T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ VİDA VE DELİK İŞLEMLERİ

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• •

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1.ÜÇGEN VİDA AÇMA ......................................................................................................... 3 1.1.Vida Kaleminin Hazırlanması........................................................................................ 3 1.1.1.Metrik Üçgen Vida İçin Kalemin 60º Uç Açılı Bilenmesi ..................................... 4 1.1.2.Whitworth Üçgen Vida İçin Kalemin 55º Uç Açılı Bilenmesi............................... 5 1.1.3.Kalemin Bağlanması ve Ayarı................................................................................ 5 1.2.Tornanın Ayarlanması.................................................................................................... 5 1.2.1.Metrik Vida İçin Vida Adımına Göre Hız Kutusu Ayarı ....................................... 5 1.2.2.Whitworth Vida İçin Parmaktaki Diş Sayısına Göre Hız Kutusu Ayarı ................ 6 1.2.3.Ana Mili Dönüş Yönü Ayarı .................................................................................. 6 1.2.4.Tornanın Devir Sayısı Ayarı................................................................................... 6 1.3.Vidanın Açılması ........................................................................................................... 6 1.3.1.Kalemin Tamburla Sıfırlanarak Deneme Talaşının Verilmesi ............................... 6 1.3.2.Vida Tarağı ile Kontrol Edilmesi ........................................................................... 7 1.3.3.Kesme Yağı Kullanılarak Vidanın Açılması .......................................................... 7 1.3.4.Açılan Vidanın Kontrolü ........................................................................................ 7 1.4.Kalemle Vida Açmada Dikkat Edilecek Kurallar .......................................................... 8 1.4.1.Düz ve Kademeli Millerde...................................................................................... 8 1.4.2.Delik ve Kör Deliklerde........................................................................................ 10 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 11 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 12 PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................. 13 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 15 2.DELİK DELME VE DELİK BÜYÜTME .......................................................................... 15 2.1.Delik Delme ................................................................................................................. 15 2.1.1.Torna Tezgâhını ve İş Yüzeyini Delik Delmeye Hazırlama................................. 15 2.1.2.Tornada Helis Oluklu Matkapla Delik Delme...................................................... 16 2.1.3. Tornada Helis Oluklu Matkapla Delik Büyütme................................................. 17 2.2. Delik Büyütme ............................................................................................................ 17 2.2.1.Delik Kalemlerinin Tornaya Bağlanması ve Ayarı .............................................. 17 2.2.2.Tornanın Devir ve İlerleme ayarının Yapılması ................................................... 18 2.2.3.Boydan Boya Delik Tornalama ............................................................................ 20 2.2.4.Kör Delik Tornalama............................................................................................ 20 2.2.5.Konik Delik Tornalama ........................................................................................ 22 2.2.6.Delik Giriş ve Çıkışlarına Pah Kırma ................................................................... 22 2.2.7.Deliklere Mil ve Rulman Alıştırma ...................................................................... 22 2.2.8.Tornalanan Deliklerin Ölçü ve Kontrölü .............................................................. 23 UYGULAMA FAALİYETLERİ....................................................................................... 24 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 25 PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................. 26 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 28 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 31 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 32 i

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme soruları ile ayrıca kendinize ilişkin gözlem ve değerlendirmeleriniz yoluyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Bireysel öğrenme:32 Ders saati . modül sonunda size ölçme teknikleri uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. Delik delme ve vida açma işlemlerini yapabilmek. Yapım süresi 4 Ders saati. iş parçası. iş parçası.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 521MMI102 Makine Teknolojisi Bilgisayarlı Makine İmalatı Vida ve Delik İşlemleri Makine imalatçılığı dalında torna tezgâhında vida açma. 40/24 Tornada üçgen vida çekme. Toplam Öğrenim Süresi 12 Ders saati. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Torna tezgâhı. mandren. Amaçlar Tornada üçgen vida açabileceksiniz. üçgen vida kalemi (60º ve 55º uç açısı). Öğretmen. Delik delme ve büyütme. SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ii . diş tarağı. Genel Amaç Bu modül ile uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında delik delme ve vida açma işlemlerini yapabileceksiniz. Delik delme ve delik büyütme işlemlerini yapabileceksiniz. matkaplar. kalem bileme mastarı.iş kazalarına karşı güvenlik önlemleri ve alan ortak modüllerini almış olmak. Bireysel ve grup ile araştırmalar yapmak proje hazırlamak Makine imalatcılığında gerekli olan iş güvenliği. havşa matkapı. Yapım süresi 4 Ders saati. vida kontrol mastarı punta matkapı. delik delme ve büyütme işlemlerini anlatan öğrenim materyalidir. Toplam Öğrenim Süresi 12 Ders saati .

Başarılı olursanız günümüz teknolojilerinin temeli olan makine teknolojisi alanının göz bebeği olan makine İmalatçılığı dalının imalat İşlemleri 1 dersine yönelik modüllerden Vida ve Delik işlemleri eğitimini almış olacaksınız. Alacağınız eğitim kalifiye bir eleman olmanız yolunda size ciddi bir destek sağlayacaktır. Başarılı olabilmek için istenenleri dikkatli ve istekli bir şekilde yapmalısınız. 1 .GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bu modülü tamamladığında üçgen vida ve delik işlemlerini başarılı bir şekilde yerine getireceksiniz.

2 .

3 . 1.1'de bir üçgen (metrik) vida kaleminin kesmesini sağlayan açılar gösterilmiştir. Bunun için vida kalemlerinin kesmesini sağlayan ağız açıları dikkatle bilenmelidir.ÜÇGEN VİDA AÇMA 1. Genelde vida açılırken. çalışanlardan üçgen vidalar hakkında bilgi alınız ve üçgen vidalardan örnek alarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. ARAŞTIRMA Torna tezgahlarının olduğu işletmeleri ziyaret ederek.1. Her pasoda talaş sporttan verilince vida kaleminin sağ ve sol iki kenarı aynı anda talaş aldığı için büyük adımlı vidalar açılırken fazla talaş derinliklerinde kaleme gelen yük artar ve vida yüzeyi bozuk çıkar. sport parça eksenine dik olarak ayarlanır. Bu şekilde talaş verilince vida kaleminin sadece sol kenarı talaş alacağı için vida yüzeyi daha düzgün çıkar. Bu problemi ortadan kaldırmak için sporta 30° açı verildikten sonra kalemin dikliği ayrlanır. Her pasoda talaş yine sporttan verilir.Üçgen vida kalemi açıları Tornada kalemle üçgen vida açmak için her şeyden önce vida kaleminin kusursuz bilenmesi gerekir.Vida Kaleminin Hazırlanması Şekil 1.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Tornada üçgen vida açabileceksiniz. bunlara genel olarak talaş açısı verilmez. yani üçgen vida kalemlerinin talaş açısı genel olarak sıfırdır (γ= 0 ).1:. Şekil 1. Vida kalemleri bir çeşit profil kalemi olduğundan.

Şekil 1.1.2 'de görülmektedir. Kalemin ucuna göre sol tarafındaki kenar 30º ve sağ kenarı da 30º olacak şekilde eşit olarak bilenir. Şekil 1.3: Metrik vida kalemi ve mastar 4 .2).2:Vida kalemi bileme mastarı 1.1. Vida kalemlerinin mastara göre dik olarak nasıl ayarlanacağı ve nasıl bileneceği Şekil 1.Üçgen vida kalemleri mastara göre bilenir (Şekil 1.Metrik Üçgen Vida İçin Kalemin 60º Uç Açılı Bilenmesi Metrik vida kaleminin ucu 60°’ lik bir açı ile bilenir. Buna dikkat edilmezse kalemin iş eksenine göre tam dik olarak ayarlanması zorlaşır. Kalem bilenirken uç açısının doğru verilmesine ve kalem ucu ekseninin kalem prizmasının kenarına mümkün olduğu kadar paralel olmasına dikkat edilmelidir.

2. kalemin ucuna tutularak iş parçasına yaklaştırılır. Metrik vidanın adımına göre ilerleme hız kutusu ayarlanır.Kalemin Bağlanması ve Ayarı Vida kaleminin üst kısmı yandaki şekilde görüldüğü gibi parça eksenine dik olarak bağlanmalıdır. yalnız ucu dışarıda kalacak şekilde katere tespit edilmelidir.1. Şekil 1. Bu mastar.2. 5 . Mastar ve parça arasında başlangıçta hafif bir açıklık kalmalıdır. Mastar iş parçasına paralel oluncaya kadar katere hafifçe vurulmalıdır.5: Kalemin iş parçasına mastar ile diklik kontrolü 1.: Whitworth vida kalemi ve bileme mastarı 1. Bileme işlemi metrik vida kaleminde olduğu gibidir.1.1.Metrik Vida İçin Vida Adımına Göre Hız Kutusu Ayarı Torna tezgâhları ana mili adımı milimetre olarak verilir. iş parçasına dik olarak ayarlamak için bir vida mastarı kullanılır. Daha sonra mastar iş parçasına dayanarak kalemin tam diklik ayarı yapılır. Metrik vida kaleminden tek farkı budur.2. Tezgâhın hız kutuları üzerindeki vida tablosundan açılacak vidanın ilerleme ayarı aranarak bulunur. Kater kalemliğe bağlanır ve kalemi.3.1. Şekil 1.Tornanın Ayarlanması 1.Whitworth Üçgen Vida İçin Kalemin 55º Uç Açılı Bilenmesi Whitworth vida kaleminin ucu 55°’ lik bir açı ile bilenir.Vida kalemi.4.

yani fener milinden puntaya doğru gidecek şekilde. Şekil 1.1.2. Çekilecek vidanın özelliklerine göre devir sayıları dikkate alınarak fener mili kutusu üzerindeki kollarla gerekli ayarlamalar yapılır. En doğru olanı ise.2.2. Arabanın makası kavratılarak iş üzerinde vida adımını gösteren ince bir iz açılır (Şekil 1.Vidanın Açılması 1. Genellikle küçük devir sayıları seçilmelidir. tornada kullanılan devir sayılarının 1/3 veya 1/4 ü kadar olmalıdır.3. Ayrıca küçük adımlı vidaların büyük adımlı olanlara oranla daha yüksek devirlerde açılması gerektiği unutulmamalıdır.6. Diş tağı ile vida kontrolü 6 .6). 1. Sert malzemeler için daha düşük devir sayıları kullanılmalıdır. Yüksek devir sayıları. 1.4. araba soldan sağa.Kalemin Tamburla Sıfırlanarak Deneme Talaşının Verilmesi Kalem iş parçasının dış çapına göre sıfırlanır ve başlangıç konumuna getirilerek 0.3.3.Whitworth Vida İçin Parmaktaki Diş Sayısına Göre Hız Kutusu Ayarı Tezgâhın üzerindeki vida tablosundan açılacak vidanın parmaktaki diş sayısı aranarak bulunur. kalemin hareketini her an kontrol edebilmeye' uygun olan devir sayısı olmalıdır.Ana Mili Dönüş Yönü Ayarı Ana mili dönüş yönü vidanın sağ veya sol vida oluşuna göre ayarlanır. araba sağdan sola. sağ vida için ana mili.1. Sol vida için ana mili. yani fener miline gidecek şekilde ayarlanır. 1.05 mm deneme talaşı verilir.Tornanın Devir Sayısı Ayarı Vida açarken seçilecek devir sayıları. pirinç gibi yumuşak gereçlerden yapılan vidalar için uygulanır. Vidanın parmaktaki diş sayısına göre ilerleme hız kutusu ayarlanır.2.

dış yüzeylere açılan vidalar da somun vida mastarı ile kontrol edilir.9). Şekil 1. 7 .Açılan Vidanın Kontrolü Bir vidanın dişlerini oluşturan bütün ölçüleri.7’de görülen diş tarağı ile kontrol edilir.Kesme Yağı Kullanılarak Vidanın Açılması Tormada vida açarken bor yağı kullanılması vidanın temiz çıkmasını sağlar. o vida için yapılmış bir mastarla kontrol edilebilir. Şekil 1. 1. Seri olarak üretilmesi gereken hassas vidalar bu tür mastarlarla kontrol edilerek yapılır. metrik vidalrda adıma ve inç vidalarda parmaktaki diş sayına göre bulunur. Şekil 1. Tornada üçgen vida açarken adım ayarının doğruluğu.3. Amaç sürtünmeden dolayı oluşan ısınmayı ve aşınmayı azaltmak. Diş tarağı.3.1. diğer tarafı da geçmez taraf olarak yapılır.3. Bunun için vida çekerken bor yağı kullanılması veya yağdanlıkla kesme yağı damlatılması gerekir.7: Diş (vida) tarağı 1.3.8’de görüldüğü gibi vida mastarı aynen tampon mastarlarında olduğu gibi bir tarafı geçer taraf.Vida Tarağı ile Kontrol Edilmesi Diş tarağıyla bir vida adımının doğruluğunun kontrol edilmesi en çok uygulanan bir yoldur. Açılan ize dişler tam olarak oturuyor ise tezgah ayarları doğrudur. aynı zamanda kesmeyi de kolaylaştırmaktır. Delik içine açılan vidalar vida tampon mastarı ile. Vida mastarı Mikrometre ve aksesuarları yardımı ile (vida dişi ölçü pimleri ) vida diş dibi çapı en doğru şekilde ölçülür (Şekil 1. Aksi halde ayarlar tekrar kontrol edilmelidir.4. Şekil 1.2.8.

4.Düz ve Kademeli Millerde Tornada vida açmak bilgi.9:. 8 . Şekil 1.Kalemle Vida Açmada Dikkat Edilecek Kurallar 1.1. ölçü ve kontrol aletleri kusursuz olmalıdır. dikkat ve sabır gerektiren. normal tornalama için kullanılmamalıdır. Tornanın ana mili sadece vida açarken kullanılmalı. hassas bir iştir. Aksi halde vidanın yüzeyi kaleme sürtünür. Bu yüzden vida açarken aşağıda belirtilen kurallara uyulması gerekir: Vida kaleminin kusursuz bilenmesine dikkat edilmeli ve her bilenme sonunda kalemin kılağısı alınmalıdır.Şekil 1. büyük adımlı vidalar açılırken kaleme 2-3° talaş açısı verilmelidir.4.Adımı büyük vidanın kaba işlemi Şekil 1.10. Vida açarken verilecek kesme hızı (Vmaks = 10 m/dak) düşük verilmelidir.11'de görüldüğü gibi kaleme uygun boşluk açısı verilmelidir. Adımı küçük olan (2 mm 'ye kadar) vidalar açılırken talaş açısı sıfır olmalı.Vida mikrometresi ile vidanın kontrolü 1. Vidanın ölçümü ve kontrolü doğru yapılmalı.

Temiz bir vida açmak için bor yağı veya kesme yağı kullanılmalıdır.Şekil 1. Pah. Boşluk açısı hatalı bilenmiş kalem Kalemin yüksekliği. işin ekseninde olacak şekilde ayarlanmalıdır. Şekil 1.11. Kalem ucu ekseninin iş eksenine dik olarak ayarlanması vida kalem mastarıyla yapılmalıdır. böylece hem vidanın açılması kolaylaştırılmalı hem de vidanın baş kısmının sıkma esnasında parçaya oturması sağlanmalıdır (Şekil 1. başlangıç konumuna giderken (işin ters dönmesiyle) vidaya zarar vermemesi için yeteri kadar geri çekilmelidir. yatağın işi destekleyen ayaklarının kalemin solunda olmasına dikkat edilir.12.12). Kademeli mil 9 . Uzun iş parçalarına vida açarken iş parçası bir gezer yatakla yataklanmalıdır. Faturalı parçalarda vidaların diş dibine bir diş dibi kanalı açılmalı. vida kaleminin kesmesini kolaylaştırır ve çabuk körlenmesini önler. Vidanın temiz çıkması için son paso (pasolar) çok az verilmeli hatta son pasoda kalem diş yanaklarını kazır gibi yaparak kesmelidir. Vidanın dış çapı tornalanırken uç kısmına 45’ lik bir pah kırılmalıdır. Bu işlemde. Bunun için kalemi yeniden bilemek ve kılağısını almak gerekir. Kalem. Vidanın adım ayarının doğru yapılıp yapılmadığı bir diş tarağıyla kontrol edilmelidir.

Böylece kalemin alt kısmının sürtünmesi önlenmiş olur.1. Kalem delik içinde rahat hareket edecek şekilde olmalıdır. Titreşimi ve esnemeler önlemek için kater ve delik kalemi mümkün olduğu kadar kalın olmalı ve kalemliğe kısa bağlanmalıdır.Delik ve Kör Deliklerde Deliklere vida çekmede de kalem tam eksene bağlanmalıdır. Kalem ucunun iş parçasına dik olarak bağlanması için vida mastarından yararlanılır.2. Şekil 1.4.13. 10 . Delik kaleminin eksen ayarının yapılışı Kalem ile diş dibi çapı arasında yeter derecede boşluk açısı olması gerekir.

UYGULAMA FAALİYETLERİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER Gerekli emniyet kurallarına uygun olarak iş parçasını aynaya bağlayınız. Vida kalemini mastara göre iş eksenine dik olarak ayarlayınız. Ayna anahtarını ayna üzerinde unutmayınız Açılacak üçgen vidanın özelliğine ve uç açına göre mastarı seçiniz. kaleme çok az derinlik ve daha fazla yan talaş vererek devam ediniz. vida mastarının geçer tarafı ile uyum içinde çalışıyor.05 mm talaş veriniz. 11 İş parçasını ayna ile punta arasına bağlayınız. Kontrolünü yapmış olduğunuz vida. İş parçasını uygun şekilde ayna punta arasına bağlayınız. Kalem ucu ekseninin iş eksenine 90° olacak şekilde dikliğini mastarla ayarlayınız. Kalem. Kalemi başlangıç konumuna getiriniz ve ilk talaşı veriniz. İş parçasının resme uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Bu işleme 3–4 kez. Kalemin yükseklik ayarını yapınız. aynı anda kalemi geri çekiniz ve başlangıç konumuna getiriniz. Vida adımına göre hız kutusundan ayar yapınız. Tornada vida açarken bor yağı kullanınız. Uygun punta matkabı ile punta deliği açınız. Deneme talaşı vererek vida tarağı ile kontrol ediniz. Açmış olduğunuz vidayı vida mastarı ile kontrol ediniz. . Talaş vererek açınız. Kalemi işe göre sıfırlayınız. diğer tarafı ile çalışmıyorsa açmış olduğunuz vida uygun vidadır. Bilenen kalemin uç açılarını mastar ile kontrol ediniz. başlangıç konumuna getiriniz ve 0. Elinizdeki vida kontrol mastarının bir tarafı geçer bir tarafı geçmez konumdadır. Vida kalemini uygun şekilde bileyiniz. Vida kalemlerini mastara göre bileyiniz. Vida adımının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını vida tarağı ile kontrol ediniz. üçgen vidayı Açılan vidayı diş tarağı veya mastar ile kontrol ediniz. Dişler meydana çıkınca 2-3 defada ince talaş veriniz. Torna tezgahını açılacak vidaya uygun olarak hazırlayınız. Vida kalemini mastara göre bağlayınız ve sıfırlamasını yapınız. İş parçasının alın yüzeyini istenen ölçüde tornalayınız. vidanın sonuna gelir gelmez işi aniden ters döndürünüz.

Kalem ucu ekseninin iş eksenine dik olarak ayarlanması ne ile yapılmalıdır? A) Vida mastarıyla B) Diş tarağı C) Tampon mastarı D) Kalem bileme mastarıyla 4. 12 . Whitworth ve metrik üçgen vidaların uç açıları nedir? A) Whitworth 55° Metrik 60° B) Whitworth 60° Metrik 55° C) Whitworth 50° Metrik 65° D) Whitworth 55° Metrik 65° Vidanın adım ayarının doğru yapılıp yapılmadığı ne ile kontrol edilmelidir? A) Göz ile B) Diş tarağı C) Vida mastarı D) Şablon 3. Vida kaleminin kusursuz bilenmesi için dikkat edilecek hususlar nelerdir? A) Açılacak vidanın cinsi B) Talaş açısı C) Ağız açıları D) Boşluk açısı 2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki ölçme ve değerlendirmede çoktan seçmeli ölçme ve değerlendirme kriterleri uygulanmıştır. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 1. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Yandaki resime göre tornada M20 vida açma işlemi yapınız. 13 .

Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.Alan Adı: Modül Adı: Faaliyetin Adı: Faaliyetin Amacı: AÇIKLAMA: MAKİNE TEKNOLOJİLERİ Vida ve Delik İşlemleri Tornada üçgen vida açma Tornada üçgen vida açmak. (Hayır) olarak işaretlediğiniz işlemleri öğretmeniniz ile tekrar çalışınız. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Güvenlik önlemlerini aldınız mı? Gerekli yardımcı araçları tezgaha bağladınız mı? İşlem basamaklarını tespit ettiniz mi? İş parçası üzerinde markalama yaptınız mı? İş parçasını aynaya bağladınız mı? Punta deliği delmek için uygun punta matkabı bağladınız mı? Punta deliğini deldiniz mi? İş parçasını torna punta arasına bağladınız mı? İş parçasını istenen ölçülerde tornaladınız mı? Vida kalemini mastara göre bilediniz mi? Üçgen vida kalemini uygun olarak torna tezgahına bağladınız mı? Ana mili hız kutusundan vida adımı verecek şekilde ayarlama yaptınız mı? Çok az talaş verecek şekilde vida adımını gösteren ince bir iz açtınız mı? Vida tarağı ile vida adımı kontrol ettiniz mi? M 20 vidayı açtınız mı? İş parçasının genel kontrolünü yaptınız mı? Bu işlemler sırasında soğutma sıvısı kullandınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Tarih: Öğrencinin Adı Soyadı: No: Sınıfı: Bölümü: Bitirdiğiniz faaliyetin sonunda aşağıdaki performans testini doldurunuz. 14 .

aynadan dışarı lüzumundan fazla çıkmamalıdır. merkezleme deliği açılır. Uygun ölçüde bir punta matkabı seçilir. Punta matkabı merkezde değilse. önce fener miline takılır.1. Parça alnı torna edilir. Punta matkabı. Torna çalıştırılır. gezer puntaya takılır ve punta matkabı mandrene bağlanır. İş parçası bağlanır ve merkezlenir.DELİK DELME VE DELİK BÜYÜTME 2. dönmekte olan parçanın alnına yaklaştırılır ve matkap ucunun merkezde olup olmadığına dikkat edilir. Bu delik.Torna Tezgâhını ve İş Yüzeyini Delik Delmeye Hazırlama İş parçasının biçim ve ölçüsüne uygun bir torna aynası seçilir. Punta matkabının ucu iş parçasına mümkün olduğu kadar yaklaşacak şekilde gezer punta kaydırılır ve tespit edilir.1. Ayna. 15 .1. Punta matkabının ucuna birkaç damla yağ damlatılır ve matkap yavaş yavaş ilerletilerek.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Delik delme ve delik büyütme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Torna tezgahlarının olduğu işletmeleri ziyaret ederek çalışanlardan yaptıkları delik delinmiş parçalardan örnekler getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Parçanın dışarı çıkması tornanın titreşim yapmasına ve matkabın kırılmasına sebep olur. helisel matkapla deliği delerken çok gereklidir. Punta matkabının çapına uygun olan devir sayısı seçilir ve tezgâh bu devire ayarlanır. Parça. matkabı doğru olarak merkezlemek ve matkabın kırılmasını önlemek için gezer punta ayarlanır.Delik Delme 2. Gezer punta el tekeri döndürülerek punta matkabı işe doğru ilerletilir. Mandren. 2.

1. Devir sayısı. iş parçasına göre yeter uzaklıkta sabitlenmelidir.1. matkabın salgısız olarak devamı sağlanır. Helisel Matkapları Bağlama Yöntemlerı Mandrenle bağlama: Gezer puntaya bağlanmış mandren. Matkabın katerle desteklenmesi 2. Kovan1arla bağlama: Konik saplı matkaplar ya doğrudan ya da kovanlar yardımı ile gezer punta kovanındaki konik kısma takılırlar.1. Şekil: 2. punta matkabı çapına göre ayarlanmalıdır. bu konik sap mandreni tutar ve dönmesini önler. Gezer punta. mandrenin konik sapı.2. 16 .2.1’de gösterildiği gibi bir katerin arkasıyla desteklenerek delmeye başlatılır. gezer puntanınkinden küçükse bu taktirde mors kovanlarından yararlanılır. Mandren. matkap bağlanmalıdır. Eğer matkap ucu delik ekseninden kaçıksa.1. matkabı sıkıca tutarak aynaya bağlanmış parçanın delinmesini sağlar. Tornada Delme İş parçası ayna bağlanmalıdır. Deliğe uygun matkap seçilmeli ve punta matkabı çıkartılarak. Punta matkabı yavaş yavaş ilerletilerek bir kılavuz deliği açılmalıdır. Matkabın kesici ağızları işe dalıncaya kadar matkap yavaş yavaş ilerletilir ve sonra kater sökülür.1. Matkap mandrenin gezer punta kovanındaki konik deliğe uyan konik bir sapı vardır. merkezleme kalemi veya özel olarak bilenmiş bir kalem ile işaretlenebilir.2. Delme işlemine. Şekil 2. Mandren gezer puntanın konik deliğine doğru itilince. Torna çalıştırılmalı ve gezer punta el tekeri döndürülerek punta matkabı iş parçasına yaklaştırılmalıdır. Mandrene bağlanabilecek en küçük ve en büyük matkap çapları. Uygun bir punta matkabı mandrene bağlanmalıdır.2. küçük ve orta çaplı matkapların bağlanmasında kullanılan bir araçtır. yani mandrenin kapasitesi genellikle üzerinde yazılıdır. Ancak. Matkabın desteklenmesi: Delmeye başlarken matkap ucunun punta deliği veya noktalanmış merkezle aynı eksende olmasına dikkat edilir. İş parçasının merkezi punta matkabı.Tornada Helis Oluklu Matkapla Delik Delme 2.2. Mandren gezer puntaya takılmalıdır. Matkap ucuna dayanan kater arkası veya uygun bir parça gezinmeyi önler.

Punta matkapı ile punta deliği açılır. Esneme.2.1.2. Kör delikler için kördelik kalemi. Gezer punta el tekeri döndürülerek matkabın delmesi sağlanmalıdır. Kalem kısa bağlanmalı. Son çapa uygun matkapla küçük delik büyütülür. Delme sırasında matkap sık sık delikten çıkartılarak talaşlardan temizlenmelidir. Delik Büyütme 2. Son çap çok büyükse ara matkaplar kullanılır. istenilen derinlik elde edilinceye kadar ilerletilmelidir. Kalem ayarlanırken esnememesine özen gösterilmelidir. Matkap. ölçü tamlığını bozar ve titreşime neden olur. Deliğin özelliğine göre kalem ve kater seçilmelidir. Tornada Helis Oluklu Matkapla Delik Büyütme Aynaya bağlanan iş parçasına önce alın tornalaması yapılır. 2. Küçük çaplı ilk matkapla ön delik delinir.3.İş parçasının malzemesine göre matkap çapına uygun devir sayısına tezgah ayarlanmalıdır.Delik Kalemlerinin Tornaya Bağlanması ve Ayarı Kalem öncelikle katere punta seviyesinde bağlanmalıdır.1. 17 . Delik işlerken talaş miktarı az verilmelidir. boydan boya delikler için ise uygun bir kalem seçilmelidir. delik katerlerinden faydalanılmalıdır. 2.

2.Tornanın Devir ve İlerleme ayarının Yapılması Çizelge 1 : Torna kalemleri için kesme hızı .2’ye benzer tablolardan da faydalanılır. N = 1000 V / л. Kesme hızı. Devir sayısı için hazır tablolardan da yararlanılır. Bu tabloda devir sayısı şöyle bulunur: 18 .N/1000 buradan.10/3. V/ л.30 N = 106. Çizelge 1’ den. Ayrıca Şekil 2. seri çelik kalem kullanıldığına göre.d = 1000. ilerleme ve kesme sıvıları Devir sayısının hesaplanması Tornada işlenmesi gereken parçaya verilmesi gerekli devir sayısı N. kaba talaş için 10 m/dak olarak alınır.d. malzeme cinsine göre tablolardan veya kataloglardan seçilir.d dev/dak Örnek: Çapı 30 mm. kesme hızı formülünden yararlanılarak bulunur.14. tezgaha verilecek devir sayısı ne olmalıdır ? Kesme hızı. olan alaşımlı takım çeliğini tornalamak için.2.1 dev/dak bulunur. V= л.2. Çözüm: N =1000.

Kesme hızlarını gösteren dik eksen üzerinde. istenen yüzey kalitesine göre ilerleme düşünülmelidir. talaş derinliği ile doğrudan doğruya ilgilidir. İlerleme azaldıkça yüzey pürüzlülüğü de iyileşir. Kaba talaş için tezgâhın ve kalemin kaldırabileceği en büyük ilerleme verilmelidir. a karşılıkta iken. v m/dak olarak kesme hızı. İlerleme Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar • Talaş Derinliği: ilerleme miktarı. Talaş derinliği fazla olduğu durumlarda kaleme gelen yükü azaltmak için ilerleme düşük seçilir. Şekil 2. N dakikadaki devir sayısı. • Malzemenin Cinsi. Bu nedenle de her malzeme için kullanılacak ilerleme miktarı değişir. Yüzey Pürüzlülüğü: İlerleme arttıkça yüzey pürüzlülüğü de artar. kaba talaş için büyük. İnce talaş verilirken. Torna Tezgâhının Gücü Ve Kapasitesi: İlerleme. sert malzemelerde az. kesme hızını karşılayan ve örnekteki değer olan 10 m/dak işaretlenir ve yatay bir çizgi çizilir. hesaplanan devir sayısına en yakın olan ve tezgâhta bulunan devir sayısı alınmalıdır. b karşılıksız. Durumu: Malzemelerin tornalamaya karşı göstereceği direnç farklıdır. Bu taktirde. Torna tezgâhında devir sayısını bulma tablosu d parçanın çapı. ince talaş için de küçük ilerleme verilir. İlerleme İlerleme torna kaleminin ekseni boyunca bir devirde almış olduğu mm cinsinden yoldur. • • 19 . Genellikle. Yatay ve dik çizgilerin kesiştikleri nokta. Yatay eksen üzerindeki çaplardanda 30 mm üzerinden yukarıya doğru dik bir çizgi çizilir. yumuşak malzemelerde ise çok olur (Çizelge 1). Bulunan bütün devir sayıları tezgah üzerinde olmayabilir. tezgâhın gücü ve kapasitesi ile ilgilidir. İlerleme.2:. 95 ile 130 devir sayılarını gösteren çizgiler arasındadır ve 106 dev/dak kadar olduğu görülür.

önceden delinmiş bir deliğin. Böylece fener milinin dönme hareketi. içeriye doğru belli çap ve derinlikte büyütülmesine kör delik tornalama denir.Boydan Boya Delik Tornalama Delinmiş veya içi boş olarak dökülmüş iş parçaları. Tezgâhın Uygun İlerleme Miktarına Göre Düzenlenmesi: İlerleme iktarını düzenlemek için hız kutusundan yararlanılır. Ancak usta tornacılar çıkan sesten. boru şeklindeki işlerin vb. tanıtılması ve özellikleri: İş parçasının alın yüzeyinden başlayarak. 2.3.2.2. 20 . Çünkü deliklerin tornalanmasında kalemin kesmesi görülemez. hız kutusunun aracılığı ile talaş miline ve oradan da torna arabasına iletilir. hangi kolun nereye getirileceği de bu cetvellerde gösterilmiştir. İşte bu sebeplerden.4. Kesme esnasında kalem kırılırsa bunu anlamak da zordur. Deliklerin. Ayrıca. her yönüyle dış yüzeylerin tornalanmasından daha çok dikkat gerektiren bir iştir. istenilen ilerleme miktarına göre tezgahı ayarlamak çok kolay olur. Hız kutusu üzerindeki kolların konumları değiştirilerek istenilen ilerleme miktarları elde edilir. Araba da enine ve boyuna otomatik hareketini bu sayede yapar. Bu nedenle. kalemin kırılmış olduğunu anlayabilirler. preslerde açılmış delikler. hız kutuları üzerinde ilerleme miktarlarını gösteren cetveller bulunur. işlenen yüzey görünmediği için yüzey kalitesi hakkında bir fikir edinmek zor olur.Kör Delik Tornalama Kör delik tornalamada kullanılan kalemler.• İlerleme Miktarıyla İlgili Tabloların Okunması: Malzeme cinsi ve kullanılan kesiciye bağlı olarak kataloglardan uygun ilerleme miktarı seçilmelidir. Bu amaçla. belli bir ilerleme miktarı için. yani iç yüzeylerin tornalanması. kater uzun olduğu için esneme yapar ve bu yüzden fazla talaş verilemez. • 2. İşleme sırasında. iç yüzeylerin tornalanması dış yüzeylerin tornalanmasından daha çok dikkat ister. iş parçalarının iç yüzeyleri istenen ölçü ve kalite tamlığında tornalarda işlenir.

kör delik boyundan biraz uzun olmalıdır. kör delik boyu sonuna geldiğinde merkeze doğru ilerletilerek alın tornalanmalıdır. Kalemlerin düzenlenmesi • • • Kalem. İş parçasının alnı tornalanmalıdır. Kör delik kalemi Dik olarak işlenen bir alın yüzü vardır. Kalem. Delik. alın yüzeyde hiç arzu edilmeyen çıkıntı (meme) meydana gelir. Bu işlem de delik tornalamanın başka bir şeklidir. işlenecek delik yarıçapından küçük olmalıdır.Şekil 2. Uygun bir kör delik kalemi seçilerek. Kalem uygun şekilde ve tam punta yüksekliğinde bağlanmalıdır. kör delik boyunca ilerletilerek delik tornalanmalıdır. delik kalemine Şekil 2. Kalem boyu. deliğin çap ve boy ölçüleri kontrol edilmelidir. 21 . Aksi halde. aynı talaş tekrar verilmelidir.3’ teki biçim verilir. iş parçasında bulunan kör deliği işleyebilecek şekilde bilenir veya uygun sert maden uç ve kater seçilir. Kalem geri çekilerek. Kör delik işlemek için. kalemliğe punta yüksekliğinde bağlanmalıdır. Kör delik tornalama • • • • • • • • • İş parçası aynaya düzgün şekilde bağlanmalıdır. Seçilecek kalemin genişliği. Her talaştan önce delik çap ve boy ölçülerine bakılmalı ve ona göre talaş verilmelidir.3.5 mm küçük çap ve boyda delinmelidir. kör deliğin alnının tornalanması mümkün olmaz. Kalem esniyorsa. istenilen ölçüden 1-1 . Aksi halde. Kalem.

Uygulanılacak işlem sırası dış konik tornalamanın aynıdır. kalemliğe bağIanmalıdır. bir uygun konik rayba ile ölçüsüne getirilebilir.Deliklere Mil ve Rulman Alıştırma İşlenecek deliğin yüzey kalitesi beraber çalışacağı mil veya rulmana uygun olarak işlenmeli.6. delik yüzeyi bozulur.1. Kalemin uzun bağlanması titreşimleri meydana getirir.2. Sevk kızağı bir öncekinin tersi şeklinde ayarlanır. Kalem açıları uygun değilse. Konik tornalama tertibatı ile delik tornalama: Konik tornalama tertibatı ile konik delik tornalama için silindirik delik tornalamadaki gibi hareket edilir. Yan kalem veya pah kırılacak kalem.Rulman takılmış flanş 22 .Delik tornalamada dikkat edilecek hususlar • • • Kalem eksende bağlanmayacak olursa delik temiz olarak elde edilemez. pah kaba olarak tornalanmalıdır. Uygun bir delik kalemi veya kateri seçilir. Siper istenilen açıya ayarlanmalıdır. 2. Pah koniği kontrol edilmeli ve gerekirse siper yeniden ayarlanmalıdır.2.Konik Delik Tornalama Konik delik tornalama: Siperi döndürerek konik delik tornalamak için delik kalemi veya kateri kullanılır. Deliğin kontrolü için bir konik tampon mastarı kullanılır.7. bunun içinde kalem ucu kavisi verilen değere göre bilemelidir. delik yüzeyi bozuk çıkar. 2. Ince talaş vererek pah istenilen ölçüye getirilmelidir. 2. Konik delik kaba olarak tornalandıktan sonra. Araba uygun konumda tespit edilerek.5.2. Yalnız siper ters konumda tespit edilir. uygun ölçülerde delinmeli veya tornalanmalıdır. Resim 2. kalem sürtünür.Delik Giriş ve Çıkışlarına Pah Kırma Pah kırılacak delik. Delik iç çapı ile mil veya rulman dış çapı arasında bir bağlantı kurulmalı mil ve rulman deliğe sıkı bir şekilde pres yardımı ile geçmesi için delik uygun toleranslarda işlenmelidir.

2. İç çap kumpasları 3.8.Tornalanan Deliklerin Ölçü ve Kontrölü Tornalanan deliklerin ölçme ve kontrol aletleri ile ölçü kontrolu yapılır 1.İç çap pergeller 2.Tampon mastarları Resim 2.İç çap mikrometreleri 4.2:Delik ölçme ve kontrol aletleri 23 . Delik komparatörleri 5.2.

Bu işlemlerde soğutma sıvını kullanmayı unutmayınız. Mandrene punta matkapını bağlayınız. Punta matkapı ile punta deliği deliniz. İnce talaş kalemi ile deliği tornalamak sureti ile büyütünüz. Havşa matkabı ile deliğe havşa açınız.UYGULAMA FAALİYETLERİ UYGULAMA FAALİYETLERİ İŞLEM BASAMAKLARI İş parçasını bağlayınız. Punta deliği delme işleminde soğutma sıvısını kullanmalı unutmayınız. Havşa deliği açınız. Yerine küçük çaplı matkabı sıkıca bağlayınız. 30 mm lik matkapla delik deliniz. İş parçası üzerinde boydan boya delik deliniz. sapına göre direkt veya mors kovanı yardımı ile gezer puntaya takınız. Torna kalemini kalemliğe uygun şekilde ve kuvvetlice bağlayınız. üniversal aynaya ÖNERILER Gerekli güvenlik önlemini alınız. Gezer puntaya uygun mandren bağlayınız. Gezer puntaya havşa matkabı takınız. Punta matkapı ile kılavuz delik deliniz. 24 . Tornada helis oluklu matkapla delik delip deliği büyütünüz. İş parçasını üç ayaklı aynaya bağlayınız. Punta matkapını mandrenden sökünüz. Matkapı ve mandrene gezer punta üzerinden sökünüz. Torna tezgahını ve iş yüzeyini delik delmeye hazırlayınız. 30 mm çapındaki matkapı. İş parçasının alın yüzeyini tornalayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. Delik tornalamada kalemin esnememesi için ne yapılmalıdır? A ) Kalem uzun bağlanmalıdır. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. durumu C ) Talaşın tipi D ) Kalemin cinsi Delik delme işleminde matkap ucu delik ekseninden kaçık olursa ne yapılmalıdır? A ) Matkap kater ile desteklenir. B ) İş parçası matkap ucuna göre yeniden bağlanır. Aşağıdaki ölçme ve kontrol aletlerinden hangisi deliklerin ölçme ve kontrolünde kullanılmaz? A ) Vida mastarı B ) İç çap kumpası C ) Delik komparatörü D ) Tampon mastarı 2. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. İlerleme miktarına hangi faktör etki etmez? A ) Talaş derinliği B ) Malzemenin cinsi. C ) Kalem punta seviyesinden aşağıda bağlanmalıdır. 4. 25 . D ) Matkap yeniden bilenir. D ) Kalem ters çevrilmelidir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki ölçme ve değerlendirmede çoktan seçmeli ölçme ve değerlendirme kriterleri uygulanmıştır. 1. C ) Matkap iş parçasına göre yeniden bağlanır. B ) Talaş miktarı azar azar verilmelidir. 3. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Yandaki resme göre delik delme ve büyütme işlemi yapınız. 26 .

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Güvenlik önlemlerini aldınız mı? Gerekli yardımcı araçları tezgaha bağladınız mı? İşlem basamaklarını tespit ettiniz mi? İş parçası üzerinde markalama yaptınız mı? İş parçasını aynaya bağladınız mı? Punta deliği delmek için uygun punta matkabı bağladınız mı? Ø5 lik matkap ile ön delik deldiniz mi? Ø18 lik delik delmek için uygun matkap bağladınız mı? Ø30 lik kademeli delik delmek için uygun matkap bağladınız mı? Uygun torna kalemi bağladınız mı? 32 mm çapında ve 20 mm derinliğinde tornalama yaptınız mı? Resimdeki ölçüye uygun olarak deliği büyüttünüz mü? İş parçasının genel kontrolünü yaptınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Ölçme soruları ve performans testi sonunda başarısız olduğunuz kısımlar hakkında yeniden konu ve uygulama tekrarı yapınız. Bitirdiğiniz faaliyetin sonunda aşağıdaki performans testini doldurunuz. (Hayır) olarak işaretlediğiniz işlemleri öğretmeniniz ile tekrar çalışınız.Alan Adı: Modül Adı: Faaliyetin Adı: Faaliyetin Amacı: AÇIKLAMA: MAKİNE TEKNOLOJİLERİ Vida ve Delik İşlemleri Tarih: Öğrencinin Tornada Delik Delmek ve Delik Adı Soyadı: Büyütmek No: Tornada delik delme ve delik Sınıfı: büyütme işlemlerini Bölümü: yapabileceksiniz. 27 .

1-Kama kanalı açınız 2-Ø 16 ‘lik delik deliniz 3-Ø 32’ ye göre 50 mm delinliğinde deliği büyütünüz.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME YETERLİK ÖLÇME Üstte resmi verilen parçanın ölçülerine uygun olarak. 4-100 mm boyunda M60 vida açınız. 28 .

Delik Delme ve Delik Büyütme Tarih: Öğrencinin Adı Soyadı: No: Tornada üçgen vida açabileceksin. Bu modül sonunda öğrencinizin yeterlik ölçme faaliyetin sonunda aşağıdaki performans testini doldurunuz. Yapmış olduğu işlemlere (Evet) yapmamış olduğu işlemlere (Hayır) olarak işaretleriniz.Alan Adı: Modül Adı: Faaliyetin Adı: Faaliyetin Amacı: AÇIKLAMA: MAKİNE TEKNOLOJİSİ VİDA ve DELİK İŞLEMLERİ Tornada Üçgen Vida Açma . Sınıfı: delik delme ve delik büyütme Bölümü: işlemlerini yapabileceksiniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Güvenlik önlemlerini aldınız mı? Gerekli yardımcı araçları tezgaha bağladınız mı? İşlem basamaklarını tespit ettiniz mi? İş parçası üzerinde markalama yaptınız mı? İş parçasını aynaya bağladınız mı? Punta deliği delmek için uygun punta matkabı bağladınız mı? Ø5 lik matkap ile ön delik deldiniz mi? Ø16 lik delik delmek için uygun matkap bağladınız mı? Ø30 lik kademeli delik delmek için uygun matkap bağladınız mı? Uygun torna kalemi bağladınız mı? 32 mm çapında ve 50 mm derinliğinde tornalama yaptınız mı? Resimdeki ölçüye uygun olarak deliği büyüttünüz mü? İş parçasını torna punta arasına bağladınızmı? İş parçasını istenen ölçülerde tornaladınız mı? Vida kalemini mastara göre bilediniz mi? Üçgen vida kalemini uygun olarak torna tezgahına bağladınız mı? Ana mili hız kutusundan vida adımı verecek şekilde ayarlama yaptınız mı? Çok az talaş verecek şekilde vida adımını gösteren ince bir iz açtınız mı? 29 Evet Hayır .

19 20 21 22 Vida tarağı ile vida adımı kontrol ettiniz mi? M 60 vidalı açtınız mı? İş parçasının genel kontrolünü yaptınız mı? Bu işlemler sırasında soğutma sıvısı kullandınız mı? DEĞERLENDİRME Öğrenci üzerinde yapmış olduğunuz yeterlik ölçme değerlendirme işleminde istediğiniz taktirde Evet ve Hayırlara not sistemi uygulamak sureti ile değerlendirme yapabilirsiniz. 30 . Hayır olan cevapları öğrencinin yeniden uygulamasını istemek sureti ile modülü tamamlatabilirsiniz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 A B D C ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 C A B A 31 .

Hassas Ölçü Aletleri Kataloğu. 2004. Tesviyecilik Meslek Teknolojisi II. Mitutoyo TR-12001. ŞAHİN Naci. Atölye ve Teknoloji 1–2. Kozan Ofset. Tesviyecilik Meslek Teknolojisi I.KAYNAKÇA KAYNAKÇA BULUT Halit. Emel Matbaası Ankara. ŞAHİN Naci. 32 . 2000. Ankara. Kozan Ofset Ankara. 1998. 1991. Şefik ÖZCAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful