P. 1
Girişimcilik Ders Notları

Girişimcilik Ders Notları

|Views: 2,394|Likes:
Yayınlayan: Tanju Gölgeli

More info:

Published by: Tanju Gölgeli on Sep 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Girişimcilik
Ders Notları
ÜNİTELER 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri 2 - Girişimcilikte Yaratıcılık 3 - Girişimcilikte Yenilik 4 - İç Girişimcilik 5 - Girişim Finansmanı 6 - İş Planı 7 - Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik 8 - Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme 9 - Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi 10 - Türk Girişimciliğinin Genel Profili 11 - Uluslararası Girişimcilik

Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

2 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.1982-1992 yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir. 1 )Başlatma / Bulma / Yaratma 2 )Yeni işletme 3 )Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4 )Fırsatların peşinde koşma 5 )Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6 )Kâr arzusu / Kişisel fayda 7 )Üretim yolları ve kaynaklar 8 )Yönetim 9 )Değer yaratma 10 )Büyüme arzusu 11 )Girişim 12 )Değişim yaratma 13 )Sahiplik 14 )Sorumluluk / Yetki 15 )Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır.Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. Girişimcilikte dört temel unsur vardır. 1 )Yaratım süreci 2 )Çaba harcanması 3 )Risk 4 )Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri :Dört ana bileşeni vardır. 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma 2 )Risk alma 3 )Öncü olma 4 )Rekabetçi düşünme

Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik.Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar. Başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a )Üretim organize etme ve sağlama b)Ürün çeşitliliği sağlama c )Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d )Sermaye birikimi sağlama . insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. Kâr ve kişisel fayda.Takip eden değil. yaratıcı ve yenilikçi olması. rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. Bu baskılar : Teknolojik gelişmeler Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar Performans kriterleri Planlama dönemleri 2 )Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil. mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. Gelecekte yaşayan. İstihdam. ikna gücüne sahip olması. Vizyon sahibi. kendine güvenen. bağımsız düşünebilen.3 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma :Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı. Schumpeter’ e göre girişimci. Değişim ajanı. sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir. Ayrıntıları listele. takip edilen olmalıdır.Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi. esnek. Bugünü yaşayan 1 )Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir.Açıklar. İş fikirleri. patent. Kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle. Teknisyen :İş yapan. yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. Güven arayandır. Girişimci kişiler. tescil. 4 )Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. Girişimci :Hayalci. 3 )Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Değer yaratımı. yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. Kaynakları bul. 3 )Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. yenilikçi ve dinamik. Ekonomik büyüme. Örgütsel ortam. kullanma hakkı. Problemlere odaklanan. Kolaya kaçan. iyi iletişim kurması.hukuki sorumlukları. Sorun çözen. Organizasyon yapan.İşletmenin adı. Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri : Girdiler :Çevresel fırsatlar. Girişimcilik süreci :Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu. alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Geçmişte yaşayan. Fırsatları gören Yönetici :Planlayan. vergiler. Uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim. 2 )Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. yaratıcı. Mevcutla yetinen.

şimşek çakması da denilmektedir. 3 )Yaratıcılıkların ortaya çıkması :Bu aşamaya.ürün ve servislerde değişiklik yapar. 2 )Tutum. olmazsa işten atılma gibi. 2 )Hata ve risk :Risk. zanaatçı. Çılgınlık. Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar : 1 )Farklılık :Yaratıcılık farklılıktan doğar. 6 )Örgütsel destek :Örgütün tüm varlığı ile örgütün tümüne yaptığı destekten sonra yaratıcılığın daha çok artmasıdır. 3 )Düşünce :Düşünceler yaratıcılığın başlangıcıdır.İçsel motivasyon yaratıcılıkta dışsal motivasyondan daha etkilidir. Yaratıcılığın aşamaları : Graham Wallas açıklamıştır. risk kariyerini ilgilendirir. 5 )Teşvik :İç motivasyonun artırılabilmesi için yöneticilerin başarıyı takdir etmesi gerekir. Girişimci :Kendisi fon yaratır. girişimci. birleştir . Yaratıcılığın geliştirilmesini etkileyen faktörler : 1 )Motivasyon :İnsanı yaratıcılık konusuna heyecanlandıran ona esin veren. geliştir. kurallara kafa tutan. davranışlar ve ortam :Yaratıcı tutumlara sahip insanlar. alışılmışa. Nasıl kullanılacağı bilinemez. yaratıcılık tutkusu ve çözümün verdiği hazdır. hayalcilik ve mantıksızlıktır. statükoya. istek.bu konudaki yeteneğini uyaran her şeye denir. Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar : 1 )Meydan okuma :İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görme olasılığıdır. İçsel motivasyon :Problemin çözümü konusunda meydan okuma. pazar sorunları ile ilgilenir. Her alanda yapılamaz. a )Eleştiri yapma b )Serbest atış c )Olabildiğince çok düşünce d )Fikirleri çağrıştır. Olağan dışı koşulların değişikliklerin biraraya gelmesi ile oluşur. 3 )Kaynaklar :Finansman. ileri görüşlü. nabız yoklayıcı.4 2 . boyut ve özelliklerinin belirlenmesi aşamasıdır. uyar. bir amacı ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur. çapraz geçişci gibi özelliklerden oluşabilir.Bu davranışları bireysel ve örgütsel diye ikiye ayırırız.. 4 )Sıcak takımlar :Sekiz kişilik bir sıcak grup. sorun çözücü. bilim adamları ve sanatçıların işidir. risk işletmeyi ilgilendirir. Mantıklı olup olmadığına bağlıdır. 2 )Özgürlük :Onların sahiplenme güdülerini ve içsel güdülerini arttırarak yaratıcılıklarını harekete geçirecektir. Yaratıcılık teknikleri : 1 )Beyin fırtınası :Alex Osborn tarafından ortaya atılmıştır.Girişimcilikte Yaratıcılık Yaratıcılık hakkında yaygın düşünceler : Dahiler. İç girişimci :Var olan fonları kullanır. ilgi. işletme sorunları ile ilgilenir. 2 )Kuluçkaya yatırma :Yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresidir. kalıplara. 1 )Hazırlık :Konunun ya da sorunun tanımlanması. meydan okuyabilen ve sorgulayabilendir. 7 )Odaklaşma :Yaratıcı güce elle tutulabilir hedefler gösterdiği için başarıyı arttıracaktır. geliştiricidir. güçlendiricidir. put kırıcı. zaman ve mekan gibi alanlardaki kararlar yöneticiler tarafından doğru olarak verilmelidir.Dört kuralı vardır. değiştir. İç girişimcilik :Kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilmesi veya kullanılmakta olan kavramlarda değişiklikler yapılmasıdır. Dışsal motivasyon :Dış etkilerden oluşur. Raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar.Yaratıcı olursa ödül. 4 )Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi :Bu aşamaya onaylama ve doğrulama aşaması da denir. aydınlanma. 4 )Kavram oluşturmak :Kavram.

.Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir. pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir. Süreç değişimleri :Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir.Yatay düşünme farklı düşünceler bulmaktır. Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir.Yeni düşünceler üretilir. 7 )Matris yöntemi ( Tablolama ):Ürün ile ilgili özellikler bir tabloya iki boyutlu olarak yerleştirilir. güvenlik sektöründeki yenilikler gibi. ( DAY ) Demografik yapıdaki değişiklikler :Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir.Pazara bağımlılığı en yüksek olandır.Bir daire veya kutu içerisine sorun yazılır. yeniliktir.Düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır. 6 )Varsayımları sorgulama :Varsayımlar bozularak. 4 )Kontrol listesi :Yaratıcı kişi veya takımlara daha önceden hazırlanmış sorularla soru sorulması yöntemidir. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır.Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır. kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır. 5 )Gordon yöntemi :Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir. Yenilik kaynakları :Peter F. Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar : Aracı kurumlar Üniversite araştırma merkezleri Elektronik bilgi erişim imkanları Finansman desteğidir. 3 )Düşünce haritası :Bu teknikte değişim ve uyarılma esastır.Endüstride.Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta.Girişimcilikte Yenilik Yenilik :Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir.Dikey düşünme mantıksal düşünmedir. Algılama değişiklikleri :Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır.Küresel terör. sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir. M. b )İkinci grup :Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur. 3 . Uyumsuzluklar :Olması gerekenle olan arasındaki farktır. girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır.Beyin fırtınasından faydalanılır. 9 )Odak grup görüşmeleri tekniği :Bu yöntem konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı. tersine çevrilerek yaratıcı düşünce teşvik edilebilir. a )Birinci grup :Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır.Fikirler küçük dairelere yazılır ve ana daire ile ilişkilendirilir.5 2 )Ters beyin fırtınası :Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır.Yenilik. Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır.Yapılabilecek hatalar ve engeller aranır. ( BUSS ) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır. 8 )Yatay düşünme tekniği :Edward De Bono tarafından atılmıştır.Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri a )Ürün kalitesini yükseltebilme b )Ürüne ek özellikler kazandırma c )Üretimde verimliliği yükseltebilme d )Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik :Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri.

işleyişinde. .Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır. karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar.İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar. C tipi yenilik :Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir. Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi : İlk AR . 3 M Firmasının yenilik hunisi :Yenilik.GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur. Düzenlenebilir finans sistemi Yeni bilgi ve yetkinlik İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk Başarılı iletişimdir. Yenilikçi toplum kültürü : Gunnar – Törnvist göre . performans karşılaştırmasında kullanılır.tasarımla devam eder ve yönlendirme ( en kolay aşamadır. Üçüncü aşama :İş planına dökülür. 3 )Örgütsel yenilik :Örgütsel yapıda.Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir. çalışmanın ürünü olması 6 )Kapsamlı ve açık iletişim 7 )Ödül ve takdir Etkileşimli bir yenilik ( İnovasyon ) süreci modeli : Birinci aşama :Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir. A tipi yenilik :En radikal olanıdır. Yenilik kültürü :Yenilik kültürü. Beşinci aşama :Yenilik ticarileşir. B tipi yenilik :Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. soru sormak ve dinlemek 3 )Belirli. Depolanmış bilgi İnsanlar arası enformasyon Yaratıcılık Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre . )yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir. Yenilik türleri : 1 )Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir.Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür. ) ile sona erer. Devletin yenilikçiye müdahalesi ( desteği ) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur. strateji geliştirme konusunda yardımcı olur. pazarlama.yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir. döküman oluşturur. toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir. İkinci aşama :Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir. 2 )Teknolojik süreç yenilikleri :Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç. Dördüncü aşama :Tüm testleri ( üretim. bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir. Basit ve odaklanmışlık 4 )Küçük başlangıçlar 5 )Dehanın değil. finans gibi.6 Yenilikçilik ilkeleri : 1 )Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2 )Algılamak.Rekabet tabanını değiştirir.Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.

Yalıtılmış değil.özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak. marjinaldirler. Patlama şeklinde büyüme görülebilir. Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri * Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır * Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar * Her ikiside risk alırlar * Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler .ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır.Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”. * İç girişimci. Yenilik.kurulmuş işletmelerde yönetimde. iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Drucker.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir.küçük.girişimciliğin statü sembolü oluşu.Birincisi. eğitim ve ailedir. Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler :Ekonomi. * Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir. Belirli bir kültürel özgürlük vardır.7 Endüstri yörelerinin özellikleri : Liman ya da ticaret merkezidir. kenti geliştirmektedir. yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO 1400 çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır. Yenilik yönetimi : Peter F. Örgütlenme. din.destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir.satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. zeka ve bilgi gerektirdiğini. Denetleme Şirketlerin. İç Girişimcinin Özellikleri * İş girişimciler. Yönetimin olmazsa olmazları :Planlama. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. Yönetme. ancak bunların yanında gatret. İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri * sayısı hızla artan rakipler * Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması * Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi * Artan uluslararası rekabet * Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur. Eşgüdüm.İkinci olarak. siyaset. sebat ve adanmışlık yoksa. Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler. Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır. 4 . Risk sermayesine isteklilik vardır.İç Girişimcilik Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir .orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir. yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir. yeniliğin yetenek.

İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır * Amaçların açıkça belirlenmesi * Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması * Bireysel sorumluluğun vurgulanması * Sonuca dayalı ödüller İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır * İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu? * İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu? * İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı * İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı? * Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu? * İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu? * İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır? .iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir. İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri * Çevreyi anlar * Risk Alabilir * Geleceğe dönük ve esnektir * Yönetim seçenekleri yaratır * Ekip çalışmasını cesaretlendirir * Açık tartışmaları destekler * Destekleyici koalisyon oluşturur * İnatçı ve ısrarcıdır * Lider ve özel olma isteği vardır * Başarma isteği yüksektir * Kontrol yeteneği vardır * Araştırma ve sorgulama yapar * Yenilikçidir İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır * İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: * Yeni fikirler desteklenmeli.8 Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır * Girişimci geliştirici iken. * Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken.iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir * Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken.geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır.iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır * Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken. Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme.iç girişimci güçlendiricidir.iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır * Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır.hatalara karşı cesaretlendirilmelidir * İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır * Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir * Ödüllendirme sistemi olmalıdır * Sponsor desteğinin olması gerekir * Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir * Sorumluluk ve yetki verilmesi * İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır * Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler * Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere.vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler * Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır * Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler * Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.kendisi fon yaratmak zorunda kalır.

* İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler .Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir.9 Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır * Çalışmayı. Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır.Yeniliklerin Özendirilmesi : İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır.yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir. Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır. Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır. 4.pazarlamacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir. Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir. Öncüleri Özendir : Bir çalışan. 3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır.günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir * Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur * Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla * Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır * Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi * İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi * Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması * Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi * İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları 1.Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır.Vizyonun Geliştirilmesi Amaçlar Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması 2.Takımların Oluşturulması 5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar * İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır * İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır * İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler * İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır. İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir. Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar.Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur.hareketi özendir * Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle * Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir * Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol * Yenilik için yenilikleri ödüllendir * Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur * Sadece çalışma zamanında değil.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir. Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir.

dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir. Bu finansal kaynaklar.Aktifler pasiften büyükse fon açığı. fiyat savaşlarının devam ettiği. Satıcılar Ticari bankalar KOBİ finansal destekleri Risk sermayedarları Yatırım bankaları Yatırımcılardır. 3 )Olgunluk aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu. . İşletme yöneticileri. yeniliklerin çoğaldığı. makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. 2 )Büyüme aşaması :Pazarın genişlediği. uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan. reklam.10 5 .Girişim Finansmanı Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir. ekipman. en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. 4 )Gerileme dönemi :Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü. stok.satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır. kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır. Finansal planlama :İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları.Başarısızlık ihtimali yüksektir. Finansal kontrol :Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir.fiyatların düşme eğilimine geçtiği.İşletme verilerinden yararlanarak.Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır. lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır.Bu aşamada yeni tesis.. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 )Başlangıç aşaması :En zor aşamadır. Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : Borçlanmadaki vadeyi uzatmak Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek Döviz kuru riskinden korunmak Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : Pazarı araştırmak Hedef kitleyi belirlemek Rakipleri incelemek Teşvik imkanları Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır. Girişimci : Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir. Kişisel kaynaklar Melek yatırımcılar Arkadaşlar ve akrabalar Kısa vadeli banka kredileri Satıcılardır. rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir. Bu finansal kaynaklar. satışların ve kârların azaldığı aşamadır. Proforma bilanço :Tahmini bilanço demektir. ücret. nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması. makine.Bu aşamada girişimci kira.

Borçlanmanın hangi yola yapılacağını belirleyen faktörler : Varlıkların yapısı Varlıkların dağılımı Faiz oranları İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar : Elde edilen kârlar Varlık satışları Çalışma sermayesinin azaltılması Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması Ödeme dönemlerini uzatma Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi :Kullanılacak fonların vade yapısı. Sakıncaları : Yönetime karışma Kârdan pay alma Sahiplenme Çalışanlara karışma Faaliyetleri yönlendirmedir. yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması. Girişimcilerin fon kaynakları : 1 )Kişisel fonlar :Melek yatırımcılar. maliyeti. Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur. makineler.11 Nakit bütçesi :Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir. arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir.İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur. Çalışma sermayesi :Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi. nakit benzeri ve dönen varlıklardır. . kredi değerliliğini arttırması. Özsermaye yoluyla finansman :İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir. 4 )Finansal kiralama ( Leasing ) :Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.Çalışma sermayesi kalemleri nakit.Kısa sürelidirler. yönetim üzerindeki kontrol etkisidir. stok. üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi.Kredi kârdan geri ödenir. ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur. Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır. 2 )Aile ve arkadaşlar :Sağlanması kolaydır. a )Borç finansmanı :Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır. alacak. Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ……….Binalar. olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir.Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır. çalışma sermayesinin. 3 )Ticari bankalar :Her türlü kredilerdir.Varlık temelli finansman olarak adlandırılır. Çalışma sermayesini etkileyen faktörler : a )İşletmenin faaliyet konusu b )İşletmenin büyüklüğü c )Satışlarda artış oranı d )Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları :İki türlü borçlanma yolu vardır.

Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır. katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır. mühendislerden. 5 )Yatırım sözleşmesi :Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır. muhasebeciler. KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir. Unsurları : Teknolojik yenilik Sermayeye katılım Yönetime katılım Küçük işletme Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırımdır.İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir.12 5 )Melek yatırımcılar :Parası olan kişi veya grupların. Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar : 1 )Türkiye Halk Bankası :Bir çok türde kredi vermektedir. pazar araştırmacılardan.KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır. Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için : 1 )İş planının hazırlanması :Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir. fizibilite çalışmaları yapılır. kâr sağlama potansiyeli yüksek. 4 )Değerlendirme :Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler. 3 )Halk Yatırım Menkul Değerler A.Girişimci hukukçular. TOBB. . üniversitelerin araştırma birimlerinden.Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir.İş Planı İş planı : Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir. 6 )Risk sermayesi :Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir. 2 )Kredi garanti fonu ( KGF ) :1991 yılında TESK.GE Destekleri 6 )EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. 6 . 2 )İlk değerlendirme :İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir. Bu unsurlar . Proje Üretim Pazarlama Yönetim Ar – ge Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir.Ş 4 )KOSGEB AR-GE Destekleri 5 )TÜBİTAK – TİDEB AR . TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur. 7 )Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) :1991 yılında kurulmuştur. 3 )Birlikte çalışma :Projenin teknik ve mali yönü incelenir.

6 )Abartmalardan kaçının. 7 )Önemli riskleri aydınlatın.13 Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır. İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler : 1 )iş planını kendiniz yazın. bankacılar. müşteriler. etkinlik. anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin. İş planının kullanım amaçları : Üç amaç için kullanılır. 3 )Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. 4 )Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir. . 5 )İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar.Tutarlılık. Muhasebe / Vergi Planlama Tahmin Pazar araştırması Satışlar İnsan kaynakları Üretim / Tasarım Organizasyon Yasal konulardır. 4 )Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. 12 )Planı değerlendirin. 3 )Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. 11 )Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın. avukatlar. Hareket. 5 )Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir. İş planının değerlendirilmesi : İş planını okuyanlar sermayedarlar. 50 sayfayı geçmesin. danışman ve üreticilerdir. 4 )Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. 10 )Hedef pazarı belirleyin. 9 )Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin. 3 )Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir. 2 )Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. yatırımcılar. Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir. Niçin iş planının yazıldığı Pazarlama konusudur. 2 )Kısa tutun. ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. Sentezdir. İş planının girişimciye sağladığı faydalar : 1 )İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2 )Rekabet. 5 )Planı gelecekle uyumlaştırın. a )İletişim aracı olarak b )Yönetim aracı olarak c )Planlama aracı olarak İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller : Analiz. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu . 8 )Ekibin etkinliğini vurgulayın. İletişim. İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar : 1 )Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir.

telefon numarası. ismi. işgücü olanakları. yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar.adım :Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar : Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Olası engellerin tahmin edilememesi Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirilmesinin olmaması Planın günceli yansıtmaması İş planının öğeleri : İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir. anahtar personel kaybı 8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması. planlar. yönetim takımı. işletmeye yapılacak ilk ödeme 9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir.Diyagramlar.adım :Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6. ilk satış ve teslimler. 3 )Pazarlama planı :Pazarın ve çevrenin durumu. personelin deneyimi. deneyim eksikliği. tahmini üretim maliyeti 6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme. ekonomideki belirsizlikler. yeni rakipler. anahtar personel. teknik destek alınması. tedarikçiler. .adım :Bilançonun incelenmesi 4. tanımı. ne tür araştırma yapılacak. finansal veriler. 1 )Giriş :İşletmenin adı. işleyişi. protip üretilmesi. tablolar. İş planının dosya haline getirilmesi : Görünüş Kapak ve başlık sayfası İçindekiler tablosu Uzunluk İş planı özü şeklinde sıralanabilir. satış temsilcilerinin çalıştırılması. yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur. pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. endüstrisinin yapısı. yer seçimini etkileyen faktörler. mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler.adım :Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5. 4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı. ar-ge çalışmalarının tamamlanması. finansal planda ar-ge bütçesi var mı 7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler. adresi. üretim malzemelerinin siparişi. 2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi. dağıtımcılarla anlaşmak. fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır. gelecek potansiyeli.14 Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci : 1.adım :İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2. üretimle ilgili ihtiyaçlar. tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri. endüstri koşulları. tedarik sorunları. finansal yapısı bulunmalıdır. siparişlerin listelenmesi.adım :Sermaye yapısının belirlenmesi 3. argenin maliyeti. ulaşım imkanları. mülkiyet yapısı. yönetim ve danışmanların yapısı 5 )Üretim planı :Kuruluş yeri. fuarlara katılmak.

Bu mevzuatlar.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilik faktörü.İkinci dünya savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ ler oluşturmuştur. Fikri mülkiyet haklarının girişimciliği teşvik etmesinin en önemli unsurları.1970’ li yıllardaki kriz sonrasında yapılan çalışmalarda ABD’ nin krizden en az düzeyde etkilenen ülke olduğu görülmüştür. ABD’de inkübatörlerin amacı : İş ve istihdam yaratmak Başarılı işletmeler kurmak Yerel ve bölgesel gelişmeyi ilerletmek Yerel kaynakları yeni veya değişik girişimlere yöneltmek Girişimciliği özendirmek Ar. Ticari ve hukuki altyapı :Genel olarak şirketlere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle sağlanmaktadır. ABD’de finansal destek sağlamada en önemli kuruluş Küçük İşletmeler İdaresi olarak görülmektedir. küçük işletmelerin sayılarındaki artışla yer değiştirmesidir. Eğitim : Araştırmalar bir işe nasıl başlanacağını bilmenin girişimci olma ihtimalini arttırdığına işaret etmektedir. Batı Avrupa’nın ekonomik gücünün giderek artması. Asya’da güçlü ekonomilerin ortaya çıkması. bankalar ve finans kuruluşları.15 7 . sınır ötesi yüksek teknolojili projeler geliştiren Avrupa risk sermayesi tarafından yatırım yapılmasının özendirilmesini amaçlamaktadır.Bununda sebebi 60’ lı yıllardan sonra büyük şirket kurma eğiliminin. tehlikelere en açık oldukları kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri için yardım aldıkları oluşumlardır.ge faaliyetlerini ticarileştirmek Ekonomiyi canlandırmak Vergi yaratmak Rekabet ortamını iyileştirmek Güvenli iş ortamı sağlamak . sermaye piyasaları ve iş ilişkisinde beraber çalışılan işletmelerdir. Fiziksel altyapıda erişim : İnkübatörler :Yeni işletmelerin beslendikleri. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar : Genel ulusal koşullar :Gelişmiş ülkeler 21. patent ve telif haklarının başarılı şekilde uygulanmasıdır. devlet.ABD dünyada girişimcilik eğitiminde lider ülke olarak değerlendirilir. ticarette küresel birleşmelerin yaygınlaşması da yeni fırsatlar ve risklerin oluşmasına yol açmıştır. Girişimciliği etkileyen koşullar : Finansal koşullar Ticari ve hukuki altyapı Eğitim Fiziksel altyapıya erişim Devlet politikaları ve programları Finansal koşullar : Girişimcinin kaynakları aile bireyleri. yüzyılın başlangıcında çok derin bir ekonomik değişim geçirmektedir. EUROTECH sermayesi ise yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk sermayesini hedeflemekte olup. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli koşullardan biri bu ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleri ve girişimcilik ruhunun temel iticisi risk alma istekliliğini arttıran başarısız olabilme özgürlüğüdür.Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da kominizmin çökmesi. Yeni şirket kurulması ile ilgili düzenlemeler Şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler Rekabet yasaları Şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları Çalışma yasaları Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerdir. gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde etkili olmuştur.

16 Teknoparklar :Üniversiteler. demoğrafik. teknolojik gelişmeyi ve benzer bir çok faktörü kapsayan bir kavramdır. Gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerini incelerken : Ekonomik. çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir. özel ekonomik insiyatif ve dinamizm yoluyla olur. patent ve bilgi giderleri ) Dolaylı destekler (Danışmanlık hizmetleri. bina. reel faiz uygulaması. verim artışını. kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde reel fiyat uygulaması. Piyasa Ekonomisine Dayalı Gelişme Stratejisi : Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin gelişimi. Başlıca politikaları : Gerçekçi kur. malzeme yatırımları ) Arazi.Gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktör ekonomik örgütlenmenin sağlamlığıdır. dış ticaret politikaları.Genelde tarım ülkeleridir. düşük fiyatlı alt yapı hizmeti. tesis. İktisadi kalknma :Sadece sayısal sayısal ölçütlere dayandırılmayan. eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesini. yapısal. araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve arge çalışmalarını geliştirdikleri. Dolaylı yatırımlar (Teknoloji transferi. birbirleri arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. İlk teknopark ABD’de Stanford Üniversity öncülüğünde kurulmuştur.Bu stratejide temel amaç ihracatın dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması için çaba harcanmaktadır. Sağlanan destekler : İhracata dönük sanayi malı üretmeye özendirmek.Schumpeter modelindeki yenilikçi girişimlerin gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasıyla aşağıda sıralanan şartların sağlanacağı kabul edilir. Avrupa’daki inkübatörlerin kuruluş fonunun kaynakları : Avrupa Birliği fonları Ulusal fonlar Özel kuruluş ve bankalardan sağlanan kaynaklar Üniversite ve ar-ge kuruluşlarından sağlanan kaynaklar Devlet politikaları ve programları :ABD’de küçük işletme kurmak veya yönetmek isteyen bireylere profesyonel ve mali yardım sağlamak amacıyla 1953’de küçük işletmeler yönetimini (K. siyasal özellikleri ele alınmalıdır. . sosyal.Temel amaç ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilip döviz tasarrufu sağlanmasıdır. gelir artışını. Dışa Dönük Gelişme Stratejileri ( İhracata dayalı sanayileşme ) :Ülkenin serbest dış ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim yapması öngörülmekte ve girişimciler teşvik edilmektedir. makineler. bilginin yaygınlaştırılması ) Gelişmekte olan ülkeleri belirleyen makro ekonomik özellikler : Kişi başına düşük gelir Dengesiz gelir dağılımı Gıda ve zorunlu ihtiyaç mallarının çok tüketilmesi Düşük tasarruf oranı Düşük yatırım oranı İşgücü başına düşük sermaye donanımıdır. dış rekabet koşulları ile ilgili bilgi aktarımı..İ. Ekonomik modelin sağlığını belirleyen faktörler : Kaynak dağılım mekanizmasının niteliği Ekonominin dışa açık olup olmaması Pazarın hacmi Mülkiyet hakları Ekonomik özgürlüklerin derecesi Girişimcilerin durumu İçe Dönük Geliştirme Stratejileri ( İthal ikameci sanayileşme ):Uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin. AB’de devlet yardımları için uygun bulunan maliyetler : Doğrudan yatırım (Sabit.Bu ülkelerde daha çok emek – yoğun ürünler üretilmektedir.İ ) kurmuştur.Rekabete dayanmayan işletme yapısı temel özelliklerindendir. ucuz elektrik. hızlandırılmış amortisman. ihracat kolaylıkları ve ihracat teşvikleridir.

sermaye. klasik iktisatçılardır.İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ : girişimcilin temel unsurları olan risk alma ve yenilikçilik unsurlarının gelişmesini sağlamaktadır. kapitalizm kavramını ilk kez teori halinde İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır.temel ilkeleri. a. .17 Uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi Yönetim ve organizasyon becerisinin artması Ürün kalitesinin iyileşmesi Ürün çeşitlenmesi Optimal kapasiteli üretim Maliyetlerin düşmesi Fiyatların düşmesi Toplum refahının yükselmesi Kaynakların etkin kullanımı Tüketici faydasının artması Gelir dağılımının iyileşmesi Özgürlükçü ve katılıcı bir ekonomik düzenin kurulması Gelişmekte olan ülkelere girişimcilerin katkıları : Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüşüm Sermaye birikiminin hızlandırılması İstihdam yaratılması Yeniliklerin yaratılmasıdır.RİCHARD CANTİLLON : İşadamının. Sadece üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu ve bireyin geleceğin risklerine karşı korunma motifi ile sınırlı kaldığı iktisat geleneği neoklasik teoridir. Walras ve Marshall neoklasik iktisatçılardır.insanlar iyiyi taklit etme güdüsüyle haraket ederler . Toprak. Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır . emeği üretim sürecinde istihdam etme. mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilmiştir. Neoklasik teoride girişimciliğin temelleri. . liberalizm ve görünmeyen el karvramlarıdır .kendi çıkarlarını gözetirken toplumun refahını artıran bireylerin olması önemlidir. Ulusların zenginliği adlı eserinde ortaya koymuştır. Temel kaynalar .Girişimci ile kapitalist özdeşleştirenler. Girişimciliğin risk alma vasfını öne çıkarmıştır. .Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilik ve ekonomik gelişme .yükselen piyasa idoolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yöneltilen ilginin artmasının nedenleri Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi Kar amaçlı olmayan (sivil toplum) örgütlerin desteklenmesi Kar amaçlı firmaların desketlenmesi Klasik teoride girşimciliğin temelleri : . 8 .SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır . ADAM SMİTH dir. işgücü.KAPİTALİZM : özel mülkiyetin karakteriz ettiği ve mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları sisteme denir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görevi büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlamaktır. .Girişimciliği etkileyen altyapı koşulları • Finansal koşullar.fiyatlar piyasaının işleyişi ile oluşmaktadır . Girşimciliğin rolü ikincil ekonomi olarak kabul edilir. eğitim. iç piyasanın açıklığı .öğretim.Endüstrinin yeniden yapılandırılması 5. Ulusal ekonomik gelişmeyi işletme dinamikleri belirler. Girişimciliğin yeri ikincil ekonomi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. 3 .ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsur oldugu modelde. 2 . Büyümeyi hızlandırmaı.çağdaş toplumlarda piyasanın aksaması teknoloji ve yenilik politikası için geçerli değildir.çok sayıda alıcı ve satıcı vardır . finansal kaynaklar.schumpeter e göre5 temel girişimci davranışları1. Birincil ekonomi büyük ölçekli işletmeler. kurumlar .Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması 3.mallar ve hizmetler homojendir. 1 . Genel ulusal altyapı koşulları • Dışa açıklık.Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ (büyük ölçekli işetmeler) olarak varsayılmaktadır. kültürel-sosyal. Devlet. . yeni iş olanakları yaratması. istihdam ve refah artışı yaratması Modeller.birleştirilmiş ekonomik gelişme modelinde büyük ölçekli işletmeler birincil ekonomidir. işgücü piyasaları. Altyapı. 4 . rekabeti artırması.YENİ bir pazarın oluşturulması 4.YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması Girişimciliğin ekonomil gelişme üzerindeki etkileri.girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli : girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen altyapı koşullarından ve genel ulusal altyapı koşullarından etkilendiğini gösteren modeldir.18 Genel olarak tam rekabet piyasasının özellikleri:. . devlet politikaları ve programları. .tam rekabetçi piyasalar yenilik sürecinin incelenemesinde yetersiz kalmaktadır .YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi 2. fiziksel altyapıya erişim normları Girişimcilik fırsatları • Fırsatların varlığı • Fırsatların sezilmesi İşletme dinamikleri : Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen .ABD dahil hemen hemen hiçbir ülke de bu kavram uygulanmamaktadır . ticari ve hukuki altyapı. verimliliği hızlandırması. ARGE transferleri. Neoklasik yaklaşıma yönelen eleştiriler.tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır.schumpeter yenilik modelinde kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde devamlı gelişeceğini savunmuştur.veri koşullarının dönüştürülmesini ihmal etmektedir .tek bir alıcı ve satıcı piyasa fiyatını etkileyemez . ARGE. yönetim(yetenekler) teknoloji.

.Personel yenilikler konusunda cesaretlendirilmeli . KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faaliyetleri yürütmektir Kapitalist ile işletmecilik denetim gibi idarecilik işlevlerini birbirinden ayıran J.kriz durumunda yenilikler bir kenara bırakılmamalı daha çok önem verilmeli .Parası olmayan gerçek girişimcilere gerekli parasal kaynakların sağlanması gerekmektedir.Fizbilite raporlarının sağlıklı yapılmaması .yenilikler işletmenin sürekliliğini sağlamanın ve büyümenin gerekli şartı olarak algılanmalı .Fizbilite çalışmasının yetersizliği .B.Piyasa araştırmasına gereken önemin verilememesi .Personel yenilikler konusunda maddi ve manevi açıdan ödüllendirilmeli . .KOBİ’lere ayrılan kredi oranının düşük olması .Devlet projelere teşvik sağlayıp sağlamacağına kara vermek için .İşletmeler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması . 9 .Yenilikler konusunda işletmenin yenilikler yaratıcı gücünün artıralabilmesi için gözöününde bulundurulması gereken hususlar.Flora ve faunanın korunması . SAY DIR.Girişimcilik etiği çok önemlidir.Yenilikler konusunda yaratıcılık sorunu .İstikrarın sağlanması çok önemlidir.Projenin fizbilite çalışmasını yaparak projenin uygulanması konusunda karar veren ve sorumluluk taşıyan yatırım sahibidir. .Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi .19 İŞLETME DİNAMİKLERİDİR.Yenilikler konusunda üretken bir ortam yaratılmalı .Ortaklık kavramının yeterince iyi algılanamaması .Bilgilenme eksikliği . .Sağlık . .Devletci politikalar yerine ram rekabet piyasası koşulları uygulanmalıdır .Yatırım zamanlaması konusunda yapılan hatalar .Türkiye de girişimciliğin dar boğazları.Etkin bir rekabet ortamı gereklidir.Katma degeri yüksek ürünlerin üretilememesi .Türkiyede girşimciliğin geliştirilmesi konusu. • İşletme kuruluşları • İşletme genişlemeleri • İşletme ölümleri • Anlaşmalar Girişimcilik kapasitesi • Yetenekler • Motivasyon Ulusal ekonomik gelişme • GSMH • İstihdam Merkantilistlere göre bir ulusun zenginliği sahip oldukları altın miktarına bağlıdır. .Çevre kirliliği .Yatırımın ihracata yönelik olup olmadığı . . . .Türkiyenin iş gucu eksikliği sorunu yoktur.Finansman sorunu .

bilgilenmeye karşı olan ürkekliktir.Türk girişimcilerin bilgilenme düzeyinin düşük olmasının nedeni.Ülkemizdeki girişimcilerin bağımsızlık tutkusu ortakların başarısız olmalarının nedenidir. .İşletmeler arası işbirliğinin faydaları:• Atıl kapasitenin azaltılması • Büyük siparişlerin alınabilmesi • KOBİ’lerin mali yapısının düzelmesi • Nakit darboğazından kurtulma .Gerçek girişimci.aile bireylerinin çalıştığı. . .Gerçek girişimcilikte . o Mali külfet o Vergi çeşitlerinin fazlalığı o Zamanın israfı o Bürokratik formaliteler .Devletin vergi gelirlerinin artırılması içinen doğru yöntem.1960 ve 1970’li yıllardaki işci şirketleri deneyimin başarısız olma nedeni. sırtını devleye dayarak para kazanmaz . daha geniş vergi mükelleflerine ulaşılması ve ekonominin canlandırılmasıdır.Başarılı bir ortaklık için ortaklar birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları gerekir.20 . Bu özellik orta ölçekli işletmelere aittir. Kendi kişisel ekonomik çıkarları . . başkasının parasını değerlendirebilen kişi olmalıdır . o Bilgilenme o Yaratıcılık o Cesaret o Doğru zamanlama olmalıdır. ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmelerin özellikleri İşletemin esnekliği çok yüksektir.Girişimciliği geliştirecek bir vergi sisteminin özellikleri o Adil ve etkin olması o Bütçeye katkı sağlması o Rekabeti geliştirmesi o Bağımsız iş kurmayı özendirmesi .Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi ödemek hususunda karşısına çıkan zorluklar. . • Hemşehriliğin ekonomik çıkarların üstünde tutulması • Sahipsizlik • Rasyonel yönetim olmaması • Yeterli girişimcilik niteliğine sahip olmayan insanlardan oluşması .Girişimci.ortakların ortak bir girişimde bulunmasının ana nedeni. Kooperatifleşme konusunda büyük bir potansiyeli vardır Aracı olan tüccarlar işyerlerine göre daha avantajlıdır . İşletmeler müşteri ile doğrudan ilişki kuramamaktadır Savunma sanayiye yan sanayi olma potansiyeli yüksek deildir.

. .Türkiyede yatırım yapılırken en çok satılan ve kartlı görülen ürün tercih edilir.orta boy işletmeler. .son bulması ile. ithal ikameci politika’dır.Ortaklık kurmanın ana nedeni kişisel ekonomik çıkarlar olmalıdır.1961 den 1980’e kadar resmi kalkınma politikası. .1929 dünya ekonomik krizi ile .özellikle ihraata yönelik girişimciliği destekleme politikaları devreye sokulmuştur.finansal güç büyük işletmelerin sahip olduğu bir üstünlüktür. . sağlık.fizibilite çalışmasının en önemli bölümü piyasa araştırmasıdır.maliyetler.Türkiyede girişimciliğin geliştirimesi konusunda tam rekabet koşulları uygulanmalıdır.Türkiye'deki girişimciliğin güçlü ve zayıf yönleri dört ölçek büyüklü?ü esas alınarak açıklanabilir.Küçük işletmelerin pazarda başarılı olabilmesi için büyük finans gücüne sahip olması gerekmez. . .girişimcilerin birinci sorunu finansmandır.esneklik. Yatırım ihracata yönelik olup olmadığı.Türkiyede Kobi’lere dağıtılan banka kredisi oranı: %5-6 dır.24 ocak 1980 karararı türkiye'nin girişimcilik konusunda ithal ikamesine yönelik kalkınma stratejisini terk etmiştir ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejilerine geçmeye karar vermiştir. . İçin geçerlidir.Aile bireylerinin istihdam edildiği işyerlerinin esnekliği çok yüksektir.Devlet projelere teşvik sağlarken projenin karlılığına bakmaz.küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı sahip oldu? En büyük üstünlüktür.piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmaktı bu konu büyük işletmeler karşısından zayıf olan küçük ve orta ölçekli işlt.borçlanma yeteneği.bazı dönemlerde ise sıkı şekilde uygulanan "ithal ikamesi politikası"nın çok uzun sürmesi. . . İşletme büyüklükleri şunlardır: aile işyerleri. . flora ve faunanın korunması. .fizibilite raporunun onaylanmasında devletin gözönüne bulundurdu?u kriter projenin devletin belirlediği amaçlara ve ölçütlere uygun olup olmadığı gibi kriterler üzerinden de?erlendirir. . .Devlet müdahalesini savunan iktisatçı Keynes dir.girişimci katma değeri yüksek ürünleri üretmelidir.Türkiyedeki tipik yatırım sorunu yeni yatırımların olgunluk döneminde yapılmasıdır. .sorumluluk yatırımcıya aittir.devletin girişimci faaliyetlere amaç ve ölçütlerine uygun olduğu takdirde vermiş olduğu finansal destek "sübvansiyon"dur. .tam zamanında piyasaya çıkmak. . . Çok dikkatle gözlem ve analizlere dayanan bir faaliyettir. . .küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesini sağlayan en önemli katkıları "adil ve etkili bir vergi sisteminin kurulmasıdır.Türk girişimcilerini.ölçek ekonomisi.işletmelerin milli gelire katkısı ve toplumun refah seviyesisinin artması katma değeri yüksek ürünler üretilmesine bağlıdır.osmanlı imp.Projenin uygulanması konusunda karar verme yetkisi yatırım sahibine aittir. .Kooperatifleşme işyerlerinin özelliğidir.girişimciliğin tarihsel gelişiminde ise selçuklular dönemi. çevre kirliliği.işletmeler arası işbirliği (kooperasyon) diye de adlandırılır.kişinin yatırım yapmadan önce önünü görmesini sağlar.Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki girişimcilerin birinci sorunu Finansman olarak görülmektedir. . .yatırımların uygulanabilirliği ve karlılığın değerlendirilmesi devletin sorumluluğunda değildir. -girişimcilikte zamanlama önemlidir.projeye teşvik sağlanıp sağlanmadığını buna göre verir.küçük işletmeler.çok küçük işletmeler.Türkiye de finansal ihtiyaçlara sorunlar listesinin başında yer verilmesinin nedeni büyük ölçüde işletmelerimizin "devletten sübvansiyon" sağlama iste?inden kaynaklanmaktadır .21 .1980 önecesi dönemde türkiyede girişimcili?in gelişmesini engeleyen en önemli unsur bazı dönemlerde gevşetilen. . . . .

ölçülmesi.Harcamaların kontrol altına alınması. Personelle aradaki ilişki doğrudan ve kişiseldir. 3 )İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Genelde girişimciler mühendis.’’ der.Risk sermayesi. İşletme sahibi fiilen çalışır veya doğrudan katkıda bulunur.22 10 .Tek fon kaynağı otofinansman olup. 2 )İşletme sahipliği ve girişimci : Bir kişinin girişimci olabilmesi için.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır. İşletme ile işletme sahipliği bütünleşmiştir. işletme sahibi ve yönetici kimliğine teknisyen kimliği de eklenmektedir. İşletme sahibi kendini ve sınırlarını iyi tanımalıdır.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır. verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır. yönetimin kontrolü ağırlık kazanır. teknisyenlik önem kazanır.Burası kritik noktadır. b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir.Kurumsallaşma ihtiyacı burada belirginleşir.yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar. Büyüme ile kurumsallaşma ve profesyonel yönetici ihtiyacı artar. c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar. e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir. piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar.Kâr etmek zorundadır. çeşitli sorunları aşar orta büyüklüğe ulaşır. baba büyütür.İngiliz iktisatçı Alfred Marshall ‘’ Bir işletmeyi dede kurar.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır. oğul korur.Orta büyüklüğün ömrü 30 senedir. ayarlanması ve gerçekçi olmak gerekir.Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır.Dışarıdan borç temin edebilir.İşin üretimi konusunda başarılı olmalarına rağmen.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır. Risk ve sorumluluk üstlenebilmesi Dinamik bir kişilik Yeniliklere açık olma Büyüme tutkusu KOBİ’ ler de İşletme sahibine yönelik özellikler Küçük işletmelerde girişimci. Büyüme rizikoyu azaltır ve dış etkilere karşı dirençli yapar.Türk Girişimciliğinin Genel Profili 1 )Girişimcilik.Girişimcilik ön plandadır.İşletmeler küçük sanayi olarak kurulur. . torun sanat tarihi okur. Büyümenin ilk aşamasında küçük işletmelerde ürün farklılaştırmasına gitmek gerekir. d )Genişleme evresi :Profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır.Etkin bir sermaye piyasası ve bankacılık çok önemlidir. Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir. teknisyen ve usta kökenlidir.Küçük işletmelerdebütçe. risk kapitali girişimcilere fon sağlar.Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır. Aile bireyleri işletmede ileride yönetimi devralacakları umuduyla yetiştirilirler. Büyümenin finansmanı borçla sağlanıyorsa ileride likidite sorunu çıkabilir. İşletme büyüme kararlarını alırken Yeni girilecek pazarların özellikleri Hedef müşteri grubundaki değişiklikler Yeni pazarlarda rekabet şartları Finansman Tedarik ve işgücü imkanları Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları a )Başlangıç evresi : Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir. 4 )Türk girişimcisinde büyüme hırsı ve cesareti : Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyüme sürecinde tuzaklara düşmemeleri için Olayın tartılması. yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi : Tüm özelliklerin aynı kişide toplanması girişimciliğin darboğazıdır.

Daha hızlı karar alırlar. Güllüoğlu. Tuzcuoğlu. Konyalı Lokantası. 1947 yılında Erdoğan Soral’ ın araştırmasında girişimcinin görevleri İş alanındaki fırsat ve olanakları belirlemek İş akışını planlamak Örgütlenmeyi sağlamak Teknolji seçimi İş bölümünü sağlamak Üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek Girişimi yönetmek Milli Prodüktivite Merkezinin araştırmasına göre Anadolu girişimcisinin özellikleri Dinamik girişimci sayısı azdır. teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta. İşe bağlılık daha çok olup.Uluslararası Girişimcilik Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimler :Küreselleşme. toplumsal hareketlilik. Eğitim düzeyleri başarıda ölçü değildir.Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler . Komili. Hacı Şakir. Piyasa değişimine uyumda zorlandığından eski ürünler terk edilemez. sosyal değerler ) gelmektedir. daha sonra çevre koşulları ( Piyasa. Yöneticiler idareciliği ile değil aile ihtiyaçlarını karşılaması ile ölçülür. Pera Palas.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir. teknoloji.Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır 11 . Kâr disiplini yoktur. yönetim daha yumuşaktır. Aile şirketlerinin dezavantajları Şirket ile aile menfaati çatışır. Kuru Kahveci Mehmet Efendi. Uluslar arası Girişimciliğin gündeme gelmesindeki etkili faktörler .Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri . Yönetim ile hissedarlar daha kolay bütünleşirler.ilk sırada bilgi ve deneyim.% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir.Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur. Girişimci. Ali Muhittin Gıda Sanayi.Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler . Çukurova GıdaSanayi 100 yılını aşanlar : Abdullah Efendi Lokantası. Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir. Vefa Bozacısı Aile şirketlerinin üstünlükleri Uzun vadeli düşünür ve daha kârlı anlaşmalar yapabilirler. Aile şirketleri egemendir. Sosyal sorumluluğu daha yüksektir. Nesille düşünce yapısı değişmemektedir.Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır. bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir. Ortak seçiminde akli değil. İskender Kebapcısı. hissi davranır. Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar 1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır. yatırımcı ve yönetici özelliğini birlikte taşırlar.23 200 yılını tamamlayanlar : Cağaloğlu Hamamı. işgücü. Şehrin yerlisi evli erkekler ağırlıkta olup.Bilgi yönetimindeki gelişmeler .Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması . şirketler orta yaşlıdır.

Ticaretle ilgili kısıtlamalar. Ekonomik faktörler. Belirli mallarla ilgili tarifeler. Uluslararası girişimcilik : Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi. Farklı kültür yapıları. üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir.Mevcut sınırlarını ve piyasa potansiyellerini kaldırıp firmaya daha geniş bir alanda hareket imkanı sağlar.İhracattaki gelişmeler . JV. Lisans anlaşmaları İhracat :En basit ve kolay yoludur. Uluslararası işletmecilik : Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir. Kaynaklara daha kolay ulaşılır. Uluslararası girişimciliğin davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler politik faktörler.24 Uluslar arası Girişimciliği . Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır. Teknoloji ve bilginin kolay aktarımı Piyasaya aktif olarak girememek Anlaşma şeklinin zorluğudur.Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır.Avantajları şunlardır. sosyoloji ve antropolojidir. Yeni pazarlara giriş kolaylaşır. pazarlama. tekniğini. Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler . . Belirli mallarla ilgili yasaklamalar. Dezavantajları Anlaşma bitiminde lisans alan rakip haline gelir.Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği Uluslararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler :Ekonomi. Siyasi avantajlar sağlar. Joint Venture :İki veya daha fazla işletmenin kaynaklarını birleştirerek üretken bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir birlik oluşturmalarına denir.Yabancı üretimdeki gelişmeler . marka ve patentlerini belirli bir bedel karşılığında lisans alana satmaktır. Pazarda rekabetçi üstünlük sağlanır.2. Farklı hükümet sistemleri. Doğrudan yabancı yatırım doğrudan yatırım yapmaya iten sebepler şunlardır. Vergi avantajından yararlanmak Düşük işgücü ücretlerinden yararlanmak Pazarda hakimiyeti sağlamak Ev sahibi ülkede prestij elde etmek Lisans anlaşmaları :Lisans veren bir üretim sürecini . Farklı diller Uluslararası girişimciliğin faaliyetlerini etkileyen faktörler Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları makro ekonomik şartları para politikaları ithalat düzenlemeleri vergi yapıları sosyal ve kültürel yapıları alt yapı şartları Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri :İhracat. Doğrudan yabancı yatırımlar. Yerli işletmenin ülke ile ilgili bilgilerini paylaşır.Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler . finans. Uluslararası girişimcilik faaliyetleri a )İş yapısının belirlenmesi b )Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi c )Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması d )Başka girişimlerle işbirliği . Maliyetler düşer.İçsel üretimdeki değişimler .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->