Ir

,,[10k

:h';:!!:;D.r,tull

m~ ~iJi

"Kol1lIPn

rw~
h-Jr rnek

stu r, 1"11
';D

iL buz.I;IrJ

",-:.jj~llIHl@.';:

1il~'II1.1.I111 ;ab;,LIli_!li.:

l!ir

se.IJildc.tl

i~1!!

huxfar

U:.:.erimh.o

.Io:.L"-;-

If;.e;::.n:O;::.. e KtJ.:!I"crl I~!lfl. t (:~!n.::lt1efll F: II r p~(.; h:-1J Y nlar IflflltlIllIIll'~, hrr ~~(.:' I n 1I'lIIi }.e:rll!![,
tnl!![p ~ 11m I~Ci r 1I1:! b ~imenodii~r

t·, i~1 Ii
nucuk I~=

,·~nn:--r.

l. ~~~, ~ -"]:II~I ) ,.. (:AIIlIj)d~· bu'u-

·I~I.

III.-il '111
j>'

•• IUli '-'-1

~,'.~".,.."Ti{~,.. :
~I!.., ...II')::
h)~'

,I, '1,'

'I'

.':111 t'l;';~

flltll~

I :I~!IIII'''"~J.I 1",,~Ic'lml:;.rir :r!I.ii'.1I.

I11Din :uilll~(:dne ,",,,,11"111111\'1'11111'1'-1 r 1'1 idmlQQlo: vu IlItEltli :O:;!.lO :;]..:;rin k;t'lt"~IS; 11!1l.fl i!iii.t.

,..xU:- .:. 'I. ur,
a li-:.ilL.on

I-~i''''~''r hrl
11~vf 'OIfHl

;)I.::~alll
i l:'i':bl'~:

h' n tf j'

I"

,,"i':ij"'-'

(,ill't:lrJo',(ill,;,
.1

r(, I.';
(I •

l~r..::...:Ia,
~'C

I~·

'k I:IH:L111111', }J.:luh.lili,!
~all:lIpl) OJI

'~t't

1"1!!!!I1~ilmi~[j:r, 1~l:el. Imltirl nll::le'!I I

... (o::lI.r:!:IlLal"

!'i1·;:Il.,LI" 11":-

n:l ,.1" Ii'! :~!JJ.: ~Idl'"
111:1n · ..in
1I·-'··nl~1 n)r. ..

i.;!ia.~i....

~Ifo'.

II ,L , I'

~'dlr(j;11I1I

1lfrrll ... ... . II.I.-...1p.J~ }ill:

~";i.".(It. ;~fi X.

iiihUT!lI'1.J

~=";!~

I'n.:l

;J;~iri:...

I:Lt~!l;~8~h:JlI.r

IJill'.I1811:t.
oI;I~l:IIi.

/Lr.Ld.olu K;a.r..must

Ur':'~11111 l:-:mlt ~I;~,

r~:L

~r..kl.:k. [Jlgu.

.. P
l!;

uJ r

lI~bdll.ilJ ~a~1fI91 117[:r~r. e 4 m t.I1:1. ktilll:1I ~ r, .fill ::;.G.111i [
inf:,yll "'AI -NI.Jltlll ...:uka

~eboe-koHi

r

Nk tehli
i,

I

1l:S-!lt'li.
L.~ 1101-

Icll..rl:!.l:J..t·ptir.

I 'T';"11 =!I;.l-:J
7. ~-'I[~'I

mil

h;oldu

rr....rl:lllm.D.k1illdl/,
eyllBpllll'

HC::;JlrDiI~·r:.IfD.

<;inde gene bir I Hint Hll1e~eJeti
\ barp ~Jk '2"] , b ·Idiriliyor
'!~
~L! '
!J~,ku ,I' I =il _

~~~~-....~----~~
H klim ~~ I rid!! 1.;11 an
tah.ri p- I IIl1l1aJllillll r ~.slll!l!!rmj~1

C gr.lll::IlI,,-ctl r,

:':'T

• i, n, c;phll· ' ... ~;}iJ i. '1 ~I !"I'I11."II: 'Pnlllll·· .. I'l:I·li·l ",,,III
In.;
l~t:rr1)-"'·1.'(I •.
11._ ~

(1IIkU,~I,~~.
III (1,1). 11!~i"_

:n:, ]rn
W1zd.

TIJ\'~'-'':' , 'Run I . G:a:.
r.;~r>:~n

..

'l.~.... n, ve
:. uz

L~Al"ldJn;.,
':~r1t'r1

s,lIlf1onn

moll uJIo. r

1'1 h)1

dS1~

:juil,w,,· zk ':[11:,,1' l:Jur " _'ri 1I~1 HI
Wil-..rl!!; ~~

vt

)~'k'ri

:-''WI~n,

ve
,dun

~Dkl.[:rt

, I" ; 111.111' I ,t: ..

:. E:":i

~J:JI'iI,''''

EII::t hir "uk l:i!oi'riJT.~~1.Jl:I~
111' ;I~... re
~i.;~.

~Gr,

moe!~PlI

(_It I,. :I;' 'j,.I,
7 r:-......

'-', I; 111'"1111. (.:1'1.[::1.:1 :nlll~

ru

Ill::.. ~yl!:': k' 1I1~

... 1ekfmll ~

hln ·~r.:.
!'on
rI""'::l~f·jl':

~It.:I~ .....l:LD.;'h~1 I

.7:;!UI.l '.:i.I,.k:.J mJl'~;~

1}1iL!.1I.:Il:I~ I:"::'ilr.l]

1'"11
h;!('Lr r'iLI '1:!1j

I.i..., :\, IlIr~II,!"'!1 1'1:11:1'lIr.~"k r..:· :It...I I'll ,j I..:(h. ~ e
1II1'~

L'm~QIIL"1' __
[!'~"....

:UI

i.... II;I.-')..i [1"1.;11, I ri~ IJ

ITIL'- ~i..,.ir":L'!: \ llb;:'k

O;!md \~

_;!:.J:"~ ::.ill'

1'···· l';ln

I

k an] I

bdL:l;

la
ulmus
il!1!

l::.I)iLlo.:I .~!.~

m~lrl:

'1....:['

hir

'lL'

u·tlo::!

:, .. ; ~JmriJk [lI1lr:~illll~ 1.1..n' ).u:r. ~:-ilr -' .:rl

~,I r.1 h . ~'uk~o!l rJir

kGrneft liepheye e k ~ s.ev etti
,!.._'!..:. b.i~ J liJi'~~Ir. ..
:,!._Jt'f'i
w':"lI·jdd:J '&:"-i~

I

iki
-It

mem-·i--ie.ef
151

~Jkar
Ifa
}l'iI ,

LJrli ....... To)' C~Q
1:',I"i: Y!':Hilnl~ t01bL:t.t I~ari<' I'<i..,: n ni

~d

1 I~-;:,r.

f __'""!1 kl?l' .Jl.illC _ hi"lld~ [m.r.~wun

iliib~lta -:!d (.'L'" _ -

kim 'LI
l\l.;.rl!~i.I .. ~I~ 0_11.. r;,tL

rul..

ra

ml~.f"

un L~ -;;,17~~i 1"111 .<;.I-".r.I· nill'<"Ii!

I, n
Jk

".1?

u. 0:.1· ':t '.... , 11 nD~m":" ..... lt~ ml' ,:oIOCH J..i r' ;n~l koc::.tJr t:1i..ln \ .. 15 :.I ~c_::. rdi: h:'II' hlr ['[~~m~' n.b] t... L u
.111~1I~:JrilllU!,.; ~.ijr [i,lkL-' Iml:--It'
J:J~rLlj!(:

1fIL:. all:-.

re ."]I:o!!11 . f.. '1lL di..;ml' ;;.iil . ~In:cll ~!Ji~ mn p ~!"Jk lIT ~:;"r , I...;. t:l:le';"~ ':Yir i & mlrcm 11 ~1.:~li mii<' ':.~ I I • ,1"7Ilm .::!'I .. r:ar:- :'hin. =-hl" ..11 . 'iI:T 1 .....-rr JnllrJn[J 1I"'.11ilo:-0 IIIII~II 1 . iii ~.hI'~'I: Itn I t";1i' I '1('
ml~ .-'_'I"I ~11." I:~., 11.-1:'1':1.... II: 'bir

crr. T;._lr1rl~rll"l ~"!:I~ ~...n b:.:r ,"11:'1:1: • .:::.::

~n.ndl.L!:1 \'I!! I;:.IlileT bu. gIlYI;: I!:L"(: 't'1i:I.J1 IJilm3k l!dI!11l1)"1J'I" (I~ttf('r1Ifr; fa lilt I)nlp,. buners 10;10 }fll.rIl£I!:, '-'!!il~.ir"".;':r, on.
!.i1D!!1l} Ie I:;.f:i;!'::

[JI~~iko~i "flll'k:i.!o''':JlLD r.olm~i;

~·t gmltp ~1L:.::, o!lI k !I\"I, r::fli

kullJ'hu

f~

1!.!4r'U)l

08IQL&::.Hra...~'1I1 Ul'

I[D.lI Q,1' .. , [:.(Jil:l.t

t:tlIl~ ~1J1:i[J.;: -;-!ll:ir.utkrin,[!

Bill

ltIlI.~

;11..1

blLlak.ll.u

iI:i~f .idio.llt

I"JI~A.

H1..e:n
'toC:

billllll;cti~ ilniyacltl.m.l!,i ~1~IIlI'IoIr:IIllD, 1J..et:..lnl 7.1lf!mc:lli

1J·_"'.I1f[!uJllria

!ljf:'r.fl1lJ..h

pk

1111 iltH cl.I,HII,C[:l "furl; ,:';1111)iilf:lj " ~ui [JDlrl'lli"r;1,;:;'1 (..i~~·1lJ1' ZIII:'llm i)Jr l,Iil::J:llf II;) rJ

Ib~r idmllmlli tllhJ I' rR~ ..!:1! ...·ki·ndoMl, e,tlcllc"-Silidl ..c ~,~ Zg~,,6w
1,;.(:1-;,

r

fI'

,J LI~II

h.h.J!.:

l';]tr" .ilj,r

._l1 ir: . i::;t.l'l) Rllo::i;:-ctn " r

'l',,! I'.} ..
II!I

;t)k.1Tr:-:l-

k::II.!;:
1.:.:c;i1",Gui 11ir

~~(l..n

uo,!h'i. ~!I-;Ii:r. !\f.~1i illr..i~t, jlijI..Olu,·( ilibm'

I"I;'T.

lJ1

....;l":;~

kr::-1l1.1Imu"f["Ll"",

Hlln~::-JJ..fI
'~Il

:u..L:..:-,lrr

J;o.; iQt'..: I-":I:;r.!1 \':1' ':1111·.TI'ildOJ

Lei

Ji:

nr.Jo'I"
.)' rl~'

IJ'k.lTr

SEilII gli'nU mini ma1lilm o:!,l (~ ~.)"\ ;IXITi;I- 1.,1.0:
"nrlr"ki m.l~ru
~(m('~

[i,Ir.: ~ 1'111 ~ ~
I .l

tmlmt~mill

l"1S. t"'[~.~ .iIDi:.! clrlBul~;.

i -..3. mill~ ~.~~ ~II

dm

l.u:.. P . I,lSlr:M:.01 I~.u ir ii:=rIl- r ~n u~, lJ t oJdlll!'lm ldIJ:rr1i'I.t~P: ~Ii.lL at
flr"III -lr'.fI

L:U'I " -::!Lli

~~ 111:l.m:l!'

l")~m'.11 t .. ~'I.:~-L"f j

f..;:. q,rn:..iHI:J'::Lf i
.:,m~.I~.•

{~kf ""lr)n~
1.11

i,\='hMiPnd.l

!<.l

II y~
I

..:.m~ In
nkm'
11'"

ITillhmn~1 I:u I',hilll

~un~LoJ

"~"'J'~i

n isp!! t:! r.

.1

nl'::~r·11

111
n

b.l! "!-~k(k'
!~~IL:rjr~l,

,.1·...1:5

I 1:::1 O':rl'I~r

ilg

::t-:=; ,
kl.;.:
br~~

[:,1';1;"'1 !'.

tu.J )1 :~r'

_ a )b:{"n

o,-Ih, "i'
kll !.wL
nI.J

hi:! )

il~ ., , 1,:...:.1.1.!-ii ~un)l'1 i dI.: k I .cfr I'h - 1!1l!.!n:J.

!'rtl.~·JI"..Q m.I'in:!l1i"l:: 1"l1·:nr., r'l(: II':]r

h

II,J. f') ':-'rn' i ~ r. 1'.)li ~ \'1,1.: ,L I-{'~nnl~ 1<1,. .II,;

Tcr~:

g~1;' b1-

A
I .(,,(lr~

g::11iU ... 1111'.1}:k,1::111 'I:! , r:Hl~v.-Tr ,·I.-h.

") 1.... ';1;.:1

anya Tr~k·yi
< ( ,~,

\''_''r~ (11".3 . illlliwr

~xA ;i'iHi;:.d" Ihll:!Jl; lilk kO.miiru ~.~ dd:b ik ~!:Oi hit ~'o!!ler1i:: ~mdi ym.~K'!'I"'!: 51)
\0.

'. (.:,,"I.E~im·

ilriJl. ~ ~(I"~'II ,bnk

.r:;::. ~l

~Ii'

~t r.kd_;~i,,"I;'!Ir: l.O:.::Jb[uk~. kl;!.;:[llnkrl
r..1:D~$!ITI

.Di;i!~~_,

~u ;:roiilDm:ul

~ui~~:-in

.:.:ll'i ~ 1I1~" :~....h I :.l"Il"I
~. -

01.~i. f~,,1[1 ",iii.

oj", 1:1(,:::lJ

JJ ~;:!;";'.

I:: ~

'11 -3\Tl" p.;..lL }~,11](:;dJ.:11'I4 I.JLll.d.g].nl:!"I!:~1li

ab 1 elmiyecek il
~1:1:)~L TI"'~ljlili.)

,,,.11'{tOO , ~U

'i'!lci

~....J~;:)

tu:r lL

tlk ofl.nl.IYB.nll!f "·Orll. ibll UJl!!zlye:t~Ninl Ii;jI,Jtie41oe:l1 10:(: 1i11!' iflll lIIU.. [ "Jllhilli ~ l!IlIJ.IJ Un k.!Im y" II: t lr 1"" l3t'fi*~ilf ~ilib:lmJ (I'DIIIE!~II)rQjh1,;rtl.l Zl!Imll" ~Il!II=Ii"'iliDlJ1~ il1jilllbr!lrrl m NmlM!lllndir_ lHukll:lllt'ln.I tijtr.e[I!.tI:1 r~liII ~~b/lk vc: tpkl11r.c: ];lJri •• I.t. SpDT Ikmlil[lL.!!!E'1 '!oI"iI! tqlrllJt ~I'ki
I1:rlt'k :t"Hdl!!cini m";J!lod!C:1l I;rl);II~ICi! t'lllDbl:!lJ~rdil!!n 1;11:11 :koll~1 ['.0 ~'e:V rme'k :firl~1I: iIIIu3 ifi:!J~h1.!1'dlr~

kl14iwF

iop.rJr.I;:U

t

till!:

:!uti...

l:dllll':"

I .1I~.il

TJL :-.ukl

1'.Jn

"fiir~. ki;. iir;'-Jlu~ 111m !d!rln'." •

!" llI: Jill.

ciCE. ~.~ j~lil:-

lilJJ.llmiPl!~

::;1';·I.."'!"I!T:l.Lir_ I..

0:

I ~n L: bin

'.1

llr: ...~hl

.~·Ol-..LU

... e'fi:':

~'-.:Ic.Jl ;-11}
I

L,;

... ._' ~ L.tJ~ ;II
A[J1I:11~
110mNT

I-'

~o[':iL JIII ..q 51n

J!..:o-TJ.ln.d€'1
J~I~!J

....g·'c..

.A.)

-

I{Pfler ":rril0-:

""0 n.h T_ Li

TDl:!r :-.~.~ .];,Oi.E:.l.J.Jlda..'L ::]1

.a",11 :':81 ~I.I.!I. :' ~'. aNi ~

[;.._&r;JjplJ.! ~i -lDe-

;;lln
):

rr.'iL

IIIJu~LII:&

bU~:db:

da

;;:l:"Ic •.IL:.i:-...Lado.;I:.JJ III~ {'~("g. r.J. II n:~·

"~rL,.. ~lLr:.J1l

io;.ill

L.O:.lJ. 1Jb.~-:I! 1:'.1•. 111

I 111" J,fi("l .!:!;o!"··m~.: 11.":1I-:1IiIT, _'IIJ,I 1":. mT' ~ Fih krr!:n

~~1

r'ln-K~~'.~;'I"'.
L.. ,', i~:t:~ ;'t;i.L

'I!lhel:

(,L~ - ~{) nHI-:-[ [~ltltfuddl {( klbr"~- ~;:J •• t::L.;.(; !&on_· b:"j ~(:. :l~i1::.JOO!1· k/k:a]~& 1.:: .:' ·,:[::.n ~,l.r~ H.. i I~.t.jabub.1an
i

~1Ji.
hiiJ;

!:oJJ..

LL.;; k~;u1 (.::I.i..~IJL.

"1-::;1..."'0":1
j(IIC [J ::'.:' bL.t~iu .isj~IL-.::J j Ii

:rIo~klPl'

';ti (I T\lSUS:O[srt'llTit

~o~· t .. ~
ra-:.I ~ an

I Kuponl~~.,!edlyai] ~i r.ifl~i kUIIOR Ii-;in ill10i U2' VB fr.amslZ I I tesvi¥e ed nee k....i:liflJ I Ie mlldarl
I

I

Bekarl1k I ,
8mn
tel-dlUI

~nlilnl

Suya

du,U,Or-m ••, I
l!»f1.siI'lIIlJIi31

ijil

..

:t=

~ril!:il

munn setlll~di~I!II ilekar hQa I rilnizln

T!tIqi!krJ~

nJ.C:S!'(l-

IC:S~IuS;(Jr:I ~~

.. 111),H!i!thi;:illl!

Dl~r'~d
LoI:!..~i ·fjjJ!'J.-jj~ Jmp:.m

Y~nlz
E;aze-wl':m":'l ... Hii 'liikil.:m~Lir isir in ..!j jll

lltalealal"'l
!':YI~Il.IlJ.;:k ~fI~md
M ..Ibi I len:z:
b-til-t'iill 1!i,!~ lm?JI!:o;Ie: .il:1)rIJ~ml~ '" l]ct.:ar]aL' 111~'I1 RII::nc IDmll L 1mme ....

if(j1l'1::1 SIl)!61 ~1i~1lt(JljIIUI~ CII u ~Ii:d ZIiillI.~

Z:5i.

r

m lZII'II

II: dMii

I_IC~ ~ ::'I~ ',C' ({"'=!.:.JU:Cfl

~gl

~

,l:;U,.'!'1I d~m:1:l"n r

kLl_

m r. >:IL"lLi i .Li:J121 I."1.m..Jn:(;di r

!!:r,· 'i ,if!

...A7J,,{·ti

I,if';

'S1I: ~

1)1;]-

HI z kac; aktfl gemisiui b a ttr d tI a r
_-.:: J:_o. ~'l..

A erikah1ar
_-1 'A_\.) -

'ir n..l:..:.c!.'l1.:

11"' II~[LIP", r~I-'!H'
1

r,;_rl'"

I'. r ··I·d

r·n''':I~

m~~

<: rn'['!"!t

d.,. ...,-r )-1)1); rI !1':"i'liv-r ';T1e rjn14 -(,(I' r Itoi·: ·.l.I~:ll bl1la..""1
.:j .I:"'.J~

illk ,,:a.."'i11. .~ r:l'lll..lo~Li:' • E'Vr~ I ea Oyemizln

I

1~la~1<::1 'i Lr.ibSI C'I

(CU-

.uF..IlIa5'llli.l~ :-'I)IL Filli.lL1~i~ ..'L ..

hi"

I'(Ill~n('['"Icrll.:

n(,C(,JI-.

:i'

~ j.:;l~hJL' i.IUL"kll~1L
I... bJ '.1.1m ..

l.l.!.:ui.._

InlIiI • till'\l teliliit adi'd i A, ..1I"ol ~J (A.A) - It~· \ 't!r __
1.lIlf.lin:ku : ;,:tim.nrd.l ~l:l~IJ'f Il)bl}l

:h:x1i::r-.1.1i

1"_gl1-!'!'I
;t.j,I"1:Jltlri ki'Ct!ni,

hi II

lid'I~1r'111

h ... r·1..iI· am ~). '."" '\mrh II II
""~I:!r1i!I, hli..'Hl

lDlt :o!.li.dCSk,,d.t',,
~'I.lkU'lC

rnr.uu:
~UI"'_

b;!)!'

~ ..L~'U.I~ r.l. ,1':11:" T:.i["... :! ~mn..-s;r ki; i I:n;!io!'t-

h.:rr;,:l:nm £or ra

lar;:1
t··t('r

Zap.in gel ,or
11- ._ ...

6Ji" lHu-ifi!l'li 51aH'~Ii~ni itildlh-iilulr. po
.~,I'" ,

l~i n: r

011 11(1"1 b:.n'lJn

I I"!Il ~'J~:' 01 (:{
I

TI h::n.!..lGn.c l);UrLlI:

'd;:1 !\,.
I·:·i

n:nl'. .~'TI;":'hi' L1-;:3 k.. I-I.: T- f'Uf.! auli.l ,I J ,1 ~·.11!1 a.i Ar:1e-i ·.an :ot II h:l I ,k rD '-I • 1"_ I.d~ll
l-<. 1m

I.' TII··jl!i!'

Ino:..urllnil "'.t-:-

.11,liilJllii~1 i.. C - "0;1"' ..' Ju(:1l lolJlOo:J.i" Iyllr.

: i·(l.:-I reiJhi:

1.34", t.r" ltJi t'e 4 I 1 n.J.Irnu~J.J. bnUll.1n hLrud "(€" itt! C\. iua .... .. Ie::j ·.:i .dC' IIJ. -. D ~ 2-~ r [~.ii.lIl.i 1 (: (,21, ll.JiJlallJll l" j(1I1 u I ililla rn"dde~JL.I! rl 11I'';:ULII GI:!~ :r.il~'111"l I r,l'k'lk I :.kLh·1:! ~ "iyitl:n n'lIll.nAll

t '1

:.1'1(1F1h:i. :lnl'

...e[~i.2;
:rr.~11

IJll.lll:r--:,rrln", mill;.o:flt biT

(:1,']("1:'gU~IC'fNl

_1111101[1 ~

:rn.hil.l~ 8ODl"!i!I

~·.Ibar

dli:li:'"Il

d 'jDr

~FI{CrJ l;:m .Hll !r1'rl:I'
~j;J

"&.mkala:.
1-::'1a_ll~~IL ki\'c

Turk bu

(iIDC"UllJ1'

bl.l

ba 1st
.

r.Urn:;(.i.I

I;-""Ti~I"['p
To!'!li~~i rriiL"

fi;!:crindco
1i>C:

'" iii r ,=,It; ~

~1}

:}.)bCLJa.

c,]

net,

T .Jr-

IuIldUlII: 'Lu

{;]~;:'l'LlliL

k

"ie Frnotli:: :Jl.iIlds:u
t{:oji.--.tJnn hll.tU"

.~lmh:'lD l,u'lI-

.'P!!
• Io.."lr..' I

1...1 ,In,!,'rhr_

~'Iph-iz

W.

ft:k Musilf;!l}'iI .inec(lktilr .. Hu~
;;1m :rei!;
LOll MJIlHi
Ri"}'~~fIISmL

~n

,Ii.ilii!iD~ talOpede. ...
(Ni!!
F'rlm:!!!lI
'WI (Jf~at:i
ft Ital)'1lI.'I. Sa'D RI::iJrio)'"

iFiI"'UlAYli

:!l~I!;~ek

la.1iI1 P iii

J

JI.L" u!Jl-..-.u LC'tkL

~

,.\:r.!I'1"' ; ['jI"
(I IT"'T"' 'I l',;IL ;~·in... 1:'1);.:;1)(' . 1.:11'I~ I.:Lm;::mI~llr

ImiJll ",'l "JIo..1l IJII[U'1 bi [

mc

Eiganis .ands ar ba~ lad.
1'.~"'"('1' "~
1'1I1"J;:.1· FI.n H rm~'1 'I,rl 1·.llr.

!.d.. 1 :
j:.'11

I'u ..·' ~ Uto::i.I[1I '::"Il;:tk!

.r "
fO')ll

briabm;l bkJr~r.i itlb. ~hll'll!l.: i~ill
hl:n'1 -,:l~11}'::J(".1-:'I.;.r:; Ir':I

(",'k'1I

11111!.;:~;IL1111 1.I1!~lrli r.

I ~l n

t"knrlL, ..k :
unl!:'

ItJE:tn.lt'kt·1 im:J.
L~~Iw

ya 'f'!~e

i.1.:

ji:LIi

I ~U!'oU !I~Ii.lli ~ 0;,

.-.(;k·n

JkI~:r!'i

Lil:!k.i

mo!"l"(lllr

emF! n~lJi bJ-;:
[ild(u...
[I~

;~LII-...~;;;!u,
l"J

~.;Jh,..:.

XI.

!L·t

Jo:.'J'

U ~~

L.I.Y:!o·1 d..JIlI::1U;:

~R0"

[n ;

J ;'::·1 J
i:lII,:'!r
,'t"

"1 ri iii
iT"::!

,'1Q

'. -..!

:-r, f
I

l;)mJTI JI.: I/li

(;.Ifft-!":

ML:r :j~[i k-- r.1'1

.~;ri 'i k II !1..
'r'1"~1 r_

!'ilml;-~:n

i"VJr I ngi' i:.! '"~ lI~r' ~lll:"i-"~ i~-re nC!{:

L'nl'1~Lr.

h,,(j h'~" J!il)' an ;t,n ~
~~t"'~'i;·!"Jr11·)(I!l :-;1-": ...
1_'

bk

5rurd 1:.1lj',iid
D9IDLst9.ll. VI;::

viii: Satdtmyol:l. ada~.ZOI::rind(; ~'kbll', BalOIi
I{Oti9:jka
1

14

cerJllub

~1I1i!t-

'!'.J' r[-l.11 1.:Ji.jI~ ')111", (]d(;

iii

....nur .. I111 . :-rim'j ; , ~r(h1;'ul

Tnn!'"'. ~i.,(lI· rr-i',{!ll"']

rllLlI,;.i:!o

,:';],,1', l:1r!:

[J:!di Y~ ~!-:l;ileo:'!:'k n11HLlt' I,.).h r !'~r'-'fT'i~ t~:lir~

Ir.r.li t Im7J1;J;if::II JI ~u

1L

J!:rdm;llL

r.~~l\J" rlan!;iloil!l OfliflllllaFif II:! d i~en I!1lDlIlz: ~zdllpala 1"1 r
j,·hr"n;lJi -.: D.JI_.l..-u~k I

I ,i' ~1L"r11! I~- h.1 ;'''' ~t1ldn :iil"

:-:.~ k.m· n

~,1r:! r{:!.fli.l j
(:LICii

'>,'~. O~!)1)f)

H.J

[""Ii\-t:Tn ttlE1)i")

~Il.;:".:;.!!.::;

lio:,-;....

0:0: F1 t!.:-.c:<:

ii bi.ljilIr ,·c

"11 I:'Dlli'fTl(~:-r
.·bI.11 . !lie

kJJl-

LirJ

II

:"idl~i.!tli

Iii r

~,::.~'.1::.1 hlm.a51 11.·.

f::- I)r:;( t"U.L1,.tJr.

\ l: re-:_.h[

ol.'ILII~ -

uukt [ ~M;ri.I1 (crail _ aLn..z . CL"SI:- ~lb:r'k~)
I.C I 10_"3), h'{; j nrllb: I.:di.kC(l

1·(l1m.;-:'.:6i,

. Dm~. l1;!1J;-

~ 'TI(·k:t,..:I· r.
J~;':

.1
'rrI.I[(:'

tdhh:: d
. i:
I -;:

!f1,.lIIa

Ibl

.:L In

1rl.11Irui
:

I

II '1 L 11.1J [i.lI;1 i 1:':1",

Nnl

IVII :lIil.. .... ..!

:~:lrw,..,.::i~
LN <i

'Ikni l)~
li:"-4''I.: iumCi:, I.: ~·lJk!.o1 I:-=- _II l:ir

:.!=:: :A.\.
IIIir.'i'11'o1I I

-

'f.-:~Iil
.

Tahll idi mlllillal Ifungr • 5tni1l ra hn iz IltlWitemel ..n \ il'::J. J lhJ. l\]Ll I In-;.
I,:].~'I.: LillillJJ \"I.:_.i!~'!.."_

II j"'~i.l1 J.r,

JoLi~2 ~lJdm:
11~1I lk.: I!C .-:l ... c 1.:i111,=~'::1-.Il:i' ...ti.:.~ .. I ... Jf1n(l ro;.:.. ::;1I1r. .. ~ :' 13
"~I "!I ',_I ~ ... 1:1 [ ;I 1.1'

I

1-r Vi n~-~::I f'1~-~~D:a

bCtJ..:.(·ti.~,'ut'u:n_

'E.~kJIC":;1
.lrIor[isjnd;:-n r !-o:Flr.t

arbcla!;ln1J;1''-i.i.I

mwn lu~ bhjiL
~lfIa I..;;;i: H!:'n j,tt!iiITi. :t:.il j ~~"fli fi.lkiJL
f~

) ..J1~;)ilJ·

e'fkl'

rl.Jl.:k r~c!';!JnTn

or.ildfflJ il1~ut::D .Aa:&d!!JLu aZ.~ ~IDdi! ~a.i"ZIk i!fltllblrJlI g~'E!C~ til' • iR!IJoo. 27 JllartJa lstablll ii. ~ zeri[]den g~iVoc~k.. 1:hll.8:ul!:l~ lliThEII!!J'~1 A Llihlry.a tulkilli

1m Slml'a h.a!y HI V II"" tn.t1i.~~ 'f"~~ ~m!M:eII:[ ,Litle

i~6I.,U.. ~!.:k

hi'!' of'I1MJ1:ni"

(0;' -.i:!cl.;:ml.J

"l: l

"I~

~j;.:t)i ~'iI'i"LL ~klr 01~ :.iKrl;:l:'

.

L

'J' _", fik

Jl.u~Lu

Ikyir girl!.':p In'c-::1 . ISC"

;ur L'Onl

k;,.,

.'L:I~1: JJ

o,:'nJ'IDc..1 I"i-: ""h:1 J Jilli

tC:UbL .I

1-..1 :s;rJ!';:u;+ 'I"

(i> .. II ,I.: I.. W 'r, "~'.:J _lltr~tl

ulcll1g..mci-il1..
iji:rr:

·J:lCku::r._

g~iJl2'

Fijdjtu.Jlafol:!lI:Jlt

0:1 ",d.e'!:

!lId~-

11.:1.:.1 i;!;!1r.

R

ada S1a ~ I

JI1[!,i!i:o: ."o!!', i.I L Ifr-;, ~cl:;:,]!o. - II) ::r.~r~ " J'lh II ~r :111t:1 m~li-.

,;"W;ll.i ~·ll"',.:~t 1:[1;1[1 IL1il IL:I1i...-:

r.o":..."'1
t".lIr

L.A.L-OIr ~!.. Ti' ITM!ni~

~"~
luI'"

10:'1'1
'7.: ~

j~

II kn:- ' , III
~::"
.. [H~

vhdar •.arl ...
IJSIl"i

I I ·1:,.

I:I~ 1111 ~,m~J1. ~-~~. 1:I1l1~' lII~llfjr.

o:k

I

iI~1

~

eksl a a:sUerL mllllkabill ila!.HT'UZg.e let"
tir_ I t.Jj 2 J.
J
i.lJUL,U;lId,lIl I'll

k~ IL..:r. .,~t1 Tllr' i ~'I.: ~'L ~m' -I L'1.:rr-&:.:.i ,I: ...rnal dilhlJl d~~]ir_ Deniz I tI hJy~hil!51 te'lt:-k ed ill:tD~
Inl!.~ ...'::11

ie,
~J

!-WLlI[ !!-.:ltI ,I' 1 1m I ..J:- r -IJ - Ii I,
I

t lV]o'.,!

~,jl
'.Il~ 1.

[nldnrllr·1.Ik:t;]nj o..ft.:.lk;:,i::'1l

"" Nl;l~fOI!lJU. _l1cl;rl'n;;ilik ~wii5J

I~ 11\:1 ~t

I ,;~
I

-14

.1:'
I

ha;,(·bJl·
~I

to.{'£!;lru t: ';I'l1~I~L,

j_",L.;,,~::~~nhm:h; 'i."Qla..'HI;) [k;ir !" •. r G:iflL'"I " >: \'C ' ~

dtlQ am OlmlLfU. Iiwili:d~ hI.Jri m J rul.:Jaaade: ctmQ.krwt". Kgm Z~Pl"ifl lWtmJ;(['I(I.a. 200
I

fi!fJSIr

6z(;riDciI!UI

dl:!'

~~l"EIiI!!~

LtLhi~':[1 ~~:tl ,~. -,'1:,1 ~ L1. :.... If ;; ,n ... :11
:!•

.;.oj

IU I,ll

'tole]

"Cike ...0
-~1l1:u

t~fFe

boJumrn.drElImr.

III
:·1
~I

ar .... I "1!' ~j m :

tip

1o;-·ll!rini"l

i,l;h~ hi:r.fTn=l~ Ls.mftur·

1tQ..urJ'

.\. _
lIi- L'i"II',

\f rk
.or ~
!,"J.!,;,r i~_l!r

. l":i.I

rr I: r

_ (11! ".I ... i·.. "{ IL"J. . • { I~

lr I', '1;.
i');it'll I

I,ll ,11-."

:11,1. \ I I\',h

1,1

I I~ I I'
I

1-.J~~I:i. LIUld~lr':'Jrn En ,tiTl~~ $~'!,'ifj}'ij;rfll'IJI'[J]P.i

,";v'r.ro!"!"!~!3n), 0!!iI 111;51 I

M, Lob~ ~~ z.eplm]e AIll.'erlo ..
ya gi:tmfi alormI~z
Ib;QE~Ju:rffid~

,U,iIhlIlda

Rl(lf~t~g

... ci!Jl mll
w

_.01

I(

1.1, -j ..1 '

Lo.'.,~.:;I."I. rm
lr. iid"ri 1i.lIWl y~·ti

1.t. ~'I'lid:11'
tl'~1 i'l

JI1"II.f.

- ,I('ri hh'i.
o!'"i 1("11

:: II
ir .. n[1 • .:: ":Imlnl Ir. ;:Lil'to,;o,: lS.lll-1ru",l.r ,.I.... I:-w I ,r. 10; ::'-Ir'; ,If IIlU'.llII .. I .. '.. I If.! r;~L II' (:J' _ .0,: !'ol '-r 1111 11:"11111 I. I~ II J,I. ,LIt ~I y~
L:...
KI,r. ""

ti.l', I. tI..

~1!1x;l!iiI!..: 1.:; I '(i)

u}l1ii

W ~ :.t;~' · .. i., r II "';tlil' n..

1'1 ~'KI~-:: lill _ ~e

bl. I

':<1<1 f fL:"': a .::IChr: II;

,.1'
Lwr.\1)1

~JJ'"iJili
TI.:~..ii

I-r

u:

l"'dl:!-oI:

iIoIr:.~ ."i.·nIIlICk
[\';oIITIIL~:..ILIhiT ~.:rrbll' V·.kJ.t

iJ..
r.i I!~i

"·IIl",I~mL:li:r. ... ~ ~~l(

HI!IJ'

"a.I.'du-_'B;:mlml

:Qi;l,.iill; ~rlu

Dfl.:I

'ilJm

... ~.1·1I"rr!n .. t;)ra. [;IL" ..n'l1''I1 hir

_:-":i.I~l1"r

kLl~ill;l'Tl't<IIII'I'{ilr .

11: 1;";111 "(.1:."1"
'''!;I n'il'ni ...rJI.

L[j, }I.:I.: lI.:tki· ..,Irl

:111.:"'Jin kl:::U(: I; I:n]

~l 'i-rnclo.!rirco:.i~
1':.', ':c;:r

1\-

(" ("I";i'!TJ~

('..'11\·. ~UIJ{I
hi ~":~" d.,..
T ~~
III

: ~i i 'e
(1'.In

1, L"nI

(.

k
kl

1ll;'ll-..I..1UI Lal".

oL:lJ·

r

i 'Hi mr.1

1 . r~

-I

.j
'~S'l1 r

r.:n
I.'.:.ld

~I,J.,IIJ·~,"i.lLlUi.l
.(. I ,li.I ':l!:iiy F'I'II':''', I.e r.1I:i

1:JL.h II'..Ii r [II.

i

!' ..1 di '
II I

..!: Ij

abL-.k.

o.:ll,;, qk

d,. ~..
,1;1

I1U -.'~l~· i I:!I 4!mrk1L m!"

... ;. '~I J

~'Irii'!i"

1"1..:

~ II:!} I!!I' rJ:!,..... 'I. il~1 ,I ·I.I':-UI. rrl.! LIIL:;' D !:.I'...l.;q '. {,rl, I I~'=

II :~~ 1'1."" I, .~S II~<
LL.UII

~';II'I1I)"Je-

i.i~J:'I.iild an ~ ~ 1I":1i;.t!1J lrL La IJ.e. "I!I .kill Ell md in.E Iwer I.e M:l t iii(! fo.nl:li bu ~~~l'L ~f.a.~akb:r-

1.:li.l... I ;I.G 1I!JIW_ L.of. · .... kl"(l-' d 1~llr.:l,r·

$",.,

L,i1ilr_1L: :-';1.11~i.lLl

YI~~i'

t·,

kir.('-.l.
1.'.l1.lhi.l

>H. '.lll I S:,,"r.1 rq" "(':' I ~IL"!.:J"T. n (.'1_.'1_' ~IIIILI :.-i
h... >.urJ
T

h-

d r.

f ......" rr.. t"I;Zl I i 'II'" , fIIP;l~ ... 1~1il ~t _1~... L'IIII'E!.:1.:1o: 1'111" .. :.-1:1"
I

[":"1_1

<I

I

·lJ.:lrlll ~

i··.J

B ilI;;I CIr1a P (IrtJB. ';.1.:1 f BIll !IiFJ da b!il51.mIllWUr, b!J flWaIlar ~~Uk
y~utuill:!: a.it Dldllk,fr

IiI r;t ,I d d...
J ii~.:.i.ll I kL'1

1~1!1. 'rI'ITI

~'r lI!nr: j"ml:"t!t

p"r .it¢tlcr
I [I r11t'.

. Mecl~'n
1, I'i ":.1

e
.\ 1.:1.:.

L"I,IIIPLl...al1

ILI,I
D ,.~ II.

'J~

i'''~p
''!k-rj Id~'

hn.~J:'-

1-;:-

111.-k... I....:.II:ir ... ;(("::j' . J

cdi

ml~

.

'.1

'!?_.

.~1I1 .. tr ~I -lJi .. } .1.J)C
-

I

",II

",.... '.
J!.'..I

I I u.1\1 II rl p:;k..J7J1rJ n mLI:.;a~..i.!re!'ii I. ~Li:-.

..,...! .111111 ·:t :;-":.11"':~ I
I "",'nl~ 'iL -I~'~ ,r! ~ g:J.i:i.. .,....... 1 ",11

II,~,~'.;

rr

lJLo)'JI: :.1 bi.jt_, n~' ,', ~I::.il

~I:!'i.:~n
hai m II

'1IIol"t' u;rJ::....'
.....JIIII!!!II .. ~"!t~

LIs. .altbrrr ..

...iJ~ rr
IL'"1Uilil

n

II~-

,·1 ...~ykG.lU(:k1
t:dl:!l.:":lo.

k' .·;Liil
I '~1.:".11 .·1:t.

- .IUilO

E-:.LI:! I~ n ,:.-.;.. 11

.Llf'
~lIi"':L II - , ~ III

-;oc U':..!.Jrlll
(~i, r

'tl.-i'!!loll

-:Lur ultill

Itll. ... U

r

I.; if :~n
tar]1 n..i;]n

;r. 1ICl!1.'l:o:rm' ilb!'"]a ~\-b.·jl,.i.I'li ~-I I

k II ~ , I.:I..l
4 I·.HI-

LlilL: .;.,. ,-lnL'~' Ie .

I'.: .Ill:-r

I! 1~!1

Jl~·i.luLl..r i:...iOi&:1 JI:I~" L.. 1<1 ,JI .. Jik rio; ~~

J,"

\'I:!

vc
I',uis

~jJl:dt·I~·1 hlrlr
n

d ..: ~JlodlIlFj!)

L-II J{m,I"1l;]'·

P"iPt"Je bUFtI1l1!:1'J 2'.1 \~ l;_A_}- ' ..l1n l
hor.:<'lSl

,11

k 11~~1~
hll)n ...

<llr r.1 ';- I m,I'llT'oPh

C'i.. .la.l:.o:' IIJL·m..cr.Ji

lD.iir'...:.:.:.L"lI1."lJh..::.J..IL !L.arnl~

k:J:;)1xi
I' "!iSt:ilL

1"1I"LIL

CtnCl'ill Saray i~dii
p

.. BI'
~.,!;

!-;J;i"iIr~"r. ·'-D;O:I~l;!'1r-1-r.)!.11'~1lI)' ':m'i ur I. ;lIr irri:'!"1'" xi'I,. 11t'r.I~:"'''''' ~·III...I:-lIill

E ... !o"1%:11 E"9kl.r1 m(:!lc.Silu[(:rw,

g 1:111 c.o:;luI..,
irm,1 I :Jt.:;.IkLlr.

('U', ii .... i:n1:n~'..IIr.

'. iJ;"I:"I!Lk T;i.:. I Il h,l' .. r~r ~:lr-lr.I'~...L ] I" I

~uP"'..· L: ilJ.'P.:! ~, mI.l r~:r:J.~: k \. ::n
I

Bill" iiin tlly -aresi hri d~ g~
!

Llh 'd~H l'[1

ll~'"

~,lJ.· Li~Lil.

-

{'

III. T;..I

.'1: l'I''''I·m.;-\ ,('111 l·r

lhd H:'~· :ilJt.Y.·
';jk::.. .I<r·,d.l..ri ~ k uall ..

[11.,1.: H~ILlln

~ 1IT"'·nl.uln

L n Tnl

IUI~~

. ~I11·_ ,
~,4'

[!nlTlhl ~:il

TI.;U.'I

I

T..·I..·[

c.;:l",·TI

I..iz

r..:. k

U~U'I, .. Tt'l

.Ir~--I lid I!·:il L ~ "I!!L ~h illl~ ;:; I',.{ L~' "4 .:o:IlIt 'r'~i! .. IH=1'1..l' 1 +.:AI: k l,I"'J ;;.c. 1.1 ::oq'41111~ini!' :-I'~'m c'-I:mL~dp" IJ...J L, ~ "i.JImtI;n "i.. _ ri'!'i.;J j'iJlJIu I Jim II 1.....1. :IL 'i{ hc1f"1a ; .". il jn~ I r1i
r.l1!1IJJ...,-.r ,,~

Seyf:i Berlin rnu.9kir mud 1"1 01 c,ilg YJ UIM e1m iii
"".TJi..llr.l lo:i rli { n:1pll\'r 'illlli-:;nll
I"Il I.'

Xj,

II II

1:.c:;.-;I'.; " 'l"~~ 1'1.11

,
·"'Z..TI··lrm..,,·,..~ I.' 'Il f'i~.\

Ix. r"Ul,1I L.1I1-'-'-1 di.luiJli.l1.:1:.. 1._,h·1 p.:1~· t: 'Il-r d.'::"'''cl:1I ~ .. [1.:.]1"0'1.: "tI II l . 'L"LclullL.JJ..::L· laLln T.. TI"~ldiT.

n''':;''

"l

.hc

~I,;nll:!n ''':'n~t-

.i.lUIi.l.U'.J}·iliLl::lrnl¥JUI;!J~m I J! f: rllf
(;JiJl,

1.:..~'dI , I', I rl)[ . ~ ~ll'r.,

'<rilY" r1im:iL'i'1
q ,"t.]l

i~w ~!..lJk.ri'"1
h:l1lT1~m!.. 'I'rr

1f(":IP"IIEl\

;~!.:

f"VlI'I-

(,oJl.:l~I.LJ&:~ ~on-

h

~J
i;;.w

nh
Ii

Mu.] 7.d;.1i

"

10:;-

t: P:-""I':.rn
ill:! ~;'Ir:o:.l illji.!rt iLiilllr

Ja.,
hil~d

[Jll;;"t'

J'.II

11~1"11:1H I'; deJldil:rl"rJ U;!l";t'~·;'lt Idoc

II :illi -i

1~I,!'1in L~tin ~II .1-:., I IIi!!'

rtI ...\

.Irw

umr

mi1,'e

1:1 dn

'lfk:b'L:

I..'·i';'lfl.ou

~IIMI

TUrb._

i.,,:ru~

••
IE

I,;; ri"min-

mil;:'! I II iT [ .t...r ;l'l~1 m.l·

~ ,,:L;IJj

'"
"'I.:dl

!"1.W.
f.t'~-d.;I'''iI

I.,.n· ;:;!;,n{I' k.hl I ,U.~kJ..£1I

:!.ri.lmnlil !~Il<"1 r, ~I

~~I L IL ~ i

,,1'1"' (•.,;.r

I.;-lrHT!'U ~Lr

~i:::uJl'
~I-

C'-jrJlirr,'ir,tn

1;0: -Ti,.J.:{'IIL·1I I tn:",;jr-

lk:"

"=-' iHIl

1..1;1 0 I p
'U11[i'iI.:I
,.~, i Iii

.11.

.. (" n:r.
1'1';'

-r

dlr I Dml'lI _1 .. 1' j~ ,'.. l~l'Tr n tun ;.dupu~'.I-

lI1.ill:

r.'r~!. r.~;;; hi' 1)1~1I'lotl .).[
Id I'al k

~e-;'lfo{'0("k 'h..1 ~ Ikrn

hJ n·

111"/11< n,1 d.:rll.lI_ml~i~1 :mlir .... Silml'mT 1[11'111 ~ter!
~ ,'rl
I

;£JtJ,; ... tl.niiir.k
~~I

hif
r.,.

hi?

ulJla~
ITIU· ~ Ii-

l,'nkhlP'.
e'I-

'm~·\·xlJ..a.ti.•.-ndLl~ l .
I~I~ I.: •.u::1r L·':;I'I.:) .l';.;~r:'jar.

p:.

t!l,;lhJ I'i
!i~;..;

illrJJk 1..1 I :-'l)IITO'l i~i1;VI'"'' ... i I' rl

TI'..:,Y Jill!...

r ; ...ir;_'IL

[\·~L-I.: 'i.1:! _~"Ir .II,'.~ I.' I a~h

.t.... oJl
I rr"

r~

'f'

11)"1?..;,l,;:,1!..:

~. 11t'lkl!' kllli ..:(I,·k

"1.:

!.!,,-,;.:r

[K!...'"3 HIUILLI
:,I!I" ;I..:r

,;i "'1m ~ .... 1.IU<[IIr.

mJ!"&lI]

:-r

nr.l

:;;-::hril"1'li i".ol' .l;d II
;=ki;C'hi ~tmi~r. '.
(...:.&

p~

1..1ir)1

~':11l ~'rll I.; \'nwrIL 1'i1'ln.I,.

'~I'r Ii I 11I~1[\'n

j\ LI'I ]1" ~."fI~rTl~'Llh:] III~ 11.1,
1....-rJ 'if!"~kll i I 'Iio!'
! :in.l",

1·.,11;·1~

';J~m,1"1'll

NI.I-.

:.:.3 fl.
I'lr~'~

1~~'I.·.jJ

{til iLll 11 Cnl

orl;1.~A.'I'.11
~, 11"fI;!IC'li-:

l:
~Lo

.:It:o:d ...Li r

I!J

:v
I

....)1·111· 1
;1

t . I JU~ I '1 ....k 1
.,.,m·r_ '~. 1'11"'-: .!,;1'I1!"J11'1 I..!"p

41 II Q!!!!!I!:nl'Ir.I

I',-hol III V )l'r-i!:'ll i~,_'r.

MIiJaL
I'

f:1i (.i...

~r,hi

II.;::!!'

'~'pl IIII.~

!....I:11.:0.;\.":'

nirl,i~ini

r II!

I

IfIfVUK.UAT ~
~~

r tatt~~~11'1i'1l

I'b nI i(8)~r

an~

f'O

iBu otorno .,il fachllanna

Ita yaya gi
1.:0.1 ;It:.l-J .j tit

G~l alasa:rayb.la
1111:,1...U'1 r r 111

I :n;-.:::I
W

I

\

I. Iii

rru 1.1hJ.,"I'
r, ~,Ir 'I ~:'_h'l:J 11""'LII~.

T'r,

J~,1'1 I

t

Fi

,'1.,..1 . '.Ia' I. _

Saadetin
;S,~~liI ",,~lo:mblrn ~.lIr~!C1~lglm h e:n'

ar
~i.h.1dln
!)

ahtar
!hn rumde Lr:anil
bu

h·r

iltare

pi',
,:.
...I. II

1.1.:,j:1 \

bnlunml
~M n r
VfIonj

yacak
:r:';'i~
I:'(:I'

H'1lI?
0;: ~I!r; ~'U

1£:.1'
h~"'1

-r '.
'1,','
1'1.1

I!

1 I :"II I'

I,ll 11.1
roll-

.111.1 1 r

.. :.. I

j.If:'11 'I,I-r ri'!:

r' l.kl.!l'!
1'1'

~~t

J
~t'\'ili(Jil .::11_

o I!!11

1..;.1 ~ :1' I

I I. IITI

':J

~I.· <

...

e

el,tl,4«:Il,'

ru k

·.i.I~JII,
. II.
~I

rr,

n

S '..1 I I 1:.1..101 I.:

o."I~l.:~i :t.:l.rt1 fllJlJl! ~a.'t(:~L(;1

[;Ii[mi)·urm:li. kl.lil.'iLm:ISI "....scm

n J'onmflDll
-)11-: \.

Iii II III d 11

Jo:Iirifl.

111,':li d Ii

II :.1:1

~lll1 ut rem II~ oe:rllt!;ln bLlltll:n HIl;:l;iof"l!o!. lere iiIIlm 0..'1"1 '"~.iJ[' ... c-n:lli_....~jlD, l' n Im7, tQ~o.n III .unul nill';IJ? LlI) I,; Iflrd [1£I.m ~1J.li e.:ii a IhI ~r::"iL Ilrt.m .) ~~~£frn-, ~LiILJ..JI nutd U'IIID I.bll1 1I1lI~ ulndl! bi':LIIi 1'0I111Uo. cun ,dg_er fEu',u ~r fI ~I~'!l'- :jnnlL dllL (: I 'II'f :!: IIIUtl en 111\'l;lye orif!:1nltl, ~ITJLl.i;!l(; kfitl fi I' n.[I~ll ~Idll dlL lJ.u liu rn hit ~l-illjll.n ~lm!!dF, IltL,.'l'n:i (iLli_)!urllm. Elliijoj) &11 n e'!ld!! h i:l:I:ll11: tr'i iIIoN),;:UliIll[III.f1k J.l.l1I~ k(:Jn C!im~..'('I1rIlIL' ~IJiL.i)'lI.n i=? ~Ij r~ml~, n F~ ~ndn:~

III-::

(le.A.

.all r ~1I1.:!-11~ !I,.::r'l't'IIlllr'ldl·(

UJ¥' i -rir,

ri •• r
Il..t.:ic.:. '.

I

=-

~

.

l

I

IIL.alr

","•• ".

I
'I'

!f';:Ii;1=i"i'I1.(:&';;i'~';: i:'I!ill;:lltLli !Jo ,Hmnl.llit !:;ji rI.p, tx{.fcd.(;LI:II,;~ij: irIi n~ t'C'L'!1t'rler 'V r"'~-[-(:ILllilli

&t.C...

1,1 n ~, l~rl·';:,'.'

,

...

I' \ \ I. h
...1'1',: I' ,II.

Ih

t _.~'.11.'1.1. (

~·.rrr'( I ··t .

I II

~ {;I\! H

II vi

la-.I

ul: 1.1. lu l.rc ~"'r,
I'

, I· :IJ~II .11. I.' I IU.. U:. -. . ~ , rill 'I ~ III I 1.11 I J: III " ~III-':' Inrt I' IIr HI ~ I tuL. I 'I ,rl- t III .llh I~ I, 'fo~I, ,,,ojy d..:r . Ir, 'J ~, .111 1'1. ~ JI:._llh .~II. IL, I lrl1r '111 1'l1.1._< ''''1111 I ,I l'IU!'::IIIl~'" I, num I r<!l1... ~I e ..Itr.

Jt

. r buc J.·.l'lI J 0.1' '11 • rr ...~' (0< dd,_",i ,.

IJ!.1·

.(

In

II)

fm~,
NO::]';;'r .'i ullll.lrLll:IIfDadJ~
t!.!1I:(lnl Ill: (:1"-II ,;jl "yoe:n I)'::" :C IlfI~J!Elye t.

L;
ri.J.1

'JLIII <llllli I 11'11)1."1

(;. 11I .1.i- rII~ I . 1Lj:.1 ,I 111 '. il
I ..

1.11

iii II-.. I-..L! ~'I.. i . -Iun '0' '~1l1

L:lloI'T. i d.· I..:lllo_

~h rr

i

c
!'o .ul
It ...

,-c

'Boo;: fllr

illl LrJ.ft

Failm .... ll
\':M[Jt1fiill~,
~il.ll;illl!

cu

:':1':':110. :.IILI :1.:1.
1'!1 ,ih[d

k I.q) I t

i:'

rn,tc 'j'.1f.,

'1:·1mi~ I~"r ~ Irr.; ,
1I.11i.
.L""r-:: ...

IUt

1I11t1f1l_~ lei1l~ifIL
fI;~

k{l:l:! II~ilIIYOf'.

III J.! 1il'i11 :C..t1-y-

1< ~ t '11. 11.1,1'1- < lro. II, ~ ',Jt
-111,.11' ~ 1Ir.1

[L:.I t',ld,l

r Ir· :111 ; llfi l,j I

,k

11 rul.l: i ~ JI~:..r.

1:!'It'!1e ~(;r:!i m I

d"TI

r 0)1. fII ~1 r.
1;1[1 \i,.' .

~LI{111I}(lMUllL l'llLIJJi.flbl.n:~i:nlj.:
01,

I'~~:r rlC'I,':!IiI1J eLLi, ~'tL'It.fl~YJi rr.rj~tllnh rJtL ;vcl;:.t!:lJlJt'!I

lhi
~.':,r

I.1r rllh,

I..

,11.1 rl'l

.

IJI,.I.I~.L 111.1 Inn .. ~'II~l~T rnxnrn I:I!I:I:L' mU~:1

(.111l~:1-11 I:.I~_ h~·ti I! -III

Lir~
II
11I

" ...., n·,,:1. .lo.
II 1L1i1.. :'1 Inl 1

~ I. ~jllliLI'-mil: _I I~r:~ h• .., . .
.... I ruli;
~, ~I ~r •• ~ I rr

.1'/:1'1;-1;, rrutun

"

I .i.1

n I-

50'11 r;!r Nih;:riLIln ibl.::n Llt.l yll.ti:l

:tllrkiJ ::.Jl1llli:l.l1

\11).)'

~tLlii~lJ'tll',

lIi~n IJl!I_.Arl~~

1~1rnhn i:"'r1JL~

k

eo!ll1:>JllIi:I.

IIi :.:iu.i

l(:N:J1J C'a11:!o I}I",
. plrJ
L

"i!jl'ht;idlll

1I~1l.J;;:

yuim1!

YiJI[lI[II.

FoI1i .IIYI. k

'. lur
~/.)
ml·-.
I

nr·',.

ck

II "hrl'ml.I:I", !

i r bl.l

r .1.:1

Itk

I'~·. r I] I'
< II\. Ltl'

[iI:'~I• •

~. 11"',... 1 .... a.·u .
1"....0'( rll I II
~ 10. •• .:-1:1

::!IZ !ol! n"!=

-z.:,::r ..... I~
IIJ Sol

t

,

i~ Lh~ [lao
,

I:I

lor.'
d::

11 .:,

;:1.::_

"_

r1l'r"l.Il J'i'_o.k.~t lit,'

101 UI • :i: It '-';~

n;J·):.I1. IJ_n

v:

1.,.1T:'1 n

'I.. if v,Ir"hlrlr:t-.r N:I

[ ])1:1 I: [
'L.)

:t....I~
HI-

ru
~~ h~5)

J;;rLI

mum

fl

Fic) ~~'riI.
1:)'1"(')

:;-11), II~I .

.lvr

"L

" i 1:.Ir:lilrlr bl L""·[';,;I~.I1

-

!' ..... I I

l~ioI;!ofo 1h: _

'1,':111.1,_ ~I..

lta: .....
~l!o Ii)
I",J,

r:):II,:I. 11.1:J 1.:'1

rv III

ut.al

..._I

r .\ lr1 ..~

i b: I..
'1 ,j..

.·r".. -n .

W( I..
)!JortlillUl,

gi17.
.:II lilt
!,.;o11

}·um1J·

g.;nr.Ir:;nl.im.

~ib::li,) Illl,)' L:l:I.k

l!ir],(11 gt;:ldirlt.

m6k

i1"'' 'IIJI1".
Imletrri

in

P!;lr'o'in Jt.uC':SlIliI.rr 1i'fllI
l,'of'r1l'llftil,

,N1 e:-;.'

~}'I

.u~J.

B~l m ElnllllUn-) tuim:h:n y~.:1i '!ldfl~1I:II:li:II Ri:l.ii(wn k-i r !ji1lC'kJ I.ULLul'I'DIf~Lu. El~I1 rJ.,.,j~im r.E1:!~ kLkJr :kllur gI li,:tll l'IlIUR , .Ilira z ~illnr.u m u",ij'll dt!ri ....Ipl:Ln l ~tLIlr.:ii J1L~ IJo dlo!tilrnii!;i gilril
3:il!di JiJJnllCIl IJl.:lin dl. Tu.bi~ .kof'ndirmi I~i'i !:;e~ !;j~~ulJr:n~dlm. Lm'} uYoIlr

.. '. ,itj 1:1.. I.I..t ":l (:I'l 1'1:' J'·I III~I 111.:' -1.1 I'I._ 1L I.I{ ... ~~ 4.~2 '
'I 11(.. lli" -i: ~ (,r' I'rrnd.
T,

,I~-·..t

r"J.YLW,'llllr-

J,111

III:i

-L'U.~1' hi

r 1.1]..1 :J :..:~. :1' :.!L:.I n
~I

I mLl "',"lJI[U'1I I "'_,b!nllr.il ,oIlnlu;:.1.

I....

~rllr'l"I"
!1 ...

IoI.

I! .1·TI.1Tr.l· ,
!I" lIi..-.
~I

II t1r,i n

k. 1\':1:-. 1:1)-

dot:

:r I,

r.l~ "'11'.1. I '-{ n":· I,; II' :111 1111I'~.~0r(:·r. "J dl!·.l~~~ ~LI.,Lkt·:IL
(11.0.1.,1 1:[111 li

,\-11-:' t:l .£....1il-. L Hah.1t1Tl II n.lI!'.!I::ll t1)
T:it
( fl rll.1

I
21)

'fr

I.~tlwl...
•• ~
,.,~.

rJ
[)IIJiII

r.
1.I"ir~ ~
rl;r'l

HI~

~!KI ... !Io.l Z:I~)

.! 1(1., 1-:.1(111 '~I.I"lde i.[!I nd.l r n 10001rl -'d.J1 nr :, I (", IJ).I. ('I) , ~ ;,10.1, n IIp (~;nu,s~.~ C~rr:.l":I.!'oi

I( :..r!i.l

n

I~"I.I

5 "..,,1I
I.-~-

i 1(\'

13".;J. • edial

l I-..IIJII:.II.I.!I. 1::I . i . IJ \ ul ran

1~.Lr :'1

II"

dilldil '1
IIh'lI

;.:

I ("~..:-ra..

..

I·I!I~' II F~d_r~-.;-.nIJ"I.1 Ikm:ll J..ii<:11 Ilr, (,1 Ilill'

':"III~"
1........ ;. I

-I
rr,CI.I~
, 1.-.:1
I:Irlp
~.II;

:-1."

_~IIII':"L[';"

rrlih»

HI:u .adal1J tJ('Yi:ll hiliert:

.H_'k~11J 1:11 hJ~LII'~IUI.

~I)I)U

,

I':-(.~I 1111 .IIII,·I,,~I. ["., ~I'IIII;JnLL

I I.)J.-~ Kur~l. m

}-IJ

M.III

'~'ll)

1'0., .. ,lUI ...(

'JJ:o-.

Ip--:r.n
110 ....

I

dr
/.:I"i

- -t;.. II'!']l1 n:£,,11 [ldlyClE'llm~

go..:.;.

J:i.

~I,r~~t

.~,]d1l"':'II.,I: I:

i,I,1

-I.mk
1:,,1.:

iIDiiy¢ In:r d,1 n.rl n':ln II ~d.tl"lm i:ti~~ llillirdiD1. .,. r~l1: [utJnm.I:!o'Lm~ i1i~mot:n

torrollinr.

Ii, 114:~nl fil ftl:t
!Il~lll.:

!f:V"'~
a

'I 'II

~

bL! 1l.1I11I ,11.111"1' Ii I ';'_;:llolLl LII I' d.!.. I IIL'Ll~, 1:1 ~ .n:mk Ilir
r:lr'11'I~ t,~·hli\l·
! .• k

'1"1:

I '0111 ......
~hh:llrl I
(::I .......
j,

T~,.
Ir
• ill

I ..... III ....•
" ..
..
....

!tIZ-

r 'C::1::1
-

1'liI;;: IOJ"I r,J.h-

(\~~
I ii:i $:LI

!'i1,:"r

I.'~ ~('-_I.. Z.~.rri:ll~LJrJI.1 r:ik(,l . In:~ ...':.'1) :,ldu~:.Irn t·'" iK
~L::

b: ~I'

II:'J.·J~I [~~~111t III

"

:~~
:rl~ ..,., I

....
kJ ..I[J.
4; i. n n mu br:

oil,:':1 ,:1

A hlll'ilnlu
'2~1 '11- rr
'1,'1

1111'9.1;1.

II

I

i :-i1'Trrn'

'·lIr.dam;

nl

kl)1ur£;nllill

"r::ri(l

I-....L.;;&i ~Uil .fI}:It-A 1 _'t LIlt"';. 3Ipl6alHI ltd j~I.:1L ~rt]iti

L;"jll-

'l"r.

('111:1..1.: \l1r~a[1('~'t' 1:11)1)' .[Ii.'

L

Idl~I·r.ll":

('l:1

I,t

'~JI'i:i '\~I.' 11.':1
.Imnrnoi kuliJ';w rl.....,.i·

II.ku
;r-Jbi!:ltl

BIllIrIJ bl",te:
'tll",

iIll. r yenl"lnL bouJllum. . IUI~ on n, n f'tiz kfiJ,d!Lr.

b eU]
gj[;li

~I.:otL l:LI.::tU

iyO:lilll

bir
UZ,

::;~.r··r

t-

':.:rt

: 0 .1,1

\d
.;;ri
r

i) ~

I

"'.,101>:1'0:1_11,
.~fl),h
rfhl

:5.1;0:,

.. U"01 _ lbIl
• 1"1;:.:
".r}

..."~"'II
:: ~I

LII::.indo,;·"

, ;k!.·rI ~':Ini
~"!

r I:lIL~illi
II~hn.ii
!'nll

Lr:!~K~l'1!i

..

oUlJUIll UZ!Kjllllf~

bt!l1Jjb~~
bl",~

Ukl%
bl;]ld'U_

$io
151
'1t

Kl'ItlL'.1 ~~I. IIJI.
.()[LJ ~II, SdJ_lil

~ r:.j
IA

r

'ttir'
1EI4I !Ii

J.r~IJJn'n. ~~t:~rm

~ Ifdlm.

bk

UonlU k11:! bi rde:n

1l:i

l

::"'.1":;,' ,'JJI ,'1 _i~'1 Id:I· ...i

~ ;]1'L!:lo.,1 ~11I,I:n

.- i'npl"1

}."OJ'1

h..II.'1 ... I::!!X I" ~~

.k.ar~l~tniLI.u"' .p1 llpo

l.~tlJ ~1":1
~ .1. .. lm

Ik.r:Jhi-r. \Iild

......(I~ .

hfl J.r ~l1:lhl

'b-C:l'lI~~r

M!!'

Ji'.tI:kl'l1. oUliJ.ClI.k

tllJl'lllyc.nnlll1'llf

rl ~

SIlDIi ~aLH' . pli_[1.)1l ~~rlllle.::

to

~j'II'I'I

flyn I;!,a(!n..-

'lI:i

,h"'I'm u nJ]

.11

~'o.

:1 :in

!>(.

lol ,~:I !-..1.!11r.:.i
II ~'r'-:lm,1 ,[,I 'il~rlr~:-;ir:-.! .... .II k..,il'J M&h!1 riti

on11,

o

tl1l]~ I~r.;:. "itl" J.rAJI(h.

I
St-

~ fYlr ~.FIII' tipm r.:lli: 'h.p~LFL1'~n~ hbrni!!~1 :i'.(jnnrc(1crek g.tll6i1Wc'l.:.il
ini: F.IIII-l.ll~ SO;:iIIi' ~hl1:o.h.a~·1 Vo.y. n~d!!n Jllilr .[jl:ll.[j~rnc.n. rUL);

; k"..,
~~I"p
1~r:'P

!ki ..
~ur

IwLI ..I::r-:=lnrll.

~~.. ~
'-'ii1Zl!Idllbi

1 1'-. __ !ki.lorH .'1 I •• ~u.~ ~". I i,. rr •••• ~.~n::IIII !-:.h:l1l1 '1'"

.h""l
".

Z

ii~
~

...,knr:1C'~ "I I J.ill

... ;I'I.!!I
lut,

1 ~~

,nJr.

:~IJ"':

UI-'~ J

k.a'i, hrae-1

.;: !k :.--~hit:lI"1 Id:.ll

T>l11fl .!II

I JIj'i=~'h
9.?'

T .. IH1~:'It

-:o:AIJ"

....r;,Wfll'l1
'kd:1 •• ar J

vn U~,y®'iS%e
!lJ8Z61lia.inili h:u: iz

r..w,1

I.IL;otn~ n~..... • .:Ir h.!l

m I!lrs

~D:n ;yeJI1(;~i

Ull

ll;;rl... ll:)r.
~Ili

~iJe
~'~j

yu }'.;L~I
d:';;l

.:1. r'nde,jI III

...

.......:l.~II· .

..

I~I"""J ~

"

;!.
~r

qz
~

'SJ:I

2l~

"lIu 1I.~ ...1,roI1J Ir 11.1.'. ~ I'np:t.

(lr.k:~11

YI'I.I.fI
ga.y.fl

iI1li:rI!l~ WC1rr(ll n

ml

g{'rrnt'~II::"
0['. u ',I

~-I-8.3

rll'ru:=rbJI_I~~

,\ 1.![II~;ri 'T io:i.• . HI".H

-

...

,,"Q

-:-

'~;'
:1'-. ::Iu

...r SE~"~EHAt.J[ll

_',]0;; 1:'1'1(:1 (!~11l

AU AK$A

~~

~

ilJiLI,II!tIDa ~!.!gilrJ.im.

[OOlll.fLl 111'1.
I[ItiaSII]::Io

rall

aLl:l ~~. '2-':0..1',

r:oa'~r.u
!'o

,\·IIJIfD!Jlr.:

giCfi.

ilr1an

I;!l'I,

[!'lin lal.

'N.... :·.~JI!.:L.II.
]OJI Il.u!511r.

Ll.:'llo::rkdi

:,1..11.:'.'.1. Yo1ra :~rl-.:II

011

idlrl::.ih

2:0!0ltm~dotn
01,1 ~

)'artl!rim.I<ili

d~giljlot:irt

rtljl:t.l:I. iLa I"i b !,rLirm

~~n I~n'"
(:~ ...(:I"~

HI!

Inys.f-c

Zi. \ :.1' I

I~ r.••• ,...,
IU:lr.:.·JI

"~l!I

-.unJ

~_ I j I
KJLI:.Ir

lIll
Lk~n
r,W (' ,klar

T ....,. ... =~~I'I:r)'>L.I

~I LlrlJ •

.1 1'0:

"IJ~
·.~I

;~g,1) ~111 i",
:[,cr,!~
IlJ:..cer.u.s.

H '.j dJ.qJ~.~~1 JIoJ_:.L-II,_:.iL'11.: t,JJL.I:'I.IIJI~:"
:;cor;:
t:Il :illt
(11iJII dl.· :. :.I_ :I.:.IIJI ... ~u "j Llj' 1:;-:"'1.

...... ~u

UI

1J.brulll

:yf':rLmt'l .'I!.IIj:tr.. b~1J iI1e- ~IliU:n oU!ilill!l1 iIaI ~HiIl1' He rn~1l t]!Uiuri,tJ ':100I:I11. .diloolm .. IB.!!.ttlll1 b[riilll Sfilllr.a h[zim Ib~ .n-1rP II ~ttl. , r.llI.Jr"k ik .In' II'11 tr t: III II u.;tu I cJ_o, e I )'I) I'Id lIIIIIJ e- y IlrU~'.;. 1MI!p.
rfe: J)'I i)].;illl i;I~1 II ~"I~ kiU(f11

I!!lhoii;~Jll.rl~l:r:.i

'j,'l!!rdl_

i~~.; ~af!o':~~e(:igill~1

(le,;.,j~i..kli:tCl iIJ

[!el.

jhJ

'21'1.J~!.i"1 I· '.1,1 I,ir

ul j If:.ll'_' :taJIIl1:J~1'
[.)1

i2:U nFfloe:[1b'i;:rq J.:..oe61Ii11:L fIlri:lj,ml~,II1J :in bile: i;UI I~"(I~., S(l'lq~i!:li a:~\'~«Ij. gill[ tll';::'(;~l:;r 1!![I'Di',!:t.h'!m~n hixm!Holj.ii kJ fl1~Li[l'" !l:lrl:!o'orlll'il_ SIIFLII ~rlJ:!
mLLtL:mIlillil1 hllll'h,1

Ul.

"f

~':.I IlI:.I_O •• ,::rlll
'r:,:,:,oJ

.. -1.1101 ~I.,'I. ')

lara '111 "!

S~AMASINDA
rr..;.rlGklr
lr..ell~LLr I
.:<I.:.!I T ij';-~ i~sd'

I 'ILl' IrL!nl

'P :'r I.;

C®!r
kan"lni

v~14/~ll§:! fin
SCollr.aOil 'k~n di

oiI.ldk

Inl \'~

Jrl.~i

~,

J.~rL :-:_F~ho:'h:,

IIt~&JD.11.(j ~·!I.t.(jk' (l1i~t<1 11' ~ h;1 !. .M6Jd 1:1. tiiizo ti01 ltal(IJ, tt;;.nk~ g!l;~-t11 IIUrirt1.;; .Ai .ll.urf tJltL 1,lt lik 1I;t1]iliITJ~ :os.lIllfIlL};i

.p~

f4!lIlill'lflL".L
ilpt;r;lfr.

).IIl'al.om'f ,:.t: Itk

!;ii'm Lli blJii;lum,

t;.J:I:d-enilil.(ll~

tiflfll ml~1f 1:;.1.e:mlf

:N..::c.i&1!
.:.:.H..:I ....'li ~ I A_ 11,

B._
r.ar bi"

yO~1! IIJ,l-

r .*::r
~iL-;

r-...,,_....... ~~_

t
J.
r'.uJ~~

Ii' 13

L~r ...i· :
~II

1~('I::"i'I

OIJ'
I' i~irr inl~r, 11":;"'~ -'r:1 ,I-Xl crL.j.!ru ':-lIr~k[d

AN
B.KWI':T. ir. (.t'I:!! 'S-..hflJ_
'r!!!

I ill r
~1

tsioi

':;','" .,:-ll.::i

t:.l •• r.:.Ir :!leri,('I.-} I· I ':i
I)~

a .. -:'1"
1T't~1 bii

M lQ~ei'eIrIrUlk
1'iIrk:
~E

i1[1dli
y:rCllk

I;jDI.!LLk Sr::rgil:ii,

Ca8LLS lKa51m
C:l~I:::'

Tdrk
JlgICI. :S(:l.glil tlllbuJWI .l.i.!l'.;~rrl.!t.

O';::3~OO:!'ll:
'1:l ~HI~m~n
~;;'I~

A~hreeZiii pu,"kemesrn;fJ ye ...Icl[ l
Ilk'
;):~il~'

Ad]U~ve~@
~(:1:}:lf c,lih'C'i,,"I<.

gt! ...... O':I:"":'I'~:
Ini'l:1 h:tkl1

1:,'.':;.ml.!" LI~' latJ(in Id

.10,; hil'
~.:).I:I~·I n

I:::L

~rr.r~

(~ _4i'r_.

1.5 L.:l
!-!

(t(:;g;tJmLZda

_f:" .[Ici"
=:I-,L
!oi

crl

II

'2J

IJiS-!.rrd:l

biJ'

~l:Cul. I

lI.'i!'J!o:II.'::.I.;I.LLi'_ 131.. I:l.joI;il .:(iLii=L ;17I1:'I~lai .".;1'lrn,:slr1n $er{..1~ •. c"lln

I:s

'..I::-o1t1rda I I'!-mininl.! ~'~II'kI.1Tr_.,

,,..';1 i;:.._ill!..-Jk hl'lklmll~ : "Jr:.!'.:Ja=. I:.:Ihklk~~ .' :1)11'::In L';,:mr:) 1~f1"',:1_': h~!-: ...... 11Irz...mdm ~T.'i1ml i JlIlJll.i:Ih~

dl.rl

bl'-"JJ.;_·~.

ycdi k·:.;:::r.

~ I.:.~hd('n
• hU"ln:')l)

.:.~ I.

lJiS~'7I~
LUI:'

n-.n:::

pTilI",ml~r,

k:rr.J ri I I!:

:\~.II r.; "

!I:.Jhb::m.::::11'I1':
'... 111'1.:1 Il

r'· ~="'i~·tlL ~r lil--I'lr mi~·I."i:H ·w:·:r.lc-

=:on fi:l

~L:;jJlilt:ill:l.tl~. o(;duhn'~_ pdnl,ul

.... :' r n. d

tlllLJ..lm '1,~: hlJ'" Ir ~t:'fR?m1ITh rl'~'-'i (
1,:11k Til rr UT('l3'lik

"1',1-

t

"c

~ti~..,.,J
c.:"1Je, a-

'"~-

"!f1I:":'1I~r . l.. muruc 'Jil$JnJCJkl '.

, .. nl' i..;'ir i Ikl-;l.;l..:-

,Ie (:t ... ·r)I:..~.s[al~::-~;::

~"'-W.... .1!1'-::, '~
II II

K"lr~IL' r:t.hi' \,.,11

E-:-~ .. (. IJn J:l :.. 1 Ik:i~ .. f,l.. •. r.1 Il~r 1d 't L::II~;.•:~ 1Ii1 in~ >-:It
:o.~I:"':

a~
:1:0

::'1t'lLb

L...n

rn .1'...~i'1'

1.:2. !.'o':

~tlb:iI~d~1:.r::r;'l:.lfhT.

,~" i.~_.

..
llo. .;:.in J;' dr- m':'lll1-._ ':'II~ "I ~\ I)"

~,.'·n
I

.AI·.
i._I)

mul >lJ.:I"'!.I; ,~ ~

"']r

il::I.C.J};::U
~'(: 3~h

.r;.. ul.k.:r
.~

~ln:;,J(;~illin

fui

"'r

H'rC:tC ')CL'

PTnL~Jl'l~1:!(, ::rn X

10:-:-;1
:i1~1I
lI.:.Jo!.

.:-1.:1_

.1:"11..:'1..\;:.17. T.Y,~ TR.:l.st r:~ur

):01.:1'1

Ii Z:J. ::;el]~

]"_":JJt~I:JI .I*t:lI . n

~a.

db:l:(' !::,-

h.DJI;;c; maJtkOm II ~uLl~Ltr'h(: kc -.1I ·nLlI:' rul.:.~[ ('U-":I 1:~lmlJ"

o-l.:Ic
fl'~'I'l~!J

t.:r'k

t 10., rill, 0"1;'1... nc:it

Ill..!:
i:oullJn.m

V9IT't1
V""ngll'l

en 1j'"i'i1~
I
I:l'mt I-.":"il'.

f'

~Jr"'l1tITIJ

:;:-r (!.k
il."C'''· ..

[{"~ ilJI.
nit')'C'"

(:1'11111 J..~

~:'.;~I.IUI~{:I :,[u ;':'11 :il rr ii~J:i".

Linlanda
ItJI. 'IIJ"~": .1.111 II 1",.':oI\"rto '~I" Ki:i;[:II.I.·lm 'i.rlT r 1-: 11

'r·d ..
~~lJn::lI:mtt-1\"~lthlr)

F I'Jr ..IX pi r:'llli, n"'RS N'" 'L' ill
~[·I'.-(:n,

11.1n2ri.

T1kk

aElOl:ltM

l ~_';:;.:Im.d]!

[J"h, ~ .JIII~ ,

C~UII.:": j;..[i1n .ll) ru::.II~ OCo.l~1

YO::!'llo!cin 1!: lill-.r rl1 I.llunmJ.l:

k(",lnikr:nc

l,:in"'''~[1 --...nh:-.~,I[,"~ l!lur.:. -'U l':i(1 '. I II r.Jill. ':.11[:11 \111 ·1 ... \oil"o$-.. III ~< -I::ru:ila::nn

G,:~::_[o,; p::-::I:.:
t~ i
11.:1:1. ilii.1 ~~:. IJlil ,10.:-1..I L

~~f'k!!:H
1-':
[I, -I,

l! I.:o._~~ Li:.'!.:::,

DehJ.L,

III .:11.1.011,

: y:mF!' n 0;:11, . i~ ..._: nl

8~O
li,ill! Turk

rnfihic tr;-;Irn.:r

'k:1nr.r

T Ii. -k

~1.

H

1)[: ~

ki '''~mu:rlll,

Mt18ll1lk

In mi&h I1:~P1'Ior;:: ..

rn ·ir1.ii'iFtin~'

h1r 00',
I.J:I)'I( r:-rL I SII

J2 llLJkabi-

~nB

blll,lan(h

~wl]dJl ©s~l®n®

kJ. ..:;'U .H.1.
!ilobcU_m U

11l1'];r:

(K:.fI~III~1I o:.:-::--~Irllhn:

~S
~:.Inl

ml'lrr

I)'::!~ ~:--~ rtt···

g-jn_ii

1I;(-"I~"IrJ

pi
,

~J.-

.;I~nl

I])l

1UiJ.~a~o.·UII.J:3CIt: I .)o_•.J.rJ bHL.Lt:

fllr .....ilh ·'1 .",' ~'I _',h~~:lk :.td _ ILl:::! i kl:i l;it l;wmi.h"!1 1:lI?':'~1 f;'IIIIJr;. L"'_ J::J:o:i :udr STlJ.., ":.'a;: i 'I~ "l~::' t:lr l>:>'1I1 l.:~m.::;;1 rd>ll t .mi~. ~ .:. ~I"$I-lIIdJn hil III' II LI::I YlIT.:lll'ml'I", Bu Lo:lr.l'llil rllllhll.~::Dz~: r- :iJll'I .~.-. r
0:1:''':011.1...

vee
'.

U:$kr!)
J

\'.iIf.1

Elyl 1inl lill m:il£do:n
'!IOIrLL~1'I1"

fri'I
1-1.11 [:;11 n

M,

Mii b.adr."!!I ~ Mcmli:ryr;;rnunt!la
:'L1 ...hldil il r'lb~d" I~I ''1liL'''i)'".undJl:~ 1'1 111:11 I JIJ~

i£illli!!-.::e:k

Ihm.:. ..-.lllh:'l~II' dlln hIU,:::1
j

b ....

!'i~ \. I',i~ "1-1.1 1J:o:t:-1I ,.
I:III~IIII ..lkll I~' I I ·'11_ '!:
I ,', I'"

_n:: !'".1'biyr·
3i ~t

.!c- i t! (l'C:1'·,:.Ird~~t .ri'TIlxl

<;"I1"'~)l1l1 ~ bl .·,·rLk"rkdt'. (II

l.:Il,!C

('It .JI-:

111"1511'111Ir nun ...... IU" II' Hili ~ ': :Duh.:lkt:-r.L tlli'", .,z.:'-1mi~m_

·.)1,j!1 11hil h.-· h::, ' I;i[ :!\_- r..,.

..... Ik:i.:r 11

hlill

I~oml ... .lnr.' y ,:on

~i.--~I
"OJ!!:II ~:-. d:''_',lIl

:U

~I~~o

<U·.

~-.I,.; I
'!(:

It· ,.". ~.I

II

:.1 1.'_
i ~, ,

lit!

tr~rfN".

dC11 (ll.l'-ILr.

~~r::lc;nl';:r ),~1I1e V rb:.1.:-:I \:ar ~~[ _',Iiidid l·mu t ·."I:Lli il·· J..."','II -,F -:1i.rr 1.:0]:0:1 J ~If I i.L:r1.!:i it:r.:lS-1::-;rr ~,·1-.r.Tlir._ ~In' ~ _I i ~,'lumL 1m ,1ill'l DI·u, n1r' ~iJ [I' !:IITI ~t.lr_

a'.

Ortallgl 18raCa kestiler
.·ill ....i ~: II ~Lllio -1"1111~

~ . J.:.

run..:..::r mr;.tiurm r_1I11Ii" i "

111'1.-1.1111' Ill:, ;:::'0.1 '1'111-;' n ,. :--1I.:.c ~ I

J _":

'11 1'1.r-

.:J.

;Q[ ... ,I :.-:" ,~-I

~;;r_"i I

~1. :)_,'
_'...i.,..n =-:)1111 • ~ I:;udlll I. '.

III .1111, ptl:, 1-. I 'lIIi"
I <II ~

I!.rru.

~r

111.1

i LI"T:~·tj,.I·)I

n ... ,Ii JI "

.'11'

.:c.,

@'ld rd:
_":11..-1

'111 .O;lr \·L·r~" 1111111" :' I II

...?:II Li 10.01.I: ...;ll.li "',1.1,1<1I. 11 t'l'i I 1_ nizdl

£:11".1 I):i: i .i.!'" flrd.r, It::I.:-li ti:l'i , Ir'. 1'1I 1,1' ~
,> 1;-1: j _II

1'1 II",

I~('~"'I~~ r:t

111.:'.1;

1'1.

11.:.111':" . i~~1. II I" r.L n ,IIJI.I·I'

~IUI)yJn

IIJlrlL I]~ :;U r ljilt:lfIl"lInl:rr11Nn 1.:'D:.!.tL kollrtlflrill
LLTr.Urn

m"i ~ld~p!:tk:t' ~1.)~aldl_ U:fI~'ka blu ~irtO:1':t y... ELw[_'I'oi:Ililli1r, ;5."tt)1:::j P
Leb.i!lin.i ~c;llh ~ttiTen -:0 [JI iih.i~ bi.c ilt illli.~ ~ ibi, ~'(:B t ~f!~a hiU111:' rJI:!! .firl"ttler ~·n..I?t I Ili'. Ii-

.1"'11.·_1 ' II .. , ,1'1 III

LUI',,._,11.:-

d:p

II

r"l . I j 11 I t.ITi

r.' r,ll.·
Llthk

11~.~ I

llL.! Wrl:1I, q:1
:'.1

_\-];:ltbl.lJ.t
t~ _ I "l!!ill'" \"1 .:)" I.:thi II f:..1..lckr

"oIl dUlliigJIlL.;_'r_

;::'l.bi;.o!1 _Ii.!: .i:l141;1 "n~I'hl~'k . ,II. 1':11'

J., Ir
;o._' 1.:1-JI n' .'1 bL [

ba!::.L Eol!mi llor:JIV

k lCuli.::ll::a

~j rk~L

rFn rrlk.aJ(iJ~
yukatl
I" yaF"1
tODlanlyorlill"

1~1~1:·II..:.i.,n

loA
I

1.:' III (.1.1:: !;t, ,I':

I

(:! n

n Fn"kada

'

'"t'r '~htk

I._ '..'1..,
l\adJ.":

2:-!I

11'11 -.

(i
.1:1·

~ l:1~tI\--:'Ilitl' i~ i.r_ hir

n':· i Ith.:

l:lel.",t:..:ill'_ I (:.J~III

], J:JU
K~~LUL

h 'f _~i·\.]t:1
1.:L3li [

Lli..r q.rll"tl I: II::': 1.111 ~I' ,'11! \·1~br:1I.'L il~lr r;:;m
~'1 hi ~1II"1r

. I ~II :[I1I.Ul);1

.iI.t'

.,!<:.I.. ....11r::J
I

.k. I~dr-'TI

~~t'{:t j:l;t.r-,rr;0
(liirm
t!'

!.1:!rbot!!:ibr,

J~JNU' ~kItcL;

h~l'k<:;;

Hoe

r

1~~1d1

i:50tlYL":~ o.;:-.ak .:.Ure:dcl', !9Liy~r;r

4:

.fA.li!I1" nI'l1ll ;':;11
.0,;:':

II. I lL:dll1.~~;n""]~ri

[1l'!ri.;--~1'

'- :r I,r::nWI
::!
im t:re

:i.. '

:ilglrJ.

i;foll:' t ;1:0:0l::nlln1l1d, ...JII._ r111t-k'o.IUI j:"(:I':1I

1.1)":1.1

IU:H.;l(;:-;i

I IELIbllkl
,,'r:=:

bl~~t c-t.:i:l.1:r: !SiirHt'lLr ama HillS" k:il:a.:.('nt.n .e...ine! c~br~~ ~iir.eme':l:,

I· ur.1 _6:n I,ne I. ··.'l~ _\f. I Ii. ~ o:n h~.;:[ i ih: I: , Ilun. II. ~ i J..: LI; r i ., '1",~·ir. I I~..:t ·t.:ir. Jrll h.~ I l":i~..1'I1I1 l'i, I'''~ :inez- '·.Jj;:"J":lh r. '1'..117 Fir 1,.:1 II '·II~. J.= .:I·IIJ .:11.11 Irq ": '"111 .,J, 11:1' .In.JrJk ~n' h... .1 II )lIrL:1 ~ 11'11 11':.0 I.: ~"-"10.'I jo."QT ~~[-.:,,~ 11'1 .Iir I,u i~"il .Id. U t·,,\ t I ~ ~Iyl: k ... 1 - 1·..·).;-.1'1.[. J..:'. :.J~dilmL.....n b.- ;':. - ~. I' ,H; ; ":"J·.lt IU _n •.:.el~smt ~. rrlrml~1.11 .h... bjt'Cr

r i·,.Ii-.I.I~1 ir ......<. k:;

F .,;:I",·f I' I

II ~ ! ILL LLTldLlI:-11'

.... . no:,: c.u·?n)N; "
11':]("

['I r.IITlL"

b.,j.J_

jbl a:o;. l'· "-II .. I 1':-'

H

II"

d!I~T

L,iL'
,r~l:'

il; r:I:':! I' I.~

.....II I~;: :.j -.1 '11 ;,':

...:r.r'l Ida 1.1'1

L.I.·I;n,',

.1'1, ,1'L<f rtl I.'

_JUZ .\10..::0 ',"11 Bu -.1 n r_', Io..rI:h::~ ,.Ji1I.0.1',

cd' 1"1"1-::ti~.:-.B.....L.U .... ...:K \SJ \
J rJ.JD
m.I.JI~:':

......I:....;;;;.::;.~

.....

_

il;-.!l

JAlJUI LI 1:1"

k

1:1.1~!:d:,[i '.

• • •

b{J.

:-.1'~.'I' i... ~,.J .1 1: I~r ~:)t (:I~~ ~ni III

:i."h~ I.:;l.rd.1 .''1- : i

·1:1w:J:r to. I: rlo. ~I rr 1.":'-.j

iIJ..:a'k

t~Lll,h:l@'yk:iI

~jt'IttUcl'.

',....,.1\ L nakti"'l!

1,1..1 'k', TI 11.'1.i<3t \. E:J.r.1.iI.Li'"li..r

I r.erl)(' Lal! '.i_W Iur. T~~~ldr.Ur I' •..• ""III ._.:..ull..:IIl dim IIlr I Jalr. ~ I~'I• ...illul :rr-Jil'~ l1~q! ... Iio.: ...: 1:I:.'r~. lUI ' ...11'111;0;, '.lIo!'!l. :rlr,!c t... 1y~:iWI:lI;O;O:' ,i[ L 111.1 ~'.TI':'1 .....1~lu ..... 1..:.1 'I r~'1 oJr ~ (.. ~[;Ih._, }:I In ~lbm F.-lin ~nlJ) r:tl.:kt~lill1dO!II1 !l"illim :.._ ~'ri1t!FJlh ~·:.I:,L1Id· "':J![~irnJe ":J l:ll :-.;~rr '\It ".l.'ilk i lo1·"-.L..:rOI(:~1rI'U~ I]. "':'.'

.lOda b~.;:;.a U.!Jci2[~m~yi 2'31-yet koJa'r' bLlJclLLlar_ BLJ :.m-Tda
dah::r.: y lJll~md:m T::rh:lfh]7 :5 re.5
t:d.:ip

(''I,l'Jcr'-E::

-.;It bl"l:![1

girLrl'l!!yj

1...1Jtll~J I.':':d.· i li .... .. o!::...-n" [..,r.l1 _ 1:'2' I t:.ld~not' k.1tlll:1

i~

J;!: 1"'11. ';.I·H Uli.

bln-!= r

-bL

~~~~.JJ

dnam, ... ::r..'kla

:I{~dl1BTlR 1'. j~e

b[r

misll:'rdir. tlylJl:!

Jt!iJ!i;

hLJl"~t'eil"¢'"

-::rlnp Xii:.. ,

mlll1m{·I~· u.::,ulL. :Ilk.:!.n

IPT~ P

1:'1'.:...1:;:

I I...II..u-J.:Ir r::1,:,ri

rtllr [lJI Jill .11

U.. n..i:lmmd:rl..:ii ~Irk~tin I RrJ 1:3 !!'"_¥oiJ.-;fr]undaK::I:r.'!I['if;l

~i~kt:m ....ruurI;IOy;::r;-

i:'LJ6.uz ll'I-akbLJ::' '!;'~t'n.llo!k :50111''-t::kCollidl k~!1diJ1i (,e:£Ry:.L i?rp. hrJ[lII~ d~1[:rC'k DI'"I11 hLL ~rl~d,

·41.)l....:, ":i-L':!; ;1 n~

1 ilil.

-

l'.::d,ko.f.r-rL')1.: [!' ...

~bli:t;

ohm ur_
~I~I. ulJur,um

i1at;.
1':.1=.=rr:.r.

!

d:gl~r

h'~: hi-

IiJilm''!''

h, a:

.:'.11'ul

d''''' r'~ bl·! .... [h ·..

t~
. 4rllf''I~U

';;·f\o.

ki

)!(:(...: ,1,1'30

'..I'h"'~L gii'[J ufl I'! I'
ibrml:':"'ml

SJild..&

rllIJmilTJlh '11:

L":'IlJcI~

bir~r

3uJ.·

"1~yJe

yalandOlr.r

hiT • .,illre-

1;011«

Inl.klw~da :t=Lyh~i::l bldb-nL )'&lPl~ItJ;!Irll 'P'I:!' T ~:rki l:in F.&itsilC ku. bLl bir ,".,,:..

7.R~·l :;II'L:~' r n:-.",.: r1.. ~r)[ ..

ri~., -:!I]illJ.~
1'-'.)'J

KLllII~'...Ii

----'i,I'~'

r;~':I'1 jl:X

I.:at

TIlI1\lJllR.

I.

TI n J.', .11.0.'1!1i!:ioJ fr kIl.lr

~~lr1i~
o!!_11

u,..!-·ir.

[Il r:.;lz

-:.:1 ,~ I'1dl. 1

Ir;::cl~kle.n MNlTol1 birilldrlL 3 h-altil tr..'"IDi! wLk di:.'c no, .nt~l.;rildll'l:i lilt; ;J hEIIC.EI. h.tb -d ikre:ti (11i17~1\:; 1~:S I~IIH'LJS :~lllu~:lIr vC pLJl:SI!IZ

\1:'

b,j[-e

ri-i:l.}'~~

eEmijl€!C

:supuriid:ae-rhw

i!l1d:r

dLlih:! h I'~ k~au. ZDd .. nine
:11-emil

di IfmeJi

dir

1'.It'..::rgJilli [.J 'lu,] a. 1]';pn 11'11[, da
It:~!.r:n.f'.

c~l:.n't"~;'Ig.I''''dSli

~~ Itdirn_ Yl"r io:.·ni _,I.; i· rniTi h ii :1111:1
m:.lfmlk,-:rr ,~i.ir:'·1

Ank r& ziraal meklebi mubayaat komisyonu riyasellnden~
,~ II ::.I:~. ..:i: l.J.p~JI [

7

y()~LI-_
T-!'Il'l.:l''I('((1. Nil 1 r.~.... l:"i:ll.o.I;,1,.~

r

liI(:.:i.Lt'bi'.-!r! u~J:Jlo:'

~ ,<p,I4...:',.k

(_.~;;.

bii1

lir.J·1 l{1'~ rr

q'r' . n·.,

IT'I'TI.11:::)~.~~:') tOI

1-ltl··[1 r

k
~l(J(t
I

)![r'!ere-k ~in "1',

h n1'3le--II.

I I-cv-,·d.· ~k[1L 1 i.i! ii \II"I;.:L

b·_

Biiytik

ttl).'8

~Uncu .kestde : 11 Nisan

Ke ideler her aym II" dedir
BJi jkr
I

~e pi}rBIIgOBU
19111!1"':~,:!,"-\1.1,·~~1-'1

UTO J\\()BiLLERI
\ ~~L;:t

lye:
+

sakarya .Carl3m b~
1~

n iii);s f r~SJ

rYE

u.ntaIam

dr
0,000
r:em':arn:

I 1UO:!.:i"ilij; .i':JlUn:.::.. ('rdu. . h:mn Surm~~ 1,t!. 'f'..1~_
.:..m_[ ~ t.
L

. [~:'n _kh.:r fI[ (II LJ.d

-L. lfik['o!!lo;a .

12tOOO
iyeler
...... ,._f L IBu kOfidod ~

'J iI~:lt,r

I:;:in ~r',llr.:idr::

c'Ve10,,000

t"14

:.:.;::!uWJi,.:;i ;: T,'ldnr: I:.;. n': I t Iii..:,.

]ngiliz H aCt Hiise;yill"'11I"1I

v
..:.irJ._ II~Llurn : I; ,I: •. I:..JJ i'~ U~'n:l-' ~. I rl\ .rttr II) i'·~ ._[

I

Hafrnhk izrnrr p ostasi

".~:'it..

L... r rln

...jli:-.i I...... t j~ )-~'rL

..~. nevin: r
'2;)~":H-:J

Hlise)tni,'e
bT'n1I-rniJl. ....

~thl.lt

.. 1MII .... '

Y~PL

[l.bn

24· Pazar
IQ6

YA LARIMN mitkemme ·yeti

"O:IIr. - d.'7I hcrckerlc (C,_j'':-i"lu, (1lI'lt~'i.ilI~. [..,~ml[ l.. 'n.liC vc lxrnlr J e I.Xlmo:~,,~ ...~'J~~ ~ .;:11::.<:1111 "!::"Ii: V~ }'I!'Ik.. J~r Erninonu Jtc~I.OI~~ CJ.:!.d.~ 11'1. ~ LI curmrmh ~n~lIix. .. llilrey,n H!lS[~ "1 PI=" U1 1~N!b'lI'~in.,.

G':1lJ:i:I 'Hj.;m-" _.i1 de ~',d':c:1

IIIIi .~C:llj,[• ''::h:l( . 1.1;1111''':ti-."7,',

'K, EJ7'E L 1 Z..t\iI).E ILA;\U) I.! , Tr":Jln~ ~lrkf':I. :l,S " 'J' .I..!!J .l!lbnd~n mb I (:11, I'P iluu edilrms ~Ii' "'~'r;">~r.,.r ~wllh,,:' J c.:.LI~·__ irif IIIU...lx..... ~. ::!oULT.·\i\rT r ".',( '" "'I~ lU'il~JU;:O'l', i L Z. I;,f:>..: ~ 1"1 ~I ;;ll1!....\!:L:J.f.!!'. !)I..t... ,. 'JtL.:'!,,;]A;o.1 rcr I il..: I'k:t~ W.IJ.:II . 'iJ~~i~ Ibn 1111''''' u 1,:' crjn~ ~;li''OtL~ ~ t.'r.\.: _ ...si~rll1~ [_"o{;[U' ipt h1:., UI"':'''=~II;, ilen lle Lr~fli ~-rt.tr ~JI!'7 1::1f.'_'imL - Tlk::..m (J~~II' ~ hull lJl:'p'_~'hi i!:.:i'.1, ~.; ...:,'I:j1 III;'~1:JIr, J J:I..L'~·.'1:IT - I:: '1-1:\ fJ..., s .YI'-C':"ll'-- M~'!.I'''',:U·J J !\.L.AI; ';'hLlI.- TLll'!::.:I':\~l ..1 • IH::.'\.)I- T.'d~l·i.I o:rL,,:h.:( 0m~U5 sri"!!'-: J .KlI'· ..... ~:, 6 J..:uru' J-~ f::;

1

'!,' ;;rpLJoi l.illi

Karadcniz postasi

Biiyilk Liman :,~,rur-. P azar L"es~c"':'-u ~'''''''(: ~u[ls:i J..~i~r:rll': lit.
IlblQ

rillh

dhQ'l L,:JI,1.:,.,',01' (7.:)II!:u·,I.J.:. 111".....•. : . 11
"l, I_j("~
I

Bilurnu

s

.fl 4

~~I ,1.
I!t.

14 1-* 1-*

KRAYS JER rnedcllcri, simdive kadar oldut;u liz ere bad ema Idahi kr a vsle "oto.m o '"' bin en narnnn ill ed ecektir.
II!

Aiin.t.~, \ "li--:.d •.u: Trz.·:J~ n, Slllllll'IW, . ... lU:fI!'_ VI: M'IJ!I ..Li i.6k.~ll.]triJ:i..t 'J.oI' 1111' ''o!! :I.',·,id ~~ltir r!il.. 'l"(' ";;l" ~ ~Irh.:ia...: .,.~J. _~LlI1':':' (" J '. I:.ummlh ; ~'I'I1II'-i no. i i.i:r.. II. t'd.;..,.:_q~tmblll ;"11)5 .~

Sam

f.'~'. I h''-'I,

Lli,::::'ill.

l'~·IfI~"InfL rf J ~ ro J .oj, 0 ] -= T!k~iln,' II 1(1 ~·of 14 d·"I: 1~ ]..:j: ilu '::rN L:l'1"r l'1iL~ I~II", '-' r ,,,f~·. ~' n r::::rJ..!!l!l!:du_ fllr j ~d.::r -r,_" 1lIIl.li~i 1.1",11.1.;: iieret am <.I1a=.Jl:: drlu Is::~r.l~ Hr.
I

C:,"L~1 KI-'~I jj.,i ....,:J:j 1.1hil .11~:._!:u 'I !:.:rIo:..:'.l":H': .:".1....::11. 7.'1\. J.:, 1-:,. '"1,,,... h· ikn:w,J 1:;:111; ';Ian._ ~~ ,oI,_T.~[';.[lI;iL ". J1·l ... . J~u;,l J:I.IiI~·."'il. o I .J LlJ 1-4 1 [.4: ~"".IIIli~;1~ -. -::. i 0} t. f-4 II) [_.J: lu:.sP·o(,:'II'·1L'" JO I ..! r; [4 Ii r -4

'I'o'k51~ ] 6 ]-4
] Q. :...:i. J1) (.-1, 6 ~ (.

Serai 11 ted iy ede P ii )Tuk teshilat -ycd ek aksam t.I eros U T amir hancleri-Kataloslnr ile izahat emre CW1 adedir,

l

Seyrisefain
~ler8i'f1I
....J{()['f'.":.\

:!":u r'at
)

post()~]
~
"'11"7Tt T

\ 3pULU

;;ill 'J 2 d~ C41S~B 'br~kctJ; 1~>
;"'~~ ~

'!1~rrrmn:hlJ tJ;.L;.:r<.', ':1gt

A rtl'nJYIL,

l'

(i

1·-'1:
::IJIL!CI'::I'I

Ta

E dora

0 ~inaBlnda

1If! 'IT'*",lL,A.n&-

mCot,

i..... r·~ (,;,'rin~

rn... r,:rler:: e k IJ L • k

i.J.!l1t'

.oIulcU _Izmi.rr:'

lIu ~I:'
.nhl ~iiii'

'fI' :i-ii. ,,"ii'lll ::,'".i CknhiiFi'::III,' hili b!. ~ 1
I{,

~,)h: L1~~.~:1.:1.':=.

!.wI t:ililmt

,.·l1Ii>l!nrem'l1.:-1I

I!'._

biln", ui:an~I"

r I:il'

ii~I"

1'1.·,1111· Ill.-dJU~.lHIr .. ·

Tr:un1·.:J~ I[['dl:i d:d J1 1,)' It '1' uu i ~ ih1i ... r_ du-..kl r .'IH II orri k, h.lbrlL i!'ilih!:rIlmiq , Trum. .rr i~-m .. (ril~ vhr r;.uuI4r_ .:Ib,)!"lI'Ia= '.UII1"Ir-i, '5!kl!'l'i. ~~It ...[ r.,,-~,'~i'I ·.1' ., 'I~ r~~~:-I~1'l O...:{,iJd",rr- ...ab ... o~!JnlT.. P,,C!L',fr,, l I!:c..mbul 1II ~h.rl J ~~Ij: ],)uiit

dokiim ve ertlp rnaklne er:i
1'. I..:. Lk,::!.I,J.r , , ·::L.lLU.J[J['. Ht:I'iI' doker fu::.,[] diacr, L::.Ja~ Ilk, u::JJ1JJ.:rk '. c eabrkluku ertl:3J:I..d.iL': l~i:1L~we kLc.. L~ILei c. bLr 9=:']... J[JL,;rr.:uIplr::-'I!:! i.i.i:.!.1J1Tlyuktur, 1 !.!Ii: bir
rr. :.k.i'Jt! rnakine h,_:h,1"'117. h,:o_r~ler .. ..:1'I'iIi" ...~ ;::P'~ 0' rrll~l'f;i 1~ I!Irii", Ht!rl.imit! Tipojral M" B. ~irk-_[jI1iJI biiLJn JUI'-:.'.l.d..i 1J1",~huj' ti p:)&rd rn...... i ndt!rin:l!!1'" ...h·,;.'. 'I"i['l~y~" il~~jL

Tipograi

~ifr'~t P~tlL=i1 , ~ 1'1.t&1i;..:'iL"i\ ) ... zpuru 20 JI..i..Mr 'i:l1L ~? lli: 'sltl-D:rl rJ~un:.Jl.): n ;ru.,
ckdc Gt1fha!u .. \!"1~AI-"'l , "Kil~iik. . t!Jllt ". J r\Xi1::t. J~mt.I'I'-'i!,!" .. lJ.~.,.
n.g.t r.:iLi~l:ek... l~h~[t! ;u:,..;.!'k:!J [ ·:.;l:E"1f!1-rle lrirli tt! 0\ LI!TUJ!.~ a.4Yllr.:u ,tl-.
·nl.;rr, ai-P1,r

i!..rvahk

G!!lJuoJ.I
!,ii~ ah

l.IJ,JI
'CD.:l!I:.

J,tim;::

UNJSI,n;

K - _Z3IlYEl~ .It UIlVN"SJ2'Uk l"Ial.a~~mbI It!!

M-URZAG'l - lSI MA

~ I ~t, el ek trlH_'i' enl n

0"

kl.i c.;:uk tarntranru

Lzrni LJ..:.." ,?-T~O:IEI.I'.'·OI ii"'Ll...:;Tl '!'!lIU'g J.I.: _......,f..: 11 f...."krl,('rj II i~ l.. T lJ~ h

II

Ililim.
'J)l'o!mitkU!II'Io

darll h IfInel

rnm.i'!!..... ltu¥YE!1 ~ara
"iii y.a
S(l

ABA
blrrl ",P'E11 blf I ..:Ii, ~I P'... PiIIJ,

IsL

~1iI1 !lljl
&. -OIl!'

K
nl2'.

lIki:;lr Irl-idehl. '

L[1J.[;IM4s...rjl

utrLIr:

,,, "II\!! ~

..1IMw,L,'"

~]ed,..J I...ir.t.iJt(;J,.Jl~ ~~nd~ri

hi ~_:Uida Cumlhu yet Yurdu ~ UJt'. MUI ;,........... ... t ullJlll'd!.
I)])f{'
r.Io

l,'clL!iu_II

U II. i:

[~Lal'.I,.u.lI.h

Dii~' JI~l1 l-rrr!l-

ECCANEN
• digerl-eri IIi el -eUl e ~i IIi alm adH]l 'm 1!11 oJd u.gu f[.u.ll a icrn

i"

'j'::

L;I~:U~lL

Tekirdag . e ed,lvesin de' ~ ..' r .1clU
'1 I! ir:ug
'~(J

l\_dapazarl
I !e-]edi
~'t!'

e ediyesinde.ll:
m.~rnl.I!! .I -,..l.1T1 ~ Q'10
~nrn:'l
JJ

• ettiti hi9. kimse-ye •
• ~nat; ••• l

gil"

IJI

~"il')i" l(1"::erJ€-

r{:nvira[]

V{:

!uipau

2.;]

r

[~lJ}J!:
LII

u,uL"-

D-3-9'~I.I' I..':.rib nclCtI J(j'..:w:!![] ! t:, idt:II m ii.,.,I=i.... r!'I;'ll knrllh_,I,J~< J s.1~[
OL

unrumd.t.r m:<l :l!rm~l 'r'ill~,,(, llfl"di;-=:tnd;1 L...Lirn.ll !)Iur.,mak Ul'!'Tt! .::r:J.Y m'·ir.1r3I!Flc m! in I.:: ~nyn 1; I.,r 1>1' ....~ ( ._ nc;: bn:kr..J"1.1)
t.111zifJ:n [r.:L1'..Llu[,m
m .,,·:t.Ir:II::c

I dejtiJ dir .
t:'sakkiiri- ilcni
I"01SL ...r_~~i

.1
,
....

I

I !:I'b'l fin gtill.o£Il triU.y~]~ii' Jtf:iiml=o A'. lujj,,- 'i':' I '!TIl .:;tl'.l"C' :I~ l~'~ ~L'I'I~~I;(L-bnd.;] n~m!,.;]jk., I. ,~h'I'L):U ~l1j'J [11 , ''lIrr.'~ r w' il I. ,,,,,1 bijtiill 111J..-:fj'c:.:II~nnl:::!ln .!.o~·:l &I.!;r.. ~.: b.::rulLIo!rj J..:u'.I""'~1I tw -::1 fir.- ~lIcn virnl' tnCar k~Uk . Vr)" ir1' ~)~ 11n:ilU r~l~ I nd",.. 'i'l! m1u::!t:.~[ 111.:In 11!!r:in,'11 I.!'

i

.,.:_ h!.lmdto

,...,I1.... il'll

Ill.:

r.rr. ii:.;~~

th l.lt! rUllli

:11),

:1..•...'1'1

7.uE1"r3g tllljpJo:rin
Tt4:1 r~r ~

wma.. [·~·:I

J'il~':

w

[~)n:r.J.. t,r

b~~k':lir.

,t!.u ml"':Ld.¢t

~""J'k] ('.. i_~,.:"'i t· fL!IJII i} t!:!' i ~lir"'11.ti. '.~: I t!tldl... ~{:k u...,i..{'.:i r.~('dl :.'...:,11 :nii7ol<.:~O:Itl,1TI ]';-:11 mi· i·1!i11.(lll1r UT It:

tall:rz. z!.!hl.lt'
irhl'Jl'F-i

Ira.....L J;:,,'j Ui y:~) :}[~n..::IDlhr:" i C'tII.L~dJ~lr.:L;:·n l!:lcu..'r flbml,L,i'
"Ii' !;;;lrtll:.o~C~

r:-.. n~

im~r:n

rn ~ h ;:':8"l'1n

rlaLI.j.!~.n r'11

k

1',,;':,,[']11

{~IiTT1ii':::"'Jf" tOlL,i .:- _ ii2.W;:;t1
;)L::2

H"il( Ikr ~w
C!'I::!· ... iTAI"

"':i\.!.

~ Tllrkiye ziraat Bankas miifeHi, nmze ler m ilsabakaSI
::!pll :- k I I litllJa, " ];; IIJ,H,,::[Ij~. r. -m~di lmr:tt.:!r.1TTn:i;l 'm...·,1ff;'-< Qlal"la"';j, '.xt.!;.J ..., I;;.:L:J 20 lim H~hk' I.J ~fu:;I~ jl,.; y!..ll m~ rl1 i'I1,Jn :!~Tl Llla:-' k f:. Fr:., .1!~·rl:'YC
':J':Ji)

.nr.:'{'[i ~"LI! lnllhty.1.1 L!r.3i'I;!r.:t!k:tir. ttl"';lnii or hl~~(' \:]J,laL' blzM,[ 'P'!:! ,." t ...

',d,,,, )

taLp Dln,,' ne' ::!wYL!mi;':1!

llHLk J.:.il:'lu :.aar:: ml.r 1£11"7 mIDe"r::ri

o::':"n

k!U!tlYL

r: ::J'[r~li'ptl "i'Htt!r:m:i:;.

l' _ .;iw'1 ~.~(" I_:-h '"11)'1. neT ,I:l imp,: Ill. buL IInur 7IAY; ~,JJ~i

b,.~',.. .,

r:.;:rr.:.mm.....~::-.
',~i ,;,ij
H'" ,

\'('
1't,!~1!

J;'Cdln";~i

"el i.,:._~inr:ll!

:-iii!!:!:t InO:lI:Jsc ;!I,Sl.;.{;rl]1-; c.'

------::hr~m
'!'!tLim.

ij~1J

.:'1_1.1.11 Jr .

"I.luj:'-.'

T!rqhh~~

efterdarl k ilan arl
J=kil'" ..:.1 l,j,.J.tlLl'l ',1;'-' il rn·JI-..,ar.r.:,,_l:i.i_ r:'iflh::<i'nd ..:..tu!¥=;!,l::1TIhr'$'hr. r-'J.ZJa :;Ji:.lI..H J~.II .;:k·r[CI ~brli4:-1 ur.ll":!~[ <:':'_"11" ;_:l, m,. r... ~ ::!a:.! 7 nis.l" I)I)'-~ (1:1",1';",1.. 'L'TJI ",.n.1('k rlr, Tilh['lli!':'in fi(I' L.l L.L!f1",.:t[·:} ~ :,J[Ir;JI.lI ...n I ~J.lm<hr. (1 :-1'1)
,1c,rcm

ji:aLi:u..!L'lliJ ,I...r 1,l'JnL..l. i hr:<i"'_,LiI :I... ji.:..

ilk 1h.!'I bf'~ ~., I

,dt;Jj .~
·mi :mri
,!.~ I

J ('~,_'[j

j._ 11.:11 ~I.:-

<J:ktL:
(B~r'111nn

't L_'1L-.:.iJii :11..1'"

:.. d(; n

Tli')S<J!

i''!rr .·r

t!:~it.1nt:1 IJl i.ikr 1:f."i'~'I~LI-·I· rr !:r ] ':lTI

r

\'I,!;:iI.e-r..'l:itlir. '[','fu{~

Dd[l.:rd.l1TIi k !: h"'li

)·trt!rl'r

~';)ff
-u~a

l1;IJ1l,,!.dlt!ci .:.J:o:Ij~nm h!otilXl k [('", v.l .... ;J. mii II.:LL::.:jhk iM-' hllm !u'llhn:cl~ .u1a..t1 ,1, rrlH I l[U'''nIOlT~ ',,!::! .I."f' :;I~n~!:: f-tJlk.Li~L.:L! m'J-1 !!IL [lrrrriP11'II'Tlil![, (..;'!n,:m h".RDI bL·ri.u1 liT ... "I"II:! m IldclC-TL~' '\ 'lI'

ii::

.,,_k

T[':L~.;r"...
I'm·.::.'.(;:1d...

)1'

i

l;;nnm:'rE~;i1Id..:,· 311~ I:I"'_~ r, ...I;JIjI,l!

h::.:lrt'l

"l}'I,Fm r, ::::.m'::.:'IL I~ili"~ Om ..r z.\.;I~ ,HII:'I.i.II'lI';'_ I( E.koCli "':'ITr FJn(lnn h.,1
Il'i.IJ-2'1~.~3 1-..~;::J_I~~·O"I7r.:. III'JJ.I
"I.: LL.'

ki.i.,

\'T ~~k (:'r"~..::-;iilllL'n:
l~[.]n!ouIQ Durdul1I.:ii ;,~, r '.111' I", - ..! n· mL7ilili. K" '\ III) II':" ;.... "1 .. nlii.; f:il .,hiuJ[ ~C:z.:J dEP"~U . ,:.II~'tli" '-.=1I:.. ~'- pL1!1i [,·k..:i, l\[~lln Lf;IL· 1_ 1tf'ln ..!~, r.:..:Jr. ~ LIrih,~ ;.I~J1 itlln.\:11 ililrll ,f..j~'-J 1. [ !UJ, 1ihi ir!,..., -'if! ri.iyfl:
''I! :~ ~~·i·.·~)1

Taup
1lI1'

~il~!~k~:7hr .lilr' bttl t-1rrhl"'lrl ·iru:,. hi l! I:.;,r. ~
J..I~

,J"LL:' 'l,r.:k

I i:l.': L!
'!i'U

'iI~

i~r, "'ml~r.rdn 1-. I k.:;:hr II~' IL

;j

1~'rl::,[l11r r~IT!~ ,.!I~ 1.1 I I

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hi ...,.:_;_L,..t!rn ~k !'ill-!!ti

r'o;:

,_11_

IT'll r,W:1.:1:;:
" _.II

~----~----~~----~--------~~.
e
I ;)

t" ...All ]

a HI.i.1. r
.....

utili o;I,.d~J" [

i'\'IJ,YIrt:i"

izmir ~ Kasaba ve temdidi demir

1t'1,:r..... dni r '~i nde

IT.

I.

i

:.l~~ wurull f.!!}''l,i;. ~[tI

•....·l

:.1:1 ::..11iLl !.k.inr.:i IUa_lJn'~ 1m I.'J -'k.;.. J!r. r. I;,!'" 'Vlllrt, "';I,hilt
!>l I: 11.1 L

I' =:!t.

. ..::. (J~lt,

":1.kl ...··n:LI...n

yGiu TUrk ~ke1rl
lr.,.1:1 m a ila11J
rmiLt3." b
::JIl illl

IfOI7IUa""lh,mJaIl k1ay.'.i:I,:.Ii1!:'IIJJ
r.::ruaL[J [I,m

!;01lra,.k [;Ia.ll_r::.h:. 1 J.... blJUk[o;,' Cf:clm!~;,k .~j",~tL::,jL..:'"II;UII \.... IB.C' .. klLc~(: ; or;rn -., lr'.1j!t1 k,1.cl.J:; uL•.h.IlJ.(:J.k M :rt:JN 'rnrl~i;:nl' errr rmelun "I! rn~lhl'jhaY''):!'' ,,~LCI:'1 ti
e-'I.llt~H
I.: .

~.1',if.']L!nr. in

L F_t :.!,jt!nll!rir:
qlu., ...r. .2J 'j-lil= L l..ll' ~ I

huk ~m,,"1'(' irull[ 1'h!~1
.JJ~,

c.tmh·~ler

p'lhi

Lt":..7.iS~ t':.likU;:'.~i

TnL.L:.":""l'-1 111 i)~n IIbT .r i~rh'l .tL:.:.::L![,' 11'_ ]1 L ·,:.U;};;iCC) ~Flt'wrm r Ir 1;'" '~:I11.1 :...- T v..:'Ti~r:I!':; ., t: ;";iJ.1) (' j{"11. ~... r! ild._"T n,,,.i1' ;..w IIIL :.J:: i.J:l;1 ',r.,,: b" II) .c.l:rire;;I·"!.' r_'''~I,_.j;'lL JiLlSI ~'~'<:ll'i T' ~L t!11:I'_':'" ItH}:a. l.i:.yr.:ti 1.o_.;jkJl klIm'[1 I~ 7"(: hil.:!II:m.Ir. m._· ...._·uJiJ. ~.I.:. oo!."( VC l1.... n~7. ;1":;11'1 ,'11:61 'j'_ _ o.u.n llil.:sL 1(';!~ C'd~'l('r(' I..t!bLij:" ]lm.llJJ~ CPJdlJ';_ JII1I1 OL'IlIHJL

mCib~_~~d~

u?...._'

bo::.:.::r.
~ "~kL'l 'i' ·.A .,. tli~

~t 01:'· " II.Ij V~ d.:r",L wl:illoUJn": ...I I·.,il:; I :=iAIIIIlI.l~li .!fIn mil ..I.:

CdL

r

:::I[n- nun

;.

OJ

il

r: :

L1~ I 1..:.1 _

....~

m~J:':I.l,lt

I

~!k ,.,
~ iYJ:

o::Illnlln

Cjhflm n' n

." Jr:IH... LIH!:.! ....ur I 1I11.::~.:.t!> br.:. ,E;I ne ;:1r. .r::t.imix. ,ixu .'lI",,.~i (I.t Ii irlb 1Ji hi!!
IL~ l..tll

lI.inr

m,~ o:uu ,n .11 "lm:1'?r:t ~ UI~;'; n' kJl .~_'i.:d .. ! ,I.,n hl!~' M ·,l~":'u:.i)i i .. d~~r'i~ h!l Llt!.0:1 Xi";] .lLn ",lit I 11.~1I ":,,1, ~inL ;. t ., ','!Il'~' l~ul ...'l'ilLI;. LiLl"d"t h.or InI.U 2.1" J 11.Z1I.:U1 d rH :J~};~3 t ,k ... I~ti e-Jer.:.: 1, '1:1I]IIm'1.l' "b~r'Hl .';I:! fJ:!oLir.i: 'rLu "IU'.

~'lty. rflrihi.,d,'

,.,''11 'I [L!~:

.:t.i
~:'i

,..
x

u:-Iri.I,;: ~'. 1it!·ltkl.!.~ (,'llii kI,. '-:ph: 'll1,. T"p'nnnr :'I::r.I,"!:,;;rIL, l~B L!m .~.::a['l

l. 13. ,~,'- ~,~
X. 'L•
L.:..I~
m~~'Pbi'1dr.

'B:i1' bul£.llk
\, " I
Yi11l~.J:-: .~i

;::'E'lJjJ'ajJnb~ri
':"'",n.,di 7. ... h:.. .~;:

.:!ri'l7t111'I:uly~ ~ ~'I!: e~yL~ ;,r..:JId..!!~':I d~'r~ Hi" r"mhh i.ir • "":I.L: ';'j~ al'J~dnllL ,,1·11Ji,. ~ ~! I: lI.i IlIlI",lh';IJ...~ ~I:" d ~. , L..ji ,J.. !.:",i L {:. ... •
11

.;]"'" )11.11,01.',

'i~' I-IJ- 1,.: f'll'~ i h.UJrlli

LtrC'
I

I III:"

'.;r:~.

Ni>: 1.,Jar.

j..; :.!-

..
•E

'K:

.JI)'IP~:~,

nl", (k""'IIJA'"
n"iTl!de

..... II r .Im",

UI!'!YO;IiJ:lnr:iVilTI

~ J ewJi.sL tUa L'e

Hi

~'.".i "j.. K:::K!Llmll ... ML!i:.i~li 'J _. • r.: ci .·1It _ ~IU' Jf.JLL, .h I~ m ....... :Io!' r,iir

Turliy!.: CU~yKI I Krnrl'ynl' rrlli:~ !:i!lmL J3nrkrJJ ~jJbun 11l'T!'; ilii~'lJI"lllltr r~~[ .. ihl1Lln.a~ I!!!l'ir:mnl:: r'PJc, 11~ )'~ mJYIl1I:I!. Dq'i!'im . ....mll Llu 11:tCl t:.:mllit ' 1.10::11:
1.1:::1
n

T

!'al'ldrm

k:'1nL..... . n

~":'.

·,.Ir I
T1;J _

II'. 11"11 ilu .~ IIri~';1,1IiJ" '.
C , ...

,'1

u:c

mr:daL:.':! EL:"U- ljlln d~ I ~"mLikl.;:ri i ih:l[1 d'n1'l1r.'11:: Zll!r~ ~hli."Il III h "nln ~_l lIi;m I.;r~ I CI'ITkn-..I!~lo:un.'J "I'l!lJT11.llId
.a..J[ J4 I.:I!Ulf'~r1Du:·' mu..mdl'r.,r. J r..:.Jh:.... .-.:'I. ~ rui"il!1I1I : ,,, (111,1' Ir

n

iflJ:'I

I

I

i.l1 ••

OKaA
El1miikeUl mel

ve tam ayat'11
saattlr,
rem inat

ERNllS - EMNIYE
MiJttehit konserve iahrikalarl
I dii.T't'hYue&i' t ~al.il.t~'Pt:r':iem h L'
TdeIl)[\
~e)IO~hl
P:.t:UI' [ 111;.r oJ

----------------~~-------------------Turk anonim
2~ - -:!..':m)J.y
(
!.:!~l:

en m ukemme idir Hasan ECZA DepOSUD a
HlJi~.J. !t'-.In jill i=ati~1
~l

~~".J ------

......

KAR AL
~.irketi
I~ I~O(~~ '1 iirk

.-re~ekkur
.. L: \raj'.h'I1IJzl n .... alunnda :1

c ..'n.J.L{.'
VI!

"1lt:rll~,im!ndo

.. iii i:JliJ.,

h~,

rllh~rl: ~'C

I l.o:~r1,Lim'lrn'~!"I

. Dakik.a
L

~1L~llliJjZ\' !:'

~rril:-l-

~ JP.:'Li~·I::: hiJk.l:u.lu.I.z,;:I;i

~h:-ill-

,-!-n:1 - ·LI]i.,J~ltb;ln,.',:;i· \ ~,\"~Il:-'l1"~~

r bli~' ) Telelon

1:-;~i.·~lb IJ 82fio.F.

()LJl:JiJl.Jbt:t
UI

ner ket,

;'I;i~~t~ro.:01

ven ILY·iularl."I
ulaia radir.

1)1

:.!o:!: ,111 "kirc1 "1.'1. v

Li5.o.IiJilt:l ~u.kT r.J, cI~ t:n~l~i

i.~i J.n:o.;:~·I~ riz ~:f{:f1,1Jm~

'T un.n L'Ib15 ...LL liirinei

Dr YilTOR HDDARA
Ci'r
'ol\:

I:rrl!r.i:i

ha:...J..I:J:l..J

10.:

iin LII\1t:J'.:"1I ~LJJlt.J. ~flbll· ...-10'1' !o.:: '.' l~U TUI:r::"J ':-('K,::Jt'I NQ 11 ' 'e-lef , i..JLI .LL ~] 3()
.ID.liflll

Klral I k K. 011 a k

n;

: ,;tU bU~·ii.k 1I~ I1:rlh;~~'..'f!I:r.t tubl.... : (1 "t.I"kr,. '111" merd' '0 ~I' ler J't:Jo.I,.ILl ';. ~. • •• ~. &'yoJt; E501..0 •• tI."lIiI"~ •

.~l~~
Kodak
Ci"~ muh mmel oJ~~L:.i
'"o!

MiNlITEROS
karrt~H)stn lar
mll:iJ..::'. ~ri 11

lulllhHl I rtsz,
. Iii h'l IlL 1:IIIILJiln ri· ~'
.11-. k."it.,ILJII

A

dlilZ.J me-mm.:::·:IYI:': 1,11:.::= ~~ rnvK;ti.oJl

konservatuvarmdan mezun meshur artist .. F1 E HAN tarafinda n

M

DEON

Tasr a miiski:rat bayi]l?rinc
.

-cE(:i!illr .....

I~~·;L
"RiMl

I l

I Y"1.,h.'TICII,i, :\"",t>lulluI1·1·. ·
r.1 . nuh tell [ un \~~tL1~rln i imal
etlnekie

..,00""""
liT

UN ...... :;;-;h'~ ;~. --" .1. ~~:.,_;::'",.1-, .;,"" ••
,1.'
enn ... ;:Jt.[IlL
T

1,10' ~ ulet f:' ,,'0::""''' .~.'I;"'-'. -aLil:'m:~o;. .;, 111)"'1-., &,.j1 'ib:"l"illl;" "-'IIt.,.1I aru: 'IId:

ALI
&E~I.j '\I
•• -:;1~;jrtlL ~I"k~rl • • •

im a edilen Ttirkce

PLAK

A "INA

BABA

L ·

Vi..! 1'.(1\.

,1,

~, 1~

U .:.1.111 •

I

ve

bet K:-tbul

eLirlt::f.

m:tk1llfh' .

. A1i11.,:I.{l;r

bu

LLfLI..!:I.l'l

re (i.aL1ar1u :":.:.tL8.

. !iiI!. • )htr' Htg ----------------'-------------r

[I-a.

'r . I .,~.. ren ~...(,1 1!~71Il.( Ien ~.~'I. !.I~ tine ,1[:".... :~11 n .1".
VI [(TORV,o\
nlii'1t: SQ.::.o:ritt .tc~n.:Im irked Turld:!o'~ mUd."U:riy~tI

:~kj.:("[:lllix rnb.!:Ut~~.f~::J"lT.d:m

11 ii n
illdJ

. "11~I'HI~rem

o1NO

bC"~'LlI 1-.11 ~tll;-::I.<II I: l<.· .. II rm :;;r,'r I~'Tll1"1' .In ~hl:.'.ITI (I,"· J.:

••

VIT{'[O~~\' A Df)
UCIllllll

Alliln~m

'1""U1I'R;lye mD(!!;li';:!-'c

y.a.... n cm')i.1.:! ,I~:
·Sic:riI'lr

NlLki..!:t:i.1"

t'dip8 ______:O~'k~s~a~'~,..~n~l~e~r~e~K~a=t.:::r~a~·~n~, ~~a~k~k~1 ~I::~k~r~e~m~ __
Abit

·nijmtoir!..! 1(:1" in

iciliincc ..;;ill~L-8: ...,t,..,·~tHrL~U.,k t:rdlr 1
Gtl,tiill~d.L!J
n u mil:r.l

Gene al Motors
Taksitle tediye edilmek uzere bir araba
satin a1.manizi temin ediyor ....

Ulm.ml:.1lJil: fIanlJul.. :31

K r e z iv a 1"
al",n

~

d::J.ire: ..

dE:d.ir, ,o\rLU cdenles

:rmlJlide mllh.ah~l'e r.d~i Itl"le,r. ] rj Orr ve A. K:·r,'l-.ul ~ t:cI: R,O 2183 ~~~

rnlidir~·

~ksul'ulu
H;'Ii'10:1

Xl"i~

.~..

{ouJ'wlI.rLiNla

bJrilaJD"

b ...~~...
GIENElb\l.. Mot(lfS 11I18ftliUlehnd.l:lII!l bi .. ;3f1';I3batll Fli al Lnm..a.1Iir i"h~ 1fljj~te""tLin ,BlCEntah~m ve aee~tar11 tl d~.(i~]]eT.a I M!l-to~
tam:l

bala'am I,,-"i s~ldur;:".".: ~
'.DiI::.Ii~.~
J:lLu~LlLllr.3in~~"J,
lia.lljdjl.<" •
• _ . ,,_.:'" -·r:..

b~deUni

der,den

fe-"S'I.'b'~1

lizn:~ ot.h:~~~l.a'~r..

.

;0, ~

rrd... lis.~.i i .. ; .

....~

wru~
~
1'11. 'I ':,: ~',,:., • I, "

6efLe1'1Il mck!r&', taks It usul mle hem acem:all k].dlnl hem dij mii~terU~J'e: siinu!et g.Qstenm~kt~ ve tl1;I "SllIriNlc- tl.er- iki tiiU·.a'", a i-Slifade temin etmekt-edir. -'
licm~f".i':U L~tOt':!ii at:cnl-llhlK~af1~ ho slIIf"eHe af3lhal:s n tl~. fam-lULl be(le~ htl pe~lfl:aTII a~madan~ ll1w~tNH ed.re .'iatmak "e mi}~.ted~er de set'~nlliy!l~eriiDe dol(uJ.[blad~J.[l Gemle ra. IItCitOrSo fm:LlJlt.:ll~}t~.I,;larlJ bf r s.rllib-a ~.d,m .a~tHa1t3 im~;:lm ru tern till dm~::i o~L:III' ar, I ~~k: Gefl.e'~al MotorSurt .gere:k sc-el1i~Sl.kIElTn1t":11 que
mu~tetner1ne 'tiu~~r.

PEslN
"

~'I:

HOK"O.IJiE:T(E.

~ERESjYE SATr~

Ibraz t:¥leClL!ol ~ b I r t:Dk

11f::;ihU-ilU.jJII

Db:"

U

x..._·.,!uL~dllo::.:.;: I: lan .. N;:,umaroll , f.ll:-r1kl1~1 ITami, liln;:III.!"J OA

LA. SALt iE
.:.

..

V AUXJ-U!..LL

... - Btl Jell;

KLi\Nf:i

• Ol..])SMOB LLB

• PONTIAC

... CHE.WOLE£I

llf8/1fJ[

DfUfl1 ff/5'NJ rfRINf! iKAME ff)E;NEa~i yt: ttlitfltlJZ ~ffDfi TEMtlii f NRfl Z NUl{ TAS l/1/lJlfN
eN

ti. ttlf ZlffftNIN ..

t,;AMIOK S C..HEVR~).lE.T

~t:HiKA,~ kiiL~tik
"QoZI m.atl n«-le1'I". :gtil'mo:!t1-t1l 1~f1l'l!.fI } IU.I m 1:1 kill!.!!H T"al1J:,;ltle ve m lI~tr ~~r:rtil]o.:. :l1l.11~ o:Il'mILYII;1I to ..'11.,:, 11.1'
olu ".If,;
ITo:.1

.:;

..

ve CA.i\.lIONS

c.... \\.c

l1uHin

i~If~L1iR'N

TERf(iBiNDEN

iNAL

.oIi.drc..:: ."Jtd:o!ZiI il1..~, .~to.onl:ul Cir.hu Af I.r~ u hn -"\i:v_ml:inn. "No::o:om.mn, iliJ..j~ " o.! "r::t;::;l LL..lklno!!lo::l:: ~O:O!I~ ~"I, ,I i,' r."lUrl. ..::::t[ DAK1"JI,Q D-=:R.sI~ 1.11::.r·1 ),: l-.::'h·li, ,I' :iI.:. .. ~al.n,]mdn hr, r. II~ .i'q rt......:. UL'.JWo.W J::iJL hii:. iiI-. '1 I' . llr I .Jh ..,!Iu NLun::;.:in)

I·.·r·h.~m
'~,.,

EDiL'1isriR.
L,
6;~~

D.j:I ni..itla. Lim
tfo!! [ p.1U1

5 IODUD dOl

MEDDA H SU RURI

gp..=: IJ

iJlqA"!tI1

EI
[J

Ka),ma.

m a.kin ele ..i
kilt'
j)'~11

\ r:."v '- .{L~h'i:.:

j':l

"1.~

l!:U3bt:Yi
J,!c'i~lrJI
J';;-:jl

Slk '"'

HaLkil.l~ lirR iLt Dll:kt-chi ilr~i.n.iD J,]UKEMMEr ~hjrjrU ba..i. Rp~nu · nilbtdLy. y ~d!l':l'<lTtnhm -daLwa. mt! L:utrur. . Tii~J'~ .j1CI;::Irt~IJg.;C;tIlli.b, .i\bbmlla Iyo::
nd'l ;1(:

~ngiliz kuma,
b 1l]!II 0;:.[1 ka I.D.l2".

Ikr

sah gI::-'1I

:JI-:~:IIIJL

URTA OV1jNU Hrr I"
••
'-:;""111'"0,,, t:;iilll_·I.':
Oft!

L~~CI.I Yo!! O:Ul:.:.l ~1:~l.trl
5B.ll •

lDote!

udde-:IIinde:

No.6]

I.[j";;j. ~: • I r LI ~:.I (

j Ik ~apka F llbrlka~ I
.:odull!:l

J:.i .

Tdglaf; MlJr.a.~1Jan kts.llbwITdcfol1

:Ee}"ai']1l4:2~,1

Haz[!.h.3.J1c-gnc n"c
WK\l:.!

D, ULL"lVl
[u 0.:'. '" I It:1 :':i >ir..:k· lrl IL'I (JIj IUi"'.::i7li:oo. ~::..IL(J,I ... :;'[JL.I • t: I:\o1T t' :,Ii.t'·: ell II uk~lL1 ud ku 1I~h.'1 LIL t!1~ I Il II~J luL) ..>:~ll.t:r..i.

al[~

".J..:~binJ..:t:

Wn.

em i:!f.lr[t
1)1Il
110Ill"•

aJl.lt:.~cak ~:a ...yOl.:n.IL..n'- I"JrI ~ irmi u\= T:3r dtk [yi..i)! lie ru!.mik:J$1<d~.':hr, TII'irllo::ri'l JL:UJI:u'Ul.J. kaJI'Ji:'Ill t~;njniJ[IJ.TI;1: .:·d"lk t~ tl"l; I;fn m~tot:r: II: ~O :u~~r.:n9 fl:u,,:1 :;:U~ ~ad~ :n1.:!..b.1I:lL ....i.~.~~Lt: joI;::OIlJI!::"md, f. ....~ ~1I-tn';L"rr_ql .lllm .• k
.irlL h!!r:
~I

1'" U!J gl"".ir di f:i m .~

,,(0 U IfIvd!L

rCI!""'", l-

1m- II.. JII.JlIHi P'Izr!J:lS. "t'pb I..... lLD..!lIIl1" 'H:;1LdU:. :iil;~ rf...o:--"..:J ~lr:::Ih::~11 '~1. l tUI;-.':'I111ICu I:&c:r~k I~ (lLL!:-:.t "1l~1::.u. I!ltcik:J1DU1D tlyrl .;.olr dl1.[1:l~in~
pcnl"".!DL

:;0..1).1 11 gl

mli,"h'l!!=~b{'i

h~IS"':l5~)''-':

lll.u.d.[Lyctll":

t!

m :ir.:LC.J.::.L

~:5'I~nn::fflL

JJ ~n

J.,.
!i""IJ~1 LU'\)I .1. it I_II h~!iT']1"i. u.a ::L.!.ly!krJ 1I~i"i"ii ~ti1I~ .;J~:J~u, ~srJ}roh hl21 J{lrOI::I otlJ 11&11 :1.. 4t,·.:j.i r: mo:..'"l1Ih .J(jz. N. Ai tlm.1I t· tun INmbuL 141)9 In4=. <I:"'" [~I:Y 1.. en .HI '1~ ,",uoiL: ...0:: o:!t&fi lco'i1k I-:loIdil'r- 1n[t! '~;:J H...--llllz:l kl,l.:!' lit c :-i!i:iI:i;:IIc:o{I 16[("1'. p:rI1t: ~f:7, .... rill. kt:[~ p!!rde-. otinUlo!!,. rnAI ....;~ ~dli!T. l'ltl~ kl'A lIi';l \ 'IlLuU ~"iroi: ''' 11l~, k~ t ... hl,.,. ilr: \'(o(:(ik ~u:t,..rJlI~ f:il.o.rU.!L lk:lno"l . I 'm~"!"J •.dtr L1':''lt mr!.i:udlJr.

!.U:;:...r:I"" . od-lli01L [00.

::'::::1~IO::I'lI

Di y an beki
Jtli:illuot:[ h.lllll.l

Belediyesind en ~
!"ill tx:-ruJ:lLj I!iW.iil
$~[

I m..:; ILTo!!!In:

.'1~~ '"1'1,;: ~ J...

."1 I

';"::

I-.~i.a

m~ln
{a.Jjp l:ullu]"
4:1;11")(;.

HI

::Ut:uhm

fI1l.:rika

.!IL:In.l ';1I.~

"II.iit. .I~ 'i~S~oI!l ~1 ~.1I1t :.'.I'"h1o;1e Jfa
C"

t::5'I-:::.!ii(ti hnldf' y~r[]Lll)(:j. ';':Uln.ar[~ I

11l~m:!EI
Oil

CI r Z"lhtl~
T~l. 13~:r:'("'1J 5

I . l!tali.)

~'b. I iJ

:rm~11J[, N"J!aIi.Lll
,·t::_':-11 emllll'!1"
011.)11:;11'"'.

cd II I
f1I'!",r,tltl

J1l.d.c ~Thk:ls
jH~f:iflJ

!.Jw~

TI!L..:t1Jr

..

tnLl:i

j~(j:!;1 ]vIJ;!.1l1(1=" h'i"ltrt

kBit

ol'l1[)nll~1.

'irp

run.

h~. .~I!IIT'":=IJI,

ldart::h.ane i: llj]~ U 1IIlIIfIurElWe kin ismda d3l1R~ .l1a IJ:J!

TeoL,g;ur : I hUI b~J -:-CIJ f!lrmr~)'0m-

~. T e1ellJo n.
11laz.c
II:.

P9sta.

~lJJh.l$lLl:
~L¥-

NI

:246
t

enrr : z*-:;.,

Tfihrlr

muh",rrlr !fig.,:!.

.:: 9~

2t1fla
; ~?'2

Keres.e sana,lI· Bir Amerikan Kmv IlmammlZl ziyaret etti y«:oj K
.;:r.::;;~.::
f..1I'n",)·I~

a

~1L.:ip'

kI

i~~ m;t~~uJ

. flil:l:tll

pmlll'lJr.: truilojll!.l!,; l)i'ilIIi elll fIlYJlr.nitl. llimllyGlIlillL Ilimal IItm gl: IitliO Lc . yil h'lr zlhn Lyet ~rmU olmllr.:j~ m ~tCkf(!lr 1::1". " UIi fiT t:llin To ,·a.lrlll \,llft~1I DR hils I:J:I. ']' [ki}IC 8(J)'P k: Min Me .... hlr:rdn n.t.IZ1II'1 di1.'J.,.fI,il]1 '1!~11:r1~CO11J!lmb:1 :rfCJI ~dj;t ~rtlir, M~ 'dill
ru(Jllr ~

....I! Iflilll~I~I"IIDIZ

·Kana ii-'-Hasa,n
9-ocuk
81 kl,m.

O.liOmO

~'I{_-

...

Berin uhakeme i

JjB:i";I~n I ~i!ltlh.;l~~ eiS~1l ~~~.6 i'Jt!1~~ d<['.JIi ~IJliali'~i1 (l1!"~r Itlttrimlz mt:YJlllL11J:1. orm.tlIlISl,IIIIIIO't'ITr",! OJ'all.lI·

MI!I~ h.fJWm.IHn

h:llikJQl "i:

,;:.:.:.r()!~

is.

ahlJllf'ken , et ¥1) Lilmla IH. In yc~ b.lr- p~ k bunu i!I-t;malk I~i~ u~l1'B1fm
] T.;:uw.,cuti ';I>I!:fllli:u:ra !Ill:::!'I'~nfleft;,k: m"'zCllC, dokmJlbkll:!mt:!~~c!!I AIu-

Lllllll... ~IN"H
kli'Lanll

i.,

~11i~

aliI.

r.:tlldI[

l'Il.::m I;;: Iru:11·

Ji:r:hlli:dd, I I.i.IIt5s rl:i:UI!;.j-e- :riZl 1l,~I. t:rlll hJralll)!.e "'Il: hlrrtl~r 1111 AI 1211 onl a 1m'll Iii 'Io'1! GIIS !l01C Il!dhi':r·
~H

1Il1':t.d~1I

J:.1~ll:C..Iii1 i[]1'U1J1i"t.:tiJc.

IiGr!,;r:r~ '"

Wr ulmiill mu..,~r.:,(ib::ltindl:: diiln r:i II!: ....,JU'II ~ dinrilj! lit. ~;IIi:rjt. IH hi tJ)' nr:
Ernn:ifrati
llmumil)·~

ceO. maMu~ml!iSi.lnd~... lci.ll~hllil.~

"C:

a:jJorJillr'Jllr;aJ

1Il11jl:lrk,

ltucr:rC.:

Jldcci ~b~'
~'-

m~ti
:.I_ ..... _...,_,_,._.

__

~~in 01:i!-fjratl'" iLiii. k.trd;!IIIl' r;lllnlln plmlfllk rfiiill !I!;.rl;nin (lC i.kl IlIII::.lill~ jttl."g .pilillliJ.lljI ~j1uJ!u 1III.I1Jmtlrur, Ou Ilr=iirll'n:n ~. '~hil Itpr ""e: 'FIl 1Jd;,I Jl,JdI TU:rlllyeml.l· .tIi!' oIlZlIm 1111111 lrll.dOllr; IJlYJ"k oll1nQ:. .u.r:; il' 1 ... c: i4iJ1.. y.a ml:l.Zl:rl:l:r{ld~~II ElZ.lc I:ttJlIIIl~ ollt:! (lnn .. nl!! rl~ m ZDi "~ <fl.J'1Dlinnlilij.tJtluSi ~..1.iIm !(i I itA 1I·II<11.Dr taOJ:r.ll. i:l:u::mm·"v t ¥ilrmiE=kJ..tHl ilia -C.1I. ,,~ 1:11ffllbi l(Iek dI!. "II id.L Ilnll.Y raLz:lIl lJiDH:l,,-itlj
[)1lhiJ1
1[1
iI~

rr..LNllIl!:llm~,Ef.;!I"i!::[]]

I~r'.Pr\ iiizlt-y".-eo II:::

KOnjll

MIl;[c.~J"j'Br. 'H. dll:::m~r.k1: - 'liJ]lj~~1 hlillelJ:i 'lIiezld~ .glir'lii1llllr mQ~..,~~rol~Ur dc'ktor

H. d lnl9miJh

i:' •

ICrovazol' 4: nisana

II.t!n:::ihl
!l;1IIir::f~I!~

:'ii.D:fI:!i'!5m Idn,

iU.ul ·11];~mJ-a~~im]li.o ;rlltl annan,,'I1'.:::,;ln d ~ Jl[riU'I,y,IIJ. tabi llII~ll111.filill ;[Ji!.l1J i m J11l~f-il".JJIi1 "Oil (l01ll •. 11 :.ronJ1II dill m ...llz!ljltllin ~I,; ' t~lr {I!.r'II~~: .. le .r.nnllJltELTLmll:JI:Ii ~QlmiHlI:n bm:mi;;ri. AU.likJlis ~ bIr n~rfuy~ 'lii1 rm.qa: Irjtll dilr::: b:Jr :J:IIttI!ll.!ft}-t jl:.lll)'s.~ \'t1 rc:Jr. ffi.;. I.,.nsll. lr:r:::r~i:I~mJ]K II1III~iir:li:di bll1'm !till: 1'!llri:::~lmh.1t (1.11111.l'l.'ruVol d IlIU ta:J 1:1 lid II •• IIUI 'M li,':':: Ik IJb '!i'l::: Id:fr:rf.n 1D.II:l bn~ I ..1t.11iI.I..tr..r. 'II. r.ir, ~!tIdlm Iii b.1Io~h: bjj Lmlly.nrl. I[flYi!:I3. ~~rJ.i':::1<j I)J'Wl nJ • nlUD 'I'! o.rl'llll.doCllr(fOmmlJi In f!! r V~ iaflr,!j 111.1 ~1[~IIIi!:.k~ l!lqkll. b3r ~!f et,ihffr. R:1!P.1l11U~ ~lIincl:lll I. m.,-e olW:l !Il OnDflIIL.a!rJm inl!

idOl!;I'IIRIlI C.mli.u:n_¥tft "1.11' ilr:t1l!l.' . 'till: lIi~!I;I!.llc:

'!iI;irJI1SJ m~'tlc:Q J 011 rC.u::rntru r1l~·d

ilk

ti ..W'~~
't (I

Y~:rSl

~~I(lir.

~.a
'T

T(!I~k30
(I

r1dJ

1:1111' ~".nll!

i1m

kadar Hmammtzda ka1a~ak
meEi.!ll.olp • .RalL.q(i!:r
mj!i!

Amerjk~ a~~" d1:::1lh: filD5uu.
'I

Napoli iJzel"lmllII!fl g.Q, ..... doOl"!u YDI ;ahtllflir D [h:r €I III~,u;m IIQ In'iii ,e.h:rimD 10IId Btu 1I:-e'.8TDIuf'I:I er~ry or QfalundBll IrcrflllCllm bddenil"ell .... :11... l1li ~ lI.K,ont lCplHDIl baking _gl!l!.ecin Berlin Z6 (A. A. ) -- K.OO* :iii: au.tlcrltte kn clI riU' gr:lrne m i~. le-plin bijljlomr A. k:d BIlIz. eb:a ~ tlr, bir e-c." Il:]~'I'Ij y,;rpm IJt Ft··-.illl Diin!lUl 15 ~ ~ilmmm:rml. Italrlll 1I1fd"i,.Q1jII u'§:okr!lt!1In IIIOJlIi'a .ad!fll, Am..!:~ki!l 1Imwa~.op M.IMA git!ll'ipk _
vI!!
SGin NIl ISIF

Ze pUn dlih

Ftoma

~'*'

r."".1} I

d.i.iJ.i aaa t 15 L I:::: LI nil IIJ I'1U z..a. g oe!1'il; top of::..nd;llhh :iW"!l:::t.ijl11::: ~hr1 !re.JaIl:iIJBm.:f lr r, & ~]imal 'sit: I~ Lop ~ndllbt

IA.UJ'!,Iai::5ril·

Oi(Zlri!.~
tll!1I

5J.ir

~ll'a

g~~~ken
.: ,ZepJ)I!I

.~u

JIlin.

gel-d.tKI.

!!It::m;r,t,JI.
IJ.11!,.IIJ.I

~diJmi~Hr, .uRa..It-8gh,• k.nJl,ra:rtlrt.:J [)(I]ml b-.m..,;1: i5J:1l11ndi!J~mlr'lcmlttir. . G~Ed(l AhlCrliaw E:t,dl.:riy!!!:: rJllZCfll.SJ.Dldtw FI!t"Jk amu-o::rl ~eo.I11 [)~1L" b uI u.m.m<ild:r.d.tr. iBn 'kruvazlir 4 IIESaI'I.a 4t: iii d:all' lim Rillmlzda kalm::~ k vt1I :b IIr OJ. 'IIi d;3 jlf:J:l€l .o\bJCEiIII:::: ,l'idcce'ktlr.
!Dllkab~l!:!

.m~.)ledec

ediJer!!'.k

bilr ..niidde m.>t::rtIlli gI!-ll: ~'L~dindr:: Zc-pulli
'r"1;li

kald1rm~

~fJ.e

n

h:aqIBil'lllLI

baJ(I"IjJ~.

h!ll~M:..,

Ro ~
'C'r::yn:

hal).drdliWl· !118';:1111J11'IiII .. n '. i 250 (~ A ~ - I(oi} l)i;I~ t'ldELD Xri!ilctii trJd Zcpli b..illo I,l lut' r.:Il:l. bqe d(l~

RamI!;

liiiiilill!!li~~iiii!iiiii-il""iiliiiiiiiiiiiiiiiiiii.l

1
LP

't-ull 1!:r::~III11i::::r.'!;l~, fI.lblllr~ l!irtti:rl B~ mEllka:nIQ!lda zLyar-el A1Hir.&J : luml:l.hu:rn bili mil1Jlt!kl:l~ 1!ijfII~b.'!I!liI. _~tmJ"_.;·~_I.e_r_w_r"",' iD .IH.J 'V_:!I_Ii.~8~jc!l:::;;;,1';..i_D~~~.~-..:=-: ...A _ __ ..... ..:.1I,':..::.:.llt:'~ 1I1}o!.e ~ lll'as.L (l1.lrUJ IIl:z:!1m ·rI'lIi::IJI~· It.~ Iz i._rll ayllL I'lll.y.l!i DMI.1~ m..IIJ Umd Ill', QI!'InB..Dlilr!11.f1. ~I ~rr.rml. . -_. ''''"11=----'' J"IIt nrfiml)'C!l bl, [I'I~fiJlC:"I!:~i::: ¥ :IlrlYl. lIi1itkl:lleriD II illilt.::.l:I.J.Lm· I.k:.rrlz·£ (.J;rm n IQrr :r; 1'1:I!1iIi1!i1l If'I1 mtJ .. him 1II.e:s I .... f.l:rll llh'taLl lNi.'tal'1 Dld!'. mll~s"ir rl.llIIl!lidlr. Or- , 1Ill.u me: Ic([~IJiC:r!l~ Zir-$i"~ ~I)k ; r.:~ft: ~ IIlfJ~h<iil' Inm:l.khl.r .'i;llhll'~ 1. 11l.'hIl'I:pltb :::rdlGr :tJIr:.~. ~,~~ ",I:I&J tilJ'lPcr:le 0[.1111 m"lIl~n ~ [!tIllt <l}1JlI"n 1a:1 .. m.JI1i rru:r':::llyl!C l!i·k.]L' Ulile;u IHJ1I.fi.)'tlllll:li IIJILl ::.",'l1i~'1dl IISJI n::IDik.,;u.d. fi;u 1d I. BJ[jj) !::il'ck :!' 1:I.p;:rlll. knnuol' tl!lblr,. Il!Irjll i:tk~KU: lr.atn 11'i1(: J.rlt1!1'11 mDI!..q Iro II' I')ld[JJtII..UA g!)I; Cambutf'.)'tTI: 'J rJd, ~:::rIJlm bu ko.nmn.J:I an d alrl lb.zl f:lI:U:1 llett~~Ie:r ~)"II.R,[CJE. d«:J11Gr. " I{IHfI~ 0. lh,:oI!:J.1 [JWllit. IJr k1 'T'Urliti~'lmlld~ ~I lor lie.1!! bUylllk erm,,)·.:::tl r:13~l~ 1irin::Ii1r:::r ~..: k i ~m:u:::ltlf: tlil. ..r;rla.tlt)i1 :I..I:I:r111d11. ~UlIII!r .':::1'1 ~iJ'~r:!ulod(l "Dllm~~;bdINllk '~Irll:~~I'tr~F, .... ~mulio!irl 1:1 rJ'ttIlr~ • rllll.ak ,. uilmodll leU. TIirlt1)'1li Gll11l1n:l.nnl ,Lm dl)!i; ILtliliu J,;.tJ~k

,

ulI't.llrdrurb.en

lIIIrra'p

'"n ..

dlugu.J.

r~lIdl! ,'lh~r~1r: maih., [;II];Iil 'HI utr:ir.foll-

DUnkU ;I.,ar l'er Amil-al 0 ytCD 'Vw:: k1'1lv!lIJlir!6 B!Il.'P 00 I Ue f.:l'k"m H t'bir~

Aiftilrall Da,Mn
dtln VU,n
Qll(.arklB II

rilb

,,-~1If:

11M V Iii '9'driIi Mu-

Y'~rnlld.ii e:pe:yoCe bllllJ~r
_~

sal n

o

R sumaHa blr

~L

~

adls.

D, e 11011 UI1.J:1iy.J::_t.., fWtk. ~ mi b t:-lIle,.-oc de d:im, 1C.~nan B. lie br.md..a bir d 1lI11!ie t Vir::!!!I' 2: r;::v~ • I: .BOOr tot:: \I;:r bUD W nil 'Elfnlll 1, d:t: llm1a 1ft m r.1eJ:lueIilL ka.i.dIl'tlir.c •. sIn ~rRY'"
E<<t;[i~D HiilllIlIill

UIIml., Hanllq-

}I <11 tb. d!J.il 'b III~ bir;:u: dliha y~lclld;m ~fulmdl: emr:liy1r:: l'ang:m In:JlllIsinic. 13I'DIC!ik drniji dr.rl!n.a da II:::fll:::yte 'bIBI~1It; 11;iIP!bn'(ll~. Di1D .ak.gmAlTr:H!iII. Safmrn~en .fuwj JTG.ifi. mdl!: g&'c: ;~epnl1 bllkln.o br~ I...... bah BU] 9 d. atuiu:d .Ukmt'llil

!b:urtlliI'~

dII::
f~

Her

. ye l)t:r .OJOIl.t hadar ~hir ....... o.u.or IIlfffiDi~ ~Y. \" aJ I8i~ t ID N[kl!m~r ·halk. ilc dolu idi.
afill'km.r::b iLai tHilflllfl! bll:::.!f~ . hot ·31... .

d.i~.~ mubW:WJllmm na.ulu
&elLy.Dr.a'J],

fIlk--

9"f!lecck
eakUr.

~l;o'::

Uri

Z~l~:

lMr t:~ftlb

~y;!lbh h~ -

Y-IIpJI- -

~.

",tin ~Ij' Bay t'aYYoue ~ :r.d:tOO;n;! blJp ~di1digr l;rilldiQ ~liIlJ9li iltib.nHliII~ at 1t!.. 1" 1!'~
But
011

:,;b ~ 'it' :oj!i

.!-' ilin dr;rgru.
-I

II!

uzeUik M+.+abakamn s

J

tfil!i.Itlr:i.E
~rH
UII'U

1

syo ·cular

lihan lerk ·Itiler

~,zri"i:ii.l8illii:Hk
15.1""=cirr!:.t:~

rahiri.h~

illDkli C ii l.avs-Sy'B ~ blLiJcJ 'b Lnla. J lI.mi~ '~t'!lRllI::I zf!yr::i Ctmal
oj •

vmB1 'II!J~ Df::iledla Morgil

lIm&U,.at

Bro·
BngUC
re·
mlni ire,rcl:tiji:m.i z hBJ1., (II Ikr z, AlIkjl!r.fldrn Rlz~

larl V' resiinla I muhaf za edin·z!
'Br::::yJIL Ikr:rlmel~ .NOflfu 1{n:8 Ifa"
T.ilmd:J~,

III ~]cdi, Re'

lB .

mEimlliTlr:::'aLzr

'§:iII~]!;,tJj;rDl
:i::la!lBD

B. e ~

!I.u;aI~r kvt:lb .etmJ" bn m I:}'.an-d;ll. d.oiu fill llElii l eli fi;:j-

D_ d.u1L.or .Ket:l3it:l
olmOJ.d.!ill1m

:!IllS! r.:I~fl? Krc.JJI::uJ

!'Itlmnl~!l:ul'.

·tab:::rU rMJi§i~i 8i}lII:ycrc:1[ b;Jjz.l ~cbad€lm CIIeJ~r !&tert1l'i~~ b.rll.h l'i}'O!!ii::Ll~n .lie: d illin9 ~ :::rui! ir.J.'i: ~diln:Ji;ttir.:
[ ,)]II)~III f:..I 'i: :';;J I 11.
III

'B. Vi~!31l1iadlli 5 sell~

Dlk'Jl;oIIIt
BBill

lkn..r:iie:ri.

rml"'Z

,

1

apillnyol.u __ d ikfJi!i1:a .....

IliA.

ilrtlll

d:l!g.IiI.J~E rill, Bu 1V[A r:fiJ,!cU1oJi dilih !lift . Jrl 1:1. rtJ:n lid .d IHllJI..:tIk blr:llll' U bill' :z.omli oltlJl!tI I .. ln i'1lrtt'edi.;; CIli1J7. iiiI t.Mdi.l&-f )'lIp.r.:1l1k lJfiL ~flli:tIl ol(J!IIltumu'itp; riilllli bulllDll),r.ru, I IliIt~ yftl~ $!5UDI:l' k tSlI'liC:EI~ ht}UUL. .. 1IId.n ,t'1-l1l)'liJ :mu:r.:I:p' ;U~II.II IIClir:tlli I:r. q,dJ II. III It. Ed:m '!'i! 2/i!nl ~1.rl1e11111] [!'IlJ 'dliY-C:-t-1S I.\ml b {: I9i ~ IjItl Si .'!':!'!l r ~ tsoe:h OC: I" ~ lIz Ii'Il{I 1l.u: FIll;jj 'C f! ;; It. UiTih f'i!1t'I .~rtfl!
Kurll~ ;;uIJi

t.IIfr~

~I

!tb;.r11Ul

ml1T1;p

Pr'imo do Rivera lktldar me lkiinden

dell birini IIlp ell or;Qic iDUCIl. b~r::::;lId]k ~ id.l!r:e bc:rrm emi'l'i':: gJ:!.1lI d(:Ti fl".! e-Illir •

EneLCie
yu-df81l:illl;

do

uzaklu:;;acakml!1

gibi :JlilIIhtl!!:r~m karl-

Hadise nud ve ni~ oldu?
1I{o.,b;.1j}n~1 (I
'Vi:: '11 ••

Im11h;lln

.raQun u

arlenen

j6l) K 1.11 YI! t.r. ~ fI.RI 4" I RoLI"Jlod61HI If yllh UI kll ItEI ,,~ t.ht.J:l.(lil!. IPIr1UQ)1I,I1l' IU :rub. ibem,. h-~mC:iI )' lIl:rlo[LII.II at .. Ii!: ~ d~I IId D 1ll1,1i r. A-tl:llls YmIf!::t b.lJ.iI mllll.B!t raklll1 bl:z«i ftllillz. .::JctJJ ..... rt5J~ (J~r" Bu t~ 1D::i.o~.Hne'~ Ir:ak ...[l['", [~ I '2 :s. II ~II 1

lUi

rira

1rm T ifl 'fII!'i ~.i1rI"\(!'-:::

nra..

RlJbum lill.fi -cllbrl h.Iitullll.IU [] 11111 b!fr '1'111 t,no. lI:apIlTm., '!o'e kl')mi~y~lICollu.bll tllk~1' fIIr e>d~I~.~II'mU. I h... I-Afl Ilcftkru bllJ(nl Jlu'c:tlo •• lI:o.:Iru• .:I1IIo fmrJ!lAlIJi 811.01] 11 ~r;:r&:· !MIn!~I~r~1 r, .'1. !I. I!! III ~Ui ~ilIkJ.d~

Ib et im ti bill.n Uli iii

JCrfJliDi ~'rnll:l

111~r

"""J1..

,'1.Rdlil15(A.A.~. ~. Prilll(l otl.,J]. RJ.. l'!!In III tbl1cll.ta ~1!I\'di ~!tm~:;; n.:Jd[l. III; blr [l!blJgih::, kentlbilrrl ml:llll~l:I. .kel:tl!l1I '!o'~ KrtUII~ bi!:1jf !:Ot::1l1;:

1.e{lmiiim n;ylca

nil. ~lmdi r;lt!kil
blltun n::::tiIl'll0rl
, t'!epl~UJ"'tEll BOD·

lI"a gttni:h:rme~e:rilli "kill. cdc ... u~" 'lie r(j)'le·

lIi.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiijiiii_
... - N I Ullftlr... ItIZ.
H'altl:r11

hill!' mild tLet

~'!lt:rr

hiahllfJl.ll'I.D! tll"-" dlt ermr.:l~I'JII~'" I~ ~r1C1r.;!:::. rJllrII(I dl.: t;:1:I1Ir.; .rJr11l1! bU:rs.t:UIle-tlI·

:ri CI!! ~.akitt¢n n : ... ·aldt! kSidu !kabul (:d.·c.cr,jimi..:i IIfEil('J:Io Jib
cde.ceiia,

[l(lrhlli.:zdC:I.I ri.clll1l1:t. rl:!'.:U.IllLc::ri ve - 'Ilp.onl-iln l1HI.horl;lu c. ILI~"
~_

$i d~tik

.u:m_z._~::.:·:..-.".::.._1_cr_Ln .... _w&:llll!~ib::-RJ_1"lI:::_U...,I=-I'. __ d

.......J

er
d~

PrlmQ
1R1'I'1fiii:"-i!I BIIlSi(;~·
m!llhlll'ol!·
,

!DIm Jlt111r.

tin'!

~.
~

~

J1'iJ 7J. r.:: n 1'1 ,:. ~.'l
~

~ Iii I.!:f> Lr~

d~ MUSABAKA51

kUF'V'"
llll~LI

U~
._

_iiiiiIIII-I!!IIIJiIii~~~'"
IN_ I~

i:--iI! ~1~

I

mil iJi::~·II.'Ih .k.um.:llll)lI!nCu. .nOli II~Q,~ L3 ttln IUlJillfiUI ~ UIIII" iU,(j'~!i1() lmtlbn RAlIIJI! 11'-1\ "lfflClf,:(; 1i;q.1 1II~llrorr'_ E1I1i'!:11i. ;tDl1demlc:r Iii: 91.1111:1;11. mU I :IlIU!:I ...Ur:: fUll~1 mUd rU fii'uri EI:~)'ln II. t "-om Ayr;tl'lll!:ulllJ"ln kltlbl rly ilfltr !L1~tlldd:IlI.~:r~tI' m!ll DIy!,; 'mumJsl Tah!:dn' tiI',r:rmn B. flll'tlrlldn.n fm1.ih.IIJ1. rII nl 1)1.mtL":-1",,· kl)l1Jil:l~tln lIirlhU ULlt;j' UmJI m 0.1' "C "IH1hirWt tIIlr kll.9 II I~ .:::rb::.in HillmLli .8~). ~lDtl1r no. .mt1:tl .. n II. J(i rm~J: e rl2' It l'I:ri 1=}I~r. ~ u rn 1;:;...·IlJIC'Ullm.n mr2~i:::llldi::lLt .;II.::J~I. tI l!1!.[U~ ilk ~r;JJJI tl) !t.1~i (In I';:" tI,"I11 n ~lIcrfjf] irIhll etml~~f F~ . Ttlrk.iyr.: (,~umFruFly~t .;SC'Vrl C1c 11.3 tAJ-lIm :J{'i~I'tl~ "'m~ .11i!: itli::l"iIl4I lu 1kkUt1e:n '1!'I1.llllirJ~ 1Zf.fC;J1]_1:!o·I·cc;l:J!l:rj.~ Y~B.r:ten I)lIlIfI E1J9f~'k M1IJr:::t bl1rJiil'lII~ndiJ. SII!'tiifli. !ole billri I ;1. " . '! ~oJ Ii L1j I
~lll11 1:0 f~y.j)-i11U11j] r.

V Il:l LL.

x.1.t1J1l CI~l1Il!l;mrJ]l, RI'::::l!'ll Jlnfd.lll' mftldlndrll

II:lit iElQilllA1;ili11

~ leMI .f.:1mli:1t Jlr7

511l1litLd Ir. .MulJJsillii;!l'tli i1J~le:k{:m bll" bllilof'f Ju:n:.rlIliTl'.lllldll..D
:r:
111111'

1':11, ~.a:I-m TlLk
991t ~I .....

1:11.1011 I

~"II

i:l!:llIn-e1!:

~hI1 :lfleti 111I1l1'mm

II FiIll1Ulfj

.J:Il·I-:r ..

!I.;::

(A .... ) - JUilJlI'iI ~I.. MI.o.d rtt ~i!n I trh.'b.urills .1:Ll.a.n:llli rIi(i1f!:iLIII:r: :m.a.H!11].Q!l !!-p1l1:!;!1 IIndldlL M, Prim(l tI.J:J. ro"!!IrSi "'St. '!.'Iln '0'(: I' l!;Jrrtli:::t{lll" :ci1!!lliI~FI ll~hhlr:~11IIl linn I'll ~kt1dr)[' ~M'I!k!I1IPIlil'lr. l!ti

ml:lmi1t; Jdn cllknr.
:I';;."!I~I1.1!1

illi1Ii{(!::1

l:tyette oorlll;,.. jt.:::lml}' pl:l."

'In:::n1111'1 of:! n ...1lI flg.r:ll. '1Ii1.llr:lll IJ tll-

Ank.rlllld'zr

ew.IJIJ~1 :aUJ'Ii ttrpl;llMn

~;::: J.rJlr.:.:::.:::itJ

I!'lllro1r.:::."rnd.IIIT.

t!~11 liIjIIlrnzrd.a
_.

o u:..... ,.

I

AlP! rIi .. lI.r'il

---_

~
I

, .

,

~

..
I,"

. .

.

:z::::

:u

I

V
IIIn

JllTI:!Il:~ "'ta..uI, hi.kll) o.:~- n1. lii r..n: 4u-r"d , i'P'....urg:tmH dt~lIti k.j: - i~rx_e:n. Supr:iilm~i. llU k!!U snnn .d II !!tI~Lo;:'lrJno~ .. !UlIbitl t IIIf"1"n~ 1l,*'umJllIli trntl:; N4~1 ,'II ·ofJ 'h. 11. ... 11

!Emu

tftIrl:!.k.1(J r IleyIliAI~'QI'

A nat

0111

lratlan
m

11J uba

)' aasmdan
u...
-

SOTlT.J.

AbiI<!J1 h 1[i111"1mtll.an 'Ye nl beltolliyo;! In tll~l1holl:tJIIIIL lI.i~ :J'o.!y var~l!:o'1l.[jl'l ~tIJ~1 i:i ....[! i.I,1I en 'II ~I~i t'j]i l,etl!:.;:II'Y~ "'~Iirt~i ..J nJo;U n.:.l!: !!olu rloln. iolirlrI "ir .!:1.~ln ilflol.• ,bUJ ll1VJ ,· ..... r'AJi'OElII1 -'l:o'1r"irlndi:1 to.,.::. }'fi7.11 [if r.:.il.rldlmUor-ILt r, U1I :3 1W!.l1..tLr. :!j!oo;:llI'{:Illj i l'Io1.lll~i -n l:r_.p Li~ p 0;; II1J :::Ii:- • I¢ Jj; e.ij~ mt:tI...~lu~illof' ai . III JlilikLH..wr.

bEt birt.igi In.J I' ri 'lam 1m 1-:1" bill" kom It-:
711im '1IJr', 1'1
,j'

.

,

...

te-

i atl'

.... hi ii~i .....

k.o.:_,
.

m

:r,.

Bm"nll'l:o

1111 Jo' ..

I dol. 1 :)
tt!-~"I;JJrI I ~ ~ ~ ;:li II 1.1'
I I~

9;!:!r+~I'I' .i.,.imal ,~J!:'[j L 1.l ['.;.1 ~ :ll '_I,;",I1JI.,:

0.: .1

:s 11:11

h
..:l
Ul

), I'

"e

-":1!nT'

jJrhnl- ..', I

l!1,; \'.n.'TUI
i,,-' hlJ'l tukrl

r

,

, .... 1.: k~

1m

J,II(U

II\'I.~· rl !.~-

lcrin (,-Io.la .,ld.1 "'~ :T!o:. 11.;.::-:'liJo. i'~'LiIT1,1 !... IU,="
h'lI'l.l
f,

\l

.o."k·1

,,:'.or: i~f'l

11 iH

llltt'llilibi i:t ... 1I.1~;I,.,lQ:. lih~ .iorUl u(: JNlrl urm n 'IJo ~I ~' 1,1' H.'" I I C;fI :1' Ii: U'if~ 1!tiDdai mahrum kLtt:D... Hay i bum n 1,:1 m ~ bi:LF l1ll~freo bll . "I:o::yi: ~!)nUll~ tJ.;:;; t' I n l.rnp b1L1fi k" 1 m! nJ ~." una
jb

n '1...
lIliI

1:1 L,:lm'., J I ~d:u r
111 .J

" 1I1t.:1'I:;i~o.:l
;L'

.LII lihnn III
I't"I

I

tnlit'll 11 n

III.. • L..-:, ..:ll 10.: w·-::ir.i IJ:: ~iJ.11il o,:d, '1 .• i',ri l,iL,ro:l JI i J~,,~- ',:1
t:1

d. r

hi ~. '1"'I1~~L .II-r rr.'lkilln Lbi
r

I'll 1.-'
I': .,

. I 1,1
fl',1 nd,[11"-

,il·':.1.: _n,lDl I.:~ i I ~ILI 1...1. ',,;:1 J' LLnlno.

euu

N 1.[ ~,J It L..... 1.I:W.i.I
():lrri .... _ i... x ... ' ·-1: n,1 III::1m;i~i
:'-It

blr
I 1(: r:
1;.
h1.'I'

I'C:-Lnn

r"

Iii.....

'

i:I

i

I

1.1.\.',

.l,k:- ',.'

',1"

i 1.I"i 1'1:1' P. " I. ~I, i
L

lo.i
10.:

I'

KG

Irr il n I . i

::.H.d

yel'llin-

iSl.:EI OIE.::L1JotUl'III'""..l.IO: btm d'l! IImtilt tJ..'o'llliltl.rlnlJi u..UJ1it1 otlil ;yI.i.kOL-rll1i.,. Marg-.tI1J I;'~rtljll ~oj.~ ]C, )'lIlnr .1:0., an md 111. 1 nil ~Ib:~ be;vt I:!- 1:t.tl'kALk.~·1:i. !;enll1 11'1 ~Ievl .. de I II [ill.n1 I!: tl-r(J)' I)('a. d IHauJIlI .6!1 f:lll:!rnlD til ~ i.ruJIl~ . i Et il11t!rnc;~ I~II u.. dtlydlll:l'!'um J.:~' llt1Jn ;anu,'!' .... , Hern auten bu h 11,.1;'1:1III! 4.lyLI! lIi[' 11 I, ~'I,e I' _ III 'f 'I' I.i~ IH:I it. bilk 11 k. t;. II. ki S'11ir am LiJ ul r C:c.II";' 1'1-1) k1o!1:J' b U[]U gOrUII!;: !H:IO-II.1. ",'::!o.:ti.n~ tI~a:iJ pot k !.: kldcnyrrf; je, Ii1Ilrji-lrJof' ~ir i~y [ kll P bl!'rI bojlodil!l.m. 1Ii!k' 'Y 1I1'1J111 tilll1l' !iIo1.fLfllll l."o!:IUIJ~i oIl1n:m.wh ..... dlj;l'" 110:11' 1:.il~IJlJn 1l11'Y.il111'1l1 :g.J:i rmil~ ~LL ktLd fl.r lI':~z.;::1 lI1r ~I;I!,I yli(1.· ;::l1J.i Uiu.\jW'um liiLIII~k j~i:n (:11. trliy ~r" ~1I1'1d nfl '11l1or,IHII~n dL!llill.l;iollf"l I!:;:rll ro!:.n:E;:il: bd rIIll", ,c or;o,r 1191 j l]rl51:D u.hllL:: (! 1111 91 ~r' i![J}liu:uj~,-,lo,;: a ru(ll ;; Kif ml:t'TDU!l1I !;Ii - I't:k.9...1S1~ burlS II. vttlrfiluJI, II, ~i 0.: it oI1t!li. :.!;1;f(:riD~ ~ nle-ri )'It o.:u~r 11., ~blt.rl~dl .._ IJoI1IUfl ;u II:H tJ.:4lJi l:1E"ul..: hir ;ttdlLdl I tf ~ 1"1~~1~ ]. an .aTolllbk ilIJI!m btl 'n::r!:rm~r pllir'ta!IU )-11.01TP.I17.llf Mi fu nt;4l[! 1-, Il (llnu.yo~, Io'!: ~ll;rlll~ 11'j"1'1 nlIll'ufl.

y 1l.[1]~ !.:Ii' .L:tiJ' nrmen

1.:"'0 !l!1;J

i.l

1j![):J.;

Lli:")L· ~.._I:......a LII ,I" I '- .. 0. -i iL i.r : I.I~ ~ . J I I.:{ [HI..II I I ! ".. 0:..11 1.1 1 I I~ I" m.I"'i1 ~lJllllr', I'" ~·h·r I '1].1111i ,IUIo'.:iil". t I fJ ) :.• rp,I .. 1 liT nr ,'II. I'ti
11 I L 111i ::0.:.

I~Ll

11'":'1 11....1 ,I

I

i: . ,1;111
~ L~

:.Illl~'I!

i I IU !-.Ir ;r.;11
'I_:

I~. ~'I!r' i

na'l

11){'j!"

k I' 11I1~r-l~~~ 111'-", I Ju _

f

1'-~'I.: .i
.....

t; U-II~' 11"1 hr-

~l.rl

\.-

I.... r: ine
-~.

.1'::11 trOI l.u l1'111n,JJ Z IJl"nm .~d~l'1Ii 7. n'lllh!:orl-l:: II iJ:a b:., I tL '" ffi.I;tJ lti:- ~;( ~.:: ::] ce 1~J)]i!ml lin~1I..I RlI:t1l. rlIi I ~UJtnll.an "-101.1\' tI,,{ir m n a6'(:b t.=liyLt.: ;M~lIrJ~ICI lk: r..: ndi. riJ;h 1k.i:L, Zt:jI .a ill 'I! 6JlJ1i.":II I1!Rdd II n ~,LI IUIi IN.! II t:~t it. Utili ~dt:!1l k n"l'ioll,l1tir Am t:rll.1:r..1111':'l I::lt seri ~W.tlll 'Y~ni [!;!!fI1JI.oI!n.r.l.l:Ll!c IJirj if, Li n Im;o:.:.l 4 l:;;:moil
f.o,iliJil:!:i:fn
11111 lNtLIlCII k.f rr,

Dlln

i~"

il ...

L' ;::

l-!"'ilj"i

I' -t.:

l,-d

'I, lI)i nn

.\ 1;ld'J

1.1

1
II

HI

I'-~~''-

.

[.; 'Ir,n' rrn i:k 11"li ,,',_ il~a~1 I rnu ni'''IIIf,: 'L I ,., L ,'.·r: I-- ~ I II, ill< i hIlLII'rl,'r I '{;[ r:.; t"Illll'f. /k" ~·k kuulu 1:.111n ho,: !ii' rn Ir.1 : I vuki 'I h11 I:' :: .·[:-I~1'r hi j,- .. 'I"":"'·~ '! '. ~I:! .I" ~~i J:!:I' r Il..:l......-k I~' ,'Inil rllrl:.' I rl'ii'l I! Ij P ',.: ','11 1'1'1 Inn'hllP uhH' k , Irdtr. I !I IL- 1 n'l".l ,','~il'(l,- .. I)n~ ~'I"li b.ll.11~dLl ].:,l(hr.li:1 diJl bll~ io:: ~""IHI r.

I~I I..,u:-i bir . ,I n.i .1' ~:!I I II" ,', Y rI''':':'' ',1 ." 1. nr'i; ..::. -:1"

I

'it

1 -LIIJ;L billo.:. 0.. " I.: I' .', L"II ~ 1.:1 "In1:!1. i,="I' ui ,I' i.. ··:L 'l1d,1 I ,il lu I
w('bo.:l,1 lint[ \l!l.ud,1 I ,'Li

'h ~
bu.'.l

!.!

Jl.,
I.

'd .·r 1.1.:.::' di
~)I;-~.

I

'1 ,I

I'

.'LL :.1 .:.J

:J, i':
_1.<.

L'L, it h..:;lt r11

I)JL iul..... I'L'.

~i1~.i:ti

.;1....

J

'I~~ ~

11:'1'U II i ~ o,; ... jj • (. $-_ n... 1j ~ -,,' ,i· hl"~~ ri
-':!'It.

:)0\ ' ..1.0.:

=,.

:~[li Im'-:lir II-::T ii~ ,:TI.,nl11
jor.'

,1'11 ulu

er

r

l:'lilllloJa

I~
'!,

c: -

mo.,_;Ii ...i

I IL .:Ilo.:~a 'J! IIlOll:.. ~I I.: I'" hk l'll luo.:kt::~[o.: _',:aul i lb.:"1 1"1 \ .I I; 1,.:.~l",.j:J
l.:"lr.

1 11 I~J.i'101" H tI!i.tU'i J(~il n 1:1:.11 II I ft 11.(: ~;~O;; 13 III j.:IJIl e CIf 1 i.i,11 t. ~ Ulr:J;; IlIIJo;;lt..:: B"d.:i_gi ~ ...-:rli IJI r .A:LrLIIIDi... .i ritl koiJ' 1,tD'1~tll. ~l{Ir l;~ilr~iT,
I 11

ir.u·i:L Lv!!'Tl]lellt:Lm Ie;

LJrn

i

1'I"I.Rs:1a1l.

HI~"

1.J::.a1:.. I.n'_

.:-a:; .,..... 1

ll,!;,:oo,.:

:I.J

n

m

J!1lll

.Jwu..

,)' u]l...b II i:L k i:l.:LaJ~['1I. i~'iD oorotl.:o'.i:I. ml:!lIIur

ir
l lir t,lm

1f1)1I.A~l.j1 r_ fJlpJI.[[('u Zf) it:!.Jt= UZO::I'(: Aah.i:Lr.liil.l.I:UJ l,-lr.l:(oFU1.· giLl.tlt:~1lir_

"II.

I,-nnm ~~: rlJ;;n To :111~,I'!'I . IIlTiJ bl:!~·I.:Li
liJ:31

.... ..:"'Ii 'h:nfk.-i, I,i'.! ';:;':1 dJi in
IT',

I·r hi I Irt,:i,'n .. -11m':.

)11 -

lIm", ..,' ~..:::

I,lm: .rll

1,1'111

','lill"d,l .i

I~J'I

tJit

j(ti}'t::

~I

lIi1jlll~1I.

.j:;.1l1o.'rl

~a.n.I20'[]'II:F

Z; 11'1 b" trJ r't.lru. l!lm'j-P. II:oJbi ~ia~I~I~Armw;t-~bi ~k JMl' 1~!N::Il11 ~lIdl:! bll!,Yhlc - '»..JIq~. ~~ cllJJ Mr i\ryol1l\l. .nlm!!JA,p.L lI.utj,.ul'llLTI lIi:""lirlJ iliIW1l ~111 rJ ttl. lI~I1~i:JJL,. _.~~'~ fU.Dy44 hl!bt'.EtI11.11.1'1 ~I'k. t"if1'-;~t !:Ill flo;::kr lit;.1I~lid il.1fl~:';~ It l.iUJI,AJIJk!';b ~Imdi 1lI!!i ~(;).i I1i.: nLlj uliJ k b.~liI'Laani:.I bu. .h1l~~t1 1il[lJ}'!i,lrJ:UUf,. Ollll . ~i:o K~DII1. iIormi! tI"l~ >II'rYekeboi.r 'ker4!l dlll.'b.tL 1:J.i1l') Ii . ·iim!rti~imjz. 'Ii L "'!tibia,. kLthp ~ iilHmtl¥ F"'bi 'b1r bill-lU (lj]~- . r.:Dmu;:mnu}'~"NI'D !. IthfIFl. fel t;, I:~ m~. ,. rlmlti luJ.n~.I]IJ.Il S.l~~ .fIJdJfiUli 'lUI' ttl.r:.JjftllUl dil. g!t.£lmmll n bli:~u:i12i1ia:l:l alI1lL{lJj, ]{U:Otl, itt.::? "A~ ti01dl;r1:! Ju;;du 1!illD.lllljgit _g>l:l-I11tiiJi.i Ill:. ~ @ jj IT iii iL iI:i c-J 001 ~i].' I J:Ij f!. !InII~ ibllr a:b all GI B:i.1~... 0:1.'.l..kiLllIi! .1o~T1liIo V.u~~i!l IJ:I~b(l(lil1l" ~~L~•• ~ imiM' D~!'4U-, YJ10nilll 1 b.o::11III! Il iilrll.lr" ~ bilf~rndl;p. },~1IJ tLl..m f'1IIM1 j( .. ~I:tJ1II 1"'lp" I'1Ilodll.!LtTIl I~III holtlL~"e I!oJ.l11rvmo ,~11.ttt:Iy.a. ;tI1i~~ .!Xi ~lin~ 1J~~a. oIDit: .L-,Sil' Z!lIllIlP ~-::Ji!'!1 U ~rJor ~t.~dCIH :A;f1fil1UI!o'ONU. Ui It.;:.fr ~rk.ultr.~ ~~!ll:eri mi:Lbl!!ilin. pil:lr. , . lint. ~.f td.:llk.lm;.millfn .t1:')'I]1 .i~ri:r II xi.:0.. lU ~u~lJ;dtIi fll!li: :.Jy!lr i lkifi ['III!i!t: kaJar i~i Z1:uttl~ ben d~ btLtl.Jg - ~lmi .yo i:Wiu- .h.e..u~.t"'I JL ~'nKtb:nIl"l' i.m.u.k, lit" bi!l' Jlr· ill!'J keJ ilk: ~d ~lIT iI;! 11 IlzU gti.io;ilI 1iLt:~ ~'Y~ Illr ~T , 15]1P!' boIr ho~oJllk p~]'i::linl! vti'n]rgim l'il!rrlb, 1![~i2[m ,.HI'!I MCi . ~,e: kgifllll' 4:11 )'"I!m ni IIInll:tm1J~ U~ifiltm, .., IIi'I r 111111\1 Po 1:rffRiD MJ! Mmy D 1', ]!I yrJ"t 1'I1'I1;!1l:~ .fi~ ~I)ILnil1l!L ~!LJi::J ti~oIIlf~III'i 1tl E' lIi u., 011£111 ut:>Uac3 i!.I;ul~rl~nm1J~_ "IIII[llt lO'f~dJ:llr h,e:)'I!CIIII'1IClBn ~Iot::lill)i ~ NI!r. fid:tw i'iim.z odJiili:L H}JiiI.akl1I'1mt11~, lli1( 1rjr ~~... ' . "14 llit; 'brtLkJ~1i iIItiDDm !t.inI1 dllh.tl. lIir t;:!.=}' iIlfl~ m~O;: k blue dlEgilllik.L io:... Iilu III~ R.r~o;:liUJL mtLh 'Llimk. O!PJi.lIl~OlI Dr c:1m11 I , !:i.:rle iJ r Jimh1il~ hok);1! Iii kN: d 1I.11~ v.Q Cli1. I • _,., _ 7JINI1 'E'l!1l 0;. iI ill t4't r be1l1 :9' > ~,1U' ~ Irt:' !lI~rnh };j.:IillJ ~k- ' 0 r.:.lll1ir EU~I~11'IJrIINLli.,I .... Il.Imm:ll,! dra~(ir:ft... ~d~1' E'hol IIni rfIl$1 I:IQll J!lr~lll. o,t:IlJJJ;::1l iljjill IJ ~ !i"r:::ruli:.;]gi ml; ikiltll::irt'l;'l!< ::io;:V!JJino:rM:m ~~_. ~al' ._. hIl. lR' :o:.rm:c 'he'!'l1

~er(!rg1 1r.p"'l1Ifi~.re ;f)rurdlllmm of,OI1fiJj :it:rJj~ k'lL'IImi )I~.I11;o d 91 <H-!fI.z t: ;h II ~1QlIII ~
Mi;!~.tI

In

,-.;LII::I· [r.. !:I'.II .. ;:;'11 ·Ct':'1L:l;-.. hll 1-...::, ~ti jr'lIfN"'lllr :.'·I1)mi"'l"l ihru I d~lo::

o!l~'lm...'L \0. Ii1LIIH.:':JI· ~:, 1,'0:.1 _Ii ii oJ."otib Pll.ll LJ.. .... I.:rln;l: II ,. -cL I! I' Lrl1·t: rlk ,iril'~;a
re'v:!>.i L.-d·lm ...k ,J'::'-"iL' :'"t1J.'J(I!:f Tf.i<k nl{lnl bLrak'll!J:f,tf Ye1'n 31 Co;:. I'dato:miA.11 p,"j.r,l' hu f'="TnI"'I'1 :'II I IIIJ!) Ili ;: rfeTI1_i~ IU~ [('h:'lk I pal.v:.lan I-...I:JIs:o:-TI'r

d.L 1".1, ion ~!Id li"IL!1lL /. l-:>p

bu.lrmn::rti.k. 'ti, BIIJ:=:LioIll

rl!l. biJUil

~l

rne-::li:-ii idlll'l:- il;O:l1lilri ml!iL-'Til t:Lli 1m' ~li'" .I~I.: .::~ II..:.....:I.~n m .
1l.;1 I • :J.1

I a· ,1....1J;..I 1Jr.oj a 101.:1Ikmi" i ) ;IllJb.PlLI.I~ m.111i,'Mlo:,,:hr. ~l~ ....-I'L !; ~:1' r" ...r.... ' , · r.111...i ,,11J'j1 k io:. r ,~1 .. qr 1:l:{'1'1 ~Ij I.: " . I •r \'I:! I.::; :'h't' ~~ Lt!'~I'I:'li~ll:!~ L1Ui:1I.Ja_J II:'
IIJL;J.

§ m~~ikl
"'~bd
J]J)~kl.r ,

'-'::I

aLII

alit

~~jtlir:l

irat~Ln.d'a

"'1..111 M!:l!lIIlIm

1i.!.piJ[-

Bu pkl.:{k'Till

LeI:
~iv~ u:Z:II.k'III¥".11 k'
el)8..lr,!o'~

]I!f ,l'n.Il::r: til a~Lnd;m

h:"l~ri

'i(ro1n.(hjhr.!I

n (J=IlI;],n:1
\ iJ....:.lyl.:t .

I[.ri ~1::1i:;iliL'.

bunka::mdd
re;1:il
e;io:-::~I.; 7-.:-'~t1'"1

- hili

[Jf.

hi
1)

J..f \. 1.:10,;'
[;)1,.,:.-

thl"''1I,I'I'1 I(j
ttL! :.:.0.. .., .... [

HJkl~ltll.:""'1I
C{I:JK'Si

hu. ']ta.J:";.

.i.::J .:u::L.
..:i,
1-0

"-lui ~ k· ~u· ... k [... I. ~ h

.kilm .·l"~ li.!~in I!dj.lm ~ 'if." kllmi.:;"1: 11;'~I"I

J",2:I,)I.I·1,:

.;,ur .If IIlCk[('dl

i.:k.:tt:t.i~ '~l
n·{I~I):.·

br.iJllrn_1~i...11 11_
('

C;;l mlu
tilT. I kftrTti • p,i..;
I

m lr ·I·r ~'pl"l1 yn11rar l~natJDLu ~r::.-.I:. [I "Ie~. ~rrI1'JI·T!II""1~r I rIHI,i\:
I

§ R GIlI}'.ilJ'.D.
lId"'l:!IIl

"!'io
tiir

Il f

_e:~tm1lltn!iI.['_

ch. ~c~,',I"'"l

"f.

Aatt=:rii:L1I>Iht.
..li!,:i!li:::i!I ~tiI'~llll::; 'io'~

.an:

ti ir

l~'J':th.d~[

h('~('n MaL.:'I

SlltrrJ.l"

t ..

r-lzL: iil

{i'I'Ii~-!

r
r"c:

Autr;tf "'" L.' Rei~ [~'l.

r!m

tl i!IIttL lIT IL!.:ti L,~ .. r,;~: ~JI'l ~tli'l~l1
'IT

Jl!li:!I-U
~[jL.

h.~ Liz: V8.;o::1';:'0.:11cn :na:n:.r do: _L1011f; 'OCWt: t::ow.::-

..iJ:,Jib: ~C111:10: .... :.i:.:.~'U :11;:L::.rii ,d.ih·d·)!? (i[C.L l' ~(~':o.:0:""6Iz.
1111bl'i :Ir!"'ini ......r1i 'Ii j~II,;['

d.l:Iort lI:iljl;i

oLmll:r
i:IIl ipo

tlIl' .

nk

IJ!I'TI12:l

~"'{:

'''1

m:rILk I :.:rrc h'''ITio;: llal:...L

1l~.r -

~'I:! lotll"; :'tlil,
).I.

e: I!1m I::; f1r.

'§ ato

linj

itrfi kl2lb1:1. tt.II.

11"mnil ml!

i"ti h"f'

Ithnrr

r tI. h1:-iIi1ILii
:U_ILU"I.si 13~!"~ l.tut-lIm1ut"

urn Jmi

Ali

',~

"u. ..

L a~'1":1."" blk ....

" :.Eh:d::1' jllLl~1

S.da

.:'-":1k

!,:.itl.n.

..

_1I~dl.,;ll U

i:lU[ fk-ik~

§ 'ftc!.l'B r i::rtiB'C d II"!,.' i 9' II :ntII1l Lm .hk .Iutm.liJJ W ~ la11 k Fot- ill I1J it r {'Il! tIf: ~"Jj[): Ihr:U.l br_ {j~,f!
b~;lI!:ri"Ilfm'.
~ 'r;'.iJ,.~~.II.I

1TI.lvl.lrll

~."e

I I

r..r "'"('r lxyJrrk :n
liT.lrri_g ::'to:: ':1-.1 ceh h' i.o;liJdjr. 11:;.r(m-rpm;oIL
.~

)1'" l, :;rbl

't"Id;i J~lqrd:rn C 117')Ut.I......V ;)..!"~o..][

I Li"di.I':_or ;J::'1o.TIJk
.Btl S'::Ut:

~L..lof·.illd'_·l1:
~~I

':OJulnclu
T:

.". I' LVil~fI

:'r1,I\1I!T~r : "tt rr 1iITILlrtl ::-ir.l:c

~.i:r
I

la ~:t:!hti~ :::!u y(l~1JlIJ;) l:a.~:j -::Iagt.:n)I·1 VUbc-l't"Ii:.'l· 1]" :·r mp Iml Inll., f'rr,1I h n ill:
Jlk

iiSl:;:"'1

I~r ...~ Inl'rlt 1m

Dtft'li:c[ cJoK ... ..:k'1o"i"RT' Il,'vin 1.a1:r: 1 Ili~ ~~'I!r.k

:J nldlf

0

O1.uitll

(;[-Dr'

no::: de I-Erl k

I" imT'

'II!fUII •

~l!lIiliH~1Ii

dlln

"i:.'iI"I~!1.IITDI:p.tJ

Rri"ii

'·III.IIl.om

IIIJ'I I...:~.:-:rnr,

hl'lLrITil

..tn."itt ~

.~I. jill] SI:-!II!'i..... a:o;a Lilll jrn :r.zml liJ _I' [lbap (!~llkl~ Alm.l.:[ Ha~I:], li.,,,L'""', ~('"ft Iky·~r:-: flf f a:)'~.-Jo::
l;o,; li • ~ll,J..~I. 1\1. .I~lml;j
('1JJ.:ti.~LiI.
"1;'1" ....l(1~,'"j;-

tiL 'iiLO:r_ ~.u.!·;':LW nlu dLId.il1J lLl'.f a.1.!ln .;; '),

k....h.r j.,'_·IIJ_ uO:...IL~ !!Jllm.l y.,h, nc:d.HI'
b.udllr
.LJe1L;;': :. ij

maalf'n
i;:FlI~ I ;;e6.Il(lO;:

r
a yw .
~ "I: _t:
......... _or--

I

0.:: _

ilk

mo:?" Jnl;:UJ

:~ p'1Trrn:1,' n ~i¢rI i ';1.': . ,.,.,h~.et:.oll hi"l:.'.i'7i1.ro ~mul..o.iJ ::'i1LaJ la:1 IIIo:J!'1L:l:_
C':;'ITi'I!!n

r. cl r.,;o.:-::o..:ui'OC- ~I U. :i-~.{ Ilitu1llml ·ri ~.('Tef.llJ"" I'I"irl.:~rrp.
t;'IIT

J!J:nku
Mt'rlIin

Lo.:~.:L.ul

~ubc_\ '-

_ cLlJJclrd JUli
jJ.jL';1 :::1' .IDilr-.::
r,o:l. t<'"

n_ J,[l!ti

hiI;

m
r

. Ilk! l!t:ti!c:11I'I1I
I!

·.-.ere::t:k.lo::--::lir .
]l~j;;;:'1 d~

fill

...i~n:'II~" .tlll.mlli

Ilrrttl

~~rJ.l·fill

ifttil::.JJ:I;]

J.."(,[11'H1

I!dmnf}·iL.

Iilflamr
..

u:.. buJ

I

ettitl I~
j

~)li

ikJlllllnl~ .. l1:itl1i..tl

d.~i3Jn...J mOt.e.bmi.s-I.62L Lll1Z. bi;z: ed.ilm:i,
.lild:

1=--1_i:.1. S:J~iL J:'l-Il 11111.1~1"1i'- l1;;ml'l'1:l in[i',,~ . cd!k'n t:.11"VO::~·. ~aI.JLI-.. (_~liI.!il
j

l~d.!i~y I'.lt Rc:i5.:..a:::lti

t1l1~tI

Ilil1latitrh:oriEl~
.o..lll;]J:.LJt...o.: :iln t

Mu.:Ui4i ~ekI' Iky r!lr:~..:f:H:di!ir:. ::;:t:~~ . ~1~I11.:in TUt.~
K!J[ SJ

lJ.nfrl~1! I JrJ

['u.nLja:

"1.u.~II:,'Tri...i

UL!I 1Jrll.dilL ]'I1tlnlllk~D.

,

_,lil:"::,t I~;irnri:-

19"'0:)

-:;1:-rt111 ~i'''l'i
L

I

nr-

[lk"'~II'
,.
l""

i::.;-;:i ].;:0:;'1.,- . 'k~JlI)l
\'1::"

?~.n Ji..t::). n 1I'm1gr!. 1:nr to(t'li4;,!JII11CIl iJtL IIItd::Lril;:; -- ~I:!,·irirt IrIi[[lrl1ldr;:i'it! 1-lJ111 Eilill
[lml!~l1 }l'Z1FJ.dDl

"'lII~rJ1m],

ltnt:'lL1 _~~

midlr ?
Ke-nZUli ll.
ve"ikil:1iL B..l·Ild;tlc Ilini rU:llll

MOOitii

S

r

Ill!!l.tt ~CI

Rt.:: .,UJ·JiLlU.IL1l J'~'::orl II:i: d imb: i' .1 um f I)1'D:o'_ L"etlx.uanll hhod-enb poe l:il[ i1fll't::eey~

!t.1 III JOli I . :J:..k. lhll:tC[ .E:±.!J:; i:'1 I. ~:JI)I' ,-rur 11.u~";U OlUe_ Ln:dcrJJ': M. G ~'Iti,..:.. YiJ.~·~J,=- 'tI:: i 1_;·:Jen

~:-y:.: md.1r: billJI!
l~'tiJL"'Loi

::.:r.pll.;::.!:i:1k jlf·in::ri..I.iJ
'. y;:nz~F.lilnda

,m JmJa

'T1I'l'Iomhu

_,.,1"

U cJt rUL,

~' UUl.l· ..I

C"'1ll.rl.lllk
=lIt!

iJ-lT'l"

hft:llll
1!.I'DI'D.!.l

~lmI1.ff II!J II r3i. itt: c till .B.. 1.: c.Hliima, kIilJi:Lllmrr:J fLI.t:Ei e:~I~1!: illlfJlIi: izab e\no!~, 1:J.i~ nil.h.k il.mWyat ~BI1..~~[lJclOll, a[l:!l l'i:i.hi.mdc ' t:n h,uirt.t~ xa],un k 1mdak b:lr ...iihoh:J 15'l1uM'1 i:§;in UmUi 1~ , in I6{';l,!ci CIlftlL;:iI R. dell mul!llveJ .::t - cd..itltJi. E!ijjll:!c:u~\i ... T<t:Il.;:rn B. bloJlI ....n il7A;t"ThC C-emBlI B jl!] k...JmlIid Il!=l,.eki bir
r

"']JluiuIJJoJ

n.lm~

iicln r.

r~.:! iUJ i raCllmt" ~te.TI ~i:LIJ~u.£:Jl 'b .1.'1.)'11.11 ~ ,:l:';Il~cin I1M.11pl..m'lTII glt n&1 ~o1~bilo:;,~ -g1lJ~ y~lIffin I e::~J.i,.J..:1! t:'Cil~ifll
(!

~l:. ... ~rn~dih:r]o::l' ' ui.:.iL bi"I.,:
0),

l:n)lln'

nu-

i,,- to - bl ....i!: .( im·r:n::ir.: 11' ma, ~'ILij'o..;·1 .J...:.uar:a: ., ... arnil.r.1~. ~ k ri 11 i:n'!,' JI y~]'l 1...:.:.,11... l, •.

'1"''i'n

Jil: rlJliirBIJ.

bJ.

~~I..k~nI,,:·raf'';

lIfItro~ofIt
b~

m!lJ.

r

tl)L'Il8J...-I.,-Il,":yi
iol;!ttiiill~

;tIlil..'I'.k

,·id;;LJ1

~'5''''

AmllLII... jj~}i'fi.il!k:W1iiZ, blll'lll. mRJku.h~im~I~I.;..~d[l. i11!fiElC[ ~IIIIY~I r1.n nT. ~~Y]'::~~I.~TIl IIlr1ki1. 'I.t l1!ti.'!'illY iI1u. ~ ;1rw., Yfllrm: I I .ihtiyl!J..:l dll ... fi!cu.Ti:fl1 n:r III ilin1.:I IglmllL lteh!:m.~It;J1 ~ 1"111 a1I; ,'':: Y~I i;~ DJo.; k } IIJu:.niliLki ill); .kl:l.J:llrrmll:l!. Illnu. llLlmnm II.t. hU mO elu::mmlyel tf;11 .uil~ li'ilbl:l(;n1~ IMIIU!lII, m L:"I::CLtli:Lo.:tin yair:llz h.f1 i -i"in clor;il i tIll.zbllll 1~1]1 !I1.rlltl ~~!1:; 1'1 of c ...~ ~u t. Ylilnulil , iIID..i

0,1~ I 'J;:11"$1t'.

_.- u:[iiiJ tI-. ~f: i!; !}1r t:"':'n I I~U.'" . ~II ;Llla .il.li liJ:: L:L'li:

j3'1r

_\]'JI-.::.u ":1ul lUiJiJ.,.L a~'':'" ill:! 'it[iim:.r o.t;hl I: I:: 'i'- L bll~ illt II' Jl:.<r.I:!I':IIiJ. ml:!~i'lk I:'.:'f iv.i l.JJ'ilh., :i:'_n - fii no:': mL:.·, ...Il~~ IJiL' '3~1 o.:UI.: a ~Uiola ;t::.IL....,lr I(lM.;:·:...· cdLll'il'it:l'" :,c1!k lfiHi &f JndlEl ;re1ir~F U'~ !lJiIlZ Ii~ et'i 0:, :~.,':. !.JI:.' . 1'1 h' ~II~ n" 0:1,11;.1 to. ,,_~.
LI Wi!

CII. lr;fkri1l - If t, BlJ;ndin _iCinrp .he!! Li :i'D(J~i)' R:I!I i !;;Dm'hiNffC1IJlI.nI ImtIlt.an '.4110 I.lJ..I tl I1Il.1..UI (lJ. m I1Il1.n l"iCl ='OlIllt 1!j oC: Clllr Lt.IIi:;II..:II! iI1{: him _ 1.J.:1u;H]' ~al(J,z]~ ..:LdJO ;j)fWiII[]'Il:ptll'! 1ti.. y~vll~TI!o hzlbltl' ,,'~i 1m .. !ill "1Il ru~rUl .~r III'JUIEtl fit !:i~tll;;loi

i.~·if!l~OIl~1l

I I~ 4. ~.i'r. , !iii 6111LlII. I1llau IUiEoo:tEJ-

"~m- .::

~'Ilclllt;

J... I ~.[

i'~ .) d ....:IIy:t 1:"0(' :('~ I

i 1- '0'1::: dnol~·hr. Mi:IIU'I'I.Ill. rn~",·.kLiIl.rl.1::: uiluilin C~milll It ti)._fi! 1ivid,*"t k(llRQQind~n il]iIt'ilK vidOllJ1l g~....:brti r:r,; biT .;:eyt'l!:l:: dll.'kix..11 !i; t'di'tgtinii s;iioyLemr i r_

l!hum y-u.it.l'l.l." d~ms¥Hr_ !Jode~~c(;d(: 1Jli:Lt..k.'!:IJl:t:!, .dc~ir:!t'
J'Io\it'I}EI1".;lllm
(:11 i"It
t!!dilmek

I mi:i

Hi':-:II :.i J~~':r- ,ITI.

" i·1.:..o:-l -UIL'(':-

m

CirwaJulii:L

ml.i~lL-

Mild; ui. Umio.a tl In " .. Wed.lcin,,~ Si:I.oI.li ~ ]i. Ct:mu.l , rn ]A i:LlrtttL -'"j c hir Wh:rI i.d eo:,d 1 'til '"i!!~ I.e talJlJ iEw::n ml:!'mi; f'llnlyk. LDU. j

m

i::!o~. t.. ..
b"wo.&dah
dll
"(I'Il~

'i-&1 iit :,ah.tiybl! ismiu:iJ@! blt' Hi:Lnlmm blJ~jnl~I'.d~ 1"~!iit'8." d.an OlI'o!'d..::Eio· mii+e.&I1:lp ct::lbiP1~ 'I t'il.p:wn pw' 11lt:l.:.i~b:l ttl. CI!!:1.Ji] R. i.n j_HI::"iEl.ib~ 1I1lt'~iy1~ ma,..
~umablllUl
~Ln.IlJillie;tnf1,

ilzli::~ t'ttl'1lRt

c~Lbi:tL.e-_

I0.:'" i I"::..: {c{kLat I~ 0-: I-" 11)1 l:.ld;"

~ ~pl.J.la - ~JI~ Ur
:-::el- ri'll' i:.:-dn

Bu.llt.Lll.:o. C,I"" I .J:Ipr.l.n imtillZlIl. rill], 'b.llJ'J 1hI1'I}:t::Ii)'l)n~ l.rD. oI!l.rtytr. eri I(t II, l}fli 0;: -c '~ LLl.IUu;::; ,. H11~ ~t!: l1o.t[jl. holl'il:l yll 91 ;trlll.br!.:ill. "Ill' _aLI. el' r~lir, tiUl1[JtI .ll'er n ~ Rllsum a.tt;tI !J.i ml!'lTl tEII,,1 nc It A rrt ~k]"ilr jmfl !IlIA ~U"iIDlT1 I!~ tiiLllIlIfI PIJ -::}'i::tl 1m !:I IlIl 11 i~'c lot1i:;eni:o ~.r.!J (:"\!;[i::j.iiil1LII.J b- r I'ZIpl::lcl:t L::II'dlLi~ E'i~·t:~L lI~llEIIiI;t L'ro.: biJtliml ....~ i;: "!;jr'iU' ,'erllli;'o'br _
;J

k _ l !..Jo.:,-o.~ ._1. H Li~ll(i Be·' l-Jr,ulln.li1. :-I.:,-y '.'L' i~ ~ ore....:,.jutl ..... >.I;,r~! ~Ihl :-

KcmieycBcu

h:l'~

..::Iirl4Jdl

1 u. L.:iJr.L11

'[t_

f't:-

0.:

n'[~jkJl,t'

rn'_~ I ....Iro:l:" ~'lltUk :lnt '-...-111m· '" 'l :t1!~mlJa ~ m~l¢ ci::m -.... 'Ttt[lrtc ....I·. " i,r:.r ~'r: ~ :mt:,:~~·,m.l1d::tn ...t: 00":1 hOLl.:.1 ~1~ I~'NII 'L'f" .,ltmnLl~ 1.0;.'_ ... m· ~J~ T. ~u Iwt 1.1 in.r.. 'd ~~ yt: ihr.·
11"11..

··lIhriflll:ol.dm ~'DIl(IU nr\1,r.
, Ilnll.W!
II.

).:;

dl!Okror
~~

M OJ It»

I:=,JJ CtI;,1

t

krlr

ilt gin:rl "4i 101:0 i.:a.'r~JJ1CtlROnf;:i ik..illl.;;i ItArJj' IJoI iii lJ.Jj. {;[

111 :.!l~'; ~l)l1:i!CJhI!IrT1 I)J rll..k

c!]sue

'Kt:Ri:LIIJ ft, hl La.. ll~kIl1rllll

:ili.~.!l'bt!['i3[ii !to'>i!dltZJ'lI:I

ell • TaWiIl:l.tili-

R,

";
~ YBiL"IIIqi 'J[i~ l«(oC;!Ii1L Ill.

led

i~i=lIF1 DQ1OI,)futh

~dlI.me'k B_dec tli:.lunut. K~ cali yN.i!loi"l1L

nJmabnOIl.TIJ lit 1({lI:i~ II yet·oe ka.~.BJ'"
l,!iI!

m~l~

L1S!fi

tllliBtir,

;;:ili!;:

itluWikJ!uwyi if!< 10 bu.~~]~.a tElilik

I Ji~oj:l ·IT"I.J~III I iir-.;oJ~ ..." 'i.i~~I.h TlfIlf.lililD'lI!ll d8\U1jfi ifIIdllliU _I hlJl"'t n"l1[ St.:=:1 'R.-:;oill o::~.~- ~~ riG.1yn ItI.I.ikolBl~~E. lJ~ltn~LI ft:t;TI!:~'L: :::1:0:1 r m; lor1n :IlIn p')lrnJ..I ifI[I.!.!hr.re.o:lrtJ~hll lrul.ur::m .~ ki~~~ ('~~ L:Io:lhhk de biT i!::tiLll l~rDp edL ml~I:=-. Eiurl.dJ IIfI'J Le'ni ..:ilifmbLir. 1.o..oJ.!1: n;c; !.!4 ~ip]f':1. moJkrer [,rJ~~;:!h:,:r.: loT &all' m .... dLII I'" ~ngl"' lll., .. bUmN; i . IJIr ':'!Ulnr.i.all 0,;,'/\ f'll I :-:0(' i'n w.til:;.JiIL>q" - .'ml=r"'~1 ' 'ti~ed~n rtu 'I'r_'Jk: ~ 1111:.;:1 ,tIJ.;.,Ii t·arutmo.i~ ,'t' hs u bullJn.::J.II ,i.1 i.'<::...... I::JI.u~ Ili ID'F; ~"H.~ mntllh Ii, 'Rii~I'i It ".IIIIII·e.! iJ~l~l...:Im1!1::I\'i! ~Il ....l -:(:ml'{~[ r _ "i flo: i fIi I,r ILli.n

V~

n~p/{

Jril da

.4 k.i~1lI k 1ouLi'ile dl:! n 11i1. j01 Iii. b.u.o I1l1vl!:t I!:dlllm Lil', Foil].:.::!"
lIurt.1l1ir Il!:r.ri 11'_

a...t

.i:(l."iIliiL

ILl'L'~

tint! e: .rI f,:~I1-

L Uilil

I!'II 11111 I ,till ~

)1111

1'1'1

\'

r.t~

I

NUl:

I

I " ~ 1111 JII 0,.:1'"I" , '11111'~ L'1·i -,i,li ,

~ i::

t~_U:lil

merikan r kruva2orO •
L l';' I~
5iW.i ...::.......t. JI.il':..u: )

Zep En

(.;I.:JmfnJrt.I!I

fahmut Mu Pasa ile ail Btin es'uliyeti tahakkuk ediyor
IIJ

Sevrisetaln sui Istimali • .._._r-. iitaTa"-

i'le bj dcfa
tim.
~~hjr. !~be~diiil

._

£'!i'filr.:~

AmJt.u
h.l;!.lllbuia ~ ),artl

dilik:rl
'I.I~

[5 in sE al ge[mi:F-

b:ir

,ehri
r lIlr
,,1
r,

usa
Nllpc'l

Lirtul 'It:$- bJiir.:.JI~::Iinin
01...
£

z;,-

1[1f;;,da h
JII~Ur.

gdrdi,J~II. de!~ !/CI I'm.! Sl ~"'Y'~le IJ ~!itt-

IL...:!....

I

--'--+--'--

ia!l.D
,"It

btl

encilimlm ba !!ill I adl. 20 nl
I

Ii n d.a r~.r.

YB

JIll zrrbtL :z:.DIIMID • _IU tye~ ~fllrIl '='UJ ~ rrru ~n LIIbklk.am];)I IJH1IlatfJ. So,,), r[:c;ef n L1.. ,\_ S,u.Lu I.., . ~~i:I]~ L:lli!'.f< -H':~" no(l';:'l~~l~m IlI"I tt~m.:lL rtIIiL~.:luLi~ Ptlllrl:!,e yl!'1:bl4-I~1 .1;-11]11.31. [ f~1f l1'li h !.=.!} ~l! S-IlJ.z.rtJ.n ll~}krL Ililllc.ili. T ILk] I"" gi'l re ...."'Hit . ~rri . r~'-n num Dli ~111 "n[l'Ur ::oi(1 n:j'i kararl.&IjlEI l~u.rdli ~['I tl;HLII..a "~ILlIlJot[(~ r ..~ h.. nrll:l.Jlm~;:.L .''I1ull Ei 1i:.r.::;RlYIl lEotl~LI}: tilen mLLbtlLt' II i~ tlll~lI1nili m,tk 111 I jl.rL ~rl~~a.1I111:1:1 tlYlJ[HJJ:!'oIrfikBi:I.lJ:rI:!i'~ IJ Pot ... .: tl ilJ.1I y.oar~llI1dlh ~I~m I~UE. Bir g..::ni L~I S':11 h ...%er ,-.Jd;;~ti~)'.!;flll"'l'a:rmi~ ire! -ne. 'Ii ill ~Qt}I"IrJ I[r~ [L~t:II~ c.tmullf'rdln. .\1.u:hi r ["SI~~ 1)1r "'l;lm rmtlrr:r1~ Yngili ...... i::~.::. yllp I I asuu 11111 ~'nJil;; ll.uimU) ~.... uOJ II !;Ii .::to;!' d:nht'!i k: rol1·r.&lJiI.k.:t.i[1l1i;.::1" ~Ir' I il".itilUIIl j" ~ ~m,..,i .aaere., 1;I.i1ltl 01: 1'1i,.\ i~ illaJi! ~!:ml;;'i:r, ~0Ii ·~Le.let Y.III'llinJ!l, ~B'l:S C .. t: ~iIII"~i:ll ....... . tJlltr.iID;!I ~ iII'::lI ls(il.HZ; ofdiJ~relr I iJopl.il1l ,"od~nm .. fli If:r.:: h t ..IJ i.;:t:ir. .B1l !IIU''lId ... A..n;!l\SIlIIl!-o1 i!.dfjciTidofB iI1~k['..:iJ' TI.erh::t.: I.:lLlnI~ .:Iuililm Ji:r;:a.h'k. IhnnL'l:J. I 1 .aiI;'o'1IF 'NlI.::liI'j·"ai~ ~oty I-I'C- i.1 1lIR'1~~~ i'KlllmL.r p~ e, (I"" ~U!IU:1~!J['I· ~ Iin.)'oH 5i!I1.Nu~rieTlIJ m·:. j n.. .. 1:10 1 t:-~y":l:Iilli :til r mof;kiuJlI a •. WI,; -llrell' 1TiIp-tla) os II II h h;:U IRrlf-'I.I.r. r .54111C1I1.;1I:It:r Iflrm l1'.Dl'I)'I1!J:J .h.uirall 1 I !=I I ~ d.(; p;!i[I"I1:!,1 -e:.ti:et!'rLIOl!TI .~'If.1..: PO' r 'II'~II"'L:;'! UI[.![lIJIIIU II '!' Ht! ... l ol.:;J1l O[UZ ~yLLlJdl:: d ~ 'P;ro.Ld~1,.'I (:(lc r~1-l' mo.Jl:!o·~" ~

-'i p

I'a.k.

r.. ;::ti I fJ ISIISl1 1 u tar p~, TIL]] El

M. '\\. l'It. ,\u.h1di~

. U:htill" 1.-,,---

alalm·Jlarli21ir. IsJlmaa

r~~.11'n re

-ecek' un
lut;!u •

lJ;~cBll'I':::i

h:!l

1iI'-i:!! ilt:r.,']!ItiI ~d~lmi~l~rdi!". Vi.~]o~\ ka~~ .. snu:f~11} '!rlkB.l'lel1 kelJdM ile g6rii:;~ biT m...wa.mrjtJ.U~,::

ile Wu:

I

!';~:!o'

p&St;t

m~7.klb ~clJlld oLull[IIJ .. 'l.rt9lwr.

:rc:l~e.gi

b'hm.lc

cdihni!1tir,

.cUml.;sUUII n~t

lIyum .. 1IiI

l.e.pllCLIli

r iJz.Brln;;!le
~OIW~'

Aw.irw
"-

II!li:n saat '!)II il:iindoP. ii'iil.D.u~,

N.",p_QIl2:5 (/tA)-

Graf hrl"" )'@dide '1r;], IT ii;-sM~~~D!!

li~ b.::.~t~l'rll mi~tiT.

1-:.n iFl. tcJtdi.t

~I3.iI

i1f:lDln
dli.[..

I!!:dil-

Loz a fL r .L;uJ!l;m] I] e J m1:riiyJ~ Le'lJE. ....~
J;Ol1rl1

I!Z:.rliod.en

\'c

kJu zaLl!'.nm

Thkir.z:dle:

t .. ~nml-dan Ii:.. h~ ~m!l1n

de [.1;:1-

U7.1rr1l

I"

dL,g,imi.7. bu l!!u:u::1

m:udd.eue.Tlil;io;r
~ebrirlli:ri

g3.rme-

ishkam,e+i:ndc:

iJI:!I"1~m.i~tir.

rek-

DWLlUlrua. kum.::lIlG.mLan z·ii.rode Al:iUr .... b i~dC'L

Ea.r zi:Yi!!l['~tillli:.!:t!CiC ,£[]F.: rnjj~~b.3~Ii:'-~Il:L... dtw.j~lir. AI'fI;r.;.; I ,,!~ ri1ft':l[A.!!Il mi.:.t(';!:IiI;i hl';l'i KGI~'lrdlJ. It:,lill:n .. nc41lWi .'}fIk:rii NlIIiri R~" ]o'L .... e- D.:lr.1.:-1T1mo:J. ~~lJmJllJ1i1"I'iILF':IIbri. U~J i y.iy .... et, r e-lmi!:t[!::l'dl r, BUJIfiD 'lJ.oI:!I Y;.Jrln &~i..Il V~li E. Kolarnm V'('
I[t[l"~-

:Z;.pl'nde J'~jlllm' 1;;dlll:!l;1 n,lIikii J:.'r)!lta. ill!' gc~r:n ALman ~"'7.e1!!:kri Halujgdit s~y..1h.;:ltln::L ~dn:l'l1. 7.oI:!plilli Ila.kkmd,;;l bi~ ~ck. .mo:JLiil]J.3t vc:rl[jckt~L'f. BIJ m;:a.· ~ullJlld.. J];:L.7.1I riill .... rm~ Zllplu:L." K
;::efjll-:;i
~.iJ

B un da lL [;. a til y~ Z_..:: pliruLr:: 1I:i': 1,:11:5 mentiUl i.kt lnUrRiJ.e d&.h.i:[j 'o'-IU'du . ~plj,i B· hri Sdit VI::. Fili~iTL ,;~y...1 iI nn till f hil .... ~dis.

''''~r,l1!!:1I1~1I;~le[" Tllrk m~1I' Iwllat~", ~E".biJjT t:d-I:rr .. ~krdi. i ~Clulb~ :JiB'k~tllf:r, _. biJ. klSTT'll t
ra[liIiIdn ~it; 1C m~ltIlI[Jniyoel~ Il1lmauJ[;:a.kLa brGIbt::r- - n billy-t::..t

,,~~~i tiKt(,1J
.

b.a-?lu·,.a t~kir EJliiL itaLra iiOllta

v ,;aiti

lH.LIJ.1.ai d \t. £0

Girit

drut g1:'!.'='"
~d,liSLD :i!id-e.cl:::.kH.r
IIIIJ:lLti:~i J~iJ1

ogr--I:r FI.t:: a :.rt II.

@r.:b.~1i kabu (:tm·~1 rd"; b, !k;d bljl~(:b!Jri:!o'I!:~rn hloi!.: I!:dillli' , m~-· m~tcmadi hkrt

u.

mr

lL3I ....aiY~r.in~1;::

Arm::rjk;:a.

l1eoy,t,lll.a.Ui:Jd..:t.n

::;Qnr;1

2!lyaN:t

c.dC'('fLkLI:: rdlr . y .:JrIn .ilr~:;:1J1 D~1U!lIruB. Inl" 1I1!I;;,IlldiliM fo:lJ,ri tL":" tST.;rQodJilll
]l,teoClcliyll'! I'" fmll~.;!c;o.(lrCtDd<e 4,. o.U,r:al EIliS ,~TI'II:er:ikJlh--fI h n1~ :z.:Llhl"
II

g.n7.dC!!linj[J fridrjhs'h Llfene ,.. !.,T{inde:rdigi ,rmh.&lblti Zeplind e ki h:Jcblst ile; bl~ ~e..fin~i h~"Flh'f:ni.11I 'I .... lcul.3rt ~ l!'Ii[jr~h.&ltr·1I ilk • kJ~d,il :If1idt:ki m.;,I]cm ...t. gwn.d~E'·
tung
II

~i1~1t

-",n'PII ml~Lr.

io:,,' oaise c;n,y-

bir

'r€lb.

k,gf.j

.L.uutJ.:d~T tu.i.6.~· I7IJII

IhlJ'.!l.da.c

(1\u.diis] Z,e,plJnJI:I
t!r:rmL

ol::

tR.ki~ j]1jiJ m~kab~ J:::n-lmc.dLgl , icilI baD ~rkl:!<[JiI!l" y.;I'1I'.3~ !FI'II'J]!f,.

v!ill'em~dll:J;-

Tti __ k

[i)!.:l1Iur]ar.EIU

"!.OI[tbl .. r~

1::rUrdIim
l~'01:I

Z l!p Iin F'i Iii;sti nd r.
)· ....pOilml:-·~...:JJ.rtl'l'.

Z,=plin

r:9"
.,~

Jeu1 buulaT~ Til.tI:: oliiLIJm ar.k<J.dilPit.:rtn.lL [I~Jiil!r!lln I:'it)'ct a.I

Aaadeludan 8" e I'e.k.,. ~L;:s.JlIbul;:a.1 V iy:I Ll a.~'1 8
Btlk.t ~ c .
N3('1

~q "'ol::E'me.i~ b .... .s!ad,. r,

!J

gr L~I.a.ca.l.. tu'.
.aJ IJ'LaJl.

&cl:~frada.
P Vi:!!r

1atiy1:reli:d$l.
gibL

fOiEk;a,t PlII •

Zf::IJI!lIindi! kimllfl
ZcpLiAilTl h a \',:1.1 p:y.t::

EIII~b'

:

milr~tch

..tl.
bOll:E[

,;:1':71 tWlI

t.ij1~lk .:->II Imi:r61

o

il .:tmi~cir. tDl'i d~ SIl ri :-~r.flln illl hollt~i,
II,

.Amr.:rib;,a se~.•dl;:illi ....:I=I!'j.:II:llI~81 ltl1l's.da br.w.;;:rc-~ ;i.eYlt'-ti tuyl.3l1IDIi:rl:!. $irudl 19(: plI1k

Ze-pLi[Jtu

l' ~t':f:lI'ii~J ill ~iL wi.

tont:F memlrr

1m-

-kj t cll''':!K

Tilmk
mctl-

ImlL1JISiU blil gih,i !1e-.s;~!;:3 lIZ J-egiM,Lr V~

.f111'ZUi~l n.d .. 11 m;lJlti

rc.ulI !:Id)~ '" I1I11:mll

llllJJL ~~l'1J!fic~ voE:.I'JL.t::~ Id:ir.

Mr r:il~'m

ii~'di:':ti

.3.z. 5.E;o;;·ird ~L"l!I~~tir. jki
ha
r

,;or.:"'Ol-

....,,1.I.Iu!i9~·1.:o1'ifi Ii" II u~n~I~I1. tf.ll!".::I1l Zt,ki :.:. ii diJlI'l!'lli. Im~ rl bolm.D.fa ilIIZ.l:l ko[f1o"l1 M:!iI.IJ.l.·!ii ~ r!! I 1i'I].IIli mes;"l1.liYe ti tl;at ....J.u U ~i1)i Kn hTlye [ NllliJ'l m 11111 :s~)ru~lill.i~1;; klu1l' .. fi,l.i],i::tl 'P: n:u E.I!'[i te.n bUGl ,ad11:cl 11m Lrt Ie d1nli~ OlE D16'1::111. ~[' ~'IiE:'!.jy..:~L!.": ~'Hil Ili". U>'1I11 mLl..7.IlIi.~f~d!!'ll ~n71L I'M fin. lId fI'll~rn r Pw.;.'Ilrm 21 Il::;C n .I~lm.,']~ 1II"";-[ 11 iI:kL~II..IllI~ :a [;j:rLq1'l11~~1 r, I:.n rUm ~n Dh·lI.nl
I.f:[

Aroir.iJ1

... Con

Dl.!I);,b:.m .... HI::!

.... J1Jut'l:.tiebah 1:

.;:rraSmd.a

_."T

btl::;

L(: p1mi 11'1

~<IIb]1::

~

dLLm:rillml~br.

d.eat;;~ ·IIJ :::;m~]~-;ih:: b:ir'lil!:re Ji.~f c ba.L.;g uluJ 1l:1". 30 ~L'C\l JI~ bi.JU6..1c, Zepjilld-c. '] j !ki:p bW!J ,•. T.iAr: ",I..hT. •~kol,:ltar "'-faSlL~.d.il f d:t: mR.l'lflf ,;lm;:!.} il iki dm v •
1{~nl"'T.d;;Jn ~ lr

~a

kii!l'l::: ~~1-i1f1 ki lri1kbcl dJr1m ~juj ~:rkE:tilmll Tii:r'k .m1:mi.da.nrnm
mll,dar

t~k ..

or!:::

~l!tz:if~ml

I\_E

AIll{"rik~ b~m-i.rdj~.r~ I~:!o' _eli Ad~ b.r1hr:iyr: mekt...:b.iilu de- u ..... L .are
cdc:;:,clclc:rdi:f
Amildka-

.Am~nk;L :1e)·b~l:rn.d,;,l1i'l .!Iil'lm·,a Z-t::pJtn .AJm.iI'ft ~e:~t'jjb] fenmyeo
I Ul i1E!I~~lI~

nil'_.. :;I:.Y.:ih-iJ'hniid~hl
lJ.nJ:Hlocdi
}'I::~;:il:i~
L;' • ..:JIt0.llll.

ibi i Z-cplir:JLn .o\mC'"
i~tir'.il.k rxlcn
J!e, ~ J

tt!l:lorik ~tmot;ktedlr. [.'i_lu:'L.i}jb¢c e.cn~b~ iirkdlmfi Till'l. meJll\lr kll I.anm..:JJacJ mec:h-unlld:i d3.imi LoU: :awr.:t.kabl::- .alUllda bl!lhmIhnd ""Co Th~dc ~ 'ki17,ilD.;mlara 1i ac b.mn. I:Hirw m!et ~bnJ:::k1 ih~ dJ::: p....a k ... z1lJ\t:!ID'11lIaik l:'iJiIm.rldi:fi:~ iEi~
melid:ir.

.
::II!!t.:.1'-G1indl~

1d"ilt~~ ..1IIe

i

••·-..:IIIP---

. InerikoJ[(Uf k [;jUDi hareket
" .t.~1 I;!_[I',
n
;':1'1

et _ .. i~ er ...
-.

.....__

1 ~."i

(.~.t.)' --

·l:.I:{ln~

I

Cinde ~iddetl.i u hare .e er baslndl ,..
1'H''Y.ir.: ::::::: ~ ...... \

J.&Ikm Ii.. D~'~'bru t'Ilut;)lll. ;d...... :Ir~·I~rI tt;l cl~kte:n :S-DI]['lI. A~(! r'lL:.<I 51~f.ilt'I~:hl'lll.:':'iiiDC: :l.rid.elre-I!: ~afiT M. C:rilnrli ~tV.a.· l"'f L e trr.i,ftir. _£jil:::fir ve: Sd9 r(:t ,m->i ~m.mtl!'ri k:i\·miTTt;""m. IE Uot bll:;:riin amir.!!'i1,· hrlci j!;i~r."l~ 'lii:.s - }\miral
U

:h.~:'i.&lIl!ollI.:L tl!:r.:rubeo 1J";;ltiLn ya.pT[II~ ",01:. ~'l!:ft:::rI:enil!: l~plitl aeyy<!l[, bir l.aallE';]tu:',...r ~~k1.5ni aJwj~]r. BIl ::;~~ri~dl!: vI(! Am-enir;;c st::y .. h.atllld .. g~t:c rullJm 'iileI'jc~ It-lr I?:1Jr h:dil5.t 1 lI:p1I. Zcplilil~1I

gLl'7.eto;- tI;mh~l1ri1c9i

L~}'ru

U1:!'y

J(l:Imt

7.eplin:in

"1'-

.lUll F' oW::p.tn

ktlcloell

d'I...

(Br.anden
[I~UI.U..l..n.

Z(,plinde

Jtn~lL[, .

mtdia I!ii~g
mBcl.ls..i

rClsi M, Liiobi;:. Lk.t Ra~'ltl~b'usll
IMrnmR. Pn.!:b. ..... Dlyct i:I.
I

Ray~d~ l;:a,g'

~d~r.:ek]~rdrr.
Vis-Am~r: in .. 1

D~vtOD.

h]"iI~ ncr tijrlii

him m!J ..'a:':~1!!:

lw;

L,,[',dlJ1ol.t&
'!.'I:::

i

~ca-

l:.rUb..r r ~ltb-

·_-"I~~·'I

~

:'.1. \11'" I,r

t;u .zk~..,.:rr:

~h'n

AI .. 'I! ~ ~1ll1J1I.hl..:.l i..nJ:..t.I:lZ "1.::.11' i r.;ir am .. il::."'IL :a!:liJ IClwHl.::m:;;I.:II. ~ IOIr;1I n.l;'Jn L;Jnnp -::·d.:ilm",-::;ilJl.:rn:i.L III: k rapl~rla:n .:J..m~ .a{o£.IlI~DLJ. II :IjI'7T11:~ ~ r.1J.1laf~:: nIl 1.au llJ Ij ~.J ~.: LL.: "i hil;;ql:o:I:t eD'I'Ii!5 : .h.3ul-.33n.m.. bit'lat:'1

.:o-.. 11lJ..i.JJ mu I.a...- .~,. I LLll' i:1 r~ .

~i:T:'l.i"l

~h:r.:- ]] ·
dLlll!illi

Ip;:-Lr.

:. I ljlj :al.ki

[!.:':.L!1ki:"! ~n~"{: • '11'..-rT1t":"i r:;[ 1r .l I", :.;ah
·:·~dL n; O··I:'iocc.;:-k.. f::"ll-T.[I

I... nk· J:1::.:J 11.
-101.

,,]I..., T..
.

~

I cit..:

til:!

a

d!.:[1

1'1

nMJ:1'

'_I •

.a.if·

k-" ~~:r. I r... "T:l ',~ ·I~i i Lc- r~'t"1mj.n n-ri'1L~1Ir.r!i.:L I.U lP.lliin.
II,. C I!WlWl:b:redit. II ~':lI. C~:t_L~1 ... T;,I • (,',,11,
;,1['

r.. m~ F~a

I;It~lrlld:oi',; ikaruct !i:!d.ecl:::'kHt·.. Il.mij'~~1 n rd.:Jbtiltl': !bmb;;;,l~r F.:ril1gro~ 8, 't:l;in !}...:I~t-, mii~~iY.
'T(d·;:iLHL~.;:I'Il

rW. ~~Ol;]ml1'l,...di\l miidd€:1: 'lilThod<J.

knw.i:di... bul~ln..dllg u:

B~yO:tiLlt:id8.

'!,I'('m.;:.tedc biJr..!:c"k; :e:;:a.yel :!I;Rg ;:a.m 'b~z g.<!ti61I!lLi:;;.tir. 1i!:i;1I~'i!lk 'I::e'I'Idtc 91('ak GO t~ ..
r

t.::t%.}·J.t

.aLlJ..b·

I

iki m:e.'b us, Pru~yil. r~i:C.i JI,rzzm JIlL Otti;i .lh:Jlm, Vjjrl!!'m'be:I"~ ffem nuu..an.

SlJkuru h· .Jill I III admL!rm D.¢I~ i1lt.i1t..ot~ ~bMm;l i~~ki dab
h;:a.b~1l.

iJo.

....

M.

BrJ[L, Viirl~

Inber~

piI!l"h.rmen.

01.11. tlILdll'i'CI .alllaf:ddl" C'IIimhuriyd f~l.t , b.c:I.LDJII.
i.sLiIm~ jntilh.ap
'!iI'e ~

E"~11I

mu~n'eJJ

bie

tib~,tt

}·i\p~lml$1J-.

-'~J""

il:l}I'n T("[~i Dr, PLtigcrl, ALU::i;:W:Y;:tI pi:.~~ mUIlI:et.L .1II3i1JlW,,;:l: ;'t'!::ll:!!
l1:!11Z1rJ

ebn.o:!:~

I!:

t::[be~

S;]"d~r
iI'J4

OldLJ·

Kr..... "a:ZDP nak kmrla mO)I(}mllit

I1RaikighH kru"ruiliii

LlI~1!r.

;,IbllolJr ......

mr u!li!l... ~:1l1;Jr.:L1
[fu~:, i~rl

bivi ItGi"trI u ll... ('TI.; n' orK ":' ,.. iii .!o,,)~""11"i1 \11 ,r "'.:.:.. :ii 1..U:l~ Il[ . m 1lIi.:[1'tf.o.:!m ~JI hir fir.rn'=T7.lr .tmti lI~ttzm
:;U\~

L~~

·I!I.
~ .lU~:"

h:lrl:-~~"t-:;i K ..I.J.; I . ilrtlffi bir
~J:lj!E

flill pi l.rtn ),,(=Ili£jdlr, g&'('

it;u:nn feoi )'1JptL.n:lLgL .st}rj ve kuvv(:m goonil~rdt:t1 br.idh-. 1920 15 S.l:9l.elif.d 03T.3Sm('l.a

Amen·

ElcldTiklj mul:f.:~ E-oe r+ib;].tr r;I;:a.bi d't::gi~i.riLmi¢i 1". li~kr.I:tr:1;]it dai I'!::']~ri ....1...11· cd'llnmuo:;t ::11". ~.r.fjt'll!;!~ hiL7Mye:de; b[lII~!1;:rnl..llnn

ibaJu:iye

·!,;'.ilMr. H.amhmj !Uc(,Ei ~hvaJj 1C0VI).

b n!!H1..lOllrmal
br.I]i.lz:

by..Eaktl:r ,. h.IaI

mllmdt b.a:k: bEr @n

viye CDiib.:::b ....,;~g ik iJ.;: :S~:!I'ri nO:JV'ilr It!tilwuyo:r.
I

SeiLlI;cElf

Jniiti!'.:hA!;!l]'"

I&lItDn b.)·JiiD dn:J~mi~tir:, t!1:l. cl~i!t ::;.dih-i:rIl!lHar I ;I!'!;'l.1,nn \'~ik1i':::rl i:mb .. t .ill!: fII n LLI~ 111':"" Be IBaiye intiha b3lb;nil iitiTillIcl lellll.of:n m~b..us c1..

HU~li,n Lava l~l1]an k I

1 ~

K'~I.r:1U*~;J111.

Jt,o

ri Y~",:,-,:·

h'

b1p.:i.·n)!.

~1.IiJUI~ur. n~l~ • o~
t

T ol:ro !:::.~ ~.• '\ •• \_ } -

rill!::'

S. 40, Fnrum

lil'll'\!';oj 2-iirrd~ r.i ~(I ALIlLIJ:IIl :otal.Tl..ilm'1I,"']~t'hl~
lIOIIL~rn.~,;;: ..

I
[.;'IrcliPi .. .'II" ... t · :r r
"jL';J(i

(~Iaeak
Lo!.i.I 'Lt., n~il··h ~.~r ,~ri ~I:I' ~k:1I
)lill

BekiirJlk vergisi .. kilbili tD1.bik midir?
Sim

kilKla 1l1.1 iv4~k
~l ~

bd;:u ~

vii.:I,.atj

d lleri. v.az..i1' cl kh ~pi bdLd 0 Ida. K.E!ndJ mdlft': nlll::!: ~l~EI i!:!1I'fe)'

~)'od

ei~-I

,;:.'I·

lruU.'Tli.Ja

o~["'.;j}jL

)~rcl..I1 Il:iT~rt&T
m:1~

,. JJ.~i,.,..~ 1<I~ '11-:'£1.: ...'1 )'I!I'i • - rI. ~1].:·ILtI:l~ u.U·rLl1· :;.;J IL-:O:, r..n:; rl·t~ ~

mt:l:ii:1d~, l~ mH :r;iiT'01!tiD(I~ olu[) 12. II:lUlie, Ij/~ ur..: tnp, 41 tBJl!~716

Dlil:i:iu,;:m

Ise- iJlfiOO

tr..E! O~iI.

IYI::I.h: 1~;,It;,l ;..('iL i..J1.~. .h. ..·
I":; K' :--: f

:.:r.::q;1T. ...

lrI

'2(i

I

l·I._. ~~L!I ~d"!::;mn ) 'n h~1111-: -I!%-I ,,-!oi

~;,I;,I!

d

~.L:.
·'1 m;ni

rr...,.nrr·

i J:o;i
btl

'11tJ

m Ot~i"li . ~i;nm
!"?rt"<-

'1 .11-..ik:;11 'T:il'''irnd,·l.; LIJL!~ L L :.:! tufpid.u mIlrrimr-in I u.:d..lml3ici emn.:rnl·
1"11'.

r:;L:rD·

'i::,"Jj'11r.-

~~ma:!-· ...

~k:il,-u..

I

l-in I'rm:'~ 1··1· ITlglttc"1"~·I1.!f. ' .. .,,-:;i';i!J" ... t m h~Ai1 nexnifll~ ,:~I;;kl i
~t:~d,bij_..(~I:
ml
1n.B1,:$

} .I't"il~ 1;.jIrI~rI1111~..... ;.:~il"!.. ~r I· h :--1::'jI!::cl.Gl : ri I rUTI:I: 1''1 Ki;,l II":-ir in 1
~ L .1....

I
I

LlJj.'fY.ac~ InplJ I(Ii tBlllt: tOi'piLti IkO\'ilirll il r: mlJ.0dth~~dir. M.akimderi 1... 5,000 hcyjlir 1k 'I,r. .... ...~LLn.d_i!dj-r. Mn:tt!o'iliatL 4SQ

:S3mk

mi"l. h.1.~ ~il

(~~ni-;:ti"'. m_lr:)

:,ooll·j-.,l!Llr.: I)

iLii.

:!..r~ ..,f)} :il.
B'-L:"(il~ I LLI.;':-.JJ III 'I .l:!d~1 1"1.1 mrlh. JI~', J.

L. ~~' -,.L

d"IT.

];Irril:...JSI,t~.IJ-:"d.;rr er.O:I:~li:I lie Itcl\l~i c:c:klJ.:1'II. r ..:'... ih: lUll 'J!.! ~.:n..: ~:u.LI,] .h'TI. ,.lm"~·1":~ mnlL1..11: dlr Mo;;ho·. , lI~blr::'l blnL l:U.mI, nh:J]]1>!ki::..-tI1 (L.I; I1il( {li·..;t.:.ft,·]~ L~I:IIUsrr ':11:.1'1 [d:L;1 "-'11· jill n.:'lL: g....t .d.:LL: i:Ie 1,11' ~iint!l r:..l.i:;or.li I~... !J~ I·~lnl:'li '.:C ~ I :.l~, , \'k ~IJ. 1.J~·i· h .. ~JI ~llidiJ.~n ulblk ..:J:L...p i::::WlEl!nL~.

"~"I

ile:

J:n. ~rull1 !l::r~[:Jdile.rdll;l:i 'LJi.r~ ilk riDd/1IlfoTnrk k""dim cluVM~ ,rlI~'I)1". d5~ri vc k:im~~ '1l'IImL}'1ID bir
~l.j.=1,..

UL'\'aJct ,.aphrrru:v L~iDU diyol" lIli ~

:rem

~hj

5il!Y.i~
IW . m
I•

(.\ltftItt~ ~..,rdi r.i1J ~ rt rijp ~1' I:I;t·tj:.,."D'frrl ~ ~u.' ,Ilrlii: ta.\."11,·.bik. :r~17~" i'Illf~"
11Q)~

iik;:", •

m itlllo::.

r.:.U.lLdiL

[ah:ii1;u

ib

..:1.:J1.I. ... [t!

&keri
1

oDvattlar

11.!'. ~ lL C'$;::cd::,
MJ:8!11"

:'l;]~H

·i.....3.:!)
LL

:1n1

bt.l.LL~

r.1"ll : ~ru:-)-1I""'(krl!i'liT FI".aOla411 IIUdllk

mH:'~1 Ilari:. 1:; ( , .\, ~ .... 11'11':'." Tr: t!1:' i~ i~ik'll: • ~ rt~:r s" t ar.u"'I •
IJ ~

nl:n ~j(II!!13 kU'1J I...,i!;L~n n"r Trk '..:p IlreI!.! r.JJ.::\ ":11;'" L".::'"II hll -=.TI"··III i .. i:ltill i!:T,;i:k~~ ...'"

'" IL.J.T.:J II [Il~ lit. : 56 ~ Li!J!~' \. x:111~lilll'l: •. '.~"; 11!1'. _ i'inl.Jrln ...;;~h ..III r1:1~'1.o:~1.x~1 blJ' :1.,: ;...,~ I'll

Heyeti Vekilede
~U I ]u.lol·) - 1~,aI 'lit:;! it..: I;..: ':;LIJll- [I '1"IDn.:i. 1J..u~~ I'_I. :trr :. 111 ~'I' ill.. l'ill r.;,.1 11 I:-t,.~r::t..:· Ii:. h· l,ir'i~LO: jl,l,lTd ':l.I;IIUmt1.~~ M·.-ri h,,'!:'!,·li.h.j.j I":,il,,.h .. .. wuruJ:lI!::nno: d:,
~:orm
I

~r'!l..iL:: go.'rmtii:' ..i=.:hrl~.

If. .w:....;[:\;IIIfi'II~ '

Iri

ffl'l::rrn,

~$lff~

'1iUolrrr{ffJ'k i:\l,JH

,(jllll!-,:J.:al. ~ .(iir

dir .!T1il 'i:!:I#I 11, ~

•. ~.

-fir.!){

sa I ~r" Bliril
~:-.cl
(H

tn b.a 1oC:!:I U
••

.to...- !..u;r

... I"""h.,. "dl'1~l; ~'I"r':. lui.....i;"'ln fr'rrihi"'ll' n: L ;[l..Ii..1 ~i Ilii:~ '1} i : IlUr ni!':-'I I~.
"l."l.Jtt

I.a.ILib

.7.1.~1.I .-11.... 11 .-. ]';,1~1T7 H ':[- ht"l ~ •I 1 , .",1· • r <; ~ '1;1" =-ilir.lennlft 1I'IE:1''. t' 11111••1:-1 ~I!)!.' mr.'f~ 't;':t;L:In'lr..L·. I ~"n', '.t. l.I bL I liIlJ nit!.: 1):1· '. I ,..ik~~·~· h~m...:l I.J"I :ILIL·. Il ( n Tn ,,"11 i, ,:I~Ti:1i ,:i1r· b ~ I ;"Iil.r.ntk ~r!'{lJr. . [1.: rn i::-air.. ~ ~... I. , .11 I ...

hi::l....Jm~:-t'

I..'u

,'~nk-.JT.l

:-. "IJ

11 I' u·

[In

iibat!!u.;I. ~i:L..Ici
El_rm~k. g6!itt::ri:)','[IT

Ci:Hii,J

on:m:t. -w:.

.JoII: Be ~'cdiY!1: inti·

lmi:kiuSi ol~
~t.ic.a)

I

j(:':.::JI...:clJ ,~~cI 0:..1. i.'..::: i ...iirL:.·':'· , t:~ll· ~ .111 JJ.:.~(Jm ·'·I"r _11 r.li'L 1IIl,;;,~1I III, I hiJ.: 01111' ...1.::'111 ~. 1I;1 t I I' 1111 .... '1l~l:.r.hr. I(Ij me[lj

·n·' ~,,"';llI1i;' ir
~I'IIIIL'I 11,11, h

ildi

~ u'
i~':

UI' iO;:cmUsrlil
L.jjl~l .

o.J

,,)U

it!J.

U~ci.

..:ii m ~.

lf1:en.nr~

hi

7 .... "!."(;

k:t.1~' ;}L~ n;:l'.h.. "'wl ('tn' i~11r, .... ~ iTl 1-h it.:L'"Im .j I~l l'f iil:3cl&Si JI.. [... ~..,..
2C--~ I'.:
;,! I.!-I) 'rlc.)....

Fo,put r.enazeBi clim de Dedi Idi
JI~ ~n.J~
'hLL

:;

k;);;l

'}.~fl

(I'

"f u~·uliTl ~gaJip~
Jill ih,I,,1 .\1. :'r111.
[lMrr Sh, HIKlI)! H:':.fi i(JOI) •. ~ I £'

~)m l~iS'.

1~'IIII~ 1( : \ '~: ,.,; lIIi i~'ill uti ... I • t~mi [~. %::;00. I m rt:~'llll It. I...: lIi.r.

:itJ (A ...... ~ - ~,Ttl':-11t-1Sdl Lin r;ur~ II-I;"""~ 1"~l"iI:i:Imh.:: :..:.'. L III ":'·,h=J~IIT. Ji.t:i'i 1'11I lIr htt.l...::m.::l: n 1..:'1· r' In.rl:.ll 'r:'IfwITIi,l.. t r "'~ .. n rr. 'rr[ .. · Lcri I.:o'm ~.,..\;_ ~ 1·.... ..... -1. ~n hi:: 'r: h·. ... ~~ ~h:rl li:ii:..IL·1 '~rc:i rl .. f U -rr,",:.:wJ •. ·
h:).

i.. Gazele D.a!§l1 1qp kar? It:;j Nasu viikseli r?

,A enkada:
.";' ,

m.UZllt:ft"(,~

~r_""""'"

BiIh;:B

Sri]

'Imdiil

teUdkat

"'11·'

He i1jler yapa ... ?
II

Ht

U1

h

1111 ~.1rl

1

nlSt.Ull

.

I~

• IhIH,;I) -='1 .111 ..,.llrc ~ ..llrl-;-:I"

H :ilap1!! ..... r~=tl'khk ygkmllf I' ri:; ') ~ (, 'to \ _! J 1.Llql(e }::]"I~ 1.:11 I'Ir Yill Il n-i .J.:J k II '.11;[ ,

SuJy

.·m

"If!'

li~" n e' gtiniinden it' Daren n~:]l"(,,

1!..lh!../o' ..... , Iii" 1'01 ·il '\'1'~ II: I' '1Ii" 1111.1i h hllll I, '. ..ral .-J.uli.'_r I.IIL, :.". '.0;: r 1:..li)Illi III.: IIt:01: '1!;,Ill h I ,I[ ,'1.:1.11' .111111 .., ..... ' III I r "I' ir . : IIr Ikl . :'111 ('·11:1...... III a·illli· ·h· .... u. ., 1e:'J11I ali I~. I' ·lli· ,~II.liirli iI. ",

I.:!ir pC!I~!;11l ~tn1J

.!nl:.-::trJ ~'1.5 rE h. (, L~'.!-!:.:l:~ o!Jl.o:LL I 11U..,1i.I ~r~:h . bon.!, 1):.:,,) 'hl.l"'Cd ... I'Iln >J 1J~L.:tt:WfBJ} n :LiL.illl:" r, .....;- ,.Ikil II ,: ~"-;J~r Uf'r=1 .... .o1::! !1mm o!l.:I...t..1 ·ciL 1'-111 1",1"'. 11:11~ ;:.w", 1..=t=I~T L,i:I'II'
bUYLj

ki h.1ikilm;elW a.dar fitT.;t tll,tLh:3'P ~tmd;: ~ cdtlmi!k 'b1ll1di.1n.~"l!nII~~ i h:CIIJ mr;::Vi!i:mPI a.rld.Bt~ki.fi haidn 'Vanh. .Mi;!;b·l;ls olmak hu.ly.a:1},1Lt:.

\ClISl~ ,,~

de

11,._
I

hlJl.ilHIl

't::-fl::'t'idj.]el" ;~ .. '

hEly-id dtgil

mm ?

"

I, 11~'h'rlll :ll'I'l,iilUl'};
,(1,Il'i1111."~i fIIlJ~,,:'I!

~I'rr

1,1:"11· "

J...w.br

..r .111111'1111. ~
... RU::::I::fi9}!iI

V'II 1,111 1111:; III. I· '"~ ".[ hukll["j~[lnl 1111: ..~-.:... ;?I. .. urho::~I:I!rlJ::. ~ ~ ~
......._

i"··i
ILl'.

.~• .J;,bJ· ~ ~Jil!.' \ ..··.:::Ii''!.~',IUI,1 B. Jr .. 0:: ... d.i!.f ~iil ru lk,-"i "'i::-tr ~I
1:li[l": o::to:oJrl:;.I;;. ::.r::tn

K.u mU "1st Ul:fkiliih 1.j1,~n. i'1i (:'!... \) YI'lIi' lir kl.M"r. _~Iq '~-..J[ rtrr.'h In ".~. -:1ilm~lr. ~iI .;,~;, kil'l' ';r1.1' r.::-.t:it I" 1I1n" "':u -. J!u 1:>1 Illo 111.1 h k,o.:..; .;illIlo.i.·~n hr...,: .11 I li~l~ Itl I ;o~1 - '" .• V"I·Ii ...(.r dJni.l ;1.111",1111:1·.ill [, 'n: 1'1b". ,~ I..... ·trrr.· k~1l" 1(. ."1

hi::l§l ~)' aCl1 ~~ In!;.':

IIIldefi;

.•.

Ingil~z
t·1

Horst

ar:::laml

r~
:i·

:ou~n ~ ;U1I~.ij[. Kad Inh!'Jirt\ h I Ifl t1 Ira P l!!er'elJ madllle

k'J !I::IiZ-"JH:llyi g.n .. 111r OBul&ii:1 ~ld(J I Zn~~11 ~f, ~.L J~.. ~! ::.. i)', il:at: ;(_lh,t ~I rr illi~'l!lIIi 'L iJihl;,l11 !iiJ:ll
I

II'

,--~~

J

Ilnl'.r;,l

2.::; (:'t.!... )
l:I.!I.!UI'.
....1

I :. .. ~

k

n '1 rli)

~ ,II'" '.:!hI [r·.l.. ~,]u. ~ - .[~IH I.:--!. kl,li ... · ~:..JIIII IUItu., I ~ ~'1$1I:l I.:i[Ht.:i lJ£'; d~~!: T!lrI i" .ill' (I ,'1 ~rit hlk .. ~-I h",l;I:. c,.:a. LL!nLl~ Jr.p ~ ~'1I1'hclC!llI~'~ Dr!':.!1'1 !u\·ihL.."'Tl'l III ,~ .II.! .. I ~ ~J~Ir., 1.1[1 r.:-!I hI!':' 1'1 -I-. I'll !:11111.:.. o:!tldi,.";I:II ..;t;h1t ..:.::n _ 11LL ~Ufl h· f.:1I1..IL.'Tl c..:II Jnl:!Cl~ I·ch·11I1~..:kIt.Jkkl 'i".;ril· ~kl nlir

Le~il~jll Ull~"ll;..J.mLm.. n:-d.J.1 t'rm~ Lir. M'WlIiliIc~ l.un C1l.LI N01..0::ill
,&<1'::(

:'.lI~:

x."Z.I i!ulll.!.:i ~.'I~~iiklL.1 ('I. b;:-II'i'I:1 til.:!:.. IT ..c.1L.

~nml-

Ucrn

hn"!;l Im:l

T i..i rio; tl~ rn i~

1,1fI bmr, ~ .:: .

"r,;[iI~i"1
~1IL11 k:lduu

I'IOlullii

-

.,~ln':!o·,;:r;r.:J ~a.

.-

Rlzi:

Tn!lh,·ctmi,rtw..z.
degi~til'~lljz:.

Ii1t'lI1da bir llL1!U.1.!OLu.k. blr d€i['IIi,II...lJk .

b.a ~~.Jd •.

.'::i 1~t..irJcnd iJlI. i~Ioi~.. rn }'cmc:ti
(j.a I':'WI- I],a,:

md.!I.;J.a.lldntl

noe. ot..::Lc t;I.tLm,

J I lull:' ban
Y-iEJtI
~tl r,;.Jjt

}'~fnl i ~ Ii.ra mnk.I:J.1dtarid.,'] m 1,;,1 D;[IIt yalJilL[ 'bIlJ IJi"L~m~ ...

-

Admm

Eli... gazl::1c:dellll s.atlrlalr" : (Ttirk PrI!:D'S~~I~ ri Ildt:n bjrl5~ hL'1iI11~1Ji1 Sn ;.;oelm iq \'1<: r"l.;;[ rl ~ d ~!'Cumnu.r~yet Bii[' 1I:.tIfta.. Sillnr3 blzlltl e 1J1l· m".iltH"1" on ~ki.:l yinni ki,i ,~ .Eo!': h ....nlm('rltlIdJ de ~(fllll3i[]dLk, Yid 11t.
j~LJIk.

~r_etl iU Jd ..

-

_'r\i!lS

D.IDl

P.t I!'Tl SitS J 11 m :.UiIdmt:!k
j,,1 t::.

~do~.m k:i
nnl

yftrildii m. ;'\'SiJ~t~rine-r \'1:. ~.ur'_'lnnl..a.i' h;}n_IJ~Sl.Yr.JIt'! l:u:iy.tn.rI
Vt:" l1~r g3lrritJoII h~r r~'£ \'~ri~JL5; _l.·;!IlltL BiT Prcnsc. kar.!p t.akuub,e:!m ...~rtdyot:: I~ ;Jjt; at g'lU' balkll~.IlT1

91 y"l~nl dOJ ill Lilll.llJ'

5:!'e1;~1l hEll rtl! I

bu-aZ
~llaktl,

Ll.t:L1'S,·

...

-

.. ika.sl:'
11ltL A}'BL

69
ey:t
I!:

(]t~lJnc
ItammoC-

inrni~tl

r. p rel'!l~"f::S~a.]'k nlilnmfie.dir,

..;n~, dc:dlm.

['r.1.ii

11du,

,.'re h:

BU·

iKiiz!.!m~IlL1.! bl

f"'Tldld~
~km

~ ~ II [..; n i~IJl.Il~'!~sl2!II iT nJ::;i!]iImu.i:I !lilllJ
I

:tjjlC!q

tlyoad.Jk

kI1::n~ bUv[J ;till I)t!l.U.

u.;;:

ti Ira I[urll 'PII Ill,

1;;1 ·.tI11

hrerJm

Elrnu!lI.j'lTI
'1'1111

I':'hri'i:~n
biT
UI

- Imkfim :!o'4.lk mU:5}'1J1 dC'!.l.I,
H~"s.L lall
lllti!.lllnll~U URIlI

;sal fHll.;;[.
K41 ~

II.

~;:J~a.;)!Ia.l1dl[·m+LI.; tfl.tbr .BL['9I'tlc..J'L

- 0 b.uLdoa.: -

b£linl1
fiJ"

In: 11 1;...

ha."lsa ona., "'1ufloI:I$t::I::n::!efil,t-z:ln kl!!:!illI~ b~n'-m it;in :l~rtlil'i Ed I, ("'"~m i1f~1' ,;:;k h3lzln !)[m~l~t(I,
Orr~iLrd.at1

aLII f'r.i:Lrl"l;~cl.1

}'a~L1,
il.;:,l.'[u['e:
Y(!T. III

kJlMLr

i:Cu.

:tci~!=Ile'tIIIL7..

~"""e I

~ ;!.Iipt.l,.;.

i~t~ Hoe-" ~S'II';Jl Ji
k!l.~ ~LiJ1
~.anr;e:

l

'b1JJ1d.:a.1.l

hlr

51,;::j7.1 i:f~;"r[m i ,." hlllftket cUil11 I 41nuL..
ill

san

~j]:z;c:ni k'loeJilll b:1l. a;_....:nhk 3i~' Jil t'm II LI hi!''' or, ~tbtL. ~If ivL~H ~~Iz~.:rlc: m(:l!;iu I ;qry~lntlil k. EIT bt.l ll~r · (u'l rll: } mh-'tY L b[r.;! nbi.,-c:
e-gT.i:LU~ n~Lz · LlHn.

e:'ei'F.!;~kl1;:

['j_

sl)yJenl-

HII k9lbLlllir

r.:l1dJ

IJilL

D(I [] U:illl~l:I.Jl

y[;ljIi1~lnda. hn-

hoyrt:m \.-c [1Ilu:Ltrl Prcrn e-=.i se,.1l' tm~!;"loeTdilT.) tiell dL IrendJm e rJlbM;dcdlm..
rI...Ill-i~r

f-'~"L" IJ;r 1(Io'lm k;:n~I!1llld;] 14;;]J Ihm. TliTk Pr~[I;5e~!d ilIt: IIJI1:Iot::ri I:I'I;J1!J1ii1~~ 1t ...·~LL I ~e[]e,~!;:,rI"']Jt

.k.aJktlm, yu~ Y,t,Inhmmliu')

lit... I...1111 ..

yr.::D1Iekt~n 11"11", git!lil

ta'w'udam g3llib31 b nim d.nl'l.n bjj :Li.k l'iltb.,;;di; 1)1110 ntU 7-1. !1'I1r::ftllil::r, it;:lmcl~n :£ru lil!Tek mild Iri.II":='1.nLi&'slDlII gJttim. UjfII1~I~"

l3-cy

l]emtli",

1rr~~lI'i In. R~Ii';:adll!:r r~[,.;Jdl. E.IIJ'itii '=;'II~, h
6• .=n;·1miI:!l.

~'kOO'['lOi va1mz t-iirii~ul Lliti mi: 'bI~ 'lP!EllrWc:t..
~~:rJ)il!l oII]hJI~IIjf',

d4. i~f!l':'" Di!:rll ill

rn n bI r ~~ b &rtno.:]BI '~g: iJ
"uHh3l~t rn ...siltl! hir k.L Illd

~l'I!k I,Mj ",'i1k Idll'rnerlu KI'I[I,hn~
.y.anm

p;[,sIJlI'IJL'filltllU

Y~n:fiUlc

a,IJIlC
10

ur 1:1m

- LlaL
\-1'1:'

B..::y~
mil,£:rur

d e--iU.

. ~iZ.lllle
(j Llr

~

J.

run.

v~

LLk

Joii-

Y.irll.

iul(

tckLinl1

izi h urmetll::

ka-

~~tl'll~

oMu ...Ac

Liigi'mdan

.i'i.a

bilL dme-1l1 111. l~JII1l1l[rihm i Ilmi!o-. I

, LlJdfi ~.r;ll2]y[)r"u. 1I;jJ... l ya:zOlm:.zdt. .d

IInsh. mL?' H .s~a ",.

ah ..

PRII.

I tElnb nMfIl I'! !tot; h:i"
~'<:I~Ii:[ 0;:117-+1

e~"

J

Iii refl ~e~

I!.,;:a,Ld.fli ki I n

edell IIi

[.Han I

C;o'k

5€i!'LI k

bir
lo'a-

'Sal

Hilv-j.~e~imjolfre-m:UuJz. .lui? Fv~t.1'\ ~'!"Zu~ YI_ t'''IIJI1IJ:;t!?
J1I:~E ~.:Il:!o ([ rt.:l in. 8u Ik;t.

,ACilb
In

1m dll

'IJ ~ nyTl}ICf('1I ) I
1.1

bl r
rr

b: ad

~11mLl ";lltL"

t ll.t:n)il1l~;UIJ1 ~I L 1" ~ p.:.J J'I.!:L) d 1,,'(I:! n

\'era i In.

BJ ....:JIdt:: Ii" h ,. kkL'lat;un.:Ei.

iLlin hu

b;a]]~ btl' l; n..lmdlr,
[1'1'1
~i1i11 '1"'1111'1

~H (fitl

ceoEktj~h'] ;!OIdllun

:!: LI.l.I:!'L .,,·o[cIJ1=!:Jr.d::mdQ,

v..-dr

--_. -

~:

.


rr

ClJm IL ri

D~ I
pru, ·k1 1:::...-.d;JllIAt;_

,:t'll;~~~ .. ~ ~~

~'~1~~1;_',~11

Caiuunn pencetesi kapall
i':ell Ia:iJJ- I
.-r'_.a.,_--

II

,"1Ji.ll"r 61.: .... lli:l....IJlIJI :t= l tI.lI stlladu ;;! imek i.,;iv ~i1oyLIlI frI'~- 1 ;[I III rJ..'I,., "IIi'i;,,)!.:t ~GI r )'n oru r(lI.IIIr', hI; IlWC[1l 1I11~ i1o~f:IO!:FI k IItitl r uzunne ~(:ml!;!:k vum uri R. jl,]i. m I~~I. Y-ohlft :w:.aJ]-~ 'L e ;tt.I:t~l[ L.lfI 1;0.( ."1 fIIl.lr BI.::lo' sord U ~ IIlmli JlII~t ~!!ldj,. _ Ku.z.um .h~ J1~ ~1Ir:::' i-'." JIIlu II1Irll~.lllii~~ lIir ['Ill1.ldlli'. _ 'l'pfoFIt ~'!IIIf'::I~,. ~I!'fn ;:[e mILILr1 :e: .. i1. BO.),JIt nr~y.l~L 1Il~ 1IfiJ1\ 1J II I'" Alii r :H-~.:r IIAhmlull'l Slifl"~tlr. ';'i[:J~tH.lln :!-'Illl::t I" (lL. . Icr' lI'!.'i:J!e MjI~ k-kJi ~r cli: i\l ill It Ir .He::!'.11 m 1Jt:';lJ.d I t!:'!LFt!.r .KL"!j;~nJj, IIlDtf"itlJ:,1l J:,iu LLI;i.I i. lie I at Jo:olill.tJ : ([.lIz i~lLr,.;11~rj~ lid u It I\f 'MI _ lDu r he n !:ii:l.lI-II j: 9{crlrlm. ite ke:n J1rh~}'I!![ III pup 41Lu\·l,m.1ILcrr.:rJt y.fJ:1 rm :rl1.k~LL '·~~!.:i~ljll t1li? .. ~rmof1 rill'. t!i:l'lLhoe-h:r.: .kIi'l_ k dllye- ~Y'L:II i!:~J.r llod'iN.l:2irl ~I kfl L ~Wlt J1"I"i!~lnl" 1I:i).l1J e;tIol8;Llli ttJ:,j;jvH.e,;hJJt [ li l-HrJ' Ii !l-Y.L:.ru il(: 1i,!.l(lrllllfidr1l<II.rIj..:l~ILjl.ll f 1l1,;jJ('.;;rl':J:;i 11111 R. C'.l9liJi kJl!llcn1lll i';Cli i'III.~'hll ~. loll., kfljlo:th idi. Dilond II I:oe krar Kd Llj, H(iI:IL~l I:!IJ lliif~llm blr ) I.'[-C: oI'1j:j .... e1LI Bun.dll n scnru eturup ,,'i'~IT'.(1:':;C !I'Irml~!J'IIfAiI ~\,.;'IeCIJllI ~kJIII'I~ ;;J;nrollrn .f;nll~I"" 1\$I,i:::, ~ 1.I.DUIliioijil1 su k IIg;]! u'= rSi I ~1:1_ _ EI u~t1D 1r'i i:llti rilll li~r:;t'ill iI i:: f!,j1~U.yof ) IlrLITL :'1L114 j.;i t e M.tIci;r leJ.h..t!_'t I~ r \'[J.[' IJmlJ .. IJIlklJh on ..anum 1!!I::!,"r: .PI\.h'llk~ tillJ1LITII j'~li II ~If h:.[[YI"DI I ~b.(lll ~I:'C lit 1 IIi,!.'!!:: d usonu01',.8 I..-,i,li:-trj~i Ii Q:i !I'lli:l111D.r._ r !lll. t ks'l (a. ill !!I I ~Q 11.11 IWai k.tIJj\bhjrjll I I!! m u1bagIL gitmck .l!n:IVOI~ J.: ~I.I ~II)I 1~1i11 _... 11' r!llu, J)' 1Zla,g,,JI. Vi.. :ri yafl:tu; _ lii,o-t:;:prn IIUI:liI!! i:lo ;.iiII(I f{1!!I ~!.a ftlir ... ih: n IIl.tllll:L 11m1.1 u ;: I _ Hnnrm ~ tllJlllm! d~iIIi bu Ik_ i:l'cdl ve '£lmlil!!tl! ],;,JILk~L (i:U!I,er "i,i &~ irli:r I,:.;:dt ~ A ru IblI ;n of h. II III I} IJ till _ N~d!!t:I? tllb1~ ~;"Hmllyor musen h.t:ikl rl ann ,\\I:I.'hir fit'} ],;e kJi;@:i dLl(:o b.,.",1l:ITlIlk 111'1~;!itLH""'~ k..flIIU;:"Il1I~~ JIt:1I k!TIlllZI i!:iLl!!n::Ii;!!"[)[oo. O[[uilLtI. lIaJ IJl 'tnJI u .. IuB'JUIZJ !:If [lIl!!riI ';;110; !.. ml~ !jill(' I!l:I!!!mofk: vr:; jillb, .fIf'XlL gn,d n _ A ....:JII.f!1l~ ilfth-H }C'TII kal~)·. hll,_. lWi'nil 11 ifll.: diE OILlIti;!llJ!1 n!1 LlI~.,. :,;n.,.;!Iu. (;I::n Iii k;R _ Bl:!c (I LL bun u b1lmlHc bu - A,uliLlI.n p)llwi I aj i;[lU:Z m[:;' k.u biLl :t.~hirti}'or !_. i~~o! i. b<11l .. MIII:t:lIl' Bey. bjn!t.:n.1.iII'C= . ~Ir'll •. m.f;j'i1i1jn!;l i'I~_ - ...... ml:Ll1 d:tdi~ b.;: c .rn 1 l!im:::u ~())'.i;!o·!::n:ik ihi:LI Ll['ll.; l,IO!li:llQ:3i1 ~I k I]. r.J[)~ru ~(jl ul; u m U~"UIHLL u JdL.. illJlt!tlrl, m IIJ1i:t~ !]itu.J'~(llLurl = 1-'i;:1a.~1 ~on ~ I{&I~ 111 q In.t? PI!]1l;:'of1rofbir LUll U ZI~Llr.1.11'1: i.lb ~i!!fln>[j ~.-, lIIi,:.' ... ~lfu. _ BCII (1(:." .. r.J!i'liILi1 LI. _ I(IJ.Ij! ",urn Brill T(;tnr .... ... !.L: I.:olu u. I!i;!lll:t.lri Hr 1<:111 J r - 2:1;r In toe'k mi. tQll~) 11 idl ~ _ VeIlI C 1:i~1I ~H~ ':h~",·I j ..
:<-:.f;j j

-

~It.i,:..

r...

!:iICL .aTI~"'l:i['o

Ilrlll"lIlhi' . nxnl rI n: I' urtr: U 1 '11I:':,ln d·I..1.~I.1 .1'- rill. .: n,1 rr rn I ,hll.1 , iifi I I..:!' ri r itl rh: .';I"lil k.J- r
~ 1..1

IU:1' Ia

.... I.·. b.!" h... ...' y l p! L,jl_ I:J;I.~I rl,1I1I' ~LI' Ma~h.k 'IlDIu: kZl Z:III !lr~nm ~!II.b!tfbi ::-;."h- -m 1'.'11 \·!I:.'III 'II ·I.I\: ....1'

:--~~:=-.,.....-:=:---:::-~=========::--=--,=---=~=-:==-= .......... -~~"",!!!~===~~=~~ Ie" [jyU~UAT }lI ~~:.L ~~;'I V Bl 9 U[nU Sl r i\l 1'1\; I'~ \
yf ~

I

i

(M

~!J'"

'11 ';J;JI. J .. UL't},"

~-J

tl.t:il'r~hlln~~1 l: ... II,~ .J L~.LI -...,,_ rrn Jm' h.llY.' ~~ .
J.ll.1I1rnJ,:. _i-

I
I

·fjL ... ruos:

I 'R u'\ 'I~~ '\lJ 'I

J ~ dl.

:\ 1.:-=1- ;1 . le:n \ I' ·11)1 II 1:[

• • •

·ll:.ri-l

_.:i.1;,jI I;J I-~I' n:.,.,lr .. -n
't -k :111',

hRt)NiSI J.\ V

'1J Ijo:_JI.
'10 ••

11.

-r-

IIur
I'<rr. 111.1;1'

n' i'; .. r

I ,d':.J 1 ,~Li,.11... 7:·1: II~'·I·I.:" I')r Irt!.:·~ dnr vc-n ... I~'~(.~ . ::,lId rrul r li';'LU . ~"'I(,]Z f,pbtil.""':iIJJOil ".11' ~ ... , I ~ !'r.l. 1'.05.1.1, j(. d-~·I"'11 .. t.:midt.:~"IJI.
L

iki I'

L

11 ..·nl

J.l.hJ I L'p: 11 IlL 'I II ,Iii' h, in :.11 'e ~ HI • 1i :"i'l r.1 I. .-di_~·;J ,;1 , .•I;IL II J kl~.U IIJ':-IIII I~IJI. I!;tJ I.m \ i I ~i ;.-I.d, ~,. I JJI;J Iii I, :.;,: 1'1 _1: I . ... u . I:. II 1.'-1 I :I~.1111.11111.d I ,t~ 'Volhu bmj... J::I d III:!CII k
( I.

J.I

" _rio~t.:L,til L:.I i: rL" [wi II ti;flrrl) .-,1':]I 1.u-1. - 1·,:"- II 'frlL . hil~·tl..: I 1... 11

1')1 ini I j!. ... J.'. II;J . I'

'J-

I-

I. r I I LII -.... .:I! V.l ;!.I I .. ~ I Ji I
1 ~1 '"

=I.h

I I'ri

bir i- .-~ 1:1 ).1 1...1 r "' t: n JHi·. 1':nlJ)' ';' n'l r; bu ,il".JrI I rl 'I~ _ II' ~I.(11)1· r n o r1,,"111t Ely !lO tlJ "eFt1I..EIEllIml~Of ~ II .;1,I~}' j (: urnlul.i !'II I'· n d.1 I
LI~II.:r.~1 L ",111 .' w' n"Tl- :111'" Lr..I'"T'_',,",; r t...l. 1- II n i ... 1'I II. ,LI.:Lii-l, '. ! I .1:ll;iiY.11l I· -', r rm . 'I.
II I

'T'i\·.'ri !... (':: i ·'1' ',' 'Irlllr ri ~'in ln ,. k: Itl .m~·{1' . hr.~' n. ,I mr.r ), I{C '(1.) I ',.' .-n·,!!'I:.1

·11t.:1 ...~. e- .ruh .rul-ra ~III"_

;Jrllh.fl

~t1.I'1J.1IllI':II 1 ~ 1 !~-r.:

I...IHI l, r-!: ..1I1· ·
d~1I 1·.lroi'llll'l.ndl i.ul

11.'11' 1 r 1'1 ......

1!."~""~l:I' -;lIrI'III' ,""!:il.

I I. ~. II. ;_r;l' .,1 II' 1'1 ~.11, I .. -1 II. h :
I

rnan ~ • :1' l;Jk :""'1
1,1I )J I.' t,114) I"IJ(lb il

AS I
cl ,n

)A

r.

"ill

....

I,: I 1.... 1111. rl~ ~.I"",. II " ,Ilnplm" -;1 ,1'- :1,.1:1 . h' 1.1 , k n II... r u

x., :11;- I'.J

lit. ruh

' l-rlnFI~li I

DlliIlht 15~ p:'U5l?~5,
• '1 I

'

I~no hlll~1 1'.: ,'11 ,-.._, ',_rl I!I' I h~;.t,l i, rr inI'.I! !~ Ilil.l 11.11,:111 I' I·U;Ji. ~ ~IT . II"NI':' \·.Ir .. 1.1 il I, .. 1;1:<~·I ,;'hio,'" ;.,:rmrii ... I~. /,;11 I.n -III 1;1 , ,I . ~ ii.,. .r ~~I r.~::1i"

1B
!_
!I

1\ T F IT R •111
J

LI.<Clllili

ReJ~ ~iriklllti n!1l tasl' yelli i
~.i, t,1 ~"\ri _"'lIJ'L I'd II Ito: I' .] I' I; qi '> - .0::1 r,l'r.,,: I;.~, "II .ill I '.11. I J" I ;il I i Ili-: ( fd:_ff~r ;,II' I 11'1.111 '. -11·1 I'!.I 111".1 -':IL i ~'1. I J-; Ii': I :n' r '.I_':L _Lml" ',_ '!., ~sL:.lr ,In I,,~, I. I." :.:1 'II "~ . '11I'J(!:I~ ,.::. .,ill-.l·lill I I ':.' '~ Id~ i'''~ b~!.II·~LI [t;L::.:... _d.lm':; ':r 1'. hI.: .I~L'" II,,:. I r: , ,·IIi.·1I 1111ni I'~I'"I I il.· -I:'!I.;Ii~ . ,il ..n~-':I I:k In ~LLf. " .:Jr.1 llL Io.:~l' It :'1.'-11 :'.1111 "I"'~"': "'11,,·1 . ·.)11 .11 J.,~ u ,11'11 ,'1,;' l]1i~L . L 1II~i:!1IH·I""I "";'1'n~ h m~"Jl..lp ...I,m: 1!~':,.,llr, • I' ml .L: 11'1111". ,1..',1: ,," III "rl)' ilt,1 1-.;1"1' . :'1ihn.;~ i, ',11110::: .... il·1.11 ·k...... or: _ I._h.... I:" .; '" 1__:1', I! ht,:1 )Im, "ill:, L: rllll:'li .11-.1'11- I ,.. • :. 1II,1L ,lIIi ,.- 'd III, In''· J', I.. " n-llnl,tlr.

d,.. ~

An:.r.on_ .qL: ...
1)1

!f~

j [N U:~. z:. r 1~ t' h ~ u..;: k 10::

r

-d '. Itlli:do.;
j;_l

I: ~~'IIIII .

ii, i i~... ' i ~,h11 I~rllr. , :;jli
I)

:r I i'i.

r.l

r.1nll,'~ i-II l,iu..im Ii:.:i~:lm .0: ~... I illi I m~~'klrc.ln o!lU'Qr hQ) r.::ri I _ .___ '-lInl rl::-. ~-tim 1"1 ·'1" kljr iIWi~ •• 1 lilir='-'-'-'_-' "-1_.- Iio._.____ '-'I-j- j-' I _ ,_J_L.!!!!!.!IIJ It I

r

1..

1-.

l')L.lk!r

lTlal .. 1":'<; n"

••

_._L .. _
••

~\. ~U" n ";1 ~ :'~IJld,l-..i ·ll~.]

.;:.Iu [II~IJI L' I 1:' J~,'_ .!:ill ~.-.:.:_ ,::',::'

'= ','111.111i,n ':,I·~ i.;l'o ... ~ 1.1. ·1.; _'Lik: i Iii I ,I'J LI!:;''bb is 1.-:- i, _~t: d... 1.I'r 1,11 h

I' MEtEK SiN~MaSlNDA
• ••• '-'_'__e

111.]Ak~a ru

~~·d k __.L z h' L:.~ '_11
ft':U

;11rl ~\.,I;;j' • ·1 · ::111' ... ::11: 'U r(':1"JI II ~I;.[11 ..
(I;!iJ ]';-nin

- 'BUIl!':;II ::.tlll-e iJ' ;H) 111.:r i';f"(I i',: 1l,lI'.I, k.l:Lu. otl.LrU, oUZf[]IIi~1I 11Ib~l'tm1:1! :!II Ci It: 1,. i l:-i£iJl JIL!=ruiy ~il ~6.r.1l i!: IJod.ILlIEZIII1'H1!:o:!'P!!:Ii .... i'., .l:tJr "m'.tl:L'k [)d'wmm !.•. '!.·110 !:Ii:t..in tw._ _ I:Ill"rJrtl [i;:m ~¢~1 1T111.illLfimlc. _ Doe1itElEt. OIllUIl i'fi[l [J)iJ'tI'J~liIiiLi l",reml.f!l1l'i:JI!J lor ~"

.iIII

;(I.wi~l!~11 U(:UlJi'i

- r..... •• 011

\'i1rml~ k.qfl'"J~lrn. ]0 i:l.1I)l'jI:I{.tIrmu;.wnl. fllik.l!.L j~i h.e~·I!~H';] a.n hk.lr fllu[' lil:iIII:r nl:!o·or.flil. t ill r.l.::II~1 ~ I) J' tn1 ~111 c 11o:.;:n ~.;; ';';;.r1,;,!o"i II,--IIB'!-;i ~, l':K Ii!;;B r iii k.l,;ctli·:jlLi f;'tirl'lll,;':i:lt:i", Blr k:!llh.l!1Ii1:!IJ.uhlJj lJ;u!du : !
..... 1I}1I ~~

tl n k'bn

O!llml~

,'ok

1-'1,;1 LI.k IIU r:I'1 !t-n.!L i.... ..' III I1"r
T';:';

~?

~:a.II·:·j

.-.L!m,:: :,:

~n:

o l OM'troi EOll,a'ler R i i
;en.,mn en m lIw'.zam ask :

A~U~y~~®

~ •.l'~I.~1 <lo;:l~ f,I... 1I 1
.1];1I"~o. il I i:lnr.1 "I:;,.il.:ld.

,c I'. {;Hd;J

.,111I'

filmil1Jn ilk ~ raf;~j.

dli IU1 "_',Lr.li: '. I.

KoIIr~!:nnl kl!se-n adOlm I), II. (ILl.'I , .1, I ;1 . II : 'II-. ";''', ~.:. i " I~ :'':'11i '<" '11 I ~III', ;.\ L'~.~, _,i (, I~::r~' ~~ IUIL'~ i\ ~ . 1.- x~lil." \~" L~. kl -~. - . ,. .1.'\h·;,Iil....".1: '. K..II .. J'~ ..:\n.. I: :1I::t· J' ...... ~ II" .....1 1111 i: :;

Ma.bL_r Bil,

-

11ti1i'l[l!Ij;I;l ~,-

IILlcr::ufLLi

fl:illlotill

,iUi I1illl:Lyct ~tJl~ ]';~..iILr1lnl &.0"A1J. "tl.bk.t.IIJl ;:.u;nrlf Il"dt gti:rllij;(lI.!iIc1ot.k ('ilr. !liI~ .. dl,., iFl.llllL fLlkUlii dc;(Jj k.i:

it1

Piol.!: ktlttl!. D.a.~IIi; !!Ir~~c:1l111:U~ -t=IIiISt Jltia. J.:_11}] lie~i 1, Uor-IU cit! U.11Il1I.I~ I:l!oij'i._ K~~injn bu t I;:~rni:.o
U;I;LUIIolur-, 8en ~i{l~1) ~IL{:f(: !:I;g~1:LJ11ll 41 11lCl.tlt:l kt!~i mi },[Iok. B. 1:I:i:i. .dlll.jtlli£ ml 1 C:_" 101 II R. !fIktU A I l'I1J.[jllHr y IIM(lc.llc ,i1l~tlir1 lltl!il'a-

Jrbhal
1;1';' i ·;I.~I n,l 'In I nl ,~ 1"I~til~111 ~.

":~li1iL 11 IJlo;.I-iLlr.1 11 ~I ;.:_ri t

~cL~~

~hl~1 ... l

Tnl"k I UgU lahk i"..
ii·~.iil .11 I :1: l"r.l~ ~~mil'd~ l;iri lli!'~' _: ..: 'I iilllli~' :: 'h i~ mz..:Jd~: illdl:" , ....krdihi~1 -. K;!'ttll n rn lJ'bo"::;;Lr \1 ',,1 :";11 III H IllnlJl)lr:1II ''':1,'tl I I. ~~'~;_'i '~rin..: ,:Jh

mo::rI'I' n'lI"1 btl~ Ii bnlada _17 hllJ

"Jl.JI.1.... i

I

_ BCiil Irii' fI,:l; u:tilH'I~ iI.:r1u,illJII. .;ti* iil:i!~ kolli'lr.lll'llIl ~ Sjz e:l~e ~ru. mt:rtbq:. C~.llIi2~ (lI'UIlI1 'h-~IB iltil(lt~i'; JJ.fIII:LilL:l ~ BC:i:I. :p~ ..oe;f~i 1i1j:1I'f:Ih~ i:';I!![,l!!t ·.... ! enrim. ~Il. If I! .k Wl'IIIIZl :kJl,h!!i1E! iI:[)_'('IJ1l

.e

'I!<G

~el;l

!i;'VIt<J~nll_ (I milo:': III[ jI,,_ I ri::~m Ju:lr~L~IfLd_.fI M:JIllir B YIn ~C .. r .. tell .fI:I!:z 11 flLl.flrJlI;!IJ .. lI'BJ'dl_ Mlfhilk~.11I IIljn ntltJ!& ....~nI!! I I"fllt! 'Ie ~k Il~ II t:jJ.flltnllj:'In41.f1Ji 'toll.I1,"-c C~C;f¢J... (J; ,)'tJlDllliL !![lni ~l:Lpl:l~ ~wJlEl[, tll'~I.L ..

eoofln

:an.

!EI::IIe i;... I ::t.[lihlj r•• [)-.jJ1 Gilff.t.o<r. _ G!!CI! Il~ 'f'llr '11I!!yr.en i~ iilyed !;illl'·:.J:I UklJ1 Jjl~ ~llltll~C~ i:ial .fI'?iiL.fI. ~_ I}l[' kl~n .. i .. LI~i '1;' i:I. Nh, L .~1~1I1 J!e-y F ~ t11~ :C:1II",1rI~ ~r;::!o' 1..ll;11Il1 I BI.Il I.:L

lIlil:!grn Mt:ubrtgll, I:(j~~u !~ H~ 1I.e~ !Jliy [ If.:.D.amn per..ci!-

I r :.1un bw
d:I':.·, .I!I.=-:1. -~LI~:ln i J~la

.~Linll ":1 '1... (:0. c~1. 'in 1.-111_ <i..,dl· I Ijl

1 "-.~I.kti-·l

~

{t-Y·:-i ~;.+.+04,,)
,

.
t
a-~

\- I!::rlt:1.'1 i :d c..... d en n vel
t('

HI~ blf fillmJ.e
dlf ~.i;'"i)D

b:;abiJl ioft)! 'IJI
fllil

(-t~~

..:.

: +.~:.(~.+ :O(t .~.o.t •••
Pa r~tlll nt filmidir. • u
mLfac. J()5_~IJ:;'RlJ] siipt;!rfiJrui \I £RDl>N e~
(I

rl~Iik edLniz_

..' ::

i

:'\:'~nrjlt.:1'Ie·I~~ ... :'II,!),:.

mil:

Poirier

J:;D1!Io.u!l 'z

t.;jrihi

0.
(t

bli.,Yo:J(la r ,

1III.:IIi~~..: ITI... . ·.•I n,lm ... ,~ , , II ~ .: , ln~:lnL «III, .11: "iii iill 'i~l;iT ~'n ill. J J. n:. b;_m11~~ lI1.;:i::rhl:-l b~n .' . 1... d IIIIJrtll il:~f t<:llt ~~Ir tliO::< 1.:. ~I :lIJ~I'. Ir ~ b.1 ~i'lh'-'!l..kl ,I: ~ .I~,II I.' III ·~ I; LI?:_I 1;t~I<:'lh: k:ll. '. i' .Iil,illi ... 0:: :" k·
I

;:-r=*

h~ir._:-"! ,'0,: tl'lL·:_'·

n,_.

lL.'I.b.r :l.h n T 1;:1r, ("·_.II........ i ~·

lJ~k~ i
V:l"':

i il Lldnd:'!

I 0::.
.;
.)

).

EI},ot!\'m biitiiI! p-!~t.a.tblanu. III d'i.t~. O~a.n 'Il~R[){)N, briM

:6u)'uk Oft;r.lil-ilrm..h g&teriJ .. hljll:!laJlu 1i1i.Jtt..I 31 M.rltB le~ I

<t
~
T

I ...i 111.1 h"ll< 11');l d;J I IlIh:'lr - l"lhl
Ir' J

J":. r o:Jf 1rll~.;jdiJ mukane-J:'

k )1,1u: '~II ~. :Ir Ilr'l
':1_:

FR.A.NS[Z SiNI::;MA
"l']uSik it'.a..e

1IILs.11

Vii!!

Tiy A.IROSUNDA

:

~('~ I....j.;

r:~J,:~

I- I.n'

I. _:I:'::~'r...

:' ir

"'c,,~
o'!
"..

tI!:(~ Ma']jir B';;_Ii'i.d M,'ti;.ltiCI.! ~i rm!! III~ti.. SiloIJiIllh Ijyl n e1'lCmt'l~ "11:11;.1. :Sln~!i' l{~yClL bir :bli.llljl- 'lJi:du 'jo~ 1Ho~ :l.~qw bl:!!ji yU1:.Il.II' I .aJl rtJmllJ nrll rlj!ln<lft: iI ~R=}llll'lfi;fL 'LLJ ktu

o

.

.J:I-Attrot= 1I K..f!'~IIJ~ 11.rH '1.Ii)'.. ~UJ'. 1 IDHI.k j~tiJ(lrLlum LIla .. _ t..nue-r ~I gl RJ.rl1 biil' r..SJLilkll.'h.tl l!a~h ;; UlLhj nl!!"'''elJd:1 ~ liIi:'f1i fllllair1l~.f'i)1" IIIIL ::.J'I ii0t'=,UJJLL.l ,¥'..,

+.:.:!:.·..

G::t 1.,

::;t,.l\'lireI3i

c:Ji.k"'::l:!:kliB'.

+IIiii( ..-6<+.·_(t~~~·~IiiiiI:;.tIilii(t.+.I.!!··IIIi~~!!. . .. (+ ...

,i~1

I

r... h' J ,i.J
III I \.~
;":i.~ hi':

',-:)rrl 1-1J

III :i,,;_<.

-:i':1c

(' PRR..\. 51'E_\'L SI
[!{, ::t\:i-1(m'i:lI~ inbljL~tl

(t!!.!-""~•.I..i.~Yi-· ..I1.~~._O.t) ....+.O
Sf A~~ONl.1N

e

Kit]d riye 1M.. Tailki !i(ilil
I~:11 : i'll' I I, ,.' -i; ~'~,,~ .11;.< Irn;di!J;' u':'::'_' .ltl dr~ Jlr. ~JI 7iU' :.::111.I liil' I..'
I' :l... ~hlt ,' ... u.hhl~o.:n ~ i\.1~-·,.: nl'\ : [ ... ..; II. t,,1.~III !'IilL:")' ,.~I' ,,1-. ',Iu m I I, il-. .... -.u~1II ~~ . Ix .;. ,.O;! hI.:Jkl ul ' .• i', c.·j I.a~ i~. '_L':"i~, ;r.ILI....Io.:r • .la.~, I;
I' ~ ~.Ir.

~)~nl.J. I. I. Jk.n l.;I:'IPI 1 ~~;J1:.J7.1. 1.111-

-

="'!!yi: ~,.

_ ~I:Ilb:lllhtl:tt::l bo!'rl ¥ynlofl'titl111 r. yo(! J.: ~
~ :El.itllilt:

'ftII111'h.flt.8t,i

r...... ;lr ".!,1L1I:i,,;I(1nl1"

B--,,::. "~.!II"I ..

il\" I'r

~I

r...rLI'

c..;.LORh

l'iJ );J

;::.!h LI".

?,

~~~~aD~.ammm.aa~.amB.

iI

,lSi (II.,. SlIlIt

i~ri:: b~"I!: .. _ rm,1 h~ .811L []i~~
oorSl!ll:i 11"'1 bl.:l1 l7iEi)·n-rlJm!:... M.altir fil!!), bevnindi:1l II tlilm u!?lL di50n.d U_ [Ierne'&.: (~()ller -~i .yHJ.:I ~U I.a r., _ K.e ibi i~·or::.lln? III yF:. m"nl<II o '11 !!II ~ GI.:II~ :kt:.!. :I! !.tltlJi I dud.u!; I"'''I!~I b Iilo:tt1~ r.omuz.la.nn I :c Ul:tI .. _ _ H:I iii i'l ~, . ~I~di,,, BI.:t:li ~Ik ~I!!J: . ::;:WIlI L":o,';r:; g:L~liyoJJ r!:iUrlu:,:, d ;J.-:_ ,":.rn:fl IlJl['lIJ bl F :Ct:~ :t.Jiyfcmly(lIi"SIIII~IO:: III II_, Beci ~t:.... ...LliJ [)'r!:;IlI1UZ dlA.", Noe-_v i}'llnlm ~d I.•
1'1. Ifl I I}

~i!

1M r

tt1rlCi

.j~:rlem ~k

1blllllLyor.l:llI_

DlllriklJil13r

~"k1

yi!l-

"41\'ililJJ1 1J_':1.I"'(t11~1' 7~m IJm 'E~rl ,.:.;:r1 ,\,=cIitJYI),tll:LrJI.,. Mtt.I1iJ' 8e-y hJl,j liJ:tlllll~UU: )'I!!['I:! ~It bl J;! t:I ~rll t!I!.I!lbf!fi;t1I a;lrrll 'II !fiJ,

Bj- iJ1h &.~ra1L :'~III It l'lD1n,-IL I" I,..hil ~ Z;!.I.. ~lIh.l·m \" I )nlilr. ,:<d~., .Uln ..h r.r,fl I!-.., I ill , [-.j;.<lh l ,1·: ,.. IS

·lIroj.: ~JL ,I .P
01 ..

n

l".: .jll. RL .... INlr::\' C C 1.0.\ (' I 0 ko 11{,. i~i
.. \' .... 1I.. _ Mal'll. .r
ill

ZAF.I BE~F:R
~AJ~.I .() i\L' _
1,'1~

.:.011 Ll:!m.,i i

Ali~.. tlJ..,litrr
J,; t:llITnl'~I_._ 1.1i!lIdiIlLn

00

!bt1~ bu. i;-I,;

J1't[lIi:lt:ll:~1 MmTUn.J:I I!!

fII~Clt~

I:.

'1

1f"JU [1te1f
~Lr

e:H~rr0k

m ... ~ ~i. 'ilL'I

IYlUtUt,pitlli ~I r.::iltlll~J ifL'jr-

l."!1hl]1 ,'I''''t

'EJ.ui(Un :nllh r H.~~'i! Ile (lIII1'IJ['~1Ii" •• A~llb ;Illlrld 1::1111Sb,<Lt (j Ii bu liu ~ d1ltru L~li.n:lr mlJrho.aJii;MI gl:!r. VIi:IL P Int p{:ll.¢H~ 110:1111 :I'I'II)rlli:l.-

~(:r,.,
_

f) inl-.li
( I: . ~ 1r~1I : ·llIIi·, '&'1,,' 1.'- I.n:

',II:r:

.~II..

1.<'11'111 '.'1..:1; I:>: '111: -

.-

Bekiftrla l' ... ITllo,Il I ~.oJl.· .·.. ,._ '

T

i. iST

"P..iL~' :ii:

(~. M:.:--'~('UF TL{Gollt.l'
L;:I":.dLIIJJ-1

z..:-r. _ll'L

',.11 :!'f:te

fI[,(:-;.!;r.lTlndii

.A lOI~i

1•

_•

Li-U, .(..:iIJ:U.:J t Lll.iII;;] (]:
Hu.tli
klDITl

. _ Hili~~ l., ::.e:....!}·Ilon:1JfljU:t!._

_ Sib'~

Il,

1 ..
~i:.:. bo!lIl
9(1](

ferah S·nemada
[I:'::JI[O;

I...:'

r.;ln d.n" n "I! , k-.)r.o.lt nl r):](.aI;1rl " ~ r.1I'TI_r;JL L-II:! ·.:-.iIi:~j'in \ 1.o1ur:1 r.

~llll

"=1.1-.["

~

It

I 1·1"· tdui;::. : Ii I~.:I 1111 n:

i£1'r _boflllill

~I!;

L1;:1It:~:1riIll~,

,t:lJ:m ~H•• AIJIJIII y~II1t1k: II II 7. u' B.;;)'r~;u,di - h'iyZll b~1I de h'lllJll YC:JlIl,:ll.[I~

m['

:Sil-

nUH-~t' 'P'n'R_n aLth "i: ~ 14~ .. i{1::!Iolt Ket'~1 I ~ilJlJIi1L I!iJrll.lI n Lr,r.h Illlf:III1l I)] lill-Liii:l.1.II!!!de-re 1I;!h:loe nl I rt 111 ",hJi ;1Imil1 pI: CfUl;1 I' dikm !iol ,. i f'.tIl:att pllat.:~"I'i: h!il tI d VIJ rill. ~ndelerln.,e lIh'tk bir n,!1rl!!kl::L lJIi[1; YOIiLu.. IS,,? -OIl ot1l1l:i _;:t !i;Dnf(l (j.U~. k I (:r (loa: r;t 1,;1 , MJ:lJ::tiT 11ej' ~j''''I.'I:rj IIli -Rll1nk AtI~1. 'kl'il:a e'.6i'k1n In rJ:: ... .fIiwrij~ Ihlir PIJ",mll blJ.)'1u IJ ir k4J[1~l!!rlJm; _ .511 Li",ill:I11. 1 I1LLI~r.I1SJdlrl oLIti. 1 )·"Hdilr. U"r. rl1 i~ illl:lM 0. J.:.lI!1i l' HJl;!llr. 11c:J~ :, 111:I!JkLt'ruofl ikl k ""hob I Ifllr'1tJj, oLI.fI&!m I:: k~yt1I1~~ IIt!jlle: \'Crir !!IJ] de ~n g~1 ~~lZIzuLl;1ltl"'J.....La.kjn
111:l'Jnoi; I ~fi.

~ti~

. "''Ll!lhil [jrtyi11 lLfP:1 h Ir 11'11? ~1";11tl .r:Il_ _ N.f';:'::L:c·~~, ni1'~ 1) !ttnLJ .. , _ i-:v~t la::~·lyl7 ..~II"II..t. ~ Ifill!. ~Qy. ]lilm1;;kl.: ~,,::-s't~1 l·dl,;m~l[Iuul:.~._ Ji,eCl t:I 1::,_.H~I] d~_. Sizj ~'Ilrn FUll! I., All ~..ttlll II:, •. lJ. II ~1111~1I In !.;ri In;!! h~r... ~r:.iCl~ fi:U.t~r bird\! nbLr~ lIdoOlr.I!:1lI1::12J1l iB.1l1o'[I IHI :1;111'11 \'~ dI nn II bl~dgl au l1JU[', ~1.:1I(:ai: lei 11 Ul'1 ljI.Hplfr ..1J~ ~II r f1J1rne£'e h.il~ra.d 1._. l i.im 'hu elClJIi2ido2l1,Pr\ QI IIII" f:~..Y .:r.t .. [)lil:t.:lllli1 p~II';:';;/.;;.!-'i fi'?J 'mJ go~. ;;:Ill 'l,!::_,. J'Il~_"'.lJf1l1.t::lJtl11l n.F:. «>rI~F:.l:.h!i ~ ....~11"';'''11 r.r.:FY.:i I~.:t~!J,., J.r rli J':1.1te~'Il.J:I.fl tl2l~1i:1l 1.11'r[:r,!,'zII~..e.
,;,~p \'r;;r(l~,," ({:Ii n !:;I ik3

I~II I... ~1Il1'" I-Yn·.. ll;:; III' 1"1 ~-Il I' ·r, ... 11 1 ,,,I,,,, .1: I~"'I l I fnL·_·· ",,'1-.1 '" _II ilil ,1:'.,1111:, '. I' '''_ '..:.... IkI II'" i 11 - ,.1111 :'-.lIr ... III I:'::-i -. I:..mr.' ~~ 1110· . Iii I':~I:: ,,'1111·.· ~lir rll ...I~k:" r;.nlll 0)::1,111 Io!"" ~Si l \'11 " I, I' ',"' Ir~ n I,:~ .mll'· cl.ij ij ~.:I· . . l:il m.l. ,.. ";L?!Ir,' I" ~I -. I' .,",' [!I'II 1'~i ', ... 'f' "I~·'I.I. :lir.

.~ r"_,1

J 1-_

~1I.l~.I~ _.

111,_.:.1; 1'.1)1.; :1"'] .11...1' L I..:; ~ 15.••:;.

TOJI,1111

r...

Ikl ~II ':1' ,1..:1; ,!It l~I','r III i ~ -1.lnh. I Ti~-.:..-..t

m II:" ( . II' :lulluj.:L.

n I' ::ir~~.kr loJ'llI ';-ir

::'lUIJ1O!:~:yl:·:ht.III"l;t\'in ,"1.::\'1~1.

III Illltlftn

!.Ei;d!l:lr:inj d~r::..:;'~&. loij.e-n I!lri:!o·nor.:!lII, •.
.Uumlu,"

----'_""'"

-----

J-lJlk

l[',(''::' ~r,llm'[ ·:01I1I.l\i l'.F.:fl.Ji t.!.r:/. )d:..... hI. ::.~IU;J ~i.; lti '.: Iq I I_t! ::;~... hi i·- k I;'IL hid_.~ q h I.' I:l;:.·I :1 _d,,],1 dl:.IIif:':.I. ::tmi ii;{o:!:r~ ~ :1"'-::-n.1"':Y, 'IH ,..:u'[ c.lJr ...J.;,_1. :

H~!D ;I;~vk yen r lleli
[HOiI.h:t.d1['

r;~k 'to-

r

Cuma gil.lnk[] ma~l.l!ir J{(IIYr~ ..;JtIll:l lIi~'j{1l!I11 e111 J.:~ .;:r;Jr_'l'oUr :;:;:.j ~,I:IIT ~1p.J( m.. ~ i1 ( 1'.J.:~:r. ~~lrfll tGIIl'i'LL h II.IIlmlli j)(!rWllt'4!'1oIin e d ~11 '~')IIIII 41, ~ ':in, 0::';' z!r r!liiH.'.)lkll.bj~. l:Ii'r l':Iare ~o!t :rti['Ull1Ii},D<i"dUi. I:-It -....:1:.1 1:-:III.::o:.::...:ir. Talll IJiLLL"';lIltg.:l j.,l.:B'kJ [Iod IJGLm : - :lIliIL rllm I,~ ~f' G:tJ,J[.;J~IU'L' .. k .. r;t!ii11l1l1lLH)1I1 !illI,)'odll ~ f'c..~~J'b.Jh~_ -i1.J:'ul.lo.:rl - Hlld i 'li'LIlI1Sr .!i~p e;-c:1 I., (,;Q f I:\';:s'r kML:k1J e;1~rl. -:,: )'\ I::' !: II •. ,;.!j d:I Ci Him: .,;: 'r161 III r.r-NlLtlli jdl, ~ ri ~- l'II.:~IDi .... nl '~'Ll6z ~
l:I;_!nitilt allJlhlllo1 :u:ve'i!l1!: I!IQ fI Wr Iludo:!l:ltn J._

h.qI'llL"

irli1l-H~ Iii );1 1Ii..1 '\ Ir1.:ri'p ~hiLj~;i h.kIJul'! I-I. I n V'aldr.~ 1,'C til :i!;'[J '\1ti-

r.

C9::(':;Jn

CI.r.".j'_ ,,:i,"IL ru K~I'; r Ikj]1 [{')'..:...:kLJ ,hiil! 11, 1:, 1t'1,H~l I: l'laL Jbcb ~':' J~I..i.""lo:':!'ir !' .·r ('('I~::...::~,i blJlY.il~ Bli~ ib:ud"~;1 1;1: n hllr:~kril dl:!r
I

'~j:!;Ii:!

·:.ud

hLJ

I Jw·.:t.k 'I"'-'rl 1;(-

iki

,~ -- S:I!I: tlDl :":::il.;. ~ili.I' - I

I h. of1 11:1 B"}";:;~t~ I

k pll~;)ki

rno!':1f .. li

T' I-st.:S'IJ)a

~:l.i"-._ _ Li r.

IE I

l.gICI

Ka(i .k4. ·a ila 11
12~ 0 _~.I.:. '- .,~IbIlC ~~ll!dD
ot·~kj ~4- luilil Let' ~'- lei

tIft .miizayedesi]
- [1p_rn'H-"'i K i .1." III 11)llr.I-1 "1 ;-:
-!' h::;~p tk, ::.. U.Jn a
,H~

ve tertlp maklneler
·Mfltbal ... 'J]J rulvudur. ken d~c-~ bur-i
dizer, Ih-.1IT'jhl;. \lCI.IDIJ1. "!:! Ij;&JI:rLLktu1tiJ ~"TI!'iZ.I:>: r.~~:ir. nirkrcc Iflr.;:. }Ii:!' tl:!rl!. bJt ~'llk rTlcin:'!"'~T'l~~~'" 111;':11 :uk·",r.·r IT' ck blL" rn.u.ine ~IJ:hl.-,;'W l'rr;~ ~I"mm ve "'1')1 :r..dJIl.L .. :)'11 m ircttip iii j!Orllr. OuluJr.lr.:

ogr.

~dt Bira~Erld' Va~ I rl KBra De biz ulltazam Iff: lllh PG!'i~i

ri. IT! 11-.1 ·Tl.lh.Tll,-'!Oir.;i~O::;lmi=;I!r:Fi ~11k.:,irlJlJ.1.ve t

sakarya

• ",r

..........

~r·~1 !~
.a", .. .
:i].'U5

:l'11n .n<n li~ri-ll~ U:r:·.ll:t tJrJtf ~a n;II'.1 :-;'l bir ~ ] ~II:~ ] 1)':.1::19EL1,.-lk.... ii.ule J de k:lWOI)

rnr-ln i

I~'r !Ii~~1i1., lrl'" m lilma l.jl'J II

k

\·c

:1nrl"~I::: ".'1"'CT I~ J.:..n. J r~r;) ::"1 10=.... h:.·jI'j ·~ ·!l.Inl~ni, ~1)k::tt:1 nclu
.J ~<

TI p

r t (e.

;::ir~~~'I r1hl.tllmld.,'1 }"nk •. J.k '. &.n~ol 11-.. nlib;.rllJ. ~""I~I. - (.IrulJ [·:·.....sun I r;.b.z.:)':'! urml:rrr:: '1(:. T{u<:J 15k,,"" erlnc ~

i ~I ., .\-.1DrrW I 1rrJ:-.!o.l.NBH>I I "" u-. RL ........ l'" [llr... r .-.:I..._~!,. I '"""'_,
~ I "'~I-' I

J.'~
!i:l~

'ITt:!
I~

~u.''''
w.;:.;:'!
t\· ...... ,... L: !I,:!U

SlIIT"':(JCr..:riit

IYI.,n"T 'I.:c~i-l il:
~'IJ":

::;'ir,:..i!r.m r hi t rn I~1I1'1'\'RliI;i))e::;h'lr trrm_~I'.d J1'I.J.k'I'~I~nr :I~ ,," 1117_ 'L IIr'"h'l! ; :;:in

-.:oe "".:Itt, _deC_kt:iI. T.. jl,),_ i~i,:';ir·,"L·:k

.r...

" I:!./ ..
ill

JClI.:Ah

1J("llIhl'l'n

:lr:-'m:1

rU1.l

I

t-Ir t-Ir TI.IrrI!.

kI..... ....
:1;11

NU:t

:.'~J': ..r-;.rn
k.1'ITI,n

;'>1. rH)1- ~. hi"

\ rkllharu.m]; I..:iL:'ld}·J.:Ja Dily JI .u Uw.lrn' "C' '·nf1lt~l1r1:) .. Cumbul"lYBt

:"IIL

ill '11&

~(,(:i.
L

t ..Ji ... It i

J~Jf.:U. ::!'f.~

T...rlon

t~t-n'II,1

u••"

!!I

~.IT!i.1

di~::!lir..:II .11-;';1"1 ,I!1lo' il ....... '-'I l!.:l '.1 bir -ILUt - I; di~ri
I.:Jj

:i s; ._ TI.: I ~

"tml"d
IJI~rilil

.~ .....

11,..-...

,!I+

b- icuk
!'o
~II

: OS'

r.,,

•. Ir.L ",1:.1
7.

ikl

d·.lr. 1., ~:l'I,I-:'nr
II

U

rr !:t .nr1~r,liT

Mil""

"('T'!-mll"ldn '5'1' tnf~i' Cit1

L' I, LI.... s

., r·
[

IUirn.: veriir,
I)..,\IU.. 111::.....lt I"0STI\~1 ~plJ,TI]

,\1-:1 LIi':~ri ntlc ndn, lri' NlSa_ bLI
..l.'

.1~'. If' bi" 1.:.Ll;111dJ I '4: I nL ~ iil

~ r.,I'l

1"liAr .ie- I 'Irgir hi"-:-i
VI!

l:.T n'
llill L'I III

i . ..-:.:L :ir; r' ""117'r.]

ch k ... iln HIS
1(1"1;.1 LI

y~i

(I;inl

In

':II~: . L1-I' ~.. I.:.I~ : (".,.Id.· II' ....! ":3lL . 11,' nr

:1.1'. I 'bJl1r.,'C:-,~ Ju." J

Jk:-o: kmrJn
I

r'~~'r hI..: r::
IU

ki

Ana dolu v M~r' Curs am b a
~;i'

Eo~o:; t.r

'UmL aksarm

r::!:

~'I:! yer.:i

1\'1. .;.I'II,>iI·1 iI "111 ;.L 'jll
Li

eMI i'. i

Ll1,k
>=Or1.

:.1[3;)11j~::"J .~i':In I b-.:J ret

hir A
I,;:'.

nu rr., I.: "I! I- r.rilr
';.J...~.,'i1

"I:rmi~

ill ~ I~

Lliln~·I.!~i 'TI",i

hir 'liI 11.:1 I 1.:.111;)1 i IJ
lu:..I..... i:-II)I!r_ 1 ~'.-1i",f '·I.i \ iJl:i:,'!:!J I.
rrtlyml

":lrteo:l Jtlmlndm LlI~ drrir..J 7...:)ngtJldlk. Inf':o:,IIJ. ~arti. • (trriu. ~j~SI1fi. Tlr~·Jillu. TrJl'~ '<I': J.W~'~ 5I1lJ:o::-oe~l:k. T.J··llI. :.,ip ~: rkecide f ,,:'~e"lL:i

lJO!!5

I.ll::,:k~l:.. S ~;pld;J \.!_..

.l.:J !;r nlll."rr-:-r

',r":

J

•.::..II..I....:RrJ.!.r.o.:

bnlpc

IT_I"I~., m. :.1.<-.1'''''' lL!:Ih mWlH.u ... '-M' ~ .... 1 ...i~1I

It""'"

.nnJ!lld.i":

It

In r;....:ente~L'1r:: '1 ii • 1~j;,1"71br1 1.=i

T~l.

-s

dn'';;<::J~) RI),n
1..l.:;1'" iLlilreL [::"llJilW:..

Rr,;;., '.:.,'1: ri ,de

.... j.."li:r ,
(';::I'I!~~

iU
~'k;'Fi!:t vc Z~hire B(}!'Si1i1 D Ugltl1 l.uIli~ VU!:I;:'.nirr::fI
elin .

y~ LbLLIIJ._ I.~ ~.jJ h""'i
~IMrJo),JJ

O:l.Itll·1

UIO
I

J5~

t:a,:",")p3~d~

C'J". ii I.:o:ohlr mil!'.·11

e.Iud-,

[te~i-Ic

I"'T

1!0;!1

I

~'o .'.h:;-q, ill
'f.r:rb: k h.ne
~'l!r i r,

kr.pl!ooJ '''::,L.;.;t!,i IIJ... ~~ki
ii'

\ c '."C' I

hi:r-

1.
I

Ju .... ".afI
,.~

';:1I a ';;;1 U7.~'rll' ~~ ~I~~j

I:il::!. .. bul.]11 ~1I.lnl. F:I!:" I"'il'li 70:' ......r:rr-.d:h.1 hulr..:.1 ,I., in..1.r I~:w. .... 1:t:zrI:1L "'_rr-l ,n~. r w m:tr 1o:::;,; .... r 1.tlll.~l~iu'. JL!a..:..rI; •• ~II. 1.r!:..•• ~I. Ir"r l..rlI.r 1(1... oW:r:1k!~Mr ~ ~ill~u. ]-uu.r:ro. .nUI. I.oUJ'l.oo 1;1=-:1.1""'1':'1 ... ~Ulu1:.lIU'.a..:r tm..c ..... c;T"~in to:-...ILi.
~tdlnrtan

.ki:i.[Ui1 111m'·

ibarcr

.&1.... ('.~

.ur

;.;r

r.1,

],lr

\'1.;;: u'trms

i:o;

ur

!
;:~·i'"
~i!;: H.

"u"F fJ1(lG'PMiFb-.l .SJfktO'N K:RF.M1,. PUDRhal
'='>Ii ....

"'~I

I'A VlI. ZAJ )~: MLJ~T.,\r1·. "II e hirad erleri vapuru .\'1ULlI.1J.,:.':d.M A.y....-~Lk p: I(-.t::!.!';1

_r::t.!I.Jr.

I:rU'I.:}l-D1Lhn

~-....~ V.. ...... -\PURt: met

VI:'

:tiABUKU_

~n

bn'lr;~'t'i

"II"i

~~I;.kt=

hir L.ill ~I' in

L;)l'JI.LmI.

Hi':I:J..;~y(h. .1\.1e•. 1 1 illfL AIL1l1u( ~,-;"'lll ... r kkapi

s..:;:. ...~II}..;il
d:j

P.JJ-

C~iL 4 m I ·... rr·r .... "I:! !1oL.I r ~'i 'i=-._ inrle ..... ~11[i:1

=

r.

','cr:oi 10. -"'::0 nok:.;.- r 11[11"1n-:II

Isla!lbul ban as ndam
.'11.1 1;11.::1:o«k i·,tintill"i1 (iJ_1:l'l.

.k.l:rl?>-1'

ii..: :l::imJ]~ i1:..Hl:t w,:
..l

wJJ. bn

bli
hi-

eclil ml:!l; i:':";.::rr..: bi' rnusuhuka
1I1i·,::Jr.:iliI"_ :"LL

L)ir rue ...11 u:

alma-

I~t·:idk "r.:

(L ,"'L~:I. biJb\r.:y m p:l~iI ",';1:::0 ·i:.:t"in..=ti~

hFJ ...·i
Eln' nc

T aUf-"

(11..1 :'r111 l:..:ulbya I

Seyrisefain
TalRl1lM 1I11t~1 msTl~
::Ct~l\1ll[ 11I.1YKl)
.1t1ort ~

I: "'I1(:TI:n t.. m:lm C~~""I
,iI

(;1~.'Lh I~ll nd.l
1I1nnr,
~1lJ "~I)'_'..:r
~ '"

mol hillJ..
(_r

:l.w.1r.:
:

1.11..:..
JT~I~I (li._;cr

~!:I}i':IL_

s-:::,l~ ..!.1 'n~;) ,-.:J.:_
bL' b:.IU
')b~:]~

F'1lk

I

L

V"I "'..... 11: (
t· ..:

rr.1I\:'.l!rr.;:r

vr:: ~t
ilr.oi.1

"'I"·r liltrr'tlll
,~t ...

J~

~I

tI~
mlLt-

trl.IL

ILilHCIl H:oa,n::L I.I:~ IJL:i"!1 U 'II II. bir i

-T·PIVER
PAR,I.S!
1774 de tcsi~
ediJm_] ~tir.
Pr!rdr'&' - Eaal:Js Ki)looya SIJ)'U

IJru-:!S
Giliu
SiIJ~1t,

Fi!!~1~ 1:1I::!.JuL.L

.al~
&..JL.:i"'jj~
O[(=tl~.

d

[:I J;f]! 11

i:kn ] ii'Lr(·.kr:1!c ZoD ~11Cu;::ronl R.:izc1 Repays. ~c-ook
J:i'r:J:.~r i"

Jjuk,

f

I.:

V(;

WSJlll

kill'j.!:Jr ii'i= hlJS Ik 1-:1 ....la. bi ,HI~ LL

CllVC.. f.~

..Ill'llln
'r"e

i I!I:CIT~rI ~

rxi "

Llil ,;;IIL;:I

Jlil.y:i iki
::'t~ I

k I rr II m Ink,.., I m
.JiJ.I~1.! t-.1."'i fl~r :..i II.h.1L\;iIl.t~_IL-JU[".L1Ji In
Ij ~."( ..yr.:n1

~ao., ..... rilol1qb:! ~

Rlz.c.; OT~ ~Urrn.e114

1,"C . !llZ !>.;:J....iz
(;j

h!lnr.:oi7!

tilu.:.1.IL

t~

. I h.l1ll:·, Wirel~ ~~ktir.
I

elsiJIePol). (~ire..::m.. rl.hJ!".J.
'fT~b7~

~mSLlIU\, ;.iir.mp.. Ind:ol.uYTL

L inkilpllnll\i'l'l
F.j:1·~lt_l~
~I~~

Y
i:![!tll

,1,;.' ,:r::jt:JIr,

cl"
l~
m
,J-

I ~bIL-1::l.:i
~D

~I.I:. ~ ncb ~<I;i

Ej

eUi
rJ'

ilr:-...: Jjr.I!nrrl'!"
i.·t l'inn.i

I;:Argi.r :-;.:;:k i:-:
~i:!:II.J.II1L

:ih...... ii: ~
.....

tt~

.:1.1

L};' l;:flHan

11"-J1(,[ u~· .;:..JLI. bi:;, .:.."dll> hir
tmr~~ rill~h 'l-.ir ,. ;:.r:{,l1jn

-

11~::I'r-1TlJ:

lZI\~R Sl1R AT POS
~COVCI!.l~i."Lf..) "'~pILTU
(limn t 4.30 cla [~aIA1I1.01- L:II:mIlJ h·~T~lft:tl~ . [:lm1IIrn:~ ~lLub"1 L:m it:ll!!l.:t!k. ... Pi:I.<:i':Ir4.:10 cl;:J UW!JLJe ~ [ nrei: ~e POl:.G. r L1:!1i~J ilbl ~!.:. t: ockl:1 \1.-pllJ'U mLi~ml:!.I Illr ,~J..:e; rr. t.:..II..:hnr IllI:!'il.:m:Lllr. t

LOsYOI\":

29'

flo

m-..;

POMPEVA

al·.LII nlll~[[.l

1::..11 y:i hrL"i .. '3'::! [iOl.:ililU

liLDiRAMi
1I

m.l hnll~·'illd(·

[}c 0-1 ~..:-l

Iii)! rr.:U..i
ef Fill,'Z

vtV1'I'S

:.;.:.;.ljJlr-d." . t,;1.r"jr

t:!!i

2o£J \'\:
1

~'I:!ni .:10)

No

'H S·.IL

a1t.'lT I~ n"":5n :I:,II

llLl.:tll_l....t: [ua I.JllwrLlm _b:'Ll!r:: J.:.i.L 'JJu I.:'UYll L'r:: k:1L'i
~"e

~ki hJh;; II••• '~il

bJLo
]48110

-=- .....

r.J..,

bir

mi. I r.lk, 'hir

F F

-.
=

~"£I~~ ~EVOOll

fUJu'

nT~IJ1

b.1h .."('i.l

] ... ~,) biT I- -r~~ril"l rnmr[)].:1 1

r.;illll.i·lirl;
I

.\ ".:-1:;: .JI.:! SOJ.ilP;ll1L.iI ~,I. i

n.ogos

I

~

ld~'iN
$1PR

lay);
~LLim.

rilr'!n RI~'t.lrn

Bi;iik~ JU;~rltk ;Jjhe:r;ill~f'";~ 'r ~~i <lm, :.' I'~iil k ...
.J..li':lL:ilgmJl];)1
~"[I.lr.

it:IU~il1l 'lr:llyit

.:;ik.i- I

~ ~I~i ? 'ILl".' ·i:.r.l1tll'1l=:~T~!ll ill':h J;.:c. jl.lLJl! 'fiJld!l;':I:p::1'l1

.&l: ~iJL ill .... ilHiin
l'(Jf:l, ; 'i
F.

ihlrl!t
[Iir h~.-:.I

1'-;:'';

oj"-r "1'

t-.lr

i:IlLrrfiL

k u ~'1I

l'!_t ~._, ~ILII'l ~l;u d...:n.Jll,- r"
Ie. !\:::th:IC 11 ..11Im

....-........
I .••

,.1

IJ.hJVI\

iii"

i_ L. 1_ A 'LviL I i!lu,(

....... 1..;.... A. ~ .~·I At-. 11m... ~[:_E!;ES! $;1IJ.lLlJ.: t.~. ~ TL:I: F.JU'J'LI(!Iu .11114_

;;i!'lin Mlm.)(..1

~:o: .IM~

"lLllt'lnmll

It-.rti~'.ut

7 V. A. ~ ...
1= i:'n uill!L' ~rk'~.~
hJY]

Ti2~Lk 3[[
bkr: Ill!
.

VI:! '::.~-4

dll; rel:,:r

h~r.r

Ol~~ VC'

I; I-I.: :1T;1'11 I

w;H'i Lli r I.lfTI''1ill

':!"r_yJ
tf'rtihnQ lri..

....! bir t

r-='I~r.·I..:~Tf:! 7
I.:LJ.;

hlf'C(

'V (z(- tilLy
i7~l1illr I-]ikr::I~[ Su

c:

I'(j;)

nd ~n:
-ntiM

[ IlJill.l!.

iii

LI'[f.lk Y.. :

BuLl r~1 H::.;:I:hil
a-.11 ~hnrl -

l:rc1

daL:rc~ L y._

[ri=- "eo

n'I~3r~

m.thnlll!

"l,h1k.bdc

H;)l.:.lnL..:I;1 ~L1rJ1"l:!r

._~ IfT'IXI ~1 ..k.1,;L ILlii

Dr. Osm an $ e:rafetti f'I!
EnlT
TI

s.Jjn -e
oj

l'1 u t

!1p -1Wilr!in
I![hj Sari la J.r: ilyl:!l r .

h. S;iL-...
VC.n.:1'11
1-~.[ilIL"li':Itll
IT:

~I; ·t'r nif} rllm:p'i' I
I

·t _\:) lil:?; In Sl.:kix. ::i.L:a il:."kri'llk .I!:;; .. p II';: kut-lJ1 .1 hi oJ.t, I.:.ir ~·':.f.1, bJL mlJtfnl- "C' hi" I!~U) -..! l!i!-_~'i I' '11 1:-.11 liI"ler. f;'I· ... U ·
4 ... NI}.

n' "'"

n'!II;t1:'Q1 I:i.~ !all ..::yi [11"TI,rr I

bilkk.::.1 HL.:~I:!]inil~ol

;JrUrL"T_.I.IL'

1ky

\'r:liJi '\'. u i':I[ ~T.ahn~ Ii; Ym:{1.~ 11::r.:U1 .jIJku;.;. li..!,z
I ("rl~ln[lb"{"-

0!1 I!!,;],

:! r 15.1:; ;

I (n5

I

(i~I;I.:= ~r..=tn 11.T.;:'1b(:tI)O

h

:l~l..J'~ ·ILa.haILI.:~iJ1- bml:!t

.~Rhl'!l: 1~.1.-:''7I1.'L"k;un .... ("-!! de"t II~' li::.noeo j::'i:IDI'-' ~'-]I m~,,=,inlor, i Lun..:![

J~ I:...J:;o'lirr ....n' [jJdde~il' :i-~ !?,j:;i 1:.'.1-1.1::1- dJy~ le L
1: ~·I.:I~i

4':1' 4~
.:: n.:r LII'I

I 4::! NI I

ii-f l;';n '11;1 kip' '!.·c
'~I!

.ul'lcBk r.i-;;,"'~.mlln ~ "'VfIl
LUll IIIL ID~~bw \''-

I~

\11;1,1,:1' hi'llnnt

mllh

PI: ~_rde iL;

V~-::(j} ..

yH::'

rlr1"~!l"

.u~~11fir·

Uz,;,'lt )dc H:'j ':"Il:t't tl;] 'I:! III' IT k_rb:

I

r

m··il=tI_~lIk·yh mJ,I:TI.lik~';"i n 1w_Ii..1a:·1I JaIL ,;.,;1,1,.)1(,-

b ~ {;,t'-=., .., \','

I..':I.l;·U .:iCrk.:..rIIlJ.1 ( •.1:I f'
:\ .. b:"1i

H_ '{. 0\ I,_
IJ:t:[
Lit..!

lJ.T,,"r

d<'f,": i~.. 11\' ". 12 y1J'Til1 \'r.: Jur.L

'11.:5

'j.'{: LJl.J

b'l\rnlll

m

.lr.:I'::1 11r:

\.~ ,.:.-n':
I XI'r-

iI .11 ii":"IIIIJ,r::J1'

iI l~ilP J_I:':)

hm

l'a~L ].;C')..=tI:<:II'>!' 1;Y'!:lIi!!.,- if I~i:~i ...n _;_{Ikll~: r.·hl· !,i

I iilill

Li!":1r:1t1Vnr
1)l'rg:Jn nil

'r"{:

ror [~..:.I 1.:' ~irl

11-

iI~1n

ilZ.:.:.LLmJr..lILI • II Iii:

k.l- _ r U:.[ii all
bJ'r·.I·,

I :~I'r nd~' l:~":"1 (
Z

r_liI~L H: y!.:,-li Ii. i',i ::il" m;'1~;I·li n'r:

l:L1r::.

0

ri"L

b;';;r.::J e:lmr.

1:1·1"1,,~hll. loWiI Q~:lI

~ ~ 1.1011. k i t-.H~·L L'if "L.i!

1.:., [[.ill

l ii:.· ~ri-'IL I-..:.h{:y_)~ -'I~' j"r I

i. :'.11':11 E',!!-'I(!:u IINrtfJ

k

ra .. '.1:11 i~1

~!lklm1 i£i:T'!1huI I'll).;

- 1"11 k :-. I .1. I i ~llrLI II

dul,L'
(I.).~

;H::UI,liI I

i'.JiI d

d~r.;

d or r h.I.,,~ir
(:L I Ii:! [..'$] .:il I)
... ._ :.'i.I '1

m~jl,t.·.~i 1!"\'r.1 k JT1l1hl.:,·m!· !" 1~11m') nlm.1. "1., r II

ll:.JnJI, ..-mr.i~"1; r.!ilr.lrlt:..:ii L g ~lI:!Fr.n

lri.r nl·tr I.:~ 'Iq :. I.' bill J;I:!',i h:1·. ha'.L;

lrl

l L'lI-1 ~ bL" II-~I n
l-Jilr;l!1 i, 'I'~ m~ll;:)!

L,rr"lr,rTr 1.'-:H~ F\;I~'ll:IJnll'r.:.;,: .~: l~iI .... 1-:"~1 1 '. ·rl iJrq f'l;I'lulll:,i'TId -lib ~ ::'rf1r
'.'1:

1-·1 _ml:; II il. LilLik. b...i...1 IdlliJ ..:i)- ~-":::!'I ... MI''j.·I-III(' ' .t.lJ Illn

!"j, I

~nll[ :'1:U'IT

~IJ d.l

\ i7.{"

,\ y ~'a I~a:nyd.l 1[ :1 1111 I liJ )illJl:!~ r.:1~ :\_\'~~T;;fl] 11- J":)1I1Yr :;. ·li41;InI1·1 , kj ;:;~.::i~ m lli:n."1:!r H orr l.:1J-p Y,' }t'lli ,=i·i '\':, t )L' },,-"ltaJ~lil •I"~ 11:<;I·r1.11(; k.in.:"r;1 i b t[U In,ll L'[ uli 1
rlrJu. 10i)

I Jirr:L=t!l~.,.,

thJ..rhJh"
iil ..1i IJI.:

11 11.11 .nl.h.-t.:J1I'- ""I '.' LIU.:1L k

"II~
nlr ): U;afJJu '-.11::: l!
I);: \

~jl .l..::. L··(L IAI l1I:i ,1.:1'rI:!r'. o!.: ~-pr i iI" -";0
',"11.11-1

bu. ['I-: '11

hI' Il1r III' ~L

:'H~rl'l
., II rh'k

i li k .ili III ;;. • ..r.L

'J I'lL ~i

h.,..rI

GIII::t ti.da. ~llpll
~ ....~,

r. I. i:

hiI.... (.'

\ L: ':')11 I ir; h.I·I'_ I: II t mAm,

::j

11fl KIll

':i~ l.iU~r.ll i:llr I. hlr h.tmilm1

J.i.'LLi II iLIlln.rt :fil:." nn II~

:r.....11

-r..;1:,>"I ...

.. , pi

.,hi m!i:J.:_irur.. IIlU;lrTlo: Li Ir'i hi • .; -.;::,Rt i:.!11 y,._ ,0:;.: ii~. (~h n 1
hu"ul. rrmnl:.!:n~('· I II '-'1 f'1i1I:p-:i .II!.U Ld.:

I JU:;tr.:I'_ L.
.-I.T

1.J~....

~~IIn~ru .:.1-..
r _

~1lT -. ~ 1.;'''''1;'1 h.I·,r!
l

LL~ mg' li1t.h::~r:l'!:!

IIiis,_ y:n .

~1l:~I
'J;,j)'..

...d;1

I.!~L._ :;r ,....
.t

yr.:hl

:".:?

r

I1T~n Lb-.irtiL

·U':.l

lI7.r.:;:-irlJjI:! ~I"~:l;r
!'-(J~Ur

1k.i
hIT

r.~'

.

b
Hil'

LI .. :r:illl.!_

1'1;,1 u) tatlLJ IIll 'I:

;I~rr,r.;

~ll'_,:c:iI iX1'1 : hl..l

'jl{' 1J1r:.li

rrn€i.I'i ~o.[('rIIMl

r.:-.:I.,..ll"rle I:Jnu nn ~ss:

PI

o!:!ml.tk " :t: 1i.J· I :j? .....nl'lr:: 01.11;] .-1 ~1l'1i1l !Y21J Lui nLTIi;'" l
y~ 1.1L ..~Ll:!m~I,)[J :rr:v.ll, .ltll::-.u(:1 Dwr.a:!,I:!~l!xl! ml I~nr.:" It.;::,, ....in!: I!ylern:.Jp

=I..: Ju:1J I

I~ I' I L'IL"lli rr'!!'i ...llo::'l r nd~ I h .......... 1' ~1'nl.!lIk [iLr~ ~nr:ln:

rr U rc-1l)..,JdCL

'k:HrJJi ml~rf-ll;

n J.I

':iJ; fTdR: I~ LIJ'~I" 'Mr

Adll

~h,?-yj

." I'll"

Dbw mu lr..:lulfj '1l.LL· .!ill'LI JudI I LLl1tI3 tM
~I mll'I

h '. j
UiOfi,s

Imr.'T¥

11

tI~1 irl tun....IL n

m~a.~;n:llbd. ol.Ll.Jt::r I.:: .:jjO[
di£i
rl

on

b"'~IJ'~'l1

h~~ h1J~1l1tll (ltl'!o~moeoti hnm mN~rlerl!ll IDI
1.;"'-.UllI IJ, 'kefid~t' ~rijr

;I.I!~ HiI!".l.Il RJJb dl:l1L:1ifTiri m '":'Illi i kJ., eli:li II 111C'!rlnll I," II nd'~ . 1I:..i· ; lu-.' k i HI)('~ fC~UI!-L[ jCiJii I. r'TI).r.ir I)I('h.l~llA1aTl ru..1)l:..I ...ut i.;-ir nUll "L1'1

Br::! D~tuudM
tn1i ~·qkl:~ Vi'!' I ikril"':1

XO'lTerl-- hlTi

ma.hall;:. ,imi!,"

di'l'd~)

bt

11)1, ~J.I CI
L!LL'j;II..

lruJulLdu,"I'l1rin"l

.... tum ntu

11':

Ultih L..: run;i :Uf i

C;1Ik1l ~
iJ.Z

ilk.1...i1ki ~

'l'J::m
ill 261l1t[.IL~

Ol.!..ri.1MruLml!!zh:1lr
il ...... rm

III

:)..11b_:;; III.[-rillmn

1:0 cl
\'Ukll.

&.IIJrk
b.JLt.clk

:iull~ir'~ rnllraetJ-

t1:U~ 1{!!'!'Ii,qru Ukbrti.rl:!(:~~imdl!n Iijl1rur Lilkm'l yal:nUJ .

~~-.'5' ~iJ
l!!J.u:_..-..:.k"" • ri.n tim

!t'1.: 2'2

mi.t.kelrer v~ r.:;W :.iJ; ii'll.,

III iir&olrli':l( l!yL..JcidiPri ¥.I,ool
~;:lt"l k rqr

'ole 011 I~

',-,I)['a I:!J"I'Ilik._, V(

.1.} I' h."
dmtk:

l'l~

ssl e Ir11
[oJ -11-:1

-;'J·lt

or..

...-.;ijln;l'Ilr.:c

L

n!

uil::t£kO-

(!:v,' 11:1:

1.00['1.1 ,Q4k

r I" kilD-

[iJip ~)1~1iAJJ.r' I

Stlimj~
i.;)!(L~

$trri' kuy-ni'u SI1L1.'k.N(J.:
dtl!b;..n..t;tI..;uJr;:rl

..:ibl:!l:b4,:n

a.=,:I.1'
1'1'

LiO::::;;

"I:! '!(l1l;lJr ;1111r'~.1 .3i1i~

.J..I~L 1;1.1!'I IlJ.,:JTr.:["e J.:T bLrhct

~n.:l~llJt:liI
... ~.

bil;J;rr 1,11l~n~!I.]IorI!l·1 kc!t1Jcc
(:lJJl~

~kIl

LalifL ~nhllr

qJNi.;t

li;)nBI:! ii'[li'1;1 .. 11':1 ..~l~mr:-r I t tTl ...J.3iTri~ h...I.:'..; 'lTdn m!lII1"J'iLJ !!:1 ti lIiyoeo jr,:r.J. k1hr..K'il};l Ernn.!.

~i
:.-

Hiiley h JI.t.-TJUI

1 I tI~~ Io;'J1U JUIl$~lni I

[,tkdJrdL 0:'1 OiL 1111'-_

ki

rnlipltlU:t

ilLh~l~ll.m,'C!.k1i1l"L ] Lit. LLITl ·ilJ.n H:

tr.: I: il,:""r lIM I:.

k~ul1 OLlIlHk

1..1.1.1.:1"- 1~lwl tlB'_ J:..!JI

.

.

-

REPARSOL,F
ZAFIYETI UMUM Y

--------------------- --Slnlr za fiyet~, deml iktida.r ve nekahet
-------!

Yeni ilaCldlr~ Dahi en. ahrur .. Eczanelerde arayiniz. Hasan Ecza .eposu
hallnde
F'OR,),~N)
TllU:U:}lh7.:Ln

rlanlara (NOR0-

pr:!k

t;l: ~';lpdOJCa - Ur ~.:]!",1)
!i...lTI·at

(,0

J...t..:H~or" l

••
r.11

Hc..r

CIKmf,~hr
}'~rdl!

Biros.

t\lr31lk kl~

--------

.9atliu

en:... ;:..n.l_
." II ,lIr':~1

,\t.s.arn

IU

ekrcbi

:]~'lh~~ r . u rh-r .. 'r~
~~b·"'(:1.:o'

rr ,,1-;.1. bil"~r' I '\Ii;-:1I1i :L..1i i~ih., Irl' rnk"t··I:O.I~ mutuc.m.lurr ,

ulau

I, c~"fllll:'~ bes "lila Nt:(;;zt I '.~:I 1.., .~~ ii ~I'I(:I (uri:"Ii: Kirehkur, 1',1 liplcrin Lr curum .hmUI\:;,l I 1d::.~1 rn ..h .J1.lo::rln.i.I ltlltF Btyo: miilJlJ:!lIlfl~-i,

,1m

~ta n ln ~I -Ii nan ,I
~,rL'I:"'I:(' lilL
I" llit.t'1".lvi

KH

11iIsihhi }'~
ULJ'I{l.:d[ ~a:.In;:WIT I

"~i!:i.'Il

i;.

01"_ 1111:118.....

[

\'lelJIIo"e~i ser ta aheti ld~f)~
unlnn
~.I I dJ. L'I' i, r'l' ~~ II;. ~iil:"'l1me,

Oksiiriik
t)].c!llijrjjk, ~e

~unlbu
;n~i;:(I

;"00
I}

(.

tu),
LIII,]~

II I
T

_I

_",i

rn'lhti'l [li

[ 1.111 I'i:ll;:! I 'krir ';JiJ_ '. I: ·T)

n...
murk,

i1lJt(lJ j)~iniTkr 'r"t':
0:' '01;"11

l1I~i~'il\ L d~' ,\'1<,,11111:.!I~

:1 rrr: I,

1I~ I~II J I ulu: I

I m.il'"

iru-

~W

~·.1 r '..I

j:!,u. )~I

r _:J.

-,'

"..iI11j:.;.1L!IT!'j[I'-

m~~ •• .I~~~~~I u~fhw, DOKTOR
I~. SA.lP
;;,lit • .£,11'. f rcn!:l, IOChDb1'Uk~lUp.l LLi .1.11.. LL!nZl~i"H ~J-;u:dLIdBr m Ir,'h·l:::. ..?L Ct)1 unlun LIiJ.~k.iJh:r
1.'('

rli'm

pek lui-

!Jilt

Vi~ayet daimi encumeninden:
h :lli J..
II

;':;.JL:!I-!'I~!~ j J

'~Ir.1 1-- h I'll 1;"l':JI) IJ,L ::!':!o
I" I

[:Ii' L

bi

:-:1)

I.iJ....I

mnr.'-I

11111.:L.l.l

~J
(JI r.ol U:'yd.. ('rrd r .I~ hl~ rnvl:~1 1-,i
re, a!'1

iriiTl .:lIm f ~)-I ~ V(; ] ~- 1 J &'yU~LL 1'..J"m k .. E

(;Clr~

kuru

I

l;l

I\,-'mpor.y./iTl

k:'I'IJa

Si IL ~Ii 1:1 uel
I.i.

/. 1')'r1: I.: ,[I,: ":.o(!.u:

IJI..J (L·l..... i

J:p!'oIr::iJ))aru. 1 J:Jti kaL

J 1,1:'iI~l;id,' \,ru';u F p.i·.i:lda Eyi~~~o.: ~:I;i'11. I~r th"rrh l)~.u~~rJiL

ruck rep
1)'

bi-lil~:!

,·I.:r",·bl

-l\ilUJ Tl'.)]J K
:; 1'h1"l-J.rOJII~hll-.l;J.) Lir.I'r,:

ul ~A

VE M~UBAT ANON1)~ 5i~RK[11

JbLTL

:' le-h mer

rn';TI

m"i, ~rl)i " erilrne-k ,"I I
IT"'

ME.CliSi
.:;ILrk~I:-:ln

tD""RE.S~"·DF-.:N
11)Jl'J Kn.;:~1

Uukspurmdu
l\rI.)d:.i I~iin~i ~"Iilt on

yJ. ...,1:>'_ 1~~~i·II.I' rr ...h.l I"<ill.!'· ,

IU~lr~ fllil4 101:<11}-

III U~I::IL.t(·L I:lIlIi11-.. lcaru

rt '~'.)~I [03 nr
~!r'I"1rlf"",

h~i~d I:cJdr:

1" rc !-:'1i!~f!1

I Li1. )t"tt':,.! kr'l

ulm

arm 1'fl1~.::1 ~[:..,"tnl'" L9';:1) eLi!":" r-:~ I;lil il ~::'roJ

I~~ur. T.I-i,,-~'rill

nil inr-i

H

rniiracuutlan,

m rJII
o!:IhHI

' " It II IlilltLn ::1.'2-33 IIIJ • r ul :.IlIi IlIlL.h~I.1;I.1I • Ii ~ .. hr~i:J'ri:""1

Y~il5 4 &; In~J tc ~ItI.sEit dJ:''I,'t'u; ioljBBon ts de ba~IJ}·,lI:oIIr.: hr, T ~dl"l~ u~l,]liilD[j mdlyctllJi gOFm~r!7 ]~in m~ik~ifDj Ui;]J""oet e-diniz. f., y.£J~'lt ~ r.J~.rami js.t-£ymiz,

...e \'~!:illJi.LLnIJ~ 1M IHc.;:m-

AMEll OTOMOBtL TAL-1M DERSLERI ARTUULMI!jT1R
, v,,)Bii}i.i Ii adH da 0":
.. G iits: ~ l'1'l i'l")ji_:1 t'~!1,r(' ~ :.. neiis ','Cm~+h-ri 1 L: .) :G~~5JnlI

Ankar& ziraat mektebi mubayaal komisyonu rl,asetinden~ .
~'':''1~ilr.:l. ir .....L z rnll""inrc.;::

e-r '~ 1i:1'~i
Ifill
1I.L'':'

r.:ruhk[

m"f.'!"~ t!b

low

.~LL ulU':lmL,..o!!Clto ~r

<

"'f" ·..;::...U[ .

~~m:zl .!!dtl~fk
TIU:]

=

8
~'

: ...si".a.'!l k:'l.~ilh ~ilrF

"TJ1'k.1 !'himi,! irrllnrni~ (5 i) bl.i LiL;J,h ~LL " 0.;: :t~~r(llIr k m;lIli'p rn 1n:11;!1~S~';,'J l;nrlln .1r':.lr'. f{._ si i lili'h~. )i;{);;r.~"T1I jl!-Ini:l'= ill ...hir o:-o,.-r. r'l g"'Jr~(".; FI,~im,;:ul' ("tT rk-ri ','1;; }· .. ";lIll

hl~::":ILIr' .. I
~I" 1• .:'1 1II:...Jr-

l:.Im~

c.5

bnlu • dim dmMri
:I~.

~ ";]]!Jl.'ibtr,l:.ol!

t~1!:

vc ~ rai ti
rn iidLiryt!tii1l~

.iHnTEL DES ETRA~G RS ~
:
~i)
TL!~ BI'~' Ik:..:b.
[i)

Bii}riik tayyare pi)langoBll
Kesideier her aynt 11~dedit
BDyOk

l:nd~!o..1:J

uzcrc
L"k
I

1,-=-1 ~UtL :dl:oili1L r I' i~1.-1 r

r~~TIlbc j-':ibu ~il! i:'1 ~i':kll{' .~iT"fT1t rn ~:, J.;r 'i~ ,1.:(, (I 1~:.'(jnllrd.1 ihillot! .~II]r Iu:nl?1 ~I.iI, 01[I1 r, 1.1

ro

"~2"

lr.c~.('l;,'dJ 1~lyb;J_ aat

J.:UI ~..JI r tlti.J Birinci 'Ii ::13 • ulf'::IrI.dlkL uau~L ~u~. bill- ut"
ukl~;::juir. I'11:1

If I i,)i

~ill1i:1 ~iin ~.!11!' U!);ilodd
kif

cdtEI r!iI! hanm , :i.~ ml"l1.. ll'.ldL oJl I II

1: 25. Madta'a~I'ldl ~1
+.(~

io-uncii .

keside : 11 Nisan 1929 , 0.,000
ikramiye:

Ta rag
H:"I ~I)L.I' \m:lr0 1]('''

m \1 diirli.ig iin ~ n: le
kv!Vl.1r 1:11"1')d;)1)k!.ll.drrJ

:H z.\ ,Q,U;:t hlC'i.:.1, liT. RAT
Mo:dl·', IdoIr:: !,'I"O:.lrUD'. 1\.Ii:!:!J ~11l;"t.:Ip

(11,,..:Iil:001 111,111lsmi ...II k c

ID:-[

~i'i.II:'PlL

i.l~yU:.:

el. i~ r
)t1;':t

II;J~ q·mill. a '~r iy~:I..

1I:.!.:"1'!" . (

".:j.(Jot~;
~(,7,

'J I;J !J1.:n.
IIJ:<1.

t.J!.di k i,
::0: -

bas
r"J~

un

iradlr
10,000 ve 10,000
l;-iB m~al'l: •

(.03,;))

1;Jt.di~i,

oiIj;.........,nlln brolllll' n

1.)1' ;:'L~ s:,;l~ Ir:i!.:ll. I IU;':;Jy~dd

Il.nn..,,::or'

::llilli;l(;l-

i.lr :L~ rR!ip olRr.:lsr:m ::tr ... tl r

anhJ.IL:d·,:U;::~i.':: II.Lr:1 idr:'

-inc- rn ~'I""TRg~I.HI.

Aynr;a=:

2(},000 15,000 12,000
Li.rab

ii iirliigiiIICJ.~n:
Kw"_;;'d)l,":
j..

;] - t'9::!g .n:lt'.:.:i Ii.;!', rt"i ~1itI h ' - :ndiiki ~liIoo.v-' 'PI!! t2r ~'I!' ii:iLfW s"l1L:ml!j I.:irr:][ YI! t.sdik:l. 1.- "!/~t-:! ~I 1&I'f' ~'~ m Iubu!I Jhf.l!-L

amiyeler

n1':,'r II) IlllJ)1~lIJ~ k -J u:ll:. rI "Idi'lll "I,
~ rlJllI~A
''1'

[,a-

~I"~i ~j~l'l, ·~.. .,c I jl ... ,au I;J'_.I~'" ·

.5- I!:~
[]:i'ir.l
Y~

~t....;'\IJ 1

i!,-n uir
II;'~!:W

III'J

~

LIra hll: bllr mlikJlif.al. Bu !ke"til'elfo NIIJIIQIiIra lkazalTl8cak.

d .. rd~i·
diln

.,.:i:;o.d~...., ,i-:·1. ko:--p i:;i "T1

1.11-:1 j

,;;1::!1;ISLi ,m':'1r1,I-,
J'

il'·('II.~I( n IL:r h"r ;'Lri Ii II..'
I"

gim

~c:

0ki il r tf' J~.::: t Ii P olnMr
II r,l

t]JI~:lWIUQ

TI~ J"I'lJ.

j~~~.(!

lila I :; }.IiJ.~ C;;I:3::":-.1 i t

')'2'1

i~'ilL~i i L'uilr

/n ii

id:lr.:-:i"'1 .... Ini,YR-

~"::,knu "

(t.:..:,. (+(t':t+)")$~+:t+ ,~•• t:. ":'':'(+-)6+) (4 (+6.:~. Kal~acahev haraSl 1l1tidl!l" ii~iil1( ~~ Gra 1110fon sa hiplcrin e m uhim bit i1an 1 ·;;II':J....·:.h(·~ Li!lL.I::J UII nl')1 :.'hl-.. -";:D~LLII]'!IJI i. <'1' :'L. I....... , ";I

I" I~
~
~

Ionl 0 kor
!liL Bu

~., d T~:::
I~rrf.l
!rI',")1('-'

(~11:
k(,~t.~nl;:';IT
i'iln

t'nI'

'.
••

yo

il:::

1I~lll

j'" ul"aJllO

r on
10

!.:ui lI'n

.,.

'.nl; r

',!

5~~ rc,i

;'!: l Mr,r;

• • • •

Da~n~ •r., j"'.'='-

--------------~
5i!1IClmm~8i ~m.

MED Ila'"

SORunt
'I'

:lk~:lml

aRTA OVUNU
1]~ JI~~LI::::Jt' ~, ~ ..TilluJl.
q. t'l,Itl1:\<

1"1,), I

r.:)r I-Inoc

II. (;J

I"h;:l~ inL:lL! :n ·i7.:1 ',"'d"i I': :-odlrd .. ri

~":1:'lm

pla kJ aTi
(ix..:"":'~;k I~k II' 1:1) l!~..:-I""Jr I

:)
.,. "" .)

A

":!

,"~.! il.~
lill1'_

~,r: I.I~-.I~", 1.1'1

I1llip'

It· n'nr

II.H'I

I.,h(t-

••

iuc~ ~az

011
I

$
~

;:a~ I! :i[,'il: ki.;'J..1r lli·:OI!...!p 'i:klTJmJl ::'_";'" II .. n.1. Lo:.:~I:r'-IlIr,r.r.' -1·1(" til ;)(l'Id:..1'
i k:r.tk~i ;"'.Lllnl)'.;

.A .... T'!·k i!

'0
.:.

-r

,I-li· .. ~

4
t)

~':>.I('.., r)l'[;:-f'~ ~"I kl. j.!.':"i:L!l .:'! Fll1t :o:i ~ p,"':;:.r Innr.)':<1 h\:·.( I-: ':-~t r.a~."::,:_..~...~riz, 1,'1('-':t'lI "+) '!!Hk rr '.' b;. bh .J. I ~.lId.J. iYl.lm"lr, gr, n .... 1.11' 11I,I;;n:;O:I_:.I: l:d,1 : r.(.

~O
(1-

~

yanlara fl sat
\ 1'11,~dit .... I.:~,r) tnk·l-:.: (.;,:a hi:' rLn:J i"I}!;Lix '11,''''1 :'L·.:.n:!'oil,i.:t ~ 0;:1 l1'~'lr-1IL I;..; ,I

istikbal
klJ rd·
Ij. ;J·t

tl r ac:.r ,12(1:
~rtlllr'''' n:'ILLlul:1

r;l1.Jnh cad:i
:'.1"' h k ',,,(, Kir .. l·': "::'I~ Ii,;..: d

AUIo=I I. 1t,1~ 11':-llU'r'"I ~:r,1
I,

i.1. n:l(!:J_ L'li [ "

bJ
IL

J I A J~ TAL l 1: :; '.I 1-, C r.1
I,

IK

r

; • j\_.:, J : li:I,;. Su ILiin 111~'(11'rris.l1111'1(: 1L
'0'1'

Zr:,
••

:I

13.. y
: r.
.:I

i.ik' :I-.:I.~

L

L

00

• S:.In~L:.ll !tIl .-.::,): r.r ,"= n I j2 JI!'IU u· II rnpr.- :" J ol.l;J;'1,"rl~' ,1...'..1 ~'IJI'liJr ""IT~. H:'L' Id::.rl. ~!lix ~I'·[i·.: -:: ~n.'I':...I:Ii.LiI ~r!. ·:.. k" k LI;J~ 1''1'1· 1,1 i.J.rI LLil I;J dll~i:;o :'~~n'x t.:lhlir l'I~l'rI•W bl ~lJ I It ld~rr lilU. d.lorp n)l:1 J;:!_.JaL1;Ji-Lu 101 I 1'0) ,II .JoI3~a..:.I!(I·: :'J~,L].. ~,i~i:.! '. i ,,' Iii '. ,:dCI Jr1l.t;,: iJLi Iilp '1 :Jhflf~:o:, k:t.L~ h'.I!l;Jr :;~"T~ '';1"1 ~ 10 'IJ l ..:);,u·':'rI. h.-.n,1 Jdr:1o! r 1.--" ~'f1).11 '0"":- • i I"IT" - k w ')(".1.: dblt;, 'I' iJ:L:lL! i.I IIIU k:1f.:l i ta ( u~u'il:! mllli.il;.J'ol.~.J. lLlllhlil1 ~rrr ~{'rl.:k 5' :.i.Il:1 ',,,, f,t:rl! ,'L ~L'y~rL '2-- Ih I,' ,~ -.i:;'.n Y::!'I u II.:U ['IOI:o:prr.('~~ 'lIiJL r,r h.·~r.~·dl._ <:al' 1(' ti.... a-:-.u n L'IL 'ill':lki.n.;~n

Pertev

[)

i~ Mncu n u

.:'~.t",t~:~(+.;..+..;~.,~-:+.:-. ( .. SarnSlln Beledi\.resindcn
+~F)';"

H'_z:r,;JIliI~1.1':,Il.:l J ... !, 1·1. ~lInir-INi t

:':flT.

~+~~~~(+

TII"bT~' I XVJ -r;:-

LtL::,KJ

L;JI.I. um.IlTr i

~'-:Jlj ",' iC~~;1 I .'.i!tl'i ~,JI UTI ',:,,.,. '.1 I Iii:' I i- J.i '3 I
T
I

1

(+ t);

r;,' 'md~

1.... =1 1

f.·..

1ML t r.. tl _\

H:"T

·...1... ;; l!'1 J T 'LFl_.lj~'o!OA.N Ii llL"LfIll LX

I~ Ir

.... . kaL f

I

.

k Ibn' i'l!

Ilil:;:'1 r rl I.;;L I'm I I".

Tt I k.,:c
" L!

S" hll HL'!.
_\J;J .:iI:.!:m

I I 1>1(..,1:1:

fl -:t)

TIC4Tr.r
~'T'T

'.ro:: .'1,

L' J 11,T 1

'1'1TI: :;01'_ I n:~i' i:.!.;..· J)i.11-..[i!A:..,I.11 '~krl ,j,

L·r·.IISI;':C".J

~ .1'1,

1Jo.J~~.k -n~ II

~I

.:('\ . 11) -ObaL

b'n( ".r:i~:II: '.. br,16i!11
To....

------

[)~. \I L.t.,.

:<J

K I; [=: U ~ ~A']13A.Ui]

A:kiJ Mu IJl:tr
~vi)'c

i

n,r.i·· Y, 1', ret
I:<nn
';0;.: t:L

I ·.. ·i L.;, r;JI.1.I :"""1;-

'Yl1~Lb:J.

"L~r~','

NIJ 1

Ld Ii

LI-~I:-ilrll~"1

!ir - :I~nn
il)~_

...nl"'il-~n

I iL'il".::L J..:-,:I- -11'_ .inL! 'T.ii

!Lhnl i::';1 (J~ ~ rn ·i.i'~I'.I.1 ... ·:r'h [J...I;:' ~k I_II. klilL .:d~ . ...... .~ilLh.; :rl,:-lrT~'r

bat.J.il ;J ~i!L:i1! "J... 11)1 m" lI.in ..-::
t.F ;.i )111I:

Fen i Ted vi
Vf'" t~r,!I'h

dr! BLui b'~
..

r,lo;:.]..![

kd- .'rrin

if.:411"'- t
I...~ :" I In['~lr

~-'I

k

II 1;1 I, '~I·.

I::LII~I;J11

TTi; I

dot
"C

;:'1-ro:"11i)~

,

{H.lr

~.1.' DI'j ~I 'I.CI

-\'l-

Li~:r

FlI ... . .{'l1·,·r in "')Il;~:'.1 ~.t: \!v!:..'~rnr UlliuL!·'·. in I':r.c I", ~rrl1;11F1' dc' I::.rJ'(j·'!J.)I~liL "ii.k~'r ~i(' }\·ni;:;~··::i n"r mi..:. L"':inl~:"rlmi:dT ~:..11'rli 'I~;inr '.'i"'fj

l'

ii

<1.,·"fl~.'

'~:-I';:('n::'l

.hli!lpa::o.::l;' ,\rllIl1n",nr,I' ~;)li;.d .,d:J.... "'iLl'I:ft'Lil,i-I

1'1" h,'(,

mJ h'.:..: ..,('..;ii"~!!r GZ11I];Jr m;Jll;J II..

tnd(' I.liJ~'" It!l ilLi,.:.1· L ~I~' It f'lfl i-.\. 11111 l'.I.. Li tb, :.·IJI~IL ..;:uj 1"lul' k'{''
rll'o;. r.i;:,
j

i,,~ l'l~r i . I'~ lo.il1p hlli::!
'n:.

~T":IJi
~i:'1.rL

ten:ll-.1n(l:o!! !J ""i

r:-.,.

ml'l(,I' n" ~(
II.....;":II...,~..'

,..!:!bi t. I~...

".fIln·, 1 1['11 ...~ ~I: il To k:l'rii'·.

ill~~l \! I L!I-lil.:o:'!.i "trt ...~· d: < 'TI.lnnlJ dl.:l J IL,mJiI i h"cl .

":'",,kh... ~.J... , :1hwe-;inl!
111:,'j1~I;JLlIL ~ilm!;.II'

~~(';:kUT
I. IC2kllr "IL
I'! f"......

rmr ~~I'''I(_ri vl.':·n· t~.. :.J_jp ~'lI:o:lfl::l7lC~'C11.iiTIII' l~tI.J. j:.:iJ - dedi

FI)I Jd(·.1.1I,':,;h

,IJ )C'U

k"b ..

'k,UI!'\:;.i

dikk

.~ 1l1lm::!:II~Il:". tnkT 11,11[.1 j.,i::-! IiJrll,1I 1;;:;r;;nl m;]lilm.

. ;'nJ .. I ,n;1115r:,,[,' :.i'L ~l-<!ft ,.., kh:r:i Hi.L1U.I;~ly('

d tl··d

I' ,",'li[n "~.;rll?n

io:.,l'~t i'tnlroJ!t_lcdo!"11

k-~.II. !:'rl:'ir- "lld'n...lduk.,:-

Z n.~r-!l ~jrr.;c.

t~:_j ~iiI;!tI
ind~n
1.'""
• .:l

~~".~"'L"~~ ~.~.~,..~)
~ 1'. -

h h .lli.~II]I:~ i i)I'\T}~:. ':'011.1 ~r,' Td]iiilO ~. 1.1.., I\!J'I ...1JI .UT_.... : _
~"Il, '.~lI.;.-. ..

l~_ ,rid.,..,
of·~
iII ...

y ... "Tr

i",-' J..if. :1' ,
a'l"II'_'

1110:-','"1111.-:-:,' 1 ;)1'''·{'iLntll.:l)

!-.L:"J.l:' J..iJr.:&.n:[llb:,f.l mudd"" r.ilL~1 Im.iJ..1IL UiT J.:!.[ a , ...1~t i .!-.".;.; 'r !:: ~i·ir:~.· """'.:.' ,I ,rn ..-rj":3 ltJill.J~fll ttuhi" 1r.,r- I'TII"TT'i,:, "L::.. ~)t ~ _,~::k (lhr.:.;k

::-O::1'I! kj.nrle! ~

HII:!i' tiJtk \'itbrTI;1.j~lEIt i.{:
~.~rr~

41 loradO:!. 'o!o!dc-n

~t

.... ".:I~'II""'L

· .. ~".'''_~iI~I!''~.~

kilrr.
li.nlc
,: T ','r

"hr~L!~ ';.glu

II ~.L r ... .7.i'lI rr .,'1 -i<

r~.( . 4_

H. J .[ikirnli~iruJeJU

.\' uhasi P a
~1.rI

:'IJ IJI ,..!oil

-~TI'I i '~II
[1,.'(;'

.\. 1.1' I I:Ll . ~I.::r)to,; L!::,J.IL:i J1u.-::.· :.0.1. ~rF 1 b 'f~ m11'1I1::Fi~ Il lJa',l~IIJII~ '" j~ 0liJlllil'1n bil-

llVOr ...

.~
:~
o!I

Ycni.r
k-'Irupn:llt-.IIJI.:

urldye Cu.[nhuriyet
~.I~!:lIr.
.... :. L .... Id.~

] arHasl t:::lkh
K;I

C I' ~'n ':'Ir7.(I.1:n 4:': q'i!l (:ui

I r~

~ laclJ ~

n:'l.i.ll:L.,<'"l1_·i n~'li,'I,",11f1r ili-..; ...~

.Vdii •• ;..:. tll'~

r.:.u..;lill.:'l1 1)'.1 I:mri t.1 ~(t ].;.JrJ:;- "f;-:rl:1
.. 'I

l;Ji'~
,..

~~

.i )I~t rn Irll:.!'!i i1l1:!~ ten b
l'lII~,L-iti gd,r b'im 1m h;J.);C'·Ii:i:

Lilnu r.cdillI'"' ·1 'I'2Q ~'::'I:,;J'II 1:0;1 ~,r it JcI-,1!t11"!J'! .. idl! ~JL..I.IIAI' 1I-1~-:laIl.J Ern .I·,rin~1'II 'PI! y...\ Id I I JI :.:1-.~r1I'd~ l'J- I r..2-I'/ aJ:11 llll~"t.,ll.~nil ml ptf·1j -::J!;~ut,u [J,"j')i 11! r11LEIjr!1 ~;JLI ;i!;1 i S;JI:.L F 11 I L I! ~ill iI. kl_nrrl'~
0')- • U,!,I

I:ia..JkJ. 1 T.~:-iu.n~i[JL ~

u'l-:~Il t..lr

.'!.!I!!i'!~111•t="'_iii ....,;,;:._~ ....~_ ..
\d.,rlll:":1n

~.i.i ~~iiI',.,..'
~

"&111 ~

il- ti~~.~ 'o'.:I,~1 r

t:iim L! "I::!J:.h" rI.,.,1'h:]llIdl.:l Y~(I LiJri hi no,; I' dm' htl
11- 14

5 N t'i.P 11'
L;UI sut

Adupazarz Bel~di}rcsinden:
};':I::'.I )i;I~IIJI~ 1.lnili

..~iIl~

.~

.••

_IE"I ~ - ... ... lLiI~.~~

n

:-

~ - ~.TI~ ... ~"" ..

[;JI ~i'i=:1L!L:liliT

IId,ln

nir

nl !:,I ~ ab I ap'-'I _~. !Q.biL ..

f'llrni!l!D11!1

:.!'

q'.'ITI ~":!.!'! J 8S '1L.nlllr,l'l \'...

J

I~I-

.1::1 'I'

n~ddd

ill._:-ylin jli.il

:.::~I;J [Jr;J'~ oid J~,J ;1-,rlhi.;:· r"'l i~i LI~I':: :·.n hi 1r.1"';1 ~I:!ki" Eo1I11Iu'r .,del ~ I\: I
I. "I

11'1('~mi bm'nr
u.lv:

J1:)Cd!::[liIlJIL

.lli t; irod

'. r' :I!')t\:i c;-ll Lil ~ r ;.1' r :.i. I~'h~!:F h I1JI:.;:Ia ti :iI. 'ii I.;,L1.r.I:l\; :

~lIrp

Sl, ihl::t,l::1111

T!":1rI" e~-n~k

ii:.!.e:"',":

lT~ti l;lncn liU II:j

rn""211'IJL bU_LLII~ILol::iI':1ill:oj~,,':-n r.('n~ ~ jl::'lIdi.L I!r.~ pT .... .11.)~H J::111 1 IUL.Jcl.. li b:i

nni~ri.~'. II :ir.'O:-.H[ ...d"'lIll:L:j;J.l ~_, '~''i"mi Tr It 1,1 f'rn.;vic hi):"1 bUJu 1.

mi:!~:ilo!:':!ii Trow.:iliin('t' m'i1')t;tJlC'!o'I~mll ha(!( : _II'I,IT .k ].:1fflL:;iWI. l"!:rirr r~1 ~,I, II ~ ·,f rlTI~O ... ·;Jsi
'Jli'I.~hu

t'h.llki
m

~ 'nll

.11

n:ah~ I ,,!;;mdil 0'1,. h<lr:- :I..., ..; lj.otLil 0.' mU1.2.-.:.:L1 t e1,"l!rT'"~I(,L I r.~ h.1e u!.. r li.·II:HI ,rI Ir I T

. 'hr.d.lH. ::i1.J lilhL.rr=~i ':," f,·.::'f~ b~' 'IJltdiLjlilri ·.aP!.li:!.L .:\TL~..:i~'P1"i Ll'iilJ_atL ko:--.,ilntnJ(· VI.: pl'o!:~t!lo!-il'in i'h:;O::l'"1I ].hlli'L !~:!;~ [iI' hlr:) .1_ bi-itih T !II' I r:~H 1)2:1} tninht L:i~iJdi f ]:'I:-!ilT f'llr II {o:'lT I 'i (. k:'L~·.r ;1 I L!:il~ l"I':il~u.rLlii '!i' k.o!.PJll .....rE t'ltl1l·~ Ir n i) nil :r.iI-ilYiJ.Vlnlrlml~~rI r .,.., ",) i.Jl:ml,nn :r=l"rnJ. 1[.' illi L1,1''I::"'nj('I.!'r. 1.,11'['1rrn ....i;·orlIbll l .... 1'.III.lr.

mild' ..,1 .1 tli!Li."
~...!~':-II\(·k I l:.l'll.l!'

1-II... lk 11:,11 'T'".IL II
l

J{I"a \.:11 hi l,"1' iill

LJ.., 11'l);1:!
: lil,

~.~rilr

H11'ld ~ 11.:' .ldrl\n:i m

n i.l1)

;:,J::I-;- --1:(1.5
nn ..",-

'\;a'iJ. n l.l'o;, .. .'i,.:mr II, .171, mu'_': l:Jnl:~ 'lh,rlIT

h ..r;lJl1::~i '. 'r

nTFlnL~i] [1.!"Tl~i7-~ililmC'-

r)J". "roo: i "Tl.Hld",·.,.rillO:: tl'!di.
J Iud ....jj.a .blm ....:· (;1 mil' I)".' II

,: IJ!! rnk :Ilr(l,~

Li'

I~t;pi

{,:1,...... ,;:·I::i

i~lmllk

Ol.lUt I.

I:'!I''';'

I

Mt

rJlII'II"_

J)~INCJ
.. ---,'_ .... dal tlJ!i!'I~~ TII:]t;r:d

SENE -

N~ 11S$

YUlittlUS N ,t ~....... - -_---~ Dib'1I1UWf11lm

D<iI:jI ,'fI:iJh .. ~lrf

I
I,~ ...
;ilM!)

---..-..-

ABON _......... rr: ~ER
(.

._.....

M,L~DM:

kar15mda

~11i-1

~~b~1I Wmhurlyet
:e..,
~ I'Ihrlr.
mllh,.r~'lr:

diilirel

n~~!iI

...... -_. . ..... .c:nellt1 . 1400 I(ir. 2700 X.r.

AJT'I -- tv:Ln "'-.an~ --............. r; TijTJdiC!
_ 1~lft

P'Il~l'E1 Imlll!nl i ~ :'bUi

T e ef Oill: .
~'~l'ir~

mLLdilh!. - ~

fo:lll:lp lili.:a:i~:

1iI"~ ,3~aa. -In

im
(:ocuk ha"as.
_-,,;;.;~-;;; ~ m~fL

1~2:!I

'.'1
-11-:1 __

"Jr.llr-1i)~ eiD_yWk i'!t~!I~~ H!I~I~i blr n D.hu!lI:tll!ll JIij'IILmIi !i;Ul]i'~[;: 1lS-6 (111(1) ~iUlnl 2i1 nI';UJlL M~I!.h::[l!dli:u' lid tKD ~rt!iI ~'lI1ff (UI:rlJ~ .M1JJ~t M,;;di DJII b Uk TlUll: mlll.;;.i lDIllb.-dd ~r.tlln.fI ~1IiI Y"auy.et ~1hII ,ildutLi uLM11:r. )·lLn. btUdlil:l.H Tilt J.rlye f I nfLy~1I t.DJ1ln~ dllhl1 !,"Ii II Il{:u (lOfl'lJll~ !.tll I nn ry'" Ni II; rcill~ ih(]rIi,,'i'ol't ,. II i!lltiklal llyn: y.ml l1D.yil~mill i:I ~n ,[)I:LJla.lIill'i.ti, ~ l]ie~1I • C-H mll].;;~~ J~ ~ e-p yt'"ni bir de.,.ri:o b.aljltllgSl"" tldhr, I~~I:: 001' m UII101,h,t ~Uoh:rtll bLL 2J ni!l1ZTl ~I)CU Iol :PJ1I1l l:ttih.z !l)LulI'Im ~lll. ~ -li it;;: 111(;(1; m~:.J5) 11k k;jr.tlr JI~ 'iol.:lJk I:tIlI~lII~UI.o b .. ~I.DII~"rk
tie nrurem lmf.ldlr;j~ ...rhli,~IIIJ :H:'iI.fi!.hli!JC

Refik Beyin beyana I
Isp
rto f.r's-llIIrl, Ilif~nel" mlHl~e Jeai. Amerlb lit! '"'
yaihall,

Balon heplmizi de ,a,lrHI. 6ellp gelm yeceji hakk nd_ hit;; blr yer miisb' maiO a ve emiyo
Eiiti,ifl intiUtlflEi.r.tl rql'lDel'll Kont halenu, bu nil rt:r rm }'lII~~l.d1ip ~kB.:Y1I. .ksd .. r ~h. r~lIl.h: ~~Dd..an !f:.. ~ degildir, m I IBu 5;:!'ilrl;]T rl!lZlrlll'kell CilY"Ol It;p- I r a rJ.CI:i orlI ~ d III ~rl.liJliEll g&riE! ,. z ~pl ij I'll

plin--- en- hab r!
J

---=-----, __

90.618

vora slangl 'W'. ill 'ljlll!r meso lei r

m'"

L.4!pHn

SII:JIU:i'i:';: ~t.;ilj til I:.fik B~J dlllilkii' Tre:nJ~ An.M:LII]".;;u:lfllJ. ~1fJ..I..- . r-im ~iI:e: :J~ CII.i ~ ~ hrbs fOOi d;:J_
SIh1U,'1ll
bJur3l1.1"
I,It!ULt:tin.e

IIL~

mll.-

,,jill )"~I:!igulil memlek"~fim lidD he1 tllfiJfI[!id.p ~I}(!uk IrA1111a~ IJJ r"'~ t(;l!i!I wil (;1'1" lr. TLl~Ii:!;bU~ lItlJllI1l uru k b.u '<I~. i,1i:iJ ~'Il"h..iip.1;:1 :li::clID-cf(: I'Jill~I1j.lll1l bif ~ ll1Jp iJf! (Bli~if~EU:lJ ... ~mll. ,)'Gti) oded11!;Irotz ~ ~1:Ik:111J"Il iK,Oll'lII (D.p.) d';;i'nr..,.dlil. g;,,11_f(l1". thrll:if.II. I !biHI' Iici 1l1l:~D'1!d:~fhn1zd>l! pU .t1"tLJ.I; ~iIIltda.1r1 .;.D~ (Llan If nlFUlm Id: J'ljill tDlnDJJ 001t~ bill' l.:!!ml)'tC I~~. I liI:I~~, fAJIIJitC"l4. I;illlll.lJ~ar. GIll!!! bbd-e 1112' {-til; PiI~rb=- bil11 l.l ~.:~l!;lanD lIlallii. h 111.0. d:.BII I ~d(lbcllc'iI~ . 'I'oI!IlIJilIlII}'lI!t m-llJi ]..-:tlftn ~JQJ"lIn ID~ ~ Il.~ ~ i:i .b~ .. t~ ra(l~'eltla:La lic.lIk~ m1Jbi"l11i11llcUr, ~;;:1l1.I: !III ·d~. '1m 1!!I1II1lnIlitbligi ,..011 mri: l~tl:l:ll eta ';;11 Il.Itlm mI!I~'eI~~i.i hlIll!Mi:n g.] ••

n

'11jl YiP-IIRIII, f)U'JIIRllY 1". II: <3.:1 I[IJ Ilr1l ~ IIIJQI Eld IiIII

a

b-.1LfII·

aUiC

ruJ

Ci.lf[r.r. Rd:if.. Bey diln lill' d.:t SJh.hiy~ IIDLlPlfl.ri:p·eti:n-de
I(IlmI1hJ~. Dim ,;]qillW

tlLi:',I:IIJl:I'd!an i~i.kbaJ

edllf-

miid1rI;t!:l!!Iilhhiy" V kmrnhc R..-f.IIc; l1liT

Ir gag!

nln
tl,1

g"e-lj'Ge bjl~ ~&1kIl'L dun !it!baMiin ;rj~mBl bdlit RRlh~e:.lit ~m~l~~ b )'l'tk :utll!'yda.m1ar \! t: dam~ilil".;I. balta Y.3.JliUl kllle-

tS-.eil.:~in :g~1j'.
In.I~a[l

S!llt{tl~t"jOOt::

.st:m;:t

...

~iilll::

I

jk.a..m~d I!lttjgi T illikOl,ill1&1) ~L~ .llt:!d~ ka."blJr ~~ \!'c1:1J. B. .B.H.q~1.U~o!;:}·anl:l.tt.n b{J~llI.J:!iml1ftur~

~u- rnulJA.nirlmbJ.

}"flJP!:II 1".

i!ili,. Foil M;('ittc ~I.'i:i:nm g3t'd~S'Unij

il,iin gelwi:ilL~ Oil mlllcld~t UliI'" _ hn4A SJ1&iye, il~~['lyl.l!!d~ IID~" 8"'11 (lla~:21T11 • .Btl' I:!~{& :roon Abr;]{j"!t a,,'d,ct ed~ceiim, AmenkOlf ae),u;Mlm. ye~i
k'mrlb

-

01

+~...B.J lIc!U.~ iii" Il~ M

1.. _... i!T1omlJliI.L

~~I' "'iI" Cnm

'E1..:Z311;:J!a:,.ln ispirh::l(i1ran I;;F)M:~ Halla '5iD.hLm.[ll~ !-=h;g_d.\ekj: a:rzu.. hmm h.on<e: ~lI~ly(lTllllD, .l.i!DIJII:-

8000
NtU
Niii!i!hiBiYiII hadll!lP

&-.:uIlRT yl~b.L:k 'j HI~rd81d m.4!nkr, iDti7-iLrl9lf'.L b('~3 .I!)Lmi~iil'". Filh..<Jkikili ..itln llclI!i'::iL hil~·l"J.a!~

Rti-ThD-C!f' m~.iI
dBlUL
nrn

Irl~

dei;iJdJr.

I:iInimdan

.t.t~I'I'~l kB:~~J

ii!ft'!2llce

.e,dilmt~

!!.[I_;~.

.r

I<III~F,

II.~ II:!I(;ml!!iIl.~.ijj iiil bLi.)t.IJ 1ji00u ti I)JII.II. nilh!:>; mo:~;'l~1 ill 110..1· II bii:z(J~ ~~It rm ii:~'elC:EJD iii IItl]oC pi Fnll r. D~,gll.ll ~tlllll~r I)IIIH'Si1101 IIJ"• )o~"rn'a.T. VI!! IIlru 11111\' n.Jp.r It "'Y.A.~ .. e .:..e:n Il''::~':III1J'1f.Dtlll!l:Jn'J~u ..1)4 I! TD.l'It'I)'~IIIEI bl!m n:unts m~!I·el~, ·fJ~ ~~Il(j; me.F.I'~ll!1!l. lmc:hllt, ~tll.:lI~hm KottUlIIZL c1.r;n;i!tJtt;DlD .o!'II!!~1JoIjj Jle~~r:.I¥I~ III 1I..'k 1:I:fI I ... " g.tI)"Iii!:!I!1-1.i i-yM to"'.11'1]:'I'I. Jbl1n!ttir. ~OL:llk.Jlm l;aru~.tI 'lIll["lllti ~i'm- . ",Iylt k pod.;!r m'D.k!;.dl1ld~ e J.l ~1IIj1" muv.,LJ1;fi1i. (ll;ul.~, 1111 gilli EII.3.ttrllr tf)!l'l'lJ" oe-d IIb~IIII~, .ljil ~ E1,d'I~ ~11:yClt :!I' Q-) !ljI 11c: l.i:I !ii'll ;&fhiI.L • JllbUmlljlt"lri' oIIL:ah nH1'll~it ~rtU • d:.e It I lilly J.r. ~ i!:'-" D mc:;JtI~)'t 'tl-ir h D:1I'11 k1&[i!I.RblliD.l~ .rHLCllr? BIL 11.1iA1.lltJ'CJ m.:::r!lLH.~ L:~.ap ,"~rm.~kr ~ ....o!'t ",~l~di:r lII~rne!t I!;QL:(i.:!I' .:I.:tj]~IIi', G~rI;;i 1b;i)'D~~a h'r I ~k ~.:uEu. klLi"l~r 11.1:1" 1:Ir:!Jy It. lrir i1itir. l)e<rEl~i: !lc~i~ b.illl~r!:!o:! iI!JClftu n I -IIldu:i1l 1ri:p11lI,~i r_ 'l~ IrL.,;giJJ !l1)·t:,,-m od.lj,t :!o'IlE(! ~'" :r ,1:1...11 Ilb~1I1 'tfli"11lt. AlIlI:ar,tuh:l btl" ~0fi:Li:J.r ~aE'.fI'yI~ bar Ilon II.. liwr~r, 1D"'1Ib1 t ml'I"l:!!:l'I, Ilildlillru:r d:li;!~'ottI! doo ttn:r III II' I:, Ii I':~~i relc-rl. ."U t -d.nm~a.3-I, hp l:i",~ ~I,:I 11-UyllJ.r lI;olfi kll'·Y'(;LI,." "I", Il:h:ncl.g"lllil g:n...~lIrf11 h11:' sU:rLil '~~ill:I' nt 'I't: tl!:;;~&D I. , IlJljlr, ~t! 'dj£:~r ~.A'1111"r(!;ld;i ~u !)rluin bll' ~n Idllli dtl. AIo.k.tlrEl nUmulI~hH: ~~DZJt..dl1: ~:II ,.;,.II,Jn a.k }41rU nd.R.(!lr',IH r. .fa ~ I:!n III btl! 1'1 li~rllk mof!':!li'~h~1I11I Ii II h-ttlltlcabllllcetin.e 11:1 I i lLZ ...i; HaL:a.k bll"l!!r i~.:Ii,.~r htlfrllllnU If~!lil, ";iinltll m-C:(.'tle boUI~jll mLnIl[ ,'e mtorJI] J..to ?l:Imil bi..L)~ik holl" c.e-~IMlr kl hll!tUI r 'll:AO(} ~tJ."",igbl ~D.UlJ 1::IU.I1JJI !lIilltt 'l'1:! me-mle'k~t~i::
I)it' r.::1~I;:Ak"19,IIJU I:Il:lIn 1I. Vlllb~!!I.c"Hl",

lI- h

:!IIey-illh..at @d..N~m. ' 1'h:mll£:k~m v.3 'I[ r.y~tii mbh.i:y Il'.,s.. 'h~d31. hiT M;~'C giftD I!I"~
b-q'.fi.fiaIl:1a. bulLlnmg,rum, ,Dij!!'I

H.

rBelki lB•.M.
A
rikaya

.•. 8o

.yon lila

d~V1 YQkllldBl tJ9I~dih:~ekti.r, ¥ e(I·d bilf.t;cC:IJlrl:i; k.oyd; l'gulnUl .,c mi;ihim j~ eesa tiJrif~ ),SipmBk· ere korllii!5fO-lI te--ilillidlr, Be ikl;lmr~}'~[J. C~B t~~oi [h.a:.i!'lllpyol(:.Ak~ bq]I:i1 bir kQml&ookklrlBl1.t:1 ibtlBElEil:a.n
OLp d"kti:1rti:rmIJ:l

1,000,000 . I,te ,
dun.yaolD em b ylk gazetecisi
lIIasll
~Ikillrlfll'"

lI!!hjld,tlroBi v..pl'ue. u,t:nz.f!T ~l~ f~r if&~liIlj1er-.er.. i::l[fU.-"'ilInl~rllf}'"

:b;Jllmril"fl'_U M-ii.l1.ii~tLI!' ..Y t!,IJ~yden f.il~ll..;] ~~c 1.L~at:l ~~'rBlF,~J':::li'

gm:l'1~Tj

g&~

K(ml Z~]in'

0"'11

d~

a.vdd ctwif]crfl Qkl;]dllirt3..J1
ge.ce.tll!!!
lJ.i.lkll~~l'DiI"..k bJkikii 3

Dtkn

r,

~eJel1 A.~man pz.e~II:JiI1Ti
!jOnI'm,

b iT e..lk~ s.c:r Eli~ ali yaplU UIUI Ir_ t Bill iIlI~ofIn. Akdcnk lI;;:ma sunn fihvlillE .b&..r.ti.i!~ dll!: Iletkilc

~rtllll;lIB ,81?'1lI l5I!II~azl!l t!:t.n1 ... rule Z811~1'iII1 !lie. .pin glil.i:" fOtoat"lIfJ;liIlIl:r1

g.

'Z~pli"iJ]

lIu

~ 1il ueln-edtr.

Htirs-

.!Ile,lI:Iaml~r;:I;J[]

;5'e~'3jbllt: bniJ;:ini

m-G;s.".d~si~u teBblt ~dc-tc'tu:ii-,

tat1lmdll:

.~~~~~~--~--~~--~~~~ BugO un CocuJdarl yanllDl biiyiikJ r;acuk a as.
1I.1:II'YIf'I'IJl1il

Il1.Il!riicKt0. I"o!:lin~ : T~ F'OlIiIt:~Lt~t:I~m. lSl;lnl. da:hll ziYBldti f..l!killt-£:1i.in kendi lTIi!i:a'~

t;:;m~IlIli~" :ne_ r:lil]~ mijmiC!~~I't!ri)'k ~rf1i mm, K BD LID ~ J:I :1£8. bill it i:Hi. ,Ill(1~ harelHlt @clilm..E:ktt:dJr, htliCbuJdlli bit' "'~m plll"lf.a-

rJ

iQ1Myat okurli.e-D bu ""1:'1.da OXnmecekBinh?
g.a;z_ele m&zde 18 rlkil;ril IJD II ilu=aDl2
1 iIIl.'n1dan IUblire ~

.~1iy.j)]l'. liU." Alrn.[J guctderinifll li5ium gfue'~ Zeplin

~~ii'Ztir-.cl~

g.e.r;:mr:u:c

Siiill

It .... ·.a~!lt~ 100

ki~Olin~~~ ~It~.e''ktir ..

I,.; ah. _, ~l1i ~B'p~n

.sdblk
B1lr-Fi dim'

,;\'l:I'n!R.4i&m ~a

hDriUlliI-ec.
roJ1181 3ej.

'1Ib.a.t

pn!·til1b

\'~n:IJg;. mMJ~lJ&tl!l

.J.J~ba'"

.=!

!II. ....~t

;, ~.L

Oz Ilik

!Il'U

daL.I1.

(loh.m4.:a

bUy~:k hjr

:l~k

t~!I~~

l

R
r

'!I'ercm aatH)'

tl:-Bis ~{h:~cr:gil!.,1

-~-

.Cevap beldiyen
1 - ~.

imle I r sa
b~·

n... .r.:.

en dir
I

swiller
0;

lip Ic .. B.1:1ij; a at

~f!t6gim'lZ;

Bwg~-: ~~lllr

(]tJIIJ

.K.imsesiz

~QC11

klar .~

ne Ul1iimkfinse veri ui z

10

kU:rH~
"

f.iI e
Ik liste

I

d I}'~

(t.lill:liS)"L,lriSlLl k"D-d.;Jr

l:~mly,:'n),

13~ ~j

-

~k nmkhnldnr
Bize g5nderiniz
DIJ nJloe
n&!!Ill.n rI Pli
IC:~(:I]II

J I) lillTl 1;11] d J)rllL;t:U l<l L"i I1i .. ~£ I1l jII d sifte-pkrfnl IlInl-R-.!,'IJ!' m~!'I'II[]e-r~''ifII!I m~'L!lltytEI tr'l tl!~ hit e::ttI mi? Bu I r1-.!Uc;r]tl:!J blltl!.D mQ!:I~ .;I1,:"~"r. ~Llihori III !Ji;;f:IiiJi::l..::ri Jt-t:psi illJl)l(lmaU lJlECI r 'I :K.I ~ Z £i:tR B..d III rtH 11fI. ]j,M~ll'l j;: II ~ull'ltaH mJ~i:t~I1TLrll Vu] rfIJ~ (jIt:l''tfi-to'J1ol1ii af.tI~ ~'I:lI~, lljj oImW'£~1:i t h L1i'r dflvt ~y !;Dn rOIl \'uk.'1I"D mAlibu:;[ I'IItllll;l!J" i,.il11 ~i!per.~~ t.e,kll ~dU. mlii mhll r:? SfiIIl'II 1k,,:r.Dd~11i mt'~Ot:(i-~ ..11' "'C t'lliU'1iII fe.1cf -I}lQI) v+I~n [I'I1,nl"fll
1_J1y.q1lnl1i11J .;'Iq'lL 0100]1

baicl]TJrtil:lIi

Akia."-

r a) Vi ~ ~eljll·d @'[I iJHnk ~d.t:IL Se,. fii6a tbrab~m l-la!lL.m~d.t' ,
..........
"Ii1!hll:2 IIponhlrt

k81118e.k~n.Z'
~ZI

.u:;.i

ilk

-,-

r

(I.(lI~y~

Id

GC

~ "Ill

, ~lrC!lLnoll!"ri .!IIII '" 18iJnllzl~ ta:r.zrn-

III c.kluplar

ro~ aldt8t1ll.l1: II:
d II
:r1Cj:Ij

Kuile ~ -

defD.

I)]

!"lit. 2~

t(l~ibl1~ 1"~yed~rnll;-rlil',

y.;:(li "UEI llIe-m. or;.n....IID: hrllf-tilSJ I!)r~r2lik ~~~ bit ~!IIrle~kUI". B~~[lj till ["Iiril1]i::o:, !I'~[... Him l:I.2o·ei e1"I:i1 .r,:iJi:IIi.'I1I! ~im dlYI! Ii l{(j~l!tnt V!:: o!i1J'CU kla.n: hdD,F' hi flf.;:i'(:..1,; If.tK:upn Imlj:J.Jj.;!LD;!i ~ ClJtdlmrl)'ll!t ~Il.h r ri
1f1 h..ql'e
!Jli;j IJrnrlntloil

I

2 - O!;;t"!:1:i e.lltL=ll:"li .. :{iLi!:n 1Ia.lfL 1.LR.'(j;LlJar-,:H:~ klJ~~I:ll.L-e-r ... I t.IllUII t .. fl.Latl..:J""~tl.n r.l:lIJu.t"-lI. ~!iI~';::II"lt r ml?
:-1. ~
:1111 n

dnki :yald~

.lZlC

BlDI..i:i~lldl"

~::;t.z.n~111 ~er1rl::[ll~[lCLI,

,.1.;=
0-1'i~
S..

1H:i:' 'I':'"2-lr.rdt:n "1,!D1ii~[~ :!o'nrChJll

Bil:i;!l~III!iI"Jb l!;m:Ad~ I.:-lIlni! k.
C[]

11;111

I:!TI

10 ::tI.J1~

b1l 1,!~I!1.&k [~ I!CI'(!;iilB

I

"s.lIIc~

brr

mlil ~[Ifl ~I:! ~'11 JU:n.kil..l ~ kin 1'fI.p ('~.;l;ktll 1IdIe-. .;:.;:tr.lll :;!;.:il,.iI.utln:d!:: tIImnloil ij;iXul:!l1I!'U.;J[t. Y.fII"IIIU

1,'~i!:If~uir. S~;r~t-mt:te 1Il~1'!Il )'d:~ul" IU IflKu'k hoD ;E1!11U.1I ~IllU I :!iELl'1il]m jll'

Jttl),'I!:i:r: ~du.~ h;~,.,~~ = T~rllr;:. ey~1i1 ~ rlll.lllU c IlfUr,;SL:; "RotJJu.hlik tll..h rir i(J<IIrll lJ~y~Ii :; iii ~lijj'k~1
T Jill.

r.--1711pd'~o ~lml,. h~l!2lrll),~t:lrn(l{:1I 1f1.r.::t -I!.fI.l"'lk f:rI~ ~ m~1
7.(1 rl.u"I:!o·~

JI '1W ... 'lcl ~

VI::
I)jl'

~1d'l1jY!:l.)J

U "lJ.j,lail :!III!; j~i ttl bU:llllll'IDlj~ll.'4

llt-(:
nil:;'

.c~.l!b

EI'IIIID,lIl

...e. Eo"2~
I

1&;..

I ~BiJDKt .f.a:te t I). lIlli:J:i kollek.Gjyoo ~'aptJ!kliinru, t"1;? • ', !lI[J1 1o!!rrnl gt::.o:.~mj:r~~~l,hl'i lIif.y.
li}'cwlBJ'. Rol'!!li"mler.i
:re.,:.aCn

iml~ g6ril:,.DnJZ. MuJ:d.c r mIll Ls.ri-

....J[lkil n ~
III

P • I.
~I;':'I!

Ii2(M"I "l UlllI.I
(P~'i'liill C~·

J2Irlll!

11J~:;=-~1
'I;

(lrm (! In

nld

ElIt::.

~1Jii:1'I!1Tll1(:l
tulhun:J!;I-

C

.tI~

IImt'~illi glill(lc -

'd!!![l11l d.atl [[ I}"I
-

IlAJ~!:'II:jL i:j:Un~l[]c

Itl~k
lit:lC

k.p.l1U r~ ~1IrTl.;JyCieUa.J
~;J

~\j.;dj]}''')

ynl:!l:Jl:!; I Iylt:~ ~(I~cLl: lharL.alJ.i:yk ~ I)r.:rll (ci 'i'J,"uk rm:::;' i':1~ bak.k.iln 11D. )"EL'" D~ rD. ......' MHI u mflTllll:lt~nc: ve li ULti [fJilh::4 .arnmlfD. !fm I1tiL1i1 ir b 'u~'ilIn.rrm n~~~lIinl 1:E~f11Iam ~1ii)"",I". Hu b!ly~(i; II (;f(d.cl irl1r,r:dlolll Dbl1 ~i
~~:jl1

IilLul'lJ:~,

Ill&:
---1:

rdLm

:;Cl~I~UII oI'I$I'I'~[lIr,
~.I f,!ill

CI:IiZ!::~~_m:lz.

tur

~!JoL:uk

L ·,'JJ:w.h n _

Zeyti

yaglarl

ti~"J~ miitlILriligU2IUI1 '" il:i i'9-'.I J1o!'d ir1 4. - S,IHllirlli hn: Dlfj!l,;aooj:l; 11111;11 t'llihliiti 'i IIL:Dil~ m 11:YlilllflrCll1 rr.:ijyll"llhtr-t,H nlik ri:l iii 1:;1 m1JI.;; .... ';;fj ullllr.al;. ~lI.IIllm.u!,;ln D. 11I1:I1!iiill.tl¢ c.;li-, I~CII!k 1:t: "",-I'IC;:J[IId'D..~I~I"I!1 r..fI.YzuLIIJI"I~ ~ll~hJ1dt:Fi ~~hlite-y-:: It]SlrlJ:i: l~r.u.kll.a;:.ak ml? '!l ;8.-, "'.~.

.:;=aU!td~f.;l.eP

rt:IJI.k9B.umnz
1:1'h p ..

BUJ1I..s

II _j -9i:1lK BlI,Utll,n: 1UI.tI. ....!l:L 'I:!a4::r;oOo'
I'll!

!I;:;~]SI'bJ1ll;i~Ill.l .rk&ldan -

L. ,..

20

-

Sftn

h

Ibr-ablm
'It!

ilarl.l m giiil:eJi n

",(,!II-

en

1!'c;!:Ii.J[jl~J'jfll Harn.jtm

.maye

-----.......1

lillLdik.LL

Ih.rettJI"_ In

tUEI m[1i etic m~~!t'le [T1~l ~El.Dmll'hr.
1J11N.·njLec~1r Qlliun 1J1!t"Y':~LIl

II-tljlol:l:e'= y(l~IIt!JJtlil:l1I 1I:tfL~1~ (!e li; I IfII,ttuk bll

t' c.llI'lidin 0 1tIs,ill iE el'l [I I:! [,.tIn1111

~1j~l.tIrrn~s.i. il'TUlll Iillli: r'Lllli:: J.j~ni'
Il.1U 'eL~dlr.

Ara,it yagl ID eher yiiz kilo s na 25 [ira res·m kono duo
milli
p~k :tI1ade: ,,§'ra~tIl.J~ DI,uIlS LI ,JnL~i ~ yafr[ mt!~·I:.le~t. <lfbk me.!I'ef!!!JLktl::n 'tJkml!}+tr. y ~mi ltumruLt 1:.B.r.if.e!lfni mll~t-erelglil. t~ LI~]r... .... mu";o:01"ker-c e-:,k.n ~ 1".&Ji~ 'Ii!"C&tia&t enl.:iilll~t1lerind~ mlUt:Qekkll tncuwC=CLn bUg\1DklIi Llflillll.i:llnorlRI -il:'a~i1 p Itl II:It~'~~ u:nm bQ)'Lu tnii;':;!Ik-Cr.d,a mcw.u Ee,oa -~ eui. Netic e m lilT ma hag 10m Uz olDn zB}Ifl11 ~agl;a"'11I11 h imayesl 'IItt'" 11II1!llihB elf ..rEik :iii r'8,lt )l'a. n
.1~liill]lla

a

1I'{":iLIll]cr de8i1 J'B.lmz InjpQI:l~ilT'd-!r. ,J:rA! II"I.!. im gi:i(1df;rilml}·t::~~k

[J~~~iTI"d¢n :;i;llllfFII I::R ~h~il1 i ~11e:dip ri!':Y ,,"~l'"ebi'lmeDiz ~"jmdl:r. K.e!1ilip :!.aJd,lu,S-r:aK (!IB1II

bill' kiiinda }';UI P <lIdl'oeailliKi de iT~.. e or.d~,.e.k k-llpL:uJI.f:IrLEi. bltlnb~r ;rl:)ndf''r.e~"el~!:lil1ii~. l:3ullW~ CIa nr \ .jIf, iE: :fl"ijl)dt!l'ik("l".!gil1~ 'i)'l'"lci3 iliin ~de---.
i,.im IIUm&.i'aaml L:~iiz,

I£.Wk o.e~mJi~iJ)h;

~lel{~'on

)'01 panl Z!r LI,;-:ri

bi~ .Ldt !I If!l6 ~IOl-..illl" ~ ~ii~!kD Ire&.i mlE!r-j' e!1a!!C~ :5i! kl <lYiJrl",r dt:In;eidit,

CJ~tlorn

ADka.ra

21 f B;;q; I'IDlJh-'lrririlllitd.-eu

)-

G ;:!;'!'L: iz.in b::m

j~t~aiJ~

It,u ~llILaa Im,oJl1.lcltr.

1;Mti:lot }"LLrll'lrn 'Y .IIInaJ"r1 l1ti[h~tLl1 bU~J'likU 'C)cllk! ri1R.n rf~':;U:U I I::di(:~~i.lIi gO:.!: non UlliI;!: 1d~lLr~;Jk n'!!1 ~n R ~~lnll]]l}'i:t I,'t' Il.lD.m~llli1i tillih.&l. i:y1
8.~I1:i, IlI1~H:WJ~ OIJlrllj; , t!JIf ihllllJ[1

i;jocu J.j I ur,

~~k

kL

lIya~ Ef. tabaoc:a il.el:sir Alman muhenduil Bagaz I~lnl !e C b-p-· -k"'"'n d'l'· vur... d'i'i .... ~nl I liilUat"lk Bo:e:_un kal-~:·~mak ~uF81lyle i\k..• . L~I~ n :O.lIiI~ I' I'd e nizi Insmen kllruDnak ~!(! yelll ara.zl r""lIltlol!ll~ rin(lot; " v;;~ cud e O'et~r'me-k' hul ya!!il!lnda ! ~UL ,,11 k EL :5_
rl DI

Polis Komser

:Ill u.a \rini

I•

AkdeniZi
..

-~-.. :.-..... :

I

mak ml ?!
. .,..

,.

3()lr1l I~c-r c:t.irLllr.: !,;1J1t. fl,!-

d hoil' 1'1'141 h.ill'
h

fit 1::8 (; mllJ:i:]lIII.. 'c:] yc.L
bDrJll;I1ll I1Cl

Illh.a.-

ZIIllI.h !!I1I1l :Jjillll]!I;~~~rt 'Umlllltli ~dblriiIJ bir l.!u~ll:ofl .1~:IdI ci1c:ii'. Bru .1 a:k.q ~»lJ:rJ (iCf'l [J rr.l1II· II t.l ~ r e: no m1 C I{... J;!lo!:t1! nn tI ~ D-i:" F to;
wzss: _

[lJu.:h;ll~ do!zildlr. Hl:!rk.~!:Iilol ilJllIUfl ml:l,·u.cellt9Indc: :f{'(!H-c:~ci:i!!:1 k1J~t

i-nm be" r yOz hliG und:llll 25 albul edllm Ifli r .
Aril'lt;

Ira II'8slm 81 nina
dOllI1 IInll h.!lJ.[I!IZ

ml!~ •

dB.~,,1

I'I!Iu:.:..I~U.~ '.'-'''-''''

[l'liI;~r mu.,I-

"'clltm flr1il.I!zi !ka ..

~stif;:lIdoe

=

'

.a biidir ,
-l!

ir~

8rqil:

h!!:Jl\'ild ~fI.jJ:.'!'i kt31t:ll.JlJu.f1 ~Cal' lu~~ oJdugu x-i!m.ti.lJi: m{'.fj)'l:!It~i::Iin
7,Rgw~ln

iLg;l.!llL

d.. I!mri.

Wr

.. ~--

_ K 51 ~\ UPONU= ~ ~2 [!2J ~~'I'~

dl MUS

~ @71m:M'DrK\

i ~

h\1I-r!Yc.i"i? b-u nOAIt!l.':.J~d!lll Ltib..nbm1l51 !]ilc:n:.~• .kd!!1!' d~... m ~tmllk 1Ju~ ~ Lbilium t.D •• ,,'·LL,. i!ttitr b I" ~« lHt,i IIIlIh1~C .. I{IL"LJulJ.lru. IIlhlin ,e!Jlj; I]eri .... .lLfzt'LI-ItL:~kji'r_ Bu y.n'IG=1 L V.!'HCI' I~nn d~.ll!:liu (; ~S f(.o.I-iI;t. Qlmol~ JZt:J~ h.: rt;~jl1 !t.ullrUlld~13 hr;Jlil_jj1 ""~rmlll~ y!lltundo1l'" J1.,IIJ' .~e.rUbr;:dlr. I I] Ir k"!..l~()I, yJl' .... 'Uoilun birr gil n~1Jk
rI;:ll !j;(:Ii!U1!

r.

Vu

liIililil

ftL~ m. b h- g~~~JI odl"llI! .n!h:lLtr .. 1111 U'!il1 I I!', At! ihnl:LlIJ;111jYd!I[HlJtI m ~ l.JlI'lIrI~RfIa .r~ inrllllu' h.oidktf..I ~II ~~ltll.

iDl~l'lii~C:

11-

m .. l!rrous.umlli!'...-!.ft

flyncil

n-ll,rt1 11_ n.

~dl1ml~ jl.DJ"I..q

Hu

mIiJIlII:l~[j Iil)l"iUcl'ID.I.p!l'1l1'1ia1 1l.[I:t[j~I.1, o hi II!!!I h.Dydl"y!rr 'Viltl1il!ilIl~IJIII' I~
l!iI~lIIl11J.

';;11.. LIF. 'I! II 1~1;ii WL Il1nk'Jt<nln .1.811 fU IICi ~ nilli }'D.ov:ruJ.liIr,lI'''1l oQ~

I

tie- DklUlljlhlr:l Mc~~n It;yL' F-I'_ (1[1 !I'.I11i1J~~ IJfIlldl:!n he,. te,·k"D.II d!~ m Jl7~ ,llIInll btr Ih.a.YB..t 1~~lrmto~tG 'I;"~ ItllullIliIJ'" 11 lJ.O.U IIIIIif k bel, ktmH II~ ka. n 11-nvun tlklu

!'tIu.-

Yor ..:J Ii Nlldl

~:tUfjO E, !tUn IIDlIl!! h flzlrli:.ailll!.i 1111.~11I.(h2"!"IJJk~~ bilr Il:IU d,I ~k i k..:ntli hnoLl'liI ~ [l ~l~rQlll1r. S.fIJiC I " Ib.dl r" ,

. lJil]ljI.

I

.AJ n'IaJ'l mlJlilerrilll!lilnlli

IprO~lIIll9lJ11

at1 NIl Al(diltrdzlp lIcu~5;lIt~~ mali;

I IiI If! nlhlin. ,8 rl iil'lillli

Sr..t'gd~ b·!j

Bir- ,,:;,SI'J£Ij[!l miH"l!nIlH~i~ fl.1_H_ I
!'111i~(:!o:':t l;(inrr~

keJ1-

I

(i:tll!:Jtillrh"
FoIly:1 '.,1.;

hlllrllJl

odi]i2~iII t:' A~mp~JtI
ol':;'rJ

Y~I"

\::~J~i:

[.'17.1:1 'lh;:ruSIJ

~i;":k.u·

..

~

.
.

.~

-

( [~~--~
~ I ~ AI

~J.......
--------~~~--------~--~~--~--~~=----------------liII D IF' A~ i nve ©Is ~ s; tJllfIl1I2 ttit:
IOJ
II

@-......::....:.·iC~u.;::.:.rnh..,..._i.--~.r,_i~y-=.e..::.:.;W~;:III~~J_~ .......
Pd'f"!ml:N:, 2S Mltl

)

IPlU!

I~

II':h'~Ie-

.!..i.IL'IL

kiUI ~ye

.• ~mk ka~,

\( anhs

eh lyername

}IcrKi;;6~ lJr:l1 ...ril!.(;m-::"
U

!b [11(: Iilm!I rtn I!:.n,.oCiI.:, ~Ii&[] ~L:tJrj"l!' ~I;"dl(l:i .1J!¥uIYoIIrdu:. SCillil n t~l~hn[", n usel .uhliu bi~l1li.y~]ru]nI ge-nolj~!;I) 1f1!!ltTD.~lr.I I Ibllll'lln bo.io:ut:-Jj rti"Jtuiuu C 51~nldl' ~lIll [htir .. ~ leYJl!!rllli ml 'Rxdl ~ Yf.llu:o. KrL'OII~ll o.r.rJ!"l1r..r tim!!. \·er .. dJ E: I Ill!o: kl I1JII II 1 111.1 !'IInJ:U., :lI" 0 LI!1l1 i';l! olrJ I 1m lHr hki fLi 1:1 . Jtlmi:t.i -II l-AiIfIj. don hll ~oUlI{i:I. tit!, ba.IJ~d~ ::!:I'z II rll"Z.H bu IU~I1l1' Il:IortJ¥"' t11.12; il'!D. lj.~mIIo..
I,;
I

e

~r

i~

11

(Ii

lni::rj~ iUIllL~ JOI)!.
rJuilltLU:;' l.fl[IIII~IUCi.

00 aJtiIiII D'MIJ.. rtLittLt

,bill
,!z im

llil

~~LI

j?;llbl

fII.. fan D111k
QiIjIM I

h.l·fall'¢! J:.. ~1!:I:1'tlrru. ihllli ~ 'h I"PII t'lI etmck, i iJi1iti l1Enilo!iD --m ku iJiae bok Il!.: !Ian d<.oj.i"I"I.IElI t:!rl" de rt

tL :i'utl:LLll. .lJ_gllid. k: :,,'Inlldw-_ Buni ~·o.l-rn I~CiI~n,r~ reI" iHllJI1 LI1'1 lIiT yl!!Te- Ifl'l p n I I • I I~ I~IIIL :2: RJI '" od.Dod.u~ 1)11ytl-lrtU lI.i A.L(;~j!lc h::llI II I lzmet] (Ie .. , 1::(.1:11';; 1i1.:.:la.n:I.fI DJ111:~i t~L~J:u lL kI~i .11· It ZDV..'IUrIlLII k uly !l t\:Jlli.c f.v n II «iI!iu blIa.r trlt~."lLk hiI pllRIIfu -. ie.rtt:z:l elllJl'llmlie~b~[ Iljl'lm.l~ .'roNb1.-\;:]1!Lh.1 n'TIrll.~' 1m LI.~ IlilL 2II1d.11!~11::Uitr"l}"1IC i!I~r mlll'3l1kl-::at.u. BH.f~ III . fillr. boHoy'~ Irir' b.1ld]S(; (j[unc.3 tJ I...flClrnm I ernen IJo gUn· 1['I~L[[Ik'tlIlllC IIdih:llc:51 nod ftti: hIlt'1i i'" hoeni h liim I(lnll! !tUZII.r.llD. rrr rmnC!.pTI e\·.,.el. "-r rrll :fI tmblP :h pI;1Cffil~. $I!i radn • .tt;rr"" rm l~

rJl ~~)

iii!.' t! illJl p::1.:11!' ['n' .... (;[11en 1i b I:Ih";lf nill "-l:Iir.fl~oj)

SayaI
I

ZI

di kat oktala

·BUifliJall imtihan l.eyeti mcs "uldur
I(om'&yolle: li11"" ': .1 Iltz nere bil"" diahill. tlm..na g if'. ,. 01"1 J"
1'.'1 r.i- ~·i.J1 1:.1. 1i.L j{~u I:"~ Ilr;1!o.1n d.L •. 1 i; lilt.u ; ~ LliJ.1J .1._·. III 'r..."d. Li.·· ir,

dll
J
~ I I: II·

I r I••·)· '_J~III~... ..,~iL! 'j 1 ~::!.!"i! II.: 1 d~I~· I .11n '1H~ 1.:-:1.1TI I: '"0111
1'1.1 II ~_I •

'" . Id· n

'1

Ill·,,'

.irl. .·1 i

ll'lr.l· ,1L11 Iln'Jur" ) t.J 01 1 h I- L.:!.!•. _~. Lm:Jm!v.; ill:' II nn .1. IX I.m.. l.L1nt i. h1i. ~. r;,
I~I~(1).1"i"· I r

1- 1.• ':"

nl

-L I 1;1·, I
'-

I

I m~ rn 1.11 .r' ii~i nLle'

I!~ ;_"1..:~ -

I " II;

III

(1'11

rnn'nr
3'11.:1·

IJ b k
U"llIIJ~ ;.~

:·t [I! ~ III Ir)JI ~III'.1
r,

1'".

n" .III~ IIn
Id~ UJ
~11l '"1.: 1!lj3.IL"lL

h·JI.:I:m..:l.:r ~1IJ":- l~L.
m U~lIlf . Ull n bun Ill!: I]j Ib F ri B!.!"" il - E ,·IUro. A1

~.J

r.JI.a~r.1.: rYhl:1l11de

dJ .

~.I."'l.:lllI· ') ~I:d;] I~
01111 cl.L;:~
II

I

liu

t.d,-,··~._

II :AII;::I!I r

i~ :; i.1 ~r Jo..: ~.;J-I~ :.t:Jltilrf I'll 1 mi· .• ..!

J:t

I Ji 11 bu 1"11.!nilSl.. '!!.;:t1~ [(U=III"·"1 1~ .11'.1..1110.1 I-mJ.i1. 11;;11;- I'!i~F
!;;l.:I.hU<J1 .:
I

moILbule'l1_ -!Ii ~jr it :.:.!Ii¥I!o',e d nl nmi}rr.

t~ d'inll::r au.l1i ::I:t:Il!Oi.iL ;-ur1~ ] L klfi de
ri:l.lL

l.ll'a·_'uL

,-J .."

o;"'·I'l\j:-cj

t-

II.LIJ.'I

sebctr-

I!;.T;:flnU:1li

IlrltLtftLLI
L..Y.LiLlJL:E. H:

k:ll~ lNhllSl:lL.'I'JH1,
nunl .. rllJ!Ii

Oo::IIdm rliil"l dJr.i ~6ml

~"'r(:

••• ~Q mm.1III1 k tL'IJ~ gIInnm [1!Ii1iy-t"n

1I.p krtll.::J·

nill"lll!1l1

."lit I I!"l'k""1!h: e

ri:LIiIInL~lc.j81

oIfJTl'Pl rrli1, 1!fTT1.I11 i~ II) ~I ~cnlIiefl 1J:~n.r;:
n u klJ.,!!·

I 1'1:1:.::" $oe";1l~':t1i3 II lr'bul i:!o·lllli til
]1r,::!{l~I"'ru;;1

ct.rktl
. [III~

~i 1 .: r.
1.1 .• 1.

LILi.lT 11 11 m l·a I. ~ ,.1 I •
I'

I.I"".L 10..1.: :';;00 nu, ra .:JLI_ 0. L ·1 FI ,[I II~ .1rr ~·al

lIr.;[;..!

[:.1

I;:idr

:r.,tL1l!-rim:i d ~e!ii JJ ~ GiJ.lJtI.!I~ III n turlCJ d U{I ~ LI;rikli~1U:; Lilli "J Bro.· IJk Kf.:fl I! -I~ri.,ril:' liF i.;: r1ulll~ ~nrl!n ~·O:Lk.1 d~dl. ~fifll'l1. n1~t!dlo.~11l11 n !tl:lcai'~ fin i1J ~II'I! ~11'1-,! Gil 1bL:z It R 1:111111 I];; 1JId.;;NIe-=:CKrZ (irrtVIJ n ;n..l~tolll.1L litl!"~r Ji t i IL1
~eklldle:1

. Jr '!Ian It!! h.en

-Hl"IY"'fflIll~ ..," [fillllJy~L tI':fll

J1.~ dllr. .'-} :1. I·I'T-I~L'I.

I IBm l:.;Itlp
_iJ~:

,·,IT. d'~r~'

l.J~tJL:r r· 71J
-::r(

rnh; ,lin
Ihri~';IL

tuh k.ji.[.n ~,",D !:I~fllil· i\ ~II1l 1.1;1[11., '" e '-"I~ h~ ylrmi ::'I.me l:i.il:lh..r n .. ti ...l.:l('nEr..:o:; I';r. ~Lill R lJ;g:r fHi 11111ll1:.n::rllsll Inl. Frtlim 1~t:lI.iJ m ~d11oM1 I"D~;::' ·~]!;i.w1P L. 1.I .. 1l1Jl. ...[:~ IIIl' lo.':(;ili"l¢'Jll.i~1 r'. ~<::Il';r:.ha dlk 'tI'" flQtJ;\ai
011 i"-tI-l~ bot.in ~Ila::-I Jl..lo:or ?fIY.fI

1J::.~I11~ fTl..JiIIJTDD[I:Io1l2f.t

bu

_.rt.: ::~r ~_~' "I~·lj! rm )' ,·,·r~ir: i :; 1IrTmi~ ir, ~L 10 1"1 Ii :•• t nc h~"'")K"ti -r1" h nnivc n; ~i ~lll .Bt.. .;.::{ell: 1V~'!.iJ1 h 1-'"i~lli r.J~ _ -I.!.I i ~I!~. Jo.. !!aGltl!ll!itlrlliz hlll.iI" "9"t! hlm .• ~III~ ITI..:=-i' rc .;L r Im1 ~}'lern 4ltr. ~~I[K1Ug IYIrr" Dmu&. U~1l iii .blr :. ~.j~JIlI.L!. Miio;L:.i:-::iq:!{L I ['"iL.PliJ ~ Ih.tl!"~ ~mpJri:D.lflr. nlln .. illlttJll ¥L i ,,~,~I'l:: r ; nlih.u::J .~: iU~iJ_11 ~r\,D.rt!l.l1da!jllo.·rm t~':DI1 JJ! i~tlnk ~;I~tirr Ik n.1 ;:~ ..k--"? b;_{'1 :-.L·J~ek;JL .:::(!~c Ii;:ri ~ ~U1}]It: ~'ot~~u.

I1l1::1ud

~lJI~I.1t'1

1·f{er::I:!o·IIi ... d i:I. 'op-

- "I

~.I.

r~.
u.

"'1

II'ZlIJk

'bu.)

"'1.·11..

'urul....
SninWllI:L ' ti~ (1c k,i1=JIdlJn ~r;DU'TI n Kol.llf.nntloli J....e:!.·l)dDlii~Ll
r

Vll.n y:m:J [CibrtLb.n. [IICrtJi ... (:lilgilie .mwrdut:: i1r.illJ:r,.IIJ i::;;j1J bill • riLL IIIIi;!;'iI!IL J;;,I r u cb:; biNtG:nlriroe:U::1 ~ d L b
6ri;:L .. I:' .ft

uq.l!L!l

iluJtlL

u~ rn.alOleo-

lit. i 'I.'lrbi ~ Ilull]
" 01:11"11

Lrl~fIi1.:Ii;:Jllt

.

::r.rl11l1.;u;,lfl_

fJ...a~Ili

.ItIzmi(;1· elll t i:hii_:tSU'J .o1fL.D M
utllStll

JllniUI m::m.hk.eml ... Jfn '-t",,-,nlnlJ ,,1-':.IIr. dll.ar. 1~leLl.i~illl. It liLl-lI1II htkRrr IC:r;!Iei:el:: hulthl ..:I g:ltrlICJ • .H..m l:l1.l!!l1 III Mr Ii!llf hrttL i~ri:r;illli.llj R(laJ.fI<l1R lUr ~I}!:l: .I!!tllk'eller DtD1!U;r_~J. Bi.t ye:rIf: }"Ihlilrir:il "'~~~D~, "yllllrl!!J1 ll1J~U lor boll:' yW"lZUL ~iJ....DlJ~fL ~1r.u'!'01I R(l-Tn oJl Ilrm :f.e"!i,ji;ti lJil:rilk ELdlim' S NI.fir! hi rlt;1 n.1nn ~ 1 Tib," III !.:tU·jIli ~[I oil" b) Ik dt.-.-r:1lm I I.:;H1:I..II!"' I:er b.rJi:ulmu~m... ii LU l!{1 c1rt!"k-e[1<!1'I I'rI!"I"li.e!l &mtllPn b7fjr,-~hlll, oJ ~ I)~ 11;11,liren rll .. tnoe: 1Iri_"1~ K.irli. 1tidlii~ It. .4:lfc! r? gi)~I"l~ .:'fIlII !:!WatLk.)! t\ b.r.l i!Jptl;;rI.qJI .z-oe:tl~liL. r:!iiJ't:lt] r~ M;lILk~u:I~[TI ~(inl:ln i;lp ~~..: bLrli#i.'r!1!:i l1'tI1I iJa'I' u rt f1tml:!l1e rn IIfllL a:I I:l ~ fk. I U::IdI mTIAliReE! 11l1~.lj1Z:1. )'1J:r..tIl]d~'ki ttl Il. a'ri:.:l[IJ' ti :2: 1q;1 ~JIf l' tllOi,_ Sntlll"lldio. 1I"i.<nj lau'arllLl:: IJjr ll("IJrLlI a g.:i,,'rdW!lr;) r :rl.l:dl a :'I~ r §~wL 1m. i;Unl!!: !IIlJon, ~t:;;:1r - .:lIrtlk "J].u'rlllltt
"~~~CI!"I[[:IiD1L

. I.J ~"::Jkll • EI kLrHL e. !mrn i~y"nu. Y""I!j .1l,-.~~I: [nl">-ri L~l',i ~U~r..:e ,,1111 ):;OOill·"Or i) TJi·:;nr.I.1 top!.] ril. 1:u.1- ..mi- k:.rd:u '-'I~.r. ~;'lII",I'"P.

bir k'

("11.11....

I.i I.:,r-· -'

I:

IJ~::.k

Lot.lJglmlti: W~ID .. I»t!).~~~ t2llhk.!'t.Cit l ~1J.ll-;.,pt hlr nolk~zlI

~in.:r·.cl. enn (·lL..·rh,.. 1m : ~...n.t l[m:n.-· J... "",U'r'- DI.L I .. V...-ri rnis :';1,,~rjL .n 1:1'_ ,id_l .. 1:1 J il]l~ I~.n i. .;"i ~ I:;."i.k: ft..;.. til:~ "I!:Jr!lhi 1.:.],~. K.::) fi.:- r..:( I.mn~ror

r..o.:.:l::.

etlmj"tlT_ 1.r~il;l Lum'lu"IF H l.I2.ir~tLllri .!CI.!"~ y;B:I!. dlrimUd..:iliiI.IT 'PI ~"n.::r., {I P i!l _·11If ~~g,~·1 dill te¥l"ii LIIo.rfilfte~r:llt

Ertl-ml1&"1 ISlitflrl P'lu::ryll~e .e ml~ :-;1 rr. ~ 0. II"': :. ',:1Lcd I- I~ .1~1:;;;"""i"'~(h?, ~rj, 1::.1 -IJI -:-i!:.;;r.'Ctk-rj'lL .)1 Ie p 0.1 'I!r D.1 rl[.£rnJ~I.lk. SI..[]C d ,J I .:..,'[, •. ~tI~ 1m· ~r.-l,' ,_:: tl-r.1Ll-:.taul r. ~:I rr.:.:r. 11"1: ~..J:. ")"t"tlcr 1f7'o:':Ti"1'e .utr Ie ri ~I::r.l ~Jl '..d..i c[.[ oc·rri,: ~·ttirrnl'~. I: RF":IT"':e-mi .•Lir. lY..k~h:.-c l"IICIiH,riA,rl
~.'.Ir:t~l'r

:J

[

C}"

L

~"':p.t r,i 11'1;1: ,LiT.

CoD ;1;~ H 1::I.2~1l1A: r.1 BiJ)·i::.I:ttill.'b1r.;1~ bIJIJJr::n]tJUFtJ~ ~U n.rin .fi:;o.[!hrip;! H. Ca?!l tJn;r:r~~1 J:Jirli.n bilitutlari:'JI}8J -~lIl.r::~t; Iii~.cl!lliis ~L .' rt: I bu i1 .cJall T~,jlli .lWlu n.UIlW' Ul;r.tliUlUU.lI m!:::EI!!.o!.li[mi~ljr. b.rinKii: :h.e'y'~1i f;~ [IIt;:.·Clcy~ de: t:EI~ntJll~·C:U ... rPJ!..IIl'k: r:tr"el.-r-erjn-_ I[!lt~ tl!i 91118 kom':fYtLT!lu .....fIIJ .::.-I~ 'L~h";:l"~IHL ~Ian ~tJ.J:J 1:,]5.>i·tl; 1...... ni- ~ ~''''I mc~i:I~lnL-. FJ muho:::n
~m'-"'Yl"In..:.;r,

IJJl1lttLrili

i·'''p":·ttir. '" :ti~t!I" l..u.:.rlL.:..l:' L'i ,~llll_:_ OIl:::L! (l;:r ~lQl;:rTI ~'1 I'r.,· .Iir-:. :, - It_"*,'"T L III ~11] hi I:r.ui cl a.n. k R:r: L.1:JZ!. ("t.li~l'ii7J~roe t'l l:'f~Lllti"lJe n:r i:..d:i~ LiL: bl! j01nl: n.. Tf!rJI~tli. :)r:nd"," dfl~J J]'; Rc..i.!:::..rIllSt birr ~., v.,-'f"[(, .;:rp 111·1 ;rr..:.It..lIlH:rJ::J .ic.r"il1A'I"I Lt')' 0.'011.(· .itJlYl.:r-;: ctmiynr r..:~m~ Lir.
B'.] I,i:.:. V.IT_''' 11

~,.. .... ~.::1l1 It.~] . ~ ,1)(:IlIi:lSl'JIlUllI bi:l&'lDo:J5r: bllPimIl~n hflYIIUfDUl. biUrr;tu r_ Dc. i!l:Ircu ;I'; I!!VI!; ~e\·e edill c:!lcIDII I ~'~~~tkIDi~ 1Il-k.i; r ao Iwnuljl -I", 01
B.

1:1,

,"1!IDn.u'll.,.e~le

we 'l'llkl'".Q.nI·

ltll"blll

.:..dil.;:;r;:"Uir.

Dil
lI21 ",<C; 9~ ]..tirl:ll :i'ltll~J""L"!
I;llIl'Ii;II" lRa~!'oI!"
F;(1I.Q11ltt

Ill:
IJ[J-

L(;.'I,·";][IL

U

btt.b- ~fnlt
~lll"LlToClI Ifl.rlll,.

f:i nh

II tl.Grd.tllI

rc~llI.

In':1II11 rlAll l,·iiilSll..asiJ. IIJlml1n;[! al.Jp t:rbliJ ettl.

-r:'~l!'rl.: n~

irtlTJRi

e::i:~r..:et,ir'li

Ledet
Ilu

burl.Jm7 .~ rn~rl'll Oil I I! :fo.::lI'_WC ~1 \ I.: ITJer.

d-r. I~inlll ·1II'~}i1: ri!..'1u.Jr.:..L Idl b_El Jm :1C="'.·r. - .pxn<ITI' m~~{I.;IL ~L
ru ...liJ.t.

m1ftn'"l .n.

Izr I'I'IIIJq.trI FoUi'" i~1I 4ljJ~ rn:IAIIl:6 SUftLrreti ltJ~irule bloc .:Jyrn y.-pd ..

m,flUtlll.n illJopu11J::I AtJDII: tL lij:ide;;:tik.tir.

!JUdd

r.1:ml:n~t;r

a:hll U klmy:l-

I!"....I

I1I!" Ih d,l"1I:r nr&ip. §!:ITLnI "o.~ .-,n r d.ri V~5.nL1 m;r:r !:41inlll It I:: i d. lII:r'I tllno !!to rEI I~ i,!lC!~.

I

g.;.'-nd('- -.-=c~liJ.:ruu. :k~I 1.1 I!.C 7J1"T. r l!I9b.o..:.:!.ft. .•~J[. Soil. m-l.!~.I"{"11~ yM I0:-. Tin~ tAy in ~di1m r..If....kl-::..rlar I) IUIJ[c.o::u I- ,·r t]( \I~I-.:j,; ....~'"ijJ&im:":· (:J~dn:: cdJ rTri'Itrir. \Jnll. Im~ ~·r.:ri'-li 01110.·:.1. LIU kJ,;:1- _]a ~:;Fd·k ('nilrli ,tJ:i.1
~C

ha

Ii 5:rblil)·e \·I$li.l[i Ruiiik. B. 'Il!iil p:1irim1u g: IIlJtri !1fi r.
te ..:dina bllip:rlllll.:a:lul!I'.
§::rtiII.1Ul

Si.lL. 1~1i i J

f

~Ir~n ~I.!.!:::.J.[~ iIIh'kiGlmmdnd1!l 7

a:ullii it' D lSI

P

II r I..!"III i.j III!

,_!.\III I"'.-.xl .. [al,I·
~tlJ:

#~~,
1m!:"

":~I.I:-1r

ha.-

ahlffi hitJm

r4l...

"Sll

1II'~11

~oe iI~:r

~·!!rim

.~

~

~ Jr'• .Q!i'l.;11

'l"1lJ'

J
(s.k.I.I.tI.RJ'"

.f...:. .. ~--

r.tlMk i:cin
t IISIiHill

~e

tll!!~m kuru}

liJUn.JtW :fi"'InII' dm~ 1iI"~ bir de yap 1ftll'.Bu pr~e .t.k
Akd(:lliJin L~UIl

. bir .ba.)'.b UH!tll ale ilrll:!!iJ. cde,-. t..d.:.iU-_ FtJr.J3iL j~m~bhl~ ~tl
k.a.(lillll:l:liHl

lFr.rrkada
hiDtL::lirJt
I'-~~ -!lIlUt!fJ

D~~~~F~~~·~~~~~

:5 (B~~

retu erde
.

.::.iJ!mJ~r_ 1:In :.!I' II:H. rol.i..:J he.:; bul.:uI.l!iT·,r

niln T:ir:'

t: ':it=: Mnbbc!ir; rI,·,.,.

¥rlig.L

"I!I

liM

§ AmtIFlbI.r
l1li
il~

u.dJur{yoe] ktir:..

:."lilEm

l.. rlle[~ ~

I'..r ~J'?P C:Cr,[ll],'~(lc: blr

rn erk~:.i

.b.'1I~;jJd1i

r.;::;m:I
p:i.r~
iJI~

bl r- Byln yap lfilJ

kt:mbW ~ Cdooliktt.mk ht:liil'zt.an k:!.p:& ~ . 1m ~i 15, dij"r:n 51 klLnn&n:r grni'l t;iJldedi::r. ~:IIft.a 1u.n}nd &~;a~ dod+!.
dI1 A~

~ r.--~

SiuI~

Ol!uh::i: []~ bttJ~mJ.
cl?itlth ... 'BIJ
Ife S~~)'EII t;1~"1!":

d~

K~nl.d.e.""1I'Dt!I hllJliime:!I·ni. vt!
5ci

~iilirl;J H,;:LZN

bT:i1

gilmck kahil o!~t'.
[

ft.d

iidi~ R'Il.n, d..rm:.z"den
rrt6iim:iz
~i~-

~p

~

au .'fd'I~
rIO
ilt";:r.~11

1;'3!lfrUr..

hll

kll.p:L!I.I
fl{;

Akdcn'.

111D.3mtiiJll (I~BJQ1:I)
.tGsj

B~ m.qliIDl!~b

ik:

}.au pcrw.i .rnr,-qn'r m'_ TlI.i.rci Cu:f'.J. !fur L pml~-, I: hr. _"'l'_'T:J~ilce [~"X: b&il.!:.n.&.~!~ ·~·rhinn ~~brem.ini ]'llJlll~1l B. mr IOJ!.r....t::r..n l: ·1~:1"i: L"'{Lii.u.;..._·b Ilr.

C::I.: iid..u:!.a Dllj:l-.L = :1d I~m;n~~:r euiJtll. CL~rnl-II i"~r

l...:lku.J
Ii.i~

r .11 k

:.rl:.r.:·

vtLk _

Ela.hn ~
SlU"I!.HI!.

--

n, ni! d~ K.iI.r.Il.den.1

1111 gtr'=ln~;r-

Bu

nul..- SIl:l:

~!Ja~l"r:n

ik'tc. bir !':Qk:
.ttR.D

LOOO .. oe.U-n ~~..Jl~

Erl.aJdwt 'Erir. lIluaooE!l

Akdc ~ ~c
I
it

y~ ~u

d!!tiD
mt!-)·..

l

killhifr ~i1rti, lml.fi~ty,8t rumtiri. Iil\Ul1n€laul bi, ~ iHrads;r !:Ir:1'di stlfcD~le r&1. '\"e ;;:f;rh

... "R1i

myw- Lti ~
~.e

lri'rnsa[f!;flfte
n... ~t ·l11rl~ i~::t.rOIU::I .:ut J\.f:I Ja):,;1 kiT1d;"! .rr .-l~mill. "'~rI]"II.!;. Uy...,::ie A~IAi:! ,,_. l:'s::i~ 1:.11 r:ef"l ... ·td!!L ..,Jl:I;) :r:Ili(,ll..r ra.i .- ~hTi It hir r:ulh:.:r.-i~i:II.I..:..I:' :L"I.E.[("['"dl(: ~; .... r.,h!'r· r ~rl1f.i. Llr ~'::
.. An~nr.:r";:r IilFlru~[~r'.r )."~ :.ij;;r;er

krtla.nl;li.. :r::Jfl~ ~·rbl!· h,ln""....; !mlJ:.nt.:l'llolr :r..;;,wrrt;h ._Ij.;oi7 ~m "!.oj!: J~ .k "t";ar:.IJ.

!:Juri. ~~...;.. I 'f'j ::.nFJi F:tIICl:"!!r. IZ"'im:;;mdJki ::'~r:. Lvii i.kl ,~II..rt.;. m~..::"'.::ib M.lr~~ L··u~I.;n lli.inlwt.:: - 1111 ;~ , tn" ~IJ·hB .b i :mll1l.m1~[L I ~I~ :=:: "1(1 Koc.: d&j. ~,]mbron -(; .)I:T:"L J?I 1. fr:I.I1l'-o Arr~rfl.:.a "li"o!" l!oel-;ilo;;r . illl;I:. II: :ill'j".::r 51~rar~1!I" m~~I1~ . ~(" n1;~l1.,- I", 1111.11 r n;:;:u:
1111 ,=I::'I·1ir t T; ,\t..llijl.

:? dliW. hUl:Jnd.;::r kL"lD" ~. lIIi~. M II"l:Jr-A ......... .. I!r :n:lLd...:i.t.. r. li I). 1111"1 Ii blillutimi.:.: -lk)'hL ~ 1~,.>tI'" KIlt1.cLr i"1.'I1· .f'1....:;;r }l~l:tm~~ , ~~dJ] 1D..ijtir. ·nll:.. oS[lLi.J b.:ninoo I.. ir ' (!u d .. ~I:-I"I.IIII hul ;.l"I~ gllfll l.D.~uk.il !uI

"'I .,

.lil:,I".t..

~ Z:oplln br.. iIfti;u ~ 'I.nlj. DO I liD t."~Im",LI'l. Qu hg 1:1 1:11,,; 'cl.m.~ I.. E-I't!"tilfi .to.:i!: i:'IrtlLgl I:L.D LtL.. ,.::u ttr_ Ht:illllll 1!I",'o!'l!N1~ bo.k • 'h1I71 :::n't!lrlcr ~lrlN L=r JI::Qd1'lyc II. In ~s1ft1tJlod.a. GB1I. H.t. IIln JII«'::di:.dt. ~I'III .~r.; u !lbb~ ettilf .D.JIJ IifIlmo. kt.a.du.

§ ~r.I;t'~

'IJ,.

~t1I Un

'!tlilnb
I"... ~[.:r. ,

iz.d~'.ljlli

.IT·".

~II.

f,f;ljhkl!:mt:

b-l

scl.1bi·,,!L 1 r,,1:' ) ,., rllisr"· rJlf!"..:r 5 .. h·nr"",I~(:~I..! 1!..l·/1II 1:.JIJ.rncl df.'ll L lz..-.Jrl~·1 ~ tl11::~mcr.

....iC1 :

L~ ~ n;l1

[f'iI d

d ta. ~e mtlfl:rl~ Ibir iliff] b II' o.mI!"llI ifItml.Lfl'llr~"iUJ

hl~,;;L1)y.R

J1~~Lat

mimi

iti1n!.1.1~~er

Devfa

c:dilc'buD-.
pr~e.!ii

mii1~~WJt bl)jl{[~ ~1ArlJljli;:r. Ici£i l"~lmLYII!~ i~1I. Ak<lC'.rIi2_jFl "a[lLTt andllL:3ig. muhakk.f.l k~ II'. SW:1Ir brudllkuD 8lI:tlU" cJde cd i.I e::t::i!I h:: .!b.:r.d:u:, Ali; d If! cizin VlI ~r;i0li bttl:J"ilio: d.~~r :L.i:CL1 ku'¥Uk r;!Ien~;1;loerln liii EiJIiI 91i _!!!(:r[-eriIri i.hli ... .tL dccelr:: 'ff.:; ~11;' ~raJiL
l:u.uc~ i(I!acarWt:Jr.

Ifu:a ~Dr FiJob.OI."ki1E... Akd!~i2£! .tJ.t~n neh.irl.et-m. !l.lLLyLl t·el5::dii'Im.

!em: k:H"al .. r

,1:iItW. ularak .Knts.1i;a

d~.IiI:LLdir. tam

.l'·i:l.1u 1 D)ar"'~I.mLL I:e.a:ki~ ",·e .miinmJt~',!~
bjr 5f.a.:r: .. ~'I:
11I;]m1~

k:]iI,l~mh(:

.::LJ;zd ...

mt;!de:n tb3J'e EtR-. "

L . L~·t k If;=ipI1fl,L'I"!

~kt'i' :t;,ilm:JjI:il'r iI.alur[;;;jt bl~ (lr!!ij~dlr. hkillt t;l.t. blk ~dillr:l!.:e ciI~ b;alljffD I, ·Yflg,a 't.k.D_eaglJl,;l ~i1pIll;e:" yo.lthtT.

Bixim fjk6wiz~E! de Oil. ~ Balll!.

:::.c~~::.--...
IJlrn.L'1ILn
erj~11

!oO(!n~ I prll~R:;:,n~ h,llrr hL:I'n~ {('["fI I" • .. h t¢!r1I"i1·iLli il:7i1:4
~O!-~i:!I:N:

nipL-.m .HL.lI. "u.~ I! r.]"oct::I Jlan DI. 1;Jl!~ oj,....L.. :"L:,in.:: 1~r.J\1k ~1llI.,~1t:.r:dirIi:l...:.un :~r'il'.l i,'1'111 /1.r~CTI1 lil:~r '.-o!! .Au ~r.:n~·. ~lIo;'[i (k. . fI~ l.uf .J1Hr..·.J~I,,[.;br. L:tr mu';~l: II ~n S:lI.:m-tI H tIiy~ l;r.l1bl7. ~~r;JntirliJ 1:«1::-1.... lYIii[r:~.!f.:UIC :i~hlc~iI_e y n~~mt.tl..ur!r;_ ~'::··1iil~ r~r: Jmo:l II.;,n60:n J 1'="1 1:WII!~rn oJ ilpllf'l 'hI1' ITIfl"" !!II 1Ii1l:11r-d1 .:;.::. .•~UL ~'~m)·iX P. III. -i!~~ Scyrl-;d&in j. :J.~i3riJl • GiiJceUlal.lI ; ~ :· i~t.r. ..... o,.'.::lp1lTO "Iiln (; •::II"-tn. llhLI 11:]1'11 "I'/j. F.'T-.:IIn~iz 5f1t1t.l AIIlu) l"'oiIYiII gOO 1t4I~k~ :7r'Ichm~{ rc.i, i,mlllJ,;:. IJ:,] 'r;';II~I::' ::;;~ii[1 "Kunt dv .s.'n." 1"'(11I I
TI)~ki~ (~ l'":"idlldn bJJ.:1w:;,.di!-;j 1I1~1(1j;]L;r
~1;' ..

C!o!:.tl,~i t~I"t1·"llr kl".pn:t~i.ir! lin jl-i {hJN:;1 L1al:rr:r orI~~!5ti-i~ mi~lir. D::-~orll("n lrl. fub.lhll-m ~dllw lsh-k5..lr.II::!f:d.ilT. 1:i:.J1lr..-n Jr.-:I[] bl.iTl!;f..li ylmi:i~iJ.Jj1 ......plJr ..
.;]~hl\

j ·i

re::.tjl:lfhJIIlfJl::llj. ;r~.ll"'llo 1'rll1J1i3 h.. 'nillide hrq.JIl" lItr ~tlII11f111t1k g~IIJJ.]r:ri- ral:ill:tl~~lt. § SlIr])- .... ·LID.J!n w Il!Iflt:r diJJ)

m 1I1i:!h3~Iln
I:m:z.itllllllli

§ HGiJbUl~

li'U j'. § B&lJrJfBl!

:E.f:m m~'t:ltidJu:l~1Ij

!lG]IlYJ

ll:ttl{C!I'C II;;;' mc:rtll;~ ...p .. IDi!li:Jki ilLUlI.I Qiddll.'ltt J1:I.II,.I:ri;i¢i111l'.

:t.OI1

I·I .....~'"

ti-=~

oraoK

kl ~.:::'nl~u'lfij.f. lttl"1t1r h:=ir "i.I'.r. icl~;1 ;;a.~.i.tdl' J~l;::r ~p.tl:!c~Dr. _L" L:· .. .,,,ll1U.nron m·J1-.te(jf .i ~I·.:t::LI.::.-i I~ ~_n::r :=IHI..; ""'ll..t~~tLe Jlo::n._ hi
~~_

..:tm ;.,

~'r1

.I:'tr.u

c:ia''tI::J~r:A to...=!1:r I'i-"r, K',,;I!'1 :r1~"Lr:b~.II'::h.: [)Wh!;;:;"fI MI·Ci;:rI oi:mll-

rinL'1

rn.cl.r§1
.'!J.::.I Oiill.:a». P.;:~ ...;-.,;.r.:.uk bJlr:1:31 a:.::I • ootl'j' I e HI!!::..]:.. d 1:n .. 1 C1; m I.i.o,.c,(" I~ bll ~'::IIk" ill4P,-·;U!-CIll~r. flu 1!!Mi'J II,J~L LlIln:~Y"ruz. ""ill, PI E-~t:d h~Uz; 1t,1 'biilrill.· ·:fIi5L I' 11m .. mlZ I hill t~ j:!".. .~" I II-:. 1·,'·t:S... ~~ bS.1!! y(Y."~ ~L:.:l,rulek:blmlir.
[j

p.nk.;u4."

~Dh

"

cl::r. ~~m3~~.

.-r,1~1lr.

n • ,eYI

~CM:li1

.AdirY!1lItl~ D~~ b03~~.ii iwd.irr g~~, ~i mM'" kM~ m::n:.a lid ir_ BUI '!o'ililliTt::'lli: 5:id1r'i:I.. ada ~im;rrH Afrika ill!!! b.ir·k~ ~k,Sardil!.ll~·a V!!; K!!rraika B.dallU"t,. klIbI.dDria~ it~}'~mn, ikmt:ir:.i Fr n ..

Oll

r5lk bir t~'k

lIBJ.UndlZ

It.;rtyil.
~C:li

:lir:n:b~Dit::

M~rIlna.~i:I. !,'-oj! bi roe~ ~tI 11111' b~1:::IJc
'fe ~UDQ,oistn:!l.
(!

cL.I,oI::;IIktrr;. Ad,;a~ar [)m:rilri.
b~[jlfii aL-c::d::
til

:'-·OIoP"-

!I('~kd.rr. (

ADR;d"hll'f~l IIDUl:url.
\'llrul'llW:111
III

rli-ht h.i~

mJ7.(! it

d !.miv. 1Gd1ll;r m
fo.:DIIi

bi lim

~"R.

~~L

1 'I

Bu SUl't:'I.l::- AkJl.: l:r. S ilIti b:J IJ -i'1"'l'l1u~ on!l1iiUllc:E:r.:r~.r 11:1 J ~'§,':" ~]II i'ki} P >I~T1"].m i: i ~Cjl._ l'J!J ho g; zo: d.iJ. lr:[] my LI.G i[ £ rtin ~rblr: OfiliSl[Il ~ .. 1 bahllil: Ic:Eirmelt I..B.:um
;II:~.lt~ir.

tM':Ik \.'=" Ist,:rll

Cl!"bdili-

BO[fSl'ZLumdad~ P .rr !:I K ;m.fjb gi\i B.ctll" 'I! f,n'I7IR t" :!/iIptlilt"ll.k ~ l1erin IJah,r' "]c~~ti ~~"i i~c KII ~d~nl";,l; _ ~m I' iplun::u;:u-r t emil}

m H<iliii 'btr (:~ifS;i1R "b(lliimdd:i r~~m~ lHbo!!lil(:~i11 $ iU'urak b[bin~ te;~ eib ~llJI.j~ y ~'""'~ • 1IIlJitu k ikltlll~llkliI:L 1l~lcill.l~~ir .. Q"tlln P1l1!l"'tUIl :.::i:I.... ull... [[I mtD It.iL~ ic~ ~"t -tlUIJ~ ve "Ctbal tiUllDil.l!LIIR iiflt.a1Y } ~m~rll', Ta.]}.ftIl~;!II U!li U:t.r.:rllJ..ll oU41llyw itirerrl(:::r jr.ffllj. Ei~lh]i)'j rtH:1J:t.1:I1l1 1.Ii:.t~:rine 0. Ii ILf:=lIl::k ~I n tilAl I 1~.B.r~1lr. - AIJl;trll:lI:t 1"J'1r:r[~mmlm l1]ill(jI~.::rrllj dT!I Jl~ lib B_ mill u ....c~ [)Il' Ell !ld~ttCln b!.!ri barcile bill unm.akf!!ll !,',.: i1.... Cii .t Il:I a.t.I.tL d a IlImi~,; 1. br, lllih.l.J: b~LH. imil}. 11.!l~ .Ef. Dil(l imdi)"oB .k.adJll" Ii, 1fo-..;ugc dun.)" u:!o· :re-Jdlti tlal.rf t !liy liirj!ii :r 1I.IjI-:.JC1. [[]l ... tJr_ Ven:lde,n 1111:11._'!o.i:I.J;or. :rt11lJ0k Illt!re I:ru hln..~ -Ij:il';:U~UItI "tL :"nn ...:-illin r.BI::ra.~!II£[ YII;!!LLtlu·:::ndo][II..:-k bl::hli:k.":::Iinlle bu.ll.nI, .. m lie I IY9i£l E. }i bil.,)!ilk. Ibir :nill>Vm.rlJ~(; ~~II.r.D1'-'i' ~ (; Em ~·do:l.lr.eLler
"rtV-All, 11{js.mJ!1 11''11 i:4Jr'1ntL i d IIm.1

f!.I 111:.1a·il;..l. II "'~IJ~lr ill: {!(f~ ,,!lalils. rr.i.m:;~ blJ.u n-

m:.i I.: 1::r~l.3.r ''l1~ 'lijtnrd:1'· ;;:eohi ...~ ~~b~:.is o;_·JJIn:!iw. TI.lr· "-:kllg-lr In T"';!~n :r;lhU i~ill .... ::1 -:.·orrh!:;r r(,"Aim;. IT.tI.!m:~I·=dim.i;.:t.l~ ~n!:- d(,~I1- Foro l .ilJl (!~ nLk I~~li VJ.. "eli; n)l· 'fr rfgld..-:~rll!" l:o.l.o.;l~m~Llr . ., "·JillrU m::lln~J'!1 k4:Jru,Zlihml l):Jr:i' ru1 I'.J I I J~I:]itl_ DL. :"\ ~..;;'.:~ i" ir~r It: !.ll..ll ~'thk... w r~ \.:. li!·.~~ -Ii ~i llwLilrft3~rLll1 fii be-Ill I ..d~l~ ::-ii,::o.. k [i.Il::.-:;ll :;;:-r.,llfi":"l; n : cti"'Tr "L! ; ~ t.:..HLUi: ;jab:.r.;la {(""C:S".I· w· tlJI hi', _ :lr.:.Ol::~i hl<lj_~·I.:( [:;.r2_ h~lrl: Ir ::.... 111011.I:"1I.:I.L;;r1~1:'1~1. EI-'.rUk y:Jl:'rd~ ok::: ti.l~rn:ir 1::11::11 wLdt~ , I~ II I-.Ir h~....n nn":]"l~ 1.:..4:-'!Ir-J:JI"J"I.r...'::ldll_

:s;ieh 1"11'1 .5lhhr. r "\Ti:~I~~~Ln Iz ::;11-."j.~ _'.lur..:lt .. ru Dr. .~ Li R~;{i.L B. ~.;-h-i~ ~I hn" _ i$1eri
1r~ kJ.:: n:L-!. lit:' rnl1barririm:':dtr :-:iu.I leri""~ ~ .. abcl) (kD1.,~tIT I:I~ , S J 1':1] cv ..irnd I!" till tkllum }r~r ; ·';:Jki ..1 I ;lIn ,.,..~ k~[1d~Ir.1 knrll~ l"J'1"'o.:h~1 J~-,·rindo.!J;.r. T"nd11i~ t:i hA,.
:Zjl~l ~1"j[1I d"i.,,~Jlo.' .. k I.: p-:I' ... : I :<1:1' !I;.uo:hk": b.llIm:.mak

jrl:ugUm SJI·~ ~y~ ~LJ~r InIfJ[..: u;;rt.. i.'.I..-.1h "LorenUk,. YOpl.1f1,.1 il~ blJ.!,ulI lliu:1IDi"'ll7: !i(l(l :k:}(hrr Irt;r,ili~ ~rG &.':11-;17 ~C";!Yflb.t p:~Ic.;ek ...r . k4:!:.! R-P;! dJ r Wi ~rn a:f~~g

ISo!

r

ECniil

S("J"i I. Iu ...... jlX: :E.k 1; ... 1 f i-. Lml_n Itl Lt~-.:t . _ r ;·I·)···r:rll ~ t: h::r!"~i il:i&r.

~ ... li"r.;l.e " ha'famn aIt.:.ll.lu:Jk [~WL-

~1:.r1n

!Un ('='llij'~ mu·,olZt'il.·ur_,} h..;;,:<c .:UkI, : 104 !"Irllll':' f:i"ii'::" m.::mlek.::-:11I:..Izd! (I;' lI:t·1 ~..r. ~< im:mll .:m ·_"::I"I~bl ""OOlfll !.uFettJ M PJ.n. 0;1 wi ....... lin. olw;11 11 i!Zo!re 1e!OO rt.l.i1~i;(-. _:;iimdl i!: =hI m.eIDL{l:::[Ic:rd~ b:Jlun.;m Tifl'1 td.;i4!:1i.ill1 IIAr.:.,dIU~ I JlL":'I r ,r~tlr.! ~r.:lklk ~1f"Cd:r:C.

j;, Ii Iktlul

I rln

Nir1et1lklerl 81""11 medl~1 IIml '"ill k~po;..Jg..

. -;:irir !Xu:: u I-;!.,.r I '1'iirk ~1fr"",PI! ~II\[ Lui I~,,~ ir ~llb~ Y:mnki. b.:3nl:_. ~rll!1. "r I~ 1,':1. Hr. ~ ~i..;.:inJj1" Turk ........ 1'1 I IJ 1..:", .... "'
(... I.

"~liIr. ~'a[lln
Jl;~r

-

VIII

lD,n.zr
"1[o;!~LL

'!t:-lr.,Jlm
).:.·i

~mdl

I

.!".IP'"11. ['J1'Ti. I!.., krrllJ= .;'''q~!I! SI·..:.i.·_"~ .~pm. 1 .. ~,,-'r lriJ"ltI". Tlirlo: ~ .... _ I. ,III

c~

T IiI]..

d J3WllualrLllr. ~·,--..:uk::.J.rr.

mr

mohw_

1..110:1.:1. TIrrlhi"

[i..:rk~IIH

LiFUr

~("'"a-::.

.'.Lil.l [;"-'I.:.:r,- bl~.I~rlr.!'"r btl h ........ d :t..! :IU~I TiC"JRt ~)ri<ITJA PI.I[:Jt:,I.L": ,-J,_ .:k .. trll ,mll t n I:mnn)n fjk:'1 i J~]. '!-:iJ: 1(1·)I:-R~ ml"il :1'11JI.t tnl~p
I.:LI_I~[i •

YI!UI!J..mSll~I.:Dk,~· I{

".~

mo::Io::kl1r

Il 91H1ak, Ikl1lil b,Ie.;:lIr (.1..::ulo::" ~-e;... g1!.i 'I 1... 1-:.:: !lbIekll[' ..r.""II.'"ftn N}l{il , 'TLir ~nenk!", 1"

I.

------ ................ _-Nisan I
nt. te-",7.i~n~ bil~loiJn.;!O::I~l~f1t'.

!P:!iillll'.

,dIl.t!r:..ekdi .._ T:!.bii SI:!r"I!":}'i l.:.:r~ ,uL, dar }.~~ k::n'D l:llr ,.J:.r.hiMmd!:

iNiBR1\ m-iliOl~u:rffiPa:za!'tcgi

E Li-

"'leml~~L~imb:" [l~ ":J~I,, _.,... "11 I' .;I·J ~.~ yr...II_E m'_'TI~1J'--.l-:' ~i.....:Il~. :-;:~n:lr.rIlJ~ i)u l<lmAlibu lie kad.J t Y"=TI~ isLh.<: .. I;r_ _",:.Jf!.L.ruV w:: bu""ll.ll· i~lihl:L..~ j IfleeL l.:rl.l1tak1 ll:""lI'5.¢rrlfll; i .,_;-IUI.IC'ku·ri: . L::ui·:_I;! I Sj '::"lIt-"'1" ~"'!';TI . mnlL.J.rl'l'l.1:i:al '"Iel~fl"1!r 1hnro....... Illd·.I~'1 d:J a\ ['j1.::·1 ~Jnl:J~I'1Ii.j.: i-_;..~':JIilmc-l:.Jji d f. ..=rk:g"~r Oclm.} Iw t-II~II:IU. io. If' ,:o,:I~-. I"I1n:r rr' h 1"'ll!r~l!d!!-'_.. k1!l:dL-

I.: 1j":O."lJllill! .. :...\ "'_ k::".II! i·iMler lrfcil B~ ·.~.]J"II .... I&[IW b!:~a'., 't.'" 1Ir: ULIJLJ:lr Ho:r ~ ~r.dir~ .iJrl;: ;;;~,·ukl HI' .IQI GllIndlb

b.;

. P

1"1

imlB •
I"

ku

A.nk3il""3dZli

lIi21inmul M muntl!llll i8f.1CDmaD

"I"....

m

'I

.r.I.l!llni .... '1~llm.. hl!lllnd!tir

Ix lide.n

[" ue edlll""k

L.:..o.

A

_

11 g;l
~

'1tere

..te ... 'k] f1.111 -..,...~ca I

u a sam _\1ecir .'" .. ) tie hir ziyaf .. t
Vf

I~!.~.:_pre'1n..,

aI
I'"
~

elm
Rey'

~ri ef~e tic 1k
-:''':

II

.asmdaki ihJilDf
artrvnr
I ~I

misa kl hugii II ~ iU17.111 arn vor
'11.1 !. . III

1_ •. I'I~ i ..:',

Am.', • dm: ..

trJJ:U:
)_TJ

T
~d:.1

'-11" r~ .i
I::"Ii:!

I ..... .' L

..-

'i.··1 I ti

;.;m:1)(in

l:k;o"1 .1- ..... r .'W": .. run
YI,lI';I; I-

1':"'It!·"IIII"'~ i.~ m;~ )11lTl • I'.: #' .......... In[.'I) ~filii: .: ,.11 nl~ [;;.1) ~'!'JII ~'1:: r, )i ... x' I _I i J:::.l.uL umurrr, h ~. L \ .rli 'i. d.ll: "i"o,! L;~hf[..."ml
I

':.I.'I".I.r:
'1 nr;-ii.:-.I'

h.....
, .;Ii

r 1-'

j.'d!!n
~'I I
;I

rrn: ,L:..._'_·I 1).:1<",,1 ~rl.l_
';;;J";I
':I:J-

r~1..ti:.J.JJ!)
Xullj
_ ~-lkL .... :.:i.d!r .'~ [.Ir' -

. ·r."r!'!

I. '~. II
:':ril

r.

11.)1 ilu

r.: .LImun':.,lIll '-:I.j:ru.
lYLl ,. 1 !, ..-I .

~ A II. All I'll 111m 111::;1. 1t.lJ~k::ll I~ :lM1-."iT'!I~:!:-hj ..... kdernxln bll2l ([1.J.ln:lllrmr.1 k'llI!'U IflI3J,K;;I J.: 1IJ'l:Lr "I"I:'I'n~lf 1-. F:CTr Q9,'ili rntli'tl!ntll:-;, C~~ Utl':orl'" I!: ~":'I[I,;nlJuJ b~l:':~ Jlllr II, iW'[.i:Rl.t:l ~u.fI::ti i! btl bn ~Ui.'I't:lIl11 A j(f1 ~nb:e l!fl b 1'1 11.:' - .... ,.t.li: "1: 1)11 :-Ilnil'll': L.. btLJII:IlH.9[

~r...

rrrnu . L"'!.::I •I 10,.;k: ·{.·II ·Ir."li ri ~ I I u'-I" . ~... II '-"pr r:1r1' dll~;;,' m l'i.id ... ·..I .. -'1t'·. ; ~h i rn l':"Ii,I... :lI-. [I,-T~ri· u 'I"'-I'i\'~ nt ~:lr .... J r.~.I:;:! 1..1,:.11.. Ilk t .. .Incl·· n

;-'1'11miul"""'1 ,:d.1i ~h-i I II)k Ilh' '" jli ;'.r h;u::11 ; ,I" I~u.;r. \jjo' 'jl;. ~:\TI;)
[ IIIl

r.r. (" _

• illi,:

_ IJ~J:1 ~ • .JT"t'1:

l,..i~I·1

11,

i

11.11 I.. nLC"'.4"11)1 1:.';1 ('~'I ::"::,('1.:{1

mnl- '

.:.

. rrrhr.
~<In • c

. ubj)' surd .I~ 'I;'k. II IIII~(. ..r I.ru·... 'T:l1!' ~~ III rr1,:1'11":,' ;u- UII • Juilr

I lla.\-:)·!.':c bi" x .. icolon· fa 11 rl-t: I'itI ....Im 'Ii J1 yr:tt(;rii m.;::... ·lill I nll:; II}.' cak, (n,r-II. .,1.]1.:... ~ntl:;; L S-:)lJr-I:LblJ :reIlJ :fIrtlL.tu..I:L A ~·ru~.ZI 1:1 ~t.IIl:.nI:(;j pilI;: ;!IIrLac :'OI111 11311 a.11 .... GII. ofiI111~1;:i;: wi-ti I;Li..: il1ld~ lIonl'13 A l-.rl

lIi"f.ir..

ilun JI.ta· I
I~· Il.:li

i I.. h,

'..1) '\;}I' r II r I rnc .=I..!·i _HilI. oi;I IIlI ~E1r llL IL 1;.1.11 1 Il.:· I t:1-;',,'l:Il ,II r. c,1L I lli 11J m K nad ... ltahiiy a Iml 11! Poll" 'i" r.l Iw 'I ri.1~-.1. TIll III'';'''' ,. IIr 1:'1 H; (, .~... ) rna II.:" I' .':-~I.: '.'~ "11"11.1' 'h~"'I.Trl.. I~'" 11 da ~"'I 1·1 l..:.ll1.ldll :..t:-iYJ..:t:.mll. hlu1<11 !I"~i.; '~r ;.:1..! vu )"1 ···!'r,,~o!:",li" ! .n11.1:·1 1"11 me _IL ill..: iK... ..d n _~ 1E.:.... b: 10::: . L",' "-'1 ddL :j 111;:.... 1 , \\" 1~l-.i11!~Lf. IIJ... 11[-:1 .·I,;:·¢i '"tI.; " ••: 11 t:=.,1:1J.'l.Ua.1 LI ;J. l·-. '.:,,1 t;ll.l· :.I.. 11": II (:, .:!III,LI" ukl ln rio i~' .di"" i ~ r ,;.....1.,;1) bi j Lar.J:L I~' II ' - r LdJh. : t' ' ~

;;:.11 i r.Li-;ll"1 J

:1;;ru;,:r ;;1'" i. c i..cl.jr I. J I I~j~

rnxnn i1 '1 rr II.!I·:'r,I' /'i \ ....I~·k , . r

HI :-:"1-' l..:.;·~~ ck.l,
l;Jwk

irut

1~1'(I~IR.i11}-I"IJI~ld, 1 .... 11.1'f." .. '. lilt

1111

Fl!'rlibD1
AllIadtlW ,'~

ktl'mlllP:!IIqlnlJ nun

d[JlIkU

illj:.tlrn:ll

nd~

I'! 1:I~r

Inti '.:I~

!.tkl._~ 1 .. 1)1 .l)..[I;j r- Ir i

Iajrb1dne

b~

A ...rtI_PFl 'h",U ...nllil d~coJ;.''!{ ClLi11bFeri kljJm~ DIlU dlin ..nnt 10 da
rapLt

\'c: Yi;111 ni1~r Y,1.PI'R rAlil u:d:;n!:

~m'!fo

lmn tl... n
1'"'1'T~

Ftmh.-t:wt '1:11«;ll':rinil1
ts.yil'1

bl)111'~

J.,oI1:)'

l1-

rlmt:::l(

S~-I!d.dl.!'
I~
~p.

~;::,rk

~iruc:ndlfot:ri~ri

1.:'1 .~ ril -., ,rl . 31'';

I"L

'!['iI.

IIli,1
h
lI ... III':'"

~ ..I.. hi r ','I.! ~H"
~·I·-I. TI.

-1.)".;:-.1.'

n)!'W.1 l1o·l:.fm
To:'

bJ
<;I

lal..j,' t'!,I;1I"1I I
L.i.

'i".1~11 :r:;! lTd' ril::'r t:;lktlh(·:

h {.

hW"id..1I

ili

...... 1.....) ~ I

-

=~ )~. 10;"" I"'L.ll:t:.~·~
1"1

1:1.1-

p .,

dl.!1:!.. iJ ...

'I ITr .. .., :-- rp 111: "

1l:'

'~'.. n.. n- I'

k.J

:It: I .l~ldl1

:).:1.: J.-1,iT, ~.I !,a..:ar 1,.11 i 1.1 I i<.I·.:rR (Hit'..r., '11.) w' ~iTi (Lm.;I~·I: L:'l; [.':'. lid;,: I bifl

h'"!l j... ~1.

[·:IIIn: ~II: 1 ~_-J 5.:ib .. i1 ~.F: 1..,.Ll..i:i L'.,::k ":' 1:i",I'
.:!11'1!JO am!.:lll-:~ I 1.:1 :I:-:I':fll ::.""Tlr'.:1; ... ":1.::_,, .. 1.· ~Ir \ -~ till <:..IL !-! I.~ "'i' _~Id.t'I!'C I-.r....: ••.. rJ..,. 1)"11,.;11111' '1JIJ1aII~':1I1I l·.III-

'I.' li' . ril' ~rlilim z&. ii.j~·I ,II r 1(1.1 •• )r' n:~k ,1-:l~1 h. -II I" "':1••• ;r.1I1I UJ' ~ll::)

bm-i:l!Ymd.::i. ~op]ruLJ.l:1l~. B.[J i..,tl.mailll. I }I.!'nL2. UCIU-et. uudUTfi. Zdri ~I.!' d~ml .D.sk1l1at-L ;!:IriI!r~1'J.fJ: k,?]T'I18ymtU :rrwr.:il...t..~L H~liJBi Ek- .... ... IL"., .i\nad;:]]u • de ·I.;:ICU"

)!Ollal'l

H.l.ly !brpl.I..~aI

~~J'k

miilbE:b.aas.1a

.de.mirv""lL;:it"l, bnl
L

M - D!)DJ.l:I~·o
jE~
R.r1

Jiman

&~dt:: ~·u.!'ltlm~RI .~"'..uw~ktl;'rdi...
II:"
~'!!'5;:"

SI!I"'-: I.!cid~n 53 r..'I)·b UJ"IlUlLa bit· ,gi!':xLl1Ih Y.:.'lprr1L~....dn" r NlE!licor:Je. F t!r~b(l\ l~"Ii!Lc;;;l:Iin s'i.:I'kl.! t:i.Lk: E'ii~LJ;w;jl_ d.Tdre~t:lJa LnLlIL '.08 cski SIE!..,IiJ:.-a.t dal[',;::ili ..in kadar
ll'Ujl'!l;1llflk

~ II u;',:;i:ri I!'I-I: ~I!d:rr.::rii: k !.,il~ Vilkll l1Li.1lK'lIt Il;ir l;l1ra mll'18-1""'l1 1'. !t'L·I:.IJIlm:i1l:1;j n1i4Y-2l ~ '.:.1.1 ~""1 n: I_y~ r :J,l'l ..:Il~ 111:1nof:£. • .:::J.::: .j) r I i'! IIrKil. d.:tJhi Alm.llll 11111 .;: _. rrli;1 nl rsuuibul nOp1:1 1-..6If1::t1l1ll1::11 ti:arHdl&uR:i[1 ['Il=!=lIi:llitl I. t ir lLl~1J11 )\V su:p 1141 0, ;ii~1,;.I' i; :,-'!n • !:=-.... 1l'I111. i'Jlm.=;t -: !..Ti.; il;D.k iaT.D .... n rl~ 1;1Ji 3.11 lL..:J.H. .t.I.Il'::.:i~1 I or: I~.. bu h:w:I:l.r.enln A'L;;;:) ... rlilin :Ioula.n ~',;:n.u.."; :!I'::II·iofL:;' i:l.~alrp 1.3 y!.'::1111 t;"llffLf'JnT m 1::: .~·;"11lr.Jl ~ IrrRLiL'1!;!;n 'W(IPi: e.... et ~ uleu ImIG:.Il!'rlll i..~1i~ k.Umz:oJ~1If- ill 11." !:i=l'IItLw:llr_ O!T..II Itltlllli lri:o:in::l "D:::m')'lil JIll n'::;l;: gjdll;rkt'n 1.!,,·,d,1:1l11101 IWI ]1 a Uolalal!..tl .m~Hn n 111"1:;:;rll u.:"1J11U. bu Yelll Aillm II (Iii io:.i I!c .lIlil nIl. .\lJahu ~l)l.rlir fA It.. IDI..: Sr]11.'.':'t' )!Ibi 1111,di ~_ni~ 11 ~IHIJl; '1,1:

mr

;!ro-

'';iIgonw ...e f~ri bc'!:
la.cbdllD
ItHJ

wtaklJ

"I:

i.b

r::rl

[lLiiL~b.a£!Sl&"

huZu- bulun t~lii~h

II ~'I'U

i ~I

Ir- ... r:Ilr

~·~W

l'"

?,j.,·I.

, ni-

.I"...:.Jai
,[IF' •

w::JI1..:u b~l(lcr. it .1-:'[ ('ll)r 1T11. r..-u.·.'0;.5:1-:1.:.'''-'::11 ..;.,L '(r'~J!r.·

b..1
i

dl:"

Ic-d;:[tlr:'l'

rI)(,

~Lrj~": ti
!,!;,", • L.;_) II

ut.Jid('

nit1'r

~ lid:

BU1j; fi

l"oJIt;:"!1 1 1:111:;- • ru: r.

lmre-kffir.
0::

nl.!".t:;I~hIL

:.~r.:.:
:li.

I I

~ .. Ir ~
.!I) ~~I';:

I

Ln' .. I-;.II.:' '1.:1 :I..;-:L 1,ll..!"';"'1..

mill

l]w('~i...n e j

B'l" transatlilll~·1
_,""a)11 hl"kel "~U\(ll .,
=--h~ LLI;o"i'L"_I 11"'-111 "'111.1 • 1~11Ir;'\~· ~~....--illuw" i.c"..: a.l.b iI..w;;, odi.J 111 d ...~...Ll"'".p... ,.. :-.!In:::.:.:nJ.~ •., .. 1...... 1 Ir~III" :;.J.:aIUll:: :.111.Hb.W·M . :III~'" •.-I"::-.··i .Ir: t£:mf:n ':"~r. Llln;]m-:::n .:1): Ie 1,.1 'IIII~JII. rl:.t..J.:.:-. ~Im£' p~J~II'I~ i:l:1II 01. '." ricJ:Jt;;: i.d.li~' lu·. ~1L:r:il1ir • ii:I.·",:,:
m~Sii.lS11l~1 Cu"dUlJ~ml~' ~.. ~.1II!;1 ' • ~ ....~ =-'-'1'111 , :;.i.:l:I.·:I" I k .:lm J.:[ 'I~
'-. ( ;J1l11

i. m.e.J:..lb::.::'h ...... ~Li' :iilU1: ".tiLf·d~·""1-. ..: jnJ;' ~~~.: rWr...0\1.·..Jm· ~'..!I 8~' :." ~Ii k.."'1!1.·..];o:··r.iinJ!: ..\wir-.~ D.l'. t._.CI I'[. 11I1~1111 ro::<n;- Illr ).I~Jfo::[ '. e: ]:xeh_.
·mm!..o:llhir

:\om

kmdQ

i ~fup~,.d3if'efL~t
h;:!!zl

QlaniIr

~I.r yoilan but.a6.LlLda top.sn:a-ca - "for.. .Hal'dar[~SI~ Q i;hl [liI'h i y;:rplhcak
~~m~
ol~tl'll r~nb,,",l i!:;I'{:]~::Si.njD
oUJ@9,'kii

!:'ULfIl Acati.o1u

L_' ~~3y!JU'I.L

~'cc~

_1 .•

mUl:IJkerat

r)l'!.. ~an

ba-

~Elb~t:

.::dilel.:.l!:k~re.

YOrJl1 u"t !....

m

Itre.r{l

e

1.,',:1: b U.

biZ4l f'

)

eci.,;

':llmll ;;"11-'.1IIm",dh:-. lI;ibrj-~~I III . .il·;",i.:..... elin' m-

·r:.-

.E'I da ,; ..~1,,1. 'il

ffem:~u=rd

t•.Ji1;.,,(:

o!.o:ol.

~I'IJ

r T:l.jll.l:,
tw_

. ~t: ··du. Ir.II~,iL
~i&lniyll.'.':)"1.!'

;~«! ~()t"·I' ...

. ~~I ~l1I~1.':: ti:01l~1 I", IH!mi!:l'lIIl11 iliA-

~C;T-aLti

g8rc

~E.;]

n 11 -eft .. J·!Uo.r

:crrrc;![:-:r... ~Un_

'1',-"';';
.Ifill

bJlm'l~ ;;o:'~O:f':;:

LbLitnid

r 1I.l"mt':"r.

~11r.:h ILii

I

~Ff!';f i. Ifl Ii;- - 411:'Hlll

i!t.IIlTl~t mLrl;rn:hsi... ~i flktl· i' mjo.~

r..

fic.u:::t ml.lll..l!lL" d~ Id~rk I:.a..:.i I... c

r.ut.:.l .h~dcl!! iii: n

)Q.;d.1T

I:J'II\ ~

'=I:. u

'.1

Li t"n
[i1

e I!.: l..11J.I..: I k f•

lJ ..·u

{

:1-

k

1',l!;J.1lIUL£:"' ••_

~.ann
lbu.ll:!rl lUI Jl!l i :hh III ri'l....

rJI.C..:'

i~-b.: ilk

lO.fr.:YlI.

1

1

m..lal.r,"-'.-in-

'bard

'tkd.lt..rlJire
.. .. • .kiFI \ ,-

i_·;:

If n ...i'UJ'II.1 :':!!1:'" m.. .d.;:: J",,~irl d ·:'.lLliJl IJ- .. IJlaa. -fl' I (~j.;~1: ~:nea:::t:Ltir_

.~I ::DilCl r ~.JI !-!l ii.~ lI ... rl ." 1':11.riH~'il~ r ] kl":TIi..I:!Ro;~·. . '.-,,,"':';;11~Ir'_~1,,IDII;;:cieT :o:1::u-c[.xl~l!:kl~du_ ~ !"Ii-IlL pt1:-:.ure$i !hnl,;. lh·.... ·.)~·:t....:ll. lhb:iy.· hi bi 'liJkb··' " . ~''''1'' I' ~'" ... ~:II~:-dir ~~;!."ill·. ~...... ~ ~ " •.' I i-.:ill .... I~L .""' i . :1 (1111,'1 rAil!I' h"~· :·i~I.· :o-i"I -::Lir~L. Jbolml do: .....m.o::rlh. ~d;:IrE:z=:£""....mde rd. •...r ... nI .:.Tlr.dlC. [i::sm~ lIir ;_ ~I}ol:re: ,. _ !Jt.,:1 ~·O::rllo::r:·:ktir u :.:i·1 D ;rl'~~ '."Ii • 1.;1 • e ~II emir ..a1c.1I1 1 00I()mu I: r ~:.. \ e liD-'l- m:"l I-:L"-~ JUI~II .I~. I 1··lil.·I:1'- :'1 •

1 - jgtaubul - B..ijkr't!~- Pe~teVh,·.. caj i- S;~iiru1:- 'Bp:L:£I:r.aL-P~te7:.t:pllo • .s~ru~t~1) I'IcmE'a. Ib:i.tad ..j t3l1D1P" I:~ti~j 'I..fiI..diirde. .:tr'tlk ~cbrimi~ ~~;akllJd£l g~Q.mLYf!!Ot!k rlemeldi.r. A~r haJd~1 g~ d~ ~e~me.z~c. am :ihf·m_.j:J.1 k~bL kZil"lYG't r:.:Jer:eMiE'. 'Au Ihtima'Li Uk.vi.ye (!d.-en brr. llOKt.. If .. r &erlindeu ~L ibiE' hflJ)(;r!it: 1·1{(1onl:. :ZCpli:DII bBJODu:r~w~ AlmiU1J'''Y'' .. ""det etm.c~
-rinl:'i

Sl'E"diyoT.

~
Ij) itI.D

tul!1b.I.!.':"

~l'l:!II;i!::J:m.i bilfiLL11 ~h:3~1lI

!t: ~rbtJ
\'1.'.':

YOlJJ
t:ii iuill
I"'In "C:

i!I.J.k kilt l.':t.I I!- F of'jJ QItIJ . . "1M dd:ililr. 'Yobit., maJu'0'3l.1llh
~[!I

rn,. ~.:-

VLy;:W3l_

!.'::i'lIm!l::

t

R111

RVI.fI-

5-~ef:ilti1 'jo a,.,orla.1"Ji11I)'bazL 9i:'-l::l'L~niIlu :t:lI1l1cb:::LI:&JlilIl f:rllTl1~rc.
ih>l:;n7.-!::!1]Ii=!.£

,='if

kliJ I d
.I'D

hl!kll~en.
-

hmnmlar

r·r
'..1

ck51prI!;S..

blr

Eflci.lmc_n "re. ':!O.~k...L'il _-;:' I ~h_ ~.la I ~r :·j"l1"I~tli bu LlfL N:!.J~ ~:
b"'~~~i

"2 l"-.i.:
,;;:LlL ill

~ It(~

11)1:.' ..Ink:

n

m J7..J
1.1 nJ',IICl Ir;II:~I.illriJ.iflL '.~' ~'a;]I- h· I •...~ I
Ji.rrru,=~~ 1" .... :lT 'k
:':I

qi~n

::.1...1: I} dl ~.-IIIillli ... I.·l-.i'11 ,il-.':'II :"0;"11(. ,i~i 1"1' 1111 ~ ~III COl FlIl'Sc;d", h~ mlJ:-]'~::rl!' \'r.: 1.:.. 111 .:':CI: ::'111.r ell .1 r;illl .iil·Ilr

$1':[

bd...,.ro: ~d~kll!r:=Jir. Ab~

II S" 1eT,~j,

~ijl:i

LiJ..;r

J:

i~l;

IL'!i;.I:bmi

Dr .... E:1illc:r II 11.H:llE aI.baliElinc g:;:.",~~rd.ii1 biE' 'l:elj: rafL'II ~la.V,"iDJn IDuhriilerFe:lindeJIl
BalCf[l,

o.W.~

.mc:~~i11.d.:: B~"'B.tir;i

bidulLllllI.I5Jrull".

~tirLi1 r:iv~rl1U'I ., . :r;a~ 7 d~ '!.'Ii:: IiJ d.. dL:ril'llk i.il~ Z ~ p lim; b;.j dot: f:,a. :e: it! E'il'Lrlj tliJr ,

tfl.:rya~j" diic !ilah .... b

t ..ftJl1rj.i:1 $1hLrLd lint-lit J :Bill :!o'i:l~";uj yn'l'IIl,prln t'I~ ftC ~1l:n::r:oo:.il2 II1t"rTlDIt' D;t;9;:: ~~I"l~~ gi:i n~ n 111.'.':'111 1:1)~1I[ ~mJ-clioll·r. - r ,~uI-l: }'[lVfII en \1ojr" itDtlllik ru''I:Jj U Um_j) 1:111 1:1U:I.rJJ..II bir IJlllk:tk_ l::h:ri:If::lo • .:: 'Io'91:IJIIL1~I:, bu. ~4.. IJ ey!!: i!jl tir..i: I:LIll i.'!~ iii tr_ B. irk U.TlI. ~1I1i bUt 1:!Ii,yj'i(l; l:iif IJ.3ymc- i ,Rr-rul'. V~ ';:I:T:JIJ~t !}TIII lIIin.I:'l'I1: ti.Zl r:d ert1.'.'.'~ _ HI:r'kB Him nye.ll:ifll..1 ~.bl:lBine nir~b;. lir~:J 'I1*r fI.tI.!I'fIYlI A..oka. r .... m-'f.rkil!!Z:i e Y olll:L} .ar.rJ.i r:. V Ll I tllu !!:II.': Ilrine:s.lui_Y.I:. ~D.o_ ~1IIil;:tllrI i'I pru I I1rJ~I'I'llI'litr.-:!I:: 1!D:Z:~U:m!:;t blln. III em ~1I1.d i.y~' (l II(; [}D r;!I ~klir. tl f 1:!i1l11lil:l11lll ba.~"kli jd~ftll.lH CIlIimlC: 11:11:: hmlf! l:lI.bll~ m Ilk~t iI!;ji:n jl:1I~teml-ru[' 11~ In.ne l;ltuJlmtlII'ZU"D iJi Li!:;t . i

TB.Yfi1'.Il' nkJ pLoJ:rl gltMllkJm
l

ddLa'y
11:;1

I

M I::ILI'

i.J zr:Ji'r!l ~ n ~ pJU.::IJ I

J -....
~\".L:

'I

(,

rd.!:

Lxi; ""Ldl

<rlln'

lJ;;li It,

lwl::':

tl.!re'kM
~[:i-I11:11

OJl','

t:k:i...I~1 JtD. l~r.J.J.. ..,ii.'IT'l1iJ.:

l..i~1111-

<;1n gene kan]a.
yue:ruluyor
IA'IJ.o:.i-.. ~
;I

.!!
J.kd

II , .: "'-:1""I ~:f ~~I.-:. ('inli lie r-: I ~I. K_-';:;L·.J...':I·rij0 ...1111.. ' ":":1n A.~.cl~:oJ.i;::~::.a_· _. I fI":l.:t:[ o::!'1~-.,J:t:; Tl.enil::: h'-:I b' r:I1I:I'TlIi: 'Ihll"'~ Iii
3m.;.:;]~

"(11'::'1(' 'Iii .II-.~:lflli x'. ol.hti '... riIa.:::o::k

'n~ :R:~C (iJaiii.lIl.ahi. n:lZOlra.lI 'It!:plln b;!!tlocu Ku. lla i1~ndl!: U ~t;.IIIct.'OI1] foCm'" ~W' 'lO'1;:! [',ci:ih

~~

bil.

Gl:lm'i:LJtill~1L

Alman

bildrrJTl~tt-r-

::a::FiUelh~!>-

Lt:Lb.t,;..;,II'l:·

lill.!1!;IIl.... c[lIl.l,krGCZlij;j..-d~
)-

dir.
lul:2llp;a:zZl rr

(.:...

ru ..k
"11 { ..••

A.; _.;,t ..

~r.:.r h h~~ :':111i l [~:.:II:. 1=:.I..1,l .. l,;::uru ..... l;t.;:;uriduGu ~ii.!i.;ll:: :':;~InA=h ..... l· y
~l

~oofek .t\tmBi il:e.~rind n .8I!;'Qctc:
[_,SI~oIID~br. Z pUn SI:I.rjyl!!
IiFIfI l{udliiOl ..

ha tc

n

'f!!) I:c-rinr:

$111jJ:I~~&11 j~l'

(:(lJ.:-OI: 1'1'(:-

dJ., \:~ Am.:liJ1 D:u·.~n
n:;o::!~ =riub[£"!Drair .

G rr&J
writ

Frcdrlhsba:f>!"J1. Z6 (A_ A) :z Iiql tin b...ll r.i!T1l Sail ~L..:.l u
iilC'rind~
Ll'!;IRUi VI.!'

ZepliDm ~.fI,J;] K:~l; ".ti'ki'l.n11:'tirild:ub~[11!l :;;0 J1:mi~L't!rt:l.ir_ D]~r tat'nftml dim g"e0l;. l;fI!;lt '8 i;le~ I:'-tilko~' [lu'''r~~~ Zl!::pii.ni'l1 AHI1I;:tda!R ~¢lkl:.t:n.· :!I.olJl1lii iLoJ[~lL adaJ .. rJ. ul(;rlhd~ ur;fiiskIta -0 l -r3'i:rguu.-u tiC!!ibtt etmift ['('. 'P.i1J l.. ltdj~der ';tt::plinin ~l.!hTi:mi.:z ,ala kmd~1Il geOi:::. .fe~tlel

"i;:i

Sri .. :tlO:}I:'!.."k;~.

Itm

~d p;:t .... ~TI
ZiJIi

(I

oc· .

]al1

h

lfl'n111:-

;\"aJliIt,

11-:·1

'""TI

TI-'m~R' 11'
:.. ....

&C-f'h

i -.; .

r(~TT""r. iloJm j
~';mr ' .... .. 11

.. 1:11'~i"_

11 Il-:.~ r .... -: i. 1',LI:r ii m t~th (1L.I'.tI:J ;:::. YI I Y~:i r.)1 ·n"YIc;· r 'l'1'!~: ,. Ti mi~Tr

( .. nL:l'.d

KlL..·· fill ....
I~lmlal

B
[;..1['.

Isesi
we::.

.'J';u","
I.!t

i~

i:'diy-Uj~!J_

~~Lik""[J

~ti

Y(l5LUU

1Il1~,".am

-

[r~
~!!:e

mi~ll[". Zepl.jm

,I

Jd:

1:11· ·1-':",r(' ...111111. IDi~!.._ .... ~llr.V:ri ....I

.t<udilE! 2ti ~.A - A. l - G~31f
b~L;kill~~

h1r ibElmu.1 d~. z,t:pllui.n ycMa v;ak.il g~erc k b-u
bL2n'bu[

b loi;,ii1I dcr«

l"'=P '!:"r l.lLi...'1 ...:...
'dlciOL

h;;!IJ'h;;Ii:t~ ti'9lz:al1"lIt:i V,..h ;.I. ·.!IIJ \ .. L.r- h.. HF;;' 4J:.lk."I ~iIo1:n~ ~ :-tli..., , .,1 ..... =fill. }.l. 1-.111. ~l.Ir
1I"~1iII 'l'~t

It rn

.lId;]

uIV ... Ir,lim C

hir

t.l:'! rnn:.-;.-rll ..011T· lh;:HKJ..... !.;'!ik,....i I,"l'.i I' VI;, ~rr . id... :- i;:'1 1.1 Jn~1l ,~r.
;'!J,II ... ~11'1L:"rn;T'lilr ~11 't--'1T

::'::- ~ i\ II. M'" ;. olJ:1.fl. dJ.. I..U.lj::_1 I II..~":.1p .. dc~r I [JLklk N{i-r '"!, l~·.;':.' mnhi','i""" il;!,mJ L'I (" 1,,1<"1{. r'::I'H~1 {'.-(, ~1i"1 n~r I" ~1~'-

~ 3tfu1 J!' Q:;: iik m.i¥L iil. B.a.]~ 11 1J d.lic9 i.I:; t til: O!I m I!'UIli d IE ~nna._1t.l1i1 idiNotm leb 't1.!']!i".ljJ"';J~ t!ilWt.)'t!i:lIJriiI '1:.11,1011 d;m ~ndl!!:-

H;IIy-I iJ.

K

de

l;~;:Lo!: DC

)"~d;d.c

JI<tbo!lih
C'~

l.&kw.dan

~~rt;m;tilm

1K:~·a.bElltiini ~tltli[, olmc!IJ51r:ht!:;Ilh:t.t~ .Zopcli I'i IUh'lo!i.'ldallt

~Dlrbll::of:

h:tlc

i'ylSIl"iIll"-

I'I'IJ:rJII.,e ..... llme:rimUi: ['I I:L t;-.d~ 'l:ld!.;1Il h"!J .~:rJrh I..t.: !:!~'~'a~l~
E.lIoj.
ill

.)';111 t'.d 1 t::!I:!¢i

dI il

~t

~~.::::n.z.

U::!KL: hu !:.In

:haJi"i11' II.:''':~I('r; I Ilo::nlt.l, . II...'. bur.I. oJ ~lr' '1". p 1'1 ~1

I.'

y~ O!IQ.h::r

•_.ml", ..!':' (.'L _.~.... ;j.

R......{I.:
1.!!:h:l.r_ I

(·1""

I'!~r'

!")"II! l'"1iifti;;ir,iil

I ";1'1:'-.1.I'm.l'l:

T.rl~

bl~

telsiz{l.r,: Z!:!£11i lVin

5.lIlit

'.2.1 (A..A ) -- r~t";~ 7.t:::'p .. ii.n b3lkm1.1 :=,.1111:: ;:fed~d~ ~~bit'
Atlr::1111

tJfU 'Ulli. tliIr II.n h.ile ~1'k:;1rm.orn.utl)·ll' kL, ilr.it' '1-1;: D'Il'i.lI:o~lIIIlri~ '1' Lkk l:r 011 r:U II P 1:10 rt Ii'k :rolr 1111'h" :f! U 1.'1 r.: [t ]1'[11."1'111.11111 i!'JLtim d t'Il 'Ii; a r W1:rrA'1 E:Ht I I"
l!;:IIglldlf.

j

"0;;1 (.1I,r(1

I' I

l-[

I hu

1"!111° ~:Lli~i VI,; :'Llj:" xi;:] Ia·.- ml I.i" :,j'h [ I~ la.!a I

btl

~llIL. ,Irli ,III rn :.J.p' ...I..L· r. "(i .-i n

(1on b~ll!: geLc !:eg1 hildiri~iy,l'I!'n:l.u

.

le$ ~ - ~ lu n.-:tI.;l.I~.nat.. tmll~ur. I.r 'balTibn6f1a i1n'1i I
"11 .. ( \. .\. ' - (':it-'._ !"!'i'n h L"'1IrTI~.ini D 1.;.-.- 0.1 m; wrn.d1 = ~ ben I ".l.lll Ii:'f')~ 1lY1.IL-oitl·· ill"il:".. t.I,Iii Hil .Imo::!o:: l!:ld Ih....~ L iIlLil:i,:, :.I!., ,:",'. ed.::n J,.;. • m", '.: .:jJll-.i·1lJ'ItU~ _ ~.d:t.J . 1111 fI: ; lFil:il!rlr. ,d: I'ir p"1l.;i.l1!:

In

r; .lnI.:-~-.ml:"d::J.. . .r r. . n Il!.l . Irl"1.-1n i
t:nrillj

111

11:1 m u·irn.l I J,;:,~' • d

I."". h..

I II..-~.I· lll;. '
':':'1' 1\0.

r..J;:r I.i·

ll;:i 'W,' I' 'r

Il!l7r. [:h:·L;.~
t:t:t:O:..ilm.;:1.

InLd. ...loLl. Ll.kn nli·li~"C''j:'lI::"'"".".(·rle-J'(,,-.;j:J 1I11.r. ~r)"1
:;:!

1-Ia ..·;t, gayel. tilzetdil", . ul n~ 11!'1:::s§:z. Iii mklik G,.;u,et~m;1., ZJ.":p'Li I'll f.' ki pLl.!n k li;ll,ILM'b~ imkii'nJnJ .....a 17U~ V~ r

jj~rindc

1.1~.m.I~\LJ['.

A kar a p ]l,lS
r~I.rdil
i .tl..t..".:.[·.rl1 .... i-1dP:f1

\

( AS1-:.ut.
0...:11!."I:

i..Jll
C1_'

IFJ.lI":1L

,I."lT I \ WI lui.!. I 1oI...l1"1.~· Inll·. :lIJa...i) dJ~: r.!!U ~'h:1'I!"I-.:':",
1.1

"'l71Ti~ri,

'VIE

c..un.;u

I.""

G!2]I~na.,

I II..

"'If

:i I.!. '~II I
I.

1;°1..,.1 l":'ir hllr.:1·1·r. .'11".1 P': hL"IX
riir
.1'. ~~

I- .I~

mll'-'r'-:"mrr'

~-!I"·ll..!'

('1 fl""1L: Ti '--::1 III h m.:lsmll Ir: i:... "~Ili-.

~II;. h 'oIL ... : In.:.!! ';-'1.., hlr,-

dU.'Il. llil)·l·lk.dL':f"1;!: t~~7. 'IJ.:!I!!;~L:!I::;i_h~. na! U:....:.1:'. :..11......... .'CI:'- ~;; k d :iil ~:.k_lAI ft:lalU €!.+!JQmm_ ....: '( !.k .. (1 I, I.l L!! :-'1: I~I. - ii::;f.zl1 b Il..I'II a. -;:rk fiI L C'1.IllllI L1[ rl' f);1r. T:.i":~!1 ... k ,'ri \'1. ." ~ :;.;1""1 .... ..10,.; II · ~'dg;l,';t~h::~i. :ZCplill J:'.fIkipllt:l:'il1c ;:-t"111<Li:~a7:I'nl :lw'hLi :-::"1iy~.(h· ~ i~i 1I1:!!'!f1ll1..31 1.l.!nli::uli cdet'li Jt)~. nl.:l•. ,-I I IlIraTt:r. II 11 ::I:,.. n-t I Q _ . ,~I1'11.dl.'.'.': bb- hl:Lbl.::r 2IJ;nclu[Ju~tdr. S1m da.klka.)' 1:1. k SI Ei.t'. b IJ t.~,.J.- ~ L: '=":1-:1 l JI.. ::or . :.i. ~
~u:imiz~
C !:'I.'np almrnR,ml~r. .,l:dnftI9t [! ':~'1
TTl,' .. ~,",

Bii:ur
....n'", I

{.{I ....

fI_"

fd ..... r~L·l.
:'I{"i.

• I:.:.i

b
11

Hi I": i ';lL'(

t IU:lLbi kTI~'OIi.J
l

-['T.lnr.l.,I':!

).-LJ ...[
'10:

rio-.rl: fi-fi- W ~'I:
L;:''";,·lrrl.l-~ m.:_.J._.,:w;

Ii......
T)!!:'rll

.-'11-. 'i,m"'I.!rib'1
I. _~

hIr~ "D:'\.-<"{r.'l.10-

Tol

1··1

;1: 11 ·[jI.:!. ~ I ..

III u· m

,1..:111 :,'t=. ..

II I ....... <I. .-.1

U\. V...8 .. 'h:i ~:1

r- "-

!". k ."11rr:.·1- i~...

I ·r.ll:

'!.·il:.. ·'I·{rl·"

IIHh:::mmim

.·k

~:.:

k ·.r yJmm. C&J.I!'T.:..;ol • t., i- '1 ~ . l'-:"11l<. ~.LI"':jl'l.1 "i(,~ v::1"IiI. L: ~. r;T'T.

.

hi It,;LI.I

f'T'Io!::'Ii.'ii i

1'1 ~~~.~~_·[111 a

~I bi 1-1:fI::'Ut!l1.

OJ k-::liod"ar ,;!J~'~"-~
iill..lll

bk
kll'~1

1iti r."l

l1iL'hI. 'k;mr.Hn t::. h ro.r k l~ylJ n r.; I.!11Iri b. 0:,:;"]i::'1II.:.J""11 .3 ~dll' .Ow;] dB. msH:s::".I.! !I.'" rj.Htc:n i(l[1I.at il

'L

fil.11I
rk~t:::

:Rrt:11 dl7:tdC:[1

!!o::::l.m .. AoI!:kt~lnl!L

·~I....."·' rlI (i A1.£TE

.:t apar!i:!lr.

£,L-

I(U PORlJ.ERi·1\ DE X

h fJ I..; IIre!t IlH ~ JJ~

iI'irLlIICE!.

[Lil.,:-

;.:1'.111.

H ...111 · ",jJ'-e m .r.8.lka:i'31
I~dil[
l!r i 'trJk I~tl nh_

~6y-

~ . m J;. ~"..h..ll'l .
l

runl ~.ijzf'm ~ji} LC-I I i I:ce-~~fI1_ p a. tcLa.ba.I'I~SI

I loI:'ilU

'nil

TululB'Il
~a9lt
I!'~l l11 n

h
1 tio ala

palillll' ~~Hd~
hl!:!'t

tLrn.f!J
1;.1

OI.ltdli~111U2Hl

J.[)uhll.[DJ2:1l5L

h~f

1.lS1 h~t"

t::"'1l (; \'i. mWdl!k:rtt::1'1
te: idl.

.aT~~[ldl-

BLh

tEiJ"I.lI~-

B:u

i:o"ru 1Id.~ ~~!it?-'-:Il~n II in ... ~.":I.y.:Jm L kdl ["!'.Iiif'. ifJC!:i. (32.let i..:tcri)'.
:'o'41~SI.!lZ hl1l"t::};.~th~ [' cC
£'

d1.':-

[" et. &c 't'~f!!JjdL,
A:r-'IIJ'h .......
\1",

hem>::,1 r'1.!lD1

HI oil! L [1-0'.. 1r~.. rllT. n

l! leKe!] posta,.. mck Ir:-Trm !I;.ek VJ:ir~.
ITt h~f 1r.a~ dl.!'fo:.. tCDLDt: gjttl. iE:'r:loI..Ij.
Eli

:;;'Ld cd.IIITI~~

Ii- kn 11111' ....

m~ktLr.

T u'l"kl:.- e:llol!: ?N! rI';;; yllk[u.-. Ve rniil.fIJytt 'Shin .~LI] ~Jr' sli:~d.a.
Vt:
liT.

II i_'rI;:ti[1I1C .01: J1 ~~ mLimkBll
.. .:..i

!::.m,r_ t .. Ik... .Ii:t."
knd.fJI
h

11lz,.

TI.!:Iri.L"Q'I1i J'IJ.:::r i , I.!;j (li,JI-

h tL.;J i'!Il:!:lld 'b~~ tl!:O U IK !l}1.;]_1~.&n m [,In d..::: m IUj II-i II' c¥1:LI] Bi) .. rice
I

"lloI.Iu~u

~i~e~lr_ £.1 t~s. :[0
-~[I

Ii!lz...
IIlml~l1

(.UClL.; ii i ~'h
f! II.

~c,
i~1

i~.

Fa'k.at

F'iJ I H::".... ~i'jffll:loo_ 1

Ai!

1-

ilti e[ ko!::~t ':u.t~1 I:hl. IZa.:lmlar A hl.U:: L In.l..i ;...111.;]1. H.)IS,iln I( I·.-;m Kam Ir.fi., ve bu ~~Irrut: C'IPCJ(,C
~{i"'n::~ -:';lhLbi 1~1;t:i1 b-tnli

Blr

n iha ....b iltU .

::L ..

"~I.!"'; • _-'.1-:;I_'r nt'.

Bu n 1=1.;)[1

;-;:imdl

ej)f~~.!r CoI..:C~IIH.
il~'j ~Iil~

11·=:t.dIi.

Sj;.:Jn

i 'rj m 111.... l1i~ ~JIohI) .
killr'!;ll

YlJoktrl..

Bo

);'itt i1tli:':-

!L;ilrt H·.li 1:.0:

[:JI:I'.it~U l}1'.
r~

d.;]. E..1K.ti.
'

LI i i.llll~t ~_"LI.

i ~g

~ d.m

",C

~tI

mJ!

tub

LII

h

L c.c.1 1~.f..1:t.-

Biyn r1,roe
rllOJ:£.

.m

1.~rrl1

a 1;"1'
lJ i.J.1.! •.

aLlIln1_

Yil

l:il!.l:tillL

4tr'.

n

{ R h~L":
rica
fI.!

kl1ll,[Lk

!!'lnl (: !Deci:.! I

~i' .. td:::n u

e

I·'

.a.l"ltIadtbr

~"k...

h"lt .~

rm

~tT1!1'IenlH r", n z.}

Lilli L~I,.;. tl k

~~mll1.uJiJ malk LLi),(1 rIJ:;O_ 'V ~ I...iln b 1,:1 [0. d.(j 11m t::k ,

z: bLl.l ~)Im.u~_ k~;t :,;.0: i...
~~11

Lv:!! n i rntl
Jltlw.:ic-n ~=icli!j)

--. N I..:
-

1lU11!ilI= IIl'L?

Lo=.a.lD~fllde:n.. '!.;irBI.}·;!IlJ'i..;e

'L\lJTIl~iilllm.

r:Fljk!!ll h fI k IUIl ... 1~1 i:.;Leri m_ di~'tIfum.
.\;o!.;mmn;ml1.tll:n

I .... h=il-=

;:::1 in; dL;Lifl e "i.·uINl.LI~ llah! oOiUlma ;if.:' 1(11. bU\,III. rn i~ L: ~.a u h: Iru pllrl c.ri L['I:tI j I a.c-..d::.:.. p.1!:" d'"" I~ ~",11 Ikil lJ~r CC H. 1l1:r k~. ~-r y,:t111 ";lrlL~t b II ndt: 112~n~.a ~kflu~.J::z.tJ r~I-. tm I) kll r '-.I ri ~I;;j flnl3lr h ile ilrka. m,.d~'jJl b·11' h tbliYR.f

:\~-

-

:,;!:Andlr.

Dun "';l'k~ lIu:Jddt'1C1I ~ zdtll." 1'1112 }'itl:!;;;.ck :.~.mlfti~ ~11 met k 1:.tI I ;~Li'ki'l dil:;l::r it i TIII::!lI~kta~1 Jh . :
1ft Lla!f'l:.'I1-'!11Jc ..1n::dmrkt:n}t;1I;: :3~

!I.111lJ luiCI PaiJ[[L blr II!'L
diCttCldw:rl dr-I
lLItl

mu 11dob:?-

n-

.

bJradi:!i!.-lllj'l'l

J1t::.o:d ill-

dis.ini IAL"IIIJ

:l..'lllnrt!3.T1lTII

eHndoCu

~l; 1Jr--.

L~ll~ml'

n r~l (: rill!!:

E1.n1a :;.dftl B.n11~ t.f!.k 11111"'rin 41. Il~~i.d~ nl(:rlu::.o:~ p .... :u~ ~d) ,,_ Ii'~k i u clf:lel"i a it [I ml~lT'. K.fJdfllll...;.IIrtlu..3._'t .!I=IICY C 't',,1.;1::{I i I.r,:(:e!,.; ir_ I I L

n[z

e:

lildan .o.tml~l:IrJcr,a 11: Iblll.lJII

GI!JI~~

r'1 1'''''.1 I

dc-Latl,.

lumUD btl" M If 1'1,i.': "'(:SlIkaslZ ~(:rn.r h"Lb set etmek fltTh. k old L1lt" :n I... -:;I~ri'l~l;,i'I mo:i:,;'tdd.a:!;ilarl
'ill t;ij~
I::

t-i

'S3I\'u!'m:nthl

~t',

tln I ar hill.'.':. ;]ICL"

I k 1111111 ~c bfnkn

tr rt::1 ('.

1m.

nc: 1::;-

rhll1r.

F a.lkBi kll; i)'iCe eU bl.ll'i.·r.n.kJiI !lui iln. .:hr. Hn k5um:ki ;(1.,"II:'.1t

~'-~;r!:l1lti I

11~

In

Vu..T-

1.'Io1U_h ... tlL "·lI.r]

.. ,

.

.

.

-

.

.

l ur Ilu fLJ ..:[

ViIRyat

VID

mae

lislndtl

V~~Bj
1":·mhl:r,l
.... llul u I!.II-rSJI tn ,'1 ~
Ih~ Iill"lr·I~1

~ ~_\ 1::11:'[

I !.I!! I)

••

_....

~o!~~·o~Ir:.I m ;dlLLlh~1 ~rll\':: '!/C ruen Jill m le r k:llll!11 tdi di

A l...,Lr~4Ui\1{ Si NF~1 ,L\SINOil

BLigud~l~ i~ib-iinn

....

1\1uLiiir Bevin biddeti' .. .-~.-:_;;;<ll"m~~:.Ik JlLh i!=:~ t'l c.riiJul!'u i~IJ ~ZIIfip Ell!.!}" ~Ldtletle lck(t11I1J

-~-

-__,-

I

ma.illl!o:I

ToiI2J

ha.b~.r

n}i)-I' r, r~· :/;'11" of H; ~a_~'ITI' "'i.~1 f!.1 ... ri I"<-i "'i1l1'1:.':1 111;'11"11111 tuvini ,',rl.'l.lk I "IT.1ITT' 11M=.: .1 r "I,J\I~.IJ- I' - ~ I II I D I-II'! ,. ~ ..I, 'I, -I nu ,u~... «i 111.1 n m I~ "I~ '11 ,r .;'1' .'nl. 'I I L'I inc l'I'i' R)i~rr.
I..VA

·V~l.h',. - 11I II ,,j I 1.:1.:' .II u 1.1";[ ie: .....1' I I~~;I' :1, ;)':I.:{l.lld.. '.'1 inc I'~-

n",mll!lI!!.J."I

\te1'~I.:~~m

!

k:Jp:J.d~,
:(1: k;r1~

k.e[l.;ii ke1ld~n~ .i:lj:"ZIJUI ~lrTll;:ji:: b.~L.t.4:
lIIrLJt. 'J ctcr. diynt"-

h]'-e"l1jb.e

.ruS.::iH ag~LRdR,.n
d IMt
!I;(""'irrit",

tUyh::Ilint:'!! bil::;llIlilI ~~j,m,_, 13~/Lc gidJCr.:iC: killb~J de.fe-G~r:i;::n 'o'.e!:l,gdAIlI L Sa'-:Jc, !j,~! 60 !tilnlfdl hlll"l:ilaki. d·dLf[: L!.! lwikJp t~ i11.:!immaynJ" i:3U[I[;JI' ,drs. Sit'!! h iddo!'!t"le: mtpial ,
F

b[mmm g-iLnii scnia dir"l ~ 'ire 1u~;;:1.: d~~li~~.J., k Z~t(!(1 hu L;.adm Im':m.JII:I b -~ j~'Tk YUQ· mil% .._ Sefakfr ,H~li~t' i'l;'incl.:o.

du,

-

I!:;t~e-._

yerl:l~LiIi"

1i:t:iL"1:I.l:

r.t1;::'fJtih.r Hn.nlm korlul Iro.rka r~ijli . ~~(1 dl'. He:m.en oIJrll!:lld.u. l{inruYf'lI'dt Mntlal:ip Be:y ukudugl] k3tl dm jjl~l]d~n blr iini
~;zJe:r.in~

ka.P~I!liII Nt'dl.J. Gi['j~i.zl

BG]r'1IJ "Llii tilt- 'h'k ~II U'r dil:~" ~~uL i}lr' :;(:1; rn:!VIIP- .... ~.:n1i:
Hamm mi:iuur

y-

I a' Ilk

»l .... 1:.: •• ~11..
IIi:I I ~o:li. GI.I I ~!'i.:r.Jiill •

... .. ,. ""1" ,

n.,: ~ l·rj!I' II·k'l1 Ill, IIlrk(I'rI!!''{:! t.1.h·;i, ,.1 h-n k"~I' W.. L III 111101.- tot','11'i 1'!.1 I' F£lTH 1.1 I 1l,1 '1,: -,~ Ill·.I.·.i ';~ .,i.., r.·:d.... ,:1,,:~I ~k h1tt.;,-{: L II.:I'r..1I'nl 11 '",'1,' :IIL: I IILIlIl ·.(i blll~LI:l:' <1,nTI II.- "II~'II I II.dIJ 'IJ: 1 r [I ,I"· ruh n'lill' 111;11:'I udu . 1111m I t'rl:lI, i l)ilk ~.I'-ni:j I I II~. 'Si: I':nl'l n':'r lI)ii t ,'1.1-: rc .,1 II' LII II]~I-;.r,Ir, .. I'ill

~ '..,..11

I.
I
1.1II1II1· ...
I

AytLC'a:2 I.l· ....vt

'k ~1mllk

kf~"lik
I"!, \·r \ft\ \kl~l)

....

••

8
:s ING ArUA
' •. 1-; uda
,.rl:1 -, IYI.IIYI(':;.c,;I·i I~.~·'d~ 1\

••••••••••••
G E·CE:I.IERI


'.I.!I'ioo~

IT .. 5-

.I •••

., [ill.lr

2iII ~;-

1:1""'''''1 La,!"n
Ih 1_:~lIr .
i •• ~

1::-.

• tl"'p'......

I~rnl

: ~ ]1 'iLl

...
lSi
I

~!~

.. ..
,,. ....
Ir.~:r
I~~I I!J\~ I~I ~

!

!

..... ~ '. '0('

or. ~

•• ~ •••••
l'l mn

I' rl"i" "'I~ u
11 •
.rf.&JI ..

~" r

~II

I 1•• IIlr TL...

'I
-;of

[_,.j_
I <Co .... ,

29
I. -,

' •••

ALHAMRA

8 •••••••
I

S

NEMASI

DA

Mart
. a,l~

,2 il:1o
EH

III

II .... . "

1

s'rJ 5i.I l\r~

II:I~.I: 1-, Jl ~'Ih

I,

i I..

2 1"..111 1.:1 'I!I' ui d.. I,'-i

l~F
.:.

0.

·:,,+y.:• .:.+:. «< ':'.:n:."'.
{)I\FEr
L~ -

~

•••

~fl
'

J

~

-

!\II!

k:1ldll'dl: J,...t~,",I·.s.1IJIl
bil1th.

~dtolt"._

MLlUa~i'P 'lfddllr:lSl~

mm _O:;~~i titr--I'!V!l!FI! k : ,'\1111dilir RI!Y- dedi. bll xue flgledc-n ~[liI'iJ balli:l o\jj!i01l~d~
I

D!i!r ~;b~

fk~o", hlbe

-r

rnub l' ,·k 'c

~II

1-:.11'11. rt

'n

1Z':' I ~I,;~ .-I:I:-II.~
:II.

Ha-

rn i-rir : ...rr ir'.I.,.. i. ~rnpcu I II. I'." .·k! cme _. I~"rr ~, -).~.I,. .;:~,~1.1.11 1 ~o,;::={:.II oJ.
~III t.1r.1 .1· I", ~nr, I, :'-.J hl\

~~ .11 i I~' rir i~11I ,,. 'I~ ~I.~ Ii', " ~!.:hr":I.'I: II ',I 1!1id, lin I~I.:~ ~'[('I I..r II j 11I'ln'rdl.:~ I·,j(. r"J.:I fI IIIt:d:l:d '-'r. :t'l-

.~

• ",

" SJ \ -

Z

r..,1,,: mll'H~TI

I

.k . ~II:I 'I( r.!

(+ •

vuu ~ill'

I ~I

IL r:1h:·i !"j r.;Jflrlllrrr

bii

Hey',J(: iki aene dlT "b~~he r )' -

dm~nhi

fa' 1(;

HRmml

a

mt~'him -

nr:.:1~'iI It;-.efdim.. bjli" i~lm . 'a.I"_.

P~k

'd il. n'.[~:.Idl.·. ]:.11. b. -un 1i..<L;;:<i rraut j ..

~ .c.D

~.1~

:. r

:.::..... ii •

Ferah Slnernada
.r..i\:
n
11 f' .', Rl. n-y\-·I-~I-,I .. ..~-: -4.-Ll_
l~

1.~+"'''·6+ ..;t ~ C
J
'L II ·.b; rll :--;1 \

v .....

... (

U~' .11'..

-) nl ~a~'L't

J.Li ~l:r-

1 !-i-Ct .Il'

v .)
1
~",'1

t

.:- (t-t)+)'...
:, I

g~:liiil ~lbj jjZCrl!j~ t~t· ,riyoP.T!il:u. V"[nlot bU]"!I;u:ELuj.l.mill, iF;f;.t In;] ~jj'r L.'lil.i:l mmiiL eLtiit"j i";rJ :711 moln" ;'="1111;11] :bt.yJ~ ~.liiar.lId5rt oIIHI~r1m a lLi1)·j:m',lr
bllg,rlTr

. r.tntt~,liv BL:Y gi b; C~'Ir"f.I 'o1'C'nli:

&1I!IlDurda[l~u

iFI4lrn"b

lim

kLl<d,:u'

""!"~Ii

lcen ~i~:in
Q~~~r~d~ ~&1t:ldl1j['l

hl~F_. 0[1]"1"1

m~ih im ~~il1 1i1:ir.II:J iz biinJ S~

4:

'o'.3r-

hmnllil

L!]maya

oIfall¥I1>l:~I-

Fak~ t
d1m'n,m

[,,1~JlIJLiJ

~d~l'd L 0 !JI['-tld3i ylUlLJLIIJ I MC~ld~i1.;,,: 1 [SI)IJL)Ln ark.aarndl1l] llg..I~'.tIn 1011\'1[1 '10'3:1 haJtll!~l I ~bi1D 13~1" ou!J t.nklb('n '!J(I r~'."rIll"'"~n Ir, I,1,'I·li. .V.1 h~I~)a Sill~" h1m ,\ 111.1 -~IAlicl.e1 [il::JlJi r!:(:Up irin iak· I~_':,ir imi h.1 :. I.J ,Io..lI~i b:lkl·, II IIJ:.Ili di:.I~!', 1J.u j~9i:I_u~ .l:I]dl~J CI;::.,lIP~ T.anl !I) ~11":Id.a !l;ilyml3ilk il]hi,Sil,!" '1 _.'I.!'i:- .. ~:.1'1:.11 .I.].. Ifl.ilnilil "Ii I' .:JrL!L J3It J\1IE:vh"bc HBlul.l1Jlu.kiJL1:ku id~lIi mlI!liIm~l;i kale-m;lld~ t ...:'rlll I ..{I , ~'1lIk a~ fl,ldlJ, Hli:!r O~1i cl~ 54Jt dBl"ktjk!o M~.;k H;:l[Iam arka.Beyaz 1110 !iila 4e.v SRidiet H.:nnmflj . <I!:\'i'll ~ tMkllilii~ ked.i 1:l i,bi: ),e-rJc-I!',lnt: !!:[jjl'dll.- I f:o,-I:! ~<lIrllLr, ""h 11111I,j~ TlJrli!.i,!l'de ~2II_ Yil",~erL r~l1Ikt~[I, Il'f"!lij£il:~iTii.!!'W". L~m-mll!l EIi[jlUiItr~l~

V\ime .....sil!lirliUiii

J.iol_,: te '1I1b~k .. kfsJll3i kB.cla~

M"="hib",,, ftlm yil'iB~

b~l<i .... in.dio! IUIII~d]l:1ril:._ t-rR !lIm ~Il-rl~i m pillr.y.al'A~ i;l.:!+1 :lEi 11 ~Ikh_

.'1:ikl _ I' I'I:Jd:1 "'.-:aJ.1J)I ~Ji St.;'·L!.i IlL -r ~ h~" I -I~I.I· iii l..Ixlil;; lij~.LL"11'1 I "'I k,1 i~_1. - 'll !', I. r,;III. ~n ..11i nurmn azuI lnn hl, ':'.[ ixu 'Ial " I!~ r,di '"11... ·i '1' ... ,'111 111.. ..i Il~] I: ii~imllultiillLi~ ~:( ..a{ 1-..:.:,lllJ.rn 1:0.:»:111."." nmq i'!(in . .I I~ I'ill i I'Ll l'I'i·.: i~il1l ""'k'n1,~ri r_ )i;t- r bil' ;.'.1 r i'r 1 J')l,1 ;1 .. !r[n S· I, ~:II.I 'II n' i " IIf' ":.J I-: I ~ t,'I"l ::, lnu ~;: ':i~ rni~ '. L' ~m.r. ipJ.;. I::, I II oJ ~ .1.[11-.:

:rT.'

I. I

I
I

r· ~P.:-';I" I
T
Utll
!'

1.:1'.1,~I.. r I I{ 1'1

~I:'I

v~

r;

~

~.:~ ::"..l:! ~).~I" 1 U... I

, III r.H F..H l1JH .11i\11Y.1'\ :,,-; ~1 DII": IdTr..r...Ji.lNI:· q

I

~
IIn:i '.

,A P1 I\J 1{ ~~
Ii _!:.ir,·n

~:ll

r.I. li~i i

'01 _ rr: "".I'[i

nli:,·J..

"..:Ii ill.·1 b, r

'OCF-

I:r ..... 1: ....
~.ill

1l1~~"

~lItdoi rl ... I'." ~h.1'11 I ~u,a "-«01 _

~

I,bm:: ,milk IXI~re 1-; .. ~~11 :v._' III.' '-'I' flllr I ,ik I," rnl'~ilLIU~,:.I·.. [('[[J f.' t{1 II ~ 111,1'1 ,\1 \)1 h:: :--.1'\1':""d,ASr 'il 1\1',l:"lIIIil..: ,I:?..:--r III. !..JII. jlfill. LL"r ip .·tr.II::~ J~Ind im TT'i' ~.i..bilL"'I'n ~i 1;'1 ",o,:JH:ll.:k :~m:"1"'h;,: i~~j rnl;~ 1"oil:l) ,II I oino.:TT':I [il mi

$AMP ANY A
IllI{1.11I ::; .~ i!:'i".:iLr •

-"""

\r

J'rrn' ~ 0hi
)['1'

,;(' ·1I11.:-l .1 11'1 TliI~_ (
,j ({'I t

p' [I!

------------~--~----r---------!:.. ......
Un6l ........I ,0\ ""K~i .,. ----I~f'!o,,-u----:'J:-~"I ','~ ~1n"'lJ~ .It
,ojlU:"

il!~I!'4:L ~ e Z.ahi t'e BUh'...as1 l~1l1l1-11 l.Q 11r~ \'AI.ic'Hi}~ri

m

,·dZLJ.~·= I nlllrll'

Pil U.J

.111 I,I 'Ill"

mi· ...irlcL..1 I dil L'I.!( I.:lInl!l; I..: Li!.!l...b('r h'TJdd~LJI (' kilt.:.Illill.::.Ik ,: 1!"I,cr ~~11I ].;~~ftll.:[[;.1 en :i ...lrilLI:J..7 '.. ·ri~llt:l!j!i:1I i i ~..' 1m 'iT ii:-;l ,,·J.l j'OJ. i ~Li"'.11 <l.fcEill! jr,1 i;"lIj1 hnl 1.1'lnl i:"l-n:1' hi ~"'URCfll: m ,lhtrrt"n'l
rr
"'f'

GILl N

I) U

,r i\ C I
iLER,
[i'td p
bl:;l~nn

t

~1D!l11f iIO!ilitlll.,

K::IJ!!'lm..
mjjeiif'

bUJr:;DII
i8~ydoi:;[1

!:iil':~.. i.fl~
!tTli!li~;,.l~

mzm

iiiiied-en
il.la ..

~~t'i[lde-n

(hm'

buJIl~aCi1i:I7. .. h'IQ~br.a['.i:llt -"

i" gil~m~.rllilu
du7dlll~ll".

duo

~"Iklml:l"

A3c:~ilm.:ll

kadoilr

:,o;;altall_Y-orI-albii ~T1]LlrtIilP

bi~ IlHr

'1Yir..
"iI:",

}; flEl:L.bilk~~J' (:I'~ 11, d H. [:Lt:11 .. ~J,_11. Ih: c

iIr:.r.ufu.:

Cly1i':

H.aft~radZil
n~dlel'lm_,

c~.JUIJ'LI:t.

o1ilr

.:£311]

-

-,m-

B~r:I

-VI1 Sa itt h-e~c: d(l e;ru
t.r.lof:~all~

l\hI.U~ljp
~ill·i'h •
I

~~ 11!l':

T ;l1h:I .o!l [mEi.d Bi Sa1 mUI.iI ~ j [[ • ihJlilr .I.d~!:il ii:n.d-~ be k.aJ0mj m1Iik;;[~)!idii :}il.blfL l!e1 Do.s)'.&!
memuru
, l1I,¥mdU:
I'

O~!~d~ lR'1"1c:1!' i~;Hi b:ihni:_'l:ijrru.;.;" ytlzl1 gl'll i:l1Zi. .a~1 Irul.o&J.::IIrlnBo ""9iI:'.J~:
[Bjr~~~bi.n:

Rll,l;)r 11 :ikL.1n1.:':,"o,! "I!rik 11. I.:I! . ,':1"(:'1 IlL n ill ,.lal1 biT khlT'I!"I1II lin "::.' J ::JJI,J ~'i. .:~IL1ji'i mi~tiT '1',1':-1; {flh:l~ ~{i II.: ~a'll1l ... It.:!f'k" ,,1:1-.1 d :"Il'd.1 Til r.:"l:Ji [ :'1iJilI 1:1,1-,::"Ild"r. .oX'111hl.':l'!<.OJi~l] I) I"'i1. 1-:, .1 L kl' I,:' lI:1:i biT Iit~'11" ~ R,I' ~~...1':: Ci.luuk_

nn:o"lp

- '"
,~, III (,
I

I•..;trriknr

" I'l"

hL"Cllycr'l1'7.l!'il('r,

[Jl-..1.m
h!
r

I. Ic .. {'~i'I :

'I .,·rr ....

Bul;;)t;U ~I.:ni.l~~;:-I b k\~;
I.'C't ~

>

I,

I~

Un F'...:.lr.,:S:L ·I-~ t:t~lrl Bu iJ~; r _II J~.:':
~ln:I ~" • ,,1;111"

r ~(r-'}
1.1.,
I !fI;)

L~Iri j''- ~3 l'm~lil1~ tel; <i-. dIUC~ rh -:1nd 'i~ I 1'.. 1 ",inr.".l turnm:.B,<mm ter.-Pbi:'llkn lilll:=lr nml- {.;rL'rn rr ii~ terilo:"Ti.,iTl Il) (,I""nl n)'f('(i("Ti ...i nih!!' m 'IWI ~~ai-J;

:].m .)[A.lIK

J~~~r ml,-

, i I( I • L RlII-

LOM
jllm'ril) i::[[ij9

Ir8€;"jLt

fED
Fi"i ~

ba lallll ...n

b~1 c

n "llWIl.il

11: Tr

I1ltl~i1t-A

F'~:U

B(:1~ dcrl::

)':!I-

~

-5iIi':ldU"bLl L: an h elli k.alil Itdet:!tk .. A.yl~ heri ltOU.lyaJ fILiOUS.y. n:ihIl.YI!h. bzi[l;3i h1l111u:t. l:l!llklIr tH~1I11! lam e.miyJ (: burl ID-I dum. & :!fIJII !lilEilt ikide. gr.:IIC (l- mm ... [~~b{[r berifl~ r.lL1\-dI!';V·I,;I;I~nr. M1Idrir 8~~ izin ~L1Lp gM~. ',,dr, Iki~inl d~ tq.a-li)'~~jimt.

lJiy-,c. Ja~.da.1l1u,_ ~U:!:l C!c. rli!d~r~ bJmmiyorucrli bu'a;z; !lur.:1rUj.·dJm_.

..- "r'!£tk

)'aftlJll~, I

r.1iy.oodu ~

i!,:..1

:~ ~'F ,r
!! :,kn)I:1;-

prrrpfogJ:nJ.L

.!..- J~[]-

ala;::'~~U1f

.. ~ ~'C.;c1l

~QI

S(;[liio Jif.:.lrdlmann blJ.e hatti. hjd.d~U!lndJm memL:lldam da
IL.o:f:!;L!lCLl IuIlJi1:i:l drID. ~mdi ~ni ~~i1' .,111'un., ~[e: ~~ n1!!:n~l" .. e kQdar hir m!lmlir;r!hiM

1- 1, 11l~·::"C';~'sl.nJ".. Ti.i;:ik i!'-Lill[am ..:ITT:"!.:, :I..·~I( It.J~ ;)1:.111 ~!: I.I'/'I'n :.II' iI' Lldder [:'" -t:L :1 Lid;1 (~Imi~ 1-n IlIl::mfdr Til rk L:.Illi.J·~'rin~ l-nl-ll'l .rn 1,~lIl...lTillllin :!:1'k·T!.·"'-liILu.Iti:.lL;J 1:111:0:01"1-1",'117,1I:::.hlr I'rlkhlln I ,Ja Y,"ri' mi:;; 9'll'Irr Ji-::D[)1('[ ::LiidJ.:.'Li li: r !=X'nL' rL1h:] t{,i~l,ji[ I.~tl:r.i!jilir_ I~II n)1 (1(11.'[ ~J;[I')ua ) 1.J.,1 "I-: j r,,'

~ ,
iUlo.uh. ~ L, i.ll

1~~ .:;
I'

n•

nil

~.)

I
,

0111 J~J ~lbL bl1 -:'I11I~b.iJ..--a~a. <1& J,;-Ola';. ~iJreLik' 1[]1."1::~:>~'_~,] La](U bLL~ "I":'.:J..;:.2. I :imidi e ke;bi, ~erd k Iililr ~\·h'r.

L.ldr.L:isi 1')l(l11~ VCI [ r:1!.' il:II:II~·.!.Il hilot'l in tlll~-'ik I.:ilr rtll)B ~Ie 1I:H1h!'l'f.~7.J:"q 117..]1[[ munroe t~tn .,.1- Ii f(:

J;:-rEnml

,,!AI,

~~ I"" ri..l.
LRl~l

1"(1"8nLre]-!lL' rn!l!~'a 111:~h.; Nsmr

1

dfl" hE'll
'j

':-r ..... lnln z

,-dec U
Iud

f.r:

~""""~ I Ir. ,.

rlrr'

.

::

IIJ) ;'l -

~;

1'1'"

~.dHr::·,J_h .~r.

tI.Dy1.'clbli

RI)I":=:n':'1 Jii-.;"i-Y~9I

~=

f

yri5efain
Antal ~'a P~L:IS1

loi!' .rr.·,ck

.~;l:mt1i5i
't'JElL

dl!. :p.:~-r.:r ., M'!.f!:teJip B~~' l>i:!lell:ocu k3ipa[t:lE:Ei.LlllIm
\'I:!:!
EIli~!i'II1.

yI!..P!~t']~.bBl~~lllnm

a.g-

F:t

f'lilltl~l~r.

-Nth

ftl III [I

r_:::;:I.'
IE.v;olmk
-nt:n;
!tllllri ~Ir
[r;l.lll
U;UJI.,:.I

~ AS AL·.:~, It

I ~.:r L1a G:.I;j[.

L""" )
[

npL..ru [{I,III

:!O

I ~hlr

'\

) T OIjm [] S,lrad .. S01Irl:ru!!i;a,lc: :i[lhL.u IdOlrot!~' :l.1l1iJ.:31" m~mll'nJ Ahmd F.l4;J1di)'11!:: J!J1'1uvimi J..T>I'!l1m~t

- IV-

},1l1-ca

rllfid.i. , 5a.rtDI~k
l\1l1tt~Up II.3l11]m

~.e-

-VLn-

Y'rllitl b;j!.1; Qlan..:..r hLLr:.ldll ~lIlnl-.l'k1:'11' ~~'I L'ri I ;..ri.:,:..! ;{!-,·li~~r'i·~r.:1 ..r(l ! l:I

I:_f 'o~l.:tk It

J;;: _)1

r-

Jbo 'l'U' !jj 11 [l-o(lrlm ~'UlI1.1yJ

J J";

r~thh::::

Firik~

'lfccdl ~

ba,;;! hn~l8 "i!r[[lii:fJ~r

fi:5

.~k~iIlttec~illil. Slll~;!I ~ac11~~lJm_8l[rl;i.d~~l:'in Y-Bl[[mda bi.t . bnl d tlDl, Bug1ln'" ~ J (!; d!HL SOOU'.&. it MlI.d r Br:y!l0J} ~!Il .a if bll~EUlaki I (;8nta.iattnR ojrJ}'8C B..k~ 00 lira lP
t'

killli ediYDI"I.1rnl_ Ahllll~ Efltllldi:. Artlk b~~;!!;" ~rDige cla:.ill.d~, IB!.J, .J;9Il.n:!~J[L e:i:~,.etilli.

iilllbhl;1!n mEidimil Bi::.:f1~ ~-e"g1I~!l~ h.:i~ ~pm(lobiLM~ Ibjzbirin~
I

dlf

j\']~'l

"id~""_~'k ,:~ 11!1.e.or1" hi-I: ";'I~ I~
iJ~

:ll)n 'i~t'·

TTI'XI-'.(1T isbe
,I

~1'!'11'!1!~c: ~(:l.ill:ll'ri iM:_,.-H :--..h~:-:r1l1·)('(Lno:- ,dlrill ...

elfih:oc~ .<Inhn Ii

jLr\,.

i.'"

n:1 :t.:J.1I M.:J.l't.IL3.ri::l

-"ianlm~~l.al'
te:ldDI1

Il"-;1IYol}]'IEJIdr. 6.=i1bo.bki. ~'-I!viJUS][1I IJIEllJtm!Ji} gi1-

i~'r 1 "l('diy.c d"l,Lllr'I:.Irml'l "T'Imt.1.· I-:~1:l"lr m ;)~JJ[;:'rab. '1..:-1 m nlkdkifl ~ 1~11 bu;!:us[.! _~ I.:ni (-..:rr.i ~,. :: hel ~~I~iv('(l('1'[ [..,:h:L::.:.I[ . i:o.l'_·lIllr.:ck !~r. .. .

f::.I'~~ "':.1,,0:.'Gd boll.J .. · I.:I~-

arJ"'" j;!,,-I!I.. .. o,:·kLl

g[nin taLj; I.ukmda
---

Efeodi gibi 11~ kltjmLI1I b:!l,atim 'bEtfka hir J.1tI~cr'3ya. ~jjrul.:]J::dtO\l1mn [!ld"y~l
-

m'~II"_,.di ih.iDe,.Bu kELVZ,&.!iI!Jm. Mnh.~b~ ~6i[[rrn. S8JhaD iBl!YI A~IDe:l
d~j][e:r.rl i,
~I

(~'7.yLJJ [3'''':.II:ri·T !!~rri~r.

l~AB1UN il.iN~ PESTI~1
Ciri-:.3
1:r.1~"I"i.:Ir:
~I Lli

1111

A,,,

~"'I~n.. rI~.1 'UI I tJ{r 1[.1

1"0-1: KacilUI

(C1.I(I,.1

J HI

'f~T)

V:.Ij.)l.W ~8 (; .•lrrttl I.I)r.
I

-----I'!"""'!II"I~

~,Ja: L pt:r'::-_'I'I[:,C ak~i1""1 1]11.111 :' (II'

inlhlll~ 1-:"J''I;{I)r ~lIrc,'

Ik. M {.'t [l;}a c§] e U IS
1

I

r.~·'dc I'!c:;],L J.J.iI'"_·':i. b:..-:
T ...1, t
I :' ".

sa

I r.rr:' r jOtl,
3iJ1'-'p,

I

IIIIIUI

:IIull ., 1310.-:: "1,'h)r'lrl' '1,11:1· ~[)I -:...J., !_'o:-~~I JJ~~'

N~ln:

.~~lr;1,yl Tlm'Tll

~Io;
'",,111:..1

:::iirl ~~~I I~~rl i E=111'~1" -I~-II .~,irl: U'·lik L:~I~·.t-. b-J Jl~l"l Kl.o.itko~·un..h! ~uren'tl L'.1~;::SIn~m':'~1H:lnn .)"rrdrl '.':: 11I.:-:o::kI11. 1\~10-.... ,,1'1 IllIil-.-"·IIIIIIl·li1'· i 'iiI r,·~ h. il im -r"nll11U;1 SUI'f"I'Y" {II''" ~~ ir !~II. b~.lU_LL K.Jddio,)'lj 1:Iho= :mLlhlr.!'IIh.: 'L~' i:rl'n O!n ~tl!!",L'!I' ~.", ~cn htlmu[' J u:;kl ~'1.~.::~[lr.

ye n51~~rt1da
"'-1.11' •. 1 I -:!j ~ti rn :I~.l-

BC!-'LI i:1 I~.J iiI H IU:.I' i Ii
Im ..Ld.i1;L

p~:t3erl;r. P01i-3 II ii!<l; ii 11"1;'ITI .!.~-

L:;'jp1'1.· I
.. U,III

J(li 101
) I'

.J

1.1ak, llll.:l;OJ!.I.

VI"1<nr.,

Jt ':i:' IfTI.- t br ~ '1..1!.diir

~ SIIIr
lIu.'

(I'j"', I" r :'I~ k.-ll., (~iJ"e:ron. TI-!b.z;col~ Rr~, 11.... 'P-1'j'.1 ~di'CL"'''.:
"'1'

FJ'iJ:n~lZ Sinemll ye d.\' !lwrunuLl '0 ..I Iii. ·aL11
-::i, li .." l. :1> IIII ..i 1111· ,,-,',,1 n o!:n ~ bilyuk .... ='u'lrim II.... m. L. .~n· ~~ulL'v. I.I-..Ihll L'I""'I~ ....:HI 1':'1.111 •• : rl;'-lL!:fitlru,_ I
~I~ ':If ,1-.--;.111 nll;,ill 11.11110:1 II ",1111":"":-1 ',".:III~·UI~.I I,·I-.tli ill'.1Iilioll"]k[!~. Bu III'~'~illL ~O"JU I~ 11 ;:, '1....,,~J I _H i' lir 1;1;'~"o!:[ ILi.U!o I·!h-.:o!:!..r.-..l'L 'Inkrill ro'.... ~mm.::lh·.:h .~ I..., ..~~""':!"lIU1.-J. m~I'm "'~.. I"~~i_[ .h~j' ~ -:. "illl' I;,~ iik 11<1iL"11 uro!::rlo!:y'::~el-:.. ... . m1lhre[r:'m ~:Lii'yc r~11 Ell t r Ilbo:t:J ~I:o:. [l . *"I:1t >UTl:tillt .. hr~mm 'h"h~ q1~ ~~":I.'l.[i . Jlk P'rr.gu!l'l ('rl~ .11-; h'i'l A':rupd, r, II~ i .::tI1.I'!'=t1"= d:i\·trlfO ~,j. :~ til IIi~ tll:IJI ( 1.n5"" PO.ui:'fr) In ~'ir..::r ulrr I

.

:Io:.hll.;tt'

UlFStlL-tLllth:rpllho!'l £idlyll'Il!' (0 [1,111 J...jr_ :'! I :iLml.iL'k: ~ 1'1\)1:»0,)11 11. .... .-blf"i ~-~ 11<1'1 :J~-:n U-.:!.i;h.l:., "',I n[) >.1.B
rnn" klpl'll):~ \ iri .'01. :'! 1,1TT pi 11'l~l.l hi m.~!.! b.I!':in A illJ ~'a t,idl!' ~\ri1' . ;,L 1}j~--n1ar';'-r(lI~ 't. t'en,ll }] :i~tH, n. II!" Il'II :o:!'J:{'re I.:(n..:-' ,I.U l)lClI t.~) (('I 1.lk . 1I .~ ...· ir I~ fli t .i
111 .. ·LII'~iI.'.n

321 ve :3 22 Ii IIJIi"B
I~'~~

ll ..~ijrJ:lr I\ilhdih ;]iUn'~m' I.:;:II!;II r=lsl-:r:"_~~ul:~lo,!"r.J::d~muka:i:i'![ ,. _ mu kim n· :.e:-;.II," .['o!!11? ','~' ~~ b':'lml~~'TI ';''21 ,r.: .': ~ r~...::Ilurlli TI: IT:o,: ilr [0.: '.,..:1. t : _.1...L.[k 1"1: ... ]!l':;;:lo; [!I 11'11 o,:.ur In'l. lUI' ii ~ rJI,iI,,- L:; lo. i,~'] g!;,9 I:,,,ui",,h- !C.III: Ii rrrllrHh-pl.=:ru Sl"I... o!.jll_l~kkrjn!lo!n .,.:~ I'll '111110,:-.r ,11110,:mLino::,.!L'UI ~I " I: II "i'J:rI.U. ,··,lh .X:III~·1III:' !'If!.. '-1 ZI'II ~<I,.ln!.!:nin-·n -1:.Ilb·, ~'dikl'l:~~ il:'",

~"r: -.1!::dik.

';J- -:'t-.:-:.-:.oJ~

.

~~.lk~,;r;i.-

-;f

i'TIn

,.111m,'; h:''-:I':r 11,11 r'i..... na~ OJ. :=!'I,'I'iI.:(

':-iI.:;:::C[[i~11 ~:yli~·!"r~![. i Jr_:..:!.. r: '..!-~ ~I; .;,..1..1. .. 1. . ~!h·ld.:.... 1,. 11-:0:,< rl.'rL

I' ~([:I~':' k:lI=tr

A inildll lI'.-nl,T.:11!l:'IlId,1.'fI.1:i l'o, 11_' J LII.fI ,111"1 ~~.'II ':;n I~e
[iT

~{i I.:..k bL' j Jr~ n I...· .,cL,,:·k ll. r,'" f, ·\Ilah IJ.11'ocL I.:yl~<-n l.. d1)11 ~I.: md::[L ph "::lX.} t: I _j~.un ~ ilia ll~ lui' ;:',1.].;JI il.· '" ,. [IiI. JL II '-::.1 FJ il :.IsrJ I.:dfl-:-·~ H'::~ll'jl",: r~I.!<O~'1(" h~l2: I L r !." Im':T!" -Icr'l~ .\ b'l 'I :]9 n':LI ,·Urr.l ,XI ro::u 1:lIIr'o.o'r- I 11:1.'" : 11,luiTll' ;r... I ·.i ~'. .ll i :~ I"'_':<lr I::'I.L-.I('T- r."hrrh s :ri1_11 rr'~1'L:i.1 fII[1 ml:.'ln : j jl:'I~1I ;) m .1LL:lll!r :~I w '1~ illll': .... ...h·...dLk , ~Jiok..lgJ.!:nl.r; ~1.o::.1I~t.i 1..1~::;i': i,. ~ ,'11.1'. Dokrl ..L III Hil-::,'~II GJILp I?::'~:I.:..il'_,:=i 'Ie,! rrun::...Ul, V Jilr:..~t« II :11l:,rIIl"IOIrmm L':J.lllna ';-I'dn~ -.1 };;c"hYlr,; J I ... i m I) i'am;.- .. II ":m~~in~ buIlJ... -'1J 1111';;' 'n ...'. I ,\'1l.n rini 1.''7Iil·~·nk s:":II.Jnkm. rlll;ih". ::1'1111'1'1 .,."- 1111~:t l'.Jr~·1Lian. I:"!iil._I <II.'; II n I~" I 'i: ~,,"rJ~lhI.' oJ'moll! dl"':.rll "" blllllr ',..: 0,: 11-:'1'In::"':'d:kcp, I.i'ri rAjI k..:rr:o: )'wk ,1.1:1 II-. . "~I J~ pcropll£.:UI~ " r. l·:·r.:lli. cbh::l1 lil'.'nmilllll I W, :Ik. ~~:l.1():1J; mmi;:.-!: :':,.;-,11.1.:.0;: '.'(: .! 1-::11';''1,I!.Jdii.l1 mr'r.lrdr'hp.. L'iI~'1 I-:..:rri':II) TliJ. 'CL.:.:I.~ l7IiJk~m.d nlon tJ!..lmL 1h'1::.11 rtiiIL·ri;-.;: r!'lda::lc.... ~1~)1.'!, h-:Lp~ Iki i,o:o]bJl;: ~..nLl: h't' '-..!Jill 4 :.'-:,;, rJJ:._~Il"'n cllr~kk"(:p Illu".:tlZlm.::l iml" I;. ,11.111 ~OOI7ll, j~.;:kll ijru..1~1.::
Q TUJ"~q,1:l1'1

'\ I ri r!r:., ,:II n a~!;>lln L~.;:,:III-''''::'y :il1l~l! ...~·I d('~iTl)( )ll'i:.l!ki :1:.II~e~ilIJe '.'L'li1! L rn)i:;JdJ. ('.":1 :.I;':L~ bur;ii-I ~L .. .I,.. bldrl dill-al tl;lL.I fJ~Tr ':'11 I:OIrn'il1l~l~ '.'('!'I;)ze IhlmllZl o,:~IH ~d: 1,lil.tl'n -=(1 )I.ol. I'll: In:rc-i To. hsm .. 'iIlUI l d,:FIj::-~llkCl..ltir.

k ~ir1L-I~rrII.KI

.' 111:11

r:: I~, f) .
Ir

L'U.~T j~k~I~~}'11,!' ":llrmene-, Tnllxlll'3, 1"'0']hehrih~'~

T"'i'~'kl: S':':J!,I-i Illm"a;i;'1 ~t:LI.:;.

In .fml~1!, l~(iL .. I~. t..i '1.:,1)1'. ~kdu. 1,'::;t<:1,~,r'r <I n. ~i IIIP, llJ;r.I'I;lIr,' k 1,"1.': .'I:~il.ti'"

'I,'ald _m:...: !'~II~ r·1 :;r ~rnl~m ~ ;11'111 ~I·,.I. h;m.:TTi ~'IfbiN I~r Jur.f t'u

ynLi'-, I·.2.IIU I: I~ • uh LLLI'_'(;)[n:1
('~'I" :'("

Iz VIII{ Sf JeAT P()5T~S
Cu D:... 1-=1: .;.io'l nil (i'.:rJiJlil n hYoIDI Ilhll II. n·k(·rll ('1II':1:lrlo,;':>.i:-.:J.hJk L:u: ir

n,'r

,i~Jn~:

((;L L r..f; ,'I [ ~ r.)

~7 rll-II

:HI 1\1 ...

Ii I I. ~;!:'::~l.:l!l:tir,

~_jllyfl .j IhI.LHL1~:r tOI;'l !limn ifll.llf I XII1 1!:.1 ,;..; ~ (-ad Il-.·r 1.1.r i~ t:Lirrh T(iu. ~...~n1L bir b::·~·~ti 11r-)lllJi

~ lizaycde
s::lll:

jJe

~a l§

i:!lI'Glb:i'i !!Inl Ekl"lll Esbt:..
,J"lill
t~1\."1j

m IIlBoylJII

p:

II 1\1-:1 jfij 11m n 5~"1h,liL ru:. ,·{,ld::.., Ft:iM t-1~lJul (II <.::rrr.:l.:::-J..:n ~~I ~i:'·1.~~Iu:~ W;;!IJ&IJ -!o II ,p ~"I 1.::1 t-. r :.ilet:1n ~",blJJl'J 1:-;"'r'lJ.; .-liill liill . ":... "~ Ilrrl T' mmu.:,:z-or_ ( I. II: 1.1·.i tJlj~ijl1 ~.I'j{ '-1 I. ~ ~II ·~lhl:. [ '(L:!"ill,;::ulcn ktil.wllJnk .J I!oi.:c d':.JI'" t:'.L 1<. '1""1,,,II... 0,: ":'::L':"'Ilr. m III' r.relln -::IIr fH:i'I..... ""': I'.;:in. \nl;.1 r III: II [.;1.x,k Qlm i.I~11J u','~y~ Ij Jt·,· ~
','1;

lI".fltco:Josl Irllifil ZIII III'ItII ~kru:il'l,: II)I=<I ..Ir hilLi l,:o.:l~(". ItJ:1,.:);1 _"lu:nuoJ[ ,nnlJr=- 1II1J~':U'i ,x:

J.;ori"YI31 ..l:-,-" knl"i ~~~.I ·:ii. '\LWllk

.;:I~·L'I 1·II~k.:!.rl ,;:" h~l0

d )I')~ I i.~.Jn~..la ..h ..... ri~'~[ h:.l~1 (~.ln:.ll.oI1.I·IL,:.I· f ~ I!;lIrr :or. ril '
LI)pJ:.I1l'IIJiI:l ka[;:l 'J I'il :'i _'L '.... 1Unl · 10J'0_.J11 lililr '11
"""illt

jle

io;TJT'o!!n

ih: I : IIIl<.. Ikll! I '1',1'-,~

.;,lJ'

9::~1 -W': . ,( mii ,J1-.~III"'n:.l h, Ili':lmo:.:h..':'1.I:~rll~rk"'.If: ("h' ! I h:i. .it: isun":oul r.:u:mL"larJ mlJ I ",I.r!::r·( I ,Irr.:: m -'1L]U ~][·'TI["·'.lirlK.
... ,,,

Ji..r.... .nda

~E.._

.Ilfol -l "'.m, ~ r(lI, A III~'ri"~:r

TlIn;~::I

:_r0'l":11r. n!!,

~!!.Ir:-ill u.bllr". pcrl'llllIIIWI, YI&z.-:ou., ibb 1r.l:1r."pt:7d!lo!:r. ;,,!'!rl.'ll lima:;:; },~~dlw k ..-,
~'f' .~'Z'

rill h

~. Inir

~rn;' kl'~~... 'ti.h: ; '1w'lr . urn:':! J1;::1'l:rJ~t to!m'_

[

I

n:i'-lIIhJ~ct 7..at '.I~,,"I. -I. \f ..hl:i~~~L Iltlrrd.o::n: r: ;.o;~:rQ:: HHH) h.rll~ III:_I~I :' m rr I ~'1IIhr e.:.. lTI~uri~'~ .Ii!reLo;I~:L.1 k.Jlnu U~-lo.!.f{'brllk ... !=..llr·lio.:'.''' ~ II m....... IIII: II.:: L:. ~. In "~""li'l"1 il1~.II: ~ I~ 1.1 . I' ~im ~,k.l:b ...-~oeno:"k:i 1""' hir It.' ,'I I ,1H t? mr:J:il~ ':0 111

~.;r I-l' .:/e.di

Ilh:llYllnll1 tlJIbil lKoUllfiOloilfl~i I!,I, "(1111 l.:'-~II l::1:n";':I!o-.oSlI Un(i~k .:'i. 1.:J1o;1- i-I"III·.I~·1 (,.n h""I1~... U:::.::r::r.~ mNJ1 [

:"it

11'~IliU ~\J:,ulo~

'Ii'-,-

J'!itIil[L1 Mil

t:.r~'L:Ir~Iilr.ri..

Id:l' i
L;r

l.

'''1.::1-:ix. I..: ~~hrlml:;:i:: !::Ic:~, ·

,?'..,l
I\t[!~ I.: iz !U 1I!1111 l lo:.lj1:..:ttil~. y,-",i~ir i 1fL1:J[·.:J....:.I.~I'm.:iAn h~'LIrlr:ii ()lm (b~ml ilill ~Jerim, I':,tl'_ ~:Ll{lii rnjJ:i U JU~lil'rL',l'n TTii~o!'"'k:'1~t\ Ii

01"111 nn m UdriJrU LLln,Umbi l!oJi [': 'il,h';-Io 1- II' ~hrlm ~~ 1:0.;;
IUnf"l~kr;l "h", f"l'i. II 111:,11 .,liilli"1I. )Imw]"flsi
L

Boo".. .~.'

II ~ I "irfill~I'

fl.1:II ii' ~';I .. _ ~ 11lIL! [ru'" LI mh,;:h LO ;J;. ....J;,.;~aP.Jlr. Io:Jr~I~ I... ~,.""i ~ ~ :a.;::rlJ't.m;:",ml'_ li.!lm::".J11. !: :h .... , 5 dll h ti-lIL"I'I1n ,t: ~[mu[:Ix!r hll :tilt· ~aJ[ ... ...~"l III " ....j., .. , ny: ~.,' r ! ",Jo.: ~ .)I'!''' li:.-~r:.,~[ II:, :i~"11 • AJ.:tllJdm III~11111'L' ::!O P.U,':lrJ~n mirrtkk .... 17" 'I~ I 1111 ='-'1100 " ..·1 I:.:Ikm~. irrio. db L'~III.o:I.·r '.'1: 'a~ Jlt' m~hl me-] L-rl ~'i:J!;U1 :"":lIIo;!k od. r"~,lInl J 5 !::~'il ~., 1111-' nll-; I ~ o:iJLii 1 1i111'~" ~9 ,',I.H[ ~~il' il );1 nd r. IIJb:i .1." II I 'IT • jll.. T~ebn ftJ1i.af!!t "1'111"-110 Jk.1 ~r. ~'!o :1:lIr)ol11 P,o,::t'-~ I :..=-t-l..!-"1 [ ..;. C ..I~~] I 1'::1' 'I: nlilLi II.: $.lU 3~~~iJ. ~;:.a.' ji.II'- Ilnl~ d ~p "'I;rsrm. r.lt.lk- 1.'111=1 I .knm , • tki' J"rnll;I'?"",' ] hI! .:j~ T_ldo:r... Ho!',''L .)' ....tOil nda (Kr Ilii. J r) Ilpl~r.:-t [ ! J'II ~Y O::U l1.:l.I , -1~.r.til .lA'U ~L.!"rI"";, ....;Iu J [ll;!~. pf:[J~ ii.z.vaJ'( HIli I_I '0'0..: ~ ·<·h'l~<Ili'li r JiitutnlL ~JII tJ:IIll~, mlJ~nb ':il ... ~~ 13r~ )~Iu ll:~~r.: ... ,bll: hbl-.1~1 1:,.1111".0:- h~ ~~I!I.I)Id yL.;:- 6r~~Lr,l~ \ I. !o.:'I!:III~I";i ... . b(':t ; I il1l1pbonll'. 1Dil]U.;:'~, b.o:II'" Ir ~I~r, ~: d!! 1l.~1rrelm ~I n.hkh 'iCo~1I 10:, "W=-I!IJUfJ.~, p,Jrim_Ulkli ~]£'krn.".[- n,1'H I• ....,. jI .. SL Tdtf:arr· Hr;.L~,~ln 4-!-l:"i. ------talm 11ft ~ JL--.br:rMi;:r. Ii:."~.:t uli '1"':: gUiIi~ tII~trI Ln:rl ~'= och :G:.I:ri B:.I,'ri~ K. :=!1"'li~)11t~rhls Joi.I.II!I.i ~!!"r,.i I il.''i'' hjr'i"(C" ~'.1 Le~nrt':!ll1 "IIJ; i,·~t" i:. I?nl'lr 1m] ~r:J'5'i ~U~I, dJ'llr. d;,'.rl, c.pro "": r,;;Jn i'\L"1.:1.: il.:~:-::.Ir.Je ~hl~ rn: I ..-r rI";3r:rosT1 I!ttin' y !l1:J~I' i [j1~C.ll1-1hl.111hil rni1 'f!!l:uil.m. n- u"lr ~'r' lu. (Pf ,nJ1L YI.:IJ;. I~I' II <.11-,1','10:--;r;1 '\-11'1 'J, 1)lm.ldJ~L i'ln o]l!n1Jr. rnaki. I !:11~L 1...-- ~lI'i'-1.1) [AnQdi1tr! 'nI ~.unlt.d. '1 p=r!-!'. ('1'.1"'18 glr!ld gi llhcbol JLII A hmoe-LTei~ '~Ill:mrr'l"cm hlii. n ~":':'IrJrh'riJL~"~ ~Ilr.::r.lfrd..., Llu.... '1~11 k'~)l(nn Dra .'i f.'{'TdC 100.-l.e _:~ 111111ill,,1 "I-.~,~.i !Jirrr. dill"' .-'II.IM ~~ '1 .. .!([ii tmil.l I-I,d... \ I ;! ,II')' Ilnn~, nl1('L. Y 1'0. (·{r.

c"~

:'M·..

"I'·

l:·il1.1I1im';1UL r~'[~k[.... ....-en,_=lurr Ut1h~ h"~'l I~ I Iml~:1.: '('k ...~ II \'r~ ml·:;I1... ·~r ,-.1, ......k 'J;;- hll~ ~ ,rl", hl1 'nIJ[d.1 I "'1' I::" lili Iii 11.·r".. 1 P-L'C'" f\'l,'JT~i~yi :r: r, ,·L Iii, I'i- III 1'0 ",ill III-. ira m,":u I .jir,~ 1,'... ~ijr~[ L'~:,~t-:I ~~~blf' l~iUi1r Jk ilml ~Im:.! I 1-~1 ~ r.ul::. (P..... 11.1":. []) po~t:1 ~ II) 1":: I l ViII in ~Ifr hi :1:.1'111..: l-.iL,ur, r t-;pL 'TIL' '\Ii.: I. 1:-I:r..,lc<1,.JrrU [l,fu~1I~.:r~n 1'1111,.1~]fllill ~l .jfJ -.;:ll~ ml!'mup ;l.O!:~·U:1n t'll.J[ ','!o her ::;fllr :..... .::11 t':r"'1 1 ilo!: k:r...'"1To!:' l~rlr,1blo!:' bk • I IIIII~ II Iir: l!',1 I'r ip Aiu::r'r: 4. NI~ In 'l;iilll,l ~:I:U lU LU Il"dihll 1 i, (;,~I"m r1:t:lm'''":;J I 'h1P.:1-:~1I' f'lrt: , oil I~ , I [[l:Ullll.:. L Ji ~ I, .... :r.~.. i ;:V, ~h,,·--":.-1!'" W" ~1r d h~. ::i NI~1J11 rrUndffi 1[J'hAr~r. he.' "Un ~ It I'~ I ~!ti', 0;:1) "III ]:.! d~ 'PIrt ~ n til} NISII:Tr Iij 1-':';'. r 18 I-.~ I: 1I1.:lno!:lo!:r"~ [·'2::1 . .,L~l1'Ih" I'll ii r-;.: IJI' M.u~lI..I~·O ~II'i:i::.IiI1,," o:d~r.~km L.• I"::I!' :0.:1"."1: ~, nil~rr~ql,lp'.:Jn~ VI:

·idl.:l.:l.:tIi .,'\. . :j?clr ~",:;111 ~l d:tll 1:.11.1. \.d{' F':}. '.~.rn'~i ~:J~fr[ gi:II!~I:;"'Lir. \r",pLI rJa. I 1I.I~IUI_ld '-'ir 1)1 ke.:o [I;) ',(1 {'~;o:h:1I [ II]I.:~ e~ LLLL.

tzn::aL

VEBf'UN

..x..n

BA'tRON
'rc

L.4.VN

rr:-~m."~

,I' '

-...u:

,"""r

reti

a

N a~i1 Rf" Y Ielll ~iiteli

.AME tKANlN E
Yazt maklnelertm

en mtikemrr e i 0 an
Dalton -vc ~Io ro e ve Od hner
£0
\,.i.&) ~L[.1

n

m ::J;;3.J[

l\liikenlnlel

~~r~LI-=, iJl.:l.:l_L:..I i;:.Liy~r.l", ..in ..k

\. e

esap ftla:rti nee f.:fI Metill Hesap
~ti1r I..IJJ6 .
Llr'1Dr-)t

ri

n i.i nya h In En.
ve
bu 11m
1Jl".

~tr.lki 1r.,':1~ridi:r .

MC-$ u r. h
-lcn.

.r ,C:'rrd' ~'mn m jr".J~[

(·),j(: .........

H A Z L J\.] S 1Z I , K I . A U..L,

SlS~~li\!LI

KI.I·:R 1_

GAZT..ARL
L:L:; _ _ :LnC lcnl r.::

YAN_Vl ..:Ir.LARINDA

(Son(_)

- C:\STRIN)

6 nCI

ushasl

!
rus
~

",uIL LJ!:.kxl·:-fL:OIU~ .. . -nr '['i~ s. ,. H'="!o"II!tLL'2 J
'IJi

sb ] );., T

eder lIe'~'
I Tr.I.;-Wn

,t n:i'I:'!ldbJan

,

~r

i

.

!lm1lm.t ~]q d.epl»'J;; In.l.l1i::.ulc1 ~ A"t"iJiL: "b!!ll!iro hl:.1l1.b-.!I] ~I) RAmI I ~7f11d~:-".~dI L'lIVD ~ ~ ~ d!:i~~mclik" 'k~ ~ rn: flli.:'-7L lruf:".... ~.u ruulro'\'!(1 IEI(lr, i'c:E.:!..o.: .~I:;~ ]111:. ;.c.:D!n pcdl:. ~..rr:u.I~r:; 1UI"?Ii:Hi denler, r:~I'I'i(,;~ Ina.dr plr.i.nljl nl I!:h ~ Ii: n:fl". Ib, o;.;.c.l~ L: _ •• I.[! b h "1.1:'",''': l::.lw l:1trlJr Fi I krudnr,

Al'D:ilm'3".

fAnrt:L

.:jiLL lunaY!:li

.ui..s~

~

~1li.';].:i\-~rI

viliLvaUa ,

hI arayor
~rm ~~U:!=lL bii_n~kt)r ra::01 k1J 1(:1~'::In.~-..l:Ir. n'r lJ'ji:e;>I!}'~ \ '(IiI.: . Rr.rm.ll'!.3;( I'llr""-pl
I;T;.

.

J~

1Iu.c..:.~

JO:l:. '(If.

rnu~'11-

I

d. dl

'hl:l' -:::Jill' Jam: cadf.::-ci , 1/1
nll'7111 mil.

a..t.LlI\·1:!

. , .. r II

Mil:.!lL:tim

VARALAR
inte.wm ~~~1Inla

y "1LIJ.:la~

vardir ..

A L 'E
p rltilJ
illii:t.1E ~-"

or 01l.. E
.... ;Rt.n E 4!<i"!"~'~rr, LSffDl'.bm.

S
j \!

J...J ~"I;'.;:rlJ blr: n1ur.o:'J:td·r "'-r IlR1Z::Io. Tihl n ~]"I" tVX n D~.
l..l'\.:i-\; ....M.J
I~i DI~!::
j..,
~~~

'T"'"n:iN
• BrO

BaL~~t

".Iry

I1111

('tl

1l~lIrf!E

rl1::trl:::ISI:

Ei~t1r...JlJI',)Z

muh ...J.J; .. ~Llt
bll:LI.nI.1r.·
.'-:"'11'

... A n..i'I

nin

l!.:iJJ..k~rJI,.~ ~4[ICt

'r-e
f!,iirJJIl

\'1~~':'1:T ~L."'{il.JII.:_I.!n.]!;;

.:f.l.i:I k~, IT"

~I.-"I.:~ kbr!~lT
d.Ul.:1 iuJaoi
I[

-;1Jl1 111Oru.rt::~ &<i~.mz.

Iz:mi:rdo!
-!..Il

~;;jl

~r~

deP'"J-SII"lL1n

;h_...

Ti' rkiye,
'1':- ...1:........::--:

'1 lidl

yeo i.,in

I.i.n: ~d!!"r. D~'o~tu "\10 4;;r" HOVAG1MYAN BiRADERl.tm
r-,!:l!ir e

K:'(mer,

;Lfa

ecza-

Bir hayat ve Inenfaat
I 1U§ el1]ler~ n~ Berl e damgasmt lami]' olmiva
pa:ryB abul etmJy GiZ

S&rrJr,.k l'Ll'S;!., K:'nlrtcy(1I'IJ,.. I _a~a."pir~ ' l~iJb3.ue~lli:"l iJit KJ.I"o.11rdN,· ~~·c salr lL.!.'t _<"[ K ...·r:r;l~ DC}' EO'nl~r ~ !\lID. l J;c-m:ik~l ';-.I.y I uida ;;I'ii tc Ie:': ] E)1"J9 II! pn rnttn:lrr rnr-n ·b:.:k·li f J IJf.1 . i- hr.!,:;)F ile~l;Cfl vcr Jccdti.l_ :'hiZ:l} cdc JO niart I ~.?!) 1.~1t (lel:.u·r,hThkt.~ y",ptl.l·::"9l-CH. (-i:.r;.~) ;:i;")'il1rl: .,.r ... " l~:,":N:-tiotii:ncl('" I r1Illnp". l "In 11 I'J,I" !"ti "I'Ij,lI qti f..:"J~·ba.:;l1LJL ~ ;.:~cli. ~ a ir Ah.."TL-:.:L·l.:-rr.... 1 .~). .... :IT II h:::o: :2 t i)fi n- :1''1. lr.1:~ - r trnen

r...,:l~irll;.!'~

*

Fenni
v-e: h~:Itrab. c..i,iye

d~l=1
i

:H.:ol.1~ld'l. Vn J () hnrLkA,i :L;::rl' ,'lr rlc: hede' i ::;41Jl I ir.l :iO 1.0:1: rl'-itP, ..B[,C'rt~ _f

ikL:m:ii l:.t!.f6 •
tkC ~ 'hW:.-LU'
IW(,.;:-(..

jl;" n
\
1,0

"-I.

r.

hlr klt:l(l' hal ~hn~

!"Ida::

de

01.),:.'1.

;.lm::ll.:iJi£[i1, IC~I;':'I:L)'l,.d!..' J(fMiJ[

02" ... J.dt:nl~dLlr'd hJ

y.lmLl(:.lktr

j_\IlUhoo en

§

~iJ ~bk

Ev,

Ar.~;,t. B.... Lp::

t:...lnirl{"l:n Harnam

~'II,iJ~rdJ."I, _"\n

*: f.., g."

45::.
-:;...

.):m"!;!

[~rd.~In&

l eni Tur~

~i I"Ir.tmIJdJkJ.:.J.t:

T '[1.,';.]ii~lim
{II'"

HI''(I-lrn :l-::;~.il \'~ bar ~(' 1:(· IJ.:~ l)'i.ii~~·_ uiLL::.I.I. ~D Id~dt I) lrIi~~<i. UL"";:'(luUlH'IL b.:-t L I!: ':WU JI n, bt-JdL 0:1';:-[11[(:11 ;ULII;,tJ..:.J.k'[jr, I'"1LJi:iJ}·t::dr.: Il ~

11I.nt
j

HI·..!J
1'), ~

I

'1 rk~r.~r·cI:~ rl

n.

§ =':::rckk ... Jc.r-rl;J

-

B ur;ll.n:mr L"Jlu:'13ia:l.l'i.!l)a
(

I~

!npuJlGl:!mr.

~-4 -~

3Jt. mJb"':II:JJo.:"IL

.1, '21.1:i-.- ::11'. nrl:.'nVI I-I. .1c~ [111:.'.ITI'1.::I'Tl?tlk :

l' nlssn

L~.:k
L!)~!.)

1J..::ri

da

JdU':LJiJ.!J- J..i..J. y"p·ILLI,..Ll.il.r

:!-].:J. ~

I Joy.l Flk~p es lt1ttlnd~ miihiui tekemnnilat
[!.:IJI~IL
, i)~~1

lrot .. n ~1:1' i·!!; ,\ vnrpa arssmda t: L.!':] ~_,Iyd I(:,~-:-~-:. ~II I

L"i..:kdakik '~<III ~...I Ilir : 'rlLSo!rman ~~oUJi.i ~ (..Iill!~ V r r uL1:1~~ , en o;:i I)~LL b:' ":r'i sort h-./ILJ Jr.I.I.'o~.::HJI""~3 i:til....~ to"'..II1ol 1:.,nWhl.;· ~1"1hi:;~ i:"ll.11 .11"'1 ~ IVII'! 1.11'.'11Tr' .rinn 1;"I1r"~flr::~n N~~;l(,) :' ,..I !11m. ~nh]t n.l.LJ.!J.l.. (~[f.1 mll.:-: :'

· .. .....~. .~~ E ! ·
Lu!.dtIk~e- ":O:j

1-.1:'-'il nklp

r-dtirilIW:1o.

i.o,;iu
~nt

i: ~.kif

Ii.:

- 111""7111:

nl:::~[lI1..n~HtiH_

iQ(l cllrli

'l'071 l;uru~

:: B.aktx'"Ti~·~ ~j~ ~l( laboraru '-LU'L ~ =

BaklmvD~k"Dr~ ib33 Sam~

~

f'

'.
~

P":-I~I.:I_t·

jl:iirllll~~:l:.

i:.b .. rcu

~'IIpl mr II \'1' n~f1. I...av 7,;) r~ITjd:l i::;lI:,-r..j,..t:: hlL~·lp":.Ii!111I
ll.ll"l

~~~t::::':I:'l k I

b.i p:.n ;II:n.:U Tf.1.. f.RL :iil:.; yrll17 I $ ·fi'[.LA :011)\L YA ~ i.iplUL.llo1

I

<ti h :'IT I':L~i ',";'-11·

(;iJ~ I.:L LIL}':.i.... 1..:J1.:11!:l:"';' I .:U il-d ~ ;Iplll .UJ l-:L;II.LfLl~1 Lt;"t,j.;_r ". '0/01-IJliJ ._ II Ju~ ~ .... I! I B:-il ~'ri oiL.! UaL'w:J ~~Ipl'!:: Y'·I[,LI...[' rf.:oll:~ hllron'~ nll1.:

.. .. .
I,

CI-,'I~I~mL'_1 L:k~un T h[;Llblll

·.f(Ipl ...J"!: ~~ l:i.bl.[[i:li I 1i-rol"l'., r.bn.u ::;1I1~.1I1 '.1

t

I 'Ymr

Liu

11":;:

I

,61

~ 1b.. llirr1t:r

l:oj~i~. 1::irllgi

Iwa

. ~.
:
Ii

~.;11 1_I;JiJ(]:1 'a';'J~ ;i1'le :1.:"~I, j I 11).1-7k ~a..llr L ~.(' I~n k...luuld · "'11.I.:~lL.I!:i1 I)w.n LIL. \ I.tpJ.brll_ ~·LIII,.J_"'ILI,. I b:i: L.k '.[..:1' .. 1.]1,. l.oi_..:"~""IIJI.J.II 11L:I:ill kim r:-IFIl bl"l!1(:1 t' rrh r 7~.1r.l!:;'1 .:"i.tlll llnl tr IM:!Lln.-.1J -.j [. -·yel Ilr n dllr )'1. '1 r. ...:n m(-,hlrl.n .... 'r-.n-.;I 1:1 :)!~'.5, r.· I· I r

uir

:;.. ril.H~r.r ~ J\-Ik.IW.L ~'~nII!LI l<rnnbl'l i':LlllIUI
~ 1.,21,

~dJ:illIiJ t...
rr"lnhi'l.:t:

mr!r-

TTk[ I'~ JI) n..:- LLIUi~[IL

..~J! 1:1-

!.:..t:;;:b L..lULVni$lnil;1 "1"'11 lHI:.-.lil:-.lll .. : ·

k::.r;1r

tl.:L11.:1 L ,I.

~I IIo;I..:riI~..: b;.1: ~~U:i i .: J ,;Jd;]r i·. r;':I.I.:I\ r~ T;li='TT":'r :!ii-kct -:M'l,'onflt iicr!'ti"li n'~LII,I;JUr do,:r~L:t::JI! ,._.:,:·IO!" k.l r...r \ ~·-mi.,tir. Xi"'" 1.... ,·apurl.JJ 1

1.1:1.11.1 I;rbl 1 I!diJnH.;l III jJ~.1 ... ·Il

::d._

li..t.i.igJl~lf'I

~

dlr it!
0 I

;.:~j:!j

i!..:...1L.l. L ~(:!'::L. j"'[illp ;;:.• ,·.1.. 1,.1:;:-('i?,IIJ:II, h u np.111 j .J.TI~Ii.bu ~.'ii;.:dt!r i -:LiIOJ,,_kcl'_:1 :!>·IIII,.\J~~1 1.11]1 1:( I.. L'I..~~L.; kIll ... · ...~rm'~Li .._ •

r

:".;NI:-

M :TlIl::1v-.;ol"r
-::UTli oJ

~.~ mr

o7Irlmllri;;

~<inii s.w.L

'il,."LJI_IUI,j Ltl :Jl.:rhli.:1 bu

1,;')

kl"J:.;1 ("'1(...... hlh n' .·r 51. (lI::I'~ I O!" i TL ~tl;)O n ...n ""'11';.[\'k':-I I-JLlJ·~!1 ,....JJ.;dl kJ.r::~I!y ::"(1.:1;"1 rk Ins (1)1 rul..

r.

d. ir .~..:

hjl:ik

UL'liJ~JI..J [I.::;L fk I .... O~IlTim. a

1

·1... 1"'11·11

:Jc~' t.

.:(.-

·...e'·ll;l l
~l":I!~~

id.l rc ...llll..irLndn
.llul.lribl'l[1
JL

l·~i

r.~

\'1,;

yiJ \ ..1.1· ~·d .'111t:rln

n·{·~rrJle

1e'1'1~rl:~1t:iL:....

lILi:.'!:: j.,i

[~Jri~ ho!::1o,: LJ

~IIlib

r

"'t~

Ii": ":'LlI;;[,jr in [!!~h::ti.

iS~3nbul Limanl Sahli Slhhiye I mer'kezi Sertaba b etin den: ••
~i
~~;)I! ~":-!:i' FIr' I. Ir~' I)i iq(l' F Pt'",~n

;. hh1.lI:imk..,-

IJi"1I _i _.;h hi
1

ul.::-;'-::r·.iI: rC":"H Zl

~.h.•.

h;:o

(! 1'1.1 <.U~ 1.:1.t:': l:~.p~ Il 73~( '. _'riJl!rJ
!";o.;:;"1

Hnmllll1
h~r

ar abcy ..
1:~dro

il!":

rnur '~I~ -~IJ~' 1T':1 ,-;oui

i._-J.

kill I' :"'1 :;0.000 ...

.jJH

I,d. :irli

li..J.L h.1dd~ MHL{

I

DJ1riitC41J I m t'R.Ll.mtln~tI
he-r

EDDAH
11L:t.;..

PJ..':lL

g.mu

aU RU III
U
\'. \ Ij

D~I.IC

r:n:h:'!

II I. I'!I d.ur:iI:t.hk
b..;..~ 01

:II!'L n
i-~

··.r r- I. I rlm

n . Ut.I
-'

l.:I.y~lrn~.a 1m',' ~ bc.- {'"

~,::; U III( dl.:,hrkn

!YlllrHI~ "'~:1nlll 1.1' I' rr

hel:' P.J" ':;1 I
I.Ono;J.l :;lIll

i k~ ~'Iir. elli~~:;

~ 111" .... :rl·

('2.(.fIIJ

l,.iS

Inn!> inl'

(" '1-liJ..t!'~i "i. n~i hl.l!
L'

I ~ILII S4W.K-1-

r·1-.~

n-n(lh~(:::!or)

9~!Jo

• • • •

f.iirm ..kljJ.:<lI

,,1.:r.l'tl :;'11:'110:,"1, rl'tillrlcdi(i

DRTA
Hi!Y"

OYIIJ

LW)

I!.:iuli InL.t.iJ)oedd
'.... :1 b

:.1c'lLy ...·

II"J!.JII4.I-.M·11-'I.:llL_~·1.: SLlrrtl " J't1 rn rlli';(":l(.-.j.Mn
I:1l1l

lla:rI~t:o:illcl~

~lrJa ... ,... ~1 t":' "1 r_n~"r;)I'

nl:u'(I:1"k i r.~rl! l-t.lr.1 iUiJ",:;,:,:il1t:ml rn~'n::l'ii'rL

komJcyol~

,·it

LUJUiJYll"~ I _ k:..I .... H!'!i"ni~ ('1T<I\1 J~:lJDlC

1,h.:lL. r,'Ur.:i, n t li'p
OOtL1i:rIlH uk.,~leri~lin

s.~"ti

JT"r,.ki}.rM

r:;o!J"';;~u~
g'~rlLi.z; ••

:)1 Ii..~aAd;U'j

I

::'I~

(ih.]1 uL

't

;11 Ivv.:11!If.
s.r:rn •••••

:.. ;.11"111

• • •

I~t;f!!

.
.&

-

---

._-,

.
.

.
-

.

.

BIR

Ii

SENESi

r

Y ENt Fordun b~'-~I\d d6nuvil
~

~~r1.ra ~lnn.J ~i_!jt.cITI~m~ii rl".:!k;i~U.~
ny~)rWl~
'

..

Vi!!.J1'l Fd-l'd 1.~.1Jf~1JHJtll1l'ruf.lu"'uli fHlorr~. iii ~~ JIt:J'JH r;r f{,"i!.:l'"r~JI,t'/.r.r ~rln~ISw'Qsrd~; rir
Q11u.f.i

p1lnu!} v cihan p°yasa.~llla a'll.nJ!it! r, Bu Inl~rt.."t:o:reheUe 500 '0.},[a.rJ:-J n.ele.r ya p1 ]d~.gUlI jOy 10 lbir gOwen g~'1 rrnek t" a ycla h.~]U"j ::mnrn::ilen:l!.
~iI

Y eni F DrJ
1121.1'

SI rf

~zer J ne y.nI1l In olmasi sa ... yeslnde hcrkesi rIi takcHr V~ tevecculnlu Uk~~z~· I~ttr.Ve suranm

I'~

sa }t~a!n €Sa5~

i.r.nr1r.ki

r~r~r.[1.1
p~

4!rabQ~J

g-~(I..·II;

nrt'B'I~hetlAl
mfltl':Jl~'

itl.rci~fiiJm !Jot.

!1f."'!l'ir!Sf'

l~!fl!"a l"~fur~rn "lJhr~f In im;[lriannm b~rylJk u:nt~h .l",M~/nu/d~!lJ·n~.

m'

sun ihl.\'C cdcli ITI [(i bu ara ba tee-

l1e:nb~la yarak bi r 5{':. I.' zarfin11~"7~\ooa yeni F'orrl C:.omoh;Ji \ ppa~iWik. ist'i.bsaIAt gun~c bar b-; yu..: otornobi1de ted ricen I
I • I

Kin'l..llnlJ.e"veJ ~.

t'lf2j

tarihin-

rube ncticcsi bir imalaun
Sr.l

mah ....

~lL deAi-lilir.. I}u.t.tin g,aYI'etJe-

~rLlrlm sadel ~ll1 -gr' matul
mustur,

I'

~lumkfm old ugu kadar :5:"ukseTere.k 4 ~ubat j~ gUnt! .s:;. ~'i.)akjna He azarni ve ~T1f1kcmi~*.)O.OOtl) nun erolu makine Ri ver mel biro hizrnct tcnl~n ooiliyor Rou,ge (Ri"It!(:" Ru.j) motor fab.:- ~.;.'edaima yeni imulatmuzda g_-erikaMnda ikrna I edildi, tft.c bu.' , I :tni~ tecr ube sahasi nda 11 js~ifatle ood.'>rt ayJlli biiyUk l1!1csa~netl- ~ "t::lmeyi va~Lr e bi'ld ~g;]TIi~Jcn b",. ~i'lI'". B\_. !fJIttl(: _yal1i ~9".h)~~~ '. '~,ni arabayi ... ·lrcuda getirlneJ~
ettik,

v~ bunu

ol-

tame ..mile elde

ehemmiyetleri IJ..'all"dl r- 'B"'J.I'""VeJ& dahilde bulu nan a It I rn:11 Sl:Ste. mi em njyt: in b11yuk b: r zarnanedl r~ Son ..a her 6~ ntU.e mftll,~'
1l1i~}~

.hi r konf t)T(~m h._·uic.i ~Lini~ ~ Z(' lligi ¥e. araban in cazip llrefik n9iz.an dikkatc ahnacak kcyfl..4.
da~Jrf'm",z. c1ekt rilt tesisati kus u r'SU.~ll"'. ~Drttro.l~ ni m U 'il8l/_€nesLl'lli ~ i-(iJ1~1nde ve i ekadar kolay(hr ki hir-~uk·~ta ... maleen len in intiha bmda g~terilcn hususl ~tiltlaYI g.orme.k su .... - raf ~ndan ifa edi lebilir. Velbs. .I'"etilc bmat. takdir clfcbilirsinfz.._,. . 'yem F ord eJ.~'Ir~i)'ctikanJiilel
calan L'l1R:;P; ve
I

ivc l11Jv!ocnlJTIIC han~keti. d..,'

),ctlcridir. Trip eks camlar, pa r...::

pmBda

imaJ_·~ · III.~n bundan evvel yalp1m*!ln~z. ve ikmal etnre,Ai Lilrniteyfeyorw:.'..1'" ~nilyrnl'l arabadau ed~Hd~gt .. BWlia.r insaru dll,ullduren rak- . ~z tccl'flDeden ~stitade ettik,
2.i;JOO~ ot'OrIlQbiJ

1~
;t

fcamlardlr~. Fakat r~kbmbr, b~dJi7J3. bnda ~ ""an L ehem rui..- :I yet (le~i.~dir. .ffI.

or

I·~ bi 1- rekcr ... .l!or~~ 1tesis et n·U$Ik.r_ Z-nra - n e-:-;j InlSuI-'"SlIJz - ~. . I$~enl
~'Il .. ~ nifl,::l~d

MotQriJtl

tekora ....

En zi yade dikkate at..lll;l~9.k~J· ... ve II~ L~kE.~meldi I' B u moUh: m eihet F ordun rneziyet fer-i sa 'lie- I kuv vet, S~:Irat, 41.;i),anudlk ~ lo[ LII ..... sinde kendi~jn· 'tlmtdinllroen ;.0[( - : " a rul mass nd aki kola yl tk, e 1h as~! f azla tamttirm !$ olrnasuhr, i[~r~·'. ~ ~ yi kend ;nd(' cemeder ve . be-r sene t' 'I,o":\rcf ya p~ n .....~tlcl" ta- _ .~zarnl ernn iyeti verir. Bu nda n la a mamile y~dl1c geti ril ~TIi~tir.. ... :b::i1ka bu. nliOtt)~· ueuz .:l rabalar-

_ Saa L k 80 kilometre herkes iA;j n Idl'll'i god] len bir SlI rattir, Vta.'B'l1 FOld bu suratl y9lrulla],d.a .... d II;" $~ ra 11" degi~tif"r'r~e~i g~p~tko-..
Iayve ca buk1..LJ r. Bi r yokusu nasrl hrma !)ti IgJT~I ib t ima I g~)l!"dii ~ 2:. ni Flh~~:!]IEJ yeni ujt" Fordu idare cttiliniz 1:;:[1111 ani d Ll r€"Si ve ~$Ie:rnesi ni Llile kad.... i1.. t~sa d iOM1IgU-' ~r rTiU gt."'rec;e~ ~il1l fz. Yen j, F~ ~Fd :Sa ... tJ ~I Ied on ~m 5I1l]aln~Ek' n ~~ OhUl ~ nihayt:tslz errmi)"etilli hm· va ...

EH·.9 J-,~du·

eren kU1A-..o.etb ."" dayamkh bl'li
r ... •

bh· ~ Ii me ile if ade (;:di Irb~I·. K uA Ir
hi I· g~k a rabast deg; krfm . Zira a h~um ~ursuz:,.yenl Ford
darll: hi~hi r i ne di eri
.' Ina oTarak
01-

Yeai FOtrd IUn

-ev~PI

Hi [Jl za ffi

yuksek bLf Ju~f]J:l-: ~. fL~di maf-l;irm lal'a [11~1 ~~tLS olam nin ifadesid im~. p yelll~1. en i}i' oiUftn: fa yd ~Ja.... i~j nde lOp' la- . malzer'nJc}'j oCll ltcUZ bir nate sa ...I. . 1m.J:~ (F Jr. a J {at Ilne'!{.addl irJl~drtbbi]m4;kij,_.. j~e. }'el!1i ord flu F iycnin ~niLke:nlfneliy{'till1e h~lci ~ - - -hi ~ sem€residi . . no. )0 S-el\tdo [ gcn- n'rner'm~tir. B il bu ttlOWL'" . J"&mberi "i.~azitelniD b~ .... nre-1l.S; l}.-oo ~ cJ'aJ.-§o nntl 'It'LaC"utla geli rn-'l[S o~[ n1~..

:ce

.-Yeni

Foro

r

d:_

b~<~k:I y.:-;Jjnve ya r~Uz Yll~{s~r( 1":1111.

da ha bfi ~ l[k .~bcI111 miyet v{·riIJne.m~ti[·, .
I

l

ki t ve he r .... t;silc ile bize boil-·
s~nc zarfulda

Get l·ir . Hil·

7[10D&

ten.

Bu l'o"Ma yv ru mcyi rn[[~terj led- '
mil: de biha"kf·[ln bcldernektecH , !rnal progralnrrlUZLtl h~Ilca· noklal.iif"E g'~1d t Jar ,,·eo iyi' m.a,mnl ef~ir·- ~I kki]€j·[ Inli.i~~crn Ikul ~f."$.ti.re'l1 b~tun ellgeller.i kal ... ihrnlaJk v';'-:I.;zifcmil: oldu:rtunt1an .~'i1lmz taJi:iit yalPm.aktl!t· ka IrJ'U~yafak bu tadi!ab.n bakikalf:n· .,-dahl o]du~m.a en'll~nolduktan ,onTa i,e ba~Jl.yorm" Bin:JaoeL1;a[e:yh yap] lacak 't:~ditc"' s~y-e.5iJll_1 t de ameU \'"e naud bj r nt"ric e dde ~c:te.ce !nile ~minQ1duktnn : ~i

a y-n]n111yal'"ak

yapnlaM.h:lY~:i!:.

:II:'J18 k. ~?~n i.mal, etrntxlLik. A~C"a ahahmn i~.~~ bes]edikler~ kal"$1

k.

na

.etr~~. I.yc-te nUl')tah air.. buJund LJ~U.n~LlY.,.JJ gd:;.t~(" l.~k "\:,_:: (im t t'~aJl m ~i.r- ~~~rkd i m. t! lnlck !~t(o.Jjk, ta 1) i~et htf n I·ndd b i 1.(= d.L~ [V; ra g,~~(""I1i1l Ui~ nJ 'i-:rI. 3di on L1 ~.I'i r ~1 .. m tcn ~ .:furL· 1m b Ld I['"dt'ce k l~k, fJ:U18~'i k
, $·]';.:L ~ etl i 1mi.~tjr
b'lulu[\ IIi Dk.e~,tlIn

ki,to~net re k:::. t\·dC:E1 nra ha far p<:1..: COk ll,Jr - BazJ ~an 1~aaO(! ya 'prn~:;.tl .... _M;:i,Lllr)fih iburUl.111 d.(.lha ful"l

"I

r

BizLm senefik moddlel·ilni~ yok lur. Zatell hUflll ne ha c.e ima:JlttnnlZl tearicclll tera.kki el-t tiJ'1·~o;r ve ek('mm L.i fat dah..., C~~(.I ~~elJi ~rabada sahi rr~ J'] nU1 l~tJ~1.de edcb-i hndcr [n~ l~... [).1 in edt~cek bi IJ' siste-m d~h ilUrild~ yap.~I)'Or'.

I~~m~~~nt-zm· edt

)'r)_l"ll

:t:.

V ~ganega)' om -7. ,udtn-r kon..
tOhJ~ 5UI"at~~ enmi)'di "'e azaln'

T mQ(kJiJn~l.irl ancak"asati: ., S('nc. 0;'1)'[1 l1,u.:a;:j-~m d C~"'llflnl LiJ...:....,. ... i. L.1 h:. S i m~[j yen i Fordu rl bt-l r:lf~L1r1 f,:;t.lk~ .."!I.....f':II·::r.:.'i-C:~ .;;.~ [1.;.1 t:-L nl [. k:a..... -.? ] )Ir
'/

tl t7m.:kll:~ r.

r.,.lfu 111 f"'zceden as..ri IT.ald ~'!i1iJ \'.as~l..asmdan ~e. rk-cs~ is! i r.1.de f~h
t;ll:'t:1

-

'1iij~U(~ munt-

n8.~llLmr:i!:. v~H'dH"

!EmeJFn~i~.en uc:uz frate
ototHnbj~ull:

B iHa hi'· ka Irlkiir-.
_ tlHn

YeTI 1 Ford

::;~Je]ii:"r~11

M':'Ul1~J ~h sa~r' aksa.... . gL mrme
t.:,ji

nlott1r

J.:lt.:~k en l.Y I
I

dtfLdir

'!r'C

he,...~un fekli-.

d~h i iJ-l m.rt Ij

il

0] rn Iyan

~tlr" Ht::r- clhctten ~reni Fnrcf \' uk :-:;ck bjl" .].... . 'Ill a h:-;I.r~~crdu·:r. ..( IJl~LI~JlI;em~

t

It;

0[4)11101 ~

iJ.

)'·~~I

~~ucuda

FORD MOTOR

'COMPAKY'l~Bl(e:',rDER- 'ilE "MI81n..·

EXPORi'"s INC

~

lH.._::-\~~[\Wu~·ru.

-

--r1"-_.

_

l'd

..._. L
..J

.:::I

."

.:
• •

••

..,..

':

',' . : .:
• ••

.. <,

'...
• "

.
,'

'_..!":':".
,',

'_ • ...
••• "

".

..

.

..

.

-

.

. .
. .
.

....

.

_' .

'.

..

.-:: .;_ ,I

.

....
_. . ..

.

.0'.

..

.... .0'..:.. .:. :

:
~._..
..

. _, .' .

'---I:--';~'

..

_.

.

I.:'"

.....

.._-..-

_. _~'_

.. - --..

_

_

...

--

..

o.

'ft' ...

Cl

~NE

-

I\IN 175ti

V1JNUS NADL

0.:;. ,'i\ R

"'!l IT Irt

IdJl~11a~B~7Dfi·iJ It; ,U1IIl-d1l ...!!~j
e....· TeIelllU
kiiiNI

ril1ml:lmly~
WI

fj~lJii.Ei.

TiCl2irni ~ sta III till 1 Cllmllu Fl)'>£1-' PoO!J'a klltu~ (.I : N· 14(1.

I,.

-;,.,

muh. l:i!::l.:.to T.J!FJr II'!UdilrD~ aazt

Verem
. ,.,,:_~- i!_ ~~~'~da ~.
,. 1lt'er.!J 311 H.1oryOC:1Cl'.iTI 'Z!.751J\!'·t E!U:.t.i!:.re[C " n I)'A V",1f11 JQ::t1li: B~~ dJ ta.ruf l[I!1:. [I :J tI: Ije-[ 1'1 ~ ral l ~ In1!'1]f: ':;'Ifli::'n!l:ji ol"'~ blL fill YEiWJ.;1 L ~li,l[".~. :,"-AI.. t.. )c::1 ,.,1 anm ;Jf.fll . . ~t1In T1Jr~r:r.I[I b31:Klk, rl:'.mi :<U.D5I 'I;.ilr]'.rm~II.;lIl),. ElL IiIl Y1l1.ll.Ji;"J ~'u:l.IXn~w:n.;,I. I:IIl ::11:'1 rll~! l::'I.d1J'l Li:i s.1 He.'!.. ~I::: 1.J.:2:I!!['i!! :;1I.r.J::; ;:'2 'n!re!i1:t!:il ~.:l;,Y1. c:.:I(!Il-~lc&,_k .:[iIl:~I'1~ I,.t!. 1lI1F.at.

duL etnm,

I

vatandas 1
r~m fl.1l1Her
:&.,,1

:hhna'1I

F

JlilJI"' 1[J:riU

nV,:;1 T~
lid a

~Lll t'lJ Ilu:.l~ I Verl::Il1. ml1~lUIel.e
I"'~
(All"

hllim.:lldll 1 Ha~1 [(k ifrat. lalf'lfI. nnrt'l,lli!i Ilta. bLd mlH., bli;!' if;lIIz~lInr JJOII1J1idil ... Iillzli ~Ih" liD bllrlJ If; mil lI.:Iil8'. dir.

~~m

ot;l'~~~'

'S"olL[
II'

~l

mI:'.II 11-

in m::~

VIJk

T1Jl''="!.SNI!' 1oi::I.!;- bld~"J

..

Tcvfll-! Sa!lc I' I;1"" r.r:r :;m~ ':!': I'J
IJ

FI....

.e ~!l,rmLl msnmiaruuu

:ro;.:.:;!. .... ,'

r•

-:r~!:. L" L:ru=!mml m·LlU.Llme
.... 11. _

lRIe

d]

In.:.! fl·~

(,,'ULI ~lJi! J'f~ (.:] I~I l".t~1!,1D :_:;1t1Vcf'.Iii.U.I.ml;s Jll:!tLJo.: ~~ 'P.foIrnc!i::-.ln. f~ r,1 ~Ci"'n.t.~ 1'_11::!11:'1~l~1I ;;t~1:i II l:I!!:,'bo:!:J.... C 11'1-0':'-'-.61 '1. ..n b'Ji!tli b:l[' f:b~1Ct.I.e '!4"-lp ~ l~""::il I.~-:,:m' ~,..III t .1~.lIIl@;II;:t,J~. JJ.:Jt;,,:,1.irJ UCJ:.ll'l 1 (..1'I~'llti ru"fiJ,..~~I, ~e ....e-:..on bJ.dem:.:J..... Jo,:l..rn1!:' UliLdttJ:.'.21. I
J.( .1. Iii! ~"1T..el: ,Jm,1U :lIt' b~';::Il1"''' I!" brtlj'tn. l[I,o!Icn ,.

~ bl~

Diin mez.unlara ~e~

verUdl

~ er bl!LllJi L~i~·
1J22ll'1'

'l.I:i.ili..J1 "0[ ll:'n.:11 li;ci __, b:lL' ~~['. DLL:n.l:LL

t.::")il . kll.ll;:.iIJi" ii r;'i': :;'Q. :l1er~I.I.e::-I!;] blUo.D...:iL, mUI.e-(.JL ~ 'h:bIUll ,::- :;~rn Q1m~flA. i:to..:!..t:I~, Btt.tIl,.alJ.:LIUL~l :il;Jr~ ~'.:lroI11~1 bl:m:Ltl;;:r; yam:.'n~ t:I b::itn blJili'lh101M:'.

. i~~i

Gene bahriye ller Cumhuriye e sadik aeaklarma peyman
Mek~ep1e n

1
44

Daklorl
S.hha

::;: i

ihtlsas

1:1'" Wri, .... ;=1'

lakd.im.!
,!:!u~n,!;lW':
Vii!

be}'~e-r h.aftada
HUe

" ~hrl::tWlJt ,,~
tr.a[,a:"'8J}1111

mIJD.'!,ill]!!n bjre.f ,kerf!' ol)':!I

:ti~ till

I'

III, .:.iUL.~ ~I.!III>: I:ul.d.ar 1hmnl e-ttlil 1;Ic:Jum;.ye D1i'::: 1$- \'1,:: i':ldclL W. ~ t= \'IIi:e'~t4ll
BlhJlJ:,'l'

C.'II~)t".II:1yet j .. t; ~r1tl1 'I 1::<. T1U..Il':IeIl

II-\.

ettller b.,. •• n.t. 41 IEtandl

Seneler e: be i bir subede ea ~anlarID- hakki m~jktesepleri

Vekili RCl'fik Bey diyor ki:

!Jrlyfi

o II.l"ak
dctJi:I:!i.$iJ

!;Ii:ilillbtJ~ "I€!Ui:hvlfll

tanmmlJt_w. "

Ell bii Cdlllai'l il11lhiliiTinll Ira kl nd. bn,lanacak1J t"

t liIU: ct:trl". ilU !\iI!nc ~dn DIU)'uk projc ~ L~nlm !li2Irn n.iI~r erlnc.r~ ml::!.vc,1!..dWl. Wi9I.bm... !£.OIib~l1!o2Ik 0lliett~ q~1. mUI@Jit:Ur,
ll\oDd!!:r1oI'ilml'M'lllt',
ill!]

ll!lr,

~@bl.r 'be.lki

bir di1ih3i

ktimJilkl

• h11l1otl
r;ure\1.tI

lBi!!2A": '.el:i4.letl, h r r:u::ribuJ1:/I.lf.. CI"i1!::;.<Iof~~l(ui, & I rli'l": dr.v1['lr:::m..dJ::

,Eu.11 cr. Iff! (j]~ (;l'dElI:u. "' a'h,Lui y~ ~ Iq fa1J:'J~ ,g(jL tuk~l!I~ri,ymi ais.tcm h'"
t'lnlB.l'

vc sairfJ .I1bi

NHMctI :roii"J. Ell j~..eJ'o!! bLI mil .~'qFdl ·.il:' .LL..ar,~I:o'€: N~'i'I::..n dl'l.

"~n
Bmt..:l1C ~flllAI

lIati(,,'1.L.1l.l:i.w

~t=.tULL~

mlllUi. blr 5.lhN

.

M!I$I"o2(fiI

4Lm ~LmdLlik

pSi'bi:lll1 .~
~t."""'L~.~

Hu.dut S:.h:::Iye l.!jLer1._...-Je.lr.l~ miJdiJ~liIt·,k .. iii.li!rt· 'IM';:'~ r 11)~~,,"t .:-:m.."\!=L .--..:.11 ~~bo: :..:_o.'Jl" lLLrLL bLt: '.ll'_~'i1IJ, 1)W1"1:I.l!'
N'R21l'1 I:H.A11IJ1] t~~.::l!I.
I

! JdiJ SUi
1d:l.I"('!:Ii .P'IUIl~

!fl. ~1:",'Lrl~ :!ILlJI
1lD ...D.., I '111-::11'£" ~ e"_ ~

e

!.-'j

1111

~g,
]

~~klfil!brln hIls9t. cadd-==OOriDOO Y'.a~ WdImlllamn rf!pUl1dli... J t:ee I.:. b iE h~1!I ik gym -11k ~ ..;:.(:Ld delerde dJkiIm.i!ij Dim

e~1i!i

y1II1i'J

budatmu,

lrurnyan·

t."'J.lDP.i1l7 IJ~ •

1'''1"111

'J':: fll,,"I~ I:,'1:"lUI}].

11IT SLl'lbJ.yf:
~.;. (..u ~'A

I

i1J~LL

mLL"II.d;;:Ic-k:rt b~u: ~,t;: 112"1':1"1=1 r'lilIM.11 nhl:LO:[: 1:;.J1:'[1JlC bQ,_l{(J.t l!Lr e,'I,,1t II 1",I.:lr ...·~Hi1. ~J! a!l'1.U ~L"d. '~~~:-em Jllw.:.i:l,jt'11:'-

Dana;

~Th"

~1it1r_
c.>"'I)I,!o'tt1l

a~~1k

En::i...;:,ycL
YEI
>"(j

nrlllL
I:J.Rj;

btl ~ ~:r.-t:;. VI'Tr.n:·,hl t::)tlll1 ~::,,:uA1J(.J1AffI::. il ~ '~Il(...CIllI. .,.:.n. 1_lm'Ill It!~1 JU !11D -1'111,F,ll1j:l!;:1 kF! 'UEl':'tit S;:WrJI I\t.~.u.I:uJ:J Ii:!
rAijJ: ~ Iii ~:1 .I!IUL 2i11:u~tJo..l5:t

1011 f\ Il.-1i'!_1 ~ ~ lLk.

lJ1't.Iol k:tI'J LI:I1<11] .£;uu.;:rcti !:I!Jila)J~i.!ll~ " iI'h:lfII I;tI.2J meriu';[~)·!I~J1.II!J1I:ft1I1'.
$..oliillt

diGI!.im:hm ~lIki2t:n I!!faodll8t.1fI mil!ll(li b!i1fZ1 I!Idlllrkl(t:n .. l'uIuI,. d8~~ !lliIu nh.lk I'lI!Ii!!1lm htEiz.m E~l!Ind~1J! I"'!:n hJ!~'E1I u mum'I,y~:llnln mldlllii'illhdlf' c'I'Il iI; 1J~';:l;i £,ou :tllld ~IIL«:IJ<C:EoI I ~ydlllTli :lil)nTIll dll ~1~1M~~11 'Et1Jhllt
I'Im.kil 'Nllre~tln ~C8ho~U;!: ~.

y.:rim: Jt[lll~ 1 .moeL y.eHl blll'llillla.ma.Ler yaptnak, ,m.cvmtlum ~&3ab .erm~k. fsb'll bul L:I uti@k mlC dJ:nt 'kin ,fe:.'l:m! ~~k EN, ~1!:1de i!i 0 I!mu.k. 'i1lHM..a Ell ilia .IIW.J':lIlm

lilh~t

11Irmn..ll.AfI

dlQ.vc:te

'lfl'htll R~ Blyln rip_find. NlUe.de", kongr'lI nd n"r ..
11;

1QP i1D ~ndb
11!U~11J '!"t ~

v4ft.kt::m
.. IIIILI,)'-L1lr
I

'i'D

',~,Llr-:)

TI1.l:r.m~

~k

I!'t'lTl:I.l1I"~ur 'I:'L'i!~ ~e[' .s~Il~ a t.Jr.tIlIJ W. "'llrr.. OOr.'!I':1I~llJ k.riL· \1* rlj 11 ~ IJ «I~l!l'k: iadi!l:- 'f1J:-ttl '~!I~~'c~' ~ II:.-I"l:~ 'r
tm7'I'J'IT:Il ..... rn:r1 w. 1 >UJ:~ 1I~l.e-iI'H1J -;;0t i!I j li:tJ i!I;o ~ & i:i.u:nl!![' ~J' E'!I1 A." (l'!tI rJIn
Y~:;:ItLIT!i~ l:rt.J~1 .lI1J

m

"ilz;:;,:,·e~. ~Ei.!~i:rLmd..q,

V('t'!r..-"

AA~::"-

J..f ~e ifiCI k.i'l1 m-R'P~I ile IllJalll:lll~ lillDll [.t~OJ P i," 1,.-'k L~IJ ."'111 U i.I U. n:1 &din :S, tllJllfmdillll g~n .,Iere Kllrcell::!i'j '1~r1IJT1~~, ~Irllr ~,E1.~1I1J l",rRi'm d Il!I1 !II;,'!!

~II'.IJ::hg.:

Ul';:';: Le'l!.li '!."(fi[uti~~r

,
~."r.iJ.o

-iliij

,,'t'L'T:!C'I

I:!

J ~tliL S(tJIl.:IJ l'Ii\U{lII'r ~e:}

n~ C:IJ d-iJo3Riy:J m-c:dlIL"illU:: bII~dild]r i!1Ii1IIr1~dr, K..a:!o·lIIl1ill:llm Emm va me'k.. rr;:JiII::Il' 1 Il rl11T1l "ItIl3!P' Zij'1!I J)cyJer t HI Iii Ii!:.l' I!- C:ou Ell IiLI nyoi!! f I::! dtillfl i:I !:I il:u:1Lik k ttJlIllllliin liJmllUJIlLII blLtlrl:IJbclf'" f~dl:r. ~!ltik'h.ali1:Fe J1l'kM:k I)lrer 'ffIrl-l' .... j,::11!z,~1 (iJlllli!l,iIil'J ~';IJl';:I]:n1
~i;IIl.';:1I

$.IhhlfC V~.tinin. . Ja '19P ltPc6._iri~
li'[l1~bplIlU.ndr!1lI

dIPIrtOO'·
,hH .~ ~.
iJlbledl!!c

~~mIJ..tll~mcy~ If!...flb~
(:!

GmrDBi H~"l:.a.h.alle!l1 do IllOr]a.J,iUBD. H.·
il:Ciili:d~ F Osm::Jall.
~I!.

IIQtuSi zanni
~~~

[}b!t~ b~ I:ru itI~ iliJ::q&l li&ta.oJ:,ul

m~ p:rojc:l.:ri ~
~

d~

I!ItuncllktOllIJl

liizlmlil~l!'. 01111 kllllfJ

_uS

ip'ta

h.~.:n~lt)li'· J~:J~I bu M'lle tah.I'Il~r, ooLll.mi]_~C_ l!jltl)'l'lr,,:,: HIt."wJi'lrY., l' lJfim IfM' ..... I~)'I.:-clar~ 1l0llS0f'J'Vri.LIJ ~["d.J .I"~ ~Jle tr:tr:I!'ISll 1::"Jil111:"1~1 J~iZlI:j) i':111:1:.t"'J 'l~Jl:'Jr. b:ut.aDe~~r.. 'Q1In' I.L 1:;.1.1 JF..!.I~['lit: hc.· ~c b~T l:ru;

[JdI!:I1iJ1
M!;l 11rll

ISiEtib..:)·c,

ml!1"l1Iff",i:~p:t

n~-

lLleu

G!lilmi?li~. BI!{I1::IiTI 1I1:A"';:~hir. ('tI.,Y ..[i~~;51~.;;f 'I!"QrjJjji.J!;ltlr, 0"IJ.

-

~.n~ V~m

li8lI.nilj'i;:lilLc:r.

lo.1dal.an

r,l...

"'e
t:

('U1:tlIIJI:d 21111u-:;loiilrlyl.:: oI'Ia.loIu]u )t:O: .'1,1 iI i1: 1

1)11 'illR{I!Si

·.hiu~cle~ dBldoofuJI: "'e ;lIre1£. taktHt:cdlZ: IDUEillImmlik ~ ya iC rMem B tik cd ~ b 1.!i6i'll &0.1..: ~.1lI rim II
ihtisaiB \!~ko.:;l mmlliK. ml!!~bl!1cf~ dll ohLuk 13r uu l'IfI :I.htisa.s ".~k.tJ;s.I 'O'I;::FlJIt!&: n:l.li:L cia Gmbnn~ Hi:II!iI~!lilte ait lHlhmd.uu

,ani! r-Mikk!rTi::!dii.den
:ri,.

1Ik.-

IHrJ~l~n1r

'Inn lill:.ll.a.p obi 1 :-"m.!l ",'. "TII'1::I.- ~ '" tw, ~:nlr m ·'I;r'I~JIJl:'rlr;jn. ~ .~'" 1,1:111 ~ ~ •• !).I h.... " .;U: U,ZiJ'[;J ,.wlwi'J: IJIII-:Jtil]lUru l':~~l:i.ll!nl:.:L :.!Il:LI.t of'~;Ii:i. .::.mril Rt'Jb~(j 81l..tloo[:;cm.. f..!:",'':-.I ...
r.[I]lm.:!~h:!l:-. '8LJ .m1l>:'.::L!<'::"I';.'1 .Iii:.!.!!! -eden k~SI l~t'l 1.1(.1.1:; .·J.L'W;['JI:'.II:UJ1. ~1lJihl:l:u 1.e~I!1J~JerelJ.Il2.Dl'tI;:'I tky~11 .......rl:'lD 'tra~?i~1 ...·n II Ii ~'"<.Ir.II:'[ ~[' yeJ'odlr.
-'~me5_~ ~i'lf'l" 1..~L hlL'rls«:ltiu jJ [ JU:.l '!jIf.Jl!![J' III .;; 10:, . 9::l .tJ~1 lr-lcl;iIl1o!liE:n. ~~_ m..~, l:!~ ~141 dc ...r.~"'t .-.trnll;lLh' ~1Jto1ft'Jlll:."r.n ."..,...'!-1," 1,." QI:' Jl.o!m~[l .kmn:ILc:.1 , :tIll..r.:'!.1I I:"...L t;;.cl:,: J[eJ"I~i:tIlrtr:fi ~1uhl. ~i:I ..II:}.I,.IJO'OIl1.:1 -;;r:1r:nl':'l'llLr' . .lIWI:l r"t l!J1~fJ 1S1~""'''JM :'IJ.:.:~ .1t'L~1 lilU!II! l:n,lc::o:rtot": 1"tI~,. 5~:'!' ~B~Ii:l.L-iJ['J!:I!n1JC

&8~ ·1·

kl ~,oeu a
yanDIR
~In

SBIit, by. SMi.1:!. CerR&· pltlA. H IL8t IiIi ~ i!l1i1 '= sind!l!g Bag ErpI--' IIltU,. BlJrbilljliJ!Eltl:i:n1 l<:'~~; ~1JJi"" flur.tll. l\IiI:!~li!!~ iHi!I!lekid~[] FBI" r~ Orlan labam, ~.Ah.met If.tf... 1-Ia~3!J iIIiI Ii!!!i Ind en 1 "'Jt!fqm~1t Kalllil B~ylerlc I'stlln·
I

Salib

ilttiya~rida ib' .rlli ~ oImak 1I11,JIb m kf,SIl'l~
I

$~Lr!4l1LR.ll~tm:l1iJ ill f.ul~e1tr r rimui.l1'. !Emu iCl ~ md lli.k bun1rm J~p.~Inl:! ';~DIi= ii~ iJri. bqk II 'hi t" ~Ify iit ':iJJ'U!:r IL "

~~~

1!;000E:.~mak

rn

I

r;ocuk Halta.sl
oJ

biiyiilderidir
uri

. gunu
m'lm

buLdi:l

!Iii:

Y-iL1:mm!}tlr.

Anadoind
l.ll

y[h'~e.

Iql!i ~ hiII!:Hi'!!i

i:llltihB.1'

Q I'm ~I!l'"

Refikimhin

'-item" I(T.SiIll:!lla gi3I'~, 'bu rcn1 Ita.'"
_aCKi g

veil'w_B'

Ilblw clJr ,

a

e

n

"'FI-

jpI"C1'i

IB1 ',,-ata~;]~~'i)k8iizvc ii vctim a \i"{' ular,1~111n
..!

Y•

henlllil (~vlad111JZ ~

Giize Iler, istieal 'ediniz 15nisandan ,'S nra resim ka'bul edil iyecekti
Blil giin
~iJ

GOzeU Ik Miisabakamlz

InU-

b iIk,J:I!II:!HE r;: ~ • Li..di '" cdor:ll!!!rd;e i~ GI1I1i I:"~ !Hi i:IIl1l m1l:11 J:li:;;JTlI"'~ dt:ret:d~yorla~- Gi:iID~ili

II~m.~

t,HQRS

DAZARTf:)'

N SA

6

FCr.&lii:;;!ljl11ll-

Y,i2111:1

~1)~ \r~'tltl Bey Eri"'fi-

OlILm

YIL:u3i': ~;O
i:"ILhl I,.,

hiT
p.:iI!k.Ur_
Gi!l.zet!!otiz:
,di~ndI!'.IJ
~i5DI;jf1~
U7t::J"(;

nllllU

'M1I:h~~"(1fI

'!lI.
jl![,

'l~i:l.rdlJ"r

~;mat""']''yu~1J

CIOkLblllllT:ll.
".

te'/~ etttTrui':k~I.li.I[':1.';'1'1111::' y~1 b1r t7.(CD.

odlLl1ll
~I

IlUs<.!r, IJ' do. b'J ~ tillr. l'olliat ,\~Tr:mITI ~\: U~LL bt1tlf.'Ir..iIll to... 11:\ hU,!.·HI::! k4LL ~L
1.i.I. ..~l![jll: 0

, I
b..aftt;llU

~a b.L !:Ii !lOll 1:11.-' ma [119. .:r it brI

mi.ka· R~ml[1

r!U['_ .B:J ~Iltl,fllo

!I'IlS~'

L'!LTLl:'r.:1.lIJcl
f'i!@lllr

~ot.uk
dcl'i!tlc

itiL..t..r~1D katkr
;fR.rd.1.II
}'[]kUl~ 01-

k!.lll1 ~'lmlbi!i:rlen. 11iI.D.1JUIJ blt'lp ~liUl ~"'WJ 'J~ 'Illll rU]1'" to~,: mn 1!Jt1 I iii. ~ dlBm:lIjI olJ:m u lill ::l bu I!1.cll ;(J ~~mA.ll :'-Ul!."J 7il.run • bfl.i
• l1.fIN pb
Lr b:lnJI. j~.

bQ",IJlc 1ili'

btr.a 1~IA

(:1iI!llL

.cemi}·rnD~

etmdi

hoir-

l"I'1ou.}'>,::i.-

DUi:lku )'ckiil1l :

6200
$1)[1

bOlJlfld... J,aplLan ~I;",.-dll'k mu5il.'b8lki:l&cdDl

lijiUmlrl o2I'ITml~hl". Y"l"YJ'llblilll d~rdille

Eo
~R~iJjl

(.inr(!lJgF.i:uF Kof'~1n llerilL - Il'Mi k~t:1 H.i:lm m flint. "

M-

nl]d~tIl~

rr~ncillgi 1..:njl:i'Ill1-·
rnl~hr,

CLlroblUiytt IJUdr;::si
.. [.;J::lml
IIIU['I::!

~ d.:(l 'lA::1J iW ora B A.11>Tf:y C:I r:-: J;i M!: t:tofbl 1:ttItLri.2 otdl tU 'N J!J 0 bUll li~~ I:J. 7U11I ~n.. ,i. ~II!' fiI'JI 1C'JI~ ~ mu.:tI~Tn._ btr b1I::.a. f!:mlIn~ .tIt!luld!.1. tit rll'U IEll It'Jl'l D 1::Iiil:,l, t tr r: rtt h:Ltn.II lrLL pl:rul'::" [ ';;:! EIilr R 1I1'lU;I! N, t.tu..n .!!I ttJ bn TlfI Af) UJJ1.l ~ oiI11iliJJ ~ ['j b'u MI JU I:i. b1EI.I bImz IlI.zi'l.Jne1: .,.....Ill m.-

Ilitltllllj;

1IIi:111;:- Ll:r!!!r~ b.ef'k!!!!!'i ,i:ionliind~11i kI:JP,";I1l1 'li'l!IlnTIiI!Lidir_ H.erllle5- m! ¥,iI!re:bi.brse bu 100011L')'iI! li~tjri.Lk

id.JreJii : ClJ.lmbmri.yd r,; it_i.I'P lU5m~
LLipl,.J
lie:
7e.

kJtap 17S
,5.71111

I;tm

idir,

[Sir

Ihu'll~ulJ

'*

Io.ii}'iif.i: bir. kl}'meti tltrull l.JU1.-el-==ril)~ Hi .:!J)'cie~ hi il,JlJrel!t'.nc~ ,·~bl]i'r. \'8b.~t dojrudam du;;iruyo2l A'Il.kll<l".iJ. mt:1'"' ~:l:i~er 'IiI1: g.i:lnl-twl:l i:d1!lrl:! bia. rl~lIi",~ yoUlrOl,~~.ur, KIl..riLer1.m.lz1 k.. ml.CII. Iudt:rin-ced~ ole 1m
r r

"lIiI"'"

~lJe

d.tJ.itClii :
fC'dil(nL";k

m n.Mne!

,..u....

.. ~ Ibr "m
R~II ~

8445
II ;1.1

KI.fJ·i/uil it'.' @ lkI~i~-t'i,. ..... .IJ(I'tjI A Z.;~to l.~lY'i, ;.,~ .w....
J

NO

ijHr~ 1£~~l!I::!mi.:t;B

dirmdeTjn~ :rka ed~r.l~,
Hi:I.'l:hnrnn.dill)

bl1-

USAIAKASI

illJ..nlij
I;

'l't::

Y1Ibmj ft.

ya.r.dl

m davd

UPOHU_
~~~

di!! r'r :llIlm

,o:ilr -de.nci

1J!iI¥ ~

list ilIlci I r.a..hI.'k 1 L .)'.n ...rularto itlllli:lJd~~nlmo2lll1, 1111 hnil.dll', IJii r 'oI't: tJ If
III

ma.rmahyn

ki

bi"~n ~rc ~ikotrl1lt:ml~li<:t]mi'ii

I

nil c I.i.Ii iI.OdL B!' w:u..iO:t dSi l"U.orh~ mu.: gl b.i. Nlr.!:IimJt;ri klM.Dl$
r;

Ui'"

~JJJ;;

"~"ii1iinymn II ,te d
RaJ

, OO,OCKJ
';:1 ~
111

en buyu k gBzetec is i

rlllr?

Hlirst
ii
H.iln~ -i!irl z..a... Himl~
21 -

rELflll. j(UnlL Ibir ~I~l :yOI1'l QL",I.!ULr Ir~N 'f:'.~TKIIUJ1~ h[l.3'aWll ,15; ~nr_ M"~tJ~1'flIt ~~I:'rllo: ~, :rn..f'll11t·llJ1 I'lTI

,'=' l.u:.tIi:I-'lI~11

1:lttt>.m.IJ'I.J:r~!J!I

CUi:iJ:I["J.

d.Jkk!.~~tI

riu.r.iI~lnl:'mJl

Lll1l"ir. o!"tmd~.

A.

[law

r

III z 'II III ,Y'I§kIw-. Y III llIi1! k.up!}Iili1rl ~ip S;,lIf,;hyu,i:Jk 'leo Ut\1:I eltl
,r.u'je
I'lUi

t;(:r~ gBcoJkil''''

bl:l.Y~' 01 okllrk en

biliJ: 1E:'3"rI~c~el;'.e!k:o:ril1iil!,

I

bu ruff. da iitremec~ Sf i.z?
H

u" k
mil!d.er. .iu.kl.ar
i~ oW"",

'I
III

N.

etem zde Ie

anllan

U

r.

Fen

Rt!-

IlLilrlli£a

re.yil)izL ",cri~il!iil! d~ct"jm,

blll,l.,ilC1Iiilz

ri_ ayll

.
~ ~

'.

..
'

..

.

-

.PC

-] 19~
le r

'fn-. i
..,~ hll

I~

.;:1';:1

'.:'"-'

:tIIIl1i1.tllgi

~lU'dl t.: Bill Ii U 14 ne il:o.dl:Lr NIJHi. bird~n birt' iJl) I•• (la111.j:lD.J!lE !:illl[~a IJiIIl IJ, (10 rr.:l.ri J.:er lIukirill!: l:ir;;.l III k"hnd~'n dJs.tJII a:IlYII. .d.h:.a IkJolnutltk b-jll' 1I:".:i1~ 1j:1I-].:ii11ID!j:1 kulnrmd u lll:ll1[ITD h;iJi p~J.!" h'-';!' U J.;, ;[[flc.'l Ifl""rl he\·~c.lllldtm ~Itri ...r)rtlt'l. · boir Jru,,'\'!:t oIdLII ~ ("::;Wi:i I n.dnr i3!OL I8u -tla bH.1.n·.fiil\"1 ~m;LI i bik on II n d u;:imOJbOUL ku.r~ZIirw. eJ'".ld r!I IrtiruJ~o[I .. illlo g;~~ ~~LcrilUi h.1IJI'.n~·Lll lIi Ml1IfI: 11 ~,,-k11 ('lkilrm~lI:, -i'11I'1i.:r.fi b Ir :Il a: niY1! b iJ e 1Il:.'!'''1i:! iLI~' .IlJ1l.II1I1 I!li ~ s htE M'I~1rrr:ll;D I1I!GJb.fl I!!b:!:I ,gJrruu:k111Ii 11011-11;"e ~nJ}"n r, "11111 ~·i)I I fllll;.at ~11611 pnll ba 11 J)lr m.::l!!Jfil; I1hfyGt.•• cl "ei=J iE1yodirm.tU :J:;l!ldjlLlm :Nil.rallll~ korkulu :1:11 T(]~ u :;":illi r ":-:IlI1lin CI.f.:lktili d r. 1IIDI!!k i.(:ij
bL mo.i:I!!E"IUILn til nden lC:fl e lH!D!: ~~1~1 ; oDyk rod'l1~n:JlJ[
~1[JUrllDld.ll1l "1.11\ It

11 r 1-:11':,',

5C'J

z man
DC
I

i!llI"diil

11: .... ~

• <:L..i.a!:oll LI
J:-- .... I J:I ._

, :..::, r_ i 111·_1 L:.Tl.!k·1 ill.

I!.•.•

L'I I,: rllll.-;1 ~

III:X
!> ...

K.oy'un

ga1mhp,

faai

etlei"

r~[ r
L

ma.mt,!lr

LLlkl...1 i:1~k I ~. ,1:1\ L J ,&o,.! L·I ~...l:.:.r.JL.J... rck .'.!!oll! ""_d);) . " ;..I'"i ("II . :

111 k
<.

[j.nr n ["1:'11: ...1: I' I l.. , m · .... d;r. j.., ~..:·b.1 _~ I ~. I~~. ;:I.~C1
·~I ... .

mern .1-1;n""'r I 1.11"..1'1.::.. .",. b""i"'11.1~r _ F.', rn' I I~fll ui: ti~Ti .;jL:LJ~l !T!~'r.1IJr· .,r-r.J.,:;
U

lcvir Li d II:

n i iZ3 h i~in n ya heiJ'et , U-nderiy(l.r Sms_yj 8j_yugi B. M. M, Ik["'k Irlari

It

tV; l

Vi!

MOlliye: eJI'Icu['Tll!!.ru-Cnfl.::k

1u(lfl J!:LI1

...!.. ,_

I'"

~I·

milOl ir,
II
I

~ 1:'11I

n Su· Ii

!!!i~·!!!"·1Di muul£.dO::::
(I

edilm
t.;)~if~..Jri

IC!!io: iltiiI ui:L:nl m~lLl111~1[l!!rl!!}i, I<!.!.I elM I ! t:ll!!'Ti "'wL:lIl 1.1...·.ri['.;;t L~!.J k..lOl '!I·1 :\nnJ!1 n "d1l.11I11in E'lIrlLn ... t llln~ IU:lldLtru 1;,Ud.: li... t.Lu~ ~. ~ hi.[I.!':!c,.::,:jj ~. 1.",;kT T W::J I L·_I rutam 11-'111'[3 ~ bi.f" 1Ij1.t::;1 II. J[OJi:liI"!d.lI"ll ••• Jj~1!1lI h~i y.l:ll: .t::Jdtln~ ~e:I!~N'~ d.::l":.1 t, :...L.:L~I L....L.II~. 'IT.'I.III I~ne k II I1l1r iP,;ef IJI ~'Ca!I_,("_~ I 1.t.:l.;rPrli-I~. ( 'c::11:! J~ .) 11,1) 1.0 eylR=ll ~1q;me""l1, r U~ n ¢,_rIlMI1Ii ill:!,e uer E:1raj[I1l.I~· l:I I J..4 riu k.B;:!~... dJ[.J:Il' ••• Ilt: o.iG::I :.:.ti.1 II ,,",11 r Il'l:J.I ..k lL ~ r kat ~ .L]" I' ~I I. "'I'1f)1.·h ',', ·..·.1 h!L 1fh Ie- hD.lim k!.ll tlLSJn I~LI~ ro !iI :.Jbka1'- rhu] • r i I'; ott· lOln.1 L·ii_1... f 1."1 ifl1. du:..'IdlJ tJ :tI';:~ I Lt .....rk1J;,O·1I i'r "jhrUI ;!IJjll:::.m mD.nt .. :.1' ',. nqt..' nOl IkL:.1I1 11.j(..J;·· r. 131lt1,.n YII~·II.;'II m bUl . kr.:si1ml.f! J.:Ii....1:1 :a:. :.J [(.:::. I' sIT' ;:'1 111Lird;_: l:lILu k!urllD 112; Idllfl)rdu... 'Oi f(~en 11 r~ irnu~ (UJII~ ~1t;l1 I::!~r tH.l;.'t1'rrn i • rT'l1l. ·T. t'.1 lUI dil C'1' Lul 11:11,. .\r.h.l:. :, iu'l hnytrn, ~:B.n Lffnmk. rlOU· n,l .Ci ~!.!f ti:'N~~ 1 nI __. [:nlll1Jlm.i:l..1. l.iir Ideydim, Yllv.ilf t!'-: Ir. ri;cn~ ku.dJ11 I1':'JI Ij.~h: CI. !loCI j'.u·l.L-:;; ;etr [ l.:1aJ.;, li:Il,r.ilDlllt. Ii fn1(l,. Yen BE'! rc:df r! az:al~ iDJ rusi.~·": re-l: b~~llIl 9~ ILJ:!o·ru\dl!l~ I- ()nlm me)' ~ aJ:hIl{(~ lIlnkllJi::.. Dlty"J - i ~'I', l1~r1r.. c'I,;:r1I. tltr"k !!. I!ci jI~I!!LlIl~ en Ik'd ~3'~ 1'1:0'.1. r h~p l;ulIu.IJ.<LII~111 ~Itll ndoelii 1D!!:i'11.J.D cs::.iZi::I~p' E filo'i ~II' .Ie}·ec;an; i"ii G~liU. 1_1.O~. ~ II-:..L:.I:;' alu,)lil1l·I.1'·I"111 J::lli~' ,II_PY..!!:.uluJnL:Io Will:! '6nnn dl!l 1I1W1~~-" iIIII ,) Pr;IlIa ~JLndl.J!;I~1I; Jie!o; lj:J,K;u};,fi [('uIJ£::l-;':::J hr1"lI"II"1"'1111:,;tIlT. J..-: ...I:.J.: uiJ 11'11:- ,~), 1)1",1'.. - Ii~IC :.!.ft~"11 lJ.1J n ILLm, 11,.::.::-tI;I;:-ri ~,]bu.1 iJ. :£:"oii rn r ii:LIJ.i ~JhliulIL. IrmD:n ;;:i1nil J.l:1 I!!bl!!dil 11 yn hml11 A rrl'!-. kl!ru.l.imi 1l.a,fI:i~11TI'1~1U; kl!lr"~Fr.ry;, lnd.l·:;r1..ada [111,loi'naC;)··· .. Pl1lE'1"'=1 I~I(JII.." kill ).;:kll:'llo:r 1 ,,'1l..II. 'ko iii b-r lIIT1m.DllLn arl:.Inl r. 11L.rd.m ~.;"J:r;) 1:'rnr mt 1:'r IJIl:ze 'd~im: 1:1. Sol " Itltlms:t gl ~ '!YIi'=t. [Il'n. ku,y 1lfU I· AL1:L.:i:kc!.okr..U.. ·!.:w.;;.l..lllI1 ~:amrl1 rfl.lllip~crill ~110 bill.:l Bi~E£n... lI!"_Lgia bili R1de td,. ~)1J1'D l!'IIlIfll1I 1}1.:'1lr£:um btldr n K.ulmlilrl ~b ...m;!l 'N r I r.tll' ~ZI~rlrni 1;.t1 L.ID D. til. pl·_ I· d~\'rio .. !:I1.nll IJ'f:I ri3 h: dill ~".!rm.!. 'I;"1.r.:J1l';Itlr, r.tllllJ&; b· tB-. ~I!! ill ifri:io.(J.:::::frrlm:r IirHII tI t:~11 ·1i.1:c "h"it~~ ..: ih.a~ I,.,. • n:J-: 'f-i\:"T ,.:'I!. [-,i..1!L; ti r. .. B :~frfl :tlln~;;ontl:B. OI6i! lI'D k2ldlt.r M!:,,"ull1 eyd IL dognl ~lcr'll~lf1t![I ~i.Jm~le:r:di:; ~UL t:;'~M1U .:J.::.iY..l tu~r: :iJ.l.:.Lal) ::.ok1r.J. [("..-::1 ~illJ1iz.~ bi.L I filf1:s;'h21 ~llIldhJ'ZIll ~ '~P[i.JIpba:o.dlk..l.:nt ~.. ifl nElLlin "!.:I~~~ 1lI.f1 ~illl J:I.;."1 rE-Jfl ~ It d 11 n a.nJ 1..111' .. l!uiJt:e1:!..UL Ewll!.:lC: hu :c~r,l!! d,-,: 'b-;etIJc n "FIk:llnyo;rLI:li'LlI .• Nita} tL ~~l!Iue 1l1.)"1 LlIif(I:[I ~ }'TIre ~I!t OO{~Y~:11 to:l li.T,d:.k "r'akll"l'; hofr iyili:k YI=I]1'I'II.oJl'; i:! Ci'1lIIl:Z T.a.r J a!l '" rllS<l I kJ 110 ["I ~:ibn W1£I;;:(! mymu*'{UJ I:eu r:.E!hmm ~~p SI}'I1 IkIlIll ) 1O~i:: (It'" oo.lIl!r_ .tl!iir.al. be: n 1 ~ rm~illC: III ~ ItIf I!! tpDelF'1 lkni ~ i11 ~·OII 1Ij3k&r4"~IJjrl H:$er. ,·1l1Ct ii:4l 1?1':.'Da!: sdlJ!El .tIi IImt mrzn: kDngF.ll91 Yl1' a dill A 4.f1mlUlp, klil' liilrr!l [~ndl! 1 Ill,;, E IIJ 'ha !!'nc- hlSilJl mpl.llllDI)'DIi' !i&11 - }-trmi ~~IJ l! Wr40eu 1\t!,:IiD,T'" !IF d.J_II..ILIl['ii Ki:oa.:ILII L..;ii:tIF Y!j"".8t&3 h?p" !:! I t.uiJ'1 gtlIl bitgi. :l{ii [rnflyorlfu ~ iik hir lmd.a.ll dR' "I)n 1I~ h~ In• i.;r ~:i'..oJdilllll.d~. l!1 z. il;im~ L:dc~ b'.:.r II l?iJtoJo-~ Flo h,",~.L':'I1~)r r'i!ii 'Y ~II d ea~ IC mJ14amr!P ~a..rtrt ill:: mit i:!ej;,! iUll:I.Tllk 'il!1ild't£ml L1"1:'1Q-l:nr. t'ilLiI!ii!N :ejbi .r:!I~. W~ i:ll!!lllm In!Ii.WI. T.t; f::l;t..1.1I~i l:n,1-t'"T rnli.l!:.$::I.:OI!!'-i ~:.:J~ .(I s:: ~ut;uLELtJjJl.II~!.J1, hln..lm BalIII.W I'll lUI I:utiL b lI..uA ,(J.jjI .D~ If oaonn" I"(ln~~yn i:;:Lir,J,l_ e~l!.:~k b1J 'kll.!lf1;!).Ei'I'Ji: :pI.l:~ lfjj '[)Il'! iii"", tLatlln..uU : It.e::nilll'llL tutam a...(JJiIJ ; (1'111"'1 1'lIki.ln: ..~riM 111:.1.::'7.L JI~IAC"Ik~ !ilI'llllliJIIH ~ Il.I dllJlloll.llll t,t! 1 IT! IJ 11h1f1lIrJllla e.W(!lTIIr mllliLa.1.J1I lulJ~IlIIi'Si -~J:llif..doJ J blii;: lI't..Dflml'D, Iltriil{; ;rm.tir. Iludi £'lD.l Bl:"!" .(I1JT1 I::lr lLf,Ia.m~1I 1tI;AfI.RtllTTI••• Ra.hL~rUlI,",i:I ~ ~ Ir~ d4! .... ~ c~r1lUIRIU!1.tIii. ... [1:1i.iz.c: ~.i1&.lmJ ,~~tir. Mri!l:i bi;.:i M ~lIly'l!:: I:!iltl ".,u[nll RrII!la:rIl ml!!lIIJ.1da.1'I1I I':.n IJUytlk. . .._ B (I["Jg::;.~D hi:lm:~ ·!:!r r J:Rii~~1 ~ 'hUll. IClZ: i~t«IiIrufb';;6inl tllJ':!o'an j tiy31' tm' ~am rt· rt!i !l¥k'lj:!l ~~IlU~~k.. kl·lr r' ",!,rr :tt".:iIen.n::t "I"I!n!ue.k ,·e '!J-1:IlD"a YfI D: I-Rf": I!!) I! rl C i: g4'kY11 z(J lic I Fdat ttlm. ;ftY4'l~11l'DJ~ LUII~II Tii ..l: :k.:ru~ m~ wl.J[r:· IliDogrLl !k.nt l'!'tll; !ltI)·oo iIR~ lIIabialrl !bot ni b.iI (j;cr~ dti:lh D. 1.i!rtlla. '.:I:.-.i.. mli!1! I:lJ ts.J. 'f't: ~a-a::J~co. ni. .,-l.('" m 911krm (J C (ibrn m a:dLlt 61 iUl ftD.l11l .Dr::unnll:lis. 9J ,ilrJ.:~II, b~rilen ~ .. ~~ 11.111' r;!Illlil Il'ku.tlu:. SouIJI!'B. .i1.il:L .:Ii1.:o::r::glID.. ~~~dan :ronn], It!l~ '10:" I-R 1tmIa: ita IIi • ~kndt!:1Il um~ IIC11&' 'k'mlbm1j; 1iir - JII\(::r.ll,r.a ilrdi!'iJl 'Hllj[ 1fI'~1Jm.:n:",-l "IC h>f~ill ';I·nhf ... !!: ,~ImT 1lI DI 'II! B."J:IJj So i2; Ij; tlJ.!I' ~ Dlr m;llil D.n. dD.i. C ~ L b r, iIi:~ IiJliol li;cs ilH; ••• IEJ.bht ~}:'~tr;JL du 4·~Tl!f ,ed_.;:. ~~lliJlyll 'ilIw I ~l1i'i''e!L11l ~11k ~ l1i)'(; Ji~lld.;idl~ '-~'"1L,: ilJ:fiJtm.tlOl. Il:nrdui kt.JJi!13si ~!::~ai;ll ." • Ha1 c:c:a.n (1.0 liilll.hmt !o!II~ Cil L'" b. ~apl mDiBhaSSl I llt'l.ab-ll(J~ iH'1 I DIm..:.].. kl ileI'IL 1r!Jl'aD.ruus..l i.::Iti)·t;o3 t:rn.nt:L 11:.I:~ca.t:",il·1i ~'tm 'I:: L ao:o:::::t2?

l.arl .olSl ~Ir. ';:11 1;J1Ltl bu 1i;;n.;1 r t;lI;!1' It. [lif il 1!!t:1lJt1 e::rJllm~!I;n u III II rs.n, k.ilfl bllir 11:11 t1QI:: t.jl 1'1 I., ~llibiJ 1~1.1'I!I1.: RU nil i1l1l1.:;n IS ILl "'1I'j1.n~r:k(;n ne bll,:t U wlif!r IfI!!Ik:Clli:i"i81'&1. "' .::a.m:;l~1 n D~ .. I ttfllilirn.£otl L. Do}.lar l't'liJlj.!,-&Tl, ILi~ !I:,!!'j.]wi ~1II: 1lFIIl1IId aJ I 1!f I jj I; ~C'n (: 1[0,1111][:0 ~!I7. IH:. ilrr.i", ~i1~,h;l[ !Il1I~Li.~ J'ii arDi. . iil'(lCIli:i1 re ditiye;re ~~tl1illd'U; lOria'll blr !jill ~Ie dedi ]d. - Su "olt:um; ~n'clI'l lI1ot' '1:1.1II~11i 11D.11:rhl:2-lifU, tUre.lIJl'.!l..i...n, l'IiIyll!! ,.,W::uj,um l-I!!ri£r J«:i1 I1lrna k:lll)"~ i",:dl!!e~k kAI('I.tJ1:' c:z.-cln1i~ L.J.l:t:pm.aIl:C 1'1 -1fIJ Tto lollm I.~·! nIIJ. ( !rllm"~IIJ.I:, ~:.=IiLl~ 1:11 r ]~ e-e¥1lJl Vof!l'dr. . - ij~1 f:r-"'I!! !.:!....c:ri I" l:lFtl • !:'!I)iloeme. dl.:di: .. , lkl D.CI ~'" .:rl lIal.lli.,

illl 11nliii::

b

L

1

OJdLllIl._

I ~·i'-ir)er.I:1U::L In ....·. I' I-'._L"UJ-

dL ~'n-

L.:J..: \

:1

i:W

!f
iii

h: h.';l 'k-

I~~In ~lill.U K w"u 1:rl:.l4luli. Dir l:iqllt I~ b::r:zl b~nl]o'i:! ;I:JI~j 11:1 ::I Itt LU dA ArnI!!71.k.iUl "Rllti~~ I;rD"·il.1.~P1l t;- II F~L .31r:rq1u,j1 r- D!Jrr nlf~D.m ~~ &I1~1?i: de ll(l-ll;fn'HI!:Ei lJ:umQ.TIcLn.u 1'-".0'"1 ~.e:_'" t~rillll!(J:(J~ ~ol m D. ilo.'hys:: oI'lnlllrulie b.'UL'UII~I~ ·,""d:~dlyt: .. km\'Il"l [UII1.t1e "l.lIir~1 I ~!1I711)1J I~I!! A.rne:iJ.l:.m bD.:I1 .. ri_¥t1 l...D..I:IUnnJ ili'L:U':n fI T:09J!IU bir ziYIIII ~[ ¥t rnti., til'. a,1;!i1n
:llyatet
~
i:.

K1J IJirdlll

K

Itru

:!j.l111r

D. be ni

y

n ro,d D. IU:[li..:-u

l!3" k nW.u .. :!-'erlni! ~~it'-

1.:::'1 urck ql' :",L '-:{II r:r, '.r r.1I· .

rm+nnu',
.1U' .. Li~

iiN':;·:":L11! Li

r-r.I I:"'~I"'"TI-=b.
~::J.J.:o!.!J.J.rll ....!..;.:.u~ ;
~!.. •• 11

i~ hl·
!~r.:J:J I.

~ [;.m.:L !'- J

E.!. k~o.:·

.,

0.1..:...-1.11': _.

IT"! ,·r Il r ':!..'

l·~·: :1:::1 ~
hll

IlI!i ~~.llt ~~II".: 11:;n-: ~.1·1 tL·nk I ~ _I ·,LSI.IL 1I:i(':'-~~:1·-.r.i:l
mL...:={I.:')~:I.,
1

rn .. r'r:.IC'11

.

~~loeoelr: CW:LI:I. gUDIJ Ao· hir h~~! iOnJ~f~,c.c ir. "'r".:':I1L gumrUls. Larifp!:~i m~I~I[l!k,=L~1:!I !.:1'lI b.iJ~"oOJii rr.I!!:I.',=Liluinrkn bir~dir_ r. m i.ot hI;] nres'ele :h.:Lk.!uClJl.il. Lir ankt::\ a~Ol.k '1i~ &6.k..aOIlEl.in.J::i ecillj
~ra.} 31
4::S'1;!

':m

uz.I5'e

nrnza ~l.a bl!L!u.IJED"'.:L1i

t-:r WI
m ulillrin
Cjf
'i.

Iil:rO

~.CiLlI
JI"I"h.I}'~

~.j'J'i*
~i~i

ill:
I ....

:i'.e'l'.fl.

t:L.. Am ~r'l~~ ...c: DilLl Ao!"n:rl~:OI1 ~IJI,[.Ir litl[Ull II!~ 21r:4lI.

eye.

(:1.y·tI£ ",ld'~l

:&.,~
D

i)'~tj

el'1Il~tu-_

E!.

Anlt:u.lY"',
ka

lw:yt:4. g&1'i:knIl-:-g-c r VereE] S.3..JLa.yl b~rligil1iin

1.~~:fI''''i ~l:II11il'Ili:..'!'t't n r.Il.:;.:tl ill;llId t; :o::!!~mi:~tlr. uu ~II n A.l'lleri J.!"nfl II nIJ.1:r1yt:nle,-I, "D.D t ~1 III\!: [J1J.r:c;lmfi r: I CI mtllr~V nl'i i1eJ; n e mJ:j~ I~ ~"!:nlf ...·I1~I!!,j'J .;:c.:-lleJ'(l r, Ak~a.I]} iiIo i.l!j;!;1J n uvn:.!;l].rilD.jt,; .If..mit'ltl D l ttl t!\l'.qflnd~11i T(lth. ba.bTlj'~li]·...: ri '11-,~BfI~ ~J;ml bir l~)'::tie't '¥ s::l1loecl!!:J!:1:Ir.

.-n"rz;!I[O.

:~;i"1' I'~~I"'!( ·in r - ~ I I·d Id 1p:l I" i .J _:.[1 1~IJ.lC Ir

·\!:JII'J.. ... ,1~ .•

~·:II.j

k·llfit.'

I(·h"rll[ i!.=ul

bl1ndan a y.,.-d sUlar '::::;Y:Ld.m ne. m1ldO!it" g'ltmr~ F~mi ;atwLill .. :UlI

M.,L\1.uhtar Pap

r.-:

...

I

nmwm :i::~ldilL
1.:

hOlltl.;; in dlll~ fikri.ni

t."'¥cuu4-Lik. S.:n1..::JJ'iI Blr]::2ii

.An brOl.-C:I!
Aclll:1iri':ly :l.iLliI rd L hrl-.t~ lI.)l.b' ·.:-k k ~.miJ."";""'!';'1I"11 Jail RI¥l..JUI .uUu.::.I..I.1.1: (\:m;'ll 11·1:;.IU ~ ~ ;Ll~ UI..!.I1 :....:... 1:t j2crbc ...L'\IJl..ua~:.I J": Lr:I:"':Li.l'. ~ ,J,TJ I ..'1 d .. d :E'1ul; 1.JI!r:l~:lir. 1'1.\, i1 ]101:1J1 Ihl! A tlllaya n ~:tti
CI!t:n u.l HIl!lrlll
, l!ii.:.1 rtI.ik~.:rh'~i' 11'""1 ~ ·171 .t !\~arutpl-.lrll' 01"·.1~ 1"!1lli-Lc \...rr :x ~m1::~r.iT ~ r 1nl:1~·riTr{: ::-.:-:r .rr: "l~ 11,1 ~1~lIe l;.J.~..:rr -!'1,,'!l::t I cI~l:tTr.

hili miii:lIll!abm 1:.• uiEe:) i beLl.HI.. edJ:!l

n.

tld.i!:I.B.L

...t!

JrWiy't

Ba, va ilete bir m glin
A n II rr ftI..2 ~ ;.I. MR,) 11':11.." m If I ]I'll Illlb.1" JJ.fI~a. t1-!l~ .;; fi~'~ lIir 1:Lr.t.1J1rz.1 >;Jtlb) I:I.r.fl BUE'J~(; u.drll;!:l it.!I[![I Dint]. oor 'lt2lpur ::LIif .....tl"ih;;lll(1t:n (!.J)I!1JI .'::!1!1:1lJolne: 1TH.R' .. u1i..'!' CL riIIL[;;:.:3Cil illP,~i)' tl 1)1m1:F.l q;;ID I. D iliz ~i:rt(:L1c!O tUl, bill Jcgi:tiz. 1ir.l!l:JIlUll di~l!l .1:1 Ilkl:LdiurnR.kn mlii"i1 "C:1'11LlIJtl n'~ 1'.t11fldL[JrtJlI I;fflI~ .ili.a iHI ~ ~ '!)J Plus:: lJ. I) KL-I!O:j utlrLl1 ;:]~L, iD ~I:L lilrlld·· oIalii g KO,j II iII S~ iii :sorll:u iii mUJ i III.&.rat: klLyl:ll!!Hl:rf1mlem.:~ [mkil:l!:lolci!all

... "--

Illuhtd;i

c.JJ:CiJljl::l,g[t~t:l1l'

"'ey~~.

de biJ.;li""I!! .... ..:-:k-tir. . S.il;rJa"i, 'birliii"j b~~lu ;;.ana· YJn h.i:rc:JI}·I!::!:OL Lii!lJDl!Jll.:i :li'l gd~tt~
Ut"OLftaniLr.
'FIU;:I;["
1m!.

..: iinil

...UffilrJ m~LaJ:L~ r..L Di r..m:r.I::1drlf1l:1ko:.;

:B.;J~ mL!.l~

ttdiicrck

BjrLLklt: ;i:j.nl..hnlh·,Qeki fev k:JJ;,.d oJ: hili' i!;±iAnliOl.Toad:l!

mu-

d.1Il

e.d[lc.(-ek rr50ldiLar U::gbjt

~il.erels: ;LbeLLLr.iLe-t..:~ItW. S;an.ayj bir[jtjcw An'4 t'rlyOl g-lW!-t.:!!!k rulJl'Abb.amf1 p~.1OlT
~Ilnrt intihap
lk eruit:cekleT-di:r_

fD.]1llrn ~

'I1J'.m I

~.:I'[nitinl

bl]di..r.

. . Rivas U.
]oJ1 n'!le.lil
1 •

Alinafa
l:urtr..tl,'D~U. mIl

Ill9dFflat

flidiyor
.I.i:i!:·aJi.JL:

"II

tep mU!~ Crt '..,·~r

rlnln
I

F....cls.i

1_ Ri ~.~ "'1nl }:a,u:kfc cdc.:: ~.tiT r. L RL~_~, l:.")'ITi';1,·(IIL1

AilliLy.I [jL,·in1r i

ml!l:h:am mara

I·" '.1.....
mii:~ ii-1«inl! h,=r:

JU::;m!.UllJiUl ol.:l.n

ej,J, 1Ll-

~'';: nC_"re rio

1"'1{ftI!!01··..rp .\I!kuayt

::,;y.u~[ e~*,

11:1'1'1~~ I r(2"~ Loil ;:il) YiJ~pm:!

:r..m>;·11 ~ireJL i~]crJcn (Il)lHyr "rjll~l'1;'l1 ~id(""'t'mi:::ti. ~~rm]i ....... tL13yL :'~~-{l{1C' tdr ti3'h :.;vnT,3 avd("! c-J1X"{"kiir. M Ij IJEIdlllilg ·h!l3)'8Iir"Ut: mlli9'i'lrllgl

1L.iim:=':IIH ('(Ii'rl:~ti" "!i .;;'~·I!L LluL1f1! ~iTjn,.. mlu,i;,OIt. m;" ~...'-11. ;)10u:!n~Qklll
hl!ru~Ii:!:- bu~~·d·:

;"'kd~,:i roik{:rl,;ti~_

~lm~lmii

,'tjlii

:;:[1.4:

lCd!:

1m:;'adc:'J;! ney<:,Liru.7.ackl D.,n:'l1nsr ..n)lqr.·R-li;:.[f1~ T: e3L"C1 :4:;.) K~bil11T'illTr.ili$? l-CD istiiin cdeon '.'-=hH ;Be,·nl. U)'1lj r..i·rle:;i ml..Jl· Jru:!.dk i ~
CJ~~
[~.t.. rL

ImllhllHl8

Irml~f1I
li:ula .. ln
!p.1I 'I;'~

Jglml!lllfanl".IIz:lyeli, id~ o...ar
imLi~II':';

hlbll:l;k..;J.t.a, ;t;1irt:.. bm iI"tI::: n:n::thD.I.1.r '"'11:.. 0.... U:;1E1I ie~n ~1Ii1J Ill!!y VII:: Tt:I't!(Oe!I= n ~ "M.. ·l.Illy1::t 1 ~... .c:.;:a.II.c: i;4l1Jt1 m rl£';'71 (I~II:UI'. Gldilln 8,'illt Idl .'f(.blDlJt .M!I!irar PDfD. m~:r/el~ b.a..kkmd.n ,~c&:D.r.udOl m te:;;e 1l.i1 t D.h 1:i1m t i91£' C'I HI irL I!! I.:.:.Hhm. 'I,' IN~ IDII:'k. t:lliITt. 1!l ..:rll....:t.1 lilillli: i:!1".!e: ~ll1r11q iIlLu.:n :Sl:!~riudl:lil\ .rrll'iJJl B~'li.c: _III (l1lII' [ E~bl!!m, I1]IliII11 !'Jl.b !latl)·c I!I d!It!'1l Iii liUJ I ~"I~ jI1'J.ecll, I .L'lar..e: IIJ:~ "n .. 111.01:1 o tm:J 1:'11 II l\'l.:tI1 fI.I 'I(~ 'Sf!;tul4, mllh.n=: I!bl!! mllml!)'yf1i Ss. ;;: flll a !H.~Jler I'.st.D.lllbllll;;s .u,,·t)et tlD~l!;:..Idu

l:'Oi~l11r. "!f'IIFtll1l'nu

Klbrl
}i:rhm l)m~~11

hii'Cii
had!

r

nd

[;f;v.dki
~_rl),Kkr yS~H·~lIu.n
§:n.:ote;tl~
IT ..l:!lJ1~

n::Ji}'bl:Ldmerc:

.~yv.IIlJj[

IliI.i.Uahmer Cem~yetiDde lfitim a

Dlin mark z heyeti yen

..

. ro:lclYP[1: • .:I.p.1 i'tItitcbaSSlSl "IT.1Uildr. hllTll,.ln
~<tiiilI.j" ITIl,.LDH'J:..!::L

ke,etini inlihap etmi,ti~

.dare

cehlmC' k.a1"'3i~1T S1h~ '.I!'

';,-L:l.Ji.:..:':!Lini.31 Ti:'--3.31 ...

Imtb(JniiIMI~m Uk J.::,[-e~ l: dih~1 '(,IOJlI [l)~ l..... i..,... 1:1:!;u••J;'I 5Fi.JO lir-!l {C'!:.:.i I!tjjlJJ.i~~lr. j"rill(i I: ~tl!r in U!.laa hi!'" .::.~ dolll (';'i,.....C'~ k rlh:1 1;0111;'GJ Y a C.:i Iq I T T ,ni.tL 1.1 Jlul~ L'[Jbkr k ....... l~..,[Iot Y.:I.'f:',J!d kr;'l1 ~...i IL·,J, f,~rij.HJ. gO«', II~ ,,~ ["0111. 1m' ka~ b r m i(!J'3 ~liL...-.itjTL tI:!L·Tr-.lr ~..:~;:-krlr . GD.yTt jjj il'tn' llerflli a ~Iln!l. tll.!lbl!f

rel.li[

I! Ililt: I

jot!
~~.w-j
I 1L1IlJ

l::Otil1:i·

il:[I1,.mill Lt"k.:..ii'[

m ...d,:':'i.1I..:1..:- lJii· rn ~llIIlrJ3:
:lam

ilk pam
1'E:lakal,)l~:tI

40 ki~.

~'C

.mn'hn
tmi=i1I;'F.fir. uiir. biJcil--r.1"L":
T ~

:;a' 'r

!fro

rl'r):j~.,

oJ:!.IU:

1'1.: ".

Bu.

l.ari.. k

I -:!~lICII')':1 F ~t

:tii.;w i.:k.1I.:L'Jt" bIL'!" r.i;Jn

J.m

y:l"'!-rrn ImOl.I1101I~ i~[,:JltI :.cl~r.
_:5r ...J.SI.!IL ~'kyorr::d:.l= btl
ll!:-:.J;;

]1:".:1.."" L;:iI::I YSPU!L iulL)[m ~~rinllti miiZ:.l:OC"ri;' ~Jild1:tr 51r~ W :ducl:!ill' 1:O-:Jiii:li'!araz ed~l~ PI! m.R1I fn7l1~ 11?;1:1lil OLdad!l Pl=':tI rnAt. f :o:rm ~01!91 m;;k01. j~:t:J: iIl.:D"I: -ohiJ,l~'nu ~;1~~rcr. Hu l.:.!I.lwd:.. .j(. btrtn;:n ,\r,dll ':.1m ~ lun!n _ sti:i2rr.l
",·1 ~:r

~f'r!l"l:

ifi.I"JI);1l

L.l.~loi.:1t: rn u~·a.I~'1k

::L1n"TI1{l1t. Till:i:

1.111)';:lM!liiIYJi:~1
!!:o.."lT••i':r'"~

Ttirl 11 t'f[
t.:7.1 i?,i

1 I"
SIi.:njj~
g-J."'!'T -

bJi:

if[Jl::'Ia

.i.lw.:::ITtd~tI.::.

~\1'-l~.s.n c~,'"~'[

Ii{"rirr. Hr: rn~lttl ~ 1-r ti:-. W .J..l&L!:01.OI.11:1· .il~ L1Jl.j::.Ir.
LL':.

::r...JZ .r;a~L:[ crh_
~ hll-.m-tLi

C:! .."T' mJ·.KIdl..U":L ITnlb,'Cli,lljn~y:"1 "l-";~"'.ldir.I!I""'I~ III;1l1l~ix.[]at1l!1~ r:1altr::!:lbrr. hir h.:.11 ~.,.(I'I~IaJ ...bl!.lU(,1I.:rJ ~1~ ].:":,,~i ';"J,:11r:1:.1:ill';L Lii.VIml!LU:1 I L~,::. f):ri!lini Im·.a:r "'-{"IJ.:llr.1-1.::. (' ... ml~·( t, .I, r r :~r;h :u;"ld Itlll' ;)7.u:r.1 JiJld \"1n:n Nru E i ;ili de •n:!:Ll I :.:.:ulilll!~ .::r • I ~n,.~ ':--0'10•• L ,.~~ ~ ••~

oln~l~l.n.i:II: .BulI..kn . b.idl-::l["nl' OI~:ull]iYI gi... ... l
m.l.! ml~
_..

..:I.... '~:I 1-0[Yi:-

It:J~.];)tll > iLUd:l1l i\1,-..cti~='-n
("(I j!,:) m 1"'1.

uL::.r, v ali:
L"L

m :.ir~ ..e ...[1111 [.IIiill'
1:UC'C 1l#¢

dilr

tl' r i~·riIT. q ~::jr"~i~i
Rjj~!J

A".I'.z I!'[~ I'll:!; I

~lrci::trnl!....Ji.u

m ·ill'1' '.!,:o..:tlt! JL'i~ eLl L!c
.11'1

AI!-.;J,I:.I~;)
IJI!ivJm1'Tc-:lllC"

.. -

:n::J.!.,11 b..In: l:!L .xIC'O!:kJI:!r.rti wi-mli Y04"lqr. LlI·1.ih2lfJ .o1J)rxlul.i..ln :-;'1m..:m kiI"n,ll oJ:::LIik.len ~o:'"llIi::r To!'! (1,)1... 1 ~ml 'I~·nn· ~~fti

Tlilr!i·ll;"
'!r..Lli.:Jl.

.;::dco::l: - r.

lw:.~ r

rum~j InL-.J. U}·cC" ... ir'lL

(,ldu~:J. ...r;]~"I'\.-I

Mt1br~LTf ;n-ill'I~_-:"::Io:-:.,o:· r 'IlJ.[;.n ·li.1~;:I;L7

1"'~I:r.d~·

"'=J::bbl ... nrrR.

J

A:,'.lca .a.\llknn·.-ot dC"Jirn1l'O+. t. ~OJ· 1 n

h:.l ollillill "T1-::'. ,:n! _ur.

ml!!di:.:.;i¢m*

d;1~

Dtmi~ yeni
do..:tI ~5ker ("'[lIJ..If[lr .

1·1 k.Jm-

n ctmi,u:_ K£f5£r. r ,::Iq:]"l
l'!In

·~·lhmu1l1~U~[L:..I.

~lIlr
O:i I

[Ksdl at
oCr1~rtu
~iJj1.g.

hs::~"'m:lr:'lliI: L...:t ..: I .l:K" hl~hnrh.:k:L.r
.1'

Po (lr ~t"'I:l· r :=h' r jJ;:.I;tL hliiJj:::i id. ill:! L:
hir
~-<.

• i~r. Ad.lilar' IlIikl!:'1113iftilll ib8lil"d'i ~ {,prL.ir:ir.: ."A.J.': ... I.J.r .:b:d ..-::..i. Lllui: ...[1
{!ii.,
"l'("

r::'ilYJl.'lr lYIuc ..nlIiJ.i lid..: :.!:I ')'T I m.:..i ·..:..iddJ(,r t~l1·"')· ~rJ,) I rlH":1 .ll:.lbi~L·...{.l:] I!n:F r. " 1!=.~.,.,b,J1~:'1 r11 m.I.k-l[d cg,a0r t:!;;.pi TIlL bJ...ll knn I..:UI:J.in L... r-1i d dot·!.:r. rt:IC-':l·l ~ llilh (4iIJit_

MoM';;

C. [ r.

b:t:?011 ..I.U .,...1r:t!Lh::ri

fl' LJJ,i1 [;:.plJ.J1:lT.ak I.!ll Zi..k{"T1:IHo:J 1IL!:.h:lI. 1L.:.I;t:rm • k[]1 1:1.-1:'1 I rlli':l1 i~ r ;0r-J; .11m U"~II~

FerHm iH:im" fo1:1["n~,: [J.;:"i. lii7. OJrU-J.:;.;mI~ F.i: Tl"1I":1"Ir 'P.L:r.::: Hl!yln rt1ik.llm F~'ril·.'I Hili ···t~d~01I
I~-

'.;1. ~

... 1:'1'1;""'"'"

'YJJ,

L

_.

_

••

1

.: •. : .'

Ii"',;j
I·::r~ -

;;-_hu
r:: Ill!' '\,

1-::"

I1I1H~r.

L. ... : •••

Ito Inn

mer-

S(lt) dclA
gro:"'~1 tnT.ilflrldOl.ll

HiJlilLn'hlJl~r
inti hap

k~t:.di.l
lJ

gr-.':c.(1l d.l
F.!: b lr~

~E1t rh Il P lila ... Itt

!.J!::r.k en!! Lt!...~ b.ar"'pCUflJ

omD.a

11

?i I ru 150"'

"'..tl[~~nJ III J., m..i II l'i( [')'::"5'109'. o:1i i;':. I· 1:-"1 ~'I"~ 11 ';'1; ,,- _[_cikr ·iSnm'k .::~~I'.!rJir. BI. 1P~li inUlin: i r1ill.lili 1~J.iliW"l" 'Pob~ r.1J:"-lo:'i':i miir..:t folo:l,'o;1.0rl.J.:tTI. Mch~("1 ~e'.-l:i r.... d~n
t: L"I-;, [1.'1

~. n~:I". T

b~["Jrl":n,:v:"Ipl,lr·

11d (!.!h (k~~~lTi"r)i~

b~ti m!l':t'-' kcll~·~ dUll mcik~;r billnll1dia
151 n'l.~tI.
~1I'r'"

LUal'e:t

l'111-i1..nm~.Jr. 'BIJ 2'r.\!Ilm jmcrL
y!:'

rrrnl~r

nn r.ll1.1!!O;:I""~ t::1!.1:o.t L~'" ,,-,UIJ:.k[.t:ll ~lL..J !. ii..1 ,;)111(01-

I:Fllp~
6-]

IIJ.no.:.~i~,d~'
~ ',L Idl'l

",-d-i[
OCt IL'I..I.i.Il

~diI!!,.a'k ml!'l'kJ:!:!i id..afll! ...... PZI.foi.... - i t 11' (" • Riy4!,;c: lie fJ r _ AJ..l Pif. i.k.i. n'Ci ...oj! I.s Iiof St.L1U)'e MuJfuft All RIZB., KIl· IiJ1 [fgt' Inl. foil Ii m 11 'h..;,u. I!b -= i:'.i~i1e Hi:llbip :LS.d4:! ZLYtll, bbt"l II\HIW:d",rl.B6I do. Ahm.:~ ii1kt'lh Be)'lt:l Llltih::ll ..~dllm~~nUr.

ro.(~i:r •

"~'r~
t~ Ayn£,.ll.

trl.anbL!i
U 1:1

KCI[]F:II')'Il' tJ.

dim !:!:dJi¥1 ~~

~I:'L.":: 1:.~[JfjI~TrI~ ~cnf"il'! ko:y.Jm1l~lr_ y l1pllr:· r 1:i"u:J:ibdt,;n ~tj~T-L I burJ.Yol
~. 11::1

I['tm~ti~.
;"t:;
!'--.JJ.o.::

hll]un.AI\"'"if:

I~

11.~rhlN.: l:Jt.;n cuiJ~ LI hir ml hI' r~ JtI-,lim

Oii[]u i.;llmll&
li:_t[

'bo1l:D

biJcccWcrtllr.

,-.

bli'J;;

i e hlr."k~. ,-.:--nd; i!'"(Lil" r.,i ni

'lasr:Rk

it

Oi'

diDmitli£. WJ:' lr ki.m~
i.ll3.OlTl-

D
lr '\ .lpru:ru ~I,)YI ~~

II

1P1~
dCill

ii(} ,Abl

[]I. ,
.i

ha.nclu:.Ib y~

~I

Lu t.J.J I '1.

~n
(:-~IIIO

L.. j"i.et"i > !1

~II-;'

tar

~Ln i:D..II..liOll~\~ •

bI.I:h~

¥:!Iam h:llJl'd

Iik
Ellf,i'l.

i:q'am

lin:jlllr:JtlLZt1

I'mc.u.:.· £eJ!",hl

1!I1,u,.&I.i.l r l.a.r I:.i!fL L. cine nz.

M!

irl!!1"'P.:

1\'i.s,arnm 9 t'l~~ ku .... dill mw.l
.... 1'T ••

Bali
K

:tUn'iL AnIII t'l a
rotiHid.&

M

gihj Of

ffil~tj'jJ t.eldili
lnJIu

db:lr

wct:lfu!i.,jol;!!
fJJt:~] m;)~1

ba.IJ~€ale-

t:1ku:k

F.t.dYIHI'JoI!Ji

JIclI.1i..:=ti= Satlih D.l!lrUIiUn 'K ., r Ij'hdl! li:O- IJ.Jr:1· r.o:: ....... Iii'!' Am.;; ri ,:.111 D.ILI] If.i1'l I! fjl,)
tll_

iii"

~OIhj'1 Itmll~m iI:*k111 IC:ttl~m .,. IfIil:Jbl!! rll'lI CW"D;~ J!'I.t:ItT~r:rl :bm.D!Fi 111 -I:.: ~JlelJnl. I:l1bt ;j~ t.1ht l' ll· ,Ill\,. 'II,M, lu L(:"f l.:no-=; .Ir.

zi

LltllUJIiJ

:raptfi'm~.;:s

IItInbcJl
buLu'I1.i1CH

DI~~
n40l1:i

~;OJk
vI! ~ltailbL!lI
&;:(I1L-

J,':Jn.du.ki

O!ImOl.d!!: ~Idlli;u 1i1:J1~-

clC"l..-..:-J.:-

rlni

GQzilt1l

rI"

Dttp

du· un

.KDrii:tJUlIHI~
iI[I

kabul

W!

tilll:ti h • i" II

l,hruliLiI

I

I I 101'I • J,)

-t
.;-0 ..

iI'hn~I~Jji."F

,ad· [ • ;)'&!:'·.kr:r.

I~

I I~

~:t~

r"

I

Yeni _g.~j riik. tar.fd :~ , m
-"!L~--'-'" -

~i~f·k 1l§1Bl
~i ek

elM

IJP1r.d~

gol::~

'U-iJi;::

~1j.lanlH

.A.&JLI~'

Du 111

ara __ mii~~ra!
'

Yew bii~e
01unm.u
.~I1-.kilr.1 28

yllf,ij

r.un:-..LZ ve

"UlliIII1J

19.29 bii't~~:isudede
mn v azeu e temin
:i!lU .

• t" IZ J

f'iXt.tk1 .;;~

. ]burl

~tuawBl.

.uu. ~lh:d~lljllY an DoITI.i:IilIlT. bal:lllll.ar ,~~·!..rulmlhJ !Y~:,-,'oo k"Bdi:ltIDd:bJ] fillrkil Jegil.d.jrLu, f!~ '1;"i)i;!1,J1!-r .ijlil'IgdL!litlllntl!l. y-abill

i~.I}

fd.:1ketfu,

M-I~ ku.

hi
YI'I,j

~f.ll~rl"11(~ ily(.~.ile alikadaI:' k(·l"p.ftt.e ~,31Ci[,H_Uiz'" ill Tor '!
, p Ue allJf.Pp ma
bUillki:s 1cqil u IIiMa m-e'lfZU
Q

La

nIfarife .lymBfI 'il

gUmr-Uk ltedell
clL;;>.:t:P
W/I;1JI. Ttl
01.:[1-;0'

lD~mDktutdlt'"

.. '-/:-l1 r1,'fJj
IJ- .."':;~~ !~~!L'U 1·~_lag. ~ll,'I1':~ ~'Ii~ ....IL-1'" ~wrI1';bJ', I~kim "kL ~~ •. · ... ~ ....il·U ~'I.il 1L',ij'.!1' !!~.:- Ii: ~I'.""I,; l!L1':'I"r," ~. Vli.:1 Iii II ) ~:IJ ~, "Jlh, ..:"iII ....
{I. ~

(,:,=lo'l'i r ...."(fI'IJr"iIIA~ k~!'f!I!!i1~ ·

fir lerile mii:Liak ala f:; ~ am lt~" lLIl nd.u
n iJr:} l~ II. In'

IUiilJl.i!llhd!r,

,r~ rm~.;len
1I},.jf:m

bu .. i(j'!rWl:CU 'lniya d&-1I ~ da.i:l1lll

It

II

..N1I'l1l n.'-:lrll

fiLrL:-J.: :-.;!If

r,:,'j~~.: -:Jii
7':1_',

11k.;

1i.(i ..i'r"IW

Ir.:"nli:,m~~ - hil( 111,1:..1 I... , u1u ::.o!:JliJlk ....... · bLI '(XIlI~·'.1 III ·.o':I·~.ll..l.:llur. \ li<. )1.. 'I'll-: knru, ~W;clci ,,"

1:i .

[fr.-'u' l

'{'UiJ.aD

f"'r.::r:J!l.Ll. ':t:Ei"" I ~ de iJl -~I rr' 'ro. ... ll T(:"!f. k KL-;:r'l .&. ~'l i .JoyiiJ ZJ~-.H~t o..,JI.:N'l: r.lrl.i."II.I.II-:L.I. "i fL311:i!~ it:jI]l.;jf I L~:l"orI

cr

-:':tr:ritrLi.

::t..I{.;'::-I-ri11l

TL LL Ml!.1 l1:;lai

~:iL~C'
:u:.J~.1.

mI:I"a1ikhl'.
;un ,;cllede

dimcn

~1I1'i1
.lI.fI

0l!!!11;&]11 mel

Bll

hi~ D'1m .. J;!i;a.

J.. 'o:R~ .... ,''i.'J .• JarJ
~.II:,·I'E

l,odr:~i-u'

d~ILt11 -eLmd';'[ii:

I~r, RnZ:!mc

LciLk ul Jr:..;.::JL l~ k; ~r-ro1oJ:l la '[1.;1[c k OO1:tri1l~mT_ 'l·etk:i.kart"L CiJr:"I)S"-

~hirdt!l, a h.:1l1t:dc~ f)~e t;~'!rt;::1t hHt",r g-I gfu"ij~ii:r.I.r: L'il1~·
~I.l

bir

tl:::"~ar

ed

mel);

:! 'L·III}!.:otrziil,L' d

.Jcn (; 1lT.i-t,~ l.-.,i,·,~·,u!lf.! 1.!.'I ....,(j'· ~,{I!I«II.!£I'-:'.::Iiltl.j' i;. tIl l.rY;IJ. f'.l·":'''-.··
~It.;~~rr!

J"~

~~!l1e,,;

ye:tJ=i d: t!R
da
01:11'1

111 ~ k ,1"I~b :(.ni:':iJ''''':L==-~iIdo.:','Ii!:n .... i~' !' n.ir, rrr L.. ~tf.n ~riri :'L ~ (: 11;1[_(:i~~ \'e

~_n.:
r-=''''J('~'
f.inUt!11

l!~tmo.~ 1I1u.h~CD11;. J'i$;r~1"i1 kUr, hClll1;o,; l':1'-J::iirnf'!llC: ~I~.e!lleot..:imH:n L1:'LI. ':.LJln
-r.~1:j

bo::kh:t:iilmt!k!ti.fJrt, 01 ~i!'[1 ilUI :!!!:II ee ti r: li::.m.ku\,'Ii'.E;ljll~1!i r11!'IIR,m ~d:ip

I.(,)n:(" U I~ "'~~'. "',,.;_-i' . H,I 'J1f1~ ~l.;o iifj!.ri'NU· 1,,,(.." ',I..! J 1II.:<.)r.y.:' j'. ~ 'li{i~'''I/'(1 ·r'l} " ,,.,, ~"!r,.l! .. I,. 1,'<,.~""'iI;:rj.... [,'/, 1'''J"f .,,....~,'rd~i((it"lr:'

i"

l.m.i~~~~ ~:IIII~I ~111J.:..::l'lln bdloi!l' '"UiS l..~l:)~urd]JI , 11.·. 1-. l.::;Jm y .... . O:'~mJ~lUda t=(i :,... Ir'" ~n 141. I ~~l j -,!~ 1-;lillllH;1 ir ':1.1".1 ii,lo.:l'Ildo.:nb.tr ~.IrI· .... i~~.::

Y-I:

8.,f.ltIf~ I}'::l'

"

J(lrltl1f.

IIli.Jlf}_!IYt

n(,!~tr ~~.r;((I" i''r{,?i dJ.l i).7- [.·rr(l.:HJ: 11..... 1..,1 .J} I'T"l '{J,-M'~#r::.r,:r ;,fJ, .I"-"-";'ir .,

.~u ;..,..."...rll

K":. ~lil~n'

inpl

"'111 , I'LI~ ~ :U:..I l=!Ih 1:1·...hitlll~1 - ,·Iklll.!="
11"

'.~""'''!
L

/,.:-.. tpr,2i1~rJ.t,~
-;.;: htl U.I.. lA,' 'li,-I:r,.\ 'Il~ 111""'"

Ij,,~i.'

I,j

.L

I

~tml!tUE~ cl.llllu::nmcl,q~l'-

1..miL.! "~y;ud =-' r j,mii', .til_

CI.~rt:b:

~b" rn~t.:Il.tt

ka.J..v1:::W.Jg.:Jx

IZ
mWi)'~
~tr..:>i

nJ.;,(j1"1l.!:.!::l (.'0 • .'0•• :
l!

,arial
·'Hli1i.irJ
bo3~

r.Jto:l.':1iTf~
IYI:~i

~J.1:LlJi.I~r_1 . rapUWl vlv.:h:· et1il.:,!1 mr. -

rI',rl

LI..:.1irubL rfiio.-e;ir"r,-r. ("21 bllr-':~li..")J(" IYlLL':\2I.:T.tt .'-ir: ill

It!:rlrli!l!e MI" ii:i.rlil k.oL.y.ltk gijos.t-eniml!li dir_ KiidlIliliJ , b: r:r.l;u~ .lUlL m@mLJnmn;]l1 kil'!rlrma'k 'IC= ';t~.J~'l:ma-

FI''''k~mt:Hn ":;-1 IllP:!:W1JA~rll:ll ;yi b'llbrmi1l'[L, onlara 'i.'UiN'l!:-

1.: I '-"'II~_ I -::~.<II ~ .. 1n~ .,~.iltDIII Lo::I'I:o:liinlo:I.,iil 0::110.:11 ~o.:r.1 IJJr [0.: pt:l!'le~j I.:lymd, .. h~!lr I ~ Jh~'"J1 Jr..lmU!;.] mevzu I:l"rnrilk b,,:'!E'Uni bil.Jl..i~ L.;:n. «mektedir, hre l".1n rn: ...aller .f!I~11 ~I' YI!1. K.il1l-Tlnn J] Illan
..L; }I.-cil.~
K .' ,;tP~:IL. ::.1'i 'It
• :j'-11( n

111"'" L::',li '''''l:ild '. Ihl dL.il:;;JHI!,I '; '::~' I.'J IT I ~ 'dill :-1.11' rt': (. ..;_.: }: .I., r i, ".11 t n::; Ir o!' li ...m~ mev _,..:dl~·~In~' Inl~L" dU.lltlf. l Bu I~," lnr 711.. u:-:d :'Ir.lkI:.-( ...n ~f II!'); hYl.I...r I~.... l.n!. ~I;"i cob ir,

.04~ i~'I~~lll"'" 1,1rl .~ .... }~ ... LI~:' 1.. r~r:rr };,~I,..I H~cl"!o!: ;;, LIII" "i'l~ ~ ,o ... It,,,, ;::1 '1'.. .t-frlilrl. i.:.f: ::!Ii'l'!],E'rr:lI!~ ,'!' ":'i'L''-' r(,~"t "",',n ?·.11_tl:l(i~('~9l"';,1 t!(J!o, i!f-J- j.-tolll'l'- ,.j:JI ~ Of

",.';14"""lt

-:-~~~I' ,.....

~..

-

re::.illlJ

u."l.

':111: '. ani
!-.;J1I1:]",""H -.

.. d't1l .. 1~'lo!I iru:tflliWV dli~ orlilJ!

hiT

'* ia....

:Eoe-r·

MaUy-a Vek
mlJ:iC~
t:.l"m II~Tjl,

lalinde
LliTli I..~I.::

ILl-':oro.,d:11

) l::cli_~'L: t:l..ilJ ".Ir.Jl\J~ !l ~iJkr~, TI. \ _'~li!Jli.s.1 f:"t)"Ir. .icre-n.tll' n.UL·. I L~:-!_.i[ro.:.1

m;]k ~-.:t3;: '!i:i .. Wc V'C y1liLa~Lb~ onold~lglJ kil.dilr ,bl!LIIl Rik:~'i' ne:m Ul':
biJbJ'11. '!ril~li'
tebSi!k~'SUL{: a,5f11l"IJ.h· Lot!dbi[Sj,dik ~hli1.Hr_

lIlilh;tn~}'i: kOIjl.p. ~dlll'i ~
k-.nYi1ib Ill!::c-ek VI:'. dir.ayct ..

d 11.&1 .jell!hit:b1J f oyU!IlII.)' HJlII1I11111: i~~i_'" n 11k fi.l-.jl Md11.bJiIor. tnmr;u 'fer-. "Mrll" ';up 'q:J ll;!ltkk:llltll1 g[l.Uin~ . ""'!till Z. ~'iollllilt';l kil!rmJ~lir 1'.
liJf k:1IAj ..:..Wl~[I

Ilt1..ljeo jk
~II rll'P'ii~k

oo"~m

];}JII '-I:L

t.~r'Jamr.l"

'Z.ffh til blJ P)'j;JI~:flrJlI ti c<I r_'"H!dulIJiy Ll

'C

b:l~Ti IIC,~II'·~., M.f11:

1l1li1.11" nlu.ll,il l.oiDlfj I 11~~·;1'Ide. , iil IlIIL'mo1:lll bofi[lIt ..~r TLlr~l:ra li:Y.fIflo;; I 'h;JI\'I!S_lnlli ~;!IIIIIIlI[I:f:n. 1.1 lat.. I.J.Z .... C- l!JerNI( CiI-du:p1i II ,;I)~,rr:m Ilk lJoullll I
Pi!P!t.:IIila:1i"

\r ~JiT8 lU 0 ILl.,,'1;ll).~ inde- i:k redr ~j]t rr u;]llill~k

. 'eclis

10.'"

akel"atl
It ~l J\.1. .LI'in r,1.l.
..:Jnn.-

~ _hJ.Jdill'_O:: '!lI_n..I~:rl ',::- ,~5:i. 1[~lllil l-I::tCL .n.:.t.Ul-ere~illr1i:! L:.b-u! [TI·.I';-·'lr. l~lI"lIilll:' 'VrIT.J hL..::.L :tf ItlIP'et.ik":'l-.:k ::or rr:~rrE:'i:to. ~iJr~1 lll.Jr.:-

j

1b11~UI'.
ntel5 ...

lfI

00:L1.1;m
~h-"..l:o&1

bbu.1

Oniki adall rumla Selinikte ilalya' ai hin e I';im.ayi~er yapblar _
"",..

Sir ha • Ise -,-

~,;iJ' S'-,<~J KLI.IJ I:"J ~·I1~I~ I ...... ',I. M I ~I.I .. ~P~IIL Io:.pl.n 1 ~).j. 'l.Jl"i~"'I~ r I-Ill I ... L , .. L.-,nrlll'l 1-. •• .!I' T JIII'I-JLnl~ I:::Q!I I. II'''~·..r~I~ln i .. J,n. It. ~. h'lll.: · ~J~l..Il "'L,.... I.. 1.. II I .oJ' I i."I;I" IIJ".I .~ I.,t ~11~n ~IIIL iL"'K .. _lui. III ~I f.Ji.I ~_. ". :nll"p 'i1l1~1.I~I 11"';' III., ~1.1..:""~m:: 101 m::. .... llibn mrnl11U k·.._t tl.'":l'llinJ...:I~L.'h~i .1'11 '.' ,..:~'.... bol n " i;· ......,:...ili.a1.... _ .1-' IU W:I' Ik i~I;),JI Iuri

.(1. ... :w " :..
·~n.:C!~' ,;iln, 1,ir IIlIi, ". ~ .':"

:]... k u

·I~ ~.:'A!rli:'!D. i<.1 .~.~ if:iu..: SdI'lI. ....;t.m:1 k ·i~
LA.:

II"J"'1:;"

(Oi1oil:i::

lIi~·
1I11.J

l'.ui.:. -

~7

(..L

)

:.

;0tJl..1TL·"u,a.k

.12C[,(: ~::-l_o:.;'

Atina

z.R ~ 1nir5~

_

Sehi _. <!ld.aIL
clu:'l

rr.;:- . .li:,i P.~~ -;,m:.:il'~Ti I: kbn" ~. ·C .-Ih bun .. Lli:- ~o~ m ;UrrIt1I£!J I.; b t" or:rrrj~ ~J..: hi'l jnJl,!~C .dti~~ 1~f"F @J:1.i,,-{t- t...1'fi 5~-:! ~i) "c ~~201-:!.."!11:-.,J.~ I .• :''', ·Ir. iwrr ..... 1:-:. 'lao rtrnlo:l::ir_ t Bir' AlmtSJI fi1~ ~ i!t:pal!)" lim 1lI]1"1'11111 '.':!RI[ ~;;]t(:lr •It. ) lLhll'
~(i rt!·, _ loWI
[Q

: ll~r.r.

yam :¥D:It.3~
~.Irtkii

Jlhs
II~p;._l,j
}1i;1:nrmiilo::'.J.dJi[ l)'d-

'[Iilth~l1i b~d'lri1diginlt gMl! mez_lnjma bult.rtm:m "'OrI;-ki

_.'bbri:l 2-~ ~ !-hl hlLl.-'1 -

JJ.Lc 51:.
1i:11L1Zl ~..

mil!,~lT.,P<:t .... Fiil ~

"I:!kilh:: _n('("

~ru

:!"L:1.I1 .... 1 U!-,LhJ5'lr I tiJtH ..1
-i1~-.;-'.i:,J: ~Ol:o;),,"

:BLrlL:§:in Itall!·~.:lil. oci.l:J adad.;lki II'lJm~r3i kit "iii }'~p:t[i:I.;n Uzyi~iLHil'l1l dtl~at:rL Ttn,lYiI .zil~y.!bindr: niimlUl}'i ~~t' y.apm 1~;)lr'dLT_ mtil'l"'-'i~b(;Uc: b I1;U h~di!:i!:!:-

g~e.1"

IU -t.L~ ~~'11i'IJi. ~...u Itt::I;I LnI.:.I-(:lIi&I)nrH-. ~[IIJJi!i-i.z:.;: ... rtr.5iIl1.Ji1i'1lnl ~I) ~IIJi. i~LIiIl!i.1LIlhl f tFli II It ~ ~'::I'fll::ii. ril ~1''::lt'I~wl~1 1-11'" m.fj.-i t:t.t.ll .. b:u.I ~1:lfli::dl'l bt:!.lE_· ..... im, "lin;!," ...lriii~ct: 'i''ei.lr. ~Hfi!}il 1i:41 LiHI ~1Jo nil nnt Jk..:liD b'u IIU,.JU I·j ~I: ~..r1TH:,::1i~i- I I!m i rJ.Jtj' 1M~ :;!;'il L! Iiitirrtl.:t:= I r"lir. nif Ih,"~;, IL L,1}[t hiiJ..f "h.tl ('UI'D.~CI'i h!1M:1t:lfl,h:~~I;I! ~il!' Xq)I"I!..p1 ~ri:I~r b.lllDbiLl .Id,H.1umdl1L1;ah]L.u~II'l( IIIII:'! XlIr..II F=un::'"l ~i,: •. [iillL:: ..,),,~ III ~ijollr~ a'o''1l:t:L ilrul 13, ALm . II: 1'1r~[" '']r1 ~~mill ,'11__ ~.!If:.~:';- )l' l.i SI~ ]ai III ~rt:t.IlH'1l.JJ1.J z..c, It j i: Sf· (I ' • .!"" m r-~... ut .::Jl: r' i. hliih",:'~ o!d~c i ~.,:i~ blxl!!l' ('fI L':J~"ul, ~:J,I.;:·lr1':'1 i', \. .i.-. lIir In (rsll.tla d~~ 'PfDp;tphll. "'-l;1 e~b." yf- ;.1m-. ~"'" U.ril 1-.:-1• .;:0;::- .rub.!dr:~l I~ ~d~'~1 - ii:. !.I I il..',:IrI ~it:.' h yap;lIIi:1ik. ~dll:flllliiLlI IDlljIAfo h~ i, I de-,' I~;;d~ I:rr: 10:1 ~r: ~doK'll:-. ~ r _~Ir_:~I:::' .,.1.1" ~ ~ur. .lrIlI~ ,~ ,].i· ..hr ~i ,IiIlT'.Id1~ tl~l(lnul, n,'iI,l!ll'lo: hJ.r hll:nz:.r 1: Jhlk-._lIIn __ t.o.:li~~l~1:' • ~lill~.JI;:'.W h· ";1'-'1!J.:.1'I _... "mh' IlIlmli:i':!'lfi k~11I lJu 'mu1tI-e~otm h;al'lIo ::iell'lle-:c.1 dunn il~"'11 lI...... rdo!:t ftmi-:;ri.r, .t I m Illllil F IbU y;P It .11jIJ Fp ~. IJ.o iii Z,q,l.:iDJffi lJ.allililfliiti am' H ·~·I."·"-III.;; ii.dol' .... ~ TtllBkLIi61 i)]8JtiI iJJ.1, ]:;t,JDI11~U:r~L. 0 UI :iI 1 I )}' ~II' }I1::Ii.i1... lJ.11 'k iUl:Rf I:I:!"'IJ VIC lIle .. oj.:·1~1kliJ,cr :k,rr(lar f 'b!1l';l ::illl;'l~ f.aJnL ~i.d- lla".uJ.u 1ll1lt11 L.i.V1 r - 1:~lI~ler BcrUrt. :28 mMi - !~t:ln~ LI!:P-

Ju'hl ~ni' I i.:L ;.u:J::1 j]m·.J~ n.:!lm L~~..,1.;·,u! ·;I~J,fhr . I

iIIII!!!!JI ~it:l
~1I-eL~li

:z.e,.tI"

~ :tIII ..

>i1~H1' ~

1ntkt U""r!j' '" IZ, t-Lf ~1Ii .bJ.li.ilb EudlU-

Ii

1', lII...:nllh.1 !:umruk :[,·i':.' 'r"I' h~ '1 !"liI1.:1"1 ln" I~." J;:;':m: I I l.nn:l.hl il.:l .U.• h t n1f'1iITil.:o:11'I Irj~':;1 n'JI" -"il~ ,'", ·:_ro.friJ

r

fl.;

>.011

Zeplin Almanyaya ~ dondii-a dan .8 on a f riiz ge oiaYI isla b la _- e eml,t·r -----_
""r1irl-e~i bu :J.i:Ibi:Lb 9aJLt

&

l.:i~ lu_".fI '9 10 ,E:.zt
1

I

d.tt~

j]::5.nrelEi!:13i~
mlltk"l

if

l'iia:g.uLada

F Iddik::;Il~~ClLdc

}'~ U;;:I[]U~

L:[r:li~[K..

8.1 1i!Tl'iilJ
~r.r:i ...

__ili_~k

bir },
pot lyot

rr id.'·lI~;t11l
ri':l:rr.:t
~11Lr.

II: LL".:10:
(I

1::

til; Ill.

~

imi!lll;llJfl[

t:S 5tI1 ~. ?Yo;;t-reL edCCJ' i~_ mtiJl

k Fl JeDldeJl
'rhTJI
I~[

lE::r o lroli1'5-tiirM, Vtmi~llI!!:i blJ hEi.diRl~__ mLitJ1.iI~~beli:yl~ £lifUlI {Tl1"••c1.1!:it.t!1'1,)· lIl,ilnl:d.uIID barld. :;:'i:r·~tl 2u&.· m::li h ... .t'lfiEll muk ~dt!-.l'aLiJJ@ a!It'ki:lld¥ flh~lI)'3D bjjkr.1l1 cHIli bu lSiby .-. d;::Ilu.i. l-tnkit "'t:. muilhan ~)'~~ ml,;.tl'r , ~~ari~i;)rI
ir i!ln mll9nnuill tF:.rlh:~nJ'f! Jt;di ~CYlill :t·II.:tl.mnm ftL.nLS~'C:Si ... of 111".0· ~[11 ytOi~lrltn hfa.ul eLlilcmu ~il' I1l1ole Y~!liicll..ar It:

;mcu!}lJr.

G~~ yarra['ii.'l il'm b jfill!
d.en

C'I,I'E'.M
\I\:':

V"1Y,.=mOOl i;:r.etrill

l'IIl:cbur kaLW:e:MEL11I bir&.11bire :!:retri (l(l!11Flij~ ~ !:d-l.r,11III" Alina lIZ'rril)f: %1I:::1i;p 'I.I1ii:D.~, bir
~il-i;tJ
.i:!-Z D~t";J.

ugr.;t~~

bi4t1'·I~.lloC: .;:Ijll ~~

l'iir"

~f!

rd~ .~

'k~t motthln

1"'l'.'I'.tIr(;h~r
h...,r",
!![lln~ll',

11..1.1:'1 1;"';;~l_(:nil1l~i!: ~lIHJL 'iJh:lil£ 0 daj ~I)I

. Z,!:'p[ic](:..
.:1l:':I!JltrI

I'rt)"f!'I -

~

niLL
I,ii-':,'dt!rut:

vlllm. Londrrl.2~

k.

ID!:ka-pkrir;n

to.:r-

i:Ln1

!kLlmlSi

uzun hel';lt:lalti:l.

6-1.1

IJ ~'::.;:L-

tD L
~

JW' - nr.i:...Jt:1;t tid:1'[ icc" m.:JI':n 'tail
(_ • ...i~,

-

illtc

idJ ~i l~mt,:TCIi~·t!~ e

dC'~"fl Hgiini!e

C

Sii:J.-}1cmiiiir-

M!.JI~ :ik-ia.di:ll

bl'g

Vl,nRtlllJl'l

~'~i~

~tm;:"lL)_
[t;)

ua.

0

[.lrj!)tl~ L:~h-r.

r-,L (:In~u but-

[(:li::lkl l""-li'p ,=,t·

'tij:!:iILdHL

bu :c~)t Jl.;:(i~

¥'iy.nill
.,,- ~ 71

D'IIImltldl ~II\I!!Ja!IJ :MBp&gilk 'J,? 'fi;.A·)---I['")m;:i
lil

laI.:i 1 ths IlirIM :~ldl,).kJilc t kr1 iyir It! U1."I1.._ bd~("_r:

!r.m t:lr:'ii;'
\1l;:-

j_l.1:uc~ll.~ ff'uht~mt""::lir. l'8Di ~I'\Zlizi V'erg Isj _\Wf::! 2~ !-Ill I~ ] - Mihn-, tnorlly -= l"!>[ci o::rD I1t! m:!: i:11 t n p IiJ
1lIl11l' ~~

bllr.li.da. RitHLi!iZ rfl.e('Li~[ :rc· j.s,i .M. lUb ~ ViyftJl+i :S~b"L":mil]i Sa,.tz.t;:.yc bir:e-r m;:o:ld:up ,i.LLarlilt t~kr-!in' Alm.;!r1 tDp!'iII~1 u:u!ri.Jl-d€: tml~l1ttJuilJcd~ dj)I;J~ L w~YMlJ me 17LJ111o q,).1!irt c:: tnl] ~t ir. AG~a 21 ~A" l\_)- Cn!l[ Z~ plin "bl:tll(lolllil' lHin.;:t ~hT J ii,o::entld-.{:

~C'I3.~1B.

s.s.hi [ ifli
C

b:-

kLP

I:!:d'l:!r~k

fJ}'iJ -

l;il;i~ameti.nd(;.

,..il..1dl&:rj.J.;;_ :z~~ la ~r$ tH;:"~ i:l.NlIE11::. :I{tlrek. i.[l ~ot:: ~ I 1:Lk. m, l!ir 1ft: ~J t I ~~me .e b.a..~lItmt41~.
Z!::fllllllt1'. ':1(1[1U!,1"f4 Q:ikl"'l,,~ rat"mot'll_ fit:illlll b.il'" ~I'I I"tI;rgJrtllfil k t:' ~dlflti(:rtn."C~". IS!' h~ S~i!' 1;lJonTil tlflliA m"'~' t! 11'I~1Ii !Ewt.:d~ti tilkiLIinl1li f!EiIZliSl'l! L ... ~ It.nl.::~ bk ll;atlj~ I! 'LibJ~;:Il~1 (i-]!il.cg,I-l11Ln

u:z-ak

Im"~i:... Z.e Un :JiIeL"'11! di n
PI]onc

F~i~d.:Ti!:ib ... n 28 (A_.h._) f

<.ltaI Zej'lIn
lL9t.uda_1}
~

~1.. 5
I'.:!~

:rn:I.at
V(I'

Fli:)I'Ja::;a

iII.'1d~l

!lJ,m.li 011. :;.o.r:di l!~t:1ii!:

biL~

~d:j:o;1t:
I

ra..

iilIrililfU

lI':t;mk

udllitE.ilI1

SCnI(ll

b.L~'lbw81

dOVt-l

~_ h~W"~a::::d::::a~:I'_e_~_. _.iIJ_'

~ _ . ;"tl....."..P'-----:::'~~::::::::= _

::o.~ptt!!::sjzilil'

Vl!ln.l ~wll

,nit

nr.lzj
i:k!\'am

•...err,_.:;,,;l1ill t!tt::lI~tJl·.

rn:6l:il

aras:m"
I

Ici

~:J:t:It=
fin:'I
l:a.yYill'i:!

·l!l"tLr.:iU!J:

~ 0'

Lilm':;L};a,tlJ
*11;[11"1:;'1

nLu~~lr.
BU ~111r.re 2~

I<.!!~~~ y I~

Ze1itillfl
t~'~r

j

l)1:!..II.Unll:z.d 11
i;~11 rlt1f~lic-_

ihi'J::t1l1i

kursuna d izi di .
-

Kanton \' alisi
Co.Ul

I.-Papa hlr htikilmct

vue de getirdi

u..

m muhZl ":t:lnlIe:~lirl
-.[ '[,DI 'hn~ltt..-uii.t I~

hu[:

Lr::

_~.alll.;aa 2;:i 1 RiJ1\[tI.

!l!iiI~ftl!!~11t

tIl K;II.1Lal'1s:f{I.fj1fl

Bu

:n1rLL-

..:;]. )~"l):r. 2:- ( A. A.! .

r,l,V~

t...-U) - K~goy;l~rk5' dcr. rei t
'I"!1~"'Tl'ri~r
TF:

"Er:T.JHi r:md:eri ~ nri_n:r::::! ·.:nmm ;r::v.J-,,;;tJ:<l-~ dilll1~n._

bUIU:m ~1IIrt: :!o'~riitiilifl ,. (j ~5j1lt~r,I! btr· ik.i:lftllI' 1(I1d!l!ilJll'lt:I ::iol'iyl~mi,:" 'r Li t.UIlr
(lttl'l

fp

L t;;1Y.:UJJ1~'JI cl":l· St

lC&

L.t.irLkre

L~

fpytle

"Tork r:Enl~~2IIh.~ilJoi 11 1b1l:!. l.U:: bJ .. . ~Ld~ e'dl,lt;:~iiii lill"diiFm I~~Ir_
_+iio_._

11015'I:d }.iI ~. ~d;; ii1 It:Y'rlil ~~rl.1:o1J1 h.: 151 (,f:J bdulI.:o:lI I.JLI~~("I!\'("T~ t 'j' iall![ 1;.~1t.11t-..i,LTI~iJt 1,1-1'~ 1 _.... rirr ::1 Ih Ilhimk i"l(:11;; :\ ~ItVII'_' .~i.l.r.-::·!.c rr-:-.-i\: .!-tli'-k I i 1\:,1 ...LI,n ... i.J:. i U. h ~cri .,; k 1~IWiI ltil'

1:iILlI-11.'11r il'I'ri',,:r: h

.:..1 1., :1I"I~....

1 •• \. " ...\ tllpol I,; r II~ U'.%t ',';: tiW·. IXlihn'1 ~.;:I.:ifdo: ....;Ie; 'u I·... ·hh.:.i,h'k: 11[7]10 :!":-.

1<:1 .....: 0 I' IJ1II'Ik-illll_

-

II illllku
"iil'luh-

[:._ LIIUrill'li:i W !' ,if'11.:1... 1_" il: Ir::. o.:l""IIt-!.. Llr."",! IIIl.:.q~ ~:. l:il hill.:L.:.,.,~t ':Ial1A=.JI¥;IIIII} It:;n.oY:I 11
idlrml~rtl'.

L~.::.GLii!lr.:-

hp11lr.m::k

li'itu:rdu.

JI.o.III:.I ~oJllr.:.Lr..i:I 1'1' ':: L~n !.i!mi}'lw V~ -OIrml1~ ltd :a_(hk k.ala~a!11Ji,l"lIllQl il P~li~iliiDi ~m.I~tI!!Nllr. I':.ll Senti iIi 1I..Ii'i.t: 11~';:Eli n.tlltl1 "lllil "HIli. ill] ~1lld3i11:![1 ;1!Si

r

[J.pI.EIIJ.r.u. J.i.iiptil~[I ;.!:=-

UlIJj!jal

hlr.L

~.A~sbl
Lolldl'll.

r
T

-~
:.aTI':'.

t l\iJPol:U
_.rilTl\
0:'1'

:1;:-11'::'; ~.I"1LliJl..:ll.lfL11~1t.!.:I"': It'
W~1r,

ill ;·::n)i;,Jtir.
l"t!=".L''''''\·L!

'3 kmi'3 n~1. rlik ~i1b' I K.iJ_I.: -

'..:tl

1

::,II(:~

:1'1-

A1m;1~

t:.h;::r~ '28' ..Ij} ~511b: ban Jln:~ 1"?' -il ... n',·:1 '.: flllr" ],;]11 r'..l..:u·,1.: 'hiOlTilkn _~ ~,.kl'i:. ·r··1 ..kn -. 11:'• .w:1~~ i~ ~I"'-Ik
T"

f!!.

1

c'I'~1I1

m-d:ilM
H
IDp~;JIj
I

~l'P k.1

dimi::o-ndo!' ~
:i"i::Un .~

m iri.1.l:ni'..f': lrir :-:-i-.
[ill

~P.~[-=-I ~

nu

.

J

~ l.... h
W.lll

I[!/I.

~ iine"

trm!!l..

:!'n' I~r, ri L~IIIIJ :.ib.{CI'

•i r ~'!.. YL4;. ~~~
..1110ril 'I rtl-lil

.~q
I-I-!j
hpj.. .,,,. 7.
To;'

r~

lIE
~

1

d.:ttl

..-l1~

~:1:Ja1 :=::1:11":1 y~L1rl.ll"IL.

It:.i
,1.1Tndi

'Jitr .. -ijYiR"
.:b:mir

C[!I

~I I~ .

~l~Icn

UllVl'lrml

L":'mS-.."""I'

t=ttTI-'V.
IZh:i1EIl

~kg:li-mi~ ~
rIIt:::

~d)L'bl t i-;til, 'Ir'il ',C ,1iJf nl.'TI:01

b.Jll

tt;1,l:!"1mi jaC'i .JilL:t!L
r.l_

r.::M.:l'1ll'

.

~Cir..

8~

1),.,iJl,:f·

T· ...·':T:iI:,r..i..:~1i.. I.!-..:'!LiJC11,,' .i k. .

s

-m;

~...-.;im: ~ ...

j .... (i·l!1r c>h1:~. ~';:I1.~~""~Jr·1: n!!; d.l n hrdjrc i -.w-hi"Tl.:m4!'l.j:,[oi.'I1· I ::tir, ~1,1i!: r':"'i-MJ.: it:"! Ell I-iil.li.:f. ("{i h!.1'I711i1:: lTij ll:.d IJ ';.m'; lI..,.w~~r. Y iJb""l(Ut '1m~lL I' Nr . .;;·.1"'f"'l'='ill~~ u\m II~ Inri:.'.1T (.J 11 l::r.t t.=' t.-. ill'.:t n.gl., = __ i· •• 1 :.; fl' 1

11111• ko'

lIlr h'1'iI.;

1m

I-'l'l ..o:.3i11!1D.1 ::il gmrlll'~ 1111H.1. ~lIl1lrlil, }i,l[]l~y~tpt:n(lr Ibtr.L',,;,,) ~n't!Jlo:..,.ill
~~lV:J ,.IIbr

bit:' HU:l1 ,~G1(';:]E!1 mlLh £tIll ! ~ ~ { ...... ~ L: ... . 1"1~

_ .. -Ir;lil"

II

1i"'Tili::r.;"'. ~

W:II:ol' ~'iJJli;;o;ir'

!1,...,.i>;i1l

I

. u:a:'hri.J'oji:
1eff!&r -

I!~ tefr iii: ~ IBLI'H.1Iii S-fiar

ifili1 I.::btn>e tI;;::,·;tIj11ll

.,..

tJl.dii~i.tII;;-'I;"I'r:ii

C~... tntJu~i1~Lu [1I.lIbi;"~1'eT tlJl1II!nH~'I ~
I .Jii: I ':cfml'il' 111 ...

"i:I"'~ .

m'D'I.tEf.

Ittacl N~u·I b8yln
t!;!~~iiL.L· ~13.d1jp;r..,,,--hllll1 ~tllT

:5

r :.:.~

FI ~n~ '( Thi~ I)j

CU.l.lI

'.3 LiJ.~.JI~
l!1!II:1r.~

;Il-.: tl('l~'111o:;iritk.h.:L1111'_:"Ir h]}I~I'l1l:~IT

u.

-.1~'L 'h :

NIl'

m"t':h!p

K..y~k':TI'..i ~r L~..,li!JIll ~llJr:l
ILl" ~-.J:.....t.=. I-;-l.:r
"i~.

Ir~...... .:-i'lE'ri'!lL! LlJ .=. da rl' .·n ,'I"n-t.!. r"ll,lr iW {'iJ"~ 1"1':1 '-d!l~·tJ i~~L
l. '1 I~

m'll

Wi'ri

:r

~,laaLJF '(d;'l~ Ni!Llln
.(101·,- []1i:iu[idaYI-..liJ1 IU!:I~ I

bu!-.

-n:.J<I.j:11
nl~lUr t -r 'hil~1l

kl:rw:i" :::r:'lu . '-Ibili

r

.......,.. IP_~ ._
~I a'i

111:-ml BC:'k-in

b'-l~ miJ.dl,rlli:!~i
('\ uill

n.. kk
..ILII'

Iil;lm

1ldiY~11"
~~"ru

!In F'IlI"

:di.i.... l"tl· _;rI..:J.I
hl.!l.IL·ll:~k ;:.-m ll1 l1LLi--rI~a..:..... ~ ....... do.t= : ~ ,'L"

i: ...1 ~L'.t!L:;:'i;,' .:.:[ j _.. r JiJ ri.IIL'. .j=,11 :r:1I.;I" m:I.-,,~h;::!" L'I!_i:&JJ..:b:L~ (:0..011. ~I,:'" _IIi
;: •

'If.,.l'WInrS-'TlJI

imt'9:fr'Fi;1 I

13!:~~T1 ~~~ [.'" ~ ~k" "i 1~J:lI~~1~'il '.

J - ~ur:.I·i=-~il

;iI:-"liim1dl ')

1h."'1i_'1 '-1i:TI: ~i ndl::

KUri

y.,..' ~.-nrmL:J,i ILid"]
~:-;.r~b.
n.

I.N!J-':I, .:t' '" ~_\.., - :::..::co, :'ilL:rL ~ ,I .111i' ,_~I:LoJ.I(~..:r:III~ lE1h' '~llImt:.cr.
~~

KiJ~11:n1".ill'!r I':'
kIF.
r ~l ~,I ~I

L ~I 'iPln:ll'i.i·

..-:ir:JI.:·!

IhToif.l::)'..!

I.w.-~ If

'i:lllln~

'!.:Flld~r,JmJL:1I

h:t!~ I' r

rr.-.J1Lc. It'l.l.!.·;i III 1.ikI.JJLJ~ ! l~il'lI.ll:"'" I i.::1.Iii I ;rn~ ~II F.':~ L~ ;.Ii~ir.j L:lkip
I!I:]
IDI

1 t! 1.;.tLi:.osr..-1:~iJ-1l '.!LlrJi~

...,.................koll.l!nQlLL '

1~·!

'1: _..:..

l~'ii. Fh: -"1111:.1
1:'':
~lrt-I'

bir i(~

TUl!>J!" ,,-... .Jin

t;;~~"rr:

!\da.

'1'-.I-::OU"U jlJl(l:]~·r.ni1a

...

d I ,,[I u~ rn I~niL I 1:.:n "'L-t'I'l1i~~:T lI" HI n

La "I-. . jTlrdh-':11J
I a',)m,11I11 u",jl ~.

~1~lf"[I~WL'. rll~. r r."<-·C~'lrf.f:

J l(,r:n II
crkim

il:i.L1•• 1'h1iJrl

u··

1"11"

ti mr'h:1,\;I;:'11 t-I'

• _
-

~ocuk
2:.li n'sam:la

'~I iJ~"'r;'mi..:'l
j.tI'!Il1..J j

JliJt; ...L:

.iJ:':"),,_.LiL:-

~f1"Il:! I,,; I I rr.i¢r_

DtlkULr! dc.lIbrt .Mii Lh.ii: fitl'
11I.Llu~m 1:t!-.t;iL'dJm
B<I!rI

II AflcmJzin

m+1 ,,J!d];r.;

r - dflE.L-

mUiH

eJ~t: nor.titL:A;~i n lie

.a_n1i11~[ L-

BI~r'bi

.. dcv.am
!i-Ltllre....-..im

11.10

IIIr~i.Ii bLi:rJ"l1t;;1i;!"ll ...

b.1na I.o:.1111 .. t

=

~ :2110'

ft.~[I'

5(:),,,11:1 II

It'Llm

l1I~nr, .o\hl ilk '" t: ~.bb.fl1J nmuml'!Iif:Y lo;:a"~1 mtiluliLh:Ul h.u r'1!!~e:~. d~1j b u ko;i'lli'J Iin.sanl.::uirli:lT:i I~l!lr-

r:t:llyn.'r_ n.1rJ111:r. ¥~

;:jiil.)'um,

"V~~rri~ nl

h..a~k:Ji bi r~oa:::!o' may f M~Lo. LiLP ~kl i. 0 [ks.d~1r illJ.....
I

~D ...II_(IlMl!r,

~,==k ~h~&h=rll:n i~~E', bcni "i'klh :ulc ktlll!\'i
be]!(lITm:ldIi

DHot'[ gbl:l

BODr~1 !-:t1Llltel
!I\("ll'illl

!hm: ~f ~Lf'I.i1nl..

~rarl lli1}'m~11lltiinl}
Viy+tTII.jJW

~llll1li!lZ,

.jJy.e kanJ1iOl k.uJ:~lk}·.n-

, ,lUI 'l.n r',

brlrlkJi Sl
C reJ
n~ .. L.. nlli:ll

=

71
he~
(}J1

-ililJlm hlnk.

f:tt:t.ik:t l'11 11

iliet
fl!!l

iD5.i..Lni!.'ct lUi. i 11...~ '
[0

l

i:'!tl i:rlil,
d(lg"TLl

ii,1 Lo;~i ~ I!:d'i:::rnem,

o Lfltb
hJT

j~lrn.;
hh~tr'l1

d3i.
}'O"',
i?l

r SlikQd
Yil

i:l.n

II

i:t; IIIii' fl.tthor"

dj)I::!lIJ~.iJf' Jd ti;:~';r_:t: h.l'lu" m~ki_ldi d~ll d n d-I i!L eUJIII.. Kt! rim d~ t:3o:!: ncit'~L ~LLi1D. r.Lbo
.adml
tm:illk
nlllLr'.t15~!:tI

tin ri:lzlL!l~c]
IJr'L'dnn

h41?

11

b II t:i b~ .3I:tT~kO:;ld;um

(Iff} ~~:!o'e~m-

"'IuoI1lLE
.... oI!:

...

Jh;
sapd-L I...

b.jl !S"JIPl~7i1 arl

.......
'+li k.;:t'l1LIl ill!: toptl'r9ill ,U. 'hill'lH H5.1ka.1 ""rilL. .... i:Ofl-e flwa~ 1[cl(llrn:!" r.ilrlt'~

till irdnm, ~i.iLiit:t F;t{::iI
,L

di~kfJ;:IL €T\'cI

d05~nn.

u-d'~
~[jJ"

I ihbn q~

Ifj;lI!krrvl" Till ....

u:Ll!fr

afd~n:
}'i'IUI

r.p

!'JI!IY]1i1
I!!

nil

h,ay.a.t[i!.
L

~.:::IA"
Lt!'1 ~in

-kU~rilIL un
'"

I!;,ut'h,'-

E~~5In,== lubi.hn u~

it" bo~;n]J~ I!:lckLrlk i;e:IJ'~. fu m ilyo.ll tlc-

Il~~[te (l1d.Ujfllm.kuv\,etJ.e

Lt;jn bi:r k.nfi

!l::IiI

It Uri m, MiJj ~u
et!"Ll'ZllliI

s~ni bt:'k:1•

. 1:n:I.il PI,

blr k
\~r'gln

....

ILromilik

-'ot', .lt1 t::1~1Ull ~it!l.,[u:l'"
\'Ct"'Jrn::

h:tt:t.l
2;R k

am

~m:-ge'i'-'In~..
•i r. ~-aRirt.. LIh'lI!]
L~Ll.t!

~rc_.
:II'

ki.e rm ~-

. IUl!RiUyimI' 'bilmiyontw
-DIZ 5i)11l :z;ck:- '\'
'II

Ill.

Va.£..,

lJost Kil VIla liil
Y OJ I;Ullhn
till

...

k~~ti

...

'I:,3illlci

n~~t 11 it rarctte 'fl~r r1IU m crl.. y-iwi ,.t.l ~E!lh~ I.._. BIl" Ki=IIt;: tS:31iJ1! SlmrOl ~~;Ilti:z.
ne

A~!.I Jl_b:II~ bit' "Y
y.tLp~.1 1Jj,
i3iJ't.illA

Ilk.;: ktj .. Zlk-

t It bll.~' r.rbI It~.(hftL Bt! ilb.n.h~'Jm lVilyOJ Lml CIa tIILLlmtl~ H,ayol1Lii

~ I)llil

ile

ab

nCii

h Fa ka

J;;
_Ii

h!u

Ill~ p,uJ o:td ~~ ...... ;d:C (liw_ _ Bcnj n(1J;.blr ~!i~[1-.1Dij11JC: ItirLl~m~ ve ::Itlll

ilJti~
t

t~e:I7bL1s
r}
it ~n1:t: l.il!;tll

$aroi)f1,)"..-:n1

g31)11'

AIII'Il

aL P':i!f
nota

ir,
I£:f

Ulnn b-r h.il:Stahk m~iLbj ikRd !f·ltiJlu.il,lC::.nSu:: I;li zlm.mJ II y'h Iii'.. G8Izc1\ li,up ii-,h:n i ;,0';-1 rUZldl'l1li

.iJ.lu~1~ ~ml

nude:

sonmyifi'tIJJ1I.I_

If\lfranln

}"1J7",no!'!

.ak.amam. .MU-j£.ii~ til!lel'tJr~UJ:r.

m ,_'l'A't~

( z. Inn
~ C"t:

!:Ill ri.:el'

'In

\rp::

bu.ks

ii]dlm:

;r. ollJ1.j1

,"ot!lL~

.. 11''''1111;'1 1

!:fa

oli- I

c.e_.,.-'U!

kildar iftlO:rnditll tr.fJfll:~l IIr'"IlD1I1 1.1:1k.n.r'.ni:ll1.rrr Y'"' r.Jlm· dL~n re~c:rl ~illttl1h':r • ytJ .. da", k.a:!lklJtaih t:lI~J ~ LJ'C:~'m ak IG..:l1I
I)

dOitl l:dt'

di"iioddLm, ~fttltill1'lin

o

l'i>tJZI::Jmj_~apilDc!lm, k

b.llIm1:ien!llit:I'O:;

U

l::i,i-L

tlllbom II Lit1d....:.'
i:l:bl 'IIt:r.;lITn~

m

I J;Idmc7(f1,

yL

In

..:I iI~ i:rui..':O;

He

i,j., Iki r

bI

asu-1l1-

:!!ilnil

h !lml e..si,.le :

mcktldm

y~~nT'l:

1111

n MlLII

'''IlT]

.

-

-_.

.

~-

------~,."....__===~_ ........ -----,.--=--~==-----:::::::::=':-"

o

«

Senelerdenberl bir ~uhede Cah-

.__ ve
._''__--

I

...... ----:""~~'""-'""-:"-UJI

I'

IU i ~'I.: t

-=---=~="""",""",:~-=---==~::::;;;;::~=====""""--~~=====--:--___,,=,,....--~==,--~~~

Isas

A~

ye !51 a'liIlet

Bir gen~ kendlnl

~a llano
, nil. I
~1I.... rl.lhjll

111111111

akki miiktesep tan nnushr ~~ .
I
1[;!OIrOlI'
b~i1:'li-

en

agaca
tr'prnpi I

BStj
(,III-n);11 t:,lnn .,1.:1 ~

UU

~UD

m Us iiLb ak alar

yaptllCak
n'_!:1IIj , m

r hn fhrll..:,

~e h reman eti
; I~'I"I ~[I.crj . ~·~ ... ..r;ri.c hnv ItJ;1I_ ;;1-1 1"11

1' . .1

Ferah slnernada
\ (.l~LI \. I ,1.;1 ~.(. 1.1· 1.1. IIUI.I;J.nl)
~II I>":~~"h I

KI:'-ll

tlu ~.III I' Ik~j ) '1 II I

1.1..1;<;0.1rl"n~1 ;:1

S.d..1 isun

11.h: . -:- ~..L... I h,:1 UI

m... 111"1 IL,I:. I I _ '"1"< .11.·1L.1ll" bir'lI"i r.: -sIDJtl. I ~III" . ;11:. - I' ·1I··rI:· ~I'

lmbol

ken :,:1011

I '-' ....I.;,h, '.1 -,1':"1
I.! -I ;; t:: LLl Duv[l1]

r:lati acler Lli b';:r

1t1318Ll!b.'1.'Ildtl" D.;iId.!J'J' no Cti mi~ ti, hi ;...ima a._k~dtrl,!:l[ bu t t;J,l~m.;:lbl ume 11ft:! E,::II:.1jI i Ie-lai.ade:

~ii 11:IY mdli t'C i bLDti:l!i- \'~nikj~0 m Iilik :t.,;:!l] ill r d If', Venl ceZil lill"liifesi

..:' i I ";;J I~,_..il ;J_' :_r ;J~._.'~' ·'.'1 Iii. \, IIV;

1.;.,;1.iII ni Ll'a :-,)lfl.:lf I,~I ! .'~"~I -.

d..

0:.011.1(,)

.11. I:i _

v-:

11{1 1.1' ... :rrni";ol r,

'I .lpll('" 1'11'-: 1'l'1~ 1..11..: I;J 1:, dH 111 I·· II"I;J t r.1 (Fl'nl0 LLLir. -,_I.-_ P

!<..... • _,
,
I :I~··.I r 1,1"1, 'L ,I

te:j.C1l-iusatL::l.

LuJlJl1m~·e.
I

""rmi

~b.r_ B

te~t.

bU!l;N

I

V dd[ U. d.ig.::.r
~o;,·.J1IJ,(:n de
bli.l~1!.I I1<Il1'l;;rur

b-1J..alkrtlrli"~ b.eyZJII all;:!!

,..tid e~i

b~'1. lLt'ti"l; Y::' .rme;7'Io~ ~B..5t.,h it (Io:-llI:!rd'!lid i..imler] }'~nTl d .. t1l:'!rI.:JI ochb ha :a::IHi'1i rdl!:c.<:k1 diTis Ihbl~ VIlh.HI Beyln i.zah t~
~dikiJ[]MtI

~

"" 1I::"Jr,. I I.-I :"Ill I L ,_ ., ., _ lee

GL\o..:lI '1.lr~, 4 "L.]~J J"'''~' hl.i";liki r'!lin r.J&::1! II1 I.I~1I1I1I1.J I L.: i" (.!I''''II· ,.hl h·i ::U~ ·11I , ...11r ... ill: 'n~I~'" '"-I ,I I 'lUI 1111 1 1"o:n..::rlllo..:rIL L",>, I ~ If' -!IiI' • --':r. :l"I1~ \ L IIi-I £..[ 1~,IL;jjn ::'J.lL" b • II ~lk )J ~ ~LI~r

(;ELi ~1 )lJ V G~
frptbi n'!" '.I}I
I ·fI·.

II II'

iii rmrulc II :1..

I'

I ,I I 11'\ ,_" •• ~ i) ",",

r,

~u~.. I" III , mil h

k :.L·. '. _.j: _.[
i .;hdL 11 111.:1 J 1-

, .;:II o;I~

bu J1.e~l"ly;jti

- ""B.m,_ ~ylc gt: iy~1'" ri, ~":31tat'ii~~i: Ti:It"I1: L~4tde:lt~inin d~ Il~-Fiylot: be ra ber haglllbnllllZiL 'nrj~~l1 i I~Clil1 TI'1Ii11Myt:+lni~ safiy~tiQri

1:1.) I. r~1 I I ,L.:11 .::r

u [. I . i ;.. I L
rll .. : I ':L

Inl"l 1111I:Ikl"1 I

A)lnaroz
Kadts-

1.lh·JI ~0..:11.1.-:11.

AlH~ MRA SjNAM~SI
oj

l:.·n~ r

.JmLi.--m( crine L

L~~

b

II

._ II cirn di u: ~]. '1'" ,.~. IKJo.b :II.: IIIlh I:.kll::J =-lrJ~·

f lrlli I, J:I. E1" TL

I

It{ '"

h .. ll:.l dih U· t.: In: N
L_I"!":

":1,... a:·11 I', 'l"
ko:,';·I,d...,Lhi' ~ .1, I,i"

': ":;1 111J,1I ..
.~'

1-;- .1 .111;1111 1

1111I I '"!I 1I·1It., «vucculara auL I III I· I Iki .11.i,,,I.I~ 111'" r.... sab.:lJ..l.:i1 I I.;lill I.! !;Jr-III1- 1~: nii .:.... 11.11 sn [::;' 1 L 1I1~·kl.i::llil. 13u :iI"I1.I ,1h.llJ. l':II.:1~I:.-i1~' lurlnct
II
>.

~;!!~-

Iff:lter

luaEla

U::IIlJl!llt:i

'1 :II.·{._! .11~mu~·I·r.

"II

niihi

.A 1'fl P A
~l~ ~'I ~JC

.11

1:lIi

t"i!l'1~.te~til.ll~2:dil"-"b!j&uL'lB.lII Sill hiye

)'ltknO!l~.lr.. [;]n.rIcslt.

~Ims.slm L.ir

tetnin

cdor.bUIlLilu

lk
j.(,rr"ui·: Io!,U
I

_;-:I.lra(1il I .•.j ;_LLI~ I 'II,~I

zuki

Vekili IRefjk B.!l:: miirn(:ELat dt1lk-- \o';eb;JL ]j, llu h.1l!:;LIISt8 nHdckt J~B.I:iIB.t! ~e::rmi::!ti~,
"_
! di.':~lor1i r,

cckue. HO:I ... ir .. n~.rin
i~[I
1,."j71m

~olJmT';1 b:i~\'C: &ZL3I"'

':.1'1- t~ 11; n IL~~ ',.' '.:
I

ct

,,·I~nl'_11 "'110 j ,.

It!Jmi5}'I:,[lr

k.rr r: m

I~ "'I,!.

BII h_;]h~r e!lSlBmd.ll11. dog-

C11.BI

r.. ilm.rnundlli.:i

gr.:le-J. !lMI-I:Ir~ e
uil!l

I:'i! blr I:!L..''''N;i~
;o.;];J[

I'"

1", ~ "I"

<1.1. ...~:II:-!- · r: .1I 1111 II II It IIIhklill
.:1

1i'""'In'.! Ilu\ ":~'I"I .!L:;II"I"..L.:\ ! III _ I,II.J·kl , ...
':"1: .kr I cr- schi all:dir I.~· - 'i-I 9" Ct:t.;r-; ~HJ"'.!IjC I -

u,

:<;i1i1 ~"h..i)'~~!i:

Lo.,!1J dt: Ih, .• -t:: bu;",~ llkl rr: do:-- .11, ..... 11 ,; _ i..]~ Imll I!.: IT: J'; \ -']

r ..(.'yl

I

,:J()

~""M r_ANY "

"'1 ab~b~~
;C"Jr.I~1II.fI,

\"@

~iIob;Jll

j!'lf:int"f-tl1 b,.ua.r'JarJIl'

Yn·a~I;;.rillin

kaaennn
m1i1:::ibiru:(;

m.;:IuJcr
~·BpllmllJi.l

jLullas t.rtlim;itua.IIIJ~f!i.
59::' l)i;O:ilmcfillcl]b] ':In
'!,!~
I

oJ ... ] m3;b!llJn~ ica~l ;::d en ~oP,!g.r. ibliII;\nir e.obbba 0<1(10"

I!UCC1::ltir.
~;I ~

I!!sdlu-t eezeneler ~~~In I,aca If I,; r-i'iILb ul.J a ka.p;J[lml~ Ll[lln CC;t;J};]l1 r]l;t'in t'drtar k~au. hakkmclal,;j
]1~tLf. JL~l2'rin

n k..1J r.

":lk.m

1(11

i11J.:.tiyrn d c 11. r Ill'it11.DtTI
I. 1._

V ~ irn omD n U a:!.Ir -..
)'.:1

I"ld I

AaJI ~,;.~rh,

Ili:l! lllUEIl[l1ul

'V Q"k~flHo;.l:!-

E"LI,!".:1.)·!!t-~3J1s!llod;::II1,
~[!lI.a~,jj,

)'~[] ..

mJ'
!-

:11

n:1'):I'!c-

1Jrk 1·· \ m~1 -_III . '11".'. ild;J (IIIU.J~ L.:I:a I-~ ,~'II 11:-111,'.1'.mis n... rinde . h i~-;a .. ili'
(:0

~I~,I . '" r

I"

&"J

IH'

Uli~..:·-

l~Il"mtll 'l'C
cdihniitiT-

n~I~L

ill["-ili!i~na ~~ Ji ...

B. 1"'11. M.

k3iIl';U1J1R eceaha-

~d(V

.~I?l h 'f
I 10:.1.::1

ne !,';!Ill oI.I'J3;1]

I ·.I"1.nlllll

I~II ~~'II": ~..i~lbiLL;.J"(I" L-:... ml.:ri" L- .. r~r":..ll .1..];1:[,11101, B.J~4!t!Err,

'Jllyuk ':;Im':"~'!!

mur.Bt:;!.aH a t"1, (!C il:I;::Llsik VIE!

Q.I'.uia. ui;.:u Hmik ~e;1.k.j_1I i"HLdlldC"JI 9(111 !II iiul'".a "'·dri.lll:ti HCly-I

i.litid.a caebmcnln"bu r..!J:<;IlStoiL S]l1ltj~'1:i
aimilll'l

:' 1~1;11 ,:~. ~.I. r;)arn·r. t~ h.1 kl%lIll"Jr

k 1):1 -

o£:'tiC;:

~LdL~

1Lf!)'1:t4;'f!.

lHk.i.k

V ~AI.::LLndI::JI
j!e:rilloP..
'lCriJlt'll

i7.ah .. E:

6 ..

. ~."'1

i:r;.lI.rar

Mi!!cli!:l:

:. n"
• ~ ':;'[1

~t!"'~ III T.I·~

I

~df1d.t

5:tlbba tufa laM IlIIItlhilbatl~
I

lJey~H ~I mljJrni ~l"("ai.r1(l' SI!":i:cdilllJj~ti, hHi:-ddsH I,~n 'ni1~i l:ar&nd~
1J~t' bal~!!i b~r Hir",,/. v.aiki 1!I11T1!1," d~g-J[1!1'hJli m~Scl~1 Cil.:.lar1l!!:1 ~I' Il.llkkIJu.:hlil'l: I klljt"~1 t' k-c.aM kfLt'~y-et
~tmiQti _

Cil:C'[i'"f'!I ~Ib

~tJbt.3;
a!:fJloo

oda1.1(1n

o Iii)

a i fol5J"=] ~
Jnll all L

:~;hlilo!; n ~.. 11 !T'I.:III". ';'""1 ('Ie.l.;:.

D~

}"O

l(lbD

~IIJiJ~SI

Iil~l.l:lm[]_i!m~i.

kfLhlJl~

~diLUi., 'biT

Ik!. nilS!lI.lI"
kil~ guD.oc. 'r~ IH:'o!.l:(I;-

~mr; bbf::dlli)!a.fi

~~
LCD

Di~¥Cdil~1I!!1oz

hln~
.. : '&.' ~

,·rn'.I:::-~in-

V(:'I:~.ilctcC~Layiil
mu3Ity(:1L

c: tll"ho-

BUt mes .laS-in. g,ell pcen~
I

I

;Tiilbk dOlblUcne oIHIB.lar iJltihlllb;Jb '/a .... I:!da~.aktlr, H.3II,cJ1 "bihJ..tDIJ'!Il clip .. lomaliiITD ~,;dli lbuual oI;!;diidlk-

di~ c:dil~(~k

bu mmbkalardl:1l m~'KL!lt. ctlbbll ve d i~ \.;:LMpt.r:ri nakWl ilulU!fl.~;lk~b:~dlt", 1:LIJ1~linl EtibboA ~~lalil; bu SClDC= iliinde fi5l511 ~~lIlii5 cd~~r [)okto .. lrarln i1i11isits
IIOiDflr.:l,

ttJI

!!'Ihl1!JblJllJI.!I :W L m~~' ~ri!dn~ d;:li.J" d~ biT maJiJu2. \'2IIr.'. FoiIulI. :'itit it.Il.elf.'~J!!:!li jd';H;th~dd'R eiki h.3l!!: !;Ij!jl"dil!~ e1t!lj!;! bnlIU111Iyonf". SoiiL m ~'~le5i balk'klrudaJ ~u:B bi.r

~~I

1~1;)k1

r=.CIFL.:L·ll.:·1 '(u:::u [
:,~.: i:! IIJ..ln ,arllT:"!I)1 :~Lr

lI,.,ze.J~· ~l'\Ilrll .'~
'I Jm";I ~~

Io! 1(0:.:1

...,1 f,nll"}.

:"rr~

M ((Jr"1t®fsl?r-! 11:t
({o.Iilp !:J.e[[I~::I-ilJjd~1loIJLU.1JII 1k)"(J~I~lr j,1.
,)[11

.I~oJmlr!,.
• -:f

t

I....

~"Y' ~u...¥]'_y~m~IJlJ .. Vekfl a, in zi'ya re
5Jhhj_)'~ V~k
~,i
i1i

''":i"

U:nir~'or
E~t ..,_1:,111'"

VIe
~ : ...1..,_silll . :I.!I~ 4:'lm 'i:;o!:iL'_ EJ,;nj(:k. [)J,-Ab i:.:: ilLtiE'i&r~ }; H IUkll~ bl' . '1 ,I,tll(; OlloKl(: rio 1'1 ,nll:" ,.·:::-r \·I'hm( t ; ~rl: 0,10:- hir <; 1:1 'I~'IL~ }::p:g:1 ~:III" I" I" nll,t!'I'~" : Iq1~ ;'1',1 ~:II" r· \· ... ·r~i ~til", ·
I:!. 11:~ ....e "["'~:T.1

1.'1 I].
1"0(1

1eftl,lerl
Hd'ik B. cl~h
Ncqet 1J8I~IkI/ii.nun E ;nini

I '110

Omil:r

IJ~5 U~S
.... J(lli ~

ntza mn'iliPl.8!'Si
:[I2"Hnoo D~'fJl!k ~lJr~le .a:rtwnufi. it;] hJ'"ir ~t!kllU! .an hi? iki ·ihtiJir h a:sU -ilIJdJlgu nlt~h:ll1. V eliiJ If!t.:I D. :rL1J'lcta.i !']1II uril ~ b l r'U kt III trek n.r ])e",tel: ~~!iIlWi. gti-ndcri1dt. B1I1"Idlilo 4--$ gJIln c"y1.'el Velti.l!di I]
Il1h,ut'lrulm~!:llne

1:iy.af@lL.

HU:ilj;!lbmer

l1~!;hI.

1ht~s.

1!J~1-lil':l ro~lrocb~~ t~H.i~ ~tl1J I;tir'. V ~b;.~L ·~~~t~k[.;t R tdt4;.iilJilm
m~m.lll1ll
r;.ldl,1l?llmL
i:'i:8

J\...~d.}t

r I)i.l rlll~

·H::·11-.-::"{
:1 - '1":1~ ...

6tif[~lc4;~ir. lII!!!:f

.:1.1"T.o:.I.;;;..LI.J. IA.nL, h.'lci!;',

bll':;I:~i· -:' -,i 1111'111 LIL.ll.lIl

I

'i{~;-l"~1 K..:lt<d:11I wi.:: L r" i?1H.ilt~1o.'.:-u1h, flll:lil_

kl~t=&H.I;:! ml. Ik ~m <'!W 111' I - .. " -":r.-'" h--.::- ~[lii(.: l:ir j"il:",r Ili~r kl::'jiliru. I:i:; u ,hL: U'::I!:T::i do:'! U., 10'..... w::Up·. ,:-.,II!-; -I~'" I illdl Ikl o:.rI.J'ilir mdJi (.I d;:hI I.:o:r il~ J

jTotIi ..Iil k. I : "lIIi)'l: 1"'';-: fI":.Il ~ ~d i.{ JI I ~::I.:oJili ~ H,," iki j.;·s III :i, 'Iip: h.Jn~.lr n. ;j]... I ~, fl..>;;o"'rlni > '.. ir ~,I ~
>~

.r

~:p;rn 811 !il!1BrellE!ttrll'l

'u ~ _'1II.; .1'

9l~" LiT_
[In .. h

1..111"1;,I':iI· '. e1lf .:.~ ~ )"!! ~ulL.!IIl.:-;ili •.11ml A":'lm'L 1:1" JJi'~~I ''''":'11' .111'_ r.:lS

dli,ap
.1(.:1, "" 'p

IstlLn blJ~ H<Il:!,',lLn A(lJ:(.O:rl1 27-S-~ ----·ft
:!;.D,II~:.Rrl

['lX .. 1t,"~1 1I..~:1ml il :;1''I~ :.: .:.Il.ikl.oJT"

't

!Em

Him;jl(mm:titin
1}1!Umi.yri!

..... Hibl.!:l~J.hi:l.i 'If!

it!.-

M_ d!Jb.L!)[' Alirnl B.I~dlJ de i~ti['.(jkkr~~cl lliz.tlmn~~e p~ld ~~l'"lI"~ H~JeH ·um'U.nilly~t11!! I:..!!lua.r t.elikik ~dildi. 8u lli:!.amuamcnJn oCbilaI, i t~1i

1I1(t:~ ~~~I!:i Eci:.l1F: 11 :::,Uifllo:lllll"-i ht< <';.,i1;J 5uihi)"1:' 1~~1'::11 1"11:::<11'(11;((: I. :;.d·bJR~I:.J·Iuh.!:-ml

1:-£1: .'itlmC!

l-'1ptl

blr !.:o;.lR-lI. k!. "I.I~II p'. T"m IOlmI i(';~ r.in hc~~IU- yirmi )'1;" \Ii lit~. ~ . M :~~I ~~'::\'E- f.:lxh:. b.::W:oJJo! .~. I! '-< ~I ~I

~;r. 0 ;;ii'l ~'III"I 1.1,1" T rI:
L!i I' LJalC- l~rLip

D.;ngo r J .
t
1):1 '..:J I 1:1;': ~ .:k ::1,1;

Cin~i

A9-~:IIr.i I Al;Jn:;;lr

t,L "'>:1 "111 1~·; I·b·i-I~·1I ujj~b::t ·;.Iir n~:io.:~ ... c;_lmlll:l;I. .. '~Ii' ~1.ul~ ·:YJr;a.;·m:a.k:~ ~ ... 1-11(: '-''lit .. 0:..... &120".. , I["....z.~t!sl=.dl!: , ,.~I.:L

,_~I.o.! _·.:.I.11!i:Xh. ~I":

Ku lpu 'F\1l
II,. IQ~

p.q.

teo

]." - Ill' dl
L11.J.IL UIl.-

kaJ.LI t.:dl!~;J 1.0

~k \',1;1'.
[2

r\Ll~ndll'. i _ ~f;,I..:. - r ~~i~ L k ,. ~I

da.hilddc;
,,~

rnii~~~;~tJ

fi!nnlY~

=..1::111{ i, ',::.: "'lJuh;,1iE llz.k:.:m:::lr. ...... M.- ..l!j[ ~·tl:L..\·Hin k ..Up ur';'.Jml::.:. r.1. l 1D;J1o. ~1I.~tll~uu- oJ [r:Ulp Ldr ·In. ~Ihhi~~ H;',JI~[. Ih[.:":~::.m.:: '.. lo.:~ill,I.' m,_\I.:ut ~l}'n tal:'" h I 1:-;-_ '\ ' I,'~ 1'1 m. .. n<11:: b;-: .. LeClmnl1m.::'_II.) :~mi~1ir I BUnL -:u:lxI; \'''=1< I _rill ~ liitl I· h. ~·<'.Jlr

... ..:dd;l.' o
ri,"lr

,;; h(:("

~'O,'L- ~UI~

D.jJl" K.r.Jf!I..:Il I.: ~f1~" t,1 I{I~L
t.::t~L
I

,

,

-

-

--

. , "","hl! ,.1:., .1.::m,llL:!:Lu z.. m", .. ·

~r~'I1-

I!o.o,:..

I(rio

-

111 , 'I
:fi

I

ori' -:-:.: ,:r

',-'"Ihl ~

~~ r

i<:~l"IIk ~.1i:!·I: IL''''~lui'. , t!L,i' :.li~';( ":j1.!1,i ••·.! I ;_·..:blk

-:.1' ~\'1"f", ~ ·f1.!.

',n,

_.

;lo}

bJu~'erien, ~t~ ba.a ...Lekl.. mi;i(l!:;~~b iLmiy.e. ...c I!! tIliiyeJt!nL ih.tisu ~sj 0{.8.;i1 .almJli· oI}J~1I11" . h r.M.c,nd;J 11BT hLLn.gi biT ~ydi.i :fll.ru mub~'!o i. d~i.ld._ir, E!3a~c-rs ~it ~.(lk sl;]1d~m b~r.i. l:dr
~Ilbei hbbi~[::d~

ml .~ili_ ,:'rlll"T'

kr hi ,.',"" 111"'''' ;-ymtt:1 lI:.'IIbUDIJlI!!ILI!!~I-l ~·jj;:;dl· , 1111 d~b!U=L,;:If: ~y :!. :;-0::p ~ (J]j'I!'_:-: un'~';1i biJ: ~hLI!: iJlu~k'u.iI ~c(';i.:;n '/~' Y ~'3.WI),': .!r3~·L'I N..: ~iJ IZ.~~, · bIr fi~:..m, ;]~km ui.~1 ;)ir :jillr.idiJ::. ['Hto.!·"n m.j~: \" I. ~lIhl!:~lll(: m...... ""iI.-lW! TIl! W)m _V:~iJ!k. ~o:.m:ul unElll>dm ~I~·.~I::IJIYI!! ~9· "':- ~~~ urlhl '::Ie- ~I:.[ {(;";~ .:;.IIL .In 4 YH.t\f ..1(~~~ "lA, XII I 1..(. ,h' I - ~I !-.:I 1:.:Iwlr ':;:In ~- iJ.o.;I:i'~rI~~1 Sll"'lr-; B'llI1N('I.~t ,...1.+ ,!'Im.:UI' . p ,1I1:1:·:.-I~III,I~)a:::...;i~rJI~ r~-:l t4ril,i t"" :..!lli¥:'- II \ m'l I 1111 1(11..1;1~L 1 "'::-1.'=1 - ':Ii. '.... A I"Illn~k.:.l~ h. ,.- 1)ul )I _\.ll'1i.( \F ~I.A ,-.1111 .ill' m

.0

..

I

I

I [1::;1 I·.L .1~Ldl;,'.1".:. !.!. n.... k 1:".11.1"1 II nl' rll ~~Ilr, ':i '1:: . ~L IUl·
t: I"· '[11.. i !~tt"~·
I~ It-:

h;.r hll
i'l:":II~,I

:u:- ~."I,("d~,_ : kr

ilL I" mr..IL ] 1~ m
~~[1"

.. I )~klo' .lrJ

~'V'

phil"

(4(.tJ(u,:n:,. ~"'-('1"'. o ERA S NIUIA51
~"hl!.ll'"

I:I'-.::~I~ ';:Ihll. ~

V: bh"i

~[-

dn r~"'::', ~-'11·'· '

Si.ll~I'IJ.l

.Y Jld zl

I ~o!:kk1Jrl!: 1::":1TJ .::nli ·1

!r;:!lb:!!lJU~

001.'11:1-

t-...x;.... .

o.5t:-'~lm:1 ~lhl';!l.:
H:ru.:

I:

.:.

.1.:: 1,"i) ::'11:' I ~

1": :i':J.~ 1.1; "I' I: jjl~.e~:: I 1.~':'I"'~lnlro.

:~irl'l ~I illl! 1nL.r;II.;,I,I. !;! r i,;r .. ~[ IIJ · r kn 1)'21) .,I··i~li,,_ I. - :iA I' t~!: • ri k (:~]iIdli i .'~"1:'::,1 ~
r

Kor,II'1 I KUh·Jk.:. I{t~1
S.':;II
I:!Y:I~ 4-!

GilO RIA .VA_"iSO
s!1lcl!!!Uk
.11

un

l~.n:J!:IiJi

o

J.'

hi I Ima·_'1 I L"ar

~o

Lilkkl OJ:'u.kle!lCpJcri

talill

tL-

~ :uh IH Ikm:'ll i i<:'I, il ilt ,,' :111 ,;:,~I:'
,0..: ;ik:'lrll ~~II!II. 1"(:11 .,:,~. I 1(.:' ... dl~ i< i ~1'1'1I Ji!,:.~ ,lI"-.lIia~h..
I'

1'1:1:r~I'I' ':1 f i<'n :Y:·hT ..m,liI.;i p:.I;;"
lrL
~._1.

I dilr ... ~-<",'d::d . ·
1"1

I:tll~LU'"_

P;ilrE'l i3s!t~ Y .1' '.1-.
(C'

1II'I-I:IIh.inl!!
·i.. ·
71)'

,,~
IU

•• 1

' ..
'h

ZAFIIBE~1S1t
.~\;"10:_'"

'HI

L .... \ I

(,eLI. "-;""-'I.L

l"L- :~:..

Gmbaue

serlciya.ttlHlall

~~ili.Y!:lr: llh~ml1~rn~do."! kI~r kayLl lfL yuktlJj[". i-=raYJ
b.tdJ..tt k~nL:ln~m:m jhtiElR;Ut

bah .. bijyl~
hl1"1

l;':jpl i ,'ill'

.6.0 I ..

1111.1 ,·ruj

..

",',rI

p.. 1.111
b.1

.s';:(oiI~

.~ARLO NAK N .ST 14_1,"2 .. ~ 1 613Q malil.l

-g
.)
..

.;..
+)
..

II

tj -

U "m.n n ~c'(:1ic 11ill ,

l,jL

.1

.JJlj(·

h,{1 II'

d

]",d.IL

ro::d~

m ~K ·',-.o\kTI ........

Le.rjle

~-r~lIiJc m::LdcL!]€lrjrull:!:: -'s;(h.1dyl::' V~k'lf.:tin~lb \'e. iUi.n c.th::.;:~8'1 (l)i~~:;:<;~ilt
T~p Fakii1t.:~~L" l£ay(i:L l:3u k.aYLt tR bundliJl.

M 'ill ~eff~ rr rr D k

181)' in ;1 c

Polis Cemil Ef.
paZal'te si, gel- yOI' I'd ii~;J"-." <1"'1(111 1·1I~ ...I;J7 r .
":>1'

l1.J.rr.:W.ljh :",1 m~LI'.

I.. I

111..1 !-.~II.

•• ++..... ~~
II •

~-. I...:... ~f l:lIm?~ .yr =1 ·~ lik ~ .l:~~:-itlk

~t);.+.++,...
_\1-'.-',),,]

-'un:]I" _ ]r

-<lr.. :j: II

I""

'KI 1"_; It

un.

1)'':'1.~ t 1'.1r.m

1'1' r.. { I 11..1 :11

• •••••

u ard.lr·_

ill

_·;)Jkr:d.
Ilf.jl ~, ..

l·i!'-ll.:r !"J.I" I\,I~I i bL'_ ~k ':'r p." 1'1 !'=", 11:1 I: hi I~ I i..::.J_dllli-:-Li!·. I~I, II ;JI:I H Ib., .~ .,. t Til' ,L IT 1")1' 1l1.i~I(::1'1· :: I, rll" 1')t:1"II r' J r·
11J

\·ol]J1nr,·i.t

-!HIS '!.'O:!Ri"k;!~l A:I.jI(;[ Ni.ZQLTI]1 tlm~,

~

[.:"r~ 1"\"IlIonCI j ~-r....!:;~'r :..!~r 1m

t

~1:.1_

mild.ir_
m~l~aluILS

01)]'-

1)13k

~~c

~-e!ri.rHm!!~

La!~m g"("-

rx~.i!-< (:l.!nI I I': .L.:I1~:.ifll"I?;!1.'_l'i J:!'iir: ; I ~c"'r' mi ...:'! i'"'=I~L"o..: . ,Li7 ])d(er~fI [' Hcyilll Mcr!.!["a.!I'1!';r I]~LI.",1.1 '1~li, ko!:.-":'II·, I·r.k.l;
r((i:l

['1,1·· bl 1'.11 ...:, I .• I,l ..1 :;-.-1 "x

'1,;;1 Ii IW h Lr
l1'n

'::ITI[Jr 1~111; j.!"ll'ldtl ~rk.a.:r _ L Lo!1L II I h.I~lld.J I.·xl: 'r~ Y>.JI :II 11 :
Vf.;

:',Jill i . ~ III

].j~1l

dtl'e-catl. hu

~ll~d

\J~'bi-

Iky

l"iH.f!,.1:.!:"1~ .. I- h:-.,;11

:vrdt:

k'-iJoIj'I=IIF :<;~111:: t...aIID.j;l.~~'I101 'r·C

\ ... !"oi1.:1_11 'L rt!1i I~ ;)ir

binlil~~ht.:J:!: ;tlmll.Cak -ih.ll..!r;::LlI. v.es.a.ikiilll!L VE!1'jl;IlJIZ.;Sj[l(j tuUI1f.t 'CJ~IJ JT\~simi voE! k.on'l:ro1 ~~k illi b,..
YIC

cLm-t:

Lcclk
~~lJi

bj'i- bi:rhl i rul:l j_ Li.s a.s. v~i k9s 1 b Q b:n.ttd1:;fin. i J.II Ell~It'J allR I y I"iI runt, 11~ p. !'Ii .klJ"olVetU ib,ti~~3 1(;:3t.Ka!linlE! i31I1LP affiRdq'lll.-rdl r" M~I;:Jt\ (l,pcrdtl-r f.;.o,irb!mttL11l R_ T ei d~rn bil+"lli1mfliyd.l. f ~tqi Flin b;]olLllriyato.:ij: "P;Sik 9~ V»d.II'.
MochJeeL

11I11l111;ri

doktManc

I . lie n.)~r::lCJ3 r (".j·i:fl.;· ~ ~~h'~".Lk' hll -Ge.1ir:l;2: OlrLlI.:;:Ld~re~1 Jl n 'I~ <.1",'·.Jll, I <Jk:l~ -.:[11 I ,_ [_'~bl ... (;":kir~~ :- J"~II hlJkkll"ilt.. L. 1 ... 1 ~'ID;:='!'In ~ ...._.~lul!lInd~ ..eIH.U ,\1 ,ii ...~,,=(j 1111.,...l-rh r 1"1 ':T.::n1l'rl3.HI .I.:~. i TI,,=l.:IIilill..::n ..~II:ir u:hhL'li"':rno h.-.~bllll~I'r ~ _-iY.u.i(~ ,_LI o..:,_'_ • 31;;1.;'-' •.1-.. L enll f; lu'!,",. ".~ j.i,,:i:ilJc11!: 1 , .dl1:"1 1111:fI' 11:1'"11 :--"'.-1, h I'lill fi· ~.iJ 'r(' ~,IUL ct:I1r];uI ..!:·.. ~I:j~'T m~· rl!Jlr_ ~.~":I.!Li ~H _. I i II;J~IJ- !!!!~~I:~I;: t- '1'(". r _
lDiJo£:;um
~21;rnh II ,Ii (.::'!;: I i'i~lIi:"1; :. l..ctctl~.[ H..III:-9J.f:I~1 il I,. il 1';'- o\l. !lunpl)"l AI gJilllli~~ I' _iI, ......... \"lllli!I1 11.:11'. .. j'L"L";U , 10 U-:UII ,.. lI"lijd~- ·lil~'i"...: ~IqiI:"LIk bill I Q !IO[J ~(;'IHii TI'~~rl :. ... ~ rrYl.hll.l· I ";'·.lbO[

1-:::.nlCr:J.n~ ...,_ r~l.:~k tiro

I

o!:l:•.'1': i ~,I·"I.: "11::il-l\~,t 10..: Io.:~o U.·!". I Lil.:;JL'_ [ I: n .I.i J1 I.:LLI'_ Lli r

II...
::-l1i,k 1 'Yi.l
';;-1 I,1If: ~r. k v:il ..· ~..:""{"JL :-O("'n"'~l NJ:.II'LI Illl I~t:r i:.! i-.;i11!.k"i: giinis

do:. mi:-h:l'l
JW.1..:

~u ;JLk-L[JI.J.J/.l:'"nr.r :
I

.-nol.h.I'lincip. :!: 1"11 I":j-

!..~ d

I.

I.
II

hS.Y.ltl11. dtikLjjrdu~il

~

y~hrJ

•••••
••.• ••••• •

•••••
•••••

••••
• ••••

\'HklUql~
L ~

''':::1 dL'[~('dJ~":''''~' ~l.!Jd£l_

..;.dip
a.l("'Z-

1I.i".

1..... 'h;u,:[" t;..J~I!n:urL kl)H~;'I 0..:1
Zt:rl. ~IIJ~

a!.oLnJ;h"1l

11;!"r1 '~.' Ilqi.L;.LlI~

mnnA!" 1

.' n.

.i..:;:1Il Hl.nuT_ ~L.L"iI!!-

1\ ~["sinr ..:!

'.:,1:;.

b.

~:oir o;..ir');C·.:IL

[,;'lli .:j L InL IIli:- ~'.i,

akU.ltm

clt:dik

H'rti.5

L:JTI II:!..!: i
":.1Iili(·. ';1. I: l'm'l\l~in ::;.- III·,I.! ~ I"

m1![nl

1:l("{r.I'·("

ktl .nI:H~a ll:nlrl'lr..yHI ~~i·
l_!..~I.III]~r.lr.

~A~i etl'hn~
Orr,:.itluIL

J-li!mKiri

~kettml aL1.cl.=;nr !l.:l!l1
at~

;i!"yi~lJ. nl'ikml.ii

~o:)::w.:r.
rYI:J'lRl~lm:lp!n
... ~c" ~~ii·'·ii ..

"I'Ll k
(\:":-'I't

<:o.:J.~L.I~I;11I Tlfit.l~.Irl:') l!1' ""It,.: n (l'mI1 'IL11,11l.1SrL.:L.i· rr.i~

-.;Ftl;lr
Y'

E51lU

kiUllJ

R_

ve

dig
b~p-

r

J )iiTI

I'd :I".nd.l [I _

·(:.~l1ihlY.lr.:t.'TI :"!o (

r, [l,I.IIit'[

i.;i ml of. Id

gl:~il

d!l-kWrla.1"iI1I

;i!;ILmi! ~III:I I: h.l·'

apartl"""

·all

1·1'

(I~£L..

] IIS:aiU.

• • •

=
••••

. •.•..•.•••.
•• ",
.Bil~~lk

.ALH_~I\]RA S I~E;\'lASI\TIA. AkStLJ. $.arkl tasvir e de n ii] im G ~,\P U J{ t.: E C .E .' F. R t iime~nl:R i\ 1-r 0 1\- 0 \":A ~:::
T

:

t:s~gfiJ1

.

A.LE-'1D_~R SjI\~}iltSIND .. 4
~nb~~i!'r

H~\Ki~il

.

• :


• • • • •

:Lj, bilyn.k.

J\:~'rIO:-IL

Il.~m ~I"kmili bili" deJacla 2 lmmmM·;: kMu! dl ....

~

:tit _~,hl~ r S t!J

-",_..:--_.."_-:--:=:::::!!!~~~~~--=.,..-,,",,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!"'i!i!::::::~!!!!!!!!!!!!!!!!~

orom
I'

a.

I

Cl

Itih IIr:}!";·t ,...".".

-: GrrUTIO Ion sah ipl erinc m lihim hir 11
-0
(0010
~l,n

V·).c-)~~(+·)~+ -) -)+)~~ -lI· (+ 6:
..kliJ
nnv
{t

~.+.+. ••• rJ .++(~
~

llc

in'

hl 9:1 k...

al~:~!II
:
o(t

=!!=~!!!~;.~:=~:~:~~~_~~~~!!~~: 'S

aflll' .....~n;r

omokord Cramo lon plaklan
~ II';: kal ..;.I[' I

au br. ~ ~:-I:' :_UJ.~
BI

~{L'[i

earn i zlnuirl i han
'I: \ _ ~·ird,il!..l •••

Sf ( .....161 1

0

I

Ili r k.~.

r.~.:J"-l',1I

i. Leu

Ii I), i.Ii.·wlul:. i
L·.m[I['Il·,i.r

t. 'rl!LIL:,

'[':c ~J..: kL!:OII..li !:o:-:;l<.J.l:'larlml:.'.i~ [!<.::JI.!-ir i nr,...J!i$i;;3g,~. .hn':1 a.: I I"n [ ..1 .1 !;iJ.tk... JI.."1 • ;;n;';L:L ....! L;.:I'La."i 1lltiiW!i"lJ.!Iiill1iBil~_ f .......';j ~';a.lmJI I;a;l I'"'f I(.;:--re {a\-~I~'~ I.ahu·i...:. I'!l ..)-J...J~' 1lllIEjIllll.&:IiU~Ia!l, ~ plJ h --!a. I "'I. ~1ro bir :0'.1 n(l:1 hi:~~I.LI_il -I iJUla:.o101: us 1..,.1' xnl.rnnr' - <i1tl~
''1:;0;.,£11

+ !.'
(t

1'1 I;('FI;:

1,.'

11.1L:a.:JiT 1;,-111.:' II

.J..:~'

okur ~tl

.i~ r ,'-1 )ia K;!b[at~:~ IInh- w,da I LI.. lCIJ[ ;:'0() WiA ~Irr I r ~lIllL.[l"i· r...·11 ~ .a h:;1 .r lrn ....:]> cdl.: ~tIl,1':,1~!lrJ,111 tlJ ipkrl'l i cIillul ~! la.:!;: ii 'I.. r.; :11)11~1~ mernr- r'l' ~1 n:1 ~~rill':' al".lhlrna~ ioj'tl' d..: klar..-....,: n -~:"nl:r ~lIh.· ;i.,r I'" Ir:1(..HIT ~}ll.Jl'imm,l.

I~ L rl.n v f~ ispirtulu l~

. ~.kilerinhisa

·1

h ,~Ia ",J ..'l1.dLr. I' iirV
,al'lpL Ii l.J:\'l
'r:;

j

~'i) nr~lIn~
f.'\HI

nu.munili

" -:

[;:'P[J,fI

'J;){I~ ..

~ ...~r1I1~I·' I lan - N.:...mu.:.n '"
f'JITlh.::.:l II I III~ III
...

•~~.O~OO~O~y~~.+~~~+~+++++

l'I1I"Lo

:-i1:1rnr 1'.tm;II:'1 lrar

[~-I~··.:!I

ilinlarl
I~:n' i
~I:

YAL IZ 2
BU !1t 0 sr A.lrlARAT!
:rflpht::dil:!r.

V EC;;tliN TARA V~Tt t~tN

.... 1'1I1~~n~ TlUi Ii 1-J '4-:'
;'-;I~:)')

)j -.

noJ
I'I~.J.

Cr r{'r

] KREl\f PERT.E V:

2 .rErfTF\~ P()I)BAB.l
~erJ!!let'ill1

~J-.T;lhl'" :"16" Il:.l:;m PCI~ i,fl!l'id:yo:lI;,llllli~'!! lj .rumivc r-.t:iil /'I.I-I:i ~111~ L ·L··.lj"laL:·

,.:r- II 1((- J I
~;-:; (1-

..
;0:

~'~I;a P.f..:>::.1 tC:i. \1 ~aOlo:..,;l :1 '"':r.r:;r:;:n]ba::p:"l7:1 .. r.o.l:l.:lT~1 <:1'1
"="
:0 >:'

U,F:'Rl .An kti 9ii k
"au
Imllitln~JO::IIDL ~nu.t;:a.::'l! .b.li=;!"1l Jll.":l ml1lkl" T:-Ik-:oi [~ ve ~:"Qllt :!-~cdrle ::;.;j[!i?;..;011)':'11

dldo::

11...~m"

I =i ~ I, J;' I~ '21} 22

" II
" .... ....

li ... ~"'"'11.:,1'11!r.;.::rrh:-: r 1....I1:iliJr:...'!';.i ... r J1i.....: LJ;:'.'.'JI ~I;!'!'.J ~;Ih 'l'J.l~alll[.a Pa.:l .. IIlGI: ~: -:"UU; 1 nst ::-I:I~-LfL ... 1 $4.IL I:C~~~'I: be I.:I.'rILlO:lf:a::s I'~':!:r res :;ill

i $II rn a~'lDl~ 'l·il.~:'~1LiI: :11, III~'::I, m~ltl.:-:r..:iL

t hrlb4i'h IDte. t::dip gili!Cm~ l :zyjt: Y';;mlll ;3y,3 karip bi~ mi.,ddeU:B1. k:rr.:!m
PCr~o:!:'!.IEll tJ[~milliki ('i11.!N.raifR.tllitLrl

:!3 -:15
272bo 29-,.:.u

b·ui imal oluaan
r.:
goi:lr'bJyt':d I;!:
_-:!W~

(:'::.-.1 r.:•

1:'..:
~'J.[.;o t:l.

..'!! (Ito = rrb ,~i
OL ....

iJir-r: T~[Jnbul GJ!t:.. T.ilm::mn _ (hk1:j: ..-.:: ~ II: lkmdo:rl

l.m

,\'u.:':r.In

:Iola~ ~1Ib:.0.:. irat

iii
IWlZ

11[1'11.00 D~al:
(;;aJ,w.d,;J lliJllJ" ~

\[,Jm!
,'",tlll'.'

.. I'~ 11,'1 ill ...
I

ruhs .. mameslnl

.. Ii ... d..:.l:-JI<:! shane dcr
~tl.lmann

bilo!! cm:::lI:l.:i~i.n iru~ ine Is.:_'r ~ L bi:l!:iU I;;!lam.:!rn~o:n mii:rJOll:u:O!.L'I
hilrbiOlir:i1 ~.::Ifi.di:J.

Sulu a '. I·::dl{
110'::"1')1.. .. :';ll;).-.:aL~'(' 1\.1.!raii,.'1m I ::':1 Is{'-·,'r·b,,,

"~,iSl

mu-

1- ;:; rilll~'IS b...:!~, IJ mll~i.r'lr ~r
!}-

mj'ilJk'" .1I1!:'lhUll

I' 1'1111 ....

'k(:rumell!f'C.til1~

I\1ug a vilayetindcn:
ill! a H;:;nhJ.n('ql!:;
Jlil''-~ IJ U fJal..4'J..'-11.'::·.)1IUI:"II,:=:..:.LI i, 1:1i. ia;-bill .:,;:'(1 f _ (

uaza, '{o,:-.:II~'iIrJal YJbfl
.. ~~E:L~'I['oIbcp~za lnvvnnnn F.'r[!~: T,-m' n rr ~m r: :)]., ':.ill

yuz

;;JI[I::m~ dl k '1:.5 li~" l'u~dl~1 ile lDlllCihUI0.:: ~r. r.."TI~hl LlDiJla"±:ir..lo:' L,idi
~cl;lfi]j

rm nil··,;..:.a .j•,:hli T~ I rknl' ... •
[I: rr-kll nnrnl! Inl Jlri'ji'{ :!rn" li'~i,,,;"'~l[m.kl:

rn in:d'.fI=n

·.:RnI· n11

20 n: -ur \ .. ~Ill

',)'J9 .~i..II:i !.J.J.t

"' ala I ~
R,]DI[I~i.k \'~ [':::!J

J'_":;IL.l1 :1.:'(1I IU; . eorlc If"i(' ru..~::Inl" rnit1~ :!A.n !'IIo:.1-1Iln ,II:O:l~1~un'l!rdL: I~t:~ !lu :::'::'L~'r :"_1.:1.a.:· ~t·1 LIL''););.cnr. I~I" 1111in! h~yeti hn=tur' :re-lirll! J!t!":; ri:r.1I.:!'-1, ~ ~ .• L

I h; ~'L:ri • d.1. (' lraran
::'1

ak ,I

:I~: r::-~' r'l,":1mi,

or. dtln~ ~..fI!.tm,
nlunur _

"iilj'l- _to!'

muhnsehc

h ,I:.fi"..I:J ~C

t.r c PHlr.JC'''.at

~r11"..,(:kn

;';1.IC~·i ;)LIIJ:.Ik i)hr

n{tkt::J~

::JJ~I'_,. U .

i:

I' ~ i1.]~'=:! if~ rlli'I!I:~1!"

11'iI;LJT"iI!L!:: mu.ba:dd i' ~IIL 1~lur:.LLT_

maJde::'JI' ;l_11.

h.1L ..rl '1~'iR

t'ls,:r,nnk[l en
4M!Coi~

Tticcaranm nazan dikketine:
[Q:.oan hl.lr tic"u'~r

tb':miJ frl"oe;~Emlr_ CiruJt::rj ltlukemdnir. ... Hi~J:' }'erdl.:: 45 [.:,LHI~ fi 11'1:103 ::I~t.b[',

n kzijen sayesl n de istl hzar

,"e- :-":::-m::.n1 CklilfJ Top::.ne
~ar~
i 'h.:iLbJ. J"'p;::no:!: ... 1 1 b.UI,I~1 .IIU lU~'a[ (..;\ 'I,':d(',:pam:l' . r.;ln~

a.n.baL't[·"'_~ilL":

u is maen 11U In~

0 IU ~"'11'

B IOK S

d i3J k u 11arlllllZ

EV!(~_-z.:1:! ilb (I.UrJLtu...i.: clne:'{- Ta .... . -a'"lc -in~afJ"un [!:ILlLyc-;1 JI.I:mlt'lll lJzcrlr,{: 1i:1;!~ ~~ru(! I JrIJ.j'i1 :Ii n rr!;p~11 n.l n;;'k' i ·::nr.nlfr .-.I.m nnhnr (";',."L;t;1 i{n

Sf}N
r.-J-:.:a.:

la.t.w::JluJ
C1:..1ltI&Li

';r .._:m;t ,.~

id,u~)L

A.-;i:'prOilii ~'c;li

..
J
......

:-:ip;mlll. 1DU:_:::I.:.t::-dL_:,·1:: ~mJI
!ri",;.Tt,.l

blJ:

~~~o_t.J.S1akx
(h~~

[1L;,.I~LI .

'I

..

r

Polly! nn dll
Aflb...t

;::-~ l1.Jr. .k.:,:.n.:d~::-r_ :a;i~'8')EI .....
(1:11....,n'

I: ~r~~ {=:!z~ ndall
Rlh:

bs:;]e;;J.~

1(J~l'1un 1:;1 r.1T~n

r nL'~

ui- I mi ·1;'n"II~,!i:.:.

Lm!';ne

!::Hirilrr.:i,;:':;r.

Q . ~bTl ::ifmKLlll !::.:!.ILj'I,,;'[ ~,,1"1;;1$1I' ~ 01_.:.... L::u ..:i:I:J:=! __ .r [( n 1'r~'n O::o.:!C'I

leJ.:. c:u[ r:JulJl!r.ll~ 1"':.1ILp;:_

'YI

CD.t bu1u TLfI

-lid.f'i

n.a ~T'" .-,' ,

I.lI'UL..lIl ul..l:.-_i 1ji,1'. Lt·j htU_;UiILJ .:.l.:;,
~

" ::.Jd"L!J: LYI.I-('!Il\·ir

1'1~I"{'r~nd,J i~It:L' .

kl 'm(," trr~-i TI"TI 11';'I'i~·i"n.-: '.'As:;! LJI.::ILln.l.n
.01:(.

OI;3-sk

r~bil

I:!c,i m' Lir.

A"Lmro:h:r'ilii mOlru.r .I(hd~

k.1~:mo::'- I-..;;:i~
[:!

1:-. I~ii _:il~ }I " I ~ fA4.n_r d r I.-·....,..,(';i
1J1.i(:'1I11)CnC T,-o;Tllh~lL:L' hOlr~' i:-,J... I",

!!if 'U ~!.: ~'Clol[ Luh...udu~ '[Ijj:~ i d,.. -:J~rc:i'I:i.:I,r;'iI'lLL"l '''' ~ f' ::,L-1:;Jl'lfisJ~o G mrmeJI'!r. nlcrJFe..Idl,u·.1l.km: I'lJurJ i:1I.lLlr :llltil iLln (~'lIm Ir.

.1

'~tanbu1 milli 111 fidafaa vekaIcti dcniz fubrikalar! l\tltidiliveti Um umivesil1dell~
rkniz hUld~
ml fu'brilf~r.!JJ mL;~~rn i:

dabl:i"lo['
~TIII

T&puacak
r~1 pieriI'!

..

Llilla .. lL jll:;::1!'-l m
Y(,'lI'O"U

kapab

_T

!

__

:-'ll.J{'~~-;d~ri1uk· rn~'_UIII..JI bt.:::'~I.nlll. HUV('11

:.'.J.ri

wL.liJt' [;;,ri

I --

1m6n.u;u;';I'II'i1 \'o1~llditinr!r.r rri~Ti

lh~'('

a.

k.~,[("(1·I;r.
I nnl'I!;1

C~III=L1::.:!..:.II,::o::;L •.b.llo::' ~IJ ~4
......

"")'I1l IIh+1II r.III.... ~ O:I:dJ.;;slnd~Jr. !.lIOS Sl!:r,Jr~ti~:~l'Jmlnlil I-:ill~. lil..ih: hp JI ~'II*I~E ..: ':!::dlr iX~ ~.. lk y..:.r:I;"O:1.:.'iI:i. I.:.:rr.:i7&ki A~r..IU'o· vc b:n£.~m :lim. I.o:!\'~i nl jn~'1 1 1" I'~" ':'1:0.·11'" .. 1.::;;11.:: I:-!:rL~1R"Ylrmll;-l::t ~ml!' h!.:.,nU :d:.'X etnm, YIJ::'ll".Jn ~1J;:;1I11 1...l.~(lIil i ·.;p.lL y::ilul1.ien ta;..: lIu::a all· {lie-II ~I'11'1 fHJrl r ~o.:l:IJr ._..':l1Jm. ]~L'JIlI' 1:,1- ~il 1..1:.;i,lr::n;; 1TIt;' Jf~ lXimL Ht".i'-lll all II:,I,.Li (.;11:.rli J o.::;al ]~Ir . .!(; A~t.oe:r.I reJI:'inr"nl. namil I ~-::• L'llin, Vi:: dj'(:vm h I.: ·.... 1 iaj:u':-JI 1I:.lil :... ].::;;It~md..e ::.o!J-:.l[ ~ctu::n "0:: i!11~U1. "Ili.,._. II. Sirr..1lj't J.:II.d.lr , ..-.Inn np..:l iii;' o;;:.1I~1!.:i:n )11111 TI:·.'I:~li.I utao! lUll n!dum, ] ..~lr' 1 "1111 l 11Ii.l1'lr m.::mna.:-,UI1:.. I! [JiiLq~ l .ir l,il ... .Tlliir..:.lI:'H:~J;;ln ' ~ t:..zu=, so!no:lirNl~ m.~' ,I' 'In "~. :k .;.I~Ir iI::am!;!'irm~ \'~ b,:;::'TImL;- ~:lIJ~a.:; ~"j~III.i 11·~'I;.!':Cliltl rln ruh'.UJn II~-II I: I ':'1 I Lil' 1r Vt m.::mnc'lf~..In 111ml ,,'...:rdi~i ~t ·~i-..::~'I; trI "1H:!mnUlytf.in 1:.:1 k rr:- .t!1 ~. .:-Jro;.lb~I'l,aiIL' 'III '-!' al .-:.11': tr-'1:R"·.::uI.I· u~Ul: I!m,'"V"J''';' ("'1- 1111 _ D b r'II,['".lIn. r,llJ~rJ:,tr '1:f1 11J1.Li:ll1\:llJ IU"h II;:' IIII'!!'Z II.:: .::~rllf yp;: '~o:n[J mill 1"'..111 . i'I i· il 111>11' :-.::mlr i:l:l.::o:o::k!;I.:.,.""o![U· klHil!' J.JC""J01.lrllll ~link ~~ !jiU!l:Ll;;rlimm "'Ilili ~,.' ~II'_'- h, II I ./(:.l~,I[!:::.ml~ c:..... III!"o!I'I!!r1n1 1 ~~;ll:!n ~... Tri~ .... I;'~~ In ~r~ 5i!!J..i:.: :; ..n I!y'~dk!Li-Jl 1i.lilJl S.iltl~" ~" '"If'::.t hil~'ii nL~[ 110: pi .~tJ.;::a I ~ . ' :-;m~ III ::..r:d[: m'.:.rlHOJbYr'.imi 't'i.:.~ WUlIJ, 1I;,C!i!ln [!:aI~!",nl o:.iulm. £.J.lt .:1. .;'.-:.n. 1;<'1 IIII"·h·~ill" .~~'Irl':: l::o:u.liU 1I1yfl: II<::TDU ~ ·.}It 'f' orl niJ'rc '1':: r~!:[ 71!! i.S'jk71nl~ , I!-. I ~.I. ill nl .... ·::.I(;[ .~ mllb.::ml1'l.o:lL";:-o:ti J;!nyo:ni ..:t:: ','r; I':J Il'Ir.1ll laFbi' I!'li "'0: .. ',(; . I.:..;r, fI I!I'::; a.:ihdJ:.~ \0: hILIor dl!::':'ll~jnl!:neL1I9 k*m.ik~ih: ~'II ..II 'I'll!: c:.:..1~LiIL'J· ... ,.... fl'llkur. J'a.h:,,:r.o::r..:m _~ IIIl'VII~:'m , ... mllh[~m 'I,'l.u.::-.ll.r:.;olz.:., 1111.Ii~!:[' r.[~I.io:[1!' gV:IUa.:'-'I·11 ~.~,d hlL 7':J1".: mUi!s~I!'~!:.:"jt1i':..airLI..... I ~::!11'1 [6t-.,,=,am · E,r.,-intl.,(I:I.L n1Jhmml:'lil'l'lir i i;;rlll.':£ .. ~fldJr_ kU~1I ~,'ro.~1i il1~ ',1, [ltD. h:..: ....hlnd1 HJ[C:"1~ ;;<aful'~ ·dr: 'Ir r"ll;a: .:;~tt. t ~~:ili.J1~1,I IIi.itiil: F.mp~ 'Jldi ~. ~I['h['.:h:: O~l!' i~'1 ("lI:l':li'. ~ ir.mlr ';;'~r1 ~r..::!lL.h~.tH ,;

Btl "to K [J[JMruP~ETI' A.~l:-OOTT~~liJj:iiiiiiiiii ~~,~,. ••

:;:,r-

nu

I

:m

[:ylmc:...

.-----------

••

Mh;:;::d:-l.:O

0_::'11. L I +'!I'2 Y rr,i::-: Jc"nzLIfl

:;!;t::rm~t: Li:o:rIT; I7'1llr i-irrti

1F~ ,

KA L\" v .~PlIRIARL

b&y

o ItUsyQl.)OI .... ILl.:; .KUI IlJLlraL... ;J':.... tnlF H

l·iJ:~..In'1"J ll,b

I1I1L~'Ir.

Z
S.'£I .

~orlt1 Belediyesinden:
CO:r1li 1ta~abaS1na getiril.ccck alan Hl7000 Itr~, b€deli k ~l i nlen h:;-l Mlh-lfl)lJ H ait prn~ e ik al V~ tasdtlk edi] m ~ti r. Tezk'U!i foi e mucibinc~ h;ray 111 f d deric : l1lU11a'Kasa \oTa konuld ug-unda n taJ]pIeri i. 'tan,... ! 001 ~ehrem an gt; nd~ bir Sll.] ret! In event pn lje-yi :, tetki'- ~~ltr~k scraiti an]ama.k i"izere carIn be_edt yc riy£lfiCtin..e [IT uracaat eylenlc~cfi.
Ei'!!'l,h.:!i Urn
~IJI)

A n:d a1 at ve
ma.'th;rMlr,

maJs.all

hit agrllar

arda. tr is--5ed !~el!i :, (i mati lTlll::m it! Ik ahi ..

GOllIU 111111~IU.in hL""o!l..~dlj' ~ (l.~ml 0.: ~ , 'N: if'~r~r..mb:J ;iilll.i l.:!nll"'l:'1~n [s:OLl1b.:. l

'A N A mt:'1~lIla!.: 1j ]lei P azartesi ~~d~ ~11'iI~
3:1Lr.

!ILI-l~ ve: mU.I1JLl::I.:taiilIl 0-181111 ~·::.rllrn . .-";i~lIL.II.

PoStaSl I

( Adm iil"'.j'11t.. bm.iU:o [] l ~'a";IJ[:,.l i'Y Mar: Clllnn .tijl1.ii 1.:1:;laiuLm: l!m'IriEi jl~ 1}O..,~ t;k, Ail.·.-er:._ lirmlnl rmclal.1 ....
'I;e arn:J [J~'Slni

BAVRO

:ib[".v.:~.a'L

;JDIL1-1!: cr:ra~'~ :-:~I' r:~I~ r. I tl P;u:a

~'J~

.oIla";.J.k ['.."ki:I-1. '2

( Kp~L~IH:~ )
1

yc bflre1:~
31

S,pirozal
m~hIiHJ!.i
t£:-."':I'IJ!-:,Jo
l!£i '~I'e

I
:n~J~ (I:JIJ~1o:I
"ril)'I'~ ~ WL'

eDit:::. !~t.iIJ::; _ ~ LU~I~,-;l[, .~it-:: l,'['",:lIItl" hlf1'11Un J::! 17IIII:H::IiI.:. Um .::mi ~l;JIIl" h~HI:1 I :,rAc,nr.:. T[~.~I,III 1 ·:!',":o;Jll: ] ()'1 ( ....
~tq, 2..It[l..:

)UI1·....

l:.iu:.

i: S~,-:iJL"J]a (8)
g:..ini..
:n

'It~r·II_-1L

:iLi[
ft Lknl.u.;),

~t
11"11];

ni OJ' a~[

rn ub[f:1 \

POrt 3Aitf"o:""l jh,~t crlccddr

e- mall.l:rI'1
baL'C'I-;C[

T ayyar
- I:."-VII:

f!1pLlr &In PO~T'*'51

'::'1lJ:l'a ~}

_)11 t1I::.fIr:tre
.{' Ihr,l-l)

'\y~;''!,UI':' .

1J.7.1I=-r 1.(:mEi'nAh~I~Le 11 U:!iEirl3 ~ .._ ......, !::Iii UIIfL k

TAYV

C":'i:'''L~111:(;. ];;S];i5

Tt1F~i11'1t il.;ill. L:.mLLlrJi. ~o;:Y.:ntdL:ri hl.l! Ir nil. ~~LlI;.J,'!a lllL ~ fuh" m bal_IL'I-

~ijl'tllllu;}h~,

hisar ba~ llli.idiri}Tetinden.
l'ItLUmln ~ I~J~ I~
l[l~ ----------

-------

~'e.i r
II 1'1

i ·:m.. I ~ ".' SJ.( ~('d n ht;mL1lJ
~~~nik :"j' y~ .
'1,"(': ;11,1(1('[1

31 ~Vlarl PaZ3I
hm'
rl' ,1.7.im~_

\'APLlRU

du D_ A~:\'CN0bT'::) I~ LO \ C' c, S.ISK1D1 r:r~dilo!"'Tl! m:il.lC']:H, 'L'"",1.

I,.

~.
J lallnd ll...l1 cl

(J~
1)(;

i
~ ~ ~

:o::.~
II

I...J-~I[I LILtL'II..L i ~in'_; .:: riTlI..-= _hjr ::i II

.,

H

II

~l nl_ 1

..

I~I r ,;,( • .:i1..1... -..,.I!..I... \ I.. JP~k.yili~ rnl ,r...:ili I~ I I I}:!I~ 1.;,1 h11'.: m .1:>iJi ~ rl' nrar'\.~ g,irll. ;]';JIa..\i~1 1(1;]1) rndid,., :,...·m:ti il~: '. ,. :; lil\ ~i,LlL: Lak 1:': I: - ~.-r ',"{' ko;hu ~ fla:. .1'J,:,ILlrII_:{I1 1,1c-·,;{d.:(: ~:..:o 10,LII 1 l: i .;ti ~'':::;-' ',!, III' nl t' ~·.l';l'1l ll, r:1"~ 0.; :l.. 11 l'r' ,I I.: ...:! 1.111.1'1 TIi" t nl~:l'"rI"l:) I ~,-JLII"'i :"lll' ii a~,·,;11 :.. la ..a I JIJjjJt Illi l ~; '..,1 1,!1 m,·J.:T, .... lr.r r.....ir.,; rTIIIOJLJ.J. I.[lIll.:k ri Jh'l: lUI" .

B~rsa ~u~ekcilik vm rpsk~~1 m~tt~ m~dlrIUf~~~6~: ik bl t
r

:1:1"1 11,1d.: I.: tk: G~lihr"lI~ k· k_ '... r~'::'1c:::. WI ::I~' -!: ~ I Ji I. IIJ ;'1.:

r

·r·

-I ~n

"':k';,.~·ktil'. \ ilk \ a.: rlUI). i~'ill J:..Lllillililii, ~hiJ.h... nd II'" I~ ,:Irr ~ hJnlrdlJ..i j '-':.I 1"' •. ., .,;~... II':.JT.IP;J'I '1 I" 1~llIItml ] !J~:? \ ~ Y dO::IJ:lil~'1i <. '1111:'1.I '~rlilr. I

~----------~~~----~
)\ lTt ~L1y lJ llO~QlSL ,~.'I,I\,\I'AR:f
11:"":011"I ~~ ~ hilTc:k..::!Lh. lzllllL

r.~ I:I'A

..\)

'l'J."';lD.l :?i11-T.:IT

rlnt.pl·lm~ ... r KI Fli, r!, ILII'.1"11

J'J

Ua" ~1(1r. ':lr

! :;1 _K'rl ~'r • r I :1 I.~ : la I!..IUI'!IOI!'· ;i1'1:!' J.: p II :-:a f II III~ n~lm.1'I'nl .... 111'11 II: ..:n1 m Ir r b,-;~ i1r. i h.1II! fl: ILliIL'.I·m . _r
Cuu~' rL~~i ~Jn .. :
1...1.[ ()

n.ml.1.1 hi'r.1· L r r II r· I', t"" ..:1;,.. '1!.:~. '1:,:.' UII:[i I IU. :lJJJ ,a:-..J :I~ C("II 1"1 "111'.1· 1..1!'i1. II :.,1- -,' .·tr 1"1,""" Lil. I II..-,La.:·lla.: 1:11..;':..1:_'I.: ::1.. 1 I 'Ifldl, U'I,llY1~~i"li,

2-

.. j id,l,wr

.!ILrir·1! Li-II.

!;"I')II'::::'

IJId I.d_

',.. a~k(

',:'

I '.1""11 ~. '-:1 r

hlgrli.z

nell Hiiseyin1:1i1
izlll

rro

R.:.s'

-<:

·I'--liy..:

I,'i: li~1.: \n ... '! a!.:....

afta 1k

(r p( )stas
+

~id ~', j" • rk

".. J"IIIL..~[[· 1111.: l;.1:IL :..:ok,:· bil' i ,{t: DOli :.oiJ.ll l't1;111 101I~ l:c·1iJ.-.L:l 'il I~..

~:h

'I.'!.: ;.I, ~

u

a.:{

I Ill~:1I'il.l'lk· ~I
1

'. -. u~

.'.(

~.I~

.;,1:..1.111' .L: k$l"il'
i Il.l'1tlr.

I '[IJ-,rd I Jl'l ax
{

!!

Ulah.; -10 .'tILLr{ ')'.;:'1

I k·.ll.:

J:...:n: 11i' '1 1:.' r

r:11-~ ~ d h'· "I " 1I dInT'

hJ-..i::"l'·1 h I'II\JI.:.I ~'i. ;:[1 ).-11' icrfl ~ km:.II.!ab.lIL'. 1I~ r- 11 Mol [1:. ::n Ina~ :;-t-!Jl.l i~'L1aL. I..~k.... k L I pl~ I !'t {a.:-II~I:.t Ul8 k· 'Inl " ""'n 11c-J.:~lI~)IJTII' a ~i 7.at11.1.TI ~C iJ L'I I I Il nilis·.·,:" LOIl,i I oJBr:.11lT i., .~Iai, 'nl;:". 1: nJdlii~'c:-: "ann

;:1- :). I-..J .I..rr."ml' :

i ·.Tr:!J: I·rlrr,t._? 'I,'~

bl 1"1 ll.Jd~l:1il rlri1!'::'I!'):I

h.·I:nl~"T

~,;,I11

ir:1Ud

.1nrlLlhl.l

L'piLil'.

,,,\ ,

1!':' .. :.::..:I:·r :Le :ky..-.,'1 r;:.

!..,:)~

hI' :-:i.k ....~:l"'"
~rm l!!r.

n.:'l.J-

i:nt ILdl..'

I 1'..J~li ri\,,'-;nl

k' I

J..III I II

l; ')1101

·IT.I. ;';;:.. ;1l T

Idare~inde] :

11C:!vl~tdemir yollan ve lTmanlan
-

n 1lun!

mL:l._ri

:;;:~Tml!k ',:-- .~ 111,[" :111')];.ll;:' _~i I _\_1''':''1L.1.diJ .II' h.i~iJI" :t.1Z

L1m""'Tli,!-L!·~I.."..cbl :

J ..

l~ ?l'Ia~ IT"Ilcllli ...~ r . m jrl.::tJltL!dl'blllr=.·r

izalei ~Uyu iCin mecburl satu'fk

j\.r L.III.V ..lIlal~ JC",.J II~ rnc, 1 II" ,!':rl IA'ln n)I·1.r::rICT~ JI: ';,1"1:' 1:;"1.:1.[:..J,_ , I~~'C1I,.J:..:iu.~ 6lL=J.;:j ~'C IUlk.., r 1'1 (h 1'". 1,.1'11','1. t,· ul.l I ':! 11.111I~r:· , ... leo I.J. :-::Il"I(I~t nl! ',0.: IrII.: :ratil.~ oln I: l;r rl' IQ nll~ m", rnu.\',l~ ,OI~ Ei:~ W;JI.h: ~:~r 1,'1 ,k", r.Hi.OC~ ihdns .. 1.C..ti k 0:.: I-I rrn:-.• i t.1 b"rI r ~:1"'lc('dl.:l l-L:lJill ~I... diliek

k ymet1i emhik
~:~t

o:::L:rr.i,;-''':1.

i!di 1r:1~'$ ...~ ~ rrI.1yll q~!1 nu '" ir." .'1' i. -b:::rl=-"1 I:- ,1:':.'J:.iJe I IJ..ILrnll{ .;Ilm,l', ,.re rll!.:-'\ur

'.1 (: lr.:~ HI 0,0(' :":ir. ·I.:i 11111 111111':': In 'kl.::':'; U r.LLfi I~~rill ~I)r. k(mL'T'1Cmd:1 inri' ,I. I (;'-:1 1:11a:.. '.In.Jll-,,k &Jr I ·:o.:::ik 'I ~1lr:1- "11:1IMhiT1('t" '::1 f il: _\ 'lh~j \:r i~. lir J ~ c::lmoe[ ':'~ 1l'.'U[-~ "I:.o.:c>_h... ..:.. W' "I ;""';11 I:rnlll':,nil lI:l.lh I 1;- bu· ..~r Im- < .. :k.II~I' dhl,tlo::: Ir,' ,~' L' 1:J(:.;ln~ J n..I.!::II r ... illj.: "'1 II t·.;t lib Ii I~ir i;tini, :(-·J.:·ini tl ',''r ·i.I:~ II 1:.11:;[ •...:. ".a.pm: n i,' ud 1111' 1110:: .I.l1r,1L1I·:.I.J. 1:;lul...:"i~d o'I.::at'II.1 :!'!) L1I;U1 ....:.un.l:l,1 '1 I •. 111: hr.:mb.:..! :..'815 . [rJ:lI'" I:L IDOl f!,ii IIi ~i.!iJL I>IL di: lLr..:: KeLU r.;.u;;]-c t-ll1m{[l ViIIpU r1llrl I..U.dG. 'J:.l£'J..'ilnl rr'~rj~l.c'rl ~llf' ~ mLKal';L .... Pn~t;~!i' ~['dl(: [j;:'A 01.11)l'r.

r:1J

3 Pazar

Se\rnrv·e ... ...

~ak:J:::.

C!n;]i[~a1C' ;.~·..r.,k :.tdtca.:~[IL".

"hl·1 MI":'"I irIl_ '1 11'.';1 ~c:dl1~'i(!n : ...n 1.: 11".1.~kI3Lk:II:('L hi 11.,i .I,",!.'r

J"..

r..~.

1;;U_"'YC'TIkrWr.~:r:'"

-,~ ya

,1"111:a.cl.u 1_1.:K.i...rluklc~.,rl"

HILAL. 3·~~~1 pazar

e'jz.

Ti[ll~ m 1'".10::' t Nr~c' ini rlt:-.

l.-lLll.IlIlL

IILaul.,ul1:.... I.:i..;,:bl I {'~.I,I a.: im1c: Rill II:'! i IrtJ;;.r ILfIJI: "t ~ kl.. .:\k:;11L JILa. 0llI~1 I,I!L::I 1<1., 1. "'.11"1111..1 SIlI(anarmc{ :--'11'," If) I k.. ~':L _;tar: uLi.ikL~'l!d~:!-~~ ItDu:ILImIi':irlIf Ill; mu~ .:-.;:1(' I: n'lm 1q'}'! p.;. ~m :1 i.:ra I::lWL:L:L'lt.1 '!,n:IL l!ail:: leT i' nllj I ~:J;d:rli r].,;I"', Tilf .... t nlm. l: I... .elll~, il ;jo.!1 r::rrld ;r: ut ;-n~ UL~ il 1.;;- . d.';:;i.~ L"l 9l9.. 11 NIII''fI11 ~h d..;:-;;w~lnL

-=..

:rti'l'lu

rt~'k
t:o:

Di..ze[ mo ··rii mwk[[1isUi
IJ.:L;:,I ... q'C' da.:r<.la:;ri (I k

i"f

:ill,

1''-1 ..L:!. h' ~I.J(::'r',;;:I~ \. (~PO'IILII ~o;,:-i"nlen~L!T:HlDDtIJ'I'I,

h.1T nhr: .k. Vi" ':1O,,,"olllI'1'Jrlnk i·,tTrrr Icrin
jHJ,t

dtil. !:d i 1illI L.: r_

B~Jt I.J:[ Uolli

ii.;ii\-lCu

k::.n.t

kll_.:;

iu;]r.:-stoc

(luau, .1k .uru to.ir·.~'i IllItl[i"lIilL:...lli L;!r.' In![ _ I .v.mE:UldlJ.:, Jnl:!ul.:-IL.J. .rJ n;~'. s..1 .IIII.~ :.::&, r:I emn, Ti7o!b:;TI. Gi:,~.Ie. 'r hJ.:l.:hh 'rll ·,I'1."'n, -o:lelo:Imr: u I .n: _ r--j~ C!~'llk I.:t l',;jr d.' iiI-; h" !,rf. I",ill :'iil~ il ~'Cl1I1 !mclL ( I ) nu.mar.:'l-l l!.l'HL?;in!! I 'ir'I' I. r, 'rL·.idl'm· l~r.mr)1J.1 0::1 ,.

\ 1,1~lllimlo::- Lli"11Ai k.1ci 1:.1 rne·j:'I-II.. 1'l!!rtZ ·iJ-..tii

Illd·JJta.l 1l. ::II'InL Z.J~-l (;)i:!_I'n- .. r:
l,;

rTR,lr I'Tn Ij.,THI "

L-'i~-

::';:1:1. ~·_lIhLIl. LIL

~I ;)f'J.-

""~

h

I'k. ....lr,
~". nr

", f&..h:J1 ~-.-:i

1.1' '1

FLDA
- DOKTOR H~ sAJp
C.h:,
\"~
::oJ;;, 'irtm;{i,

at'iyen oldti ii

.,._ ~(I ~ nr'

'I.'!::'I

hi" J: 11'1 J. ~I[ L. I I ~ILI'I It II 10;"', ...·LUJ.~' i IltIw.wl~ I ~ ~J~ .,." II,,~. ;;,.~

1L.J1r.
c~
I

I, ;:~

t"ilr~H.l1'

I r.·,.I"

lj~pD.,ulr·

hiitii'rl

.'nuHJI~
C(llu;)c:J.n
I Q-I '1

1~1'~lt.ll!I.l J~.1 1w£[Jlllrl.1li 1m~u I' er I!:II 'f!..:v~(lji1LL So:!nlFilII ~'31l
'

tl!lL.Lt'JI...l~b.

gun saar
P,rm
.:'iIIIL

',= :1;9

I;"

j,:;:tttL ~ ~~

:'IPPI"l n·....llf ] lJd k"L K __

Doktor ~I~a, an r;J y
'Nli::; ~._ jljl
~"IC

ur rd-r'1'l
"E'o:mj!;i

I')r"'-LII'

H~

2:8

[l."'(,nt''JrI1

"t.rl~ ....:j~fll,. \'r'

b~I~.

I

1r.. 11t'-t knn' dJ.rlr!l

"r.

:.:-;r,lfl ,..:k

~)I'" ~IL

tkktJrr';lc
1{.l'T1ill

l:{'-:iJ I{"~i
~11C1i1

kol,,'i ~~ri: vc 4lL"'I~ .:.iIJii'nlt, U)I)lr ::=1~'k.1 ..

'loa ..

4-

1!1;~ar"J'Uld.n ilt B.Rnkfl~' i ttum.nude .,.-:i(:t:K- l]J;;]l'~r'nda Eldalic.

CKm st":rni si
tDhL!lmL:u

lImn

Mili.aI ~

Ari;§,-o

'l.'II'1Ii.' ....,~iLi IJI~ ~,.., .. ~ ~. killl[ mllo.lOIrd;.. ;L' ~ , • urr~ ~.~ ,,1.: ... il.::111J.a..t:n ... \nu .. 1Jt,'Id1l 1;'11 ' :;. 'i, ",:l:cll."llr1nd.Jn ro!l[:': .. oLiiip '1' I'II~'I' (j.rlL ~:'IIIIIiI~~1 ~~lJl 1if-1I[ ., ,t'l"klll Mii~l-.::rl"::r1""Il': Jlf.'1 '_111J1JI r

lidi,~ c;

mljrM'A!!1t,

D yin ilmilhaberi
yaps t'IIm, Mo!1 'k:oit;ldjyifl HOlm 1$ [}ii!:~...~ i
'\'!! U1;iligulr'

AJU' "tar

-...11" .. ICENAN TEVFII
KIUlIfi MIST "HI"~sI

G;:t~;:tLu~n!l.i Ib;~'l"i (::MtE..II:;"'Y II~

'I'[l

tiiTki«:

U.fI!lJrmG'(:lodm:J.;; mu.\lllm-

1i~l"I{;

l:l~JIl

l.,1:l1Ll.1I

Trw..l:07.QT1 ticr~1I:

Anlayan larrn dedigi:
BO~~fI~:::l(l'l 1';l.gilllt r.wQFI do!"'l1i.o:

m~k,tr.:bl oJLl;~ mu.t.lLlmi lht-am.1Iq' ii or ;; I n ~ II r.IT. 11a ~'t:L2.1le~ e b:::.1 tImJ!I .. n
J

.dJft,I

hulde

milstifl

addcdU~ccb!;r.

...::trl.-'le5Jnc1
) ~ (,,]OOIj .•ula

hir

I; ~tHll'i

"I

"

bbl.k..L y~ ::I:1[n:tIQ »«: ifJ.;,,;.JL: !l'3t1L!.t:nJ5ILifl mri:oLI[ .LId klt;l A~;J. bir in' 7:1T ..
.n~t;1 rnilrol..ILI;1Imrktan

anmasi ne

J\da
V"
ru.

H1"

SuIh 1\fahkcidl .;:.Inu ..
'5'0!!

m esinden:
c· ... ",t;lI:lrul.L 1wlml

rLlld;l ;2;:t'[1 GIiI~ll1di:tn UII p.

olanlann
~

dJ~na.Jn ~II~
~~~.J

""I~,j" i.::.J.Il!!!L knI
JhE.'
n

IiIn.

he
radn

~1.:1J

S';!~! • i)-I

II .fImo:-:r.:I~

CAb ..

LI)~.hl.~J. x..~.
lilu)

f)rn~

numunulu

1,;mlnr~ 1R.1i: llirj:!o edt!
t'

A1)jt

J~
'r
"

'I 1,,,IJ::;:tm:;.UI,
I

di:ohJ1::.I~ In

&~ " 1h..

f:.LlLW:I;:1I1

Tllik ta:"Jtrc

I.IIOI1Ii.u

il.Jl"C1.1 L:lmqi?bb!}j
'11

n I"",hht" kaf-ll" 'ftdf.m.J~ "(lUI 1-;!1:I')'blill Jcdlil lIilh~.. ,;(ll-.~d::t ~ Nh.n1~ :mtrI.l .. ,...

n~"J'LH1TI~.,r

1I'.'~lt

i"U'l'll""

Ke~fiyat ve iu,aa t
TiLl

D

t[{EJ:J[sJYQN ~~n1da kDt:::atJt'~ ol.a.lln~" ~J Ie • g~ 8~i{kil'li kulm

l::pndAn

rilu~k"l[ 1.11,;

'h"':1

ub..m.i"

D.lul-,!:t:tY~

:rw. S no..m~.iIJ
h e~ r:ru.t
r.~1
at II

SL""I lI..oJ'

IT'

cm....".,_
hJ.ll1

1:::III1:t11:d:UiI fell dUj'~yOflmf'.

b;f:r

z n ""Ii v-e

h~

B(J kuvvet
7.W ~rfi.r'

i-.t.J 1.:.:: l'1'I::l d;n r ." II
'L'!!! !lfabm),D'!.

11I i1:hh:

~
I ..

tp •

~i:lz~yf:d~~
(Inn

'.:.nnl 'TiTI~mr.. illn:til:llil' ~ull IIliiruo,'t
nd.J.:t

rk. JW em

III

~iTk('[.irl!k.n:
·~I.
I ...

l1~ul1rii vilileE&e
;II];

r;, ~tJl

I :\']~ ... nm

Slrhllu.m-.. Lilldt: hJ:io.-.ed:lrl ~-;. lifO ~m' .

5:..\ 00 'we

l;:i'if :z,Qrh3!n

i;ft1d~ il!.j bll kuv ..

hn m ilrthmlf11dEiIn ddc 1:III I 111 i:::.-it. Seueleroe tceriltie ve sa i... n in nctli:€s.i tl2'kenmntiJ
t[~1

.::l1Y.:.h(l mUre'''~['o:;II'',,~n.
utik ;:; nl,."'IIIt..-..1I ~U'4: illlG:lD. ~,J1m

y:.:m b.dd!:m

111'd1'.: .;II.-{oCI' ItI;d:.iu~ 'l)kfll
I'

r:nr.sU ,siir'al. !I: lilt:: clll.1~k

.or3f'''~
r::lm3r:rtir

ml)'m- pyle bir
h; I 1I1J'I!'\'ctr
lIt't-

~l

t~

umo

k$il':

~ ...pila...":
~
ItljjlJJ

Ii? " Q)I'-::'I_I.#U l.J.I.I.·f~;.:irL.dt It!kn ~w~~ lJIJk:mUl,;!): i!t .. ILi~M'!.h~p.J1I ~I'I ~Liru:mLlm 'bu: ~·Yr.2:iI1" I-,ll';.br ~irlEt t:mrk~lr:eo

veu ~ Ih srtilliil£r ~~in t~to£fI b~h: tf~~i]dh". ~::k'l'mI8Il'C~ teel'iJl)e gO 1"..
miii ol\al1la'l'~

Jlailleo

h~r'i:r.il'j ~Tfj'y.j1~1

RlYn'ld[r.

ft9tE: tll':iroU~

tl~,[UIfl...w-. Yl!'fll Bur.c.MIt m.t'.jM.oI1' rn"im-Jj ~;!ki.t),q.l; I 'i ~/. .I"IM ,i"[,!vu~m.jlj'.

B lr ,.-Dh' ~adllitm'l~
~clI"iI~ Ni1;l"i
III~ n3:i' ..1T(':1l '

Cl1I)m1)'bir!i:-i" kIl1V""l~tiCl~n
Ldar~!'I~n1

mJ7.tL<I~."

:;,Jj!!W:unm.::t1n"
mY:.:~rv:
~'O: 11'

JtlJ.:::llilDI~l

~-:1 Edi!!i id~ pmlumln klIU::1.

or.. kip

I r.-

!t:~rJlliIt t'l2a~ iC-&!Iii ve k:o.b~~ t.)'l;llt "ii~mdiye ta.a h.l~ l!J.lr :sralJada gOr.[j~.. iMmifl:iD'. Blliel!:
1'1!Ul!'r~njo

~~r~d~~
...
~;l;l)'oojj

S..rtrn'l.:ilSIl

i'1b,~ mOfllolM1 ill .

:= -

[J1U:1"I§:'"ITaJII

I\!:'kik~'

1:1:IfI-ti:lt;

i!bh!Jkol:::lyl.a~t[f'I'tL~ttf',
dll'g,i;~:Hrltlel

m~clnl '!'III Nil"

i. )r .. :,.

mlllnmdh!lcrillin
iSi!i:l'I!R'!'I~ f11111il~ll!t

rniifcmadi
yeJ~1I

Sl1!r'U gilyC:!ill~

\l'i I/e:s bj.- yorfl:il.

k{tl~~)'JiiI!!1hJ'lIl

I]~,

~i£r'.Rt

Ii4.ki: ~nlIll '!i~iT..m:W oout:.='_ ~5.I 01[" ;. '~I lliJ ii..ii .".,...;r 11I;m~' 1[1 ar~e.] I!lye~'[I ~·w.::lhi millb. v..: ~. IJUJI:OllI. Dl:bl!~i 5oiI~ ka~ ile ~'([ilr:Jh '0": ytl.:-: nn hq mtlJJ1i rr.'DTJ.I:*.JJ: scrnln 1\2t: Fi 1'1':: Y~~JIII ~ blr I:o:'lmm 0,'1',: I 'i' k~lW. loor~lu:', u:.....tru j'i kl'lr;h .;:lIt"" 1,... .;oJwJ:tr.I r" lj.Y.tr. lJ;(Il1nI::n L:;w{). jli 1,;,I~ bir avlu hir luoiir1Uk li..,.. edunluk 00r hot I blrlm:i ku~tl mU~Ui[jbi! W ~ 11 IXI ;';J I0..'1 dcet eda jkj 1iIl:~ef; III n e ~
iki
1)0.
I

'\~"',~Ii;i ....;.II~~~ jnli::.Jb. I

DOKTOft
]{()KOI,ATOS
lip ((';i.i~ii~, k..lp. LIlirio:! b:ulab:kl~.a ::... bibi mUl:llh':"~I~I; &·~I.:~W-iI.a. "'ilkl~Jt:LO:lnd~. (I''':' (I" m JII 11~'~~ ::;,:jl.[ 14 LI',
F.{(I":=I,o,t lb·

lBol.cU mern1!f1Ilii rij

!til IIi,Bdsr .. \"i!)'a

'S1!1i':iJ,f'~C fl'E[mi_t;;trr 1;.1 tl,sjabJiI 1:Ic.
Il;t.UIl

II o:r..tl'n:l'I

Ikln..:1

1M.lIl hh ;;.il .... ,j,~ "

4i3!t1~ tt.II:~IJtI:I; ·f"e.~ed~n
Smn't' n1s.J!t:t'E!'11

M!I~;j:Irp~d

~'] 3f" dalm bU!<! 11!l~

ku.'Ifetl ~(Hl'. £1.
j?ll!

oe-., 7

...l-BIrl!uak. (idoifi!n
BI!I~c:k

",'(1 11.a.l'd51 o~s.IJ.r:t Btl i(:lii:; 1(,-~

bi~'jI~i'k Mt" zeVll; .n[rtlIlS h,r.
'te-~f'm!i! tf'r~ i[l

.

tin

fi;l11ard:sm

¥~Li'tIBl}'311l1

b~r '1,uJ lJ\'t L ~ S~"J 7'

:::tct! Ilrll:5Un

~tli! k-oi)r.8fllJ.: • Z5 kilt!rn~.TIJ

131

h;tg.11.ari

ZdDlti:!I~

e' Liri:nol.L ~

t:l;1f" f.el,"Jiihe 'L'e

£Ie!iU'"

tstikba ar
}'anlara ilrSa:'l.lll ll!1; ir id~1 ... :iiI hi,..' ,;ir i1lh"ilj..:
"''''1\'1

~e4jr • __....

_

:ra,B!;:;!'I k ~abil iYE't.

y.ct cho'C:l"i ~Ii :;:en~jti
nlJllJt ..

Lei;! i:"ty ~ ~
I

I
I

m'.lal

h,

~ I,. I" .:~I!..:;,11

lVClilZ(,E:
n =2111-' .vI:"!'

"I-~:.tn
r.ll~ '.:'
. J.i."::!

I'll ·;l.lnr

:,;11.;.1' i 11.: "r.~1,1'1 ~~LI ,'.. l'rJ"1

I...I:~ T I,.fl;''!!...: '{ '::-.. 1(:1. ',._ ~ 'fur' (r: h!l; I' '.:::! ~... ro'r:11 ~C;X.:o;
I J,I ,Li:.
.':;l"iI··i L~;:L;o!."':1

Oil'::]:;;, tJR'rlE

i

:1..~

C1'Ifni

..

[::"J

L.

r .. lr·=lI:
~' I .•i

r·J.

'i.1..!:1 r~q:

~(Ij'"

t:1. N',) [ l:mi

I] iki~ tlls.li.LI.el C'rj, m;JkiL,~ci1ilt i~~m:TU~.er 7.ill'iflik V·~ Ill:::. tllonct Ilokta, .cl<lilOlirJndan biT ., ",Tiki'! • .rlrlchllt:: 'bilkicJ" ,

" Stuewe r "

i,- t:'

XA I\.I~ L)LE.'r1 ELI::: R;i::..lE Jl.1AIISUS

!tt'l;·ltkal1
r:::1'
cU.Lri

b if flrsa tl
I,i:-.i~ 0,:
l:J.:

-gl',:-:I Ik
r:'iI~

'.~
,wtyt'[

1..: \'''l"Jrml~1

lD.~rLlL" 11Ihll,lb·,)~ :JLr ~iLu:.nl Y':'d ~~.ij ht.::I L'ir ~L.J IJ n iJ ~~ t.:odt b ir J:1I.a H 1:::~'lkl'Ilmil rri iii!! b:... k. ~ ::I)'rl pudd blr h.[11 Hl" 'hl[ :;num}: vt! D;T trIlLJ~ ....'" d'. Ilmo:j"c OOhlj!.:-d~i ID~'tJ1H mt,['. r Iii ~I ~ ~Ikl J' ,.~ !iL-...no j~'r ~I ::r:'IF,h I! :llillJr. Y=flJ1i 1,."1(' ~ ..:w"~ .....I .. lllli ~ ~Lr ",,,,~'u~1,I I,:r Ill,Ir III I ~,,~<inl I .':in w] l,jn}r.I;:.~ :.IIJ •• 3[10 ij'f:1'rllll .; " . 001. L.Jr~ 1.11.. ~·.J[llin UXI,.'Ti do::mh lUI Jk.bl:L ','o:! kJpl:H. LI..:ni dt:mlrd.t , (JIm... ~ ~ m!,;,:e-o 0'111"=1 ;~Lli '!:.m IIr... 1jI..:,h, UD!!I1 &J~"mo:. rln~ olnp 'hlrl ~ ~ ~ I..J n:~~d<!1L ·hllh .. rlp~ ~Ubl~;;1 Jds] 1I",~'ilL .Jil".!SL f:[1Jrm 1: ~.:rnrllr. "!f1l~:Ir.;J1 ~n.i, of'I'~~:JYUII I~II'::~ ~ r II (I (. II In-: J..Jlmtd .mcl".il.l:lmll :;:illil1 ,,;:.J. UIV,]J1t:=]ll!."1ndeo'=1 Jl.:~l·~i· I" P .. 1.~~2'L :ti~;]11 PII.Z..Jf !Hrll • ., .Ir un " !l'_'f·::!r kldU' u:..J.bJ,;l!'mo:!LI-:: r: .. 1 lllr,l .Ii o:..[;,oll'lil"J::IrJ ilill ~Iun ...r.
;.!1'
" ~II :_'it

~~w~;;, 1': (lir I:.,k,,=,u ~ ...

',,,:

c. .L
,;Jinil.

llil.l~II'i.....

:...nr:Ti' ,jjl)

~~Jh"3l'~t kabul
!B)'II':n bll

t!-'tm.~:r. fi OItlo01"I~1 :;.:..hl~lJ, 10::1 \'c: ;3iYRldB. i;j."' mFlk~i.bcl~ hlot; b.ir ;;:tU~d~ ~1t:~=k !111m 01 mo:tb&liI" ..

;;~llJblliJt.1
mi'

AT1BE ARANIV()~
1\ rl;~'1!
ml1L 1<d
I

I ~;11' '',
- ,J,o....o1l1

{i(:l''('i

~('r:');)l't':1111,;

ZiTi~~I ~jrketlilG.E':~

K;:t,t~][]j' .... Finl IJr:l:Ll cdilclj~ i. LlIib:dh~ i!:lLa.chu:W1L 's-ul .. ~ t.;n].h.tw::t~lnI11.;la. .A~Ir E~nd I roK!! k. l"lIBlIfi ck 13H::'I"~1.t~ijmtl koilittEII Trlbki~'e I"j[] UmLilmi .... ekili :

I' r:rc-~:c~ ~I!r"irk: dr::-i')I~::
:-;ml~"

h:J$~'to*
tli

t:::-'

i

'11

I llilit'"!!'{::."-:-

II" :J·,!.IJI

r,

'l... lip
};:]liL'

...~ [.'1amn)!L:.I~:'I

;J,'jil

LilLilk~HJ ia bJr
:.,jrl,.~:J

·.:,.j;lIil,ITI I G:Jlnmd:l

'(i' "I.......,

e,:. , Bilr,h,SJ.

VO~"'i"0d4 {::a.

1IOJU'lrJ .~~Imi~ 0.:.

fhlt!h I hilrnc:d

IVluhasiP aranlJ'Or
I

iJ:JI1:::

:,tlr .. ri:"'lllJ~i, ii£i n t;;Slllu

A "Ar

,'Iii'

I.f.1CI.L

10,;

Dm2";J..Lis) .. ~ a!,11

'lr muh:..i[l ". 11<1 : "~n( .... , iiti.., .1"; ,. !'I n''! I" Ta!it; ,~.;:trJiln:IL ui rl (r·le .... ;i~ ...1~''Jm !100111i:Jt'll ~ Ni!'i,;,,11 . 1)"'1) r rrl~:'''' k::tQ&[ bt'[ F,un :>out ;.Ir:'~'r:b ~iTkC1111 Cal.4l:.lda !..1.'h~i',':11" I'.m""n,j.1 ~~ In.r~ kJ.DI iii! i 1~' il!j miJl.. ~nl :nri' 'Y' u'IJl)cc-bc . I Ilid.hiy "ne 'IT! :Int!o::'.l. I' ,..~It''11~li'rr. :\.1 Inlllt In~IlIp'1' ~"(,·1I·· I~II nTII', ' ',J 2

trc.nlbtlL

Kraft Ve Ostrovski Sahibi: ,Fred V.kraft
De..!LL'eL ba:r:J.I;,'!oitPl·~
P" ~~

;;;8

1:1.: Ir.· I';J:~::!

liIut1ll..:.l..&tli11l.

s~:b(-bl 'k'rcilirtl, ALidl::tl md."'Npla rllL.rEiC:JS ~llml!s1
fiJlI .. hdil

..Perte'\"niYlll ,,'akflndlln:
~o B~r 1.:.11 kAL i. "":'1'1.-'1(' .1p-..,Th[YI:3.runilJ ") .~ I"!!!: mEl ~.rFlIl ·:h Ircl..-:r1 ylrlI.ll F<in ml.:ld~j~ljt:!~ Pa:;;11
de:t'I:

£.U.t.[

olSii1W1lti).::ti. No ,.;;.

I ;:tnmd31 Ai LI~j'

Sir efend1 aranlyor
Ll~oJl:1 ml.' U!~Uty.fl a~r. ,. ~'" mnn[]-

iRl1~k~i:U;

c:din1:z..

r

waf aCUesi; Kraft . 18tHn bul Telefol .. ~tln bu 2900 '2 ediyat_~i~~i~ ayh k. ~oster.j ;1"" .... ko

I"1UwF~t!.'i::re'itl('dUI11E~tiJ. Yr~'rn mlv.II!,t'li.! Q1AUl;:' J 0
.1;1

~ol.1":!Hll1

!;LOUr.1
0fJ .

O!,.rn

1"I'i,.."

c-J~·i·,
'I'Jj(,2'r:

otdutlUldtiB k1lr .sallt

tB pl~i'lD ~', n"li

WOldo- t'm~H1..1 d""'viyi '!"J.l;q)..: I'II Jft. [ttiJr Ct[ dC"'lol ~Til1l~ Or. T!Ll3plo!'r Jc~11:I t~rlllTlb"l Bnl".r:t: Ik~rl~ hlmi~ly~
tiiJ:'l~J
mu:nnD
JI!:!' UI:!::I:..IIA.... &Lc·-J.

t ,b.f .... ..

b.4:u

.L:; l ulllm]

tvJ· )ut!:fl.N'

TI:RZI 1.\ \,fI:.~T)

~':;f

~4

1Dl.;dl.~drlljll

&-lr~~I'iytl'

'til': I i.duc:smcm'i- .. ("'I' t trmckrl.

vc ya

lIlil r-t.~;~d:J I,

1l'r..Cll:(I)Cf'(!

,

.~BO~[;_
tmel[

~~I!AIP~_~

_

MaNhal!
• 'kirtilflilldlll

f ~ Du)'

..

.
Q'I1ulLIl"!IilJ..lnitJ·r;::

1t""'OIlDET:

d~rc:1 moll

u!\H.

!
II

IT;[Irkfe Ir;Jn Ha ..." ilf~"
~ ~ 4UI,.

Telg:rJ
Pli

: IsLanbo~ CLlmJmri

e[mG

16 .iI1)·L[t.i.lyhlCl

7.:.1~

K~-·-.· 2100'. ~~._ .. I(.i'. 1 . s l I\r.
I
HUf~

POo!l~iI kuiu6U
11 II!:

Ir;:: 0 n: ~ T""nr"
mUdUti!.~:t1f;5,

~ N· 24t\
mnhPirrlt!

1

IJ

..IUdUr1J:

~:w

N~:g11;s! her a

400 iKli'.

ierd~ ~ --~

Kr.

.... H

10: ILoll 1.1' ti'ml: 4~2

.1 K Rl1~TUR

T •
]F!"D

.fit! Ii..::ui blr
~I£:nl Fi~II~o.il]
~h:h:lIf:LI1 bllr kI~

k II r!1lIrIIIrt:.D.

nkb.a.lllion !ba.~1 n (11QIlII:l!:lt '"111'T1'1[1.1'"".z, .0 I]uJ''[[U!.<I1e! I:I.J IIII-JlIj,'I DJHIII vLH.r.:II":.:' .fI' [I ;il:1I~1loe:rhll ~Il" 6l~i:II cc.;", fib. 't;[r.f!tl'n.rl .. nhmimll-rl;!I II1qlJDl. [:u_k!lt !JI! lilil ~i).!JIlly~11I1 Id til (!~I p d.1l1de JU21!1 I,;i~' ~ (i[IJ-L1 '1 II !,}! ) I)r;: Uel" 'hlll,d~ bll !;I1!lII.I! i bJr III IJ III 1)1~~r.: ¥.e: I1l1.1t JnJ rll.lIJ I}; !Iit!1IIl!:l il( II 11I~']{ ej I$I rI
,\"!It:ilI''lI.04Cj;ljIt.1't'I.:TIllcinde ~kl.ii!:ll:uJ:(iI fil In II l.;in 11(: OoI,:·h...1tn nil ,0 I1'h~ YoUl: •. M'LII:It£!~1tI 81:1.~'jo v~lJifiltz son 'I11l£KUlldlll. mernle et dtllliJilltlo::l ~Ul1I;!l~ 11 -nrs.-

:K1[:"LI~t 111'11:1 I iIIrblk

!:Ii[!1Jr.I:I.

ile..

a

ayrlayrl
czacllar
-.11_....:.-.-

CI

r
0
f)

ur
--I

liar

Ie

Slhhly Vekilini a.klf. dllar
Ec cllar c::;am yeU d-a heyetl i!itil&ma e-t;2ap,e salll p lerlnden mil Nikkep
ala.call:

i~limal ';0 h rarel i old
GDrlt1tU

'Qilerin
Id

kiP~'a......;ap yet !fen .; ler m e$"ele Indllt!n

perml

,~I -er

I,..

rw:,kmlfbr

)'it 11
bltmlUo

L....n lllill . ..r..

.h':'I! d ~diltclI:lLl.I.~1I.
(I

l..:rrR

irA P~I

II t ..le-

-illl :Ir tn.o t'W11111y e n..1I)'d IId~!1 b;JIzi ~lIdll. pn·lI.:Jp1«:lfnl (lltrn -iii! Hilll km U rl'l:!o'l!d ti:iU:I- ~ "'nidi r~ ill kll BJnu iii i till :J.'j\ 1,I.arin-ll.c:n II.Ylr.lln ;yilJ.:~~'k t:~HI!:!1 1:11 r1;f1) (; 01 II ID~If ~Rr I-}1.::. i nbhittJlll 'ILl 1;.,. I I ~II! :td ~ _ I I!J1l111h01 rll!m m.e-vi:i I!' ~tlnu :h.!!1 rl ... t:rl 1:e;1 o IJlI.im IJj'I,~"!1 Pi.1111l (lQlh.1 Pr?n:D' .e-I;

Un

lirri~.:;~

he}'i.":ti LUllllilJ]y~j diiin Se.'r n.glq Cumh1trire~ HiJlk Fcrkws.1 mer'kezirl& saat 14 tt!' ~Ophl[]ml¥IT_ i~imn..n. ~-oI'.bc: rciB£ N5U1metLin
Bey

i:;tanb!J1

e{!~~(:II3It"

!<:I!!'mi)'i~'h

h.eyctr
1r.Ji~1

I"i),lUI ct dmjrr 'r€l lteo;Cfi id-ilre mfifl3ttitJ~_r.itrfn

nkUDilrrak ittibdd.R kH.lw·

oI~[I(1}IJ~Tp

f-ElIlI,)'It!~ :ti'UI9.!I.[:I.aflt'li IrFlIIi: rt:.j,.lIli Iilil.rall !i1oi:lln.mllfl oIl!:;l.. '!."c !tnt'. 4u UllmltlltO ~.p'IE_¥I~. Eli}, Ell!! bahJllb ~Iln 11 I~i'l.ve ~£l1:l II rt;l! t~ 'il[tlles.lz: e Q~ fcmlJl flki rli G taBi tJtr&Lh b-jr tu1:r.m t1 r1.nm LI ITn IIID!!!1 trl.ll!illlll.lJ n I".;!'IC' TTlIIkrUI!I oUbnlY bll.'u 1I'::.:1ll!olIuliJI1, .::ltel!' ~IlI!'DII.II. 'hq'lNldJl (1111FIrI iJiJlI3,:toL.«1f til l'Ii:!; \'~ • Jj_, rt I..II,,(;II dudak bahilnlli!LJiSOr!il1l.t I
. blJ.u
toIlJlIIu:l':r~
!!Ilkl

;;1'-

-

Ifh rnd;:!le !IIfmJ'"'a yc 11; id.LIi!'!! 'hI.zyil:!li Jr,uf.l!!.ti~~Llii inlih,.lhnh ;J.np:!1mj~ "Ii!! mii~.r;:,tt~Hfd~ S-ilrim II.

T~rk
mlibllip

H kin

-«I' m~

~Il;!

DIdm &Jkr

~rdiif.

DnP'l~O

I ma-I1"JJ!Illilj Q:1IJ'ilIrk.n_ A mill r lIur bllhrirlllllorl
.----.-'--=-----'

a s im

so I~m 'V

II

:Z." IIItl "de

0 Id u?

13(11' fltnf!lcl'l;n ~~~I~

_ -lii.U~all ~JI!I;IEI ]I.tIJ'u1.

.tit I

:£U1'llJtIlJtue

l..,;.iJl ~Cll,lhl it11~' ul , ... LrdL rrlrtH ~ :':;11:11:11;I..r, CI [lD.n til! h m III I:;: (I.,tU I':'f. B t ,th1011i:l1! tJ H nt.IlloIl 11i1l1lll1!~1lI In - iI III

thllrll !!IfI~'loe-y 5i~ it D~ '11.1 II bhdm U odfl...

a.tfc.1 ~r..

hd~11I 1i:I(I~m
1.:1:11

t1t1gru ~IJ ~ 1)1II r, !!I!I!'I1erf enber f~i:n lI.c:l11

n. lllro

"-!:1r...... "II ,

Ab ideye--~ele n k ~

IJj11f1.l1l.1!.1

o ufu ke
btdof!.
P

~

1lIt:r'k'lflTl.,fll£: 11~1I H4}'ri Rl!rl. rl),Il""9(;Uliillll 'oj;ll.fillmJ1lul!'. H aSII:i RfiYtl Bi;:)' rn'llC3:(1 FIE tll dl~ler ~llI! kllill}1 'bIIb,ttbi!'tIi.f:llllllru!III 0 (lE:KJ~i::r~ Si~r rr!:III::Iddl1ill mIItri '1Dt!1I'1I[;j!ftlri hlifull(Ja It. Fi.t1.:fIiIIClIIII
SlbhH.t

11lJ II: 1i11? 11(;) !!Itil dill'll

""ell

hp!m;ada

IlnIIIUP'l11IIi

'BMI_

IIU LIP t.nJlIJI'J ~ rI c e ITIj !1:1 IUiliot j (10 dar c..m:iJ.J It

blr

Um [)]mun~Qj l1'l111,1I1ii1fl Arnl!lilHIll knn'a"a .. 7"11 bi-bini t..r ~ fJ.lld.an d D b h TfIC:fi.IJlli nn milh
11i~ .;; I

nudl"'(le-

V~ k QI~r~ rIll ill~!'.;" ilI8I ar
VIi kl

I)i.rt

t~oe-hb

!llerfnl

9J!

1:lIIl1rl1

....... tlllJ)·I)rr::r.r:. Yll'lb. NI!

t

d~

~
tlllf>tnlil

O-fiulmu t U'" ZQrQ biilu • Am ri EL II'h ..l1IclUlI~1 rmd tU tiil.h·-e-Mu!~!IJ lOO k~~ilik
blr m~~rtzll!! DQ&IlL~}.~lt.1,'~ye ~... k.rilk jj[lle-rjIJd~ mu:uj{; ve

i:f-rrb Cirllil~tir. C" 1.)o .. t IUInb it1) rn ..1 I!!nt R l.IIi" Bay (Ie: 1HI hlll?lll;ltil ~lln7t1lJ ~illlll Npelll ([t:ullllll~ 11{: ~~ 51 Ai· !:JL!I'I ~ Ild-' 1111: ~ 1I.1'C=ft:tJ. ~~ f)JI..t'JIj, •.
1:1

= rtrlll..-t;;r] IhQ:i ~ GC~i]Cli.t, On U r1~i~fl"ltG:1 ue ),ollrur. 1".iilbl.rttl i[:lI,_J"1!II!'J h~r(!tull. G.II olullm.1I111 Ib_"uik recd! Jt>:r _"'''flilln d:A Ine:an Atil. ILlI.ldlLk£ tJ,P.k.ii rg L il'1~ 'hilt' du U i:!':::!o'g lIU11J1D 11..111 U~l!m;a)'il ~(]!:akl.1l' gl 1 !lJl:uv!l!'rlr_ B.riz. 9 IImlfr I1JrliZ oLI II. tccrilbcyc: ifilia.ill::UEt. om .kll'" .,.~[J~ 'hrll' r.II.!I'lLdye ol.-rak tlor:l:IJIc:p 1;[ IJlt-LIHul I biD 1'c:vk.BJllIrr:h[l(j.I~Ii ~ - .. rli nn ~r:P1: r ~I i' E:;(I1kI iu.nqJn lel-l-e:lerilldell illeri Ji!:tliyllr. tlli fS.oI:I:tIr.;rLl t! II: k-J rill I ~ ,'r.; i'.I:Ib~~ FRht .1!!:rlil:eNika!l'rll)~I"fI£} R IljlDi rCioe:J:IL(U, ". j.'!;u...I~~ l:ilzd~1] Ij!I)I{ II.:icIlk'br_ KBjnll~1I1 f;(oflQrl I"lI r.lID.n.llllr t:1:r~~dyl,:lIl'~.i'i i lilnllrl~'La h"fllJlI:l. }or1L!~cJ:Il! !llilr1JJ1t1n. m 1Ilr11Jllriile. tir. Hu;u I~ ~.c:r IJ.'Ir III! t.oblilmr:n
~Jb>e:~t~1 1:.e:1~(lt'.tu.

mihvt ri till

dtti"tI ~

I1Iflflr', (;[U PC III

kl l(Jnlli
liz d ". qldl .1Zii f'lte8l1 • 'nUndon ItlbpJ"eJi
gBZEfh!hlr

(neriknn N]fII"ql (JiJd1l1l:1L1. haldli! G,41l dm TlllnL:rm lne}'damom gelP1;~lu 'IIi!: Ilbid-l!'n[1tI S[l.g (:cpheQDd~ m~ efmL I~[r. B!Jf d..a.klb !:Ic.nra ilD
But

~..I'd,..
mIRAl,lIuro.

PerdU dI~~.
mll:!lrtl!p .•

111m

I

,4IUrkID J 81t'l [IIII aItr..n..a. k!) I.!I n.Itel i:I.!IU III ~ mICl.mq. VI!! hll ~rt bahri".f!!,Jl A mi:r.lll fill. 11IE! %.IU'I!!li .albIJ d.;p ¢rp,IIIIlgn!l"

h;~ttm~
run
j

I

h'JI!k
r!i

IIIId.n

dilziI!Cl·

1"1"
III

nlIMt IlIitr.a dIIjIfIII-

n. ~

Du. mUS:iI'i.1 'h1IQtrl ~Ip

mt:fLUllIIiI

b r gu,.1ip MuLSiIlllr::ibeo. c:emiyd mJ.v.JIm·

I rd

tfliM IflrH
l fI

til Ius

krrart Plrun, •• d"" :.1tip~rI ..
,,-II

~dt

tift tiUlpIfd ot.al:art

"".!"(I-If.

ler h

ilu

t&!I!:I'I~'::lI'i

iloI'i;tl'u;;:ID.'I1

'1IlFlIllD.1111p'm

I!Ia:.:! r11od e
~rnllti
ikoU.;]lIl.ur

"~}'FlI .... (; iii~ I(:."':-":-1 r 0111 r.:- u_
~lJ'r.tl!:hllld

ill)ji:l'UI,)'.fI 1lI.!:lI~~rl

un melfa II v k'ahlrh dolu hayatnu okumaya iba,IIYHcak81nl~

blrrud.;:r"1
I)la~.A

"..

II:ICltll1

LIJ!.:mle.
I

ikoe:tI.. r;!!C r.dJ~~ LlltlljlI;'-Il !..I].;ln III II ~". 'I'In'n ~!iI tl.lJoJ IDlu.t:ibl!!liilli cl h u. C11-RY IlDII)'uJNlilril ~ h~IP1~~B LIlLriIlLI11 "Iodll:let ",..;: It;<'It'liboe Lin;d~[I ill!!:r 2:~len Litlll.IU l:LtmJ~. ~LlI DI, :2.~! (: r.h:tiJ. rid lilel1~ Cl.:::f;11. ! 8J1I. II art !:I~:ne. b.tiy""' IIf' rll!:;' iUri. I tti. DUIlIII 1i;:iI~] 1!l1iIk. .oor:: YII.'Pllipn. I1U (.r[l"l~ lin ...h;II:!1@1l Ilt! l

ib:Et1I~ 01;: ~ilen ~l.cl1.k dOrt A.nJ erik BI u b.;:th t'ty.r: 1111 irn.l J1 lie I~ c.;:raBel!lll hlrlrfe bUIU:n d UIl'I- xuu3a bllhmmaktFio i~_ h.m it" nJ, ya,a ko. ~'IZInVB btJtU q IidC'trt!:]m~ ELMd'!:3lin 01) r:'i!!pl!II~'~I1"rna -kay. I I 8tm dll!!l:U bi:li_Ylfs&'tat' h~~lil1 .HrJlkiIllan bll i!IIdlil min u-vaUIn k ,Btl D In s rrl II1IBdllr7
.• ud81

t't:f i:l.ks.'l..II clll!! "!i¥'ler' V>B .mibwllIl dlfll'l !lIldutu b;lld~ ielml~Lir .. AlIJiral otflmewLdll!!"1l tn~k l[rt'.1i, 1r;::ft3~ I!!tml!;!tik Abl d1!!1~ k~m:Jlrnll'J( i ~mr~H m;ili!=lIjJ-

iJ. ; ..j lEI ~t!o lr.llj LLk illl'l f'!)rlibSll 011:10. ~i...! kl~~i.lk 'b i I" '+lIh it f1i!~:r' I ge h:ru if'. utI:! r.I1od hild-Cl! ID;r:f.;o:k lut;'.P..lI!iI!'II1.::1 ~Irmd brr ~I:phr;:: amUi'8:-MLT.B~L" i.ki rrlt![ -kn !!!mt'& Am.lr~1 Dayt;;:rt'L b:l1Sr.nt (Jt-omo-'biJl .~~
ot [jmob
IJUIIIArr;rcl

mctika.n krt~tlIh !!clllm nriy-eh alwJ~I.u. mLl~Ili:lL j~tlkW r:lH:I,i'~LlIJl:':~ L~rt!IIJ~i.I[IJ, dtrrJ~tIT.
IM,ilJil
eBt!
IIwM

1t.:11"F II'IntYi! ib;:r.'I!IImr~~udu-" \d~irI '1aJ: lP'.Icl-ilflr ;soon 1\-

Ui.dlli kBlb~1 dl1nli~ 've I]I7.OlIlJn.:::ItDCl!lkn Itnd.illne
t!,tL.. ;:;l!!"klllJ'c:
i2;1::r:.t1m\;tLT!Sum II ;lu;n;
ItI

hTurlDJ'4:l

&C1"oaC31an

C

. ,==..

11I.fI'I1(1oCErII! 0 JI1ID 11m I t.IItb:ilti 11t!... Zlili litiS! .A1'Ik; nrml)'lIill! 'b1l.Zl 1:111A. ul hflAl e- i)"rI'I1~1I o}.I~"
1111iI'I1i~ftr_ l 81l m~!Ii·~1-t! err.uj'un];H 11111 811i:~ tn !" -t:l:!rl!:!o'mll e1m~~i J1~llI:l ..... (:t IItJUn.m I t~11 '11.11

eb'iiif:lIlda.
llC

'hELI".i:lre~;
~~I1!1iyt.!l

[ITIiJrrO!lk.a:,;.u;:u- flh11U,f

il:e.erl:!!
dlll"oI:Il'Il

mcril!1i.wi ;2i!irm£k "r,ilJulm lIJoI: d.m.iIlll dUllkl!!!lilf bir lur.lk knlle.i
;illc1~lllir]iI. mriU~1J1!ILTI

fIl3it'i-mm

krC:;(!icuwlJr

h~ti id;;ut!!~ d:t: e.a:e.h!m~ :sahi lotri 1[1 iB~ibap OlWl.abEL ~C;

n.!iIL~)'e!lliilliJ~ ~kJ'i I:CZI! ~~1\1!!: 3a.hipl~I"I'J1..de[l E@~~ld..1kl ~tmr:lli
L rlL.:.Ml 1

~n::Ii.'t

nl;l!l~LlIillr-;fj'
L

I~r-.n

~};IU!r:iyfj~
j)'n

Jr,~,

E"4J1'I

(llOulrnio!T

!lo[I[lriiL

!lliiirt!:Kli

'III!!

"~"iI:

A m9'i k;; j,t"Yr .a.1"'I~lil ml,l:lrdl~. MeriUil'l1 bill !'jklT'etlt :hitilTn blllm1ll:£l, Am~rl krm ·1J;,.t"iOIillih ~)'n~
mi!:!rA:r:ri1Tl~r.:

'~--G~_j';:"';;'--"z""""e--I--ii'-----......·.-.:..Usabakasl ___ ....... 11

.~:'1 P .~II ~

[IIe,kl!:dn11 ~ u.tI4 II iI. LlITCI.Hmil t(lil~rfI !lJlI:t~aL1m9!J k [',If .. ri.Yl~ i'_fimUiti ill~)'f;i '!.'i:!!filmi~1ir.

-- ~

i,

rill don

nill)'rn~ T ..I[!liim mJl:!ydlim!n ..
:tyrlIITkUl cr .. dn. tl1pl;:rI1411!. ..'I11!!"]iml.j!lml tIT_ ~

i:I""d.r,l I!Itmi'.¢iT.

A'I1~lI·

Resimleri dercetmeden evve n~ den bir tasnife tabi tutmuyoruz?
Plug-un MiJ!:IlII- r:~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!l~:rI
b
ilcamua

I

-

ilo:IUu

n..
~Iir

1lI.

SIrn

0

an hay.a-

.. ~ c.e k lIu:i1.1i: •
~P

In 0 ur .en itrene ..
Ha)"Yllln boor.1i l1li1

bir hadi
oglu
kl!J-;::Uk

e

nlihar ml?

rar

ell:it!lde-rden Vel-

lit'

dB H

II! [nllJ re ... mLni IiIt!H:t!di ...15'

~ .I,r1lltt

ktitl.llJ' bly.~ 'YI£: [I !:I glm llo' n ""III.;:lZ;ln o-bllUt!:i1 !I.1. ku. :r !jill! ilIl UU '-11:111 5iJ.ylUy.oUrl.r. II ... n.:t.I)'-I:ltl II u.k mll4y;;:u:r~AI l1i'r 1:u~llk tr:Ld ~rme .~~11.([.ar ~1]Ik.tu r.J~ (]rtl!l;o ,i:Ill11d h~.1l11iI. 1i!li1~1111l lD":llblllt .. I nil !J i.)'1I: Iln r:Ll1h.ll. blllrl.... "'1r ml,qlLilird "ljtlU.:: Urllllln] )'UJrstlu-n IlIIl bll lilil.J [1Jr.lB.trmu..d.ll ~lIil'l';:tJolllrl.i:. ft1l1.lamdllt'li.:i In;tlll 11I'll "', 'btl ,lInlon atJlilt -I 1000 Iflrr\l~tl l*lIl1.r ,,¥lI:Ikuhti. ·f[~ .. t liHl.h Hli Ii; flo!jJi, If-~IIlLri~oU n I~III A IJIkI1rlllbrti
nmn TIe IrILl.ll1r
m:tl!!IIIILr

;:'ll.~UIJ "l! u:tl'l'll p; i.abltl.., rblll itollhrsw [lllIn rr!~'I'lfI.;J .. m1Ji!:-.,~r ill n 1~n:J! ~i!~1111 tr1n il "OJ II~r'I ~ !;II. l:!,IIKU ,f! Fli .Y& tlfi l".,tllab'Ul ""i-

I!" ~[. [IIi!m'.::

Iii lilL

!:IOrt !!IE!III!:k!lI'rlli:

Etlyatlnln

no -nde
(lj kkat

deg-I ml?
k .tibi u
v riyor

mil

te

Saime Hailim l~vinde filii §tur olarak bul
'-El.dan 8. meydandn yok!
1

Sf!"' !Cllvap ~ J':!;:o.LiYrzJ~·" ,lm"rd~l""i~ &I('(~""•
Itf.~") h'. .R' I'I(,'I..?,
~.
~

4'

...

"""i-~ III.

Borl!Ul

umuu

tQya:ni
Kar~.a.n
!!I~

izahat

40-45 J~k 6rr

Go.t:tl!ljH!dc I1l1t uk 1I!~'iik lind;e. bJi' ~ 1/ 'iJ&rrml', Brm:rdlll
.k;idloCSi§tlI.II ~"'-

i;:r.mtmk ""hrrm.::JkiardJrt'.
d..rn

S'CJL~

Ulku

bu ;:rJ1~yl.

bill'

.'1.1 } I

I'.II

Jr ~I ro

o~11I

Mi!:H:l:ublJJ1U:Z:d~U Lali:i:t ,rc

m.iIltB.kIJllIl!:11 r~hll
V.(1P

'P.R,.. .

Hlflr- ~-:J!iii~-:IIIEII" b.k-'kmru. iwgI1cL-cr-dll!! !1m.
:li1Ull

:'lBit' 24"'1: 'P.[I1:1! I"t~i 25 m rl ill.• mlzdiJ

ni.bbiJLwr&.... (It'dijimiz "~h.nt crh!~iJ
I!!!d'l:r_

(lId U

1i!Jj:l.1j

WI
r.ztlri·

liiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiim~~~~::i:~g_ii:liiiiil

pdt 111 bllll~1
tukJ biz

hili i£~C JlllID~1i • tmct1liCln llil.
ZSJ'III:IIILlUlcdll

biT'

¥oC '"
kB.1j'

~ (lIj
:Io!:lll~

iIIIhzl ..
~lIrl:ra[l1ll

1&.b!!ine'Ji'
Il'c

CUllTlilllrt.:roe:r

rJL" tllll:R;-II.IIy 'fh.p. iJ'"r\ IIf.IPBlr.JIt r~IILI; I)h:I1I}"I1'11 bu EUlin.l:i.tl),1 rtI fif!!'!!1 ~C:(Il111 et.1l,tL

hi mlillLttni.·
!1 mWI:II:.,

rim.!:.s B~r:..;:r 'kl • V.i1hit l.n:t
ti 'b i Bt:;).~

ri-

elmiif'!.t.

Vlh:it ~:r I &or- ~~II!iii!II!!!!!!!iiiiiiiiil B om v ri din(: H~ m bOr9." ... ...c: m.£JIcsBlh t'll- 1161. muml
&isi.ru:: ds.ir iltiva It J.!. dl" lei iz;t'h'!.tl;J bl,] lfIlmlIi=\uL': "'_ Eli tlIiE kk!111r.it::r1 DUr5i11:l1lI
tlti

1.1lt~ ;:] !liJhr:22 - VI!; dill HllnlM 10m tflt:l';!It' o"lhtym:m:z;. raitlne mub .. UfitIT. Es..:-'8I:!O, [llil. MI1~l:I.b8lk.?i"Fli ir;rtil'.Qiktr:, Tii:rIc .s.:8bllk.fl)':Ij j'~ir.:l~ e~ gLu.eIl!l!' hllb.iiiy~tlr.cl~ 00 lmlJl 11. l~~II+lI:IhakkuodEll ~im!:1idc~ l"C)'~~.lli be-dill En:!!' Jjiilllli1~tu 1r.fU11m Icl. m~ l'aL) ~dr.n b.:r.zl La.r.i ,,~ kIJtid~· Hrak. (:dcDIIi.J'. H:r h.flllgi biT t.ndl1wjrin intih.i:ipJi:II['J fLr.M.JndakL film !ti.rlik ~QpJ eslltlC m.::)'diln V~IITIIIIIvlt! u,.lr: f..rrM>li1"'] IUo Wat ltm)'~ r'n!I!k 1,ln ilk b re.mm ~.j;IiiLe-na:Uz. ki. 1It:lllY7.rtt~ blll'cruI_ 'l3lrjljm
m.ima..!t1ll

~lJu ahkgoro(jk, ...

B11]i]-

i~~rg~lVi~
L ~.
'-.:>:11

m~Blbci!l'l]d£!k;i
'
-1:11 0[. II.:

Dun

('ellm~

k'U,illiI't

y:i!l.a:ul;arll

~..

I

,.!IInl bln..:II1 ~

"D.~~.~
..----

DIlilhUd ....

IHlIIlk

F'tnUI!I!III

f1i11Iblfl B

min

IIIjI! I

h-lfemPi!lI'B

1

lI1ii.;:r,mlllbJ.[:I. ~gtjl".ak MC1}I.e r,1lra.llilld..a bu :qUz.;:-l. 'QL1 drs;. II diyre biz lair trrsn.i~ J'arplp bB.Z1l.;:r:r'Ll. mi1::s,_i:lbfloka lh'E1l[':i~jlldr;:: blrR· k"lIm;J,r'iI!- 811 miihYlb&.kart"lll:mt ~-==.'
I

onaJ~)'h

b;hdt'l M:Wo r:ttlg;.·ri;r. gibi.

~i..rkin d~~~gire t.~!I'!f-;1 Iorwcl di·

JUT.

I

H: edJt.::rini -ny.s ~in:0C\: kildAr g • Id adcl.cdl!:u hUlJun kuL.a..rJL1 .I"(; ~i m~r::r:inil D'111!!!;:.n~d.et'e-\;: lr:Zll!'i~e[IDi .. 1in "fj!fl!!.:!t!:ldt!Ti t.ry'SJI:"i. blt'kLIo:: • mt'!~-tl:!:n bri~l.:.!. !fare: -gQlimiyo~
I1Illi:!!iJL

& vaziycit(!

_.

.
.'
~

~-• .. _,f. •

_'. •

-

....


:...

-. 0'

0'1.

••

.::'I~-;

.

-~

:-".

'.

'_

.

.

.

.'

.

.

~

_:-.

=-------~----------------------------------~\'

------~----c-----~--------------~---------=-=--)
.120..
Nc y pLllltlml lIilm ez bit' HuJll';:, 1Hz Il1dR:tt .inuy ~o.!};lp E Irn~
....-Df! .;'Iei.oh nr

I

'r'i:II:'Ilr ,. nl!1I ~.' 131I~~~111

oJ:

i;llr

'i 1"l'I~1f.

I!n: 4.lSlI':IIl tem:i:4 :'II'r D.

FIJI JS~i.~'(i 4J,J 1[1.,-· UIlIIUop: nlr IJtL.I:i.l~l. g;ilzllf ruul
eCrQil1 11lU!1 fI pfr
y""
JJ

b"Ji:rl2 .,; lO."Z:II.llf yol'lnlll1~~II~ Inu hi IIl"_n i!;n;;.ll!lltloe- h eL:~1 ~)-ip ou:lnlwisil .I~ 'n:'11 ~m oiknu bit- Iftl1P iIf II i.LE i'llrs,I[I:!o·Dl"lIl.Im: ·lJ!"l"~lIrl"I·.
",I: ! ~ Jl~;r';fL .. 11'" ,.~
I

..... ..£1dlll n

U!:!tUm:

belli

MlI)lonlar k Iymfrfijnde.ki l::!!~!1'" ~lJrU)ltlp i trn ~h.lerl.i •
~: II

sal! "psiz esva -_._. ..
.i.1...
t·.. : .... h i

,

Emauet inhidumn ruuil hina tU·I ,j~rhal v ,.mahdir
,l

mmtaka-

dun vaZ;_.~~·adi
Vek
I Hli

I Pli

evvelfll

lie

Ihn:ml.3rUIi PMBl!1-iiu I Dr ;;5i:<aK

r1~...:
l.lnl.l rn

11:1

l.I

I' nnu

'1' I.

f'

1.11 I'ln ::-..l[I....:!J.I.IiI!lla .a
"'i..;

1.:.- LI:'.i.::I ·n"'-,JZ:t
I""m,.=. I :;;

x ..~ III"'" ":~'I t I I~II 1.1' (J:.kc ..k [j:J1 ~ II IL 1.R1-3 ;1":u'Ii1 1, Im.~iylll" LIT [IIFl·

J.,.

e:~!~I~roiIilii:1 'hJ:i~ roHl:ii')J It r II k Lm(:1jo ·~Jml It!a'i'ltli l:)(irl1-

~)(O:JiI'111,.' ....a i,i') .I~ '/'~ r
~I)i" ("Y,r

';::.J ',11, III L!){I

I'

~'l.1

n

I..

Lido.: ~,' ·...".1o:i I..1.L~·:.rlJr,;:r~tl. l"I~tj.-_:.;.:~LIIJo.·:C"b~H ,)l;r .... ,;.;I I.iI karar r

. hI

,I. ·r~,;.o.. !

d.Io.

I-It: ,'1.:I~

I:l.J
II

[ .. rkiknr

1-61' A~ 1JZu.ki.I1~~lIru " .... ~.:;n.ra bir([';:1 h-ire knrsrm d n 1.:J,;]I.tIdl prdd!" ~ l::1.llfd"en rl1:UI al.li. linJ;;]h'oZl1r;1.;:, I ~ gl)'11 IIld(rm k. j I!

il11' .-J!.l.
11~-yJ

.%

;.:-,rl -r Jt III lJ ' .... i¥~ .rl·.""" l.l.'11 ;.1 f. ,_ iFr rr Ihrl'!1 1I1~1' ;I.... 'r' ,I_lilt .iJ.iNUt, iill!: 'UU
!if.tti(','r'J.
••

u..;

~'1~"i1; r."ir

IL laJLL.!ILIL[:ili!.cli

vunl
• )hLl<
';1:.' •

j~. hll •• , I'.:..L

1m r.i-;; I· nun
TJ~';1,1 .
U]

'tj-UlI.u t-'" .tI.n.,-u~" d.. C8I 1J;[,'J'Hyi :::.1 "I r ~ntH k.mCli III ~ iWII1:kc: I flf I.: .-rIm. S 1111 II 98.1. f! f;".fI ~.;:[ir· :!i' I HI i:V lj:U Ii;~u:n l1i...lind Ifl l.I:U:.r:i!lIl:'~ II rte .. lyuh bit' "i:L~.~flll I)M LTlllif bJl' Yllitlll" Ilfllllm~! WoOmIo 11a. (J II fi 11 hi T i1.... HI.JHlJ ~'1ltr1 ii..lII. or ~ n mecund C clliUJ: If II ~. (I..: d I .;I urn ~ Il~ITl tloli 1.:1 ; g.n:....l' i.1l J.: .. l<"!on:!. IJ.iI'r1.mr;lI:ir(· :.:. :or:;r: !tiL ~ Y U II I D. ~fJ."z:le rT:rtl..kl I
blML
!:I

II~

l..i.1J:.I'

al~" rL" rr hi
!.J

t"" zi-r 'III-Ill ier It!;1; rnJrt-~'1

a..·1 ,,·1':-1'

(1'10:..(·/.· .....

1·( •• -.

'1Y:11

1

A_'Lj oJ';

Ii'

~~!I/-'t)<J':~'I',r." .... 1". 1
1;--:ly( •.•I..; Ji'~h"1-

~1'i1".,'ri, .. "I ill,,~ ... ;J;:
'I

do. i ~~Ii1" rill; _I... 1 '_.

.::.J" 1I]L:r.~o..;).
I· "'1r:'Y""' :I.! L d~ bcri ...
'... '!jii::ii

:,......1 -:-::11

1 '!I.::
·I..i :..In

k;.a:,LJU

..Ir.:rdL) ;l"'JiI\'1 LL:1jj cd'll"Pi ·~I.:C i :::oi:,I! ~I.: Lr.:~i··. :-'~1:>eph.r1n 1:o1~r: i de ~II"II p:'l a rn .-, ..-k:. I ~..l:...:iI~ el ~II \ LL:~kll ('tmt:KLJ.:uLr . L: :"1:"'::' [ uunrnl. ;.H.bn 1 . L~E'('Jb

uula ::'drr
r • rr m 1"-'
I

~}Ll. u II'"~ hr

ij)
LlI

" 1 [l11.r:Iill Iley !:~I1· ) 11.1:1' L.;:iliiiIOJlk l.)iiiJiJ fI ~J-lUllr .•.
[IiI t.irrll~
i~I1r1(',

d-Ahli:r.Ilr:[1:!

1~1..::oL.1 iI.1bilf'JiJL.I.f.i_ .... I.:",·n I'!i"il at "r n:1 )~ I' rn Lnri".1;1T.!:lal

F.fr].,~

n (hi

t.u lI;oplru n~

:aJ.L.

r':1!"'r;' I I run ~<I~TbiTJ I:Jabl" {::md .. "t.:x.IJl, ' '\ I;"~I'

In l)~oIIrlll

IU

i'\in r1.' r'
::r ... ,

II u kliJ'il;i:Il lor ~J101I'. 11"" IiI i(je: 10: a.\,.Jl11.
:TPrI I I,

im

h'lI LIJI Iii., rleniz I...

i~ ... •
[cJj:i-

rinin ,i1[
l·tI.1 I

')ir .!Idr.:" idilT:-"

...~III1L1~J

prr

Im.J,

IJ:J r .

H~JTlotrt

..

4.1

I':

dlm,_, il:l!'l"ldLmi

1.0.;l!IJ~1 ~!I.~Llj !u ~I Hl'hl .. {:U c:ti1..fll ... j ':JI!:;:i1..Fm i:J.1. pel-l:

I 11.,j'.·1111"

MQll!~ff~r' dJO BI r Hi Inde:
Br..
i~(,!11

~

AJ11
IJ:d

j.;

k.ilybrtmilj..

I.i.~.

~nt 0-:1.1r;r: ..
flltrr.DI!1 Illk
Iti jlIii.J:1yIi

P~.""".. EI~rfL:;.L1~;lLII 6.:fl!'''''
IJlod.J.iiJl. Qrh.r16J !ji1.U holp bifl~. ~C ra;i:1l [.... o.:':l'I 'hil" ilJ

Bu:
bu

i·;.

1 ~r;r:::r.l.L , r.: a .... 1
.~i) .

:":.I ... l ~~.I i
~':1..

Orf!:J,';Jj :ro·IIl.·oIIrll:dllllil.,.U.1 ...~~II:).:lI1 ~l "~I Oft ':L'!iIlr.:J no;! u.ld Jo:,lllUi ,!oAI ~""I"'fIllm_

I; UJNI 4.1-1'1 EIlU\'i:LHoI:I

" J.:U.~·~U!.!

kalru .... llJ3:z
1...... .

ir

IJ~dLI!"Ir~r

kaun
T.

~1,lnl";r

i'
I

:;~J I' ::.W;. h

I!.J c~drr::

i-;:im,~:

LI: r ';"t, .:"iu:.oJI... poi ':.-.u;I"J

~.:iI'Il'Il""HJ, kti~l I"J~ I alJJt ~'llirrr1r WI.tiII~. ti ....:11. th. r hi IIj r ,"uk. IIr• J..IIl!LIJ1 ~'.:im..lotdJ;: iJu}-'lJ.k. WF :-tlpd ~J)n7-' IIU .... orr1.u.

Lij (.!ur:J[':,Ji :i:nl r, I" h' r:ilil.J. J C"=iit:r ... t,l d It r .. r rT.I , .... he 'IJrc' .. 1Jl-1I~t: h"!'r rreUL: 1
I.ol.nbr.: !)I:."l ~ ri, 1.1. ;.rLrniU "-'1iX
.1_ .

Bu

...urlar,
.aJ.a2J.

rafsr:"I.1~ Jr.!'J;;)~ ';L TI('!rr~r= ~... '~~r. ill ~Tkd:r~. I,l lii:1iU ~'I.:.'dil' l::.I ~J.:.:rC1i
1-:..::

Ka.U.1I .81.Ji,.,1 :JXl ;~nll.:'UIUa ~ ~I i Lril.i...l l[[lh;...:
I,;

I.-

rc he"'[':: r)III' 'I1"IT'T;lt

:-r~'I' ir.

y I.!:"~H;L{ I Ct':mi!;'et1 diin toplB.nmllLu-, C&mi~·t:t ifki ik ua ~ bir .!ru'~ tllJ!!" adele c.tmeirl'!:&r. ...\yr:ri!l 31 ~.rr:!li)'Lsta YII'!ijl1 Giillo rn i:in.. ~b~llvi~ ltL~ereLa
'lie ~oen'1lH1~, ~riip .... JulU:Lcak ve j~ IICll.Zilnm h i1lkiiJI oi:I..1Io.!ah~ l.&~tLT.

l..iJt.ir..:..I~IIIr. ('('n~hi (·Ykllij.i~1 tiI~L"Li~ L.:.L'iJ~1.·{LIll

I~i 1i.k

T rjJ I..:

~r:~
11·

.gu,:-[{·rr: ....:..b..!.I·. d~"~ r.:·bi . '"i],-, ~ _
\,il.i,-c-t

CilI.:llIro l1~rrr.k

".~

JlI,:ro:..:~):;i' io;i[1. ha~'[[
IU

~ ''':L: :,ico rl

L rc: r ~r
I~I ~ J.rl.zrr

.:-[1

'h lfuu, :trrlJ"~. I~lilJC;:rp J,;-,j(:l1 mi1I.;.amll; nczdL ·lI.k [I.::;I.~:" J~.J:t1 bl.r. lUI ...: b:[J ... ...

oiIhi C~rnlYI::!.Hn h~eti mt!n>ep ~m-c.
I'n'UI p~

E cza [::;iIl..3, i' d jj II 10I:' [1m IIl.lQltr •
lor' ~ oJ)

Eir' llui!i[I.B..n UJUit. hL. Lllrafiflll :ti.:l bi:t1.o;..:1ilI. J"..,i.n.r1.c tiLn;l' ti ~~L~!l 6 .. J,I¢Li i!1[wm;: Ii:IIIJ;!1~111 oI:I.Ytm;r. .liinntL w obnotl ~l1rolllp. blr 'ijllEliJok
1.!;!:r~yOlt:::I. ku rlJ

~OL}·"i.[.k

1,k.tlTr.tilll,.

0::(01.:.
['

~:,,:bl

.

Iln cit.

~a ~['j ll. 'ili

~.J.]Lli::

~·-I::.ili:rr ~ i..:.:t.ii:.... dcr. j.':"t"lfilldidir-

I)j ~C"r

t

J:llJ 11k
i:'-S.Iom·rJU
l,q.
~":I.)

r af::.a:.l
~i.

~ )a') L u.J:.U' J:a 1.7
Jwiiruca
I.::.... r

.I ..:":L '
{I;" ] ~ {.

d;)w:iD~lr::ki

~ .•• &.

l1..kli.!:15:J.rca dJ~·i"".

Imo:;-k.

1~ldl.u,,: L.'::II;:.]J I.n ~:'II:in~

~Ij-.

Ir.:d.
v

~.I:io" ..

}·I!!Il'Ii'q:.I~T oekrne!k. i I" k. oft

[Fo . lJ<.a d a
r
Idir

n..~Jm. nda
OdtlrU Bey eldl

r~·rr::-l

gu.....,

1';:.Hi.1.rUBI .Iula

:l~'u..r..I:t

Allmn r:1.jJg

§

S~e::r.DII

idoi."J.rn!:5i bade!:;~M lr=l'"inr;:JJiiIl. • rj,: br. M. SaclJ.lLi1h B.
:r.'ldet
biu;:rjJflllolli
1~

~t!hTlmhl!:

UskUd.p
81na h r
...D

S eYl"'ls ~""""unab
".ldl.111 !i:~hrimiIT ;-:,1.JII b

.&rdLr.

}\ynCJ, h.;:- ~r:'-..I
l1iT1i"k l";n"'~1 lJ1;'J!'~' ..n~:y~

~o;:!1

I ilr 1m

b

lIj:lr;;rk rnUJtr;ilJlflm

13('1;' lLIl .hr_ku.ahr~ Irn~r "'t~ti.I. I!.!-r d '1.., I.;~di~ ';11".: goLI 'IIrr"riTT'

I ;rhi i.,d~

;";:1' n ml~·

~tir. ~ Oskijd F.,k... "ldifll J'C:SlIli dr un y'

p..;':Llr

~!.:

Ii"... ]"~;.rrn.:....
J

fi thlp.,..

M'Ill!ru::Jend

C~CIIi)'r:Lj

1~:i-rL·ri Ic:njril .......... JlolJ'lr Llul Ll..

l;.r ...

·,u,

oimdlln

liB

1"!I,m

I[fIVIMiI

tJlU

r~p:r.,..

l.. <ki,.:l.rr
iLil :J[L.: IIJ

(..:.1 U
1,:1)1:;.

ii,r

::i:-Ibir

rl!m,)..,

Ii

1

[i~~n

hiT m

i

~ ~~llb

u

L.'I,:-:.l:Ut R k
) f'

r l3Lil.LI :1:.11.I lL.iI:!-~~ P:flJ;"Flt )'·d:t{'b.l!.)(1~

§ ~r:hrim.Ud huh
";k ...n b"'Irri)'J!':PileTi
Abid~l:Ii; mql'::l'dil'.

dun tOp!SID.mJ}f
dLin

.. dtT.
n

Arne-~lll:L

rtfii

:'1tf!iJ~J)I". 11&J!ID~i!JI LJoIU;_VoUnIUilLi .. , .Ba:;'i :AC""I;! 1ao lcfnd", ylilllyll!FI JTJ!I}Jt.t:];:JIrJw· ~fLUIJ·a· ..... (ilri ;::r~I!·t'lrdU.,. lk
1Il~~

~lilJl

a:I

;::iL'ri'
L.:.:L;:)'

~1.::JJdl·
b.ru.::.oJ.(J

" ..1·lu~::..r:

[eda d
l~iT d'"

cdUccd:·~.I.

D"Llf!).I.i."'.L~I..j;L jl:!r.o,i:Lr.:nUJI.c1l o

.:.._ ~'\nk'.r"~';:L :U;111
Ptl~"1

t.:.LH ~IIJ:"'~"L t~r

I'" rlc" i

bir iYor:Jenk \In
~i..r

T

(;1-

Y 11J!,IJ.c]&'k.i 11~.;:!o I J:I.1jIIU, oIIJI"lt.tLlULiiikJ. IIg11 Ijkr!:nll ....
E(J1I1'fi

h R.ld ~ [)I
~I

.

kiJi3 [ • r~L
Jl'r:

J U!1

UI.: FI.h

~J.ih]L [\apt. t~LJ;lr:i. V La! (:[
,....kl

tilhl' i' .11r:1 nI1L·I.i;L.,1da l',:)l:I'irIj" ~Liimi:;olim . j..:<r.liI~1. ~ I!I I:n:1.. 01:;

IJiT L:lilkLi:":) klJ]"~L:I ilr.;11m1.~ii1'.;:i r

,,1:1

O..li.'"~rn

JI'1(~."·;;li1ii i7.'th ~tMI .: i.iZCl'1"

kr.dll:~s•.:: bJ.

0;':::.1

I' ~.I:J[JI. kl:.:..l;rr lLoL..:;l[L.I_

Ie I !lie tliJlye:! I1Il ;

vr

:}. b

J.nrn ~~
p~~ I-.:r I'"'"
~·In.n

Cc-In.i ~ c1.l ;i;rn 1·!dJ..
, ....,l.,C-.w.

ili. )'~L
~t"-JI.

1:3~1i;:t.J

c{JllCltC"

bWll

bc.dar Juill
mu~ur_

§

lta.t,a.da.

~~.w

HarLc'~
bi...tei'
uc-

)rata-

rJ. WO:I!IIcu.a I:.O'l

i'JII U esr;ei' bilr Il'rI.Iu!i I

vazo tob.lI

140 jd.-:oJet

bvl

r-:.b ~m·
tll.~t:u1
~.1. ~

.r::1(eclIJl

Or

e

~~i1i ill61illl QC!ilI c:tmr~~~ m:iIIrll.lll:ldB. Uii)'.{;.HI:illiIn ~ ~II

• ~ [I.

rlIN~

U~

•81.11

~i.,..mlll Itl... btt rl~1 Jlitlr(1i:161 &lil]tiltl~~, It d I!! n:ElIi".:!if. (llyru bir iI

bir ~~~ ~14c

...,

ILl oIlJ:1ll,fu.; J.:l_!!:1l!:l.LII fl II.lAAfl ~il,rUI~ilJ~rr bEt.trJ'lr I111:1:r~r ~ blJo.G,uk bu.ku.:k. s~~l:r Ji!fI:!o'l1t' :!:~boj o(!ILl~iJJrdD!m t r Ml:I.bzrilii 'l!"D.f ~
Il.

Ii.I f

m e':"kC'~ iJi

I

1""C;l;,:1.,: ..(

i.::.!.-I.il.
1-0: nk~lln'ln

v ..

ill St~ tur.:i<rUl :.i 'C llLrcak I....:e~ I t4; r.rl.iJ!L~"T: :-

:J. ilo::

h('ru~_rck"rL .:-m:Li,'ttIr,

Y;S.li '. e Selll ... d Ii ML..h..Juul Ii jn ~ it. Bll;U:aJad:.r. nr.:..[
'rlo:: rt-u.m~ni..,
L"o!"nIlI".o:-'lI 1..mglrn

h,..,:..... ,.

hi., -em~'

hi lor·'MJ..."Laa
::OIUO

():-lr.YJ.rr.T

r,:ilJ",~

~qH:~~'11 m.ll~LJld:]J] I.n~Li "lll1~ .... in;

RomilJl:M:~h- L:a1abll ge.d.II Di:n- 1':'llm<l:I1'Ol. h.1J1wril:1 II 1ter.:~1
L~iI[1.)~ ., "r.a.I)"·. ru i.lo:; .J.l.. r..c...a. I; :JoI"Jzn litraIlI.Ull.-::iJ I [:[i kid:t1 JW.r:r..-:r.I~).ih .'r.:~""I1-1 [1~ :rrrek:lI!!F" '!.i1.I~·:c 'I::!r'oi .r:;et mi~lir.

i1:!o·Io:..:l.en.~... :"1 Hu:riibcl ~0 [·I!..1ra.:t...Hr::~ L('Lr~eki ~i~lL:

oI.!"-"·I::!I.i S!hern

I I limit

J... .'I'J.I0d...IJ.."{"cki:.t.

..

.... l,1.1L k..::.lcl' c aJJ,_. 1:J;.r)LleJe·

J[]~Ltercdc \I,,~:fi, t rr iJ~ttc . ij I. Y\l.;ln. .d.J.:t. -:rIi!.r il!ja ~dJlm~dp-, Am)'[ !...I.IU1mIi:f~e fCI!IL hir 'k:lI'1IJITJ.J.oI!~~t art.CdiJc'ce..km",

. § tCIq

YIs

~ukJ.:U"

duI.it}'IEi:)'l~

B. ..:~r
11", ~in' n

D

Jkll.. iraL ~ I::! ),:h,Jhi .Tir: &yin . "J;'nk-ar.r. \'~ Ir::!: h!l"dl'bi" \. ~·i!;.:iIc:.re .• L:~r:1 ,Ii~in~

1017.

bl.

:it:1d Ii

elini:d Verecegiuiz para diye di . ey .... (10) ku . luk dW1... 1»1 k.ymefi ~klU;l""~,!OJ ( Ila ml' V Ii!I'eme zsin . ?
ll"iiiWiiil;ii:J

~~ n·!. UfI..- FJLj:-a, lrol ITlI""R1.Ii: '11. in }.I; [I.. C':':;1'':; ·;~rdi.
BUIJ;.r~) b('~'('~i:'ndC1L Tl'tl.'ll: ~·I:.!r:i. ~ ~r-r'n I~illa l~lllr :Jo.
U

.~ 10:.k L:p

[;...10;;

;..,lcri

ail: ~~rr·lrJ;sr
~t.'''~rni:-:nr.

r'l!:k.:rl\'~ "llI't.1 .:.nm j,!;~riTr(.;""l:·!,nj:r

~,ILlhl[ri!:r B('}'ck,(li~'"C 'r'C kcdcI· !.l: . ill(".:Jrrc ~n ;;~L::rLlD.J: t.ulyC'tlr::· tu..iz bl. "8"1 NC'li" ~eh r: llIiz: .elan Fi'";ttnlliz 'hi :rlfZlll'"ol!! t;;; II1& r- i
fJilE"~:·H.n.JJ~LIlJ ~a"[IIt::";~J"
~~I,

§ Qgfk: N ;mkin
Oir'S.iIllu:!.a n.[j

jJe

It

:S.cZ.hay
In jj n

Q~t

Dlmu}lW".

[lid
Ye;;11 Hi.W. o="m.i:rm 41111 o:.m:r'l: I Jrn: [[ii' SJhhlyo . tl"l(':~ Dr.1
0~m:]:l

~OI.1 a
:!o..

LJk:L.J.ir

..... ,ml.

'r-ula: 3l.J..-::1·~11 r.1~ b.ir

i"'; t r-:l~i. hi:rhl\'i"I

"".:i1w ~ ~
')er:

~1.1rdC"Hylo firr;!w}:

h.sd vC"

Balli
~1iJ.

LrJ r SItU ik. .. IiJJUlIJ l<)o-,'r-:IF J:';im limllr l::r 1:.'.1 4f)f)
kiIJ.!ar ';':lr~l~
~:!~

UI!Iti.J.

LI)

i :1.1: ~~LiT~I~ lll};iJi.L U;:rl~ L'.J.1 I .k... 'J.·;r:;;uru. J:bl a."..

1 ) J.f) fI:i !=I Ii];'. ol~.n rUle ~I.,l; tayyarc.rJ]m l!CtiIl:- ,.(' ~gi !1€11~' Cy,'C"lkJ

(~t:rn iy~t" (Ide '"

:r.1~yd: Ie-··. 1 :.1ii1:r:;.rLtu
.1:

{;:r:ri. bJ..:.1;r:.1:-r::u:..:i~J

r.

~fm'~u~.
it: ti~n .ID
~:"!

H~:. b};II

ik~· rn ~~ rirri:.!¢ _=;eldileT I HI... ;;qhllh "=".ut Q'1~l y' rmi. J('~C" ~~;;ilkOy h, i
t=l:\~dnr1

()]I

.~Ui!"

B,!:( n n;r!l.!:ctir.!i"
liLl iirrrimat,:;tL

lr:.J.rek!·L

11i1.
el ~:-nj~

bll i.¢rrr.

n~~~]~[;r. r.uJiy ~fi III'
~i!'"T

G1tIi::.'~m l "'J1J1'lUlJ"

~LLi::rI_leJ [~·111_1.. (';kI,;C;' [·::t[i!:-iLf
[II

:;ej
O::.~:;:-I~
til'.

I1sL:;LJl Ld, r(~.h:rLrI

:r..J

i tzrb.il

.~·LI.: [uiitl.::, C....:·ci.:II ... k;!".:iil".

11..:..1'1.:

am",:
Tl"f'1

cem~t

Li.4..:.tr

m.....:Tl7ll'lil1"l

r

1::!1lj..m~..

mill: t ~iJm

IIlL It[C'e i bu.fuI~lry",;","ll.

11nn.

"'GUi.;::Cn.1:1'

II

q PUI

~ 3[1,k

... hIJrc:l.'l.
J;]~1..1

~.;:: .k.J.h I.-i[:::r~ ."iLirt"T':1I \' ....Frr.

Jiruill)1 rr I:.'d".., 1.... rrILn· I" ~"'tl'~iJ((c ubra..)' ri)' r"rl0 ~"r·'~'"'·1rir~~ i~D:iil

JlJr ,·m~.

nh;illn mers51rn r Gi:l "i" 'I'.c: ~"iildiJ. or.I..trri.:.i£
rililli2: y;;:r II II
1::11

1 -r ! I-,:LI~ r~~ciL"Ii.1 Jt::Y01.ITl ~LLiDI,.. fkfIlL~ i[J L',

.:t ~1Jt!.

t:r.i..l lacy t"liilih: oW k1:: r:r r;...
m:'IIin~ .br:.r' .:-aL.lI;],",1 I.: ...: T~I. Id

VI?" "{:IJ :,;i~ii:...':: r '.:JJi0l"11i. ·,'~.I ..1.1. i:.'tln .;'.11rn~h

DJt1DU

MLlb~)'Z!.i:Lt

:R !!i::ri BirrlNirji.

Ir;om· ."b:hml:!~ AI]

hi..

~:1·l1.$I":!'Ie

........ In~,:,Liri
...'!:
m~!;J]~

I!:~ 1;l1.r

h~l~

h.

kJW ~.rW-lIIJ. A.1:1l,;ucll.,1 1·~al..r:i..1. 11: ,~ I

hi <~d.... r. h~"I,··I·ti

ml.:r~-sl"'N",.

't'-~ I ;.r)·'Tllr'"
;:"1

hl"l:r r t:UI',1 )1I, ~.II :'lllI. ~

p:<~ \'._.LwE)·
.~I'r r;r llwr.~ Ii

I'1TiUlm~) t:. i LILlh<iL.l;'.:... t I ~ [.. [IIIII.J. :rr.K·l..l1r.
Llt1lJl

11;1 ~,Jilr itl"illnlllllLln IUI.ol~'_ . [

:f'I"J;ctI

h'e}"eei
~J(J.:::-t! '~II

umIlTIII:r~1 I~IU:""~Z IKit' :-irh ~ r.l'h ..

iJ~lL B

l ..i;:r.::r...1 iTl.I_·,n ~I ..... h... di L:..ICI.. L_ y Ini :.(:::'1. bl!~'1)

E~lb~

hili t emill'etinin i~~Uma.

Su .tila~

[··ph ):}CJl: r,
dlill.:lr" ... nr.

:0: rud.l
[110......

:i'" Tli ~:;r.. 1:q..:1 D"I"::':';u ,

1...1.1 .... IJ1 .lhilLlr.:nl,!;.: ::;!mi: '.::Ii ~I:.':l:.' bb

hl~1J m tr A~I i£:I"f:..J1 } i::n I ~ii1J~n: r.itrtl~·et::;~i' no.mJ.!r:lci !::d 1J!o.rtz ,

DeyeEtloLiil1tn ka~1!l1:i. k~ifim I!!I~rl .....1.l!.et ( tlllImm Ileo ~$rClthLJh.ti .~Ui\r dllllf2!!l1 c?n ~I}!r~ 1!I2I;ra'I(h uLUJ itlSrUl Njr iI 8(:1 ;:t.rkadol:l!jl •• IIi Imil hj ~a EI nr r II.I:J III i "Uill. _..,. ~..Il1tl.... L All [8t,;yill T pt,;b .....DoJ.!;a JLy.QIIJf.4~L [1]",4.1 L=li.i I:! )J.fIr I iII.i1 nl noJ1.D. :f1.ID to hlr C !:171',)' IH f:rru 11filiI d'll f.cr n cifIIIllL~Llr.

.!I; ~ r ;J~i.I.i..l:r.kI.

1 '11:1 ..
:=;Ihl:-~

f.!I~nL1~
1"1'!

if:"; r.a.al

o.,Jikc.: '...i::_ [
C:t:[]]j~ -tL

i Ul.

1.', .,~

irrJ:i:i:

oi~~l!1ltn.

lJjt:: h.:lkkll:rd;:r :-"~I ~ lrul Iilruot A:tIo:ri.I.a ... ."r.l;~an. :.11.1;1~o.:m":'Trt1 ~ n
11I11~lr Ll~tllr. m .If.,,ni mdl.J.cliI i':iltll3.:fL.:J;.r; LJJ

~.;.J:rli.k

\."

:;fL~l.;..Iedof"r

:k[.'llh. ri..~
~kL

Dlf."l"l Jcl""J.:SI.:n.:I...:ki

~&:IIlnslz ;j(iQ:
I I.

ilur "1'1rI ...' rll n.l..l l":Or 1... f :r;'IIJI I ·:. I 1)...... 1.: I' I L·J\.·~I,;I. ._· lL.oI,I:r1111 ~.... d .
:.IlbLI;.r
~ II.' [...

::_r:.il,,·,_ tr

Lr;r"lnd.r

1

hi

flY!...
..: ...·1_1 ,{"[J

·rrl.'
~~;Ju

~.' I t~I("1; ~ ~ ~';.r11i1~ ~r;II..· r ~ d I~ In~.d:. :.....pILml~ 111". LI iI~L1IJiI I I' ~J n
._ I. lI!IKJ!I:

jl::i ..... .rL:l...l G~ r I;
~:lIn

a;;:::rh[:1Tt~ h"'l: l:m;~n 1-"-1:;1 I'J .n ~1..1T'1' rlC"'! III L..:I;lme;i-11!: k.:.r.I:: "r.: i r..,i:-1i". Y~I ('lin h .'mI':T'lnm t ni ]n
i{ II .:);.rli:,I..· Ht..::~!- ~II. I iL-:::I;I.~'.nl~. A\ ula:. f "lit:. nr. '., .·r[I"1 I;· Ill. Ir;'

im yeiet:£a.l II: mi- .., yet- 'D, ge:ydir 'igi
"~i:z
/I:,I,III!.L

lioc·· liste
I'I"urJ

....rid I m~" ~1.~~lilTl'l

he,"l.,..

=--.u.t.
~I

k JJ
~

..:

I~

L~

I .UL:::·.

DlmkU .... ."I..zlz:ii. i
.. orr

II-;~I Ilw.l_

~ocukla-r
r""
I

., 1J1"bdu ....1LrI TUnI" ft. _t. .• .i u •.:: 1...... 1 "Ion p. 'J'A ~1JcrI:.',·

(ftL'm'( 111,_

.1,1'1 ··,~",,·

..h·

.~t
00

JW. 2~

:o.~.- . '(rin

I- !·\·:'ti

\'m~ ·~"\·iI:O:L.

nr

('I!,"LI,

[\

illlr... .... .'. \ 11 .;11,
!~r. J
I

l'"

.1·

hirrr

;'-~;r""_

Ida"

Il.ll.:J...u.:bL.IU",• .

"':1.:.

: ..I

t;r' ni I bc~
1.:[1

r.:~:i:;.:~:':" biT pro-I".~ oJ:J!li I"I! !:,::!:.

1..
11-

~ '_'":ilITlr.:·:ro:"

t)lll ("t ~"(I"~{,l;i'lk mp",.J1 (J.ll~mo. nil ;:tirr ....
ol/.

,~ KI..:<r. D.', SlullL:l ~L~. til. Ii .k 111';; II. ~..1. 3.:,tl. r' l.I;rl 1~2'1 ~~

I.rau.w.d;:r.rdm m ...tkJv;.'p
jt:lLil.uip ... >d~L:.ill~SI,

1:0111 ...1, M
~"!:'I"~

1'::lJ' ~. ~'r'II'L

dJ II
~! ·...

lJ

H;~y.qL'IiIIil};i Him tLyori ~lfu I ~Iy"" '7 li!.l~i IItG'jIlGr m~!I i. ·n~ ~e:rP.11 I III f"Io a.ir;;. I.'" ~LI.:: J ........ et. .tID1 lT1elcledl (;ie ,JllI rfljlJ A:t.flr:I l:I03~'. ~UTI[ I U ".fI::.c-b ru.)'h:: [akJr~ kir::ollHil 1:9 ~ 1:11': ~ lIJl '10; ~, C'LlJ l !:II... SI'r tr.k}; !:I b I u.t;o. 1Ij!'I11nl1' ... t ~·.f.L9lJ1.1j1LT~:z:ifi'I11l~ ve Ilu Y;II\'rnl P'I ::."... ~lldirmi~t[I". Q:ca:Dk f'r:rliH fi.1T1B hr:lz;'II·.... h ~.hcul'l h'l]"--Sl 1It.:.o·lJti tlfT1il:fj~~!oIi mutJi.!!111 'L'C mn1.cf(:l"li air I,:Dk:
I

'B I) ro..:-.
1./'1.1 1,1:1.li.

\ r.:1'.-mI..:
1.1I1-,i:.r

m I~':II~ ' ..
0:: n;r ..

·k..,:ll

i

.1..:

:r·
..:"k

'~·L· (]il"l

ih-.",,·:-... ml hu
ill

de

..:_ 1:1Lyo.-L1 .1.... UuJ...[ _.

I. II iI:::a

~J)()l;.r

Lru
LI~

il'11 rOTh Ti de ',,;ri I I: .·rn· .:1 ·mi . .'.l"'_IIJ(:kI.:HII I." ··II;.r·", .~r.;:;.' jl" ml" dLlulc

;'b

.' 'i"j.k
:;:J j

l:-,jr m.1 ma~'~

1111...

l'}

.{

i:Ji.I~.
I.:IL~

(11

iUJl.i

rJ;i:1IL:I'JI.! ... : .•..:.r..'"- b....-.-,,)I f ...., ~I tl~:l~ mr.: ·d-:!.:li liJru~UlJ:W. ~E'h'l:",O:- V:·I.; j' hh ~,;rn,l_ _In.L
Mol IIlD II [it!. J.: 1"(iI)~r:r~

j.,iIld~· .,"(',;A.dcl;:r:; L:i ',·.ITI"I,
~f'..r.jr ~'-'k., 'IC" J!kzD.

·:"'j!JJ.lIla.

rn r.:; h "li J I
11'[~:3:1
':N·

::.....r::l~ till

~e.'r . ,

~[ Dilb.

[I'.rr:i"f'l

ofo!:

·kt.~I·;:r:ll

UI.· ;.:i I~li , .......r ,.

0 ...:r.ih ~tti~rllk'l)
II

lib"' ~'ii1in:rri:li

mk.h:dlf'.n r.:;IL~trl.:ill ...il b'LIL~,fJ

t:r-

1 ..1~I.k L':"I JZi. I.:L~y~

/.1

,I

III rw.tli

c1l"'Jl~i' i~l\
(·~r.:.r,r;i:

LllflJ~1 I! i'.'

I-.oii 1,·1,;~ .. ill

'1I'rI,.I~

mL'l; k'Y'l:

S~I~·I.·I'" li..Ii~_'1l·1 i

ilJ .. ~11,'i1' II"(I~ 'l.:OI"'I!!.f-inJ

L&I iil,l.:w II 1l.~lJ;.L1H.I.1. hll)'l

m.[;'r l',;u]ilr

r,.::.!:n3~1 !:rdl~. bJ.l:""ak '1; .. : ~ roI.i!;;ULl.m~l, I i7.tr ... ,:-.i. 'r':"rcin ."JL~I l: ;~ti ''_ .... ~ '1 1) (",·rnl~·1.: :IXli~' l.t :.r.1L.:..L _ "1L:tiL.'l i!-iim' :--rL I':;JY:~"I' i·JT'II~ ~'r:: · I: lI'l~r":~ o.!"7il i~tlL' • m j'C~ill :.:'

I~ er n .."a:I[I \'e i I'!b~·llI.Il L.Lt!r· ~ hi r~ k. oI:!!Ou II tlll!l1yJ,:'C X'I-)~I' i n. TLr I:r: oJ1C":r:1J!rnC1~ R:(:i~ ft,'fl

.... ;m~
11

11 kli:rr1lr
;r"ell i!;I!I. !lim..;]

. :.', L~ I 1l1;:r1Q >. '::lIlr ;-;,L k· I ::J1.' rrldll, ... i I L ~ ,~J11 I ::J~' ~ IIlt:1 .'=Lh ILy~ \' r.:,i 'i RI.! 1k 1s..:::;

r ..., ii:-.Il:o:JaL ... :rt':1 IL .,'Lrrj, ~
h..llll'_ L ~'.
('(i

· 111 lir.L'":1· tvtll L

re:ltimlakupon -sri'
U .

... .

.....~TI·
~1I."dl
j:.

htl.)flblH.l

m~

I

n~11 dJ!J .J..l..o..ll.. ~D1

T'.I:{a~lJ,:ln J:t bl! ~a: l

ya.p.Il.w I~':ill
:=..

ric

ad .. rlz

d

)11 _

.!.ZFI,·..s.n h~7'1~ll

j

Dina el·m" intiher
.lllrn.a u ditaJ a U1 verdijt; bi .. 1ab er

G
I Dill It..

ee
.,.. ko.pl)'l
~(:'!filP

ml ?

~m'iu.:n:ilr~:

Veni giimriik tarifesi

_.~~~-=~~~~~~:=~..".,...~~==~~~~~~~~~;:=:;;;:~::==
IHHATlNI KORU
o..... n
t'.IlJlll

Tevfik
R'OIn~

eyRomaya

Ru, Ii
j'UTI1;!1I31

i' .o:~.. I Ir"I,11I
'I,'~

bi ....... ..--- dise • di:.m

S

rile
HI)8.Jlc:L

Sebze

resim cok aglr ).
If n4la damill!9sirt
f

e meyvalar

leona

Id cek?
:..!7-fi-tIJ;~]-

zjl'an:~ C'hnil:::if I;iIHt'C b..bn e~ gdllJi~k'r ~lTIlJl:o! ..dl r _.

bar:ll Mf.!il-

r

Sl!n.I. Allilba

r a Iud.

.&n:ime. IH" ~i!I dhrs~~. C~"l2: ka.r 1o!)Issmm "IJj!lt I,j[i..c [':b lUlu 1'1 mll!?·
tut'. fi.tl!l'i'(':lcDln tewr. heu
ko:JdW-t
OJ

"'oIl'LIDl

I " (:iJwld-c.ri

l·.BZIrldJr,

cdJ-

\,.e ~1 rn L i~~a.h~~ l.i~ hir (ayda.~lol [].IJ ~ }' a n ta rifei Ia JlU rr hu kl8rl U .la tasllm~J edihuek laeundir
BUi iJlll Yunarni
Ilrlilzla
(1'0)

)'" lmz

karP'1!d!!!:r

"']~iJdjL'i

lbi... dll:

i~ ~udec kiwS('

oh.killl

Dil:..~I~·11.~ ...;itte~L T ~rl1l( Rij~tii Be in oh.ow o'(t~armd.J3 ~L M\J.wJi.Jd iLt.· ~ki memlcket i al2t iadar c:d t:1l 'biJU J.IJ~·r:.JeLcri k·IJIllf'i!l'TI'I ...h iie.re. RObJ y_a ~r.: 11:({:gini Y.::IZ.I'IR1.l: a i:I U . -'Ho riyR.n'~ eh~mlIli_:{4:'li m... b
L

\"('t'ttr.E:mli' !J t IsttPlj'1 .fI-!;';tn Pl}Im~I~ur. Imlun '7efiltl:!! m~firkif itOrrt¥lFRr~ !II,gjrm11J.u bun· 1rTil" d.ii SJimt: H.uJUl.1.a ~ada.c

e:]oid..:

kurlil,tuf"

Is1anbulllll·n.:e
'yly~

bl:zlm p.IIf' • dom &:ItB!il1 [ SO)

biu il:l.6b .. r ".ali. , ,'l:Jlru g&.h~TIDC: -

B ....'I'.i.nJ La:t J".d.Ii J..a.J b eli gfufuJ..
c dijlW: e~rJ~;;Icldil
I

~0.1

'i,.~.nlm,:kled

I"

bu ~~klJ .~In.;:ilzi!.hr~ay,a ruiin c ...d e~m~k l.iizun11J hasl~ !:IhliJ~hJi.

M~,,'ele

~Le.re!!k1.-

IF'osWtt ~t1!l8f11 dikk~t- \r~ I;::SrO:l.l'ImJl bir rll).ld-.3 l'ill"dlT i:L ki bu bJr 7u-.!.:.mm,il h "]~TlilMdil:. SruJ.LlC: H_ In ~llI ~r.!J3n B,

.uru?1iI

miyaruz

o 1119n
~ndil'l1I

B..::)·

m~,!.I.dalJd..&. :,Y.;J].;:!. .• i'J.fTs,eIi.;]z. t!cd.'l):ml:

't .ni I Ita.,,,p
yapt Bcsk
VB

lspanyada diktalorlf k iJg.~_~dillvor
U &5aSi

o d.ogmw.
Je

IrsJcrr 1m esNIrL.'C ·tiz E:""'~ g-£f.m4-CJ" ve her Rr.a'iJD s,Lk.. ka.pm
tl;:.a li.aplLa.nc
!J(

M-aMif.I;: h{:rC~7k· l!lIu.a.b.:!!r po-

~1~:2l..an.nda ...~ HukLtK f~I-,:LEI caine Eknm Ifd-t:[I b.1:r :;:~rli!rti.rJUJnll:!::IiI.nl'l ()]i:'lmiil .k~'Sllld~

lik,)..... lID J'..:u £ii1l:.;,_..... tiI:l"{C/jI' r~~ ~111i'J.j. ~'w!E. I~ir lJ:'1"[1.·"lb. c '.' iliJil"! "1411'.. II 111:.11, ntzrrran .11~il'/!"'~~.l' r.! .. ~.I~ ~.lJ..., 1.:. 111~"'O':! l';:tJ:, '.'" . " .1.:.....: . r:t::!.c.n :p::r1~ de hll'ii"I~ It;Oto .:oIl I !"f~·ft},l il'My.:i'· ~~. t-,:-; I 'p::'I1~'~"" IlIll'1liJTh JlJn;;:; JIi~ JJI,.II·I ;;'LW,~'IU'-'TI" ~~LlII ~11I1'1'1I1';:' L"'I i:th· :' w: •..: II J"" -:-.L!U~ut:lJ: OJ: • ~ vui :"'1Jo:;;:W. H::i!r''''[JJj~1.,;t:I~h I-,ll~ ..... :.In rw~md~ t:.c r;L.-';: ~Ir iIri:;, vanhr ~ '']1.; 11'L!1-.~.tL ~1~lk~""k n u~WlorJ~l· lliri ,I: MmrlA fXz~ Iil::b:;:L: 'it: ::.r;...."}~11 ';'iil:h,· ...... ::-,:1'iI!!.' IT" ", ~ IJ~" • :'Inl'1-. vr h..:'-~r:iill:.i.l.Ik ;"1~11L;·.lirt.I ]I I. I I 11.1· [I ~J1lI::;I an s rn d Iii10:1 :mITT [j n :b::c:kJ b::Ii::.··1I
l, ~.

bey~:i!' klUl'e-Jlil' ....a.rd:!r; hlmb~ln tillan mikbrl bir milime.tt'~ i1i.ikahuuL8. 6000 01 ~DD':) r1ir. 8oI.u k~[J h;L,;.taL L.: d.i b l!:If p~ uy.a.de fibr: ?ldne-n. ~t~~·,: omcak bu rene 'b1J v.al!;rn baseltklan k.dJj flbhk l.@I~i.~LllI1ek· k::.1ti I orur.

'Rt=:,.a.z Irui~!.: Ild:t:rm.em milbnu "'3i:tiFC'!li mrkrnplulili lar~L m.ikfir> dE";'~ 0tm(:kli..:r.o Vi.ilt:·ude- eirlm Iltlli k.r Il pJ Iizl;ffi ne 'b En sal-

:;1ll.d~ID zmcit'k

a.sOJ..a

IdlJt.",,-

a.r:.::~-

n-t:d~n.

U,,'b.Lta.y

miir3 eaat

b,ir

1"1-

bp:oln nld[J.gur:.m !lCirrnil,lerwE'1 ~ibAIt! pDl "I.er ka.pLYl ikJx·
vC' J~ri ~r.cr.;:-k SQiocsooi Elpt~t[l;·~l:d.;: bir '!.Iruyctbl; bu ..
n.{'· c.z:;;rm:;l.t::

h.:.djSH j ~L(Lb"I 1,'~C'r.'u:.u::.iiti.r? I N e d en Oi' l..:l dar. t.a.It'a-, Itp ~trn~ir?

:::.rtip

.:It' r IIU 111~11 1';,;(.1. ,. Iri .J~IIdn . l\i"~I'1 ~ III .uri •

~ i'l: 'lr. .. 1.0 riill::)':~ UJ;:""'.I Iii. 111111-..1','4,1" m '.'t: Ulr: ~·]r.J ientn i'!IlnJ Itllll Iii" il,=l11 ...l!r..u," I
~~".

... n ~

.~.

C>':m..,dISl :''iir.. Jlff' ;!,muz.. ~~:e oil! 'Ill: i~t:e 'b!.. ):;l.dJ1 'ro!':m~ Jd"""

!~r mrilD.: •.:I:'1: ler E- 'n~erlD~~, ... l!-",I J,! I'

dmr, ~ke:r bu k!l.V~a.d.ai
~[T1jO.lJJT]tyJ~
l I

~JTj

m£li:r«p-

J'Jr

tclC£

olur

islj

!.IiI
~:1I11

• 111
':I.

• III

vti.i::!.Jl !kudLtb,u
f(!:l;iklol'

yok bey ... , kii"

- mallte t ,k~ I ed UeC!I!k
EI...r~(:I~ 29 (A. A.) - J~n ~rl:ll Pr:i... Rr't !1:l"filllf'l holr ~ebli",i. 1I!J1II)' i UElIIIllli:!l~'~ .f4~e.dlli:~.I2k' 1)1.a.1lI

rah i:IoE'~rlD"ia BJ,J iLa.'bi:llrny.:d
lC~

ru~lar

h.:;:r ~;t;i. bl1fL'::''IT~l4'l.~rl;1l1".

POl.i9 rnll:!'!nL1r6r.l bu wlJ:lt:im no tBl~' t~r.rv.il;' e-(mt::lt j~in tetkiJ~ti;j dC:"i.I!m d mL~Lt!T
V{:

Tu(,.[ },'.1 I' h·
-~.I[:.,:.

H.

IU

)"1M I hoJI"1l'II.1I11nU
I

1!~1:L'i11r

}'uzii

L:D)luU

~(lri;; Y!e':n1

lbiT ll~uJI1 id.m: k::;i~ (Owl ;:;i;:(;:f n
m..e:kfi:dlr .. "KL U'lIJn1J.1I ~.D"I \'!! mU u~mm'm l:os.l1'uDllua ... ~·m,.1itI1)]1' If! ;]SI J,;.JJ I~ i~ .~.jJ_j~ 'i.';; ib(J 1IW:1.aHJ..;: III

:Ul1T1lLlJI.ar. (:CJ'id mu;z.y~~ &ldm~ ,,'e o iij m im lUI, Wliki guo k.:idll:n el'1.' d

I

lriBcltL';n;1 I[nlllr· %Jalllll ~I;sti~nd~, n<Ltt:ilj o::l\·iIIl(· kBlpi.[mn, hi ~ ~'e:l'de b ufrit" '!' IB.l'dlf, Yoky };j~..n Rt.!l dt!

Sad.m

~'Pr~;niml ~.;'~"II~ rb~1 n.dOl '"

fk:!"in

e:1·-

'I blkl.1,

I:.' ::3:111.::01:1 .io I..~I' 11-., 1";1 ':1, JIl.LI IL''I.J', .::nf;lnl:lf .I'o,,·h· . ...IhHIJ ... 1 ...... ~ k\. "1':::11
i~'I":1I

I-:i n:k~n :.:.~I~!.~t ;::ur1JInJ.-.l't,II1i! ..'; mu- I n:~;a[][ .:,.lml'i;].·.JGInI m,ll rI. IIII, I..·

meller
C~blj~
bCr.al

bo-oLan ·libd t-'!l.p eri "', i!J:: hnta11k ~iddctk bu mlJl~adiZ:l~de I)-fill.
cihilactt:l1"idir.

bl.Jki:i.l.i!J iSiiL:'iCr.
kiilreci"I~r:i1l

~I!a&r.

h:Ol:l1m ati]l ::Ol!kL'iqliIJLi:l.d.i[i ~H.IIL.fI1 1"1 ta.Ji.:g 'l:'lll!l:!!IE~ir. )erk e'!liiltJr~5;!! Rum~.iJrara-

il..:l dc td ~siib ..-::1IJJII!d:iiJ ('iiri.il.llJii-iLik Y -3Jmz a:p1 ~w.J..cd t; in 'i I:)t ill[] J i:i ['II:! I u. (i;Jfu1 ii[I ~
iJ~:';llJl,bumul:JlJ
~.!I J".:I lIi ~

'I'.31U ili~

:smda

mU.sa deme
1 Fk~I..:;.I}-.h. ... rOJ1. t) '1i p.::JI~mr.)I" Im.·eLI \('(!::sll!'r' _ :.''- Ii

.5~r.~ jl,: n
,,:!n r

~(

(fJ.

MID.::!.

ri'l11t:

da polisk ~;jl~ or: . karJ

BI!l mu~mm,;rl~

IIIIJl 31 lr •.• r-d

"'!:::

b .. LdlrlOlrlni

e..zjyC't k~1r' r d!lor Jial Ie-11ti.1:i.;t [;)
l'!! .s..:uuU!
H.IUIIIIIUI ~·.:W1D

l-:aJFI 3ITk3lsmdBIl .... "'iJjp.:..h ,",1,r-iT.l;1 "'j!';: hll ~bi IJh· '!i;(lk cld1ia .ka.r~smd~1 bu ~.tJTtin u[!~1'1 ~II[m;la,~ n~1 h:£sil'!J::: vaJ'ml~La[' ....: . v.fJlh.+IlFrlpd.a d:e ...:Jm ~Jmi~t:::r::Ii r. . t:.m r her ~[':r ne.r ·cU-L.:.aik h!:1lt:!l:.a :1jYI. b·l4': 'IT"'E'lml~ EOJ'h:O!IE:
brLfL
!

illt!inar f'61i-s

ml ~tl'? III [':n:il.ll'I.=iJI, h-iHiin

hl~~,l:I.' I,.:: 1)'1 rlL I~ 1:l1!'."I" I' I; ....,,~ ~illll: ,~ ill ;.:.. 'I1rilL: I'cmu t!.:. . r ",,:) ..:1:":, " 1111~. 'tillll 1111"':lm. Iulo . ~III. d:l. " L. ,.11. ,I~ :r,.1Ii. Y:lri' ;,. . ':.~.... 11II·~·'.11 I • tu.:·:T1 !:l~nl:I",,' ,:I.II(ljl:l:th: "::11, ~7.'·1).. r II" 1.,,:::.,:=
'o!:~i ~ I'r ~"'r

II'I~.... jW 111.1 n.irmh·"!1·11 T,',U: !!'C,;jIir.~ "~'J!] L'),;,"~. :to:: r.::'it."11 !,Ihr TIl.1 I'I'I~I,I;. :~'hlik bllln:.J1l .;ilii,.:l~!l· "~ltl·I{,1.lr.. "..Ilnl

ll'.I""~

I~~. kEill.dlIll mil LatlaE'.L 8lti1II ~ ,,·i.ill:ud1il1l biT t,.:u-.dmd ICltrwt
.lnm.ih:

I~'

!'-iJ:~' ik~ :nI~~ I
1'= ,,'.. ~
"I1IC.1

'ill.

LIllr;iill:?...!1

'III':IL:I
•L

IL

.....

r.~.., '. L:

.... III IO:liInL.W1"bI!n 1
~'l:t2~

tJ:'h~ j
;";:,;.;:n

l:'TC.~r

I IIii:In'I IIILE(:I'I'!IYi,l58 ')l::I:'iT I' ,hi:1 tllr 11..:1 II~ (00 ~ '";-I)j) ~\'i' II: 11).1.:: I.CrJ 'I'~ 'i"::I'II·'i j .).~!;J j 111-::'111:11 :-.1':{1 1 ,. .1",... .11,1, i. ~.lIIi m .... -111'1' ci

ltitruu.
!:I!.J 1".

n~n Ik

hnF .H.bln.d.J hir "-J:ii r:.Ies ...·J..::.Jfl· '1'1 rr. i ~n.-l~ITI~ 1)E.m u.::~ ~I;.'

!i..L Js.I:I..Ihmlr;nji

J:;~It!ril ru· i ~11~Tnt[,.; .. TlJ I )~)ht. rl .; (r{(II:;.IJ~tIPI..I.h I) .~I:.JL~h......h:iI:llc ];:,I~. It!Li~ti-, bi=- i....J..: rr. .:::nih dali.;,j I ill" .d'r.
I

~i :k~z.DIph l.Jd IJDm-wloW

UU ~i!fe
ddu

a. YUIk~:.:;e~EJ.

:Sadan

UC.),(I{"II'JI

b.;~

~~I

bir

!;r.'

I.!iklr~

'il:

toi 111:.:'1'" [::'0

I:m- billrdilk

cma:r.r: bIDOOiUUlJD'!1iiITBI) C-St'B.ri:LlgjZ vm:iy.;.t
~l..SJlldii ta Il1d...Leotiir.

.

kilata. J,::"'aw "...iii •

"I'I~ .I~i ['1,11;... r,il' I ~·,··I il-:I.II so~.] 1'1, j,ill :J1l~~I~UT.,1-:" .". illl :::'~r b!.l ~·uk".i:L l '1 ;1 lII..:mld.1;L: ;:. illl'il b:;~a. e ~'p"r I· :I'L,. :rUlil.!j. 110:

i1[~ ',;mi '0 l,l!ru': ;;L1ill-.,,11iii~lt.:: 1 SO lu[u~. ~\[O,;lili r::lr'", ..... 1,11, :'i'!:nl ~~y~kJi. ~ 1Ii,;;,·,"Irucr.1((I C' t v.n .:'T::;r . ~.ilu"!X.ll ·im.;lili hlr}rJ;~ L: her h'] n 61 n,r•.[tu:, L:.m.J I~Li ~;;j IlUI ~"';i l:1ii~lOlII':· 11f 1... .:1.::0:.• .r.L [II"I\·tr- bit " rl' I:;.t. ,-.1"'A:-"ill mtlH~h 'Ih 1;00":'lr..Jcli:;.:L, I~l II'm.dalJ 114)1-:1 I :'IIlu.",n.:lJr dD 'iJ,jIIJ bir .,.!I"!TIt!l I,,-nill o!rmf'%. ,.-cnl tlrr.~ '.Ju ri:H:!:lw.: :'_:'-! II
.•drlme51 1.J<uml.LJ,~rih[._

MeIJdi .apilndim phe.. di • 1t::D bir v.i:I.k".U:!1!! ., laha:;l1zit n ~ h c=y az kiu'f e.t:lldcr " .a.rtmJ.g bQ. Q z.~ m IlIII apan dl:J~ me vetrl 01 011. dl!i:lJlIil W4I" n:J:-5L1 ....
II

gc.ldi.iiuli!i [hlikmoWmtr ..

Gw.wI)OZ'ld !eM ~;lt:ld~ 16:~.. 1(II'! ~ 11 ~ Ikll'llllZl 'TJJ: b ~ az kftr....
.n:c

!en

i.'k Ie.-in
!f.udtir

'iI'f

e: l mfllllrm ",a~h·
~eDI!ii

""e buokn

~tm~1l bID:. ,c:k fai M:lt ... rir" e

Ii

.t:r.-

a.ltLllcla -da. iLnl3l~~ tar:illi.:..i.z bi:r .kilt-lIlt ~I kmLli.il.Jr, BIJ lYtJ1ta .. UilLliIJJ b u btiylc
IfC

"amltnJ

Y iiJJ t .hi.r u.ulU! Jaba va:rdlr: :io:I~moJt H", buLula.LI '] iII}' e '" LId t~';riye
"I;L~n'!lJ~IT.

Hayvan bo sasl
lItr
1(1 •• I"i.'.CI "
I -

Eczacllar
L ,1.'. ·In::1,:.hu J •., rl ..... ~ 1 t:.f!klo!:ri bir DJ!Jh.a.lIf reyEJ kar¥

~'d~.'"

J!'d,- I

':i IOJ~J.: ~

Otall' 'r

a~iIII

bbamuiiJ

!l:l:!.gLrc. ArlLk

~dl!lmI)'!Z;u.Juml:!: .Is il'il:l 'l'er-

jik:11:: :iki ,b-'lh~l'ltJIn::.imiii ~Ib (l"'l'bl!~ TIp fakijn.C:~:T.~ nakL.!:wLe.rek
Laitb

'1~r

re'·kJ.f

.::::L1I.:1I. J.::rdu

c:ti:1'I oJ)ld 1~.g11

~t p~It.uLhJ::.lJ1ILl3 imii
,,"PlI" 1TtlilU te[ki.1l ~lalC'k
I

r

iyi sene!
I I&.iJ ~o.l~ 11'1IIb.JJ[ 1 NI ~t 'fIljo;l~tll 1b!'l'J!IrIJk1... ~~ mb:i 'btmlilt "" LUtJL.tii:J.3,.' 11a,., tTl'CIl:7.1 TTlUflrlllli[1I Y1m1' irikin.
A nillBk UTTlltl1d :9Cbr;;pLCriilil' b~}]~
VI

k"hr,.,L

olulllmlJliu:r·

ran iI a ~t"IfIlti h.1':1 !:!') .\..\..1 l J -l b illl:, oL! ; i.;&rilIi
t~ .o.I.i.lI
t'lj.T~

-·Kl!i iogi'1re
Rl.:l'Itu
·[TTli.n··
t··'

~-bireDk
'1 -

01
I.:

ael1-ep • d

r

ili: !t91...'L
P'I~

'bi~

c !'o~u:;-

:k

Y(~'ml',

'1111"; 10 ~Jy:1 :11';1 n i(-n ,,(,r'

q-

;;y hi' .

1.,·.....=Ir.1 r.jn ,.~.
~I

~s .r.~ I.
1'1

H~ :~·r~.
'\"';, II ~'!m

k'i.l.ll!J:"'YIc T~y':"J;':~(, 'K.urd;;-r UII'J i r:

i:;ri~o'I(I{'

[L'l'J'I)MI,II.U:1I

tm'
[J

I nfl' :.IJ •..11' I
,i'I .... LIt.:

~{I<::r.
j

..:.' "

:'~'II ::'J~liJ '~I
II If.,[{·',

bn"khk

Ji:.I.;;T'rTll:~

';~'OI

b~·~·('d ilL~ 7ath ..:~l.lf _IL I :
~J • :[I.... k·
J..I.I

1.;

}·t!E t!dr:I:I'Z~. \l::i;=Er. T", :o'tj"[

I,!~~I } ~I

:.u:ah

J:t!,!;ilt..-: I ~ n Ih~',) I' i~rjr i t! ~t'i' dlit.Jhrl-'

I: U.1 L -.Jrrl .. ".1· "d' J ~r

Ji

i':'ril'i:ifl~r. Bu id dii:l. lldkH(i .,11· i1;iy;'~o!: 'hi'r b'ir 5U.r(;UC t(·';'B.llJlc ~roiy~n b iw- mu~ .. IoIJla.dl.r. GUr'lln.i hir mu dct i;:''I,IVcl ct J~r 1 r(l';l: "ilidryDnCll_ Hnlf.rll kl. oil 'l.'tll1;it tt= BOI"7;.1 mt!"\'OUit i:d1 .. c Ei.llUll:CI {'i(;l"(:I ~n!!': bin.dc d!!irL te-....

8mi:dL . IJ II r &lE'.ii.w.UIlalJI 0'laroi:lk l~,-¥~ kb.iiJ eden 'I,IC tuBh mU!l-tllEi. bu1umJ..b. ~ k..i t!j'ct.L ida ..
r.~~l3i.1li

J.akih

iJf

yHLi hey-etii
\luUm~lr.
Hiitil!!!-

ida.n: i.lTliib..hm ..

~.E

.11111£ - tc:IIi C'i. Il!iI Iiall..l:l fJ III m"" II .. • (I!;dut'JJ.IIlI !till. bitil'iL dekim i.,tlb':I~i c:1(:c.~I"I:!o·i:=.f;c: Pi:· .aJ 1.ll:u:~l .a.[l oil (I fll [t-li~e'll!Ii U'I Gc:.;cn YIH ~ra't.IJ):.1lI
Ijjoll: ~r
~i}lr

II:Llllt!nrmna

TI;iIE ... t mot:!b'lJSl.l

UliKl

t..OIpa W~[LI.

bL ~i:I~ Hi~a gJ.:.• .tSkcrl ].;.ii:I..I:]!'I~·· ' n b r·. 'j 1T1i""'ir, ~ . in..i 'r~t 1-' r, ~....
I~

BJ

~irr~1'1ldl!

,()OJ')

I.i·,' Ii I.. hi7

.

111~i· Li S::h ::.:..:11:"1 '. IJi .a:~ I.:.lJr:::liL: iill. l,"wk"'L .:'.r IlI[i ChI..} 1m md i~ .... ~ ..!.; t:>.l.I:.lnd" Lle~1 ri .. .J "

l'ifF-.: ... :1J

~(j'.:)~ U.,.:.;. I'
I :

Ia ~r.h t ':I! ......Ir·ir t

;h·

'L J[")i:;-

1.11'.' ':I!

il~i. t·"
.:1 q

ilt

A lm.1:1 '~L~ci
4 r ;"."'1 n'l 1 ~.

ml"'mhh:t.
I:.~

~..L1L jll':! ~.apm': Loci...!!' iT" I. tl..i!l".
rilld..
...at

qi

Lr!u n I 1I.r.~: r!·rl '. ~ (: I

LIIIJ.:; i.,.li.Jc((:l..lt.~·r. i.

.ra1!.":t.1

rill

l..,r

ngiltere . 1 tusya
1JL.j, ~'C{"':53
:olTllll
-.([1\

C!"'i'''l' ~
r·...lh I~:,r,
1)'..1

..I;
ill

t

'1~~- n~ 11~:1
~ZI

n~r:a"l

I~IL IL't.:k:r!.. !'i!1i·1 I-'oii uJ.. JT."r t!:..' ~ ~ r!' ~11 ~'" I",. il' i'l il. Ilr i' i
('·1'';''·

ii£ehlLc hl!lc1J!l1 iCriWI.;o:n I:rui ott!: l, p.t,ha.JJtkta..lm'fl nl'''~'''.~ blu l.i e-mjy~ de) mr, L S'I (I.'k.k~ III ~.se.13 y. iil ~11..I.nlf9 ahhm bb- elLc yinui J:.I3IE'lI.dil['i
I

l1;:.rc.U;i, E-taJb I.l.kj

1J..i " .1'<.1... llt.lOl'

~ I: i

1..1

~3il

bir
cm,

~eJ dit'.Hcr
t!l'I

-gilll (l-ld:,gJ

a :.:-~~I"L!~.'
~ t-r~"11

](.~ 1..:-

Mekil![f!::tI
'to I ~~ :il:n

iilll!8t"i

ij hl~

l~
l'

.I1.:1,j.~~ha~ .... •

!o:!,!y::~. Li.,i, m ~Ihrl:-: Id- I;flhiJ. . t.fi
dllml~l~

(l-d~I"J1 rol

:!~ ..,~. ....~ I.::ul r"Im+:-th' nn1 ~I ..:cik.~

r·~ ..

~I.:::"I.JU

(I

.1

.,f;:- r)) ~" 1,·1·(:'

b:l.!!,ma

LI..f!1

ir ~ t

'tlirJ. arl 1n rl.J2 • SO I') • [ :.'lI. Jr" dlil Ci..u.L1I :1''-·lIjU.:J~ ~~)i:-.i hI' ~L:."'l Ilia
Yf::

'" -'rJ ~~-::{::!I1t'1TI n i ';L!.,l _.rmi~lir. '~I'hr :x-h r roTi I' l'!):ljr' fIr";' 1I"I...,ri·, o!"li-... 0..: bui...Ir I';' • h, 11.i ~11"1:'1 I ::im:t"
li' . I. J.

J 11",:1r.
ti~

I:."· in!,'

\·I.In.lrl('l-~

11'lnl~~rll", Cl'\'''!'''1 :"1:"'1'111 I I U'- I, OJ! ':::a~1 XDsterM bi: maIm y:irm1 F"=I ndr lit,;. IJIIi-.:[ll .i",I:OJk .. (J f ;-;'2~ (II' \? LII.. ...t:'i:. J., I' 1·,::r.T' • "':111'111 ipilTOl il!:bilk "'·~1.a. r.:l:iJa.y EL a.i i:lIIl1.l~Ulll rTi na.L[lI.ra L!:!'su-i o-j3C'fI..:.il~.1 l!...... I: ~~L.aI'1 Jw".:.I.l.lI (;nu '·llr, S'IJT.jII 'biJk.m:e:denkl", ·mtlJl9!k.ll.litl:r . '04 11 Is~[c:le11 ki, k.fiJ~ ('.iim 'kl e ri pck ~a.Ylr
I

lnn-, i!':!r.

b~~ b3lUa 'b9.~1:1 I·nrn.l~ 'nlIIt km€"l.-II,·tI·

)'in H iisn iJE:k:,.in. .::em.i~tin riyaKli f... I:U·iy-bl M iu:iflllld s. ill-. tUullbl .[1.;:1, ko:.bul tdUd:i1.1e-J:~ ,!IQ.~ :r.iIJ ycrt& uiul: he:r~~ in1.i.i!osp' ~dilR'[i Nfbayt:t· lIlil.dc buJWLBIL Slhh ..t VII:! ir;timiiL muB.ll~!5t VBldlint:: i!': 1::7. u.c11 III ~i1.io.iIimlll.fd I.ak~r di'm c:bn~k - !L:J"!! ibq ~iJl'"
I.

c..1iyorUE... ~t l j z Ll tJ tr Y Ilim!

blJi

.!IiI!!ClI!!

l,ti

b'lr

nudt~lIhlL

ihmz"

j,tl:!il',,:

c::1I:m I:!li k.

oldtlplllllZ t ~'d:iIJ~ EbtI

~

'hil;)'~

kiI 6r:y ~I:'uf;n.~ b.iti' JlfO.l!l), Df~=-' ti 'ft'riImelil dr: 1:aklH'J'tilr dlrrn.trr.

giIDrl!!:rilme5i

!5'~

Ver

'tllr ma1lM~ 11~.b" II: I tet('i Ijril. Az-d.Jl tll!!.i:L Iyi hir 1I1i.JIh!tllll U. I~ I m.uw Iy1tJt ehe e tl!!t .. nllI' 't -III 'Inlfl!Jll~ ~III r:u z_ Ui I!I iii IIe 111 i: 1'. ~Llit Ell !;lfLOH:tl )'l1li11.1.11 llrfil!lIl4iil. b ~ rtP r!!lf e iii I!!'" i:flm:l:do p.a.r hIli: II [1. Jj;J.tmiili ~1ii~D ",-tt'.

.etI~"

.~J'd;:h~~i I
ati

trnn

Y.:::ni

i dOli~
iI

h..eli iIlUlmbil-' ,r

tllIi 11l1n

an JI

~!.IJJ'.

LLr

unn

jJI.:iI.J hOJ~~r..

TT1:11 r,"!;J.·:.I.l .. 1' ,[ ~·trl~1 [:li'l~i rr.l· -1.1:111 IJ )l: .i_i:)il:·!' J1ie -.k:rl!L.:I!
illkJ~L

r

l-..l:LllI'''!

tl'.:i!rJ I;.I."'IIJI~

[';1,; I"

)..I.:ID:'ii: TJ ;'J1:i~L
ml JUT

::,:t II IT

,-':.h:.·1ri[I~"0:'i:!rn~1··.:1l; {

.... 1

!..i.\.

kd.i
h~
;1

Ik}'l·r

:'10'. p::r II Il.it 1"..Li Ii II

II ttl 'IIa 1\(.:Tl.1 :! ~ .... ~.) \ ~I'Ir r in',· 1II1n~1..I"'_i ~I ·.·~Fi!' . r I/~~ f.Llu· n .,:J E,:·rliltl • , I-.in . I"l:, '~II • 'II.!' ('.I"" ":t-. ~ 'I!TrT:)I'jIrlr. T d ·r H 11~'I;]JI=.,1
... ..1'T~II:~ii~ .... ,..:d"r. ~

2~ flrl

I .... }I. ) 1.:!-Iki

.n"I~1I

r~lt!J:

'I,'[J[IIl!11'.- 1'1

'ml3dtl'd~t',

i tifu.;r

edna Ig; ~nlllf'lm:lthr;

Iii

·~11!:.1" ~
rf~n

edi-

b~1=c;

Z-HA(1;i] 3S-JilQ ~';:(j .. .d.c l.!'i.. li;;*Uelil!!. rmrs mt!nT.m3l!!r t~h!!iVf'B'ou 1.1 n a..~IIi" .umll 111 a~rt :-it! II' (Irt: ...JiI:ll ~ 11" iI1l'fli l!ny.rl(lPlm 1C-ef'Dl)r IIldkll!l~.ftI'!1 (!jl", H lIB b EU n tulhmrnlt!r I1ItI!! Ii." Iii

rnr

II"

k.,.lrl.1.·~ TI

I:--~. '1:"-:1' 1.:11:.1'1 I HI 1~~,1!1..L 1'.ll.lrT. rl(i"'lr

:j~rJ

nla

:.I!.:L

BI

~d.~ hili

I ; . ~ :1

~t;ri

l~i.I .\

.r t!1". mi I~ iio.ti I-E 1T"J.k1~:li :1- rtrJ1l!!r n1 II.' 1 i''i: I? .~ .. l~oJ .!;r I r'lI III :~~I"TIi--ri-

~EfDiln
I!;O'k

4:M

rVI i ...
I

miiRil!5Bb.ah
I;~ c;:I,.:tJI~ •. , ... i:~:lrriL I,!.I.
I

rZ.D',- ...III'IT' ~b: ....r . ~· I~IT dilL1!"'.; ]1'11 h.IT.·hr<iTT"Tl m;JJI.a.1I , 0 :o.UIIr.TI 1~ bh~ nTl,l.l· .... ~. i ~ ':011.111:'.

~~.J L~

ls.t.a:o..b~j Ha_" ...':LII:iiI}N.i:;i.IL.!ii pc,k ~!Ii~11 d-U~iiII~1:!:.[' ui: L1{:IZ:si.cd.li:! il!!:!liis. mh!l~i1I.ir; ~k:ml.. . k~tJmiv de ~.n.n'31l t~~r~~ Ilj:nk ~kTn ~ ;f fi~;-ti 1J!t1ltL s c-J ~ .....cr )' an clIltdrie rAt Tit::lire\1!! .all ~I.:saik
r'hmi3~ t!{I.£L.IIL:r·cE'dLJ lac 'If!' r~ i:'ekkl: !k;::'\'[jllll!1CQ-trt o£
I

.~I":'h1r"i'lj
riY,IKk

Rtr~e-Li: IIml.!.lm~!!~
Niz>lU1~Hilli

1!!(::u:ioC1 HuS1!:f1,D lintri.l

T~k

,l k I.lrtu 11JiC.qn:.
lalf ]j;IfH1il~ II-"JJ2...

'i'1!! a:zallkl

t.ar.. dOlI Hiils~Jc' 11.iiguii Olll~ LrI.iD, DaiaL, Ali .F1ll..t. TlI!!vfi\;
.H.. Id;:,. AJ i ~bs&!l~ I)('I:!-']cr
F(h...
r.rot:.

Mu.@!'yy:il:

G

q Iklt8 El~. _
:)1

bh'" m D:[I. er-a L'!L1,lm ,,_'1
~"IIr.1i ..
I

~I, !~II~·.a. ~IJ - ,\. \.~-:
.• (1

Clndekl m un mzbB
I\,; :" .". _~ .. :.

-ll'.

Jir.

rutib~p edih:aijlkl""

13u grin h~Jva ruac.ak
, F:: nd IU k:t=. -:I~"5
mnl i I:.a
w-n-t:

U~"lk

.'I1h:-

I

I·:rt:!;.n 1u:x.1lt~TlTld... h r:oo'1 t-.1 k l-rd.1:

~.1'l!h.1:. h· I ~n
hll.~il"l

:

i'- n~i

yo:rdll.
~ri.d3i

IFmJii.l

bwlilp
r e.den f~Hlr

tiCB.r'l;t 53.-

Mi.il~ ki'bi!:n lIiza.mnuc.t::1l1n Jl]1JI'!il;3dr.:lddi d~ mutb::flka.n ~c: hut

r,io;'Tl

.f,1'II."
'twi!j

rtf

I

'Im

n~l.

I '-1:1' II

.k Ii "l:I' '011',in=r

p
~

T.11; "

kk'fi

b.::~ 'eL
~~~.:.[

t;;;iVI!101l'1l
j'(ld:[u

rT

•• O!
I

\'~-ild: ","
dL..

Dt ..I
~1k·h.·

'i1!~,le!'oI~' r,1I II ..lL..:..:..akl

. Kastam.on "ed tI ir .!lanka
~1"
1

:J!:...<i~

1"."1"'1111 II r. 1.1 r

T..' Il.

jJ.J.n..1 I· lo!'Th·n

.;1.. ·:.!;ru

I -IOJ~k.'1.L 1_

~ilrI.Jk . ·btI'Fl,
I

'tt::cdli

~ilk~ 'I,rf: ~I.! g:~.

ediJ d~lt'tr:
(1;£1
i.B.[lll:] t ~

R.1l"')'

:.,.1

IIl.rn
Ill"

1·..Ol.I-.:.'Ti''T~1Jnl:; TI' (, r Ll. ~iUL:·:L ..:il~ r t!,,', l: r n111· : ~:I")k 1.l:r ·nu
tL I)

·k~ ~l.:.r. I~u ..

:;Je:r.:l"r _
I'

111.:

&i::':,hr .•

),0" \'oe. I'fI .tJ hc..;fI.r-rin hinlt=t'r..e 1i.r.lSLl\L ~ckip ortil!:bm h:y1yooll,1•. :!ijiJ.g'L.ardJ, '[tkilE!~"L 1,ra.ii:cttigj f.S-i.a.

agi It~1t1
'P
I

~~ktQ

.r;rmrOl. S.11t1M.t Vl:h:lri" ~RI~I~inl hiilin~d~...

dl.."T1 ;:".fJ1

::' dl! ~L

i(;,
I!!

? Li
~,IJ~ ..

J,.'II[ 11

1~.1..;.t..urt;-T: 21.' ( 1<'1 f)- ";11". I ):1':1"; ~i"TI i' Ii I. t:lli bir. i'!'Ti, II.
1~.1l;r., .

,;,II.J.~II. '. mLld"l,

I L r: I 1111 11.1101 f.t r, l ;:1\'J.:! ':' ~d Ii 'r I '.11

1 J t;.d

b.rl,;j btl" ¥IX

!2:.I\I~lil;:ml1

'b[;jyl.e
u,..

rih:oj~ti.t ~~H m.u:ian
'i~il:Tf'_

e i~ I!um n I.b iifY. d 1:]
5.mT

fJ

ki ~y.nJi!!ih
r~,

.iJ'kiI~·

at

VI;; 1-1 (I.L·
~.I

v

",:!g.!J

1'I)rt"«: f1:.'JT"1'1 :;ij-·.l

VI!:!·

po ITF
iJ.

<Y,..Iir.1!.. t::o'lT'i,;-ur.
JI'3'!X-[

1)1tn. JL:Ilmi
~t:!illcI.iJ1l"

5~

r

OJ_·'

r'24

B,~[lbe:t~L';n:. d'ii!;m("m.eleri!Bj

':':II~L • . i:: Lil'l

• _illl'1i· "I .,1.,kIIL

I

II'I,;

mULe 'bR~L~lII'I!Ft r.
\·~r.r:('drLt:,
Ull(:!1,!l:iika
V't'

1 'rrbd

:PI

Gf

r.aJ 1u Ill::!: BOi(9~l;;!n t{::o;cil ~dl.

~

he)I~1:' Tft,'k."ttiyan l~hl:LLiT.t Vdri Ii R~fik

bill"

h~)·t=t:indl!!:Jl

b.e~ li:ioil1rk
c~tm-d~

L!..1~1 "1

TII;... . pk,
1:!L",o..;t'!...l.

I"Ill.Jtedil

4l0J",u;
'n:
Il~

p:LJJ
'-';'1 vb,' bjl."dlt: I~IT iN!
het'~
10£41rm!,:li'

~UJ'\ik

~e

{j('blJ

-nb;r;r\;Jw 1)1 k ._

l!eyi . P," n:1::IL! .. nm t!:IHr'h.<LlliI~tt<LI huilul.
il~:til,

ok 1h.I.!:dJffi

1 OJ 'II d;:"<·li~,'.;:~t b... ' h:i I!'T. ll)rl

I;l

m I' U'1'IT
I

~I bi
I:.':

~lrlad~ill.n.e~

m[r

ri:l.lJeLI~, y.a.:t ~iJz[cr[m("

4(.(:n r'='!i Lid t!
IC!, bLi· bllkL~,

purlo'an
yjjY'=

~n ({l~:r ~de.r~y

kd~1 LLRlLi
cl~lmlm·

'i1Cumhll
flliTJ lea-ln rnh'ifird Ij.l(l. '1:11. du.l1;
1lI.ILl

. Jyetl'lln t.efl'1ikasJ. : 72
j

lub! (!i 5Io:JJ":U";

!,]-n.r oar,llLrtn (1.11"11 i..~1nd;1 h.:L~'iil!T irLi ~~fn fI eM. IN .jill 1)[ld t: b iJ' IhLi~.I..I r' a-f:;lan ".~ Mit gcn~ Elir~ Ian s~LLliet~ 1t~~kC!t.ri:.'. bal( i!ji'I" Yl~nllll,fen ~Jt::ll'illtn:J.e f! [ C"im!1! k v !I! dil~~erimlc et Hop.i1rm-ilk.
lllJ'5L
}141;rclu_

-

~~d!f,_'

I I1C~
Ah
1

i-ksllrt!
I,!(:

:s
5';:S:

urnk b~r

..... HA~ml
I

-

HuJur I'Ityi llill &. d1aiLar blzlm. dBla:1.lLl'
ni:l.}'

- na~
bir

.Bllyur

bi::}·1.wJ

d..1

r:'a.

ika kiZ, berl:inl

~utUll

he:rll i.ki'rn i

}'''II~

1-

I

b..a.)-'!
JU'llinLLk,
Kilro:L liI~~1k. }'~Iull

. ."in rni,..dil1 OJUm
filC'JaBI.

lb.abiltTQ~ !u:loin'l si'iy r!I bu bLitUll y~.. :!.'u ur)C1~ 'l:1t 1.:1IIIrfl.e-~m .oLEIn F.!!1k91
J1J::l' .... .1

i

"i!e

OlQrnf Illl'

sa

-'['5

hi!Ib

a'kt.B.m

ListUlkal])L

1)e;lL1' ~ y~c:eti~n.
hRikk..t
tUiIT.i:L

----

---

klzLarlill k..aJ't,o~ 1.:..1 r.
d(llw..VM.·
F'a,,'rl.a. '1" n ~I rl11i1 i h~~Yil

=Ol'tl iJrO:l
.i.I

5.3 UII

btr

SE'

$liiI

~1}'o:J p('~~Um~ll -

J1 a s.El..n.n b~lIi'jI,b~1" J
IR U 1'14.. ~ ~~I'1I!!J'1;:

t.
I

-

!kollll11

n. IInIl Ih~ .;Qid.u-

iiJlr.1w

T r I2'Ir

c.;

l'k

jiflmd~

mp.:saI'U

ml

cdl-

b1r

vordn?'
kAD·ruhm A:!J'III1'1 d~.i rda.L.i ~ Frl!!:luylltl tl.llilmc d~l);jJdl. G tJ.l~enm~ .EIi~tJml ~~ J!ur .. l: tan rtfI"'.arl g:i t • Gi!iz!r.::r.im.'

~IO!! I~i.li b[ti.S)'lJnah[i:u.~k

I}'~ J'!lhmi':tl

r

ih-

i-~II[l 1~~p kLitl

tLl!:

kl~l.;fI:-01 Dem ir 'it~YLj ~ girtH (J.efa. ~ .. "ll.l'rdll; D.e.ndr ~SiiJtlJ~a ~hl!:h baba d!1:E'd' I - Ke 1£1 dadl lIAb? (1-

-

·iu.rn ilCE!lkI:::J:I1. La:Ii !Ill,,! ~t.lnl.a.r· otl.ll iI~ h~hll~
Z'

"':a~rlin llitm~· I.e Jm Vi!!

tL he-Ill dJni ruvn.nJIL

lu=:f.i:li.i li~

IDii

:e;(1

II rOJ' I1'H

~

Lei1;-'

r-

ril}1o:~

kfJpmu. tQ fa:r lkoL!J~llJ2<.i:Ilb iljr. LEd Ink I !las, L'II a

,;dPlfl EI.

h'

.;ol Lulil u :eU LI£ ~
gEl"(;

ALllI.b ~ J ~)'k d.ndl b81 I 1I.J1..

~ ID..8J nil :iIU? lehrnit:~ ~fLcsin.

g"!.:otf.t.e c~;IHm ........ I U i:HII'J]J1L~t~ ~ - ~n-l:li D~miL' ~"'lU~ dt::f'I~(", h!!n ilfirfltr..t'ttJL T(I;ro~ai'llli ILJy.1 k'tlli:lJ' k Iklp:,- ,fl.] ~Ver[r.mL. :5.a.El&tl, l;:fj T I (fit; I!

i~in E~-ct:;..;i }':umuiil;-lI r1f.1j~ IJri!

., n~[rHhJ; Ll in'r nil!! .'1' i:II"

P i!alt~Jn'~ di:i[Ji1.p g-cLdiitim p.nmil k gdi Idii! y~i I ~ n 11Iilba ,,·u r·
ihJ Ildot I' J::a~3i lka~lI Ilulyc

C'lkOiLr. ttLr t t .. ~ytllr. Uml;::k mj PD~a.l.I.:tJ.mI. K-o.u) !Ii mi, Edilnleo mi~ i'o:I rlum.l.a 111 etiUm. ililfld. ~L~filllc.:a ,an .._ Elilr LJ ii.
ilCU lIJ.'dl.DJIi!Ei.

1r1~IJ'~t liJilitGII

I!.

diilk. .•.

~0
m

b("nbn

IIi!: ~ne('.~il!T1. - H1i..1lrr' t u.:...t ElII!:Y! bq. :!t ~iI dOIt!:;.t r 'D arllk .BYt'tLml.?!'i:l.c.n.kamlz.

-

Hil$

111111 b.au'LaylC. Gii lit:'" a

~ iynr([ll'ffll,

o

Bi r SiLT''!Iln tl, .., ._ H~ 01
-

Y~J1I p!l!!rl i:c:rtdc~ klrlih; -

nltd:i. -

hirlSi

hB.!fo0(:.-

Me-mLLr
IItlD

(!;

t!!iIQ

I,

!1t'R91

ilL

trir

ilI;l

. ~ l!'!V1i t::~1 'z ~., rn

l..d"

flu
Q

')I

ur IDlt:yirn~
stir
j:I~Loifl'l

reg.j;?'

ITUII'J~.:II'i?rl'l~ll

d:.1!Laruilu::I

"5Iiiy III:!; k;i~

-

i£:y.S}'.!Jtnul
J!I! TilJ U IA.., I, Tlu·ed

dljDiJp baklYi!l'llml l1lfEI'T I'!.":hl~

fJ~,lk.hu" ~ ~y Kikttlf(Ji i~;u Iti[

Nibo:J}'i.::~

btU'.Y!J:r;t

mm

(lhl,um'~

Emct mit bak:IJ:i11l.., Hi ~fillrJnnrl. fl4O!,killtl

[1'!!IJ!II1:;rlii

,..lir1

.m,

..
-

..

._--

._-

-

.

~

U~AT ~m.~~____ ~_ /!(~

edemlur ,~.
:ro::h.:rI -

Feci blr tra kazasi

1

DO,., )'lIIpllil;· rU1bo 1 mihi1.Jlbakillill""l_~e kG,ul;r!l1""
1)"1 Lo..jm ~-.I r', ~ I Il..:.i j. c 10: h.1i.,1 i;lil~ i·,'.11.1 III I I "m.H,llIr I IIoL:.' I .. rr I Illh 11,(, -.:' m II r .1I.ldlL ILlLI,:Ji 111.1 .1·.,1 ;·110111 ... PI-fl)I·11

i

r

_,:...!

I

Subah IJoIDlIll?LU.,[uuc lnce !:Iuiil
Ibi:r rw:e;llr ';:lI~(ld~rl[l .pJl;I~·l)r.. iydcn . kll'lldmml-lll.'Jl'Ii1 1"I .. n i111~ tlU-C !lolll"

b r 11::t'11.1lIiLltn i oilll)-i1r II [II r:11"l\rllYCIIlI

!l~ ...... m

t-d iyol'"(1

mr

I 1~I11[]Ld

buJ-ioOlrh. :10.1.10:1':' oOrdu.,. ~~hil~ I;;Dk.t;J1;Illyn nml~tl,., ilLr.o ~m.tli~~ l~n<II~IIiI:60k it:i(;ft_,"1
, • L

en II n btu l.I.J(ultu i:: ~!\tI, 1='.11 ~~lnLle fI riC l.Ji'.:l-'~~~i... . .a~dl . o I.e.:lct! ib,uyle !:ai~!"!i;,:::'1.=!i!~ll~

Hi r :!rI 1·,..iiUn d ii11 ak ..i:l[1J , 1 ra rn va)" alunda ezi1e· rck o~{1 U

5T rGAPUR GECEL
...

.

J'~.~ ~

SiNl:l\'fAS .~DoA
~i"I:-~

t· «ir

I!dl!l'I

~i ion

Rl

.

(~ .1.."'_ h ~
~ 1:1-.1· ra...

n

HL ~'I;IJI II' 11_. ;:L·-L L' fl i udc 1f1)1, 1'111: 0,r . ,1,ll.1 101L!ill i ,.i L:...ILlr:1 .. -1..1. hu IId-~LI;J ,~~ il la.~·11 II Ij.J l i"::11 bir Ih 111 rlLlhl.'I"Li .. d .1..:I dl..! -:11,\·)· ...))_ l:hml"r·11.: ~,J~lil TrI·: n l I

,0

·'·:I~IIJnl"lIl 1l1:J., I~,'l il I . r II ~rlha~ ~:1

,iiccararun nazan dik k etine:
i.. ;. ~ nhul
I· .,nhl
I -:

_i

L::"H.'L

vc
";:;n-~l

:';HTI,I ~·i

U d.ns1 T (~r:me
vnc
c.nt.Jd:J·1 I

.ill

J),mm.1i:lTl :
..... llH L'i-JI~ ~ .~. ,,1".1 71·, .,."11

I" \ \ I..J.'I..:I .. Ii
n, r

1)1 ;!U.~lo I.:Hlo.I"l! "l"ilp.J.n.. 111".1\ ~LlI tuhl JI rt ·VI> .":-1.1 :i!.J II..L 1,'-1. 1 '1:ilr.J.r~~T nl:1 J .. II~:~.I .

~ l"-l_ .U:::l 1-1.1·i:<L.:rne
:mh:lr

E"ol;'LI:~n
diJi'vr.

lJouf;1I

~rlwl \'~_ IlInn lfu.nlH1"l i::-'1I)'.Io:!I::;~l biI tlal.r.:j}-

~i ill I.: ~I'" tc,.l ~fll, ';U[I:;u. 1l1.'1.)''1{ I'I Ii ill lal ::.c&l-trtn e ::".iJrJ!"iI}·Ol'tlll.," H "'Ii JLJIt, 1. C 1-11 I-l In d I.., I5-JIJ.II hi'" g.- ill!:~ II;!;"'!!: iA! P I... .LrIt!;:IIU&II rl)l-lll~~.:I F! J1.Drlolltlyor, -re ~i.l-JIw!;('f tln iik. s« JI i"11 .,1 F CI~f~!:!r" ~~..in'ruli -

bJr r.:oiil1~~~~ l.iti:.!{J1 mU;r ;l!'3iJj_)o-Q!(I!.;li"'.. If, ifJo 1111!l1!iIN:llIlhili U!iIiII!l(:lt k!l,lkip bit J,{6:t(lLI.l III U1;"1::;,:;,:[i ~ili, h r ~i1Ie-1 i I S:afJ J.{J_!, gilli, r... J.J undcrn b(j}"n';;I~1 J:.ilti ~·all ~fllil I~!I!II .~-.1a <llj 11111.1 ~ .,~ II rlU ...e 1!1111111)J:~
boll tl.l!y~r
!,'"tI

I~"1;"11 ~Cin)~· r ~t:Jr!I

ve

iol,I-.·.i

,.,;II,Lrill· IIl'ia

·:i,' Ir I ml_~·~:!';~ i-:,b hi:: _. !..:~':JII~ (:_II il k_i1llkn ["1:1· k

r tk i~;II- ~iJ.!:'"r r

.J, ,_[rri. tir,
(i'lld.J

liw

'it'::

j~ :,!iUI'jI I Ueiillot

ilJkl';~LI

Ll:u 1"11 JI:Ii r ~l ~~ III khl l~ml'Rlk ~l1L 'Ie (i -RJi!:l'Iyl)j" 111.iHurJI i'._

r: I'
~d'lill' ,:1, ,I~I

-

. .....
il
~.I

';a! r 0 11.1 I~I In 1"1 11-t:'I: Ii III I-aIx b ... ... :.)._( U', 1 ih hl"··.:b:u: )i t. m i I~·Irllil ~Iol III I .11!o;: ~II:' 10..:' t I.:
,·:1-.11 III I. ,1'.. ..1.11 . I
:'.:&..:: L :,. ~

%I:rd.II.J"" ~·{olrj._.~ lIil[[o:u·i"-"i)

rr 0.1

~

ol.ip

h

r.? n 1

r

I iiil

;"-.O:IIJI: (ut:;-

~ :i::

i-

I
r

~:fI';

ii/\ ri 11.. ~.il:' IF:.I
'i n .:.1

·[[i["]1 rr i ~Ijr.
11)'
,..

i

hn ... Ii, rJI
.- tl1' il··

bU;f LiHI)' ...rill!, "
11

Illie!&

r~1k

11:;5,1 I,..
g:irjllJ"r yJlAlIgllIl1l ".

• k1Ir

~!;l

_g;1;I-J.1I

iin rr;lni: 11'\ l1,'nfl= II !_, ~ ~-'tnlf f!"(I.om

M.II. _..llIde-

,_ l"IIi~iIl .fI:!:~I"",ol!r:.u I'!l.r~ ~i.1I1!.:£.KIil1 ~iJtI i..: - ·IJ J:lI:lFc ' Ii II r.,.

r ,,~I m 0 ~ n
I'

,. h. -I I~b

kl.._

L·il

1,1" I ~I ,1"._

I· {i·) -I

l: i··.:,.:

I I hu ~._ ri ., _' :'::.1".. .) I II.. ILlT ,1,11)11'1I d .. I"'P hio. J..m ~ k I ~'I .j,I : rr ; I -,L ... I hir nvnr ~ ,,, )~III ._L.;I(,

R

.J.L

rr.1'·,rrt
I

I I"rr
,I. ..

l"Iil ri~..
,"

nil 1111 .,1m:!,1 J!' f,u·!:li l.1U_ ...llil I

~:r"l- 1:l"::W .l:3::'l ..
nl.1
T

d ..
10;:

II_'~ I.:L.L. .ul II

lildld-Inil '\II'::il

I 'r~ i... UL i~liLl:.I'

~r·, rt m

L..r.1L mi', ~-.:L<' ·'·"11

n k kn

e

1,1 ~!<.:.Iil~

I, 'I,'~ I".l.

.·1 ~ IIJI I'L-

i.n

HI

).1;1 1,1:, _'II ,~2 -:1'11"11.1 rr. )'. ._I.! 111".1· .~dl:.:a~kllil·, .I";i ·.11ir L.I.: _:~r I:.J.J I ,1\·1:1· . 10n..L

Ir, Y·I
I
L;

-:\.:;IJt

uliJl

1:1Li".

J..:r.L

i~ir!i-=:

r~..:L

klymo::.u

hEi~

r... vc .It ln.lur il I~,I ~

{ill-...cill,-l,

-.hL.mJilr"u-r.

d'I"h.~ rUI:h,nR

;;J~n ta

~It 11n :C.1J11lhln.tl UM "o"l· :l!:ru:! e n I .. YIIlII kl I"lyln LlUu!j01uru:pLI(f;ril1 CJ'le:k (r,J1I'T~IJT .c~"·n 11' .... .erdi. 11•
-

-l.~I .... - iI-:~aLli rli~' .... :r1111 !:I1lU.tII., Ii(i-Ink 'iOi;:u.k Ill'!' ;:LIf L !::IiJn !lo:tIlji!.;; i IJ ~fl bOJ.'!;illlJnI:i.tl. bir .U'kmtll. I.ilflltCk
~inlml..:qJ~'L'
G~EI!;j

, i. ,

II') I . 'In,1 r.''''ll·1 ... -:\:'1 ".I'IL11)1:1 .1 ir, CIILl .1~.1T·I'I I:J r I.~:I .-I,; t -iJ1 L .. :,.J!l-.lfiliL h..:l"·r .• (:JlilLil

~:~·I I i:;.1 :01-..1 -!10:.11£:11'"1·1".1 ·.1

h... "

ber

1j!_1 [('I lin

,·(I:II::-r

:~II I ·:r
I.:il ~il

\'111 Ij!-I

I EJDik ve Eyta
I-"..;$.~

o:.1-1lTI' 1,'1""1 111,"'nk:1LLn ll-i li:rn~' nel.m

1)..1 L.IIJ J~.J 11l:1 ,J.lLll Jr.

Bankasi d.
B~ ·1 l(:iln S(:J L':-', J::[
~ IIL':kh"·I).;i<· 2 {al [:!.ha"..:

:111111: ·l \ IL

J ~:II.J'r I:i" 1".

,.:.nn+l.1Tn
I I~ ij

BJrElk ~iJI~ I~rmJ::1i: i:: I1r·iJ r ~..

I\.nlkll~lm d. lIit ,:iil~Il.r'1 ~.I"i CIII ~ II::.Plllm .D!L'DIII: ;;]illJbfl

u.du.m

IJ..'":

ubi)')lcII~ltI 1iI.~1ik.-

~·"·I I

rdi~ I.! I - rr ,J,L'I .. (.:1. I· rr.,l

naJJk.lil'"'J

d rn R1J111 rhm I'~ l n.

• •
liT'"

,k~VJo:II

r.li .i~J. ;)~:;) I... I -)I.~;("

Lr,. .t:lI.lfi;lnn

tuh~m.l[Ju

I elil} I.e- 1'.oI".udm, PtulIionc.D kJl1nn.o itf'ijlIi.J.I~, ~.J::Ip-

d~ rl·:'I1 III I 11::-11 T '1. r.n.·il~i k
0 .,

o:..~

Ktlfll:Il h.l~ fI(s.i i y.lfn rr:n dl_._ V:.Jilllillli il,:iJ:J~1.: IIO-i;:.tlilit ,_ ,11J7•• jl" rhii b.o .011 tllIl!Il i{Jo C E! holm bl'f lIiIl'kU.ylL d Iko:euk oJlil!jOii.nm-ckc bin •

J.i.u~1 J:illflll,(I. JCi:!o'.;11 'hllf bir !"i1J.,:i nl ~i!: ~tI:!I'lenH:iI1';tl !o1iW', :;(lI-!P .q Ilr1a.dl., NerC:yt ~j il'tOI 11f'•• Ni~·ill :.ul!;Jlgli iijlkrru~L1 ... 1111fJ.i!l-Hdl n !yd:i1.~ Ol'llu. r[i:lldi!l'j da b.lImi.\' ....nllL" , YUnJ d U.. _ y.U;rIld.U_ .. , yilrli;;.].I .. ,

S 1':.'1 li1 liYl!iikT h II ,L:. 1111-.1.!1{rI . ::I~1ar I~I -:(1 i· iI~1...'.,L i ~- >,1 '; ;0 kO IMJ'[J I"b [0 '!.i·,~H:d ~ i.;- 11"1 • I :.rl:; I'i,TI:'i·"·l1in ~
; lilh

;-'1:; lJ.lm., r'~·1 1,":1:1J..:·lt... ~:.Ui;lIJn·~.

k~IIJ.I. It·-I kTJ, - S:il-.:. IIlill i ~'t: -I" -.~·I Jil 11M t ~ ~~I_llli~1..:11I,ii: lIo.:.lil.:l! .. LI"I.Ii.
I

:il"ll r~ r

,...
·1

:-:-i~i, k

11 l'iio~ ii.o:~kLo;.· ,",d.';] .. ~i n1~ 3:,;~ n .. 0.)(11"'.1~Jl)ni

t':< J...o.l I 0:_lld,L

r.:- L:{c"..:lIcr,j·:-

o j)1lI(lbiJ
-'.1..1

ill. U:=-L ill· ..a ','.1:;'-1.1" ~;I ( .., ' .. 1' k... ·.... i·_'· r n I.: i:.]r

.-i

nl..l"lilr:J·1 i r~Lh ;)L::'~ }~a:.II.i·lid,-,': .:;:niki:'j' I'I'~ bdi~d.Jd.J. I 1:\ 1... 1-< :Iad:l IL:',k ....! l:..y . .J::rJ ,I r~.J·)

..;J.J,.J...~lrll':;t: l i.1L.I:Jilr,'·1 '... n!:! n :o!.::a;;_JI': . ~ ,)lH'li:I:i.lL !O.·:1~1I11·1 .:). nlIP~I".w L,a...::I1'.~

II.J.
'):i

!,.1.
~'J:I

t!l!l;l'_Qla

L:l1 1m mil b;~1 0;;. 10: _t xd

IrdJ

ad iUII d Po Qlr~.IJ..'I: m dDn nlUIj; !iIIIll)'Of" l~tllJr Uj 11mIy"rd u __

Gc:u,.;;

.-r

1-'

1"1

h:1.~~:L :i

-r .Ill

.J LI:(~ 1'Ir

.
7-'

; ,.

E;

H-rl;:1.SlI"

nor hnl.~d.1 1T1!"h.1Tr.:"r.,,-m ....nl~r.
~d!!~

(i,LI :r.;h.:

L

fjIVSlI.fi1L dli)J.rIl.II~U~ dU ....I'I"I'Il I ·'ti.,kd-ilIlDt:rill';:: 11IiI;jIJt'.fI~ II ~An, bir 1J!I.,1l1U:ot I~n d ~ IdiL Hir n ld d ~[ !l;i:!klL"ktu'ld IrUrLlhit-

~da

l3'Jr flrJllIEl ~nU.ne ~ll1Ji'tti", TIL7:': Itlr ~b:nek II:Dloi1J:i,Ug:~IJ;.:iri'" .J1'"'liliF.fi I~ m 1.:!1,::.lll~ i~ r",ldLk
I

1.11 ',I :·,mrlh~ r I-:.:i_'·i.ll 1,1 T
rll .

:'~ n'·, r. 'II..~Ik [J ~hlJ.f I}u. ~;)libt:! ...r.ln :,~rTl .. .-·:1 Ik · kl..:ll iJl.:l_1J .. I r.~.I..:m :. ,·rll

hI-: bl..:~kU k:I"J 1-

·,I.!T:.ili .lrl· ..: ilr. m ii/Aj-

';1~'HI ml ~Llr:

w=-

U.Jn~ II II.:.i'..:r,i II· :!oril!;. Ih:·.:i·,ti~~ JIIi:1" 1111 ,~kii'.i:.lllI, i,1":iJli ,1 ,n',"1 ., [inLIII nllr I ,I ~ .~ir ~ p Fllr'.;'· I:f.lli:;> g,·ld· k"· FItJI~ru.i1I:J!.;~ .:I:j~ukLt'!rilllill f!0 Irh;],~d n,il'l IlL.. lI:iI ·'ill'ilkill.J":J. fI ~ '. '·1 ' G.I i.L:., .. _. 'J ~ ~ 1I,·Tb·1- ;.:~ ;-:: IIr .:1 .,",1 n,l,lrl ~ ..I""'~I·' :m'::1 r "\ I" i.... 1.:;1 l1·.:! '("I1e-1I k'l) •ib·

.. .:- IIlii.JJl:ti -i'I .... 'i :i.ilr 1)2"J II'a~uL~~i fjUI Ii I~ ).aJill uJup J i"h.J.k LnJ3), ,·le:.] }"(:"1o·m ILrr..:k~["d,l :--3ilt 1.:11)lL[JiJa Lcra ott.! HIWr.H _ i 1. J1 d-:-'i iC:'IT ill-: t~btl ~h.J.le~L 111 j{Ca}.i.P 1f("Ji.!:1l)(,'-r l1Z(!f{:
ii:- LII:: rt!U:3"( :1. :\llJl;J~

wum('

tcdiyc

VC1iY(lr!liI".

(:U(!~(: bd_ k

OLULoi.L:.lkLIr'_ ("[ID.L ar ....ILJ IJil "':.Ille~:1L

..:!lJlu:)O:ILII.u

BaL~(:k!lpLdJt

.,·Ul, fI[lW~ n it-6loe-ri ni dillltlnd]" If alii bi fI I flrl ill fn blr~1T gUztlrt1l1t1 tt I1lul 1::1 l:c:~IIIIL AEln I.nll III( )}1:Ii S&bo.ii.lJ c,.1 ul-1~.dl~1l llyilln.itl1¥ ~r, 1J.I:l1 l.'C ~a~~6-t1U.;: ylJi.Z:li!:rlnl l'Mk.aIiilI~ar .... 61~;tIJ1I. ~yri-111111 I ~tl:.rIitft:i !:IN.rll. .'ten'i ili:.r 1. II \., .;;.I-c I~'!frl-

Call1l..:il.;1;i ~a

ll.i..:"lc

~Jri'l

tli,lrlL I 11'1,'" i,lil~·a

l'Z.arllll~ I'l..:llb!: !:kD11:: Itl"'t lJoith I! .. , tllUllrll. d.ubi~·u.n ~ birr ir bullllll? :(illi [e krlLr· ~'Yin ~ (It! d1L Ka))J1. L

1_ I"), I~k

1;'(:

E~(i'l!'.!l

~!lr ~,,"-L Itt:mbl.1

(:[w.cU.d~rk·r ,

r...

I.

IILI ,n'.l·1 I :=:.r"'1·;.;10..11 t:;J-

)~k rht'r
!o; fI 'I I

~:.al(jl ....- k01l'1:O:111 e n. ho.D£I rllll: Itl i;:}!.. Hl,.irn hrl" jl;A l CI~ILt;:1 '1t"nl(lr_,_ UnEl tJ:!IIn(ll '1"cl'S~noe:l_._ SSJUIC-flk. li1iSIII1,. Olrn.fj~ .. SA LH b.flb. .;:liJlti:.:'ll (: dl-f:IL 1J1r Q -

I f-1fJ ~
RI rnl~n t.i·lIli
.,:

~~r~r (" :ii~

{"I'I

i

:i!-.·fii"l'.~"

':-.I"I~ml=;i .,.' :1!.t1:;::;11....1 'I~II r. L·

:<.1 IL ~ hi ·1:-:q'.:I: il~i, ~::I :,I(-~:rl
.j" ~·rl.._' . lil~t.lnCj
~II:~Ir

.L~ I" Iltl~n)obl,

~6l"1]1ll1~ii.n:ll,. O'-llfill -fllnfii fl!llil;lI.llt! zti'o'lii i' ~rj iII!!,. HallnLld hllidwllill ?_.

.d. bl!lflll;:L

I

... JI,I ,i..:: il n)l~ T.)ll1..I,olLl

lY:Jt~] ...
.ttaylr

'~;)':"'d"lIlll

l~~I

HII!:Jel'r IMUe:jfl ~ I" 1"1) ?l 1:lId I ll~'~I ... LI.~I;Il;:j 7 l'ill".l hr!= - Ii [L ••• ':11 t:L.iJt:I~ ~ Ir j;11~II~U III n V.1p:1llnl-::t:Jr_ HLI 1'J";" I .~ ~2" r1C _·']l k bi . me~llr~; 1

'f~·d110:- )c. td,.:1I11' i~

~ -J

~J.-

I

1_

I

r. ~

.'" Ayclllllfb~ri lu[ II.~'TII JI"!<j ,..0.' )II10tcm.JIe!tyoen ~l"I:nf)1 iM!ID&o

.. lEe., :kif "1I~'t

I1fi~o.IIJIlt.;fit(; • 1.Ifl~k8J .. td" llill!:l~ .... II I fl., .u
tl:l.m

.Jl-

-

'Il~ fit ;Qi)rtl~ll'[l-,.
,
IT

~ 1l1m]~·u.;.. gu:n~.• Yl!lfI I:nk . .(n:ii'__ i)C.fi;t"llll -i4Lrll gilL-

]i)I)1 I·,~tl"·

VaIN! ~o
N dl k"iIoy1If1Ii1il: bk
,j~::i r d I

lFIl (~w='
!!"'I;'

:::.;h ilir ~~ y:l P.lLnjL~ ~:: Rc ;·I-:n:: ~ IJ:.J 111.':-:'1~ Pc-/il. 'L';1J:;J.1,'_::', Ij::'.H_'r..-::
;\.llICLJb ,.J:: K'.I kj.J Lh~:i· ~Liri.k .:tnl::;II··. l{11~LI:·a : ;Li--I: ::!dl!1"!..::: ·t.1 Id~~ il~i. KI.I~'l 'cRI .... . ·I· , . r )(:r.l··.'rl,· . '.1'\-

(i~rl'Y ii(lfl

E ...t-t
jst!z':I'_

bir
~·1llI

.tI;)·da.nllnil

liS II.

..-111 k,l..r
B'ir

12:(1.2; l1.i~lrJ 'i'Ji.1I_.

Y.fHJ;;.] •

X.::.-:i 1 k

milHmJl..~i 1.:11011: mI~tfi,tlJlicJlIl1llml bu.ttJlI ilik1!f"rlll"1li1~ ....a Itl.
bUttlll II", bU'C~]"ro!:le'fIJld~ ,:1J.

1I.. _.,.-4Itr...

:J:Z !IOtin ra

rlnlUnJ U,ll(l!n:
F

t 1:-111 :-..-; h Ii f

T t:,.

....-

1.!1t;Jnlll

Ti:,):tI'~r_ •• Totl(lI'n

td;r!lT~

hlJl':(oI~~

k Be..-i,
.... ~III'. ~ Sil"Ij!lr

:'j·i·hk
E.-.l.ht! 'Ji-o.Y:nil) ... ~

tf'A IiJ I'y (lr.d
I

E.... "'·I!:k:t: 'b u[ulldu~u
011 (I;a

)''I:IM ~":lfl-

~" ,:iillPIIm:I¥ ...11

I

'iillpo i~fDln YoU}:, ltiJ"~liI1L '·(:_liEl, I.::t .. r j1J2411] olul!la. ...i::l :.i:.:t' "h-ttbl:!i '·~riri;t~1I , .r;:rllDoI. :JrJIE- kI:lT¥II~'!"itl_. F.ul.u olJ ,lin bu~LlI1~ UI _ lii[m:iof' hIlI~1l n.t'!dir

i'

'1_,

itI~Lk.tll. ktlr.nn~-

~dl"'(iH~ J1';:IlI)~ f;R:lf1CkkJI'C: tJoi=! I{II, •• 1(.'0 k..IU!:I tJ. b.i r If Iir.lii 'lI'1(JJJ S; s'i i}!l i'f" LUI ..'Iiilli:!ill"!1j'ijim!l 1wi~~1i, Sallro. ifli de ga.z I)('utt, El:or.
frn'l-: 11.;1lm1orflll~liI'llId.m i~J!1"1 ~1£'i:I!l., FI r n~ h r ~~ r:11f1.::JIl~_glll~lr, KU"1ll.JZl },.fUI.fL I hI',. .ft!u'i;:(lllr..

kL I~('I) m-~

1IJ.fI.I:Il11 d.m ..-<ill
\'1.. ~!'; ~T~:·,II~t ~ 11);.-.1.. ..-: . ..1'I .1

1.11 _I "i:i. hf'~ilJ.il~~.J.1I .\ L:111IL:[ i J..1l_1. J."I.I~~:· ::!I·: AI ,r,IOI'1'I ! JI()~ W:fU II.:~i. H,',:-~I. n;-iln ;)i·11~I~i d,:.:';-.;I ·i,I:1 i. 1~I',i l r rn~-.ll Ihl":]r~im L~.-·~nli [_ ...]rl:=INI i··.

u· r

I. ml.i Y\·

i\"dJ((:U;:: BO:Ik! Jv~ nlr_.j("11 T'L·{I Q

hc1 3.C"J.T1 .,

··ILUr!) bl. 1m 1;-

e. • {len allnaca .. fetti§ ll31llZ ~ leri ·~i 1 la teshit olunan (
T

I

..

BU1J(!:a

cllijlilC

u.;:r:o:y f.fl~!!iI(;1' .... blJ.Jl U EJZL' mil iIl;i(IIIM

1".:"1(·.1 riJ'ml~[H.

san L929 tarihi~ son iiI~acatgii~iidfu~.Bu tarih..

I

ri!~';:L :-J! ....:-I-I·

ikllZ b!:iJ" lintb&..
stlllJlyarJ:I.I.i. :

Uk

lilly..:

),(trmil!lml~t1 .•

GI.!.~

.J:liIl,.m

tt'!bll"r

r1i,,1 elilll

..u.... lII bIlj:LlIld!iloUill~ dll1"rl "'':: i("i ,tI..

,_ hC:l11tk ri:lln.;;;.aI.IL .Yfl k 1.1 l'IUillll k1Lcl' I1g :ii!:I'1 ~1m1;tf:;1FJ::lnC7,0 Ltr 16",., 111)'':; :&-i:i~I.:roiyor;(l'l-lror C...J1-V s..1flm i1.;",Iit(U ·c f~i:'JII !:I:JIlltibillLn .)'.Alli:JILa },'",k1 ~iir~(i; lallIJ:lClk !:lo64.li liT. - r. ~ !I"IllIr t'!f.t'!nd ril, 11-11UZ t

'I

kattdl

-oliinll(;

(:lhl·..I ,il'= :;a::rr I-=.,., ill· J

iJ h~: Ir
uilir::li.:flrll,:·l1·

~ n. ..

l~l"··Jul _\:l~to::r:.::~1.11 Il· .);:i[O;: ... ~. ~iill~l~ -,1ir ')-up i'. I 1~1~.J~)'ir. mt.1 1·1-:r~_flJ;",J14 ·""lU' I"I~ ~ ~ j . i1U.:u:.:. ~l:. :"Irl,

:I~1.n ke-n.~~mi k.e:mlrl1l.;:lt~ 'h~~I!lilth.,
_~~lL~'0 r d.1i., S.y. ,~L~rin

df:n iIi(l,;n1t; ~'Ii-1.l)i·ELt~UL sf7-e fjl r f.ll\n j1. I.JII .. , 1T1I.fI 'lI:l'..Dml1i yliTII [Iii IfIJ orbk IJokkfl. IiU]11 IlIll. (:In.lkl;:J:i"la:;:fin~, ' IlInru:ll1ll· d 11-J.l1JIIlY(l!l', '1'(: JI!I;:LI:Ii~I.J:O! yl\tollJtL 1il-lillllll4 ;;]6JIIII;:L1~IIL11ytnl'dLl,. "Soon pi:liL'.£I[(J (l1!2u ""Elil-rl~ :'e:-c1it' :S1r !if hu ,. T .... m h1r jI!J.a.1m m !., 11::1"1I~i::1 tJl-ddt'!~LJ: kio.twr(h: !lJr, .;:UllIlt 'i'1:l tII.,·u I:lJfI.;!I1It Il';:~ 0LIILJU: ~.• 'YiJllr-:.Ji ~I~Jll:lin'i !l.l!lrit-Im I~ holl;:.:i1!J i'!Iil;ic :!'... btillUlJ ILL.'o"lllotli bLr !Jon 1l1ll1'.I:I.I:IU 1-.~ ili~l.'!Ic til.li"I1l$II,., (I 1-:"Ji:'.D ~[lr.l!! £o:!IJdll..'hll IllIL O:I:.!. !,_ 1(11151 II"ll\n,11 t~kf-Ar E:(lkllr8:l1. .....!Ir-di l (j'lrtlJij; 1l1~(l11lI ,,·n ._. Sou Fti ni oJl-ul!.llli:; ho!:n iHtu. ml 1£ti.Il)"i.m.,. Y [mlln. ti:iuhol d~fbd(;rIC zih~ F'r111~j tmn'll ';15}·lerk.e1l! i1on1JlldeJ.: I "'1l'IIJI t~ }(1 r(Su...

t,~~(: n1:=nI:: h~· jl,· -,nn, i r Jrnlllh:\ hill 1:.-., 1·111 ~" II.." ':~Ui:i ;t.;. m 1,11:1"·· h III~' ii Jih·" .:~:.~:;!o!dl·-:nl~[ .. n IIkdll
·'~::IIU~·II::. -::t tt: ~Jrl-:L-' .t.fi.;" d'·111l;:hr iJ,1 ~lrl:.n ',·II,Jn·..J'(::o;m-:. • > ·hk:li ';;Im.) I~n 11~111 -:(_,,-,:11 1"11 11:\)11 '.."I!ut.. d~ndl .... h:.I~l ';:~l"Iul-o_ !YIin': .... '1- \"of },il·· Imfl ....., I.,I,~,,:; 1-:11...- 1l..lht! i· 10 In.:rhu.;~ :mhir I" Ifliil t.I ., Ii::' ~'I 'IIi vii ~ ~t' b:.:nd..;: JI (:, I' .,I,il "d,:~, ,I-: ~ iii'·)" ll~ ::IuH.r I I_I I : I~· ) hAn,· I . il i ·.llincl~ _'tlci..-l.· I,· :: .... II· dr, 1. , ~1-1Ir 1 kr°~i.dnr 1:11 u, rJb·J' -:.Ii i I ~.I ::~url .:III.::' ..... ii··J., ·I~ .. I vir ,... ;:lIt; I... v": 71luk :j.-u ~III~I :il . ]1 J :': I

!Ii"

~~~I'i tIIrnlll'·ltl J~rito:lJl 12-1:t~1lJ;i ~a.tll.bIIlt1~ 1III;1Inl :!o·liI"[l~·OnrlllJ ..

t.:1l~lk

liliLe. iki tvio gin.

~;-R:u:t~ II" Uv;el:r!~ 3..)'111ft'!ry;Oj~I.fI kfl 11,]1 Dn~t'>t11'1 !;oIlJ~lIIlill !LuJ"uyal'lIll., fI S(i;JJflt !'.IIiIlitl 'b I ~lirlll£nl~r. t<:tolef~ IllrI3LILflJ. lIb1grJiimu.1 r r~k
L!!!

M®lThli
.~L.-Ihl~.(:

1';::, .. I1J.. :IJI IIJi:ol. h:iu II 't"'I:d:· r_ . Tin Kl:-:1 IJ~· ~i I~ ~ J ~I:111"11:1· r rnr n- ...:1»Iri·.-.·t -Ir' nl-1 .:11m·r1r : Oi[l1lk :t'~!1L;:!j'yEl.~I;J ~lttJrU!llso:)rmu ~ -~ '('mll •. ~'JI-..J.II(I-I.J_L; KJ.:.!,.l:j k A.:J ... HI - ~~['·I- II ~1i;lLLII I IXI.:-' 1:lil I I r.~·IIL-::L 1l!J 1{:.ld.lI~ ~r'Li.iI~:iklLir.'111"

,r

kat IMl ad~) If' n ,_. rrn e
Kn:lI 0lI';1';1 ~.J.;jJ(:li . tJ.il~W'1H.IrIJ:
.... -

dlJo!auJII lLap.rt:t'm :D.;:n \'i: ~ vi[ ~._.i;: \"I! :.:n'~tr d~'l"il.o -) k,i:C. r ;.~ n SlIik: !.1';:II"U .. , ..,. dill, '[I!" ul J-J,U111J1'L i1jilllllJ 1.IIu.I.-t:O:IoJ..IoJ..I~t m'_'·.:rl-b.llr.;h. udJd" ~~ br .Ju..:L...t:",ir kir;:.::- ,.-:- :.~ ,'I JIJr: Jrn IflmL)A1I.ilfl~ ~"'l.lILltllr~ :rilz II:lo!r _ n-n .. e· .., L'{:l.:'f. Vi': kJL:fl:Uu.r \.~ dBllDJ bIL""~111 I ,n':;Jr r::.:rh.:rl~ .\c.:rli-::"Ifl .1·,1 ~·lJb.;u rc-:·, cu~ t"I_p '::':rulL .I"I.:',J I... · 'I I· - r.: U~ '-~~ tDI'1U e~:!o·11i .:IIrd~L_ .... [:":IW ~lb-Jlr T!-r, IIF:"I "II~ i IU ~mtilz ~i]mk r- .Jht"7lrn~no:'lL :JIIJ~ .=!7.lrt u:i. ·~lil' ··,1:'1 . . larln .:.:J~"1ll{:r ml.. ·.Jrr.~lI"Io..:~lnl.~.i....,I:,I' I

ten 80nra yapullcak a cp.. er 1aza·rl itib,lrc a llllna ~ i 1:A""DEi1iELEN II yaeakttr. J\1[f ~al)a a ~ti~~!:!~;..,~~~~:..~ Ia.r (7) msan 1929 cIa I han Ser rtieUin Ankaradan ba§ka istan • ".ui s.; l) I. I,Te· zUlirde fIe t~akt]l"~
;-.n·,r.·,,· :·lrL \ ',: nl.lUII· :.. ~ . I 1 I i f(J • r(:I';'L . )'Ja::~.L' iJ "L II.:-n ":.nl1 l.::iN.lr"·

i I:· [i:h~
ra'J

lllL dil- .iI.I~. ilr.r • ukC:-1

Lug

1')

hir

IY.I~llkl i.l~ C"lC",1
[Ij

I 1J··II,,·.m:-aniy-e:: l.:'lddl!:~ i.[ill

[,l I dl.J.~

~@tr~
i~v~..

etn©(fd@
e;.e1dl ~ .11-111 ::il ....1. . ~~lmi~r.

I
I

Doktor At! kll ieJ
B ir ci en di arnn
r

:\1... ',,-·UI..LJk
{I·I I1:I'.I~ir.

Emlak VB Eyt~m Ban~~SI Umu m MU~Url~ij~nden~
t ... ·.:.iI~L IrJil~hu,.IS1 .~i-:·~ ~ 10h.lTrcT ~( Illil::!

p.:.r~i:I

EIII~;jki.,

~n-

'"t.·U':$.'r"{"~q{:

k...-

IJ:II ~'-ijtL:r.

f~rlr
1~1.t

1$\- .:y

f.

,i ri

n

rlnL

ik

~!:brill"li:.',_

U ~~ ~
(;("~r·)

Usa

IT SIf'd1 am
~-·I.n

.Zek,;U Bey geldl
I-J rt.l
:'a.n\;;unp ,I,nlr rA::.:l.n r,l :i!-o.;rill ~II.lIb.iJl_ W:IIJIlIL Ir_Ld.:.ir:i

I

r

Z(:(il i BC:-1 .;]~I')

1 ·1u'i...

m IZI~

L:ld.lu ik 11·.11. illl.:l.::r 'T.. .11::. ~:"I~·lIk 11,11, .-:r I II IloH11(1,p:-o::J:JJ.,. " .,iikJ" I!II. b.t :;..~~t..: I...,n yu:~ L.:r .,t ... lk~f"~1I"I1~;.- :I~ \1 .··i· 1i~i. il[ ..L.:llr.::n[lyl r.~ m: ren.·. i dn ::.... m ·urna[ - m..-:;: :'i:J:.~1"I "ir.{{ -:-( ';.J J _ K..... h: ~I Jh:~ ':.r: I:l.xl· ~ r,·w· Ill.: :uioJ ,II .. .If·:::O r .lrnllrJ~I-1 rn~1iii'.t.lI·" 1 I· 0.1:0jrdo mli:::~.~ ~.L1_:; ihL.:~illo..: iiilAnl ~'·It' Iyo 11 d~11 ,"(: f, 1l·1~10:. 110;-,"1 1.Jllllim - .d1:l'; _L l ,wid Ir.ulWlf.J.:, J. a:,Lllil ~ I.: m,1 lil ~·,:dl·"o..:~i:n. 1-:,1,~I'IJ}' III: I' .iIlLi~ucijo:!rin Hmdl.. JIIllJr.LI UiliJ d) I [akij.~1..: "Il il:-': UI I~ mo!"~, :.rd!L :.i:u;.11 "r'.., Z D:.IJK.[Jk . t~:~il" l:ojl ... l;:l1L..i ilr.J. lLyoJ~. "L".J:i·:'.! t ~k ..IKn..rnt" II!!: ~.:rl[ r!>I' II·~~ 'ql.i;u "h~ILo l~rr l:iti.n !:--JI Bil J..I.. k.J1:l Hamidi:.·e b!llur;::J:I~· m .,:-0: lie:!" l' ta 1I1I1011.Jn~o""i7I ~ ir~~L~i ...al":;'!~llIdil tk'i ~il ~;i':~ :;:j,.. I IT.. ~I~r~df""" ::.u..:r.:l[:~1I"I1I! r, h I .,. r:-:. ~ ·lI~r_1.I:-ol MUDI·.ft. ~ _ 1-:((2:III.',!\ t:!' :1 ( ro~ m JrJ.O.:.:.L.J.lkrl_ 1)10:',.: .KI· \1 \TI~AAr,:l

'011::"-.J.';0-°:k· k. ~
,\1 li.HilLiu idnn.

r' II

rr: 'dj>[

?"-!" r ~ lJ: .Il:.i JI..lLr.

22

t\ i, ,1"'1

I)

I".t

[.ld:hur

nll:(IOrryh ~clnlrl:]

Cl":l t"ilL..:-,,·d;.Lir. t:-mITJ:r I,,: bU.:I.I:_r ~k I Z;,.{C"

1il.ir
:;1 JI..

'1'.1'11.r
:T' _

LI~~I~l· 111U..in :t
.:.Jh~)

1i..it:il~_r.J-1 ',':'1:.1 j" II mi ...~,lnl.l __
{('. L[

1, 0:1 ...

!!oJ !l..IlJl..:.liJJ:"'af-1l-;:]SlrJ \

mol ~·I I. lil~.l:;L ..

hi' in .. (: "bi:-·:.'.l ''''1': p:1-1I t il~ i

1.:- rr ~1"1'~i"'11" Fri~" pc;._r..JJL'.

[Mh lI.i.'··

Inrll~

1"1' 1< .il .... to:!-\·d: !:!i!~rL r ,1 2
lh:Jok oed{"U "11;

3-

r .. >lFlll,ll1nr
!;'iWL..[

bcr',"()!hJ
lilT

11m ),1~1I-=!!..L1"1(1it'=" J~l..:r.n ·f''-j"J. .:'.11 '~'f-1 D~~L~rd'I"II~"';1 Illl r~ca;;J:"'" t"ld:'~:,1

I ""'I

ir

~d.-

11. _riw ix..: ',..

• ~Jil-liL

~ilrrr. 11-

:l ~,.,·t .l

ftn:·~1 ir". il ..1~ ~:!: .llL
'I.:

..1d.;_;.:Jn"::o:J~1 011l0l.:" Iwn

A:f;-"! ... ih~:!..r~ml Rii":OIclo :;t~ iiI:: .tl 11 do.!'" "In Nm' . Ii",-:. r~ bi"" tm; h~'r"TnM' r!'!rrl~ {:.;i dI11,;. 1.'11"; ;,!;iil"1 ;;;r=.fl.\;;.1( rli'.rj1p)I~n..-i

Z, '..ili
m .lhL~1 L ·"!ljcnrrn

K!y. Lnk.ill illh
1!IJ:.!t1 ,Iu

M(;rll)R

_I.

"(iOt\Dr.N-

'U. r

1.lelll_..:i ~I_U [.JJ~...<J {"mld.:-rL \~ IIJL..t.il~·~U~::;!! i~lii:rl1k I' r I.ndl" 1:- r '1·J~·)0:I2Lnl I ra ·, ... ,·1 ml~bhli n.-l... .:Il'f.']1 d J.', e (~kl~[ :T.~kL.lploln; Iii rilll[~ II 't'n ..cli::"r_ Ij lLL1ili
-.:: 'UlnO{

I-::r;.r{o rl'~~r.-

bbl Lha·1 l.'"Ic~\-k-~i ·)nk'hl1nn hllllL11rn II~III,_

u.

I{.M iIl.Jtl

r.: u r.;14][1I

u

II ~LII":IIILI[IL ·11·~·Fi ~:. 'I' I~ :-:l"ir. n{!i:',.,i I)LT lilL':'1 L,1\·1 III" .rl-l-ko.!["J roh 111...1 :H(:~ itrn . ~·I ,; I. I~ 1'1 III r.. j J"h'll I~{ L. r.i nhl"'l.1 I· I~t o:"o:lr~,·k 1..11 :1131.1.,11 , ~" ,:.., f, rn, .rJI·· lli:iLpllLn Il..... J I ;If! I·. ,·,I~ ~ vhil '1.1 t· j;-.i UI;! \·~di

~dlll1ilXUI- nd:1 {t.~JfJ!

t.~k;Ji L:il!.".j I f.h.h~ltr\·li:k~k:'iM .:.iJ~n~: I~ \tli.~lUr~L inb.i:li:lL· III :.iL~LI i ~·L·li II..: ::"110~

IHClllnr aran~y~.r I\obL1IL'-I.;!1111 (~a ::;ri L1UUllJ... l ~~~r.:J. ,:.I.TI b-.u.T 'Ill f'alu_dugu i.l,,;.ilrr' I ~tn', I\·I~1 a~~ i.l.5liSi )""h:mL 1k .:.I..:.hL'. AYl'Lca- s[:.,e nih.l:l.~ ri(~~ ~\I
(,.(~:iI

Bi!"

k:l;:'

lIm.1I

1lI:~~ar·

:.n

lora
R-JI..k .. i millI~;:-:I!"Ide-

.Il Nn. i.ki
L:!i:ld;,l'1L

l:o:!J.p Wip
iL:i..i

1:;1

tll{·,·~·k-"li hil;'q ~

n.l:1

,m TUI b.!

.;I:!

11·.1'

~.I~l~l

kU~II.J~l 'rl k.II.J·1II.lrd"1 il Ir r L ·li·llIhk, t1il

d·, r-.-:Ji:I hil I~i'int

:-::;]Zi:m~t~1l.i k"rarn iye velj]j~ ..__"1 el1:!.lJf olm~k ~11.::L1:.1m F~l:I.i ()lJln 1. k~LllSf'let lL'~-lsmda e" ,.rerc~ !\J ;Hi-a;)' ~e.... zLU1 ~~Il.!llnde ~Ii \$rl1l-;i a 0' d.}lar Lf'reJ 'J f'J ileet-k _i r. I·: 1:p o.aru::mn her Kiin ~ig eden ~i.:m;(.:.l~l:lil.L.J. ih! i'S l± -~"'Jn.ua luuJi L'iyeul miiT~ r.,;'"It t::tmeh:-ri v ~ ';e:- :J.iki liujl1ll!yi b-r-r:'l bC'T .3~:-:-irm den .

sJpcdl
Ltl
140

CBd~E!li II~I'! l;ad,!,rleTinI3~

JI.(hml1r:J~ kUl1a''1~danIO:l U.4:1_rli lit lri!lpll

~~ ..ytl
lolT i ..i

N.....

Lmp dllk Lb ;;i ·tlil~
~i..1 r.ill!

a!i ........ f

s....d.Jlr}J"ln.d.an IJj:.lI:.lJ>.1 {O:I_J;) .,I'-yii, {"\-J , J..!-'.ldi1 md~la:'I("1 IL.lJL,LI,I"1
•.1 ,

rn,m~l;1('r a~wl~:<
lib ..-I

·1

lOLl

Sey isefai ...~--------------~--... ft'e1"~i ~UJ'f.zIt P Il)stal:i_
I1Ii

FR[:N£TBRl ..f"" A~ hllDE.

~M.lB:It'T!;l~'
'.1[",' ..! NI ~'r -:.III (!! Lie C;.'·1t.L
Jlll1.:~~·d..

0D m~~lIr

k~r]o.di.:JIJIiu:. DF.N IZ TUThIA5[

doktor

RJ:'

t.atSiErndfin tavsLy-t:.

ohlBlI.r.

't'lIJbQlsi.d ... d9lm..d91 1

j,:sTiHl\, ,,(I

rlbLI:1Il1rnL.!1

J.6UUL\
.)1.1:'

J\Tl~i:y-L; .~'.~.~c,
ve

'r- ~I' ::11,

:'\4I~r:\J1 ~ :~1.. ;:
'dJ'Y'"-'

....n.mwL,

li'lLya l:t

iro. u~ m'nru~ .... -..;:-l-;tir (·k..

•.\nmhr'L POSt.. :::t 1
(.H~'I·
..:

-l."tA:' ·.iJp~ r~
.1.1

,;}.I

rkrr~ No [ [!}IH? l ~~ .ro~L ~;.:mOlr I; ;-:lnl'r
:1a'l 1:l~~I)S

Ernniyel .
all
n.r
tlir

In iidii
!'Ihm
J ...Za iii0\. J..U~ll.

sans ilanl
rl ijgiinden :
J:I M~hT.;:t
I'

Ii:~"

:i:I~l:I.rve lJ1ii.eair~iT.

MlLlf.Vi T.R, Su, - r'R A.t tT ,U

At}IRSA.K h.:Js ".a I'kl.a,m,il
~::LJ"&lp

"I;·c.y.a.'~util'C \
-

llKANCJ~

M1LA~O

I
I I

I,
.1.
., IT!.I
'II

;'-~",.J. It

(;,,!ntd.

["11-.tl':TIlr.

I~iill.ll:.

lilJl:il LiI'1

r l:! I}!l;;I ;'!.:1J.tI.!

"U[
;.l~t

[~lfJ Wl".II.!!1L ,L.Illii~

EII.:..iu!.: :;,J(.'IO

l.'r

prrler I' II ..... 1;.'111f 111" rC-~!"J QI.lrnl:: pn"nt.;nf 1

r
/l.ii

kTJI.:'1. H

31 IVlart I "azar E J uc 5..1&!.:..:L rI'ILI"TI''''
:::tiJ[

VAPt..:Rl)

~Li:1::',1= ..
ro::.-li.l.~.~rk

JJ

["I.:X..l YI'.-:ii1 VI'? r '}:tSML
-:;';.'.1 n

k:1 ~', ~I. .K.:"jrro.;~
k u p.::- 'In

r.:'~~J...;14)
Hi 1.11~:! I ~11':11I

il;no:: bil'

C dihi II. tJ rio ivlc UiliJi .... 0. b;r.~I; " :...:i:TlJ.· ~

har _bt:I':~

:1\'
.

Yl...... k·
'nl ~

[lu ro:r.a
8!)l)

[1.:'1;.:.11;1 ~ ~i..:uk. LJi:: ~i II. ~I.-ml.:.~

Hit Tw"~1" t:r-11 P:"Ir)Ul!ltll
:. itill.'n

.;::"ID:~: II ' !\·' n rrll1x<!~ V~t~li

I 4011 Btl:;. ',.'1 I-:. ,~~ "'~:ui1I')~.J ::;~n' n1l i I.:: _ -ir"j:".J. ',0..1 ~.~ i d:· .i.r. J(:JL"l iL:,IJ.:~j I> TI :[Jr ....:!i) :
turihh '. Jt!r.1I U I L:iri
~('L';i UI

11:r .,i.f; :r·.'1,1 .k.IP( 11(,..... .

1·,

:':-.r ,'{:~

bi.:.:!j},

J.r

lil~

Y;it ... o;'Jk I ...rm Pot;: 1 Ii',"" pJ!m~L Rlhun hU"'"I1j!.j; J._I.::IJ'I:. n:t=.UI.":',,! mnrscr IL. '11' I:w.nt ] !)-:-. Y!:kll bflJ:t1 ..~ulll. ~.'1 ~Ilr r,

Fllm):1 $.ilirr

It

11i.-):-:_.!.

l:1lm., ...rknr. I' liT" .J.i[ I f ,: levux: II,

Ye,..; 46 idld ~~ut"~1 ~u1lini" \!C= ye:t;~itjlJilL

lIr..u!.h·rI 1j:!,iil'II.J ~lml' c.i
1~r..:tA:l

~'ri

:,<'i:-:.1n l:o.D'.::'1 L(:~. ,·!IPIII"1Ly.ll';'1.k. r.

3 21yd~1. 9 V\1('11nL12. i..;iu.dcdit' . ~:3 +e h;J.~lly;3C:J:.tJt' _ Tedn:s m~kt:mmJ:'1ip:lii[1i giimL-en.iz ~rln mel.lcLJ.i Kl)' Iff'.t: o!!!d:inu, \'1) y.;.hllt pmgt-.:Imlrll u.L('1iJLi~ , (AMEll OTOMt.FttL TAU:\'] O[f{8Lt:: ~~j ARTlt-UlM~S TIP: }
Kullllliifll:llk i~ledJ.~ul

ll;

OtcrnDbi.1

I ~,v...lfi.
11 0 ~iIfi

d~"J:"II!si

['0. L}"SJl

Hir ~i . ,rl''':''' I

Lii;~

I ~."!:=i~ 20

Bit· Jnn I k:: rI.."
~,

. d:'[ .:r nr
bir
~r
~I!

Z,.",
T(,;-:'I ;:.'W)
:

Yl:R[J I\t~l..r.... YAPM AR

K'I!'Jldi

HILAL ;:.~I]; azar p

,,~ar;: Il~IDIlL 0; Uf1lJlriMln ~:Ata deuiz PU5toil.H

z.:A LI ':"A.r"-.:.\lll\J.\lUNE

],c;~~,I."A I~It I~(A.L.\R ~~E.S. ~-I
RL
I~-

'I{

RL.
[;:: !Ji.j,B;?,
I (~g~::IJ!oir

Iti r L r:J/.:J I:.iip: p.!1":::1.[::.1J.a:J': :

).

J:.'ul.::

1'lItm.1 .1:'1 .\ 10.. :1[110..• ... , 11

~~:i~:Hiiscyniye \~I 31 Paza
II

Ilgi Iiz Haci Hiis eyin.

trloJ(.L

Hal tahk izm ir p ostasi
Va!:-,l!.1'
:\bL.. 'i;'

1

u

.,1tn I;o!

s.r"n~
1T

:":(Irdor.

f!'.O()2:]:;J
I~G~}f,

I!..ir ... ;fL '-";'1,' .

er uk
l:,U

1311:'
l!!ir Hi::

GiJn.1 ::. ~u::., sui:.l!!r-:! n.bl':mlna.lJl III!!· lli tIJ,: ;'-:r. ,ui.t1k, lrld:-(; n, GL[;!:r, ;:';~,ORl~ l;':[1!~"'~ 'Ii..... G~~~, b 'JIL "I.'L'ike:':"'1r 'I.r;:Jt.m~. j!kl:'ll!'l" illl:: Illm::;-:!t 'ni n:m: ~ .llli;"ll!)'1J ~;:rl:.IJ.: iI~·dJ.L, n.:lueckl . -.. iiI.: ,.,_ ·I'i.:u 3~i" .,ill;:b:hk ~'1!I!li H.. ·;:I1 , I ) illllll:alll li.:~ .J;"~illl· '11IL1ri::o:I • T'" J.ln! [:l:.llIl, I '111).-..

nnzt N/'d L i
i!ita.nbul

ECZAL..:\R

f\' OT()I ;I:t..R ve

r()~a ~I.J.i:d. sirr pi ·Ia.ml 11I.~a ur l.)rL.olI
-_

tint! ~

Ay,1. I I. I UI r In~.'" ..,i'lim

I

J!..

riG,

k ...pc
,,1- r .:nm
':!:]

Ha[,'r~'
I';~I;;' (::.1 I~I-'k l~i-hL'm

I fi .... e L J{ m ~iJdLY~ I r ~~I~rvu

-l'UCL de ~ilhoJl nh[il((In.:!m . III;' ,·I.,.~:di;' (~IIL.'"IIIII I ... l1I.(j t, Ir-..n' [ .an·a!:.. " f: imrir ~ e 1l~"1l![ vr: ",,·UI. «i."1!I:I.n ir, • .:-=. ~ YC<CII i' 'I F.mL'"':..m.t I~ ,=~~y~ o:.:lj:1L.::o.iIl~'" 11111I1.:Jnh .• [.;. ill~ili.:!'

r~

'UI.&i.

..u..

Lb [u?·J.

ur ~'. hir

bi![
nir
1~

alrJu

!'I i' TJ;Ii..:.J. I.!Lmll--, I

n.
tFt
It

w;::rrJI!..'''-

n ... in

H J:;r.·1II ,,'~'lurbll'

dlr. I' I~r~ .. hUDbl11 '.;:.g,:Ll

IIIL.:;ini::

Frk:nta1L
l(n:"
J

-:.i:'1-.. :.~ r 11:llnal Li~ .JLJ....h.. . ~o.· iki }] j~,'~~ Dim: ("i1\'l1r 1.1i;:1 Ii": I. I-: "

S.iJl'k~c~NUT Iiom 21·~3

prrlantn

Ili'I";.';1-:

I Dilled muhafa'Za

~----------~-

OK.~On.(il
BRO ~IT
fi.t iC,I;(

NEZLE
1,110
.,1.:':.-1::1 lliaklkl

etmek ha.yab kurtarmaktn"" uLu.t. I1il!:nll:!dcnbcrl il:E!.rli-1 h;UhZ~llldaJkI k~~Ln D ~~~t en

1.3-:::!)

Err

t.o.k

I J( )YQE LI!. ...A NT l.l~r::; • thJ:c.:::.urI. ll~~·_.,_ J"m~'~ J.n.:mbcl \'1: I~~"'[i:i"{~ .arumdo .Him!;1 I I' J Itznhrn t:, 1I.... .J+1.famc:m
lTd!'!: mu.... 'II2."m p.~';I"b rr
I~...

I;='; l-;'illJ

Jlli.
..

or"

p1I1lall:iL. rll:;n
"

1J.·irJ.J.l"I1!'

H.
..

H!H!;?;;L :i"D!!3

·m..

::;l~"tili.

J\:nn." ve

\'~ L.'Ud ..
~na'!;ll
11~r ~6tLmru

("i f' TOZ I 1:;:111=';-

rlacer
Ih.snlp

0:" rt
t"(::."..J.

1.1~~hl 1.;0;1[1(: r ~il.; ':;

~eU fCJ]lIiYI:l!~~OII!1

19~~~~
i 8J')(I? ';=:;3;";48 I ~·12.:1..'I : ~4~1j'1
[:::4408

:i:l..:i•

F11l1:!motUlil:'o'€Hc

..

HmC'lrml::!' .iTl1I"'~' .11 .~d{ <:11,'11. ~.,~ • r P.T. 1.[;"(~""H.iUID 7tI]IuJ:u Lim 1"11 ITiI~Jj' dlr, ...

~tutL

P Ell TE,r
\!C

D·l~
y~1
Imf:i(l:ir,

M.o\ II',].-\M AK.\.rlYA

"Lpar.:J

I':! NI~..:.nill dr'l'l'
j,.!l
II II

Bill
Bi~ ..
:c
T

y(:UL)":.i~ y""LlIJ.i~

PERTE,r Dj~ JfOZlI
htl
IlUIJi.5Ad I

)'IAaINIJ

plrl:1':1tW gu
1.-':';7..' b r OJ.ILn 'Jallb~ ",·1.[LII i;(:1 I~i' C!.iL

b~" TLllik
rir

ditlL'_ III :r:ilJ1u~

l(erin:.'!.!

MuJl~iJ[" ~

L.'."L.1"J:!.[li..,'i.ND ...

:o.::JB!.r

....
r!. 1 I,

_ 1:.!

[Il1r tr r

A"raurrJ.'h'
I":;'TI Ir~

IJj

g!·rdrnhl. ki:p;:! I_.lt ~:.I!;iIIU~'iJ"l

r 11~~r:

ti: mlnc

r S'I/i,~4
( I': i:,;r:;i)
[~ II)?()

1:I~;ri·.""!!::o Ll!oliJJ.:I .,

l1;":.1'j,! .Il. \ am [, .I:::.o..:lt~m:~. KAI.tn . I' I''-'Tdil '1.0. lim.l.mmrzdw; bD'l'!:k.::-. o;...;1o!:.::-:k' ~·I.·III1"I·

'Bir TO;!;:"!

1 j~:.i~

...K ....' I~JJ
rh

~'~u

J~·11

Ni.!:;mw.

Ai~e

'Ivi'

Hjo. plrl~n·;l'l

SJ"~. [il~IJ !l:lt

I::!.h:~k
k 'irll:' bir- n l)ill 'r:i~\ik

_\buI:.h tbalJ I!o..
~'lbba~ [l.
i:t'T A' hn A")I)lC!

GUDRON GO~O
~ bLlU.11" ~is(',1 :iJ:..z.t, il.ih::rillJI. m m

f Tt·ds:.[i

j:;;)O (I IJ

IX:J,mI:!k~J:-

"J:!~ I
I

~ 'l!!

~ltllll.:t.l

w::·klJ
p~ ri,;

I!Jtlh . ai

dJ.!

1 L.1&WlI

l·R!.8.t:!

Ingenleur
Mo.naue
!I

J.HEROK
1S-17
Oeml)!' 1I;;i'l1d 611 turbln
I"

S4t1J1~'~

:::.)~<l:6
1.~,:i~IU;'

iki m:."..2. ';i;.':i!. Bi.r ~iIL plrhlr [. h
lui
!'i.l,;.Li I D~iJ lo_,l-.. "=lInn
1""")7.r

n•

mbml-

[c.rr III
I iiTi!;T(I iwiJ?l

]l.

.~r rabll"~1. Liln>l11J t:,]rrk~[ oJ!&!cffi: n;nurh:. r:'~] .nT.i\ ... lllfll q .- "llr 1II1;'l!~~11I ",'(Iuru ..

.oj!

[i[e-:IL,

AsJI{r;,

.R RU[JUlm 1

1h..
DIl
Hir Nr Hi]'

L-1~ xu;-:uk

f.f.

hl~nbu~ ll..1ncl Vrdaf 1 1:111 No
1DiI!klnJaI!l:rt
al(! "".1'1 D!Elmlr ~n~.:d Ekmllk

~ "';=;11'1.1
]~tiJ~fi,

.;;;'??-:'

1

il'clcmc,:'nk

Han s.t:Fit R:1:n htaJlb ul aL~ntallgl
-Q[lut1"Lu.l:.deL;::i

.nl n ~iL

k.:n.&.:-l:: [~, likhLl.i. rM'"I.:·., t'U=!:~ t 1-.-. r::- rnaJ. 2:1 )C( ::II[I)L
k :i[1~ hr
['I

YI:JJlm'JL ft

'\"1IL.o

M. f..EO:-..'"RhlID S

..

H.

~-t: Ni~~ mhmLd

lJi"

:.1

11 hil~ik

l~...,ifl!::' H.

::10.:1

~2 dirhl:'"'"Tl bir l!"'lm I~ ., nt3
HS:-I:"Ofj ~:'r;';'n tJ. Ijil jj;!':IL ;] [Ill :l.ia[

Rem n.
I'i' • .-:ik

.L N!:oii:lIl

~Mr-e5t !{Un ijfl(:kl1 itO b:Ln!n ~.r ni P05-tahane km:nlnue jtkdiimc~
1\j=lI'iIOOa.
[(':"1]]

IIrl • MoIOl"liiU'

[:::7~lO

Bi_r I1J~iJ "'J:t

:;':.1

Iir.

y 1l1.:11"I~ B.:u::::.ma 'p~kccL:. wpw:L:.r: "\lAR'f 1, R '" ·up"··i.!I o!"J!I N ~1Z;:li
L-lhmhdJ!: .. .!o,n·,:o!!r.!, I.':'_i .~rd: To!! TkmlY.rrg .Ir~[ [;JI!;o;;i!l; Y11lllJrur

'!;ift

r(l:O:ll

%.:hT

11, To::klrdal:
'If'

~';lJpe blJ

bi f

.:J1~,1'l.):1i~:;'

J I (lir'""I1.!1J1

&ndrrm2ldr.

wn
''tIn

m u h tol;TIl ~ttrikrin~n ('TI7.m1 lt1a ll:-t.kll.!'~i]~I::~ini

r RF;2~;:\=;

l_:.ir gil "r.I1I~ I-:!:"r-)("", i;.jr ]ki

_va b.......r~l1.lI'k
yLI": di rl- ~m I~ii,. ii:;.

Hl':IIl.J.

LLlIi

.arze 'ier.

r IK...U
I

U'i .... ~.

STIKB.. U ,T .t v.i1\" AD \
R. '\ :1 E I .DHlkj.ne:;i
, (I()

1.

Elr:1aTh"l1

IJ A K /\ "HI. T
("f 'I,'e IDO[ur I'UI.1 ·'n-!:i';f I

R ,'\ ~

...

J!

(1I1:.i[ e.I:J l k;":.n ~ P 'I;! hi ril :1ian . [ ~ .,(J3Littb~1Ie-lIl1:.Ln. llrzr.i Illtl(_CC-J"~ ru'Jbtcb[ ko:n;:.crYc TI(:'fili:'rLmJC'JI1 '1lI..mJ...1 lI'JSJ~ ',"(~ .r(:~t 'XdLo.aLl ~JC$JI~h'lc(:[IIkhc:{lrulzd(: JI). dd;J f'I.1T"~ ;pln:.: f11 ik"arul.4;: urn£mdllrJ i 1'''1 c.--:.!' k'-:'1 '.'c .'I. 'rrl~r I)l :lo:.7J'h· .Y'¢"'1't1n 1"('1;; bd ('tK-~ 'NI' ric-:i:B-:-m: .... ar) J II Dublu Konlil.antre Tgm-il1e... Sal.;aH1111 \1 II- t(!r~ ~1 ml ~(('r .k:-jl)"l):(: (3'Lii"c ,;:·i..:ri7 niknl1r1 ::..:I'kJ,: I' iw
/ II

.

J

!i.~~IN

1L.irii ~,'(;[ H, DUTI- ~r .... ttir.. fJ..
I'~ rid'Jn • I. ~ loJiJ[ li. 1J:)(LIIJ.:2....-l"·J::.rJ

Ermis-Emniye

1~~:::'!i::S Ii~J.JJ·~

Bi':' pi

·J::.n[;J
~lll~

~.J.p.r:l,~ ~:i.u.L..I.

Bll
Eir
Hir

pLrI:l'C.l:t ronJ

LkLik
FI . '.. "'11["
tJ4
I."

15· LGo .~IJb.ll.& ,:.Jh F,,:sl!. r~ I~it.'[ .l-if=! Cr.lInf.l. OvLl.:llD ~~ hl:'.mo:l.o] 1: lli;. VllJlJr' i .oil: .f'II~1 ~ j-oJ,... 1 ~

f01l .~

.

:::71J]
I ~81}":)

1

o;;ir~ r'·:'7.J ~:ii;~

~.

till

.lJ.

:a"w.

,I.

.~I.II'ret ~il:nl "\1rl;.'·lIrrt

r],

~~i)7 ,lfl r R()';' ~4

BiT Iti I L rI'{::1 l.Lpl!! II:r "ltn !-..,. L l~iT
P

Lli r rrrrl'lll!:1

t...1.: tl~ "ii?:iilr

t H,
• I,

~fii);:;;~,.~

[nooo·~
~~IOU-l:~ 11)1 1 ;"I'.! !

1,~iJ;"II";!1I _'~-::I.!i ~Ill.! bi~-;:-;.:I s:I:J(i k

11"'l:1n

]3i'

::.1 d'
I"I);":J

J .:lL~1! 11.

IliT

ij!;n" ii~i

rO;!:;1

Y~'2uk

bl r

~:"!~

l(Ik~31)

.~ukllJ N';.Ir;r

n.

.!.:'.

ipck~ ~=-rJt '. C :<1.1. nL..1IL;I" .... ~L.

..

'1I-1.;a;::a1J.rill~ia

::-Jr:IllII

BiT p,'"I:lntll

~Tv.i·l:. '!'C hi~ p,"llll" t'l "I.

m.ldo· y.:'"'1

r:Ua IT.

I I I

Pi r~ v.i:

,]~ Sil~T.a

mUI!1~

~OltKf

......LLiJoL..L.:.ISiJi..hL~ (. ll~I.;iJ

BJtSl:.1J~ i\IE:\ 1 El.ER~
do::kr r..z f' Lo;lIl.a~ 0;'.. 1 i'..J.i I I, : iJlI;1 nl

HA.LiL SEZA f

lip'

'F(

):'i~L n 1n;JL:,1 ,liT. ik

e ziraat Bankasl mule nam t eri miis bakasl 1 (I" r."
V('!

I f)~ll··J,L. J ')(I'::!':! I

11ir ~i I [ w..:a L::i.ip.: Iii" L1ir I" rw.lI.:J. l. ~,j- [:, -;'ifL :II LII hll._.~ik

p,rl:Jr'IL ..IJ p"r'lL:lI,1 iJ ...J[I jI1L:i:-:i LlII~ ··aLl I.!i: ~

YIo..""mr\I.,... ] I .. ·I·.m [!"

J 9~9 [:1.1 i lindl;! ~,',''"!~lm'!I1;: (IIJ I IL1 l:ul-! m u II.!':":I~ Ii~ l1u:I'I.li mLi'I:Jr.IJ-d,1. m'.I\·a[f:.:I: 1-.1.111' r;i b::.~I.J.II).I';[.1 I ~ l~ Jir., 1':11k Il'rri~ ".t'r.:ll! ........ m.,!!!r' rnl JL
:;rr Ji~ rr1L

Ell r
1U~I) ;l.i·1 :; 1:-;;;:::']·1 : Y~I·.:urdll Llnl" iYL:L
~.J

...

'O~:- -~, :, IIX I'·
r irl""T lki
OJ ILl

.r[

l,.ik~ ~C' SUr.§.[ I'{;!::it '1 1.lil..-:;. (P.'I: IUS II: p.. CI.1 I-:"Ir-~'I ~ ) "~bi'ln ",~->.III!.:~1 (mu L1,{l1:il:~r.!'']I'1mu'," ~ ;:;'11·u'II:: be[ Wlllr "If'. o;:IL1"0:- ffi·.tllll [lclll:r; .,h-<l~ 4 '\" .oar I'o;'~~::nlll; r;iilllJ. ~:j(I111(1 ..u .~, ~!..I IIht':'TTilndm '..1[, kJ·IJ·· l-'in' .. I M,1r:sJ.I] J .~i (:[ II'. .LJ!!L:""-tlr. :'i l',·u.:I:LlmD r-m:1 1 I'!.o.:p"",:)·o.:'.'~' H~ ;"-::!lr. ~'lr~"iTil" oJ ~u k 'II: :, 1~'lIi:) lI'm· ...

II,{ a . LIIJL: hi r rc~J

::....fiiJ II.

!lOll"
'1'

;;-!.U·.d.:Lir.

r~

[''"tItimt

1~·J.L::·~:li i:

''''i.Ic'llo:.,~~uh~

'II

h

~··H 1~11" ...:U ,I

~.;'',';111.,·

fW

.. ' I.

'J'II.1 ~.: .5 JiJ:J ) .=.\. III I ~.C' ItJl.[._·LLidi

~1I'"I1il";o LJi. 111":01~·II":L.h. :.IIDI I ~·~I(.L.k bJL -;1[( ~'.l/.Ill
;-:I!

J r~,rrl H

'r("r k~d:-dr"
\f ~kn::i~ nJ...l.z ..t.lI.·j
1"("1"( ...

r~·I. 1I'J'~I"~'rIUt."IJ.. L.:o;.j~lrlll.~ rn: .L-..k :<' \':- 'I, rml b
~~","'c.J

'IIU~ I Jii~ 10.:1111: 11IJ.:'il·LIL· 1.:'.11 liD rrh .111:. 1II:-.r.IIII!,''''1L- :Iil III: i'"'1 rll.' ~ ~t I ~<I ... ~ I!.JJ.:~ II 0;I -Ill [",I'., I I ,Ii 1Jld~' j rnLl ... u;.:um 1II1'!.::~I;ir;:j.. l( :J,JIU: ~1.:Ir,] o 1"":>1.' _In.1" : I.~ nib.: lo::bkb:1 .:.!Ih"'''~I. nb I". illd. IIIIII-ill' I ..:~·t:r .::,jo:-~JIL.: ~~L' lUI III ...;: 1111 ~I-ur duU.L' I L'.:J l..i .~Iilkun ~,.,IIJIlI.h~l",dm l!"Jkll'.II I . u'II,~,1-'Ill! Inl:..l d~irl i.;1!0 il,.'11.m:JcnLm I II ',·il..J', : JI H ~I'lJw. (" 10111 }"I!!t .,!.J;:' ~I d~ JI~ I"IL 1 .III ... ill 1I1hI 11 11.::hit:.: ~'ll:' .;lVI._II· 1Jt-. ... ... .... 11:.r! ood~'lil.:u1 HrVI' r.1·o.:n.:'_~·. it.:l~1n

Illj[w:.i~ ,,)wc ...£u.ri.·.IL. [Jh.:"d~liJ"J..1 n.: (ci. ~kldl: 1L:~ ·I:W..: 1'1' I '·.CI ":.IF "'~ I L~'( .!. .o.:.[,·L!.:I.'ILu;!·."1I HI jL:lJi JI$ II 'tt,I.·I ..1 ULt:1. I~ IrJL.L2 :Lh.: J\', LJ ;J ~ .. ' I:!.:,:.ndl.Jk :"~.J.:I.Jir . I 'l':j l"i 1'11, ~.I br:JIJu. ',:11': :.1111 IIf'.11Illd. jl i'l: 01 :IL·11,;.u..Ja Ba'I~; :Jr.1 L..tLi:, 1lIL.i~ II #. I )~'. 1:11. L I JI..:.IL!. h II :., ...... . :k~, Xi rU:lL 1:'1i 1.., la"I'I' .:,1 a ·.L::J·;..l..J.n I,.'~· II I' ~1111,;~ da.~IJ ".1uk -.LoII~k··n1l.!k '/0. yiJ ,~;-:):,I. ','0.rrl ..., I.n Li~::~ 1:1L.r:J!.::J,I. i 1.'1' I.!dL!llili rio.r. ?·2u III'

:k

h

• 1.:-' Ii . 1,I~t::-n '=i"llli.

I~i,:, ",i. r "",...:.:' kiip..

i II. [1":'1' I

"-u' :1.

I~!'!""n 11 .'. r:r.... [I,

',Ii 'f3~!:J ~ III T~:lIn l-loJn 'r~'IL .... r h. ,I):thi ':MiJ ~.'IDr.'\ I-:Alm..L) "'.0.:11[01 v~~' P:UII tim! J lll":ndz .. "'Idl" I~:.~

il'lim',~r

~:I.

1.1.II~I~i~....:; L

nIL..,I.IJ:I I 1:- ~ ;)2 '_'J j._·IJJ:; .. dl,'n I ~ I.. mr'1li~

L:(I 10.I .. kdr.n:: rll·_.t"". ~,·r ... rl'n.'·y,-,; mo. If' I III h:''':LI

.~J"
'.J

.,.

;i~o.'/ h~'r[lt

n~1 1...1l:.llnJo.·

I

1J

Ii...

I~

I

·L:~""'1I1I'lir.· ;lL;-kl~LlI I. J'_'.'1:'k

d";:'1l 1'11.'iJ.J~1 ~'OlJL~I'L.' t dl~,',: I-h. rr ~.r~l 7,:-'!}'Ijl_(dLl~~i.~i liJido.·
L:'Jt: IL'.II ';:m

l:!"j'~~1 ~,"1"Il(: ~~Lill. 0.> ikl..il :~lCldJ.: ;oilnU!! b!'):I:.1:Luih, ) :":.~ ,·u~..:or. .i.. rnpn L ~ m. Tdl:'rl~u' ,,,,~,"'t.il! ~!15.

0;:"!~1J1'llnIId.1 1 L~",Is"1 ::;1b rrn I: I i:!tl .. ;_:':lr :'1', IOI.!
"1"

BAYRON
• Admir;~] IiIImi
JI~: D(lr

LAVN
It.fHl ~ '·:lFlL.l LI

mo;-rI-ILII.111r~ "IL • ~~:,ie I i':lJI.:.. l

lI)i .. :1' I :-:":"100;1a:lLI!;= :1111: I-.. ri·!..'

b~ lUi

:.·lI.... 1IoJ":~' ,1."'1J ... l

m..::j

rl. • .:-I.!'.'LII.! \'I!
'1.'( •• ~I"

.;!) .'d.5r( t'11r.'JII ~1.1Li 1.IIlL:.:.i luLl].- ..' if

Kililn 11l«)nliir
Slf'~~Liuden :
.:Ii

nladcJ,Ie]"] l",jrk Anoniul
II' 'j I.J I ..!I"1.!L:l.!r~i .~ \1...11.0.Ili" 0 ,':

.. ~ .. LJlC.i C jffi.1'I'r ,·.i .E,llr II'-i
P:1;.'_'-

~rI,r •.I ~I'.. ..11"1 I n~ J"o'JL - IJ JLI 110;1.1~:!LI';= l:1irl:,i •. ~,I:! [;:1.'1.dL I
UI .. ;J

I fi, ~'n I; ...-r;r . Po!L.L:.1 ((:~.

lid
.~:I t

., r.",:...

~m'i;!!;-;, lill :.II.:':ILr.(I:I')

[:",irl.

ql:IL

. Ill" ~r

:1 II I J'_: .. ':1. l:ld,l~'_'''''I
::;r r!' r I .~~dl· ... .:.·nil".i.· r
!'I

1.1h.~ :1:"11' i;!1I' .·,·,~·I-:I ...L.I :i ~.J';LJ.i..~1:),.111

n ro,:I~"' :,L

~0. ':lIl(:,;)tl ~' (r~'::':':L::III.'_)

i h··...~·I·.rL

L:llm,1!o..l~1LiiJ LL).i.

: '1111':1 :I?L U(,l1r .,:~}

... .. [o.·~I:hrl' H

~l:,Tj·r i ::1.

S:;l

.),.iJL". I U:.!!J

[. II :.1.110;1.. ..lJ.j:1I

lin.,.,

w.... 1 .... il{: t· , 1("

.~Il [:" ii ... 11"
J.:d~·I."I~!;;tl '.

'.-=- .. 1,1':')'1-.: :"\I~,'L ~ v(" 'h I' .·kt

t ... 1p 1II.Iil.1T 1 I,HI'I

tl'~LliT I~'II k-i
(q

'I.;

','I.! !'i.\tl~ ':~I,"111-. .)n:J11· L:{llJl..(

1-:. 1111'1. lll:lUr A
) .I·::;:,];,..::t

ha'

iJ1.).;I",,· !"ri "t IrJ.: /11 '1LII! ~'JI'·I.:. I "J';:d U I: llllJi ~'I.:!'-.ilIi:-: hi I o· ml'l r1.l ...II) 'I bh:1(') ;h I I IIJ,';II;II 10. H'I.· ~L~iJIII'1 2"2 :1' :.j

m\.i:m O;"I.!L.h:~·L· ~'I. I ,:,;nnL' ii::n

,k~ h

"I, '.

I

,:k

l~li o.JI ~

or .":1.:,

.In

hl::.!"111 ml Z", : :' ..: .:'1' ' ~I~U1.11.

!'!·.. ·,·I'I

";In:' I , i :I.HI <in\

Ii1I rnl",l11- L"..' ,...,(

'r~

p.v,.:nLL:~ i!:.I'11 ne tillik I.!di I...,i ~ IJIL'I"I ''-!'', 1")1 "'~I. -:.kki.1 :::r.:l( (I1~ dllr .tl. ~ir~Lil1 f ,,,ILld,1 :,:i"1i:i "'r:1II'!T: 1l,vllnd" 11 i-11'i I. r [(~h I : '_m~'! L)J..lh:=:iJ:=::'11 nlu i~.;;· 11)n

(:L"i,'(:L':!".,J'_·II iJ. i:.~iJ.o.hr::l1 u~
II.J:!

[L:~I

tk

i i l;jr
I

1,1Irl'r.

riC'! o::4.crlm d"(;J1dim. t;'::l'Il~rll[JJ~[II ':,·.J·,·L:k IU:lrl.IIIJ" ... : 1
1"1 _.iIr: 1IJII (HI .Inbi~ !'IUII:'Ua.i! cluk~t.~ h,.l:ar!d~ i (;0; ... , "UIIl" f(I~ Mlln; II. Fr~n.o.~
_ iJ' tl:TI~]nu:t 2;1h~i

Ikti~3id~
~Irh.llnl{ 1"'::I"i I' a n', il.~r:"hr'l
.1III11r'

S,n.jli
~:"

I·oe~~ .. t
,

~t!

j'~]l!!:hT1it'"

Hid:; -Anot!l-i-Wi-~-ir-In-ti-' ~--•.:.Il-.o.;lJ..

--------------------------------------------Giimriikler l.I.. " ista11bu.11nilba yaHtl m

I

'{I.I·~""!; ~,1·,:'.I:·Ll;1~ .',1:1':1: lJoJ ~r [! Ir I L""I II1L,I'I..!IU,. ilo;:o P....[ ":.1'(r.·n rT 1\'11llll~ 'I'~ 1T!.o1 111 r :.I! Um.~[fli ~ )r,J. (i'P,·:.-1 til"m~::'~ :.I:lL".\1 (KI).;[(:rl;:'(", I-ZJ]fI~' . hrl1i (II.! I .J.H·' t:L ... '.d_':.:rktJI. Tillf::,il.u i'3'il~ LII IUUll t,":~'r [

< ~~ ....~

1" "~I.')I' ( :' irl1li I i'J~1 .

J 1;-, 112I 11:;:0.1 r uill~:'" >lIntl I:
~ "r:!;

illI. ...rlmil i:.IL·;)
. "1111"1 ii ,Ir, -oJ

komlsvonundan: ...
"'I 1.1.1.", 0.·,·rIIL:. "
L!.

.Jelj

1.lIloll 0::0;: ·mo.:1::'. "~"l
~I

;10.; 11,.1 'lIIil L

"11 "'II"':lli

LldLL:1

."1"

II 1,1,',

',0. 1.,::1::11 '.1'1' i..l.... l

};apaL.

bnL~lrlAr (d:l(.a ~joLi RLhttfu dfl .'LC~"""08T!)Pt.'Lu

n~ .....
11

hJ.'ul~"

n: G,

I':'rll:,

"di I uri' I ·~,o;li·J.
",f ~~

I I .111111.1'11' I ·TIul~'. I 0,;:

HI !LJln,:z ...lllIlln

S.J~1DJ
I::II!.\·LI~

[J(11(1LkL'.

11'111'".11',1.11', '('l,

;",r:r

~I~~IIII. "l'ii I:J'.:I,.... ·:I ~ 1111k I, ni

Ilnl I,u IF II" I ~" 1(1",~dfl.::. ;a.:)lliLIllL!:I

.! I l .,::.j.

Icll;!l~
II!

i-I.

·•• 1 JL

II

1111'111 1I1000l.kill .. 11.1 I:.· II. H' ~~. 0;11~I ., -

r. 11:'::1, ..nl,' rLI.!~: .-.1II I :.J 1 t 0

t!tLim. '~~r~i~J';i :':IJI,;II'.l;':iJrJIl1~liJll ;.!lIr1l ~ bl! k:n II yn I;: tl"T.

",'rL

I-.WI.1g"JI'1 Lll;]~

b~r:ltl

4 ,,1111 ;J~I III': 11

l-ti·.o.:JH",II' II,. '11 .. 1,1 hl1 If _..u ';'-.iil U ... '

:-·.pll.h::.k L·I. -;.nrI111:n ,;: 1;"Ilrlr .'1. ',.' .. ILlrkm~I.1r Ii t.~';"J iX,1 lilt 11'11)111 n l;.lupL~1! ::n :ir'liJk ~['F·. i, I 1J.:.u.tLl.lll il: ;icrr] bor.)Ucn . :iL:iII"I! , .. b.ip;. i:;:LiloJ l~i I '( 5u lim..;!;;" ~I.:JIJI '.[ ...

I.~ ihl mJ:''':''!I'Xbn ir. .I~~n ~o:'~nL,:II1,·ltil ' ,:.-.11'i,"

(~ ..

<,. JP .l:t. 1.:1 0;'t'f[ I 1.11111• •• .1

II' ~lr.t[l1D..I.:.: III~ ~.";::i J.;.bJ;'l·~i..:::n,,:·in,· ih'.j7 , ~' ~"I h'III1"I~; jl~ (:

110'J~r' • .,;!'i :_.~1 I, ,~~ll!"ri.::..lIn'l:ot~ '
.ull.

1'1.1.,,,.

·'·("·,~.J.:JI~L" ..

.31:J!L

I r,J... . I:J~ II '~"JI~ i

(('klJ

l:roP;]1J

I"1UIIL:,I,I~ i;""L: '1rn ('">1

Za'i,J . 'i.o..i:["I;'lDmn.,l l".JI il-ill!.;i I Iii. I . " li~ l m.ttn llrr lku '_']UIJ~ I11l1 1-" .~ (;li:.l~"(1111 z.1)·1 t oI.":I.lib. . ';-11j.t opkarJl:JJ.:,~-J~' ,'L; nln ~ilkmll. ~':"ILlu". ::;'~WJL ''1.11111'1 m~-.:Ir!. <o:~ln,~ ':'~I ';' ~)O.l 5:'10;"" P. h.I~.' IE 0;11

.~r:oeuk rn~1I

,

-

.

.

s
..

AMERrKA

---- ---- - --- --- -- --- - --

..

-

I -------_.
.

mi.ike clidir asan ECZA Deposnnda
e

ULATIND
-=W~ ~.IR"

VaZI maklnelerl nl n en mtlkernmell olan
.L I
IYI.: llLlLIIJ

,

!ll.: ..OLa:L'

,

. l\...1..J" IT

LlKRO [jTB .i1LKIA:i\ T r ; -. _ 1.
,I

~

makinesidir.
lu-u l'ill,I· -,,~.' r~ ·)lln.r.1. 1','ld(.·1. I~,··, ')~ ,I 1:11 I ,

1

Dalton
Vi

4p tt.t

ve "'or1.1e we 0 Ell. "'0 temmel
rrr isnir ~~ r.,irl~

accnruhk

Mukinelc.ri Di.iJilyanln En l:-~ En r.letin HI;1!~!I:i'pMakinc erldir
He

Hesa
~

.1\ .;~bUT~
TI .·I~

:{I:. ... ·!1i1.:LJI.

lil' I

!~ Ild,L

I!n' I II

L .1:1.:1

L:.I t'l 1,1 rr: ,..rRC:1:I':' .j 1, " Vf

·1

I 1:\ Z I [\j S LZLj.Kr..ARl~

SJ ~K1NLJ
mi

Kr.r E R

I~

C 4 Z I. \ R

r,

I': I( :) 11 , I K

v

,-L\l _\r :\ J. A R 1N D A

( SOD 0 .- G A.')T R 1 N) En milkemmel ve ta m ay nrh
SiQlattir.
Dnk i k u ~:)_~LlI uz.

ista h:t.i~"1

1 ,,1 ...

uul lin ur,

KE.~ll1e TIRIHI 3G H A Z J R I ~ 919

sIA~R

BILETLER
LIRAUIA

tem in,ath vc el L"

veu fi y.:lL' ,1rl", :--Ilalma ·t·~(hr_ ij.:;.II!!>"I srut du"~: ,I:u m
brl , {Pj"TTlIT tj.: 1 ...

Turk Ocaklart Me1ikez hey'etinin (5tlJKlO) Urah'k Ikrarniyevl ihtiva eden bu p~yangosundfl cok ad" d~ ve ktvrncttur esyalar va dir
~I

!II

Rika

0
neT

Lev ive bi ra L1er'
II" 1·1

"

;l..'I1~.

'.:

'",I 1 Ll·~1.::':~

I

dl1lf. SRiA~ 1!I!!'f1'."cr.U.

~lij:.:milL

YARALAR
~l b .. Il.I.ard iI

Y amkl

rrr, j [J l.a.tJh

.... A 1. K S LK·RTniN
.1,k;ILI
.2m11 'C

k......"' .. nt li bJL 'IL.I'·":·~(br 'r! rru...... ~JI [..yJit rr "1"'1L
J[

biunek LLl.-::I'I.~ I ~1~LIl "I i rl: _ I nh' ". [I e if I: i II !~. um 1 L·L l'U-.:J.[ vc L(·:-L·;:-!.£:I i- a ~..arrtLLil·llel{ ~r/~e;C'. bu :::erL.~LLI..! :.to~;-'_:in hir !,;::iY.] ph au ; i -u I :··rtin c~1jlrll· ... iT. B 1 fl'i~':m6~ld:t L . ;'-,'Lmi~ I..!}·e 5fJ hln liL'.!! ahsis I..!JLll1li~.lI'. n![ -cnckl ikr.rn vcler ;.!.~;e'l ";.!n .'~ p,_i:n ~d... rlthn r.:~rrrtt ir.hr. 1\1 't"kl..!(,. J h:fl.:ti lnl h :L";~:I. J'~..!'rl I..! ~y, Lll1rt.ll~ "'C'o{i~('1 rn t c.nin i~j·l i k 1':-'. ILlyck: j ~ kisnu a't.~f1l'f· en nofis ycrl i 111;m- Ill.'! rm d~II' i irjtih~LP crmistir. {h~ld;:] H.lK::: otnmobiller ~~ I~~'hu'j ~O(lr, ~:;inll h"',1 k]~'JlH.lin"';'(' p rhu)t~1. punrautif '1.-(' k~ii'"ldc[ .. beh E'L'L bill E'~ llra ki ~'j~~~ [lrich ~l"i)'lik 'i~Lloll h.::11i aJ J. pil.-h'l,";! ell. l'~... ve 1. 'I dm -:d~l.t 1I'~'i,:-:~IDr t."! k ITIll.!1.rI_ elmas I
I-lill:]]d11,

in ~atLL

I

~'ui'.LIkler,
11~'i~'k1!

ipek seuendelcr.
b:nt:Lniy'l..crj,

Mn p.:IT '$';1 L rul id e

_l.Lh

!-l..!l!("1 I

e; 401} ]1", L

kJ yrncti r de

mkl;: .:1« JL' r(.... m 1i [I1:Lr:v.malur, -i

llilr:r.IL

D·.

(,(,::'f,r1·1~·T.i· ~!lll.II~ur

L..:- [t.-tf:rlf'nn~I) ... ,L Lh::p0-il,ndJ d Bnr:u. "'iJ::!LUi..;;L TlJr1uy("~ ~.Im
~ilm!:!i.. 1"r-rlh;t:('If1 ~F

I lcrcxe ipek vasui.Lm. ~rc-]i Ia,kl'il-nJ:LI'Imlzm Ilh:I·1UE[[ 11d.:J.IL zaril bavullar c..... T"I~ ~~.',~ •.lan, K·:.ir~C"'l C D ;::l'IlC'~'i vle H F Li::l- IH! r ~ '1<-,'.[1(' E ,-ii' j:'1 en Z~I ri r: ve C:fI i·.nli.l» d i~l.~rirll:l!.~ ixi ',-ii'?; DaLS-1I. (:~y;_l v;[Idr-. JkT.2l1Jl ivelerin mevm u: III i k I lan r,,.-,di r. }IE:':l'ID::t Llcy' orin : 1 bLL pi> ~.l~!,-r, ).i .J :-.1In II i ',' C k.I.':.b •fLi r :" . ~:,JJ' [C'··i.i P ';.:~111T1l" ~',,', a ;:1I !'JIj- !J;ot; 11111 !IL ell .. 1

.

n

Kohli;; if::11 m

I~I.- ,..J~n

"~,[J"J mJ::!1

mLlZlld.1 ~ duilann
f::C.:I!II,

J,I

l.t111lfFUlldlDr -:Ibbl!!I .. t I[ n,l. • i ~tJ'1 .ulur

7.r:
L!...:[rt) i~to;!

..kgiIdir.~·:.:I
~ .. L.'L!U

:1.:

"''1

General Motoi-su Tl .aeentu.l rk [111~1 "esa,_~n buyiik ve g·t ikee teve~sii et en sayam hH)1'Ct hit" teski.... lli,t mikan izruasunn mu niid ii]'~ 1
iittUl diUlyacl:a B'fiLb.-i"ii!!l,.·U~r1da ~o den n faz.la hel' gjj 10C10
LIrnli~ tr.dilmtltteo Voe ~SCOO lIJ.len f~!1.la all:~nlal ::U'" eI etE! 'i'eif'lJli~ ~ bLl~'fik 'bi,. otcmeb

Wl."':!"ltmndtiJ

~.m;"rr_

DOKTOR

KOKOLATOS
ariu~ hortJWd.rn
I" 't~:::1 ,_,hil . (C,' r.r.UL

).~
mUr

1.;.:.lp.

n

de m~~ter~ I,e.armii~rd~t IIllMkO tad."" GENERA L t'1 0'1' 0 IlSi L'~ i1. jj~lIl U~ E1e.rl'l ~t. 1u.l1't~pa.,..,a:s,1

al iyeUe

GENE'RAl
I

ra·~

.i:lc:t:ntlI11Idara vc L1cIP de mii:r ted~e:re '!:i.i1tmld g~~(el'mel<.of":r
'!Ie

'\Ie saa L lerce dcvarn od ~f,;,k3 t edf:cc:k :.in i i!! •

KOt i.. \1 os d i~ agL'ilJan na, disler] CL I ~Uil"ll m esine '1{e(ii:s. .rdcrin hagta LaD'"' , masana .k:Q.ri~y.("~.:l.nl!' '&iUl.ht .... Kunl b -1' fL"'~il (..Lzcrjue 1.:.011 U Iaeak b~f ~~"'. i~netL",(; m ikta.-ind,i:!l K.oll nO~· rna cunu di~ ;;1 r.. l41 r'l n.r.! a .... )'f!nlJ!!!k ari 1:1kLElirLC !, d· ~ll'!n.l~ kipliM an btmiJJff, cikartr ve di ~JC:r[ {[j rutJ:!Q ml k rQplar J I euahv "C ifna cder, Bu ~WI1 KoJinosu t~J:;rUb~ t!clini.:o!: ve .:l~,tl L1 [1 n e kads I' t('!miz~J:rnl;gi n i L..:.I

.; c: liz
, ...:...

.-9 BuyUk 00 ada ~(t
E'~ J~~lLn ~.!i.r:-}~il('

\''C:;;
(to

! EL DES ETHANGERS t HO
<*
inc ~ flu!'

ndj~

vc rneklcrilc

;::

: 25 ~ art ta a .:Jlcb :::
... :,.ct)
Td: I-ili ...-I h:l:L
;il

(t-~

.

tl:rn il1ilLI~

eden serin lig-e

dilK.i.h ~~'~IiJ:o'.i

sINGER
"(fir

MOTORS

m&.t1IJLIUUm

5l1tmakh1ldLr.

G£N:ER~1. MOTDRS i:k a(!t.n~~~Llkl'IT1 i:l'-i.SLlrH"i~ki ~~ j.
TId Tltl!'rbLIIHy£'1 miitli!kabil l~ li:!mn~}'e~ hi"(,llI"rirJden siska

9~1meLortedlr. ~~t-c bu Uyetr.:!111 hl!'m b!cefiVU I 1.1:1 .r' 3

~.~ I'i "ll..:::.-bu1'f:Etl'

.c:rd i'kler i tel!fl311t3lt fl1(!'k tU'Jllh.LTl her iki f;3 .. 1'afa il.I~ ;'3Ufade- tell1lll c:tlll~k ... [~.dirG£NER~L MOTORS lln h.l!'r ;!;J(!e:r1Jtallgl giU i k.;,·i!:" 1f'!.I t:!s~il I£!.., dcn mithim 11 i' te!'j.l~II at II~ 01(1i fe:IJ'LIll i III ibjr i: iiz'idtr
se.rle i.;in

bit

t -:70:/Ilf.lcrjn

"'c'" r ..:', .j

:a-..,,,,

ii".:trkits f~11l ~_ plJlillltJ:
lilt! VIm~1i;

'lAL

CREAM

1J(,~O~'Ji l:{imbIJI

[{'_'pPJ

IlifI\UlfCE H R~ a'll
!oJ

CR..:l.....A TClPOL0 J

"BlllAD CRT f'R

;n., ~III.I:]

S[o.hijl. U,.ttl;li ~ f'-!=!ol apllrtJ1'I\IJlli

LA SAU ... E OAKLAND • oL[liSMOnH.. • PONTIAC. E

oU1Cii CHtVOOLET

G:~\r'A10NSCHEVROl 'ET ...(. CA MION'S G. M, C.

:.\,7 k af
(::-mlh", i~-' «1·1"
lUI

mtid iirt.ilg;iillden:
:n~~I.:JL


n·~kJr.<:~ir""l
'IIlt:dttndo!:1

nl).'dU_\-'n

bl1~.l;:1'k~ n,k '.il.

~rt=l.~
L

~i!.~Trinl:.~

I{I,nri,

1

D(-:

PPEL

IIpni.!:;L ••

I!L j!:hd,'

',,, iJ..

(laJ:' ]'.JdJi

lJ.yJ·,: g:':::jj

Nli IJUI JIf' IJ..::i ,!iI . ;'I_Illii (il·" 'O!IE ·....11h..~rc" Ih~1· I l('r~1... I )IC~ w:.:-rc C J m ~~I .. de [...1'1 .I,{ . {'ilIL 1 ~'I. '!"ill ip ~. '-11 I~ "II.: '1"111 Tr!' .:~:·m.lll iLkr!! hn
t:1'

BirHSI

:irjJ,_,i IL

J"I"11Ir·"' ...... I[·.J.rl.

.Ho!:~ "i·ei'd~ !:lmfll.ar •

C; IJ( Ill,]~ r

'I