megep_hidrolik_sistemler

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

HİDROLİK SİSTEMLER

ANKARA 2005

İÇİNDEKİLER
T.C.........................................................................................................................I GİRİŞ ...................................................................................................................... - 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1......................................................................................... 2 1. HİDROLİĞİN PRENSİPLERİ ................................................................................ 2 1.1. Hidroliğin tanımı:.............................................................................................. 2 1.1.1. Endüstrideki Yeri Ve Önemi...................................................................... 2 1.1.2. Hidroliğin Uygulama Alanları ................................................................... 3 1.1.3. Hidrolik Sistemlerin Üstünlükleri ve Olumsuz Yönleri............................. 3 1.1.3. Hidrolik Prensipler ..................................................................................... 4 1.1.3.1. Hidrostatik Prensipler:......................................................................... 4 1.2. PASCAL KANUNU ......................................................................................... 6 UYGULAMA FAALİYETİ..................................................................................... 8 ÖĞRENME FAALİYETİ-2....................................................................................... 11 2. BERNOULLİ PRENSİBİ ...................................................................................... 11 ÖĞRENME FAALİYETİ-3....................................................................................... 17 3. İTME KUVVETİ, BASINÇ VE ALAN ARASINDAKİ İLİŞKİ......................... 17 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 20 ÖĞRENME FAALİYETİ-4....................................................................................... 23 4.1. Hidrolik Basinç Yükselticiler.......................................................................... 23 4.2. Hidrolik Sistemlerde Kullanılan Birimler ....................................................... 24 4.2.1. Basınç Birimleri: ...................................................................................... 24 4.2.2. İş Birimleri: .............................................................................................. 24 4.2.3. Kuvvet Birimleri ...................................................................................... 24 4.2.4. Güç Birimleri............................................................................................ 24 ÖĞRENME FAALİYETİ-5....................................................................................... 29 5.1. Hidrolik Devrelerin Ana Kısımları ................................................................. 29 5.2. Yağ Deposu ..................................................................................................... 31 5.2.1. Tanımı ve sembolü :................................................................................. 31 5.2.2. Yağ Deposu Seçiminde Önemli Noktalar: ............................................... 32 5.2.3. Yağ Isıtıcıları:........................................................................................... 32 5.2.4. Yağ Soğutucuları:..................................................................................... 33 5.2.4.1. Su İle Çalışan Soğutucular: ............................................................... 34 5.2.4.2-Hava Üflemeli Soğutucu.................................................................... 34 5.3.1. Tanımı ve Sembolü: ................................................................................. 35 5.3.2. Hidrolik Pompa Çeşitleri:......................................................................... 35 5.3.2.1. Sabit Kapasiteli Pompalar ................................................................. 35 5.3.2.1.1. Dişli Çarklı Pompalar:.................................................................... 36 5.3.2.1.2. Dişli Pompa Seçiminde Önemli Faktörler: .................................... 37 5.3.2.1.3. Dişli Çarklı Pompalarda Debi Hesaplanması................................. 38 5.3.2.1.4. İçten Eksantrik Dişli Çarklı Pompalarda Debi Hesabı:.................. 39 5.3.2.2- Paletli Pompalar:............................................................................... 39 5.3.2.2.1Paletli Pompa Çeşitleri:.................................................................... 40 i

5.3.2.2.2. Paletli Pompa Özellikleri: .............................................................. 40 5.3.2.2.3. Paletli Pompalarda Debi Hesabı:.................................................... 40 5.3.2.3- Pistonlu Pompalar: ............................................................................ 42 5.3.3. Pompaların Çalışma Prensibi: .................................................................. 43 5.3.4.Pompalarda Verimlilik: ............................................................................. 44 5.3.5. Pompa ve Akışkan Uyumu:...................................................................... 46 5.3.6. Pompa Seçimi:.......................................................................................... 46 5.3.7. Pompalarda Debinin Tanımı: ................................................................... 46 ÖĞRENME FAALİYETİ-6....................................................................................... 51 6. HİDROLİK SİLİNDİRLER................................................................................... 51 6.1 Görevleri ve Sembolü: ..................................................................................... 51 6.2 Hidrolik Silindirin Elemanları:......................................................................... 51 6.2.1- Silindir Gömleği: ..................................................................................... 52 6.2.2- Silindirlerin Et Kalınlığı Hesabı: ............................................................. 52 6.1.2.2- Piston................................................................................................. 54 6.1.3- Hidrolik Silindir Çeşitleri: ....................................................................... 57 6.3.1-Tek Etkili Silindir: .................................................................................... 57 6.3.2- Çift Etkili Silindir: ................................................................................... 58 6.1.3.4- Yastıklı Silindir:................................................................................ 59 6.4- Silindirlerde Piston Itme Kuvveti ................................................................... 60 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 63 ÖĞRENME FAALİYETİ-7....................................................................................... 65 7. HİDROLİK MOTORLAR ..................................................................................... 65 7.2- Hidrolik Motorların Çeşitleri: ......................................................................... 66 7.3- Hidrolik Motorlarda Döndürme Momenti Ve Hesaplanması: ........................ 68 7.4-Hidrolik Motorların Kullanım Alanları: .......................................................... 68 7.5-Hidrolik Motorların Üstün Yönleri:................................................................. 69 ÖĞRENME FAALİYETİ-8....................................................................................... 73 8. VALFLER.............................................................................................................. 73 8.1- Valflerin Görevleri:......................................................................................... 73 8.2- Valf Çeşitleri:.................................................................................................. 73 8.2.1. Yön Kontrol Valfleri: ............................................................................... 73 8.2.1.1. Sürgülü Yön Kontrol Valfleri: .......................................................... 74 8.2.1.2. Yuvarlak (Dönerli) Yön Kontrol Valfleri: ........................................ 75 8.2.1.3. Yön Kontrol Valflerinde Yol Ve Konum:......................................... 75 8.2.1.4. Yön Kontrol Valflerinin Sembollerle İfade Edilmesi: ...................... 76 8.2.1.5. Yön Kontrol Valflerinin Çeşitleri: .................................................... 78 8.2.1.5.1. Yapıliş Biçimlerine Göre Yön Kontrol Valfleri:............................ 78 8.2.1.5.2. Yol ve Konumlarina Göre Yön Kontrol Valfleri: .......................... 79 8. 2.1.5.3. Kumanda Ediliş Biçimlerine Göre Valfler:................................... 83 8.2.2. Basınç Kontrol Valfleri: ........................................................................... 86 8.2.2.1- Emniyet Valfleri................................................................................ 86 8.2.2.2- Doğrudan Etkili Emniyet Valfi:........................................................ 86 ii

8.2.2.3- Dolaylı Etkili Emniyet Valfi:............................................................ 87 8.1.2.2.4-Pilot Kontrollü Emniyet Valfi:........................................................ 87 8.2.2.5- Basınç Düşürme Valfleri: ................................................................. 88 8.2.2.6- Basınç Sıralama Valfleri:.................................................................. 89 8.2.3- Akış Kontrol Valfleri: .............................................................................. 91 8.2.3.1- Akış Kontrol Valflerinin Çeşitleri: ................................................... 91 8.2.3.1.4- Çek Valfler:.................................................................................... 93 8.2.3.1.5-Çek Valfi Ayarlanabilen Akış Kontrol Valfi:................................. 93 8.2.3.1.6- Akışkanın Kontrol Edilmesi: ......................................................... 93 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 94 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 94 ÖĞRENME FAALİYETİ-9....................................................................................... 97 9.1 . Görevleri ve Sembolü : .................................................................................. 97 9.2. Akümülatör Çeşitleri:...................................................................................... 97 9.2.1- Ağırlıklı Akümülatörler: .......................................................................... 98 9.2.2- Yaylı Akümülatörler: ............................................................................... 98 9.2.3- Diyaframlı Akümülatörler: ...................................................................... 99 9.2.4- Balonlu Akümülatörler: ........................................................................... 99 9.2.5- Pistonlu Akümülatörler:......................................................................... 100 9.3- Bağlantı Elemanları ...................................................................................... 100 9.3.1 . Borular ve Hortumlar ............................................................................ 100 9.3.1.1- Yapısal özellikleri: .......................................................................... 100 9.3.1.2- Boru Seçiminde Ve Montajında Dikkat Edilecek Noktalar:........... 102 9.3.1.3-Hidrolik Boru Çaplarının Hesaplanması:......................................... 102 9.4- Sızdırmazlık Elemanları................................................................................ 104 9.5-Manometreler................................................................................................. 105 9.5.1Manometre Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar:................................... 106 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................. 107 ÖĞRENME FAALİYETİ-10................................................................................... 111 10- HİDROLİK YAĞLAR....................................................................................... 111 10.1- Görevleri : ................................................................................................... 111 10.2-Akışkan Çeşitleri:......................................................................................... 111 10.3- Hidrolik Yağlarda Aranan Özellikler: ........................................................ 113 10.3.1. Viskozite: ............................................................................................ 113 10.3.2. Köpüklenme: ........................................................................................ 114 10.3.3. Yağlama Yeteneği:........................................................................... 115 10.3.4. Polimerleşme:................................................................................... 115 10.3.5. Oksidasyon:.......................................................................................... 115 10.3.6. Akma Noktası:...................................................................................... 115 10.3.7. Isıl Genleşme:....................................................................................... 116 10.3.8. Özgül Ağırlık: ...................................................................................... 116 10.3.9. Film Dayanımı: .................................................................................... 116 10.3.10. Alevalma Noktası:.............................................................................. 116 iii

UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................. 117 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 118 ÖĞRENME FAALİYETİ-11................................................................................... 121 11- HİDROLİK FİLTRELER .................................................................................. 121 11.1-Görevleri ve Sembolü: ................................................................................. 121 11.2. Hidrolik filtre çeşitleri:................................................................................ 121 11.2.1. Emiş Hattı Filtreleri:............................................................................. 122 11.2.2-Basınç Hattı Filtreleri:........................................................................... 122 11.2.3. Dönüş Hattı Filtreleri: ......................................................................... 122 11.3. Filtrelerin seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar:......................................... 123 11.4. Filtrelerin Kirlenme Nedenleri:................................................................... 123 11.5. Filtrenin Bakımı Ve Temizliği: ................................................................... 123 ÖĞRENME FAALİYETİ-12................................................................................... 127 12. HİDROLİK DEVRE ÇİZİMİ............................................................................. 127 12.1. Hidrolik Devre Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar:................................ 127 12.2. Hidrolik Devre Çeşitleri:............................................................................. 127 12.2.1 Açık Hidrolik Devreler: ........................................................................ 127 12.1.2.2. Kapalı Hidrolik Devreler:.............................................................. 128 12.2.3 Yarı Kapalı Hidrolik Devreler: ............................................................. 129 12.1.2.4. Açık ve Kapalı Devrelerin Karşılaştırılması: ................................ 129 12.1.3. Çeşitli Hidrolik Devre Çizimleri:......................................................... 130 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................. 135 ÖĞRENME FAALİYETİ-13................................................................................... 139 13.1. Hidrolik Sistem Arızaları: .......................................................................... 139 13.1.1. Sitemde Çalışma Sırasında Gürültü: .................................................... 139 13.1.2. Hidrolik Devre Basıncının Düşmesi Veya Yükselmesi: ...................... 139 13.1.3. Hidrolik Devre Debisinin Düşmesi veya Yükselmesi: ....................... 140 13.1.4. Valflerde Meydana Gelen Arızalar: .................................................... 140 13.1.5. Pompalarda Meydana Gelen Arızalar: ................................................. 141 13.1.6. Devredeki Akışkanın Çabuk Isınması:................................................ 141 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................. 142 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 143 MODÜL DEĞERLENDİRME ................................................................................ 145 KAYNAKLAR......................................................................................................... 146

iv

AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİLİK Hidrolik prensipleri ile ilgili hesaplamaları devre elemanları ilgili hesapları yapmak, hidrolik devrelerde akışkan seçimi yapmak GENEL AMAÇ Hidrolik sistemler ile ilgili temel hesaplamaları yapabilecek, Hidrolik sistemlerin yapılarını tanıyabilecek,bakım ve onarımlarını yapabileceksiniz. AMAÇLAR 1. Pascal kanunu ile ilgili hesapları yapabileceksiniz. 2. Bernaulli kanunu ile ilgili hesapları yapabileceksiniz. 3. İtme kuvveti,basınç ve alan arasındaki ilişkileri hesaplayabilecek ve yorumlayabileceksiniz. 4. Hidrolik basınç yükselticisi ile ilgili hesapları yapabileceksiniz. 5. Hidrolik pompaları ile ilgili hesapları yapabileceksiniz. 6. Hidrolik silindirler ile ilgili hesapları yapabileceksiniz. 7. Hidrolik motorlar ile ilgili hesapları yapabileceksiniz. 8. Valfleri sembolleri ile ifade edebileceksiniz. 9. Hidrolik borular ile ilgili hesapları yapabileceksiniz. 10. Hidrolik yağların özelliklerini hidrolik devre ve hidrolik yağ kataloglarına göre tesbit edebilecek ve yağ seçimini kolaylıkla yapabileceksiniz. 11. Hidrolik filtre seçimi,devre ve hidrolik yağ kataloglarına göre yapabileceksiniz. 12. Hidrolik devre çizimi yapabileceksiniz. 13.iv Katalog ve standartlara uygun olarak hidrolik devrelerde bakım ve onarım yapabilecektir. 5250T0019 Otomotiv Teknolojisi Alanı Alan Ortak Hidrolik Sistemler Sıvı ile kontrol sistemlerini inceleyen eğitim materyalidir. 40/32

MODÜLÜN AMACI

video. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu modülün sonunda öğrencinin yeterlilik kazanıp kazanmadığı sözlü ve uygulamalı sınavla sınanacaktır. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendiriniz.atölye.kaynak kitaplar.kütüphane.internet. v .EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortamlar:Sınıf.hidrolik ile ilgili uğraş veren fabrika ve atölyeler Donanımlar:tv.vcd.

az yer kaplamasından ötürü önemi daha da artmaktadır.Teknolojik çalışmalar insan hayatını kolaylaştırmak üzere yapılmaktadır. Hidrolik kumanda sistemleri mekanik olarak kumanda edilen sistemlerin çok daha az güç ve enerji harcanarak kumanda edilebilen sistemlerdir.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci.Bu mödülü tamamladığınızda insan ihtiyaçlarını kolayca kontrol edebileceği sistemleri kurarak karşılayabilecek. Öğrenilmesi gereken bilgi ve teknolojiler arasında hidrolik önemi azımsanamıyacak bir yer tutmaktadır.Otomobil hiç şüphesiz ki kişilerin gelir gruplarının değişmesi ile hemen hemen herkesin ulaşabildiği bir obje haline gelmiştir. Endüstrinin sürekli gelişmesi yeni bilgi ve becerileri gerektirmektedir. çalışma sistemleri ve parçaları hakkında gerekli bilgilere ulaşacak ve bu bilgileri kullanabilecek seviyeye ulaşacaksınız. konforlu ve en az güç ile sistemleri kontrol ederek karşılayacağı için vazgeçilmezlerinden biri olacaktır. Bu nedenle insan ihtiyaçlarını en ekonomik. Kullanım alanlarını da hızla yaygınlaştırmaktadır. Hidrolik sistemlerin imalatının ekonomik olması.İhtiyaçlarına cevap verilebildiği oranda bu bağın daha da güçlendiği görülmektedir. Bunu öğrenirken hidroliğin temel prensipleri.Otomobilin yaşamına getirdiği yeniliklerle tanışan bireyler onunla bütünleşerek onu hayatının ayrılmaz birer parçası haline getirmiştir.çalıştırabilecek ve bu sistemlerin bakımını yapabileceksiniz. -1- . Öğrenmek üzere almış olduğunuz bu modül ile yaşamın içerisinde hidrolik kontrol sistemlerinin nasıl yer aldığını öğreneceksiniz.

test cihazları. 2 . 1. damperli kamyonlar ve iş makineleri örnek gösterilebilir. Hidrolik akışkanların mekanik hareketlerini inceleyen bilim alanıdır. Dairesel. Hidroliğin tanımı: Eski Yunanca’da su anlamına gelen hydro ile boru anlamına gelen aulis kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir. Son dönemde elektroniğin hızla gelişmesine paralel olarak uygulama alanları çok hızlı bir şekilde genişlemiştir ve buna bağlı olarak yeni makineler geliştirilmiştir. İlk dönemlerde boru içindeki suyun davranışlarını belirlemek için kullanılmıştır. Endüstrideki Yeri Ve Önemi Hidrolik sistemlerin uygulama alanı olarak taşıtların fren ve direksiyonları.1. Hidrolik sistemler kontrol kolaylığı. ekonomik olması ve az yer kaplamalarından dolayı geniş bir uygulama alanı bulmuştur. yağlama istasyonları. vites kutuları. Krikolar.1. hidrolik kaldıraçlar. doğrusal hareketler ile otomatik ve mekanik hareketler hidrolik sistemle kolay bir şekilde elde edilmektedir. takım tezgâhları. sanayi tipi robotlar gibi pek çok uygulama alanı vardır. ARAŞTIRMA Hidrolik kontrol sistemlerini araştırarak. asansörler.bu sistemlerin oluşumuna katkı vermiş insanları öğreniniz. 1. Hidrolik sistemler pek çok endüstriyel tesiste yaygın olarak kullanılmaktadır.1. HİDROLİĞİN PRENSİPLERİ 1. Hidrolik kontrollu makineler düzgün ve titreşimsiz çalışmakta olup kontrol edilmesi çok kolaydır. Metal endüstrisinde tüm makinelerde hidrolik sistemler uygulanmaya başlanılmıştır Hidrolik sistemlerde güç iletimi kolaylaştığından tercih nedeni olmuştur.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Bu bilgi yaprağında Pascal kanunu ile ilgili hesapları yapabileceksiniz. vinçler.

1. Basınç yükselmelerinde devre otomatik olarak kontrol edilir. Isıtma ve soğutma kendiliğinden gerçekleşir. Rahatlıkla yön değiştirilebilir. Parça ömrü uzundur. Elektrikli ve elektronik kontrol sistemleri ile yeni makineler tasarlanabilir.3. Hidrolik Sistemlerin Üstünlükleri ve Olumsuz Yönleri Enerji Üretim Alanlarında Hidrolik Sistemlerin Üstünlükleri: Diğer sistemlere göre sessiz ve gürültüsüz çalışırlar. Uzaktan kontrol edilebilir Bakımı. denetimi ve kontrolu kolaydır. Hidrolik enerjinin elde edilmesi. Hidroliğin Uygulama Alanları Deniz ve Havacılıkta • • • • • • Gemi güverte vinçlerinde Gemilerin yük doldurma ve boşaltma işlerinde Gemi yön kontrol sistemlerinde Uzay teleskoplarında Uçak yön kontrol sistemlerinde Uçakların iniş kalkış sistemlerinde İş tezgâhlarında Preslerde Enjeksiyon preslerinde Kaldırma araçlarında Ağır sanayi makinelerınde • • • • • Endüstriyel Üretim Alanlarında • Barajların kapaklarının açılıp kapatılmasında • Türbinlerde • Nükleer santrallerde • Maden üretiminde • Demir ve çelik üretiminde • d-Hareketli mobil alanlarda • Taşıtlarda • Tarım makinelerinde • İş makinelerinde • Vinçlerde 1. Küçük basınçlarla büyük güçler elde edilebilir.2. Daha az yer kaplarlar 3 . Sistem durmadan hız kontrolu yapılabilir. Otomatik kumanda sistemi ile tek merkezden kontrol edilebilir. Ekonomiktir.1. Sistem çalışma sırasında kendi kendini yağlar. tamiri ve onarımı kolaydır.1.

Hidrolik Sistemlerin Olumsuz Yönleri Sıvıların yüsek ısılara ulaşması ile yağ kaçakları oluşabilir ve verim düşebilir. Şekil 1.Ö 282 ‘de Arşimet. 1738 yılında ise Toriçelli ve Bernoulli hidrodinamik ve suların akış ve hareketlerini araştırdılar.3. Bazı elemanlar ısıya karşı hassas olmaları nedeniyle özelliklerini kaybedebilirler. Sıvıların.kabın tabanına yaptığı basınç kabın yüksekliği ve sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Hidrostatik Prensipler: Durgun sıvıların sahip oldukları davranışları inceleyen prensiptir.3.1:Değişik Biçimli Kaplarda Hidrostatik Basinç P1=P2=P3=P4 diye belirtilir.1. P = ρ × h× g P =Sıvının kabın tabanına yaptığı basınç ( kg/cm² ) h =Sıvı yüksekliği ( m ) ρ =Özgül kütle (kg/m³ ) g =Yerçekimi ivmesi ( m/s² ) 4 . Bağlantı ve rakorlarda yüksek basınçtan kaynaklanan kaçak ve sızıntı oluşabilir.1. Hidrolik Prensipler M. da Pascal. Akışkanların sahip oldukları prensipleri iki maddede inceleyeceğiz. Hidrostatik prensipler Hidrodinamik prensipler 1.Bunu önlemek için ısı ayarlayıcılar (eşanjör) devreye bağlanmaları gerekmektedir.Bulundukluarı Kabın Tabanına Uyguladığı Basıncın Bulunması: Bir kapta bulunan durgun sıvının. Şekil 1.1 de görülmektedir. 1. 16 yy. Sistem montajı sırasında borularda fazla kıvrım verilirse verim düşer.1. Elemanlar iyi seçilmez.Akışkanların sahip oldukları enerjilerin tesbitini yapmışlardır. sistem iyi monte edilmez ise verimi düşer.

75 gr/cm³’ tür. 1.5 Pascal’dır. Kuvvetin alana etkimesi olarak da tanımlanabilir.2: Hidrostatik Prensip Kapalı Bir Baptaki Sıvıya Kuvvet Uygulandığında Sıvının Davranışları Kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan kuvvet sonucu kuvvetin meydana getirdiği basınç.Uygulanan kuvvetin sonucunda oluşan basınç nedir? π ×d2 4 ( m² ) Verilenler: d= 5 cm=0.0019625 m = π ×d2 P=76433.Yağın üst seviyesi ile pompa girişi arasındaki yükseklik 100 cm olduğuna göre pompanın girişindeki statik basınç ne kadardır? Verilenler: İstenen: P=? ρ = 0. Şekil.433 k Pa 5 .05 2 3.2 de görüldüğü gibi P= F ⎡N ⎤ = =[Pa] A ⎢m2 ⎥ ⎣ ⎦ Burada: P=Meydana gelen basınç ( Pa ) F=Pistona uygulanan kuvvet (N) A=Piston yüzey alanı = ÖRNEK: Çapı 5 cm olan pistona uygulanan kuvvet 150 N’dur. Şekil 1. kuvvetin şiddeti ile doğru ve yüzeyi ile ters orantılıdır.14 × 0.00785 = = = 0.14 × 0.121 Pa 0.121 Pa= 74.81 m/s² Çözüm: P=h × q × g= 1 × 750 × 9.0025 0.75 gr/cm³ = 750 kg/m³ h= 100 cm = 1 m g=9.0019625 m² bulunur 4 4 4 4 150 N P= 2 = = 76433.05 m N=150 N Çözüm: A= İstenilen: A=? P=? 3.ÖRNEK: Bir hidrolik presin yağ deposu presin üst kısmındadır.Kullanılan hidrolik yağının özgül kütlesi 0.81 P=7357.

1.Pascal Kanunu Bu kanun ile ilgili geniş bilgi aşağıda verilecektir.Bu prensiplerden yararlanılarak hidrolik sistemler ve hidrolik sistemlerle çalışan makineler geliştirilmiştir.785 × d² Şekil 1. N P= 2 = Pa m A= π ×d2 4 =0. Bu prensiplerin en önemli özelliği ise sisteme uygulanan küçük bir kuvvetin büyük kuvvetlere dönüşmesi olarak tanımlanmasıdır.2.2-Hidrodinamik Prensipler Bernoulli Prensibi Bu prensip 2 nolu bilgi yaprağında geniş olarak ifade edilecektir.3. PASCAL KANUNU Tanımı: Sıvı dolu bir kaba uygulanan kuvvet sonucu meydana gelen basınç sıvı tarafından kabın bütün yüzeylerine aynen iletilir.3: Pascal Prensibi 6 . 1. Burada yerçekimi kuvveti ihmal edilmektedir.1.

Pascal prensibine göre şu eşitlikleri yazmak mümkündür: F1 A1 = F1 × A2=F2 × A1 F2 A2 .0005 7 .02 m2 N1 × A2=N2 × A1 İstenilen: F2=? N2 = N1 × A2 40 × 0.Büyük piston kesit alanı 200 cm² olduğuna göre büyük pistona uygulanan kuvveti bulunuz.0005 m2 A2=200 cm² 0. Verilenler : N1=40 kg A1=5 cm² 0. S1 A2 F1 d1 = = = S 2 A1 F2 d 2 Örnek: Küçük pistona uygulanan kuvvet 40 N ve piston kesit alanı 5 cm²’dir.02 = = 1600 N A1 0.

8 . Modül bilgi yapraraklarından sayfa 5 ve 6 ya bakınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Pascal Kanunu Tanımla Pascal Kanununu Öğrenerek Çeşitli Hesaplamalar Yap Öneriler Paskal Kanunu ile ilgili detaylı bilgi için yararlanılan kaynaklar kısmına bakınız.

basıncı düşer.Durgun sıvı hareketlerini inceleyen hidrolik prensibi hangisidir? a) Hidrostatik b) Hidrodinamik c) Hidroelektri d) Jeoloji 4-“ Sıvı dolu bir kaba uygulanan kuvvet sonucu meydana gelen basınç. sıvı tarafından kabın bütün yüzeylerine aynen iletilir “prensibi hangi bilim insanına aittir? a) Toriçelli b) Pascal c) Bernoulli d) Newton 5-“Boru çapı küçüldükçe akışkan hızı artar. boru çapı büyüdükçe akışkan hızı azalır basıncı artar” prensibini ortaya koyan bilim insanı kimdir? a) Toriçelli b) Pascal c) Bernoulli d) Newton 9 .ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULAR 1-Suyun boru içindeki davranışlarını inceleyen bilim alanının adı nedir? a) Dinamik b) Statik c) Hidrolik d) Mekanik 2-Hidrolik aşağıda belirtilen hangi alanda kullanılmaz? a) İş makinelerinde b) Otomobillerde c) Vinçlerde d) Mekanik kontrol mekanizmalarında 3.

Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz. Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 C D A B C DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 10 .

Debi:Belli kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarına denir. Akışkan hızlı hareket ettikçe daha fazla enerji kullanılması gereklidir. Toplam enerji=Potansiyel enerji+Kinetik enerji+Basınç kuvvetinin yaptığı iş olarak da tanımlanabilir. sıkışmaz ve sabit debili bir akışta akım çizgisi boyunca toplam enerji sabittir.Prensibinde. Kinetik Enerji:Akışkanın hareket halinde iken sahip olduğu enerjidir.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu öğrenme faaliyetinde Bernoulli Prensibi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.Toplam enerji sabittir. BERNOULLİ PRENSİBİ Tanım: Sürekli.boru çapı büyüdükçe akışkan hızı azalır basıncı artar şeklinde de ifade edilebilir. kanal ve nehirlerde suların akışını inceledi ve debiyi sabit kabul etti.basıncı düşer. Akışkanın enerjisi potansiyel ve kinetik enerjinin toplamıdır. Potansiyel Enerji:Akışkanın basıncı sonucunda oluşan enerjidir.de denilebilir. 2.sürtünmesiz. Boru çapı küçüldükçe akışkan hızı artar. 11 . Bernoulli boru. ARAŞTIRMA Bernoulli kimdir? Çeşitli kaynaklardan arştırarak Hidrolik bilimine katkılarını öğreniniz.akışkan potansiyel ve kinetik enerjiye sahiptir.

V2.81 m/s² ) B2 akım çizgisi Z1 Z2 kıyaslama çizgisi P V2 P1 V2 + + Z1 = 2 + + Z2 ρ × g 2× g ρ × g 2× g Şekil 2.A1 P2.03 2 = 0.1: Bernoulli prensibi Hacimsel debi hesabı aşağıdaki formülle hesaplanır A1 × V1 = A2 × V2 = Q( sabit ) Örnek 1: Çapı 3cm olan borudan geçen hidrolik akışkanın ortalama hızı 3 m/s dir.06 2 = 0.002826 A2 = π × d12 = 0.75m / sn olarak bulunur.000706 × 3 V2 = 1 1 = = 0. A2 0.Bernoulli prensibine göre: P1.002826m 2 4 A1 × V1=A2 × V2 formülü esas alınarak eşitlik şu şekilde sağlanır: A ×V 0.000706m 2 12 . Aynı sistem içinde akışkan 6 cm’ lik boru çapından geçerken hızı ne olur? Verilenler: d1= 3 cm = 0.785 × 0.A2 P V2 + + Z = Sabit ρ × g 2× g B1 P=Basınç (Pa) V=Akış hızı (m/s ) A=Boru kesit alanı (m² ) Z=Mutlak yükseklik (m ) ρ =Özgül ağırlık ( kg/m³ ) g= Yer çekimi ivmesi (9.06 m V1= 3 m/s Çözüm: İstenilenler: V2=? 4 π × d 22 A2 = = 0.V1.785 × 0.03 m D2= 6 cm =0.

05 2 = 0.0175 V2 × A2= Q V3 × A3= Q V3 = 13 .005m / sn A3 0.15 m İstenilenler V1=? V2=? V3=? A1 = π × d12 4 = 0.785 × 0.785 × d12 = 0. d2=5 cm.’ dır.00195m 2 Q 11.785 × d 32 = 0.66 × 10 −5 V1 = = = 0.15 2 = 0.05 m d3=15 cm = 0.05m / sn A2 0.00195 Q 11.1 m d2=5 cm = 0.66 × 10 −5 m3/s 1000 × 60 Çözüm: A1 × V1=A2 × V2=A3 × V3= Q Sabit debi formülü esas alınarak V1 × A1= Q A2 = π × d 22 2 = 0.0176m 2 4 7 Q=7 l / dak = 7 dm³ / dak = = 11.785 × 0.66 × 10 −5 = = 0.015m / sn A1 0.Örnek 2: Farklı çapları d1=10 cm .785 × d 2 = 0. Farklı çaplara göre akışkan hızları ne olur? Verilenler: d1=10 cm = 0.00785m 2 4 π × d 32 A3 = = 0.12 = 0.66 × 10 −5 = = 0.785 × 0.00785 V2 = Q 11. d3=15 cm olan bir borudan geçen akışkanın debisi 7 l/dak.

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları 1-Bernoulli prensibi hesaplamalar yapınız. ile ilgili Öneriler Bilgi yapraklarındaki örnek problem çözümlerinden faydalanınız 14 .

“Sıkıştırılamayan basınçlı akışkanın geçtiği boruda hıza bağlı olarak yükseklik ve nokta yüksekliği toplamı her noktada aynıdır” prensibi hangi bilim insanına aittir? a)Toriçelli b)Pascal c)Bernoulli d)Newton 2.Akışkanın basıncı sonucunda oluşan enerjiye ne denir? a) Enerji b)Kinetik Enerji c)Sinerji d) Potansiyel Enerji 4- P1 V2 P V2 + 1 + Z1 = 2 + 2 + Z 2 ρ × g 2× g ρ × g 2× g a) Bernoulli b)Pascal c) Toriçelli d)Newton Formülü hangi prensibi ifade eder? 15 .ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.Belli kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarına ne denir? a) Hız b)Debi c)Sıvı d) Dinamik Enerji 3.

16 .Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz.CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 C B D A DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

F= PxA dır. pistonun alanı ( m² ) S1= 1.iş pistonunun kesit alanını artırmak yoluyla büyük kuvvetler elde edilebilir. F1= 1. pistona etki eden kuvvet ( N ) A1= 1. pistona etki eden kuvvet ( N) F2= 2. 3. pistonun yer değiştirme mesafesi ( m ) 17 .1: İtme.ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ Bu bilgi yaprağı ile itme kuvveti basınç ve alan arasındaki ilişkileri hesaplayabilecek ve yorumlayabileceksiniz.Bu tür presler özellikle kaldırma araçlarında kullanılır.akışkan tarafından kabın tüm yüzeylerine aynı oranda iletilir. basınç ( P ) ve kesit alanı ( A ) arasındaki ilişki şu formülle açıklanabilir.basınç ve alan ilişkisi Aşağıdaki şekilde baskı pistonuna uygulanan küçük kuvvetle. BASINÇ VE ALAN ARASINDAKİ İLİŞKİ İtme kuvveti. ”Kapalı bir kaba kuvvet uygulandığında meydana gelen basınç. pistonun alanı ( m² ) A2= 2.” Bu kanuna göre itme kuvveti ( F ). basınç ve alan arasında pascal kanununa göre ilişki kurulabilir. Burada: P= N Pa m2 π ×d2 A= = m2 4 d= metre F= N × m 2 =Newton 2 m Şekil 3. pistonun yer değiştirme mesafesi ( m ) S2= 2. ARAŞTIRMA İtme kuvvetinin basınç ve alan ile ilişkilerini çeşitli kaynaklardan ve işyerlerinden araştırıp bilgi sahibi olunuz. İTME KUVVETİ.

Sistemde oluşan basıncı bulunuz. A2 A1 Buradan = eşitliği ifade edilebilir. V1 = S1 × A1 . Yer değiştiren sıvı hacmi ( V2 ) baskı sıvı hacmi ile aynı olduğuna göre V1=V2 iifade edilebilir.N Buradan = eşitliği yazılabilir. yer değiştirerek iş pistonuna gitmektedir. S1 S2 ÖRNEK: 1000 N’ luk kuvvet uygulanan bir pistonun çapı 5 cm’dir. Şekilde baskı pistonundaki sıvı hacmi ( V1 ). S1 × A1=S2 × A2 şeklinde ifade edilebilir. V2= S2 × A2 dir.05 m İstenilenler: A=? P=? 18 .Şekil 3.. Veriler: F=1000 N d= 5 cm =0. 2: Problem Şekli P1 = F1 A1 …… N F1 A1 F2 A2 P1= F2 A2 ….

Küçük piston çapı 30 mm.0025 = 0. büyük piston çapı 100 mm olduğuna göre : a)Uygulanan kuvvet sonucu oluşan basıncı. 100 ÖRNEK: Bir hidrolik el presinin küçük pistonuna 100 N’ ü kuvvet uygulanıyor.15 = 78.785 × d 2 = 0.85 × 10 −3 m2 = 78.785.0.03 m D2= 100 mm=0.15 = = A1 .5 19 .8 × = 1111.5. c)Baskı pistonu 15 cm hareket ettiğinde.14 × 0.) Verilenler : F1= 100 N D1= 30 mm=0.1 ⇒ F2 = P × A = 141542.5mm S 2 A1 78.15 m ÇÖZÜM: a) P1 = İstenilenler P =? F2=? S2=? F1 100 N 100 100 = = = = 141542.8 Pa 2 2 A1 π × d1 0.14 N / m 2 ( Paskal ) =509.S 2 ⇒ 7.065 cm2 A2= 7.ÇÖZÜM: A= P= π ×d2 4 = 0.S1 = A2 .03 4 4 b) P= F1 3. b)İş pistonunun uygulayabileceği en fazla kuvveti.05 2 = 0.065.1N A1 4 A1= 7.5 cm2 S1 A2 7.35cm = 13.S 2 ⇒ S 2 = = 1.785 × 0.554 kPa 2 A 0.065 × 10-4 m2= 7.065.0019625m 2 F 1000 N = = 509554.0007065 3. iş pistonunun ne kadar yukarıya kalkacağını hesaplayınız (Sürtünme kuvvetini dikkate almayınız.0019625m Değer bar cinsinden ifade edilmek istenirse: 1 bar= 100 kPa olduğu için.1 m S1= 15 cm= 0.14 × 0. 509 = 5.09 bar bulunur.

Öneriler yaprağındaki örneklerden 20 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları İtme kuvveti. hesaplamaları yapınız.basınç ve alan faydalanınız. arasındaki ilişkileri ifade eden problemler çözünüz. Bilgi Basınç ve alan hesaplamaları yapınız. İtme kuvveti.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. İtme kuvveti. basınç ve alan arasındaki ilişkiyi ifade eden formül hangisidir? a) P = F A V b) P = A S c) P = F V d) P = S 2. Piston kesit alanının artması sisteme ne şekilde etki eder? a)İtme kuvveti azalır b)İtme kuvveti artar c)Kolun küçük yapılması gerekir d)Hiçbir etkisi olmaz 21 . İtme.basınç ve alan ilişkisi ile ne tür makinelar yapılabilir? a) Motorlar b)Kontrol mekanizmaları c)Yön değiştirme sistemleri d) Kaldırma araçları 3.

Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz. 22 .CEVAP ANAHTARI 1 3 2 A B D DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.

Tutma. Yüksek basınçları uzun süre ısı üretmeksizin koruyabilirler. Şekil 4.1: Hidrolik basınç yükseltici . Hidrolik Basinç Yükselticiler Tanım: Akışkanların basınçlarını 2 kat arttıran devre elemanlarıdır. çıkışta (P2) basıncı ile iki katına çıkar. F1=F2 olduğundan F1=P1 × A1 F2=P2 × A2 buradan P1 × A1=P2 × A2 şeklinde ifade edilebilir. Giriş kısmından giren (P1) basıncı. tek basınçlı veya çift basınçlı sistemlerden güç alırlar. 23 . Büyük kuvvetlerin itilmesi gereken yerlerde kullanılabilir. Ayrıca ek bir güç tüketimi ve karmaşık veya pahalı kontroller olmaksızın çalışırlar. ARAŞTIRMA Çevrenizde bu tür işler yapan işyerlerini inceleyerek hidrolik basınç yükselticileri hakkında bilgi sahibi olunuz. 4. Bu amaçla kullanıldığında bir hava silindirinin tek başına kullanılmasıyla elde edilenden fazla iş yapılabilir. Yüksek basınç hidrolik silindirlerine güç vermekte kullanılır. Girişte kullanılan akışkan veya hava olabilir.1. Kesit ölçüleri birbirinden farklı iki pistonun bir kol ile birbirine bağlanması ile oluşur.ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 AMAÇ Bu bilgi yaprağında hidrolik basınç yükselticilerinin hesaplamalarını yapmayı öğreneceksiniz. delme kavrama veya doğrusal güç gerektiren diğer uygulamalarda kullanılan yükselticiler.

Verilenler: P1 = 8 bar = 800 kPa = 800 000 Pa A1 = 25 cm2 = 0.1 kgf 4.Küçük pistonun alanı 16 cm² ve büyük pistonun alanı ise 25 cm²’ dir.0025 m2 A2 = 16 cm2 = 0.00135 HP 1 HP= 735.185 joule 4.2. Kuvvet Birimleri: N = Newton 1 kgf = 10 N 2 1 N = 1 kgm/sn 1 daN= 10 N 1 N = 0.3.2.m = 10 joule 4.2. İş Birimleri: 1 joule = 1 N.102 kgf × m 1kgf.2.2.4.5 PSI (Libre/inç2 ) 1 bar= 105 pascal = 105 N/m2 2 1 Pascal = 1 N/m2 1 bar= 1 kgf/cm 1 bar= 10 N/cm2 = 1 daN/cm2 4. Hidrolik Sistemlerde Kullanılan Birimler 4.0016 m2 a) F1 = P1 × A1 = 800 000 × 0.5 W 1 HP= 75 kgm/sn 1 kW= 860 kcal 1 kW= 1000 W 1 W = 1 Nm/sn 1 kal =4.ÖRNEK: Bir hidrolik basınç yükselticide itme pistonuna uygulanan basınç 8 bar’dır.2. 0.5.5 bar A2 0. b) Küçük pistonun oluşturduğu basıncı bulunuz. Hacim Birimleri: 1 Litre = 1 dm3 =1000 cm3 1 Litre = 0. Basınç Birimleri: 1 bar= 14. Güç Birimleri : W = Watt 1 W = 0.2.Buna gore: a) Büyük ve küçük pistona etki eden kuvvetleri.264 Gal ( Galon:İngiliz birim sisteminde bir hacim ölçüsü) 1 Galon = 3.1.0016 4.785 l 1 Galon = 3785 cm3 24 .0025 = 2000 N F1= F2 = 2000 N b) P2 = İstenilenler F1 = ? F2 = ? p2 = ? F2 2000 = = 1 250 000 Pa = 12.m .

Birimler bilgi yaprağında. 25 . yukarıda gösterilmiştir.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Hidrolik Basınç yükselticileri ile ilgili hesaplama uygulamaları yapınız. Öneriler Bilgi yaprağında ki örneklerden faydalanınız.

Aşağıdakilerden hangisi güç birimidir? a)Joule b)Watt c)Bar d)Litre 26 .ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Aşağıdakilerden hangisi basınç yükselticilerin üstünlüğüdür? a) Yüksek basıncı koruması b)Karmaşık kontrollere gerek duymaması c)Düşük güç tüketimli olması d)Hepsi 2-Akışkanların basıncını 2 katına yükselten cihazlara ne denir? a)Basınç yükseltici b)Silindir c)Pompa d)Hiçbiri 3-Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir? a)Joule b)Watt c)Bar d)Litre 4.

5.Aşağıdakilerden hangisi iş birimidir? a)Joule b)Watt c)Bar d)Litre 6.Aşağıdakilerden hangisi hacim birimidir? a)Joule b)Watt c)Bar d)Litre 27 .

28 .Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 D A C B A D DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz.

5.ÖĞRENME FAALİYETİ-5 ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ Bu bilgi yaprağında hidrolik devrelerin ana kısımları ve pompalar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Hidrolik Devrelerin Ana Kısımları Hidrolik devrenin ana kısımları şunlardır: Yağ deposu Hidrolik pompalar Hidrolik silindirler Hidrolik motorlar Valfler Hidrolik akümülatörler Bağlantı elemanları Sızdırmazlık elemanları Manometreler 29 . öğreniniz ve pompalar hakkında bilgi alınız.1. çevrenizdeki bu tür iş yapan yerleri ziyaret ederek. ARAŞTIRMA Hidrolik devre elemanlarını.

1.Şekil 5. Hidrolik Devre Elemanlarının Kesit Ve Sembolle Gösterilmesi 30 .

Yağ Deposu 5.1.Yağ deposu kesiti şekil 5.2. tortu gibi maddeler dönüş filtreleri vasıtası ile temizlenir. seviye göstergesi Termometre Yağ deposunun içinde emiş hattında basılan ve geriye dönen yağın ayrılmasını sağlayan bir perde ile emiş filtresi ve emiş borusu bulunur.2. Tanımı ve sembolü : Hidrolik sistemlerde en önemli enerji kaynağı olan sıvıların içinde depolandığı kaba yağ deposu veya yağ tankı denir. 31 .3: Endüstriyel Amaçlar İçin Büyük Tank Yağ tankı Ara perde Emiş filtresi Emiş hattı Dönüş hattı Boşaltma deliği Gözetleme deliği Kapak Pompa Elektrik motoru Max . Depoda yağ hem dinlenir hem de depodaki filtre tarafından temizlenir. pislik. hidrolik sistemde dolaşan yağın debisinin 3 5 kat fazlası oranında olması gerekmektedir. Şekil 5.3’ de görülmektedir. Yağ deposu. emiş hattından basılan yağ geriye dönüşte ısındığından bu ısıyı dışarı atar.2’ de depo ise 5.5. Yağ deposunun ölçüsünün. ve min.2: Yağ Deposu Ve Elemanları Şekil 5. Sistemden geçen toz.

5 . bilhassa kış aylarında veya ortam sıcaklığının düşük olması durumunda. Yağ Deposu Seçiminde Önemli Noktalar: Depo kapasitesi sistem için yeterli ölçüde olmalıdır. Ekonomik olmalıdır. talaş. Şekil 5. Hidrolik devreli düzenler genel olarak +80 oC ile . Sızıntı yapmamalıdır.2.3.5 katı kadar yukarıda monte edilmelidir.tortu vb.3 mm kalınlığında asit türü bileşiklere ve korozyona dayanımlı çelik saclardan yapılmalıdır. sisteme temiz yağ gönderilmesini sağlar. Örneğin uçaklarda hassas devre elemanları soğuk ortamlarda ısınınıncaya kadar beklenir. Yağ Isıtıcıları: Hidrolik sistemin çalışma ortamına göre. Yağ boşaltma deliği bulunmalıdır. Rezistans ile ısıtma sağlanır ve sıcaklık ayarı yapılabilir. 32 . Verim düşer. malzemeleri süzerek emiş hattından. Boru uçları 45° eğimli kesilmelidir. sistemden dönen yağ ile emiş borusu arasında plaka biçiminde yerleştirilen delikli bir sac malzemeden imal edilmiştir. Deponun tabanı yağın kolay boşalmasını sağlamak için eğimli olmalıdır.4’ örneği görülen yağ ısıtıcıları elektrik devresi hareket alırlar. Kolay sökülür takılır olmalıdır. . Depoda dönüş borusu tarafında eğim olmalıdır. Yağ sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi yağın akıcılığı azaltıp viskozitesini arttırır.2. sistem çalışmaz. Filtre ise sistemden dönen yağın içindeki pislik.2. 5.Hidrolik sistemlerin yağ deposu 1. 5. Depoya dönen yağın içindeki metal parçacıklarını ayırabilen mıknatıslı (manyetik) ayırıcı olmalıdır. depodaki yağ sıcaklığı düşebilir. Hidrolik sistemlerde depodaki yağın bulunduğu veya çalıştığı ortama göre ısıtıcı ve soğutucular gerekebilir. Emiş ve dönüş boruları arasında türbülansı önleyerek yağın hızını azaltır. Yağ ısıtıcıları emiş hattına pompadan önce depo üzerine. Ara perde. Yağ seviyesini gösteren kapak bulunmalıdır. Büyük kapasiteli sistemlerde ısınma gerekli olacağından depoya ısıtıcı takılmalıdır. uç kısmı depo içinde kalacak şekilde monte edilir. Emiş ve dönüş boruları depo tabanından boru çapının 22.50 oC arasında çalı-şabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

sistemde yağın azalmasına ve verimin düşmesine neden olur Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için yağ soğutucuları kullanılır. akıcılık oranı artar.4. Şekil 5.5: Hidrolik Devrelerde Su Sistemli Yağ Soğutucuları 33 . Şekil 5.Şekil 5. Yağın viskozitesi düşer. Yağ Soğutucuları: Soğuk ortamların tersine çok sıcak ortamlarda çalışan hidrolik devrelerde akışkanın sıcaklığı yükselir. b-Hava üflemeli soğutucular. Soğutucuların montajı depodaki dönüş borusu üzerine yapılır.2.4: Hidrolik Yağ Isıtıcısı 5.5’ görüldüğü gibi. beraber çalışan parçalar arasında yağ filmi tabakası azalır. İki çeşit soğutucu vardır: a-Su ile çalışan soğutucular. Sistemde dolaşan yağ böylece soğutulmuş olur. Hatta yağ kaçakları ve sızıntılar olabilir. Bundan dolayı sürtünen. Sürekli olan yağ kaçakları.

Su İle Çalışan Soğutucular: Soğutucu düzeninin içinde akışkan yan yana sıralanmış çok sayıda boru içinden geçerken boruların dış yüzeylerinde soğuk suyun dolaşması sağlanır. 5.6: Hava Üflemeli Yağ Soğutucu Şekil 5.1. Böylece akışkanın soğuması sağlanmış olur.5. vantilatör ile hava üfleyerek soğuma gerçekleştirilir.6 da görüldüğü gibi.4.2. Şekil 5.4.2. Hidrolik sistemlerde su ile çalışan soğutucular yaygın olarak kullanılır.7: Hidrolik Sistemlerde Isıtıcı ve Soğutucunun Montajı 34 .2-Hava Üflemeli Soğutucu Hidrolik sistemlerde borunun içinden geçen akışkana. Resim 5. Şekil 5.5’ te dönüş hattına monte edilmiş su ile çalışan soğutucu görülmektedir.

Pompalar hidrostatik prensiplere göre çalıştıklarından akışkanı depodan emerek büyük bir basınca dönüştürürler. 5.8 Hidrolik Pompa Sembolü Elektrik motorundan aldığı hareketle depodaki yağı emerek büyük bir basınç üretip mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çeviren elemanlardır. Pompalar çalıştıkları sürece sabit debide basınç elde etmek için kullanılırlar. Pompa seçimi yapılırken sistemin ihtiyaçlarına uygun olanı seçilmelidir. kapasitelerine.3.3.2. Hidrolik Pompa Çeşitleri: Hidrolik pompalar çalışma prensiplerine.3. Aksi halde sistem verimli çalışmaz.1. Sabit Kapasiteli Pompalar Depodan aldığı akışkana hiç değişmeksizin sabit debide basınç yaptırarak çalışan pompalardır. 35 . a. Hidrolik Pompalar 5. Tanımı ve Sembolü: Şekil 5. Pompalar.3.5.Sabit Debili Pompalar Dişli çarklı pompalar • İçten dişli çarklı pompalar • İçten eksantrik dişli çarklı pompalar Paletli pompalar Değişken Kapasiteli (Debili) Pompalar) 1.1. Hidrolik sistemin ihtiyaçlarına göre kapasiteleri farklı biçimde tasarlanır. Paletli pompalar 2. Akışkanın debisi ve çalışma basıncı önceden hesaplamalar yapılarak bulunur. basınç ölçülerine ve debilerine göre çeşitleri şunlardır. Böylelikle sistemin ve piyasanın isteklerine cevap verilmiş olur. Eksenel pistonlu pompalar 5. Pistonlu pompalar • Eksenel pistonlu pompalar • Radyal pistonlu pompalar • Pistonlu el pompaları. hidrolik sistemin özelliklerine ve çalışma sistemlerine göre yapılır.2.

Dişli Çarklı Pompaların Özellikleri: 1400 . Basit yapılı oldukları için maliyetleri düşük. Bu durumda meydana gelecek basınç.8: Dişli Çarklı Pompa Kesiti Şekil 5.2.3. içten dişli çarklı pompalar ve içten eksantrik dişli çarklı pompalar.2800 dev/dak ile çalışabilirler.1. Orta basınçlarda düşük hacimlerde büyük güç elde edilebilir. bakımı kolaydır. Basınçlı yağ çıkışı Yağın taşınması Sıvı giriş Şekil 5.8' te görüldüğü gibi dişli çarklar ok yönünde dönerek giriş kısmında boşluk (vakum) meydana getirir. olmak üzere iki çeşidi vardır: 36 . dişlilerin dönme hızına bağlıdır. Dişli çarklar aşınmaya karşı sementasyon çeliğinden yapılır. Dişli çarklı pompaların.8).250 bar çalışma basıncında çalışır. Tozlu ve kirli ortamlarda rahatlıkla çalışır. debi ile çalışır. Dişli Çarklı Pompalar: Birbirleriyle beraber çalışan iki düz dişli çarktan ibaret olup yapıları basittir.100 cm3/dev. Elektrik motorundan aldığı hareketle depodan emdiği yağı dişlilerin dişleri arasından geçirerek büyük bir basınca dönüştürme prensibi ile çalışırlar. Dişli çapı ve diş derinliği daha fazla basınç elde edilmesine etki eder (Şekil 5.5. 30 . 35 . Akışkanı depodaki atmosfer basıncının etkisiyle diş boşluklarına doldurarak çıkış kısmından basınçla iter. Helisel dişli çarklar ve bilyeli yataklamalarla sessiz çalışır.1.

Pompanın debisi. miline bağlı dişli çarkın dönmesi ile kendi etrafındaki dişli çarkı döndürür. Dişler arasına giren akışkan.1. Dönüş yönü değişebildiği için emiş ve basınç yönleri de değişebilir. düşük basınç ve yüksek debi ile çalışması gereken sistemlere uygulanır.9: İçten Dişli Çarklı Pompa Kesiti • İçten Eksantrik Dişli Çarklı Pompalar: Elektrik motoruna bağlı dişli çark ve çevredeki dişli çark farklı eksenlerde bulundukları için eksantrik bir şekilde çalışır.Elektrik motoru.10) Şekil 5. 37 .9’ görüldüğü gibi. 5. Şekil 5.3. Gürültüsüz ve titreşimsiz oluşu. basınçla sisteme pompalanmış olur. Bakım. Çalışma sıcaklığının uygunluğu.• İçten dişli çarklı pompalar Birbiri içinde çalışan iki dişli çarktan oluşur Şekil 5. Boyutlarının uygunluğu vb. gibi faktörler göz önünde bulundurulur.10: İçten Eksantrik Dişli Çarklı Pompa İçten eksantrik dişli çarklı pompalar. sisteme basınçla gönderilir (Şekil 5. Depodan emilen sıvı. onarım ve montaj kolaylığı. gücü ve devir sayısı.2. Dişli Pompa Seçiminde Önemli Faktörler: Çalışma basıncının sisteme uygunluğu.2. Ekonomik olup olmadığı.

b × . Dişli çarklı pompalarda debi. 1 .12:Dişli Çarkların Yerleştirilişi Örnek Problem: Dişli Çarklı bir pompada pompa mili 1400 dev/dk ile dönmektedir. bölüm dairesinin çapına ve devir sayısına bağlı olarak değişmektedir.1.11: Dişli Çark Şekil 5.5 Radyan/sn b = 30 mm = 3cm h = 10 mm = 1 cm Istenilenler : Q =? W=? Q = Do . h × .2 cm3/ sn bulunur 38 . 3 . Dişli Çarklı Pompalarda Debi Hesaplanması Dişli çarklı pompalarda debi.5.5 .14 × = Radyan /sn 60 W= 146.diş genişliği 30 mm ve diş yüksekliği 10 mm' dir. şu formülle bulunur: Q=Do × .3. h . Dişlinin bölüm dairesi çapı 75 mm .5 cm n = Radyan / sn 60 1400 W = 2 × 3. W = cm3/ sn Q = 7. Pompa debisi ne olur? Verilenler N = 1400 dev/dk D0 = W=2 ×π × 75 mm = 7. W = cm3 / sn bu formülde Q = Dişli çarklı pompanın debisi (cm3/sn) Do= Dişli çark bölüm dairesi çapı (cm) b = Dişli çark genişliği (cm) h = Diş yüksekliği (cm) W = Açısal hız.5 Q = 3296. 146.2. diş genişliğine dişlerin yüksekliğine. W = 2 × π × n 60 (Radyan/s ) Şekil 5. b .3.

beraberinde getirdikleri akışkanı da sürükleyerek basınç hattından sisteme gönderirler.3.5. W1 = D02 × . İçten Eksantrik Dişli Çarklı Pompalarda Debi Hesabı: İçten eksantrik dişli çarklı pompalarda debi hesabı değişik formülle bulunur. Yalnız yapılışlarının hassas oluşu ve işçiliklerinin fazla olmasından dolayı pahalıdır.3.1.2.13) hareket ederler. Orta basınçta çalışması gereken yerlerde başarı ile uygulanırlar.13:.Paletli Pompalar: Dairesel bir rotorun içerisine yerleştirilen eksantrik bir kovan ve paletlerden oluşur. Basılan akışkanın hacimsel küçülme ile basılması prensibi yönünden dişli çarklı pompalardan farkları yoktur.4. Dönen paletler. Burada D01 = Büyük dişlinin bölüm dairesi çapı (cm) D02 = Küçük dişlinin bölüm dairesi çapı (cm) W1 = Büyük dişlinin açısal hızı (rad/s) W2 = Küçük dişlinin açısal hızı (rad/s) b = Dişli genişliği (cm) h = Diş yüksekliği (cm) Q = Dişli çark pompa debisi (cm3/s) Değişken Kapasiteli Paletli Pompalar Şekil 5. 39 .2.2.W2 bağıntısı yazılabilir.ok yönünde (Şekil 5. merkezkaç kuvvetinin tesiri ile kendi kanalları içinde eksantrikliğe uygun olarak. Rotor döndükçe kanalların içindeki hareketli paletler. Her iki dişli çarkın çapları farklı olduğu için dönme hızları da farklı olacağından : D01 × . Q = (D01 × W1 + D02 × W2) × b × h = cm3/s Q = 2 × D01 × W1 × b × h = cm3/s olur. Paletler rotorun etrafındaki kanallara uygun bir toleransla alıştırılmışlardır. Sabit ve Değişken Kapasiteli Paletli Pompalar 5.

3. Şekil 5.3.14: Paletli Pompada Debi Hesabı ve Elemanları 5. % 70 verimle çalışırlar.2. sabit kapasiteli.3. Paletli Pompa Özellikleri: Çalışma basınçları 160 bar ve debileri 180 . Dolayısıyla değişken tiplerin debileri de değişkendir.2. sabit ve değişken kapasiteli. Gürültüsüz ve titreşimsiz çalışma özellikleri vardır.2.η ( l/dk) 5. 2 × π × h × b × n × ( d + h) (l/dk) 1000 Gerçek debi = Q = Qt.2. Boyutları küçüktür.1Paletli Pompa Çeşitleri: Paletli pompalar. Sabit olan tiplerin rotor kısmı sabit olduğu için.13) . denilmiştir.3.3000 devir/dk. Devirleri 1000 .2. Devreye uygun yağ kullanmak gerekir.2. Paletli Pompalarda Debi Hesabı: Teorik olarak debi =Qt= Bu formülde: t Qt = Teorik debi (l/dk ) Q = Gerçek debi (l/dk b = Paletin genişligi (cm) n = Pompa mili devir sayısı d = Rotorun çapı (cm) η = % olarak verimlilik 40 .5.2. Değişken olan tiplerin rotor ekseni değişebilmektedir (Şekil 5.' dır. Pompa iç yapısından dolayı kaçaklar fazladır.450 l/dk' dır. İşçilikleri fazladır. Sürtünmeden dolayı kayıplar fazladır. olarak iki tipte yapılırlar.

h = 10 cm .14 × (45)+ 140]= 400 × (281.1 cm olup gövde iç çapı 30 cm' dir. r = 30/2 = 15 cm. ή = % 70 e = 10 cm .) = 52752 × 0.70 = 36.Pompa % 70 verimle çalışmaktadır.1 × 1400 ] V =400 × [3. b = 20 cm . b) Paletli pompanın bir devirde bastığı akışkan miktarını bulunuz. Verilenler: n = 1400 devir/dk.3)=112520 V= 112520 cm3/dk a) Qt = 41 .92 l/dk b) V = 2 × e × b × [π × ( R +r )+s × n] cm3 V = 2 × 10 × 20 × [3. s = O. Palet eksen kaçıklığı 10 cm. bu formülde V = Pompanın bir devirde bastığı akışkan miktarı (cm3) e = Eksen kaçıklığı (cm) b = Palet genişliği (cm) R = Gövde iç yarıçapı (cm) r = Rotor yarıçapı (cm) s = Palet kalınlığı (cm) n = Pompa mili devir sayısı Örnek Problem: Devir sayısı 1400 devir/dk.14 × 10 × 20 × 1400 × (20 + 10) = = 52752 l/dk 1000 1000 Q = Qt × η (l/dk. d = 20 cm . . 1 cm . V=? 2 × π × h × b × n × (d + h) 2 × 3.Pompanın bir devirde bastığı akışkan miktarı ise şu formülle bulunur: V = 2 × e × b × [π × (R + r) +s × n](cm) .14 × (30 + 15)+0. Buna göre : a) Paletli pompanın debisini. Q = ?. İstenilenler: Qt = ?. olan paletli pompanın rotor çapı 20 cm paletin kursu 10 cm' dir. R = 30 cm .genişliği 20 cm ve kalınlığı 0.

debileri istenilen değerlere ayarlanabilir.3.16: Radyal Pistonlu Pompa Kesiti 42 . Piston blokunun açısı ayarlanabilir. • Radyal pistonlu pompalar.3. eksen kaçıklığı ölçüsü azaltılarak veya artırılarak yapılabilir Şekil 5. Genel olarak iri gövdeli olup gürültülü çalışır Şekil 5. Eksenel Pistonlu Pompalar: Pistonlar bir gövde içinde yataklanmış ve dönme hareketleri yapan bir.Pistonlu Pompalar: Pistonlu pompaların üç çeşidi vardır: • Eksenel pistonlu pompalar.2. • Pistonlu el pompaları.Şekil 5.5.. Pistonların kursları büyütülüp küçültülerek. piston bloku içerisinde hareket ederek çalışırlar. 1200 bar' a kadar değişebilen basınç üretirler. Eksenel pistonlu pompalar.16 görüldüğü gibi Eksantrik milin kaçıklığı kadar pistonlarda kurs ayarı yapılabilir. Eksenel Pistonlu pompa Şekil 5. Radyal pistonlu pompalarda debi ayarı. değişik kapasitelerde yapılmalarına rağmen.15 görülmektedir.15: Eksenel Pistonlu Pompa Kesiti Radyal Pistonlu Pompalar: Eksantrik olarak dönen bir milin etrafına pistonlar dikey olarak yerleştirilmiştir.

hacimsel büyüme veya hacimsel küçülme esasına dayanır. Boru çapları küçüldükçe basınç artar. Akışkanın depodan emilmesi hacimsel büyüme. Kriko. ç) Filtrelerin temiz olmalıdır. Pompayı monte etmeden ve çalıştırmadan bazı kontroller gerçekleştirilmelidir. 43 . Bu kontroller şunlardır: a) Pompanın içinde hava düşmesini önlemek için pompayı çalıştırmadan önce basınç borusu kısmından 1 .Pistonlu El Pompaları: El pompaları. Akışkanın sisteme basınçla gönderilmesi sırasında boru çaplarının büyük veya küçük olması basınca etki eder. sisteme basınçla gönderilmesi sonucu hacimsel küçülme olduğundan. uçaklarda iniş takımlarının açılmaması durumlarında faaliyete geçirilerek kazalar önlenmiş olur (Şekil 5.3. Şekil 5. basınç meydana gelir. c) Sistemdeki emiş ve dönüş hattındaki valfler açık olmalıdır.5 litre kadar yağ konulmalıdır. b) Elektrik motoru dönüş yönü ile pompanın dönüş yönüne. Elektrik motorunun dönmesi ile dişleri arasına aldıkları akışkanı basınç yaparak sisteme gönderirler. Örneğin tezgahlarda işlerin yarım kalması.1. El pompalarının yapıları basit olup emme-basma esasına göre çalışırlar. el presleri ve çeşitli basit mekanik uygulamalarda başarı ile kullanılır.3. Dişli çarklı pompalara paralel olarak takılırlar. Burada meydana gelen basınç.17). Pompaların Çalışma Prensibi: Pompalar. ani elektrik kesilmeleri ya da sistemin devre dışı kalması gibi durumlarda kullanılırlar.1: Pistonlu El Pompası Kesiti ve Yük Kaldırma Prensibi 5. elektrik motorundan aldıkları mekanik enerji ile çalışırlar. montaj sırasında dikkat edilmelidir. El pompalarının kolu hareket ettirildiği zaman emiş hattından gelen sıvı bilyenin açılması ile basınç hattına geçerek oradan basınçla gönderilir.

Bu yüzden elektrik motorundan elde edilen gücün bir kısmı kaybolur. basınç düşmesini önleyecek ve verimi arttıracaktır.4.1: Sabit Debili Pompaların Tanıtım Ölçüleri ve Büyüklükleri 44 . Ayrıca depo ile pompa girişi arasındaki mesafenin iyi ayarlanmış olması. Tablo 5. Pompaların parçalarının hassas toleranslarla alıştırılmış olması ve düzgün monte edilmesi verim kaybını önleyecektir. Pompalar çalışma esnasında birbiri üzerinden kayarak veya sürtünerek çalıştıkları için sürtünme verim kaybına neden olur.98 civarındadır.5. Aşağıdaki tabloda en çok kullanılan sabit debili pompaların tanımlanan büyüklükleri verilmiştir. Genel olarak pompaların verimleri % 70 .3.Pompalarda Verimlilik: Pompaların verimli çalışması için üretici firmaların önerilerine uyulmalıdır.

Bu formülde. P = 160 bar = 1600 N/cm2 G1 = 16 kW İstenilenler: G =?. η = G1 16 G= 45 .66 = % 66 verimle çalışmaktadır. Pompanın verimi ne olur ? Verilenler: Q = 40 l/dk = 40 000 cm3/dk .Q×G 450 ×η Q× P kw = bar = HP 600 ×η Q 450 × 17 V × n ×η Pompanın debisi= Q = = l / dak . η =? G = Q × P = 40 000 × 1600 = 64 × 106 = Ncm/dk 1 Ncm/dk = 1/60 × 100 Nm/sn = 1/6000 Watt eder. 64 × 10 6 = = 10666 Nm/s = 1066. Örnek Problem: 160 bar çalışma basıncı ile çalışan pompanın debisi 40 l / dk dır. 1000 Q × 1000 Pompanındevir sayısı = n V ×η G . G = Q × P değerleri ile hesaplan".6 Watt = 10. Pompaya bağlı elektrik motorunun gücü 16 kW' tır. η = G1 η = % olarak verim Elektrik motorunun gücü P = G = Pompaya etki eden güç (kW) ( kilowatt ) G1 = Elektrik motorunun gücü (kW) Q = Pompanın debisi (cm3/dk ) P = Pompanın çalışma basıncı (Newton/cm2 = N/cm2 ) V = Pompadan geçen akışkan miktan (cm/dev) n= Pompa devir sayısı (dev/dk ) Pompalarda verimlilik hesaplanması yapılırken aşağıdaki değerler göz önünde bulundurulur.6 G = = 0.6 kW 6000 10.

e) Gürültüsüz çalışması. onarım ve montajının kolay olması gerekmektedir. dm3/dk. g) Ekonomik olup olmadığı. Sistemde yeterli soğutmayı sağlayabilmelidir. ç) Pompanın devir sayısı ve dönüş yönü. Pompa Seçimi: Hidrolik sistemlerde pompa seçimi yapılırken sistemin ihtiyaçlarına cevap veren pompalar seçilmelidir. kullanılan akışkanın viskozitesine (akıcılığına) bağlıdır. Hidrolik pompa seçimi yapılırken dikkat edilecek noktalar şunlardır: a) Pompanın gücünün yeterli olması. d) Çalışma ortamı sıcaklığının uygunluğu. veya l/dk.3. Pompanın verimli ve uyumlu çalışabilmesi için akışkanda aranan özellikler şunlardır: Pompada kullanılan akışkanın film dayanıklılığı (yapışkanlık özelliği) istenilen değerlerde olmalıdır. kullanılır. 46 . b) Pompanın debisinin yeterli olması. c) Pompanın çalışma basıncı. Sistemde meydana gelebilecek basınçlara karşı dayanıklı olmalıdır.5. akışkanın debisi l/dk. Uzun süre özelliklerini yitirmeden çalışabilmelidir.3. 5. .7. Viskozitesi uygun olmalıdır. Pompa ve Akışkan Uyumu: Pompa ve akışkanın birbirine uyum sağlayabilmesi. h) Bakım.6.Borunun belli kesitinden1 dakikada 1 litre akışkan geçmesi durumunda. Pompalarda Debinin Tanımı: Debi : Hidrolik sistemde pompanın birim zamanda sisteme göndermiş olduğu akışkan miktarına denir. 5.3. dır denilir.5. Hidrolikte debi birimi olarak cm3/dk. f) Boyutlarının az yer kaplaması.

47 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler • • • • Bilgi yapraklarındaki örneklerden Dişli çarklı pompalarda debi faydalanınız. Pompalarda debiyi tanımlayınız ve hesaplaplayınız. hesaplamaları yapınız. Paletli pompalarda debi hesaplamaları yapınız. Hidrolik pompaların debi hesaplamalarını yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrelerin ana kısımlarından değildir? a)Yağ deposu b)Hidrolik pompalar c)Valfler d)Manyetik şalterler 2-Yağ deposunun ölçüsü sistemde dolaşan yağın debisinin kaç katı oranında olmalıdır? a) 3-5 kat fazla b) 2 kat fazla c)3-5 kat az d) 2 kat az 3-Aşağıdakilerden hangisi hidrolik pompalardan değildir? a)Pistonlu pompalar b)Paletli pompalar c)Diyaframlı pompalar d)Dişli çarklı pompalar 4-Dişli çarklı pompalar enfazla ne kadar basınca dayanabilirler? a)10 bar b)250 bar c) 500 bar d)750 bar 5-Aşağıdakilerden hangisi paletli pompaların dezavantajıdır? a)Gürültülü çalışırlar b)Fazla titreşim yaparlar c)Kaçak fazla olur d)Devirleri çok düşüktür . 48 .

6-Genel olarak pompa verimleri ne kadardır? a) % 70-98 b) % 10-25 c) % 25-45 d) % 50-70 7-Sıvıların akışkanlık ölçüsünü ifade eden terim hangisidir? A)Galon b) Viskozite c) Litre d) Devir sayısı 49 .

Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 D A C B C A B DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 50 .Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz.

geri hareket ederek çalışırlar. 6. Düzenli biçimde ileri .manivelalı mekanik doğrusal hareketleri hidrolik sistemlerde basınçlı akışkanın gücü ile alternatif doğrusal harekete dönüştürürler (Şekil 6. HİDROLİK SİLİNDİRLER 6.2 Hidrolik Silindirin Elemanları: a) Silindir gömleği b) Piston c) Piston kolu d) Sızdırmazlık elemanları e) Kapaklar 51 . Hidrolik enerjiyi doğrusal olarak mekanik enerjiye dönüştüren elemanlardır.1 ).1 Görevleri ve Sembolü: Hidrolik sistemlerde doğrusal hareket elde etmek için kullanılan devre elemanlarıdır. Bildiğimiz kamlı dişli çarklı biyel . Şekil 6. ARAŞTIRMA Hidrolik silindirlerin ne şekilde üretildiklerini çevrenizde üretim yapan işyerlerinde incelemeler yaparak öğreniniz.ÖĞRENME FAALİYETİ-6 ÖĞRENME FAALİYETİ-6 AMAÇ Bu bilgi yaprağında hidrolil silindirler ile lgili hesaplamaları yapmayı öğreneceksiniz.1: Hidrolik Silindir Kesiti ve Elemanları 6.

Soğuk çekilmiş boruların iç yüzeyleri taşlanarak honlama işlemine tabi tutulursa silindir gömleği olarak kullanılması mümkündür.2).1. Silindir gömlekleri hangi gereçten yapılırsa yapılsın iç yüzeyi iyi işlenmiş ve honlanmış olmalıdır. dökme demir ve alaşımlı çelik borulardan imal edilir.Silindirlerin Et Kalınlığı Hesabı: Silindirlerde et kalınlığı hesabı yapılırken en yüksek basınca dayanabilecek şekilde tasarlanır. Boyuna kesit alınarak yapılan hesaplamalar enine kesit hesaplamalarından daha dayanıklı olurlar. İyi verim alabilmek için silindir gömleği ile piston arasındaki sürtünme en aza indirilmelidir.2.2. Aksi halde sızdırma ve kaçaklardan dolayı verim düşer (Şekil 6. Şekil 6.2: Silindir Gömlek Kesiti 6.:.Yüksek basınca maruz kalan silindirierin enine ve boyuna kesit ölçüleri hesaplanmalıdır.3 ‘ silindir gömleklerinin enine ve boyuna kesitleri gösterilmiştir.6.Şekil 6.Silindir Gömleği: Yapısı Kullanıldıkları yerin özelliklerine göre dökme çelik. Korozyona karşı dayanıklılık için çıkan sonuçlara (c) sabit değeri eklenmelidir. Şekil 6. Silindir Gömleklerinin Enine ve Boyuna Kesiti 52 .2.

Boyuna kesitteki et kalmllğı değeri fazla çıkacağmdan boyuna kesit hesaplamalan tercih edilmelidir. ó çem = F A kg / cm2. b) Silindir kesit alanını. Örnek Problem: Çapı 120 mm uzunluğu 160 mm olan. 1 eklenmelidir. P = 40 kg / cm2 ó çem = 600 kg /cm 2 (emniyetli çekme gerilmesi) e=? A=? F=? istenilen/er : 53 .Silindirlerin et kalınlığı ve diğer değer hesapları yapılırken aşağıdaki formüllerden yararlanılır. Silindir gereci emniyet gerilmesi 600 kg / cm 2 olduğuna göre a) Silindirin et kalınlığını. akma çelikten bir silindirin 40 kg / cm2 basınçta çalışması isteniyor. L ( cm2) bu formüllerde Boyuna kesitte et kalınlığı = e = d D e P A F ó çem c = Silindir iç çapı (cm) = Silindir dış çapı (cm) = Silindir et kalınlığı (cm) = Çalışma basıncı (kg / cm2 ) = Kesit alanı (cm2) = Silindire etki eden kuvvet (kg) = Emniyetli çekme gerilmesi (kg / cm2 ) = Korozyon için sabit sayı = O. e . c) Silindire etki eden kuvveti bulunuz. F = ó çem × A (kg) Enine kesitte et kalınlığı = e= P×d (cm) 4 × σ çem P×d + c (cm) 4 × σ çem Boyuna kesit alanı = A = 2. Verilenler : d = 120 mm. L = 160 mm = 16 cm.

Piston üzerine takılan sızdırmazlık elemanlarının aşınması durumunda yağ kaçakları art-maya başlar ve verim düşerek güç kaybı oluşur.2.Piston Yapısı: Silindir gömleği içinde sızdırmazlık elemanı ile beraber çalışan.a) e= P×d 40 × 12 +c= + O. bronz ve pirinçten imal edilirler.4). 6. piston koluna bağlanmış bir elemandır.2. Sürtünme ve aşınma olmaması için üzerine sızdırmazlık elemanları geçirilerek bir noktadan sürtünmesi sağlanır. b) c).1. Sürekli yağlandıklarından korozyona karşı kendiliğinden korunmuş olurlar (Şekil 6. 2 × σ çem 2 × 600 A = 2 × e × L = 2 × 0. Piston Hızı: Piston hızı. Büyük ölçülü olanları dökme demir veya dökme çelikten üretilirler.geri şeklinde çalışan hidrolik silindirin önemli bir elemanıdır. Çapları (d) silindir gömleği iç çapından (d1) biraz küçük tutulur.5 × 16 = 16 cm2' dir. Pistonun hızlı hareket etmesi için silindire giren akışkanın miktarını artırmak gerekir. 54 . = 5 mm ' dir. yıpranan sızdırmazlık elemanları yenisi ile değişimi sağlanır. Şekil 6. Hareketleri ileri . ó çem = F A F = ó çem × A = 600 × 16 = 9600 kg 'dır. Aşınan.4’ görülmektedir.4: Piston ve Piston Kolu Kesiti Gereçleri genel olarak alüminyum. silindire giren akışkanın miktarı ya da pompanın debisine göre ayarlanır. Kolay hareket ederek çalışırlar. Şekil 6.5 cm. 1 = 0.

17 cm/dak = 7 .785 × (d 1 − d 2 ) 0.785 × d2 A2 = 0.785 × (4 2 − 12 ) olarak bulunur.25 cm/dak =8.49 m/dak 2 2 0.785 × d2 4 Örnek Problem: Pompa debisi 10 l / dk olan bir pistonun çapı 40 mm ve piston kolu çapı 10 mm 'dir.d22 ) V1= İstenilenler: V1 =? V2 = ? 10000 Q 10000 = = = 796. Akışkanın viskozitesi de piston hızına etki eder.5 )? Verilenler: Q = 10 l/ dk = 10000 cm3 d1 = 40 mm = 4 cm d2 = 10 mm = 1 cm. Q V = π × d2 × h (dm3) bu formülde t = Pistonun kursunu tamamlama zamanı (s) Q = Akışkanm debisi (l/dk. Pistonun Kursunu Tamamlama Zamanı Pistonun kursunu ne kadar zamanda tamamlayacağı şu formülle bulunur. Pistonun hareketli durumdaki hızı ne olur (Şekil 6.785 × 4 2 10000 10000 V2= = == 849. Akış miktarını ayarlamak için akış kontrol valfleri kullanılır. A1 = 0. ) V = Pistonun giderken yol aldığı hacim (dm3) d = Piston çapı (cm) h = Piston kurs boyu (cm) 55 .96 m/dak 2 A1 0.Pistonun hızını azaltmak için ise akış miktarı azaltılmalıdır. V= Q cm / dk bu A V = Piston hızı (cm/dk Q = Akışkanm debisi (cm3/dk A = Silindir kesit a/anı (cm 2 π ×d2 A= =0. Eğer akışkan düzensiz akıyorsa sürtünmeden dolayı kayıplar artar ve pistonun hızı düşer.785 × d1 0. t= V (sn).785 × ( d12 .

Pompanın ürettiği basınç kuvvetini iş yapılmak istenilen yerlere iletir. Piston.F . Q 15 Piston Kolu Silindirik çubuk şeklinde olup pistona bağlanarak çalışır. kursunu ne kadar zamanda tamamlar? Verilenler: Q = 15 l / dk V = 7 dm 3 t= İstenilenler: t=? V 7 × 60 = = 28 sn dir. kalıyor.EKS 10 6 ( cm ) L = 10 3 F= Fk ( kg ) EKS = cm bu formüllerde: Kol uzunluğu d4 F . 4 d= L2 . L2 .2 = 2 cm= 20 mm 56 . Kol emniyet katsayısı 3 olduğuna göre piston kol çapı ne olur? ı Verilenler : L = 300 mm = 30 cm F = 6000 kg EKS = 3 4 İstenilenler : d= ? 4 d= dir.3 10 6 = 4 16200000 10 6 = 4 16.Örnek Problem: Debisi 15 l/dk olan bir silindirde pistonun taradığı hacim 7 dm3 tür.F .600.EKS = 10 6 30 2.EKS d = Piston kolu çapı (cm) L = Piston kol boyu (cm) F = Piston kolunu fIambaja zorlayan kuvvet (kg) Fk = Piston kolunu nambaja zorlayan kritik kuvvet (kg) EKS = Emniyet katsayısı Örnek Problem: Uzunluğu 300 mm olan bir piston kolu 6000 kg' lık biı kuvvetin etkisinde.

Çalışma şartlarına göre silindirler şöyle çeşitleri: a)Tek etkili silindir b) Çift etkili silindirler c) Teleskopik silindir d) Yastıklı silindir e) Tandem silindir Şekil 6. Tek etkili silindirler. silindire bir taraftan girer ve pistonu hareket ettirir. Yükün yukarı kaldırılmasından sonra basıncın etkisi kalkınca yükün ağırlığı ile kendiliğinden ilk konumuna gelir (Şekil 6.Hidrolik Silindir Çeşitleri: Hidrolik devrelerde kullanılan silindirler.5: Tek Etkili Silindir Sembolü 6. Pistonun diğer tarafında basma yayı bulunduğundan akışkanın basınç etkisi kalkınca yayın itme gücü ile piston eski konumuna gelir (Şekil 6.3.7). kullanıldıkları yerin özelliklerine ve çalışma şartlarına göre geliştirilmişlerdir. taşlama tezgahlarında puntanın geriye çekilmesi işlemlerinde kullanılır.1. Yükün kaldırılması Baskı P Geri dönüşü baskı ile Şekil 6. Piston koluna bir iş yaptırmış olur.6: Tek Etkili Silindir KesitiŞekil 6.6.6).1-Tek Etkili Silindir: Sıvı.7: Tek Etkili Silindir ile Yük Kaldırılması 57 .3. bir yükün yukarı kaldırılması ve indirilmesi amacı ile pres tezgahlarında sıkma .bükme.

Çift Etkili Silindir: Çift etkili silindirlerde basınçlı sıvı bir taraftan girer diğer taraftan depoya döner (Şekil 6. Pistonun hem ileri gidişinde hem de geriye dönüşünde iş yapılmış olur (Şekil 6. Sızdırmaz eleman piston piston kolu Sızdırmaz eleman kapak 1 1. Sızdırmaz eleman piston piston kolu Akışkan çıkışı 6. çift etkili silindir denilir. Bunlara çift kollu.yol sıvı çıkışı Şekil 6. Çift etkili silindirler 2 yönlü çalışma yeteneğine sahiptir. Silindirin diğer taraf-ındaki sıvının yolu depoya açıktır.9: Çift Etkili Çift Kollu Silindir Kesiti ve Sembolü 58 . yol sıvı girişi 2. Basınçlı sıvının silindire girişi ile piston hareket eder ve işlem yapılmış olur.3.8: Çift Etkili Silindir Kesiti ve Sembolü Çift etkili silindirlerin bir çeşidi de çift piston kollu silindirlerdir.2.6.9). 8).

basınç iki taraftan çift yüzeye etki ettiği için. gemilerin dümenlerinin iniş çıkışlarında vb. (Şekil 6. Genel olarak elektronik sanayisinde.11: Yastıklı Silindir Kesiti.10).3.Yastıklı Silindir: Hidrolik sistemlerde silindirlerin sessiz.1. Elemanlan ve Yastıklama İşleminin Yapılışı 6. Bu silindirlerde piston.6.Bunlardan başka bayrak direği olarak. yerlerde kullanılır (Şekil 6. silindirin uç kısımlarına yaklaştığı zaman uç kısımlardaki yataklamalardan dolayı yavaşlama sağlanmaktadır.Tandem Silindir: İki veya daha fazla pistonun bir piston blokuna (aynı mil) bağlanması ile yapılan silindir şeklidir. Bu yatak yuvalarına “yastıklama” denilmektedir (Şekil 6. uçak sanayisinde ve hassas işlem gören endüstrilerde yaygın olarak tercih edilir. gürültüsüz.12). Tek ve çift etkili olarak çalışma yeteneğine sahiptir.10: Teleskopik Silindir Kesiti ve Sembolü 6. Hidrolik silindirde.3.1.5. ve titreşimsiz çalışması gereken yerlerde tercih nedenidir.11). 59 . Yastıklama neticesinde pistonun silindir uçlarına yaklaşıp geriye dönerken hızları kontrol altına alınır. Şekil 6.Teleskopik Silindir: Birbiri içine geçmiş birden fazla silindirden oluşur.3. büyük itme kuvvetlerinin gerektiği yerlerde tercih edilir.4. Şekil 6.3.

Pistonun çalışması esnasında verim kaybı da olabileceğinden hesaplamaları ona göre yapmak gerekmektedir. Tek kollu silindirlerde iki tarafın kesit alanları farklıdır. 6. Şekil 6.12: Tandem Silindir Kesiti. Giriş tarafındaki itme kuvveti (F1) büyük olacaktır (Şekil 6. Bu kuvvet piston yüzeyinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. kg) P = Çalışma basıncı (kg/cm2 .785 × (d 12 − d 2 ) (cm2) 60 . piston yüzeyine kuvvet uygular. Elemanları ve Sembolü.13: Silindirlerde Kesitlere Göre İtme Kuvvetleri Değişikdir. F = P × A × η ( kg ) bu formülde F = Pistonun itme kuweti (N. bar) A = Silindir kesit alanı (cm2) η = Silindirin verimi % olarak A-A Kesitinde A = π ×d2 4 π × d12 − d 22 B-B Kesitinde A = 4 veya 0.13). Piston kesit alanı küçüldükçe meydana gelen kuvvet küçülür.785 × d2 (cm2) ( ) 2 veya 0.Silindirlerde Piston Itme Kuvveti Hidrolik silindirlerde pistona giren basınçlı sıvı.4.Kapak Piston Piston kolu sızdırmaz eleman çıkış giriş çıkış Şekil 6.

62 × 0.70=879200N'dir. Verilenler: İstenilenler: d1 = 150 mm = 15 cm F1 =? d2 = 50 mm = 5 cm F2 = ? P = 800 bar = 8000 N / cm2. Pistonun her iki tarafında oluşacak itme kuvvetini bulunuz.2 N' dir.Örnek Problem: Çapı 150 mm olan bir pistonun piston kol çapı 50 mm' dir.70 A1 = 0. Verimi % 70 olan tek kollu çift etkili silindirin çalışma basıncı 800 bar’dır.70 = 98907. 61 .52) = 157 cm2 F1 = P × A1 × η = 800 × 176.62 cm2 A2 = 0.785 × 152 = 176.785 × d2 (cm2) = 0. F2=P × A2 × η =8000 × 157 × 0.785 × (152 .d22) (cm2) = 0. η = 0.785 × (d12.

Öneriler Bilgi yapraklarındaki faydalanınız. örneklerden Pistonun itme ve çekme kuvveti hesaplamalarını yapınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları • • • • Hidrolik silindir et kalınlığı hesaplamaları yapınız. Piston kursu tamamlama hesplamalarını yapınız. 62 . Piston hızı hesaplamaları yapınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Hidrolik sistemlerde doğrusal hareket elde etmek için kullanılan devre elemanlarına ne denir? a)Pompa b)Piston c)Hidrolik silindir d)Valf 2-Aşağıdakilerden hangisi hidrolik silindirlerin elemanlarından değildir? a)Piston b)Pompa c)Silindir gömleği d)Piston kolu 3-Silindir gömlekleri aşağıdaki malzemelerden hangisinden imal edilirler? a)Alaşımlı çelik b)Demir c)Bakır d)Bronz 4-Aşağıdakilerden hangisi hidrolik silindir çeşitlerinden değildir? a)Tandem silindir b)Tek etkili silindir c)Teleskopik silindir d)Darbeli silindir 63 .

Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz. 64 .CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 C B A D DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

Hidrolik motorların ters yönde dönmesini sağlamak içinyön değiştirme valflerine baş vurulur. 65 . Basınçlı sıvı. Hidrolik motora giren sıvının miktarı ne kadar fazla olursa motorun devri o kadar yükselir.1:Hidrolik Pompa Ve Motorlar Aynı Pensibe Göre Çalışırlar Hidrolik motorların devir sayıları. Hidrolik pompaların aksine hidrolik motorlara sıvı. basınçlı olarak girer. ARAŞTIRMA Hidrolik motorların ne amaçla üretildiklerini ve hidrolik uygulanılışlarını araştrınız. motora giren sıvının miktarına bağlıdır. sistemleri aracılığı ile hidrolik enerjiyi dairesel harekete dönüştürür. Basınçlı sıvı çıkışı Sıvı çıkışı Yağın taşınması Şekil 7. sistemlere 7.1. HİDROLİK MOTORLAR 7.ÖĞRENME FAALİYETİ-7 ÖĞRENME FAALİYETİ-7 AMAÇ Bu bilgi yaprağında hidrolik motorlar ile ilgili hesaplamaları öğreneceksiniz. Görevleri ve Sembolü: Hidrolik motorlar çalışma prensipleri bakımından hidrolik pompaların tersi bir sistemle çalışırlar.

Pistonlu motorlar (radyal ve eksenel) (Şekil 7. 2.2 : Hidrolik Motorun Bir Elemam Şekil 7. 3.3 : Hidrolik Motor ile Döndürmesi Dairesel Hareket Elde Edilmesi Prensibi 7. Basınçlı sıvı girişi Şekil 7. Paletli motorlar olmak üzere 3 tipte incelenir (Şekil 7.5). 1. Dişli çark sistemli motorlar (Resim 7.Motor gövdesi Dişliler Şekil 7.8).4: Dişli Çark Sistemli Motorlar 66 . hidrolik pompalarda olduğu gibi çeşitlendirilir.4).Hidrolik Motorların Çeşitleri: Hidrolik motorlar.2.

FTvve FN gibi kuvvetlere ayrışarak bir moment meydana getirir.5: Eksenel pistonlu motor ve çalışma prensibi (Eğik bir düzlem üzerinde kayan eksenel piston ve kendi ekseninde dönen bir tamburdan meydana gelir.7: Radyal Pistolu Motor 67 .6. iter.) Şekil 7. F yönünde giren sıvı pistonu. Eğik Eksenel Pistonlu Motor Emme valfi Baskı yayı Piston Eksantrik mil piston dikey konumda Çıkış Şekil 7.Şekil 7.

Bu oluşan moment hesaplanarak motor tipi tercihi yapılmalıdır.4-Hidrolik Motorların Kullanım Alanları: Takım tezgâhlarında. R (kgf. kepçe vb. (daN) R = çevresel yarıçap (m) Hidrolik motorların seçimi yapılırken bulunan değerlerden % 40 büyük değerler tercih edilmelidir. 68 .Şekil 7. Döndürme momenti aşağıdaki formülle bulunur. Demir ve çelik sanayisinde. Bu değerler 1000 devir/dk. gibi rakamlar düşük devir sayılır.8 Paletli Motor Kesiti 7.m) M = Moment (döndürücü tesir) P = çevresel kuvvet (kgf). Gemi sanayisinde.3. Hidrolik motorların devir sayıları bakımından 100 devir/dk. nın üzerine çıkmalıdır. M = P. Haddehane ve döküm sanayisinde Ağır iş makinelerinde (greyder.m) veya (daN. 7. Taşıtlarda. gibi)yaygın kullanılır.Hidrolik Motorlarda Döndürme Momenti Ve Hesaplanması: Hidrolik motorlar dönerken döndürme momenti meydana gelir.

7.5-Hidrolik Motorların Üstün Yönleri: Kullanım alanı yönünden ekonomiktirler. Dönmeye devam ederken hız değiştirme kolaylığı vardır. fren yapma özellğine sahiptirler. Harekete geçmeleri kolaydır. 69 . Hız ayarı kademesiz yapılabilir. Yön değiştirme kolaylığı vardır. Her tür makineye takılarak çalıştırılabilme özellikleri vardır. Debisi azaltılarak yavaşlatma.

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Hidrolik motorların döndürme momenti hesaplamalarını yapınız. Öneriler Bilgi yaprağındaki örneklemelerden faydalanınız. 70 .

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Hidrolik enerjiyi dairesel harekete çeviren hidrolik sitem elemanı hangisidir? a)Pompa b)Hidrolik motorlar c)Hidrolik silindirler d) Depolar 2-Aşağıdakileden hangisi hidrolik motor çeşidi değildir? a)Dişli çarklı motorlar b)Pistonlu motorlar c)Paletli motorlar d) Diyaframlı pompalar 3-Hidrolik motorlarda devir sayıları en az ne olmalıdır? a)1000 dev/dak b)750 dev/dak c)500 dev/dak d) 250 dev/dak 4-Hidrolik motorlar aşağıdaki alanların hangisinde kullanılmaz? a)Demir sanayiinde b)Taşıtlarda c)Fırıncılıkta d) İş makinelarında 5-Aşağıdakilerden hangisi hidrolik motorların üstün yönlerinden değildir? a)Ekonomiktirler b)İlk hareketleri kolaydır c)Kademesiz hız ayarı yapılır d)Hiçbiri 71 .

Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 B D A C D DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 72 .Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz.

yolunu açıp kapamak. b) Basınç kontrol valfleri.1. d) Çek valfler olarak çeşitlendirilir.ÖĞRENME FAALİYETİ-8 ÖĞRENME FAALİYETİ-8 AMAÇ Bu bilgi yaprağında valfler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Elektroniğin gelişmesine paralel olarak programlanabilen. c) Akış (hız) kontrol valfleri.2. sıvının yönünü kontrol etmektir. iş yapan elemanların istenilen yönde çalışmalarını sağlar.1.2. yönünü kontrol etmek için kullanılan devre elemanlarıdır. ARAŞTIRMA Çevrenizde hidrolik sistemler ile iş yapan firmaları ziyaret ederek. sıvının istenilen yöne yöneltilmesini. Yön Kontrol Valfleri: Yön kontrol valflerinin hidrolik sistemlerdeki görevi. Sisteme istenilen yönlerde sıvı gönderir.Valf Çeşitleri: Hidrolik sistemlerde kullanılan valfler yaptıkları işlere göre a) Yön kontrol valfleri. Hidrolik sistemlerdeki silindirlerin istenilen yönde çalışmalarını. 8. Hidrolik sistemlerde akışkanın basıncını ayarlamak. 8. yönünü ve debisini kontrol eder.hidrolik sistemlerdeki sıvının basıncını. 8. İşlemini tamamlayan sıvının depoya geri dönüşünü gerçekleştirir. VALFLER Valfler. uçaklarda otomatik olarak yapılan hareketler.yazılı ve görsel kaynakları araştırarak valflerin üretiliş amaçlarını ve kullanım alanlarını araştırınız. uzaktan kumanda edilebilen valfler hizmete sunulmuştur. Hidrolik sistemlerde hidrolik silindirlerin hareketini ileri-geri. Robot sistemli çalışan makineler. 8. Hidrolik sisteme gönderilen basınç oranı valfler yardımı ile ayarlanır. hidrolik sistemlerin en önemli elemanlarındandır.makinecilikte el değmeden yapılan otomasyon işlemleri örnek olarak gösterilebilir.Valflerin Görevleri: Valfler . hidrolik 73 . Çalışan. hidrolik motorların istenilen yönde dönmesini kontrol eder.

yapıları birbirlerinden farklıdır.1. İstenildiği an yön değiştirme kolaylığı sağlar. 74 .motorların dönme yönlerini sağa . Yuvarlak (dönerli) yön kontrol valfleridir. Şekil 8. uzaktan kumandalı elektromanyetik valfler.2.geri hareketleriyle olur.1: Sürgülü Yön Kontrol Valfi Kesiti Şekil 8.1 ' de görüldüğü üzere piston ve piston kolundan oluşup sürtünerek çalışırlar. elektro . Sürgü ileriye itilmiş (B yönünde hareket oluşur ). Valflerin seçiminde çevre şartları. Sürgülü Yön Kontrol Valfleri: Sürgülü yön kontrol valfleri el ile mekanik.1' de Birinci konumda sürgü geriye çekilmiş (A yönünde hareket oluşur). hidrolik sistemin basıncı ve iş gören makinelerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Basınçlı sıvının sürgülü yön kontrol valfine girişi.hidrolik valfler ve servo valfler üretilmiştir. Bu valflerin konum değiştirmesi sürgünün ileri . Çalışma ve görev yapma şekilleri aynı olmasına rağmen. piston ile silindir gömleği arasında sürtünen yüzeylerden oluşmaktadır Şekil 8. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomatik kumandalı devrelerde. elektromanyetik olarak kontrol edilirler. 8. Yön kontrol valflerinin hidrolik sistemlerde en çok kullanılan iki çeşidi vardır. Sürgüleri. Valfin 1. Silidirden çıkan yağın depoya geri dönüşü.). 3. konumunda B yönünde hareket ettirir. Sıvının yolu silindire açık (Pistonu A yönünde hareket ettirir). Bunlar: Sürgülü yön kontrol valfleri. konumunda silindiri A yönünde.1. Nötr konum. Akışkan silindire ters yönde girer (Silindirin B yönünde hareketini sağlar.sola yönlendirmekte kullanılırlar. hiçbir işlem olmaz.

Bir silindirde pistonun ileri gitmesi ve geri gelmesi 2 konum olarak adlandırılır (Şekil 8.2. yuvarlak parçaya açılan (+) biçiminde açılmış yollarla sıvı yönlendirilir.1. yol sayısı ve konumlarına göre anılır ve adlandırılır.1. (T) Depoya dönen sıvı.2. 75 . olarak tanımlanır. sonra konum ifade edilir. 3 ' te pompadan gelen sıvı silindire girerek silindiri ileri doğru hareket ettirir. Silindirden dönen sıvı depoya dönüyorsa bu valf 4 yolludur. Bir yön kontrol valflerinin ifade edilmesinde önce yol. iş yapma durumuna konum denir. 2: 4/3 Yuvarlak (Dönerli) Yön Kontrol Valfi Kesiti Şekil 8 2' de yuvarlak yön kontrol valfinde (P) Pompadan gelen basınçlı sıvı. Silindirden dönen sıvı. Şekil 8.2. Sıvıya yön verme işlemi. Yön kontrol valflerinde bağlantı sayısı yol olarak adlandırılır. Silindire iş yapmak üzere giden basınçlı sıvı. Yön Kontrol Valflerinde Yol Ve Konum: Yön kontrol valfleri. Hidrolik motorlarda veya silindirlerde yön değiştirme. 4/2’ lik bir valfin tanımlamasını yaparsak: Şekil 8. Yuvarlak (Dönerli) Yön Kontrol Valfleri: Sürgülü yön kontrol valflerinde sıvının yönünün değiştirilmesi doğrusal hareketlerle yapılır.2). bir mile bağlanmış yuvarlak başlık döndürülerek sağlanmış olur (Şekil 8. 3). 8.3.8. Yuvarlak valflerde.

valfin 2 konumlu olduğunu. 4). valfin 1 konumlu olduğunu.P . A = Silindire bir yönden giren uç (çalışma hattı). 3 'te. Sembollerin çiziminde kareler kullanılır (Şekil 8.Konum 2. A .3: 4/2’ Lik Yön Kontrol Valfi Kesiti Şekil 8. B =. O Sıfır. A ve B = 2 konumlu olduğunu. 1 kare. 2 veya a. 2 kare. 1 . P = Pompadan gelen uç (basınç hattı). Yön Kontrol Valflerinin Sembollerle İfade Edilmesi: Yön kontrol valflerini sembollerle ifade ederken çiziminde ve okunuşunda bazı kurallar vardır.4.2.B .A P T 1.T = 4 yollu olduğunu anlatır. 8. Silindire diğer yönden giren uç (çalışma hattı).Konum Şekil 8. nötr konumlu olduğunu. : Yön Kontrol Valf Konumlarının Sembolle İfadesi 76 . T = Tanka (depoya) dönen uç (dönüş hattı).1. oklar akışkanın hareketini ve yönünü anlatır. Şekil 8. b çalışma pozisyonlarını.

açık merkez kapalı merkez 77 . Servis Pozisyonları: açık merkez iki emiş hattı birleşik. A. 2 = Konum numaralarını ifade eder. L = Sızıntı hattını. 0 = Nötr pozisyonu.T = Dönüş hatlarını.Şekil 8. P = Basınç hattını R.B.Y.5: Yön Kontrol Valflerinin Sembol ile Açıklanması Yön kontrol valflerinde sıvının geçtiği yol ağızları büyük harflerle ifade edilir. X. 1.Z = Pilot kontrol hatlarını.S.C = Çalışma hatlarını.

1.6: 4/2 Valfin Taşlama Tezgahında Uygulanışı Şekil 8. Yapıliş Biçimlerine Göre Yön Kontrol Valfleri: Yön kontrol valfleri kullanma amaçlarına göre monte edildikleri yerlerde iki şekilde görev yaparlar. 8.1.1.7).1. Bu tip valfler imalat aşamasında açık veya kapalı olarak yapılırlar. Yön Kontrol Valflerinin Çeşitleri: Yön kontrol valfleri kullanış ve yapılış amaçlarına çeşitlendirilebilir: Yapılış biçimlerine göre (normalde açık 1 normalde kapalı) Yol ve konumlarına göre Kumanda ediliş biçimlerine göre göre aşağıdaki gibi 8. konumda tabla 1 no' lu yönde giderken 1 no' lu mandala çarparak geriye döner.Şekil 8. Tabla geriye dönerken 2.2.6 'daki taşlama tezgahı tablasının 2 konumu vardır.2. konumda 2 no' lu mandala çarparak gidiş . valfin (P) yolundan girip çıkış yolu (A) dan geçerek çalışma hatlarına direkt olarak ulaşıyorsa bu tip valflere normalde açık valfler denir (Şekil 8.geliş işlemini bitirir. 78 .5.5. a) Normalde açık valfler b) Normalde kapalı valfler Normalde Açık Valfler: Takıldıkları yerlerde pompadan gelen basınçlı sıvı.

4 / 2 valf d.2. Genel olarak açma ve kapama olarak görev yaparlar.3 / 2 valf c. Bu tip valfler basınçlı akışkanın çalışma hatlarına direkt olarak gitmesinin istenmediği durumlarda kullanılır (Şekil 8.8: Normalde Kapalı Valf Kesit ve Sembolü 8.5/ 2 valf (2 yollu.2.1. Bundan dolayı 2/2’ lik valf denilmiştir. iki çalışma konumu vardır.4 / 3 valf f.9). 2 konumlu yön kontrol valfi ) (4 yollu.5. 2 konumlu yön kontrol valfi ) (3 yollu. 2 konumlu yön kontrol valfi ) 2 / 2 Valfler: Bu valflerde iki yol.2 / 2 valf b. 3 konumlu yön kontrol valfi ) (4 yollu.8). 79 . Akışkanın yolunu açmak için valfin butonuna bir itme kuvveti uygulanması gerekir. 2 konumlu yön kontrol valfi ) (3 yollu. Yol ve Konumlarina Göre Yön Kontrol Valfleri: a. 3 konumlu yön kontrol valfi ) (5 yollu. .3 / 3 valf e.7: Normalde Açık Valf Kesit ve Sembolü Normalde kapalı Valfler: Pompadan gelen basınçlı akışkanın yolu normal durumda kapalıdır. Bir girişi bir de çıkışı vardır (Şekil 8.Şekil 8. Şekil 8.

Çift etkili silindirlerin çalıştırılmasında kullanılır.T) den tanka döner. Şekil 8. iki çalışma konumlu valflerdir. 2. Akışkan (A . Şekil 8. iki çalışma konumlu valflerdir.10). Genel olarak tek etkili silindirlerde açmakapama görevi yaparlar.11 'de pompadan gelen basınçlı sıvı 1.9: 2 / 2 Valf Kesit ve Sembolü 3 / 2 Valfler: Üç yollu. konumda (P) den girer ve silindire (A) yönünde iş yaptırır (B .11: 4 / 2 Valf Kesit ve Sembolü 80 .Şekil 8.10: 3 / 2 Valf Kesit ve Sembolü 4 / 2 Valfler: Dört yollu. konumda yine (P) den giren akışkan (B) den geçerek piston kolunu geriye çeker.Hidrolik sistemlerde elle kumandalı olarak geri dönüşü yaylı olan 3/2 valfler kullanılır (Şekil 8.T) yolundan tanka dönüş yapar Şekil 8.

konumları çalışma konumlarıdır. ve 2. 81 . 50: Resim 2.3/3 Valfler: Üç yollu. çift etkili silindirlerin kontrol ve kumandasında yaygın kullanımı söz konusudur. Ayrıca 5/2 valfler çift depo ile çalışmaya elverişli yapıdadırlar (Şekil 2. Değişik tiplerde yapılmalarına rağmen. Merkez konumu açık veya kapalı olabilir (Şekil 8. Titreşimsiz çalışma özelliklerine sahiptir. iki çalışma konumlu valflere denir.12: 3 / 3 Valf Kesit ve Sembolü 4/3 Valfler: Dört yollu . 1.13). Şekil 8. Şekil 8. silindire giren basınçlı sıvının diğer elemanlara da gönderilmesine ve yol vermesine yardımcı olmasıdır. Bir taraftan yay ile merkezlenir. 5 / 2 valflerin önemli özelliği. 20).üç konumlu valflere denir. 3/3 valflerin iki çalışma konumu ve bir nötr konumu vardır. (O) konumu nötr.12). üç konumlu valflere denir. Üç farklı görevin yerine getirilmesi gereken yerlerde tercih nedenidirler. Hidrolik motorların kontrol edilmesinde ve çift etkili silindirlere kumanda edilmesinde tercih edilirler. 19 ve 2.13: 4/3 Valf Kesit ve Sembolü 5/2 Valfler: Beş yollu. Elektromanyetik yapılı olanlarda elektrik sinyali olmadığı zaman yayın etkisi ile nötr konuma gelir (Şekil 8.

3).14: 5/2 Valf Kesit ve Sembolü Servo Yön Kontrol Valfleri: Servo valfler. Dolayısıyla tekerleklerin kolay dönmesi sağlanır. 15. Ayrıca belirli pozisyonları sürekli olarak tutmaya ve muhafaza etmeye yararlar. Şekil 8. Örneğin taşıt direksiyonlarında direksiyona etki eden küçük bir kuvvet. Resim 8.08 Watt' lık bir sinyal ile 100 kw' lık bir güç elde edilebilir (Şekil 8. servo valf mekanizması aracılığı ile tekerleklerin döndürülmesinde büyük bir momente dönüşür. Elektrohidrolik düzenlemelerde yaygın olarak kullanılırlar. giriş kısmındaki küçük elektrik sinyalini büyük çıkış sinyaline dönüştürürler.15: Servo Valf Kesit ve Sembolü 82 . Yani küçük kuvvetlerle büyük kuvvetlerin elde edilmesini sağlarlar. 0.Şekil 8.

Resim 8. Kumanda edilişierine göre yön kontrol valfleri şekil 8. Oransal valflerin programlanabilir olması ile hidrolik devreler programlanarak çalıştırılabilir.3. otomatik ve yarı otomatik kumanda şekilleri olabildiği gibi.5. açık durumdan ka-palı duruma geçişlerde sürekli sıvı miktarı kontrol edilir. Oransal valflerde genellikle kapalı durumdan açık. Şekil 8. elektronik kumanda sistemleri ile uzaktan kumanda edilebilen valflerde üretilmiştir.Oransal Valfler Girişteki elektrik sinyallerini kuvvete dönüştürerek çalışırlar.4).16 . mekanik. Kumanda Ediliş Biçimlerine Göre Valfler: Hidrolik sistemlerde yön kontrol valflerinin kumanda ediliş biçimleri değişik şekillerde olmaktadır. 2.17 de tablo biçiminde verilmiştir. Elle.16: Oransal Elektromanyetik Yön Kontrol Valf Kesiti ve Sembolü 8.1. Basıncın çıkış miktarını giriş kısmındaki elektrik sinyali ile orantı yaparak ayarlarlar (Şekil 8. 83 .

84 .

17: Yön Kontrol Valflerinin Kontrol Resim ve Sembolle İfade Edilmeleri 85 .Şekil 8.

Şekil.Doğrudan Etkili Emniyet Valfi: Hidrolik devrelerdeki akışkanın basıncını önceden belirlenmiş değerler arasında tutarak sistemi emniyete alır.Pilot kontrollü emniyet valfi 8. Basınç Kontrol Valfleri: Hidrolik sistemlerde pompanın bastığı sıvının basınç değerini belli sınırlar arasında tutar.2.1: Basınç Kontrol Valfi 8. Böylece yüksek basınçlardan devre elemanları korunmuş olur.2. Basınç kontrol valfleri çalışma fonksiyonları bakımından dört çeşittir: Emniyet valfleri. P Yay ayar vidası A Şekil 8. Hidrolik devreyi ve çalışan elemanları korur.2. Ayar vidası ile basınç istenilen değerlere ayarlanabilir.19). Basınç hattı üzerine montajı yapılır.2.2.2.19: Doğrudan Etkili Ayarlanabilir Emniyet Valfinin Kapalı Konumu 86 .8.18). (Şekil 8.Dolaylı etkili emniyet valfi . Boşaltma valflere.8. Basınç sıralama valfleri. Devrenin çalışma basıncının belli bir değerin üzerine çıkmasını engelleyerek sistemin düzenli ve güvenli çalışmasını sağlar (Şekil 8.Emniyet Valfleri Emniyet valflerinin üç çeşidi vardır: .1. Basınç düşürme valfleri.Doğrudan etkili emniyet valfi .2.

1. (Şekil 8. (Şekil 8.4-Pilot Kontrollü Emniyet Valfi: Bu valfler.2. sıvının bir kısmı da (P2) basıncı ile diğer pistonu kapatmaya zorlar. yüksek basınçlı düşük debili sıvıya yol verme yöntemi ile çalışırlar.21) Şekil 8.2.21: Pilot Kontrollü Emniyet Valfi Kesiti ve Sembolü 87 .Dolaylı Etkili Emniyet Valfi: Hidrolik devrelerde basınç hattına takılarak sistemin basıncını kontrol eden valflerdir.2.8.3.2. Emniyet valfinin üzerine ayrıca pilot kontrol (uyarı) valfi bağlanarak emniyet valfin de erken açılma olmamasını sağlar. Bu valflerde basınçlı sıvı (P1) basıncı ile pistonu iterken. Böylece pompadan gelen basınçlı sıvı ile valf içindeki sıvı dolaylı olarak orantılı bir şekilde ayarlanmış olur.20: Dolaylı Etkili Emniyet Valfi Kesiti 8.20) Piston dolaylı etkilenme piston konik kaplama yay Şekil 8.

Çalışma prensibi olarak giriş kısmından valfe giren basınçlı sıvı. istenilen değere ayarlanabilir.2.22 'de (A) kanalından giren ve basıncı (P1) olan sıvı pistonu itmeye zorlar. Pistona bağlı yayın itme kuvveti ile sıvının itme kuvvetlerinin dengelenmesi sonucunda (A) kanalından giren basınçlı sıvı (B) kanalından basınç değeri düşürülmüş olarak çıkar.5. istenilen değerlere ayarlanabilir. Sıvının bir kısmı depoya geri döner.Basınç Düşürme Valfleri: Hidrolik sistemlerde birden fazla motor veya silindirin kullanıldığı yerlerde çalışırlar. Şekil 8.23' de (A) kanalından giren ve basıncı (P1) olan akışkan (F2) kuvveti ile pistonu yaya karşı iterek gövde ile piston arasındaki dar kesitten geçer ve (B) den basınç değeri indirgenmiş olarak çıkar. Çeşitleri: İki yollu basınç düşürme valfi Üç yollu basınç düşürme valfi İki Yollu Basınç Düşürme Valfi: Şekil 8.8. Takıldıkları yerlerde sisteme daha düşük değerde basınç gönderme görevi yaparlar. çıkış kısmında belirli değerlere indirgenir. Değişik çalışma basınçları elde etmek için silindir veya motorlardan önce bağlanır.2: İki Yollu Basınç Düşürme Valfi Kesiti ve Sembolü Üç Yollu Basınç Düşürme Valfi: Valfe giren sıvının basınç değerini indirgemek için kullanılırlar. Şekil 8. Ayar vidası ile basınç. 88 . Silindirlerden birinin basıncının diğerinden düşük olması gerekebilir.2. Ayar vidası ile basınç.

Basınç düşürme işlemi önceden ayarlanır. Normalde kapalı konumda olurlar. Pompadan gelen basıncın sırası ile silindirlere ve motorlara gönderilmesi işlemi düzen içinde gerçekleştirilir.6. 25). 89 . birden fazla hidrolik motor veya hidrolik silindirin değişik zamanlarda devreye girmesi.23: Üç Yollu Basınç Düşürme Valfi Kesiti ve Sembolü Şekil 8.2.Basınç Sıralama Valfleri: Hidrolik sistemlerde. ve farklı işlemler yapması istenilen durumlarda tercih edilir. Çalışma sırasında (P1) basıncı (P2) basıncından fazla olduğu zaman pistonu hareket ettirerek sıvıya yol verir (Şekil 8.24: Üç Yollu Basınç Düşürme Valfinin Devre Üzerinde İfade Edilmesi 8.Şekil 8.2.

7.27: Boşaltma Valfi Kesit ve Devre Üzerinde İfade Edilmesi 90 .Boşaltma Valfleri: Hidrolik devreli sıkma ve bağlama kalıplarındaki silindirlerde tercih edilir.2.27). Boşaltma valflerinin çıkışları depoya bağlıdır.26: Basınç Sıralama Valfinin Hidrolik Devre Üzerinde İfade Edilmesi 8.2.25: Basınç Sıralama Valfi Kesit ve Sembolü Şekil 8. Şekil 8.Şekil 8. Normalde kapalı olan valfe gelen sıvı (X) sinyali ile kendiliğinden açılır ve sıvı depoya geri gelir (Şekil 8.

29: Sabit Akış Kontrol Valfi Şekil 8.28: Akış Kontrol Valfi 8.2. Bu valflerde açma kapama bir vida.3. Sıvının geçtiği kesit sabittir. 29-30)Sabit akış kontrol valflerinde belirli bir kesitten geçen akış miktarı ayarı yapılamadığından.2. kamlı düzen ya da otomatik olarak değişik şekillerde dizayn edilebilir. Böylelikle silindir veya motorların hızını istenilen oranlarda ayarlama görevini yerine getirirler (Şekil 8.Sabit Akış Kontrol Valfi: Hidrolik sistemlerde hidrolik motorlar veya silindirlere gönderilecek sıvının miktarını azaltmak ve kontrol etmek için sabit kapasiteli akış kontrol valfleri tercih edilir.3.2. Şekil 8.2. ayarlanabilir olması gereken durumlarda tercih edilir. Bu özelliklerinden dolayı evlerdeki muslukların yaptıkları görevleri yaparlar (Şekil 8. 29). Şekil 8.Akış Kontrol Valfleri: Hidrolik sistemlerde hidrolik motorlara veya hidrolik silindirlere giren sıvı miktarını ayarlama görevinde tercih edilirler.31 'de pompadan (P) gelen sıvının istenilen miktarda geçmesi için ayar vidası ayarlanır.1.1. kol. Yavaşlatma valfi.Ayarlanabilir Akış Kontrol Valfi: Hidrolik motorlar veya silindirlerde akışkanın hızının değişken.1.30: Ayarlanabilr Akış Kontrol Valfi 8.Akış Kontrol Valflerinin Çeşitleri: Sabit akış kontrol valfi. Şekil 8. 8.1. Ayarlanabilir akış kontrol valfi.8. Çek valfi ayarlanabilen akış kontrol valfi.3.2.28). sıvı belirli bir değerde geçer.3. Değiştirilmesi olanaksızdır (Şekil 8. Çek valfler. 91 .

8.2.3.1.3-Yavaşlatma Valfleri:

İğneli kısıcı

Radyal kısıcı

Aksiyal kısıcı

Eğik düzlemli kısıcı

Helisel kısıcı

Kamlı kısıcı

Şekil 8.31:Ayarlanabilir Akış Kontrol Valfi Kısıcıları

8.2.3.1.3-Yavaşlatma Valfleri:
Hidrolik sistemlerde, silindirlerdeki pistonun hızı veya diğer elemanların belli zamanlarda hızlarını azaltmak için tercih edilir. Silindire giden sıvının miktarını azaltmak yoluyla piston hızı yavaşlatılmış olur. Yavaşlatma valfleri genel olarak bir kam hareketi ile otomatik olarak çalışır.Kamın valfin makarasına bastığı noktada yavaşlatma başlamıştır.Yavaşlatmanın hızı, kamın eğimine bağlı olarak değişir (Şekil 8.32).

A Giriş Yavaşlatma valfi yay
Şekil 8.32: Yavaşlatma Valfi Elemanları

92

8.2.3.1.4- Çek Valfler: Bir yönden sıvının geçişine izin veren, diğer yönden sıvını geçişine vermeyen valflerdir. Valf içinde bir yay, bilye veya konik bir kapama parçasından oluşur. Şekil 8.33 'te sıvı (A) kanalından girerek bilye veya konik parçayı iter ve direkt olarak (B) kanalından çıkar.

B

A

Konik kapama parçalı A B
Şekil 8.33: Değişik Tiplerde Çek Valf Kesiti

bilyalı

8.2.3.1.5-Çek Valfi Ayarlanabilen Akış Kontrol Valfi: Hidrolik sistemlerde silindir içindeki pistonun her iki yöndeki gidiş - gelişlerini kontrol eden silindirin giriş ve çıkış hatlarına takılan valflerdir. Sıvının miktarı ve yönünü sınırlar. Şekil 8.34'te (A) kanalından giren sıvı ayarlanabilen bir kesitten geçerken sistemde çek valf bulunduğundan ayarlama kolay yapılır.

Şekil 8.34: Çek Valfli Ayarlanabilir Akış Kontrol Valf Kesiti

8.2.3.1.6- Akışkanın Kontrol Edilmesi: Hidrolik sistemlerde akışkanın kontrol edilmesi üç şekilde olur . 1. Hidrolik silindire giden sıvının kontrolü: Pompa ile silindir arasına akış kontrol valfi yerleştirilerek çift etkili silindirlerin kontrolu sağlanır. 2. Hidrolik silindirden çıkan sıvının kontrolü: Silindirden çıkan akışkanın kontrolü silindirden hemen sonra akış kontrol valfi takılarak sağlanır. 3. Silindire giden ve bir kısmı yağ deposuna dönen sıvının kontrolü: Akışkan, silindire girmeden bir kısmı akış kontrol valfinden geçerek depoya dönerken yapılan kontroldür.

93

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları - Yön kontrol valflerinin görev ve sembolleri hakkında bilgi sahibi olunuz. - Basınç kontrol valflerinin görev ve sembolleri hakkında yeterli bilgi sahibi Bilgi yaprağındaki ilgili konulara olunuz. bakınız. - Akış kontrol valfleri ve sembolü hakkında bilgi sahibi olunuz. Öneriler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1-Hidrolik sistemlerde sıvıların yolunu açan,kapatan ve kontrol eden devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? a)Hidrolik pompa b)Valf c)Hidrolik silindir d)Hidrolik motor 2-Aşağıdakilerden hangisi valf çeşitlerinden değildir? a)Yön kontrol valfleri b) Basınç kontrol valfleri

94

6-Hidrolik sistemlerde sıvı miktarını kontrol etmeye yarayan valf türü hangisidir? a)Yön kontrol valfleri b) Akış kontrol valfleri c) Basınç kontrol valfleri d) Çek valfler 95 . 5-Aşağıdakilerden hangisi basınç kontrol valfi çeşidi değildir? a)Emniyet valfleri b) Boşaltma valfleri c) Basınç düşürme valfleri d) Servo kontrol valfleri .c)Akış kontrol valfleri d) Tandem valfler 3-Sistemde sıvıların yönünü kontrol eden valf hangisidir? a)Yön kontrol valfleri b) Basınç kontrol valfleri c)Akış kontrol valfleri d) Çek valfler 4-Pompanın bastığı sıvının değerini belli sınırlar içinde ayarlayan valf çeşidi hangisidir? a)Yön kontrol valfleri b) Akış kontrol valfleri c) Basınç kontrol valfleri d) Çek valfler .

Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz. 96 .Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 B D A C D B DEĞERLENDİRMELER Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

b) Sistemde oluşabilecek ani şokları ortadan kaldırır. d) Isı yükselmelerinde sıvıyı soğutur. ARAŞTIRMA Hidrolik akümülatörlerin ne amaçla üretildiğini ve boru hesaplamaları hakkında ulaşabildiğin kaynaklardan bilgi edininiz. 9.2. Görevleri ve Sembolü : a) Çalışma basıncını kontrol eder. Ağırlıklı akümülatörler. Akümülatör Çeşitleri: 1.1 :Akümülatör Çeşitleri 97 . e) Pompa arızalarında ve elektrik kesilmelerinde sistemi kısa bir süre besleyerek hareketin tamamlanmasını sağlar.1 . c) Sızıntılardan kaynaklanan verim kayıplarını karşılar. Yaylı akümülatörler. 4. Pistonlu akümülatörler. 9. hidrolik enerjiyi basınç altında depolayan elemanlara denir. HİDROLİK AKÜMÜLATÖRLER Hidrolik sistemlerde gerektiği zaman kullanılmak için bulundurulan. Ağırlıklı yaylı balonlu gazlı pistonlu Şekil 9. 3. 5. 2.ÖĞRENME FAALİYETİ-9 ÖĞRENME FAALİYETİ-9 AMAÇ Bu bilgi yaprağında hidrolik akümülatörler hakkında bilgi sahibi olup hidrolik boruların hesaplamalarını öğreneceksiniz. Diyaframlı akümülatörler. Balonlu akümülatörler. 9.

Yaylı Akümülatörler: Yaylı akümülatörlerde silindirin içine giren sıvının basıncı.2. Devredeki sıvı basıncının düşmesi durumunda ağırlığın etkisiyle akümülatör içindeki sıvının devreye basılması ile sistemin bir süre daha basınç normale dönünceye kadar çalışmasını sağlar (Şekil 9.2. Sabit basınç ve büyük hacim gereken yerlerde tercih edilir.2).2.3: Yaylı Akümülatör 98 . Şekil 9.2: Ağırlıklı Akümülatör 9.1.3). Hidrolik devrelerde basınç düştüğü zaman dengeleme sağlanmış olur (Şekil 9.9. P Şekil 9.Ağırlıklı Akümülatörler: Üstü açık silindire doldurulan akışkanın üzerine ağırlık konularak dengeleme yapılan akümülatör çeşididir. yayı yukarı doğru iter.

akümülatör balonu (2).Balonlu Akümülatörler: Kapalı bir silindir içine esneme özelliğine sahip (balon görünümlü ) bir eleman monte edilir.İçerisine azot gazı konularak dengeleme işlemi gerçekleştirilir.2. Gazlı akümülatörler de denilir. kaynaklanmış veya dövülmüş bir basınç kabı (1).5: Balonlu Akümülatör 99 .5). Şekil 9. Balonlu akümülatörler.3.4). Gazların sıkıştırılması prensibi ile çalışır (Şekil 9.4. Gaz ve akışkan. ve yağ girişinden (4) oluşur. Şekil 9.2.Diyaframlı Akümülatörler: Bir silindir içindeki azot gazı diyaframı 1/10 oranında sıkıştırarak akışkanın basıncını artırır. Küçük hacimli işlemler için uygulanır (Şekil 9.9. balonla birbirlerinden ayrılır. gaz girişi için valfler (3).4: Diyaframlı Akümülatör 9.

Borular ve hortumlar. Böylece.6). basınç yükseldiğinde pistonlu akümülatör dolar ve gaz sıkıştırılır. Ana elemanlar. Silindir borusunun iki görevi vardır. 9.3.1 . 100 . Basınç düştüğünde. dış silindir borusu (1). Borular ve Hortumlar 9. akışkanın bulunduğu alan (5) ve gaz bağlantılarıdır (6). Bu elemanlar: 1. Şekil 9.9.3. TS 301' de ifade edilmiştir. Borular.1.2.3. Büyük hacimli çalışmalar için tercih nedenidir (Şekil 9.Bağlantı Elemanları Hidrolik devre elemanlarının birbirleri ile bağlantılarının sağlanması ve basınçlı sıvıya iş yaptırmak üzere çalışacak bölümlere göndermekte kullanılan devre elemanlardır. Gaz kısmı önceden azot ile doldurulmuştur. bir yandan dahili basıncı alırken diğer yandan da gaz ve akışkan bölümleri arasında ayırma elemanı olarak kullanılan pistona kılavuzluk eder.4). Rakorlardır.5.1. piston contalarının akışkandaki toz parçacıklarının oluşturacağı tortudan korunduğu.6: Pistonlu Akümülatörler 9. korozyona dayanıklı dikişsiz olarak yumuşak çeliklerden yapılır. 2. Hidrolik sistemlerde borular ve bezli lastik hortumlar kullanılır. Pistonlu akümülatörler her konumda monte edilebilirler.Yapısal özellikleri: Hidrolik devrelerde basınçlı sıvının depodan başlayarak alıcılara ve çalışma hatlarına kadar iletmekte kullanılırlar.Pistonlu Akümülatörler: Bir silindirin içinde pistonun üzerine azot gazı doldurularak imal edilir. Ancak tercih edilen konum. Pistona gelen basınçlı sıvının pistonu itmesi ile azot gazı sıkışır ve böylece basınç artar. Hidrolik sistemlerde kullanılacak çelik boruların özellikleri DIN 2391. piston (2) ile sızdırmazlık sistemi elemanı ve ön kapaklar (3. sıkıştırılan gaz genişler ve depolanan akışkanı devreye verir. Akışkan bölümü hidrolik devreye bağlıdır. gaz bölümünün yukarıda olduğu dikey konumdur. Pistonlu akümülatörler akışkan bölümü ile gaz sızdırmazlığına sahip ayırma elemanı olarak kullanılan pistonlu bir gaz bölümünden oluşurlar.

11: Dıştan Vidalı Bağlantı Şekil 9. Metal talaşları lastik hortumlara zarar verir.Üst Tabaka (Poliüretan) 2. oksijen kaynağından ve elektrik cihazlarından uzak çalıştırılmalıdır.40 oC ile + 90 oC arasındadır. Bezli lastik hortumlar. yerine monte edilmeden iç kısımlarının su veya kimyasal maddelerle temizlenmesi gerekir.7. 1000 bar basınca dayanıklı.7).Basınç Taşıyan Çelik Örgü 3.9: Boru Bağlantısı Kesit Resmi Şekil 9.13: Flanş Bağlantılı Boru 101 .10: Çıkıntılı Boru Şekil 9.8: Rakor Kesit Şekil 9. Çalıştıkları yerlerde metal talaşları olmamalıdır. Borular ve lastik hortumlar.8-9-10-11-12-13-14). Lastik hortumların çalışma sıcaklıkları .Hortum İç Tabakası (Elastomerdan) Şekil 9.12: Somunlu Boru Şekil 9. 1 2 3 Şekil 9. bakımı ve tamiri kolay olmalıdır (Şekil 9.Basınçlı sıvının çalışan alıcılara iletilmesinde bezli lastik hortumlar kullanılır. üç kat tel tabaka ile örülmüş esnek hortumlardır (Şekil 9.7: Esnek Hortum 1. Şekil 9. Boruların takılıp sökülmeleri. Boruların. Çelik borular ve bezli lastik hortumlar kullanılacakları ölçülere göre standartlarIa belirlenmiştir.

sızdırmaz ve güvenli olabilmeleri için ölçüleri uygun değerlerde belirlenmelidir.1. 7.785 × d 2 (mm 2 ) 102 . 5. 6. Basınç hattında kesit daralmamalıdır.3.Boru Seçiminde Ve Montajında Dikkat Edilecek Noktalar: 1. 9.3. 3. 2. Pompanın debisi. Bu özellikler : V ×d2 Q= (l/dk) 21 d= A= Q × 21 (mm) V π ×d2 4 = 0.14:Boru Bağlantı Şekilleri 9.1.Şekil 9. Takıldıkları yerlerde kıvrım sayısı az olmalıdır. ve çalışma hattının özellikleri bilinerek hesap yapılmalıdır.3-Hidrolik Boru Çaplarının Hesaplanması: Hidrolik sistemlerde kullanılacak boruların dayanıklı. Boruların iç yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Üzerine yeterince hava alma musluğu takılmalıdır. Gereksiz eklerden kaçınılmalıdır. ortalama hızı. Sisteme uygun çapta ve uzunlukta olmalıdır. 4. 8. Sızdırma ve kaçak yapmamalıdır.2. Boru bağlantılarında hata yapılmamalıdır.

basınçlı akışkanın geçişine engel olmayacak şekilde imal edilmişlerdir (Şekil 9. Sızdırmazlığı sağlamaları için vidaların alın yüzeylerine conta konulur.Formülleri ile hesaplanır.16: Rakor Bağlantı Kesiti 103 .21 = V 40. Bu formüllerde Q = Akışkanın (pompanın) debisi (I /dk.8 mm' dir. 6 d= 11. Boruların birbirlerine bağlanmaları vida ve somun yardımıyla olur.16.21 = 11. rakor Şekil 9. Örnek Problem: Bir hidrolik devrede debisi 40 I/dk olan akışkanın ortalama hızı 6 m/sn' dir.8 mm 2-Rakorlar: Hidrolik devrelerde boruların devre elemanlarına bağlanması için kullanılan aparatlardır. Rakor iç kesitleri.) V = Ortalama akış hızı (m/sn) d = Boru iç çapı (mm) A = Boru kesit a/am (mm2) dır. Şekil9.15: Rakorlu Bağlantı Şekil 9.15). Sızdırmazlığı sağlamaları için özel imalat yöntemleri vardır. Sistemde kullanılacak boru iç çapı ne olur? Verilenler: Q = 40 I/dk . V = 6 m/sn İstenilenler: d=? d= Q.

breon.21: 900 Eğik Rakor 9.arası sıcaklıklara dayanıklıdırlar.Rakor Şekil 9.22-23). bezli ve termoplastik gereçlerden (O .vb. Esnek lastiklerden yapılanlar perbunan. flijon. Teflon gereçler uzun ömürlü olup aşınmaya karşı dayanıklı.U.40 oC +120 oC . Bezli gereçlerden yapılanlar. Bu durum sistemin verimini düşürür.17: Düz Bağlantı Şekil 9.Sızdırmazlık Elemanları Hidrolik devrelerdeki sıvının yüksek basınç altında çalışmasından dolayı devrede kaçak ve sızıntılar meydana gelebilir. madeni yağlara dayanıklı olarak imal edilirler. hycar.Şekil 9..20: 4 Lü Rakor Şekil 9. Sıvı kaçaklarını ve sızdırmayı önlemek için sızdırmazlık elemanları kullanılır.. . gibi yüksek sıcaklıklara (+ 250 OC) dayanıklı gereçlerden imal edilirler. yüksek basınca ve sıcaklıklara dayanıklıdır.4. Termoplastik olanlar teflon. poliamid. chemigum gibi gereçlerden.19: T. halon ve derlin. 104 . Sızdırmazlık elemanları genellikle esnek lastik.18: Düz Bağlantı Resim 9.yağ ortamında kayganlığa ve verimli çalışma yeteneğine sahiptir. V) şekillerinde standart ölçülerde imal edilirler (Şekil 9.

105 . Şekil 9. Manometrelerin gösterdiği basınç efektif basınçtır. 1 bar = 1 cm2 yüzeye etkiyen 10 Newton kuwetin yaptığı basınçtır.24 'te ok yönünde giren basınçlı sıvı. Manivela koluna bağlı olan kremayer dişliyi hareket ettirir. Psi basınç birimi ile de ölçülür. Hidrolik manometrelerde okunan basınç birimi bar’dır. yüksekliğindeki civanın hidro-statik basıncına eşittir.24).5-Manometreler Hidrolik sistemlerde genellikle basınç hattına takılarak basınç ölçme görevi yaparlar. esnek yapıya sahip olan bakır borunun içinden geçerek manivela kolunu iter.Şekil 9. Atmosfer basıncı 76 cm.Aşırı basınç yükselmeleri meydana geldiğinde elektrik sinyali gönderip kontağın atmasını sağlar ve meydana gelebilecek kazalar önlenmiş olur. Manometrelerde basınç at-mosfer (atü) cinsinden de ölçülür. Belirli noktalara takılarak o bölgenin basıncı kontrol altına alınmış olur (Şekil 9. Kremayer dişliye bağlı olan ibre de hareket ederek basınç değerini gösterir. Tezgâh veya makine çalışırken çalışma basıncı değerleri manometrelerden takip edilir. = 101 325 kN / m2 dir.22: Sızdırmazlık Elemanları Çeşit Ve Kullanım Yerleri Şekil 9.23: Sızdırmazlık Elemanları 9. 1 atm.Bu basınç atmosfer basıncının üzerinde bir değerdir.( N/cm2) veya (1 2 kg/cm ) olarak da okunur.

0.1 bar değerinde olmalıdır. 106 . Çalışma basıncına bağlı olarak bağlantı vidası ölçüsü ve dış çapı uygun olmalıdır. Hassasiyetleri O . Manometre her zaman gerçek değerleri göstermelidir.1Manometre Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Çalışma basıncı ile iş basıncı uygun olmalıdır (ölçüm aralığı).24: Manometre Kesiti ve Devredeki Konumu 9.5.Şekil 9.

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Bilgi yaprğındaki Hidrolik devrelerde kullanılan boru çaplarının hesaplamalarını yapınız. örnek ve 107 . bilgilerden faydalanınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Hidrolik enerjiyi basınç altında depolayan devre elemanının adı nedir? a)Pompa b)Hidrolik motor c)Hidrolik akümülatör d)Çek valf 2-Aşağıdakilerden hangisi akümülatör çeşitlerinden değildir? a)Yaylı akümülatör b)Balonlu akümülatör c)Pistonlu akümülatör d)Çek valfli akümülatör 3-Hidrolik devrelerde kullanılan boruların dayanabilecekleri en fazla basınç ne kadar olmalıdır? a)1000 bar b)500 bar c)250 bar d)100 bar 108 .

Lastik hortumların çalışma sıcaklıkları ne kadardır? a) – 100 0C b)-80 0C.-50 0C c)-40 0C +90 0C d)150 0C 5-Aşağıdakilerden hangisi sızdırmazlık elemanı malzemesi değildir? a)Perbunan b)Bakır c)Poliamid d)Breon 6-Teflon sızdırmazlık elemanlarının dayanım sıcaklıkları ne kadardır? a)100 0C b)150 0C c)500 0C d)250 0C 7-Manometrelerin gösterdiği basınç ne tür bir basınçtır? a)Efektif basınç b)İndike Basınç c)Termik basınç d)Statik basınç 109 .4.

CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 C D A C B D A

DEĞERLENDİRMELER Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz.

110

ÖĞRENME FAALİYETİ-10 ÖĞRENME FAALİYETİ-10
AMAÇ
Bu bilgi yaprağında uygun hidrolik yağı seçimi yapılması hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

ARAŞTIRMA
Hidrolik sistemlerde kullanılan yağlarda aranan özellikleri çeşitli kaynaklardan öğreniniz.

10- HİDROLİK YAĞLAR
10.1- Görevleri :
Hidrolik devrelerde kullanılan sıvılardır. Hidrolik enerjinin çalışan elemanlara iletilmesinde kullanılan sıvıların hidrolik akışkan olabilmesi için birtakım özelliklerinin olması gerekir. Hidrolik sistemlerde verimin alınabilmesi ve çalışan elemanların ekonomik ömrünün uzun olması için hidrolik yağlar kullanılır.

10.2-Akışkan Çeşitleri:
Su, Doğal yağlar, Sentetik (yapay) yağlar olarak üç gruptur.

Su:
Hidrolik sistemlerin bulunduğu ilk dönemlerde akışkan olarak su kullanılmıştır. Günümüzde de yüksek ısılı çalışma ortamlarının olduğu yerlerde, hidroelektrik santrallerinde ve türbinlerde su kullanılmaktadır. Fakat su paslanmaya (korozyon) sebep olduğundan mutlak kullanılması gereken yerlerde gliserin ya da pas önleyici kimyasallar katılarak kullanıma sunulmaktadır.

Doğal Yağlar:
Su kullanımının paslanmaya yol açması ve bazı olumsuzluklarının görülmesi sonucu, bitkilerden elde edilen ayçiçek yağı ve zeytinyağı hidrolik sistemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat yüksek basınçlarda uzun süre çalışması gereken yerlerde istenilen verime ulaşılamamıştır. Bu nedenle üreticiler sentetik yağ arayışına yönelmişlerdir.

111

Sentetik (Yapay) Yağlar:
Petrol ürünlerinden elde edilen yağlardır. Hidrolik sistemlerde akışkan olarak sentetik yağ kullanmanın amacı, hareket eden parçaların sürekli yağlanması nedeniyle oluşabilecek ısınma ve aşınmaları yok etmektir. Petrol ürünlerinden elde edilen yağlar yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılığı yüksek yağlardır. Hidrolik sistemlerde kullanılan yağlar, çalışan iki metal arasında bir yağ filmi tabakası oluşturarak aşınmayı azaltır. Verimin artmasına ve çalışan kısımların kendi-liğinden yağlanmasına yardımcı olur. Uzun süre yüksek basınç altında çalışabilecek ısıya dayanıklı, ihtiyacı karşılayabilen sentetik yağlar üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur. ISO 6071 'e göre yağların çeşitleri şöyledir: HFA = Yağın su ile yaptığı (emüIsiyon) karışımdır. % 20 sentetik yağ ile % 80 su karışımından meydana gelir. HFB = Suyun yağ ile yaptığı (emülsiyon) karışımdır. % 60sentetik yağ ile % 40 su karışımından meydana gelir. HFC = İki veya daha fazla yağın su ile yaptığı (emülsiyon) karışımdır. % 60 'ı çeşitli sentetik yağlar, geriye kalan % 40 'ı sudur. HFD = İki veya daha fazla değişik özellikteki yağın (emülsiyon) karışımından meydana gelir. ISO 6071 'e ve SAE (Amerikan Mühendisler Birliği) standardına göre üretilen yağlar kış ve yaz mevsimlerine göre sınıflandırılırlar. Kış şartlarına göre; W10, W20, W30 gibi isimler alırlar. Bu rakamlar viskoziteyi ifade eder. W 10 düşük, W 40 yüksek viskozite anlamına gelir. Bu rakamlar yükseldikçe yağlar katılaşır, akıcılığı güçleşir. Hidrolik devreler için W10 - W20 numaralı yağlar, en iyi verimle çalışan yağlardır (Çizelge 10. 1). SAE Numarası 5W 10 W 20 W 20W 30 W 40 W 50 W Viskozite özellikleri -200 C ‘ ye göre 900 C ‘ ye göre Düşük Yüksek Düşük Yüksek 3 520 5 250 10 560 10 560 42 000 42 55 55 67 67 83 83 112

Tablo 10.1: SAE Standartlarına Göre - 20°C Ve 90°C Isı Arasında Ölçülen Sıcaklıklara Göre Yağ Numaraları ve Viskozitelerinin Ölçüleri

112

10. Yağların ısı ortamlarında viskozitesi. Özgül ağırlık. Yağların viskozitesi çalıştıkları ortamın sıcaklığına göre değişir. Güç kaybına neden olmamalıdır.3. Yapışkanlık özelliğinden ötürü sızdırmazlık sağlamalıdır. Güç iletme özelliği bulunmalıdır. (Su pasıanmaya neden olur. Çalışan elemanlarda paslanma sorun olduğundan paslanmaya karşı koruyucu olmalıdır.1. viskozimetre ile ölçülür. Köpüklenme. Sistemin düzensiz çalışmasına neden olur. Polimerleşme. Sistem ısındığında soğutma yapmalıdır. Yağlar. Yağlama yeteneği.) Yüksek basınçlarda çalışırken ısıya karşı özelliklerini kaybetmemelidir. Isı azaldıkça viskozitesi artar. 11. Isıl genleşme. 113 . Şekil 10. Oksidasyon. Isı yükseldikçe viskozitesi azalır. Yağın viskozitesinin sıcaklığa bağlı olarak değişmesine viskozite indeksi denir.Hidrolik Yağlarda Aranan Özellikler: Hidrolik yağlarda bazı özelliklerin bulunması şarttır.Çalışma şartlarından ötürü sistemin içine girebilecek pislikleri süzme özelliği olmalıdır.1 de bir saybolt viskozimetresi görülmektedir. Akma noktası. Yaz ve kış ortamına göre çalışabilecek viskozitesi uygun hidrolik yağlar tercih edilmelidir. Rastgele yağların kullanılması sistemde olumsuzluklar meydana gelmesine neden olur.3. Bu yüzden oksijenle birleşmeye karşı direnci yüksek olmalıdır.10. Hava kabarcıkları ise kavitasyon oluşturur. Bir biri üzerinde hareket eden parçalar arasında film tabakası oluşturmalıdır. içindeki hava ve suyu kolayca dışarı atabilmelidir. Viskozite: Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Yağların oksijenle birleşmesi yağın ekonomik ömrünü kısaltır. Alev alma noktasıdır Bu özellikleri genel olarak sıralamak gerekirse. Devre elemanlarını ve çalışan kısımları yağlama özelliği bulunmalıdır. Bu özellikler şunlardır: Viskozite. ı) Film dayanımı.

aşınma olur ve hız azalır. Sistemin basıncı da azalır. 114 . 1 Poise = dyn × s = 100 cp (centipoise) = 0.3. 10. sızıntı artar. Birimi (Stoke) dir. 1 Poise = 1 cm kalınlıktaki yağ filmi tabakasının kendi yağ tabakaları arasında bir saniyede bir cm hızla hareket edebilmesi için gereken kuvvete denir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için. hareket yavaşlar ve yüksek direnç oluşur.Yağların viskozitelerinin yüksek ve düşük oluşları hidrolik devrelerin çalış-tıkları ortamda sorun çıkarır. Birimi (Poise) dir. Bunun için devrede hava alma elemanları olmalıdır. Viskozite düşük olduğunda ise pompa verimi düşer.1: Saybolt Viskozitemetresi İle Yağların Ölçümü Viskozite Çeşitleri: Mutlak Viskozite: Birbiri üzerinde kayan akışkanların kendi hareketleri arasında oluşan dirençtir. Köpüklenme: Hidrolik devrelerde yağın içine hava karışmasıyla meydana gelen durumdur. Boruların kıvrım biçimi köpüklenme nedeni olabilir. borular keskin (90°) köşeli bükülmemelidir.2) iç yüzeyleri düzgün olmalıdır. Büyük kavislerle bükülmelidir.2. basınç düşer. Kesitleri birdenbire daraltılmamalı. Akışkan hareket halinde olduğu için dinamik viskozite de denir. Depo içinde sisteme uygun filtre seçilmeli ve boruların ağzı (45°) eğik kesilmeli. emiş ve dönüş hattı arasına ara perde konularak türbülansa izin verilmemelidir (Şekil 10. Yüksek viskozitede ısı yükselir. Köpüklenme. (Şekil 10. Şekil 10. 1 St (Stoke) = 100 mm2/s. sistemin verimsiz ve titreşimli çalışmasına sebebiyet verir./m2 2 e×m Kinematik Viskozite: Akışkanın mutlak viskozitesinin kendi yoğunluğuna olan oranıdır.1 Ns.2). Hidrolik sistemler için çalışma ortamları ve ısıları iyi hesapla-narak yağ tercihi yapılmalıdır.

115 . çalışan parçaların hareketini rahatlatır. Yağlama Yeteneği: Hidrolik devreler için iyi bir yağ.Hareket eden parçalar arasında yağ filmi tabakası oluşturur.3. 10.3. Polimerleşme: Hidrolik devrelerde. Çalışma ısıları düştükçe yağın viskozitesi artar yani akıcılığı azalır.6. metal kısımların oksitlenmesine neden olur. Ayrıca yağın içindeki suyun da ayrışması veya çeşitli bölgelerden içeri giren oksijen.2: Yanlış Bükme ve Kesit Daralması 10. yüksek basınç ve ısıda yağın özelliğini korumasıdır. akıcılığına. çalışan parçaları yağlamalıdır. yağın viskozitesine. güç kaybını azaltır. Oksidasyon: Polimerleşme nedeni ile oluşan olumsuz durum.3. Böyle durumlarda sistemin verimi de azalır.Şekil 10. Yağ bu olumsuz şartlarda bozulmuyor ve moleküllerine ayrışmıyorsa polimerleşme özelliği iyidir. hidrolik devre elemanla-rında oksit ve paslanma oluşturur. 10.3. Hidrolik devrelerde yağın çalışma sıcaklığı 50°C ila 100°C arasındadır. Yağlama yete-neğinin iyi olması. viskozite indeksine ve içinde yabancı madde barındırmamasına bağlıdır.5.4. Yağların akma noktası ve özellikleri üretici firmalar tarafından belirtilir.3. Bunun için hava ve suyun hidrolik devreden dışarıya atılması gerekir. Hidrolik yağlarda aranan bu nitelikler. 10. Akma Noktası: Hidrolik devre yağlarının akıcılık özelliğini kaybedip koyulaşmaya başladığı ısıya "akma noktası" denir.

V=V0 + V1 ∆t =Yağın ısı sonucu artma miktarı 0C t2 = Son sıcaklık 0C t1 = İlk sıcaklık 0C V1 = Yağın hacim olarak artışı ( l ) V0 = Yağın ilk hacmi ( l ) V = Yağın son hacmi ( l ) α = Yağın genleşme oranı ( 1 0C da 0. Isıl Genleşme: Hidrolik devrelerde yağın ısısının artması ile yağda ısıl genleşmeler meydana gelir.200°C arasındaki ısılarda toz halinde (pülverize) püskürtüldükleri zaman yanmaya başladığı noktadır. Hidrolik devre-lerde birbiri ile çalışan parçalar arasında aşınma olmaması için yağ filmi tabakası meydana getirilir.3.7. Alevalma Noktası: Yağların 160°C . Artış şu formül ile hesaplanır: ∆t =t2 – t1 .9. 10.8. 10.3.0. 1 oC sıcaklıkta bulunduğu hacminin 0.95 N/dm3 olarak ifade edilir. Hacmi artan yağ.0007 kat artış gösterir. Yağların film dayanımı özelliğinin iyi olması güç kaybını azaltır. V= V0 × ∆t × α . Isıl genleşme neticesinde yağın hacmi artar.10.10. Özgül Ağırlık: Hidrolik yağların 20°C ısıda birim hacminin ağırlığıdır. ömrünü uzatır. N/dm3 veya kgf /dm3 birimleri ile ölçülür. Yağ. ısıl genleşme sonucu hacminin artacağı hesaplanılarak doldurulmalıdır.3. Sistemin. sistemde sıkışma oluş-masına neden olur. Film Dayanımı: Yağın çalışan parçalara yapışma ve katman oluşturma özelliğidir.90 . Genel olarak hidrolik yağların özgül ağırlıkları 0. 116 .) 10. Bu nedenle depoya doldurulacak yağ miktarı.0007 katı oranında artış gösterir.3.

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Hidrolik sistemin kataloğundan sistemde kullanılan yağın özelliklerini belirleyiniz. Öneriler Katalogları inceleyerek yağ özelliklerini öğreniniz. Sisteme uygun yağ seçimi yapmayı öğreniniz. Hidrolik yağ kataloğundan sisteme uygun yağ seçimi yapınız. Hidrolik yağ kutularındaki özellikleri kataloglarla karşılaştırınız. Hidrolik yağ kutusu üzerindeki özellikler ile katalogdan belirlenen özellikleri karşılaştırınız. 117 .

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrelerde kullanılan bir akışkan değildir? a)Su b)Doğal yağlar c)Reçine d )Sentetik yağlar 2-Sentetik yağların dünyada kullanılan standart numarası nedir? a)ISO 6071 b) ISO 6171 c) ISO 6170 d ) ISO 1671 3-İki veya daha fazla değişik özellikli yağın karışımıyla oluşan yağ kısaltması hangisidir? a) HFA b) HFB c) HFC d ) HFD 4-Aşağıdakilerden hangisi yağlarda aranan bir özellik değildir? a)Viskozite b) Sertleşme c) Oksidasyon d )Polimerleşme 118 .

5.Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence ne denir? a)Viskozite b) Özgül ağırlık c) Oksidasyon d )Polimerleşme 6-Hidrolik boruları 900 kıvrılırsa ne gibi sorun meydana gelir? a)Viskozite artar b) Yağ yanar c) Oksitlenme olur d )Yağda köpük oluşur 7-Yüksek basınç ve ısıds yağın özelliğini korumasına ne denir? a)Viskozite b) Polimerleşme c) Oksidasyon d ) Köpüklenme 119 .

CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 C A D B A D B DEĞERLENDİRMELER Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz.Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz. 120 .

toz metaller ve görülmeyen pislikler olabilir. Sıvının özelliğini kaybetme nedenleri şunlardır: Montaj Sırasında Oluşan Kirlenme: Montaj sırasında yeni takılan parçalarda metal talaşları. yabancı maddeler açık yerlerden ve çalışan silindirlerden girerek sıvnın özelliğini bozar. Yağın içinde oluşan tortu ve pislikler devrenin sağlıklı çalışmasına engel olarak verimi düşürür.ÖĞRENME FAALİYETİ-11 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-11 Bu bilgi yaprağında hidrolik devrelerde kullanılan filtreler hakkında bilgi sahibi olacaksınız ARAŞTIRMA Hidrolik sistemlerde kullanılan filtre çeşitlerini öğreniniz.2. pislik. Sistemin çeşitli hatlarına takılarak devrede dolaşan sıvının içindeki pislikleri temizlemeye yararlar (Şekil 11. metal parçacıkları vb. Bunları yok etmek için öncelikle düşük numaralı yağlarla devreyi çalıştırıp temizlenmeli sonra devrede çalışacak normal yağ kullanılmalıdır. Şekil 11. Filtreler özel madde emdirilmiş kağıtlardan veya madeni tel örgülü 5 mikron ölçüye kadar süzme özellikli malzemelerden imal edilirler. Hidrolik filtre çeşitleri: a) Emiş hattı filtreleri. Hidrolik Sistemin Çalışması Sonunda Oluşan Kirlenme: Hareketli elemanların aşınmaları sonucu metal talaşları ile ve çeşitli nedenlerden meydana gelen kirlenmelerdir. 11.HİDROLİK FİLTRELER 11.) çalışan elemanlara zarar vermemesi için sisteme temiz sıvı göndermek için kullanılan devre elemanlardır. b) Basınç hattı filtreleri.1-Görevleri ve Sembolü: Hidrolik devrelerde yabancı maddelerin (kum. 11. c) Dönüş hattı filtreleri. Çevre Şartlarından Oluşan Kirlenme: Sistemin tozlu ortamlarda çalışması sonucu.1).1: Filtreler 121 .

Düşük basınçlı olduklarından çalıştıkları yerlerde aşırı basınçla çalışan devrelerde çalıştırılmamalıdır. sızıntı hattına veya emniyet valfi dönüş hattına takılarak kirlenen sıvının temizlenmesini sağlar.). Ayrıca kirlenen sıvının depoya temiz olarak dönmesi için de ana dönüş hattına. (Akışkan A kanalından girer. Zaman zaman temizlenmesi gerekir.2. 122 .2.3). filtreden geçerek B kanalından çıkar. Yapıları daha dayanıklı ve pahalıdır (Şekil 11.) Şekil 11.4).1. Kirlendikleri zaman elektrik sinyali veren filtreler üretilmiştir.11.) Şekil 11.4 A kanalından giren sıvı filtre edildikten sonra B kanalından çıkış yapar. (Sıvı A kanalından girer. Depo içine yerleştirilerek pislikler kabaca burada süzülür.3.Temizlenmeleri biraz yorucu bir iştir. Basınç hattı filtreleri paslanmaz çelikten imal edilmiş filtrelerdir.2-Basınç Hattı Filtreleri: Pompadan sonra takılarak korunması gereken elemanlara temiz sıvı göndermek için kullanılan filtrelerdir.2).2. Emiş Hattı Filtreleri: Pompa emiş hattına monte edilir(Şekil 11. filtreden geçerek B kanalından çıkar.3: Basıç Hattı Filtresi ve Devreye Montajı 11.2). Depo içine konulan emiş hattı filtrelerinin 0. Emiş hattı filtrelerinin tıkanması sonucu pompa zorlanır.ye kadar süzme özelliği olan filtrelerden seçilmesi önerilir (Şekil 11. Dönüş Hattı Filtreleri: Hidrolik sistemlerde dönüş hattına bağlanan düşük basınçlı filtrelere denir (Şekil 11. Hareketli elemanlarda oluşacak sorunları önlemek için pompadan sonra takılarak çalıştırılırlar. Dönüş hattındaki sıvı. verim düşer.13 mm. dönüşünde devredeki kir ve pislikleri depoya döndürmeye çalışır.2: Emiş Hattı Filtresi ve Devreye Monte Edilmiş Şekli 11. devreye hava basar.(Şekil 11.

. 11. 1. 2. Sisteme toz.) olarak debisine.4: Dönüş Hattı Filtresi ve Devreye Montajı 11. Filtreleme hassasiyeti gibi konulara dikkat edilmelidir. Akışkanın devre için uygunluğunu bilinmelidir.Şekil 11. Isı ve montaj durumuna. Paslanmaz çelikten filtreler temizlenerek yerine takılmalıdır 123 . Bunun dışında sisteme dışardan sızan yabancı maddeler de filtrelerde temizlendiğinden bu sebeple oksitlenme ve yabancı maddeler filtrelerin kirlenmelerine neden olur. 11. Filtreler takılmadan sistem çalıştırılmamalıdır. 4. Filtrelerin sisteme uygunluğuna ve kolay temizlenebilirliğine. Filtrelerin seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Hidrolik devrelerde kullanılan filtrelerin nerelerde. Buna göre. 6.5. nasıl görev yapacaklarının iyi bilinmesi gerekir.4. 7. Filtrelerin Kirlenme Nedenleri: Yağ çalışma sırasında ısındığında yağın içindeki mineraller hava içindeki oksijenle birleşerek oksitlenir. kir ve pislik girmemesine dikkat edilmelidir.3. Filtrelerin ne kadar zamanda değişeceği tespit edilmelidir. Filtrelerin bakımı için program yapılmalıdır. 5. Hidrolik devrenin en yüksek basıncına. 3. 8. Filtrenin Bakımı Ve Temizliği: Depoya konulan akışkanın temiz olmasına dikkat edilmelidir. Filtrelerin özellikleri. tipi ve nasıl temizleneceği de bilinmelidir. Hidrolik sistemdeki sıvının akış hızına. Filtre edilecek olan sıvının (l/dk. Sistemin (bar) cinsinden basınç değerine.Oksitlenmenin etkisiyle parçaların aşınmasına neden olur. Hidrolik devre için filtrenin (mikron) cinsinden süzme kapasitesine.

Filtrenin sisteme uygunluğunu belirlemeyi öğreniniz. Hidrolik devrenin en yüksek basıncını belirleyiniz. Sistem basıncını ölçmeyi öğren. Hidrolik devre için filtre süzme kapasitesini belirlemeyi öğren.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Filtre edilecek akışkanın debisini belirlemeyi öğreniniz. Öneriler Bkz. Akışkan hızı belirlemeyi öğreniniz. Bilgi yaprakları 124 . Filtreleme hassasiyeti hakkında bilgi sahibi olunuz.

13 mm b)0.Emiş hattı filtrelerinin emiş gücü ne kadar kadar olmalıdır? a)0.50 mm d) 1 mm 125 .ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Hidrolik sistemleri yabancı maddelerden temizleyen devre elemanları nelerdir? a)Pompa b) Filtre c)Hidrolik yağlar d)Rakorlar 2-Aşağıdakilerden hangisi filtre çeşidi değildir? a)Emiş hattı filtreleri b)Basınç hattı filtreleri c)Yaylı filtreler d)Dönüş hattı filtreleri 3-Düşük basınçla çalışan filtreler aşağıdakilerden hangisidir? a)Emiş hattı filtreleri b)Basınç hattı filtreleri c)Yaylı filtreler d)Dönüş hattı filtreleri 4.25 mm c)0.

CEVAP ANAHTARI 1234B C D A DEĞERLENDİRMELER Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz. 126 .Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz.

DIN 24300). Kumanda şekilleri belirtilmelidir. Hidrolik Devre Çeşitleri: Hidrolik devreler üç şekilde incelenebilir: Açık hidrolik devreler. Sistem çalışıyormuş gibi düşünülmelidir.1' de görülen açık devrede elektrik motorunun çalışması ile pompa. HİDROLİK DEVRE ÇİZİMİ 12. sıvıyı sisteme gönderir. Şekil 12. 12. ARAŞTIRMA Hidrolik devrelerin uygulandığı makine ve araç gereçleri öğreniniz. Yarı kapalı hidrolik devreler.1. 12. bir silindiri çalıştırmak üzere yola devam ederse böyle devrelere açık hidrolik devreler denilir. Akışkanın depoya dönmesi sırasında ısısı artar. veya 2. valf nötr konumda olduğu için depoya döner. konuma getirilirse akışkan silindire girerek iş yapmış olur. Hidrolik Devre Çiziminde Dikkat Edilecek Noktalar: Hidrolik devre çizimleri mümkün olduğu kadar küçük ölçekli olmalıdır. 127 . Yön kontrol valfine giren akışkan. ç) Valflerin kareleri eşit çizilmelidir. Hidrolik devreli doğrusal hareket ile çalışan takım tezgâhları açık devreli tezgâhlardır. Çizgilerin durumları net olmalıdır.1 Açık Hidrolik Devreler: Hidrolik silindirlerden çıkan sıvı doğrudan depoya döner ya da 2. Sistem çalışmasa bile devre sürekli açık kalır. Fazla akışkan depoya döner. Kapalı hidrolik devreler. 12. Devre sürekli açık olduğu için ısısı artan sıvının soğutulmasına yardımcı olur. Standart semboller kullanılmalıdır (TS 1306.2. Hidrolik devrelerin çiziminde teknik resim kurallarına uyulmalıdır. Devreye basınç kontrol (emniyet valfi) valfi konulduğu için basınç ayarlanır. Devre çizimlerinde silindir konumları genellikle yatay çizilmelidir.ÖĞRENME FAALİYETİ-12 ÖĞRENME FAALİYETİ-12 AMAÇ Bu bilgi yaprağında hidrolik devrelerin çizimi ve uyarlanışları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.2. Yön kontrol valfi çalıştırılıp 1.

2' de pompadan çıkan basınçlı sıvı bir motora hareket vermektedir. silindirden çıktıktan sonra sıvının tamamı ya da bir bölümü tekrar pompaya giren oradan tekrar silindire dönerek çalışan devrelere denir. Bu sistemde akışkan sürekli devrettiğinden sıvının ısısı artabilir. Hidrolik motorların çalıştırılmasında başarıldır.2. Hidrolik motordan çıkan sıvı 3/3' lük yön kontrol valfinden geçerek yeniden başka bir hidrolik motoru çalıştırabilme özelliğine sahiptir.Şekil 12. Şekil 12. Kapalı Hidrolik Devreler: Hidrolik pompanın pompaladığı sıvı.1: Açık Hidrolik Devre Çizimi 12.2: Kapalı Hidrolik Devre Çizimi 128 .2. Küçük bir depo sıvı sistemin gereksinimini karşılamaya yeter. Şekil 12.1. Silindirden çıkan sıvı tekrar depoya dönmediği için yağ gereksinimi düşüktür.

4. Açık devrelerde ilk çalışma anında sisteme hava girer. Kapalı devrelerde motorların yön ve hız kontrol ayarları en hassas değerlerde ayarlanabilir.3 Yarı Kapalı Hidrolik Devreler: Hidrolik silindirlerden dönen sıvının bir bölümü depoya dönerken diğer bir bölümü de tekrar silindirlere göndiriliyorsa buna yarı kapalı hidrolik devre denir. Kapalı devrelerde bu durum söz konusu değildir. Açık ve Kapalı Devrelerin Karşılaştırılması: Açık devrelerin deposu büyük.dinlenmesi ve soğutulması sağlanır.1. Bu nedenle yarı kapalı devrelerin uygulama alanları yaygındır (Şekil 12. Açık devrelerde iletilen kuvvet büyüktür. kapalı devrelerde ise dönüş hattından alınan sinyallerle sağlanır.3: Yarı Kapalı Devre Çizimi 12. Kapalı devrelerde devrenin çalıştırılması için az sayıda devre elemanı gerekmektedir. Açık devrelerde yağın depoya dönmesi ile sıvının temizlenmesi. Açık devrelerde kontrol basınç hattından. Kapalı devrelerin açık devreye göre ısısı çabuk artar. 129 . kapalı devrelerinki küçüktür. Yarı kapalı devreli sistemlerde bir pompadan üretilen sıvıya ile birden fazla iş yaptırılabilir. 3) .2. Şekil 12.2. Kapalı devrelerde silindirden çıkan sıvı ile diğer elemanların kontrolü gerçekleştirilebilir.12. Bundan ötürü kapalı devreler taşıtlarda başarı ile uygulanır. Kapalı devrelerde sıvı çabuk kirlenir.

1.12.4: Hidrolik Vargel Tezgâhı Kesiti ve Sembollerle İfade Edilmesi 130 . Çeşitli Hidrolik Devre Çizimleri: Şekil 12.3.

6: Taşlama Tezgâhı Kesiti ve Sembolik Resmi 131 .Şekil 12.5: Planya Tezgâhı Sembol Resmi Şekil 12.

Şekil 12.7: Hidrolik Freze Tezgâhı Kesiti Sembolik Resmi

Şekil 12.8: Pres Tezgâhının Resmi ve Sembolik Çizimi

132

Şekil 12.9: El Presinin Resim Sembolik Çizimi

3 2

Şekil 12.10: Plastik Enjeksiyon Makinesinin Hidrolik Devre Şeması

133

15-Emniyet valfi 16-Pompa 17-Elektrik motoru

Şekil 12.11: Altı Değişik Hızın Elde Edildiği Hidrolik Devre Şeması

134

135 . Hidrolik devre elemanlarını öğreniniz ve sembolleri ile ifade ediniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Bilgi yapraklarından Hidrolik devre çeşitlerini faydalanınız. öğreniniz. Hidrolik devre çizimi yapabilme becerisi geliştiriniz.

bir silindiri çalıştırmak üzere yola devam ederse bu tür devrelerin adı nedir? a)Açık hidrolik devreler b)Kapalı hidrolik devreler c) Yarı kapalı hidrolik devreler d)Hiçbiri 3-Hidrolik pompanın pompaladığı sıvı.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devre çeşidi değildir? a)Açık hidrolik devreler b)Kapalı hidrolik devreler c)Yarı açık hidrolik devreler d)Yarı kapalı hidrolik devreler 2-Hidrolik silindirlerden çıkan sıvı doğrudan depoya döner ya da 2. silindirden çıktıktan sonra sıvının tamamı ya da bir bölümü tekrar pompaya girerek oradan tekrar silindire dönerek çalışan devrenin adı nedir? a)Açık hidrolik devreler b)Kapalı hidrolik devreler c) Yarı kapalı hidrolik devreler d)Hiçbiri 136 .

4-Hidrolik silindirlerden dönen sıvının bir bölümü depoya dönerken diğer bir bölümü de tekrar silindirlere göndiriliyorsa bu devrenin adı nedir? a)Açık hidrolik devreler b)Kapalı hidrolik devreler c)Yarı kapalı hidrolik devreler d)Hiçbiri 137 .

CEVAP ANAHTARI 1234C A B C DEĞERLENDİRMELER Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz.Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz. 138 .

Hidrolik devrelerin bakımının periyodik olarak yapılması gerekir.2. Pompadaki yağ seviyesi düşüktür. Yağ içinde ve sistemde hava vardır. Basınç düşürme valfi ayarı düşüktür. 13. Yağda buharlaşma olmaktadır. Motor.1. 13. pompa ve elektrik motoru montaj bağlantıları iyi değildir. Hidrolik devrelerde meydana gelen arızalar zaman kaybına. 13.ÖĞRENME FAALİYETİ-13 ÖĞRENME FAALİYETİ-13 AMAÇ Bu Bilgi yaprağında hidrolik devrelerde meydana gelen arızalar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Çek valfin yayı kırılmıştır. Emiş borusu çapı küçüktür. verimin düşmesine neden olur.1. Sitemde Çalışma Sırasında Gürültü: Pompa arızalıdır. Hidrolik Devre Basıncının Düşmesi Veya Yükselmesi: Devre Basıncı Düşükse: • • Hidrolik pompa arızalıdır. 139 . Emiş hattı filtresi tıkalıdır.1. HiDROLiK DEVRELERDE OLUŞAN ARIZALAR VE NEDENLERİ Hidrolik devrelerde oluşan arızaların bir çoğu hidrolik yağların yanlış tercihinden kaynaklanır. Hidrolik Sistem Arızaları: 13. Emniyet valfinde arıza vardır. Borularda dirsek ve kıvrım sayısı fazladır.1. Bu sebeple hidrolik yağlarının seçiminin iyi yapılması ve çalışma şartlarına uygun tercih edilmesi gerekir. ARAŞTIRMA Hidrolik sistemlerle işyapan işyerlerini ziyaret ederek hidrolik sistemlerde meydana gelebilecek arızalar hakkında bilgi sahibi olunuz.

Valf istenilen konuma gelmiyordur. Akış kontrol valfi ayarı fazladır. Pompa yataklarında boşluk vardır. Sıvının viskozitesi yüksektir (yağ kalmamıştır).): Emniyet valfinin basınç ayarı çok düşüktür. Elektrik motoru devir sayısı uygun değildir. Valflerde Meydana Gelen Arızalar: • • • • • • • • Yön Kontrol Valflerinde Meydana Gelen Arızalar: Valfin sürtünme yüzeylerinde aşıntı oluşmuştur. Valf içinde pislik vardır. Akışkanın içinde hava vardır. Debi Yüksek İse (Hareket Hızlıdır.): • • • • Basınç kontrol valfi ayarı fazladır. Valf ayarı iyi değildir.1. Silindir veya elektrik motoru arızalıdır. Sıvının bütünü emniyet valfinden depoya geri dönmektedir. Emniyet Valflerinde Basınç Düşükse: Sıvı kirlidir. Sıvı seviyesi düşüktür. Silindir keçelerinde kaçak vardır veya keçeler arızalıdır. Valfin selenoid bağlantıları yanlıştır.1. Elektrik motorunun dönme yönü terstir. Hidrolik Devre Debisinin Düşmesi veya Yükselmesi: • • • • • • • • • • Devre Debisi Düşük İse (Hareket Ağırdır.• • • Hidrolik devrede kaçak ve sızıntılar vardır. 13. Pompa arızalıdır veya tıkalıdır. Basınç kontrol valfi arızalıdır veya ayarı iyi yapılmamıştır. Valfin içindeki yay kırıktır. Basınç düşürme valfinin ayarı düşüktür veya bozulmuştur. Valf içindeki geri dönüş yayı kırılmıştır. Devre Basıncı Yüksekse: • • • • Dönüş hattı filtresi kirlenmesinden dolayı akışkan kirlenmiştir. 13. Pompanın gücü gerekenden çoktur.3. Akış kontrol valfinin ayarı yetersizdir.4. Hareket eden yüzeylerde yağ azalmıştır. Pompanın hızı yetersizdir. 140 .

Pompalarda Meydana Gelen Arızalar: e) f) g) h) i) Pompanın dönüş yönü terstir. Yağ seviyesi düşüktür.6.• • • • Havalandırma kapağı açık olabilir. l) Pompa yıpranarak ömrünü doldurmuştur. 13. Emniyet valfi kapalı olabilir. Emiş borusunun çapı küçüktür veya büyüktür. Basınç ayarı bozulmuştur. m) Pompa tercihi doğru yapılmamıştır. j) Hidrolik pompanın mili aşınmıştır. j) Soğutma sistemi bozulmuştur.1.1. g) Pompada boşluk vardır. Emiş borusu tıkanmıştır.5. i) Aşırı basınç düşmesi olmaktadır. k) Sıvıda sirkülasyon fazladır. Valf ayar yayı bozulmuştur. f) Hidrolik devre dönüş hattı tıkalıdır. h) Sıvı kirlenmiş ve özelliğini yitirmiştir. 13. l) Sıvının akıcılığı iyi değildir. Hidrolik pompa hava emiyordur. k) Hidrolik sıvısı sisteme uygun değildir. 141 . Devredeki Akışkanın Çabuk Isınması: e) Devredeki sıvıda hava vardır.

Arızalı hidrolik devre onarımını yapabilme becerisi kazanınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Hidrolik devrelerde arızasını teşhis etme becerisi kazanınız. Bilgi faydalanınız. yaprağındaki bilgilerden 142 .

143 .ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Hidrolik sistem arızalarının çoğu hangi sebepten kaynaklanır? a)Pompa arızasından b)Valflerin a rızalanmasından c)Yanlış yağ seçiminden d)Çek valf arızasından 2-Aşağıdaki arızalardan hangisi sistemin gürültülü çalışmasına neden olur? a)Pompa arızasından b)Silindir keçeleri arızalanmasından c)Elektrik motoru ters dönüyordur d)Sıvı seviyesi düşüktür 3-Hidrolik devre basıncı yüksekse olası arıza nedir? a)Pompa arızasından b)Silindir keçeleri arızalanmasından c)Elektrik motoru ters dönüyordur d)Sıvı seviyesi düşüktür 4-Hidrolik devre debisi düşük ise olası arıza nedir? a)Emiş filtresi tıkalıdır b)Silindir keçeleri arızalanmasından c)Elektrik motoru ters dönüyordur d)Sıvı kirlidir 5-Emniyet valfinde basınç düşük ise olası arıza nedir? a)Pompa arızasından b)Silindir keçeleri arızalanmasından c)Elektrik motoru ters dönüyordur d)Sıvı kirlidir 6-Pompada arıza var ise sebebi nedir? a) Silindir keçeleri arızalanmasından b) Pompa ters dönüyor c)Elektrik motoru ters dönüyordur d)Valfler arızalıdır 7-Hidrolik sıvısı çabuk ısınıyorsa muhtemel sebep nedir? a)Pompa arızasından b)Silindir keçeleri arızalanmasından c)Elektrik motoru ters dönüyordur dValfler arızalıdır.

Doğru cevaplarınızın sayısını belirleyerek kendinizi test ediniz. 144 .Hatalarınızı bilgi yapraklarına tekrar dönerek düzeltiniz.CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 C A A C D B A DEĞERLENDİRMELER Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

Pompa debisi hesabı yapmak.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME DAVRANIŞ ÇOK İYİ İYİ OR TA GEÇ ER BAŞA RISIZ Pascal kanunu ile ilgili hesaplamaları yapmak. Modül çalışmaları ve araştırmalar sonucunda kazandığınız bilgi ve becerilerin ölçülmesi için öğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacaktır. 145 . Boru çaplarını hesaplamak. Arızalı hidrolik devre elemanlarının onarılması. Sistem basıncını belirlemek. Hidrolik sistemde kullanılan yağın özelliklerinin belirlenmesi. Yön kontrol valflerini sembollerle ifade etmek.basınç ve alan arasındaki ilişkiyi bulmak. Bernoulli prensibi ile ilgili hesaplamaları yapmak. Bu değerlendirme için öğretmeninize başvurunuz. Dişli çarklı pompalarda debi hesaplamaları yapmak. Filtre edilecek sıvının debisini belirlemek. Hidrolik devre arızası teşhis edebilmek. İtme kuvveti. Basınç control valflerini sembollerle ifade etmek. Hidrolik devre çizimi yapmak. Silindir et kalınlığını hesaplamak Pistonun itme ve çekme kuvvetlerini hesaplamak Hidrolik motorlarda döndürme momenti hesabı yapmak. Hidrolik devre elemanlarını belirlemek. Hidrolik sistemde kullanılacak yağ seçimi. Bu modül ile ilgili ayrıntılı bilgileri farklı kaynaklarda ve internette bulabilirsiniz. Hidrolik basınç yükselticisi ile ilgili hesaplamaları yapmak. Ölçme sonuçlarına göre sizin modül ile ilgili durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir.

www. Hidrolik Arıza Arama Becerisini Geliştirme .B Yayınları .2005) 146 . Hidrolik ve Pnömatik . Yayınları .B.hidrolik-pnömatik.com (23. 1998 2-KÜÇÜK Mehmet .03. 2003 3-M. 1994 4. Hidrolik ve Pnömatik .KAYNAKLAR KAYNAKLAR 1-KARTAL Faruk.E. Birsen Yayınları .E. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful