P. 1
Girişimcilik Ders Notları

Girişimcilik Ders Notları

|Views: 2,338|Likes:
Yayınlayan: Tanju Gölgeli

More info:

Published by: Tanju Gölgeli on Sep 24, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Girişimcilik
Ders Notları
ÜNİTELER 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri 2 - Girişimcilikte Yaratıcılık 3 - Girişimcilikte Yenilik 4 - İç Girişimcilik 5 - Girişim Finansmanı 6 - İş Planı 7 - Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik 8 - Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme 9 - Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi 10 - Türk Girişimciliğinin Genel Profili 11 - Uluslararası Girişimcilik

Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

2 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.1982-1992 yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir. 1 )Başlatma / Bulma / Yaratma 2 )Yeni işletme 3 )Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4 )Fırsatların peşinde koşma 5 )Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6 )Kâr arzusu / Kişisel fayda 7 )Üretim yolları ve kaynaklar 8 )Yönetim 9 )Değer yaratma 10 )Büyüme arzusu 11 )Girişim 12 )Değişim yaratma 13 )Sahiplik 14 )Sorumluluk / Yetki 15 )Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır.Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. Girişimcilikte dört temel unsur vardır. 1 )Yaratım süreci 2 )Çaba harcanması 3 )Risk 4 )Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri :Dört ana bileşeni vardır. 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma 2 )Risk alma 3 )Öncü olma 4 )Rekabetçi düşünme

Kâr ve kişisel fayda. kullanma hakkı. alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder.Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik. Geçmişte yaşayan.hukuki sorumlukları. Girişimcilik süreci :Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu. tescil. Vizyon sahibi.3 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma :Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı. sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir. 3 )Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. Teknisyen :İş yapan. 2 )Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. Ekonomik büyüme. 3 )Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. Bugünü yaşayan 1 )Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. 4 )Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Kaynakları bul. Değer yaratımı. vergiler. İstihdam. Schumpeter’ e göre girişimci. Bu baskılar : Teknolojik gelişmeler Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar Performans kriterleri Planlama dönemleri 2 )Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil. Organizasyon yapan. Kolaya kaçan.İşletmenin adı. İş fikirleri. yaratıcı ve yenilikçi olması. yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. Uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim. yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. Başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a )Üretim organize etme ve sağlama b)Ürün çeşitliliği sağlama c )Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d )Sermaye birikimi sağlama . Örgütsel ortam. takip edilen olmalıdır. iyi iletişim kurması. esnek. ikna gücüne sahip olması. Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri : Girdiler :Çevresel fırsatlar. Girişimci :Hayalci.Açıklar. yaratıcı. Mevcutla yetinen. Değişim ajanı. Fırsatları gören Yönetici :Planlayan. mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. Girişimci kişiler. Güven arayandır.Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar. Kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle. Sorun çözen. Problemlere odaklanan.Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi. Gelecekte yaşayan. patent. insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. bağımsız düşünebilen. yenilikçi ve dinamik.Takip eden değil. kendine güvenen. Ayrıntıları listele.

Dışsal motivasyon :Dış etkilerden oluşur. çapraz geçişci gibi özelliklerden oluşabilir. 1 )Hazırlık :Konunun ya da sorunun tanımlanması. hayalcilik ve mantıksızlıktır. Çılgınlık. 4 )Sıcak takımlar :Sekiz kişilik bir sıcak grup. statükoya. İç girişimcilik :Kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilmesi veya kullanılmakta olan kavramlarda değişiklikler yapılmasıdır. Olağan dışı koşulların değişikliklerin biraraya gelmesi ile oluşur. İç girişimci :Var olan fonları kullanır. Yaratıcılığın aşamaları : Graham Wallas açıklamıştır. 6 )Örgütsel destek :Örgütün tüm varlığı ile örgütün tümüne yaptığı destekten sonra yaratıcılığın daha çok artmasıdır. güçlendiricidir. alışılmışa. uyar. geliştir. istek.Dört kuralı vardır. Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar : 1 )Meydan okuma :İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. risk kariyerini ilgilendirir. put kırıcı. ilgi. şimşek çakması da denilmektedir. Raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar. bilim adamları ve sanatçıların işidir. zanaatçı. 5 )Teşvik :İç motivasyonun artırılabilmesi için yöneticilerin başarıyı takdir etmesi gerekir.bu konudaki yeteneğini uyaran her şeye denir. 3 )Düşünce :Düşünceler yaratıcılığın başlangıcıdır. Her alanda yapılamaz. 2 )Özgürlük :Onların sahiplenme güdülerini ve içsel güdülerini arttırarak yaratıcılıklarını harekete geçirecektir. girişimci. 3 )Kaynaklar :Finansman. 4 )Kavram oluşturmak :Kavram. 7 )Odaklaşma :Yaratıcı güce elle tutulabilir hedefler gösterdiği için başarıyı arttıracaktır. 2 )Hata ve risk :Risk. sorun çözücü. Yaratıcılık teknikleri : 1 )Beyin fırtınası :Alex Osborn tarafından ortaya atılmıştır. 3 )Yaratıcılıkların ortaya çıkması :Bu aşamaya. 2 )Tutum. 4 )Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi :Bu aşamaya onaylama ve doğrulama aşaması da denir.Yaratıcı olursa ödül. nabız yoklayıcı. alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görme olasılığıdır. meydan okuyabilen ve sorgulayabilendir. ileri görüşlü. 2 )Kuluçkaya yatırma :Yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresidir.Bu davranışları bireysel ve örgütsel diye ikiye ayırırız.4 2 . Girişimci :Kendisi fon yaratır. İçsel motivasyon :Problemin çözümü konusunda meydan okuma.İçsel motivasyon yaratıcılıkta dışsal motivasyondan daha etkilidir.. boyut ve özelliklerinin belirlenmesi aşamasıdır.Girişimcilikte Yaratıcılık Yaratıcılık hakkında yaygın düşünceler : Dahiler. kurallara kafa tutan. kalıplara. geliştiricidir. aydınlanma. Nasıl kullanılacağı bilinemez. bir amacı ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur. Mantıklı olup olmadığına bağlıdır. birleştir . Yaratıcılığın geliştirilmesini etkileyen faktörler : 1 )Motivasyon :İnsanı yaratıcılık konusuna heyecanlandıran ona esin veren. Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar : 1 )Farklılık :Yaratıcılık farklılıktan doğar. pazar sorunları ile ilgilenir. a )Eleştiri yapma b )Serbest atış c )Olabildiğince çok düşünce d )Fikirleri çağrıştır. yaratıcılık tutkusu ve çözümün verdiği hazdır. değiştir. zaman ve mekan gibi alanlardaki kararlar yöneticiler tarafından doğru olarak verilmelidir. davranışlar ve ortam :Yaratıcı tutumlara sahip insanlar. risk işletmeyi ilgilendirir.ürün ve servislerde değişiklik yapar. olmazsa işten atılma gibi. işletme sorunları ile ilgilenir.

kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır. 3 )Düşünce haritası :Bu teknikte değişim ve uyarılma esastır.Bir daire veya kutu içerisine sorun yazılır.Düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır. a )Birinci grup :Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır. 4 )Kontrol listesi :Yaratıcı kişi veya takımlara daha önceden hazırlanmış sorularla soru sorulması yöntemidir. b )İkinci grup :Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur. Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır.Dikey düşünme mantıksal düşünmedir.Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir. Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir. güvenlik sektöründeki yenilikler gibi. .Girişimcilikte Yenilik Yenilik :Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir.Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır. Yenilik kaynakları :Peter F.Pazara bağımlılığı en yüksek olandır.Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta. sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir.Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri a )Ürün kalitesini yükseltebilme b )Ürüne ek özellikler kazandırma c )Üretimde verimliliği yükseltebilme d )Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik :Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri. 8 )Yatay düşünme tekniği :Edward De Bono tarafından atılmıştır. 9 )Odak grup görüşmeleri tekniği :Bu yöntem konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı.Yatay düşünme farklı düşünceler bulmaktır. pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir. ( BUSS ) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır.5 2 )Ters beyin fırtınası :Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır.Beyin fırtınasından faydalanılır.Fikirler küçük dairelere yazılır ve ana daire ile ilişkilendirilir. 6 )Varsayımları sorgulama :Varsayımlar bozularak.Endüstride. Algılama değişiklikleri :Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır. 3 . girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır. Uyumsuzluklar :Olması gerekenle olan arasındaki farktır. yeniliktir.Yapılabilecek hatalar ve engeller aranır. Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar : Aracı kurumlar Üniversite araştırma merkezleri Elektronik bilgi erişim imkanları Finansman desteğidir. 5 )Gordon yöntemi :Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir. M. Süreç değişimleri :Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir. tersine çevrilerek yaratıcı düşünce teşvik edilebilir.Yeni düşünceler üretilir. 7 )Matris yöntemi ( Tablolama ):Ürün ile ilgili özellikler bir tabloya iki boyutlu olarak yerleştirilir.Yenilik. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır. ( DAY ) Demografik yapıdaki değişiklikler :Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir.Küresel terör.

Yenilikçi toplum kültürü : Gunnar – Törnvist göre .6 Yenilikçilik ilkeleri : 1 )Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2 )Algılamak. döküman oluşturur. toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir.tasarımla devam eder ve yönlendirme ( en kolay aşamadır. Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi : İlk AR . çalışmanın ürünü olması 6 )Kapsamlı ve açık iletişim 7 )Ödül ve takdir Etkileşimli bir yenilik ( İnovasyon ) süreci modeli : Birinci aşama :Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir. C tipi yenilik :Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir. Devletin yenilikçiye müdahalesi ( desteği ) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur.yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir. . Dördüncü aşama :Tüm testleri ( üretim. Yenilik kültürü :Yenilik kültürü. Yenilik türleri : 1 )Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir. Düzenlenebilir finans sistemi Yeni bilgi ve yetkinlik İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk Başarılı iletişimdir.GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur. 2 )Teknolojik süreç yenilikleri :Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç.Rekabet tabanını değiştirir.İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar. A tipi yenilik :En radikal olanıdır.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır. 3 )Örgütsel yenilik :Örgütsel yapıda. strateji geliştirme konusunda yardımcı olur. İkinci aşama :Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir. Basit ve odaklanmışlık 4 )Küçük başlangıçlar 5 )Dehanın değil. soru sormak ve dinlemek 3 )Belirli. 3 M Firmasının yenilik hunisi :Yenilik.Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir. pazarlama. Depolanmış bilgi İnsanlar arası enformasyon Yaratıcılık Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre . )yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir.Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar. B tipi yenilik :Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. finans gibi.Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Beşinci aşama :Yenilik ticarileşir. işleyişinde. Üçüncü aşama :İş planına dökülür. bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir. performans karşılaştırmasında kullanılır. karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar. ) ile sona erer.Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür.

İkinci olarak. yeniliğin yetenek. Yalıtılmış değil.ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir. Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri * Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır * Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar * Her ikiside risk alırlar * Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler . eğitim ve ailedir.orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir. siyaset. Yönetimin olmazsa olmazları :Planlama.küçük.Birincisi. * Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir. Drucker.girişimciliğin statü sembolü oluşu.kurulmuş işletmelerde yönetimde. yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO 1400 çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır. Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler.7 Endüstri yörelerinin özellikleri : Liman ya da ticaret merkezidir. kenti geliştirmektedir.satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir.İç Girişimcilik Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir .özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak. Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır. yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir. Yönetme. ancak bunların yanında gatret. Belirli bir kültürel özgürlük vardır. Risk sermayesine isteklilik vardır. İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri * sayısı hızla artan rakipler * Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması * Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi * Artan uluslararası rekabet * Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur. Örgütlenme. İç Girişimcinin Özellikleri * İş girişimciler.Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”. Denetleme Şirketlerin. din. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler :Ekonomi. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. Yenilik yönetimi : Peter F.destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir. Patlama şeklinde büyüme görülebilir. Eşgüdüm. Yenilik. iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür. 4 . Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü. zeka ve bilgi gerektirdiğini. * İç girişimci.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. sebat ve adanmışlık yoksa. marjinaldirler.

iç girişimci güçlendiricidir.8 Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır * Girişimci geliştirici iken.kendisi fon yaratmak zorunda kalır.iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir * Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken.vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler * Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır * Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler * Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır. İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri * Çevreyi anlar * Risk Alabilir * Geleceğe dönük ve esnektir * Yönetim seçenekleri yaratır * Ekip çalışmasını cesaretlendirir * Açık tartışmaları destekler * Destekleyici koalisyon oluşturur * İnatçı ve ısrarcıdır * Lider ve özel olma isteği vardır * Başarma isteği yüksektir * Kontrol yeteneği vardır * Araştırma ve sorgulama yapar * Yenilikçidir İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır * İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: * Yeni fikirler desteklenmeli.geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır. İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır * Amaçların açıkça belirlenmesi * Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması * Bireysel sorumluluğun vurgulanması * Sonuca dayalı ödüller İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır * İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu? * İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu? * İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı * İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı? * Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu? * İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu? * İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır? . * Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken.iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır * Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır.hatalara karşı cesaretlendirilmelidir * İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır * Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir * Ödüllendirme sistemi olmalıdır * Sponsor desteğinin olması gerekir * Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir * Sorumluluk ve yetki verilmesi * İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır * Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler * Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere. Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme.iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır * Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken.

günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir * Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur * Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla * Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır * Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi * İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi * Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması * Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi * İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları 1.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir.yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir.Takımların Oluşturulması 5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar * İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır * İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır * İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler * İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır.pazarlamacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir.Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir. 3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır.Vizyonun Geliştirilmesi Amaçlar Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması 2. Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir. İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir. 4.9 Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır * Çalışmayı. Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar. Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır.Yeniliklerin Özendirilmesi : İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır. Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır.hareketi özendir * Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle * Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir * Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol * Yenilik için yenilikleri ödüllendir * Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur * Sadece çalışma zamanında değil. Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır.Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur. Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir. Öncüleri Özendir : Bir çalışan. * İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler .Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır.

fiyat savaşlarının devam ettiği. Girişimci : Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir. İşletme yöneticileri.İşletme verilerinden yararlanarak..10 5 .fiyatların düşme eğilimine geçtiği. 3 )Olgunluk aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu. kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır. Proforma bilanço :Tahmini bilanço demektir.satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır. Finansal planlama :İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları.Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır. Bu finansal kaynaklar.Bu aşamada girişimci kira. Satıcılar Ticari bankalar KOBİ finansal destekleri Risk sermayedarları Yatırım bankaları Yatırımcılardır. ekipman. rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. 2 )Büyüme aşaması :Pazarın genişlediği. Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : Borçlanmadaki vadeyi uzatmak Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek Döviz kuru riskinden korunmak Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : Pazarı araştırmak Hedef kitleyi belirlemek Rakipleri incelemek Teşvik imkanları Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır. reklam. uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan. makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar.Başarısızlık ihtimali yüksektir. satışların ve kârların azaldığı aşamadır. 4 )Gerileme dönemi :Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü. en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması.Aktifler pasiften büyükse fon açığı. ücret. Bu finansal kaynaklar. dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir. . makine. Kişisel kaynaklar Melek yatırımcılar Arkadaşlar ve akrabalar Kısa vadeli banka kredileri Satıcılardır.Girişim Finansmanı Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir.Bu aşamada yeni tesis. Finansal kontrol :Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir. lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 )Başlangıç aşaması :En zor aşamadır. yeniliklerin çoğaldığı. pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir. stok.

Girişimcilerin fon kaynakları : 1 )Kişisel fonlar :Melek yatırımcılar. Özsermaye yoluyla finansman :İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir. ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur. stok. makineler. Sakıncaları : Yönetime karışma Kârdan pay alma Sahiplenme Çalışanlara karışma Faaliyetleri yönlendirmedir. Çalışma sermayesi :Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi.Kredi kârdan geri ödenir. Borçlanmanın hangi yola yapılacağını belirleyen faktörler : Varlıkların yapısı Varlıkların dağılımı Faiz oranları İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar : Elde edilen kârlar Varlık satışları Çalışma sermayesinin azaltılması Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması Ödeme dönemlerini uzatma Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi :Kullanılacak fonların vade yapısı. 4 )Finansal kiralama ( Leasing ) :Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.11 Nakit bütçesi :Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir.Kısa sürelidirler. yönetim üzerindeki kontrol etkisidir. Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur. Çalışma sermayesini etkileyen faktörler : a )İşletmenin faaliyet konusu b )İşletmenin büyüklüğü c )Satışlarda artış oranı d )Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları :İki türlü borçlanma yolu vardır. . Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır.İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur. alacak. nakit benzeri ve dönen varlıklardır. kredi değerliliğini arttırması.Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır. maliyeti. yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması. çalışma sermayesinin. 2 )Aile ve arkadaşlar :Sağlanması kolaydır.Binalar.Çalışma sermayesi kalemleri nakit. Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ………. üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi. arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir. 3 )Ticari bankalar :Her türlü kredilerdir. a )Borç finansmanı :Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır. olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir.Varlık temelli finansman olarak adlandırılır.

6 )Risk sermayesi :Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların. 5 )Yatırım sözleşmesi :Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır. TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur. kâr sağlama potansiyeli yüksek. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir. 4 )Değerlendirme :Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler. 2 )Kredi garanti fonu ( KGF ) :1991 yılında TESK.Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır. 2 )İlk değerlendirme :İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir.Ş 4 )KOSGEB AR-GE Destekleri 5 )TÜBİTAK – TİDEB AR . pazar araştırmacılardan. Proje Üretim Pazarlama Yönetim Ar – ge Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. 7 )Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) :1991 yılında kurulmuştur. Unsurları : Teknolojik yenilik Sermayeye katılım Yönetime katılım Küçük işletme Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırımdır.12 5 )Melek yatırımcılar :Parası olan kişi veya grupların. TOBB. üniversitelerin araştırma birimlerinden. fizibilite çalışmaları yapılır. gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir.Girişimci hukukçular.Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir. 3 )Birlikte çalışma :Projenin teknik ve mali yönü incelenir.İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir. Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar : 1 )Türkiye Halk Bankası :Bir çok türde kredi vermektedir. Bu unsurlar .İş Planı İş planı : Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir.GE Destekleri 6 )EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. muhasebeciler. katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır. . Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için : 1 )İş planının hazırlanması :Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir. KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir.KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır. mühendislerden. 6 . 3 )Halk Yatırım Menkul Değerler A.

ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. İş planının değerlendirilmesi : İş planını okuyanlar sermayedarlar. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu . 3 )Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. 12 )Planı değerlendirin. 50 sayfayı geçmesin. müşteriler. İletişim. bankacılar. 5 )Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir. 3 )Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. Sentezdir. Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir. İş planının kullanım amaçları : Üç amaç için kullanılır. İş planının girişimciye sağladığı faydalar : 1 )İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2 )Rekabet.13 Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır. a )İletişim aracı olarak b )Yönetim aracı olarak c )Planlama aracı olarak İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller : Analiz. . avukatlar. anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin. 9 )Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin. Muhasebe / Vergi Planlama Tahmin Pazar araştırması Satışlar İnsan kaynakları Üretim / Tasarım Organizasyon Yasal konulardır. Niçin iş planının yazıldığı Pazarlama konusudur. İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler : 1 )iş planını kendiniz yazın. 7 )Önemli riskleri aydınlatın. 4 )Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar : 1 )Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir. 11 )Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın. 2 )Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. 8 )Ekibin etkinliğini vurgulayın. 6 )Abartmalardan kaçının. 5 )İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar. 4 )Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. etkinlik. yatırımcılar. Hareket.Tutarlılık. 3 )Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir. 4 )Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir. 10 )Hedef pazarı belirleyin. 5 )Planı gelecekle uyumlaştırın. 2 )Kısa tutun. danışman ve üreticilerdir.

adresi. yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar. 2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi. satış temsilcilerinin çalıştırılması. üretim malzemelerinin siparişi. finansal planda ar-ge bütçesi var mı 7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler. endüstrisinin yapısı. işleyişi. tedarikçiler. üretimle ilgili ihtiyaçlar. yönetim ve danışmanların yapısı 5 )Üretim planı :Kuruluş yeri. mülkiyet yapısı. ilk satış ve teslimler. tahmini üretim maliyeti 6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme.adım :Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6. tanımı. yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur.Diyagramlar. planlar. yer seçimini etkileyen faktörler. anahtar personel kaybı 8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması. ulaşım imkanları. işgücü olanakları. tedarik sorunları.adım :Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar : Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Olası engellerin tahmin edilememesi Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirilmesinin olmaması Planın günceli yansıtmaması İş planının öğeleri : İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir. gelecek potansiyeli. telefon numarası. protip üretilmesi. ar-ge çalışmalarının tamamlanması.14 Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci : 1. . finansal veriler. mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler. fuarlara katılmak. tablolar. teknik destek alınması. personelin deneyimi.adım :Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5. tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri. siparişlerin listelenmesi. finansal yapısı bulunmalıdır. 4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı.adım :Sermaye yapısının belirlenmesi 3. anahtar personel. 3 )Pazarlama planı :Pazarın ve çevrenin durumu. yeni rakipler. ne tür araştırma yapılacak. deneyim eksikliği. ismi. işletmeye yapılacak ilk ödeme 9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir. dağıtımcılarla anlaşmak. 1 )Giriş :İşletmenin adı. endüstri koşulları. yönetim takımı. fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır. argenin maliyeti. pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. İş planının dosya haline getirilmesi : Görünüş Kapak ve başlık sayfası İçindekiler tablosu Uzunluk İş planı özü şeklinde sıralanabilir.adım :Bilançonun incelenmesi 4.adım :İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2. ekonomideki belirsizlikler.

patent ve telif haklarının başarılı şekilde uygulanmasıdır. Batı Avrupa’nın ekonomik gücünün giderek artması. Fiziksel altyapıda erişim : İnkübatörler :Yeni işletmelerin beslendikleri. sınır ötesi yüksek teknolojili projeler geliştiren Avrupa risk sermayesi tarafından yatırım yapılmasının özendirilmesini amaçlamaktadır.1970’ li yıllardaki kriz sonrasında yapılan çalışmalarda ABD’ nin krizden en az düzeyde etkilenen ülke olduğu görülmüştür.ge faaliyetlerini ticarileştirmek Ekonomiyi canlandırmak Vergi yaratmak Rekabet ortamını iyileştirmek Güvenli iş ortamı sağlamak . Ticari ve hukuki altyapı :Genel olarak şirketlere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle sağlanmaktadır. ticarette küresel birleşmelerin yaygınlaşması da yeni fırsatlar ve risklerin oluşmasına yol açmıştır.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilik faktörü. küçük işletmelerin sayılarındaki artışla yer değiştirmesidir. bankalar ve finans kuruluşları. Eğitim : Araştırmalar bir işe nasıl başlanacağını bilmenin girişimci olma ihtimalini arttırdığına işaret etmektedir.Bu mevzuatlar. devlet. ABD’de inkübatörlerin amacı : İş ve istihdam yaratmak Başarılı işletmeler kurmak Yerel ve bölgesel gelişmeyi ilerletmek Yerel kaynakları yeni veya değişik girişimlere yöneltmek Girişimciliği özendirmek Ar. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar : Genel ulusal koşullar :Gelişmiş ülkeler 21. ABD’de finansal destek sağlamada en önemli kuruluş Küçük İşletmeler İdaresi olarak görülmektedir. sermaye piyasaları ve iş ilişkisinde beraber çalışılan işletmelerdir.Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da kominizmin çökmesi. gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde etkili olmuştur. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli koşullardan biri bu ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleri ve girişimcilik ruhunun temel iticisi risk alma istekliliğini arttıran başarısız olabilme özgürlüğüdür. Fikri mülkiyet haklarının girişimciliği teşvik etmesinin en önemli unsurları.İkinci dünya savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ ler oluşturmuştur.ABD dünyada girişimcilik eğitiminde lider ülke olarak değerlendirilir. Girişimciliği etkileyen koşullar : Finansal koşullar Ticari ve hukuki altyapı Eğitim Fiziksel altyapıya erişim Devlet politikaları ve programları Finansal koşullar : Girişimcinin kaynakları aile bireyleri. Yeni şirket kurulması ile ilgili düzenlemeler Şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler Rekabet yasaları Şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları Çalışma yasaları Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerdir. EUROTECH sermayesi ise yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk sermayesini hedeflemekte olup.15 7 . tehlikelere en açık oldukları kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri için yardım aldıkları oluşumlardır.Bununda sebebi 60’ lı yıllardan sonra büyük şirket kurma eğiliminin. yüzyılın başlangıcında çok derin bir ekonomik değişim geçirmektedir. Asya’da güçlü ekonomilerin ortaya çıkması.

AB’de devlet yardımları için uygun bulunan maliyetler : Doğrudan yatırım (Sabit. malzeme yatırımları ) Arazi. teknolojik gelişmeyi ve benzer bir çok faktörü kapsayan bir kavramdır.16 Teknoparklar :Üniversiteler. ihracat kolaylıkları ve ihracat teşvikleridir.İ ) kurmuştur. İktisadi kalknma :Sadece sayısal sayısal ölçütlere dayandırılmayan. sosyal.Temel amaç ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilip döviz tasarrufu sağlanmasıdır. ucuz elektrik.Genelde tarım ülkeleridir. eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesini.Bu stratejide temel amaç ihracatın dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması için çaba harcanmaktadır. makineler. tesis. düşük fiyatlı alt yapı hizmeti. demoğrafik..Schumpeter modelindeki yenilikçi girişimlerin gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasıyla aşağıda sıralanan şartların sağlanacağı kabul edilir. reel faiz uygulaması.Gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktör ekonomik örgütlenmenin sağlamlığıdır. özel ekonomik insiyatif ve dinamizm yoluyla olur. birbirleri arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. Piyasa Ekonomisine Dayalı Gelişme Stratejisi : Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin gelişimi. patent ve bilgi giderleri ) Dolaylı destekler (Danışmanlık hizmetleri. İlk teknopark ABD’de Stanford Üniversity öncülüğünde kurulmuştur. hızlandırılmış amortisman.İ. dış rekabet koşulları ile ilgili bilgi aktarımı.Rekabete dayanmayan işletme yapısı temel özelliklerindendir. Dolaylı yatırımlar (Teknoloji transferi. gelir artışını. . siyasal özellikleri ele alınmalıdır.Bu ülkelerde daha çok emek – yoğun ürünler üretilmektedir. Başlıca politikaları : Gerçekçi kur. yapısal. araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve arge çalışmalarını geliştirdikleri. dış ticaret politikaları. Ekonomik modelin sağlığını belirleyen faktörler : Kaynak dağılım mekanizmasının niteliği Ekonominin dışa açık olup olmaması Pazarın hacmi Mülkiyet hakları Ekonomik özgürlüklerin derecesi Girişimcilerin durumu İçe Dönük Geliştirme Stratejileri ( İthal ikameci sanayileşme ):Uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin. bilginin yaygınlaştırılması ) Gelişmekte olan ülkeleri belirleyen makro ekonomik özellikler : Kişi başına düşük gelir Dengesiz gelir dağılımı Gıda ve zorunlu ihtiyaç mallarının çok tüketilmesi Düşük tasarruf oranı Düşük yatırım oranı İşgücü başına düşük sermaye donanımıdır. Gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerini incelerken : Ekonomik. Sağlanan destekler : İhracata dönük sanayi malı üretmeye özendirmek. bina. kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde reel fiyat uygulaması. Dışa Dönük Gelişme Stratejileri ( İhracata dayalı sanayileşme ) :Ülkenin serbest dış ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim yapması öngörülmekte ve girişimciler teşvik edilmektedir. çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir. Avrupa’daki inkübatörlerin kuruluş fonunun kaynakları : Avrupa Birliği fonları Ulusal fonlar Özel kuruluş ve bankalardan sağlanan kaynaklar Üniversite ve ar-ge kuruluşlarından sağlanan kaynaklar Devlet politikaları ve programları :ABD’de küçük işletme kurmak veya yönetmek isteyen bireylere profesyonel ve mali yardım sağlamak amacıyla 1953’de küçük işletmeler yönetimini (K. verim artışını.

emeği üretim sürecinde istihdam etme.17 Uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi Yönetim ve organizasyon becerisinin artması Ürün kalitesinin iyileşmesi Ürün çeşitlenmesi Optimal kapasiteli üretim Maliyetlerin düşmesi Fiyatların düşmesi Toplum refahının yükselmesi Kaynakların etkin kullanımı Tüketici faydasının artması Gelir dağılımının iyileşmesi Özgürlükçü ve katılıcı bir ekonomik düzenin kurulması Gelişmekte olan ülkelere girişimcilerin katkıları : Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüşüm Sermaye birikiminin hızlandırılması İstihdam yaratılması Yeniliklerin yaratılmasıdır. Toprak. mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilmiştir. Girişimciliğin risk alma vasfını öne çıkarmıştır. liberalizm ve görünmeyen el karvramlarıdır . Temel kaynalar .temel ilkeleri.Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilik ve ekonomik gelişme . Sadece üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu ve bireyin geleceğin risklerine karşı korunma motifi ile sınırlı kaldığı iktisat geleneği neoklasik teoridir. Walras ve Marshall neoklasik iktisatçılardır. klasik iktisatçılardır.yükselen piyasa idoolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yöneltilen ilginin artmasının nedenleri Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi Kar amaçlı olmayan (sivil toplum) örgütlerin desteklenmesi Kar amaçlı firmaların desketlenmesi Klasik teoride girşimciliğin temelleri : .kendi çıkarlarını gözetirken toplumun refahını artıran bireylerin olması önemlidir.KAPİTALİZM : özel mülkiyetin karakteriz ettiği ve mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları sisteme denir.insanlar iyiyi taklit etme güdüsüyle haraket ederler . . Neoklasik teoride girişimciliğin temelleri. ADAM SMİTH dir. 8 .Girişimci ile kapitalist özdeşleştirenler. Ulusların zenginliği adlı eserinde ortaya koymuştır.SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır . işgücü. kapitalizm kavramını ilk kez teori halinde İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır. . Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır . a. .RİCHARD CANTİLLON : İşadamının. sermaye.İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ : girişimcilin temel unsurları olan risk alma ve yenilikçilik unsurlarının gelişmesini sağlamaktadır.

devlet politikaları ve programları. Büyümeyi hızlandırmaı. yeni iş olanakları yaratması.mallar ve hizmetler homojendir.öğretim. Ulusal ekonomik gelişmeyi işletme dinamikleri belirler. 4 .schumpeter e göre5 temel girişimci davranışları1.tek bir alıcı ve satıcı piyasa fiyatını etkileyemez . işgücü piyasaları.ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsur oldugu modelde. verimliliği hızlandırması. yönetim(yetenekler) teknoloji.birleştirilmiş ekonomik gelişme modelinde büyük ölçekli işletmeler birincil ekonomidir.çağdaş toplumlarda piyasanın aksaması teknoloji ve yenilik politikası için geçerli değildir. ARGE transferleri. kültürel-sosyal. kurumlar . ticari ve hukuki altyapı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görevi büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlamaktır. Devlet. 3 .ABD dahil hemen hemen hiçbir ülke de bu kavram uygulanmamaktadır . . rekabeti artırması.18 Genel olarak tam rekabet piyasasının özellikleri:. Girşimciliğin rolü ikincil ekonomi olarak kabul edilir.çok sayıda alıcı ve satıcı vardır .girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli : girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen altyapı koşullarından ve genel ulusal altyapı koşullarından etkilendiğini gösteren modeldir.Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ (büyük ölçekli işetmeler) olarak varsayılmaktadır.YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi 2. Birincil ekonomi büyük ölçekli işletmeler. Neoklasik yaklaşıma yönelen eleştiriler.veri koşullarının dönüştürülmesini ihmal etmektedir . fiziksel altyapıya erişim normları Girişimcilik fırsatları • Fırsatların varlığı • Fırsatların sezilmesi İşletme dinamikleri : Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen . 2 .YENİ bir pazarın oluşturulması 4. finansal kaynaklar. istihdam ve refah artışı yaratması Modeller.Endüstrinin yeniden yapılandırılması 5.Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması 3. Altyapı.Girişimciliği etkileyen altyapı koşulları • Finansal koşullar. ARGE. . iç piyasanın açıklığı .schumpeter yenilik modelinde kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde devamlı gelişeceğini savunmuştur. 1 .fiyatlar piyasaının işleyişi ile oluşmaktadır . Genel ulusal altyapı koşulları • Dışa açıklık. . Girişimciliğin yeri ikincil ekonomi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. eğitim.YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması Girişimciliğin ekonomil gelişme üzerindeki etkileri.tam rekabetçi piyasalar yenilik sürecinin incelenemesinde yetersiz kalmaktadır .tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır. .

Türkiyede girşimciliğin geliştirilmesi konusu.Fizbilite raporlarının sağlıklı yapılmaması .Devletci politikalar yerine ram rekabet piyasası koşulları uygulanmalıdır .Yatırım zamanlaması konusunda yapılan hatalar .Fizbilite çalışmasının yetersizliği .Bilgilenme eksikliği . .B.Piyasa araştırmasına gereken önemin verilememesi . .Flora ve faunanın korunması . . . .Türkiyenin iş gucu eksikliği sorunu yoktur. SAY DIR.Ortaklık kavramının yeterince iyi algılanamaması .İstikrarın sağlanması çok önemlidir. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faaliyetleri yürütmektir Kapitalist ile işletmecilik denetim gibi idarecilik işlevlerini birbirinden ayıran J.yenilikler işletmenin sürekliliğini sağlamanın ve büyümenin gerekli şartı olarak algılanmalı . .Personel yenilikler konusunda cesaretlendirilmeli .Personel yenilikler konusunda maddi ve manevi açıdan ödüllendirilmeli . . .Devlet projelere teşvik sağlayıp sağlamacağına kara vermek için .Yatırımın ihracata yönelik olup olmadığı .Finansman sorunu .Girişimcilik etiği çok önemlidir.Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi .kriz durumunda yenilikler bir kenara bırakılmamalı daha çok önem verilmeli .Çevre kirliliği .Katma degeri yüksek ürünlerin üretilememesi .Yenilikler konusunda yaratıcılık sorunu .Parası olmayan gerçek girişimcilere gerekli parasal kaynakların sağlanması gerekmektedir.Yenilikler konusunda üretken bir ortam yaratılmalı . .Sağlık .İşletmeler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması .Yenilikler konusunda işletmenin yenilikler yaratıcı gücünün artıralabilmesi için gözöününde bulundurulması gereken hususlar.Etkin bir rekabet ortamı gereklidir. • İşletme kuruluşları • İşletme genişlemeleri • İşletme ölümleri • Anlaşmalar Girişimcilik kapasitesi • Yetenekler • Motivasyon Ulusal ekonomik gelişme • GSMH • İstihdam Merkantilistlere göre bir ulusun zenginliği sahip oldukları altın miktarına bağlıdır.19 İŞLETME DİNAMİKLERİDİR.KOBİ’lere ayrılan kredi oranının düşük olması .Türkiye de girişimciliğin dar boğazları. 9 .Projenin fizbilite çalışmasını yaparak projenin uygulanması konusunda karar veren ve sorumluluk taşıyan yatırım sahibidir.

sırtını devleye dayarak para kazanmaz . bilgilenmeye karşı olan ürkekliktir. . Kooperatifleşme konusunda büyük bir potansiyeli vardır Aracı olan tüccarlar işyerlerine göre daha avantajlıdır . .Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi ödemek hususunda karşısına çıkan zorluklar.aile bireylerinin çalıştığı.Gerçek girişimci.ortakların ortak bir girişimde bulunmasının ana nedeni. başkasının parasını değerlendirebilen kişi olmalıdır . • Hemşehriliğin ekonomik çıkarların üstünde tutulması • Sahipsizlik • Rasyonel yönetim olmaması • Yeterli girişimcilik niteliğine sahip olmayan insanlardan oluşması . . ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmelerin özellikleri İşletemin esnekliği çok yüksektir. . o Bilgilenme o Yaratıcılık o Cesaret o Doğru zamanlama olmalıdır. Kendi kişisel ekonomik çıkarları .Türk girişimcilerin bilgilenme düzeyinin düşük olmasının nedeni.Girişimciliği geliştirecek bir vergi sisteminin özellikleri o Adil ve etkin olması o Bütçeye katkı sağlması o Rekabeti geliştirmesi o Bağımsız iş kurmayı özendirmesi .İşletmeler arası işbirliğinin faydaları:• Atıl kapasitenin azaltılması • Büyük siparişlerin alınabilmesi • KOBİ’lerin mali yapısının düzelmesi • Nakit darboğazından kurtulma . daha geniş vergi mükelleflerine ulaşılması ve ekonominin canlandırılmasıdır.Gerçek girişimcilikte .1960 ve 1970’li yıllardaki işci şirketleri deneyimin başarısız olma nedeni. .Başarılı bir ortaklık için ortaklar birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları gerekir.Devletin vergi gelirlerinin artırılması içinen doğru yöntem.20 .Girişimci.Ülkemizdeki girişimcilerin bağımsızlık tutkusu ortakların başarısız olmalarının nedenidir. o Mali külfet o Vergi çeşitlerinin fazlalığı o Zamanın israfı o Bürokratik formaliteler . İşletmeler müşteri ile doğrudan ilişki kuramamaktadır Savunma sanayiye yan sanayi olma potansiyeli yüksek deildir. Bu özellik orta ölçekli işletmelere aittir.

girişimciliğin tarihsel gelişiminde ise selçuklular dönemi. .1961 den 1980’e kadar resmi kalkınma politikası. . . .borçlanma yeteneği. .işletmeler arası işbirliği (kooperasyon) diye de adlandırılır.son bulması ile.orta boy işletmeler.Türkiyedeki tipik yatırım sorunu yeni yatırımların olgunluk döneminde yapılmasıdır.piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmaktı bu konu büyük işletmeler karşısından zayıf olan küçük ve orta ölçekli işlt.ölçek ekonomisi.özellikle ihraata yönelik girişimciliği destekleme politikaları devreye sokulmuştur. .kişinin yatırım yapmadan önce önünü görmesini sağlar. .Projenin uygulanması konusunda karar verme yetkisi yatırım sahibine aittir.21 .küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesini sağlayan en önemli katkıları "adil ve etkili bir vergi sisteminin kurulmasıdır.girişimcilerin birinci sorunu finansmandır. . .Aile bireylerinin istihdam edildiği işyerlerinin esnekliği çok yüksektir.1929 dünya ekonomik krizi ile .Küçük işletmelerin pazarda başarılı olabilmesi için büyük finans gücüne sahip olması gerekmez.Ortaklık kurmanın ana nedeni kişisel ekonomik çıkarlar olmalıdır. çevre kirliliği.bazı dönemlerde ise sıkı şekilde uygulanan "ithal ikamesi politikası"nın çok uzun sürmesi. İşletme büyüklükleri şunlardır: aile işyerleri.Türkiye de finansal ihtiyaçlara sorunlar listesinin başında yer verilmesinin nedeni büyük ölçüde işletmelerimizin "devletten sübvansiyon" sağlama iste?inden kaynaklanmaktadır . Çok dikkatle gözlem ve analizlere dayanan bir faaliyettir.Devlet projelere teşvik sağlarken projenin karlılığına bakmaz.osmanlı imp.çok küçük işletmeler. İçin geçerlidir. -girişimcilikte zamanlama önemlidir.Türkiyede yatırım yapılırken en çok satılan ve kartlı görülen ürün tercih edilir. .küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı sahip oldu? En büyük üstünlüktür.sorumluluk yatırımcıya aittir.1980 önecesi dönemde türkiyede girişimcili?in gelişmesini engeleyen en önemli unsur bazı dönemlerde gevşetilen.Devlet müdahalesini savunan iktisatçı Keynes dir.fizibilite raporunun onaylanmasında devletin gözönüne bulundurdu?u kriter projenin devletin belirlediği amaçlara ve ölçütlere uygun olup olmadığı gibi kriterler üzerinden de?erlendirir.finansal güç büyük işletmelerin sahip olduğu bir üstünlüktür. sağlık. .maliyetler. .devletin girişimci faaliyetlere amaç ve ölçütlerine uygun olduğu takdirde vermiş olduğu finansal destek "sübvansiyon"dur. . . .esneklik.Türkiyede girişimciliğin geliştirimesi konusunda tam rekabet koşulları uygulanmalıdır. . .Türkiye'deki girişimciliğin güçlü ve zayıf yönleri dört ölçek büyüklü?ü esas alınarak açıklanabilir.küçük işletmeler.işletmelerin milli gelire katkısı ve toplumun refah seviyesisinin artması katma değeri yüksek ürünler üretilmesine bağlıdır.Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki girişimcilerin birinci sorunu Finansman olarak görülmektedir. . . .yatırımların uygulanabilirliği ve karlılığın değerlendirilmesi devletin sorumluluğunda değildir. ithal ikameci politika’dır.fizibilite çalışmasının en önemli bölümü piyasa araştırmasıdır.Kooperatifleşme işyerlerinin özelliğidir.24 ocak 1980 karararı türkiye'nin girişimcilik konusunda ithal ikamesine yönelik kalkınma stratejisini terk etmiştir ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejilerine geçmeye karar vermiştir. . Yatırım ihracata yönelik olup olmadığı. . .projeye teşvik sağlanıp sağlanmadığını buna göre verir. flora ve faunanın korunması. .Türkiyede Kobi’lere dağıtılan banka kredisi oranı: %5-6 dır. .Türk girişimcilerini. . .tam zamanında piyasaya çıkmak.girişimci katma değeri yüksek ürünleri üretmelidir.

Risk ve sorumluluk üstlenebilmesi Dinamik bir kişilik Yeniliklere açık olma Büyüme tutkusu KOBİ’ ler de İşletme sahibine yönelik özellikler Küçük işletmelerde girişimci. risk kapitali girişimcilere fon sağlar. ölçülmesi. ayarlanması ve gerçekçi olmak gerekir. çeşitli sorunları aşar orta büyüklüğe ulaşır.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır. Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir. Büyümenin ilk aşamasında küçük işletmelerde ürün farklılaştırmasına gitmek gerekir. . c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar.22 10 . verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır. Personelle aradaki ilişki doğrudan ve kişiseldir. 4 )Türk girişimcisinde büyüme hırsı ve cesareti : Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyüme sürecinde tuzaklara düşmemeleri için Olayın tartılması.Kurumsallaşma ihtiyacı burada belirginleşir. baba büyütür.Küçük işletmelerdebütçe.’’ der. e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir.Girişimcilik ön plandadır. İşletme büyüme kararlarını alırken Yeni girilecek pazarların özellikleri Hedef müşteri grubundaki değişiklikler Yeni pazarlarda rekabet şartları Finansman Tedarik ve işgücü imkanları Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları a )Başlangıç evresi : Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır.Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır. teknisyen ve usta kökenlidir.Dışarıdan borç temin edebilir.Türk Girişimciliğinin Genel Profili 1 )Girişimcilik. İşletme sahibi kendini ve sınırlarını iyi tanımalıdır. İşletme ile işletme sahipliği bütünleşmiştir. d )Genişleme evresi :Profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır. Büyümenin finansmanı borçla sağlanıyorsa ileride likidite sorunu çıkabilir.Kâr etmek zorundadır.İngiliz iktisatçı Alfred Marshall ‘’ Bir işletmeyi dede kurar.Harcamaların kontrol altına alınması.Etkin bir sermaye piyasası ve bankacılık çok önemlidir.İşin üretimi konusunda başarılı olmalarına rağmen. yönetimin kontrolü ağırlık kazanır.Risk sermayesi. teknisyenlik önem kazanır. piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar. Aile bireyleri işletmede ileride yönetimi devralacakları umuduyla yetiştirilirler. b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir. Büyüme rizikoyu azaltır ve dış etkilere karşı dirençli yapar. Büyüme ile kurumsallaşma ve profesyonel yönetici ihtiyacı artar. İşletme sahibi fiilen çalışır veya doğrudan katkıda bulunur. yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi : Tüm özelliklerin aynı kişide toplanması girişimciliğin darboğazıdır.yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar. 3 )İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Genelde girişimciler mühendis.Tek fon kaynağı otofinansman olup.Orta büyüklüğün ömrü 30 senedir.Burası kritik noktadır. işletme sahibi ve yönetici kimliğine teknisyen kimliği de eklenmektedir. 2 )İşletme sahipliği ve girişimci : Bir kişinin girişimci olabilmesi için. torun sanat tarihi okur.Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır. oğul korur.İşletmeler küçük sanayi olarak kurulur.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır.

Girişimci. İşe bağlılık daha çok olup. Ali Muhittin Gıda Sanayi. Daha hızlı karar alırlar. Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir.Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri . Sosyal sorumluluğu daha yüksektir. Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar 1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır. Nesille düşünce yapısı değişmemektedir. yatırımcı ve yönetici özelliğini birlikte taşırlar. toplumsal hareketlilik. Vefa Bozacısı Aile şirketlerinin üstünlükleri Uzun vadeli düşünür ve daha kârlı anlaşmalar yapabilirler. hissi davranır.Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır. Kuru Kahveci Mehmet Efendi. İskender Kebapcısı. Çukurova GıdaSanayi 100 yılını aşanlar : Abdullah Efendi Lokantası.Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur.23 200 yılını tamamlayanlar : Cağaloğlu Hamamı.Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır 11 . yönetim daha yumuşaktır. Uluslar arası Girişimciliğin gündeme gelmesindeki etkili faktörler .Uluslararası Girişimcilik Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimler :Küreselleşme. Piyasa değişimine uyumda zorlandığından eski ürünler terk edilemez. şirketler orta yaşlıdır.Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması . Ortak seçiminde akli değil. sosyal değerler ) gelmektedir. bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir. Güllüoğlu.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir. Pera Palas. teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta. Konyalı Lokantası.Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler . Aile şirketleri egemendir.Bilgi yönetimindeki gelişmeler . Aile şirketlerinin dezavantajları Şirket ile aile menfaati çatışır. Şehrin yerlisi evli erkekler ağırlıkta olup.ilk sırada bilgi ve deneyim.Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler . Yöneticiler idareciliği ile değil aile ihtiyaçlarını karşılaması ile ölçülür. 1947 yılında Erdoğan Soral’ ın araştırmasında girişimcinin görevleri İş alanındaki fırsat ve olanakları belirlemek İş akışını planlamak Örgütlenmeyi sağlamak Teknolji seçimi İş bölümünü sağlamak Üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek Girişimi yönetmek Milli Prodüktivite Merkezinin araştırmasına göre Anadolu girişimcisinin özellikleri Dinamik girişimci sayısı azdır. teknoloji. Komili. Eğitim düzeyleri başarıda ölçü değildir. Tuzcuoğlu. işgücü. Hacı Şakir. Yönetim ile hissedarlar daha kolay bütünleşirler. daha sonra çevre koşulları ( Piyasa. Kâr disiplini yoktur.% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir.

Avantajları şunlardır. Siyasi avantajlar sağlar. Pazarda rekabetçi üstünlük sağlanır. marka ve patentlerini belirli bir bedel karşılığında lisans alana satmaktır.2. Ticaretle ilgili kısıtlamalar. Uluslararası işletmecilik : Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir.Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır. finans.Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği Uluslararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler :Ekonomi. pazarlama. Lisans anlaşmaları İhracat :En basit ve kolay yoludur. üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir. Maliyetler düşer.Yabancı üretimdeki gelişmeler . . Uluslararası girişimciliğin davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler politik faktörler. Uluslararası girişimcilik : Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi. Farklı diller Uluslararası girişimciliğin faaliyetlerini etkileyen faktörler Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları makro ekonomik şartları para politikaları ithalat düzenlemeleri vergi yapıları sosyal ve kültürel yapıları alt yapı şartları Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri :İhracat. Uluslararası girişimcilik faaliyetleri a )İş yapısının belirlenmesi b )Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi c )Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması d )Başka girişimlerle işbirliği .İçsel üretimdeki değişimler . Belirli mallarla ilgili yasaklamalar. tekniğini. Yeni pazarlara giriş kolaylaşır.24 Uluslar arası Girişimciliği .Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler . Farklı hükümet sistemleri. Yerli işletmenin ülke ile ilgili bilgilerini paylaşır. JV. Kaynaklara daha kolay ulaşılır.İhracattaki gelişmeler . Belirli mallarla ilgili tarifeler. Doğrudan yabancı yatırımlar. Dezavantajları Anlaşma bitiminde lisans alan rakip haline gelir. Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır.Mevcut sınırlarını ve piyasa potansiyellerini kaldırıp firmaya daha geniş bir alanda hareket imkanı sağlar. Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler . Teknoloji ve bilginin kolay aktarımı Piyasaya aktif olarak girememek Anlaşma şeklinin zorluğudur. Ekonomik faktörler. Farklı kültür yapıları. sosyoloji ve antropolojidir. Vergi avantajından yararlanmak Düşük işgücü ücretlerinden yararlanmak Pazarda hakimiyeti sağlamak Ev sahibi ülkede prestij elde etmek Lisans anlaşmaları :Lisans veren bir üretim sürecini . Doğrudan yabancı yatırım doğrudan yatırım yapmaya iten sebepler şunlardır. Joint Venture :İki veya daha fazla işletmenin kaynaklarını birleştirerek üretken bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir birlik oluşturmalarına denir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->