1 AJ -U8TOS 1840

[ PW§8mbo
~eii

I
aONLOK
SiVA

Y - N.:h 809

K BJAZETESI

odu,

azr yer Ie d e .

e

a. arat .•

· sarsi.t I yen. ar
y"..

e,u,nda Hudu
H rbdenberi dii~ii. riile~ ~m~n ta.yy~releri u~ b1ne yaklD
L4J0ndlrli, JJ (r.J.a..) - Jte;;a"bJr; Iib:-LoIker iI,1amm:m .'IlI.mJEl rnub.cbi:dmill :Ji>...JIQ;m.lI "';Wlllt H"~ Ki:t'';flJ hI.I-. dUrl'I.lJI'Id:l ~ mm1lakEl&lndc biJ.,j,oiJJli: tlilil. ill!. k"u:vYdlcrlnl.D liQ plLii.J;jJiQ1! 1I'1l.::ihiJdlldl ru~l'", Bwi.J.J:ril.aDL!rabc!r-, M.l1Joaa,u Iiu! It:W!1I2. !!dud; hal~ Jnnl.1r lh:_~ 1I1al!!o l[ilmcil ID'.IxoU!iI.d· olin M1 ~ 'fR.el d _Lr. Itnl,plli. on. ~ Mrlk .. I~ ,sMa, U 111(] ~1l1'J.a ::I.lqJ~ PQIIiiIlki va.i-, l'fli f!ondJ.ckD C1~J!l~.II ~ mu blm Iw"....etl~ ~en. f'Doo ~ ~~ olmslJl!"l 1iI-...ba muto.tBnd,_, dbr. ~ ~~t.l.erI b1Hlbl. &bq SomAli'\': tU.I-IbU11J bogyWlCli kr.!ii t,..(HI", miJti.II'. BJrttll Jd&ri..obJ de- ~ mUhim lUc ordu ,okiu,

Her Verde 5 K'IIJ'UI

Hazlrllklar

pin ad.

$ehrimizde u~ dort gUll ka
lacak' olan II,ekilin beganatl
.,

ahl 'iye Vek-li • lstanbula gel I ------.....-~
....... 111'li1J11bWdDl bir kE'I; I!'IJ;m .. .Jl.bIrnliJ ~rd,l'!I d~allJl I 00l!l :.ok~ .Ankarlldil "nti :r.che:t. ... lcIDri hllb!.. ... _ ~n!8,y ~~ .. 1hIIJJI'M'--uI' iOldu,illlu ~ Ilo"!r'I:i.a.I 'Tardim heyetl6i1 .F:6J1dcrDdL J\1I\I<I1<.:!" r m Vall "'I' 1r-1Il'~lI:lImlrll' da I· ",-1i'lIDt3.DO) "'I.im~

Felaket her iarafia ieessiir ugadudL Bal"ekil htid'!Je ile blzzot me66ul olugor

Vs.kl-. __illi Sel' 'Iarailndan kabu~ edildi re.ti.dlm,. ~
1~1I11

~.m~
I.Uzmoo.oa Wiir O.II:n1mriyet gZl.~ iler1 iSUnlilj"tl mllL1leo..I:ILm.! ~ bMLI ,fIttIgJ .IDtL.
t.r.rUIJ W blllilliLU
m.o.kajE-

Imrelrel rUj, Biiytm MlIlfl M llI!ou ",·nne. u.. ItR h.."lill'L~ru,g:wuz beloc:i1er Iurn.UIlJ1iokllpm
![11m kbir edildi~ iII:'u ~)poo'Ll:rl1i 'tIv .:lJ('l1·~ !;:ilTi:1oL1Il n ,1IIl1l:l!:u.d:J:r. KfiDlm ]:if~ nlllklJGar 'dEiliclcr I.o!Pfr..ili,n 1e'11ri" ofgui'l'l~'~!nd!b. 'V kITm mIlf".:lJIe ~kNUJlM'IIktn-

Uti bbrunlyoWtti

l.stili

InIlc '~di~. 0mubJ AfrikA 'bhatJ dnQ btlyullr ~ ,~~ Jid~ dMlnndJr v ;p!II'1d AMka haL hi iQ l'D:clImm kartolamllk DmH! IIm'I!tI. ....................da 7I!~dJ:r. : aMU
, ?O q:~r

Simliil ~

1B.ma;.·1

V.li vekillerl
D!S'm' 1Br.d~ v. ;:ell ld.-~ hakkmd1n
1:,;.1'

... n 'c:4ab.
JI'.
L

___,..,. ~ 1I=Iu 10Vr-

Jib-

hlilnrJI)"mI'lD.

Bioi

:)II -

vtil•

"thll'•• l:lan dil Ini 1liIti,ya~I~ra,
If.

Gem:- dllD l."wnIru_JI'I!Ilrtt.eo dlr ndilI:i.iJ! Wi! d'@'VJlQt llegemo:n.. 'Il.l;b hi;.- hWya.d.a.D 1hw'w.Jl dIIj'u.n& dab- bitJ m'fi!b.aleftl bltlIJtti ld hizim ~m:udtl.n YI...grIQ'n. . ).. ya..;&i.l[l~1.IiJ be:ni amdo. eWttmWl veAjb1..k) hUr' ~ 'il de.ri.n '\IV 11 1Ilir

_..

1mwm ,oO,1m,

Sl~

l1l(I

(I'.

(11M.. a ni'illli ..,.r.dll)

)4b:we gtlrUlfo'eit Uaum LftIotn ,daft heyeL ~ d Villi Ulllvinl ,J"ay11llobl.llmM>.i g_U'lI.ly!:'IJ!!J ~n.'I<1C-

dlt_:.

Suriy .de vaziysl
-----0---

Erzlncan euhr nln :yeniden in, !It
JDa~ VI!iIdIIml7. JPnlII tlIidr.4 cli::;prtIID - h,.. V:Miil HI!I~

SUrlye _ f"ilhtlt;

lrududu.

, I'

'I8III1&d.i __
b

ill. ~ tedI'W_

bir m tDl'. §elnimi.w
'llddetl
~b olpmiJ H:;ww- l<:!Ibit edU~QD1If!tiT.

,

r.d., ~&Mdm,~b
wnUD~V~njUtlhI

balm1r! timID. g",~tdIgt g.ibi ~ tDb;ili,n JQ_ j'I \I, t:ib-I tlJrlll
de I.IZalmH.ml~· E.1l buh:r&.nm. brr ~n Id('ldUt~1<!t l1Uim .IIek.e1:Umu..e Jmdn. f WlrIUJJl'!)Vlln of.Jtml - - m~ lUIITI}lp. ll~!.Mr;1dl 'ltimL:& odil
UD.Hmwtiin

81 ~HuBl..l ) - Evvtl'lki gf"OO vuBubWnn zeh.ele telfilH1j yu:rUtm her mrNmda te-. em>I.n 1.I'l11iDf~ll", LUZllA)' f",.. 1 e'I nmiJJI.llbl d(lrl1Al i.e. b N'IcI:t In1 ylll"dm.j y~lpm~p. ~ekJJ bfu1. Ile ytiluod80 m~guJ 01.OliI ve yarah olarak iTh. te8btt @dUm mkruuJann bini2 dana IAz!D (11m all (IJ Imlmakt.ndnr.
lIm ArIW'-l)'FL

'11Ir

I

II,) 5l.lrlJ!1 f,,~ (oU'rtll;oto.lh: ~mt' ola:.... ~1!IJJ.e.;- 8J=! lL b'r mnI:iL.:IbLrI bu m£ml~ L"le ilII~klIkI8:r J!Jo _s.ulIl ~' - , blJlLi;lDrjllJn GoiO.vw.y.I .lmt1 6UIf·CUe- I )u,lb IttT1:1 Irh:. ~ Fc~I'Lll\'l
Unmd r'i.lKori I'l,

dft.n 1!<LbidJk:l ~

rbn_

8,e1m.IPB.

1':0'"

I:oldl3~

'II'1il1ku.j]

Z:un, Ifl tn.&..) - Buglm tI8.nt :UI,a7"I.e tw..'i H;lni~ ~~rto.l
p_w" ~ bt. ...cb.eic olmuli

~tmin yemdeB Wyle 6lk tnt, di3iVDmI halkm Jin mmomll bmJ" 1M", ¥c irlr !(OlI: kim
tk' ll:f
~

";I2W'~

a'ld-uJunu

be:Pan

1!!'iI1!m~

kdJ.r.
lI'IlllJr'I1atifh V.:l~n,oe oldlilg'lroli flo k~bt.tl
l

peIk' mull.,.l1 Lmck1o!:dir. Oil'

prmdJ, Villi ¥II!' ~Ir W U1ltl KI~. VIlllI PoI:bI Jih.iulb1i ~~~ 1ilifu'tdi)Ii'I, k:-.~arumJllI'" ~ ~QI'IIld!m -JI'W'fu

.RrlA D:l1t-

~.n !lI!~hllr"n J' '". .op n1Uh._~~ mmL'llmllJr.Jog'Mm Ciilmall. ~ ~ bir 15Iim~ _ Im,jJJ .--loraNill. ~ iUmm ktimHIk ~ lhll'ltti, beJedJ,y~le:rc '¥crct'I' tl!i. ~ dI]'1! ~. ~ l.J\lc .alUDda bill'
Znble:ml1
~ ii!V ~

v,.:ram .~
"

Mu.av1n1crlo Ablui boo

". teI~k, tz.t'd "'''''~ ~1iI: bOOT ___

~,

'_

III·

'>.If

31

D~_'"
(ll..II.)

-

Bu

ELa£

B\ri ,dUo gcco ]"I'mfIl y i gilD B8II.t Ill'l' lnlDJi[ Uf.:cn!t burndn .,tddi'!tli Jl,i ye.I·mrmn olml!lrttill" Hall-. groeyl daJi!UU.a g~iIlILlt\ll' 'Bb' I.IOI~ bin: ]an:!iJ. y~
~klarr: "o'Ukl1lagelml~_ ZI

Ei'biul,

31' dig ),-

----====----

~1~kmdlril

'

Frilns" dak' T ebelerim~z
I .ill fo(l",,) 1Ila.;.uil V~II.::i- I !ell n, rell 1rl111 "brnIl1U~[1' r: L: I"F.lJC..~ \' Rod~·il!.,'4 l'iWriUnrtkl 1 I'Wffi, 'J b\l1~lJlIl ml.il "eli,~F IorIn.fl,,,.. I

,_
,J
I 1-"'

\I!illIilrWd.ltl 'If piJ.1 n bJ.r ~lU'a Ie Ur, Vl!k..il kUod.li!iIlli ~ b !'I'b:imbc I" ~lla Wr:
krh t~ ",I i lmi~lIJ'

I:ttml:iI ~ ~ ~1,1i: "F ~u,

V... ]i

d~ lklediye
WUvi:J"11e I ;fIdr milmwUf-

MmT

IUfJbui

,8r

velitiUIIi

,

bali, 113 dE: AmuY::l ile Akdat dth.lY4...u t.w.d ~ r\.i.I ~dett.e I:110Mrll)'il: I:l"Iinln Wr yur aarmntnD QlJll~lJ]"", Y t1ant1I1tJH1nda.o Alft!lY. kl1liHlllUl t.epemnde bilyUH biJ' It By-ill puiA}Il! 03ve tddi11uJy an! m-

l\J~""n',

NIlI'llI,WU .wymt yoktu.r. Zile, 31 ~Il.a..) - Zilede 38 iVL"lt ,'l"Illlt.-n fQlIa.m:)'. Bnr! Ii~_'i!dllrnc it' BugWi • ~i ]3.40' da 10 mniya

I

m.l, Fr" ;'] -I i '.,11:' l~ ,0 • .,..,1.1 .. 1:.111 iI,'" ," "U;,hrul i,''', ,'I.m 1<.1 .. LJlr u,n. vc,n husuk: reI -

.Um 1,1 ""'lIJI" n v 'H:.ndl lu:.JllblaJ 111;') .. 1ItUl'~J:J'. Lullin Uilf'llrnm yurda ITkIllb malan kI"-3n"llr InJJ'llir, B4.I Wl"!:Yr '11'- mlL>k t~ dtl'U:'l:tA ,,1 n 1i.\!KI,I:011 U'.]'. ''''Bn hr,tdnm ~t''''

I

kd,eniz ve Kostence s·gorta primleri
Turkiyenm ,ar hududuna asker )'lgdl(l ,alae

;yul. pnrnlDn"l
ImrlJl."tmlik
p.!<.'11"~ 1,... I\6.... .

'II'''~''rurl IliIlfL.'rrl!lrl. rill. I.h:ue Ink:m. vdl.L.J"nl!'
]ZI1I) .. Cti!~lttlr i;nl~I~

I As
I

200 JJrt!!l1!< ,<~b:

I~"

'''n.-I,PI!'

I

I!lfnLy~ ....

d

Son vaziyolle den
SORra
.-~.J'IJuiel'lll.
'!i'!>

indirildi
,e .. If

Lis I

da .r plRf'l ;)'...... ~ilhte. 1 ~QI"(I" • KPluli .Iuw·.Jltlru'IDtI .. lottQmn bll!l' ~lel:!c;rc v 'TU... ",k200 Iirill11l df,\lI;>~, t.er11l"" lIJuna.nlani:! ~I 01l"nIn1l'flrJ Ik.I '_ l·b Idn Vh:tl,J1llc I;oul'lllliDu;l£]J'1, 11_ il;.lfIdl! tezken.. 11.J!~Ii.1I efrim121!' !Be ~i.k aJlkl (.IJI~'k>J'in, I:ubo;. re kll)'( r t~rm y ~ t.t. l!;in de BerUn I.Jn)'tI It; Il"lI:1!Q;"n;~<:, IeI'd l~ '*l II r!I f e'll1. alJ!l1lIuun w rJtiml 'T1iji\1"1c II.zl:l~"', 1Jl1.,l:o n-1ilt'fI" on ~ npJ1n.u Ilil. ii~.t; JDC Y'!llklnmnl ;i"..I'It~l Olmhiul'i,-e! "'1'Hku BM,lI -,1m:! IUUT.J£i1 I ..-I.mclcrl I.Ji.uJtdllr, nn1 'j~~'~JmlJ.)'hI'lJNrrl.ii1"l dn geee

1"1 [~·m I cyliJl 11M0 dr.1lo ItIb;]re1i lilt blr i!!I'tuclJ:t" 116\'i . "erll""lI'"IT.(:., . !lihhy~ Veklll,·UI')C' IU.mbly" mj~.HJrU'lUiC'l'lm~ wbUlI .,Iw-,mu t;t:n.,

AnkRlrR..,
1I~ d -n) -

~ 91 ,rHmru~; muh:lbiri~
AJ:;I ~Iik:

1
Kli~llL-O
I'"

k!lnunu.u-I

,,'Iill.

.IulJrnrn, S1 tlLl1..) - ~ ~k ~fllerbte g.. JrcrI Bcvklya.tt& buJundngu hDkklndn bIJr eeneb! mull .birm 1mb 1.I1id.u! v@nIJgi, lie ba]rlyeliLUl
'-l

,1'1]l1li-

I

enk

I'!fIIlk'rlmWn

ng!J'l1nIlinm.'tiIlTII

lur1~ i,.11, .lI;1I.1Qu.l M\:n 1'Urk &.11: ;p.lrJl '~b'lli.!, .. ~Ie.r l11 I II "" V!O 'bJirb !JI,gm1:.tlllrmdia b ir mllritlTH' 'It';Jd1iru: ,..pmiP:r, 'Ycm :dg ~rll.~ ~nlbQl _ l"kmi'leruJ!ll mIll llVi1n«

l
I
,

f.jlmlll
1'1: ~

lie ~

.

ntti;;i haJ:eierin
8.._~

ami e eo fU-.i oid I.Jgu~

IDU

~YI!.IIa

AJw,doh!l

Yeni bir kan un la,y,ihasl
Anlm.,.,., STh fUUBIl8! 1Dli1lh:!.biri-

1 ~ hrn ~'ew

.IlJll'UfliUJl

I\atml •

mizdenl - Bulu uu)bUHlI L Gi)'lluin "~kIJf I! lig.i kMUfI 19yi.h8.ttJi I'I'Icclis MI.Im.lnJ':l~"1Iine aJ1Dnll Dr. j31!J lA,yibadaLekllild !'FU'IlIbil te!fkil'iHll Wnu,Y1l.fl !¥lllUi uk Ibiitlj(!ll doi'rclID'1.i.l lUI &1 I:! i nJan:4.lladcn !lJIUlgr~
111

8"r ameli I e;lrmek

------0---

many
"zora I
I daha

)'lli':dt! IId<!D ~ :ui ~uP. 15bnIJulJ - kmoiitdc: )iJ:rlll 1 d ,-lb.t!t.' )'illl"il'i'I • ,I~ ~F :!U ~lWiilblJ _ IOokeonderuli yllHlI' .. ~ :rO'l'd{I II: I::!u",.u,gn botonb-lJl _ l=ilr ~ l.:u rlrn lfw.s dt. (I,'l::! 1n~.lf ...IOFlJr. tll'tlllilJ.l:il.l W Demir&! X&W::ic.e MMlTIdllkl ~ 1'lJ.~& :I Imli~ K;ti lei.... ,.~I 2 1J'i:anbul KI'o;H~nl' J'lbdt' III 01 It • b!t!ihll. l.'di.l:m.l~'IIkr.

"'_I.

~ Sl I~usrnd muhnlDrnmizdenl - F~c!:)lkrlcll Ti1rld,ede fkw:netlc;rme CUd IU'fWUlDrdayn;p!.l1Ui. bir Itndil ill;ll, il~nnl ("t.
milJaf.eret \Ie

EnPBbEI.r h kin IIi!" "1111'81

JJ b~mWl(!llm,

yal\ud

lte.tJu-.ogl

lmanuul Bhw
IImIli

lhu lda~i

Ank
mJlq

. lll.d(' n Ill! 'm~r

rni

IJ

avw

ve IlItwmmlu',d. n, ney da.biI 11IZfJlU::t

el'P [In.1I hi meBWl'l)et elltll' '\ U edt"f'~ll'rjJlJ evvek-e J;~~II b~mrll, I,'n JrIet1llbll. h:ll.l:JlmllJ!n

AN

bl:r cna..k1Wihl ylUll.o.n__llofl bi_:r et~ n-ehI how 00enI1n"in, yirmi dR.'\; &aat i.~d6 1c11an! mnk.w:m.b.rII:I& lusber ~elcrj "y; kabul ohmm.lIi ·w'.

LOZA

va ISMET PA~A

Bu mUlbim '.lumml!! ,d....~ ~1J iI.t lUI !dJ,'1l

··Buyu , ana
Mesele
rill'
y)

prntf:Hib'lpl"md
nu,."l<1o
1'1-;111

II,

IDuhU'rem.

l..J..'1IIIlIZ

'~n"iJJ11~'Jld
I

rj.... llyll g~r-mek ij}in
U!oll!nu Iii I

;,0,.. )

Eh00re-

• IIe ise
'aD
f1!;q t... ~" 'i il"!ei Hlrf ..~~~ 'mrtiyD C\bnhW"J)'elj mu.n. ftt VeJ'!'ii!Ji Aruc8.N,fl!. l!i;adar git- rutim De d~l~ 11 ri gttmia meiu ba'C.@t yok; maibll,ru;,hm oUugu,no, ,a.DeP. Iiluru.i ::LIl 'OIl ~ tI1r kN;: dJm. ,urum'Ok \'\11 be(! yU ,~maortf !rn.Z'lyctt... SIm • nln m«diveul _un min biLen !rIO bldl1rJI)'anlar tak.t;llimBk kfUi, I!!" eel . Bugiln bu- ·'ma.f.irlr,. l.l;t va.rdlr vc ~ iftihlLr &Li-

anketimiz

De e
-

Rumanyaya sail Ian mallar
Ziraal ban -arl IUcca Iarln 1,5 milyon Iir;"]sJm el 'an... mad1
Bl rll k ,.a,d
II

larl ni a et esbit edildi
anlirltl,or tl, rrut

Ru ma n I'a 1 Bir Florya p IAII bahr I ~ ...anifalura fiyal- mdal i riva 8
-----,
"'.

mleket Haberlerl"A
-.. -.
• ',)

J.·

~

I'

biye iW.Stitibllr:tde millu·!II..·( lisan

l:u:~ yetil}h.rercll: me-tillekut ~uismdn OlD lUI 1IlIl'('ibItlTl"."ll b~~,· mt"t ott:ir'rn8k. BII Lki !fIktnn birl

wnum

Li~1 iiil

din n.npsmdn.Ylm. ba.'1Ind; "SO iiu makla y!1Zl Yl:l.?.ill"ke:Q, "perii ilham .. b oit; bir- v!l..ldt lq: • v.eri~l:'!ri QII;n~
:srcydllD.,

yuuz,
lm1!:lbanfn.n1a islwlll n ve baklcmil'Blll Ilftl.ce1ldD 111 a.m.8.EUlllda.b l8ebeplfr nclOl'\.ltr?

-

I

bilrae-

- lLmtih.!..n[.ard!I. Istenilcn ve b . ieaI.I._ l!et.i~ D,llll&lruli -~
I!J'I ~

I
I

llstad

j.'.t:1.SI~l

'biti.I"'inc1[I~","

'iiebcllierm

l'lMimdn

yc knda'l" y&nlllD tJlii! )
Dll.Z'1 -

yJtkl~J1lUmak

ilJUyatk.l.rlagml (y.ww

gti8ierU'Iiim.... Fak 0 n tm ··~ri., yi tirkllt-

niekten endi~ o1.H,n k gazetee.! tnnumvorum! Belli goriin('e. hen u On be;. yi rnli ab:tr ya.ztlnui;! clan On iloac1ti k:~dl 11UI1!1lIWI bir 1:i:~D.RJ1D:J. itti. Ehnu sikarke:lli ,. mesele, r ]"I kJ.s&ca. B.IJ.l tUln . 'J, ..,~ Ikii!t~ •
Ded.i_

ben. benib: Va.BJ')'Ej m,,,,,h tn~ olacu.k yW}da.ki mekteb ~ ftl <kteb d~mla ifi mZ1 al-I Ltoda bklIundt:U'U1mnn'WSIDJ g-orUJ OnJ!IlJ. oderu aaa - baba 6VIMina lImla yi.b veriyor . .};}kIru~rOT,

ihliyar ediBmedik~ u~n.l~ villi YI)'UuriiQu.dvkl QI."tH. m kt.cb vo eriae Unk· )'1111 ya. d.U ofrc lemcyilt., QilnkiL - imI 'VIl muntnzn.m d~T'i-l 'V1,:I"e ~k mukfudir boca bu ntlI.ya - Mubt m 00d~ taraftar tnJ~lnl;z ! BWlU.D peda.goji lie I:II1ebeniII yUlVJDB wilil"C ti limlinda tes1rkri vat' m ul nr ~ FI'I.)"un..lJ v.e ~ ~u.n .D.el~
0

u:l

If"

'11'.
t
~·I""'U ~4!nn IIOlldl,.,!t-, 1'1

eli!"!

Hulbl.lkL .... ,,!! d
RUIIl IJII!I'(

-

imdall'mnlTl

Mllh1cJit l.edrisn tm bugtina d wi,L, b:Lk.i d ~

(III ~d..n m:1I-Io1.1" .11: bUlllll P;]I-

l.aa.hlIUU e

~Ia

~II

136ll1k~')'iI 11zIm

¢_u~tlr"IlHyor

'11~ ¢

"mru

iii

dasa gtirilldligHnii l)"OT1Un •• Ke:ndlm, Myle muble.bt t druat. yapan blr yill[SC'k mck t,(·lJ.de mu-

Y a.lnU! d~..zru.'L Y!lIIlllllZ'IhI., ~t.ecIJl tahrir' I~inden b r ~('Il< meslekd~u d.i \'$_r, Me... -zua ;rmnek i.. bIr giri~lih .\.4JaJ· 1.D gibi tit'b1.e:D beridell kOI!lUSIl' k~ n.
y:;uubql.mda duran N!.I~
~:f.-

tistadm masa811lm Lizerine u..1n.IJp k£Ll.dL~ru gore:rek giildil ve: - ya.:zt.nda, rnlhasa. ilstadlo k lleID. JIl6nI.lamd8.D. ila.M.tsL. daia, gl$:o:;letimin
di.

koatrc] e1tmiyor. TaJebe ill!' m teb iUil.Smthki he.rdnV!loda mektA!!1.:I ~kl;b'" ~oc:uk hBJdti ~Jkll.n.lI)"Or. iWc:mw ()tol"!'toa;;i bu\'[91;0 evde, ebeRl'll bl..nJuJdo.n bu Italamy 1'< Ternbel talebe bir gey a meyinl:r. bu, onnn t be1liglnc d~J de, mualhrni zim.· a.U'ediliyor. Bir YJ1. \nr miJdll' donet'l v~ya ikmale ul'1l'1 ~or:u~tIiu. UsI2riyn.., nD8.8.l" b.. bas] I] mekt.e'bdq alII' b lito. mekteba 'i;'$i'iY-Grlar'. Hw--:Il nu b:waetti~ mu'f"lLffaktyet"lfa.. Jjgi iii S;U'T1lli Biz m&aril Illstemimi in 00mk\ru~ ~L. nnZa.IDIl"lm. aillo!vi ter"lIiy ... UlI'Q D.iD

aTIimim

.K.tz.. ~.II:ek bir arada (I1rum.aw.1J buiJ.L:1r ~du m*
kilr bit'

l"ekabet IIJYMdmilbw re t.edri:mb.n bu rcka.br:tinden faycW.mrugulJ miiph:de ~ti1ll!. Sonrs., lm mu.l1teliL t.erdriBatm bu..b.~ er: ek taJ.ebenin i<,.tim.a! t.erlli;y!:lllli Wein;a de m'
oLdu~
:!I.I1l1

icrclll'. .B;uJ(! &w ntJ v.:.rLlm hlMingrT!~. DJ ~eo t.m I'd Rum DYiIYI" ~ • dil l'k IklrJQ pro-li 1000 ton trfiilJIII \n'[IIHln'i! ~nJ.;,kn ~htillil ~ I V" tcvl:En Lta bau d !dlkl~ ,.~~ Ir.I I IlIro!~1.&nlmllltr BY te<.'Zii3l L$lrm I.BUI.m haitl.el GIm.. .... n irn!lit.l d vi!rLldtti 11 k.k "!'Ida wpoak.btWr.

IlmD.iim.

tema

»

yFMnu yiJJ.tsek mekteb toJ:&. b:.:l..i iledir. Kim ll00eNC d' bi.!!1, kltI", erkcll: oo,giinlril gen~1:iilu, ~'eNk UDHllti.i t.e...rbi:,·e. gere15: oku.ma 1'tI
Dgloel:ole hevesi b~ndru:i.

Demi silehi bugun !e Iyo
BUn.d'an alb til' ~".....cl F'rillhl!'~ lcicru~,"ill';u; Aiul.:.LLi:zde bIou; Dlrm Ion ~,I~l2; 1ltflU[' II LLD limammlLll. dooerektJr. V ..pu U:llyanlar L4lr f"lrl;uJ SldJ,yooda ~y i'.J! i!diIm-clr: " hi!" muod ~ h!lt-nlJlmUf bil !r<;7 ,.....
n tqebb1J.Rler ilzerinl! ..eril51. hirahlml,t...-. Ou II.crTIli dll Frl>I15iIDHl cenuil ;;;:)hllle.rl t h"'u.')'~d~tJ ...i.i ve 1'l3IYI!LTUD d.a b~ ljUrlik I!tti~1 m= Di~[J, 'foJ.-!I!odan b.n.-e:k;rl ~ B_ .,;JIH'I.a ~~jJl iIlNn,lel' 1lf1I~dt!idJT. Gt:mi::rt.in bu.glbl E.:l1I L L~ de 11m.1lD.IMl~dlj b'!!IlUm.....)1It; .. "t,nj'fl~~ii'. ' au 31J.....tb!o Akd ~ _lanor;la

_._

Mildde:Ll.l1'f1 '.J .... ,1 o:;arl.!k I.:ilik: I:.L QLI_

It ,,~~

i:-VnIln

lam ~

bij'l'la!cm~.

gllnden gUn
dngullll,.

te.ki:mi.U et.mclde oi !'}l!IuchJ "ialaDh., mulrt,.e..
bl:r

Ora sarfiyatl milhirn
mikt r.. ja
n"

arlh

ce~de. any - S~ umu:ml bir Bay ErciIm.md Ekremm "1 c:i gilli", yUl1!l VB.l'_ '"Gti%el :yam Jbtiy~ l'iY' m.rdlr? V y;lUmM.. IJ~ t.ir cit!;' k~ me- tfil y 'p11l:wLbdnr! - lJmum'i .slabaLa. elbetUl :r.W. 11~ ~3aca.k ~ II~ ibt1}"t111; vu(hr" Zirn dimyadl9! JlID i.iMrtnd bil" kalem mahfarn.''JidiLkiHnIl1'fi1 •. hili ~ir~' yokbDr. ~1 var ki - 51 1I.:'I'I!i 1aciJ..m ~LIl'lIIHiAaca.k, by 1L1j[I,~ w1a_b~ta lI1Ie il'iooe till! taoedeu (;azla kaJe.m ~lanma.k tbe:ILrle YIlT. Ren.k renk, ~id ~id __ 811" I ha.rim:irxkn
k.a.; tanl:li!Oi yliZl mda t.qIdltJ_
kaJI:'TD~.

dir " ~ surntle

wtame\'eI'

altll§t . ber kCintma,ga hazJ.rlaruhjmJ. giJ~ Bu geaeJj.k, bu dunlmLmU ~bIID!I~ ki, CUmhW"iyE'tmtWl.i:!:tderini:n yl.i.keei~ m.es1e:H:;qbna.. C~

~l.iiin.

IPIlFt

Ksnb:!kl!!i.Jm - e 'I:::i Irrl b"" ~ 1.5 mU;,oo Wno rad~di!o DI3D b.ra
A~!'U

ve ranI&-

nDI!.u1:l::Dq ~ Itjbot.i. I~ b-lI .r;om~ z;al"hnda II. ~O()CUlt l't-li"I! I;llmu ,. £t .. 1k rru&m h ll.I: ;<1k~u h;:IPill-eri. !lUt~b U;kll~..r4!' lel'~jh p.ttlfj I;IIr;:oDJIUruYl:!1.I.i! ~ u.lmeltk'dic.

~I"

U:lt.~n.
m 1.1-

d

A.

miinHi.D &I'DF.

.,petika.n.,.

..-&IdE biru, b .tHq:I bl! ~Iu Y"dZl ludemle:nyl.e ya,m ya.zdI~D.1i. boa-

~i:mdil"f!' kadalr ta,tbik mil3 alan mal\nf 1IlRt.emJerit:ule. bi.Jg:im $D al~ .i7i otnekler -

tbne bordud'ur. V belli, 51;ret m~ ImdrrlSllnda ¢9z bi.:J' ye:r ~ I/IIMijimden \Ie 0 ~enc;liklB k 1uIqiya. bulundJ:J.8u~ dolaj'l 8DDIIUZ bir iftihar flu,. mUtaymL

wnnad,_g,
I~

k1hffla

Plum

lruil.a.nma.ktnn h~ anla..'J,llyaT. Faltat,
Ye...

bu.I u.abilir wi! - Simdilr'e kddar 'lAtbilk edi1mi, !ris1!emtler I.h)'orm:J»llil ~ Btl .. ,ta," iaLn,g;ihdli ~! O.ma.aab

"---YARIN

r&e - Iia)

Almanyaya U 1m miktarda afyon satddlJ
8'rl7<11~
.o!,t'i'l.iJnb...

Bir motor bir

pan;aJadl

aYlgl
L

,r1I"",.1i"

[);o-mor\(lOpllii!

ron"

J.kl ,U,II F..1rlmdiao
a1yl;lTI ~;o-

myumm W ]"~
te d~1u mehfazaylll.

h.lftl1ler DU jUlIa_

gab SUr! Leven . n Bilecikta Lazan
gO nil
(H~) _

I I[] t;ol._ lil'~lll;;

mra-a kltl1ll.." dag-rnGu_. KJ.sa bir !'i'O 'h htttteo H(JoI'IEH. nihaj'et mevzWI.. ::;:eldik.. aki bir ga.zeteci oldugu gJbi JudemJi bLr - mWLllim de C'1..aD Bay ErcilJDcod
Ekrem ':Ji'alCtnI.l.D "lIi&a..-If dfl.va-

dl.wr:ill.de di.'u:gtin ~ onlan ol"ll"llfik a.I.a..Inm?
Yllhk D1imb~~
aru;,~

1r'lU:'d11D, tIlikIIr'bd d~'lJu:&. On yeW ise ~~~~~~~~~~~
ID-

'IImll,viu:. D'!Ilii!l" ta.~ r.d.:w _"Im.. ..nYlld.im dot lm.b.h.'11 C'W ... cJ.kJ :IIIp.:t!' -1..!I'd.an ba:i!:l1.anllm o:inll."U.uleiI;.i b f'l.. ~

lrupbia ~.( mw.... ~r'c lirn nll1.ll k i;ly.dl I ~ I ~illDhLt: ~,Bah" u.otUtU ~I.!<:ten. .aq..rJ,.. o;'Ibl 11:"", _~.hmer:llo !l!l1I,.! "hn. i:",,-p,;or3.k. par;:a\.;1IDJ.i, l:hrb.1 J"f:'lo/" hm"l[l l(lIlH's.llHO 1.ro1 lnOtDnl tmIJ,r'lU! ~n. III ~[LU.c

".Q..

ni 1!.J1"':II'n S;lr1, h, HtlUlD. u}lion VI! Me-rlil!n .. ll!h .!I.1hLll1i "~mol!d. Yl'tuk I'oa" ',1",1 mei ~lD :r!'1I.t."~llIJJI 8Jt:b.I'eiI l" :-.. Iq<lblii'~ 'r, .L.!idi.&} .. ,io)re. ~lI..l.e:t n!!!,.. tm Lf. b..- nD'.:. \:al..i.aacm.!d
Slnd'ln "'d.dglo!!!1oi'ihljiJ"", ~lJ;!(!Ill"'Ld .~l'l ;&Iz;JQll....

~

iklblb,

gibl ~j) lekA.mi.l.J bar

ro~" Iut lc kl Dds ~ v~rdigi cevahla.r:

Ji.Y.all~rim~

- 1'aIfbelerimiz: diI o~Jyoriu? 11M ~ 1:IiIiIdk?

nil;in tcnebi ~ gclince,
I

BiBKik

:.!'II Tc.runUll de -Q

--.1'.-MU akallt Vakilinin ledkiklerl

eelme.u

1:i.ehlewr1~t.edIr

d.u;t'u '"' Ahrn.arlle ~uda.ld.:i IXIh.iDBIl 1 IILlI1.ldl'illJ !nun II'1IIY k('!ltrowri.I Mcbmed ..: 'I" k:i,i("l."lflUn llr. Mrbm 00 tW'pLri.1'I ,'" h:alllIn ro.~ \lOt~bo~I~_

Im-

Ire

e

ana

1

". I'

t.w..1J.
blol' ..

- lIug\inkil mS;W.ri( l'ibi~i mi2i It.all:iilt IlAhi IiY N ¥Ie a.huaJil.
netioole-r ba!umm~J munL

_ Ecmeb. dil

..,,~1
~

lf6:gu

BH@I:ik.de ltJjLn:mate Haike"ll't

gOnl~ i!tomw-

~

blllurinc

bJUil:mmIitu.
Illitlil

bu bahU!

IlColJriubr,

Ya.banal

boil'" I

II:I.l.INl!.k.

runda owddi..o

bi;r ~"I.D :l:nBuQC::tiI h,",1iimt HIIiG-

~lrnDdII IiIWw:um MWn:ib.loI Vek,lj AJi ~~~r" dWl Liww:t ~ ll!1ne ee1ue:t: bIr mi1drli:it 1l:lI~1 01.... 1,I,i~. VKm. bJr k..: I'IIlD d..1.bII idI.. rl:rn m:1 ka1m:U: AIu..bo ~ tlr.
(

Bk mUw6z.z1a (J lomobll

S:ilib.. Ha.!&i
diln·
DI

;arptl
m B~eb.!,.
eLt ~
CWIj-bI.
NtpI)~11'1(1

o...-nbe,...
all

otw";a!l !!szet<!

nn.] 1It"..... ~

A..r,;-t,gu'I !d ..
I"oiii: Yi'reJ.a~LJllIm4i.

tJ.

wyo -LUlUZ; vfLr mJdlr!
'ho,OIII.. ri

!

Akek taraflan N ~ '!.s.e bMJ

dili bqkaJan.1!W. DkItrt.acak 1tK..d:<i.r bilmeik bir weM'1edi.r. YRCI dt:l bOgisi her ama.D, her yerde i:ns&I.ui. bir imtiy: verir_

ClriWoAiU

tantu:wiao

~

reo:UIdc&J ~1 ~ Dllf. ~ ",·nL... w tad.:..tvUll

"'c'0-

.....LlrzAj;, lI:i~odchrl fir.silLd!! I0Il~ YIlPlll:n.ii.k EIlret..! blr kOofiF
'It..riI.i'r;r.Q .... kind (NaInI Id Iller \Dmdin bl!Mil ~ zmmt!dJ]PD bir 'illlo;W. It :M.p& lllS ~ 11 I06dJ bll" J.Ilof IIJtnnbI.Il _
rallll

~

Radyo Prog ram) '.:tIi
!!.(l{l

.

lahklkilbi

b~

mlll''- ..kl.... ~J~] ITt>: ".-iri1ilfLm.L!itH' lID) Ul.b.r'. doIort Ii: Iit 1iO ilP'lI1 n.-u iriiklt!rinL. SIIIrh" uh:nnrl:lJd. iii \'~ ,.fly<"n IJ-I'yle bil t..IU'rllz W! 1lKlIv·u..z.dl! IxIlat .. ",.,d,!i:IU-IDI 'yl Il't, -

g~~~~1
Ii,

I'lil.

.~.mj"

RwnanY.!I.run p' da ki'lpwt.l'~b

~

0 ....n 'i"!:: 'M I 'A1IIt wnlmL61l!f". ~I:t=oTLIlrt;-

.

Vank-

ici Osman 11Ivkif

- Bu .,.-tinki..it maarlf islc.mi· miz. bM'J clhctl\!rdelli (,'01; haJu.u_z yue hti.oum uiramJ.lbr. Om.m t:.enkW 'Ieo~ll mnf'lan ~ yak degildrr, Lakin lmubnama.lJY'l2I'
k •. Qn yd
tince

Bal'f:lD kammu bile yu.bane.tt di1 bUm bir meIllUl'1l hlr de~ . I.i.Ir
fuM ~ alma.Iri:. hakJulIl! ba~

dildl

bOJjlattl~

olan

tJl--

t1yor. ¥a~ djJ, bl4a. ~ 111,1.,'11"'1 aiyr~. an .. ted~ ed«ek kn.dar vlllmfll IbulIlIDi.ll • bilr adam eI. bette
mil

I
I

~;.n.

In d;wnn~

n1Dell:!l'l!k:

btltuo

biJ

Tnr'"

on metlDln in.'UrI .e .lmiUllJLlj lnnI

JIU"'

r lLt D-.eellri.rxI.~

ta::L.:f.. r-.. ~

6;0: ".lIDiI-

,PL.

MtIm;:

.lte;I' ..... IIpIIn!i ~
tiabI!rII!I'J.

~b aocil«dI!o O,J[TWll AD l.a!.r t,;1~d ,_.., k l~dmJ hmi1.l1 H.aJtJu 0010.,).. lIirJ:iiww g5 1.t~l.tlnbul!'i ~.D£@ yakalJUI,lnIJ, r!tm Salte.i"LIhnmd. birln ...... yJl'II Dl!!:Z8mabla.n:acllUl.r:overllm.l~t) c. O,lIlBIll1l M'rt:UrIIU j'Il JlL!d, l<tan IIIOOII'll. tcdu:! trli k'",* ~.mrrt k.ltTBl" V"'-f'llmlrtir.
rnDIIl ~~

Indl"..lh t])r ..,· bl.'et' of'" bol u ·larl ao..-uJmu.:, b non'

izmira

lbLen..

....'..... r

kaearken
,Mldl,llJ

zahj~lm 'R Rumc-n Alma.n~·!l.ya g_ohlr 'G bir b..ni!ll!!li B.l.I.kQVUl.a tar"hndlUl kesilnll~ flcincisi B,~kre"- \ l] u.n L )III'" ludur; bir dl.' Tuna krili< or Bu iki yol, &ilknnlJ. j_j kti~iik bir sltihh tI'l 1ec~ ic::in A'm:my~ her ~ \"llrup lJJJknnl~ Wi muftaf3.Z:c1 dir.

(,::um!li:!tl>la....

"l$i.Ilth"l

Ailua:

In!:ilnml.z.
IID~; hlll le IlhvaJde,

b~ilt. tlLfiiHm r1]m d '8m o.diyor. BOyYilplhm bir'i;jQ {oS;"-

r:mw.. bir
ulIt1i"

BJ;; lmJmall.

Iw.mlinc

IWlij..
11-

dltr I< """U'"TlIII! pcllo"l,nlk SlV.llll" EnwIrllJ" ~en m~ mllll InIb:JiI pl1buft DUlII}!M Akdeni~ ~
c,a,,:IM 'hj

1_10 Ev 1mt!1Dl • VII":I1~~ li.rtcU,

Tavrir-.
~dJ..'l.iyle betre-r- t~
lhlnIl

~ Im.labili:r. Bin}C-y y...l. .

lertn u,cr-uhe mahiy.etind€ oLdugu u kabul I'tmeli ve neticeyi. belci{tfJl U}'ii r:. Waf bunu oo)'le au-~er. BunuQla hern.ber y&1l1L..n ·bit ~k ~bel.erlD. maarifcilik b.-:r k1m~nilan iyi neticel.et' "erdi~ tie g.arilyOl.'U.2..

b81edi}"il: lu.ri";lr'i ube!iill.'e Ixtl} \'urnp bir ~t.'YYFili I.er·:-l:!mam
Ii,
11

bvt.r,...n I'"...~ I;IIm", di.l.J(1nenien-n
"'I:

Llt:mbub -kUv:lL ~]]&.
~.IIIa'nI.IIII

fL:;l~/&.lO M.1JI'lI.k: Bl:ri.1 ~ pUlllarL. I:IiLiO Protuem 'i'W m~

tnun

:UU;l-

etrm·kt.t

..:Iud

rtndo! tatIldtu
ba\'r~

gDJld~ il~ ~

Ilr (;

ar.

M III ~

III!iI..lII!I wnU "'q bltyilk ~mI ct. yild6 .. fimtmd

t&IIIa

~mn,

Voci.be.

.~
,\..::[;1,

Noden zO'hirl ndiAi iii nla~iill mad .. a
i-lJrq;Illui.I,

Dfisbemum,._ bi.J iWtunl UlIU
~i

ko1

Y:lh.ud 'ki

R b lw.b. yar; k~wla.n
eiler,

le~me ~Ieri yapar. yorulma&LWI. .bU~ 1:.fIam.iD

,

!!;itel:Kiyle bir !ldBDl1l. h~~ "knl'k! WY'}rnz: ~ bilme.rn b.an,gi viJi.yet l.i.sesin6, Qf'tH m.c1ltebine gitL, _ eier yi1ks~k Wu;i.liq
\"R~ _

kI,lUJ.dJImtan:a; ~ Inlhcdoai1e 1m p' ·1.,uilal"l.rJ.lo har bu'Ul 1~..Jb1p. ~ ... nllkldnndoii!:D a.;nde JIU!I.I,.bli. bI;Il, oWd..if! .. 'Iii:>IJ.La~ rrHl"I'cud hilr Y'l'.' lI""!1I nu- '"lItiI.1I VlIm ~ haIb~ O'tr ~LI ... Vc 1""'lIil ~'1r'lIdI.il.n!lrl ~;~
&-iI1T ~J:l,IIi

l!L~9 AJ&Q!I haMi'L , 1~.(15 M _ O.u}'aD. _. HI.:.lO/14..otl~: nlr.ll (PLJ 1&.00 F'ro2ram
1IJ"3n,

~

B<"Yojlund" tL.nobabr~ ..... liIDw oillrlln fcl • ..:Jn ~1IlI~ ~ 0 .ilt I:L'I>;\IIF",lll1a d,oo .. b.iJ' Imi:l.itI1I ~.... blr Ii'!!'I:iebd.Pri U' nu b.!ll'IJ1I! II14Jmj w l'I).t~"'t.¥, hlL~ttlh;,on"'Y1! l!::l'ild,+,~ ~da'lll a1Un.o :wlmLJti.-.

olit ...... ml'l.bltl;'ullLUI.!! ,.fL
IDIltLk~~ P'IIIJ'I n "jrj'lUll.
~

v

r.nik. hp-Jo. '!<1dw.ele.i J

oioiJ]-

mi"
-

~"'I!'\t~

d!l1!I~ II'! UOIloii.klM!l.li:::iswv.IILdalil

bDda ;akan bTr }'az.rnJUI . fll 1e.kt"t:ln askeri XU" I. Iln .... ~}'I:i 1l.iJi81:.aD... ,1&.1 loiJ,: ~
il!ldilmesi

FB'tn\.!l.iJ
rlIhnd:,
iu'.

"rr~

.IJl~ t),jlo~

c~

ihtillul.lU1t"
tll..tu'8.k

NIIlDll ~
UhrIn ... ~

b:A:t

"y~

w

meml.aIbt'&

MotijrU
KF!lrotqt;a
num' U; d

li=ah,lll"lrk8n
1 II'

.. ~ :lI'attna ,,_~

mhlIl ~

bm~n ~lklUl bLl :;.-

!3Q!l1I d.!lIIa:.,1I hll; IJlr

rM!!Inu,.

SIZC&,
Tllirkl"_ ~l'n"DI

35 lira. osli DlWIoI}ru Ftaa In b i'i~ .. ........... AJman.ca J:U,.U."-' _ ••_.~

mO:!11maI;oceolmH'U
Z31Idlnmftg-) lou!!; d~ mlJ _ l;ajilimtlJ"1!

l"fmt'1i:e hBk b~
!:lq1. ,biP 'I'\Q-.

fi.wdlnll

t=afJrtdnn IIib:JQ'.t

~ ..... _'-_1 _

19-05 in,ill; Od;!, mWllk1 (t_ ~ la..a~ MW,iJ;;: RadllU <= fIOr~ fib,· Ilt.lm O.1i"r- UI;Y'o!:i!OODl 19.1 D Mlltik FUll 10.. L>l,. llii_1~ 1Ihmltit:;~. "'~. babcTIcln. 2.0.00 1IIIJ&ilj; CDI::mIW'. F:a.btrtI ~ ~FUAP.
Olru:rnn~ 'W,JoQ I(tJrl [I'pIlJI.
'P1!

I,,·de

"" t;n~ (llor"n "e ~I1IL1J("I 1 .. [i.in,.1 mrnb.rlii ~.
kolu
I~

~
ocIer'Wl-

m.:..ksad ve takib eYrteo:ilgmu ~vz
t d.

tu'l •I!n rt'IoLil;rim

firJ..o.l,-"r"'& yU--

.~NILIK

1"~
760

~
II
I

l7aa
11641.

K "I,.

i
,

"'''UK

""'I'IL.UC
AYLII<

1 AC'&UIii'TOe \' ~a

--------------~
1&0 IIO~,.

1M

_Il-QII

1140

PIf.R1-I!M f&S 1035.

IE.

IimHgi et~,. 35 bee lira II.IIi6 m.&.a..Ul.D sufi tutU'L, 10 lin nuldesiDdOOir. llu jUn ~ ~ Il2la.k biT ycre ya.1:J1'l1\t.:l bIT dllc bihakk:Jn \'Akd bUn.gL ks.bada.YII giC '? GHme:z.,

"jam.

tv.

!;Il n oJ. ,,:; tab;rn -me ~

CcITahpoap I.(tir.

tot

1»_

Iz

"r f

rl a

Edlrned Bt Mllarif leftl,lerl
~ r)il.-'i.l

V~l.b.r:!,

Blr amIJle yaralandl
SqvyN
rll.Jl;l,.,

haz rllk

btwdIT&l1

CI

,notya

~
f",bIJ;m

O=r mn~!!'tt4.1Wtl.I! bb1I'kIle ID'Ijlh~ltl'll:l

rBwm1) YumI (.;cj'r'lli

-

Pif<llJrJl

1IlUIlk koJ.rilNd.

Nel"Il!Il l4i!11 ,A.tI L:.,!i:~.

a.&JDI' olllD m.V1ulIl"

I!I! C"mnll&lIlr ~l.IIml T.", ...~

gl bufy
BUIlI.1fl

ta.I'1fi_. iki tiirHI ~

ttt .. ~.

10."5

MJJ;W;.: Dinle,lcI
~ Sl-tlh

ofllc~ - Mi.)

tthrnll "t:ahlli.ll>ll ,.. qeJ~d2n D.emjl1n :tni W1J..I! 'IIlkpunm ~j ......, u'P8ll d. 'Il;~!.!rrom",. llewnrj, p-

:n..

Jj,,' 'I' 1'1140 -

,ali..
lUll..... 6.c!'.!

ct,..

'i-IlD·r III

13.:2.0

I.......' II liT.1'5 lru-k

."....., iElaail YI!I!II ..

"114.1'11

a .Il(!

........
1.411 Il.III

,..u
I.U

Vtlrdlr: Ya. dll ~w bir Ihw adcill . dip 0 Iwc:ay& Iwru:l.illfnl L1m;1 (...;ic bI.1001l'.k yfik&ek bir ik-.- •• Dn~k, Y1Lhud, mu.rifi U I h a.o1J1~ gibl. mlltiJ.. Il.m mekUblllriDd,e ve C T('n-.

BOItkandan dU,m
B.. ,.~ Itnct 1Ii~ wu'lt' b!biHE 71i'kn~~ l~ m"hnU-

00:1.

:1.1.:10 (RiLdyo IftGete:!O, ~l. :5 Imdlr;: Db-Uk ~ rl - No. 1.: MOuR, :/.2.JO habs'lm.; 'TmbI.o. Kmuhl]'a - ~ BI!I~1IOl 0"'iY'!" )

ZIn..,

-

..... 0:
1:1..3111/

(PL.)

:to Yarmld pm

Habes

Hududunda H anrhkler
L
~ k.~dilr I tara'i in..... gyladd Iyldir ki b.J.lLll )o'Btmu!'I.II·

Nafla Ve i i Trakyeda
Jl

eia
"l"nl.ll)'ada

~1Ul,,'~

b 11.. biI".1

Ii;, I'!llilLali.ii

. ),Vf'1 md gal'11tl:ltllnbulilIm

-ca
"n Iik. FWmt ma.kn\e)".i
JI[Iun..b~
[8 ....

tdo f·kirler
dft'_~

••

---------------------------~----~ Ismel' pa~a." V,eremigecegimiz hiT ~egi ! nastl taahhiit ed iz? Senede gux mil~gonlarca lira I astl oeriri verebiliriz.
!:!!!!I

....
9

l~'
inlfllTW,r.

U;

'"

J;.1J\'\'cll
I!!

, T{,t,,11

YWlca.A..lmAahtn )' '.p<!!Ii CO i

Do.!I'11I:: uze.i'L110

~

= ~= =
§;

I
.,_

ud rnwUwdeI bir itilif if e b'1l ta.Iiliye I!::eyfiTI to ~lcmek b'''·m
D:LilU.ilb t.n.hliye Qld$-

Z&IlpRlnl5!1.

~lir. 11 fITl \;1kar. sa.atl(:l·ce uyl·. Myler,
Y!"mll!;11a.;o;. gew= s(jyler. bIk-

flciil.. Alm~ lehimie l1li.idnluaname iIc Ur~~ i!dilfl,l ur, nttlleO~ tngilil: l;iJl'J'il.L[lornn(h.t'rll Oild'IJ~1 gU!D.W hayretle gi:iroi.1!k, Muh~ len mnrtmdllLI tm'f'II:"" ml!'Yd i(b"," rh ... l'''"ck~ Y.IJ)I~nlJ,~ ~II,~, bkml c Etllrne anltHl'u,lill.llI yel rau.liydi- rir, Alma.TI1a..ra kababllt bWm.ue,'lro1l, I hi.l~·It"oJ.ul!l"PlllJJ1lij Cl1(1~1 11 .11(1 n i tefti~ etmJiJ "I'Gl nu £L1~§i'Ull E'di.r yoT. Almf!.Wardn. bir b egetnllDJ'!I. IWY,iIL L 'aresl, jJ.JlodllnDl.lZ ...... - ,~ey g mi~lir. ...ihl\lyErti o.ldujunu ooyliyenloti. tu).:l;ln orilltnll~lll[", ' N rin Ve-kiliroiz. gene bahaUi ~lkan}'o . DemeL:: 0rol KilUtl Di!'ikif! Ironllgruda luyot' ki Alrnanla.r keodi Jrklanbir Mat 1.adm' idiralu!.t cttik ~ na mcnsub olmryan d ,,,leU .. , D SOil!": le Iyeye ~ill1~J!'. de iBtil6.yu btt4JIyurak Ruman·· rna. bQcu.m Bn fuad Cebescynn 3ercfi!lH!'tlLl'lW! ve ba, .. yay! tchdid ettiklcl"l .... Balkan- ItI:b~ bile edI:~~~"e:r e rrlCD, tilffarc • I.z vu ne bir 0 ·llff"l yerilmi!Jo v :tiYIl1:tLnI. BU'khklan. ~ 'J.i"iLlQ 'll'r,rt .k.~'~LJ", ~1J UUiUI,,.. I te H'iizlrn Drrl k bil.fl m iqavir yere te1~ cl.m.i$i.r.1 Nafi ~f; ycre
kqH 1,I'i:IJ9l:.rl (.lIokJ ltmelLr rnlllWn31

eae:D.

I) .

'l.{lI!.l-ml mlth:!Us ttHhlio" fmanool

bir
bit

)'JJ.ZI

>

mli;Z, gene abyler ve p!iJi!i. d.a.,. ne yapsm, dinler, dialer' V R:latlerce dint mhsyel bir ka' ul edemem; der, red f' er, Mi'isyo Monmnl'a Isrl1!o: P~dlW

ml!l'l

IIl'"cll!'l

I!-tmq;l .. rtl1T,

vc ~Iediye

1~Mdimizi

m.ild!l.fuft
UlJJllI.§U'i

maJrs:u:iiy

miltle£ik

Sir gi.i.n ev-

g6~bui~ tabil

gii:rilltfi

velki maltale tie ~ btl AlIl"lNi miirJ.aflUlSl. birbirlcrini bu nokLac1atJunomllyorhr \I~ t tuyortal'. Bie gUn evvelkt
WI

~r.

bu seIer
RIZ8.

t.:w:unu.

yanl

1-k lJ;r'1"w;;t1llila

oldllJ<CJ2l"'D'LI

Rl.u.

Nura

glde£';

njjfuzu

II 'bTL!l

glr1Jl

ediliyor,
Bu !luroetio p.:k

a~lktan ~I!ta !'Ioyl miyor knle. iy'1.OeD I)lt ttJ,C:~.lL'llirj-

yak:m,t

ycrlar. "_ Fatzlert
&JUD

hemen
InhlIU

hc.me.n

mL1ll.boot"IJiIt

nlaruk

N bey de r, dinler: '''fll..kn.l bu bWm elimizde Jetil. A..uk:a.ra ooyle istiyl)r~" der, 0 do. reddeder, lIHf.~yg M.onl:.a.nya saatler~ta.n V~ aneak dolunduhUsn scnra gen doner, mer, surau runic. rea~ k~lk, otcline gider. ee

.. ve

k

kuiLtli tedki ta.dil i :;.t'1ilin1 tkb~·a.b • W\llj

bir' halde

t{lnr:im ahJrl

.lk

'll'6M.U. llWi~~ WI' ILiliIml.lTli:l lIe bta.nbuhl derhai Lahliye ,Ii I, y0: ~ f' halletmeeu; 0 :r;a.mn.n
)'1 bIZ

Alman. I:u~geltltny ,nl oJd.atu yolun nU" gUD EtOfIruki tellliWll He wkviv-e e(l.d~)rclr+. NiLdlr Na.cll.nfu ftkritlOO biulIan bu"....-u.nu )',IUI.l~ a,wwlJkl2n Jr,n yr..nn:,1. teffl balnl'laktan bit" hirlil 'kurt.o.ll yu "!lui

11 ouuukme IllZiiT n ~k b U)'\:L miMI. Ya.I.I.l1Z Awu;J.Y1 bite tahakkULm KlU.na kaUn:;a. e A lrTll.ll1 ) ) Iw:iru derru U;;~

rum

~

Urnr-lL kay~aJw

ulh yOilnIZ iklHC} Lcs

lronf r l$.lmn b.J.~llc.a. meveuunn te kil eden muhim
IhUlufl r;L na fi\Qclelere

in..a.li etsek
llt,)!,lI

pmllm

m I hedebile Fru.nw: ll4.IyL· bn- ~ok

ran
"d,If'lin ur..cfiJ d
m~ler"dil'

loI~em dlUl ..

]:let.

d"!1-

1Ilt.ik.."ll eJ£~ktir, Bu. 111~!!IIert
nit eder~k bugiin
~~IU
'1

t;J.S-

buhm, kiln va:ayr-ti ka.yrJ rum~ Evv hi. Men .. h d Icsi VU ki q,l1ndiye bir k '(, miizakert!: edildi.
kell o rutizakel
1;1

[.'ntnmzJan zararilid~ ooe"H blr mLla..hede>'i llJ'sfilk et..\'e 1Ill.uI.hooe L.a:::dlk edillstanbu.1dan ~~
I, IStldiltter\

l~t .. hir

kilC; gun bu sur
t.e:.irilediT

t-

Ie rOOdedili;jJerin

1UI1I.d:.mm 9.sJ;u'!rikm~U
II.-tayor
!H (!I.II.~ - M<Ut;ll"I'ImlH'l n!iAII'IM1l kam:aI'9~IfJ.I!lE!Kvrrll_ dnorlil Imrb SIiInavunln 6dcrbCl"hl!l",.I~
7.JrL

'e blr

ihJ.i-aslard.w:l

.1'1

Fr8.113 lZIar burruia bll" 119' tallk daha )·aplYo[·lur: Dah!' r,;uk ln~lli7.L ·...n elfndeki i

k.i aayu M on.tauyu ceu.r.Jplan .. ikwmdi kODlItede, j'erti yemif: milt - l::&d("en ~ti[:~ i.p d!Ul.lyor. bu. un 1 ' d i[' k1 her mese.lede mili;kiilP.
~tl!'ID:ot..k lunuyol". B t.bbiisiiDaL· bLl-

ott,..'II.

H"'u~,

bMlI"OI'II"~k

~'e

li - 8 mk3y - (}erkrskOy ra.y - 811hl • Edirne - Havsa - Oehbolu - Eceab;J.d YO daha baLl yoJJe.rolr. ~ta.!ll::iLlldflll bfLillh':l"artlll FAli eye kadn W'.Ayu.n SIl.ha d ~lIlm.d rlu d.n~h teftit ettlm. FIlJ.hyeu..eu

Sa-I
I

W'ada Urk devletmi I bukumet adn.m..!an. biz g u.zf' l ·11 r Vi! S&.ire') ¥lyle d" uauyor "Alm811~ calib ~l ~ l!!VVeJi
bl bti.tiin AvnIplI:n,
Vl!

mek mecbunptm· l' ~mll !ti krsa bIr z.m anda l,;urUr'mu,
Nad!r N
['Ij

b

m

" , sun bU"

!;Obrtl

lUnytl.~l·

iBtJ.J:i ~e~k
.eI.

h a kill:'! kC1:!l.pr.d!;i

lI,. Du.n}'&IlI;II 1TLu-n)'etl
,!;,&lib

Jn~lI:ta~-

tllY~ btl.;"" kfi.bul p{[1rnJek iRlemoe.fol

lI;Oylenl&Ur:

AJm

111.111

ve

(!'Ietnl'ltmWll_1 JiliJIIIwld;u, olilllJ leT'- m.O'
«gu
d bilillde d. 1n .

gelrn~ne

bo.tyhr:le

Vr ~'ilimettu.

A!-

Up.loc

prognullUu"l

ia lkml!il e.J1 ecektir.
nll'l

~ehl ben k('oru h· 11Tl:l bOyle d~Iinifjrorw:u, Ve ooyie diqilnenJerlt:: ~. yi.iruyo-

IIvnLPl.'II\ bugliD I~bl~ e'trul~ bull.lt1u fOr, ff'lt,; tnr 1 Lardllb r!.;t m kll :.rn t g{l1"'D'lllHI D}~ tnl \ill Yf"lr,
I

J!!l!;IU en' lJfI a ~

,.... lLlrll, YalIID: a ve di,fer b,i·

yr

brr kozu, kulislerde myaz Ile, kewllJa1
istiyorlar. Mt'\-suk

ri a. ve.
Dl·D<lLm.u.;a.

yi.wJendir
al!;Aver

ki, gayet
bid.-

rum.
1-

cunk

:

1

hl1Lun

A,,-.

~

In.~
llgdl..&

VlWyeUer,

k:l devle'lle:r batb miY:lhi tao I.o::'bimim !;lIr ~kli Galle r-actVcnnelo"!;, 1111nu

e(::nI."Di Vi!

billuK .... In.g'Lh:z. rruL.harllil1 • a

detle-r. !lSabiyetier i~indc evveIi "olam.u., kabul etWIR~,

t.Ii.l'YUI: I dnj ......ndn .... d .. ~tll) lay .... T': 1",11 ~ ...n hil."'-:l!Ild~,fh '.l1n.'! .. it1, 'liiM .. imlilll h;in L,Uun l:eJen bll.dunm-1;; ,,(hr, = = tedbirl~!' nlnll'l'~

bakktnriA hrilletme-k i~l-

k i L.~Ji:l er I'lDfe:r&DEIL evvelii buuudunu tayin \'e Sa.niY(,R
dell O!;;"rendmi 11lt-ii Dul tilhhye ~ I,;&nllkl:aleyi . IMen BUlhu
''e

deiUim ~.. . dlt teblili et1 ifadclcrle
1"iU!

PmlsOZIl

bad.lyor, falnl.t IIODr, g'iliz Rombold ile F r z P -I

E
~

u..n, ln81lall kjl<!l" k..'VtI~ h" t1l'"f1a ... u..... r.tI k J Fraa&u:

l'ru:'I~~".Il1'1d ..

dli. r~.k-

,'"kmoill
.-.;1
In]

N -.OrH, 1 a..&. JiLwn bLldlnY(Jr M' NeV)'llrktwl bilJiri.lJlg,nB
re, SUn}
~ . uh yiy,~.k
~IH',II(

:u-

"'1

AIm[illJ"3JUD L.i:iti.irl Inedef1kellll':e n.J,p.:1 yl !Stili. itl.e L8 ii; tedig\Jo.i I u ~"VetIea.irken :bigw..at Hitler ~l'[emlliur. Su I... Iml.ZZal.t N adlr • ba.Wa ta.lrib ~ 'k usul1er:i 0. a.n.Iato.'1.I"im. Ve lu.tblkatwn Ila
ge~mj,ftjr. ~yt!!" l.r iCtu.h ::>e!leler1:e ev'rel btmin

tJ altlru1:I.

i

UnISb bir ettikleri zaman, bur trluilll frlllma waddenin
IU hl'imeYL
0

b"f ruled mod rn _ IK:mBl !!di~.

Ill:!. II

mtihim

gob''''
il

anLe.. .. mdeilil".
\II

Lt:~W'ud
l!:adllJ"

r.:hAI 8l:d ve Lm
La)'l.

m

'1Wv&g" IIlfo¥.ieJ.egini. me!B. llilyuD.u u.11luauy.a J.ru. p;ln f1L1~ mesej~w: ha.'llilll" Wukm: gibi k 11l1'l,DIln.k eticede. blrdeubIT'8
VII! DlI!liceye

kara.n kllt'i~i:dr gclmi~. dl.r ve clllWt ed1.1iJ-..e giu;ilur ki SlT Rornoo'~ .e11'11ch]'e kadac 1ngll,ldm ali'kmhr ede-I'I ~I11lD.l5be tAli mt:!iOl!le·
lerd ~ billi ILt '10k
:llhrllyr.;tle
Il.Lli£r; I Dlr barekel tmj~tlr. .Fl"a1l.SW: f'W rwa.

da: "kllW{; "Is,onunrJakl

y)' ",,1m II
IJr.erinde

,...
Di:
'o'C'-

..o;;el erut.t.& w.ey,·udu
II.

b( log I bl.l pbina hn.r!.i l:Jar11Il1!' U)'_ gu dur. Btl ~i.In de \ of U~11l bakimiycti bln!illldan dHir nrtl'lc!3I. T~1"!f1e
VD.7. '" ug-mc k::.dnr bir

ItJt1.

WU:cek

dei1~tirli["iI " ? tananda 1UlCa.k 'I"8.l:i)' ml
~1Imb

Loodr' • :31 h"'l - C;muliJ. Coillde'lin wnuml l~rllfL • t"",d"l\ .. II ...., hJr . I:l.i": 1:I!blj.ild~ p'),'I-:- d"IUlm~~

dlr.

Sm'ive

H,.: (i'll~tlIl
jn~li.U.

ll.nI.:3\nda

ClII.Ci an 1.a..,m...
1'.

1,..Iu'lOOilme-1

lj.,
I

I!i;,tret yoktll.r.
hare ketlcri
~n;.~y.ez;.j

Bllii.kis

MUln
plilUD \'cl:..i N.ll'iir N3LlJ
d.t:'1I I

h~p I) i:~11 i<:wde..h~

~Or@

til

1unabUece.k bir bLJ.le yakla.lJl7or.

~

YIlILliZ

v@ i!ll""!l.nrur kl .urUl;ran:;'1n mu~ ep biT f.lJ'1J~ .kMlar

...,

It'

Jl'll.ht oi;:\I.,;alt:'! Dotalu,

aD bu faiz~r
BY bfllle'Nl'J~

De

lng Itirlen entlZ BIle ~ki~l ettiriyor
,I;1J Iz]
m' : .. H.It.~'dj

I!II!te-

,il1in

Tay". ... "rikrln:l1.;:., PUIIILI.iIow J!-' I nsillz. I.a} :l'''rde.n l:u' _1l CQ>IiII " Ifl b-1L( - S'J"J nfrl'i.~ ,I tlJilLINI bl.,·!.tlnLIII'O;} ulit.; I!tml~I'. J KlLr"1 dH. y"pLl~ ,tldd~iJ] 1I'1Id.il:lll 'Y- nemien, hoo 'fI("r Ill""" fflllklydl..: b'Jrn-1 I:t,.rdlmlll l'I,u1'ltfti ne'til' ..' .... nlll~:.... ('<I ... .:odIlm'!lr Bill(in taY)l.lI<!(:.h ... ~m~ o.nm~i&l(lrdi"

.AlIImm_1

H1'l'

)1,.

dal'" FrII..ns .... AlmPln

ya Vif!' It;all

d tnt! J11.1.11 I. is .... radll.m.i~"Ie de. blJ memleketler1e ill ~ Ykpilma.ma.kladrr.

Hi:!. tmgilr.i..i lLDl:unaY1P ~'u'Ln t· n; 'htiktlgun.,. 1(:1!I Al~nmj II y, lJ,;'ylti fWJ::I

ha )"01.1

Allltl.i.n.lo'OLIIlll

~el1el'

e'!IiI:l'ier1nd..!

a.tletlW}'t)ru.z. _,eW rlutukl<t.nn-

YOni bill" kararname
AnlulJ11;,31 (RlJi:lta- .muihallinnuuJ.cll' - \';{.'tj:11I1!'f" Heyetincc' tub II 9f11hHI bJr klU'arn,p,ml];!: ~Ie Mi'rw:C2i Rflnk!b51 e.>.a.iI 'Ili zamnam~.siDde whIM )'iif'lt..rn.k ba.n~ kaYfl flU 1& k.a.uUPllIil mllliyey ,>'en n III uni]"et d ili.o.de I:m kanlID fl.%lJl.J nnkLlrdo. al1U.n tsrbiD LDwk ,;;u..-etiyle hazi 11 Ii1'V IWo.dC' Z[lV'II'llkkllt n:Jllhi_1 ye lie I'InllU vf'T"t<biJmel!ll. AVf'UPtll tuubJnlll b~bl1lf1l111 tldutl ed~!I bir I

cia \'C niger IiCfled I tu~h hlerii iUlo.b i~in YIlWlklan !all'lbl!l.l\ia ~kudll~ m1..!.:il ~yl~ '" r~ Illle !lab ·U1da. DUelo'aO e\i~11 \'uk'alara b:LituU!: N4.I!yonl'll ScSy~.h2. mrn A'I1rnp.1l II b.iJt:imiy~il UlIYIffiak p~~il'ld~ ulur~ NiIrl~ N
ID

v

in··

Vtlyg ll.Jlu, zl1"hlJ,.. h'Jeum.t.an
~Idi .~

tilHJ UYOIUllo,

lar ,... ~
~~ JniI

11:&.
M.-

l.'oridi Af.riIill."'& ~~In yBDii
In

b

rJ bli
Y~I

II

bi-

~,;I!l1> di.y+:, li'rr. d
r.

yaplLLJ% l., He (1Ln.1'I i'ahlri inial meit e-

b,.

? hmet p~ nWMl., bu«iht d6gil. ti
LIw..-u on!e
mJ

ugLLn1!.
2-

ti.ln A.~'IlIIl& IWI1eLJo.oJ"llllu derno.kn.!Wen) I.e o.:le.J.;: Ahl'l!!.nyH.ytL k~1 01 m ~ ..hr. EG:er A kesi me-vcud 01' )"tD.lij.

!!;V'D

.II.lt:'l'bunyehiu"nyc lI1U-

IhLn:tdinJ/m·

tind~ kahy;Jruz.
lngilll!ln.:n.i:n

LclJli0

bUy ' "M

et
UUWL,

SIr" I R.orubnla PaJo}a, £rnmespllO';tli .tyi_

nall'ld

dllfi lig"ine geli:nre: In~ilter
Uonki~t

bir

Ie birtiraf

kalIlHzlaJ"IDI:"

'bert , .yaset Y
lomH1bk
I]'UI',

w-,

dipyap ~b:

dt~iidir. M· t'1:'.tTnl bit
n8.m.lpa V'$TUii;lJtI

Il bu I ahllye
ball!

fapmJ),

,b

LPiT.

. crll;:tan

~

.oy ledl. Gcn("l"a1 PelLr~, d~, MIiln;m lOT ve~., Ib.:Lt:I pbL, . &lder Ii..:. wd:

daI iyi rn-'.Ji. .a ~[lnll!lc:<l: '\fIl.JZlt"l" ffiP};t:l{'f;I' li"lidm,.d&1 b4 KI ' 'lc,YI hoLlk:deme"t:r:" fhyt'cgi m."fhll7. d~1 dll" Btl ak if: rnglLI>derm
Fro rl.:nzl~1"'I!.

kanf\aUe hareIret

1I01'", yBni bu r~

alba ().:
VeT·

1uY: ven!IIDlY~, meg.· killlum rn.aJ.t
y.kanuY!l£agmH:t

aJtuuJa.n bil' give
mi/lmlekt!Lll

kullanmll.il

izb nor ....... .",,_:-n Wl,
{j.
oj ytz,

111lL"'madlyeh t si,u-'ot \:e II)'ll ..m.ag1 VI;! kon-

II!.!

LI'l! I

Or .-I'll! It· pa.za.rhlilar
t.a \ 1)/ i.I JJ?:ldlyrU·U1:,

.ri~etimiz!;'t' mall i~kl~Jini .b.!Lllu eouCbllW'~
- lUIlBi

*

uz.a.Im umQ.k

I..C!R!InI,. ( ...... 1 - No()-I/Io Ckil"m,jeh, ~ynedm..iCl'~~j :!I'1Wyor. 1 ~if!' DiruJ.ye LillI.! .I.:~ A iJon;,lly.n.DUI ~",j"ki'L'i l.i 1Ua~ rUltcL",Ie I lc-diy.e. ah!yetlDI nLul:iaf tI.Z!1 b~1 oOlu I'e' y .. rcrh olllrilk e'l 51Z b~ ~d"ll do'!; LZLefi n.bp ML"'IbiLrn~i. I;r,n tlJ.Jo'.tlll"O-i ktJ1i1 nit! IlIhmj,., r:dllbllln.lar mlJki'lDiliude emi:!yg[) )'tl mf'ktoCdJr B\.I ,Lr""" nlllll"rl ,i!' mCll pabilm~i kururla.lJbrllmlfjUr. !IOO 0'",.;:>11: oildu11 ... I'olon,." hw-bmdrltl lr ,)'lW ~'!.<iil1 hI-!KQIil&1 t"rildeillleUarinin 11114 1Il hlrmmy "'~ <dll~lli..s Ol.lln vye lIM.mes.i "oM .,w- pilot d II d~ltltll',

tehli· j e al..ur:a.k !;iIU'll!~ hllrbc glrilm· . Bugililkil StlltiJ.kn[)Un de'1'll1llJ ve ku~r.w. milletLeie ha~ ),ut hnkkl t.&ru:nm B.SI k~ndisinin
d,~
",WI

p.ren.1:ap

A" ru.pa.di.I ru;~ g ... glU"l::i d

Lura.t.
dC\'let.l.e '11IlIknuolh;:ri}

kalnUI.·

g.

:ta

b..l4LwI~ blr-

IMcMiII.Il..Jl.k::rine ~u

am-

,"<:1., ..

Balli

S

Ie

bl.lllJJld:ultJ

'I:'ii:rM: beyeti m Ilrnh ha

Ot!~

.. II \."

lI'ICIiro:>r
In),),,111

PlI,nIrn'K"Htg.k!nn 1:.&l:!t:!i iLlru Itek!eyeDlWlI dive AUzi.iI k.oab ~m.da.u

-

BLI It.lb;ll"l:l g(c'nera.1 Pdlero:u Y!I.%lyliitl h&kika.ten mi.i.: kilI till (fI,;:'>~1Jt1 , rt.cb:rJck~.

~ imR.n dereu. .w,jntl~ 1rnvvet:H bh fwir W1IGl.l!Il

M .. hlll" ,I"

~1(:'r1 ;'I1Wa~

DIr

SIo;I1I;1u.ln,.31 ( II) -9"U.k 1 Ic .. U~," ..d~f' .n-dd t:'dl'll ..
1~1"1'l!"'IInr:

v~ .. J1Y hili
I:K!ml'K.-i:IlJ11nn I)fut ......,.t4 bo:

ruIIll!

wId UtI, n 1 Ide

mem]I In 1I11 n= n,

Cii 11 ki1

{WnIIJti:r. Bu im.a..tt l!!6VkiJalir Iii lsPwJa. bi:Jnn mitl ~llm DI{i~~lude ·lJId.iyt: kudllr tur wda.k.i.r !'lfi
:lit.

fu:~mornc

aid olnu


.111

~ In~

n:l['r,>:w1:'

1,,}J,.Ii.[1

,i.I-

~1 LIIl'lbllrIll.Lotnc.IY:!rI .. 'r~:J.1 ,:II-

yll.lI b Ir £1.Lill

B.lH.:.w{re LJ of.)' _

yen blr ...aw.."lIl1, k~ V ·k ~t !'i. I nllmat: a:ere k.endlfllOC
ri~t.tr.
lUll '
ytl

V-

SiJiilufi ~Jyl'l"e~llmi2 bir ~yi nmH.J 1:f1 11 uli liz '!' ~ ylli:: mlJYMiIm:a llnaYI n~ ~ v " ~J N ~r("h:IDrt;;:; "'

diW.gi w..k:il' lan,v •
hl,Jjy~"rw:

b~I.D1e:z&lbi dn,y..

(i"

i iNhJd-= uygun geldigi VI<' NU.N)'on81 S~Yl'l1.i..o:lD.in tut:biJ.: cti..lgi til rf kuyve l politilua,suH Ie ndisi hakkmdn. (iu t.e.b.likeU g-ordti~ i In Jjl' ki ;U.man t..lllakkilmi..iJl~ kariJI mticud.e ~i·1. 1u nok1.1ldll bi7.im de mlLm fflAlJJ111I 111 ilteroniu mdtebi)'le mu1.h hkf 0 lei ugtl i~ 1 QWr 'lil bu: dt! bgilterenm ll'ilYu..f;~ clu£!-i t~ gaJ~ ieti~, V'" I1DW1..la mlidalu gayreti ~ mda hiriyonlz, Ingilt.ene m~r k tC'hllk .. 1 3~mtnda. 18Unad t!:d ~~. ' g mi" blT mn tcllk oJrlaIgunl 'l"t:' lDgi!1.n1!:ni:n menfuai:1m THr·
I{IY'· In1'1llnaU add Ltigimiz.. d rl doLa}'1dl'l' k:i bll tltfl Itru, ll'etimi·d,u OllIJ mUdIlfe.a (,qj_'ll'w'l~ Rlz Alml11lyanm kldili.6ml'l HlUf"r!n """"' ...........,.. Ir.~~~ ...... . ""

I~.p Aln:llmy)' Dn,i h:1 lrbe :selero.i. OOg1J.D _.uw....n feltl!!;, . i~ edlllln~ ,alurdu. t'uk;!ll II bitara.[ JmlmJ,ya ~$lDI..ru1 ii;I.a~ .:lt!' de Ns.dir :N dl 1m II: glbJ direilnenlc>r ... ,jdu~ i~imlir
kl lehhill:eyt gi'iFm ' lil":l. V... ';:;Q-

renlertn

.:.Itii.le.f"1pl

wukmll lll"'r.
lml'kle. ekl~llni
..:£:Zl.L -

-I

AlrnlWY .r bit llrKl kalmlUtlfi lehl.iklt~"lI "'ll~!:uralJlle
Ui11!;'1ul!J.l'"
!<JllI

Bu

Mwldkl'U1i.u

d.iJ. itrt.iJ,:lllla·jyle Ud.... Litl'lll". Fa.knt !ln~ hit,; oluul%S..'3. .II: ij., ..ilk lrir 1I AJmall proP>lg3t~ dllIJa lJ bllhl,.·rde belki &l.dartmP-Llot k ~ild.i. Araoun bir 9~ g, ... t:I ten 'Ie AJ..
DliLD}'::tlDlD

b.l.iLili.1 bltarn.flal:l

di~
1'117..:11

l:mI.b.hildl

iw:3f-

itrt.iii ~""nrH bilE

r1I.IIlJ'O

n1Z.

P'J'it~ gH:retecl

'l"ill~ltiye.'le A'lUl •..n U~ OO~'Lt'lI bir .. iJul,bi li rse, tecrLIbeail:
IfLIj(1

lu.. deLlo..
I Un-..mll" h .. 1 II

~
11.,"1
(Il

po~klL
de,,"

hiR. }

li'!"RI '" .,..

IloQk:OmIn mlltld ~YNln.I,/\.

'I1'Q

I. nod M(iI

mdt, Meak llltLII~UlT}loldll (_.baJ. (lbllL'k i.;i II b1r '00b hi::IW-O IIi

..

_;d:nml

I:iin: huir .
••u
t

II

i.J 1;,\.LQDJ

1

8eyoglu Vakdlu M'iidurliiii hinlan
Mut..Mm ... In,)m!.t~ n
LIN 1111.1'.

IKI YILDIZ BIR ARA.DA
4 AQustos Paz •• akpml

1200
-, ¥III 1jIIJ!0!!,A! .....

.4dab
,*"Wlrn~!

H!H.Hl.

~

nrt1nt1.

IbPmnrn.k

AlitQya

di.ndi

we.

ligo ~

- 1In.ydJ I.lfAn be1 AMhDU'I bu nAnml ja, ;i 1'\.<1 idt .A.liiljj~ bMmIDIlII ~B uYdn, Dmil8J ~ I~ Ad.wya drindb: - Un)>da. Ada! be l., IkiI pchli ...an t'1I.!m erne eWekllpt¥Jtar .. Bir yokln 1I:!OIIrn. bu'Cumhi.T bofI.M1 bh IlIIkImllll Alt~ ,apt! j\. dalJ.yu. I:.tliF-d7. t; rme.k iB:h!dl kat, ~'ti.kte bWJlnDJII .Adab,~ Ial mulabell'l etU, VIIJ llJJ'brldu.
Adllh Inliil. ~
IflrryIe-

1tIJ:~~, 1iil:ID~e ea8 Ilyaglllil JfD'llL ~ ~ .o~ ,dizJc, ll'lii Ibir ~vette d !d.m\Yol'Idu. K~
IIDmIQy;1 ~ ~ ge'l!'~k kllT1lBZhlrtl. lutroU¢'d.

1i'IOO!.(. fcV~ ,o]!liIJ Agllll~,.6 toy ,o!nm, h tz~a.kb gecikmed.l.

~"'OJi:JLtl'lll~ CEiIru:r mahlo~ 10 NQ hi Itfuglr, • l301~.J!J!;lruJ! Siarlym-tk Dero Gil. HILI!. u r,hlI', ,iN,

Tepebql BELEDrtE hah~esi Alat__,a - smm II -'

nC:uv

odd

_ 1(10, I,D{I ~ !ktffi ltv. ~d.o

I

h

1:11

Jldmll

'I!LlJU J m Llkl!-rrt'I'

BCiIl1 ~ DlIlhalJ .lrUu y·nl !loti 1, M N'(lo, III h

Safiye

y

'II

iinir Nureddi

"aBmllmm' ok gcY~1 dmrdur}UI\IJ g,finu' ;till IW.Qmak

Ada1J.
,,~,

I
I

Ii'!: I lotl'll'rlil" I '"'!;('d I"1ri 111.ilillliawiliJ c;x.j;IlLl nkl,llDrlO] 1.1 0'11 ·!'I'Iulli...rcp 1ml ~1 l-l \lot!' No:.' LIto; 14 l~ llll,.rn Vl' 1!i;.tl(',J'I, . ~l1lli~ ,JLl1 III lj k11'md!lllu 1kJ. 1."101. "'i'I.I!'!:!trld;:r, :rM;tll J:'i'iyrt m~IlkYlIC'I I-.-In IIJlI<r1I ITo:- mtdlll.1I IiaIJn 111 s;UJ I mlldd"tli! Il~k "rlIrmr.yrt i,:lIL'.l'lhmrlLr. Ihl1l1..1,.,.. ladllUl'iJIJ IP"~I E!"lLi~ ~t ~6 ~jlr. rS!.cIt:II1NJn r'lk.t\f;1L. mLlil .•Ull I 1!;.1IUm.IIW' 1fil'llr!IJzil.L1liJru-. (6617)

AYFrea

Yen. ve bUy.1I: VAIR'YEI

istanbui. Vakaf ar Direktorliigu
-=.
IK")'1:I]o::11

Ilanlarl

19m ~
AU dt
~~.

bruli!D

Hl'lIyon:1u
1Da ~

.'

d
(l

'o'llJ'-

1:.,..

Mr.

P!i!Y p.' ....

Lr.

Mr. 1L11111\ Kl'ID .•IJtOl~ m.a .... ,jJm1'l,h '1Il'iIihorl~_ 'Yt:::ILII l'1.!JumbiJ. (L"lcL T!"flf.nIl.,J' "rid ) !!b~" I:m~lJldIl ~llll:n No. Iu vc tnOl:llfl.l J.J.Il M uI111o.1 1l1l'i"Ilnffi

KemMllliyl.

bqlaJttI.
~

Iill$llllIDn

4&M 001

al'lll, 81

Jgwyilll"-

den kQID)~'

gJIbi ~

~
Cb.

~

otm$ bII.iln"

'IJJI::II

110

1m! denem$ IBvqlyoT!d:u. IlabI! 11k tutup:!m.dq, b:Iii..mllam Unrvetini d n - iJlt E1IIWriDden llahn. :levi bJtI~n.lu.
,6.W!11
bJ~L'!nmDlD

HAttfl. AU~. tUII\![!U!Dl _l"lIm fI edtyo-r. IkI tand'a da ..

chrw gfM ollJlYQlldu (Dey,ann

Cllb:I$il1 ~Iu 6.~, J 68 No. II 11 ImU"" 11 ""In Ilnl'l'l.Pml.. t 711 i) Y!BI.ndJll yDiWJ aoll1k ;00 b~ JlLln mudd;tle Ij;IIt .!I"lliffl'lDyn I;iiJ<:rudiJnt1u. !IkJ.~ ri/8/UI!4.o arlMl I!iIflii !II•• .;on D!l"te yaptbt ~t k11r t:JWldileoc10\1

,.,,'Iii

I.wnruru, UUIl) Bnhi t , F:b2U' OLi'i.lLl,lli rr:mhHlImJlI(]',[1

I

kI 1il"('Ib

C'.l'i!I.

rm

~

V

Blqrno(Jdilrliilli

mabH1111.

"'"d - __.elm"'-len.
eml)

Mkum:Jum

1IiID'tiJ, l1i.tcutliUl (.",;;:tL 0 da, Ali";;IiIiIW1l ~ daJdI, I.AJ'Wj],
~ da Jvymunl ~ \Pill,
,d,nrrb.

Band Irma
ltd!! ij 1:0 iLIl iIiu .-II!I'\llrr! A.im .._~~ m"~,JI;l ... ... t:Io.ftI 1ItII,u..tb!llU!ian
iYdk;m ~ mtilNilllY.li nm birinm&ll! ~ I!Dm~1 ~ I' ~~ ,ck.,...da ~odo ,alllt

Ma ImUdU ..tU,

iw:ttuldu. ~raJJ Rl'di.li,. A.l~yi}'U !:Ok
h 1'1) wrlu go:rdLi~
LakLi.l(IDI

m

Jlmlik

M1lQ)'U tl5'lfi Cf\IlIr,mdz!!lrI Tull.la bll'lll:!.l d;;!hJl Ililtoo\. ,IJii!'1'iIli ~elll ~ ~ I~ b.ll'l b<!II lila l1:li] IddJ km. bod!lll III twmml'l'lll 1>.:,11 •.vlmnnlt II 'I:IakkI ve ~l mJrklLl1iU:l 1 blWrllJ'L, IHD la-dt.Ilt'JI:h'l'l mc,-at 'IKS tbnIilM Io:!'!.Dr 3 ~MIW 3Jj11/~ 0 tmftLlrnIrn irtlbEU'I!D 1-4/11/1J46 lnft1MIUl' l'IJiUl.Bdi1 ~Mpmhll IIUIlU W3~ l!l de Ihal. llp11m!ik :1 [j IfiliJ mild Ui! ~ arl-

degt~i.
all
110m

bucutwrur.
mm,.m1lllB

rilrmaJ'i! ~~" T~.ltb
oriIl"IIrflaUll.r,

cl!~JrJi'
dAn

"'Ill

V

"at

I.lmlin::lt

U m@

yUWr yt'd~

iJkrn:J;J ~r1e
011l1'1.1;l!I'.

bill' Ib hliclil 01ll d.iJ1 S4)nn., AJj~, binit!llbi~ l'1ili ul'n g~. Hasmmm H!!kt _ eiJpraz gLI\!'l"~k oilrdtl Aodwi atapr-~ja.n
gfu
Jy~tl

Ad:

e I ~I

illl:urtulruall
811.vrultllLl, "Illn .. Ill'lliuiNl'UIAri.! I....,...... '" mlLmb. J'iIlbrllJi'!:blb. :ilim!lm i..--lo b'11Il.l'i, fnnl.a.:
t!. VI!!

r;In

krlC8

;,aUanw &..kat,
_VII

Ilapot ibtii,y

bl<Z1

t"

In, L1lUlibm ~tb:iIJ!it

kiIJ;_~

"In elmde

AI:i\,,'O AlilCo, iki JruvvelU kolbm ~
Atitill, Lb.tiy~ 1JIi.uJ~ Hla.bilfhiime
~~

~~

bLLJ:gUI bit

iI;!Oii"

~

maz '¥1lHl.v

1:0_ ..

q~~

,~""II

lJGl mlwil.lmu-


-

]3 do y"_.. ulk"jliiOO ~Lt :1'. 2 _ ~kalim BayDIIli!Jr _ _ tJdIkr Y\" IndaJltilw amrl ~fI ~'11 ~
I~

P_ll
S

il:rl!8.ni

il..pidu.
..;

lJ' y;:.nd},W

~j"ordu.
Y!lJ.ZI)'

1Dubu ... II!. .Kurtuim.II:1l..':UJ ZI,lfi'kde bIr M V'IIOI ~razdan !l.lynIarab lI.a!:iiImlIll bnilin y;aill.U.ak daha mu·
b kijtij

Jui.W

3B~ iDil ElI'~n, Sdd ... M.!!oruIJ', ~l [Ia!c. '"rm:Cl, Nllli'i 1IoJ!Igt, Hedi:m 1!1Il:!rftiL.fr', :'EI1I!un'l"l 1JLOt~ 1kdrl. S: h.'1 IItll ....IeI'! tbmbb'n Jll.elli. '
YoIJum.da J&iJ:nler1 :rllUh nrlanlqln-I i'Ui nM'J7l't::'" gt:i'!!i.,. 1!1I11tnil~ :!ir'l;I II!iIIbaKmd::I oolUJlll'lAlan II'h:o !ilim.I;ll'.

~1tiIu'. - RaM! SucrI~

II::IiIIb: tlg}u~1: tbr. YIIf.I UkBdsn ~iJ. 1u:r1I'i.!t1'l, :J'L:Ikan oillu,,-. t - - ~I!I: JMI[\. 6P Tnrl!;~ ~JD.:UI.. m:nt!~ ~ 1llil_Il~r b iJllrnm bL1~k:tIr • I. ", f. •

-11f.
(!I[j;CIl~ "., ~-

.orlnum,yg,
"arlll

im~)obm
i!I

oo~
iii -

f~il

m!i1hJttoJH' duklJ:rfI It;;JI'lll! ed~J!k'I.dl'.
Hllimfiiml
a!Il

~le_"'ru blltili

ytllllLll mirnari]

t.u 8l.Ift'M.e
1Llil1:.1.'l1"

w

IJIlDI'~ diI -cltl#ne

1!Ii!l:!'B diii:r
-

-

-

----

. -- ----

-

Ue b~r1flcUl_

1I1'WI: 1'II11lil;;li~ 'o~

drur \r!:Cili<'a a.litJti.l: ooec€km.
Ii Tj.1l1b ed I,)Ih!l'h~ •
••

afdrb.

m

bll- au".Iu~:t.iill'LllU'l
,Irketlllll", Ih:ml;;; •

1z.rnu-cI ki
Pnrl.. lIo.uiu...

ml!J'itezm
1M

m~
..

]1
s

Ifitcldm. Ad:ilJ Halil yinru aUlD lIa.d1wr geri I!,i:nyec !l3)l'1rl
~ 1l1:tiw. 1;QI11"3,

binJ~mb~

IB gDn yapllaca mUsabaktdii
B1!lrlbm rnihab<.lItIIsl ~
allllL;m,onllDlllll

1------------..
ka,Uk j-Ieri
YI bdar ~ 1IIIkerl1k ~

I
.

Almak
sa '
I

veyahud

'isUy....,-..._ ,
1 __ ..... "

~)TI1d!, Ve, bamwLJEi Mime bdziihip yatb. Ma.h, 'tiitll"' bur I].;l a.4Im dalm ..,nIiJ1iJI ~nif.1,Tlllr.ull 0rI~ tliil!Jr" lfmi§i ol.saydi, ml iha.k ka.k krltickllf12;I.I~Rk Inl1 u......u y.ere dWJUp

e dO

Eti Bank

Umum Miidiirliigiinden;

F.,- __

h<:'!!'

mlltI1l-m} endm ~

~.~co1II1!1tlm:J,

oatlfl
1 -.

olail."'dlIh. alta dU!1er d'_~

IU'lnnm.

w..

'em

I.
ukim
j,
LlI!III

Adnlti,

us

CUnku.
li
(I

,
IiY;

lI:nihodn JPIl~J4Jr. S:mi 1!Iltrd.6i eY'\Ie:l'A lCMJOO rDl'1:-re k.,.. K!}k o;:otJ:3I I.~ Vek;iU.n1 n~('t1 1o!ilr3JOik ~l~ "eriJJni~ olclQ~1UII Il!iULn'lol_kI'Imrn ~ OCtOlllJ>l'YUIi!o: "LU'II-I J"e'Omi daif1! II'C lIfu_lel" ltok·Lht.i(l!sdanw II~I':I JIIIj)J!.o:tlJi'Q Eto~tr!D y.:tl)it::lr:ll.:'" 10..000 l>1ll'tn!fip lid df,fik • 1I'I.. l< l>l] 11:1" L '~::Ietil'l~""l '".ml\loll'i:!;):;I'F. 'k:-,'Mir. ittdcc.llirkr. ~I.' B.lmII!D.oI~h, .;:!ij.. RlkL1I ~ ~ Ui! Artimm 1;11!'podI.mI al~!:ak1arJ kilkLon oakLI 1~T1 varas 1I£m!l!1 VII !lJiL'lL..WiI tu.lll1n!lr.1lI!.. Jri4irn ! mt.w...mn ,a'tDc J 4X400 :r- ,.~ 0 k__dbllMlJ5lmt!. muLl:ilWilll1 bularilk ilIt.l;yEl'lllnJ"JDI MlkR J-ld 1.'lleb :rar-I ,dil GBlatmnril)' ~ i'enuU'tI:iI~ 'll'1I!r'i oQlmac1:lin,.,. Ib alIi ,eV\II I teJn..1'I I::lmdCW:I ltm:mdll". fG151'U \!ft;piB.1'I I-QJm .. ~,.. Leyeomnl! __ BIkl bu 1!;t!1d~ ... 1 rode 11:'-'\'1 ~ O:lJ;3_ - faY Il:ar-

R08mi Caire we ndlesoes!);d'erh, naZilrl dikkat

all tI!Ie JI:ePIPI! Wpeu

menso]),

_~~run·obmm.

..,.;Jtmflmi!ll.

Elrz;al) he-

JERANS TURK Li iTEDI$1- =-1
NP"l\1IJ ~
_Ill 118~

6111atada OnyaR hanmd.
.... _

WEI
t_

.-:I1IIi:rJiI."

8Ild;lllb. prtJaria ~lAk
WIl;tsaM

....
~ .,_ , Ym
l ('32!;-DfI)

~
pi..

.&.ynm

cok ~

basnlJIDIl

ta....ulitrmm I

1!-~!!!!!",...oI!!!!""~"I!!!"'"-----""'!!!!!~""'--~~--II!!!!IIIi!I!!!l--IkmilJidl.i G6\'c.' J.b!;l;]J lle twJ m~
"'I:'I~

Vb4l ~
~

Mudida ~

~

P.

':;::;_;;;t;;;;;;;;;;;;;;;=============~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~:::tii:::;;:c:~=

tlugullu

IIli1iJ,rOI-

bah~de d.;:;! Llk di!ili kQj&-'!

eaIt ",HID R= iUtaJdu~. h.", h..kI· ~ kvldl oklcakbr.

dQitum_b

~

ALI;Wru1!1 !tIli;lllb yoktu. BaJ :A.Jj~Oil1JtL I:J f"Dl aJ.tcLbgl W

de ~iiliitii
yinn i ~

vanilJ,

Zatell

J:'A;!n~ ilJ.J.!iOaJlbna du~~rupd ~ oyoHy.alllml~ Rufino im}.

.Ia IDl vaeth"
A1ifJl),

ru

dt.ll,'~

d'

iberine

C;l.IJlandI. 'K~

~ .~,
<U'lIIl

bijzWmr..~. haWi. ayall aJtJ.mw aJiIrlt:jj, hi!i,! hlr yel'il f1~

Ti V ATHOL .. Ft
FlA~ID HALiDE !;jILl>. Tj}'n~'.11

~
~ I IlfII~~ TAM 1ttI.!e1 ilhn irro. BIR IVa Ill.. YAFlIM
IIIInL1 VARI", f!ir.l!'I'II,e tt.'lI,.1Wi
<lIZ

TAM

.- BiwLll'
DLIa'iID!lII

l

Ai'

.p•..- '-"'ix' ITliodI liliad. 6,. aiJr~)I)"a l;.. hCfftuJII

PI§I'I:IN

iwlr.o.

bl!lI~ ahll

n 2.o'.000..,L ... 1M If!'aJdI , ill • -.. ..... ..
I

a.-n

aul'lllUU'rijJ: un •

40

.,_~
.. ,al\tilmadJJII.mm
..Or, ~i,.-.n!1fI cr. o~IIU"I".

... ~

!lCWUI"I!IIIi"

-

00(Ii

,-..~-..,_. .I.ii:IiIIn JIl;i!gO bo k.nnrnl!.IJ; oda!:In
_

"MIUM

"N"'" ...
..~
d!rlri!J .BfI:aIJ
b.li\1Im)iVi""J

ya1t::rr;1

-. bi
1.kIIIm. TiH h~UHD

bID .....li..:Ll'TI ItIlvlmllm, FIk,;r rnllilll ~d~, lL.!.iJ iiotl;lUI
I .'!':([II!!;

I .)1

IlilD

1I'Il!1H,d;1n

,~II 1:' J'Ulloi1!l'OIfllf

im,.- II.. .... 1I;ty...... \t<.; "'""

Ii.h., ~1tI1.ijj.!.!J1iIl lIIDUiltw:..IilIl. Ra .ahlll.! Likm QIlDI'I
Il

blr

III~

;:i1!;1LLlI,

.~lIL:o,;oi b;~:Y~lld rdDLinllJ,
.J]' ,_

~

kr.clm \.
Lind..

IIIJ-I
1IuIp:l-1
IjlJ It"

I

Ir ~........ glCIDID
26
cabm.
deain1 ~ Ar'v.ql 3b: bllinIuU:Ii, m3L~' i!1i!!1' beJU yl, , . Bu :uJJIda PUw BOU! ~: ~!ill1!gJj 1:!1Ur,!illiI ml?
DI!

seya
_

..n·
Iu.

' ' _I'!

nL. kAtlllllfl

J"M'

ed I)Of'du.
~'t !i''!I',
orlj

I;ll

alll.;vphl'GI'-

-

UI"..D
b... t, ~.... r,'Ik.Jror8lJ - _b,Ur> yr.dl ~ in.tlnit ~im.,
b1-ri:

kAl

hlI,-.r !III

Dln._'

tl
dl!iU.
EIJ'J~

~

ylllnlOl!

ll!)J.ae:Ila,1'l'

~ okI'Il?

dm,: LlIdn,
~Iu;

Ma.,a ~
~):I

_

D«o, &J;w.1i.I<IItJI m .

eiIdI:IJJ..

RJiltlcb
PIIJIIlI,

"C!IIIFJiY!Ciii'

1riJii? ~

di!tdI •

~~~~
J}:ldIK!

-

AJ:i

.~
~-..-. ~

.B' QidiDo:Bw

Ga .aN'!

.:IIQ;I ~~.
~.~_-pn!'

~
l"*-

:mar.

...

0 h.-TIt! bh-l!nJ!

-1Il11,.

ilit<6n,,"
~udlaJ-d:l.

-

0

tliiildt bu da hidllld n ,

- BIj~lU <:fU'. ),<;>10:, _ ~ '"~ il!ie;MlIl ib.1l::i.to! VI!!!DlI;V''', d;:rlll.'tlil. I&e!iL:n mlimiillL'l.th'lJl bl? ~ .. ", km1Ll '01lT1il3i1~· 11)1 bcrll'kn; ulID IUol,;;IdJ.t'. I.tr ~h!lnhlL I1JI}'lad:

do. btr OOlIoiiJl "'lIp~k elm IDn? SIm no ~n ""'kg? ValI'aIlJ m bWn,ollltz1 MalwP dek.i 1I:dIifi....i':i,'f.<~ ..lJ bIT ~uJ;a

'!iI4 }'UIng kidmq:iII1I, bU 1bIl.. ~ "~dii:D d~ It1n IJICll toll mopill i - ·rd\!M. ~ iIIO ~ DO bWl!Iwo, ImdmJ
GIurAnm.

mo

-

~? ~ 0 nrab nq ben dlI -6izdl!'mL~~ ~

f;i'IIj.rCb: Me oI~

.I'oC'f I!rm ~

til D~ilucO _ m.

.~

.. pI!k dmn. lW:r I ,

-~

r~

:on

11

tatma~ Y&!rl&
. . A1 btl Ali-

-

SaD

.ItIm.stn1 iIciiI1m.
~.B!!I!
Io;~ ~. pu'JII bvh,-

- 1',* CI!DIl'Jl!
~ b1r

0 1IJ'abmID.! ~~ 'PnJIIliD.. Om:!

.. I

mln'~~~", 'IJUI!I-:'b
"~~-

pm

rrnln"',

~1!'I111J1Il1
.o\Il FC'1d ~I
: 0tIlII:., ~.

:lii!:!lJun1i ~

UJ 'l PlIw III1:Irtw

ltiW'l.!;g;,_·~ icbm. - Ha,dl ~. dIl ~.II. .Kil-.;i [i.1 "Q> ~~'l b::IIIinI btr
11].

~ 1\h ~ II!OTIllIOi7J:J;1 ltizy:t8 tnnlDJ'rm. ~ 1m~blI!Q.l~
M

ba 1!21.. ~ .1lIjtL BeDII!D, ~,

.1DlICbra.

~~cr.
,3Jilld_

'lJtoarI:mdtr
-

bpa- r:Im m~

-

WD.ut

-

, klmt '"
1U@",J1
I

.. tal.,
".

IU"-a., i:B!&.k. JPIlIli bLZ.l t..i1lbw11 i~
rn;"11.

Jb:orallan

:0 "".nI1r1 "ftboy« OOni ~,.
,$JP.il bh.im J'lIlltik.hLn"~JlJ 111'11'111'!~ IIi!)II1'fI ~I bUinnn ~ l'fI ''''111:;' :Ui~ dJk Ii IIn"li IUiJft.I, biT IMI1ll'a
,A.r1rod,'Ir,oi bf;bI!:r

-

P~lA!
JlIDt!I1IRmlJeri
ZJdj>...

The

ii'liiMII:Lil..

~n dl~rlm

m~

~-I

aONLQIt(

SIVAS)

HALK

BAZI!TESr

HeJ'Yerde 6 Kuru,

1

T b fakiiltesi h ytl I
derslerine bir ay evvel bashyaca ..
On"versite kamprndaki noksa -biran e I tamamlan ca
I

Mololo 'un Orkll,eye ,dalr SOz erl
.Savyatler ntsan ba,mdll

'bid

rota.to .... "

_

~MeFi1i~ll'AJ~ o~~ ~

~ehrimize gelen Maar. Vekilinill gazetemize beganatr
ve
lbarl.f Ve.ldlJ ' J.lI yg_._,

opraklarlm zd gelen blr tay are Balum petrol tasfiebaneleri uzerinde uemu

.tIbin G~etto ~ IIlltun1a.rd& ~ ~ ilk mo.lll:lJatlrde!ki noktai du benlmsi~, bIm

w.-

"

)

blI g ~

ftl

J(.

et

b.ii.~

I'.anbI. bUhm.arn1c ke3i:n dmnh' ~qru~

ngi izl r bir
Yun,
gellUSlDI
I' • •

,_.

fifootnin Ma~ mIlt1aJJI'lII.Yl SWim :RAgI!:no !iIik.CiB1a olrurnue oldugu.nu. ~ romm, ClInkO Nu.dir Nadinin t.in en 00layl ibir H:lnJ.Zd.D. 1lDIIl~ detiJ:lm. Jirak Inin '1!IIi1lhbe:m1igiru "'EI IN lDUbhemlik yIlmndu. zilUn.l.e.rd'e husul& geleftP tereddl11 V(I ten. toII!!I!Iltt ret ederek ~i:J.l WIh eI;me'N~

:MTl~ ble&im~

dar
II

dalil ra ben ..
ti

Naflat Ve ibn· Trak adak~ T 8f1i,~eri
I

-

tlb ~ II:r ~
1m.

IMWI

t
11

tezabllrat:Jn.J 1iIa.tt1lll VIi!' etmeJrtedrr TiIr k:i.y 'deIrJ. Fra..

Blllba.rn.

w,iik

eb;Isi

~ll

tarn. •

l'JndIaD ~
~"I'M1n
~y~ plb'e!m~+

OD:Iza:ha.t d6bu mUm:n~~ 'Il~ ~ kiF detiQi'klw-

n..

0-'

n:u

BIll mli'owJe~ bl:tk1Ime1:mi pyrlkahili biliu1 8d '11 bit & do.fapD,ylt' d!ah geQ!:lll Ib:Idayetinde Tt:'nJ':k1) e n ~w!a.ttn burunm ~mn ,eByIsrn IMCtnJJ"l--

~~ Vak'n

~I

lEU arf:md{l. TiirJ.,
{i.

~

n.ww

Japan am
Ilhl m.ee'ullyetlLo:l
~ UDI.I.JiIa.

l~~;:;;~~~t-~~~~~~~-r---n~j~~~~
b~

.

bbuJ 1!±t:Ig1 ~aJi

Amerika japonyaya
petrol :sa:tmlyacak v~ 1 (n..a.) - Ca:rbi yanm kii::re memlek -' cleo btittin diger m nbIeJooUere tayya. re benziDJ l~ etnJ.ek menml1iyetlnl. VMedeo lmnunamedCD ~erek, RooiseveJtill ~t.er1 stepbe.ll Early ma.tbWIbJ. uu beyauattta bulunmU(tur: -lhro.cait k01!ltrnl " " mild.iIrU :&Iazwen'lll bu 'bldblri to",· 'fa rimesi ttz.erine, ~ kabul etm..i.,tlr. Ear]), dijer bl:r mmJe c.e:\'d' 'I1'ereftik, birlJ$k Amer:lkanm
!&nu
iI IInl;U AYf

Hnkiim,et yeni pTeg ...
ramsm il'" etti
Tolria, 1( a.) - .IaJHlllIY8.D.m J'ilIli lli.yaaetio1 Wib b;Iin ~ QlVVelli WIUn bir lIdlklmet be.)'llAl:iamem f1~, IDI!U'Q da ~ pn:nl! Konoye bubo)'MDIW'Oa

m,z'lsI:JIIde gde:n blr ''-'LyYa.re biP ~k peb'cl' ~anekrlni muh tF\f1 lImtumm Bato!m mmW(1U'!I '1be.rfOQ D9D'1~ TUrklye e"" o 'fC'm ~y1 ~di ara.ziBJ tize,. ~ glya. h40 h1.r yy8J'tt\1n ,~ \:lkm£lllll!j oldugu FJlCldmdB ~t t hillln ne"J'.1 'tJ~{J m-. lrlmHt.1 ishkbalen tadb'h"ler r~ ,r1[, vA dF'llmJ.elI
~J!l1I~n ALmWlyad<lo.in-

htlnyetindeylm, k::maatl2rln nil Ii ]drlJiRHJ tbie.m de !3terlm. Tefekk'ur ve lfade hilr'rt]let.l.m vw:rO.en bu m lJIdenJ BOSY\lf.e*,ln temel - J4Ir. BiltOn ha~ bu haltkm me:rni&retlm.lnle. de ~ II urette I.8d±m ed1ildigw g3r- (' ga)l'e:!rlyle elh:Dd.en ~dIgi bJ:l3r .. ab=a ~l:nde geQtlgl. k'!'I IIu ~ler ikzerinde den l'u-. ~e ltalk .. la.nn da hi~ obna:/EQ m Jmm brr tecrii!M.!deD ~ g(:'\l'ID:!1j old~ g&mell: Mm1m. 'rotekk:tlr ve!:fade
hWTJyoeti-

I

~

~ ~ ruunJ bh t."i.y Va:reD~ mawruu bahsoWugu a;~'"
nDmclrt;e

yo blnnetle
de '1'

TIlr'ld}'1:.
ptlgIIDl20

Jli£ik1)n:U!tI ~ilD

.!llIlUDiyle mnfli oIdugu tel:Jarfi!. etmelrtaHr

ho.kkmdl,
'1II.F'i!:Il"lI ~

~
)m..

bnlunm~mr_
Ihrlciye
riC[ ~

hakku:uil:a beyu.n&tt& bWnndQP gibi bngiln Ofl~ 8OliU'8. blr lJtioy.wwlt dnho. JlIIlDl.ll}-

m.

YIl:DJ hfikfimst

tnrulIJi

miUflIl MyJUmam

e ''1ID.lt:tmetJe

,n_

va
l.Qlldra.. 1 (a..a.) 'Cen.u.h
aJ:.,.

d..)

e.an:um
aa.o

illlltmJUI

blr A!m2Jl

kru"~

ISMET
Du
Q[l

am
tan

DmmaI .zamanlB.Td'fL bIIkO.m :iiiiiiiiiiiii=iiiiii_iiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 1dlr'CCIQ~- ve bugt.hnktl gn,i mw. 'V ~k Il&rlk buh_I'IW dev_h...-J ... r1" her leYden wvel va- ~--~-~--~--------~-__.---__.

gemD!.1

Ingi1t:ere..llm
HlL'ihll ti~

A.1UI1l-

~J\

ttl Wlum ~

7:1:l11J11:11.D
edoI9;o

merd!Ul.t::ine

\Ie vatH.n.dq1.ar

anlid kllytiy

bD:~"

~
t!!'ll~yfUi.

eoI&wn.go!eceBugDnkQ.

tulmamAlId!P'. harM ~
r

edello

Cki - Ja..:&VAl-

IUl' 1fGl-

~

hM'b d~"

Bfilffin

·seIer ed en iyi :-=..=...~-"""" kada - i~ gordu' .. .. .....,? . ran I, an verDlIyor. 8ankumd
.. . .

aarlf anketi

iz

tn.!ro. ~

UIII Ill1II'IU

ri
KDIiJ'II,

y

fa
Se-hrftmfmf!
~o;m

~1e nmharebe neticeeiade haImn& ~arak k~br" Alenn~ 22:i1Sl tcoow ?I.:i b.ub "

po [Ie ~

b.Wm mubddeo &tIJ::rnIz ,dn mt"VZUbi1l1l.sliJ'. ~, .. Ii myaat btlrrIyefJm: ~ '1,e olan In,gfitwe

A din mahu9u A. Blrrl L-evond diyol" kl: . .
Blzdo Qm tMBII, y haNlket~Drlo bdu,beyl .Ubheci~ ka ... a,rslz VB mlUareddid yapl11alktadrr
AydLn mebuau Ag8h SuTt Leo eahiI;J.I

b

.!If"

kum ara, ikmiye ...

I,

Konferarns bir a da ne
MI!" ;;mUla bumlIl tj",~ aaytnmlHla. ~ku,}'UlIlH

1 CiIi.B,) ~

bu-

,ptiril~llIU'''' 1 IJJ"&: I, I('rm, :
v.Ili)l'ltlol1 .... ". "or",

K,'r,y;a

Imurm.

Ii..

ill CP}C.iJ UlyMa..)

bdm, ~
dqIa.nDII

bfIttin. caolariyi

bJclliz
ve

bu-

larini
Aukum

alar

:maIlnFIyIe tamimIeU b~tin II!ImJ'i . vencek h&d!liJ' her haY/!. b t.&IIa.md' r.dljyor, JiW;tA, tsti 1I1~ beat O:n-ptd' Did fil:i!.b~oo

nele~ tbn.

,.btIkW
Ylll~

~e
LiBffii)

bulundu,gu ve 88ebnJI oldu.:gu
ode ziyOJ:"fll at-

baJ.run

I i~., - 'I'lIrI4l)'1 I~ Bf11-..-i ,) Iwmhr. 1.1..... IUID'D~'iI\

me:m~'l1:etme....
d.~

~,

Hilt-

,

001- de d:!di'!I[~~

b ..._,h •.•_ 1IWIlV .. ....,. ;p;m...... 0 Imyaon 'iI:ea'tihe

bI!r ~ _lbrmliz! Ni- ve &~yhI ~q I!lIIruI bISy~' oIu;ynr" CUnkii arts. m:wx'd~~ eUmdeki ~ ~ ~ Myat me, IIi, .~1Il ~ gllzdeg,~ .. a:W: mese:icsf ronhr, Biz harb-Fmlle gUJllm-U. deldePiz. II' kId:.AJman 'Ve ltal- Hu JMp Jdb.b 1m ZUD.. &dI )IBn polll~ B4J)'anbrda H VI 6ti: n:nege 1:1atJadlJit':uJ billuoll- Sa I!WIllcro lmra ca;. .. lIOn r etl'cT ~da lle vabftlmlC~. B1zo F:lIUn;ij;.. ta4I\r I'iD.amI!I V8 gyamll lbuiunail HoJkevi, dB ve ~l:iiy-..rt unb& 'mod: I'cdi ~ ~ a.Wo,.. Iii ~ uqrl'8dilo11'm Nm. )Ii1Z- n::d.agll. ge1m8lJ:.bilk.kJm ~ dJtm:I (~'" milD 't.e:I'tD. , " HUIrftmet bUtli,u f- ye:m") li:dlll ld:tab!.J::w'l'ereyi.:m • hnrb ~drk tnUiJ'lfiln1m rurl tCIkJrIDrimi buIab:IHIi VI': IAtcillg1al1l~ b-

cmltmm

am

IlIIDmn ~

onk~\ flk~lJ'It_I

"".!b)

hm,.'lbl.lrl ilf'MlllIdr. ~ 1!I71fd1 lli:rf.mlyl! rt",,,•• Aq ~ j.,,~iJl'll'll IruJrUIl 1J.'I.ku UJ'lUlml :iliti:F~DJ:!!I' 01.· n"t"T 11I.I:i!1Jrn..n1ila },1I~lu. BlI Ik~tde lfltl.<ln'l'rirLc 11.'t'mllI7'Il IRb. I ~I!TI I<!lhtLW..,.Ul In UHIDarml, hM\.l1ob Q~klm-l nll:.rkcd .."I11'L1 VI: b~b Dum 1If11unrll t>lli:llriyO'i"ii , 2.000 L.k Ikfilmlye, tlllldld.Jr'dn liS ~0]1J FllllTl.fir'nL Ill, l'llfl Y:nll''lrc "bet clmllW', 1100 I!I' il1.r:. Iqtl.lllDOLftl T hbri. 2'UI02 (Allkar .. ) BIlh.:l. ~tlO (B'UnIII .. 2JliO 1('1' 'U.nJ "l1ou ... " .. I.pr, N~ dim UIl3 (EU1'MIl, Ilh;rn 5ru~::l UxmII',', Ahrll"tJ 11l'!J1JlJ U~trmIJ1JI1), 100 j!' Urll ~DflnIrH Bil..'fJdl 21!l~!I,1I(AjI'I"'"~ I"B), ~m.I Hl,JPI (Bsuk" 101'), N~,,, ...TEI a:!lbrJl(~),N~ ~loliJ (MIII.I,,~II!.'. f;HIIII:I f!ld frn~. ~lIt UilO ~klb). AIl! 11::!Qtl UIfLlr.t.Id), 1II~ :ll 'i~!l ~Jil.u" hJzo!:;netl 48M fb:Jrur). Sen1y UJ370 (tz.n!r), .Bbdlm bafka m 'MNI~ JiI!>ofolnnl"'kI on btIf nd ' iii} l,nh'l,i1:li." 50 fI!I' !U;rl """ ;dbn~ da 211 ~ IiHlJ, ~fll~r ' I!'tlfll,Ur

Id.i.cfik

_LITul

°kl· nlz na

lluacatJmlz

.

-d lya.bn an ya

I "I" 'J enD .., ngJ tZ

ud "'" 'i~'.UIW vu "oiIYIl-"" nd •• 'lit 'U~ I,. "'mi~etuLn~ bqaru!tt.ll bulI11JU1\UJ,luJr: YIlirUPI i"",lIulTl 'C It.... _.n, ''51'0111 II .Ir<iil<.oalll"i CIa lIEJ:Ptapm fl£Y3h tten. _" Iun~11 :r, D"d~ l,u 1;0 ~1l"ll"J alAd~ menuilliiionm., Drl.!lIrrJ bB_ ~"!;IIUl,W<l1 iT I' tll~:rr.'1l1.I b'!!t'l1i~ .olndll'd1 'I{ bumilJ. ..... ':.I)itLz.' Bundlln bu"k ....Iwn,L.. .:\IIi]unn ~Jt ~rnl \'I:dbJ.r.Iw:W ,t;IIlJU ..,~ 1,ln 1, lid]"! Vf' lelil'Lll \ ''''1,011] m.e:ut! n:1"I!ee~ IlDUdin I, III'LilJw Yen I I Jdr!~1 1~"iI'<:,~I". KIJI~"lJdl' Y;'lt ,.:,H 1<11.1. I malllill.llh:llt Ilrnawdll "u~v .. n J'~Il.k" nIIr ctn,,~ vtV'Il...: ..Jf1I, j·tU,.1!:Ik I~J. O~ncV ~'lIh,tl unl< blr ~n~vzllol'H. >tn.m" IUI,IIIY' filldf' kiJ)'l(lh,dt ""1'11, !pm kcm~Jlllal'd, r:mJ.'U"L lit' ~"d.ll' yijk""'k IlmvHly.~l. drl'in ~,U ut<luK_ Lilm,' g.;o'~lllf1 M:Jh.tn 'J~, " rllydillaItta IIlhn Zb;:anl VddlI

"U

,~I,"

D _a Isn aue e

iemln eft. . erl ...'·,ued . . ,Of . ..1 d 1-:._

'.

'kJ· Ak _]

nm II~ "' .... ,,~

...",,17.

(J1I'I1"k

""lah:'l'I'I-

ceK.UIJ"

1mdi. Bu I~I J", bern .-~l"m'{"l'" nll1n, t.nl'l",m ~hl hl<l'."llfl Itlyrtl.C'U,
tr!~
!It:

HZotlyrrd ,..,. ~1l"'vUln ....ujn~z.ifl h,In~lt.'n"
,'i':,
"J,!;

Idlll"clo-ri

[l11l1J,fJn

n.:r'JI:(lrlll!Jhrlmlll

hJJnrrll't..it!rl lie

1'11-

mtu:Jidkl b.!IIW"oI"",'Jlodlll'1

c fill mm,.1

n-

~ok jhffl!~ilti1TWUanmDli Avnap:!!.dak.i 1'1 urb tllJI ,rW: LlndiMI i4.rW" gurob!Hr fill'le .Akd"_'f1Ll', ohwurl y !lul.r ....11 bulmuJf.ju D1Z1 ml1~kill ta ugrl LH 1.1 r Ber k..'l It. b U Yl.llu:1l ynJ JI U I;llLLi(;~1 !ud tI1.hm.lDieriIllJ'l. dogn. tlk~lIir, 0..
GHol1u 2 l!'Icl N~oI'ill

I

lil'HeR!

moGlV!'rlillrn ..
II

ru;r., ~

giriyr.1me-vrumde bJr

Bir a ukal 'hakklln : a kan IInl lakibal yapddl
Tlh'k adlliYGlsinin ear.fill • *~9IdBI' adaM B¥ukat i,.nden ,en dildj
Jii!'tJl1lLul b.,u~u 4i.IiIlllLn ml!di!lJ.

pj,.1l'1

I

lilt! 1.i... 1

I'I!I'I

tli'8ft't~

ItW'!Jr'I Yj)irnl

IZ

r

e
alLunlerinW,.

L

Zehir

.__
-~-o-I:'\.~}'~

K'-~U-V-'U"'O-U'

ka~ak~llarlna i or
BmJ,-

Guzel sana'liar

D I V OR K I:

delli, venliklai

fm ~ mUYQZJ. olnmt ile.Tlem:ee!. ders I.'uhI kiI!a ~ UrUnI1n tun~~. v. ~mdJ:w bitbirlJIa wnl'utar-.&b 118 ko.do.r ybr 'ftIWr.

LioIl"! .. L • Ac,daralb
CILIuLd

mmuI' ~
~~

8m. J"Lk:ct ~

da pai:.!C JII~
!W.III

.PJln,'
two.

.... ~

HILI' , GlI1lIbdIL. T'rEJmY !I (' t;ldNh,dlll' K 11I·u:m<J .... ,·1 IiC.fL,-,~O!'II ,.ib£JJ D Ilumm ruGla g1lurMJ.III k L.n 1ioLlAI1, • Yu5Ui.t Kem".1 R.udllyt ,dl"d"'KJ k<"rjl~ i'ii,J.'''~l aId.t;l1mu. ~D)LIum dll1Jgtl btr
w.ckLuoo I:\)'ACIlI t.I.QJ'r,,;~"n!LI!

-

d~Ieg .oj

~n

birligi resim e lsi a

d - MD~ Iur ~

[iM:dJD ~

,e:..mJl'

i!ko~

i.bbsUI ';w'lI •

"0. La Labsilrn, flIDIIIRi ldUtilr baklollndan 'I;ell~m II.) II U' rinde d 't ;in ~ )k 'bnyfi!~l'~r, u iti b 1 0., orta Ui.h:o; 11 l'I1 uessesele • mml i~ 'fooLiye Y, progrAm '"' llluaflrm nllktasmdan go~1 n"p" ~rnlle:gc. ~~n.k faydAsIz. 01-

t;ift tedrisai sistemi
aldmhyor
MfidDrJII

...t
Jm!!~

'i!LID

em
,-Ii
b!I:kiDI;: ~

.r;rh nII:I:re1l
IIp,smI ~

sn.,drn _ ~tt ~

-

Iwsacakttr.
mek~bLe -

~~b:r, CIft 'I.Odcwrl ~

~

1ImJ:l

...
g'<))1

_
~ ..

kit3.blU'Ullr.l

bILImn.~ maJrwu:b lamamrvle lemm etmeldeD I.iZak Illdug,_, 'gibi, Inta .... '1%~_

n.u.......

terbl)'9

VI!:

II tp-

me .:hiD eIim.kJert o lursa, orb!. tnluriIIJ!l l.J~ tI~1ari lm~~. 'BIT noJrta)"l ibIiia .. e-b:ni::k liturndJr: B1r ~ bttdi lnde 1cabili yet gtI~ 'ii1OC1I.,I.":ua.u yilk.'-L It taball ~ .

t, bWlumla.

tJ

I

de-~'1"'Elde gend tam miD.:,~.".h·le.b· yat,;,a Ja:w:rb..mak vl1Zifesmi '
rilte

II.Im.u..
bW;I!e Qrta ta.bs1J,

mevebilir, y...w. m1:a t.a.twli kiL!i ~~ emu b.pia Iiotmagi lu~iifillr. ~ - J'ilZIk kl 111 !;QauP IiBedma Dna I:Jt.h ili ~ m h Il!m yok g'ln~. Qocoll:iIIkr im eI. 'Ii8eye ~; zekI. ,.. i1iyeti.
111n tqJ.yuw~ glr olu ;Ji!nlLerin ~

.,.-,1~]

tpJl.J

1'1100 A.i.iu ~, lUi.'IEv~-.... ":l-O~ p~ 12 'III t"!- roc~;II,

Ha.l!bu.lci
IoLmlyle D, '1
Il-

1m-

.l.k:m.cide-vRd-. ';

W~

W g.~(i

ham.~j"&IIUI:.III ~ h&l~:lu~:l1r! ii : I
kltlI1lnig;
l,IImilUt'LAw
T

p-

~h$l;i,
Y't.

V~JU6.

't.er\:ddid
hi -

VB

4m1arla lII!III!II

~ ~ f: ,aihyet ~ Elrtesl .,,1 alii domm.- J!M'!kbh ~ 1'1 hI. Oi' t& talMPiu. bit oak talebe loi;i_n da. ba. 1Diir. ~ Ua t&bsi.J:i, IlDed: Imt\'enri e -linII hb~ ~ ettJ.giI t1i.kdiJ'de IlIIIhmhdB. II:iasan Ill8ey1 ~. ri:I"IdMi
M.

~
(PLa

~I"'.

lv.:i

pJ

G-@ Wml.t!-r

·Lra!\I.f1J~

ba.t-

blIgt ~tAm cu.ari tiki.!' e bedeu
ruttkla., C-

ta, !Ir.I..I.Ju!i ~o:il:IH1iod!#l1)'Q1'-

Ill. YlW bk ~ ';In Ibrval!i veret'I bir dB olablIJr_ J'aiImI: 1:Ja.. uu.nJa lI:IIIIIl Jab e.ttlr<eIll ,~

nrpal\bi~

_~I

,.

Ol"'ta
&)'lI"B.D

t.a.J.III ~tebl.

detL~.
o:u,yzo

AJIl:ka. uyruum.~kt.&, d - Bu! ~1e'ii seovillril! II dena.lardel!l lIIefrut !!tIi~

[8rir,. tIIm1.orIn

ar-

_

b:nemd ~ Ivtiy
iVl!EIe

**"'

!i'

..lJiitinye

1

h.nolundu

e8.tJ t kyid itiM:ZI:ldairind till: ltn..lY>ll V\;

t..aIbll., mm

em:

oI!U"11l
.~

Irue

L'Ih-.

a~qibA&pn:I8:~!a gew::i bir &.I!i eVftI bl;yu.ta. ilia.MIDI. maJ:,a bil, IIefnig DiU t
1t..15

~fy':

._,_,
MW:I.I'fIII ~

~

~~
Ok~

,Ho b1 bua Un
gaUJ'OI'

gil"\D-

Icr. I.flW'Ilkhnnl o:rMa bWa,bftbo.
_m1'!'~
Q

_11_"
~.

adam
labJdl "n:itirlImfllliII o~~

v l'h.lbtild

yilkMk \alWIi y.ap ~ 7..am:andrr k.i. g-., .m.cLlektlieI vl'Ullm& 1mzi.mnJl1IiIaeII.k, IbIni hu. I!Id.
1J.r1 yacak
VI}

'*"~11
01rn~

Jpn

cmr.
"""'odll'll

A..
oldiufu

cill!l:, manlekCtitl. ~
JiuI..k::ild birlHm pl!;&ullmi!* IIj!ID \(11'1: d-ahl. dlu~ ~
~

k:!mQr b~

Q!il)'oloJJ

yW:Jt'Wm.

y
•• N

y~ t:"'llDI:l!adil. _ ek t.&bHiI M':IDl!l!l:JDUD ~ Bu
l.IsGyi~

gdJumat.a
~

au:dl~
OWl',

m,.

RadHe ZrLeo &t.1. K........ n (II 1:......:1 IillIDJ I.l.IO ~I! (R d),o glWl!taI1 Itl .... i MUF.l1I R.nd, .. ~I"" ~ " 1130 Mo!J:nIH;_.oJI tayIIrI., ;! IIIlH l:i;J:oberlrri: r-_.I., l'l!m...., - 'l"IIiIvilM, Kamttry.:, - folulm'l Bor!oM'! fPI..yw .)
. fPlI.~ ~iEI"irrI:I ...

,PI kllr lUt.k b.lln. ~",...n:to: b'i}lIIn,''fI-IT vu • b-ulw'Itil 1Ia),,, Ili.i iIaIiJ b r..., IN j'Lb:dL'" m u ,ku.iJ. rrt <>.rLfr. J,:~JcI tld.. rtn n ~_ mol'b ...... .l rl.ll D_l.~ '"'" d
I

ill'

tin kalM
d
Il..,m.kw
\.; .. L 01<.) i<' bn

rll InUT"\bl:", .. I~ /11.1u<lhl'"kIlIIl ,),,1u", ,1,..;:11~ -

taUcikter
~Iffi

Ylilptl


""\I'LlI'!.
VUK

400

!

VU K

i..
i

fiDcHek

BIld.l:a .wtya.bm dlmo' On IvoQr ~ cl odiDdB, ~yi t:akrlr dlol
lEn

III. I It,;w

I.ed.llli Ier .. bIUlUI sn I I . , Mmt..kll T,~ lit

B'tr rrMldd!!'1.

...

-U:ib'

h~

dim.

I

tal!tiill tU1b I!iIme.II: isti, Bunb:rm yiik e:I! lund!; 1lI:I8Itteb1 __ ~wi jj".

r

~
~..JI _

~
bir
ilIm

IiCIIIWr-

htlHne

,liS. ~
ve bot ~ 'Illcmlllbl!tD dlirt ....

ttUpho.nefi

! ... !.JaTO' 'Mii!I CU III "" ~ ~ 0Wm _"&fur 1l6L111 4III\J T. .'" lIZ laM! Qilm r-Mi A.,.: -, 1MIiL - ,it,lliii' ill

tI6J.
1&.IiI

""alA
n..u
~ I! Q:!'l

ED, ... V.-d

)'l"aook obzmI.k., gojamm. wm.n bir ~ mDr&, lte1:Jth1ez-inl ilmIII ~ ;etin ,)l'OI"'\It:U plrb:I d'efl. dipl-lr rna Lemin edec.ek tJ;rtte¥Pn

ibJiv~ b.&,p;atI

!Jr• RlrinciBln:tn. gmPw taru1 U1C!nn biF huJtik t 01& telfkltki ..

b ..... _

!iO.!bVlt '~ Lllbn"

itt-

~

bft-

ay
Ba.i1o;"t1L,H' ... '''~ tk:8r!ltimiz 1iIi!rul. m_nMl.ir. DOn h.u m"r~ .. r.li f'I:' 11.0 bkt I illmnl.L ffillilma:!. ! bydo-

J1.I. ILlI"n<lniik y~ liD iii" "ulunUI U{ilur.

'Wt

1Mr tIJ:kIi ~

dU~ III de,

~m e.T's;iib:lmtzm ...
~

m&mYOr'ID-Dtinri!!llio.
~

dIl:r. Bb

1II~1a.nJiIdan

,.
- Iib,)

y

11I"1n

----,

...

I~_I< T>lm

Pey - i Safa'nln
01 uynf' IL'l1W..Io.
t.. ..
r

~
'liL'M1I1:I

~--,--------------------------_,

~-

(8", "",nil 1 In~1 D.:rhrl.1

(!bi

bI,.... h

1 i....-.1)1"'. d.n) 1

a


odi1_ haUl.
1"Bqm kalMl." II

.
~k_fWR
ve hi1r-

Lmpa.ratul'h.ik umwni

k..J.r!l.Il."iiJI1-

om a.ht III ~"y

1'B.rol1.!l.n ifl,fll:'i3t

ta.m. ~ 1_lId3l'lll-' ¢yLo de-

LbnH~ed i patn, Lyooc;j;i n l bil:rnel.llgt£Ii liOyJcmiltir. wgllter
'I:!Im.z.J.nj
.,

ye tu~

~

bwlllll
U!lti.u~
T'il tedbl

IJ

.
'

I

e

bidldiir.
h.lll"\U

~

boer do.

rJHl!k tJ..-rlillr·

K.onf~ln

LI.k

;rn:fh

cleoi [iii .tn1\~r1

g'L1n,1'~ -

u£n.nll~;
2-

c:

laden dolIlYL

.. , ev·

I -11:

Ly.,lidl

IDOO,1ftlerin
bir
11.)' eV"l'ci

• dUn t re:pjt..

konf()blli

b"nzin a1mo..ga devam etmekmii. R.'I)ariesini vermekle, hUkCuneL dillhr, DW1ywl1m FI.~lumLmo..t.Inn- ' 1.ayyarelcri Porlekiz lie Pasifiki.nsl.z. t~m:ty iIIeri'l1i aLLB.tmakgin sail." hava yol I [!ZI,:.riind'e ~mlz \'C d,w'ehn milli mlirla.acl ~!1 til olao AirwaY'll [a.a lcin bih,.\lcsini mWromml'l pa.tll'i.m1!l'Uran b.aVl'l. eyrU~Ccr bir lIa.b' ~tlrml..,.g QIilI¥l"w;,u.f"i.§jrkctiy~c Lqriki mesai c-d.etclInua lra U" n • unrb r;
BeymmllITle, Japr)I1YfL ~Ul. pn.. lIUltamlll'l1 I ilQ]'11"l Aib.inl i!:R.ll elm!"hl edir; tir.

Jepoaya, taril1im1c Imydctmcdlgi. I iilyiik bil" i Wmll ~n·

A rneri.knl1larn aid! '!:lu[lIll8-llI LJ kl~tLl.,·J-e birl l.k AID.etika4lln

~uyanik bulwmmk; L~ lpkel:.()lihtardan ka.b~. Ua D!W~ hibLeri.

mem·

n 'l..l.UIIUn gen Demel. ki vozivebllrucIlI

k:J:moo Ilk edemez. B~

'Nrk . YWl.W:l
i m<!£eicsL. Tiirklyl!d~

t.o.:z:-

rnos

lopbtl1lwg.

eaman
yap11dJ;

vnian bu kodu cik bi:r ~tte bulunl.lrken !It l-un.1"t:U.tin muhleremlLigi [01.1 :n:ma wuorla. V8 memleke p:.l!- ~ tlk!WlWll., teB!l.Otid V~ va.b.ctcte eurnr vn;;bilceoll. lI!IOOleriII.tiylemell.
j

*

\

Ql

l: r h

'}T&n

me~ gi.bi dli!l mm
lim Rugrb

~

vP.C, ede.l.l
.lJ~1D1I'l

5B-

uk

.AJmaa

gi1n!1 aa.k n bir kame 'tllI1J
dogt"J,

m-

\'aEiy&

klln;.LSlndEl

blliu nul-

JIII

sUillyetine d 1I bQ}"IlJlltt.

malrtaydl Sir s.yUl!.

tngi1izler bir Yunan
geml um
(Eli" b'!"I!f,

su ar

Unu ]~lm.1J111l11dn- ki lsm
P~n
• ll:t v ~dJtL kit· 'b I t1m']te7'ID F! P'* so.knlnuyl\lJ. ~~Ilet'. hu 1

du

keresi edilocek (JIll ~ dRha .-:au' uokL.al:u· hakkindn d"" ~

t IiUbat ~ dLklutic tcdka

redenin .siyasl Culm. d n Til r1I:: rnu It '. t:c:!ilit., 'Din lilk et ti .. ol JJl ddoden 9 u hll.kkmdn. tam It 1 1M" hUllll le geldi. , lltE'bak I maddelerd

i;yuk bir dOh'll Aft~'lUalldn )tl'ni hir niaaaun tesisi. Bu", bir dii ~l ha~ln:rn ~isme dcrgru 'lh hm 0] eaknr.
2: Cirl 11'l!rtill lH1~1i_lore ueahWI heynC'~mi1d \"a;r.lyd~ J'I:<Ln .~l'MCl degi ..n'iJ.kl-er l'kl"pill r-tmek !ll.m:ltile miH.:::t nlukflrlrJ(;ronmn IB!a1n, fil1 dcJ:i)'kl1kle r daha

1-

Dnha

bahr dar
11m:' "'),1 IS.'
knTt;.a.D

kbruJe iddi.n ~ u r. Ingtltere tle tedafiIi bir ttllf aka tm.crun aJ.cyhin.J bulunm
1nJ

haM

·J;a:lJikllri'

blDr!<

bir
I!Il

re ICI-a8I.no. Iuzurn oldugu ",'ldlr surette a..nlwrLbl". ,1U1.l\li!(!.I: i1 31

B.-

&.ioI.I1M. .... ..."

sam tarihlyre teklif cttikleT"i

.M er±-;Jn T II"'C-g hath mesele l!5i. -e.k"eb l!:hl..llD'"l, ~ daM bi ~Iil.m.f III mesdilen Hl',n te$i!l ederter, 1m l?Jmfe I 1 1 t.f.a. katiy1e mUz.ll-l:cl'e esnasmda In edeu LDI~ riitebnk] kl mh.n.l.l Ul halijll ~ ta.UJr diim&lft;i r Suriyr- '1'e I('1Lk Iw· rlll!llitn~ au ua -('den 3 lin - m"dd" Il~ Ti.i ..'kjyemn 1J (!nm \'eo Anla,kya tiroe !.dclri h l.klllrUla ve ~as
;l

hsw-lwuyor Ncvyo r k,l (a.n.l - S~ Jolla - CO!da RiCQ'tlnT} NcV)'ark 1.'Lmet! gazeLes.u1.e r,;cl~i~ btl'" telgrnH.a harbln bidaYl.iUnc1cbcri

kaLililir Vp- tmvl..e dU1iLln' III C rr bnklmd f:I.D bir rliriIrn ld-

rea.l.Il6Iimm LAfHit: iUilu.: fei..lllu)o w..e ui;r:i.liloil. VW ~ lI.onn8...l UUll In larda ~ii~ Ibl-L I"uhrcn 001 b'll <Llkl~aktu~ bi..j.k.a b~ 'Y U,jl..ll i agl2; D<;ablhr f" auydt! :J.'tirkl yo' t."TlD.l U["1 f'l!ti ,..;ok ~ukllr AhrUih,Y nrn ~n rJ,' Ahmm TIl!rkiy kUtl ~il'iot! Tfirk~)'~ b

m~ OIMti~l.w-. F at hug ill ~mlclu:-t bn ttttru.kJJ II..kdetml.QI

lir.

1!:1~

P untarenas'da demirh huhmtU'l llilylil( bir dogu A YFl.!:'I1rIda \ 'i' CSSCT ismindc-ki A.lunan VI]. yeni bIT' 11 izarntn i Ub8111ll dogru purunun 110 an olu..r~ tlen.i2e a.-

ilk ad·lmdll·.

<_:Umak U7..er'e httlilrhldd. huh ::1- Da.hill idi1r 11m ,~il.e§ti. dl1gu_ blldiriimektedil", ~ilme$t key[iyeti devletia mill.. lngilt.eret.reW pllJlur I.tfldclm hn.1~n ~tirildj mi.ltlafll.D. bUll;'esinin ~nI teskil ct1.igi cihette, m .tNT dfLhilJ Bern. 1 {:fLa. j - O~e
yeilll&m"le ~UDIan ih\..i~.$I trlt.lr~.d~-

111.n

nilfU7.11
11e.ru

flkrini

tt,,1rte
v..u1"]
L

la.tn.o

i~UI 11

~

B1J

jQ.tWf

l.a.usanno,

LoIlClra

II1

rm -

v' 'Tr.a..bliJ..'&iI ..b t b,

umn 1.l~1i' tH-

TUr. )'aieki allfW: ct1J=n d
DlD 1~4~eful". m\J'llI("lo:]il>I:len

27
ml~lw

Fnlmt
1.a.IUm1

~llra.h8t('n
MC blrak

~La.-

Imak is;~ie!l

me-

bcr.h.a.lde .lr3 t.i' me t:m. ndilJuclr;: U:z.e.n:>ilir.
LEU'

vnd hnIdrmd.n dcg"iI, b q 1!i gih'le is ~1.ib,U""Iyleo iti.J:lf d1lml'"f I~llin da.hll s:;ur t

1bli men.do. goeIince

bun-

io:gunwr:
I.
Vl/'

sly

"I

1- (J0IlliUIl.t dii)'llllu umu-

til": Toelbiye IWlUerium \.'e parla.mel'llmnllt u!lahl, i.ktISElU~ '0'1) haf1cl politl.kalann yeni dunya va.?:iyellflc intibaltli, gilnHik ihtiya.~lar j{jn m iUctin k(:ndi ht'fl disin~ kH ).'ct r:] ''b~ , in b,.. mi.lJi. lIuHde c satle .... emnivet-' e h: \'C Slhhl bir.,u 'Ue y~:!;IA.D1.aglnl t:em n cd k.Lr Idann kat" \pkfl:;u. p~ Konoye, 1m prog111!.rIn terst£" ~¢ • biUt:uftlct.11I yilk6(:;.i,l li:UlDI:W ill. eye4Ue ".In blr Blll"ette r.,bllilg; yep&mgmt tebariD ettimulllrr.
HuicEytl 1

d :n oJ.m.u, oldugu bir m~ktubda . IILel'en.lfl!Slk on lant pliJI.an o!arak turunlI1CJ olan bIT !;Ok Y ,ICfltl !'lon ylnr ... arfind.., tn~il mn Ct'n~lU uld:m Obel,le kadu'[" baktki
tadtr
bUJjjlt

yaI'"oU''''

I~yanltn IIlkt.:uJ. Almanhn.LlJ

ILUII)rle

\ ',.

"

,

iUl

'C"

"Lhtn·'·n

'>

yeni Ir.n.~Iri..i
(9..A.) -

In

3k mtit.ale:JJan ormy I 't bIlNJI"rit:I('! l.ikaytl kal.!'-

di uDd~u )11- III Funk·un
.If!

Lontlra. 1.

Eu s.a:b:J..h

na.ma:z.. ill:!'
Citlll.ll ~ Itbf ~.1{~1i1\.kyllm..:it:yiitm. r
[·'il·

erl-t;enJ.en

lugdteJt'run

c:enulm
yan in n-

§arl.rimni.l8 bIr'mah.a..l !henne

I

gJ

n hotel ba.I an aIJ..lmJ.ftu".

lI.
flL:vt

~ltWl-

II iiilyunu umumi)'eSinin M'hl.ksill, rim dr-gil, fa i'e-nI'I ~

k.~t 1tJ.'b6l';!'i
~Hll

'~rni. lak-

fmll

ttih..u:

~h~u z.'l.tedilen k ra.r n zinc!
gbolo:n
gt!~Ir'-

f&all ycn.id RliJ ttl,gl
...truei;: •. 1)

mlll:hj~i

d m'Ul..btl-

111.

"'''fill') 1l..l(l(hIKIcIl
"'~!{<l

Ie I.C:t!.b eiliyclI'dll.
"T&.~@

Bu

u-

'~in t,r YD.ol1fe, m. b..:-·yao el.'mt3Ur. O~ eel in. me:r.kllr DD.Io!!." • rlIk u.z18.i'mtL palldw,!iU]J herl i.;;.I.D tcrk clDWiI ol.dugunu ore b:;;uW[IltlL, kanfi1gi Ie- teen ki rnenflL ek i~re.w.1.~ rt1k ell J bwy cl.'I.g,.rl1 do. beyan e-)'I.eI]1I1~tir. [at4u.oka. d~ttr to; I:
I

ponyR.mrt, lDlpo.c taYlTlILm. en ~Iii.kk >ettigiD,

Mamu.o. • Ja-I tm1uk ]'1)lwll..trt

ca :Q.)'"Iat yoldu(' Aylli rrunta karun (iiger bir ~Lin<k ya.- ~ rlID ,. ,• bo~ ~ oL-

kat I w.fr k bomim h;1.b~m I)J..o.w..-. dw di:dL~t:i RaJ I llII dlJ ~ "-J1

iit.ir. \..lUlLUI r:-: Y' ....J.1·oj1u. VfI lukillll e.ovledi kler tLrien k. t:J tdha'r !lii"lugunu V"w.m ,'den ar l~:am: L!!IIl-f,h :t.'!:iE'".J.mdl"bl.l Dr ¥-..mk pr ~ oJaL.m olau 1\ 0 kl.DDJldJ. wt!

Selftu
8i5rlI'l."1yle

Rugtba

b

I

I

In' nil..i

dugu

~wJan

ih.1tAb :l~' "\'1.g"r;frnl I'\l It. gtirmemek

JHt mek :1:8.J"I.:I.l"b bll' 5e~ ilr " Du lJ)'Iid!\ I I I""Cdbte>!i J.~il bic J~ 'TiLrki} .... wm• varillr V"" liunl [',;ill tnt her .r~ llu.drn(WemL hr B u li-

r

te

. bl.lg:t.ln
'Io't."

V&lItlotU

)~lt'o

k

]!;:t)7~rdt'1'I

!..i.3.P:k.ellenilm

II'ti-

n. b emmY'. t.-lkillh.- ulu.n

EllII

mU'I.'llffn.kJ)'c-tltl

old.ugul'1U ilen n"'~n.!lo: t.lU,""bit Un bt'lI.:HHn goriliti.i)"~rJ':lJ"
HII

-rdilm J'II!: r... hk ~yo
~l"e

yapLlnn~
InWlhl".dI:ft':]J1.,,""

Illubhl!dllWl

l1!j1

~

1
.Ii

yonT
Illi"I

Mil

Ingiliz..
A

l.eo.;..;"M.;:

tlh •

blr

fl)"U :

m i!:t<Lll"ea'.\'c

klu uUt

rv",
C!I.

160 rnood.e.F:lndl!Tl 92 ai IhLi)'l'!\! gh,;.teri-

T<J.lllir:!..t hdmiM ~lnC~: Tiirk y=nin Y!.IflJI4b;;I.&nd.un

yo p~lrn:l..ljlm
I'P!t.'"

w;t~!~l

rLll !'Ill-

)i1.:lIf1n51.:' uuolitll""

e

Ii' &Il!!

III.nII

i:.R.cd..'fl t.t.unira.l .In ecele:;;inj n ibl,.]e miWkenl' (:dJ.1m ek
tn'

li"EU yIII

J'O d
(I

ii" mudde u &.ga.zbtr
lUI S'JII

da teJOn iii

yn.~

u~

hey ti Ii'! .... Wb!.&.I&IaiI lar IIl3SUlda IT! • bir sudaha lIlilolac:1tgt b ~ filur!l.hh

l..(mw reJfel

lr;m

Ten'"": -

i.erillt'.

KOI

rette gi'in"bjii'lmeli

da!flihWm~
&r'WDn-

u.u

a.me51

n tilet'l fI d" 11

l'

bll

Ii6\" I~YO"f, hnlb\lIn Yl.Innuldiil' tirolllannut ~tilJ, edi!dijmdt:n Vi";! b~il l':w7.lr Q!clukbnmlilJl bilhseill r· Iar Bi - I1"l11 h mEl:te I.t-

1 TC

da bir lI:&Il' iid'1. ohmm t.L'JWr M~

lHi.lD.n.ka!
ll.
~I

~ 'FaneII"'"utadu;:
olml!.yt

d r m iJJi:«'511 H. 0 lDl1t. k !lure !!.1iih.iLle ira edilruekkdir Ni-

ilraJld

,tliJi

~flQ

m

n

hWlwJil.m.Mn.it m.a.k!::J. OOr-..oor Y:l..fIll:Ul

u1t&

mall

rilduglU'lU

m1(ktedir &mba.nlumUl c.akn .. bw b ir saa.t E Urm~tUr, F)jdd~h ulClIilld.ll.r l.s~

'bllLrtll5niL
D.l.llI Dl~

~'I!kat

by~gfl k,l_tae .... hak '{en.oe e
~j.zJ

'),aLmlZ"
wJ.1I.l1

llk~b ilL! t.cz.

n

rnIJkllw!lr·!llJ.1'll rlin Ii ,in'!.'

'26 mad-

men~t.II1·k I w.n oo.iImUzo ~ d~i~Ul1djj-

tad. t c<JLlmllitl. Allj'tterikl~ nn,'j f k t:b.lt 3 U de il OolUfirn u~,

W " lI;in

lcni

m 'rTCl'dlJ:i.n

D'
I

mUV~lIIlLlyet

m.i.d el:.tirebUir. MWemwvi.
!"Ie (5111 ~Irlr, 1 1" .. 1
....

YOI',

Yllfia·

IlUU.1U"1I h.lIT
ol)' ...... L.u-

au rt:'l.! {;

~ViK

en·

Bmncnl:l.i ..yh

TiltleJ!.k hnkiim~kt!1" htl.A ntmlye-tlerilJi l-...o~term;:k Ilzere evvd~ iUil.w.k ~dilm·
len • II Lao"JilRu icab

"~ btl"
l;ikablh

lY1=t dWlIUrr ~ .' Jd~n.. 1::l 1I1r h, ]oie· lnak bil
(

plinee, bvnJan ~lri1 &o;lt"1"iI Uti md~le;Tlirkiycdcn Il<yrl~ d!eVk-th:·n1.e.ki hu1nei b:uA. eznllik iyll: 1at.orurul

yr ..",.. )

.btik1ml

til llU'umruw

kmd... i.c.Li.ha t 'l'N"mlqhl.'. \'ekil, ·tmmIaJI,l biT n.ILt(,Wet
kalu kll d
L

d ~luglLnu. nyU! b· k •Y lie ·"b.ot.t i!d... Ill!" fit-IiI n Ik '1 k:tm' 8qgun llik ctml."~ 'Lolindll saI;"tllly.·t {:"4~ NO blr ]t:llem a:hibt bll kall tr O:lJ'Ii IJlr b tkikl.n uH,u.:lcn w u. till bLlIunruo.lJ..dM':
A1n

IIkd ~

k, mwnf
k('ntilBlyl~

.- eto;J.;;n b.a1I:-,
yU)l

t~ lti - rnti!

t~lU'
tNir.
Kronlil!lnlllil.Ln

b~ll!1 tedkllml.

k't.r
bll:'

Ddn

gnni;::l'n

Irf! l' r Ibii"

Y<I\7.I-

yo lur Eg~[ Botti kJ~.aJurtd 1'1. dll yu IIIrtIl! ... n (.i telIi'·
fit!"

i..I7. ken-: ..e ~lflhm~ ~ bul ~Lder M tlode- '.ztyPLd alkkadar ,,11m t"nlrum. h i..i kfl.

m.e'lirun ~1'l~I!Ii5 U~r1D" mill m.. :ayill1".un. -.,e~'l mlJt'.-Ib .. IRJI ,ktJ. dl llIt'!1!il'l~(!rd~rl binrun, ynnl milUe£U.r;ln te ya I r O!man.h

g-u. en JruVV(lotli bm ~ktIiiad
1M !LI'"lU:IlDd8

lti 1Aft:1I". 12
OD om tun111i 1.1', RK.'l!I(!l 1·' de WPl hcdernu In ill. Hl{l U mad

HB.ill

deleri ka.bYOF k! lmianll I'lL1 t.i t'!y ~ hfilll 1'U:rk hUIlrneti j" It! 1m t I y~ IIU\.Il iIt;..I.cri iil'll Hli Kil , rUtlCMl""ada)lllPIlncn:k m do: 1.J:a .'rr.~ b.: ~II IJ1I!IIIHhfi.ldwr.
I II

~I

-" me-cl"si idaresi ve yeni intihab

tu(' "

Dl ~. t:;u·,\f1:an
~ • .E\,Lfl1 pnl l'CI'Il'l:k m ~I:;"'I. v it nl'lll I,~, yuJca.rutll co.y h... lfjtlll glbu (-I.ll.! kJsa Clr ~ J jI. ,1' t,a umlan;.w:nktLr. 1l.l..Ilt'!i do.:Y

hnbel a.loilglUnlvcnak !..Lt.. kim-

AnkH. 1 ~Hw!dtjl muha.btr.'lllUIIJ4nJ Z~1 8..I.111rn.iu Lrtll~ 11l91iJ.lin' r rei. 'Ii~ul' 2:1)'.1 l!n;1n, i.r.o.b.lWIr:l Wt 'revOk, \DU-

dct'n~lcnll·

IIlIUtud

I':ELmandltn kit. IIlI

hi.
"1111 t ,1-

ba.Jh~bu'.l'r

I

No.. 114

·stanbu DeferdarbglD
U<;.IIm T,''U m. l(~mJJ KrlmU ~ 11'11"1'
AI,lul.II'd.r

T Illdnl~ KBh"'l'il'1 !"',,,,ml'1""
PJ}'ml~1I 1·'<l!.QEr' 1l!.f,ml!

i:ohnb

lNw-h ,"
1'Llr!dy.
JnIUJ

b,,_,J,
1-11)Il0l

HIJfIo

hJ,l1l

~.~Ie
1200.00 ::iHlilJiO 2«[] [l1Jo 3I\(licm :120 (I"

U2.aO
CI'A!!,
14>;1i~1J1 :l&ll:lO !'I'II,8iJ

H
II

P
P

M!!.rroJ'JI.......
Hlllnj~I'1 'If'~I~"IYI: i'l.Rn ,'wJl •• ny"dJ H ~u''l.:ll1'tlI.m ru

Bb' ~

liD,

..llicO.

ib.'Utr!UDDI

de.me ~
,plJJ}IYoMlL

V~70tJDi

gl:Inntjc

~dDD WI ..thn • 1Qrttu. iKD.Idmp' da.g.bmaj& ... Ve IraJdmb dn.. A.dah. ~ lslitlfa.d wcmk derJml ::It 1.!:r1adlJ. V IHI.~fN. bqIa .
!.

I

,m.r
Ullb

~ !l~ II 2.1

sn
'!'ooI. L~

Tam blel'

illi PiyangoD ......
'_'ll

.,.

ltJII

_ 'bun IJrnmJfe __ ~·d .811

Addt,
tJ

oozul

d~

JW~l

~,

dcrtJ Di.I ab,!.d.l

~JmP p:m

~

:rena., ..
Dri'I:ym'
~

1h'tlr)l'M ~ Oli]!' Edim I.i ngalnrdu biriai ka.r.aD d.ilbi:m:li! k.ollll.§uyorln.nli.l. Edheli oja, Ibeyecundfi' . Ibtlynr Cn:.zgmil. 8OTI.Iyt!'J'dl.l. : -PQhUI"'ao Del Ilm.ook 1 COil. ~&rkmil.~

"-,!.II

N.,~·,r ...

~.,f'
Nt
jl

"'"nllllbu.

Iti.-Iub

hj l~" r!fa
"

"'12

~O"'.OO
881iJ

1940-1

!.lao
.... urr.

~~Ill j{"'JlII Jill

~tI.

1"1

I';mir
f1

Roo

prj

H.•hl<;,]

;.,.."'1oJ

'j[·hrll)'.

11'1'

m
.ifllJ

Tuldll

Htoh>o·1h.;,u, ..,uk;lIldn
v,

Ad&b dilrt. cllJ g-!rWyONn. MI, CI .lrndar l!tir'lJJJe J$!flfln D 111 e'IIIDit Auld! Iri. h.s.&mJ D.nIIlt J~ ha,r; II!eti AH~. b1WlWll bimlk: dOzim

-

NII.SJLI kO.rkmiy6,YD.
InIlSillII?'

Cur
7

I

oi, rc

* Y"'"

tl')('l!I"'I<

fI'J. lil'L

u'"I" I I'ijOI<"rl"i1O"1'lrJd"1L

Id, .... ..,1 'R a.dn·· ,lIIlJ.lIlli1" 1I~",urlli

~It.:.... I vn Lj. hu<l oon ·I"n", IiHilll'TI Wffil' .

yUil!J alanl!ll1 t1~1H.'I liard:;! dII b.ulun..'lli\.IlJIlI~, (!lI!I'u"~:!IiI1'.a

1lJlIf,I"ll]';,

~.'JoII,.11 w',ji'!1Io'" "d,J ~td"";llill"u.'l"r t,u-l It !(.1,1U!: ,t-dil. HJemlfUr f.l:: L·yr~"" I r"h ll)l '1"" IU' FlI!I;IUcl, l.o.... ·r' J1IiH "Ill "'Lli Ulll'l!:l)

1
2

--Knn~
-

Dki...haluwlm

~

Y1iI ..

tel!G.D'\i~b ib, Ad.h

HiUIl~ iJIUDlnyJI 4'll;Jugu J~ m.J1J.

doam u~1'I de 000 toy alan .&dab AliRUII. bu Jt.:urllD21JPIOI 8.III..Ia30·a ~ IIllA:?tI UUlJIPdiyordu ki, l.;uk~ t!J.tIJJmu~u:Be-lkl bi.r daha ~I~. VIi oI!Ii!rJ ~ oJmlmIlJ:l:, bduio]l.",a akb

i!!. Adah

§tI~l.lYm!jo1.l

YJidmmIa Thlm:l.

Hem ~ • dIIbm g8f"1iiID.o mil! - BI'l9b.\y3(1 a1W. -y 000 A.ddr$!. JuwrJ:mdJJ. - AmmR ylllf.bn hal, - .AJtlndu mah.su .. ~ We kJl_»tey.i ijyI:e fM.!. - V~y !il.8ZIlmI.~ - Fn.ka,t" k~ ~! Adllli bu kUnteden ~
GOririyorum.

._--------------~----------------~MM~~~--~~MB
1110'

anbul
J

Beledi
bL.lIl1!d.i

• eSI

ilinlarl

~
II:!
~

3,

40
200 2,000

'''lu.I){] :Z4ll0.00 ItOo.L~ U!I.l. [ :tt UJDr 1li400.00 100.101.1
.fO.Il..D[1

:lO:'!~ IIHIIU 1.Ill.oo
1.< I::oU

K..

tJ~e

luI! ~
I ~

II(;bv
,

btd!I .mJ.,fl.mia
)I :I ~ ~

n, ~
:ul

"
, ':I • '.,
I' ~:.)

~
I
D

II
;10

lil1
oI"J:II:I'


II :II.

11 I ..
J

20.0 0
20,,000
42,247

8

I'

~

'lI

111..110 jll-.IIO .22 .150 :i;I 1!o0 13 511 U 6(.1 n'V5
;;U).2~ J

a t
I

H
I'llB) I
I

2

.3

,
I

"I
I

)

~ :I!n~ab ..
Bakiok,atu.,.

AIIp ~

...

110.00 1t'I00ll 110.(1(1 t'lO.DGI UOOU

I •
:II

"JI
":I
;II:J!

11

I

)
)
,

"I'

8'

"I.
;II

""

. B'l'
!t'l, ~
'1M

IiIj

'I

"

)i

~a:m:$ Edim U ~ya temilll.M ~. HaJlukil, CazgJr dla..ha :liyade ~ lamftlmy. Fli..kll~ ~ kUBte 1kare1mJ:da a:ldIb ~ mlThtmdi.. Ali90 ba.sm.IIII ciagltmak VIe ~ ma.I!t: iBt.ed.ig'iJ hRkte bir tlirlD mu¥tlff~ olarruyordu. ibm) _" tey;i azetiymII!lUmm:u bnVa.l!~a11 i~iIiI. ~ ~ tiy1c zorJJ1J'I.lYOrdu

Jill;:o.
1.smDI

~~;rn.myl} J.I"i!f gi.rn:lU g 1 u:,;t ...k Iud I V'e. tgGk ge;,

Thtiyar.

~,

no.on

.110,00

HI It I1U!(1 1~.7fl

"
,
]I

:Jo

J
1I

:Jo :I<

,.:Jo.
~..

;II

'"

M' IJ
J,.
'"

Ill'

»
I Ji
I'

BlI 9eki1i'
"hI

'2 • biletler 2 lirilJ'

C

..",
1':10"

" II
RIiIB ~

Ilraya sablmaJdadqo

400,000 Ii~

:.den ~ uu LI/lJ(l btu!U Adab Ha.lil klLillt~ rtDdi. AjI~JarlltJ w.;t.i
1

aynt'"

yio!,; Yi!lmz: ik:i .a:VJC1

1"1111111 .. ~ bU.l1Lmnm4ml! J1 II 1D:~1 DIA~ pkril'J4.no ~ 'Hr.Ilrml'k ~ qn I!iJ'TiI .IIi)".J.. .nrtlmin..'ljl.ll knmllmuPa. ~lel>!I' Zl!!lIII. IfI'il"Ol~~ lbar't' 8/8nlJ 0 ~11k: ~tI YB1 ~t dIo :DnlmI ~"CI;dtil mall:bu:."vey1lmll!k~_prln:rn:lIlJQd!:Jia:roI:ru.MiI. lJWm "-!Ilo ~ Druml El:J.c<11mcn..[k. bwunrullf1f' ,_}

I!i.I'r.e:Ir

Mu.;mdM YIIIP'Rral::br.
..

MIbIlbr1QID

Iilirl'I

Tdil:il.m.m

.........., ..

11k

biletin 42,,'241 at ikramiye kazaoa.cajm ..

hudibnm 0/0 60 I (24OtJOOUn) ikr _miye alank do.jdil eakbr.. 200,000

~a

hasmmm d: \a.W

..

Jimdl IkJ I enhvan 8J'Bl'JlIld:a {1' bir Dllirlulek b~l~ Hii kUnt'-YI b,wuhlllitrmaga
rm~fL ~ rllJ~I}'O!'l.lll

nat

an ikramiye oiabeti 0/0 21,1 dir Yini 1 bi ette 21,1 bl mutlalm
kazanacaktir ..

Fltl

At!k ..,.IIIo Il;!be'llml

,.. i{flldld:.mbo DUmlmID i.11 U.Dfl
MI~I\ll,Il
~i!1

ve

'l'dannlam:\.k in! sar'i.-{Uyonh.l mi d(' f:l"knJ~de ImV'll'eti1 '1'6 I" gtWril'h IlclJhvan o11u.kJArm.. I llIIucadelf' (ok ~o!i___!l clQW"hJk,

0 biri de io;;in OblDMI. btI,,-

.Z&.:I1.
!'!'tIn.tiu1 lim.r'IIIl'idtii. Lldr,itm Dm& dizdBmm ZlQ1 ,.y1e4!.ni. VI!~ dIIa1ltm:!gdll ~ b6km
ItI.m;m

Tlilim" kll,,'YI: doluylu.il ~I tltbi l:!g}tlIl-lfi1 :ll7, 3VJ VI 32 a,>tumI'u lIJ.fi:mu 0" n,hrrl"lOl lJ.i3.rJ~) dJ~ KLDillIlllil mensub :w ~1no... .10); I! l a.Pr Uo k:ll b.tI.J 1'1, ~ayr. L'il1iI~J :kh tiWl'b .. l\IItI.&lIII henll:> I1rw:iK:lbElt el.ml:,rml fll:l II b1r Z&.ll'lBlld.rr. ~ i;>('mJ,Zcmikn~.:L!lt Ian ~ 1It~ hak.laudn ~Q!.!!!J bdrJhllt JBTli1J>~ MD ollfDw
'I

~1l
Fark!
l.ID::JAJ "~

moIc'\eI;pl

.,~ ,1It!~ IbloaI U n.I II ~
KI)~ HI). -.ItIJ IdlIMo ___

,

.i'!itIh mDban ... &n.de m[ilo!ku.c) Itrmlro.l·filludll K ~~1Eb!lllD rul! IHlLIw (I 1m II !li!l!e)
(J II:MI!!:'

SnmdJJ EilLJi", r~

IiWU

~1'fL

m

lItlih,
0.
11.1

( J iI4!ne mD.~)

2: luabk tam bUe- ·40,000 Ii)', 1 1ir Ilk biletle de 2O,fJOOlira kaza:nab. Jirsiuiz. On bilett miirekk·ep, ia.Dl "'e

~.
1!J -

oitl,,~, yenielilanP eyecanJa gi~ :BOJI

10.00 BO_OII ".Imil! n :1110..00
J

8m
fi.(ll)

I.or,y.u ~.mndn

k.i1m •
:II

No . .1.11 dIikIdI:I:a (1 IU I ~)
)

Jddar.

F'.ur,

A.. ....j.. "!

,hisarlar U. Mudiirliig-iind.en:
lrlFrr.
ml:ru1 )""rll].

1mn!!l'l;rmili ~ dlltll bafbnn i!!l:'J M:lKr b.lc lWIDwdll "!I:!lb ~ mUTuC-lI..ItliIr! IIl1n !J1"uu.~ h. Cd SO!; ...Y o.iU'lI immul H.nldu Cd. l.Dn4.!.I oAtu ""r atl!illdiJr1 LlIilbud c,Rlu Ahmll'il, ,&. OdL AbdY.DiIb oi Kolmli 1d. J. IGcl. Hmeyilill FdunJ OIl. ..1~"ft1p. ,liM. Et!:trc;yin 0allI:0 oOtlu!ill All 1JL

~

MQ(I

.on

I I'

ka.rnelerl en:liginiz par dorite birioi mut a .geri alabil@cejigibi talihiniz:i de 00 biletle teer

1]0

10

'l'.2n

....m:n r-J

",'INmliillrte 11!lt:, ,l'ftt')

Kfl._ ~ l1R ~

kiAm

1/

.ek imkinJDJ el e decebiniz.

.1Inr.i ml!'nkullCi

b:t.1!

~1""',<tl.3f~1i!
Iri _ ~dI

IIr.IiD

IiIo;6r

bbrl..l!.am:bt.-xI
~~. lUll'

1"bdl1 mck!

:Iji :piDUhklII

J, bI

ad! ~

p, ~""rllk 3fv 'lm ~t.en ~n m 'll't mf;!J,,~ ... tlt Me:<'indt!ll:l o "tl"l'l"~1mIIimI m -:r.to.ldioel.1Y'~ t..briblia ~. l"l tllte 11.1 1'1 Lm"kin"erj pn;i p edeHkli!i"1 Ibat ~d.1m

~

•~

,...,.........1£.
~

da KIIiba.t.qtII

Jl-

biJlioIldrrrl:ar. J"IIIu.nlill ya:LIII mlhld.etl'e]· I~n 1:I~0iIi ~ ~1I ~ IIFIi:Il:'IlI(i;.lI'I!I lkiJIIIUlm~. ~.b:LamI!l<:!r Zeblt v.l:; MIlIriIJ1eIli."'1 1(0.dilirM.JO b Irmlru!l golloru 1., ..oIri:IT !:bIlk Still He (.'i..U1\;I, iflP31l Bat 1'" .r diWnoI lCli!:Uihem:l~ yaJ,lI,t;u:::lh:-tr.. TnlUIikrln ilk tc:m:Inat mlliLbLa 1f1!J1I mddll~ ~ ~u DHla:I'",j"'IW Ia::l.tto: dalD\ll 'MC'li."~ bWun.tI;(lliln. (8'5:17)

Y.ilb): kin! mub .. rnll .. ·,liIcri ~

Illzu1,t:.xmd<J. ~hm G

*

zmi
_bt'iI-..IIlIlU

~ar
~

Sanayi
flllliaiQ ~_ IrUllJ\!t

u
~

raotyor

panyas

__

P. Od!,. ~ec1 lit.. P Od. :IlKaldm

oa

fslJ.l.aiI

~

JWlt.I..

Kapab zarf usulile esiltme
Liseler .bm, 1iiinden:
,. bI!II1 ~

Turk Anonim ~irketinden:
~ 1:1 !gill Ir!oil'- i! aPlLda JUl.hdq, . - i'.abrilnl.m!n:!:ll!l ~

;III tq:m ,iIIII!mw; ., 'fJl, ca:si"

10-..-

}I!"'Btwrfle

~

5sbm
tlrtimln

llll'inill Ibt.!~

ImJaUItmJ ~re Bntu. fe.r'IIl

OmiSYODU

.tar

komlSYQlJ.IIo m~.lIII"!.

h''' tinl .b.a.i.ii. l:tu1ulll&"akbJr.
IIoIl!<l1!1aFn "lion 11111: ~em~ 1lUN]
Ij!IIj1:MMtJ· "l1a.'ii1 1J1uz.dnn IJ.FI&l., TarnB;rl )'\LI<.:.H' ~~, II M~I'llllk ~ ~ wn.D'l'~, YIW1iJt¥! ~h'.Jrln goL.'I<, dar .b.-m bl!!rlnJ bilerekUr

ZIL HastabaklCI Hemlireler
i;iu td£.l:Joe ~jJliIo~, I>!Wj~~,)', G'CIl(' mIanmln iI-~ .... ~ tmk Tal'ld! mfidddi 11'\1 ;rlldlr, Deqicr JIIIlI mlilJ:telr.ti l-"'U1md" ~ mao:Jft'I_) 'M' 1mDtM'l!:! IbI;r ~ n tedriII.aJ. mm'.i)<mTO]c.ktir. EakKII 1IiU'IJAn.; I'l\d.i'k ~ o:dmU:. iii ~ 8ffihab J'8'I'Ido C 1abIQ;j ". ~ ~
mull

y

FIl'I~~

olaeak

1ro

tI''*m"_!_La\1!l1ol.l1

~..

bllHJI

lu d ireUiir uound
ytDi d~

1'ri25 13U 2.9~ 1!!9 I:l. II Gn.l.(o~· Y. &;,dnrp.;i"!jfi, K~ K~ ll!!1"ln1ll HMO lmill yah IhtiYll.;;,l:iI'1 oktn yulutnd:.o tl y.anb G~:no'lr kcm!.kri.kn1,Ll;l, WalMO ~~ "II!id FlnIl -Uilo& I dr. ~l .r3tl UJUILLe ~tm yapililcnk.br. Ebmrne btm:Ibw BqoA]u tBtlkfO.J ~d.aI N . 8 I) lin ~_ iIiIdm

~
~

:ant.

'I F'''I1I'!ktY:ruz;.uI ~1.illJ y,s,JI'IIIo ml.!Jll.lll!l!.l bl" ........."lb.aueflJbrik..ad:l muht .J.IJ !lo.kurn I :rl~ bditll.j hiJ .w'l!ltu- ,:til ~ ~n&>I!l'VII!I IImni ~l' 5 - Ru~nllhRl ~

d!IJh

mm
~Ir~, bml.

at

undQr:

jW:Ubr,

7I.b

tsrO:.,~.
,.,.....
~

~

,.

liItI!IdD.e:r m b!:mhmt moIIhm:u - ItJ.tO rili '!!"J.r:uJriJ!£ I!daaJ velilJi;~ alVe ~ ..-ttu:ma. eJE&i1lml!kanlUlllnllD 1B"tub ~j! ~ ~Hr :mrJ.L.kI:JIll. 7Ubnda If!"~ 11l1lottc.a tdIr B;1.[Ji ~~ IE&dm g=a JqiUII lIui.mbyo ~tW'nt makbm: muk;,bln.l:mkl ~:lIlJLl clml mu1rtatt 1IilI:IJ;I p'oAao:i:Jl Il.I:Lmk j"eclIrrn,elar _ l:J"uJ edLlmllD.. 'TlrmInDililn 1n'tmmoli .. ~erl ~ InIJIJr.o.bIllDdJ!

b..Imrl.I-1
!

Devlet Demiryolla:rI iIanlan
MIllbl'll!lrn,·D
~rt~i gLl"LI h.Ulndek.llloml.t..1I'1m "".II

I

__

!Illn:L:i.i:d.flll

_

~

~

~

~b.1WM

~11Dil.t1.:al'l

111m.lit 1sUyen1r.;r1.1.I G.alll.bllt\n ,alunur, !MiGll)

boolill hlOD lui!. we'l ~OOCfKI!J. IN]~ (1Ilo.·~!S) i1u lurk 1iIe!lIL H~d.:lrp...,,~d.l
tara1mdi!.11 Y;'·PJJl ...
J.D

'i1fl'kr:o
Gu:

DIII.'s'

IJ/II}19H dil.-

Q~k

~:Iil.Ibn!!

lZSldIlIe

pm1 ~.

,,-

y~ 18 ,,;(m a,Ilgl" 'fl. 2l5< leI> J!UD__Ii Qtgwm:.k U!ei dI.Il 'I' iyl....wa..ab ,bi «'i:II. boh."Jtllllj
QlmaiI[ ~

bu ~

1IIbItl

61i-1
~ ,dab

Umllm

Miidurlugiinden:
nazarl dikhaUn

HI.! ~ ,",),111 .. Wji
&.I

SiPllck ealk:l~ u\ (bl'.

bul.l..ld

Ito It .,] milvi1ll:k<ri ... temJIW~ Vif: kaw&l'lWi. ~lU... ,nin{l llaailDu k.....a:r :to.muyCll:tO m"'~ P'''.8~
I •

-

~

bahJmml:lM.Q'ir

.. ~ ~A

.Alb ~

lV
~

.~

d:nT1!mDd

_..

fI:kuU.! ~
1DII.m"~ ~

~

l!IiCQ

!!ad:! ... ,""vel IIll!l!1etl ~ lakJilr&o. Ok.u.1b1h1rll1 ~, ID.!lI&IIMn Ibtr t>'I~!lm me ~. ~.lll~.j"'lik .. odlllm fImI!JI ... .u1u!! ~ • II'Mdri

"~McctJowi

-----------

I

IlBIUDI Dal..... e mtlaSB8s81urin

IIld

f;..~"!!r

TIYATRDLAR
~IID
I'lA '"-I

.1_1

I

~

~,Jl.1I:ar.Q-

or

RI;r.A ''rJ.;r.Itru·''A pt,ldN bo>.;r.o.1J;m C'uow

IWikil!lli:od.eki ~ ~k~ mm.CUDt ~r. ..... IIIJI~ I(!iII Jti:I IJi!: 1M ~f .1I!dIU.I!'b!li:Jr. • ntLCL 1Me DAN BOJllllA III0RAOAAT !kAIIiUL IDIUtI

:rQ..
EJ!I

IIilJ;ntI ~ '_dJ.:ro6, ""I'i)'ol An. Dab~
ONLAFi

!II """~

_. IQu-:irDt,: .!rubnnks. ~ki ~ Jmk 1IJ:Uy1l~ d.otrodillJi~;]j B~ m&tu :fi1!'llt I:!:mrltrodJ:!.l'l ft 1DiIIlI~ ~ ~b:i1l:trler. B1IlQ~ III. ~ ~lnn ~ Dlllill. I~ .,.en;c. kl!!!lJ.d1 'lJwt.alarlnJ )",.LlImO!l'Blio JUba IWlII:il bfll'U:!l!1lldrl rilIU~o;'! bl.ll.W:ak 1btl:!nloc1amu Iln1kfo IlId bW!b ~a \IIl.Id ol:m.oda:n.!l bm an QlII1II!1I tem~ -ctrnslcrl l.b.o.fl;!w. (GGII''n Biol!i: b;I.il:n V£ldi~

~1IIII.d.!u. • 01120)

~

d~tilin

Uidrr •

rsid del-"t' -

m

!!:1FUo!!11IJ

MIURADINA

I-Ihl Nqriy .. !III dOrll:

,..... tLIT1N C§lN!I~r;lr:Hn fiA.R'A,t;,lO(i.LIJ Mloc[1II gET''''

-

----81!'b ..
l'IUI1ba ... ,

KnmHIJ Cokdi!1l uyudul 11* I;;w !'!i!aIG!l'

~ J)lIrde

a...., 'd'lli I )1'111'

(Yenl

M'!:!:bamm.cn beIiIcb 80800 Uro oL. I"l l.lI IUbn I.u:nkl hay iiJeUI'!Ti HlIi{ IS40 rUIII!'~ g'lllInl Rl' 3.:«'1 ita kBpRl..i m:r1 tJiw.ll.le AMllr3,1.u lllt.,.;:o bi.ru.IlI.11!lll II;[Ilm i'tlI'nl3ro);:hl. 111.1 ~ !I.1rn 1rti;rCJ:L.!W'lII ~ ~O l:u;illLk muvlLldmt' IIoP!nun;·,l lb. !.;nfl1.m1.JJ:l .b,:nn tti,li "'''_1'ilLtola,'1 V1": ~UfI.utnJ flJ'LY glID ~a.t ] .SO a n~ komi~I01] ""tdl I'll!' VII!I1l'lelM'1 bk'mdlJ" ~o;lQR1II .,. Ull ~ Jrn.Io;.;u'II, VII H} d&rplo1~ ~ell1'"jndoC' SIItdfttB Lru.'l'1I'. (1Uii3)

w"

-

..",..n

hOI,!

Si!lun ne

oldUgUD

AX

-

~

-~ hsp:r.~1 - PcldIJ.a! y~ bdru- oI3"aIIb b-

-

P'dd..~"

Ikd.a:I!rI

It:U ksadllU '1BI!II"i ldl ~ Di;:m..ak :l.lb"a,.
!l)'iIC¢

~~_~.,

---~~~
~:IoJ!r.I
iUT:ti!!!J:JloCZl TG.U:i.I Imn HI.'fIH ~
~Il.

I
2E
rtf 'trhd: ItI:fID!!!:r ~ lio'l17"m:1a.. D~ ~It ba!:U.k.lanmdMI ab).. tin ~l.rul kridJl:r drtIklW~Ie:t. PmQi btid bu :b.alde a~ ~t I~m.md QIW. Ha~ hid:

seya
.
,rre:r
IMll!;II.d1!i.. .. a
!i1)i.i~

ltOOIlD b~lli! Pun~edC!l .',,,,, Ir)bJ lirl., d~l.ilII h.ll.bi!r VB« II: jdJn M~n ITIj / ~Ql'lnnil. - i'nk::lC ,-a,lIII..i.yol!·!l1lDw:1 Ben b.l1iJJjlnl IoIdum1~1'CI.ruI~m. !;>l!JglCI-

b"",:ur.u 00am;JJ k.a".un 1:,;,1 ,.J...kJ: kn .:!I.!I.yu~ltil~klJ.m. J!!1!1lI :i,ij.Iildb. lJekl~ril.<· Idr.wn bUoJ ~rIlJLj'<:r~ m"''''1}yj kadin. IK' Jo.illiI.ar' iuridcl"e4ipc-k.l!l.; ,"WdUUl.

t
,L[li.m

ku

&d.m 1m1:Dl1fl

IP3I'P ~

!l!!liUo\k.1. ~.

1OIIQIIbm. a.b l:m.lll1l2'l y.&pai:L
",Dim!;

iimdJ

Ibm"

00
lI.willln
11111

~ak

idl. ~

IIII!1\h,rl

IWtbn-

IFf;! d.ellik:llo1ubr.
~1f

irl<1l:m. ~

IUtun
.......",yiluu.

Inr bdJ.D kIIl9DII ;ds;!lno 'Y~

DiJe ~"

J!I:IQodudi(Iqy-

I:!I:I mtrtr. b!I _ IIdI q~ bbr ~ Ilh1lruJ!Ji'lllJ. BIr ~ biJRI. G1da.. A1orlur,l&' -~ 1!I1d:iI1 • 'fiII!IiJT :ik...tm:llrn 1.~ D~ biIr iLl, ~t1.1il q-Zl!fImI ~. y~ - wrrn!JfIm. ~Iihl. lib .-;.

.. '±~ ~.

~ ~

n...JiId

!loU

~]

ot.eIrJ g(Jm dlI ~
Idlrin, maIw!iI\.ft
n~ ~

'i>-

bHti., boenrt r bttU ~ mahz 11111 k.;;U,U'W1lU" ~l ydudlm lblill" IUlcrlrJIII mabz.lm DH!I'dJv.n,ili'i .11k bli.s!!l.lJl.tl.t;l113 OJ'; mu ko)'lU" Intym~ h;;1"Il bllLl.... mJn !OIrul btl knlll!' vlllJ'ldu., lI'l!nll

loJ" l:ltll dllb.... bi )'01, bU II ~adm :I<Il"il1ar Ile I!J.WlIJD ~sW-

Otcl:lJii ... ~1 1 1o.llJ.dn1~ P,io;G ile ilu h:sadm;lu .. e'!e!I.I ~lIJ'Q.I'IIllu. [l~rlm:1I 110000.lud wt;lrilm IUybofm ~l~tu. I kl milt ttmrn Olrl!." l;;"pl,31 Ilr;:lldl, " ...ludiJ. IIIildoL keiiiI!iIi. ijUp~ h!;'llrl" ..
r.ll1I!:~lUll b.l.ftb. ~1"l~lW

dJi ,~ l!m, da:II.
~

ha!.lII

~I

P'bk

~ ItI!mJ

Bk

ed.in.izl BI!l::r. :II ~lid_nIA_k etCI kl::!d.!TllJ!l bt!:ndCJ:I 'D'I1'Ve] H9'!!Itt:mI!3I.J:llill

Rfotld11J ~I 1.eaeI:l~ uWIdnJ m-a1JdD bb ;::lit bdlDU I! ''l'll"dm 1lD?! .~ tlmdJ !diii &1m!!. 1lcl6'~ ~1 ..1'. ~j)y _ YI1~ro.1 Hldoi!lma

W. ~

~

kad&:r yuvwrbilld!lID. Memioklerill'!ri.i!oI.1 tu,y.I .. 1i:;WnIlJD.l$l. Be" 8"6n.'i:~

I:ru 1mcI. ....... dnObli

,lIlDtodiymdmn

E!llThuld

Jml.'Ilirul

ifl:l1lAruW

Iddm7 ~
li.uJifI-.

bIr tiIb_
.~ J'~

'ii!lII'DlIlI!I

oil kud.Jm ~

~,.,

___
,rII~ tm ilJr.1III;aob ~U adam PIkoI -w.nn- .....ori JirmtI:III lIIiI 1fi~ I
~

-

Ibd1Jm P!1i:!Iiol ~

m. ~
~

_

.i!I~'IJI.

~

d-o
~

c. 1Im:J'di..l'dtm
1Ia-In~1lI:.

l'lIl" do.

t!;I;

.bJz:t

"r.-

-9Q~

km" IiU"IJ'U!'oi.IIUr~l!I tm.y.Ju 0:1 III! n-Ji 1>;1 llikam!lim ~ 'l.n Icr,. IIiI!ltll.!!:l' ltieru h"JlI:umI'll k:brr Iodl. Bm OOfiMt, IE!.r,tll!i ~Rl'ord Iml. ~ DYUplMIIID,

""wr J.:mI.$. 1B~ij]·

1

IIIlQIQ ~

[bern mmz~
~ ,.~ ~ V

'INI.I ~

.kDp ~ ~

bplm'l!r.fJm IWYIiD Ddi hultmdt.iJu:m 1Dd1rdiUu'
~

bmH.l !Idm ..bru:J:Idad-;QII 1'Ilro:

P,PII ~

1tUI ~b4IlIl' . C!.,' 1lmJa:

C!irum I fl,i!D bm1lif.Wn IHt }'1I!l:'8 bi.,lfI>UOlo }I'tII'e b~ILlmaLTn.

- Vtm.!'D IStf~lLn, dtro )"iJ!Dl'1 ~ ll.. Iht dalrr.. parl.e~
ivid.i.

-

~
ch.i;

b
htim

"I!Y~ m!llrif ... ~"Dlil.

m.,.

~l'III.l!lo

IIlm'I Ib' 1~ ~ - mPlIQrI1lll b ...~ ~ Aviq~

F~ t,Ii..,l

kJI"
~ VI'~

IltD". ltYqdudJRL" ml:l&,

HOQ'dJ..Ulll;n' II!lUrd.i.l..I.eri lp lie brnll hlr tJ.~ly.J ~ ~i!:u,yarak: - :;li'l>dHik adh6 arkIilG8I! B'..lk ~ hm bundElJ1 d:l 1.1!;,;"bJl ",;k _n1 .. Dedll tell v"1;! I!fIU>c:me d ~mtd·W b.1' ·llok"L IlIdJl dlkl<!JJ srutrlo yul<.i.on f1:kt.l1110, U •• 1I'!·.adl1 "'.ILdl""" Pikg ria mahZ''l'l ltapJl<lIlo.ll1n bFl~ I n L U2:1I'klr,I1, ~;., r ," r J1li r;:jjilm d;, ... J:lCl!juD I I),) ":rd.I,I. l{".... kRpoandL, mlllwwl .o!<Ju de...";:,,, mLIlb"lli .111. Du.J ,Iliil lI!Iul"J1 y.utiUIIm r;l11:J I1lit' L'ln'l!!T !i!1i)ln~mlli'. b.ai;ll.n.nll~tI Madllm PI.k.ouou.n oil· m.vktJilt I'l~"" )'''"tn"k.I!:'rJ fie m .. IITlj 1o..... ..J1li:l.k. ISlID!! ~clmt'dlll den Ilkpmd;:m b"'~ 110' J "III b,rr lokmil Ilillo 1l••]mlruru~WD. RtJhjbof!~. Ol, hk, u,ylnl.. ~
a1.I

lrr.1tl1iKl

!;'1~-

]I.iJ/d"!.ldJar, Deni t.~ b.irr h~,..J. baiI.ai~
,;110 .o\yskJB,rIJ1lI Y' QI'J","f"-

k.ilrtOOIm. bl;l yM'd~ kall. u, cp!!J'ce [J!P;r 411. KOlbl;'L[T;1 i1y~ D,II.tun., til Kcv!jeI1ldl! l»,lmb Bt.~ "111. dlo illa ;;.g1:!a}.1.<hlol;tlln .I'IIJ rrr .Io..eou,.1'IoJJU ipt!'n J'o;;lIJiI"budJ.w.. ~lm 1!.'I·,.. ltll'fIJJ11 d~n.lbn I,-OZdt.l.m. """t'~1 ..,l!r.a.IliJ .. "dar bil.llll dorrmlilkbrn ku.l"I.~l]d"m .mm", ~u rl.!mbHll mlii1J'CLil" 'l:er""JMen Ilr;m~k
Pl!ym kun
f1jOllrortll\D

n~ -&Ildi.
~lca

'C(Jz.it

I~

k ;.or;>n

LlJo",

abtcu1S'tJ. £b-"r" ,',IIk,,'

t.,

d:t.lm,. b..r .,;ok
I: .....

k, ]1.1. (I.II!J blqj;llIm;to'

f11<o.ouo·
i:>l J....

-II

&mh ...

1Yc!l-.

1111" n~'

"""'11

l"I'rub ""0,;').""'"

~!

AJ,

III

lJi

kW'I)'l1

I

011011

...

~J

3AG

, 81.051940

Id'ara Yerl

ICumartesi
O~ufu:ii Yd .. No" 811 aONLOK SiVASI IHALK GAZETESi
Her Verde. 5 Kuru$

olotofun
'Nutku
Falffi~ I,'::'OO gi:i.riililynr kI hlltlbr ~:t1tdliT{'r{l. rnfSJ.!.unm l"C, hlll1;~r\' Iab'llll'J] i,kj memlell'lltilJi munssebet rinde esash ~i;hlUlk bu we I;ebn('mi~ Q1dIl~lIU miiwll~i1eda Ild b· lim t ~n II tittelik 1Jn~ fnnma1-Uulu. _'.,,h.~"

Bir lahrif saheserl aha
II ~I~an
ajansi _ ,. tofun nutkunu tahrlf ederek yayml~

V,ar,ovada gun de Ba,vekil bugUin geliyor bin kili a~hklan OI'i.iYDrmu~
Avrupe;:dia kl.thk va ao.hk
$imdiden
kandhJlni gtisterdi
I {x)oTk, :: 1:1:1 f.Rcl! ultlMSl din:! NC' ..YOTk _ Sun gil,·de I 1\2Jyor' Vru~O\i.:l mmtak:>.!lmda hl:r ,gilil 1 In k.adlil:r jl1\5 ... iI,;-l.JI!.I .. m 1.cLr:1 1:lk l;idll. Nev}"ork p~ diyo~ ki: Cl·ill.uC'!l' ....... ;"111"':'110 ll.:rt. rlt'rl;' t:iJn: Pet.JLn htl!l.ul'm·l! ;f!lhm.lill Aml'Tjk .. 'l;d .. n lJ'Ufl ,,,ogJ"U 1..·.. oJ, mllt~.:I1.J.Uir:.dc mahrulr;\t \!! 1.lJbin: Jll1l.J,ot'i:''.:< II r, .0'10.1I lIJIan:>',) I.;jrOl.IlnoJ;u:I ara7.lteI", I~LIlJ;'j I!,di!mi~ (ll:m 1)iiml] nulJdlclIll Amonlkadart YI!rID<ll lalel)llI'IrJ~ 1J1llU-nIDIl1.'!I"1 -rnllh\orr delil·, A"",upar.ul 1.:1 .nin I.;: B:li1.,~LI. ....bdUI hill;

A:nkllf~, 2 (Hu <i) S~S"\'cYll Dr, Rdlk Si'I.JId~m rc ' '~;;Ue::-iI;_··(I kall:mJ. mi;11l U6 mO[hldl ,ldU'1..[ h.JJ~ oe'f: !Itt.: :;: I (.:13 rn . cnln bu ,.IIe.... ~Tf1 bl..;::m b "].,, iii" retet elmi .t.ir. 1 ~" l ~"'" till"', iii 1"'~ld Hcnda, \ d, ill or v c 1T.i:-

b.aIax

ta1':'[IJlI!;ln

1

Illlmi~L.I.

liktlsad Vekili de geUycr
AI1~ra, 2 (HU:ru.!i Jk~:ad Vl!kil, Jj'.'=i1 ...... olur iJ(! lH:J lte Il _ t..IllY.l,'.:'I biln: r, tl ,. L,

ov,ye1 ba,vekillinin Til kiye hak klndaki sode rinin hilkiki melni
Ankl1l':i, .2 {o.,'1..} - So\')'et b~vekilj ,'e hari,~lyl2 kemise • n .Molvtor laHtilnd all hiU'l~i. lIil'aset 11all lunda. Smjiel rasl birligi. :CUi kow;.cyillm 7im:iJ. i!",;tlmamua ii.a-a eilllm.i~ (J']3.11 l'Iut.ku. Tt!.TKiYl'e tacaUfik eder Io.slml~n da dBhi.l elmak iizere, dilnkti biHtf'nlerimizde
!I:Ie,'ll'etrm~tik,

(0"

L

. 'O\'3'-eiler

Yil..Ir.seI;;

5Ura:-

simn a ~lJ.ma5l m.i.UUl~ebc· tiyle :II olotef ta.r.\fl.J:l.dan l1arid 5il':\..~d dair m.ilhim bil" u~ltllk

~a-

Dalliliye Veki·linin tetkiklari
~b.Jim!m(! h.. wm:J.:1 o'lr.... stur. u
'\(Ir

kiIi

~';iJ1(

1tI~:t ~l. tllI~ r

.ir;l-di edibni~tir. . .Iin'Tdikkatimi73
s.o\')'tU '[Ie

Bu nuhl.kh biheT'§eyde-n. ewel
mUn::LSe-

t~ m~alll
'1,'('

D.;h.ili),1I! Veb.:i.h \ ;l.5)'ct"('!cil ,,'";11 '''II!!

rrnrk.i~·~

. ~Ue-rille

ta:a.Jliik. eden k.is.nnl~ nn c.clbe·.JtH:~si tablldlr, Ti.1rkiyt.l! CumhuriYliltj ile SO'I'ydle!." R:irltginin [l]'a.51.11..1 :l\:Hlal~ ve iki meruleke], mllnasebetlerinde It.1"!jlhkh bir emniyetaizlik \'\,! /iii-tine havasr yaralmak "'in ne 'kadai' gayretler sa.rfedildig!.n.i g&riiyoruz, Hatti bu 1Jg-tCl,· mala.rln vesika tahriflne "'-..1.raca.k deroc;oo idddetle-ndiiini doe Itl1 i.i.,~,,11 dc c eUik. Fa· kat b r iki komjun ml da diJ.rUst ve ihtiy.ElU.l ha.rcke'tled \ e· hyiin b. :;;:!ra tii..l'1il ink~i1i~oo~ f:J.},J. ;rr;:tYaJl.lnnn ilinidlerinl .lnra.c:a.k Ildiccler \'enli. Mil.a.ma,lib g JOe cst:!f!\l! m~abede cl· mcl[ mc"buriyetindeyiz hi bu defa dn. rcsmi Alman ajansl MQlotofun nutkunu kJ5lIlcIl tahl"i.l.
~Il!k

lotofun nulk un son
Sovyetler harbin -Ida ..

Arman layyalreleri in gUlereye risala

mudhl~
T

1.Ii.lJj.·l.1ltlTlo.:Ul

bin.oe

mlll'Ul':

BI:!I!!di:r~ Rrl~i tI,)
\';lli mlJ I\'illl'l:cil,

1.( Hi tc

ro.11"

atular

obrleenln Bulgar'istana terki
Miizakereler yakmda Sofyada
&[y8.,
j8lJ..Sl

Bu Bon kJsm1, SO\.']'1'It resml ajam;L Tass l ararm.~an Fi:'a:r:t8lzca olarak bj~ gO.llderihu.i!jl 01al'l ~efil1dell l.}'l'lCO ikUb .'3 eLmj!Jt Idur~tjylckkrlll' a.;agl)'1l.. d rcooiyoTUZ:

gl

yeni seyri nasi]

tefsir ediyorlar
Moslem'a,2 (ilL.a,) Mo.lo·tt"fun nuU::unu.n ~\"Il.lm hiilasal.el1 ~dur: &tI'Idi Lit,,;wy.a, ~t'_'r,yJ. ,TC l!:s1;,:m}'a, ile olan ml.ilJi'I:s~bctlcr:g~;y{}rtlD1" 13"ltJl~ me _. kketleri ile miilla.:;~b\1t m('5(:lc~i son zamanlarda ~e-ni bii· t \'r,L abnl~tJL

:1. t,io.a) Alman tav:!,!l..-l I, UI:i:. ceofil tl.< ,I;, I.:Hdki g,~ CI! Illtlyuk .Bn ~f1!" ~'n rip leloe attr:1'1I~I.rd.lr. Bu rila}.... lliLlerin:HIn nUUdll'oel,1i]. ~:'I pOIr',.. rl"lrl ibtka ~tIl"ofo-I,:!.«i.i:;>, Bi.Jh.:J ~;:;. orB, HiUerlra aklJ.!ci ..m(· lOr: ml'r;'cSE'ltl' IW.asi \.iIl"~ du-, Bil rl·;J\t]~.. im ~mh:.tC"~"i tnl;:!l~ t wn'ni;l reL)ut.u {:. rt.i..ui.'1de Llr ~1!11n!
fiiJ,:,,:'1"'l:1i"II,

i..ol1d. .'

ba~hyacak
2 (:3.. ,) ~

Reuter

bildiri~'or

lIir
L1:-11ol{,l, rdllit"mri.m I !&ill:

ha,:to h... vbi

me

~ ~~'Il) Itll:iUz liI~nil;:obil~ eC.l'f1' ,1.1': oJ.., "ro a .m., mtl~ lib 110.1

Biikre~~en a\·det ~b:lli~ oia'll Bu Lgaristan d.w..i RlJliIlen sefi.ri Frlottil bug-Un Bt1lgat· hariciye ll:l2lfl)l ,zi),(l.re-t oo.Q~e kUr, Umu.nu

"Ti.d;ki}·e iJe 013n mmm.se. be:Uerimi7.ue {l!!'a.."jll hic:bi:r tebeddiil \'uln~a ge-ime~til" • YtLmtz Alman b.eya.z kit..'lbl [Ie aWreu ne'rr'.ed!lrfli~ Q]Jtn (10 ki.i.manla"l" T i.irk iyede )·apll rnELkta ohw tnaii!J,'(::lin ,.i. tezahlLra.tlnl ru\hf';~ J.dlde tcm-ll"etn'ltf'U1'riir.
bllZl

I

IwbnEik til ilt'!llnd·[' ohlllrt'nu ,cosil! f ;Ill l.fimclltr d~till ire 'yeru dun",:!r;] vak Ql.a.l mt,[m"~,U........"n y.kl;lif7l.il~i Il"JUl'I~~"h>J..lH d:Jh;L "Z.l}'<id'! ut .. o;:;o1o.jl,., Birlr~i1t t.mr':.,~ iloe- >!!Iif;U A.m1!r1};;'1 m"",h'kii!t!(orlnm bILl I'I'h.!., .:1(.1;.11: r. rll'dd",l'mcJ~rl iCil1'I ell I'T, h~ mlllildtl<;Or! iv,~ ~l, "ye ~o1c.dc~ ~ dill" I I.e. 1" Ievazirrunden c:lodlJ.olLmmJk li6Imdlr, ['~U"n 111.1 ilnl'!ti "t1,1ii. fl m"l\ ';(K'U"J;lJr '.1: kildJ"l. r E~m ~k :l:!;k:ili.: ........)'11 'n O,",UoIl In' .Itilil. .. 10K:,!!I". ~ IIm.',m= .u.tLili~lIli
.ll'~I'iUIll',,"': iCllh

en C.edt,..k I!ttii i!J1 i~l.orrt' [lid bnzr !zalHt illm1~ 1(". Bi1 y Ftllic (l.. I.;; O::le-d<'1'\ ~~r oil 1.t K;"!d1ko1 ve ~.'odlJ dhetinl! "'II! Kin.. t.ahL I;tiden:k hir i~lIltt 1'.1 ~t.u~. t,l'l'll

V~d~yi zi,aret sUi
S,elu'~miJ.J:l L! tlllil.m .. n .r..Tuaof iI \-.h llar<lu Ali 1"11<'1'1 dilLl t n.r d•• .h'hn.11", L~Ll l~ ..~~11 JilPI1l.!I r

Maarif Vekili
"l........
Viii

t

oP.do.T..

llOtI,,1I

a.

iln.~1Ii

ajlfi;)cl;l..

i

I

Dll....Jljrl.J;!-ln~ I'L'I'. V,I".tu 13 h!lL !';'!lln \';\11 vc ~ "a:u",.. H .. :tal d""lot-

fie

hit"

~e-

I~

ye1Jc, mevcud QI.3n 1;s.Il:lflta. na:o;S.1·~!i'I, Fj]otti, Rwnaf1ya ile Eui gariliUIl arMI da ceoubi [lob-

BiLabare

'l"e T";'t kiyetJdri

FralJ:sa biiyill( el~~i :H8S1J.iglj

kendi111

uTCtiylc lIC§I'clmekten 1:tJel!Led·emem.i~ti.r. .An::!:. ..

oi'l-alu aj nfn memle-keti.m.izi nliLkadar eden bu. tahri:J:i b~r t!lru.[:'L bildirdlji i >in hul'1l.Q.a n..,. lHl, uza· .. dlya iza:hma lumm gormtiyo. nlZ.. Tii.rki)·e ile RUSyaYl diiEi..ist bi vazlyct i4;ll1de yaFpmlya. Si2\']:( od~('I[ b:L1Jm bj~ bir sebeh m.e,,· cud. olmasa bile bi.r 1;aktm eene... !!Ii m::.dul,1!1cn:n mutla.sll 'l'lirk ,"c SQ.yj,'ct iyas-etlcri. ilzerifidc mucqir (11m a';a u~al:in \'C bW1.u yapn:rk~.m ahfik balmmn· do.n en r;irklll ha.rekcl.lere tCiOO· diltsii.zce b:J..§'\-'1IE11lalan ik] ].o[om· !fUyu daha uyal!llk bl!.lJunuunnly8 \'e birbirlerinc meyletl!1.li':;f' se,,·J.redec.ek bi. iUll.il hizmetitli gi)riIyor. C;Unkii 'bizleri ;aytlmaga ~I..§afilano liLIlanna dii~ ["-

Zira U\; m('-mleh~lIe Y7l.]llian ka.r~llJkll yanbn ra.k1 ~n Ix:J..r. . II!-I1oo I1ctice)i '\·t'l"lllll'm.rl'ltir, E:tlU ll~nll J;ct!Ul S{Ii yet .. 1~1" Birl1Ci bakkmda haSIDCll".p. olan faalij'ct1cri..ni l;iltik I:: :<;:Idde lelldinne lite Idi! r. Bkl iJ daba f.azb miisamaha elme-k imldmmw.l. Bullll, binaen Sm'· yet Ilill~um£:ti maJ(amunuz omu j.l!tel:lc! i Heri sikml t;:li.ir. Molrn.Qf b~lll<:liUI soma. Kwl • oromlUn Bnlllk mem~ekcU ..me I;i:l"d.igini ...·c ,sayy.;: u(''::' BirlJgim dost olan hli.ikUmcbl.~rin l.~kJldi.l cttitini \'e 1m hiiliUmetlr:rln 1lJ· dJil tedbirlc-r Bay~.inde Lit,'all~'~Letl)nya \'e Estonra pari.!.

......""""==============(=S=I;I="=U

i asadakli Y'apagllarl ha e ler toplaml,
Rurnn.nyo;ya: saWan tiftlk l'e y<tpag, pa n .. ~rin(.le !mlilh~yettar H ba2.1 Edm.e;ekrin yob;lI~ D1.11'Ct1:£ hare liet cttikltride doir r±rasaflaki: :J.-1..)'Jahl"mernD1 ~tm,kte{!ir. 'Sir-til: iclfLr:e beyetilldc 'ImluJIl;l!l1 ba:u e¥tMJn Rumal'lya)'t!. sat]· llK'ak tJple-}·Jck .. tiftikkri l'I:ll!lka· vcl(;uin inl%al:mm&"mdan eV\·t:l piyasadll.[l to lanuR ulunmnlan. btl. ~ayiala.n tr-.yid cd eel'. mabjret~ gtirilimel,ledir. Dun ,[11alrnda:rlardlUi. ytlptl~ mu: ta.hltik!l.tta b1rlH: id..u'e .ney' etinde 41g1 buluna.n]sl

tD.rnfmdan Ye-rilmi!j ol&n izahat dokiimanlru.·Jll Ibu mU=l,"",",-[j,n~,,~ij~I.Jl~}'~fil~'II_;l..:._) n.te~')l'jz \"1I.Sula.n IUbarille J-:io,: bir degi§iklih bu!;;woe g...... .i:.'Jll~.
.I'iti~ti1". B1I :mi.iIlaIl;C~btlC' SCf~.\'f::'th-il It!'uneUJ:"Jlll ga.yri M..'Ibih k~"ml
I

em Or ~ile~i A e izde
Bu surette Akdenizde hit;bir Turk ,ilebi' ,kalmadr
'I'

adu.~ttiii biT vak·1!.. QO)l!:l"I,,;jyllJ
dilllhn g~el1 nilS n bit1,,)'ctirl-

Tiftik yapagl birli~jind8 hususT men .. 'anti ·(:!n (:81 • an slier mi var?
d-ll b3Z1lanna

d.e

TilI"ltire''I1 tdj~lde

100 • l~O ton J.hn:c hakkl a)'nT-

lin-!ue :-;cne!l(ordcllberi 'iJll. i~le m~~g'L'L olnn tiniJ~\'c yaragl t.i.ic
c~l'!.a atlcall:

\.

buJ.llllJlm~ ohJui;nnu" zu ao)tl m k n'l(-cburirctllJ1de yim. C. Sonu 3 iii:l1 ii . \J

bUsatta.

t :~b -

10 .J~ to.n~

~sve'i kra~InUl

hRk.kJ.

v~r5lm]:jtir,

Bil i~le hi~ !tH~7gnl. oltnIj'D.H b!l.7.l finnalara da RL.IlI1anyaya

nufku
Sto!'holm, 2 la.a..) - P..il!t!: . dng'in fC\'][aJkrj if,:timaI mii D&5e'b Uric b\lgUl\ soyl~n1J~ 01·

....

"...._

.....

-

--

roen'tolar'! il"in s d~~st !"..e.t;im yaIII IdltLru , ,'eo u,:: !nil1.r:lin Sovyet reji.minin te:si.b \"e SO'i'yeUel" bir uk ba.¥l~lfW!L meruuatl!l'lC hiz.~ llgine ilhakl mullf::i'ibLl1 ibl..cm.i~ olUuklan.nl b.:ltJ rJa t.rru Ii met et,miJj. 1Il1a.ca_tt:mw ~tkCrl.

mnl J,>simak hal:k.L ve!"lldi,Si mo·
I!)ahede edillU.if;jt..i1".

A! d 'r.u.ue } aJaJ]
Ullzdan BonU 'UE,ll

\'91HU'J;:trl-

Ynpa.gI cj parti

i..;:in rJ ·\·az.[yet ~ynidir. mal zamn..ru ~ ..akla.~tatJ
(&Ol'l!l

dugu bir nulukta.

krnl Gust.o. "

R"'n'lanynya. teslim oou.eeek i.kin .z
Inocl uyr;Ld'''l

1sver;il'l billilrafhk JlC,lnlkr ElJU tekta.r te)"itl tlmi~tir, h!",1.l E!".z •

mi.lqanwe ctmiFi

InIIUflUY('Il"Il,l..

R~m i AIr.nall tcll7a.£ aC>ellt.:."J.· It.J:tlUl en buylik lla\..'l...'il 'l'Url~yc

ilc So\'yet Rusyayo. 1::llihin rid siyasellerinde rebbe.

lHJ.·

Ili~-

.:netirai goren ~Uk!i1.1 ruhu!IIu b.i{l.lir I!tmekten Etdz buJunmaBlDdadJ.l". .1l.i'i1hllldka her iki IrQm~u da harici V~ d:lhili .!Iiy~.seUerin i of'r ttirl i1 tc.~ir vt:" J:lli· "fuuL::iD !LZade bit' surette kendi ----------_.--------ltAmrliliklf"t'fld~n lilyin hlUlllSunda I'IGn dr>rrr'~ Liti~ YC ]r.,~1t IE} 1J.da..r, B;1.:·~annm d"i;rudau II1IDHl ;,a. .... eyl~ d(.Jlamb~lI bir Meklebler Dtmasaydl. r;:ocuklar hUSUSI !;ah'S2Iar~' 6'1.1 lnudabll.l~ le~bbii.:!1 n'dlJ mlJvaHaklyel yUzdesi bundan a~a~ dU~me~di," b€\l""l.fl ] f,;t..h'll":nn bi.JtU.n bii· P yami S;;,.fa .. tUn :;II ' i Ii to vli cd('r, lldlil en Onul'l.l;& "ma.l'.!ri( lf1.nmL~" i.igibi 1 ::.. ri]u'Ju.hklcl'l'c tal1kmlllt- zcnrltlic IWfl:'lr:mC~: \'(: fil{irkri!li I~r dikb:aill bulunrnall htl5U· Iilln:J.k Uz.cH: "o'lDLlmriyt ,g• iiU11d", hcim j"in ayn bit' wllt!b Z>l.:te:fL rncrdin"n.l~rin.i ("lk 11 ke!l t.e.,kil ~~iyorl.ar, cl.lhilnUyorulilm;-

Iy verm·yOY?
DIYOR K/:

Anadolu zelzelesi va Yunan isfan
Al.lnil, !! (8.J.) bll<lIrqOOI; AUna Aj..lll'l 1,1_).:de \ Lllm blll"n y"f.E ;:I:]zoel lulll kmd .. d II rJ;11a' \'\..:l' n !:H;::I rilJ _ d Jru.llnl}·(-SLnI b"JII!c;:lna dtl~L.l.r,t'ILi~L,h·. G:l~o;;wl ...r bu : l«. LJ.. 'c h~".:'<:,m.:J rnli!l:c:s U[I'" , II t.~d~r, . EI~ltru .. Vim., t..Il~ lOr Ill:
[b.t ':~ l:o;ol'i~1.J.~~c: llr;~ 10.: .r ~ ];m ~r,rIlmi $,mp,.LI nl Ir.,nr-Oetl

d5.mlc ~u !loz.lC'ri r,(1SJ;:>tI:.llJ~lH; Bilti.in mendek~tlel"i~ U(lst.'lno mi.ill.l'ISClH~t n:ubEl1azJ. ct· n"lcge kat'iyt'11 :Il:ll'[:dml~ bu.hl • nuyonlm, lsve-t;:in hi.irrr t \'C
CSQlnu ,l Iln~1.I
~ yfa"

olton Delllk !;i,h,.:'bidlin SaD.t 1'" 30 d l.ima.n:'l'rt1Z3 gel{'rek Orta.ltoy .J.~lklarl"n· da. de I'll i.rlf'm f~til' It a ~yal1l.n hr I.'· be giri;:ifldL!'n Co'. "/( I burnd'lll
Ml1niiJyaya ]!"I~,I;( t C'~{ll gNr'lj Akdclliz \':JJ.:t I.yeflor-min I~ <U:!}l n~"l-

].imL;l1l!'iJ. slgumu", \'C j,·irll.k·ki lta_muJ~yi burada!d transit de.l){llarma l:.Jo~altl:kl.llJ'l ::0 ut.:.!,;J on.· rni.i:§ ve dl!ruz harb nlll1lak:lhIL1nda he-)ie-ca..oll bil' :l;l!)'a tI a ttcJ' SOnl'a IiU"llLlllrntz3. gel n1i!lti r"
DUll '-:l.plJrd:l !;t:'m.i.aic "i.h'uri ...i Sflla.haddin S:.u·wgll.l, l;;(lmli::ii~'lC gO~I[:I1i. iJir Dlub;,u'II"irimi;,o: !;c:p.l:.H:.t inlibalartnl ~~ Ie ::ulLH ~

)

Uterine Ji) I, 12. limonlmnda kal;:u:.my~""'al; lJlb.raJ b;r m('mteltd ohm hp,:r.y:uU!l B::.u sE'l('lll
::;1

1D1~lJr:

-rib

SABAHA:

PEYAMi

SAFA

nk
,er ylLlzun .. sene~e - '. ml yon on p rOI. e • .. 8 IS lOh sa1 Olunuyor; A vru.pa da ya InJ2:" ml·1 'II yon.,
.

j~

.

...

h[~

y.

••

••

d

_) 250

'I

ttl

bll:' 2"~1I
111

11 11 .1 m:lJnI I:)Ibl' '1,,·1') Ill"t 1 iJ.1J dcC.. iJ, Ton': Injllclllli[~

"- ~l ma}'13t.1 1. :lJ1bul '\"'c Izrnirde-n :11 j:1~'rnl..~i ('il\ U,:Ul•• finch];-, krom Cibi ih~ar':1t nl.Lrldc· lerimiz.i Ma..n:llly,._!o"a lIal~1 'tm;::l~ lIiz~n~ Imreket CHiJi. Bu :.;ey. ~la· timi~llc: di~'J:' \'l\rmrlar ;;lbi mut tefil"llo'p' ITlul4:,u·.'le ile uaghn • mL .. Llc~ilulk '"C ,c .. yunn.Umi;;:. bit' i.c-!t sere-roe iu.hfE'u" cd ceHi.
Biz Mal'SilY,iya

a"lllil1oll I wl~~:~1In tlll)"llk bir I till 11 L...(' }'., ..,1, !'Lni \}il.lllll nI hI! k~lb,11! V"lnl;'[lli 'InlCk1c,.hr. Bu IC. m~'11.I,i. LIILulli Yunrm!II, 0111 TurK m I. l~lI..il"lr! l;;]r~' .,1 ... 101· l' ~III:J t.IL"iI:!! • m>!',\ l~k:lhM dm~ld~tI ,',

I'--~~;;;:~;;:;~;;;;:;;S~:=;~:~
biitHn ,'<Jddcl.i)·ll' h ",1'1 t..a.hmi! br-blyk
,11k,
\'C

g

]~ell
ltj

Il:lJ'b Ve JI-

M,-,ll"jtt~r. TUrk • Sgvyet mLlnaBeb::Uel inde f':'IaJ11 hi~ bir t.c. beddiil "uku~ gelmedit'ini beyonD edlyo J,i g~"'n.le ..dlJ BWI'l~I:i·li·

MtihtitTi::lTI
da\T.Il Uz{,l

mc.,k:~.l.lfUl'll'Ilr bu

;nd~ ynzm,,-d\,,:-;, !lrJ~ lc.~ mculgi ne lmldl ~ ~ m n za mnn, )'('nl~lL:n IJrlu)'~ ('II ' 11, d".

FranS1Z biiyi.ik e~~isi
m~mlel{etimiz.den ayrdlyor
ruilCllrn., 2 (a,n.' ."'..111' !"IldM aynlm k Lizel·Q byhmlu-:: Frul .o,L LU:, Lik'kk,j J\Iq<' 19h ~[' rerinl! bl. I:~un !arJT!:Jl';' hi. 'I" kilr".tc H I'ici} \'~L. letl L1rnllmi l{iltlbJ bilYllk €l~i N'Llm:Ll.1 10.1::;. fil,.!mcn. hl~ltl tEln.rmdJ.fI hi.t1in'~ 'I.'uilmi!}llr, Din -il,! Alllmr:ul'l b\ll!;.m:.n . ,"(.!J ill r, m<21~lI!1or, r FrtUt::l bit·

rn~n:lT IIlIJ.V -Ll~L[U"'ZI-I n i;jr ~n': gUll I ,. ·d Alrn~m t:lyyrrd'l'[ i .Iru~:ly., ~id.t.ldl,-" oombiJHl1 • Wall dN !u' \'C .h d·ll dO!ItJ'IFll~'le rars[lya Ilmmlmlf.L Nr-j"kl'lli~ QbY! 1..i ~ r~l g~)'I'l!It'riIIJI1 fa;>I'rdlii,l

t'dl.li~ ..c- !;ih;hil~J(~ri t::f· y(lltiU\1hzi.i oo~:t.1t[1.llU •
[Svnu ~ I"cl lhII}"r"~iI)

miz DQktor Hdll{ Sayd!amJrl 'il eSc ml~!'!14" blr ~ Ol.r" h. lini Bliyilk Millet Medi!jincllf~ll bt'j'a. a.l n bu M,'W1ln - I em.li I lIar, gu :natlDll tam:amen uy~LlI1JL.ll", Bi. rlill-,kunaat iiI~i.l. Vol!' "~m!of'· ;dm mlkta.i. na.zlU1nm:a ~ljre lounne d:.J.y.a.n::LIlLk• 1'1";1'i a.b ur n ;nun ;o:,!!.tr~ hW';ika ti"lC!tU o!rnwHna ycril"le 1lC'f}t.J:>rin.i doiamdl.mmHf ma~1 yoxlu.. S.Q'ryctlcr B~rllgl~ bir muh:J.rl"ir .. de, TLI.rklyc Ci.im.hLLriYl,;li cle ,;:. N,! .I:lv~:::o.rn,.:e...~'bH)J 1TIl'n"lIh l 8aQ.lJ PRJ fll:'tle f.lU l.ha t:u"D.H.;H" .,.'C oldi:J,gu g;J,'Z' tel ill I"llturU ...rlIld3 da.hlli luallYoJtler1e memlekeU bil W~ uhllak UlI.Jdal.w drr. '3 I.nki~ t'ltirmege ~a.bJJlr iki "WU;"''U rrrub!ikkllk; - RI1l:,'linkil mn.anf lie.... ttir. Emp' ry.Jizm..i11. en • id· mi· IlLi:){lJ iu t:wlid ~:\Lf miz n"''lll glulyor?
V!l~""
[!

emk·kct..imizdc bcr.2.. -.:lrfi),'atml tayin '.·trt.ck Ub;u.l lo~bidlJ;'r "llrlll"ko:!l1, dilnya harb yuzi1!'lIicn
lllilLr~1
1]1,· C"oh
l-Ilf'fl ,]Ll.IllTldc·,'!

LOZAN va ISMET PA~A

('n .;nk
Jili

yn·

§,~nl·bdll'.
S
r.I:l)

H.L.f~tlCll l 'LI"j Ie

c\, d !ok'
bai;:I,U1·

I

L.....

yi"lt
tl r

el,illgi

\T(:

h:lriciyc

,'eJ.i:ll:Il)j 3

III

rl~·nl:ll
b ;t<:11

iJru:l gtJlJd'

J'o:lI' tl ,l,vo!'lI'lann:l Ill· del CC'C'.Y" ,·u.t j 1 . 1 ,
(C-"'H' :! 11100;:1

~=s:~~~-=::.:~

I Sulhun i;-:-:;;:3smdan sonra
l

1.1", 'Lil'i
.. ~~ f[J

l~ LU",c'!'IlI

Ilnekl.

, ... Ok'I)'UILU',

Uno:.~ ~:J1f,Jd .. )

f i I lel"

bu 1LItmUC lLlI'.

,..:.,.u .. ,)

l'ENiIl

SABA11

IS
t(11:11b roil'l 1 I !'let I BlI,.·f:ld III

ir ve Piyasadalkliyapa~ gIl arl han g'i eller to 'ml~'?
(ll"li

_---_a_
ir
Eski umum miidiir Ile

Demi'I' §i~lebidB A,I{denizd1en geldi

__ e_r_i_~ ~:;;~~n _J
II
lleaclil.
Clb., tlI.raf Rrn;;ya
I

ktymeli
1 11,,,1 .;I!yf
.;!I!)'

hll:W!J rw.)'1iw Dlotrirl~. Ci.Wk II Bakll. ptt:rQU~rl ~Iind.c bol bol lI'ard!. Buradan 9f'D.C\l 26. '25 milYIID

toJ:! petrol aluken

iJOllI Belle

bu

N ...ice le-ri ? l JlJl.U.hu.ta. ihtiyni,; vnr mJ? ,_ Ee.n~bi dll escsclesl 'f - Cram(>r mf'S1:!lai? - Lib luhla r G1e1>e.ltsi ?
-

-

bLrilkml~'11C'n];'! L 1 iW-IlR.llyLc odaf;tn:L gi:rdim... NeLice d.jj~Untlu&tim !;iui M:;lk·
ll.

DII~ID1I

(Yeni

Salm..bl ..;m lJil' kogcldim_.

Hep uJr"M (1)1."\. hirer 'i:liiyUk me sere hullnde !1:el"indc- durJuju vc 3ulurllU.l '(1. )':121 yazlIll:jo 01dugu ~] hi ler, Ha.ttfi., linin·l,.itcnin § 10 ..hur Rize (.1\:1'1 ::iya· fellerm \':iJ."Illi:.lyil kncl:u! • F kr.t bu seceki imtfhanlarin neticcsmden ~1l:ri ycni. hir fikir. nhn ... YIli:J \'e y('nj I,)ir In.l'.Jl..3.ta V&rfftill1:! :J., ~ni ce\nl bs

TIll" ..

'y!\pmagS.

-

-

N e h:l.kkulcla..? Bir anl!;ei---. Sit' a.!'Ikct mi! Ncy

d!l.i

- G!mc m.i e da: ii2riOO.e koru.lr:aca':;-'z?. Diy!: giilUm~~di y·eoihivt' ettl: - Man.df l\lLl~audaki Iildrlel
r.im_i s:eri h:1lli1dl:.-~ nUl..lmlelerimcl ..... g::lZ'lifleruun burr.1a.n \:\'1.·,;;I.lI:i c

-

M,I,..'U"ue ..

iZllili
\ I

Telefon i~leri
:;il!hri.n;;a.;;.:; p In·.m;ur~l.I!: kJd uu
~'" ~ :mnT.l!l11, lfitl hl"Jl1tn \":lUni \
~I.JLJ..,

iznJirde Fu_r hazlrhgr
---o~m<"!'.L

illl'lll, (I'~i·1 \'c LeJ~ton "a
,l:I"Ur
J

!YllD..l

S;llt;thl

-

aCl .ill U1i-

:5UI:1oUU d;orll W:tl
"I

we!

d",

-

I

I

"":..
lllillU....

k j.:mh·

mlc: i;~llII~O!-l" u Ell.lcorn:JS)'l.lD 1 FUOI.n.
\';am

1 ·'I~~tdo: :H ~

dm, nd

tL·.rt:l
uh -~ mlm.

~
r

b \I •

• ~ Qlmnl ••r:m ,ndl! n \.I 1
_:.!~l

h: Ikln

bJ.f

ltCiuad

FJonJLm~.\cd.r.

11 :r .cun IIl1~arii '-e h W~lblll 1sH... l:amcllcnn.dcn gcleft LrClll'C"m' \ I:.' I
l:a!.llil'rln pnrt .. ,.let. li.101Ll~ ;liWWr. dL.o Viii AlP< L.ibl r! hU:lk:· 1.m (:n f:l :-. ~ m mdn tJ.o.lIm" ~ l:l I!'.1 Hau'!le \ ~ !.emf ,r :i~I'Vhh,rj Ce l;m ~lcnn1 1:Dl:Jy]ro. .brmabl.l:J.d.l.rIIlr'. hUll L!1~r JIexi:.lI!li po.x.w 'Ire tel~ar dddi ~ - fe I'1Ut,;W4
'l Il ~lKl

t.r.a'. 1 I"~I I:lY'.HIIIII mannf i!JlkcLifi verdi@. !mun ce- halde IJjrJili~ dah.il bulunup du azast vabda iaaha ~nh.!jl.Lm._ Bunlara mal ta.J.hhiirloodc bulunan bil!" hakkinda ilil'i'~ eJebllC"Ceglm 1...ek t-;r,!j', lni- ~k tu.I.:ClIJ"t:l.t" pi'y~:.ub run:! huyaplhyor tiin fildrl~rimde bc,n,i llakb ~Ilu· lillm~lJiJ.akla kilo b::!.~u'la bir ran l'.;2~n. ,,,"iilnwr: 1lu sencki Irae KUrtH} r~L.. v~rcrek temine J1f1.!lg:l :. r ~'Q.r'1 '\I~ IJ yu atur!.L~~ m adLnl1jI'.l::m n. tirelerinin c iberbadhIjah:'jtr'i a].l4d 1:1". A ul~lldJ~l..I:l.o. rlt!11!J' In'''i''lIl'md:iJ bl r rn u,hl.(!t l'!V'" ~I g"l! Art.Ik DC saylcy injlnm'~ r;Olcl l~um~"yayll. snulw:;a.k Yfl.r )~o!lJd"" bir !lwisttmlllu[:I1 dl:ll,,}' I Ifl d Turl~ maarlflnlu u.mumi seviyesi Pllgi li)4JclMl'lln mijl,im bl:[ kI!;l- dcluffillmlilko; ~3hkil •.Jl. f:l'o:;ilml= i..;i 1 bundan daha muUak uolc:1..i nu Iir, 11!.!.1 IS." miJhJydl eudl.l.r: bwllf· rneru \lb Lir kfl.~ k.ilJi Dlr rniltlLlc\ ~'I'vt'l, Ni" 1m l",r. nto ol:unnz.. Ne c:kdik5e Onl] biI;Cfi7.. t.:al aundan Ru.rnn.J1YI.ll. a.nhl.{lm;l lin InhL5f1f Irl rci.[ arll:;mU.l bir rnuau 51:1lCIr i IJ'h liJ:to.n DC lice ler j !\It'~~l1n evvcl mul.!" l'af!. eililcrek ltllvele y;]pllml" N" lru T J.r'.ar I r, ter;OSl.c.tJi lU bl:!mC'!l hior,; bi:r ~ey k.1p",LLlitll trr, Bu :JIl1U.Hllll' ellcmin t .. 1 ,I~ GO{)IlO lin v.lhr I t'r ('knleml~i..z; ~i!mku mektebler t~dl;1l..'i mullan salwya ... ak pi. ml:l ... .lTI!'. mukCL\'~lcyc l1"f~~ c1.n" olm(iij:\ydl, I;Qcllltlar husuai ce- YRS;tY' )'ijks.eltm~e dlllJ [~'in. bl.1 p.!T"rt'n h;,Zlflf:."'.. IT,,d !:o.lI§Dl.a.kt.a.)m},d .. dJLm < I 11l..rI.ffi:l;dHlicn, iii, .Ii., ~.d~, mllv<lifuluyet yUztl~i dlrl(l'r_ Tift~l~'1,'4:: y:tpD.gl bi:rliginhnndan ~~y::l. dilgrm~d.i. Ga, dI; bu l~abil iljlcl" &k ~lk LC'ker • Illr rnuamcte eSl'lotll"t:lJ, N" .Im Tn Hl.J]h. I!IU p ••r"fl r,:~'r. "hl'.I!jIH·. £lLl~Ie edt e;~n.c dnbll berbLld bir reo- rill" [!tDLI!!·I,b:J.il". 13u.ndan llir thin d 01.0rl, vaz.i it.. il1e'~' m·,)'<·lcr,r" !.DUe. r.t.l.mJyu~LZJi tmLiR eu.m Tild('lct (:,·,,<:1 So~'YeUeJ''C' ,'uk.ft· !iU 'lTIill cln'l.Cl~ nrll.tl,:'!Il.tJlJn, Inlll.i I h.il:,;btl" salah i~arC't.i gorUnn:riil • Jr.-tin ballbii lii hilafl11:,J.m.n] telt lrlhi .•rLQ umulIl mudunl All ::;;.11'1[, • ldml'l' mcdJ&i rr:oi ZWI 'l.',It'I("J, i>iJI-c ~or; lJiliikis. sl!'tem."lizlil~, istik· !if etmr-g k"ada,r 1 alkl~n hu· III 11 i 111- I01mh" HU!nl1 Z ~il, I r mu:Wr. lll'J"oodud. klrl0t.5iy ci - m kimscl r elan birligtl1 idare ~dlk Feyl"" v'(' ml.lilldub II ;-1 EllI llic. a.hb11b k<LYlrma. glJyreti, hey~tiJ'n]e blllu{JmaMl1dlr, Ve· n6 hllkkm!.la iii;: l:lhk,k;lllll :n"llnlll~i.itml.yi§ ipt:ilfi.sl. ynpmm s;:unirni llaletin lou i~i kll.t'i obraJ< h.ll.Uc- mr'l 111LILlclt'.umw'lllil(l:~ It,Zu.n' r.(aniJ. I tenkidlerc iifkelenme ve bUnhtra de-cd. bi£' karur \·e.rm~i mub'b.."""- 1116:0, boll hUlius.lilkl d'L_r:.. ~ •• mltlne" LnimJ ()hn.ak i,;;;ill h~l" ti.irlii id:rri meklir. Di~er lW'aItan \"ekil.IG· ,urlN hJ.kuT'lllflne q';w ••lc o[unml.l~ tJ;!]j b LI,t: h~,,' LUlU::!, lel.w;.I, geJeco;;k tm ]1'I.":"k~in li"linde buhl~'W. ya.- Ltlr. Hu :tcynU;tn h(r lh Ln[n "d. t ~is t'rJ4:ye ::U tl Wn.i:(]] er i.mti.::ii c.z.a.l tan I P>l.~ DUltt,Vllla nld bLrl;!r beylUl. li~l !;t.~'h·'1ml'kt"djr_ Bunhrh.J.klfirLrena i~~Uc:r.. n::l.1llc W~biDde bl..liLmul.mas1 i~in d:l k, Lai:'lklkr.tllll til" dllrr.i.1.I11.11cru.:. I~ 1..11 Biz-de her sa.m.uni l~nkJuin re- aliLkadar 11la.kam.la.rn e.aUI' '.'(u'a· I!IJ]cklc-d lr , ak5[;p)llU oi£ke lie il'l!lltlr. 'fUlkltl c-egi talmIin C'dilmC'-[{tedir, halada lSTar.1\ sevkediYOT ve clo~ ,,.....-------::-; rIlltuCIJ, diizeltici bir 5OSYa.i I KTI SAD II ,PO.LI SDE mil olmn1;tan .;:unyor, Denim Len !.._---.....::;..-------...I. kid C'rimin de c:orii.ni.ir DeUces! 'hracat arllyor urn en

meclisi idare tahkikat

"I.:

a

I (8:1, tan';J 1 ~i'ld ...yr d.} Mn.:rnllYada. bu .. hmdugwn~ za'I'ir:m.m ltaly~w..ID. ba.rbe ginljgini dLtyduk. V~yet. te giinden ~. no nezaket JU~~:lb~tti~i i.;:in emin .".II:'! bilarai 'hli r l1In.afl4, Slgwmak lL:':L.trnunu. hlssettim, Vc; h:J.m.lllC!:l,'[ bu.~i1.ItI:n.il.tlan 1spo.nyamn Baraelnn limnnina ;;eLdik_ YiikUm Uzi.i bu .... adaki transit UI?pol rm bo!;,'jJtlJ.k ve 200 (;tin1iik bi.r

tev kkuftan
aijnmek iizere

senra

tanbula

I

I

I

I

a-

I

I

bu

tar 'Lck7.ibe

oldu.

Yaz.da..nnu
",~ken

res;mj

vhlu.!l.1'1T

abz-

i1.'\I-,

her gW'i t.eyid cd.i~'or. 1'.Ia.ari.f d.avaslJldn. rnalitedc.n h<Ujka dosLum. \ore miitLe!"akim yok.1D11-

Son gtinl.erde ib.l"!lCilt piY3;:;Ii ..lrl cmzdillfl r';Ji'lli..l'd [jit~de .ftiTI:ii1It,i dar, Dun !i'cnid,"l~ n1].1~t",lt! mt!l"nie _ ketl,re 1:11.1 Lir], lu.11II Ilml.C':1l mi..la~ md~1 111"7 1:>'0; kayd~lmi~lir. 1t'·~l.!k balmum'U. fundi ('in.... o! r~·olll .....ug".• ...;'ylip tl lsvit;rC'71! bar-

Wmn fiyaskosund.,

Dhiugu

gibi.

1:::01) ltralJk

:n.manl.u:".t, ) m.,don- ,l.:i \', He illr mih.ldet r .sIb. I:1iH.llGI IdcIon ''':'ITl' d. <:-lmdl lIi1zclnU. n: m'lL: 1 tft(; llok,)" bir mn- ~

hlscot

MlIll. II'.

BUJ:1m hmi l pOSLOI rn crJre:i

i~in

I

o. yam :realite, btitUn beJagatiylc l{olJ.u~ken ben ne ooyll) cyim ? Ea.n a.. a.rtIk cllerimil gnge. a";:l p !lila ctmek dI~uyor: AHJab lSl~ etsin! (He • &1
1

!lilk £lmdcrllmi,Hr.

---•..~---

lnhilii eden tcmyiz azahklan i~iD
Jnhil1l1 dll:l1. bt'll, lIlt! bdtlf Mn'Iyll: :I1!1}:lhtlrl.ll, 'ht::moo] .il.dlil'~ bllJ rnuij!tti~ i R:lhmL. b:lI.Tln","ilI';lr ~eZIl ,['I~hk.o:mt!S! re.1 I R~N.k, bil-i!lci Urnret mahkernes rc13i Fab, ii~iincii fj ... ('<U'c.t 'II J ~"'t::!i. r~l$ trt;.n., lk!llei I!mk\Jk feis.i Z~kl, JldllCI L,c,J,,.~tmankeml!1li I'I!i:>i i.miJ: VI:: J 2: m:.i hu.k.\Ik h., kiJllli H1hnllu.n t '}'lll L'"hlt:<;ckler'l ll'IeVlUU bahwlm::tkt.ndiJr.
Birl'lci 31,'lf e!eI!:l relS.i R.lltilt {~myi!: .llZ3l.4,T[n3 &ittllill lDkdirdE! de. '1n.L".Lll!1, ru;lli'~ birim:1 rcUl m~t:m1:lld r~i.:!li C;:;m!l, >4IlJ)(' lldntCi ceZ<l bil ki. mi KemD~ 'i'e i'lsUye YM tlilcl C~ hikim1 hm:::.LJ rr·lf.I I~:l1Il l>1ri!i.i1::J.i!l 1.:1yI.n i r.nmlemd g{l ~,lmekteodil",

Varin
.M:ul.i! mebwm

·buhJn ~0. Yc!lf.1U: :1ek!l.ll1'l bil1..:l \'.u..i.lfiI=iLlIU'. D.u.tl:ijru.-u pocl.il biml l koc::! bir vil yo("[jro Ihtil' ~·hJnh;'J C'evillb \'u[' c-ek v t~ Ilf:t.!dk. l!L1l1l1ll Lem.nL dr k4caT1, on~ ~" burado. buyt.ik: biT flO Lto.;;: yaptuLlm 'I l~i llil ~.,dil\. In

tl

Kizlm Nami Duru un
r:eVDlJ)Im

!;,kmJ 'r.
Hnrh sonunda I;,IIflIilIl y!!ni \..~ ~\,I~lr IKIrtiI. bi~lI:;;l Y pll:l('lll:ur, h milteki G:n:l" ola r: Bu.rtu11.kl i:<Wrl!lli!.rd;rn bir 1 dtlm ",k~:r!"\k r ~ ..tdlr. iiI Lh;.~ h1!'t~t:h,.e GMino.:su bll Melds ~e'D i;l b.ir ye. i~I!:liIl ~1mIol!l.. dir. Me:!U!"i bou auriood.:i. :!,lIIhl. o mDdd~. l~r.ln 1 '1i.& Ilkrc~cde 1" hah I:Ild!.!&\! gurutm.;-ktl."dlr . Bu Jln misdl: ~._ .• !a l l t\i~1e~ 41) p.l":I ill D s;;lDtali.k bun:.dJi L5 l.-uru5tul:. ~I f.llIrt ~ "'VII:: D::lh~Tl lIn I::!(J .'i' ko!bab! 30, bir dDmt:les: Hi kurll~lYr. ~~.. .. 5:5 IHlr ...$.iI ~hl::llil yedi
};l:Wllln<:h

OkDi~e3Itsuus.

_,,/

I
r

BELED/YEDS'I esnafla

adyo Pr
1.::10 Pnl!rriim vc b1=tld'~t ~.1:a-1· 1.:1:5MUzik: Orkertr!l p::J..[~.:..4J:"L (PI) lUlU Aj"rw; I11Ibc.h:d. (UQ Ev 1.;:130UlI - Yernel: ~'o:.~1. ij.2n/S.::lO ?ohm": P.:l.i.il Lin['kl!"dm )'I:l~~1::1!· (PI) l:l.30 Progrsm ,.~ mcmlt!~ui!~ S3:J.t
il,)':!l'I.

't2~..

IPZ.ol. T.!i ku~tur. ElIl.~~'l.in blr dQJ]d llTIIIIiI • C. ~l.::cl' l .... a.!m dii Hi.':. kuru. tur. Kl!Ih\'oI!: 0:;::1)'. IILCjinrl.:..t L.oir Ur..rb S, d.i~cr tOU";).rl ... iii

Seyyar

k.adln

kUl"SU

~;uru~.
UeI"II )'1.11 biL5lndil.n miil.dl"
::;t;;yy;il"

itib,uaJ kDylcri k.i:id.i.n. kU"SIU ~~'llmaEln.J. M ...nil Vo!!khll!!tinJ:'c k... tar
1(101'

~e;r,~ ~blllan

kcrllm;:oi!ktir ..

13.35

Mu:z1k: Muht..,ur

• rKlliAr (PI)

---'p;, '11::--B~en

\·n.IJ~tir.
Bu klJ,l"!;,bir koydl:! kdrL.!;:Jtl Il:mal etlJ.ktclll wnl'<l ~hli:~·r i.r ku,)'~ .;~~ t:~ [I::k.·(;' bU)''~I!, :seyy!lir Cll.'l..ra",A.cl.:lI~IJ vi.llLy[!1 i dabilim1l!'k.i it;;oylerdc [a-.Hyt'lll1ll" tCE'Yldl' eCl.eceldJr_ Kul'!!., 1<!5D.t edllcnl!: ikl k.(iyd!!1II Ilcr bir!nde durt ":1 t •..trk:i.t Y:.hp::lO::3k. DU ,11VI: ~~Ill!' tli!!' dcrs yll!.nd.a ild deVT!! hn1i}'cUI! bu1t,J[1 t;:;.o~L,r. Her ya~\:i gen;; khZ ve k:l.llml .. r kun:a alm·.~·;.I~l.Jr. Mt;i'k, i.lIi ro~k t",[)I"r"1 bulW1an koylj!nl~ bha I ~II _ f,!md ,ok 1<1:;l.n1" bill !{1.U11.i.! koo ... l l'1'lilI'tL ':J i?Ct!lliHlir, Kul':5Wl i.adr.t!;. l t' ~'iJ"i 1 F:ylrolc ~"tlar Alltllil-il ~llilrir Mudur]ugUn(! Cal'ldCl'11mi:g ob~ iJ.u k.;,T;,'I:nJ:U:a H:ly1(1h:n""'1;c; bbl')'iik

Hidivin bat"';'~!Bri halka
aC;lhyol"'
B~lediYI! CublOlkllldrlkl R,d; .. in U~'-'.lnil v~ It~kun ,Ok IIcml b:!ll~ undiYI! JuidllJ' ffilJ1t1a;J.J.U1 elm\tk~ id.i. H"ln'liyc ki~kUn b"u,!:'.:;inJ bllllm ":l;;~
mll-~..:I k:l.r-ar
'IIo!f'm

13.50 '\lans tubcrlm.
B.US Miizik: I.d "rl In!.lhklil r;adular pmr,r.:ullmm d~V:lml.
1l:!1J MU.l:.i.k:: Operd Sclo;:L.;..~[I-

. tlsahakasl

lCl'hiye>1 1!(l,;eL d.r kli,Trhlt:,ii L (:ltilid III IIL""a"dIi'l:n :6o;:n!!.lll~ p~~ a r;:,md... hn~; .. r-" - I t:"11.I1Ji1 ~.. hlrlE:ri II r.J.:;m,·I, 1 wi PJ.C'iqrin 1111 2011 rCIn.il ~ tCm! li lJ~i'ts lllllo;lt!rl Ylll'll. t;;.'~L z.il:i;. rcl Im::~wwr. Lt.m1.J\JI bklmlJ!lQ 1f:\'!"\!:3.ill!.Jj .. nIlk 1'1/.s/!l'O l.M·bine milsa.dd Ct.I I I:tl.nu lI~aml u.lr fIluA;;I1,;;a l!: Ib lJl1l llr. Reo'll1 m<ahiycti h.i ulan 'bu m3J;11l:r ~I ~1'=IDilnla .HD rn· oi!.nr.o l;I.ltim~mil sebeb te, _ h1 coJat'J,.l lIibi t~I.iIllt.Ul ""il~inrn kU\ 'ct, !tal!:ktnda f1 1 i!){c (I ~111' VI!,e.;,'d;A r,

1=1. (Pl.) ll.:tll/l:l)11;I 1'I~u...ik: ClUb"ru:l 11!:.00 PTo~,;rm ~'l.! ,n",ml~k~t
1:1::1'.'
rI,

[~~lr.

Jli.;)ht;;'!:l l.imcim
BU

(PH !l::ml (Pl-)

~1.lL"OHln) ;t.-;}l'"J"I!lAkd~EJ.izil'l {ill bani! l.i.usu:;ij.'C- tlan r~D p.elrul ,·crmekiedLr. ti f\111dur: !'I!'fii karnr ka.d:::Lr Diin. gellm IlD.bl"fJer Biclu,ik l-Ul.t'cttigifniz. blnlerw r1HLhk me- Anu:nl aDlll pelrol Jll fl 1r13 liLIIl.~ saiedc YIlI£-!Z silkun \'C t nh 11k bal'go koydu£;'lin,1J bil iri):or u . hii.ktim ~ikm""htedir_ :au ;(l.jnli;J.l"go Japon,')'J d!l£!'lJBar. -,4:domla.n h.arekct clt.ikten dan uc:..groy.a sarsmL:jUr. (;Unku SQl'I", Y Wlfln s.a.hillcrl d d.a.l.ul JapcHlya ya!ru.z Am('nk.au.:.m i'let.. ol:maJ.r i.i.:erc .n.nc-Ci..k Can..lkknlc mJ al::t.biliYl1rdlJ. Fc~enk Hin. hora.z:tnn gir~rkell i1ir V;"IPUI':1 w.=;i:.anJ .!::i(·neUe- Si mil,'u[J t'm f1(!lr.J.Stg~klik. Ke!!if ynpa,p b:.I.rb rrJ I l'c .... rne!di(! uernber DU roirtaY},:1I'elcrine !Ilk BJJr:di.U etillll 1l1gili;:;,ferill cline g•.r,l'Ililjtir. : tLksc de gcr.liyc l'ia;:.il"CJ -len Tili-k Blrle~ik AIIl..erikam 1 f1 trol ba:'rT'3.klanru g~r~rtk uzakl8.!} - ihm'l)'11 l.!5:Uc etmosr f.spanj', YI ffilJjlanlrr. ,. d::1 In i.i e.cssir edecckti r. <;linb.i. Dcmh' .. tilthi ile PanOlm::L ban1~Ipnya.. ir;rn de [ictrnl satlC!Jil wmb 130LJ tOTIluk F!qrld.a va.- k".J.hnan;l~ d'mektir. Bu }Llld:ln purwlda tayf:'ilLk ooerken ge- lla..lya iyi !,roW ffitifade ~iyor!lu. zehirlend.i milel."i b::tlan ASlm, iEis yin. ~a,.. ArtJk bp.... YDluylrt .kat;.1.k nya ron All ismi ~1tJ fo\ dort TUrk petrol alm::lk rL.aly~ ir;;ill'l d.e!' ~Kurtulu~LJ o\uran !If. r·'.:l~nd::. r.i.lJ" gemicisi de g~!tQrliti.r. Btl. l;CDU. bit olm1yara.l.!;tJr. nlilt !;iiln ·t{urLulu.~ c-...CWC'Sh,{i[:: b.. h ,tti GO!,-Jru:rd,. JIl!rum Y~I ~til!n b,.l''l1. cilcJ." l.i:manli.'l1lzl1;m ln~ili2:leril'\ 1ngi1l.t'r~ lrn.!r. lra.n vc:: Fdc· son.ra LddcUi l.ehlrl.:,run@ :.J.amdlen HSl"[laL yapUI-una byfa .raZllml~ fI'Il2!hJ, H~'Hlistaru petroilC:rlllm ntist(!rmif, U"dc Il""'_j'cm,)'~.ek loll" Jar, biliJ.harl'l. lltarsilynd::t kant- drl~l,;Id:lll dugruya m~t.crisi ~.:e huldt: ~i.1i ~O~I h~t;}ll.LfU.!.'lJlI! k<ll-I rut! n bilLiginden Pmaml '"a- I!.ihibi oldu,b'1J gibi A..merika.nm dmlml~u" Bu gcmi l{an.a.da:rLL satam{;"1 pC'uollCjL U.6di:s,enin I.ithkLk311 y4pllmM': • pUnJlU ge~IIU."lerdir. iQr::1Il hubinden bir kilr; gLi.rl I~ad!ldan abe.ur ...copetrol m· IBir roin saticlsJ en'el KB.Z:l.bl~.:l.t.lu I:l:l.l',,·ket et lml.tIs1 i_:;cl;nrlycce-ktir. yakal,andl lik.t.en sonra Tan.g{·[' .s.ah.iUl rindc Almanya. l.'C itLLlyaya geli n~c Sablhllh Yllnnl, rhl "1·511, Emni}tt dc:ili:i n ~idd~tind('ll b;1t.m 1i!jl.! r, r.elroliln en '!".:ok harcandJg-[ bu memu.rt[tr1 t,1r".lflndan. y;"k:lhn ,C'.1tLnI Geruidler 12 gi.in ji!\n y:1-l'Iya lki IllC'llll.eket ~=m ;:I..i.ii];: Bwklal'He hi:!i.ll(!d~rC!l; elimlt! bl.llW'!. n Ii!; fo" kcl Sll j ~inde ~t lruIun n a[l1.J = id ''11 ciij'Qr \'e 1m stoWan b,. el'OlrIl )'ULmu.,. d~fi:'l:ll C"r!'" hfl8~ I be!d:d.lxtl!l'l lDiitrtlani1)'LJ. c; <ill_ Iyorlar, Bunl.l~ £rL.;l.abllrit'S-lILl!! iio.dC.rjl£TclI; JnJ c-:;i 1 run lru~le:!indc Ft_kOlUlr IrMI'le m~dt muhto!."vl!1,.,f.lal'iBonra Cebeliittar...kb.n ::;ekn uir nJ. bir umeo [lCtrolU bir lle S:LlfurLll1\lt Lr, IffiSe1l'inl.rl Il2er.D.Je doC-I Ingilio: t.ahJ.iillyc. G"emJf.i Li r.lfmnU.s pel,.roli.i sstJ.lah.lir. numa.ni.lt palLet I!"rom bulu.n ITI~ lr.ulrl" tl D dan kurtan.1m.L2brdIl' _ Bil.ih etr:l )'"3. 8 milynntuk (IoClrolililden Tu· I:'\-r,}kile b.r illtte ..~tJ.rlf '1:)1"" n i t,:('"l:l Bl.l"Selon:J. ~L:!u bu gcm.io:.:i[~r llil. ve demiryoUan "J.SlLa.si:rle m:JhkemCSID!: \'enlm~UT. Demir ~ilttbi i1lraf!rt·jM. ::t.lltl.a. - a.ncak bir bUJjuk mil.yon lOlluml ki kadmln marifeti n.k lim~ g~tirdl.l - tir. Alrua.nyaya rermegc muktedir .• ANI:: Vc l'lillft'llll( ~ ,tft'l .:I.ll.r.d., ikl dir. BundTii failru:illa ~·oll.ar miil Dunri:J.n hu$:t gene PanUID:1. ksdmm, SinGh<!. g.lttirm(!k UZ!!f'P yl:m said ~gi1olir. imkin !foldur. 1i1nn3 :ildtl;l.Jrl bir ltilt;! C'1"':'I:d!:! <lPI.I- \'apul'and:J. il:incL si.l\'urilik ~den V Ali kapWl i:,oi'nwd.;: bir Ti.i.rk F'..IISj'lI. in' r n"~Th:i sell~ 2'7 mil· r.1 billdiltlel·. \ SinLlb'I h;ln:Kc:t e1ukl~rl. habl!r :JlmmI;, Sir.ab.L wl rat .J::apum d;] Demir !'IJ!cbi;.vlro gct- yon tuna C;:lkan r~l i.stih:m~ t;oduh."rcl. bunlann orad., Yillrnl'IlIIJ 1 TI:1i~tiT, :ell k~ptan tt Iy:w n linin a.Dcak lJir mif "onunu ccne~ftmLbrnlt:l" lY~I.I'IIL.t b~lr.ll .Iml .. tll" hi memle.ketl('rc !':. tmL. J. LlnU. lm.rbc "inu"Si. i.i;,;-rin' P;m ~ll! F.utrnamJ1 bu_gfinlF."dco yal;aIg-,nl r .:et\'apul"lH\dan il].o'rlbrak M ..iJ- U~i rutsL.ne f'lk~ lan:rr. It rl ui;ui~J.i .::.ctir:.U:i'l:'J.:.!~l ekb llil.:k b;]e gu~lUr. r-iuJ.!t._. bUDIn· yad~ k,tlml§ \'j! Dcr.l-tl.ll i!..· I '1tril !!.kted.t.r. Kar:l.del-•.a.planl [)l:.u-;J,k I.i.I:tl.ull..flll..m ...d - I'm EakUdan borul- r Makasl it yaralama nizc indi,;t m::dwmlur; Fa.kn.t 0.mi~li.r. Yenipoo:..t:lbllne k.1l'1lblfld. Slll[:l Demir ~lebinde hulWL.:lD :JoG I'1lti:ll'l l~ota:,..c..1. A 1m. ~l y~ gebarund.l tii\'l.lH;ilt Ndl.i1bcL (![jiJ !l.:3i;J,r,:cbJlc-c~ rnn.h.m cicJikln .. Xu.l!i.I h,yfBnlCl l1itEisi ::::lh!H\.I;u.ill:rI~r. ~LI,ITI liamluly.· ... (,:l,J(I~ j,,(lc: :::1 IIU Gemi b'l UZWl ~<:,l>·ah.['J.ti.ll.t tn- \'=~b~1 yoktu!·. ,n:rriJ.d.a ItJ~~.J.o.tllCI '\"'.011 ~.t51Dd.l.1 l'.(1\'g., ('II-,'nl';, 1Ul'lu'Jr "':' iUI.! f\'I"L;. mamen W·!z;t!st", ol<lmk ge-:Jl'1I'lh AIm'Hl},l!. lnJ W "1 bir I!;('ne 1u $ng kalu I:\d:.rn Y1J...rl ••lr t; II" Y::Jr.1, tiro Bu surotle Akdenizua ('('- en'e! <1Clli1; yoluyl 5,5 t;.ryOll lmm troilln.!l y~p~, _L;;a.tlo:tr ~·Uk...• 1I'ln~trol idhal etmi li. Bu l'!Uk· 1 ,"ml~lr. Laca Bulh zuma.nmd,t mub ~tl, !;iObheli bir alUm ~ mdtki ill Iyael ncsab,t J,atllir· Dw. :lkpm SILIl!'~ m:L'1.!~·C elmil sa huyle bll- iki t l I !.Ju llltiyal in'lu Ur\ll:1 lilt" ['Id"lnm IJ 'y,[1.o. i.t!rl Kudu:. 1Wl:,t.;,)-.. :a~~lI1t~C . el e z;wI;J,Frl klu14r k~l:!y11a lnld@ ~'Dtl~1. rr"L LmLI$, Htldoe \'!!1'I!V.l(I111 ,1•• 1.: !,,,l.m.::I<"1 lI!L1c· mdc fl.;c.3~n3. :lkl1 cr~liI'ih'mt'.? vc bu m~k bir hJ.!de Lulun •.m b', D 1.:1'1')1 klmn kllynar ~u 'Ie LwT':iro n h;lfo;lnh! und:lod (llLlm,;:>t.I~hlr t..:~. r t. !,lll.a h~bl.w-da. lta.ly:t hl~ yoktW'. tilhlln~ Ie 10I, .rln Nlrn,h.dIM ",;; nLLba.slilh.:me"jnl!" kaldLL ItlLki:J1 y.,;.ld., 111- hi,)'.!!. "rl.,llU.Jlq .kl [,;;r,.lm nluh~1hl .1~r Bt·h ~t SAF!I.
milyDIJ ton

yola !;tktrlr. A .. · , dette :!: yahat:t.m.lZ normal JtllrtIar altinda ge..:;u. YalnUl tt:llya. da h:J.7.J r orm ali teleri 11iJ..o.mal i i~i.n Meslnada dcirL giin b~kl~i.k,

iat.ihsaJ. dab da w-tm I1acb pi2'trnl iBt.ihlilk.i!li cki m.ia 10 <;1ka._J"IIU,ftIr. TayynTC"I.cr, tanklard;;w ha,~k.a ordu \'C" don&nma. hlrlll her h:lrcke Li gal'ct bUyiik DlIkl.n.f'da. petrol mihlakine Be-Ileb oluyOl'. Bu. petrol fit':rooeQ, :eUyo.r. A'.-rnpa t.crfJ1"'"d~. petrol iei.a pek haB.istir .. Belli b[Ulh l;eta rcl veren m~TJIllckcl bir Rom..3.n. yadu'. Scnede 8 mil.,'on ton petrol venligi hes b oJ _maktadir, Ondan b&ljka. n ill y n1.m lUUka.a pctrolh ri var.hr, [<' kat JUDya. run en hUyi.tk pelJ"nl byna.gl Hir]c~i.li; Am en ri., dir Ii: i bii LLin dunY;i

i:..li.tuJ<ill!1lfl

(yan[

t:.e:!l.!dl,;

2~@

Lo

y~r

n

i

I

(Jlunl11:.ktwdrr.

"Ii!' ~1.'Jr:lt lC:!ii~.o111 dEl Y.:IIp!l:r.c ...kl". lo1i11.h~ c:rJl1:!1 ;1' rlE lD..IW-oi kil:r":;:L d.. t.cdbirlc.r aim lIyn!!:I

lito!;

hlU:r.LII'::

:.fi' lh'l"rU1rlct'

ml5tll"e

18.:10 Mli2;lk: rtadyCJo I:';l% (,rke::tr!l..!:1. (Il:)T" hIm oZJ;:-ur Id rc.s mill!) .

E kmok tecrUb81eri neticelandi
J ,l:_nl;iI.a1 b~l~ :y;:.l Uth5C1d mudfuIii U )'E!O cinnt!k nUJllllJ'l I i.... in YPp~ ~lt:1 ikin~i ~i~'i:'fI cldc dtl!::1 l'l[l~ mun~]-i!'j'1 trokJk I!lme~" L;" .. 1,1n1I ~hr. ~ Ilu il:ln~ 1.t:'t;:riill ~I:: b:.r 1;1J1o'::;] u.n d~I1 91 i!kllll!k f.1d~ cdU I'fd~lLr. lL.,J-

If; 15

r,[Il%, k.

I:b"1

memmmiyct

-I

du~m:ill.tlldular.

---m'or'-~-·

Tllrlo-Iy" IOE.rl E LI K • iilGO K!'f. II A.... lK L

~n.iil 2700 1HIll K rt•

a
1

A/I.U<
AVUK

'!'Gil 400.

!lOCI.

IlwuanY:J1.J. o.abl:m 1..11111-: v ....,. ... ~11;mll 11\!Il(!i p.,r!i~iru nlmak u:.:. til' l"lIf:llnlerdc Rurnnnyad:rn I _inoLa blr ~. f,u!tul'I l:ec1m~i b&'ll:'nmckbOOir.

Rumanyadfm vapur

gelecek

I

'r'<::H"(::l V·I:Ii.oI.h:llllie ~J.:.!1 btl'l Cl.lvt.ll. und..':lD 911~km~ dde "Luot'kli. All,r n "Ll."uJl<" IJll~iJ<c ikllll.HI /Jlll(hirh;~umill clml[~k: ba.k.k:md'ldd nolotlaj UllI!:.r.l'U t..rlikLc 'flcrc~ .. "~jo:illC!bJl(! r.oodcrilmiiUr.
bllki

C;:t:l1nl ••y: Fallin:' Fern .. !], Reldi Fel' :In, .$.'I"il J II. Okl.l,F nl;1I Melt:k Tok~z. Ne!eml Itl':t. Alu ",all. I !)..J5 Icrnlc);d S:3Bt :l::;".m. ve ;)j :ill! Il:ibull!!d. ;::0,00 Muzlfl.: r,lij~ten:k ;iilCl-;ll"" n iu.drGTcr. 20,:'10 KllrJLt~mi1 (GUnun me.5t:'lderl) 20. ,0 r.r llzll,:

lcrin[k:n <leU EUITlte yamm l:u. BI!!~ ~kl b ll":h~<.: h. I..o;lhilnl:vme k ldl rLlnI1i1lnrdi. _ rfill.L.lh ItL' d. )' :..L.n btiWli trdi:tnl[:l.'c r.:.tm~n ~l",-, de" kurt:lI I Im.U"1 ].1.1" \.'e tlful .. Ell rI d:.r II':' tlitic hakJnmI... Lai ..... D ~ :y 1 ~o[or Mu I rJlDm IrE u·t:bJDrfckl mill' tl r. 17!l!i I"\Lm~'I£iJh l.lt l1to;)1'rtl,b.ll ~ ...II~ (100:-0mll" 1 llh ROils r }B"k~. 0 -f , -.h,tI,·!1 Ir~r]no!t I't l I q,(t::. :0 :r " 1I lle.F;)~lunil.l Bomf' •. lldl! F!"J:n.l:! r,~<In TI:.r1l1i.O:ttn::o ~. rpJr;dr ~(lU. :!'I.li I!U(! 1.1,b;:tI1l"Clndc F,L~n K robe! (I~lu iii

tur. C~~", blt.llll s.cbebirllfl ~~.,-i. ilL idri moro:a K;J,ldlIlL 1I1.!'11l"_ II; J}'eB tJ rnl".hllol n1.'ln bu .::tdamm 11m ~l M· ~ll d!ll ~:mblLJ :lI. ltll 11r ..... Lllbr.

".111

Otomobil

.;arptJ

l

BuhJliIamryan

---""'.'1<1;---

lal;hU

Penc~rcden dU$IU

,)'J1f~llEiU~br.

Ylrt.

II C~r~l>l>r:

'<'

h

-

lA~nfl~"In'lt 1..,1~,.b.fllIn.",. ~rliI i;] "ml~tJr,

y ~k"-

Eli cz'!di
Olin "L:lh 1.)\ ,i,).~ fllnk KlI\:ll,:· ..... "~plJ.ru ~'.Ju eYl! !'.drll)t bk,·It--

(l:llIY 111111.

'n, bat

O"'(k:"lE~.II. _ S:ili

Sadl lIo C!3. ;:1 15 1\10 It: llhh:.d safon £.,lo.
:!1,30 K91lU,
1.1 (

E.'~n

lI1u_,.1 ·nl.r_ N.l'mi m ••1 ~'c 1T1t:"'lUrun~. ('t , Iju 'Il iJ. 'rc:n...l= o~ c, d 1-..1 ._ .... II "1" C\".

COp mlUeahhidl·erinin
btl' Uirazil
Vek:U lomh:n I!l!lcn lJ.lr l..1mim ibl!rin!l bt:loo..Y!1!nW lur.mll11 J,r:;; L my.:r... 1Jrjj,'ldJlllrI tlJpiJ,r" ~ It SOl rn!.'r Bin I,to k",dj elJ1l ;C.. kiIrar vcrdl~[nl :Va!mqtJk. Bu .L':arlU'iIl'I tl::Jthi~:;nl.h;n ~""fl' bt!~ii"O: ~~ 1'l10U:ilhbidl Itl r')llarda. bu1unm~tur. MOlt!1llhh.i:! II UffigUZ k~bdbn-n kl!J:1iBlllc H!2'Um~ nr:ri yl.hlintJl::n t;UlU· ctl.il:!fl, [}lldU'L'1'l!!k bu kararm U,g:L'ill'l1 i !"n'\iJ~ hr. B.,lt!dlye v.lJ.l:l)'cli 1.ccl1¢ik cdc: I:rl.o:tr.

Lolkantac Ilarm

ilirazlarl

21...:; !,:au_

r.r ....ul': r.i.ldyo .

rlyo !!l<l.:d£5f) :!.D.Ion ulk,,~. .J!)I""J b'I.'l1.nh.lnc Inc k:lldu."J.iI,r:::tlr d;J.....i :lltl,l;' ,lJIIIlH til,

3 A~~.\"I HlilO C"rn.rl!"!I1 ~J C.I!mol.:1J :ltb~ r 13S'3
::lO A'Jmr Clio :lUI Pol': Ttmmuz ., 1!11(l 1J~G
lil:l:lr'

!Iii

Ganq ;U

~"m

~

fI

12(,1DI :!iU3

ODI~ UilJ 1.'1.20 V.tI, Lolli :2.!Ua

Iklllldl 8~Sl EUi'lf 17.l~ Vllntl Imuk 7.:!:2 E"IiIIl~ 2..5'1 Vndl

I

I..t.>lomnt.!!lcltaNi "n b3,.J!" f"J b.t.-I ~!li),oC'1@ miJr;)~"..t co::I(!'T~1o: },l!'flJ ItIIJrlf.;! dol.IYI. IIIII! k~lloilllHi.,~ :rynl .... :llnlflan H!~.J.~ ~iml~l<;nhr, SI,I",1lIr e'k!:rnytl iJ,lr S'J11 I[ Yl.LlmClT-l ,~o;lJ1I!.k: Htm:L k1.e1:lr.r· leI. *irnt:!l)'c 1<;I.diU Y:J~d.JJ!I m ro tJar 17 !l.I.r. Bunl.ar tedJLl" lIhmlllolkt,,dlr."h.:olfrliyc hu ~~dl! m11rricll U;J. i.et!, d:JhiI 10 .r.iInlllk blr mOtid d -, bvl clmlJlic.

2:::::0 'lIToem1rol t,t s:Jill n,...an aj:i1l3 IK.be, I... i ZmllLl, Esb::.m - T:lb\'II.;Jt, .c.:.rr,L,lyt;l • nt:l'kut l~(lrlm~1 (F~yiotl.) ,
<! ~ .50
l;r;;.I;1 ZlIh flrD

Muz.!Ii::
:r"m"OIn

R:ldytl

:'01101'1>r ~<K
1"1I1ru~ y-

GurU nmez kil~a
TO'l'k"por:m c~dde~lIi.dl!
iJf1"r~lIL,lI'I' ••n y ·dlll~i I

dc, ;JJTIl.

d~lga

p0<5l:uilt:'.

KU~:I.:ldc l!l.J ~ tlIti;;J-

2:2.:'10 I;: .. U m (Fen,.hl rl,llt:"rde _ Y If'I:>" k:JS3 - D ••lr.a p t351!~). n.10 IIJU:!!.k.: Cub ntl (PI.) ~ 3.15/2:.1.30 k"t,., " \; rln1t.l prof.l'.:lm. \'e

lar:Jil<lkl :m!lEl}'.1. cm leo t.""Iv:lr...,d:Ll'I. ,~hlr'lI lIIohnl.l. .,:J;j"'~1Gu ,11111 ... .1,,n L:t 1m .I~l_, (loll" "nb ... i l~ilDm'n " b. tn3 • a.bet CLDU,. K!I._lm .n~li· !'llrctct V" r, 1 nnn.. JJ .;, ,,£11.1 b,,!(!dl,)'· tlJ._<i:"lh:.!!('~in~ kaJdll'i:l.L!l1Jt!

I

In'C'r \'rlycle J: L ._ tJr. ~lmdl r::::lz~l.Nli"r I;};I •• r .. !t:lIl. 'b= KJ. d.i cr l.ar~,n~[1 kil! [demo IHt:.tlll: Ih r.,,"l~, ..,,1 [;:ozanan ~1',' till.:!) ~i 3r"mllkbd.yl'r. K~ d('nm ~''t.l:':tne b\ "LOt- lhr.arnlyt:31 (Yes.; l!l 1 im'll ul". I ~~ flrJn tc £:!Iinde d • .. h:.LLt.;).kn y,·gAru! dOlO:c~ I: ,J " ; Z 1":1. t.:::d nlr bir ~"r b~Ue II:OLlii~:O§& biT

lerim su
.mi:!jtir;

(ai,

tilrlfl

, Ind t:.3yr,ul;a,

(ail,~ brJlfl 1 IJI~I ~~)".ildiil

51,U"~U.fJ

devaan ~yh; "

... ug11 :N llm:r~1: 3~g yili Le!''I'Imn..lIDUJl ~ 1 iinc-ti gLWU Loznn ' nIUUlcu~ELIIl~i imm edililL Gu i.lIWl mcra:...<JmJl(:', Tur-

Tfirkul1

Q:!

~'1..ITdLlIlLJnmU!:l-

Jl,.1Dcri:kl devletl
flnLc,"

ri lsc kon •

kiye Bu}-'I.ili MlHet M lliii 1Hiloilincti J a RUyill(' lll"iLm.· ~a. rr lwya. vc:mtittnfikleri arastadaki hili barb
l ~rdl~i g'lbi Ytm:l' ~,J::';t nl d,l ban~ t~essUs i!'
r

Lakil efcndisl ol<l.l"!l.1rhiu' ,'C' aim Yl1lwnd:l ~':l~::..b: 11:L1~ kim Uitti.iJ, di.i.nyaya tasd I; cttudi, Ismet PCl~ n mil!] I ill anlanla nc y.u:rr.~ lUh.lillla.·

hid ha._."bulundur mif}tl.

1'l1ui'.aket'ele'ind, rt'U51 aUyh~ bir raurah-

makla

lkW" cl

:n ucvu:m

~,.Il~

"i_1:i:>y

S HurT Iorrmya

~lm~' muvalfuk

1rvortl Lt.

"t~md ra~a. TilrH .h~yeU mural..ha.s j ~fati}'!e. LaZ'""..n milZ ['t!lerini m'llet \'e miZ yti7.Unu a;; rL • hir rllJ:ti t;Jy ilrtir - tti nel, l>\lreLiyl~yurd iL

ALalilrkiin imzaaindnn .lWnrn gOlldcrmi!} oldug,u .';:U
teb-rtk lelgrain:mll.?SiIlden do.:

ohlugu merhum muahedcnin

l'Ck ~t
Lo!lantl~
li!I 1(,,;0;:

anl&lj;lhr. h~:I'f:1i nur. Iilia.~

Ilzlri"i,~ 'd T 1:.-

L~ miizakero 'Uti yalniz TLirk devleti -'. Yunar tun :u sindaki mUJLJ.J_hioflh me~f'lcled 11 H~tn1~kt~ 11 lbarct de~HJi,Ayu; 2:Wl1afH:ifl 'fur-luyt· ilo- henliz hiram bulmu lIlt=,; clan um ll1'1i fl'1Lb de I.o . ruJ III'Il·l h ;iI(':J!.' 1 Idl1. r.... \'C hir~· III III ig ~:lte r"abtcdilild_ b

uU,

Ctil.g

I"

V

pmi.i2:sili:

bi

is·
ililerme tC"'~lb ctnLl~ oldu~ h.1 yeni 'l'atifcyj mur:tffn.· 1;1~'dlc i~malli buyu.l.'dLl]JIiW: . dcnUQlc:e1e lJh· s.il.i.!lc m 'fiu_ Jl;"'me:L!.e d n iharot olal1 r; nl ritn~jj llu dEfa da l!l.rihiulr ml '\ ;ilf&.klye-tIe tet i~ l,tLi~\iz_ I.JzUJ'I miicadelelerd'n f'D rj), \ atall1IDlZlIl Bulh YC istlkli!e ka_~lIiu b1giin c1 parl1lk lumll~tLIl.lL d. 13) 1'iiyk :za.tLiliuizi:, muhtercm urk8id4I:1.rJ.mJz TIWi Nur Ve' Hn.s!Ul beyhl'fi \'e mesai.ni:l:dc size: yardun. w.en biltUn beyeti muc a.h hasa ,~~ liilnI mti'l[!ljeklarane tebrik

l,oU;:J.l'ltl.Irnll!jolinai Lan 1I:1'1ka her Tiirk v,lLandal}llliI. alni yukartds. "!i I~ Iul.kklru da b~~~ Olll' ytorou. r'lm11~ Arl1~ mU2.aLTezh",kIatH -I tk
tlld'l

(lC\' l""lb,

Y

ull1Ck

I1tdiy1e

:u;i;,;

) 11][-

un IOlllhun feyi.;Jj m fll;an km~t

u[u;,].j..l:1"

P.:'l~da.a hlG f}iib.t:e Y.lle: ki milli TUrl~ la· rihi takrtil" §iih :mIl bwy'eel ec.;:ktir. Loznn(i:l mU!""aj:'13

,·c

o

cdcnm.
Tiirl-.:iye~uyill<

~

lu;yetimizin ba'S.l:n:;l bulWi 1 ir muh:a.sun cIii, yaJ'Q kaT I }.oydLl \"I! mllvaJTilk ohl • Temiz i}3.h.siydi, inee ve uztJ.~J gnnm zeWI ~l:lIn tn.£L!W,l oldHgu l~adar terl'mil clt i~~ merIlL:;l. c-t: hI, kkuLd.:!. s:r::ygt l:iIBlcri uyartdll tho lsmet r'a.!}o1. r__.o;.::~a gJ' 1 b bit" kum.andan (jL;:;.r{l.k gi t 1J, laical mii:r..akClocll"ri en rnarnl" \'e hDZlm hl dIplomat rnc~l.lg[ "1,: klya ;etl ile idarc vc intal" etmt.:k I ~.l"ika.sml yaraUl. Ebt!d1 .~e£ merhum AfatijrkiiD !rurt:Jl"l1:1 ~~edf'li i1.r-'llam eJec L<Jz;11'l 2aIt:1"i

11lL'e!i.<\i

ff'i

i

(J!l.Zi ~t[J"'t·H

kOIlfcransmdtl Bli· ~'i.il~Britn.nya, I!'r[lD.Sa.,It",1· ~'a. Ja]1ofiJ!3... YlllHi!lIll'Utn, Rumenya, Yugosla ..ya deyleU ri bll- t:Uil,fta, T-jr r'..e BiiyiJk Millc:t Are:::ll."il hi·I·.iJmell (l tligaor rltftll i 1. Ht,Ji;' :.dnr;l m iite:illik I:" Ierin mUz'-!kcresine, l\'ara· neni:o-.de .sahiJlcri uUlU1lL113.k illba~'i}'le, Rusya Sov-yeUer ('i.i_.mhur·iy€tl~d htillarll \"e ~ uJ.go.ristan da i!jtlrnJc c:-t· rtli I;Ilerdi. Birletjil[ ~imal1
LQun

• ••

l:el'hlJm Atatw kiin A_. n:a.dr.lllyn, t:c~rnJ:53}'Ie. bo..Rb.· Y'1 I LOU'I..il muD. hed.el'l:lln C'!lt· mn I m:-;a.r.iyl~ &>71;1 n 1s;t'ld1l H,llbj Ti1.t-'ke t~ hill lij- CLllli, pilTh~i.i.z ;;;Wt· 13Jini k,""~.t"mlLrmakl, k-tilrr. da; Mia bUtliH dUn'w'aill.Il l du'm t \',' t;,Wdll ll1l de- t!:'mm ttli. Lo:<:M I'll [ll nlU:wcoesi i1 iIJ "Tilrk millet:t aleybineo, 8.sJl'lardarrb.cri hDZlrlilnlUL~ ve: SrtVL' mtlalldl",,,il il.:" IJ~mal edi Wi~i :r.-S-l'Lfied ilm~ lJij ',p'iik bir SU.i!tRF.ljIL YJkllJ:l&.SlIll ir~d cdcm hi I'e lll!lWr. Osrn.; Ii 1i\l"l! .;-nd.; em.:1.I1 guo ru1mi.'r'Cll li!~,:,iya WL!r 00Ecridi!'., uuyt ur, Bu lmdfJr buyuk bil' C5eri tj)~ ~if .L~in bu l' dal hii~'i..i_k .. bit' ~Jzd'lr.l ~l!!nn bu s.at trl:1-

al-'deti ~ti~'l ~ no ~ rnustu, TJ1rl lye' c.·~·o! • mo::;;dc:yi I.en· fUlUUUU7. 10 m.ilyon arbIID;Jt!r. el] ·Iran!ll wCl"lnden g'CIya hi.llir yorol\~n dl&:lrl t'lkm:>m'i" Il-lrluj:u ~"k. Buna br.I.J 'Ukr.:lnyasl ili: 1m b I.J.IIre gii5-term~ ve 1;lkat oilJJ\ar.c bu yilZ RUflY8illllll1 13 milyon nufunl!!" UJ;'"UllIloF 1,.,r;t;lnd;t iJ;tlhhaide led ~l.J.nllJ dn Have ederse SOl..yeUl:r ~Ir"'r ,d'hVGJI;mL da ,':'dclm!~, bi.--lig-I UWUSWlUJ1 geeen sene D'JllU.m:mhl'l!IJ All1'lrlfl}'i'1dll LnILIiOl· 2-~ m~IY!m nrttlguu ~-iirij_Fllz:. ·rJI1Lhll ~enra nM11 bi!!' by;:l"Elrenln. rnovsuu bah..o1l:1utu,. .G6~oIH_-r: ekli:i ~'I:' Yl~l S')vyet dimhunJ '"tIed 1I~nJ1Ci.JC(' '.1 rl; iyco "uk:u.m!:ti 1 nez nin !'liyna'l ve i.kb.sad.i ren~ikJeridJ,mlll ),aplLglmlr t-e-,,",bDLi!l'IlJl taman~ aid aml'1i tadbirk!rln dognJ m LIt: rnuhil oldlJ';;u Lcbilru,;: CUDl::k.~ v l£!.iltil:itlt Ilir sun:tLe t.atbikli· tl!d1r." btlhsinoit SO\"l'e I r Birliginc D.&~.. tnr tL,'n Alman resrnl :r.jallSl ol.m D. N B, Ill!' B. 1I1011ItJ.}t'tln l,Iu btiyiik bi: IDesuliyet lere lib- utIIlJ LlI'IU III lJ.:r,;, fl;J her 1.a1':iJfa y ,lyml~ mektedir. VI! tal ~Jt ThrkIYIII'~t· :1101 J 11 1. 1.::, u-n. 01 lhll'lln memleketl~riy!c 0I,lrl :'l$<-'I!?~d, l !;~klldl!' dercdmi:§h:r· k Ian mi.illllse'}{!Ucri1tllhl ••, Yu eBundue om.1 r:. ]1.1 ulotuf 500\1)' I·t. g(}~bq J. He dip1fl1ln:3itik m lina - lcr l1uLiullJin. TUrk b·e Ilc olan m uscbetlerin le~r[1r tcsis edililig;ini n:lsclul.indwi'l bah ~1.J1\I'I V{' uu InO • nasl!lIrllt·.-iri wn zamankrrda I!I &.,11 krtydt.lnu::liyim. Thi. 'fi'ittnleket b;1' _,urdlc ld.t>Lldl,ll clml:'rlil(lru sO}·alllJ;'ntJ !1iJn.Jiye ko.da.r bu mil,. IcrrulUr, Y:llmz ::Itlirocn ...... lmon BL'ym: nas be ledT! Illr.vcud olmnmn::nn_ 1-·:ilob1 il n ro<Uhn "Ioill dJ;)hu ~ dan a 1 t)1 Sm-yetlcr Birli~ini.n milru r bJZL TUL1~ 1'',C::illini 1::1. 1 ImL· mcsul "m ,11:' muhaklUik 01- " id L Ll' - '1:1d~ mCJ,odunlJ ~lkann:lktJdu' Alm:m B.:!y:lZ Klt!llJllun if '1mal~ht bcra~r Yugoslmr 11.iilrumctinin hu huSDstlllti tekliri tao II r n~":'nillAnIE.WI b\lyUj; ill.;iH ]3, M'-lmgL, LiJf;lll!U] .n Y:llll!;:jtJ ~yJ'Il,ltl!1 rafw1:lzdan mernl'lllniy~tIe k:J.r- klll!\ ltC'll (ILlifllcm' hI', Buml:an sonEitll~ine

Bu iltihak 'I'll BC'"'..arahya_ iac ~jl'll Ii Bukovinamn Sl)l,';)o'{.U~

fU LUi: nlsan ~'rll]"1(i1l Tij,.-k :rrnz.i· slnden r,el-er; ble t!l1Yar~ bil'~" Pl!tr-cl 1.1 ll,y'h"nt!luini )r\uhk'IiL bulu • r In Bidml\ rruntakam Ilzl:!rlm:ll! ue'\TWi;:1I
CI'~CrL

La,.-

datli bil' ~!~yh;j:lI'1 rufatiyl(l- vallily-et ::Jail ve bunu hi.r akidc d 0r'C-ce:Jine "J.ka:ra.n S:OVl'eUPr Bll"I..igt_ lie ayni miiwCll'Viz k ';'Vete kar;l miUl bir aksli.lllme:] neUeslnde vueud bulmu!j Tiirkiyc CI1:m.bu.riyetJ ~mda ~ok; esas111bir i;lirak nokt._~1vardu k.i e du mUiec.adz herha:ngi bll·Iru ...• vet mtlVRl"ehesmde ayn.i neir 'T'u['kiye c: umhu riyeti lla Sovyetler Eirligi arasmdn bEl!JbY.llfi iyL kOIIlljul!.lk milnasehelDeri her ~ki Cilinhur-iyetLn ilk «~"ijUeri airasma LooadUf etmil lie 0 lar'ihdenb:>rl artzastz davaJD eylemi!ilir. Eir f):Cl!eevvel ilorl gelir.
Avn.lpa ufkuTldll bijytik buhr;m ihltitmaihl"L halir'.rti_bii zamanlar dan hajl.J.YrLl'llk lwgiine kndar 'FLirk - Sovyct m.ulHl.sehelleri
llil J!fLllI k

[ElOJlI-mO!Ioc:IIINIUI dilvln'll

Askera gidenlrin Bilaleri He halda?
.Bir olrnYUClidaIi mektl1 bu aJWk: ~
"Bir- iki a.yde.nbe-rl sbl.· YriP"" mak ii:;lu Wikern r,:agnJChm. O~ nlifuslu bil' nile lnrnkllDi. Bii .. yiik bir ticaretiJaned ~; ll~l ..

yomum.
j~i.n caat

~1Jhgm,

a btil(> hlssjni

duymnktnn

A iJ em maa.§1m1 Ilmml{ 'ma~ya murae'b:ni.§- Faka t 1'1'11'11aahilbi

art. k YlI-fl.m
t>E)' l.emil}tir .

mana

VI]

l'?-Cegi.nJ.

Eu. tic~lhanedc hi .. 113.:,.11 za mandanbert ~'Ia,,,yorwn. NL..-'d.,;o, otaa!fllnI kcsm 'K illtiyorlar': Acaba mahkemeye m'·rLl.c at ctBern, biitiin ayhgi.rru alabilir' rniyim? Sll1liycn reamt mcmu,']ara tam W:mj 'I."'{!-rilt't'egini l;a7.('tcl~J:' do okudum, bUSUSL t icarethanelerin Me-murl[u"l du tam j_jc_r~tl; Iarnaalas- mi ? II:' nunda biz d.Q da.hil degil m.iyi2? hfllhte,em
.&iyle bLlflIa.n

oe~'ycc mi.iliim irntlhanlar ge~irdi, ;Snrlda mliLteh.id ...~ do~t bir TUrk· ~[n'yet kiltletJlhtin
mev<:LidiyeU harisruJc melll;re lt~1 <Vfllm;u; 1Jir sed l E}kil di-

gazeleniz

vwt.aarZQ-

og-renmck

~l!aWnlljLJr., 1ki m~ct W'a· Sllld.ilii ikt1!iintlt mUn:mebeUerill tOOriccn irlkifijlM edec-egi

u.-

n h1..L~d;: tdrrnre:l ijc-rimir. :!'llf,LLiyl.:
i'Julurrl '!a1"

...rkcn ;

1m

gl n ~c~'l(:t r~i.Flmi~ ve I:.11Ui
ba;:J;
lJlIU,b,

1. m L J 1'Jnil·

ne bi.Jbln Tii;rJ.:: 11i1lcijnin c-.nnoarr l'C idJ."tl g jcm minDct "C :'liil{rn hi 1, 'r; l-crcemall oblak bu . 'r fll \'e gOtils bbarllfl g'im!~rin nat&ralarm;l n.]h'>,~t l,'.•nyaTUZ.

=
~ ~ ~ ~

=
""""-

I

~m mllill rn\ll~mrnr.']'lnllmlmIW 'llIlrj:~I:m '~m~l[\ruJUr:ilUmnum~l!illm:mmmmJnnHDmDrumllIl!!mn :DrnI~HU~nm!D~II'ltIIiD.I111111[1D·lj~ ~ l n tr. y _-re SO'4 d e obricen· n ~ngilereye risal I~] aG Iyar"s.ana a t1'l1a r til ~yor:nu~ terk~
t
(!'i::. l1!uf. 1 I"~I

gntfil'lllJ)

ti[~'-'llIa

t~l kl hLl ,ll~Unfla do':;,-mb:m dO~Il.}1r'a mljt~ktrr~t l;api

1 l rDt b\i l,lIli d~':J'nl:lJy!l,. A. mm II
dllT1

1::1•• 11 II:

rI r
1 )'

1.

l~ ..r

ror'l-

I, II Jldd. t,roplii[,mdll, LIlc"l, r[ll:u ~ h,.~~,\l J,;~l,:.tr-~eli:llr:

~Dk
Ilkilt

Jl

::u;_:'Icak Wima.LL haroilcn ~ehni~ l'lulL.lnllm l~La IbT'. lyi mOl Um.t alai] ill l1:Jr1Ie gl)t , n"Igal"i.!lt..all lUllS hHdudUlH.m \"Iir::u l ~{'tll :!JrlCtll hie. l.in rl;J li'l r11':l ule-batuu j pJ.m IJdv{'(:,I.tir, DohriH' nl~,'I~~urin ~alzbllrl;'cia m i1za1t'c'l 'C- (~r.l!t, n )'C!;'8.ne mE1-' qel~ olcll1~ '"(:' Uulgrirfuumn Ol'::L d~ J,iU1uaUni ~rh kc izhat et· tiv,' il-,'o'<! cdilm(:1 t r. Alma.nYfi 1111b'1' :~I~'a.~1 t, llhikl. l-aleb (:tIr.wrni. iI,

It.1''11~1 [] nra Indahl 1l.IJnIl:.\lb(!Ui!fi! 1 i)mil olmll I Illb:lril LIl.ib1l2 t:h'·rn· mlY, II ll.!li Lllr. Muhtclll bu I,omi~~ n. },J)1ulLfl, hudud."l m~h.: 11111J~ 11:_ L'lllnl' 1,,\1,' UI OO~ Hlil. Umu • ...,Iyd
)I."~1Il

,,_ Hayn."! .. ccva'Luru I.'~riyor. l\!Hmai i; muka"elel.etimiz 0 kadar natam~, i!p v ten milesse:sebrimiz 0 k:lJ.!lr i 1 :U~ ':e i§ kmrunUIlUIl bu htlF.1J~l-i bile ta.hriflere b3.i\'llrDur.]an bu m:o.ddeleri 0 kadar mimi olm::;k 1U,.@l"1I! Ir,llL ~(:101 L~ g:tyri \TJ.ZLI1 i>Ldctl iJ!U(~l:lIlii dillu' ntulc-addid 1;1l~'retlerill arkam kasilmcillg;ini \'e gtl.j-'1i kifi Itt bunull b::tPL'l \rfidJerdll! bulLJnWu~IWll l~hJl~l.Ir !:"l ve- TUrk - Savyct :!(>~-ukllltun- liirlii O-~.Lrul imk.in ,·olrtur. tlrmiliUr, Bu~iln AIm· n hukQmeU dilJ1 veya daTl;mh€';mdan ne bilHusu_.Iii~ mu.esseselerde galJ.t"mflt'!.bn IIC'T",ltlniUl 'i:lQIlLim:1nl:w hek_ledikl~rini is- ~an ~iT jki a_rkada.~J.mln a.!lrere s:.yes.lml, beu C,,-.."y:lr.;-Ic n h.-.l!:ll{ Ll yiik f.aydalar h3klo:mdil bm hi!" !-.:,arar \·erll\.,k 1'::1-1 b.ll.ta ~tifidlr. Cider g5tmez. mel,'zuuba,hjs milLlldi:r,l Fa.I:Gl.t i~ gOiL""illi1:'1'orki bU- es."e:>ele:r ma.a!!j1Dlaynen vermek ~zyanl dlkbllir l:i T:-._ Ajm I tin tahrikle:re, i{5adla.r3. 'Ie mh· ~ijyle QIlr5u:n, mUesBcse tic: nlli.· \<l fllld:'I1'1 otY.lnlt ..hin:n Alrn:m rinere ragmen Hd memlcltetin H!llannl hire kesbk1erici biliyo. BJ!!)"liz KltJibl 11,'flL'::.. r!!!lIIl'liS at," g... miinasebe-tlE':.rinde e:S311b clcfi!lik. ku.rn.:Ll11 r Tu.-I ...) ede Y<1PJLm~kLIJJ (Jrum. Patronlann DltlWeae[ bU· hU!lule G:elmemj~ oldug,.mlll l.iill f..JilllyeUn ll .. I fl('\'l ~t~ilhur,lluu yilk bir J~l, s.iliLh alltm!; ~;L 'TI11jbo~ bil' ~ek ilde ten"i]" ~1rnl!!k1.l)t;ll"" mil~ahoo(: d~ illi hi,il,W:net ~ef.i lan mcmllr vc :m.ii.:;t .. 'lI'Itlemlii;l"lHln !';LI""Urlrl~ "c~lltrll 01 .. 0 (",iJriUt 'C, N. lffiiitWiJ\ bl;llu IUIHlhladu'. hayattnruu:U':'l"I'C k=-dar lIii.;li.inB, tJrarmdalJ ;\ aim;;:. ~"'iJ"L'n AIm lUI Ml11r,rl.go[uD h:.'l.ri[.;:i aiy;t..:;el.c aid miyorillr Vii! uhdcll\':dnJ! dii'lcn ... a n"liIJ KjtJ!.t1 II n~rl:'dilmlt [JiM dIMar- a&ll,,11 c.m,!i~uda Almunya zife.:len biliaber g6ri.iu u)'.('IrlDl' . dokilin Illo! LJ.ZI 'I'Ll. k r" Illli &:;, yri it . Snvy(:!Ut'r itlW"lf.l.4oelK'lu1.ln ij.'imwtJid Llir ~dti.lde ril~,..d;m' OJ:lllllrBu l'li!_.;m bOyle:' u;in husu· rna .t ,dlr sd hnd(: , f1wilnk n~~- liiine ~lc ttlilya. He hari~i 1>i) 8.S(l si mUessesclc-r de resmi mti~ '-t!r llnllsL • hususlJIEld~lU'I~bilmc" ihllm _ seler ;tbi bu. Sibi vuziyellerdc DJ· ~r L r:.it.atl ,!'>I",I"Lo( I[jii)'k line d?Lir sur.lbr bit. e lllemntlnii~... ve mUstahdem1erinin l maa:J' nroruinden eel 0:11 ll,r ,;.!n.,b ~;'Y70· l'eUc kar-:_'~I[1_l'If1!l[l_"k iC:Lh edcc '-I Ir.lnm tarn olar-tlk \'ermcsi.nler. r'" !hm IHdl 'tL ~'I halll" D, N. D. korn!jL.l lTJemJ.e.ketlru-le olrui mti· kallikWJ!ldl,' )"j Ol, SO\'JeUocl' BiLl i~Tllrkh·,"d",_n ~'-'l...r1, Eu yil.zden iiali \';;1, l.:JJ dO<-\fl., SIi:h'n::l':';; ccn ~bi n['l cebetl e:rirctiz:i. j fllialdeo b~k:t ii illc AlmaJty~ 'IJ(! It-llY:1 ara - b\lct \'e 11II.tt.ii feli!, el.e b LI.e J ;J'~(ilaY.l'lI rdl!r .' '!~lir.i rt!lh:. m~LIt,)['k bir !;'~ye yarnrrm.:ah. bul"ll1t1~\u~. l';;1ti_ilitJri rn tiftM(::boc LlCr'l1l 1)(J:i;1J1- bilecog;. t::uiD.'I'"I.'Il!.r ohmdu,tl..1 .....Balu:' \'e' Bo.1:umIl Y.:lpllnn '[Joe I'IIIf:lIDiIlda bl1,rnn i~in hit; bir meIl- 'm1l.1'l insa.illD p;ayri ihtiy.u:i liLY' arzuya !}ti~'a.n oInuynm tJu layyll,· ~uraYl ran.t mula.s:::LI,,,·cr tlC'Ji!<lir. A\'- INi ~iyor, V~ il;ilLUI.: ~ily~ ~ ~yarct leri. bizi cenub lmiiu.t. rupn.mn liJarlalH'l!t \'C C"('1111btL!i .--liir ISUr~b hi' 'ctliror . karaYI ki.si:nde rtlil[,~d \'iL%i) -tin bi.laz-lrmz ilz.erindeki ley:iJclwm:.L ~ B1I1,t-fnC!leyh mOl1S;h n ~'ar'l.gl.Anl':lr.J 2. (R l1l:i 1 .l;ll .7J. talam s.ilCthlJ iblilliflllrn y nn! III olsUll ruo.bilen ok Yllr.WDU fLlU7.U iBtil bald t~dit liizuliluD \'I(!L, SIlO'- l"llllbl n"lt, h dl:ll na. 11willie L tinn.i!ft..ir. l.nmkmasl oylc sii1'plizl~rl\: do· za mensl.lp 01c:111;U ~lu(,1!SC'seyi t I·b;... ..i k:'.:lunlJJl:' f: IT", p'h.!iIYL'll ' 1UJo.labiHr' 1-:i bUDlarlfl k;\~I:J_§ihul,mi)'C:1 ,U"rlnl k 1j!l>l'l!'ll),L'{['k;dawl ctm~ini dei;il, bi!il.kia 1m· 11:'1"11,111'l'fllll,,1 Ilrml Ilr. IIIUWln1< miirecca.hLlr. Bin1lcnn· ~a-n 2.Jm:ml:irll:i mU" ...... ["b~i.lenmiz line ~likri!'tmesiru t,a'.'slj'e cdJ21i\n;';:-.rll, ~ (.JU~\.i n - Ik~[S.i;!:I rnrll11ytn bJr nJIIl:Il!'ldahillnflt j10r leyh Molalohm l'IuUm Turk riz. .:l,an 1l'lC1;1! dGgru &:Llrn~tl.'dll', H.IIzI1,~]J:!HlIro l[ll:j ~\.Im:;!r ,tl L:lfllllill r,:u. ! Ilokb:l..t ,[]11Zanna b-["IlC llmuffii su Bi r dC',']et mt"muru kt.dar Oll' rc vtrdt n III tld::ll ;rURJ;:;;a1 n.lll."'IlelL'rmb. D"ilnr!a r.~el\ !'eneki LMI1.i1 bbl"-'":5.II1roUe IlH."m:mllli.lo'ct V~WiL:L bit hil- fabrilm i§.1!;;isi, blr m,'1g:'lm .h ttlWo, 1 lr.II' 01 Ilthri I.HC1'IJlde 11l.ulu:.l8rlll J1um:;rrall k:!f1"~ dol, ,:I'1'lIile mlldi.:3~ U'" ldl cder, lJi, bir muc;.s~ mList1Lildil!1'li de dun lnhdidl tud-:kmdfl bu' '}1'l .... ]"1;) l~llllr "dd"IJ.mIlJ, ~I Ic..--.I) l!'ock"l"l!j'j !;iClI ii~t!l'inCabidl 'i:.lL IH,,-lI olml.1 l~1J:", IlLi 11. tllt.e bit' br.lli1. 1"11)'1 DL'\'ll!t~t, ]., rlll'b,tlfllml~h.-. hu ,·nltl.lltn 'i0~l.lgucftur. OHlunn brr. SO~'ycll r Illrillii • l __ lPu'U'[! \1't'! d.~ ~lcmt'Gc mecbu.r oldukl.:lJ'1 ill cr U:r rt.'11 d 1\1';m.r.;rol..6t.JJI' ~'c an [L]an, kanl[lJ'1 \-'{' ~l.:likl,ln

mid olunmal:tadlil'. nuJgarutarlln ata m'inase . bctlC-rlmiz l10rmal olarak teliik Id ccliIC'bilil', Iki meml.C"ket ara,.lIlndn bu mi.inascb 1:1 'lin btm • dill'll SOIlT:'l.ki lialiiJult mini oin· bilet Ie hir.bir lcamz 1[Ji!"\o'cud olm:lrh~ m.i.iWNJ: ve tesb~t. ooil~bilir. _!:J'an II o,lfk:md'a ka,yda. de-~er Ili~bir miihim ha~ yokt,llr 81lqnnJa beraber ka.bulU Un ki!liSlZ Oclan bir \Hlloaym siikU:t.la._ ge~i1tinn k imkftm yoktur. !J.!ad sonunda. Bakii ve birn.:z S01lTa da B-atum ooJgeI~rjJ 1nm bu-tl-fmdan gelc:o iki yabmm t~y race bra.fmdrLll ziyarct edt"lm.i1j til', II'1l11 bUkieeU bu iki b~· 'l.'ak:U::.u- Ih Tilrllijle" 'vllk.a.;;:rnda d.inyj inkfar etmj~tir. Fika.t bu. oldugu gibi. Abnan ~',c.z kita.bmdaki \Tl;lsikalarla kID de:re-. cede a.ydlruafU'Ml.ktadtr. Sura. rum kaya ·tm k m'Uvnflk olll1' ki, i.stil~lj.'lf ic;'n milketTeren :ra b.:l.ne. layyareler gijndet"ilmr:si.

Sur~· 1 llu/-.O~tldJnil1 ~.L'fmJ:l,'1 ~::Jyrlka~ hlU k:lbul J.~rJ~~k!lA :'\~lcJ"l;i Jnt!, "mUd TurJuy(' t:.tilti.lm-etirdn 1l,.::::Jn d ~k;Jt!ni. 1I:'~ikle~mi3.... ldut:IUlU .lStibde ~lIchili ii . :;l'YUycrck IJ lnJ'lht~ bil ~(>k '(;1'1.,,1-.'11 linden {_lDI~ bn' lcrill TiJ.-kly,;:dcn r.cLmak ul~tr bLl t;ihi dti§ilr:Jcelc l ["I:n'lJi I'I!\ II! So\ ,'ct hurludunu ~Llklc.-ini propagandalanru bUtiin vJ'l.l>lta. VI:" n tum mllll::!k;n<L uz!!nndl! llttllk~ lura b:l!:!vLlI'ar:J..k iki kOl:n~Llnun larlnl \"11' 'Nrl""Il:;ilml!'tinill cv ... ~J:: d arn.IiIlDI bozm:lk i~in ~:;'!1'I1y .,',cllsC-},L il1kflr LI.mekle bv;)l.J!lr tJl. !ievkel:mi':.derilir-. Son da.kik2d',l I_ahare 01 }'IJ i h;JoJi ,.--t'lo-hn lcl,[:[TurUnl:!
• JI IWI

.--, El, Mfllol~

,I

'l"'Urkiyt'yi i;;ign['ycbil' D1ayi J...olayla!jtltmak iq\rt 80\,yotlQl"ih Tw-kiyic'ye diL~manh· (ju;u cc1.b~tmeg\l! veyu lurs "_Te ~a· ~ marru talTrifi eyt(!meje Il.izum w..rdI, SO'lo"Yctlere ~tJ.L'll'-Lbilecek I I:lliyilk ni."lbette ~li[ I1\lC~lmI"in dEl Ttirkiyl:'Bin c(Jgnfi \'H:r.iyo -

YONU.

sundayun...
Eu vatanda..'}1Dl.W.rI \'tl.;lyetin. de bugun bLlti.1n )'urdda binlercc kl§i vard.l:r, Sta.j maksn..diyle 3.11 kere ~~<>nlan bL' gen~le~, ~::J~ b !jtJkJ:!U'l miiCSS-e2der 3.Cllba m:lr a.11a.nnl tam olarak \'c:~'iyorl 'Lr l"Ill? Eli :,male i"im gayri ibtiya.-

ti:

-I

I

m"

Devletin iki

'~t1.

I..l!tnnyoill lin

"C

,.'

L

11)'11

b;.,nk,.l

.. rl.:lln

",.

11101' I ,dtll

r('Ue

tutu!

!loJlI

:;clJ'1I

IUlJ;]rit(!' h;.! I ••I:Lndll;.'r .It'1Pf S()V~'eltl- Buti.ci jlt' 'J]lurn"il!bU
J

HI'!
rI-

I rl "Il:;IJI'nSI;r; bU- suen IrJd c UI I'll utL'_.1o"Ii 11.1 \J.I'-, ~mcrikll
'i~

":lrdrr,

Bu ilibarln onlitr.ln d ...il lc:rile- IIIC!jgW alimuga mCdllLrLlZ
~ bLi \':J.Zife ea C\ 'l.'[ 1I1.mI:l:l III I,)~'\"ch.:~ ~nlJ,W-!I.Ln Illue..s["-c. len." d il;icr, BlLul o..r rus]{el'l :l':t j iC;!!\ bit' milddet mu{'~('sel[!rin· Clc-t1 L1Z:1kl~n ad:lml;uln1n a!l~ II..'.rine ba.luru.yn mCcuLl.nhti'I, •.-. HLI, bu' liltuC dcgll, bu' v,lZi, fi;!, bl-;_· ....L'i:ibcdi.·. lllw ll'1lJlrD W{ 1& 1m 1 ki cc bht:'!l"rde v:J.tanJ kld.iYC'Tlk .., c~iJ'1' ana.lIlTJ.IW1. [illl IlannUl \~ ,

Inil<l~[Jl~Lln.'ml \' ,1u (::IkJ\) ,'11M'.! IORlhz

Il!.rlnrll:' I5lil:ih.
i\'U

~o t

or1:lJUl.Il'lJ;ia bl.ll!UJtJ.~hdlll-1
Ill'

111JI,i~ml't.llo tAl )(.I Inr:::lIli)'rt. il{,ntlLlcnnc ., Ill[ IlllrIZ,

t,"rd,;cLl~rll' i1joj ... hJ.u~un-u
['j"

,...."ktCliAlr, Be] lDr, Im
ol;Jr;, Ii;
ol ,II I:Lh~kkl.~

ltln.tll1t.'Iok (';[!cblllr. f' - sen Lirar 'NII'll1ll:'lIidlr lit ). II .hpun. lJu 1:1 ,etl"ln prol!lU1nund •• nib
{;OlIrllil). [}u

Iilallt! rl

k Iif31hkll

T\ 1 ~, ~Irlj)ll:l I~"I In LI-t':ll'.h:le .'L'I-c n 1,,11").: In,l" r' III..:! ..,lll1 illt T1.-.~!.tI·i. ICrlm Im_"'. bL.l m1Jrmnl>Lll€:l Ik] .rol n "k. :ttl, rnl ~!..'(: ",.l:!. IHJrnimi ,c iyj
r>1J"'

:lollm'''ll'1a Duny In.m di" r !-Draf1ar-Jt~ • dll ,-"litH, k" i~T ~ '1111' I-I.udlr. BOlun IlUnlar D.Jrll •• d .. tI~
I

I.:In ~

t In

iJIJIlIW'HI,

u~lllu

13. JIILI

d 11

~Irnnly~ lfau::11' yall1l!l':
1111VZ:l . ~J1I

I l ·rrJl'Ud.r,

a r,k'L lIu

Tun...
III

I"dll'

:tI

jl

e-

Ihl.l m ml·Ic~U ..rlt' 01 \n I'll! .. I " • b(:II .. J";'rrll:t ~I .. 1 u,d Ik:i rnLJlfJll~"1 rl.1

lel'rin
I'nlllil:l.

Htllt:c.."il

Flnln

Uildckrln!! Alm'li hlr \ l' NO- I

LL'(,HIIK r·d,lml, oJoJugu vc t·~nllbu '~lrJtILlc AlJmtnlilI" jdn

~ Ihl l.iIJraf. 1 I!nl

l.a.hUcdOlJ

n ·Iuuan. on,; Jolol:ld:1

Or n hnn::'-totl
bl.l)"ll~

tt.iJlyrlllhu'I' dl1 rlnl~

Istildi n! mU.h.al!V:J. m mLk -U h:lTb harir-i
jrin

l--ul':r("k,

t.'n mlih.i.m

n1:U1

m,· !:J

rlin

tJLn~:I;

r.lJIJj

lUll

lulm[iJ· gtL!r'T'('llerimi ~elmcktch KW II m,lyacaglm. lB\'("r milieU· l'tln lJirlilf \ C! !.tDnl hw!.:rinU'l, bu ga)'Tt;U rime )'arillm cder,:etimi liImd (.'(kTi m .

mll~~lti::l'r! ilrln l,lJ.;,11rI fJJr 11[1It: [ii.:l rn n'I'1 bulunuugu Ila .I;a-c ldllnll:ktcdir. n.1kl'e~, 2 {{l,a,! _ D,N.B, Ilil. dj'I),O": I. Ir!. r L1r-r. ?J.'·'J1'lfI-nL.J!'1 In.:l B.mn·J_ny. nrn H! Igt':LAl "eCiri ~~'1'1 munnurl l~PI~ I.-In yanllmJ 01Ct lerj, (:enllbi Dobriu'llin tl"'rki nilotulll" 1I1l1'l)'l)oru~. Durlunl.1 hc:,-:JtJ.N' hakklndn f{~lflU(l}Tl 'l,'c ]],d;:l!'-! lIrn,')'I" I m:ol(-,llTIl[JJT.nH\ ;t,,~,u,\ L....... h il ki:i I'i'I~U"'ri ~am n ,1n ('c rv J'.tu'l c --""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!~-""!'"""!~""!"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!i!!!!!!!!!!!!!'!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

'·co r lillJI \l! I nlu~ zll~ II Llklll ~ Of!'1 1'('1. I ... cdt'r . .BUll" b ••nrn t;1~nu" 7 'uL ~'~hzru l US!1ll1nd!;!J1 I:! .5a~U ~'all IlU IrS\.!Il.11n.. il!:'I'tll~ \,' flltl,l:du.i1 !lIWuI "timl:t.i i1rUlrrnnl, io;in di.t:cJ ledblrl« ~. !:Ilk,
1:1.1,,11 J:rlhJrnh! uul'Jrl rnm

dbc: cdc r Il:r-.ilc,

ukibetlcriude-n CIt('!; .... onlarl n .D.~ 1' ()!ml'tlnj'llltiill'l liorHurl ,,:1-, .n.':Il::J J~oI,;nLhJcl'"ine h:lvl.li l.-oQi 11;11 bi~:rli.k

~QJ;:Llkl:lrlll!n

va:!'.:i i:'~d h~kkiyle yafl!l..lnu.lar. IJnJ:il::H budur.~ Hi.iJ unll,.:t:in b~ 11 aSusrlo.stir'[ltl~ l{ .n.rlu at· 1'Il1l.!-1 ve- bu. danli de 8.!.1 il btl" !jCkiJde hallelmesi Laum 1'.

w

t~'-l 1 JO'Ui r'r-IIIlS.lZ! Lid ( hWlt :o"u l"llln:, ru 1..0+ I .. i IJ.I l"tO'i:lI,. AJlnr>J, tOr oJl ! 1;;;11. 1~1l1", me ,1t!J Or ,1/1 ITli!!l!l!io'::1I I IJ.! n.rI1.I"Jk rn l1!1e'T I 1 krmb I _,itl.t v~ rc.'.ql\m ~'~ toll tl;ll"0111llllwidl I rI

(I!:l.o I ITI

KraJ wzfe-rini
I,JI'; A\'l1.Iparu.n

~y:J,;!'
vJl2jyNi Ulrlll

J)itil'J'llilJ

i

ka'l"ffl!:llJl-

dCCP.'k I_~Ql'iI? m r>b:rl n l!l{ tCu'lil ~u-

dJ. lsvc(~ • .,;('[(>k !l,llll!
h
rj~I:;'ll Iile!'

n, G'"re-ll
blJluD -

d
'fLl

I_lllilbLlm..:k

mllkSIIr,III,··

r)",,1

I,r,

I;tlrYrlU

ihlimruJer'C

110 IitT\ u;L .In de Ihd LI~rI a;tlrrn rc ht.l,r,

oiS1

IIUII.

l.a.njl kr.aymagn.
JIIultdu.

hH-~r

'leHU!I;'tftIel1 iiz{'rII: ~Jir kai; gUII kndr.r SoIy.ra.yil. ~idl'ceMir. Rumc-n siy, i nUl.hfl1l rmin to.hmlnh:nnc gi:.rc. lpli.ln.i mil:olllie..-aL hit_; l~ir mil klll.'tLa le!j.afU

diiC elm1y~c,"'I~"'" bu bUftoUc f':.I-JH! konI~nll1~ '.mJ1ncdjl!li;f,ifi{: KI'J!f'"
\'nJa LI,plalH1.cakiJl". BUD!!, ~

7.(:r bir

vR2iIe

cJe M;aJll:rLri:_,Jt

In.raIu''nlnn ,,';'YI:. lL:\,dj

,,1(1n:'LZlrWrdn.n Bus :dJJeeekLir.

n~HUI.W}"" hrlrid.ve n:1Zll1 .'t'n~ pll:LC'C1lt miltalcl.!ru.'fi Lm,nrln1Ilu.k Hlzir('sifii ii:-l'lilin(; a.l.!1~u.klu-. .ILZU l nl[l:n fiiolt IIru i!lin hi:llmQhm u'(,UiYWtln iJlzar' cdc-

.1'1111,11" I)lnh' '. hi!;lJlJ" t dh, dU,mllr.lnnm11.11l il.l~·blr rn nc~'1i'1[IYoUl i Ii Ld"j .ll!JrIl Il'flai,)l'r h 11~[c:
dlr,)

MURAD

SERTOr;l.U

Fu",r fiCjn
pc;..< It.,rl·U

Hive SGfer~11 i-:: m,'i' Enlcm;1"ytJn.11 FLI {' mli

" kLir.

n~.FIlrrirl t.>i-L milk l!ld~ \. I:.Ik}1 lim mil hlltllllldl~lllJlt 1,* ILr~('. ILL!; iii 11111111 n l.d I h,12!,liKiitl L.ulrnllt1 <It.: ,. Y'_OJoiIQlI ~1"11il .-L'l'of!fll mLL\.:IU llotl ~ l1'r·Uer 1~.lunEi~~.~I!_ ~

hi. L"'$l 1 '-'-!'Ili r~lu lLrl'J: ltllr. FJ.u h:ll t J I Ill. I' ..."plJrll. ~ t..oI,u CdJi--mI· LII' DI~' lli!'.llhw B,mdlr n D It&nil 1;1 I nn ~~vnm' muddei.!m:e WVI splul 1 y;,_pJ.l Qklll".
I ,II.!: ll(~UlI(" n"RlZ,Yolllll'I

;:====;:;:===~===========_=====.. =.IHt==.,I
\"ENI l"i\RAo
,!;;

It

.I.i

MI

11

~111 u lir~ ·,,("It I,'O,gnl1n'. ('arunlldI.rn.rn.li :Il..'i .j I1u'hm.llmn. ~.rll IJl:lu,!;"'T[J ~~dcrlr. Mllair.Wid IDlu 'l'iJ'Q. (il·j~,. Zn~i ml') 1'. 1St! lie InkabnHnin.·, fit1.t "'2I"II:U·'.i\'1) nilC.loi: :ikUdaJ'tla kU., :a.l.maJi.b b)ll'et F n S Ii' AI It S (1 L'ljn d.i~.' luhiu Jm n co( ~u.rn:tdanrl;l]J:m 'ibtul'Ill LIt;;It1 nt;" A.MLI WltEl'TE l[AJl.'l~

'" 0 SF I\. £

0

&nJJl,'lik.

r.

dlli!i'lil.

lI' iF.·j

':.ri

hal>l1i: r

"'P.

~UN .E1'1\1&~ l

m.

[nrl.la.Ltwrbdl:l, bllQit('!Jrini

1[1~·llJ.rd

p.:,.• j~,I('II'II'I('l!r.]dlr,

Bm

~rmu
I ,

r. VU a.m... kI,r!'l3.!k UimbfjlJifnde, faiddc"1'

K1TVVE'I"
._

qmu. m
..... •

tmmJ otIier.
J'

r '"

,

, ... ..,..

d

KAN, KUWIET. ,tSTIHA Surubu.
Fa~ ,Avru pamn k en iyll manlacrsi Ilisfesine Qlirdi
--111111:-lie
IOImJl
IS.

S.hhaf ~Vekaletinin resrni musaadesini

halzdir,

HER ECZANEDEBUlUNUR

I ... ~\:' o] ydl.lnu sar.

111.1 i>l,lun,)l

~3f'rml; oir TikI.; :J1.1<;:II.mlnil'l

~IK'lnmo.l

lumt~l

~ IUd ve

hMI ve m:lJ,c'(;l i h,ak1.. '(; I' in1];'1"1 cl..hlllnIi!,l\ . "tmq;'il

-

nIl 11;;1111, TAM

blli!lt .liIli~;)nll 'fillM
I

.... Eh"j~run

i-kr.<!tI11 r I), Enll~ Ii,ah!li Y AAI r.t b I~ClIQ II r. ,afll:!: VAfIllM fk~olfl'uye r.a;:;nllleQI.5Inlr
bi!lV.m i - Sir ~O)l al1llamlu:lilr! Inn .,'" .ilyl~. N~ }"rl) vc IV II11h,lf eoio,1 ('J. ... , ~.ydll 11 TLlt);: .. lIcl 1.•• 1:... Uk" ",1"rm n ,_'" • i:"I~j1 blllOUIi !\:, rup ll.1 :.,I.,uir ,I,d u!o!J,r. D ..h !o.... 1111i,,:r n..'ioIIi • .n cIktlh. IIl::u:I.IO(jan
1011/.1,

:i! 0,000
!!!'OI!

YJr.1, I,

Ejl-!I'I

bl1e111'11i. Ilo.i ' ....Q,l11! TAM

tlll!!:1 IJlu~d_

~JmFl'l:l.s,~n 'an~

..
,BAKTERIVOLOJI
1i...A.BORATUARI
Umwn:i I<Mi tJhIH!ltL, fn,I'1..I11 1!I;1:!11.~.,i 118zzmnrl:m t\'.,. !!rrmm vo I-::tlm I;.t-;IIMtll~rH I'ry,· .. 11 '::lr~Lm:uL, tHo
1!.",~~lll.;1[]n. --

.410,000
E:,. ....i_~.

ElE:i.eI1;,W'II.l ,.

Sizm
I.

II!;;Ieolll"1r~ 'if/HUMI i

~In~ :z.,amm

81 Ill'/:~.

.llltOTIlm az ol~i.ml.-

,,;nllru'ilm I

11'~z..ut
Y~uml.l" ~""ILlWllnd.iln ::1111"')1' .. Kel AlllfO.1I.1n ;on IJIl.lr.. ,ltl," .... c'

,-

Dr. iHSAIN SA

-I

.. Ellr 'iillijl'l;I"'iII

1I..}':IIIUUIJoI~{r;k~-

Iinhisarlar
Imll.lht.ellf
Jclllu"n'l ,.un

U. Miidiirliigiinden:
"'l!~~_I""i}'.... k..."'YUIll.lc !Un IJ.kdr
,[iJ'bnki1!ll!l.dlli

Gayri menkul satl, ilan'l
Islanbull . Emni'yal jUnden;
Sa,ndlgll

r,llIl'I'I~ (lor ril!:b~1 l';

rlli' Ht'1'I iU[Ib-<'o1 lIe C I.n "';2.L~, LU~U'l C<,Iym",z. 1'ldllk. !7-'IM,li

r.rlmm buo"" I.CI)"lIomil!llk. M IIh. t~rcm DI<I,I)I!1I;1,I1~rlt'1'ilfd:lln IhiJr t!l1-

m.elicu;;:I

mudUrlU ... l ~

I '.

I_ rl20.,

.'l,·u;:nc\H'h(!f'Ii~!.l"'~:I-, Tli klrl t. "h,jd,t' t~h!lm JI;-.I
I

VEINI

-NE:7R :::

IYA'r.

7

I

kun k'lls c ~ILma

C I·.... hiF"

r anrn

c!

.Ll' .• rn L"I..II'Ti1.1~ BOVUK ADA'" OLMAK b ..~~ ·1, t, Till' ~"!l11l1 Ii:il. Vaz h: Ctmll 'S'I!n:a 01'1111111'1 ... nh~,· \r. I)...·{~l!i l Dim; Yilt u Twk &CW crme lh.r t, n..J lUI c<'111n" $ 'JI",! ~y' c'ti'. tjl,yUUi.ls,:Un he. e.....-il · kid k.:l) r.:.J1 !"rJru ,)[(>rlZmwbr ~C~i.lID.:fe ve ~ ,'01 hJ~ ~I,.!(: lie l.,nl t ct. Ind'Lcdll'.
BIIJll'.

~lim (cn))l.,I,
11111
I,

icc hiul, jdmr, balkazuflIi 'I'll! :<u ian-

lo.1rIlI..-, Vol;: t~roldi J.!ll II"llwrlll<l:w )IlJilhnlatuld,l.l'. PII.lill·lLlo. 3/V.lH/I [ltilP ,"\Imru~!!51 ftrliDI.l &11:>1. 11.30 dll K.~}ml.'l~t.lt. l-evazim \C, IJ')UUd,Y;'l.Ot .~1Jt:...~·IJII'i,p.ki :llllm'k~ n1.f!'I'!.IM l'.I!If,!ll.;:n'.:L!..trr. 111 Milklf1ell!'.l m ;,U;.W: iabr111:.ull.l .fC!.rlJolcibillr. Li::;te ~e\·::IZ!lr.il . mn·. ~

n-

m:lkJl]~krll'

mtldYr.
IV I e-kL I'jj md.J.ln.,J"l'iAbrup P;;l.lkll1, llO'!l\ bYIn '1!I1Ul'\QD &'Ili'i y~ :;~Qlt.e tl!klii N;e..:eJ;le-Ti tjyat bi.>c-.rmdgD 0;:: '7.S au. lJor.n!,'!parll],a,r.ili;!· b!rlllde ml'!:!:klilr k ~MI!Oy(JniJ nl'l..ll.':IUi.1 u.'U J.. .. fJ!311 ... ._-... OJ.. _•
II • .,

iiiI•• -.-.-. Tel:

hU~IJ.SIL ::J~k1l1r i5tihz.<;.rl, 1.:Iodl) LIN', ~eker. ~I.odl\". I,oll ,lerin mnkd rhlll11Ul t:Jyini. Div.rll."olu No. 113.
llllrH

mikro

~op"

i

.,._,,,,

~O!lln

i IW bu

01m;ik LS1..i)iol!O lIn ~erEl ~ htc..od Uc.rLIIL l.Iu IJ ~
I'.

am

l..iYi
h . 1 b1.U liIli',n mbm aldl _1m 150;,1 num;<.r;.IJ limalj (lJ .dllJ'lmu :U), i rltim. Yr.uisinl ;;Jac:::;I.'lmd.1r1 ~k -linin hUKllt1,l ,)ok\l,Ir. Kumi.kni

Ikln'lll Suut. M ~m (.l d lJ.yu·!'i t:I ;til : i::mil'Jc, Ct"I~,h.'dt1Ii1, M<:'hml!'(1 [;rdin.!;' "'C Erhan 'I.·e.: ...j~en.ill mil"lerckc:n 1...'1::;.rnU'I;J.rllldiJ bu.hm';!'r1 llli~~ DI.I~J;:e:.-..ad~ 11'i.,h"n~ Ina. Sar..~n5lJ]e me,' llflole t.ii;), lik K::IT:arnan lii;jk; .. 1:10(1 oJ 2122 .. 0,3 '\'C 21 p n.~l ~o. I pu sc11

r

[ - K'~Jr e ?lri.niJITlesi rnuciblnrc ld,JNrrn,LlI'J P.(:.~·birh~ miillkirat tabrikI!oS! lak~j r trule;,1 k"'itJ w::-<mtmtn. n\lit~IT.rrJ3Jll i~l£l' i ilJ~k ~biliJM.e ~Ul.!! ChillI!! ",I u,nn~I11<1.:t.I'. U - Koi'l;<I bi!>dIilJI U~., ,']!J lir'a Ifllh'akk;rI ile.:rJoIJl:;ru :l;ZIJo~jrJ.El'~r. m: E~..I;iltllU' 7{VU1!1J-1..111 ooar'l,;·.oru_bau.nU ItI, t HI Il~ l{:I'b!litit1Li1 iti 1,"iWm \U. n\ub;ay.'l:llt ~ub"""lIIill'lol nlJ.m. ko:riur';:j'ooilmda ;f.ill'Ili;,.::alrhr-. IV Kq:l(" ~rb:.a,n(: I5lf",ti £'C;C.fl U',,3I1I:I> ~u!Jw ~c..moL~.i.mkJl U ku~ ru~ muk:lbHi."d lIn:lr.,. V - J.stc-xlJ.'rm til:! .... Qlun.,n f~LiJl.o 'Ii . s.aoSlj t"Ml.iume!lini.n .. I"~ r.Krruun~ d.:li 1:l..Z.l11 ve!'

DOlY' Li.1O.I" Wi iCil)'.all ELiel,r ... tlJ2.lHlI.11Jn1J'l looa:!: t1~~:l~ KoJo, ~il~ ;';'!I"'I dliunl.Zdolll ::Uihi.'l. (2COO} llr<J,Y:I I!r~ l.flIJIK".I CC'I'I!\.I!d@o ~(Xlt!!k "dip, iilMStn. .. de bOr,'UDu \l'i!J1ll00igtnr:len haltkmda ya[)lldll I~kil) d:u:rln.c l:Z~ No. ItIl r.mI,.IDUDUri .ofG !;l!li mar;iiJcsiruo .I!Il;Jhi~i.J ot ..n 110JRCI madtli!!llne gore .sal1lm~ iClibedeJlo Burl;n.;ld:l:illtd;! cski BIl: I"p'~ as:!. YI!Di Gn.inll ve '!t ni('e "r<illo. 10 . i;.uullL '~kl 1. yenJ 1, J No, t,; J r, 3, B k;illJ, ~ .'106;.1, 8 lII.:l!'!:el No}. Ju , .. G ada 5 p:ll'lk'hlekl ~-arnl \ buru 'J' io!E !? :111.1. alma hilltlu ()1<lQ !.sir No. llUSl.I khlgir dJ.g~Tll!l'lnjTl k J[.:;u r.m[r.!r w!.'<l':' l~tlll!!'1 ;)h,s3o Urgir t;'~ mq:trhl:;1 ol ... 'I b;'l..hoi!l~ 11;.1 C\'Ul ~ l "lI:Il hlr IL!U!,;Uk a), muddcUc Il;;lk r Iu-, mll7i1 konml.l~t.ul', S.IIll~ t.:t,u r,ictl kaydll,\:1 guT\(t yr.J).Iln.'1.. t:~",h:r. Art1Jrm.;):ra I sil:rnck Lslbl1::n (79:1:) tixa ~ a.kI.C&,. "J"I!'( rkh:r. M.llii D:mkal.anrruz<.[Ir.1l bm", 1 :Din t.em'-nat 1"1I~lubu d~k~bul olU!h~. &nlrkm.~ bt.lrun \tergil 1.0 bfh>tli'e' ft!Iimll!l'l ve v5I1r1lfj~re~i_ \·e t.1",", bql"l! ,'eo 1#-!]]i,IJYO ri];rumu 'oo~lUY;"i ,J!lWf. Arlhrma ~~n..amt:.!i 7/lIl[!4C 'k11'1t.inotl~ j\Jbaro!!n tmklk do.ell; i:r:,..!J'tI,-

j

t

f

Ju

Ilcdinnc

...~ II.~md::l

::!5,36 mdl'c
Y<lpll.,.n

v

"" 'i."

gi.J "t'l'ifj'i'

p.:a I;nl('

rnU-

K","m

i:;oflik

TJVATROLAR
II ..(';I.... Ir I;! , 'Ii; ,,:\,,~

I

r, C,lb::il \'(!

kad""lTOCa.

dl -

u-lI, ,tc .me:Ll!.._-ar kOmisJ'ona (GUO)

'M VC lz1l11.J tlrmu:J ~il:mj~ O]..rui!I llUIlI;arl l<:d1 t'dutk:!'M lfji:i. ~lkiil.lillim 11:"'> Im~l"LY-til ha.k md~ h~r ~,)o"l u.,:renmi ;rd \' Jl.o<b r "'.lIItl~lr, B,riit i ,rlurm;J .. 11l/ft fro1iJ

'•• Me II\oiku~ sail' Jiizumlu

l..Ierl

S~

,pch: :1<;1- bWundundOKilkll"r'l;lpU d.J. Sal rn..r.-JM,' VI." I.':;k,b da3y::J..!lmda
1.::

dl 1r.il7- I ,antlr .• "ul-1'

,lIde 1:J rnlJ!tre ll'Iur~M,I l ,.I'!i3.1!l1l'l 1.. :1lC'L :-LlYLKI :i'jnl~md::J 11 k'mmtn: 91110
I:l.r.tiimh:; yaJlll~n nO:lj <125 1U~~;;I 1']"l1;~t(:1 [~i
(~,Im,!! "lJU";lI

.rILh.u· d c;;:;lJ.o.u ~"' ili! OU !5t1... ~ i, 1. c-

RA"~D

I'll ZA

l l\~u too

Cum:ul<:.

I

'f~~"<ll.n:o~u 1:'-11'1\<1 .. k,..ml

.. .-jLmn;Jil.::. NLffill'nll Ihnl.c MttlTm;:] ilionmm !-:.rIllm:J.Hllld:m

GUlmrilk ImuhalaZII genel Ko .. lsi,. Lv..
l

amirl'iii salin aIm. K.Q.. rai8tiiinds'n:
&960 UI"C1 n IlJhnmmcTl tK:dt'lll!' CUml"l.Ik 6 Aj',w.'1loJ mu11:11='t 1>Q40 'PIlOYlrltii
ID(,lnUU.l

.!JllyLlhlcrc :l.lJ~ !JoJh~~iJ]dro: ... v tI II' U RCA K• '·:Jd\' 1 (3) Pcrd~

lIan'OJ l~b1i!': !.lobl} , Erh",n delle

~,Irn~Mll~ h.:lkkmrl::J

gilili1

B..:lllt

15

10 I:tln mlld.-

Iiii'"

].I::;If.t:lll l,nl'fla

"IDo

""'in!'

IUlPlltu

a_lma l:;lk hr.

i.lil.n;::1\ k'ilLJi:, ot.'iullu.l'.

o~uma
Izmir
riJI:t:.'1J

f};ark 8Bnayi IKum,p.anyasl Turk Anonim. ~i'rl{etinden~,
"~'jot;:"k
pp~:..t

_raniyor

Ilk 1.emln, II ~2'2 1i.r:1ulr Ev""" .'eo ~rlnlDm:' v l1UmUrtfti; llflj(un kornl:'J)'ond:l,ihr, G~'nll<;"'lJ,Jnr, 1<1"~.bl'~JIi'\ " •• p(lIJ 101( • fll'll ~~"I.l!"'j!l' :-!:ll..j 111(,,, l'IlI'KI ,~~ biJ:' 5.Il:ll \ HLn£' k::.ui.ar G3Ldadil Mumr.aoK taddl!ecindc ionium Ri!;al hil• ·Jll,,)

Harita Genel Direldorlugii Sabnalmll:
II
.'
.".....

dan I:2: ;)'t!' k .. -dil[' :r.aPl!::J. "ktJr. r~I.I\:,k~.:n .halt! ) a~LaitilmC$i !t;.ln teU,{ e-w ... lecek b'-~'!;'Uft li:l'(!11l.;m :)lll'll'll\:!S.t ll'r.b cr.I.o:.:rl ,flljo 1iH'.r'!,lrul m-.i~elll!li:y{:t1r;l"Ik Snnd1k ,'llllc.a~Lm t~marncn &:qnlL< COlJl,:l!.J. :;;ru1111". A~j 'l:akdinh: son r.ra'U" lI'il.llU:1 U!.;lhl'[I<hl b-.J<.i ki1LlJ18k .s;tl tlk''' 1 O/.::4(f Lilrl hin~ t:r1t1•• adJ r cum:1 :;unlol. a.yn_i mahr.lde Y'''i! :lYJ'li 5'.:l:;l'i.\a'~n ilrl!..lr.p\:lliJ. }"I'lh(;~k(LE', BIJ iilrH'·'I'l:.rl;a· RiI;j'TUnlmkUlI en (;1)1;; :lrltll.:ll1~fl Ib'tI"!.l~· blf.du'l: 1."""'1', H:;J.lan bpI! :;:,rillcrl]6 ~t,lt c,lmjJ'.1[\ ::.1';"]{r.tidL1 .. r \'e l,!.,l·. huk. J s~,~,ibLo,!,~ln b'..l h~~hJrlrn ,.(!! IIlusl.le 'I.li.;.t; \·(I.mIOl ....H_tC ULlU· iillj •• •• ,1 .I .J I"n YUill ndcm ilib~,rC::l .. O ~;[.;n, L"iIldc: t\rll~a rnU!ibjle]:erJic bembl'F li .. LJ'erll.l.C blltf rrod!:!'. !;l Itr.U!f. B:..I 6W'",U-· haklanm b.ilaJrrm.' \i, 0111nl • .:-. Ha lid. Upu s.idllet"Jle s.. b;. "lm.lfiUll.tt ",I.IS be':hli.,in .. I~'l'l" 11.13 c!... h! I', k:).J.ulo.ll'. Diliil filz.l:a ., L ... t almak l~uyen1erln gJB/S7 d ya Nc IlUf' &nr '1I1~ljI; "Id.'UI· 1.1'1'0 ':-1i'!i"'.J..S.U.!e mUrJC<kr.lt I!tm.dcri lu .. umu iliic ,,1 JI " , ...

tru-ibJrle

mLl..!::ldil

pe.1'J~TI1be ,Jllli

C;'lf"l"j;lur.d:l

ktin

!-iULwil.lmuQa

!:!_iI~

lllJ

I\!l'l;c:n Monr ..

I~~ u~: ...
ll'l"jfj

HI~

It'L

(t ........) l

F::Jllri].o;;;mlz ir-ill biJ.)·..:Ju, r.1n~a[i ~'e 1-;.1p.ut Iill!!z:lul Jm:1.l":'lln.L ~d;]re roctck I[J.L~iLl bir dol.urn;] po.~ta ~~1ml! !l.tlyachfillz \an:1Jr. ~11r.tnt1f.u.it; il<ilF:lr;b .'f;I.lbdJl·: IJoi'yb, .L:l~OI'l.'d:1 ~ 1}'f!'tJni I".iz bulUft::l(' •.I.lIL·. 2·cli T1Uk ojJoli1cJok ~-c

Komisyonundan
'l1 :2 \00

:

HauL .... Cel"111 .ou dt tiY~ltJf.J,,(' 1111 D'1ul1 I~ il.lIn'iJol kl I r". d VeTil 1.'11: u~ rofi'tmill:(]arJ 3r.IH sa;yI.JI Ali~~l"t BHNI1
I::!CliJild1::;h.: .. A:nk.nrau

.oij

.. t I"
r

I

Dt.liU.
J

'I'

iI

'_"

I•"

Emlliy~l

'k:mUJUillllll

200
..00 BOO

,

)

Tu.rk ""'bi.-

I
I

~II IIlCl rnaddllw

3GOO 60111111milll!.i
,co'l"i!!2It'"'~

b ..nm

kanW.1UOJ..

f:,lIrEdir.

YW~"l'-'
r'i.wmt"1

3-

1I1~mlJtli'l

I;;aj)ul'lun(!..:;k,i

(iualh

1l.~1I: Cll:lrltlhll'\
M .... I'll!i!lai

lG/WJ!l-tO
§idlijillB

Sar.':h&!, S,:m,J.l ..1ll1l 3u.n~~ !,:"YHr<'L~"""",hl Ipl;>h~it 1.jj~t.er.ntlo: Irtimubil rnmin.krU1H7.1Il k"~' '"''II..: ",Til u I-:'U I 3'm .in ..... 40 Inl ~,In.. o>t ~I'N'~ Iklt' b,,'\l<:'l.lll]n :f:lrJ:!iI~. l.dolT !Hr. 1::1';; ~Ul't;lfle \(jl;:lyl~

',<I,

L.an. i fltal ... ) ~ ( )
)hl~ (I \,I!t;} (IsH''-}

:{.l 0

y~ ()1..1.::1= ::J'lajj,:, \~I1~t ..fi J;'ilk::.rl "lm:r::Ca.UIl". 3- - •.... Li..1<: rurctte Tllrl< fI 'lJ!;uo....s•• yil;unll~ 01ilClik '"c dokuIn.1lr·t Ic ill"klld r • b l~i~~lnj bUc:ttl·tu·.
., F. ~ ,:"It':H"'~1 Jm::.l....lJu ~'.. i';ln Illit"".~ll t bir im ..l:'lh ..l'lc t.lb'rl ~d:l InuhteU dol.uma iJl!flni bllgLli "h' !ruf'(tlc Ir:. dH&im.' bQru:~rvti3 IL.;;,z ~d"cekt.l',
:; d:.Lr Hu:;mln.Ell
j1.J,...I~ ...

cilnllnl!- kada mili'!.1i:~ll<l.tl.

H~t 40~J t

.....Cmc]
.. 6&67~

Dlceld.til"luSLI

:a.5"<!l"D'1i!!kt~Lr,

(c.;OaJ J

HoLl.:;l' '"

~t .~;

\ 1:Yl'1

InGOO s.>·rm;: (Aim \ ] 10 rtJ"fl 111 F }~ f ['",,1.:y. ) 40(1 m.1I pl( 'M:l~T ~AIm ~ ... loo.St'l. N kl 11:: L1 l f·,.J I"WI"!..' .,) U..nn ,'.Jl<l dt ..... ll'u) SI1I1~

dillr

Aydin viliysl da~mi enciimanindan:
ha&l_aI'mn I ]ol:J.oy ant "~r \·c l'CtiJ1. Tll'<8lnde 19o!.Q m::.li ylllL i~j nde !;uU<lI'I11.Kilk 'It:100 1ir;. IlHl~I",mml!:l'1 Inynwih l,,-"ZnJll ltMnY">Jlin !.'k.tiU"mc~lIle l..i:ollb ..H.:m ...alglruian W8/940 I.i'lnrd I J'!'-'I~'r Ib" r,_mi'L ~:I:l ~ .. n b~te Lh 161 Y:lpilmok w.r~e ·tl'il.h:.ld~ti (,,"mu'.:'! iadilmi;1.Ll. I;1trIJlnH'JlC 1~4TI>k cdccekh:rin 'l". "1[; 1.o:1I1111.,~.,k~ele'l i IJo: mezk1J,· g(;n ."l.l"d.in ""lay:; d .. uYli j!'IH;;",m,;-,liuc "ferr.lt41~1
1l1I1racr.,:J.I.1::J:rl iii!!'! olUI'IUT.

Is·t,a·nbul Slhh'" mile!C'ses'elsr

artll"m:t

aksiltme komi~y,onundan:
Slhh,J,~

"
,,:tl,

.. r<lI,U5'

tie

lnrltl~l~

IIC

mlkL;:,[' ";I'1Ik

;Jl.rn::i'd:J; oiduiull:t
m,j.ril![a~1t

\'c·'r.ll"

dl.:<

")UI'·.

U'I

T:ali'll

ul:tnl:t.l"

'

keUmb::n

1.l.lni~(!I~l<i

J1'Iil'Tk(!2.i.n~
1ioE; 1 ••

eb.iI'Lm~rc
1-

"~k'lll:~i ll,l:1 S 1 l'lI'll:ll''rlU<tLlf,
I-~I':~mln~ ::;/B/g~1l MullLlmrni."r:I

M

"::Jc~1"ler.

If.tJl

!f...lm .

~4 tan maze'

~'i

]4~8,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==============~
ftlrJ-(tl~r.

lO

Mf't.,I,rl,·r l.zm r .. Pan
I uH.uu

l!IImiI!Il!.~1iI1

\'e Lo,;tllllJi MU':;'\·02:rtd :l: _ :I JIlin ,1kllolt lbt....kl,I"T'

pJ.z.arLt:. bl'IlU ..... t n de C"Jj:tdo~IUJldOi S,h' ...,. JI,'[UOU.r'1J&U b.nll~ :I.d ....."""",ill k€lJl"lbyclTlDri :ynpl.l3.C'£okllr.
(i}"!Il: BDllcr :!2U

-Ii':!!:;.

ui.:'::'i

49,r.2. 'l,;l'
!';:]

Gayri menkul satle: ilanl
~

killIn ..1. I ~ Itn ..

II; L'Jlz

IAJ;11",~
I

';'i.{lU ,,'

ftOI "

ut fL-..;ell!!' ~lk[Ik.1

S!;.Gn'
n
:,.c):'I-

Is~anb'U-1 Emniyet t M

'-;:11

Bu

II I.tr . Ll~Ll:.1m 11,.r~l,c~i olo.l • ".ml": aJlll..!lI Y"I"Il.m1 II , 'l1l"!J yr, r,3 ~ I;. ,I'l.'l L...a I•.
I t;ll~' J.h;t
1\'1

lugunden:
H;)i.C;i!! It ~~ 2:;7tH h liD Nil. 11,' <·,lldl.i:lml~cr;1n "Itli~l (451J) l,n~':1 ~'r,r;L !;Imn~i d{l' l;;<1e ip.".V-1r; c'd,!1 ~·,Hc:.:'!Ide l:cr.::Ilr'i.'l mecl'i:u·"Jcn nElk~:,,\d:l y, pll. n tal:l'L u~~rlrlll 3:l(1oJ. r:o. lu 1, .,yn1JlllIll <11'1 m'l mutld _.IJi" , I .tu(\J 41) t .1 '1'1, r ron.' ".HIM: ~ k.lb (dl'Ll I:l ..iktaH:l l: ~i .'}elllLlr dede ;.'(.onlT I II " Cl~,L ..lI(>~lm,. In!.! lrl.Jl,,::lhl,"(!'';');; ',n~;J. e.:;kl ,J mQ. y<=m J'i !~n. lu ,'h !j t ~ " Pl l, ,wrr,~ I l' bw .. ' I[ ~'.f muddc1.1e 3~lk ~'T.Wlm~:l'a hOIJi~ lU'lttl'. 3..oUr I;:'I'U . ell I;~~ dm~ ~re )";]111" ... , t '';'1', l\rnlrm )'iI r.U-Ulck I;!:t'~"'n (I!li'l I,f::ll'" .. 'c~[··i " I. 'lilll 'll..lnk.lfill.ml2.:l::in bjr J'J1I1 h::m D1.1t· mCKluQ\I ca k ..l:illl oillnu·· B d • Ii ILII I VLr '.lcI'Jof! btlClli,)'(! re Iml 1'1 l ..l[,llIy l'Clrulnu LI1I!',I...I'~ .""" r, .\rtj,r it ~ad 1;lIIlC.J ! '/IS/ ~o t. nhin'l'i .... n i~!bitTCn \cdl:lk ct m::l; i~lIY"llkrc. In(llk hu~:uJr: d~ :;Ct' i..i mle nii;!k r..Llih.mdur ILL I".ll', T L .J ... .1 I~ k.,)dl \" U' hl~ul'! III 1..:.Jhal tkl ,rlni!mro;::o H! L klb r,I.., ~,IHlJ,1 ~'ilnlll , ,'11Hlrmi'lY" glrn'n$ Qbnll.ll'. bunl.l1'1 l(!llhl~ ,k,,'. ,1IIll";;) ~lkfHl " <T, ~.",,1'10 ·~kll II d. '~II),ln her ~!i'l 1!oE;'il""I". ,.od ~'O: It " Ir ",,, III ".. U'''llld IlI'H n 111t'I Hl/!l/"1lU 1.:JLJ III or;:: mU ::lIH{ loer"l'mbe s(lI,Ll C ;I.~.;J IlJo;I!:lutldJ. l·.Ii 11 ""lI'h~lml •. tI:J i ••.1. 1 rJ "" n I:! y'C' 11<)(101' ~'" t)I!I'l.'il ~nll·, MIJ",.I ", Ii ..11.' J"I"hu'LJIII'i" i j :n lc1111 ,<;_1L'c~.,]. h:dd~n te"';'hJ.~nahnllHhl Ie II cd~1l 1t,.~IJ k...'l !.:n1..111 nul .11 Ij~'dl'ltl" !.:llli:]oL.; ••1.1<• .,Inl i..Jtn"m~u g~m 'j; .,Im. I Ttll lIk'l I l!.l .ile '11.11 'T"l 1;1, hhJ.:lll b.:dd k,.Jm .. 1-; .<utH;:: '/H)/~'I(] II I", t:umD "lin I Lynl '"',Il,lllt! \ :Jynl. anU.'

1.. 6ENC;LiK 2. 'SOZELLIK S. SIHHAT
Iflt
it

•tin y, ZIU. If'l~k1.ub

"J i

hi., . IJr~dJ!',

n

kl.::~u"

ae

sll1Ltim~, gon:::bilrrl::.C'.

~

heL" 81>11

IIIj·yond:l

:;_:! l.~kUlH

~ o IIl'lll ~."Ib uCcI"" .. odl'~ 'e:!Jik:aEilc :-190 .'Ol,)lh k",nuDIntl'l":Jkk"L ICI1'1Ir'Ll)t mal,llu;: \'cya b',,\';~ YC'~ "lat \'(! bu L'C yuter II I tJ.DIf}'oOrJ;:J t;l!lmdcd. ,r::l~!l:t Ill.: lrirlili:1.c 1;1.'111 ,Llo ...

.vult .....
hCPlll'11

bit'

!<rt:md~

ledl'-I

ran;1I1 b II mr::::I,lltICl rl n

~'11 rlju.l

{JI r ... ~.ilJpl:;O: y~,~ i-;
I

"~I

g.;;;:c

mol!1.~~ (j.,.n."(,.

"'1

]ll,; Id"

1.1', iJ"l~ I. ~d, uIr.ll 1'I ~ ~ 11'1 II Ill!'. I"'LJr~£:;:on T!:t<;.11..

..t<J,[

,(J

MOll'.-~

d,'" ·...

IK ,om Por1H'V
11 {·dd)lLL., KREMPERTEV a" iU\'ljrt ml'i'!:~ht;u.hr. Jnc~ blr IttnJ. \'(!

Istanbul glUndan:
$,.In.:1I5Imll: t ..l:Il; ,: 1\turi~io.j;:

Emni)"et Sand;gl

mudurlil,!;Il''l

'I't"]'lj

t.ljr£lul~rmil"r1

S-t,lilt M~IJ,"'ri:l ... f,,;:':;;;II;II· nil il"l1 ytll'l~

-

Musabakalan
g"
,k 1'1 ,'lW !TIll ,,"L:, ~.;:], t ... ·,Eltah .."
I .

fletizm
I,t IlbuL

I

I. I J \'e r .. ,t£.oo!.ell
...f

1<,,1 Ih~1l ~l~II.1 hLl~WI)'1!t

.j~banI('
l,w

yuzdt!".

!;l;:,gl \'(! I>l \.:
C'nn

mllU;:m

, II

bllill'

H;';llJi,l
t.[

I u.l UI\.

'J.r,<).

,tl
-

I!
I

J flO

21HI.

~OO riI' trc

,.".1

I';,l~~

'"'~1I~~.;1~:1 I::"~II
Dll1l ·t 11

Ill' .!.u -

I

t .I·f<k Illunc m.llni oh .... Dcr1!i'l r~Il';\'0:.- ~rgl!l tut.Jr, •• Xl,I'III p.E:RT~\r: Eu ~tb:('lLJ.:\":lsL(.'l.nd.Ll". t.:.III·!t'rt~· 1111 ~:.Jlni.h ~I1I;,1l1.o ILlI;: I :.tH, 1"',,1..11 .,]';,I~ clhld"kl pl1r-

I !,-,k:\ ~'Ild.'

.

I

~

!!>Ill. l'l

L~

k.,pl

7;;(1 .'1d"

~ p;:IQ"'1

Ii.J I.

k [ItiOJ I "'II~ t:lrl I': i""1 i: , t:11 \'" 1.. :kdC!r1 .LiI."k cdel". Tenl 1i1:li~ \'(! I:' ,~
\'1?

em

"UU't

" .•

)"• .,pil

c"l.lH.

,Lui llt,~ I I.lgUtl de C .. 1o Ii if ",-" rt.[OI:i'c ~ ~ Imlr,fl ilr" loda ~"va..1 ,.,,', I.,. .1 r;: "L"" ,'!lUi Ilk. I:w,d Foe iliOn c HI. r:"t.Ji.a'~I.')' il, X r' ~hJ 1J,,;,-d .... p ... '.;l U· l uJle.1

~.1" r. v Ito

oll-1

m.illl!'l'ile ra.b.t !Jlml)' LII altakllda~i:J.r "C' iTt 1.,il; I' .. 111;1;, hil..loI!l'in.n 1m 11,,1.[· Ill'll ~.(!' hu .. ~15Jl~ r .. lz \ (' IrI;'<lrl I' d "I' lI'ldJ::.1 rJl1l 11,,'1 1.:11'''"111<1ill Lt blll".1l 20 ~lJn l ... ndc I!\ TIIlu mu ho Ll.:1"~IL 111.:1 11.< r Ij liP 'nlm bll<:1irlll(!lcl i I:lZlmdlr. f.!u 'ureUe Jmk. 1.11III 1 bl!1h'},ilc:nlll~ '.llim]:lLla hllkl.an t.J1l1.! . L,·LIl.-rII.. I> ,bH fJlml~ ,)'JI...' I;!llll; 1ctJ .. lu h. 1"'.)'Lfl~ll:'Hlld.m h",,,~ ,...IIrl '1'. lJ.,ln U,~L;o 1'I".JM.rmt I LJy"~lkr ill 1I3~!~HI dM,'I',' Nil', :..!r;:: S; udlgunu. ltuKwk i~lLi"r!~uyWne mUr; (311. c!melcli \UZl,j lJ iJ,j \ ahtnu r. m
w;Wm'<:1.;11',Ill! ,', 11l1i. 1 rl

rt.

Bu

rulullIl,ld"

C:l)ril"Jl'of.;ul

!2n

t..,n

~k

lJJ1!.;o1:!11 C'. i l>[tLr.!!1 rh:'a"Cclc iJ'vkk cL , ''''. 1,'"dl'f.mdc Odenmriii;;inul ~ U/ej95~ till.ltumll! b~1 ,. J liL,cian r'll "' ~, JI:. ~{\Il \0;::< dl!.c:r m T" .r· 1..1 ].)!;!" ~l'r UI:.l!'l lir:; 7::: klJlnl~J "11,. lflJY .I::IU ~!I;Ob"DIc 'l.'[! :l::!Cl-2 ~";Q l~ 1~~nI.l11 tnu(,lt!ln1:~ ~"'J"t 1Jl l:lkj[) ,·c 1~1k: ;;Ilfn.l~.n::t m::!~c~lIflc 11 t: kl.ll ,'1" Lm£JlI!;I;.\ H:I:-;O Iha bc,jl::lll;' l?lJbln[' fll!'~ ",klr;, ~E-J\ IhJlc edLlml~t'r. ! 011 Jl,lJI. l ... rdll':lIetl ilibaKI1 bl.r oJ,J" tI;il1l:l ~JlIr!6;; liumaL3 III::! ",mb· );1Il1! '1 IIILlI 'C.:l~tl bOI ... l>tl .. medi~lrtk1; tilIA .. It:l~ l;,1l1 ih"l!c 1.I.ru1 \l:llh 'l.1 'l U. LL' d '.) ,nm i~1' I It:l.kimli 11110 1 voJ l,hm ~ •• !.t .. :.1 Ibb;:]''n.al'''~ ll1'k nl,m l.,i(1l ull I (hcl'e i.itm .,Jum . (668(;)

,rli'lrlmn

J"I

blr

h. I'

i::clllflr,

ft~:";~~::;::;:::::==::il!~

I(R "1.1 prnTE\,~ BIr' 0',1·1 d~.J..::Jldll'. D~rI Gud,hJn-ilUn ih, UUm clu;:.!!11 r, Sn Il~e \'C slyfih llolll<llllflll i("z",I,LLJrll'll;.' 1I1!["j Illul'. (;1'[1 ll-

Bandll"'ma
'" !If!)
t;

al mi.idlirlug tl nden
c, \ .IT
,"'Iol2:

t"ltl
bin

flu.lln
on scklz:

Tu:d.l. bma
1II'n ~Id

d...ul l

(l~Rk.

iU,,,r tl
D:llLlI;

ll:;; ~
11' lllr""~l

;l'irmi I, llikj 1;1"

lId ~ '"
J

t.~

·rI'HIh.,'m"Il'JlI~

dill'

ini 1:i~1i~'cH!t: kllV-

tlldler

I~lp

Dr
1:[ Ill" l i..:;llyo:nlcr<:

'UAT
n i

Sanrhk. 1I11;>f'j'lllol.,n Lm Ild u~ r,,. ," o!e: 11(<1, Ill. ~u;'kl"'!Ilo:1· kd.ir.

mllJl",mll

s. """]'1;

IlI")I

~a)'llll~I,ku"l
•• 1Uu,'U

1.0)

!Ill

ipt'llck J[B tl!rrn I. k,ymctln <;' 411 1111 t,·I.:, , ..a b.UI!.' 'eHt! " ,ur.'tiLI' 1,0LilY-

,)i'!Jlr c hH r 1~ln )'.Clt.I~ hu.uc.' I-Up
If'''U''''

,m~i~il1 i n. I 11;u.ir:m II) 10 tAm rulld",n mil,lo' Ili EI-IJ 1::JJ'ltd I'I-e l;) '!.... l!+~J 1.1J ~hlr'ldli'''' LILtr.an:r-. ]-III} iHIl t:lllh.:ll1~ /, mib .. till .:.;or ~"l;\l.ltl :IIIlLl E,[1"L I:; lIe< i1Ulll:.5i YJ[).llm::J.k: 1.I1:t'l'C :!(I Si'll nludd'(tll::! [I~~t ilr[ (,r ~ .. ,>11t; 111"I~tll" n~v,'h.ki1t t lfllm t Ij....-kh mlJtuunmc:nll~ .l'>O~LI~)'€odJ bll~UI:tui:lu,. T::tE~ (0] nl.:Jnn BJI din .1 mlJll')C5illu.,mOt~~('Uul :;dlJ~ 0.. Im.,{lnun.I I!'H.P' .... tUI jlOlB I) u,nu'l'. l'il:il,b e~J!ll

:l

"t!II<,l.J~1

\Ie " ~fj,I""1
"':lfl..IIr,

5~hllJL: I"J.hm"d ~··trl1;t1 Mildur':

C"1'I'I31~ddrn

SARt.COCLU b'tf \'conl Slit. 110m;,lit "")

,,,,dd !;:ETIN Eh,.,IJ,dl

...

'.
4 AGUSTOS 1940

.dar.Veri
N~l'I. 'IW,paf ~l'ENI BA.IIAR

[PAlAR

J

-No,

----

at IdadnI Is

O~uncu VII ...No ..812

GONLOK

iogiliz Turk YUDan layyarelerini ,Dostlu,gu yeni ucu~larl ~~-------~
l'nnaa.:liiiiaa degllili:r. IHlgijm b:U3"ill(

an mi_r· ingillereY'B kar~1 ay a m I Ylldlrllm harbinden vaz g'eei1mi, Bugun buti.in Yunanis

Y

- -----

slVAsr

HALK Gb.ZETESI'
CumiJufl"ei.simizin
-r;-r

I

gezintilen

......,--

Mrjci InlMoeleler ]im..Ii'~.u;mdil y~ BulbD'ista. WIll WI' ~ '10'0 korid<U' dR., \ r kJ 1'!imdiki 11191-

kila. ancak ey Hilde
ba§lanacakml~
----c~
i.oncll";],:1 (a.a.) - D.1,LI T~l, gO! zetcsl :.Ln 11. ll,.., ••uduilund ..~
t;,

Habesistanda

hare-

tan bayram yap:ll"or

o

htanbul, 3 ~,B..a.) - Re!.a~cnmhur hmet l!llonu,w o.kljam
I

- 'k-I d·'·- b B a~Ve.. l,._Un saa· h Istanbula gel
Refik Sagdam Haydarpa~adan ~eisicumhura miiliilci olmak iizere Filorgagll gitti

Gayda mihver devlet .. lerinin yeo" hir plinlndanbabsediyor
Lontlra.,

te!Jrif buyurm!J~lar lre.meiini Par1'loteld-e Ba.§vekil Dr, Refik S~ydAm.la hirlikte yem.il'}lenfu.
Park'otelc
'Io"!' ~

de hirnt;. hafint"mltlj hl - .~J if' iltrirl bll' pin te rn'I' 1 ni ri RaJkug ~ttifB.~

c:~riiIm ~noe I)f'kD
l:"'lI~b;-

b by-

3

(a.a.]

-

B.

Gayda

run

kmm uI,addpro'h alnn ~ III Qbun
t;w rln-lll

n~ rtllJHdiki'l'iI!'"'

1Ll':rr~ ~&rm!i)·RlUIJ,II.a gi.i~k. i Ur.

Giorne.lc d'ltalia gnzetesinde mti~(" eden bir rnaka.k:s.illde dc'! Ie 1erinin tngllll:.erey,c I~ Rr • 'iliIInm harblnden v~r:· '~cr ~k dfger u:;Jul1[fl';n ku:U:a.mlmaSlIla bu:ar

"f'rtltklt"~-mi

bildirrtle:k

Ru anya' a Yahudi Aleyhlarllg,l
mllliyatlni a~an yahud're'r v.lilnda,hk~ dan tlW=lkardacaklar
Blikref}, 3 (a,a" - Reuter: Rumen Yahudih.·rini.n m.iUiy~t ve ·uto L lilerinl ka f.i B'Ul"ellei,.cabi t eden tedbirle:rin dan ed.iLm('l~ ij.zen~ oldu:;u IrildirillY(lr. DUn kXi kabine toplantismda Yahud~ meselest ",'€ ckalliyeUel" meseleleri gorii..,ill.mU~t lir,
Zrtl'll1edildmil£l

- e; nm -:Ei t ;T!'!;...." yell!i biH~ k.Tlu..<;!lD1, lnl.: , ·'I.f IF'tI.i vc t rak1t.i de,']. csi a ..an .1'1.:_1 I

b, ~lmlS hk;,L JLli:Ral.ll ar <t1U1J blr ~d.;;:-::.:·1"l.
... 1.J.JJ1"

"tk.!::'L<;I r~J·in.i"~

Il.CirdGncu seneYWl:J.'J'I

l"'J~.hr,

nUQ,llL1,n fil'or • it

n,

J.~. ,y

.. II

lali

millcll !:c\'irdigi zamfill .. r: tj~i mcrhaleyl bijyilli: "tIh guJ , 11;1 'Jl""Cdcbilir. _ ~ EI~le ott:;;] etic"lcr QU:J. daha
sm. ) ulti;i!'l~bLr lQtikbaic (:1 :1:'mek Joqin y, ill ~'eDi h ml >-l(;1; e g.ll.yrctlcr v

II.l..r,-!' N [.J [;t):z.]cri - m'k[lSI],:\

ref QI '.rn"'{C~-f'hll.lloe1e··
n;].l)m

Burvr. 'I ~'1.~ Los \"wun milli "11;~:unl bk.l1HII VUI'I:-lnltllu:lll.J;L kuUul."p.maktadu-, "Yenl SAbah, ao<:t Yunan md.lcLlil"illl bilFo<.l~.,t\l h;,r,UdL(! ~C' riove I£:l. lr ZlJm~n :'.lr!md_ ~ok mll-

tcdir. Gere k mesuL mahfi.l1erdc g<lTt.ir.e¢ cfJdi .. t umumiye\lclti r a.kstilruncle kayili a.lakay~ deger yegii..ne nokta nereden ve ne $ kihle '''!.JIm bulursa Dllisun u.gll.terenia taan'U1.a n\ukl.ve.m~t i· r;in dalmi G"W'eH.e intizs:r viWyetlnde be:kl~mesi ve dij~a.n ta.r8.f.wd;;tD fi:iylcnen Bi:itlere tam roir alik813u lJ]t gOstnmes.id.ir. lnr;il re fHosunun m.iJes!;iriyeti I!!&)'eBind~ d~~an bllcumunu k!i!" -

Umlllmi harbden90nli'a

Rumen,

~Iamaia. hailrdlr ve bu husus
birk.a~ g1.in. evvel deniz; ticaret na2lri. Ronaldd CI'LI tarafmdae md_yeda veT~len izahatla pel~ giisel te"barll1l et.n.1ektedir,

Iremm
AlIn::.u

1 1l£"lli'i!lo?l.' elde

eden

MHr.k-

cSn"', ya.1n12.

i.vl"1tw,1 !!'d"f. .~--:================_

All reJlmln" l-eni

_

earfclmek !UJSUSUJlda ku ...... -ctli bir mfu}eV':il.. .. n")llillU gurC{'f"'I,tir, Dod '"C n,-t.itl;c[j~.i:mii:: YUri'" nis r.ln h m sud gi.ini1ntL J ]~.dugu YI erret kill ... l",ntla TUlhy nin I i iii IiCV, ei ifnde edl:

---,

o

mnu.m..i h.,'l'bd(;l'l evrel ROlllany:'1.h olal'l Yclludiilc[' Rumen niilli ·yeti.l:'li muhar~ edebileeelder dir, RUD'Ien milliyetiD.den man -

1Jat., oI.'ki!.in di1n
n~,,,,ldl
dUn sabah,
JlI.l.f;W;ii

Dr. n""fu.o:: Sa
oCokspIT-SoC' I,..... r.L:;~

·u.m bagl:m:"l11
rn

I

bir

Anl;til-<1Y

:;i€h rim i;~iJc 1: wl,llan raebuslar ,'Q. ernniyct t!'iudiirt; ~.ru:'LI..:rer l2.r.1r'lldCll1 !::l~II<1El.n:u~tJr_

rek tebrihlerirnlzi

bildirm .. k

bi-

:Urn i~in de ',ok hill! bir l'azlfe ~k.il edi:'or. General Mdaks.as milillC':sna
meuyetl ..rlc mUl'!f'hhr:!z
YL1llil.ll

Ankarada i zalanan ,geni anla~malarln eSaS/arl
l'I!l.Jamtl t l'l1d - ~asl, 1lI1a7.l ~vtiftr

Ildll ~mi:zc gdI'llL'}t.Jr_ B3J;\'I::"I-'il PendiHIi.', ~btj"J'J1izU~ bulunan ita hiliye Y iljll Fruk 'Uztrnl" t raIuidan lt~~-l'Jl~'l 1.0.:" ve Da.hiI iJi ' Yel!j]j t",t.:Ln.bWa 1!~LO~l' Eo.l"n~1.ilimize n~fakat ctr~.!'4iL Ba~\'c kil Haydarp~<:~ [,:.rmda Reif:i -

'r'ulleticin
r~

n~tke!;:.z miinahaf;a.hu·

hey('~'an1:'l.r i~ind'll 7~y{ln Qhm

yagl, ze-).'tin ki.is~l

yaf1illl':

I
a:!uo'lp[~h:, J (~_;J,) 21:J1r,::Jd
,.."1n -

cumhu.r n:'l.rrnn,;: ~eJ'yal"C!" Cel&-l, ;ehrimiz.de l:mhmaM~Jlyc,,, Maanf 'Tel ill~r;1 PClL1.llllilldti1':1Th ..,!ik .1"'iJtr( ~lb y. will ,'J;.'! b~ledire reiSl Dr LUtfl Kml,u,
lWut(!T:

gao nnuan yanmda Dahillye '-c\{,li! ve ). ~\li 'l,.Ye belediye reiJ:!! CI!chfgu halde Mill- motortlnc bin.eJ k FTlory:\ dcniz !:lj,kiine gitm-, 1::1 rhr, Ba~'ekmmiz drat lJi!..l.i ~ei" l"met munii 1.ar.a.fmd.an 1r:;L.bill C!{lHUl:~Ie-rdir. Ba.~\'ekilirniz
I3:ii'; -.ki Iiml z Ha}·(I:arp:J.-.;.a
0 •

Dr,

nc!ik

Sa}"uMHII

13'1iJ,"I-'lj:lm rrluhtemcl-

l" fl"i'<LT!lY:J. donmc1eri ~hl .

JlAr.1 k lr.1l>i1i~·r.l't ',·e istldnillru'lnJ nhcl,k.li bk elbirhgj j,'il'de bide-';itir-ercl: "e ti'Lijn dahil:i ihtiliifl n _..u;~ltr.nrak tckmilli1t.'sa.i) 1 \".3.t. run. I!l! ·..t::tl nIll":.";! n::: t~1kil':'tlaUmJ.'51 gaj"f'sil1>'! I..en:ih elmek f1I"ugro,mma miist~flkl bir- hHidlmetm

lSQ"1b1 3 i,lnLu '.:I.lor"'lI~l

yaya s,atl a!'il~n di
lrJ\'Y:l 10% ire

p:lmulJun
mtll~~H (::tiCt
W'
("~i]-

.I'lUn~ karl';)l"

,ti a

l. 1 I.;I!'T II,! lund;:! L "~<1 ~ \·S~ltd:;'l" ml.JZ.lkm'~ 1CI" n j , C'll"I, ~I i<:m ,!.Jill 11) hul. "oCtlL1W blr t:LlOIit,1I1 Ilk 1I('-n~.;t ].;o.n r rnL3~1 tllhill.11 edlll ...k~n. A 1 Ill. h11 ,'r-lll b~Sda
II ~(r

"'til 'l

t, nlll RUm"ll!'''~-'' dcr~e-

i)'i 11;]bcr ..t, 11 h"r

ben

~a

:c'lt.ii~
\'iJ

dcl:ikaLl8n-

tLl'i.ibat.!,;-i6-

ct!l~ebHl:'ci"rl

Yur..a.n.i.stan

DalkarJarn[l

c;_uk iIerJ.em1<j, ~al kt 1.h.l~liIi7.dc

ha.k.l..::l clhm me, ~,jjl _'lmll~tUl', Gc D ral Me' "W~ <:.S bil.tiln YUrtQ ¥IiI Lim be=lbdtgi stm'P:ttij'j bir k~t J:ili~ Sib t;ir f'r:J.:!e 50kaCll.l: bJr l,olilika ile Balkanlarda. dtvamh bil' [;uIh t.,e!r C

rJ~ yazw TLirkiye- \''i! Yugmbvya men~li cmt~a.run, hm.usi tak<JL m~\'ZUll olabu c(;'gi l ",bi. edJ~rnektedi.t-. •I

"e o.Yl1(;:t. p!"01okoia

b"'~h

~ tE::~~

Ti/t,ik ve gapagllal"ln tevzii~
ne

il11Jlll:-111l k'], ~ UZ\l!1 Sl ....c~~I;' \'('-

.mfi..-

'" .. b·lr~o k""_aza/.ar I,'t'"IrQZ ettl!l

\

b '-IllIg

Inm.me

pl [;tri~ Inliliclli, rnahir "'C i.J:;,;:,J< ;;lJrii!illi bu' dcvJet ,~ ::t.Il::rrHl~r_ 'fiid \e YUO::J.ll u.o",tJII~U lJirlLL'"l sun;! siyil.S' t oylL~

w.u.-J

Hm. ~i taka::; Qh.ltiJ. • eL Tillklyc m"n,] 1i enltC<l.: TiILlk, tt.tetl 1.!.JhunlU, tohumu, [I: I bllll. ... sr,m::d: t.

ROJIll"lllyaya sabbco.l< jkiIlci leblen l1il'lik jt'!:\L'C he) et.i tan· p:ll:'li tifhk rc ~- I);t!.~ k:v - hndall li",bul cdjlmi~ ve li!str~ler'I'dutma birr:;_ok a.zruar itu'a;,; ct.1IlJ.i§ oie deg"i!-;ikJH 1~1"" :1Pllmlstlr', y [uarlf

tir. Bu lI.2.:J.iaril!ln b-n1..:Il:·nnto ta-

~iiiiiii5iiiii;;_iiiii_EiEiiii31!iSi~~iiii!i:!~ii~~iiiiiii~

\'0 ~'m b!lICZol:.J.r.nnln fe-.KlIlde. jJ i mi!Jdin 1::11abii tcm ...yuU ..rln t d 11: n~ c,ki t<J'b lkriml';rl f!l!k rl1U~ hir h2.lr1c bit 'lk;c ktll"'vt'tlcnmt'. f' \'C gun b<'~-:'lk\c s~mlln.t:,.:~tn.i ::trtJTm1;UarLT_
]l'tl

hl'r ';,"ei!He luI1M ~m"'lhal. ve m.ulm'bbcth 1 ~ y.l.iru lujrju-m",k rdn t()rcd Llv<ldn:al'hl'l "C Till'k millctini~ krl inc nilluz. I,ll u tlnd::\ hi(,;bir
\·::ai.lcyi :a~lrn _nu~I.ll"_ Tiirl(iye..

YU.Dl!n milile 'Tiirk dost-

I

1
"Bence
hanlarda
ha)raUa

? •

11€!.'etwn blJ han:lu~ti tiler'arbI" nraslIIan laLi!;bi,tLin wi bir tes.il' hLJl'jwe S'dil'1n!~ tevl.iat list£ol1rrin.in i!lnb~Ui bil' goriLtl.c t.an.zim INiihntodi~1 hnkkmdoki kilo nu...utltd t..ah·[~·tIl eLrn~Li ... ldarche-yeline m!.n!Oub yed..il fimlitya 600 lOI"l tiftilt ill r3 hakln vC')'"ilRlll}tir lri btl ruikL.'1I' l:'n!.rllinllt bt."-

I, ill u~: C;:~1 L; .. n::IU t ~,rim ...,1 lllr. ... I 1l~ Jill: k"drlr T!iur m,l,tDI,I:lt, Y'::t%m),I,l.m jlll1in .. l.JlYOt .l d~ M,U:.."1Fl.\<fl\ '. (; BI.! K~Tbt.lr1l;) dO~'1'Ud;] dOI.~ 11 1"1I~'01 ~;ltt. ·m:;l;!,. ~'n]II,. h~1 u_,,'.Jnd ... AlrnJhllm~m, :BUk-H'" h[i"tJm~llne ), pi II I i~$' .1.1, !Ji.I: 11~llo;J: ! S r Ie , Ide t!'dlll,lt':' lJ'ill JbLlln<ll d. hllmuC' I)lm dill:I U1 nr,"lnl H,l<l~ 1:'1m,J:i~' r. !¥,u'll. :'Ii ul!e ... !:.I.}'r:ll",aj

yaralan, .
nnlatb kadm Y\I,i;unrJcfl\:\T(,l-· Iii g'Cl.:.C blr d!laye~ ,-"mn:' "e iki Itad1J1 a."c.u SUfi, te 0" • 1.l1ml,.,. hr. V~t'anll :;-~lK :Ibk"n( tlk· tlr_ "aJ,'a !lai-J..:ll"".c.la ~ apllg:mlZ
luhkikat.n
nr.-al·'.H

1"O.1ICa ....ic.l Fit de,'"S~ bir I::l~ dda relLl ~i!' }~:H.lLllulo..luWtJ ~'5~lC'I"n

I1LtiliJ;;~t;iU ~c·

'"e

Kilzlm Nam'" Duru diyor ki:
imtihan
pek gi.ize1 muvaff,a
1:;li;:W.

nlcn Iv m(on ~'.'l1l!l1uC'l'eLesindc,; .rul', P~].'a:>~Il.:l c:',.I,ideoberi b'll i:'il iiz.f:nmJ.e ~alJ:finn tUl.;cru-]a.:rn5 - 10 Lon lhrA~ hakkl '\'CFLlrincsl U).'gu.I1.!;UOii go.riiJWll2'kl'dil'. !3irl.ik I,a.rar111~1l~

eln"l't·tlr: U:'.c'li$eniG. 1:... 1, - ..1'.. mil c- ,ri L1 .5 s('neod~nlJc~i BatH~ La Ji'lr~,k"::;; ks-l ntindc bjr ~~dlc1a .... rru.' II rn.~t- I a ttl ClermDlld Fe, 1:1.11d. (:I :>,l no's haj'atl ~ a ;..r:mkladlr. .. r"ktat J urn31 gD.Ze~e::;in.. yll r U:U'j o!~ Finlc''1tstc son ~nlC'rd~ ta S(,I):I.3 (.L;:;.) ~ 1\'",. ,y"run ~,n- ~I n".l,' iil gur i\lJnf' k tMlr, .lit; i.i _ tic I cll.l;-u bit- be-yanr..tta z:iraat n" '!"l };~r:J. '11 B, V"II T'''1KII. b j~\m gene Bala.it; (·tum NU1l('1 IS - B. Cllziot, lIl1uht~tiI Imy -un l :;i.iP.: .... I~"r Pi fltllkl.JlLti, 1_.,ldlkt."i :'001",1 I'il!",dni yaruJ~'11 vuC'ulle g, t-rl.; ~ 111iflde bir I,:,dmln ,1 ~tlngulllJ HI l:;.U';l.Il' l L 'Il~Ulii hnrck·. (.'1m til". blllllrtk i~iFl I..'taiz guuk-ri t·o~a.ltlIrmHrUI· \-~ N~md FI d \"~.i b~II. Von l'.lplCn, 1 yr.'" .~l j il,r;om(!tll'ltan ~lk:J.rmagu r. h~m~,IHadJr. mnk IH~ !]dec:c~iHi ~~'lJcrni~tit' I 1$I'llid~ I cL"N_·I- "Eltll"',1" de, ld ,1Bli \.Lzi'lr'i:'Lt~n .i1[tl'f'n.1:lr Idan A-I til'. I 8rl'l.~inin !'lOOt c:ti dCilfl}'1'-ll~ J.i-

.klldc- cen'),"'"

V,cn Papen Bugun geJiyor

_-

""f

I

de BOn

gilidenle

tCI.c;ll'l,lr

eril!n

Y4l.r" {"",' 1.11 n [Ill.ml rmln blz, 1(, 1 ~~l CUit! UI"5:>ll:"iln dcr''-al 'um~ YlIn.anistanda mLihab lIi l:iir mi:LJ.~ I:lLlldtlS;unu g'~l'iJ.Y'Jruz, l!_~~.:tn a.}Tlhkl.uUan Vel bc-yhurJ~ mUC'.de~l{:rdt.:D ~J!ulf'n.Il::tkiId :m l.t\raz~IlCh.:n..w. '1.'1:' (,;ok esasl.il clru;tane mUna!;t:beUerinin. gagJa.m temeUerini i.tulm~ obn Yulinn ,·c Turk rniU'Ueri i(in lim Il £lkI dostlllk YlirtOln n:: TUrk \·a1.an..l..annm en biiyuk kldVV(;uru 1.C:.ijLul t'tt~i builr[U'l dakilialanndn. biLh~,a.. cJlcmDll),etlc lakWI' oohlnmi:l.l~Ui.dn·. Bi[' ,SI.'rU:UPlibl;,'l""j b"ynlI:'lmlJc.l r.lylU'ct ~aJ;Olnda bw~Wn ~I.lHI"l Flidddh bu.hrr n vc l'l;.\vali ellen ... yn mr~lhuz ve mlil1.iri!1 l'lac.liH~a k:r T-lrJ.;· "llllan mWlaF.C "tieUll~llA Qahild Y L('lN

bir§ey ifade etmez. imti- zat md ki ihrJlC':alil eldl.-i[J :sto,k m. !lUJ1" grit'l' j"3Jl'lhn.I:I'l t'!hU:Fllrnice muvaffak olamlyanlar var kl 11..HaUmll bulik idarc bC"3'cti
oluyorlar.J"

~orc: tC"ZL1t

"QD

Ill"

5(

D(,

5AB,AHTAN ,SABAHA:

;l\-

Ha!.en An~3.1·!ld::J. bulun

ol::m Man.isa m ..bWilU B~lj Uil2Jm N:.uci Duro'daD [·mall'ori.mi

cev~blfl.orllr fil~lru mekt.uklla ca olmi.i;itiIT.l. !RieaJ!nl Jmhul

nva

m,'aI ettiklcr'i~1.I1O::n (}uJrt~."l Ir.rn.].l-

ltrine altnea t{'o"',<.:~l N,~rim. w' Bay J{iizan Nimli D ru, g..mdcrrugi c;evaLi mLk uri;] S .I1JI.:rime ~u ~c\'abln.I1 vcriyor. 1 - BlIguilldi marlnl 11m "mlmiz~, Lalb-iit kacil.iy,eli \'U u..l nlW nr.:lkel r ba.lmmm.l:.t 1'1 n.asll hHluyonmnu.z?

zalar] arasma[]. .'Ion sender zn.:rfmlla biro .;.k.iJJya i.hraca.t ).9.[1. mlyan hkellr!. r hl.ilumlu~ g<i • rlilmektitYu'. Yint; \iu ti10carlaf 11'1 ('Ali (.--dll~:ek liblert e' .... ·el~e bitd.ill 11,) i i~il1 Fo'l,uIBad!!Ln L DlUhim miktnrdn klll'ntaru.1!. r,l{ll: vile Il(ll' ~~~UlfOJ!;Ilcnlir. 8a:.u!Jtllfl]j'j 00, Lon al1r;J.~ hA kkl n.Ltcak lIa clilU' Btol~u dll rr';p,t("uUl ol.dugu

arkadan hiic L m

in g ilteroye

tlliJ~ L!lrll:t oc.hm J(Um.Urll ilc mtitcharrik !;3<1'Jj,mli n~saiLi l:l3.k t-ye t&le;.rik edilindj e l:aQar, sut W tI2Te}'TIgl 58rI;yatJ nahl'-lnda. do. ~iddet.ti lakyidiiL t til t bili eU.iicc!.'ktir,

n

mUm-tOn mu?

Zcyi.inya';l

mesde-illc

_gelincL';

'\!l1ziy~t u;.tho. II1lhlklil bit, .f;;cldl ~ dedir; Zir.a, bll rnadcl'nin IJ~Dl~1l

rum

5-[

,yllm"llI;;Itl~..;li.r.

iNGfLTERE
Bir him;}y.!!! kliilr~.~ mnul mUdafa,a BdihlliEiHdir
YAZAN: ~illlllitrJl{'3'C< •
~rl~dIl _" ...,l1Ie .....~Iul!c~lli ~Ii laliirlLl:.lzu.n .. J,:;U'l11.'·;'f'n. hllri~ ru i.... l~liM1ctlnl

]. - 'fel~ Oo.kul DblV·mid.iJ'. T~.tiJU: I-:all lJj }'c l L ",ru't!JJl' j ndio:;.l;l !I~
o.;TC'tIil.eJJlltt·~ tjlli1"o1 d"~'" IT - Alu!iLlk Laralmn
I r. \.tU" lljl-

ItM[csi rnU."'it-rl'tll,,]~derJ('n gel :mek leJ.ir-. M u!<h'm lekd~f l-e'$C 1'I"'H:liy~t bti:o.'iik rnk.i1..,uflJ:";J mao • ruz tjuILlMll.kWldll-. ~kerc gelimc, i:stiWii.ldn yil.7.dr :.:;c];:s-rliml harbden l':U ziya,i!! mUtL..:'ssir li;lmui bulunan mIn .. Lo.hJnr verm:ektc itli. Mi.iBtem.1'!:'l-;.derdcl1 gc1en :teker1er i:;;.c yll~ ka:rul.:). b;.Jhscdilen m!J.!Iki.iJ1Lta m~ nl:;:; lJulun:mo.ht.mhr. N;1 :tJ.r; zi.rll...i ulCUcri modem ~ lll:~lim1oeg(' lUztlln CJ ld ugund n.J'I.
b;lhs.e1.tikh:n
S~Jnr4. bi.iyU:~

~;.;r

dol '! Nc:lerdir? ler i?

Seb~b

"CO

fwuJ-

oJ .,-'IE DAAZ hunci aahUede IDk'Ulyunu2.

rl;]nth f~lgmh:r. :iJdal.alllJl.hlri bir~ olllu~1J haldQ u.led~nb ri i15tlldul if>l:ct.iii;i iI';ifl CliJ::.m Ii rhirltle t'metine !!::IiI oldu. 'c bu au'run C'l'l1ub kl~n 1

n~el·1-te~!!:lrin in i .cUhamllll: 3.2alt malt: ici.n koylerdc k:ilm.ll.k imktiHr. Y~rru __li:ou ,!ld:l.l'un r)mal hs· 1",11 l.;u~nbnl·U herkcs.m, 00 kif' ta.'oI~i,!.'lJI mL, y.uti iJMe:r hilt;'. lr;glILZ r ~C' ,irlere Kctm~meJerini (:S~II '" 2 [nc I £ill): (lidil) I lJr.l~tl.r-

Mwlabldir. lnglU"re 11 biL'lihtc hal-be Mlntl~d.i;;j i<.;m bita.raf-

Istanbul surlarmm et .. ra.fl istlmlak olunacak "Ikt'
hbnbulul'i ~lrOl[Lnl k(lpl.Jymn 1J.IlyuI wJh1 klymdl h. lz url,'u'ln lit'l" IkJ Lw-:l!iI1~ !liDO mtrc ':1'111'11 Intll" b,t
Silh<!

SELEDIYcDl!! I Bir .~~--~--~~-----~ kaza

nelicBSind
.1:

1,1
1

MAAR/,FDE.

adm o"ld~D U

a In,

LlL l

p11rn

l .\'.I~a

cdll-

cni~t.i. BU lUI.. I ~LilIIlJlnd.:: ~,[I3t l'';:IP~ milk iai.ly<'ll Uru:1 k m~ ...l"r lit Ietllyeden 1: U h.lJ.liusd. mill;' !;!c II hn II 1I.I:!.t:rf" loI1DJall''''nln ~.ilm:l~rhtlllC' kl'm1nI't' lT11.iJllCilllt etrn I ~1(,l'l:Iir.I" kat bcl!:~ da I!IU:::l i[ B\I 'LIJ h fir t,,1I1"(.U;tmu.II .~"l~ djye lIioulall!bj'-"I n"lld .. lml ... Ir. &Ultlll'l 1 It;ilm:w. J"U2l.lndClt su limludim: h¥. Li... ·rl.IJc m:.hftcrnLYL' LI'tUnll'!lOll ~';IJJI1"I1~
...~ m.dLl ~'onl!' Ijd~yt'run r;okt:l,ii nakirrn til ..jj:n 1_,~I.j"'11\LI", "~ ftllhlyc ilu
r!. J

Ku.d~ J1' ..,.;, J, ,f)t:; f('l e hlr" I l..J 101mu k.i.u.aY:l. rnaruz k.;,l:m Jk:1 Inchn 11.0'lIL.J.3f.1rt1~ 1m' ko'!"· dlr. HAdUc fudul":

~-~ Ik.UMilkt I :ldJ r..dmkl

l hkmekteblerin ..

,Jeni sene' ihtiya~Ja-r]

n trfrmda lngiltm-e-

fBII, Ur~rl1

Int.. w)'fiII,ltIr

'

~

Iil.ILk i.;iu hu Eml.l:I da.' Ddll!i ... nil! verihncsini is yip om-:mllk.. taWr. Bll harbin ill;]. inda LIOn.. dracH .. Vi! bi.i}i.il~ '~il.iz ~hirleorind c p.a.Uljf;m 'bmllbalar hep bl!. .iJhakl ll2:JIii n j~j ndi, l'raI1.lHI,. y£nildi, 't!!I'fbden ~.
tl. Fakat, harb 'biLmE""ll. AJ.wan,..

I.o.du r,,:.J.U.~I ]1 tim

lerenin sevlmke;' .p: ..'.uiy!o!ti:.c.~ . de tnilhim defilililikl.er ynPIW~· 11'[" Mister Cor~U bu,tebeddi.Uij ~u kc ull1elerle l~bJ etti: "Harbin en, kriUk ;z.mn3.D'!llllL
J,'''lJ~JyOl"UZ. ..

Fran run g iihi,.v. ti, HoI· JiLnda ve De1I;ik:m:!..n i;gali !ngil-

ru"l'lI k. uut etrn]•• ir, D r tariJrd ..... 1:1(' !4ll1<!o EIOmiil· \ l! k( men L~l\ armdu ),i.!l'dmJ" bin lllon ~doC h ~~ .... _k ytKClc;;I.k bu surelle ~hl l.;lfIl1 U"rinl [[Ie}'d 11\:1 t.ilidu'.

II: 1m!) rr

OLl1n NmH:-

r.\lllnrll'l C'" " .. IQC i,dlml~k
.Ii"'l'limTI

tuU::a1l m_.bitoJlt

o;lkac:ll-

Teksim

gazIII108U

bugUn

r.eril:-rindCD .:! :1:1' IIUI' t h:\ brutusl TOU. r··efY,idl"r IJ~ ne tI[1rhlll Yf't. l "I; VI.! I rodlIll .. r Imd,1 I Lhh i:>tomolll! 1 1:1':1' lu ha..~l..th .. ne me k:llJlnbnl L. r, d: I ~;:tk ,jl'l" ~clt,~ :Ji' nm,.lpI"L YULllIJdl!J1 kw-l..lnlam IrarJK ulrmi;li!'rd I L. Mudddumunllllk hjdL!L" h itKlfld:l (;;,I,bK,ik[lL ¥"p '~t1ktlJr.
--~i>lll .. ,-~=='O

IKTISAD

Yugoslav
'Yen I blr

flcaret heyeti ddndu
'rude - YiJCO;,LiI\I 1.u;;;u:d L~m bU' milddctl, nbori ,'\Jlflu ...
\'It

ya biT kcre d: ha. a:nl:! m 1.1,1 bulJ&.. llUl'll:r ki, barbl 'ka.z;m m;l k ~i.o. tek care lngIltcr i Call evindelil. vurma kh.r. Can cvi Britanl'a a,.. da.saorhr. Ne Cebcllitt nk, ne sa...

aQd,lyor
Dclof!'ill)1' t I r;dJ nod .... 1J1~ olunnn Vi! ~L"tilm!!k Ult!l"c bn RumCIJ lin'n.u.IIIli.! v<!fiiL'n T"k.s:im ~lnOJu nun &l!'n I !!' ~fJLI1lII mer,ns,iml bUgUlI :ailt l'i' dl! ynl:lllD.I:~til".

I)nl l;imll!ill kar.Jr'l.;, er-rc.....n
l~
1;'d.~!1

eden rnLlz.akeT~lcrm nl'hel "'millJ ·Ift~ ~':.tinl~1'k, lIU1b clC)'1

:M. Hitlen, On l'L.utkun.da. In... gilterc~ri ktoudi .a.d.!l~lnda. YJ,kmakla

vey.!l .•,

I,

Fil\'aki ahval ve ~ni.t bitarnf bir giHe t 'k etuaursa IJlgij. tercnln buadaa ii~ d~:t rJ.}' evvelk] \'11ZiYo.!te WJ.ZII.HlB d all&. g:lyrl mLliaitl bir duruma g.rdig'i nelieesw-£! \':uID![" F'&kM bu durum ilDlit.bi,z Vill (Wk ~lllil(cli hir safil.:l.,_.,. a da ;:irnl.mli.'l 01 k Id lntilizler Her ffit!erin aulll. l~ldifine ilUfat elmedil ~ 1". Garb ecbh i t.aa.."T1I;.'U !tPl(11LJlgJ, ....... .J. '''"lma.n ilc"let rcisi J.r.ld cL ,';' heir mtuJrb bn hue· ketin lUmun;.uurI ~til;ini bill sene i~in ~emln edece-g;.ru !l3yIcmiiti. H:rrek.t AJm.ll!ll.J.lL"l ;;If'. Z,LlliWla ItiU \ 'alHc bi_:r ,c.drllt<: lleticeJt:urui,i .tru.kl.;:. .A..iman~"r1l11.l1 ILtt~L hcntiz karanhk Q!mal;La (le\"ltm ctmc-lrtMir. ~u d:a giT.;~fir Id Clb.:1i1 Hariri:ncle 1m du~let bcj
iU'~ .....

I $ahrin r~tbikal

planfarrl

tamamlandl
~Y' im.ll"' mud .. rlu~-iJ Fhrln Imar pliinlll'lI Iclt!!rrillllmd:.m ole] I
tJl1.JiR':lt IJl1lpJuflnl11 ]/5;00 I1I~b,!!Ul'1de

Ikikizuu f uh ... tesviOk sa etmis I
.
K«:c: a y-I),flLll1d, K;Jly~ncul<u.lhiL'Und.o hi.!' r:;:'.Itli!;'vu evlnl bnsrms "-Ir k.~dlnln iJl,; Ikl 'k1.:.OIfll 1 -

.k Ah Ia.. srz bir
II

ana

k~r::loi"r\

YU!,:n!lI.. lu'nti nl !'Chr1rnt= C...trfli~

An0-

Jeyh

~lir.lid. et.m.l~.
cg-er AlrnaD'j-'a

Dinaen.a,..
a-

Brilatij',a

!-1m

1""I u k e.rl<..am II" e.UI<;otIJ..r.\·lilr I.1r"flnclad I~ I"~IJ. m'rh.. n ....'I.IJ.;oiI:tv h!")'O:u bu UD YUi~I.:1'j,'J'~Y:J hiJIC,"C! cdc·a·JI-

d::"'>nn;l ~lbu~'I1Caks.a. mlyacagl i~iDdil". \'akit rij'or.
hr.
in

bu ~tka.oo tie ge .. btl.
• l.1lgiltere--

Celec.£'k ay aruk iii51eri

ur.

IIilILimkiin clnuyacak,

I,

'Z bIt
....

"WI

L>w

..

I!Imnl~rm.1 b;1r. rl.1 Tnl,tLr. [lunlnr 10luGdii k>::.!dk VI!! tot illk OhA'f11f1 ~J.::' (h:cre ~rr flil-dittru! :ne ...ltDtuDu(::1.l·l~.

b.:llll'tLcIk~kl
rn(l ml!~ud

clot' I!cMl ~V-L~flildt eur-

VIl!:' '.l,,\'lioll ~ .!:;Irlliil ak olan ~d.I.t' lanD Ilanrllklann:;:, Arl:il\('i v IZlII Ir" Inlnl..iikiiliinnda Ii;".-Imdli:jl haber rImrru IlJ. Yur;:o:::l:.Vy ~iln :Ill ~ ., m II rtn n(!\'ill.t J j"uk.md .. l~ L cuL-

me1bur

b3J h ... ar;aklJ..rrn, Frail ..

lIi:lAm."I.fth Alma

hallnfl~ Y!1ktl!';'I'II~tJr.

lo~terc ll~ FmJua

YO

Bel~

.~h.llini.

g;

--rtm
._

I_ • ..!

un ..

Baisdiyenin kJ~lIk mahr'Jlkatl
!lima-

M",~'zul.lbtllll~ ~in.:L K::dYN1c:uk:ulh.l."dk Bu. CVUll 'Jt .... nn \l"utli LI i.:mJrLrleLti 11;:11"1" 1 l!i l·J:llnrmd.l Dlan R02.l \'I!: EWn ,'y:l

fund.!. 1::1l1urTl.'tm'l

ru/ZLERDE
SIIJ~""de
i,n':"I c:iblmel t

-VAZAN

m ilnaatin.i an.tlracakbr. 1ngili2. donanmasJ §imru Dt:mizindfl
yaJ\i DOTi.'t:(· Klilc ~ lIattunn

Gelle'

bo!;iWla

cldviLsmil"o;tW-.

(J,.;e.

I"i ]e pear ~ol{ mijt~a

yiiriitiil-

mii§ hm ~iljLgil!L phim 02lll1mD da mu\rnIfwj"etle tatbjk edil:ip ii"ntn$..'11 mat~ WiI et:UJse imi;:t gene !1u!'b hitit'll:!!, _~HVe bugili1kU va-

zij-'et htlS.Ll o1aC".u.krru~.. . BGgiin fll Wt ~g1It er.ern_n l m, g-lub;, ti ·.;in ~tI'll~G'1 blr I 5efer ;)'apar:tk Bril:rnya aC.alanmn ' icabede~ hakikali meydana ..lkm~tu". Ril diinya
imparatOllugunu uzak de~lizk:

I

d~lil meDea tlerilJden tecl"id eucrek :m..aflUb etrnek t;;U"eleri taribde Li.r ka.; ~~.E:!. l0l,;riibe ~iI rnJi2, [u..I:ut n'lu.r:llIak Ol.maml~-I
!.Jr.

"I

Hu &>beblv hayRli l:uv'Vctli lJ.azl zevn.tln line aUrdillderi gitli, ,Alm.an~·ruun Diiyiik lskeDdcrin YClI1ID1all ~ L"tana biicum.ll. Tan!: bin Z ...dln yQlu.ndan r . !UrikaJ'1l. gec;~i In¢.ltercye 0.man c.Nli rtri:cJI twbirlcr 01m'll~l~lt lliIa'kbr. ~iinku IL'lS.il kQhJDiJ, [!,Y~lIU kilybe-!mi.~ bir a-I mm gene yJ.~ al! iktklanm gc.stcrel:Jili.J-sc.lngi.lh:n~ de b-iJyle bir v:wyc:t kar.}lSI!ld~ llYfti mukavemeli betk~i3'~ l izhar cleI,: ]{tir. Yalll.l.l .imp,lr,lloduguu k fur '.'t! dimatt d~me!I olal'l ~ri tan}'::!. Ad:wm tehl.il:eye gu:'~ cek olursa bLi ,,:un tl.D lngilkre '"in valJim bir vazlyct h:J..S.Jlp (
li.Jf'.

Fl'a.usa,

~l~ika
muhaf

V'll 'lZ<l.

Hollanda.

c:U.i~ gii:ll~ iC'roe bV"l~ blr islil:lYI d~Q'![ tel ik nokL::dan biraz garib 0-

hiiITlyeHni

,r

lunlu Bu devleller Alm.anyabin i'ikimiyetinl! gel"tiklcn Sf'ln-, rn is ili.wn ka.biliy"t ~i l.atbi.k.iyc,i miln::J.kaJ;a OOih::.-cck LiT bal aImJlj.tLl". 9il..o.1ru. Nman!ar "Kale" VI;: "BLLl.cIl" ii2ct-in~n Ingntc-I

I==~~]
T[]rkl'yil BENELIK II AYUIC

"\

AY1-U<.
A ....LIK
:29 C!m3:II'&hIF

H·ao 750

to;; ,",.
II'

Etnlbl DOC lit,"," 1-450 •
BCIO 8foJ~ • II

0:1 A~ .. rtg. 1'40 P:3","'r l3~!11

20 RU'IJ11 Temmllll:
CIIH 217 Aty : 1'l'l9 -

n~fi
"~IZ:IJ" '91

CI,j" tl.311 5.ail
jld.:!)IIIm

O~I .. 4...'57 1320 V.b.

Iklndl

e;.!it
11.14,
1"'!I1Ik

(;z.,""
ViI.:ld Ezallil' v ........ Ii

12.00
20Zl

M8
22.1 l

UI!l :;:~!!

linde ise Ahna.nlat cenubdan., • kl b r Laf!l;IIUi!l ,b 3.1t'rlJlm obdo ll.3Jl.:m.a !rla.ndil den.izind Ll ve 'Tar-ihi Ulrbalar \'11 ~ i31J. l.cvldf uJi.LJl.lIl"",lu:r. l"al,;lu. En ,"ok ili::ti.inue dun..in.n ll!:J.n:j yCI. cenub.i h gill:eTcdc-1ti ilslerd'~ M('jbur K.1Ltib C~l ..bldll1 Vt"l'OId~ ---,,..m: .111 ."l-1illill.eridlr. Ft.k:H btr dJ: lrIc.n~ is-e :jlilruJdcn tu.rru.ZOl. '~ecekVI!! E~'hY:l CclrDLnin d~ Si.h-:Ll'I~<:! K1Z1 HzerinJ':l1..1ng'ltcr inmek, bWlllIBl'I Ul!rbl!!1eTillln ~tn'f1i,;l"11IIl.I:IboL- Valj yen. ek.mak ~l1mukr-Jir., BQj'1e> 'bil" vlL."i!i'd Jo!~r )"~ k.t.rk lillom.cl:reya ko.dar 'fer j;Iill'k IlIAlinde hii'll!: 1 Lhill'il VcliBBini gib-dt1 ni e..... ,,,elUIrlnncL ya "Iltmull, giUI/" Binda lngil:.i:% d::'llanmMl taar. y3.kl~n:u§l: ~n1unUyClrlar. ]3.u me .. kAlcl.t lar,'unQ-iUJ k;uill·~unU5t1. ,', II \'P BI<:1....-!L),eoRI!ki !).fll..tnf Lul I ra ka~ f:ahac ~ k InCwzuu ~ lllE!vk.ii:ne yeti!plllek i!;in y:L. Tw-b1?ll!!lln etr LInd.., Y",r ].;.L:.J]i lru!;Uk snCe 2Str ~aph toplo.rm te iri I{Jrdllr dUn 'I nl !!kml!k: i;1!.'inJ..lIw.tt bahis. oluyor. Dover kan:rlmdn:n g~lUek \rcya D:ttkl:arm iallZiml i~1'I letJ,;ik;.,l )~plJi~incl~dir, Ona ,sLir'ii.tli bir gel.!::I:ff,l !: m:tic;C::;Uldl:: .ah.n::m TIl lJncEir b:?kl.m~ bu akla ya.Jundu-. btitful lngiUe.r-eyi dQbljIDa& mec- ntrIktadLf, Dlt!:'1" br.!Idiln l:i1r1hl Icymi !iyni mesalcyi bir IG3.nt ,ZI:[r', rll'1.i ctl(ik t"lmistir. Irland:l.l!lnr Ingiliz d~lIlanl 01 " JI1~ti lmJz dill" tu'b ICrIfl t;m;Umi buriyetinde kaln.ealC:hr. Birinci lmda. kat',yjm-. Ayakkabl flQI ihtildirl r dukLlrl gil)! l!'1~.rllksl.Z da bll ~ i~ If ;;[l~'kadarlar t m[md 1\ tcUtik hoJ. lngiliz doml.:nmulDlIl ain" Birinc.i \"e i.k.inci Irnnun ay10:eit.lI¥I~led.ir. dill oh.lU" mu lunuyorl.ar, T. wpu 20 _ 301 zayj a.ta. 1J~rn.ma.sma ve- ikinci. hal. Bia- ~k m:lddel·tclc: ohhlll:IJ i!Lbi bi!'! i~ilil~ bh J{"II'" U,eri ... Bu ·ar. l'lJlIda lJU eotrafi anda. gillIun ise d~rrn lIo\7'\'''etlel"i~a~m;SOJ'I :z.:Lm:m]a:rr!.a [(YJ~'tn b",;;l.lrl1oU.l em ~miJ K?rTlI F;..'rLerD~!-L,\~ Eeh'LI ,"aya p:J...-a~t.itll'.. b:1 • irunek mLim~ l:aranllkmi..iddeti On di5rt Baati cl!a. i.ki gUo!KInta m'baiJ: mud da ihtikir ),apllrn.al,;'[1 b.. ;1&lml.~11" ca:zjno UJ"'..d:lv~ri.LI:,!!J;hc, , kiiradLir. Hc-l~ F'rarlS:iJ:lln Bret bulu.r, sonbah.3.r Vll ~ mevsi-I etmege .sebeb ola.bllir ki hcr ilri Bu i~l~ me:;;gul <!lbh 11I1:;I ... UI.,.,~1r;:1" 0,: .C". kI8 ... ~ mUcadelo 1 . , " Dalgll ui[ul'lhJl~~: IT':lnde GCl1fS~t.rim,'i.o e~uJull:n. so!). z.amllruardEl baglann ooyaou tetl- w..YT"l ... rne... lim:J.nlnciau hlr gQt:e ~l'l rnoti;ll'I U8 m. jill! K!;hi. ll!O KiN. l1W!de '1'ahim nctice:iel' dO.g.lr-",bind bil" 5Urtl • i:H!lI"TIL' 1 1". 0 k I loll" 5"hrll!l muhtcl.l..:.: mml..;.1'...loar... , l' ll!rle. akln e"!.lIil::" de ::Llda gck:billr. dllil silriiklejo".ip grlirdigi ;)) T_A.J".3'1. 7' 1'1'1. ii48!; KI:/.' 20 KW, lir. I:L llYUk.k:lill b:Jgl.:mdJ,:'Lln 011- nid<.::nshn;;],u~l!l£ l:Qrlllm,_' Lfu. 01:-1 Ud IrI::mdahlar mukab.ele 1:l!le ruLarl:t. nd.~n hU'a1"'e±i araam· T.A.Cl., 19.]'4 m. 151 & Kef .. ~o I(W, 1":1 lki ueu biriliirln~ ,cleml,.~ek 1 I ,lit :lll~t ~1~, mudurl ;.J b In etmi\'{~c~Iaerd.i:r. Bunda.n ~ hakiknt ~l,kal"_ 4/8/1'94[] PAZ ..." daki Fark rngUtere Cl\'lm.mb. ~1:'k~l<l~ giU' b "1'fI~1{,1;i. piy,) "Y 1Sl11"- uZ2I".ne d'l!'l'b.1l f,.;).vyete nls ...e• I.~~_' lDgiliz donanroasl h;iJen Alman B.30 PI"q:riml ,'e ml?rnl~:~t ~;:I' bum ~i.inler"edevam edim !l ... ludlr. TH:'aret Od.JSl bu hu U t.l..1 .- ...... l•. m:a.k i~ G ka.dar ~it ~ilmil i:r ~li; 1nIr>._" , ,11":1 m.:trot ri.ltfm..l don~ bq rutl kere fis- ay. fl. lclk.ik;i,c ~apmaia b.1:jlallu"tLl", 1.Ur. sif g[s,l~rin 211.huruna aebeb oJur, dir. Fransarun Irlan ,.J en ya835 Mli:l:i :: Ham ~~ (P.L.) t lind w-_ DClD.BJllI13. ikiy~ 3yrdmQ.~ MaJl§ dellLi.li va Dcwel' ka.na.b - -lull noL.""bL..."l. Il1.I:SC 1..:: BTi ~ lillta. ~ I' lIdlr, Birinci kls:un Do"",e-r k&n..'J.- :EI 00 I\.JDn!I hnbl!l:'l_rl. mn)'n l.lil.abaHn mlli'li'llHakiyeUe ru 500 kilo:rnc\.l'edil". SC:l'l lhlU,,:;!r 0.10 Et' 10:" mI - Yemcl~ llslesl. DJII!, l.J.m.n !;lim ulii:lde \"e Hm bero~DI u!-:uLlarulaJ:liletep hir derinlige i~il'l bi1r;:on s:l.!.tli.k yoldul". Hi 9.20/9.:'lO ,Mtl:!Jk: !l!3 < "l.I!r (PI.) L~ ~:-::-I]"=:-~:-;-_--:,_-=:",,,,_;----;------;--:;~ :tal'! o1.m.a.lnak mere i.isle.!mIeli !na.I.i.k'tir ve milha!Nt ~ir hub na~n:l.le}'h bit- geecdt ~ i..i~(!r ki:l;l'i doe k3.ll!l..l.m ce.nu.DI1.IlCla tayyaNsibu meeaf'l1l'yi &lb datr...li\l·<J. bUe-n h'J. lcotlal' .":Li, u.k bil" PorI:m\lU da. btil.u:runcll(ilr, kikwlan az bir ZIU1I.aruh kat'0sefer }"<!-p:iI.:; lli!c. '"'C crtcsi gi:W. MalUm o.l.du,gu ilz,ere !II rblerizl~ri belli olal:a=:cl. i~i.n iJ iller s;.'F'~D_ ~ ',". der. Burun hun.lu ~gilte.reyj i.sfere ffiul.."1.edu- oL,.m.rl::-lar.CJ~, bCfi tiI.a etnn:-k, istiyen bir hl1SIl1lD. de tefrikl kllV'la !layaru UZ1II. de-OlQly.om..: ad! IJIl~. S Adana., (H'W>IJ.5U -_\danada EdU,:me (Hugu.simut:~lfHtllZ-[ Cililir. Filkat azim lbir aik.lyeL '\."w serl batiJ.n u''i1 ..3.CiiI~ i.n.s:::w. baslnnlar yapmf'stna imkin ve· 1 12.50 ,Aj. N bob!:!rlcri. B"t" T k "1 \. 13 0:; l.lu.z.i.k Snz <"Serlu-I. ~.......... .,~... W'I. Dol ....... k~da. ve Lvk.sa.ma ugnwD' 01~~ V" f"'.Q ..... I. u-k'''' \'Hldc dell) U Wl ["3 'OJ, ... ~Il in k' idm ibarel1.i.r. BWL'l rebilir. " ... 0'11.... : l"iihire Fc['San, ~eril t~li, 1 iki gil.n'be d.tinyn.:!-'li g.f'l!r~~ \'(' rekDlte i§lerini tlWl lilT dU':en .1- tllr 50 bm dt' !loom Ha';e cd.iniz:, Eser kati' til' deniz h!kimi- laeaJt kuV"lR'llf'ri,!1 hn~i d.e :reRi::,[jkFe:r9.:m. di.ln}':Kl:Lkl na.s.ibleri hal,.-ab du. ul'1d, nc:iCU "e luraretli 'br ~ - 1O(J bm ki!51 Irl3.ll.daYI :r, 11.o.t 1"3.. gin yeguJ'! di.is.mlWa .fa.lli oLduyeti !kan:I~1n~ ooyLe bir s~fGriD I 13..:!sfH.3t1 MUzik: RadrQ s;ll...'1 ~i' doimnz .zaltm mevmd 0l1mJ- l.J '1'1 nm ::encinne 1 l:al.Inl§ g:L • gu takdirde te!rilri lruVVll hyhat :!hr, Fcli;,:' t bl 11 c;l.;;.n tog; Ite iCIW5lilllo imka.n bll.lunmadlgl zelI'1'I".st1'1LSl, 11: bi:lir. lICi l·cI'dcLd. h"i \"(,I'lU..l. Hi.DO ProgI'-IlIO. "C- 1"n!'1"!'1 1~h~ ~"t Yan g6derm i e:1:i.ern yen l'll.mlll.n. daJIWr. I l"C'ye r.,a5l1 g.l~cr n: ts'te;r'uo tpp nal.:nLI:I. d~iilerek lilzumlu led .. ~:lr[. olmu§tu:r. lyi riyal ~:Qk:ib ~~Ur. Her ~'(:l'- .b.n:m f ugifu: J.nn'"'cctli:::rL!lC! 1'1 f.iSl..~ Iki.Dc:l ciliet Hia, 'Ie kan.nWrtn birwr Illlnm8.i.Sa N(II~e 01· , HLO;:;Mizlle: CU mll..u.r.i (PI.) 1..' h_ ',. _1", "'''',tk i"ll?rillill (U"ka.sl ::LI!nmJ.~j mukllvcmet eJe'!,,; !.e\·aZll:rm!; Illl.. BH ~ari,be.e~in .1J_1r 1..O..W.e31 .L!o~ - i ""' , ...... '" du~ gibi netiGe ru~yh.c (lima]{ vulm bul:'l.(;;ili 'WskmJara lUlJ·!~1. HI.2~lI.'I.'ijzjk;: Hafif ml!'lo,;!,l!:of (1"'1) dlr, tk! 1illo ;;;:p'irl1G'mda o~ bu r pelt ~oll ye!"l~H:!:ell'U'I!Ul.I!bT b lJiiiYn Bahillcr dcniz di.nleme :0>11 ternin edcr?] '0 b;n d gji, i.lti HL4!5 M1.J.·.Jk: n:lcly-o eel'; Dl"kCl!:UU51 iiz.ere tecelli ("der. CililJ.r ijj Dover garib y.u-""tJll§; kaill,:ti.uL 1i~ lMll1!Ztlr, Zil'aa~ \,~"'~l~tl~n\:r"1 posl.nlariyle emniyete ahmnah mi.s l.i, ilr mlsli . rtlk l!:l~tcr.::-yi. (lor.:>.him oz.afu' Id.JN'!lfLd('1 kanab Ska.jemk bCl~ ancak gi)llcrd~n mahrum d(1~1tJ till'. dig; ora.k mllkill~!..:..cillJ 1~0.tLlI" - ir:g'alc l:ifi midjr-? I 1!l.30 Miillk _ Olu:!yiin: Mt1cli ve- :;li;de i:diklWlet vcricj cill;azJa ~1:.c bin gcni§.ligindedir. At. T'Jqb21. Ag.;..., ancak btl· rwhut t!lllCSi 1m- TIm'. \;olr tutmll~ \e cb:ll «; nte!io la:c:d.mi i..,in Ji.zung leD te-rA:,o!~•.• ~~,~ .!ngiliz dOD;1Dma~lIlln I 111.15 '"krnl~ -d I lil ).;u I, H~.aja.-.l d:.!I,"kii~illt. bir .... llkteLi 1bJ.r"'ttir. makineo \Terll..m.e:.;wi i&tc i~b"(llt. tibal hazu1anmDll .... tecriibe ee Yalrllit Irland::l Y lunLl Ing'ilgozu mUIJlde weak!}:r boga;r.la. "i!J.ililerl!!J'i. ,&lkeraigi a.rl:adan I:l.~ilitll·. HeIDen her 1~a.::~3.da miJrtaJ! c lJi tCr'C"j'"i i!.tila bil" h!lyaI.H.ir. UUra51. ,dilmelidir, :.1IHIO Tl.izik: TtkkUler. de\'am:!J bir sfl'yrUscle.r lni.n etlltind g311'b~ ~d,ektlr. Fa.kll( Ie ol!:iJ. mel"Clld ba~oz - tl':L!:t~r- bc.lki bu" i.:i:,'.;:;,C; m('rk~ ...i [,lawn. lngiJizl~rim Clha.n Ha.rb;nde 20.l5 Mirlk, me.k sUf'.i:tiyJI;l Norve-;; Imrekumaalco;e( tell:l.5LH az::LSl noksau l...:r ha!"tlllan i']lcrini kola}Ja.:tUT.(;,,,13,, lll''': l"ilhin Fcr:;:uI, IletLk Fal:at rhima tmlm e:8mek hili .. Zcb'rtil:ehil CWI'.Ilrndn tatbil(, etb!u .tI:IUvaI!a.kIy-etle biti:rml§l~rFcnull, Sel'l1 t~li. bir crk~k Y~di kilo s.tk.lt'tmde cakt!r, AttLS't.oH. BDIlUII!l !\lida:!' hltcsine In::u""..i.Z. bi,' lU['r1:e.z, .. tikle-d wl;:uHln bu barbdJ2 Alma.ndir. Qk.UYll;111It: S[:Jo!:lhlllt l,'};;:.cir:ru;ll'Il. N(;~ bullUl:J.l] llu :\,'a\'TWl'bl11 i:s"', I",i, hn.rnllUlbj' t~~~n Ili:\H,a".:ak &h~rl. S~FA Jer t3.r.lflJ:! dan !ngiltcl."€ye tl,ii- ml fun AhL~kan. Mllhakkah: alan bir 6eY l,'ars~ :idro scl'nJ [lo~IlUL:'n su ill] dl11U. u- l:u". cum i~~n 1mll<l.hllmasl iliti.ma.li 20,'~5 KDnll'>ffl(t, logiJiz Qonanm aSlnIn btiyill1 te~ lan Imlaw 4 kilo h!.lm lHadU', Zahire bolh.gu ileJpulJu f.abdk.1~! f2,a1i~ halITfilw ~tllll.il=t1mIWl::ilubr. 21.IlO Murik: Fil5l.l heyelJ. fcvyulru k~da. log-illcorcyi Bir (ok baIIMII." bc~iyt'll bll ~\1- 1111)'anat ;;ul"ulCIi. de iJ'Lc.lir. Heyet gsc('or :.! 1 .3D k:: f! ·thCJo\t· n - 00'1;11isblfiYl unllyeiZ'ek bava lruv~ istila te§ebbiiEil g:ayri tabU bkr Ie :ra~m.l!"lann \ akti d. \ " 2ium:u t;en!oni. cugun sag- I S g nd,,, S, ul ayaE (['Tit! UIllSu.si I AJu.-."1:os cellllbi Ingiltereden u~ ~:t:JD M>:[lIll:k lISa It ,'y. tl 'C I.: an.:; harek tLir. Bir ~yri tabii ha-I ,'cUed l')arUo.r IllllIlda dii.,,'"IItesi m L··a - 0. 'I !;Jnbrm:\. tlogrn yeni ;pl [;1gtnd:li vc cllcl'il '!c) alU~:ll'P llilbl:!l"h!l"l. reketin mu....nffaklyeti ic;in a.hval z.ilIt!a.~brllmn.lJ 'Ii) bU'mmltakaya , b.n y~rtlJ';!) oldu~ il(,:lt.l biltun ~Ji., mak \'annr. Et \'e !4Y.a.k I 'fcline g ("e... k olan A.lpullu ~ I t~k:si( ~~melidlr. f;Unkii ta2:.:.4~ Ajsn.!J POI (!n,'j-I. :!i llbll1 ile C1:i::L n yolctm-. y.uru..: hn"",,.:Ul sUriil~ri pek iyi §lnrt!ar ~{Cl" hbriJ.::tSl tJ :J.ZU"J.J.ldu-1 n[l de. Ve ljerai~~c gayri t.a.bii ~ir arruzd::m Ei'i'l'el gunderi lecek 2:1.00 M u..:tik CDl.bllml (PL) mawru. mUllab I/:tme..lt k3JdediT. ilr:apk.Lr.LIlhl-i iki gijz, r:ulmru m II' aH~u t biJyilyiip !r·cti~ekE.edir. 1j'~ olunm:\I-. taaCr', binl~roo t'1yyare il :m ydanla2,US/::::13C1 YarJnlq Jnr,,::r':I!I'I. ~tc M:uI.!j dMi:(md~ 'lie DovCT Ii ru].lw-d:J. Qkiugll giui l1a),,'.n.nCL.!ddLlr. I'~_~ b' _._~ \I;;r;[]'"J. Fubrikomll 1f1titlru m."ltl-j ini "n. hi.l.ngtl.i" 1 nD, depa ......Lq 11 o Il" __ __ __ _ _~ ,_ ,_ ko.nalmoda sis, llUB, Imrn.nllk ~~. te.ikil I:'d~'n raJ1C" rom eki.mi bu Im.1;:r"antt,;: bllTablyetine meydal!L dra lHJ.1"b salmesinco rel{ ya]{ID rlJ;o:U bli l:1I'"{' P.!J:1iJ..!< vey<} dWJ' litt L'l da t an bIT h:J.) l \'~ milMctifiin mamasl ve se..ire rna lur-ckcti ~'Il.ildn·. lLil.y;J,]a!."ln milila4d~ Llub. .. verilmckicl:l f:I..I'lca.l.i Ll aUF 'lie: 'kalm;~HgH'Idan hill,timet b DllCrlcezi lnanln alda gelme;: tllr' iu all. gibi J;a~rrl tabu hidi3at ~11ba.· l Bn sellC' neba.ti Yl1g:1.~ :wall - Yl!OIU: blT":J~ ~~iltloi~ .. olm lda bekuctLilun.:Ibilir. COlllbj lngiltr:-:ri2' lioimtiidcn bkcwJla da rni.i.naslb nll., 1 .illanaL;a~ .. • t:n.i yr:...c:.iLa1;n'.!I. hflrd. Iml1lar. Eg;er .. Alrna.nla.r sul1eri dJ.ha boJdul". r LiUllI! ba -I " il' "",:r yeti1}i, "·;J.'~i. lieri r !~hiye '.'u.kubuhc.a]~ bi.. ~ITUZ fr., lJir IJC'hir nultLalunmal!t1Lr.. ga.fiJ olrnamak icin ~,llhbllra bUyle bir let::dibeye giriije 'ekler 1 3n) ny'jl<_: ,~, lunhswu '1'ril ,:I.a I dlr. Bilh::J.5ll::J. miistahsil mall "I _ l~dad3ki h::lva ii.sJer.irli:!-e mu~:..ItC'red~ §iwdiyc J<i::Hlo.r biL' an . 'lesiIlt' ~llt-Cl .. II'} iltiJ ny ti i..:se IDLJhlemden bu CI.e'(,.'Simi o['\'ld U'I 1 Ii IdL.. H'mU"l \"e Bu~l.mtJ. I den iyi hir ran man a1:ilijlm . l<.e mchm rni.hlll II. olunabiHr, kara muharebe-..si j'::J.f1J.1manu.§- Imdal" ell l1llUlyet. nnnck AJbekliyeceklerdir , li . T ~ky da Ll\ !JJ( ulh iJ:al:l.r k'n btiti.in &iJ. He C;ab!lIDaJItu CC!lulJi lng'ilte yalruz avel tayllr. Ad.~nLn Ili~ale kadar adJm mJlJlY:lIun it>LilJ. tt'§-t.'bbi!;:iii!li.i Nolttai nll.ZD..'I"m'l a gore istilil 1:2 yi buJn u. tur, lIILSLI", <;I'S m, (II', yarderin.il!L iislcJl.djgi bl.f mab.al .adull miillcl'wu it.;iu 3razi ~lWJle- IJlUnhczim ulC'{'!!l( en moi.ib'IDteu1:e§t'bbii'iLinde en miil:t.im. rom d:m. ~hi Y:l.Z mi1.hsullc-. i itlc f cit Traky~da ekhn vilzi.J'eti ohnalullr. I'i Y!lT"I!mahdJr. birlt'ri te!jk!J ('iJet", D{l'l'cr lmnaiJ oynayr.!,cWrtir. AJlJol E!i:iriinL~vor. Yubf Iwl'" ) Lld'm E1:Hme eHllSusi) - Y~ni yd H~~t"1,'[p,' Falmuth Lilli am.'ilmbEfl"1lcd slmf sllllf l]iL~l1 ahJ.nrlo Daim:a ~'Lil L'k \'e fJululu bar 1'3t l.I:u t L~adlr. F'IllLCro'l I yu.... man [OJ.'!" DWlkc:rk, Kale vc .Bn bugJ:ty, a.rpa gibi toprn.k mahsu.1 ki s.allil·lnmm ~Lo!l is1.i.I!kttm- ll.'lmmakia.t1Ela iJnmmi l:le{~rberaevki u:lrueyj mC'~ bir ~dl~ He lIin tvn i,:-I~llm~i bekleniy 1". Alon"a getirec.eklC-ri!l.gtr topJl1J" lerlnin h !i..... dal'L u.1i:\'.un olunmllk Jarl;J.., agu V~ otMt'lfltik sil!il.1Lik iliin oII!Il!mall \'~ !JLl !:liOD i!'Illal.'ederek !::flU:'lan lngi.ll:t. U'~"'"'lIsto.::ta kHll'lp::wya Olt;;Jl" -:::ili tIr. \'e ltun:ila do.ll;e<l(:kh:ri waymiar 1~~'_ "'--l';~ 01··--,,1., ,,_'--:1 1.;."1 baha.'l"l.lo.rI ewel il-1.mal edil.mj~ . tacl.Jr. !Lit-ak ~tJllcn n1:!!..h.sul FC'Y J ..... I.<.L w.u......... liI..IJ..I.I.J. "ililU ILl", let ve- ordu rica(j.li.n ';l;"ll!~LmlZ il b ~a.zl bir tarnn!ida.n diger b bm,ga.n ~L maynl rle ka- bul.unma1Jda. btl. ted.hirleri c:bha :,;ili'.LuH!J. la- Edi n vQli'sinin lei l$l:nm derpey betiri1m~lrtC' ~'e' sal! l:.d t..i.r:lfllil:l. ~i1me.2 SW-" lte 1IDdnat LlmalJ , lli'"'.nI"I\, deDiz i'"ine, Bir gij!;llen~ Enkum.il· t". m_ g.illz Blirne. (HususiJ Bit 'UG; IDu'3L.:l.hsHi rr.em1:.tilli edebde-ccli; cJ.edeC:et,lenlir .. D~b p,em.il' J'~.. ralt £:!'\"VelU~nitL'lhu Qtmi!J buIDT!lya tel Ol",gll m.!uildan y - .'dOhii.nmrl!;lhl l'1ltrl;lFIl1gl In!' Islum. \'.!...iyctle l:mlufW.mki.ad.u;-, &iinJrnlil.:!'i millhalratta tcfii§t~ len ve h;J.va LruvvcLl Ii de bu [lllmalldrr. . mel.e cezbedip lmubiy>.!.tiJ~~ :fSe'- Lunrl1L~ do. llluhnkkal~tIr. l:mhleJn'lkt:::L ol:m vall F..-rid NoY:u:W;; CkiDLlcru :iUS!t.m, mIail;ThIW"l.r:I m'llkavemt!l vt:ya rr~UBir iHtiJi l~bbiistinl;l Lon- lbebiyc~ vcrmek \' lln.k.i.ki t~ nl1mwt rJ~az m r JJdLrney,," rliinmilBlili·. 6'11' ve acpalar ~ok hidir_

Hikmet

rlgaz

IJcll!"l3l~ Iilll1'elC!"h,11l kl'hi:: Idlr)'llir 1!OInd.;3lti k,'u,lOlnru iuh<a ,H'1.I1drol lhLlYII!:l r.lap 4800 t.cm komLirun ib:lubll..'!J.'.:iJ Ih~ c(hk(iLl'tll'. "un uJ-=I Q\ln yapL~I'II~ , KOrl'\w-l~ dotzel"lne dUn a!t!.llm yapllan l"urn u rudJUl doln!Yii EUb nkl..m ::Jl.il!t:l.c,J1k~ Inc~hud !:: I1Ulllu.. ikl 11;1';:;' Y tiL-I .... ~ .-~, '"[1 u' l.i:r. I!'fl... kl ..:'l~ 1<l"'aw1lTlLJ;...... . ULr. ... dUn silhab rnu:OYC"Ileyc gund.,,-i.lmL,

'I
I

sa.y! yeJJdikten SCInta lJi'!" blI~ Ill' ge.,;iemi:;: olmal rtna 1~Q. hcniiz: ~Uyill- Pl'oj",;Jcn \'LlZ g~_ tikle ..l, ~a!l:lt ue?i1dir. BaLl ingili.: ha~rkri h;[_"1d ;,n l.unamJandlgWJ bi1diriy{ rl . Bli miidlllij; f Uz l,apillnm, 11'''.reden. na..-sll y p lac3l:? ~t;Q 1[' buc,;uk, iki a.~ ben di1nya as !Cd mi:.i.tcll~!L. l<:l"lJJ1ll \'e g:azc telerinin h.:l.~llC 1'i1C1. zuU lmdlir.

Cll

YUl mtnrlJ.re~n tkm"IL kin li'lZlIT'1xe1· octl1l1" In· ;:;crm:: I.<:min d" ...1dugundillt bLl~uHlerd,= l k<:;r".nu rilllcn'kl ..u. !i,g'all ~cl<1.u'. M~nw.rc

lay balosu

ye

yg_

I

CRadyo PrOgram!)

m..~ri

",~ ..;;;;.!:..m.

.,.~~::::m "m.m"k" ,,,' Adanada iki hilkal
gari asi dog

ad- zirai I va i .. k m" , .. I t co

r

I

l

L;-

kl

I

.f..

Z~-,I

l

vel

I

l

I

i*

OJ

I

rse
n},OI"Sil.1llZ,

yen UQU~arl
hra'i 1 Im:l ~!I'r"d11 [",,'I:'i.il ~Em.en 11 ;I'i/'., to; arruzu cl~iLk l,. ...lilJll,,:m \'1:: :,tt.e ["[.I!men t:']Iollrru~111' K.:i.Tmen V~ R ~h.iI2.<l kM~ Y;;:IJ;Hl:J." ikj hiir.:~m blJhass.a mU";;lH~~. yctle lIeli.cleruni, tl r, K:!Irme , I~ 'tml ta.sIiycltllfllt:S.inc !-tU0;

ayyarelerinin
Ie ...,

12.

ar relln_ il z kabi'es- e eni bir la il b kleniyor
H.arlctyt! nazrrtan :f,'UI edrcek llitl(I,,1 arnsuida !l:C1'I!kl ....arl.;'" S1'Ji'lr:l

Tur - Yuna
Dost
r htM.
zer.rQ lil.1!'l!doeII

Lomirn. Res.m.~
bl~'\'ekiL
I. L1ar-l)

3.

(a.a.)

-

Reul:.i!r ~
gore,

1!f~IM]

bildirildi_bijne

:rlJ:ide

kil.d&r b;i["

~

h~r ho.lde UZWl mlinaJ.::a,allrn ilnla-; (>d~rcl; Icldlf ve muk IhH h.k.Une.r ...... ~ '._.1.... YllpllllC:lkUr, Bin:l(n,l~h _• .llJ l!lit b!I' D£UI:C.Yl· qtl']IIU)'1lC 1:1 u..rnC'rl111l\ ·3::t.edir, Diicr ,....,ru.an. 11l,gLl H~Yo:kilr51 yapli :lI!.C e taarruzun dcvamlt £Urelte talikl .,hItl}'ISUe harbin L",I\(I'II.. .:I".] UZUI'I ;!;ar""r!SlD an evvel mCJlllljrl l1l'Uh\t:m~1

(Ba, bndl

1 lnel

u;r.ad.a, a,n-

Sis1:CJmd~ akMl;hk l-cltlur.

ill - 1mtib.a.nJo.rda. istenilen 'e bek[cnihm Iletiec.lerin aiw.:;!mama.smd.lki a:.e-bebler Y ill - tmtlha:olanla is~len Vii' hPlilniltln lleU~IEri.n. alinmaw l1e ila hiikmedij Orsu· n"" ': Bence imtiban bir ~ ifa· de ctmc'!:. lmtiha.n.lal1 b~.r :t e ~I' sok:samz. netieeleri d..u.ma 1.J'r. lmtihanlarda nice 'U1J' 'l"lln, l~ ol:mny1lnlar var . hal'attn pck gii.2el mu\'affok oJu· for-In r. Siz, i.m tih'inla't'a de 1.. .1, ycti- ~nJ(;ri.:l um~ S€viyeJ.u.e
b:tklu12.

,." eemiyet bedenen ve ruhan sllllih a yii.z. tu tar, XMill L lit t~ris usulli, mckteb ihuyacunn t~un,uu 1'{,ya bl.i,ytik bir K~l temin edilmil;! ohm :<icllirl~J"imi;tr.lc ~le tatblLl: {'dil!'!1cli mi, ~<oks!l yrllnr.z; Ben, yulruz bid kl t rbij'eml bu .;;ar ye run dcgil, ci II:.;j l~rljireHin cl~ lA.- z:U'ilr:i olanlarda raftanyl.l"J'. Ne l'a.tll. ki hidi.& i~· bns vurulmau? X DOku.."'11DCU f:lualj!1i~ 'ertimai bahl fill ir~ rill cam }'IZ_ cevab, bu O;'lUJ CIlY, da Cim.j a.hliIk bili!\Pledikl,;e ah13.l~ di.~ , l}aIni 1 oJama~ nu? fr. - Sa) ('Jlrn~. Birliklc terbiyenin, evdei ee~_ ........Varin " ke kotu tesirler dolayisil ba~n ma.hzurW- ~ijrUntiyor. Fakal, bLi mahzurlar fLyr-L ft.yrl 1..t:thay:tt ulmazdr, H.:I.J ~ IlnLnlAnn birlesmesind n lEo. ·kl:!ill ed L I~alhfl il ~rkc~i[l Iizi)'L11()ji b:JJwmnd.:::U1 ayn t.esekKill de olmalarr, ayn. eler n;in de~l. ayni V~{!] i~il"ldir"
1i:n,14. yill,

i.lm Lc,-.JeDow

llil.. n ru

bcy;;natlD.JI

1'1<1-

"'~I

Dnn j -mOIJI:1 ataldlkl.'lI'I Stjn". :le~illlDtrlllk de'~UJTlh:;:l!f.il ~yda otmua \\1" bu liilr LI" LOtuo hroeJlcr ':'YQln 11ltd I LuLllnmml!~lut. L,l', hnWJiI r!lO~ 1ximb;[L1r 12 ~;Id"l' }' If.l.gm '!;1'k:JITTII§I:rrtilr. Bir muddl'

b'lllu[lduI:.LI

ilIl,h-

I(m~~

i1unbnJ"l

hep6:1

1;1U'~C'rC'k

biyenin
diT.

mahzurkll'llH:l

Jl (,l'~: 3J! -

I

Nezihe Muhiddin'in
t'i·ki.rlcrini
~drnl~

Z::lI':J.rL

Site.: umumi biro liilahata. Lhlly!l.'l ,~.:u mHlir'J V:J.rti4. bu n· ) p11mal.dtt: IV - Bene... UM1.1Lll
i,Wi\'( "

-

h;lU';,

amlt·;J ',.I:

A I il:lIl w.:tt b(>m'lYd:.r.~~lo;jdcUI j nHl,1.1"rn !I:!Wtbi,'et v..:~ ve ..tum;:,n l;u'Llnl ... nm n yu~ ldJID .r.ljjrijlmu~· tcldifb>r tI Jnde, tnlliliz L3J')'al LiJndra. 3 (a.a.) Sa.lzbur;; KI'UPI) f1IIbriki!1 rJr'q lniJlcaddld Isatll"r ) '1ll'1'1~ \'C TOI.!lIUnrL bornL:::'rgi}ri.i}lIILcleri iEerine de I~lllIlandirnanui lL:\lid d\l!i muhe1.i1 YWl- YHnlD i.sbkhilini rm.llll~faza ka!fIjd T' k. ,clcUnl;l~rdLr, h atilJde rll{i~lgu b~ldundl!.ki hD' Dbr!.mour.dll bOrn bilrlordlklal'l ,sOl'lL], berle:r LC)ml.rai;la bil1.lZ :l!!afdlO!nmtI;'nml"k Lc: t:l1:m lllr J II ~l k1-:!;H)mb:£rd~]uk olnraJ.! leU~kki edll.mekt~dir. m.m t:lY.Y:lre3l LCl ~~'Y'lMin ~lIn"lInd,!: I tin mn\orlil tm .:lU~"m ID)'J'lI:1'~jncl Slcwnkl'~l'i1n ve Daf.limj,l·kamn

I;,r Y:I.J'Jg~n lLlitinL

O1lml!l~U'.

~dln.:lkla ve bu kln" dc l11:r haLfl.: tWTull;inU!1 n:l1Ut..... ~r.rlm,i.ndr:::·kl \/az:iyc.-li rnuteesslr ~d!!l!~i muh"kk,,1I: uulunm"k,1.; d.• . t •

IeI'll

I

b.l1lar-

ill C ~diye tn lJik tlnlt§; rn.u:o::riI B.llitmnh;['lflJ bu!JUn i.ln :..1J~1!rt iyi u~kl..:r bulun .. bilir tfli? \. - lD21 ye k._d!l.l' tatb;J~ liEeu m..:i.:LX'lf "~r::\ier1. ha)'a t lra:klnru h ~iz. u1stLlardJ y~5!'l&rw. Oil 1.1I.lg'iLn iQin alma~ i'lrn.::kll"r bu.lul &.ll!l'..:£, Hl!}<"ht~, ~tlii.yo \'e si.: le;n Ya.r'...uyur, VI - 'I' e ~rimi2 ~i in ( net:Ji dll ogren iyoda.r 7 l'etme.n.rn .arcs- ': VI - Eell b-' dil ogrc<tIl'lcl;: i!;:in el.;l1t!bi ulUhl~c y.a=::;:m:mlldr', Yo].;:, o.lw h.::';'l,I..nu ..mlrY.1l.cn.k katlar bLI." ecr:!ebi dil ugr<l:l.me!t maksud lSe, Y1.pUa",ilir; bu o<~.

\. -

In
(9;1.' '"".....h l inci

'" LI:.lnH~hr. I{Js;J loir mltr:ll)·.t.<: <)'i~1-1 IlJslmdan EMf d' manU! byynl'e.!>j·-I h,tl IIf I-:m" tLltU!:lII~ ,'e lill killl"d dan I.u.:;uk p,J.n;-la .. dli~du TLI v</' ::tle.n ilti k .wdl d :}fI,:bii f.ori.lLmii" , ,_ MU:llademenin neLjt~i Hlfllilm
:Ill'rld:ll)

i'i.klhcli .luLbrlru:cladU'
)'8r11.n !lirl'l

\'e RumllJi'-

iki It,Qles'luhmRa ra;;' men yLlka.J:'1dald mcmleketlerin· nklbetl rnne ut'rawB5.L mul..Jtc·

'"

(J

(EU,

LIoul,

t Inti

;;a(,

(Jt)

ini;,iw; bnml~]
dciu
L'mdr::..

·udir.

mcldir.
Rumt:n dey]et ada.mlan
bU'll.hudan ll.u.manyada

Nim.:tle

:'I.l;\h,12.m.lkCliD'lesini. 5dy-

Hu~:usi

tak~

mw-u ~ ']J.bi -

mv.m tayynrele:.. horolJilrduIllLlllan

Hitl~.
"",Vag; •

rna

lCllli,)tir, Fial.€'WS bunlnn dinlc . ~ 1ecek YLigosla'l~'a men' L em ~ u'lrem l~, bu yili:il"l1 rnetre.:liro :t.r.l,tiLL : lan.nda Sik l!ak 'ill!' g'.iI"l.HtilliL k:l."· Mad~ dil'lIi:j.i -!tcll"ln llj.ar.::.w ga.lal· ~lkrnng-n ba~lanll~ttr. Niha dan me~e vc 'kara :tg:td.an-, ~-

:!I'ct dUll gcee ~ild.:::tli .. e uzun her "CS!llJ"e ~JUlr1I§1 it in laMa, bit' ka\'gadd.H. :!;O!l.T;) Firdel,.·s ev·· fioi;l la..btaSI, l>igara ItagH,h, made· d n t::1]mrak gilmi~tir, I'll' t!".;S ni mc\'ad Ve ''It']{tirik mn.l;;{'me~lknr ~Ikma~ d ' onu !Ul~a· sU1dal1 taJlibe b~IH~llr, F1I'dc\"'Sin clugruc(I. Nimetin e, inc

3 (3_:1.) - I-J""OI Il~"lr-cli ktli!;i: J n!l'1 "::0: 11io"11 !nhlv~~t~ri bombardlman Ld1)";].re1efl dUrl gundi,lt. !iQ!L:lI\d., It! H,l1nm.skd 'l/i:: .l..er:1.I1... lTden \,a},i y~r ~ I1'Il:"ydil.,1arll'l:J hUI.:'LI1111ru-y.'11 Rll I;l!'dlr.

og--I

ea"-a

Blr hllngClr3 isrlbd 'l'ak' olmu~
d~'>JJl3'1 L;)"V)':ITC'Ie.·j YC~dc

"I:'

Ji,;::lir_ Bundan b '-'lo:aiki ruemreket 2,rWllnd~ akLe!li.lm.i.j .alan lkillm·

r-e"tm~n ~l~

'in'-!!1l

r t)1!ll",

\ill - Gnuner i.(: irisa.!..l h!!kkmda f,'- w.i.z! \ rini ihli ...il. Net', f.l :.tat. I1K"C'.::len lk~, g.r:'i'lmtt
IVkUl', Olmllil;nl .l."!"'~!l:\C.r ~irUer·,;:n olru~ r,Q'~ bert .[II·Jj Ln.anro; ["at Gil de,~i.ndc, dilil1 irl1ld~ baldekri ,>1-

goren C:n'it] kapl'I{1 zorltya.f'lIW ic;cri~ Co [i(mil}tir. Evde b;).;,11)'a1'l k,n-gd daha eiddetlenerek yemticn ba.<;lall1l1y tlf. [oudc:vs Ar.J.b ':J.ddc ~kt,;a bJr clab.::J. l~ell(jisi1~ 'bcruber y~lyarmyacagml v.e arhk ,"'e de dlJI)miye!:qprti roykm.I.]tir. Bu kllt"j ,:;;G:iZ](.'T iiz.C=l'I:IC C "'i(l derha..l

gitliginj

di mahiydteki

.a.nl:J.."lm~:.b.l· hii •
icr.w.lla
I'I~,

kiinlleT'inin UJ..mamJ.i

zaret;,

IJI.l an!111m:m'fl t!ltl.liki

a-

wn~1!!.~uhuru m.uhl·~l.l'lcl
,j,U<J,T1 hal ve

rnu§ki.!-

b1 a~nl

cek~k

cvvc:l:i ldrdev-

Bill i..i.".:~rine:atllml~ Via o~u 801 Me.m~i.n.In alb. ile om.uzu ilze-rindt::n surc:U.c ~·arala.nu!jo, bu

at'll'

rup o:;rem:r.~k lAzun v_ mumltfutdiir,

e:ma.da miidbi!j ~eU:.e orkarak r 1')T[)_da b~bya.ll Nunetin iize.ri· ne srJrllra.r:ik onu da bF'akla ..

IstJ.bh b r InC"' d i •• I~'l"i!etui!!:!ak istemi::, fl' at pa.rhakkl1 :\ r u i;, 12? maklru'mln I:atP~ llinl 'Il ]~ . il _ VIII - IstlF Mar. ibm yapn.mifiUr, EiY.llfUJ. u~e-riIle 1_8YJlllm.1r TIirk - Yugoslal' f 1lJr-ahna.sJ.a, t,.;1.k liar i . I IAt-nee. nk[J[ _.. ih --L --' " !F'ere rlu.lieu Nimele de birk~ n ,,"YOllUIi l.!l.Clilfl. hlll Ohdlr .>1 ~ I \tl'<:'l.Ikl<lJ1 i~in rll"mLim ~~dllg,l' dat'Oe iJ"IdiJim. lUl.til Cil.,,·j.d ('.,'d~n I mart 1939 Lanh.ij '{ial-! • l~lilgm:l~:'Lr t"...d=',}C {,:il "::::n.L t:H:-. Es"!" r IrLIY&ra"- k8{mJ:!;;w. Dira.z .\:;OIU"UIll1.\' :J..D~aSLIllilCi;;a.'-1 tll)!tlalnn-I rJrtn ;)b"Y'I"t tne hili lllnL""Tt'l kon" 'k'.a mah.lll.lin~ yeli!jen j:mlh31t:r fla a.okunulma~annn btl ufll;1!<1Il1l: ydl ISWihl:l,\Ul L:.li:J."C ile ~tlJk a~H' yam.!J Dian Uti karum I 11'11 b:J.2J hUl~Umll'rin.i ,",CllI icabr""d.i!x:r t.urkr.clCl"1 I t"'-rellrll>!': ,._._ l...__ 1 d ., -' b' --, An I U"Udt .I.:w:>tabanz.sinl;' Irn.ldann.II::-1 ar.l U}' Uill1::lI\ U.ler lIglllL miilnki.ffi olum:.! Bu;;i.';n U.~lf n I bnlir. FinJ.evam ~·:J.'r;].1a.rlf~ r::trada a)TICIl niUl12_tu1'1tnr nro~""'" • UlI.:uLLUUI ... , mutkil bll" urn. t:.1.:' , :.kln be1"aber yO-pit n t.c:da: .. i tul.ol imz:.J. ctmil1Lerdir. Ce'V:l.D \'CI"Ill:k j "';Ilcl I'. l~:::'l!L':", iyilC¥~i aW8Jo;11 (l'opruc L.J.k kenukkrl) ,",'.oTten I .e1icesind~ VlU -

I

lak

istemi~ljr_ Nimet b:u;a.gl

cl·

!Electk \'e -:n u.h ;eM Turk - Yugos~ aktnbn la\' kiJilUSYOl1U llllll..nd,· a..::j{~ri 2.10 :~yda bir l()plJ.lllat.:.lk 01311 btRtir FI';:'n.s1Z ordu!m klll'll;.;n.d:Hll t'e'r bij,k~t: I.om.i.a'tlnl n' t~!lcncmL De..: .. YlI 'uo lolIIlwnl k ...I,],I'kill me'zkul- prQt;okoJ It .. k bLll e- ~hJnm (j~I'1CLI I.ebli,ll.: d.ilmi'jtir. 1nGil.i~ h.J\',') kUII~~ 1a1'llt'.II'l.dllll
,".lmillJYiiUl.Ln ~im,,_li giJl'l!IJE.indc YilIII1:11'1 1'1:1< ('~"'lB taYYllrecUerJ.tioU:; d.r:::i~· limk l:!:t.mi~Lrm:l; kill hed.rl'l<"d ... H!I. 'TI~rd.~:.c1 surfi 13('trcl Jnulinl!! mah51.1.S t~;s.tlt
olmu~!:ur. daf. b .. t=y:ii.lClIlDln braruKiTI~n
TilYY.IIU

Tiid<.:IY'; 1· YLl • g%l~vya araslndiilt.1 l.ku t muba.J~I-.:I~rinjtakvlyey·.· li.h ,are h!fi hll1lrri ctmcyJe miikellef ,cl;!! iki mem1~kotin her biril1de mij h:kabilen hi.ikumeUel"i. tJ!'af.u:i dAn byin cdile,:cK r~l::t i!e uir..3Z:1ihln miirekheb oluf' biribirlClI'i"'1 11.:. ogrudan d dQ~:y.ll. tems.s e -

PI~'r.,ly ? 8t':§ill1i! tutu.Imu}tu.r, 'Tal'Y.:InlI!'rJnllZ.Eh:n biri £cri di:m:fl1em~. Ge« bornb::lt'dim:J.tL "... ,Il'elerlm.lz Gil':I ~~j''k 11". n t'n~ '\'e Kruncn V,! DU5rildor[ d.... ulFl cia ·J1...ml:IIJrgdHkL :sun'l l"c:twJ raD[it.J1r;n teJi~:;lJrI:J &.5C11'1.le OOhll':l_", Krupp f,abrik,i1arll'i.a Hamm, Krereld ,,~ M ubhHrnd~kl illiC r;lef"llIMlI'LI3 Vii! Aimllnyanln ~,mali !lilflol~ind~ki n;~ll.!:iiiddid tayyve meydn,.,I:H'1Da hUcum ~lffli.LeniLr. Sun'j pclrol !abdlo; ).wrI.];'IiI;:, , ....n eilLlcn h:..s:u"ln buyijk (>1dllt;l.l. ~l!'dilmeJ.tmi:r_

ncr'" karl dtye tav.sif cdllen bir ~(:lr:ilde bi,r~HlanmL] ",e kendil~ nlle MacaI:' li!.telderi.ni1'l siiratle tatm.ini Ii.izlJmu blldirilmi'}tir. Eski koyli.'i ptl.c'lisi.n.in ~fl B. .{;.mm !Jiltiln Tra.nsilvauyablann mU1UVE"IDct niyetiruie oIdu.kla:nru bR.!}vek.il G.igurtU'yll bildii!"mi~.
t1r, Ayllli m
VZ',1

llB.klUl'1.r;311

Daily

T£legrapa gTl.zdesinin BlI.lJmlll m u.habir:i diklmte ] aYJ.k ejl" mnka
Je gOnde:rmi.iFit,
filliJil':lanya hariciye
ilfttInnlm 00-

Tan·iJrelc-rlrrd.z.l
1\:1"':;'

1'1

ncpsi l;iliml:.ll ;]~gilTlKU
!ii~Cl iil:U~"'J1jl1

Jaml!' dDllIlI'IiJ~lu!JlT. C1J'i=ba

rI'Il,I.h" r~inde

blr

dEni:i!: tLi..lIYDre.'11m..in

d::ll:iil

IJl,h~

'3.mI·L!.nda to(tr,'}'!: lerl;,iu.den baM ililmemelde berabcl' ljLlr:Uot ~tkirr.: ll" ki Ru.m;wY:l ekn.Ui)'et •. Lrini :17.allmak isledigi Lakdirtle Tran.silv&llYarun bi.iyl.!k biT ].t;u.m.J. m lrJ.:J.C3l'lar c\ led'l.£tmek mecbu rlyclindedk.

-I

I

crlJdir.i o;.imdi ii~~j~Lir. F~"", ~+.)'anci!er.inin

Ramen kklil:kri
12Nil(Uli

~u il.; nok •

ta.YI iMiva etmr:ktooir: mubadelcsf,
lialmakla
berab r

R1.llnCn

dlaha liberal vc MalZ.B.r l.araftan bil1' rcjim.

.3 - Toprak t3.,wed.

Lorcll. Bea1,rerPruk'u yapma.mt.~ bilik.i...s .ikI m.illctin b aya t-I me nf llatll2rindeki kabwes.inde .. ,.. "'.1mI"''' tb;,tulil- I -v ~ .. davct !'_j._:~.i-. ~i~ ... ;l""_. T ~r-' !lim ve ayni zamand bn hnkika~.,w.p "-"L .IUU u. Be".l:\'crbnmk tayya:re ' lit na- tin iki mC!1ll!lekette de rek gil:zel I ZITI olm.akta di:vam edecekfu'. lakdir edildig'ini mpat etm.i.§:ti.r. B, Churchill birikUme.tin te<;.ki Bu.Giin Bal n ittifakmmu tin] taklb eden 15 baft. zarfm _ f}Ok !!&nn1dJg1 j,nkil,_r edilemee, Bal do. Lord Be~'i:,erbrQo'k i... 1crin tc- !fan n:risa.kJ. haric;t\.!'IJ g(~h.m fGrnl J:emmUlI3Ul:r[lu'ir.:sim t.e1Ilin husu tt;,,&~derle Pf:lk ~Ign vurmadan sunda ylik~k bir d'irllyel goste-: .i!;'tCI1.i'l.e Yl'kJeJ; blr' t'Mllyele mnreB enerjik oil" aaztr elarak sit. rus buhmuyo-. Ndlcenin De olaratle dikkat nazarmi c-elbetmi~- cagu'U :jim.d.i:dcn kest u mek vEl til', Cli!".d nltu·affa1uy.eti ve CIS' ~k _nikbl.n gorilnmck kabil od.e~ yare iinaliituun artraasi S('be. glldir, l.ile Lord Benve':-brQok. !iUndi ikF11kat bu netiee ne suretle tetid; I' rue\'hlinde bulunau blikil. _ celli ederse etsin Yunan ve Ttirk metin dikkate deg er r!'~lV, IIlk. _ mitretkri arasindakl batlann yete I\mil olanlarda.n bin ola- gev~rn.esme imlian yrJh.-tur.1ki tal: tel"kki cililmrkteJir, TaYYII- milleti.u biribirlerine- l;aI'~ dl.llYrill! imalitln:a dDir radyooll ~Jl'I dlJkLan cand.an TrHlhabbel.e ikli lTcrdtgi r.mtul!1n Amerika vc Kn. memlek·etin en. esaslJ menf8.llitle· .... nad"\ya )':-tl"llan tayyare sipari~lC' ..-. ,Inln ay rum a k Ib'l me.z StH'",,, t c 1 ,... I'd ri h.llkkmda Lordlar kWllam _ U.lt ~e!il . e mZlm;un eiliyor. ;n:d AMdeni2:m bu. e'n nn:rik, en !lInda tere,.1,'an eden muzalterot IEha:-;.\;,;!..S lJio~tllSlnda TikI\: ye Yu llil.3lml~ ~o)'lediti nutuk .l:!.ali;: linanmenfaaUeri o!c dar mutte .. 7. rinde miikemmc-I bir tc:sir yaph.id Va (I kada:r biribinne kar~ ml'1t1r.' ilI]ll, .., k&iJflr mliL~kabil llir !}i2!" BLi ~on l'It1tlrunda ~u goze ~ar· kiluedirltrkl her iki meml~kcLr-~D.&izleri. so:ylcmijti: ten bjl!'t~e ,'U'ku bultl.c.'llt' lrir b~ "FIB. vaCJ.1Jg.w hudU:d.li. gekle-rio arru.zun dlgr.;r m~mlc~ctte pu. lila bil eefi -a..d a.rdn-, .. I yi.ik bi r t.ehlik.c3Ch:hnde ill ~S$0d.il~ Lord Bean:rbnmk'un hub Hit hlne::dne ginn~, p:lf'liLwento I memesi kabil degiLdiJ:'. Yunanili!t.an bugtin hiiyiik hR_rrul.bfillenTlde wnlmli:.'etle 1)'i rici mesele!er k~LDd:J. degilka~ i.1.lS!. muhtemcldk, BLI illT. Ynlmz. Bulcaristarun bil" Desw-etie :tm.,b l;abinc:;;i Ix-i? yeri • deaga~ \'·elioridor da asl ".ardir ne alh azadan ~kkill ooocek • ki ~imdiki balde bira.z halifIE~ tir. Djgel." z.allar B. Churchil. B, g.oT i.il.mekle berabe-r ilt:ride bir Cham~d:Un. AllleE, BalilO:lJol .... giliI tekT'ar a1e",'l~rrlr'IIle :illntn :itB Gn]'! Wood dLIT. tif.'l.!uw.n mukaddcrnll ne !;itkil 'l"an~ imala1J. Il1l2iIrI olma.l;a.l;:Il..l!} 0111£1;; ... QIs'Uin Y w:uu:ilin:;:w ta devmn t'tmek.lcbcf1l.bE'1." yeru I dm,tli \'e mut:telik:i Tii.rki,).'eyi. deruhle etli~i ham kabinEl3i EWL.·I kendi yaruJlda gOrecekhr. BU] bCl ilc, irn.illetin barb ga.l'''" ti c: aid en bUyUk me5u1iyeti ili!tiine I garistanm E;;:;e dec.i.z.inde m~u. ikllsndi menfaatim \'a rea Olllil. masl .:ilitimal d:ahilio.de gbrw-I mcmleketin si;"'ll3i istik:liili ~ M£l'kt.edD". I lesinden ','e tamamlyeti..nil.eD hiS'"" Bl1ZJ mahfl11erde bu la.yintn ya' bi:r fed&kirhk .lo1i,pm:mdan 1)'1 lum:l1Jr. azular n ar.a8lmla degi;;!lk _I biT doolluk mW:l8.5e lleri na.mI.llk olm.nswll. :meyda.n veI'l'!(:eb n:l t..;:,lnwe YWJr1I.Il.i.5taJun. i'liu'''SI.7Anncdilmel.l:cilir . 1tl,k.::l t e{lecefi nde tiUP he Yl;lktW-". -=-----====:==--;-;;:--~F.1.kat a.razi 't;alebi, Akdeni;:;c inme·k, \'C ban ec:nebi niiluzlannl da $a:rki AkdeWLin bu Ilassaa llokw.smlJ. birlilde ge '''-mIii1{yo lUDda.ki en.el.te-I." gel 1·' y'I.l[l ni"fB~ 1..i.r,ir, 1 ;".:1 unlf ... .,} rum ~diJel'llY;:Ihudilerin tiberal tanrn, g-el<ek TiirkiytlIin mutle:hid \'C 1!:Qkesru;;h muka \"ellletlc..r ~D~ mc.:nu: kaIa.ca.kur. H:iseyin Cahld Y.lU.J;1:N
~~.....
< -

c,

I

.umanyada Y _hui aley _ta hgl

d<m 'o'Ltlth:"i
K:JUU

rO}lidllcln~'lll:I

L1Y}':lrl!'dkrimil;

hliC'l.Ll'rl.larlhD ..i:utUl1:.

-IR _ -- ..".U
r Ehi
Eilili

l:U,s crml!$l . '\.'I!" mannuniyct \'crki n(,iIL~lll;!'l' ,Idll! ~lmWcntir. T..y~ y::oreciierjm.irin. hC'>,s s::J.ljm~ doll. _ mii~l rdlr,

japonya ve Hoilanda Hindi sta'D I
I"

(iIZOlJ, mu~n

t~r~I.J'\·L"J yi i.!.cken Lult'n(miin~Ll .. ~) i lJ:I:Sll leo!'-

rl'laJ:la,lir,

---:11111:---

ci.h cdc rim ? ( a_...:.m ), l!"'.a.m .I 1, ham", j.'1 ~ (illwell'e:J l . [i>ii"llWi) u, (SC'la...;i) )"1. I ~lhl i getmr. ~'\rtll; cskj y(!la uctl"'m~yu. , hI l LLirkl:.cl~tir'. ~nin fa:

Sovyet yiiksek ~fHr.sun" ictim~u ..
M03 ko\,." :I (a.:1.
J -

cak lifH ( icin i lihiil'
tar-1I11 l nfi _ P~~I·WJ.n Pa -War] ~lt yf,l:!;A.

anU ya s· ilia.... J
l saldan
f

bgilk

'~E Haoadni ",.1;Jl riidegelcITLii

kIl' -

~~~"~~,,;;~~·J~~~:l~t:;kll.'Nl

T:!.s A·

IX a_ltDn:;- I t

t~:'l:l

til-I

j:1n ...l. hiLdiriyor:
f30ll'C)l Yi.ilo3eli: f',Uc'UlI.IllD iki medu.inin mil: tel'~ '~tir I Jarl, dUll s~at on lle:"l:rue r"cmliD !"~:lymdIl Ylp1lw~I'.

• ,utaT ~ ':' Bunun e-dagoi' a l:l.lf'hr.nfn I'"ie..l.u;;mn ka1.Jillyt::ti u.;;crinde Lesirll!'ri l,ar TIlJdilr? IX 11: uhl.elil tooru;ata lll..il"ILftunm ~kt· 7lbcri; helc kadltIJ w! ·',ru-n D.j'\tnln~1l. :,~}jcb bn jl1"eji.ij..:lt..T HOlJdlb;wl ~Qnra,
l:llatW. I:r'k>:.ldc d~1 tlll ;.tkt(:}' ~.at':in I rl:r. b<.yl;:: Lmn.k lazllndJr. _lI,.,n'n.n i memlek~Ur nje

MezJtUr ir;;bmada

:;;:akJd\!.
l:iiJlUnJ'Cl

I

iJ

RLilll nkre [-rtiklere aid r ~r"Jar Zn nl n.lgk~1 l.:ir-armdl:t b1..L'11k lJ.%~ _I l"nnll. lcvzJ ed.ilrnc;c LJ II llr. Dim L.gk-'y~ luw r on t~CC:1,I In :.l~ca'd~n ulall ttl uk
I~'·inclen yi..i7..J~ j"dml. bt:. mIJ~. lj,r'I.ln te!''\I'jre ~ldmJ ,Ljr, BUH'

ilugLLn .\ ..."m J:,-,miJI~lIlIlllJi 'n.cilLereTenl l.:Ie ''':',' 11il_ml!'nerlli. lu.ill.!l.n:llm;]1o: U%(:rr;: e I'l'Inbu]1 Kiln d, 1W........ cUl::l"lnln t:,;,!d,. ,_ . 1:lni 1ft: PI.l 1:lbtllm lklln;!] 1-lfKli!run bir illr p:.rl\ ~ nll He b;1 ~·"rduncl di:rut.~M'

nm'~·1
bcdd-I
)1::trti J

Jeri ya.ZLll rlCal lrn.zn-

..It" .;:!.!

ta iill.
13, St.a.linc. Molotof', \'oro' h1lov, r:alenine, 1

1..l bl1 luc:=-rl:JrLl::m ~kiJ cl lifbklO!f'i lTaX' ".~. urn' ni
II t'd, N;kll!ri h.1 tUIl'I, blr l<l:.t.hilii.ctl'hlme ruml caldan alan r:uamn 'ii%

leait(lllCi

l

pini.l:e 1k.l i:lt~~m ~.l:r;'3re~l llLl:,iUrtil" miJijt(lr. A)'nl t pl.;, bu' ,lur;cr l..:rn·.'lrl! doL H.J:I\Tt! CI\' nni;l.1 l ..yyal'e d;k!j ba1.LrYilLlI'1 e: II", imlirwn .~iJr. 3 .I,IElI.I.SWS e[1:'.!o1 AlmilJ'l)' :'illl ~lm:Jl d::o.u to!! ~kkYl llJ.u bi1dlrilmi)tir, I'e- Ii: r1J.lnd~ \.Leiln lngLl.Jz. laYY;l1.' ~rl lllmao _ i tebligi LJI lie iI d Ih I IIw,kcnlc.n y.I<IlI,..... k "'co Y.IIra! Iyllirtl n.rlm, a (......, - Alman Il,,~ku- d L • Ilkl tllduruclii to m \J.!IlUrUlI ~(I}'TI [l!;k .. 1'i lL.;.ucJl!i'rr Jnllndan'I.!!1 l bll'i: ;1L1I11<i1 .-d.r, (;lfhom rnl"l"kll.!lUl!.l~ U~Lln ba ~J' ... C5TIilJ!m11.1 L .. ALmaTI I'll" ~Ir 0 I:;ul ~~[;d"(1! t'::slIdill (!d,11! -I d rl1;W}Ll51 HJII"11 sellS lo~ h~Wl ndt" t, ",LI' '1"L\.If'<:bhez yi:dI 1IU:.....~a lh:.a'i:~ tUl},C11 ,;Lu"':lrJII IIlllilJ1 !pbl::l,dl IJom. blll.rl" b.r leu_III" ,uli!5irL..II loirl b.r EI.!m'si I.J..I! I(Lhnl ,hI', II:unlIlc nrIL l'iU;! J:; fUr ",..IBid", .scl''C'1' yall,'1'1 1.1\, I" teO! dWt'rl lid )'IJ~I!lElol "l;!n ~rJCukl"rln d~rl ~;;r!!1 .,]nllJ~III", DJ '<!J' ~kl ~I~L c.::ml I vllrd'r. tiu !lurdl~ bu (Lnb: .. l• r:l.llnm~t'r. h:;:mln U rI In,r.rllz (l", Ln'\ycrirl L ..

lIU!> hL.ldudUl!..:l.1 he]' l(lr ill crUJ1,tdl:... i '..iJ.te... ~ l:a!dJ..l;.IiLL'11£;&1[ p"LJlml.lmt )·...

00 .. BWlunlu
l:l'i WIll::mm:l1a

~P.r"bL1'

InSIl.i.z I;u\'\ eL·
rt

..1 '

til

I L.,ly
I:UT

mm;afIll~iydlc
BI::H~iclek1
~ ..

\'.'lI." etm' I
kL~'i
lulU

m:g:.lil

t11 1"1 dll~ S[dL .. koll fl
1dlr'-,

I

, 1-11 LlOr :\IJIC\\..:'

m:ti.L

"c,

1..... Jl1gil.u:l. r .Jdl!d~ i.llk L'U'd\1 1'1'1.:., 1.:J.r'!l1 hIIn:1.rL r;:tllII1'KI.m1uLcor. Fol-I Ii l lL!..Iy [lb,.l l,ill' 1 Imcumllo '::I.!~ mclt km"yullc:n bu t':'h.!ri! ~ b.JLJ1__ 1 tlu,

tf;l1ya., rt'.illli tt"bU~j
lI'll~'nda b.J' mall ,I, :I (, ,) -I 1 Iylln ~rdIJ1""1 UmUITIL I;MQI"f.thl- ~ "In ..1 num r" II l..)]1 ,i' I
1

L.I)k.ll lJ..... t.nhl!1 d(l 111:.n lcnru~

l.!il'1I1 -

""-.ap.l:.n

l.:o.hkd~:ltt;m

~ml:a

Idl.lllO.J

'mler J(~inde bJJe bil Hh'1.e e;rb-lYt"nm a.t y II1.a rlan \' f\ l'1lIr _ D lI~ I'.;; "Y.II.di.:n. ile crkei;_";n fj j. yClk:lJ'l!:. rI" u 1I:1(:.i liyn oldug1 hIb1 ittunai V1!:~j,fcL~ d~ aj-'T1dL". il.Jnlan er'ull"leriDeye v.o?.ifp;!Lcrine g1if'Eonyn :t)o-r'l l".biyc eLm·k Iii:zund Ir" , Il'n.kri t Ultl' lW'Jar ki frzlyolojik d'ul~'h:r:i hlYO'
lujlde bJribirirna mUir mmiml <li • SJle_1l1 ..'C' )'UrmH1.atlk ulmah:rnl"~r' da. 0l1.li.liall kllUrar

• 'jrmi

b{'<;m
tm'.
14r

(F

rfl tl olarak

a.h:c(...ymll.~

Il1U

krln.lu y~ktlnu 11730:" lunillHIJY\I bul ltir_ Ht:r l>1X1 ~Irr mucehhcr. muhidiJ

L0I1(i1

"

3

(;I P ) =

H"va

Dl!ZII

rroti,

-·iJ.T1n led'yal:l yn ut ir'iluj" Ikv.un l~'].·C ,.tt!!'.

dO~
{'IIl'k TlmH
I!'dwru

tic.Jre1
r:.hlllf!.

I: InJtcr,

iri!dHjjTco.Jlln

mdl.! Hart'll [,11

onu"d",
~11 ll1il'l .. r·

Uilw •.uun bl.riaC'l [l~U'~I.'i! :1\1 b;:,'"I ooccq;1 P;H'U 1.5 mil;r. hru
I t.Lh.nIlr.

Il~1 im:l~ \ ... l-Id:l.ridc I
I.

..~']o;l·II'!i.tl I .,.;.w.losl. b,,",I.io.m ..hn, n
Hi.I~l.Im" \Jl-:n~":Jfl "L'mIL

r

Cl:'li. MoLda'ly<J.. ~;O,,'yct \',. S ,'il'oil' li5t ~~"ed ral (umhwiyctu in l.c • kiline ml.ll0llilU' hullJ:WT\!l tkl ci i, m:.r;lllya CUIll! Jriyetm~ B r.1by:rnm Llotine, J I .11 tnun VI.! kmail eya!cUl.:nniu iLbakina. mnlul tur.

111m nYilOln 1 l,n,Uz. ~Y' iG ,dlnd. :z )'IDI."lr\ 2*1,]1 t..JY) 'rl" "ldl\!'I.m1.l ],)11-, ~luy"r TIu t y)'nrel l'<11! ..,Iu" C"Y" ~ _, nhlr 11 laYYllreri ~ ~"dJ ~ DO [llir. all ",vlll,; l'>1~"n~1 1,,~liE ha\-.1 ku...'c1.l~rll'!~ ..t:.~r \ II n b~j' ncLl.:c ulil".11 l I " l~. ~ UI!

'1

ingiltereye Iar
dlTlm

'l

,41..
n

ltdir.

lUJ:!'Hh'mxc

kn

)ll.'ni

rnta.'l(

harbin

Vaz
[n ~

. ger.;1

g,,.. ~ I1ay'fr.d::t I';ojl ~lIr IudI:' 'Y P "ILi'~)~J'''u"~ ho'mbOlrdlm n ILdiot mdcl , 11 IIHi .,lon y41n ·to, III~ll'llii U ~C~" d .','[[1 t:1.,o1,1 tlf. Su-dand.l Ii>v'I"iln'lc ·Lrnl:.!.Port -u(l ..n d('mjrYl,IllJ t.-;sJS~UI'II t','ml" rc.lll~l" ~I J L!tmj ll'r vc C~~~jl ""tr~pL>SLI IJI:' l.LJ'-' :oat Ij, :'Idliflmdil ~'Mill n C11.",rarfll' ffiLL'" m h;t" lt ,~, ~cl.Il1'bJy L \'eJ'm't"nh{". E:lu mH'l1ilkad~ Yl:otlc bLiIUn 11 kl dllf dY~III""l L.L)'J'RI" In ..u.cl ,. 1 olmu Lw. 1i:1C"1l}'..1rll 1.>UJ'L) .lo.,1..1 ,Ulill kit t l!l·

I I

l

11 ..Ill

mlr!;;ud[!rLni

\'t

nion

l)bjU"f'

Leylai Regaib
I.tanblll t,UIU()II ..iU
Ii

Japen
!!GnU
If "1·r,k ell .b

---"'---

:sefaretha nesin de

do:n:

t.:n"., 1 h." •• j!'·,:IrJ.J.1 bl..:l~tl orta tJ0i;IlY:1, :\1' II'U l,e In lIt 1;:1' ye g lmi". Ing-rLh;r:.d n Ccbr;li.itt::u: ... !u. 111 al~y!:l" 1 SLrw • pum, L:k:l!T.I'IllJ tala.1 U 111 'I , .lilm[;[-

:Ld~rl 10;,'1'" 11 1 Itll! .r a I!Illvjyc 1 l' .,'0} f]1l1l1t'J'(lc 1r~"II"'II:YC'

b

I oonlJrl1C11l !.:!tn"ll !':I' ...

I It II' Iyn.l.

1.1'(1

11

ulnm Lur. H~lr:l.:U h;uvn"tkri toVhlw.P'}f
1.Nllclno, .'1 [ ,) fI(! ULp.lII~ ~9k".

I

t

11~ ~ULmt~l[lrmr.

~L1I1QII I\InK'''U

1 ri

n

rrll~y;}

l>1r-

,,~L!l

llL.l~m.1fl I VynlIC~·.,Jprrl 1ar I!:C

5 AI,u r'J Hln..! i'ML1rt~ b ~llllrl tJil'ln(! rnl.l tl rnakt!; ~numl.i.7.dt I ~ I i:1 ml rCuilin r,«ctll L,,} I I .... t'!lu u 1I n I.lunur,

n

DlUJ a.kl}llm Ji!LpDnY::UUll 1 Lkrkjyl,.~ t:1~i£i1 'Bcj1o~hmda.l.li iIlel !"."t bmrunnua lst;lllbliiJ mat.buat ml'n
f

ui.ltan -2crefJllc bir krJ].::l

)'1 flU'
j-

t.i vcrmi3(jr, ·:l!:.lyaI'd c;ok I I mi bir h!l.VB i..indc cer'nLllj 1',

ike. Ilon~k(png.~ ,,< H t1:'lld.utl· ill I~ ve f Il.;:;i.l U~IZ IiI\J n,; Lt· ) ~lilIan bu Ulf' '.:'("'1:1 h&rt'Juit I." n IRlndu lnglLiz ril~~'unl.W dcnidt'Tl: II • J.:iUtiyc:ti MUin II, klly. tt."I. Im.n bir emniyct tcmil'1 cyh·wiSltil".

I.

~~;g~;~~' ~I~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~
~d= l'l~1t: Sami JlAJL1.YD.

__ ~ __

~~~~~~r~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~r-~ __ ~~4~~~.~~-~··~J~~~'O~. IKI Y,ILDIZ BliR ARAIDA ll_i;i_s k_B_r I_ik_i_,I_B r_i ...Ji
i

.I: ii~(I, bir k31 Il!.ere ikiin(e. ..... il'li wl'ley1p hasmau h~\'aL8Illdtrma!;c.lI§Uit

alde mil",

jf~

OilICMD.-

~1llilj,':.!.U 'Oil- ad:amdb. Fak u t• .l'jub• h(!~crini gid r,M!:!" istiy'n~ d Ag;mlIll gunhi bulannn t. Ali·
,!;;onLincnlnmm bcgel'ltnt:mdi._ TI..'S. 'lii bUJnfl.aJ: i in aMi)'. \ CIlZ· gll-,.J:\111 mt!'dcd umtryordu. 'gC'I",
d Ih.,h~u:tlL, I''''' ",m

r8Ipeba,'1
IIKI'"

Bu alk,am C. H P. ,ei,li ,ubasi tarallndlln

BELEDi,YE bah~'Bsi Ala'turka kls min da

m!!: •

Safiye
AyrU::iI
••

u- ed
,.

1I..I't:d:I.~ A~kif:rl~k IlIIbe.lnden: Ii "l.I~emjztlll 1<.Il!i'1Ul lilJll!il d(iJ~ ICViliWh bLnlJ"JL :i~:j,J,I&l .lid! II)wmI;!o 'r:J:l! Ahrn<:-!l IIlJ ro(ll;! Fcvd Carl.kl .dlJr,"i.Imrl!li!nnrn lbmb.1.11 ~1.III:IlI: 3I:21/ilm ;:I'ell JlYmliTnh IIJI oJhi saiIdIl K.ld;'lCl. JHi do£t=lu .Tcd.ek pl.J~ i iLIIt.I!.~mcn lll3Sa kaY'll ILl.IIlII.Ilr.ib ilaM lid oliilLJ KI!~ TOI.•D11Iilll' :u:el~ ~

Bu aI. ibat1€Iloibll Co Aliilll :hi.! [('j'r sol til vc nasmnu tek 1":1-:::1 k:tru. ~rrnrli gjj~ fb~,I~L1 !IB!hQ)'D
glfflli~lL A1j~l\ p..'l~:lS..lnl kc pUr-

mlz~

moliril

.Uitrl. mu ·b.lni:rl

I

Edi1ml!!ill~

iLr.k!Urdc lO'1!1 i'AJ'w ItIiioi I
kIIl'luni

c.r.uo:gw da hendl
=_;Ifull.:cd~ idiyae

fiJ.rI'i .'}ibi dui!;l Cella idi, ccvab

Iju[1Un E!rrl"cl
11,.'11,1 1'-"

llb":!.
rll'!:;lm~" ul"gildil·.

C:u:gll'n suali'I'u;:

iIlI"ll. AU..;. ilkrh,lk!l .. l:ruMdmn girdl. Ilasmina (1111~'1lI kilZ. 1mnanl li k LL. lIel 1 drlh ;,r. "'~iUI;::' kuvvctlctill l/rbil-L:-1111 Z' rl,8!.llilt;;l bal;! adrlur, Nlh. :rf't A~j. o, ~il~belil Adalmm r.:l.ir.lae :O-. <;:Jl\l. knrtn.. rabi!t.li. ALIo!h n' k:",IH_ :t:r;::.g;l knlld.l·

verdi: ~ U.;t.l, bialm

glire~tcD Oinlfj51;-njll

i I ~'f1 llrll, 110)11 " ,;h"Lo'I Y'';~ r d.L hl1!JiIl kan hl'lllI .,,]. 1'111.1 rn.rh ut !;.: !I~ Il 1.1', L!I Uof!lUI. J...II~"''''' ~.II::'• to~j~ '1',,1 t I, 1.11' l~l, ":tm m, \'uri'll. I-:.
I,

"(r~,,; 1\1,••• r['

.i.. l"tl,,· ~ 2or.u

I"lil'''

1

iFTiHARL

~OSTEREBILECE~l.

her haldc

kadur

. ~ EKIf!' I~I.
II. ~.

tz I

ll.untlJlun tIll.tlddei mah.ruau
billtfu.rIDd.ol

mUJlIDrJl!I'L1n I.rt~ 1:Ikk 1:'d11~cr~1 !oItllIL olu(lcW. !Ie !.t~ I #l.l.lurrllllo; '1I1b1!.~nd r!ln~ . I
I-

b!.:.rnbuklCL
\'(>

blJLunnrr

OlJ50 •
~

,~fl1hL
lli;I!! "1:

'1:11I1ll:l.r1o! muamr-Icye

ra..

Deylnce, &UI'.IiIl.Z: C~".g'Ir muknbele cl!r.i; ~ Alllildl£lfi kadar 5,oyit" .._ ~ Bilmem Iti ... - BiIJniyccr:1c, ortadn ~ir .'?Cy yt'lk.. tJri pen llvanrn 011 bt,'l daI.~ka. idllclc 1'113yRptl~lnmll 1.IU~. O}'LLmlall 0YUmi'!. g<L~:!iIer, de

~
['W

'_

fI;lWldm okull.ar me-:;o:unillm-t' i:l;UI olup da )"ula:ek lab II>! dev:;u:g ctmly£\:' olil1lll:rrl:J. v~ ~ II; t..1h .. IIillJu \:r.'lil-mi, lJ.ulun .flI<inn son rok'"
lImii!;nl S ;Jiu:ltolt 1114'11 p:a:uir IIlll'llu B4!-ol'ilkl..'J, lu_ SUb i blnruKlili ~k111 ~d(:cr::k. 01.:.0 Ilhkerllk 121 .1.1...
$111(': j'iIr!:'LlIi.l'aktJr.

I, R , ·'-dl~.Aylt'f.

ilt""l11i,'(, 1:;51 lira, D,,, l ~'oe ti:olm "'ul :III ""~.]'~ ,'(' k ••tIlrIUIll<l'[1 Ikr,1IW.'

'-'s:.>ntil

ka_lI:

M~r

.. 1&00 ml'trt'

lar, J7"k :t, Ail;.h

'(.111: ordu,
::- C 1-


1\:0·

li~vl

my
ut'

0.111

"i'l

~H .

m i.ll'j LU_
,

go,-

d"'ri"

},e:kLr.l'lu ~OOO Ur.,)'1

rlnlrlur-

r",~

I' I,.h
Mil

11:,;n lu;.b
,11:.101,;)';'1

1oIItlll,-"lJ ;!;cJ.[Z:l~

I""bi~tir:trk

;E,U ruT.

ll ... ildr,

Sir

,.Ill;).f.u:l;_ll,

1Jir
:iFlkl:l.

kunt~~kn I

11 rtulrnu-tu

di.
A~a, bir U1rlU Ali
€;I

.:IJ,I I Illr,...

t

"r.r

"U

daha

C'!:l~.-'Hlf K"'lu~ ~J, '0 inrl , T'I.l;I)II ar 'fO!fr U, R(,n .11". 't",IWIoOMI. Mi. , ALine.'
Po'U'I"I!<

:::- Btl )"Okl.i.mil i~me her C'i~ ":lI.' 9 ci:3n :iH! l l<l e kada r .:IC\.I., r'I\ ~i!IiJ.e.O rck :20 :Jg1J~lQi!' J~HO salt Ij;til'lil nat U de" lI.ltml~ oI;Jc;l~.Jnd. n I;ru It.l.i.d'll~ :il'~l'illld;ln,jill.llll C(t:.:r.l~lIlTI ehliFw" I'ne "C ild (,T ::r.,]1!'d l(.itlJ!! r:1 tP,! rrle b:r: .. Ilktc n'c-cliBe muracant elmclt!rI clunur, vey. PI\\J.,wli ve dal :l ,ilt. til oimLl::rr d tj m 1.111 {II I I;'IT ,•. ·In.. ll~lbo r rh:u YO'lpm;!dan rntl'n\H"lyel :JL In.-o c:;r]·brmd.ln 9,31i1 ~!J.iu (!I _ ) INI;] lKI. gab, Gk.'JrlldMllrn mf'Hln "hiP t.! L.i.lu'_ llil.~ ,~,I,,'.\'cl. verecelc !}kUY;;!TI'l tQo, :II o1rlam::r 1 .:iTI B~ II ~:a. h'& or ~.k ube~lndc I¢l.Irul"-:ll!:.t ~:!lk~tl.ilt ~u:di".n~ 5 - :20 ::11;"'. L();I; 111-40 d.l y'lpll:Jc.-kbr. E51.1 'n-n b~ rrtirrlu' rill rlrlt't I'.I:;~ K.lIlU. I til(" m~Tck d..1},anma bu mc~ll
T..i!!C

Jaaln gi.iniiigiinil s' ylL'mayon.lu. Nin,l et, CilZgll" ccvaeun ver-

I.lj: - _o!\g:lIl'1. l,tilmiYCl'Cek 1:."'11' ~cy ~'ok.. Alj~o. ~~l' ba.slym·, dedi. A~;!. lJu soz: IUel'ine 1:e-cl~l'e dli!}lu. Gilnki.i. Cj~:C;trct'! 1-t~lidl gur ~ini toCyirJ I,'lllI'.iJ';tj, St."I' <1,;1hll. m ai. k, CC"f.';J.b \·i.'I'l~JI.'m~k bt ...11.
F~11{at, it; kLll"llntusUDli

l.CI~u: M~ilf. 11''';011 m' t~ .1'I.i)' ....1 651J 11l'.1. ~,.: .,fl· yul.llrr y;r dn h.11os k. n II C lIt 111:.rLl'ltl In ••h U h"mIJl,Op h~~ It~tlr. 1~[Ir ~",Iec:.,1 l!lr~ or rnurc uk. 'i1lJ}.· I, I\.lr:"h'r..l.':. Illm.lIl, B.~,ncl ~t;""': it' ~-tOll rn ~~i". il' rJn1IYl!.B :;'0'0 hr, rln DOl t ve Li •• ll'l ,.,u! .1' I ~,,¢: Hrll :1m I'" 1.m tl1!t1Lt..:. all II .11;] I~ ,Ilr'-IJ:- C'JHdl ~."1.lI~uuur. Co:>rrl.Jntll
Il

r e,

... .

n.·

,;tder •

D~el~ If'in:
f'~ki n~tJct n~ olur y l!4in:'

Po.P r",z,. ~"'f'I;-rI'" BCI.,· L !;,'r; ('c~i.lr. 1li:;thl~ \'(1,Irh,1 "c 1:k-.;in j I<to. 1iul I: la, IlL.h b-nl,i 1,,1'., ..... 1 l'~rlt'da,

'te

lund.

11~h. 0-;11'01.&

Y~UI'ICU.

0;1 •• l111twil

\u

bcRA~ I D FHZA 'I'1)·.aUif-U

ue,li ..
t'1I i· 1im. Oyu, ~. nl~

('!l.:'cgn-,
IT.

ee-\'ab

illi.

F':thlt, A

"'-Cl'~h :

Dun yapdan atletizm
musabakalan
l!!\.i:JIL l:ulTll;!l;llI.l. rll.U'I nUll _ :lir) ,-c -tvo m~Lr! mc~.',b~lkal.!"In. , '~ 1'111(-1 .. Ic' ~~l()n 1'I'yr; Ii. Y;lfI.1 d1lr, F .. nCTb .. 1 N 'lI1d r,th ,~" 11m. !or.
fh",;:;I,1l1 Ylql1jl"r.l. I. II

~ill(. I.,

'jlJ

l.lr

;r

I':J LlldaLhr,

HiIIl,~r.! "'llftln

b~ ,1)u'
,,~.;I n l

'! .O\ .. U~ I c'>:!i l,)GLol L- l\l !jail

lla!I~.'L U ~ lam

1l:!~tJ. LWplIlll~ illj!..! t 0•

- ':8 : .. ~ L' c', A,r,J.l.l sa) ul TI ,~ .. lbh1F u.1.:l ••
.~ ,L .. j~r_ ...

- VaHah ag3m danlm3 am· rua, _Ad:.::,h rr:n~lub olur dlo:!'rLm. nun,l )'i'll'Urr ba! J)'T~. bu sefe.
baruyor .•

I t~nl)u~

i'lt-

C; "e. k P'~!I~ ...." .. 1< IJ" he ~ IJ~ H,tI,BJ BE TEVZE

\'od\11 J jKHlc

d~Jra-

gil
• \.;, ~ Ii t. Sr;.;H-

A.lio::o. A· .

IL
UE'I:'.:1 H~~ir,'lljj,nillr;.: E~,.pte.: E:nkap da ],\ DC'!< m.:t" h,·llr.imiC', 1\. ;;: Fcltih AFr~ r: i,lo,le-~ir,,:ir), '!~ '1 til N 11,l m l~ ~tl-.d(;'11J r.an. VI!' !:i,' .~-m ilr'!;'nnrn Iol,t ••. m' 1~ill.b.~ lol,. ~i.y I, r" ,r,Y; Lno.U· lrILd(,~JfLdi lkcr.. r lllm::rl!~~! .,:I1111l b! \ ~ S \·cr.;rW~ HLJ~-.I'" m I:. II lar.:UIru.'1. m ...!'.lflten \';:lkl':a 1'I-t0 12
Ey;jp
I (!_IJLh

-

k<

-

A1i,::o,

Be! abere 'knla.ma2.t~r flIU? tu gU!"~i OOl"LlOOle
~z..
l.l

&uih

:4u...

fa
j.j -

lJ ;,,~I'~"~.

r8t;:'l

~~l'Bra}; kUIl'.e-

bL I ;11:w

·icl~
I

C~

d,

r\Jl~

0

1

iy;, ~
-

-I~~ijir ... ~ ~!)k ficfe5li oldugu ~'or. Adallllill ::Yd;;"_ JmlJ..-lr.
'? Pl,lhIW:I;Ilb"!Ifjimc:1idefl gjdjp

c~~. z~,~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~jfj~~~~IIi'E=l

;'~I'"

'.'! .. 11•

Dl'~ {t 1-"

B~".

,tf.iriili.i-· ;i.l~:{i
Pat:. 1..

-:!U(I m!;frlo! J;Ct;m'~1 ~b~ ri II ."'I ....dc .. y~prh"'11 p;: t:>irim:,~ Nl'lUI1.HI, Mcbh'.l!'n "IQrl-ld
~oJli'yL'

1

•••

=:a!pi:GI~iII~!!LllIIIII!!!I!I.II!I.m"D••••

O.·S.,··'-·a.·. ~._.'. y alii h

ran'Iyo. r

lrilllt.

LltN
~llltilnali'1l-t,:t
H.iki[T'l I qil'ruh;-,,; LJO!~·D.l isl ..nlJul V .. Ln. r

<l

gl(>li},Cll'.

•• h

l"_I~t:, 1};.11";e

L-ak.frrli
II{

"""'!w
md

S"II'

~ • C rol~(~J~ Qr'! in tisL:L I

AU:il'_ bi!ll".

bu ...

sun'?
_. E'f 'cy r 'iyll
W'~ 1

2,

Alil~o d:.'l Lit' !'fi!ycikLt:l" y.uk.. Tam idm?ll u;<('r'inde .. - D me-!\- bera~re de ra:<.l rll'Il1~'ol'Sun ? - Be-nil'll gorJi.igi.im bu .• - 0:; Ie h,e, panllan liayb~ t·

G:.J ....::!'r, ...I~· .. k1,,11 .., :"/10 tie 1 I on ,.,.. 01' ll..'IO Ie c-.! Ku tu!.l~ Loll.lrm I
ll.lIn.~U

z. ,,,t -

G

iJ~ Gdrcnd

Lll~"lCI, 11

H II.I~ - F

l<: ·k.1 cC.imi,;

..bn

.1-l

T" k A
I .

,arf{

ur

...1l0nlm ~I'r .eb.l en:

SDnay· KumpanyaSI ~ ,. k . d

Ela'jF1 cl- I

dLirlUal

\It'k

11 Ii

~ y;r L.. r. fm-

t}lm\l~t... •

F.,bnlo: nIl. kln UOYi:llI. f,lllll~.nl H! k:ilmt bL·r!,;ori Hn:".l:d.ln.l id: TC l>rl-e-<'lil, b:IGiU 4i( tlQ!·:l,l.na po.:.t.~ ~cr.ne ihti 'Reum::!: \'.:J.nlLl_ ~lIr JlMJ'JI:1'lI
~:1<:J'.l:I y,mll(hr: El:'.. tmk mlLda l;:.ll~::lc:.k p~t::J. ~i"tl Tur. ulr.coJ. n' Ttirk t51 i~~' ::fLd! hi! i.:. t.ulunac;].l,tir. r I 2: - Y , • 0 ~""IJ ~~I, ktrl.;l.;.m yul':Jrl IJmll),;lr:'n'ktll'. ::I _, Mutl:ll. IlI.Irttti: Tu.~k~·r:: Q:";urnMI. YO'I:.!rJl<J!1 ol,Jc;Jk lie d..,lnJrn.'L1'~I~rll;: rr1 """0 I' lu~.1L, 1:!>1~I·n k.ill~~kl ilrl: ". iI --:" [o'nbrLk;:rIlI,t:lln Im::ll,:,tJ~u ~'.q.1.II ,J1lurll "II f;,bl iJr;Jti>l m ,!,IA!IJ.[ eokum.a. Jolerini biL!lilJ b..r .;u
IJ~ fl' t:n'!" ~j(jr.1 It;
n,,1["

Yalken le~\li!' miisabalirilar:1
D.i'

r.L, 11 15ta:'bLlld.J. 'l.~d~p.I,lld .. C. IT1 :i'l k ., 1 I No 11.11 ..l!flp H'. ,1' h krh,,,e 9:i::J.I" 'I! !HiI .: Ni" IlJ de . ' .. Ik .. L1ill1 oll,l': LJ;l a]' _.rI- (l.l-~.tnlll
~'::lJ.1llmn. HI ul,

I
I

~

Ali" ,:}
,._ hllJ

n('

11:t:",lJ {ourUjlOfmlrl?

Wt ..

Illt

(i.irE':~n'l(I('u

l!I::tll~ f;:U·i. b

w d:i.., Jij;;-u

-

Ydl~l:>'

par"lt:.n rnJ? J11eyda.

d~di. T:>.m bu !'.Ir;ula A.1iI'0D1111 1~kI'.[lor .-!o_·rh'hy~hlr "arta;:: girib !:Iik
gCid.iHiL

lmrJliiLh::l.ru!

\'",.::'[
d;;oj['"

!.!.q L!;J. Ctlir:IIlC

nlt'cck'l.!r.

mall I • - .'.1 .,.~

~ [L!.tm 1~',
I ~l'rl~

-uy· ..
YllC. I

AtLJ~ I

u

r,;~lmr-.J.ml'

JC iB~ ..

-

_~I'r

LJ:;:' 1,,1" •

b:;.:,' I,at]::>

)cn biJja.-'~:::l:!'. ..pram ..:;,;" Ai],. ~ n lal.:::L ~

~:en{' C)'wee1
Lh
--II.,

nl. r

':/ va U \ ~
Sill ,

r.

,a' ~I~f! !'l( n ;;najjn' r"rll,... • Se !. ikrJ.l·!),!;l)'1P
·;,._~ ...

U 'll,
j

I
1

Ag3. J1£1 lJin:leni1irc k(· ti. (;i.;z erini meydan:! kayth dl. AtlalJ, bl1 s'~f(-p fen:]. bit eap~ I"'J.Z;l glllni~tL hurt ulmali: ih timall rol~L~I. Alir.;o, tu~mall d~hi!iligin~ sli~ ru:!m , ~~L.t ibti1 di1~ iirmek i~jn de bud "'110,:'1. ~a..!·::'ly"rdlJ. Ada!!. h:oc<)..lJ'.jj"·l~!>iylc solu~,'" :1(}lu:; a !iClb.!:::tt len:'ir ·no.d:.m I
l(Lrt:lr1Urt~a

I t·~,nQh.-.l

\ "ral<.;I~' ilc blrW:t~
flTb:ti."!'IiLin

1-1;' III

.\;It;'

-,}'It ~ ;,ll1U1Ll:.l <11<1.'1,;.1'.:11
n crl,t-::ine

d:1i.r 'I t:~Jkn

~Z L·dC;L:ekLu·.

II -

'I ;)lLb

IiI;Jnl::rr

1nnlr -c1i.,

miiracarrt

I;t· " • 1.,. • \ It : l Al lliG11:1Fi mll11;;,oI!1\m Ii>f " .. l ~IJ" ,L1:t bjl1~(,"l1 l.;1rm [I. l~ni1i LI.ii'ld;m Jt"b .. ~(;n ii~ •!l' f, ,ILl I ".' ';lC'~ I;'l'11~h:ro t: ,nun] II:'in.en :ll,ultocll ,.' d1\·~t;>C hhll' IT LLl.:.I",t ~ • J Imi:!. III LI -lC':t:U C!un '~'~i1~ rlilliJ 1;r h "I: JTli.lr 'co T. :;" ,g.J.m en 1 I ~ 12 \ cI: II ct;.11 !;\"'1{kr' "']nJ <:>.,JUt:,'· 1- • 11:: 11 ;lmltla l.anunll 'ITI£ii run Il :'11rfd." 1'ii"IHJu<:o.h A .. R .~,'.:.i d ...... , ·.::r.,,1Il hlill1.i ru E 1h.J.l m ~ G" hlr,;;to.ll1 II tl 1 b("IU~ ",~·",t K8r •• Ill;t cn be I'IlllddetlJll' Jl~II<:1l I 1 inc \c r: ' J L:m.::nin 19nJ, '9qO

n

r

...

'!

~_I

mllr:JrJ.Qi.,!e~

1l1~_-lI£I'

~k3-1 "'-1

{lc

Ii,.

9;0 II t~ tat

t~li'1 wrua

1I,'Ior:LJ. onLindlJ

1"luLY"': '=ll~
,ei:iln~l-lcrd~n

nllst:~. R... clll ~ r:~.~(:rdlb.r r"c:~,,'f' j'~'hl :."uk .. tl :l: lJ ~ j~, :1U 1.11 l;ntI::.n:h!"_ Btl

Ddr~t tcollli,=,m.ilIo:id,~r YQII.;rrd;t,,,,,1 h:;U"!llllarl!' I :iko.ill"o::n -Lcmh:lcrn ...;. I)n H"IIII"~II;; ... ",II.ilrlln.::I, .. ·

SuiI'! HIlI\uk Hal;:,mll~ln;:ll!ru F:ru"~!:': ! run! I l;'lb. ~Ir:- ,'0;: (ldE:~I"rl~ _:J mJ.'I_.~J t.v.:;1.ru::.ln L m.uru~ n:n IT,u~"rrlft .. :CI1 bj~~ "·,,d.:; I!~~J~ .U l1 cn Ou, '1 S 0'-' ~)'t1p

:::a\,~ly()rdU.

L;..,'J
"
~rj·

m •

fn; .. Up

111frh"i~i _,IF:jn('e

cc'.ab 1 ha~'l3Jl(!l ,·c 1
(t",'<1h

Mcyutl!1 b"t(l_ S ~'lrci1~r':n ilz~l·j!le dUg! Ll a;dd' er_ Ah Ii ".
~'a' .. .

IL

N
~ ,,1..·: lc:
,",uhlk

!Ji~a~; r.
1I1rJ/lI"
F,;M.

a J~alh.(lk "lr3hk rt.,trl '.. Ad:lna

T.
Silih

J3Q!JH.I;.ienll l unc;'
l-tukul

:Ju

JTI.:It

1,\ ttri:\inl
mr
r'

:lt~~I"L ..l,lI'

h.l'dhn
II\lh.l:J:JUr,I,

([kelt

idrOlr

:"'11(.11 :
I

d.dl.

h~I"

Qlanc:J.

l111i)'l~

i"I ""m-

rlm, .dnlr'

('!:~i

\'1)

~"nl

J.,\·· .• ,,,'llI.IIl~cr!'H.J.

DI!1I .'lEirl Inl,

~ t ~ ne t ..
Jll.:' L Imol' UI.

D, Jl ~'l:n

"cr

! ~~:rlm ..

-

!\~t' ...uvlly.r:yin~

S
;t

I rq (tIt I.m E.{)y!~ •• :-;"'n d . giir> !it~l anial,!;lfJ: or;."'ll gcruyL"I'! lin': dMi.

Go: I.

ge ri r;:CI1~:(! l ~u:In_ illi. A l: r;o. I:v.: r:1'ltr 1!J i~m.; lJi t.ij' ill It ioC'intli~!erjfli 51~·mu,. clal.::· a lerini ~cr'mL~ti_ C;:Ulb!yeti eltIe.' (tm"'~(: a.hdLi pc),m;l.1] r}tl11i~c bl'n :!isonJoJ.

ligln"~n: D;]; lJ1r~~1l M. T:Jrll"' l' t"....k. I. fIoj. IWln;l •.j.Qa i)l",n

Jd'<l'l[lII

i'I.tlcrinl (,ltI(.ir'. Dol IdmJ' L ! 11\ 1 11~ mtrld ellJl'. III K,KAT: l"EI..IIlOEH.O L,lr ...IIIL. 1 k'n,j liFo d: II,;;),' il;:;;:LirJr-, Sll"~t V"'k~ldLn n ruhS!ltllll Il.:!Il.j r. l~..:'l (,c~!:r'l!d~ llulunu,r ..
YPnft'll.
kWIJ1:11'11l, III
.I['l,

w.o:.:m It

v,~

boltul:~n

:::olllll.l _ ~ k •• It Irnljn ..,dcr.

Film, E!JII, II Ind;!n;
H,.

j

unt

Hlk,ri'l'

"' IHI' I!rEl.

UI! t ol.:!

Af. "ril 1:nt'b{_}- n·.,h .•ll~, i TiL) .1.1 lIl_L.-:::l.lt L!J 1'11111._ d.1 iK!:!m-e! t t-

:.Ly .:.aI"C r.dl.l m d:'II<"ln( 0:: In :;t{'1.1llrel. aler'sl, \i:! oot"\'l"x!IU DIJ. ~loI.ISL dil ::;~.l (' • cl~!ltT~ ~ Il \ r.: ~lIJt '.:t'! ~l.l1~le:"l \'t' ~::l.!1uni [r ~'~J £11bil
c •. ,[ 11:11 dll. I-ilrilii Lllnd n HII:t. rrn W: ,,-:/

mclll:.eR' !!:r,,=( c \ iI:t lyre k "III Urn.m _·\bl~I,lt1

Hal:,I"Jlen

a~;l cLa

01 u rUiIIl t.·sI, n Ii nhmdell II.tL:;'lr<:1l I ~~· c:- cen;lut.ll_wn .. \ bir .:If \ c k!Ul • L , T:l. t ~(:nl~in 1I~ ay I~' "de fl1"bk~ m!:m.i:i:! mJr:l(",,::.t

z.1I1 ..,01 I rnf.i:-(l(,:1a' eo:neler: j. k:J.t1.IJr:IJ !TIl d'det;;: rluuI.l 1n1l.r"C;!OIL Q1.rru) c:nkr r~H"111.:111 I;:.murHJ medcllinc,l "ll _ 5J{ • 5(11 \·c ~{I1 llim~ ..~ i.J n mllit r~ r muJcl":"T! 3ltk::um t"tD._: ~

.1::1 l'dpI3r. hc:m de ~, }. k.:l I • klIJI:l1I. An ..lrL Irl I" PI! rl "' l~lkod.l. I:n 1~'i~1 pcnCt'ro ...... " ,m'urnl k, fl· t li~
'l:4lllC'U k.Jt!.J.
jJ,[ it')'

I;IkI~~

glb,

Y.Jtdl; ~.o~b'"

PI'-

~·~rmJ.ll1

.amm.

I I

H;_,)" If'. hD~ Lr! H!;11 y:>I'ILI.'! " .. LlJ'.,il11ttrn. ,'5,.nnl 11.1 i en bc-n hCrI!l.erc ne r yIL'? "OII;m. Iil d('f_hm y;] run oo<!'id<l yat,JYII " 0) I.., ~..?, oll.lr r[ LI':' ct;Jd , bell Gulum, 00,11".."11

I,;til ,,,I:t<;I,,
kar;;m::.k u-I <:e>'"I) '......r .... I

11_IEi:Bl:!Gmi:IW1:!lCIIlII:.alliII!!~II:ir.~~i5!:iIiil
d.lncc

21
r~t;o iJ.eLl! jh Il' i h.1l I,L
l p'~ ~ r'o;t'ltL:l.

I'\:nm d(!i;:J

LLl.c:r11Jd~ b,orla~G,d·J!.

LrJl
.. 1am

Ikl ct··

~<I;lIIll '" l·Llk. J ayl\'cnll
t'ol",(JilJ1l

Ip

~-:>.,,'I':ill [,;3bJt
c:ln.u.~ uy.1

~LL.i.lll rya-.

~

~<l:1,,11l11,

bir

I[C~'lIiJ

lJlljjLlId,",

;).J..,

)·lllr;:.1 UJ'UtlUp,W10 hukrn!ettil11, Y:L\'II~-

~'<

en kol>li' bu' 'U.!iul.

t ler

ISCr.

~:)

-

L'12ti,,<iell Ii, t;!' Lit: S"'II IIUII lIild''? 1:I,1! J~~"diI1,!
h:i)' 1\11 _Ill )

;",'1,1;"'[1

OO.:l.!lmll 6o-turdLl,

r,,;

~O'l.1

-

P("I~I'Sl!n I ihni[J?

Ii.)

Y':J~'''ILI;o., k..iJdlm llitl& 1l}.IL,mll ),'n:~ ~~~If' b.LSlnm:. b~r ~.II.tlrh blU I

.\.r.,ft,.li : &.1'.
yui.

II~ .l1.LrilJ11d!!

-

GL.·

l;el'l, d .(II.

1[0; h:zt:' bir hU~C5 tiC'

~. ul;UIIl"

HI)!'dl

1 \'Il.
h~1 IWn
tlnl.H1-

~f,".J,:lI"· PI~IO Ij:lrnb

wyler.
~,d m Plh'l'IL..n Ijkl l.Jze) f:uzil 0 .. k9-:b r ho ,LJm:l gW i 1..L ::lJ~ f, ...J.,J I 1t,lhh::lh.:J..l'L .. all· ... ·ri:-tt<'I1:L1n1. Filk~L duo:;Un~ d-';111, 1"i.. " 1,c::;)1i~1 HI! Ii! ,llmillj;l.ml ()r;Lh~.i~Cu.k 0 lu L js.: '''fl.1 ,! ..h r.l:mltc 1
I:lkrUI!'l:l!l. l1~'_11 }U~IU.;)nullo

cl~kl )'i1~lrl,~I::'rh'lin e; -

\"n,

{:inLl •.rllill

.dh li>lllr;lln:

..

1["}'Ir:"

II I lJr..r.l!dJlll , bir:- :'\"lo;

''1:-

)'.11.'

~ ... I:L

JIln""li.

MilI12':n ka[lI~I~

r~n ,.IU1n,' ~,1· th~ - 1':, "d,kdnJi! __ Ii, ~'[I~'QL
• '"
U' ~

ecce In

Yw;H
P~oJ'?

n>!
Fu·

lkcn

I.i

d"dl.
J

n.l

ri

ur

),:11" _ !In MaoLim
UtTIlC~

t1.u·j.;'-1~~rrJyl).
lmdi

bc['u .. '1.1 cL,nig·llln. - J(irm:t' bk ~y dU~rTI... f, dam Pika. Zo:rteiL b!m gill;:,., Ildu b,' ;;,dJ:mlm,

Llrn. I'Lkfrll! Y.ILw· flU;;,'.. 3 emck P;''''~I. ~ur,J<lrI Isl::LUll. " .. I"cill 111[" lyl ::lnllJll1 l'I1;ldwll1 P,kq',' 1l,.r'I btl ;:}[._imor,lan Il~n riC :·",j,nlo :;;::Lhm, 11(' lie }'Clll<:l~ yOilJJ,l. R .•trnl JU':I" ,o:JI", ",c,,~liI ya1:akbl )';It:JL' It ioJ,lIl. - ;'I,lei~~ r,t;itllim P fro. ~l I h'lla bl!" y.:r wk. 1I.,)'di ~·'Jk;]rl. -

ooa~l kU~·LII.L 1kl jdi. i'I1l:'lrl'3lU ),Lr lkl1llr k.Ilt~·O"l. llir 1.. 11]. pr, iJ L 5[l;1r.l;.h-edI!Jl ib,lr~'L I'fH.Mud"m Pi;O '.·I:!Ile1ni ok J~ a.r"l.: .'h h !joCl'l1 1;.1 f')kJ.n • ...ilJ t Uooydl gu ) .. L 111:,1 £iJ· llal-;"j'IIIL dedL ~Il:. rHi!I<~C' ~ "lrC11(.j;lrlL'.:' i'j, n bnna bDkm,J. ~u kon~p~l1.Fn r.1.,'I.I·11Tl Pill.mun JIIl'n~e:rt;U

1'.111 !II P konu" Y~IL;ISL G~-I;' lIE'lt t:ir 01' Ild~rlc Ikl }"3Hl\o;, 131rlt _r III t! luunl!) u~ (u\'ald 1 fll:l. !nul b,t yor Jr'I L L]ltlrndcn IbnrcLll. H. lliy.~ Y ",l,or.bli.1)'umupk y3t •• If, C1' u.IJI~(tl;:l, f,;_~ I [JJ'\I ~L" 'In 1',~!11J. e I 11. k ,t:l:lm~rrr[! -el1r.b alilill "'L.I~' II. iJ.L,. (III I dl2 Int0tlc.h I"-';,/"':il' t.r. ~ .ah:j.i){) t,,1~r ';.rnj>l .... ~.rwh""d tr-;~. FlE'll'r't: fl iJ ~'" "I<; hKrjjWmlq.tllr" B'l!.
"I ,)0 (,r.'

ol-d~. M,,·.:r:s,· nLum ,'1, ,.11.:.5l
!ill C I

")';'!l:HlIl.Il ctLbfnd;;: V;llll)I~. 1J.:c,dm: ba· PIli!)

Mlbm;;ok

Icn;l'Il'I.

Pil Qulin ly,c,;.' uyudc!;ul1I.I l.,.in blL ilk. eel., ILI:i.ll",1 ~~ Karl [ev:;l.l.! \·crmedi. r:y I:.rma .• II( l~_n

'rrilm~,
Jl~m~1I

g rUltl!rlCl1

\.I~

y. dI:
tlllil

y tJllIlI jrol"ol'mur

Ill-

"", er

Bu

dl:!!::l d", :;',1"

lit;-kip Dorl.:Jlllata l:r:l,ladUli. 0,eld l,;:Irl: Hey dclllUlai' n.i!! "L,IU? !ledJ. Po'1 I ; !i~.!I o,;t ... .JJ·nl~dml. K:rrl l..:u· ... I I Jdkh, ~lQrbdr~m~ ·, J:i!.tLlIn.
"'.... ;'11 .:!I"PllrillC vcr:!'ilpl
I.l"

!'·b!,·tlrll;lo·:lcilk hnILl;::,dl,un

r.!! Ul.... Ji'I

.... bt!n-

mI.•• Hay AIuli:::'tlm l;l'irrt iU-'

I:Mlil

M.,:jmll::C!1 _lJK:l.:111J

lab
II":

o.;"LEl~11l1

Ea

tmsll!illn ~ CT IIY"il!ni:::. mu".lieni! eltim, SJ.,\;l:unch. A). gum... IJ,... t:t.n:n b.l3 I.t~~ pcn;:en~1'IID tinllm!O krId::l.J gt'llfim. ("rim ~J<;II,U. I-t,LnCl muiI)'£r\d!; ~1mt'k UJ:C r.:! Dol Im1 p.em:c::rll" ~cn dt";J.n ,lkllf1ll;)~ ;:I:wT(;l'Idlgll!\ "11'.'11,)", ibh" ~nl::lr'IJ IH'Jj~U.~hd.un I'lka ;;'l:!dJ1.llcn 1II'l:ldl:
'\'ll)'

fll: 5.l.cmde:·

u.::cnne )'11~1 1"01\1·1 rim. - ll.,nllltlili. ()Imaz UH~IIHZ.?
- yot.! i'llk! ,!:o!!a :fino: - III~ r~m. K,It'lnam dedfm - Hil}'l!' inllnln:lIt1. leLlnl \!:oIktl.

."Jill·

J<:"orllm il;in

I~kn

~~I:!

... i51 .Il• .j,.) Q[ • l olul'!':L o]1I;:.m, Ed 0I1,,:un

"<I~'k'T'

}'11l1,': mi

1,..."IYClr
~:lllblr-

..

dUII~ ••

clJ.l'e lei !5bllbl

;;oCL kOl.~rdJ.

!'pm!

Il~.,oo:J.d.. ~·al.!;,rn
yo!

- n h,.t (Jur "Icir eJl'm ~,.,,·I.,elro. - \' ..n..l,. M.-ti"n::r

m:lh:t(l'ne ~1t

P.kQ! Pl!k

I

E:e~ ollkjk::l !'WlT:) ril.o III;oh~,:rtin l~ilJ'1 I n.~ i1~ r k ~hmh:: to· r I'THlm IlluIJCu 1mlde: 1lo;'.Jill imlL ]31.J11 ~!L;.c..;1 c;ij-

Lr

~,d" t'mni-

den c\ \ I I!II\'U 0111 m~h ',1 IL"lIIm IKiIOU6· \' I 1I}{ludlarlJ1 l.. ~.ibl! ~IkukLilJ: ikl onb ..d.l hll.KlkBlril ,lito y"kulun [lU \ oJl rll": r.IlI¢,,~1Lil .L·~JII1ID ft Ur CcIMl·:t Y'Ui.:' rJkl'irn (011 fulL old I.J. S~r d IIlJ,u l\I:Jwlld..2.£.li lleIc!1e

I"o;:'l;m

lfllm

:IT,lasrlth.

S!:nLm

El!;ik

klipall

lrni~_

~'r-----~--------~~------~
5 AGU5TOS 1940

Pazarlesi

O~'iincu V'~I.. No. 813

I

Her Verde 5 Kuru,"

Ie eddHdler ;,~
B in'izarlar~'
R~,
i;O' ~

Vunan ba~'vekili

ingiliz, is1ihb,arat ,aZI rm In rad yOlda b ir nutuk stiy'1ed i ' n:utk u

-----

a.nea.k ik] l!J~' Jr; mL., r. Dir fOl;: tEredJi.idJri nok - tu il( ay i~'Wd baJInti ii'(. bt-m.iyol". A.lmWl bliemm ..,alIi olur da hmT'Ht, Ie . •d vdiI~· ;;Hri hir hed- , met ndintf<hi Q!1lft.II, Alman}'a '.;io muluu'hlu fe~ SJW:w I ti ~rru~ Ct~id'. l..&i 1_

"Vuna n ista n hlta rat Yak.,nda A,vl"'upada olm,akla bsrabur mi.idhi, bi,r B'r;:hk a:skeri hazllrh k.. ba,layacakm.,

-

Cumhur relslnln ·I · un U d·· k·· gezln I-I erl
I

~

9~'~_~

~

__

lair nil asl a ihm,al·etmiyor"
4. (11,.3..) 'BSl.§Vl!lcil M~~!Ii!'I diju Ilk~m. ~y.Qd8. Elell millG)l.ill~ hitll.bt:m n.e~Uiti bk me"Jijajda ezt::lUnle ~yle deAtimul,

~_-_1

-

AJmanyada
v

intihar,

'1nonii aksam yemegini yeni belediye g,azinosunda yedi
MiW 5ei 'Lmln diin :l!.Dl§.a.m BUt :u df y.anWmda. BUJJV,eltill 'Doktor Refik Say. d;a.mJMaarif Vekili Hasall

cinnelt ve verem

manu

-----.i1i

lan ~ok

flZlalaswls

YUc:cl, Naha Vekili Jill Fuad
Cebesoy bul.'mld1,li;t1l hald Florya dfAiz iriisktlnd~n Takaim. b.3h~i gum:oWDIl ~ rif buyw-mu:!J1ardIIr. Reisiciimh'l.lr tnonii. Taksim gazi.. D08Uflda valj Vtl helediye reiBi. doktQr Lhlfi JUrdar, Emll!i~'et mUdtiril. lIt'l!I2affer Akalln:ta'rafmdan kllo.I'§.l1ammJ~ IO'eora.M j 1iJanr bWl.1!Qa:!!I kaJaballk. bir I hpl'k ki1tlctli tar.dmdan 1m.

rni!ltir ~

r.ilnmlge B 'Heden muammaYl h:ill tJp ,ge murtlffa.k olanuyorlar, CilDkil azl(J.k mul:lakemt" knh,livetini naiz insattlar bile du.Himijyor!ar Id mademkl AlmanI~_]'galib gt'Irr.Li§ler i1I'li~ 0 hal de i1a.rb bitmek j:lrtilla eQerdi Qiln. 1{l~bir harbde an.ca.k mu.ca<.!eie:rl ruhe.y te erdiren muv,e1ral-r.Jyct~ "gal~bt",.. no.iJ verilir. Ta.nflardan
I:tin lutl"hdc gale-be

!

- DugUI1. Y'l1naD! hayabnln 111itun fe2abUI."Jninde cc'otI"i b~f dcgi~klilc husule getir~ ve mHleiin musta.kbel istilial~iI j~in til ~aglam ve 5 Il:maz biT elias te!Jki! ctmt"kte olan ta.."ihi de.''l~'l'Ijn ~Ild 3'1l1na ~yo. ruz. 0 2amallJdulleri Elt'tI. mil· . leti her y:Li sa dece tll.igiiny resml tantana olmaksum tesid etmek ve bu suretle liug-mW:t kt'lldi gtini.li oldugunu ve ylldijni1mu gel en hidisenin sarih surette kcndi Ol'Z'USillIWl !bir 'tez;:t.za.btirii Illdugunu ;6st.enneli is-

rare-tie 2ikljlaDJ11 I !llardr, Milli ser, l!enddenm lk"lt:-;.I byal:l ba.lka illif:d etmi~iol.'r ' ve bila:hlara razi Mya gDl'tl'1:k I ~ir i!nudutt ietirn ha t buvur • ... ~tl!§lm"(:ilr, Milll ~ lsm~t in- • on!i gaziaoda h :lZII"1a.nan belediye ]lanJ"ollllnda vall \'e 00led.i!ye reiBi doktor Liltfi Ktrdwrdan ~hrm imartna :aid l:t.a,bat ahmjl:rrdJr, Bou miiteaki'b MiUi $ef blrJ.~t

!noou

guino

J,oj.{aJUta.sl-

na ill~rek !:I.l:f.'illl ye.m(.iifIJi )'1"ml.!,!ier \"e ak !33J111I geE: 'L-akit Florya.ya. Il,-del bUlrunD~lar·

\.

~.

.I

-

, ~

m:iJtir.
.L

..

......

...
~J

IBa§vekil bu ak,am Bulgar Klr'ah' on gidiYDr Papen 'i ~ etti abull
~--

-...~1I1z.i!dilbbar.\t
DoJf Ooo'per-

§4!luUni2i<J.o
,tQ.1:

J

-0----

indllf'lilil

B:1fV,e-ki1 nc'k~ Arill!)'1.." VekitiKr;;l

Sarril,

..

('il,.... ,)

'-

D, :J.

[l, 1ij.~D:!iII

Io:dinee

de ar-

Lci'Dd:ra,
a.ja~,

!hfik I'tYiJ

8ayd<Jm

!

ve

I!!HI:hri:!"')l":

Do,.,s dlin
kabul

Soty.;;.dWl ,1;," I'I'I!'!IH~

(a_L1 -

Reutel'

Fel:hi OtYEll' bu QII~m ~ebrimizdm

'Ilih~ AlIkar:mll'l
f':Jpef11

1 i!t51nda.nslllh gelir. ~iinki.i h ~b de galdle etmek, ru:om olunan ..,I11il ~rtlaruu mflglilb tarala kabul ettirme-l;"le anltlGliIr.

bjldiriyGH":

lstihbal: i; nazm Duff ClIJoper dim. ak~all!l ltlll)'OOa venl:igi bI!!" 1Ill.ltukta ba"hca :junJ:IlJ"l aoylc ~ Ulio;tir:
T,e.re)"aEU'lP'
p:ll."'.'!

=~----================---,,_..--

ceideu.k1l!ooil'.

vermek

-

tense, ~o~ imFtlii\c. FaT;"'L hsrectmeain d a:h a mijlll:;u:Ji i:J Qlduguna, m~ted<.Lr Coring tarafmda.n er-

t:aya

Abt

a.('bg-.nc;ogaJmam.na&:bebolmu~

tur Uu a~h~ rupaya d.f1.

H(: ~~. yi.n mfc!s!.llU !:liz oluugnmlJlZ i~in tRbi.ir.liL' ki bm'U1QTI dolaYi sa tbh.lm(i!t ~ltH'lo.l\ KF1haC'agtz. Fa-

B renceer ra.k·b·· gup·egun d". L~ .... .. uz orr nru yalnnda biH.iin A·;T. Eminonu meydarunda ij.ldurda yoyac:llttlr.
pr-elbiip
.AJnl:L1l~"ad n ,
I

B_ Kd I feci bir cinayet

.. I··d-en yuzun .

,wn':~1l'

lm~l\r

selll!

'-"II

lo:al onun mf'~ULiyru teNY2g I ~ 1iti k R.!l1 YC'ri neo t!C [l :poli ti ]t<l::tJl l~u]Jatl iln I'l roti 1fKo1iti a"'Lll!tla raclk wr. !milO \', tahrillRt na.i:il • rill pi~d, n(lil'. Tl;lbifojir ki bun= I la:rl of"llk t~kib etter. Duff COJ)PO.l" AlmanyatJfl inti·

Dun _,;:p,1 Hi.5 0,1.', lm.nilntj m~: elalund3 kadm !li.i~undl!'l"l blr tll'la)'ct i)lmu~, Kt'.%.I!n atllrldl3 blr 1'el;Ji'I!I" ntJbmin blt:L~la orll:-o;onl'll !P';Jr\·~.oy, nok: "lrlu!"mujtoJc,
'1't' I:efcY:Ul

I

klrltti)'undc 1:5bllbUl ~aildi!4il!1.o;lt' Rli:alliln 'i I~UJnill'l\.IJ K~lw~iJJdc J:llIp k;;i iUl T:l~!o{Qprill.1,I.()am:m ol;:lu Ki\.l.lm 1"C<;]"Iulik !'::ip._"ll',;;.k ('~t'i lilT Pil1r!)

:e

~"'li.

HMI!-enin
~ljJdll1:

~oI!be1Jj

I
I
I

K!,:tl,tll a 'l'IJuhmud, ~yni AIiIITJ::IJ'\d._ liILr~bjrli!.file t:lru",llaktlldrrl;'r. ".~ fltInkik"", l":1!:m:l d<l, dilha g<:I1.~ \'(!' Y""J~lk1L .:ol.all M.dun~uUIL ~J;ll;;.J l' dm!~LJJ·.
Kfl:t.lJ1lo. 1:11nldlka<lnnlll

~o,llI,'O;,h{: lJ.u

si,;:der Gzemn:. i~i tJhkLk o:.lJ1X"io;I tA,~ m.i~ \'(! :.I.;ohl11U«luTlpe;;ino: ~hl~ \.I~Ll' F-.ll!:i.!l. flI6~1' l.JruId .. n )'11'hml.:.d a
bUMUfi {",,-,'kma '-lIrml~ lu Baklrko)' CI' armd..

h:l't',

cinllet

\, .. ,·ercm.

wlk'al,an·

timaU(11i hes:·ba kg,tarak mtida· taaya dalm:l amade buJunmak.

;rUn m", It.:lz~'m, n ~ol.'"a1mal{ta.
d$li'ltl riI~

QI·

j _~_w~r. -===~~ __~ __
EGki "I{amn E-irligi,. Ma~koda.ki c\'indI'}"im,
Vaktlyle, k.adlll 'I11u(hfaa etrnel, ,e

Il:.i.sini.n
bu.kukLlDll
ik:tdInb.Yl,

'Slovakyada Vahudi ,ale~phtar'h01
Prc~bDur,l;,.j \EI..I,J tElns, b1hllrl)'Dr: D_ N. R
0-

Io:~yddt;ktcn :ronrn. ~tJ r.Jid~'ri il~\'c chl"li~_:li:t': -Bllnlar l;!:LZi rcjimjnlll At· Inml)':'.y~\ b:lh-;o.>tr.'1I:, oldugu t~1lurJicl Jr,( OIni!l.tl H'll: ~ biri!j.ini tef'l"il ",tln('litcdir. D1Jrr .Goper,· Alm:u:Jarm reB· 1111 i:;tn.tl tiJ.:l .... nt1t:T'! bJhscdef M l:

ruu·

I

1 kilZ<lnm:l'k.t:, \"I! bum:n:1 g~lIlJl1C' Ir t!:'l;hr. K:wrn, b,r muddl!t ~ '(:1, Fatm I i1dllldil 'bi~ kal;hn!;!o ~1\1~ml~. (lOY d~l l~l.mu •• gUlldcl1 IrUlle arl:m bIL' !.I~1o:: \'0:' ::.L[II;;) d~ ~'C'I'1l E'i!:c k)",I:lI:'I,\11". B<lli:Hlld, JIt;:rr 1.ru ;,rtl;'lM, F.llmJ, IJ:[J;,umd 'II !;~bul. ~o..IOIIIIY.l!llur. C'un'~LI, KI!i~lm ;JZ PIU'il 1(.,:lllnm:iU:1'1hr. li3ir miiddl!l :;.oco~r~, KU:!lm I. I1lrl f:bl'll1 _ dan l'·..1.II'• .,oun yin.:- B.'1k1Tk<JY\lll~~ Btll u1nJnl: •• tJ~~· tI,de oIJotw-al'l Fl:l ~_ 2Dn o~111 Mrilur,ud [)d.lnd;.l I),r d][!
k,-lrJII"IlQ.

hIe ",'" JWI DI .I:ml bjr

£, me I;ld.ll') Lt'ld;: III
..
"';;;:;:::;;;:;;;lrn!HI!I

tn _
Ii~ .. ,;....

lir. K:Jl!!m d:.J, her ll:.r.n":. tlolJ:)U .. ~. IO.Iahmudll i1r.o.l.ll1I)G~ L.l,,!..,mlfj-h.-. 1\,hil)'ct. (;1(.111• Il!i l",,]joab, S I , "11 l.!'f1I bUC'LIkd:. Ernln'lioni:l f11c,}'d.lIlindol <::1 • n :lilmila k"r .11i.'i~m,~lar. K"'il.in1 M:,Jhmuo.ll.! onlLro::re'k 1-~!'Io;I~llH\l l-IIUlll ,1~ IWi'in ol5k;II:lM oh'lu,i,'lmu s01mt!~"U-, 1>bhlrlud. ;:$3$ It.lb~L'JLL'K<i.zII'I'IJ.'" '!!kilHI"ekle bel"aut:r, 'hlp gl,H'dLi. boyle k;llabBli.k biZ" yc:..d~ ].;",nrll'Wl hir M)' Y~Il'O'~,l hllllrlJm }lcU!'''''''' 1.;1 ,,'r, 'lnl bu 5u.ill~tel'S
11IlI1UJ1

medenI dWl.!r·arun kn blannQ gure nal::,ubJ.mak gibi ~ayelerle l,cu· rlllmu", bi. birh~'l f;oalj·rtda l:il.l1mun~~ Illan bayan Nt;;:ih'll Mu· Iliddin, §imdi \,[lkiiru \'~ 1J\t'H-aisi.ni cu.~b.iy~ t.a il:,!sretmi § vnzi· );'ette .. Ve., anltllllw,m:a. gOf'(!, kendinJ tamamel'l bu sa]l&ya ,'uJl'1 'k rtiyetiude .. l-)j~.: bo durmu· yor, galt."!'IYQr: RODlntli yazlyr.or .. SQn ml.mllnlarua bir iki roma • nlntn C:1J:rtlg--1l1 hourl.lyorum. HIl' 1l'!l!I "lezgiiltatl ;;:tkm.L!}" \'C "lez" g'H.htu olan., Jar ,Ja .'ar .. ilhamJ
booloL'!ull., Bayan N'ji!zibe Muhid'lI:n, Ilual-

~~~-::-:=-:-::-::-C=""o-':---=~~==~"",,",,",=:--:-~=====~=' ~ ..,..
(SanL! 3 "'lie ..
', .. T .•

~.iI}

liid'o:;)

111',111'_

D.zeline.

t~\'

b ,'ern

K!;zJm.

4lin·.
L

r,n,I'I.:>
,C;t. Ii.I;.

10 JlIl YI:' I1~Lall!llIP!! men uti 11.1:.11\. JI1d~ll h;IiJ'L!r lLh'l1dlb~1113 1;'I.!n', Slo:>\ '11;y~.I;.1"'i )'.ab'ludl d~'to.Jmt1.lr 11(:lt YllItJl~f1" i$dt!1I ic"ill

SA8AHTAN

'''U

,;;---:-

"''1-'r"'foi''lo

SABAHA:

"".YM"Io,C;:

'nr'i

iJl~dlJ,;1 si\'ri .... k i;."n lo~r c Lll n.H~! I\t",tI"lJ'fIlI.dwn 61t'iJ;]~ln;
:;.Jpbml~Llr.

=.

L

r1fllm·.<d Ill'C'l:!kll:-rdlr.. Y ..hu Ii.;ltl\ ...I~ ll!obti)'I"11 rnt':;.cl .... j.'I;It!. s'i d.t. [",]ZIon I'C lC:lklk ~d~kre!.L>II'kllIlIn~.!m!:nln LII!' l1a~lrloonm;Jk" u](1uill 1)lldllilrnll<l~dll'. SlaL..!; ,111' It-Hr.ll1 :kur..l~R 1m mLllcali:lb ~,t" i "b.,blu rlpl"'YI~11c m":r~ h!l~...lL tl'fkol!1ml'5 olalll:orJ'l
)l\l.l\iJ.to

v_

Bon ..m b'.lll 'I h~mc!'l rl b[.- 2:ll1ll"ln :i:lrfll'\cb olo'llu". 0 {\ .. I "'U1UlK'I1I~T dnilyctin ~'I,Ik.L"'II. Jl,ior. []larn:l1'11~IlC(h!r. S.'~hk cl[lllJ.e -I • ;.'I.~ ml.1du.n F[lrtilljml l' I.;:.IL:JMJ ,1 I:lf f~!!"mnag:l ],}.. I~'nl II, BI.I hilli :'lJr;:>n .~ K~;ym \!!~lJk~rl ~QlllliS 'c Elmtwrl ~

,e' ..... '

..-w;1it~'U

cemiyet Ikuruldu; Bu ca 1m li e yeni bi'r imar fid8nl iliye edeoiliyor mu? Dna Ibakahm.

ml!',dElfllll.dan S-lh·Pi 1113 'UL' ru koammt:;1 to.:! ,1~I1\1~H. ,bhmua d I, klml r f, 1.;11'11 ~ oI)w (!5to.".3 n.::ii ~11)"'~d;l)

t."

Amerikadald Polon .. yahlann yardlm hl.rl
--<,11--

Arn avull uk ta bir italy an III ir alaYi
oldUrUldU
~lfllll-

Italyanlar da, mukahl!le olarak ii~ koyii yakblar
Bu t;,amm ~hi!' ('::mi.z~ ~'S;('lj

b<>~ alto!'" oloJYo[", OIl <:CJte 5Oi1.n'l iWJa.I.lah r~~hi:lill bl;!!1 yii:!ilm;Jj

Londt-n, -1: (a,rd Sunday Times grLZC'lesiniJl Yll~dJgl!rul stire I!.ma\'tIth"ktnJ..:lit.(itY,fJ.ll oloir· Lesine ka~ ha.lkln multanme· Cii7..c 1.. F akat rall1i'ilJ!i:!l. Clll'l ]<,It:tn I.Ill abil hl'\"f1)'" yrL j 1m
gilzof'll'"ehl'e biz
VCI"me IlI'I i~lt. tll~' 1 II IJI('

J,udonumu.uu ,] '-~tlr, ,"'n
uilrlocak

:r:trmah

l'lr Jl1H~~m He kIlL}u1, yolf':Jgl:r;. IJ~', yt1z t::.:::ntilir, aUYIIIlUIl, II' \ ~!nm !In!-:"afl) lZ_
dem i.n I!IIJlI • 1,~~L\r a!Jii
~I:n':l.'ill l! ).IlIna

li CIUiJ1;t;~ arlmaMadu. Ann· vullU!til yC'ni tl3lk\;.\·e l:.Itah GeI-

l1t'l'u I,d.t
hilZlf
(5f>P1u ~ I.:'

tJ r '-ey ( .. I d m 1U
J ~I ••

\'11uiy("

de

U:ilU I

mcktNII'. B11' lta1:rnn mirnJa,ne lUll l:sUi Uz~, ine muka.!xol i'lJilmisil (llm.11 i"? 'r~ d~ ,Aroo.\'ut koyll J: lllnLm.l~rr.

(-------M. lzzetin Turk maarifine lie d'arii,,'alakag,Q hizmetleri
lmrli;ok u,;.ll" bir d&rbe.oin \'Urulmak i.-i.zt're oEdugunl.l gvrtfl U9tad derhnl biltLi.n "kisilll 'l. I: i!ln; klian:lini lrn.i.I.n.o.amk mlll.. &bil We lIr",()bi,r nlmiJ.kt.-a gtcil~mem.i'l W hzot P~yu bu Im~ rarrn :!l.~llb~iyle I mmilIe .,9.ynn ve fe'Vkam:Je el1emmi~'eti bW2. hulUJ1dQgun "e'~, kar bir. rW. tandl.W.an IZannoluunn bu talebelel."in d3g,blmlUli blitiin m.emlekiet dnltiline .isyn.n tohnmlnrjnm ya,Y1imasn demek 01& ntmJ tcb::uUz E!tiirer~k ]?!J.disalna veumiai 'tahr- etrnis vt: ilk hamlede mekle.bin· apatalma 81 flkrinin oniin ~_. w aeucede keru:lisi mese1enin halline memur·~. Bunun iizerine :mc1d.ebe glen Mchm,oo hret tDhk jkata el HOymu,:;t: l;'(!, m!'iz vc. a.mik bhkilmt eder~k genm mekteb m~ ve ~r~t tn:lli!'b:u:t.i:o. kwm.rl:1I1.ru ~iW':UalJe. tcs'bit VC' hlJ ba.bda tan.li.m eyled.\gi l".l.porn Pbl~a11 t'\ - eyl~ir. Ustui bu i,te mi.L ''ViK ve mLirettib, olli!.lll bir lti tal bt-nin tanll i1 k fi:reti hilimu sURUe kapatm&ga.\'e Dar~'\\ka}'1:ilg& Wb.i e1.imbir kibeUen kurt.a:rm.aja muvaffait olnll.l.LjtUl'. Bu willi, ll~dini!] y,e:sikasl ohm :ra,tJ.r. Ab-ddlhn'lnidin hal'lindan rok SOIl:ra bn- gu.n Fatihde bi:r kit.'1b se[g1.Sill.de eski kil:abl8in tedkik Nen Sille}"illlU Nazif merhum
~1

$'shrimiz.in ,slhhi 'vazli'yetl bu se ... ,.
De
yll

Tahriri nulus ha• zlrhkl an iknlal DUn sabah ~ehl'imi~e galdj., tk~kiJta ba~ladl edi iyor n
CemU Taner
--0-

___ ---:a:) izmitte kliib lhtigacl
'}II' nl1td" 1Il1.Ir I':fimtQrun u~ ul.UiJl' ulif ••li. l cdece;.::1 (" r t;j;CI h ~LI" )'~ I" 'f"~ tu, BLI m'", '·~c.rle.r.1;! u\lh lJ.f 1."llil' LuluJ1 V~

5

s

lilmlL (~11I U U -

~--

,sev
fEU, tlrilrf. 1 'Inc! ul'brd4

t

lunU.YONII. Feyz mcnb:wl&

H. Fehmi ~aykHJ
Cc ~ Il 1 l:J. TIll"k m&'ll'ii1.Din lil) I It! blr b~mil!li. Ri1r'2Zil'eci .f hmnl ~ti de toprnga

2U ilkt~!itin 1910 da yo.IlL1H - bun n t"LIle "'1:;11' eezu mtlhk.!::mclIL eak nli!us .f1a~'1ml tLZll."bklal'1 ta- rei N ,II T ...re r;:!,,",l'fil.t, ... h l-::LubUn [,llllc.old \Ie! 1l,')"cl(!1"1 ~lr:Jmamlanmnk i.Uen:dir. Her vilA· 'tIIko.9l lfJa.'j'k:anJve fl'Zulan tarur.mll N 'il ·fo.re b"'JliI pl'llar, litI;dc:Iindan kar.l.lIFLfI;mUjtu. G~neca.1 j )eUe bu hlli!'lll!jrla r;;alI~~1l ~o· 'buHIiIl kliurol _ D_l (:emIl Tan -r I;1fhl'imu:de 'uir kac;; I m.isYQlllar sereruer etrn i slerdir, gLin kalarak tedkikat ya"acak tstatililltilt uerusa flll..idill-ii C Vt! 11llh~::I. B('tiej.'l Terbiyt~:!l m i1 lil Aybar t.li.hri I1llf\l!i i!-lleri 1«:11fiy til kaJl,III11UHWI ~tbikaU c-tr,uln'" a ruJnDII tedbirlui . d • hak lunda FlUi1:aha.b \' rrni .li r ! "_ Tuhriiri nulu::i YAPlldlkta.n kiJ4:edeeektir. sonl'l\ Ul'nlUni )'ekCmu 2·1 "("~nnJ evv I DJ.r,'};nnl ('100 ed L! bHc...::,_i;':L . mioti bhrnl[1 ~wy(lrum, BunLlll" la ilerl'lb~r her \'iwyetin niHmiu du 1111 I' It'm iLlef \I!, rep, , H .11!f'I u.mumi nllifLLSIJ tesbit f'ui,lm ,h'c. ~.. muk ~·M ... .:um1. \.~ ~l'r. KI hi ~ C'\"ljf I nesredllecektle. Y~ni &Ii i('11;;111= ur,· 1'\1;1'" d • Illlm rod"n "kll 1 l ••nbul beled.:)' i lal"iilfIndiin ill ;,r mm sualleri eskj ~ualltrin ayui" \ ".[(!!'.inl y.q)llci.LkL,t" CIUJJllfI 1',.g m Dah,'t:Z. ;g, •• n~~U dun FI~NDEK CEN~L.ER D CEOE dar, Sadeee iki tJ.1i !;Ua] il1:i'-'e e~m ~"al Ii' tit- 111 -r""mL s['rvL,e h.ll1,t(l:fuouIJ-H{'nd!"O 1('1' dilmi.,tir. Birt ~h~o_ mu.esse5~- barlJ " _5 k .,1111: 1,Ir l~[jlc haLl1 dc-I a~llm' 1.u, I "r:r 'Jl'!ld~ D:lh,l1y!! Vr:okilJ :f .J.lk run yaptJg-m ",air. Di~cr sualde JlL\;U:~Y[' llitTlJI.l~dir. DLl6<. 1~11 I" ()z1..'ak, M" it VI!JdlJ ti;'.!;illI All Yill meslekl ~lfab haiz bulunmaktaM.'lttl" .Il:cnd;:rc bu."i,k bLI" 111.1 m.l ~' eel, MUFI:lkrllC!' Vo['~ili Ato Cehfi)c;.yO, iir.tULr:"L' ._l;!f \" tZ:il~ VI: ik r. ,mtl.l budir. :Bu iki sual g:e.,;enlerd.e BaV,liL ~'~ Bclcdl!r'oC R"'1S1 DokL.G.r Lultl ilJUklrk15yd.e\<e hkendcl"Ll milA .l'.apa· 1tmmu brdu-. G~I1,.Jt:!r J\ •.llurk Ie Iftillrr Ilarz.Lt" buh.lJmm,lolrdir. unil t'C~(!:Ik ka.I'.iJ.r::lk A l.alanrun i.i2.I.-.! ~an toer-Libelerde dl!!fif'rtm.i.!!til. Dlin ~"iII:e a~~lilll ~o li.illt; hlllllr, :;~Dl ~ .. ( '!.ill' ~{: iIJ1.tl I~~I~~memw'laruu gene ll~y- rIiIu- 0......lf1tm" hi n~.TIml.l K.aos!!l'" tJirltCJ'l btblOt. ell ,k ~,~ ~hrill CD Sa.YJJtI " milkam l'e valil r s~~klir. Bu j 1mll rllYC>, nlu\,<lHakiycUc ~~l!; =1 h IIi bulun.ac:aJrl.lr. DIge'!' ~ • E:d.!!II 'iWno :m:nn rnl:!kt;:'ul rc.Ws~ de 200 biDe yJ. kIll mw- ott i,I~II".

B~ T .rbiye i ne] Dis rt'lrlfirU Geon rnl Cemil Tnile dun Habahki Ill'iknrlJ. eH5:rwcoil~ sehrimiza gclmiHUr. C~flCl"kl ilit8J!yol'ld.']. Bedell TcrbiJl;f!>S1genei du-ek:l'lt'lugil lstunbUil nun-

lis,ta,tjstik umum mudUrU bu hususta i2'ahat verdi

lkiyle;r, dururuz. l"o.'ka: llrtan!buJ bizd.1m. be Uti \air ' V"dl'" ki iIli~ bir hi.-mmet C!'loeri!;OrDiem~ tiro blA bulun II oiil~l:ini de~i!tiren ilbidr-l!'r f ¢p bundan, !''l'l'liIi asirlann et,j'n 11"; louymd biJmo;!:m k, 1'..j~1<I ~hma..l yii, tiinden d.r:l..fJJ]1l. }'1gllan me-z'b~Ic., lerlc bu ~bideleri bile bir g-ol:l!:c i~iJlde k'aybedlp guLiyCjf'1.U. Yenicami, 1'H1:!:llhm molozlrui~inde k.aybolmakten urtuJdu \ e ~k kiJU!3c sen I den ben ge.o;ti=:i. ilcopriiden ijimdj g- -erkcn: ~ Yenk:.uni In reI' I'l g". •
ne hey!JcUi imi, ~

Taksim bah~BSi gaz~nos· ac!-dl

I

I

d.i~·~ hll)·ret YO hn-yr~.Jl.lLkJ9. baklyor. h~llbulu ihya etmek i-rin hiikume~ elinin luifL gelm:::dJ~lrirl takdir cderek :),ll['dlm dmek iizor !Ii PIP kadbir ronli cemiyetler kuruklu, t(tiIlHI.lal ynmhh. t.:.J.buiun yrl ayri gfu:el kG!)1 lermin biJ biioyIc haytrkiir nlrakn ...l1..u-la kurul, rnuij ("ami1'e Ieri "9L dl, RillA da va.rdlr: A..-dal.:.I.l:l GLiz~Ue§t.irrne CC·m..iYrI!!tigibi... Bu (:~nuy~Ucrin
id~ maI&flnu.1l 1Ia.:; :a f a.aliy~Llflk

II

s,i.ir«o!:kW-.

kulianacaglz ...

lir

\'cnlik
z.::J.rr.1'Ul
\ij~

1'i:lli ~!'Ied~n

fa.zla

bir

e.o.c:flt'i""lyl", toorlsatiyJe u::-'l'l:l tHIl rnllhTi li2"r,.~t:l!!, rrf:m_ Be·

p"_ asa

~!>ini l'-ii.k:i.cltmege lIasretm.i,;: alru:L bu ~kan ve f~iletli ~11n l.LfuJ Li !l\.iidir:lCJi mu.1esef 'ihaam II Ive!'li har-b ve politi~ Ii", I L v3A:tisleri ilf'2!..I1di1. m tbllat Si1t:Lm1a:r1ndll l:iytk oldugu d;)~.roe clte:w.w.iyeU.Ii bir :rer bulm di. Burnt. gUn'IUm W:: I".ui obnadljl .iil;m !}u. ntulan kara· l.umlk1a. esederinden, aJ.W.g:wuz f l!!yziIl ~riinii Wa. ettigimize kanJi bLLlunu.yoruz. Mewed
memlt.::ket'Z

tU3[mdal'l

bu1uDllnqw.

Ell. nlPOrun a.ltrna. Siile~l'fnall Nnzif kenri:iDe hDusl6biylc lourihi bit" liatlranm ~ kI".metli bit" \'esik.1l5.1 !JIld!llCrnru ifo.de roe·, ftk Da:Fii.,-..:fu.ka kiitiipllWlesinc hewye ftt.i~ Yamll§TIr.

E:Jllc:m.!;t> lit:: mi::ct..<!d AW!;IpLI dey~ 1!EL2ct! Ill!: t:ll!;ui 1I\'.i!l;o:!th;lrlli:l"; "1- III .rUnden gLine .i:okl~iii !!tm,*" b :l'lJ7lW:o.1 uknn~ L~ piYUo.IRrL,T1IMa h:lll'f'* 'k:l!t 3rtml~'~t. Rim bu.bubal '\ie ma~riu[:Hmu,~.Lr1 ~Dn hllft;l MtrIlndCikL IJLya5iI ~ai'.iyelmJ n'"iTec:iIYDng: Ihiild.)':

.lH.e-t. 1873 dnberi
iri'q nlU'U ~an

Vstad
bnbul

MereElf1

idadiaindc. Is·

kUdret1i ter-.cemeye muktcdir idi. 8u klildl'et.le m_dlet maa~ I(mll'i :I' 1n,d:J. bulunn IJ 1 , rifime ~k 1nymetli esed r kazan till r' il,'ocl" ~ lJu bt'l.edi.'Ii'"<:: [\!kii!r~y,.1. tek i.i.mr::m {hi.llli iJ':"y~ ~rtb[li::!:;.1~ J..:ul'lJ~I'-lk bLl=W y, \ [!' 1;:; bJ dIrnru~t.l.r. Hemm'l. iliyrlbnirimki ha.!,·wm .. yo!" WlJ On nakd'i )~rdul'l Illmi~U' [\)0'.' I-O.a R,Llllirl,r,y:::y., ~c';\ooil~e.l. bugiin memlell.etiida:r12 ed.en mil Kendi&irte bu .il[.iU ka.zu.dl 'B:.'tu;t't S ,\ [l'.\ ·Dl.lrl':'l ~~""'iy~, cll' 1;1. ~'I~ r;:.ocuk,lLnlkl~nll f.J.tllliYlI!t, d~\' NI ,,",~n~vver z.ev[lhD he~a mel:"hW"I'Luo ran had'i!::c AMiill1'!mld d~l..inr nlr, "llm;L'I~" i('111 r·'wllYl:!t h _'[1.1 .. If, _I 1,,'1'1 ~"D:ln~dr ~pm:1.·'HRL y .~~k e e3N'l-eril:ldeu mlistefi.d Q11!'Cll!ltur. m t L D.ll"W.ldll ~I,I .enc -eyLul IllhPOL; S de vu.h-ubwmuM_u_r. 1 "IH~Llr. Y~Clii III ~1\r~<:krlf~R t lC!bj !..,_----=------~.........: hlcl"humun riya..ziy~y .rrtllteal· ~;UILi ""'" ,,,,,~IIr\.r. It!r u..:k)enmt:k:t dh'. ~'.fJl~ ,hr'ln'zrt" Fa3.llaliiliZ 2-1 ~t;: D;JrnB~aka IZMIT S .... Ll SO .. LU V~ S[SLi Z Lilt S:a.Y'1S1Z eserlcriinc1en bBilka. :5lill{3 1I'I0h'l." ya mubim mlkul)l',j Il(. mud ilJrlliglln6 if. OOeJ] H J.iseElIR 5~HtR OLDU. F"'d<AT .. bundall brk S1me £'1 _el basil· t,l 'loku mt;"~' 1J(ldl,lr, yi.n ?W][], merhuma k&r§l 1003l:.cmll (l'l!,l!lU.il :llun II lH:'I;!CL1) FI' lla ..: Oi:bk 1~(I _ 1"('J KU:ll,ino.. Rehberi um.u.ruheyti)'e) • de W'be isya.n ederek Bb~liI bll Stu. Kulllil.V;\, &k.t~hLr l ~O _ 1311 I II lLk\'H ,,; Hall. f\<r ~I' 'II ~ Iii u ~d.:l bu Vlldhl.ll- )':.1 llhnrek~tL il~ .,,,bl'l.m'l'" mu.h\~llC "'1'!t yt gilmi.-J.jll;lcrdi, VazI:ypt!:c'n YrI\.nl, .. r:l, Boll :ld4l. f'91.:i_ t:::o - l~\i, III mm ilk miihlm e&C1'" o!.arak ~ok \ ~ rn 'lL:d1:ltm J hop L{)l'Icr k lnulmu BrJlu. ("crkl!':'! Cl!~e IlL) - 113 l'::a k,n AbdlUlh:i.lIlki. D.arii~8.ka l"agbet giS:rmLiI} we M z8.mSnd::t tur BII ..·.J..:J'L I'" '\'Ik [';:1 r.ldy'::':'m1amUlUt, .!S1I~r~lnbl)JI.Il!!O - 1311.K , 1taleOOsmin "_·.i.li.ye-t ldadil i1.ne: , ik inci tab'!na ~iizum h.:i.J!LI 01- ~all.1 11l d;J" fll:,ll.rI1, Ilgln, U~ _ l:::fI, KDri-1 I lin [lot' r Y lIr~t ll ••l'" 1 i ~l"·cbllj)"o; Lm.rn !Illyaeag.. iddilJ.SJ i1~' "'.ran. C'~"",~', ,1~LI 'l"l11d .. nLLtlUIiQ):r;o ~1ir:mJ..:i, It''.'wni \'l!l lD~ktebin k:a.-pa.h!.ma0' t .. kL Lil ,t. ~.,~11, "" HI ~,rl.. ll \ (' B .. MUzi.k - ~ ,~IUI 3;i L1, y", uTla malt. Mardin, 1 HI - 114, rrruh_ lIu.l~bll-. unl" • S..L.I, h;.iirdlLlLmn ..u""UH! 11-"1.im'l.!.IJ ,b(!l!ne.u grJ.ebe edC6~k giib.! SlnJ lr ..r.1~ cl:.i:n~ti. t j s . 1, biT th 101m!.: !Ul' Her~y~ ~ Lt{'"lm,1 ,~: CC"l'dl::~ c;:'<o,i;l~F;.Ihri Kotall' d~1';I ",ullarl ] (10 - llJ5 kurL:.1 1fl;!rhum Meh.:ned p.~t. elli olmu~ l~en l:Iugi.in pel!:: koL1!i' J:lu1. Bu iradelJ.in ikiirlci kilbib 1:zzct! Cl7li li tHI puz., H.:..san Gul'. lli".!l:lJ"md.J.dlr, I ,:>',,1:", 'L'tlu~ ~rc'k l'I,ll.Il'rll '\· ••lJ'l~n(,,<r IJCllIcd"n Ie.2:la lW:nn~tinde 17m- Ual11I~ 'till ~tem gmder~n. rd~' .. b lL'I'tr,-.u,,~ ,wfI .... u,l'Ili gi Ira.s1Ddn ill'fo&h111 U' u"yan: MUJit.at .. C..J ..I... ~. Y"I'ilidl: riinii. ,'akf Uigi DarilBafakajfl dalal"L merhwn un ~a1!W: sayrd,ler.. b,f ~e'" ',';'C" Bu. AWll'J tm b.i.r t2,..,u AJ' n btlblCdnn Rumllny 'YO] "-'o[ldcrllc'Cl!k YlIPJ"I'-1 ttl ..! lzzet orru:(a bWUDuyoI"dU. oliimiinuen i;OIl..rn BlH'landlrrn!ll' 1,,'gogl"iilm \ c inLU In d,lhllm' e Y'I:;III1:'l,05 MW.Lk: urk I" .. ,In muhJm b l' letS"" jr'J\1II (":1d.nl lcriyL!;l isbalt ediler~k bu Ihwn! " ~ lllJ suretle m~leye muttali Jlli "I, ir::ln btiti1n kiiUr:blanrumektetJe tlr. 7:ir I[ll B:lI1k:m i:'.KL !iY'.tl.Hd , atilltd.mIg vc lJu L:jdc ~eki:lc~ ti - I\y ... lh ..rr:"l YddmfLl). olmu tn. C'iinkii .fel-tmed lz. H20/1'i.DO Mukll. bi I!'I" kll , r"lld~, y.t!p. 11.' liYIlU"f1111 t.eocrMi ll:t~ VI!! aile;si keyfly ti lanllda.I1 dolFl}"1 il(inc~ deir. ~~ZI.: JJH:rhuJn 0 za.mntl D~,ra. r,lm (I'Ll Yf"mJ.cn ll!sbll ctml,trr y, elr r d.irimc.hk"'!lH mekteb~ hiJ(l.;nuj'~tcir. l1('nmed len iki lisku.rh..l l'apU_TIli lllrbi8;< It .J.iiIWJ' binnd V~ ik:JJl~ilikle neljE't ,,!., r ~I'~.:UI:1·Ull :lz~lIl1l1 I ~i:1IL',Pl- KARAS"'..,.. ... YAGAN Y~CM.ufl:L,rI;..R l!l U(} Pl"OB"I':l.In ...c rtl.l'm Ick~t ~aat I 1l:2& I;, jFJ ,·e f(laJ:"e hayatm(J!!'i. uo. y~ (p~rab ismi vcri.ltni_, L' • 0.ielLll:cin :l'iu8.yda hiz:m.,'Le. alm.•'y",r'. I y.a.~' r ..tr.!kl!dll" . Ihilhim e!!l'.rl.;;:'t' Ial!f~; !.l'lt tl 'L Tr!'lI~YII. 13.;"ntll, n;] Bu, _ ~, ...,L ·Ul il:ULerrtk"f' In'.~t''LHruI,jof[' !S.Oii fllLL~ll ..... nllw I PU MerhlJ.Mw:t~er(!k lm.'3tabtJ. mo'l>Lu.n hakkmdB.ki wul mn~lbin11 ~04 s!nesinde ~l,rkeU HRyHl.tO MUZJJ" 1'I:"d)'o ".l~ ~"keSL.r;J311 :-::. 70 _ "i':!, G m.,kk lk •• LIllI'. rich- )'1.m 'r }'a,;ml~ \'1:' bill" h ..(;' C' J tI~ .sd esnas.lll1da ve gl'rek ill"li h:.tfu:.den ce m d IC'} 1:\ miltert.:im ~iglU~ bubl"i" {iff. _ 'j'.'i. [(<lrah.l Dr.:'. f'<'. I"r' b Jtll tn'. B., !t., ::;,!v",l .rt,';::Lur. l !br,,~, tI... .'1 JP,i.L' lrlm: I:'!iinrl1!' riyenin 11lIelmemLldi.irli.l:gi.ini.i $Orua ebedi ist:i.raha.tgUJU!1.:l nak1!l 10 .111t.irlk· J(lLl:lhy" Ij:! - !;:l, '\'11.;".... P .... rill I L Alani 16t:ekl(IUi"' derullde ~erck 0 ~rrm.na k 11- I.i !ilf'litl.mda Sirrke-ti Huyrrye 1';" 1anLII: " ihe C'e,·(.t.;\ Ktlidln. mal" p-ell bliIl;;Jt bir !tCkHc:fe 01:n 1 m~dllii idaresi. yi.-iksE!.k \Ie ka.dfr.. r:.lI~o!!l Knm. I btrifelcri yc.ni bir §elde RokmIDj sinru" bir ·lbLk;;r. .ie me bumu.n (J ,I"J)' " I ,r Az.i.z. .. To ~_ !rolL! ·>c~"y"n \' . d ri.llfu.nund ..k1 LaleocHLnde.tl Ie iI', St!n:tl'. . !Jirketc ita dLi~i hizm~tl'rin 19 l~ t nl I!l ,,,t ~ .lrl \o'e .. an.li d sonnlarl mem1~keti:n talim ha. flail bir mnkahclesini gOst.erm~, K.~L .11: irrJi'ikly'lE~I'1.1I1
I~

Dari.ilpp.f bru:n U8l!. den 188B c k n.c taJebefii i, \lto 1888 dell 19(0 a kadBT cia Iladimidir. 18 8 a:l!e !>u'blfimn birin~i lillarak ~1kt:I vee OniLiLrillli.l:Ji SOJltm;].l briEU' miic.9iiC:8~ye ~agll kruw. 1!J0.8 m.f",§!!''-J.rtiyc ~ inluIii.bml miloo!l:k.ib Cerniyei.i 'foom.iyei hlimiyey:i yen:jcl'en jhya ilflc ~ rind mii~ir v~ ;i.mi[ oldu. ']['939 a iradal" bemen bem~ fasJla.slZ. l'(.'C'I!iiyelm idare be.ye. 1I:.1Dde ~1I~t:l. UErtad. caudan rne.rbu.t oldugu ID~af:a.koou[[ ikil:u:i :miless-W B~yilir.

li~i:ndc., lstgbul crkek muallim m~i.nd~. maliyc mektebinde v'!: ~3.-!k'ada mihanik, km;mQgra[ya. e&hir, hendcse tJ:el'91eri ht:ft3s e:ylem.i§ ,'e nyaziye ilstadl SiiJih Zdt.i ile 'birllicte latiabul D::li.·' riilfti.tlu.nu ri'ya,lliye' !)'u1:!eM b.1im hey-eli a;- mda bWunarnlt riy!b~ ti mihanik del"sllQ nkutmup,r. MeJltned

ri lC!'ll:iiL edilememiEilLl. :)imdi do!: 'TUrin.. IdUb bir Ist.a..c.blllu Sc!;"!!nler.., 'ydi kurH "'kde 1I~ ::Imk \ .. r.. 1 • men-- ml.l§ "e hll C . et ilk lopla.ntl111: \ "rdJr Gi!n,..ler ynl tBli. JIi ~k:llnJ yi!.pm.l!'l. E'-':\-'Ie b!r c:em.irer'111am[tLar \"e I.I:<:UnU;l.I.IU, .. lkl ..l, tin n.; PHI:.!.. bu1m:lk. ne- tl la.I'l'L1.Jj1.'rd,,·. trultmLa fa.yaah olmllkt..a btiytik FE-c.1 811'1. CINAYET m qkiilH. til ugn:Ulll~'acaglIla e.izrn t (Hu!;u..:!l J - ModlillTlUn1JJl "l\ck1m,w-tJr kQyuJlau 'J...,' "~ t>LI' C'-j min;;':, . Y ~ter ki Ilimmc t L!-rb.l!.ln fi:J.~"Ct oJ.J, L.I.S Ht l'tltZb:·1" J o;l~ I.Ul ," b - j top!.anmJ~ {ll<:;un.Evlmi N~ l r~ M"hm~ a yer'JJ1detl 1.;]_lJaoca il- mi;:rillrlm Ha'r'ci Eferuli: Ylil"aLlll1i1rak oldu.rulmu~lHr • - Para),1 buLdukt.an sam-a I nl. r &::I:'tl: J:' Inde 01.lI'·~!"~ h I"kes bir i~ }'ap~biJjT_ Ma._nfe.t h 1 l;,r hlJ Kl:lml, "C' rui i r'li Ik pl~."l k-ad:Jr wlvel i:!tm rttr. Bu da\'~tc hem para.YI b,llm , hem e.5U ,clIlreL cd;:;o m I..lb! ;'11. La. J d t vucuda.. ,g-etirmcktir. llc muhtl1h( ymlcnlldl:G \' D1':!nmij. 0 n. p bWdiuin .Ill:'iiil rni:;1u·. £!'\'kafJ Hayri Ef~ndl.-.ll.lll_ 11.1811 ihy .. t"h'1l ;;lW ~iddl!lll! aranm:Jklaya cttlgini e:::"Nl rl}'le Ord.ilk •• dLr. islanbul ~iiliri Evkaf Id[U"~in2 II( I ~OCUK BOGULDU 12m t (HlW:LJ..!li) !I,t:l!;,p:wlnlull1 Ilcl"lZi:f'. P&fi'lSl YGldur' f....Mat p.a. SAk",ry'.3. n~h ...l.mll'! fI.,,~d,l ni:JIJ II 1"" rMl olmadlg, kin bu ~re hiJ;; I'n.nrlo ULhl ,I,: IIhLn~1 Dillu E !l!rl bir ~(:y ilii.... . edllilID1Y~ e :l.II!':--i., •• n~lTrllld "k:.:unrlllrl;en blJ_1 tnk dinlem.tk -. lemi,oru:z gul::I1-...J;;. '111m u..krlii i', "1:1 tallb 1· U:~fjrdi:' M~HK'lJ I EClIILE,'\I KATILLIE:R U.. :nm gayesi 1zmil {HIJ.s.uail - Bur.u Billhrl:ca e!)eSindc if' tirua.l:- I .;j , e,k nDrl1iyi!C~md..> bJ.r aiDrr.i1k: mcslrlNedimin ~iirl~I'ini kl'ma.k, smdl!n a"U KIl kirli 1... t 1 ~. ,t,11' ,-:1~;r.d:a bulut gorunec: t:;L. nl~ :U!n .. ~I-ol Z,.l'IfiL YL1mnz Dgu I

rn-r

e-~

C'1 rmll

I.n..iLI;;:iI!me

I'!~'!!.

It

1(;:..ndU':lJ:111l.

'ku;.llntiC!Ll (j;j Y<I":lntl.iII '" n i, I bJr 1;;w~t1 {lglJ~'1 II~ 11 ~"ld" !lld".r"',

j

B~(l l.:ul.lknnliJ h ~

f1

fide

Di'r!:",~. ki him) tl)!bcn hhtlibrii

'" 'nl~bul

....·r:!l.rur

b..et

~-.Il. ~Il
r,(

V·£! Ill;!

1n.Gilizce 1:l.sanlarma

df)'erek hilz"1l datnwk df>~1 i"1'_ Rilce illt t'JPl!m11rJ gVI"U,"iJfe "Alat\Jrk:o.. y~m" rm tntli>;e.>i d bLl <I', I' i.! [.1~ m.amal~ ,I;,<,rexlir. "r. - ·<,I.!lu sevenler' C~fill:.'r.:_ I.ru _ hre bi_r

I

I

Sir

I

I

'II.

IIENEl.IK " ., L I< II AVLIK , ,,"VI-II«

"'00 KI',. 2700 Krw. 1"!iO. 14{.0. 400 II 1100. 1150. !II(lO.

yalLllU;,(

fi Aljult ..", 1'3'1i1 PA~AR"E.SiI

30 !i::r!:maz,L:"hlr U!i!l 2] Flumi T~mmlrl! US;fi

CHI" :2111Ay~
GLi"C:I

1~"O dklnlil

HlIlr '12
E;[3nl
\!'il.IIlIlii

061
"1.:i.1I 13..20
Yli~'

9 18 6,00
JIok,'"",

11.00 20.~1

141
22.!J!I

11.502 1I1.t'l Il'rIMk 1 •.31 300

Ell ILl

"'''.iI''

M~'lX"li' '\fekil i sayr[l H i!l3U[I Ali Ylilrelin, ,lI.l~bmoo hzetm uIl!! L.i i.i~ru:u:! I~uladLe &i.BteRliilin ~IrU me.... ITIMrif mensubb.rLnw duyJuj"u ' donI! ~jl[<Lmuljtl!r. lslambul ~e- t~(:R!;jUru kederdide aiJesinc bol'h if' ba l!al"'lIlda YQ.IIdnn ('ar klJ JJ.ir~I1 ktym~Ui bir m ktubu te1l'lIapu.dann y~rinc IUS LI:rlu \'11- die 1smllhuJ Ma.:lru .Mildl.iriirul purlann ikamc.!:iil itind bUytik memur etm.elr tlre1..iyle gQsteritirnzlara \'e II'IlWla\'c.m-retlerc rJ.igii aWmYl ~i.l It r mil. l{aydememallu: kaLnn!1, ba.tta Uk u!;IltIJr- r!t yaZllml. oilJay t vl,,;riyoTUfil. 'u gemilGr ola.Ill 47. U numa.cah 1hri~~J. !dm i "I"WlillU V pw lann bla.nlmL LjmamllW:. IIn.Mn li"cLmj C, 1li;1I.

mUhim !I'l Vkile.r allnl!} bulunan il(i tl~ ka:Dillyetli genc:i yamna al arak t..elmik bir Sf"l't i.lr;;e[er biirOSiU kl.ll'm1JJ!l \Ie bLIgill1-

tiro Burnda bi..lhnssa

K'rlum

rn lbnnn

::000 I1ItWk F,"ill h"y"tI. :!O.:lO KOFlu~m.,. 2r'1,·~'::; r.tll;,ak Dill ~ .CI u.'~<d<lcri. ~I 10 JI1u!Lk S'h 'T t (Pl.)

'"I~k,

111111.I..U·. ~il ..,!Ui.ll

:,;

-

S"i

'.lI1U

al".l,lrmclaclilr

TlLIb.,k n'lIll..lnrp

Ik

J

U.,'I~tl1".

22;)0 fli~ ,,1..1 ,t lL rJyan, IIJilflll h~1..t.'I .. -i, Z,r;ll)t. E h.. - Tlhvilil. I-::..rnbtyo uk!! ,. r '51 IT'.~,,t..! !!.~_.. r. !!or ' ik n ...dyo ,alen Ori;<!.str-:.~l

J1nl~n
::n.OIJ~N

dt ':Iml.

r

1.11

:.l12S/:!:J.~ Il \·[U'L

Land (I I,l Iii [il""'l!irnm.

VI:'I

~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\~'E~'N~t~'~S~.~~l~~R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8ayf.

Yu n b ~ kir

radyo'da hir nutuk soyJedi

r ve intizarlar
(nll'il t.l','lfl

1 I riG; l.Iyr .. dll)

(I!l-:; lo.ro.h 1 I "JiI I •• ,1.i:l.il)

(Ill!, t.ilor.fl 1 IJiIo~1 l-II),f.ul:JI)

15h . h ~tinas.J !jolt daha f.aydii.lJ olur, tLod. n mel. h'm lru GWI]i!.k \-e ya.m dilinc geIimc: ce~ , m u:midlm~ k. h m t)~ ve ir."Lde.1i Tilt'k~i nlmiyan de ah hiJ·:.B.lli'h.ktntl Irurtulnea l. - kclim,icri n.lLibgmu;.: ve bcll.imtir. T bi.i r:illWmlJ.1U d; 0 D~5" :sedi;;i..n.J.i.ol t M'...dn Imlla.ruruig,1l bett€: ar1:tta.k1lr. Mt:d.£ln k:i b • devam ~tnu'k, ~l~l daha f.iohy autkunun par"~alrU'lnl ihtlva 12"\'.~ aida l"DkmiliT. Megclil: C'iim- urnumi istl k~4.l;l(·tJ run no oldllgu' dip :ilIbI"Cn 1ngiltcr~niD iizetin& huriye] Hulk P 11: 1 rerine cUm nu hildirmerun mUl1aaib olaca~. 1lI 2DIHll!diyorum. ablJnu; Ian l:!CYllJll1 1I1leleri huriye]; HaJ..I{ F r 51 de.m~k "Nazi bamnkflttnm mi.ikc et Tnprngmln butunliiiU. istikilJ ri bi:;e mesuct bk"o a.z:.rlaybir irticn m!.d.u"?! :M' d m ki bir mt:ill, si:i~oe-riyle til.\ ·if Lak., ~e\';ili ~!J~ukl i~ sPQt ClimhUTi}"et \"e b, lk araben ke- ve l}erefL tehlikeye dii.::;lUiii takdirde bualari korumak il;in bi.i 1l'li!jtir, ve tabiaUe ku( ... kuca;:a din~ limcl.er bunl.ll.nn arkasmdan paru ;:an tiin fed.a.[(5.riiLkJan YF.Lpmagf1 5.Naw', Ahn.:l'n.lal'lD tl1gilix hid ~J :glh~' 0 urwm tinin i~i ]!lOOk;- Nlc;in Fransieca 1.:. akal ~ i.i:!:1.itim-ade- otan Y1.Illamstrtl] AvrupakUru tin in '!1a.llrntl h[jyJc ah blr kelime illi. \-" c Lmeli ? F.izJ:;::c J.ti!'Jmiy~lirn" N'!;m mi~ mekteb 5a8.tlerllllle. on ",bi.t' )'.11mw ..~a debdebeh ve sikrci !JiiJ1 mn temellerinl sarsan bu miirl ~uld;u<i kw:b on ihi ya.:;lUldakJ \: lrnku CV";'oi'.'1.i.; t'..iki. koeamnn G€ne JrI eselli. : bu' kalabnlik bitaraf k3J.mt1ij! yeo okutnl>\kl:all mtmedece~hU zan bir rnazi dcvrildi, DnUIl ~OCllb'1.l sinen.lJl pl!Ideslndek:j n:smi ~Ile biro memur, a.h::l.li •. hi~ harbde ~I l-lalmaktarnl', Yunan.is.na ho-dbin nelmekle ddden JjaYllm dikkat rolleri, kal'll.Jl.!jk liI~onl n k6~ 3'e; bLr r haIet Ve hama.ka t gos leri e taklid &del" n gurup d - Ba::,.rlar trotu''1Irlll'.1 talrlb veyn. ldkayd oldllgu i~ degu, t illerini ilave etmektedi.r . '·a.&l.t.alann] 11(" cog . tiyl{,I'imiz iir-perm.i ~ _. Ck"'ee ediniz!. diyccegme ni!lin hali s kuvveilerici, Rir lug.il iJ; g3a'te&UUn mob ail \'1lri)"etini hesa btl..katarnk n:eklc lerini ~otaJtm me::; mIt Eo;;tiirk~ olan kaldmmlan esm .. (ik m himmelc tahlb ediniz! Dcm~in? Liizum sal"'Sllan Al"1."Upayll. )'rilicilk ~1ll iyi biz:melin b:il;j olmU5a 1m bCiL "I"' g3zetl!3incle. lB. GaT\"1l ,u'11 fl llluhUl~ F;L"kat .Ilclicc a J.;;acar lu Y~l"lerdc be:!i:IU"lmill!l 1St! lall"! nto;j I~t.t.dlj; geode: OOn.(fIfI idame -ine hiz:mel U anak ~'e m. 'l'nf{alnyC!tli ki Lan Ir.aJdlnb alru'kc.n hl~ hizumu eDlin, !1luh;'lrebc.n.ifll l2 In~i tlyln:l h I' tLi 'lil Ied:'l~arllgn d'egc-r • DlmIy~ yc-:r]eMf,l fransl:zc.:.'!. kll'!:' lil.a.c.o.l'\:uu miJdr:ik bu]u..nddu~ Jdrdj.k. ve BllyOIr B'J"tll!IJpl1lrl t..:ulh~ Ri.r i!'le Ulllvn.ffnk w1.nn C'ocuk i'!:;n hitaraf kalnu.!:lur. ElllHHI btl!' i, hi~ bir !.1mll!n ~imdlltil1d~n llinl"k:r :Urn Elk dHiI'l:ili.in. gti.zel d:l.ilU:l. da.h~ ku\"'V~.1.i Ki.hiilmcm ,tir, SUi :"01nd<;;dlnin cl,n;;]Jg. ban :O;UIJ.l.L dLi.- J ~j;yetil1i bil- HlMkc ill; !!:t.h!'li- i~indil" ki 'tIu bitarafhk iO'ami.m1 olmU:;; Vii) bOj<']e ka1::tcLlk J IL :lliku.ncll!! k.aql mill ...).oI. :1;'; bUll.!. , :<jii.i.ndLiri.ij.·or. Bi..; ha"l"lgl ij.l\ijy~ ~'t:tsi:zk.§tirLYllr. Ben samfmitIT' "e bu bitaralJJglJ1 bTl!(hir SlJ. hr.l. ~imdjye kacIr.1' bjl' dlnl~ml': goO bu'ru:!. hYkrJ 'yontz? Ciim· yetle d~tlndUklel'inli siiyliiyo\',J yrnidlrn bi.l- t··k.il.ii.l1Qnma .iim b3lr.Jriyett:.en (;ffl'4;fki 111'1] dii.vi.ircm_ Sarin y ft.i ]lUI tl h'1lf.JJa retle ihli1.ine mUs.rulIW8 etmeL"i' -c~lJler J111'!".cud 'I:>\Jlul'lIn:lU leI•. J nelim. v - t::lti~tiklere fi'iU:racaa t muht:l..1i t;Ok ~ykI' \'::11:. MC:$!!:liL mek azmll'ld~ olan YunB.W!t3. ~- Hil-1t'I. g"r b c 'y 'PiJCi.lgl I;'etln l.i I in. sascn kend.i hiisntlniyetiue imn.- clkt'.nm koll~ilJiIrI ;i;t!:rbC'··t oLIIl:il.ilfJI cd Urn: 0 IUme:ndan tlu u\ ~O, kat.il l!~ katl :n.yni l' .da YV-lltru o!all digcr devtJerin bu. V!l2ia . Ljyor. Her Hi! pJha:l'll1ool "ll.ln\i. oklil,lll o k-dar arLan :t.ut'usl.a, 0 ~manyOI". Buna belfltet" kellJl.leleri a~f~tc: hurme~ \'C: rill,Yet ed-ecek~ ·kl., bir ihti1.iil z.ulrurun.fTlifI , .. tlll 1:0 IlJrdu, enc.e III bu. taman ara!Hnd.:lki me.kl£h Y1rt ct.mclt i~i,n '0 i~'Ue:t cdi;,.·!i),. In:ndi ihliya~ 1,'('" vrtl(;lfin.a g,j.. Ad~djn i, ."e (lkllyaIl ~(l4:uk tIllktakomJIH.m~ nu? Bunhm IsIi.J11 lenne [Ul,nidir. t~t~ hArbin b(l- et:rnek ::if':':U ...evv~s TJ.lnll dn'lo:!t1'!!l'iJ1e "Y l,lllH mii 11'1 (j.r.Qkcr~kl· \'e n::. bi.r s LoI~ oImIlll dJr, BOyle nm goo Li!:'li.1ne .ilakm. Htr ~a].~"1'U1"idjr. !;ok iWm dileUIll'!" - ~ ~ntl:lflberi Yunahi.stIlTI si.ya.setiJ:!t'Mk~ViI lie i:mldlJE:u ~'r ~1.Ircll .lull bill' usuli] lU.IL'1J.lalt i;:ir1 is~ t.eurii - I tle anula. JnI.li'LUi:!lcm. bir 1'ark bu Ohnll~to..ll."_ i1~, A"ru.~~n!J1 Slu'"k:mda sllkQn~ll den ctd.di bir encUmeIle muh.a. k- n~1I [!SH~eti BOy[a biT halfl nllrnketill 'bi..i- mllhafiWI dw('.;e mu\'"HiJk oldu. be. v.-; maye daYJlllllDk. ".&r'. F ...h.t biz daimn t"rakkil{' k ibljya.,:- var, tUn y..trdd ~a.r:l miilmu;i1 "fJ.Ai_],·r.Ln.3" lIe muh.1,~Letlln llihu,...U1I::mcu.k enlin ];)u: LlC li ceye \·:J.r.j -i UlllS1y ..lIm., daima doh - Muhbilit edrisa. ta tarait.a.r fe·10l" t.ahm.il e-bnekt.e old.lIg-u IN- d.JL rL ~ ~j)Llll bilytik tc·"m,' \~ ma.k im! "ru.nJ. 1'1 ~:z::n-l!l.l". iliabloll' l ~k, d<iha. gem!>. da.ha yill!:sege lnI!!lnl!Z ? Runul1J'~d;J1c1 .u.a..IS~Tl ~~YJ:'~lndc Fbinu fenad1r? ';ocnklanmiz m.J g'o ! timlid. dikelim. - Evel Ciddi bit' kili'Su kal'- yandan mList.<ll,&nidir. Ade i pa.r hoI ,Btlyuk BrJtlfl};'o \c- E,nJ;myoil imkJ.b i.z; -)! D~rblcr n:U "0S-l;;in d5rt Eualinize epey, rna.kIa gCisteriiecek kad"llt" &:: P,'lI.JL"rl J(una k.lr I yIlPiJoC'~I.:' 1itll"1!§.ISmda. mekl~bin lmts.n.l ~t}gl rucudu ? DIl: G;t..Il.tJ..:ri mI 9Ok· c.e r' IJ.n olmak[ berab T toptRn ~lmald:1l bember bu Vf.I.2ile en kat I~" llflZlrhklw:Jlll itm::lIl'I !:·thy 1, aJtm.dn.. bi'fbirine ~ll clos1er, t L1r .. - ya a.zd11"? T;driJ! lI.S lilleri iillhh"af gtisteren ba.~ h.o.fit ve FroJ.ru;;,d.1 ;~:::JI e<"h1~n an..i ill'i!rjn~ btl" cel,·a.b verdim. r:W.3iyet_ ihtiras l::tnnd~.n oil" de~ t 'Onlr'lll vaz.l!'lm"k \'C I"~I in IlU.. rni 2;1.J!b1tUI"? 1:c..Im:t umumi h· - 0 halde be~mciyi soru,)'{)· I"Qceye ka.d8.1" L1za1rI8.1Pt~ 01111' • budala kimseler 3r:!IDa.0$ik: iD~ti.rl I .kUmeliflUl it;,ltlnD-l t·~mtn ~:rle-nlel.! 1 y3 t k ~I kh.Wannd.a.J! ~W1J Sla • rum: .anhr,B'u:W8t' bitul!I IOn klll1"kUIlr: i('lll '/,'3. .....11 l:)'!.LI'IHli_ lal.".. ~kanhk §lddetli iht1l"lIl.tlr;1 n I'\l huna. ,~yet ctmi§ - Bi:;r;de ~mdi.ye klldo:l' tat1.OI.8]!liN. 'I:.o.dil eder., H~ r ilri ta- hllr!l::Ii:u :~-elldHe i j-;;:iTa ve k~lldi~~-I ])Igr.r ~hC'lLEIJ .Du~ktrq_LLr m .. ccr'" hir b&gi.nlik m.i varY t.'ltc hILU'c!Jik oe -Imii- Qlan maari! s.iste,w· :smd n i..eItL .J:i;I.:~ .... IlliI.r:cbn, bit: tlo;: I1Ifm. iDetinef.si, dah!lL fa,zl'J. ri.!l~ kl)'m. t lUl:i!anmak ·"tiC l!iikLHl m Ci ("Il bi - i;;ok ,slloa: •• Biz.: Ie'rindlOlIl bt~ olr~~ IJI'i;Ahn! vt'rmek i~in yn.. I,h 'Ii.: I:l!i;, Ge<!:ell 11" I. 11 milltllJill a.h.cacak iyi kendin.i. gUstennf'~, daha mUm her bu i hu" ~ lIt1pJ.r <l""rlu~un l.ru\ • U, bun.1&nll en doiru, I:4]V bl<U"lJ'll orn 'klcl' bu.iunahll:i" mi? ta.z gC!runmeg~ saik 01111.... tyi. pIld.l!;ll!nUi.nn~e~k .:J.}TI ayn ve k'tndi hesahma muh I ;IrtIDJ.!ill1a f,i.f,;d o;!!lllli:kbll:Jir .au:. .. !:! v ~. 10 ba~ i l.Ialli 1BlntJn...tUz: e5kilm azizim .. 9lll,..,-mal!:ve ibha muvaff<.:.k 01V3ZJ7"t-e halLl" imizdr'r. tem gil~1 -Ie yabancLlltr~ (!T[ [:na '~I.:IYIZ. )::;;Jr.$' tI-lo~·ma..l:Jyctle I Yeni hayaun, yeni ~rt vc ihti- mu ~in de my III r' 2IlnedeLullJ,D'l' Bu '''' ,. Bea kendJ. he.a.&btma y pt - y eluflJ:lBl gore yellyeru sistem" 'I.'C muhttltf ll1i111yeUere 'I;irkin lIuglJr. tt.::.1 ·,1 lS<kil"LJIlLi,' yerll Urln .rim. Z!l.l'Inederim, diyoru.m. g,m tMkiklcnJe: 11I<:,l;;teb Icltaba •. -l.;i sistemlernen :a.iLmm.J1'} iyi k'lr~lla~l. ali. oil.!r<,.I(. <I. ba I;., I«hi~ C"iliIkU ben mLIhte1it ml.!ktcbi T- hiEm l tckli filildebulu.nmag'J.:!fa la. "mil m.u.lt:h:J.S.S1.5 kirru;~L::,:r ta- bir t.iI;;C hatirlB.IIil1llorum, de hoca1tk etmcdiJgi lin i~jll bu 1 :rar "C'I"rm, I~rdil'. HIli; bi!:" y.1 _ NII!11i~ i;,lllun:lL:I l!.~ a MlilulJu' ~tI;;::SILU ;joyh: bkHuni .. rafm d!ln terccme 1:dHlll.l:.rn.i:'! 01Hi~dliu.::L; L.alblk~t ve rLm.~Jiyat. me3elede mii~9.hcdc ve tec!-i.l.ile b!l.nel C... s"n hir.lbir eheD1rn:iy~tt,r: dugul'l.'\ kaniim. cc.;.L &cz.W.nli- En gih:e1 :iistem bl;ldur. leri 0lrrl~ril:i'lru biJdikle:ri b'I!I s.II.hibi de:iilim .. dIII~i!1 boU!1!' Llmld ..~1Ikimizd!m ',,:1.~im bazl m~kteb kltabla.n.il.1D - TaJebe:miz ni~n ecnebi dil tlamlraln hizmdlerini Jr,a,blLl et1.1 nmht,.t \"r:!I"ffit'j,' bldhll!!,lrklA1;]H".• (~-&) ifadcsl, ("ocuk tlimaSJ.an.lllll h - Q.gri::netnlYQI", mei'llj~ti!'". ogrelme'Blitll ';:W'tlFhluit. b.e11I"tmalllst'1lUfi kLi- ' n, H .:un v-e tcmsil kabiliyel.leri.n.e !e- 3i Iledir? lm ::ek kudre' ~ldi, - Gen~ Ierlii mdcte-h ~.. V "e£j_ iu;ennde hl~ bir Jekenin bu,I Dr; ad~1 !riyle, &ll.atl 'I" de t.:n .'- ku n... Ui azimij ecneb.i \lil i:igrctllUlmamZSl i~iD. bu bir k.a. ki '_ lngtOI\, 4. (, •• ) D. N. B. ". tLlf •• Bac Ill>lJ.-Jupeilik 'im;;,Inla • menl"d .. nin }'ab.:mt!liar nn,za.rlnd:l. §ereflli j I hildil"'i, ,.>r' dan U.l m. ~lc.ketill nmb YurlaT.l'Ista.n. Ilm'lilill k:u"JetmekWIl J'" '·Ioll'!: PrC!!'.!' IIIja[ ~LJ JiI! Il < - Grainer mcselesi ihakltmdA (llIl' tuafl i Illc; ... hlfcdc) r~01 gu I L re gOa adanl iJiZlmla.n ga<l.li.ogm L ;ellfi'll-e ru rak K.tZl- Y1lZ ger:m.egl2 mc-cbUl" edeoce-K te:d- (jr, f'[.!II·'MQUL 111""11 h;;J.['jC]i}·"!l~ [ikriDiz? Tn. tflleat.e b" hm.1io hilJd.l ""YI Ii:';'[' [lIef birlcri alwm. E:\;-i.u;en bu ilI.dam- lin!! bugun 1,!lkurrl'!l1inin bLr not, !Ill da:r. Kiilti.u- ga _ _.- bu orn'hLh· - Her di1in ma.zbut k9ide]eci
LlIr .. f, 1 ;lu:1 1.3 •• cLII)

birer

tedl;ik

-t!Uik-

Lwd:w kurtuiu ca, iyi _g:Ida.I.a.run. c&, mektebia sc irnli W,,'lllini al-

Sbylt' !3oylcm[ijul". Nilfusu a ...t llrma.k il'in aa.rfctt.il~leri gy• scnelerdc oldugu gib' i}enli'J.!: te- rutlcre r,[lgrneo mcr~),,"Ur jl'lt:~ti~zahiirab yapdmnm.!lS1 'fore bll. tikk."I" 9{) 1 Y i sene ;l!arllnth n.ilsuretle 191' dakl tc&idID g .... fusun bHu.i."1 8.2.S.Ir'i'lflkta o!'lugu~digimiz \,aziyetin nCT-'1keti.'r,T nu i:istermcktcdir. KCllI'Iik yumutenaslb basit bir mal'liyet ik- nll.llfi.l,mJ. h~lo.lJgl vak'WHn '\'8!.t 'wab cylemesidbr. mlkt.arna. !:O,&wml;jbl". Hl34 lIe Elen nulleti, au ueda 1;el1!i]l]. 11loJ'il ali1!'llmiaki gen~ olL.imteri a1J111!1bid.HI.~ ke1imc He .mi.l.l.eti.n bit' mil;u artml:!jUr. beynelrnllel 'l;'n.ziyet hakkmda lstihbnr:1,l nazm. Hitlerin
'r::lVtiy~yi ",a.zifem ieabi add.et tit-in1 yugii.l1e §Cy. bLJ Ilene ~r 'n

I.-I

-I

I

I

I

"4te

II

I

I

I

I

nlyetindc iselcr lmJ m.c-nlmin· (OI'n ~'ani sOllbrU:JaMl\n evveL !:Iii . ~ •• , .. hueumu yapmaga J!Jmal'ala doldur2llD r meeburdurlu. CiiIlkU IlOI1rQ or. Avrup.a, harbmm dogur&!lIgu Elllanndil en mii:~ bit" clli~an a.ci.alar Deti~ Illde 4t:anbWa ol&rok tabiati de bulacaklardlT, karl[ ve de.n.iz taJriklyle miltc .. KI~ mcvsimme aneak iki ay rn:uli~n eenebi mill' 'ciJer geI.~ kalmli;ltlr. Hie .;:ok te-roodildliimektedir. "lela RlI.lfiMyadaki' nakta.lll.l' bu iki lI..y lo!;jinde :halle. BOT! tWtJ~ikliklecdelJ. sonra J.s..' tl ile<:ege be.u:z:iyQ1;", Alman bittanbula a.ka;n bu. m:illrecilerin ~ cumu vaki Qh.LJ' da ku\,veUe u- ym bir mUlti dahn :u1mJij bll.... mid edildigi cibi uir h zimete lunmaktadrr, Sahaha kadae mti.n tehi olursa Alma nya hom Beyoglu..II: Ilhvcler-i nde ve SolJkak-o' ml.Jkadder· fe-hikct so..II!ti ~1I1 ... lln!} lannda sm@n DLIrniilteclleria olaealeur, Alman! r hli.icUnt l:lIml.~n hemen bii}'i..lk ekseriy,e< saretini gfu;teI'e.m~.ll ""3e arbk Li be.£:l. par'iiSlZ oldlJgund.an dng .. mU\'a£ta1uyelten kat'i 'en iimid rudA.n doj'ru:y.a. ~hrin su'tma kesrnek aarue Lin-e di.i~£'Ckler _ bit yijl{ te~kil et mektedirler. air dir. Bundan sonr,L ne 1i1i.d 1. _ J.cal!;gUn evvel bunlardan bin 0.man da:yanabilecekleri annak l!Iume- ~Ikarn.k iki giindenberi gcl~c.e'k illibMIUda. 8-7. t;ck dog- ag oldlJgunll ~yledi ve benden rll bit- surette tahmin edilebilir. pLLTa lstedi, Bi..iil.inbl.lDhu- akla )"j KJ[I gOo Bundan i~.nJat3lglm<l gnn·, tJ L" 1"'-nile bile Alman tUrrUzu vu. :y talan.m kurbrma\! i~111 k kua gelmezse. lngilter - in nmnl paj'l htaDbul . tan bu 1:lcd~ k~I.'i' n.etkeyi eldc 'd'g! ml!'5e- bH.htlaTi ilt'DlDcge de ba..~;lrnlj I ,j heniiz hallcdilemiym". Ab.. blllullm~ddlidIT11U". luk:11TI1 miie.;;sir ('I1.a.er1k? Tayya.Sayllarl binle-ri bulan bu mmleI' mi by i~i gtirccr;:k.? 'roksa tetHer .ua.:nn a ken isine:1.av 1lngi It ere A vrupll.yn hi r llitilii 1L si.isil vel"ell e1I.Sual mn r h\oP on::ltlSU mit g.oudfre~d'. ~ ]uodukl.a.n mtihakkaktlr. Bu iH· rngi_li,l!!e.re g!l.lebe}-l lcmin c- barb. bunlUln mlu bir' koutrol del!ck 'Oil i.i~ \','ll;!1l:l it:'imie a.lda altmdll. bWWldun.lim.a.m dg, !k:ab en. miHii.yil1l g~lie'nii tayyareler. c1.mC"ktcdir kL. ",:hil' i~in bu d1. W. Eglo!I' lD:;il~eN'niIt tayy3.fC :J.)'Tlca me.srafl mi.l.gt l~n1 bir tedaMki 1 uStl!:!lJnd ld gay,.etl,'i1ktilr. lk'nce bLi nevi mi.ill;ee'lerine d ir verilen malum::tt ta- lere f::!.Zln.mi.u1ir[lCr;-erii . ens, halrlr:uk c.det"E!e ~(!1ecek ~nc y:.a- t~rmek ;,imdlki dliny ah Ii h; zmd~ tngil;.derin .. ok ilstUn bir ~ull!lda bie;: d yd' h bir Ett'y 1:J;lY3 kun'eLi Illacakul'.. Zaten j dcgildil', BIlD.Jan Filistin ~ibi. hlJ_g1lndell tXl~liz.lC.L" .Al.mifif'lyai11 be)'!ldmiJ~1 kU.Ll hac cernl:'o'etT~ hy:r:l.rele:r;yl€ ::mn d!ll"f:cf;! nl:,par"ini:n, haT'll miiHc-ci!er-i te~1illit • lIyorlal'. Oua lIie; ~.2 a<;tll'mlyOI" lanrilO do.ha ziyad~ [Joal bl.l.lWl" lar_ V:e ,":ok bliy"iik zn.TtILI"l!!..t' "'-e"- dLll'".jun y~.J~l ~ gbnilerm.eJ;; hem d.i:riY'Ol'"liil"o TaW hiz.z t fngi-! h.[ldil!ri i{,!in iyidl , hem. do: biD liz: rt.a_znrlan bile tny1tan:ltr: a~ bi:r yilk vc mhmett,en kmsanki rrk bij~1ik bi!" ehemrniy t tll.r.Il;;.II.k bit j._dir_ ail:t'cbniyor ~bi gaJebenin :mcak Eu.nli" In 'r;,t8lndan viicudiin .. tan'in..l1.: ilCl yani ornu il kahi.11 den istH d lilwllceek iJim V'eOllli.Cagml ooJo'li.Iyol"br. Fakat )'ll hakiki :.an'aU.ii.rlar "~ 'se bUlI\ul'I ('Ie ~HreUe file ~l.k:.t,[·Il&- nihilyct 'lJIlolara f!ilutI(lRib bil"f'rl"} J['Og.iD'll I'~sbrrn'f':;tl imJ::it'll gori.ltcdadk elmeleri $art.iio m6l'tlle '" 1l2miyor. Ne.sele_\,ijs.tj;:;ar fl!ll1CI- Irette kalml3.J( miL<lMdesi _wile!lolllrJnl"l tI%nkbl,!~lIr:;Lrak :m:u~JJi.;;' bi!ir. Ru bu5.l.L'ilciL.~ ,inuHdeli ic~b 'l,"C 1'IllJhabmeye Imakl~k I c-d'1\ tedbirle-ri o.ill It, unm kahil!" hie 1.'1)"Y1U'C" iistlinlUgtiniin I si..irecegi anIll..~ll n ira asm~ J.\Jmanyn}'1 f"lJb.a.,yetBulh t~u hi-I da bir ~i1k beybllde kl.il(:::tlere riC ich . etmesi v,. h:lFbill meal! kaUanmak icab 00 ~k ir, bu sureUe rnhll}'ete ~rmesi" kli lJ.fURAD SERTOGLU pck I{l!u·' eUi gllru.nD~·_ li'a.l.:al .....

Jstanbulu

mullacler

ce-I'

b.u._,~

mi.it~hn..."i.S1.s1ar IHlza.l'lnd~). m. i.il-e ~ C1lmuyanbnfl Jnanhk \'C"

ml1h~hmesillil'll

..... a K·,d In

yuzund en I

J

Aap,onya .me,;oi,kaprotaslo eUi

h.ll""

feci bir cirrayet
lliKtinll'l'Lardlr.
MllhQI ..

"Ii..

in.ti.nrlMl hUli1sF1ro~1l btl !;(.Q"ler q~n s()nra netice h::l.ltkmdn bil' fikir dnrnt'yan ediJmf'lr i!;tenjr.:c deilliebilil hi ~al l:it." JrInLllaktuk 1Iigilter~d(' k-.lhiCa.ktl , F:a-

~t~ b'-lgiillkil

ne

'k1\':r'I:l'\ili le~ddud '''er

0-1

l

0-r d. -usunun
.'. t5.i1111I1r:.JIr, 1 Illtl

ling' iiiz

M ane'Vra IaTI
ul'llrt:d'l!l

Lib\·ru.l,li.:i lar.rl -b- b' to .. K I.un: .:to ( •• ..l j - Lon"han!!; s ,I"Ir II ~ml.JjJ t 1"lIiUld ..... "LllJj.'.ld k, mu.IL.lI"'~lK:I;er L~n:J Ind.J i u,.latl h;l. "md .. 11".-.;n \'('I',lmlt ~.l!m l'tr l.l]IOr jug.iL!' ;r .. j" .1n i1i;d~l:in
tmJIl o;Ilu.. ~ :lulL \ ~ t.iJ,Inb olar.~ ,JIl k IJl·" b>•• llji t'LdLlllJ:iIlJ LnIWrlnt"k'-t flr_ It::llyan 21'1;p'bu 2u .. l~" :.'[1 ~ ••1 lit ~ll! ,~,;;;!. 1,'!!.ir .... 11',,1 In .... edilll1ekh."IlI;. M '-kur ~OCIohJnii'1 :'11e.:,1f 11~II'Lw,r t.,r',fmd.1n d,·fn,·,hlmi$ oLml;uI1.~-

k. L Iholl[lg-i \·I1..... l.alnrla: dell helli ClL.l11l1},1:)!,.

BugUl.1-

1.. h.lJ'l'tl..Jr

W. ~u_l!larImn::'lJl

~e1.Hiiligintle :u.m il olo._n Q'I iihi ra h:l.tt:i ('~k I'IlUhim !;,~~b, ilitiy!~ \'e :r:::II:"U.rcttir.SIZl temin 'ed.t.:rinl. Ki b alll.mama -. u.st~ yap:J.mama. iyi ~d8.Ian:ma.ma -. ann lote babal&.I'lilHl c;:ek Iti mai~ t rakrnll;;mda.n ruhlal'lTl:l ~Jken bezginlik yiiziinuen 91nd'ta. ka· lan. Uruidi;.izli:e dij~n nihayet wekL.eb.II:n L.erkt\dim bi.r ok
gem;; Y~ITI;lrn.k1[[I' t.anl~·orum. BIJ bedba11t '·Ol"1.l.k1iT ~m yi.lre. gimin n 1!1Z1;ult~ml ilalata _ mam . ..\~Ik £t.lylil)·orum; h;u; r, g(.lnul, iitinm Jribi yyi !i;lri blI' klb kir v~ mu.Ll::J"" C<U uk·

mln .. .ff~.lCI~; v.ar. Crrlmcrsiz a

Ltsall nlmal;"

Di-

lipu~i ;Jllil.r~iden kliltar m!'l.llYJ,:l:, Hem ni'\j!l"I gI'am~1' diyof'M\JJ'!uz? l d~m.ki Tiirkc:esi yok, Mrf demclr d 11.11. dog-ru jjJ!mQ.4l mI~' 'Oil mese)csi de bOyle_.. Her" l'l aklld!l, ~lim tLirktiyU 1i3gnYQ1~_. l{akaJ aniden lrulnJda.rl1l\l z pntlIyor artlk_ Mia.a t I;;ok. Faku t 5Iw !!rl miihlmmini s.O),Ij,'e.;!e. _ ;":im: Sevgili edil::limiz NlJ.l'uliah
At 'bile
ml!"r:l

d'iy~

~tllC

II1.Is,

m

r;]

futillll ttl

n u likba.lim h_i- ~ yde r... bunJarl urpl.lldlrk: ru.loru:Jn gcc~ rndd.cbl.crine Ill· III 1'[, v' W!CdLk m;:okt.ebleon i1'1LZ

rag diyc )'a21yOf'_ Al'ab bi'irne. ri~'te bUe Y.lJ.Zdlg,m,,, ~ mlSI'ad.Hld I·a)'ln .. Ilal·rin.i meJ. resc r-omcz:.::n gibi gulgule II~ . U;i.LmJ}'onluk._ M lJl@n::m Nurullah Ata" d::i.l a m.iJ.b:I.I·-,. ya. tlfC'k "gaym.. kllila.mrol'" }\I Ik Qtesmi d u~i1niin .. ~ ~ btiLahl;u" mesele5i hokJnll-

Hi~:fiTI Cnhid y.u.~mT I te-.dl !:UJIo:i.m bilt!i:rrn(!'!'l(!'thr Il-l~tl~ cb.h !':irade me~gul olmJ.~ !!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~!!!!!!!!!!!!!! "tIini.l. k~d:t 'Tl amr:.l L.tIk.:.tli Iws'JI'll~1 !i.:l.b1D1etin~ r.l~ t bil' ~of"y li~iil lI:in oldugu gubl fli:h!:l!d \'C :,ich..-, FrllnSIZ btiJyUk. e,~~i5i.. .. y~rc [1".''1flI~'$ "'e ~t n~dclI O)j~ dil". m{'~lur_ Ie-Ue-rir.i tCflfird i'lin olan Rla~I';lr. l1IIin VUdoil E(r .Jld;m Yl!l I ·!.!nler hoJd, den Jl()l LS I Buna bm toll, biittin millet larm yapllmltl;J.ndll ria ~redr.llid Anbr.:t • .j (01;]) Fr.IIl-;. t" !flit;; • I ric: h!!J~rd"r tt.m.) I, J .t:lI1IJrl ..... k;u;:kr"a1 ve hiikLun hili f-lra(loda I ctmcdinl. c1~I,si H. r.I;)£',i';!I" ".IC~lo~ IlIuml· IrCikb ,,[:rn K:,rm'il :1 If hili'll lliol'Chi'. A nil.dalu j.. m.. gll ndrro;il'''' ;:11; ~la l'i mutt hid bif' H.ur -Ue lopifillmt Ii . &iyasetill !Uii.reffd, SII'iII fnAdJUye Ilbt.-~ mildd~iumJ.lm' I 01 rn.k mil1i Iii!". men£aat Ve 1 fa y III yu1del' laluniJ c i;: cI k I DotUIl n-~,;rinl ,'1(' ..,L", hr. "k""c:tl t'L j, Ilk III I ~lo1lnl,ADl..Ra" I u",bn:U(' dl. l"'[1i ~lllkJ~I Ur. p:.,tU KflJ:11'Itl1l bfJ un mf hLlI1~n %~feyc uygun olan ycgaue :;1[''''-1 oldugu ttl ] ul deiIh.:lir. F::dr.::..t nndcr'l (l..Jh~ '1;'\11, k!l{ •• • uu.cLlLlU lki.nfl ;]';1' ((!UI milhk.e"lC'1lIIlL: Y;:,rllsetin ta.kih !l::'dHmesinc irnkitrl !:len 1j('l""Tetin haklal" tE'mill .-tmr'I. 111n Frun. I bu)" '" !!It!. I U· B. ~llJ' ba.hi}dm~kl.cdilr. F.n.kal E[en nlll djg1l1i. bjmk i!'i 1'<l.otif..:; \'C yi.lkler I n~l:lc !LllIi~tcll. fl 1.. 1 1j'{:d .. l,I bu Iii I lctinm :lilvnsi Hi ;[,slwri ILi'brui:J. tIJ.hm.iI <:yl c1igini du:;;unlhlm. d~H::l'!'m,l :pI.",,"",, ~';(.'{],'1 ,oM'.I.I (mu ~~Dobr'iCB Hun;:! bin' II h::Lt be ilJtm:L k e lmern i~ r..hn.:]':';l,. B. MCL1ik.8<.lS c:;ifU;ij'C", i!ilqiyc,1 rinl' Ildl rc:mot:mI,lerdw tB.:l1 t.:lr;d~ 1 Incl u)·I:ld.,l ,,,,,'ml'l!: i ••,j,T.~nJ [),lloIll. 'll!1djlJ"~ d.o;I~lr , k bu hiirbin ne;ticelcrint.: il!l]",,'tdi m 'mm'br,'l, bULjU\',l SLnl r'llLlliTl nllI Uulga ...i.!-~Lfll1 ~."[ui I~ Illl. "cd" '~1II Alia olll "Jnn,.lmrl VL' ~L.i .un mC'~le-k ·tbnlolmhm olan I n 1lli"h m:;tl.ill ..~In,n del .•1 :Jfll 11.1 RlhthotClTI dUn Ii ,ilof ile bir' go. b!l~!lmdaJli dll maruz l(aln'l:lth~ II mana. UII Laz.a.rnmlln cimc2:. Yun, lllhiarn. '·:IF.ift.:~i!li,. i lH~n _I l:'d ~L h·t", ril!pIle .... flm~tL1"', 1] Yunan'.,wmn hnz-bin l~l:!h' d:J.1' tb }'UkUD1.'tc Y~f'tJklkt'1 }'1lrdllu, D:J.h mU\ l'1 o] ...n r.... ;m d lub;.Jlo.:l, 1t~;\'DD Il'll~ in '1"1 , lI' h ~'ekellu.ilel'inc hhulil NJdi!f] h~l"rlf\tl.. ".I,·r,lc:n lJl! nil 11;1\,1 1,' beele inc imdiy llada mukllv{', R(itn3, I ,. .U z; l I~;r. on ~ kl,~"CIiml:!'n kumc ! U I mIl foo.tk' rliklrlI'l yapllklilrmd 11 <10 rnd Clur:bLlmcsi \'c summa ]~adar Y It'lndll Rumanyn il Bulg.Lri:::;a;;QRlu.kJ~d 1<)"'~C'lh \I! !J,l,!. bl,Jo.t l.Jiy! Ll"H.kkil l'lrnlH', mllk:!~iben do. mliktH'Cnlet ('d~biJlI.Cck hultj,' 'l Il. o.rosllJldu b ,hY:Lcak olall Bu\' \ '" BI's In M. 'r.I, 1 ,n IIIH,hll1 'iI lLtJ.u::t"s rpjiml v(,': bH g m;I!g-~:lutnb cd(,l~ek shzlcrlllC milzaken.-Iffirl dogu- ceDl.Ib A ..,- .,ln1'\
d1: "~lerj,,..~ d.

va-I

dcIU:, rt.., II o,e edit r ~hr • .!11 1:' b t..:Jtd.tn m;]kl; Id oriJl esu .'"1111-';11 "~I on. lL. ly,.nl_lr;l t:I.:, buh.t1:urakt II {11t I lj "'k IA!:th:l l"l,Iv~·elll.:11nin UnlLJlI; II ~
, II 11;... 1111\1:1 (lkd I ,I .1

mes'elssi

"'Oflj

I

d.,

ycr.l, I bu "'~>'!!\ J1I sId e

I

n:.h

I3!Ilr

,-

b.d] ~ ulJ:liti tmll Il.ol)'lIo bU';l-i,1I

llj\c

1:")'l;::'llll::l<:\ d.'r. J111rL .:JJi:'dI.

l

....~ )".1,,011111

oHI I.", I< ''':

YII'C:: o!: II(lm~ L1r

~It Ir '1'::!rlJ IJ

L,tI)'

Ii

]':"I(!S.]1lI1l

loudu ILl :" [(m IIld .• m~ .klllo; ,. I onbt
!elllli

• I ··31.i.

I',-no

un

[.il<::r iqi.z: ~
BttJ'l:J,

rnrD.!Hnlll

k:llk'11U1l.

RU'I.li.

k.r.J.1rna

iE[J

ISWa.h ..
mll'

yade- luunet edl..'Cr>glfll

:n.l~lyQ"" retlE'Y'1

Pf~

zi~

don phIl ll:i Ii jhy~!-I~r_
;:;..1}YEm!.lL'!

£"0.1.)'

.1

tiJI

5i1JreU ..

d '""dID

~tmjfflir:

brIlll

b,_'ynrlrniJel

hu J' k.i 1 I:LZl

mrn 1"_

al.lfJ:Jl:

N if'in

m i;

1m:'. Pnpl."loli) P.nm:'l Il.ZC~j, Hnldj

SU}'lil"'ym1: l' I .IIi [IIlI ~I de. l"c-cetll! ala.clilt bil" CC lit I' in

gw:
rUIl

huklirn"llnlll

n,)]

tAl J'I:t;I;1\•

tJryangl

de

~'(.;ni T"trk

'.1

.. (.

~('n ,. de a.tlll d !'l'W \'C' dC!fizd.ir. Btmlal1J1 h,. !Lilli [,':;'I'1'lmt'n re mini jI'lllarfLk, nll-

Rumany. y:a b ldlnni;o ohlll~UI'lU \'c Rum!'" 111i~-Jm 1I rl"'lU' said lel/Ull ,·-·r i;,.'li IkJln1,; nul~a.r h!,:jctiHHl b uhElr' :l.ilr· ftllcl~ h:J.rdrel ~JLt.:egiDI llIJdll"

mlJl'l(: r,&L~'t"ere-k
ctrne~l~

J"'~cuga

fzall

lJ.e:'rL"dll".
---10111[:---

m"t"bUTd

Mac.aristamn
(I!I .., tar.',

endi~8ei
1 I"~f I~)"old'al

oJJugu ~b.i bLW'- 1 I~rw!: q;' m:l:itrJ.Lh bu' haldt' 1:,0lin ha ...l:; nlwali i I nr,.ILIY:II'"JJ,; bll fitlr ll.· lli:tJO;"t II~CYi:l.ldH'dlni k rlJy:Ll~llm(:: inl d( Yln~ 1 1I~U,",,· toe· rtlJJmllll' 'J clwJul', •• JiII( t, ht.:rnmil'.: kl t,lmu8l1u tertl~llllll 11.'1 o:.:kf'l h rnl)l"r mRddt:l i Ihnl! m I tI1nl~HH.lnll L dmlH1 ,dllmi~ cceLt ohm 1m 11 ,bill 1 agUl:d QS UI .•r;. (1r1 lJaJI\'lIn II.llkmm. ItHr~kr.tLIII inkll:l.a u~r;ltmam;').,",!nl [Jr.-\!
e1mll'llr. B'HHl
bII'lEH"I1.

- Rle-n gt'Ol;l igi, t:::t'Vk Vc bJ.!'yl'~~nIJ1, ,[,IlI:[WHIfJan .I~)!J:'I.... 'ula .;.·jcrim_ ~i..:n mlllf'1i d. \
'r' e

Im:i!~ LHIi''' 1111", I..JT"III.,I.Jcr.,klu, Bjl-, LI!II dooil:lJln., l~ I!l.ku, • _Ie T II." n(l'-I mile :"!luI d~U... \" nz....o. mol'fl I Ie" JlC'll": 'I.'{, I heU~TIl'\in ]·(!f III hlJ I.I.lw1il.1i1 It'JljC.n-! nilJ:'TLni lu·uderh:T. l..: '. kklk

1r..~rI mt..,;r;th:ri ~[r.,riJI.tl .. iii r, .. ood,lm~Ill! "It~ l:or;11 I !.Nil. Hr-r ~.~, .. 'K-t'!'lIImI .... III L.; \'L- J11ol"r~u \ ,'!;.:,tt~ r.~I.I:it' ~,HtE.,l"ll"rl l.l"r"Llhnl'·Lctllr. Alul,,,, "~rl~. h' bh.IMl'I ..rlrl ...~rloJh].J.!" I , ~Ikhm l·kJml rlL.. I,~ ul ~1J .I,ml.

t"Yld rlmoek.tc-Uli

lcr.

ril

'Il

1m d ,'" I fl 'lna

Jt

111 bit· .. 'ym )'llu,mn·1 [l t in I 1I,n1 t.I. fl tl'r.. \ nl-

.;v.lrIll{,:"u OI:lTlik her
b'} 'll kal·.lh):tc ~ll.1IUl

Hllmll;.:q

C;lkabilc·c.

It

billUIl

:Il';k,~"j'

IU'D' Rim

'11

!,;.ih

1~'iIlin

ar.:ut ..~1

h;in knt Oln1jl,.::Inm.:' b·jtUOl mu. ~am f"fll1!<:{lrhkbra
111!o7.1r111;II"11J2:

1~1·~1. cesaretl ... II{Lllmen rl gl1Miu Im.tla~lmi:il \'lI..rdll· ~Jlrlc mi'l v(, tu:imlti'LL' rduftd-l ile] I yUmY<'f'eJ.fi:l, VB 1haycL l'Tlu1..... t1es d H ;Ill ,gd,h;;;i .... mlflll. ~,d. .. j kilta hi.l.i Julll IUJ[lrc'h \C :>' ni h !r11t'1- , ..I.lIm bu}ilk l1.,J.mlcli'1

e..i~~-I

"H'l

lef

.1,1 J']

],'1'11

lu.vlumm~

tll"1 f I,r]

I.lr.

Obll'81~ b Ilal~1),- , 'WlIIti.'!!iR~_5m'1Fi:1!'1":;y~m'!W:::..:r""'1'~_,""

. ",. No. 11D

_o...

I··
u,
L~.
Ali~ b:lSmlmn

I

Bf.llekel ''fort-in Ad~lJ, nholi u.:io iI;;:'nCc1J1llfikl ('11 dijrt oo!} a,. dIDli onro, birdcnbin:: ,;up:ra.:r.dan SJynlmai;n mu\·,alf'l:l.k oldu,
Fu:kat, 31ta

gk!

albndOilll T!!U'tu la1Ill)'OI'd1u..

pLi Ou..zrulju..
IllIJi1li

dii hi.

Ati';>iJnun

Ad 11 Iialil, h::LS1nW alt.wda.n k~rnn.a.mak ir;;in elaaea kuvve1i.Wi s::u-rN.lyoro!..l.

IFBnor atietizi m de is.tanbull ,amlpiyonu oldu
r:.

R~II

.~.lzmir$ark SlIln,a"i IKumpanyasl
Turk Anonim ~irketindel1:
11K.krl l,.,:-.I'L111'I1 I.l.ne I .~ ,.,,11111, $1IJ'I1l.lllm!!llllz

_

ranlyor

.iginden
KIID
500

Istanbul Cumhupi"et mUddei umumi •
MII!o'I!oIiLIl~

--~

~I''UI

Lira ,iHO 1140 1140 IlfJO

DmINll! K~ ..
'j!!\

F.,1:" ik."lffill i~in 'I:tIl~••11, !IlIillI;1ol.j ';e J..r.put cd~LCk g;l III DU ~lu1c\lfll.1 p<>t!,a J;CIlnll llili)

UOO
2000

ihde ),;£1 Tlla..,.a plrLncl
'F"n;ulyC' Nul:iu1. t'
o ••

Co

N<'f~~ o.ldllsYUI'lJ@J'iyl('

f!Jrkludn d~iI6i, J!II;l[ ihi p1:'nliV91'1 da

Alic:o, ievku.b1de Ush.a ve ilIUy~'[' bir' kurd old'IJgu h,,:in 0-

1i~1I·;larL

il:in

SIi'~·lr('T.l,,'T u;;m

d'ii~ii.kiCTiDLin f'lTimuia bile deg;illerd:. Y lruz yore I.tueftiIJ;;({' \fe Alkl'l I~@mall\:yc ret;,:tlkt('n

son oJ "':uiy~ti :!U'Ilam.'~.diler, Ali (I, gUr .. ~i ir:'lJ, crvel

1-

lirmf:'k u;:in r>]:'UJc

kU\':"ctini

88T-

I'IUII'L h::lJ'l"h etlerlnden daima t.c-vn k Ir! i eyl(·mdidir. Ali(jOlmn bu Iml"l!kti.tu'll )'311Dtl, bir ki~i r~ilYOI' 'l't HcziYlJfduo 0 da i.l.'ti) ar c.i,;:glrJJ. Bu, U III bit" lX':ll.kandJ, Ca .gl!ln y~runJII bulunan Edh-ueli Ilg 'urn sevincil'idcn ni;';l

1&IaRbul lJ.t!,,1il:.m $<Im!"1 'flnD:;1 dun bil:rull bir ~.r!l;lb"hl. limIne'" r ~lo.:rbnll ' . l"o.lLLIL~(J )·~pIIJnI··tlr. Brool!n T ... 'bl ....'"l C .. " LI 1)[l'Ch ... nl l t ~ II rr I (\'!nil ,. Dnrl'1l (I(l h"'.Lr uuhmdllihl mU!J.ll.b~~(lI'" bil<cl:llll'l nna 1~;JoJ~', 1.1U1l 111:-;lInl 1"C'.,.mL, ~Ik I~ 1I''''lhmI1 k.U':'bl(L n<.!lS.l!llilI'J. 1l'L1'. n LGl1lalirlOl yL ill pl. ,d:J ,
Il.!t~u

.'~,'Jiulll ~..'Iu1.ld'r: 1F'.. b.ll::llml.oil (;1 I Ilc~k P:l~1.:I ,rodl 1ii! ~ "t.r Ii I~("IIM.hr,l.· bl.Jlu ·hl',lkhr. 2'l., I utLlui.rm aIF' J, lt1rl~lan ~.Uk.lll t,lIJllr:. ,,1 ttl'. a - 1.I~IIl!k !>urd\~ TUI·k·~'" Ok,YIIl.". ).IIm••'I ul."lllik ~'e d:!lkUI,'L:],~I, ....lL, ",I ik ..d. t" ~"".iia.1:I i!;o\~lllIIi b.lle~ .. \l1 r. ~r"bn~ .. mil In lllH'Illlllhl Y;lp.l11 _I'l1JJo",,, 11 I~il' ImoUth"'l" t,i"},iL L";rrll[.I~lll I'1'1U~d.~IH dlJkum<l I it:":lll'l' bllglH blr _~1I1' ttt.! II'] <.!1jJ:lIlC- Iblr
tit ru!f1'1 \

1i0

"r

24~O
!J\

186

15

,

I

.br.n: ~'trJ:T~Iit.:J'.
\M .. t..I..1 Ik Lli,lll;;h; 11C mil I:)r ,~'hl :.lm.Lkt:l ~ ",j('<;!lI!kUr. 111hll ul.lI.l,r ·l'k,,1.omlzln l.llTllflj,·k5 m~,k(zlJll!o

I

5d.l'u r
(1 _

HU!iflu11il1 ......~I;Q Ib.:'

uldl.l!.:uJ'I:'
rnD.r.1CIl<lL

1.11'1 Ie'LII 'O~ iyl

J rLl-dl!f 'nJY
I.:

...lla

n:Jmnm.~hl'. 'fl'no,;IIJlIIIlt'.. I't!'

r. Il...l ...

I'I~ri I

I

edl!l>ihrler.

ff'dilN Ihl. AJ ...II, tekrar kap:;',;lII3. kIsIl ~ ~!I]]tjtl. Bt:'rJi'ltd 'H'S.in, 1mb. Ibir ~l"rs dL'm.h1e IH"'IH,nni kurtm dJ. &Hi ~hli~"an tel[!'~r ~ynku! tilT ..
l'i.irk'riru U'm~c b i:;ld3.lhi.l". I{at J, dalunn blfu roijl~l'Eli,

lrultik1:liI:rn.

\r;].l'1yrodu.

Fa01·

Ci.in~u Ali 0, 9tlr h.1ET.laga b!l;lLT.,I~LJ. Gi.lre!je b~LJ.'~h j'ICmi ~-1 LLliika flkh.!gu l:'Ia1l:1e A~1a1Lblr h~rlii luummm 1mI'.'}. pi.
reJO.i del1khi11jIjr,,·m~mi~ti. lki l'lt'hli\"'l.n biribirleT'im." km·· v Ui _'!(>n:w! t, KU\·veU. ur~ll.
lar

dugu ~. riili.iyoniru.

il;urnllli, Ada.I.J. i~:l~m1JUYCllllli'k ii2il#Nyrli, AJj\:{'IYUblr oyund;],li bi r oyuua S1~l rerek i.iz i.iyurdiu. A:Ji.ljlo Lin [lIlIll11:n'l ki.Llk ~mlyo(du. Llirndi a.j:::t. ihli:lof~ CflZgl1'3 dOl1et"oC~: - U:..ta, n.1s.il ~y~d~H wi? dedi, biUY[lr oClIll;rr: - N('rc.s:iJ'?' r}tirnliiyo'[l' mll..Sl.I..Il Adflllj'l?
(;i:.i.uyorlJll'D?

her X<Ltl1:1' ,.Iau..~ I lubl J 1111' '!,,~lo;.l·nt! Icr. 1l1()",Yl!lh:- Fe n "rbllh~~ blllL .~11lil> ·ldd,..In lUfi 1i1~In1. ral I~ m\lE ~ilh"IH.I:JL· s..nundn G~I.,t:I~"I"}· d.. ~1l21 b"klell''rl'~11C h~dt!Hlle-rh: l~r'l ~ll.15f111')11 r, 8i1 ~m ~U~ F~nC'. l:!ilb.,l:fiill Vi." G ... Jt;1.'~;:'.l'ln L ki:!~'bcm '~rJ ?tl \ :llll,'I' h\dl'1.~ 11..:1'1'11;'11 ~vl ohril"',mfi luI'. Nl!tl[t'<\I' f'o:neri:mhtl[' 00 [)u\,It!):J,
E

================::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;::;;;;::::;;;;:::;;:;;;::=:::::;;;;;;;;;;;;;;;;;=;:::::::;~==

!ZIIiiilC!'l!itiaii::Ei_

~lrkeU(!r.

l:1:mlr

- IPII.. tili klJllJ.1I

55

".l1:li••••

I
11

I oIIi~e&bU1il qo ilJ'bt;: DlllY·!lCI ol;:n nd" dod ~(: milrd:m hlc rnu,IUlmme.n lmdcl ve II!lU ..... iO:.at kmIn a t::tIIlrl J'UIlI. do~t kalern ~fuk li':lk 1!1:51!Ur.C' oIIuI'clll!.' Ill.in.iIIc:ikJ..r, EluiU;rn.e :2.Mil/'II.tJO 11;;1, .. !I ~llflU a&!itlt .... d" :;;... k.!!dd~ Adllyr!' LI- ..n.tlJ'!'l ~l.rcc:~ ~d;] 1i1PJ,1gru... LIT. ~sklt.hl.e.r !j.iLrln';I,m~li"i meani GlIltl:'£1 l.iDdc her .:;Lln ~ drurede ~ t"('bl Url~r. Ti.Jh!;.le'I"h"l ~'lJ IUII'[13 :r-wJI.olm. 'I1't' NIi~tI.l IU.ilIl.D.1. 'll'CPiI.:..iIlaxt !.la,,, l:>irli1.1e )'u.k.udtl. ~;wh ·li1illrc<:i.1)lopli!nlJ.C;Jjll ..a1J1lJ iilm:it lunnb,.onuna ' 1'.1'.lI.I1'1 111111'1olilnul". t&i071

I L'\nbul eez:!. Vie If:.·.k

JUD...

m1iftro'j

Yiiksek Deniz Ticareti Mekteb,j... ne talebe kabiiliine dair ,artla'r
M'I..·ktt!bin I..l!.lull mwdddi, li!:~ J.'"I.. ••• ~ .,.mlLl clrnak uzore alh "'-IL1LIl \'1' 1'.11 JMl.()''-' 0"),,,,1 rjcllnt l:emjl('l"lIni .. c ki!pl.<.!!') ....o makln,15l t :rp.iI::-lllnu;khr. ~.'~k1c1.)e k"bul oiun~Lli ~lc'bt'l'1l1l ~m."JlI, ylYLml \~Jr buSW .. tl Inr~l " k.r:!nuln.n lI~ml ... edllir, 'l _ Mck1 bin uu nne )'llinu: IJ _.:= bk£ltIo,. s.11lfUl•• 1,,1 be .,IID::1c.IIl,;tll', ."\ Ahn I;J'I' t 11cbcnm e>rt" 1fI~ld~1,l1 bl ·...mi I'l'lm:alllfl \!: ~laiililTJDln 1$ df11 kLJ.uk: ]9 don btlYllk ulmamtllafl ;:) ..rttu. B - Or~. uk hI It"~'''n HePI! bltL.m ." uti Ill:. ;1I.dll .r.eo£~n bir :se.r'_",W; ·zllm.lnl ru. lie ~Jrdikll!Jll'li lo';:.\"!iik (!dI!L!'kl~mil·. 1senedir.

Ista,nb'ul Slhhl mUasseselar arnrm va eksillme komisyonu riYIIsetindan :
a .. larkoy

rlkim

bt1:.L iI<.;Ipilll

1-

"Ii'

1!j'linw.i
:l -

3. <I ;temliln

bnbilil ~:llnpiyon.h.l""'nu I~:rnr ~t"" , GJldi.;;ls::!r ~ ;;g pIIJY:li1I", bkil'ld B4!:!;iki.a<; 21 IlUV:lI'll:l UI;UIlCU. ~~W'hlIY.~2U I)U\'anlll dbrdll[.~J. 01''!111 ~dll·. lOa n5. \"1I1u1 11, L !"telLn (F, D.' Zlt\'C'n
fl.C'l:; (K.)

AkUYI! v ..u... bIy, fl.I'llM.ll~1II lOO,OO!l metR l' IH arne.. tll.dl., d'1I1Ilme,-e kOliulmu~"_ I I:!.k:siltmI!L!'l/Ii/!l400 CUI1iIII gilntu ,I.i.IiI1:- Ui de Cm.ii..:J:~ hi .... Ml,liJ ... ~~t. :t.'ludu,rlujio.l b-illiill~d ... IruruJu · koJomi.5,ond:. )'j)ptlfl~~I:bI'. M.uh"_Ilffi liYCl b-thtr mllUt'.Ii .307 kW'Lff1W'.. IJ l\~U,·akkil.L ll!'mlll~t li!'i"1:1 Ura.!llr. I. ~klil~. ~ill1n<tJT1(!1',her gul'l l8S ku~ btdd !'lUI <lIb.111I ( 'O~ ;'1:;)bJfull!J'.

(G. S,) Alj-

2(10 m. \'",~l~ ~3 M"'hb,, B_, Hlilid (0. L}

lZLl\l-ll

l~h:j(lilL-l'ln

IIU:'klcl:J

mudil!' .. ~~um:

k,1L'

I

~ ril'~o:~ldllr'l

1!"bd~IIl1'JnEl

c:r_

iJ.~ll"'dtil.1 \'C lk.ll.lrl r.ll'kd~l'"ek 1 ;}Il.uetos Ij)((jI t::.ril1indnn Hjbaun pilz;Jr~e~i,di!'[1 l'i ~" I-::.,dilr mL.ri1<;;I~! etm~hm.:5i1<Lt ~ d:tJl J2 ~.I:' ,·c tI.ii;Ie;i~R ,onl'';l l;.u;:;lImoo ,,~ cumg !JOulerl !>i!I"~h l"! .... BCHu~',"(!L ew:o;I.,nl Ail W' Idr :III kteb ;1!f.ilt:kL',1 me~I

I Ista'nbul Bele.diy.' esi Il.i'Dlarl, · ..)
::;"i

5 - htelthh:r 1Il.;0 y II Tlr~rt't Od:ll~ "~i~lle H!)O ::JYlh k:lnum:i.a 1'. 2J.b '01 lkalar VI! bu ,? v I r mUl\'ak ••t!mliIi~t v'"Ya b::rnlm mel-JuDu II!!! bl rlJ.IUc tel.lift bQ.\d ...adlilEilDl itlill ail lind;:;n Lir !HIat e\o"Vel 1f1 I:: bUl mQoo kablll k~TW;YIIHllI ...erm-C!CTi. o[eG!)!b

1IIIiI

(G .. S.)

-

Ci.w~* biuwrdi

de~il n'Li?

',-uru. ordu.
..

A.julmll'l yuva!,\i;

}":l\\"BS

IlthJt1 gn, ii1hi!'or ·u. El
l

-1

Bilrligtn gil:li deg-il.. ,'l.mm:;l yl1ptm ha!.

"'00 Ill. Yall..l ~1.:::i G,~rcn {c. S.l ZJ.;c

,I

(G, S.) Os.m;m

......
burna-Hn
!ToU-

MH
II (I n ".IKit :1. H /I ]l.:(.;l (F. lil.) 51 Q imoru Eli ~KJ
RI;,;.l

..... '1I.;J 13sdikn!".Illil',:;1 \·e.l·:Ahi.!d. C

{,l'Iseln!, ,tlflll.d Iltn '(ernul!;;:. Ar(L1~-u 't'rind(:n liarsIY""1" lu.

(Jylc ~, ~ Aim, gijrmiiyor- mllilun A-

(G,

5.)

A o..l:dI r;:J.llr:-..z.a gi~'..Ji, Ha,.~tll:n1 l.aP3d.Mh;::" ~"'ihstirJll. "E- ~. on autm gitrm:"!Iell f,:er'_ gc!li;l l'",]J! Qlliir:>;: UlLl!i1.M ii RU"
11~Ik

lh,oru'! - Adah, b:t ~fr~'~~r yapacall !. - 0 k 3.d::l: ae!2l~ ~tme! l'

150.0 m. V' kit .;. ~2. f, (F_ D.) M ...lidi· ~!K.) O,;m~n k~t li:,23

(G. S.))

!iI)OO m. \' Art~

Ali~ogijresrmiyo ..... 1:l.\IIJr.la alnna.. ftll\-tnr.i~;tj, \"3Deli mi o!du'!'i tl:!5"tJ. ~ Alrl.m W::jmuJa a';a" Biz 7.lwt degil;'mi f'I.i. Allah. kl'lil.!'c:U::lk A" _.... - 1m me-ydBl1Jn eci. . lBiliriz bu 11WJ. rumca.. Eilim~lilfor H'Io'- 1m - 1!:1 j b·z •• ;;c b....<;lMlll~i.J. Yanm !::;J~ttlr u- ~ _ Eh~ Ne olouyor ijyie ise:? zim-:"ulU bir de'"re g.e<. in·ll. F.dir_ Ne olaC;:,!.};:! AtJ.=::ltYGl giir~i neWer b:rdf"I1biH h~yttfi..,.. ~tl .1 t.a~lh) OX' Ali'!:o? mil!1eMi. Pf<blh"il.D I an IIa.t(!:lc~t (DeViUllill lr;(l!l") I __ ~lmi,ti. .Adak, eesul" ,,'e, dl('c'~kw bJ:;lrlamJj, l{o:rkm.aztll. l'ia.:3:l1Il1l.1l ;}i- I tin:!. aliI' :J.lmaz dClhal s;;,nJII:;)1 dUll LloWh ve kililu ~'1~akll. Atif,;O)"'lI. '-I'll fen. i I.:l.Jo m:nda y"pllnn~hr. :u;anp y~ome-ge kalkt.l. It'''o;; ]>0 U (:;;:1'1.10 l!Q •.USu) dOlt Ali!io, ki:Dteyi )'or>r :"em('::', \e dllhll "l.Ik;!rl ) Mid· ki hall.:! knu m.J sa.rmaYl bn~lm:'ldM t r: • :r'_kl .t ...~ I 1:.]'i.JIlI;ll·ma muh<ll lUI', I _ POYI"Z ;: - thn':It1. J - B2tJondii. Bir 1::01b,~,lnt;l1e Ira.u.ml-I' Ada.b, hasmlllJD l£'rs d,iJqdti - I L'~1e ~an~-1lIl H~, pl.'l.,e lOll - lu;j ~OO. (;·.rt~ IJ ~h.1$ :;lIO. !WI i1u>lim~dfum:u~k i",kdi. g~~. gori:im:·e l1~ell'lien ItW:rd<::yi I:h.'~l \'c dllba Tuk;lr' :S' ~Iki \(' JOktl.l. S:arrnn)"l vuldil-:;;.p .... h; c_ l I ;.ar nQI ..... i1.rlll'_l}'~I..:r y~". Unu21111U : lII.lID oh.1I.1~11 )'crde k:;lIi.l r o'1..li':-1 ~ drl do!i!~r"la~:m h::l8 !.:m ill'.Jb at u. '(! .• aU.Il:i rn.;:thsus ur. :'l~lr1: 11I0.l Giire~ r -·tif.lll'!jmi'3li.Ad.ill ~J~' .el e..
AIli('o}'ll

AlIa.h r.r-J~wU.

-

Ne.r]en

7

Ill. J, K.l 1:5,[;1 (I"L L,) FFljk

1'1;1 -

I

-

lUI m<lro.i.lllJ ,. ki~ Hl2 '\.'<l\·ru. lC. S.) Sl.Idl {P. lB.}

W.!H
(G,

1{}-.) m~ti ..iI. Vskit 057 !lI :l k jG, s.) NI:t,u'I.tn (F. ».) .... " 1:

I Dev 1et
.. '
IL._, __ ---"""""'_..,.-----

DP"l"I'e "$lhl: edilmi, iyL h:lt .1 'd;. E - Vdller.nill i"",lr1Ih lldr"l!l'!!'rl ,;C!: t. lbil· im .•,Iml 1" .....111 .,dccJ. kllrtoIUil.lo: fct':'iIj,T .. f XSt b';.d!mua 5 -, Y::I/..Ilm.a I,:~ 2(; iI~lJjS"loo9 D"1n ~lJi lc:~::i piru.u1f1 io;.ld"rdlr. Rrl;)llll o!unillll:u.nn 28 aiP1!ilQ~ 9tll t:""'la"mt,.1 1!tllHI ~lhhii mU:ll""!nt!lerlnJI'I )'i1PlbJlasl loJ:!1l slll:ial1 iS~r..t III d~ l1uktcptc! I:mlllm1'l::;liltl l:'i;lImdll·. (I F.u:ID LDtsliillt 1.,,111. Orllliloyd!? "wJ.:t~b Q1lJdudu~tln-e l1li..Lrl1.L!:lal o~unroil 1l4l.i-, hitornl\.uldall ~i!YI~i f'i"L4h:llh.;l'i:l en r:1 ilib.t til' lluir3t;iJ.1t.IiLf ~ Ifl$u ..c.l.Iow t.il,i.s.i .. l;omlLrlLjl'. ".Iuhabcr... i~'in pml .. pUli.l c.iiL'i.:EtriJ~~ ICI]Jr,lrllr.

Clip aratJ.a '11'12ISl'Jfld.lklanRm Imfll ""I! t."imll'indc kloll]:'nJlm:lk kiter!:! I~ vlan II kil ..mdcll ItJan:~ ;J1u<!b m.a.lz!l!mc kal'iJl' 7.;11-[\.LS~c !!~ il~ yo k()nuln~u~tu'!'. MLOCJnULlftUI'l t.:ilimin bed li 51l3' llr:l !So I:um; "e JUI Ill!>mll'1;:,tI 377 lil":J Itll kUrbJ<1tJJ'. SarlMiilml:' l::lblt \'e mUiiiD1~at Mtidl.i.rlulI!U k.ll~ lfIi'lci!." r.:(;.nllc.;:e:ldlr. InUe 1l!I/S40 r~mDc'Unil S"i!! 1.5 ,g_ Dllmi r.:rL ...... mel'Ld J':)p)l~r:..ldlr, T.l,bl fin Ilk te!l1ltr t mpk,buz \'('1 mekh"l.Jlan ,!1! 9'10 ~'IIJn.;r aid 'I.k,Lrd OOasl \'f.Elkaliilrlle 2'190 numar"h k::.nl.l.mm t"nl~~ il o;"\'tC ind." bOJlrl .. y:.<.:;;.kl;m h·k\.l m~k;tub1.;'l:rllll Ih:.:Il-e CUl'lti ":J:IlI\ 14 di!I k ..dal' dD!!O'I1 encumcnt \'!!rm ~eTj Itlnmilir. ((i4J,)

Balkan IMyr.ll-: '...,kil 3, :If. :rc·nub~!J.~'(! t.duml lRI.l~, 1';, '11.1'11, Re, im::lI1). (ialllta911r7Y i;.~n"H KUI·tlJ IUij; t -!~:1I1H.
A.'ll III1lIII",I"r:

s. L.)

0-emlr)fO IIa'rl 1··1Iarl '" .. ., ,. an
__ --__ -----

I
J:l1!7.Ml
31]'U10 lSi'jO.OO

Uk
t~!'[1i.mlt

.' "
.",

191..21 ] IS:H lii.B7 35.91 H1t 01 2,.3(1

iWt".llc

~IJ['I.JKliln \lrt fmJ yurcll..lDWl JOltl,):; IlLI" (I 11."r., .. h.. :So ur.rn:, 'l'o:"n"Y;)~, 7t:}· jl t~."est. < but \.... sOOO!!. C;;x;u!< 1.11'; ku.rtam·, YUfdurtLJ!I YIlllk ;lH L! !."I ~" n .11 '''cat;: flll.!htdl! 1;1 .. ~uru !:n<'Ii:.

.,.

~

~~--=====Dun ku

........

1\1u!,lUIlmcn ])I.. :i.~fi 1600 lOr" 9Wli ~GOO Kg., < kdl~ ~ nko j2lE)JUI~O ol':ilnL. >.II::it (l O.,,~) on In'l"~ bl'"t.e H3ydl)r~d.... Gal[' I:lIiun d hllimit~j Jr.omisyoll I.OuM1I1dafl 1I!;'lk !l:k;;ili.111~ Wiu]r.le lI...tl'1 "l~'l:'l""l,lLr, 1l::hIi~ girm('l ~tl:renle;rin 120 Ii.rru~i mlD'I,'.1 .1[•• \ iemlllllt VI! k.D.mmun l;ill.!l'l oNCl.i]:i \·C'.lIpJkle bll'lkkte ~k':'j.llmi! gi.lnu. ~<l;otij]o Ktld.;w kOml5)'l.mti ",\1·
1:tft=l"h'Sl

rac;or.t!illl,

U~",),,: ri;:,r,;,cC) G,"HJ <I;.:,,'o-Iu (K ) TIC,Ir, ll~1J: r1". B.) 3 adIm: Il'lol·... '(i! l.3,£8 ......\'lm (G. S.l {ktd'; ~r, ,) N.;]dl B (Kul.) ¥lik:5J::k: D'e1.·':'oC!.' IPI F~lk < • S-l Am:us (K,) lit ..hliic-d Slrlk: D(!![,'X'I:: :1,15 ~en! 0:1. J. K. j V.I~lIrOllulf)s (K.) A~m"l .. r= G:.;,Ho;:: D~j'o~ce 13,tO M..,.;, Ar.::rt ~B • .J. K,) NaiCIi Disk; Dc.cco£' ;:;9,!i!~ ArM (8. J, K.l Harn (Kul,) A~~. C'ir[o!I: Deroi!'C!!! ~:;.ll5 Mel.n (F g.) :;..:-r11 ( J. K ) 1{ ",.,1 (f ..t. L.) (:ek ~: heel.. (F. n.) Atl! .•. G!;"Qr , (K.,

Bu

Ihlmdl.r . I~!! aid ~i.Jrt!l.mt!l1rr

1';om;:!Il'0Jllh,'

pr.r.d5~

it'i;Jrllk

d"~'i.llml:l..l.:.~ dl.r. •

(G~20)
"'hJhBllI'lmecn lJ/9!H140
fI:ll~mdB :!;3U

cuma !"UI'L1.1~iit

h-\:-t!eLJ JIl9rnO Jjra ;)1,," I~ k. I~m l5o ..'\O 1lIn. kapall .. ari lUll t,t'alLk muv

•• •

tm:yik.i lun'i1 llh::Ucn le ......ll.OiI'''di.l i('1::.re tll-

305~.5!)
1i7~.aO

~28 ..!lol! 50.0;;: 30.00

ylli.k eli 11 d.m~ Mill kUf dm i'I~ ~~b:te. Yaldlz tJ.Jnflci y,ltl okullmull t,liml(L4k u'uMLelLl dns ~-"i ,~b~, Y,.I.:ll.·" L nllci rJII "f.uh.lll'lllJ'L yal.llk .nt.rOlcl j, •• 1JI J '81:il.lt llJo/lll I;J I" S;:,bu'!. VI[! :;J0i) kilo 'Gd.:l. ytlrll..c VIl'LIIL )'",~ oll.illir-un YLllL~:Ll~'Y;:'C1 ;~in ... 1n;.(Oak :::.:iDO ].;ilo ·.Id 'H! ]I)OCl ~;llo O:[:~1 f'~-;:I&I. YJ I:"': I ,:- .. C'l )'~'1 l!I~ulLJl\urt rnuhl lIr cin. -UTOJ tn'".wlL Y~ldu U'i~tl ~'J\I ()k~lunun ,:L'i.IJOO kilQlo kc:iiln .• ~lr ..
l"l~ ~cn odl.l'!1l1,

SUO ~JI!J <,'~uld;1J

toe);u; }oc~"·"r. j I url,'l.n£;J. YIIl-uun1Jn

wt·~·

I
I

.,lmm:;)ktlT. Bt,! I~l! girm~.~ i tb,eolcrin ~llQ U)'ln ~lliil.... .k.'ll n ",·c !1'klUlorrmi

:1."..11.[ gi.w

~(.;,t l.t-m:o.. i1t kll!1oun III ::;i .IL Ii,::lll :I k<!d"I' ],ombyan "t:-;I.Ild!:l.iilode S'tltltE

YIJd,,:

I .!,.Rei ~'a I .... ku·!unun

~~OO k!10 ~ut vc IOC'1J ~ig i~ill ::Ill.r"]'· i~ill
~'I1il··

l"e.isHIi: L,,~ \ trm",leLJ 1;11,JIIldtr. $-:ll"l!l:lmclcl 150 l.UFWiJ .Anlc:u'<1 ve lI'Ialdadl·r. (85i3'

~

r,·tgunoll;'ll HilJ.arm b;1l1}iyLi h~UIMla ~1iyo(.ll l.;J~"I];:ud;m D;:I;io1:a h~.r i'!un 5<;, t :n.n dtl; SlrliITLd~n K. (:~knH..::~ye ;." 5.u~t .'21,01' <II; K. Cl:t:me«'rl~n Sirkl2<::iylo:bun ~L:'.,,'el;,aulTi !;;,lemi}·C' b:r~b,~·: ...:."I'.:1.J:!". TMs.l .. t 1~ln j!>I., ·)·,(>III:II·a"'l!.iro~;)~! eddmC'sl. G;,1::;w bayWlliln d., l"alflDsiz 01<11 ·,k mW>IlD..rkl(llil. 1!III'Ifli~lel' \'C 1.111 J..Llp:l da onl. r :.llt'l.~l:lrdl![,.

...

13::'0.00 110.00 Hl6.1.2

lIiiyd"fI'~~;}

... .,J
~I ..

Y', .. Llfl. Ko,1l'CJ' '1 lu·.::r ....Jl.L okui'UJlun },Lhk ihw,r ....:1 c ":;II~ :Hl.UIl kLlo kl'tLJ .;:':11"',,1'1"'1 r.tL. I.;:u.. sel· ... ·shn·.H· r.III !J.kLlJunu[l :;Ilhk ibllY.:J.C't eak 1'S. hlo rt.:,,"el. 1 'lill' t·....IU\·li!' yo,ILI l;Ioh::uhmun :t"JUII~ ihtj .. crk roLl,tel r ~'lli.' b.ll u e:r<::J.ll:. Ko:-, -N·'" ;,tU\ M').. (I\1.JHII,Ull. 11~k Ih~'aci ('.L1;; muhtehI ~I L YiIIliJ !E!Lu. -"':;'<0(" \ "I'J ';,1' ,. .. ·1 J.ull::ilU;n ~ Il...l!t Iht'r.:lC:.
.. ", _ z • t:n:.':1l!l, I';;or-<(:I "':lblln
(!

.a~.

k;n ~,l'n..It;h1 ahnaIi;,n
IIl.Jn:.li-

madn

durm:,u1,_

Ti;lfr3r',

I_ 'jll.:C·

)'e 111 :n Lt. ,

BUPuf] ilio: l'inC'; )Ji~o, j:.J~ Ylip-! t..l g:. gi1ili li:Jir l:{i! lihliku;ilt 1.£"' 1

tJu.n.mcge ko)'uh.'lu.

Ada!.!, ~rlJlC I: C'lldisJ [ll l.t: h llMede- gor-ere H; iJerh::Ll J, i.il1d~yi 1;0J:- I
VIL, sa.rm3:t'l doldur.:lll. lki peflJi,·.lllifi hareketlel'i 01 duk~ Tl1t'r.~;lll ,'eo f.:_ tti,;f;nh Hli. Nlh::>:ye • Alir;Q i'la.....r"JI~·n r,ar • nil "~111 ~ ..llnjj, rr:.eu ycnj bir

i.u

Dand', :1 Rrmurn;, :I arj (';.,n1.3.9 :!90, pl~sc 12.ll _ :.00 - 2LO. l~;IU hahi$ r.j)II, (lo:'liI !Jahls ii4Q. 00; i.i nlii I< u; (C['k.!;u 1i(:·~·U'LL}. 1 ki Y.>I<H1!iil YC k<>,:'0.1 k.lljLIILIt;;,m1.1j :,'cr"[[ r I kar'l ht&! 1121<.!pliel. \'{! dj ci 1"!i1fll";1 Jnllh"'-l;!:oLlr, Ik~'.'mly~i ,100 hra ITic.::; . lcA lID t'r'Iti!u ... . dil . I - ;{:lIllan, 2 - Onlu, 3 - 'l.\ik• 1.
Jt"gO\

;l.....

ll:od;).

0,

Klirek te,v'~k mus,ab a ka'i arl
5u ~]JIl.::L1rL ..rj_,.. 1'1;' i:'l r;,) r"LrI,u~ L .... tih '!:~ll""a1 ~lUf1t"1 k'-reh lli'!:<.Vlk milsalJal;akirl dim I :I.lrn}o;'I~ll U~ ~ m0l1y;. : arsHmliJ )'<lplhlll~tlr. E\'\'t'ke YlI;!tllk. l" ••"lklflrmdiJ YilPllsl:'311-1 takaITU!' dmt~ o[iJn IHI ll1U~i.1bak;<LI{1r sul"lln ,1"h:1 lllllsaid .:.111131 I rU20.,del! Kumkalll tIe Sam;;;tyll. ill'il!;m{l ... ~l ~~hlll! ~bnlf1Li q' lJu ~:.hn~.1 )'~pLIDn .'I"rJ'I'lrtl] d~h;, {"t..!1ln .00lCi bir :'iE:.klld~ ~~mi~-

a Ir

\iiU;e:

r.I OOTEID I LIOR D~rccli!; J ~.4'iJ.

SO.no

a"!!lta~rlra~·, :ikilLn Ct5nl'~, hui·!.'l Itw m.t ..kind 'lcll1,i~hr.
Btr~J)"1 li'G"11t1.J 13eJ-'km: mil.;';1'1.l.1k"

Gan) an
DilrcuncU
l)ir ~ ::iJ'L1J.)

10 l~r'"J pl'
1<0fli

c 2:2C1 \lril ;.
l-""'15u}

B,r.n~i .,,1< tll. :11, >', Ikillt'l C:un~ 1.1\IJI'IeU Bellkoz mlh:.J.t,llIktl IL.:Irl~1 1.,mll U1;JnLii p.4.1lrni t.ir. Dd-rt. tc k: Pt::L e<: 10.14 lkmd

1111 Ij'He

~.h.:n,<:e: H.2!'i

!l00 1)0

I I;o~~ :!DU 1:i1t1.l~"

Fi'll:al Adalloo. Jurn:mdJ. H' . re et.:!. g-e'll~. VII:', p.toi,;a. \iI. sna~ Q)'unllf.lU ~11f1'I~;J vc·lU:ndi. Alic::o, bUlHl tb d)~!l[L A elf'!II, lcra. lfep~c OJ'U l1Un U HI··
til. AlirUIlUn jo"crtlli::i1 p'~Cnf.l. ckir.e gCt:'ml.Fjti. lki u:m,f ..... U;Hl· : d:::t hunrizdnC bm bc.~~ma b:1~'

-I

~Cllmll<:a
,t.l!i{bl;1

q~ t.!.,ha }'Uk.1tl

I

Il10th

res.

k.an h1f,iLj.:: at LI! lloal' Ii r;"n[~'e::1
u.d~l'_ K, rilku~.

:no

VI[!

>,,,,ril ku;ril .. lllr...'
ft'I:!il~.1-

I

1".1

Blrim·j G••I;IL;I!;;IL~L" u~·ltncLi B~rkoz"

aU.,,!!.,

lH100,OO

;;·ioo

1(1 DIE M ILI.I..ILl'i::

:lEU ~l' rail ",ku1(JI1ull 5111 k lh.liya~l i~iD :.hnil('..k t~ri:~" 'I, r jf':;.lb lJ.i:ya:r: \"(~ l':..J.ser pcynJrl, l"on~(;n,1\ '. " .. '1! II c·kulunun }'lll.i.II: iht~Y (:1 1""1 :lluu{,;)K ::;(1) kll.) t;[y out \·c oj.O(I kilo )'oJ\:urt. U,2B I:L n el'\,:,WVi'lr ~','h okulUftun Yillik Jhliy LI!I 'eI 1111.1c .. k ~m 11:,,1 ~1' ::I 'Cdl!' H'. 11.!'-'5~, .po.Ll'llJ.t WlU ,·C il'l~lol". 13l'leo'I'.tc m;:Jtb .. a~l i\'1l1 :l1l1l,!lt:i1k mli~dliu 'lIez.I, kel"D ,Ill II i, Ulllni '~";:!lre, B,ahl. \ ~ Ka!iII'1~t.;;.::r h3111 ll~m.'ml'l"l I,in .Lh,j, •• ,t 3(h1 h..r kI iplc In:.dC!nkii-I11li£"i:l. K.ar.1 ~.,' llllY rn .hallimtE: bir' 5eIlC ;tilrfmd.J. I;.:r. ,-I; eo.oo ::'2::1I1.1J lMIl ton l:uiJn:niu SdyUHd ....~ me-''''';) Is.iah is~ l,,~}·'."'lm:l n:J'ti) I.'\. K. r ,W" II 1.) :·~;:,b i!;lD ;:JIUl:'l~'1:. t 3d d 1- liJ!".lll1 ::!G2.3t'l m",lI; r~;J.1 "\'4020d ;:.) t... lul. kl!ro~er " \c l.S 11m 'lla ~sl. :H~.OO :21i tOD.

I-

2.-

L L'.

Blr ~IH~: Di!l'C'Cr. 1::l,::l!U Blrlm'l Caiet.ru:;uuy, ikln('i Bqko.:, ulI,:ilm;u Inu"ilb~iI<;.'l l'IIl'iC:1 h.mit. Ikl !;IH. Doi!'lcce 11.::l2 BU"lCl G<rli'lt3S:JIay.
tli;UnJ:1.l

taill.

YtJl.~cI , n;:'''}'.J.t1: HiO y_uru ... I'l~ llr;.; kg,LJ (llllO;''';r"i 1'0 J ) ve ..:1!, .. yukatl l'.:l daki hill s v n 1 !nglltt;,l (' kl r. I hrm) ~U[. Ik~ II i~ ,;,<i ;ISO Iir;). :; !-,>](csl ~-lUll.

o

l:J.lrinL'! k~. i ... mlJ.~.llJ.iJl:~Slnii,l buy Iik LoI,. va r I II.;: gli. t"J'Il11f 1.11"1\ li 1,1n.1!~ laklmL CUll Gablas.!ra!l'ID ollrb. le-

I" ",

,,~V,-'U: ...

1~'r..1

1""1,1

b0l-'U 1

·il.mr~·t

ikim:i

Hi!'ykoz,

Pa.k.:.. , Alir-o ten~
[)l"Jtru.
{o~m ~.I J

J~c-r~('yi

de
1fT

mecbur olmu:,lli:r. N"lIeedf' 3D fI 'J il~f n:II"L"~"r ... ' b fIll ) lik I UP,UIIU I~ G 1Il.~:t U SiI}'1 Ue Jklne 8(0110:02. IIIH 9 ....}.j Itt (.I~{j",... "Inl.,~t n D,

CUD!!':'>.

'T"lunilll bcdcller.i ~II' 11k iUnlll;~\1I1~k:I'-)1 li,rL l'lIklll'lo:!:J ~-~12l1L l~kr rl}T' nyn ,a,lk o.:'krll(P'('~;Y<,: 1,'l',ULr'~ll.l Ir :J;l:..d.n;unel~JI" Z;Jb,L ''': InUflmeL..t In"'u~irhl!i.d kah:mi"d<; gJ:lLtileccklJr• Ilwlc Ht8/1!l1U ~ll gum.l s:tl.lt 11 tJt:'I), 11\1 EIU:,um"no(! :~.ilPi1tKill;~'I, 'l·:.ll~lerLn JIl; temiual ma~;:'lII \ l"~'... nlii'ktllbl.1nlc , • D-IO }'llJn:. "iLl T C':1l'1:;t f)d; 'l ',(: 1!t.,'II·llk il, ..]e g,lnu mU;Jyyen ' • tte n.llml EnL'lim;:nrl~ r;r\lluQl IJI.lJ I. (G611 1
Siilhihl: Ahmed ";~m;tlt"da ... SJIIFtA4;OC,LU

t,,11 ~;L (!.)<Yl':. 1l"d,,[D 1I1 ... d,;,m "'[1-:0.;>..,1,.,

1Jl1!ml :junu I Iram. C.lhuk
M'dLJ_

c-d ,-,or·relt; (,:J. • ~Sl, I II p:;:... ll,a d 'I}. a J Iml I.uliln, I,. y bu "l-: i ) ulu d'll~ N, I.hlUr"!;Ul. J1'
hr"rj,
L IInL ~ hLl1

III;' t\'('n::o.

l)l} l: !)"C!ll~

-I'

na ,I ~ '1 rm"II" l'l\ltuLo 111 III Lh'.<.:l'Idl: tar ..1Lt Ill! h'}r.::I lep;nd'
",II'·

r age
ggi!l!:jC!lIl:lIBIIl.Iill:CIiZ.:allla2:!!a.~~I.li:l~:iJr!!i
r;:lli::l)t!lo'~.:l o~~ Hu

s y·a
der:f!:ilQ;;JeI~l'Ili!3yil.l!il __
-

PJ~7"l;

.1I1T1' I"e- 1",(1-'1
I)'_

c<;1
i

I
r

",n b()nl " .,11'<1n. trc ~ "1,·.)'1I~! I-f :I )Qrl!

•.Idu~uuu '

,l til

-,('}h"d'~

b~n

uur~Y:'l

.re1cn t;1j1lnJ uz;,l::>ra.k: 1."P:I1:lilJr. H.I'm: .. !J ,) killll,Fl,1 IIlL"lZ \ ar! Kn~ltlolr, PI}' .';],; , !In' H,.!'.i ;,4l.1tul"ru'!n o'iC':!ilim. I;;LI' Wlu"u. .... .1,),,",, bi. :Inyornlj, ! CiITIlin 1,,11'1,,1:..::nml~ ml Ih? Bc,tl!J!I PH~'J' Utl.lln h(:IlJ ll~£." l;ul"'I'IT' A),i1tja k~lI.llm. Ii.o~m ...j:!.:t t- .. .,Ioolm. .·:l· clH'!n \c? S "t,..;:,: .[l II,." fI~'- ni ~.n) \'I!I Illi{h,yim, i'lr d('hi~ I u t,,· 1~~L"'>n1!n: (..n..r.1 "iol)' ,k w.o,~, ntm::rl'l'l, .i±l:!d~m. j, i),rn. nl! ('(!"~"rli) I'o;-r"y:m .... ,Tln .. 11;Y02mol!k niJr;)SI, ~llI"b ·"m!., 1 ,., ~ 1'1 e,ll bil' ~.::' j),n,},J.- HaoYLf, hanrt. St"f1 ll!i1; ~lf b-Itt':'I'fiiJf I'e t "'l'1 I,.II-;' I ''''n:LI~'~' II ,dl .. ~rll!! 1>:1, PJ~'.'H·IIIJ1,IIll. rl!~m. fl.1 til; elllllJyditn I, Jldn IH111.I~1 nwm. ArLiI ]'1(~1I ll .... t ~h.,l';l ,1'1, ,IIC'1I14!11 h F!!l"y:.dlll.'lo kul::llt \'C!! m~llm_ DJ£kalkl', ~II rll ~'ir ~ 1l~[Ihz"~~ iJluC!l t ..mUll kll-ri ~lIn fX'n(,li!n~ILi.nunum: m;lniln yanm :<,uIL k".mu tllm. Yom: n.' • It Ie.; k" - AI!I~ lit o:'d('~lrn. Dt.;a~hk" b_r lIe!'e geldlm, I:L.oC" '~"J'cl I' .. r.,nl! .h. J(:,dl!l1l1 .<,,'<:4:' .l'.Ir1SI IWlli Dt., rj ~ r·I·l:.n l;..11.fI' r, • .• - Atll" II .ta,L,M f'iltu! lIT~I" ,n. cd!?} im dLm·', i 1m ",Jr, 1;~·I·Ii)'o£Cell la!nbc ,=!I;;mlYlJ.co lIui;:m ... in hululIm ill.tim ,)'ok. dedlm. dilllullubn, Llr.2 dm.tenllw\4: 1\111 bLr K.HI b.lo(",Lblrl"11 "lrr!!;!I. III~' -[II "g" 'Il '" fl?lnl': ...l,ln;!l.I m. y, rim a.i!i1l t h1,. (~km~ 1m! rrl~m. "{ere l/1l\ .. r1anbUJ'tJd::r va!;,t liq·kn::!tm. YO[JI,ulllu{lum , I, Lo.:n ,I , , illlll~ Ilem~"roo~I} !lok:.kl II'I~" !:,i'11'llflIU~tu. I{Dlk"i1:l~. IIb~~:L ~-.,lt'rt' )'1/'7" )'.:In tb;hl duosr"I'lJI~lln .')ltl'Lb ~i~~ III·L i.-l1:' ~}'a"

n:: 1... o::I'l[ kl~" .' ~! 01 1i1c M:J~am • ~o L14'lie Itden b:.~k:1 IOJml>~ ynlc, .1".1.1111 1'11.11 ,,~ f,;'l,J r IB~ tir IGldmdu, b!:'mmk 1!"t"1 ,I 11,.:111:11., nUl..!1I1 le i.)oI!!li im:llmuYllO: k r:tlur:n ebr ..l"I ~a\ IJ ~1lI.'I!:" ' II ar, I \ l'L dl Ill.

.el,

--IiI.\•.• ,IIILI:J·lLllbil,IEII!lI:JI!II't·l·'I'l·."-!Iii!··

1I I

.I
ar'lI'Of-

lNet:rly"'l

Mlllli.tril:

M... .ld ~ETIN t

Sill 11'1"91 }'~r (V"IJI S.. ba.1i. fill:ll:ian')
Dc'l'lildcn yil, :;lJnl'

I

kaYI elC' \ 'rin; 'm, Cor\! ltu.llIlu~ "uk, HL',no!n IgnclI10 i.l.z.e1'inc tUTIlillldlln. lllo:nllllo Iom'loci d.,fl tUHu~uml ~J1':ld:l :ll':Jk ....'s]erj :l~::ICLn. a1tm.1 kllJ:!tlr II:ddl, KLC[\clum yUI-;;.1I !,;e-k,l,.:ge bliitamodun. B .. L: 10;1 n~ mil-I 1<.'!ldl, A~"!ll l:r"l.tlm, l1.l mlEIITI IIttl\r;:o;,!-i iIil.(1f~nilro;J'fdll. ]11-, ,nL'roe-l, 1.;1c'j h:.e:-.kbrlm1 .,tlrdo, A11(Clo:i.J.1i1n1ll b:m: ~~;rlcr !'oyl ... 'riil,kn fOM : ."II,okt", H4.:',)' bu 1.1. 11,.i ~lIi !;;,Ih,1.JJ kimIllf? dedi. HI.;- ~<'I It .. " 'QIII u;'n. l!. Ai!.:lcm d .. U;:m Insan b .. cJ.li:lcl~lllt1r pl.1 _ M;;;7: ~.:..~ Tllbll h~rl11oel' El'::l~tJ blr i!dilm oh,'LIl;urliLi ""1'I1:rlnl<L.I'tII. N:'..C;:!( eev::Jb \'~rdlm: - 0 1[1:1 l3:lc:l~11'I f..lll~ii:l, ruk:l~ rI blr C{,lglc,dur~

:'::1 ';U

~llt'r II d .. Lu3n 1IOYU'~"UI'i1, :It dl)'e yeJ e .:Ju~tt.lm_ Bumann. okld(' ~.• i.f:L:'hhl>lIn h")'litldl,lr ...hjo\r.dl~m r,OrLJ.Il.l:'l!.'(l ~:adJI' ~.... \,lndul1 ki l..,ril' fdl;nl~'J1. th:Tlhn hllrl: Sl'll kml!"ln? CrlI1'1 ...I.... I'''! GC[l!' y"rl~1
dedi.

blJlr~1d.:!. nl'

:ru!L~
-

Y .. llo.In'HI,.ii~lrdl:ll~ D.'l;lU
DOi;llli so;;lo!

I

-

(f(:d

,,~t,,".

tiu! HIC~I': I Il '" <llml}'J.,i1f11 E!.tagruruU[lh! Een 1I.Jti~yd nl~lo.~1m! lNlnLl.., fi~j'.1 ~:'If ml'? Ne r,ucr, 1:11:0 ~ oll:'lflz. U 'f m~l.: 5L·k.!:r.01'1 ]Jra k:odlll'

nl:lh'C'[1<I<.:':'l 1 .1",d.a{i"" n,.::rb..Clle: yapllJ:un muhtt"l ! $~·.'l'!jIIOI'L, muhll!'JI[ I... 11.,I:ul.J oc~yt;'t;' Lmti{1. rl .,t tl~l'1Lh'n \ rlkj L ,l;l:'~ f,lfl~lnl ~('~i~, ::;at i!l1 'yakla~"u;:t.J. 01 tde' i.hi"~i d!!!::J. rn.:.h t i! k:rc'::l11"11. m;) ~cbcl;J l·ii1n m~hul 1".)'111 I <11nUl t Jri( h!tttgi )'.ol Uz.crindt!a hl~,1 hu: I:;lA'n{:l1i~ .~ri'lY'fiI • 11yUnirm:i!c ba~ladlll1. I"· am Iili ;\I::iDemt!lde9 maks::ld param vldutfW:Jll ...' 111 b., )'\)t~bn ge~·tl~1!11 ... sOytcml~..1:11,1(.,11 Irll II; 1!.11. Vale.S teCh' lmin I..i•• \Ib I\hkaelbGlellTI1 Imham ,II', b~te:;.lrl gdrUldu. Hcrilkr: [lin .I~kt:l!i.ln.:.. I~~"dlmj b.;:t.,uya(;:1 1m, 1I.,y<:l1 1:1.;.-1..: ..": ul!lllrl. r olllun! b.ir eI:Jh;! r~'nIrn1Y"'L";)~m, ~llkaE'lI:1 dedller, d.1 bl!'n.L I.m~l:>cth!:i f.,iunr;"dcnberi IilJYL Il~~"~i r<t~", ,J LI'l\(U i!ihl'l l!::rma'!1 B m:lb,Ur lie It3d.a I' m;,duun IJ 11l11lS~ LIt" nu" ~ir IOT;lr.~ :ylJ1'.lrllnnH'. 001 de ~;Ill OLl·l.In::llln ;,rtImil~:J ,.II;L~ b1.JliLMO:5-.Y.u""" Ilrr.o;l. WI(lUCri k ....yUL·HlTIloI. m;JffiI~lLm. l-hr5l;l ",L 1.Jo0::11 ~;:lli:1CI1'111l ~jye .!l:fai:lllll::lllirL ni:' Ilildm-. Id:J""~dedi 1m ,-...kil I;;(:milll ,~lil'lnll Geld!. \11'_ C: ~]m h"p t:JUh! Br::n lJilh:_mul 5u-LmH ]Ic;>kb llr'l. !lOS. 0 ,,~~.!:Jr Ilwho;:vlm t~Til:cltJ~lm gun. llaY'1 SoitJloWI ...Luum kJ l.... l[ ~O! Icrn. Hel' r 1"~ 'I.': iliUD. !;iolltooa )"rd,,'mu;<! nl]m k.ldLlr n:l>luLde Ibu· kcm;,1'1 ",-dml I;; otcdC' beTide doJIl:sac[' • k~III"11 !:.•Innk!'1 "i.li~lh i t.·mln .. N'!'CI!' urn. ...t.J r p;ora "" ~' d~ 1.11.1. 1 h_W !xlI :!' -rlerde licm.>n bL!bml~':'lc.'Jo!'m nlUF"", t bcnim d"eli -il'£l t;ibi Qb ]oLdl. JIll k<i('llD b!;nL OfDL,'oIlna .. 1'1'11, ~LI ....d I hEll~I":Ili; '~i. k l H ~l IQoLdul(lJl'll l'ly yalmd ~{;ltin.lc bir kcm:lI1 :lUll :;.lmiJbzon:l bir tlaL!'o!.' \'"",n.ll. LLli IC:H t.r.:Y"~ ~J. a- I~r ~'l"rJll:wn \." 1 I,· Ie ,Ikill t-In ,,"r:l \J 1.111 H kot.l .11d!.

p"ra ~'Q[' lotii. ~.ot,,,Jj;] I, "I flhk'lcll::rd rll~ ilr,Q u"., h,;,d~r~ ~un'HIeIiJld' L1m ]1{Ir.e~-1 b·n .. Lkmh id'II'I, 13;",., hll Sl.~ !i~~n Olml),.lSH1 di)'C'l b~l'ln~nll ml::t('r Io! ~1o!f1<tlh:ril'ill'tl~ ~ml,. Kendi krmdlml!' t:31lt:ei..JD ooi;rrol'dlu:n. l\Te l:i.I"ar hlr.iI:O:11J~1 }'1,"~'1:' gr,:II1'II··lm, ll:l~ il.~ duda:

iIllil', Ak~mnd;)flboe-I'I

t.·

Jlti.,., ..

'fl.

lJ'r

_

~.

rI 0'--;

_'-L!',

Oi [h:~

6 AGUSTOS 19 0

Ida reYari
lfuII~y6,-

I

'Oeiiacii VII - No, 814

I

SA L I
'iGONLOKSIVASl HALK GAZETESI

~~

mD.i-t SABaB Iid-.IIhQI

--

No. 8& fsliMlml

Akd8nlzds,
:.&mI ... 1M

~Ie T:!Ir I~ IlrUymml Il _-

ur

I. .
IS

Her Yenlre 5 Kurd§

~~

ya

do

m

.

asvekil de Ankaraya gitti, diger vekiller buak,amgidiyorlar Meclis garlTl --=----.. Mac,lis ruznamesi
toplanlyor
lkWctimhur J...-.,.-t tnOBU ~~ 1):pm ;il.:;l 20 of lillSlJ:s1 fireoierlIe ~~ rimizden Iloynlar liI: AD~~a i!I dl!t

uad
iagiliz tayyareleri giln ge~tik~e faaliyet sahasim
~rJ,
1"3l'1

bUyu__m]util.:lHhr _ Cfi:mhUI' :R:ehdmJw D'I:, Rt:.Iil!: &)'dnm liI.e 1l"E'f.a1GJt I!ctm~J-I'" l!Qj'!~ V'fk;'.lle11 Umtl.ll:l Killibl NumElI'l J.hmi!lllmdogB~ettJI !!.1 d:l :tyFIi trt'l'llc
J'i..nk1lir8:;"liI iJ.bni IJ'tir"

C;a'rlamba gunii B, M. Meclisin de go,rii§iilecek liYlhala'r
mnb£l.bil'imizd~nl} DW3 ill!; Mi1It __ :Ui!tfl:i!lin 1101jl:tiownw. dJaJlllb'e 1D:'6D~:IlI, ,ell t'aDOo. ile ~ W!;"let ~.c-~ IliW'eti bJrslIj ha.1dmnta!ld liyiba, ithe~!Xho1l mrar gU.relliN 'l'1li IbedeJj m.kill .~ ~ J_kInIl'duJ.r] liyi"~ ve "W "'l1li m~m" _ soyo. ill,) ~ '(IJ uyIIiDJill:ll'Yih i<!ltf11m I l1lLklillnllMlii l~_yi:biI.b;r kOD~r. ~

USi ~1Ja

I, ~ ~l1

topllma.calltur.

~ehr.irnLUlI! bllll\.lnMl dJ~H VI!'ki:I1.t7 !ill: ltiu :l!lt;;Jm kl.relf!l'L ~~cldcr VI! l!.lcclJ.;al] ¢E!I~'bil ~ il:ilm:lIonrm !l:Llwr bulun~c:1klnHlJc,
In b\.l!larlIllUZ dill ~ar5Sllbn

~rlml,z_e

gelml'

o'b_ll ~

I:!.lT klmn.
Iwmm

KUnldl.·~

.~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~=

geni~letiyor]ar
!i. (.:1.:11.)
-

H",-;]. ne:zDret,

i._<1.i.b~;'rJL .;!!:.--visIJlil'l

tollltcnint:!

D;'Z,a.-

dC)ltu~ 5pilsims ~'I'l'l tp~yaH'S;j_ Du. s:nb-ah LI~ /. c-l.o!rsrlli\d. 100 dij~r-

T,"akya tefti,le'rinde,n dORen ------~-------------Veki'l initbalarmi anlatl.yor Lord Gortun Y 01 insaa I -;ok iyi hir halde sOJI drgi n utuk
dum.ii ek:_S];lJ esie b~~t 1!1mis)u, ~1i!'I'It'n ,de Ilu.,."'iin gidecelt;ltrd 'r,

Mec:lJ.sd

tp).ilunm-ak

-,
.

a

n
I

mll':tl.lr.

Trnkyada 3o'ap~

bill"tedkik seyahati
iY_.e

tdtL~

hakktnn:\

§U

beyualta

.lullcrjnde k~11 :Npru-kr-n I:I!l'f~-rm ed~ h"I.iI muharetr~;ml tlii:C'[j dt' hrrnlm :T)'nJ ZIlII'l;'lnda Inl'ill.z $:.1111l..j r I" ldil du~ruunLl~tu:r,

k §!!'brim

d6n_m il~

g],an

bulunmugtur.

NanD. Vekilimiz

Alj Fldad C'.cbc-

,r~ki&h&)~

Imy ~weLJ~i gilD Alik:ll"adlm !jeh-I Il'im.iz:e ,~Im.i;tir" Ve1fiI di:i.n NilI..· fl.a Mtidii:rIUgi_j~de m_e~ oLmll:!Jtur .

,,_ Nllha iIJicri"in tedkilld :ir.in
Trnkyada
!air ledlri-h I'if:.l{<lhati

Ingirzlerin FrahSctdaki 8ski II-,kumandanlarl Inglllz gm;l1linu hltab
-tU

Metin Hariciye ve Iknsad en ... eiimenlerinde tedkik ediliyor

Anlasmanm

bazi nokialar)
senedir. BLI l!I1uddd' bitmcdcn eo gee; ijg. ay r'l,"II'~1 lliiilnll!r.ct ikj tic:ari miibadelelerinilil rt:!111 tanzimilt eseslanm hanrJnmak l~ re tCDl:1S!l gc~eceklcrtlil",

AJrnan ~mi
Bnlin, 5 (11 ~,
mCl ,,<1;1011.1:1

lc1rlligi
~
ALnmn' br;,~J-i:u-

1I!blli~j: ... iil~u~losd:J h:l1;'iI k~ln-~Uef'1 tnr.Htrr-1:' \-" blu'C;Y<id;J, n] :r.;;unaml,l II'II[i IJz .';e- 1 I "t'y~!ib, JYnI tngill;o: \ e j k(l>~.fa ~..utullerL .;"d IlJrmua k!!,~l U~1J;.I".rl )";)liIm.'I.rdU"_

.'1'

AI L J'uad C<:booo
An arnya l;idect'ktir. Dun kC!ldisini goren bir mlllhu_ iril'llize Nafia Veldli 'l'rnk}'ada yaptrgJ,1

bu sene iliilyi.ik tmar faaliYof!'tiflll I>fllilne 001mu~. ):0-1, iskele, su iJi~e-ri bilyilk b.i:r hlda dl'llam Nmt.k.~. BUIlLu arasmda )'101 m~at1 bilh&8S3. kayde JayandU".
'I'i)~i!I;lille bo:tulmlJ~ ve

y.a.pWn. Tn~

Ank<:J..nl, .5 IH1!IfillSO 'I'iJr.. Iti)'c - Almany-a. tieeret mual'l.edcs,i mctni bmnhrrak hnriciyl.: ~ad ,encti:meulenn.e be\'zi eo diJm_j~tir_ Ynnn ba.riciye enciimeni IIInWilpnayt mimlkere ede-

CSanu ~ Wn~Y .a}f.d~'

Trakya yol ~bel~esmin ~
e:!~

,cakthr,
latbik i~in m.uhtelit. hlr komlte tqlril (Jltm ~akt1r. MiI1t,eka'bli ihracat araSIJld-n bir bl1~Uk milYl}n lirolffi far]-;_ ,goruJiUn~. wacakb memleket ihraeatr durdurmo.k bJ.kluIII hail: olacakur.
&n1a.p_ayJ

8l!l

Yunan ganclf'inin tezahuran
AU):!, , 5 til.a,) a lDildi i)'or: Ali.ll:l
:ljOlll!J

yeti tedkik Aksakhk: maarif
site

sistemimizde degil, i~ uze'ri me miiesses ilk, oria, lise ve uhiverlahsilimizin o,lmaYl~lndadlr ..

Kar'a~,elll;l k{'ll!.ll'uyonnn, Tabu, bu I3Qziimdeu, ' '2gar130 konl;l~ bil' ! cy amber lJ..ldugum In/j_]Jd.5UH ~lharma:QjImz:! B€nim .kf.)l:Itll~luiYm Ih:a rn_· ]l't'II, mLidihl!i ug,_.lluilll-flu lisaicil kam~lJiljI:1Tl, :illOl'lli bil' hamJe iI" dlenlzl~l i alt List C'i'lel'l. t~lg:raf ~ I •
l'l'klel"mdc l!!hl[ (,;ulal}

mar.l~

&111 ,glinierue IlIyasad::J. ziiceaci.)'-e ve cam f1"j'olUl1lllln :fi!'U,t1o n demJ!Jtir: )rii:z-dott 50 rusbctiudo 3i.rtmliibr, "_ lngili~ millf'u hel" hU!'J.lIs.j Bu yUzdf'n bir' ktsll!l1 ku~lik se .... Ll '1'~fesilll yllPffiJi!;i Imdrr'?' ek· In:l1"cli tu.ccarlal"'Jn i':.iiccaciy~ er-i}'R ",.nbsi bcdbill mtili'.l ~ -, L~indt:ll 'I-'a.zgel;tikl tl 90~,.lel'l:;:;warlD zaman zama,~ dl2mlJ"r • mekte, "aziyeti Dliin8.Jd ola.l'l diUk mE'd_ruyetimizjn ;yukselr iii· ~el' Sir Imam ziieeacly,e tiicelll_r~ k ~unil l.ercih edJlulguu her l8.nm~ da l'crll f~bn IililanmJl2.a h31de muddkiz, "MaddJ blr fayS1pad,rlemu ~imd:i]_ik k(.>stigi ilirla ;;.,m_m III t I,'e mebzlJ!! ('-glt'Ilr:€l~ r ve edll.mG1'ktedlr, BnIlU g6wniin. Vr.= ~lJk l.I;u,m (lbDly~n mes::Li SB."1tde (!orlan ~i~ \'e C8Jll f:J.brJ!"u,sl rS"n<'1 :I U"dJ ."}'·I,,dil) f:;J.-8liye-tini )':'Irl J'MJya a.;:a11m1§.nr'nw, M'li... ;t"";s::::ar;;;:;:; ;. i!~" lIT,
• 11."i _Wof"'tl"hl'll_,.

_-

'V3ZJ'"

ettiri,yor'

Londta,

5, ta.a.] -

Fnrnsa

Anla~a, iki aldd tru-af. tasdilt OOildJ~ yekdigru-ine Ibild.i.l"dikten Eonrn mer'iyete gc<;o -, ccktir, Anln!':m.amn muddeti

~ki lngiliz Beferi I I1.3Jl'l.l"1.11 a kumandM, ctmi~ (John Lord l , Goft. dlin akljlFl'W ndyoclo. Wl'l!;l~ rug! bir DlLIlukla c.zr.:iiml!l'! §:uy~e

-;;=::::;;;=~~5~~===:;;:::::,

I

B aZI harb (Anecdote) larl
. Vazaii1:

AI. IIhsan Sab.,s
,ikinci 'B,ah.femb:~ de oku)'ulnYZ
..-.?fI'Ii~-'

. ~mekii gene~al.

I

I

I

~__

.II

""'-T."'!'.!I

t"lll"

".

II. II II'

riil.gii.l" degit Mil-nlf bru~n rbl)'f_.~i muallim.i, 5[10; \!(". 'trl,mOlIlSe tanh' mub:lrr "i .";,,. DJI my L G.'-azet('mizin tanrir
~"1Z.

Ogr ndigimize ~ur(' z,i.i.orc:JIciye f:iyallnnrun yii.ztl elLiartmasma 5 beb ollm ami.llenJ:e[] bin de 382 )oItljflll Y'l!'ni mtlikelli.:l~yoetl l' v~rgisi ,.j'JlnHn'l"1 l4:anunu-, nill'! di!5cl' rnutlti~l~ro t;a!Jmjl @tti:::t <I:UI'llarmf'YLIrunda. ziircllc lye [O~ya8l1'Hl. fllzlabh' nm J-.labll1 L!lrni~ olm8.S1dll', BU!liII dante[l ~j,~(' \"e ,r lim rub rikru:andn.. hllhm
mc'Wcud 0](111.

'ABAHTAN

SAIBAHA:

Diln ::.ladyomda yapdan seulikleri stad)'om. lc_:ioti~ ve (}j. ~[!da biriken muazzam klltteler ve buuln YWianistlm 1.<lY.llJ ~lmI~tir, Zirn, bu !c,a.hili-."t rad yo ile de lllf!j.fooihui'jtir, Ak!'~ m_t.I_l1telif le--~ekKiiUere mCfl5ub 200 bin Id:!1iZiruat Bank:Lo.;ltlm balkcnusda bull.!na flJ Met.'1-l:~:l51'11ollUnden ~~s-mi~ \'e bH ."IIJNtlc 4 8gu;:;t~ '.b il:lt'li y'lllru 1,:)paya~>!I, n;i~jltl_vJd be~illci ytla. giJwo;t ir. "1{nihl1 idareHmde If''t:l·ksasla bkli_kt~ 'IlJlli bCl orll rd. dO~I"u dwm 1t. ile.ri. " H('I- tarnIta r~liUi ba\ ;1131 \"e 'tJ:l.lk §arlnhn :sos] ~nrni:" k..lbLill'! ~('hl rJell' dflll'lS 1lT11I~ lu", M,eto.J~s.as lehiude'kf ~Iak ve D'['yet'anli tezahu.rtlt c:ece;~ \'il~itlel"C kadlU" de\'um cllmDstir.

kdeniin k,apllar

Kaplan buhranl
ricall"'et ,gemilsrimizB mutehal EIS sU\I'ari v,a ikiru~~kapltan biL:~U~
1'1 ami), 01"
S!)M ) .n>ll' hilfldc mDhitll mikl·,_ d':I nl'l;:1n tlcan:t fll~muz i([n L irlf.il.;i I!.lml kl1p1:m buluft:Jm 1111 kl;a_u I 1", .Mu.td'Ill~I'" \"1: d~&cdj 1~llpt:ll\l, rllnj f'k~c hi ya~lI kim dndcn m~k_kl!b nMIIII.'l,I J~ilJI ~'J,ulilI' ,li4!'l1eodeJt ,1'ltyO c~"lli.id "lmokt..'l \ ~ )·l"r11l£1dolthllrl-llilnH1di{;md;m Jhtl),llr; h"r SQI1o:' d;:1n:;J ::;ldfl"U" kL",diil'lj i,i~dll'm~'ktol!dH Olilicr ylllllrd'" nlt:ll)jjw ~IIilL b\ol !;E:ne d,.. Or.tkli:!frJ~ki 'flt:'ar-ct, B<dlriJ'i!! 1l1Il"k!e:lJll1di!n uncal;: II lefl~ I'I\l:l.l.In

k b" "u~... Ik·I met-·· bOlfumuz-oca Ilr d'· or
J

ucadale se -elerinde
11lIk.iku.t.ifI
\'e

:!liol-Jlmn

palll;;8.

man vapurunu nasil zabtetmi~.i?
Y'
_Fl IlruJ

l'a1!1":l. ¥ "'l thlerek bel:" pD.lI"c;a b'l~lndan bl r 'I-'cI"J~iniII htl"lu Ie nil cttigi de maim' diJ'rUildc-rir.lI;: l'Q2.He olm·a_k blldirilmi"ilIr. BUJIUaJ'I b;].."jlm IlJTIb:"L1AJlarlLntW. ajlrt ayn blr "l."rgl Ui.r111 knout ·ed'ilmi!;ioldu:iU_II'It1'~l"i bu de Voii:'I"gt nli'> bttillti dill'll'!. ~lyad-c: artlln:rllll!tru~ eHl]
d,tr,

\'
rJUl.'33

Uurl- Fwd

It.n.l

UlliO

gozii

k'Qpl;m ed dCC<Ggi dt:! i!~ri .sUrilLdll Fiih· ["(,,Ii", lngwz biikUml~tiJlil~ KOlla· J.ay.n klll~[l.C:::l~nd8n, fs.knt J1lLglliz. !ial[flwn :mcmiel:cller:~ru.!· klJ.ll'icl\~ndan d:\ l:m.blEel.m,i~ti_ BIJ Itutuk \'C bu t, ,lJdi.d il ri sLlrmJllkt n. haUl !'I} l'Ifi CI'\ abJ

Uibttnm

lBrUI~
...

rnili:<.l on II
_.

lin kJs[l,

t

Imt bl':) ~",:..'nII I J Ir:l.HLanltk Saib 11,. d:t bul:.1Ulk. gD_lZ,

"\c

JHlDlllSCt

ulf~nJolJlJflln.i

"l'~nJi

.§i.E;:.;! \'e C.!lm f:tbrik3:illl Vllz.iyetl Iktu!l9.d '1,'0 faJiye \',ekhleilcl'iDC bil" raporln arz;eder~Jt vugj
(!l."iiu i3 lind 61)'1.11) ... I

lie i~ hitel_j Rltl burt;) otdlJl, AU", hLinn I3wa Jr,gilt'l;lr~y~ gehli, (h~lID~krtii, BiD' !ij!' g,cl;likten
Alm~lJIJilnn _l!'iillr ri bi,. nutllL:: irnd ctti \'[!' In,g,ili.zlL'Il.Dnr;1,

l'

I:lulh leklii elU. Bu telIlir kabul hlilme.me I:ngilt 'rerun is'lilii

ulll1u~, bl,lIlII:lII:1on blri~i!ljn hL15l:.i:Wk ~b.!li!L1! (-'Ih::--nml)';;t(';:] iP anill Jllnll~ b ..1 I;.nybalmu !J Jilo)" nn.:ak oil
,t;;CTIt

;\pt;o_n

i~tJru~
t6.Ilii'lLl

o(!

ml I;r, 11 Ibutl

J Ut1c:i1.iIo:r'''d

~----~~~~~~~~
(
". .....__ _.. .... a>iiI_ ......_-,

Belediyenin yenl

OKUYUCU

Tiftik enkef

'. u
lLsJ. ruliar Tt'al!lusgarbe
lI.\'U7.

Diy OR K'I:

o obi

en

Y aprl mast nda arar klhnda
T· ik ve yapag. i~{n . ihtilif bu sure tle h lledilecekmis

I III !a UrUI I 1 Inti ahtfl:llillr a.)uVM.i.:uI OOBrA., , {,In

'1

an

izin

toyg(ln~
[sid ,Ol'1lu KLI.m.. nd.nl~l1li1 n.

y i1mne vc

gU21

.e Wpl
1-

ettikten soru-n oraain 1o!1>layeo ,1 g~irilC"m..iyeeegu_w anlayn.rM 'Osm.anl.L ~i1kil:me1.iai b::t~a yel."te!rJ(.'1!I. de buyik 'Ie tchdid. cdt!-Cck .g:ibi g!l:I~

Goziui 134e13.

,u\,j_lIdtlLl

1~,l(;3k [md:\r .Qrlilfll'Wl: hey 'j,1'I' III: ('I.El..IlaYurd , Y iL"'i.i Iupkrnncu

b,l~ lml!iLu.nh. BlUlun iiz.erine bUkiim t 1!Jo12 bllbar.n.wi. k.i9,.. 1 mi saferb rlik)' parak hmir ,,'8 Bfr gillll.. ~n~ bOyle kimi'nlmd[l bir ord.u. \'e IQ!l.. nakka':iraettlrmek iizere s:o.bahleyin o Ie OO"'f1:l.mdll di~r bir ordu 'lIOPdill. liumMdil,nJ.1ll..lill yn.n.llld il en ladl. top SI!$[ ri ;pttik, Itrer [kim_:i;, j:J~ lZmir ciHmndaki garb erdusu kliIDandan"~Lr1.1. AbclL.ilLL!lllh y~l labii bir Iln~rak vI:! Ii y L!lLfL r il pcnc.E:l"t'yc .lro§Op bogllZlll f'a!i:l 1-"'e I;lIna]ili;!l,Iedeki erdunun b 1rtllc hum, tu;l.a~ll "1I'I.a dai'A.yarulan biBir harb gcmmi 1iKIj:az!.n Ru1'i i [erik Rua Pa..~ tayin 0m 11 kl)"ltllDl takib ,ederek h:eI i lundu. R.1Za P3.!i3I1ln k,lr.ar~anldo~ gl?liyor ve top abyof'du; n ] i rb AkadeIUi5min mlldli bWlIl. biz top s.esle.ri.w:t re ~Jl. . I mualilmleri re ~ltiI' zabltlryarduk. 1 ri l'a~"fIedilerek :!Itcktrb Im.p - Ita dllm.a.n.lardmn Uost hiT' de'lIet arb gcm.isinin tiLth. Ben de bu n'll!yanda crdu bog~:m. i.;erI. ,gireceji dair k r'g--llh.tmn h. ekB.h h.:lI-biye !?u !il esi miidtirn ol arak ~!makka- b.iz.im malu.mii.:b.:UiIJJ ~kiI!t1. h:J1dC' s!}fcl'be..!!iir ardu J~u..r:;n" ]~ye sitmi§ti:m. S:lI'ldll ooyle 'bir hiiHi ~iru.1l ~a.nakkcLl{!delr..i a.sketi b1llalilrtop sesleTi.w mtm~. hir d binr.n.le imrUgiihtJl)llZ yerd~man g~Wnin ~ti zanJe!pli. Kum:mdmt li~!1 bira,2: baF' bi!' g: In di.J1f,1.iiD ol.t:JII.!,gl.l.lldall h- rum dogm.wilirdi.. t "gemi bD~.wJ.SI1 20d taDDuldaki ['rkek MlilSIDl ~rn.yn. ~ber ~ tinni§1.i ve kendlldine. llyn bilir" Ve oogazm ~ta na k n!l.mi .giImi!} rua.bilil'-: yemek pi irte-relI;; ~~kini tl tmin cd ',\]i, Gcgw dar1lgmdlU'i d& Boyle bi,[ teC':J...-ilz, bOyle gUpe: giindi.lz tcl~ gem1 i!oa ,YDP:Wl' dOl I!I"[liIs'llLl-.b oldll!gu.nuo.n S'l[;: f;lk so!liz 1'I'aSll hD.berdar ol.amn.,!r'~iI? tllrJu. Ye.m~k ~rual'l mill811 ~i de:nk:i.Jru dibiDdl:!'lI. birdutia. lmmllmdan :pa*" ;;1£ ~ra· denbi I'L! ,,1km.:LdJ ya.~ ~r' }'Cmek }'em~ mi..im k'iia D 1Zil'llilind~ 1m suallrnr V~ dilijiinm gu;4:lD mJZa.C "e u.lilialL:u ,cel- r Li.rbirinl! takib edel'lIt'1l yalundan ts.llJyab:iJm(:k ilrsab kun. and.a.n Jl~ 9:V'IIl7JI iirl'lJ~ cl.!mizc s.z ~ '!:(lnli. kader _ gmb~ B!rr. im ooam k:lJIII!IILIldliD P ~ AtLyol' ~ ffllcmn cdi.yor! 941un odUS'iyle ~ kn:r!}l.Y::l iw. Ca 7i ihtiytl_ri ~d~IIln Fka amtla y.n1w..z: degil id.i.m..
»

AB I'hsan Sa is tckrar cdiyordu: Lj=:;;;~==~~===- Abyo:r ... olmluJ,!!,

baw.J. lmkryor

"'0

Ye i i.idee· i milyon lir yl tee vuz. ediyor.
Dtl

oluyor. WI dan eser oJma.Wi;I g.ibi ruu remni ba bu taoUlTU7. n geri habet' 'Ire... tJyor-w lngiltcl' ye ~ka; nlJkta lardan hYi:wn tUIL 'Ce,"1al [;I,oylii. ..
~~.i.Ij
YO]',

Ingilizl..,r

eu ha..bere
uyawk.

6.dt:t...

Y0l"lar. H:llIu.n

il.l.WlJll1.o bulu.n-

ne dW"UylJoJ'!illll dcmcge

g tirerek

masuu istiyo:f1a.r. H&k...lan Va1:'. FBkrrt b.f!(.'l£J-, bll4dn mevsbn ",,e lngiliz hlWl'lqil, Britanya
dalarma bir L:wrnJ;t;1lll upld::J.'t'
\.I1j

I

Zilmimdclf' sunIl rl V'('! dfu$i1nceleri uplliltnm, B nd iii hle;1li Qimu.!; aiM heyccan binlenbinl ~ o:l.d'IJ..Vc gillmmnL.'k i!;in nclliiwi ~ilt.a ~~bm. ~ p~ hazrctlcr] bir di.~:ll'I goeillisi olm~] iiiztm,Oylt;l 01SU, daha !Kig' n ntzmdll. gilniin bu snatinde go 'liliir ve ;) ora da bWjWWT Bit' (I(J t ,g~ 01rnnBl Ihlm. Fa ~ t "'Yl de ,elsa. Bo&az k!llmand[lnJn~mlD bi:e haber vcrm -, olm!U!l bi.l' ek.aik- Ii LillI ir, Simdi Uii .tDLinz; ve !roll.iil:v !'D. !tin I"i edLhm$ ",l!ln eivlsur vnrsa, tek rrtlt elmemesi l!:~en 27000 kLlolLII: bit parll .1:hrim!. Po ~...tmiJllr, .ic;in C'm..i:rle.rverilir, f'L111 t m ilrnknho \ I:! ifill.l koml:sBu sQll.~rim W:;c[ 1n hey~, ;ron'J d.tln ;\.hnLah.il. Ti":;lIreL Middili'he'lecam wr:tZ g~; ~mI... u.tLi:l.e tOr.oI<I11·Lr...1o.:: Uou fI",llcnll /1CUe.~ bafn.kllJ1 bog.nC'J.k. bepn ynUnnrnn tL!!lbil ile mCie.il ... l'l\J~b dam.ul ~tlayaca.k. kaIbi dlll'a- tU[. yr.!1 r t illlY 1. 1~1l'lI!J ttiJ.:.:t(:Il ~Q. .:Jvji.er piYII!I.'1ya ~Ik..ilrlli.\~~eal;; zwmettiPl. ilr. o csruJIdll.: b g ig s lor.sri ~ ~. ~t 3I!. deYwn ediyordn; bir.:L:il bi<-'..i..m pflita:>lD:::I 1znu:r ~.a.pl1f1.i t", I J.ld:i elhlta'byaJardZID at b3.:!JladJ.. 0 m~ m.irlir. tlOllb -;Jllnnd:J d fII TLI'hao :man ~~m:en dellim k.i: >'lI(lUl"\I bll' eflU' d [Iho. ya[)ill:i1I:1.u;:, - B~! ~.him bJpWr.. BUl!ldilli oojlm rum dcnim C'!lo1ili

~t

~lr 1~~1> I I,Q ia.,1' . ukiH V'lklllki Tl!'f1E'lJ.iJ!~ln~ lI.l<,!,,t;hl,I •. d .. yirl1li 1<',1.:u J,lut~k ~tohll c tarn UII ilq _ ol!;::u dahu nlarul mlnL'rii biN ""crmrdlii ~! ;:;:IbltQl I:. ·IC'di~e 1 d l'oiCII ;aWIgml P'Qm1J::m t i~n a<! T!!~b.:J.5Uld.an l" SU'k, dill' j! 1, mU:Iolllrml Uln"'1.omI1lI bi! tl~ ri. mo;:r'II:! m WiyOOLIM. liT ], •.111'11 ,udlmn l'! ,.fl dlk:k::iU~Lni ce.l.b L,m m unn.;db !:OnlhlihN t.ll~dLrd .. muicbcr ~[.:kn.wn iiiiI' \(uo;.C': III'" y"4fLtni:ltGlm. hIHml:n",rjrnJl;! dlle
VL'I"T'II~mL'k 'I'll'll.]!

.c '. \

1;,

111M

dly. ~ I tL

I!

'r

1!IllIi, 11 tJi; ~Qz.ael'i d.y I dugl,.lna i~I' ....t etm..c:Jrt.cdA.
elnll!!'l

,,10

InwJ;aml bJD lilot he' .:flltl Ill.! LuCc;J1: I lJ.1 r h~11II hl1': n= I tib;;,rlio, rmstu-,

',,,'et

,1I1Jn.1-

halde Ingrll.ereye rae eden hlic um cdecelHer'~ Evftli ~unu wyIiY"\jm kl IngiJlereye. IkltanJ'J.. ru1il:,u rna yapllaea1c b i r istiliiWi. n JJ uha Dl.u.~ir. bJ.tt" pek fu.zla. 1i1e8-· sir bir darbe rnevcud (leJ~I.ur. Bu darbeler muvaffak (lis. blI~..

Inglliz Ild~l } i~g L eI;,i! meyince-, l'n.plla~t. i..i ne"du-. I1~r· keain akhna CL;iwliittank ve Sil'I,"~y.'j geliyor. lspa.n!J,'"" blJd','1L,.

VENl

6AI!I.U",,=

Scyrilsclu hl;,r=!nln n.u.1.:.LH d.i~ ,t..ilJl cdbNh:ri:f. Bu ";:;Lcildi·!d
~lkAYMle)' gitllt.;f!I!

"i

elediye te{ti~leri netice veriyor '1>.

.. IY.
IllU~(.t-1

naa day.:LJIlllD. ALFr.laIl erdu'un CebeHiit..anJrn il'l~c.k, y::uuld k~ panyQIJan. tlOP, taYYiJre
It

'ree:

t

k.abl!mlz mukabt.l.e: Wi:yo:r., M eseill aJll.la~ 1.'1 id~ FtIll!iat az daha kumand!J.JI1JJ Jgybe.d~,cekti~"
E:IoI<I Bll"lnfl Kumi!n!I;[n'

mu.d.dD~

SilmllITUl;

yoJ. d.Ol ~-:hlllJlj z-

dc:o
Fuar

blr

lJl, ''('1'0

. ;l.!I:1

mi.m.a.9i!beble

Lcm..lIL'!ru
;'<,;ltrnaIP

!lu'iI~
10
n

krJ L!~:J..CilMJ.'l", e:InL h!!'YtLl dun ~;!b ,h T<l[Jl'.Jx MOthl.lnllrc- }'a.,.l,~ ..,,~ ~ri 01:; ndt' Turk ml.lrnhli;]sjl[l1..1lbJk.ine Iu:J.1'Ul le g6ru ..rnlJ!lere [I!::nm e1lT.IJ_11.J Har k.al~rak hailMutbeli' aJdJ IIIlWlo £1;111: '\'U!"'('I l.wlnr3 4.011
vat::on (!.iOOOI ton m,kdonnd.a mUiU' I( ... ml1yQ ki.1.o p::J1Tluk \',~ Yilgl1 tobllmlar :Sil.t,]["tw.. r, :f' l'I'\yk ]llrU'l ::I rnil.)'oD kil!.lSl.l ng ~iJlLe~i slook.bnlldoml m<llebalWl liIe 940 :iJ::Jl!:lSi JTl.iihsu·llin.W:n \·crueti:'Kl.ir, "l -W\" hueli i:l L1D yanlarrn mi,hmal'ldnt"ilU'L oldlli:l!. h .. lde tl:'.... y (lti.;m yoll,:,1.! '. "lo'l'\WIlu, B.:J.kll'koydJ:!ki Si1m.l'r!x.nk Clllbrlk.la:r11Il ziyal"~l cl·

~ru:imime

tmlW1Bll

TlJgllll.o!·

1.l-.

5 led1,Te ili'm g, jfi.l~.j! tclll.e 'C kQnh-ollerinl 1.1}'J.dclo::'5 rml .ATlL 1/'<;: b I 'kJ n ~.... nd., ]H'\' dlye h b!rL. peGh:;:te!;~JI...tl k_~n'I 1.Jr" \'~ br-lodiy~ ~ IT'Ll. ·,'I.n1~1"1 L.:;,ralln- ~ 9;a ~ ,.'L(;III.;m bu Lcltl.Jler n.c'l 'ru3e Lk "ok rr•.m1lilcllhn,rJa muhL~1.1I· e:;Ila:!.:J a qr P<ll';L <::ez..,l.:J1"1 'k lint: tlI'. .I:I· mtl{~n ~n '::~'fllrnlC! yapJI!w tdti I J'dl!1'r ll!!J::trt C-'= I do 'rio alll~J I!h£1fi Jl,1Jrl! Y' J!1 i'\ \C f. n n II ,.,. nl'l LllJl!!"illd~ ~k mu·
01 mkL:l!.dt::', BOil kl ...da!.iln es'l-I ['!l IlIlltd" rI 11.L l J.1l1m~ \ o.! c.:m:JJt.I: J lil"JecHy" t.ll!;m.a-,
Ht

Ali

Ht__

Vi! ARmel 'OJi'd1J El'!'!clilU 'G~n,,~1

ess,

o PrOgram!)
iIl/lli1t9'l-tl
e.A LI

I

ve ee.~ltHtarur :upL I~ek. T!DlIUS mluduilda, F.-ansa 11 Tbden ~ek:il;lfl . t kala.n .lmvvetlerioi 1 ll" iI.J dud&rn.:l. ~ .kt::n 1lwjo'a, b dan y.' ··yecek. Sih"@:Ji .lII:smaLIlIl 1: pt decek. Pel!:: kDlll.y gibi gijriiuen bJ,l iki I:J.an.ket ilIOn der lustiir lie asLe: nl~metil1e d4Jnjyecektif. Ona lIitllr;lbii h <bu; ll~~ ri.:ir~olafl vEI.r.!.Ir, E\..... Co..:belLl tank~:r ~lli bir ka..a h 'cumiyl pl:ed. eb'lecek om ydJ., lIuna Alma:n.·anm yariii Cltmesi bile ffizlm deGddi. hz
panYII,

~ubcm,(le bulu.1'Ul1I!I

Vl'

Ho'lTb

A-

.::..:(1
-1'1

del ~e

riayd

I! "Ldll'misL h.i.eDezwdw

olan Re-

P::1~ il~ EJlb 1my de- bernbe!' idil ~r. Hepimi:rin 5~y}'a. k ryola!anllll.llr £HI3rh. sl"I'Hi idi. Yatak1an..m.t.aD. 1a~ bliJhma.n b1rer :masa lnI"llll1la giindiillleri C;;a 'lyQl" 'I{e gece'l"n Ue a.!tlli odadaki yataklaJda r",-u yordGk. Canakka.lt:ninklW-lll i!'J8l1iLind • Maydos ta.rrill.aI1D.M ~i r kQlo[' dwnuz '\'!Ilrdi, Ca naikkalc bog-aZi me\lki.i Miistahkem kumand.a.:nhg.. il~ donanma lrum:andanllg. da ordu.m.uz.a ba.~u. idliJer. lta1yani.a.r dan benUz eid . bit"' telutid (lImamaida berabcr bllll dli.~:;rn B(lgu harb gcmiie-ri iU'aSlrn
d IlJI,D.da do.b.ij:LYIJr'Iarili..

ret

Divan li Lug; - ,il- TUrk I rcemesi
I( Bir gO.z gazdirh;) ~ APT,UL.L.AH
Tw-k Dll K1m.unu. wif l prn~ Tlick d.i..linln ~ aDli!.!u':Lndnn 0t n, K~prh M:.ohmwi em birlnM milUd.l ~rm IOn :rob'unun b:t,lart[ldl.! f:i.nlM O''''UU Lilg:at - il TDr4;;'[1 oldlJ,p.:DIil, blol,l:I,IA2 k1.t 1Ui'~~ {:nili'J:tnk. d!l.l!I.k Imilll;i d:1dmi ~J~l!'. 'ItJrk

1 r.a.gnn'l w ~ll
:3o,lo'II.l'L

gorillm

btJ lllO~tll:. ...

m~ll!!~!.

...r..

rIm nt _ 11<

kendi

toprogr &ddHtigi

1!I00.:J.t

1.J::i loJituik.: V'lk1 r (Pl.)
'.110 Ajan5 baberll!'l'i. ILIO E". k.adJru_ Yeml:l<. llilm 1I.z(lJ~ 0 1\ "':fit:: PIJIIlollD lli! CIlZ
par.;:lJ.aI"l. ~1. (PL)

bdcdi:re .u!ll.Lulle:nni ytv!lmlL ~itfcl eH. !1.1.l ell.: Id'JlI'Ie- Ied~.

,...e·

TAYMA~

m Icrdir,
Bi II< n .. r!'I T.urdlml:l: D ~...r 1 r.o.rdafl B;:"lk;ut]ar \1:' rnc['k:t!";' meml ·Ire 1m tic 01 n tiroreLiJLHl; sum!! , g(1n~ II tm31d !I!lIr. '01.i,n hu m~m.ll!oketlen: 30__OOO11 l'::J.llk ihTZlCat y;].pLlmI~ ~l:kr:l:r.J 11 11k., ""YUI1 V~ £.I.II.1r' d£rUi, It.3!..,..,J'a

Belediyen.in in,a.an
Isliln1:!ut Bele!liyc5.i
:11'

yol
::0 in
~C'm

~an'ln hiliclll: yuma nfutbbl !h. b'lfhnlDll§ ._ Wr lalwn ~t:lff by Ry«k: y !IerII ~Wml5tir:. P.ru.teclm " ikru:n !::Ud olmllk iiz.c= Ci\·u.n'm 'tIlr :&C!zW"ctuu (erldcbw[J ~~ !crUb dlTili;tir k<-l, 00 11_~p"h~ g.'1y,etZ<lkm~ \'e uru.!!lill~ bir i~til'. {D~Pdu:r ki, d.ahi:l. lEl28 ,~ !:II"!)re!oi[' C. 1i.:'rcli.:c:l.Iruum. .~ DIv IlLn oil' ~'th:~i l'I~rolJ.lllmUJ: I!.:lJ::ak bu,gI1Q ba \l.i['k~ lE!I'CI!IDcye lila-H", do!n.I. dUrillit yc.nl l:Jir -~ b\Jtui'IImllSl her- h;:,lde ~.!UIldJ .) Llli.~ Unlldlddi.mcsind~ di,yDl' Jh.g;ll - it - TW-k blI' b ]jf\~_lr: Oil!.iil ilzet'l lie II,; - b!'ll ki~inln ~~IU1. y~t'l!r.l.i, d~t:drl.1r; DinJ1 il=rm.dl! yli.z.Ll'R'e ki.:Ji ~~~" ..... ~ boer ~~lilIt:I '!I bhr ce ...h.er buJ.a!:' Mtrr,., ~'J b[]ld!!! cDl'l':m~ IlIl li.t.J't.<.:~ d:~cl;. alDn ·bl.JJ ~ de, ml!rl:yet \'~ ek!:lkWtleri gli!l'!'!ill y. bi r.ooterilml!k mer!!, illlby;mhr !.J.rallndOlI'll ndam.,k,1lJ ~\kik '-I!! ilmi ~ t2nk.i<l gHeld .... 13 cllidlr. u, ~t!cdl!! Y3i:Jl:a.n gru,cl.:oI!. m.nl'....tt:leJt" o;-c d l' 1!mJ.!I'~ :;;i.LIIIIlJ:iI· ..~ n.w:l.Ji Y'dP!hm..n.Z. Bu l;:i b,l.J3N1I'1Id; eldd.! ':e Ill-Ill tlr;: III rin ooe~idi:r, Bu, bOyl!! olmakl:l bl!r.lDer- ti.NL kr, .:foeyi iltJ;t.iin huru Irnn~bt:rmilk neki. "Dh'lIDli

lira
-

12.JO Projrilbl.
j

we m~1.'Il ct ~

<JIMa h

o.ltSI

b .:y",1c: y01 pro"'r.t'r haL-

bll ktir:u~iilr hayay1 ~oktaD a..I.JrdJ.. Fakat i~ oylt d - "klir. BJ.i kaya ylllmz ka-rn hr..iI.::ul" miy!e a.1I namaz. Dcn.i.ze hiikim alan tarat karadnn gele-cek her hlicUIDU def"e muktedirillr. lngiltcr't!. r...mwl do n:anOllllilnlii TWIllS • Islu}n. deriyi!dC', z.urtin· ki kwm-

fli,h.

t:ll".Itl.i

\'(!

e-moFaf.111.!5.J.

}'QbUIlI-

Fir I"

ihl.imale

I~~I

bo~az

fIt<Lyn Larli:1hl.l-iy1e ~,dedHm~ dj. RumcH kl}l'1.'1Hldli. ~r hir ~rjL gcmilcr]n bi.l"..::rbli'er ~~~9U~· leri ir in terkohmmll..lJl:u_ ~ubc • mild!?'11 naZll'lanao b ~l (.l\,rlikl

d>l!'n .Il~et mu.him ,~btI t"5eMJ1. 1m 'I n~bb:Db btl' lc:!IJl'ldiif ~ oiar:ak; bUl nm l v!:: 13~:J c!>I!' 1:1:[1£ l.s~dII ar:'l bJ)' L:I~I wct~d K.lll ..!ilt Rilal..in I!iz.cti glUn,u basUmag DI! k.i;tdill" bgyrlk VI:' 1i emli bir ~ b',d.i.s:1I Olf'i'l~ IinI.i:Qn bu. CoSI rir bupmku tllr~ et!'l.'IiL~. nt! r"Q.i~ b;;ili~ hili .I:!.~dr ul1"n,Li b.i.r t.",~ ~1iIW.'l', l'hl(LLn elliniz;:Iol! l. iro::i cUd.min Iniltlnl '~r~illI'b.i. b:lu:llin:lfi cD~V!iI'I In t~em~lle, tJlm~ dlJJ.::ikrimi..:den J(UI-:iliY:JJ lMU'b"'l B 1m '" 1-41 ~El~ DlmU;W". MiJ.l.en:lmlJ1 MuL•.Jddjm~Ddc anbJ.bj;.ma Cu-t' 0... \:lt1il1:'. T. D..K nIDI i 3reli iLzoelIle B. Kili!J1 RifnL v Ko ry. II B. Atd 1al'3u:nd:m ~ t~e 0011-

2.3!j; Muzik: MlIlttelil ~ 1:l.50Aj= b.11hcrh:rl. Ul-OO _u.zl):~ l'llkl:irh mld!.leUf Ii;:;rkllnr llmgramllllCl ciJ!,'I'iYIl1, ll~i)/14,t10 UW,i,h' So!m£I;Iu.i~ IOlogrnm (Pb..) 11l,O£i P.rO,Jir1JIl ve m!:!mlck~ I>!lill
uJ'~!Tl.

.1'111.,1 lli .. kLl1 h... lind-ll!! ibal~ dll;;il1den bUOI! kU4;Uk p.. ~t·
O.I! ;JJ'lril[<J.k

'LiiItik Si'n.t1l:rilmi~l.it.

UJlS'MiillII:: CA:z mnzigl (PL). 111.30 ~acul;;: S.lIsti. 19,00 Miil" • COC\.I.Itlur ilOilfi. 1£) .Hi 11Llzi.k: F..w.l UI! eti. 1!J..I5 Mcmlckr_t.. g;;)It nymr. Ve! Ii.jal:lli hllbc.r!cri. 20,00 iirlk: ClIti;'LrulL ::.:JIat.!. 211.15 KQn~ (<;'lLt~jllin i;<latL) :;:O.~ Mut.dl~ hnk l!"t, nd,y...:W ku.-

[MUTEFERRIK I Dihlliye y,ekili emni-

Ihall! !:!till;>!'L k !"arl ~.<: 1l~~1't p::i~llkIml~tlr. F;L]nt Ill1..pnJw.:.mdli ill ,1 rla:;lLrI!an baZl )·o,uJI". 'kourtlln3 ;l'01l h~i!tmm ttilt. In~ ,,,1< mtt' h:li!.:klJ1d" ...... '~i ~.a ll.fllr.n ~ri1 ~Il pro;;trn11l1i
t.tnrl'll.~
!;lk.1l!'1Iml~~II".

-I
I

~a:[lru bertaraf etruek L:i milhtrn Imvv~tl·l' aytnUg1. zam iii Akdenizd~ gene ~ . .a.ndi. Bugw-.I~ii. b~rycti mLWn.k,~ go...

ttUm.ezo..
D':;er larafl:an lngiUc nJ: i.!e llal'be ~el'l lspany pclI feua gimler ~reDil.ir, CUnkiL. h~r t.J.. :mfl dL'ni.zdir, anc:lik i-nWllld:rn bo'lgudrr. ~1Jill is.. iht_~dcn n.::: b.alLlC oJdu 'hi m~~'dan['!adJr, ..b.pany hrlrbe giri.'l(:c c!b-rt t~iI1lf1kiJjdJ~ bir m.ah!11..lli \1I.ziy-etin d~ tir, Si.h'.ey'i'i' 1...ib,J'!l.da.n re.tki Trablu.:::l<tn) lilic'llUl io:;i.n. i5l1 kifOTl'U'lmlH: Wr t;.ilii S§.m k Ja..
~l'nldlJr.

yet
y~i
!.'1Loe

:$ Il"tmizdlt 'bulJdO~1'1 Dalull;re kJh F i Oztr.::.lt dun ak~m !OdD

mudiirlugunde

ADLIYED

J

v~(>11

I
I

nit r.e.'1
21.,1i;j

bl.i~LLKt. Emwycl [;1 I ~l.I}dLl.. !lid relt:: El'l'lr'lf .. cl :Ml.ldJl.L' I:;.i' mudodet lHmll-l'mu!j', tetkik "'c lr,U ·k. dc:- IIUoh,lDm:..l.§ul".

Kut;ukpazar cinaye .. tinin mahkenlesin ba~landl
G~CIl. Ill.:OY.,·,r),

\'1: !"a:i!

heyctl
C~
is .It,

hlEHO? ro['Jl; :Mt:St1o:.1

~,9.lk'8nd'eruna

n.

lSul:I!l:::t

~ihjp

seferteri

yapllacak

I

y[nn~ b~ ulltJyt't ,1-,
l!'.:;kiLl,'l'I !I..... n-

1I:~.!'.;j lo'IIJ I~11t I'r.l ,
1;1]i:'
'0

KiJo;il!.:p:;,,:z:ord:J
!lIMlII<.:J H!.l '~111,
VO:
C'

11:- 1 tlllJ.!l
I1ln

i 1'.1

kumandall ~ycl. imm effi' mek ic;in sll~ ~uk onun ynLl'lI11 iiit.lcrdim. Bu vesil(! ile hir ~a' liikrrdl etmL!k imkamru hull!r-

I

~,nn~i

21.liJ KDn~. 2Loi.S l'IiUzik.:
1.1;' till
L.

(R.ad.ya c;=I.e:;;;i} Rtldy,-, Ii..i.lgn ",rl~:,,~~ <l1afl.

t k!!ndmunll Y!lplllll:!ak ~_Ll:!p!;Cfc[kn Icin mdJi1llnn.I'1'~_ 1<~r' rl
bn Vll.!.:m \'c S11mL, ~l pl.nn'tL 11"11 ml,li;.::n·eh,d h:J:l:lrLmnakladlT. D['Iil. .)'<JIL,rl 1111.111.\ de ~lllnmj .. '. lII..tink k31fllkwI1 0 .;, 11111l-;:'\1!1oeJIII'! b.r mi::;hil§lnl l'oJilibk.JJi!J1 Vdt':'I'L.n;.Jl ll):;' ib .. c .r.:;~"'CC~l,LII·. "~kL.ld If,lJ1;, ~ [!!~>'i d;'l. dlj.; E!\U~l u.kdu·ti..:: 1· Il.eadf-run:> on bell' L!\.ii'l:1e hlr. ll!ob oS!:! r cr~eIl y,1]1llmll!i1l bllJ>i,:J:rJ;,I.;:lllill,

tln-I

.l,{,

ge;:e

S" n ~'".,.1 e,ll!oC'fl y ..rJ::;1 :Sllrh"" 1)-

\'akLa

1

btl 1m·

2:.30 McmuklJ. Kambiyn

'-!.lam;

:::1."11"11

I 01

"S~

'l:d 'rl: 'l'r,'ilt, :1:::1>.,1'\, - T ,hvlUl,

dum.
l~u.mandanl a erklruh :l.rbiy •.""i : p.,sikolojik t.w.qmRl~H111 bulullma51 harbJI1 bnln::u!lll ~1I1lillllafl kin lizm:l'I.1L Kllm IIdanl:n mizac \'C tabiatini tAm:maz • -. k , m'j an1asmB1ar kol yr.a .husu g 1 biLi.rili; miza.cml hilirstk l!:!Ul biddeUi a.nlo.rmcl onu t'.Skin I';!f mel., kaTnt' ·\'.crl2"ill'as.mda

mLi. DIlC's'k bu ~cll!TKun'IT>~i1 bc,·crUL,'cMI~h:!-itlr. Bu ",!WInc [r ~lzemelerl T. D. K. I::ta ahn.dJ~l glbj, KlJruma lI.lalJrilVckalelimh::n 'n: (,Ski I) 11 E~, .. . i.In"":n1nt!eT>I d.r\: I u]u" )"Ilin DlIn::. :Lid mllt.u:yelle:r d.e kUrI,lmd~ IJLllunmu.I.t..-rym.,. ~1J.lan bu m."i' ('ler ct'.LllC!!'c:im. Il A:f:!i1.lIIym rm11J1~ \'rnlmi~. Mu~ Ilcndi.si lr.u~:llddll",ed1: DY';"cJa _h:"r. de yaunlik 'dlr. .B~n ).t1nl:t Illbio.J'dtm; Dil Kunlmundaki :zeng<ll klitilpboofth,n [:l. \._ d~l U1 m ~ ~d.1 m; D.t1 Kun.unu ilyiu.&1 I L~' rule. h~.I' ...llrIum .IUDd.iLedncl.en J; } tE:'IIlanth&11ITiI;U-k :O'l:I;J~la:nm VI" lu:lc
Da1j;Ll tm·k~i!Kin.t
.'2' ~"...

II ';-~'l1de dill!.

Ill-; IJm;:J

1:'!:!1"1'1 1>J:nD*ten

I:"hm ~ keruliml

d\l5Ul1a'ema-

- NUkul .sur=L (FI::rol.J 2:!."':; M1.I. 'k: Rtf.,!}'" ..h)jlln IIlrk<"::it.:J..'11 prOgr.:lfIWLL" dc\ ulIlL. i:l,Z5 1\otilwc C0J2.l.J ml ('1>1,) 2;J.~5n:a;JD Y.u III kl ~1t'tl!:'l'.Jm. "'e k';I;·I!I.!:u;.

aeree:lm~ -ml, .rT!1'I'~m~:J l'l!Ii~ KdimuiliJ aJ';}p~::Jd.akl }@k..l.Inln .T~eJ Gl.!:!.us,IJn.J ~lpbe yoktur. Bi>:im IIndiolunlz roelJl. tllr~4l' kuli:J'tlllft .I:~,"dlr. B~ "UT ::Jdd' blltun osnmnllt'.11 tuga!. kll:lpl 1'1 lIf.,
" .en.:t'lI'It:..

q

L. ". Ie, <!'!)me.;:iJ! ,I hglllcl::i (1;mi let dl1!n sonra cet h o1D.I~·1 p.ul-

I

I

uldw:mu. ~I. HillI!ymil IlJun:JIk me-o.i!u! dUll IkLc.CL ... 'T <::Ku m..:.hkerr.l!s ode Ib ...1..o ... m ~tJ[. Ih";[:YlIll I I l:l..I1 I.>: , ntde lLL'tdnl IILI LI!lU .Il'~1 H,r f ~ Lnl' , 1J,1I1 l ..ln ~lll!ili 1l""~11 old\Jrdt.i.::uoli dlllr.tmL~tJ.r. l'II;,hl;;(!~("I'Ijc mfLd... .J ~,h f .... !~ bull,In,'n, t Vt: ;J 1...1 \ l-,t", l'11.m m d(tul Nl1~LIr.1l ~,,!:.ltn 1.<l1"t&1 N 0;1\1IT;;rr;11i:

hi

..la

G :111 d

yol rap I • Ii'akJ:Lt bu yol -endi hud ill da biti· yol'. Dnd.:J.n SIOnl"3. ~.;;Ilil JJi,J.n.,:
dud:!. k daT
Va.Elm ile. gei,;eeeklet: '\\; Ii giinde, kal;; ayda? r-r~Pw: It be ginn~~ clan III rbla.r dhrri ~iindC' hekleyec(-k'.cr :mi ': ib.l!tlu. da si:iyl~.gjIl1i;:; gibi fo!"kruide btiyu ft.'dak ''r!JkIFlr. rn.alols.J.rak in dlnlr k Ibtl I'be f:ll~] muhaJ ffil!vaffak (lisa bile Imrb bitme!:: ;;:iinku 1nl;l'lti~er gene a aJRU, \·c Ok;.-'IlIl.I.IS!a.rn. hiJtim ka.l.l! r;.LLkbrdrr.

~ '" HI.! dt,l-;lurl

~y", bWll,U'1
1.L ..

JJ.l'!L~tl

zam.a.nl:lU'd~ mllnasib 11. sanla jz~.h:lt V(':rrt~k ttll V'i r edc-bllme k milmkUn. ohm.1u,

rued'gJ

Sanli

l·a1'ltwd.il ysy;alllll' L~indr
I)llli'o

YO" I.m~ 'II! ~. (e min l §rill:
iSliz-

de

~(lsat

;I;IImn:.l1l1! l:ll1.alb.r)

C;l'lk l.oliln

ij'1 01-

Il! 11")1. I rdnim Abdtillwdir
I [c U!,;l'i!;: t..,l.Cnef k 111;'3<.!yd

I rn ~ bilmllln !A!'H!rI~k, yapm:J..S3ydJm, bu i.1 ~LI

I

l" ~ BJID.EL.l
Lurk I;,," kn~1 1101l K'I. 2700 KI'J.
'1~1l
It I II

GE.... LI'K E I AcVLIK II AYLIK 1 AvLIK

1~'!OII
WI)


II

'I~
160

IIOD ,iii

6 A.'II!J rt~.19ol0
2l Alin'l' T!:f?'jr,'juJ:

!loA LI
lJ55
i-!I,zlr

1 R"",..r. nl5!1l

Gun 2\11 A.J~ 8 1S40 CU"tl I 4U II III Cl"l~ 4..!59 U..20
'If.tI.

III

Iklndl
~,b3

,..

am

17.1l I11'1 yk 1.11 4.02

Ennr V'wtf Ez"'IJ] Vauil

12JlO 20:lrJ

~m

1.4i1

. d". 'ri ~W'''miWbm ... BIJIDll. I:or!!, bll tl!rol!liile 11. :\ 11)'1 r! iii IiIlITlilYlP, blr nl! kolleltU' eser di! 1iil,YJlnbillr. -c-odLc b n\lll b.Jyl.i: "lrnli&.Ji1lnLz .. III1 Jnrm ~t irun lli1m35llL;l :hlY.m d !.:d!':T, ....)'nj ;;':UTl:lnd[l bu Iyd qm Icr~fmln p;lylil. dm.:t.:llw muc'lb oTrnIll;la bJ:!rlkwr, ::t utt'nm.un UlC'4IIIi)'clinI tie h",flnelir A.nl:'.111i.:4im 1.J.i.'iJ'!i,ii u!m"nru kaBul t!del'!i~k dllhl 13'. Atnl..:JyU1 bU I, I~[,g .. nli. biJ.yi]Ji;, I!.IIl !oIo!l: yrl!t liadclt.ti:lIIld., VI! bu i ~4!lT"Cld.eD t \'('roe Vf! I'IZ~k... y;l. d, 1 l,Iijrbt: ) 0 Un, 1llJ.lD.[[[]o II!IclilJcri olar:lk, aro.da ~l'\Ir1rl ~f.enl.uhr ...... · Kit b krr.;1I:tIl1! roilirk:~n, dUn', basrn3 nli!bi!l. lJ~ t~Ut" l"dUmr'.!(lp D ••

llMLnl bile y.u:ml~!hr, D mel,. I:I.;Jn.;mill>:;ill", mlo.l Io;o.:limll ot Tcn:CJllIl:I- ~kll"dl! kll..l.bmlml!j'lIr. C;.w!t I.!u IO.. t ],jb.,I,,["l :wdcrl O(;k~1 d..ilde 1ntD'Il:.dlJ..,'1 ~11erl.l1!! ie!Jb't poyC I L .-c!11', Hl:JSI y.llmlr. ht lUI' '~Il IIQl:dl ~hnd" \'~ 011 Jom:lSfJ .. l!'7 ~II!! bUgl!l ,! ¥~ m inu·". lboll", ~ ' ••1'11 K11ayt.t:z~!..In cO::;m.anlli:.1.d:J..D tul'~ I!)' 'II bulWnWtde dl: blll::;i::lt _ r I!'rnc T lill.t1::ll1{b Y'5l.Llnll$b..r' (S. ~::!II'I). Qle J'.ulliilll. M I, ri.l Vc:l<.1ildL i.;u'almdlID ll~r"JurI:m 'bir dUID ~TC!r~Qm,· m"I'rOI,{~ :.dln[ 1;n~'''''n"dlI; ~lHL; tr:mgl~<1
I r Ild

IIIl~L1T. By. n~"d"'1 ~Lr tI . 'I"re~mIl!YE! ..0" !"h: ya!.Jn pr!J[, B. Ibr.lh"''I1 NiXml DilnlCll p!;li!i III! ITeJ'L:Llm(!~ tli ]1,,) • Ulni kLllllamLq!1 !libl, !'IlUtl!!l't'lm de boYUDu bl.! !JI.,kJi kul:mml hr. I[lu j 1-.:.1 ~hll TUl . rh I i .. 111 p ,!ler.l!r nl, \'.. rne; •. In oi] I Jh.lIl Dlduklnrln dll ~I..u ~i.t(l.hl:' oklur-. y llullu 1:rIi,i'1Ke 1ti'L;;"'!U.'<ic I!'lllltkn. :!:anril, bll ~l()llmeIlln I;IIT) \'11 I,~ in 1~.ll(;ln.l ;)1'1.:1111[1.)' .1;;':1'';: tuo::e: T. IJ, K, \In.u.ilFl DI!Lderu :l) Til "I' 1m nii Turk illIjni.n I lur'l~tCIl" '. .. H" l;,:ul1lOn lUrK ed bll' bUn r:.d.:r. Edeb! dlLm !;;mh \ <;: tukc:ml1e.l'. k:llJ'1'l 11:1 Jbt\ ll..llk rll!ln.i S·j biLwlfL r.~bi. b~kl 'twl ... M, 'c1!:& TLmh.:n tie bilf,l'i I \ ",<1 I' Onun ~"in, At:lby, blri I:.otlh. nto£l;j-1)1 .... u lu,lt..J I!;:C 1['111 of1!1!l!'h" otm [0 uzuU III? lie'! ainm t; I I;;',r,d I I !nil "J.I ....!L~ oiliM "Ti1r~ ];i.h..l.l" 1.;Ji!1 )'~7.m Ik :l.91A cduJ~' 1: dl.:'~lldlr. Hillitlill tI"Lt1.l'.d'r 'Jd, 0, bu I~~cm IIll ct., Jl,kUl (!;l.'lu) "C :s;: II· b r" oh.lrkr ... III: y:tpml LIT; gi!!'~"k[IJ, . ~: .. l'I n.i.n I::Scri git. )'u.::2 blJ' l!':S~n In.! I II .,de:" 0: t:,ol"1 anI..J:}l Llr b~r '\.Irk'!: tie trl"CCDlC OO~ 'bllmek bl~)'Lik btr hllo.:ord r. DC!DC'k.

:;l.IlUOI;k::'!

!;!u \101 t'lytlml!,

K '; 11
"k

t ..r .. hnd,1n l

!:c,ndJ::fllml' mu j

'11 I<~(' hldlenlll mt', i.!I<1l·;,rim, landi, lGnlkldl't1:l. ~ Q I H;1Il t. . -kLl Illlnc Qlpkll"u,'-iJr, . ~""k::l.Lol'I hI L.lrl 'kll'l ;.!'~pi '''i! ~~ II "'1

:\T

l!~'1lt Lhlt,.h r,

8f'hr"

sOOi.kr :~U ~<lDllml~1 l' I.~. bu .Ll It;:. T D K. UIH.... k <i.)u.1~i.ml$ \'J:! b~llI... I HI6"I"W:J nlmml mill

Vag1ar Bors~da satllac ak EmintinU ,clin.ayeH tavki' olundu
FAn' I]!; I 1(11'1 E:t
UlUllLltldc-

bl.r

ciD.:::l-

\ 1>1 'I! mu.lltll

!>LlII:un

....lkal.ll.u. ,'nI i Som';II-

ui:lillm

maDllfJ.rul

C"h:n

lIuillme

<I.:I'l'li!:I1·.,l,

nlll

I:J;Ur';l.d:!i cfJ*

Lu: ~cllii ku1a.JI\u..l-

-

.g:I1L.; "'. !,<l..>'l .. m~~ 0 \'lWt ;!o-,rtll.l .J ,I!:,lJi

nu~t!t .. ,
811" d.~ alJndi II, h.i.& mcvzuWft'!,,'E g~ lao k..ilabm Ismi. :lIp3 'LIltL.. muI il.ddlmdffin , 111lJnd1<:1"Tltr~ .I''':P~ r klt b €[I, J. T. tcr,Q.m • f.:ldmd.e

v

{YIlt1i ~!!V1rm,t- m.:lIn.. "... t.:c1!!1l belinC "'i~.. III QIRr: ~ rilk:l~ ~ll mctnin i;niimloekl dllre !f31"1':IIklo t I i:.rc, .n.

kltabm s.;)l1una btl· IU.lint h"n nllfl<lZ.:" B~:'lll1k DLlnu :~'~Il'Ii.."lil'; I{ul"lJmu \c llI(~,dml bLl bl1J. "lIal'lnrlnn dolLi'rI dah:::I 1,,1 k<:~ .. mlll"l k"Ll.1r .. \·c iekl ~1""1~n ~l1;"rslZ.lIkl[l b~kleTi;c. ,A.b"~11 h TaylPrlll (An'k.'11I'3)
ml!'~

dow b.,~ 1..tiI3. \ I.1rmU!i <:>I"c. [;;:~ Ih:> I! < • mk r ~I.. , L]I tl "'1m ~.ull1Lb, KOJ HUUl l \ 1.1 ul~

I I'lllml~l!r.

l'"Em

SABAJIi.


(E!lr ~ I~ r:l f. 1 1",,,,1 1I;(),·r ad:l ~

, Ie'
:,..-ollf'lt1u l..1midne \'0 ro(;~'cud }'Ollar nrnsmdn lJir 1m.::' .iltisak yoJuyli\ jmbat teslsinc l.i~1:' program dairesindc ib;1lJl1IU'Ql!j-

m a 54 hava

ya Illdl

(BIr~ t.:I

rarr

1 IDe! P)t{ IlIdil)

srih ve LavsiI ettlm, l' "' rln'i1'iccler bakimmdan nnsu hulu- ne rniiesses ilk, orta, li " yooBck mcJ;;letl~r viieuda g-cl:irll yorsunw:. ? _ lII.narif si.sttmimit It!· il~ melidrr. Sonra. orta ve use hn t1:cW:iB.II.t'l \'C iinin rsiteye g ,jtij- La WU\'"el"l'!ite-- paralr olrn.;llld.u. Kl~ik tahsil panLS1Z- olnrsa vc riir bir §ckildl.l! devam eUi.k!;;c Inllhltte pn.r:l~~rin t1g:tlJ.CnZl bOyle devam ederse, hlr ]..:a~ sene sonra jnilyonlara il1:lIi~ {linbNJhidir. Yani i~ iizerine miles~ rnekt bltrimiz o1maf.hk'<::1 ~.nk '!OOCuk~ t.ah:.W i~i[J nc muhite .'c.rimli olmannz imkim biDA V" ne de muallim bulannyoU. H kes maarir i temi- Yll agL, Blililak da, m k d vc izin IlI'1Ji IHltl.:m It;:mdl;l. (OCIl.k11 ,·neriJ'nizi rna teessiiI he, okll IlP i.in.iYcrnilt"ye kader tm~ o[ac:ag1;:;, Cun.kll. ne muallim da t, hsjljni ! ptirmak ... ve on- b1JlldugumU,;i mnallim, dOlolL sanra. ue\ll~L iqi!lde ve bilt· Cll;!lcaK "Ire .I1e dt hill 1 bi.lll.l.•. -;~tl~ ycr ~ ~~ k~- Diz~e R.imdiye kndar tatbili dll, HII t.ur. Ilem Tili-k ~n!:'inin cdilmi~ ob.n n:I:ll.arifsisteml~rinh'l:. li k' bLliy<2ti \'e l!11!i}'8.tiviru (Ie, bUgUfl h;ill alHlii~n.k iy"l ~r1/'111 ~n alJll.l;} tnllunuyoL" \"e hr.m nekl r bu.lunnbilir Wl'~ ~111t 'ukard 'o)tterugim gibi deyBulun:unn:!. Ommclc;ili lcot k pI.::ID dolH .)11" bircr p rade\'rine aid m~arif si.stemimizl~,
(Dill tilll"ilth 1 illcl

.",f;add

l

~iverr.

ilJl-ill", Binaenaleyl, bu. II goo etirOI" In her millet kenill tll.inyesil'lc gore aldv!i )'ab:lllc.1 kl,;lim~l(ri de kendine, n('fsiJle uydlJl'1lp maleder. -l\hlhtcl.i.t
rmsunz.?
~ 1\(I-udilr:J.S~'OIl. herkesin dli~i.indugti.gibi ahliiJu m' aada ~l.L11 mamalidrr, Smokin giyinm.l~ softa zihniyctl] omnI j, hI!. '""e erkck talebenin bi lU'adit hulun nl:l!Smdan ahl!Uti cesveselere d~rek tenkidtltta bnlunmiktad!rlar. hu di.i.~iJnW;;:gayri ilml -,e soU; leadrr. Am.l mcscll2', L"rl~e k ,,'e klz lalebenL.-t ~ynj y~d;!, 3.}'"lli dcrs.Ieli l.aldb edip edC'mlyect'klerini ilmi mimadll rnili...llea etmek gereklir. MeseliL, la~la[", billug de\'rine !,'IlSll uldukIsfl zama.n. sevl~t:l.b i: 'caba.ll ev kurma f{)nlislyonunFL ve baz.1 firi yolojil[ ikaat "e hili'La 5ahib 01· duk.lannd:J.ll erltekden dii~ til; '\OaLtliIDa dc-'l-T~jne girmilJ clurJar. Bu sebe hie crl~cklel" bu devredc klzhr:I galib bil' ~:~ma fonbi}'onunn. sahibdirler. BLUlUI'1 :sere bt de erkek ev )'il piersI 'i'e kazawrus!

tedrisata

tanItar

tLc, Bu Pl'ogT::J.Ill 9U :yIlmda iJr.:mal M1J.nmaltla Ii raber bu eerie mil him blr II ISIW tahakkuk ett irileeektir. Trakya Yell [£'bekesi Istanbul lle 'l'n11'}'M!tl !i.'im~.I, orta ve cenab m.lnta"kClla:r1 arasmdn en kssa islikf'l'rll~tlerd.e il-Ubat tesisini ..' Tnl'yanlll muhtelif kasimlartnin )'elcdig~riD.~ bw.g. Ianmaamt temln cllel:(!l.; l}ekilde
13liih dilmekt

Il-LI h'rrk l r. IT.] ,nd:'l ['or.n~broJ(oonun Y1JZ lui ::.:nt:!tt.c [[ -.'Jbll II.:JTt.iSln.cl S. Jo!"! ! n~IJ I .1'1 llrule bfr r.l1 p b:lhrLlml~ur. VS atw;t-D!> g- ~I HILlh .rc e t,,~ }--'rCil?rl Stl r'f'I~1I. Jrli:!: 111 oet t ZI; - hl arm;} NOT th - K I Ill,..!"', 1m or''''lJF'ml~l,1 11'1:-('1 tl pnlarrn '. I "J';u'~L"'~ u::11'1 Latllr;wa mev;'ilcrme, LaY1;Jf I':Ti:' dllrl batar}'ll d:ltJ 1'11.,,\ :r,l... n{, nOl'tlln (,u·I' ...,lerdlJ. Gtr~ 1 tn{.lli;!; E~j":"il:rCSJ f!.;Jrhi 111m~II~a ~l'! Lind!!! ut1nU -b. \-'1:: bornbalar :.dml:f1ardlr. E'I:l!:'!rm mArll.:, I<•• ld, .. , t 11:1;', h:'l$.ii.nl;.n 1,:.;,&'~" Crol Croker! clvarmda ~)l1' r[U.bk y;}nml~ \--e hit' si ...il olmu,lur,

liarbin Zi.i.l:II.II' etmC!li ~a lblya iElted:igme nail oldu. dew,.. Jehilir. lj1.e nrllk t.mvveti.W ga.. Surya, 51a..a.j - Rum::mya.· ~el'eei:ki klJllanacak r ml1rydlilU run &lgfad sefiri ile Bulgn ~ :z~hlll' c-tmi3ti. 1l:a1ya kUVV-ctilll ... ·ckill ve har-klye nD.ZlI1 arasiag.o!;.termeklc baJdaru isbnt etda ;':lplJan bir temaala Dcbrica ' m5~ o1acakll. Vc Ilakklw i3bat m !:lelc:si.nin. halli i<;in R1lmen "e etmes; de Akdeniz llik.i.iniye1inj BLJlga.r- hiikUmctb!Ti , asmda ele ~~irmek lIW"etin.Je neti;,;~ • ilk mi.izakereler b341amUj Ib IUD l-Boecek:tl. Bma naleyh ltuly ... maktndlT. dan, AkdeIllizd pa lak te~bbfut. Gu~~ler miliLekabii DiI M ]ere, JOi-D-h zafci lel e in war et .. !.£i§OOa. havass ic,;irldc cereyan et m~mi ... pelt tabil bulunuyordu, mi§tir, Halbl.lki rH.iyaUa ItalY;ttHaJ
iRlU1lcl'llr.ri0 J!rJa..r.nr1E1.'1' ~lndn

'z or I ri 'a~hy r

on
r 1I".mil!o;;1!Ic
.", dl! ........

l

t tab 'l\n resmi telJ!1 gi
a"ly Ialyan

at ,

Llnnblll

dan EdinH~yc giden. asfalt l'oldan tm~k Is lanbld' Tau btmnijzerin~, Iill-klan::li Ve EdinJeye ikinci biro ana l:nlt ir;~a ooH· mlil:ktOOir. A~TI ...J. ili..!ja edilmeli; te olan HaiknlJ ~ C~rll.eskoy yohi da Tl"!!kyamn :!;imnl \'e ce('::I.

d bir rn:lh..'1.I. S (:1.:1.)umurni k:ll'3Q:.illnmn 51 num ;;I_n] I lc-b gi: ~imali A{l:"lk!ld,'l hueum '1.'[' 0.'(1 t:'Y~'3rd .nd1:n I'mii"1: I.cb Ld mortLlZ E;mgll2 hu1iudlIl'ldll hillch,ct ~1'II'udC' bu.l!JIl(.n LIb)" ,iI ~!li,lrtrlm~ l[l,;J!?uZ::J t~E!bbil5 edl!ll ~Y'>"!.:m I.lir db1im~m mo~U ilc: ~iclrillbi bl,. ,..ull;trE!r.ey~ I::pT'i~mi~l.h. Tlllyy::.:re02ilcdml0110 Ilion dr::!n:ced~ liid,dcut:: Orn!Jklc:d
bu muhar~be ~"-!lll1.d:\ d~mn

'-I

ZUIlli

~1

t~?;!kil l;itm~

lu-

yr.
- HIJ~kii si:>LeTlliTl ::t"l;:slik tara Ian w,rdu-" Nelcnfu? ,,_' b • illnilleri: = ,of.UiJ"it: m~imizde 01:-

,-ar

1

saMl1

Y("lktul"",

CUnkii

CI

Id~5;k.

tedns:oLt pre:ru;i'pTf'IC gOre ilkme\;lebJ:~D lu luuuz da, or ta "C I.J&eden un!:c ~ite}~ kaci::J.r ffiWltaz Ir rzd tiel'!lllll etmc:k edll' nu.n::llpID ga.yesi 1I~1 afun :vel" kt!l". Binaenl1 leyl1, a.I,f; kM: bum.! ue~l i$ nDt' mu....,· L]kmckt~b. or1.a m }; •b, 1LSC. unh'ersit-e: t:ilisilim~in huJun;m ynpnLlittlli·. Bma~

umrneu;ilikle milliyet~dip memZlU' olan lnC.:j:rutiyet dc\'Tm.ID maarif si!iteTlli tarihc l..a.ngml!i \"'C mcn:rmd.'l. ¥:ltm.:J.kl:nrur, Bmaennl-ry h 1m ""C!;;:mii!! sisteml~ fin bLlgU.l:Iku r.Ully~mizl~ allika;."Il 1'1'1 [j n~: ti olmu~tur. ~ Onltudan hir' blrl::;ilnl ikhbaB cdemeyiz, BI.lgiinkii bfut}'ci te:§rihi~'em:ize V~ r.LtV:Ul'lwt uygun ohn ma.arif sil>1.e~ milliydt;ilik.l r. Bina nalcyh rnmj bilnyeye· ki 11akika.te ~.!j olaf! da budurbuna c;the birxi$U'm

sevkitabibdyle

ir:ld~

,-ucuu-

landLrnuuw:t I~mdlr. nndoh.l kijyh1>urti.in,
'RUllIl,
!'

Yani, Akasabaltro-

em 1 ~h il;l ~ritle mii.:.-Siii!'JiI mek blerill1iz. If!ff1SiiA ~tmed\ e Tiit1 gi;fi~,Si muhitim mtk ~:rlerinc

·~m:Ii.'9inir'l, f'Rkikj

lnma

Ve bciny.esine kC:il 013.bile~~k mil.tL:1 ve uadc-}i talilyan hir maarif sistemi liurulmadlk-

Y"p:lll
[l..1~khk

melt·

~a yala;;,mw

bulmaDllli oh

L12_

IiJJLdlk~ bu <kvam NCCf;;I.: tir. Y :Di

ijg

-

Tali.'bemi:<: ni~in ccnE'bi

dil

IUlil -.k IPIl. te.be:bi rt1aari! ciistemimU:i:n lei'" tan'! Lerlrts US llmd uyad,e butijn :l:"Lirntel .n LiE: g;oril!i ve &L~cmln i~ ine -0"ltuaUnol:uilr-. - llntifu Iarili.i il;t~nllen ve

llemiyor? r-e i?
-

Cigrctmcl!lin. ogeniyor

ga-

erod::mm zorlamak meebLJrjyetinde.jj,,_ Nia:kinl, iU'mcktebd~ kl.z ta.lebc erb gc kar:jl miite.f12!.-.vU!: oir I}~:I. vLieuu.. getiriltkl.cl'l h~c ort ItlSlrmda mUikUlit i\e-kJnt.:lktedlrJel'" ve di~ijk randl.mo,.Ila sahiil olmaktailU'lar-. Binaenale:)'b, Koedikas}OOnl.l ahlak nokla.i llilzarrndan ~yade lJiyolojik, fi2.t:yoluji.k. pisikoJojik nckL:li nazartamm milWt"il etmek leab e-dcr. - .M:uhteli.t lcdris usulil, ynJmol: me-kt,e,b ihtiyacIDlI1 zmuri klkllb ;t.'erlerne mi tatloik edilmeli, yol;_S!l her )Tree mi ~

denen

Umourun \'mlJlsl?1i"ii;i.

\'e

ademi m£:;l'c!Jdi} r.-I.-idir. Dun!,]a rul; I;lubbe: y .Ii k i aiJ t: \"e I1lI1hit i.n de teBirleri biii.riiktu.... fektcb

mu ki ognmmi~ bulun!lU'O ~ Bell bile, F"~~.ca ID.l I1fl - Ben. btl w-e:leleyi, a.hia~. ortn, ne d~ iUi 1.aI!!iilim. l".olltIlol. etmlNlig;m nw:la ;"W'enebildim. E,ger ilk lli~ sure t teo miitnl, cil:n~lle, yukandaki SU:ilinii7>C vertaMiJ.lmi FranslZ m kbindc yapmam~ olsaydlm, hll.M. tL1 ijg- digim t:evabdaki fikirierim ii.z~ lelenHYl"fJ'ekte.rdi. Q'Unku, II':;, n rillde durnrum. ( _ - Sa) mLlaJlimi dem~k. lisan og'1! m k rt nlek. lisan bUmek d~ck dl}Y gilrtir, :muallim eY.l'larUU I 1Z 1)1· m a: k gcrel.!ltir. Btitiin U:l',,':l la;;::~
Thrk.g:Yl e~Dcbi li~nml mnmlllYlcl Db!'!. muallim umru rUnun ~!:i:;jj'e1:in~ dil;'D~nr. Yaw muallim varno. hel1iCY VJIWl'. Ytllilia, yo!rtu~, Nitekim yoktur,

r;:d
ICBY;~:' \.
Ie-riyle
(S,;j~
!';U.l.~~iylt!

'in

DikUYBcakSlnrl!

_,,/

D

cemiyet de 0 r.l ~ce mt"l>ul· tli.ir, Lii.Libali brr ailenin. l'i.ibali bir ct'miy lin, Il\uu;J.!i bJr muallimic vlnec.egl ~uJ aflcak J:i~ iib:lH alabilk ~(1~uk: !}'3lu:nuY0l'j imtihlnlAn!a IllU<;":'I[[;d;: olalm· y r rJiyc -;:ncug.J. }i-il;,lenTIll"k ~ onun Ill)k ;wl:.nn:!. wr) bile!.'~

It:-;, Ell himtC ztbDiyel o!.mo.dan Jti~ bir biliyUk mJllet Yaljlm kbcn z.iyrnle 1.!:wlirrlLil"i !~L'iIt bll ~'n[ja geldim. !'Ie bana gl'arnt'r I yaW;;!;2. Son uk'alarda gijrdlikgI'::J.mm anlat bilili etn'ltmiz, k I1dimiz;c dl§i b'ielfl - okutanlar ve De de ben ,:mlay;::_blldim. Fa-I ]ctin:l b;;tDII. ogJ'eLINl'Itir i{i. gem; mlz iellb cd L Ne ,,- riyorsak kut, hl'm )'":LZlYI'rlJUl1, hem 'KU'! n~ i] CQk ('.;:;sur \'e u hLmu..l. m ii· onu alL.Yllnu. MLI&Jliml~r, yalt'ruJc:l~ ctlljim.i.2:: IJUyiili. d;u'a yDl'1.Im. Lakil1. bz!..11a. gr.IlJIer 0Till': JI1~ jf \'ckii!ttinin elInt~' ic>in.h~r ~ri. fedaya amlldeJmllwJar nC bt"nlm Juuhr y;,J~\'crdtgi kiLabln ~.uufa geriyor I (11....,. LildileF \r-e ne de ~rllm ka~ II r ~'.. 1':t'I'I-e 1"1 ]<1 tablrl mUli.,Yyen T Lirk~e~...i se ·~bilu..il(!.., a('~ ha m:-· 1,;t:J l'eve~1I i~H~dc :iylk'nef'·k ilr'l"f\-

- Gmmer tedri.:'!.l.ll haJ..:kmtlii. rikriruz ? - Ell [;uale. t~V:lD vent k d!!1'1:'C'me lUray tJ; Ilmlye :S:lwb degiUm. Bwta e-.-babl CCT b ',,"crsin, Yu.Iruz, ibtlsutm \ {' mesletil)l olmadl~ h<J.lde klsa.co.l ~u I ccvabl verl2oilirim. Den. mubarririm~ nyni 2allillIl.da muallimim. I Zf.t.p1W<lLtl"S!2m. hinz ClKUrfyu..mrhg.m \'ar(lIr, ~in :<&Clk1l taJ:'af~.

lord G rtun soyledi g i utu
t.ilr ..

nub tuEini :roll:J.f'lfl1.n Oi'~1D • da k:ichm l{c;' ve kru:m_b.:tlan ~t:tr1nula '\'e Tra.kyanm diger;:runtaJ.t:alarma basl yacaklli". liti!l.llbul - Edjroe as!::!.lt yolunu, Bi.J.yiik k.al'l~brnn rnevktimlen T~lI.il'd3g istika.meline ayrtlan yol Ili[," t:araftall Ke~:wa, ayrl1C:a. da bir i1tisak battiyle en lit. iSa is.tikametlerWm Geliboluj'.:J. miinlchi. olm;tktamll', Trakyarun llimal • c::eaub istikametindeli (Edirne, Ha\"1:a· I1zwtkoprn Kellan - Gellbolu - A(cirlmd I YO= lu in§aatL bi.iyi.i.k bir fa-ali-jctle d~vam etmektedir. Bu e.e;as yolhU'1 is'k-elll!leri baglMitlsllU temin. cue[!eJ'I. clan Eregli - S~ymen, §'a.rkoy - G01cUk gihi iltiuk }'oll:l!.riyle ElSWl yollilr al':!. .5iIItLdo.kimiitt'-3!ddid arzanl yolhlJ; §ebeki tam~mlayacaktlr. Trakya balkmlD yol in~BlI:aa go:st~mekte o]chlldan aI;ika ~ok btiyiikliir.K wn, erkek en zi.yad'e! ketuliJerinin n:fa.hlll.:l "I!' iktJss,aen yiikMlmelerine i.miI. (1lncak tin yol1.ar i!n~bndlll istekle ve S{:\'iD!;jle ~ah~:lg.FL gelm1;i::k ted.i.rlcr. Tr:a kyada Jru_yu boUa.~tlf1.lli.k i9in arteziyeo M'3,§brma.larul.'lprogram t1 airesiDde faaliyetle devam 'Imc-ktcdir. Edirne civa:rlouaki R! ~nll HOY IDlolakaSIillIJ ·U i~tila_, ndau kurtWma.SI irin bir Sf;'u in~Jl t~l'bbii.s. edi1mlljtir. Projeler-l ikrllal. edilm.i~ ve lD:ga.-'tO ("ksiltmey€: !;-Lkanlml.>jt1r, TlakY::l.Iia Mnrmam sahilJerifl(ll1! mu.htclii ycrler deki iskcit.'lcrl.l tcvsi lsl~a haiil::l.nmlfi:u'. Ba i.11!£lel.el'in

'!!dis'. GIO>!. lIT v~ u~il B~i!nlu!im 11'1 k L -el" On .. ;:Iyy:lnOSI IJujfirulm oJ ,1:UI'. Bund.i..n ll~kD dU$manm Dn ],adnr nol;liye, 019m(J~iline ,m,:rmi-! leT I$abel .-L]Il'~ .e di&er araba1.ar1k!

01-1

;.ooo,m]iJ,r ~1'u:;lJihr. D,,,,,cr b.r InJ:'lIil'.
Ji.illf3J. ~

:I.'.'Cl

Va~ingt()1'), 5 (8.8..) - Har'biyc ne-Zflreti miisle.j-.::l.n Vel15, 1aMI.I,\lIr, DU~lJ.n t"Y:i'rln:l~tmi. U;.~leIl"- nn miiddeti bil'!;n S9vyUer~e '~e dOflmu)l!:rdol', mc\'cud tiC;'; I i anlM-marun ye.in ,,=brk~Afrlklid ... d'i~J".:I[I kuV"'.'cl!eY:lJmlda bir y.enlli.inin akdedilme111,1l yuk" l I Sud;lJlda k~il."l Rodoll 91D11'1. u"_iel.tll~l buluDdugunu be· m g,j,hiniin SBhililJd@ d'{illI'iilll put • )'aphkJ.:lr1 1m laru-rl,lJ: h~U~1I. y;arwyan ~t:mi~ti.r. Tn 11M: el'J g puskllrtWnrti::;li.k, VeIs, SD... etlet'~ ea.ri olan ,,'e y Ha~"a filolnnml7.dan bold ..B<~r-btSOvye.tl(;.riD Ameri.:..ta.dill'l senel:".'\Jo bm{l.l'ul'Il b~mb:lrdlrn:ll1 etml:! YI:! ...145 mill"On dola1" mua{lili mal, i;)il' &emiye !.:un i!i;.]b-r-l v:lki DImU~almasmJ d~r[1l~ edel'l anla§-ma.tur. DID mt te-m.did cdil('!(!~i if!:fl, et D~m:mlJll "M.li!IlJ.ah~ UzITLnI::' ;),;]p!Ilit-I bII' hih"a akn:u 1lC:Ute -, ndto 11- memlBtir.
Sl.11'1.-t L(lbt'1lObal'}'Oj.r:I loOmlJ:HdJl'lHI.Il

l.htrM

ct~'iU" LIlI

I Sovyet .. Amerika LoyYlll!Jii I ticaret 2Inla§mas1 !Uti 1r
di4;UrtJI-1

Stefani; Rum::t1'l}'9111n ~(]fi111 9cfiri Bo sy, bu .'lk.-:a.m Bi.i.krege gelecekur. Sefir [e-vkaJiide murahhas :slfaUyle RumBllya hiillum ti taralrndan IJaca.r btikClmdiyle resmen temasa g~Qere~ iki melD leket arasmda muallaJ.rt.\ h&lall meseleh:u-m haiti ic;in Rwnnnya v-c M8(;a.ristJ:l amswda bqllyacak olan ilk milzl'l kerelerin csasUlJ te:ilblt etll1l'~e memur ~dli mi§tir. Sefil" bund3.n SOnrn Macar heycliyle miizak-erey!.! girirJecek olln Rumen mwoilihag beyetine dahil olacaktlr. .1,

.I3iikre !I. 5 (B.I'L) -

Akd~1liz 'I!~kimiyetjni de: gec:irrt~ek i~in ufaerk bll' ~"·5ebbi.isiine bile: l}ahid olrnu;j dgiltz. Eier Italya, Fransay.a gale-bellini II" d "tmck I~'in All' hududlnrr iizeri:adc oturarak ..Jmalll.rrm, \ Frn!']ru.zT~J'ln ehndea SlliLbl!l!'IJU AlmaL(Lnm ~Idedig. zibi lucd(':-

nizc

GfLl"Ilb

olmak

l~m

d~

AI~-

manlanl1

lnglll"" adllbIIIl'"L.

~r~k fugilii.'reyi or-tad.ln kuI.. dlrmalanl'f.il 111 LU:C1 r ~:hy[Jr.i:"
bu turHi kU'I-'Vet imtih:ll1lrL1n

1 ..

talYIl

ir;in [100511 i;nr hak jgoo.t l'dcCC~iJH ~"yin,'i!er 1 ek ru:a.l yam::J.yaca klal'd II , I. 'eJey I ,SII f WYJ.n f~l:;;cf~, mezl:i bl \ e mesle--

g-I

balumll'ld:;w

gQ'-W. ell.

Ital-

yamn

blJ

tlil·....a·

k,JZa.I1aCOlgs

1Ia,.,.Mcll!rlmi:z:

b_l"almdiiITI

A.kdf.Iliz Il ;J,cj~nij't'tr kend~i:Jl ill Imv"clmd~lII d(""lj;rnu!jbir ha~LUI,. istilJ.ad c-tm.@z, Alrrruwyaillin btr liltui Y,e iMal'll Dl~tic~i olur Ifi b-i:iyle bir §Cyin lbJya elinde;

Iclir i.a.sa.nrlJl senedl yedne ge.t;eme.rnesi kendi mudaf;J.a ettlgi ptoCll3il'lerin icabubr. Vaziyetl en ob]eklif gozlcrlo tcdlrik edenler bile itiraf etmek
tM.clJ,lIU~yetindMlrler .k ~ lLll.ij'a

fI!;Il'1

eheffi!1l;~'cb bZ h.!l~31':J Y~:ram~hr_ Bu akm netll:@!ilndl! diirL ki;; Q1-

Iilu~ on bLI ~ ~I:i[ !)l[fill ~ u:-re olu? l:.itl It 1,j.Jr yar:llllDnlJ~'U.r_ Du~m;.]n.m iki la)'Yill'I!lIl muh.:tk-

,-c

l

Veles,

VD.!Iiflgtonda

a)fl'lj 'llCL -

k.lk ~urdLc btrl dJ: iI&l.l:bi

ihumJil

m!:Lnda MO$lrov3Jda .i.e1Z::I ~ildiii bjlditirec~l-t ol.u:Ii anJa.'j(D.3.Yl belilemck wun oldugunu ilave et~ mi,Mr.

d...~ti.riJlmtl~-. KilJ;tlb'dM h .. ::I rJWb b,,!.a!"1.'iiI ... n l:It. J';l fll'ltl:m lIil ElLi:m.il!l i..1y),;)rl!!l dil~iirulow "tlJr. Lflno,'.lI, 5 (:1.:1.) - S[MIIL ordLll:ilTI klll'lIlrlJ - ru nezliind~k[ Reule-rill mu·h,bir, ~'W..D..I;1rJ )'i!.DTI.,ktrtd.lr. BiJI')'uf BrJ( n:l bir me-\'Idi mUst bk4!lfl c1makla buabu, ylllll.).l; [) r mLHta ,''- holr ·kcti i<:in pc.cll, llit l; r ... h"r('keli '1:1" de m JleJ':lkku:: bu-· lumna.ktadrr, O£dlJ \'1: d'mOlClmii ;;und:u1 cfT1in 'b..ulo.lnm{!~~II!'l'r1 r U, f'H· 1... t -'edcllld ~'Im~~te d"'~'''m !!decek olm'5,;l, b~~kl !iii!! mM"'oI;<J<IlI:i.lll". &~r i~lll~:ll 1;It1l.lf1'll.izd~ld b"h r::! b1I';t1r~-1 e~k t>lurs,." ~roje5inJ I.ioloille irnk.;j 11 Illlhinm m I mvhtcru~l·IlI".

Bank.lar!n

Mlilamelle ve.rgj&~
muame:le

lngil W:reye kaql ~)i~ bir !k;l.I.. "Vilt lz.har edewemJ;r tir, Bm3.enaleyh Akdeniwt:.ll Ingiiiz. hiitmiyet1ni ko\'Up keD~ ill b:iklmiydiru l.e.!i3 etmeje hi;; bie halt ka.zaILUfl.lJJ:l].l_~Ur. Ak.deniz.de iiyle bir ' t.alyan d nanmasl garu.yotl.J.z ki saldana..: dl.l.lJliLll a,ra.ma..loi tan b .'!kJ. bil" ~y ~·apQ.mJ:}·Qr. Ne:rdc 1D !!ilill; A k u.cnizde
don~j na nI.liOt{;;el:mtk lalib-

Ali'ikaca,5 (H~lJsi muhabirim~den 1 - BIUlka. BJ.nke-r "\'C
sigorta i\iirkeUerinin

... gisi hakktm1a miiJiyecc hazar" ·e la.n.an \UUn izalm.une \'uayetI("re g-ijIlder-ilmi!jtil'.

AV'8m kamar-as fun bugUflkil il;timamda
Lomll'lI, r . U1~ 5 (a..a.l ~ ;\'.-:1.1'11 L .,~"-

:;iz:l,iiwe ug-rrum ora-da bh' gelll'.i51 ba:.hY!ill' \'1:l dig deli d~ bijl.ti:u :;i.iIr·;1.tleri),le kn.. rnagn, m 'lkum btlhlJ1l1)'QL I"endil rifLin iil~,ii ile, JUiytu'l ile, fe~l~ il~ cJ Ir.tyl halklmek i b Led ~ H.Lll~'an_larm bm m n hak l7.. riinkij kLl.... ve~~ J.lld kl nnl l ~lIk \'e il.indan b;,llj.k y:tr~IIlC-1!1 hit" ~'I k:lh:03.D'I1i)tll'',ltwy·t1. bi7J.at J\.kdeJl;.zd~ bUJI~ G.cb. oldu:;u

'l~

I

L 1,~LmadiJ J;"pGll:r;uia te 'h:~r ~ il!dl11l'{I lng,h~ h:br1:1$J ]-'o,I""UIH!:! l:.r seua] !!L-Drulsc;rtJ '.!! btiIlUn,.:li'l d~1 llUi'lii ~~ ,I:j \ ~~.~ umww;)'cllc b~lt1enm~toN!Jl.,

Ln illz bttm
(lU man. ti.Kt;"e [tend, 'Ll"""·,,,lbi

rdl11'OII!I

wyy;.r.elel"i,
in

:lnZi51 (lz.cr[ndo!'

Trakyanln

iktlsadi

h.:lyatmua.

di'rbl"ler

r,

1

'nel

.Jifr~d!ll'

ho§ bir

huyn.t s-iirm.ek irlgj It£l1Ui.i [I ge.r:ml~

yapaea~ te:;.irleri :izaha tUlCl!t yok:tuc. Trru.}'anm illll!-r fi,l,aliyeti bil.· taraftan i~ !'ahwnm btiyi..iltm ,~
I;;ur(!tiyle Tt'alt)'C'L hall;prunkti.-

h In Llmnukl:.:ldlC'_ Gjnlk~.: UZ;Jm clan K{':l~, d~man hll'Tilklan uZrnne I.mclikl dl:u .;bh .. \!t j \ C tllJh~ !filmulhl ,'lkl.n.I.l.-m :;.pJlmasml mi.L!l;;>ld IuL<lC:.lkhr, In.!:JUz: h;J\-a ~'L'UCl"1nm'Glm.:li)'e k.'Ii:lr :y:l]mlll !u. dlJltl1Irl bo.mbardlrn.;l£lt3T, liU5-lll,'lnUl hll";.] g'I' t.li:Lttb"ll'l,Ltl d~b 1.n !>Ina .tbdllyet \'c!l'mi~lIf'_ Btl "u~, ..ct-

&it-I An,llara,5: (_f!l,lijusi. - Di'"£i'.r.n'I!'!:!: ki dcrttir fIl:ldenlerinm jp;leliim k ktfll il1: rc mczku!I" ma-denleri i~l tme
mi.i
e:';lesin!"

Dfvrigj madenleri

gibi, A~deni.:; "tr.t.[mci:lkj mtii;,.. temlekeltrde (It? ~yni mu-.-...n 1 ~ kiyCt;;.-izlii;i :"0;5teriyor. J.i'ra.ru:J.!:lartn i>Nl1n c;eltilmel ·,.i on.larJ.
TUnu.s gibi

lngiliz.h::tt:

Eliball

la. llllJl-

lluduliunda.ki askl!rl rioi k_llql kuUan.abilmr:k bliyiik bir imkan \'C h.pl:.ll. ublr

temilJ ~tu. 1ngilizleri1l ba.:u.-IlkIOlZlIkla.'l"ll'la :rngm<::n Ital~'a ~n z.a.:mandanberi Afnkr:ula

1.:1.1\'-1

di'lJ'l de\ .. ] Heyeti tatla~tl1'lml~t'r.

\\ilUl4;l('e

1>a-

AlIlihll. Imcmll;!ketc I;'e herncins~ lerimi7~ hWnet itj'batiyle ulo.lI IWV"ctif\i UDutmaga mdtemayi-

~a J.n~ imkl'J..run t"1!ll ~yid e1:rn L!J olrlugu gibi IbU,'a.';.tla )'a]ilac~ 'le:;i'l'lel'le de miJi~ ildl.Ji::u:liyatm inl l!'.afUlda em mtihim bir !im.!1 olaeaktlr. T!'4kya. 1m. fn. lil'etine Will
bu.~ illt bIT hUI'Ja d 'vam eclilme-

""tan
~Il'

ll-1

Bu!§day

t~lf,atlarll
Top SH--bt3of~dt,~~

lecaviiz

\'oj!

AnklLr1J.

5 ~HIJI.O~U;;LI -

1<Lk ma.l1[l\Liled

\~r, Ruirr

!illbl miili,!rn

tak:bilt
[.1cm fUt

"n,

lnll1t.i1t~'.IAntl'l

lmllll'lmakt

It lman.l1 nm

mlllz.cm~", "" n,hr fljfh .t r ;ldo;odl c;ok r;J.~l.. dJr ,,~ bWl11r iyi ~
):!fll(:l

cal!; ellmekl.!lc hUgr:kl_}" tsll%im idi.lll'!)Jan e~lr;l ncrm!!...l \'. ~:!lh poek ~~k Hlt l:lni.k iiI; lle\'_i ri.i;,;erillden proJ"k- htanbu _ t'e lZl])irde 01 ts AI1;1,'
r::q')

I

gi ..'C infi.a:"ll rogramlanaln ta..eil VI!: tesn cdi 1m (l;Si. h"WiiH'~ n. da YCIli, I'il.rarlal· 'I'E: tedhi:r'ler AhnmJ~tlr. 'J'l"El:kyad£I ki in!p_2t hIlli~'elinin \'c.rim. " il1ti1::£I1!I''lIn·
(bn menllll.tfuret.iDli
101. ,.
--1111-

25-1 krlllj f:iu-kla. ~ai.r sal:1n~dru .. te§aHI]lirl ~~md. de tit:r. .!:"O::IPt' ... ,'iI; l.,'11 kil.U1.l bL-lll.ln;.J,D y-crlenjc mahalli )'aprn;1k,l.~tbr. T-t::lfiltl, g~ 10;']' r,immUib.ay ftynL1:rrlrun i5 santim (I"rm~ nctlLi!SJ i!!ldc c'-'ikn k: 1'1'o1'!],kI fll1"kiyLe: sR.tIlm:oJ.S1 H",,'di YcI,
J;l:hni1"i~1 r,

line

0:[ dolu miibn.ya.a fiyatJanmn

Ilit;; I.L~ r: hLltu.ml:i!'l

yapml)'.m

,\lIJllln

!'llyn rdu. fl'a}m t ilfl~ bu Un k::lIlihrdlili !"e "b:lli:" kml rsEut c~e~l!1I zaman gehligl haLde g ne .lei:: lralJyor, Bina~lIa.1e)'h tl:ll}'aI11Il hli;": tiil" "Jm.l&" sahlbi olm dl'; btiUw dUn),!.! :o;u.a,rtlld phh.lgu I;lbi kel'ld.i t1ua1·J:'IdLl. da !l-8.bi olnnul! bulunmak ica.c <?der. Ey ll:Ik1e

itloHlll h:J..r'b:i.naebalarlil-

luubc di,;valn elmes.. kmru b.ii:1.ldC'gll miwr'! HiL..eyin

B()yle .l!"3pDI~k1.a v zlf, 1(11 yapml <i.ol!l~'(ilYQr,
C;lkl;'Ol".

u: rl

den":

d

hiUl.3.';S!l

muKl!Qlm~ldi .., $.1iJH 1 JIII..r ~;artQnI.l.an }- '1l1I_ml~ f:JloTili: I..r ,1l;crinc k(l,~ulmol!.tlOIdll. "I",t,,1'1 blt!:1yeUn.fle",-

'I

ki!ec:e

Nc rnuaJlI(TIlik
nl' ["

ooyll"rhr \'

H~

ua

-

Ilitll;.Lh.lar
hknniz"

me.selc!'i

nil k'unIce-

mualltm

'\~i1r

~"HI I·

Ben

'rurk'.ell": mi

IU:'LIlIl1'1 11 'f'11e)d

'n

tn

ru

d haJ'il.tiy~ll,
KlJ -!rd ~>

Hlis,yau\'],
},

gu'

i1i,i}' H ulan btr :ulruru:I1 r. T;['!~di b fl Itefi'dl l(tndini blJ Imwtl I~ oJ.l[I fJ Ir rnl1t!l1l{l'I, blr lj~lJ:un bt:nligi-

ug;_ru,

buitluramM, 1\.511 .w.l.!nlJ rml!oj ct ['lJcukLu,n ziy cl ' ll': d' , LJ f m u.lli.mlertl dir Hi 1 1 yh 1ll.- "IC \' lek Ictlllln im. ljh n u lilleniIt', tOOl'l!'i sh>t mi' ne hi.tcum etm 'dt'n C\'''Y 'I buna \'llSlla olanlara b"unahkw Ilk a,. yu:mfiJ( mecbu.t~~-elmd"',lo'IZ. YOloui, Il11t.hp.nIanhkl aJ. ffil muv::J.ffill 'l. rn anf I!II.flleu:l1i~l1en :d. y.J.dc Vl Ital:lnn adl!IDJ 11U.lvaf111
&

~c.Jfllyeull 18 !llnl n de- I gCilinlcbU-::ce~e. k~ru de~ljrn. Lu. n .',17. olUIlill1 Iladeyi !ta.1 nunlarL1 dc';'L,;llrilem '7.. gta· lu.n~ \'C ~a.yri Ihmilir. LI an,
.5L..

IJm~leMn kat Iyen d~g,.sllrilmt'si l,.'lra( 3.C1 drg.wm.. yWntz. ilmi I tlHtl lJt J!)gtullan t1 IgruYlJ. i !l'itinl,;,·i.lCn ~hnlil1;u,lthl Larafla· tlm. Buml.'n guyri irddnvi f~ir
l tc

·Ui Piyango idaresind •
lfltO !i!Jt 1, ~ ulliimU"l ,1:It;J ' 'i:ll~lllJ!h:1. ~i:mti!:'l t l~ rI HAdll 'y '·cD.-'l'b:.Jh· ..,r: . wlI.:hmb. mf.nmul'llf. lui . 'rh' (' 'kilf'ftl til' . Biiti.l.l!I L.. huJ lui bu m _I'W>'
j
]J!)';:w::;;o,!;11
-J

kaydede

Cam fiyatlan yiikse~di
(all. dbayel
t"r.l., 1 ."c:1 uyfllc!;I)

II m~ku OJ,_" rnur tkb ,l 0" • rli yi1Ll!1 :'I"PII 'rI1I1 .. 1 bdil ..:Iii ~ ; 1'Ilt'1o: \'(~ C!Slul~ride H~n!b!n:: I Jim

ber) ~

-I
I

Yeni IErzincall'lIIf11lkurlJllu~1U
j\!'lkar:l, clen IflJlI
.•

k;}rIlrln~tJrtJlm~tlI'
B (Hwm8i1 N1lmektc

or

.

(tahid ,- _II' (I!\'"

_
-

Y.eni'

IN Il!!rmcli.l.Cliu-.
illllb1l1l'P;lI.

Agru.to

Llcti.ijl:irilm~ini \'0 nv-dtlln'll ~nI la1cb , tmi~r. DiJt'i:r t l- nan li.icl'ru'I.aI' dll ayru rl LI1'eUe JB t ld.:.l. 11 \,t:k a.letl~rden
Lar1HIJn

ruun
1,

1..1}1'Idl.,

~

(

_Ld -

m v dm'

h~'rl tf4j.lhz t 1)"1l1"C'!('riru'l E.mnbuq: ilZl!J"inC! ~ 1 .,""In y.1p.m1, c'dlU1t1~'III' \IITllIIn h'liij.;~nw~L r. _m~~ ltildII'L1'!,,hr.

olnn Er:.nn· ran~hri I~in iShml·.'~ dI!mckolIn £:J_h.:l}':\ 31,1 I ~ lhfl, dah.iliyc- ~mcilin~I1i.Dce muuktn;:· 5i YOlplu:r&k ilanal e('1I1oH.;;tir.

Kaptan buhranl
o(B:'~ Un!. ],er lI:r:m: f 1 1;;;::1 ul-l.lilli~

~'!o'nl 'nv'<11dl! bu

Isti.rha.mun

bu·

a

hlllmLl§lardJ •. tktlSfitl \\ek'll li ~I.dugi.i !ijzum Uzemu;; chrim:iz.' mLir"UI~

ARl(, i1.uua

Iul.rh Ilw-afl!trhll"n
'I

~cnd In. , ,I Ur.
,\ I

.Drl.lmu.

l"r funbd." Ql C".. nJ

lJYl'l n k.I,·ll J~I'1 n~ l:lflmlZID m1kd"rI b~ r Imm :In cvlt fili.1J.a ,,1111,1:l11 ~.I' I !1J1lt!li::rolr-. f: nil • un ilot"r .. ;u n I ,,,1I.,ulM'l\b1m Llm~ ReQ_lI~1 'i17i1yeU t.,r d ,INrI.." ~Ul.n.,k;J li. "."" ,l"Un~ .. rz:~tml~ "';: bu S"Il" h,'r lie' otut"$o otsun u' ,.J;:_t~bo:: ~ IL1l (=I LI I Iwl' k.: .:rdl:~ <I I, ,c;:Irci.:"" \",mm IA!.tnt C~dl~j i bl du-ml, •

mtlli miI,~~lenn nk l)'Onlannln vlI"lula ~etinlfg £;"1l)'I'1
:uJ. t1.l ri tIad 1ill r. V ~n i j pemi~'~"l mij~le!'llik('c '\'0 b~ f"lI1k<-;I:r'~Jlllii{ yll:ril lJlr t.[lkJm 11-, I!ani 7~1'lJrctkl'.. icU!:ilandu'dl~t;:1 : 1 (uum dn FQrUltil}'onlar-m m.:J,fl:!l\.l-

t1rnUie g;;IPn inl:iJj.l Inl'!'
KOji l'lh. '. 5

iraW v('

..

\1 IJliQUI DDIDIlCI[ I!II ,i.eJ:mjc: )'3ZlJJ ol'.:J.c 110 'It' biG lio rnllIl iJ·n·l!mt~... tie ,[lU·

Hlndhlitanda
KalkUta,

bir

ka'2a

t

i1.) -

T

I'll

Il!l'k·dmci;;

b

lJIJ'IYQr-7

nm

Il kure

hilhl"1J
[).yrt

~I~bn[11].

I}'

liI1d!"dtr,
:;.jiLCC

ILi 01 ruk 'Ilk", bir a..lih
It

L}"lJ:lUJl

mi-

hr:lk
1lULf"d.

u- r~ 0 '1'
-;j

-

umumI

iblty c YW' mld1r! - BUm.! b1r)lwi

ye m [rude ~1?l1'!,J I leke.mmiil I.e -Itkill r.:kr. MIC:~ew.. Tl.U'~,

d~HiiIm

Iou.re ~

5 (11.:1,) La" D:i1I:.':;Jr llO:ot ~tan. lily:" 7D ouJ m6ijf~e ~lknul3tlr. 17 Id~i ulmu" yn rillOlll 111I hr. [~lLZa. bir

Ii,)" 1"

h .l.Ii'lIDOO)

1.".

Mo.:hmell

t.lr.;YI 1.

Cl:_:!t!lll:!!lJl.di

KaJki.lE:llilui· yoldan 40 l;iljl ml::usui.! atrcthlmtkledlir. II,~lllil ~ir rn.yunn '1dll.SllllD ~lka.n1dlJ;l Lesbit .:=ili1mi tiL

mud ",till " '1,' rr :rc:Hnl li!I1lln l:' I l~... 1 hl''Bu.nl.in].u .JoI!"ri.llH!"~ &or-n.. ml bLl II uti r- n lld", 1I.\~;1 p~y I' )'eTlltl~1'I d,.r h,Wl • tlnd lilme TIJ dU,()n", '1:11n lolf Ll~hU I[u llh ~ cyl ~. \, AttiC, kol,un yullLm dJI"IC:i-lnl
1"111

lr. Tl I" nln b ilJ:Unku "" y-r-tJnde rrlk,-, {t;',n ''Ph m btl' lehlik@

-~-I

f'ol.lIk!!" jl.1.:Ct£SICl n IJlld rei r~lflC ~jj,rC'. SLII!:.:;P~'1.b blJ!luj L[\ !I'I~J;,:_ tic~I I1m;tIl l!.kdl!nl ~ C 'lIr.cl.«'! Lr _ OlJn3nm;;a F1n,t'I'fi!'!l Hlml (l1<_:.'iHIU· nom It Il.l£mll"!d, l:I-"hJ.!lm:lladlr. natLl'inl K,!Jta.:n:.l!!:! "IIU.lrm I!" Don:lnl '11'1 IIrl~:1 mU.l1l Il L~ bJ.,:.;.!lL > ",kW, bU~ ",I~ l>u I,C' !J.e-mller rJl,)II11~sr '" lJr I)' l -~~.re .N1I!:!!1 1I1.JW!lt.:l <;t'l'nf't.l!ClJr.

'm. r. &. 1{,ldu 'un I n ~u IIcrlC f1.'IlI:k~b (i'1 Y at bll' I'l'l'JC! h" ,rUmllkta '\'e n, It;;kbm ~"I~'~"":il1' ,'iul;;.;cl, la~iI dtr~'~ me ~11;;;rnlillCt:l. I!. r, ii!J[)ti:Jn b;a.l;;a ml:lt: l b ',It Tnl.2un I_,1i1i1;: .. k; L_,tt'I>L"II:r", le.-ri~1 il,' n oil.! .::"_· b -d~lH ~kl klt1'" 7.3_I:Jm.3kbdJX. ..~ ;
\,('":~Il:L ilLI I. ;;!P'll 1I1 .. :I~ Imllllluunnakt;,

lm

Cenizdu
V
~\l~lIrd:l

bcauldu
>11 ICl sok!l-

J:tdIlQ

V''lrb ot to SJ. Illd I (: .d 'li dua I' ,llIll[llund;l dl!lUZ" C In.. 11\,1 ~ I ".U~'I't' mlmt'dl L. "btl 'ult! u , r, Feoridur:.uci ('.,tal ~'k:lrll.Ul'. '

6

I VURDDA
•Nt <'0;1tc~.\·Ohilll'l ~

SABA ~

rl~'1 ~

E,- 'l, It~.t'ldjru 1~~~m.~nOl tar.,
:f~t1UII," rsun?

-

Sonr:t. C;i.;riirsim 7 dc-ni.

Adnli, nlta dt.l.:;c(· !]ii!l;me:o. 1m' c;ocuk gibi bii .. ilt:;nLi!jlu, N oluyonJIJJ. Clra,; evvcl h::u;mtJII ynrIm sa L atlnrlu lU1l011 Ad 1.1 ~imtli J~H~iiJrl1t~Hi.

Adanada bu YIII U~UnCii k logori rnahsul ~Qk iyi AUetler~lnfn 1 \ \ • k!' d(' "'II.ln;l. (Hl' LI I) bJ, 1.111L.I'.'~111 JlI bl AJi:oL' du ~LI "cnd.1 .h,.t I!l.Jh~.11 J:: H n L h.:rlc kl~ .1.S I.;;!l': t ,t 1Lljl~' I cill' yll ~ck-

I~~I

ioi!!!I!i

Oerecal ri

I!tL.('-

IHastabuklc, I0 ~"i~dnk,!.~ E

IL

.B:ll-ikatvn. Ah~o. kendini. kur thtiyal' Calg'lr ginICl"'Ck: • rnJ:l;!1l {'nh~lr01-dU. 11 ~ll;.rlbil - A~:ul'l .. iin:li.in mi.i? dLdi. lne b-ir harekete g(:~miyol du . Ai". giil'c:'-ii bilul~i iein dcrhal Ell ~'.n.ll~ ~aJ!·'::-: altta de- i~i k.wmnui'j;h, C~... b verdi, a V!'\lll !'llllli;'l;: l!:c':~'"''; hemen, hemen tT~l,<I, d~il;:loe-t'i11 JL)~I LJ •• ynl'Hl'l s.ll.11 iI..t':1I· stirji.r. A !,;Ilffi, )'c)['[i II A tilil.lly 1.. Atbll H,till . .Alii. ). u mnglub =3imcli y lln'Iligc ~aLI::'ly'T. tmck jl in altta Y""!lIl'lJ.Olgl 0~ Ihtlyar l'.1.L1-l" N lsa, A· YUIl kalrr. :.11m H l. dab ~,y rchl.i\·[~!l~. }.,:. tk 'I .. 1111.:111 ml vurmnuusb. Tor-s I."" •• llc'_ nturnk
~Pri, pa.f'd. karnnklar,

!Jr,

.'.... sene I

I
I

k~I>C'b.d, ('1"'1'$ \,. 1',_ ,:riJo, 1,<, 1111 In hl!"\"UI ];.]-1 kil" r. 1.,1.1Ll • ,'·m ·1~' flU\ .,nl"', • rt' 1;1] L.'J-I Ll>lll,Y.lI·.lf, dUg1ll111 LJJI,lh MII~I]h_ U:t;:'UI,CU ,."
f;)L.ll.:,-,I.lHtU

~''''~''I~ "I"I,

e 'rlJ ve r.'L.'-:Ildlr. GClii: J 1.:l.:Lnml~ h~~e "e ~iI],etc:l Ihdniro ;FI! 1'ljiolfmckicdJL T:lh.-.I m~"t.lctJ tlo; yddu. Denll!r leorlk 'V,I!I PT Uklir. T ], 1I tltld(' _ ,. rfm";] "'let .. mad"r .. \'e li;oJlfo.rhll blr J'II\ dil ,.~_ n. '\.'0 talTI~,,1 ullfRt·mmcldlr. K.lIDul :::;u-Darl: 1 - Ti.iflo. l~bn~. I olmP.l.k.

o~~~! ~
1
1u.nol!lc
J'l\1~

y Hemsireler

!lOl!~.o~ e
1llm1~ ~.
wn;1!..111lt 1loC'

~.'I'I'I
"I -

1~·~.;n~iY>""-

rlOJ rlL~nrl' [';',I('I"(1rl IfliltI'l Im.1 iii. .;.~ r.,11 1.1,,I rllC' Dndr II o I I .rz.rrurn ·lIr. Ut'Lil'l;::!1 ~'.'If-'-': II r:n uHIL·r,D t.!" bU1;111I lo ldirJ'·' l J."
:!Ol! Af.llb 11\C!1n01.

25Lhh.i![j 1.l.Jwru olm;m:.:-.k

QJmilk.

bho:i.lloC' \'C

il.DJ

DMI

ill i!lel'l ~~il:l, VI:' 2":; loC'Tt)'Uluin ~1m.Itn:l;U:. 1u.~·tcl:lli ...c i:I ahl:d" ,I;;Lb.lb,J I>IU'I~. ,j En 111. IfI"ILIl 1,.;, h ,ilLoi bl&irml.ti -obniU:. liII!'l~ 'b!.!. dCl;1i!C1! ~il ves lkal 'l:rln l!;b-al I!!lmll'k_ it EvU bulunmMI\,ik. lI'1cu]U ~

(;u.i-

Dlnn",

I imtc1

-

(lyle.,

(30 _. Ill),") U~1l11 U Mill lIakl . Pluj~r
Ill·omlth
III

.i}uaci

!'::1k ]fiir"

-

rOl-mU!J,

a(lii,l'YI,
~l,

} 10 III If':
~UJl1CI

le.l.ra illI..

her

Li.u W !'Yl:n:;! gll"j

rni-r].
Alh,o,

.y:.hnz.

I'DUd~hcll(' edl-

I

yonlu. ,
nall Uulil, mii{C'mtJ,!j~'C1'I saldlnj-p(, n iiLcm~di::t:n oyundan oy11lm f' rer 'k loutun kuvvctlel"Ini ..~r'C~I i;l ordu, ft lie..,. J\dah) a l'o:n':lini )':3.1'00 saat adur t3~IUL _'\dall haDl3.lh~1U 'fll1]'I'§U, -AIL~, Ilas-mln h'id('il j)'il~ )'t)liJ1hktaJll :,;,onra, blrclenbin~
j,

- YOl·du, .. - ~illid.i :nfl olacak? - Dahn, yeJ1em~l. Ad.IIIYI Adab d[J.~\·3.Il1iL'.
NelLre ... Ctir~~ i.i~ snat gosllerect'k.

I'\f U·JIllI

(17.'1)

1~_!1~.M

~h:On('u J::ndt'f.

ttltall'

I'liIdrrtYl vcnkID~I.n-ll

!>lmm.1u
:w..inl 0-

'1 - All.! Jll'I!J: 1eocri.lbr:! Uil!!vre&.illd 1mU'~ rnecburl b.izrnd~ Ulld .. n O\"l.C"l D"IcsJl'A,I ~C'.J~ Illt I tI;]'I;ulrlodo l"">'~t-r~dlk \nkdirLiI! okUI ~Il ~ nol£rd l'ii;I mU_<:.:lrlrl~k lilt' tJl;JllhUtn~~ 'ljl'Cf"rI~.

"'.,:1

b

~ ..

m~['D.urt b.I.z. odJye.: ciDe clair

..

sonra ken-

_I:_' !..lUI.!

Iyi uyle j_<;c, ~i .. d Ali-::Q, Ad:J.]I~'lI alunn ahr alI 11.. , I~.:!oll ,L~I 3YiJn ma.z ~l"l"ll~hrmll~& b~ladl. Iyi ~ 'm~"r. ,':u]di 'ku IIJ In IhIllY".! I ~,lid!"!] l!a~Jaml$ blLhJnllll.,.L.ld,r. bir kazik \'tI1-au. Ad.thYI oldugu I~Ultkln)Eldan Almllnr".\.l ~...lI1JC31i yc-n~ tesbH eUi I

p.nuule ve 1tm;.:1 m£lIUl.Ilu d~ l'INla;.y:l ';01:'111' ;:clml!:! ZII'.::I.lt B:lnl.;l'1<[ t"r.1!11\tI~ll un 01 im:J;lllkllr. Kllo!\ Il1ml pamuSUI'l k,lr"u 60, ~clll ~v k\.llul!'tt.Lr. ZIHI"t B~"k.l. L parnuktan b. 1 1 l.ilL Ii.! ve l<r;I-l,,' dn :.IJc .. l~tfr. P[UI(Ui{ lOI1l:1m;J.K nc

100 m(!h~: BI~J"'~'i Tllr.m (\ 1,2) iJ..,II1Cl Kllm. ran, U'''IJrI~i~ Fik I d. 100 m~h'«: BiL mel "~mn'l )k.il'l(!:i HQ:! ;>,'in. L1'i.im.:u Yll If, .!lOO IIlI:'LI'(l! nl, jll(,j lI"IJ.LD !l!.l7.~) :J...iJlI{J H~" IIfI!JliFb. th;U ~Il 1Se\·I.J.

IW". Yagb \'e!l'~ir>1.,;i; olan Ui]'l lie 1,i'32<ii4U1 va.rcbr.

K;Jyd"lllD1T1;ak ...-e dllll~ ':JZ.l,a l2:ilbitl alrnak ic:!n ~!ibnbu1da Aks .. r:J.fd.llJ HD~'-ki o;:.a,.jJth::si:n,jt!kJ okloll dlrdltW'lLlJrtj!:l'l: lDli.ram:l1 edllmt.hdH. J~ h.:lt ;tlmilk l(l:n ,illiU He de mur~II'OII)l c:dill!:b11ill'. U. 'E nOL 1S40 DAN SONAA 1MunACA.AT ,K:AEU..JL EDllM~;i!.'

un

(LAN
HOI'I'III T. II:""~' h .ul h l:IJ UnCIa
Ilmlndcn:
iHIllIIk

,!:tiki",.

Ankara Valiliginden:
'1 llDk=:l K'n 'h, :r..lUIlUll 13+ 11:10-11 'l00 Unci, 1.,]0. d clI!rI lrId c~l.I f-OOC tWlllra\ 'f! 22/8i 11140 !PCrjelllDe ,U.n\.l. K:lt on b', INcnktn 11m] s5 7JIlIPIlm ak. U2;('r<:! kap" 'I QH 1.I..L!ulill' 1!'!U.illm1!')'e O.uUlrIi [I~t.Ju_ :l, KCliU bed~ !U HlJ llia (1:1') ~ ol.l~p bu nH~b~11l ,211 e)' lira (019) lU'U~n 94Q mllllJ :!fIll b~l.J,~rl~h 'U! mi1~ Iu .;JIlOOIH IlrJSI MJ. mall ~1I biJ ~~dtfl 4dC!lC'(~t'kb_. MlIviJ..klrnt i..emin .. t 3809 lh.ill!E kurutl.uf. "II l~t'rin 1..'I!k!i.f I'1Il. Cll.lll tl 1 n..nJ. 'i":lcaret 0d.uJ ... ..... ·c-.!!ikn~] "t' \i'ikkill lami.n.a~ mcln1.lf,! vt',c. IIIllldlll,;_1;lEil!'l"l Vc Jru.h: i'J:r.iLu.th!'1Il co a.z II KUnI e'IIVe1 VIIA1ci(! iflLiur-t .lie mll.rll~r.t cd~rld!_l)I.] l~ 11;;'1\ :\l;KiI'ld;1TI !I!l'lnl ."MI}'n \ll!I!j~.::d[u·l!'lJ l'J:!J<.;_rlda :Jdl IlCO;:oJ!'Tl IfUnillil I:;~~ ltt.lD k.1o r D.:i .1 I'U r'm_ 1loi.i.ll.i~Iru! "'Il!Tfru!l",ri. •

I

200

tnclre~

BiI'lIl(;J ~cnr iifU;-cli H.II111. 4li:UJoO b3J-I"ilh: Birlll)L;;j IklJj~
liH~j,

,:!.4,.:i)

lluntl

TYrol!Jl.

J~

d:ih, hu.smmm

!2"jindcfl ]<ul"·1

tulD1~k \'C h[];!'I~ ookmoek J~m ~trm:-Hl.:1 ioli. Dertla! tcrs. diiJlLl'f11 tel'S ~LunjJr sag t'liyle sOlriJp ~IY'I bir lMI b:"'l:;kL£;~\-!':~Grald bn~ml:r!Jmak istiyordu. I "'tIl ~'-'I:I'''' d--neu. \'1:'. a,,_·<:2 .. " C " .. ,. ~(ln!ll \"ar' I'IQrc:k·r,:Le b'f:'<l;'li. 0 \'~it A(I;!IJ,

!

nan.lr
i'-('

- "c. :kan.ar
k;]lJ;
I.,

I

~:al'km<lZca "Irpl' d rl'lJi.,111 Joktl:

H l}'d:t Ad~kl he ~ Aiit-o "u[ii\'ornu_ H;].l!;mmrn iM ~ ·jjl"t.iJjj \'~ ellseslni
I..

bag- j
0-

I uj
I

mo------------..I I Ask
Elc-)'o~h!
il~n:

_

ohm .npo:t "C' ll- rnlJll I~] d "rlJl11diJ fwllli),('Ll!:r £_t>u' 'C." PI'hL~.t ..u.lll" ,"cot",,,, fIol, •• 11!hI·.l I YI:' oI!crrt: It.r;JclI.tA;1 '-!Iti,\'t>'ti'I' ,·Il)l: I,.,.-·'nt\Llndllr, I" Y;J![ld.:l tll:~t'dilL'Cck IWT tWIlLl ::tllO In:i) ' ..iL,l-J},'l"ll, rk~lr[!t \·cL.ililJlliz: bllIYi!'t1~ 6nlo:1Ill~. I10n'l'l:lo1 lJy"II~"l.:I bl1llm ........ m;,h<;lIl.it.JllIoln l1ul<.ilnlc-l r&rmr dan mllD.;j~ii"~HU ;.J·ri,nli tmi.lndlt.

1i"f"':J , 00I'! ('I Kuldi

~ehrem11\i l]N~ m.ahnlk",,1 Yo),m [tJddl!sL il5 nwn:ll'lld.:Jo g)uldm iii Q 26/7/ll't1J l.i:J:ritUnde vl'fnt ed~D ",~.I.t!r k~nc m:l~Hn~~ V~ ~. ,rJ otltln~.!'1 H.[jtll:l'n.i.J:I .il~n 1.1U'.hlnd~-"" ,UJJ •.,. 1'1 Li1C<.Ilc \·c LKrr~ulllrllllm Dir

ac

+

;,y "''-' icidl.il(L.Uverastt

'I

a-

cdJ!nlC'.I'm

U';:

rt'I.,...

...

Gu:~It!~ ~i! ind Kar."JI'I.Jlt'r.lgo P l,S) ei Se)' Ii, ut"IJ.Ilt'U lm'll'Ill, Disll: RISUr\ci Mchme4 (aU7) S~·U!_
1:"L1kscl:. al1Ml:l.~

i.k.in .•

a:!l' lctaJ.de m.u.k:cm~L:t<;: !1'l1Jn.c;':'II· Inir.L ak...si IlWde lCNOkl:skrulD. r,12.il'lcJ1~ dc.,.,,!!Itle;:- ~ I 1 ~Il Qlw:n.!:r.

ilun':i

!i -

B!.I if(! ;;ld ~Ttn[j

ron:bllec~"'_ltti.

e keP! t!lij)S5,~

Vt

un.. )

dij,er·

evr.;,kJ

Ii

lc<l

Md.

de h!!1' ~

Yt:r1,

A.kerli'"
mt:7_UrlU

,tltlePln-

L
yuli

e

Vto m'l.p(MI
I;Ikl,l.lJUoI l'l~ll

He d,,1\;,
lllDOYct

rra k.yadc: slfma
ire mUlcade'e
Ed~I"n.1iii "k;) ).,} 11111>",Il.l'ISl

lSJ.rirK'i Nocib 1!i1;l.J.l'le.1 C'l:'~ilU.

p."'

iklo,"", Ita,Jb.

Uzu~

ElU

m,;l: .ddru..~ Nee·

lao;]

eli; okilIL.3Hl"m

L.:Iruiime
J;~!1l lLLbllren

Ad.u11; d;th:t ~lll1 i~in larkJ

'c[~n

Bi[in!'i HukmoL I w.:M) det, i.kun..:i! ]fo:Y!".

,jIIlIL,l.:!m:lhlrl

da dpgiJ.ii, Nc: de ots.:l eOl:ilktu. 1 La ;J,6\-;'Lr. k. 1MIYu.r C;l1:gJ;T': luskJ:s gill U:- Ut.· ~ ~..IbP.y~ • rwdu:. EJir.neli .aga. meYllslu. 1\'-1.-. H:H i Adp.hy. s.ilJ!flenmi~, kiif·
re<iiy{)rcill:
)lan,
E

:>

-''1;U~lD~

dan

.Ek~k-I

Sink I.L ;.~k!rn.;t.;
Bil-ml'i rJ.kld 13.(Ic:!) lI.lld Mi1il,;,lloncii HI' "

_,ll]"":>indL.!
mW';.~·g ..

)'ilpWI!n1

Uaii 1.L.\n

"W-I

.•1.;;

(Hu,u,j

lLIl.ln:'lbirlmio:-

'*
V .. II

II

oniinu wnin
)'!l'1

A~ketlik

~LJllic~i".

bir-

~~}" Y:l.pam:tw.

Ii~... : 1It: .•i!h.d
}1.Li luli;c-r1J.k

MC'rk:e:zJ Edirnt'dl' mtD1~ mll~:ldele k-)kil.jtJ Tr.lhJ";[iIt'LL2.ln her ki\~ ,·e kes basImi;] fl!31hy~hn~dC':L ~·iyor. ·.lur;lrlii!le h:~lul:Lh bilbn .1 1;••)'leI""", !'''''l(ydi:ni
51ImalLi.:lI" de-wlIl'Il!

olan 'r~"k nir.

Fe".erbaheenin, 'tenezzUhU
Fell~! bi' C'C' klllbt.i btl nym an yclfu:lnde hi r' d!!IlJ2 S ;;mtJ:!] ta-Lib i!'tmi~til'. C'.IIn&rLc!li Hooil oll~de,r,. Nnl':l, hllilu,-[ bk "i1pw-a 1bmIJ~1!i: VI! gcocc ;.oru-lBlnd lin sol'Lwya Ilta.:l;:u- ,·~ltJJ1ilil!· t:ckir. BIJ l~neuLJhul"i gLi.ziI'l ".;:; ~1IL1vl1ff::l'ltiY!1lli olmt:lll iI:.lJIl b~.l.JkJ"'-ii! b:il.l;mml'}llr.
SlIli,i:llJ,l!J1 k~!IIm!:1.m1 Bo,flru3T".;JJ Vr lalldir eden SI!-

TU,

llil13ret k;'("II"~J ~iJ[irmJ 111H i !>,a.r ,~gll' :&<iJ'l~J1[J I : ~ N c 1.;; ~I r diY0r:l;tlin :lgil1ll ':'

;Ubl:'~iJlrl<!'.

al"lJrrr,l'S
Vo:! csa~b

ve

~Li'l.J"

k..'l YHLll I:;j.r~ J ualllLiJ
t!1'1 niH

hili

l'LI

t'~y ~·e r.r. ,1j. r lIilde Icd.n-, e(lIh:'ll~h~rdn-. 9:~a 1k r:un~)'!:. J..:i:lIFldit.,un 1TI:J1Cim:lt;J S.. ~t"
~{!'flC!.1J1Kle 37,~:;l5. ~~11L;:l;j 0'12 59.S:; 0 !r.ll

lJ.Lr ~l;-

~det z;un:mlarmda

)'.(1('

N~<;'II
.1TlW': un

ttluj}~)iltl,

gonnu.

len alJ.jJ~I.b ,'Ii'.a.z.W J::ilrtl.rrdc tC'O:.JUI .'n']lIL~·, 1,111". 2I d~I'I:;",j\il· ;;ebch \."[·rilmC'ml'il 1(': h~r .;:)h~III l'I~l'-.hIlJ· m(,~'I;'LJlll ~kr.l_'-:::':rC cil=d:lnlIlLi.l ;razJh numa1 HLI nr.iI tun:: _,.. ~, dilD 12 ye .' . r,l..!r;l~"...L (Lncll~d,

kacu'tln
ml'1
~'.Il 'I'

9~iij de 55,48[1, g:l8 V·I<!O:liC H'lll'l;lnd_~ d'l:'

.I1asDllnJ?

-

l';arntl,
1":.
'Il-dl

:l·Ui...'!

hj

~c.mlfl :!Of).'9l5 ki~J ted'''''l

12·~hLmi~l.iI'.

I

I!'e-V~ II u l1.ao::Jc:atl !I-.Jkiopolj~ u!ak, )lUI., U~I" '1'1;: :&lhJlJ en :bJ1'1ii-e.i mil]rrern lu,-!\Iet 1iI(~e:.ldir. En ln~e t-IllilK !I:.. altmda bile-

ol!

l'II1I11\ Im~lf,.nad1 ••• k;\llo:h ..

I1M1

-

'I.'sUi, :;.(>0 b'lll·Ur.I~1n II n. hLl1lad n'J amana,.

'? gU-

3l;mmJ.!;;

t;/1l/1910
u:.!iI:n!

:;,all

gUnulld~l'I

b:-.~_I

U~,O sl·n~l Zo:IL!ll1drl 1Ia.:dl;";:.n nib.3~'.:;llllt) k.l.:ir.r 13.111.7 kl~l mU,'.l·C'lle \'11': ,6900 l;i!'i ted.:.J~i (."r.llltllh bUlunuyor_ ').'1Il1'! 19'4.0 :::.cne;iml t~mi>.lC'Jllo,!n

VUzme
Kadlkdy

mUsab,akaS'1

reF.f,iJigim bunam:Jo!.

- Nc uem~k i~t;~n;ul"l? - Demek .isleciigim a~Il1'_ Ali9=', J...fL.ull~·a h:J.m~lhl: j.';l.plll Cli_ ~ N~ h:unalhii,l!. Y~hu t:J.!fltt! giit"!'!" {e wY0niUn?
Biraz.
:'"RbH~ll 01..

mil.-ac');;Il edt!LCk (If;)!\) m::;lulti 1"~IJ,,~.'!~~r 1. tlc.:-n aU n.lUll·:lf :;I::l ::~d;u slill giJlLiJ ::'1 Ill'lI! 1M t' Ii:HI13l- ~ar~T'lba ~\lniJ, (Hr'l~b ~ In ,"1'1.1L~, ~rI;:r 1 ;!iIo:n 50 ~-c 10;:11:1.... P!2["_· remb~ IlLln.L1 51 ill!'I'l 16[1 :l 1!"llilr ~1.lrna p'\lmi) (ichid ydlmlC!l' 12l3J 1!l4ij I ~~rt .1 b!i,in~i :501a\ " liiJ .. 12 'iI''' ~:ad::.: 1 ~"_Il :ill y~ bd" ;:;,,11 [l1 dl'fli (" k .. dul· 1I;;;rrf'llIl~.l 101 cen ltJll y .... I~m.lr _ ~-.~I·I1I~t' 1~1 d·,n llii ~ r •• I;:.. d:ll' eu .:l ..;Qnu lkr.:..r,.rj'c cu. .:m \ ~ lJiLrl.l5 lI-;_lJI"JiLl! birlikle gel1l1 " kill':':. CkU'IIJr, lao

I'krelu!n W'l.Inhlll:lJ 110.105 m.etf~Lll". Jt.J' i .. ~mand,D muM~hr 111;1 ve b:.d.Jk Illd ...r u,ill bir ,0);; k:m.'ll .,~h,.w \II: tern i 0:1",t1i tllmU.ll.r·. Bill fi8yc,ce 31.04 0 metro mUI'Ell;lb!lL lJ",!.l;!kl.d:. kl.lr~ltl.ill"llllil •• \11 f'CI'othk
"]d!11l sOl'lJ'a

hir

tJliJ.r:aCltle

"e

ted:lliilbhali

k.l".yJu

~kr.D.r

Her (lcz.:ln~t kllditn I'i!.lkn irun blr ~.urm: noc. v wv.aJ t fniiG,amlarmda lIloi.isal:l..kasl l'[!ltJb (,trJl}lu,;pn d ••ha bWlJJl1.iJ'. ii:nd do buhsdml·tllr_ Bu yMIt 0nilmu7.dt-);;i eUI'I'lIOIrcsi l!i.mLJ P.h.r1~ i1c .' Blli!lIIII .. .BclvLi aro!l;u.d!l JI!T::l e4ileo;:l:a..t.r. Y31'i~ Moorl ilCfd ..i. l&unaJllJ rld'Of! McmlrlLi;etin cni),,1 yfuflt:i.Jl!:!J-[n;T1 bD~l 'Yilcak v.:! Bi!'VU ~Iik~mt:tir.ldc M~:lO.tl <;:ill1M'Il3.kl-a rrldLlI>J.:lZOm;J. !IIabulLlI);Ul bu I;iIITIDIld!n dQllillchikkll u, bu mli.:; lxLkti ;j. hi'ml'J' n{!ffirn LSlIn.r;, tfk~;ll dc-nl.i:. ham.anw:i.a. .Wd~t 'bilI1LiL1 ;'iil mJli ra-rJ Etrun.;:m t5t1!f.~k ctl.ht('1 ctdlr Kr17.:.1.I"l.. nl~ri1 ~b herlidOi:I:'lr.l'l:'ri an ~Ilmiilkladlr. yel1:'r' ~'("rLrtCl!!k tll'-,

FEMiL

DC'-ll.i QlJ:naz..

vie

.BAGI

I..;!

~irt'idi

tzmh' ruar~llda Traky,a

,'It ~~.I(i kuw-dj

e1d!e l,'-;_nll~Ur.

Ankara Y,alliliginden :.
7Arlk:tttJ K o\:clilt' .YolJ.U:lWl 10J I 000-114; - !i1)O 1II!'1 ara.sm::la .s;.L~1l G!'e t.'lollUn \'j,; ~Ln",' lD'IolM I~l 2:!J!l/1940 per~embe gUIILI ~ .QiIt OOIl 1Jc;:j lJ L.I~u.ki::l ih..dl!:!ll Yllp]lmak ij:zeJ bpJ 1I ~r[ LaSLIllic c:ksilb:!! ey lWnuln'l\l.I~tur. &K'I!~it bedelf (!i3~~2) lim !iB kuru;. oltl]1 1;.\1 1'I'1.I::t.lil.iilJ"L ~:'l4:1~' lira M kuru~u 1!l10 mali ,]b bi.it,>co:.iml~n \'~ mut~b~I.k.J 20 bH\ Iica:!ll 19H I11:'1li !i'W t.!.!1,Ctilnd!11'l u~h-ru_'1;,--ldu-. ~. ~Iu~,'l1k!Iat ti!llll.nfl\ 9~21 Uril 63 ku.n.l",lul". '" bldd.il!1I"i.n ItJ.i:W mll!l;;h)I~Jillll1J, Tdc.'~t Q;:'I:E'I VO(SiiUli!:l ~'.e nltlV:lkk:1t temln:Jot ln~'k1:Ur.I \fry;'! .fKlldru:zkmlll.l VC lh.1111:£finurJ.dl!n ~ ;U !iii sun I!""",-d Vii'yete isl.ide i1~ mUr<LC.:l;lt ede:rek bll i:; i'!;in ,:Jla~il]J~l llrnllI ehLyd v~ll."l:1rlh.! J' u!ulI'ld i-Id • .!:('~tll gil fide Millon grl. bll,.ug.'J J :ad,U' DJ.unl enoomc[I H!i:slielne '·enJ'iclul. 5" Bu he ilIla ~ln<lmc kc~.r "~ditc;r h.!1' g1iIn gurd .•lIeoct'kterl ,lfll., OILlnyr.

gOl"UfSOO: B~ ,~, Allah ef.;ki_ L cibi brUTe., tuLahilctek mi}
Hat:ilint
~ibUl!j f;<li3l

pavlyonu
UIusu_:j

n, AdaL., o"'t'](:e

8-

n' hlZ<l r:~lm~~jI;e,', y:)rlm SQ~r:l, a:;'-;l;ga L-·lh.1.lgt !;:ilr&·.·.~t:!EJ';IU.

.....

Ed eTIlI!
cl~]'I) -

hulQI "'I! ;.lI.Id "<!t;lT1l~rl"·1
K ::ull ",.<1.1'

D..... et

JI,,,k,,rI·1 k. IU IlCIIIIII.,h! n:

dUo

gureo;;i :

gLDre~L Ahro y"rr! ~. ArJd.h,.!, J'iag.~ Sf:.lrlt<: 11'f< '1.1 'uyl)raJ~,

~Imrli.

birwl'l!;;[,tihl,

len-

KudllioJ( "':;]lulik ~ub[,j !HO Iii~n )11", ::Jill lYlol.tl1 ikl"<lmiyes'I~,i rI.•• .loll:!. I;;.... tf!ril~n ctinlel te', ~i ,edl:!I;7r~~br.

II f!\j;!>tO.:;dil s;;ll:lr.lk. 20 e,)'twdc s.oOD ~I'eeflt 010 n. J z:mi.r Elll.~rn"· YQfI~1 iL.li'll'"md::the,' "~fle oldl.li:u gtlbl DU :i~rt ~ de TruJ.;~;J ,ll'YQ:nl.lo b LlluDa~l:okt 11' _ Gt.,,<;mD$yillarda Tr.d;.y:lIl1n mlll!;nU:lt vc Iflf':l:ru.n.llic I!an.arli zh-"i},!: nll'hHliltlmm lamnl!USln;J bti;)-'lik ,. .. ,.1.11111 "'OkY,ruDII1I buJu:ln lz;mir (u:llfll'ld;!kl P:l\1'QlIl,lmu.z. bl.l ,'11 d. h., "C:-Il!;)n \0 dabu ,Eol!tl• .:; 1I1Uhlc-\IY"t.I~ mllml.az l.!ir m~ ...ki l;:;uanm:lJl:l ~i.ili;;;It·,l<hr. l"U!lr.:.
h;'lIThk~;a

:w

• uh biximiz-

"'Ii:

• Ih:~:et. Adall:'a, bil" bOj'undlll Ik ·urdu. Si.irm~~(' ba::;l:l. • · Douo.i.I.-(', bid~e lwrb tini..:m:

'j' ••••• j

!"Ilo<lh

1I",,"l

bilnl 'ri[lin I!.~~ 1'1 jjiln'crd~ i.!ile JI1lydCl.ul,· ,,111J:\1<:l,iD ~Llbcy ... n,\J.( t,_~i

e-tme-I er J.
TC"':'L. 'Lt.J pill VI:' I""lfu cti "d.Jn.1:JI-j H~ tH{r :--dt't1 ule~ 1:,j1:l<1a ~~bfllrJ11lt 1otogl":'! 511!I.ledj resmi g~l rmt'I~J·I.

aJdJ.
I c.1. ~JI ;;:il:.i LUr pt;h Inlam I::.orlln dl.rllltla ~tJrij:',",r('l~ uJlune aiJn~il{, altln<f. nlmak .rr..-Lihjm lJi;r i fl1 j. Demc]t A t.Iall y(j,rulm lI:lltu. ~~Jkmi.::!tj, Bir boyullJuruklt:!. bae.mlnm :llhnu dlli_:ml.i.~iL

i,UI';11f

Yllp,I'll.1kl.a ul;]rL bL!~'I.lk blr Iruz It'e-ril~
i~jn.

Band_Irma

-

-Malmiidiirli.igUndan"

oevrOlk1 Nelia t t3 13/()9~i5)

1I1!ld.w-m"",n ~

T.i$.BA ASI
1940 Kih;Uk

1940

lKRAM
S
(;:t

IYI!;;.L.EAI !:r3
~
t
j<

.I. nd1!1 2001) I r;;lL,I(. = :!OOQ." ]CillO
II 11 I'
]0

:.00
250 100 1iO
1,

12, 110, 7:i;t
Ii(

Gun
Ciil£JJ

n:aricinde

i~·.-zi:ll

,H11'I11::L11Irilytiim-

CI:lr.'::1 \ If:' &1 II Ifi,LJlII!. ~ ~~hld

lcriLun. cumarte;[, 'I:",r I til:! 1'. Lin] I"j d(i malul :!lu!;.:,} ',re culLn ibrnl'\l1~ c-

l...... ,mn

d;).":It.Jl"C.:t!;1

U: .l .

,11

r.
,,,

l!'lhL.i~·. Umuml r..hU\:Hi~ Glalll:!nl K:1w:nl DidJ:,1J i:.!;mil' 1:lIch'dl:l'51I1i1l1 ~·uku1:iI.ll·l~ I:lll\·(;t, n. u,·uino S;;J II wn'mncll! IomlunlTI.a.k ilzelc 11'11Iu'c .cide..~!:i kll\ n;\!e umw.IJ,)·UI".

M:myU!i Qbhi. i:JI',ulml;:,]o;j TI~~.1'" binillil ,Jl;,hil o1mok ii!zr:::re <l2Z:iLIb ,.trml Ik) IDln lJ.e3. ,'I'u:, em ~ek:l.:z. lla'~ bl!'ch:,l I'flllhiliillmcnli Iml~k {tvl.anla'-: h.oil!ikl y~ rcsml miri!lnin 1 hOi:clrilll. !!l4;(!< tElTthjnden m:lJi.I~ !l4·3 bri.hine "tL::tI~j" ·3 .Lle.,ell~i 251U!l-l1l 1-'1,-,b,Od'l!ll Itlb:}n:n HIli !NO Illri:hill.e mlJ;l:(l(djj ~1Jl"iB'fflba (l,Unu saot !5 ode litl[Jll"bi :l'~,p.hl1ouk u:j;t'ro 2\1 gLln I'll cldo!;!'dle .a~Ik. .IrtUn"l\.... ;, ~Ik;.,jlrr 1~1I1 Mu, ,lhl'"Jt tem~ni.t bei:lltli mt.bammmJ" y ~!.lz"h: y~1 bu .... uj:udLJf'. Talib olrm]illirl D'"1Q!.nrl:a I., hye~nd(' l'H!lc~ckki1 ~IJ.~ JlQuluntu. m'~,)'Ollun"l ••Jurll.. :

"

..~~--~~---------~--~~~~~~Cari Hesaplar
·S hlbi: "

= ;3000.3000.= ·f[JOO.31!50.= 52S0.-""".

",...

3I)Dll.-

;~
.j

IKRAMiVE PtANI
Ahmed N~,rlr~l
M.JdlJ:'u: M ..el!:!

.Il·t:!ot! I ~r;
Y"jlll

§! LJb.it, f

roIl.iIIlf ''''

Ah:r~~,·
rind"

1 ti<ln.cill!-~rrn
.. e.:!ldl',

U"ih'!l-

CcmOlJcdlltn

SAR:AC;:OG.LU

W;'ETI~: al'Blldl!i1i y'"r (Venl
"']11

S,.I!:::Ih m

Ib.lli.,)

101 • ~\Jphe:: lz .v'll ml 'I d.1 1-., ]')Y

IdL 1.J:l.'j u kOy hlr--tzu !oYl.lfld nul· tn,1 i ~ !.d .. m 6i!ndl" 1\ e "lu r I sc! 01I>U ,~ ';; ••l. <,ul, !J;'ll.a ~'CJI;a[ tliul ... tl:' ",,,I. ,Lrd "'"I. r>c~CC1''!!d,:,n i :I' 11~1!_1 L- I llUn~u:kl p:lmyl :ntm::'l:tlr dcdim. T.J-· T:'1~", p:irud:lw',] :'l't. ~ ,j~Cl~cl•• 'fM~li ll:lnLo.~1 .kl.ldH(~nn, ilbbJ[di~Jrl!l~ ku,uJill P ~1~1I11;a Im. d ~I.I nu n J~ 11 IJlffidil :yu, I"im. '!Jluk :lg:lI"1'lIi':~ 1:.a l1l1dJ. ',.orin "',,: • ]·.. Ir;hm. B;,T,n ~~~It:'hl. Dllllenm·~ 1~ln y-olun k"I"I::'I'ou:J, Mu •• dum, t;tinl;u I'tij.ye 1!1,·.,;-n·1-! Illllr is(.m ~I' • boi; 1,.:. > \ if;' dhud d'~lfI'-' te!:adtlq 1"11 ·C 1 .. 1t 1;'<' l~lI1-.j'b hl~' ~o;In~rEo:'fFo::r 1 di)'1Ii! b~.r'Ii :r·ill ... l r13l'dl. Otu 1'QUIll. EID EC maIU,imd", L;uluu Lut II dygum y~rdcn koy g..:lrtll'liJYCH" Idl. e n I kirk ~IH ·e\ 11 liu'\;1l k lJir kby idLK •.tlth ... ~ndime; I·" mil' d' I '·lrt,·lml_ll. jhi~<ll ~u ko,} <!~ l\1lkal!lla)-a dr.ur. " -)It w.i, F 11,:.Il W-I. 1 Opi dk:ln fellg. bJr nilll ... 1I1Jrlm. dOOll11. r ,I til;; '1<1.-1] ~I~I ~O;"'\'&O!~"I'J f.'rkl EfX!-,ce )'orgunIUi<: u'ml~tlm. YUJIl ,,,k ,,:li.. BII~ho:lrl! bUll" ,"_um;:)m edl!n d""ll t" l~tlKI rn. l.ilmil!ll or1!.II_hk blitt.n ~·ld'!'Ii ... d.J !'uhin l"~Li.Jn kl.yml:!i, .. i \.o11!ijn r:rrdmbnDu~tl. BI-" d~kJkil ~on.dlL~ IrJlllj~hl. ]iu!.:i·J ~'IJuk t'II;>IJi~. rLJ~u>' r."".1rLl1<1 ~',;ml oldum. ~llil, 1 ;:')'",io:l, ,ttL i I~ t>lr· ,H'r;l;(:rlofc n aIr I",ylu}'l' le!ia.tli.H ",,-I"ril L mi,,'I"·.lH 1 k" 1II II }'Otth.:tIn . t'''Dlmd" "'p,,fu.J h"O\-iII',Jle bLr IIILJ4ll"d ~1,1"._.1Ima lukll'lr ..r·. ~:Or , mmL1 tit.. iSr:l'[ dujll, f1l11 dim, Hakd,.,l hllld4! uz~I;"" b,r H."1l ..... KY.lecd~ I••n,~.· H.l,(.' J:lt.maz,1 r,'~LdLlIrI. By adam bellI dah;i e...... · el nul.1!!! 1",11 i <J1I.!.: . N!:,i' • bl.lnun dil, ~...rmti'l' olm::JlL 1-:1 ~~II k''';3 ban" !loi: -011(,· ill 'IJIU~ tmk::Jrun. !jJmdJ IIm~l!b ru gell)" r l(li, l'l'crirL" ko ...... mlJan bJrilZ ;i.Jphl!lendiln, Bu rl .ur~l.z. ml l!lrmaml.:m ..\'~m::.~·" "t:f"lIIIiill. SI1~" l:.t 1.;. r t !)J1T\!llldiln tlapn ~J1I:idl? Yo a IWIII mJ. 1lI"1!: 2.. nm:1h'!' jlrLl. l_1f I ! n hornz !;~sh:.rl t:djJior [hliih<ll'e kIi)'IIblCin j.;IY,,[t1undcn ijfip-

Tin }'eti~c~edlL!~~!~]

,'e m"dma.

~

Kimdir

i)~

dedl.

I

ir ~alglclnL seyahati
29
SlJrln:1 n iY<1tQ~w V;,r I lr~" !,;.'<In, :Il'l,!J;II:.rl cl" ... r. IbUmaJ LUI.Jd.n.rl ,ceJ;mi 5ludlr_ - iII... ,1 ~to1 .. BIZlm Duran:l ):ilLiII , flliln )'o~ U\'11 lie fan!! k,,'Yl.lnuztil!k, ~:llGm..zd Mil{a~H;:jl'lm~IQ..syo Alieldt .1t11 iii';) dcrncdlm )I. : ~d ldC,.rfli (!:')''''~00leI': SeD kiIT1!iln? ytik b!oir bil'm Vilf. OM t:;'iE1W Lolrom') .!}en klnl .. 1.J1,:u!;lm~ Koytln bd •• d02I'I.I!l'. B!;'tl O •• 1111 11 iL[I.-1I1ll ·1111. Gi",IY-ilol' t(ly"rctjnc b:ll\rtHIII.I ...n mosJCi:J;; hi ('l{l1i~ i bl r l'11ldddl:!l. Y<Jyum d.y(lrrun~' l'_HI)'11!:6lll';5erL JulJl<h - ::;::DtO Lo~:lI1S, $utt> Ld>I.m~, 1~<:Ii· m(t!lY'-' b-J d 11~ I!oy"de bile yak. lITIiI!lef'lni lei ro1r I[>d re);;. "jl(»,U!! odu~un_ AUcd!!l';5ln' Bd gLlI'I I:'~"velkl lu'iiilk1r:n i!'onril: Yllt"umi IWrmll~ ol! .. idlf\ ;0 .<:tmiln - H.l, hi! niarlLm Demel;;: "ell [j ~&.iJJr1il t;;1.J;diilt ederdll1, BI'lJma b'l:' p'lODU.n aGllm1511'1\' '.00:-: ~er iI:~ldl i;ll" btl 'IuI.l~a dU ..1um. 'Ii: .-1! In::JJUII;"'--~<n MikilChlilllllllfl .. J;or. - LIlkin :It I' Sc..niJ1 IJ'Ibl unet1~ Mikadl::. I<WI olu,.ol'~ DIn I'I~ i~i \'Elr? "loks:J belli ,,::..-.0111 '11 C<1rum ~lodi3kl 4ik-ilC'lIB)'l bLlIii OYU rnl1 !Oyitt ksm m'I)'OI' mUSUIrI'l' TIt'Yi.C"!iI, (!nl5t~~i. Ma- l\,rchm! Mus-~Ilo AI1T1:'J ML1U ..~· br! I!;UL~ini anladlm. Ad;arll !r'~lnllm'l Y~ll;ol~'$It' )':lkl l'I'I"l, ··l'ct blr .!larl.'!.'''; ~f1 kilnBin? lI.Qylc ,:!kit:iJ" 1LI1.l:rOLd:l m: arwonlJIl:' dedi. El!lt 1;;;;,',11:1 "c:rdim: - 13= Mos)loA r I 1'11111 L.l1Il'r·lm . ,Ja ddEUll

~ "lUI":

~I

I: ,.',,:lm
~mlll~)

I ;J.d[lT .I!!vmdlm
D"JIII~,IJ<1

c-'L RllU :anl<l)'lIIt'::t oj 1.:1 .Az It.tlrll L;ek", :1'I;,l
l';Punu ·oo:u.nu dp;e-

cd-aim.
-

Eel;~1 5'Or8U
DI!! rap[](;:tk-

I~!I "rkaali!1'~ ~irndl

Sin babJ[lm:'

~ilndlJle Io"d.1r Iii, bOyl .. p,lln.lsebetsid. k tc uLdumnn.nu;;lll·. - O)le IS ~.IQdon I1I'UI.:;;;r~'lJ,tU::l:- Dur .mlltl.rl"lIn~ ]fcrit!!' .fi,ollk'cllayn ill 1. .i.ldill ~lLJ.!.lim z.)m"m:l:m LUgLJillC kildar b;ll·nn. v.m i. ~ II II. liNL JJJ. blr i'1I1il!Lll11. l-h,UIlI Ild~'dlldllJlrl <Jtl,!hiUl slwld~lu~LLI1IU bllt.' ftJlllt~~im. Bc-Ir;~id.lkIWUi djl~_ kalll J'1I.ume V"lul'tlt ~.JI. l'ovrund.:J.-1 k1 ~ilnIIlLl"l felilil bir ElGlInl 1D'1f1".ldl' 1-:1n1l ;] 111 In II ~ll. £1'1 F1lhi1l'C'.~ M,,[IJ,uh ..,IJn "r<1b<J<iaf! bur.ltlLm
iC<j;tim,-' dl.'t1tI11.

1i:1·\·!:k"HnJ~ I:ur k::lt elbi!!l-P. iMl:l. rik edo£cl!'!;.Lrn "11.-11 JlI •• ,jm,l.:;cll ~. hill 'l:'tlilel !i;r.~re yola \·~lmc,'glJJ'1. BUHldli ~Lbi..sc-ci. dllkkilm 5·L k:IWr rk~ll n~1' T bil (")"It B1I:HCn. bCIi '~na -

n,·

j

bir kat elbisl! I.e<:la... k 0;<1 p.lrrlr, \':1. lTll" - \"UT, 0 C'lheU~n mel·,dt I:'lmc-. - 1'... :..11.; r n" t" r ~fY ~"'h::l \':11', 1 Bi."nim lfi!!f'C"oI!Ciirn cll .. ,e J:;)},C t ,li;'ldcd.lr, :El(:oll rILH.d31; I I<~~t,go!"" let 1!al'ltur. - ZQr.,rl J.·of<. l!.afiiH"1 ;I'''''', ~·lrlLh. ",I.
m[l~m Gal

I.m."'' -jill

rl!,'~b YO;:l"di. K:lpi ;II.IIdJ.. K.r.illn z;:-\,.'1 yalnu<i1L I" rw.tl", It.l,:,nfll!; ~!l:W;: i!:4J1'1:1h::,,'i de k",IlJYl mi~ h_ Benl gLJTLlLlre biraz. ~ II; lit!!, bcl<;!; i i;>lr lki .~~11 "11:' He mese.l ~Y;iI mUIII(I,.. Kadm . irl bir 5I!r'~t Slmdlk ..~.V'a!. kQ.:aSlnlll ~ lu ,Jbl.:;c:iwi I;l~ J..iardi, Bu !:Ibm!:! klsa siYLl.1l ttJl" v"nL::i.lo-n, In:!\' i hj_r C:J k et \'C k<ly'i.l n~nJ~1l b!r rniI1It[lJ1~an ib:JutU. $Dura blr ~i1t twln kcottlu ~r' t. ale b", II!:' jf.'rYl!!l J:"l!ni1i b:Jl!ilr ~II''';I verdI 'o'C be, liIdl"\"a 1!!»:l,lKl "ent ~nd fj !w.(~ m;!!"): .,ld..u. lk-m de [lTk'-iJlld;!,~ Id ,,1i)i..:;":>,i Lo.ISI~ Yeml'lf ~MI]'.

e~~i.

;u..,-

I

l1e-1

.'d"1111

dan

ZltJ1n~"'IJml Dlin 1I!!<1;!: t.,,-~rl1J t\ "!l1 I!d :l,·:lb.ill 111'1~L1 Bct"RlI li.

-

Amhn "'"
ell

(Imll;].

Ramer-'

I1",I<'.i

LIe- uzokl:l'-I !!\i~l,:.ruc:t. - 1~l~ ti' .,ra. M I ~~'U"_run 3TGb.:L£ma h01111l~n.l-

:u

C.d ",;,-1.. I.~. . B~t..h:tln i1T'lo;":5m~ lilt.l.ldlm, IoiJyc 'LI-dil. ;tlIl(,n luly gay~1 kil~iJ.k 101dllGund;tn bir t.':!I. 11. n, dlg.:r larll:h ,!irunuyurdll. Hii' 111.1 "ol{ijK 1'1•• 1;'$lIkt; t. ~onr.ll. b"k"i In)' rcr Wd"~lIlln J<":;"l'tUI ,:}!gJ. ~"cndl;!ll ....U·d; bi.r k;nhn. ::~i;

YU-llk ~ll:ij:S1!! .ill! R"'.::mQ~:tcme u'I''LIr1d"l bHu- hangi t :'I;i hll~nD('"d ,;;,:l;Id :!lElJ1(hi:lfl.ID cn al\md" 1;;:111tnd,"_ ~k, in.~.,.! ;-:lgbm \'!! temlz Iilb ISI!y1

fll.l.Jn

f'~ynl"'~ dab::. ) l~i L;r~ i!"kmC':i till
<1"1)1<1

iJr

idi.
I;lU)l

Yalmz ll~l'ltiil. l Itl ~tJ ;}.IfIffi,]_
rl m~·rn-

n .. ~••rl·, <;I",rtllol 011'115e I~ -t: ....

,y.,

dq;II,

EirQZ

IICu;:.

"!!L'1l\esl
k.r.Lr151

.i~ 1:I.m ..

d!!'rt cd(:rk(!n 1I:1lJ'1511~

7 AGUSTDS 1940

IdareYeri
NlIIUOmIla.BIye.
~par::
Jilo"

M
btiUHPIU

'Fmd SABAIl ~N;W106

O~iiDCU 'YII- No~815
I

'aONLOKslv'ASi

HAL'K

6AZETESt

Her Verde 5 Kuru,

Millotler
te,mi
B 'i
, Irnet1"'r Vtmiyol!-U ylkddJ. r;lmllU blUiin Ut1L1r.Uer MilIetlt" OrmJye -. ~ kmnD.inm.:ima. SI\lk o _ ,dili.!. 1e)ild;JsiniD (lrntII"jplerm , krn .. mler L'fazaruna - bat.".b k.'lhlDl'itlr.

I' anla

e
ingiliz tay~arelliJri oimdiye kadar Almanl,a
Uzerlne 37000

amn e_ Z In argosu
~

A!lnan bu karar Uz:orhlllt Japonyanlll1 90k Imll~~ kill mevkide kald~ .. bom..

ba ,almll'i1ar
------0-

a-

bUdiriliyor
-0-

i'ln $ef HukOmlet mer'kezinde. hararelle istikbaledildi
Ankur.a,
>liI

..

L
b-irnin Uitif a51[11 woo igj ne dair' g.a.z'te.len:le bil"' telgr.ll goriilti'J eydi bu N'mil'etw b alil ~JltmJ akJa geti.rmt-k kabU olmJyacllkh. F:il1m.kika, Avrupa memJekeUerindrm lOOp.. hak l bir tCCIl\'fu: ve b5tiliL albnda ('loin bu1~.l.n kCJI1. Avrnpallilll bii)'iiI. de,'1 t1~ri harb icillde biifbidl!rin.i hgaz.l.a.magll r;&h!prke.o ~ilkt.]er .n.rnsmda I:itLlhve swrunu, bnh ve k('ll'lul':Ill miidmaa edecek

iUeUer CC!lniyeti

b::!~kiitl-

L-ondm, G f;)..B-l - I ••I!. i'I ;lr<:tiflio u;t.il'lba:rat ,:,"t'I'li'J p..'101. r ,.fLU ~l'Tkr ,(U 11:1 bIT :!IUr.; I "'ZDZlIl (::I 1 yc 1:lbT!k~ uzcrlne )·"!'~hl IIiLO~1r 1\:.'. !rIno::l;'! ~1J m~luml:'lt.L v rr111r;,kt~ r: GII!~~r;]r:I~!1Id= ·p.,z:rdc j 51Jr.,lrlln;l Itadi'l:r I ngilU. bOrnoord I II I ~n t ~ pl"~Jeri 'ilbl'lkamn tlJ'l!rmd!! ~t ",1.15 t'&! yilkscli: inWu_ioI ~ e i;!itl:)1 I~.I u..lby~tIJ L'" ton bQmb;l ...mIilClrill.r. YahKln homt ,Jlal"1 depo1MdilD ~UJ p!'trole ;].l€':\l

~I"

:l'.u"lm ~Rl SI'In'!'~ Lay yml!o;'l~e.l" rOWl~1 f: .... l~ditini Bur~ mil, ve bombO :ltmi3!n de... m etml~a lC!Jtllr, 11k hur.wmlZln

'·l!Tmi~-w-.

--~-~=-==============='"'---=-"--

TlI;t,OIl&"'in::, II (B,8.) /.meri\<a u'I'.1.lmd= trly) r tit uinin~ '-I!! ckrni re I;;Ofi;:U1 :lmiJ.o!'l!;o .r"JIOI'lY. a clLldl ....ll'l:U~ t~i.r et "'I~ ot"C.!ikUr. H.iill :c:rn;:r J "pOlll~ amn en "5 '.11:1 .ik:l ~et,k ~.»'IIl'C l:J('lltjl1i bululll:f~~u 'I) Jilp.!JQl(l' ti'litl1lil!Ubir dc~'cl"te lI:a",1 hartt~ h,m:r iPlllhmm::lk Is'l.iya-TS'D bt.l. mHdi TID kMi ~l'lmi:rH Ii i.ahm1lll ~ dIlmek1ediJr. JilIOQnJ'-' Ill!! Amu ika llI"l'!8b.ntig blir h:.orb llilimaIin'l!' lJi3nllmll.lru:Llrtadar. 'I F.akil! Cm]i! rln u.nnet1.ik.lCI"IDt' ~m~, A!'I\"er-lk;!, JIfpmlJ'lIl;a, Inll:'~ Iktisadli ~ t;I:::,I:'lI:L!jilv:Jbillr.. Cin J;)lIX>ll harbJ u!!.:.1dlk~il Afm."rik~lhllllbilltb. 1'1:1~S<)'IIU :t .h·Ulil •• y",.. d.)

(a.a.) -

Reia.i--

ciluiliur lsmet lnanu. refako.tlerinde ~"e-kl1 Dr. Refill: Saydam e;ldugu 11H!.Ide bugWil :aaat 1(1.30 da bususi trenl.e A.n:kamya gelm i~ ve garoa h~ B, M. U(l(:lisl reifFi Alldillhalik Renda ,clmak m.re Genelkuml3.ll ba.'lollaru marctal Fev%i 'Ca.kmak, Vekmtll',

b.il:-I

l

C. H. parlisi g nel sekreteri

bb- ceDli~' tin vilrudundan bnhsetm ek Ill't bi:r istihzH te§;~1 ) l~. Dilnyada ~iz :Milletler Cemiy ti ,iicuua gefumek Iilu1 az ruuhtelif !iI~killede, U:lun mllddett :cheri ~riyetin ~ if:g8.lJ clmiJ VIC' harbe liblliJHl-

I ·11- e r san e m ·Zr e' . . u m·.' a·..·11'.
... . ,- _ ',. .

r_·

Fikri'I\iz.er ve Parti !dare be-yeti erki1ill, webU5lu, g~nelkunnay va MlI1i MUdafa,a V;ekitl""ti erktJn! iJe iiget" v{tklilet\er IDiisLelj&" 'ill! mtidUrtjl u.mum:i.1e-ri, A.nki.ll'a "ali w. ~ lediye ['Qis'I,met'ke.z kumanda.:w, eDlJ'liy.,;t miidiUU. lan.ilri. II dan kaf\'llnmnJ~.
Gann v,e dJJjuldia WplmW§

~I-

~~;:::~ =l:acruru:~~ii nin doktoras~nl vermek y
. DllIj'b..

G· .•

eml yapmSlr

k

bi memlle k et sa1na,I

Vekilier a~.. Ankaraya ig lasmas« da 6ug_~~~k~ meclis d,ondUler Yilli ~fi ..::::===~=:~==::::. i~timaln.da goru,luiecek
k Turs .
i.

'Parti Meclis Gru u bu sabah toplana ak·.
..

A

,.,man ..tlc~ret [

- -..

~.,' ~
-----&---

b\llluna:1l. 17k halk kUtle8i ~L.unl~du.

demektir Polonya lor dusu
lng'll tere .
I -'

dar. bevnebnilel

Cih:J.1!)

Ba:bme ..gelinciye kaml.lm..SCbetlerde

Yazan ~H~KMET :t,LOAZ
Bjr a.; gful cvvel kla:nbulya.tdlr. :Ri.dro VI!: TemJo dlna.Gli.litteciletine beyauatta 'kiLl' !milk '·8rd.u". EJektro IIllIgnatik Junall mub.tenm ldimaiale ,'e- va.rdlr. KimyaYi mad.eni vlU'dIT. kiLinti~ 1J~~t f:iltrnluzun 15J3.llI Ah!iJ8b.iy;, riioeca.ciyc me\'(;uttur. j~ill alInan twbir]er me~'8mnd(l 'Ve 111 8Sl1 fenmin bil.tiln ba.rikalab.ir d PllIldillte tersan~ yapl1a- n. i.mi8:inlarr, nyazi)'ellin imce c~di;ln haW:.! buyunhJ.lar, ve mugtpk kavaldi nihill.Jiet 1m, Gemi ya.pmak b}r me'mle1id yU alIi metre b;I~-<U:Bdaki ~ 8Dlulyi.iIJW '::hiktol'8.!:lw ,'ermek nrmn i.~d-e toplaru.r. demek:tk CUUil biT gr;m_ide eAvrup:ililal' "Germ Nan milJelrtrlk \'anirr. Makine telmigi (9l1nu :2 Incl l.iyf.d.;o

pJhu tem:m i.. in

bi1s.1er vukua gelmi~ de hl~ birindE'n ameli b:ir :netiec ahnmaOlll}b. Urnumi H1l.rb b~laymca, demokfii.l.l5i d~1~t1f'rinil1 el!l birind :m~y"Ul<ri 1lSa.sm.a istik'bo.l i~in tlcva:nili bir aulb im' kiirul'H bubnak ~o.:relt:rini t'IY:;Lmak da. c;-lrw . ..!\rtie!"ikada, Avrupada bi.t' li-Ijlletler Cemiye1:j le3kili i~in miillvcddel.er h3!Zl.r· b.nmaga b~laru_ Idealizm ham.We.ri i1e hodgim mill menfaa
m

{'perce t.e!'eb-

1

II k.... n a S L -;:,a II§,a c,a ' !
SaIfii.yeH.ar inll'lltiJ@1I!!.tln iirgJ'!:!!'ldI8in.1! gOfiF', c'h,ln P010III!l'Olku rt.. d.l~rjn"iII Lngill:z kun'iI!!t lsil!! ~ikj mKilld I!SIl!ilanlill te; bM 'CQVl blr- ~~ .:!ft,]:[ ~ 1m'LJ. ~-

de

aaat U iii

(Hususi) ~ Ya.:t.tn Pa.rt;i M.eclia grnbu. toplaDa.ea.ktu'"'. Meclis: i:i£:I.eii~1iI. SoOru-a igtima ooeQelrtir _ 'rW:ki)Ie: - Abnat:l!ya. ticaret muahedegj encillDenl den g~, y3nn~
I)

.Ankara,

ki MJ%JJ!tlJll.eye ulmmJ~. ki tt'l]l!lalltlda mt:clJHJJJ.
tos pazartesJ

,'.

'i"annl3 a~-

~hrimiMc buhm:m. hfa.an!. D;ihlli)·c. MOIJ.i.o)'C, N.afia Vtl"LlfTi doi.l:n ;!l;:~iUnkJ ek:5p.r~fl'

!!Sir mljdllf!l\enbuj

ve)!'.!1.:25

aglillJtos

_

.

,AnkMBJ'il dOI1:rn1J~!~r:ii ..., \'dq~te-rL i:!:-

t;;;y.,r",)a

ll!:!' tl"karu.

",d!illc t.? tnulo-tlt 1I'I\H;s.S~1:IJE,fIlrl. ml! 111oTdlr. .

~f"IjU1bri,-a kadar tati] ya-pm&:sl Dahiliye mlilDtemel!i3.iJt'. 1

1.01'1 61a. 6 (o,!],)

BU-r-sa
"
-

II a'·r'lo·-·
1
.,

·,· ..k .' uy' U. b
" '. .,
-

Vekilinin telkiklari
"~ra]j

dUnkO

B.u- mi.Ldd.~lwnlll'l'i hmad 1'l3!lJliy:

~cbTima;o_d!l! bl1~ 'F:uk Odl.ali:

dun s;"Dah l~I,1r'LUI \ild.)'etTlliAk;lffilna gclcrl!!k "b't mlJ.dd!'t rnrapJoJ alim'-::I
.,~ lI1I",wliJ.u~ lI,'!1l1.~dar cjh~LiT,1! g1d ~rcl( ha",1 h:tk,3.;luc(! l,;,u'tlnJnu'~ " ..., ll\l ;;ul1d~ t _KiJrl ... kfiJ'1T'lllkaml ~e r11!!

dilinit~Jlr.
AI1I .. ~mo!YL~j'jgll~C ;[!dLn:J,13, Churehm QI: UJro U;a,I.!:Ii'<I". Folan)':! :n.d'n~ dil Pcllml/· ba'ViC~1f, aldlJ b~lm _
lTIarul:ml

erdreri
hu1UlIII:.EI.tI bld~rimJ~" Um:a!;jyleo ,~g. .. !tiJd

:Ier a.:rurnlh

laml.'} oJduNU;o.yet, g.alib1erl III.nI;wda az .;;o1c ml.n.fm1W.:r e- b~~=-="",,=~~---=-~~--~-------""""::""_;_~----..In
i,

bi., mti~ele

ba§- [

liclIl'iBin-dc bit' Minetter de 'liUyilk lJoyd(l

Ce:mi!"'eb

:uil6a.kJ. vUclid buldu. Bu qlerbir rul o.l'DamJJ} ola.o
George, kendisin:i blr

=~::~:';,7::"";:;~=~::. Iman verm·yor. a ..
rn.e:ru;eau arm."lD.da (_;aJ'ealz kaldii;mI ve ODun .i-;in bOyle ~u;rIu bi" miEa.k kabul olun.augunu tOl'liyerek Kendi mes'uUyetim Wlfle'tmei'l: r;alJli~[l!", M.iUet1~r CelDiy~ti ,!DiLletier i9ndeki jlJlerde ve miJleUcrilJ biJ'bhl"l 'Tiyle o1a_n mUnasebetlcrind demokrW!'i prc.n.siplerinirl hU:imlyeti temclince istinad Ifden bir miiess£::e hli v~ bundan bru!ka bir ffCY olamaz.dJ. Yir· minci. asnn ba~langl(!mda \""e Ciha.n Har'bin.i. laJcib eden ill de\o'l"Cde demolu-asi bUylik: bhf 1Illz1a ilerll~lo[, ve dCl.~reBini genj.!fletiyor dwi~.e'blllrJj, :l!l.ilJ~Ucr Ce:mjyet.i dilnyaYl b"capla,..an bu
l,

L·S e ,e r n e·'..,... n·.Illy. .I., d. • I ,e_·· d ?
-

·f rl anket-· _I mlz

I _

ve b.a.rlejycl'1l;]2Jrl l:nlkllmdl,

.imz,;).

~t-

Bursa flnn'cliarl hal kin zaranna
a,ra1larllnda bir ~irket yapml,lar
BuU&3.da
ii!h~f! 1. 'i'~

~l~dlr.
tQ.giUere PollJnll'::l. k.u\,-

vdLuinin mana1hnru tcoUn I~ lUll) alert ftl'h. !'~h v~n(eh"'tir, POlilllJ'3 tD)~l!oClill5i tngiltl!r~Yi! [!i:i!lcn P,olo;my:a !;'Llb-:l1ve piJOU;I,[I a:r~'lnd:;!!I t!l.i.n:l.attl!l'. Bull'Elt' ~n!:lllz l.aJ']'a~eeil.c:rJ. h:aklul!ld<1 (:glhlk 'm~ 1"il1.lill, molil.YL:I IJbl ol;w.-Ikhllr. t«ba:!llnl In.)"lJI2 lrm\1111k.u\'VD![Ierl tImIf'lDiIilan vmfeC'llk V~ ~limkj"J de DI.I lnI"I.tt.'t111:1' LolH!flni!lll<l li!lItin e:~U~ltUr, !lnl f"l!lrm.al.J.1"l In,ci!liz IinHormWi1lllLl aynl .cinco. },nbuz :PolonY-3 l~tlDi h~mll bulul'lllc;a'lc1n',
p!;tt~i!!

Suad Dervi, diyor k,i :
U KanHI,ati mee,

bugUnki.i rna. ri'li miizi 01 u, h,.Unde va bi r kem mli,et davf'\e ... si nde kabul etmek, I iZlmdllr .,1,

POIDn.'l'B itilrlOlo IlrdUliU 3!.kuJm inv~ (.II'ibJ dot:\KIidtl 'Ii::l!;fli!;t anroJJm.dlll\ rumiilC'all. InJLlt1:!1:'1! ~a111!!l ilhlhllln.g~ lk:li'lH:t ~en PGklJ1,1Ia, V~t..I[1; !dR'!'lflfl, Ut' dl~e.r ml2ml~lItUl"T'f!p L;~-'
Ilblltll"iJ~I-'

mel Ibn aUh.l{. B~ we.l'oC'U'" ckmek ,de'~ tem:o.s ~ ka,. Ji:bH,iz di.yoli' ki: '''Burgs ftrllle.dan ilUbdan bil mii.daet evvcl aralanmla blr ~1rket yapml§lardu. Bu §irket:ln iU, iCI'uh D' l.llwana Imda.T' elml ~1r ~lk,M"il.Il mahalle btiwa:rma 8y& de. 3-0 _ 50 lira verer~'k bu.1i 1(lJ'lJ:I ekm.e.k ~ll:anna:nn.a lIiallil ~1mllk
olml;U~1:Ur.

ekme-k 'S3.U1I'l!flukl::J. udtle:r.. Fa~ kat 50n:rnlR:rl vuueg bu kall 20 parn)'U im:lirwJelf vc. ,ni'ha)'et ;1 0

Jlaponya Hindie" n'i~ de denliz UssU V'Ucuda gelirmek

tiemmu.zdD malJa'IJe
Ib iediJle
am) da
Il!i.l'OO

f1l1nlrmn3.

isliyor
-0-

elrra1cli. ve.re('ei-lJ€'TmJ

KadlDEdib ve wttbarrrrlel";mi2:delil.::Juad Dervi~: - Da vo. mtihim.. ded.i.Faka t bilme:mJ 51.%:1 memnun edecek _ ]'1 r 86yliyebilecek mirim? Gu1dfim: Btzim i!;'in Badece ·'soyle· :mcnUo" kiCi. G'i.in hlli mallub "'lim ml:l-art!}miz .b:rakklll{1ti~ll [i\olir va kana;! ti1!liz.i "101gu~ gibi " 3bna.kur, demtlkrMi cel"~ylllUb_U!i. maddi IJli.daldanmda ~jz:iJ t 'Des tilm:ali hrWnde Cene\Tede ba.Ume ayni n.e\'id~ bkttebJe Jjm kim.lyetiDi illin ediY0J'du. Ie mUkabele eden Iba.yan Sua(] Fa at b3Z1.mem1eketlerde doCDe:nriJ : moliP'a.si aleyhin~e ha.,bya.n s.k- 0 hillde. yazlIHZ .. 1I1lJ1&me-l ku .... lbu3d~a MilletVoet Dedi. life ilil.'\"c ~Ul: ller Ce:mi)'ot:tinilll de tc.melleri - Bir VE llIi numa:.rall iRll;!JIcNr5Umaga. ~100:!. CiiDkil (l. ~evi!lb:, DUll! fiII;lW! prel1li!l[)ler-.i red ve ing:~~a.atimCA! ~l:Igtmkti moarihilT cdlLiyonJu. Bir Mill~tler Ce-' :furJizi olu!} halin~r;: v~ blr kernrruyeti Illevcud olablJ!mek IA; in miya dl":l'l'resi.ndc kabul etnnek .lIiiiIlttler Ve df!'vktIerUWJI1.)(ia mti.savat CfhlBlwn kabul edllmei hiztmdl.. K~ll(fu"inl. pelf: tlilytik .... ~;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

);:c~k 6Qj.ntmtl}~t ..r aII11l:rlan

iH-. 101,:1l~k~del' : mllalI:ikll vc; ltj\k~mJyct hlLkulkunl.l hili Polonya ctlmve I'clonYIl I<umilndllrurulll "'e rnlilt~I~k ont l.:on 1:J.a, kurn',ncliLill ~If "tHe d~ I fljJlliz Da II Lltnilmlil riligmm Ctnrind!:! hill~ 1It'!1,i!'d~n t(! kliCkkul Qla~ Karl!! \,,~ ha'l[l onjiU;!;Un!.i'll sub",y 'C NIlll"l Pol.onYil I."UmhlirJYI!IiI'1o~ :smlll11:.;] ~ Y;;:I'II':'I! ;::-'fItlI:{ k.ll!r!b&-.

$irkele daJill bulu.IJi.ll..lllDM al~e [Irmc.i.lanna ekm li!kbll~ 0, olJO
P(!,1."ll in veN]'elE k bu .!1nI'l(!1,1ara

, .. Jer. Bu '1"a2.iJ;I,!'t1.e If !;ok malin]' Ie IftruruM'1 elunc' I.! ~tm a1" tan v;;u. gt!;lilef. 'CiJn~{tl b~.. defn «:k'rock iSatlj"\!Ild~1Il mMw olan KilJr lulldwl'lIJlllJ~. 'IDl.b"c I.IU"uf!..nn 1:Ili. flltmclllU:, b~l"a. ~Sl'lnt ve !limra.~ leye' "~rll ('lmiclI Vel mek

ol:J!.l!l 1.1 kuru~ JHIt.I.:"" p.ru-a _ e.'liD I:!-la :UclarlDl blldir-

Ne,"york• & ~a.:'I,) Ta:l!:ljaJll&l blldki)"w 'Cn.iterl P"r .nj:mmllill lJildirditm~ gol't, Japon 'a hiikUmed Franmz IILLklimctil1den
Hindi!iin.idc dewz
jjjjicri ... cuU

S,ABAHTAN S BAHA:

da cetirmll.'k h~l·uru ta.:~'!!1 el mi~t.iI;. Ay[1~3., Hindil,h)idcn )"II~ltl\lJ'I. ibTBCabn \'D.si mlk)'~t:J. f.. I;.alC blmas;t \'e DB";} 0. demir, IJ.la(len komiirii"~ kab,yJU rll:da illra(: edllm _,i hllkkmda bit.' itihJ
nkdi-ni de istcmJ!1l.fr.

=--===----

50 Amelrika,n torpido,sunun iingillereye sallhnasil

' ~k Yahuz denlliryollan dilegil, 'ara yoUanmlz da artarak iki misHni ge~' nUl

'rak

o

I
.. ~
I

Japan barb II;! mihu-i FOlTll(l:<.sedc c::~nllbi ~rlC dogru hdl'!Zlid edec~ldcnjll'.

Mus'lakhel Fransayenl bayra,YJ
Lm'l11rn, 6 (a.,n.) Geneml de Gaulle', Int.\3.U idn 11-; 1"' 'nl:li Ffa!l'lSlZ bll)'lagml .~{al)ul·thg:i gibi Jan Darkll'll be~ a.8!r e\""l'el FrnJrlsamn ,ll;.tLklili i~inIILUelll.k· hJ ,it{jed~en klJUanY1g. ooyralt t::JL blllillUU\ Lot'{'J] k:1J'mIZl h:ErQ il}DtetLni deintihab dm.Hir, Hih' Fr..;,l'IISJZ b:l.h,i)'I.N~i \'e ha.VD. hwvctleri InlHullnclal11 \'is amiral MuseHer, ('D)ri alt:mda. »ulun:nt buHin cemUerco, pupacia iiI:; l'enldj oo)'l'a{p \"'" ba-~ to.ralta!liD. 1{IPTlW hrl.l:;ll b.nyra~ !I !;ckmelC'f'in:i ctliretmi~ti['. Bir F'ra.n!l1 ~ g~il1i'l1 milreU ~b:a.t~ hcmli'mulz, Llcn'r dt'!' diger 'Llil\' dsvlelin lMi.lreUebtlbmhm muielJetdcd ~l.I.lumh.lg'U :tQmllll, bl1 dc,l!Clio bayr ~ uq I n1cli ha;y ~Kln Y&ll.1nn ~ckih~l"'{'ktir . Fr::uUlo.l2: tal yn.rclcri de ill:'
(SQnll J U"dl

KAR:A
I

V£)I!LlAR.IMU 40.0(lC

'CIIMNI.lRiv£lTE:N

uc,ih.·

'(YVWIf:lJl5'IL-

iII!;I.JOM'E"lIRC

n:m.z.e

iiiliiii

=iiiiiii~

Ve ku",,'etli ddt1ilen bir dfn:letill _ '~iicUk 'bir de Ie lie mUsa.VlI.t da.i:re.eini ~r 8tl1lil m~W;.1nUl ba.·
1fW,fu

oturup

mLl.ttcT'tk

k8.l'1U"

illi

-ucadlole ,senelerinde
,Sara!i;oallu

LttilJ!lIZ eile'bi lmc1Li i~i:n JlOlllIeU(,l" H.NlllJnda. kUV'l!'~tt.en ba.ijkatlir h!lk bllh.mouguna m:mr:r e~ 0]· ~ak hhlIJ1 gelJl"ili.

lki

Brubllki InsanJar,

wl1eUer

dc:v]eUm' ~nda IlIlll<!avab JJ!J0.0)m W\kl YAL('l
(S"71U ;J

I I
I

Motorbotulmuz koca b~r du,,man vapurunu nasil za,btefmi~fi?
'Yazan: A, Cemaleddin

u.. ~lI .y.rt~,.,1!)

BugD,n 3 lincH ,s,ahifemizde okuyunuz

Vi:'1",~nlltoonl ill (~.tIt.) - Hllndy!' ,lllI' 'lC1w;1 D. Sumnf'1' lY~IIM. !l~ni::I'ill Pt.':l'~ ~Jn!J"n 111.1u1Ll!J '-')"t! l()fJ'Ii;l1;,> B,u!l'IllbJ I!0f1Q ... rj1m~1 Iink~lld.DIkJ tm':il}f.:-h:· rl.l'll nl "1Ir1 dlldll~te !llrrtlL"'l"lll1 v .. cld(lI Ir t {kilt 1'11."\ I.UlJ. l'IIPfIlDft l!l.ll.ln"llU grinlh.i~lin I mlJ\.bua~ luldlrml.lflll'. ~molnut pll!'Li "lt1~n ~cn .. lto IlZIl I B. Wethlt!r, I.!u. kldlfc' muhl)Uf ~L<.Iy,j,,"lJ nlJ ~'e bu hnrekdln • h~lrbi2 d.., ru T.rBIkJ~lll. II mil' 'H!! IkM1il )IIU! • ri~ birhi-:iLD.1!l blr lIchm In!!:IL ,,dIlI.'"<'.:-l!inU m.·"bUliln :w~,"'klleli 1;0 i.ell"ir hnrilu bfyml ctm Ur, ..Olkk .. t c-tml.~-k. r"," lnll"~ ~Hldan Il!\ \' .. 1 h:lr tH: lI:il'l'lll,' dJ~un gij."It~ni'llL'~teclllr.l ..tW1bul- dIn "el!ilin.l11l du.l gn~(l~1.!!unl1c'~Il'.l.'I-l'I;i:th~l"!nl iii," iI(1,'1: r';rl~.. dan Edi.rn~yC' tr..."'TI yo-~ufttilln t~mii!Llc C:lk~u\ bt:Yill'mlJ ml~:Jr. i htl1-1:LI'I'nlttll'l T'mJ.;y,,\{,lrll~i kr Tn ba."joH:u, lI.1':rrllt 1I1r :),(11 y::tpllro ~~h • D.~['I' Lill·" rd1>11 y~,,<:- ill!'J'I''l<>kllt p~rr 1J~lfitl III "n.l'lo ,'1oil I 8, Lr·,', m"zkflr Bu d:l, ~lifj CiiI"lJ!.IfI~m.iQ, l{lrllal."yoll ,f'1Ifm rw ~PT I"H~ I: hcmllli.T'C't tf'hllfl :!i'llzdil' l,'U~ t 11'0'1)'1.' ",l.Inl Vl' . Ii ii.zerimJI!Jl ill;llircu b~r yol )fav rnn!J ohlllg~!lLl "eo till yollunr. hllllLli ~Ij l"tj.JJdo .1IuhrHJ nlH ':.. ~ AVMlpadla.ki ki.i~iik tOIll1"l~"'l,.rc1 PJlmnlda bu1unmu!j:u:r. Jth::.1 edll", "'!.iV. III ISO"" Z im;l , )If ... '.) DE\sll bir ,oriimc<:k ..goJ g-ibi :trl b'O';". il"~' [,'mlfUr•

".,,111

~~foi!,dn

A(llEU

ika .. stan buil' Dun geee Hase- Bir kad," kapall'lwapur s fvrleri kids 7 ev yandl digl 9dada yanaba, Ir r a. oldii
I"
I

CS.l!,:iTl!r,

1 1"01 HyI'lt~ilf

I lizundu:.

· .( , u"

r.-rlml

111.... 1 Ui)'r i:I )

I Bl Uul.".ine

mEi

• - ~ll!l'p QLmu •

Ke11la!ist inlnJ." bI suJ,.

tu.matIJ dtvirml" cUml:mrly,eti kunnq, d~[,I,;b:yH~ h.u.rVI, milcntiele eLmilitir. li:J1uIfLbm. mi.J.J.. tIilklil r(lHl"'i"~Ui?rin inlc:i~y~ ij,i,',l.jJt !'l.t \IC Titlddi cilln bu tar".ll,!Ill tmu ta.h;lkk1.ik etmi (andsek I;nrr, filur Vi!: IpIIlrla.rcb. :I1yni . bm Iml~lc~es.i i.~ini. bi· tmcl b8jIJ, akat dJJtn. .slm· ra gl" II ve daha f z):: zwi'l1Ulll ilh1.Jy~c~ 01"11 blr ill olar'· Ie kabul etm~~ ilim ve fd~l:re lllzi mcebur dmektc. ...i!"'. EilLlbiJk.i, bk" l;a . ~, ru.~tliJi b.l'ili g:lyes1n1:! ulU!imJ.lj< elmaktan henUz 1J.z~k~r, '1'12' 1m IU tl:lJ 1A Inkii8.C halindedlr; OI.lUU ~li'i e ki He: .il.Qigmi k en m illmU:lll U uy~lln yeni >' k1J bnL:ll.lI.hn i Jli:K ga,;~. undint d ~,)'1 11' ki nT.J.... rifn ~ W'il'UDWlI mLiL Tllkki !i~lt::m ve zil1m ' I] ·riylf; r;lu...;'lLt git.l rue.

diul Jh:J.l-tkrnd!l. tOOkikatmJ, yaktur; onua i~mbu. hmnJl.l!do. bir y Hiioyliymue.m. Fal:~t, ayn.i we ·1\1 ~ifele.nl~endi !l.TaluID· lib ool~ fuz \Ie ~}!~i: bir ,radn LL!rn[~ gi:irm~cri.ndC' mallOf dcg-tl. 1m.tta ayda. b u -

Ukunclinb ilerl~Jj!;'i nh~bet.la illwli'iillIDID 'We cemlYi"'twuu uy·' gu]l.~~
I

""plll "'iI'rUI Y'!I:I,lm ' Jo.:I 1.IDOU,hI' Olr Y·un::tn 1!!11lIJ1 Ifl)'.lS1 hJ'~ l!il Ij;i.inill· IJo'T NC'f 01 lit: I limb,.,. ..l (1 nJ,.lrtJlI k"r ..rhh.ll 'IoIill'..... I d",,;:t:'w I.l,Elllil;l£ill IllrnQJ

oo~ '~''I'II1JIl
m '.
l~jJ\

I!llIllI

~.]

Mu I.
II~r

min

Hi flHfll;1r"ll
Y"Ili,!'

mul(.,!lII'", •.I.'n

lJ

['11

S

cvltl

ber

CClImUI1

1'D, , ...u
IC, .uk,
t,;jjJ:IIFl.

'tilr"W

'V~U·tUl lJ.l. 1)lil.rlll.llil IkJ UCh':JL I 1:"':I'1lI2:1

.~ ve Te.IrirdAb'm:l. narIr.o.n yrll1 GelibillluJ!1!.. uZ!lllilllak a.vq - U~unkQPrU 1:1 ~ (; Ii= bIlly: bLrbiriJle b~1 tim ln hu.Wla blitw Tl"ak' b;IMI jJ ba.'ja.
j

Btiyi1kbrl~

r,

Crdb,ary

Musla'fa
Tun~'un

~~'::~=~::"":=:::::==-=:J..~~~~~~~~~~~~~

i Iii Ie
~EIi.ll.t t.:I'ilI:I'l t Ilia) nrf1d

ane

b"! k 'I rren Jr arnyona Afyon ihracan earparak par~ai I
:l"t"JJ'1t
It

Uk 'OJ I~'I.!.I' bu ~ll'ln ~8 irli;l" I'Irne.l'l!till! ,lD Plrl!', I 'lrIl.Lr \II.: 1J.lI.p .. buLI r:cle, ,,!HI"" A"/f111 110 .IIL.'"llie Ihlo llit.:."buhl n hl!f~ket roil! '('I~ IJ,r ..."pLlr tzrrur, r'jI :Ie u 1] },nu, L( lI: ..... lit •. lliid\:C"I,;I"<l "', 1 AlaSI • ,1c u ~IJ.. Uebl;;:' Jl,IklJiJ,:ifll11!D 11[llm., I .jJr:" 111\ '1,lhllll:ll )lUl"·,,] l,.,lhU '.1 - n mn'.1Il fOU., k"l"IiJllr U::IYr. Du .oobl·k:!1P .li.n,,·rlll:"1

.-, tLJ unam Nu.qlll.lllJ ~. b:rnl),1'" Jl:~ num'1roJ.IJ (!'o'lc. i ''''"m fl, ~,,,T:I'i"1

irnl~
1"l[r
;Yi~l"I(,:m ,~kn,'hr, Nu")/C ;.Ikv~ . 1 I i~!I~u.,... II: bnJ;, 1... ,..,1!0 I mil. (·!.ruIdliD y,-tilJofitlorT k PIYl lr.)1'11 .... ml.Jh!<:tH ~", tUlIHIi'l!l'1 Y'LDmIlj: O'WulJ,a IJlI~llc\/1

~u.knjmln
!II'm'JO

[U'

evt a",

1.1",",lm }"mlllklin

'i'rJlkiJl!:l1

"", .. 1 ~1l1u IUTmfi-

~an~cmkbr.
GOrii11iyor
jJ

I

TfI.

llu"tl.W-tfJIlft

..". raj

uJ:'"

L-

6Ift,lu[J

rnlJ,tllr,

Yl1lql\n hult, i loR. II~ Imcw' r iilb olrna.;]lld.ln V 1111 IHlJJ DC'
00 •
~,.)1'

h IltJ
IJlI;r n,·· 'I'f.
",k\1 i;J

rnI"

11111 !;,Ll:iIITtll')

"hr.

w.-~ ...111
=-.Ii1'~tI

1

.ul.'i,.,
'_:

LD .... -

'-"

.m,

UJl,:U.::
...... ~~~

Y.

oItl!:cl l.I'I:m]ir{"

Mf'.nilt erlill!«!ktrr.
c

.

NilrJy'-, k,.lill!!tl ,. I hDltIhllIl Ind~ l,hnil'i. [',... I, Mil 1]1' I!l~ tim .Hlhy!! .1JJ[,jnn.l .s ILII., lI .. ijJm mUD}''':n llllkL~ Ii"'rll·~ <k;l... ll!! ctJu.L 1IC7h
IT
I

hiikClmeti ya.lmz; olun:o. d~jJ. kam rollar: dch<:III' yet :venuijtir. !!.fait dmftir;. yoLIl1lIl.. tercib iiIw • yenlerin bn Ire 11 tnnun
olm:li;l.f'l li.t!mdlr. Oerru:ryi."llUII1-

lir.

..

art •. or

iftik . ~ind8k
U ulsUz tl~y ;aLanlar ha t rrn d - h:;'l"a!] t eltS 9r
RI

I!:vv meee

Iu .cill'l

l<iIiI~

I7 )'f" d'J 'nl "d~"r mUII.;:r uo-] ). rlll.m-I

'~htiiaf
I

da zarur] bllyuk hatla ... "iJ1:lola eo dillrken, A:;f It du Ulm,J' ohmmnlIl.l~. E;g..:r bir k!Ui seae C:V~ v~l ~im('J1dir~"i L::i.hI e-tsc.~'oJ1lk ve yaJruz ,jiJRe.yc bijtijn kuvvet Jl"Iti)ll
l'~[g{.'ydik ~r IY lllin girnll.ll 001dll~ petrol bahramnr bn ~--~ de- nc 1':1etelN!lclLk aeaba? , Cii."Ilhl.Jhyct id resi tees-

au

LIL' l~lllrl!J.l:u!C'

w

l<J1o",,)lroeod~ 1111 lc,:!iIlin

[lID ~iJ• Uf"ti

'll~n 'n ~Ir kB7.~ (ili IU· LI.IT.~

rm~ITl)',,¥

I>otll

~III~ I kl.tl

. wtLi

J ljeyi. yapr.. derter ki b.i m de \" lief] eyi indt: ~i.ir'at pek J,'en,lld.e hir sOzdiir. Bu segO t('r~ m~[ncl:J;~.'liir'. C'Cn"jyd:i mi- bcl:!llf.!: yurd1.WJ.lli!-d.a. genU ya_Pili:OO l{.!bUycU,e- bir ~ ku.,..in ~. ;.'1\J t3iltLi!llu."i?fi i~dc lru . ~ hejrimiz I..!u:DfIlldnn. if 1m." tA-tbl~ \" 7.:ll"Ilri, fak.at ge(ici tiLlar ve seviogle ~Uk, ~I'I" dC\TI'~ 01 r-ak ka.uul ctnl~k
iCdb tll<.'"il'. A.. Il1Ii. fie- dt;: ols:.l.. ~irn cllkL ma:.u'Inn -:.:- ~fla:ar:m

Iiii. u,jur: E"dl1"D~h:n SJrJ[~I,l'~

g"le

l.W.i.k.
1

\cJalioo1.ll'lJllirJ

ia<aho.: I.:ili:hk

a.iI..a

ell:5.gi

...amnn

miolr-

'l\!1i.z lofr> - .Jk~IJI:d;m C""mN'e;re r!a:!n.t f(("rllk>!~. bu· ill'~.i,j!.II;I'l. onUftoJ!'. Ihrdl·nbjoJ·" ot yilh1i1 I:Ij r llI'II"':r·(lrL CI1~!Ill",f, r. Jill:!i:oiJot· r,{ll.;_ b IKl 1)1.hJt,u d.-,; 1'1 i nJ du.nl1ol.rnl1k 1'I'IoWnkIJu ",lmod!UJ.dlUl. m:lr&O!I'ull.l: 1I"1lm,l,'cmUI!'II "'fI f! ~rn.lllB dik1l ~ u~-

I

18."335 l:;tlDm_ dL Bunl1tl
~j

m mk.kd1,e Li.lt yol var-

50

kilnn.

'l~

~

[1,. ~

..

mi..i.te~'bbiBlerine

e

k mlillu

da.hJ. i~'.i dab.; Il:'liiterakJU ol~ dut;unu d.t k ~ Dl:l.Ilrct varWr, nt'tn::

¥runn ~
getirc-lim_BUl

mr bii.diS!cdir.
~ da~

haYlir dua.l.u'

gic uli.iinc
yi12:iinol('hlJr.

lop.ra.k, 13385· ht1Dmlo)t rc~ I~U"DI..ii t~ilu.n ,:ise haL Hue iAli. Bu yotIar baknrua.iuk"fJl.[1 I:w:'rba:J ldi. BUl'll~ h.:.ghyBJ'l uJ'liJab l:i'p;. Iill~ mJhlJJIl' j'lIuLmJJ}, gc.)tlt::r k~lImiilti. On s.JtJ, an yedi fie ir,;iruia bii Un bu har.a.b . r. It;;pr·o·rin tllrtli~ geqildigl gibi
melDl~kelin

run.

1:mtiWmb'l'dlW
l'Lelerdir-?

matlUib

de-II nc' ~ JllllyJiJtla.nl.
nil.

ler

f.::tnIfullh,

yew.

DlrnJWl

vrurorii-

.alm!'lma.mssmdaki

llUlI.a1I!'Jadlik.

- Bu IJ);fll3Hkyi De ~ smtem,.· e- yalruz diNt:rneIl. T1~ de)'3Irn1: i. ili.~ ~!es:ii Obrok ~e IIlmak gl'U ~_ Btrgiin
ffiJy·

SC'bebl~

olllllar.a.g..

tam gemi. tc'l:!litrll l:aribdc Ttahlusga.r~
vram.edil£r.
'Ie

ba hi.iC'llm ettikr.

iDJ..!Z!m

~mi.p

BIJIsyal

;atihal--vf' yalund.an Im.gh bir "MJhialii.li. i~imle ~ OO!iJ!meliWr, -.sace U'mwn:i bir 191ibat_.a. ihliyEl.( \"1H'~? "m'Sa., bl!
lUL.. ll ',lfpllmAlidLr? Sn lSi'llIat iwruablmWll

Fmnsaya pc, in miJ onlnrc:a. Bart ira ve:'IiI~t. F Ih, SIlItn.a OSDl3:ll" RegadLyC drebJ.JJtlariyle bir ~ torpil'.W~llll.r .si~ e.ttik. Cib:m Barhl ~tkll. blJllbn. da IIIl!amafhlil: •
.B~ k~
~Wl'

ttl goiUcn'i

yollar rapllr.il~ v.., bnul'I tam;:um ~aJl:ln 18.33:3 kiklmetrc ile I,ir likk u iJtUIl yu Llal'lhlll. 40.000 kilom reye Vdl'UUfSt r, Bu YQlla.r i.iz~ri Ii! 12 kiil1den {,;.IIZ[a ih"a.b rnenf~"Z tatmr eJilnli~. yinm b;:ne y k.tn ,.';'lW men£:
7.

ill.'la

ClWlIIHI§tur",

lil'f'!l; d~b.

e.vvei, AIm .cem:CH ISmBrln.~
!pya'tedbir:i

cIJl~, Ef'~W";i~, IIIl hi!nn~t ~iiil;O!!ii

1lFI'Idc.1~mle \'e m.ii5tak~ Ti1r"k c Jr.IU 'C mi-q inl~ uygun, dal.Hl.. (, tl II ~JJlIljmak gaFhbltqjnlHk ·amet.in.::kJ ma.lI tT. - Bin1e lJ,imdiye kadnr tat· t!iII: ""ilil mj; 0 maariillil1l.e.m-le:ri.n.de. h'lt;rm kin Ilb'D:lllaki,i onlckh.·r 'JI,dl.ll1llb~ .wi! - I-faYlr .. M rI~l.mizi mkrnll' l!;eriJetnlekle ['Ii,!; hir m~nfa.o..timiz ;roktW'.

tar!i1ul
1n.)'CH.

w!ja.

iIe isaNn .. 'en he-

5u y<Jl'larl!J ~O;;il, - ·rar ctrnelr J" '"" ki henuz top r yolduT. FQI~:J.t nsfalt.:lL ~w[tmeleri m111· !:t II rrerd \"e tlil'" ~U<lIl.U '!;~vrJlcru;·... ye ba.ftJ.n~tll', r: nll'on, uta .• frtQiTil gibi v:I!".rtaJ-M 11.1.: ~f&lt ,Yo!(L'ln istifade edr..:l:ii 'YOf' ve 1m

rr

m

a.Ltftk. Alm~yadn yuplJ.; nl: a!ltan ~ )'em ahr . glbi g-~lUkle ve .l:w!m:en Irurtu...f'dlk. Nam ve besabmw.a YD.lin lJiJr~:t ~ lI"aplDi-nn

NakziI!Ildilen biJ" ihtikir daVil6m kilrarl
~ ehLeryIDll "t' ~ ..... rnoo Vd.!I'Iidi. .. adLnda i:ki demir Lt~ 1 III .!ilyilu.a deJll.i.r r.aLJrOlk d,-ik:i r lOll,l)_ 1;iJl-1.1.=.r1 i,jdi,iru;i.1e Il.d~ ~nl" I;! ma~ '!lE!["~. ~CI:l ,mcl:J.t~crnel er:i lr'" jIlolld'lktaD .!I'IiU'"" IluIi'IU" !iOI:LI~ J;WILID,
~ V!.U. hr;.! r>LtfiI HIL' Y tJl)~ D.:-lLid";111> : ~ m;.nun " JtL.... m.i~ lu f" :',llM:nin Loliiil'''i'o.u wm~,., 1,ltLmc:,., 1I11-1i1i.rlU!l:Y!ll!" ~Lj'u][hlll '-:

til .·:l3l~arrn OllaT ta"hnnuniil

n,::&I;: a.iWJt ii_)"(l _ Trek-

yadaki

yew yolli.C'lD heJ&l' !loSf U.l1'. Ankar'"d. Cl 'I!nnrLIIl:f yol 1.... n c;.o';U, Y;li.ovQ )'Qlu ::J. faIt-

W

DWD

Eal'<1f1 Suad D~li l:IlJ ..cual~E i~de dUU.kladl '\It l.hi;riinrlii ;

G ve

bu. hl!liFWD SuJhUll:l.. Hlt.l&lren M[j, belililm~lid:ed.il!' . l3ellu de d[;O gcoe bir ll'l,vn .buII wu:nd.a. bir ilii.si batml$U:'. 11" ~ btl tali lasidik1ec ,yitizUn 1m ginfmr oldu,~w: mnria.r bir (~pla.nsa him Bremen
J!l

b~

lIr. BW'S'.r vc
di'ki Y'lfl:lr

b.n:W:-

VlliiyefJerin-

'I:ez: :n.n.3

~11Wn "·tiJjrrll"'~. ..

Iii.

ncv,,'IJlm"'~i vo: 1;:i1 hrlk.U''I''lk' t'! ~I·..'(I, TIf':!i-TI, '" I if"I,dd'lj;uJduu d<.ilI;' I d.'1V[I jl,:"ltrle .:;tlmiji,t,
';111,1,1

te''T11n:Li~Ur-, Yl1llitL"'ln f'Il.i1I 1 rniid:J.fac. bakL-.:uru..b.n o!dugll gi bi irl:1"1'Ll" VC' til!jbJ
C'::l.r";'{

baltlml.,..j

m meJ.D..lckcte

1

bln~ drLha biiyiik hir ters:me

ezt'.&hla.mdan

daha ku.dretli

VI!

- Miis.a.Ill,lle l:l.rBeniz hI.! jki sl-CIlmizi. eevaU9.HO: bl r4kacattm_
E):;I1e-bi l]iI \Ie gr"..:uner

sa kifa,ye1i:
It!;'

kunnave

istanbul
na\'!un
1 •.mb [- 1:<J'I:~·11n J!r.1Sl~' ruh.: .. :: .;..Il~ .·:~plerl l(lIO I, 11u;'1 \.:1c,rclul y.eIl.dr11 tl~l eltilm ~iU", ",Ii;d .."1t- lo.;,ln lJ.Jor'l' V"~ 1m" 11,.. t,,l.ln ""lLitnm '"1.k;\' ti

ed1mli,

Her diG--vlet~ii

§evket

m.e.se--

ikbllh or-dwwnda.l::ib e.~]

unrLyii·

Mmni mi'~ -EwL - Ni~"LD!
IllJ.uallere i~\'Qb ¥~m.lek bcfiirl\ I ~ leld saJahi}Tetim ill\'e

m~-dYllndui"'. Avn:lpa. laril'duinio ELle-~11ri • mi-ldcki [lI"(lp!l.gtUlCklluma .aJ.dabru!:I .n.a:f,diUer 0 INll:IJI in -

y:n,
yu.doe: Ltr.J
I.J

g",

W":I':t:n11

1i!O.:~1

5011 n'H~ h,

.'~'n,i

;pndadu-. .i.UllHra H:maUiIIll#er cevdb Jcr. -futub hla("

~gogllLl' \formeliilir-

hlhb:h~1."' meseOOai?

.r

me~lesme

ge-

li.ru:c: T:l.t,:jI.IlclmJki ~bl!l.h!ann old\Jgu galJ k hui edilmet>1 LanitanVlilJ~ Btl g1u-ltold.ll>L0!11 ~n.J.reI num OIl llmti;ae. !lUI-a i.i~ l!ir ih· li~h.r, t
I'

Mu.L.t'tiL.
mumuz
F

tedriaabt
RlUIIDi

Wr;1 F-

Fe!b.gljlji

It ~benin ~ljJma kam.li~li ii.... ..t;nlU.l~ t~r:i val"""!Illwr '! - P*,Ufl..gflgdesilim.. EI]. n& tCAlnl>ll.t. ~ gnlL.~'V\"
\'il

parntor1ugumm kudJ;etli MlIIamm ko~ IruvvctmYi fildr kuvvetille tefaVYlllk ctmcsW.e: alfededer. Giaya oo.n:rnlrm ~"Uku bu.lan ihb.rBlarla mki~ d!O;J1 $Jn'a.ta birliirLii. intibak (<(]i~ . DlJ3me:9l :inhitalm seoobi olarllk. goollenJir'. HaIbuki. lI:L.akili.at 1Jt.L· aun l.unl:l.men aks.in~. ,KIlI:m ~ :au.' m a m .. dp ls'la.W:Ju1n ge"laQ Bihi~kin !9cfaceiruJ,me3i, vc 1130 da I[OSkOVa nuuc", talJetliirilen CiiCli, TUrk RJI"at Ve - tmw. Wzanu., uWflk W 1"'uniya111h.ildu.mw. deri.I:l hU' iIlill a lDulalea. [ll~. hayrct ve ~
l1't:Lle Y.z~lin~ iJu:ru1acakveilll~a· imPll
t"Ii -

I ¢j1jlmr:;llr.

..",.~k , (Ymwn :;:ili!iorL" .. rrl71::~i ,10[11 ~I!.h 150

Ira ~ P';
.'II,,",

'1."'I~~hr.
-~JlII_-

/\ nti Ir ,I :o:.J\>lH'

1:Io-1.....L.o:r.

Met!fi Yllpurun da Itj
Qimenlcln

, I" muh,I'Iu:m{!

Latk"

gHfI~

{,'[

,[_

Mi.Il n "i!I !'UJ'IlhS 1\11,,01,,11, jJ!f1.rli! 1.;" 'l""-i 1\lu,_1 , };lp.rLiJ ~'rl..:l,

!bit" kUr'Iena we Ilin:1ei'l h;yh milul,H bir li.lrlrIDllD lI;indc Irnru Lur. Se'L;ulDl'i:.-rio nil U"D 1J,11I1 .n

!l-J!k •••

11l.Ob

t'[.,.,..

.... utrrani...-co

U'eTT1

L

ct

fI;:!:Jil

Bir
da
rull

ml hI"

IZ! eetrma
olu.""
~J:l.1

h~dis.9:S·1
11,11.1 u.. n· h XI' UI , til bhl'l \L.lnLh

t'lIJI~I.';ltllvlJ ':;':!Dr,'

lar Lc~lul eder.
K.'l.nlJ.Jli zmn;u;nnda

luw.a.r t.aJtn· hl bir tamih SIT.'ltiiyle W]1:li"t.rl;L "u-" oluJlII.)l 1II1lhBlIBt!, W ~IHl Iru· ruJmll.~lllr.
S01ll'a Zgma;mn]dl4

u~r

Hun,

II

k

IIEI'IIELI K

II I

YLI1IC: AYI-! IC ! ""1'1..11'1:

TUrk',." 101100 Krt7W ~ .ilOD •
'1IIiD
It

""'!llIbl 27D'!11 Kr .. 11[;0 .,

t-::lrtllgllll aiiiuytty.a. hi.ikmetme ·i· aill - l:J.IDi san'a.t ve uUii ci...:uyL.! dtinya. devtleUuio'.l; tefC\'\I'ub:uDlm talbil hi!!" Jiltllce:n., 00. Bu ta.cil.u.le imparotCIrllJlgun
.barb \Ie ba.."'.a ihtiya.cuu tcmin

hmir. Sinu, Gclibolu, Istanbul.

TO:

ro.m~-'-I..

Geml1[{, h· ILlIL, 'Ir.1lm:m, A£1.k, ~. [('hlli, :;;ju.'Vel-'Ii. P.en:vmJe. C'Ir b:"l, - l\!!'.ra,.

HI.l!J KOIIU I.ft (tll~ J;KJllt;i}l;I :lo,lb.!-rO 19.,j'll Mlaih' I"LtllI'tffi·1 \'!! 5.CTll"l· ikr l~,·o; Memlclt.et _J II r'YiJn, VI!I)JJFi!: IlldlUlI..,.i :hJ.11f1 ~ihll:lt;

,wd.i-

k,'.11

.~ILo,l

m

"'.1 '.

flJllllu7.: ~l1k..l;,ll ct;L

k~, .bL. ~ C' u.!I:! .k11113.

111[~I~n~·}·-' '"

dJrro

U:r;.!hlfi

",1.1

ll.I<O<IL:1)i" • ,11111 ,,,,1, i ,j~r .:..,- I ~Ia.'l l.ellll'lSinLi.;:o 1I".....rm ~I'II L ,,J..,I,;; r J)_ I ,n ti,·tlll k~,tlth•• +n' ~IJnl'" til. l';!.: ", ",,1111. "",,1,. "11 .... 1 I, I.=n' ,~ illl i enhR Illl'IIIIJI':'Ir.!. II,}
• .jI~.II,lTJI( JfnhltI!ITI;>;'"
kllJ"lctlJ~U"U !lll}y2 .\.

n.,~ TI·vhk
J.. '!;_~I

"'llmlU!

Tu..:ar

C .;
I

Y }.U

.. .

Eaki b", s:J.n'ati arm jmH $AZ

ill',

Tobnlk. TlLll~. lwkovd', rid!,;, F'e-~ Gfikulc

l{on-

~

],j

I

11"" INI'i "'... lJ!fti

r; u n 2!.O A.I!'~ B 1 'Y,QI- H '~Ir '!I~ ~ldrlo:il
B.l'iJ

Iml .. 7-1\
4.0l

w.n

£gn V.&:I E.z III

~j

i

" !lat'

~dtm h\i.r iWY milli huWulJ.::u. 111 1;;.'J"LLLo- yapl1.ln'h. BugHn Amari lunJfi ya'p'b.g1 gibi illmp;JiI"!A.tQdllk brihm.dli!! bi..r b; dc.f l.l u1 wnb molz~cs.tDj,q. bu.rut Ve pun yaba.nc,) de.vle.Uen: . I h akkmda. ka.nUllhir ltiJl"C<Ilibill.:j.lu. YiIAn. bu hwrumUDr zwuftlll.nda. hll.!jh baw.aa hir inIj.i! vc imal kudn:U!!Ii.!Ita.iz ol:U1

_~~o ..

Bl1II1.anD! bi:r :knmu g,'nlJ[eriIl, yalruz La.mir VEl leh"irl.l.~rJyh.' me~ .gu1 ohi .....1nir IlElIill1I cia ru iJ Jrv:ntlruel balill '!loIS Licanll gt.~miJeri in!jl1 ecl'er,J.i, HUI:il.a Lllil lc r!:l.mcl~ kwuJldIlgo ~i tl.'"(Jldk OOIi.£· !;C"1t heps·· l:w.vny::l. \'0 denim
ka~1 m~ liGyllLl1!ll il:Urt()e blJ
IW1Y jiWltJi

R,.'I~IJ 1.L1u ,. t~1 1,,~1.i (15 :s:.l':n, :1:I.l.l Il'1Ui~ Or.er. IR.liI'I'r.!croolo (f'L I ~I 'II K"l"Lll "'.1 ~lel;) 'iU-.ll Mtilli~ 11m I.... h-,"~' ...kn r N,,,'i~'..: toI"dl 1i..!!:::;~1 I,r fl.."l[J,lQ, Nrel..l K.J: TIl Jil,1a:"l»o.Il lJ1,)".J[j" p"r-

'''1

rn.,::t,-o

111(1/

~.IWi"l.

~v..
( 'OOU • )

.

t'tLGAZ

Ge
'I

derin sessi ligi it;:inde gemici klY fetinde adam fima,na dogru yuruyor ardi. SARACOGL Yazan" A. CE ALEDDIN
1
iim:aniyle hitab Co dilen my,m ~1iU1. ~lIlk'.J;I!J dll;iliC:JIvu:}!
~ 11:'1

os
----oIl---

gtlm:rilk

ovorcsiski'de bir
meybanede
o

k nl.l kQll:.Ibf'Jnl

umtb;'

gi)~ljnH

il riy'" YlUU
eft

[ule.tJ'o Herifli;i

h~

gerilH.l.tl~l.cn

1iull!bt"l'IJderinifi J9.l"', kahn nha IW.fJlIIUannm ~'::l.k!l..l8.n.ru lrnJdJrtlu;jl:a.r, n 'beUeri-

kolculon tahta 'lOine ElIgUl.ll11!r

1

ingi~iz ta~!Y'areJef'1~im- Alln}]n II u 'Ii;ar,,'r Uzerina diya kadar Aim hya U- J E1pot:llyamn CDk rnll~1: rlne 37 bin bomb8 klil mevkide kaldl"
:""'T'":""'"
n"Skllllll
I1D1I~

.~ Bitil

atml,'."
t..i.r"W ,.

YI bildiri~iyor
["6 (I Ur .. U i m~1 nll

1 I", C I IriJhlfcdc)

lItlittlltlI:L

Iloilo"" ate ...lo:r.5'-

}';'I)'ll'oF.;:'Ikl.a

iill,

Fi'".lJl: tJ' Sallillll'riIl,p, Topt~ Yi'r~lo~iriti,ru nnw} l
l..O-fldr... G (.1I,il..~ IJl,g'Jt.:!re[l,~n "C11l.1b (;:.1011 nl l1;c:;il bo,1'"L~il""I :,1...'{L II L~LI"'.!I"LI1l* rnrur;,· (jl.l'ic ot'\.il1!i.J:l'l I ,(" brnflllO.ilJl ~I""l)~ 3tI!] i lin~ f""t<l'~ udd.id lo:.D~U me\'Zikn ~<!f·I.t'thnl<JlI;inr:: d.oIlr n(1ucrl("r d~vcnm ct..TiIl'It dtl", lSu m~1.;:tI. liiIYL'Io< 1110 "'rn L'~I'II'" 11;.0. .ml<U&I!1 d I>lldJor. f'1Ik..'U LD,1I11'" , 3!1 Ii: eri ntJh[[lIert bu h;!l1eJ"k,:.i milhscs b... b.:.or:71'd V"Cy;I end4C II<! k.llr FII:;u"01J,:;u!:lilr_ BUij;ilnku;,rl:' il all'rld I bu DC'rJ rl\" l)'cLl er AlIlI;M1 QZK.:!ri ru,,k:ln,Ltll'lI~ll1 t::c:v!bl olrl1.III.';I;;I" o("l;;i:r.' I; rkarnazdi, II.lnu111 L" 1'111, "Ylii • ;.'" iHL~ ,]JI 1Il!£.11:tJmn d~ IlfutatJe ro~boLI(o~11!1'L, w:un meru.i.lli ~ pt;1J :l~i .. klill LolT1 ~11,ik ill1'~ 111m I ihm:l! CtJniYfCe!LlI!!l, bcll:lenebilll, }\nl:'ak /llnl"nl..JI dulll uum mt:n:o.il t<:Jf .... ulU~UIlUlj !:rtOIU:UI'lllTII! I nlilu. ..1kll rler. i'or~ni LlLll.lZlnirl hir' iil~, rmdm di 'cr (.11 :llrn;'! y,,[}tl,,-

1 n:n acnesi i1kbaban..
MLU:u.J.~lc senelermin
\~C'

JIOnra;
n2i

J

Milli

ogu UlU"'JI. dC1;H. boo
uyku-

b
"l

)'~anJJ.

buhr:llw bill" dev· mdeyiz. Buslarm Kacadc.ni.z. i hrnanlaruun I uk',:a mtl-

lcalsm

Bn'l:lahEL k:ldar

suz bJI'a1u~l. furl bUtUn lion uklaruu a,nlayabildio. ml l'hmed?' AInsm an gemici ollLl'J.k rlll~' m J~ 1 iit.un h:lyatIfiI mt~leru" ~,<irn1L:;; hif" TUrk gemicisi 01.... 0 Giritli Me hmed i;ms1 l'Iin"i giLlerek cevah l"en,ti:
Aml.liliD.l.
i;:,a.!;~

~lJtldlll'l

H

t

J kil

keoif bi," ln.lut

lli:tr

k ...pll1U~_ Bu miH.~.ilTLn lllilhitl.i' gl go

Hi!ri[ler

evvda. gem1:lert.ni[l llihiadf!H lla.ibuWnr: gil.'i.'ari 'l', ~;u"k,"l~lY!l wl.l;)' tllftim ii.mir 1m:-" ::l1n.Iitlulli k y: B::l.Siibr ok!tU kLifiIrlen.. Balt hel~! BI<'lla hurnya I'Ulttea kljJ['ik dW.ll:lIllye mi ~elilik,
"EnO>l~, lD De \' ,~ll.ltb

o.i u~kliYlJllar. Lllrn~ EuhaCr m jj fn:::.zcsifll" menBuh !L... ~t"i nut)eu;;ilel", I;il!ih k I n o mU.l!l ann a asih iki ellen UZllJJ. kaputhTImn eebinde, l'l1Itun u.zerinde bir yu!tan dol.a.";IyorI l!". 'I'i.i;Ldd1Criflili namlulermdu l!1lr.lh d urun sil'llgilll:'r. elektrik fanustarmin altindan g~~erlerken [!OJ.1'11d.Jyorl:i.r, sonra ~,~:H:l'liI!.1" kar(lJJ!~<!, gC<fnnii: lriat". Th i 1'1 I"k~(ll!.ij g iuurii!k kul.i11Je..
I l"'i .. d~1'l brnn.i.n OI'lirnf.iC'tI l;CClO'r-

dat'.1 -

" , Ii Iltll! 'r hlJnKkilij~ LI"'!l!fillr ~l"'V::l bl.iC"umll111'"J1 ~~il.I I" h!i:' errrutmel;'lt'dir .. ('i,. - .1C1j;)(lo1!lh,lrlJ ct'j,h'l!'L"l'lnlll hl:!pEJIH1...n ."II'a leLll ."llllr . n ... l>i bU'" :rJ.iI< I)'U: Ie 1t:.lIfioL et.J;u:.1rto:dLL 12r. tV! halx!t: 011Ol1l t'!!) fl'1<1l1lill.cr:L :'r~ \lil,l=,~-.j lin JJI1!~';IIIIl!m~'D'" ] .. Ik I. II 11 ]j"de D1Jlumlujiil "e k>:,lll'ra, I!'..il'iUlI1" ... to blip.... Idl""'JIl, he •1 .. 1..... 1el bitcilAeI...... I/,kl' ,rl Idl"l'Ib~ ccoh-~idl:' nr1..,lIlInl

rc.J[eU

KlHII<<,'c l<;.hl.~ml1'~l'=tli...

k.nJoul crmi.yen ve 11u 1'UW! 'Vat ~1l'U yl.i.kweilik ve riyoJrarbk 't.elaJrlti wen. wtaJioor v otoriter rejimler kil."iJiI3.l'Uldll J'lJUl.'1C'ak dU:!jD1llDhL!' !lI"I!'smda bir de AlilIctkr CenrlyC'li.iU hulu yorlo.nlJ, I l 'i I I r!! . .

ru ..~mllil< l!ih.dc

1'1

r:I'~v!llmJI

e.

Belediyen in 1 muvaflakiye
aqr

Jeri

giln1i

11:'

llfi'kcri hElI~"1..:t I::HJlao;.Ji, I r,
1;lk..,t"n;,'~Ll

man,

elaca-

.Mi1Iet.~~ ~m.iyetl. E.etekkmu. icc.bJ. bit- COk ~a.l'iJ!' nokt.ri.lu o.rncdiyQrdl!l, BIil'id.a:rJ IJa.ijka ha'yatm r~l]jlilesi jr..i.r[J~ girib d~ pl'elil airier! filiyat ~..p..l-; _~ Il1.tikul et.tllI:!'lek vnzile3i ile 1{I\l'1J11~a h U" suIt zorJuikl..i"rru lJ~rruh we haklr nkidler davet Wll'bileci.lk ~Uriik i,ttler YliDlL. ~n haYllu
hj~ uir

;yiik V'e mcrmtbnfnde buiuQIJ t!.Dl.. r Sc:mpatlk ve !;lI.b k.n ~ OJ;. L.at1i Krrdar. bu r IIsa UAn.1

Ta.bimd'e apttnllg. biIgtbm ~!lDua ~dllt

istIJCL'Q1l ~~ d'D.veUilere ZlnOnWi. biE' odasmd.!:i ill,&" IIo'llr Jell ~ mil~' kbel mnlrefl m ve bcl~ {ilB.l.iYlilliru gtia I~"'ft"!_"::'_'" te ren _~~n g tCT li .I

p-j

~mM.

'1"'11\'\ ~1I~".lHn i\'t'kllmi) VI: 'k.lh",~h!;,
Jfl"

tlaurr-jyel,..rin

"'.Iri,.., loilr'Lt~111t

T-I.III], t'I<>,1l

sert,

rtatl

ve mllt-

nok:talan

'P'E.ltW'1

HII ~l., Ilrlt.:LlriJi ill;,lPl!h yoh. [lr"1 ..::c-;;ereok 'J!. tlt,£L1e I'll!ob-

1ru.1hbf.n.i.n k, PLSlllLlMI miibLem bit" gQ1 e .1:Ialinde bIT bq UZli.Ull'{,r ~'e JmIm bir se.s cenllbr l{afl~as:r::J, ~lveli bu' RLIB!,;EILIe 5OTllYCir: 1crkcll.

,.11UIl n'II"" ~bilil'dcn JiiliK'nl;JoJ"w 31Jlchuu ru!t d'J~ru ;l'IlP c-at:.l:Irl he'!' I,jrlil u"'_';"i tf"8':l!lJu:;u korlrurulTLJl iz41 tm .. ld,,,llr", .. 'funl1!: IdiUinde J[]lIOD barb g~l-

~ 11. ~cnw'lll,;lL~rl ic;me S1gu.nHl,~ , Haj'at 1,/'(;1 btl hnF.RfI, beynolm iJd royat Ilazariy!dc{" it~ rotWw a.rlL1:ruldll lki.si. Qrt.as.1 hl.ir t;.Lkw: }'Ol bllhrnLl. ]UZlIIDUIlIl ihtar edl:r, Rt!alitey! goz onlin ell IJ"-Ilk lLitarakpremiplf':11! mutlak surette
H:l-nImll.k.

~bril!l. yilirnni.i. biiAtJiitUn 1 1m. bir ~khl iWkacD.h. CIJIUZ gt" \'IlikIeeini tIIIeydana !;ik!H'R '1Ik ulan bu gtizeJ projelenir:n ba}u ;t.a;H •. ,j ~ ge lwrum gnf'IDi'iyon.r.m. 61 tJJi >If" 1
:y$"'{l<;JI

y.LIIVll¥ ~~llnt lHLIla.F;mal ~~t":k~"" bqJ gUl'l.'l:l".;;i2. :'(alj
fiU kadannl

nu;

ilit'l'e ("d_e.y.imI
Ievka[:'u,,'J! git.

lil IILlkt;lUt:rdtlden ~l, lIlfuvn.Ua.luy

tcbJikt!t. olul".

t' t~.tblk ernJ..o diW b.k:dinI~ f!r ]"1 lID ~k iYI 'Oe. i.j, le.r ahu3N1lrtJr.

I~et edecegtlllC dn.ir b.ir ';y J.iODU ma.dJ L1ltr Il:11 ! Gflir.1i .Mebmid nll~LI b1r te· be!!.:."" Ie. d...l }l':!!.pili IlrkaU[l~ l btr l1IuJdet sll.zdi'i ve ellnd~1U mIOU ycre abb kl.PJl'll :rjj, ni}'-elc

'll.1,

-

Kim
t.l.l"J~

0;
dyt"IJ' ... ml!lr r

'Ire

Mel1Ita~J ohu:u

l-ulLiheye

bir ~dlln at:..1rik gene L'CVitb "I;:riyor; - Cem.i ta)'fa!J1Z yo!dltiJ~ Oc:mim.~· tllJllJilyoTltz.. - H,... ft gerruuM iniz? !

d{lifU RUSI"',.a

un t i:a, !l:r,l:-t ~aUlya
!':q;;,l.' IUl/11

H Ttll

'l8.V'..l!j,

d{"(E. ;p:nllit

\'

biran C-\'vd ,ge1RIYC dLinel.im. rllo·tn· hi'Voo.bu bll'll ne aab~·
I

r.
'L1IJ~

M l )'!tunc 1u.r! 1( U MIlD bir' Uli

d,ll LI,. H 'r J.oi:i~hyot;

""L '-~k-..t,,,
IJIT'fl

51'.:1I1·'J:1 ROZ!E:J':~ Mer:ur her ~yi ~rundim. Sen yalmz ]!iC!cka.rIW"l bir~ ;:u; (la g.ozJerimJZe tHr'

- McnJcrek il;illdekL mo lerden hif"itlin )'fOLSll-'IZ? - h::ni? -Tw-I< oo.nWr::tt! Nimet mD~ et.me. '
Lfirfi, ,

ij,--

cuk '1lh':lr i :.Ilbt:Ui olamuz Topl", !;":nbut;: :oIj.UllJc.akLU'. ~h:r"li I.:.... .-milin I(;II'QLI~I dI;l1"~il5iL,' InrJ.lk ni~b~lom 'te!D~~Z ol.fotalctU". TI:>~Ho:IoI 'r.l1 ('r-lil:ii '"It !.::'l.ul "lIml'y~C:OIk"1. \ru :J~'1'I h~1I f ar:l!'.>uU.il ,le tnnzlm C'f'IIJltI;:o.aj 1iI<'1 no (l'r, IT,,I!:>y,!o;i IrlClili; $.'llIJlin. 1,..... ;'1 .. ,,;;0: ,:;d~'{~. 01.rn. Alm;,_n larH.nll rr.~r,; illj;.iliz.lcr 1.J:i1';:Wndan ll~' haldt:. nUl f::J1:!'lih I ill' k:. .. tl .. nmIYIIl:lik.ltr_ Bu 'lie di",et"" G<!'bc-bl<!t;' dolly tiiil~ l"KIU"'T ~b.lli,!I'" uc;n u'I"'lLIlh t..pl:al'b dl),'ubesi m!!!leII!1 Lomlm 5<_II1-' hl,ydt.ar m.;IJhfll.l.cnnin k,l,"" ...l.n(~ m.:L&nl.ill Gllyrl lkusadi '\:, p;rri mtlcs.lildtr,

L!:""'I"
C,ub

111\1".: l,j .. t 'C1T1'T11Ili H1Jolllnd:.u

~lP"

\!'"..<;L'r. JDpaD la.,-

y .. tel''1·jJ:lIr.1 fu~im £<;rb .. ,ruLiml,lkl tclulll!.l ..7.#1',",= lLl,l~um ~ ikl!;rl !'.:mn.-.diln Icltk1llr, :91JnLfl'll.J 1,,,r.llD'('1' ":Iklfl 'l':iir .."tile: b:.Jdol!" nulhjm mul1;.,.i"lI!~lere i.n.f,iz.il["

H,~le filletlf'1'" ~miYCLi giJ>i 11.' i.iz ,Yerimpnemi3 bi~' rniij!. etyi ~elin imtilian1a.rn NtlnJZ b~rak_Dlulk O,lJUU true naynJ.1D.1 I)Arff.1ibu){ z.ehidomek alu.rdu •
Fatat z;ev;:lll'iri kJ:lTturma.k \Ie Imyo.bn il'!ab ve 1".arurd1ef"illlc Ul.~'ml]k WiD yaplla.n feJuldrllk·

i

I g.m.

Ben bUliriin hUHu]a bilha."1S3. beledi>~ f.anliYi'-tmJ g;o:tl~ ~ i,sbtJ'.&t~ i.cmru. 'I:.!l~'e--

BursalLann bu... yilt { 'r derdJeri
(llII, tll"i!"f,

~-:"II-

, ~.. !;r 501,.'01<1.-)

1{utiilWdcn

bir ~ol

U"'~'ll'llyO:r,

AIrikwWti Jmrl'~ T.on=i,:l. e l~,~.~- lleul&in

aslocn

-

:r.ir

diJ. blJ.

masayu. 'ler

giin,lf'r" - Ikri

bir ~
Sealed

rI
'1

w;.ki • nl.~

ba.5i!Jr.1n bit" tu:Hkle etrafJ !PoD-;:m Q t t i1ti.i~l'n'la.r, Li.n nlla {kmir iiBUindeya.Lan 1IJhi,..:l.if mlll-eLl"e:-e mE!rl.!!ub po~'ln I:e ·uk vapurlanrun, ~ l1ili!!bl'~ni 1'1 0 ",~am llJlhct~j 01m)!'!U1 ayfaJan milnfcrJd klJm ler 'wl mas.n.i.: ra Y~l"k.,iI!ll1~J r. kafaln.rrru dumanby!'lr -

ruc~

.a~rini

I

fnm. sOlJ 'nill In1 llDwor. S-h;u Jpy. glrle:n glb J. 'I, ,t.;1 11 I C' gun, Ve w Turk t:e-UUC!:;I hesllhla· rr'll! gar-lIf' "Buyw{ibbLll ban", niH rri.rrl.1HUlu lllululwljrn kol· ko 1n w:ttI~'.. q l:tr; teftliilr 1iO~(Ilk I
fl:tflcr!erinm Ih.. :J koyu i:ll'l" laue b gc1.tr']l.1l k<'1Y'1Jkari:\.nbk tl-l'.1.'3'J1l da a1.i!.nrnli:."f'. ~'Lt!.Vboldu1ar •

. &:111-1. uyku fHi.sib 01· Alim<t>U,lh ll)'lrusuzlukt.an

.~ Itrtc ch:'ktru.r ~hhit IHurlc41ct

Cif,!ta[1;ifIt'-11nin l!f\" iki! ..,rknd· gln kirli \"C ~1I ~lIJHie}ch tii·t:erillcJe d,o,IIlJPYOr, C;iiml'"i)I~ m(:lnuru i.k.i. Turk ~;si i.it I ~JIi ldLlg"W'l kafi!t.Qt gelire ek a:rtlk da.s tnne. de:llil\:bilec:ek uir c(la, lIe:

!Ilol/lhanirlll.Ll\ y::I'ZoJli(IDli. =.r"fl'l }{inr~~ ~\Cri n n.,nes ~l.JY1"lf1 (",lee :!Ii.I:i"~ Ue n.::lkJi:; ,,[ :rlllJ.o:u:illX:{.:j[ !gn.,'rClll.arl 'I L~j... II!dilm.i I Oh,,";L ~ L)'~l. bir Ill"" d:o!lJ~ mue'Sliu a1dul!llHJ!.I ~ ... lHmi~'t',

Uf " bIT r" b" emUn kuvv~U.I blr k '1 t3.1,y:UI. g.a.m.i.zonUilu klr!;umch! u.i!r .. I.. hi:> t:a1I)'i;, &.Ii!. Q ~'1: U.lib~J' nllilud1
l'l

ri "lind' [(,Wer. va.r: L Wi kal"lfllj.l nda, bi1J,1r ~ok f'Q i~]~Lil me" k.ide I~~..rn~ijtu-, MnJlHI.Ut flln'l1hm ckmek a;lltum VIDI:Jl, C'!kID 14; a.lmak zarure j,j .... ile bul1!Jll'l81'1. amele ve ilrta ,.,('- cl'l"Il.fLan pl'.2!M"a gelen )di},Iillk r el--rnek but illI)l&:rak as. m~'b,
DI!

1.1.1" da ruger l:I.ra.ftH. ~emiye-ji:::I.. leyl1illd,ehl tenkidilere llll.k.h bi· fer ddil te.min etmll) O!LlY0I"dI.l. 1\.Y01~Wlda. IDJ1fetier cemi· yetinw ~I"'_rekU:>D muheze olunocak InllilH'lan d.a V [1TI:II. BIT
ken, :LIilloeUer CcJiniyeq galible--

Bu ismti.lfl:.'ikk:ri tedltik c.lel\ b:lOOJyt''Ilm i.rrwl', S9-i1.d~, le:nvic Vtj i0 qd M!1~nHdak.i faaliye . 1i derece !':IkI'Uitnm.~ o.khtg-nmu JQ<L~}'ca gur.;biHW".
biilllraf bir i:~

"fi

§~bhe yok ki d:U1 'fJIJacu ~flk ~l~ Fardu'. llellUz etnd'
r~mil] Ci3ma.I:Wm ~ ..... It uz:ik II r.

makLad1d[l1".
izlhl
II' 'IP

rjl] klJ.rd.r.t~u lo.:r mu.~-;.u idi ve dtinyaya ~hrl!;en ebe\'~ynmden a.ldrg, ru~l:n 1.wjIYurou Suoca. \u Mi.Ili!tl~r CelIlllye~inin D1Udilfaa. ile Dliikcllef oldll1gu nizam. A.vrupa. dim~i ha.k \'e'd1alat bp"IrumI"l\1;l'!!J miiWalUH tm~ II:Wu:. 011' tqekkill idi, Me",-I cud dlizl:!n.i h,)'llyJe ibka i?debll·

f'!1ka.t b:UIgUn YII.plLm ~jllm gQr mek, b.irze be.~iyeIlirr. tezlltd eoW;;.aJ. giJ.YRtinJn bi:Liicll ihttYiIf;;J.m.

oldu.k~ cia
["1Y;

bir

Z4:ma.D

tntm:in ~
l'.

ku_

zarfm~ iniI ..'eo

~ G iK;'mz .. .dJyor. Bil'aZ ~{}flI3 ilI:l TUrk d~isi
1 'i:r;ilh mimdirell: i.1;~nJ.{; lmhiJll1. ku;;:t!lJl r'::lIIIp;.\ etrnili bir mol(;11;1pm.. ~ylWlY,rorlilrdJ.
Q-

W:l!rln~
Jfrli'l

jnwrum

'l"1l!r;!1m,.;tl1ldl:1:1
In.,. Y~I'>L" C1.LiI !I... hld~'JU

j:;d~n hilboc'rll.·r,
7ur.:...:iib, d"~,':-ll'!~

h.l!ili:;r: nll:t["'nP.C

i I:",j-I

h1Id@miz~

gore

k "t, 1"11,

Un blj'

bLMim

yll.~ inj hll noktad;rn OI:h.r. §irkel. hem m(;ffiTTlorJfaaline

ml,,'kd
f:.l.~lj\,~[

rpr.

Belediyenin 1: s:.."'Dcli lor [ .ar,.oetirLln vec!z bir h~lru t~i! eden '~ir Lki. ra.Irnm.I. oklJyu~uJf!.nIlUI

me'k,
beyn~

'IjI'(!

meYCl.ld

e.i:i..l.lllara

Gure
(l~'-

f:lLId.i:rmek ~ru'I

illite-rim,

......

t,..ITI .•ml["

J!:<-'.!iItCTIl"i.ek~~'1ii.I:

iFljml'-J!rinin

Me-hm""

bit

"I:.

~,ir...:r

D1.i<J,f1' IrI ;n 1)'1 o;oLnllItl,r,

'If

lar,
UI}V[
I.

Le
,-

mer ~hrcli kL<;l. ri ci ilk lLr..ly ~ ~-

c·' ·:iml21 drl Tikl~ g-mi ' '''E11Y''.iir IhW&J b 0.., nd.w \:JJr,u son

~(rl ": ~'Il';lblduprnlJ

'nwve

iki al-It; (]~l ht~k.h;my("l1· tJTmahydJ 1,;tl!["!l,31 H.ltl,mJaki
IJU Qlllb$W'

lon'~

gelmBl:ti kl kt~
Ylllr;.:uk,,\\

Jmlyatl'M K.Jn<rc,
f1

tlmnliy:i IbJrtrll)!Y"
.l -

'~ll'

y\!1

~I ..... -

rd. y·[I,lSJa.r:ml

"alth.mn!lla.r

uuclT n: u~U bLr I'lmya

h.Jffi §arab 'cj orl;;tr, dJcri ,,'Ie, .Irolliaiy~ ~t ~c ~a- 1 l'i:I'I'.:lk lJlJ' ¥ylo-r' kORU§UYOTiIU', j ~11 h~Jl;lrda.ki mllOO.lh k:.u] Iqtr~:i::l olurun ''l:! ag.zianru Ol . - I uki ilinj 1m' I!l~J:"~;

gelrniA, J -sik'<llli ~.'thl'ldarhl limlina dotru il-l;rle;n jl:- h~,!jl"'l'Il'l;!lan:IL DU· h~'::l cJe

:1 uk ilitilului,!"111 I;.(IR,"U Nm'(L[Osiak lirmuu ti~a ri tihcmtniyet ve frwliydi. j (I ;.:~m'W. kJ!;:mLm. I;ay •
~turJ.ij H.u
EW' 1

k.. &gwJ.(\ 1i'I _ ". I~k S;•• UlA!1 (!'i +!,1o&I>t:. ) ',lI'!' linLL"I ~ \'anil. lk.i. l.I.l kad.:tl;l by, k 'Ull..)'011 tLl..:i .. "~I""'twl.ll b.J l.ln'liilll·, Du:, gi 1"n1.1 e-r . RUllIunl ..iJ. l i'I" l-ek !tim!.~ V:.l.f"- EIJ r :';'01 1,)dI,,'~ 1'1 bll' '~""iH ••r£[O:L'IIl !,J ~'.,m"wr" do! G.u g;lll'::l I.! L.;ll.llrufliluH,'" ill "t! ttr."nii.;:: got;'flC: Q C 1111cl!tlfet:ek t~ C'"J.I~bilLr. '1r;;tmli~ _WJIr.;Llllil .}'I~ta r.)bu lJj I atl.!1ll::l.ln tul;a:srurio;t U p11C<J;kllC r> ~m~" 1c:;l1"", '-'~ 1:11)'" I !.Iii... dl1ki M:llh:n a'Ua e-Ib' '1If~'C nim,ea .~un1mii; bu tkn h;(lrc.k~l!C: .lPul,,,-

(:l

Rl!:Stnl

l !I.~,

t-~IU.n1ly.ol"d 1.

01
liZ,

DM"Ia. lim I'l h.l bdeD. II i fuoJi"etin~ nis ·tle r k dar k.Il;lIl·".bk :1ei1Jd!. tn~j.
I:"
I;t}IU:. Arn.(;rilt
~1I111lTU,

r

n Y;l'lllihrapt.~ ~,(l:'f[ek

LJ 1f'" IllI'W I" IJgrnyOt l~rdl.
krlt:a

l.1VU'Uu-iudan VC koDU~~U1l 0lID. kendiJj.i,flln h r 11Uld lJrr ~ _er 91r1ug.. hdli ,<II. HiJ!;,:,y;n t;: "'lIS vaktiJl hir l'Iayll L1c~ iCrid' 1J1mrutlJla ('~gmen uynru.a.Yilb k,slu bir II r('ne~ titl"r'k 'lie allli ll;!lgl :tltIDda. knl,Jill:rltJi b<. kiiycu z:'I t 'k1lf1Ji1 • !ltlldCl. ~:hwljl{ dur,jkl, t,t: on.o. ru;;f"IIL

_nl""

r.""

L'~,hi!lerd~

i,i.," t ~ltltL'lndi''IIlmL,hr -iiI.! ,!."Itt::. r M

01h
1-

I"<:k"

Y:l li.U'.

taJyan
Roru.l.

. I-~trll

Jlgi
ll:tLy"n nr[iH;

6 (.L.3,) -

RU5:),';lnJrl

Lakin til! de bI,fJ5:1 Ku:llult"ll.mlcki

dI.l1a;:·1 umt!m.i Ir!U"llI"gahlrUD numar.dJ Lil:bligi: l'\hllt..
k>1Ily:l'pan
nil~LaIll !tVCI

li.iu>nntle b-ir kc:;r
<l:VI,;I t.l)'Y

Uqli

en ugrJj,]l: hrna.llil!"lrl d.lln hlflMl

'-""I

:r...~l}rimlZ

1an N.TV" r(J!<il'lk 1.1JJ:lfi'lI_"fl. mpflu.;; 'Wr baluc I:mhlJ:Ll'Uewa .ragl en her gUIII IJm.)!l girl[l g mi. yeklin{l g~i.I-e

Ilt;;,roo

iK::1.o1rllluy:ar.lI'~

I

~1J;l~lo/,'(,!l!. . • gQil:leri.
gri.

lnyyar kl'"lylc

m.tk

1"1

bul.U)"I'm.111.

"I'lZlyf'.lmd" dLII·du.. Alu.u.l, putlJrlu ni .Hii..~:'yin ~:a.V1J.l1!.Hl dil~ .tIk, s·...du: '

"II:'-¥uk hunbu d:m birini i iirm ii.r '

u.,t

1m tisIC'.

ka.r-

inc
,]f:Y

Biitiil'l lay)" -el' l"ltiC dLimnii.-;tur.

lJllJ!.i:

Hel€' Umwru fl..["h i mtl , ibtiYlJ.l.:!In dflSu.rm1j~ oh:lug-u rrUJwr'l'ij y~nu:[I ~~m.tl~r'I 1t;lr·tinl! hJ-er t.Jw''Wtbll m~..lbru
nlrn~
t"li:.-,d ')iii
I.t.rMoIlU:);!

~ kr

Hayml

.;ol$Jldnt ~ gil-

yC'l'\t tun,lnJIlJ'1

t,~

ktJ{'lll

nn~ H'ffi.rl~
ii,h:LII

t'i,:hJ1IJ'It1'

l{artdl.'-

u~rellC'biW ruz m I ? - ('I 'n-emlr ;<ii.zb;LlJ11TI .. - "llir1f'1:>L1 .• aym k~t:Fi.1t1a.h:l.I:"elld e-J.t;ukmll;l ~

tldr, Ila ru 1::'11 dJ..

11 ';\Un dlC

J'1W~d': ._j(lktl~ L~jbi.Jy1i.k tlt' I'rmlUl8.1lru!,; bulunu urlur-

~ima 1I 1\ rir,~ 'k'" Trahl.uil.;aru hududu ulcsindt.: dil. Ittl"lIn Ik:Ti ullJ.urbn iLe \(liT (!Upl 'r'I;:Lntrn.u~ ve dlh:man ru:,"nle D'l~hl.ll" L'dll, mif}lil", Itllalarm:w iJu ~1t.itllr1Jl a.rUh1.ll1 ;;0; pL~tru.i~[rt· VI,) iltJ tn.-u· lahrLb ~yl~mj<i]t::rdir. ~d""i' Afl'iLI,1J,! Ir,e:li.f lL~ll~lw-Il'Ll. IflPi;].!] ~)'}"_rel~riD'li"d "n b~ taue..

ut'

I;cl1licis~ gt "'emn kf> kOJululi:1I i",nde mU:lh m 'II' ' Lllk bn~.- gulge h:ilirll:le in rilmludll hmMilt'l nlltmllna. 'I. t krlJl I" It.Jd.:dl-': IlerllylJr~11 til. Gijl -',

Jr

hi TiJrloi

ag
1 A~l'r:..w rnY~~o:!U

,1 'donmemh,lir.
Iltt<'rinp bum
L-)Or t"J1. 'If!1iUJ.

ynli.a.nlll ~ 1001, dol 22'f1.· 12 Ij· celt if Irb? ('km~k m, so.rf~ g~1] sene llf'lll de l1'II~mlek~Ue bel iy~ UHR689 I..i£a tiRTf etmH;j til... Ben:).l"hl 1 lmn.Jli! H~en t:J l~uru!iJ.ll Iml,YC' ~MlC: rillde 1936 f'-. eknle.k :.ltJlnlfuilfia fie"heb o1ril.- mnga lil.zum vanll. ne.>wde 2l5..n3 ~i~i tt;! trwi edi~~t bllilJca blll Vii) buna. br::11Y0f, 1I~llkln Cn bi~yijl:lf tJitLtya tliii halde ~m sene b:t!llVi t;ii ZiJ'r iII.C'~bh!~en dola.yl Mill~dcr olrut ,{lila. mIl,irt ·...i i.i2.el'ind~ ihllII ha.slnbr"m IDJ.ld..an :12.'ITlle ItAr Ydfl :naktu'. ~1;:r;1'" \Or Erair 1- Ce.miyelti )"llaidl. BlI.giirl b,l.hg olmll.lfWr, ThltUtlj,j{ Iij,t j" d.li. madl1ld!'tri. nmJIh:k i!'lel'j !1.t'I~- surette bir ('~IlF.LZ{;: a 1 yl !l L!' fUlfO.n>lll Wl. he. b.Ll..lLl~ cski C.o;;aH· ne ~fuJt:e. isl..'ft ... tLk j;;~ITI L)Jl' rwland <L C'Ll, 1li.i'l'tlk ~.:ala[' vc>..rdl i I' 1.fiT" dn:i~imlC' b"il" daru. .;l.irilm....... ;l~ lI'.ucftnda eVVol.>llI:ilct'lc m.uknken. ckmck flmhle:k:il ~C"I"j feraih u.N'('ccde fa;>.: fl..my d(ll:llpbilj~'Ur.ht', B'~llla- sw,L.l jm~~n ynkluI", Butiin hun- y -e ediJeoU~-k 111 f:-tJ.iltiyet gl.lsterihJj~'lni !:a.h..l.ld r~n {_"~"mjyetl.Jl'J OI't-;u.lH.n r1 mClllleklilt tl~i.tllhmEI.: ~lr;:giI, I ml:ktrrli.t. ·938 de «liD:'! cUlll..':11 JU'lemlr·k t brl .clUI: ",,,irgiin r.L- h:olkm.~'IJ8. e,..et ctmc.ruck ka~ (,!r,p nulrtan 1.4..:= 1,_..:JlJI I lin iken, (jil"I~ 1l1.7.JnHilr, H lkln l.l;ilU'af)l- bfl d gi.ld... l;!ullJrii, Mi.lhdlt:T l! .,9 dA btl D'lliltl.M ~51.01!1.4ri flU Sdl ., .... ~ll hu h~hju:;efiiul a.lilIk 1 C miycll bir- tirm:al idJ. Va:,ill.'l'-I lul()yn balig (lhnu 1.11[' h bu bir dar malm.rulan.n nazarl dikkflti· .sini IUlkkiyl· gOt'elltiYClnoill lIa c\"Veiki ~enl.n ylmu lIJi!tlwe lIJe arz\ltunflloJ.8ma 'Vt:~llc o(,map'- Y"-WY- k:!I,lt.l!.Ii9. I!tlULI1Il'~c:.' bu yaJundtr, filE I ric: 1 edl:Tlm, \'~hmiIl WI' giill liu, (~hltnl..'t!i B u·tm,: t. l'eti~ SVtl barb nzij_yt:'ti. mllbal:!~ullI. U..I;Wd c!ll!llulhihnJl, ~!jndl bii· Ye 1'1 I R:Ib.ai:J - Karlimi.zilll teo tErn UriLitJJct MllIetl(- I' C~m iY.J;:li·1 !~I !st'WJ[hu1liIt1 k8J1ClLf'lllLla proj~ ~ lll:1Jl (;ai~ b,ldis~. ti:rehill(l~ c- '!:lin kllrulnl!lJJm;~ .... OlllIl ciUn- ,qind b..uJ ta_"hhil:rl.er y,,)pm.'1lk· uk lH'l'Tlmwellp llurulm~a. Llf',g('.. br. V!i.IUll:n. milufidt'nn· bl1 yo. Iklu.'[(kit;uH_g I't: fin.' Iplc["Jn c~1-I;fl:w.lulyd ye l!i'mLl~Jooir. ElLIr- tel'lrru" litl] mY' ~i)'l ..Fkf.·n. l'~i.zuml"'n ii· i!,11I,-.. lm::uunal I'ma t !";fit:l:l ill ctl '8 lrinc liar ziiMIIg-ii. \'8 \'~rdlgl ~"JI'.'U U ,Hmbpgit k;Llnl!l t'r, J1lrk ·tinUl Jmlmni mfl,hiyctte fiy 11 bn(' i1U1Ul :tnl 1i mill,)' inde lL.. ,.. ullnJl.u!ji;11lI hilll1r_r.fJnn:. fo'abulmul'l.l,;o gUl"iiliiy'c:llitl'1. Ji' - kd bUIl(l mllhaI yoillur, 1st. 111)'11"""I:at l'I~ulU1111.ak ola.n l'Iu]~L.\' ~;I.L'I (lUI' JfL (ualrVI'h lmn'lrnl 'lI.: lnlH illi'illI VB..l.l 'Io1e ~I~th) I." l't:.J.>Ili:riMC Tlh"ki:rr,: .I~ [l,lItJm:., hi.lJn!J111 ;;U"'ISI klrl n,h::yhiwlu Ijr. ,bjin :}3.ynru ""lUll: l LJlD i'ti.nuullan vnnllT. Nih;;lti.m ~..cL r;~. ~~"."" HH"I 10:1 '" [,hk.knt IJlr f r Jfl h C1,;T""~1x·1 .... IIIt;t:lI;' g'r [I.' utJ d L,ltt:.. bd·1 fkl';ilf 'jl IILI-~ bi~ OiI .... I.!llJ..IIIIIy-...ucl" Vt.' rnu:jki.i t1.1l·wl;"11Iv:Q Jk kr.!;,~ lIi.tltLr ic;jn btJ:~· vijL'lldn ,1;;(" i.rj· .hj'f"mnil'l 1m h,lrI(."Icyl..: Ilk n.l~l· tu ., .~.llb:I.I'" "I .. " 1 Icc "M'I":'" MJlrllj 11\.1 IdLOI~ ltMI.'tr g,'jnuIDlerru~s;d~r. lhl' h('. 11:!,nt~rlr:~ .t.a UU"JI.l. tid; , e hllk ,(iJ'ldc l! t,.!UJ QII ,:m1-" .... ~I.I al l1i,' 1"jil' nlTl, 'if'hrm 111L.iY-J.Clti..J.'l1l d l~ll'le IG.}'lkhli". hr. M'l Pi" • 'i1U,Jr [111 liHI:! V' hl,l ekr mm ltrJ.lm"' r,Tll'l ....: Elml 111U~ MURAD 5E._ TO<iLU I yutllulll[l 1 k,tJ- t~.l.II,I;Lt '1'11r;.Jyo:o I., n.. :,1·' .L~ InblJL ro: 1'\ &,:. III: ',.;nr,~Ltl.nlLuimll. fI:! 11 ~1~Uldl~ m'I'.t.::ll( ALENI Tr:: '!!;IC U, Ia:ketln
I Lli.iym:: ill H

lJ.I Yii<.toI1l gete~' !J;:'Il~l'i.t3m.ly{jr

hi!' llt.1.vnt itJame

13i?I.ed:i~

lemek J~i,n wUmkU!n oh.lu[;u Imdur u mlJlib~e b. I{ If n1..I§ bir mill,~uer BI"I:f,;ye1r.es.i J.: ur-

veo

t:mli,r- ~

i

I

(II

I

nade

J~bL'-

gell

nll!'l1

, .1IirtfiL rrr'lil.LTa.

1I11r,J _ ~

yor

\'IJ Wtqh. elhlLb ~I hlnLCoi;,l.tl(l ,( rLllilri.Ilk I 1D. Itl!'llkin i ~02.11 n 11: II nl'i ge.· Ul Zj In !..WllJihg
DI

1'1'1

6, ( .kl 1 lrlgll '" Llly., ..:::J.r...lt"r~n.in . 8'J ~l.]'hll' ;oo;:u-fln· (1 Alrn 'n ..... flnIi1 Lbcr'illl' JT.flOO lJornLt ;Ltlltil. r: bil ~lrllnlL"illr ......
JII"-

l

.l!Vl::.WtU Jm.I';l.Wr.. m

'111l'\'

lI1J,lo'LlrIJ;-:.

Surjya ile ti
i

re~

delru-.;h ,:,1 ,ytJfTlIU.lj gH'1 fUll 'Iur goztJ ~1I g"!,!IHVI)T \,\
F

L
It
Hl.~I·[\'l.~ILU ' loll,

6(

':'1.)

ciJiVlmno: 1" EJllr i~11l f 1rluruJ. t3,·...lllol'·, hu J~I..ln.lnli':rllLn 1,'.lLII"J. ' f·tallvell ~t" 1Ilf'k ;1,,·-tllllrlV(;lllll hl~ )4(',1 L'(:Ole ( l'fdl.1 tlJ"~'l[ t,·,li:llrl I" lb,' kf.Jr
t:Lhmm
!l

0\'1<,

Th'it;i.fe b' w (",retl Ll n II"II~,,~ Subf _+.:Lrutt '1"'11;<: r. II, 10;.1 ~crL ~ G h \.".- I';'
S.m<i1,J.:tn.lr.I r,IIIn'll"
lI)'UI

'iI':lro.:·t

b~>!JL"'T1 dll"~llo'1'
l~

N.,.lIUI \'t!l'U SlJIIE.cl.I!1II1

t

~l,;ll,:.~j"'~1 hll

:i!lJv,,,, '~i
blllrlu:!

~'.C.m,1 !Cul_ b..!-

~.III ulUm!1
I'

Ii1,)U,1:fCiUi'LLJe~,II(I

'1 ,,)1

",'"!i1'l'117ZT1
1111l~1 l'o.IJ'l::l~,'l<

IuL,lun.", Il'!lntW

h;!lt .. in ,:JI "....d , \,1, [t.·.ll.l. col(,ll1-

"''-'"0:

I

ad 111\ ILTlrt I
T..mu1111l1

I1dmJtlr41flll ~
'/:,11

knd ~llIa
I~illd"
J1'11.:j
l

il ih .. k cdl.mnllJ. lfw;:i1k 11If.:lllhr
kld-Ofi tH..'ij

""'.tIHl.Il

1)11'

ludoJ',ll,::.

air

I

yn.tl,'lordll, Mel,l.jlmlrl
rj~1f"IIi'n:1

PIT
l'rnlL

1l1'billlilr h,'ill;ulfo1jCI .nnen hall' I '"lur, ylU IJUl41l1n 1,"I,dll1U. "I,; I I t

...... un de :>1. r tJ r.Llf~ iJrLl n ....b,. hl'lllU'".lf.l a.yn llyn 40 Intnt!11L
jll.r ...1Il l

:ra

ji;lI'IlI.l

lj:;n,·,,_:,'

I

,"~I

I~'j

iuillLli'IU7.

If' rlllll"' utll!"lJrtlilu

~-=::II:!II2~!2!I!M!!!E:::!ItIi:D~~~Jl'

:;;:'Il~-'lil' il [[1 'i I'fwll I Lne~ c;;>,r .. 0) 'kll.t!.ar lU h;JJ.J~!r Jd, lll!M1;JZJ ,IoJ. nmltll !'It! I~. III ~r 11 !: h Iy IIda.I'll '-nir ,1:nISUHi :tllUtJ:n1 l(rlbll L 11.1. nru tol"')' h: ,J.]ILII"tIIf. mll~ lib:um yord,Hr. [lnlu.<!: (~'·m·r.:I' II' (:I!iJ!l 'UIL umllllU IpWlll"J'l:alUllrJu rl))'1(;rllh~in~ gurulumUyC':11 Ill;L,lli li"1"[' rI I'; MllllCm!,'1 • I n ~<! rn 11,1 I ,~[1 ! hu 11," 1.11]"i"'!I klnTII~ hllr;tnlI! il1l1. ~ lun.l!l !f1fjf';lldr:trja tathlk ",IiU, hJIJ L'fllllnc.!11 . !l!:iI1'll, II II'LI uTII('mC'~1.~ rd), Dalol', ",'lIJltillJ[ rntlmltl~JI ., mill FI' (li~}T.:l Wlh: ~! 'f"',i(') 'II JI lyay IM.!LroI .linl'.; I,.,Ll101... ,lUll I ,vi "fUll r/IJII..JJ Al1"I;~~"'Jit~1 ii~ill Jnl FHI.LWl btllun l ~n Ill .... n C, TIda] IItl J;(Jltu it:r.vc cltm,lftu,.
I

('("I ''''CI"l!ilml",,' L~tirnk 1u.t.nnP-lil mI1I1I1lI1 " ... 1..... ',oc ,hb"IilIc.Jrun.l2.l'. 1..·1..'1" ! 'l.' 1ft '·ll.lllla l,r·,:m.l ~ £"01'-"11 .'Hl~·Ln i9fudll.;-

Ilnml~ Ill"".!"

4)fi

4,fl"

l,'

·F,l<u..,:

L '",",>LIbtl ~11J~

im.!dl.n ~'ClbtUlLkJl
k1)·lht·lij
1, . 1<:."1" .

n..t,

:I.~t;;'JlJ,l'lli

Illtuiil.,T-

hlCl'll l"i<:".1 If , 'k'"lr

<Ill

1; .... k .. ",1,1t"•• " .. 'ilk..." .. ni.l.u..u.:ll ~.. ".Id ;Jrl m~' f1_r~

TLlI"b.1;7\:- l:li 1&1.1.11, \"1 £011 ~J",III'I[, I,· I I 1111 U itl I V I'ljr 1... k.,·I,-,,", Ill .. ,,1 I" riP I'\LL,U!,I LII \';]1,111",.U, 1 hlL ~,'J.::~ f
l."'o'l'JI \'~

KL,.. ,.t.inl

1"'11 .,·,1L1 ,.. II""

,,,,11.'11 LJ'· ...I ...l'l '
KII~l'!:t

Inf'\! HLLI

.. '1I1.IIil'l, ,,1 "1

[i

~",jc:t
\'~

I

e.~llb

S.lU'I!l~ICI,

M.llb.-

.l
(;or:..

N"ztlU Yt'l'g., .... ,I I"Lk tllilI 1
I{

br

mI

I' 11-0'),

7 IN,o. 118
--oo;;~~~ __

11 YURDDA SABAH
FloIkUir derlen e heysti Ak,e hi rda
~,t

.sksl"lik
Ik\.I1

iljOlSl"i

I!

k;].f;.ljp z;J,t n ho~tUJ. ooll mok!IM] bO,ka. idt H!UUft! ru old lIt.oYu .rerdell dot'ltIlll3.k is tiy>e rdu, Edii"Dcli ~Il, gQn.e dokuz do· ~;lg~ iim;ladl. Thliyar Caz.. ~ l'ahrnnr gibi soruyurdu, 1l1"LD lJ!'.h~ ue olaca.k? ,M1I1j;1]~ C!rne dedim yn! .. t ~ Yokt:l8.. mngliilb mu UhH't'lR? - Y j( dcdhn Y:l •.
:A1i,!:OfLlUl

OOlln

d1nJ:rikrtd.m ilibarf'n Ali~ d n lis. hi.kim giilrcfJIY{)'!i"dY, H01j AdalJ dn hWlLnuu ik i kere ~tU1:l ;!llnu~l:I. 0 da hm'HllJ'1oI1 bir ,>ok aorlu O}'lJPIQf Y"'pm1!jll, FiJ.knt. Edlll'IH~mel' pehli"'anIrJJrml]Jl yapnlrla.I'uu .....: gihii)'[l!·· lank ID!iirl'l.~li aga., C'u.z,gtflJ. aQIJI2' Nk:
'mD.~J,

1\~1(!rllk ~L":l~.I.,dr!1: ~.lo· 1:".r11'l 1:"),1 d 1.1 ',110.:1.1 M \I h .. :l' \c. er"~ I I el ,;~I10' ~11I)11L'l'd1; 1'1. t II ~t" Lkr;)l1u.... I:' J ,,~, L el (.:lCJi1 :- '''1111 l l,(,r, ilo Jh"IIIU:l I .•• I kr'1JI:t.: I~.~;l'

I

m
m

L1.ol1m I I .! L l"ln
)'I!

,,,,Ii,,

~"~I ,II 1I '"
r,:1>I c

1,;"'

I

r
mpV;
I

~'JI'I

"I>lI:ln

{I,II;'I .. fI r1lL~bAki;tfl-

I .•

li~IIHl

"bdH"\'d,,, tra' ,,1.. .I'

rill:" I l..",h'J1

"'''"p'

,,,,.ILI

"I,.n

poreu-

hI!I'k.i:

',tirill

bloln ,. ~'I'1 l~lIhll1tI"'JI "f".1 m!" > I"Tlln t!.1i 111 111 I nil, ,11111'1 I',n:;. rl"lld' hr. Bllnn,,1'l '·vl'l..! l I 1 .,-\':I In;! 1I,001.u :,11.l]CIlHliJ fra-dl mu .Ill I~ II ~ ",;co.!!J< .;, h-.... ,~ 1,,1" ~, lou ""ldw.L li'Iit"m lJ.ulrlUlI:Lln ·Oljr.' ~·'.l-'ll lei.L 11.11 VI U,' muhtern 1 "I<ln D. H"111 "~·o:Jfll.lrin: liSLJlI,J", NI~~cillIL'rdH.
"01. ['V~coIki ~en~l"IOI~n I:o!~ kl.'" MI. t.llr I .l1ro IiL'rL n l:illja:") Ilfil;..rmuzm rue cudL)'eU l.ize bi.l l!CJjc lj'." blr I'Il!i)'t'L n."II1'L<! tWIl.

1 .....

1 1"olll,111:r111-llf

1111) d ... 11

t\.J1i L IUn('.J.:r1 I. 1 d(:rl •• 7/a/9IU ("in ',u'lllli'l ttinil
11 rt..ll·. II
l' )'

~ I~

t1.Jr.el

'-1
I

!:Ii!'" kCOID[.'I"UiID.l 'ill,': ISu "(I ::..~ Silyri lHmQten rw; brb'" madde ili"'e If.:il"fleYl dW:liilm .. lI.~k8l.2.lnJ 1G k~ muJuli.!i111']<1"1::; {l~bIHl. gi.bi lasa VJI za.lll'l~I..flI.la ~nguD ge ifl,iibn1.1,bir 'I0Il'ra hazJ.rl~lyabilinJiJld:l" . ll4arui ve rneijlHlr ltJ,kanlalarumzda. dab, bu duetel __
~ P'JI~n-fliyOlllllik )H.r !(;(l.rba)fi

KiT ,

T , iB !.,•.

her

7.al'tum Ibulamaapnq,

;11'111su-

- O.r :c:..nt.j beklc .. AdDh kalbeak alttau, dWi.
H ki'k.e n, ~~;
,dH.lJ alttan ,h:-..lktL

-

1(01'lWj'anbJI'l"

IfI.L?~mru_ gene !In' !iil)' Y~lladedi. :thliy r e~lrr eevab \ enilii; D.nha 1;,1'1"9.:,;1 gcrmt~i, -

"''''nil

I:utlr! ,,\

I

bya bir

rrJ.(;'~

g ~hJe n AAJl~O, Ado.kasuak atm :'Jll.

lek pa~ 1Wr:J.l·uli il.y:l.g,,, b:tllrn.l~tl, Adah, !I;'ag-a ~i;11k;lIr J.-:J..ll.m3.lJ:. \IiI' kudu]H!" rJii.r.1.51 aU... :

Falto. t, J\ JrLh. hasnnm

-

liayda.. usta

he ~,

. J\d:lli a~tl.mUjl1.. Yerude'll Il~ .f~ alml~b, GurC!~ co.n1J oar Ii lei :rn[ ayaktn ~laili. (m I'~ r,~'WctJ>. t nil bk sao.t siirdi.i. lkt " '!lH,'an birrirkrini JlJynll zi.ijrC~lnd~ C'~]i l@F. .Adab H:lU, t.eknr
¥l'm~ ..'dl~"" . I ,I,

II r Llml"t I.

Ali",.,·,"., d..h''''ot''tlJ s:U'eoae 'DulinADi,p tras'!"'11 ~'1.'; ~r~ krv·!T· I1!llj;d~ Liiliill, Ali,: ".1lLU kesllUiJj. y . 'ki!~ bi 1e J,nsmuu blraklb ~!r'plil''pH" \'E~ DUg, 3tl~'orUhI;

('ok fln;uUa.r ka~lJ'dl,. Bunlar {lIj'~3.l lIeGil a·arn! N:l!5d degil, usta ? Dm.il ... Buular geli,i gUzf'l mOil ~.eY'er" .Hil: J\li~Q" b~ytl:' ,dipd~!j .i!l1e:.n ye:nilia:- mi? - Ell, 'De o:l:lcak ~. - 'Our hakahm .. GilreJi ~ a.ltl saalj blli5un .. 13, d@f(lftlt(~e[] iii >!IMt dil'oll'tiun'!. - O'~Ie amma. ill Uyu heri· fe. dimdrk dW"u)' 01". lllah:t ~ollJ· mluli Inle ... - Dogru ..., Adah.)'1 gi.iriiYI;IJN:1.l1'1 ya ?. - Soh.l.~'or•. oQ k"lilllf d~i:i'j b.ak1..lk,. BLI 'bakm[lklo. IllIacl1'k Iii Y mi? A.llah. ALl~(K\,1Ul. ilf!lil. B,-

-

l!1;l:UT1:1hh B.,lknn
\ 111\

('1yunl",llHi"

l~U-'

It. ~b~llll(

mevcud
Jcrlll'll~1l

ml ; _I L•• II lrmn Yft .. ,dm fI,... .. cl1L~1101 ' .~·c "h

L-I'IL'I" \ L'

bu m! ~·d.,nl'l
MIt.mll

.It[,

I l.omplc-

r;JI ~blU'I"'''

ilt~b-c-

l~" fl:lh., .'~:lgJ ,.~lltllfl1;m ,udi~!rrinc 1""rtUe ~1J,hU1UrOIlI:, BIJ n u \!<;~I'1L 'k ,,).1. 1111 fik 1 Ii: ir!'.'II.;h11l' ~k] seueden ~t:'f i Pcn'l.'llon H~ Del .. UOI\ mU~D'l'k::lJ;.I!'.L te-.r'i~ uMmd ..(TJlr. l By 5elie
bl.ll1l. ftl

bit

Ile:! Trlallo.n

~ III.tLf~ t! [; Cld.,1' C ",~H('n '\ aa,'ft 11<:rfn 1,1" Ill') I J 1 ,\tl ..r \'f,.1a~1tln"ml[o \1, Aa: rhlr clll;<:l' l~<)r.~':l 1,~U!l:lrLtd"ll {I ... ,l r" I.. m"l l'fUC kmb h octmek ~L1r< IJL" l~ tiln "'11" rnuv .•Hul" y~t k.,.'t'nml ur, 1L 'mId II l),iJ tI II rllKl'r I :or, I. rdl" h....1"I: • r.im' c L. til I '.1;01blL Ill •• ,.),1 ~:lm ....UI'L '!\[l'Cr., Bil.... h... ~<:.·t IH~l" ycrd!:! &rrd. n1:l:1rjr, tc-r('k td.ll'c ve ~rL.k l'artl. 1:i .. lk~\'I Cr~~(l"l"rl Ii III:jUJII~..t unll)l'l11 01JUKU nlsbette I1r.].,yl~1l j3f •.hmliLfli ..allg,1n IIIUI!l';d,l~il <:Ill'. Sl!iyl~mi!lt bitt" JOZLII'I1 )lOlk k] ~'m,yd m<"I'i!:e.l:1J1!ill::' ~(J:!.loL!rlL"n :l,Iilk~ dl~r mNl'i:_~rcrl d~ 1I'"l!]iol,C (tl.me-k .lIun:t.Ll( mu\ .If. ~1ll,1)'"lLQ birdm: l dcr(,l!;cdl! ~mlh 01IPPllVI'.

J:! l'I II!

~ "
Ii

Ciililil !o"lu ,I il1 .. lui erter, r1 .. Sill I 1f'i.',HI ,,~l1ld .l'cLJnk'1'I. Jl I:; .,r,,;,"~ l'i! 1'1(1 lTIaUl! u1,.1I

&"

1J,),IIlI".
• Currl .. il~InLl ....,,1(,1 e.d r, "S<JiJ !lUlH.! 'dlJd J'dlrn1!."r!. U :J I Gl)q mbo .1:1.1 !.Ii ma.lLd u11 rl'l 1", :iJ It II> 'urn" Jjt'mll moled rlcr, ~1 , ~ Sllh .rlLIHi ',*,Jd )'c!:lml fl, ~B .. ,f." 1Ir,1II11,1b., Jo" 2/!l/Do!.O ::>.Jh I:Urlii m, ~61 mb01yl..JJ:'", S, , Cor.amb .. moll))} cr1t'1". I iI1 »Cwn", .!lUil FeI'L.J.di y tU'rl~!!!r i • I III II 5il1l ,. if I

;2.[1

:J

!Ii

It!

..

11.'1\ r ~Ile..,,,kl.r.

I\.dJ'~ Ll'. i!1.dco IH.Llunnu!.]""illI yl:!dcr. rubllyl. rLn bl~ld \·c yolil.am::l 'Il'i.l21yctlC'rl 1!!sbi I edilIm~~ ilu:ro illibcyC

BUyilk yaRlb:n 'Ii'(I fayd.a:fl B:Jrna r Ilil!km corim.hk I!!Ielim DOIDrp..rimeleri.mi.zan l:I.eLe!"(.e nefau'" ve 'l!J.z.elijini muh.taU ettijine

!PAtel

OJ3~.

11k 'l'1a1".lk unmnU de ; I.:l.lmiii'klii 111'11.4[\: .. 1:11 il~'ul'ldf I ( .. l.illl",ll n.il.l;llbBk"Jnrl yapli:J(':1J. v" uf k kstl!&ori-

1 'H'

ut:

Cltl"

1. [01],;11(', '1loIul.,i'I

Pen.t..Uonda FCllel'ba1H;,eor:ll!'n Melin bi..rJ n rllild 1;<1oI>1I1Jl11 ~tI. Bu "('Ilt ~,l:-om('tll r, Ut:1I VI!!
(mUll ),.JldnilCi D(-flil
!;I

G-~{!il

~elje

No )'~ Q:...,l;-Tmln by ),ol'lik.kl Jll'iU$tcrek 11\1.i~:1.";u·ml Alq:l!hlrdeon hablC'r ;JJIIl"!I]'nLLAl'n mcmmmJ)'eU;::: VI: ,':fnen l;;1zel~nu ..!! dfrt·l-di~aruz. H~e:!l Al<~hLrd= bu I:<..... ~ barok.d ..,1m'1 VC' i m,hji'lo'dle ugurl;,ia,.",kftJr.
FllIlJ,; YIliAII

JIIUr;oc.,. lInri
1-

IUn

olumtt.
Mahmud

PI ade ;]3t~~men I.u Liltri (400IOO)

0;MueJmtok,
~1!lI.,

2 - S. 5 Ma.J.<:ltu.::t Ail oIlu RIe:Ok, (U7,
PIY1Jd.l! ::t.!i~~1l!Il Et.Em ,.Iu (S32 - 310) 'I, b'litlkibn Y~l'I:!:.,. ~i1h ,!III]!! MIJa~13 Crn l::llclil - ::I) • ~ S, & h.e.lL;;;.b .n'I=U~ HalIiI 11£In .;J;J!'1,'ki!!l (:314 - DO) 61 So 8 li:u;)b m~mU!l1lJ Tlhir 01hi 'M;,.hTI.'''~ Srud (l·r,no!). 'I NnkliYi!! leg,n~ ~Wb It. ~l.I Iiu.sl:;t·1fi I.i:IJll'I (130M) !l - U\'32m1 ]![I!.I1b~ Wb-ib oela usltt!'n f:l2.3 - 1110) gPLy;)de asifl!:,lLtlan Mquk ogs h.I Mulll Ln (H17S0 ) Ul - .'\rtiJ Jlit:J~ .,Yerk-k Sw.b:lp (,t(lo2I'n:, :l -

N!ahud
kUeli!u:lzd

bvbo11TIl!lfllllll1:lm)"'1

ARKA
t
Wi

~"l1iWl.I

kcmprimdniJU

Il:Jmti.1. ~

.

~an

l;~«~ IIIpIlI"

In.OCil-

TI)\,"r~li, £'.!yn'lh'Cl'lIi;;:,

Kayseride

Pe<ji.Hlol'I D'"'i 1'fI,1tR.n11itl::.;:l)"l Ihl..i!:'::1 I!dl!r: 200 rnr.lrc ,',r I :;30 metre d.ill: kD;lilllrur, U;mn 1Ii1.IJ1, disk "C' rui.d.

diigunu

bir SU'Dnet

Y,ed,ek erzak: 'f as_nul edilmii servet gibidir. BUhassa dar vie Slkl,Jk b;r zamanda klymeti da.h:a ~ok takdir edil]r"
.Aile1er j~i.n oldUju knd.ar yolcwar ve 6pOrcWar Igill ,de her:za· man ve her yetde 81elLclir hir yeme"k temlm bl:Jild.ir, Ham.rkaUanmzdan 5(1 sramhk bir kOIQ]pT"iJ'n y~ !l. 100 ~ bir komll j" ~yi 15 kllTU~.D .ulaluliruil)i2 DE5tB.T~~ ArAM.\.RKlt. >Ii; 1.915

damml?
A:}atJ, k., so!uyor .. El!i belj ~nda. beri! lIIef t\$ hiIe awuyor gibl be! - 1),.1idm!ll.l el1:j_g;tlde~..ldJn~1Il dertoCe~inl biliyor-. k.l!.I1diilti baJrMMl~ biliyor. -E~I .. , - Ad ..h da.b:l toy.. Ne vakil k~JA~3. 0 vakil lily. in elLk-

,nn:;!.

- I Ll.'.l'da t\.j.IU be! Adnh_da.. Il:l3fnUU bo~ bll"ll.kII'lIYCln,ht0 ~la;

Ce(l'l'I ll('llC1"J.11'I :,nmpil arm dB bu musnnakllo oi rlhli t:crL "(mra Dek.~,t-

lema gnn :"II;

nt. dloiTnaUon."

!:«i1e-

- Ht!;'JlI: Ilst,,'\ 'l:JC!o~ Dlye mll!~a.k~ de lfmlu!n'Itj)'!i)r,du" AtaiL 1.!.:!);I, g'iir~ bagil}'a· IJ eri h~r.IH.n .bi~ )'l1n1adatt sal },"')r d~ •. Ay:.J.· ~;ic~infn ao.n ~fI.uil!1d J\lil'oya ~iIt J.a~a. d&ldi. Alir(l, ba:smlna mukn~Jede I: 'Lkm Jii1 It;ln tehli1leyi 9011a· mAli, i.b!ere duhaJ dondi.i n~, 81·
Una j'lI.U.1.

('ckli .. kl bllru::ll'dlm bi.!"inei!;1 00 mliSiJli,lk~Yl i.kiIlel.\! de U~· mU!labllkil!,1 !l~l.iv., (·tm<..(...!o(;' '-'c r.~~ 'I'I"IuS;J'b:ll!al~ y:.ra¥la oldugu g1bj 1m ~k 6:3y~ to;pllytln Illusait"ka!il i;,;uanmilhll..:nhr.
( BII,. II" nl l~~I" m"UlI1dc l!!lIn )""'.')'~ NNH ..EIFIE _, iiihh,l· II.I'!,

E6:l'.lle-rl, IMLIbOibirl m .. hr.'lIl1l11mm:dia!ll) Kny. H l.Im1L1.1,ril'.·t lH",lk I'ilTwl Stlm l' 0I.'1l&1 :!'lIorlk;lGa 1:'.. 11, 111ru 'i!YI.lJr. U5kl ye- IftiJeri.n.in l>il.L:J'm.!!l!lz ,elll ~u:~nlJ 1l01li'lJ/'t II:ttiT~ mrl1: id 11QU" ;!IOn.net dtll.1.iIl\i, '1~'l.Jb

eb"n~~tn'. tliit\!l1un miik~mmll!ib~ni
ipn

krnm

0C":I1ii: idil!.rt" h~e-u ... b.,~l{.:Inl.:l;'~ n Sallh01ddln her Jed :tIkiir[I.R,l yap !ITIr.k'~n. ("e.kulmi;':l:""r~k. li!it<t;ntlldldIlD .. i'lPYlIU ,"(l' bo~,\..oJb~l V~~1t ,Sal a VI!! Rilla §- rile~io "lu. Abmmi gctid -

I'.'

Ifrri

!.llll,u.. (bi!i\,lmNI '·atr'}

k,m ~a",uiun
lie IH iIlbcr bliom IIndl.fr. .:.11111.1 III'IU plllr",iI

~,jr.
S\UU1tli filb ~rItLt.rLl, Bill' dil~unde ytrmi 1.i.l.:= 'I"C mcm
s;[m!l
VI:' .,

AIlI.erli'" t!,lbulll'dCI!: 3.00 doi;L.lmill1Iad:l bu.nlnb mUil!J m e-ye lUll dallll yiik.!EI;: do;umlu IlJn:ian lli'e ;t mU::ldill ok~dan lrIt'zun
'f!!.!'m.

IF""I"

-

'I YATRDLAR
.... ('''r~mgll gU1I'I1J! ;:.k1'm" I!l'[]U"nll;II, .. ., AYPI,.k'l.o

I'

1;!:.. ~ .. tlJllnuv., lIIIdi"i!Ii.I'i:J<i>nd"'~<::-

Io:u::: :.yllk

pid 11m.

bb:1l

blld,I ..~ni:i:

.~I;~ (Billoim

--"'~-$J,-§-.I"'D-R-1Z-A"."'T-IIf"'IJ;"'T-Pl"O"'S-U-I'j JI~r,

i:iQ.rd)

I.,.iml .. d ....

lumll"l !;ok k.JymeUi 0T:lh~in ~·;;JimJ~hr. Vc d'i5rl !m:aU !ilurntil!k ~.arLi2lil!tin bu<:olIi l'Li.kl;.ek
1~J.jJ:..

olub

da ~k

ctmiycock

tor~ Ie tit olan tam. ehllJ'elna.-

l.·l!.'('ir.,., \Ie

~n~ t"

,s.;,1-

JI,.... ,L, ha.&m:tw ~ h tl.

Bu.

a.luna

31I'nl~. i(]in

U.Io.;",; .. f, OIllLA'R

::oetf'rr

k:l~Im!a.lb'lal!:

!jlJru;J1o; l

tu.tmUc~tu.

,ISR!'!"! WIInIIll.DIN" ~fS, "~\'Il 3 ])uli[!

M;;~~uk E..lraam", l"!urul'l'Iu l"'h·,k~1 An"'~ril

balm
dev.'lll'l

i!:il.dar ~Ir.

nezlh

Wr .rur(,'H~ SU,z.,e1

l:1nli,

o<!;1;L'ln.f1,L 'I'm)' I rlJ

dU'5i.im:e51 m I;;kl!t ilzecl"ln,f!1! I;ti r irotib:. bkrnluLIlI ~llr ,

~~klf1m lll.lrl Bc:;lHii,; .'I.EIu:Jtik ~ubl'5.lnde t!C::I,il NUm 1M; It"~klk mccliJ;jLJdl!! 5 il:~usW!I M(I CD 21) AiuslCl\!i 9~O ~ k;:II;I,:U" )o'li'klal1Ular1 ~'~OILI"O(;lIklH.ELI I!V.5:ai I h.b! tn!L,,:~~ mlz kA$;. l~iUl'llitJ.i.h:['lnin }'1:Lk.lam.allan
mi!!],.!e:r il'l y;ap.tLl'"llmElk
(J'i!I!'l'!!!

hunft}

IU.DI::!I~

A1i~o of'<liarda ilegildi. Bozul· 'tn iliag. A~'!<Lifim )j'PJ"e dikm.q:, 80] a::J.gll:l1 iketilH~ ~dkrnii.§ vaziyettc duruYi)rdu.
madtl Al.i~OllJun bu du FU!'}ll.altb r,ok durm.aYlb Ji!31~aC3.g.na de!ii:ld e-

Islanbul

D8ft.rdarh~hnda'n ';
"hlh:'mml!n .lItl, EI. Muh~m"'i!i'i I~r L,Jr. B, Md..... k!ill k

i'siatisUk umum mUdUr mU8VI'ni Edirnede
Edlrne

~.,lm('l!:l'~

Han

olWlUI.

iemlnllt
:Ljril K.

Lin!! O.I.a)('.Iyil;: G;J.z.i(jsmil.np~3 orb olmlu b..1n.~·l !'1 Ln ilH~lijtd ~k i l!,"~'ll:bl;:me bimn:lI'lm ~1l1<.1U..I. 015' iJilI .. rda FI! ll.k: ilgll"lllId 1 tlsmldn 'I iln!:L.L (>1"1:-. okulun IUl.li1L Um:lcki k~r,~l",h.rillC Y apm:llile-bl!k $!:I .:Ikl.ru U'ldlll!i
1;1
'~iI
(ll,lll

HII'

n;;IL:a

(Hu~II,L Mllh ..b,hMlo:den)Il""(:] ~!!lll,mUe leh~,gjnl

leosilld.e

:;:;~"l H.~~~::::::'~b<' Devlet Demuyollarl iIinlarl I ~b..-I
"kml!l;;~i
lll'll:'l

nAN

HoIJ ... HniiJe

1

...

,;,,

... _

blld..irgjlilJ'l
mUiII\'IJ'L1

hl'illwW..

Umllm

I1Iiidur

Me!lme·d
dci;.1lC)'h
t".'lilJJo:II1

djyordll. lIlij}o, b ;:J4f/U Inn yapln:a!;1 h:l' nel!('U .. ri bekle.rken, Ad:aJ.t dc:rI1nJ sarma}"a ii:iuli, H:u:mi bag.

00

El, Se11m Sablt A,)'kut n·rllk fltimle Etil.irne blal.i..! tlK bilrocu fcoll R~.ur Ollll.!(, jtll'lh~J:.iJ.:: Ir~mlll'!..ll .FJ;:lhi. Tlirll;m en trldur.J ]0)1) I.;:!I~Ei.'lirll<::: v I:'
mYloilkilimd:J.kl

kIt.! 11~1.i.::e '!i"l!.ld&n muclkeell·l M .. h,,1£d' t>i:1q Hillr.aD t.1hnlll d1l~,
~l..IrnJ.lc ..XO'!II:;: 5CneYI

dnll:mel'l.

"= reJui

D. D. Yolla~1 4 i,laime mudi1rUigUnden:
tlti::llt::>~ ~hll' edill!Jl 901.0 mdii ;!;lrll~' i';!lllae JU&c' 41 fJll"t;;iI~n illza,r' e.:!Jlecfl-k b::tl:..$.t:t ~d Itc;M '1:1('(1..,11 III I· Imr,;r:1.r .. "l!:'"lulm a.;;<'ICld;l ,ut,lh 1!I9OIt ml!i:I'l! m...k~1:J, bust M/li/HI41.1 P'~:ll'(e.~j gunu ..I~"I~ '! 1'" 'I)ak UU!I'.I! Y'Inidm 1 ~J . I. ~I Y..OuW~ t' sll.l;n)c~ c· ko)t:llIlmLL~l..Ir. Bu ':se gLmlel'i Il!1.IycT·ieJiIi 1'74-0 h,~bill Ilk 19nJna1 'II!!!"meJt!'J 'lie k~ nl.L.J;tuo ....ym dti&1 vClil],;illallJe tcld..:r melt;rurmmJ ~JJtI!" l.,'1ULU ml.l"y~ yen ea. n :Mi~,ll .. jl b ~::n I" \. 1100; k ••• ,J1 li.olll.lE;!',m JI'~:s"'gme \''1:1 ,~h:d ~dU'.

if,~

mu -

I"lumiLr.JUlj

.l~1'1:L'mt b=L

~::m,

,:1r;,11 'II:\" t'nk.;)u.

kiictc ill>yenmer[ ·sUyoI'du. E"vell"e aldl~ Irlli:it(; y i g~. ta1lJ.:.uru.~]. l"akat, 1m s.efet m.uh;J.l.tl;;aksnreUc b.MmJru a~~Akb. Ali...:", Ada 11 I: OOle\"i '\"Urllf
Adah, .klirO}"j
VlliTIl3Z pli.ljnlH't.J ,j"Ol.PCJIJ. Vc,

Ikbffte

e:!.ki Kilise ,'e =ok.il,i;anda sol:;;::
'i!!

neue

IlCl

l:i!

)"eni InDwrI.iI:';;J1J I:mHi;1

kontlol ·tJ'l1l,l1:'r \'C r<J5il.uum li1ilk .(!fr:!.~ J\ok!:inl.wln 11nl1:lJl •I ~
I:d~ll

lI.m

kdbll'lcr

I..twnl'i1H•.

nen"n
BelJek~

lel,k
cst,

lectl.

Kilise

ilrab ~QI-;~,.,d::!

Here- )lcni tnZ nlJlPQriili bmanlll
\"e

.tllllll,k J4:.,rJ. Bl!toL!l:te c:;.k.1 KIIl!oI!' \'e DiI!II't ymj In-

B. ISd.'n SaDi\ Ayklll EdLl'nedl!!kl te1 .~ll!riLli blli to 0:1<: J{':rkiLircli. \"0 Telt:ird!!1t .·ilt 'e-UI)l'IJIl:n !tlJm;:; ::.l.:J.J l~t!!filli LIe lI"'ul~n p;t~;'I["dlk:t!!n I!JDDJr<l .1:sJ.anbula gl!!C1.1 ~~l'erll LI".

..ir..,b

·tlk;),8nld;),

;3!)

i!lwn~.nili

11~1'l~,,1n ~ J 25

~t.Ilt!1i K '(:::ll:'l.

.!!IS

00

KOC81slinde zir,aarl i,ler't
Km:::J.eU (Hul':u~j) - Koc:tt'1.J ,·tl.i~ )',d~mn Gblnlik. k,'IZ~l~miil. ci\'ar oliln l~"yll!!l.Je dill. '11".~~:lrln;) "iI~,11M t1" Jim {Disl;,pi!i} pflud kl!bllklu bit ~"il:.;\100"" )'erne duLy. pdimCl!lillik. \'~ kln:leilli,tn r,ordugl.i 7:J.r.ll1" mlll.lm!.ll. Bu , I'll: b,Mmd n itiban:n Ziri.lill m Ill:adlL!lCillllil1 Cir:~ ti... 'I1\ucddel.edt! o Mt'f1hUIi b~h! b~r 1JI!· :smel. u..d-, ...l

birde-nbli~ ,,]dugu y~nlert tek p;iL :J. diluldi. Ada.ilJ da klilliteyi tiL a1up hw;muaa t.ek pa~9. kaptl. Her Iki pel!li .... da pa!,'::llilr ell{'rin. '3n ,d~ oldllgu h¥,lde d.og-rulduIar . Fakat. bu gayri tabU bir \'l\-'
~I) £ltl. Bil'"lIi 1'1~J'I.:Ji bit'3Z ell:U}.

YII.l<;;rfl~iil moc~'kll 'I'll! I'oumaTolLU"1 y~l;lll 'rnl<"'~.L1ILJ l!'ilLl~l 1.h:~ p;:,[J.rl""jrnenkLl:~ lei in ~;;;fLdi~~ io,:.J r 1"1'1 ;a~ I,k :lrlt1rrn~)'11 k~nlJ liQlUJI.u:r. S:lIL~ bl'd'cli n,,1t:Ii0;: 0 ""',,, p;:-;,;inrn, it"r \14=-rl.clh:rl dtlrl mU!J.IIi\'1t(1\o;:;ltt<:!i~l;den roC ~ill>l!f1dir. l thaI ... 2:'!:/II/!MIl !'!'C'r~':mbt: I'!imi.l !;iII~t 1'0 de M,m !Eml:..l~ MLlLilW'kii:.iim:l~ to;plan<lc,;"k komigy(lnda 1llIUllicBkI.JL·. Tali~Icrin mm'.akk.ll t m I'li.lllllii.k mlJdY)I:"I Sil.n \ e ~::!i.!~l<.!' li!.om.is}'or.da 'bu.lunm .. I.II"I. (7(100)

\~;')',iot bil' z..:Lm.:ln iMnn1L'd.,Ei "'0 m1;jk, !lb;ln:< ail llakm::ldJjfllul:m (". \'UlC diin,..'l~~ h!.lSU~L!i'",dil lor:,./9oJO ~ndc il;tid.~ .le t::llo:b t:J h."\I.l,I,,"Indm jil;)'::l ~n m:!liIkcmc n.elJ<:esmd.. ~anlJl g"ste~oJ~i ....d~ ...,'1ru'll1d.aki ,ad e:;inth: ill: '&en~ muk.:lddenl Ad pauitll\l h':rlioc!r"lr::~iLld.m n RI:l)'1 (Iii \'cri.l(!1l m~ruh.;lU)n :l.nl:i~~ .. -I tl C". 'J:' hi i"tm 13 nrnl"::.J'I Vc '15D !KIylil Llilr'lll ~ dJ:l oIillYiLb k.r;;"fl kbllll ohmii.llJlil.loda.LI mfilolilt:Jl'1I.:"Y~ ~clm{lffi~tir \'i:l \ dIll de. p,il:!.d;;,rrn e;nj.• i I'. 11102:nel rnoJd.~ RlI.I(;ih'mc: bir ii1.y.!.Itr'fwo!BfIi h.ai'Lcs.in~ 1IIi),url~Si ftlU>U1W11.LO lhhll'u)3 H .. ~m ~Y<lblJ'Ld:J Jut .. r \'~ra rck :llell!!n te-f1l\m iIlllmlil.

a1Ji
Ankam

I!;-i' aid mukl:l\'~I'C \ :.;.fil'l;,(' l" pml('ler': .4J I,lebnc mlldwlu!;lJudea, \"C Hayd=pa~ ,[:;J.fll'ldSlf' pllr:l.= "],.1"" 1"1, 1o::,...,ln .,dJ,'. ;tiit.. O~;!k K"" "'li<r1~r I ~~'If B. "Uh"l~nui\ II.
M 9'

-to. J;jiCl

IIr;!

120
5 ..

1111: Ai'lrnrd

C ..mO!I~ddiJl

!lAJI:I/I"';OGlU

Nqrly.Llt

r.lUdUrU;

M&~ld ';:E'TIN

B,UiI.1I0'

!I''''

'/
:Sil~.h miltlt • .II)

I

~n

p" T;oT. umum
1h:isl'C!i ml!:"kl!Zl:.'",

mUdDrlugUnden
Io<i yll~ !:J'r. hr. L1crellll ilq

UrfliMerJ Sfinra p;u~aJall sUktU· sd: O'Iln';)r ':".'1'1 yiiLl!; ~k muhendisJ m(J.i'1Ib~ll wi,..ltr, let. :!. 1J1U'U m~\'ILIL i:I].ar~~ h.lbl.L:l~ilm !::Ill m1JnkmUe:re G.UJ:<'! SLirtalbl' Gi.i~ tekrar- ayakta. ba'~la ,_ J'I.":'l,knli~i Yld!<"<:'~ MlJIlo!rl !J'lb .llldcn 1TI~l.ILn 36i'i0 " .. ,.-,LI t.;.[lI'\[)1n 1.:lIlllrr.Ul'Iyrllnl! tn "'z b~ ~~nrl ~t1. Edl!"tieli aga1ar IlDnlrl~lli. 81m !l !lleL m~dd(!!l.i fl'lIJelbh11;1;;! dt\,]I.:! hlzqJ~uflden ~,,,", Ilouhlfl.m kcrtibt:!H mimr.r'1:J,·m la~, l'Ii nL.IlI1Jb ...ldbillullGan "bu \; )'()f'uuc. larl 'c ·UK. ~IH'11L mcmuriJi iJIIUI'I'''11111''; ~n .. 1i m>ld<:!eJ:hld~ yn);llt o.i~C" St.-- ez!iler, kal,hhlly:l ba.~:llYO . !j.il.rlliln 113,<: hulu"",nl[lI'1n dilclt,~ "\e e'l'~,kL mu.t..I~le-rrl" bulikl.e 1". '1', Lardl, ("tinJ~ii glj rl!:!; ba.,IMI g. 'r" I 'n_ m! MU<1 rlui!\lne murnc;,,:ollrll"j, .. II.. JlJTo1(.1 II(.n olunul". '~'HI/6945)
non;)
~

k:J<lI05umb

(~t'd (yiJk-

ml!t. !ruret.J.Le kl,,· I huTluwu.;.tur,
n:.n nc'licclcrde
g.ill!bes.lylll;!'

AlllilILI;"-

sinegin
("l;hIL:"n

Iilliluklu. bit!:

~lf.-I

dl!lcde r; :m den • ilO de'J'c('~~'1:! Li'tl:.l' kaydedllmllillr, Du .rw;wt kdytLi:!,u ijue.. y.ylm m!.h!>uH. \'1/ k..~ b.:kHtlll .... L" .;10.1111"lT1Ii~ \'C mll~]docli:! lic I'ULI\ [,rfut;jYl!lI, I'I.lsbebnde h~rn'"I}'~l J!.;:,It::n "1I"1Ir.

d~e

("yll ..

I

Klz

Si$,Li
(3 ~1"ll~

ThldO:D

: SOM7

TERAKK~ LiSES
p£'r~wbe
\"e

ERKEK
biuat

ANA - n..n: - OSTA. - LISE. ll'III.lamru oiI:iMIcm b.rutI~ iil1[1n. ediIi:r. 1 - F"skJ 'I.ale'be-, !Cl!l]ule kadar kayIUrt.l"!:n:L yr:nilemel.idir. KiIlY]'!:[~1n 'IIl':Jiler:JIl mt'kt~be lniJ.rac :·mLhl"!'1 ger(xl.ir.

:2 l'

~ki

,'e yeni tllleb@ !~aYltl B n pfizart~si,
ltlUDeti

gun1t'n

I :!)allt 9 - 17) yc kadar

yapw.r.

A TIL I

BilUlnl~melere 27 AguSIDSt:l.

\

c;,'tn.... P

b~rrnar.al.tlJ·.

cad. :k·rinoo
11.([(

l.:lkJ,tr
!lU

L 'un mU$;'ij~!Ju lb.q·H b,z n. u";:uz \',::, .yuru.· , 'lokI
)1ilnliolollW'l.

'1.11.:' J!:a

11·j_,In'1'1"I1 lil":l

lilLI!

5..

t...;::l~dlll'. '
lJ'

YO}-I
f..:;I'lTIU

";ok lill del,l~ \'erm ...,,d i [11 . , [1(,1 1;' k t\l . Z· ... o:JJ'I'1 btl dbheyl _"'6rtu ~ - h~h,dJm m:ld",I;1. ilnlao;hm. r,ulI!,'rJ !!i~ r ',"C J.iendhJlte tit) !?ell P~k ::..Ih::;;n.'1ol.>'llll~, L.1t.kin nl.: I1liOm~l. '1'1[. ~'ilJ'diIILh, )l,'~lhl f'r1~'. hie .,at. N,'i'L ,',It ne "Zc~'cem, i.lrn'~Jljl.(' ..t.1lll~. LlL:jn an::! ~:cH1I 11(1 D~me'! b""II;;"'Jj.I1I~? ([;'1'1 ).;oc.,J1l;n :n ..u_utla d<:dl~l mWl~ '11: ..... "CJ1;III:ll ~l"~ <.1,m. D~m!:i!e~- E\'I~nml!k n.ty;·tindr lridJ. ., n ~Qnj IJz"Lm:lmak I';m; - H,],) It! $~QtHl. }'ol Pr'l I.. Ilekl.. !Ill)' II nd~y lIT1. D',ft ., , ,ki "''bi~!!rnln ecb 1I'I11l'l1 ZCY\:lm l!ir k~I,JI[1ln IUt;u;U1 _ p .. ;J. t..wl. 1';:11 'I' .. nIl1JI. K" II I. em d n. kc,wJ;;l..I"""~ b;Jbo!!r Yeriyol", $,'~
O~

II

bIn

,·er.e.. l.:

~Jlo.llf,I"~1l

cLirum

iH'nl.rmJl;I·LnI

Si!ruo
1,.1

gl'lb
:to)'

I III 1:1 1'1 Ii!!

alglc
i!oll:"llllm:':

,30
1'lU:" 0
nlll.tI ~•• ~'-.

e
d 1:.-

ali

I

J -

:.

rr I'd

Uldll!;llf1.IJ

!:• .iriJllI::e;

iJ;. k.., llJ.r ~j I.J.lJ111 !.IoeF.ll I I, " . cltedl. It ~,,,, 't',·,,"bml \ "fflim, - Bell'm OJ! YOTtu IiIji.n1eri ~Io)'diKim f :.yt I >arif llir h"~;'ntm 11" :op "''1m 'liar, 15t"rsl2nb ODl.JL1 d:l ~...m t
II Tl' Y'I ,fI11III;:.

i.;;]n

T,~kkur cderim m;a;l"m. Ij~ bdH k.aru;lv",L.l 1. f.!m o1u, • md.,ha
..

i

m
lUlU

H":Y

",itH

n'T. Bimdi~dI;

I ;). 1••

1-Llll,1
1'1",

IJ.u~'1
ml

y"n

liO~·lt·nl,,)'il'li mouo ls; .. "dlYl/r UI,L!O\: Belk. z('v(' d. nt'111~'rertiz \'lIFdu t;Mf"I-

1~l..,'nllnLl.olm.:L'!ln! trW] d .. nmL"l:J bQ,OOiru:ffil,! Benim e\'lLhIi:im\!fn, bck:'rll';IMrJ;JtI tI,,:. nt" Arllk ioilzdlm. j'uc"~mm )'J.n.ntill :JU ge\'>2:1.11: k.u Ilun lerbi)'''~ni ... C!"hlek: I n :lI<"~~,d.H.c: · H":.I[, nht.:::;hrn .h ,)'ot<, Lck.J.-~ 1""1111. ~'·lcnm"Il:.o: cI~ niyeUm yaklu.I Li~kjn ,iz! r,;rlAl' IIcnnC2 1I1:,.·ta bool.dUnl. SI.. do;: boc!tar nw IIU' dC'dUTI. ~~L '"nI01 h.dd ..l drnl!~ dt! l;iu 1.1~\Iol'dIJ[,Jl· pel- h""'iUlO f;1 m t. 81.1 J1md:t h "f: .... U>l!dl!l".i.ni1. m~")'1J1 I,r~d"r'11 :zeuel[]"Ut" ci~i, kln

il~'I::- ,r,[> I)ylc- L~ SlZ d~ ;;1t1:>i.kmt<dlm. Bck..;inin \'1 1.Ii yr oot:lsmdan Ib:) ·Hi. I::lul~cmi de"l::urmei~ i<,;'n I;'''~ka IiIlr ooa ),Ilklll. J{"rl: HI:!: ....1< m:1 I tIl.Jncriz, !lJz. el I.)i .... Ili t:i)'inil dedJ, IiL cl.:"kik'i
Va z ••rfmda Ju~:r. p,,"1,llcm\l. mil~ 1 C'II

~il.f'a.;;
'l{lI'ln; Il

di.llcr. - C;,[lilo
YOI'

I-crLul11 iI!(tlu' LJII'I1i -

mti:.lLmJZ.~

lit'Ll, U1Uil k"mlu (OrdDI!lrl Ii:'ly.:J.lm, Arl<.<Irndvl(j1> rill k6ct.!~~Hli k;l.rl)'il Ics.llm ~HLn1, J{1~ ..,rl:rl iu:mram il.l! t~i.,Jl ~UJ111 .t!!Glim I:e ~lkEin OOIl~'Ljf::'n t;1.mkliL.,ma ben "J,)'ordum. Nil yo!p..or6-m~ Till!h ,) ,~ Ilidh'or.

Yly~ c dair ~'L' I;l!y mi' .• y()~ be! C.:;,l~I:;O daLr! C":;]~~lyn duil', 1;1Ilg1)':' ci"ir: I~,lli'JDlll&l uylc ~L II""}' t;.dmiyol. !'ll!<m ].;(lyi:lle ,~[l1r.1 ~.Qlm.J.llllir ml? Bunda luh~md.lrl b.'~1< I r.h ~ey ,...<]"1.,,,,&]1'. ~stcrf'''III;':; ;[("'Ulm 5l. 2'c J.l:'ndi ll,llurnuflu ~Msll1. -

- Te~ ''kklir c-dc'r,m, z:;:;vdnU: UII iyilii[ de ba .• k::l In.J ) .J[1'iln, y",l'lu(J Kil"l iJc kOC':-'''IIIO \'e-d.l\ NCGctim !itr...i:lIJ ~k 11m.. ~,!:m.'n Uil'ldd. BelJ,J ~kl E3\'(jLL~lnil. ~ . ~In, ~6Jo'l"h'Til1 !;'Irinde bulLinu. timldl"':: - SIr. bHlnmlz. - lSU,JL, 1"Ilhud l..unI ul"rml1!illa T,", ~kmd~hl rl,hyij, bir tlL!m.:1l\ Dullll'lU!:, mu"" dl!dim. I Ji);yenk k.lp'd.1l1 l;J1dlf:I.Dl .sl.r.JU Ka!', kl))o;a ,IlliZI rlrol bl.r l-:ill1:J1 k:l1'1 "']""[1:

- \'ah \'.:L1Il bi?k;'n;1:IllZ hB~. ilI>'''r~~U. Birkt'lf.' roUndt bl:ri '\'uCudium pi!k mILle-lull. J-1!.."rn:nlde i!!til'"ll,l'ulte InuhLa tun. [ .... e n~ 1 ..d.lr ,:..na!;: !;tImll:k d 1::li1>i pi.i~lc.u \'ill'S!l Ilcp:slnl blm R".:J~ml:l!:ll li;;llkl;q]Jn karL k~;lllUI 1['\ in,Jl.! ikn:!le! b!t' g<'o;:[!' }'.:Jtm.~k d.1) m1J.m ~Glld IJ, F .. k" i; r(!LHIrel ('olt:rl1O::.J im. K", n pm i.llm IllH aarnlu"t.il, Bel [;:1 .t::CCI! [l~11"1I1 "S-;) I<'ELIt!:.I<;lr05:J i<: fOC1M) ,Ii "arlr, lyisl )'jnl' yol;:" ~lklLrlJn, h' '!fdlJd~Uil I:ior.- okh: l'[,tI..,d t8zlno.l':l I'S!: I',,]), fl!'nl Il!:~ Di:t.rfllml 11<.1\ ~I I~Ul • TTe III d~ bLr ikl s:lat rah"t edenm. tl'~ bC'; .... ·i:r.Jn c\'l tUJi.!c1l !;lkUIll, .1·~'lI1in, :.r3Lal:.r.n J:h'.UL·i I hal;ier \ eM !); i ";.ulde Y ull.lme " IJ.JI'" diom.
1111 \r111r ben

ylJ:nillii!;i.lmu hlleJJ1,1 ~'CitUm, ...... ,I\m" Ih",lcd'iiin }'3\',,:; :0<"Hl<; ~treIlH~""e D5I~lluml.:·.:ndll') pcol.:; \:'UK ,Ylll'ultlu!!""rQl.I .. nl<J.II!1.I~]..u" "im[' yetIu.n [.;(!Illll m;:;, orurull Oi I'ile.nmel<: "I~ ~t.. "k llq'_n 1;L6IIktan boIU z;~:;.i j?J Llim. ,!?libhesiz posta rlJ rrbasJ lill. $:lIYINl ~r"l.>. bocrurn !:ILU~int :!lulu I tnkib e-d~k.H~ birl;;:I, po'1ol';;) \'erip yay,,) )"ii!I.J.IUII.'U'lci m kl.lrtUUltaktlJ'O', lJ~ diikiliil. SQ:nr:l gayi!!t bUll'~lt:: blr pa.>LlI ;:fr;Jl::I."~J !."YlJ. II. I;lktl. "'LI"::..kl ,)'''Dlm~l ~'"kl[l~ll~ "" d.1 ar.. , [Jtlyn ..... H,,~' :'Irk.d,), nl! t.Lr:ll.1 ;fidi ;l'Qn1.irI~. g,e<jlltl,

l':;'w !;:l£1t yol

J ••

t lUI" m .. ~ 1!.lIigJ

I1j[m~k IsIIYOr.lUn:' 1,")"'"
0

-

'''~

M"o""J

k;ldtJ.r

1l!1J.1)

bir k:Jl1k"h",
I~m ilI;:l

.k",p.,ri'l'
lil'

k~ >I;'II!llun;;>m,;.t.:

t-U

~1l1

»",,.11

:!'1"I1Gi

luun

111..:101

ill:! ul!!old;u1 I~rd ~N'C\<: 1li1,J. 1.11.11.,,, d.:!dL TLlm "l;M:rllrll llikolllJ:.Im :!,:!_Ir ,Z.. tcr. b~11I de t> 1"I'51l::l (lldl!t'L.:li:iJm, Jit'lml:!l'l' ,lI'.,\J.J LYiI; nerol liil! iIr.Iblilya 1l1n mlH!I?
dr< lim.

I

I<O:';lldJ'n.lm ulLrr"'!,;a m .... bllC oldu. lit blli hrril: blJ.{[tllii m~ lw1 Ht:I,.u bu~ ni.i.:. "".::1 post ....ar ... R.!IJ1U bUll,' b 'k'.'d.~ ~~rkr nil E~· mt,in Eulu!;o:r? KI.;~1I:hI! ,,:nl~~ln ri,1~d':lD 5.arm:l R.i,y()lohUr. ILflhkdh; lill'l ukbrna geld, K.JdJn,;,t;lL gl.lloiiJk~J!' L.t-II j,ludet e-Jii!'J·wM. A J;il!!' ulL'.rdu ;u terb.yl!!±:. nr ....... ;;Jcl~ nJl'I ]lI!lIJnde J"J::Iil.Lm S..r,n:l ol·;J. IOJ. Kal ,)"" hai'l r. '1'.1 111 d.:tnlrnilZAll Ill. A.j·ob.n.UY,l hiddetil oordum: Nc ~tLllI."'r~Ci t:lrk~dl:i.:}'1'
(; •. IJ1.d l~lyl(1}'1

nn.ll!7llmnrlm1,

bir

d.LI.-

In
-

i.>.'1o~.J.)'lm,

Nueye

![;1dc;.;:'e~-

::H.n')
H~TJ1

ili;cl'lmlen ~;;: -

I

ilocn bt" k.f1~ol!n ;-.Li2.dU, uzun "I! kur b;'~I'1I I .'SILli. Il<:n:

p;lrm

lltn,' n kadar ~ 'Ill 11.,

-

V'Y~lj:iY:l.'I:.iy~n ..)'a! YlTIe lIull C;'I:' ba;;ladl. B...a: .c"mm p.ar",,] ole J""gillni! •. Ni~
'II}

'OIFI g\,1lJr

r" 'In" tI«IIIfT,

-

eel'

,I.J, \'~j

"~n~.~ lim., de
Eldct'cll. In'!

AnI;pdill;: ilnlm:l bu nraN li\"lIyn I<..n,d;) I &!lIJie;r,!

Vi,,_

1l;,""kl..l ",c"'l'I.J11!m

~,. t!il':.r"

8 A6USTOS;4O

-I

Par3emba

)_1

1
a,ve gu n
Tiirk ..Alman nearat anla§masl

Llar.Veri
;
I,

DhIOS1ii..1'1i1l.1fe..
--

No.

81l1li ...

..

I'dpal': TENt 8A.BABWiII .... rELEFoN:' 2M9G

Oc;ubdiYd- No. 8~

Her Verde 5 Kul'Ui'

DUlmanltk Va vazife
miuuuLal:d

:I

.. ,

Uv:~~!!!.a o Ofrik~ =

BugWddi propa,~ 1.1ltIJJeri I!~ asd lbnl:b, '1'IIlcII,fhnU.
silWlI1 tm.rbdftJ ev-

'rei ~. pllan btl hu:u1:di!R.r', uu man vl bilenmI.v &m..k~r. iSo,o.r. i ba.r'b hn 'BILYeGe Ilia-

r. Reflik Sa da ha ici vaziyeti
.....

IZ

Meclis h elii

Inglll- zler -amburg ,Somallide te k ra Ir U~koldan bombaad. ilerlil'orlar
lura Iizarine ,elld bsyalill1a'meler at,11
tcl;l1ili1~
Li::Jt!ld~, 'l
~
~(Mq!!

=c Italyanlar
91,to

sIIi!bh

mfme

Alman t,ilyy.ral.,1 ingn~

lasvib edildi
~dIkta sonra

ingifi~ kuvvaU.rl harbi yaparak 9 ok iliy or lal'
"~rcru1t-n mulemm:lm mat II O.,u J: u n<:ij .... y' ... Ja) o

('a,lii.)

-

&'Io';J

Jl~,

LcmM;], r I .., ,) -1ngIIi.z ~_ Iffi.-lrlo.i. Il-alyllJ'l J'l :lnd!.~ItJ.., ,.hl Iil.Skm DIBllJ.u1il'110

UnyanlD

dagdat~Ul

--I

PiIA i!i~

~:;m;W'nii.illl,q":!!I .nll'il "'yrllld ..}

£~ell SaJihadd.in Siin,i I!I.ebuslug,ma ~jlen ressam §,e"ke.t Daga o.id i..tL~ tihab mazhatalan ULsvib edi:l a.a..hibj bir insanda bile, 1!J~",'eti m..i.=j VC' yeni meecslar ILIJd j.;m.i~~ mecmuas; ilibariylc bir millete

LWl.k 'bir ha!!lc, kemli Ilemimle yw Iran bi!' dostum rdu: "N en .AJmaDl.ara bu em, unlik 'l'" dedi. G illrB um: Y WI,.'} bi:r mae za·b lmu, unw:; doo.im. Sonra, uzun IUUn Rnlntt.lol ~ Ne bcnde, Dt;!: ctraf:tmdll. kimsed .Aima.nlara k.a~l bk d~ma.nhl!: hissi ~or muyorum, ZateD, azJ.Cl.k: kliltlir

~,
ltilJct bar

'1 (a.a.) Buyilil Meoclisi 'bugiW. Dr, Mnz· Genncnin balJ,hnbgmda

toplui'M§ur.

K.I:ri~

meillllsluguna

lOe<:iJen dDk ..

tor HiJI1;;.cyin 1)"lku; Seyhan me-

Cam

bus.lugun;a
VI,'!

men m-'·,za-D-brice,· kereleri ~Ik- i a a maza girdi haz rlanl,y'or'.
4
'
II T-"I ,m1,.an r,an~u van1 IIraZI'I _er,~ne kJ yia I mU,teraken muhal~f 'I
(I!IA.)

_Bear - Ru· IBulgarista'n'

\~r"§1 dii3mmilik

hi:mi

mC\,(~l.Id

lcrdir,

elamaz.

Olma.mak

1izlmSebr,

Bih,'uk .Millet Mecli.s:irn.in 1940 )'Ill biilc;_esme deS:L~ildik yapllDIlij veo Btiyi.ik Millet Met:' ,~
31

b Ulufin I8r, d e EI numanYi1ya gidecek
&1y3 '( (a.n.) R~ler.
loin

u.r

D~

cUlgar

1151

I,

-

..

De,ye.tl

I1i.iti.i.n bir millet! meafur sr ormek, d~an saymak aneak ka-

run 194D yili.

~ubat ,'e mart ay

~

.

~

-~

,

-

B~ B~

-1itmliu

!iJaIi<.IIlI:Un

..
giinOJ

ba, mm~asslb VI!: dar ruhlu in~ra ~~kl~r b~ EsnBt'1'1 bizlm ldilttirUmiiz, tekW11 ~riyeti ln rbhinim miitt'mmimi ve m.Usll"isi gtiTmCge bm m" t:J.rnu!}trr, Oaun i[i,n, bizler hi~bLr millete kar;r topycllun bir dii!l.manhk tluY!!.IDlyaca.guruz giIII bOyle bi .. ~y olmasim da aklZ3 slg.lU''am8YJ,Z. J_lmanlara, daba dOf7usll, AImanya dilen

b&reketti1'i======~~~~========~~~========~~======~========~======~~-=====~==============~==~~ __~======~~====~~==~~==~======~~==~~~====~~~~==
MtLLi
plVANGO
.tJ

(!ii!lI'lU J Lnlocl) ....,..1adil)

BliIyUk MiJIe.t llee-llii~ !!iOn tofilal~lIrmdao

hiriDdl!i

~

l'IlWi.lbiili Yl!ZJyw: M_OO,OO0 kftJi mrldiDdc Dtdumm (80ftII' !i ~"'fll ~.l'r"~-iI)

B",ltlllr ~;Jbjm:smin ~i ,.lIp"Ll_."1 1~t.im.J.d;], nd~r
,l:iClnl,j llln=ti

ta~

La),r.d.ii')

hiikinnetine tar.'il izhar lere geliIlce. U blrl clwmanl.dt esert V~ ne ..ices! de.-- ~ ~Idjr~ munbasrran Ilir mudalaa
~ilnlrleil

p.

kaz
.

··' u.... ·d Dun k·'· k eSI· e d e
Iya ngo I

I

Rumanya gene ingiltereye donDYDr
MUsadBra edllan gllmilere ingiUz ba)l'ratll .;akili)'or
BoJlI I:$, 1iJu.b..iJJ..i.n.erl
I'ud.:iJ!l
-;

.d

,. a res n In k

ann,

)'almz

tedbiridir. Miidafu b!'lrbde !-lil.ki.ll Iml.,,' tj~,.le
\-~

t~batl mera

ve heyecBn uy,sn rr c I

.k . - t yen le~1 e· erdd ,

( ... ) l3i1kr~ rcsmt S:J1burgn:aJma.n.lum dllg-

yapllmnz, Sulh e.!;naJ'lll'ldo. dil bil" takM\ t~amu~:l Itar:p kale £!e. ~Q;l ile, D<Lir JIlqir vasitalariIe ,17. mi bir rni.idafaa illl..lya.Cl vardl.r. I;i:ihkii bugim b:u-b :'l'aJIJ,IZ

"LfJ-lli pl}"::lfI;8)l Idr.!I'el!1 Ll.. LlncU ~b lPl.5.runm birfncl kC"{ilde.si dUn. ~;' l ()jJ se . dJt' F~tI" :.l'..1,lillldol ulna ilk deI;a olarak ntoznauk
YilpJ1m1

1lI&.v1l,~ ~ :r·",p,I~;;JO::Jk m biltjum:tQ bit" m~hlet l.esb.lt !!tmecllkleri Idd1i"i ,f::diJrllck1.cdir. Hal:!:!rI Al.nwulsa, m[i~~ ~:r'1 bJ..r lreti(eyc !.sui i~in hi,. bir tazyik yapm.!l.ffiokUlI:tu • .Alm iiilarm~lilc-dilhl bal'eliel,i ne olu~ a-~, 11m

;rrnr

urada binlerce gene, yoru bir enerji ile ~~h~lyor
16 g,a~l.nl dQldurma,gan bir gerzt; bin. metreden ilk atlaYl#IRI goziinii larpmadan ..'Jtlpt!

y;:t iia

!Jr. K~ de:le'li c",,'el, YII\ftL11"I

nI ..d. d lIIUhLi mutlaka mllbili-

,.me

mull:>! e'be btld!gi m-iz hac;:'

meydanla.nnda ,jil:'WaJiyle

'I"lJ-

1rua gehniyor.

ha.'jrl~riiJ.k de, J¢ i denihm zam:wJa:rda ID:J.!l.C'\L mUb;,u-ebeler yapwyor" ve k.ar:}1 wrafm M~11 :",)'ab hInlIIlllk. zEhni ~I"i~ i;:difmek, BZill1 ve jradct5i tereddij;:)e ugLal.limak lste:ni}'ol'. Bu Linku proP:'lglLGda us..illuj ~lc rulll harb, bildlgi,miz. mal1ada·

Bu mUharebel~ri Uz.eIC .re:srnen !rul.h

pebit' b=dtlS!U1lun ~illdJi:1 1s\i~ l'.tUr ),It' b I ~!.nnrn], blJlnt! r!lJ.!t.ea1ob l'rtllU PTy!mgo ldaJ!'e mecllil J:oeJ.S. Nlhad ....U "Octl.ncit klSa QU JJ.Il.Job~ 1T0ld dJ'i"I i Jo dn Lll! ~ly.::tngCltlll]l ,-0i.IJl,J2! bhr t:.aIlb '~I ;j'!~il, IIYDI 12miHlI1I1 bu- dol! '-a1<m \ <l_u!~i OId.IiI~1.I. !iii! eilmlc W:I 1k'i)3.t'"Ui I:tti(IIUSI.lr: ..Piy.;mlj:(), suin ~in I.:;tllli Im:!jl.l, '\iWrBllnd-,n

hu~runda buyiJk: b!f ~ VWI~. 1!oUlld.ln. IUlIzl tcrkin!! kat'! surette Dtuhahl b,r huk'Om l ISkdillj:IDC k~nilElt eemir gClkrln 1!2. kl'aJ. Knnl"h" I" b~td' 1icr-!i;&J b~j' l~ blr hUldlmel getLr~~ l!i:I:!jijnillr.rwLl.~f,
t£Oftll l U."d.l Uy'I'iIIl1;iI;!)

kerlane

80m", S;ad ~ek:tai.run kC1irle:,'c ha ,l

~n"'I~
sillrl..a

!:11l-

~..i1£:n r,_;x.am

00lan

(0)

UcL.ct::-

Iri ~ilahLt h:u-bd1O'n e.''\"cl yapl!:..n bu hr:.:..."'lI'l.1.klar,bu m.o.nF". I h ij. rumlar d.emeklJ.r, ~QJU'rJu h;:tt t bu s:Lyed~ kn~m.• "lLltyo~: lnla.hL ~...

11!11eT1 b,l~ll ...t lki or, 4 1, nJ.h:J}Clil" n~nlcr u~er, 13 1" nJ.h..lyetlenei-llel" ~~I%tr, !i:H ~lc blto.;c blltLkr

llril km!ann"l!.;],:rr~=. p,.mt!.IIiI!I SOMe. ~ ~ kIrk uum.asaya bJ.ni!l' .lli ..

~

dmiat1:::
(s"I1U 3 Un,U ~;ii)'hdil)

Ankara Hukuk fa ultesinda yeni le,kilat ..
Anll.ar,. '1 flJus-u<1 Muh.lbilt.i.l'rd:,.dcrl) Arlliyl:' VeltlUh:Hldel'l 1!l41!1 blolt>.1.: .l!!lWIU lie l'Ih .. r)r Vl:"klllitil'c d:r., 1Il'"l.1ilml U'lJIUrt'lI Ank.,lr.1 Hukuk t'ilklllk'~111J1l b rill .... pl[Jr"''WJ·lcr meci I.~ bUGLII~ :Sll:! 10 dol M .• '.flt V~ III H,'£:In .II I~ 'I' (leek," n:_;,:,4C. ::.lu[ldo

I

I


~==~= =

Z
~~~~J

1mUfI~

kempuLdn

'~.~I1
~1llUI

• ~I,roo

gen'tb,ll} Ilaz.:. ~n

'\'0

l!!:II"a.

me

U'!:r p!Lan!:>!:

rl rI'2 oIJok da.h::J. C\i'Vdi.nd~·n <.enun \Ie iTti k iw h:;J;;:srl.J.ruyo. ] ran. a.~"~ b~m('n hemen :ltr', ililli l"':.":;"!ad~ ~io;~oJ.,,'eTl1l~:;l I tc ab.~1Hl Qhlugumu.::: Jl[;5.n;l,hl.1 barb b;J;J, lum.:l,Ja~ c\"'cl m.2.n("v~ )let ii2.cr4nJ~ ya[lllnn hu_cumJl~" nn mllvaf[aktyet temm d.roll C~ltUn bir llofi'tl\cC'--Si.lIJ H.U T bunu po;..kali bilUigL ~l:1ndir Hi

m.otOrlii t.rJ.yya.nC', plimtir ve ~cir Doni, dort nylIk yaz faaliy.:ti IlIC:U te::mm,t.l l\:indc 'Of1J1m a:i;; Ilnklund:l. ~ IZ1lhiltl ''COOL:

oil' say"~t enerJl
ugru.!ilj'0I1nr" Bizl

\'c

l!Y" C Illn )'m l1.l mila.

kil.;;uk bir
jstl:'ml!i]~r

IJlCI""...Qi.~n!C' kaNIILlI'.aJ.
\'!,; metroe-i.eolcc lmtl(]au ~D.i ll:!lli::de dwlml:!ii1cr·

Fraru ayl harD!;{ •..._011 lEtitil C-~ ] d :.~, iyordu, o 1Un Ic;i,l, ~ugliJl ,:U"'Tla...yaY:l bir dii, an Ilk F:<='__k n;.ie: g 'r· f;.inUz a~yl'\t, Jl~:Lii jjH.lucLli hllldufuflU:': hi.Jr·urnla. Alr.lfllJ·1 )I'<lt! n ~clm.c I: tIi: 018.([ t.cb ~t j(('ye, , 8l:J.Mvi tar..rn.t·I'an ka.r.;il blI I nu.ill.a(iHI. tedlllriJ1(!lln Iba-(' tlr, Dlr olden g~r' .... rl.!eil bir ~laTla, ilir "", rt' n g ..cel'I. n r'lr kG-p~ Ian_ t , .h:.f ..-Je I, ,Z

Imtihanl&3rda maUllb neticcJerin ahnamamasmrllki sebi31bler 'r~o lur; bUfllar' dU;;unt\lacok DI..,rs~. ~ahid oldugumuz vilkHdar !iayrct edi.. leceh: bj'r' ~cy olmC!kti!n Clkar.
L a "l'lub
rjl};

unc d iyor ki:'
d~l •
gl;'-ll"

'I'illl{
1oj{!l1e

bu iic: aYdtl.Ucr"i fualiyctLe bu"
H:..L\';1 [.;:u~.. H.llUnun

oo\:l:I hi_r

Ui..

'I4..runiiz talev~ltas!)'l~ gellrl~r, Dlr 11SlTIJ. lrIa~'n<! 'Idi o!.;ulur.:.lan ~lll.j g;:.irrn1.l1{ i~ gckn tal~boel-l.'r, ~lger1-l.,:ri Turk· ku I}u i"l.!.:~l 01,,,1 "C C- Bri}\ cl¥i al·
J. gOl

-

I13Ul a

be!el' luze

Iki

krumJ

-~---====-~--

Tun,,:, au !I rlmi
IIU! lnd,Ln

b.llil tculuJ:

~(n ,l;[onra, bUgUllkil moll::'l Lot .E'wl( mmlll'.l1l taLllll: lntbil;y ti, '{;llm \'(' n lice!!;] I 1l.lI~kl~tl I:. ill

Va' rna b at e "Ilna b·r f d' ZI Y at ver ,

li.lllf!n .!n1.ini1 h:J.\'aclhk karnpmdLly~... Yi12it' ~c bCnr. bura.

I

• .. •

--""7":":-:-:-:~~-:-",:",,:,,:=;;;;o~===;:;::~~;;:-;c;;;;:;;:;;;;-;-;-:-;:;;,-;-;,

mnk "ii:.!cre t:clell t'dc'b~I~l"', .Glmbr kilIDpLll ~ok s.tlu bi~' _:;-; ... "'_;;;_;;;;;;; .... ;;-;;_:;:;.,.:;:;~:::_~._ ;:;; .... a!>k('n nm(1),C'r; y(.' ubi IJ ll,.!r-

biin

ha- -

'0 .. .:]'1)1 J :\.btl,y 'll~:rin..: ~d ." yer maL! lLt.tj, 1];],\'.1 m!lkini311 telsiz
f;lukml·

r,llo' I'"''

LI, bc.,-nlJllrt1JmMI:I ,'(: sllUHnrmJ. Ldnk IlIlunlJr -

II

I

l

mUz v~i'lIlI.r I:lnl-'.rret ,edflocek bu ~y Olmald;[lP ~_. tade bu ildst,~ W{CJDmW ctti- Sizoo umumS bir m.l3b:t tel l"ilmi..rfu. Du ~tib:lrln Q~:n., siste~ ihti)"ol-(] "'l1.li" mJdtr? mi \'e enun brtikwn+.rlini ~ - Uml.Will ml'iIlmt ~ii II gilWlUlZQ elinciy Ilt' normal dir, lJmmni Wmvvilllen: D g 11· OOluyornm. y~l.m1;. normal l:lQmnDtik bil .mak bintiyle mlilremm:·' cl- chr, nU o~ arm balinde kulJr, male fiem.~k degildir. MeIln.ltiyet - Biz de simd..iy,c kada:r tat- r bilhn.ssn Ci.imlJ'lJCiyet jnk:iliIbik ~ ol..M mll.:uif m1.c.mhi, inlpnrato'f"~u.k 11taa.ril &i.st.emi, )('rinrde !l)ugiln il;li:J ~ca.k !yi il.aru:i!'natt!Lnb~ri deVttm ede.J:I gayt'",LI L.'r e I:"~rnen, ~c~k m , ornekl.er 'imB.unabiliJ' mi? - Eslti, ~U.i.Arif &BteJnjrilf'lnilz~ dar lmvveUi "Ii: hlr.:J..z u.a an
!:fIntl I InCo~ ~ .. "..r.<t,:1)

{a ••

)'w~du'l', Vc lllil !;I'~rl~alH p:IUl.dl'l11!Llrl<l
flHtl{

Ticarel Veka\et~ ;::::::1::='.:~::'':'''::'; i~ii .ftik n
diLiylc :mlalml1ga kutlanie-o.t! eder. {)illDliz.dc ycr1oe!,boznnynn iliIWndeo

,,-----

........ -:---

,..

OKU

__ -ha ,_------i-~- L im.a n I m. I Z a_'.m -J)I Denizc:."lmillu'B,k har..... vu c'u a hinin d-..r
ra

'

ABAH1'AN

SAB

Ir'liDH:Lerm blllj1lJ117. I" J. vur, Bir 1.isu.1111 . , ~'J . 81 l!u' ....al v,~ KDgill.Ljf:i .kclimd{'l"i!lin bolluiwm v mii.naLnnnm <1 :trihligme V-c bu.nlw1o P. 'TlgiD tnr ('."\lebiyM .ilIc,'3I1annn~ ve l.'j-/11)"1 111tlrdlr. lir 1111, f, L b haldu blHJklll$I, kJL.lr vL·~ni~tlr. UIII Ii'" W'f t':nd hmJTIiij. olmc.B.an.nn batll11rr, Hi' mrll1.f.." I· lIlL tln.1 L. 8 [t,ml ,.~ o;lll~ nuenuleyh bu ~rl:I.or-~ rmyel et- ILfl'IUln ",utiLl .."!1 S~r\'121I:!crkm mC'miJr "dH[T).l~1tr. SC!H't l l:!':I'kln dun ·.,l.>lI.n ~lIl'1tl.J.rlJl WI dN""chl'". (;!! .. I~ I, 11t l~miZ taklliirde Ilisnmwl:mo ~ SIZln ve umuJm:'Ldlk ~raitt~ \'a- de bugij.I:Jj~ih olma.cak. Dmekl~r .'ldlLrL bLIJunnllldlCI lc.n, h ,0:1[' ".''-''II!: 'f Idill~ 11"]11 IImI e' 1l,;:Ir .. l$ vo d,:rIt:di!mriz. kgmru dogru her gitn b ...l tl!l:.ik 'rrc yap,) .~ 1m lldn o ~ldt n'" W" mld!r, 1fIiJmil'~11Im. C;'~difL[~ llur I'C ll11pfl\JJLlcli (1(" lti elmnstur. l3wum is;in yn.lnrz emln Dlabl- 1(1 re h l-·..:I l1lab .... Ltl 1~1" LUZlJ b(!lll 1I,:n L.WTI . U~ , r1Jlm;:; 'L' ~I~ T111~bemi.z ni!;i..q yabanci IlL'rleye~indIlH maarlf H!..del1'umiz degi1, ditu III \'r h'oU' h lk'nJn UZ;Y, 1.1'~1 !.If Iasm IJ.J rdrr, liri.z. 3unu da anutm lii.!bill Un !:iC temlerimia de bit- l;iirp- W.l ogrc.nemiyor? l.1. .. uklartm. IHI' 011 11;" 1.1 ~"r.',.'~ 1~ rkln UUr3d zundir kif Iru;:: blr l:Lsu.u L!ik bir • bMlCII bir dil. 0 d.i yaIIiz jjll ismdu kulm.I.~!ardlr. aLi mudde] zarbml F't"",,, J1J (!I'I: \I, I'Ll....... baac; biJf mem1'eb.tte ~..- l'rcn.::>ip, j,ek bi.:r meil1eb lie yb6u,r priz oski Ibyadlan snrsmll'J, ~l.ilt UtirL!;:1 1'''. mDIlla:i:1II vnktirule i. al- 1-" hnl rOOJ Imt:-"-l L~UI n m r,cl= "'~ di bir .azim y. ~ Ogr!."ni·1 riUnlP.. Her l'isan binbir f aka l :lWlu':J:llJlLD{'~l!I". lmPAt'a~clJbil.;;ll!l'l >. pncakur, lorh,i!un ml1::'1fif Bi~'Bsetmcl~ g:Jl- lcbilir. Y.wm bll 3J'.li.m ve gl~YN'- tind, dll!'. VI! bJ.l.ll1ra-:w t iriyle ---"1,11--ti uynndremals, ~Ietnek hl- guye:t lra.ngI.k liIir ,tJiUIJ .i~inde ycsi ="'l.!u'lkcyu. ~~ani It.I~vcudu gelid;lh". Bu olu.~ roilY tItiIlfml.'Hk nJiiklmu.ltal mulmfuza etrnck 01- .:~mdLr. Bu dn, bir ~k v::uubillrt;:I'~ "I: bLlli1\1!.ir,;e :l "'.rll h;JIIJllt . Ilk r.. 011111 bAl' IlIBkinlf' sibj l.slenil Y'L:!dugu 11' bu hwv5U1 j;le fazln 1a YRp:ulabilir. Hi~ bir m.umlE'kitin !ll.v..h 1'"1!D mdo: n1'.'lil~iJy' h !llYn~ I-!11-ist.JMtil~1 ~j gotiirille-g1IYI'ete nC' de fe-da.kiU'uga Hi- trn mclrl.ehleri ecll£bi dill utrel~I Fe II ~lcnn LUCTTl£,·c Ulr'~"" t, " ..I! Olln dU~m:am "bt!L cl.fJ'l1Ilur, Gel' k ~ TIT' • mZlj.InI o:ill:rn:W:vordu. Halbuki kal- mrt::kle isten:ilen kudrcU gOBle- ceginl zamlC1.mek ohl1.. EBk.ileyakalan ~ Uk VI' ,,"HI!' Di3k~~ktl~ lEU; bera r ria .eeliko. dedi.hl j hi wan 1 mnnn tl r'5 uu a~ften 'Delc- r ml2mi;;tir. BUJIIiiJEi_Ja AI II. ill :.:.ablt.D I 1 '1. url J.Il, k"dJ.n dl.lYijUSIl vc J..i&an ze\'ki vo.nhr ki iyi metod ,l}i hoCii. ve 'yi it.ab Ili. ~n bi.itun)'crli fui[l;; dcvletler l!!U1Jl.Jll,J. wtm tkll' murul 1'.lu:fr..l[{{~rl· f brJ.!lUll manbfi <1:1 duygu "'e fir-stlt uJduk'[l ell bii}'Uk feda.- yaba.na atllaeak :jey1.e:r deflldlr. 1iC"ulwIIC l..11 1 el., y o.Ilftl "UClI Ii rd.adIr. Jiri!.rLLkYt' ~yrdi mauiCc hOB .- AvrupaWn.r btl bwmsu kolu!r'ln...,- uvJce III jyiJ sahib 0 :tBI. iSaJu.z.:J· 'I t'<luclelilIull' b LI ut.oBJ.n~naJeyh. bu :&evil. rJ lIy- m~bil '~lSlDdc, .tW11i d fLUlDdu IlI~tmcdre lJirbirl 'riy.l~ Y!!fl§ t~ trnnak i!;in t:D.till~t'de: bi:rbirlerme nMn 0 n1.JIL' IIlh'lll.l,1 '.1'1: 1::ir Y'I ~I",];.1 Idi.selm- tk, n'l!lil:t.' IUIJ.ildo.<! ", ...Z;Yr!'cnle:f"e c;ocukJ.!I.l'tI1I gilruJ:ermeld:e \'e bu ~U~,..U en gii.zcL 1:mn8i] mi:ll ~rtiir, lJlf h.u.I 1" I:;'!i ~" "J'Kcn clIrmii m~- [ 1.1..11 ]d~ iiI~ cle~~tU'n:'lt;i dr: ',l[croir", IHymel VI!miIcJI, bu.o.l::Lr1 QlgwtsW'etLe ynbanet bilr dil kendi 1~11C-C kUllUT m~rif sistemi • EmD!fQt (unlrLnm; d L.cr IX> 'LI, kuvyeU 1 rJ Lnnck hurl O;.ililllie .,,~';illu;r.r JI'll..rdL!', muh.itinde v4i!aiif: i-;inde kuUlr- mak, bmdan isI.uJ- I;)aa.J. w:; tll.:IlJn, ,'ItlL t",),1,. "11,1.11.1 LI21, bl..ml r4, Nt:!N.krel "co $.,.mime u.~g1J, boll )':Ln~ tllm .mi!.~ llIlma.k~. AileleriD de killtiJ.r iJ ell lemel!ll m.r 1.is.ao inJUJ,Y,hUlIl It!!'!' Jldm.d ikl k"c1uun I..ol«okri cltLli I"In, rner'iJJrrrd:l.t\ BDYI" bir yeJ'd~ Juuliyle dahil J',m.:lm.nktIlWr. B!ll:zeng-.ill yaba.ncl ihlIero b.qJ fiU- dogru gitm.@k oJur. llUn.mal.J.?'l 1k1lDWlen C';Ili. d!."'.;!1dl<~ jml~J.lmI'" ~nJJU' ria y ludnnm,,1w"kanlorm ve J._, !'Up:L millellerini1l af- d.u. yohllldW br!:7aDillJ L"l IIluk IbLI. b<l- Muhte.'lU tcdris:a.1:a mlu olmalan liimndl;r ki gocultma.anf bul'i.d~rj~'le maaril' uu.t:L b .],:di_y mernUJ 1 rrn'ln 0.11 It "jtJ rn:.l.le rnua,c.ncy· lIt'r.'kedlIDu~, MS llU'llHl.lft.zun t;Wen Wkini dc\)am'!.;elenm~ u <ti da.iresinde \'aldnr b::lJ.t1l cldulUilrl 1.I11;;11J.r!.1~lg - "Alaca tcdrlsat,.., ytJlnJz til oldugu anl.tallnus. hn!lULn:mC'ye U hi!' surette yapab&in1c.r. kliv e ~u!L 'eek oln.rso., anettiilUd u d~C," fllLiL£lleada i!icYk<Jj"l'JjJiU~, hrp:;1 hakkm.d.i:l :I.oikktiLla Imnalan alaclliI.k -olmlo wy-e dcgfi. bilZl - Gramer bOO.ria.tl 1iAk.klIli;;J,.Ili.lJ't.ll~H.u3rl b!r.ad tr..'~k.i..I CtJ'lc:l blr tim 1l:J.kiltH rueyd;J.Da IOlli;y. Bu til b" ~knnu"tH'. mablllli za.nnetJer, m.ekteb kllml' Bu mLttoleaLtrln "angJ:!:1 d.... ~cia fikrin.iz '? yan~t", k:!lruD..ill..lZI m:.:l.Zur miiitllesn.r.uw-·i i!mru)'.et :tlId. LI'Llllll bUYlIIr- Grnmmi.D kJymd:im :ne hii- .lJ~ gibi ~t.lrcDieD, gos ffe<:J.: ~ebtbl\"rof:. meaelli dulUW:1 1le-!;hJ.I~ l!!uLL h'IY"'H']OLrlfl. sir 0 I.miikI.a 'IlIeTa ber ci.u.i y et yiiltmek:, JlC de. kii;;idlb:lleII Iazun mcml~k~hJ] i'!lLp!ll"atorJuk rejimrl!T'sd::m. gCJ-'TI blr .,{~.''[dl:'' otbm.Jfnr.k1 izam eriil.me:.m$ prtiyle duo, Y~nu: r;r.amm-hl hi" bir Ii~ Abl:!Jk Z:LlbltJ..!iI,AynillJ~~~te Lj;a- Illn knnum:n WIZ de.l:llse. 1I!.1 l-alh,I.I..Lb bir ho.J.e gelmrl'si san ogr~nile.medlgi gibi grnmf'1'. fayda.lrl. bil' ~k taraflan ol.i1ugu Wlkll.'j: soka(;lndu 35 - 9"1 nurn~::lll dar ::;Iki'ly~( v~ mw-a":LiilllOn1l1'I2OL !'JmendifereizJik V StlIlI."1.i iJp,Jrtn.~ IL~II 1 Tlwnlilr;d! .. :l~luuIa-atindeyim. BiJb.aEisa yeru si.z cl • iisJUlln istiknr ftC em.n.i)'e.'" ' r:a~lJl en nl"lll!l.'I do] ~YI b~I"llI'1 ultLln., dahfl. miibrem VI! I'~LI'\!l~ Anlktt. Ill!. DUrn. :t.]l..! l' nesilli9.hn imDun Diu" -, ynpLI. 1I~ .. em.I:ror VI: !::.t' IIme k !;:~Z'" ennl;! etmek ell!; olur. lLJ. r.:1l,ilar :.i..mil (!1mllfr tini muhala.zn I"es:mdl:! t.arunmli rand 'I.'lItim FnnIWn 1e-'rIc-..sill ~llrnll'cr'! 'YOk5;1 bu. ml'~ .masl ubk llizwnsw:dur :iWIlD.eCT'amerin rn1ii JD~t olmakit.letin y.:l.IWlda WlU rnnckVll ,m-I.ll 'ttU:leL'1ni Imbe[, allelede k ... ul.'l fiU mW>al.d i:I ,\'['i:i.filn dtyorom. !I'II~,liU !ld.l de CLlrmU mil'Ohu<J ha- )'Or yO!. b LJ" ",.a Dn\t... tb'l- t ,L'Il!111ur 0insa lUll zihni, b iHtIi: tan 7.iyade meDfJdiJ'. .idcta.!i. • . I, - SUI dava.n.Jll umumll hat~ 1.ra.hnd~ yak.lI..1a~ VI? btl' Lkl dam"l!! e d lclllllI' bi.b DlUsnma.hak:i!' blr vJ.Z.iyd I " itJ~ .... dlarLW .ayni ku.,· - Ssn iilem:i i9Me bir ~ ? mLlDih'lmmu;""" r..,_ I)fO!'_ I r . .J!o~ ..". ,--' ,. J11 ('[I\~rgWYr. Y,okss., Iisan ale- I i1zerinde vanbgu:u:r.oetioo ........ UClr.. :i£ ~e f)·d.n de dal:w. cV'\\'el. zllesi Mu.ayene kaII; BgJ , bruun llokt::ll DElZarl'!['1 ,q~J'u I£e, - Ma.a.rlf hll:YQ,bmum en mini. y*,~, ilerlebm gfanlet' tl Ll ;JJlTih~.k :z..a.nru.!llc.o. u:lha hI!.- , umumhanerer D z;o.m;u'l du b ll:<.h:,·enln.. bUlnlandegildir. FD1mt. •. ~ ka ...Jl1 at;; oldu.g-u nukto iIJ W1Dp:sjdir, . yttll, (,L;J1". "El tiler, ilel:. ogilili.ll'" • _.. .... '. -...-~ ' ~.... 1 III 1 mb:l.er.nI!mr:!lrI!rl VI! w ..ru .. )'1.1l Thtllla8 ve i~, tubi,J~ mD.ll.1"if E8 rkmtlhk ft' '1.iUba.liili.k e=!;m_e-k Bl'YD!l.u ......n "'!~i.!o.wL"'l:: .:l.~;li , . , . atrJ. s-Uzii de DU bakiklni I.eyid, 2 3 iili I J.erd2, =n!ilm h~r11..iJ:ng,i b.y, h,,!lt.u~lg.J m C'y si~eti:m.ixio var kuV'll'et.im:We dlklle"TI! .mnn£Iri W111,[I.11 e>--' y;Ldilll Vocrl LcJl!'ri blr cur-urn ~k..i.I ct.(>dC-I'. 131 111m I'll o-T "l.MlkIfli. en I i.steyenlerln ~ pll.an h~mt"l't't]dD ll!:ld.h;t.t, Ant:, I?~gen~e-t:ilJ:neii n ku ~.dirilcek o1:oriteli bir ~.Bumlii.kemmRI ileth~T bile kl "I-'EIIelsa bnn, Neb<JdiLet, Sabmn, ~b'~ ~_ m~ mL? ~ tarwr.l~ J). ..r;lr.;._t er. \ ohm. iki 3..IJ.3i. temcli d.i.j:iim.ix bnl.th:, R"erl~ til' tid i.l.i. nUJ'l .i!;1u ~ ~ mu - l!lee.!, ~ kalir. fAk. SellJ.IIl, E' I..,}'CM.lIl!:l'llIer II.dm..!J.i.!. ",hi.!.!. Ln :t:iJdL mi!lIlurlal'lDl1'1l .:rLl:r.olm~l,l(br. B!.lIDlan:B aJ de Yt:di t.im~, 'kIw:z Vi!' m~r:: hafaza ve balta. WNi. e ndilmek 11:.iJ- 1mlibanl~ maUilb ~4F memlekctlB ihtiyBA;lana& Wi,ge ~ kll~ bulumnWi. b1.l!nrnrMlL'!YiI!'- lerLoi. gonmtry~n bu ei. ,It h:Llkl. bu limedDr. ticelum abnamam.aalndlliti St..... . pi:sli.klCTl! 11iU.ll l.lhrrmmill c I.lom. leeek ~ olm~ be{! bi- 1'l.i!Y'! .E1!1I:kI!dilrJut;, IIII' .1ml..IIWl hillF- 'YI!~ fuklrkoyim - Isblibla.r m~ bakkm. I.em..Wi.Ct. k~1,,)'bebler'i' lal1kh cliIl.Jgu gdrUlm:[q, t.edDV'i nl'U1ij'ol'1lZ.. Bil!d:ig;imim mapd~ daki fikrlniz? m:l.lnmlJk 11~~ !}nil lie 0,,;.'1 m(ln.. ~~, - Bu.nJD.r biJr ~()ktur. Mi.iil:r.wa_ Js~ .miOet.ilernTn'1D.U ~ sarelerini 'bula.calI:am ""~ mill .... n.zi ohm t"ilddeye mL Eu I!oVI£riD mhi..blcr! h.!lk.klDdn. Jmli (~l~ket \'Ii! hV'b!~r ve irLUtniann 81 .... .... ""1OLI.II.I.I..Il .__ ""'im"" ......1_1-.,1_ ~ ,.oli : I~ .. FL..iI.~t__ ~1'1I"'" .-='-. ~ ' ._, '~. ~ ~ • .nO ~e ...einhJ.s~ eJili,ol':' mud tarkililErt y;::lp~lmoldadJ:r, LlIUl!Il, mubb!:l'I~m 1:.,~..1"'11I~11:" t.wlid. ettig1 buz~n;l1z1iuk,,~ at!- de yf1rl~ birmnkabi1i yok- :IJ~ Iflill'hletinoo li'lt i.eab etiskend.ruFi ~neb ELld glrrlt!,l.">U It'wl<t1mll, II:lL1T'1 d 11>'J.wfill Her, yern niime i:ntilm .k, j~m Ila. aya:um. ahnmBkl.n.D ~ka, hig tirdlifli .t;~bkla rue :abnJ.ma,. Ur.Li eell::.etmeW:l..i rll:8J oou vc 191LBDlurJ.eri bq:lIyor' genr:l r rehl:ier1i~ edl2:J:I y.afjllbir ~ yoktur. 1&aP.Ii. "jap- em.saWu1e gtisll:e:rdigi:mi:l! mnj_~1reQdd!rLlDC 'J'1lp,ililcuJE .2iilr;p WCJ'Jru1,"; E'ilJi'y.1l!.InmJ l!iIlDiil"IIT1. lanI1, j':J.I"U anllJ v babalann IJqkarun.. dilim:izde~1i1 hi.:r vafi~ bllnub dn ta- li!'r1 YBt:.m.d1l blll'l.I.:,ruClllkhr. BLIIl1Il.L<;\H- 1"' .;Z.;.;·.;.i'lIi;...;B;;.;.~.I,;,I;. ... 1 Ilu.llbltla..n, y~ rejim.i.n frlkti.sii- mukabiIi olmadJb is;iD mm., p- hakkuk edeceCi!Jiihhemdir. dnki mL.lk;;J .... 1., v mib:;)k1!nrib VDbm lQ,ilil m~ri vic~D. bir !!,::J.leyan k demekten ~ tarcmi.z (no Sa) "e $ume-r jilleplo!T sahib-leri He D.:I]i.Z ]latin gelme:ai il;iD. !izDn olall'a u..- -------;;;i=======::::::::::O""""=====-~~--- iYCUliri ldoimli nr.utndn n ·th~~m - gilbi uroumi sebcbleroen , tir. lJk. sd~r unOmuzdl!k.i piU~l maadu h.arf '!r;tre il ink:daDlan-· d ib.'1..Lmib~yaC!l!ik ve ~nw;rl!:ll k:~Ik:llDli bil" -illl.'ll' 1.sk.cJl!.:i~r1,:I"a gidl!c:ekN.:IJ tevlid ~ttigi :sanmblar ve !ill Hr. 1Lil.yanm. 1:lElrbe prmCi5L lJ.u.'·ti .~ n .l:1I11l1ar:l inrimilID. eden. wmJ, niSu :sure tie hl!l' ] (I ;l!:W:ide- bU' IiC:n~~LAlt;:dl:!oih lilmUl.lill"1 HI: l.u:!1.;lme:n ke3!lzn.m. "'Il ta:lim.::J. t tebeddi.l.11erl, a1Jk.lJ ollll"El'k "<1D'!JT J;l1t:1'li!:ri y:9prJ:t.C'a.k PlU:f 1l11:m Hearl 111Ul'IlL"lC!bc:tlu Yf'nititm do. pte veya o.ktarmll s1ll"Ctiy'le Vii! Cl:llu'b ]LJ'ii'i.:m]IU·lmm::!1l 'birilmn 0l~~il!1 e1.m.i'l'tir. Yl.1n;m ~·tlll~1' ku",~ tam. ebillerID. elinden ~lIrnnya..n cm'j e,;lya nakl~C:CI:k.li>. PI.l.IlJo'IJ,I'Lrl Akdl."rUZ 11!·.. :-ml.II j lIe bt.L. ~!lS; ., MI.I:J.r ve memlek!1tllnlZ ill'Wim~ ID.ektec kltablan ve bullia:n.n te-HALK'EVLERI dD mun~z= scicrlc[,1: bll $'iJ 11 I ,1..11, sin alttnda hocalann ID3fl1.Z ~I.I ~bl:bl~ .111-.Jcst piY'llS3SLru:l::i kaltll~ rni.i kLi.liJ.t, eski ana. b K.:>!:IlkB)' H.ilLI kavlndra 11: mnhKfu: b1r I:anbhk b.::r~. .Em b::l.lall'"\.lli gi Ui.k~ yerti~ bir' Dil ~!:bl3i.lt \., lr<i1t,;,lpntltii:' y:JyuJ mmldc-lL.cnl.K['i rnl:iltt-r('lIe: rlu.rmu:i ~y..hite dQgan !i1uoo.kian ii~ Emn.iyd ~alllhk tJ.f.JnJm, r!!2iDll 1I3~WI. Jlrlr:nak. irtamJ.a, mkat bUD.B lilLlbesl aU!lJ.mn B/Sf1J40 p!::l"icmbc QJ:1I, tic::.rl 1l"IUbadl;tl.iU t!!kr.rr nonn.a L
jlru"i

B

\lor

Bale DIY 0 R K I: oyundo

pis b"r

g e I I'll n Yu nan va- nB zi, _J- 01d U ?' U II ara a 0 'ur u
(111.,1IiIIl'llfi

't

UJ

..

1 Il'It-I p,:i),rll..r

'

yor. RcsmI tebli~l .. klu h" ~LlDlIaI!' U01UI.ll'mak 1 ve lddi< alarmn gore gilll d ' 411:1' - 50 biD ton t;cm.i bat.1.rm&ltuuhllur. iEv.. velki hafta batlI1lEID ucsre....g milerinin kl.)'Dll"t.i 200 bin tonu g(:~mililir.
l.ngili.zl.er ~u haberl kIll'lye£. 1e tu.kzlb cdiyor lar vn yanlarrDIn bu mlktwnn d, r-ile IMicl buldugunu itel"i GUrC1' k tnI DC tnbtclbahirlcrjn. fie d.e t yya.~Ienn hlieum ('ttJklll'n g~Jl'-tiru.n. bat.ap Dalmamg-Inl ko.1.'iydlQ: ~'in etmeleriae unkti..n nl.m.aili:;mJ iln\·o ediyorlnr. l.ngi!hler harb]. ba.~lL:::t.nberi 2,25().000 toniJit.tonluk t,caret gcmlsi ka~'bctti.klc:rin.i kabu! ctmeklOO.il'ler. BI.II mlkWr Alrr.Ld.fl iall..re LilOSWlUO y.tnd :!l. f;;u,rJa::u. dmnektir. Fulm.t

"e

Kad n tellallarl

Ill... ! ,r !iii L:l1;! J dLJn a 11m I ruSt; 1111;111 i ni! J:;or d(,i'Llmi llr. U Vllpu,r a It1crCld~,Ulll'~'n hMlcten Ilip!Hj r L tilLll IIlillum mLk:r:llOltd J ~"J'l':l'lrl '1'.,. lrun.,\.',\:,[! i:;u luwfllIJ:t.H'h r. Eu mi.i.l.L:! r O:;.m;mll D."LiG.!II LQm.]nn .. dm~l-ru! lill,

POL../SDE

Ot mobil ve
r

kamyoD

'-I'

rC.al'"pl~hlar
Dun ...., \ r. (I r:1:l Mn ~mudllIl idllJr1 !bi[' m~lLL rutinc;:url:)' n I.J.II1 riLl I.. ",-, ,'If! Orrtlr J""",!AI] .d.u, mile;..k b 2:!1S I'lrLlffiW'!llJ. lnk&17e yol vermcnu:-k )·faii.rl a= An.urn ~',,(!;1 Slhdc t r~~I~! r. 11 ~i tI!i: h.. IlIlUI. dll'. )ufl>rl!:l' ynk~, tab lukatll i".;-]".l lID 1 tlr. iIJ

In;:.lli

ril'l~ y.tkrnll!'.

U, .. u t. [ilLl unlm onLla bij... r. :n~U D~rII.z. U... CaI"Q nto!.u g(!.,cn lJ lTIl-de ::!'l.OOO.OOO ton.ilQto bucma.l:lde

jdi.
lngiliz.ler. AJma.nlJlf'm iljgal elLigi Non"C~I1, Dan.i.marka.dan, l.Iollan dadan, BeI!<lkad.,n, Friln..Sad3.n do. Oil milyon to nil , toya y::lkm tioarci flJosu ('hJ.e etmi~ler. bu surette U ·a.:ret J::"& milcri.ni yat"1 ni1;ti('tinde a:rtttrOIl§rb.rdJr,

mU-1

Meyh aC'yi d"von ho'Varda kadm

lki randeviicu yakaland~

IleU!:! urni.l I~II""~ rnkJ 11;1 l.!r1",rn ,. 111n:;ilt ere , her ha.ft..n limanla ... h VL:r-JIIL·}IDU! ''''·Y~.I1""nyl tilJ\mtl;;-1 l'lllll giTip r;.lklt,Cl ticarr;!t v[lpl.lrlUlr, Suit In ,,1i1l'1e-d tnrLn"" su..lb t:'cza m.lhk('ffiI!!;:L BohbY<l:1"L tC'l-··· i1 I?tml.~- ~ ~aI"lJlIIl adc:di.!li iki hin etrnimcla

0:1.1-1

",'

j

J

.11",

...

I

I1u \·Ilpurla.r diinyaniD her- t<i.rn.f.md.n~l ,g~bnek: tediJ·. Ratti Akdl,!rti.z\lcn. biJI!. ~:lrlli'ld t.l ret &,cJDlrka~ gUn e"'c1 (ml<lollu 1I11!;YOJ)- Akd~nl?jn rundi'J K:,. 1m !.:in'! ",Ie blr ref! per 'f'milerinin I .afil ye il li.izum k:-tL I MilI"mudu bU;lIklB Y;1rilhy:,,· ~ gfu:meden 'e.ftnl b:l-"3! I u::. 01olclurm~tlJ. l!rlorfj, m .. ktul h~lkkmduhlB.:rIDL. garlJinde i::;e kafile eMiJ lilplJ'I'UnU <'.tIm L,. Rapnrtln. hahnde !Se[er eder 'k hie bir .tr.ta~lrr,l.Id\ln L>L~ 11'11: yara!l.l.lJ.d',n tlldu .. Ll

I.ir.

- ir kam hii3disesinin lahltikatl

,b'u;rt{;mt(:lrtcd ir.

bltdlr.lm-!'kterul".

I

Et h1rSlZI 1f1vkif edih:U
oil' yo.leunUD Ii l.jlg tont l~.atllIln~n :l'U 1~l;ll.m an NrJ!Sl!t thl .$1rI11.nlillm!!il. bJ.rtw:: ruLD '" '~,l mnnk8ll1!Sirt.dt! Mll'iilml :1" plhJll t.nt jillnI'l] tevkil cdilm.:.~Iu'.
1Q5prLlde l;;Hhll'ak

l'JD1

t:ilyal'l j:l'cTIlj~ine I'ast:u.Lrn;l.fld:la~ d~n etmt:k1edlrter. ItalYill'l
Vf'

Alman daul':

k1.l\'-

-tba dan I ur. f t
iiI~lrlytrrm[J'$
C.::r.i!:a}nlu.nd.a C.,t"ll".!r:1u · }·okr.lfUn-

dB ~lLhID l~ul!l"a$l.I\..t:rn I:wnllaL tJ;:rn BiDI ~t Sultan-RDm'!1.i bmnCll "lIlh
i:l!:Z3I

m.ilike~M
&IiInr.J

~lJrgu.$U

pp-tl_

dtklnn

lr::d;l"

~d.i.1t'tU~I..iT.

I

.. . YII riLir'l~"l\ lIe nisbdil}:l I!lJ mJJt,bn
t'~~,

,·ct1erifii.ll faa..l rolii. lngili7, n' kIiy Iltln a. bu Irn.dlll' UllI"OO \'urDildlg-J halde lngillz dOJLJWU ·1 yaJm.z golges 'Je Alman t.ir;:aret film:unufl 4 milyol\ tamun.! R;tdhk denizille V"C uzak lima.fll;!.[:i Ml.liliunl.§i. ltalyarun 3.2 'IHmo lonulLu ntll b:a:ru.l~m.u~b.r. Almi:..D. lu!~retimn
. .

yii,',:(le .'l1, ibra.('Utta

Bir ta"l:'!':h
i!und
hmit Beledlye I..H.!.h~l<i3i 'n I:U me:"tubl..t uldd(.:
'l:.iJ' h lkine'l
\'1'

I
miJdIirIU-,
l1um ~
l

denh len

tclhahl.~La j'iizd€ 4.J Y.:1]lI\-'ocdu..
~'8pa-

.

.

klll";"t)·oluyh.l

e

Faizc· yaptlgJ
kiiHili:k
YIipWi
(l~W'1I!D

0

iht-ki
r'l1!)'dLlD ve.!'LlID.Glli.~

esor··

:l/lJll.·1O
lluslUI'UZIn

III

L

m~l.clu

lI~nolill')

mLl~t~t' ri i'!ulun.ILI~1
2.1, Ul. U.tlll

am

b<lS~'l.:b r!'i .,II! ~ belroLj" gnIItl ,'e ={~ "d ILell h<l'.·LI,:u- ~

~1:1J'rasmdll

-I.--------------"'1: VURDD
'A
-

i~in 1m f.iisbdleki idbEllat \'e ihrat: u mUDlto.l .Iml.m.tJ lr.

=-_,"""""'"" .....-_,.""" ...... ~..::
l.' ~

S

an];J,tJIu!.l.;m n! hHme:.:kll·i LI(nlr l.]dI.1j}u dh~1:1~ m",U)lliit k=unullunl hr.kJ-1 l,,!:.l un

GenBr~ ~il a:!:,ffi
£0 H'. ~ d _
(H~.u Ed.!" e:

Senede giizd'e 20 - 25 /aiz I aldrgr sabii oldu
iii'

JLl311dc.j mi!I'.SI.I~lI.&m::l 1~\·lllrnn 1;:;['" b:!.. I ~~h.dd.~ l;I., ... 11 .....

~ICT 'c a,yru ~L1i.LmdJl nC~inJ rLi:il de 1m, 1n.~b.. j'ye g:'I:~'LIt"Jundd pab;;l.1d ltk ;r.'1lk.tw· l·ni 7..:J.IIlAD.1!.Lm t:J Lye \'enkbLI~k t,"-~d:!lk, 11I~ an yinni
p'lr,I),"

1) -

NiJ[,
'11'1'1

V ••ltilj TMlkI K= \ I' liu-

(";.e •.el d· A~I Fu.:ld C'~bes\:r.Y bil'likt1:' .Ie

l'indclci ott:lriter~tjrun zaYLfla _ ~:rm, ninema., boo, Spilt" gibi I.a.a.lij-'e\'t~ z:i:'i':ld~ kiitle.leri, ...

ruluatlii

.l:;iLtll"n-

I

llhmed

.;:,vnnruI:a

,lk!k.krr lum-

~~~.

'111:

~d

cllBdl:u

!lllilt

18.30 lI.a B.alkr.:vinr

yird1i:;e ab..5b,rn.u ve TIJiJzm.in b1r hale gel-en slIlgUI egleJlCE1~r. 'lie bunla.r1ll tevlid tt...i~i kalwe hR· j! u- be:mm go,;lIdigimde, uiuz '~Ina gclmedcn e.vvel kab"e-

YiJli-Cl' ,l;i!htk pTQft=-i:rle:rdaJ 19ndi FalRln :lellede J"lli!.d~ ~(II - 2!r nisbellm:le

I:ai~c
DUll

piiI;:t

vcrditini i~n

~

iIlrtI.if, !>u~
InLl-

Hadll Fa.ikm kilnlmoo. ~ b,lI1" ~l.duiu ole,ctcrlu1e bu zi!!['Jndek,i ~hl.ar
\W.Ul 7""JUWru!i,aDIiJ;",';'

C···· h1;~"H.I 11- _
I1l.eC

Raciyo Program '1.:m
PrC-lP'run \{ ".

t~,_,lt.i.

bbl' rn~eri

~r:-a,

bir !;Dk:
I'iQ

.mlllallll!le-

l.ipn.Dj1l

~tIr, ~ temi.JII]¥l'l1 tnklb ro.l!Jlm.I!IDurbr. laplJ dllifcWJ.d~ liIic lm~

dti.n·1

Ii!l'lnrll!',

1"eSLlImIDiJ

\i'crm~k:

gltmek en bii:J,ftik Ily:l'blardan dl ~ ilgi ve hoeaya hU_I'mt}ti,n1 muh'lvflTeyi di~l.er. bl!!mb punJ.lrud&iyetini kaybelmes.i V12 nilalarmL d.a £iicm~uUlr. M.crnurlar, htICyet !f.!lI;l!i itiynubTtU yerine 'bl.ln.1UI u::r:erJfi!:, "uU"I~l biJdlJ'eyeni itiyadla.rm lrurnlmlUllndBki rel:: b~ 1J1DWa:r:J.ru Wcni,u:r<hr •. .. ''',. 'b", . .:.~; 1 1 .:'" 1'L:ldi. Folll<:, i!llJiiil~ buJJ:mnn liEm bLr 1 gut;;........ JrI 1 uUSWll ............... I!' "",,-._ ~

I I hlle UE:I],I ·rl1ald.!! VI! Tl!v.lIIii:: :ad.oub blr.i 1Ie hl!!LablQrnaktn ikcD" iIIilIMrndil)u

I

J'llTl.

ila:ll.I:d h"'ir[t'lndll

!iUl'!!til!l! blze mm y;rpbi;1 ve :a.1::rkt.:u~ d~ p:lrn uJmlIk su!'I!Ll.lt;! fIIiz. mllrdnnru MnL!d1! ylJ:zd

~'irml. yIrml b~ Ji·,'~I,.lIr .Y'~'" Silbit abnUJtur,

kEnd.J ~ ohm bl.!. "re;ik;). ik 'tt1hkil:ct Ik~

geUrdlCi,

,.:IS MIritik S I.J P!>C haW ~t'rl",' (PI.) ll.ilO AJmru; hilbcTl~r Il.IO £11 K:l.dml - Yer.:tck &tc-$L .. 8.20/8.1D Mi1;uk Film ;arlnl.arl J2.~O Progrom \·c m~mlc:k!."~ ~,~ t ••
ily:ln.

hnl~ cinnittir. Dim millltelif II LL·rnl "~etlt:crc: 1)5 lim 'lirlllJk ihrnc.Jt muo.mel..esl k131ded:iJ.rn.4t.ir. J ~ IlkTCyt· __;... ; ham 'kekll it,'vkl,.dH'n ·tv, Lim3Il.JJlUI.don ITilll.5ill ollll'a • SWe-n \'.1 Plll'lM f,u;l;, 1" ;l'IfIrl)O,. BLLnlilL1 n. I1k-, 'l'Ill,·kl:t &l.lJt ;.)ti<"rlsi YW1an vllpull.JndLt'. P\'L'-scllIld<::'niJ Y" iJllf1 , IpYTl rl VI! Ziehn:;:-tl.,"1l< k, mnllM'J.mwo tar r 'n d 111'1 nil k l~d l«~~i blOl"e'lllimi Lir. ,

k~r.L.d,="•.

1),

1I1lli111l~lm~ tlb, 11,,11 YLLm1ll¥ardlT. da bll' kl.lr,.:_;a nl:ln~I"QrL:lZ. ••• ~ _ B.oh~mlZtn bir lusmJ 1r,I:L11 akl

~'Qnli

GeJtbol!.lY'II!;H I ~lm bi.lcLTli yO! Umuml 'Ill"..t.ut Geh DinJ. 1:>1,1 ~Ilh:ln Etl.Lrn~ •

Izcutd
bnl'\

dO!l11:!

he maml

SELEDiy.EOE

;:ek ;!~~:~. . Sirke __ unku
ABOHNEI..IK
• II A'YL.IIC AVLLK

Hndi FIlIi.k 1u!k.lundak.L

'1'11;:.i cdll1l'u:e IIf1JlI:t'e:t~ !.Iea-LI!!I;C~w.

12.' 5 Muzik.: 12,~1D l'dl:llll; h"I:.I'll<:rj, 13.o!ir Mia.Jk.' ('iUktu'L~!J1ci
mrn dt"l.'hml,)

OtOlD,obil kazalul a..z.aldl
hlilnbl.ll i:J.1'1~'yI!SLI'lI'I .jI",bt, lin I11YDJl linl;!~ uuhm.lln l'ln1..iI. \ .I.ilUI1 UlI1rlb

proSt'!-

kaz.anl;' 1 \ c rg'.1 d.ige, kl..!lmll ILt.tl-eoLl~ lfl2l"rJII;~ l - Jekill kl3U'1ldirr kahn' :)·I!!I1l ...kt(l I "C')';I i~'~:ld!:: bC$ ~JrtI$L\ir. "'k~l ,.iI<:'-1 dINe:- yal11Lz. bhvE! j~m (10 L kurus IlIU:IZ. Du dn potl. tllbLldi.. '.i I ok It bLI' 10k: IJ..;ldn II!}}1\' be~ kUJ'U '-' s llL:im...,. Dll.h~;} £n:z:;rn !;IRiI11 ~ ~oC\ betid ie:;LfL (tun llHlLlLr \' ,.ulmz ••. mi!"slmin.d!:! i~llT. OI!.EOZ d I hi bu- k~·JI: yu.l t u~u~ d,g.e, k<r.!'"cle ('''' :.JLu llL1~LJk kLI[U~ dciW 1'. DiiC'[ kr.i~ tlIlJ]n '~rJl~l'II m"t;~1 .~kILI J.:L·i.lmd" \r", ~<!l"Il£i bITln.::. IiIl1L! LnI<J!Lt 11lf ~cr'lli I~llJ'. 1:iu In.s:J.md:l 1l0~OZ
]ukan.Wdll'. ki {(OJ}
ULll

,'t" .I,~k lal,I;'l;hr

(u~u:!;l) - l'lir r,' n!'H\llk~ '.'e drNlJ ]wa~ll~"" !(i->eD clJin denil. l:UmI nlll II! 1.nmlri ~llnll t 1" 1..."1 t. fund! de dl:rJ.liI h n'LlUflJ I l~t~ luI' U1.I..it yoln.ur.

!zmilde
Ad ..:p.u.;rL l

si

8

alar

nn

tl. ,,) Y.!1Z. t:u nd.::r l-;itblk; ,... Ad Pi', ;,lrl :s.;_l.~al~u d.1 LJlb11,: @dJ.11e.n'Le:lu!:'dU'. £lLr '{III I IUOOltll,l.r .l~1 iIi.IJl ~"t HI c!:l l..l ~I ;:tl) \.c .s..~ Jo':lI'L<:J 1.:i1'l 1, ,tt;! ,kldc bi~n1d .. l!!lljr. Ilu ,. ~e!e l.i~r T l, :vet \/(,alnu:si h l.k tl!:r;;.1J.n-d.w ~"' • i l1:11IIIr.$l;;t~lr.

11l;!u/l4.(iO l.1Uzlk.; HaIll mU:!ilki 1B.OO p,.og~. m VIl! memlr:Ket s::;.. t <!YLlrL. J8.40 ML'I.l,.k. I'tndyo mJl OI'il:t!!ib"a!Il (lbrAnim 11 ur Lr r ·.l"tI~) HUll MIWk F:J.SIl h(")'e:li .Hi.of5M~II1I~i':c;' .:Jilt :lyon \'i!' ::;}ms hlilbl!rlre-rl, 2tlOll fI'[!~II.: Knnu"mill. 20.4~ MLh.Lk· Dll1l!:!yk.i wll'kleri. 21.1& Kl:inu ',nil! (Slhhat !lilt!) ;:l,:lIl KDl1UJrjllJ (Rao:lyc r,:lklL::5L) 2US Muzl .... e.1.l,"u~ be:>t:ekiular !>en I - No, 2: S4:hubt"rt 22.30 Mrl!Dllek!!l 1!'1J:1 h.:J.b~lr"n; Zlrll. t.. E,m - Tnllvll.J1, j'[j)mb yo Nu 'ut n r J (1"0'.11.) :rZ ..Ui r.fu7.lk.' Cru:band CPl., 2::1 :l5/:.i:;J.:lO VM [flk.1 progrlltll \'e
K

'-UEDEI.J
""!I11111 HDO Kr .. 2.700 1K'1. 7r;Q » 1'1!Q :.

TUrkl)""

t;f'kan yang.n lotele sirayel ederken sonduruldli
1.I-r:lcl
~3'1 on dOrl:te Si§ ,Hmnldi;:,tt L:. ~fJ.=Ihiih: liS - :;11 I1UIn"'r..... r.atD!fI'a.l!h!iL1ll!! ¥(l ill(; 111U'I:rc:nO!!hano:i..n.i.nJ bulullidt:J.lu blond:!, GO y, u1.J1a Yan.! Ali'l'lldl:sin ~~i'I1.Ii,,1 r ,flli"l' roloi:.rnil~ni!:!!.l.nd.i!l: )"illl,f'.ID Clk... ~, l'ruunu"t.d 12m,., oteIm.e d" sit:'

Bir fofografhaneden
Dim

400.
115(l •

eoo;o

1"1.1 n ILd~11II ml.i1:3

,

A'\I'J..IK
8 A~u~,,:!'

11140 ~"R'EMBE

3 R~",,,b 13~~

21< Rum1 T~",,,, .. z: 13'So GOn 221 "'1: II 111'10 thEir
Glin .., 001111 Iklndl

[irftt LJld~1 bl!lamB diir1.1iri bir bu:~ bl.sse51IlJn sig-orwlr oldu!u :.n~JoIIbr. YLlB£!.I!I yU-l'.\!nd~J1, lair m lidda Tr:mn.'~ milnrlk.u.liitllnlnla:ll uj::Tt!m"ljtlr.

(L~I dr-vCln'ih t.elL.::sVL" klJn~. II ..]' t\eU" ,.' 'lnJe 1t1lZ;llr)[,lrI .::r.::IIldL·1 Ie uIl (1d11mL Hr. 11.It'dtye ~,,,:'.,,lllrJ. ::llA t!.ltuI LII L.t llJili.ll.I("rde:n b-u IICtl~"l't I· mlf-l1.r. Alm:m bu musb(!t TIc: 'l"tl 1;:'> ,~Ind.· ht11e-di.,v,· ~,·ULl:i \'l' lu,r.LLol I lo:rlllJ ll!kJ.i.lld:me~~ "I:: ~itldd~'::I~(JlnrL'·~.:' I., r.ll

Bab.aaski
1-.dll'nl"

pa ayrrl
ViJ1IYl'LmLJ;.:

(HU:5U"i)

::O."U

""c~~iI,

Callc;,ali VB paralarl gamrUrkaH yaka~andl
SlIli.:mabml:dtl· l:.pu de oll.lmo'lr ttle UY'Unllll{ S. ILmm bLl,' IUlnd.]1 ILI:'I~I 'i'lL''''L I' I. n ~"I..rr i!l'bmdl' lSu

9!i

)'5

~""'TI
'[J3

1'1..00 ".I:D,l~

""b,

!i.Ol J:l.HI

8,51 1'i'.l2

E;ElI"" VU.J;III

L""u,1<
'J'.47 4.1I~ Eu"l YUIlIi

1.45 2U4

I!:tmJ~, To1.o z..tdu )ilsmm, ot4!:Jlil: 111.1' $IDlJ ,.Hld.! W Imld~ It!QJYO tMll1l1l.dim IIiilml.ilrul II11.1lli r. $il ~ oilu S:lllm EseI.'I, BqLd E.i;I!II, BUILd k.1ln tmm:t. ~ rof11J Mu "lu, :;;:Ukru. .. ,i!lu MiI.nib w Air! l~uI

r )"L

lin de

e.an:JDDdJri, Vall VI' B",ledf,11: n~i. Lfii:lJ. ItllllilU', B!!II!diy I Jl~ milll1~·in..lLQUi ,....1<.01 \I anniyd:ruDe mi.Jdlli'1I!rI Ill! r.ii:lrnWm', i:Ll.1tiLWlr 'l'lmuiil~. YrIlll,Jtmm ftb!:bl lII:hhik rulJmek\~tlIT.

Y:m!!ID

UI'Il Il"m buluo!1TI I:'cl:r::lim ku(..; r 'l!Il. YI.lE'" JI..LV)'U!l Rem;;r.J ,llJ'l Sult,m, hmed biTln~1 ~" Jh <:La':' mllhll-t'me::~mk .'0 gusu YBpLirlLl<t.1'1 ..OL'tra l('d:I' 1!(:lL!m.:!t'~.

"'I

1t!IJ'''l:Il~.

I IlUilran {il)rl .:Iam'l kukl ~ ... l.uL1L'C'j il, ml. (I M U 1!!E'C:S~nI L;: l>Llgl..lnc kad.;u- L ;fIJ dumm: •, mC"l<LI . i.lll'lmL!cT'J [}Pol. y"f,g!k:: [11m' c.~h" I her h .. LI ... l.>i-I EdiTor:. {l'[unlsi 1 B.:lb:n~.Id hiDYhlllkl-..., l'n[,mnlLll ell'!l! VI! muL~ I [did iln~"llr "'l"I;.ol'l'lliur. TI]n:H:n:!lcyb t'll!; n1.." 'L·rt, Ll~ ohm .111 b'.l hnbel1 t· Ib ef r ·\.JUI"H,tln b", ~klldl: t \'z]11,,11 J Hm ,··'I.£'r dr-r II I.::IJ<;IlIlrmn Ull 11'1I1'L I r;im :>I.1n.'"o!kti". P,1I1I:'Ylrin I.:i I }'II c h I:'ilnh VI! h;l~ 1zml L: p,.~.·I.~d,}·cb llWtl ,~ r Iti.'tlL ulllTak d"",'nmlrl Jlnl,1'o1'l \~ 1;~;DI1'DSU m Udlli"rt ~cll; b.·, iu,.],J 1 dt;ul .:llmm'~1t.l'. ~"f;jj,,,dclln Trek.

Oldll

Ill'

11J,lUr

tiD. Sa.lc.lr J~Ll!,; Irtti~ tm l'lt'~':n..'1 -, ,: In ~~l.§llr KI~n ('II, gen ·ll:[lJll.t..;d.cl1 ",I n ~lIk;Lr \ ilZifcs.n c ~,e twftOjkLd!!' gd~h'r"iti!;i dL rLl.!.'Uuk I'e chllycU(!~ di;JJ,0Yl "Lhiyo:rt m~":mI!Jre.l !)i.r 1 It'", b.ikdJrncrm.· II ttJLil OI'-'HfI~lIi" tur. 1hz d~ !;;endi3UlJ "'I;rrd'l: ten.:;:.

huill 1(1Lrelcr

m'

Edirnede

tclHtl.,-

I

8

YENt

SARMI
'I

M OrORBO U,MUZUN

G1Jruha
~ Bir
Vazan·

y mm
duman

S2Hd

kala n6be(~i zabiti · .Or" ·d~·· diye hayklrdl go un. u f.
"
RACD
EUtilllJ

~lmJi rnoni.i I~ mpmrn lU'II~ mey-dalllUi:laYIZ.

n":J.

br"rl

1 ~""I uyr"d::'l

geniLi

I

E:l'

makintst

Fl.lTld Ardnna

[

A. CEMALEDolr

lU

]

sordum : - J\. rmpta :!;bj gQJTI1O!:H: 11~· T.! gdCIl talebelcrden !",nudan vaz~e.(;el'ek llynlrU'l. oluyor mu?

birdenbire miidhllj. hi bornbardnn ..mna hazir laIJIr glbi burun i.l~~ti.1 VIJ)mgrl (jDgI'LI donlinr:c )'!iptJglm hataI,j';ntir

pike

~man I .. az e
[ e;;t ~"'1iI k lie
Fa.kat
~oI! 1'1

Bulgaris an Dobriceyi ilbaka haZlfIamyor
<Ie'" "'m 1

yl

nnludun h;in

ve i.iz,~rjtJliz~ gQzIer:lmi

cl~gru

DllLIHIotnl2:.

nr'R'I'I1ilM

bitr

1li.1r'n;th~ yuklasnn
we-melt ~

topra£'1 gur·
im..p::ldml.

l'~kHI;t~ BI.l ci! ettee artik llhterlh olnbilma dcmektlr,

i:;illndJ gidlr 1 a t.HJll:
h:llt edinie,

loll'a./:

istira-

Yfl.rlll s.."-limll
cIl("c:~i.z.

l'~k('ll

~
-

"ira Jl:mil'

A1:L.l.h ~alL LI!k versin yiiz.

u !3ll"'l,. 'L!e de A at rahathk

ver-

UD\'Oon>;;l~k"lc YMI bar ,I Tl hi. 1M'JlhllDCdc muhltW m!llt'llere rncnsub l ..r C'(:I~ !;,·mlC"IJcr n!<lYI ~ckll1 ...ldtltlirl[!r, ..:EMili) ~"ah [,ir YI.II'l::ltl \':!j}lJrl,lntln .... yf"lllrl d:l :5aJ'I,,'!~ !Jlm,l] rtik;("k e:.1(! {IrJ;~ rmrl k I'lU"I,I,iiiJTar, 'YlI):;lI!lWlJldll blr masad t lUl"'l Gj~ldli l\lt hll1e'i ~
li I ~~ g<!JlilCL I

iizcrim .. "2 .. numarah bot sii\'a.ri6i ftC' ad knptan He I,;fradm en 1l1"1kgciz ve li8an bilen lerinden "1" numar» II bot scr-

O. !xL, Ull 'l, mHnosmda kuv\'etli bir h rekctle snlladrktan
liOl1fa;

EUerimJe

kOli!lOr(;lI.&lD.!l.

lano.

ha:ya:t l'e rnemat mlic.adel':1i 00reynn cder. JJi.le bugi.lnkil N:l.Z.i .A.lmilnyasl
ile Ki.i~W~ Avr-upa.

(Boll t....~tl 1 1"01 1,11 i'; Ir~d c:) rru;nb.kaLanll rlevir rnuame ]1::61n1n tekonmUJlIroU Ii:QlayliJ,}iJ~nj:;1o!: ict.o. 1III!Lbtcllf lnUlnb.i.J::::lt grtJn lartma I.q'!rill :olmofh cl'm. m!h...k en: il!dIlm LBII.ooll~

tir.

Dobl'i
SoIyn.
bi ldirlycr';

mw.rd;:emerl
Reuter
aj;J~1

cltim",ni H:J.511.n o;ll"l'U;; '?C ofratLan G inlliMc h m l>d J,; I yafetlerlII i degl§tirmi ~ll¢l' \'C bi.r yo tell
nl'Joto['(;yle Novorosiske don-

"'''~'u~ Ismmdl!
hul" \ Lu

I ell,
,· ••klt

olrnc~~

lid TLiI'k ko \l.'..1 "'l .rt 0;1 nlcrn h:dil'l r,

kI~'ol V i'l h"clk

de ti.i(~:\r h;unulf'!'ll
blllutllH Ge-

'YU;:I I I' k:dbp ~n'yo~l t- Ari;al".rmil""ll d:"'l 1'l.lrk gC!Mlc,l~rl 1m l'n mi::nd'r-"~"ld,' I';] lL l"nnet motuJ ..I.~~ ,;I"m'yt,.wJ'. I1fQt, l:1l tt I~ 1!lm!~Tti~.minn he-

1m

J[ec!e

\'n,.1&1 qMl.l"'iI

l:Ur.1:m

rnLi~lenli OI'n(1:1 belli etmN~n "Dnosls.. 111\ I l~ r srru tuklbe b:i.')Jaffi.!=;:lar vc uihnjct mahm: rueyhanede Yunan gcrnicilf'Tin· den vapurun hareket gi..iniinij
Qg..-em:bilmi!':lerdi .

- 'Rot.i 'ell, rledi., I1Mtbl heyeti slhhiye muay; nesi netrceslnde budenl In.bill~ tleri hsvacrbga musaid ~LinmLy~llled mecburl olarak evlerinl:" lade ~diyoruz. Bu zrn;a!hhcln buradan ~lynllt'lacl onlar ... e bi7..im i-;ln ha· kikaten tee lirl] mucib oluyor. Bazll~Fl :t -'11 orlnr, tabii hi:;; de

yn.p~'llm ve durdum., A.-· tlk n "ldugumm: 1 gormuyor. dum. Yalrua havad:'l geni!] ka· v Isler ~izeTek yan j'atllgIJlllZ1, b-c!l i plilnilr-e bl'lli;llyan iplcri.C1 r;e· rilmcslnden bu ;) an yatlt;j VC' dOnU~leri!l t-e~tf.lk~ak gellroeslne

rasmdllki

miyle bit'
sc belleri

devletleri a· m~ebetler tam f,\ ~ijl, b-ir crman mt.na-

., l;J",il.) -

hahmletlir.

tehlikell oldllgul'Ltl lliK.':!cdi.... • or dum. KFlh nyni kuyuys di.i!ioef gi17i dakikularca ~g]ya d(f~ru kaYI)'ol' ve senra birdenbir yuno kudar HLlrdUg-linii DilJlliyorum, GOz.lcrlml illan6rlin yerdc llu]'· dl4.~u !li!;W;edince adlm. Htllvaullki blo!n'l-::~U~ri hey!:.'! •
ze\'kl~ !l.cyredenler pHrnor de benim bulundug..w.a z:erre kil dar ihtim.al \'e)'1Iledi]er. Turk· ku§u ba§ogn::lrnenrn.i t "brike ko~tu1all", Fait, t planiirden ~a· le n 'a fl"l"lIyorduk . flu t hlilH~li hareketlcrjn

He em mll mc;safede

luua.mlUl. l::..;U: 1!1N

do';nl

y-ul "~ri'\;1;

yordu.

trY

ur,.

N \ f.'_ ie;ktic:k:i nus r.J.£>yh.,,nL In le, Y n,\1 h ~ g~miL;llenn 11lcr l'OUll Jl'!:m]1 1-;11:1. ~i I
dillli}
,),1

~

I!0I7mla

~bllJ.irit'f

l:ocuk.111' rf,L_ g!,C!

Ltl ~c.r u 'I Jl

t'<l.<'(~kml,.'.'

diy,'

,·.udt orll.·nr

"Ni limllnllla dCrler don.mC'~ el(.llt ~t~igi DlI tilrrln.tI lIrkado.~larlJ14 bildir • rui!j ve ik.i .motorbotlimil.z ru5-nnlll, ylrmi be~inde hem~1 LI 'ni".i.-:il.zb3.~1 tleiiad Jraptan mel" mDtorilyLe Gelincill

n in lm.n:ld mua 1'1 ~loll(: 11· ler-ifl )U: tid i yfu{le 4JJ til', Biz burnd:J. be.!i s.cncdenbe;ri i:linlcrce ta!ebe ycti~tirdil~, Fnk.a.t bunlar· dan bi:r larl1:si l,),1!t;k~{nattan Jon

w_. ya,'

.IUY1)rllZ, Dfiny Ida Pf).1M-iltll,li1 rJlara~ staj ~n~rl, Iakut atlama giinil
IHut 1

Buaun ooylc olmaruglnl zan VI:! ilmid eden lnsaalar dUIJ.ra. run ell biiyiik g!l.nii:tl I~inclc aulunLlyo'fl:iLr, Bu gun~t ve hayal {l.IICo..M cehaletln, bl.i:ntemezlitm mahsuliidiir. 11edcni dunva tao rihinde hit' bir Zfil'lla.Il boyle biI "I'a}r.'fl.ya§ahid clmadtk. Kuvvet her- zaman hukiim . ijl'diil. '3.kat knvvetin bu" din ve imaa,

AId.lEill' J!lIIlIkl'ln:lllll j Ie '])obw:'.iIo me;5cle&j h.~ ml.i~;Jk~rl!l~r Y"f1I1Iak Ultr-!:! Sofy:Id."I I< lr- mlrddet ~I_ mq obn DcigradJ", l\liImmn,." f"r,ri C"ue:m gor!l;mo;lo:rl hakkllLcla rapo-

runu vermck iJ.zere C'1.li'Jistlr.
Dulgllrl'l'1.ll,
i1rol~m;lll.ki.

13i.1k.r~ -

iI\

det

':::J..n,·c

mertcbeaine AlIa.h dlye 1L~plldl~ hi~ bir \'ilkit goriil11'lI.'l,di. BugLin Alman lrk~Jllfl iljile be.vrt(!'lmil~[ mWIQ;.<;"iJ.e. Ller f:j[lhasma bu kauunu get!! cli,
f'lkanlcllgm, 1ru\'VL,:le

bil' 11ak "eo kanun

Dilbnc iJe Hurnms t;! 191;! IIUdudnnuli }-(:nid~ :'I,'UICIIGe lJ".e:Ur.h:ne:.1 I on I Tar edK' __ Jeri ode ~;lI:mo1lL1l1P.1 'ildJr, Dit",," ~d.w, Sof)':ld:l'l bildlI'lIdilli"l!:: 1IlW:1!. Rum.. "ya ~rtt.1 b~ I lTlmtaJoml.m mllhab.z::l trJll!l<L~ 19"1' c1mo:1I:lcdir. BID'IJ D rn ' (I, Dul _ T15ta-na k:l"l.oedilE"b11eoeel. rliHl ;, "Td, Y"F"~ oL'Ul I,kr ,-, uI.:.h;d..'l mll blliJ n.a.k.",t bir tl!l,j,~1 e tl. ell tktll

I

RUlmenl81" gena
(S& ta.~h

~ngil- • 1or,oya don Uyor
1 IIICI uyfU,:O

n

I::

tll~l2:

lki da

.,."'

b.lll!"iy 1L -11m" bulullduklJrIID, IIllufie blr lJiecar

liP.] n dol "Nifnft" ismoiurijtlC'(' ~Jir

]'1
dC!'lI%IClc rwn

dama:rJ!l'l"lMhl J.!i llyni k<1n oldugunu tiqtinui.il('r

Turk

J i.izb.:l§lSlDHl bikmcii 'i ih:u-I dWllI nnhLmaJr 'Slr~1 geld.i ~ Uu

i... enn ~

l

YUzii ha..kkrnu

r.1kuyu.

,,~-. Ve ik.1 minnuu1i kOoCn Yunan ~ilebini yi LIl~arl<:Ldllal'.

te1:nc il~ !aptttrnehir

o gii.n ve cr1~si giinii a'k!;i3ma kndllr us.ara Ix Ii etm~den, NOl.'Or()lli!'!Oktar:J.l!slId lLllmcla bulun.du r-ulmu§, tiki 1'1 :1 k:!>i gibi, Yunalll v-aPlJru mc-ydan.a \''Jk-, mflmnk1.;;l lSI'lIl~ ctmj~U '?
Aca.ba "EllDS,l!>" mi !Ji.lbhelC'nmi~ti? bir ~ydel1

~e

~tkOlI~larW,

mem.i~til·. flu biZ(! geru;Jerim"i· ;cin bU: >Uk kahram nltkJanru ve mesJege kar§l olan-.oderin alika)anru gosteriyor_ Ru vaziyeti

l

Bu rada bi.r m i.il:Jd el ofret;· mealik ya.pan me~hlll' "-us miJre.,
ha."'a.q~mlol
ilfJ

d~'IC1:raJl.ll'l hi~ blr memleketirulc gi.\rrn ek imkalll yoktu:r.

rl bir yilz vc Yi11p1!..l~ya.nhClreket Jerle inmcge C;all;tlg"lnu gQl-Uneli.' beni tcsel.!i v{t tC'.;;kin.i daha muvahk bl.lldular, A bba.<; Par'llWt..!!J<IQgi1.l

Bu ~<ld·; RWIliII\)'ad.n 'Utk:rc .II! dim)'flnw I 1-1bil VI! dOlft.o:l.rr,.. mO I. cl:.['ti~tI ~ W ~oiik.sck .kRvmj aujew,Yor.1 !lid.,... t..lil"lIlasu.am :r r1." 11". l.fmS:-tir k:n'imleri haJilr, k bilLyet • ncdllm .. ld..d ..... liiz::, ~i!J t;uril) or. B u blr le-i~ngili.il;, JD'ot.ll!sia::un" r I ~'ck tl!'\.'ab bu esn"IdiJ kllllk edllml!ld~ olup bill, tahlul", n:i~oILZ ve istia.. dcJ,lIn!Jn dab;:]. 2:Jl':Itl e U211 :Jya miU;ud gil, hS!.kikalin Ukenuisi Cldmk 1Jbcagl Umid ctlilmcktedlr. Tun I 11ilim YC [c1~efe cilIi$1 altlllda mii-

Bir kC'!"C,

kelldhiinl

Anohin

yoldaij

bile

bu

""11---

data ed.iliyor_
Jet

l{fiqlmdaJn

(:e.!:'Iaret l'e fedak-arllk

L[lI.r,!~.l5ill-

B. M. Meclisinds

ul nIDI Lic.u

ten'l.ojr ooeyil:ll:

N ... r !5~ toeld Im"Jhanede nl ;,tlgm 1Z F-iirmeneli HUrs~· yln~'
11i.1\' \'l ~~.

"l'iil'kten b3.!ika herbal'lgi mill t oenizcisi tarafultlan

rilh M'n
llalmde

t3

b;);hriye neferi Gi· o.z;amnD.ITr b niu:

buht.n8n bahriye
fluma.r;ili
ldilt'f.

-

ml2C lJ"Iel'i!;uh "'.,

mo-

ttrrbotun

ciraomuan

"Ni·

dii"iiniiJJnl:!Oin.i bile "delilik .. rliye ta\·si'f debilecf'~Diz bu JlnHtl", gUn g .::tikl.~ biziDl l;;OCLlkla.rm zlhninLle bl.i}'u}"Qr. hakikat !i~kl.i.ni ulJyurJI..l. Oyle ya ~ Neden. olma.sln'l",

met" in ktl:rtul,I'a::llnda

kar~d:l!}~I'

glffilZ yii2.hulya !;ii:lin-ce. 0 aOl ·'2" numarn.1l r[l('ltorbobm silva· cisj yilzba.§l R~sat kallta.odJ.. u 'I'ih'k geUllcilennin Rus liInarunria :D aE!rlIklann I J]]J f

6OruyorswlUZ ~ Bu mernJmllZl da tatmin ede· lim' .su 'I'fuk >oeuklan No\'o· o:-;I"k lim;mmua uf:rnil'li durtm YUl'!lfln bWldu:~lI "Enos:b." '!'arm .. nlllUn U:U1gl giin yola ~lk:acag,-

TUrk denizeisi bul Bir l'ere bir llcye karar ...erm.i y' gon;u.n .. · bmriil'lde deniz nedir bil.rru,,-en Tilrk b:u;it bir sIlH::J.. lnnU11, dal. a gall Canakkale bos-anru ges;. tikOOIl -"Om... elbct flUnlm.lni 3w.IIdalli. koea bir dirtman \'3.purunu

zapiedebilirdl.

nt1l6it jm!'! c-elm.i!;:ierdi, Yunan wtpunmun haceket gil. niinu ogrltllm.p-k sebebine gclInnl
C~

oW

mesela b::u;itti:

Maks&

puru nurlu

btl vapuru miJli fillloYf! iliwe eylemek". AnadoJuda mlili hare kat ~_I IliihiJ. z.a.m:ltl, 'I' ilclnrn clind e Illill I&.:i.d:ar gcmi "I-an>.::L, h~C'1l 11 "p-

Z3..fJtetm ek. ~ hiWli ,=ekip

'!,."lI,·1 gOIl. derine 1
Q

M nt-or bo Llanm No\'oros.isktlc trunirall biUihten SOIlI'.n l ki min· NOl'oro:!i!:kll::'CJ] ~lluDlyacak ,,' nacIk: t~ll::(le.n:i3a.nm yirmind 1{ii N(ilaelA;:i .zabiti kailsn ",at:lk, D i1 Li:l1uln.l terkelnni..§Ilcr ~'f,; bu. ii· diirbitniJ e1de. Rlutwli liman m:lJ'ldan on mil mesaiooe bu1u~ Ilgl'J..l'li! tarasslld ediyol", \'a.kit nan Cklinedt koyuna il'l:rni..<;loerdi. gt~t..ikle bel'keste 8blr.!lZW~ Bo'LlamrHz G~l.IDcikt~ki fiLlS no· athyor. sinirler daha fa.zla ge· ~~Icri.n.i.n l;iibhelerini uynn.ilir. riliYQl-J kopup par alaJilucak kamamak j~in m.akmelC'rile \utl. dar geriliyor,_ den firU"~ lil kl!tun bahan~ et· l'ENUSts" GOR NJ!) !
~ \TC

derln heyecarunL ve hayrelini Im.;:UnICtiCik telmel~rimi.ide ,gi21i yeme.mi"tir. erzak \'C koma.nJ,'a boi ~b:gjldi; Eira.z il rimde gen~ 10k ~.ocuk malt:inclc-rin \"alt§:masl ir;-in icab dUl'IJjo'or. Y!L§l nzami o.'IarM 16· eden mayi mahrul~, yag hoi cloe- d1r_ Arkru::.mda 1.7 ltiloluk paragtlcli: i~iJI;.'tek su bol degildi .'e ~i.itiJ.nu.son dela mtiR..yelle edell-' biitiin l:m.111:u~n aepsini ida.re ile lerl e g-iilerek ve lIIlelll"llr"o\lJ] kOl:IUideta df.lmln damla kull.anrnak ~uy01". Bu Ijimdi lOOf] rneln! ir· l~ab ed.YOM'!J, t.ifarl~1li iTh: defa ol."1.ra;k a.llaY:l • eaJ.c oJa:n tst[1nbuUu 8abahad. Yunalt \"aplll:'i.ll1i.1n Jrnreke-ti g~iktil.ike .zabitler ,,'e mil.rette - dhldJir. Yaruna yal([Wlbm: - 1000 metre il'ti[adall at· 'bat sinirlcriuin dahn ziyade ge-mU5Ufl ? rildiSini .hisseJnyorIar. satlln;JiZ - lama..1ttan kOl"kmuynr Wdll..n iidel;l k!.mdilerini yiyot"- dedim. Y n para!iuttin a~llma.zsB., ya Layy;u-en.in lkanndm.a ta_ll;L. l.ardJ., hcsan, yahud do, e ir'lif!lda ta.y~e arlit.; gem~ gurub }'ak • ln~I, bi.n,,z, Morn gW:1.eij bab.. yarenin klUlD.dmdan :Ilp.~ya ba,· ka:rkel'l kQrkAr '\'e atlajo·ama.z-. call, va belkl ''EnOSLS." bllg;,m de
!].an •• "

muza are er
(BlIJ 'b.;!rilf,

L'lini bu ~a.tl.f1r hakil' keD, h<t.qa,NoleliktC!:l b~ ka tlir hayat l1ak1;,l t:ln.LmllJ;kel1, hen
onllD. rUI..:i!11

gori.ir·1

J'l!il-

'1c.rmde mii.!:lhie;r ('o(lllrm~ bulul\.lUl lllj!lll;:. gCl'Tulcr, mC!!:el~"1I1 tIl": 1,1" ~~" I!!ijo I~ d tp ill"lJo:!djlrH~i
bdil!!DJ ,.(1<",
tm I-lIr maVll;J, on tlir rom(l'i'I!~.-. :JirmI y~dl dub· \ .• 1.11£ Fr"~ :!ClUn I.nml ul:m lki pe-b'o-! £"cmi:iioden mUTekkcltdir. R.,r~H!n m.ak.!lmb r1 llU cenuluLn U.ze.!'II:' t h..Il:ili.z b;ur~1 1: ,11M IDC' muS~oo1.[]-e etn:I<:It&cdir.

all ~

1 n<l:l ~1I'yfollcl:J1

O.

hUll"

derhal btce-ri 'I'.az.Lyeltc Qldu .... gayet sakin n~ lbM: e
\'el'dIi;

aid ma.zbato.lar k!;!.uw ed:iImiij, d.ahiliyc [Demul" Jan kanununn ek 1l:am.l1'!.Ji)'ibA.· i$lilll~ ikrnci miizakero:si yaplH. ml~t1I'. Erz,ineun ~ehrln:in yeniden in:lila ed i lecegi s!Lh.arun i:stimliLkirlli~ aid k a.rurn teklif Qlundugu !fC kH· de knoul edilmil;ltil", Meclis, ~ene btq;iinki.i topliin. tI51.Bda, mevcud de\'lct alac.c.k lannln tahsil suretine aid ka.nun Iiyi.bruu i1e ,'a.killar memba SU· Ian iJe "rn'l~n 'lr'e zeytinliklerin iifletitme;,;i h 9 kkl n dB.ki Iayiha.Illn birWci. m'jjzakerl;ll~rIDi yllp • mI.jj va mtistaee-\i)lct kL;!,,[tu1. il~
lan bes.abRtlllll. Ti.irkiye Alm{i.lt:l"~ n.h.tcdilmi~ 01 ~fI tica.ret araBLnda

dostu olabiLinm'.' O· nunIa. DlI'Sll l,ri g '~il1 bilinm? Bii.tura diJBlIulr lUiil;8,.!;ebeti;:-ri, mWl.!:Cl' t ve illfet Inl.1 e "'C usu.llerj a'lc;:\.k birbJl:lerine miisa,.j hakla..r ila.wy.an imouIl Ill-r ve d~vl(.'1l12:.r lIraslnda k8.hi!dlJ. BeIl Alman olJinildJgun i~i 11 LltilJ y::nJ.a hakir ,.~ e~ir olara.k yaJtamaga mahkiim bl.lh.macaksa1l1 bi'iyJe bir ka.nunu ilim edell, Alman. yaDlJt nluva,ffa.kJyeti \!C Ipl besi illin n!l.Sll ~z, ~i:i}'leyebHinm, 0nn. nas.f1 1.4.nlltarJJk Menm ki bunu ynpmakll1 kendi me2.11.rltl')l
E'ndi elim li;l l~8-il:malrlal1 n~l.;a

{Eli:!oJ!

l:iIIr.,fl

1 i,,~ I l-iI.l'fill cI... ~

",H'cieri

1IIIJ::a1!; buiutlIiL' \'C toni) l"tI:r'et

:r.:arllarJ ~1!:fI bar k I~ ken: Ilk hC:l;h!ilcrinl terkL!tmek m,-'Cburl .e:t,rLdil;!'knJmlll~u-g ui:mell IJ mburg petrol ~!l!Sine S.:W t I~ .., depO\Wi'Ii! Hambl.,u·g taYYilTll! dilll llabryalan m~~·'. r brr 1lioJ["I11-" 1l11C;wnclmi.krdir. Dn<;k.J.tay:"3I'eler d,e- olli£ld::l \ 0: t,ft'I:!Ili A lttHin-

:lZl."

r,

bir .')ey
SGnlMl.

J'"'~itJ<L ~
ulI!'dLm!lfl

mC']'dilllolsnlll

j{.1.1'1'Iill;!.

Oml&m,

bu

1r'k

NasyoIJ1'I1 Sosy:J l.i.z:Q1 d:l VaslW Vill gw-uru.nu nOLo
sahada klJvve-i Ol.raDlIyor, m.:Lne,,'iy~ini

ed~

boLl'

~

nk
i

~llIOl£rn.q;I.oac
H'U.l~_

I.'C n.!.J1,IlMlar

bem 1111 ~ hElSilr:l ug-

'1,"

bJ.[' se.sle ce\'ab

gUya.

makin eleril'l

mirjyl.e
nosi!!.
s.mJ

u,grn!ilnr

tai!Grilr, cl"Ck "Er.:;l'kma.

Gun' ba Y?l.J"Lmsa,a,t 1ta.l:l
bet~i .ubjti; ~ Bit' dumen fl.eii!lendi.

i!]Q.

ill NO~o,rPS:i.lJ:;len

~ Ha.li~Lc .k:t.1nw}tl. at;rnbuly ii;lgaJ altlnda buJundur an II.! l,-Uor Ju:o~ is!: H:1l[~ten kll::l bile u-

!!k1o!I"J}~ baW;tn:!I-tll.ii.rru. II'ru! til Y I,I,;m-w g"£-:T"I"I ~i [imn n

gijri.lndii~ diye -Snail]

I

&ut bi:r Wdu

',;.ikruJY01"Ju.

v.ar .........

~urmuyC)nlu. .hEJIi hilku.met .d~iindii. t i,o fJl.nrJl '-iii 11121 o::le Rw;yadan l;ii.;;uk Itl moloroot aldJ. l~tc bH mlll.imini Uti ootL.wr- :t1, Yi~t dcnlzcilerifllil; kac:! t!r ~

- S aydanberi emin Ohill 1I::i bugimi.l heyeor!Ul !Joe' h8.Sl'eUe heklerum. i1" defa kaz.a. para,ultin a~as1, Ulyyareye talnlmak lia t'i!'en m.cV".nuJ. bah· oobmaz, Bu kampdA be.:;;. f;ene • [J ~11 ~ri by. §ekiJde hie;" biT ,'.flk'a olmanu¢lt'. Tflyyare kHn,acim ~ da.n di:inm~k m~selea.ine f:l"linc~ lrIll bcttim i~in ~.rer mrt!'lciesidir, EIni" alun ki boyle bjr ljeref' ibah~.I1depar ,!?utsi.iz bile 0 irtiflJ. linn yere atinYlibiliriM. Be:l! da· ik..ik~ ~O.lll'"a bcni navada }lara· Ifiittimle zf:vk i~mcl.t2: illtrkel1 gOll"oo~lu;iDi:z, d~dl ve ~el,"ik bir
hau'k0i2tle

lelrnnc aid
cy]e~t:il", Medls.

anI8Jjm~Yl

mubade la,s,'ib

zar-i: !:til' MHl'tin

u.ssUll.e ooomemi.J
H;J,yla
Hayt:1,

T.::l':ta.rth:ril'l"li~O:Il
tir,

bH:1

mLiteakib l.oplilllt.uunI 21. !lgmto~ ~ar:.d;,lJinba giinii ~':l' pacaktlr.
:A.nk1lr0i,

f'artiai "1 - B •

C. H. gTlIl:ill bllgiill 1910 ilaat 11 de reis vcli:i-

PlI.rn gnrho 7 (a.,i:I",

m ~clis

(ell,

tlir",r,

1 l"~1

8:IIJllflCd~)

va.[lunmu ~Tlt;.>lmeyi lerdi. BeherL~rje kili:;ikiik
'e liJ.~r mitr-

clti..~il{fl~

40000 lir~ k.3Z0!0na n

nr,ol!!l' -

"'e lIlJ Id(oQlIfIllklmriloL'! l{eld.:k~ 'rOI'lill'l ku.r<.!ll.?rl!
'1~lnut,

b',~l.ill-k1Jflo:
Dc:7lnt,~ t;iHe .kLlidw~lIlil1 IJJlli?l"l.... de dJ.u;un ve mlHI .,iJ!:Ulllunu!f'l fe:!'ml leI'm.ll.I.l!nm \;;Ljl;r::Ul (3) J:l.CII~ .,.1 kt'lc Il r J) ~!'IfI~ 1t_1;! oplnrJ 1,llrl:r bir"r I ... ].l(il I!.t<:>ter~l!'lI!k l: wt!["Jn tm.l .. rilld"kl yayl] Ildl.kilmien 11; rlYl!! nftllllf_ Y;lnc SluG buun j; I ",I c:ldl 6lmltl;,:

Iyoz

bi~r lop bulLm.llll bu

102033
10000 I~r!!!! szanan K

tayyuaoye

kc.lld i,!:irru Iil.U~lI;iJ.

bckliyell

knelel'L1~n "1" nw;caralJ m,'ltDrbotu..o. UVI1riLif;ine ytizhiL:; l'Il'ec ti kaptlln "2" numarah boo

49931
4000 lira ~z

1

nanlar

tun
~ad

ku_mambnlIg1.c.a da yw:ba~1
kaplan tayin ediJ.mi~1er -

3768

4 689
58910

:2000 lira kazarlan,lar

eel

PlBnoriln zl!.'kini tQttw.u: ml? D Uny ada bund::ut claim mil· ~ Diinyada ~undnl'l dab.o..mii· J«:-mmeJ bir ~.y 1:aB8.l"'l'Ur 6dil.e· mez_ PlimcirJ tan-'W'edffki G.ibi bi-r 1~;,jllllll[lklllakI8.l'1I:U tahri~
~dcn \'c mllhrum £ iir'atiniz konu!JMn imld.nll1dan eden ~ii:rtiitLi yoktur, ;u: oldl,lf;ul'ldan yi1zri-

h Tnbwn mebusL.l Ha.:san Sa· li.a!IUG reisliginde topl:mw. Ruznnmede QI-ta lwiJ unticaglO.l \'C £Ohra SlI1l.Bl g<!lill 'e icbanla\1.iiln Ilbt:J.)'icillle dillr e,"velllC(l lUilcc Bingol llU;:!btJ~1,I li'e-ridun Fllk· r a.1D Juulli G~cegml du'mi!ili.r, Vc- .iojte nihayc tabii, r1 tarallndbD verilmjlf bir tnhrir B€mavi bh- afct .~klindC', [(in$L~ J1)l.{wcutht. Bu tak,ritt! aid moo.· 'llif vekHinin ~c""'ab1d.mloo][Je - lie g.llr'IlZS.l.Z. iQS;;,blZ \'e I§IUU.i.'SUl den ewel mubterem BlI:!J'IekiJ bir balLl-e- IH1F-ekel~ Ge~mililltf'. Bir zelzelc illlil, tlil" !{lJ'!J.ITga jl~, Dr. Rcfik Sayda.m !:iOn i~timn. bil" tllfan ile !Lnl~mallm jmlntw (]8.!Iheri cGr~yari eaCH l'IflTid ah\'SJ' mldlI'? DD.~dan m.i.idhts bir \'9.1 ve hiidiilat !1nkkl.l1lda izahll.t ~Igm dU!jttigiinii gi':hiir'Rena o· lIIldi vermek ilzere ktirPtlye g'; •
I."ICI

'ti.k eltmek i~jn ~'I.i]'l1~ bir \,ast· ta Ohmlk h'lllla.n.ml,Yor. Tatbik mcvkiine de cLkanyor, vl'upanin ortU!:>mdn. mU!Uz.~m \"e ye k· p -, bir ktitle tC.!lIbJ ebnr.: !;:lHden. biiyiiJr ~anayi me!lablilldoen \'e modern telrnlgifl;d~f1 i~t!(:J.dt:!! eden:k t'iiinj'aYI i.stiJfiya l~aHuyor. He.m Ibunu gi.z1i kapa!c.1a oJarak da }'tI)iiJ.Iyor. Ne yapacagw.1 ~ l'lClcnJcnberi ilan el.J,ni:rLiI·, T:1~h sozl~Je lIlilloelit'ri masll ald,Ll.a-

bomhardrm:!'l n l'1li.B.di 7' (aAI.) - Va m,Ul 1,a_"'Yil-

reI~l bu 1i.llb31'l Ha~·([l IJzennoe 0011)1,.3 :lIl.l'l'IlJibnl'r'. ir mik - has d .'uku bWmIJ:!! ,'Il' bir 1-::.1 kt~1 ,u,lmiq ... .'",LunmL~lu-. D IJ toplafl dl.l.fm.all L:lyy;lr~t!l"lDi lI:l::l.ld tn-Irtt;ur.

Afrikada harb
(IEI"I
lIonrl

1 Iflt~ ";,orad,,)

li1moh:l .c;:'r~ HOTI-e5Ol. y I rurWlJH~kle ol;m llail';m mc-rk..:.z: koluman ~":IlI~[" 'Ie ht1~ arab:tl:lrtyl l> klllJ'C 0.: 11mlS iJI.l mu""tanlclle In-:t.Smdan Y.:.illl ,Ill 11., yi!d.i bll' k'o,deJl ,baret oldu: •
u ti1l1IlJ.-dllm-eklediJ' , 11£$1 kl

1l!l1y:m
Illolen-

li:uvvnlerme
IfOffi;ili

mti,

Ilcdn

U\';}rl klia.lUl C\J'Z!.Itwn-

"~ b,m KiN:l
11.J11I1'i,k~dur. ~.

A£nC:'llVllI'I'$

1.ln VI!' D:lZI kijl;1.lk (lJiZutaml=

1m ril :;1.'on"lLSJl'li •• "!fle!].iim.' IIl1hLbi lstiroa! llmem !Jlma.s I d.I;IR ll;l_vl.:;it:~ mW!l1 .bk~rl h._'Ilc:Wr, UI

im1,l' n "1J.rt'~u.b
t. - C':lJ1"e. '1 (.a..:1,) Rcutu: BurBdIJ. 'Z."UlDt!dlldi· meD:-Iz.:l.f3 IT. 111 ill:.;, dODil1UD~~ln tc)nk.ltU1u. ItontmJri fI,Jb~rl \ T ablu~lI.-bdc {kl'h;-') m~tcrd bll' Ltl rrU2.i.1H~I"ek; 1('1' :~l'lnl Vi!n!t~" sebeb "'lmu~lu'l",

ill.
..L:.KIJI'cikl~ri d~yjp de 1m gdl'imi.izdc bLl\'u1.me;;ritLiz. 'I'en~u.uh ir,;i~ kirniadJ j-J_ruz; Ada.larn., Bogil.Z<l I!;"J-dib geldlg-aniz molorboua.nn bira.z

45055
e. .Uli'
llt18 2D24 [
Lt ...

Hani

motorbot

'131443
'K"J:~I\.'I :!l'I,1l Nllmollr:iI .. r

dnc:i

l<u ..~I:ut ,o.)virllli%, ki.iri." ':1"<11"1;0;.

E".'vcJ.;j. bi-

JI4U~ 1911HI :>~~ ~"nf l' [r'lq 3t1:!'JO 9,1311 If''ti I "'va : ~7/71 Tr47~ 7 ~l daha ka.ha.c3BI. biiy~. i" ~ aG~9_ 68l~O ~~ IJ.tIHIl Il00,,,, iI(:.i I ~ '~" _,:U; Bu moLarootlar Ru y dan llf.llJl:n 12~H'1 Il~~~!. l"lf.oJlt:'.I I ~ ;011 miibayaa e-dtldlkt '11 ~aJ'llnJ. Trab. 1. !!:23B lot Ill:' lri Ii r! ' 1 J ,3 ·1 'i6. na ~eJdiler ye mel"asIUlIt! gim-, 18fJfl 1'1 ]IWJ'l::!! HI:iHIl 1&li3 ..I l!;r, 11" (,k['l(;rinC' Tlu-k 1!:anca~. dirok Bumlo.ln ,..LI1IL;l., y~'<.I laUI! hl.J)'LJI~ ,apka La"na cl:J., h&rll gemilerirle IkraLlU1"' ~lrrd~, 11'w-,lnr:I"n ll<;UnoC! ikLa"Fr, 005m" dorll ~I, bir~",'',1'1, "'Irl. mahsu8. fi liLIDu ~ld.i, m:' lie I II'I~ be" W''!I I$t>bot!l ... L!l-, I Ur, Lakin mo1orbot1:'!nn m:akine[~;rmilL! sako.thkbr

o

\

~~1l3 ~ ]:,\75

Veo t'1..,kt'l1h. t'L"I'l'yanl $1'1;1 lJ 111.. 1nn h Inlre- Clti1u- ftldlr donmt'yCl' b:,~I;.dl. Bunt,Fln illUioJondll L1JluD;1n ikHI~i bu- 1i!!I, k dtl iI;')I ... ar 1,i CI'IiClIl'l .lJ.!,;m;:m 1.I)VfOJI'l'or" lI~lhyor, Bumrn 1,,1l1i.!.C: !J.l,un ll.r 1I1'ltlk Qor\l.da ..~ 'n du';tr I<; hllltlrll~ ueuntlulq m·.d(!110 klolldJIWJI

nitl.;,:;i1MJ;:ii.r Lmmt;.lli!.mA2'., l'a.I:mot HHIlf-cc ~k~r. Y!l.llln~n plAno. :ri1 idar e-denJ .nih [l1l~[J,kOllu, I}a hi ur.H hliz:.
I~in acr"l'I~"i .s~niz i harcl.eUcl'lC! lIevesli olm;lYlnlZ, HiI' illIUlu. BIZi ga!Jyeden zc\'kin {'n bu.yuk bir tI:' :l.b hruine gr ldig..l'Ij gi:kiinl iti.· F:\k t bu

dlJbn~!'I'

,.:n: \Ie

~ ,.md(lfl N , .... hn t.lindc ,'e d " tr-lblI] IIlt'r\'! yder~k; II ,,] I I r ,u.md.i.n r:,~bltl kLrlLllel",.\: l>u du mlllYI b"-'ilTlalilI'm I Ij<;" I:'i"ily"r,

~I'" .1liu mIll,

ba~m' k

fllYillnll1)I<!]emron

,."fl. BLI .,"-

asia akrobntik

nUt.

Bliln. harb getni!erimiz tekrar n.lIf;yaya gi5n 'ldile:r'c NO',Iar'Q,I;,'Jk li. m 11 Ind;'!,, elden ge"irih'rek ia.uti.r

'·::IrdJ.

to

lann lamiri jr.-in mir1iimi~t

Okuyul."ul.:.r:unu.J.
I ,U'I Vt"fdlklcn

"" .. urn .. , _ 11''' r>l d-UIlI,1,I k .. ,dr· d.

k,-,"

B~ru plal1[jrle ur,ul"lln TiJ.r.kln.l. ba.I!1U~l<ltrh~nl AJi Ylldl~ Inonil slrllunncla inLll meyillerli.! dQIa.... ;lhnr vc gih,ilmiin i.i:tu;
~IJ, !,'l'I!ldal::iiz

'fI'i.!.1l.!IU\':tm;r,uiill.1

1l1r1.lllll;;:F1 g!;1tirir mL&1ni .... sarih iuhallm rnuleakib temas yJ n.plluc-a&t .'ley anCilk ledbit dLi· ('t Ulderj m LIhtell£' ml;l'lllclcl~.r U.a.l:funl:u-. !tIu Inlnt: 'k;,d Ird<!h1 li-3h akkl.ndo 9& alan biT "ok Ni.inmegC VI! mtid~aa \'.::l.S~tabrlk<:~I kos"lSI)tl.:Jirl it)':! mlo.! ~ltU'mL"k 1~1n. l1atible,d:n ~ y,mllJ I runl~Ddlld(,D I nI VI1l.i:it v:lrJ~ellJ h~lrlanH)~fl m;,rw: ~ mu\:-f..Llllll IIJI:uru~iuhis8.I" e<1cr. Ne (I '... .l';e ull~man.· i \'.:l Hord'IJ1>l: La f"1 ~ uall!.!'l'~ ,i~(l. ha-d'l!.n lilt \'Io.! In,pD.J:z: illbl'U.k;];S1 dnJlyr,f;jl<! do!!e l'ahlar I'~Hi\'oCLt:in tnl'a1'l.l'ldan \,(. ilir. Ill? !:ii~ f'n:m di.l~rn.'l.ll:<IIH.z. 0 rtiz Il4IfI ,!u.lv. !tl<"ri ;'lD mud ..... t.,8i.;ci mif' _\' kendisi i it,-ill b.ir ihli~'" UM lI!:~ck kaTMIDI vl."mll&kr,hr. l"ild.ilttC'n SODrn hli..kClm~tifL i:;m. 'Tr"bl\l. i:!Ll"bd£ 1,,,1' II" It:ub.r IIIr yru;, bir .... :II'l.IT(!t, bir brll~ adtli..-dillnh umuIHI hcyel(e ittifaklll milf'C'DUO diI:rUc biri kad-1r .lLlIY3H y 1". Sizt!LI UI.: l'ur m:~:mllk lti~i. taB'Irj olunarak Imat]3 buc;uk, I<lI:lri V:l~ d:. .UrlU 11n".I11; lit Ik. bi hnlo!. \'~ hllyal Illdhumll \':'\1'. l.a r-cls) ~ mbrlyel ve.rildl. UlC' ia;!TIll mub;Ln':bcdc kullawlillnl'L sa E:iz d ]..('ndinizi mU1b[a,IY ---ldI.,--ul. ~Lll mmtJ.h 11"1, CI'bUl13u.nUZ. Rasad.IJwlC' mi.i • IJ.u-mil Ilalr,:ma i~U1 Ia..umund!,,," 1,:<»( [::iii;:, m1amJn c.akJjy(' "CO IrUbat diiru Fall[], clenJ..i bize bl.l" Imy r'U~hl )'1ldl%III l{iil'~rniu: .. arp • yo Hllnm m L.&h:>J . olm. I I.izJ.ml.hr. miizakerelerii ~ll( .. 11!'1giUz J:I!lkirl'l: YQlll1lrl1l". 1.1$.(,1111 ~ Dlilk ih LLmaJin(len ba 11!sI.!{h~l'SC' ml~ QlInnq, mub..ill'l:!D.: kA!'Jliv 'lllll hllmaza girdi £i'u.lin df'ml,i Q JlklnlQ .uUt;:InIUl il bll' col!; k;inlSt'kl'l bu V:II .1.-rh,n ~[l:I~ Lllul, 1 Incl 00I!1I'flid3' (ll"i;'ildil", Bl.l: de thl§ffi.LII d giLil:. jh,HI~ l<~ndilIl ~11..I"f'.a.oilcrll:!-'

Muhtere-m B~"~JtilimLzm biidiJwlere dair toplu

tln,\'C

·U.J1 t""'I'ecciih ve mIll! bwLmi (,plbd ~k k-endinizi Jm-n.lrma-

Macar - Rumen

M ...... r

L,kulil)'NI

m

',I.nd.a
'1'"
T'

rUTJ !~l
odllll' y,ar;I!

d
[!

muh."nrlmu.11I

!l
Bn:!' N-' ,fld 10011111£ 111 kr, II'! .... 'l~r 0; kihrlt. n 1II111W:511UJH IJ '.;.'CofJ.un i:lll ,h:l!n~ ~'" ,Uh:L V.) aJ:tl n -0: y~lldu, ILl" .~J{,[Jk 'onl,lfUl ~[cn.t1I1I:'" t-IUI -iI;m.I.,nnUI \1'(' IItllrl .. u'Ulll1 .t I 'II~!!I <;I' " ,<lolJJI I 1-:'",,1 GUD' rd1'lJWfl lilli,,'? l'lurnf!r,1 ~i.J~c SlRlOFllln .. 1H~ U:'O'I,hl y .... kfJ~m[j1I.11n.. II,,}' C~llllb' IOO[1!] llnl I,in d~ [)('Hr.-d.al BolY .';ic.[d clUi~mC'Ye.' 1J.L ~I 1'" Ii; lor.lJ:irl ,:lu LJrd.J I"r,

hit"

',1,' [<jill Illu kul, Uol h 11I:tlJI " ,_ III ?'JfUlt,:IIIrIl' kH:du·, ]\1,,(' IrJ!l.nlld II •
1ft""I .. " l"k .. IlIJ.'~IJ ~", "U,OIIIl 1'1<-1 rol!',

mllll.l':

rn. ~(T!rrj(efl

1lndll

ma;:lool knn~11!! cim'l "m,.t \ t'Tmr)f1 I 'Juah
.. oJ ..

"'~f.

1]tl

eLl Hiler.

tRC

bu. t.alJ'lirat

Blra. online.' I,LlYIlI. kmde il!!,l'inrlll' III ,dr",i ~1,.[~IoI~b,.l[l Yl)pllrmpjo IIUI dl,!V".~r .-Uri:' l!u'llrrtJ,)".r ....!" IJu'Uilr t'klt& t tnk; CIl!J['~"'" \ ("f~lml:~ r,lwr fthb:r d..,ft,}ut'olJ)'oiIr. II"" I.(lrl'nl,n ontJl1de ;6ltln:l"n • lit Iren ({I) ,[J 1-:l<lilr r:lU. ml r I 11Ir~1" (,n 1 fit' I."p ~ [ell, So ,j, Oekbi pIIU:r.ilt" C""I(3 muL
K lrl!)lIll\hlUJ1 1 r'fU.I!IilFl 111111 11,,11 meTk~

ba!lJt slJali fIOrtl.u ~ ~ BlrLlZ okrubnGi yap.dl'tIl

Iiill1dllda ki ll.rn.:w.a gdrn.l~ (JIlin I' ErJfl<SiB" vap\! ru tl f' ni<:cileTlmj.

:tin dikkat nru.a.rlAnnl SekU \'e onlAr, !;{.'IlLC'ri Barbru-mt:lann, IIIZIr rC'wlerin fin.k] k.i evlaillan old IHunru, amur'lannJ luiu,'r tIl-an Slt;a.k ka.n1n bir zaman r pUny y1 mr.:trn.i~ olan Turk

V'I; b1.ma bwn: NlL!IlI i_'lLcl:"&eru....! C'e"~bLyle rnu1mklclc ~lmek gafle;tindc bu,hl.n,jum.

bir 1.. ", grGI H'IIIOOllm 1."lUll l1ytu mt.lbod, It I l,I ... yIlHILIiIIl, " Ii''' ' l -I 11111,)1"'" Tr-lirl Hvmllj', ~I 11.\Jt. h'IllIIIII t~rl.ln tlll~l, nLlL,i.lI, 11:1'. Vr LlJII4J111IyCli1' l.my"lobrlfl Tiul ii,nlk(<) rnll1fl rm.It,-lItl;'n lnll 1;:Jl:;.llIlm,,!:.I.rilr~ 111 ~

Hib ill

dl'kl;c 1I1gIlJ.zl~ \,'OI.I:ly<:1L iD'almt ~"lloil;,:lrl 1(i1.-~mtzt' t. up I" ~,1ktlr. mam::l.lll u;m bu- .IH:lI.:- 1 OIS:l}'tlJ 0 'Y:.r ye ba.!7 vurul"LIu.k, A 'mlln '!!!!~~~~~~~~!"-~~~~-!"-~~~~ ciimlesindemli:r. liih'lD II. hi im[e.si d' bi'i)'ledlr. YuJrll~,

:ol.It.h

[ju.-

rnlUlo-.

I'~I'I

Inllir

kq\'I~

Il,..rlL I

l.d I R.

Ell tUrl.tl" il<;r miyd r hu li\uLtle ka.lanLidl i1!U!, D",,,r, FlIl!'ll2 OI'lOK

~()swr-mck

Bummln nl'j.ll~n m~y!Jl.I:l1dJl l\l"nw M lr;;arJ 1iwi[J II'II.i ·:'Ik"r(' bizl SL'~rred(:'Jllt'rL> hlrollZ h~yclTll II I h ,IClltOr;1m I,a.lnm r;r"m"'1' can ycrnwk Vlt k1.1.h.ram:JDhgnnl (I hUI<;'lindt: ~'llTrilm cLlnrrl I
t!lliyoNum.

\
i

F~dmL

1-

me Iledl!".

'-:1J'dlT. TafJi Uil\,rlilllmyrtl'l.J.l< bu ['.of yr~ le· ve.:-lsiiL! ctmd, bir l-'ll7.jft'dir_ A I· 1.1011('1 IlIklnhlrrr;l ]{aptlwi milleHerJll h~lllni gordW~, H.lIha:ol £<0 c·lIIItrl,: k lj'dll'ritw nslw ri, siyn.si V' IlUme\'i o~a.k Icab ('Jet, l-le bill bu.ki.k.uLlt'ri blldi:rmell H.;in IInl m \'RIHl.usIYIc SflI. fed I I('n yrcU r bu m;U}I"\'i: tedbi ler Ilunun '_al'Csi

hi_]:' mLidafa...'l q:m.~i..il.den b:\ika lJit' iCY de~ilcilrler_ Bnnhn diiij.manllJ-I. \'(~ ro.,?

"iY.J.ll ba.lwnmd>rn

kUflluf.! m.rmet.mclt dtrin b.ir I;';~ rill:} hu'~u.sJdI.r. l\lmanY:llY~.], d~m~ nhk yoktur: AlmanY.Il.n.ln t~kil ell-iii hakild tchli..ll:ed",n kllr.ubImk i~in h:;Lb ooen 'ledbir-

te-ri u.lm.a.k I'-iN)

wzIT~j

van-br. iLl Y JI.LoClN

in U

S!tyfA if< : "

No. 119

_ Yvuu idJtULD nlll ta.zla geltti!' _ Hn.b.- sunu biIt?ydin? dedi Hakiko.t II: Adah fazla idm:.an yn:ptltll1dun d.ola_Yl keslhyorddu. FIll.d, ml!J1ca"jmdi HasmJl'la ka.NI koyuyordll .. Ali I;:o , SOhlml)'ordill. SQnf3, b iUiin gi.irc~i ac 'm i o]nu IJ.UI1'IIDDo

ilk.i

hasnn bogul}a

bOgu,ll

air-

bit-ini .'1prnb)'od;,JrdJ.
be11li'1cisall.tind~n sonra,

Glhc ..ID
ALil",o-

nun tekrar ve bil·t.!enbir hilc~l!!II;:). gC1_;tiij gU'l"iHdLi. ALic;orn.m bioi. :S~( rJ.d gili'e!}i ve hiicumu, iUi gi.i.r"t~ ~lx:uglmhUl da11~ scrt ve dah~ t/idc!cUi idl, Ad:'!.11 Hal.il, 113SmJiJI'" hi.iC!.Imlaruu gi.i.;liik1c dd«k,biLY<lrdu. Etiiroeli at"', ~(1f1.'\.i [ill]lllli. J11tiyar C:1.7.gH"ID 1!>())'lrt"hkleri.ni 1nnllrlaml~LJ. A,g[l-, dcrhal ihti)'at' Caz~r:donr!r'>C"k: _ Usta, ne 0- 'krvanu c:~ldi mi '?

Bursada futholl V'8 lailaUzn1 Iniisabakalar I --------O!----~--

s IOAIJ._~~
I...i:lli:

~'<!YII

111u I'Idi

IL

\'"I!

diU!~ir1

ytJl,;z,1'1I;.

li(.iII~'·1<I;I!!I "',koarllk "I!,buindcnl .:.kull",(d •rn Jl'I~~_'.m oh.mlar, ~'Blli!'rll"-

I
VB

terml y;>I'm~ltl.ul m~mlolJ'lfClt " hlhll)'-iIeakkn mo;\n 9]8 _ IHO de!'_" y1.lL",diJ bll g.lu ...kl,lll.lrd· II 111e.nm olup W lahlialne Illh:']'l ,crr~l'K okl,lrl,rln ,~'n y"kJBmrlL ... I I liL' II t<>f 1.l!OJ.. r-rUk ~1Ib.c. tid .. lUI ul.q;Llk ,,_!,;l!rUk rr..:!d.!Ji.nd~ 5 - 20 lI"U~tu
til it~l,r,

~ltlyorJu.
HnHl.i., Ayalda
Utdllgn

baKbY1b

bile el ens! uman tJ8.IlIDI

m.n uT.erine

tID]

yUklentI""ek bamaRI)'ll.pl.Jnym-du. Adall daha bu mcelikkl"C' "&klf de;jildi.

111til'l'll" Edi.m.di ag.~p: GiiE"iiJn Iligam ~ 81.] i::rj bH· II'U;k lru.tmd11" •• Ince bi[" illti·r. I3ak Ail~O ilastl. kendisiru ~JtJ:yo.-, dedi, Hakik:J.len, gili"t;~l hep AdclJ bL~ly()1 du, All ('I, biitlin FIg L' :...w II IJimma lNl.lUY0Tl.ll,lCULl" • y;lkt~ bu ~del'olo2' bir bl.l~ldk saat sUrdu. \t(', i" s1klel bir bale geldi. Her i"koi ~ a:rClJ ta ~i rbirini utpalll;u]:,\ ezi ~'~I'CILJ, GIlrt'~ \.o.t.o.::ll. brr hale gelmcge
~laDll!':tl.

Cn.zglD" dn),llllllIlladl,

_
-

Iste, ~lII'ldJ
Deseneki [i'c-na! .. AdahYl

geldi, t-e-hlikedeyiz ..
liol'i.'J.ml

Burs,,, (Hi,! U'L I\hlh.ll.lr",1kZUl·n) An);"r]'I\',1 ku\ \ ,~Ill t.lklmbrll'ldk.ln m"~';N'J).;!" lull! I tnll I !'I'll "uln;u-II:-I H' 1';I:r:a'1' g(.I!'!UJ bllr ..d.1 II,L In.il'; ;):Jjlml~ll.-. Blnm:j JI1."; (11, .1.L·.9p , JlI! fl,1t!lln~~ .... j!;por il r ..~••ld., {I~ mJl"lnH::i \ C her IkL tar (1[1 d~ ,'ill' I": O)'Un11 lle .::c~ en bu-im'llJc\'l~' l3irel j:olh! b.,.r.Ii.>l!'rc:'ntI(kn sonr a Ikil1d tll" r d~ lit ... II; s"nrltlJ. r W l!Iol i.lt..ua YUIIU J - I !<.;L""ml~J_ndlL 1kln":l 111 "'7 p.:u..:,r foil 1'11.1 ",l"Ik.rl';] W~ !tlml :I~ Burs.n ~IlI1lIl"OIlU hem 10:1man ;furd" Q-m9lnda nyn ..nllu:!,lLr. .t\~"r Idu",;111 n:.,un.;r.d.Ll b~.dunrn..okl.! 11111m Ank.:IiI";:U:uc"U !:ITI., hul &1l'I1D Ik cl~ ti' k ~iyt t'iHlmj ~U. fHrI~("j devrede '" 111olfi:j hlar il,r.'1 r ba 1[' .rk llnkJ k.;h:T1 oil 'fll atlOll}\I,lId.ir, _'\!;1iI" IdmJl'1o yurd~1 l;Iu "Elle ikin.. J. dcv LI!d~ Lir p~n"ltl lit: mull"b",le eCrni~ ,''Co OJiL • boI!ni:tLrhkh l'l'llulC:llIn'lL~lIr_

LitO 11 )'ilJ;>!b. ..

1m ht·~ I:Llnltlk rpotldtL l1;irl,l(' bLr !1..... ere I ,. d IlYIiI'll~l'lkii.ll.l n Ill! mt-.;U I;: InnriJoI;:.H1l !!k~1I1,;,nk!"" ~tll,kmil" I-;".Illinl RI~."i ...;le :I")i'lJI~L .. ktrr,
k.!.llluul

Du

ANLARA ~.~-~~----------IIh' d n isUhaal odU,sn

<;1

BiRA

.Indll": A~II".Jakl
ll:::lrL

). lollJ mtlddlll~rdt.ld

I!II-

iNH'isAR

11. I 1."" t'1i1I.iYl!ln ""H."1i "urJm !i :l~u~I(.·, HJ.lO d."1 to <I~~kt '!HQ I kn'!lar B ikt: . B~U lik tub .1l~J!! k~~ kLlI eden ,kI.!JI.i~, m1..""kI!sLnn~1 i.bcrl!
ma;Jl
I!lUr"".

mu;,y cuelc r, .)'11 LJfll'ru.l ~

}ukl"y.·

!1mr l1.:flrllldfl

~I!I"

10 Kiloluk ,tiiplerde .250 kurusa satllll'
K abal'iI:!iita Inhlsarial1" ba~mUdUdtUGIUne mUracl!1nt adlimerst TeLafon 43799

I

~ir"u][ 1I:ehlikci1e:;;illJ2.?

_
-

!bucumLa.rul

JJjdi:1rt1i.i.. filimw ardr .kl:9Ilm.i)'l!tcl{ •.

Cok .surer lI1i? Ado.!JnI_ll lIi\lkll\'em~til'l~!

bagh...
_
_ siileT de:nriD'l? ·\'allJ..h k~bremem. Ad-CI]I.

1

Ne Kadar

Belki, CAlml1 di~iJ"lc t~Oiir~:j ba...1Jya.b dtirt 503.ti ItJ.I" Iiii.nh.ir i1r • buJml.lflt~l- lo~ak8.t, il~i hwaf t.::J. - Adabdao aFl.Jk bl-l) Ir kal-· cV\'ellri Im:la h~r kct etmi~'or- I mad! nIl? duo Fa "at, \'~kit CiOl~ bol oklu· _ Giire!itir .. Belli ol.in~ " 1"08gu i\:Ul herkes [<\h.~t ll"ah3l. SC)'kat ... redetli[r>(ckti &. abeTit' kakmak - .Fakat :ne? ihti.mall yokh.!. _ A.I.i\i:o. ~iirc~i kaza.c.a.eak ... Bir ar:.ilik Alir;onun hu('kete - Nc :royh.iyonmll? ~tigi gOr'ii.ldii H:1Smu"l1 I;':ltf.l.- HiE ,kaz;aya Ulgr.a.mLl.Z53. ylli!: dolu bu.rad81l !mpmaga. kOY\lldu_ de yfu. ... SJikJ hi.icumi:t1'da blJhll'lll~'ordlu, - Oemel~ bi2im p?.raJar gitLiAdah JJ lii~!detli. m,lIk::J.beleyc - Ollc... ba.:< [adl_ _ Vay ko:rohl-<;.] ill i}'& .. KUI:"Bu, hiictlm ve !lo~!.-'1JTI:.!ar an- r tuldlll. dlk §\!.mla:Ll,. cak be~ dnli.JI'::.L I:allar silrdiL Bit·r.. Lila A!il,'U bll meydnna uenbirc L~·'_rdLl.Cene c!'ki lenl hik:i:m o]ur.. po dal'l;~~.dc bll"birini ezici agu' ... yaplp da bLl berifi mcy~ g-ilrc~ Ii. lLdl. dr..mlao t;jk:J.nuali!.. I Allt,n ':':' tell .... birdenbire - Bem:e, .A1ii;:O, tek ba~1TI.a cur-". ; dur~mi..i51ti.i:- rohr,:11l huiuatt;H3Ir.

Bu m3rdiln (:'1'\ ('1 adl'tltm ll:'~"'jll: mosab .•lI,II"'rL Y3pllml ur, Yur. metC"l!kler.nd~n bI.l111 n tam ebilYtt ...;:J..... rl'l't l~ !>Lllliye i'~ Orh:m. '21)11 lTIill1M.r lll'1 :::8 :;'mi)..: ,]\: Zilla, -lOO 11,<:~rll!yl mC'llltrL ~lr okuta mlld,Nif11 elsa dahl '1nl"ak:ll"ll~ hcmen ljU'oI:J11l,l.e miilri.l\;'''' ~ fli.1L 1]<: Nih,1t1, ~ek It ~uz mdn.';:I'! ~.l:2.~ III! H e ~.IO, HUll mdrL'~'i -4.418 !!d(!cc:'klt'rtl,r. ill! yil1'" tlllIi.·ul. 4XIOO b;)}l .k ,.mlmll FE.NNI S1JNNETlFi ..1~;lr ,0:1,,1:1.1 ' ~urd1.i W}Wl'Il 46.5 lk ~ilz::mml:~I~IL·dlr.

330(1dl;l1jl.l~nlu W~ bu dll~umlutll!"l::! mUllm(!lelll:! tflbi 'hbyc:tnl"ljmob lerd~n 11~,·tj bi tin p LiI.;] hl'l ytil-:J,l!k okutu dcvarn (!\rlll.rc(',dl ol!", yLLks!:k !JkU.ll~fl icrl>oedc:nl.:or, :2: Bun] rcli.n 527. 326, 325 i!ah d!3~mlll -.~rlil.;; !;;rml.lnunun :lS 10"" m: ddc "" totl'~" y •• LD! clg.ltluranlard:ln l:1I1'lLIlt?rlnll!' dt~:.!nl .cdl1miyc:-

t-

t,"" ..

l.J~.UII.. ot.llll1ad~ (i.HI Lk Z,y:1. db.kdl!! 1 2~.I:IG Ll~ Fuad, )(Llkuolr; WIILDm.Q., 1.114 lie H llid. dri-!.l almOldd 41.45 lIe Fu.,,:I. IUfLilCl otmu~bn.hr. 'Irlngil.

Emlin
-'Ii'

Fidan
tlil~;lm .. t
yollp,llr.

Turnay'a

altleUer

c;~kacak

"'I!l
lEv:
yOI'lU

S!J1l.llye
)'.lnD.

hl..;lIILulull ~l:1;ml.· Illklle:,'1 bu Iil.YLD B'2~H'IJ$ _~Qnuml:J bkr IlH:'ln IIo!k l I>~.~' IIhaLktle ~Ik;t<:'il](tlr, Bu 'Si!!~ ilhlllUr:m IlltiI<1IU! :ItsIJlt.nnlhm"d ldl,;Jjllll I:u:nuz I.IInlm. clogi b.o.fL mmWk:Ll;u'da .go~tl.:'''i~ fIYIU5:Jb"k:JL:.iTl }o"'Fl'-. mak vc til! ,c"'l'!lI:l ~poru bUral.'-l'da hill).;:; iJ~LIIII'r'L::Ihtl[,. GIElr:ccl: k.allll! 1~'lI1d(" RtziJ Mill<Eud, Fmk =-bl '1..1 'm(4h i5'1lInplJo' r'l1." vOirthr. BlInl:1rm y"p;>C'<lklru" mU!l: _ b.Ii<,.J.,I1' :o;uphCGlz k. h... k:'Jmll llWKii ~ lamllJ";](OIk ..... i.lm1oe-nni l~.Lhkl ... i ~~l"ll)"fl.l"1.l:l'1'l j'.:Ikmdim El~rwn.:k JI],,!;lllL '~'UU'l'2.

I===::::::::;:;:;====:;:..;;:;;::::========= 3. UI1;i.!
SlIIltir lI-I'kl",I~t:lI"lIefl:

is.t:JsK,dl'ln!!: Erjb apilrlbl'l(ml.

Tel

H:lil~

Hwlo<ul<

I

i

I

hil-I

cum'

rl!1U

ue,-am

"tm~l~ti.

m-ll)'da nd~ n ~l!~iLr-1ll1.mli~ ..
\'.lr Et::l&Ll

dikJ:.mtiru cdJi.eden Ali~onun h::t.-I rek:ltl 1... l:sinde ijubhekr ; uy,i;!.ndrrm~~tl. Edl.111ell o.g-alal". ibll;,ar CazCU'LI. i51Jrt1u: _ Usta, ne '0, Ill:dcn dw-dl! Ali~o..

Rdir-I1!!li

a~anm

bile

[IaZaM

01l.a"?

l.Ii.JddC'L ,il,..,-L.!llat ]'I.hilit;] r :lI.iElnlin.l l[;;!ndisin~ ::lsQl~~el"l "l' t:ilih "i"Ii..yet;.c.dc: bulu.n,m l!:u.,.Llk ]ulJl HilceykYII: v!I!U,.et.m ~'Crrnl$ bull,ll'u:1ugu ::&l1S/9"'O tIlritdi lstidDda S :roliilundil F fcko7 miLl'L;2!l~inm n"rumotlu V'I: Has;:) 1/00lfaklwrmdi.l esk. Hi, 10 klJPL NQ, lu a.r~:iLI]ll"1 itiYULLIlUO izal.esini. I:rIl-eb VOl!! I/"!'ffl.'!:kur. d."""" !li!hrnekk ioC~~ klLInDll muI'LLlkcmll:' IiaIikn L"I.'Il~I"SY':1J'l rm.ilIi!h~I"SL!l1 j~l!licC!s]_rnl ...~ Ti1~ ~~ire!lim:lco. celt .r::.i;.otl~rll' gl!!tll'i:"l:l!"ktiL lIolL1 .1.1mkalliirm allJ[1.:l" 20n/18'10 till-,hli ku:yli) ~Ul'02~n mLlnimmi bUY"; • blr IhlJ11laHr IU::ltine ijorl:c ....c:drilr il.rl;~'Un nl!.f~ f4.:JI.J.1y;:]d., kr.' ~ll(!ct:tt;tJr, dll'l '1'1:: liLlie!" n2!Sf, dahl \'OIoko 11(' M::l-

l~ilL"ln"'l, Koc:l. YIJ!Juf, Ad:lll linti] blI klf'JJ:"ler, bill." ~'·g ... r Y<lJ1lpl Ih.tiyarl hlkl§l.Jnrlat-i:j:l 0 valtit belk..i mll'}'cl:J.nd!11l 'l;lka1'"1 .. 1:1r _ \"OkS8, boyle;! l,ek'f'.r tekl:!T

Boks

musabakalarl
c:-

r-i1I;;IY'1 1avrl

1llLl ~ ,.po.unu )."t"lIk
lilllm,~lL .. , AmllLo]

II< maks;:]dlJe aKill h;17-lr

i.ntLkill ·tlne!>. il,,-ere An::u;li v\·ll)d Kosti LQgapu1<';ls z\!v«::m \"1:' ls-

tar",r,~d.1fl thi' musab.

,·.drct!lh

bok~Qrl· In i~t.r:!k bu n'lilsub:llol .. ]',' ii:lUb\O'i tunk~"ml
;S,:lIUnImQiI

"{'ir '",kopI.IIOl\utl liari~1 £ll!ni uhld.{'"",ul! bl.llUI dugu e;"n.llilLl!i IIlCIC"k. muddl!L \ .. gerekslJ l;iljifr E.5i1d .' .... 1'<:'Sl!SI

nepsini adayabilir, doo_:,
(DE:',-3111l

mulesl gU"" [I ..~!o;; U~ "lr,hU

fD.'!')

II...

BI:}"Q1Ih''ld,1 ~'a~ul:lcak-

Y

",f<o ve j\f·

nk"nm

h"!"11

Jler~-

dt.' Ikarnct

cUd,de.Lml

1I'IIIn~,111(!l-L giol~Il:l.'1JIlU

!ili ik ...m:I,GiIlI,bo l

an me.,;hul

MI!1TI1!:'kcllj)'li<d~ lllo'flIC!!r!' II1:rl1a1 1:_ d.iilmcltl~' Ol.lll DI.I "~I~ I '~'rUrt bUT1~ d'l~ l.K!yle 'clnl"n"l.,~tnl \'C! bu j~dl!" llk .adm~1 .It ,cak btl rnW;(lb.lk"nlll
rnl.l\ d",,~;")'clli d JZ_ LC~"'<';; ~lIi *JlI~lOni 12-

bey;:m dmiS n: V:IIl.lro 'o/'C' M.arika Imlod<LrtdS i11ntl'l teblJ(!;]l ~o;l·:l!!;. miU1J'It.~mece 1<, f31' lr ",Lmu, loulun-rt ...::;tJn-. OBI! 5i,lu,zziklr i1t u"m ~LlYU"-'IUI\ il.~ leti {Iii":! J:)11,j.!1(II.1··u~·c Itmhakem£.' de :1l/8J 19"O s.:la~ 10 ,_:"'J ltluullfLk Il'llI.unrlugu key(iy!.:'lllU" da,-c\iyt' 1Y11lk:1nUI13 ktllTli aIm t:: (jure illn ohrnlil. V", hL ...b ..lmJrI , l1'Iu!l}'yen glJ.rl<t..: ffi"hkeml:d.. bl~~'1t \'~nl bill lkale S"<i!lmeJerJ \ [. kendllct"lIl!' f.~l!"l II ~l!lrmeIerl ihtLlr ahllU.
:;'1I1U1n~nmed

Adanada

mahsu]ii

C;eltik

ulu",han"i!l 3 IInc~ SuI" H:tkhnl L"Inde:n; btanb-ul Todd, It tiLl ekUirli.l.i;il

HUklllt1
Be-I
\'oe-

_

EiIWgLDd~1l
g(:ll,

l]-Iha

1.(.r.

g~.i.n:si d-LlbeddlJ.z

IJhl-

yor :r,at11JediyonlrYI-

!\dln-J, lUusu i) - C..,nub !nellllckc\kn .;-eltLk IllU I.ehllS5' I R:~y I LLr'll n. QrU.LK. 1l.'l;IY 'mnt.lk~ It.ubllt 'l..Lkd;l(,Tlml~'"T1 M~I' IIll! d~nrrJ~l'!I Adlln,'~';~ iil.ll u,: L"m 151lf. oe~c 1"]1'''~lt ·h;1 ~ '- ],'1!'Imut:. E~rlJ'.,·roQ'r.: }r.cndlslIlue ~u Lz.lhllh "hhm: Bu el!ne H"i;.yJ.H\ Ul; nlllY(.)tl kilo ~cllll-: 1 lilt al .'()cbllt:cci>imL~L LilhIl'I,,' ediYOrlll. H (,I)' ~,Llll ~~ .;~ltll11l!1"1 I1MI'''''' ,·t.n~k Ut~n! e It j I!mrine
II." fl1:Jn mOillill ·lerl ... II L~t hill'! ?,,-

kill R:lu l.ail":lUnd~" yo.il:lu 1rtLkl.:i1 I:;J:ddt'~i !lS No. III .. pl ,1 No. 11..1tllilH'SmtlC $::Jf'el ~[lk()Ktu alL'.)' hln" 01(,11.n 20 Ii ~..1 .oIJ ~lJru~ :1].1"Y.

m'w~"t 'E:,nii,

~

H"'! .. mllllln€l~II: !HIJ/::!Rtl Dil\' t'l Jit_
i"'u~:.lll'lJmd"ll

l;.,'k. d" ....:I9UHLl _'''Llm"k~<I ohm mull; ~cm'i:'!;mdc 15 !:t", Illl.LdclC!tle mLI~u.(:! Tc!erl>lI dlr!:ld.orhlgl,l EmiLI R"il w, .... llnJLI, "rulij"t Dp.lrtmlln ':lddc~~ 1 J' "1 ,,1~yLI~n III::Imet..rlihlmn r'I~~·.lull olm.J,m .• L.lnIlCD .ltllltn tetlLga' icc;:u;mi\
\'e

-l

ANA-ILK-ORT
K"r",k"lu
r:f.i

-

( KIZ .. Erkek
k:!r~'i'"dl".

A-LISE

.

)

I

NfiJnlilt'

T .. ltU"I:

·etl:';7!J

l..,1 I hu,~$1 11.5e;lrlll. 1"", n. \o..:drl:i I l l<u~LJk 5Inlfl,I,[1I,1 Da~hll' ve ,,(II:; dl IIU'lJyd n::nlu. I{;:]Yld i~iD 11 I un murllT1.!.rlib"l·l'1,11 '.I:lt olun:lbilir

Ad'lll, ,jul
II, !bll, gllrcli
Alll ")

li.ir. ~iir~iy()r'l

g.LI gi.Ir-c e ..

Nn

~.J.1l L l. 'r"rJeb;]~1 IS, I\nrilrl)';l h;liL.l

ml.ll"l

1I\~1,n.(h
~::l",lr

LUI

8uhll!r .I~yhl!l" '!HU/l ::!8Ci

~i I~ 118010 LlI'llLlne pmu W<1t 1-1 ile l.d.hl.Lm.'· \ ~rllims o1dub'\l!1dnn y".nl 'e
Ik

,·Ilil.'''~n

~lJ

hdah, Ali(

10 glhi ;!Ut"C. C ...nc~k lki S::J..'lt dil ~I.

No. ~u dO~YIl llr... :1 11.,11 77 li..... 013I<urU!li Ill"r-ilk .la\,]_ mIll }- .p1lrrt:l'kln 1")-

\"ilkll me'•.ku~d:1 LU .... mDhkeme.·!C
1l')"~I"r1 r.11

biL;::;.tt "I'Y'" CL']mc 1~1 t::tkdllnh-1Ii

blh.e-I~~:~~::~:;:::::=:::==~~~~::=::
J: l:lUl'-lJ1kl1.
Ullru ..

::: -

Eskl

T"I HI' m~ 1.s1,{'~ .i.l., m 1oI,leb"m.u ~161l! kad:1r nl.
,I

~['YIQhr1ttl

)'1 t l£lncsl

l6.z.,[nd,,_

!i'l a ~oLI>:..t:\ b:l~h:y~c. t t'r.

-

Dog-ru_. s<lnra

:=;'Imal

aJ1l1','torUm

'1

Ahc:-o, h~:mJarma lafiih)'Or.. Tl lmialllll
Ol'lLlatl y:\pJ.ca~1Il

k('-nwu~
YOrllyor.
'.J" 1!1 -

for.

t

lC U£)ta1k

bl.lrada, ,Jedl.

mudd~iall:l'h"l rlllLl V~l{~l(!h nezd.mk k~c:i..JbiisllCro;! len1 "luh..lkC!mcslr;jd~ t\:.lmctRanll1lr\ mel huL oLu I 1,1., L nllb,l hml"tJ(. ~Il Ilrll1E'1"i tC!blie: ,t io'rD 11,:1 '.1' m;.l, Adml; nil, 1 l:i.nlye mml.al>llsmo'lJ kell1conm 'li." :2 dEl LtHO (.. I[ il,i",,' mll; ,1:1l11-:1l!~b ~ IKlntl' u!o::hJ!"::u 1l.,LI~d ;!,..,dlr :111 KlWI,l 5<1 I 101 tho L;ilihlh,1 i.lzelil'".(! m 1!;,lhoe- I)•• dllllili \'e ~uL"mi1l l1l;.lhkun("u: hoar; \,(fllml~ .,I<JU(l,lflr 1TI"'1 ~ .. I.H!lcL·1 h' I I ~lrr'UI(' h·dkJ rdan ~'L"\'m \"(! \,;.1;11 ln~ 1 UI'{h 111'::1. •• [ Lo!-! [llmm' t 1'. £, :('I)CI ~c Lllerjn bu .... eya t-,ilv~l" I.. 1 II hutlilllJI nadl!, .. y ..... 1,1, d:1 L. 'Cllmr lcrmc I I.lI, JLll l."lIQII'I,. -",Yilbcn IllLlh(]kemc},t.' delIl'. Cent.!) \ Itl1yt>tlet Jml~dckl ~'I!l Ik v:lm \'o(! ; ra.. t i1e<::<.:KI ILlII"'" leom.,t! uti'" lou )'11 dl ,r III 1111 Ir I glliP: ~'lijnUl' b ~oJl \c btr,·I<.:LI,dll'. u~~r A"blln

-I'
l

i"iJlI.k""ney~ (k'r· ...n~ \8 \·"rlt.,....~gl iL"o. ...ll.lrl~. ·

It.... -

T J VA
I'IA~ID

r ROLA

R

I -----.--------------1

I·sta-n-cbul B -.dl"Y·,·SI" J-la"'"nla'rl
W ....

...

--..,.~-I
Hk i·cmln .. ll

... """'.,.--

....

Ylllu].:

FHZA T~'alI",slJ

11A !"IL.h) j)(r~ ""u.e guni.i ak~ml irC,,,,d,]O:oy Sure.r,..&. b[Jh~c::5II:j~1! 'fATAl< 1.1 VAGONLAR i<.OHTROLORO

I

kir.;trll UO.OO
~l (100

II..:ndI11ukDval;;lnd:J ~.;llwcl\~ne.
B l:tt!.ll (,',.1' Iskele
I

I~l•..:\~ l::.ar~bSlIld" J
to •• bTUldil 0·:10

No .. 13 SO
rne1.r-e

mur"l

~I hnll ar· \'Illn .. [III';' ,nut,rmmcnlUi
!,'

1:;.00

lie 111e

y:n:llil ~lk ka-

'~b.lr I nle

~-~-

[Un, )

e

-

l';\I'l:

~-:lf::IU OU[.JU,l old LuI WI U":!~d· Dhl
fI 1 I!lr Lt f.i

hl.1It

;, ...l;.mul

UL .JIl

!lL,'Ln
~ .. I l II"

"l

kl
"

I

.L

h.ml'
I•

~ lUr. Ihr s:.·I" L C b Jl cder y ,1

y~dl
U£I

l,.all,

t

1 • IlL JJll~

Nc u.:rc.~ ~"i:!n 11 , ~r.-;1 -

c" \~

,.,1

Jl<

rll ,

,I,

lin.

II

'w

J., -

rt

(II

I

,
I !;J

!~l y

SlI lilt: A,hm- J I

l' ,

dJ.r.

! .J

I ell ~ J ~ n
.,.. L
1 () D.:I

-1.1"

I

{Sgnu

.,,:lr]

I

~~.rl)'lIt

Mi,J(l ......l: l

MII!:IU

Cilmal-cdrlin !;E.I N 1ilJ..II<J,,,,,

SARA.;;ota:'u
~ c:r t '(~I'I:' .. h D" tliJ~;tII,)

~

.

'

ABU5TOS1940
IdareYari
Tmrgn.l: YEN) S
......1..-

CUM
O~uncu YI~- No~817
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~.~I~~~~

AU 2(179·.':.

TELEF'oN:

aONLOK

SI"tASi

HALK

G"'2E~rES~

Her Verde 5 Kuru~

'~.w~~~~~~~~.~~~~ .. ~--~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __

.~

Ira ,Ie eri

01 ora 'tat.yo la
T.f.I~U'rJoD,

ba, Iyor
a-

Milli ~efin ...... e_ ' R gapacagl .. •• uzaaeresi segahat

I ar

8 ta,B,~ -

Pan;.

ja.M] bil d I!piyor ;

Balkon :IU w:dl dolqly<l da bunun .I1e miiAa ifade C!'!:tiginl
tIC

, rtada,Yez:r.i

du-

BaIlh suret toe anlii.m' Iimk yoktur. BalkaJilMda 1»r Ba..I·
1wn lbi.!!Akl Varda. Bvgiin b~J muahedel)amc h!mII.E:D bakidJJ'. Fakat. :soJ'I. giliUerini y(l,~.I\kla (Jldugunu idmn et!en'loJ!l-I pck habiz n.ddedil!Jfieyi2. i:lstlll:an misaJu me\cu¢l llTa&lVUIYllt 1m wllha.tua es&B1Wl Inll d em )"Cr. Ve Balkanh devlelle:r ,,< • IWlda, mrb~ bi.a:rTWi <iN ru dJnhktan bapa ibertlangJ hie Ball!:anll devretin UC6vW. ibtimalioo ~ ~tle.riW biJ'.. le;JtiriYOTdu...

mu~larrll[. T;j!bliJdi'! If( 'y., 1.{On' 1 rIIrld.~-thi' ~h l:vhmd. f l'ITw.:;k.JiU bwudo:in tru-n. Dn lliikulI("l J lult~m lJ l"mll" Ul, ·Ullurj.<'l;ll, ACbIIHI II I!rln~ mlll'af1 1O,..-I>;Ir: 11 j .. b,,~luru kayd _ I1111~tlr Somril' ,~ I" i I m 1 ku~, II!U", I Har~lM n:.;,.. Ul 1\ Wt i'llIrll'l- ..181 Y:lI~ll II
Yi! Irllk~JIilli'1 "'.

B. iki ia,lt'.lt'llre UQl1l1tJ (1lftlJgundm bah en. ve hamill hadiseYi 1 ckz:i,b etmek 1'i.iz.lImlLl'lu b"0r0,ugiiJl.li. k~~cde[l, y nl llDyleoo; olti 11gu nuUm rnlil?\i';:lIll hmhseyliye:n iram malbli'Hll. tranl. hi~ plak.adar ctmiYIliDAlma.n Ibey.a..z 1I::il.a. i ~l h:akJDl'IIda SovytA g,ilZietclcril!le biF k 3,!: hafts wvel verilea ee\l'8.1n babrutaHIJI Iju.nlan )fa.z.. maktadJr:

So!,'ya hMclye komiseri c!.oIotO\'UO &1«, ilzelinde

Blikl\~, ,8 hr..a,). t1DUmIi2;delr.i tid !;Un .za:rfmda Knuv(lvada. ~gfrrisbyJjl:l R!!OI!rulyadan
,~ reJe:rin HdA$kl'ril1~ 1'Lfi..lr m~k bOl~icamMlna inti2.al
Ila.zm

-

Ank;n".a g (H1J:HIIII) - M_jlru ~fin bir J kj ~n H' ~mle, d;jrt
gUn kadl1.r devarn etlJ]W;J m ~I

temcl
,~a1arl

~i.r !.lll1[l)()liil ~ la.ilatJIIE:
'" YD&ga.d,~-

hlr, Corum
1_1Ull

ruget

\'e t.Jrt.a AnMolumlllUJrI&I ... lrlda

maktadn.
rf'isli,iJ

I!IblU-lllollklel"d.e

bulumnnlars

m""bw-

tet-

JIn.riciyii!'

B. ~lKIrlJD

!Ii1lH1d,1!. Ihm]unom HllIIgac

L.._ ......

HI

luji.r.

~:::::===::::::=::::;::::::::::::::::::::!

j

mu.ra.bhwd.llrl r.J.o.b&hl('),m BU)~ rqe c:~1mi.!j 'lie (',fIe jlemegi.nl bii~""ekJhB. G~b'll!rtll il ber~boPI y~mi,,!cnli.-. Ri.lm~ya narmnn 1Il'I~ 1'£.
Rurm'illya

t

"'l~r dIal' "d.

1t11~1t:

bu mev« lur r..:Jlly!t

D~:lJI\I.D
;di li:lrrin
Irifi uJ!iJITi ~

P rcGII-1Ju,1 Jilr RUI:rulr.

V('

M~u-

pII',gJ h"luIIII'm lo:i.h 1t4I.lkopol::ml.l.n

1)t1~

mullik

III )d ..... hllniIf1H. BiJlrllo IJoiI~ ,"df" ru "~w"y!;l ,'61,"nldlr,
Krl"lYfi .~

,,~ d(Jj{U:r~ dr> It'''YII
~ ,~er

tm n, rim" ol.m'lm."l1r.
&II

"t·

p"'llilltL,ml

ThbIi

ttJl,,"d~ bn' m:lhlll. 8 Ih}y .. mduLu-J umumJ IuiJn!'(Ahmm &fl Il!IJHllt"h ~blii\l: Bu il!; I"fin r blKtmlww IuLd:lI wllJlliI ....-. bir .1::0;»
V1I: Zt:t1i1:'1'l

rll.. ) -

.l"~~un InIllYl!: db.:i !,';3n.iJmu:l'tU:r. llim'l"l Jnlullo r ;. .... iliddl hJ!lI'Il!;;; IJg'I"lIJTII~UI'. 1 ~tlnU~I:IJ. En Jo 10r UIlle-rl iIIitJWlIllll urlbt {l;:.rJfk.l II.kd~ harb g['mil" I hinl df1)(Io !I!' d ~J1"J n tullmi.!;Iil ~~1I-III~'Vf nhllm:"i bt!yiili: zaJ'a:rlar mo,-!i!'!".lr,dc ~JC'd.'1 '~"ii'lilhe oIlt DLi:rindm mlJ.re'kkt!b b.Jlo dll~YlIl kavi'.... hrilril! lir ~lII: bliy1.J k y"ollllguilann . :lylld;.1 dfolKlian:c tamatileilll uJ]I • .n;k·rinl.l~ 'MDflndDn I)ombardnniil1'l edilmillotll. mi.TI rnilhvuldu1<ia I .zrmncclbbiitkteUu DiLl<liJ'1: lli'mi!!.l Io..Jddi ~lH!tle !!lir, T.:.yyttrdc . ~I 5;iI.iJmflll Ih~ h"'~ ugn.w.-l'I1l~r. t:dirJ1ID

,.~pt.ll."l h;]\'11 h~mlllr'

om

Ver:m~ ~!cI~"Umu:il'. mubet ve deliU Mycsil'lde rIiesele'l tavazzub Cl"tI!.~ir<fje. e memv

Iekebmi2Wl boyle kom~j.lleOliO[IJi:IJ'fJ. glrmiYeRk tam l:iitarafhd~n~....u;; bll" zamae !JQ.'niH~m.1.!J o1C1u,guDfi, k.nll<iLl. brunI oM'I.I~:;:tnJ.-

InruiIli. EttDtJt.
Jk:polar
I...f.l1dl'.Q, 8 fjj,:\) nUn." ot1o:den ~Ilrg 41):

Dii!JI:D
ili.'I!!r.l,

Ta~I'M9::bI.

'SaytrD

~"!I,I",lnJ,t.Lr;

Bunw:r

.melo'CI.l.Q

Ill.a!fJdji

v~'es

tr gi)r,e w;1k bir Wwnlil. Ifadesi !IJI.lI ol.abilh·di: Bhlg,IU"ii!if.a.o m!'V-

~"Udvll.dr U zaria dl!j:iljtinnege bllI:ama, dlger Ba1Jwl devletlciii h ' muttelikan ~ ola uld,.rdI. :;.imd~Mihv@J MvietleriniD. ncza.ret '11(: V€£O,yeti. albn· B 'M'LSt.a milli davala· r.LIJ.d:l.'fi b lif!dec-ek gJ vi g\J-

*,rli.-i 1\ I'rLIl.;ldii klnOl~~r-dJm!l!.rl .R.'ru lITwuz WliLjIT la.:ll' 1IIn! I.ta..;;r011U"~ "'Luirtu:i.l!dtn:1( )Cud£" biJlllnan Ilo; t.QI")'::IJ~1 t:lhr,b ",1ml::;" ~.lPitI!lhr tllr 'IT,'II -ilk u:ai.""II'll:i mllhim bD~ulllJ' ':Il1lu)l~hr. .IE!.r bnvOJ. muUmrophe!ri ~ln

&.n.-i3e N~JiIoerredklen ko"b-

LoIIUIr-a, " C;J dll:n..J UZO"U
:!i.1 ,10111

,~.Il!'

HlI¥iln
• J~

M:iIT' ~ "" nat1iloo
)1<;

tG.JtUliI

BSlIoI1!IW.da

liIan emm b1ld1Ilm18.kta idik r TH:r·tlig"' mil' ba.1:!en! gOre, Mu-sIKI1ttel o.at gaurt.ei!1. .ayDi me:sele tini Cllmw1.eBi gtlnu mUh:i:w ttll' Ill>." Iii" J!'1'.I!:'J,; jJ1l.t,)';,O" ... bvlUl!lduhnkkmda _,Ie yauill flktad.l!r: DleclliBi riyaset ed~ektir. III lyi ki B. Moluto-v n'lltkll.llLda..~timaJJ aktedeeek olaf! DaztTlaI' il'J']\I d<lima !SOyl o'lllSI J d.. , Bu "'11III d" ..~h"" m ""lIlh~'''''1 Iddi:l olu-·'ll"f!.n 't.a.nfimdB IliIo;g pyaI'! hi'!' Mjtima esna.smdn mem]c.!;Jelj a- I 11r.11 n'I~ k;JIr t TULJ., Ir, '" ,1f'lll1l~I;rr(-a II>llI." .L.A.. ,.,.. ~1_, .. ..;J";"'m1" i""'f'Ct .....-......._I m,l:u,ad,,' .30 oo.em IIlWwn .. m~n:o t:r _ill blr 1-IITl.d.iJ tconl IHIr]o!!ITIoi1l1)~ ~ .... IJ.'AYI""""_ ....... "'LU 'a ,:;jn;!teon ,]'·ri ii' LI n ') 111.1\ :ali~(", ~Ilocntl 3 iIIJ],cU "lI'fala.~ ~e.Jde.rdlr,
-----....:..---__

I mach.'Ra Ca.zt..) - "1'. or .101'18 R.ft.ma, :B Radycm
.• •
1

------=====---~~ Ita.ya'" nBzlrlar

l'cl 1"e i\jtll"u eden HUl...rahhmi]fd' R-umanya h:arimye nann 13 Maa l'I~jlC&Cu It RDmaIlYfHl!tn Soiya ve Bl'lgrnd eh;IJenml'.

A'ur'u pa" daki K·.· I'tl Teh 1·1nI~""IIIii.i
LwJdl orun
bur 'l!1memnm
fI,'I

~-,j"~':l'l:l"'"

Ii!>l,i !tl~ A. rup:J(ta

Du.v uk

J'1I1~h.1d]m kltli.iIo lilt .,I!I-

pt'k rlllllrll'~ I Inl ",Mul'l"~

ml

(:tml~ u'Ulul'idulLl..,]', oI!'lmC!"kI..dld;>;r. ni m:;;hM1 r r,II~;1ldkl1 111f i!dLk tJiikiu-n surecek olur5.J I unr:bll AlMan.IMll\ 'I'ile:<111 ...P, c. glnl ,,.k1.n~'"c dm ZiTiiI AJrnilJdill I:l.!('~ 1m tnul
h.l~ll
MiU1;JoIli 1ll1;lhll~

.l::;;«

"J-

(:erenn
n!IJUl

I!d.,n

"IOU Wl'

1:>ed~ oiI'IIi

DoD:il.J1mBJ'c m
~ Sim;1o

l!I:JUb tunl,r1 lruvvcltlrffide ta,,-al'll!ler

Ij')'y~.f~

~'il'.J. tahmin n !'l Iulmnc1n: oIl'Cnubm-::IcIb DWvik'd~ r.It!UIIil d~l!!nnJ:l. :IU-,x rr~ltiJ.triyRtlJ 1:111" bucwn yapml,bnfrr. au rnah~ d eem i'i 7100 l«J lJitiodl bblllyetind 3 pertol d@-

dll:iwriilduhll II", 1illl,lh. io!.'r'~l . on ,.,ltr;a 11l1Y'pJtc:;:y

'!'~,~

AJ~

ba'l.!lI"llmlfj-

Belediye Defter·

=======:.....

_

B" I'1ll'n~1'iI, ill.l-llj, i:I J,.lll:Jklilr zuhur ~(:<C~ otlln,ra Imnu~ ubtb,ql • y;dnlol. 101m",.. "!; oII:Q.;IJUl:uJ!1l lie muRlIirtalillllt A.lm."llu r t.J" r",d;:lJ, 101-

1J....Ii.(. Kilfl!lq

kill

lim:JDlnr
VI:"

dab ~ ,'a url:ll'1bl1 ),4·" ..'!imIiJ IlEYTi"efcrl"
_ , •

Jl'lDuu

U~II'.IilPIIU' ~ l'I!.

D~. f II!hllVD

.t!k bliltnu
bomJ;.r[,I]J,jun

_tMrlal"
!I~l.l

I

.Jrll~iTll

1'1:1-

-lit
I
huzll'la IgJ lU.l3usi tar, eyt tat blk ed bllf'c.(C'kbi'. Be_ edh y 1kltsad mudjlnj ga.tinoYl:L ,b'lImck istlyen 2 - 30 JII::iijiye Lu ~ kIlde dl.lhuliyt" biJ ti ~ee.iidJi'lfll g-3riWcE' doeri'r.al ell -ya.knQ nlef<CrI mer"1Lezindoo KndLkoy J:l:ayrnalr.!ll:IU CcIlahn tel('fw ,etMlfj ~ir J...~ pohsie g.uf n0y.n gii!1:m Ii;!iI'I ini l'l:l ~em.J~Ur. Bir32 I:!Onm :breien kaymnllnrn C>Cllab dH aziy li l.Jz:,'lldau b"m· mii~ 1.' dC'l'l!IaJ bi!i cl!nnij__mt'.rjIhud yapllarJiLh g-rlZit\C'Jya. bu' l mt
mptl np tIIItuJm1J'f!:uz,
gru!:ilI'UJj';!l

J.
lPiIr ~bm: ..k ,.nob ..e i~l
i1i:l:i1n) ;')("~
!"

AI

'"1'''
.'1

I'o'bIUli' ltlt.y.,lj;.n

ile n. ,.. ,d.. lII'-

bllbu."JIII"

rilnliY0l". Rumlllilya 1. ~+IIOo111Miii1~;;;'.~ h1iL F.lrflJPEl;da :Jrt:.lll Dob;rie~ ibti·

JA:fl kalnuyo.cakUr, ~ DOOea;~

flu
daVo\Sl.Dl

1'Mltt;.1e-

GTladan Im.lkttkt::w !>Oaro Bu1ga

n
_

'tav.e-I IeJerek Y1l:lliI.niHtan.'1. tel'il vUz eb!re RlJ.man}-an.tn Balk3.D 'I1U kmn teVOkan BulgariI:."1an aJ'IlyIHDe b~kete ~1;;iDeim.ki.n mldll"~ XCl'l.(il hududlan JU\lJl'U.U hahaoldiugu. Mimal'l uzIfJ,fIlMY1 V>f: .uaz:i. ka.~betmejli t.rreih e~ ilIIlan N.lilmmya., IrulilllUl aksi bi.r haUl bar "l!P.eb talt:ib ~e1l YW:HLD1~i1..1iD~· LlmJ da Btl ,(wi.llto.n ile hi~ ha:r gift!" mi? DelDek ,olnyoT lI:i SalI:an itW'Hlu WOO i:Jmriinii ikm.al etm.il,l ve ImgUnden tIlrihe mti~ u] tmii saytJa.tiliL . .Ba.lko.n.h ,devleUeri alftktdar edeu bir WI Mau!!" da.VlUIl

Pa~ali ma ni, Tuzla g I~

---..........-_......-. _

Ur u

I

ma II? ',~"

Maliya
II

t;...... )

'Ffo"'Ll't

T;

_ Rumanyada Vahumahfuz diler aleybinde

7:O:U,

'n~a

.aylmdd

memurlarr bir uazi~n 0'y8 eNS az n helediye ik"llsad m ildU rile Kad.... kiiy kaym ka hakklnd,a za .llluttuar

r~mi !Jon n-llUu1:l;r. 1':~11 .... ~'nlv.l. 5i"-~<'1I t.. I, h• .-nlll1 • til' h f'ILhk JlImIln.liiJID. me" "'''y linl hoe-I £'111~'1" ,,:ddi.:l ~tL ~.l'·11 he l' n;)10 l-~Vitd, (!~mr_.l., l.o;tem.:m .. lili'rmi:lf'D do.t"nQ i')k,c.'IIktil'. AlMon r, rl)'" U, :I:'i' MZIr.:l.l\u" ;)' '~lIllo.,;J 11(:':;T 1)';1 t ';:iJ1".~IJ\"'Oi mllit~oj
10:' '!II. FJ"oJ.n&:l
\-'r·

JiI,]nllld:lYB. )'",("-

yerler dururken Pendl,kte tersane

'kurmak dog,ru mudur ?
Vazan ~IHiKMET ILG,AZ

"sdbirter

Bubq,. Jt.-6mctiWlo
DWI

tI fnJl.~ - ]llJl1iI.~nhii!!J Jnoniln lrurvIb ei!lil-en 11,3-

2
Bu t.ecHillIe giSore en iyi t.eni.aIloe yerin.in gen~ Hali~ aJdugu i!leti~
eesil'lf:l\'srlbr. EsaSCiD bUl"ad~ hlt'!/\lZ}at, depoJar,ab ili:aIDT, cl,'acda. Ge.ti.!b i~iligi ilcillfete1:· :mI'J blr kalk mevclI.ttur. E!!l mii-

bim denii'. lI"Jl:8.I'let merkezimi~ tevllill ,edoen lHrLaJlb uJ !kma WlIIa bffft'I1ID blthpktJ r. B~ IL'iImbnben HaJici!n Wi'srme oJarnk 1ImI.lamlm!WI g~r,:;ii :re ~ii.ru.m1!l 0180 .. u :!l IIint:1I ....yr.dII)

:Cr~d!W1;:gru~m~e:I non
y~ri yoktu.r Bol1l#i ~ a..nJu1aru inhiaar et1:irirs
BrJI! Dob-

,.a:r- ~.:::--~-------::==-==="""""""""'------d--~~

ii K amp 1-: _a

,.ice ihtiliLfmm balli Balkanlnrdaki unzen.i hangiJ husullU'dB. oozmLUJ ve han,gi brnmWtl'l1 hi,. yeo] dOzeIJ Inll!'mu~ur? Rl.JillIAI1ya i!e Bulga.f1lltruIm aDliafMa£1 BalJ.;ai':lhl.rda hl~ b.1ir tteyi bmanull 9dd~iJem~ J3.i.!AldM me\rcud bit" Lhltlif vl?I!:llesiru ortad.an 1 ahhmu.I} VI! B,dkan !:ltd· h!.lDU takviyc etml~ olro!lk n:ub r. Yam Ballianla.nlu. ba b ~kn ;.r.bilecek if:5&:!h ~tir'lull r· de:D blnll.iu (mu ab~ oh,:'I:r4! tIT.

Pilanoreu AI. Y.ld,z Istanbu,lda Ai'l a·'ft Ig-. I anlahyor

Y"l,ud,I .... h;fk_""lld.o \:'Ilk l~hdl ........ L~Itw.hDi l iill!rp~ 'et mi!ktPdIIl'. 1"1 "illl 'I'tlO '1rIHt ilium lItwnlln)F~1hl ynltl1dale lJ :PIIJ hi ]lIIlJm~. 1 - 111111den ~V't Jt!..ll'n~!') ",bi1'3'l!itlrll I.'l<fe e-t!i'l1llj ... I;'in Yablldilern n. V",1IDiL1 l-l.lJ1bdc bbed,e hd%mt"t ftmi~ 01;),.-,1", '1/' Ilm,.1W1: ~h>Dlmll 'I'Ci'"i!'l.IIk vc I.ortlDlnrl. 2RI.IDlYII"')1l l!H8 de:m ~I'i!'::l ~r:n YlltmdUrr, :'l .nJr)lI,('J" Ill.mC"l Jllntlll .fIrltul ohru.'l'aD Yollhllrid["~. ikll'lCI Yc. .~".Iuci ''''lila d,ah,1 "iilIJllldll~:r ~ nun.. tulJ1'll!!llmnt' :o1J.nn _ rn:n.zla,. V. lIti b t.".meUIY.re i:).')i\ U mC::! II!.k.lcrdL bulllnam1i2.I.aJi'. r.'oc,id.... itlan I'll II,,!....-I.. ' dolt.!l oliilTIl1.yac'''d~n ,f,Jbl :y:Jlm~ cl1c,iudl! InbJ.;tlr l;liIllI'l'l _ flUi'lIiMl'.,c~ll, Ii p.riO IJDlam,,,,.'J;;"o1o; ~~rnk !.karpl'"Ii JlrLJoflJlln..l1k YElf1,[1ml;!fElc;:r.I" IIID!:'m .... 'l'e Il'i.u:df! .;;.,.Mbl I,lIny1hB!!I

(o"l1l'

Radlkoy m~l!iye • memurllK1, dUn ak~ Jeta.nbul bctediyeJi ile lsta;obul defteroarbp arDimldu ihWiIa sebeb olan ~ok garib bi.r variyrl.e sebeb 'Qlmu~lardur. Mahiye memllrhtt.run 'b31'U surt"tte 'hataJ&in gtirill_ bl.l ;bj. di&e ,Fjo~ i'lekJ}lie 1Ce!'eJ,'a.O ,etmiS-tiro Belediye ikbsa.d Hliidii:rU bay SaIret Sez.em dwakll3ID teftiR I m. - kaadiylc Su8>Jiiye gazh~o.mn3 giimi5ltil'. GaziPo 0 alH;aw I~DnI UUni N~. d.inin i!ltir;r.kill;! bir fevka1id~ 1'nUF;.i.mcr,e tertib
etmektedil". Gazi'llnya ya]~]iVla:.n ~'1illi:1 iye ilt.tJ"'ld Jf.Ii.i.rliirti hal k:a, dID1 n U,ye blJl!'iJ keaiJrJ.ig,_!f'C bll·· nun iot;:.in50 .kllll"lJll a.hndlg, nl l:1i3.yto tit' gomrtWtil:r. Halnuki bcledi~

m"..: !

~lIIm ctml!k rn;;kutdLIf' B. Hoo\"(', t.dI· n!,l"n h"~lrt· n"!J rUnln ... tQk<:lull!' Imr~I.1:mm31P I~YI old~I.Jj'IU Klyll!I'1"IJ~. ,(",1<11' JllIn:,,,,\ m,ll!"QlI"r1nll'i ,J .. m~J..--(j,' memlek-eU"l .1n::.lr"inll1 ,i.a~ -, ,T; I \o:mm I{lft I"'" 1X:'<l rill Iltlu. ltdlo.irkrt ~md.den ;)iJ .. ~ bulunduJ,!lum.l
I:: Lrni.:;ti.

I

I

I

ffln rmlu Ill .. D, hI.~Hcr oiIe Alm:my.1<1., I yIY"''L~11 111 [,)'01 narlFlln bit", I(' bUll) l!i'e«ol< "01" dllU bol "Itlllt:unil ~.ilyh'ml Ii Al,\l;mlarllL ha.-bt! 'I Ih~lyl}n loon hu" !.>:It ~'I,r>Io;1J III: E(l!diklrJL'll Idill.' el", hillel') m- IIlll dUI, K. '111511 d~\'ldl.: ~ .R;;Y:III,')!;l'd:! rr~d.·11j~. f60nu 3 Iin ..i.I ",11I' ... dlll)

------::::====--:.....-~~

Fak&t,

ewek
Vt.'I€D

glVofiI-

t~

Ziraaf vek~linin

dllll~l.Ihy~parlJi]iI

b.ncll'l~18J'il)l ra:ralflrJllUl

·mo."llnl lemiP'1 dmtk

it'ln

~anmablr '110'

tedkikleri
U~k, .8 Hl..Ok. t - Bir ka~ gUll d.,.nbe:ri Rilt,ll ,,'n VJldy"..ti ~au.lll.nmlli. J.eUi:lkll.:rd buhlnmakla 018P Zir.ll.\ Vl"hu .fuhl~ Erk11111..' II dun tl coGeLlli: ..- Sum.. v lr ;l:1l.l:1.nIub cjrh:j!el'l~ tcma:::d3 lmIWlm:Ll1j ve 1'ru'!lI"'~1J1 V~I.\,::t 1J11 gtl:r:d~:n ge.(;inlJktlo.n !!Imr'" U~a·
.1(.'1

lis
t~r.
• '"e

m;eomunl M~IiI'tII'

sahneyl'
~Hi~k[1

~Iknnlm_j!;,:-

ye:nin

b:u:mJlclg:t yt''1li tarifel('r

a.~l!Ian dulluh-

-

II:Ill~kild dl.llhwiyc bileti almmaH1l1 kal'j :jekildt: mcnetmek-

tedjr. (;ill.z,IlJIO, fevkalil.de Jl11.1<:71.m I"C miiruJ.5C'betJ~e am:a1.];bclE'di yellin bu gibl miJ.9~Ul'IetelcI: j~i.-o
,;:;;

}11lI.'lh'l.rmm ga.Y'L nb: til. Jdu gtl n UI In:mwna leyh 111?S., l. J J'I\1 b h"orUrk n \f\'~;ke- v rill'n 50 Jm·
1'Ultlal'llIl
:r1<-'!"IIJm~lm [lloll1Li
l,'}l~"""""""'"

SO .... ICDll. -

t;['.
AM;::;:; ••

.'l UP1..-U
"II .....

''';,ti'''~~)
;1

::

Q~'

t4JIIi4f 'P.TrlrTm ..... •..

oF!t'.,

.-..n-,tNrIN,..

If

r .. oil _ .~

~ r .....

1 rtmI), .. lilk tiirtllr,

tkinl"1 !lJl!I.lfa LhaluI YWillldUl!r Il: _ O{'·rlik rr. .... ','t'!h li'ITII'tI!! husu..'il 1,011" \"I!rgl Vel' "'kk'rdh. c;'llk UlI<ir t>1 n... Jilr lJu ""r 1,)'1 i'lmmr' IliMl1eotlcfJ y:.p_ JDu!J, IIl.Jr"W .jd"y('\.r·k.li!'~dl.r lI'o!llgi I5IrlJttm olul'"S" Qbun YII hUdikrm fir lk. oarubl olmiiJ.~1 yn:!'llklJr. Bu .opr,,1ot1.1 d " ... tc r,''i'1.' H1H~.

ZiHl~t
('\'Ve!

gehmi!'lti:r. Vwili

bllJ;iin

tl~kJ.er:l
lwrunt!'.n-

ka.ynudt·lmJl~.I,

~tmi!!-

uQ'i, bcll!dl}'t".'i, J1Brtiyi ;,:jy~l1Tt ve -leiter' ftl 1t""lkmll.fI1 gC'::.Gc.rC'~ licJln·t
¥ • ZI
.' I

mi.~ir.

ocl;J.h·

nm

~i!,al''i·tJf'1I ".

yeni bJT d~n (,ll.kunlftlLk miL1Ul.ll~W Jfadcelmez ki. bWla mtibak mcV2.llu b:'-lJ1p.l!ll!::UlI, Enlkl1.fi m.i.<mkI1Il1I. d8.'l'rH diirt (jevk:J; arainnda Coer!!:yow £'CI n lyi d03UIIJJ" mwmqb't't~f.!rine lJ.und~n 5Q[lra Blilgam.-

1311 k yfiyet brUi.ya

'iuhl.lul 01F11 loi"l'lun-liiflfl d(dJJ'. BUI!(ind"l1 Lllh"ul'll

Mm:J}'~ln 1rIi!:l>. r y,,-

ooml:-"l'f~ ~'.... d":1.1 Ik t m:'Lslltrl ef,na.smtla

I'L'rok k~. ,L klJ~ lL.'rdl.' tJ:'1.ilr

!'Iud]

,';Lfh"

i1'itJ Il?mjyt,\'c); Ilf.

Y ilnudd

..~uJd"TI rot. ilnl !-!(:TI<;bk :lhnam I)' OJ".lId;lubr.

1Xildl~.tl'lu

0((

i alyan goJii!»
---0----

Xli"!.

zil"a.i
I~e

\'uiyelJ

~('Idt'r'

ua::-aIJu('lrillmda diy.Llmulnn fI.'!iI ilarl."lJ"
EI'i~mcn

u.wn da. Iltlhak il,;lm~1 Balkanlardn sulhu idnll1' tF.Ly m.i talib edl'lIl <k~ dU8{.;·:m t.o.k1ny,o otml:k IJI2't.ic~il'lJ ver«~ UoImolunabilil.'. rF'Q.k:'i.t Il ilhill :iru rn uh o..ll:l!Jl'IC i'Jl'n )'I.I.IJuz zev.ahirine hakar-all: :1") Il.!"rtJ'kl 1/e ~ Ii bIT IIiI Ul'\el-tc du· 'lo1W dll'.k nln,hfllllli,it"Hil.r. Hal!: i~mtte bl1i.:·:!fllJuda l'lIJgliD u#.rgiPjml~ bi
i!fjCY i~ Ca!ill' (I \.A I (!klnu a lill~U AJr ... )

]Java

KUJ:"'dJnUfll.lfl

It,, ..nll II, P1VJU,i.:'J

b~'. I;ID ,,!.men AJ.t YIldlzli.. k.ilJ'Ioi lolur!!JYII]HZ, i?:iUlIr.. Fr'i"l'I:Iickelltl hl1h1l5!l;J hl.L>nbul'lJfI lI,;oJoi • .l'j La nldlr: ~ lIou Ii:I,?\Jt ~o: Ioniodh 11:1.\1. k,;"IIri>I')'I."11 bloiloi:! h., .... ; Ihl< ,"e l..iIY]O .... ·JlI. t:l.Jk Ic.mdll 1:r..nh,1~ "1""",,. III ~rLl pUlfIoI.'IrIIIT'IIIO

I

(Anecdol,s) Ian
'10".

IBall har'b
Vazan ':

zt:n

Ol!lll

MI;lM~g

tmr;1(lan

aI :I!IClm. iiaJ(riItml,tlr.

Akdeni de yalnlz
IlngUizler go,ruUlyor Italyan taarruzu ge'Di~liyecekmi ?
~~ ri.inde.:n b~ri l'laJyu.: AI· n 1.[I-I1n, 111l(;~ St:Dmllli!li· I~ ne Im.r I t ruu' ru.za g;T~m.i~1:i'r t ',11':1 h.a.rirnnlji Oll'umcu gimlii, }'~ni i"'i ~y evvel harbe ginm (~

i.;'IJ,MeI"'I'l:>

,,",,'..J'l'"

QtI.k .mba
£,),1<111

.t.r~,IW'" 1Q.l.I 1iIJ'1',nt" ~d& old ...k~n 'lllI.iii VI: nJlIlltiJ7.;llll blr m~tLI'l ~~lCr,,~,PUiruw .... "1 b. tu:r I;Irlrrllil :ll'H'Il IHln;l11t> blllr. },'o:I:!tli'l .:slh·l.Ilnili blr J.ar1.[1,y1l. lI.l"I.l'..:W v;:, dl:rr !Jl r Il'Illo)'iII;tllli, hnut ~j_ "110:, Iii.!;,:. '1'<:' 1l!:'lli" hlI op;.rlmoTlU"1 da.-r'II.;,13"o

~Jmll

-

!:meldi lenoral

AimanJ8 d'a izrnir fuarlna i$lirak kar,arlnl verd i
U:81il", S (a.fl.r - AlmlU.'l liti'Ii, D.a~liII ew·{'1 ,h!;lL' 'till ii.i u'dLli'l"'lnu.-.c Linin sannyi Prol;l.[l.g·1..I1dw if::ri alml!i ~ld,.ii:l.L ,il;il'l Rt'r!.'k Habelli5tA.Hr;~.!f're:k L.ii:'~nda ~Y:'L- rn3taiy~tim.le 01 lrak I."ntel"lDl!Lsyo-fl:1.l lzmir (l,Iaruw, i~1irakc ImJ'U' ni 'liT ltILll!j,j) 1LlZLl'iJJ!,r Y<J, mL'_ vcoJli"i h£llK'r nlJllmlli't.li'. lEoill ... 2 f"~1 11I),lad.J

Allil Ihsa,ftl Sih~s
lid n cl
\.

mm.::l

IIJI:bJhl',]O

8 ahltemiz-

~ ... 1 1',10;' em.llYiI'Ilj
Vo,;

,.f<:.!l~

gl]

.I::IL' ' '1.1",

dedi .:

bo" 1/' ,r. '1'. kobi YI'[l1 hartlll"1J J oUliCU p.l"'iII3a)

de okuyull'llu.z

..

f:_.

OKUYU,OU

_.......,_'"
K/:

(Ill. $UW'I'l

,

I u),f. II ~

DlvCR

OS'Q blrakl!an
1912 senesi cylUI(,.inll~ nall~ll1lt rbl iqli:l wmum -c!~erJili·lI" i1&l cdi:lmi:.ilt. 1miy~Gn1 kIr~ dnha evvel (4nllkkw.ede va lEmlrde tufloEmmle (,Ian iki 0'1"dUi t l..:iJyo.Wm';.!L bu tLu-.!li1am l my:laro tehH.id~esi zmJ:I oJdn· Iprnd{ln terhis OllIDillU;JlU: fu...

a

;;=~:;:;::;~~====== . ...,
Y~n:.
r:~1 O'!'i1io! .~ IH'II;:IIJ'!dlll'!~.n," gai'oi

imti iln ar
Belle

nil"
~J1.hk]a.nn.
~W1l

oku.yucumlJ.i! }'~y,o'l":

1mr1ihh~.
or.'lI~

1!~_IliU"

'WYllluyordu; ~ilnkU,. .mH.dAfan IIlIl,
hw;e-kJ l rin

''B Y
mCnlo

Ahnan
'11

tisesimkll
§u~illdun

oldl:!J[) , F

Bu haifa Ruman a
Mut IiIrunll Ild:l~ I;IIlILmuoo,m1 .fm.u::l J ~lL\d!C pir 'I;i 'Md h(;YI:t.i (;clc.c-r'l> hro~ kJ1illdti mLmll{crcic:-n: b3.byac:l~L hDbcr ~l!.RmqUr. M:n;l~il>t;;uullin !toDn y:l]1 n l.;; IclJIlt"r' m :.e • """dl)'L'rl lllrilllll;ki.n '1<.Ii.lf;wlllllll lid mL'IIll('k l IH';C:lna.. yenl bt, nlnla~rr:-Il .. UlIh :tkUI tnr =runt lui n

__ f"1acaristan,-

erdulae- vlli-:.M.r.i.... '~71'ill tlrt' •• i_m,,, t.'I.i ~~, tauro7:J, ga.' :nm aTdJrmm 1m flOO ]..1 •• k bit'j ~,[J , ,. d ::l5Ill' bID _:__ topl!\'i:Kbb"'a31 ht. g-TIlzl'5T lo~ 'I 0 'b.a. llal :1 buTadau dn. .

um

a"l'i:'tU;

eGtKelct'"a"

olgun~.uga. gicdi.m. Tarlh
l;;QBl,[lo~syom)tl.n

ve

Alii Ihsan Sa bis I
2: Her tarn:ill
,,""Or,
SSIU'l7..

lUi, TrablW1gnriJ
Il!IIlSl, BUD

I:mrbinin

1:l'Ul-

bWm oralarda k.l!!mffil 01·
me~U etimiz, doD1UJJDSd1~ IiI-

tehdldlu

r.q;dln

.bJii.TbI.."41eriz, iiolUrilz de verme]l'i& f~ry- dl '1'1 IIiI4Il C3JilLfl -!m.Ieden III'lm~ yl.!~l l-.I.I-:illr :E!aik21l hilkll- g1:iltl-e.N ~[Jl'(;IJldil" 1\lltl!l bll$11' dl'i mnnOOilelll ~rrirl"riro·? .. UlI2L.lliiMC eesaret V~~, 06~llU:tccilet'~ polltikl],c.dl.lru maillJ il::llpal"3.torlutu arnzismdli!' nuz, uvie'ti. ld~ !([I,evlciind~ 0g&.i:: dikmi§ olduJ.i1lLri YCdCli kcparrnak i~ oulari tWmk etmi tan ~a~ InJ gnilett"c U;)'o.:u..'m1l,YotW, 'life kandJ ,:liZI irli. 1 os Moe~ruliyd rnhllabl_n~k kUJ'Il'\" W gfumek'l\e;n, m d dl dan lSQUfA Tti l~isetUn 'y:uun~. kta'v Ucrimizi iyi ~ei:IlCk 11 ,61. ,l.iIasta mnm Ilirilmesa ih- wl1!ldsn kurtulWllJllU-flardJ, G~rl:i lfJ08 inkIliUruJdillJ. t ,]' tim!lllerl ham korn~'I.I~ goztill'- ftc;'tlgm nn cV'\'~lfli Bos- ihlilfi.lindcD sonra miIletin clilflO H('I'Segin, :lOrlhl ~ark1 Ru· !':tinceJel"i., hiBsiyatJ,. :m.::w.e.iy:rb mcl:l'I In Hhukl:J.rjylc ba$l!.\lIlJ§ lri_jks~lmi;ti. ~k. tel all..l.--i ol.n.D ta3f.iye lnrd-teUeri !ElU- etnIek. I~u\f'lj'e~mi':k unul<il1 \'0 de 1tal~'a.nin T -a.ll~u~r'b:'1J teo- hC,Ir'cc::L.Illan arlm:lljb. FClkat boc \.uru~'le Yffil lOll's:llb'l,Y-S gil'- !'iUz mrnldli 1,uY'IIeUerinn.: leW de -11.Ii. Oniu!''e dOn.:lllmfl ~ol~ mil idi. istif.::1I1e iwmete muhta~ Iidi. Uaddi lm~' :L,;t lJu buhr:rnd.m m keD \mya m~le' in, \-~ lem tlayanmlyan aw iiucelerm~ gore. knU' l-Ilvvetler teyit kun yM) tehdirllere benzu. su!"ctt hillini t.e.ear..mill eden Yunanisl:.anr Bul~arist:J.I1 ''e Su-I:;;w bu ,-'aziyd :i~de bir de histan ar.l.l2n.nda gizIi mi.i£akel~ poljtilr,:o. il:itilM:i. itt..lha1.~llm' . rctcr ynpa:rai.t; 1912 yaunda klU~1 it:il8.f~1llln:!::I. miburu. si~lrl1Sj cin,fiyetl~r, nihay« fugi li:z po. HILUm". ittifalnm kUmLak 1!S1I1 ,!:a1J~yorl[ll"dL Ka.radai; prlL"llSlilIbk:::strun LlTilltan K.Dmil Pa· ~ui de nralW'lJla almJ.!}la.rdJ. §aIllJl Sl1draza.n.-.J Ni.rJ:m pq:l1'..1n YUDlrnista:n ile senelerdenoed u- IULTiliy uanrl almohn ii'bi h'mmli olnn Girid ihti15.fJ_, Girid· di elc maddi myillJ~llDl2:d:m. li Venizelosun ¥Lm:m hll.~\'ekili bl~ka. HI.MlCvi bM:uJduklo.r da oimasa ile dalla btiyUk meselele-daguFmUflU_ B1J. giirilltUJer ~. re yol ~IW_§ idi. Broda. Balkan itti[P:X miir.akcBi7.;im diploma tlrlIlllll.Z:, hu.rici releTi.ndelil hUkUJ:ge1! haberda:1" 5iyas~t 1J!~l1nla:rumz deriD bir o]::tmaN~ VC K8.m.il ~rn in:' G:3.fIl"t J ~inde BaJknnltlllnn bu gili:z poli'dtf3lllB gm:c:nmCt;i dll' barek~lle-riru sez.eme~lerdi. bu hOOLlSC'" hill bir il!:n v~ya Bir ya.ndan bu. j;aDet, diger lao yal"dlm tem.in cd~~ (:;t. ,allaJ:Ji J.!endimiz;i de'>' a,YIUL5mda tt.olyanJ.arn. lf~ ~akk::U.e gQr ckligimio;:, "!lltkle-n 'i'"UZ\lh "e lzm:ir tacaflan.ndA tapa mlJ iI~ gi5rmege, ruaddi ku' len. 01 iki mM_im o.rdw:nuz da, bu uogru iikmcg J't'lii_ru oluycrdlol. gafleliD tealriym siya.si vru:iye-t.Hu g:'l!lrd 0 da:..ue hi.iyii,k idi te bubraD. g:oriilm_edismdcn, ki It'l.l\'acJann. Tralllll$!;"uba 1912 )'lLlJllda terhi.s edilrni§W. lecal"ilri'lllii bile, !1nC;lM ltaly:;m ButerbD3d. bi:r b~ baftahariJ g-cm.i.lerinim T!'<lblu!'l ,Oni..ine g~tikte.n sonn. Ba..IlaI.n ittifa~ gC'll.LclNiyl ve tlaJyam.n 34 sa:10 paUlik verdi Vi! B.,1IIwlllh mu1:.= atllk illtimawm \'e~ I'e ha- teiikler selerberlik ilan ctU [er_ b~I" D,iabiLtni,tilL JJab.a eVIl I Zaruri olarak bizim hfik Umet Itl:i'~ra aki haZIrWd:tn, o.sk I:" de ~fe[be-:rlik :ilinm.a. m.ecbur irl~a.bl w!: Srllre gibi h.!H·eketlel'"i kaJd.l, duymak, ltalY,;UlIrt Tl"ahlu5;}Gene !lyni gafletin v-e ken tIt"yhindehi mrsnu YO tee: viii mizl ~k m-etli zaJ!lm:bn~n.irt tC: (ilmni ~zmek, bu h\l,l;Ust'la ge- siriyle. Yemell isyDWlll te::;kin l't.:K [1"' i1t .... eftki Alma.cya il e ~eI~jll, glil:n~l k],b_~' :reisimiz I)inn rek F'r::J.nSa V!L" lngih.er\i j I~ yap furl Pw;.a milbimce bir kllM"ct ttg-. mi.h'.ak~feleri hater almrrk ile- Yt:! ~me- 3ab.i~J.e, ~ok za· aslii rl'liionl~iin olmamJ_,~tl. 0 I>A- mw~ e 1fV-e1 Yenume gonderibni, nclJ1u.3m II)lan Hakkt \'e tt~~yan barbinin le&riyle-p, ltalyanm bu ha;;;lr-lIkhn ~s- fie 11 kLlV\,t.'tleri \'e ne d~ orndallIl,<'mda, 311Clnk &!o'oglunda I ki!:z~t P(tr;a iite ;a.e.;me zobjt.FratLSlZ tiy3.t osunda !;.Uhn,c ya· len amavat nGlJ C{!'}bmiimklln 0wn :! -L IGc:tya, bcmen her ge- lamam!'Jtl. HI] SW"etle Y(:meru cc gelerek nWlUll'a. yaflan ecnelJiIl[h oo~li:m dl3rkell an~\' t:l rLllL bi k8,lm m1.lstlC!rln (Iamdu1D..l, mi.idaEauJ ihm.al edilmi!l idi, r;i.ibek at PjlaJ1.DJ.. bcdji '\'"W:l.ld Za'l,'ll.lb. 3.IlIlV!l.tan, Z3.v~llJ Ahar ..k lh:nni ~~ ~Jk. I:IIH~nk 'DB.Q[)]ll bel,) bu imparatOiluk gi.i:tLii.gilnu sHip diiz..elternk se~' .• dtl!'liiru':eleri, kenardaki 1;<lIJ 11 k~ retl'!'lekle "S ldt c:eG-irird.L 1nn Isluh veya, mWlafa.: i~i.1l te 1l)'l1i ganet, B!i.IKa;n ittifa!;t'n",lr·nJe.l1'beri ne kadal' ihnlAl , ]{l e.Jn:asrnda tlo- deo,r3.m ediyomil mabtl.ya u~ idi, Ann· 111 nlget' t~,'ll1 BlDS Inhllitbl Ilol'llcln, lji,mcndi[ r yok v.ec veile ne_ oldum d~!j_sine donmilij Y:l gDJlct a2.1.mn. J.i: a.r !;.all· iill_ 11kllab ile, iBtilJdadJ d~. Wrlru'da demi!!'yulliIn }',__lfn_!. virmek He birdenbm~' kendinJi£i rru.~tI, A1Iadolu da kl!la '(,1 RS~k IWY'iretli gtirmej~ Im~lrL kL:'r yo1:keill kenar ~ lar 3.!'lk~r \re k~I;!h~,ur-ladQlduI"lllm U ij tu, AskGrilJl v-e kltjl:.mrn biJ mu· hiUc IDllddi v'' m@lll:!1/'; rerbi ye
r
J•

kcseriiz.

A_lI.:.,I,!i"lII.mI lI.kL_"ln ~ g:ij;;;~ ~@]t uzak, defi!]n~: I;I'-ey~ vi~di:tlI ik:lirJ;darc !;ii.ode:rikre.l~ kJnlr,ymulI. 1311"k.eua:r ~ WrlJLl'ilD y ildi.ad6.D 1l.IOIia'Yat::m! • IDIZ ne kadar:ciyan g(if'W_~ VI} nc kadac gm k~ idi. • II .lite nYlti fe:aa tesi:1I'- )rW:Wi.dcn ordlmUll ~.dnki genel kurm:L)' ~ e:rkim hWi"l:Iiye~ umu« miye ~ de !'emem[e klllmlliJ idl, BWIm ·yn;PlIDfI il.l!d:ugu BGfar l)l;lnbn ILhvale gOl'c 'b:l.ahih li:i~ zu g6H1l~lL. fl.rJ.IlJuJri se{,e-r Ji'£ lJ!nnmn. i:uab giizden rinia 1 prajet g .;Lher iBene ytniden
rilmeleri

lml}tmrnhm

cylQ[ del.-'ror'1':l,uOl

dan fics ret heyeHeri gelecek

Ijinelj;aadtm~

Bu

Y~k

ld'ii}u~mWi .mektt!'blilO iI;;",u,-e~ &jm. Fo..kIlt ylilumk MWJ:Cnd.i.9

mektebi nin kahtlJ imtibal'll ginnek mcc'l.ll1riyctlnde LulwtdutfWB or,~1.Ik :twmpo. .Z§YQD imUb olan 2S cylit-

Ie Le!iadlll

ediyOl". VcklUnt bu gibl fliJdlseler m:!ln__i elmak

i"I.r!J"i..r.
M caJbr b[ull:'n al<lt";!kl~~l i'''lnuk, ytlrl, m nddelerl. Ii I!rslllC"l 1)1;)r iJ.k Il:Ia.mill '~_yj mad!.lt'!~ri ~'I:;[" _ J'I1'ek i!.kml!:kl!ahrl!!'r, FI Lll"lloll ny"idO!!I'I G ~II!'::;'"~ ~I it I:ot Dli;a lar ttlln '--'l'I;Iorhl~~1 J-\.:L':I'~ I!'ilnU Rum iin1i' lW.D d:r. b l' ho:J'ct s::!!!C'r~k. /I,ltk&'1l d ~ l~m lAm l;~h~ .. _ c~br. R..un~L l~ BLJ~ mfi:ak r' ler t c-:iilml,Ycnrnl!v~ I'lr &,-,r(i ~C'C!!'k ve nl

iizcre olgllUll!Ji.k j'mti.b;;w\anul dahu evvel alanlllz m11" ¥OII Snbo.b - Olruyuc.tJ iDUZ<Ji. lmk ven,Y9ruz. liraMil' V dcl1etin.iQ II ELZill'I dikka..ti.lLi oolbederlz.
r

wtJ.ih edilmaleri

··e aJl\-'a1e gO ~

ls.lil-h'ViI!

idi, H'w-

yapllan yol \'0 dwni..ryolLl, her Y~llulwii bl:Lkima.t, sefel:h.ctllk
i§_lsr.inde her 1Sbb, .,.evlmlceYiJ l(;ipl:m:rnpJ!U"@ IusE!lbn~'k if,;!n ~ Il.m:- (e1u:mmi"IJ, dlC',~sev"kiya.t i:~i;o viicuda g.eti~ her IimM, i~kde, v.illr;. dalp_ krnw Y,e saire, tedati_k ediIen et:ws.ktiy geirui:>l, h~ri ~iiljkaeyonlan1a vuku.a g i3. her ~ikilk:, oUy! bc_riy-e ~~h as klt:I!.:31, bu pl4nlacda dqi~ildik ~ vukua
n,iz

B·I nn 2 milyon 1"lra_llk.. n UJ-Z 11 b·' d. cas: Tifhk -U
I I"
.•.
"1-

...

i~i a lenen

Ha_zirlanan bOde
hasB,
Q-

mu-

goru~ulecek

mU UrU tara"mdan Ankal"'aya gjjtU lily"

8u gUn tlcaret adasIn ,8 bir toplanll YBr!Ulac~k

Bu ~ann Jredefi nerJir1' 1ng;UI7.SomaLlsinJ i tal @\meklo' ItalYil H'a~ toprllb'tnl grn:~' Idk. ulLl« ..ktlr. num{!fLLer blLdc," ",,1- iQ;tmiq, ffihd cl E!'n.Lzl 13a.hill.~Qo dlkli xl W ;, ¥1II)ilJl,l I~ru artiD1mi IllImD ikt:ir. F IZlarm eol.l_rmIlfi:l,I-"_lnd.u lruhJllmnkl .. dl!r' Und ki Ci.llutiy.i Ii alrnl!il llizd AIIJI..ny~ C'aI"*", rlhlr.r dcuiD bir ~ b' DICCT I.IIi':ltt rn Alm;m iUI\a.".--n.a ~ m cldc. edooekt.i,r, ,Ilk t 1 Ind • nI mt!Llll!!!'lUillmJ2I! ... cJp.. bn r2.lm'da bir &-n.iz ktn tm& nll'1lt'k IIv:rC:O:}j _ 'n l1YLIl;)nn Luau"] 'de d'U'lmtb: gdnu5l ~l.Ien- Ell.lrib ~-ildir_ Ce.b!!l.ilttank 'V8 In l'kk-illr Bu m :iilll!lr md!! rnaklne, SI.i... lngillzle;riD eli ' bu. (ok'tttrik tn"h!:mt&J:, ~ft bbb.:1(! l~d~ I{wL' vrzya Hl_1l_d b'.du'-'JTlukl-·w • denedne, deniz U\"\·~'Ikr.wb 1.",,10.11 1 !,rllciU. ilkn bir tel!!: pmi get:iremez. Ml!l'kMi -"'I.'-nI:p:l i.b:. R""U;;an rnzrnAncak l'l.im.n.J:!~r Airi 'a.~'l deI~kdh __ ... otn.-. 1n,,,.:.tUnlZ ~ri_D'l"k. "rln 11L.'l-:Jrak halyanla.r a. y.'lrchm ~c:. t"tll~. leb~hl"ler .. e bur&da r m'lll1lrb! m~mldi:l~bre 'HI Ul.Jl d wz yohl!lJdan • gi.Ltr Iira.lIk ltIr-<L~lIl ~_[I11m1 Ir. llLlmllJ]y Jol C'1 • AlmllllYqlIo ~ 1 11 oaltlnydmR darb~ :tl~ak '" "" Y:II 2,SoCIQ I) M} 'CII,. cakp,. 0 oda 7.;lIlmpon degm<::.-.__ It.a.lyanhm.n h,] he gHTIU,l(!1] evval KLZl.Ldeni;:e :q3~!2d, .. bn t.:lhtcl~ lndt"r batJ.n'l.mJ,ij \'oI!'Y'l esir ~Hm_j:jtIl", HUI.ia!;l.!l. lngil.U: Som:UJ"Ir,lUl -t:.alyanlarill ['1fi1 g~ruf'~i mil • him bi:r !)ey dcgildir. Liby

Fedakar bir vafanda~

Bir' ~ocugu ku~la lc;in mahm VB camnl (el1iike,r oydu

yapll~e,lk

baITll.zil

~r:li1!lce

bl1

(]a cger yill"un

11I1,,,v..-:Ue yaplll .. --"a
~l

il 'oniuM biZ' Su 'e-,'Be karr

_Dolin ..nl !l.30 d;a l'urapal I !>tIld.:1k[ !I$ ",1 ~Jn ~l.ih"n~}'1) ~Im ~ 0[;]J1 !l51 nUl1"::',':llI ntl_ =1

umdltkAr bi" mahi:rct ala~W'. !t~jlanb.l"lfl 'llllu;oUClii Sii,'en ol'<o gercktlr. Faka.t .Uri-

Ewtun jt;in bir memlrketin c:enel k"lll"liW.Y J"eis=.mnpElh uzak yet'loere, eef'1ero gi)ndcrilenk :lI1D.va.bm mililaraa i.;l.ermin ih:mali wda.. caiz d~_ 0 zaman. ta)'Yill'C' scl'e· !eri d OlmOdLgm.ad!a:n ~camn!b ~ii:r'atl gidip g~lmePi: die miimkUn giJd,i, ) of
EAkI IHrli'lcl "'., AllIfi.1 (hoilll

Itsi;hih wkuunu

icati ett.irir.

a lya tl, lar, Btl

ru.

otl;lfil}~loih y-,:\'a.rl .._.,. -" l. j(fm li _y • n· Iltmlllt.J • 013 &OIl. 4!!'-

"'. bad [} L.&_~ml h .. r.C I 11k III Iwrt;'raml)'"arak t(llllobli Allb ,,:wI.!.i!J;! \.(' {.l~ k:J',£i.~ d IlI:mU.!j: \"e C('bh mi :-cddcmh tJL

WIi .. n'

-w
l

k:mll! ~imaliDdt",''';0 kilometreIlk bi;r Jii.."1Il1 EU'I to_praSllu, hele bit I;:olii ge.:;:mc-k g"_i~ bir j~fr. BLl it.l(l~ cebhe kadar, cebhe gerisi j~in asker liLxLmd.ir. Ocrel: Lihyaya, gere\;; Ha.be· ~13'taru yalnu: h arb 1 deg;l, I..n.Ltllsu ve gtda maddeJeri 11lileltely.a.dan gCltirilir. ltaly.:l. l1:1..rbe gin:likt.e!'l sonra da dew }'olufIoJnll gizli giz.li istlfad~ et·

"~:m:l

lDi!l. Sicilj'a

ad.o.,;mdan PlUlte-

l
IIHIn

1

b'r luarife
Diill

[i

IIIlh ~~da knl' dola.ndlf[C:lhitt
~j

C1 we-

I-lid!' S:Jbll... .abl. n;!= R.i=U ~LI.Ih i:e<o.e r.'rfmM'dJ;.' S_ m!,jJ"'~ !:Uh-n to;;tI, I' ",mb :l1"~;&Idll~ eoltlt!.. !l M~ _ '" i U~::\,. [I,llll IQt:!,.l bir ~illil:5li.1.sohb!!1 ed.",rlerL~l!~, :"ol~~ ;:u[llU!l:'l I IT - 01tII:'l b~r:;wi.J. Iikrin02 l11lLnliln \.1J'. looD l;lll", 1.. ",tIlT b.:-.'iCf W-ilhk allln. ~unf r.:t Im.imkull ohr:l d:l r-,I' .1t<:l

bul

lar',rayl'!. omd;w Lib •~ ,....-Iha.Lzemc kawml§t.u", Fakat lngiHpon Akdenh. UlmUDu U - - k fil.cmJy da takviye edc-rck bu:rad lruS tJo:u1'1.mak nry~li!J cl d gihlir, Pe..1::: yalnnda rngiJj,. Ve ttalsan iucJan ar&IjwliE!. lI~Ylik bll ceni';! h[1.I'birun ecI'C~ra!!l1 b kleru:-bilir. 1n.:;jHero..,in duti; gi,lzle bek1e-digi bu hnrtJe, 1falyal1IH da !-1m • dini me;:-bu_.r ~~i Lnuhtcmel • d~_(. CLinkIi ingiliz deni:: haK;I'ili}"ell arthkt;a

Italy.

AJ.>d~

ni;~d n (ekihyor \'e bQvk>c J.Jl'il.ad '1 luUj'aIl mlls~emt(:k ~ Ie!". - blI- tnI'a!l.i d:t lr."'ili:z ba· V~l ooml'i<lru.'ma.nllYl ile - ~'ju'~
}':l \'1 ';i h;fIJ kl d~SJiI1I

1Il1alLemL":!>in.i

'~g:t.

kaybWiyor.

man

pa-I

Bil' i!ti ha.."l:.a I!.lr. Iii !Iii- .a. \".a. Y::r.~d::a buyi.i.k m]ky~'" -;1 ~ mall ge1iyor.1ngjli· ti , ret gem.de-ri A...'-dcni:;:d., ~('fe &th':"Ot~

r....

du--. H:'i-l.buki

ItJ.1Y::lll

emil

r-Il-

do:ln etil"r gi:i.rillmeweyol bll;<i:mu:r tu. Ell 9Ul'eUe 1 ly:ml:rrllt "I.

lal}';JJ1 :i)Hi" oem -Jeri tek dCnlZ ,-':{'t.ek mi..L:J.kale ,)'.,11 • ~ I anl'i1l~\J, J!;frjk'ihlkl mLl.:;t;:ml·k 'Nin~ biT t:1!lrr-u~

i

kn""J IlklJ Ilnt=kk mill! ~!,ir Mchmed.ill id%l~ ,n!lek,!; 39 saylU k-lIIlIQ 1'1>1.. t ,In,l ilin 2:75 .:l.iIiYLIJ - ~ amb.Jl!U ~lf_d.1gel fil!' ,oJ vermeme-1c yi1r.ur\ll,~ ;y-P'j; •.--,k hill" lki o~mobll dli! ~.L~men hasarll ut:ram~ll'_ ~orurJenn ,kw d~
DJlkn

Al!br::..

cllddl!!l.i

rui~

;;Y~rl
":.3:i

Miizili;: Nt' ,'1, P IT"lllar

(Pl-)

~,I):l Aj. ru hllbn'tl!l"l.

Il II) E\' Imdil'll _ Y •. 'lo~k. li3tesl_ 8_2(JIB,30 r.ILlZik; C-Ltar H.'IV"i,ten
(PI)

l1_:m P'rDr.'I'Om
aY,lrt. ~~ $0 Ajm l_~,()5 MUZJI~:
"I,IJI dl;'·~lhl,

'I!'

ml!llll Ird

:5::Jat

y Ik"l'__"Iq!J~

••

r

Varamaz bir ~ CU~ kiiithun 8zmyordu

all!;

hlll]e:rIer1, Y,lbrt(l

'h;i

\·c teI'!l.kkiY"l

tcsir~j

d!:n "lta-

er

,- rId),,,

ECMtll KF",

EblK I AYLIK I AY,LIK 1 AVLIK

'46(11 K,-,_ 2100

7151)..
-tOO", 1611 ..

1-l~D.
800.

~ A{turt,,-,

'~iI() CUMA 4 FI~~d;) 1l!iill t--Il~lr
~I)

21 T~mmlolr 1'l~!i

(';1:1" 222 A)'~ ~ 1~40 OUn ~klndl

\'alan, Anadolu bir ~i, neler rna h ttUn kfJ, 1m 1~tJ. Al'lal:ll, bDba.hI.r, :Ii rdc~ ler kenlli ,02: cvi&.dlarmm asker ctbi£esi t~illder t!ilimlool'li, tlltbi· k;'J tbrulll, !I'Lll'l,j_yili~de~iru'; gurur ile doya dQya aeyredemiyor L,-" \'" tlUDU,o will hcy~::r., rniW yi.1i{se~ terbiyc\,j t.e-sirmdw
DlahrLlm k.alLy~dardL Miter
C1].b'lDIll,

KcrClitc.t;i.h~l h" I~Jnd.a ilIliyt!1'\ :;.;rri.k Fethln in [oi:Jl'L':!!I:ndclu 3!:r:'i "HII olll'J\i~ F.\y>ipk! C"tLmlcn wk-':and I, l" !;ukmJ hil'dl!llbin! ~Vf!ft-t1 - \h ir r"DIJ::'I\Jri nl"kMlL\r1 lit'kl" 5 )'~md;Jb.i 1'ITe-llm'<1 0(:\" A ltm korlru Hf.' Ilr,l.. b..-dan aUnyarollk otob-ILllit ;,n 'OOI! i~, Il"t'll'1llr, 15ur .. , F\oIIli 1"I!r nc kllliar
[re2'l y.llpm:1!!'i) ~

13 ;,:OIl<l_tlO ~,roLlJ., Uvcr~

,~ m\:.

I",,·jl t'r

t 1', )

18,1':; lIIu;;;lk "t. 11 C'n (PI.) 18.;10 'fl.Hlz'~. H~II;: I:n\~brl. 111.:10M l'i1l; RaLly. C-S,,'in!.~ TriO, !I\J (1 in: Ul" 1JU.c:cklul) n,1:; 1>1 ·I~-.

yin~

~U;::,

oM-

[lMak: b:J..imda:n hritlf!;t:' y:'Lr,1I:1mr:1t!r, ~1I1t $I~i 11 L'll-qm:sin_e.li.llIhrll"_,,
mPi
VOI::l

:;<'1l:<;r Yl.lkab.!'lD'll~U'.

19,u da ,aka ml
L3;p0:tit~ Ltmbit'tJ .,Irltdinde d"p" IKHI!rl:ndcrl YIJ~ ![I"1 2i' J'n l'l"ln<!l,l_ k, Hcdin Yeler dlln • 13 d~ dl!'"WIIIII il!Ju,l1!!B1 il!<.J·.-Jnde '!f rnek .)el"1;1!n lbs;m, I.ar..hnr 1m HJJereic: LI~ru~ tlllJilllfi$ilr. YnnIILnoda b'lllu rlltolM' Hedl'l!'1i km1,:l1mn~, v:u_':)fEllm hllb r dt!r \",mm W1ja 1~'1mfal;;lIlf1nu !.r••

S.:H
1'1',12
PI( '"

Eu",
1I.:.,..ll

milli va.tan

oca.~

()(iI·
\Te

Im~lIk

dLlgU. lterke:sin ornya. -'c B~()~upVEl.t:ut terWycsi

alCl1t\!l1

'200 lO_lO

7,m 4.01

Himmu ve h.i&si a.1.Ir!lDlIYO.r, b~

;Yilrdleri

dol-

"u'flklan

t;,l.D!I lirniLftl ",nk(' i H' I ~l!h diln )o'l!'l'll \ ~C!>ln!! 1!o,ml.5l.!r,

bn

<1,...

.erin

b.iiJ.

d,,,":Il·· {'IO\" <:"ct-I'I ;$ i ,ro d('~lI:: bu m 'l'I I tl ~ 'I 1 tlr. Ve 'l_::: ~ dL'\:L.n:l cylnnc:k'tcdJ:'.

I.ENt

SABAli

v u 'd Klthk lohli
Iillc U

ill

{

aza n:

A,I C E M A~ E D D ,,,\1 S A fit A

COG

L

l.J

Motorbot Enosis' e y
mi
b
11 U

-trel'
3

I

to

du, H aiid C;avu~ 4 7 a~lnda "Ate~t. emrinl bek1iyardu
kla~IYo,
I

ti!n gii~ler clliiru:ik Lie Non'!r~in rna r:liiri1mi~, lilll"liU1d~n ~1lean ~LMiliIm (J !tad. :!IWm'slZhk.· Ia li· lenen, "En os.i.s". olmssma killb ~ dua ~i:l10rl.8.rdi.. A '1li z.am.tnu D. motorbotlarda10 Lop ". m.itrn1y~ Drtiileri M.1Jmll}'Dl". Tenlel~I' for'll, edlh or Ye minimini t~lt[l(:Lcro Iiil m ve taarruza :hl ~ h"i bale tirdi,yo du. Btl J7I ';dflct l'ArfindA en" Wll"k!cri [',urtinen tel·mc Y3'1"8-,!, Y' ~'J )'U.k1a."ID11~ "C rolasHll :!:stlUlOO L iizenne tMrim i:1JJJ L§ illan
li:(!!"O

13LO Osrnmlt - "un~n muhabesinde ".Prey;.:" Q5ma.nli i<!Uhlni.mhm biT tek YII.J:nnn vavuru La tlrrml:;llo.rdJ vc Ibu \~!}Urun jfl!':li "Elrosis" yani "ltliiilL

b;Jd..

rln I&tll!L'U Lie btl Ih.tlyalLll 111 IrnUYOJl t~fL.. ""Iii:. oldugu .)'"II,e l!.lmlln.l~te;} H~Ti .stI.!'tilmiJ:stu. al.itun blJrII"ra b;~ ml~fldi[" let ti~~ Ed.;...k!lM v,;,y::. dlIi:t:l.' ill21!l Nllmill mCffll1I"k.UM"<l" ~~Ilk hzl'll:G:;tli:nx~k c>Iu.n:;a 1;,11 h;,;U, .lH.lckcc Aim lin ld :u~b;jn kendl )"=lr..HlKU\'llu,,,li ](l'lrSII:lm:J'1I ,l'luk;tcdiJr 01n'mmasrndan !lui a 1m:' buJiwulJ::tklIT. IIYnl mahfj~leT, Fr"n.!llU1m lnhidrlrrundan " vv ~l Arn!!flk.'1 1~.rlOfilir; devlHI~.lltlcn YLik]~l'lJ1l1~ ()ltLuk]W"1 ,gjd~ In'1ddcll!l'JIlI .M:U:'l'JI:ra:.'f[' g.il{unnclct~ olan ba:!1 'tmiLcru. 11l.1!t1iz; 'kllnho1 mtmlllrl;'n warm.dan ·t.e\'I'.U mil mii!mj~
7-i11[

r.'

I

iran 9 z te eri Havacihk 01 ofa atlyorlar Kamplnda
(Ei~. ~.u,"11
1 Inc 1 loO!ybd .. )

I

I I"1:1 ~)d"'dll~

ti'l", SQ'\-'Yet RW:!yc. ile D ll:i.n mU(l8Sob~rlJOl·jmLm ~ ...i Glmulnra. enteresa olan bbd r, nu teyod den ba.~.lu lDi IJCY" beklemernekte I'

a

19H Di.i.nYfI Harbin(le Ka· rndenlz Rlill donanmasi I;ir 05manu vapuru :YlI)tetmieti, Veo
bu vapurun L"iI'I",j"tttibad .. idi,

o~m;.hnn~

rlli~mell, IlEkl< mdn

illg'ilt("i"!!

.1,. /l.fI1"crik;i] B!'Umd
Iil"onel@'ri"t'i .. _n bir ~iilsn\i"njl'l

"'VIU.,;oya

erhil;'t.lr

I:UIuvn~ Yl!!pllmlld'!l1
It' be,'n •• dm1:ktcdir.

idik, F'akat Baldi ih:.erin(lC uo;; mu~ ohm ikl yal!)l.. I'l(:.l. t!l.y~;lU"e mese] ,.ine gt;!'lince, llid~ye mil dahale ctmemi[:l oldufumuza J;.1:,druebiller:i.m±z.e, ve bn iltibamIura k:ll'!J1 me:iu1 nlnt&i.g,lJl.w iabat, el.lIH!'ml.w rutmcn, B, MOo hJ~vun rn lkl1~lpn perdesf b:izi 100M hl'lJl'l"" te d~i.irm\i.'}tiir. Hilkiimetimizin, Sov-j"ec hmidye kom~eri1'llln OO:Y&flCJ.t.lndan Jtil!~yet etmct:;: hahln vardrr.

{B!!I:JUr ..', 1 1"1:'1 "'~'~Idll ~i"Lil" ~"""L'",11:rta1ll~ l;nll Ji.Jz~l"indl: hi r D,rl'J""g"nd" u~~u 1!:Ifla!i1dll G lIIlbAIl1l pm lunrn.. bil".ilt: ellI llierine:tll~l~J m.1?<!knJ.rl !nJ~ 1111hrhelll". I) zaman hill:nblJltllI blr Illd.i.s.c 018'0 i:J.LI I,m bfsUAIJ.n.I \ ,k':1 kah.rDln 1.llmlll :,.!:.>;Indl'm .Un'-c'mek mcr.iJ1;:1t ve hDyo:!i!,:uW olI'Dillidi. 11.1'"' • C!ll ilnr:1l1.: ll;!n!:-dil<:t!!n :,4'ln"~ U,d Itni zerrc Jr;",dlU" Imybebneden ~J.im!.tr,. ,.flllraJ1'lDnlmn.:l

l]e)

nl"du".

[B ..,mak", ~",d." 1f" ..... II}]1 VI) 1m §6Y. er;lktao:

'i

dl!!n

j;J.killil

...... i'!.>dI1C:

.u~ KI:"t1dJ.!'in U1-

kJb all·rl.h:rin Inowek h.1I~

lie h.al1.~ Ii~ydu~,JIlulml"-lIigilll

---,,11.:---

TUt~ bahriycsi bir 'I1'apUI"llD ~p'll PP.~Illd.e 1;;«;11 l'Qr,lu Vi: bu v fllJrl.in iii-ani ~D'e '''Enosis" ., tttih~d" Idi.
"El1mJ~" VIlPUru No!"or'(Y.!J'!'; L,den ~ deri, saJn.mura, h'll'SBk ~kleml!l \" ktan hUla.
BQIHlllllU

lnW .bti!ditl

Hrubind

B!:lediye ..Defterdarhk arasmdaki ihtillf
(iSOII tllr;jJ~1 , lli1cl u;rf.,d~.l

---''1" •• ----

Ita:yanlar Ingihl! Somalisinde it liyorlar
'ililtt t,;u-:.rI t il'1cl :!<ilhH.d~) Tlid!.!II~..1 C"d~n Reu t.:rlfl iJ"k,,~i !HU hmriTi d.I!(CI<r kl· Som::.l' nin m~lljhf.(l"'I'i I tern· it edclJ ktQ,·\' .. U~rL' kum:J11ti:J ev(!.~ T... ivJI Q,1]eTrlli C~ ...t.er' In \' .. ~.r"~i diJ~['l_nm "dt,...-Iec I.;,:~ i,ye-II ~l)t.OnLln!! :dll"ik Tek kglllY nlm,llQI&1 <.n!.I~lIL". DII1l.er ort.:.J ~:ark mllllak"bnnda vil;:iy l gergin bullln') ~::u n,iiddct~t:' bi:Jytii. t<ll:;. ';Y' klL.Il.IIrma lnUz;:uo cdl'mel. Atrik.lda yoptli:1 1~·r"1IItl'e, Immun o'IASJ ~Hlnn k.Q(luhm kll;ull\1D ~-(I .~k !'vb;).fLno VI!! Scm ..J i lo:t1l'f'Jkbll 1h.1Imll:iin m i"l.lI1..c"o "rII' hI 1',1r~1 J;.~yo.ltJ ~lJ

I:t...:JC!I"I i:infinde :lPII;1.a1l h':lldanth I~:.h~t \'eTen All y ill;h~" d,,-dlm ~l: f&L~lI mEilili ilir -piJotun mm ~'HUlda ohhl~t •.Ill ~f;lru<l i:;ir ~Cl!l u.zerine loi.le. - i:vd d~di. l-t:..u.:', bYplQl I~·'n pJl.ohllUlrl p ,. m;,.hif olrnasrno bile IiI~Um )'oJo;;tu.r, F..k.lt pli.inuriJ ~ '}]I.are)'I! b a h:r.I11 l(!ilrl 1lI,I"knzn J:u:;tkcgmIII." I ,.P;'.fak plimor de \ukdl k.JmIiruas; Iut.l!!. o gUll OL,lhtLn~ ~.:lrklild. l'I h.lIos~m bLr YI!.IC dil!! iflebilir-dlm. Flkat pli1not

ar;:lga. .itir'Bl V(l- i:zn.h ohuuruyan. ml1bhem bIra.ka.lm Ve' by. m i.:lbheIDiyelin l:iilg~ altlJld& mnnevralar- «vri1tm i:n~ irn..kan veren ~. "Rumanya bug\in kendisini Her,Un vc Roma. nilluzu a]\mda ilAn 'ctmiJtir- Bnlga"l11rtnnB'trli ain m.i1z11h~eti ~aye:sinde Dobriceyi elde edeceiin::hm e.g! aY-:I JrJomnl'ayo. rninoettard:tr, V~
§

o~

digel" dll.lf;(i!.ilIn.nc)1l do. yar~'11n giimr.ell:: funimy]e

ondan

g5:ile. rinu Selline diikm"ijti.r. Yugos, 10.vyamn mukadiicl:'a tnu garib ve e!l.r1!.I'h bir si.ikitt: iba.ta ediyor.
OnWll m.r3..~a mi !'Arnall gclecck ve Slra.rn gcldigi zaman miidnha-

d~n

:;1lIt1'TI kiln

11,,11,0:0ti.rrJol\J,ll~

bJ.,Zl

Bu

MiI1iYl~ Mt'.DImi.annm

·'EnDS!!!JI '\.apllr,ir1e :ll'hl, t hakkuk

&1

ltlll'ijl..!R~ldI.

etmi:,ti.
'I"tlTIyorou.

Etl

Li "e

M t rbnuarill
Dun ~U' u

Yn;m
&em
JI

',,,a.puru~I k d
.i'

"ali!' \-anlJ.. ;"'yfiflY, Vii: ka· 1I'"8.llhk bir gecede aC;;lk d~i2de bu m. r en bir g~iyi , i\;l lI;!L.mek n! dcmelrtir '!;iili .. m[!!.iTb~? .l'1u. i'ilt\n mu§kill11 b(r ~. Bere et ,er.:Un .In "EFI(t!;i';" vnpllru JIll [: l! ruti JI. km.I.I}tl. Yun:m tmanm~truD mekik Dku 11 bu denizle:rde bi [' TIirk -1 C~'l' ~'n11'1 lllevcudiyeti.ni habrmd: n bile- ge .•rmiyen Enosis 61.1.1; ri~i d nizlC.'rm ezeli bir I~aide i unutrnuEJ Ohlj·o~dll: J:)c. ni:: ,i~ harb zam3IlI::I.nnda, (1aima 1ttil}'at vc balil,iretj emrc-d£a bu \ lmidemn ihIlll'lli T1it~m gem.ia1nUt zuptJ 11e net:~Ie:DCcckti. akla 'E1 o",u... ll-uvarui va-· purunu hazar If! irIili] gibi sevk~t..c t.;,;r ldud clmemi}ti. CDr ki.i Umt1mi: Harbdt'n nUL JmlmUJ TUrk harb g:<lllilecl 1:;L.1.CJ~Ju1 m~hpus iilli ~r: "V bu b!r
MI

I
bimhnm;tl.

-1nI1n.!. "laihad , dt'mckLir ... her ~~a~ru::e bu. i5im e
ni\PTA.N ''EnOl!:!i!'l" turnCil Tiirk c1li!1li =.cilik tarihlnde ~)'lb

tl$adliflC'l"lc- r:an:pk hJhaf

bir ~

ers
~l:hlJ b,nh 1 inc! !,:iir, <II)

hm ~p, haJat, kiir""k, }'<?Lken. boj.'ll, zincil'" ve :salr~ gibi Jl:I;J.l7.c-me ti~-d. ,'cti.yJe II1~gl.ll ()bm ClID a Viii! lilccarlan Galat..'l lie .uahkapl atasn,daki sahaya cc:::betml!,;l.ir, HaLI<: dlinj'3.T1lTI en Ii anldu. Bu sll!)!l.Ianlof

iyi bir
bir t-er·1

!:ia ooin i[lkiliioa.n i~ln

lriiyilk

ru-

ljIf'rait dahlJinde "Et'u;-.~" ~i..i~!a· metleri h;~kil W~'. Fakat H~!'i,n k.lmden ijodu:run, hitngi Ti.i.rk L1!;ieki ih"i kOl~rii ile, a,6"za Yl~. gemis.i.nJcn e;vjnBindi't mJ~ Qlan m.avna ClQ~' 'bu lifLlll.Binaenah:yh, Yllnan v [luru, nm le aanc olm;a.ga- miisaitl ,':1Lt ,kl JlOrmal :z.am:rn1llr y~r;, )'orMfI.lnJll illiThim !;'l~ttc aztl!ur. . gj'J.i pupa !enm;[]i ~'alr.m9.kl3u ki.iflriilcr kuldmln \'e kir ntahzur ~. fin -ni~ no! blJ !icri. i Curibler Mi..'j,;kt:nt .... rlt1:1I

slratla2

tLc lriieWncn.cik i"'i mOlOl po olQ.t.11t knlJallJllln ma. nah~ I b tumrua karanlJl:ta kc-lY,lli;ini l1Iiina.sib bi.r yere tehC!ir ohmllaldh imkilrum bah_~~Pltil')ti. !{ l. h[l'lw. T.-ansatLantiklenl11 Aksi olar.n.p:" j'a.! Tamam bl] bil i1!tif.ade ecle-ceg, iyj bir liIlum··r.:ll Ixltnn makiw m~ ortaya c;~l{aL

ne:sindo E!Dl1i!lefl bjr bczukluk bll! g&l rdi. Zat II bll 1.colw{'ler J'el! fiR rink hir r rnll.tan de~Ilrfli. Ll1 iki gemi, Clyll2; buhrafiLl biI de~'rey t ::tdiif etmemi!' ol~aydl ulLa'Kkllk ki luuda ol:a..r I k s hlaw( teknl'Lt'rdi. L:ihin "Konlln hul~.m1lt:J.dlfl y(rd~ h~~iyc AlJduffahmrrn CfPlcbi" denildtgl gibi e lt1e bIl.9l;iII."i~lJu IU!1lr.aillS-l iI;.i.n, l'llilli hi'i lriunet 0 Z::;'.mania ...by uollan I;(:nal[jkl~ saUn wmlF,t.

Bir ~Clk A Vl"L1 P:l. de','letIerLmle tI:l:eriocjc 8k:}'l-ureiel" bulutlaJ:} "e HaIi'len daha gllWlj ol ... nehirn lerde Ilalk nehrin altmtlull gi<lib ~hr. Derin neiliriCI"ill alt.mdIti ltinen~re arabalarm, atomobillerill "e k.am}'onbnn, l-h:iLi -

min I eraberDf: brndigi g".rli~asansi.J.r1 cr ya[1l1IIll!;'lLr. Bun ~al' n.ehrin :~lJyllY la yaJI [ h'l),Oro!i1k
t.:.dl,]~l.b"Fldi.n )nib.:miki hJfj, ll1r tH"lZ.:J. da giistp.nnt'7.ler, H, \':1. r-;ili'i1.illlJl ;rtibunmdnn, so ra k )prii Iikri demodf' 01:- I oLank

I

kc.sif· ~ r k go lZgu;.:ii gijrrfle'l! mr hag'l1b ken lIlotornotlardan biII 1 ,~!J ilrnek mecburiy~tilldc
I~U kaT. rtlJk k LlltllJ,U. Bu ,,'uiyet kan,U!mtia "] .. llumnnlJ bot !-',i.j"a.risi ytiz..
'b:;:U;;1

Bir

~ger bit' kopnl kikd 'JI milhim bi, ll'ttlH''-rrln h 11 i.izt!rind bu}urm},ol"H& l'n '1 y~u~ tnzlffi old~lh'1J zamJ.l1:da i::)t: YllramaTlliJ"'1 ihtirnali hit. iJ.LL Z Jilii.lllhll".

t-I

l\l'e<.:atl

lmpl'ln

d ii... I.WIDOOj

bllc., M.:idernkl U1nl arl-'.a,J1lJ1 l'
bll

1 . der ",'e luJib. n :'I~lrr..rak

mz hlra"lyordu, 0 u:,J. )' Ilu,;: 11 d n 'i pllnmutl i..iw nnt· B r, cn.k\re teli ~a..~lDa.
LHl}'L

:rn1-

k

dIm·

[U

ih: l:~'lbll1

go·
i

Hlo... tl. k

Hrm n"'cle
lc:tr.'H111~!di

lIlldr, "Enosis"

a.;t"m'1(11;"':~ ~ablJk cl:.::.Vl·,.1lIma.k leal! c.di YOi"d u,

l3inacn 11'>'h. :t ll'UJtLill"iLLI "IJl.(]10rb tu Po 11f11: i.nrJ.knr.lk tMn j'lJ!I fiiJdinmn wetine allldJ, iii}']\: mlulmini hiE tci,M ile 1mt b!l' '.. 'puru r.,.wta kalkl!!lrullt
b!:l kl bu- 'lIlJ]ct, t.ulmkk k ct· mr' ~ ('o~ gUI; hl.r h Lily lOl. ]b'a.k.at Tur d(·ui".JI,!ilik Lliril.LllUj In.m b!;c;.:;'r, fl,il,t; fllmaz goril-. !lao i< L:r bceNLlmillti.

"1" nUm:'1nilJ mawl"but bernbt.:YIl::! l~ofJLl.kLcr ~w-<ili: kikfir1J'lli tlo~ru u~rkl:n HEn(J~i!S,., th: h_l.-r ~den blhu~r. l!JIk \'C !lUl' I mrJo r. hl;\t l'IJl1at latllnlm·

y~l

alIYOl'd,l,l

hh 111.rn ill~(ol.all bl,oL hn1r'a liLictlI".~IFLrln.. im.:lml 1:1t;' fl1' ...1 1,11(:<1;:, I,HlId;;n<l1l 1'm~n hal1Td.1fi '!011m.rlllntr.~tl.l1wr.. (I.UI ~Qrum::Ll-! i~iLl A\:'fUIJ:.Ida bn. 1:",1 It" h..i. i-:i,,, "y" '''' "il~!~ h..",d"TiC Mi.iI"j];_~luLl vc m~rufllakdit" ()h1-( b~ ::;lrou \ I;:fill t"1.J.:tl j n Ineill-c" 0;: )I~ 1.ull f;Lbril;.ilar y~V"l y~v~" ,'('hmm ~ J.-la C€l':J hel" .A n ::l.dolu.nun rnl BnlrM •• G.,ml.~': .,~pl:ll"l 1'!~ltorc 1 ha:slaml~r. Id[l(' yng! dl.lkcrek tayri ft'nni I I-in nILJI],,\ itl.LIl~'i,: en 1:11<) i'P U:l.gIllJ:l~l yilzlerr.:c:J . rullllt':;;:l rnr IJdC!" 3..1.U,u··HZ, Solnra. 1El.\'llZUU I i.' 113 1) ~uS1.JlIcrLe l'iitlm ~aldll'tn';!~a ug-i tiiletD.~ merlH~.:11C1i, m .. i mOl-h. rllJden u~lip Sll.m!:lUI'IU, E!ll~i~l. mLihim le ..giihlarIlli ,I ,,·nrchr. Mt>mleKc muhaf:"lljtlk. Halta ~ amidiye.1t~ kur - "Ilf dcpolart. Er-..rurmnu {lcr.JltYJ]un:1 k _VU'r lOll ~a iJ) Ilm nUL l-Ju h1!.k;'Ic Hllrbin ak!.l (llnnak i in P1.imbl,)tumll7..11 batl1.UL II CYmhu!i.yetim'_in tl.zmi-I r ~ llaLil1dedn, nin rulm::el 1m alll ynz mi' - g-t Imoez binbir zan1.rcli bu ; ntl- nb oml d.u tlermr laral( ImHlln~ blr fin;{yl m('rh~~,[11 lmr.u I.en ('v\. Lil bLlnu Lerm.HIt 11.;1 till:':: ill nin slir·o.Ue lIu "Clu~l'· g ('irill1wIJ1:l!7i1 di.t~i.indl!';limuz 7.llmrmlli.r r('lik tOn hu mill}ktilft.Lt 6nii. de l. '1l1n t!:si!:mlU olrha. vt::ltm.sll hlll i.i.ll c:cr '}'I blo!!- nud, '0(' lHI .;ibi ~~lnLmlY:1.C!n~ dn !}fH)h~i7,(lir. j 3Ull lenh eU.u·jr. Cih~Hl Hllrbmimkfm ,~rnwycll mhnhal;1 rat;uk deri;l. oidu.gu ,b;lbi Y(!"ClUl ve r.n.l1m tie ~GlrtM. I3;u n.U."ll ma:lC 1", Em ial i.i llil i 1f' dr! pek zJden idiU:111 dmek t~ .;l.al'uri gll'ld ii..Lj.f"l nrLH Jo't.:ri nrle kijpr ii- Valt'n l'~nr gl'-e".~11IC t'!l::;.:trIli.:[ 1 Gal uta. a!"ll!";;1 rlUi\. - ': ~u::ai.I-::till;!oCeIl fll:lhiLi[', I, r I~WT', h~rl~ her 11u l'IIitI1'T1:1 cUll l:ot i. Het' iIii gCHlIdC[1 Ili \'i,!: "Uf~.k V<J.PiJ.fL.al L!Ii. d:l b:1 mtm.llit BH 8('belll(' 1.e.f_ .. 1tlt:mi2ill jmmdoh! !1oli...lr-r g,,1." ·n. g"mLlu'I'I . yJl!~Hl rll~kel' IlinLJ Idi. Dunlur ":tlen 11 leml fji lu.bi1dlr, !'M.!IUJ 1 I hiimw~ --"y'!J\ birhiMl:!n aldJrlllll"naOI. Z~hlt.an \'e, ~l c n,lsmun r.l!l1YI!U icln k1·'I'I"U iil!lli.il'l'l~ld Oal:i.idarl1 Mylc gl\hyr rn:z:. :iitl~ym zJilIlJy.::tlylt' crJUll rII Ih Ll t.~rr\inc II,;r ~I..l l·. Bu (lfl"L(J gab.d1£1 l:tHl:lr I 'dlVelel'dc Bu It'll-'d.'ilr-I iii ll.,!-~l.t:!"'ll r f'lbl) l,.'m!'JI) I.11l I iIlln nL, Im,ljld1.t.Jlnr. Ji.I('v:z:ullb.thL.,. 1)·L\'I1:1-, 1" rr,h~l mU!;ldil:H r-r;, ·n1.1l.kl. 011.- IIj . 1ltl.;:rec sili~r. BI, 11 r 1 Lit hi ill iy e'! lIZI 1-3r~lNILI3.YI.."1. Idll'l·iHllill. lm 11 r 0.- dr..nl tlu. biz] In .~tUI'li l:vnIm·'k mez, 1.t.IttwbuI liJ"n;;.i\.l n k0Jlri.t. by ~. It ... 1 lli h.'nm.flf' Y·~l) ·r.T gll~ t.:1 ITH_IL. FIJ.lw.l t rckn _gLJi~ "e ~.Il:"l hn.l °t.lnrl:ll r ll!; Ina n ~Inbill Lon'ltt n 1J1l)fhlr .~e[kalinl Iht. ' 'TUn llf11 \ IJ'ilrl'Llh.n IIll<lBhir m:;:amfl mr:::-.I m"· ..·ui~ Lur !lUI bir Ml'b vEf tkarell. lC:(·mi I de Ii'rllJl .• lZl •• r Bi1".artad n. Inglll.:dcr' mf1k I'lkril in do.,:-m;;)Hl Iqul' I" Ill..... tlLm~ 1,''' ITII.lII IUill~O: II}'" rd I 1m jl ~)il' hnr{:'k~tti., k !11'1 kol!~y g"l'cme;!;, Cibr.l.lt.ailil, lmMlil [' TIeli~~l' cib \'C iilab~'1 Ill.(d \,t:1111 DI luL,11 t; .. ln,.ll Ltc", wz mn'!J(1rr.,.'c E;:J..;rc ~ k,jp' '1'f"\liJ'l Bl:o!irtt ,';:U:lfpIl11;':; mill~;;('hbl'lll'[i)'"r.i •• IlulJll, l' H:llk iil inJ ~';lzi.v~n Hnfl·· tufldJ ... rnNl~u dd~'r ILe taui" Lm dd~jlilh n iEi1gn1(yan} b.T IllL ,\ loll'. 11 IJ "c [Ie Ibi \l.Z1.111 I 1[" ;.0I oy L~l'S~lJlt'S~llin ihy<l~lr!fl;t toJ- ltuy:-;~I.;dll~HI'lU yt'nprck mL.ik",an- 1,1 t..lrlb bo} mll':1. IHLrTT1I;lH.:;~';'cH11111 HIl.Hoo gh mt: i VC~(::l l.;lkJn:l I dUr'~\il( I.!hrlli: ~J\r I.ll~H\"'lIn.t1l H1~.:Jre.t.Hitl I1n,mLt'l~1H ktc v~' b;L~k~ md lima.n!ar vc tc~n(1rer iQ.Ll1 blr giin ~'V(-I HTl'Illn ]:'In miit,iH'~,lIc !ll.~I"aJ f .. uy~llm lemi:'l1d SI/Ia. mllV;! rrat( ~)lt1uklt1!'ll '!>Olll'"ll j' ·rl rd~ t ·r.l!l;:!tl~ in. 1 flkrrnlll fj;;t d ....alrn,;!k \'~ KCTIl["me VI rio n i r lDli"t, h;'n j roIT'tt.ir. 'tJ\mlaro:l:.1J1 133.1111 mil:~'licl \'asfa vt:Slll' (tlmIlJ,tuliJl·. 1 n Hlf", nt mal'U3l1ll hal" h. t ::a- dO~"'l;t~lLlIl I.J "f tl -SONT ''\ yw 1 c lljl. hoyDoIi ,I a " r~ Ildilct:e terti '11' iFl!5fYJlI11L mlll,k VL,Li'l "ndl!d ~ bu ;L1111 bit. Il ll'Iel Ulrtg~ ..ekm 'k .'··Lb ... d h.l IJ,. k;. 1'.,1,', l;lr !;"~iJJ " IUIu\lt-t 11.GAZ 1i8t'1lmnli!J t'lbdte ffilimki1lHHir, g'('11ll!:'~ U:l"rjhimi2r1.~ ~!;ru('liy J.a.de ,
glLIl
j L;:!Oil!l:lll

btl Nfia-dla maliye memur 11't~'I1IL[1 g:1.I'"i'l'l bir IWkilde ilje :miigitle~~k hlr kac yolC:1JJ. lnrak O::1llS1e ttiklcri gQrillmi!Jtiir. cl'nizc n~ll..m..!jtl. Ksdlkiiy maliyl2' meU!urlliTu bele YUllan _gemnmlln .siivr.(i;;i diY'~ ikl!~ad mlidU,rij."'LUn "CO Kaba:j.ta olm:a.k ilzere gemiru: h'.'l"~ dll,c,y ImynHlkammlu bilet ke, J:cs h.8.radenizin emin o!du.guna I"lilm~il\e mimi olrlnk'· rl bu a I",-dar ina:111'111.!;l1l!lxtlki bunlaitibarht hazmeyi l; rart! IIgrat m hirisi ~ll~1P (lll,. yoMI'! bir llld;4.rLInn iJeri smerek kfLymaT'::rk har-b gomi9i~'le lta'n}rlll.lj:kan.'1 .".12: be-Loo"iye ~i;:tl.£.llri m ijd Liri' malarJ iMimalindt.n. ba}l~!tse lli~yhinde :za bit bJ.tmu~lftfd Ir. k~b.k8J.l;alatJ:l guacekle:r "(' 0 Bu {!BlIUlda kaymq.krlm l'i:! ik· Idmscml:l ~ldn'rnIQ o·ld.lli"!ma tlSad miirltiril m~(jre mernUr h Likmedecekh~!'lii, larml bu garib hafc-katlerin(lc 84)11'11 \'al'se:rbest \arakmlijl.:.mJor. Bu B::lIbah Ist:mltul beledly~i il(: Defterd[l.l'hk 8'raSJf\[11l bu garib vazi)o'et.in aydkllil' nlllQl i~ii1 te:rnaslll.l"n bn'llannJ.l~tJ"I'. GlLiimll.['1.dl:a.r Halkm [>am,gIDJ Kopriilcl; giiJlL l ~lrkell yam \CI:'!i'ml'lll"! ·7'ltih~r m~vsimtl~ bqka sflatte 01' Diger ta:m Man bu :sabat. ba.zl ~JII.r, Gemini.:!: Haydarp<J.ia 0ki.msclllll" Kudik.oy kJ.ym.al;:amltIliinde vcya. Klzkulcsi ar'lgwda tJnB.. miirJ.C!l[1 t e.clercl~ kendiledemirlidil'. Gecedcn 11 a.rel!.et lindt'l1 altnan dubuliye parnla.rJ.u;in ll~Z'''I:l!!.Ir. kazaru 3.)Tap e~ run dip k~ai'JJJ.nru ibraz ettilLedltr. fmHtinele-l"i entu', perr.mcri hll1de pal'al.a1"lD1 tahSil edcm~· yl dLim6::ni tccriibe ederfllniz, dikleriIll soylemiilcrniT. Bunun Su.bllil Dlur, bakru.~lDJ.Z ab 'far. Uzerme ke,ymalmmlJk balk.Ln Kopru )'a :a~Jhlla:t. \'e,V;[:! S,~] Im;l:), ~ s kJ,c.llnl ·O'udllofaa edptoell t",dbi rki.ml:ie get;;emlOz" BiUa'l:li 0 gUn. leI" alm:1Jj tlr, tGtlen'1e7~in.iz, Ertesi gi.lr1 ayni Ga'lln{l 8Bp&tl~dJ MZlr!l!r t~kraT ba'§br. lJi.irbI..HI:Belooi}'e yC\ptJg.. b:u gayri nileI:lc Gnlu ta kulesin n ku-m 1M zaDl~ 11ilultel .k:lI'ljlSimla SuOOjZIYS.y1 gilstererok ,gU'iR IDli!nsye gf!2linWluna ['aI'<J. cez:J.sl ke'S(1 lnl VenneSlJ'\l g-iizdleni' iz:. mi~ ve i'lyrlca .mncmlln bi[" Kulenin l.epesindeki defue Y1'll>- ha.fta sed oldunmum.1 l;;lU"ari~ rot1 r,"nZlTldeld l!}lk 1m!", I1fil tJ.rmwvr. renginc ta.h:l'i..·:iil edcl'. BunWl D~I' t~raILan Bellek gazinoIlIl111fol.";1 "'i\;€'rdekder i;:Lktlb!['", wc.:.:..rnakilc-r bUYlJ.mUD ciu.l", dar bu.ra.da bir t~e jll~a o~ B:J.reKeli.eder ve IAun agn yakLWImw:Il.Ul'tlf". BUDWl 'ba.;;!lI.ca IOCl~lr:illllZ. Bu defa dil Gfl.lc.tad'Ul. bobl c ivarda l{urn1('1!l!'F(]. ''e 1z. Ycwl~ g-e~t'D bil' I;lalrtpury,ann mi.t ten;a.nele:rimn Ifle'Y'cudiyeti kOl'l"l.in Un a.,,<>-nru tJ.k:tdlgUU gu- ve !:lu.na tLi...elx'11 PIi:FLdigin riirsul1tiz. DU~I]l1,; Os)(i.id3.r isl11imMib bir timan 1mn.muuhr. rtC'Le~inc bindir;Hini.z, yLirUscniz A~IJ.; bir silbildc rniLlfon~ r sar.. m vn ya ~aI1'lllak ihtimali VelT, fiyle i~is 00 llec k lJir ttm~ane-Iiidrl tlcnir. b3~lnl'". t;B:9rH'Slrun fl::lrb :u.marurnl den.izaJhIU;!;. l1'ak:it bu :;Iddet, ekiK:riyetcemil.crinden sLllil Z~ll"rl.ru"lln.aCLda Ie r:C_l"lll)er~ill,ana bir ImYILu;:mm, Fib:!:kLfrtu fu"ianAALnthlll korun y8. hJir .r;:ift kii:r~k \'f'y.a l!.zun m:l.!;;I.olcluk~D. miill1dil.ll1. aneder, bLr It.'U~NI. i·le kan ter ior;ll'1rle :Ju· Belki c:l,~ Pelldiik lJaklnndo. btl .i.Jkletni1ge ~ili!jlllGl mavnanm mUla]e-:J.Yl izllllr eue:rlu~'D bir:J.Z !'l!iir'a.Uni nrt.tlrmo.f,.a yaranlllZ. d4 llissiytl.~lmI.i'.a Ubi olrnfl.klaCiiulil'l bu iik f:aatlenndf:: ~yylz. 'lgtund='.11 donen mahmuriar, SSl. Gunk'i 932 lteoet>mde YaV'llZ bah~llurr simid.p ve !,:mhle[K,;ile.r ve Hamkliye He bUHldu yut:lyor.k~!,ri.iJllill tizenndeki a,.r;!k yen: dllh. G In~b l:lR 0111"[11 bir lQUo;;; g\'Y'ilcll zim:im dn.vanIL~ hid<.1!?; - paU ...dl. Cemi.rrU= t r dl. 11.incil tiruzli,: 1l.1n.y ~derl r. Sill.' lAMVd,","miri r1 nlb:J.k lllrd ... t:'nncdi. i leo:':11b.qka. .'t':>prl(:ul( i!f yl' Id IJr_ iki ge~lti tehll!k~ ccribir!eri nl(h.' [ 'ratlhilli7,. l'1luri!!M i:."l~~ §loylc 1111.- y 1'11,,'U,Ull iizerlll de dii§Hlk. Ko- I ["If,''''; Ibir Slytrt:LJl il<(>1"1 gircr.- ve mfll-i.ln iizerini'> pe1.rol vc

.41:e

Gural:idJ

mtle'"'! k=la.r:a "'oJSiJ~ olmliSL teh-' 1ikE.'S i l.J~rti I1!n ;17. I, ::.1;,1;1"Ilk 013t~ Gl ilJ;Jm,11l iith~lm GlilhMle IlitrkJntl. iD,.
me;l!.l!

le Ro~o..daJl lnI vaki claen'? Buras'! mC!::tm.a.lerdfll'i biri, F'tlkat b~a miibim lb~l' rot:~lHlI ,'.0,1" ki 0 da RUBy:t.wro Sm."lCH!!lr' B~lii:i, YU&CJsla'll'ya '\'e Gu Ignristan cibi R1.t!'l"sanln eaki iki. ml:L~ten!;li.run. ,imdi Mib,\'er dev-

m«bl'r

t'U

i,

H~dJ!<e hA~kmdll. ium!ll 1.llhl;Uc menkilc ,!;orthufl. Jill nclileL'lIb: pUniiriJ. tay}'.'TCYC LaGhy~n ~. l!;:<ilplu, l-u "" JL ~lur1 .~ t'l"c:r lJ.; 1<;1..: L!:lfllC ':'nzoJ \'anh. Det'll \.(' de~-;)m eU:i~

In,

1etl.er'nnin zafer alll)"l a:ra:ruJ3 ka" tllmala:rm.a. IAkayd v :') yjrci ka.labilecek .midir?

.!JI

!;"rplak hELF;ika,tile

If

Old ct...

r'I'I..1 jloUICib d(lr:!',,'.
It. 1.:.,mlrrr, bu
);1.110'1;'

gU"C!flTJlek
mis-,linl4:I"'cr I'JOl!lnl .. k"he

mCol;b"'I"~'l!tl!l1nhn1}'.:lt1. i]ed('{)jk~

- 'I'''~·YCl.J"~i V it!" IIi" l,irllkt'!. J.:;l.anblilul'l tiz"Tlndl!l:I \'i! .!II< dH.Ja.n u,ramk IlrOIJ'"g"nd;, n<lfn;Jl'I~l ...n Ylliopmak Ib:l!t'1! emll' Didll,. Vccih~ i:.L),:,·"rc:,.r.:-. ben d~ pl!i.O[Jrc liilldlr,)_ Hn\'lIilJ;ndlk..
ul'2:,indl! GfI mO:-~rQ l~l..i r ubI! uC'I.l'ordu'l.t. MIJ"';YY~IIII ,rllr,,:."l &eI.iD"c ~UllurLi lr'y)'lIfi!ye b<!thl';)n tdl kural-;:aL'lK VI:! .. emil b~~"" ,I IJ.:I.2.l akro-b;1_i h"reketleri Y:lplleilkt .. I1. lieu z lilzumlu olom irtil",,, tl~:muml~tJ);, ylJ-· 1(;.", y~lv~~ ,.1U3Cliyorduk. y.dnl uIII tilfllz pliinol' i~I" U r~:t !;:,"Zla idL F.ll,:.t tiLL <iii' cn:ll~ vt:rerok m.;illiydte d~ii]ji. ~aluln lflJ'rlll"l<: k.IVL.<.l~ {'uercli ~";'Iy(lr v'= 11.'11': I" lolZI ,1 hi \to! i Ie 1"'!-:: 1.l .:tl!"nl tonl)"I;ITrlU.Io:', C"ddt'11!1'.... ]loU:tr ~,'~r DI,lu!!:M i~ID m\1e

-1"1'1 lin

i:l$e ll~lerlm}cn u;;';"'l"ijl,,~kt ".llI'lar.
HiIlLmkl"l1i.1U.IJ, ~url!!t\!! 1:.11 kJl<l:!t.., riJ,'I"C .. k m.,d cil!l·i. b-CI,.in. ve e~bl!Illllt! LahEi· \',' ',,·k!.'tmel: m~buri.ydintt...:tu·lli!r. Binaen::Jkyb d"r.I~(" i'I tilm:l.aD

urul

(I., h.~

Berb~.

,i

liFl'l:lJl1l1f1

do~

jlL·ti,,_,'Il' :;itnnleri

mek isternek Ba.lknnhLrd9. }'Cni biro diizen ygktul'. BalJmnlardo. ~~l~ faal \'e ~iddM.li bit- entrll-la ve m3.[1e'lrn val'(llI'. Berlin i!eRoIl"lJl.. Balkan de\·].eUerini ]1:0'1'kutarak, akIatnrak, kanalrl'Lr,.k ki;~tH"!i laraflarm ... ~lbetmtk \I"e bir ~UlJ. blle atmadal'l B1l1l:anlarl kn"hil oldugu lmdar- ieth~ fLylemek "i.;i.ll siyasi t.elkin 'I'e teo ~bb'l1l1erd~nt a;-:tk l'e kapah t h ilidlerden b~llYJ.l"al, pn,lpa gandlIDln b~r nG ..1n1!' bali '>'1.IIfU ..
)-'01""1::1"1". Yttli dtize"n onhtrln ni),et-

),Qhy

gbm-

)':J~:Ikll'l:o

---;1'1_---'

SaHbiahmerin
muracaa6
8 (Hu!Slti';1l Beyn{!lmilel Sullbi hme'l", KlzlilloJ'a m;1n caat ('! :1rck miJronlarca Fr2.11S1Z miilt.eei.;.ir'lin vflzjy~t1erima fed {Ildl~UrLU bildirm.i~ vc
Ankara yiyel'elt maddelcri I1v!"w;mH~'

t",dlilllfx:!lD

k;;).lahiillktl,

fI !h::J..~Sil

1

k,opniru ltJA:'rln.Q i,)1J kaJa.... bohll ~cgfd I~,)o'dll ..diYOHLll • .KOlITU~

K:u.akll;r

nnn

i.trc.nnd(:n

Bey~llInill

dOt>fiJ Ei!-·

yard.J.m C!Lm~~ini IS emi~Ur, E(tZ11I:l.ym 50 v;~g""n 'bugclll}O
giil1d:!'nm$j muhk:II1t,!dir'.

B1ma kC3\len iii' gllnlLik CC'Ul i~i.n g-1lZi (10 s:lh;t)inin ttir~l mel"rne ynpJlan mlllid::;;mc heti~ sinde belediyc kl:\r:L..!"I kl.'>lbi k:atiYf:L ifltm.ii'jtlr,

II

Eu ~lfl me.,guJ oLr.n V£ biztr: I1mi ve li)'almti dairn.::!. lnlu;!ill"'I;l'!=.";U\ 0101'1'1 zevatm dLl.ha m-li::.l1itl bir lim:m \'e bunn zamu'lloten lzr!"11t konezi BgZlJ1'l y:Ll<1I1I1k t."ibi Intihim bir as1· 1'[ mlil"yelj olan. Tu.::
)ay1.. v{' ttI"SW.1fl,iIl inJ!ln~ma tah·

~·C!lk!!n bi.rdt:nllirt r["nortm '~y"yiU"': ile (II n irt!b:JllI.Ll1l KClliI41<;HlI l..... . rdilm. Pli.miru '1:Jy>·.(3T~ ba~lJ.}';m tcl nftan dll YUD8.'lIisbm ve Tiirk:i~Ql'Irnu,lu. 'l."1I"-ll'l.t Lt:hlia.~11 jelL Bir :lo'eYi ~rni kerv::ma kntrlla.k Hi. • tI~1a tC!nIHn: bcrr..un I~'" me~";:Uu W1:;:umll vaNhI', Tiu-'kiyeyi S3bruhi~lIo °r"Y:I':' .. ,1'tln t..Jrn k":iruI:;U tllblnY(1, mall.fm }'l.k.lmq?:t ." rnih\'"er •.(' .Jell! kop;;m ac I r ~~ll ~ ~ l plti .. ,:i.l·ji u'itl... pya tID~'U. :;ilr"tl;- ,;d;'Iyo~dt!, Aid:;] hfJ..kllmiyeti alUua alnruy II mu.gelen 1.lt k:G~iI' pl"'I1I.1T"i.iU 1 ·111!' al;jlc.l- , 1I'.1ifak oll:r111n;:;l; Y'UllcHWlnc1'1.111 !illI1 l<!:"iml:kli. :El1lJ1l..>nIon 1.\ki,!I: muka.vt'meti ~"Okzay J.flayn ngm:m I.'~ml, ll)'l oyoni'l'l","pl, e 1.i1[j I"'ell!r'dciio htldikleri it: i11 llilimmll\l'1nt \'Ve'F ,k:,1 her i:t['tIhnda im5:>n I, yrlly"n lA 'l.'tidliYl!:Y lenID e.mi~~ tlir. ~dln" tam lizennt:lc 1~1I11. 1'1:,n~;rl.l n ku LlUilom It-lin biT c;ok k.u.Dhr.l _ beb Balkan m.isakmm. nili:l~eto el' Olmat>1 hull:..! LJf "'E!o;' v;nli)ml'511l 61uCli"gindoCii yeni Uze:ne uvunYIr r'i'Lun(! \'CSIII:! ,,11'1'1;\.;.1 m"mkilndt~, Plr c,!k olurs1. Tikki.Y'~l'Ill'1. ,'mpFl.itlbiU"l: lto!1 pUl'liirl1! r..il"id~IIe<"· 1m }'l terkcdli!'[,"~~ 1'll lie I:lbedl:'f1 AI;>)'L're k:llial" !5urukkm~m 1,\ZlTllI:dl)".r ,,·ay.a !,;ddlme;i L.i.zJ.m gdll'Cegind~lo tLl<~IITI(l ti~n.i:!e IIlmC"k g"hk Bil' den bo.hsedon Ailll!Ln g:u:ctCS!.,In M:lrl"~l"Dya tlD£Tu L"j.,;llrtl. Pt'nn: ,.,akin Vi! hQ"~to:l. F:llu,t yu.rn,= h 1nllnin :lt~p ttl.tm.:l.l:l.n i~te bn hij· :l'Qrtlurn. E\r.lrl'l:in Irnd:.tI )if:LI;,in' ("~(' cum r!;1.:r-e-f.lcul'lin t~sir>ii:.o:. H{)jmjkadar ~"I.Jl>ilL'dtm_ Sulun I;!lLl~lr ya m:l.hl~Um. l;Ullint·, oomba.cdJbir ~ill1 :,ok (ib. k;liJ.mri::o, g~I"""" <1\1. Bl.I balldo. biz bir nIl tlnd pitifUlI' i...n III!:U'llJ:ih! 4 ~ .1111 ula.nJartdu·, ~l'. i'i4:iylemege ha~L!1 gorDluyoy" !: r~ b,f"ll'-' Ilf"'y1CU,i1 "rd,

Jerinee Balkanlarrn, Mihver tJ:el'lctlmrun. litr~i degj~c d.e ha~ kHri tabiiyeti alU.!'iu g1l'mele-ri 0Jacakbr. F'aka.t btllU hir t;u-a.ftan S(n'yetJer Birlig-inin prlJte:s QBUlIU d3.'I'et etmeden yapm;Ur cliger t:!.-

h',

,I"

a,a-I

sis ediletek p .;UUll btr l~mmj tabial!c Il'lLi tLd@'l~yc :snrfdlilek m!.:cburiydLrtd~[II bizi fi,~~a.'1ekllnc::Lk ulan Pil!i:l..limaru ndaSJ.fldnki ketyu tcrdh l'Lrnli'melerinde her hal(l~ b.i:wc g"llYlii mQ.lfllli
ruUhim n~ mf'-~ru sehoblcric ·.,;eutliytlli de mulltetrwklh'. ':!:~a.lllJz ~llCd"l tnt 11111d,;k ki terl:Jan~ w; FOilf-dl ffd.JJ·ikaI31l~lli s.o.u::Lyl IT1 'rk ~h;l"j nlllh8.I'eI;~Icrde llr1\' I klJ\~.·eU"'l;ni J:L.":ldl,. ... dt! 110i:llln I (hr. - 'ii:ylik ,UlPI
I I

HL;,'" loprj;Jl~l1

d,oaP~U

e;r'I·.:d')"}f,lLl.

Ne I

,,;lpn', lyilim. Surttth 1."(0 do Tli bir ~:lr:u· I{wmdl,~, ::li1d" Sult;mill,mcil mt:J'd'l rlU,t na Ltrl 'film. l' I'll (ora~1 \:IiI.lI: ,Jo'Llk.'-ekli. !,1:'IflOtt'lll lou '.• ,1;lyet-, te or;:;Yil k:.chH gLlmcr.i 1Il,!, ..fls,m:l I

I

I'U?:_ (;ijnkU \'Ji.tan mUll l"e irs i bir k gcnll" 'We ha.,meti Tiirl~ ~~lnnb.Tmlf1

huthldlanm ., ramanuClo

tlJhdidlel

ill

"I.'! bcklJyell si.ingillcri B,1o.!.. I.:evoablm vermt6i!1 C:lILicl

Suitt! n ;'~l!lled 111C"ytl ",mm u~,1 Ilit"U f AU-I·mek .i'l:1rI L""lml ~C\'lInill1 .'.(! 5t:1 \'iIWk (.;1Jlh"I'C' I"-,,·kmlll :,.-1:5J.1 iJ.lr ~1il'1 11n1ill ,. bl AZ Lh'rnnd~ kum~ Iz l~l'lrllli.lnII:J.,.d(im. Hll vaziy,.Ue ll"lm 'k

her

:1l\ h3Zl

rdlT·. .IU"..(IT1(

H:Jseyin

Vergi tft
.Ank,u;n 8 (H1.I !IsH - Bu ReDenm tt.:mmm:llnaa maliyeni:.1 "~rgi tnnsikltl. b1l'~en ~ncniJl tuhsili.tmll flHal'fUl hi!' bUl.iull
Inil~-on ra~La oldugl.l hr.
:mL'"L:;'llm~

kin l'Arkm G'in'et munt.,
milS • !ll,'"brl
yeT

IIJ blr

;11\ bULl:m-1 Ill.erm.!"n I ha m .,b'JI. ,",..IZdlll, KnrD1"l11l1

S-f.I.ili fedalti'.J

rnfl.-I

T""yin]er
.\i1kflr"il,

G l; I[U:>1I i I -

Brl.lkilrl

cll;'Wi;l bo1!k.IUl,i, C flJl~ III rl' c.:, "'".... ;1& k.'1..-nt:U~'1 O.tWl ","'\ d.t11i;.' C'o'rill<. mi:>:llHl.:·l,,!o .. II, t.·" In cWlml'j' lL"nllr.

orlsaidde ve
!d

li,ll:mlndJ
k''ll'" hma"l

\'eb
L

zl!hW" NU' ncten
'; rl

I[J.

mtJ"ilol",(1'illl'rI

I", -

b!,ler

nl'mt'l.l.

aU!. Idarlarli

khL'1:

I-I

t:t1ill11l~Lj~.

icra
sunrn DQlrtiJT

Vakillcl"'i

I

,.,,1

An k-ara,8 Iu.~.l killen bCyl2'ti I.mgim

top'l.a.nhSI At;; rTl \'t'ugledel~

Ba~,'ekiJdt.{" 1lar},h kil R(,fLk Sa~dll.rnlli. riYl:Ise-

lilldc topLanmf!}tlt"

11_

TI'YJ'~re

llt"

I,;r,rlikt...

L"hlLk;:::-"IO::
tHIlI.

..,;jIruz k.,ldllllZ:

,"I"

r\ 4"iU'k

d" ..

od~t!iI, T ..~Vill ~ I·t: I "'f~'IIkhlt... bW:tirl al" .."o,,1-)".. tl ,1mv,I,)' ... ~1<>1rli:;I!"I'(k "L'~:lh"l ~ t.~ rll'-lllC!l'(: 1l'li~~I(" lJ'~lrm~Il!', H~ll" IiIu !; ·y;"l~tl('r: l,jil:ini.mld, oluni
11;1 y"L.r!

r.

·,h~dil!

Altbt-I

Pol.

m III"'! I

<;>ft,I~

""J\.BAli

Koi
(f

Vit

Mil

1,8IIUII,-I loY

.1
"

A ...IZII It: r AV ",Ad

vA ••

Yunanistanda aHetizi m derec ele ri
.u.l
m.,I,,,"

Iii II rmatilln h.:lS1fU'1'1a 11 licwn w:llYof'(!U. Boyunduruk \ uruy0Jf'. C-l19~ra.m c:U'm('~ I:;nhA11('tl.
p

Irlr pehiLi\'nnnl, Oyle 'kol.:lJ' lmln.y 'll enseIe:. vc U' p.;.i.llt.a.r I :U~!JuiJ. Ust iI t~ 101 !Jlf' ~n.u bQ'y~Ulthll'lIk cekl) o I.udl. 'aknt. A(llllL tckrnr a... lmlioj;· J U. 0 tin. hiicumlurn bD.~lilnlll!jll, j 1311 n Lin 1o",1.J~"l.l1 vardi, {'i.lliIl ij
s('n
hah.rnlrJL maglub ~11I.jC'k u;:m son ch:~n-dl1 Ql:in1.3 kuvvetih]il,"). 1:11 '>4arldn1i>j.11.

("z.~lme~.rlI,. , JJ. aI~ r,l11'("~iI1llL

rjl)'OL

}ll~n.

1l,lpnl:tgU

l.I.,g-rj!~l·

lIor,l u,
F kur. AdaJI 1:1 ubl.t:n ~irhl '"' tiylc ]iu >iIiJIIl<J hllI'l(t'liu I("{I~ buIUl'lujloUhJ.

,I'{,l ),ilp,T'lfl v,: ''1':' ,'. P~l I. dl' 'r! ",I rn I'u,,,: I ,:nl k :,II. t.iLIn 'ml~.b.lk., I... ",cJ;, II_I "!Oltl_ .. d'l!IE'lh'j' 1111'UIi! lll: 011(1,;,1. .'fillil " ilinl\ \'( \,'1<" I tmi'L:II"~' !Irll v. II "dIU! .,LI.HI'I.,IUI.I. bt~ lull .... n LoUI 1110l.J, 1"'~lJl.lrn •• d I'Ll nnda
Ill .... ,'n

gustostadlr'
J

.1 "·,, ..1
nLiIlA

I

bl/.mkll.'ltI I LIi'JIJI

f\

U~lUI,~i.1J

On b.c.:;; dJlkilor:l kadar eUikhm IIDnm. Ad:ili:yl t~.kllnr3 ka)1tJ. V{', f,'lf"ngcIJcYl' reb: ,'il f' nt. h. Nlll!".Y~'t

I,u ,,.,,, ,)"1['rlllU, ~Sf)U ' ....drco d", 11110 \, "(I.n ",:0.-11 ,II J..,'P.'.UlrJfI rlt,.N .. ,h L I lou U~ It"!it']" 111'1 rl"'l1 ~,,It. tJ •• h_" ,,.,.
II 11,11:1. yu.

III U1'1.1t..

4l,!l

hlleurn

BClPz 1 mubtr-llf mmtu\.UJlm UnD. gOre ylJzJe 2fi ten 5Cl y ImGlar Lr.tJ.z!Ui'l..! !tavJ :I VI!' 3 nY~IJ~ karl nbun.... ... mnnlrmrrnzm ycru!~".1 ht;"UJ:d.o.8un11 inc] !;;i.l.nili1dcn i!Libn.n~rl .llL'Iilf'ly,el.c hf~iLlnt:j)~ttJr. tildl'n ill

$irke
MlJilltcrcm

a

r'l

e

I:

Milli Piya.o· 0 Ida,izmi ...Fua-.
I;U,m,gl-

5

hr.."thlj

[J..'k.lrll .. ,d.1I1 ~uj, .J'~.lJ
'~.II'1

t,

yokLllr"'-lmv:ia.n

ahnElk o;l!JUyt.!Tll

1m

Mllwlfr:d~
('Ui,;11

!:,j:1111J.-

~ , ",!lII1'I~ "I,IIL YUnclIlLlj"ra

c I ~, I:l-

J\cl:dh n bu sc er ulta du§i\~ (<lltl dihdl§kr c enzemiY~'Id ill. IIIuJI I,; n gi.Jre!'j biraknn '?3 benz.Wr rdu, AliI.; hasmuu aluna nllr ' 1..
I

:'!'1l1l':.!,IhlJy:u dHJ'I 19 I rll 0 e

fllllhl\u~lll.

Adak

Runoli1"igih-

b,

t.c¥!.I~

Y(' q.'t..

11.01,1, 11[,1.11,'

~1l11 hJ~

ak,',

uL'ILlr;\JIIIII{ .• ,I~k U"')'-

re ''1. ~·or.ll'.
ALr,:o cia solumagn 'b3::jhum,U. H!I tiS Atla Irda. 1aal t1. BoIUl),O r-

d•• , d(lIl1·l'I·. ICJ:> 11"

:::.!l!!i!:liI•••••
Istanbul

.'(;!i M ·k~IY(,Hlj?; KUililol"d r,I'I!'l'il1e mUrncanLiurl illilll olunar.
j__

I.mJe:mme

V~

Kopru

iiilb!i!l!II!I!!I!!!.ZI.l!l!.IiII

iI

ns
:1::1. i
Hllf,))'",
jJ'll1.

:!:no

In R"~ L6tu St1'1.11.IIt"l

Gayrimen'kul
Emniyet

Sat)§

moz beklctmed

11

"'em,

~i.intc--

ail
gil~
ti, Aga.
Olzglf''1

yoe Y3I Ill:'!t I. Adll.u, .ltiUit.:lyi YCyir.I(~. geljldi, Oldugu 1;;"'1 i !pIC I't: Y;IiIt ]. Ab ),oIIkhu--uu acn. I{oU::'TII'1II ~fi'nli,
.llb
'0.

Edlmel. ~ le Art::ltmrn

memmmdl.l.He.';I.J ttl] n lIalkJljl,

~1"i:':J onu memnuu elma~~

40(1 m. IiOO 111, J~OO ••~. 50l!0 III. 1(I.I1-~O rn, 110 111 ""h ...

&1 II

:1l1.D
~ ~ 1I

,.,.._'!, "'I'"

npe

Sand~i,-I Miidiir1iiiuoden

JiL13 .... n Millnd,klll~

I.III>'!]

soruyerdu:

h.

'1)111Ur'I

y..T" :

U'''.'l'lllP krill

-lJsm,

ne oluyor!.

t }'I l.!oDna." I~tc-"litil\\ gOrtill'l('C'.1 In!l'\'3,I]-" \'lIU') Ibitdcn il"(! kfull.!.; j 1)U.li3ittJ. Pa- ~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " I-:ru,;n Jjll !-laIr 1I Adnll bnldu" Trakyada yol 1"IUl'"il

'Ion m;"ni",h Vm."c:k U2.Un 3 iJdlnl Snlk Gillie
DI"to;

iI:;liln di.z.hyer ,1. 1'.IIIo;!l.3·~ ku.rtor d], Kolu :;oktu. Mlicooele ~n~lamJ~t.I, H~m de ~iddet!lj 'dliir 1:KJtIJ~nm ulil.],-ornlJ .. AliQl. hmmuna a.man \le)H1"[es
wlFDllyornl,l oyunn g~y
gibl
BII' 'QYUI1JM

rdlJ,

A~la

cliger ~i.llillt

I

I. '11:) t Hmo U"I) ~ TI .lkJlrutUI her ~rmd" Lx_Yllllcl!rlJk i:;lcn b,;]_mrdle or! wm'l f·iliwktred!r 811 o; .. ml~dl?l'~ 1IlJtlnl .. &11. 1\" b>1'~eGj;rc ~~b:L~'[lM inm ;;<:O"lJ .til' ",... k 11·ri!l''''I';1.u- • .fI~.m!K!l'~!l bJl'l:l 0',1 ~~~ i..'1' .:l:oo.~ bo.n IiIU.lIu~ I.i ...

Cll.d
!.'

C ,,'

hrtl:lmHI.:l. l,'J.p.I~ml~lJ. DoHl,

Nm11::tYJ:l,

U~D~
g'lrrdi.

I.IY:' ,Qk I}'.i,ie:,\cltlp Ad.ul t~-kI'1~r l{Unt ~

I
I

olrlf.J101 L'f,
.:!f'L U2 1~1I '

li '1J 1<.,\ i
BI d

",:.:lSl

h.,lkL-"vJ

I~(! (.Jti),.:l

11.'1' b.trn!:k c;el-

Bu kUJlt ~1!rm3 iie. karlll,lkb. A 1~<:'1}. hJ.SnUDl lm'l'illilJldiu:-mak i1;:jJ!J :zorlaluy0..-.du.
F:a:kal:., Ad'ilii]:I. dah.n ck:rnd

ml~tll', l:UI'lllLlI ~d bayrl'lmtn.'l 1 ti!OllllllllO!'t ....l.lh,,10 tiT. • I,oolu h.llk ......1 .arnilJll .... IlIUkl'.DlIUd bn ~Idr !:<and rell' tl nll ~lJl'.

KIUbler,in dahil'ii nrzam1111 Milo!.! gol

a m.el Iil'ri
1;-. h 1),.",1

Il-i!mcdli: \" 1.:JJ..dl) 1I'l.Q"Y::ISlIldll 1,,·Udlll". AIIUUi11nJiJlIJ I;llrm,'I:r 01111"11'11.,~lll'>l;lrl. hi. kll< f"i"1 ~ mtll:L~!i1 (,jl.tYJ;Jjlln 1i:~.)'rllilll:l'Ilt.ul ',::!ltk.uuiEl hu ~I ,,@l:>llml:lj .1oi1 ruml ITltLI<:li)'rL"'" I.ru t,,;dLu a'I.J!l"J.i1<rI{'r:!'~ vc ,l:.Jb,ilr olur!ll,hr. 81,.lm:1 "l"tlLl'.,,~i'.l ::!S/lIll!)tO ~I'l~int· nll.iMdll ~llf,.'mlb~ rll! .l'JlIlWn!lJ.l;1IfIZlm ~flLil YU:l:11'I ",J- ""'11L1 C .. i!.do.!1IJn.-cl1I Ifcuin mmillgiml.!di'l ~"'>!l 10 (lall U!. ,e Ia:ld. ~ l{lpll;l1.' I,;~ .,.Ib.idl;"Sl l< hlr ~liJrttl.1J i.Jr. M~nr;iL.kwt i.hJIL~ .lll.lllJ")lt_l!l'I~lI' 1~'II":1l.i!.ldir rd~l C: k ~lil1 I.t!rdh.lln .,bll~ Aynl r,un. ),[1111 (,l:In. ,r1.t..-sl I,I.:-clo~ l'llil!'1 '(:ul:r !!'den • ,.rLm nliul m!.Llfdl!'f.y 'lIcrllc 'iJncl,k 'I.Inr;] K.1dl~O)' Ui\~'" 'inm lc!obL el- ,ili'!;,J'jI4< ...bn~ ~rt'lJir. :'I.kPiLtilkdirdl!! ,UTI lIriUr 110 l.gl buyuk yllt:n,O:_'.J ril;l YiJPddUlk-l"artile )11'/10/1.1"'0"".rbtn~ m{.·i"Idll j;lO;r~l!mb(' iil1Jl'I ":1'111 1ll..1mllil!! 'ole .BJnI Lrr, ~p HrtlLnn SI ),apIIEle:akb,. BI.l OIl'ttuma 11 8IJpim;,>n.ilUj "111.,,11; rL1.11 ·.,~j.ra "'100:13 ilt Kdlu.m~ c.Hl- UJ'Pll'lm hsl!t!n4e blrO!kJlllf"l!:llr. HakilltJ ·~.liJtI :'1iI:illlcl'jl. :!HIIl:ut ('>lmJ),an ,,}.,,_ smd .. t;tdip i'eldm ... ~t'kIJflt!, u!;IL:'Ik 1~'DdilrtJ)r Jrtif.JliI hBlt'kJ ~;,hlb]~jl'll .. bioi lI:JklW'lUoI 1ft l'I"'~l,!mle ~.:lii VI' J'I'13"e k:"~n[1nlar~ ,c'b (1 l\l'(IiJL'.i"r- Vf':I'l;.I,!'l'nrC (I;>irr ~ddliiiJ£]1'Im11:011'1 t.lirt;!hind n Ihbarel1 2.0 Klin j~.mde (,VTlllu :n•.,.::lec:ekLI!!" IlJthl ....l'" bP:r::dX'T d.,ir'''1'iA'::' i;;,M'J'IITj(:ta;:.;j j I:b:l,-n.hr, au S\!.i'c:1!c Ililk.hml'U bll1, t"'l 1.11 ~lI
.l!1'!.!rli!rJ

YUzme

I~.

MI'III.-IIII"" Lambrus FJ••I 1.<'1" P.. I"'TllI.h, 'ro",\U' SIe'.hIl. ~IS Sllll!<~ "1 ',yuIE' j[)' il.J ] lin IIPU~"

iJ""',

"." 1'I.'III .. bi'~ $.abrJ ve M£iIIIl!I,]n 2.l~ 16 I' ..·.ml' N.,. ,,11 :!lrulcl(~IT"LiC:m Ol111 'i!:1 1 1<;.'• "0 J:.! oIU {.~MH Ilt":l'll kllr~ bl,inu ~lqCO;:i:'d~ uiolck ,!:'dIp .... c:ili":".'Inlli.· boJrnt!lj) \Io['I7i,ca Ul f n1L~''''ncn Il8l1klll!di.L y,lj:tllofl l.akdl U~'~LlI'C ,':'!Oll N'll. ll.l k:1lll;lllUl'lllol'I 'Ill motJ ,,' j rl...'11 madd . 'T1.I" mlltuJu HI 1J1~1 ~"dilh:o!lim~ Ji:"H! IWtJtllUl.'1l h!lb ...l"'n ~.JU;J,dtllLl I ~3 Nll,Iln!:'.Il mllh. CllmlJ ·,.,f,! ~H:lk ('Ilkl J2, 12 M. ycn .. ~I. :z,rJI. ,10.11[11 'ole 'Ill!'. lid.". II, 50:; 19 "r"ll:! No, III k,l)ytll!n ,(jill( k::lm "'Ifin ah~ nb v II Il'il'l ~I SU bb:;f 111.1} (nma1.... IDI 1m hu~k il)' n,ddut.<11 f1~lk lorlt.umllYD konmLl~l;uIr. ::;:11.1t:i]'W 31<,;11 ... !,<~y3.92 0111.1 IW'~ .'I'l!pll~,;TkLlldlJ". AlU"'m")'i1 irm A 1;1)"'[1 'IJOO' h.r,l g,rey alI':!II n:cedo.l.IIr. MjUl b' ~.I.U'l"1!:ul:)n Oll"ll'lLn ilCffill.l.llt melcttH;tI tin ktlbY) glll.'1.3J a .. , ,.,J<.mi~ liIUIUn. r llerl belec!J)'1! r mlcfJ... villuf Ic;,rl!l!l'l VP L'I..... iz ~tllJo;1:rtJ"I'd{'11 1)(' tNl&!li:rc ru5'\lIT!U lr r~'III}'n olddir. A tltrm .... flU"tMmui J:l/8/Wtfl (1l'1l0 t._'nlumlul JIilb-an:n. klkU; I!tm~k i!<I'),I'rut'roL' lIill:lodlk hu.i..uk ,~l~r, f;"T\I''''J1.. d. :tr;'lk !bt11IJndU11.lIfiC.;r).,l.r. T"J)1J1 ~.o:H K:J,..!lh 'lit: I!~"'r ILI<IUJTI.I"Ikahil! .... ijii'lri-

j

H.:l!lI" ..
I

yarJ,talrl

,.j.1J1bL~1

"">t:-

II

1

IliiIJOlle

-"'e

YI."II i bl..j~ll

ruZXlJ1I1n:amf"-

vardJ.

Ci1rum nl.1!JiLle

tak:m;qu.

e

Buks

mUs,iii,l!u!l,kalarr

10I~b]

.. rll'l iI.r.I ••"

njl~LI:rmWLlIf'l;::1'I'LC.k, .... 1.L ~

B~ tin llD&diyl1?

ltrlnm
I.i$,'\ro;o

i,~",j

,;];\1 )'"prol_Jj,l.,

l'Io:d;;jj

'T~.JjI11'~~J

11'1 ."I1il'1 Bill ""I:I

I:rMllliIl~ llll-n,,1

.kQYu oron,. A1iIOO, rbw, m rorladL NibJlyet. AdaiJ kUnteyi si5lrtti. r..u-.

melib

yf'ff

()tu."'i1iJ.

Gili-~ tekI.:l!t' aHta vc oo.§tau
~l<lml 01u)"On:lI.I• .IJ.i~c. kemiJI-

lEII',

n~c gec;ti •. HBr.9lil1ml birdellbiilf ltialdmp one dofl'U~D.vru!l'[ldll' • dL HaDen ltJJrtkaFJIJ.nma giroi. All~~ un '!1l'11ls.~dl, l:mBfllil11 1. k!!J. :'Inln"'" rlaba fd.Zla:ll.lc e.: "kll Ko ... a
zt'I"

El2tIl!!l duekLi:lr C'e--[7nu J 34 ~ 'Ii" I'1,h'!1rC 11:0 "'add" n... mil Tr,nl!'r, •• -rJ:;U1 &~h"r'], .fdck ";::-1 I~ .ilO ill •• ikp"'"" t li,j d' fit "'I.;o~I!... KU!U1Cl memUJ edilql •.l.::r- ~ j IllilJ~ lIinem;)!l1 salonul1dtl IIi. " iiDlJlKAT di. b.:lok,1 Vrlfi\l 'IJJllI'utl I 1'. Bu lr\':JIt u~ r,-t1'!l.11:>nb.. r i IXi-llI:t' m [Hu ml.i~ilb"kil"":1 ~"de 'j~nil.in 'if<Eml'li, .. l!ijnMrJl;l, s;li'ld]!_lo!.~n ."lm:m gayr'I,Hlenk\J111 Ir ... l~l, iQ:5'tu-fi1dt I&k"",ndc; .bu i1ik mt?:;gul olm, kt.Jfhriir;dr: i(!ti.:reccldl!:j·j I;J.)k;;.1. I I i1 li~tt- I'Yl'flDuE' ''nLl.l'l;tmmmlerima 1'l ko])pn1.!-!l oldugu luymlc'Lm 'l 40 ru I.i!C3vUL o>tKIIIIPI.,dll ,l..t"}1 I1IUOnHkllndc-rlle~ul1 ]51311:!-10 rlhLJ~ arioT ;tJ;m- TiLr.rneJr fi.z.4!.r ~))31· ~h::lilllilll YQ1'1s!nn J:l::.d. 00n; 'l!~llck I!!Yroll.iI!' knlilybk <lW lo""p "~'nI Imki..mh!r. IhUv:l I!'lml!lli 1t'O:!'!C'nm:k~, II,flmrz.,., riel'! olu"IJ'. t.... h.JI<I, Ii"k r;,),d-;Ill OIElCilktu,
'..""r{,

DIG Iii;

AJ~n,hulnd.lt Il~

..,

dHmeml!j ohmllJ.l'ln h.llkhl'l t..nrpu !lu!iHlZrll~ !>.aoit olnuy.llfl)ElI' ~.IIIll~ beddiruf1. 'lIo.....-13'jtn:a!'lllndJi11 : hu'rlll,l lCaLuJi'l~r, DiLh.a '::1111:1. m.,lnmul •• mil1 ] i!.1.tyenll1rjll'l tJ:l8/M:!l d!l:>~::1No, i!lib~ ~:J'lc:il'[lfllt ... l:n!l!;.uk ~11el'j r ........11OO' rt1IJU, ..... 1J'I Il1meTrrj 11."","'111 .. an o:tUDur. .

,I

... ,.

rmda ~ekilmek iizere bir fer piyangosu. tertib e.,tm'i,tir,. Tiirkiyenin her tar,aflDda satlhga -;Ikardml§ olan bu fevkala.de piyangoda mevcud 300 bin hiletten. 63,345 tanest mutlaka ikr,amiye. kazanacaknr, Tam biletler (2') lir ya v yarlm· biletler (1 ) Ilraya satllmaktadlr. Zafer piyall,go,suna siz de bir' bilet alarak i,tirak ediniz. Vereceginiz ... pa'ra 1 ee-_·J-'tIII T"· k za f' erlnl ar b d ur·. temin edecek, vasltalardan biri alan Hava kuvvetlerimi .. ze sarf edilecektir.
II

Serbast ysllke:n mUs,a..
b~ka:larl
Ydken U,p"Lk nllJ·~:'Ib,.~~l1br1n1l1 r d n.;..., 1 L ilf.~ )lI.JZS.r !lint 15 CI:< . (;1" I"':r~m., l'ilBI.1I3(;.,:ktlf. , 2~ u mur;aook:JII.11 I.>uh'n rill ".!.Or 1Id .. "Ioul

Su ~P-~dlilrl AJ .. nUI~I.. tI ..,,:

,1.1",.

TEPEBA~: B,A,HCESi Alatur'ka
KI81nunda
W ki~1il~ S:Il1; ilcyeti - Biiyiill; \'arye1te - Mic;:e Pe::n<;ef - Arab T:J,klmsc::-;i Svetta - UtttYADA ASK) Imhktlllall komedi .. Macar orli'esLrasl ZevJ! JJi.('~'t'!. kllllika.:h.a ,gecesi. Dllhuliiy.0 serbe~Ull'.

YrlMI']

Ilk!j.'lm

e. Q.

P. T'Altlli~

!}u'be.l.i tw'·~.:!ll1ldan

'u~"5iyle ha:smlWD u::;llan Alj~o. dwmadan
1;:0

..

ler.

"(,;Ik t.hlll!!;III1.\,lim
10."

her

m:':\l1 ,.clk"n

I

ag.dlt-I.' I l,'~I'II:,,·ordu.

'm:
::J 4-

Ililrak1 n..

~rbt':Jthr.

Sir i" ':li ~.w J. baj kQlunu Adabnrn i"fIynlll'~ dohnrn.1j &U"tlakllyOJ du,

I
!:llmoo.zJar~

..

r'~t..:..u m~b"

I.;.l guml

bi1di l''ile;;: "kt.l'.

n;.k~TI;ler
~

.Rll-1, $UI;I i _M(I

_

A.dalii. ~\l.ftk",P~da.n t1Jlm~'k DQIl 'pcyoo ~iJ. Lak11l. on dakik:!li !radar ~jlindh' aIUDn dilipnu¥= Ili:ifldii..

ku:.,
J
.kilV

hl!l'Ii:h!S I:i" lW'l

'1J~..

l'\'hitnmu

NIH:!-

(ltl

Hu.."'IU"{ll!ddjll- Bt·ru.,_,1i
B.riWlL

REI)'II
Ii,

(Jal" - ~rd

TiVATROtAR'
HR"'{II:
!)

n tsar ar ' mum _·u·· ur 'ugun 'en:
~::!._ •

h-

'U

M .... 1"· .... d d....
.. 'T..!i i!c[1"lnatl H...
lekll

.-E-~.i
..;'
Ek,,11 1m ""' .. lIl. ]<I'..,'! 11
]!j.

Zafer bayr,amlna matisus alad piyano un p ani
A

. On daJuka soma,

AdalJ
1.I~ ...

---------------

F~.na;m
_lUu.J 1
'Ii b

yak:u:ul'll ku.rtarm.

.. l,asUUlUn

.. y~r"l.::n

lind en '-· .... ldU. '. t\u.n u .
Ada.ll

001l:l D.~1 n' a··1..... He • till? U.II.
t"l..... .... ,:;~ ,·',· c "' .. " ,.,.... "............

~I~:I:')'~:;:~:_r
!!;lll'ILl :Jlq;lml

Clilal
V; J1gJn .!Sljn':"~mll!' {.! .... t \·c ('C....."L Yim~m S, \Fe le-:o.·;wJJU .., Y:tng_in <>, lie It'v'!2:m11 Gcm u '''0[01'1

M1kl"...

Mldl mlll!!n Llr;!

Kr. LIt;
D.
95 00

gllnll ...
~

1 1 1 2

60'1000
'20.000 10.000
5.000 2.000

60.000 20.000

10.. 00 0
10 .. 00 0 20.000

l'u;u,l~ I;:;,un.
'(

SUjjtH)'~.

i?~.. ~,,1 A~Ic;tr~I";:.:..mle ..
\iACONLAIiI KONTF!OLORU ;,r00 .... J PIHtlC 11

n.' ....... ......, I.i"...... U'i.l .. dJ

ATAi-(L!

k.alkn:u~tJ.

kapandan JrLUt!lllub iIlyaga l'alMI~ ~an canl1 bir Q1rF"m"1a "b'..1pal',",k nA· nIlllnl s:!llaru. I

~

I
.,.". -",'

elll:

Ma.yda.
dOl

u'!>ta be!

Alice

AualJya

muk,ilwle
Insm.

I

Asks_.r'.- ik ic:lel"ii __ .. y'!'It' Ikt .. ,. Ad'~I""'" ~lIb

..

I

2 k"bm I~ 13 l' 20~ •• M ('1j
),

,

lHD 50 127.o!i 4ti ~:;I81 !I-Il ::i13 ~
;:!lW . lli2

nlJo
]'Jil;! :!::l

!ii"3
5D

Ao<;;uIc <:"k. » ]I Plujlrllir: 'A~llI etl • PI};mrh1< .... l'k. 2~/!l/9~W
P"Ilru'lJk:
;, ]0 )

,~ 5:1 11) 00 1:3 11.1 1:11
1..

S>'<J."OC'!l1].
Slhhlye

iE;:ndcn:

I. LIllllUlda

lluluu"' .... k.t:

nl,," :3:11>

-

Mayda Adah be!.
]'l~Lill,

AcblJ

M['l;!F:Jyle
ve

J.•

II

CQ'::urnl'l He gil doglimiuL:JII"I'l munrnofl yc D. I... • \I~ n\u.,d,1j olr<'~lIBI' ",,,, ....,1.1111' yulu-,·k c..kul.lw'dll lab.; Lill , dell"m
..,:ml)1Mel '11" clli~
... v '.-

~,d.i"1 4::1 III "e 1I;:;.;rn!:! rll,'rdJven 11l ~.dcln Y. n1,ln ':;011, I"Vll ... m I 2 .... Yant .. n :"on. ]e~auml tllc~1 ';j "'tl~:~l \""1'11::11'1 "'In h:\r.IUDlJ '1 kill m ,,1<'.( Gemki len ..... 1 171 Sl!dyo:. S,hhIY"
~'I,!

:;U

23
II Ii

'"
I

l!io.J11
l~ HUH)

nil riO 2lli 00
:202 17.50 ::!S6 200. il:.! 50

17
Hi'! IS
13

16,:]
j ...

30000
30000
63345

300 3000

30

10

1.000

100
10

30.000 .30.000
30.000 90.000

3
2 Yekun

n
!II}

1'1.:10

15
I~ 30 1 HL 0 .st>ndurn,,'

37 ~.• trL·~
23

).

~

00 :!ill

19 Hi 'I

2:3 ::!2

:=0
..

!Jo
:Jo

fiO.OOO 360.000

43

/I coil. ek

II.

1'18 v()nllItHull~LI1I

3Jtmdan

".,1,

,)lill11, rlu
.~II
". >y"

.'~bl'.m~l~r'n'l·
u ~~

131:'~lkla~, k"dar

)(o!aybLda kurlull'h.i~lJl1u anlat· :mali istiyordll. Fn.kifl.t, ne l-lau:b'r t)l:-;a ~enc; 0Jan Adahd:l daha r.nl~ ~t'l m~~'e

L<J~umrll'lIlH

hi r elm til, 'l.:tl'·~d, ul.m :n"'~hk mt!l:U'iUit! ,,1:)lo.ad:J1IlJl'''] "Urrl', oJ:UJ:.d'''11

~·.tr'"

~1J/1!l/9~U ~II"~"'~

1 - Num!.lDc. ~dn;,l'''''L'' ..., rr'IISH:::lat lllltii!le.ri JnUtlblnl:c ),1•.du.r,o;I.. ["l~ V!! m,kj.l)Jl ~,(L"lll )'1r.I'\!UI 1' ... n;rm L..' •• cI Pi!, :! kU!'~'I""i "Iz.::l,ann iJ g(J.t'lilrn UJiuller 11k ~Il.li" .,,," i."::,) Ur. 11 Mllh:lmmc..~ lJerl·c-lI,·n. "u'\'[1kkBt leml".wUl'lrl d<':;JUITIl:.' l;\Jn I'e: ,.'OUi!:rl hJ_'_'lh.u;~']rlj-J ),::lz.lllrl'IT.
III -

ilanlAfl
Muh"mrIlrn b0:ldl hllMl liea o.Illill 5000 K,'. 1~1I1!;:,' ~lnko }2/11/H14U 1'':'zc:rt. 1 .rih,u Cl<"i'l L 10.'1';) 1eI"k bi:~t(! .Hd1l,1""I':l'fo':i.J'1 ~-;." l:1I 1I;J,ji , t~~'''LLII~ r:l1:;dli koml7(l11 t~rafmdBn .. ,'lIt cksillme ttsublli! &;lLm ;:,llnu~;J}.Ur.

L" ,','

,.I.unI'l·

1!l1'lle v.IIklind., 'okliJl";']
,Flnr

C'1.hrl;;l;:]TIv[, HIUr"l' ••.Jl ,.. l,'nk

,1-0;...
son

Ii:lc",Lb"c ..... p,rililllJk ~ hl;Z~.i""I"o;I(I yuz:glL Run "oJ!' sr.nU~I\':k ,lIn.> kom:l~yonu"d.l y~·J;)llllC-.ll<hr. l\' [1.1II:IIII II'", Vr
11; .•;,l!;\[I.

l{r.I,,'t.1~'"

il!','(u;lm KlbJ

lit" 111~ibL':OO"'ilt ;tlbc <

In.dt!KJ

!!;j.lr1oI,IJn,
J.

~'l

)lIlJ[,-"doll

1"'1.,,,
j:liJn

~~J":u

~~cn ... rdt

"'UDedl:!fl

Pl>t.-.,.n a]",,,bJI!'<cgl
I!.... mf>

edy.

lulmtlJ".~1

de

1'0-

'.It

,:0',11,1 '['111· loJll Il~lI

l,lu.

t~ kl I', In t;',} in

~.Ilm~n

v,·

,;"HJ

'A, 7 5 ~lJ\

parul"",Le

l..,rllllo.1.(' on~1t'

ic""''hJ:.'YOLUl

lOUI

.'112::1

t;jym

11 ~ rl

-

r

1""1I2.
hi

,.. Jnl,ll
1110 IrliJ;f,' I ('1'1

.H,. (I.:

~ "t."',,1

0:11:.0 '" dL
Li. klJllii • I;I~r

hr'rT

IiiI'
I I

oJ;

till [" ru VJ.en.: du"L1.mlLl", ... I-I ..:

c
I
III~I~

'l
32
mmd.\['i ;!>;)\·IJ~tlJl;u.
u .f'~"lrno;l" NL'l,,'fI[' ~n, t,ht,.l"ri hrlll'rv.:r I I'" bJr
~'I"

')'01

".,t.>
~!~~lJ:tI'

""1 lIul.

ru\

curm.:!. $i.lldjdcn lilr Y::Jlmcl t..,b:Jnl:U"1 lo..d:llr
bJ\""'!':l1

au I~" Slrm~k iSllYll'l1lcTlil du i \·c",;.oII<Il· l>lrl'k\~ l ,liHI,." l~ZlP'ldu,
BLI I'I! 1I1::l /;:: .1" ~""'I~"r

120 Ilr.a.hl~ J'llr... kkal leml1l3 ve kanunu!l a ~11Jn,;> gl:ln\J ",,:lltuo;: ki'l<l.u- 10. nll"'?D"
n-cl"!1 I

111"-

I

"IT"')

((lil:20)

"rit

I

,,1,1I':'!

,r; .,"

m:'> t.:lodlr.

l,,,~·.rltJ.lnr:un
'II"

Ln- [,-

,l;t:"e

hUT;;d[.

1-:1"

I:ll.l Ir<.r:1?,

Ihr."n I dokul! 1<;:"I'tl,.lk my ('1 ndt'YIIII

elediyesi "linlar.1
;.._----... ----_

I

bl.ll']III,

B~~ d.aJnka UJh: Boll""
~un. Ii'll ll. 1(,'111 bif.. iI' 1
i

!aUr-dlli jnldl{l'"
11.1:<0'11

",'1'

1m

~

!.f;-II,,, ..

,'II

"r.,d<l j"'

'lH

..

h, b"lrlL d;:"

C~

II"i;(('

tiln-

~mi;l

~

dlL·III ... L,.,

r

(,;..,1(;

Y1 T Iklll .,u k .• \ I 4. r.·,lIn d •. IIq<:,y, !:Id~ k I ~~ 1l'1-·

,,";I

~ 11141

Bun " iI•• rJTIo(' 1,..<I(lrn .. 2.dl~"" gOI, lu olcl;J "u'n. ~imtll.j~ I", \ 1,1. ~u, .i" '" "rJ~' ~ ..o[>'1-f"!11 moo:.~ I,: j ml:'y..J.;'Illil .,J~h. 'I'm" l.iW Lm F>"1o't:l b:i~la,-h 1.li.,I..III" .ILl, r J.1, :lI, ~,I'I r.l·l':ll, kl~.I"""'1 - Si~1I1 . n'1I'I1' 1;t.1ID:m,,l )'",k Inll'> - Olm;Jz .1Olmn lire., <k ~Im<l, bllUI, l/.:1bo;;. "1 "I 101!!: , • vj II 1'«: I--<J~"IU'-I " rad:u, kL rr'"'I!l" b:.,I"I"!;,rm dord(l,J'!cl] ·"nl;l, ,&~~" Ii;)lllm ... lar MI' d<2 1m, I ktl ....a. :.~'rJ·n ~·r,1ull:'d. au, oJ,'" 1lt'I"h - II bJ ..lrll i,l1,•liJ.I IIIl:t::, bElil;:r1l1tlmI1. • 1m ~ ,;.l, .J:(,clf 10'1,,1:.~"'''i"j ,.rllU'lIrJlll 1<ill d, I. ""liF ill'" i)nlar t..!r1 ...,J iI o,;Ll'- 1. klr 'I II.: .,..!I'L ~1'''''·!I·IYlln'':·Dc.nln h,lrI,'r rk "r I lJ~z de ladeda bUJIu- k[lnl!!n iJl; Ilul "I:'~', ",'~1im yok. S "<! nllrul .11 p ....t., :t~rll..;", Kddl'j b.Jk 00,)1'11""'1.... lI~r'l b3:)". I~~)'~! 1:11 "i'flr·III"". "I" jI:(jndnir. flle,,- Ii..IthJ;I~ \'<0 ,I fll,ln k,.)·~... ",rr .. II I'm 1'.[ "J, "flU ,Ihrl,. Ytlhllo,l I-.?y -I edl!J.im dl.l'l' k<>~ Idilll btfJilll J.1r.:J

I

ddm. 1:.11 i 1.... "1<1.. 1-;1 kL'.1 r.od. I't, .] ~ - M'":'da bu .,k""'l r,u ,n <lIJlElZ~1111 ..~illd" Llll~ r,ll' ~'lllrum, ,arm (U~ i1:.;rhull. iJl~ ~U, ul.:. 1'l"pIIII.url .'vi .....~ "'U c'l' ('(:cot' t.C11n:lI· ..,l,lrum .ic.,lJon.

I

l

I

",I ". ol'"l;:r,slrd:a c!llr ndU\'1 hyn ~cmm .."(](',.on, A I t,~1C r.. U1L1: ftIU:'Y(S ""HIL"lluni :< d,' IL. Y"lm;: Ilk r.u:<'lIl, 1'( II "In ~;'\ f~i'''~ p a. '.""", ILk 'c' nUl ,>i!, ef! '1'" r.-,·1il1 1l1ilo i1k tlegli,.IIlll' .. y. ',' Du Wl. n, Id,f ,'7.' jl"rm _ C!k hO~U"h e~IT"[~ <11"1."1 lei, d'JYJ d'<l>Y,'ij:;L.Jduk,1. B~. ·'I":ld.. b~;)I.:J.f.•• , k., I! I IJlI' "iii;; II I a.<,:':'lJm<" IU~II. AII'I" mhmlar 1112 ,,1111. ll1J":"'I ~.·ll~',"fILl, IIt'm"n t.I"I .. r.1 J""'11.~:: .... lie· "rl."ull' C,'lrj,tl l'1~~('U IF'Slcrcn·k· - Uu 1:' 1o'TI klmrll~ I.}, lun. rr,~ltll' b'l'II!J'lnl ~"'I'irir 'i!',., JH~ ne :v"n~lc.lkl,.rlru B:li'l.,: .-\lilyi moo).., I BiJ i.i.~.'rn I~lcdlr.'Il'~1{ c\ de Y:lI!.'~11 ~'J1V. Dj,9~r~k YilJ.-

Tllk.
I"

LIn

l!u'::IIl'>SU

Sin?

0 h!lld

k.imln c\'lndi:! kolrw.d'T.

~'Ii'

m'l'L[~na
l1.M":(~

Yi?rud.'n
kl;Jnul[ll~~tuI.
V ~;' ...!n

}"'1

III u.,...lk
1(":jJf

h,W"I.:"Zl
.r.1U.JiDlI'1

ycmek
v,

PI111(;

nO;II:

d.,

bcd;_,lj

2013(1 hI"

c:: inc: , ...1 rml!k til cdt'1\ lU~zlk.

-I

10:11 d;r. .,'·!IIm II l~uhM nIl lii" y<:,ni t;1'll!n :J'J:lmdrlJl hclnk.,aL

m dJJl:t~eLl" I ~ YQk'~'

l,lIun
-

d"d.fm.
\',1101111:1'

ilLY'.(,

,.1

"I"

JlfI~ ...... 1 YIl(J1-

"U.!""I

Uilll-

,I

-

t.. dm:u,lll:'r > bcul dol.. ;:' ,·I.tll. N. ;;;.1 lI1i:1dm 'II,',·~ •..

ma ~'II 1:'!J1J,

- v.. ltJ .. 1 k
- Bur-adD

111l~'r(dun ~h;l''':'';~I" h~,)';",1 !,Ilj.
~(' Ciu)'lj}nflln~

}'.I'Jbl\~i1n Ind'~lm ",.ltmt.1 do1<;ui! !" II 'l!nl~~dl" b.··oj J ,,,,~,; ,(jl lIel l';I.!l. ~-tu 1<(,1.-lL ~'l'llc .... 1, .....1. 0 fI"'1 \ ~d· Il y"lr ••l S.Jl .l'.'Iir II"',, .!-

.Iudw IUr,u. k.,; n.mdt' ~ t'Ul .. c"~,t.lr, 110,1" Ui/lll!l10 '{I, t H It.- D JJ .i E,.(IImend!:! y .. pl];cakl.lr. TllIlbh,,,, Llk !."IilUnt 11l,II.Lu;r Y'!'.l hlclr:tupl;).'I"; 11,,1,· t:J~Lhl"dLl' ..o:'<.~ gUll i?\H'1 F.:!n I~LI'rl Y\1udiJrluh~.m 1I1UITIL3,,1l. ala~:d,brI kwLi .'hlL,Yi:l ,. <~(t } 11'11.' r. d Ticarl'l Od~ '1 .... ,k .. I ... 'II! IlJi;lh' !:ILIli, IIlu.l~·¥e,\ s"aae Ualm' Er,,:UfnUldi.:' bI1h..r.rrnrll ..... ,. (tJ7IHl)
1~1~ l:iH1wr. "ne

,Jf1aU

KlflI

Z I,,'" cum.l ll11ml

I

".,,:

I~I, r

BClI

de

5-c,l.;1."1o.1'lI

~H.cieJ1

.. u-

1I\(!C_111,)'.c

l;u::Il:;:;IY(>[b1J1l. - E".et J!ukuYl!n,. Ar.,I'1l II... lj:o!!lo..IlIn. H:J"k;! tlr.,t1;J, d y~k OIlU" 1~'l'l " '1'10 k ;..hhm, -- Mil ~I~ iyi! CHJl "~i 1 ~'I:r I;ok
Ll'1:.~;

I

I"ac.~l,," JI:L

I bul ~l'ta.1l
$'~II M~nitJ.r"'t mllitaJll:!~IIr1I' i!;'t'li, N':::':', ~{Iok~!iLn..Ji" ~ ... ..,.011 .:I1):; .. I.i11:''I' .,cl;'lll I:Wln_ oI\J t. rOIl' I k"t .... I UU .!t".,ll L"I,"~:J ~"h: lI11Jd!:l.... J.· 1.,.1t m IIz.:JY,,'('I1!' Itl' :l).:l 'c"fL'c~l!k 11I. A}' llk mt..:h:lullll ..·1'1 Mr s I .. lu..: 1_'[,lIj If. Si!n..... hk ",j,i.! lx"lklr d !'l L;LI.:wLl.IC [li!'>,nr:lk , .\~·Ik ,,,(Unnn n/8/H40 poe ILli' 1;" ... 1 . Jt ],I de foil III ErMill' M ..I:J~'rh't.LLIHI.:· Ivpl,mil ,.r.:: I .1;1n komisyundOl 'dP.l.,~ .. U..·• I\!tl\ ,d(k.'lt Lt'f,lLl'al 2Q ~ I •• du. (il'lOIl nm &ili'llla!; AI'11no!d &",t'I:1!I~r1<o1ln SARACOGLV rb:~rly;it MIMltrjJ: M.~lr;I !I;[lI'INI 1}i!"'ldl~1 Hr l\l~ru !!o.. ball

1..J~llom, ,111]3,· S!!'flli' lll:
,!-!, ~ In ~"nml:l:.iler,
...

ci;IcJllIlI

_

p,;'-_.

mi'
\'1J'i'nIllYB IT"]" . glJll,

bit mliMlIli bu aI.., 'III 'q!ilrnku:r'I .::1'-1:11 • .:i'l ~,.,y\.., IIIL' 12 dcdll~ ... , ~ UIII". ii 'H"' ~Ie d'Ullil.l.:ordt· 1:.111'. ~'II

-

:,,,yl,,

kl.l.1.lll1dJI'.

a"ndo

n

0.'1-

-

Ono!

Ooo!

Y'-dl

~""l;r.

1':IIIllilk

balun

........ ldLL n' 0:1", mmt'lul. rSIiii1U "", .. 1

h'I.~1I11 I)

11 A6USTOS

I

1940

... : Idar.Varl..
JfIU"U.o~J'8.

PAZAR
aON'I..OK SIVASi HAlK GAZETESI:

-

No. ,St ~

'I' pal;

·YENl8A8AD bfaa

TEI.EFON:ZOi9ti

He'F' Verde 5 Kuru,

Fransanln
muhflraSI
~e
tonmu.
L,j

B· d kt '0, ·UD, I· ma Iih I IrO'·.
doll
li$ef

yiiziinden olen yav
ala kaslzlll'QI an~a§dlyor
Ya~~T iln:ni.ede 'Ol3Ildib cirlerilldcn bi.:r v.o,tan~n olUm halinde hasta 900Ugu Reoobi, l)fu~ta at'a!ba&.mI.D. kl.rJk Olimasl sebebini lleri 5uerek tecla.\'iye gitmiYCll Fatih Relediye doktonl Saml IlIlkk.Jnda &llediye 81];bal i.,leri Miiiodiii:rliigulMaf1of'1daJ'i, yapu.an 'l:.ahkik.a1. .1Il~tic.elcmm.i, tir, Trl!ilrikat esnasmdn BlJl,';Lu belediye doktoru da u;;ti~vab eddwitir, D"ktor batt. ha.ceketi.ni m~ g6stermeje yarnyaca.k

0

\'1ch:l,l bJi:ikfmmt!

·lIJUl[!IaYi m ~ AmerUmytl , l:i.ind\:rm'!"l~ t.... elJbw;.mh.le ha ve huan

mm
l! J'dJ.

(akaUIli h obbilirdi.

dii~ru:wm temln 06Wlil$ ol-

hllj,;im.Lm

Jikii_

r:tind!2

AbtlfUl)'D.DlO

Fhlta.. yahw: ilnJab.m ... hhildi.i:ne hnill ~ llir
\Iiidillf'",

teza -i.iratlla k r,11 andl
Si.V1:LS. lD, (a.n.) - Remie-rim.hur MUli ~("( Isme monU btlgUn saat 17.15 de ~iv&lf1 te~1ii ettiler. kot.:I...'~yol1fRa tiim komulaw, vil~:ycl, parli ~['JiMu ve M l:lIolel'Ce Ilnlk ki.:ltlwiiUID eaud L.I\ 8e"gi .. ~ll'l~t'Ie-t"iyle k~!bIl f • InUjl '.'('1 dr::.trtU'a ili:.ametlfl1ne tab Jl4;
mr-s ......Ii kOl!l~'"'ma ~

C'Ol;k

n

Hadisede Polis merkezinin de munll-j
bazi mazerl2"til2'T ileriye sUrmiilj • tiir. Fakat bu maaeretlerin yam JlrabuJ bir mahiyeU.e olm<ldlGI ooylenmektedll-, SlIhbat ~lerj mu. di.i.rlilgil bazrrlanan tall1rlkat 1"3.0£lOl'lanru -tan!;)-.;Jlda bul unan Slhllat Veldl.l<eli m.ill(·Hi~h!rli'le ven:!c~k VIl bunlar bir k!l<; gUn i~iIlde Iilzuanu geie!l takibau 'fa .. p:a:~lM'dJr. Ancak bundan 90D~ ra SU.i';lil belediye doktor U'l'iliJli vuiyeti tebarij:z edee ·kttr.
Olo':rnu 3 unci.i u),I';o,d.)

~ti~ii't !;il'y olanmz.

lnJ;ti:1te~1

mc1 '!,'eem JlleSwlhw

t.nWi bir

my··

~

r

ranaiz • Amer~an komites) tarahndan blr mu ,trra ne~edll.e['ek Al1nanya ill" mUnferid 'hur sulh <tll:dedilme tejebbUsUn.w nedu JJ ·ri geldlgi izah clunmustur. Fillta1l:.i.ka ~tir.J etmes la.mnwr 11: i F'r1I.n.f.;arun ya.:n yolda harb:i l:lIr~klp kendisini Alma.r!y.l'lpln lutfiinc ie£ketml'!'imn IlikmctJ: beniiz anlaljllml!i. degi.ldir, ~lmdi)'e kadar bu mes Ie hdc kmda vulmlbulan nf:.lllriyat:m hl biri mevcud tereddi.idl·r:i izah edecek ve Fnwsan.rn har ketini aydinlatacak bU- sarah: t gOBteTDlemk~t.iJ'. W~ kuvvetlerim..m mhiJ:i1 eU.ig-; m ydaudadir, FaW hoI' ~ye r-.tcgmen 1"trBJJ.Sa harbe de'Vl\.jj) edemc:z: hlr halde degi hli , Ya.~IlJ:i: baJ}rlla donanma bil buyti.k bir' knvwta. Fra.rui;a.k.a~ vc ~ 1Z
.AlmanYfl.ya teslim ma.n keYldlMfl' ~ oldugu

-

~wllr
!Ill"!!

.M~Ui ~6

n dll,)'lli"II'Iak bulduklarmda:u
~a.]fI"i!IiHI

~~;:oit:!

I~hlda

clan bag-I~~~_~~~_~~",,======"""""_ ftrsa tQuJ bir sevin.,. vee y,'J.pmakta-

_

--,-------~~-~--------- ------ ...................... ~------Qvrupada

, drrlar,

har~)

n (jfrika'::
I

harb )

Suadiye gazinosunda cereyan eden luidise
Vali ue belediye reisi doktor Lul!i Ktrdnr'sn t auzihi
SUlU:Uy~ 8!l2.inOliunda ,,'k<lll Mdise et.r,till'loOil ...rdi ;tIJ 1.o1~Jlll ~lIdol!nnhtil , S/B/O"lO lanbu.,!lC' i:rJ1.i:p,r ed«o 11.1~t~krd~n. b-:;w].arUlod:J. S1J.lld.iy~ 8".oO!nrosuooa 7/8/11010 lIq.,m. LintI!' N1Jn....dirun l"llI'"i'i,.kil .. te.,tib edHm mQ!i.'lme:rede k.lIlIlarulitrl VI: bll~h" re be]{xhyt:oil1 " fAru,etU m murlllri 'larafmd!D1J rummab. mubilhl (llduj:jll G'" nilin.t.'S. ~.iM v(>l'ilm~l m4!nl!dileTI o1un.uL,e lllhietlel'i d.o1 )',lllJe tlndil lin "l'r b"h' ..~", rl'l;llLli fI'~murl •.u1 U raLmd,;rn "b,m~on ~ •• Jt4 J )TItJo;:JUflL loPJI h~"IiI..
\0'(0.

I,alya,n Ingl lzlet I Ruhr'a A ynl. h assaslye]1 h er. T··r.k va t an·d a- ta ya rei erl IlJ _. .. ..... . A ene ar ,~Inln qostereceqme Irnan irmz van r I taa rr'u z etti
.,1.

~

~

Aoil~n u, (Hu:>b!sl MlL~mb:i:rtmizden) Nlid!l!!l.lo e'lk'itlmll" K. 1:), re-

adll1ill! do~ bIr 1011li'lflClold.ut:unu iUllOIidlkl.;1TJscnra li:~ndlw.oj,dl:n (bQr dJ1e)erek

.-....0---

mu~

23-

Lond a, 100 4:1•• 1,)

-

H"'''i! N ~-

kdli

vc YcllJtiln

rnevksle

inde jeolo~

ero

_t

~unki:l'u~l=dtr-.

i\d.r·1l, 10

(a.a.)

_

l1aJ.:yilTI

ta.Y-

\,,:.

merh

me~su; bir diL~
lJiznndJ.

eline
U-

):I1rakt..gul1 blll!tl~:i

zulrtan va.I!·ayt gO'NII d08tlar. fe-l&LkI.!Ue-n kurtulm.al~ i4Jlll y~g.an ~ni n 1m uttehkle.rEe birhk'l: ·hB.rb@ de-vam dan Urd.!'& ola.c.ajl· w diliJilDiiyor!ardJ. Resmi Fra.ru3a ~ bumm akm· ,!1Iiercib eUi Nic;in r Gazetel-erde hillisamru. gill'diigilmiiz mulllIl"aY'l dikil:atle 0kuduk 'thtimaUti rnetmn tamaJIll daha etrafiJ lIIaJ ll.ma ve MDhakeme.leri. mu.blcvidir. :FRkat itiraf ctme1J: ~arurctinde)"? k.i muhtAranm gOl"iiligumii.:: muih ooviyab Lc:indl2 mtinfel"'id

reu l:hhc; ,edIY')T, Dl COl" Yy.iH· b 1I1(l1w.r' tla :Ruhr'dEi do;" In'"lu munaru..,klun.a v 1l1m:JolI',it:o, H!JJ.w.ruJa, S(!lo;i};3 tl~~ mey ~ liaul.:lnoOl hlkum o::tmr.,It'M::Itr. G!.IDo:Iib, .... ' lOo::t::'ll: C<!H;Yim C ~d!l!D b1J bo.o ~kJll m ULeak, I) t:lr.rar!!'h ri rlm.i rI n.L:'p.si !>iII.iI'Il{:rt ti~]crim: d'Jnmu~le.rdi:r. !..U b mudllf •• .J kll\'''·4:tl'!;rmC' ''I'I!:REII.D hlJ.l .!ion l.iplIld@ bir t..J.YYilre rn uud bi:r ~, ''''<If..l1e.si Wi •• tndiJ U1Y '01mu~-

Ji!k ~kilder taraJmdiln

y:Jplll f" IU.ll{ilmetlorniz; memu I!OIlilm IIlum.m "J ~Vlr Sw..iJ, NlgCl,.)',· ~T<,In'lIi!il ClTIni;'et d'lI,re;;ul It IJ r 'o"1:'ftTIC:d.an l.Ii-.

a.

H:iiIiUedCD EOnJa, kl!ndiliUIl ,lim Pf] IYcnI S. b:ih. fn-..hltblr)J:!t ill. Blumanta] ~ sfiilleri -IIti'll1 _ Til It:i1ylti.~Lo.n;Y"ny:u" u /l11.1:i'1

*

E!1lI.l3':
.I

~!Il11diim

1:kIi7uea

EakisumuiliO:

h::J -

h!ilfJ'T'" Do

oldllm.

D(llfTIill'l.ilo

~~

'II;e.Io:~l ("1;m1$!ir. M. Blum:J.RI.:i! g'LimIli~ V;]rdiil

IWrcY_J11~nI iii! I!:.:!!.r~LiUIltltl kil,lf!'J'ine h~r

dul'l ~arUlJ r ,1~~ndC' :t::1\f,,_' "O;ilIr:d! 1'],.111 miio::<'i!l.cl!!yj kaziman ...c dtinJ'ilYil omek ;",afell' ve 'ul':ll' to S;l)'i 1[l1"1

1

l':l.rIlte'n btl 5OLU:J.b Adool:' Ulan'lJl, tllTli:l(!rdlJ'. Blr Ing1lli. :J;!ik~rl v :l ,er iihft(o~, 5 In~l~t: '''lil<<?J11~ ~2 ,.tt"ll )'arn ~lu'. M~ddI MM::!.r t!t-, ,

»

»

1II'Iiyetlldlr.

i!JlIblt

Ll.ltuldlJ !:JU'lld,m

:lo,.-

!..crtdr.il. 10 (::;.::1.) _ l'l.oPLJLo, r .:I)n'1~ !>mlJ"l dip lem:lli)( rn."haluri }'~'I:lr; lblYBIl ... Alman ·e mlltbuab, ~"II'_

b1l111Jfl bckdiyc:
IhLLI.'I.1

iiI!'

deU~~di!rhk
,l;ilbdnyc1, t dLd

O'IIT"~II~!l v.;;;.n'b~nd"JII

vuk:lIJllmJ.

b.ithllr

.)'.i1:.:,11 til

Uliistemlekelerindtmha.ulan Gaall"D:n cmrinc giriYO:r
IZ

~es,

LaD,;jra.

HI (!Iii.<1,)

-

Ycni

11ebri-

1I.d~b:n

GauLl.{!'e bi:r

nll£S G"1!l"I~_r"'l d~ tebrr'~! ~I!T<!I!; mi.hd.l;ml
{S,,",J,J J IJI1~Uuyf.II:I.l

bnl't!fl tllf y:lbflDeulI!1'! Bd~'~e'in.~rn h.ll'berdllr clmly.,SI E:s.ldg,Mqu'l Ik.Oy)'" lerr ... ko," muhtan ·e JI!Qlogu ~t;: !!llu b.r ~oE£1llya ~IUIII~lc[', kl-ciimanm temin .. lutrJ rlllgm il Jd!iyleri1'l(jell Lli" i!WIn ~l bllfo! luniJ1Jll~LrI'dJir. BLl' Wl"ai'~L01 mJsllfi.n .... '$Ur-"bill'nJ tcm.i'11 eda-Iilm i::Iii-f'f ta.rafian Nijd!I:!]I'!i! "'dnm iJ,IndereNlol "::l~C'!.i 'IillrIkik 'i!!tmllil.er, ~ hLlkilme'liroJzl" rIDo","'I:L~

lu'iLn T,if'k. millet] her' :LiIr:n~Il..killdCll d;lh lIJ,to."lk, ,<lab... 0: .W", kilhr",ro'n -----ve misafirpcMterdlr. Beni sakI bLr so.rgl.!~" ,;el<1ll~r. Di.i~miJfI OWI.llllcW.II!J!nn. FaMI buml ri'lj,'men Ii,ilt.LI( F::kiglBnlJ:; kOyu aJuliJd, 'N.rk mi!IQ lirpp.:rv~rll ..'lDU', kll,.,'LIJ>nin "C. clIl ~ krde.kl I:'tlyilk!tH:w.d!!ll') .l.ah~ yUk 5'C1o; i,Oldl,tF:!lm1.l 0;1" P.ti,.;tcPd.llruo. TlCl.Ik" I d~:1!lmU1 bI]e 1Jli:!:!lfIJrp~h"_:Io_1

, ..• ·-Ir .. .. M·· rette b-b· curmu me§hud davasl
kazd
191

(SQnu 1 UI1~iJ1A1I'f"dl) ' (S'IImLl ! Unci.J afr dOlI __ ==========="""'=====-~-----

harelletini manbki erlecek, b.a.tt.a yalruz FramJaJw I menIaati balrunlm:hw. mllhik g&tereeek bakibt:JCf' lesadi1f edemed.ilL Mul1t:mmm butiin mUf~ ~1eri 'hakkrnda rnuta.lea beyrul elmek 83.IIitJi·"tim kerl1:limiMe gb1l"OliYOn.lt. '!;iJJllrU lilthfl.1J ya~bi1tnek
ir,in
i.fjIlr

1:11IUl BlIr tte izil.h
_

BI K 'OSenesinl ava'clll wa u'akfet i, bir a tayyarecimizin heye .. lnll, hatlralarl

J

Bir avukaf;

muekknini atmak ic;in kuyuya kendi du~ti.i
k1Jc I, :.bu.L ' l'TIL~ '\10:' l!i lir. !II:1 h:m; p.:.r:1tiJ nlonglrr Anul::m liIir 'ill' !:~ktcn "nr.... 'I.c"f:l,· m .... kk hne b:Jo~ver"JI ,,\'U IO;:Olli,:

-

HERSABAH

bM.ltikatwJ

'l;ru'n£lm~1"I

.1bjekb Ur SlJnttt~ bilmck '1Hl lngili11~jn miIdaIaalil.nDl da cbl11eml!k 18zlmrnl . Onun J( III yclmz IJjr tar-dfm jrh:b::darml !Jimdilik ihllTa.z.i bll" kfiYJt ha· tim)'· tuWm1.k VI~i hi1.kumetiniJ:J kendl kabul ·tllgl V1Ikllllr nl'lde dli<'iinm!Jir .lngjli1; Fr nl;J:;! (1C,J~t ~ilrIMl :a kal"1fI bt.-'F' ... lcdigtmiz mu..,terelt mHbattb~l.in 1l'H lUgi biT bll ..l.r:U1..lk ' beJI Il added nz c. r rhl"'n m Il1tlJ"a.ya go~
BeL~ika harbi
esn:'»:ltJHi:J,

IlLll'I sekJz.l.nr! :J~l.Iye CeoI!<l mflhlu!'mcsJml!ll Silllb bir o;;i.lr"",~h1J11l 111 .. 'I":l..lft" bah!.lldl. NL·tlroMl~ ",u,lu Dl'f"'''' !:c!o:!rc.k d;H'';l'CL avuk;:[t h"kliJ.n.QIo) btlrae,1 ~rlbk,k: ..t )'i'lpllml'lit ilinre diWOl dll:!<Y8.Sillln m(ld<h.'IUI11'I,Jn,jJfk m"J.!:Iffil u .. -g~nd() ...lme:llln~ kEl,[[]l" · l ...erJldl CcrC')! '11 eo:iCfI 1111.[11 Iwl'lU' ~;. rnl!l:ruII~ ~lIre S3lLkp.1l rind.:! NiIlliI hi.! mnd.l 20 Aum .. r,,-dil ~ .... k.rL ~ ~·"~.·I n.;:\lLalc .. uu lu bund[ltl 19 rJ)' "~·vd drvld dfllrl:'lcriJldcn. biTl.,d~ r'rl III\LJI" bulun.'rt "Il' Lt.l lid!!' tramvay [IlddIo!aJ:ndL'lirir IllJIJrtmilnda muk'm S,,_ Jell'; clflill SdCc,I" 2St)Q larJhk biT aJlICllk drJ"IJ;~'m :l:JO Uri.'! v{r~11 \,I. k; -

ubar,ek yurd va propag,anda
Ij;ulc:.lra ..."d .. molldi!n :lrilima ,,, ..II)1ttl 1I'I~lbl:t I:J Ir n;:tle'l lI'1:l1nl.l'"nln K:or~'illl!!, ~1l11l"!t!l'Id. t~ilkl" 0.· 1001II

"'C!rdl:

= S[JI:"n~dl!!,I'1.. ~"
ml ~1Il,
lID.

m3hkl?n11l!

~IiIJL-

Bu i$l"rdcll :JnLIlr Lilr lru..'lon ::km'l mr'5{'jo:~,'1 kQ.brl:;) DilUcdcli)l hn ..k ;,;m blll'1l2: Pol"'" ;sorf,·lro'I.·f( 1;\z'rn, EK>r'. ]!OJ!) hr 'bk k.laar b~" z.[)'~r"l. \'(·yn &UT:ly;t blLHl,)''' sCTpl$tirmell!r ~illllhnK! I~ rillr ,m Il'\ ,-",I h~UediIM. olur. D1!I"....k )"l!n,dl!l'l l!iLl lira kUptlTmlf tlr Bill r~u ,"C'k'dl!lllltn:tintlo:n i1!incllr,
~iS.~1'!1II

lu:1<u, r I' lot;
le.ll I!rom m.".d.m

•• '" I dill
bUYloln!ll!.l.

""j.IYell'Il i r~ It

Iltlh""II"1 buILl" ..'n kol~' ...... Int" .. ,diil

I"n'lln
..",nli'i'!

"d«C.1lI: pol!lral

m,ul~ni

1II~lrj'd~ dol!T'!.IIrI Itrl

dll,..du II 11m 117 ""ri<;trn ""r·

I.. ,y""",nl,
K"'r"~IiI)'JJ1

l:I:Ioh:a k.lnaftlillilln
KroiTI k")'III'l!liII~r ,a!;' rn:l

!,rll:mlckot~

"d;h,r (jnu'1liit ""'I~I It" d ,!r
Hl'lljIln

),:llJd.rUa", " UIII

bl'yr .. m ediJroruz. la):lrllo:I r~nll'l "II:on.... ~~n"
o:'lu,

2 loel nyf;II:jgl

ct" " k ... 1:11<'
Zal';:f1

SABAHTAN SABAHA:...

.:olduJjlU ,,,u".lIIcI<~lrt.r. d~CII "Il, I11hjlr Aml:'rlkil d.l, .. U~U"

boll

yii;.tl:!"

10:1 Tllrloc dul~r"

)lu,dun3 tI.Uar blr ~!r,,'Ulft Eh,ull" lard.". TUrk )'urlilw

"'~pr"DI"11'1
giln kl
VO!

ihU,

d"

1,:1

:I:~rlt!ln OIOlil bl~
i'!l.iI ...

~"" y ·r.. n o:lb.i ff'l 1':1 r'I "d ..... k~'.. tomln

OCacII!.llrln rllnl

bl~ler
..

4e

0"11

g

lJ.eml

"hlrll

diJ. nlf,.

k",'" "Nil: P""p.'!l
mlll:nllt~l. ~(llc ",,~.

Wcygo.ud muJmbiJ hLtcl.llil.l\ gc~bt!m~k i;;;in AvnJp::u!aki ]ru,.vctlcr In ~rtt.mJmMlI'IJ MilUJn1

~iI"dll.1flndiin It.l"

kelruln;Q.'I', 011:1601 ltDkl1 lIill~
~!O ....1t

bllell""

1,&'ln h ,..ilII'n!

llItedigi

ha.ld(] Ingilur.
dllm,p{likh"n

mk\'ly~eljilluLl
ij.

killninl ),!;!In';r I'li!rb
bUm.k

rlr,

11... .

oOK,llr.

F~I.;~l
dlm.),1 k"ru-

:;o:.m:H,I .. rllld .. t~ln k~"r'ml., fill

baKkn
0:;

.alJl

maplan"a
rgllteN'si

k~lmi.,

1}C!' )'JoI.lJ110':
i()ln

InH-

m,,1< 1<;ln k"oIl d'~llld',:

n;n:l.k va
l!oI

mildaf:t.'\

IlI"kub

moeliyeRmi 1'"n·ifil (ll.mi!;ltir. Bu .,Ika.y 1I ';Ok muhlm buill. QnlZ. UrnuJfrl.~n l.IU'.inQlunduiu~ Ina gore 11LIt Us; kuVVl'"U", Fra n-

.lin

lnkl ufo Idn 5.:1fI f!)\til:1 bLiyiJ}; r.,;,I'J:"i!jl c:n I!IYDtI~ IDZ gf'nerallel"inill Humandru;1I l,;k,,:;.uf i!tU~L ml!J'kl!L mlih.aklt.,~. 11.1 'In"'lIU l<ilrfllJ1'l'r U!.!I:r::l.:i., tnciorlbmd(! 11mda ith. 1ngiliz kuv'IIctlcn Tilr. rrullcl.1nln n,uoktb LoIJhLnln )' .. iIlelr,ka tml"hu eSnrtBI1IAA F'nuunz roiJtt'rd bioi on.... ".I~e1 k tx1t:1~ "'~ .I"(lJ:,J.·r b~kumandll.nli~rllfl ~mr:im U.UII- Co' 'J !.I"I< J:".nd Yfirlnln ,.u~,lm'lk \0'(\ ImIl"miy{·:r,.:k Im,rlll lt~.rl1' mi f,~n'I.'i- }' .• 6ln,dc 0;101 .... , II •.,.;•. ~ tillyillr tir, .rc limaIllara ml iWCKHmiiU Ir" Llh<iIlJl'HI ,...,rI"oIrti :..dlln b;UJ r IJiruYOL hi' ~ lli~ ](uvvetlH"1 Bcfl_flkll.lll,,-r Bu ~'li:kri 1;0"-'13, lr,'m,U :l"~lulllrl[1 D u \Vin C:.dlill V A [.('1 II:jy.lIll,", ':![I ti~De:!1 I i'I, '1',11,,:.1 'redo ",I.rnJ:; ,,~ blJgy_1I h 1. tu.z:rn~U(l

.- Turlt ]':bVll If-Ie I1e h "OlLlht,m

K,,,rumunun,

"".11]-

bull .."..... d. '" red" ",ell me n I n mullU m:'ro BlI~ u}I'l!n'k '"e Ilulunn'l.k d I Ilmdilr. dl!... 'affi
.11>)'1<"<11.

Iii·

ho .....

cdot!Jl

I!:ikl bJI' Lanareel

IL~Z:

I

JJlI.ollii. k.i1omplnd bUlltiliUTI hlllVll kllliu;ull ,1.borln', '! kmd"ll !:'On-c~1< tlk, 0,11.1"111 !lou ho.l,Yi:lU m,·' ~I':c du,dUili.L1 d1!!r In llliHflll;:fI \Ie Iru.lI'Il rJ lIyI''''ttc blr,'~'.f",1t .. t'~u,·, n~'1 .....rckd..lc'rlnJ lIICy.rc:tm",k ...'" J!Il.l2nklb.cl!!f'11i1 k.,n Ii I :lp~lzhj'III·"jl1l'1 dJ n·!t'liJ1.l:k m'Jmlr01J ol:",;",k' •• 1kr1. Im"'" b,W,11 u~.' Oi;:trbl 'Umum! .. jI, ptiLiJILlIjJ:1 IDH SI!1I· ..... "lfid.· toll,I, ynn Vf.' G 1:.1,III tm, lub.or.,.", 20 Set:Ll: m1ll1l!rr, dlll!l"l' '\:"1'1 1m ClIIki k.iJb-

fnmllmn IDC!nllb lerlnl dilllr-m~k l!;;Ib"rdu'll. t".... ,t (J k._.dllr mf,l",,:nTl I il k L ml!'l.'7.1111 0 11::1 ~1I';y" Inlik,'" ~.~tirillC!t' mllhl mrblr mrmC\'frJ Il~

A.z.lll: y"rdd"l: m"mlb.1iI' b .. llnll. )01;1 d'u)'IlLin "''1 '" r

m .. hllletl blr

m .. ~kQJ.<.

tlilllJ r, btl'

,iii"

1<11~ breddlhl

mil, .~I.~I'! di.o,U",,"e;
)'111<1" :lI.llIbll ..

h,~h,.,1

drrh"',
Illbilr

b..~k" bir Dllhs.ei:r~'IYllrfllJ~.
UI1'11lmt

m .. m.;rlili'i

fnillbd~

dtl~m:trd.:.l

1u1'\1C!

41~ !;'lrf\'

,1,m.D. I fL' ~

~i. l:lrilo Um:ln", l'Iillrbl:rl b"~I.11 ..... ,, ... prlQ[l~J:I.nri.n
iIIo~ul!cu
)<!l1'''0

d.III":II h.,r'to •. IIlI'"'1 ';"iI'
lIu.t:lI'j!.

BaYI.r, 1Jen ~Qm1:o.Lrdlr;J!iI" 'I.lyIf.IJl"rlcrin<lc I<HI'I'I v~ tti,bll" Zllmilf\ dU5IDun Lo:!O'i1rd~ , bJzj ~Ikl,\n"m ,<il. V Ifill blr def l\Iw llWblml'l1 Jlllw ftlil Ole" ~lll vc (tionu 3 On;:;1.1 ~n.)!''''''iJ)

l'1~b"rl~rl.o'

8.1"'9. lngil'ttrc iDe A.llmRI1~'a. f1.1"a:slndil. HI; bel:'! bin
ldfj.ilik bir ,ktliz ve ]laV.[Lrmv\re• tinill a.J"IIda bII" 'i3o~Ll}maslll~ D.I1

hil:m.F etr!illj-til'.
1hU~

AlDea.k

A1m:m.-

1'),01'.

yanl" ln~i1Lcftyc t~arruz ilL'< bu~ I
lu~r miJyoniar C;.nl"PI¥1Ul-1 a.n.
C'5Dnu :2 1,,;1
I.;!)I'

Soulm"''' uretlle ,Ibollnel dilC"1'l,n; c""c,,~ ..ln" Irlo!mh .. !it 1Ii~0! .111111",o:;;Oll'li hilll<! ..,,; II! ."d n 'ij!<U!T'!!-

.dl,

A. CemakJdin S,

~\Our..U'

( '.

~,--~---.------------------------------------ve ~s,kenderun ,ilep Yeniden tayin
s,eferler~ yann
OKtJ'YUCU 0/"'1 OR KI:

-------------~~----~~--.-----.-------~----~----~~ve Memleke
Bir nine
torununu anyor
Aly,onlkarahhliu" b8Ied'~ yesinden bir rica
Dn motb I miX;] ilur'!l:.d.J k:lm her]. r rnun ILll'l'I'ldl: 11",,1 ::;1;J~rilaUD .... runu ,.nlllfl)~ Alln.D ~lJtrln I:lIIJJ·t/ul;!,1Jnu. ~""J(II;fI!" ..u :1"' Ale::: (it.l n ~ rHou ('.rr"ncie Ii' t.I.l' I' In" TI1rIil nln 'I 11 1,11. !:Ju milt 2 ~~U! .. .,,,."d It.u:r'b~ !l [}.Ll' ItcJ In L ",,:.. m:iklao.Lr,
I It!; ..Ikl lien klZl1tI
C YlJ • 1m.

..

ote
Ku-Itlnt" Ii l'1cnm lityIltiy!~tahWm MUmCIlli~ idi; lllIrnya da)"llWlol"U' bi£' m i.idll..lrul. wya ~ 11 keti yapmaga. ~ yolrtll. ¥e.!li€lelli 'Ijill &cele y,apI1>IID \'E y~.
fW.hrQ, t..ahklmahlll:a. gI.i. ve nilemezdi. K.a rkln..reUnc dcmir pllD.C.ak

naklolunan
muallimler
,

([1",1

~,ni!fl

1 rllt:;l uto,lf.tlc.

I
Jm.I.m:I:J tW.

ba~IIIYo'r
--0-

y~~
IE.11f Or4u
KlImilliid

nlnmd.f11

,Ali Ihsan S§bis
4Bunun l;,m. bel; DWllnrah proj Yl IRIi giiu.kil \-'aziy e a.jI'b n taLbik hie fl?lilu.! dogunLhi1inli

Muhtat I"IIp lSi7 senesiade RWllM1Eli. brurbelml~ (, c riibeH bll' Oirth: iPJJ1.a.ntl.l:lll1 Idi: faka t ~ok il1'ti}'.1.f' O!3n I:m mii IE p:u,D. 35
I>l2'nc·l~bt:ri1 nmJ.rLli

o vakit :snrn.Y1 Devlet

R~u,i

ya.p~ irli. Gerek line ve gel'ek Kn-: la:reli I iledl'nc arasindakl w·u.:dye d gru ;)t}1.im 8.'i>I l~Cle 0 liis YOllll1"1 yol~ Idi: (Skj )rolla ..
YO~1l Klrld;].r !;[l].;: bozuk
l'll •

olan KiimiI P3.J}Il, -,jiM reisl 0Ian Fe.rid Pa..'ja t rrube gormufl r~}ldsudl'uamgn'l;w idile.r. nil n.~ btilrltl ihliynlkirhlctJ:.t.IJ tu.akia,§mala:rl ord1IlllU.Z'!J1:1I lulliri V~ llficalJ: bilm..iyerek

a.gmur

miDde

'c~i1me-z

hal'

mt€'Vs.i:- Brm.l::tn IcimEc:F rul1abrn Lllk. ~lN hi~j I'jube mi..idilri..i g~ece'deridik. ba.!}in.-

£~rdi. ~oni:mJ:uU'
Bugilo.
jq

m~vs;imU'Ldc'
yng,nW"uu'

ikeu K:J.r.lrgMu u:mllmirun tc~kkiiJli ii.rerinc re:is.isa.ru \TazilC5iru
L jJ • karn.l"g' hi umuml er k.:iru h nr:L re iiii i"'e b~andan veki.Li OIUl zo.1lar nrnswda bir ahenk \'e biro like dli§iinLip ordunun ahv:ili·
ZIt

:ranD

deru~de

ct.mi~ cli!IJJi

rae:'! k Jill. !Bw.,.r:rr hududundaIl",gluda.n ceaubu men sel y~ tnl 1. n, "ndi.ler ,'e dcreJer BuJg:ar urdu ill'iUll \rur -l~li ., Edime 1 b.'LUI.fJa do~ yi.i.rijyu.
~WlU koillyl:J...')tJrdJ..klan bald> bizlITl burm ka~1 miid!aia:amw, i~in lDilrmsib ["ludaI.1.lI SU"tlJm

ne uy~

ka.rnrlar

m . .bL15I..U!W'l1ih

l~a b!.Jll.l~ baJlllam19tlln. )"01; ;di. A~'ni ;'l;!1J1I)AI]daMbiY(l naIln b [yrklareli ja.;ra.I:w.& BlJIlglir'~ ohw ba;>ku..mandrnl velrili Nu.nm lar ('01;; l<UV"I'f: e yiiklefldikLeri p~ bit' ,"ok vakitlerini m~Lisi t I!dird~. bu t.L1~1:a;, kifi tahki· vUkel.i. i'lOluno.lnrLntia ~iriyorm:~t m1:l. 'I'''' !(u\r"'cU,i kItalarJDllZ dll. Se:Ce['berlik re tecc:mmil bulunlrll'l.~a. {'~aseD muda!' .01, i I riyle, harekib. uubiye pJUn f'chhe.mite majl bir istJkamelt:: vc~a layihaJamnn tatb.Lk \'C' ohn rica IlatulfIlUJ ka~'betme. tadill 'Ie hl~ u~omu_ Ermek u;in Dluha.r~beyl kesip surkan. ha.rti:!iye re.W Hw:li p3.§a atll' do~ N!lI'lJib wtikamelilJde ~f~ 'll'e vaz.ifesinin §Umul V~ Pnm.rhis:J.f' "f Lill~bur:g:1z;a clogehcrn.rn.i)'dlni k.:I'I"I."U)'nman:u.; ginl ("I;"kdmf'k :zaruri C!lla.C1lk idi. bi goriiniiyornll.. Teccmmu IlILlnta.kasi. bJ.~ Trak)·:J.da.ki ~ o.rdwnu.z.un "lIn nmua llic: bir esa.31J tOOkike kum:Lnda.J:lbgma ~lriu ediimi!j tiJ.hi tl1tull'llUUl'Ili jdi. Bu bOlJ;'emn Abd IlIWt y.t.,';.!;t.aln Ii gil.ikli.m, cografya, topograii. ct- m scl'~rbcrlism iUt gilnlerind.e nografi n~ jeoloji bah§la.rlll'lht.a.ll.l::mllb. irli Bi,l mbo da ~k dal:l le-dkilr12ri 1I!;l!<l yap!lmaml~ oro.umW!:G.D. i1eridc tec:emm.i:i.i.inii idi. Bu oolg raz.ln ve kW"lil m.el{ IDU,'af1.k 1:lu.l.l:i::mtibgIw. du.~ simleroe bir I;i:il gibl kunL ve suidim. lEhmun exkim harb reisi l!Iuzdu.. 'C'evad ooy de ayej fikirde: im.i§, ,Mt'vcud W,iylerdekI rnemhaF!1kat ~ wnumide. II:ru. tar vC'~~ell;!r kifi de£ildi. Sn· te-cemmtii.i.n i.lc.ride bllbmdu.,tuya. h::tru ai3.b t(lr'rajI yaimuriu: au h.2.t:J.lJ D.~yetder, ha.ttii. z;amanJanla ba1~liI ~{WlW' olw-· dU!jIIl.;m o:ni.1ISWla t.narrw: du, BOyl~ bir tecc!l).tnil iljm e... I."Iek F'ilibt- -OV.uanndaat oynat'eHen yaJu1mul l~ ge.len hamak, 1810 ~Iie AlmanlaZlt'lIJ Jar, m~DZiI nmb;u-lan!.le nn f'ransada yaptJi1 la..a.m.Jz I'l"';rc \." cuda geti.ri.lmem.ilj id:i. ho.re!l:ctle-ril'le ~ yapm.ti.k isM h here hal.Lul I:ru i!j il1m tiYf'llJCt' V!U' idi C!vvelden tnnzim oLun_mauu~ idi Erk~b reisiD:i,o blll.lJhl;ra Bu ~,af1ardlil sakin, !lu:ku.ructe hid-illl] bi:r filrir V~ mUUJea sud:sadu.kJ.llerl iiLihheli. d~m!ID.:l edemOOj~ ft .ldOO3. olllu ne be~i!'l~i "''')l oi~bilece!l:: Rum ve del'lef3€ erkftmhrn'b 1'el>!.I1i.n k;]..· Bulgtlr I~iiyliilerin!n Mllhte.mel bltLl ettig"ini zanmediyordum. Hu.I:z:l,ur1 nnl lz.a.!.e i~i.g_ hfi:; hi....r ledbukj ib:..L '\fe.... biily3l.ara. kendi· bir yap1tUlidimJ§ im. l rim kaptu-anJarm ardUJIIHlZl,m

ittihaz t~ hidj" bll" clddi ~sezree&1!

hcl'lw' ctrafll dUljtinmcj;e :J.IJit' ~ gcn~lt'J"IC ya~:Ji.Cak bi'!" d ~IUCfflj:-.l iI;lc taarruz fikll"iDi tervie el:m!!lJ:lripek ilia. mtmn.z. d I. nIL lmU&rla harbiyoe D!Wl'l Na~u:n ~ 0 &tinicri1l:! devlet ~leri. Urerindc en mimssk ~a~ rUn~1II ~yetJer ;ibi: godinti. !,orlnnh UBlII1lli seferberlik ilallmdan tnkTlbeo bir aita sonrn.. cl'ren· ci bjrin~ }'edi "C}'3 scki· rinde l~ eden \'ekiller' mee· lL9ine Mnhmud Sel'iret, flu r,jid ve c.r~biyc l'eisi llid.i Vlll: $ark omusu kumandaru Abdul· lah p.!I.$IJ'J[m dn ~ eH1k.lcdnn duymu.qtn.k; akat 1'1 Irum:mda. mescJesindc, ne omunl1D lccemmii plfunnda lie harck:ab h!U'biyo t"yWlLSmca. v~yu burbin id~ biT fa.rk fta..iHl olmadJ.;mdan arl.rk ti:m.idim i'esilmiljl..i.

yo.a.

it plle[erleri i~ili UZIm bit milddettenlr I"l yapiliJ.n tcdlu.k..lcr nihuyelllo'n.mu;iil". V:1· purlann ~rek 1.e.knc 'II~ I:l"dr;sc :v itil~ iigortnJ'n (I tam rrmr: 11 1'l1l.1L~ dilm~~ orduguJ'lda.u idart'nin !Dum JIJLp:m.ru- anuru yann ilk ceferiv nil YElp;]e _j~ur. Gem.i lanbuld:a1! har kd ederek hm_in: \'e dig-or !belli b!l!j1t cenub lim 01 rmlllZ;t yW"t!k kend rona Wd('{'ektlr. Bu li~~I")J. ihracata
hkendcrulJ
li'tJ1ih.im

~ewi:tmr.!l!ll mtimk" ilr.:f,. tnIya lie lngifter.e araem.dt.LId harb :fUtcak Afriknda liCbazau

ern.a

bir iki yii" bm • win hare1wt.i h.aliude ~i:iritilmek1~, Bu.na
muk I,ri] hiitful, dUnY'!Illn cvvelit lnJ:;ilt.ere il£ Alll'l gt:iri. 0T'd.1l-'

Uu

w.1~')'C!

ru ?ilT;JU

ve

~~h"'
Fo' ..luL

•.Jn
Akll'l.,

J mu;t!1i.rrl!or.r

jUdl'l1'"
'(V1 L I!nC'lll nL..,.rr;I!li'L:

~~1'1t

.':i ""
-~aak.-

BIl:.'!

d~;J LD.t ""yl!:

iI:Il-

IIJ~;J-I
e§YLi.

!I<r "I ...

mlktru-d:J.

trcari

rr:ilhC}-1

.Jar! arasindaki It'll ,alan noktm..ya Ka.~e lOO~al!1na m UteveeeihdiF. KaleAJJlUlnl.ann elind~. D1rn' tngilizleno .... BUIl1ann lU'S..!Unds. 35 Iillom lreli.k: hi.r mes;Je: var. AiIlllllllM bu tngHj~ llinanm.t. taj'j":i.l1e'lmyle 12 dcl ba.smur lar : fakat kOTk:lID~ bir 1titlk."\Ve.
~tl(l ~I mil'i1ya. bir b
!Jru.'joI..aniJr,

vapur' )'iikl'!tildit len sonra mi ilyni auretle avdet cdecok ttr hkelld\!.run uavlun tarlf t,'li:!ri.nde ~ki tarifelere gHre yi.lzde cUi?ilm yapllm.tllbr. Idsre ibllLndirn sonra her on giinde bir 1skendcr1Jn ile sta.nbul Ma5wda kal"1pbkh 'eferll>r jra.pw;:.&.ktu.
---]oll'::---

g~-l
'1
I

IIlJnl"rd. bu .. jolf'J:lti. 'lIthil"l'!!'

L

lIClUf.", o","1

b,,,,. I:i.:l;fl.. I!!~n" b<J' h., • til

AJ...

de ~'"

i.!. 1o:ltrCl,l.:lr·.

zayiata
tir.
-~.II~

lund.1. en buyiik: burada maruz Jtu.lrru~

f1;lo!'l~dc: ]f"L1r"~'" IAiI" "Il' 1IlIIItd.:re

.n:':~11'I1 ~lk.rml" k"naLl.,rlnj

:tt.,. ..

re gllnd.rml .. 0
bit Illnl 1i:!l!r ..arm FAil dl~, S;I"d,,1 ilLtOUnll lUll"".,., I tdlm. u .. ~I 11), ~tiI oldukl

2.1.1'I'I1I.!'I411I1.D"rf

b"l""roil~'rn. lDerj,,u r,nd.n

61. 11111"4 ,,,,.
i' ... ~

01.. 1" bir

"'",

DI, bcarat umum mUdlirUnDn led ikler;
~U~ Bir rnwidl!tknberl
dJ~ rlcu:rl;; umum mliLlilru Ser.et E'~rk.W diirl (jm~l" n bid harund.:J. idl::talitt glI'likleri"8.2.iyetU'lj Led1:.i.k etm.i:J \'e

gltt.1m,. Ut:lkl:ll Aly .. ",k;lI.rilhl·
~1'~ ..

beladl,.

.. ~I Il.Idllkl.:lrinl Afyt!i'lk;or
!("'~ Hl

dim.

buJUJ:J.an

Tenzilith

iren tarifeleri

vapur ve

.. hlprl". ~HI)''',
j)~

Illiillllllil!'

I.milld

1'11::1:.11.ora

"

.,1.
bu rl.•

..... ncdl:rorum.

Lmi.:r enternH:!J) OMl f !.Ian i~i.1'I Devld D¢.rti.z:fl)J lao iie demiryoilannw yilli:de elJi. tcn.l.ilit.
II Ulri1elcl"iwn tatlbik.llle bui!;'Un den iLibar n blL~laIUIlI!jlU'. hmire ilk t.enzJl' 'tIl 5ef~ri bugim hmil' vap u yapaC'.II.hul'.

1~ln

'th':I.!lo:u'l

c:a

"tm""';;j
Sir

KLIt"'ll1

run ...

bii.ill.lJ.nl..ll"I.n I:Le:d..t:1 i bir HJi.. hareketl i(;.In Duvr'in ne: de .. rete milsaid oh:!u~nIJ. mllJ~a\'e• met kaWliy Ini tayUJ etmdr r}<; l~kb.r'. Filkal A1man.lai- bu ~tin lhevkie "o.,;I;!JleruIem kOij i", wWnl \·erm.e~ m bur otm.Ut la.:r ••• B
If

n!~

"d"rI m.1I

YENI SABAH -

e~'l' dil~

Bu tarifeJer fuarm kalJoafimaBl!11' dan 110 goo 8oDl'Uya J,.-adar dcvam ede<:eUir.

d~J.an

arc

lll'ffill.!:l.lU

t1

erL,I-

lediye bulttutu t;.kdird~ ihtiyar

---.""'---

om

F..s:l5€1J 321 dilhullu lJizamjJ"e 3.Skerini daha 'rllir k:l~ hUllo. evvel terhis eden de bu 11: ::lI)i e idi Bereket wrsin bUt lntalardll bu efradm s!lvlr m:lU'if'i'Ll1a.t~ temin edilemedigilld n bIT Iasnumn t.erhis muame.le:ai g-ecikm.i~
n: bu yiil:deo iSefef'~el"lik: remri

Dun sla.bah §ehrimize ...
geldi
M=ril' Velqji Hn~ n Al.i Yi.!«!1 dUn ub.o.tb Ank;u~dan ~. ,,~ gdm~lli'. V kU ~tC:,hn.llll~dct.. k;lI; CUll Ij;,,IIiu"ak baZI ~IILIc;ol Y~1.Ir.

aarff Vakili

I --------1 I II
ka
'l'1!I',lmf:.Sl

y1.lk:.:lnd :i ,lr-cr;U'lt' \",,~r. j11W'"le!:n.l.itiI!' biJdirmm bily{ik Ii>Lr InI ~ru ",1UlI" 01 ¢,"Ik'hl', _.",_ __ ....

m:nin

Rum~yaya s.ahl;l~ ikind pn.rti m.illnnn t.cm.i.m.at l~leriyl.r meij gu1 gimu;ltur. M!lilian buradan a 13.~ olma R.u.mt;n vJ..purtJ a.ym 16 sw.da.limatLIrn:..vi:l. buluna.cak. tar, Sto\'tltl!dil cek ya.pa~ p . tamamt,;D h8.zlr~ 'y tt.erur. 1.200 lonIuk tiftik par isj de lam 7ama.nu:hl.a RW"dc.nlere t:eshm ~ lle~ -fir. DUj ~t reisi bUgUn .A.nk3.l:aya decektir.
Q\'d!;!t

B~ &oora C.. Iutt ;frill geliYIJJ." .. Akde.DjzU] I kolyad:;uJ, :m~ tan ... ..ap\ed:ilehilir mL?' isflnnya bi,i 1JuyUk L ~ccJ r:ni? Het'li.i.z belli. d~IL.

EKtt
g~CTi yriJ, ka t barb

barb b lbelki

1'

1

dllU'D3.."l,

e

lsp
gD""

L:an bir ~b

b~

II I

e-

l:J~trni ecek gilre, lc.g:i.li..:!: d

POLlsDE
All () lu SiH~:t,

IQ!rO!rI _crint;! SUm~ b"'~dl:"~II'tI::
Ell ~i3r

L1duu1:J btr,

at;

Sank

.Lstanbul

mu -

verildigi ~ bu. efrndm a.1J ~ konm:am mil - !.in olm~ idL
Son vcliiUe:r-

[ BELEEOIYEDE

lH:,dJyooe 1:.'lI'~Q:'ril'" kil, ,l;Ufide Ir 1Itw1k.1Ullll. g.:.ste>"<lC!C'iiil l::tir dtl:t::o. a ~ ...!<oolu.m.al~IardJ.r, I11U!' ~f_1 i..;Jn IQ2WlllIIa l~dlarul ,sU:I:I.t:;T'
I"':lGLgl u mLltU'.

buunq ",Lank B~ tol .. a ItIlm 'kt~ l:en K, lifts!. iln UDtI 'S ru bird~nbire U I ~ ~ vo:: kiJI I i k:lorll(:j .:n B,elcD 251 I"Um;,'l'illl lr,mv3Y :lrabtJ.!l'In:. ~"rpmL... "'hr,
BLl
11'0

didl Dltm bir k~ ay mahsu:r It !iil.mak !span T::anm i:r;!.it:eg~m.li~ yQI". Z1i1e.a.bu C!ilieliitt:tnk h~ Jl2SlID1:I Ih (K Ie) bel ]dah.:i c~hli!J1 bir UliI~~1. lll'Zcttigml ~iD1dilik h~l~iJen ltal), n ar '" re!ul:t bdii.,?tJI

~:upl~I"I3diJ

:"\i,j

0111.1 SWe,m.a-

BabLi1mendebe U!-Vt'ib s:U:UI,an bir tA - rTlU

e - idir

roe-

!;;ok eski VI! yern m p~n,o ve 'b~'ikw:ua.I'ld.anl.J.k er'kaJtlh ubiye rei.simn de IbwunmaBllla gnel r mUm_kere eo ttiImej oMliI~u ngRwnek bbii merakJi muciD uldu, 0 zamaJ'1 bu
lUHmsda. yalmz §LleJan duyabiJ ~ mi~ idik: Iltalya.nlarla su..r..b !!..kd~

m:ecfuli:nde hi!"' llrd~ Immn.nda,..

\ V,pdan

t.efti~ler

neticesinde cezala ndUl'lanlar
I~bw. bclcdlY!!!!'i Lokllftb. binlbane v" ~kt J )' dUln konll'olune ,clRmJlliYt:UI! de".m ..!me -lcWr. Son It::iA.l ~1!Dt;l0l Yilpl13n h:!li~l~ I'tetitC:e!IiI'ldr Llr ~rbcr, Iki lok:loDtliC'il, iki. J.SCI.. .s elaz finn e'J • b. r 1l:8:o:iIb,bir
ya!l,fll .~
1311

B.lank..l .... ~l N elQ~:nsi.l£ bckdise ~~Il J l1uL~ h.id.lcrlnio. II.il.Lil":.'II:3nlL i'Iyaw kabul ~,;djL"Il:k icdir. .. ihll:lf&..iy
kayrn:lIt:iMI

~t;llul"l~ fll!.!ln<: l,h["JI...., U b:I..'!!Ltm.1 rt:a.

B~y",:lu hiJ;rtah.1Po li!! ~!:Ik.ibkmnn"n

BQ1oo'le bir tecemmiiii kolayl.a=r \'e siic'atl~itirmek I\fLll Y<ll.J.'llm~! liwmgel.en l'Iekirdait - MuradlJ! d.em..i11'olu lI'e ~ ~i, tE:i."cgIi- Qorl9.~. (Sjllivri 9brlu I. ('C~rk'io!Sko3' - V12~ • KIrk bre:li I. (Midy~ - Vize: J. Ulayrebilly.. TekirdaKO, (lliyt'i!lOOlutlITll8.k
A

i~ lo'Li:::i.me hilt vik:Jl olmadlkJ,an, crdUJIun blr ,"ok hw;usbmiaJ.ti

BolayU"J, .latanbul

- ~k,

kuy-

Lukol,n-gazl. hlaabl.l.l- SiJivriBaha '-EdimQoJ gibi en mu;rumlu ~eLeJ" yapl~ idi.
MHrmanru.n lAmaJ Vlt D!nu.b l;.3.hillerfnde iKirele ve liD'w..n~ irldl b ,,'e 1hnu!!1 t~ edecck EJehlIcli:.· L'j [iili \'C' i.mar edi~

eksikli.k..luiDi biti nazan itibara ~dlkIarJ. ~ta i:iurinde ci.ii~iikle-ri bfl..4ri harekeilertn 5Ul"e.re.k ~ ordUl!lu kWlHi..Ildan ne derei!l]'ye Imd&r icra "Irre tatbi.k bgmdan. :J:.fhw. dilc~\ ka.bul kabiliyet ve n:mk~ bulundu ,ghwmam~ glULU ted.ki.J![ ctmedikleri a.:,ikir. d.1. HaJ.eve ~~~ lluJ.'IIaCLk ol.~ E1!;ki Blrr"!:1 vc Albn"'t Ordu lDlyan heF dUiiine;e mrarbdrr. KU1'ft:Intl.ull Em,.!'!11 C;; n~raJ Co zar.. MI Ba~un colan Ga.zi Ali llisaD Sii.h~

ic:il::i~.pIJmakta. olan. l&:za:n, I'IlUa.h WOilSin.i.m imzas1l1l.1lmUli'(lfI'k iJ)Illp omda,pm tedkik VtC rou Ii~.e kabuJi olom~; Mabmu.d :$evk~t Pa§a.Yll Sark orowru, kuman c.l.sn1tgt btiif Qlunrnu'l : {abt pa..,. ~ etmi~. Abdullah pa.ij1l. orduun "a.ziy~tinin iyi olma-I dJgnu lIt'C kendismm dal'la y~w hiri.nd OI'dll milietti~l:ig:me tayin edilmuEJ oldu:;unu ve oruu ab,,8.line vikd bul.unmEldl~ ilm.

~yo

~

'k~1l

-

m.i~r. C=lIIlll:iJ nlBn If.1:!.tl\tl i;jlr i!rusnd.:l MoJd:ldto kUl'Ul< f'rf,xlil. KodLlO:t>y ind.<: :Inci, Ymik:lp!d~J M ." "I\mil, Biiyiik ~d,,~ CiUlk::J}"'ll Gtel I"'K~n"~ \'1: Siimerpo!,~ ViIIdIT. Bum111n ~ka aYTI a 3T3 ekm,;,k Vi:' fr.mCl:ll mili:ldu' 11ll'1ri'1l,l,:;tuc,

',eo I;Y\!11 Sinid AlL '.\";1:1 kioy yWlan :h 1,I,lIU51.Ul d3k I ~ teo dJ It). 11ll.! '.aHakJ I:"L I ayLSiJe VekJill:" ~ralllldan lal«'lu dJlml~tu"dir. • CunuiIk VI!! 1r1t:1.~;d= V~letJ mu~n r,I.rnmbd NedItll os.l"u:mr"l:M! F.:cim,slLr •. 11.1 ... ~I: d.Lln Inh.,~rl-ilr Id "re:!lille .ieL.e.,-" l~kj.k.l~de bulunl!t'U'l'tuI Bldu,'t gur) ::;t;:~tlrlllll:QI! lnJD'nk AnI;.arIi.J.1 dOJ1t:"cektir. .. G[:miLuLri.
I.JrIU'l
nil!

1d>J' .,.11 ul

~Tbc So:rlu luiymlL.<

Bir

.Uk

y:rnmlU

d~-ti.i;

Rum·L_lx. \l.:I li.o.~ldum.am . otarBl'I !'>WOn lU.t.I 4 JllIIfI.D.d.al,;:i Su.I "D3: bab~£dlil' oyn:'ll'l\ to. ik~ k.eruli ('''''10:.1 k1.ryll.v:J nlliffi'~ J~I' de i;luh:li yeti-lo,]el'f1f !.lrL.lnlnl ~tlI. BilI'm!:" k.i T<Ult9J.D.:i .iCII'b ,,;111•• ~U3Jman y:Jllllml~.

imd

k'-I

lngiliz. Somali...--mde 11('1" !~ 'l"e rlll~rJ~ alan ltaJ}"anf~ burndan KmJcJ nicin r:enuh Inga. Z'Inl elde ctm istiyece cr. Fa. kat k~da Adi!ll In .. uin eo limie buhlnduk~ talyanJann
hr.

.Birglrin lI.i ti..I!..da.o g~.k i!4"tI>litftlli ~i1b'-n yl!'di
ki K~unll~;nl:! QWIiID. :it Y:il~rlAd..!l\Ij c~lLL H.o..lId.fir'!l:~d lfa"h 1)~ll"
11 ~

1h.r"l!;l;;e
!>l.lretll" '1111' L~

\'I!

k'l.rm:II'I".
mULl

_

tK:y,l;l.nll ii.U,lJld:il.J.l

~

J;o;-

gilmrUk
.:Ill

meles,
"Ik[cr

a~1 h..t.klru.l,
Ibir

J;,'ilrnlollTllm

t.cl'ken L If'rlc

J dllo[,

~ulldilY V ekmok maselus.
Tlc:iol'l.-t
blll"llSU

v-:k::iieti

t~kI11'l1l1n~lml"

l1'1LJdul!"

rni,l;:J'\IlfU

dun ~dD-imi~e gelnu~tlr.
!lW~Lrl.IJ"ult:' Jijjj:iic

bay S.e.fd:l tlOl¥ ~:;du
"",tILlI"

n.~~NYC

VI! Ikhs.:'.td

~"mclt rnll!5'elr!Lerl '''!':erinde l.ema&l:tr Y:l. 1-t';lktJr. tlu _ kUm~" I([~yhl 1 hm~ lJu,gd:Jy ),,:.p;;t..ub SO lPanW Llin ..:,t II L !;1l1lnl IC!lunck n3Ji"h!lIl"l \'tC:bllgd y rr . tJarmln v ...;tint. _gi)ru" 1.... lir,

bu~d.J.y v

ka gas nd n G

Gelin - aynana

I

!IIr.'t=

bn1V:anm b!td"r)boIH! H, ~lfndan. \."I! L.acIt~l.l.1d;JJ, h,Jy IdT1,ITl1lO "I: ~l~lr.... L. h iJne... J.uildlrt~lr,

Sih-e;rF'e geli!l't Li }"3d:m (Y ani eski Tr.lbl'nsgaf' bdal"l bu lc.aDala k:ldar ~ol i'5I1 kll{)ml:tr0 Iik b:H.- }"Oldur, Eu y~. btl me .. ' ewd f! 70 - SO tL.tra.rtrt dereC-e&n' d~yan:J..f'. Hie; bir v b bun . dan btr Orr;lJiHQD kinunlan:!az. l!\"\fl!t ~ I .' n rd de,;ildir. OIll.1ll iC;in lcgir I '~l 5imdilik hjr it.. tl
1'"l1.ZUllU

il!tih:£a!:l

t:uhrbr.

!ngi~h~rin

iC"tindc

buhl!lAn

do!"t 'I.l('~mlll. llon:h.i dC' Lira W~il9i._lli!m ko~es.i h~l indediF l'Cbu gi::ini.er;j~ hi!' ('hh.ke:yC'!Il.i a-

rnz
IlMktJr,

bulmuD ktan

dooou

u'a

vas.
(llIi:I'II. birll11 t In;:1 5IIIyr,;Jdl, I

idL
Anndolll ta.rafindaKj yollarla

Cd zOIlIl.aD,. gl~ ~l ...... s,.",lili"".l1d,1'l So:~w. i1r.J<ia bir avukalwEl lc:s..udUf I:!U.Lk~ d..3Jv311 :IOt'fn~ IIi:' llc.r
ULM. II

asker Sr."\'hlyatlm kQI }'b.,tU':l_ak; 31ITett.e Marma.rn s>:LhH1mlldeki iske.Lc ve Iim:mbra bngll.nrnaD1J.~ idi. li. nUlI'a Ii Elnbl'lJld.a 'o'3vurlar pk IlZUkhrd<l, d.emirleY~Nk ko.YIk • larill. irlu'i.b \'r:c dUM. yilldelll£' "'f;l
~j,!jallmo. yap!1Lyul"du,

demiryoUnn

-

llerl.iyar.. yakmilir
1mr~]IIDJDI'
IIDIIr'a

Ii r' I"

be .!.'1Z~

Valiile i.JI:
-

Palult ~
pili!";)."

1r.f}:lr. Dem!lkJ.c' !J.i;;:-,JI"!,'T, ~,,,Wt:a.hD bctI'Lcm Y:lloVIIY;J ~ b:Jhtl.~ ik kelJd I..... ..tlm ;JJ'I'11m;lk i.B!..roItinl :!!el.im:c kLl~Iru.l.a:n:nrak:
1,;011.

U) gun

- Bu d.:L TIe d ..m'l"k" Bu plri~n b.cn pol.!Sill i;l1I!F,ll b!lLdmiu hlJ!l1ll"llrlLi.J tIl.'l 1.M;ill.:uo doYllCI olmnm Itl.'lrd I r, [1111 5i!:lldl!.~ :JIm. !!i11 11 kim vanl.l.r. Glilnk.u E!,''Oru.. r~h~~1 KlItll.kIo"I.lQil;lu SalLi.lnd.~ Mnq= ::W:u:y ~,' ... el h\k:"T,ll!r., ~idin ~ B!II"Q}":I mUl"m:~, t v 81Y3lri ,;ekJilek i<;m 151:1 lif'•• illmlstm. kll)·, l clm.an~i ~arllL oiOO Lir:lltk :}l.fIu;h de U';UYQI""Uo.. N:ullu:Jlu IIdun bll' b.zml..tuil ,.."" .... <.!L .' ...... ,o;:k blilnUD IB:r !ill.mu1 ~b r. lOll lJir.JolllID CloIH!lkL gUn (Cum.:. ¢IDiy!:: birk[jt' k~re blJ ~tlzll 'l1!'1t r;)c ntl) SIillIhadd If, S~~erll"l. ~.I 1><:-)' iEi !;!tm..i,tir. BUflun 1~'Jn de bir habF.:lhri, ~D LlHli!lidcld '~U(ll 1""'\ dm"~1 ilr:lme Hlen Lvuk",I~dukkiJ.n.ma .c.:..4frm"li ,..:'Itldml4;tll'.) [T1Wn~t.ud{b ... uLw;III;.'lde bu ~I dlill "I!'U"~ ~Iil]i de 1,~fIl ollll'~ f,is ~""'ioYncl u~I.J'~ cer.1 m,') hk~"IilC;SIllc

Oil Irlllilt:;it:~ palis muiJah.:ll" I;!tr.::~~ Vii: h~.r.iki. til.r.H.r. 1-:, r:JIkolu ahruiW' ..e '

M ,ger eski - oc sIn n maa In dan istifade et· k ·t;i metrleslik ediyormu~
Dun !te.hn, 11. J'r:liUlll b .... g:lSlu ..d 11 d....:..':1 blr L'UrrrH~~~t'Lm u.d lHhk:il~lIoh pol I YLlll!' b..ir hll;, h !lo,1. ""'[ c.lml~ oLdLl BU:lr, .a iiqa iI!(hle.. I..UI' ~\f,t:Il r;>~ b.1k oUt. de orl;],Y.:l d31kiilgUr' I d••
Mad:! I<'i!.YTI~ ,,_Iu=: ·.at Sv.~fI. UIJ jJ Y 1IllZ b zce l>!'Jin«cli;. HiIkkI ,:!! ben 1Uk~Ct.!i1Z ),:.J.31.7 L!io",i!!:. K mLn milUti II: y tm~1r:. ~aruJ',,:"IJ.Z. ~tI • au $Il-," I. 1"2" do-, plLml$ ~!J

ll'al!l~D

IF' A Z \'e:

.... R'
,'I ~;a]

fl.JO
.:J..r.I,.I.

r-.~.l1l.1

I

lIrlLlllt: f.:l •• (I'I.) to", ~rle.n 9,10 i:V kadiIJI ,.dt heal. 9.2Un J[;[ MU.I.I:k H ilf L1u1a:r
~Itl

.I :I:j; 9.00

.,I...

m mK

(Pl.) l:! .• l';l II"'I"'!."I' m
;]y:In,

du_

\'c

rncm.kk2L

~_.31

'~'d-;_~. ~ .......
Uil

IillCcTI.c" birde

elEnl':: fl(!rt(..fl

IIt'-

niSabah
ARONE DEbELl
TOr'Ki)," E!IInQI 21!JO H;1'f.
I

Golilill ·ID'l.

lIH.

I.>tJ

ial

I:>a~l]t'iI

-

Bu.un ~ him; p.lrata HI:: J!oO lirll!fI \'I!rirm. de t:1C!ft ,~" bir iJYUk,_.... btlovunytm_ DI:IJ1L!itlr. HlltlJ;:cl ~u.lUk>u(j
It.l bllPIITII

BENELIK S ""....b K II AYLIK 1 AYLIK

na r" u ab'l
,;:cJc

1

qe;;

HOOt K ....

no..

Hay

hal'....

144;0.

IiIllbnak I!

ItlLlml£WI

,kiltl b1JKun iilc&il. Hem

I

• r,,)!!.-

41lO.,

IlOO
1100

11 A,,"un,,"
[l

Hlof.O F'AZ ....FI
1hlll HILl. '11

nco;.~b
1;1

2''l' r•• ".",n. 1'!!I-Il'
GUll 2$11 A.l': 1'11t4O 1!tIMII

Gu,,,,".
9).2

~fl
5.Q.';i

3.00
l'i,U

Ennf

Cf.Otl

JJ 19
'!f1U.i

Vu~t.,
EZilnl

.. m
a.OO ~ 14.

U.J :!Ll'iS

Imule 7,!6

3n

Vu.tl

Cilr"t'IIc:l!,I,;UU BUfnJ ~k."L b,,. IP-'n to 1II1ederlZ. DC!yml::~ S:.J.:lhaddin $., cr i;;l LiImunlll", [I.,I~!'nq "II' t,iI.&bllttln;;,y Jt! lli... ~mU;ti.r. I{u rtl!l..lwnJ:>·:J.~ L~ln I Emuyan ;;vu.Ii;al ~o1J'1'L5,;.'uI]ll.hkPilZllr In dal<, ~"o.&lh;wC2'iD.l! dumnli ,.~ 15 ILrI' It.-d[;rik eOe!" .. ~ ""l:nru~, fakfll 1,wnili!n dC!l!l¥";yt inde clmem k Idll bLriI.J i!~rl"'l,l~ ~ J!:II!l~r-rr. lIl! dc yin c bLr' giliiil.to. r,.,nIJ11 neti.: Inc!' oS ahaddilJ S¢z.t,r dlllll<Y.a.Jillll p,m,;:,! IDnml b.r bJil:d~ elinl; !:~·"lI'miiiHr.
YillOJYiJya

L"<:lm'l

SoMhad'd'i1'1 C\ .... clld &Un I'IlO~'iltiDde UleJjy~ g~l"" I~ ,Ii: ayn 1!I:J:ll~ 01':1)" &l..:lf,'TI ~'Uk.at B [;hre-t Kl.lllJl<-~llr'lwllln get[I'dlgi :ill 10",,;;1 illmak ioolli!l'II!"UII,r. II.vu.k It l<~nCi ... "'l JkQil dlD~ \.... 500Urn;),'1 Ikl gun I5ODI'a Y~~ I:>u i . :rin" kC!.m ol.IJ.,,,1:; r.nW;1 S<llibJ ~DSjtl!r!!cIl!~I"i b,ldirIn.i.!j. S:UAhlllddill hrmt'l So.liho:: CJ,JI!Tei: ItcLil IIWIl olmlJdlr.ml fCB'UP n£n ,JC\'u
til ~Un;LiCU]":i f)l;ndLl~1J Vt: l'il"nt.ll: J'il~

r;Jhl'l d..... 1i,..d1C' I"Llll,lndLlJii;U SITlidn 1\'C,·.bc Iilvuk.at1:l lkl polb m" .. m .. l.ri
~ jyl!l'I!Ic'

0 pillulnro biLe v!!rL.. 1z ~,~. ki.i!':I; Imd.:lr eelilll:r.. f>"r,1 nlLm;'rdl::iI1nl ~-d'llll.crI!!'li;; LU" ElJbJl tuLn agn: .• demi~_ nu h.::;] k.:l"FI-Il1d BiLr<LrI S:l~luJddin ~ bUi daVitt!, lIl"nakLL 1;0_ kob
r;J1..i~r :I'\fllk':Ii:J'

Duo, bll tlfJ1,''':fl rLlyr::l I)tmM(le a_I 1:l11 1,.,II.m ..u.mIUJlH' h.llldl.i yapllr.ln ~bi!;blui ll.l' lurhi .:IIll!yam lit] I~ ni.h..;'J'"l &,,1 [III:U1 [{ "rI tt., 'I. poli!i., iIi..,dl!le.rl ,Le il\Llk t'll muddl!.lU'T'llmdj~ Ill' J'IIIunu;:"at t"d'1':t~ .. I I to· ddul ::>.eZ!O!!rin. lu!ndi • rI n n:bir Vi! t,oI1ti 'ule fl' I'1JI ald, :101 d(h" nU,,, ,r;]urn 1.,]dirdlgi b~ l:m~ on Lr:l lie I:.u .,. II,,,. III n 'IIIJ It"" IlLi !l .11!lI11 r,f ttk CUn:lIJJ m~d h:lli;ocle ~])ltLm I~' .d'l {'"ltI:'<ii,,;i ~nl .t"lm~lr, Y"'pLlnn !TIrI1L~.'rd.J, ise :Jl.'lllcaltr'l bu T\•.'r"yr 1,1.0.1 "'(''I' bill" "C Lu:yik oun!ld.in 1<-':l1di<1":1 'ik I:fd.lPl kl?nLlI .,IIII! "r rlllI:!!!].' ""n.lI!!;1 Vi! h"ll1l ,fao I1n,b'lf blr (ic !.amun"l :llcr'lroi ffil'vcud 01l1uI(tI ~ bil nlpH~i.ur "'j! 11",,..'\1 1 Idm", !tUl.'iunUll bi!'....'I!:~C, liivukall" 1/. 11' I ha.kkjj~"i~ dB I bamca billtik t Y'lJ)llm,,\r (!ilII!J'i!' .:111":'~

ka!la:r

~LJ

r1:tn~'Ur.

l

~

~'¥061

'!'erilm

lSureUFim rnlfrrrll!UlIRIII1lI-l .11If l:tlrDr v~"'J1"SUI'.

,..,0-.--

n _1 !:thal lL'lLdl!.: Slll"'rm nlYQ cadd!!!.lndli!i :!7 ,IU- Am:m IUSII ulw-. Bu ao t.=t.:i In:\r .. dIl kOCll.!!J ~lM dd.inlc 0CUr. ~ Illelt:arll, T)~" Ict hoc:lt:'lt5 ",t'i..n ma.kl 01:,,; Mdlib.a., IldmJ"ki 1;.;(p;ar:t ~ !J,t~ iJ'r ~:I", rInI'. :su <:I ILLIlIr ZiLIlm.!.dmn ~n I;;;yu! valrii!nil{ah, Ull' h;il!!~ I'!a:;u ,.a;!U~r"r'· I!Ilnln b.Jn.t'u d~ll~ iiolonn :;;c:Ou YIl6[;:w, 5IlrI.m bol'U.l'lU~ It:,,,br C\'l1I:hk '''''',''1 bnrtt] l·lk..!Lrni!!t; 1~ kll ! tllrt ... nrul ... • o;'<Jluk. ~ s.:ohilJl 0cn: I gul h I;j<Lmc ~"en Y"" 'I b.l: I r &:ullurlru:zc!-Clil \ek.nil ;J'~~1c' r;u~in 7~, bulun.Dl.Y:I 1il .. II:.. K'~IPTlISlJr. 1.) '" h ,kl' oJI' .tirazd ... L;uluDmUJ~" F.: ... L~tt..J \'j! ttghmdan .lJ"f t r. Cl'lif'in iJlLI ,tI:r;,';1 . Ih'n 1<" ular, Ii;",-v tk:.cblCI Ihl.!u ,uilnd brr dinil.e.n 1u;J,r., Ii:dll!n k. YIl~1 n '"1;! ~dhlSlu olul"'''',~ tt.lJ "I n Ii:nYlvl:l.:rrltt) I d'il ~;. gl.l.J'IlCJ HaldiJ)'1 .:Ill ~c>n d '" ! ;,,0CiIfiJ An.li;;;J.L:1u :,.'iil:;s;(' ml!r~ .:u:: ~ , [;:C'W"cn!k l~m b,nJl1:D mlJrl'l.nLrm b r ililU,1' \'C tI:;::· JTi1Jd..m 'hn.n U=.eTLLl';' ruruyijp oiovmtl ., okllir wu:u::.d.:m 3m :<II"'rn.akI.1 Iiir. ::;.:IJ hMlJ_m 1;;1:: nil! y;tfJ,;lr:"'!IUU Lktll , I'::: :lJ' 1:\ \'cl ~r ..! ehl'·J!:.lH·. DOl' !;i."',JllTlqbr, hll o;mYD z=n.w:n~b IIi! kWldun.1,! I Mi.lt1I\.q U'''iI!tt! d.Qf.il~ \'C' ~I r,tiH!dtlu Lie ~:. :>m,kU alan b,.V11!In!L; riI m~Qr pl.lJ'lik il'IJe" tllelltnho kQe ..liL ol{lJl«: am."" UO lit~ r.1 r~17Old IruJ 1<;Q'IT1 ~ ... lii.1' '" I LI]5 yet. l'mdtan W:l!ru:I., l<;.ln otlu S ,14.h~d.n I't"t'l K;)ll.ru. bu 1IlJ!1TI k.'ltll·'I!tt'i H" ~ m'tr U ,Ide ili! mit, ~eTL 0.11.: blllur.mair U.re,to! .,,' ,[["j llW!. t l4 de SuI ytll ,[]i~'r.:m JiC!J.:T~k I.:'cl.inI rio' DUli"JJII' olm OiL. ill.. Ot. ,,1,1 b1J , I' .". ['('ft:k:!. ml::Scle Llml, 'I~ JL1l(-- kcrck:r )"Dhc.",
!. ~Il

¥opLJglm.z bbkikmt::! ~yl" oWl! IuJ':

n

flt;.·j

I<l'I}'1.Il

pedo!l'ilWl

11

1I1du unu

'lc'm \ ~ 'ro y,,;;t..Ti.l::-

bir

12";1::' .tll1.ilo:: l:uil" A~~ I. ·r.l"ll'l'L 1],0.:> P,,1~: 1":,rFalkor \.(" OJl1.l n ha
U ;!5.','1.:liJ 1I:Iij~k; [l1'1.."£':I.1:r.lsI. 111.00 a._vmn. .8 l:Q J\~l1:tJ.k: lB,J.Q Ibr him til:zik:: PIIZ.'lT .... 'cl~r ~. Yl (Pl.} l'l.)

I

It..orlyu
m!!'!nl"kel

!'''~''D
:JO~

~m

\"t:-

1,1.15 ,1..",1;,
l(1.~O M(hlk.

R dyv cal: o['lrestrilS\ fizgu. irl .,.11 l~} •
Il~

1il'ruII

lll_.,S Memi'!kc1 ~.:lt .'Y3n, ve b.'lt..-r kM, ~ D.DD MLirik: H:.tlk tLlrl!:u la'" ill.lii ~hJ~II>' F"-lIll Iu:ycli, ::'0...11) E:ODtJ~.
:! 1.00 tlhlnk.

,!l,:m M" jl;:o; Cl'.l''1;'" Bili"t
m "'IlLn ~ uvni;UnI.

- I~

~

!l.lO 1I.~.'1i 1 If:t:~ h.~be.l;,n. Aj.,aas
YI.J1!ik
6]10.r

2t.B
:!l.IlU 1'::3]';] I'Ll;'

......... __ .... , _......... _....

e...

lK:J'y,,_

'uhtl

(PI"}

~.":'irJ_;,m

'Y flnkl

pr 'E:T"m

V1II

Fr' ns nl
A. CEMAlEDDi N SARAQ06lU iI&-Enosi "sabi1den

muhtlraSI
OI.n'Hl.lIilfi
1

SON
c!~ v aml

HABIERLE
I. ,. . _ I

I BI;lI~n'L.1koi1",j..
te!ll!iru.
e,;,\'C[

uz.e,"

mil kadar at;dmil ve rotasmi istanbul tanzim ebni~ bulunuyordu ..
r
15
lDIl.Z.

- t 'ri'_

AhmmIB-

rll:l elle.rmde tulunan deIl.i:I all.l g '1 ' . ft d.i~ b 'b g~1 ' i aldiktan maada Tijrk _g€ikri de ~di hb:w.buld.:l.. B:J.licm lilgiin suiarmda son d3kik!'l.Iarun yorL:l.:r. B!.I~ ULmllm l!'lan l~ni1J~rlnde di1!pI1a.nlan& z, 1I nsua bir tek harb ge gi.it ez tmz• .H1il ;;at-tlar i~nd '

gil'rtc:rlnde fer!~-o:;mil} nlan gii rte YOlrllla.r1. il.rti:!;1nd ise lxi..;'lk.:l bir
Gemin.in. ~ vc: maJlZa.nl

bill'" ~y y~hnn kakHc.lltcfI dill: kate ;ayandrr. }l a.kat buti:in d'iinyn. il~ 'bN;!I.ber mlwgimize gOre ill" hk B~l~ikadll. nlukavem!!l imkiLm k1lmaymcayani ~ml silihlru-J.Ul blJ"!'Lkl.llca !1lilUcl~ km-vetleri

btiyJe:

go.ze

",iIrlJi,Yordu.

n cndi~._ ed.ebJ:le~inW;w-

C

r, U1. nile uaannns
akll sandalyelei de sauaua

~llm

Lo;lll L 119. si.h.':::J.riWn rim t:.u; dill: (dt<rleri~ "'{'fit.. kah Uo j ('lde yo 1 cu.lar :lr:lSillda dola~yor '\ ~ kllndilerinc k;ili..re rim li grtJyordlL Bir ko~e signr.t vc 1mbvele:rin.i l~mekte lUDal1 blr ka4; :roku, <lTaliiTI ~a IJ bIT III U baJ:laLse iJe we~- I gI b1 rl~b. .. rndi "F..n.o..o;is"s;lLLi[den kirk mJ k.l"1d ~ b:ru:$ ~!f!. 1 ot.'l..turu bhuf ,izeri(l bm,2J!tl e~m~ b _I I j' nlu.
A

-w~ ~

iiyb, hU- k;J;:jDllJU R~}'1. yl"f' ]e:,rni~ cllill' son \":ll!:'alar uscrine ~llcrine dOfimet mecburiyctinde kalan Yurllmhi3.l" ~k.iL C! ~1 gliverle yOlcul~l m' fJ:!rid kiimclcr ilalimJe- a.lcjam ye nrek.ieruu ye~E r ~imili ~eni,:I''I()rhuoC.!. ail' kImru leitare, mandolin, r _ J'iik -gibi f!usiki iii tleriJ:1e - i.i)l 1.!.£:-all rlnlJ. r 0kurken blr kl.;;.ml da a.r1l1j,LTuuJa hararetli. hararetli kOl!lDlUyorl:rrdJ. BI.mbI:m :;U-jl_!,j.T ,Lia Li care t i~in
Rusya'.'"a gidib Bo~C'\ik i.nk.Ili.-

'gin s~).imet yolu aneak limanJaru ~e.kilerck JngiLiz donanmasinm himayesi alturda A'I-'rLJfllIyl t"kelnlf'"ge ;nIH~a1" Clllllillti ingi..li.z[1! r d@! boy le y aprmslardir . FIi'ansJ.Zlar cia .. !:ngili.z kUl •.,..ctle. rinin ~(ltu vapurlara billmi!l, FI"OIJl.5lZ. lruvvetlc " i~ azt
binmilj: elmasi Llogru

w

-tirse agzm-

ga.z~ies.i. "Ccbcliittan k spanynl alae l.!r" aJtm _ da, Ct.:lleliittll.fJk'm hpB.nyaYIl !\ 'IIdehll~n bie namus meselesi old UguIIU Y[l.:u.nakla.d!r. ,200 sene ombe.ri devam et.mE-ide QIan bu 1ba..k..s.a:W~,Frl:lJlkll hi.ikUmlo1ti tamj.r ebneJidi.f'. Ispa..n.va., na,ltlusu.oun inI.Jl.l;1.m.!.nJ :Madrid
a'lm.::lg&a.rar

Alman - italyan almak ispanyanm Ame~lka harb ~iI.- ikllsadi miizakenaaus borcu imi, nayl pelenlelerml releri baillyor Atn an lar .. eIe Ctf1i Ir m I fi: ~lJ.g-. uy y
Madrid. 10 (a.3.,) _ Havas: nrun·" 10 (_,.ILl - Dil ltalynn ta&ad 1,~eliJrln ,.a:rI1~ ojq;11'Il II
NC!\' '0,'., 10 (;]..1.) BUji;un Vagelj!JI mildddumlJrni II1Ul'l\'IJ1J T h u L"I'l.rn, b"yilll. {eden' jli,.irun J\m rilu huh ;!11II'1i~ "nC' "'io b~~lIo;.:I fleMIl! ..I-I'""; "",lm.mY'·, ta.rll!:in d:tl] kr.tn.Lr'lI cd.Jlmelrle oMuJ5.u "", da' r mu.1Um rlel,U!!!" bIJIYI'd\l~l;IaU 80711:-1 Iht> \'1: roil!-, ,t btl kOrlh'c1il 1,IIdL" normal tl!mJ.}'uluIlC lit' ;OUmi&tu'.
~l1glo;md:'1L

Ceb8liUtarlki

mektlllhda.
ljOyTe~;

~-+Xahire, 1~ {a.a.) !Umlirli )pe hita'Ot-ll. "ltWJ". 1"C lilsu;b lJql lIiJ a.I~ ~b1 bJl'
"ElmW!dV",'t'1.',. Abz,sa ~~

Duee,y' ektub

game-

~$i

~l mlldiliiiFdi_rl

Mls.Jl'War ze.kidirler
i1I:~

ile

Ee,tin fa$st hilki:miy

lie Rom:a t.:i al~

r.ld~ec.l. II Jbel' ~Ur" AYilll n. G n.ini·o.i_a r'iynseti Dlhlld.il. hareket cdccek clan bu h~ Hliri.riyr, rnulI.1.t.lJ:Ic: "C d6"L:; nl:Z.JY:el.lcrinln m.... mu.rllJ.!'"l1lril:'1II miuklt:<:,b IIIL,!r;:;'ljwr. Ifl:rd CJ!n;diw'ti.l\ f"jJ·"'~i!th~d· man Al he_V<!lilIe biI-Wde iki mmlld;eU JililI'a<i;u ed_ ikLl..!!<:Idl m h::len t~ Idk rot! C',(lk, tir. H:ilil.azJl'iiaAj !:lyasl
lkti!

tina. ,gE!limep kabul ~-e. "~ yUk bir ga}l"n:!t3evi:d.ettiklcri I!I~~ adete i9AJl8J"1l.k haynl 9ukut1.lDa

I

ugramlYa.ca.k1.&.s-dlc, Clinki1, haflza]a.n, Tt-a.bJU!J;ta OWl' I:ilteolu:i unutaeak kadar zayJf rJ()gtIdLf. Sir, laa.l..iyetmizi, Mw:rlu Hab~haaretmenlal la.vsiye ederim, zi~ I rn. M~ ycn:m k gi,it;tlir ve bir istila tqebbiisu but i.i.n milleti hi.lrrlyetin:i mtidafaa Inn a3·aJdanrur:acalrtu.
)jlstaD'laq b'Ra

mmta:kal.ru'al

de bu babda i4:;l.J'lsebebtm
all

trir hlikiim vermek
LogUWerifL
. hliya.

u-I

~~ elinde -ini kaybedel'f:'k $I para.slZ d'- en CaLat.'3.lL.1nBav) r ham tac' Ieri, ('::l.hut,;a], ~ngifl ohna.k n:inc kll.~"lmll} :;erserLl(:r, Ilm".lelcr de ..-.u-d1. Ararl:m yan1ll sast Kadar 'b)1:
zam:UL Wtha ge<:ti_

• \' rdir. H~ hal.de bu k.nua.H~1kbil' suitefehhtanden doluyi miinfaru] sulh yapmak leah edemez, Tahliye esrn:smda bUCUID arabalarulln, hW.9.7.lm ~·e miihimmo..tm hepsinisl kaJio'htdilmesi lngilizler h]:w ~n tri. hiy JJe QISWl I'll b h rek,t nlOLl'ln d tie-ritill !liIlle'I:n~ De mU~!JyirJir,

Jaonlar c nuht
C~ne asker

----.,,--'l'eTm.i" tiro

Ameri.lm.

'ilD' rolllnic

fllO:l:l.mlU

ian1il..lu,. )

S:I'1Y01i'

V.J II glx'n, I (n.a.) Bllle ik Amenl::. uroll.! U. 70 tl)nlll~ ;c. 75 IIl.Umdrl!!.ik toplarta muc~,l~ rnuazzlllm bllk."'r in~ tlMt!I::t: ir,IIr..r

l... n.iUar;m AlmJ:m - ttoJ"i"IU1 til &~!!.loll'l'1njTl b\Jyi • Lli,. ('h~mllltytii Qm... un muhnk •.:u.: nab 'l::!I 1Ir. L'llulmaI.Udtr.
I'.cW..V

--~".II"---

~tkardllar

Avrupada

harb
liz

Afrjkada harb
(lh" t"r .. h 1 I nol'l JI.iII,IIr.ul;III Som.~i:nirl ltaly3J\l.:l.r t:lr rlto daM i.!l'h1.1 ."Un,il·Koc:till!' il m .... dta-

--

.....----

TokYD, 10 (EL.a.) -D.N.B,
i!l..DSl

lJ.'

Mikdlln bildLfLIrnJyell ilk ~II'" rJ'_, l:!dh I{'hem Lotom<'llive Com~ny ~•• kt'\IIIt: C'r,tlTii.$'ljr.
"'LTml'lllr.

I
I

bildirij'()II'": Japan ::J.3k·ri lebligi cum.utesi

I;rrgili;:lcr den. rrl.7, lOp blr8kttkJanru ~{!I'"di. tmkm uwyw, wEilllu;J. te.rkcderler
f lib It.:1, FraiJ.sLZ;

f::J.Z.!.a 'iIliTin etllti§bwilim AlmJ:l'w
1..'"UVV"

sab::Lh.l ec:ken n Ja.JlIOD abluka fil.osunun SLm - TO!.i'nun yirnu

Japonya

da di.in_!

?

kllometre (; nu'blwdaki Hoimen. kasabasma. t uz ett:iginri bil· dlrmeUedir. .J Ilpon1u Koimen yakmlannda karaya asker ~knrrrJaga muvfIlh.k

yada yeni bir nizam rs.tiyor
"',-,!t.o;), J Il (:1 ... _1
1-!;;m~.1" N
:I-

(Bill" tn,u, I Ind u111r.d.) l!!ke idapP!'lltn.n Gt"t1!::r,,1 CI<:" i1IJil~'un G b,LYT<IIf',l Qlm1lD..1. LopJ::lnm;!kl. ~(., d du_,.du m. rl::;&men bll:lirmi tir TclgraI !SlH.l",rl ilfiv~ c.:-Lm~1;t.("lJir: V"nl H~hriW!s nd .. liJ.rllllr1 Fr .. ,1.;i1Z ah~w[l, h"rm .. t lit:" itun:!dlll Gj:.n~r.,l Ie C t1l!1~UD emrI ::Iltm 1 t;lrer Ih

mrm..i !!I.mekt~l.i!r,
MiliVr![" dl:vleUen mall.>uatmln C"'.tII y.J.y;;, IArll'ldlrm k tecl Ll:>ln hi {I11;1 olar<!k. Berbcl:aD3fl zap\1 I\r I!n 1"ln C'fI k .. ._u, b,r leohlih:e- tIll I!t1ngili2~ ~ p !.Im':{.Imll,;:;. lnB;l-lu d, Hllrtrn:lD. lLaly=b:ra kanjI Ili!IIl HalJe!;;1S .. h~m de n.-le'· k.i 1I.:... y,,"L'r . .. F..dilld.::lQ bl.lIl8m l1! el:hlml 'bl.llun.:;~, S~m:..I.:;II(:' ;:Lt:onJk;1'lM<L mulU·,!'!II' ..... n dcvam edcbll.ecekbr, ,"1.1; ~i IT1 tt:H.1 n'll.1 \ ~ t:-tmo!'ktedu': Yi.lkarLki mllliihaul h,·r !Ie (Jluna "l.! Un. .:,)iJI'J,::.l.yo 1t.:J,.:mb III ter dmi!~e lngdizli:![ln hi.. tI !llynl 'y1lk'ltlr. gibl,
Itil!)!!.

11.IbbiLeetk

h.~

ftTllim

gULl.dl~rnU.1~t

tI, lImado:!! bulunmaktildH_ AdaeJIII hldk, bu 1'1" Yl, Ilihai .. 1il?n~ kad;]p ke:llI:li.'1il.~ [,,~.. I~ktL" t:(.,r _l~ bflln~1<' 1~11 k<lt'l blr ....6d .!dbl tcliIk:1<1 I.!tml!!!'j_[l.L Dild.il'm.i!!11r-, 'rr:lgra( ru cuml ...JNlo: nlb"ycl !n,lmiJ.ld.adlr· Y I;i<Isn, ii\moez Fmn..~, J'&~ In l ...gtl L Leo. G~~al d~ G"u:llc \ all)'c Sou I;cllaw h. ~'errn.i$ti.r.

mi,~1 ru do.:-

~::m

de 1;1rnsl)'Il" r.;u r jj",l!:nnd' ~Uzim.irordlL E1l-afla 11l~bll"' ift1y goriinmi.iynr-

11

du_
Yallll% gc-minin hOI daJanna wlii.t.unl" t;fl.rplln \l a.rMand:l biHuri: bir !pf11lJ halind~ aJuted'n d !&

I:! rLf I,n

gcc",llIU

.::ss.uHgi

I

ni.....j·rin ImpJb:slnrlan
se3

~li.

bir
pj~

de IljiUlmiyordu.

z.wtan uzaglJ n~i""n t n1a.nn boguk ~ muttari1

bu ::>utartJ.:l.bit' '1unaD. \'apW'U' rilliiisU bu dl2'lUZ ijrn.IWarJJl::l san kl tcmPQ tulLlYOI"Ear, do':u 1ll1- na h:l.llgl Be3; - Kapt.a.n, dur! dem~ cetleh:-rh,: I kemlele.re UzaDTID."J yolC:lllarn uykl.l ihtiyac1 ~'eriyorlar. r saret ed~nli.?

It.:-

Birdenhir~ "EnC'>Sis. ~·o1rul;:u·t, . k:l. t:rn ~'e ~bit:Hn gec:cnin I,aI·o.nllg, ar(l!!';lnda ml'galond:m LJJ:.L.1RUJ..L: :i,rniriLrI":!: a kMden. bIr Beste t1troNtier. Ve hl 511'_'i: - Kaptarl. s1!Jr~. [>m.rini \'eriyordu .. 'ct.~omda5.. k~ph.n o!;llglm. ~li Enrnaya k(}~k ikij cliylE' vardavelelere j'apl.imJ~'1 scsi.n. geldi~i taWtt. ~i1mi!,:, ;d_& firi ka.:rJ.nuklardan nkscde, "Stop! , emrinin sam iRSlnln b!r' galeti, bir h zeyanl t.rldLlgul'l kendlsini inllndlnnak i!'!Liyordu. Hu: lmkiilll ,'OJ: uuyJJ? YLlnan. fik,summ mekik dnkudugu

n.i:n Alm:lD. ordulanna ~o - azb~Ill rnka.rula..ria go.sl yer. Ve In~zlli'rin vid e tl~de-

·U"rina~

en-

ri kadar a.skc-r g-onde:rmedilde rindell §i.ka.~"et ediyor. Alm.3.n1 nn klJVYet.._;e Ustun.mk.~ri
barbden Ijonra IrU malfun olmlq-" tur'" (:iink.ti m.uh lr.unJl balu!et· t igi. f nK 0 ka a.r bliyti.W. iii' ki lngiklz1crin ,·5.d ctmu, o!duklan kuV".'o:l ~rjn hepsi I.k g.el~ 01-

I]u ~kerler ta.y]'are!erin hima:resi altmda harekete get,;ercll; !;in. klWa:rl He tema.sa gelmiljl rilir. Amerikanm U k siyaseti

gene kif;J.yet eLmi-yt('(!kti. HI d 1ngiLizle. cl Frans [7. if;1i 1ki larlllll'l zan!l!l)o·rll.,

bu Iles

Ij II. !II t1.sUOKri b~r miL.tB kat I!5na !illld.:! nl:atull" l ... Le.Y" I}:' L buiLl "';Ink 1<i kiln ~k ,"'eo beklePUIlI,-e11 Lhtlm:a.Ul!!I"le II I b~LJnl<l '. ;;uye~ k~r:;~ kOya-! iJ,llml)-it L.tI J!I j) ,,. da lo'enl "'1 i I kll t ,'uc:wic r,:c.Li:rCl'l!!k mll!:6i OJ I V.lkll ~ ~1I111.D1 Eelincc kerll:hleh;-dlurl. rjlli "f(lIrrntlJt ,'e el" 11:1 t1;o nJ'l1!: mili'.a~l ed~ml, li J[ait luV~iDgt.on.. 10 ( ,8.) ··SIiIID· yenl blr IUZ.:lmll' kl.1l'ulm.:lsu,a mil "t rdtl ~!i:l ctmt']l1 .J..jh.hud ncr WIille3" lngi.l.iz fil'QSIillWl t Ir ~e\·kU[!rle l4l>ll"Uill ~i1PID~k ~cn biit"" .ark:llI:L:J~'.:>r;o blld.rm~r hi .. A f ,J" :l'~!U \'e bih'lllt [",. ; k. ri ahnma.su1~ ragmen Amerika 1 ryC cdcnm, JhLm!.elHaber ~lmdJ.j;"IJ1:' l:!"rc, },'(rll K,;,hUldlmetinin Uzalq;al"ktaki 1~1t:a- hS'3di blok le1k.JI e.rl~ek tliCY:Li. jjovl ...mil:i~ir. 1Cl:!(lnya dD., Ffubl'ld~ ad"ililftr;d .." htnm I;:ekm.ek niyfotIDde- 001~~lT'l illbT1l-l{. lI'>U<.qoji!. G~nt:fill oIic m.adlpm ...oylem.i~ ve AmerilmHataym mahsul 'Vaz:ry8!~ Gaull~ }~me oll.lr.lk kar",. ,ere -

'Ir'e }l R rb g m1Jerinin \'e

fllmu~Lar

gel

taul-I

I

51.1-1

gen

I

Suadiye ga~inosunda 'd ce rey'an e. ell h" d"lse a·
{B~ cdl.l.D1~: Y::.~tlrcbiPm r.OI'e b~~ ... nfl 1 in"i ."':r1..d..} t.e:dk.ikolt
~l.LrnL'I" iD3ret
f.loC";;

.Il&c---

nl1'l Ja)lPnyaya irn:r;t ta.kib ctrncld:e old\lgu si.yasettc- hi [. degi~ikJjk yapmak bs.a'\'vurnnda.
buh.linmadl~ru

,!:Ie.

Anw.kya, (a.a.) - Bu yll hRyin l1DuhtdiI mJntlkalal'll'u.lla 685QO h~ktar rniy~ ~dtik cki.l rnl~ti.t'_ mah:,;i.iliin ~Ui milyon kilo

I

cd-hr,

noillfldugu l..oo.ar ku .."Vetli ve tnm fJlmnm :;jJnc1 n. S Ian rnfIs.r1nln mlidafa:IUUz Dlrakltma-

vc: ta.yyar~

!I1IlIdan. g!2'n~n..Il rin uererike;i.zligin.de:n bus rub F'r::mSl.2I..a:r1 ko.bJJ....l:Ja.t1l ~uste~e kaIkabiliTle, _ M~(,T'ek bir l::.3.l'bd(' mi.itiefik.ler arasJDda. az ';;:('"Jk ihtiL1lll~r ~lkabilil"_ Fakat 1111"hi lerine 1t.l7.l m~tt=rek dJl a:l'l nui..hvedl!l;:.Ck: bir h reket.e kallllDak

zini ihmcal.lna. ~yetin kaldm.l:m.tya61tmI etmi!jtir.
--~111111---

Ix!nkOl:lnhp'l memnu

I

'lngiLi;r;

ml'lrli tehHgJ.

Ir:

i('he

:ru lmilBl'ogl to.hmill
dil".

edilme

k1:e'1

Ma.car hiikumeti

tek-,

Zlrrtat V cok aJ..ell celt] If mahsu-r liJ.ni.i..ll el'lten lc~l[dlnLm!LSma ya..rdiU': it:in Hllt!L}'U bir harm1L{t kine-Ieri Ibu g[jnitrCC~ktir.1

w.

1

Uflerini Rumatlyaya bildirdi
Tiuktr.;,. U) (; •••~,) jaml b,le iriTor: D. N, B. ;]Ilkpm

n1:t-!
I

K .:Ihl:l·... III (.:I_,.,I I n~ iliz h.:l\';J kuvveller'< knrnJJtillurun tet.li8J: Dun .IT\M.ruIiii1,,[! liJ)')'M--I·rLln.Z T[fbruk hmanmd;U(, ~milcn! LaMtU~ ..btii;jJo;r,hr. IlLbh"'l1 b;l~11 Dlr V;lpura b!lmll;a i.s:a~t ro'i!rl!k l'an 1'I'Il,'itn-. SooUIIiCll 'J 1~C' .: 1.t'n u1JLun tayyll:l'«ile-r.m i'l!: 1lO1I.:!'f'l>::et"I32 k..laJnelr~ 11:mk.lou1 V;!I~Uq I->';I;i .) ,11l m.akt, Q]dugunu gt.tll'lll",le.rllii,_

Bu sene "ul; bereketll
nay ve arpalann
Vi<!

QJnn bug" I i!;in tcd.lti-

a~

":;t~

15

UalJ'ilR

d", ut'Ulmr;;[I,=

n.,{ja-lellft:L

::J "~I'5'm n I muh..1.rebe-

satm. ahnmmn

dl)gru o[alJili r rni '!

1\.,.."

I

lie

j;

,~diln

20

enesini havl!lClhga vakfetmi$ bir tayyaracimizin heyacanh hat,mralarl
(El:i§ ~r"n I joej .::I}"f"d,,"~

Fran81.2 llUktllnetlllln

mut ~-

ytIL;:.rl'~lrt !:ltt,kl;t:! .l.rk.::lmlz!i:l k::ilal! "',,:rCll mIil.jk kumcll:rirnn ~t:31hl ettJ~i ',",1'.('1 ,n:'nz::lr.Jj'1 ~,Idoe e-yre,Yl nla.tm,,\dan d''yol"duk. !-la.J'!:'ket iI_umu;;: "[1'1:1 zanrlJ:.:d ru be:7ccl!_nl;:. tckr"r Cr: me tma 11 lm.W'LU.:lnJyurdIJ. ..... - \: "I" bQ: del I Harth UmumiD Il b. It tJyya Fnkat r;ef"r 0 !;;,.mUit 1J1ui1.:yyi~ d h 1 pli1rlS'lln t~,t ", Jill", l>L~ Ir I I ~~ a[ '1i J~m ,k i!l~. ... k J;' ITll51L t.llrill!;hr,ml5\lk. [l!!ndl.Ol IrurtJr "'IHodl. I Y nu: lHr ,'1 I, dr>d. H Il'l Umwnide ~kl2:lld:u.LlLm t.omb[1rdl-

'y1iJnu.

IJII

cl.a..

d ye b~aWt! v:n&<:~'(1:"iP'u

"l~'1
1:1Ld&.! -

I

k~ akdedillri.rell d,'nllnma~h.n Airln i~lifade ~m I!III~-i ioJiin ~emiflat alwgulJ U1uhtJr.a JiO~'liiyonoR dJI. bll rnuda!" a.u.m

m nhl

Kiln! C.!Iak, !'lin hi,. lYIuhtrll""~"u fl.nCJYc N'w:.ln= tr:\'di etffitJtlr_ BuK~S ~ly.JI:'I' mAIIIJllcri ~I,I mulIL,.'-Irun M.a.c:u hi1ldlmelim~ fkl m~n' kl{d ""II~m~bki 'II'm;;:;al;u<)!e:r!!:.id L>!kl.ifJeriI1i Itltivll ettiti z:lI'lIund;:ld..-I.H-,
-;PI!II--

.amooLf''iar temini kata 'ba..,lamnlljtlr.

oWugu gOld D IlIiJ;a.E,gcr VU!hy bUku.meti d'!1naJUTlaV1 m ~IK Am ri -aya gijno:1~rmck tesebbl1t;lind ~ bu un:-..JLl'll !ruU_

l~k

Karadenizle Hazer denizi birle~tirildi
Y

Bu )'JI p 1.1'" mllh..'fulijmijz d 11ltikemrneldir. HLikU!l-U'll m.lh!.talu.ilill ellodekl pamuklo\l.nn I.jC'u~ fi.:Jtll'l elden (;]kmsm<ll'i1 i~1.!tl. Ipek HOlJ:li:il11a raptldL[I gihi icab Il"doen bii.tcin ~~ubirl~:ri ::I.Lm1~ \'ema.lan cinsJD.c,[:"or-c hat

I

btyin.

1l1U.~ve huna. d~m ka.tini tcmll'1 et:rni~

m Ivllfa01 ;iydt, bumil

)!O!'lkov:l,1[) (, )mzi. Balllk d Ilizme

Ur'a.dewgllYaJl

-----.====-

tmi~ti· . HUkUm~tiD miisbhsi1i hi.m:l.ye ic;:m aldlg. bu. t.edbtrden "lCt~ i;ok me-mnundur.

I
I

_

miuwJ.QlIli
n;;n

d,.-.nr'l'krn
ll1gJJ bt

lLmill'llli.iJ

gi.W.kulj:ikayetiOO't elL r':'[1gt yalDm

haltlJ ol.ahilif'-

Dnei~r

• Bug k.o.naJ.mtn

i~h
a-

Ahn

::l.II,Ylt[l.!Ill

b~tmil-j. \'0 kil!llaJ. eyn.i.sef~1'(; ~.uJ][l11t]r.

Bir doktorun
YUZUD.
Digel"

I!II'

Lr LLV':n.ul'U

h,l'..e ll').~ mn 1"!"EIk llJ,1 Ip: vroz \ c ik.e3il rut,. Lulilt ..rdLII< ';(! t:.."1J'YiJ ,. tnl .lJnll'l ~ uriHtul"r, .l.r-:;agllldil Ln'riL5km , t 11 ~;'n:jlk.. 'ru j tllili.

.tU.k topLLrili: il1q em. t m !1 Ibu Cr.:;Jfil;,d'!: !:iul.unu,., rdJik. B.LI' plIUl' ~;ilil Ldl, Sir k.c-

o

bDfilb Ir<:hrna.n Il~ C; mro n ~ 1u~1 h::lnkel ett:Lk. 0 1: In " L:ly).,. IN>rnb''rdun''ll' r' k,.11ler ),aIN.l 113bLI!l~"1 lfiJplllYl?rrhJ-1 au I t .,Im\) til, V:a.lul l!!iIt·)'C > .. kI ~rK'JI t:I,.,.al'<;:J rlT( .o:1rnek Iht"lm 11 ItnJ~r. bIT' ,,~., L(!'!In heorkl!:!i hln ~.I hT'Jrdu. 1'\, PHaf gu II sac' i t.I.m 13 de jn\jt~rl illlM,n S31uzJ ... ~dC' l.o!,k, 11 r k yo:.oU;;II-rll ~Cll. Ad.-.mID Uill[! nnd 1<14)0 mdr-eden U~IJ,.o)r- ~ ill11~ z~ v nl~I1 ,"'a,I,I'I'.. 1 rl:i

";o~"

",.i.dine. 1~IlU, ~ :loJ...b.lrii rl i~L'ne bagJl kWIUl.'lbjr ;;anmtin rng"il1r'fenin k!ym t v('rmt!~d.en tu.bii I:":~' ~!/ o:~naz.

-~.II--=-

"ill

oEi!

d en olen yavru
(B~, ~ r;,fl

ihm.a1i

mi,IJi,..

d", du ~en I kJ 1~1iz brran:sirun 1'11,,11 r-ffi 1m hId il ri !c:,t ".lIum: lardll"ld:u'! h .. t1l1.rmI.l7"::' getirilnll~hr. Do" AJri]rilZ"iIYb Mar' :I'd:lll TU!I,o)k:lll'l':Ij Gilden L"I u~erj neckll m~n:.J ~ rr~ i'!ilQoUnn l~r" [, rid '1 'i1l;1lliln blf iJ!1.h:pHnn _OflT:ll l8nrlll.·,,]enIllLZ l::lr....rl:fldlln b;'mb ... 3 I m[.n_ n cdilrni~, ~[I 'tqpl.u-' ,nl!'V'1II¢'T.I", klllrom S~id.i DtI]_gC!Sirldek, k.Jtaal uzoenfile born 001.1.[" d~u:;w r. ]'of ~... lil:'.!'r[no!' Y.:Ipllian hLlwm1,1" ;:"llslmfB. l'1htIrn :!o'"l'lcimnc hombal ,. dtil>'T1"'~ _.'I" bJl ,.], II billl.)I')'I5S1 u.,.:1_ m. tam bir i.s:Joot k<lydcdlilTIj~l.ir. 1'1".·.... Dri:llll:il,jna nid kl lal Fill ynkiI11"dt' butun.J.l'l binalilr.:l dro do.,:,ud.", dogruyil. ~ .. bcikr I>c.,ydcdll RRIlrWa

I

(;.:mllle. ~hihl (I KUD Urn r NLlmddirun "'e!"~ ,I 1;:",f\Srt do)layJSJ.l~ hilri ti"r hb ~-d.erU JiiUDgala.U1r' lor. KaI"'u).;, lly"tm InL"J1'IiII "..- kOflSll!I"kni! t.,.hH Kullan1lmasllll m«oorl !:ulan ::r1f'12 N'I>, lu K:oInUI'[ muclhm~~ dul1lo1Ij~To:licre,ilerirun bdcdiye <:Inl,ni t'fjrummic:nn"l: L-'lItl} cl.ul'U'lUdl prlLlr'. O-OO'J.r.lO 53h.i.bi bwnm idD txl<!dJieye. ml.1L<li."Jatocdcrcli: uerelm Laym.tILl iJr.. ll"rn1:'f1l1:i- ~'~. bllndJn al.:ik..ild"r iii Lk.,m. !..an b.ilbi!-rd-,r !i:'!;m.{oI1·H<'1,.,. BlInl..lnl::! b~bc:I" s=i110, plij ~'"@ "'"J, .-.1l;::J'de ~uh.r~t s:ah1b, kimli'.:'l~rm lin lOylelTll:5i :!«on.:; r m::llUy~tJl1de lin ,,'Il 'Iu dan burada bilEl ill.lll nilmul d:l io;: .. b ICtnTlCl'.tlL. Bun.J ralml!l1 ' ;,,,0 ~jtlb.irun bu. ~HQ~ki ~reke'U bt!oll!'dl}'1:"I:1:: r"_~I.oLl NiLlen r.,.dlliil'm oll'lh-Illn.a:nru WI! do11.:rl.:>ll- Il;Ilkt If' l.a::z.l:i pal"i! :llonms:uru iol.ae .et.rnl.:i ,'~ K ..thk')y kaJ"l:llak;m'l ~ p{'~ t-:L~,i £lIar.:lk: lIlild ~lL~IJl L m~nclm i ,tlr. !nr.ad~ Ilmlia bullm' n I". liy:l! mcml.'rlal'"l_l1ln tuttuklarl Zilblt1.a .::;;;'dKI! ;r.tLd:IIl ".~ l,bn.o) r> b I[tU"rh:l

o

~d.r ~,

12 \·o.p.nrURU

'BJ.L~I",ken d
II r u,zdk

j~

glbi

v<!1"-

"'!'l.Z v, lJu Ii;;,dnr: -..::,,11' "--'Ii rll<'1~I.

Un-

lJ.cson:;r1ll
ku\'veU

.,1'

lIar"'k

b r I~I

digimi.z 1 uH-urnlcr l-:ati' de$Wir, thtiilla.lkl i.ultatln Josa.llgl Fr;lll - 7, nohbi nql bifi. recede

Salamis ka'hramanlnln 2400 ineo Yll'Zloniimu
Alina, 10!' jill1 ~I bilwri ),or; )D.N.B. aSalllIDln mubarelKtll~ni'l"l. ]l::ilt1Tamanl Th ·m istoc:1e'uh til u.rn 11-

'j lMI 1i~~'lIm~l vaz.i)'eli ga.7.cII! 1-.rile'll ~i~ l cne 11 Slhhal \' eka1 ti cl btl muessil bad.i:iW ile a-

mpiPt'i
rjH,,~·,r,.
HI ( ....(1_1~;i

brn.rt.tu

FnnQll11l

m"lo:

b.ka

tanbul
h:-ltl,~

SIIlI'.lL MiidiirHlf;"iilldl'H haklHlld,1 iz;,;,h t '\'~ Y PI-

fI.auW!!)·i bl r tu d U ll.Bh I!dUt,,~:I"I1 n T<!kd II IJIDlI:.e dot'lu .... v'· Fllilk. k }'_:u,l..L'l l'!:oi:l k:u-/II!l':l':m ,'li:Ji.d,,I r-lml7, twyrt mh:d", I}u},uit h" II,huM dC"!,;Llrn I,ll. ill,hlJi'I: In.ldl esiItL ...nl.Jlt lilt",

tenvlr

o

I. -

el m~(' I.rfl:k.a.n "lrnkl11<l.ml1Jl;Jr. Hl2'r b,I.1Je mest:L.: IJer'i.iz d(lk dUruYOf. niliK"yil'l

hJl

tllltkika1;ln netkrlerinm

btl-

Ii'i" rf!k:etJ"l"f dc VJIlh t o1mo U:H~l.Ir I.lIr I'n .. nUldll me\']lw lI"lun;l11 i11 Keyrl.l'o:-tol1 pzdenixl.ll Ilk .10:1[oJlIIII. S:aiI>' - 1I1"ion , Mll'1 elu rilh k nli.iiblUWldii :surdl t 1Y7.1h,n1 111% \"I'uru K.anad:i ,,<.1 'ami {I i:u. MC,) edo!nm, II' •mC:>n Ulp~iJ D'l1.4tn . !!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ .11 t - MIll.-. blllnbil illDr K_.m:.mismi cata-a.nJar A.l.mlll'l hi.icum ~ to .. ;--I.' !;>tJ,J-:I .;,tId Lr. botlrm o!miJ.ijLu:r .. BllI blltla..rdl.m

J N,I) l·1Irodcnllc.n,

rki

K ""ood.,llIn ,

k::;.:;rl!l:l'kamh bckdlJo'(!' 11;. dilrll .ill~yhind~ IllluldUI:U 'I!' h'lrureniT' be-l.etlLyt> ,II! dcll!!l"d:J.l"blr Qsnd;,: 'n~\..Uor ;ruhu.nm'\ \ kLI ~,U , DJk.k..ud.II<.i ItI.lILtIllJi dogn" I,l!.!n, diAl ~bi hl.-..lilf~ m'l:':rn udJ .... 'n m SIlt'me lJfC il£'lcn:k bll h:"'!Jf\ h.i.lz.iDC!:rl..i :,: r, I'ml .. lfI.u,-,.b oldu~lI IN!' L.\.lnt!an dolaYI U1lut (:uttJ~ItIill'lru Ei,yiM'l k gH~1 bf ..

I

"I)

"II

CllhbJ

:v Al.QIN

nuu iki bin don ytiziillcu Y11donUml1:ni.in F'!N.':d.L'! le it ooilmc sine 1I'feLak!:l.ll.S miioude ctrnU}tll'.

t.llI"llmC:;;lfl~ istL.:ml:jlU-,

1[!'YOrtfu.J.

y;)rc UJ

tl !i LcJ.plnnndil h[~bLr

J,,,~

T"y

S.l~l'l; li,n

'1,n.-i d I\lzll1
r(,q,,:ul orl<l~II11d.'1 u7KII$lJ

t.-.:l.Lk. (, Il~ln :1.:1 l.l k.(lr:l),l
[;1.1;1 '''",Y.l

~b.,tll "nrrj(jk

olu1"i.-a
,'j! •

",,10.- "'~rCY"'Dll1

mln;

li.lf''11c.~UI'

<lm,.t

1'<.1, ...

!,"~k ~~ I"dd. ~c n~lelltll~. :1'1" <It! •,1 ;I lmrlllyoi .,,,,.~ln "'Inm~ blr.~ ~JJJ 1'1:I
N: Jl 11 mlll'lIn h"mrnJ),et '..... _ rnedfPn blr hra~k.;;( h;)M - Bu'l.101:[:I. !,

h.r'..

\ ;tkl1Y

r,r.r .... 'i':8rtil r

f

resilrd "·"ri:,> "n;h.. , Nlhrl}'cL cI, J U b. " 1'l0ll1!,l"1l bir kFl.~I~LII llcl!ll 'mi DHlil1>. ArLik l!\Jriul~IY ~ luk K~J...k biZ" )'.lna ~I. nu.: .M J ilm~
ulfwl
'I!

il1:lI; ..,.:

dl

IlI11U

_. rUYOl""llllll'ill. k"nrlIl<rj,lL"

Cu.ndnn ha!-!'ka d[jnki..i ,L1iishamu:dH. hiMll'illi;'imiz glbl dDkt\)~ Lonck;l, HI' (a..(i, II - Reutt:'f arun, ul (]I flet:t:lJirl ur:fin kug.. jJllli:it lIi IdLri}'{l'r: d1nJ J c ctuome sllwlll"ym In lh- Sim-iiye !ra.dar \~rilinl!j ohw. CDb1t ~'J.pIlLiIIP halu~ anc.ult ug-halx'rlerin CD. ziy:ade ~Ilika u)'s.nleden s.:mra ~a...1.t ~l de t e~ oln.nuu. bir IngiUz krilima. .. 1 , Mea ull,'e I mm:lb go- ICSlDe bu.cum edi:1n dUjma.n lmv ni.lm~k (,IiI'. Silih.~l i~!t'ri m··- \'etler11lif' ~1. per~mbe gun!.ltlrlu~ou bLl \!aziyetl de II.)'! lea I: il IngllLz. llG'II'1l (.;:uvyetl nnm lu,bluk ede,-,~kltl-. I l!Mlinml~ o1du.klan r.:Ellfer l.~kil Gm0l1l'ct )Ji.klii:rli.i,gjj, u.e AlIc1 me 1, Looir- • sarny polis l;_arnklllund hu HIe_! 'BJr hiicu.m..a. ai}tlrak etnlex jj.;iI~le ll. J.: ImH:ilol tli.hkdmlJ1 h::Jlllft _j l-cr dii .. '.aan, illi d~tu. olaru.k i:1'1.1 m~lI. .. r);rl mldJiine gi_.re .kll· kudar mUhim kl.l\,....tl~r t.a.htiU; · mkol, vlLim hall{Jd~ ,.,I.m f,;OI~.J lmi..!jtir, gunun k:Llrlurtlm'l.til lI.jlll rnuh ci Pi!..·r~eMb()gilnkii ha '£I. mub~-

LlI~·il.W~1i' 'Ilnpl1r kn.met rm.i 1"J';;tr Ion bumjtal'J.yk ml[l!llul;);l.;), eorliyfPrllU"

buu,i del bi lih~
tlr.

'tJ brtl..mlill ur, bLir dtigcri l:Jasarn I.Jgndllnu:r. Dil~an.!.IJ.
bu Imdli.l"

rmz.nl~-I

V zlyo:!il
jill '.f!ilI:lIk. !':"n r

TI:n y"r"~ I 1<.'),110

b, ~11l(llk \'"

Ii.,r -

fillren'~I!!imlz!! III'," I< I' ,'/ :I' .. .kI:l~lJf~1111U y~1 UuI[lYJI' :Jhlll.,rj,.,.~"tJ n~ 1m::,kurltlJrnmllLll "nd" lbulltnnn I,skcrl kJt.:. (]'lle:tcr~mlfl t-rnlr~r ""','tlfll' meo!i)'ilrl ImIG'1:..NI! [eT nlll lJ7. 'k~im ~""r~1{ kum.\JI4!anh,ru ••, bub r \ I"T!l1IUAb'b ..... Pllrrnoih,_"lu

'm 1'11'1

.1-

Rt:c 'bin IIpll~ mUI'nt.:aa i yaJDlZ atl" j I ul)'e rlnktoru· on IIltH!1" 'Un"kll;' iktifll. etHli~

reb sindcn

rumacu.k:

bir ders vlI.r

",iihil'll ileri !lunneaifilill r~"";nGn. klllilcnin lei i' tAir gem.i!;ill~ isa.bet vLlku luJ.lm. m.3.Sl, PUJll'1laruD m·· tnklrK.!'1 ,'eo aha mtihim biic:uml:lrUl1 nasul hir ni!~binlikle bel£.lemej" .mil$irJ! bulwmtikl:.awr, ln~ti.z Ilmiral.lJg. lM":tilItU ::l.ti; rUJ.kliyt' ki!lf.ilelO!I"nUn rnlid.aImul\.rtru Ilah.:l. rn U~~(" kllm::.k I,<m !l.iI lUl.l!Il1.:j Qll:!.ll tf'd1JldmI!'D bi.ri de< balon i~tia'la1i olmu.,lur. Btl s!.lretle dii~!l.nUI hn.vn flUlti)f. tleri. kol:ndi~i ic;in hem ·lab eIllikeli, hem dalla pc-k a:z muessir
b3.\'':''_ kuv'I'etlel"j

:tu. 0 tl~L. di,;j~a.nL~.D

I:3ll.l.1u.I et-

(JllJlllllj lmIunacaktlr_ lnJ;iltrl kl,Li j?'i

,.',J

m I:' oJdukiarl

Io'e800

tay~t'lu-ele
hn a 1m -

("lIlUn ~C'I~mlYi'Ceglni

~1111.u)'Ul-

C'll ha::;lwul'l hli!'rn:J.f1g1 oil' hCLGtllhunl.')'~ nacldlll'i,lIlme!':lIlll' lC'W85ill L"lmltlDl1!tir.

Hadl!i •• mim l'tl(:t;.Il.II.;.rlllln hir gUll kado.r meydan.l I'.; lItO cait tahmlll ohmrnaldruhr.
kfU~

iO:arul't'. iIJ (1!.,1Il.1 K3~" 'l{\'1Jl.:'rl'l1c ragmen, ko.fileyi [El::ilri1 nt-:;,.r.-d,ICfI IiIm-...n5 kll.nu"• .ith ~l I€'LJllij i: ,ed~n ~c:miJi:rden' bat.lI1l~ olanlaSo:.ln all- I t.;lly .mlarln '" I !!\~il ..('111 hi!; bll"is.iniD, "~f;>.i'IJv .. eLleni 1'U1lt:; j hkrunot!lind~ «l h.'.~J[d1

balig (l11I.Il u~i1m m

tar

rndll.ll

l!iatlr1Jml!)

QLmRmOl.·

81dJ['.

c:I.,v"rn

dlTl' ItlC'dLr. D'bl(!!' ~bhekfd

S.iliU

w.e'l"l'iye kolul!IUD ill; gQ=


121
\.'nzan: S1l.DI.I KARA I"EL

I'ENI

S

ISAIf

1~_~
B

An kara is,tan_, h-u I·Ie n IS
·· r m Usaba a a·l
..

I[~evl;tDemirycllan
D.O.
cdi1eo;!::k 11,.lltt

il~nlan.]

-Y-DI-~a-r-~-4-i-~-lle-lm-e-· -m-I"""ld-U-rl-u-tJu-'n'-d-a"""!'iI-:-~
e<I'lJI~ll e~t1 m.1.n
kt-i'H lI'\lllh'
j

IlIJU .....~ t ..l.iI' ~tr" ni ..I,·n nunun
HI.! ,~.II

1.0 lLd
b.ll"

bcd~·ll

alibi .OCOCll Ibrnhimle gUj'~1 "nllh.' dlyt.:biliym'l::hlL.l ve b'l gill"C~lC'rj yazal.:{1 k WIl. Fnkat.. evvelki ,;i1n I;Qk hu"- ~ih .')IrU ,IJlUH ~ilIld1 ... li:8.valah 7.;:td I Dl>dl hi: 1~:11 ",IJJiI."~ (' lll'J~ AJi~lO~ mel edip ~1I!~[Jl OskUQlll"h lsm:lU Makin a"'YI' mIn karnim 'O'itC'tttCI~ ~ Br.:y _ BrJ.M lIL[1S~a 5uluyor •• &C!!~il- 1'1I!ltgeldim." ismrul Hakkl pebli'l"1l.ll merakhsi bir zntur, dii? - E\'ct, .~imL]i k('sildL '~'YIlkr., Bab!l.S.l kQ!i;lkde pehl~'lltln bc;,;i",Y1fi gU_r ~licm.il',fli.l". 901( kuvvet ~rf"Hi, ;bmw! f-]ltH~ln Bey Alh;onull ~ ~Iml.h lie olaeak ? yeti~mi!ftlf. . ulyr r ya',,~ yll\'M din· l>on z,amanlarrn;], HAlt», .lI..I1o:,:on.1.1.Il ih_ti)'ullgmuii Ddh~c k k l'ldilllJi. dedi. Sclonikta clyevm, bcrha}'llt 0Hal ik._kll Ali~(). gt'J1e kenlaft munterem tnmburac; 0 an disini ha-,"I1"J1I1~ U.)Lhl1~ga bll!~]n.pehlivanla ~k!p oyll:J.~ yapll.kdi, Adnll l".lUemn.di.\'cn nilcum hu 11"1:.1 'Ull ~hid olmuetur, ediyor-tlu. O. dunlYOtdlL mal] H;tkk:l Bev, Ali,;;onun Gi,il"~ ::l.~·llkt:l tum boylece hayatJmil anlatta, PeldnrluUDl Knt air I:'r\at dana ~ilrdl.t._ AlLc;o, yorX"l.lIIlu~ unu alni.!;Itl. Gur'fie sa- ranci ile, Filibeli I{n.ra Ahmed ile alan gi.ire~tel"i ha.kkmdn ~ok l::m Ad;.tll yorulmustu, C:D tercsna maliilnat verdi. All.l 'C! S:J.3ti r.«~n gill' ~ bir O",,!"'wnJI var) tiirlil n tlce .,'IH7Dly... m'lu. Etrufla.IJ, b3f:,rlyorl!lTiJJ. S\OII~"lIihl1"c~ J UIII;II :Ii!!I" Hiukuio< _ UayLlI Ad:lll bt·_" H.lIklmhClnd'"n: D ....."'o:"l hl:mllul Tde:!,;)ol'l t1, ....,R:i~,.~1 .A lit;:ol1un taruftarlarl d;J,: l'JJ{U ~wuk ...U"rmd.ln Emin Roif 1.:1- H l~~'d.i ust a hof,l!, Ba -'mnaJar 0 kada.r ~Otaldl rmrma.'I.1Il J'l.1.d\ffiildi».;!.:1 Kurl'~LL h.alllj blrmCJ kill 3.0 No. d:l Millunud NI.!In, aceta J.lay halmi .algI. 1m Tup.;-unJl;lu ;Il!::ynmc !l40/1.3l0 ll. a.rahk Aiig(l, giil'Cl;li bl' No, Iu IJiFYiJ ll", :1';llrlll 38 IJ~.,';0 :ra.Idl. Ehnt ha\'aya kllldttcli. DfIkl;lnl~ <Jlr,(ak d>1yaslnlfl ylip !.nUj:kt: Hludde.ialc:.>yhin \'ul zurnru:1t'1 .]urdurdu.. \Ie ba· olIn rmd,. ktmcsmdc gmh_ I Ik n d~:th,lnlll m"'~lu.:1 Ult,,; •. ",:1 taP'" n ]5 If1.H'I mtJ.ddl!ll!! Ilimf;!n to:;bl,- Abe. n~ so,.lerur v(' a:mr La-I
'VIIS
I

F~nn depl" - Ada.it, iyi tDuTmvt:'1lct ,!kgil mi1 -GI L ~I'tldl cl~ :!'I!!..lJYOT.

-

iie
elti.

Ccli'oiCll.!!

giin:I!fi

\'C

bir

clf'
a-

mlk

b

, 1:fl/Il/Hii

",,,,0". I 1~1'\fIt' iUbot- ~ I m'ni,..,i';').limd~n lru.al" Il"lc~ldl(j ~tLdll ~ .. ~II~ I[lOtH) 10 1'r.J"l,rK><·1 ('lim) h 111:'1 l" Jlllnj, k I.!lICTC y<:'
.11" kiU""Mdrt!

SIJI~n [iAmiliin

1111ZUl"UlHIll

lolll=IoJ1I . Iff
P,ll

bil:J.l1hlJlll\'!

Aul:lU'11

ki

telll20

ma',l:u"l

diin

)'u[lllml'l celer ulmm l!jllI ; Areoyan t..~al1b~1Orlian l"Jk· .ri AI~lt~H'l1yfL !lI,7_75 g-allb. Hasan
kQt"tlnrllld:I

ar.}Rrndl.l.iZJ.gclhlt \'C ~~I J1di·

~en

<;II.".

t'k lilm'~" k(lILuh IIJ tur, lly;"nll."il1 11,10 lir 11Ik Ilk tl!ln~1Il v.. nn .. rerl 110' ".1·th"J vc k"I."Ili! ii:klH mt:kllJpl:.nm ,ell, 111.m[" urn' mUilYIt L 'II b h :Iii ~ "'I'll' h no; !o:fJcI". ~~I1~lHYOn rt!l.liulne 111'1'11'1 11':r' m"

Ago

stos d
FDa,..

li.llllm,hf.
Ir'ML:>~(J1.L

.,1

B~I 15" uld
Anll;lr:I
Vi!

-c. lit 1·<!...:!I!II'1t·IU ".lb 11 Q'i.mlml~. muk;l1I,·h- Vf •• ·,.tn, c: Il'rllJL!k. ~ " I 'h~lJ\t'!
~i)'llIld;1I1 .Il ,. ..!lol.... ,,In.11!. rlrlW'lllI.llJoliki

Milli Piyango da izmir

rn n d ....HltLlndt·1'I r
lall"

Hllytii)II'lLIJ-.1

O~.1!o. 1<1'1'l. lrJ~
iJo8:j

,.~ V. Vin~ Istanbul, li'l'IH.IJ ve Kerim AnkW"ll}'.u 6,2,11,1 ~ahb.
Di~~'iLnlar: istanbul, Parltan Ank:lI'tl.),.Il. EL2.lt3 g [ib, Fiht) Aflka.rll. ~jl,.lbidtl.in TsLIlFibuin lil."Od~:!ki

M Ikt,,! M3

1'1;'1" K.

B.

.,

i.I"'ilmm

.. rI

Ilril

I

f-

oou
bed

esn

7> uh

IllHtit'rI

II (

I

C·:!3.fR/ WIO) c urnn Kunu .ml (1 l) ,m bm'" .... jli.ul,·\o;j I "mIH)'Oft I. r"IIO(t,m ne Ik ...k.il1mr
)3\,1

'?~,

13Jla~
Iira

400~
iii •

130

'I

rzc

norm
biril'tci

~~GD

1'111;.11

1 1]11]

KJ'

n<-vj

I~, ·.I.lrj>.,pll.ill Gar b.in!"illl daU ulli ... :!ii:ltIn .,1111 I:QktJl. ••
KIUU$wk ~kl"ll~m.

7.5.7.5 muflll.b,
lft':tcW. btanblillu. I b olm W}lUl',

u

$4:fi1 Ankara 5.7 ,ij.2.6.0 mag·

j,'

(;i.rmcl:

l:.;tiyclIIll'fU1

(1:~)11-;'1 OlJ

PllniaU([In mUe bakes.
kl1:!1~ dlln

Vie k"mll,UI1 un lIa~ in cHi" 'IIes.likl!! blr~kte iIi!N111.y~ll,1 rmlrll('.lo'U!:.l:T I l!wmt;J,lr. flu ~~L' ".HI surtnnmelcr J.... mlll,),Qnd:1Il C70fl,tU

1l11ni~

muvak&:;t tMnln. t .. ;:,a'll'L~ K dar
dd.J,jllllmCklmhr.

I

rmda ~ekilmek iizere-bir za .. fer .piyanglosu tertib~,tllliftir. Tiirkiyenin he'r"u'afmda·,sa ... tlhia ~Ikarrlml' olan bu fevkalide piyangoda mevcud

'p:m:l!J~ ol:lrllk

300 bin bilet.ten 63,345 tao.

.~tanlll!,J1Uf>ti,7.m a :1jrutlaj:'mm r=;:;;:;=~======:::=-=========;;;:;;====;;;;;;;;;;:;;;;;= tertib dtigl 'P nt;.Ltlcltl mtisaba-I bahee
til'.

ijgledem ~onraF't1net·! 5t...·ulyomund1iL y~])llml' flih, nayprdlJk~o. (ltmu~ ve neli("ede mY.. ekl'1m~L

Istanbul elektrik, tramvay ve Tune) i~let.. meleri umu'm mudiirliiguoden:
~_
Jdtrtr mdt;w!Jlll IIH'akk;.l TckhrL"rlo
Ihll)'Jrl

h;hl Ccminlllt

61

Itllli'm

mut.l[('1IJ l;iJhll Want

50)'11

Vi!!

OO.ll'EI.

~.p ... h 2II -

tcklir

iskmr-k

aurctlle Url\cllr, parnnz

IIUm.caktlr. <:'I.ilh. .~O!k
~"l.truun<!ftind<!1I;

Birinci kn.t..egoride
Ii VII!!Thvfigi,n

260

14!",;tl.lrtiel.JII

I

heyucanh
~b!lk::J.Yl 'kol"U

Melih 3:2l1.,82 puvanlu k D.,:!::,tJ'lllraJo. yeni iii l" TUd.iye I"er
.YEl.pm~tll",

't."Iril"aL:. U)'lpm oliJwk: Hii'! ~ UOoI.:U katmdak] mll.51 H'lhrncllr.

:2.3/11/0"0 [l,lfilll~iJ.n.Li E;J~t 1'1 )Ie kll.dar ]"VIII<l.Im mlhilwhbilt(hllc LmUi l11Uk"bwl1oc (08&4)

M£lm ham"t:rllll:lti~ 01-

lkincilJ:gi

3693_5'1 s:nyl ile HllyrJ, ih;ncUlli.· gici. (] 25(12,98 ~u. ...anlEL ~e,,'kel
a.1'i'\lI.,ur-

lOr.. iHSAN S,AMi Bon Q Ik 0 k A :!?II S I
B.cl~o~ukl\;llilti vo j irltU LllITIil.:ll kill'. I p.~ \~Idi 'jI.r:' 1:.; ~ ;I ",WI'. O'v.lnyolu, SuJtnnmah.mud hir~i

nesi mutlaka ikramiye ka .. zanacaknr, Tam biletler (2) liraya vie y,a'rlm biletler ( 1 ) liraya satdmaktadlr Zafer piyango ... suna siz de hir 'bilet al,arak
II

11 Askerl ik i$lelri
B,,~lkl,}, A&ker~iJ. ~ub~.lnd.,,: TLb fllkiil1 • MO me:zunllll'I'1rl11ll 1i5kcr-lik 1:;!I.lruml>Jrl 14/B/1N(I 'I:~IlJl1-'
~"SLI1

I
0,1".

nl~dun.l.nmm.lz.. - Knlay m1l z::l.nned~r.;iJli~ i~ be?

I

1m

.n· ....Ina I'e ~/9/8 rl 1 111h me

"I

g(l111.1l>ilill ].I
C4!'

JI;!
hUI,!

I~'
biullt

mU"~"mcDln dl! U,.,;'1dI t c.Ll'1';llmb,l,
mahk~me.'0>;,08 I;)lh· ...-

I
t.~

1m_II

No. 113, __

TivA'TIROllAR
---

......

__

...

t;illkmii.,

I

i1.:11'

\'

~''''J

oOl(:lu~'Wifl,I"11 ,)'c~'m

n... j:ti.llOlL1nt k,ld:JL
I.3Qli;Llr.

O;_..:!jLmb

IRA'3,lol

RIZA T..yatTcSl.l, ,

i,tirak ediniz. Verecegin'iz 'paralar ebedi Turk zaferini lemin edecek vasltalaldan
hir; olan Ha'va kuvvet'lerimi ... ze sa'rf edilecektir ..

l{lm bll:;n~'OTsa gclsill (II, 'bi IJ rs i n g'i.u'c;i be ~ tiLmkl.ll 're~llm he~ .\d h d luzm.~tJ. 0 Ja., ~ yirci.l,r E:••]<!l!Idj: - Nc oluyors.u.nuz be '? Niha) ('t, jki pel:Jlh"an e-peyce so_ ]emli.kt 11 EQ Ulr.i. , t.eJrrar g;iire{.c

-

H! \·ukL. m.::"Zkun:ln

U

A.b"lt;.~(:.:l PmmT

.tU-I'IY

.ilik:;mru

lI"le

m .. hKt:mcd~ hil.Df l:lULunulnUICllj,;J Llkl! II d· gLJI. ben '1'1 hilkunc.)Ili! d._. .. m vI! k::n:'1U" \l1!!1 ilo:!c"J!: 11:\.ren. Ic:Lh' nllolilLlr

B~jklll~

ll!.klf!rlik

~'Ube:!;inde I.!'{ltk.

'... _.. LA G·OSTER~BILECEG.INIZ
I

kuL ~'I!n A~k.cr1.ik mcclisme ntn s.Dnt !l ! 3.. t 12 y.r k: 11m mlli'iJ,t.'tlat eimden ,lOin 011.111\1 •

I!I,,,"

"e~

Ciwllq) ••I,i<i.d 1I A.:.ak blili!;iI;!!Iilld..ci
VATAi'tLI 'IIA.GONI.AFI,

.

KO Mil" IROU::U'l

0

VQ<h.·.L

3.

jj!udf:

b:l.:ihldllol".

Fakat, bu :E;C te I" iki t.~!rs1ta ~uud:c gi1l'c~ girml§! bulW'Ldu. Col .. ge-c·med.i. A1ic;o, hasmma !lQ~udiz.[.in bil" I;apra.z girw, 'Ili.ir. dii_ i-.ce• ill , A.liC;('f'lun £01' IOYUI1.U
idl_ AdahYl c:a.p:r:'''!la 011 be~ :\thr1l siirdtiktt:rI ~onr!l kilostckli-

CEKII(I/Z

..

:I

Piyasay,a ~lkml§hr.
, eczanade bulunul".
SllI't 1I~1'1t'i'i"dll
H~kl!"1'I4Jllndcn: Unci.! SIIII'> Hl.!kuk

,Zaf,er ba Iram.n· mahe pi• nSUS fevkaJ,a

yerok
AclaJl

altJna
ana

JdL
d~er (liiJ;ime:o..._

Iugu

0.... · .. 1 1.IJt.;l"b~l\ ~ll'[lI)ll d,,·tkt6r\'eklH .l.. 'tlj{ili Errun R:liJ IIIm-·
J.o,..,.,.rler

plan.
Ikramiye
:lIruamil-'e aAw] m..ilidazl
__ .l

irundeyi jdi.

ba.glacil.

BLJ gi<ii~ f Ilfl

fntd~.... ll..nI<:II'M;o

lliIJ.:.ar (.':L'gJ. isin hu-l.IM \'arnu~~ :8..lirn:>1j ag:;; da r.iJ]j¥-i l! ;,;.:nITPj:nj~ ti, AJa, ilqcc:-,nl;J ~orJI.4: -

No. a de KJd~l ....ii.tih.lli :;l~h ne 9UJ,tU29 NIJ.. ill dl<UI'I Lle ~ bn 511 kuru, OlI"'c.[IJt da\t(l:.;l.u" .'i.JpLhn."lK ollill muhakemes:il'ld-e murldei;:U(!~ hir.l i..... 'llfll:tg. l1Lnln Jnr:~hloll Illmi)~jn.a billa 1:'1 I~ gtllt mi.lfltl ... cl il:hwll teblo~ t ~ul JcraslllB "e mubokem'l!]'Wl de .,/Ot!i~1l t...nhwe m.1J.Ii;J.rJ( '1U'~.mtb, ,Unu s.a~t 1'1 do: t:llii{ln:. mab!:ell'i ~ It:<&rOU' \I~[llm~ old~WJ.d.an yn'm "re vakil JlIdkQ.rda b.:afit Ye, .. bJl...cldlle h ZlT bull.lOulm ..';hl."l I.i!.liI:dirde G1Y;I~1'i mUh ..I«::mIr:J<! d~"'il.fl' yeo i ku:r~ \lI!.l'Jl~C(!~L clllr1.~.. ~hlrl{ nlUilur. :.-.::-=:=;::: -----~
Suililll'll,hm ..d :eI Llm;y SulJoJ HII .... uk Hiil<lmllllllMdl!'h:

Q;;'Idd..-s1

Iknmi~"f tutan
l.iri:l

Um

Lsl<L,

q~

uluyor?

Bu efe/" [(llA ~galfli !.. B>eH d" rena gO!"UYOfl,illl,.

1 1 1 2

F\ma!._ d,,-dim ya liti.l ~ula,nnya.c::icak ml de.r sin Adah? ~ \' allahl lroby (l'llgil. g...m.j ff'nEl .. de(h.

10
30

60,,000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000

60.000 20.000
10.000 10.000 20.000 30.000
30.. 00 0

300
3000

tOO
2

lhtiyal'

cazgmil

lifl ag:l'.lhda

D~\fat'l

tslimlJu.l Tcler'Oll dircl!.l-ik;)V1Jk;,t ~rtllll

kalmJ!ill. hasmllll ktiml.eden havaln:llrdL. A'ilrdJ. a~ya y re \I1.~rdu. Adalmm dayanmasJ, d J '111D~i para ctffierr.d,ti. ~, :l.glulc olmu!7t~, A.li~o, Adelll) I mai:1ub "l.t!kt.en £(JI1.r.1, ay~~ It:tlkt, \'It bag.rurall : - Abc, (jldii mi.i Atla.1J bj;:':, Dlye wylcndL Ad311 ile a.lay ediyordu.
Alll;o,
Ij. II •

lut;"u

VEklll

lirld"n

LlIll!l

feth,

ft,u( I.;Jr:lbi!y cr.ddesl II

30000
30000 63345

)0 3

3.0.000 90.000

No. Iu. kl1ll1.'c:d1:'

r.h;rll1rm ~k'li!<:"lmr

l'-

60.000
360.000

1eJl tllI'lC, !I4.r:i1l3.25 No_ lu dooy~ lIe o~llrm 28 Iil'a 4:1 k.IlTU~ DlaCOIk {I.,Y,lool"," YOJluffi:lld.:t ol:ln mubJk ... 'mes.tnch.. Iniil'Jdo:i" k'yhln ik(1 mo::~ sfJoh.111n m~hul olJ'l,d..SJn" omll>!11 liS r,un

Yekun O~ulundan :

Ali[fODUD bundan
Co).;
VldKI

S(lIlra

Adah t~,
~

mi.h:ldll'tJc Il.InlCll ll,:l'''' .em .'0: mldh:d\enumln d~ 'P[)/lI~O tIIriltineo Okul:J 1;10 - so. liT': I !.kl'elll bir elektI'llu;:i .. bn~"br. ts1.eklitc!'ll! N;l.~ mu,adJ' ,. r:;";lfL'Itli' ,!;."t.\l .lI_",t H 0: 11<1 V ktllHlnc~ trud.iJJ:o t:hliyt'ln.iillI'I~JNII::" birUkte tLl.!ch.,i;h.d't.L;. TI"IPHl 0milhk ..mec<:, karJI verilnu'l' kulu 1I1\lr;IC.ll;:;!i1 rr, ('11:1/1 o.Ldugl.llld,m y('vru- ~'c \'Elkb m~llr~I lJl ~,Jl .... ein bll",·J,;:~l.., milhl;I!'Ii'lCde hilL!.!" I,>.. lllllulmuwr L t;] kdinle 1Jt1)lab," muh;1.keme·" de..,;}m V' kr.Ebbrr"'l ,dr.n Idr.·r lorblll.!lln~ k.ul.. r yallard;lk,1 hi'l.~i11llldl1.tn :1lllorrop."'''onl k.j:lklJinJ:icn 'o:ml;dcr"ck 1~ln .... lme"li:i kullill,nll1'Z,

td,l'i!:"t

Top.r;u

1.::lhkl1\3

l.crnutlln[IE;lml

(!:,v~ Bc.1 I,e
.",>1l' ll"'i;I1'tl

1..11' IL II..

1I0",d4:0 -

n,H'
li'lr

"!!'\'lIU-1 IOl(1 1o'nl'.

)Tnnllnl.

M

m:lfll1

'UL

d~

5J1.1 .. ~<;II - I: ci

k

I,l~ I 111,1.'II,Ir

/11V? Bdkl ~' kll.laf l>lr"

IY
,)'1111:'

eya
~eLLdcr diI'i.~

11J1;.;ln;,:,dlr IL~n "loo!!l - Lutlcu I}CI. tll:Tir rn "1 n i ," _ I. t bur" "£1 l nlnuyor. j{ . fin &O~1.erdlgj 01.-1 \.,. h,k:.ol.J III' :.\h 1>\1 k r l-'C' twru.iYOI'{Ju l~ap [In. n tnL..r\I'I· lIil;ll!li Illi 1.iihL.I ll.llumb,l Jll' ...... lle[ cj"mL~ 01 "anlll, 13u r;. 51L 11,1<.,n'a': ti ..dlm. - £y bur:}_] k(j~ N (. vl!l":lk' - Sl~(, 'llr ~l'}' ,1",11., ;!",rIlHm. YEiIl"r,l::.N.1a bur.[l;ddn lk! arab::. 'J"~ll nli? - N, "'II Ikl ill';]ba ~ n'r I. ILe!: Jlde b!.'lIum tl1:Jodmin~a l'.1tJI,;,~IIJclltun "'lJdl, dlf:~l"jnd~ de hWI ,1, • .1 rio 1)0 CIJ

bem

ymllrnCl

bir

d;lhll bululldu~Ulll Y''I''lic ll~'.. 11m,n~ CL!I'l'1' '. r nc id(:nl KaJ"nlln 1)"% imkml~ idl Kb)' 10· k, 'nLa 1!'1~1(1. ),lCmek y"n'~'h" 1':Oirar v·cr-· dim Lok.iU.li. k"[>I:;md.m Ir[n glro.ll,

!;lIn ,akit

J'm, n vc klnnlZl :<,uratll Il.lj, Al-'Jf:1ruL don <1\.1"1' • I. <I, rt:'l' Jo:, ..nl~ "'''\I'~ I"IIr l'1:lnWlon fllym11i. 'IIU1lC' heyiJ.Z. bh' jmluk a_"ml.LJ. E.11 tin i Lll!u~l 'lIT1JP, ylll'lIr~u PUJ'II. t LLrduk \ a.n
~unl
iJ:

_
~

l":!I'li lIynn r:et.ir. D Llmnll Den.ln 13e 1!G.I~ni)I'"
ey

m\.l'!un·! COli"

nicln cJ,llcneylm'

l'Jf-

m~ydllndCL

kIJr'I'I'I!J<.:r

},,,k;

!~~~::.~ ~:rJ:I:~'~::tl~=I~:rl::v:::.l
_

H:w ~\"\'eLki ""n~ ~:Fl(! btl' ~eJl' Idi. .Ark:.o:I;!! , El)len.,)-or"," !iilIIDO.

ltH. Wlc.ll lo~!lJ1ti:L<:"I! dl:rl!' D:ltlIT,lIrn. Tc:'Z.P..iihm u!t.asmJ:'ld 1<~I,.:iJl\ btl' lmIlld.:Jll b;;'y.I~ i.rlk)'I!'Ei blr k:lt, lI:L;U".tl, De'll bir muddet "i.J .aJhk tcn lil'n rJ; ._ Ne tl)'''r~ur.' d~u. •• - K, r"llIl. dQyvr.30L'Il~lrli. - P..-kilill, 'bil'IIZ b"kl', ,Imdli ~eUrim. Loki!nt..lcmlO I'lir '.1", " .. ~ ~tLrmi:rniijl.lm. de ioI:al.:ilru. 8,r bi,'3Z <ll'l .~i m"~e-r~e llen Qilllrrl1:J I :JJ.:Llln ~ bir 1!I.:Il'lIt ~y .. k utcrlTl-1 ~"ll,ron Wilrll luku;n-

_ Ey FIE! IsM),.or"'UlI I;r 1I"II'm" ~ N" f l')'<'''1C1{11I1.l kll rum J\pltldlk amrn:l .,'!." :.' rnck
5.11'1~

"Ii;'

d!!":li.

&olii bulunmn:r. dl'lo~hn ml' 1J<:n. th: Joyrl'm i.!ltISI1l-um. i!!U.I";'3L lLlluloniri YO~UJ·t;;-u du.lo.:kinl d"'~il. - R.r 11~·rr. 1'1l,.11! bllk!l)'lffi TIlIf!yW)'E!ylm? -COnri.;.n.),lJlT!!.lrlJ,

II~ ~~rtl;)ofl" I:hr tklo feLl!:: II11,lnm. licn l dOll I U iliRY] ooJ A t,''Z 1111:1 [),r J.okm .... :J1..,r alml1~ :]"I"<'!lrn K,lb~Ik.1 rI ""l'UJII11J'i bujl;dD}.l :!.l.Jdn h ~j._ ml;. IIZL'IW'!." blr~z y,l,I;, ~>c;&rtirITlL~1J. All', na bl I I" nt corb::m! C, nn'" do 0 k.Hlllr iri kl 1~"rl'·.n.I'!." k11 ~I, Dlr " .lIk ylk .... "bilir. Lok"'J'IoLDcllll11 ,'IJ.l1:1(' tu ru~llJ rdugu ~rl 111'",;1 Iql~'k dn 1 ~oruiJ I;nnll"'l.n~lpo:l' ytlk~~l~ 11:11. l..tIlum Lo..: I

_ nil

~illIWl~ k lo; ~I drdin I "rttl rH. iC'Him, ~rki:l( id.r;:u- z",:-' :.11;111betsogu1dugIDlu, mes.un· Illhilb:lliru. bel ;!!K.·ISIlU. I•• ~lk JdrJI iJ.ozm"lI \•.:' 1:a~'lrlll::11 )'.11111100 hllltrrlni .!o.<td;:orlr_ Bol ldl'l lcoin.n ~.:dcl-. ldul .. i ~ Llml.;J.r'ID, IH@3ancde t;r-l..lr n t!!~cltk.IlIL1.IlJ:i manl ol1.U", C I ",;{AT: H'EIL MOBLO 'dI"Oorln.ZI ktni~lj'>'eH;k m.wil ~ilnr. Slhli!lll Vl2klllletillin ru h 9;;'1 m. lllli:.:~11 r. Ncr I!ft;Jn['dc L bulunul'.
£In], c,;ki
"0:

Dabreklenn

y~'''l

llikr-

Pl!;l'ruT, b-unIElr-

Ll'isl -

~li'lI'i I:' ne YCl'I1ek blJlunur? Ne I,,'_ 1 bulul'lYI'. ~"C~lil! Bal10l IJL: koyun pkzlltaeur. Amm •• y plin II I~ BlIIau:I ko. yUill l'inql~lo;l bulullUT 1'1111; Ou n~11 IlJk"I'II .. :! K";'Jf l",k.1 n.l-, 61,

dBJl i1....lni intlhalil I!t. Anl.3d.lm 1<.1 IU·r.Iin lo'k;ulli)!io1 tam-

lJlltlr. kll'l'lbllir iI;tlrLIiO.UI1~E:l IHldlf. 'F s.kEit )'01 IIlIJ ill • her ~y ye-

""-I

nh.
- 1l1ma mrvel dJ,m.
t,gl< ;l''1I,.i .... ,JI'i.rw

illr ~o]'b, i!:l:i.ii' detl1!l1rilhl n irfH'lnn.[!!l_ i'it:lrl • rdI, b~ '1;"'7I

-

An~!

- Oh, 011 ill' gI,i.o:oL <llm\I~~ Dof:'ru~u ~[:lIim bill;" I~tlilam Ceh,>·0.L .Jl-cil. ....I r)-i!ln r.le!! ed.l?tLl'rl I.JJJYl.'run. Berllm ~t.dlltl\ ,)'fJk. Hu; OIJTIllL!>J n.mh 11 !:Ie j !':lIum I'lo[']jr, S~n nil;ul deld{i.lI1h;IIl b.:ol B. n Benin hEIdI] r IkeM. bi" ...'i"'J'lI~ l{l blrk., ~ "'~I b.l} 1 bLcdrn \!;'I2n:l I m. D",dlk'I::'rl .<lnn: Oyle ~alb. TTlL yo;onlr? ~Jlil' ·3yCl'IIC 50]'Leni' iLo,;!!j.lhm nT10", 'r,,";lI.L kilpldim J"~rI d.;olcll. Ben hlC'rlr L'I.!2 ;I':.JPIlIC',Jit:lil'ordum. i

P. T. 'T. umum mudi.irIUgUnds,n :
M.I{ 11'Ilmc.I' "'''Yl1

".1..

mh Ikj yU7. "11 tim uuc: til 11< roN! (yD'II:l yulu.dl rn(ll'Io" .. ~ir,) mllllh<lli "'8ml!". 2.hlls"", mcyk,i O'IOTSk k.lbul ed.i111,' b\1 m .. "h.,U .. r· G .... d ~ .1,ll1;•.r Alk Cllf!mlF.l "'u~~O!k 'Mini, ri ~lIbcslnde'l mczlLln 3Gi5iJ liilj'I[1 ~" .. III kammunl.ln G m~1 m:.\~Lle!ll mu.callim:e Ul'lIlc't k;IV'leb~'lkn .\l'l'llnb ,,0 Ill! be" _""~ l(eI;mL" bl.llun:m ~et:rubdi mLmarbrtn L:tytnl maUub v!Ju!l;und.II1 b... \';1S rI n \'.;' 7a~ ~.i:ly!1I mcmW'ln k:lil11..11'1.UnLm 'I; ll".eu I1lnd,le,!,illde ynnh tillcr ~ i1.II·j hili..: blllun:1 rill dil~)fI ..e V," -we k! rnUSbit'1 r Ie b_ kt f>. r. T. UmlJIDL Muclllrmtul\f IiHlr, 1,,,UiH'1 1Limmu Il~n oIunW'. ('11346/11945)
]_ idllr"j m!l'r k.ezjy~ k;ldxoslJ

1\'"

Afl13dJJ""n! 0 h;;W.,

'h.:L-

ld

lrucllk

bpldr",

[~~nu

'ltO!r]

!Ii.h!b,~:Ahml!d C:"ITI.I~ddl.. NI!.rJli/il.t M~dlir;;: M..~I"I II;~TlfII ibl.lri!.!.J

SA.,~A;,"C!O L.U 'io~1' l '11'11 I'll Sl!!tll!h

ml.t!!:ti\l.:i ,

~

~-,

12 AGUSTOS19'10

IdaraVari
.If
~~No.,M 'h1gn1~ Y.ENI SAltA. 'I'El.EFON.:

Pazartasi
Oc;uDcii Y d - No. 820

"'1..aIdJQI

2011);i

Ce elutlarl meselasi
B'IlJrjID ~~1Ct.e d~ 'W df-e hU:iilSi, mq_MID, m(:6;J10 we m~ llyn ~ 11I!:i..I1etme~e JmIIkmak de'gnilir. Med' ,yeteJeme btll.lk 0dU n hDJr \loa II~ pl'HlSip e-rim bopteImiJ:el mDn8sebctler . intlk:.d ~ is-in ~ umi Ihir p~ Tj!(' ~m_ t~ e1meiO ~jmak lWmrl dIE.
-

- - 'T - . ok Slvas tan

,.

Her Verde 5 Kuru,

-, da hareket etti.ler

,. ~ .e'hdlid
--~-

R'- ImanyaYI

eb'ual rrmra • I Ihal'kl r ,r dinliyece
Mi nef v'e,kiUeri nin hang i Qlun

Cumhurreisimiz ,erefine diin aksam Sivas Iisesinde bir ziyafet verildi
I

-

nerede bulunacaklanrn okuyuculartrruze bildiriyoruz
Gege:n y!.l oldll<Su gibi bu
da

bir Cebemtta.r-tk meselesi raevcud 01dugu illkir 'kabuJ clme:z. Fak.:d: bunda Alman ve Ita.lyan tesvik ve tahriklerinin biiy ilIlt bir ro1 r)yna-w~ d~ muhakkaktu'. Bi r lspanyol i\:in I!;endi va-tamlim. bir p~a.sJ olan CE-be.ltittanIn ecn~bi bir devldid j~gali

U

i:i spanyada

SlV&.!; I 11 (a,a l - ~e-hri.mizde aulunmakta OLaIl ~ei.bnllilur Ismet mono bugUn ~ i!:inde bi.r geziDti ya.pbkta.n soura, val], komlrtan. lilalk partial, l:ialke,i, viLiyet \Ie belediye e.r~ kinl ve biltiin S.vashlann eaa d!lX!_ sev gi teza'h.iU1£1"i araslIlda HAat 15.:!l5 de tr-e-nle Tokada bIlLyurmlitevecclhen hOO'~kd
lartnr,

,

lB"-m:I'U!i

yt1

her i!:8~UlI yab.n dan temaaa gfl1ip bUtiiG ,ilb~ekl'erilli ~gn]!)e~elderu. Bu ,OIl! Mer tedkik edlleces ve iicabmn HQr'aUe yapl13icalmr.

mtbU.lIlfli:r1 villtyetio 1l!E@~arn.l!: hallk ile

CeR ve l!IepsJ B1rasiyle n0t eddeoo}ttJr,

Toplanhla.r, H.a.llt:evi clan ka ... za.hrda. Halkevi aalonunda 'ie
clmlyan1ar'lllda lee P,ari.i merkt;!;lerinde yapdlllcaktJr. V Ell'-

HI maltsad]a mebuslann :kardfl8l;j·tlnll1g. Viii hazirlalDl.ij iblltundultlat1 program her Ti:(l7AD1n tlang-i tarihde gfyal1lt;

ediLooe£ini 'leabit eyle-

kaaa ve elver ·ba.ilu gi l·ebileeeklcroir. Pt6gl"unlfl }'e re taria stra:GIna gore, mebuslarinuzm geziv,e ne I:!W'-.:Ue Bi §U gilitlerde ve f}u. yer lenle zu edcI!
fle-rbeat~ yap:dacaktlr. 12 .agustCJ~ta (bl.D1'iW) BC-!l.ik:' '!la§ ve Beyoglll, 13~.L.I'lt:.CJst:; E·

m£irt(:(ILr.

wtmdn. 'cllllll1Ddu~ unu gOl"l!lek pek tabiic:lil" ki h(l'~ gidlilr btr.

jeY degildir_ Fakat l:ngilizler I;;oklanberl Cebeluttnnlf'a yer· IC!JIll1~ IbnlnnduJdan ha1dc bundan dow,}'l Ispill1ycUan rencide edeeek, yahud loi:r tehltke ve tebdid nltmdn bulunduracak hs..rckcl1erc kalkmaml~laI'B. Orada buluJ:t~u.l.anru. san.ki tlfrettirme~ ~tel" gibi.n.azik 'lie dC5ta.ne bir S1 ya.wUen varWrYWnlZ barbd n
.... n

ZifOf~t Sivasr H ta.a.) DUD geh. rimize ~r-c( ver.mi!} <llan ReiGi.. ciim.hur Ismet JnQiJ..U~re.fine a.k§a.m tarihi ,Siva3 lis~d belediye ta.-rafmdan bilr ziyaiet ....:,_: I,JI. : VE'1-Wll.L!j ... BayUk oW.a~ Ijeruine Hilli ~ Siva9 bil~ta.nli:la.~ bayraklarla dOl:! Wml~ 'lie bel" tru:af a gili _ ~w
. trikler1e

Pmg:ra.ma cOre b1.I. gez.:ii bu. saba.:tu'ian i.tiba.rell 'IlIaEl!~ 0.. lacakur. Ve ber ~ii!l~l'en ~azadll bit toplanY.. yafu]araH: g*n Ylla aid diIIeklerden yerine getiri1.mi!I veya. getii'ilmemj; elanlan ilk once not edillhktcn BOnTE! )'CUi ytl3. aid d_ilckl~r din1eneSiJ\1B8a dafm ,,~l g,ijmu~k~. dolduran ile binlerce

minong .... Faull. 14 agustQ3la. e
EyUp. 1~ agulltosta Uskudar ve K!lo8.akdy, 16 da Yalova Mlltl dinlelJl!:ccktir. Blmda_n sonra 10 glin k.auar btr dmlenroo devruAi bujunaeak, bunu takiben:26
~'Son u 3 .JrI,\J
.1i111/ fiil I;l.:o)

KmJ.IIara k<U"IP danili
SOBra

a.ydmlaltlml~tU:".

Sev - ca:ddcl€:1'1 -"

e.

a'lmmI!

I

yupbh.1a.m
bir ~mi

zi.:¥Met

~liIlda.

ha.I.kb:t

gevinq tezeUir1eri g~

vii.kte Jladar dClfam e~.

I

g~nera1 Franko ve

\.

'l.&raftarlan

.,<ku,n.. .:::.. ~ .

Alm8.ll~a,

Ital-

r. - hlU'~ LAfrikada L1 l.!'vrupada
Den iz •• us t··nl· e u d-_iIiiI1·

hlH~

:1

Allin madalya ile
'tallit sdilen koy'lU kad~,nl
- :A.ydUlJ, U r.ll..aJ - TUrk Hnva J{w'lUnll1 A.ywn ~t]besini;: 000 lira tebe:n-ii weI"!! KO~k nahiye!Jwi.n ~ylr koyiinden HH.Iiu Cctiin~r. albn :mailalya ile taIUf ediLntiiUr. Burada bava ImrnIDllnl:m faaliyeti ,{@del'lgiine g~ emekte VoEl ha,raelllgunlZm mki¢J

· .uar ICI Izmlr Iuarr ici b"yuk kolayh la
Tren bileti iicretlerinde boO'. '~"k lenziiat gaplldl ugu
1..:D1c!U"!l, n (a.a.l - Size '\,I{I"Jell! maJlimata n9lilll"aD.. lzmir cn1terl'luyonaJ. flJa_nnl ziya.cet ,e-. d~ek yolcu1aruJ rahat seya· hat edeb~lm.e]ec.i l~iIl De:vlet D~ miryolllan idal'e.si ban tedbirl r
almwl:rr_
~IlULHlndall

Je Mlhve.... de v letle-rine dog-ru pek izo.ln lsabil bir muhabb.e:t 'life dostJuk dtlymaifa ~1ruh1ar. bfte bu andaa itibaraa IngiWJe-l!'in CebeLuttankta. mevcud]y,etleri l:spanyol1aH bir- dikeD gibi. ba,tmaga ba:,;J3ml~r_

BI dereceye kadar ta.biidlr? yaJmz lspa.nYQL milIet.i .Diu halrild hissiyatam.n maha-uHI. mii.di.i.r? VC!:Ie der~i!! ka-

mcse!eyi i'IiSa.I3 iti· barl,le ele alarak. ~ek vi! IIlDB ha.k~ bilr buklim \'nn.elc i.c.ab cder. Fakat CebelUt~__k meaelesim hangi
ODQJl

Italya ar ·,diinSomalide pek az U yU··k b.-I·. r· ne hava habi ilerledi er Dun de 50 Bir Ingiliz: tahtel.. 1ta'IYill1 etm.ete Alm,an t,ayyaresi' bahirinin baH.gl Ynrdn::na. Waf tar Un yotur. Avnaputaki J..i dUJUfUldu bildir'iliyor gen gore A'Mlrjkab pUotliilr kilt". Afrik.da ltidY,lInlarl,a Amerika baUndl gtinUIiU dirt h,arb cebhesl ~~:lem. hyurillu' 'leeak'kUI aUi ve Avrupa ,deoii'~z, DlLn ~te]_erde o,ku11 C1erm.<m.t - Fer:ra.nd, n (a. dugumaJ.iil. ldgraf bi2'i ajmun blld.hVo.r: '''Bav~ .. ~ bgiilir; ~ Ib1l,yu. ha·rb,i
da.r Sllll'lidi-I", yo.J.wz AImai..n VIiil pJl0-pagandammn e:Iile.ri m.jdir'? BWln ta.y:in imi!;iiB

baknd!lio ve lzmir.d~n miiteka

-

'bjlc-n cuma VI?: p:>r.::-arl~i giinleri lla.rl2'ket elmek i12:e!"e, doi· rn yolcu V3go.nLnrl i~letnecektil,".

13 agusto5 tarihim:Jen 25 eylill tarihi.ne k!idar sall g-Un_le!"i. adi yolcl.i trll!flle't"'i yerine 'tzmir BIlI1d.lnn~ ar-a:l!:mda. sur' So t fiO'S-

&1nuiJrmun ba§lklllmuli'hun J'8l P, .~

~BZ'I"

~~i ~~~~;: mp.l..el"e g..,:t'e ,......... -",1""

VO

IE!'-

..."......_...

LQnClr,EL,

{a..a..}" -

Keuter

Uti 'ImIlO·k_.. till 'i.beriade bir h8.yli 1i~diidde dI;_" ilr4Li. T,-.1 ...... rI~ __ .. _ biri
""'''''Ii .... ~-................

IL)

SA,BAHTAN ,SABAHA:

Sahnye'. bay&. ve dft.lI:Iili 1U'Yet :IlezareUel'i mli§te.rek

an· tebo

haw. Va d£ni3 mu.l'.La;l'ebesi"em oF b:ir Mfbaya ginYlcktOOir.

~~U:n~r1C::l~~e~~
_ D

;rIlm ve bunu bir nwnus

• t.eHlkki e;ttilderiru bildillyo du. Digel:' b:E telgraf iBe

met-

k- -...--------------_::_-==-~~.:...........:.-

-

lig;: Muhfffilfit kuvvctJer Afrika,. Pas do Galo.is oogazl Ustl1:n_.de da. d6rl. ka.ra £ebhe.s1nde k~l. bll sabah cereyan eden. ha.reklLt lnfma.kt.a. bulum:oaktndttlal".

Am,errka yer eriniln
1-

d·le-

~a::o=kl=a~::"
Jordu. ~
')!MUl gellm~

ve~~
yall.bayrct.

bu i.kitclgl'~ 1I::i ~

Dun
...

Clhlllll S ",,;;;iI ~~"d;d

(!i~l"Ili!

Llncil .. "fil,dill)

'~e~lwro,
CUnki.i Ispanyollmn (:ebeN tank'j isl.em 1erme. bat et'direc .~olan mw.lhaza 'ft P lila

y,apllan snor r h a reR et·I,e ri L

Ing:i izI
O· ..

.·.st'ro--

talarl !umuliilcaktu. By_nlal'dan blllljltahillen Enim::am - .El'uum Bl.I. bl.l.l'lJ,u;:d billuasga a kadmMaSJ.nd~ haftooll. il~ gful i§lc lMlmlZla gdsterdilderi a.likn mekt.e olQ_1'II yoLcti lrerueri, hmir mit . A~..dm - JOyol], tremyl-e bu bel!" tlli'hi tAk"djri_n !evkindOOir. _ Erzurum c-imde!..i.k mutckabil ~ube hat!llrmda karoll_k BllJla en ~] mis..a1, Gerrnen~ ben vcren trenler Ibergiin i~ey - tnUinaseb:t.t1. t min etmek w;~['e cik n.al'ti~illdlil' yeniden te~kil her gUn i~letiloedc. fUMID te'l;'1id oilmliln l{adlnJar koiunuu ikii gijn , cl l.en g-,ibi htanbul - :l:unil" ve edeceii fwo.la yolcu cereYfll'lJaAnkara - kmir arn.smda her Hik faaJ:iyeU~ri neticesinde ku("LIma. yu ba k.aydletmiif olm8.- gUn '\Ie Di,yMlbnkI:r - hm.ir UnI- nnda yo-Icnlora dab&. koJay serahat .imJc..anl-lln "eri'lmek iiz.e.. IUltll:b de. hafiado. iki ~ Djyarlanmr. roe h~L~1l h:tftadll )·alm.s dtirt gi.iD 13~i!'Y€1I,,t'!.n]tlu·1l - l<ays~l'i. Ad.a.!ui. ll>enleri de lH~r gUn seyrjj".cfel" edeooltJ~rdi1i". Fumr] ~yaret ooeeeli jo'olcularJn is.til'a1'1:J. tJcri i~jn &l.!inaJll bll tedbirlerdcn bal;lka. D viet De· mityollarl idar ~ine • bile t lie· reUerinde de bUyUk tcnzilat l·a· rnl:'le'l:l-e cd
118m

~

yurdmacl

Hi;!; kaydll1la

ba -

e-tme-·k'l:edir.

Eu meyalltlu. ruum aii.~ gUn eV'l-'el, kl\!p8.Dm~lj;llI!Ilhn ijii gUn aonrllJ'.'1 b.li:l 'Ii' ~ e-vam E-tmell: i.izere : HaJel!l ~eYTih;eferi bafum1ll !l gilniine mi.:inhu!r bublD.!I.D. 1.z..

pdmlJ;!l:.Jr.

lere verilmesi ce reb ~ InI a-rllllY· r
I
U III

HERSABAIH

ll!iple Ispanyohtl:ll
~dtrine
len:lir. bpanyollar

TantJa)'l

is-

mini olacnh

sebctJ·

At kO,Iularl ~ok rag-bet gordii, yelken yarilla.rl da giiz,el oldu

NI!1/ - York, 1]1 (Il..lll.) Ill:!:!: ~n 1937 'Ie kudi ~ d 'lfdz 1\;)r k&t1 .. mlrBlU!lnli ~pml~ (l1an lImirill S-tullll!)' radyoIIIJ. aU. i'lu~1ru !libylerrdffu= -AIm n. ~~ v .... w-ti,.l~ 'lZilffi!:'Lirtln ~ glt1:n yt'gi!me lj.Cy, tupli:z doDIlninQlldJ

CebeLiWLlJ.-o

r.

m'l istiniad ctmlilk

l~1i iler1 j;!i.trdi.'Lkleri dcl:iHltrle Taru::a. ltl'e~cBrndc k.Imdi kendJlc.rin.i ccrh etm.a., !:.Ilular. ~!niUt.t.ank. mel!elcaindlil l.Hf)1[l:,lIyoUann tarafuu iItiznm ctmcge. tillcln tmllm1i. • yey_i s vll:edeoek mih.alea VI;!! <lea l.111cr TaJIlca Dle:s.eLesYidCl lEiYo1JlyolL1."D aleyhinde blilim.ma ~ ga bb:J zo:rlar, BI.l i.k-i d:1vanm i.ki5wi bWdcn !spanyoUart,u ag.
unl.lan j.ij.itme~, onlann ciddi •

AmI:ral, Amllrhkbll cion !-Inmnsmdn ~llml:.'Qn Ilh.':Iti;1;J.Yl:!rlc!TlI'J In.!;l!kNJ!''C ",uilm(!Ewl J.B1"arb. ·t.L!~ "Lmj~tir. _'hl!l:)'il~I[lI''1 'II',It' iI.c lrlJ:llLdcrr.J r,:I:. mJ. g1lndcrmt!1Jj'lz. lDilll2l«],1Il dab>! :i3l!b,urWm tin JlI tlJI<1 ,,11m obbllir. Jej] 5hillLL vc timrLUl, i!1.m{! 1II11.1Ill, W!l'ebil~ •J.mk! 11. J:' ~)' I k "ndH4,!l'rnl!! v,cro-le)iyiz. Alnl~.J,1 L rl~ J\m"r.!l. d:J!I1. btlW'" in!'ilD kUV"~11 •• 1111 1'1rli·~'1lr~I".'k: b.ii.kik.i!I.<1'''' mllIl biJr IrU IJ!! Lejlr.il ~difl. IlIHlu:iJydJ kOlc;U.k Ii.o.llllc ..; km.lk I!!IlLIymlc:n KW;~I .. li fl1l1Y0n Anll:Tlk-",. ilm-wl'l<.!lion mt'J-d-iln fikunrnlUlfl L t,),I",b

HIlI<IMi~
b~1" ~~eI yaramadl ; i.I~~t: Ii l'l~'I'le. ! A.il'l1HnYtl zO'l'htk qekmlye ba!ii" lacIJ W; di;irrl'li:ncti selle {l.9bg tl., bw AlmanyaYI TlruJ11yelilect>k ~ At)IIJ· ti.irlil. ltil1.hrumIYf"tlere go1ebe l~a i]{! mi'? Fnkat I;IU bir Heti jC yaldol'!'lD ubluKa. m~ ifjC )'fll"ilG:l.I ilnti 'bnzH~ i de i Il.ZJJnrull L'di nc ~ Jti! •• InglltC!'relliin dl:l'l~:zleT'(: 11ii.- AImaIJ, onlmm ~ok'.:.U. Fak.lt ~imru bil· de ha!"R !tikikim oltlu ~ nmIt)m; am rna AlIlllyeti zaferde bir .iiml] ol'tnaBt is~ mal1~'a dEl biiHin A''l'U![lBya h;l" tidowru goot&>r-iyor. BugtW bl.'l Kln;i ke::uldl. Isl-«ligini yapl)'ur. Ollun elJl'Jdcn I:m hfi-kimiyctl 111- biLkamiyete iki tarn! dfl sa.bib mak leir.J orduslJn11 Y-liiramllk li.- ripgildir. Hlllbukj .AJ.munya pI)-1onyr~yill"'c F.ra1!lsnya ka,J;i~l hu.· ztmdLr, .B'tJJ elf! hfl.)'lllciir .. h\i.klmili, mglliz tSJl.1·a • Ht.:rke.:i!ldt"n i~ittif;imiz bill mli·· V~~r[lnlll talealn.tTL. ell iyi revubl ~u'i_j:m !"C!clleri ·"le b!l'"YDl'elen ndet (,Iu.r--<!k lieniiz AJml.lnlardan eSc 'ik 01 verccl.'Ktir. NaSlI ki g\'~t;:n Iltll"bde de .:amall \'erm.if,tl. l!Hol 1181'" dUikJiln liJJ~Jde muka.vem.c'L ve L"'-""" (flClnl.l .2 Illu.1 uy~.tllI) hi-nde Abluk8. tlUrl iki senC' hilO
lnumy.ll-, rnSiUt'royi mag-

HrWa,·
Illb
edt'II'L~;.!S;C.

Her leyden evvel memleket menfaa.ti
Blihln hICI·lmlL.<l~ m~.fl'Ilr:Kd Il'Ien. fnilltl!:!rLni (:n ~.lSk"l1o!i bu ~kildl! Sill'. ;,: t[11~K bep mJrln ell bUYI.lk borl:lIduro Tarl ImliJ f<LII'fIlJ'''; I, <1Llk~

II~nll1';i'

iI"::lJ'l!t

yup.1l1

es1'l. t.

b!.lro~

tngiJter~.

yctl.c I"'i ",e !:In ~ u.yet vtl talcb· lent.! I;U1Jll.imiy~ti hallk.mdll efk;ln Il.m!.l!mtyede !jiibhe UJ31auw· .N. '0 ouretle ki mJUi I!IiHljiyatJ Hili>eyi:n C!!.Ilid YALCIN
(Sonia" Ilnl;U 1.li),'.U)

~4i.1r.
At!'l!lnl. diih:rl_m: ~!fl(! d.C'I.'oLIl'lI I:!i.ml.'jUr~ _ .f.o.dl:!mki h 'rb fl... ll'~rl["y-[;,. ""rb iil'hl1lt lnden bDiruclmC!kt".., artlk VG Itf(fllm.

D"w at ~da

bulww.u.

lUCJ'llildl.brIbn L!Ir ~ ('YazlIiIl - UncU na.yfo.nuzdu)

:!Iun ..b mr:,lfl,iIl (:II"" m.l!-m1.Jr 1"11t~Jl b-LltiW yurdd.'\ilillgo~tC'r(!oCckkH 11>ITml, Lilktl.nU ~'': ~mbt"I!Jg,ln do~!.Ld ~"' dOf:rU:l'iI 1'Il.ll!rnldieti iilJ'Ilf;'l S9-. k"bl i<:cC",;ini bl£ l'm blle Ilo1tJlldnM.~ d.:t~ (lki,LrWlllnHlbdlrl;I.I·. Elu 'Wl Lh.rtll:lli )'LiZUndcn t.arl;astn· ,i" 1~!I;r t!;t,;<1 k bUJj;d}'l n~ 4;'" rLll~n kchlu, Ilio.li_:> ml?of I U I~II\ m,1 5t!kh)'an Vi!' lotJ.k5r y 'n lLlCi:. \'I!' I.m \ 1.lyet 1<. L'tl.<llld.J lfdm,.d Ib\ . n:m 1"l!ftlUl' ...111..100 ih net elml, sllnllI'· laa. t-ld~ d~n) amJ'l I.lU!l.ln.kLI "n:li1c," L1"d., bu 11~lln'keUennin Ikil ... l'·~"'ll. c 6f1l-.1r il>LHbl1ltll'l cl.Lh,,_5i1mulMdllr-. H.rk'l" 11_ p!lrnl>!.s.I • II..:.!' 1f('J.·dffl l''-'-''j Im:ll1l!;kl!t men.faiilJ) Jlf..:tl.:!IIbl 4 Irll_ 1H:!lr. SUo pJ"..:nllJb t'a!llllld.J bilLllft )"lJl"d~r.t~lurl;l. bi.lyiik I.itLU II.. en b- I.>Llj~\l!!jl, YIJir'dun I'Il'l!Id (;}I) Inn'., v bnl ~ til;;o;l, oriJrocak bir lLillcllr.

A. Q:m,doddin

M!COf"_.d.U

A'BAII

12

Yeni bug,day OKV1,U ' butun, ~------.-------- 'CU Turk Haua Kurumuno fiyatl Kemple limonata ve uatandaslartn dza olmalart kahve olur mu? bir uaian borcudur -~,o/VCR KI:
Ekmek .narhl Uzerlna
c- Bugfutjln hill·bOld!: ~ t!D b-tiyu Li!rf'tiMbru MIi""iII biY¥CLLcrLJ1,!J;Ij
:(ai1o;i;,>",U ,'~or. IBir !i'.Iln r:L:1vrun eden b~ II.~ I1J!,rl;Iinin m. 1Imd:rr sll raUl! WkifDlJDd!J. mWla.:w"I ord1.l1.Mln ~at:1II ~ !ih:r ..-d~ tJe 1mb N.iIIm~!l!:1!, \bu_rlll. :.a.I\crlaJn Io:gMl:Illm;,..f.l.1'Iiia I!U loU, I,; ;-ola. lin:l lru\"'~tll:.l"l OyC1 tIln D~Am~~ lIIU!'ll"LBllL'!

I(

DAHTAH

Tarif'eye uyarsizhk
SalacJk pll:ll,Flnd8 da kayU lty;i~!It vo hark.tls,r !!IormdO
&1 dJ)'C!' l<!i'ti h.o!J.·.,.tl hr.:-Ir ....dan !!~"n·lkl :ll:~m :;;,,1,t:'1k. ['!,1jlntl:. tl"l~11l blr !.dt.!, }'il.Jlllm~ \'e 1ill.t.m La ~ymayl!Jn tII.l· I.i:oklll\ lu%'Ilil't!jUI'! U( .... l· JI!T' IiJln ..h~J i;"rill.m.II~\""', P~]Jn bU; 11 ;.J btJrl!:lhJd~ l,;J.nled= •• rill:!."J .rJ;.o.,l· hI rl l p:I"l'! ~_IIi1t', ptll J.LI rrundiJ d I'll~ltl:'Tllet cl~:f1 bazilarrrua da bJ rer Iii 'k.,ttuu:,Ir-rd &iI'Ilfl.mmnya meeI:>\.U' cdlld.teJ. SOYl.ln:Jn Vl'i "",br. LI r.1k, 1 k ~d~D bl.ililliUl12O n] rak maDl!tClhll p;1r11l1J. ~Imeh "I t1lkle!.;!t !;'In {ekmi.lir. Bulhn bunlnrdan b<l{lo;'l bill'OOe &atl In lin Id1"l[>[~ri" dt" :!',hhi !:i.II'.ml tm~
21 uy,r,tl L[:>:]"ld;m

(Bill

tiI •• fl 1 IIt~1 ....

lI!antlerjylo btl eksitl
YUl'lar.

t!l.m.£i.l!Il.h.
/

,.'iI h,

dJ!1ilier(

~Il n~~fI'Y~IWr, n~ d~ J1IIp:II~rud;;m:nn;u blr IlYIb .r.Ipm ~t.rr clnuMcI.etl,r. i 11 l" V'atand~ hilvilli:.ly':; ~d:l \ iJrlfc V'!ffiUf'k m~dJ'oil't.Jll"ldC'1u.. J3u v:u:~f~ ~L'T _ 'bUII~,'clHl mllimI'd 01ll0l1l-

e..mun

ICl'('" blJJJ'cl,

n'r'k

losir lihtimallst'i Iludkik udm,ol"'
,,,In,, k Iln;fl
Vl.!ki\ldl muav

Atlrcsi blull

Inrlhfw.

ir

OkUYU-1

1JI!D'=[D,j 1.J1.Ir.Jy;J. InllSi:lb

t.il1! 111"1'1" U"ln3S ~e'k,.. Til'<lrd
rna

tI nrurtilr~'hor IInl~l'

':I,U"II"

1"1I1.1YOr.

~y!W:K:,

v " Ide-.Il .. w 1].a~1 ,I~-

IIHyiUlr

mLl¥<:InlalFl:&

Turk

J.:cno::JjJ.lJi:l

r-oll bi.1W1 UWlI. dii:crlw£1~ yan:i.t.m Dll:ruIhdI1'"~

u;mWa

]:lu!!1ln~n h:J;WiiK:'LIJiI r;;a:y1UU 'hi :u....l ,Iolr :l;~1I;: ve lrurti,J'Q I(I;f.Um d.s!.'''' diM ]0 b!nl:~ La.!i'Y~![\ bTl ;,cLl'l'~r~ JTI"j( "'II I)l,IiiI .. "" ,e; I 0' binJ~ lay~'lLrt! ~ elrnck v-.a&ii'cnID i;M:lem""k wunh"",Imlll..lloll.ll.L ..iii"! hO:IcAmcltB:I

U .. Sl:YT!."Im~~r,

J'III

db

IrllcGk
mIAll

blr

Z:II

:;ip!U"~I!.ri.mikn n.!"Ul.ftlID t:.»:m!'ler Id a.lJn.a.g_ hlU! ba E.Iah:!Il mQdcrn hlll"blt:rd~ oyn,liSiGl kerlrun'l' rohl IP~t ,'uruhl:l ~tcrcn b1r I~f"lt~ Iilt",pl m~d.lr1 y, ~ bib' vc ll!'Dl;lak; L ol':l1":)k ;)IiJ~nlJ.k: dsti.lr!:l:l llel' IJu)'1,!.k: "j! kl1l/"lLk I'ii lUe'l I>IJ. rau 511111m. kJyme~ V<l memmiJ'iE't;ini. taltdir "I:mck rnll'l:~1.1nyoltLim2C!il1I. Mille,llrnllin lIav;Jell.Jbn bu. bi.i,.vU!!; d> IIliJrctinl d er-in bi r vuk.u n ;mI~ aldtJiumlnn ru~ hie zaman rilb C' if:d.iJ ~!.'!Ur! u 11 ~Ii lruV\" ill d lillcr;i hl,:"rgI1n I:onilmckt.edir. BinhTcc TiJ .. k ~cnci t: yy1'l;r(l<..1o ",!mil k ,~ "'aL'l!I sem IanDI korum.ilk i!;iD bJ.i(!
iJI.1l%'-"I11CSI

mandil C'Ilst.ud.ij,lmil; biUUk kN k"J nl rrI.n.iIII CIIJ ~ k.:lmPlJ'l.lfi bltl,86nku
sene ~vvcl but"<IIliI

ve iii'!' de 4*,",

0111 yom. 1llIir db4W~

-

\'uiycti.d.I.r
t;;.ildl'l"W n'~lrg

1,looli • B<!~
bu

dk.
lizerirull:! blll ibUmwn V' dilt k :JUt!' 1.i~r..J ~ L!JJklll t' bi.llTiJctimb:i ~l"IUI'LI eden h,)ViII klll"'\'rU~J.ni. bu-

illtlnd"

lU.l'kti nmlar

,nz

mlllld.~

~_,S!)tJq

kq:i;l'1 nsrn tYm"Jto:rdi'1'

lill'm I~irnrn:

mcd81l v:rnil::!,p .)l'IULl bkd.i.r hir kabWyeUc iDLi.bak cd.fi1 mUe. miLln g~lr-,..,!tgj bli!:.rlli< l'lJik.-iJ MIDrn hlunlindl! h.:lV;)alJIUIllZlIll j ftilhar 'ooc"CI!IV loll' ZiIlel' 1hllIio.di! lccelli C" 'D~~ btlgllfi 1III\'i!(:llJ Inti.'itlb eimekrindm d~ bt1)rilk bJ,S" K"IfYI ".~ rn:qc' Ili"lllllh:: ~ !:p!.T1 tn
muanam
ml

""f~~

ku011VI('

tun

Tili"lo: mil IDw

mOll]

,LIn"'1C

zaru-

II

I'

:reU vnnhr. VI:! ;n]{";'1I;, Il'Il ~:IdD.dc- b!.iJ~ ~'C 1:I&fi bk mjU~I.iAIII,r,&.tWrftl!,tI I:IJ~k tl!!lml. ljDlll'lu t«l::lk4rlJ.kl.ar ot;:-e id.ccU.fJm.iz ywnnm mid. . - m t!:>\'11

t.o:-~~il•• tl ,n·g.lri ILl §.I'f<:l" LIloI!:H:n d., Ii'>l·l\:w)'C' Lkll ••tL mlhltu I~"I; Ir WJ!hll!l..rm[l L:J~kl'oiIt:'.fIllb... M.I1!ilm okl'--I:lr ili. rt' hul.cllDlI! iJ.JIlI. btl Kg bu 'day rm,rnuh.illun "coli. iJ,~n ... ki"ui olm ..,;lnn r" m;C[1 kuylW!li.lD chl!lC' parll llCi;n'1; 1 H.;m ~'liJ.d",. y~pJ..l;:l.c~ik mm~"1I'a,-,ll llJ L,,,r I f;u1l1!lilr ynJ'fI'I_;Jtl kU.fIl'i 'l'l,rml,lt Bu IL.:j: flynlmm bUI:MY PlY" ' s tn II \'., ].:1111'1> nnrhsna YIl!P;}<!,'~ t~ rrl iC!LkiI~ C'lrllLk uuor.· 'l"·llrlmLi 1::4:'11111. ~l;m S, ~l'yd., ili,b5.ad mudllrliij:il. :>"" IIWl-[,OP;1 tl::l1''''-''11111'!"1{!y,kl'"alnd~ h,,;tlrlI1l',.rtll!:! npo:rl:iJ:n Tu:.m't Vc~ll!llI1.~ .Il0ndL:f'!."I;"C'I'.,· I.i.i". lJiJ.rr>:l.u ~ell

y.3~l!~l

"II:hliJt, r ... Il ';}' ,·t'·"'1 . n II I);; 1 fu~m[!~I(!rJ.lL!(J ~ur'Ll ,El1"I"'lk i'"I~nlDl d( IJJf ,u-ll.lrnU I'll I'dr'c~ 1r11r.t I.l,"~d {;iJ!:'f jf'lYJllL"J um GlrlL J~-

b.giJi;:Mri:mt Ibl!I,g-i11l _ bill ta),,' y~len. Dldugu ile:9l1.b ~ek.., ted..iJ['. AhnanJann i1ti, i11ii bin hula olmam ih iniaIindet'li. b:l.b.. m:liII~ytn'.Her ilrj la.r GU. ArtJk m~Vl t:J.yyn.re imal etmckl.Q.. dlrler. Flilmt 1:m.ga. J\m~rikanm
her!llY
Vi!

KWlad.a.ru.n

"'C!-rm~ktc 01 ujIJ. MO, no tnyyare:oi.n.:i iJi.. etm~lid.ir, Bu BurelL hie se-

~.I.tlet~

bern

~".,.'

tiro III

.d "it'li!' • .om II ¥.II kllrumumm "dc:d,I.!!1 lI:ibi .ilyda III iJ "" YerHl!k (j mil~·iJJI vawn. ~ de.:hl. 3ydo 20 IrunIJ vl!!I"occk 111mi.l.¥lIIn "... -

I.!m ~

iki k,urban daha
IBir fabrikatoriin bacak-

~---"

..c-~~-

Kuh~"e, '1:11)'1 knldlrdlk,

11·1

Lilll

'"

~~ .it. !Jb~ P..rm !!",.,~

IU

laruu tramvay 9ignmdi va bill' az sonra ,oldU
E.,,,!::lki gUn Bef-Lk I.!l~ lr"".lJTIVII..!' dll!'t)nun.rlbl [21 l1i.tmamll ILI"llnW111J-l <J,iIJ] aUwnak i.!'i:.I;)'et'l t;.l ,.::t,JmdLlk:i llIbrlk.tlv .. McJulX't! 8.u.ld. muvil.:.:tmdlm IJ.tililmly.u3k IDO'l.riJ; IrollN:J H· j"Dffi13rpII:SU

1l11.1r a' ~J¥W.

M~~~ h~ ....raflllu I!ll!!ln1!plelu ~I.;:rn lIliI ~'il.:l'ir bTli kildar bii tim bu; h.Illt.!.il h., I.' kurLimLlnll Elz:a ~ JJ'.JlIrkl!Jl y:lT!l L'bI.'1 p1il"ll:1k ~ml:l'iH 5abnclcri Iocr Tl.InnJn
:!eV \

Kf>mp],' f1.10~ odr:otliler.T .JbiJ hl~bir ~C'J' ~Jil mlMtr. It, tklll-;" Fiikllt ben b.I~bJ~ )'i'Jde kllhv!: -e IiI... RPI.iJ komllll! giiTm!!digimdcn 11m i. ~3'!llm. H...iCbu- 11:'1,-10;:",1 del k· d }'oldu. HIIIf' Vllkit.ki ~;u:V:tlt&, hnll!)uld ~l!fC!n b.alta 1lJ"Il' ~",i 20 kuru.:IlI ~~m.,.Uk. BO}'l~ bIT l:,mUnI Mlk;] Lcmcdt't'l 1!!'I"Vt'1. i!lllillrl1~~~ 1 ....
1.Im

'c.

pIQJ,]; m d I' blll~ itln ~!r'l'1 ;ryn 1'1I:.ltI r tl,ltLJl<lr :011.:[j,d eMu 1.1ffi d, IlUrI vt:rLJmJ.ftir. Ai.ltl .. d:ll'l.Jr dl.tl:ulu--Irllll' Ool~!.Itu 'ibi SnJ.a,ali: pl,IJI \' !':.14n u De d ot \i"'"l"il~!!ti.ll rI."m"L!.ndt.'ltlr1 r, --~-:ltll.---

.yyar satlcrlar it;;:in
la'limatname
Y:iI !>:l'iJ~1 Irl:;ive,~i liJill'ldJ1 ka~;:IkI;t..Ilk y>llllt.rD:.tld,,} ~I.dui(u VI!! eroin. 115r-al' &1bl 'i:llfldrltl<::r $i!Llld'itl im~ldli'"JJJ.tIalt bu iII::a1:ill II:'Ut:IJ:lf h, l.ll<md.;! nn,rtcy-Akkll IiO'fl~lllmiL!l DlI.bihve Vek1ileltnd n
oS,;!!;

dll'iil

mJdi.r?

EI~ v:J2t! ~lin ItWhlc-rem
l-'iIIII1~le

gilze~i,;r,
,.

e gurur

i!lLI.j:lC3lP

~

blr

luJ'"-

m l Vi:! k 'ka.Lid.iilik nmuiLrr. \il'lll' b!r h:.~ l bo)'Gne .. ]:nrli'rtlnh,&i S'tYVeUni llltIDlnYlP b:ti\'li kunml\~ §Ubcl~rille bu kan Tilrl' k:l(ihl' "'~ etli::i!kleri onunde hunneU~ ~.k: oon:umuz:dI,lT, "M"'i!!ti.mi~ bll Sl..LI'"I;;tJe H:IT.l Kurum'LInun on mcmtdn:1 ihti,)' 1'I".limfll b;n<tl.r::ihSlJ'LLn

e
Besim

::'17.{'tlil.mC'!lini

kun ElTiilliIn;). YU:"'iUlllnml.~r.t.r, he.r 11c:1- 1 .. l:1rl u~mdm £f:\"U1 romlJ'fK BllcakS,n.! de

Illl SOnrn lngiJtere A.lnlacYlldaA. !:IiI" Lkl biD lwa. . yy eye sr..l:lib oJaea.lrtlr. Halbuki h Amcrikanm, b 'm lngilt r ta.yyur-0 im.!l.I.ih lJ!.! bir sent! ic:md, ill, illt mi.sUni Wlmasl mu.kudder DJdul!u llaJde AIm.lillYM.!I1 eline. gc~en fatitik;l.l&rdalu in.,aat ilr3 de buna m IIVW'n..k tllELIlllY:l.Ca.gl 't.esbit edilmcktedlr, B"umm DaijIlC::L deLHi harb baJ71a. Ii[(! zam..;m AbnanyLLm.n m.iittefikl.ere havada Y-ij,lkat raill: oJd.l.l,gu halde 01:1 bir 'llyda bu Jl:a.t'i. hi\ miy t.i :Vav~ yava.'j klly~lroi!J, olmasldir. lngiltcre tllllilUlSU bombardtm<W tayya.reh:ri.nc ehcmmiyet veril"or VEl buruanr:l 81,'Cl '!tayya· l'"e1erin~ kalayca hedef t.e~kil @Io deceklcn i(l~lna. Fj.!J Oll bir a.y' hk tecri.i h~12 n 5t.tnTa pelr aldrn ~ etm~1:elrtc-dir. lngi[jz bombal"d.mta.m. lll.)'1'l!.f11lerinin b~ AnlliItrc:ng - Vi.tvort.h \'i.tl~
gclmckt.edi.I', Bnnlar CQk agll' bomba tnlP" cbkJ.a..n htll(le mUdafaa silihlan dill. &On del".;:ne. ku."·ctlidir. Oni.in. de, a.rlo:.aa!lI.M b~!n kinel.i tll~ fe.k lE.:..nli 'IlaJ"dtr. Bir de :::Ll!Io.gnl:.. j,>:'n ~l1Hli.rij,llir tll,;iincli. biJi: Ma.kineli lufl'!k m(!~'ll1il]t:' rr.n.

Ata

laY'1

te b rik

ederl en

Sdlha

Jiun:lu.ndill
Dr:ili::l

i!:!m1'~."

k.ldtnJw~
t~VI

!:iL:!Li €.-dllmek.tc
rim'

lh.i

olmUltur, Inl KLllJ

Trum\'Jy

1':1.:1

I

L....

MAAR/POE
'" ·kt-c'bIC'lin

~~_...:

rln ;)1;,1"., ... ,.wl'sim1 yakLI!I:iliitJ ~ Sl:r.wm k:tJtil"i. k'~,<J "f:. t m!i-lIIli If.irlas;]YC!' l~""~Dln Llya~ :lrLJll'Il ~o d~[-.:I:"Il'-" thkJo,,~ r.;:1~rl ~..::n:ek-l "ledk. BJ.u .BemlL..>f"d- 1.U1':tJ1l ",·,1':01>;le Ilicl"te.rlere dalu iimdii1(;!n b~r"t" ku~lIk Ei:itn YlIr'Llml,f [I1ITlJl~ m:larlt erkilRsmu.11'1 ", .:1lkkatmd~n l»..:J.,!,mam~ 1:.ull,mITI.l!kt.adlr. V ..ill:iil"t de b,mo gel( nlikildar t:orumnC!'kledir. Fll'SElii:!ln l lJf:1.LlC! tm~.k yen VilZ.! !i I1(,Jb1"1n Lalebe velll!!'r! '::II'Un. d~ h UI kll%a.ndar temminl!' mAnl oiu.rum.~ l;!rl biit~n nkll!.:ldru" mOlkamlara icaboo~D emJrler W)f"ilmi~ ,'C btl W kQn' ClL ('trnc:I'I!'n bJldiMlmi~tir.

;lr JJ"ulm:..s1

I;!IIU"OltHl,U.airt.JdLI'.

Vazan: ATIF rOZUNER
S..:rm bilgin! S,'!t l~.. ,,].olnWil dct"1A. bu ~UI,I:o;ttal:t.!llZh blbla ..tm~1~ dD.btI 'l.J1JtUD bu.hlj'orum: t'iiDkii. 0 IAb'b. b~~ Iwrl I.~ d l ullruJ4,lbillr, ~ Ibtl Id",~ oyle dC!.1Ji1,bll nbt ~lrlo rg:ihi varb~lru n~,;D; bak.Hki::i.t ~ 1.Ij1ll\Ul,~ 1l:!d.1 ~ICl'l! ~ boJ.c 1,1' -u.-" b\l bah tiY;;lrI.1.l' iiI~rufI~ bmlUlIlalJ tem~ cdat'l!r. .'!'<1 ~l!!vIDl!rek ~JI:emJr) deiter dJ:rn~lli blhnero ill,;i,l>[] ~ll ~ Milhmu.dI bund:l O~1.a.n kendi .lla.Il[Lrile k::.11"~tmIl.l.-5 IllmlOGf mu?) di"o:rru:tl'UZ" If'h]~IILt. O~;u'I TUrldt'rm 1m ii*-Ib'sJ IWIJ!IIIakI.:J unlLardan a11!1"!l\1$ alma:!:, (Atruanmg, ,Dlan beyl~1"' em'"u k~lirtll3ln:.l! (Ht!!l\irJ d.),p"I"",I.<;.r; ,.dlllkU. ~ emil; diJ'aame .sijri)r, d~ k.~ Q ~bcdcn t>kItui\ullo1 L'lYIh ~or, 'Iim~ F*'lW, ae '!I'lli' :tL.

obm "'i1lrn;J,r! ll;)rabim :l'"k:dOO:~ml~nl'. TahlkJ If::.t.1 d.c-\l ...... ~Lllrun;u'l.<ld'l".

---...,-"
lzmJ.r

,,----

T .,nzila.lh vapur
LI I.mAil.itJl Demzttllwi
1;1 .. i'l..l,fhl

aeferleri
.TU.;.:.d~' iJ!l-,
~tnrC5':IWl

J:JlJtun

1:.:I1«I.i.1" ed!!l"I!'k 3l'lUrdtkca. bB.'i'il!. Iwnt.m 1,1,nun gl,lV1!:rWU bu- h:tvlIl:.ll)t ~ tmlll.k idn ana ~.ari olal:l on bltili!ree LilYJ'aiI'" l 't"t.iatlr ~ klni b~~~IiIL .. :O:;U !:the !!dilemeL F kl dim}',," '·i!"I.Iyctinin:w:rt IJlim ~:lri.l 1"1 .,1nd~ mWle.n'et' 'TU!'klA!!l"1!'
)/illUUIUI!I1

B.u .uta oi.clntQbil

aJtm

I\l;tt:"! mur<:-t;:;l:tJctlll!'

d~1II
)'001 ;II)' :!>l

\'tlIikoyl

OIT daha

kkrouhy;Jb:m:
Irn

Alid 10 l(ul"ll~ "'etll'«iI: hamiYoI!lli "'ilUwdasm
i~l1:lA!lI.""':' JtIJi"ll.ffl1lQo!!

tl!lnhl etmek
B:t11.il

m~deyU

bll

kiunpmda

'o:nL:ri In~ TUrk Ha=

5 - 6 m.il~k i.IU ~ olm •• !Uv .. oLJ::

Bu kuUu
\I'll!

v~J.m.la:EI

~Iil

man

KUfiUlt.L1!1W1

;S;lJMnyl:ttar blf ~ 4l~. tnocli kampLJW:I mooem bin:tl:m.o1(J u'lUml iciik. KrunJJlD ~ 1&J!tb.mrun l lid}; . '1! k'llkll ttWl"~III 5C'YTedi ~rduk. UrtiimUuk: b:J'J'OIN "'I!' ![I1.JOl>I"" new ::;ill:ID.il;lerle- Ur;LI) orla.rliL Para~~LiJI!IimWJn =w":JDe all ,.;hon bb;~ ~.U~ ve ItUnIT ri,.orrlu. Bu Il!lIIlnMlI I~i! ml!mlll!I',,"'-mwn mIin Vi':! ~ ~bii.li.ni ~nlulc:. In!l:ln~ Tili'1!; mll~.,tIrun milli:!U 1.::t.l.ih.ini.n J~ bll rnLlkmldll$ dJ)'';'rd;;t, millctimi6in (iWlct ".~ bhCilm~ ol=. :5I:mSI.IZ illma!IilJrt1<J' 1.·vv~tI~r<ilJ.. au mil!'\'ru etnI1lD1h ~ hq 1':0Il1:! m.t.th;J,bll1l11a 5Ill'dum: -.Bu b",~ ~WD hw:l.lldu Dt!!dU, y>eti5tl~~niz do!~ (lOb'"lJ.~1I y ..I;J.elUJ:TIlC!< m~bm"i]'etiD.d~ ",ldntli!wlul ta,..,,:iredlmn, mlltrjacl !lot!' ~1.iJ04!i1H rr JlgI I"<l.k.= ~lJJlk.U ~ I.. ht.d ;t;j_ru ~ ~ ta'lmil:!i ~ ..kl.i;r?

Iliri~ rilmJnIn li).i.r !l.~1.1 10t:t"m. hlC'd.l1l'1l bu,yurullllil, dli'll'Hlu Lu.,ptl.1.fur1u 1i.~Cllini alrui1l' um, 5ie~'e 5'(!~"I!' bkip ~ o,1>e ki muUI ,·lti.kc;e l'I!:ii"CID .a.rta,yw. sa n;Jbd Ittil' lDeJP~ 'k:i liJlit ~iJ I!5Id b' t",,"mll; illiWitodlll tsiilto2;lI! b.t:r m.uhri.ddci'c,. I=- ~din hIIliIle geUt--

Sarhollugun flBn ahklarl
~

I

'-1m 'I\'ell'"IDi'ci !ijctJT r.fUJl'ml I.... lfilldo.n n id.l rC cdi.lm!:tte olo.n 1SOU num;u-alL t.:. k:s ,('vvt'l_ld g..tll TQ(lkapl ~Lnd;Jjd as-WI.In siir::.tle &iderkcn blrd!."i11ure I:inwlI: ~n Ir::lm~ M hm~ "Inn., .. I r:llt bJl" m lid del Furuklt!lll L1 VI: hu.rdehn~ ~]l!ITn~llr, M'lIbm\.ldbcy nabiyesJ. h:J.L~ klmI.:m ot::m camb::t~ M~hm~ ;!!rrI1i!tI Wln!l.:l VI: ~ii]r ;,3.lt:al.alU1l~hl'.

i.o:.tb ,I<jne
dUll

1.Jf.

iLk

po~t:J)ll

.d l~rlm 12r'li1' "dpIlrU 1S3;:Jt on birde yapm hr. isIu!ruI.~U:fi ~[l tI Ic:nn" Il;e- bl.lrun 1m lEIDIlt:'akbT.

izmir
Edil"f1.~,

'Ulcu'mda Trakya pavyonu
(Hl.I;ru~) ~ N:ob

hibdirlr:lr. Bomtdar F'ilUej."lIl alt!nda va ka:n.aUar ic;inde t&:j;I.'!l[i!Hi.ktadlr. C;lit mowni 990 bey .. gir kuvvdindedir. SaUe 4.0!J . ·lometn~ siil'"ati vardJr.

P,OL.ISDE

VeJ[,I.i G ~.rt.~1'B1 C~bC:SQY lie tIJ.rllkte Gellbo'Iuy;t ~,ttl"'H1i b.n'brdii:im Ilrl'lluml mUic!U!:, Gen<:'[111 t::. DJIik h!.anb-ttltlll:r1

M~l'dC

esk:i ~ de~~~elt

Efi.irl'LE!YI'!

dl)ner

.:fortmL":t

1~1,

'.1:.

Dti ..l kl'¥i hi .. hil;: yUzlin. dun biribn"'erini vurdular

1IiI', tir M\id.i.u-lu,!:'Il meldcblerunl.zde e!!ki Ll!l!"tjb ~L1'\I4rlp <i~gl~ 1nlmi::51 iaini tcmmen ilk partl ola~ J't' I t!P\~ BOO Sir Y·'!;IolLrl.1mliBlm lLual"lortJrml}Ur. Bu ,ul';]br )/I::ni il(ltOlCUk Mck~t ItrC! vt'rul!C'l!k ollip dl~erl~nndl!kl esk:i Sir br~:'J I)~ydcrpey yen:lll.!rill! tl2bdll lI!di.l~cektl:r.
kl

etr:liUha~ Oilml$ P::l1''Y0nu.mu:z:un ma1ze'l'~1 lie kadrosu bLl ~'b.ab hnlire -lId'riltt.liLl'ln.da p.ik\',DrlW111U.

Tnlk:i'a

Lmda

,·c

..~k'ldllI"l"rd"n

nll$tU',

Trnkl'ilIlln J.uuyor

k:.lJururlil.lilp.iI uilcre

rui:l Li.bnh3;u:r -

h:1' iu:ml.J. toatcnimck

T'.!.:!el:N.1niIl1.~eecldcil",i Hml."fepl-e:r lI:Ii.lilil'i.Idl

$luker' fabrikasl fitaliyete g ell;:iyo r
Edlrl'li!, (Huswl) AJpunLi foe-

bw lngiitHe bll tlpc1c veo·buna, benzer dig~.muhtelif lip!.etde bomb-ardlman. byyare1eI"i.nill m~ ~tUlJ .son haWle l"ardrnu'ak: gelecek sene, olmazsa obiir se:ne h~valara. da iIlilkim olmak VI! illg l" V~lWadB.berabe1" 'bu 5'"01dan da t&arriJZIarlll d~aIIlll.a. pes dedirtmek azmindcdir. Ing;ilwen.in bombardrman tayy:ln!lerine \'erdJgi ehemmly,et Alma.nya. iireri.I!J.e yn.p'bb tMm..tz. !arIa ve attJtI 'bomba adedi 1>' re de sabitt:ir. Sia- 1ngiliz me.mh:ll
37 bill ~
bo:mbast

~:W[hitm

.rn.~
O.

ve yalruz Hamhu.rg ¥hrine 57 defa taarruz edildigini, Alman Iarm. ~te-reye atbkl:m bombala.rm ise WDLI1l ~e birine milii-ari oldugtwu l:Iildlrmekle dir. Bu n~lm.:mlarda my.balAga \'eo yanl.i:-< Q1sa. bile J\.J.manyallln 10r;iliz oomba.lacmuan ~~k ~lkll'll:J t;;:ekl.igin.i mubQ,rib "e- l:iiL!lnti lilLltiln DlembaL'U"da.~l .c.nl.a~ kabildir.

- I40kl VI! 7cnl dilfi,1:!o;'! htlrb I!D'11- W<'1 &Idll.... l:Vk:a.Ildr I uLk.i-'j;:ir1.:... k r L Ii r k.amJ::,nn klym,eti kflbnaml.$lI doedi. DWlsiiIYJ snr.:!J1 b.'I.!, .....r'llJ'1'; DWlnm deYl!lln ~ttilil[~ h;ll " bl'~,kten !U"a blll!o m~ $lb:w'l rI:. d - lin' hazJr1!.atnl!'liil!c ve haoilllllili b ..... un:lll nn:.;;bLll"tyetindeyl.!. w It:aurI LId:, nllUZI rnlrnml::u-b hwludla!1.dr ... 1Dll.k d,rl,t1"'U ridildlr. HeI .. Uti1l"HmIIk itl1: h;J"ilCli1k !;::aruI'!.Tr .... , binler. on ~.,_ h:r, h.::iUIi :l'li. IbirtlEr bw lmUYi:'r1 blmJn ~CH"I!:l:. Y~"":lk, k~El!imi~

1l/8t11NO 7,30 Pr~m
, ~ili1.

PAZAfI:'f~SI \'~ rn.::u:tl.cl<~t :.lI~t

hurmet
olD
J.

",tu ..rn.... [em jo;

U~'I'I

bi.- millet

'J'.3~ Mii!ilc H.11iif musiJti ~pU !UJO AJ.II!:i h "berl ~, t.Ut E", kaduu - l"Bna futcsi. B-ZO/!! 3~ Muzik:. lWiI mw:iJri pII"O~. :I'll.nilnln d(""',IITl1 (PI,~ J ~_:$Il Progllim \ i! mcrnkJoc ~ "yan. j ~"35 ;,,-Ti\l"Jic:. U.5u Aj;ans ~bcrlcri
13.1)5 .MU.'.lil;., Sa~ ~Ul i.Ii.lUk:
'III.'

~-----...... Ye 'i Sabah
)'lIn

m('(:hW'l.)'li!tirttI~. Oyt-· biJr V.il"IY~ LuI U1lfTl.iI.rIUZ lJhJff)drr Id hel' Ti1Il< 'I:'DI."I bin£lj!i il:;l.YYIII"m du-; ~l vc meharetle l.I.\.W'abilmeluii,r, SU SIIbill' I:BgU!W: !makBrilk aumI "]ITl<lr.War, MlJu·t., oC"o'11rt V<!' hiikfimet bell ]}ir itLr,:,t! vr biriblnnl Um •• m.IJ.-

1.
dr.1

It'bdllli

:;;anll"n'l,l

~tl.l": wptil<!

- E_er ~~rn .., 11.1

m.i Illi dah.a. Ilrlun.l.:J. It0r'.l.r
~.",.

tJ,;!O/lot
~<.:J'~.

CO

OIl

~ersartL

r~mak.

."It .•,..,

(1'1,1

18,00 ~
::. :il'1,

merulel('C
(Pl.)

m.

bIT

;i'n.li;)ll!1

b,,1:il::u:i.!! bU~Wlmah-

A80~
• IlNI:LIIi( • , AYLlI< AYrL.IlC 1400

DEDEIJ
"Cinelli
II{ .... 27M K ....
II! II! II

TGrkly. 110
..00

~
I
Ii

1 ... YLI K

180

'4&0 eM 100

12 AllIlIi&'Im- 1'J40 -

PA,ZAjilTE&1

I

., R~liI 13'511 31:1 1'1 LImi T.,mmlYl.1::1n iC'.iln !2.450 Ay: a 1!1<40 - IHw .. '!I.
C;gU~1 ~~

I~.;:I

Eu".' '11..... 11 Ifqnr

J17 ~kl .. m
12.00 l .l.Z

t::U8
Yilt.. H4 ZI£II!

n.Lo
Iml!Ol.lI '1.5ft 4,11

v.....n ,

I

benel!!" ,a;, Ll"lrrllllk 151.00 I ~J I ·tlp t1uYI}~lnl III n~ U Lil 1k1lW:i bl~:lkl:.l, .. p3l't;'1l llar,,:3 dol,.'l"[u'UT1 dEl yin'!!' onlJ , IIID )'tI, L Ctlf"'"1, BLI 5011~ri blip:, 'ba!lu<I .!!uyliyen s.1'! 'r 11 Y,;3r 1 iL'\~,' N!I.UIlJ)' 'nL - I· Kin nkln dW"mllsl ve bH; !o:orkm In I cnU bl ,1,.1.1[1111 tl..JIrL i" \,(. dlrunl hk.rDT _kr.u: hayjlo.Jcm ~U,.. ~ tr rd II L!W;,,"u.ll!'r VI! LlOl1lE NaumY )'t buclIm dm~k ;5tiy~n l:;;.. berJ tut3rJlt k • KolD :Jt\mIJlar, mrm.IV J'\l hrnlld l:Ia hllbcr .. lar.1t. I!.O~\lP II[·J·, m I~ 'I'e- U.:I.f:rrt ~ ~ i ~I! billild .. Sd1crlll ilLl!ynm ",liJrl"li (1"",,1:1 ol1l1u 11ll'liLr, Bll'ln("j lJlLih \o."Zi! ,":11"! emc I,,,te tl y l C:~!JL rl l;u d ,,'.Ida dinlcuk,n ~hlCfl r Vii: tJoDli!o i:l"tll tl "lrlle .O;;t.'h ~nll h 'TI tiostun\l bern de NtI rru~'y 0I mil' telldid ~ttlill (I,!1.b,! oll'Nu tllr, h dl I tnak_ ml sud"DIJn Ic-a.ly Inn l! mJ'1I"'1" 11 kim Sehe.rm d', gUn h::.p!!..lnc KE!Hlr \i[·rml~lir.

18,1;1.3 M~il"iI<.: At:'T,u ....

Hi.'lO ~Iuuk

R&o:Iyc "~

Ot~t~5tT::1l!lL

Oh".'lt'ln

01 'ili ldlln~Jiindc)
I,

JS! ltl 1I1=iit:, 1 s ldemJ~k'\"
h:J~.lcI"I" 20,11,1 ~',;:r:i.k: ~'ll 20.3D Konu{iffia :!O, J:!. 11.1 .

1 ~a ...
ht!YlI!ti.

1,.'I!

1'15

I.e"-

J.~ Inl .. Ie ,lld..Je..1. ::1.10 MW:i.k. Edl!,.)~' (On l:1r"rlnd:ll! vlyolol '~<:l !;!Jlo _ A, \'n old.! Son"lI! l\~. minD!'. :ll ,:)0 KO:lnl.!l;1f1UI (ndyo .f.:<U.C'Le5L,) :! LAI~ M-"hu.k &1..1':"(1 "'31M ~rke:o;:_

t.rOlSI.
811nt aytt!!"l. ),.1'1.1 Zlrilill., m;:..... IJlI - T:thvilit., Kmnbb", - l\~ulrulEco~-sasl tt'iy U 2l,i~ )Ud:itc: It, :LJl>n I1Tk:_ tra.!llruTI d.e,.-aml, 2.3.00 IIti.l:dk: C"!zL.md (PI..) 2J ,~.5I:2-3..JO ')(~'rtnkl prCi!rIC LITI '" k~p.j]ru~.
~~L.IO !rI.fl!l1'IlRN h[locrlen.

J

rENl.

SABAlI:

~C
fKlkUCUK
Vazan:

MOTORBOT~MUZUN
A. CEMALEDOiN

KAI4RAMANl1Gl'
SARACO~LU _
I

m ..,se e S I
I;llg.n~~
llle:;ru ve

I

ilt arl
II "'---~-

SON
Avrupada harb
II

Bei nn'i.seUih Turk bahrivelisi bir aabitin 7 kumandasmda "Euosis., e tirmamyorlardt,

I E! Dm:lkllll!liI~rldn ..mJ

----==
"Leonidas.,
kanp DC k d ~Acml d~Unerek

6

=~= j1J k~dar

....

kalltan )"Qlculanr' ma.beub r fJl...'l-

or, £,uve:rLe ynnllp'

cvvel gas ~ (O"f. toilr .. (, , 1nd ."yf,,,h ~ t.e~le, ~~ncbazhkta birbiP)e;r~]e. .Bir lngiliz gW!;(:ksin.in fillUk.\·il~ yan.:,2I. r:lkml~ oldukl:ln zrumC" Londril, 11 ( -I!..l B:Jlkan]g,roald ,1"'7.l rnc kkrmi. I..cU,ll[ ~cn M n· dilOi: k kada." atlb tUt.!Hl tayfalar il"ldL yolt:ula.n .;iirll'~~"l;1rck, c:ne"l.e, G.:udian !lJUL!tesl. c~um"J\yhrun la1o:.simi <c:rlmh>I.:>1 IlhndiJ IiWl lw lr1~al'l itip kakarak LLlrI:3:l.lllri :y azmrak Lad tr' d::m s:lri[lyorl3.T ve hangl:releri. Bul .. dill" mLitllLcb31mda r.-ok murlln butli.n kuv''l:)tiyle Tili"k!;e, WtJ dn'r,'U"lm"Io;ttod, rJ or, O:'ti(1.lpo;I 'un p 00 hudud l.;g"hftllllil p. m.Run ca 'Rus;:J. ol;y-ak:

W yrnOLJUJ. ve Pertlan'a hllcum istt:y~n bi:r milletia nc gibi hakclnii.!;liCl"dir', Derhal hsvelanan bra iIlti:n.ani EHig1ni, ne g-LbL a V.J::I layya;relerim:i&le rntlsademe pl"ellSip~eri bi. sililh diyC' kulba,ifhuru~tJr, Nih[iJi ~aJnl:11." hebmdlg.ru pekala lbili riz , Ve hi~ run iadHind!::rI l"'nr.'. cl'o:! .. r.rI.uOO \' - KllPbw atcp! emri cevubniiz 1J.J::~li dt:gildir, Fa.k~t 5[1 dY.§ y;)hUl:!,ntn III, vcud loullllnmrull ll:nm_ bie i!ltilJ;nl'i, gO'2iI;tm.Ci1en h{;r - G ·min.in :;ii ...arisi ner de? l;iJ.2; kaltn]~ ve Yunan ,'all\lrUflLJn man Layyarc:Unin iJlIgiin imha &i!lmcll;tedu, I.ecnillJw Imptanda _ LJ· tltille:te bu til'l"hi davalarmdn bi,. edildigi bilinmektcdir. Tayyarc kuV\ Oi anesi mllJttarit gi.iBh'Jw·j ,II If I, y m] ~O Llt-Im:iltiionun s rural) dUYan2!. Fnkat Cebeyar. J' d_eta. ispazmoZli lululm:.r" l!llB tarrhmden 110[11" Rumulty" I, rilltil ile l{aI' izil1 .. ularrm lcrimlzden. HI u kaYJipltr, Bunun liittank lspanyollarm ana vagelm;, ...1 rn )' Ilou.l,I~'," Ila_~ '210.lJJO gibi titriJ. o,:tek# sendekOpu dc-vam e~tl ki bir SlIT' J.(I. beraber pilotlaroal!l. baztlaritarnndan bit' fI&r\:a i5e~ ele gedir, lkmcl srrufa y;<n, JfI h,nr"'II<,Ili~'erek j1erliycH'. Turk znbltt birdenbire "~purnll iskele laraIllrt !>!l.g oldukllU"1 timid edilmeknun HIHI L'rd·lLn k,Jd.r F!Wl"\efL l.ir.irn'1~k islOOilderi Tanca da k !'IJ.ndAki 11m idz m~Wu.lota ftadsn bir .Ilim!!,t.:k I-;:a~. bii' tooir. bliycLL alnus Vi! Rwnan!f;"ru[l harbleblllfkl!. bir miU",tin, .)I'aImz M:'!.gistihfafla. me_f"I'mm.:tL~ tlaki· t()[l ~esl gurlcm.i., 'I'e bplu !-Ol~ll' Mulltciif cvler, !;!azilim dddi nne" i· Lm:l![ Il'tlll ~~ ,,]. nl'l ~lJb !ldeolllL rib arahlill'1nlll \ra tsnlanrllJa..tI I man hlr arlllln \'lZIltulLnl ruuu- yor: ~tmak iizel"C: haearn. ug-raml'il • 1 QA)OU dlL, bir 'Par~adrr. Inglliz1{!rin Ccb~· SCIIJ" I~LllIll1 ~'ahud i I el"i 1M ....:! ;!lml!:l;;' ' - SLivad sio; n'li~·!lli.;,:;,! Hl-D bil" ~ Ie mermi h:llv:ldll beh.-. Vesmti lIlakliYl!ii~ de b1l.Z1 liit tankta buhmmal8.tl h aJ.!.!:l1z tc tlLatl li,;ul'lcli 51 mta IobhiJ 1:!1LlllL":lnn - E\'ct. y~lmurak bIT mllilrok r.:il.er- k hJll:lJU' olmUi!J ve bir p!:trIJl deatlNi ~11:'23(),(JOO uu, ise, bpanyollaJ'lD da 1:ntnun tiL - 1,,1 .~"! GiUPid ' le1siz var "Efl{)N.. in ,I !'leak ba.;}om~'poou ate-~ alrnl!i-<;3 d.a }Iafigtn -lIi11~ kaI'~d.akJ. Tllm::J.y~ zaptrtmJ? gu lurnfln dti~mti..q:ii. Daha silr'aUe lili Hlrul.Jntqtul', meleri a.ylli derec.ede 1J1lk",I •. du·. Jaim Petro Loon.idai;, OegeceninQflmnc karn.nltl;:b.n 1I.Pol'llitn('1 I.a rme yapllan hi.i· Kf'ndisine kaf"§1 a(lllmll~ bil" midc t~lsiz. yoktur. NO\'OTCJsisk· 1·I.S.Wtb m g.Lfoula: cumda bomb paT~a1..'Ul iki gehak.;!lzhg. bmw e~li!'rnek d,u"!l•• -T Lan topL. i!D1rl i:;iliLir, tea lstanbula gidiYQl'W1I, rnid~ .hafif IlaGI" }'l1Pm1llUr, gma. kall"a.n IJir millet ayni hak~DenuII.II liar) isttilmlU11Y:l~ hz-lnmll} olan BmlCiEtJ'l ba!Jk;,t hi~biT g-emide sl:dlil ba.:'ika bir mllle.te Ic~ ynl ell l!!.I lop al viJlr '.t,: gilri1it ii~ ha.sar yokLUI". 1: aray!t- dii~~n Dublin, 11 (rL-,a.) [IJ I'E"D.!-I11I ... .pllfUI'I.I · "ll..t.I, tJ~1 k["ndW de tatblk edem~, .'j u r(· 1~ltin(.'If: hele \'apIlT1ll'l .,,·ir. nd~rl~ 1O,l,up '(lIIniin "'lIIp ...runu Tlir, b('lombal~ deniz mE.L-kanuilu:ia. ajallin b~ldiriyor: BUlIU ynpll'lC3 CC'beliitt;n,l.~ k,),,, 1]"),,,, k fool lII.t M ccU., h li 10:;)"1 !It I rnl metre ikrisinde.deni2.c di.iaid hinalat"ll ..'~ deniz ha3\a h a·DrogheJa'ya. l:lIey;i!n.(lU~ bu· da ..ruunda.ki delil1~ri ' diliJiiriir, n;l!I'lIHl'I. uf,lu!1h!1'I 011 iUrloi ~oitl A, FiC1I ve :korl ..un~ \ I~:lltlin heni1z. ne:;,)_J1C :zarar vermi~tir, Bi:r lunan kQordina-~YLlJ1 ve mtidllfall n",dol .. MlkOmetinlp biT hoilrb llanol!1 Mcvlrii :zayrl1rtr vc cihan efMn kul Jard;:]. ~lIIlIyalJ mernn:yi m,kdar ]larah V!U"!j.t\ CIa dddi iertibtlll nA-7..ln .ruken, hlant:Ha· 0' CSlhJm.. vaplifUllloJ1II 1I~"'o1i"'ll umwniye:oirule hi.; bir mn1:J;!tJ.. £lIretle g'OrLim:e bu-lIirJne ~ler, dcynrala.n.ruJla.nn adedi Din kr.;.Dtrl,l]ii llltmdfl bulunan ]I iio;b .." b::>:el 1<I,p!illn idl, bet \'6 mra[tarlJ.k bulamaz. li:l'e diinmi.t lerrli. :§imdi her a· aWLr. Bir om oldug-u habeT velopnLk.lara hu.cum etmek te~b ill ..._ C~~I~lidl'l S. r ';Q.glu tngilt.ere milc w hak ba· rihni§t.i![' • tud n, giigtilLer par~ala.IlIrcabli.5iinde 'bulunacak d~[l[I[G, ltlmlllUl:LIl CebclIilUu:nk', tsP:'llts~a: bu hflt ketil'li pa.hahy9. ooeye. Alnm.n lUi IlBld4t~ 'J' ya g~ri \'~rm~hdiJ-, FH.kl\t ! T h.m!. [eryatJa. cegim ,ijyl!o!mi~tir_ BerLiIl, 11 I a..a. J A1tl'lJl.ll dw.yad;;L biJgiin. hangi dC\'let 1'1 yul>seiiyOl dlJ, Na:lll- .;O-zlcl"me ~\I sur~t1(;! d.eoord .. J;"rI. .yi.lk3ek kum <J..ndRl'l u h_g, milcerred hak "e adalH prel!l!';ip.t II c'.;;;!l f l:i oldugu kad.J.r da. \'aM etm~Ur: tebligi;
~- t k. ptaJ;!

nm iSUYllTdu, 'TI:nu" in suvart· bu dii:!iUneelerl.e menu! iken k~LrtLnWd[lTcl1I.1'II aiGe1..mi~ olan:

terler dokU· da va 1.1.derinhkl.crifldl<1: kaybolma.)(

uz, k bulu.n.mn,)'l ihtiy vabk gbnn ti..-'j oln k ki ycleulann nrluls1Il1l. Qeki1mi dumyor - llinkiln ow kad.ulll..a.n

hi!' wilJel-m gayet halr'll bi:r du :af;ll kar!J)sU:lda dcgil de (I!'tlI.llg.. bir kat daha 1mr: ijtJfTIl:Lk \T yewl yeni harb sahalarr aemak i"ill' tahrikler yapan kiltii bir prop -I g:U1r1H. Hnlerik lllT'ijwndn. bulu-l DUYOn:nUljoUZ hissi basIl oluyor, El!nebi j~g;a1i a.ltmdo. bu.hwfin
seri ulmak

Rumanyada Yaw ~ Afrikada harb

I.I

------~

M,ebusla rt,m IZln ,ilpac,aklar'1

Deniz us'lunda bUyiik bir I nava harbi

hudilerin vaziyeti italyanlar dUn SoIlilllr' , I' (,I.a.' - '0, ri. B: JYL mruCunat ulaJl Jnlllhluillll hildir!;.I1C II"IL It In, Y,JhtJ(IIIJ'r h"k1cllldll aluren ne;rcd:llm,v olan kanunun dcrI'I'G 'ttiRi ~ko,; lnl( nokta$lIulrm, iltl!lmn!l yad.a bu LUIlIlIl Yilhudllcrin bir 6;")' lI1"I' n::r, .,<:Ii hnl, tlr. 1 !l3:Cl da yarJllim :!W-'" IJTI!!.', yilb\ldHtow I'Jn umur» ruevcudu '1.o.u.')OO ~i!r·e b:Jlifl I)lm<l:kL,l iolt. tl.J lf~kC.II.' H~II'Ilr1, l:'!!"",.roiJ.'ya Vf! ~mBli .B1.I1I:~lnilI

lemaslar
muhte!lif

m·all"de pek- az
... _

lstwlbll1 meb.we.n btl giimfe:a itibann top(u olarak ~hrnD
gidrrek: din· le}"~ce]![ler-. !.sta.nbul1ul.ann derdl~ri. bu seile gl~en Bene~ nisbet· le epcyee fA.zla bldu~undn.n m.cb~I'I. olduk~ (~tin mese.eemUerine

d

I-liD. IV

rled.l-rer.
..

h~m§ehri1erinilll

derd.lerim

kendine

si.per euceel~. e-linin bir 11 reketi3 1~ yotculrm, m t&i:::fubnti Leskin eUiklcn sonm I.emk:ln we

v~tllon topraklaruu

r B<ll 'i..no'. 1 1",,1 ,."yfil"II.n; &r'K'asll'lI.lan dii§RHLll ta.YY~l"fllCM

(B",

lillfiilfl 1 Inc! .ooll"fi!!hl)

Libya ceph~Lndc harekat durgun v.uiyetle alup tngillZ(o
ler, 1tluly&n :muknvemetiTli mJli gibi giiri.1nmektedirler-, kir-

lelerle ltal'111~ldan k.c.kttr,

m ubak.

Sudan eebheslade, HahE'~iB tatun sarb hududu boyunc.a ve Krtsalrnll1!l ttaly:anla:r tarafradan i!llgalind~n sonra, arbin btdflyeilll!:! lIDI:Jeri vazi)'ette degu1JIkli.k yoktur, Radolye g' Uw.den Hind Ole· yaolL&LJno. kio,dlll." imtid.ad. eden ile;iincu Mru~ !C~blHlsind!l, In· gilizlel' Ha1b~tllli.ln cenub bu. dlldumhl MoyaII. mcv1..illf;!rini terkedlJl KelJ.y::uun m ii:<l aIa as,1 il ~

flu derdlerin, C!n miihlmnLI :I: arbin do,g-u rmu_!} oldugu iktasa-

di raeselelerdlr, Ciltik~e liiddet peyd3 eden harbin yaraltJjt nuhranlarrn aylar ge<;tlkc:' daha l.iyade mmasl tabtldlr, ~im-

.,I r_

U

a aasl

n

diye .Radar bu ik rsadl mi.i:}kil.· kar,p_ bir ~rik tedairler ahndl. Ve yenl ye'lll l'tiLi.llkiHHr .l':1ihu.1" ettik.;:e j'eDi y~n.i. tcdh,d~.r Ii", rilIJnIY0I;, Fa."kat itka.t: etmcK ill, Zlmmr ki li:nJglln~ kadar almrrulj! 01301'1 tedlbirler, .iUihJl.7. dihni!} 0.ikllfaya. kara.r· '_'cl'diktcfl BOl'lra I Ian kararlar m~ki.iLi.t~ Lama.I1]i. '''W' da da va:tyet, lci:MK!dtil a,[" ie ~rtaraf etmi3 olm:aktan u2: Inl!:1..:k1edir, vaktl;r.

laul

I

ttalyan

Im.<t;i;.U Berber,
ktedirler, yerli

111ft

Ut.er ill e

yiiriime

Ho:·

men

y.'1lnil:

ail!:kerlcrclC'~

I

miit ~ekJ.i:il

jeri,

!I;Ilan .lnglliz kuwet· I fllZl.a: Ilnikavemet s-ostcr·1

nm

lWia.1 t:ar.llfl hirnz

anyay tehdid

lerome hw-wet

ed.i}'or?

BLJ~i1 vEJ.:riyct dflhilinde lngiltere rud haJt: 'Ie udal et rn U· Ii a.zasrnateba'::m Cebellitta rlkl hp:rn)"!l}'ll geri venn bii· tiln diin,":l kendisWe gUler ve safil~lla hiikmede, HinJ.eIla.· leyh 1spanya. hug-iin ancak IndlJ.ha kun'etll me C·" geri ld.lnl:Jilir. NaIi· If! niima.yiilerlL", t.cl:lirsiz [flr}·aJ.larla bi.;; biT ameli n~tice elde gill .-e,Jm

~

TJt!i'!llim! .. Tc.slim,,,

W)'i'!

1]EL!'hnYIJrlarJl,

"Enosis .. i dll'rduran ha..rb gemi!lffiin bir Turk s.efine!'!inden b:L-"i a bir !fIi!Y ollllJ}'.ac&f;l.n1 he kes aIllam1.IiJ vapurda mildbj~ bir paw.k ba, gtistermi'jti,
"LP.ofJidas" kaplan da (;ugma domnii Daha be!j dakika

lioLl.li.me bir 5.wd:1.L- k:r.ll eQl [O!-o;~kllr, U,;)hdl:l:71i'1 I;O:"llllb~'~~rJkl uulJ;1lJ" eiullUyd~ ke5ir bk ";;azi;rette 'bu~'<!!

I!ad

bdiitlank't

Innm

';, Fiu.n'I:IIro}t1 de M,.~;J·

Bui'J:! mlJlal"l

etl.em~z. BLIgiln lli!iPSniy Le dUlIe[l va· ~i r ~ busu~i • .-QfihnlLi, mes~le VI2'

!l1!t.a ruh mu~ku!:i Rumen m IlbU3IJ, Iedolkitrllk "'.'pm Ie: mec[;urly ·n en bilml!liiyor. Fokat Milc"rriAtan =-nd;J.
rr'I v uti b IllJILrn;3UtiJoJiu-,

in

Illi[J~Lrl

ayrl

8)'1'l

hall lmcg,~

lu.

L-u-In, 11.lJrn"l"lkrlR
k ~lIklarl" LI;\I["

:ri!.p"

Itl".-.

I

dil-

evvel, bObLirlcnen, yol1:ular araciL: yrl m~dt:' l.C"~kil eim!!"kLNiT. Mii. i!iLnda.k i tadmlarn ':;rlliru ols-un. oC:.r bn 1"",c,::,1c Tr;:ln!:Jh'."I .. y:Jo(l'" I.l 1'1\" m:ll'U ahl"Sil memnWl k:!lli!oC::JkLLr, Htlldiyc ke.lldirainl ve miin;ttehi!hm btlki Fh'mtnkr <II: O'iIo.:ilm IrkLarmm :tallln t.urrir ooP.I1 '!:Iii! adnm, ~j.m. bil!';~J ...I~r,.II: tl:l.lKkj etJnekto, bulu. Iii kor-kU5lffidal1 liiJiLeri tJlr~riDe I1I1],orlar, Bun.11 biT lava {)lmak W:I!!'!!, ';.Iu·TJara.k kaplan J.i:op1"'fu.iine fIE' 11in ril;,rll1 M ·,~:ion~ 1,..,,10• r, arilOlI ~rki!dJ 1!!l'o!'k r z.LIi rnlkt.ro:b. lJ mLlb ...1an:u'1 ve maluney ; ~ c:tlJllnl:"i nI t..,,,:sjycI::bn'~kTdil", - Stop! :mrini vermil,Jti,
"Eno ... aurnb mi.ikI.Io!Soe'bI!:S! 8lLy -·ulde yili: metre "ild;lr di,i..
air Lazyik
tl:lT :Jr~1

l"d,p

'imlYeel!!irIerl

k. Ikm,:.J.k dfr-gikfir .. fed III ~g. yet Lrerde w.tllik oI;1dihm hak Vi2' rui&let pref1sir]~f'im.i boeynelmi. lei miin g_l>'ebe'l~r ~aha ~UHL iii tl. kill ettirnl~k i~in umunti. biT pnln..':Iilfl ve Ilzlil1fl'l':la tcmj n etm L"g ~alUJmak l~mdIT, C bciilL-

tank.
Z;I

Sii.ve}'.."

iJunua

gibj

ba·

illhnd.il RUlIo1," \1,,1', 'l."r.mblr mlkme-

_,Lv::I1'",mil CWI li 111J(!udi,Jn!i, ..

ha ilerled.iktefl

BOnn!, y:1Vruj,

ya·

Va.~ tavakkul ,eml!{OI' !,Ie hafif teo~iitJn:lJll kc-yf'we lib I, buluntlu I}1.L },oI::rdc barlf, h~:ir !iallillnyor.

s~L

11'1"

t('rk[:d~ollirl;!f'. gd .. ",o?, !'lUJn

Abell
11)·1"1'-1\

tam
OC II·

t!I1<!'vkile~D mgiill2'l"e dev]c· tinin hayalll:ll t WID 'Ir'e ida.me b.akuIDnda.1l ngilterenin elinde bWUnm.aJll behernehal. elzemrlil'. Oralarcbn (ngdu:le-ri ~kilmege

J;.ouci:;moi'!

nl~:Jm;,_I~1.::I IJ'l..iItJ \'1:' f\~

.rk:IIJ.:'Lm .G~I 'n )' iH' IT\ In.ilJronluk Int !'I,nkn tuI!VC'ud uli.lu.L'1.I mL$ohcocJ.. ",IjIii. M~tlr !{(~1Jc bir· 3o;1IC u-Iw ".d.u.;U t"jIiI'U(.'. lllll~·dn ~u,",·~UiJ,o;u.I" l lrI'ilt! li:cikullldm I:ClPlllrtJlm:.! tt!ml. it tar,

edehilet;ek hl~ biro p.re.nsip, hie:; bir 8:hlak kai~esi, bie; bir fel· ilSefl2:naza.rotyesi yoktu.r.
J'8Zl

du.
TOItKLER lL'lIIDE!. TIZ bir di.iul.!Jr ~~L kcskin hi .kum n a .... Ve "EI'Io is" in bord~lna ki.l· .;uk bir nt.ika y~lyr'lt'. ¥Ullall vapurunull isk(:le bord3S111dan lin.rku.rl ip mel"fli'vlwll bire-r hirer
lIrmanarak c;L"Vikve ~;;L'liLkbt~ mi:.scll:ii.h 'furh ba.hnY'Clloafl11n, bir zabitin InliPl~lnda "E·
IlOSIS" III bJrm c:lTllYDl"lar,

DiLny.ada

oylc- bir

!uzam.

1m-

-5-

Meb'uslanmlz derdlerini dinliyecekler
agu!t""st.n,
hr;:,.h 1 I"~I !-IIyr:JdllJ) Bty~O;-:, 21 de Bakrrl(uy, 28 de Kar1.aI, 29 ,]a S[l~ nycr, 30 da Colill.l~ IHl.bklJl:i illra gelmil} t)la.caktl r. T >krar 10

l'illmahdlr ki her millet haya. lmdan, is tiklillinden, biimye· lin en emtJil oubilillll. Ancak on·
[Jan sQnramr ki emperyalizm

iz.lerll1ln.
IHlzlmak

koklerini

III ny.ada.n U

rEI".

Ko.lJil olLlf. HnJbuki i~. ~ lapal!l}lollar bile kendilerini lnglliz emFjt:rya~DlHlin m!l;;;lumu diye gu:,;lerirkl!rL blo lr.!.mrtJI z:J.v~,JII ... nblanll r

Mehmed .ikl!.'Tin GmH.t:Jarmda 1Il1l1 durno m.&vzcorl!'rin [1;:Lmlu1ill"1 g;emidoen rlJjklrnll elCl lrik ampllilennin l!fIkl:ll"l. oJtllld (['lOLl

Ispilllly(!l ernperyalizmi m~k lo.;in ~all~lyorla

b~ln{h, bit tesiJ;; et-

plI1Jlllar

yapJyoT.

wer a. 9 ~)'li.ild~ ~. vrlde, 10 :1 ~i,,11 §4.:h m inil) dl'. 11 mrIo:' ,ile• 1-1 undc: I3liyltl~;wa il to • lKi.i.n1lik bll' dinlfLJUnool.!

n

'l\irk z~bjti (-) Yunlin

g

iTll-

laru.bu:aklll' .
--j111I~.--=----

Rusya: da tatbik edi .. len yeni cezalar
MIJ(!;IiI"," ..., LI
FI!JlIl Im'lll~
(,CO,ll.) -

~ ill in gti".erleslLtI!' l.YElk oa.Har ba.smll7. rrnufI;!tleb[ll lief! i:drrle.rt

yalv rtn:J.k, merbamet

whmmek i..n vna salilln.~lITJrl!lr. ~imdi b r r JlIuadun hiE !'Iefli 'l~lyor, her 0,g,z hir ruda i.o;Urhamln llr:,b!l'or:
b:1tn·maYl1m:~. Guzler Y3.?lldlr. K. dlnl, rtion au Buhll1L11 C~ bir yo.j-mU.l" b .. lm-

Amerika ve A vrupa IIarbi
Ifll, ~.. f. 1 ~

RrnJt!U";
'r'(!

dllj<lJJYlli~I'· mudllr
hl!.(Jk:J CO)?.:l.[ltl!d ~'::'I.

- Boo

B, flo!) elll',l,· lop;:reirun m dar ,:I I i., ]r::tI .... den 1I:1I1;JJhi:l'cUenn vULlmoJ:" i tIl lJ Men J~I.b QU s6:t!, r! II Vi!

'''~I

.1Iy'lIdllll

m..lL CI h Ikkl1ld~ '"'11 ,Il1U11 rd~ 11111 r ~'II k rlllrTJo ..m<!1(! 1('\'[11(,,.1\ lilt 111 h. klHII'l" h-rJ'I. 'IeliJdll;.! h~o r .1"1I11~~ lit. I{u If h I II 'l'l.dallJ,;l tor unal 1!d;:1'1 t 1Jt' .. hll!I'I' bId IJ Hhlllr' _I [j '1.: .11.','r!

m\lhlc"d,.I'·"I'

q.II-1

ik.LSi, dtl.hu m ·mtinin kli!,fllrdlg-. de d.!lJl'HJur ilzt.nDIJ! cHlki.iLm;;:ckn
bayaJmH}mrdi.

"tml hr:
'_l4tl!r~k doupll..:o.n~1 k.lr , mlk,.dt'lcye I!I..... lin .... ~,., !Ii.. tI.urlll,I;:[1 Jo'l"rli Ull'Ildll'" '·(·""Ll:k" i~l~flllJ ~(·kl::TrK I\~.lQhl n In" :1'1:10111' t.:. 1.1.,,, b"li: I"IOI!I'C{:(' kli.'I'L kUllu LLlt', L.dl ~_I" ed f'T1 C kl r1l;Joi1JlI nMIl:a1 ~Jk IIIH rJl I .'VH I g,'YI!>; LI~, , bu lJ1SIm It V 11," 'k fi;y1.,1i I.'r! krr"1i IJd", dlJturmeJc, noJ: ,,,,,k"'lIml!l IJjr h.an· I!l nlur. 1 ,~lrul",[d, Ihl'l.,un~1.l hlll"Lk UI'I:' l'~P1'11 r 1.lr II·rkr.y'" k llhlr L ;,:~n;r-

r,te

I1Umda, ~
UCIllU:'

,,.t.

l}L·ko;l"n1.lr.

LJlb:1'1'

kali

IU.'8i1mftjh:r, reMJed

l"",,,b,'lli
1o;......

,Vabyorlar·,

Xa.[llan L~nidM p!o:k Ilr:llYi. • hal []I TUrk mbiUn en vc neueilerindelll mwnki.ln tdd!llr;.ak bir

j

v" '!lUlr~L"Iirl' ll'r·".:nl,[ nMulI!.I ~lI.l h IklrJ1 v.. [,,!ul'm mUl"rlhh I Jon hu '
IIIo·r!n ,mo:ll:l'C nn l"I~... 'nil n rlh ..dJ1JUL'k:~I',

k ,...

f.....

0"'11 lo:ariU"D..u:ncr(nJ~

~.k' r l

yen tcmcl'Vii ~ ed.i.}lor. Tabu bu ZaJ anIn Lla clo~naian dQg [t:dyillll'~ my a balk c:ek.iyor. Kahire, 11 (a_a.,) Lef aBu derd, :ztihuc ellik~e nl!i.~ jWlSl bildiriyor: kas jdari tedbirl 'r aunmnkla i;cLlngilU hayti. kllvvetlcrinin Ie 'f'uHemez. Ciinkii b~r gUn bir ku dreti. lW.sll'ila. adeta efuT\eyelli5i '_lkmakta "C ortahk ka· \rj bLI" h.'\l aJmL.~tlf, Mo.amnfih 1rlandflY9. yarl~llIe:J.J~, sebeh~n;lmald.aw[', Bir hastaJ'J. iyi. Alman. ha va ku \r\'etlen muha· b'u k LJV".e'L] :;SlLr k ta heni.iz tam er, bit- bU]~tit"'ll'l~k i'SiJ'], 1.,ucudun muhlelif IT be filola!"'J Iruf;iin hIGifu. siz "E: haksnz lnuhtemel kabib)'lo!l.lNWi gil5terruemj~ 0- kn,lI'(1111'lI'Jrnla roeyd ana ~Ika.n 3;. cum l,a~:!lInda, Dem' kll~umm mii&l.ahkem Jimalll Port1and.a he!:" obii~tin. her maynlH he-de-- lar:l!t tela.kki edilmekledir, Ta7.J:lU l'IIaha.lHncle gidermege hiicmn etmblerrur. Hedeflenne lFilhakib lakib edllen polio lccegintlen, emin 01C;;aIl¥D.a'k !Il~sll kati d@1 e, flai.sa.bet cden bombalarla limarun fme it;[l.be ell- Sil amI haBtakk. .m I'kezini bulHazirafldanberi 1&0 tib da, ttalya.nlann garb miihim tesisan t allrib edilml~ \'e D1iL]I~"I1:, hQSjnde yaptlbil~kleri bir la-I mak ve l.ooa'l'iyi crnda latbiik ct: bin kl!li mubtelif miidaIaa .ser, petrol de[1'olan yakib:w!jlll', vi!i;lr;:rinl;! gi:ioiillii !r'a_ZWru_~hl:r- .f.Il'TtI?. t1,iliJiilliiler-ek, mabeme ~·e mckiea.b e-jct"Se Oil ikhsadi SI· Hiicum e'srulLSmda Man.'j denizi iIlSn.nlll._Miln miilbku'l1 ml!:rt be dlr. kill tlilln a;i_del'll'lek i",in de bWlLLn w.c:rinde mllhtelif maliallcrJe Her ge,sen gi.ln b1.lrak fU yijlk· lasarruf etmek: yolunda DlmU!j' aw merke&mi ke~etmek ve 011;], AlmaJl bombatwman I::~y~nl.r\'!le-. tur. se<3:mektedir, Mahulli: ~niyct ,b"iire tedbirl~r aim ak ical:J eder, rin~ rclakat edli!'l'L a"Cl tayya'l"C'lkiye kar~1 bir nisbeH~ ~a ... ku."~'e~ len Imlkalan, rnildd!ULt~te m.eb-llslanmza du~ lenyIe ndet'!>c ,"ok foil.! In,cil.iz te-~kkiil!erinin I en bilyiik '\'a.zlfe, halkla ;ili]cu;l'ule !'iilr'atll;! ehemoliyet !II PI~11 Glaw[llorn y.'~p;'i-. a VC1 tayyare filolnn arastl!lda toy ca klllrJ temru;lalfda makt.Wlr. [i'airat gOl'lullli Y3Zl1· J:jOn mu_ha:rebede 1.5 ltalyan bu deraln ~iadetli hayS lDl.IlIacc'beleri 01y, r 8 i d ul;li.it-er-ek, }"8.lruz iki oz.iil!'lu Ibu.l1rtak .... ta tbiki icab mag l/ lahl"ll tmege: deV!liID eoe mUlJwr, 5imdiye 'kadar haber tayyllrE! k.aybetmi~ olmalllrl, dilm lidir. c n tedbil'leti bill:" .kin halinde verildigine gore, 13 1n,giliz my J:ngiliY. ha"l:a kuvyeU rlwn hi~ -I~.~tcshit ~cr~k hUkumeti h~II'1roir yaresi diJ :U:rUlmWjt:Ur, l<iyehni J3balo. "H:aJidir. ctmek 'Vof! bil" kUlIlJ.ll Ii.yihasm haAlmo_1'l t.:o.y-yarelcrinden 14 ii 'niger t.."u"aft.'U!. bir di.i~mflFl ZI r lamak ilLr , iis~ heniiz dOIllDCm.i!Jle:rd11." . i~ilJ ili'D tJ.gur ~rait dairl!llinde. 1.... BII tem.aslar eSlla.9111da hal~ Ma~ i.iz!:riLndeki ha va. mull al'1Bt'l:lmadl.g, lI:Ii1' Dlemli;kli"lLl: Ih,,:rI~" lim dill d~rdJerini l'e d~i.mdiikbel'G:ri dCVaDl etmeb:ie oldugunyib, nlijdaI~ e(]~meksLzul'lo. gil· Ie dnl ll'Ie-bttshrnll a !i.e u'k~o. Sri r.. tdl!.lJI knt'j 'IIaziyet:mcak dalla Btl-millar, 11 ';J';],~ RC1.Itcc ,IJ"IlS~ :ziLinun j)lliiInd~ t&YYD.~leli.fl.i kay· maliLTI lii.zJmilir. Unutm~un;:Lk son.:ra blJdirileeektir, bileu·l.)'or: betmek kadru- m rLne, ..iyo.b kln- J8Zil11dIT ki bir d...:rd gizl ·l~m€~ HLDd ,.i.lm 1111 ko"fr1bL III [I:!j", MevAm 'riW pilo1:Jan.n a.Ii~n'l el uir ;ey olamaz, '1'e mi.ih.iWSfi'lmI ·mll'kl\! lc avi 101113 Az.J11 RCl.llo::r ITIllhab"II1C Yllf'I. LOlldra, Uta, .• J ReuleI"': Libya hliJdudunda Lah1)jd e· edtlm~, "10;.1 biL- JUuia , "Hmd :-bt.:i;;u ltak<Clare Tnan.sa.tlanlik d fliz. taydi1t'll 250.000 Italy an nskt'rirun. kine, YilIP1Lm s..m ~l:'lfiln.1~ tcrme MURAD SERTOGLU yarelel'inde yo]cu ofaralo ~len meml·keli.n is ihnl kabihy h allrll m~~ 11(111 lid,KlJilIl uonuml I;; L"\r'almc n VLlk.U tml:m da....._-tJ_ka~ gen\j Amerikall piloUOLr haklnnJ]{)kl...nSmdan, b!.LhUl'dug~1 y ri ~izmirdo bir yangln bul £!lm~k m}lctu,'IIc 1)Io(l;,,:h~kl1l 1."ld'f da iJgrenildigiJ'l gore, Iabrikadele: i§lla lna.Li.tle getirec:e:;;ilJi lzmir. 11 (.a..:l.., Ak:!j4m Jru~\Jr, Ft~, And, mun Ikllf3)"1 1Iz;,·IladD. lng'iltiH't::dcki iislcr llr~m· de t.I LJ lJ'l.I!IHLtI;!:t lb,u:lldtr, Lt g!(!C; vakit TLLlII liinem8.SlUll'I ;[iIm mAil io;;m hi~·l.ur j;(_'lJcb I!:tlrI'L'LPtil&[", d81 yew layyaNlerne bir ~~Lf b~ynn ("(:!'I.'rr-1f k.lt'l L"L.'v.:t1:im ClmY bcla" higili.2 Ita \'u. k U\' • d a iresiruiu bi I!' :'r'1Ui gm ~lkJnl:!j. Llmumi dijel!" pil otllM"'m da mekik d,oku:r vetlcri, ~talynoli1 n:r.l. Berilet"atrr. Yan~ ~iIlru!I.I1d3. l'iin.~ml\V.lll)'t! OI\UI,H.U_di1'1o:1 ]Jwuu t.:IJI1UW.II~;ibi gid.ip gelcc~kJen [lJua~IL ~ h:llda top~n :o,iik ,)1.:.'1') k"lo!:l'o:!ikln len ya dogru d.llglnt" arMU m:lan yU. Uil pelmz seyirei bulunuyorI<~JJlI te;;, t,rra!lIld;m '!!"r.k..:-..·.)i i ,;6:9'' mlijbr, BIl, tan'(].M lI1Illliitmrn rUmcJL?l'illi iz.'a.. etme<kle ik1.ifa duo Film opectllliril lini olar-ak 1<!II1I~lir. Kiln 'M "'-Ill (',kl r':;l:il Nl!hru QUt-'"tle ;rtm8.SllllD nelu:esidir, e m<::ktedir. lta1y;:m]ar 11 dietlltlJ.!jaD. fjJmlcl"le agm:a yawnl" k' Il !;oj,. ml.ll.a ;It 0 ·,,,,md,1 I,lJn II mi 1 Amf;)I:'iikab pilo:t.L .n:hm bil"i 1 0 val.run u-kllfL I,· 110;,,,,,1;"'" t .kblr, rjne- daha zUJ'ade Yllkl8.~t.lkJan bir ha.Jd iumdWi k t-llrll.hilmi~ kad!!!.i' pi! t.un derh:1l va.zife alz man, ll'lgilliz. bal.'a kuw Ueri \'e memle'ket hastaban ine ya. IjJdJklRnru, ba'1k pih)Ual"ln d~niz Ad II havlI [iloljlhllari.yle tak· tLrtlDll~br, Hi r- ilfELij<'oQ 11 flt!"i tl~ "lye edil 'tiIQcoktir. YOluylil. g;elec!!kh.'lJ'illli bUllu mU- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!! l!am pnr,:alari~'lll! 1,,11indc-n ·ara· teakib de y t'li yli.zer kiEjiuel'L tlll")'.:tt'eleri nz 300m A1ImHI'II~1rtl lanml~liI[" TaMltikal lleniiz ncti· ,.,'1IdiUfan'k'n ynpil:w ~O_l":§1 Imr~koete g~~mj~lcrolli'. Bu milre kkeb Filot Halilele'ri!'iil'l {'t'!enme.m.i~lif'hii.~Dmliu· hElita higJ It~nld El: u ir 1II'11~b aIde' gelecl'!jlw zanneUij'ini £uyli2"ILona ra. 11 ([I., n, l :i'.lEmc :oopike-rLniI'l BCSjlllj .iid~ta OO~I11\.1~ bulimn[1 luyy~l'C meydnrHUdo. mi!'Jilir, he~tcr Gordi.an ~8.Zete.slllc Ce· QIJ;tl'UJI tc-~kj_J etmelrtcdil". g"enernl de CauU 'I !jIirm1i Ulmil, hl~lIz 119.7ln Jeri KH..JJJ.'YI.o.11 [\ bdtiUllrIktan ;gehm bir t Ig.aJ, 1 lI'iJd;J b,r rn"h 1 II (<I. ediJmi~ VI;' derllal harb I.::debl-· ll~YMill.rm CelUttal'Jk'u YfLPSlokllml.m, 11 {a.a.) - LQnIwly:> wnuml k .. rr>tgl'tbmlJ1 r;j nL.I[ t;(Il( hal· s(lkulmll~ lJu l~lyya· 11ll!} oldukhul aik1nJ:mD milb la· m Ti1IL U:bLigi: ili'arl rl biluiriLdi;;ilJe ~(i1l"C 1215 rei· -I tl·nl~clrniljtil". SIIIII.II b!l" J.I1J;:,llzi;,.bl en '1 Z '),i 01, gUl:lrtFld. D ba.hsem1ektroir. tarihni hiiykik tngi.IL2: kanunu ~dullunu blldlrdigl Odin i mlnd.:ld G~lleral d(' . !lulie, 1111'c;okla· Me2lnlr" (:llZeteniD muhubiri ~a5i bcrntuun m lTli "BntlsJiJ JrISIII" dC'I'loi!:l.1U:S1 O!' I!!lki i)ult 1.lcrLrl 11Mb :saJ.i bUll \'c !'lOll .1)1laNlll joj~lI'IIlnf'1 W ve cLmektedir; ~im~h~ M~l':~um" un ii: r h9Dncll!l'i m!zd!!" luldlrJlCll harclt;1'll l~n ",d .. JGI.~'IrJdlkhl[1 '!l kndar llalynnlu.r, lH1YIl,"I i[e bil"likte Kn nadllYu. g[iude - ~n.rb ccbhe"irLd~ bli'rltm'~~'r. '~lgi!r mn,}"ly.Lil['1 LL Iy<ln mum ilo; defll lI.ij3blllmi.ljlcl"'!:lIr, Al.nul} Odin'l!! ~u l~illl~khao;,).j ll'olJJ] 100l"iLmililil', la_1 \'(:: e~lu mullal ib 1,1I DtilU'-l dl.l, ~ tuq:>11 k""'Il'LI, 102 mIJim"ti-("111i: !JldukL~m boruiMIr peat ehemj D P; ~Itcfi-1UP bJr I"r'n V(l Uti flutra.lYQzl" mtlcc.hlu.'Z l.~fti~ (llmi:1LLr. flu ta.)':I-'arelcl' mly('~iz lm.s.lll"llir ynpllll_<' ~'I.l h;~ N'<!~~ '.11'11:, ! 1 (1,.'.1 - N"'·y"rk: '1',~U[UtUUl bu tiJ{'(1iu1ltlnLI!") [;" ];1 .L'1Ir lng-lllJ:orcye g-ddlklL'rl lam!H) blJ" HJ:lked hoodoO: i8ab':l ctmc • '''' E,'l"lro ",Ln LH~o:hrdjt~w J,I:{'Jo' 111ml.lrcUeb ••11 .... ,;I.rd!. ktlr"}unillf rnnll'llldon ddll{ ...Ie- m.iJftir. !!.ilJ!,j' hliltlll11r·rl J\ll1l!'llk. d:.n 2J Jl,. 1Il81liz ~om,,~jnde LS - dil' - C:.r illlml~ blr bal-Je idHer, Bu I :loll \.,n J~rl) Ind.1 muhl IIf Upl '''!(In !'11K... It lyunJ!acI" hanGi saaUc b0rti. I"lD I,j! G{)dIlJ~I"O)''I,J I .' I nUk, lIcdo t Ilk ,1l11n .Imlll I.,." ~YO rn,IY<Jn doIrnhl":ullan pl]()Uar, tn'I,'J.'IU't"lenl1i DUrI~2"}.l0 h"n'~t:'tLml:l: d~,"llm cLml:!t.,d,f. gUr1.lJl!'Linlcr, g~. l .. ! ." f .. ~.,'ll!yC k r T 1, c:nni,Ur, T Y':NrC r~ OIlLtlml~ S\uJOiI1 fd-. I.IWJm3.IJ lin' dit InLl!j I;orrnelt - rtlkl am g~r-ck deniz. haJ.<owLI lnYl'1lre m(!.yd:,ruru borr,..'mrw. In J;iltel"('(l_ kl 1''.r7.L'ill/ ·~t'ntW, nft'I'C II IQ,Lf Tl1ilcadcl!:" va mlidafa8. toplart lru-a· m. n ,.JIt',",,1( ]0 ~rd(" bulun. u I;> t it. ('Lmd( i';:ln iii J:lllmaO!. bi,r rliZim tay~u:rr"Clh.rii fmd.ElJ!l. 'I4:¢ndiltn:i pek: rena r~y(! lam !5ilD!!llillyddmi$lt"I' ,"c ~I~· 10.::uliim tl:tllll{l.!t IrI~ .uUlnnlYi tel" isli~l;I~l ed.i.Lmektroirlel", L(,nd!·" 11 la,ll-)I Pernin m;mln ' ....el t.~->'.. rclerJl~ )' ••ptllll tlll)fu temndi ib(rmbal'tlUTI CI.J11:1.1' .::umu pil!k Ul'1.milll!:rdb", T~~ 1"'l',,11!1'1~ hm~ul'l'ieti s_Wllthtl'lrll ~lim ~l· cib tmLljot!:l"(jl, "0· m i,i 11 h "'~. ;J 511!Tm;, dorunLI ~l"'rt1~I', General de GaLI~le.1I1~ hi. dolnY18i)'lc Cc:bebittarJ k'ln ti~J :rAman FroI'lSI:!: pHQtlar 1.a· I';:CTI)'u hyd .. dundl' E~-U'dfl bum~ r Hl'rndan hillVi' yo] III i~e [i'r.;lll.ljllt.a.b~sirn bjtirirl,~n, t".yy:n~ m~y li'ilel," ~k'iN .. oJdugm:m riair 1. h.,n1UTIiJoD C'lme)o; 1 bblJ Lind" J.o.uIQdan Jngllt.{!;reyeg~tiril~ ve dan.! tUlflgnrlart, yi1kaelt'li "y:iL- talYlm li.u:llY09umm iiUdilllfll.l'lum TIIIID bIT 4llil;,;JnIln bYY;3r ] miU[cil.['l~ ~rL guzel tekZl1liai, Irn.hvelepg ld I'imJ".Jn ",t<. II;: du lLrlllmLl tur. [I,glli:jj Ija..'iln r.... a.w;", !j("J>iIi)'l'lnill.kf1.etUmLlhllrc.hC b:[ Ti UIJlIYIl.Il Am~ mi.izik ye QlrkeetrllIWl halyan riJo;:u_ IIImmuliitmdan ml.lbarebe ri yorlarJI. ilulu rillb;)~ Gil" rdH~U:r. Iogiliz cyyBrdl"ti
Ve

me? gibi goriiJ:Jmekledir. BWla mu.kabjl1n~ b 9. Va ku \'veUenfaaUY121i ~[]k mu ElsiE gOriilmek tedil.".

g~miyoT Iti }{(~ni bir ih~idi ile ka~ln§IYoru.z. B32J. maddl!ledn Iyi levz;L edit· memc:;;i yjjzij_ndtn vak,~ lr'llkit mevofm:l-u .k;;timlyor. Ve J?IYll:Sa.Giln

tik;;L('

da m'llvakkal VC! ga:!t'-ntabii ~ir hllhran hasl~ oluyor-. En-a fi· yau'rnl bu yw:den mtiternadinun

Hi ndistandaki

I

I

~vaziyel

va-I

iJ.' -

a

I

l!byla

"

Istanbul Belediy si Ilinla,r'l
10k

n buglhlle.r.I hlillliyordum, Bin.aeD':"~llti Ali~{lttlrn gi.irC1J bayallnI tatt1fl.b!ilatUak i~in me," ftur KatrR.nCl itc, F:il.ilicli K lli gike~i vardn-, Bu g-iir f<1rin u II illkJ.illln8.l:d~ ;Uti!;i dugtlnhtrd' A.lJ med i3!rllSmda.ki gUr slerim olmU.l;j· ur, de yn,zllcafun. l{;) lurliCl, AIi~o ,'1yn.'1.nthl. jri Ali90. FitibeJi .KUft. A bm.ecl.i1'1l Yilifl, Ilcli'llt;li, l:OalJl, hoylu !:)!)gju K'lrapmlU"da kO!.bllrga kGitligi biT' pchHv,o.nd.I. ai, Ii.l.JnlJil~. Hnttu.. i ~ill~j ~rnde kolu!·Rlnl.lu::~ lie i'lJJi~Oarnmndu. nuindilmi ~ ve Filib~h K:!rll All- In.ilweUi musaralar vu reb!". I\:almedm kolu bilihue kUl"Ufml.l: rancj, Ali""J:lIl!.l1l elm1 n b:1§pt'hli· 'illince'cd, kaiIDJ!J. Vil.rJ11b'1 almo..I1: iC;in ,,,ok ~t.ill gil. 1 atran mm JUi~ ile giJr ~li"'~1 yu.p~t[f. leri . 'ck enetresan, okuyuclllaFII'ibclj K:lTll. Ab.D1t:!d de. A1iruna ilu g-liro~len de ya;:aC8 • ~d!u'l bmjpeblivwwlP nlmuk i~ifl ino.. hi! t il.n lomrilJll. ii sarfetm.i§liJ-.
.A Ii~[)llUn IHl)' au bi r destan,

!!IUn Ikl 1{Itkplnar gilrelii vardie. U,j dl2' dugoll giire~i .. Ali~onll'n, iL{aITallCl ile de bc~

.H.ol~(!lt.1 Yo<! Zulu~ ~I rm lo[),llkl"I 1i·I~ilah:..LI']"Icli:lc I>"' 'I'Ll 'o,;tn .111' ,~ OObol ,'C odba rnllI to:ll1 L yll. Dlr merukh IltltJ. r uruuuh lJ'PIl);i:i.Ou ':;01.>:1 Jal.inbul, fLl'),n'lu vc tr klld II' ,." [ !'...5 illJklilf . tan dij'litlJ 1t:I' ;JO"k,d r b I-;rll 11 mha;n~1 k.l']., I i(:111 "LII","cilk HirJQ lui') kre?IL ),cle k ••ll. l' I. y~ !'Ih r.~1II 1;1101 T;lhl,1I" b J 11"rl I" til( ~tnln Il rnlkd., 1111 :f\.1k n~i1 y~h ,sCi iJ YiI: JI"lJe<,y! v( rm fir I'ob IlII,u"mt· It •.' I.n:1JI .1.1'1'1 "':tTl .... Ik k II m ye kOr\l,Ilmu tue. ~"rtnllmdrcr !:IIFln"l k .. II: It; }'''IIt"1.'11i1t1 1",lj ~ bll \ .~IJ 'I rl,li f ullbrlli~Ll k"l nlnd,' 1:01'011.' r kllr. I II,· 19/B/IHO kao Arlltb ,'rk,·k •. " ClJ i t. 1"" rl I ItliriU . Ail~ t1 rie <I!'""l "n~l~rll nrl" ~ Ipll"ciaklu T.aiilllmn Ilk le. >11 elu, l'Il.'·.ah j Lt:.C1D IIliI". 11\"110111_' llJ.lkhu..: ,"cy.1 IflI!k~u!JI"'1'1 \ I..! lI~n .fIlm" . J lit fL l udast ..,. tit I~;o'1.1}',· L 2:l'i:; IJ I'll ,.... 1'.,. OJ>·, 5. ,"',I, 1'LII ril., jl~lJk t:unu. D'U.I¥¥"'I uultc D.HfI'~ 1Il:1ll;;UJ1ll''ltr,~ bU11Jn.J11;,ll,Ij1, n .., '.II( \'(0 Sc\1 I) .11 L::l, d:J .:](,~ I ai m
\l"lu~rO:Jidl
,1.0)

t.t

YllrJ,hrl

1IL111 """ ... I~'"
ynl'Jlrru

(llldJ

1.ln!lli!

.lu,

e~l~

I. ~..

. o

Awgustosta.. -d'='~

y1..r. mrlh-I

(r;e:~1l11

L./;jllr::ll< r·l"~I~III. N~t'I:,.t:t,·

:-:""' •• blrll1.

{iiij;, Tuun IKlIle/li, •. dlJ1I·J 'roilr. 01,;1J1'I<-l1 S"\'L~rl ...l",u~tll" Gnll}'.. 101;1 Ill~ .clo!:-r 10.!l vc JlJrJ kuru k" "Odlf·
ml.lItJr•

T.hmlll> Ilk b~d~.1 ternlflU
Il.."iO.O!I <l1l.1!; Ak 'II'~!I YI.ll1.11m )'erifldo:' "I " ...kil~lOrl::J .. 1'1..
"'lnl;

Milli PiyaDgo d. izmir Fua« rmda -;ekilmek mere bir za-. fer piya·ngos,g tertib, etmi,tir'lI~
TiirkiyeDin her tarafmda satillga ~Ik,arlllnl' oIan bu fevkalade piyaagoda. mevcud 300 bin biletten 63,345 tanesr• 'mutlaka ,i ramiye kazanacaknr, Tam bietler (2) liraya ve yarlm, bi!etler (1) l.iraya satdmaktadlr", Zafer piy,angosuna rSizIde hir bilet alara.k i,tirak ediniz. Vereceginiz paralar ebedi Tiirk zaferini temin edeeek vasltalardan biri olan. Hava. kuvyetlerimi~ ze sari edilecektir.

r

(:!Dn.k"CMitl

''lllh:.11

.1111.,

IIo.In!:1 !oOtu: O~ 'to" d.,I.1
hulls mjye
J30lr

(Bc·yk"

k

u~u), }ceria
Ilrln:!

~ ..hl\lllo\

13 UILL'U Ild.ui a 1 numaruta]

No •. Iu

:n

s uk ....
EI \

:/.1 (I,d, lu~r,tI Dlt.;I.a.

m<:'tr<' murnbb.JI

h

11£

k'.I11 lnlPll 4iu. Dr::J.

24!i~OO

lll. 8

mah.,,1.1

tu, M. " 0.:

:WOO

rkrn-

F.I I, )'&.tKln )'l!Tll'lde .5mlll'l 11.<11 milhaUc:sin,n llmd, 80 m!:1 ,,.I.lrl.. 15/1 Ill' ,Ju .... H3.]5 e b.n l;lJnillJ af~.
Umlnllt .lj,yll <l~lk i1rUHmilJld kt].n'bllmu~ul'. llJ"l..:: },IJIlII<lC'llkllF,

1hLJ,alli r..ckOlm.~k murOib-

b~ WI usa L bi r efsancdi 1"•• 13:1.1 hi.JyLiJc TLirI:: pehlivem hals kmu:l ue YOl'llIL'la },corid.il". Bill, RD.maglij b ~111i'l':J.n1n iIIlez3:rL kim Iilllr rierededir ? R II na."l>:!; .>\Ji~oniJ.n Adah ile Ilboln "'ijn>~i b1r • he '.1.,0, 0 ,.' kIt . "iD} lli 1 • ..ii. Ahr,OIUIU'I hUJ'.J!lrdaKi :jjr~ d
Ievk'llhleen~eresaJ'l~llJ·.
Kilhl 4J1m'll.il-dJi', ~ijl!'O~ll'li'i

A1i~od!'l1l:yirm i a1tJ. sene

Z!:I r

-

u~~m:u Til';>.
100
>.1C'

h 'Ii' I ll,(:oi'fllln..;. G.u.nyull

!kJ1l~1

Y.I1."Jlln. Z;.1bl!

T... rl\1Il n
al"!l~1 ;>.~lllmilk vc ~::rrL(' I ..:flm.l

t.H-d"Il ...r, lie ilk
Y.l!C'·" OJ)'I' I5'rmt

mdttliHI L.I ;r1Ll!t;;u',;!:l ::I'iHJlI

lJIi 1Il.lfl::'!

J 10. JllU~ • or

~rB.r:tllltU:Ie.r lIi!16/IJ>!IO fiil-

!Im]a hu..,~elili!"~I.[U.lJ.!tl &lm::tk i~in mcydM.B. ~llu, 9grW;1o~I(l:l1n u-

1::1(1 klLnl ~ "·l·rt1i L til.

mU;.jJi'te!~t

mU-d,urlli~Li

kOl~t!!mLl'tii~· glil>l'IJ]['e~IH.I~.

O"LJnell K~fl.l; CStihij: I;;t·~·Y.!'u). i:lt;' Ii..:: d"n;t Y'llk~lrl J/ •• ,,,k1 Roli!!

l'il

dc

d"III1L

L:l)!;llJJ:iCMC
J.h.lllll I'JrtU

Tallbll!r,il'

Ilk Ie-

li'ilUdi

A.iEi}I!lI'lIlR

FJIH,eh [{an ALlmr..-dle-. cih(lJ' p£'hliv:lllI Ka'!"3. Ahmedi blrhiri!e karifitJrmama.lrcllr. C'ih;,,!.11 hl.ip va.m I{ l':l Ahmed b:u;k::l.Wr. Flht:i l{ara Ahmed, Ali~
dc"\'nJlin or a,Lii lr)3, }elj!i11t!li~ bu r

I

lilIIIL.:. [l't ·v kl.!ir:lklm'Tl.i1 dedi saYI!:uzdlr. \Ie bu l:toelitlivtc:1- kan mllltllL!s11,1. M~ ate 141 m~Lrl.', Ikl':lu latIn her biri, bire.r ALi~o gibimil'l} l2~ liru. dir" Sir-inn 1'OI1I1·U. Ikm I p.. r 10;., ilBir I{!?I M'emo.ij,bir ya.kncJkIl ~11 ..... rl' (;:my. I" .105 kuru:s k;lI{f'1 Ha.s.a.Il. bir .l§aJlin me:! MoUn z.;u-:d~..-n" hr. Cbrd,.lnd.i kOIIl: (Silt! It•• all) Mchmcd. bit YO:rillC: ALi,hir linDiJH \Ie!' dull., YLikafl Jia~.Ji.lh I hall~ rngo.z All, bir CataJ ..ab Osrnaf.l, ' han Anlb !ilt "10 kl5J"I:1klt'TlI1i'1 mCJ11 II.· biT FdibeJj [~ara Ahm.edl bir KD· tlfe ~1... :::!JJ.IJIJ nl~1I •• h, ''It[~ l.! 3011 lira fn Ywmf, bit." Hat.rnl'lcl, bit A· id I. EI:I 1m j TDIJlUTL.uk I k '"I i :K _II'''· dull Hahl iIIl.. 1-fl.L~, IL,unru IHI"IL'k. ~•• II1~·;-an :UU. pl:,Bl..mla.r, bil"U Turk dE'\'idir . . ,·10)' .2Q .... :l9(J ku rll\, La:.,,1".J I'\du-ml~' tu. Yu;::; }lit'll'IK~en a:$ug~ ok.l~asl olnn· [I".. Jt1t~ kctl.l: (Ii lultk •• p ke~ILO:u , van :tdamla! du·. Ya..Lrllz. yori.ik D;;in ,'C tI.,ha yuk."]"1 1.1 d;]io;i l'oC.li Ali hafif adarnd..u·. Arnal"ut og. ~"rU't' I :"111 il'q:lh, ",t "I.: k, i. k I 1'1111.1 mill\_<m:_ III ,t" 2!iOO Til !It.., • Ikl.iml)'e h.l aYIll'IDdadlr.

l11ill\nl mil!.:blol:r. vG'yn 1'1'180'I· buJUllmillllri.

Tn!?ULlbl.lnl(l

JL'lIJ".I"~I"1:.[l aaattc

dolimi I!Ilru-

ClJ.lI~O)

pchlivu .~~~r.
Filibeli AJnnoodcn poLili\·Mdlr. fot:!"vkatfide dogcrli bi!" Ahm.II::Ll. KUnl .ilRi !l',ij,m !t:k yiil;::tNk
Kura

.EI-'-'-U-EZ!iZIi:lEII5:!iIl.lI!liIl!!B!IIGlI~·

:;:S5 !ir••.AHI nltn 1 lLrak dlLgl lJu 1.<0:rOOa birloclJIt;1 Oll-;;[l, Iklll('J11 I Ce~1.!r. IIt;',..nl;;"lll~ ll..ln:ylnn "Im~ ilr.
all
V~

Fcvlra!adc
IlYUl'lb:uo., pckliv8.lldl. If

woil'.3,

GAZOZLU

ko.:;Lll1Iun g;1D3:l1U 720, ~.liJsel(!1' 260 101"10 kw-~ k~mIJrdJ.

.,,:f.!ahicie

E''ilibcli. yLi.z on, y~ On 'b&ll ok· kal!.k ell.i yUh r;evil(, boylu pos10 idi.

PORCOLiN
I Ushillimonata,sl
t;lkmu;tlr.
He ..·e'c:lanodo bUllunur.

Yetken te,vik
ll1USabakalan
lkim:i yelken te.~vilt .miisa.. bak.::L.S.I dUn (; -lede.n SODJrU. Moda koyumla. yapl~tJ.r,
Mlisabalril.:"HL OaJatmmray.

I."dibe-l.i.njnAli.;o
bir dt'gU, bi:r k~Ur,

He gii.l"e~l!!l'i
AJ.ir;Qmm

ce-nl;:ligindcnberi
ka..r1;llSl
n",

}'etiliib, y€ti~jb
pel:divD.l".hn:ll11'1

~11!...m

b!rirJia', Ii'il.ibeli K.ua Ahme-dle, Ali~o -

I

PiY!i,saya

-

Kol ... AI e " ~''''ri

U.lII-IFOlO~
AV

G AV

VAd..

I

AY;;U:ltr A~G In;· rg~l~rl 4 - e /ltV VADI<

FIrI~'1 i1"...
OS MAN

:~====~~-~~~~--~ II·
r,d rt'iakllli!lti'1 VADe: E(;, ".- ;titlholl rio ri .' iii O.f.:ikl:irl. C>I'owi!lerl

II

I;

dan [JIll, Dc-mirspordan aUJ, Beykozdan bi~.j .Balurkoy lstikJiLl, F~c:rbab e d.t:tliz Jdu 10 ilnden. de binr lu e~man 18 wkrtc .i~til"llk ctma.!jtir.
12 m.ctrc!.ik ~fll"PiI0rJc b .ra-

'*

AY

VAd

H ........ ga::1 Clc.ioIl.r~ Ki:lm r G(lb;lIilrj of "'Ad"}

eAKA R

Pl."

VI!

LIJ1rI9r Ftildycl::ln h"d1lt'C'''1< ctl'.IIt

\'·U

$ k.i
e.lcI[<'i[',;i

I

Gsi~l;a.

B:mll.al.ll"

C'rIdflc:;j

:'j{l-·n

No. U R:ldlkuy,

T{!l. 4OZ7S&. B~;::t"jd, Uc.i ...e:r,i~ j~kde ~.a[]_ Nil. 33/2

I

Saatlerinin

gayet zengJh

.

F"IRL.AN'fAU ISON

\1'1,:

ELr,IIASl..1

,I!'~adkri
M;;OK

gdmi¢.i,!". ZAl;!liFT!!'1. rn~ol.:J.atLDlz iCIi blt.iar.

ber h~psi ayn tip ~lc d(irt t kn~ daha harelcet tmiij, n~ticedr<! bUUlt'lrl her biri It ndi MlJfla:rluda ntkib~i~ olarak birinCl adedi Imi~1erdil·.. Bu telmele1" ~unJa.rw....: Ga.labu>s:rn.yb N eJ.irnin karl 1.9.53 liB-at. GuJ~tasaJ":lyh Bu:rbiarun Atak'i 1,1~.9, Ana· doluda:n Hikmetin ~epi!i[ 1.22.32. MiDlar mekteli!!inden TaI.'1C:m FOl'3Wn 1.23.37. On iki metreli !plrpiler amSl:o.daki m.iisabakada Ibirinciligi teokrar DemirslJor1uFeyy~ n.lm.Jt~tJl". Bidrryette biriilCi '\Ial.iyeUe gi tm.~meragmen GalatarflyllBW'han ikinc-i QlnJu~tur. Bi.i.tti.n leltXlclcr !pl ltib etmiIJlen;lii.r: Moda,

Zafer bayramlna mahI SUS Ie k,a lade 'pi angOlnun p ani
1,II(~AI'I'II"ELEFt'

lis.BANKASI
1940 KiiCi.ik Cari He9aplar·

1 "_det :'!OOO UraI.Ll!: 3 II '"
I'

u

,.
III'

lOO1l1 500

:MO
10111

no

40 15

50
2!ii

= 2000.= ::30(11:1.....- " • = 3000.,. .. ~ 3!1J'OD...-. ~ - '000.s ;n~o..= 5250.J> It 10 J>

1 1

60.000

20.000
10.000 5.000

2,
1 Orr

I"

I(IlIAi:h!lu;

1 ,u!nt,

-

l'

II

2..000
1.000

1 M..,.,I" 1 brlhla·

tKRAM.~YE pLAN.1

A!lUItt.O!, ..
"I !II~!l
)1'.

IloiJlIlIllh!lrll'1

FlIIIlUolttlf.

YENI

MOIC!ELLEIfl.

F i.l'OltI ;Ul i'e ..... .. 1ii t:lot IJY>!Iundlllr. k

fill' cl~f[l ROmlenkl!

r

tDyl

tao

r Devlet
M ...h;mtm€n

Z.

SA

A

T

MAN

Ka[[lI]U!} ,

P. T. T.. Umum. Miidiir~iigiinden:
1 .Marc ihUySCl .I~iIii ~IJ cUi oded T!r:nUJ.Ulr
MLhh::lIllJnen

Demiryollarl
L'"lilo:l~ :iJiS(lO (Hili Leftnl.l,dl iJ.C hin b~ Yl.I~)

ila21afl ]
I1r;. Olill'l

Ha)"I:t"SlZ istikameti, Kal;;um~, F(!'ncrba.h<:.e, HayanilZ mtika.mcli; Modo.,
lAVI lrtanhlJ.l
dinYI;;\i"do;:n Ernni}'et ••h!lgnl1
oj IJrtCU

n~

d!;:SIUM(-!l'C' tlku-

r!lcu ·~Ir.
siltmL'Sl;S

30 300 3000 30000 30000
63345

100
10 3
2

lJedel .. 150(1»., mll.'Va k.n.l tcrnlDiJt .. n~.5l1 lira oiup ckyliH 1940 PC""",,,,,, gtII"lU. 5:,o~;o16 dill Ankarad:1 I!NJ:,..;U' ap".tmalLl l lin Cd bPl bjj"lnci kallnd[1 1". 1'. ']'. - Inti ITI I1Ii.hICirliik SIltm IIbna
2~

Yekun

60.000 20.000 10.000 lO~OOO 20,,000 30.000 .30.000 30.000 90.000 60.000 360.000

trikh

l:5;hi~'Yt;in :!'i1E1ti \Ie

211/ft/l S·UI

kap:.11 mr!

UE'I.Ilu ilo: A..,I!;u- ... cl::l idJ,te

l1<::r~b" iJlntt..Slllld~ .s,II.Jn. ill.JLL.lC8k~lr.

m~.!l..clif e~l<:!hlni.i t$'b.1~ Iii de

~ute

mu11.1

1:l/'l1:l!l

NI).

au I'l'~ IILrm>l!:k; L!lti1!1!.. J .. ru1 ::l!l2.50 (tk bin dOl!.UL :rl.i.;t; yi['ml ~) llrohk rJlIJ~·<!Id::Zlt teOUnOLl II~ k.il.Ill.mlln 1:t",I,~ oI!'LtiA,i V~millan VI! I.<·kbnennj ,Iynl ~ .. ~TC :10: "t 11 de karl:lr 1"""1"'01'1 r""~lLlllne 'I",em"le~~u 1ii.zllnoJIl'.
Gartrllil't'li'I~:r

rinde

25G (11k., J'U7. 'l:'lIi) Inl~~., ~WmalU.awt. (714JJ bakhm
dilhil

J\_,,]ur.1i.

YiI! t1,Jydal"p.:l"

'i!7.nele-

iil3ml!t leZk.erfllll JU:I:.;lI.:n ,my] FttJgil'l~ dCI!I v.t:! Y>r"n.iJJ.n1 iilinak i'l'in m,or'''':i!ilt l10yledlgimden 1!I!i1.;11!:~hm ka!ma W&'o' il!ln I:!duun. Galalad", Yn.zlCl IJk"lk B-ol!clll !laon J8 »0. lu d'lIlre!l.lfUII2 Ed«ar Be, JlJl.lU'() l> rc~lrc1ct

."~'''.mo

III~mta)'olilJnd[], Y'~Dlla~"k1.H·. ~J (ekltlE'l'. IIm\l'lIkkllt teminat rnllkbW!! '11'1'),,1;1. 10111,1." tcrnimlt m!!1ttl,lbifu krrnurll ya:~k.aI[]I1ll.I.fI MWlUI1'M mnki.lx BUIi1 'IE: :;[ll.ltlc 00 kombyul'u ,mW-",· '101~ edl'I·~k I t>rih r. 'I :i;>orinaml!kL Al'l.ioIar.ula P. 't. T. t..: ,,~j'n, lskinbl.ilHli:i Villidt! h~rurun :;: mCI 1,:,Lmd.j &:'. '1', 'l', Le-'r'= A:!"ni)' t ;ljJbe;l Mi.ldurHlk.ll:1"lhdcD bedeLq!l! olm';:] k vl!rLlecelu.il". _3871" ",G:lODI'
!S ,hlIU; Al'imed NC"III",t MUdl.l,l.I: CC",i1l~ddl.D

Okulli. Gil - ao llr:. U"n::L1l ,..... ckk.ln kd illmilCilklu. blclilitm('[n !i:J.L::I Vd::')I~imo;", tasdlklL ehliyctnEII!,,1clulleo b.:-hkte H.:ilielo:;:W.Il'll _ 1.''''P~u <;IkulLJ ili:ornut.:..n~lJl'~ £1LII(;OI;,;" tl'h"l. ~7132,

SA.RAc;Oll.LU

M"o;ia

!;ETI'N

El clime J:11~lrd Il:cldl.
loti·11ll

I ir dc
be

ki

l,,1t:"nl..,rl (!I

I,.,

.mk',.,o.h:n

Lrl hlr k.'~1

ldugu hl"ldc mC!j'd:l"", :it: h.~nJ !J,an::. .. ..,r b , y~rn L'liU.1 ,.~".I.P' rckmiIJl H..·nl~" SI:>'r'1JlUl O~~I:, ... '!,:i;)k!tl, I.tir tlttklk:J wnrn koc;J. ,,:Jluk Yillim

"hm~ ("k'~I, ~[cft:!r-

C DIl"a."IIIIII~~IE~lDmz~~~~~RlIl
jltli.n:yim .murb
jJ

oldu: -

Gordun mu' .• rlool. 1~Lt,; t:;... rl);):l' I , ycrnl'~1 billie: .ro.:rll!r. fl·lydl. Imill (n .I...."" I'd 11 I p.,ibJ }·ap. iYLr~ 1,,:o.,.1I1Jn trlU' I I~LI

84
-

atl
EY'I"aLllil Dlutlllm.


ml'?

Onl Oh' .. AliYl!t

10...

9J(llLk.

H:liJUkdt",n

obun mIlS)'O, p<'l, gij.,;cl
bill! ill'uham ~~~ihar

I~i1l1,.:l bcni.rn

HastabaklCI

Hemlirele,r

dlyordu. 1<:111'1 l;o~DDm.
mY

Zanl'lL<dencffi mu~terl

~~C'nkl" ill!l!:fld odL)'ur. J-J (. (;el~L~ 1;,"'£11. r'll i:;!.itllJlan
gell!lIUn tJ;nI,n..,:

Oku lu dlirekttirliigiin,dB

n

~

H;l,fl!"". pl~l:rint.;;.

fi"n
'UJIIU

IJjr

ikl t.."Jnt

flJ,-

I> 1!1t, )'''

d~ra da.bn IolrLt c.;kyim mi'1' Oo! h;.~·tt y(!~. Uauci t , Ide ~~ d ortJ:Jd':lIl i!' I' I; limy' ,,~ :10. ,r, c '"'' bLLlun U.1I~lIn J'. ,.bm.
I

k~lfl,

yeol rnuk"mrrl('1
(!dC:(G!~im.
:01:.ill1

ll)'1 l:~nc:m G"piljlrir, c:lmlh t~ hil,
nllitnDlZ IO;LI"I

~lr.ll:

I,

D,
dilY U

YIJ.!;.II

~"Jt;"nl.a..::lr],l.'"

)', " "ole
~

]~1I1)1 Il ... ·~

Hcnr

dah [l ~tJll:J. ct In. - TC'~~ktlL' Io:dcrlm. Ujl;Jh! pek Lok.J n I.a~I yinc dcllgll'l(: 0 ~~ 1:11,.1111l.Ik t: []I1.\! Irlln p"'lrdl~' mcU. drull Kimlbllir, III' l""7...~lIldir'l

&irdl. AI!;:orY8 m,_1

<;lJl ~r !:iLr tencke 5:L1Hlli j~C 1t,lp~diln E,jriindu, H"na bu tirta YIlUuZ d"J!:.l. .<.ellceoI.i dc )'arundil ldi M"d"'"I, Z(;V~Iru(l yumur'ln ,pJ.lrm,,-kt,"'j mchlln.:tin.! lal::dlr )'QII\I 'lrkrl '\_i:!1:1oo:dul ket1<h I<uIi~il.'I [iI! i~lwll!k l'iiI. IJII ~ ~Imdl thtLYlll' lnl~iJ. C'mSJ'li !.;.yLo !l'd!'meddjl;'m ).,,~In I,r.ril;ine don, ll~- :!fumur.. ,

1Il1-....... V(l.l' luki.misj'il .

blr Ikl

M:Jd"m.

d~dIwt.
sa

-

'iUllllllrlaml

b[!~cndl!'l':r.

lok-m .• d' HOi II'

Ilu; abruz_
~onrn

t;I]tnilUiI

i..Jrh!Lerlll·u lI:...nnc II~IL I'Q, oJ dill ·r, t', ., tnlll lc~t:;.l;" 'J!<:luil;unu ,m III ·)tu,; LlIlIm 1i.'lr/lLln ,,~ oldu~I.JI L.n '$1 .n''''' i-.ll·rl'>IYI: Yl," f.;~ I '''',Hr lJ..iirn_ M "In,,:!ih Oil bq, kl1-' ::;. Yl1 l~:"iTl f~ 'ien1t,;illlll. L k .. nt -

!!·... murl.nyl

ta

lun Iml'll.

k;l' ~,I I t

"''''II.,u.)l''

kadJf

p~~IJ.' 1t'n·~tI.

)'Uopll:rI.ilYI

-

EII ...eJden
,

1.:1, P'"'YI U

.... It-d.i.k' ~ YUl11iJrb"::r~c.Di.z. blr ou tb :llI..-"k

J'~'

Gt!n.lm ]UI.JJ'lfol ar.11l rr'lIk;.LIode bLt lln .•~ GO..t., ..",.,f.ic oldutur,u kn 1m,11'l >,L••• "<,: }ax1m ;S:I"ttG!1I "''''.:1 t:lclI~'11<1"'1l <lInn OClkltl. "'n. tnrJ fl anllyor dum 'Ftltilt ller y,'rnr"ln nr ... J bli;rlc yanm ~:lJ3t ,l"Jt <100 wee .. k "LLlr ~ [l ,. I'1!1tJ k"r[ar bu lid, h.LJ"~il~m EUlllh~lz jill. NI"",)'l:'l 11ikardll.C'1 ir!,
~J(lrll"'k~

J ... k.Jrtt...'{:IIlLD

~~r·..,lllr,lj. p£1 ".Inn:,],

81,11'11,1bir ~L:'ulot: lJil~· r~lTenekL' f,lh. GIH !''''3hrL rffil'lDj Ilm"ll. 1I1.Jd.a1'll
I kuc· 6IDii (lk
LI

y

o"I<·.rir orr I ;5.1Jl iilJ" lLllcuh'(' II •. 'lill~1 n bDYIlIu ile !l1)"fllll. ~dlnl1111~ Hit Do)' kls I. "11_
11']11: "L~llrI.

lok:lllt::lCl

t l'

bell7!j~"r,'".

" ".Ie
~

:l- "II. gll.1i It:an

~I'I

Ii

lJn~ ..• lll-

1"1111'

Ho~ 1l",ldUdl-

m"'~.l"u dwl.

m.:ldim. lib Il1bs)'o pek ]~!!tli y"mUrto. P)LIj' rI.I'II.I. ~L1 ,j\Jlm1ij nl, tom but nll:uk dl<,rtm bl,l 'I.Bi iI!}'l~re p",k Y.J.ra:.ar. TlcLe bLr lo1.m:l ,1.... 1:. Nr! d", nol<l.II:, 1.0 mbL.l I (llkrl K.an rumu, l "tlln i':1;l'~'I!leellennJ m,-~II...-l"""11 kill 1t:,'r~Htli1 gelu, l.s Ad,·\~ I)iIIr m.lklm· 1:'1Jr. '" .. rl:;l111~~mu[lIIIl.IlJ,. kls I. ~u } IIVDrl[]k k!Huk ]lo:1~-I:;1 .,;jill '·ll' .... nE! I.e bl lokn:r :flY;In. ckmek k"p rdJIII. 'iUnll-lrLilTlIlll }'agJlj;. b" _ li,dwi L<lkmd boglUlml!tlH .I~"'U 1m rkr-Il. fl.e<.LJlI:i ':I 1 i" YillllP kavuru.l'Qnlu. Bu 11:3 ,)"'i'l) iym~'II!lll!l"I. N.!,\:Br Yllmuri.aYI Y=~ie b;t~LI'hm. K -. rl h'T rrohmadil!l;

h