me

l

194

,

'.TiI""L
1 ..... ID'••

I IIY

I 11I11iM.
-

I In

U Incl ,:II. NOi. Ball

Ik - 10 Rum,

Diloygm CIIi

IMIYJk

iitifaka yak,n ekserigetle almdt

·k·n·· P. t t: arar ua i ••. Li muna

~-----------,

n as nl -----------Iif e ragmen ,I,
W'

'4'

UDall

1 .I~.-~ Kr _25
m.

.

1

Yeni y.l biitcesinde a~lk 155 milyon liraya yakm
__ allye

.---------------~---------------- bGt~ede akaDIBID Izaha tlDdaD yeRi
ADD1&. a;Q ('F~tet®1111i) ~ M&J:t.,. BunnI ~ :RU~O A.U&l lQ~(I blitc:Mi blikkl~fla Dl1IlM ~u 1.Mlb.1i1:L v"rm LI!liJ.r:
d9!)!JI yili g(lfi!1 blltllill

I

g'e,Urin]' milJ'Br 912 mll)"oD 381 bl,D Ye IDB&,rafln '. i' mil, ar 467 mllyoD 330 bi D lira aldutu 8&1.1.11)'0 r

5

f

,

a

,

I

." ,
Ataflrk'u Y.qatma

~sa·

nm
ali!

k.o.tm.a
tuanJ1u']&

b!l.~l1
b!rlJkte

Matele;J'!I!I

,
-

mtlddllt lolnde bu. ,RUn Bllytlk MIn t Jdecl1al.ne 'mkdLm oIu ~.

hout

Fra'DSilZ

Mali yecisi Ie
miillkat

~~~----------------------------------====~~==========~~------~--~------H-oAk- I erm Atlaur k'·· t·· un a nm " A'Dlt ka ri tiyin ve meselesi te:rf'i'ler'i
TUBFI 1!l8111!11al'IDI

nqted yoruz
blmh,c ftnQ ..gIJdllf ,.pil.~d.. 'I,illlI~fll .it ka:llDQ ta. "1.1 In Ii. b&§. bnlilUla ItlUlulmn,tlJr. TLiarl liIr.l.ll!. lIilirti hlikJl:II .d.ytM1'1lID li\yilOl l~rI. u1al. ~ !!;!I.IIt~}ILru:l11i baffttl h. ~dllo tel'll. Errol11 11ft. bril, hilI ktLlc, ~n TO ut i,'lo!.ri j;lellClI mU.d 1.11" hn-int:'ln rrt:irnl0.0;q bi(' IOJ;DII1(k!;!1l11
miill,iH-lI a.hll,d,ktIJli Ul!!itA

4DbB;

30 (TlllefonJ.) -

Ui.

Cemiyeti baZI ~qel;LUslere ,.,ealk
<Atattukil Y. m. Q)m;J"llJ 1I".:rd« !"ut • ,Ka'bir in aalml Ia= m&lItLl1tL11ll]laD Il!l'ket Ilakkmu IIIli1I Laln1tat. &qJimu:1D.I L" oe.lllll'ld.Jif. C ...

Amerikah EICiiler k on ferensr bitti erensr biff

I : I

ra

Ii'NUI8:rz MalJlIe

M,7'iil'killifnln fbi adi durulnUrm: lIaslE gif.riJy61'1
1'''';;)'

Ad

riM

B"ln.nLIi'tIll~1!o YlIl'lill.Clcktu III n•• u.j S(ir""",kt"r,q;r.
flll"'lJ'I01
'\"i!

.&dlLJ'lu.

lerfi ltiiD bululItluldul ~-.rdeIln lUI ikj ,(D.viliml 811. I &aI, III dll)
1Io1'1!1 ,.&J'drI'i'~I]An,

D.P. II
I

mb'.t, ,irkill' 1Id1;"'e.F" II'flrilip ,. ... riI~rn.bec"'l:o.i .:rn~ t'lt&ik ...tt;r1I'i~J't'Jj!P

laskammn
l\I Ilet Part;!! Din ikljdarllD, iloyledil haliue' geld,gin;

1Il~1t't~[i'. T.Uclrtll1' mU,l:!el. IIlIti~ t.~i lTd ~i!'mi;fI!li Z1 .yult,,~ tllm.,[l IIhll I) prv ""~l!1ill~·nlir.

tId muhnrrir iu dUl"umn
n1t'e'li~fe goriir.iihHi
AllItn.nr. i au t'l'~,ldl'1nll!J) - B~".ul !liill., Mooli ,r tJOlI{II", I ,1.l U! .3" Fi'lrfd'llD ,rikri I}I.I~~IIU!IIIIIh.,kUlI1~lD lnt'llInih. 1'110:01110<,.11, 1.1 !lb~' b ... 9!'hrllnrZod. i:uJof"."'I>llu , rm!>1i:· lr<lkJ,,"inlllJ ~m,y"t IdllUJIiru:lelll .,.. I , 01 D I'ran'[I mllli"ed.1 PJr<)f, Lo. nJmMI Itn.li:lundll< 1 unblll milll!lnnlrorg ..r, bllodl.U. '6rij,.n LJr kill Dokt<:JJ' lidrillil }ld''',"",l! >&1111 r.ad ImUl. m ..mlljkctlllll.io ikil. IU)T1JRJ:! t~i,li5rl DUlioril Emili Eri, • &ell dlllrum'IIDd&i::i bllhn.lIrdt nt da- liT'lliI ('nap "iDl'1!H1li. Ittl:lbu "ill· IIlj-ti" Ifl: Fril II. bl!l!!diytl!lialll! ,,~ .. ,.,. 1'1... _ lU~ml.hUDi:r.d" !llh~illll u mtlllMl.ir ll"mlnllllJ l!r'i,hilllld"li:i n killd.. ¥. Iu-r bllid. Q~k .Ttnd~f11 I( D''''lml a•. " sn. ::I d.) UlJ!llIliI:i b. I!I la" " 11'.)

as) Kenferansr
E~at

I

H• d· • In IY,I getiren Ame'rikai.
Din, IViIlrmle:kd'illf! dlMdiJ. (If" Ieee" {HI drJ Idruli r1ijnd~I\f'f:i!'k

Cmglli.

un.

run 11,ellk.

ur

s

I

Ihracatl

,urttlracak.

kararllalr
b~dbif~erl bir Ukrm

f·· I I V au, -I§o_or-.ee're I hir konusmayaph

----~--~--------------~----------~--

Dmwknt PutL J*l1ol!ul II ]_ konlfri!l~~ AJ'a,h.k &¥l IKIllwta kI!"mefi"~cl~1'l 'MIlP'J'''''. b;mdi,-i II N K.llf\l1iJ bll!\!l!al1o~ Ealll ~S'I, dar bih:C!'k. n k01lIT I, O.c.aJt;IliA!B1ljjlf lll:l'ltlM. Iitt.11!! MJr. Gen. CIOngILl ]8 dt!, 11 It'rkl'&lntil' blr I!"Ylnt~ lilt gilnlI!.rjn t.oPlanauk'IIMa.I!lIIk1, dDji UCUI~ AmflrikaJ'!i>t! hYH'I :Monlerllll'l ylll' k, jXlIrtl (Dt"mll II. I D. 1 0) ~ (D''IfIJIII , •• & D. I !:I~l CIL,IlIIY!!1t!;e,rlnl l:ll:lW ctfnl , bu nil11 !lie ••. •••• •• .. .. lIa ""uMdlt iul,ll~1'I uVlllpl!lnmm ~ IfUnht'l"l !.IiYliI'P'lI tl::': ~LLLiiiIIBMIi iiuacuU ~l!iiil ~E,V\'~lfl. pilrLI:'l'lhln kO[)i1~. l!lf'~lIdn b~d~l!k .. I.~ rlrn, n~~

rAHV,llID'E.

B1R YAPRAK

Dii§iiniiJecek bir mes'ele
!HrWli'i1 dlllnihl
I. II Hn

~ rn ..... illl1ill.n

,DI.';1rn1

_n h.!I'"rdll , . liD. • ,;;a) I

'Falt, drl." Emh!m &I

Bul'lll!r\,,,(rr;fili

fof15.rl'dlli ~aHiLruTk{;JI (l'g.;:m 5 i:rlcj "~'!ilad!ldL1'l

III'1SI m,mfa).,UIfI ~. m1}o . 1l~'D Hlln ali" 1I1':Iu:n,!!o1 r •• d.am F,,,.nli1:u, IfIj I11101, AlmLn" a 111:11 "gmJl dllln. rllhlnol ~Ir Llllln 1l'.1'I1i" 'I!I liiul IIlmu', bllll~ IU'II tt'lt,emmtlO IIIII Ir!r. lilLI'll .... , mq!III1Q glrnl~ Ill" I'lliN lie )I!U.1' ynitif; I'! nil IItiru I fDfllln. 1I11f , ... y!!tln1ir lIOn 'IIUWill! dllil Pi'll ~ Ji.liJrrlin OkU)!It~11 mllllll, hIU,. •• I'O[i'lllin lI[bl altr,lu lilt ¥I.lau II. II' Irrlr" IFIUt III 1tCI!I1l~lnln I!ll~' r !:I!, I'lOI'!IIID, bit' !'jIIlIII, tllJl' InllolllllII. 'V'llhalJl I, IbPl, ml.l"tl~ !IIlmlr ¥ 1'1 !:I!r \4UI )III! uk kllli:!N111l.. ftlp !JII:lutynul 15n11i!1dfm. lunDIi !:!tbl,U 1II1I'IIi1rl rLlntl liDrll'G.n1n 1Il0l blfu t Itl r muhlr. .,!tIP ,.. "I.d .. II:JI1! IT i'J ii'.n'I,,' v.nhr •••• TGrik OSY:I . ~:nlp d. HI JllJ!!h!TI,t Av. i'uPi Illiiiliinl1q 8 nnilllmi III II iml,!;. Yllrll.lln.~ drini'. HiIlliilkl fltliot,]:t I)U 'C!IlIldlr.

H

ULUNAY
,milloll mm- U JUn~ III m.lm b1;d. flU.Ol.u i,,,rltli' "" IIDllbnl(il1lifl.l'Ill1'. IJ. AnImU· ,II - iilliJiln "1'9 bI.r q; Mill DIll lim ol'Ullk _hlp olirilil. nul.n bfldl m ' but Ellr pamlrl mIowut otm Ilftt"ndLJ. IUIlmlI "lr.lml,.OI'YI Itl u dIll dlU~ l_illlfndBli I!!aOIlI' I - rrtOlt,fl! QIOU"nTtr. ,'1'111 ~ Jliln I'I'IQIl., rll! Illmll'r UBi\lUI:mII~ a!<U:I'Clfll ! nOliJJjOl!'llr fl:lIi,J 'nl'\k~ blr I.
HlI!limj'cI!llI'llr. rlblm 1Q1QIII qr - IIm.1I I~fI'I mdt'lItl mwl'lum II!»II HI 1:1; hllWI· Hllm k,d •.n n.Ptr CIi"" dIJ! ••• (1.,,1 .rt I : IWIcD 01mul, !'II nJmm DIn .n. • III 0. "I If. lTh.n1 ,."lfl mllmum -Ut!flll~ 1101'1 iii _ II t~lIdll .• EIIII1I1-o J IJ'iImI !II' An~1 II rflt. ~. ptlliY.mI

I.nll HAnl hl),rl rIJ!II~I!r. ElIII-

~m.

IL I'

0'. , dill)

-

Yeni ,Sa.:ah

--

_~71

HAt YOLU

Mescid-Ii INelblevi de Hazreti uhammed (s. A.) VI iki Hilifesine selam

,Saht • Imza iIe Im,al itha I denier
I ODbC

1!:~[{~~:~:p.!!:r.2~ 'k E-II • •• ·N·- . I
'II

ATHLM

TD<I!Ji

eisimn .•..•. yona ape T ur ...._...
il'

~ski ve yeni

ril'JD.~ Jukl",odar., bU,Undon

dair sifreli mekt up arr
Il_!:elllal YE'N'E,R II

Iran ~ahlan
I i.l.JlI1I Iillm:m hll... .deli .L1~IUl!!llnln MIn illhlun AuY1)'1,:11 Iilpll. filr I 1O)t'1I1l.1i11'11 dl !Dll1hlll rllur,I:l1. O$n1<l n II III rClOl, Ilk

IlraN

I(~'.r

Adli Iskkikat

r+: ,Jj,lln:,

'lLtII"rr I.hr, -""' dll,i kl-l"11 t!D~"D'lJ1I .por,. mi hilI""

D

~IILallbll.! Ua.l"4I't. IIIl1dll~ iI'!ltnklc., ImUIlDI toI,ldlot, ood","1k i,lIa' II!, :ra,pur tu.1iI1nM&, EJI~Mml n '1'1"" , fll nll11 mU.W,1 d I&r.· •• I IWlndu il'1I~du t..hlrf.......... n•• rdl. illndlll, ,.,dll t,alfbll;' "'" La.Ill!J lot 'bll

m.!!~'"

Illnd.1lI lUll ~a bljiliJU&k I , IJj,II &fI1&e&ii' 1011. 1!19 Ib,· Inll 11. III,r.al buhlll'-'l! lill,.lln'll,. - nil , _. ,aJrlqm." La. II mhl,.o II 'fInAl ad... mIJl110u "."'Jld M! blr IImlmo (I.. bl! I,. llimllrt 11.III'I,ul:lrluII;II .dib'_ b',nll-nn dll
11'1"1 Jill t.h~1I;1;,
1

rllllliID...,.. r !!.. liiitj1iil"'Yl'I', I.. t.Uib ..ta KliIlndll;illl

,,,d.

gilUlIl J1Ir~
1

111111 uillm .iml.ln_ IIiII' .IU bin If. rlI rI..jttthl! fblt ...~ liiIiMili,-d"!i 1m",.
IILI'UI

iiLl.,Itt.

."f"'fI

fII'y'!!~N'

~Y'fijl.

I th,

-52ilfmu:i',,"1 I",hllll MtI.t.lf II..... dll IN! mill ..... ILiL !til" I1IiA~ILIl [hi ...... nln II cfdlllj1Uldllol:l gI1!I.1I nuDI;P HI rl 1111"-1I111I.'fIU I. ","dLi .... In,h jltD'li" olduA,um iclD blln;Q;A, tJ· BlIlld..., <lllra Iliif llei ,<llm I~. r,rulllJ. Ii W-h.rIUll]l'l.l'q.PI- S.d .. M MUIRmml15 .. IIbII!!rtO liiul "" ImJlIIlI.Mu n hillHUllJu' min; ridil ..~ II I!'Inn,i Ehll n.loi. (R. :"l Mo:d.I:ui lliJan' .... rlli '!III U".'~i 101. r".lll1. Hllir 1'\11.1"'1. V. 14)'1*1110 )(Il l'44'Yll!.I.I111 .I. ) UJ hb,.'.ri ,""dil8v!' Clm 111;'.,...1. 'lau 1 'n .illbUl,mlitlluJ 1Mi1l11111" i"rlll ... , It'. IIIdill:t' u hu bn,ij~ l.l.IJ1fi hllr ... l de 'til. d"tI 1a~'Id Iliim, ur-t1. 1~mlll'1lr: .lIed!I'l.1 ri T"'-TlII:!'oii d~VII Cio!1- tIl .maM~'. v. ""N!'!'Ift~ Oi'!'lll'l;llUi, IIE_'lm~ IItl\ll.. Y. h.liIur.alr VI _hldl. oj .... II hu"h& ed:l'lditi .. mill! nil '11'1 In"lIttlll pmm.tt, •• 'ifl 1,u,1,11Iy1 It I.u.,.t I: i~ ..][dlf. O.... 1&n rmll'd !II kt ell'! 111111. VI IlMIdlt ruulllllh~ 'c.tZ ..101 1:.111v.trl'1u (lnwnail Nu.. ~.1I1I1l Ill"! llI'IiN!;l II 1'1.111 "Ill hi p'lllin. ''i. fIIurl f'~ln.J c1IlJll., r IldUiU 'P. IUimm .. I:II!'I ha,yr .... VI I.I~I. 'Iii 111Ii h d&ha ",~"d • .ntuemll;lI- nlhnll "fdllJ.O n ..... 11'11,1'1'11 fl I Yl.mlll' limn l1li Il'!'IMn." .''If Ii.I II: 'IN! III ~lIlIlkI Itll"lm, d• Jlunll fTlul .... 'rip Itj, i.diift d.t.ll. 'f.;di!l i lfiJlliIITH~~ Cidd .... l0 "".IID _ !I! III Ml'Ililmnlildln, If, .tllnll; illin~lII. hr. lI"."'Li I~k.n n_IIIf,II n"t', III1_hijlll II" •• ",II ~llli All 11;.- llIiiflll. v (111 •• III hloiir-I01f, r" 1JLi!:UI d.hl1 "hll'lW'. ilibnldl .. 1",I!i'JJ 1;1. II !l1I"1 '" 'UI'lcJ I'll "'N- 11.. ,;'!illflrd ) iI:!I!:.lIdi.i.II I'll 1f.",111telUldl "ld'li::a lddlnil! ~l!'bMl IlLl'Illtdtll, tD"'~}!!llItlhJ ItRftllI '-'i IJII)'il IIIJo.. .~hhnllmr. olmn.u il:o[LI.k ,~riod~ !;\l~1J1.... 1.". rolll'ilil1!11 Il'i'iII!llit 1'Ililiilil..rln m.id.~ .1E'IS!IlI.I!mi.l!l!e,rlt,e- p IIImlnd mil'· ! t, Ill~, t~llLi" .Ibi Io.]"r ~.,Ij.Imlu lo,.llll'tl~e k..di r 011l1UE D nllnln. Om.a.rll F.iu",,1; m'J:1 u:nil'I'.hr. dflb.. 10; I'" 1:>1. rlllo; iI.. IOf by" 1;.11If YiDe muml.l.!JI 01.J:.. iLl ~'ktird", i,rl'le ... kellldi~t JlriLlfrllcLl R..ullalllL' lilllJlio]Ii..1 IsUhrnl UI::IIUII;jil'lli 8nli I' 1 r.rVJa Lr-rn. Udlr. IG lI'lI!I'bli d hili .~'Il" n I lI,)Jnd"'ll'Il • .,u d. i!i Ill- liCllIml Ii,B :11'1 IImmlilhl r..1>I1!:;nnmlJ. ... Gin ... ".II~I1j] ~.... II.m li~rDl.1' U dUll on(lm 11.1,,; :lui rlkred.ull &1.111II!lilml ... u.1!; ill" n gTIo -."'" lelm ...,., Alit; JI tll Id1tllnl ""g4JIIJI '1-11111 Y. n rei S.,rir.·nil!l Ilrlul.m ...:t. ",i!lrun bu-, l :llIrl Cft~rnuhrtol!lIotndilin Io'II!II'.1II min Bll. IIll,mlnl T~UIl mihilllil .... IlIDIU H!!~~ F'o.tlml'tii .",l]r~ III I~unkl lu!1 -til nas.!ren.lI B.-nil luhamlll6d. (ilj,A.} In loll A.) '0 d ... "l"m ...lrrlor_ FnJtiloL hu :\[ -- iN'., bl> ... i" d.o..Iill IIII1!1!1C11o ItllomlAn d!! dll.P.na " blldilHI. mt:lllmiu bir .eJ' Ii~ldil". 't' "lImabun:r& 'br iI !DPlIIrid.a.c d.bil n" ild. IIlIi,rtin~, ~iJ-..,..,i1;1I'1 rflJ. n III! ",!g,. " rn.dc 11:f1mtlJr_ K.r&hal ",uti ...... I..;! d.& "k mtmllUIl n b~uutk.al y l'IIIIim. d •• i,J.bu bURl.""" II.lnnU.II ... d_

.AdllJ'''' ...... I1",,,l.f .... Llil blly[llr bir TLlrill'n MOI...,I tirmul .. I min. rldli. num ilh.ll.c ..... 1 'I'Ir .. dlf. HiI' IiIq kl'illiiQr.llo1!lII Ih Ill"l!! I t1llnd"lQ~ .llIIIuttdlr.

II.. &lUmMI

ll'ihllillt

IItdil_~'

.,.,n

I•• ill~ lfIiJ;!1f11,11J'; If 1'1 "l'Ilarmm dl!l CiF I"rl .. t"lnr I... r 1,0 lo.r, lI. r _ U !5rno. lunuld rI 1I,.I;I,I"'I'Or_ liioI'oul ..... du till 10.121. K,t II, r .• [ Sulls .. AliI Ij;gl! mU lttln VI 1;010 ~OO""III I,•• t r ("''1'111 U Ii" clen- milll'If !lir 3!1.mfll; ray Imur:JH:l,Iilli~ ,oIIl:l'" .. 1I,,1rr>'I, _f1"I)'onulI rim 1.liulJ".l1J\.lI t1.IU1 ofCl!.! ~ l"i~, If ".011.,," nl< ,00Ill lI'fllrl"i.I.D" d '. -t 'L_1iI.I!. ili'l.,;i bile 1-1 iI!LI~I, l'Ialllll rilJIo'IIt li~Il:;i LildLrl"i,llr, Ihii'" 1lI111"I,rlllr ilUItF,:1 Il!fl'l'lu,lu. II l:I ~,Jn.!II c.oll'j,j ,,'''1 i(1..HJ" .. h ",]i d~ larllJl (. rk 1.oli'iI'J,IIoJ zilmunln ~rlln '1I~llIrl, ,ful\. dll]"~,!I!!1i IHly[]k I'fl.. ,...rmh. r,. ,-1 ,1. tlln AIHln tlu liu1unu U. Llkllt Itmi.hr, IIk.... ,frorr..ql;ln . '(~'.·hp m efen ""!JI~n hillkm IlrllOdilPl ". )lll!Iil'Il'" di 'Ii.lr1!: i,dOlt! mlJl'ihin.:< Idlrkhl .. L. tJmllln fllpIU •• 'ilirl mll~cnlllr&a ill. I>i"H"LI lOliYiJ'l'II )i:li!D.Il1.ir. tin' rj l!'lIimr kEnll1 ftlllmfc10 Ilarll'l" TI.IlI.f'I ......iJlllln mubl 11'11 a.. de 1IoI1I1I, ."r""l'lin .. final Je,llI· IllrlI IJ.r'n.. .U'1IO 1.!r .,lril!'n.. ,'m., I rlnlf all lhuuml,Ulrd(r. "'1lI.nldaln lo-ur"IPl'" VI .. tr;>r,ll. ..ad.1 ........ 1 ~h. Mllhnlsl, All fib bu sl'ltll .In ~n IUfllAll, GluntlHi" bIll.B_[J (...1I<l~1I," 1!'I'~Ili.Jrl:arldlJ. NII1.allel KII~:lt' 101]1.11... u.... r.. n,rtu;lIk'rtll 1"lm",. ....... ,. 1.14HIII 'l3UlInU.1 IOn.. IInll] lP"In. lIIukt..u&l~ Calif) "f.[I.II Ill.. Ia! Iyu .......t Ifll' IIIrlr, .daml~ " Inu I~II N"p<>lroJlII.II I~ t.rn,hIlJL Dlllr. hJIIILJl. mlltter. Vilm •• II"'lIIrl .. mllht I.r Iran ul1l~rlHin AwruP;l H)Il1j;U. m .... nLu d .. k"'IIIIiL,IJlmn,i ur, ..hi. ruin!! Il~t !lUI rli.n:ilili' 1I1zllll Ii'll "'" d!l!~ If"lllJ.lli:l'e l:JIr ~ hi rbki ~lJk IL t.. 111.1 LI(. Onllloll'll1.,. Ibfrl ~rclll~ blnml'b rtl bfh,r ,.IIIM,,1i:' ,b" ..." .t"ti,tir. tillluu Pl.Ilrl!UL !l{!e-jl<hloIIl"l'nlf;j, B.IIb:D.. ...I' 1 ." a.1 nl Nl'l'mll,IOIr: .... If' oil .(l... Qlr del .. cl .. N"plfl_ II!IIII ,,~lmedl'l ,.olll .... "hld. g:i!i.bi iii .. m u k.1. yap );II1.hr. lIhll mW'k. emull\d.. N... D.m1fl.,.. i·h I!llmtlf

rI",.

bu r • cflf

A!lr,gp.a

loIIlI'lIltdllnl

'&ullllQ

AA

t

,&"~

,.rI

"'I

"rr_

AIlIrtn.,!O
Amnlb'!lJ!I}

(T~lafMIII)
SlIl!.di-ljoe kUD:ltpl!l!l:l

dill" bi:r P...... i .711n 8:bp Edim ...,i bp-,...lJ1r" u It.p~lID It..... 1> ... r.. t rl.. rt 1!lruhl" GLarak RnmeliYe tlk _ ",I, go..J(jmURI,;I.Z ffilldq. P dly ."F _ raUL ilariu Cll.lip .red]: ..0 1'leli ",Iilll wl'.tlDd..u bi r t..'llI'iT.&1. .Il.bru I!tTllild I, I:iln.lLb.,lili bUll' ... IfnLr iIJI..

UIIlIJOIH

"Rum"li 1Ib".'i " ...... h I~ vuml~
-

I

Biz: lI.d~lIm. h~lrn

".,1111'11

YIn. !lnlllrfi'Sl'l 1I((.ru.l:I" 11 1.111 ... li'll'l"Utn kllnqrJ 1'111'1'11,. Oi'ln!1itrll :IIkori adl,o:rmu:, v.. ph If.s rnn I'I"YJI'In 111111)I\II<I"mUI. B Ir n • ~ Pii'C'I pllnilU.Un lICInJ!'iI '" - ;J'ln!l pilrva ,I ~r flnnl Im!oo n~l!n;ff'lb!~ - E"' .... llI.lnll IIlr 111'".'.1 ~I'p hIbi: ~III - 0 IfdilJ, ",1I1l11ll1"1 .. Diml,. Dlh. ",,,.11t nl mlJl.i.I"'J falla' AI1'Id1nrm1ml,1 r. Ilk PI~ , - kllln (:I ~llnml'. filk.t ".11 la !ml~ !ldllmemll. EI'l ~ra an1" .. IJlmq! idl, !pi'll" 10. "UI] IIIIrva~ III ~ bJrl d.lllml, ~ Q .... IIIt~ nQi'1 iiiIf·arllm 101" i'I, USllrrnlJlll AI.IIIl:rIo!'11 rk'Il~mlli bIN I1'II.m!.. 1.llIIlumlu [11m Rua Sah 11!'oI1'I11I', ~rh."'lr. !II1oUIJlilOl, 'IIJ.III. "llt. ~J" N'Wyat1lJ; mIllleTl.IOI!r111 Ilo.lnaI lI[Jnll'.lI1 1.II1I1q1 I indl 1... 111.hvtl3YClnifti Rliliurn 1 .Im !'trl" n. I"UI !tIm Ian Ill.flnl mukllY," fI'Il I klilllllJlI: b:ll.p,.mlG I; 'NlkOJn. 1LiI1'I1"rll'l !;oil. I[J J) Iltrrw II mll!tlUr Ohlu. Iln:y~ GilIU 1110 ~IMI"I 1... 1'1 !!iI, l:illhulnln IIFlHI' .dlril)'lII'f RUI IUllllnlli ~1o.1i111RI.n "' .. rml,tl.~ m.1TI I~kfltl '-.ol! IlImHrmn l!;In ....1. r.,!lr" I ..... Ilu m.dtu1hl Amerlkl Slrl" D!!'iI.' laller'll'lln !I'llrCltmml UjJ:t.m !lJ:~ ~ Tl'l.IIN.n·111dYl1inUnl 11111.$Im.

'I~.n:n. !I'' !.

.arkllfMl

...u.

I'"

nm"

)l'Mlllul! 'bllr Tt"amaUiUltlfl 'ilia $ubat IIYl l(dode ~11!1J:Iblllll. .. i(l~ c.t'1: 11111.11MO kl111JklliFhit k't· fUe:stllin r.umbl!lld. k.aJl.cul .. n mil de'!.l.B1"ful!la Kf!:mI8le.r1nIn t!.mlin!ul. SpID., YI.y:rti VII Tu. ne! Umwo MUdOrU1IU. nJ.E'* tlye TurllDll Voe Oti.'lmtibll lKu'

~d'" hl1b'mm j{loktcr" diJolllk
~h.lt, N.,])alJ'DI1 "':sill It'll Ii.r~da. Efl.i.1L i,1erin. iDtikllI ~Lti~ rL"':-" GiIlli!, do;"di ;ril!!tI Ll'kir(, Ittr laklik kulliU'liLl'fIlI: hu di!lfllki !DIll! • k to., 1I"~'jj i"i~ Frl1n .. i'l ' I~.,.lriy", UlI;lllIdli.ki d"I1IJ)~ 'emir! il;i.D 01. <IUjj:L:!!l11 hl"~11 ed ,..k ml,;lh .... e'NIllln '7J1nl dr-lti,tLrm .." mu".fJ,,1r "I. m.. ,tu, 91 r 1Ir'& l'I·.p{)IYflll liifl yini! TlJrl£,,.,, ooh ... lin .. i<!rilcll rtt'rr'r~1r ,t'l6Hen rnabrlllll YMi~ril<:!rf1:l y~ rI ". i\J,,,,. Iloh~millllll'riodJe!1 bi. ordu L•• ldlil:li tt'l:Mir !lhnui Ll~J"iti.. (J .. lip ,,' .. n-d, .. :I'[ .. mH'lik muk:I!rluc m
ftl'11Df'fiillI

l'I'Iu,lll.r!

~'lnm'"

rum ulldlUJl f'!~ Itmlttl!l'. b,t.a ~bul II ,gelet'!!11 {DIan hu

1l1!!,"yl!.h kBfIi.e-!l1 va.punl:l!i kllbtllik o]dugullldB!tI ~ehri;i giillil1 god meler. t~in Denl~yoU lin ikl .Ill r;:U1: '~'apl.lr' t.emWl, ede1;€lIi tlr.

IUt!11"fI. all,u! m
1:111Pll&1

(lhnu'~ bir

tlLif,

rJh.J~

r.....,.,r.

I,

~d • ikI J'l!kill

IlSIDU

hlullr. B1IIlA

(~.h~,~t.ul "'''I~jlJ aDorn , d,l:Ii •• ... ;\'iIJIlud.u WDn klllllii edoiP]., Da,. R.uF' ~J"j[", "hi P~ifamlMTjmll C - .J., ) m k hirllll~min b1JIWlcll,;lK\l IJ"II - ",hIlL". Ilumku" i_ :R.. ..&.:Ii 111l:1a r.:o .. iki ad.uD bhna.:r ... etaJ1lruI ]d'u IIlJ im~Pl!' IHrl; Ih. kn.J r l...tIL,lhr. Eli ... ".m ..u1:o. "l. l ArGhk Cumarteai. gijJlIl sut uui;1J. ;;J"bi Nil.lm. Gklu Y4!lf: d:i. lir

~=-...~------........... - -~-~~~~

"II

iii]., kIIhi Ii II,] on ohn';;:lllI :uijlli.d .. ,·rla.tr m Ilh .. ld" •• ' rlYI! ' • tlh.b.mt mu .tb.f d•.llildiflo di1'6 ~ "'lIp "".mi, vc (:'~U-p'l;il lim t&r~rmdll1i NillAml eMit. adil .. A "I" pill bi. Illhr rhdall edi1dl!i:iai 'U' bg mU.ltla lJllk\i.;:!:a.F(!A br. It-.,I.. il1~" ",l'llt!itini rLiln ~trni~tir. Brfe.:J'II Gahp .f..,dl ",II . lid .. im.. IILlJl I." ~i~~ .. i~d,,1'1 tililhat "tm!!.Ii 1lI"J"j,;" N'1:F'DiIr~, mUl.bedlOllill ,... ,);'1)"11 tl.. lletjM1"~~Llii Ii~, oto~ll1i. t"r .....

t"

mhd'ilirt d.b.

IIlJlIlJ

,tullta.ll

RIll"'

"""

foil''''

Ilir ." Ie ... Ii\m .. ri·

H ..iiV!l hdurnm {!Lo\.). nn cn blJ ae[i!m ~"ll!dir: .E~lilm .I'JII~ Y,I flebl~t:1l1a,.1. Uti,HImIl III,.". ¥I IlIIl'Uiliillla. hi mll1 1'11111.11'11,EM-D11imI 'ill •.iI'iII. ~i1 hilltlibilllilhl. IEi.YlllIm~ ,1I1!),,"1I )'JI "'Ill~n'lnltd, 1ll*!!111Nl ll'Iw-Yb !l'iI M')4MliI'~ ~nlilr-I bti"1i'Inrllllllh!;,~ Eit" uUmQ I!II'~. ". I~~~ taJl1liil _ tnlllrJ'lO, l£u..IlmII 1.,11.. J.!Ii ""'lUn £ul'1"lI mul'la _ Tin. IiSHllmli .... iII)!. III " - I 1111] tllnlkl1 tatll II!!. E ... 5.1.1. 1.'1' i)I~ nala Nv.u:tht ... hlraU CmmIJlutll mD'lfI~ EaIrIlmO l'll,k, " III lillL.I VII Mhal211111 GImkln. ElMflmQ " .. ,.111 nail glrli Ii"Iblpl Ittl mOfiiollln. 10......... rnQ "'lk. IHllml! ~n1I 'ill, rilli m~luUllm! ,II. btliilt:UDlDi 1llIWIo1!;i11 I 1;'
M

]!.t,30 da Tablm lHJtdly~ p. uDo:nmd.8i lith- l.IJIl~ ~}1 V~· r.ec~lrtir. C;~)"nl sUrpI'izli 'Ill elilel'lull i'~~~!i i~ID bUlrht I!lr Yl!.pl~:mJ!!jl1r· MUIli1l~mlf''l' Blrlilfi L:A)"1 !loll: r!l.fbet gO.HLI fir tetlir,

Ogft'tmeflle
Tani e.meldill]{

nn

I:th'birlllrinli .. lid.. tm i ,1.mi1!'" G ... lip _'ullt ,...iT",t] ~.. taD IQ!lUlIII d I Dnll", bu IUliU)illr. N IIIC;1r .11.11111 k.!ln litH!li m"ltl "l .. J!'.b,i.liJ-. 1!I(!)i'r .. Yot~I' !llgyCIl .gm '1.ImlJZ C.I .. bf!dirmiltir. T!l1"11 munllb.1 bl1. lUI 11!!~1 lillmli1!1' afml, rJtJlunul'du. tOn. .. ~ '1'1 .';rLl! lrahili,J!!i leTID; II'iI'filn Iniolll J:I b:IIr ' ItI~.rln~, TUrk kn ,1.. IlmHIll.. r-al;mHl F:rl.llil I" In!<IIDrnln 11.. 111 1."r!1r! . Ir, Lalld .. mil .......... !.rinde[l t&m .. ml!!l1 uri 0]1.1'1111: TlJrtiJ'1lo rn 'nr.nl Ktadil".ean I(AFl..l blr boorJI ppm" .. lU.n.dtru:ade I.i~rl IItIO!DFuth" .1d~ I~. mll,T.U.U IJllIlul'u;:h~. F'ranl&llu I"" PliiDor kUoli!lliU

n"

n"

tiJ'Mol!'ti

.~I!i-sl ..rl.. N'1!"'lDJ
i:iiJli'il,bl',

Cl!d.iili

tdi8iiUiJiu
b,!rllllll

J'1!riUm",k ilit~J'rn n~ru:!1.1 .!;eoli... d" 1m .."1,,,ID"'Tl \1~'lI1 emllk ml!ol!bu-

dIllrU~m8l1!:1lDl!I

lGiiill d~

mu-

riYt;tirid.

de\~.Dl rd~ldi
Arukir'll.
Gl-l}enlerd~

elbLue. If!hrimL>: olmll"~lDd::m 200 Birft.m~Dln eIDl!kl!YiI!: .:."in" h1c.sjp yo] dAki lha'berkr. dlh l' -III gitlm mDdOril t;JI'·a!mcl.um )-.lanll!.DJIllliI VI!! ib,fl~Ii! b I" kern yetill bltJLl1!l mevzulJ o'l.mIY:l~3 &1 bUb&ll!la bel5~~lhm.l!lt[. i

rtM!!1Jl .n 11m 1,1b '!I" !!tIi I '!lall~II:1hQ iI!!lIlO!III "t}11 ~I!'I& Jtolilli.· lIt1ulJlllrun'.... IiIlltfun 1'lkrl.'~'1 g3U10_n. VI I.iIli.illf.ll'I:I[J ~rt~t III !!""'filne VII ,ill'llrln. Efdill. \11 1111mU. v•• t.yabw 0111 ;!Ifl IlJitdlo min halkU,1 ec:rrLlnll fnima .. U'nI<illr:eJll 1I1k1 mlnedUlillLltl iii burgR_I •• mln,l, IlffiEmliJ. ¥lhaIbl

,.,.HI ~

Yoll fI,mLlUahJ

1111:1.111'Ig CCII I

It..

IDeb IIu.ya va.puT
.!IIIIU(:t\'ekHlu i. fJ1alJb1I'1'1'I!J ~J!'l!llhg.rna liill rOc (aatls, Inebolu hlkelesine hllff'n JuJd:a.rtll "'Ilpuru ile' yapllru;lk tllo Dlu Bdn-Jeri!} y1l.k "'e yol1::1] mlktanw "ar~b.l'B Ie GO· rumd ' O~adlg.nG8In ikinet blr vapu.c tab.ldllini !.&tfm1~ltrolr

&11 Jb.monu

M'~ gutta. vu·' kubulll.n plin6r kIIus.ln.d:J Sa· -------0--3o~n Rocca.! Co reli'nln "'UlDl!ln~ :ItI1llet Parl.l!lnm Oil ..... Bu~5ehep olmrt.li;.lrul Iltlruk. piJ1lt Nf'G gJrun -tll::]]'Il-lll mUnllo5eb.etJJ~ yll.det CQIa.tLn dU:FIi.I!pIl.UlDlD. 1m plhm .!!y:!,!] topLll.I'ltldll, ~ Y'I1Z. g1IiI'J (Ie oel1lUD edilmi'tir. il:ll' lllltibdNiilI b'ilhll'iuu.1d:m Iddl. S... gUDkll d ul'1I~ma.ila 9<G~ "!llle .Mille'!. Pt,r'lIlll r-cIN'I bUlLltn alaD. mUd!i.b.iJ avulm!:lar tevBU l'IaJdnnda. ttdll ~~II:J lut til bJdikot t&.It'billde bulunAI'll.lr,
Ell Ti!tklkl!l.t !lDfillndll :mllsl!lo!!t 1111.1_ vllda.n allmml~ b~ !l.dt~ !gto,;-l'lI Foil. lif rll" fl~1 flrlu trill ,.... Ifr<J1I ~yO: milhlyt'tlbulunW'u. bUII tile Ut;;Ull nlzamlarlID [hUn e· j).h",.lt: 7.1:1; ithllilt DI '1!I;.II41Innlllu n~LM .. t&K.Ibata ICIj:Uet'rll:. dep bir iji" Jritap verml1i3leniird .. :!'ib.dll do temillit mek1u1;u " llr. rillT1i~!rtir. DUru~fL t~vBiJt."thldJaLt ta.. lSiUlI...tl;odll AI i I">,,, tB.dd~ illmeal 1;1.0 ba~k,<J S1!'rnHlJ~ie- lebifiin lnoceloJ;2l d" $ilhll ilmiild'. Mr &'''''9. RI~.I' 'bll" gOne bU~.k:llauilt..l". t1qi P"Ir' ... ri l:iif OJ r\.. !o1" SI Iylllri

H8.Jd8lr~lIda adli ta'klbata ~ire:n milldlj:iler

30

(T I~ronl.)

m.

*

ml~lr.

m Ill] kem ere- uC-UI

n]IJJ.Illttl

ba-

*

~uyms hl!flMlilml kayl:lfJUliIm Ikl )'11 z.ari'll!l.da, b1.1,elbnhderi 0 IuJ.dll.lI" ~~k iekmTl'adlm kJ, bu

:kah'll'e IlImu1ii.':h~.

:Eti"afJm~

f\IlI

1I.II)I11lkDI bile UDlI.tmillil bll IUlld]lO.l'Um. ArndA.ll ~k (~B

V 8i laD: Rae.he 1 fiei'd
DoktClr Wel;'ks, blnb1r- rl d D l!;onl'B nHl:lyel ~lr:lYa. gllmemiz,e l"lIu a]dli. 'ZtJ.'leD Wa,.,tke l DellrLoiD bt-:r ik~ Iu yu.LnI kll'o'U I'II!L hut.alLk, ub.1!J: .b.azml
kilj'bl3tml~
!!llylll1:dl.

- 1'9ll!r:i1i. A.m.&. Hat"r'Y 'OleEmilie'ri, Il'ralcLln lJ"lJflli.rnw;h~ bil" mil. •
Hal [jUny !!Il beIl:Hycrd",] Hj r IiQI{ I;11n,=llel'. bir dam

Nhwm 'Kemal
Ie yokt'll. Ya.gmur d.a..mhdarlnm 18lak gilliiltb"Je Di~a..nll·

den, btn1 m~}'.me i!denmll4l,' hur d1llict.ol:'lann. jyn~Plek 11.. mldil dQl.lqtl1nm yerlerln IU). larull blrb1rl1l1!i kanltltmaga b8.lIo'ID1I1im. B UII!i m z.lnlll.

Jlill.ice v.e' beD, Bev1 D t:lmlUiIlM ~dela. bayrnro ynpIk. Mag-gie b<lle, J1~'~ h;:LDlh!, lill. Hili J'O I!.OytlJ'k:~D. he r
~IQBD

Rarry.

,olduf'u
911'

gl.bI.

ilTklWllZ-

d.an bir vee: ize
-

\fU'I'du:

kaCII. at

gell" de !'&loch mUlw;p edlli:r. HIlIT). m~rojvendell !llerli:flll ana taJohb: - ,At llItllnoe- mtDhll.p edilen kaea B~ne ;jciru'l.l Iudu'ill 'MAnte, dd BuqunJll bE· ru.W It:lrd I!t;nll!i!livim _:I, "'cd~Jtde 'JiJir t11l1db,t !,".l!iyt ?U'. o 'illIG!!, n.i~Dlona hinhtllj
danlu"<ierken. kf'l'ldlmi bq ;jitill.

'l'i1'Wlld.

lr

dDrUe-Uhlr ml1llkinJo ka.DI.t1.:nD t...Iulml &pllett:hD. OlUmdeoD. l.ldlra'):ltan, MmIoU12l1k 'il. uzalIr 'blr diyara g~ etm!, 1'1-. bI,fdl.m. BqlilaJan. bu "~:ln o· LUila.r oM:allmda yu.... a'l'l&nahiUr

dig. IIlurdu. 0 u.mnn, ISU \'<!j'El min Poi"!!i, blll'blT'llle kfi1'lldrnk. DU. muayeMnalll!nl[1 kuytu !;liT ih':l k ~l'Ill'll1!akll. Herhalde HfLU)'. 1!:~.J~ndil!, ,!!I'!"Ii. b-e:1J:1C'\'C!n hamn ~'8I!jlnl:D lekrarllllrunaal h:11II ~I le\'g'1 Lf'ali1e eden :IIQzlnlnhl ben Ia.nn mLnE'il:II'~lM lI.[I.UI;t"lo.n &. ~Ll'Phklan ~ir !llmO'a., Harry'· de Clerl.n hi r i.. bln.kacllIiEl'II nw. Jru.J.Gma 'l'fllip Il:unldantah min e t:mcm.l,u. MEllbu Id 1m nUn.[]e, '1'1~ YlI.PIIIII)'& ~t:t!J!l'lmi k~'r,Igl ftntii[lle !!Qrnn:hm. ;jim: I!lj.zl~.L".ger;ip glden gil nlere, Br - au kadar IIolWclet be n..I kor lara vfoYlllarn ragml!t1.. blr IIIHUn bunial'a UZ,,]] mllddet kl:itll yor... Sen lll!! det!itD? labllm.UiL1L ,J:;1i.$terml!)tim. ~im, n b1 stda bliJ nile, k.ahDlI:lil !:l BJUTy, k!}Ullnnl bellme da· dI. bllrlje!Y blU;!. Ad]" IJe 1l!I1II1lJA I;'tnhli'DI'! TII!J1d.JlclaTiml.ni· ha I!ldn~a dolo.dJ: yellehan~h!.re, De i'le- IJ:HnllrJere~'1 lilian nl1!b~tsU; biJ' gerglnH- SoodElU d. ~tJ..n.mek. dotit: VI: gtUii!Ui~e lcavuliltul 1'1'1(1, ko~mtLK .mdiJiiI1IiI k IdJ. HI.;: kim ru de,tiJ ;Ilevgillrn, dedI. OnD kabahal ylLlDlZ: b!!nlmdlr. T· Be, '1hmnJe,Ulgiml balLll.IJfl edip ~lmdi ~1)'Cln!W!L YI!! bu Itl\ .. ~rnJt 0 dereee ihtl) ...I:m:L VJIi:rhna IIjllclflJlltUdJ. Ra.ny'nln (I... dtk t onlam IIIU~ln Irnvve-tle t\l· 'VG Em blililmlJl anuliiJ'lID tunmak prlUfi1 ,g4it!!rm~, •. nil gel:l,m:lelt; ufrunda y, m!I 41FlLbJ: 'Ila.rry. W s.iW~rind.e' tim.. B.unun!! .. WI"1'!.iK'I'. lncecl'k hum:Ii.. Zn rn.b.a.ta. 1m VUl,'ld:iJm:l4tlm '! Am ... nUDd. biIbil." ,h:lm'I. mDbnyyilKlnd!l!!, qk Jill. bd ~~Ieil, IllUI olmunlill.D kllmndudgt'ill' l!.m.m-dl., Iq B yquklult bllii, kin' ltIrlll ted. lem.'LII1W:J lta1!1tlll,l"l 011 ""l'virme~ 'M_r 1llmIt. ~ 1l.1iIi]!, eml phlJ'dll!l!i Ite kaftan b.!odbabtl'LmII hfiJ"l De. IIlhl .... d!L.b.. tul'll. k~mmm: hlri fl!llH !iI~tabllird1. Sa.a,dcl, t;tli cl"ta.L'lmd.a IrurulB!l "eg.it bill' ~lgI m.e df! .ollun~:II'iIlydWD. tlNL X vab gib. bil"R!l! d~ ufkUllicU t~ 111l1li Bost.on pm'I nrll f!.i. blr' ba!J lukllJ. -:evrllml4 Olll:tah ... - EYe t anhynrum, h~ Idftlr III MIQnlll!ld ... BH-a"U Bidl! En d1hLl'J~tumllz.ZJmJ.a.Il par de-rim. Elln~d!en Relenl )'ap. eel!: 'tr!'nll Mkl!yOl'{l illiJ. Ha.r 'kin blilytlk' Q.l.ti. II'Cfnin 'lI~Il· maJrla II:U.UF elmedlkinl1lblU· ket 1111tiM. 1111.1. blr lb.ayU~. nU ~ia MljlilldL BanlELk- 'orum. Be lindl! k ::rdlnbd y1lJ\. mArl vArdl.. \'akllf g'f!~Ii:'ml!!k U· tan bols.nl.FQlll1n1L yaimur yamll.rmnz; f:l.id!!Ri vok. Siz.e, ylUI'?, dvar ps!ll.o1 ....d&D l:;!'I'In.. ItIYDmu. UJIdrta, fi!lcrin I6'l!;:tee DC d~ t("~'kkUr ~cr[m. gitUm. Sir ml!!.lI!ll'1I. ~'er1erJlp gin!! 00111' NI u.£a.k bir ilJntll!t bi AIII' bill1 hll8'tah'ldao ,1It1:1'.1m

bUWn me'll'eudi.yeUle ~n'

MJ'oo

Yen-

lUlidiim JIJljjIl erll!ll !Stud tIER ~1ll'De1erl d.ll.tl.J1md. b!L§liilD I.lmIJBtliL". Dj ger A..nkllnl: SO (Tdtr(lDlt) IBraftan thtlyarbl: slgDrta.'3'l "\~11r b1.llullill.n Orta O~Hm Ifi' Be1.I j, '~iI ml'lla~ C'eIl'GpM: Cem.'. ~ilodllrlUi!illW! Gilze] s~· AII_rll! .. mi~t]rl1.fJlJ;fllJll. An. k(l;Qul1~ 1 ,,111l1,li MO tluihlndaTl n&Uar ~I!nl ITI11dllrU Nih.t' l»rokfu'hm i#JI r.:1.."'m~k· li.k ....!lorio ... ~D PI'O ..,,'1li'1lJl,t.,•. h~ IlIhut!!1I yliU1lflOge g!rl!'i!:d'tn' f Ad I Erkmt'n ''iJ'l dUmi!jtir. III 1'Iak11l'l1!11. Fl'lkiliC i.lZcr I',ii k.T. pmiD 1m nr ..rillt!ti XlI1'lJ.d .. den Ca11~a Bllllumhg, 0 CI. Ge" IIa=Wdu k1.. ,Htftr 1ilIl&iI (J 'IIilKl",tl 'fI !. D iJmlolllll;n otrulJ'ak, Erzinl:8nda takm& ev'er !I.T~ rllbt J III h.tllJ,'1 flL!:D'. rekh b:.w.rl1klllr YliPdJn!L.ktn· tel'Mlkn, ipUk fab~~I:d.a (jI. J"ln. 1J11'. h Ilk 8 YlUllrn ba aDd 'I' lrtl'r. h.llP bifetllm1 .s"",ncmi.t.TPld r. Mm ..L P"!l'tf ..i!li'll 'Olll .. t& b t;o. ,f"YMIJ, 9tl~ l1aft!! ~' An tan., 30 ITl'lefoIJI!.) itJ!lUi 'f'tlhl: Y"" .. A m.dll'I8r iif~ "l'IIffd... lain" t..'h 'fm:i"'IiD. EBillc,~ulld. :u1L lot: ~iilllDde:J. };QIlJl;rul bqOD uat ~[UIOd~ Slq. ,e.~ k&1b liAtaoda.,18J'l1l bD.. :rolllM'...o'!Cl" Y~!JIl'mih?Jtw f01'll.JI1'I I{u.r;fl ..... ul Doja tQQ 11'lnh ,..,. rmdl n.krJ a!!!! 1[~1:i A V'Ul!tul"y;j,fcdl::!1I l!f.l,CfI', 'vllli~Pi1 dlll'ri'd.r 'pll!1""~~r. !Bdtl:aJ~ ill (T'IIllafgnl ...)-EV"I'l)lkl I;'E 1:11;;1 ter:l til kma ~W' 1 erh lec~nhll iM.g tlll'l\mhi dmf!J!'il~ Stllrilllli.d\l.ld '!NIrll: h.ll !lG~. uU-a 6iING bfBII Ulnn. Wi MiU.t dim blttJ~ ....... !n,rlt'rlo ~ n QAntmlllil'trl .. h!ph,"&nl di ..tp. Pllrli.i b.... k.mll1.,. ailm,r;iJl, lIT'" moomjl[llil nun,. cturulllbllH'tlt blr a.urumR gel' •• m:tnll',II; ill:1I.I'II~td!n {lh ..1 clplinr'le 1 7£(filol>iden, fl!ll~da j'jI'61om.i!1d· !ill Inn1lllllftl; Uri lJiJiI I~itlm:li:r. ... tmtlllllmi ~bk [1;ra:.Ill. ku. giRl!' iJ,rUJdibn dtJjnt.tuh A 'Ift.l,lft ~lkml'. muu;um 01.. 1 !t,n ... dltL blldirllmtldl!-dir. Bu UlkmS rumllllU,. G ..lllol.a. E;,iIJp" Q ,-,bp., .evlert lI'lIb1,ndqIM1lo d m'!.Ii: .l bir b"!1111t 1.. 11.. II:tll Imu till', ,'IMIyf1M lAifNltj. ibilIId' nllllnrtlJr. 1'1110..... .oIIli:l.r. KDlm Hahn, 'l!tlll!'.. 8almttft ytldiJrtill"d4P1i' ''''" '!"IIJr[11 .. ,...i>d' .... l tlil rrtl1i ."onu~-, UQJ"eo, dU,nBa."md,rhlr 1II0I1' I1.. :r1I[rilll __ Ekim 11'19 a,,1 ",,,. hl"l'1#a ImIUmlMlurum'IIJ I&J'flDd..... 011: !rad,n, S8~ ..,k.) II'. d ... ~1rmlltu ()r ..1 uJ'IiI, Rilll! flil· h~ nnIl:anl"'I"'IDdW'1 mllr~kk"[ b rekd at tamm JiI,ri:tM'l. . mllle l'it.rrl> 11U h""tlL 1111;1.". I)' n n.r. hlti'im !;'.. r.j;!u'In"1l Y\t~1. uk .. btl" b"Yd EninclJ.Ilti • m.i!jUr. r!o!i)ll!. Illn"~t 111.i ti, ~ m (On.mil k'lr) lL:dIlVL!!dillillflir.

l:JakLDll'lIm iI:.i!c.z.gilhlD Y,lHiJ b.D.. IllldaJd diUYA:rda AlI,I'1t 0 1I:!'!l1;! a1'mda. 1iI:(!Il.l!1..I hl,ylll!m1e ~:~;r' t ". A IT .al!blJd. ]',jri.,i ~of6r Nun. a]J~!ItJm. SwumJl }I1lzU.m II 1J. g''l 'dl..r."'cdm klll'i,.Oi'lllll ij.tUlJr.'I!!1II UZlJn b!lilrbm. SODr:I lI:oy. dll Jdd.rkfi .:I'limli, b&jUltlllI 1Ii',t nil rndan , Jbrry'l'lln bani 111'1 ....... It. jl!tl'I!I!laDml,lir_ Ali U.m;tli. "'n~p gonderdlfl mf'kfklb~ ~ir 1J.ldoloFrlOfilJli biILIIl!.ItJl,l']uine .... dlJll"lI,hr. Vn.iy, ti ~k t IIIil,,:·li !:lkiUdtm. Onu, l:iir lIi.el'e dah f{r.i,;lllI'Itr. ledlr_ okllImPlII; he'Yf:!lil!e d.lJ.!iIID~htllm" • X .. mull" h" tlJ.hll~~J !illuml. B()c, 0.11." ~1J:.e1'" klllI:uBlHlU. b,1!1''1I'k-"huIB!l l!il' !J:\lnJroI1 .ilat:IlIIDd" Ifl 1~lliIde !:iiI' ::i~~' bklLul'llm UIT! I hoir i{i:,r"i .. nlm~~i!loJ!, t1~ Id,inill .a~ !III!!, IL!l.E!HIIkla. !l!aJl j'1Ill, ufo'll "llrIloI1!l1'.lfi'l ..... 1:.. l:i(,p Dlm.let"'l1 It&bir ~OC:l.Ilb1 b~nzlrQl'dum, l>h'k alii: .!JiJl7l..1;llillili 16111101, ~ in'il; .i'r .....;uJ~ '1,.:Ii IIQ!ii liwr hl!!p"l1 1M ltrl 'h.lP ll~ylebqllrillrdU: 1{i.1r J1;IflJ _11:1. mlh ..i'.I'II1 edilmi, ..Sev!J1!Hm,

dii; ... 1Il.1:'IklI!! lI!,~b ,"riD' ~f'" J'nwl1.mltl ..lr. YU,lI;ll h.'lIult". !I~.J~ k.lihnlmll .IUUk .T'llokBJIL1l1:fl1'.
k(1IUI'(IJ'Of

,..I!.u~

lirl!t BankunliD J mi HII)'a
BImkUIIIIli.

'*'

Zi~!d

run

~!l.n, 30 ('l'clefonJ.a.) sermSj'f:gt· AD::Ido!u Ajallo!'ll ml-lDllrlanm.!l nlD l'on mtlY0lloda.n 300 m:UyclIl 1222 SSYlh kBnulJ, b:Juclblnc::e Itn~ t'llnmJml.~1] b kkll::1dlllil;l d!!vll!t ilktis d"L tekkOlll!!rl konun bi.!!!lnlH Mlfcllll g'llndeml .. mekblik ;5a.ndIplia all.!lfil.a.11!I.l'I ne II.h!Ulll!3tlr. IrJallys BlI.kB.nllilD~ k!l.rarl~· llnl:mlf ve 5l\1ldl~ bli !Je'ldlde sigooritllsmm t<: bHg!ltta bl,;llml1llJnll~ur.

~llkl:n hYOJ AnkI:F!I., an '(T.eJf16ll.l~)

A I'!a dQlll ajansJ memllrl:m dl ~m-llkli sandljloa. abm:b

!!.

lhtiyar[jk hltb~k;ll~b~lan]Jor

Orla ii~felim

Cepe)

"'II"~

z"

*

'*

ge

.*

i"ENI

'IABAII

SABAH SARAH·

I'manya iri n e i

Pl8nd'a
A 1mlLn~'ll. ,imdi ~1It:l1n gGrU,mdcr-iD 51klot !l:rk!ild·
.fIJ

-':In

A..o illIIX'R, 3d {A.A,) :IIIa:r- 1li1lloY" "IIr~m, tt. : \'I!I Lortlar K!mll1'BlllDUI iII,emlELI 'I - ])~IOYI!. IIfyOIi ibLiJ';U!lnnl l ... IIhlltl )".a.:rdlm. kredl.l!lI~ lfun::lO' t kmll lizulne., h'plli blr baldil ... mIJMgetlri1mek~ alalil zi.re d hit i : .EI.",dl'ln 1.1;;,-1 f!,,,,,dl\,ll ]1,1\1 [; '1lJlDp ed.eD, SPIlB.Ir:, Ilynst ne.r;&a m~l fdell mllmll11ketlc:r It;rr UIII hi. .. lilt V8 maktn&llln me.mleketlo kd edllSUI!' d~ml~H[" ki: .. tuher YoIIrl.ode yllzde :U,~ pE!~111 a- iU .. ~, i rillinn k:Ml'r rnuhtR~ Dlcluk hra aiYOD millt&I'"lOI t<''Jkiliot.. hilrlig Here, A"ntP Bil'I1g1pe ,ir:I!l't"aJyoll I (ekingtlJ. bir taVll' h.klnIyor, lIWlUlik nr-ell fie Ti'e d.~" ~A!D~ rOOloklj)T "(0 .rteli ...nefti!! b.luitJe ,lft~I!erlmlztl Mtl1mak " ih.a]j bu lldiyaca Kih". ~lrl'h'DIl'l;()1k yn \'&1 hanket edlya.r • .Bl bit 1dl. Bu del .. TUIiD BnkllIlh ber vcnylm li bu hal Dlyh!, j1llptlaJl ~~e'bb1ls !lzeil r~... A~p .. lngtlweyl b.k lJtlnq r5D!(11 pl!!lm ab,omakta £11m liI1I1ri]I'mellin U!ian&Ca:k 'll'1i :mglJu. }"iDe .memlekeUo I"I!!~h, !r b!rllk kutaca!rttl'. 0 de 51,1!, jun. b pman III aIlI.t.U:b:r blHyor milo ~1J'l" I::a.n.flll;!d.. yllld~ :imolll.m.l!: ~.I:II!1ll1lle 'VII!I lmiki!iJ'I; :Clll.ldd.etler:l.· DU! Bu BIJ1!.ktr Alm:im.YII

AVTUflR blFlttl hlU' k~ti topla.nt.un. Lond!r ,il). y:tPIIDllJ;bl."'. BlJ c~ll4!:Yel Bel c; -jjll filisyo (Spaak) l."byant [II i!lve 11:0 - I!'bemro..l~.-rlIl bl'r IlU luk Iloylemllljllr. (SJj8tik') fU daklkada Bfl~nl;ll, bl.i.k!l,m,etllle dahU d.l'1glld!r fa~l1.t. pb!!l~ ~()k. muteber ve nUfuzludul". ,A'II~m

IIi tBCilkil ed.l~'or.

"i

Marfjal Afyon Komitesi ij~ z ir aat kar Ira vardl aletleri AfJOD istihsali, allmayarla)' acak Uiuslal'arasl Ofis
Ve satlDlI'nl
-----0--

Seke seke
ben, geld'im,
4alW!i, ~1'I'l ilir I"k ad...:; tnll" liT.YriI: klild.r.ll" l,Iil.U'.I!'~lttiikfe" Ilo:!'.li'"a.. aluk"l, makal1llar h~t.lb:ir Cllma4!l1
iill1 kliTIJl"

Bartl( P=a~
gCMmiyt:cciltl

C!rr71!

"m'.

\I.e

c1l1CJf'I

K (j,y liiye dab I IIrtJuJ
I •

It

mih.it

.O\.ok.r .. : 00

veriJecek

m]] ...sl, Ill. milhL"l ~'ful

clIIttcmh"ri _4.0 k. rn.cl. t.,pl nn rnn Idll "I." IIhnillrlHlL~l u.:!'uHUnFoI!l.IUl"d· d~ler i lil1 ... 1 no!I,," m"ml"l~eder 1m..
.. ~d& n ,dlOt

tH'~.~l,n-

Bir mud

IudI' geldikttllPl. oHlJlTG. df!tTMW blr TJQU/am/lrnkn I-!l'a,;"kt,. 'UiI. b1!'ar 1.I'1!:'i"'1 hya r. 2' - Mt'ml~btll!r iUftu.lllilllD 111001.0 Yen! alHta" Ilapu;rlaMiri ."liI: AfY<>]J t.,lo~lJcTi. lIo1y01]01I1io. ~1()t",,.lJ!:1"lndlij o.1'"I~ gorlJl" tihull illImlia.1:i Lb rI1~ ..., di~l DI.IIl' le ke~ GlLhll~lldEi,b nblli ... r ~D[II J hd~lkl[!n .'trmra, NWt~rr,," L""~l"nl,, ku II nsu I,rnll.!lI 'n1l1l\ \",. ktlJlI r~rc:: i.::!'li!ltBbH~c~k1M"" rl[Lr Lo.m~mil.. Iroot.ol Itmll 1111.tlll'''l'ill !lC"Hlti.,.ilmll":!i j(:1'Jnk , ..kiM" tf~iLmiil ,roLLitilE'C",I<lir,
PHI'

'II

J ,_ lHIIL,U r-rilm., "II[]I Htun 01i~i ~ 1@t1(!T.D.rul &r 'on tk'nrlllli Birl(' miO ~Iill"tl"r kODt relu "Il, Dol '" ~nheM.llk olall YUklllnd i mi YUlII ofiJi i rnflllilan ay&rll!.IH1.Il"Illo;tu.

rI'I!"1!1ia

\lo"'tY0Jl".

',m

lI:udretU dmtlet QJa.c:nkb:r, Al Jl)~ i!Ig k1!.vt blE m.-ll!~ ktt obna.MfilD. nl d~me:t cld:ggWlIl ba.tJ.b AYr"np;aJJiar I:I:lLIr, am .. ~tz:l~ il'!! bunun mi1numJI Imllling: d~BJln.I!~ Htmtl:nrgiJ Avrup{!' BlzUitlllCl'

In. Cle dllnll!!fl ~en
;IkLnlmuli!il&

1!J'b ~enei'1! BIIlI:l:n.l!i.r HUn:!'

l.slam Birliti, konferaD,SI Son,a eri yor
300 (A.A.) -

gtrm gc\'~e_

,neden

lDR'llh:o

1::911110-

(;1n~1ID .yrtllll.D .... YJ!: onobttallUl

llmel Itultl' ve:ffilnl1J, '1'8 bu mev te4 Pl'eFS): Ulltil alt yanoetme.U,k 22,11.1919 KA:r8.!5lde l.opllil.nBn mJUellal:' ~deD ItlblU",!I".D y!b1l.rlUfe or !!II !slim Iwlller.ml!!lDln Iki glrmJatiJ' . liz'; komltesl. Mlll!llUmlLl1 mem911 h'l1lula vallllklnle !'~Ui· lekll'tler ll.J:8.Blndia aldedll!aJl lki t.~otIr. ,prvldl. tebliga,t yap.l.l' taraJ"h t.ia::&i'et anlasmalarmda-

Karildl.

-

Amer'ika'da Tor k tii tuna i~iD tenzili"t
~
AlikD.nt,:lI1I (Tl!ll!fon.fFl)

l'elhrJd'l.P ~dbi"dfl fiyl" boil'" g~cihilmi1 ii, lMI1;JI!f.I i'J1;lt ri'u:rocak !lib! ollJyor_ f:lhidm au '-aU ,"yomt~rttl. ~afJ"!lIa d4yandl1t:" fa'll IImt1't1.. :"k."lmtle'1I1 Us !i1Jliahl'dt"'- .,hlldt, ~,. 'l1el1j:l !lI(:Il1aNlIya ooym:rllJi~I'.

Brl'lIkqjrn'l1

liS,. Mt'l!

Ora"~Il'tU'IJ

(,."r!m.At~!"ilQ"'mll ..
J'II:ojlIa1lC!xotHl7"

Rl'I't""

1JT,I1I!'i'1r. rli,l

.'!I"l.O(lk

vw--1l:mll!,,1

",lIrJllfTl'

lar

Of o!ll'f1

* ..

(Unl-

hem btlH.}'1I.. hem
(I] UII_
F"nut__!ll,KA

.ruflu.

oral'" dahJl
dytl}'eD
fl,

,~z

Spa.lllkhllbuu h.,JiJhs-.::r ... It ~ \'~~ ~&1i!.

.IiIet.ie<.rbi, l:li1 dmel.,
SU:an1I!oJi"l.

S&"IIu:nmB.

nllUron OOWlh, lrn,itlli2'.Co:! ola.ra_.'o[ "t'1~k ln~lLr. pulli.m~Dto AmslnLlil dtldol:at llllzaI'lnI ~~kml~tir. Haler ChurcbHl nutlnmiil(l roll y nl b.l" ~~y !oylememl!j [aka! (I Ila AlmIlD}'WIID. Ai.'TUplJ. Hi rl1g1nt! ahrun rttll!U lUzufiru1id:1I. iSI'D.r I!!d~ril!k: o:..\vrnpa Alm3n~':II.ya, Almanys. da Avrupllya mllht~ ...e ]~dll'1! i!e.mJ~tir. Kazab!i!lrlK-Fl d.. (kaYibllz \'II! Ij~rt!ll:t te~Hm 1 !m,nilltl.DU. ortay" Il.t&.Illanlll :lJ1mcll kullArunakta old'l;l.klan ,,1'1. alb Be-De l!aff)nclI. Ll;milr d:l Tayml!. tll!brinden rl~ka.dal'

MecUi!1!ie bqlrBfilI'l!; etmck liZIoTl!!, Parae Mme1: ftLom;Ll"aya da Bmllkta
Llgrl. Rl"B.k, bUJ teD1NIIll'dIL

miftir,

kI rU~b.all hl.ikllm!erLIiIL ve ml1a11l11li[lul F.Lr taPafHldlilD kuruhtI:llk .... ilJletill1'cek bm'a, na'l1a!r18 Dln tateml gtlrtl.'JE9l1.$tUr. Sir ;ok nolrta.cil!.n !.nl~8y.l!. 'II'il.rtJ1 ko:mrlbeofe 1', 1 ArB.hkt.a konfl!l13.ll
.em gene! otul'llml.l.nB; arlo voc'&-

Amer1.klllllD.r YunB.D tUtilnlpT'i IfiLq gUm1'llik tarifl!lerlnde kilo' di'l l.~ sent blr Indh:'"me )'BPlDlfjlar fakat tin tr:lJzi]a.h TUrk Ul,ttl nlertne to.lltmam.11}1 ardr, BIlnun llzerlDC' hllldlm~tim 1:0; AIiIJ~ rlkan sn] :lbl yclll II! aki!i.m t9.1'], f;I'(''i dlIldt' ~c:~bbUAltrdl! butunmll~ YwmD mUI:n11l!rin;;: ~mT"L\k 1:;0rife] a:rinde J'ILJ.>Llan. te nz.i1at II!! TUrk U:ltU.Illerille de tef!l'lDli o! 1.!I~Elmi,tl. Rl!sm! ID3kamlntQ gen~n b&-

Ataturk'un hem,i resi,nin teberruu
_,n--

A tll,mrkUll bule

h!!D'1~1l'e!1

Hill Dl Ul,. dlln Vtlli .. e Blile· dlye Rei!ii Ord. Prof, Dr, FBh. tE'tti'l'l K~t1m

Gekay'l

!:IYEI.I"t.t

lullDllujtur.

bu

i!derek Jr.endlil!n I tebrik etmi" ve B)'Ill Zllmand.ll ;ll'l,kara.dll.ki
YlIgQsll'lVYGiH'tll mil"

1\1 eatiiH~Ddaki to-plantH II

y:m&IlMa, ]I: ~mmrc:rm :b.Da1]un lOpli!llilllihkhi.nDl lebr,k k'1{!;rnfl MM!kovl. bll~,-!:I;r_ BtL tol)' Ankara, 80 (A,A.) 80>\/" IIIlD.hya. dtmlr- (:ill!l"de memJell:et: yet hill!!. l3:ly,.lrru m'ilIJ:lUil!brl· Ili!!rlndell mflc'lll, Ji"rF.l.nl!'B.., l~y.l ti)'le Cumhul."'bll.~kRmm]zlll 8011mUfa.hbaelul i§tira.k etmlfl~r· ~---------------------~ .. drr. Vl'rlll'fi hrar-]a.,. 'l!Jra:!llDrh • lkll'iC1
!los)'iILlilt tl:'p,ilLerl takbih de
J

M

aC~lld&.

K!u1m

~}'1~l(1

"ralli!ilni,. ~guqildLttinB gore l..m,1. V" b"h-"i'_.... .... .. ,,"'.Ii c. rek Illhid raporu klll!me aUDlLk berlerdea Atnll1rke Bit otomo1:J.lIl \'t' ra.d· YDP'}lan temll9lar ir;;!D bu gUn tek.-a:r ooplana.c&1II Va!!}ingtondn. ml.lRb~t netlce vermll3, tiki ten' fOYU his- hl1!!'1J" mUelllfJU!lilne la.rrur, ztI.it.HI TUrk t1.I,tl.!nl~rinll ,Ie vermdl iltl.i~lldjJgl1l11i1, Valid eon tnolllUlilUO SDvyetle['i ulmlll b.tar!qrtm1mIJlu". Yilk!lek

ba:yl'(Im'l

multw .... _tiy.e
torrndel'l

~_

d.r1,...rll .. 4 Z 'II.!JO 4'~CilU bh. g/JrU,niq ••

" .. _

.:J.....

1

ystier Dtr.li~l

~nra!!ll

l!J;1il lebE'1."l"il Icln IiI!Ullgi mUI'!8a~:!!.! yi 'llIvlllye ~delletlElI 1II0l1D1iI!l-

Bf!~h:tll aTll:!ilnL'!!l. tL!brlk Viii le' l!JekkUt te],grllflll'r'l t-elll'l IldHml'l r. 1:11
I'.cnroCl

tur. Vull

;[iil D!u1IHBfa!t;iIlYI

mIl

I

.. __
:i mllYDn

.....

varll! hu~dutu[lu b!'h:'1Ic;el"ek" glC' :rekll mue.melelenlll. YllpllrnR.'u I;;:J.n Dal"1.IlJ~ilfa)oi:fl fdare Meel~JlI ba~I\:!lGl M, RemaJ tlkof'yi pab-~rclD.r I'tm i!ijti:r.

8U ILkt~n1

g"lOterwekted1r.

vtn

viU'm. Bllhass!!. lWyan Sara· gat. Fn.nIu BllIWlI, Ingllli:; Be'
v. Attlee 1!1ltu..lI'~l~.rdb,

:Sln~ml!

h!J.lllq

Ce(;l~

'8. CI~ Tlm,~'LIl ~
l'Il.W

dol.ra

i:.1tJ mm;

Ameriks.

Hal"biye
III

ondnl.lh., dJlnYa I.§gUl!!rt iIllrW..1l!rl bLr tCpluh )'1lP HI.!I'bl!foe Balian! ml,lwlt'. BIJI J'iltlm~ .kClQ.U-l MIster JibOIUDo[] BuUm.dCl . rd itt htr demc~te Almuya.- I1Ilit t.b:rlkl~l'e dily&.lllilms.,"l h- II bu nUl. IIJliLhland.nlma!!1 hl~ bahl.l rim UtDllLJQ'br'. Lemira.dakt kongrtl, MOlkQvanLI:l! lli1fuzu[UI. m vruu DlmadlIDDj Vf .ilmerlka,· If.aql b1:r ha. r: Ii b~11! bll" Il[yril Olml!.Cilgulll tab!. IItJJdllhla:ra lk.laml~lLtr. Duaya IIIlyc.lllt m ..b nlU!t lAyUmll.lrW:I •.r. Bvad.a. (00) mJl ..... t lien boLl w~[en (e"itll baJllm· b!rl en m~lar iii yo~ i!lIilyi te:mJIil rttiklertnl. lIeJIl d D y{)rumlamllktad.rr]n::r. E.lr
8 4:I!Jlltn

A mer.ka

J

demed:

L

LOEldr~daki rctima:

RENKLI'
AllJg'lup lidl' me ge,alr r
UNCONQUERED

OffEKTlr - MAGAltN
.M.I.UII'A. to1~""""A.lfnUlN "'lECI"'IUI Sf

Gar,Y Cooper
Bu B.IqoIlJD

- PouleUe
il~ lineml'lo:lll

Goddard
bird ..,;

LALE •. A,R
__ ~, SL~.!!!u

Sm"EMALARTh'"DA Uk

ELHA

JuneTilulnllli

deh g..Bru1el"l. I'i biJyt.l.lt efilll:1r il.~tbtl

---RA
I

Rii.,.tiik

'rC'b'lhkllrrUe-

CIKTI
Birhir uden heyec8ull Qi.ize~ y~. 12 hiktl'(~
Jhlil:ruao'a
IJUli'i!."l'"Il!;:r VITlll!:gl1llf.1

i I~Lm te.fsirt::il eT AmerJ.k.a MIl· li M ihiA.fllA. VeklllnlIi 'bu ifQd~ .i!~ FraJJ!Ilz. ilmumr elkfinnl tal mln !!1:me'k iat.edlgl ..... ParlahLLnm leI b~y(!caIil Y;9.'h'lli:l:rw.ail:py.e- lanG dil ylll"d.m etw.i!!l tIer!. tl'Ur I!Ilnl gtlttMUnO t.Ahmm ~bnd:- relclljl d~Il~lni mu.,tU:r. l«Hrle'T, rakat bl:r kIli2M yorum r"Ulu, bu konLl ~a.mll., dab& ~ ViJinsluDin hir luali; :':},de Sovyet R U !nr1!.y.IL hJtI1p !It iIJy6 VlliDlkInIn, Atl!Ultik il:a.na.a. Indedltler. BllIndiji - pil.lctma dAbU ()lmawklan gibl SovyeUer, babh deyJetlerl. A1JJl,l1.llya1jl'i IIn~hl.Uid.!J'DIa:k: lilt,· halde TlkklYfi v~ lfan.:ll nedoJl ukert ye:.rdlm yaplldltJ "BiID ~ llJe'kle 1thll.Dl odlyorJudi. Jhooi!!IU'III!Ull; her ILua.ft& ba.YI'iI!t ii1011 boIlyJ..e 11011:' ball r~Q.elm.el!ll! Ankaf& VI!! Ta.b.ta Almuya)"l g'thUln bl:rbdl!l Jl.mE!- yalllthl:mll'll.l:'. rlkall11l1' II1~hllL~dD:rmak !Uz:u- nil lliulti'en.ei;, I!ad~ SOlilyetle.bak!!1I1l munllo dllY'3t4t olurlMu. 'ciUllO T1!:!, d va.r mt-mle:ketler iii lillr ta.kuD :rena A.rniIar ttlll.f Tll~auny", mLn, ltoh, Alm:u.nJ!l'l'j, etm.elln.den d!olll..y\dil'_ Aze-rbay. III h1tl.nwnl!:B.1I oll.li &o~<!l"e III t olacaful.l 1:!'1d! I!bI:u:k IB.t!!- can haJ'eil:etlert bll.brmrda.n rp'k mi, lr. AmeI1'k:a. 1ml.t M1ldld'u. 1Dl. deKiJdir. B6pzlar VI!!J{Il.rl!l, Ir:uu, ag. yubn. RUlll~l'II Ardll bu hAkk Llnlald b.lepler kapall btl:' dll II II \on'l!I'!Jm:ll.!I \''4!! It hl1't!a.1'al'c'ladJl'. Ih!. l!h!:iir Siz Alri::tADIAl"I ~Tlh ttIIIe' ~erl B.almm.lmfll !luaJl ..~cabmb ~-Ill btl! de etmeylu d!l!ml,Ur !Tl(. ~IiYllfibil1r. Bllihare }'[I,,~r J1qHl !!Qoll .A I:1Il.I!! till. paktm.a dB-IIU m~J'II"

rl U:rmD~lerd.ll". EllUl4!'1iI ~~!lYo I (Sp81!k} d!!. l!llllku.nd:lil, A1It'Vpfl Bidlgl flkrtD1I!I 1foIilm;l bUku.met·1 lorin d.etu IIIt;:lI~Tltl VJf! lllli!!!!dIkF! I

WALTER PIDGEON - CLARK GABLE-V AN JOlJNSON KOliN 1l01J'L.i4.H.·.J1B.JJJN nONLEI'Y'nrll1
~~.fn"

It "jrrHkr-rr1

TEHI~iKEiJ I{ARAR
(Com ,tlind Ded5iolll)
;au
AK~AM

M

SARA

V S· E_I ASINDA

BiR iSME I '50 L·.·. II ... -Ira.
us Sahife JlOakw~
'FA Rum;
135110 Eklrn 16

I.

.Y1'1C8 or'lju'IlIIl :fJkrg vo "ar;kal~.I ••

_I '

al"a8UI d(ll~1I .Lmiih(ll'l{JJ

ret'rJpr~'91 lrollilll1 bir ruim. ••

(I~'

HV,lrn
.AFUIUk

~
PUfllmbll

a

I

I

... Iull"l

fi.' r
1:l1E!
~I)

V,ilull
jJ1l

eZ

nl

k Glin!"

6
'1

2]
04. (13 2B <t~ IS

..
KaL't'll1l'l11 ,U!l'flnret Arf
l"aanJnPl

Otlll tllindl
Ak~din"l y ..tal

l::l H

DtPLOMAT

16
HI

l? 29 2 12 7 21 ii' HI 1:2 OCi' 1 :17

yQJl~i:9i

lIrdtU'a!:1'In1 10.::-1 Ifll'l .... ""dlr.5l'!'IIUIi ,.,. 911'l'{'if rf'.mIindni bir ,11 liboa. ,

I

Ne,riyat
art.yor
luJhril tint 1'1,,1< 30 ~ T"I" rllm1 ) If.
lArIIr'lld"n

memIIlUDdulll:t'", Yalmz bazillm, hll~l1li( "'IIHnln ardind tl
"O~lJ

bB.kurak

lar:
-

dl'llerlnl

glc:Lnlauyor· h~'dlJ

D!,:n}rl[l.rdl, B:1z,18n Ie 5!)yH.lYDrlnrdl:

,!l'El ;.i;iy-

All, onu blrnlm'tllm
Kllislllnl omuz'nl'I1HIJlD

YazeD
-

kADmCAN KArLl
m IlJ1lr; IIJtu
Tlmr1 milllti.mllll·

dlk!

Tefrika
1'1,

No. 91
fa:zlll t'll tMnil~'j'!!
-S.:J.rlfir !lrllllnd·l

I'Jl.lrm ..lJ~'d1k !
DIYDl"lllr{lI.

Y IRD dyHlyor! LltLI."1I, . ~ uly-or! blLim bliHfe nl! dAvnDll:r; y.c;1t:tur! Onrl bl i1eilli.;:! ;Snit sizl cI!nltm~Z:!;1! M :. III ll"flmtz! K.ur~IHcrin ·;illanlld.a. blr 13& klrll kl')l!Itll; klnlD.nndan fll"JiJ.·
kllll;:lnl' ,gUII~ILI Kel!kln Inl r,rlll(:h: h~v"da Ill.nkl bll'l Imlj II: ~&!t1: 1\ SlJ!;m!l1 J,unilln g5rUrl rl r iil" nn lil}'nlan Irlll~l;l mit J1]nU )'J\I'nll,'r Uzcnne III}'

lJ d Ilha

in.a yen I z:d'erllllll' n!ll!ll,lti e-t! B~flk til'. 'llolumdnn, ~ekIIIlLI:"er; ben! va:mremr:lel!l n Ilkoyw runn lar 1 Yule! bin .Ka}'1l bfll'l!ll~hlz Ve [~Ir!i..l1l11ll1!. tli.hamm ill

Gel·~l!ktl:n

edemedJ; j'ag,z
rnr.a.k lIeri dl:

flrl

dJ.

Iltl.ll.l III hi mhVt c:e.... lp lief' l

El" Salt. !LtrtLk l'l I~t"n GI'~ mil!ltir; en IfilAh rtlmil.z.!Ilfl. Bb: kendlmh'.l! I yJ.k bIt ",all !.aU.!' ruz, ij:kJl adnn glt, HaW tye P!li:)~ I~. ttlze Ebu MUI!I& Et'ilrl'yi g~n denio I 8u l!mi cJUYlI1'] l{Ort"lJlI!:!' 'I:.ru!. iii k et ldl~r ; E, ...~t. :Ebu MUlIn'lIt 11I~lyo nn:!. B l!,IiUllIilni liltemlyoru'l"" mz 1!Rl'nk IOnA ltant j·dllfi:r., 0n1lil tRnlrt% ve nllllli oldu~un.u I:" Jlriz. Yezld bin KAVII Said'i dlld'llk bUkl'rl'1t; JlbdU.i i!l1l~ clln! kuldtrtlli ..frclnl'l''' do~ Ul'!:1UI: - Orn fa. dihl Vi' 1111.0%1 BOyl ... dll!11I!i'lml:zI n~Ii!'r:)'tl 1ii:IIy1~ AT~ tlk lmrn.d.a durm~, t;lIl"1.kU ?lal. m~ kFl.J1II .k~li'ilnll bu ~~~kUfi

-

'I1mlldllnmlilill', IlII.bm;lIzhili. b. llrtllen ~0:1~ t;:JlD"PI),(lrtiu; e.·Lf. 1t!l'dnn blr kt!1;' lli.l}i rl.rlI)Ylf' ~u jllil :ma.irHlnelt'lrllrrin. Utl'tln .'l'llrllllt'ler dlg('fl~ri Oi) derhal nlchrn~lII.klfl]'dl; SnIt blr deh, dallli yltnlnill!l klll'rl,~ bll"llll'i ltr IImt' kQIlUJ~tu d Ih ~cnde obnlt\rulln bit o;:C} ~'U[lun kl1!(n"lAs,::.l ~h''''r builln •
dulo;lllnll eUphlJ ,YQldu, Sn!din yll,.Une 1l1i"'l'1 lI~}'I~mu~l~r bit

Mud I K('nd II[' rln p, ~

tiFt I!IU m1l!~l!Ulr AlalB.r ~C1ii!llnl.lIf'kmrhurlllTttl: - :;;;:fJ.limll"l' io;llrk''lk LJlllrlrlf I KrlreLIJ ...r ~I'm bll' Intizam I, "llnd'J d1JIjoffiflnn kar I I!Pliln blr '",i.:l'1I'!r kn~l1nm.11l blr o:rdu glbl ~~M d(5nnJ1lt,.I', E t~r \'il \"i"zJiI bIn U:flYN gil nlln \r hm.rnll'Tll !llmll hlTdl, KfJr,· jo[lI11II1FCe loti.m h!r bn~ ~m lie t. ll<anr.1l. BAdl!",' hn hrnfn, til lI~n vlla)'cHl"n· kadar, 1ml' \'Jivll dl: m',)hr:rl .. tin mll",mmnnll1l - Nh;lll KIJtelll"J' ,j.:'lbl yal
BAi:ll,'i!'l

- HaLlfe beHd Sail bIn A!ll g-ond~cmf'z; dl!. !lIl2nl)'eyl gCln. du·I,,! MUB\'ly.:: bLlKUn I 111 I!n kudrHIl vl1l1dl.·; ()~']I! bir urdu. IIU yarld "Idli; emri blr- n te. ndd Ut d med.~n y.el"i:rlf' geUrll'. VIIII,]hl. d1l!Nii bizlrn lI:.enm!u, bnJif!'ye ikn.Lqill J]I!IJ'oe'kel I'tae 0nil blfl' ~tlzl(1olil'll klrpmFldlin kl II" I;~k"c::~k aaa.mlllnil.1Jl mlll"i.'k k~plll·. 1., 1",lI:nl "W i1. ,. Kr.r~IiI~;rIn. ~DgU zern lcador 'ndi.ljt' etmlYol"Jftrill. H[l.lltf' M Imll klIJ( kuvveLllc MYLInr~. Hn:nck I!ite!l~ bile dbFllnrJl"I' Jan uln Ylliz. 5:L'(m~..I'C~ klrrdl, - Clhll"(Jz d~ Salt bin 1I1!1'IIn t:f!',l jijelrn"'"~nl!' mz I i:llmn:'{ll! DJyorllll";;il: 11'110 rn II ilve ed I· I'orltLnh :
~ Zulme j(tl~.1 !lYII.1!tf!.nmllk Urh'!E'f;e kill.~1 " vllIm[tJ(11l bir Jlri IKolkl du.ha. Ii!!V pbr. Tilt

L1:lIQdro. 30 (B B C.) Md~ hllil~fet licleri Mr. CburIChW bl.l Bun!!l. 31) (TeleJorua) !,·u.. kl, r", ~Or... yuroulllillW. n &t'!.q 15 yO'\llD glrrniljti. IEAkI ,,11 Itlnge bNliIl1! kil.lP. lIurtlll \,111.sOgUkPlllf' n.ahlye:!ijnJn SlpllBa~b.llikJm,datum }flld511UmUd"rl(il.,t"on i""'.1 g 19 i> lud.r ·U.. o:l" hllli!r llayllndr hmDllip ,:~'~;]'e- nO Imsusi surl!He kUU!!JIIJ~lr. Hl ,uII!, lind .. luI n.n" 1001:1U'I' loll' i. ~Di cla.nk 'i:11i:!lJ1J bIr yul'1 ndlJ Ba.~bil.kll.D Atull!l\ bu J;1IDI AVi!m rilul .. ll,11l oflL ~-IIi( ... jdni,hr,

[,;..",

B'ul"sada iki kal"de$ yanarak .. .. u o I d,··

c; ii'r~ if
ya:jln

t

7S
a

----.--

I,liil

.'I"lIptL'D

1:11 fl

L I"
nU

lu 1111lLlI, h,n,r, Jo'lk.,rrlo, i
In, I\.i;.Il.:m,
'frl'lbf.'Oli

11"

"UI!",,,,,
,11

,r.h III
L,

i1~

IlIfl

;'I'i

lid III

1i,1'

r l\I i k L.' r itib,; rill>
hilt! U. JI"IIT1"~tNI",

,11,>1'

.1-

uyku.da

bul

LIlIID!],

lilteD II "'e

kJlT

Ka1'l.'lIl.ra.9I1Hill,

MecU,

nd'IDft

Mr.

I

d~liil Ahmet fecL bl!> !lureltc n I'Lrak t:ilmillll ~1I'd'lr,

)'ti-

bd
i11l\r.

Toprak

~yn.I1, ~vll!l YllDlJld:l.k~ alurClB da "r! 7..o.npl- cl!~rt lJIek YIi1lml.~tlr. Yan!11l.1U nc:di!D ~lkt:J~ lliODUz oILIlllli:jlltl." ri'l1!.IiU!Jll r.

teDrik. elmlEJ k'l'll,dl· 1!I1Dem~tlt 'I,Ie !'I1 bh atlL 1'1111.1" d! lemi!ll. Churcnlll de AtI:.l~I!l'YII te~k~(lrde "uh~rlmuftul'.

Chur(h!II'1

'1tlus.g Du
AJll.lltilDI

Peygl
imi§

I[llif"1"

t

"~"Jl

Londra. ::;0' ~Na.fl!u) - iot!!! [I lal'Hl.lndJg~ bIlbcrleor UII.IIIIIl~U yc 11i b lr .. k'e,lJlI.h bu hnulIll1fl.e.dllr,Bu
1ilnl!l1DtI ~I"'e. Rdnm'lmn dl,l~nulD

rlz!

-Biz

!!l'lll bu ~I\.d:lr IIC'I,'f'

f'i'L!yonJl:

Sovyet 11Mt)J.kfl'l'll.h IlIra bh
RUII

Olyerd: ~nn.iI1I'lDI kurhr· mak k,I}'gtLI!IUM dll~er::~IcI .. rdJ. S~lt Ilhnl gc!rl !;f'virdl: yU. ztlnd· dl:' 71 blr k~d1l.'rl~, Ion Qf'tK6Ie yolufla I;"~ ttlldAIi lion I" film I l'Ifrdlm:yt' do~l"U II.troLl: m."ll)"·( llnd<.!:ld yll:z ~lli HU Vllr! I bl'1""""h~r, bhlli: lionrll urllkh k.lyoolClu. Kf.rr lilrr dlva'l1.nnl k,u:Roml, A:dlrUnllYJI')f]lII'"dl kiln I'1blrlll ,!jll<l'i:ll ti .... bLLOillOl.J:I d ~11l~'1 ,r11l!k I!

dJ.

DiyI' 1;J!I"~lrll!rlf]f' OMljtorllu I
W:l",Utll" ~ltikt:1!i I:;IiI~nll jlill\~ Ull(pl~rh

~fl,.l!'lIL'I'J1D

~I!i'1l
IIJ4o-

t'lIl"kll'lFi "'lIl'l!!Iletl!.f

yordu ~'I' g"nll den t ..dlne')" I:'irl1'<n 'Oldll I' Ink ImrJl,llf'Hl rH4l1 I1rl'.... Ol'dl I. AncJl.k, KM lIIudl:''; bE1<':llll 11 !!no;flll('Hylllll~C':

.elk

Llzun blf kill,.. },11\'1nlnml:!jlF!n:JIII',
bUD~n hllkllfll'ldn

tUJ;umu,
rffl;tf~l di!dl,l!t Ji('m

(,flk?

B"lUllim hsllfe
SJlil Mn
.AII'L

'1'01 Ulu Tannnrn tom yr ;rPlulOnUn .j"llrll!. roldLll', vlllc;1I hi!'m d... &lkm. bu mllyJ]oC!ii 'hIlV,fI on

Bo-zoyiilrte C, H. P. il~1!
kODlresi \l8Ip'ld,
B,II ...llin
nLll Jiil:"r

1'1."1 y:ll'l"l IJrb iI':CI"l<

b,,,.k,,
'llhil!

mP Vl1kJlI\ bU.>IJ![ till" ordlll 1I~ h'kr~r bnnl,l!4 ml g~ndl'r(l ct'kl

1111 (lInn 1M."'3 gUn, F!FI.I'nlII.

Ubi

Ul

~lIml

~&J'l

", m "loll!
du',

b,111.1111i.n ~IU ikrllJll ir~J('rj

I{',

alliTilnli

tllrll, r." II hir .j&IULIlI'II1,]n h,,-, II", It;nDlll"(>llli Dldqk~l I I110U !t'.i rl.. l'Iiob- II.. ,-" L~!h't'I' ~"N1I'.l'1 ,,! .. I, ,·1. r·
~AJ DIII]

n,i.

'.1-,

D~wyiJ~

(111111.1

01

C_

j!f

1',

,h,r-

\iiI' .r1l(:1o:~"
dll!l

In,

~1"II1111

li't:r,

I1l(ot&lI. t 1Ir.

Llltlllldd

byJ YDI1l!!1

~=

~X:=

*

't'

An

un

][1)111'

_;,x_ "

x

~~

X

*__,,~t-t

x

f/=:::x:=t-I

___,'<

,.~:

x

\'l

x

i:X-

-..!t

><

,.,

l
-

uny
II
• •

,

x

~~ ........ '<

__

x

~.,-X

\} -

5
A'!'.. '___,;i'iI!,_"

~.
, X"
~

u

Beyza 'dedir~ di ye sordum, tel'CiUD lIl1, pa. fa i tj.,"or I aI', d.edii" f ak,a, I, s,akliR cuzdan I ~Ika'r'- mayl,B, i~lDd.e bir 'ey kalmaz.! dedi"., YA,ZA N;. "' ............

eyza! ~~~------~ ~~~~----~ ....
ahmut KARAKURT

a

x,

.!. ................

x.<

Llfi

),'<.:.__ "",---""-'" ., ~ __""__

.•_____; __

x,',:

-

IZ
Yuan· F.ski Ib,ilr pehl;varn
ri!lri~ a
I(DI

19

J5 olt,aoiJlu'
eden
\,It:

ye're U%#lII,

DII

banlu hogunea
u ~Ie !'trnIYl)reu. ttyle 'b1l3mllli ~abLl~ll':kerlm k llteml. y y,m:hl Bu kill!! t.al:l W rrumn D~I':a.:: t'llnllll ~'illm:lD.~ IIltI)'I"jJ'., d i!!. Bllnll kilrat ",enn irt!. :E!u kl.I!IItf&b ~eu~~ llyll11 bIt ~b..\"'II r:!111f lefll! V~rm f!k l.!!tl!l'OM:U c III, j:iIUn ye Kadar IIIHltma-

Bu Mehmet. dell IdL bQrblL] 0.1::•• KemclliJllJ bl.r e<lde mB~lilJl deblll'ce.k b:il' v Iflyette(l11U'I kUnl:h:lil! $cllme k~rl'l, 'lLltlTlil!'l' d IJlillkn ~jCli, b~rtC!)1 deltll. 'iii. Her g-amM kil!.nclll nI )'\Dillin 5ellm, k:1!!odJslndC!I bll. blll' I:IIIJ. Ii :l!aJI' olan Mebmedl lbolt.e kcdayl!li. fi11l~!llp ~(!bmnlL Ve tle.~ktI. ilmdl\!1!0 k8.d llim n

h.~r

MmUl

dl! mnglCijl

I_~

gOr~h:'fllll:ll1! Mchml!t hi!; blr vnkil hili" \l'ilrbk ICOslernbllmlt,
d!'fjLClI. GUr~~ln w..lam M'ebmel!ln 1!le bl:rliit
Sonaoitlll
tJ.~C1lll!l

mall ldi. 'V .. derbal k'uvv tile ab
taltt.J.
!r'llnell

Uz:erlil~ bUtllliI Ku apamm SortaotlilllU bO}llu boiliff

yi!!fe ui!fl.tL Vi!' alablldl· !'u ln~'flZ

~~F' !Ill!:!'11 !I!I:IIUi iIlj'i!'Il:r ... ~~r kaB; '«In:tIl" 'buII.I..!liIIY()-l:"dii Bc:L1U1 ~I.k hl.lC'dmunu " kmil"l ,lddflUI ;:ro-ptl III KIlI;'UI! j,(E'~ m~t plm l.bUYilr.f I!l:lddOi'li Ve Klhldt!clHn p. B.r.: toplll1Till IIRR. mini alam d.1 $lmd, lO!n d~j Seilrn Mi!bmedJ lIIi, ku~ ~mfimatlJI!O!ililrtlyorr,Lu Her Ill' ~l!nlflii!JytitIJ;li rip lIendif!lol lilt UbUI y~l'(! VUll"m1l.li1 belJ:l~",l y"!:l!";;IU,

J"I

ll' itUndorl:!1 S'I!lIm 1I~l'tne

g!fif' !nlr;mll.~a bll-l3l dl,
KUlI'I~ee! ,sll'lImln

etu

ell ba rl!kecU t:iI!T:i1a1 b.alkllIJ h ..., I4hl,irabna bell iIIldu. 8u kfI dll.n dli raz:ln In.!af'II,,J Ilc.t~ hu1 , Ytn!!C'!!Jr e dntnJ dU,. rilst yenmtll Idl Yumruk 1o,. c'I r ~1,I1bI b01l'I('o II]!I.8fa~Blnili ~Zmelf; pehlh .. n!lls: a I:I~_

illdL
Hemen !>aidan. :ri3:da:r ;1.1 k,,!!lm e
~ DO~ll rtll rilll IUn p!!b1hrSIl ~

oldu IH' hlllj] ad L ~

gnre.

So:!'

S~llm![], 1:.ar~rtn1arl IbliIr. :.'orlu.ch ~ ~ ]fltl'd~ KLh~d~~',! ~ HHyd.1 :;ellmEK"bHvllD! - Ha}'di yd.1 til" ~1Iiil:eli n'
li.hml

Isti!r'oll"l!I'IIl"I pan:rJ.'!.Ir; ktMI' - Ol'dllncE'k m!lIlh Mehme· d1. bf''! ~ Bll fit' !dID ~rl'!l 'I! - AYI'Jl I aYlp!
!{1l(]..I.r ~Cl!l':U

-

N~

- He ULmM Ie p::!I;mE'r b5yll! IU."lJ! SOHaoghJ vru:[!!'cti nlll !We1(~!lr tof'hl,hll ~1dld 1l1l1l .110.1" &IIltImA:' illl!la..,...tl hll'ml" "ll~lI
Io;:[)yu II t'~l II,.., !f;lPlld: !l:IIlL .r!\!"'" Ilbn:!kt 1I bl! I d:u

lFa.kat

hu

'i 'd!!r

d""n:d

KU l'Id ..cl .. lim I b t rnf rIlL' k:lrllll~ lIerml'k gl!cikm~d~Il"r: KRbahat
h.~

d:n:
I'nl'llt

.,·ilk

M""ml"Cl~D'!'
r.>!"' P! 'r'1I llrly$'

!'o., l'

Sfi1el'mf.niyll"
FOiril!ll

Slhh,a{
I'lO~i~anhn

i'iJ~te !er,clem

~il{Ayet

ediHyo.r

Yun:h.l!lldaK:l hak lunda
hmi
m!lhtu! iaii:I4;llltl
cUQ

- .,.__

tern ell fI i

r~I!"It ~l'lhn k...~I"I'n lU1!!lr " Ii'JI'hm"t y ..r' d1.l1;1'J diU me:: h emen ll ... tinf ". f1P j, bet hmul.~ln''IIn kendUni yJ ~18dl. H.3~'l~uStlfltan'lll d ha VI -tijlD Ilk ttamll'!l!lnClt yer!! dii ' rnU!!: bwILin'LIyordu, H8dk lm~ll',yj)rdl!l: - Ha~di Kiinded ~ [(lInd,,1,
D-lIdJ, "II

OnlJ SI"I,mlE' ~:iJr.. tutwU,WTfo r:Uhl kLrmlZ] mllm-

~f1 IJ'jI .:th" I t~1 ? ~ ~f ~ III k] In'nd~ inl!' !O~. v!!'n",m'\',-,rrlu nl' "'l~ ~ll!itl-: ~ Pe" '" s in I Oigl'-I" tllr.ltn ':ll ",1: :\t"bmffill1 hu hO'l1l r e h dd~ IlzUlmU t[i ~~u Osmen ;.
!II!!!

urm=ldlln

..8~ len'p

dur 1Ne

~'Cird\il :

lea hi'll
SnnB

~ Nf' d!'h' ~lj,;ll giireo(>1

hOfl'llIILI!'

bJr

IHirllclo1!' tAlt. ;-tr
I'Ll!

"'II! (jar!.'!!1

£a2(1l~mh:rj~ bl'!' Oy~) I lL'umuzc!u'[] l'

,1111 p.ehH\'III~I:ltUi
IUI~,

o!dut

r:... nn~dli' .. rdu K£'IJcl!!llni ':' l~~~ hO;'1HIUTl ~1~U!U.nll :'Itdl· II lllI

me~tulnl

a!dlk:

~i!!My~ lI!JI\;Hl III

;:urnO'!'I'

!la'll! IJoerl /ItClliy tt~ 11lI1 r I.... .".~ " Ill'yl\llalliy~ Zlhnat .11·"1'''141' ln~ ,tine h0d4r ba.zt .'e""1' ,,,Ierjlj dekt I'Jl)k.~a,"'<ll"'lff' ~ tHtlr ~Q..

- ilardi &Tslan fUm' Dol dlll' !run d t").1 ~ FlllkBt KO'[I[l!!C!lsellD'! U ~Ol" tmill oldu~ bu Q;)'1,lbI,J Imllk

Ell!!ro! Sl'r!m ... rt r{!~H'lud1f" Rl~ i'ilIl!f hilmeU Fillin ,r(lJrt 11". Ne ball:! ~~tll'd Mph.mr.dl' Bi· n pes eUe de- dal:l~ fauf! E."zU·· m~sl!:!
IU'~

mamhVama1ll'LlI'hr,

BI!

c,:ij'l.

I.r l1)'or

'N'~II oimuk "11II'f"~ dif ,IIo!n>i...f", tI~ dt, IuJUI1r11/ ltor,;Ilir, R'd-'rr,t· l.anll d~lfl!"'i ddF blr '''''1tltffli(!1 IIfrrind!! 'Ii!!lhllrne.A:It"dllr, J!ill.ltIH! IIUpirll ,nbj biJ ~ervi!l~1I dllllla ball'l ~I~'fIdl rllIIk.!fil'ld!l'" I" M~ja'llI:j!C1"iI 7SJ, ~~""Mj I.!~ haJfodd iki il~J'fJ h.1'I~ 2&0 'aillll'a bakmllilrtod1r. lITil/u.'fu O.FV 11'1"0" ,;it II'r"lIll Jl~k kala!'lCiil1.: alol'[ b-i 'PIJ lIi'~1'1 1011 UJ'\"~ OJ U?" ~H·.1:tl bllhfltilfl, by d panlljfl"e< liHII'll. ~ 100 h'lfI'olI Yr. mu hadar doktoll' tati1l"O.tu L!~riJ' BeI~1ut Fr, 660 m ,Ii2Kmdll", Tem entl m t h.... 11)'1 O,!lh",1 10 1"11378 r~1 bif. il:wme1j 0111f! P)III IK'~"',1 II ,&,!

B~,1I,lI hil'I cl 11'1i.n
C'lmIHlrI,:r.t

IlI.lnlflo m!!'lkuJoo11

".U,m
:0
1;;,00

R,.,.i ..11.1111

l:l:ii

.i~ 00 ",,j.OO

M~t'~ l.-rdplll
fl;""11

l::In

1.J 70 t? .1 'if,
I 511

lJ.bll

l\!'I'lI Azlr 12[..5-1271

""nfl'

1::1I!IIII

13'1. I 00

13]'
l? 1'1) 1~ 12 Ir!
'i ~ 60

B:1!lta Llmg,m Ke:mlk Vere· modMft p,.1J',e;li:lidd I,lotlmltlk· m1 Sen. tol}'Ol::!:ll!lll1da 19 Duml· Hr •• [['all I(Co,~fJlt..· )lillt.nn !'bra.btm GiiIlIiCJl, illm ~ilId<o iQll!itu blr oklJ HIl yk&2 l'Ueumuzrdlilill, qagnbki mektl.l,'UDlurfa1aroan 1m 1lI1!lllk: I dSll,1JI ~IIJmilm ~'n M!t'a ~1I. 1'1 doll:tO<l"l-an EtrlJtillliyvm 't.. m~lJd", lidr iMoI ta'IJ.!iJ,lCl' dlIlr.:r_ Adn:'Sl Vi! Ismi go d('mlzdC! FakaC bu il&:1 Qlmg;uo IMII mRhEuz 'b'lr DkuYI~(iIl:mil!dlln al· uaz:i¥eUm mi!:riiil de.i1'Ujf, ZIfPl (,lIt'Lm1l m!!klupt.a ~~ylll der;!nginlBi'"lmiulen oom,.,fl'I'1 hlr mekledir: ,Iii-! ~"I01 iIlMI ,il!1r j] !;l.i' I~~.Verem MOmdde C'CTtlig('II,'1,ra:ptel~PI l14!1il~U'U Inl:r1i111l'mll ~.n hBT _Zft~rlP1 ~!1il1mll~{l t:l1I~i'oIjt~,

,hot mllil'"I!!"~,,t

'd

tam

mdrJQ8!· lOO Esbdn

10~ t"~ K:r.

\'''hI~ 133e irul;ilil f»1'(I.
11111,,111, '·ill-to",.. G!lld,<m :B",11• .IIdB

51.2to Sfl 75
.:.[1 ~(I

,7

m

EI, i3:.'10

If) ~I'I

K"k
~IIUII ,~'III'iji~ lar: .. I ~].JBi :l- 'jI' 2] 2,j
::ll,l~ ~1!.;

Fr"fI"11

~;

GO

Yerlilm Dispanserlnde

r,; ~ 1941

N.o.p"I!1<>11

l:Iilr""'~1i(>
~1{IIu.

,"r'

• .j"l ';'0

.I'" 00

I.i! 00

.J.3M

n 00

n1rilen

hl'l,I·f.r;jYf'LIm Si,.... !~ E!'r.ul"I.lm

§ikayet ediliyor

t~l :\11111MLld.alu 1 :30,111 :2O,l1O , IIIi 1I1I'lJ .... n :2O,B.") ~ s.;, \Iim ;lIlId.!Ir;y ill .,ol ()!j 21.10 ll,Hi ~'rildllFIU n' 21,31) :::1.00
]'i[ .. ll""m. inikr Lhllr.mlP"

Jon

])~III rf}'p]"

DHlil"l'DILl [! 'ilO !;i,D..oTlllryi;llolJ m :lO t(l.

r 20.00 ~l(J,5
!I!O, II 110 fi

R<>c,1 ",'!·nhl!.o

y.,.Jj

!HO
Il~a

I.mel R..... t

"II!
-

II1l1mU "II,,~
.\llII

"?MI'i.1Hljlt1hl'..

I d~"n1'l"M!ffl'l!j.,. ~Mat I o1an /.1.

Banchrm
.'

III ''iI'ftplillr~ILf I

] 1111'1_1111 I[lZ

Ii:]

,iklyet ediliW'or
~

-Iocr

,.

t~

ndu

J,;,,.

IUl.!ldlari fill tHr Qlda

rJilF. ltalkmm.

d:~1l'l1 !.I(iI,"{b'l'.,

Ilefl

Bu ml!!YIIMrl' bi....m 'Rt!~i«I: 'Ihll~ !lbpL'li;;"lI'I"l rJ.(J) faklr,

1941 lJernifj",lll HI·j,'! kiwil i I
IIW1

.... 1 Dr '1b Eli' ~ ~UI~' III ~1:a; !lor U m D7.M D7 M

Jmk ........
CUIIlLllIriyd Fl.mlt.

",mil ~.

?1 ~ oo:n I!.

2".1'100 ~:._ 00
00

I

I BflHlrma
111i!'),"'n

en &on u!lIul

o~llk P'

Im(U'Iat

Perma

M Lielen lerirn lzi'n ernl"ine dmM,.e-d It". I Ah'l'lId SUkliU OZl'tll'\i'A!
l!mlnMili 1iII<I!lk ..,,1ki~'llillNg •• "

... is r !III Ikr Ifftl~ellltr kle I,.tli liul Ua lJ]d It{JM"'l (I'm.i" UHlir, r .... iJ<.' 1/1 ~"2U. "'1l~UrIIlTd on ,i1d'~'''1 rlfpJI ~nol.- i!ft1!l'!oIOmlfdn 00:11':1· l().)..~ F.rJlIllI1I :.I , 1 ~tI(I ,~dl1l!nk llIoyl(! dll:11II rneldf.dlr· ,,, .. 1("1" IJ.fpifiri i!Jff!N'tat ,..IUm IOJ..· Ikr.4ln1I, "II 119 fI('I 1[1 !'XI \lml r~I""lflll ecD';m!fVD'II'tl:Mfll:n BOfldti"rll" Ill<1rJ 1Jllmt.lTtl'l ria IIJlhuu;rll'lk~, n,'mIT.....u 1\' l iJ'!!l. j'~ ~ ill! i'lIlIII;!,:1 lMelll'~,jH£ IJlI"., {f1f1 1I!t1l rill' PII1.;ul 1;I"11",,~ l/w,.,r..-!o/,n n..",j~l!-! v '00 U, 100 11 rllraal f'dt'Idt'f'i!. • tm'rt O.. ml M1:!l" ~J,ml ftaUIi l:1o:uk ~I,: s~ri;!II1 l'I~iHe'llIrj m",itlf.·d,r. IIJrtlQIJl 1·(u'1tlm,11' oJf.'ltjl",r~l .. ~r,prlo.. 1:1;;. .. 1.:.. &, no 00 Uii! IJ(l . rlu ""dj ,aill: m"'(I'illl'r~I~""I" 'a!,;a' LItI,plJl"'!11 ~Ji' ja! lal"t!ll1'l '41 'I, [IIlIl1o""l ::lli.OO ~ 00 ffl-''lMtI.r~ d~;rct"l'11 Mi·mem..khl ro 1:l/1iI"dk bl1ilt~fr I"Itlrl'N ~111l'1"~ Ti~11r1l1.1hr!\IUl tHO 1i:tlflll"al edtl'll'l~"d dh', HMtm;. t II Il'f>liIdllml\ld' II Mpl.il"tla ~'d 1'~ 2-" 111 ~ iii,. dl:I ~lk 11'0'11" ,,14, d.It,lf.lu7'I' l'IOilnn "irnrnl~ ml..li ,,(lm j},. pa,.ol! ~llfl1qmtl."'lil f;'lIrl! !l :fi:irmerllll1'i 24 00 21 IiQ 1'1.'1'", Bi1 ",~::;y,.tI"'" "IT kns kl!:'1'CI ill" /,':,o!'t!iltMHt .~kltll~ti'" '1II1,IM Ie .... .dl f,iliill,.ii:r "llIlImll"l ItIIf/of'14r 8~ PlI}Id,.f'ffliflnl1!l IflrdyM edjldl li'aJrIl! faydfI.JH 1 .00 U9100 hll i."Ierl~.,,,fhh mfU~ti r~ 100:J olmafh !iii,.. d~!lJ dO-'IDI ,0 ~j' 1I'a, .. n',.-, A. Mkadilr "rllllllflFlII 1'1 IIlU ll'il 00 1~'l!00, HIli '1flO, "oRa"1 '~c.Hnjr1 Mmn dlkJ.:11 ~8fII itlllH~ 10'llfllJ~.d~II'HC'r.I riC'" ItU!"<>D 8(II,(MJ ,,00 11,i!.morti :-1"1'1 iIU~:li!I~h~ rli:'~ Ilu:lm17l, I ~i~un.im,.' "1'It.:i

,BLI" ,emeJcIl ,rUtbalSl okuyueu muzdnfi' B.ldltLmlE ll1i!k!ijph

m1l1l1tl'N "Hj~?'~IIf't lm.stU'lll1·ull'l 11M!'! '.tiln'lllli blt 1\faro,ml f'81'1'Q "I t1l11l"ll't "" 11'4'1 latilt'''II' 'l/RP'tl~'1 1,!(l.'I'r.itml II nl 'l~' 1 f ,,,,II 1

r... n lno'll

97,00 I'll JrI {I~ 00 EI ,00
DL~

1

96.10

Di.&! (It! 10
i1 ,:1(1

'·ahU

Rq"'\

,",1.'1'",.

nlNndo

.'fI!'

' I ,WI";,

1m

bLi -

'17

t:'lIml",.IJ.d, 1\,,11,.1.

n...,... t
fhrnil
'hl'1it

,~: l

~ ll'i ~.Ilfl "1 (liD

9:1
11'10(1 TO 0fI

'IIILIO
.. ~ llO

r

roo

Jllil.t'"

][1 (1(1

11 1.1lI _I~
'In r III

O!imil,.r1klt llll(M1ll air. rdl .." !:'Il1 ~llr~il plll'iigd:l rI~ DoIH~' V. DDln .. rp, tiP Sl:li~ 'Fir , ..... ,..II 11". 1M) l 00 &!iIlL 1'1' dl! 1~lblt ...dn~

][~)
l,llr.

D. p. .11Ba
BaSI.D

kaDIOID

KOD,feransl

masu_

Dik.nslz

II

Yeni ,II bDt~esinde a~lk

Am ri .11 EI~UeE'

Iro renUI!I\ bilti

(B(I~rarfJfl

l dJe)

1,,\, eil,<tl ~l!~lt·~fIljl.,]",.~I,Io·r!lUII,1Ir. 1

~Q~NIlOY de
BliR

Silt

Hr M Ir-~ki 1l'l".LKl tdnnltdrll .... \',,1 k~n~" I ill' J:j)rd~"" bir ".lin.] .
"1111<1'

.l"II'

ttlr

Id:

":I:

I

I

"II;"~ '" ~l'\I"

n~'I'111m 1,,1S'111 II

"'"

'i PI"1'14ml'I'Iulllecu'] hllml!il ~ rna""!" • ~I lIorro n;'Bfjj
10

I"'"

r""II.. I",,,irfl
II
l'

ynni

"i' lrilill
"I

f h..!j,,, k

Nu,rld",d"

Ingi b'r "Ie '2 • (] maglliip old'll
r~~mdm, 0 (B.a.C,) - Bug\m 3 hn y1n:l i:inllml.e oyna.XUJ,D rl1gll~rt! • haly !utbol mmt m.a WI.l tngUtere 2 ~ Ii !sau ng;t.n:.
)I),

~"",II.·~I 111 mil rlr""rV('rh~(J h.t._:rr 'film 't.lrl.:i .. " .... 1,(Or bAklln~ n .. Ie 11100, I " huldUI1l I" n,hm; IId~1 , .\"" rll\lulu. Ill, ,111m. Ifill! ,. ". J 1 mll,!do:'l~.""r r.:Gk f"11~"1 W· h~1 TIr.I, ll,·~\'.I"rllut. ,L'ln\,m", hi~ 1i;1 .,...,ri"d .. loIorm ......~im 1101111111.1, Bilhllo Ui Tllrk" 1.!!rlil'fl .. l"i, .~nl.·r;I,,,.llIkL 1I]('.lrk~ .. ,I" rt n",n q rl~hI! i'l'i. I 1:11 ,11111,11tll-ijllil 'hlU"i k, .. ",I" ",,,10i hlr d ..\ I"" .dlll,,"" O""I~ !11M lIir ~I i!;nr, 1 iHihOO'. ..tll .... lil, S~u, ~u.tl.t i'l1.. m'll IfllDII ,f" Ir ... N",.,m kl, 1111'1 dlin RIlIIr.. B."l' Ito".. 1;,1.llrllll R:llh I"

'!•••

I

'U.mll.IHU

. ...

noll) Tur b, '1''' volunmn

hir hind.

~"nd ..rilrl<.i itin Amr.oknd il'rnl!' ludl!, ulun ....n.i::Im.. YlJi u.mllinrll!
Il"Ilml'
fill'll(

... 1.0 bindmlll nl:' lie; Uf<'t. l~i1'l ,dll' bir di,ilillllD l..',,).uikinla

EL

B KASI

'" h.. ni;;lrn • ~

IJ..:N1(Aft.A ~YOSU PE:R,:;:E1~W&l _ 1/12/11 g,
D¥~ _ 'r.Bl lIf.U:zfk (pl) _ 1,.ole Jb1:!cJltil' VO till"''' ~& [:I~r".1 S,UC ,IIII~Jk: T.tl!l"~W!lr {p1l ~ S 15 M~Lk ~ JiI'&Ot me!odJlu l pi) •~ 1].23 OllnWl Pftl~ B,SO ~ IlUll!:; C Itl.l. mUlili: (PU _ 9,00 I{apll.n'" 12 25 Ji.~ill ~'eprD,I1'fIm - U.IO lot. )'an - lll,SO M!J.&lk: 'Kon !!Ilk lIIJ'kLI.P ~ ll,DII H4c'MrloH' 13,l!i ~mil.U'l: &IMlyC I~[!D orke •• try] - 1:1.30 Oil..:! 11!-:&l!!lt>l!ill _ 13 n "I'I.1:rlk: lbdyg, an.1GD grl!.il'II. trm:s,nm d!:loIamL H,OO ~fim pr9,gra.llll, Il.av~ Hlpg:rt.! ~'iII KIIJl:!l.·

'l',ao M, s,

Sabahln

AR
C'EKILECEK

"d,a

YELKEML
VEl

,MARKA HOLLANDA
F R'AN'S'I Z

IKOltDQNlEl

S...

1·,s i

s aat

III ..

T.IC,. ZiRAAT BIANIKASI
YII SOlnu iikramiyesi
I.cmam:

UIM

MARKA

:ntz~uJt,,;WYJe/J,ti ..
GEI.Mi~.TiR,

YIUNlERi

r.callkmak've tiro, o~mok

I'll Ill,

1';',118 .II<'I;l11J .... pr-ogra.., -

UI.OD

'!f!l. Il!I~Clgl"' , ..II .al:rwl'lunu "'~, I~ '!Hln,,.,~a n.~"1

!o;vll.. i'I,uilI!-

75.000'Lira
ettvt)« i«RA.Mi f ELER'.
25.. 00 0
~ ~ II. _
'.,..

TUTARI

· ELlS i MAGAlASI
GALATASARAY

N~2'Olt

- 18,01) }I~I~~ II11:iII ti'a,rUIr WlocUk. lull' _ l8.II! MIl2UC: opcre1 lar~ulUl tJlI)-' 19,00 M. S. -)'&11 Ve bawlCO!"' __ 19 111 ~m"te tNgUlI'- 10.20' M~k= (Yllrttan tesl~r) HUiO J,tkkr;lk: Ope..... pooQl-wiltf.1 (pU 10,lJD RWCIt ~tUlI :lG,:!lO Su:n.~Jt MAt ~ 10,~!!i M'\l%lk; 'TI-n. burl. MS e-R,lm {M_ CcmI!I _ ~.OIJ M11nk: Ha.1k Ul,J(lllul:21 00 Ul!I!!!IM !rDtI!~'~ _ 131,1' MJ:ik rf]~- n,n KOlllup" _ 22,00 M1b:1.k - n,D M. 5~ I

At. S. Bfan

II.

lu;n,.. hlliii'ln~

3 Aro.llga kadatT mJ lira Ilk bir heup
~ ~ -..., __~
.~ ~ ~~~-..,a..,. ~. ~

10.000, 5.. 00 0 LIRA

a!:'tllrll'lll

.............

.1
.""

hilI

s»,
II 6 :! !! :a. I :I
Ij,

MU:flJ. ...
itfJ.IJS.lIU 26,MI'.! n.l!i1.2 liB 373 1M, t.ri2
'I'~,31:2

U,.ltfJ'

,u"
B.
......:;.;.

'l»ullat"lIlL!I

U->-1iI iII 1, In DO

..............

r. 'iI' ,6

,uN x,.
a7 S7
66 20

h:m{rmh

:1'411 ve ha~lu
""I'

-

2.3,00 Proj"I'&m

Kap3m,.

¥
15TAN11.UL RADyoeu 12.1!7 A~lUI vo prog'tPII _ UI,OO 11 boul f U,:lO Io!LWlIl1 1i!~y1l~ D ~ill!o!tr.(!C o!1IK1Ni. - l:U& 5erlll!I!l !lI,Al _ 1",00 MIblR: ~a:rklw l."1!1 tll.J:'km~.r, Olru.y.ll.l!l~ ,~!!m KoII.Ir~ 1 _. Dil _vuuL ~ ~ Sl.ii~l 1I=.a.ru. rna 3 _ MUll ....uyw t - B1:kle. i dim t~1'II klll1ar i!Ii ~ 1t~wrurdn mil U1Iutmall;; 1KYi.II!T.I gtl!ldm Cerkl!!lJlttn j' ~ ~~ gti:I:~le blr bakm B - YIh1.I'" )'11.11'" 9 _ GlSnUJ adJJ 1)lllblmnn V>I!!' ~. 14,40 ).Iillzfk; C; tJl hJd1f m(u;Lk [p11

52 DO &.2 00
!jU 10 I.lO QD IJCI

Ie;] 2.87 HlJ 62'4

WtitJ!
lit

American EX(l1:nt Lines
L tanbul U. N!I!w.Yflrk, d. hnttahk m'lHlta.=n

11[,

N w-York

I HI

~
i'I

KI1I"1:.¢-"TI~l Gl.!,ynu 411iklU\li
Ii .J> It

IfIlAd.1'W.lI • BlIIIl:.Jrnof we BG9t,," ",.-{UIIIN gtL'IlI YI!" R'1I1~!tt!o/Qrltl!rl t_L!:arl i!;jY. ala. eak ol.l!in

n

lMO:n 13f1,'IIel2 ]33.061 lM'[liJrl[ 111.0J.:I 11'l11.lIC:3 181,.29!l

!Itt 15t1
I)!J

:278 67 riT"I 60 IUu !MiEi '2~ 18

12

...
9 lJJ

i

nv uo uo eo uo
l:il.l rl(J 00 ISO 00

EX DROOII. VAPU R,U

I

IiIIn1.UumIM t. ..A.rll.hld:a ,s:e!tc~k .... 5 A.rllhl!!t.a ~ili=~i.lI', t Kwnp.anyll., .1"11'1',NlLpolL "'lI Cenovlll.dB.III NGw. Y!lrlol. 1;11!Ithllu Loi\GU~. cEXOCHORlJA., ,JtXE,TEIb, ~CAJII.BJoN. dD{CA.I.mlJlb, dATUR.NlA .. VI l:'lffJLCANLu lI:lI.Jl.lltliWl_ ~Lkle!rirlB yoIl::U k,,!!IuI tmekti!dJr. 11'11.£.111. 't4f::tIlIU 1;:ln G!U!lilulll TIIob1ll'Han ::I Un~1.! klllllA

I

...

9~
R [IN'K

:IS D(S!N

KM

ye

18

i4
J~
11130

n
III

31:1U M ~6.a 8; '1'l1!l 70l 14

~ ~
:Ill

;l5
~l:llll VII I:' ~1C1 toeaJ1n&tI ClKanlmltbr. ctmll .. at 15

l'1Ikfin;:'!a.
.2 MIll!

1-

£§ldmemlzclI •• Uhllal olunllll'l elM V mlktan lItU )'l!rl: m'UMrnDum Ctl~~rH ]] amval HI gUn m!l.lldetl!a V!! SI,lll( lIr.thnna &'JI'!tlll! ,at!

-1~~~A~]~V~~glll.ooll
JoUlr;l.Ioi; DI,rI:!I ~lblll (pH =18,toIII ... 1!':anllJmt. _. 18,SO Mlhlk: DII.I1a mlktl ~ (pU - 111,,(05M\l..d~: ,~.'I'.

HA YRI, ARAI'OGLU ve,st. na
mN!!".IIC~t. T~I~rolll;

Hans ipek
AVRUPA KIA VA'. GELD~ •sri.clil Ciuj,desi 161

= r,Ic~kOr em.v lerln ... ll" 71J.2jIHIi' I:nrlhJnl I"UtJ "Ylm ~.. rlamlbl. e-cf.LI~de tcpl.l:Il!Ll:.ak lromlll)'oH dnlindoa yllp ....«;:BIII;tlr.

t.

~UI

«,.iii . :i!

.• 1

:5 S:l.tltD all !JBrtrl.llnu· oMIntl.l'la Orman O!!m!!1 I!o.l1.IdUrl'lljtll. I4tanbW41i Orman Bq M'Ilhcm4i& Jlg'l, i{a" bilk, Oeri!de. K.u!licILl1Br=r1I.m, r,;:!!n(urJ ltll:lme hlUdllrlfikli!!:"lle E:5kJp E, lam tp.a,p., Itar. ~U1lh.l, Cl!'I'ke~ Dpl! eOJ,." IS!l!!.lldll!J'i!liltI! g;:;rllIebulr, "
;j, -

.~l(JJJerLl'l

1kolL~

I'Ill1 VC

.lIB.tl.e

:il

'il~bl~ ew.MI

'i'(; ID: temlIll.tl.ru1.~e

kOm!-.yr:llJolL

m'!!lr'~tXm.

~tu l'eJ tIll''kWf!'t (pll .= :lg,oO ,,~.-----------------------Jl'IIblr-ltl' _ 18 15 MlWk: HLti£ am m!lzJ.tl (Jil1) _, 19,ZO MUnJc: D~ roO ~ (pl]< - 11!,t:5 Mll.!:ill: $JI,rlia v. t1.lrl4:li!!l~r. Oku:.'&ll: A.b. 1 - Jl:m:nl! 1iJ!I.IIma trUfa. 'll!! mctreyo gOO mlPilre tutllnd( md tl'ltllD 31 - In'UKn m~dtl!. 100 mIlD kutnmd& Imru ii, &1ml':"tI!d (:5) lIIUc !'II bll:!laell.k t.II mlnJe:Z - RftI,~ ~ut JImtta fIlaJl .." ¥!j klepala.n tlle b:er.lllbu UU 1Id1l~tUJ\Lmb. "'lOlk !ph M8.t~m.:wtej'im , ~ Seo-lItl:!l m. In.lm4a bll.mt\!! I§ _ C1eVl'l!lm. iii,. ..Iltml .]geUle Qlltm IIIIIm"cakUlI'. Inn , - A P'a.dIirJ.VI:! '1 ~ Fatm. 1 - "IUil!!lII.I!'IfI.'Ie:!'I ~deli KlUabliklill tuUm. hili' Iklf! Ii:;m hUlI-"f'I1.l'l gilll1"~1"1 _ 211,16 MOztk azoo 1I.rB olllP bUllII "tift MUVflJl:.k!l-t lj!mll'lll.tl 240 IIndlr, _ ::n,Cla !(O"Ufrn:a G<eIL-r vl!.rfltl, a; A.~1DC OOIoULLI!:.m.e:!lJell tl9U !Cum!. ~a1.l .BBllt Ul dl B.? tuhlAft 21 15 MlIzik: ~ .. lit Ildi,yi! b[:ruwLn!:l:a :y&,piliicl!-~tar. f1111ll) iI"!!ln'" ..:.... 'BJiI'liI'l' ~lRrL J _ YtlzUndlJ.l" ~yhlllU mU:l!'w~r' i!ldtlll " - 'i1lorl:nMne 'EI~~e41yoi!dl!'!l l'oI'.irl11l!lJ~llr. _ ''!;'Ull.allmdWl !:,l!y:"'I. 1!iI ~ktlm ~ TI,b1m - Eilt' ginllll'n _ B. tlramdarl ~kmu aslI. - C'aliJitI. b&IiI: t1ed!! _ 11 ,S{! M.1U1~: l\'I~1I p li4:et l"JikUlI'''' (pll ~ ~'2:,OO:U6:llC rd~U1C. orl'l:i!hlldan mdl!ltdUu22,ZO .Mnr.n~: '1;'lIoryet.o ml1l!l!l'i Ipl) -2.230 l!lb.llt: I:I~ mUzitI (pH Bat>!' t_.r - 'l!l 00 MUrll! Dilrul ml1t:11tI (pI) ~ »,10 Prol> ram V~ k.ap.a.nlJ.

U6n!l~

Karahiik

Beled iyesi nrlen :

Denizci1 ere 'iIin,
Askeri
-KIHED'V,A'I MA ..
I

Posta 14530 K. daD

Mardi. D. P. i I
kODgre

1,1 Tere hane
O;:Q:!,oh.!l 'B..!Iajmdakl F
II~ ii<'}'O,Rlu

~ UiJ;zlo biT ",k memleiri meN.H,Id,
,HIb ,IIW1)'C2!I_

I

.L LINE

sdr/erinln llaUi j('in tf'lflC'!IJIl.. ,leni" ~Iditl\ld!ular-

l'l!r~i YAN:t HOL1ADIS

1.k~·ndCT 'Y' Vc' 1;'II:!ldcl!ly, rWllndll 11r! \I.tI! munlJl.Ufl -csta N,,'Ilol- ~"~Il~ g~jm ..1

~"~1f.

btrutllLJJ :':1:Io~k

1~Ehnk!l.lll
NtI!VI'tI.Z

luu.
IWloI:a

:U111t!1I.

Ii:miT

D~vlelt ,Orman i§l 1mf'si

_ :n,n

l\fugJa Mii,Hi rliigii n .I.--n

Mlohammed E l he b. r

II

!tll"l]

I!II}'Ift

mU'l~",I~nne till

LlIrl~.

DokUll' HiIl,(IZ Cemlll J..ol.Imm-1I1:: Idm tar(J.fln(!!IlI d.. l;tl(:mfLnheklnu ml!cmlULlIlUn lO~ II!:I "e 1:'~~l~inJn 63 11nc1l :!!S)'lill Inli!l:1JjJ"

Il.n:r.-'

Yeni Sabah
n.A
FIAT.',ADI

I

DUJI'dlll

rUI

flYE II

ABA ..h mDl"lIUlphlinel1 Elhl, 1'd'II~, ".r ~ "Tlru mILI:!a.IH,

YlI.mu. kL' mn"lmimt 111':11... DlmlflK 'lIZ...r" I!I AI'1Il1k i!HD tari. 11IIIdl!n ~tlllollrtl!n BIiJullom. IIlll'llt P!:I t.ll.ll!.r:J dollon.1itti! &JLdJ":'IIIIIdUl JIll.t. 1'I',OG 4~ hll.~dl" .IlItAnl:iull. "ll,:l.O da muvlI.!IllIat I!d~I:~li:ll!rdLr, ,611:r'1n ~lcu18f4

r I ~----~~~--~----------------------~
DI. D'enizyoUarll
1JilT! o~unur.

i]anlan

tll:lli'i)

S-fa 'Klbchollu
N~iiilYl 'hll
I

!Nil I

n

""'1

1I't11 ' ... IIi'lAMI.UL Hm, -

B.B,.".
ut ••

TEK 6ECE'si
,i!!:I&t :llbih.mut

OMR/JJltJN
K~'un
:kltap
ItI&IlDde

I!n

ell

IDe

r

hlmnl

11 Ind ~1, Ng.. aMI

lb.J!uil

110

11l1li

2W, INKIL.tP
P1Ab

C1KTI

eUW.n .iDO' I~U.

K 11" ABE

vt

• IS

e

tgorO,
••••••
Anka
kllInDl!;dljl
I'll,

Amerikan Dl$ Bakan gard,mclSI Ankarada miihim iemaslar gap Igor
Mr,

Me.

1 (A, A,) - ADlerl" er 1 Bnk.r119 Y,f.\rclrmal III
Aml!r~I!An)1I] AI1~ll.nl.

G-b~1! b-.erI!DE!1"inde I1~'tI!l.

Mt, ,r:.bee,

blJi)l1k 1'11;;Ia~.ME Wad!IWor~h, B:alfdat Mlytlk elli.:l!ill ,Mr, Cro~ker ve fr.., Croc'ktl" (Jld1utu 1'Hi1 dl! bu sElb3J1 1]us~trl Bakatlll~ farnflndan. tRhsia ~dilcn ve AliI dolu ekspre!liqe b~lillIlIan !'Stel btr vagoDrla E)Clhrimize gelm!lfIr. M!". Me. Gb~!! i!lta.tYdlDda D"

• ~ ~_
ANlrv'T

(,iii I!lvam I' S1I, iii SO. 'l' de)
_.

WE. ,*~-~-iI'IIIr
_.'FI!!i+

..... III"

---*-·Ii - .... " __ -_~

Ada elin
E i'ndeu

III 'lit bUIrIa.nd If:- A)'limll 'tara.. 'Inllo.n Ro. b:dmru.. va emnl,yet

enl7.l1 m1l1ewdliU Re~t A.yilulh BUyUk IUJlet llec ll'loiDiD ~1Ju. (thmmunda, f ,rill doklllmlmunl!.7.h~ nm kaldm'!m!lm k3l"ar '!.-erild.l- C.H,P. Gen!lh3}ka.1I a:-i.!le ~!t 011'10, Bu !luratl! e _ I rodJ blr UHrn:vt< bilb.tu l~lId d!ellJcs;te 5tu;i n,lerin ml tum.', Til rk 3.rl'U",-"fit\, III i.::i1 I.! mill bnIuu '-'l o.r. HUI"IoJcr ~h1mdur. De"ld n l<J.De Coeml bYllm, ibllZl ll~t Partllill'r bn.(lnd:m, s'!il·

Hilmi Uran, t zib e· iyor
i\!ekili. IJYeni Saban
M
a
1'1

Atlantik paktl mnda,faa kongresi
PllUUf~ ba,rJY8ln
gOTU~11 0)'0:1"

ko.ng: I,
__ ._

e
O,ta,d ~;;d Mahmbt
' K,g,nlkurt'rlm ...... __ ...- .............,'"'"""' . ........

1

. red..: lIn~d~' ~al.~t"dlbjIFLerJ
Pari.: J (N,",1f!D~ - .&tlllrllli palo. dMtil 12 mlll.nlnlo .. ti['l liI'I'ilIlM ..

Hbudi:sh,II'j!
;.......__ ........ ~

ail yau!l11I1 " linen !lay~8di'll OkUYUDIUi'Z.
...................... ~ __ .............._.......,.,.. .........."""""....... . .....

verdiliiri
15!

~L[IA

".g

ml.idilrlUf:iIn bfl~r n:rfIml:']tir. " {llll1Q Ict"rlemelel' ve tl!Jhllorri, ... -~ bn 1"i);z:lerin d lftlr.a. 01. .J 5f1blt illrnil". me~1mflW' t . IIY oollmi., "'0 t.e,m mJl.'iuu)· " "nlp lWdll'1im:J."1 1!!I-te.nllI!D £19.d l Aldoi1;alHfi d.l.uUlnU ta.wamlh~ Illlrllzfo1Uz 01 'I"Ilk b.n.uub ey~p '.,t1r. !'Ilrmll!'luMn l1<lnilB lI'e (l~lldll M."illr lI;:n1kru:tM.IU )'II.ID'_ ImtHI. harilr:tekl Ltwa.1"IIID1Zl; u cok IbDlutlalldumi!Ell imlmn 1~lIdll Ilmiun bl!l milhlm 111m!!. Til !lare t MnllDda. Jfttmy.llo e r-',r:t

1J'IIgi.lH Ir"hl a LOrn~yacagl!ll1 siy 'edl' 'b"r.:"Dllln S""'lHIll'!::! burnd_ ~"pllltlmll~.vd'Ir D:J.lnmllltl, 1:1 1110C,H, P~ S.,,1f1-i1 'ill!:Ill IIl111m 1111''' 1u,I:'lU>! ""no lJ'~'1" nI Hilmi trl'a.n dUn sabah ,,.t1T'hoI1't~ Inml, ..1"'J1 'IlIDurnf "1L"llnmol, I"lim. g!!'ImIJtIl'. Iillanl \lr~ D.P, IJ b~ m K;;ldt'1l P: .. drml~l()l,(hl", ~UUllJ]]D grnu .aeo;lmluln mill"t.ll. IJm<lmilB.",nll",,, I"!ilrn till 1"1.. 'di lI'lncl ,lrDlp"n~B!Ln~ LLn!!!' Y!LD,IIll. ~ lit .. .JIlIn"" Am,j!rtklul .!II1"'ri mnh:!.'. na 113.r~. k~ndll!lIl! kOl'lu~atl l!ilr:nu mifl~illiD A"I'1lJ'III'r'D, p:()[lderil..c~ii rl h!!J"'l'lrl:'l'llzc ,unllln !dl~'ll!!ml,U': "~Ikln.IlI11I1k.tll.dlr" .UlJ'lumt ",cl;mluln yak~nd (DI'IVllml ilia - 1'11'1 II .all\ Jltecllsil t!lrB1H'1111 ~,.p..Iaeak aiM, yc.nl '{!i,llm kBn~m.l m: ),lIpllacatJ m I1llilkl;lltIT, Sl!~lmltfl!'l Udl ~. dJleceSCI h.llkmda. bll:' kuru- a1m d~tJ !ddJ lUi. r;!iI 11.9 lla n:d I1", O....,."o!c rat PIlC'i1 ..Uftcl.c. jc<;lmlorl"UL ffilU·t til .:r'll.pLII!U~!I.J!'Ih~wlf;lr1'!lEL D{' gll;ll [l(l HII!!:r bulun;:]u~n1J 't:I!lmJ.'I'Or1lm" E....ri.jr:orLbu )'tlld Ilkl b.!'},oDII.atI CIa Oi klr.l'l"" d '!~j[L-n. FIIl{at 1:1[1 dema~ r

Emekliye ayrrlaeak subaylar
KUJ'lJlarda rtWl·altitk olwm,. Uaa ga.d, IIlJiJ.aylllJ'!n t11le:kli---o-----

ye a!lnlacoii~ rmltJ'Ill'llar
(IDn.lml

Ankiira.

eni Yozgal valisin n ba,arlSI

Ib,kanlJJdu

1 tTelefonllL1 - :aUl;Illl !p,lbqmdJl. i.atbll!: I!'ill SII. ~ S[}, 1 el'O

Atatiirk'iJn .... h·em, resln.n
telberruu
llallaa JUakbllh~,ndel' bagz:s' lalUluu J't>ni,obldJa

([I;!IVoIi'i'Il

S;:r. IS

sa. '1 filii'

I!ttt~1 8.1118<111

n

te I1j doktmilhn:q.mphbnm ~aI· din! l bUJidlm~~ te1dIt olun.

fte:5a.t l\:fllmhlllD

fnll,tur.
YiLnIl

Sadd!! AI,. I.:!l;teiHF;l 'kQ. ,ytI:'i\!j, bl:zUlJl; W Ifillwm, Y'I"l!.lI'lanmull Llitim ~'lI!lm!'lIted:Il!'. fiIlfi!:la 'komJ~l'OD. buImld blllbh' h!cellk I~VI!! '~ ed.el'itk "JU mMU!l.· Re~al A 'dlldl)'B BH dOli!ya dun B8i~h,!likaDllktaD I LUKnu Im~dmli!mlmu] Lllbbtde lluiunillll. BLz, bo "tun] FIlII 0Ad I Bakaoll lilA ~OD derihb kuyueuJ nmlzm tamgaJle hat! r ~1~k~lI._~ Mb~_. te,'rU 1IlIL5un'Jl-~~ _ _.__-...._ __._ .Jo .._,.-r- ~._._,.. .--............_.., T<eun ,""'''1!'111' ruu Hfl'dllt'ro'k r 11 111Ufltl rlnJn &d I Un Pf:H~hU:~·' A:I .I!r.. : I (Tl'ldn'l1.., U.llIlI~ 11llflrlftl :!"1lJ)tIKlnd TI 1101 • 1" tm,ell ed.IlmttllnJ I t~ml~ 'E Ill. I' J1 IL .. I1Ik. h .. kl, .... iftlr ....l"'l'l ..,m tum h ~11&D "" diJ'l :n.b-,1I. " ilnnn !~
kazm;a]j;

A!i'dmJmm,

Aydin hrun dosyasl bu gun Savclhkta

-----(~I----IVItQ1I11t1'

--~....-+-~--~ ......
,,'c

Ii

R ..DOrr"UD d ii,nk.ii miih iml ,hey,anall

• arrmn

asmto lanhsi

•• nu

1Jn.tt4

~1'lII1I

_kum!

rDDUJlJ mf'l'Ifi

Llllf'f.

!~lil;nd

.. o.lDlnIhulmll ..ll~l

lnw~'llrdlln

]l)l<Du:li

mill I.",.. kill

..

brnl'l Uzerlne 1!Itlryllk !'oOtid :R.,,,,t. AfrllThhyB. IIJ~ d".yn. ,BU!'ILk blJllo~ J.t""lili b!l;4l!uh~l"dlll" :MereU" di!J ::i:ynl l'lhkam!B'M\I!I b:l1l" D'l'lhn."-n.!lliin "~",d.nlmhtrr. 111",,1-111 (m~Jl'IIJ!f'II SI. iii; IIlIU,II fit) brara va.mt:all: OIUfM R~'t '\. ..... _,~ ~ ~ ~._. ~ ~~ I'\ydmlmll"l iIJ'I'zulJ; L!ltU.o.cdrnk ----... -=-7 ~ ... --- --- - -- - ------- -- , kim r'I 110111111L\lIaJ"f;;!! U''1llm 'lI!ifmrlI !U 'lila fed bilk .l'1I'pmn!unJ I~ t.ml. Jdlk, IlLam nb My1e IMr 'r<trfl",l· Q;l.1zhl A dm]1 t.vlllll1'Hll.1i lIS' 3.!1' 0lunBt'o.ibn cl~ COk rivenmOOll1mlzl Ir JlhtelhEllllntk. (:!UnkU p rfl ""0 mill tYfkll1 1ll'.bd1,laJ'l &r-B.'IIIlfl!. l'iJ rIlIrn wn!,' "0 11IlfiL , dt't"f:fi IGnhlll:rt'l: \-'" 711J'!l.dj;.. n..,1 blr II:UImull lu'!ntllft>lnl, u&ILII:1 ell" r.:o.;irl:Ul!I. ~rl1 ~~ku:n~ BIl'yOk 'ydall'lsevel'iin bugi.iln ,!51Qmttnilim fIE nei 11] rmwhn.zld, k1l.1Jt~nl1ld~1I Dl[l,hrn.m stm pok l!iU,'ccciine bllii' dMdIm I_ dOllimii m i.i'l'UII:I!I'e tiJc La1 lriili~I' ,~d,i~ecek nlUHlll, !.I~I Idlk. Ralbuk'linl.l. m!~'lIk vataq !§:alrt Ni!mll~ ,1114' [!lId IflrUlJ1 ~~JDI!ltll. 11'1 Ilr III d"~lrm~ 'fl!! mal. [(lI'm:ilin blU.mllnUIIlI 61 IOlll ),11 I "1111111 !Irl~lcte h('S!lp \'e'l'tJ'll"k 11· doi:lnlJmll mlln&llebr:-tl:yl(l, limgiln ~Jk OHll~d ll"[>7.:J.. ... 11I II'Jlm "1m, ii;tllc IJ ~'JClI 'fIi, e rtr'l II bul m U"ItlJr. hd nltmn mlid(lf ~" ilrlr8 I mf'ruimle &DIlaclI.kb.r. I'l k I r, 1'[1I:r, 'T. \11 \f J1Uln OniYI!!'lIlte Tll.lehe IHrJljlDJn h' 1n rJ1l1!:1nlffil !l11Jun '~(jrd1J, Il IrlltdltJ prlJ.f':rBma @T,e, ~h' II 11 bu Iti.iZi!1 m{'mldll tlf.!"liJI tttlll1 IIJ:lM 1 i ;:16 E.mdnaJ"lI.l HJl1:k' ""',t!t1rn 'B! k~m :i!:'"tll!'rin ~rtln ~ " koflImIllHn~ rlr,dIf<1 ,,,:,T{n h'l''' (:vll'ld~ Im-'lhYll.iCllk, 1.II~t~IM mAl' tp.r.lrt:ll11 all\YCl blr i;:da lit, alnill ~I lie I!rllllt':lk ol:l.n Ulirel!.rll1', 'lI"rJ ) ~k r!ml.,tlr. "- ni flmlcl. "....r Jllhat C~mtJ.1 Kuo.lny !I.... i rr te Ir"h I'JIl ... ~;r.!,!'h('tI R'f:ilo.t E hr:e Kfmn.1 <;fltlar bUy1lk 11lnh ~lhi mlirtm H rn' 1t\'::l."n. li.lr.DJQ mUMdrll! (10111 I 'f'1 I'rn nrlf!TI koru!lu Il [Pm!!n.

J

Ih"rilfl 8"'~;f Ctl~llytll':l!:Ii.!
tr~aI
IIi Incr.ri"'}

61nci y. doniimii
h tedi.

am

Kemalin

.li.nhrlll~ 1 (f\,Al~I"r h.ll .. pli'Lm lI:er,'~il1~" TI.i1"k'iy,,~ r ""rii.I·l1 .111 iO(lll'lrhtI8,,,d .. , ,.Mr rn(,Ir.Lroleri I"rd .. ::rll!!o "In .. nom •• llili rncl ~a, ii'll i I"I,T'~ iJII!lel"il~JlII ,,,,,kit ..~ di- "lil~nE'n,cdril: itmcan, Erm.oi l'i~hikm"II"no .Il1oi'I~II:I.trlll .MIl IIom"l'I h- il~'fim:J" l~klilr;,l1i I;'I illl('mi,ti r, Clll!eh..;'jil... '1'". P,.. ",,~lil.;!f"kl .btilJI'uI IIl11ledijflmed.i. ~ (lli!oIl'fMlI 1811, ,!II ,!SiP. I 1111,) ~i'Du,,1'l ,i"'bet Iltmi~h~r, ';"O('ul! ti~&t
rco!lIlic[] iii

'"..uDt!!lrmte:r'btJ"'l~I'[l:Ij 1:10 II (D ..... ml ·51. rI SI.I. J to) ~

B~'yg,. Makbilld f l"a.,e .

!I hdd'!I;

HIR VAPRAK

Kahve ihti'karl
ULUNAY

'K .hv"nln U, ruUl on boll~lII'11,11lin - !''All 0111 IICUllh",. II i';I'kIlu In:Jld_
r:II'nll i111dlJi' 'Cngullll' lillI, Z I rll nrp jlllIlI!rLMI 1I1'11'UIlIlIk· len nil Ioilrllr 111IUI~1 ';lIltlllmlill till' !lot z ,olr dll Alliifl bllUr'. Katl'i4!1i' 1I11I:.J:rll'ld .. 11:111 ,UkH!i.1I1I. 1I'1I,.1I'n'i .. dvM, :1111101'1"' ItI~m;g'GMr filii l't~ 1;)"'1!I!! k~~dUl ~Ir tar. ~n1111'nl Jlmlllli'l kll1""rgl'1' :11.111'1;:1 ~ iii ~U:1\aI !'!oil.lIl, .l"JI'II U~JlAkr W·IiI.'I'Iljl ~IJlII mllml:!!j ~U~U.rliUmulllll.n !ill Iklf;;! firI~ kl!I,1f ~lrI'M" lL1ml r.ll1I. ~
,.,11: II

IlJl'inl -alld-I-

boll' c!

I

.kil[t(lmh;~ hililina !llIlnllt ... I'll il'!iII¥! I Tllr'I!iI¥1I !Ii '1111' tI',III'llr'Qn blr mUll " ... ol'rn:ld lal hllldll boil m.d4, IY " IiOnl dllDJAdii (TUr. Ioill i'I'IIlI! I) ,ill· !lil n:Hl'l' 1!'1m:l1~... HII dill 6);Iedir. "Ihn. IIdet!l,III Imwl~llr. Zkr i':I ~III m~1CkilnJn y~UDn,!!IM (bini) I .ilh"j~e !)eiU I'CHIt! CamI!.I'IA rb", I,klol-,. dllkq-!·

ub ... r"'...... 1.!!IIIi!U r DU&r ..'- R"'!:D!! tltllm.~- Ebbfl.~D kl'l1JlYl'n. lrtol'lllllilO_

Ir1.

Ill!

nl)'o:nlg. R;lt Inhnul [,IDI !Jlm!!1 IU.Illlp~ kml'II)~lI"ktill', AlII.!!. bu lUI m. lion dnklka,'!1 kJI;;lI!ll". IDlb~ Jl J :r1.jfrl'.1 !nlW r etml"lctc Ilud 51 ,I SAl •• IIl'lj .... , lid

h y 2nd 11 ve t'1If.rh'rlnd n It, h d~n blrH kDnr'l~a YflPIlC '.

lnnhr.
find
D

811dhllri!!,

gl!!D,lcr

Utrn-

' '.'IIlml

NlLIillk

Kewi!J1n

~~Lt]!!rl

olnwacri.k.1.u.

her

-

I,lr! dii,,,,,flnln

lulrua

"'II Irr,ebiUd •••
FA

niCS',.,

«I)Il1/nl

;rld~r

rla:Ell'!ilm.;,

Ne

AufUlI

I'W. M"

dtli.,Ultdtk

J

rnl1l1r II rD!rII H,II,ptll!l hllklm diallJri 'Amd.l n ,1m.. Imlillfilrliil flil 1li11,,1 111.n.!:!UI!!! I'lIitlI'lD' 'f.hr.hitd. blr ilDl!i.h.ln-Gmt11., Irlll' IItrl.. N.!il.llnllll.ii"... Iii! II, ",."d. 1!!I''''\lII,IUi!bl ,U'ltmll II k) l!~lll'lrI ,1:111 plrr.arl'li Ilrl n.,ln

Kill"".,

I!!!lili

Dlt

II"Ulna.

,-.1-

D.I', relnl.u 1I.1i1l1l l:slk'l'1iI11f1f If'll IlVilnli~n,'II hi. r n I EhI..,j~ kwfOlI k",Il11t llitll ~Ib .. 1"" P U.."I....-. 1itIi!1I'1.mall. klllh",. ph'lrftm~l. nl ,~:Il!I'lr na "'I I Ii'litifl r. KIn",. nlt.l'elHlnl n, 'I.i III dDII~Il!Cil' duII.II tiLl... Y·. IlalGI.wln ~pdlli. !!g~1rII1'!11 ~_. ~ SII'. iii Ita,)

T ft.&e .Id

JI,

t'

"'1'1'111,.

krmT.

f'itmi"

tm

--=-

...-=.. .. - - ... _

-

~

--

-

...

~

~.

."

..

-

-

• ...., ~ ...
-

-_

- --

--

......
,

- -to _ '" ...

•• ..
I
po _.'

-

-

-

--

- - - --

--

.

-

-

-

..

Yen. Sa.•ah .:~
---

..

!:--:_

'---'.

''f'

OLUN

edinei

j ml),1lraUlrlu J.i nal" mu· I1iltljll 101.1 un, 1111C!lIik n 11m n:m~nlinJnll:l nrdl ~ 111,rDlh'll In· 1,1I~blDl.I .... ulllr fZ.I 10', Itlilluk I:JI~. mualnlJiillp "nIlD "III ,"010. I'.d:lll h~"lmtJl: ,{'rliil IIlD ,."Illt ~Ic' til 5'r In , " '1(1'} m 1.It...,i , hid" I. ,. rulmu .In. HnrJll 11 r "..Iki ,01 fuol] 'tl "" Ii;;dll. r 1;.)101. d rI~l'lil. K{I' taJhsill:itt k•• ulil .r ,1 kul1l11l1uh'I(l1,. ill"r" In,. lilt. ~". "110"'1' 2 ",lIy(t, "I " I.- I" " <lp" 1'1I1L1, YQ !{UIo.!IBII, rl vlrltrln'l ~rJlI"ll "." DOrJl1" I fJ!.r,d, tAl n,;t-L • [J II IW.QOI) (lTI , It ,. kl'lolill "m"lII1'lIarln <I!I:i,I~il till 1I1Jr;llrtne Il 'r .. 1.,"1"'1' IUM,j{'n [,f!(1 hll..hlk blr rIll'.Uor IOOIUIU ~ bh fil.. iii 1:0 !'nil J'l1J "d.b.kt K, md bOla" In lU"Ill",I.. VHilliil; 1l1D t a,lll 0 01",1, ii, J emi !II ~~!" 'l;lIk i'p ,. rl 'llr'· m~I',rlii 'l'IIIi,Hm" iC,rnill illl AIlII" WI! lltriUJn.ll dg\llrlnlnl1. II.lldlllulli p:cJ.url"ri1ij)')'" \'iI! ,1"'IJ1lrv"lll ,","" t ,H'kli, ,..Imill. ;),r,.I',:I"I U~k'llhKIIi . d'·I1 ... in; lI~mll~11i Ii-llhll I!'ML~.~" uh, "0], . 1I1»,.I.II;Jllllr. Iltl "['liD" !;'n"UlnJlIIJ~IIl,,Jlr. Jl.lo.r ][1111 11'11111111110 lIlllerl de111!'1 olau. roIiJ'lnll(,lI.lthr. \'tollt I'rr.~Ii, dOiirL1dn.1I H~p'~ <I.. J;£;Srlllm.rn"l, rt, :l'l!.kll.. ll- Ib IlIJ!iiJ,'il",n rjnn III:fI~ Ii. lI!;"r"',,klll'.ui~ (11'j nnn ki4~ ~Hrlil·";j,, B! r 111~mIQ'IID It, 'lIialltt Wll'li. ... or.· ao.il:rll~'j! 1l'1 .. ~Ii'!l .Il'l' Iotl!'djl.""~Jf'w"" IU II1.1rlnllm31 ",~, Igor,,1 io.iWdtlf; nlnil '"lIllt<,<,iluili ~11i'll ~1I.luk 11111[[1 n,lI"'Dlan .~ill .:I.UrI ediyorllJo..dl. n rl ;"1nli" ~'ILPI n .,. h w,':iII bill ~'I1ILl prl'li. I' ."I'.rlll1 n Ill" 1"lIdl"rl ,.,,]'lo;ln<lll11lJ I< \'" K ...,.",,J '. i Llikin 11kl hi. ul niIIM.y, TIII.lUir. d" II n .1I1 <1'"", n I~1"1 -l hu 1'1- 1'111 n 1m 0 milJlol1 imparlllDrlloli!.lllllllll r.. lo1u"lnnl1l~' 'I'll M..n..o Il kllm ,In. '!·... ,i I.""~"",, "Yi!.I~til:lill FII(lliI .. k • II .... r Hi. p<>' i. mllil t.. l~ {lor] I I rI 11;11- 1 1" ......D;ol ';'mlllliJ1" .... 'I If, H..I, [) •• !:;oSIiIl Iii 111fI~11 i'j!n b!,h~ IUIlMlpllt(1l."rind.1l :I'&.;flnhlJn[l]l,tlr T{t1[1'11olim"lllul H~~dllill!"" kH Il1lrri" ... • ,,]) .. I rlr.ll f!ordl. (>J]I.TI 1iItn'i1i'.'ilI. uk" .. ,." /1"," ,.ollilol"ri, d.,~ "",1,,1') rmd~n blrl JJ Dtlal.1 lilllllir. rOil. V('r ; I)i.b.utlnin' il\Uli rmi" ~II ~.[Il~:r. IU'rl ilijllm.k .mrinl ..... · , rreo](,.,,,In h,r,), II urUlmUelllf 1111 r !" II ""l1~.."'ilildilorlllll !.IIilmft ktJldlrln, .,.kl !n "'n~hIIJUln bId 1I11J1l~ 111;)1" [ bi 01-.. in(IJTI'.l II 'rl ~"t"lltil. K pt"'h 1.1.'1 .ml'i tliol"DlUII> 11:.- rill O.. 'nll"ri t.f.J"u '(;.anuM J.-' .. ~dn·"hlftl'l',," tllr .[jlllk i1 h ;)lIldlb "Ieil' ",1... '''~",II 'I'" mn'" II, nib t 711~.h, 1,",1 ,.lrml D",i~i".. "n ••~.·,,111l Ll III, " t' h'rl Ulr'flmlll 10,())') T lon, ,I, '''\0 tJ.,.IC'rdl. . 11111 T\:'nrk ''In'''lm<l.,I,,. no 'I,n'r 1'- "!llllhJi:'''' "lIah IIIIB ~II ":illime • Ind. t t .. ~ "dlltn~,trr f.1I1 ,"lin ;lihl'l",I!",.hr. ~il''' ,.ir Imh. I'''' Ikl In- :r.J:,lIkJ lI"nliIJin f1'1.u.ln~, IIf1,Ilhy,h • Io;ibi.. ", .. ,l!.lIlll].) . j, k; .\Irl"" hn. multi II; etmcslnh dlzi.l hill dlrllllr. llt\'ilci.lla.11 .('lIrl "''''C"I.DI'11 mii- d.. bIT """9 "IDftinlndl\Ui I[ildlr" IY· , •• 1I:1I'IIl;, poll. ",,,,t.iru,,.tl.,11 InlrinlII.dlllllll1 In blJ~nk nO mllnl~n I" fillh"l1 1;11 '"'1\1111"'11''' Q'rrk,ti .II mit. DII...eler t .. It'llr kYn".~l!ok, ."lI""i rlukl.n umrl, blJ IrIi~",m I..rrlir. nrlhl,kl.:o lllill"& bir klll'llJ' ~arpml' dor .... Icr .1 ,1_rISlt lIil ..mlnrl Irs. Itdht ...k•• durnm. IIII.-"" ", 'I''''~Il; h. ml!k. kin ,l"!IoTI .Ui'"Dll !lClll.IlJn de· C'\'I;"IOltO.... jz ..r".) "dllld"ki l':u""ynrlJl. n.~·lli hillli, ..kr ,lnl,. Il· lind a g!irillmlh·IDfl klnlt'rl.lI. In!!. ni.b",j &ulm~.I., Ml'lIb", ,Imd[l" J!:"rniliiD ~u'i>rill iiiI' l·:I{..j'Il:!'IlI ..hr, ,-"m "trill''' &f>rulldll 1t.. 1.!. !'iUlmk"[I mi., i ru, Ihtlr Illrl n I anll"I1I!1'~ n r..1I: bir 61.;0 d. ~"r.. ill .. tmi" mnrl 2M! mll'l'nllhlic \O"lioi'ld',., milhllr ~Ir ~" lm , ."1tll1 .. t inc .... r!>t ...' Inr bl> - OIWlo tr,dlJi.rll rf c I.hllomUlrJ. rq;rn.ll, 1I1I1jle ... n ma:)".. ,.lll'llldn. .r.o.OOI'II kit; "I- IiIdll.I, 1)1'I1~rlll,Jjn, J.lul . • rh,~&lI:tlr. otun;lu_ IIIQltiirllri t.or • rlllmlh~I:I:r. rell" Idl!.n! ,~dll!'<l:'''~in u:n dl"lIld~r •• m i l~fi!'O!<h l bra.lI. Plil r fun.U. Mils .. I h hill mldu ITIl>JItIllr .. H ... fono ~O'''''II'II"r, ad .. 1r O1dmhilfiJ'lStI~?~'Ili lIi.t3D Mill) k/Lpt..rl 1I.l1Ii,.1 u u111111 1111 ~tllll ruhlLII I 1:1 llimlll b~", , lltl I"lIliIko.l!lll1.1' (un 01 ttll.lktiiJl liT 1J!.1tJ'1~i'''III.l'. k;;!lI.ul 'U{II IiJ,b.h rllllUlIli .. lltlllllll bir ill'l~lII 'Ill l'<lrlilllll mllnd. kIlofU~d], "' lij)tll blr b .. y,... 1It1ltllr, lMilo B .. lll'k d.... rilJd. hllrlLlll1 LUllrlll'i ..rU. "". r l.kc'l4. ... y ..,illd. blr !.Ali:]]I IIJJI(J,IlulI&, .. [ .'I'~!l't ~ ~.rt'.ind" II!]. 11 i lboitlnd" ll.. dlJ VI ~07"" 'bi. .1. iOll!ldl YDla dl<" 01111'bh..u I.r h.kltllnJ& 1,1 bir fi~r rill 1J!J:i;I'I.:lnII'IDr In.llIn ~ h.ll!;'hlFll'Ilo :rur<1o. lI:[rme.ll'li ~.1trul,lDrdll'. "'DO !lllliJIiH 1.!llI IIhlfit'l L1. Endll.li )) • lEU .. 1;)<10 , ..rrn.k.t~tr. nil il!. )' l1<lr "if I.h 1'1111 \III 111111 iIfI'I h,.l:Inl •• aNl IIUnl11,., .. 1"'1) IInTI' 1'&o!'T .... ,,!l... ! ",,,,It- 10 r... mjldd ,llrill IInetti~i VAZAN -~ •• ~ ldlHr ..llIItl r. Dati rm.c. I.l" Iof. -.onr., IIlIJ,l C.lJlliII irlllDcllli'd. Eor" 11 d~iill ... ild riklL~ 1\ '~lll.I klhtllr, I 1111 1u IIrlll~rd",:r..... m.lI.n .rhli. mlu a-ir., 1>[, b" ~IJJ m II.rDn b II ,. II '-itl Win ,dllll.1 Dnl I'm .:lKU, m.I!U m&dalil ..riD gUlldIl.I .... raiI[m"II,n .. ,,&rodL 'll~llll", t~n .j!I~m~L "'£1'1' t h. n ~i!tl.r Blrlijlllin "[I" 10; k.... ,,,ll) 1IIIIrnJDnni 1110 Olrilio.lr lUI bu 1<1'1 r rf "" "" i:'l"<:tl.liur. lIurrll OU1l1f F ...,.1t (R)j, ) • I I\i~. \'Ii tog ,nijb.r k4lf.1"" lI'"n- IID.I.ki 1 dlrmt 'I'!I bll' lmmll!tIlili . q,'t YU!ljIlYA iii'\'" ~D 11 ki,n ilr ..:ZlIfa l'IO .Imi,j ".. 1,lrk.tll!! mllll- rin. l:irlllm, MlJlunmaktldlr 1rk- I.lIhlplorln. IldlF ., "" r.r • Ioflam ulld, "1>0111'11 hi... ad LlII ludo Ilrm •• bUKILD' IIlklr..1 b"h ."laDo I"nlt .... 1,fil1" Slit.- diF. ~irk,,'I. m.1II1l p].'I'IIlLIl oolll II"" lrkl&nll RnlllJ' t.F!LfI"dlUl 1mh.. ,.hrll n I1MI ~kIJIUt, T ... ullr I... IrIldll: .. hll!J I"th! r lIo)llu ulll1n nll.tll 11'!3,a1 fI'I"\I.i will~ '1'", 10,"'. donir: ItU l'.tll:ld 1.11 lid !Nil'll, 011 pr. d II. !!' .. nlll~r IImlHlllltl 1bo~~ll11;hr, Nor. mid. ImllDlnmlloktadu. O.lnid.kl her ,1Ild,A;i hi~ !J,tr r., .. ,are ... iI..·. R.:.... i :ULltllb - hnr ddtr. I 'I'll r.n.n.h..l II" It 1I,lIn IIU 11111 II'! I'Ilarl oruln . .an• E_I mU,IlnliUma !J'. '!lIt" I'W" h lII1YI'.ml, !!Ia~lr'ilr Mtil 11. Hurtel F.bll IIl!lIjr E\. <1l:1.rll~ldiIKU ."'[1'1 '" It!.;rlLr \" ,I!«! b nrll!'~nnl b,_mlLkt!llihr. 1. lIIU1t..ei, pmi!l!;1i I!I!IlIb.l,A bld.HII" maya.,.,1r bir 1o:.t'il"~tl!1 .~11"I11 n,Om_ tin"lIr I ~IJ1]11· lI:IIk lorl .. UII.hI aHull.'" 1111:11'11!i'iI nllt. Hunti ,Om.r (R U I~fin Ir.abirl .. · Irk",r du •• dilir. 'Ir" 1I1!!dil'!oIil Mll[l>i,tir • .... " Inll-k'llJ,h ..... n A/rmiililfi clI'l:IlIe 1,Url'k Il.mp#. IlhlllllD, )01 Plnll " n un I~Inol rill 11K ~ak II !:I11"III'r IInIMI mu~vlnlM 1'''lI I11ddln.VI' II· ri ,n."II['ld" J".,iri[,,. •• 1.'11:1,·<!ti~Er \' JI""'N(!(hu "1nhrl<l'll de ,llldRl .. n d'l'llm.lmll.lI miju..do tllloli~mMI 1011- olara,1r I5fi l!l~n[a 1i.... 1 Ild mi,lil' .. CoIIk I»cll !'Illr Ilr Ilnd.ui Idlm 0~hll"""~'1!1n~.ni,flm Irl!.llrl ,"JlIrM bllO~.Ul'Il tta Hi ,.1[101111'1"1.1 ~~ CIOO ~I')'.ll~r Eil'lil'nt!,,~i ~,." rnlh- IUl1l1uio.lJlrl "'1111 u•• r.,Lrld"" rnillh'l!U"r Gtot.."bmh 'lim. Gilm i, NOJ"'I',,~1i Llti ~llrlnalli tdlldll!:~"1 ~ .. ".l!.InU r.;.u. k,[JnUlln~ Ihillir!!1 H- 1111\l\L ~eliriH.r, "If 1-1J "U~ nh - ~1~III1:La.~ ~Ol'll"'" Mil i3.. f", olullk llllIlIH: \"I~h:n' ~di1ir TI! ull1l'1!.t ge~irl1dilr rlU'lU Uri II.J' li'l'mlllLiui 1'II11].r~1,. rllJm. l'r.Ii'" .... -tal ~ll'1rnl.ht, 0... Iilman Irkllrllll~ llihm.ilnll trn.klUII11'l It'rlin<", m;ln 1I1h.lllp Ii:llmllionUr. IM ~I'I'I. ,.. ~1I1b1n' l'uu1111.hU m'lli I] Korll: 'Hmlnuldl hmiri b,ll i!lirlt,mi. IUilllltll!r MlI!IIflllJu I 'Emllk :K.t"~1 B!'Ll. Fie, nlll' FLO hii •. dl!on I[V. rUl.Ii .. Uilh n-"'BIIU;~ ~'"' iltl' tOll ~nnrll r.itldll'-iD !Inlet "("hr, I... , ."1'10('ceulinrlekl tn- f ... It'lI,,11I b ~ •• "llk L~m I.tlll!dl~ ulrlll IIne:tllnln. \II .. lIdllJill1. "I rrIlolIlIllll l~ I QoI'I II y~lI.llnl a.dr... (",M." ",·,J",t II,]ili ..roo .,.tlll: 111,,_ d. oIl"ni:r Iil'rhnC' 'E1I.1lI .. g ,UrC'o .. kti,', lUI g'i!'l~bl 01111 ~Ji'l h~y"tL ~..,. ..tl.r njrli~i YUk- dlllrlndlll ".mll rlJulla WJn. k1 rdmil'8.fo:; alD.n em I:!lcll :' ~ .... 1J,"ri. I,h,lll" mlllo..mllllr,ln f~jFUli.ln:. "II nll.f,,,U neUwosulll 1111' n.. m n ZI¥lIIf.111I1I"'1 liI~r!lfIlI •• ~e- lill. l·,k. kelilir. F:~1' mtit~b.ki dol VI) ~Tetlmle-rlll] Mart, NIl! ", .:rdllnlw]"i YII.'II'111BlltlllI'dl. ldul[).len l1f1T1lu,m'ril PII!ic'.11 ,i1re .. k "lu.:!lr, 1.1t ~{I"J'I.I IonrlDrl 11 2,s I n, i rllol. dolil ~g 1.11." rar. rlrtl 111111 'Ih nllu IIUmoll III A!JJIII I iIIhll uJrlllllllnll 10:1In ;ouldllll;) 11111 IIli'tllnlnll 5JIim'tI1I1"1Oorr. .. l<!I'ml'~" Ildnlir. Tnn'''~ ... M!!~'lll 19,1!jll :!'amIUZ lIq Il.yhklarl b,ril1'Do ",..Ji~l iI~hi, hp.inl ... b. 11 ..", n .&;f .... n loeli 1II·(ll;iml!Y'!D r.hHli!l" HWl d. hn!l:li.laBUl. Mr k rllmllme,i l:Ie, !}n f.lll"le)ll e~ma.r. 1~lId ..... ol'~ II ililtY"lI ~11 Mllcm IIYlllf.aa !gnU IIIIU]njllll"HI. 1J;[r 1fJ!.4 b,,,da 403 ,r:lIIlUI .lhIR"'II.'thn k"loil ",ldul(u ~III lUI IIftlf1ln il .. ~ lurmU,tUr, Bu Itllrll!TIlLm•• ~.oC- iuIYn. d~r I Ill. IIIrll ml ..... n Dl!lnlll;,~ Itn rTf'lIlI lIll Ra!Joe- '''PilI"'' 1..11Ir. Bu "I'n.tl dl!'hll f rna t('\'1.i!n~ dllmteon BLmd 11 Ion .. t,.knrr F,n. Ii IUba""," ]1illI'IID II IIIlUJt: ~ bjnebillll('~1f~ ayrdlllJItIl 10, Ie n mO 10 - 11~l!.. ~" - flJi:Ill' 'i't' K~r'lm mn ILAr Cum ~I ...h mrn I (. A ) io lIl'ib"'f.l: h· I'''.ill mIne I "'Ifflll 'VI! i'1IVIIOIIl ml _ ,1 hM'Ii r,l p"'''wr{l rlM1 i.r1., t!- Dllfillnm1llhr. Tilvr;IPlta bu gOll, lIu unklJl'll'Iltktll' H" IGII!~II!I,I" wezlrf!t" _ .lIdl m11'3. huriJ'IIIUerinil1. II!~ohlnr]ugu. 0;111vulrll!rtlen lm. ~I ~.l'Iu., Ill' $Dlut III d"'l~r fl!. pi .~.tI"'T h r a'llIbll'lc:,rr"o f h, 11. 'k: t "11,1" 1II· y.rlll Vi! Pa.~t!'~j !;linn d~ d~ BllUk mllritlltrlrdn Il'I"Ihlll B.Jd.lIltk tl'll Ilkllilili muLH"cil!!'r. Kl'kd ;1" K,rlrnr:l4ki d 1 II lIf,t- UlmIJi,l'; bLi bJr korkunc hnlahllrllr 'IFDl'la",ml II (tII'lil IIIIIJJI! mudrn q de ~llmo!l, YS.PIII't. '1'1• • ' kr r , lint I!,,~II'"IHT. 'f'<:' III d 1 Vilm II1dilec!'klt'lr. Rnled" rnilltlt'l:'rinin ~ I-,..,tl"r ta. lnil1~t]erill cid:ltllll' oillll:!"!" IIrllllll'lIJd", hir J;[tn("fl.ln~ .. II .. ,It .. bal "'lOr, IIr: " Ill. ~II milirQlI)l flnll'! ~;at-:!!!1I' 11111'411 alllli min II~Ulrll'il k;!bl1 nl _ m b ' .. r...." b'lIm..].",,, fl. hun .. ' hi. ~"lo:i1.!{'1 imlin. ! . diklr:lt. !'diLlr. Cld,]",jrll b,,-rl"k .. ~ ... t"dip F1"N'I~:oi .. Io;no;-ma",,, kn •• r \IP!'. tllf"ld .. n ftitll'mli rnhlltrll'ldJ u~",.1 ft'TI(>l' iFi',lildol!rif} i ". Im!!1l t~ III'H \IS 112lnlarlnm Filozof RI~:U1. Tcwfi~le Nlltllll' Iii! 1:1111111 .... '~UIlI."lIi :illn,lkl Ji'li IIhIWItIi6~ll!.m[lfir In hwerfiW_. t d • T" If l<: I 1 ,.. ,;t!:iIAlnl ~!ln:l](oruz, lijl~r, 2.5 E:l'"HI' :mU.IH ~a.1:mhL ":lI~ 2 81 nlllYJl.nll'l d~flu btlolg.aLoril:lucki u- yid I!itm~If:+{'r.IJr, 1111 Nllben.1 '11 [10 .. 1111 1'i:ll"''''V1Cl!l!l. 'II' :r~nl • .:1 Dr. 1.1 !llo~ fg 11l11.! DSl1fdii Ji u'ID1~. n III)"Y~k'1,,'l~. ?II'~ O_.L 11,,[[filII: i~l'I"" "l<nlh"l'i1(1nnrll irnhn", ka . lUI Ih;or.. ,. . "T . I .. n'll TlO':~" •• ~ :r.P En !l1f:'Un, (In lI!:~.1~ I\! 1'I.:l1U. mllle_._ ."._ 1!f -.-.!l<l'UI'lon. Ifllt:!. nllbell!lI" mllPl,ol[ l'1\li I:i~hl~!,! IlJhl 11 l'IiII)llllill lmllr III ",il<e d. Hd Lir. h"~l:I DU k<)r"lJfi~ Ii"I!i ;o.mn.1I111 b't ~d"lIInl 5.Ilun Idm~lr U IUlIl IIIiHltillr 'IiI""1 rIloUt"''It~.. blr h, .. iii!!> Ill" 1111 II 11111. 111.a"llI'lD '1I11'IIi1hlJ II ,JIo. H!"IJl"1! lp~''mdl!', yapl'~al:ak Ut 1~111)C!;l1 ""r,:I"111 I-lItll"nd'IA'1'I1 !~ K_a[h,ve fiatll:un ,I:l'kse~'me rl" hthik t>l!ilm!!ktMIr. O"~nL~rdll Ilirlfi' 1iJilllj~IN 1I~Il(l1 Imndull· II IlILL~r "lkll~1II t.,.cib ..Iunu!', ..11I..'n'lL~ I .MII M U'h11'l1 Iruld Ii1111It1V a,l ~'IIf"t1. iI~" rn .. "dil" J1.... 0I'1Iobn I!'lll!on dtrtller I;IIk 11.11". IEllze Mill~I!" mt!d,di!Uerlb~:ri Hilj'dlit'IUl JI!. lou;ili-.-; Io('.rl!'til'lin M1i"1i."t RI1~YaBurn,l f"A'llnhILaklra. .1"" ...Ji1ir, d[]ln.l ~. resullihu. lI!I~bbrnli 1II'lnlll rim ,h lana. .. riror. Y"'U!IdIliD itilM. lIc!,'1 !ietln!ll 'III 1111 me~lIllnd. Iloil'll H(!ICQ g unij I-I!! NUmun!l butalil.!l.nelinde tel' h['1 r!r!iIl"H itt'Dnd"D <~nro{'iG;I ... ],I rm :l.rt" C .. ablh.Hm hil- 'I1lfdCnlfJlJ i'ln,n,uJI ".Ii Ii! !1Ir'ICI: fEon 1l1<:lIC'lm bir kuurI m,,1rtIlP'~rll k:tnl." etl,,. Ah"':~ Voll" P:I'I 1;111' rj~. ih. (Irltllll'"lll !optnl:1 Imhl\Rdt) ~ l II mi.l Ij~m n lmlluLI:I;l hr'l ra.- hl'lYnllttn "'. llll'i~ a:rnbt.lllQIlI,I. SIJb-1 limd." Itoldi~i "pod..,. O"!\,lIjl1 uF. da,,1 altlDda. Du]unan. Y'll'ni 811o mi. rOil! fl !lurlu( 1'11:111'1. Vl!nllll Kahve f1atIDll'i b tr g'Iln I:"r-fl~ iUulm etmi, 01mlll1 bilt D dUD}'I."lu Lim ,,1m. lilin jl\l ... n'Ii'. DIIba" "iii. rillbbJL. rllbb I I 1H,IIlI I _._. 1 L __ yan 9.!I~aint" men5lup Ile ... ;!Imml ItIrl'!i" ~t1 l~i1oI:U .." ull .IUf4It'l!! ruu:! blihlfl Bt!te:klr merbum &'llciJn tlfIlil"Jl!rl tam y~pm8."'.JrI bDll 1IIa.1'bd E'en.;> tllhirlf'r .. ToOl Il~m!, 11". gJ)rll fLlozof, §air- RI2i1! T~v(lk daha yllk!eltllme!inin .') 1,r II: bri .m;if il .. lfiill])e~ 1U"1I- :e~IIU'" 'II, SI!lrn[]n .. IBI ~~r~liln.'1 ,u.llg,rlmlt, .on Y'!'efi!tim, y Elkutlu.'l'Iun .ijlilin fl1donijm il nl! IIj!!klmlatl hit 1m t III ""1m2 I Il i i r "'11 n.mu k,lllll •. '1'111 Vel ilrmI'O'IIIIIIIIII. !,.:I'ti.bU IlJlllmlnlt rn va.m. v!lo.l Litva.nya., E~Oll"lI .."La OI'l,.i1i!''k!lbVoll relroUr!linin ~ck gltuko;;e es.ki Inhhatlill'~ kavil ,- dlloy-a 11I'Ik.!ln l'1l!lUIYl!n "') 121'949 ·P:].i';:lf gii· m~"urilU~; katlur1u"!lunl yel,id.D 'b&mrJuI .. ...r.. .ruler, VI III l.. rlll kijtl(1 halind.. lIul'u1me1eril'lin m.khitd.lr. KI)"iiI@UI Ibh.t, blr II;! olll.~ulldiIJI lit' Am!!'!"! kadp nil Sl!.lIt 15.00 011' Ka(hko~. Balk vtrm~m"1 !lnu illlrJll'lwardu~!lunlllll du" nln!I1<11f: yUzdt, yUz IJ.rtml~ 01- ilk .. .rh""l, 1!lB!l t.o rih Ii N" ..; - ~, .. 1k I gUll!.' 'It: B.dl!.r Gu:r~bll 1f14A~a.hfl tllLt1ann "'fIl,,~dl... Ihf\ili Rakim HI)J:<'J' i~ln Bdll'etlitlrl Y'"~ .. "'[.; I rnuetibi rI("" bu ia~ IBd hk e"'LDde: ek~f:risi I ."'1111111.011'1l1'li11 I nnllk. l!iultil .... 1i;1I'V'" 101: I:1Mbuh: ell!:kb1k t~dav~l!Ihl. e mU~llda'l'I Iter! gehRil i'inlll~lld n1n ~:!It rle rlndl!-I'I tC:'Lkll e-d il m i!} allrllbm'i;r"~i,,ill K1l':llnrrlu brnhllI Iollil I!.I."Q "'Ir.". ilnn,'i'lJlm IZUl1 ... E 'n s.a.dr lollm 01 LInIIm II !IT t-I.b~ tIIl:ulll(!nkbr. KeDdi!!llo~ I7ILebr 'Bl.lm.un~s beT:lb.c-f l"lrar oJ .. " hu:lt.1 i!clilm"tl 1J!:l!rl"r bu,l •• ol:i n bo!r TU I"II mlll![ldJl kr:on:!lt'. 1I~1l nl;unUn", ... II'mJ 1II'1l kMm CIIltrn.., '1IIIIAIf"'LI~-' ,sICJj:I .,lnIM !:II,rn' lell Ilrl!.l~'I" tilIm'~nl'lt ~,ertz:_ UI:)o'R 1I;1kn.'l'118.1l Vf' gihnrtlldt-re ml~llr A1JtID.",." iI.. RunllL IIr,".I ... I.IM 'IIel ~lIItfll~. II.NlmOr flJllfltl [I. . 81:1)"11\.; Sa! r 'Il'i'1 b YlIiKfr[Illl' YLlk_1c: Ek@n.Qmi \'111 TIt: IU' et: hfl.Zlrll1.nmnkt:iLdill', 'BtI kOlla""1l: ~lkill=~!lm U cPIIIlI'IIh:l!<l 111""1:11 1:111 .... ""KIIldulllll.t It'o!"4~11 m"lImilllll 'UI Bll'lr,..tlt"run gi!iHrll~ll, ko.bvfl~r. yer-111;0Irn y~ L "n.,-Irin ",tlll"- ,,~rdiil"; 19H II.f'- H01ll!!'IIT'I oghl b.Dtl1.tTi $ua' 'f' ti.ln adll'l~lI'l 1,1"oIIta-catlm. dohmLlnun 65 ill" Oiculunlll\l imtlhD ytl1'1~trneHIl~ 11m Hstip, kur~,u n['<, Ot!a'!'ll"" klid •.r 100.000 ko It InllJl, foldurn'lnll ka",111ii1l Ii'" etl'lIl .n.1 y11kl!~kflat 1I2erlndl1'D ahn' cl lrPJMIII:Ilh:ull mllna'!;lebl!tL)'II!', Din Is'~h1 ',;,In .. MilH 'T'Urlr Ta"'"m~. "'Of "I F' II flll""I~F1 ldare!'ltnd~ U%1F! ~ih.,I')o· 10 Kola •• !I. rim c11l1111dnl<i El ~Uth1 'I1l1n III'Inllll '110knld,ul Jlftlyyl!!tl Il0l;111 10. ~d:;r, l:Iurll n!l'u,L! DLIIDI~ mlllll.;r d('~i!dlr. A,n.dal!1 me!un~yd imtl,luuu Tllirlux:B~ ta.l"llfIl:lImIl, bu gill! lebe Blr!if:l tarallndsTh 3 Ar'a.' b:r z.mll.na311QE!fi ll!;lnn k,"rll g IlIr!ltllnll(iD .-n«bolitf i, 1,ampl.nIlJL J \'k(;(]illlli, 111\111 'fInt ~llli 11.,.1111 il!llnu-wn. Ii. llJn \'azll[IUdll WI arl !!'MtH~I1. Idl.r, ta.m:a.mecll 'T'l.U']C IthalfJItJ,1llnat 15 de, Uni.'I'enit~ kant· Ilk CumaMnl gilllLI !.IUlt. .Hi d~ R.ikkll. UYllmk Vl! h"h'1lI1YOrJu. DIl lTlihlil... ",,..fond , He bel"~b~ t 1M lie, ~ul'lulWIa !!'lIn ....n:rlnli 8ebdmtzdJekl .. ImDlilm H~ tp. rn rnltl<at I yd;'l]l 01." Ir 1I<1 111raM saloDunda bll' ku IAnuI to B-eyofhD FI'.alb ...I;lld.. lilI' tDpl n kUflUnas Dilfor;l!IIolyet Imlha.,' 11111:111 a.lttir. Ithalll~III1'r, fiatln' 10 onn den ',,~l~ halt klir-Ifllll!l ,lit:;I. RUIlD l!:ij7.(!of'1 d ~ kiltl]llt:aktl r tl bllll III,."'. min dlllk. mll·l!BrlH· clr, (Jl'!un 4!ldlln~en memnul'! olm:.rent yapkJac.akllr, Ti5l"enl. ocpk to. ra~1I1aclI.kt:.1'. ToplAn.tldll U' l'I!n bAIIIIl.ml,!!til', lmtlhll.lI.l(lr 'j n bir mikto.'l' tlll.hl!. ym~~eltm"!tr 1111 ~lhllt:ll,ln. ". hll!;~m ... AH M11ld part;;!l vent bir mnl muhnl!i~ .01 a d "lrdl"J ildil· .\llnon - nLI' hubinill b"1i:tmll I nil, r:site'ltr r~ktiSrleFl mUiR- I\raillcta b"e~k hlkmma iul) IliI!lD:Ii \II "III' IIIQI1- blll!jlm:rll HnmCl'lllllll.h !Llphl 'Ta'!]' I~ll:l hihoneler !'I.r~mnltl:1.. bk TIe B Arnlillta 'J nln borul!h'Aunl2iln He, 1 "Iyol'" ,." mll~";o.kihr·,, l{1~d"rdI11]1111 Dultflr fin \I1l DI"IID'nlil bl m!lHlletilil 1"111'1'(>1'(l~IICllk, bil:ihrJre Yah,',. hit ola.mk bu.llln!lCll.klnrd!,", yeol de--'T'4!I tdrleatl llu. augofl adllyemj,£ milnallil nil'>Ok dglamb~h yolluli fDpmaJl. eylllLD mu.e ne~redecek 1II!;lla('a'I1;m"fIll',IH·tl .. r:r.d~" frh,lm{,li 'io:.;>Tine hLdeh Ilil bleLlmilmU (1.11)''''1, AII.,· Rem:lll kelldi ,,~ir1"'tjnden b!r Yilku~ Tie!lJ'oetid f1fl:)feoo r] eTl hI', IL'lutiliF lo..aunm1 llr. ladlr. Flatlulo ~lI!kl"llr 1II~u2b.· AnlHl.ra, l ,Te]e£onle.) h~~ irnh" r..~Ii:<"~ti 1:111,1, "UOllr·c rlur. ni.ln'imliitliflll II'IlJIhli~lr'lIl!1 "'II !1I1J.IU'1 lIl~m1 oku~·a[:aktLr. d I!! tophI. 1l~lyl\ !!Inve tli d~r, RmJ.'rcar- [(AFLI millS] IMlml!.H Imhlllrnadlil ll.. 1 r lidll:ic (,... m"'"'~kfl.tl"ril'l h'ltl ... Mmet P~rli~i ~"Ilrm hlr ~,"ill' r· ~ell Ihli'lIi!1.lnpll.~ln. MbIk11liii.. ~II 1'1 m OfeU j ri ~i.lrI1h:n8kt4!d ir. fA Jd STAN BT~CtSj Y AHY A <1'1 t'r ... nd,,110 :l'<l'nill<ln iU(IlI l!"lilrr.~· iIIi:lm~ ne::jTe.d h J;:l'ek ill 001" M di ~il' Im~nll KUriiliI:tiUn'lUI '[{EM' A L! TEBF! hI:. ETTI' lin. m'~t,.nt.ip :<,{!mdt'n \'oI! 1"l"1I Uolloili 1:I111n :901'1 !lld1 g, d uru en kl1l'>;'ltop la.n tli!ll BSfidmnll. 'POstal.,] BUI 1ri m~"l"r R6eulli ~Iula.hhaNail: iI "-!:!lIS I rilill a I'~ ftrf'c.eg"1 konF.eTiUtt hilJ'ill bir .. 1'Ii" b, ,h"h. d" AnkAl'1l. 1 fTeletonle.) - '1111 m.lIllll~1I1plirtinil'1 ~i:irU~llnU aO;:lk nn tJ.'I"aF etm..,.i <j!<VLJI ~ ... I,h,r" Y~I.n]lI Jt:1!]:me~"'~mtlle mo.b· b.~ lIgutlm mU1tt1lgJleri d~ DnbHilaf\C1 1!o~lr R.atti r.nn ",id' n!'b."i':ri I\il~ u"",r PiUl:~t.an bU:,'1lk f'1~iml:r: Ya.bV.:i hYlleak \,f' mubtt'm~l~ Ccl51 Ankara, 1 (TeldclIIola) :9l.1S Qlmll,k i".I:!:i!'t~ .'5 AnLhk tabit- toptanb Yl!.par!l.k II kollUl 1\:l%.llolrd •• I"", ",1;111~!n" lrn,]nr litd~m'UlU!] ld rt 11. Bo, "'Do de",~ .. ~ldlll ... K'I'lIIl ...1 D~y:tUlll]D S;ynnn ihbar bakkunl:tki 9.~IO{ rlhlrldo>n i·i~Bren 1':otnn aklJMIlM.illi XiltII Ilhll!Lt, i:lfrebnl!nleri Bandlrntl! Rio! ar:a!!lqchl.ki mil, Vall Vi1' lal!!ll!dJy. BllIIIIklml nt rlil"D haltlaH ilib ..h,n I'll 1t"~lml ~Jl.n" f,lr LIIT1d'r, J("I.'in'4'n '.]'.1- ,55 inti J{lldBnUmli m!,1nlUlehe' !'alonufu:lQ Tilrk E'ko~mi It.. IlBlar-al iU"lfI, • Tilt fiDStalan donU!'!t,e f!,'Uldll"" FIlllII""o:ldkn [(el'i.m GI:IokIlY. ~'Mle[' ' ,. ,",' __ bm, !'lm:l ee-vllp ,·("n'cektlr. Jcon[ernnlllo.l"lD, Ma.mahihr. C Dklj tll"d oo.l,_\;: tiyle- Plikl9!:amn J\nknfil bU~-nk rumu tara[m~!J,D hU!lu!l1 t~~eb kon.a!!r ve tl'm!l il Ie-rin, toplanll lie OLomobllc!ler m::I!:ia..Il East 17 d i!' t reketJe ts C~rnIYi!1I t~fall71 biO!:, w ..'k.. m KUI.i rllllU:llm". H. iI!]~i!lil1ian 'B~~'r Ahmet k~dj· II!dllccclc bl r ':!I' tanbulll ~l.:m d:l mu\':lJI I ede !LIi'rgi VE! in· da.n jllI.l,undlII t>!'r1Jp bUs VI!! d~vl~l il;ietme-cillil me? Jal"lin, kllmplllrtn, dJ:r. in .. bit b!brik td.g-I'il!1 gond~~ ~E!ltt-Iull!: IkLnct bit' ko CE'ktil". "mit! m[ln3.ka~ll.l! Ill'!' kr;mf'eranl9 c:elcmc gl!zn~rlili n Ve k UNl1 !lrlll topl!Jntlds. iI~e ki(Jnif"r~s ~1..~ldi 1I.""ebide1l. :ririe mi~:lil". nl,J~mlll )'apiI'ClIJI: 'I'~ d~rtJe1"lnl dln. lel1:ip edilml,t1r. Bu lm'lliJr,ma- b:J.1I1amll."Iff bltllle ta.riblt!rini le~if.r 1.: ark. ~r~&"1I! pLrin ..~..'I< B~}'§oI'nir (HI.I!lU'il - C. B. JI)~{:~kllf. Ollr!!:r l!lTII:l"t.an, C~mL I Emeldiljgi gZ:l lilan ~llnhr. lilTS, bmlHII IJ::iA!DI!uplan d~ t'i- te-.s:blt ~bnlll'~Fd'r. C!!I!~mn][1!' p_n':;l!! IU:Ing'rO£ 1 81 d(,1 e!:e-~ ill 1\ i Kllu':U,~~Ii!it[Hll:le .... "'fi!d. bu1'1111.1ll.l11! Idrlel"lnlo. 1l1ID.I!IlOliI L~I]'I di1v~t YH'bn~li!l.dEln .BOnn ~:L!fllyt\ ...oJt- :y~t. bqklUll Halll ~"'hm, l!liA'~Il!I Tm'§llInh, (Hul!{'u_... ) _ i~tirii.ld~·l~ i'.IIp~lrnl!JtLr KO'l..... ;J:1I11 Val1l'1111 II'Qf4!orlcrl~ Yiiptlm 11:"5 grfitlf' cn',er rt1:I lImn I.Ilrfll1r:l. lmI ....,.1ir I< i.b~.I~. . t til:. ~di] milll c-,.d If. nlt!lmll b .. JotICi nd. II!I I 1l'!rITl'i:l"Lnl I/ltly mlZ: D_ ,'. kllfil':1'e.l~ bt'lC'Fl:klRl1'" r;roN'if' C H 'P bti~(' mllr Ui~l • :'Il, II 1 F.J{i Lrn IUu.:.turliigu 11k .... d.· E1Yolr.t MliLir. On.d.1I I"~l.t et.1950 ~o'lhnda Sil rl.Irmfe F.:i r'e' III hDIAJI~ ;;tml,t'r~ dnl'l g~lcn iO d~I~1l"8nin Il'jtir.u.kl," mllletve-I;;:ill .\Iu htll r' ]i!:Ttn n ·1f1 1.,,11 um Iij;rNII •• 1I kllrirg[IlM""lA cI<l<c Tu:zlill miitf:l!lSlSl Ve:rem fI!jI1S~ mi, i.llIm 1>1il!',1""0l"; .. '" rI i I'! kudo, I:!!k: olaa ~lIIi Em~kllllk IIIBII"' .;:_ :!!B.rho, !lot!lrie:rden. !;,'.II ka II!' )1!opllfi'lU~lIr. Mar!!' Imrub b1J1unmllsLL.lJ" ~ul!;lk"huda.n ~e· "ir .y IrllUll. " )J1n lc u r~ rall~mllo ! rill" falib.11ll" ithar Milir. A ea. Dunu.o &U.mIolHliim.hiHmle Sdh'k: MlI.dllrltlgil ekiplilfl, dill' bl.z de ~lioI.)·e'~lyl:il. Tc-ke1 !dnrcal tuzlala![~!I. ,paba buill" bunl;!fl. fll.llJjy~t rll'Por.otJ OkdnmU;ij V~ len "y~li"r. b,.,l "" tit. bilhl\","'n 'Ti!rlm. Bil d h.. .......,1.a ],n.FiI chn I, "l,h.j:lJ1fl bnfta. ic::imle. 'OIIII.}. nan Milll Egitim m""mlUplann' modNn blr ~ekll? 80kulmaal h:iD 6ollmll}'.dl!kl ",II, R 1m r,.durll .!.!lU'I!.t tlr lS!l!al.: v!!'r11rnulnl!' UoTlJ:iJI- ik! del ..,:", lillIafmdall rnpon·n Ribl n",,11!e Cfonn.. tlllbaki' m~!I'llymdlrltk Qlml il!ll,...rln" III i~I' dar VI! Kadllk~y 11i:C!'lel'"in~ bag' M~. JL)'nC!a. ttll"lI~ 1II11k1] n.l-.tlllllJ"u klraYE!t.!;il!lI~1 Am"'Tikndan bl.l" mUtl!hJL'lO'11 'I'll , dUll lhl'>;UD rtaDiruhlnu h,j· v lie, Idarto heyet', M-' vldq:-ll !J H· m[lM ..1iI ;,I'U'I',rl" it n !st.:mbul kailiO:!Iunda b .. lu1e·kh-Tdt bdlunmur;llar{i r, c:elbetmiliUI'.E"~lkl gUn ~ebri II ldJ,ylere gidereJi; k6;:,'1llIerl :!'!!h tif \"" Imdto d ,"Urn Inll o.de:!! IIi"rllm ogretmell VI! memtJrlarm . d .., t·- .... ·d Idll I 'h ii'll!] gerekli:n faaliYl!i:I gostero" liulr.tall.fl Urlo~l"r ltulilfl ~kunlII,rUlI'l II lI.r ""'.w ~ G' mea u ,• '1' t. Idal'(!o H!!yetLn!1 Nl%lm tirmi tlr. mll.,a'll'!r M musYl."oeclen emeill.iye ay-nImaI;!1"1 i11 dl!~:! ml1:~ f::elml!jo 1mhrc.a.n g~irec-ek VI! go !Ullunda 1111, b"Iullmllkt..J,r. Ilft.kn.hlllor n!!21dim'lc !I,k medllfl tellalU7 !.'Uln mljj ,r me-Ill, Emln Blllbtil, Ethem YE1 Deli; :fol1 rU'l1 Rllh~ fabrib te-tkik· fEk~hle ..e S, C. C, YiIlrt!'m ql !!l~ rnU~ell(ltl.rall bulunmllkt.1L F!lllil'~t yllL !lOnUniL, }'8.nl Ma::n~ s}'1D!'L mUhif!ndls Mr, Lldl!reT, 1'1!.1,l(i1l'1l IllllrUlka'!-illar· Mtdiaei Mun ,meD aynlm .." nikay8, Hakkl S6];'ln, !liayd T-!' f'II h!l~'l.I"llIrlno;l:J ::!;'il r.,g)'sj, 'l'1! 3 'l:in· I,prine ba!jlamllrt1r. pia;> daTi I!!Qn'l"ll taP'lvlp edUmliit;F. iSLiml lfltblk edeftkllb1'dir, ! t..,~tiii Urn a .. m ("idi n"b.o1'l t ..It 'D'l:"akflml!!ll't". .... kin, Ali B"'!iji'lz, Hn:san U'~'ar, (:u Ie <<OT ku, u iroJ y.m bir I'IIIIIlQ" Yenl IdIlI(, kUr1l1urJlI Atlm~t Mehml:t Tlll"ko-~I'IJ, Ibrllblm KD~ k" .. ina_ I!<].Iml ~ ir H:!I"'IlI!L~IJ,F~iit ZI!lJ·tll1iJ~lu.,K!L .. T.,~ .. I jrl.r<!li Urt"kO!d. hir ,.LP 1.:m.l!IUiIll1 8.rkamdn.n g'.[lMJg-ln'l IIlJI1 hlrll!'rj nt hllo!J Q if'k~1 'i'e Il,Brt mit Gl1vtn(l, ('lI!!]1.1 OZtl"lj em itle'Il!IIi.r1I~~nmt~I!!t"'dEr. t k !1.1(UII l,n.k Im.,..i l'ilptlrm.l:" t .. lam IlUlII. 1m kim yqlrtu, Zhrll lc:oloru gariz!.ml ]!.JI.ktl. BIl kokd, ~h"J!unet LHler, ATlt' I;'am "eI;:ll' rar ,,,,I"Il'1'1 ..... b\l D .it pMlje I.t&n. QII'D Iltllg-IMm., 'm~ bit'" ell-y dill)' !lal"lk! ,,~hrll'l bi.itii n b~n.lll arl Il II, mi§lerdir. !. II irT.llr ..,,;'HltllJ~11 n~~ Ir"h'l'll ..til. IDUYOliJ.D:I. evlere, :DI!fa~lar8., t;elg;re:r dJ rI~l!: Romay.ili I_ideeek 1111 sC] ltil";1f1 yo.p:u:,k@on, ull1'rlna IIlnml~ gil:llydl. 'Vnl'ki!t tJa.n'C"lmdu vtI!.Urn IilEllmll tl ..
InnloL1

·d· N' hevi eSCI··.1 enevive ve da '

iinevverey ve

iki
ler. on plara

:::l:]~~:~!~~DE~:!·W ..'I!.!H .. [.:.l••tf.!.!!!.... !•• !
'"-'''U.''"••' '
u••• •

ucuzllyacG,k
,'ugi

Yeni

~'ergWsi iJe
a rtacalk

RuslarlD, kiitle halin e • . I 1m 'h a po I- tiik.~. aSI
K
,.t"

Adliyeyi

sevmiyerslesQ'ID.~" I"

r~

fazan:-",,\

IUzumguz i~hHlit ~zalacak

I~ul

,I , ....

Ande_!_sonl

II"wu

1,.-

~.rI1.

.I!t~... ""~""'iI! .

".r

"0

."0.,,..

rn.n •.

r.c.".l!'''

'.U..

-53-

I HBC'

r-

MURAD

f.

I

."I!I..

,,,"Ii,

,t1l'b.,.

~ek!i d!]1 Ve )'et:mlerin lie 8Jyll~hm

I."~

r~!"!M;~'

1;,.,1, I

i~,,,,

eolc k hl~" ted8J '" i.!ll

--

....

..

:!,ebeboi

In"

Me-rllum 'R.a.Jnm,

I~

_In

Yabya Kemal 65 ya,IDda

- ii',

1m

!I"".

Ekorlom~

kogl"djllm

,l·

au

Tav'!iZa.nll

D. p"

kungresi

BeH~h'r C

P.

topI and

r K I~

HAR

~ru.ER)

".rI *

-=.

*

Sahte permi ve
faydalanan tacirlel"

G6zll!rimi

f1Cia.mlfl O!'lUD

'Jlri~ fa!;niho.!'l.'Wl. flQlI'tW dUdllgt1 .;:a1war. Ii'0lIiCl k'll, GQzl~nd~ lij:!erim.
(lrlM

,U

Rl.du~' Field

- 20dogru )UrlldLlm. Ca.ntauldrl, brnmk PJ1T;-t !lnyo£dum. l'Iel:hal dtJ I:!Il~rlm ..;ok U,"mU$ ol;J(:';]'k ki. nl K",l p:!l T;) hI!', t Lim!iE'1'l. dllFjtit Drmlnd{,!Ib('ri, lI'11'ns.dtl. ~nl tetkik' edf'lI f1tJf'lm~ tph:alllk· Ie onlat:l ,.ea<clt'h tQr>ll'lxm l.l:lDfl. uz.attl, Ki!ndi8in~ te"o>kkliT e· dip derb 1 "okaga rirladu:n, Bo~wn 1;<'1111111 \,'[1TJn4l.a, C me kbu1dll, bo~·iI!l.n bo .... akfllm a !:az;f'teleri dlr:iII buhlPl1n bir
b rakilnlR puntulllrill

Nal.lfI)

lKemal

d1kmi!j.

Rj]1rr'Y.~

MlI!ktlJb~1 \l:at'I:lYIT' be kra T' K{]rnuml! 1l0KtUl"Il, Ctr~ b.ntLrlll.l'd.a. U lIIitJka, :ill! dl!hMr('t-e dalr til llfak blr lz VI\ll"dl. ATT111rhl'll. bun;, ILh:!tnn~ malIYlhm., ~ira tiarry Z!ltUI
mtktup

)'a!l'm~Slnl

leVD'II:":t(Ij.

SOl'lr", I')nu.n, 1'0n gIlnlp.rde ziy~d !'.ile m'''~1 ~Idugurrll dll bll'pJordum. Gllr!of]un ~tirdi~i k::l.h1.o'e:,'l ~['IJI!E':R:;~ bll~1 ~dl m. BlI !IItil. 0.1 '1 , 'l'lzgAbm j'llDlb:J!l.lOdl!ld dl.lv"t dll iI~lh dUlJl,n ayni1dan.. "1[' • dUl'l11'l. Imna ilu.rla bakll!!:ml farktlt!m, Bu, f'1I1I)t'1", Int'· vUz Iii, g nil) I1rnU.!ill, 01u2 y~l9.nndl\ bir I: nett" On11D miite· II:tulB baln,lanndan ku.-tu.lrrtak !(In biro I;ar., dllljUJI,rlU:m. T~I""nip hl\r~kctln~. )inni dILkik3 k .. lmIIJtt. Car.a dijn!'l'}~ye kamr YoCl:di.m. A)';J.Ita. killklj'Jo trzcJiha

~nUnd!l durdum. Jri Yll.7.lImLljl RU 1;1 Rill-,; liIikkll.timl 1i.l:kmi~H: .srea1'il (hki ipHk !{!brll<:~ll!n IllWlk tIu TI]ll'ulll. BII 8k~a.md3i:1 !l~bl!roD iI'~'II' ballL YOIl 1'. to Hldbukt 0 1iil'''Il'!lfl. Em h.lllb.· IIID ~'I'd~rtUmll)'tllL HI?111lI1n b-'r

li'alrat o. I!!anki relli.kl·tim Kelly IjLd;:l"tla reddeLmlglir.~ !<rBdn JQser-h J{.'lly'! '1m i!{mi biT' der\ hab('rdllrn:tl~ gilli. blr cda !11!!~ kR[~ lillf:J ~oi!do>n ge!;!nHm. KU - Eve-t, \i1,Uyomm, !l(ljbr 1)1· l'Uk Jo'nur! ~1'1~ blr 1111 t'('k'('t· dLJgul'Iui!'i.I MliYDrum dedI. te blolhm:>bi!('CPit!n'l! ~htim81 'VI! ~"pk(t"lnl C'1~llnp ~~nl nl?':!.11· 1"~mlyor<:luRi. Elm 11m, blr lhfl' bU" !'eIAmDI.dII. !i:onr,a. 'Y'~I1.I~m~ ne~tlJ1 n. faTIi!ll1..[lI! Tam bu I!Slnl!dl't, J;l1:ri blr eUn bll~ dClnlh!1 blllkmndan yitlillmdan lIz;dcl~t.l" kollilm yo pllillP ~t11 gc'r1ye ~(k ~bndl beT'll Bfc8vlIe ~l;Illire tLll;!nl his ·ettlm. Miivazenemi ~lI!k trel'lln Mr komp:'Irtlmnlll!l kllvbPd (elc' ~a!lil.r larl1Iml~l ni. Aoa:m, ben! Illkl~n tutml! dll otUI"I'lUI~ IldllITIm oon!l wrdJ I J>R~'dl. yen~ Yllnl.:tc:a'k

!!o.bmlJ-zldd!l

beld!yordllrn.

'I"f'"oI;~!ti

dudakl~.n11tll

CC\'llbl

oshel

nenl'inln U!llllkhtmi bit kete ynnaldoTulldlll blur:tLll11. (.If!' bald~ bl:'D, ~azl~rlrnlll)' ""0'

Kaloliklerio

;!j-Blrni"a mi:'cbu r k.lt'h 111m 11;1". ~ e!}~'R.YI,l"enk vc ht hlll!r:J.cJ:c: knvnyor.dlllm. Zir,n. .Anai!!nllh 'butel,gurlil tlltu]up lI!!.~r 01dllgum gUIII:It"l'Lb~rl, koOku.!lmll
hUl!l!lm
a~1!'Ji d!!'r{,!Il~dl!

1DC~J-

ml Il'U ,
TrendeD, be-nlmll" bcrnbeor b!r )'()l eLI, d!ihll. Ind I.. J!jlt:ll }'~kJ8"lllell, moD un , lJ.e.nl blr rl Rrllbll&1 a.lbl}d(1 e:r:!1mekten

>1Ht hi f 1i11re~'J(! I!.rkllmll. dan· dum. '1\'peleme, bA.vull(lrlrl, yl;lk III ttir ('I lir'aWI g~z:lJme 11l~1l,
YIl1l1 b."I.!jlni;l::l ~l rLa.mfll. g6ii!a['iln.·

1m.

BU

cfV31n

dllfjUni}Y0l",

onUn

I5B.SJT

oldu~u:rr'1LL nal!lll kElfe(]ebUdlgJ
f.I~ fB!llyorcium.

XI '!Brenll!!
dll,

gUllte- lI1.tm Rh;llm. Bir mild.· dpt vtini!lllktr·t1 1I0nra vl!lI:ziml yer " blraltll'l p~l!.l:!e-Plpf' r~i)r1kUJnI ilv.llendln,n bavndlzleri okum.ah balllllldlm; Jantl Brli'8yil amdr Icndik:LB1 top j,"nud.:di.r, Plitronl:Lnll.a.
i.h::rdl,'rinin lI11zd(!- 01[1 ten

mele

zjJjno dail"

t.elllitln:i,

Ji;NIeub

yl1z:Um(' bakJYoc", if!In Drill! b!.r til lmn t~h.mH e.mid iEJf!.I'etle" yap' yon! u, Hamal Ulalda~lp gld Inee, f!l mfll'll:l b,,"kl"d~m, Be!!.i k;uldan kururltn sdillTll nn)·ordum. ll:l.;;:;lnodaki gen'iile gO! &0101: gellnceqlrthm. BIl' kablth'l i.':Ilerk~ YlIll:\lil.nnn kUUl{ lilt" klz IllulpnllllhJ kili· kelf>dlm: Te,elddir edl!rim ... Cok te&el!l{Lir e-d~rlm. de-d.im, 'rEI [l,r,o.

yllkl~hl'mlt:
~~

~Irn·

bl!n:liakt.Dll

bD!jll.mtICB!!I]DlI

~Climlli.l'

1lt:R. bl!.,lllld L

If(cmpllrtLmlUllh.

~l!mlanbiJ-

~ul B'JI ml" ber 19.I'Elt Jcomr-' ml~h. !1ItI!syO.ll blnAB1 VI!! .Lpllk f br'Jkulnll!. baQ!dlLrl, bulan1H VI" !fas,,'em 'blr III!DlB ~ltUlldll, !!I!nkl ,A'I'CIfYI! kilt. Ip OI"'to: yer ~h!n 8'lItnivllrmllll~rdl. Trenli'lcll illerken, iiarna,,1 If

.

.

~-

-;A-- .._. .....

.

fransadan
SDnlral Ita Iya F hilimlt:tL bUtQn JII(t.
f'BT.lBIl&i.

M , ec I15,ln
!Ii !Ii'

F':ra.n~adali &onl'!!J,:r'1ll"lD luI· VE! )"lIda., buffill l~l1er )'iDe j'lnai rio d.llrdmunjJ, .c&1£ Eko]]oml tl~rt Jl:l!.StJlkblr grjJ>V I1ln edl!!- T1caret Bllka'llll ~ ndan, Afyon mllletvE'kiJl Go:!Il~l'al Sad.lk AIt-tl!:h,r,dlr. FmnIlRdil.1d hg"atill oII!~bebioptMJ VI! btr d,efa.Y!I m.ah d~anll1l .Icn IhDllr lI'11lzUl'ld~n co t 'Il!i olatl'all: Itt: klen.verltei:eik tu rind'e YU]lllnn S.l'amlll hllldnnUIl 1J'Irn.a.t: :a:t1k:ta.n.mn IW~~ ~iil.'Bqba'klmhlf lie Ad:-.let B:1l;~ll 'seyba'll ;mil II!tlVi! lrth Ihlyadsll:in.ID m~l d. (Bun ] l~md.Etn, SIIlMI 'Teli:UIQg1unup AC1l1t!t ph:rillde Wkdbull!.n g~lItul.l'e:r 1:""Mlnda, ttalyall IlOlhii nla a'le,t cl.hatlle mJil1et:veklUl~ dolim:lUl IDn[la:!l(!b~t 8¥lrn tlcl 1KIJ1 (jldllnn!a 01· muILPn QrMmdakl

1 t A,A ~ runlted Stalln'klll l!,bhB.tl IJl!I.rpt('nb~tl I}"I dEl 5IIyl!!1 ,. Oi!"Y~11'1 R't'nL~ bJr mil il{"tildir, Bume k~dl muu }[flpl1y.nft Rus p~nV"lnln :t,_ ml~tJr, '1 I:lltim ihlLhlH m Lin 1UI1!'liII_ lilT nIt'. I I:M: StaJJ:l!1"l1i liIILlM\l,ndtp' aonra tlla lIl[]skovfl.lO! :yapll'll'l brmIOW'. tnlriH% guet.elcrr1l BI· AnkB1"a, 1 (Tfi!lpfonla) bUlwunamam, lib gl!\'~ ~)'~C>l8t hakkmda blltl" d v rtnde Stalln'ln dault kaboinesiw:tl durwIHllllllD gijndL'Ii'il1nde !>Iylen LU~rlll !:.Il.hmlnluL"ln .. :ttl., I'J, !latlnl'" dn.ha. dJli.:i'~nn,!~lltl z.BJ·lfladl.A"1 Imna.a.ti.o! lzhae ~ Mt'CIi~1I Yllnnki 5 eDdU ,sorli bul!:lnma.ktad ir, I!'lt"IId , Stulln tIonUmlli:di!okl By ';'0 tUQM.n1! ),(11 !l0TIl ill r. SlJill n belld dirorlnr. i;'tln1dl. 1I:iilbLIl0)"1!! dl.bU d(1 Ill'lIn KSI'8I!1 'nlil: :!ahilll1dtld Bunlar-; 't;oruh mmet\'l~ldli doll Inf"L I'1ldlll'11lrn UllU "lilhn.'('akbr parmerd~D lB"osyalll!t1er, i;lDC!Hwrbl'l'l I!!Il tGr Cmll10j Ki!i.~arn:H~ilu.ntl rI co!· Bn.b dQnY~LI!I'Ln nd!'r-l<:'rl, - :stnJl,,' i!!ochj't!,. bul·.mIlYm"dllr, ]I!' btlI"ll'Keti'l"rl kart1!1I.:t1d~, (ok nundanhee] Stiilln !;o!?U vtliktlnl bLL Y~lJdlitl mUdceb;t SG.'ytl PQI~tl_ III BiLYIl.lf1H2.8 Eldm Q·19tu:h tt'rrirJi.WI.1 b-..ldn,l.Iyorli!.r. ~lk· nltlll l!:1:tlrml.liU'i'. II p1.mle-rrl{!' l'a.YllJlan!lP !leo:;:im iI::l-~mdl1. 1tL~ bolT d;:-ti!}Lkllk ollll:'rtlyn tan 8,!1gll. ~~l1tr lileynlne IIltr nprhnJd ~ !ltalill !!>On ;;::lIJl'lfl.l'Il.. :nn ilsnlll!l.t.Ln!:l.Ulirlr-r Bunun!] hakkmdn.ld bl!YllJULhlD.1 dill!" ca." en e:!r'arl."nIfL;;:: dlkt .... Ulrii olm aJd'!I! ml.PJT' rbo.k1l1C.mllT@I'~ar. S ~lm· IN!l"Bbl!1I' blr ,Iii nu....oIl.JI." pl!yk !'Ii" rr1 dllvam MlI)'<;>r. V;! h!'rhillce ba.tJtt tCrGB LKl Idtle'lerin! kay-betmelt: J~h;leo'" 'i'l! Ada.l~t Ba.kanliklll" ll:'J~(~It'r nnl.mnll;)c Tft.ol;'u1utun Jo' J't:IlQan, T~klrdBt rnHletveldll d'r v lCltlH. RU!I '\'e komnnl5l L!!hd.I kQr~'tI.IlU 'l"e safelll!! til! ItblLl;D. Zi ya CoI1Ml"'OiIlIDUn lru.rakll1t },llm;n.. I, SeaUn'ln ·tI!,,,1 Ieln po. dint' 'on v!!r=r.Itk L~ln 1111 hcrh.a.n g-I!r edllme\c endi!5lZ:!l bg putly! ..IMe muntemet bLr ,:1 bill' u:r'l.!unlan IIVlde Slll.lI:n' n yIlzUl1dell hayvB.nL'1nt.i1 yak pa UtbUro 1 Atl! bLr bale' rJ(!lmyor, StW}'ct lah n.k1tU:mUne bJ~ df' I ~IWnDn" 'Ll..1l1t ba~i&m]1 bu3unu _ hUlM !atmakta Iillllill e;:iCh,IIi!' !Lond!., pres!!) -

Ierln, j.'lnnl dort !lMtlLi; bU~iI_k bll' gr~ y;a.plU"ak m~m· ]('kPU !c'lee ~lrl"nUlkll\rl. mao· Illmdu r, Kcnn!J,ois;t alan ve 01· 'D1l~'UJl bUUln !l.lPet~nill i~ti."ak At!lo6M I"t .'?ii'lun Tek('tioa.. ettlgi btl grey, FHlllSl.z h1l'k1l· l!loon orulW'IPZln to1",tl4lml'd~ (J,f!('mf'sr Inlllitf'/Ju:1 metinilil "w)'etio\ ~!)It zo:rlll~-

bu g'ii'nkO

I

St aiD, ourse I- ··1-. •.• !II_'

SAB:!B SOlD!

Alfab,
00" Vaitni.1III biJMn lo~b~1ti 'O~, li!r~itotlt! Glm'o;lc: t!uro.kin m$l'.nbP
lI'i.at mnr~~e.tll.
H.:.mol

tor

fopl,an'tisl

l'fIu1uof'mel

d("Si,i k Uk luI:. a klk lDda ~imdi de:u
Uol'l'i l!'ur'uUiyol"

Iw:il:itrd~:

mli1hte M' mula.Plllar

1JIC.il:eie-M,
a.pfen'lu::uld.,.,..

Um1.lml In-rl~~iJ
Hayvofdal"O

yiAklm'lMti

fada yUk :rn.M1!!1iPM,
Wldl" '"'

thz

m&i!!leM._

1I'u mt'V~ilr. ~iklea l

ofImdiY4!i Natil'lll' aldd14n !1~bi 1:i,T'llka1l1'u§14r8t. A PifutW.f! , 'Mr k~ yll
.toruu ~ yll~'II(!{~ Jdl~ yt1d&lilm.Il"I'r.l 'idrat"" tfl'r !:il'glml: !lI'ti3:tlh'IJMl.I. bir' Bd~ty.., kit_1!I~ lilm· mW'IIl ~m.d; flrndl ldJ\1iil!!

dfi'~me'dfm

ok"""

bo.JlllfO:rw..

dO~\l

A'i.'TUp.n(l1ll iIO... VUl!'bLlII",

~'tr.]l!I.".

.....

Zeytin.:;i Ii gin inki ,8 f] i~iD a,h,nan ted..bi r
Anbn : 1 rTeleFllnl 1 - Znlio. c.lij:1n Il'lki~ h ";;0 ,,~ ... inlen .. 0 luihn llyn I Tall: I!..I.rl, b~dutlarl .. t I dit Miilmll i icin t<',,·lLni:ilill ],;"'" i!rr iJ:lde &1,11",11 I<I'!Tliflnnn tntbiki-

AnkBratda posta i,leri' ~ok fazlala,tl
4.[1" r .. : 1 CTO!I"(QI]I", _ 1$.1.... mi"do m ..Uup, tlll~J"BJ "e te1erllt!llill ""'pi! Ill! muh .. b",rj! er ~ll nd .II aim. r.fi.Ia.I.r..omn."tn.dlr_ Gi,elerJ.. lIu ~lIn 14 bi" I~,li hi.!! ltooahh"ll a hih ..... m i 1".a.hbiUID IIIrl.-!I1P 11m.

iranda kltllkta'D
klGaln Iar
Talir&I!, 1. (A"f'.) herH'Woil
.00

,,;m

'I1e 111'11. lIee;lmll!J' ha.kkln':bl. BallhR'karulktMi, M!J.nliia. mllli!1ve-ki 11 Fall! Kurl:~t1\l!lJun Amel'lkaIIJIl b&zJ meml~l!:~tlIi!I' tUtUnJ~ rln~ yl.l2d@ Iflll! b!fitlJA.tl~ tarlrude l::lirtlilm d1~ bllllII mem1co- til tatl:llll: @ilil'0lI!.ti \"~ 'iI"'ll.r1d~'cketlllol"dell l~Il"..I'\:m d'EL'bfll f~l mill 'bWldan ,fal'il:allallaIllly&(:a.g1 ~vimll hllkkmo [l DIPjll!!lui BOliblr hilrt'k~ .tltn1 ta.ldp oe~le!i 'Qldugu d~i'lUniQJ~E~ !!JIll!" II, kll:nh~lI"Idan lB.~rdufu :l!i'i:!..lI.1i :sull! II rnlillU: VIl ltl.lyan bmUDlBt 1~ ler vR.rdl.r" c:lerlm.nln ThQiry ve 'l'agllL&tr.Bu blJiill IICI1'UO:a:lI. S.ldlk A1d~' 1E:!'tn dtr~ktif1oeTjn'll llE!reludfn ian) , .5in!.D T'@.kelhllgll1nun sO .;I dlklAn kolayC& Iilllwphr. rulllnnm nlrlluk.:;a tnb~aJl ko .D'U:}maJara. yol I!.~&SJ kuV'lretle Ame:riksDIU Mukdll!lD m IIJihr. Ba hBrekBtl~tln, VI!! gu,;,l.ertn, MAuri!lta.nQa toplanan I!O~ klJ· m!:nI'crm!('til'fllllm trudp ebne· ff n 0 kOll~ede \liUllU W!J'F

Y.ll.t!HI.I:J.l'~llamak U::!:ilre 1U:tllrn y YlnlllDII.1! bi!' l~'bllsd" ft"di ••• ]lI tub'llt"l"ln in~rullDIII ile\'am et rlli" 'C",t" huC!k~tml idiliN I!tm",!kt .. :rn~kledir. Ofit a.hr ,If.llklt 111t];;- olduli:u lii1dobrilm .. ~I •.dill', C;IID KIlJ h;iD aY1'I~.l. I;lllk hiil,..n, ("",k:!.liIiI .. b,.1 hn 7i~ DU~ Karndf!\olzde n!nidE'n 01- liyat1ru eal1lamaK ie~J:ldi!inili d ... I.,L d u k,,~ fjidd't!tll bir flrtmo !:l k- 30 ~ru-:rlH;h kamyoJll ge:tirtJ:nh,l. ,,[., b",k~nldU'; b~killnll~.", d. I!!hd~~iDde muht. Ur. !DI~, ~l"y1:r ha1ind", bulunlll'l J.l:1Il "I} ~ttili:i bi!'linilm .. lc-I<::dh·, mllerin !!i!!federl aJ,;!ll'Lllll"l~r, Mes'l!I.t hi:r lI)ikilh BI.I Flfadllo 'Dumll.1plnar t:'cml!'ii 'yolu]] .. ile\'ilm E'de~iYIl.-ek Zon PJit'in ka~'f~l~ Eskl $i te llti)'n:i£Lkaml \Ie M' III btml'llT' guldaga !'I1~n:Dllljltll". lem ~ankm Val! ,Ml.la'll'iIrl Ml.lbEilrLlmdJrm.l!!br. :Konllolo:!llltl" II"..: ~3200~ me.mllFlilD ~li]il.i:lo, 1 to,A Uf~ul!'rl - t. .. in Gmc.gl'u KI:l1 B~ria GU'loJil;lu t 1J'lIo 1nl !llId fl'uhd17.lul T,.I!ka.rla'l" dlptoml1Lllk dlJlktil"lma.· muk:avL!l" Ue 'l:lilkCltiat'te 'b...~I'Il1] 11lI"LCH!. IIII~lartlif" - Il!I;Ik.b k!l.lml!.1EL!"'I1I1 ~~~Iell'ifide tayin1e ... i1e Or. Orn.an O:;YQ!rl iD ni~'llli HI lIIl~all;ollirllol! pIli ill 1R,"~looit i II n n,!I:z.lIktM, dogrucan dogru_~'::1 Iota, eylemltrti!'. Fr'a.MII. bllkUA.nluU'a, 1 (HI.ISus~. - &kl bir ('t!t"vi 1.iI ki]'i T.'e Qikfih ~Dl'en.len dtilo lIah:lih ~.~ln.!lomil!i)tl~rUli!1 ~ayde:lan:m~lama !la, lIoteden'b!· lD~t bot:r'QlUnIl, l:LJfl mIld.dell;!=i I!;Clruh Vallsl Z~kj Kovm n IlDat 10 da Beyqglu et 1Il~ kt .. d i r. Bvlnm~ 1'1. gel~Dek Villi ft.drtler Mur C;l!tl!!11J:l fllDrind., Pl~ t l1ll:--,lk bll' i1zefiude amltmll'k Ve kll8men Ha.kkAri valiligine, Hakklrl Dalusilldl! Be-;kin blr dl!lvet'li tf'l!il.a.n dll hLmAY. ec.'!oerdl. "t... ~bm \,'&'I'.1,r PI1I.tlm I ~1'1, ;IJI~e 1Iogt'u gibnek 1IiZ" VIl.H!!l Cah1t Ortal; mUlldve mii! huzurunda yapilmlllllr Evll1!i:- .Aml"rilrl1n Po on,s V~ nin Ruar ... 'h.~.n.hlll)lI kp~'Tlldl "I' "'1 mlndr:d!r. fettlIJlIgLne tayltl edllml.!'Jtir. re saadet temll'u~ ederlz,.

KORd" 'll;A.ln , Muklltn ~brlndekl kellllO. J [)SU,komlInlllt KO't"'i:! hWtCi'mtb 'tarafl.nhn hvklt' ~llIl'Jl,lLlr. T':IIHII ]. {1J' ) - t rnll BR.~.a.I:I''''. 'Bu hltdlae V~l:ngtonda fl!D:::L 111)11 hftfilldi I." b ir IfLtiba. bl'llDdlrm1IJbl'. HlI.tt!I lrurohlllUD, Rne l!.111l lUll.. r1 V.B!lste gi5r~, i:omlbLt1I~ 'i'n •~'ke l!orini pNlt~no i(l!l1 hir giihdeJ'm':r' Ii 11&1' v!!'t'dili:i 'bildiril. -,cnl I dare lDlo ta:fiJIlDlElIII l!:;p--tl.r mfllri","]ir. 1r.~u.1I' (libl !kl!Il bu yenl tll!~ "U1 Amer'lk.iyt c ah. lbtJyw.!h '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!~ IInvlJ1!'11ltu tartbl~rde ()lmda dnnt etm~,ttr_ Mmter 'Unn V\('lieStlD) d1.l11 venllill bk d,.. JruTuJ 11 In,., yllkMk kom,l!lerl1· 1'~11l bu hBldi!le}1 'Qllllel:ll!!'f 8-..... glnl J.::apa.tm.II~~ kru'ar vermiJ!~L te-a:rnnl]Ue aylnn clamk V3 t!r. Eu k~f'iltl" ~i:ill.tlllda ta.lIl

A llI~rlkamn

L!'onso'oif!u:

1P.mt.emeldJr'.

trall,ID. Rbsyaya bir Dotas'l

!J1l hlJ..1a1!lIli ~hr, nil IlIr"ll" ormB.ll <"II .1. Z;{'o,IIII"il". " lu •• md. bU'Iijli; rnll!.:lilodlr. flun ... mlllonbil lb.?L~tr'fI IInh!l}m~hkl ...r cltl:i!;urlllD ~vti!'llikl<,ISO 1>;1'1 ilIai. 1? bill t..,hMitliJ lIJl~k. rt otm~nbrdarl IIrlFm"k ~1!.1!!1<!.i. hI' j;l"lmektll .... hl,l~J:IIr !!tunG JrllmD~I!o de biT 11,,1 fiare~i Il'IIlunoq'JJ 01 a. II,. oI"il:llml!lit:b.IlhrBlinrlllt] bl'l",k.. ".. l,.. k 1.(1]" ~Ll", mflml"'~d ;d!l 1(10[)• 1:lf1O Hil Aj"1 mll.llII.... an !&J:ln U'~-tiDlLlI: :m"mlell"l 11", 200 • SOli telSrn.r kll' .. Bah .. "" 1'IlkiD Itdvd"lJ lm,h!;'11 rn 'k lllli "d:ilml!ktodi .., D~hill t.,.l"fllr.l lin rn ICllr" k"", ..b.n \'" ~"hir nlllkmd:l.n lful,mlllr,,, ~o Mil ,~h;rll!r IU'''', !ltoi [ 'klil,,!!, I'ril~t'k-tir .. 11....." hir ,311 DIJ~"'!llllr i~.. IZOO fll1r. T!'lefflR iu" . Il. ~ d nl'lUm Iuk blr ""'1'1 ;lJli1r r",il re<ai II: ~"J:I ey11l1 'f>[]UIIIoa. h... i~ r -iii ~imdi H'I'~I" GO "OIlUlIl 1o11l::o.k mil;l'QIl liril VDf10llt t.'",i'l r.t. ImR.1' .. .rildi{; !Illrlird!!o mul n"ih~n mill' h!J r,]!'1 m n."'lll.l:'1.1 r _ ' 100 lI'U l.~ fl1!'IlIibnliik .abllbr ,·('n1~I<tLr E~T mil BlihiLi If"1inliii o.hlZ

"I!

i~uj"Jo!!l.1I Tilbr 'II'. mil ..mi,lerdlr; bUlllllo .. oturd-.' •• t 1_" millohlt" • tclldltl Hell Iotbklllllo iIl~rIt 'lion, PD

..",ldnl!!:r.indflD " III II,DOC ki,l

k~lllaktad""'lH' . Yi,yBc>"~D .,.8 b&l'llIomlklll!l'l mall· rum 1I1111:1 by, millhll:iler ~lPb,.jD B~. "'n.~!aml.l:l.. ",iI"Di, 1!I1I,'I:'Jnd .. IK'I!I. Inl!ilrt....:l 1rll!'l'. Btl mijlt.e.eilerimoeberi. i (;ULIII!,.d<lD 00 ,mi LIlli: bir goe.llllf~i 'YQITI :rf,l. rYS"!'T~k goe'lmi. bul __ II(]1Flili:tMlrlllor,
HilkO!!l~t, miiltf!Cil~E!' :l"IIHllm i~l", ~l!k~ru"li .....n ..n i tih] ii.lr '~(!"Imin
Imm J~T'm&k LIlI~A"'''III"!lDd..a.r,

"~'rl ..

Petrol Ofjgi
I

yine' sahDede

Call Ka, !jek
£6 K~~mda
FIl6d''''Ifil,mi.J'll>!
Bq1,;mHiI

I

de!illi M~"""k "Ii I.t[>",. dlt elimif'11 IIoIJnn.r.khr_ BII milnlYt-br+ll' :I ~Il
ImB.T ml.lcl.oi('ti dart :f.I!!. ~lklliri!rn',' VfI bl.plfrlam i,l{':ri:od" <I.. k"la: .. hk 'lIR;lB.!'Iml,tlr .

m'r

etme~.~

IIIldLRJ ~cy-HJ:l1f'ri '"

~II'.'

kamyon ~,eUrtt~
AIlIrEi.nl.,
k (f[UUIli) _

l"~t.
j'bti-

TO] Ofi1J, yurdll.n

akaTys.klt

Cb~lill~"] (AJ!'.) M~!I.~ CIl.II Kr;y ~).:, l!iu!,:lin. :r~1'Ji mill" t.~ b!l~kenti oOJ&'ll Cb.r~Il·d-",<I 'lI>IImU n i.ltl.,rlj lnmtl :l'A~IIIII.8.1r1.& olMi 1:i.ll'l'I!Ikil.tm id .. i"<' ~I.,i iL'111II- Ihlll ,t.r,

O,.bll

Li'o-MI'II!'I!I1'

ftItlllor

1t10'~tl4'4

1JPlIlmiW,j

Uf.sil!

TF'tHIHl"llfitr."

gl

pdaId tevldlat van;., u ,d~. olol!lj'a il~Fnnilll!J
1LnW1l·

Fru_=

G.

1'1.-

ram dIp gltmekted!r" Val'lDo~'a(l.a.kl Fl'an!ltz !leftrl, Lii!b. bllki mdinl' not~la:r "Eliiml~kte 'b\In::l k,l.l"flIlllk ParlEt!!kl t'IIIOllya. at· ~;"L od~ 1F'ran&a IbUI!~et.rlU! ~l'"IIl tf'!to notala:n ya.gdtrmaktMlr. Cilnk'Il Fran_n da lAb. XQwwl[]
'Ill 'VL! tE'buulJ t~klJ' etmekt~~lr. Frat.:!l.1Zlal:' Leldllbmda 1m

m~rlbmjll ~ ' '~,1:(I!!(!k k~l!I'l.[lIm lIe"yjlnile Moll:].'!!' ,101.I~Ii.V~r! olillilo Mi!lter Morgan 1M 'li'!l.Zlttde-n lolla o!t militir. nu ~ekllml'i"fl l'Ieb~1l0-

A

uTU

-Itiii~~

u.ulir

• L~f • lS:!..!.: .Umanyadalu

61-.
l 2,

----~-------------Ye~lIktl}'dl:'

IODmiJldeclir_

Mevhldii $erif
blr a~lol'\i:lolL !rl.

OTEL
MUZIK

DENtZ
mlln:r.U"!!'l,

PARK'du'
~brUlm~L~

Fo!"'ka.J':!'r;!e bl7' d"nl:;:

~l\'et IqllJde de-guJet'diT. Polcrc,tll.lar da i'l"I.lIlU"llda. rabat: bUIL- l!Iinn kadl ... t~;m'll ediimel!; 111lhlnuVOl'lar. Bo. hill d.e:vam e"" tI!I1Hml'l1.1'r FUI1t: IlIitlfanm h!li tlenE!; lkl m~le1l:~t i1D.UnIi.I~- 1(lkl IlcDPplerl ":lllt."ef11! yI1kll~iI e'~I"rIIl1J lIl:nllm:i~n.boza.MtL
Dluhak'kekbli'. HLli.ttA ml!i!l~l~ul.D 'liil\ll\ gl!'ru,!lIYCl'II'k. blltiln habb m"~I~k,~tl('rlDl, demlJ' :!)M'de IU' kUlnda'k1 y~l~nk bul\;],· ll"'lI t tnRl1cltl!il+nl pn ~kmek r~h:m~trnn 'JlIIdM' 'l"Ufilb\ lb. tj!:1al dJ.,. 1~1I d~lIdil'.

mektu'ounda or:l.eolli"or ki m tiYf! mllp,vl!rl biz:z:.t yUksl!1t koml:s.~rt k:l.r~1 mesol ollpsk il"::tp !d!.... Duo sorumk~n lU]liI!t .1,..tis:a.dI ItblrUfj ldar!tmrnk

' ..Hf'tI

Bll" hllJ'Wi.l!.k Yllrgul'lll.1fynuzu dil~billn!

_ rARJ'£'TE·

Inl SllJOI'IU

llj,'[FIS

bIT gUn Yll!lflm:lklit m[ll,l:nor, ~rl!rh:r1

rEMEKLER

I

012. CUm4rtflil, P ZIIJ IF.I.HI rUl

t;ort'l!leJ"l 911.-. 1
I!mirlmnj7A'

den IOB!fB.~1(lIIYI" lr.... dlll' otObllll

l.[u,Yl!lm~lJ, Uk.::a:ri:ll'1T1d!l.n mu. HII!.!!~ Ctm~~ .'('tatlncn !lit m:1 gllTlDlia f,~lhyan 4 .12/!H1I PM:.i'Lf ,gtInti ~t1c: "'.rnllZlnl mUt •• dlip Sul tanl!.hm;l!t nlllil 'l'l:rtrlndl! n.zlz I'Lllnm. It}] III! eo!lllmtk lkze;-c M;cvllll:du ~lt okunll('~no!lan do~l If'" llLlucililllT.,lIIft L~,.rlllul rtll:lI. fl. lunllr.
lillm

H'Clmlurler1nln

Al.IImn, hllk1llne

I

FiI"anMd8

F rllll~1=

iiiI'

~I!iI"Br;

kfil:Jin~I!I!, dUn !lao' bab yapl1Fl blro toplIlQurlll"
&eDt" ii'I"Vt'1 FrniManlfl l!lt],

tluln malt. Jl!'DlIUkoBJlIllll Q~k ~..",,klillol!n '\Ie IIlkl bJr rnreUe mO· l:'aJh'be elml:k. lB"teyerek, Ad.~Da:nr bl,Bl:o.met.ln~ rB1rnt.;::l, 1\. cl1m atmak V,A peof'l!:!I almalr I'£!lklrum blrakmlUlla.ln'LlllI'. HllI' bukl PIlr1~ kmllt'IlI'aiiE1l1c.a, B'ttl Aim n blHdlm'!>tineo hayH htl· t'ei;!'t !!IfTb~tlal tanl [I.1!.eaS'l 1/ •
tiolUIiiTlUl1l

Mini 1.a,&,

6ader
11 tcUIli'l1

is - Gill,,;
l' '12

330 - A'll:

n
23 22
~1!1 .H' .fll

!wi' ~IIIR

EII.I 0:5 03

GUntJ

Olll!
!klnllJ
!.J{'~n'i

2 '7

lei!,

n,

14

U
4,1 Hl

d1j!i

D~PlOMAT
dbll.IIIl1Z1 ~tBteklec1l;
l.aJE!f

Y'lIt.!Il

ImJlM

IS ~ 112

n n
I

9'

i~,t!tll'lW, PoJdl1 "(I'l'Jli'I:l'l'I'(I p1d~dn lI'iHt 1!lIi..::"il'll 'i~iJl Pari.'ill!' tl'}p.I<~' "I'm Gtmer"lIl"1'1UIY ,I13'rJ~tna.llir'l •• $tlldaJ1 sag.n dllJ~ FriUNi1Z f,.'.r: I'Irlhr11ioy Eqkt'llli C'1'I(!T·/e" L~'h~u, }hJ1l1rik~H~ GfMf.ln~rJIltly LBo,;IklHIl .o~"'r 8ri'ldiey lIot lirltollf1yi:l GeJu:,'oo:rmoy lliIiJ'~ bm:u !.IJTd Fr~ goriHOYtlI', ,

:l';lmdl., $im(]i .r;l~e yen! 1:IIr v • .
7.1[e dU~ll}'qr! Y Il r },pr usle.!" - g~yle' rlt!! J Y'l!ilQi
)'1]

bI·

~'O

Fier:ktll blJ tekUn kalm~ '!!Ittl >11 rU)il, b!l.~llIdt,

KADIRCAN KARl
Mr><l.h:l!1 YQ'

Tetrjka

No,98

dlyotuz!

clllt!l\b -

r r:u:ailmWII

kllcldl : Zimll.tl tered-

Ebu MU!l1l hlrr

lUll.

ISru:e XCI.

yemin ~.
blll~hl

EI!t.erlf.J
11JJ1'U.

rJj!nli.;t Ildamlll.r fiek d:lkkAtll dll.!ll"ll.[lLYlClrlanh; 11~"Dl e1n ~fl.ID Vol! Burf!. YOIUM da nl!lbM~iI('r J:KInml.ltml. Hel'hl!.n·

goz:.etleml.!'ll: !b'RI"~ :1('1. dJJIiy~nln 3l~lcnn'1l .tradal' ~m-

=Il.~.

Diy nler "II ro I. 0> oJuj.'l.m te tlne<l l:'C ij:e]enler Kpd r I!Ilye','e g~rdIl..i': boa!)] llflm:la. ~I!n;ekten Ebu MulB.:I van'h. m~z aolrll.klardll:
Slllkl OOl'llM. I H.l.li: Vi! ada let iAt(l';Y('ftll.'"f, zul:rnun cliiltmll' nI ohm! r IIill'lh bruj'IDIi ~ DJy,~ tell. lIB( b!l.t1rttl. -

\'('I'l'I'I"l'cnler ""011 df!Kltdl ~ ~l'l' dt! on]Il:~:J.n~l. H .. b('rtlye
&ardlJ:

E,..

~'tlf.l;an.l' E~h~1"yt'nldfln

'\' 1I1lhi np:lnll: E~'
l{l1llri'llfrll'!ll

Eib!r 11k 1:Il~berc g~lI:r ge-l· l

gI ttlr tarn.ftAn Kflf" ~~rlnl "Nil gl;lndp,..-:1lpcek [)luna ~. t"" \' II.r:kBd~la.n (:]1 a.~ lkl ,tIJn Mlet" h ~r a13c3.l!:la.r; hal kJ !)plalllf! ilahJandlIT],lIlk 1(ln v~kl bula.blle~pkh:rdi. Kll.dl!llye'n In 11,.1"1111 I'll goz nde oI:UJu llfukt:i. bUyUk blr ~O%. blJ· lut1l ~i1ri1l1~r; h;'i!rl"lml~!Ij blr! ... h.-men 1lI~'~ulliflbln,er~k Kfi!l!;)o"e d Knt u,,;tu; dlgerl~!!:I, Klldj Iyn'de kruddar: gelnlerLc kl1ll1l'r Qldu~unll !I~renm@k 1.iiin Imlk JU'&~UUI, da.ilJdJlar. N rip rid mLlhlm ltc:rh1!1-n oI!'l"Ir m' nln gell,i Ofllda. en IJ~ I ir .Il'Un I}n('1' b'illnlyortllt'~ IS~rr ni 'orb.rdl?' !jrohird,; - Ebu MUG E.,aF'l ~l.iytl'l"r
hLmu rilllll" l" I'i'II hllbi>r vcriyo.r Oil: y()k!- u~n )a.-ludaD ml

- Yi\nlIU!.l ka.;: kl~i "ltr'? 0n:11] i]'1 mi ,::",11,'0:'- ? Ynlru:z- !lrLiz ~"rlal' fichu ... Rllydlm: bu blr o:tdu rleg-lldlr. - .Acaoo cwdu or:k:adan ml gdl~'o!f?'
rYIC~ (In_]' r· dum: h~p 1 cl~ bl:l!im gordUlt1 riml ,l"n Ih(,'tt1r, Nicln R"U"'QrmQ:l1" - H.IIllff!. ~lIIlt bin Au'. :u:let 1i,1
OfliJrI
dOnQ

'I....

I{f.tf'edl!!'bUyUk bit hY'Hl.l'm o]rhl; ".. hlr aL!}I. p;il h11 Ildam.

l~rh:t

dolau :EIJtf' r \'!!" Vl'rl d IJoi 11 Ki!I.;'!I bill d UI':~I13b; k[l,h h •

11111 ylnl!! TIll! ~i!IIlm~l bl r c.nll~ htllM bymll.ktn zorllllk ~"'I<!. meo!lUe-r, ElJf:oer'J 11 lIi11rg1htde 11:1 IIr
dB d~nmIl.Q1N·, mU!a1m vnzl{'ele.r yUkll;!lnm.i!Jlenii .• SaruIna':r:ul'io JIIi3.!'lak Dutuk]l1.n hnlk. bUlibU 1lD ~ll'!;!tIlI!"UYoJ'!dl,l. kildaiJlfl,f1

m[~;
gi'in

~~r1l'1e EbtJ Muu'1<'1
Jil,(l r8111~rl n 1!I{l,rtn -

nlZ'1mlll Iirllllh:; mc.l!!~lttr> A llfl.!"lIn Il\u:un.lnClFl II! n ruulll mun ~'[H!nm ufinr hlmnde dllru~'CIt"JI.Ilnll' (1)'11' olun'l.lll.; yoI'nl Via-II. m[z .. ~1I"r"reIl1Tl kl, biz: hi de" Jrll~· bll': knn ddkm .. 14: hdfml)'OI"U:r:' bll hnk ucrundn !'UI. rn~ klu,,1 avnkll1nchk' D,'I cleM' kl hnhklrnl:l! \'erlldj"e mUm] OO!llmlztlnn Illdllal": hfI,.ljkr. clle ~i mh: ~"Olrtu r,
KIH'e-ml!lf'

-

I'IIJrn bll,lndl:

KOfeol1!!!l:'j

(!11'lI lkI n dll'uo:r:),,()

Kadlll Yl'd~ 'kA.inu& [)lan gM: cUI rin ,.,lfill::]@n df' ~~clkm('. dL I1mrr"Y'nin lcolIlutam: .... Ell'IJ MUM Ge-IIYlJr! De.:!l. E~tl!l' VE! Yurcl sp.vlnhlllk!CII I.!zerindr hir
lJ'.IlI-

...Lkardl: he, kell blrb!nl'll ~uro'~11yl')r. ye'l1n. d" I!u;nyordu; .nrtlli hrdk rn. IImd'1J. Il. kN nluml k.n1mrum".
tI.

Bu. h IlboT

1 ~!

11!Yo 'I'JU'IIljgl lifilJll t.mlr ILimL[I'LL; Kadllllyede ol:r lid ,It kill dlktol1l R(ln~ YQluna clev'Mlll et IJ, KO~~Uler ~('hhd~n 'blrh.1O l!'l"'I!IlIh u:i!tLkl!ll. Eblll MWiIli Ile krtr~ll.qlIJa.'I"., Ebu MIlII& GillaM g~l'I:I~ ya.\'.q'liltll .Vo!l yLl:EllnGo bte'3bP!1J l !!ti. I!!IIdl!lt !ile ~'lI.Itlqtl. E,t~r, Y~21d b'n ImYli veKJlfel'i:ln 1· 1~r1 ~h~nler.l 1.1.I.a1'iJJ1 IIUMf k on u 'kanJ'lil!ldJlat': on bt!ll y1nrrl, cllm 'u:t;ikta dil:r'duhu; Ehl! J,if~a. da dum\!l, E~I'!' gilr blr I'!c ll!' Sl!l~mIR~L: - E!I!li!Iil.alJu ~I:)''k 0)' Ebu MIJoIlt\! ... Ote.k I t:1!'\1'1.[l II'a:rdl,:

SEKSOLOJi
(Ciltst Bil~iJer Meemuas])
9 1lI'Hllll
111m B-IIlaYnmll.r: 'Chli'l~1 T"'~L!f·tHI1 ~JltMI (F'l'jll.ml $!l.f!I~ P!llkopllt I!lTd 1'4 r'lJIIII~yrt !Ont, ?rnf, !i1~1c-lp TUI1~l 1i~IIITil Klmhilll :Scb!'p olur ,rI'IU' Yly .. ;:ek1r1'l1l Clnll1' liIliYiIIU U!.!III'I ~l!kl!o'l; tM.!lru'lln. ~Inrl Ha)'lIb E:ylj RadIn Nfl'!!!' Bllm~lIdlri! Tlltm.ln.lzllJtln. dOfUritLifu
I

It
I'

Biln~~_1

k"~_i~p_ind~.~NURAL .....
k!lzaDflJIIlol'
. T1lrk!.ul!: VIl rl kurnbllIl!Jh

AraUlk sn ,+,1 5101 ~lld.l i

I lkvD HIIY"

Ankl).r!l., 1 (A,A.) -

t~

~IAL M.ATU Mulbhra we Ts..kvimi,
D::IQ!o""~!ll t~f'tib! hUJ]"o. I ~¢II, BlIgd!lllll M"U,uml!Jl: 1:111J)"~lJl',rl!l, bl'r'kl:'u VII' bU'I'l.ImJ 'takbeY'o!' tll\l'!ly.! Mill!',

Elmkll5ln\n

kUmDe.rMI!!. Itlillll..l"l:'\IJ usa-pl"
rwRI!I,nd!!. tr:rtlf" 1:!l'ledl~1lkrllJ'

m~ye "ekUi!ll1 bd g1ln 'oifl.lilll. g:;nel m,~rkedDd!:l Ve Al!llklJrt!. !'kIn

nlrllljl(

Milletlel"arrull lit 'lcr.3n VD.'zd,1t'I eof< 01 ~D 'Ile favdll:h 011 lnakale c(lhfl.
AvnCll Iln.illi':A~5n'IJ:Z.

cl No'hl.r':l ~Ilkb I!if);ll'ft.D'Dn hiuzurunda yapllml,tir• Bu ;eklli!!l[I bll}oUk l'k'ramly,,,, 011.0. III aInu ADk~fadn KlI.mkhd(!~r~ df' CI.I\lenl:''!/'lert CUn!!, aohktakl m!lbitl1~JDd~ ev, KA(,jJJlI~~

btu I m":lhbn .t.a.blt6htr1
cm.ul'oOIIIB&I

'1'ERCI8

VII!! ,PAS""·nm
1II!.rII!ri

,de:r.

" 'I..Iik:vtnil VMdJ:l". 011 m~'UJl. Ibu MM Zl..

EDINJZ.

:Ile.yat
V~

n,
if.

,II.

Pantuot Irnl'lIkh

'[lAo"edllml

t.emh

68 Say.a 5'1l)K.~rul

J,'tlndlj 1'I):U.4 nWlt1M'J:l1! beD, ]JIl. hiM 'Hi!llItA~DJ]oill.1'Ya 1!!l1.bet
ctm I~Ur.

yoenld~n

,Ia.flan

!!"rlprk~n
dllar:

'tIlf kru; I!:tUyar
OlI!WIj]!In

ksn'

,;111

rlz!

Ktl'8l1cn

d 1Jk,. Uzerllllde

IUtu;

!~r hnyklrujl dtllll:liI!Jlnd!, I1un1.iJlla ben.l:Itr <:tl.lmk h Ult: LlIO

Ch:~n~ l~ri >1llln" , Y ve 11 ('1"11'11 bU .. U" !run' tllo blrl)irln!! vurnrnlt b ykmk ~Ev mit lIjm~.nlnr I \' KO[.til I'D:' ~ g~d"rlml! il~'dHl olaul'l! AlInb dLinmlZL knl,nll bU}"Ill'clta;
€!I'

Elf

R"t('or hI.!. m~A'!!le
dUlTIIl1QiI Ve di!'dl 11'1:

Il Imll l! l".. il

- Ey mU81Um nl r IlIl:mlll inUmma bl>;anrul n yth1J.nUm, All I'lLn T.dlullln.lI.n gi!vrmd1!il:l '
dlllllJIU'YlJ.n ollUl

bl.r

1lnlUIoi yolda[l,

EIHI MU.Il'YI lI;ay,81 Uti

ktlT'l'lIIIl.l-1!.llm.

li!ta.n'hul G!I.ztepMrnl:llk:1 UIB- .. YI Al!i.1:r.I.radl. Dum IJDllII---~~-----""""""" aei!l!lll IInblb\ FUIi'U.U'il Ondel' kit It!.'!!! TIlrh, Baj"IIUI!D. ~69:n, IaZI!.!lIDI,br. O'D.bhll lIroh!! Ikr{Lml tmabYillb! BI!YlWtt:a BekU oUr= Nnyork,:II. (N!lf'~rl) - Bli'" ~'elllin tnlihll'9il Kot1i)'lId& 111 J ISIl!I (U'I'O!ll). lI.a'li'i iizl'~lcllG'LnI 'VI!! aeoiln de k!jl'k' Amel1karu'll yeDI alom ~UbJflHllh be!l.lp I ~.bl S~mUI~ Belll!l' lil1 'lif. 1c~M'~ ~lzIm U~rimlzlll 'bey ~l!l."k,&n. tMrUbeiet'inJn G"4'lec II: Ilkb:iil'll'lf Ubl.~. IkL bin b~1 yUILkahk 111;· l!!t.i.l!IJbuh'ln KI)'tI'Il!'t PI."Jilrefllb I'rllc'lltlDtl ilJlmlk; coiN mLll.1 CIa Eniw.etoek nlG1UliJde )'aplllfIjCllllnlyenin taJlhl!ai tzm!ri!.l! (12615,5,), Trabwl]dll IIhbm'l;ll ~~ '"., _.... 'I!' C8.~ l".MIJ!lrdlllm~ktl!'d1r_ torn 473'1~ pu m a.rll.lI b 1lI]1 l!ahIb. AIlI!lllid i!l.ro!lu (1735), T.o.rs~!S!tfl ...cr!in... U'I", I _ myerUn [I~r l' UUDIlIIII!l1':l1ll,a Il,[lil'~ be)' e u:~r~HD!J,a,lfln K~I,d3.k'b'l"_ S,lnl6.!11 A~n (. 1HJ, .K1t)~rl· beLer 1~11'i1"11 mlb!&Itp,me.rl N.l BIDer. 111"0 kIltPDluila.r: !4'II.h1 dill HII!~lko..dm G~il!t1il1 (eiiOD}.

- 11"., &I&ykUmilut,tlblll e,y K'CIt" bUyWu'l I~.; 80nm 'E!lter'e urdu: - Ey Ilblll Nlhd~ 1t4104&,k!l bu kilillLhilllR u~ t - Ey Kbl1 M~. 5 It bin

;:Hdl14~O BlLhlfeo llll IflU":I' T&JfI!I bll)'Ut!.rIMn III 1iI!l 1.ltJ:al'lfl f1~.. rt!jlI!!'!"l I!lr.llya a.. UI'lIlnI.Jdllllj.r, f.llllnbul, rilU· FI :LKI:I,1.~:Ilhftl'!cJ! A

n"iS

!lUi

Uo!!iAb!ltO'li

a1'l!lJ&LcllF.

-

-

.

-

-

-

-

~

'"

.. ~

...

--

-...'

--

-

- - -- --

-,

-

--

"

-

-

-

-

-

--

Kozy

tagl

j,lk,01{ulun!!ln

51 r.nfll!!'l'ln In

·'.1eDC}· ya§lyor
H"i.dlt

da 13milyon
I

]1~"Mmeaif!' den Ii rcay ,t edt I yo:r
~
OilJlrl'lD

o. '20 Mehmel 8t!1i1lJt! sen« me "dlJnr bolalJ' IUJlay b,,.akm.a2;IBr dl'Il(J" du
Evat. lllt.klll>lt n ~I IIltm!lln hili. BOl,iJk,a liJrm ktlnrli.1 .i~il kurtulu YDlu ),Clldu, N~llrdnt ~I')riiu: PlI'ld n~dlCn 8 tLmJror ~"bIt "! - Akhnfl Sl'dml~'or bt:olk~•• - Bnrl 8ron ~ dl' ,[U ri'al durdur, GlIn" 1m "l"kiJdl! blr mlJc:ld~l dil'lb de .. nm Nt~ ek o... lul'Ba. YEll'll !l-IJ lGlWnded &trm d(!'lI'Iil~n !i.dlLm, zavllLII)"1 blru dAh~ p.:t:~~el! clLlr'l.fl. Me'nlTh,:l 00
yuliltnk! Yl1m\( killp ,Unl 1 hm In lit den v.Ul"l..tlrdl, Sonr h m n Ij;~ r1 dondU C:2 r nrc: 1nn

blr (Ikuyllll::llmIiMilrl ill dl~lm I Z m I!!t. ttlbu MlIli E~ltlm Mijdtl rill I.' 11r'llIliI alllkAltinmUI t ml'Dl'1lll1t:! D.,ngH! D !Jfrdh'QTUZ:
K~Z;Yl"lhl~lm.d

gD

bill-mill

•• I-Ur detl

hurl"

• KO:gatlii!7ILJUfI'
<jllcQk'llhi'lllllll

be,

IUII'il'

_:ndl hu de race bol, o,la,n dilenci lay. II, ,Avrup de,vletl'rindeo Beli;~ka ile I vi~redin Du,fullarJ]mecR1uuD8 muadil bul,unmaktadlr

---------- ....'-------

cI ktllllfUil"i' derfi ~[oM~1th'l u~ 11lllr61 fm (1Un'IC'I"dfi l4~r:fJ1~dl '1)11 tm wllliflrl:l'dl'i' l'lIhI 1'lo!l11 f.WOI1c tJli ".. ""HeT BLti'l(l1 y~ t)t' ETcn~<'!J Hhl'Jk!rnfm~ tilill:lrdl1dllC'l'. B~' J'JI'I~' hU"ml f;l'fl.§'ftll ~:vr('J1"-Ir(T1 h-t-j
71lt:l.wirnil'ld!J

dolii'd:Uru;'f1

Ill! 1~1'l

,(II.:' 1!Ztl!k

m~..8rrfd;<,lro M ~u

""

O'j1m(l1t:
I

'I'll~rn..,lti'
t;1!Il"lIl!'

r"

oldll'O Ii Irl"
MMtlllg

1';:((I'!.i 1'II'i1l1

l,.lir I~ hl~ d'!!'i)I"II,", ..

,~iNil "

PIIccb1~1'llJdjfl't't!' !lI1 "'a.)I~to(~ ",,.,1;: i 11'1 ~1fI,~11 '<Go

i.Ji il'!wm "'"

~. Cldlp 1!~l!'U}'("rtm bm-i' y~rll'ld n kalk rill;. me.yd.~n4 do~rn yl1rUdU, C l': IIr k.~Ddl"inl ~jjrlln IA!lri'lu : I! - Nil! linl". nt lsU:\!'llIr11u ':' - Ka g'llre!JI.,
Ollm:m Hllm.~ kl1ril!lji 1

~

kI g1.l.r,e,I•. - Pf'!I ml I'diyor Mehmel?
jste]'J1YO'ii"
Bir a~-U!llu·UI'IT'lIzd4ff1 aW~!1L-

- HMI;rI aill"efl Ql!lr;;~k ~ Kl.lm:lil!(i ill Ml!'hmet 11I"nlllnd.a EVf:t .. Be~ lI;ormedlm, ,G5nmmB LlIii!ulIl },oll;. DUl"

-

t!;lkl tl- 13 I nc m 1<f1r.1hk Cly1" lhlnun I.-In ml _hn1l1"n .8, drruz bu k1;lpl'il' T i'lnI( I bill'del'l mbevae k lIildl. ,,'Kr~l'eko lUI kll Ilj.! l'iot 1.fI(l*~II:n" dr-II d i vall ,>1ml" tL: - SiP,llm f1 nllv n, ~f1jm ['ttl 111.'l!,n! di\'(' ~ ...Ifndu A,,:zlnd:m · i;lkllll lUI kill ~In rJu111111'1' E. ~.:r hUfMI , r me hl\l rpl R.Ba\· rli ~1'I!1 C~!! rf 1m Idmln ktlp·k oldu~mll ~ III'dl ol1k n)'llI'lUl'Ili ai' B ml r ~J"'orum_ V" h"mF'n krn 11I!-1TIfI~n yc :fe )'Flth. Kl.lndrc :8 Ilmln kurt kllfl- ni [)Ylln~nu nlmplnl b IIIfCl. Tilbll bil til n bu "rl.n 1111 ~nll!'r 'hnllt:' tJH'1tl'Ir.ldSl.n gijrfil U yordu., Faxa t nl"ln r-~T"VSl n III t*!tI ~Jr
3 l'I.ll! I!Ilam 1\'r>nI!1 C67!{1r .n1Tt:l,5 nedpl'l C1lrdU1"mu,hl ~ OJmaD ~In J:I e!l.f1'l I.. Ill' drmi. tl"" W"hm..t SPllmln l.w'I kott -

mt41 moL"Utlpla, Q'iilrql1t:ap1 ff~ G dlkp4filjrl lliJrltirjntl ba~r •• y.alt. diSrl yol a!J':nrida kazaJ''Jl'' OMugfl atfll br;h..,~dik'rl'k buf'G·
!,It'!:

llfr :lfauot

m.emUrtlHUJI

rr:!)~ul

rnGl.T1

~i!:'Il'iIer.n1 t'dllJm

~rtdtf'.

Eski bir Kafk .s Devle i a .am I anL da

b;:'ql.lll ~I'if ee LYIrdl.1: N!:i 'IInt' be? BU'&lI filR~.. M~hmli!it [iell efIl·YG:r.

!lldUrdtl ;;;OCll~ •• - Doin!L~ Feom n:iYDr,~ C'.lil:!glf ktl.ndecl SI!II.m~ y4k. lqara.k Ilrtlllll. vun!.1.I. Sebm

Aur gIlr,I!I!II • Gtlrmll~·or musun. •

mustu ljImdl
mL

Dt''',.

Yilt.-

DUD

ytUll.II.W!. buh:mUl N!JlbU!!-' din IiIgiu OaJ:illl1iEl. ba.ktl. Sonm

Sellm bJ1r .cu;p;mn..

bl:

OS1ll.llll da. e.n M; Se I inI 'k.'ldar bldile '~ndevdl. Kllild~cl. ll;l dcndll: -B~b LIlI~ IJkvazLl'1!'m.I yap n tU1l, fuat pa.TB. ebnHll. 1ietR.
Sen

1:11 'G·

g(lVllIllIcrt'lit Mcbmcdl lIyati: ka.lklP: Blraz tllAhA ~!:Jlnl YAk:mBik fne.rdim. lfm] a, h )'di ne

kollannl blraJrtl

ve:

etti:
-

ya.p I !orh'll: 8f:bertie KllrI.fMUIl T ve WdldttJe meydandan yLlrIl. dil. C~ da halkn '.'Iu:l'yeti Izal:I O!mS.njiK"bU" Softs.og·

d!l'

~hUvl-DlLJc

"a:ti.fefLi

fee ••

H!t1l'lfltJ: l¢kn Im,"uayU1!i!., KUndcd s.y.g.ta kAltlllCIl Mt!b

met de kaDktl, $a.~km Iqk.:m etFa:EIIll!> bllkULI~"cmlu. Olull bitcnJefilsfi blf1'E!3' 8 nlam ad 1j'i1

III 'IIf",hm ... p!:'hU an t nUllllll pt!l ell , 'Fnkat 11 hIllel ka.lnIt tll_

I!tm,y~, Oiln·. dev;

edtc.e-'k.

bemy;;Ji:
!:It

btl

N'e oluyo-r7 diY(l Ki~'!ell' O~IWD, ~t

Kil ~Llk Ue!tmedkn _g&t!!!rditi cl!:~a.r~t l!!.l!.llr t:lrnImdl'!CI ~ jy.l 1.:E!.l'!'id ~1'Id.1:

-

y~

Mo'!hm~t pebUv:J.ll1.

C~:u:gIr eeva.p wrdl:

- HlydD lIr1lkl

~.r'n

ti !)~ Qndu. - NUln bUti l' ~ B'B!!Iba.)'aAi..

- Neden1 ~ Ned.en okl.J:~1lk! GUre.&IbltOIUllIIR pel

• an 8~n!g nl-mml!.

;e-tt1.

~hli

Hl!i; bir 8DZ &<iftao~llln\! bu kadlll" 1PL.z'hrnmllulI' - 0,-111 I!li!~' oll.1t mll '!' lied];, O!iOlIlI'l pe'hl;vlDiT1 [I~-'I ~d~rl!~ keotttli namllJR fIe!li pdel', B~rrlm n.lmllml!i k1m1'Ii!t piI!ud emez_ SOl\rn m~ydll.nd9.n I;~kllmek· ~ c.JaH lrlImlelll Selimln pt!!jlnden kCiprak k:I.p.!t kaIDafttn. dill} yall;;.lodl: - eel ol'b.yn.! eise b~~nh rO!Sallil ~!/'le kola~' 'kola1' mey-

- Muir. kll.;Uk lpl!'bU\'IllII d.edlgi.n Myl!!! I)lur r Diyi' J[~l'ldilmJ alk~lamagll baflad.d<lT. F.ka dlier tarnrtan duhA' ~ln df'dlk'ld su da ,'apllmoAA b3!}llllldl : - Mf'hm,.rlln kllDd~1!1 lie gOrtll IiIll1gru d'~~I... - Cok dill k fah 'ijocuJl:!
Su
,!:CClI

kta

hu ka..rll V1U'.

~en pebllvanhkt:.l. SJu·lJ)'emt!':,.. . - Sc~im ILln8 Iw:t;ll KUndt'ci &ali:o.tb,y:l.ca." bir !;arumll - '£'&2110: Qhcnk ,;;ocu -11., CI:< ~D~!

suF, giizil pek mm, ctoilia ~ok ~u
110

kI, l:nH:tlll hu hAdi IeI' teN an ~derkcll. diger bU},ii om p.eh 1l\'anJ~ d gUre~ll'rlnl lra.k.

tal' d

ayded.~lIm

d lUll

~'!Jk drrie pehlh:Bm 11(11 ~LIi.. ~t· III llf'Q,i 1ld.~D ko~lI.rM: lfllpetl nl
:t'l!.ka.]am~ .. e ]rl!'ndi:'l.hfll t;l!'kmli'-

alt.n.I<I!jltl? N~Nd~ IBI'!'U!lml (;1 1!~l'TIl.It.k Ui!e!'e Dtdu ihI bu ktl-

Sellnl. do.r1miJ!j, Mphm~~D yu r.I.In~ hll.\ntle baklYDrdU, Ne

I:tl ralrnm:lllr

.

m:t~ll1r, c:r+AClnl hfidlse ll~ !I' lfikoo&r oluycrlardt. KUndcci S!!1im hlddetl" bin dB. tell:n.r giJft
yt:1l1dL!'D o.I.L'II~a..onla.r ]I! me d~ ball I ,;hlllr, FUllt yioe gOtien oDlirda llli.
k<lP&rlLDl

Bll'rd 1'i11lr\11l1 .!lln f'IUm LII'1 1111 1'Il~lIuJ'II.r

T8-I. !S2M

1),4'11128

o.sn

Oumbllr:iyet ol2.~.!i .i~ .cO u,w , P'!.etu.t o.ltt.lll 1321 l"l"~Jl.t L."!llllill Ul:::!1 -t·UIn .,n lil1 RilU,l Elt; ....; ] 3~r ,(2.[,(1 42,00

".J,s.~

al O~ fUIO Q 01 3Hl

'!]1!D1i~ l~

.lEi.. 12M.1!)1r V"hit ]33111

,~_20 4;)100 fIl &l 4.1.111 ill 1\1 13,30

U.1~t'iO
D,;'~

t.n.ll:;li..

9""1'.

~_:M

s;',liQ

1I.Id1u. '!tlln .. ,.,.. Giuld"ll HolilUld Kok Frng II

N"I"IIlYlm
a"'-I .... ~ Dl"iI:" ••
1Ii!l1P>'

6It;'':; 600 ;,j,(J ~O 40. 4:" M .11,I".0Il ~_OO oLS,;,).ai d!' .;"5 1.1.00 w.5 !It'l'J

KtiJpell!r

Roell

tI3IiI
l!I~il KtJJ.n lHilller

Jb;,.t

!111..'

00210.00 ""1.00 :r.:~'PO :?1 ,()J ~] B 00 & rI.
:;'Zj'{

B'a.mU

Vahl, Am Arm
Ank.l!il~, CllmhUrlr E'I"'lI1rt. \l'&hI~
llllt-.'"

m.oo

..~

!.'OQ,OO ~ 00 ~",; 1"11' 1IX).oo
''', (II' "I]

~70 00 .:t'.,~ 00
00

...rm

Owmbnri, .. t
\nh.,..

L."'Iilnt·uri,.d \.d, ... .i r H .. ,,, I .E11&l111~ VII-h,t PI ri.lin 9"mb. "1l1~ ::UMitl'rlt
S~r'lIe!l~ply

n.
'"

El1 r.{1 'i).IXI 7'1 {1I,1 IIl!)J 11'00 1 10 00 1'~J 00 ' 10 :l'lltl
,lit II dill!

eo 00

(1('1 8.:1 ['1(1

:1 ~ Ii.,00
~1 fJ(I

Th:>lo.r N', V',

,:I

DoLu.r "!,,.til

V,dal! E.saC M~htll1if

Kara;i(urtj

D~lht

3Ok4k!'arlnd'o,

~tk:.t'Th:/cJ' ~

li'En'

WI" SarlI! ~da
t.i., f4!ffl.III(hl

[III

15",. 1Fl, Fmc~.. r, (f.I6\ &,•• 1,1 ~Il I

],Ll

.~
.".,..._.._
~"

~"""

~

-_._--

-

-

'~-.-

.....

-

...... _

~-

.

.

Adlal.rtin

Kostot"UD da

Elinde ••
, •• tJHllkilC1d ... diVInO

t&vU.J>II edl!to. bJ~ bl r 'Il:I.kI.tldr&f~ buP.1;Ii~'I& iII~ kabul, otJemll 1I'l~' ,1'Un~or. &lbukl t6~lmi pilllI, s'lmmlllti" 811 !'JI ya,'IlVli: D~ glbt. ~ 'nI lIl.,..t ,Pfel!)' Plio.
~LI.IlmI.)i'IB

tmlrtfr. MUcrtml.eI- IdP
dllltunJiDUi

mahkemesine bs§laulyor
-0

Valinin do
tB~tamJ!' J' ~J COlt m.hl"IIIIA p~ .. I r IlierIlIlJ .1.. IIllmulu.J; t!lcb1r4. 9lKItY! okum., r.iAll!ol"l M • ilII mll 11111:1 IfILmuLDJ, .. B'i lllll)!l :fd l,.ill COOk ba!m11\! ,... b'~ pdm"'II:!J, IIIm'llm! 1I.lll.fllII Leml .. hllnlll'l"LIlJ ilwml,l rdir, VaU 061.., !.plh"l1 l"l:lki~ ". 1!tek.luilll plll!ldu·ulIk dunllJ'ilr kJ: 01- B :kltl IIii..di!i[olli ,.pllm .. 1 III liter . .IIuu11I dl,.laJ"l tilr ihltli Il.h.kl" hll. Imll:loolfnadlQ,1 m · ... lo.m~lI". A1le." b"!1 bllulln " •.,." YofIW tip

basm toplan
l, .. ,sq,
k,.amlll

lSI
t,(!d B a.bu

lu.adlibJ

6

E,)d BalA.r B ,bllkan mUll viloh18 .lredden
luc'l.rr
~ tNlllf.D~ ~ BUlprlIt&.

bir !l~ IIdnntl LIla k. r,1 jler.W Ilirl .. " .. l ... ImhulUYOmm.

... 1)1-

tUl'I'I, 'IIIII!Jlllt lid itahld:b-ti WI mlllu.ll:emll IOD'WIU ta'¥&UUh Idar,

,

Iun IUlJLk BlLllbllnD mu inl K~~ CIIJi& IlluUillIMUl, bill lilbll h&- blYlIi kllllilUfilIiUer du:rml.dUli yenl rtiM" l~i' !)ldq'k~ ailr III"' J!tl''Ii 1\1;1". yQkl.m.kt..&rlll'r. ~Im kilmhnrl Ibtl\1!! r&:v[emek'kdJl'. BII 11111."1'1 Ilb1Um en Ill'll:' ~1.I"t1mlU'. 1 )'iUk, M1J16t Mfiadll.l:!.l.a, !Cot:ulDili d~ blt:l ~ IUdllr: blor mWt..-rbi 1I1.IHlAllrllfllO dlJd· h\1' . k';;J-Dl;lm Id. ol'mD tomaak 1.t.mmne'k1e li'i.fUll MomUnJll l'iIoIe~l DlJ1lY Klh"on Un Igllm II Il\l.sfill blli' Ii!lthUk Iht..rmJ, bu.- Worker'LJII b!!lJrttltm. I,t1n, 1&1\8;1 ltopr1.lo.lla lir~"n .~.l,p k!lp.a.r:rlll~ ~i1I'l.ll]lu. :Rep-f; Aydll:'llulm BILII: -.linlrldt Ttt{l'zl'Im ~l~mdli •• lI"lU1 ~! i'llt!l JLrilile'll'!ld. l4ml Ilwl!i. hhlD hrtlal mlml!!ll1:ilJl ,g;WIlmIllll _. b'i.1' 1Itl~ o'!!;\Ll,fUnU KNm)lnfl IK&II lIlum, i.J'l1U bu i,I E" nom AIJlII~ h bll kanrJo IlttllLaz;!lu'la tM~r· ~v l!IJ'itl~ Y~I KOIIi:ov Tllo. 1Io'.!iiI .... lm' .." i.kip ~Htrlll ~l. 1r'lIyl, 111'11111 Ii lDimq. muihrr r rLIHI Ik't.lIiIUfI !Jelll\1'!tlndl b1JyWI ;t\1.v1, b.•ll1mlllcl"l1 11~llllbuld" ~1!It,ParlhI I'Ilml'Up'lannb~r rnl 0fTil ....tl.. BI!kl dt Koi1;o. f d'"," b~! UloM b~ lafilD· '¥a yilltl.lIli.fi en -.111:' .uijjllll'ClJi Iirk:Ulf'c 'It bil' 'I'IlzJ.u~ ,okh'J "inl)IIlI !:iir hilllrnlieo. vet .. bIOI 'blr blrifil !lie bll madd W~lI etml!'ktol!<- ki!.i~' mrllltl~ •• 1 ill.r] nd.. d "'''JI.(!IIA:l~. S...."1I11ulli ta III1u.Lu II IIlmltl .. · tem)"U rillmU t\)!idmllDw It._AI 4lr, I'ram".J~ ald.al.rl ..... ~... :1', r ",I 1'll&IIQl'ih~lInt 1!III!lJy1ememi!1lI&Dlln' tararu.n I!iOlt.o" Buigwi lllmuo: hlntlle el Im.ldJ~lt r. BWlU1l. !i1!!! um Alman llgs.!1 ~b.ndJI khlll 1'1.. ,,11'1. mllr-u1el.. ImlUllllld. 1I,1ett Ji"dllDlufilll 11l1l1et Par;u. ~lJrI!rl! it:omlJnll~l!'!rl[1 Iatml tlnl ,,"'r !tal'! hir ~.r.TIl nrll'll, r!fQIlII1l. 1",., liill'!!l' r>;in hi. '"11011 "tnn om ..., .PDr;;une lmYIIlh buh:mrnD.S1 mad.lr '. ._ Ii.. illil.!n.l kMf><'ratifi 1I.~lll1C'8U ... Bl1 lfilm I~ '!ldl Mr u~i;ul'" "'oil InmlJ.D hlllJ de Almlllllllr OOyl.., l'Iill~ IlIIr h.aTelll!:lD 11Il0l w- }i:o:J'ldl&knl itIM'!! II:tml!1'~p hll!,p;!I~lml, c~lm m'lI!r~!1 G,~lrn m,,~nlt'~i p'1111Un ~.,., dllr.YII:rnn:u., fi'f'hk hiwllir fIiI'lJrtl !my,tlm!!. l'l!'r, bllkllmnksl7.m, !8.lrH UI.a3'mt'_:o ~&' 11111~ ~1':Vr-i!!lel'dll M-ll'l"ll1~ItlJlQo mn d1L'I'IWlI(h, BoPn lJi~IJ'_'." rln ..... rllJII"'eI lsi zi\\.'I~lnilr:lD rnu.'" my'll!!> 1:6~f, yl..Mmll.lII m'lh[!Jcrl!mll1:!ll b&tll. •. '!lit 1Ii",lIrlil;orln g,,(tinm.lprilli me'k Liin.mdlf, jl'lIJlI!iIk ollll1 bID 1lid-[lIm h\thln bu !!UIii I!';rlll~IM,1i ilti.rllrum Od'ln '1'10 Uimllr Pi rllLrJRI nrttll'l' N'I SAJB.I\II I&nnn ragInil'n 8110111 olup t.II B!\1b.. \ulII ID'LIlI.\llnl mevkllne !r·Uktil:!. !,Idllrl r~krt~o'] .... 1m hT'llk~t'lllhr h~k mtltl r. ,ijl;l!tdl ell rt!ntan:N11 nokta i(ll1rl .. k~,IlUlI ml' tU tr .thfk ...t ...TAKVIMliilrEN Blj;I' II'APRAI< ,,(:;im F,( .. " ILil rrllot~.rt rlll llldl~f. R-.Jk db Ind. oldug-u 1C1bl sor. ~r.~l Yf ,,11111 1I:,'lulnJ:! f]llhl'"n,,·1 . " I y.. mutl.kf'mulmJ:a de KoltCiIVllll V blmin i:ru I~namllln 1<llbul "dip ('t

f.I!lo16 "d""ulae",lrlL.r. KDrn Kid... m.t:ltl,d",dlldl 1iI~1I til. ni~""'l!. 9l: 11 Cli blttlc " 'brl II. uulllt 'l'a.rdlr. Z(lII~' n oImJ uLLLr .,Il 1r'"lI'tir;"fIll' F-i"tl.'1 fl.. ,.akm~ dlh ... tltUil'. Mlt'lln \lMIY,D'1l Dil~ Hr.I'j Il;tI"dirfi Terri .. 'bulmaIbm. 'Tnmi. 1,lhllm. I i~n Itor"kH .mirlrri vill-dim. Jli1f1CI 1.r1hmcl 11I'llfT lII~m",k ..... JlH8r!I'CII.n uu·1k .~rnr·~ korlllru:.dn.n • Blth) iQl.o ~otI rO~l .. k Ofi. blr' latl, ubui ~1I

t .t."1I1.1l1UIl

lioe

rill1~

!IIII

:IiOIJ III1~II F~ rh ,,1d5."!'Tdlm.
k bll~
dI.IIUTiIli iE

lIiliitou i'l:iI'llrllkl TIL.. 1M",~IlIIlr..:ell lllo!l}'JllIrl lor II G 1hue P rlllllil lb,. ..
• t ... ",,"o I.:lLfar

011.' ItllF flu ,IL I.IIIII! nill! nn"
thlllUli'll6
~O'rC'

m~.

K ab

,'., ,e.(Bu~ 11m Ihlllll:lf

h t .'. r k.r=r.

r.t.ar:rlmlllll ml1B.Z.'I~ bu' dill n bif imPIIH'Wr
rllld"l1
UJ:l'l

lUX].. "
I.iof'n.

,.pll!ll1l.,

df'llJ.Jl'
YLZaDl
l!1IU,

.Bi-

"brllii lrurllll !lnm "apdo ilk
DlIJ

tarll"
!!l'I.InllD

iflillH N.l.O'I'laf ta.u ~~Ili~letil.mi~ • tir, \rL I(lnn. T(I'!.J1Cl""., d hI R[HI:rn &'''11'IJ rll'''l Ul.lIlLr "tlll~r uta:nlill ~It.&nbul ~bfUll kal"ll ewe indflD leDi~lett[~i l.;in 10,1 ra d. ;r.11Iial!1l )'aPllt· ml, • tmJllJ"lIotaT Ar)uLdyllil u.mlollilli-

~m"!l .... rullbn

M,,1'f

Hlmil' M'tlln

rr..

nb"lilll Bu uol .iU115lII1l.1 dll 1"..~mde[J y,jflJlJI JhUldlD 110[11'111 iJ)ir r..,I~ 1... rll1!)[! (11 du. I) UDlIHI bi!1!".d;:I"~ U-~II h,lIn~H!'[l KQ"t'Dtic 00 (;![jDd~ :nkl.. 11111 ."rliln ~''ii'l ird, ','f) Bll1k!fl odutl leaplll Linril'.l. J;I;IIlRU hir 11!'I'h.YII e;Ll ibnr!!,i 1.u:dl"'~; clrnJ'lllmtGlr T(!{ld~1 \"0 efhl'i!'rni Il i KA:.~I"'n rip bu d '''11'' 00 IIfUI'ldl yilknIHilH_:t H,'iQ ft'lrlnf'1 fmlloiua r Teofil z;:mtlifiinda ,.pt1d"
J',lornl,tJ.

d,. bU, k bi!' muhici ,,,rll!orini 01. .amll bir ettlil;ll1d~1I

1....1"'<-1111

tat

i"O t.:l:5lh nl! II'IUII<" 'I! %11'1 Dii.. t:!Il'd~tt .. Till'll! lI:!lf.<.It,,~illlll r (81.1'1 IrlTFlf' l Miill!' J Io.lnu·ur ,..dl ytlil IIilUWtoll •• ,11I rnllSl mubilbitlilfl g:~rll, lilie-ri B"ilcam I!.dlnn Grl'! IUlll(!1l'!I 1:i~lm l'IoBla n ilL! IhU¥.[l em 1m ill.llQ'l.IioBlJdllJj>ll,I c'II •• d 1J1imle:ri r.ckbn mliM!lrki NI"w;drpl K'ent 11f' A.1I!ll'ri [[UI!I:I ';-I'kmM!!lln IMlililrlll ClII4i I· Eo,ltt .. r:]oTlltlnd. Ibl Cliliutunu hark'll;!! 1IIJ'III)1llr. LlI'IUt.U]rnu, htr r;lDk .. 1d ,Idm. 1000dn knl'l hUyl}'k 1l1"lIiti~ rnE!nluphn IIlIll110llt bl.mu n:i.I!I 4)1'1'11,.00111111 r!'o b .. nu.dilel!-ek ir, Illl uad. M.... ~ ADIltlar'J liir!rltlGlIn kar1&l!;in .1", KbuD ml.,tu TrllUlnlll, rkiilnVIJrIl mDM." ... dl· ~lI.r lIomllniUh.rJn,]n "

'aro'l r cih~

I!! LIIIINiA'iI'

-

m,yic"JI~.r.
IIi" t'l5tll. 1'1'1 10.1 Ilotur ,

KfI~tc... Itlrl-nllT'U

SofylLlll!.n m.jjd5"lIdI~ bu1ull

G.hf'C". N' !ii,Rr1'~k'IB ,k
~,l!I;]t

,. rf~(Hii'

d

"llIrdlr, -'hI' i '1'1' .en bl •• rmlll:!,enic yar,lmu ill'! "', mu~I"3d h&H.t~1I. i(",ft,rlild. 1M ~k",l!!rlll rH'1 i~lD e mlr nrdim 1"1 linmJ"r L.alirmu 1 ftrgllrinll bm'IIJ ,II ~t I i rm." I~I" t.tlLi II: ,IPt,i r:lrll*,m. P"t,jllll~nt ibll~~"lnd", il:II!lIIl~I&1' L['II i)lk cd, .. <)jil-' Y'UlndS ~lkl!(!.[L~ ,rni bir kllnul1.l ~u Ihtil, r tmlliMIil mit "1"".[1111,, •• 'V0II1I I HI;;! \'lI<~i v. be! ediy ....., ...nilI IInf •• _ill F"hroHin Kenm OUkll:l" dlb!. t • LClIllJ. 1 II 1',)!lUD .. iadti .iT"r'" .tml,tl' \"',,11 1iJ1'l'~" bir mi.idd.t- Itn.lmlll ld1r.hl DoB,ttl I~Ftl "rd" i];l;Ifll'1JLll~~LU.

0I

no

y ugos1a \lyada RlI~ caslIs,)an

S rllY bll rno lrllTiL ImplU':LI.oT

II -

'.jJ

•il lllrlillJlda.n :rap If'lldl. IlIll1llo. lI'1u\'~rnldrrlnd<l'" bin hlILn"lll IU rllHI iell:! foO,.l" d..r: dlillJl!)[]) ~a,IstanbLll ~Ilru ~a." d",[] Il~ bd 1111rlIllGfl.C .~~ ~L II.dd~Ill~ILlI'I. lit Ilbul lI.urtlllLl ;l-.nhl I}d"[1 burflul hudll!;, 1 "LR"p~l. nl· glllrl:lrl Kiln bL.:rll!.;lIjkJerl " ~'Illl l-okhld"d d~ {O d~re~cde·dlf. "i'nlmr. btr t"IL"~1 Ri)ri'lltIo!' 11,,"'rel I fir ~llIrl~L" .'P<'r dl\'arl.rI !:.111~0 1<:a.dn.r metio ". musi"hIkell'1dir lei, bll~'kp bi!'rllll.llili biT

tn"'I1'1II):k."'tt~ oJ<:. ~l1.ll1'z bunlDl' 11I'1Il1,·kilt; rniidlifliRYIl L:lfil~'ct 11>"~r. 8ll" 1'"Il,!ok!I!T !]I IlUdu 1tIr",tif' Ir;i, ifin. >i" I<;l<diJll "1l1tll blJ hNII:I(J!-tlL'r 1st ;,(,L,ulli III:! fI 'C\ ril,.", "if ,~h'r h:i.lill" I;"YIlr'l'flrih, J,J"!I],;),,,I I1:rr.Ld"'rIL~'l[I ~II 601l1"rjJiid., ~ i!l'h(l' i7. tw ki IiIi t \. r.
l

01,r

II' k

F

t ItJ

11Io~lthi, .~Irilm
d ••1.; I 1'1'1 hit"t,
rill:

6 'lo·,,~,,1t hli r

'e.

'll(hJ.~'H""

n

htl

III dolu

Ilil!n-

J,; udt., lI.,

IJldll~LJMIJ 11,,'11 .. ;, hmin ...

• .Jcbill.

20,30 da D. OJ Hllricl~'e k3 klll'iI:lt' Sn.rl'l' .BoIo.: I (ItP) - ¥D.lg .. d11-.• ...., liD uhml Mr Y(" Ghl!(' !jerefln!!' blr .,..~. .' -1 ._.1 l"~y blJliI.. n, b:Cltnll,rurllJ b.,.bJo .. ,;t"n Tr~1t:i"t ohm",: W~'1lf (!nml..,1 m,." .... r ... 'sP'I". " 1_' , "T' ~ n 1,lhlil: 1.lntlllG~D I luk ]2 ",It I·· Dili:l!or tUl)hll1Jl lI:,uto\,'g,n Ifl,ti ~... ~1'r r;R"~ .~ADAR IL8 ]1l: bll' ~UruPLI '''I1II;,lIunll''. 1n,1 .. MBilld{1 !lJa~ko,·ftd" cW'r"I ...~ ilminnt1RIJRTU ml':o~.f ';Ollu.lllrdao i!..lli Ill\lI1l,.m.1I • l.lt· 'hil' knmilnilRllt" "lIl'tl~', 1<1.m"~laf nk'nl'tl '~ t A.A \. - Amen· d~ li.nl,l" lJ.uluno nm,.I ... ,j,r!'UIHlr<11 1!1!1tJin ~i:!'r·r. d ~ d"LI b'" r ,. hioollo-'- ,-•• In IInllL p !!lin. ,,'r Ir. ,''1'1''11' .. rI'" ~r ... <I Ie 1"'1 t"l1.ar~"'r>" R1Iks" Vlrillrnl'"1 r,l)11'Ilnro'lrllflUIl \"u&;o .. ln.''111 d.hiliJl .WIiIl'lr~ TiM'no ... til Ic.. nd,., hJlI~ U· "''11 .. .. .. "II 'l;"llr 1.1 •• u.- k .. h". II", .. "ill, . . r III '" .... i" " I"!! ukl !'run "8,, d..!.:1 rnn.h'l'ofItl!!riM' IuIr I bU~lIrn .. II! ~.,r.i~1 r:M .. K, 1:l,Illarll IU"". Knlti'l\' 11 ':Ii'! 11'1 '1"1''''111''1'1 ,fl"1kanl N, ~I" ~II 11I\....,il!k IMa1.lIml, btl ca.lDIIIIlk I rio 1<1r'riln) Rl"lllradd" lI:iiril rl,· """ij,IC., ~~~"I"1 m,,1r.amlnrll! ,i- ..... ~.rUM It' tlo,l'nld"TI dtl~rII,J'. &11""'" ---------:---~-.-O-,,-1.,-!J-_''"- .• ~ il:'.! bir .lr~n,1Il Inl .. tnll'lip.ml,Llr v",,"f!" "r;>1i' ilci I'.I!.:tt {llkn"ft'II;J ile ih;ili h'llondu Illil d.ir d",lillel' ~. '"J'.. 'r"IO, ".nr'l .. "... flUI I ","ftl riD" I1'IIlW'lIt oldu IIIJ t.m" .tmilflir. i••If",,] .. r·tmtoiIJ m~-!l.dll" RII~:n1111". prnclII" I Li 901~lillkil "yrumd. olnmllil bel:' 'll. ~I '"'" ~lrml'iI" ,. r~""'r. rp, II "U. ·'u~'.mad!!! "~·Ir .... ..-. dlln ,,"'n1mn'llll k:JrIIIl' f rt I'nml • "",y,,~
mekill'lr!o II'IiJ:ru dlltlldlr. Bu li'l' In",", ya.~Iln1et blr I!:lUII "n,lI • nil almlUII'. B,u mt.·s·laylr bu ~er" ,Ct"'lld iili myn •• ~ml III mlill Clnll ellf!! ~e!:l1J1 almai'l. r D m:llln loml Iolrllp !:rl;rabU' b'Y 1:1.,11 cllLJlflilblllrll:
tr1J1Il'~ll11l:'1 0·1'-·... MDll!;g",.dli bu ~rt ,.,. IIItl1mlllklll r"mlnI' I':HI!! f III~
<it

d'n. nMl'l' .dllmln.

Ko liI\·'U'1I

~l!II'I'II I'II1Rt

yargllaolyor

lei'i

fhk:lm

"",-.1."

I ..

-'' ' ' 1
_IL

~j;.Itt<d ~ n 1ir.t~ B" "''''1'lw>k"'I'1Il'L'kl,""II~, ~""" 'B~ tUl"i:.Ifl btMIlCi.d(l) P~~!lBlpl •.!r!! Lt~tl bIJll'l:; MI1MB.~ ,]""~'I" • .rol)r nllll"'" ll"lU.l Jc"!I'. ,hlll,:!'! 1111 l'I~F nil.!! oll1rllk iIIinl • m&:nlekt!t unn~1 "~ka"llii ~!:\'IJ' ACB.r Vo.lI {)lul' olm!tl:. C,H.P. nln a.o;:lkhl.IDr.llll!. ben sneak IlU!lIlnun G- S Mg'Uul Ile;ni ~a~ndll.n II!Urs ,'1 turkol" I.; m .Iroll ]I[ill,hul(! ~I" 'fl' If, \ ru.ly,·lIl1 '1IId~n.'llIillll:[J:tt ",.. Ie Uo[jdra: 1 (.~.A.) d.rp.1 ILLI'"Jm, H!:m ml&lll-lr!et Ill: aaocUI:[l e:t:nl,j,Ur.;t Illnun i'l.lnfllrkt,," ii, ",II';IIL' IIIIIJI,,1 kin,]' ",. ~dl IJIll ,mil",.. t"tbl~ f"'l(tJr •• "1I:rr:,)t"lcorirnl"':i LI('il A In.tlk berl h.1!I' llr~at b\.llr;llJk~1l \J.n'l1.l1'I'I1 A 1'1 i<llnd3101 11'11103 !!<l"c. '.'LII\.AI_ It~, ~'t'lik olr,mllhill " .. l' ~ lir A' Flushmg @Il d I;lWa. 1 (A ..J b ,,.. d ,. f tl[] ;lahil l'mernl.klt 'OrYUDm .. Ibo. II!.;Jmlll're l' lUI ('ncl! g-)JHm~IILlli A kll;;j' 1 jT,I..rol'lllll _ utlli- to ~u)u, ... r I YU lIS "f1tlll DIU. BI.YlIldlrldc 19akI'Ln11 Inil!! A~r'IIiOO1o, diWilyI .. 3!11nnlk k .. rll>'IIrllllll r ril tI:Il'ol.l'.ItllllLI, &U (Alp): h ykl.n)o'o~ ~'4! bunu IsUyardll. Bl mijrrl I" 1.,1'1 IIYI",ln M<'~li~i1J k ... , ~'" '.' i ~I"u D.,rll~."hLI;;LY i);I{:t,hIn ntlll.l! !IlI l'!ly ut eClr:!n Anadll'lln mlid. !'I!II!!lr A_'TIlF'II .,.;CO bill 1111", lnailil ... F~lIil Birl~l;lml~ .!\IllleUer genel ku· Illl,en I~y~ b6y I: dl:lllil blr hlbocr. Iii h.-.,hl1" f,· "(!rl r"k mnUDli .. dill IIl.li Ii: mr "'rdl~1M1 JlIII) Y""Ii,. Im~ "O!Idt>fi tD ~('ol~lini[] A.~1IITt!1 muhtlbl "j!~lIt ,ti,~'<lmh ~11'lno.l" '-lilll!.~.1.; ~... .i.iU.h lle Mr Hilh ~U TllJU blr Qckim~r, be~ muh:di den ml!mnun Ow.nk y..rd~ .. ~.;Irn- I"rn flt,]il .. I ji;j ~,(1kl<ll'"ln ~Il."nlnfl ill.: .'ol.. k],ul. H~l]m,. <illll I"'ndllini i "'" II'Jil11",~lgi !>1U1i1 0t111.0 .tmi!k- MVOnaUII!! bnh.lDum"tut: II:! kal'fl 53 0,3t1io1., DlU'lflll r::.?.8 l~r ~;-Jun. r:tpIllll:·a]I; dlye ml ti!.~ ri"1~'''11''f II> rill" C'1l11t1.'lIlri!l'pl B,Li" O;JfUn ',.kli i"n.l'(' 1<urnlli rl,i.i 0- iilll'l1)" oI."I1I1I1JII. 0 mli'll1 &11.11£1111-11 'I'll F'IJI!II ,\U''''''.II dJl Mlld!)]'il Gbrtllol< [,"'IiI'. ..Cnlr l'Ij> '(U~-Im mll!-mlekctioi.... ~anlan:rl.l beUne Ilkrara.r sure-I !atn;,'of, pek _anh1'u~lldl;n. S~,;,im P,"rtl illd .. n yetkill t.11' .:lIt (lV'l'!)liI 11.[1 !IIi", l\"mllJ (lk .. 'nm 1l"'I'1C!e Ii.)" 1OII~'"'tt1'l'JIllrlir. Dllib El!pu', 1f11:l!l!!!i.b~1 t,'l- I!(' Il"kmr fE'!ml!ktp],] Vo;, burliilib lllll kabul etmi,tir, Bu aartla· h:r:'IT1 !1'1tutliJ. !i'~PII~"itI (JoQgrud!:. 1"'1],' Ilir h"b~Jij.. ~''I' bi;r ~<D~" i (1,o~ f I ol!dl'-Il bir nr"~lI<:IL1'11I'11!i!;1 till hA- ;~Li~I'.kI"ri kl:!'HNlc Elu ],u.uatli. Ulm.&n B.iill1kbl~1 il~ 1"1'1(1'<1, il'iT,ltr. Ilb,._.,'It!l'IIlr. UIIIl.l'o~I!O'8 III Rrl'l,.,no'l,,.1I'I-I: Hllksnlij:l erka· nil ba.§lLC!ll.llln lIuruardu: gl~udlr.t ",tm~'li~iMi 1f:1ll101l'ltlkUcn IQ<lflll ,.lJn- gl, "Imfmd" .>."hnt Hl"-fOl'(lt.: ,ul1l,,\'eklllrri rIIl"'lld. ~CTll~m l-!!r OI'rfl- ~6rlli. tm •alflplrllTi lOll ."ml nlnrr:l.o n' >;'1' mtlhp"dll! ark~dfl"'IElrlll r&n !tllll.r-lmlzdll blr'k ...,. g lin I" rJ lo}'ll1mi.,tir' rl I"m I~Ii". : .,.n I't m r-1,11l b.,lll',er I'i btn 11'1 ItOot' i botr "'mll~"'!nll il l'i nlrdiJ§:dr:ril Ill'Cm:dll· "",lwtm,.,lrh", 1 - Her memJ~kl:ltln ~~m 1(I,II'!e.IlJC.LLr. d-l l-cn [,"rti t ,\rililt"l11~ il<"" kon Atal1l.IIUIi ""i"lInrh[] ""Inrll, mlHl'vfllHt !le ...." l 0111"11'1:1 il I" ,." ,j.~l" B ,1I>" ... ktC'rlir. ~lzll,tJJ1a kBrl'!ll Imvve'l!. iatim:;!li ICSA'I' Dt1iU),liIOi"1.rN !;fAG'¥ Il:ff'h'rini :vnpmnll:tlld.r. 11", 1,,.,lllJ:!rL. \',nur-I P"lIlu ilo h.'Ilia il'lti!!.1 ; I,,~ Il~Ul''':r'' \·~Tm[!.ml,l"r.dH t"1~ HlI'11I.ctU" 1i~kb"llil M " .. 1< IU"rir"JI!D N'IIrrt HI! . 1m IO~O loon".1 j'II!lIYII ":Olod" (,'QT(t;I, vl?y& ~hdHh bllhJ.1t.'l.l..l.m..ama!i! CII!:VABI IHrllln t maJ1Llnnm~!1 i<;,i~ n."~:'Ti Il'IlIM,lir [>r"a •." 11'11,111", hH 1m 'It Itj"(h~hl [,.1 ",,, • .!,, hn. k,n.11 ,un"II I1U\"Uk bantl~'~r I"".lll Inll!iH'!F, n I.IcAklllfl II1~i:l"LI,tllft '~'rll]l run tl!ml III , D. p. l~ldaxe kurulu bl!ljkam hir, hir I, 1~1I1r II.,.hl< lI'r ltnm 11 1 _ kurumul111 b jl~lun;,,}I ~"I[I 'Ill UI nlAk:HI rlltrdfllll Imdl ot;r,'n'j\I~,b ... ~1I1I'1],"IJ!I Ittlrllicil'.ll r"dd~lmlafl :2 ~ ADla..o:mazhkllu]JIl b!l.TJ, e It C ~&'Rln, oi!vvdkt gIlD Jlaph ~1I1111r n Indilin .,,,,r, , ,1" II 'IInllll:r... 1/'!li II ..... mrlln aynll,hd'ulh'-rI d.i-· 1",,1 Il}'lt.mi.h : - n... L AI/d.lnil .1eyhiJl<l(!o Irrlii.· v ' 1>1,"" Ih M~I' U.a,l1akanmll1 fic" "nhlnrl'l.:illm , \"01 Ilf Cornel Mil Ito blr b l'J topllL(l'lI!l1J1(i'; eM, r"ri ynplllI('ftk ~, hiillm hu kl'lnA'1' ,Iultl,,,,,,h'm 6ilindlill 1(11)1 emnh ... -"1II~m! II J)Uj;lUrJ nnrl'ii~ lo-l'IInlll'l :u·O!rls.nlJ1 R,i· yoHle halll, p" run, mllletv~1l1 1"i:1rnhrilll I"rd,. ,"!I'ilnn "01;"111 nO:-{lrc-l n"in til" "a~It"'BI oltJlJic'l & 11111." rlLh rt '" ,h .\- HI.. dlL','II_'" j;lil'm m!~ i~rn Il'nllii. kll ItlTl ~II. t:.jml'll Join blr In.rIr 1.., .. ,ilL, I'Ilmh, 1II 1:111- UlRfi HI aUI lI'",.""lnn b.. I~klif[ u: - l/'ijk MIII('1 Mer1isi komi!l),oi'lLo 3 - Inrle~ ,MllIetJer karat" Mlll't B.YtI'L~.s. yapaC:l9.~ ;.'oLund& dild j.r fJ" !.ir "1II~'li \'~lcit "liIIt'lI]t. i hulo., It"" "']"""tln "~'rI "HI I,irlll:t", ml.l!bLhil ..ll1ru I,tirllikimi ri[1 bir .Llrr-Ht'i tfti.l,lbfn dia,er bir larLl:lll riayet g(j:1lt~rlhn~ll. bLr lr~llAtt.& bU·.I1,,1:Iutil rnIllUmo:lm-, l1r. R:llnlZr ...I"'l'dn ~t'l4'n ! 1<1irlerin r. I' 1.;.0.,1, I.,.-:Ii}, ... elihn', t,uhmu1'nr n'lldR Ir:lllbul e-d!lmii!! bulunm~<1 illtim.n.1 tI"lIihnlliodlr. Bill dl, ..... y.. odll.>- 1~11!01.i k,HUlll'ldl'lyLJI. Di ..d"n h!llcl •• lr:eyny""t1drlr," '1- GU\,enUk 'kOlllleeytluloe vo!- DUn bl.l 1:iuI!JlJlll1 k"ni1J!.ll.; I!'OrU~HI l..tklln ,,(' klJrultllYI! .o:~il~'-I·I< [1;·1". dll r(l)lIdi In'[] r .. f"(',,rI,," sr."r .. , hn. "l'"dll lT1,d,uj,-in If:im oldu~Ll rlok I'UIlI.l.U D!lti AvrLlIl& m.lI,l.f."Ullin io I!lHmallnlll t,ak1ldLdl, ~Ilf. C ..H.P •. 1.1 h:lllr~ kurulu bnf p',I"l'ill lrn..z.lrl:lllm,", i,i oil" tm~:'I~ ~'"n "'~I~~Iiikin UI"lmlu t"j'lU miJ"S:III'IIIoI'UI lie 1'1Il1,,1 ~1.ril'l.t j"IIU~ lliJ'dL~d n.1I1ll ....~ i~jll 'i ,tITAIo: tllbrll'~ "I nICo",i. iILoI!ll~llI..h.,'"hT FII~ klllfli E::RlLt DIIM.I~~!I'. t)~V'Il.!)(:'r1 d<:-o !'ITi~"I I "roll"" t"lllflmllLllnl1iI11rl{1 I ',111 In:o.-dlll" 'I~m 11111,.11111'1, Anll:lI1l", I (!I. ,\ ) _ D),hh'rl B,I!tm"'" lit IYQTlI ••• k"t l~raIUI~ OrQLllti 1II'1Ih Ic-Lln·"ll.. ko~1 \'p hll~'"'' S:1I11l'k tI1T.:1f,,,dIUI, ~nel k ...rul. beij blllrytik d~\l- mlttLr k~: lir J)IJ 'l'1l"i,..i'I~ h.llr".,,,d .. h'h'IJh IBl .. ~n(." h"~I1"n j"P~lnin ,Inpu ~"l1d .\leUn b!:r ba.n~ paH;h lm~a.lllmll.c.- B1.l I-It1bbll.r.o.tmll. iiJOtrU511 1", .. d,ID-J rnnFl. ~'-'IlIJIl"'" tClrhn.bi. Irl'l ,lelll;lIr, •·.. '['n MI1 I>klur AII,II~nh r:liI!l'! ~;!I ~Ihllnelln[j!ll m.,,(u:l ri olml!.cillll 1'r1iUlilio fldllllTln~1l IULlIil m'!rlkli nl~i,tl'rl Iblt ..'11 .... rd I 111('." 11'111.11 i~il] Itllyn.li bir Dtrt'mmi,l'lltl ,,'r , .., b,"JIlII'I Mnr lan 'ho.k:kHlde.li:i SfIIVyel hklWol hlyret ~ml d.ll~_ ~II."IUI il~nClII<;:. h·· klir. JI'ILjI, IolL1mm v(,'" \'tl"lIl ~, IU· ilillu ,l c<' lll'!r~ril1" nle~1,d"1J lDilllii ~li.ll~l.rI. k~t Il.,.rillr!ld.dre'tm.Ll}llr. ..In .. bI:ll'l .. ~"rl T ~"k Ifll': rtl'1% ~'.. T\IIrII1t ,:rill b-;plnnl,.lDch .. .mnm.1 Zlll11ll1 IJIILl ml,I~lnifi tl"kcmmllill i. 'lin HPirlfo'.,,, B,IIUlld hir z,~.. "f('t ,\1110; ,rll 1 (f!l'1 fo[]l ) - j)ullun de m uJllr,ul Ii 1m "It'D IlOt"i kilo· p'nlrni liO" Su 1'11)ift.ll.1ar ayn a!r'n oy:I mll.l~m olu),Qr, Arll'k Ilh.,tJk 01'. lh~ b C. n. P • .fel'li ul'l'lllmi L""im- t'1[1 1'1'~tn' mlil'ILfl"llr" I,", ,·uJ,I.,m .Ihll(! iDe; ;iilClt(lk m!'LfL.lilc bir e pll. ilRri.,d "II 11:1.IummulIWr. I'.!"k. )o·errldlr. Bu lattbbaratilln; lC'f i<;iM lJil' Nilruri. .... rlM" n! bit _ \'illi rlr_ ... 1 r"Lli" F\('rim 1.1)'']'1'11 1t!!1 I r\yrl,nll :Z'Yl'f~'ll.' 81l~umlllJmm~I,"",til"", E''\! I Illh. k:..iur klllm.tbr. K"Ddi· hir . ~ ih.dlJ Q<I!!~. I'n~rt :fIndll -*Pllil~-!l.k 0181'1 C.H. (., kllf Rnyl Illr IInJ"rlD drl m '),1 bin 0 II rlr"ild ... t.IIIIIIIII"1J1 nil "1(01r'lIr 1III:If "UIOIl.,ll1 lurJlt ~. kUf".llt.a)' topllltltll!ln!lIlD gnJ t "" II h ,2;iT'Jll1dlllh ,,,",',..1 .lonmn~1 h,. R"m tr,m"rl,l1.'1 "hllt.n.ml; nll. II I iili. RIl:l'I"dll;l'·I'~nJtl ibb..r iJllIIhi" I Cil... ela, ~ir b.II!rJi ,- :1I,.lIId .fHllIl EWl"kliye lI.yrd8icQlk 01 Ii Kl!r~~dl", nllln .. I(,'1l1 m, rt l1:!i'murl ,'(IIi ,r.-:lln1" Il'Itim i't'ID -""h .... , fr.mird"ki IllrLf I lind" I'1"...'lIil, i,IHilf:l ..rltli HI dUJ. UllIrI "-,,l>i<;l .. 11 i.1 ilitJ'. r.llI>M1:! klllimn Boom C.RJ". ~I m!!imul' GIs.ru!c p" lIirJilrntl"i b'l ~tll:Ii;~p.1o:"nI[,,, Itl)ib'rll LI ffI('I"II[i"lIo lmhl.lIIlI1 hir Ihl.,lr:u '1It" nuklll'll1l ~,.l .. ll'Ielrl """1111 hi" I'll. ~nl l!!IIt!'~l!'k 1~1l, 111111:11110 II. Am,. "kilo 1r1llr)'I!11Ilrlnj" *OnI1 .. mlld.bi'l MUhlar Ac;a:-l g~'I~jrlil,r. 8~E< rillrl' oillmnl!;.. l'liEn<) 1I.!"ll'Iilm. ()mrcl!mlln ~nn .nUrt_I'll'll ",r.,01~ ~'i"J(~(,~Lm. I. l m~l" r I Il;..,.ii,rlli Ih;g.riod .. Fr.n (Bq ~df'(Jb 1 d&tI) rIII\elJl I FIdr!!1 Cld!1 D .U~ltll'lu~ l'oDrCltiZ DE (III n"'~II!~'i t,.I'nri~r. (.tti:';'''1.; i~l"lel:,r,lII ,!'mt'lklWk .kAi:1UJ'iU Elol~lL. Yeni 'fo:;rga~ ~lIiD mllPl n1mnilllndrr, I'lIn, '~~I~_I' lumlr~'" II'Rt'Ir!I.I', rl.i~ll' I~ hll.zJrh.kJ.Il1A t1~...LII'I ~lrn!!lIc1:A!~r. t ~I nIlY"l''i'~lml "rf,;llr, I,m'im'\'". n""jHif!grl!l tm hi. IJH:l.4plll bo 8ifUI1 lee'" lliot BILkLn.LJit 1m hua~t1J.lIl di'trlf> ~dhll~M litlkillmllk lil1:lUn". ff';r "tni iii dd i' LIIlc.eh!r1ri1 n.u I rll,m!Lk'l.l.dn", .MJIII 1111rI'lIlI'I,"r..rll Ill. '!fcZ,-l Vilial lh.1.r-I Sa.tr..1 C'al· LOhdrn, 1 (B.B,C.) - P81'!1IS 'I".InJD.i .Baklllnhi!:l da IJrdu)'bI 11100 oIinJl",.dll t;'IlI1IcIlF' k.),kil t'i\'fi· 11"lnlliil" till lJIJ~nlDlI. 1I.1II1tClil II . le /l,HnnHIt paktr devl!litl~rl tl'llt01'UII b III C.:Unn(!ktl! oldll~un. rrnd" I h 1'1:111 1"J111 ~o!"n,,""; I r"flJl t'. ylnln" fJIlI!~ kJlrl.rnB.-"I'l )'llkllek Lilli 1111 bit kdlm u<b' ylMlIII r:rrfl"kjl. "lliama BaKa.nllrJ t(!oplnntlal bll li" .~ '''1'1 ..~...I, , nu f'~lkln 1""1,, I!Ukt .. n 1I;11CIi1I, VI!' 'i'M,!;.t YII&yd-1jd II t,.sir'l rm~k .. OlthlfU LIlri IlJIU r rllrnll1d.ll IJI~ on ID ,1111." nl.' It bUg' IIdllml,Ur. ll'i.l' n H.litl'l aklnm 100111 ~rmllJltlr. Y :l"ml:1l" I 1,f1&lltAdl.r, A....,B.1i. ::nO • III • Illr!o,I\.,I, ,1111 •• 1,1'1 v. }f"r'lrn,i ;I'!;'mi r)"hll "rmr" 01", 1 111111 ... b... (;ll!l11!.nwil. Y DzgIl.U..,.,I'u",. Jit. n n l!!bll'i:ln. Ittlfaklll I:Inln.mH· 312 lllJ;;tumlu yarc.a.y, I-lb:l,J' ve gr. 1111.11:1 r,Jlrlllllll 1,,1 ILlrnl iil.l ~ ,t nlnoflLI, ~"r".' til _rrtlll biltlldlmoktedlr. IIr{mll"lIlI "''' mn,,,,,·,, .. II,,, 1",1""." m. ~hlll I,ir r... K:nbl~ly~~~'C moflo:ly,UIll"ne J~cn. }'fI !,IflT'lldl~1 n rallcrl LlljJ:ifl kQn \~l>;rWd", 1l,,\,KII:. ,] 111 nIT b,r .' klG ~"kllhroll~' ,,1 III>. ""Ilndell tlll,,11 1,Jr. ,... ,\In ..ri- kWI ~'"" r)h",~ II"'"IM him "Idll" A!lllIIilm!lo~·1!. "lUllln m(,ll!!lelN "lIllnl r:;; .. Duu.lc :AI'1YdJrl'nl'll, ~ II :~. ell" 'I(' ii, IInl d~!l11,j,r. n"ldl:.1 \ ~ 'dLl'UtiU U11~I!li, .'8 ~ulIl HI ,t. "'.,. 1It11'1 ]'~I,dllll~ll.,rl t 1~lIml kull ml- lr;IIrlll tJil",ifflFU~ }llilk"dllrh,Ul 6 '. TI'lLiltl.a bITCO" mlllllo!!1 Up· ~~J". Ih: ITI!lddif I:rallroull.l :f11m:I:I!lmrek· ;:ly t ,udur: mi,tl. I 111'1 III Ulnl Ii iTIIl. t '" ,~, .• I 'f(Or ...lIt"r _ \ I ~I ((I m mLJljtul', SU dfjlllril 1d'lrol.' 1'1113(1'111-'I.-.dlr: d.,. . lliJdJ"hlll b""ml'rJ ~,'Ilk ,," mlll 'Let! 1'111: ~.d"f, II!II.,dlM IiOllrrlkl :u. Klillt"!o' Alltlrlitllr mom'l.!' trlr"all!lnde 1'111 h~nd!.lne bqlnUlr TllrlkJ;,'Il, JO i1"'-;~fil1n 11l~ I. I:!.l;'i, "lIMol,,1I th, m~JE"H lllrn!;nl':tJ!;1I1' k.tlll:rlnio mllllhrelf IUIi\'l.IDDDII hilitl lBonn (!rcC:E'll olan mill ,;,'11 1_ rl'nJn "rl Ii. Ii"II~III""'m. l";mJI ron,. dlllir"lr.,
I'!J!I

Bir~a,mj, MmetlsF' Sovyet teklif1ni
rreddetti

Hilmi Uran

hem

k' 'un .A 1];3. tur
& ...,

(Sil

'M;'!II

1 lOCI -1

I<n"I,1I:
]J"II

bLl. d~8;j'~f'I b,1!1,11l Arlnl,.1 nlr~I[>" ,;,rmi, b,.lullIn",kb,hr.
I tI ,l"lIflJl

IreSlnln

iii!

!II

teb'erruu

",Id,

"rt ..

1l~I:I'IIi'i

,p:ob~m,,"i

I

nDlldiUl Dillu Nglo:b aP !!" .... ~ iD. "prr'''UI' P,T yn'.l,AR tlhllr iIItm, ....... dl,ii.n ha li'I ~Id. In 4I?rr'R'~ IASM 1"" i,:;u. "~11111111l IiMiril!.mllllli.I.i~. I!.nh!-:'j 1 (A.!I.l A11I1ilrlX, Itttl~ud"r\l!1 ~lIri.blW;;ro h&F .... 'h.1I 'V'l'1nr 1dllr~l!lB:a.!jkan Vflr k~" Ii ini UHI\) , 1i1nktlfj:a 'bh d'll·l'Ir'.' " .. ,rr.n;lIImqq",-.Q.fI -i rnrrl m .. k"'I,1 nJ~llllii Inltir .lLiiii ~o kiln "i'"f11Iu nl''I'E!tLnln bll'!!k" 111 b"tlJl1 f1L Ii ..... I..rilli bir !:!Q1,-:r t teo Lon ~t'l' R'HtlI bu Fallah ('k!lpr[J~'1" h 1\ IlfI!iU-I., j'rD •• t;- lLi ihm IIW r.. k ~E'h;-lmI1" g('lmi!jHr. .11ll:11 1I(lklunml t.r 3',11\: ",11'1.. i r \V:lu!·wl')rlh
hll'l" ",,,11'''''''''' uf

,1(1 IUl1tnnrl!'l

~p.'

l:rudn\'

.dh

i".,.nll

R.... ~

~inn.,

Indll'l

m.ll .run,.

N'.

!!Jfa.! n~ n

kll.

w,'

bulm'L"11 '~",k1Ir, Ik1 n tHi-1!ti!'.inde> fan.hv('t •• rrlltlm,l~r H' tClPll1llb, ,hkl ...ri b,JLllli ml,ULll1l1tl I.l .[IIrnddn.kJ !;~I",,[ I'I~ih~i ~1L"]tlUi,.l" fCl;lt.r.Y~ ull;Llr[fllflRrLlLr. Dowru,mlll. !l"'h" ~,-,11l1i 1tI.lsbma.iIld., '-nib kOpl'i.i1l11n -"(oj},,, bit 11:1<' DI~In II"rllln,I"ld bolr III binill'J <;"'1J111oD I'IH,I"kt;1 Ilr Ar.~dillr [<"".nl,n..nd LlH, I.. 1", iiJm U fill'] 01,1 rrLilmu ..' .. hl1,h~. b,rllL(!i duny. blll'binil ",11'11.1["1111 l~~ II .tmi,Jli_

cilb\>rli bil' nrtodolu p Pa-L'Ji Ie prIll ,.ilI11, bir n.el,n l)lj:rCl1.JIll'1Ir d'
'I

~i\r.,.

Idnll1M"ml"nill

11

1<:,,"'.

"U

"Ill

!oi::tdr dtl"llm dml,tir .. D.. n.r,1lll mlJh1N" .. i "llImic 0.1 - t; il;ull Rllu:«1 tlf. 1dcl.I,,,,ul'~n' ICoN, ki'IIt1[~;fii 0 ~_,n N" 1<11 '1',1 doll>, til "",III rlrn Jil.!1~I rontoki filII LI~I"~i ..."k]'('L ...ri !"ad lL·.. ~,ill\" "t,rnu,tir . ldd. ,n"IIHld~, Ihl." j)lcilii:;it,in c~kl m.·"mpl'rllld", Kn ",110\ [>,11, '""II' .[l1! III tI. fallliY41 l"r~ ~jJ;:t'('dill1Lt'k., hf Kir~ann\', it"! Ill",,!., d'iI;M t.. '1:1 nus dlro10)1J1"U. ril" birllkh) \'IIj:n~l " ndlul hv.llq ~•• , rtlilmi,Ur.

""I}""••

l

~[I>""

Subaytal'

R•

·D 0 r.. , un' b"", y a n a, '--,. - ,t . e

I

.

YILBAf
E,SiDE

\1'81,

,vd

en

Ill""

,.L

.n,,"

I'·".[.

lIu klJ'

r",,' ro,11
101;1 rl! n

~.r-

lo

mllo;l:tUlIlrl ~llilmli ,nllU r>LdUJl:U

I.-

ICa

t lea!.a

hi t r;Ohlllll
k!l!lldl

mUiJll'l

I Cllktll". ..

«;'lllFlI~. 1 (T.colefo:r.rlfl.) - ~n bu ml..h lyoetUt! II:U,...anr 11.",,_ OI~1 r tnrI.CtAn [.:s.~(flnJ&1' p,klil.ttl In t 1.9 Il£[llimwa 3,016
bill
4hl'l&!"l

.onr.

~yj~J'l1'1'laJn"'1' r. ~l~L" .'ltJ.iI."!II.:"

tren! aU mdo

Kl.lnJlu k::..ru.ril .. , YIIlII hDdrhnl

au,,", i'1:AJlle Il-tlh.4un

IeI'll!.

IJlrtCI)~

lLUmlI..rllh mJlrp1l.d!z lrl!'nl i:;e.g ~I ind~ l;[)ban 11!1U!!I

rllll~Tln omUdtlell 1:11.1 I n'l' yoenl. dol!n uzalilm fi'\1 ~Ir. 8 mlar haL If nlj~ yakln !:ItI.llJ'1J1i blr !.cnmllltLcIlJJ'.

derl '1/ IlrlhUmlen on bl!D kG'· yunu ~lgnCfi'lIlj.tlr, toprllnar." JI;1I11 .i I';'(lb 'n1llJ durnmu ~I' I)!Up on.la YoIIrJELlYl b~k- H dlmklly b:qtabaIlellue killI dm].ml!lu'r.

Te'bll~d{' !lilYf' ('djldiltlnfi ·11· Seoll· k I"1!Irlll.r mll~l('r, II muhli f(!, iilrlila.n IcIJ'II'veUl"nd I rll!C'l!' It: b~.-l Of IIIl!!ro- 1't1.lllYlli dR111111l J,t' llfi V IlnJfl 11)1'1 T'Q rkly~ di!! 'i1.l I'1l1nlllll.n e m r1T1(, miJ.bI1l'~U1'i' UIH'Illyntulil f,;lIt11dlllrln ye I'll.] Llj. lRi.yrIC-Uer~ Ylrdtm[!1 ~"Hllnu I!:I i'lUl}o~1II dol .. r ~1.lt,a,n rolr H •• lUI D.-drPthl;o C, r'lLllliy:ete g~tj kl e:!' Ln~ 1i",lr 11"'''' ~!l!dlf. HEi!"baf.i11 blr mU'l:l!GllIi'~1'l UruJ h .. !.tkl \lil!l'!i~1!'1'I ..... Iii'.mun Ie 111'11~iJtud.!HI 'I!.iIIUr:ilIZII 11l~~U(l, b!i· porllLr hl8:lIlz .bllJdlm et:l-ne ,1I1r.i:HII J'I'hr 1t.1I [llfmmlln <;I(>II1.r tIj I idlllre kurulu:nd lir;)ur lJ'Iukll.~lo gi!l'fcekUr. \"e milltir'. !.. rllk IIIn.rni(i If. C. H. P. IJ Id'RJ'e ~u:nJlundlL Dlb. t.aro.ftol1 Ukrs.ynll Sov iU11k bdrllin bl!' K!I!;j bon IIl,lll Plr. D"r:r, ~h ... hlllll p1",nl iii lDm lE:kum Am4ii;Ur.!l ."Ililli lI,rell ~I! yd CumblirlYl!ltlnin m.D!ly,.,tlnl d, f ..~i Idr:r TlIrkl ",. I''''''~dHlIiI'lem~ktf:lllr, ga.wh.·~1 FU'koda,lnirlmuitlll!l No kal'1!pu'!!kl. va:l1l1tludlrJIm]1 b-1I de llt,n Ii. !edUllblll!t, ~g:t ,kaibUI IC<IJ tli.h~1 11.'11> IlII' I<llmlllll'l l>or~ 01 , .c«rIIm~II· IUDan Ba.kon Sucnllllllo'lil,in SIi\rWM, BQr'k&nI81'11lIn bn.zj~ III tJ1k ,I {ell, !.III" 1"111[,, .. , .. pdllll'ullni Ilu Bt'dtl!!tUn OI~n plhll-FJI y-,. ot· lndlklD.rI u.wnlna 1111 dd .. I fill! 1I'\'lldllml,tlr. 1:1" l(lill lit. HllJItin IBadreJd Ln, d l1q ilk 11m i.:V1 bJnoda aZldUmil &lIlt Id.ug kur Ilu tOj?Jantllll.c1l I!rlullilu hlb~r1er,1 te),lt etme~ Inlll I Ilmm 1 ""r.:,ucI ld Imnrul .. kmdt Tr-umoll ve' AebOIOu'Uti IIlli'ak f:lmlIiUI'. tl!dLr, tauvlb-I.ne uzolUdac:a.kill. , ,lkmIJ"" \' llJ 1:1., Ii bl!l.l<'lIIll'1l"k'CrtldJ. 'D..ondrn. ~ (NlLf~o) man, ~lI!l!ll'.~n~D Lon!!fI

rind,.. m I "t! bl::O:fi'II~t ~r~lInd~ ". KlLrd .. ~;m" n ,,"'" 101'Wl Ir~"m '" l!lIfak ri~ ml!y<l1l lOO bin uol~. ~ I I I1ml t1. I'-i IIrnrJ n fl" IIIII.ml1'l d. t' k \ft' 1m ".,..ml .. k"U,.., 'I mul.l- \'.,I .•"i ... 11 -100 Ur~ HII'M'. 1I" mal y~ III>";ml·lI~rln 1I""lllltlOl Mal' "h I I~tlilor Ilu [11']'1 1,.0"'. ", iN I pll'1lnlndlln IJol"l r...~ II. a,l*..,~I\ 111~.llIr mnl '1'1 rnulklt u:d 11m ,~. Irlfd., 1 .... lllltl,,.

r;im.ll',

dl~{'r

.II.\rn'l11

mf'mlc1.r.,lll!.

" II-Imn""

IL,

Ukl"ll)'nllJ,rI.o ~('I'o
'08111\,

l!
II

pt, ha~IIA'fh

= SIIA.n lie 1::~chl!Jl td!'1I'1'i1 3 - t.rnnllU p1'ogrnm, vo pl~'" biT l,blrni!'1.

H.

p.

r'l.

. moo

'I!'I
11111111

I

-

-

-

-

~-

-

-

-

--

-

."

-

""..

til

...

--- ....

--

-

-

-

---

-

-

-

.

'

.

,

-

sa
I A.."'{t{AR.A ... A'I'I1!11.:

omu aeihyo
[rnIlUn"illtl tll!kd.m lilil

IlADYOsu l'i9 CUMJi..
UlIll1l'l "'!' :nlitwl il&

'1.!0 :r.~. S, A)i'M. 'I'.:U !\{fhlb. '!' 1:!Io H iI'bi:rJ",:::"n 818.'1'1], II:'~U: 8'00 lIlll:l:ll!; §'T!nllllr IPU; S.]!!; 1\1WI-I: PJy ne aol.olilfl ~ PI.) l S.,;!!!! GUnlln ~roG'J'il.ffi!i: jU.O M1hlik: f:lfI.. (If mll!:'k r?U ~ Q,()O KIl'PllnJ~; lZ.:l A~lh,,, p:rcoJl)l'am: U,BO Ttl S A 'Iln; 12.:10 I\m:dk; [{fl.nlilt I -)(;111.1";13,00 f,fll~ .. hlf: l:'1,!!!l lImzlk: l"olka¢llu (PI I 13,300jjlgo Ga c\UI. n .. ~,ml:iik: \ F1nm )"t, d 1-I!lrI Myl1.lYQ I PI. ~: U_OO A k. ,,,"~ pro.gn.n:'H, F!:I,vl. 'I'1!.p<lnI \'!! ~

lI,nrn~iII 1:illtUD 'l'UritIl/!!"lim
OI'lVe:D ~lU]l!

'SOBALARI
tUc&rtnl

kUIIJl'm', !IIIlup

6 Up

~lIrif

v.o

"!!!(Iam

0111n b'!II IObili.lar

mLII~tlez!,

m

mll;,~1.lJ

~ent

m"~~r!llNm1,

d.aI:J.L

m~'J1I

1I!t:t~1ti

k'l.l~rett..c4lr'

pml': l"_~S .A..AI~'l'1!

PNsn,m:

1',00 M, ,S, JII,.~·II.TI. 111..00. ~ml!lH;; 1nN ~u Hil~~rll,'gAl"l full): 11,,:l1l 'K.(IIIU~ll: U!I. s Ml.I2I'k= Vilt;t'et~ rnlllllkierl I PI_.: 10,00 M S. A)-lion \'! BabetteI"'; 19.1~ ~m''lIt'' Bu. IrIln: 10,20 :r.1U_~lk. l~,::!!'l KOfIIoI,mll t IlIIly! '0' :nhl' ....I') : Ilt~ I Nr_ll!: Film prkllllln: :ilo,13lLa(.lyO (id.tel!l; ~.30 Sl'!'bil!3t 1t1Lll-t.; :ID.:l.:i "MUzik: ITBflhl Tlldr :n~I. tn: 2lJi6 KellU_~'M": 11,::10 MUr.ik: LltJ11 'r {PI, ~, '1J ....a MtI~!I;: O:rkL"8. itri!l ~r1n1 (PI). 7~.OO l{olniJmCi B.. 'M.. M. S.ul!: . :~':;[I5 ]l.tllldk; DIIlII i;![jItlll~ IPI,): ~'."~ Mi, 19, A. pn '!'II' HI.Wl~.I': '2,t 00 P:"Gg:rtJ"l'l

'I!lR,EQU O.DI!JN
I{<I

Z'O'MROT Cc.QK RAHAT YA.KA.R: Km. OLuNCA 'fA KJWAJ\ 'YANA.R_

ANADOI..U

KQfllVRU

KOl>mR

"e].l:.,.

m

~U A r 'H~50

UlRumi Satl

'11'0

lkt"amiVIl cekm~lme kahla.bilmek icin

951125rtkl katta 5 eda, 2110], 1 bodrum, balloon ve her tlirllJ konfor}

R lATLA Ei;IND GOR'()u.[E1I:rtS

A

UCUZLUK

T, i.$ ...ANK .1%:51

35-

Madrid Ma~lna ~'Ik cak Istanb,u karma,s. sercildi
1'1

'11"7' YAHA

POP'Ulll 7,5( LIRA" P/JAMA 9,11 loifO
Uii!iIR""I"1~12

Topladtl
!lUliel
lPa!lrl:!sl

BIZE: MUTI..lIlIiIi

125Seml

1

M.K.

M'J ratiJ.lI.{lIl

I

t:kik kongr!!1111 a \l'lLlik ~49 CUMo.rluL glknll jut l!UIO !SI, F.aUh Soluillf Clld, ~I No • .II OeM moerketlnd~ ylll!lilliCfIJ(
OCIIl£'lmll).n tll".
jfJntI

OcAfi

b~k

11118'1n.!!an'

I

nU~tvot'lktlll!l'Iml:ildl!lll H!;III!'l_ d II. bu.l1In~tI b~1 tlilfJlllJlllml •• Ell. i1art1lI. II"} li ~b: ,'lIt lII:ndlllflllt'lfl
r'IoC!! ohrnlilF

.v.

II~

~~~_ -=~~tI:"Ii~II' ....
I

1II

~arLe.!!. akpm.l Ig!;, 2.O.so tamliml!rl ,.,""yods.n n.I.\lIletmeJI: I,\. dIU! ItlblC'iI!n YII.p~IJ&~iI.k ,1I11ta.nbul • Gin k~t"bbD.!l!!N! gh:'i~~ MBIrlrld 'l.c!m..am 1UIIc~.ll.ll;mM] 0,(1 p C1Im .. rtuL.rtIn1l 'Ml.I:Will!l l'I!.pL, kilillu I!!lt&i'l'blll kllTIrlMI dim a:~. i~~~ Olfl..ll 1:1\.1 tstll.plJ1.ll 'kIl.I'RlIaJ !:i'!!lJl olmll"Wr. KArJrOoy~ «11 ,u I!Illll1:!1!ardM t~"f,!I;k:U! t~rnl~tM: ml'll elan ete<m ani.!!..... IIlrll51ntl.[ll Ill\; :51 kilo: Rl!cep Oz.1rutlu; i!I-40 tn. !!8I:Lc:1111m1lill1Br'1L l~tlrlU!: I!tml!ml_J 10' Kallt E"j;~IIo[ll; sa kLlEl: HtI'!m1.li boK.I~f bYlundlljJ;u !;'ll:!I. Vuml Oun, &~ k11{) "'Urn,] In ...,. !!iT k!..

,IYI'I

8']1:11 dol! "e:. '\fcriJI:~ti 1I~)'l('nc n 10: S!l.lm $llYWh: 7? ~llo~' C'l'vd:~t till" bok.B~r d .. IlJJIl.l.l'lml.lf'tlltiLr. 13IZ, O.~nd.!k: 110kll~: T.ayyll.l' Yeni!l';

'!hJi:<~.h bu :n1J:5~bl!.klty . l!Jl.ll"Ak et;

A,tIr

Blklet;

Envoi!!' Ang-lin..

'

bLlI1Jnt'rl tim

Ur:nekle Bo\t~ F' .... "l'(llllUJ,\'JIl GALATAStI..l'tAY BUGUN' AN_ yerLnd.e blr C4:IU'lIlr IIIl(!tt~!IlI kl!.bul KARAYA CIDh"OR l!illYor 'I'e Vur.BJdan Cia klymetlnl CllllI.t:a.. ..41::'!!.}' t,'\.In::n1 b'UI!'il1'l 11.11'Iq'bl!t ~ml!!11lhl b~1t:lIyo!1.1 Dltl'T Il-"--~ kA!iII:'l:'lI.l, ck."TI"l' ..lfO k"JiJFJ! larMtan !;BZetem~z:1n '110;:< .. percu Dlr- kilt.;!! ba.lkndto A.nkaTl!.)'8 ~!l.Lp kLtI!'l~f'1:r! mU'l'ilC"BJl.tlanm!l mohaz -"l'lO:::!~l'bl rllr,1 Vi! 0.. kUl"Of'\!1. l.l.EIJ' "" olan BOkll F~f't'MyrmU da mill;] }ll~:!I.C&ktJr.

1e

D,.·P.. Vila vet

Diy

rb

Ir

PDtaP. ft"4.n1l: F&tih

"

'B~

Brd:'",:rr Y~f'g"i-li.Btli'/T'I' '7'_

1\.'1;11"'1· ~-gilim

E.... ·

to

'. .B ,a~nmeVl

Kl.rt3.J~ I:Md:!.B.1 !!ill •• :"" )'1UI1ndi!! 11t:lllTll!t;1 'I" km B/10/IU9 tMiJl.l:nde v~[&t elII.~n A}".!l ti'JIIJ.m uan tlLJ'lhlndeD JtlblliJ"Ul. atlllc:$ 'I'll! bar~lulaJ"ml1l 1!Iir II)'., \lactPlt'rlhin it.... y I~ln. de mMkr.nI!:nLz:1!' mllraes.atllm ok II 1'18[11 tr.1:J!!:: tntn Hal!ln.·yl!' .:1"11' .. re 'l~t'~~ 1J!1t olllnur. 1/1219.'

b. Dr. F'~T,':I

MiidiirlUgiindeD:

'uamm r
1"1I.!:lU gUnI .. rl m tin!! 11l.SIl dl'l eujOfLi't~~l Yf' Cal'1l'1.!TI'bio II'lLr'll!!r

11.:H) !iijj.~u\!

tl,~!;IrciSlI

-

HAKIM
IiifQA,[I

18S
~&'tl1;tU'.

Z, At. y I
a!!lI~[Lbillvt. Drb. ok' J.l.uvdl'!.O g,40 'Ill n ._tftll~T'il\ aldljpm t.u... !llklUIJt1emL kay1H!ttlm.. i:'l!nllllll!lL II.LI¢aj1.mdilli elkl&L'ntn hUkrnlJ lull
£,[l~1W'"

ClI"Ii!t

IH 11 de I.~hr

N..,ri ILl. fiil .... iii",,,,, Mtl'l

.,t

lFIEul VO:z.DNCiO D,lzHdltl l'H>, • 'hnl Idaln IMllnU!~nltl 1I.IIIdllii 1''-1' 'I'I'.n .. roI ;!IU:iIlW

,No, ,'-DO.

~o"

bah !lnfl.t 1 dll o.rto !J!ddeU" V• iIilh 1!1\1l\Y; Ii'!ldltr dtvn.m d bIT U'l"Blntl clm\liltur.

-----

.

..•

~.._...._

----

-

,

_.;,.....

-=---

bltrb'h

SPili IUl'm91ulliilo
Hllrull eYENi

"dun

LIn Nln 'n
SABAN, 1610

V•• k·'· '. I,.as .··IDID.'V dell .
~r D' ~Al'.) - &-,.,...:'- Ihlloll D'l i,leYi BiII.'kam :.&heI ~ldru1d hdn. ,~II!'. ~nlltr dellleo:te, ~ll!m.

TI1 Ilfrull TI! f!7ll

IIIT.I,NBI!IL

!tor .....

HOR.RlYET VE HAKKIN YUW

MtlD.AFI:tYIz

6ayIm 10 K_

&!loll cM ~IQIl.Eldakn

l'atMif&t

"E1bJ.t]i&IltJ~l" 1;'llfil!!Jf1JU ipW fitr~1Ill

all'.I.'

b:n;.hl afrlll!'k InIrQl.ri!lr Hr. Jab'b

••
let bakant, S inan Te" eliog I una "utanmaz" dige hitap etii
An8fD.,:1
S~hIlD
~iIlUllg]U

e
l

~ ...U'k'ia ll.ll.lt&~

-'b'1.mI.t1:r .

I

(T,~&fcnlli!.)

MllJst'\.'C'lllll. SmM Teo l8ra1md!IJg mUletvekll1

iok1mulID:ulI,.. !lIa.~et cthUl" DID ~atUdaU WI &.ni. ilUl!;jlmlllrillllJ
MJII~U~I:l;!,mI YClkslll

m1 icarv

·MUdlmet~D

vermesl

hHk!nd.akJ

IlG

~Ii:IIIP

etlece-tI
,IIClrtl·

IWl.ddi!!Uk

1'="Yin
rd.
9
~J

(Dlllllmi

s•. I

Sill. ;II dB),

\ Inono, Me,.
Ghee'yi kabul etti
ldulikatta

=

• Glm
~y~tcll1llldl!l
I~

Stiyl ·nti eri
III _!!at (:'s.~ ,g6y,1i lla1kPutl· I tlma.mdj:l'l':!I.rmm,.bll~e Me!> U!!t~1l g~ lerrmN,yUrtirlUkte tt:llIB imnUU'lJ de:illitlnne;ge IIimm
,r;ilrmedm

iIn(llmit hTtl bhllbul W ba§ka

Yer ~

If;DtlleJ:'l. MtJ

b~b.dI.

DBa

Suikasd muhbiri dun tevkif edildi
AI),.hoil hEllkkmdui levkii karS'fJD1 Ankara ,3 iin~ii Sulb Ceza IIllilhkemeli "o'f'l"d,: lIlIuhbir cesaevtne londerjEdi

N..Sadak ta bazlr bulu nd,u.
A.n.kEim, 2 (A.A.) - C'umhor bqkam t!t!il.et hiilnl.i btl 8'~'Il Cnul.ynlila me.mleileHmiuie hu luCAl] Ame.rllrc. D~~i§ler1 Bakll:rll Ylrl.rthmtu!] .Mll!b:~1: Me Gll.eeyi, Amenka ~11y1lkoe.l"i§li Wn.dA> worth il~ 1:J1r1ikt\e, ka.bul boyul' ....

Ilk baskrn

~'kI..I.n[fe

11.!:Iuunl lDi:I1lab!l gIn ~ lerinl 'liB bn folo ham'WdanI, :r

kI.!JIar keDn 1I111rak, ... 'lie P"iHlTlI..nuDd.a, d.,. Ilr.tml" {iii ad btl. !!lJ.rlInd~ g, - liar 1k bI:r tamtl I1O,1'Iom ~hd bb'lll tbn 'kollll1 dll!l1Ulli. FO· 'bklb b:lWi JInlk 1'1Irt1lL b:bJ· nell!.nll ~zlarl.ni!1!D d5ndWderl b..ttl siizlerinl:!:l tamrunen &k DI J'l-p.rnaill
jjJ

Lile bqla.mld!iblu Ji'ledl. Hal Gli:!l&ltaF hii1.riimetl., en) M9lm Q.ou.iiu hB.IDl.a..m.ag,. ve edmIerJ ,w esuiam gin!

Mk:g.n.: 2 ('l'oIllf~nla.) - AI )'0lI mill ~.kili 8a4d!: AJd~R'I:I, ~1111 I r rti i m!:)!:! gpl.rwll.D Fu. t I'iIl!II B U Osm.:g BilllIkh~,1iU.II ClliPh rl1.q m1l,1I11ll'Wr. u kablll.de DI,!~I!rl bnl tllllnu,-. "'" Dl!mon.t PllrLi Baka.m Nel!Dlettl!;l, Sa'll'"k b~r Bill kllll Crill! lIaJIiH J1J.tiJl.ll1.. b1lll1ilm.mu~tur. ".lill.C~.LnnJ ibblU' adell DcnU;
t4I

I
Ostadl £alt Mshm'l.llt Kare.fi.ul't'un

fa
HincUstsD.BJ ail
yaZIS]ftl

y
I
·4 jncu

li mlllllt'l"okill r.t m "'1.11
.\f"rl il iizer.l

RfillI! '0
\·iIJ

AJ ,1,tll'I1'D
li;JjJ~\lJl
J]

tlv.!r:itlll I
0

13" ~IcJL" Ilimill-C
dM111t!11 oo!j;u

.YIU':uaII U.l.Ii:"ro
Jl.iI;lLfII

Qa

eu r.n.tluti),,,t

8&l'r:l.

:mpb , IIlmailik dagil. FU'IID Pekei' iQ3fbjla.;t b 1n'llDll uzd~li v1ddtlgt halde klliDUDII; 15< Ie ffIklerppb Id Mid da:mmu. da bMbI.t ey ..
dJ. Ybi bmet"te

!Jimll ~elmj,lir. b!J.l'i!'I.ltll:dIlB~'" Bu: rind. bir lull'l.i tetk.tal ,Rllt iktan Dm ll'!'ll\t dmuYI m&iLamac dl-nt ' tint, ,." yn.PllllIl ."TpBUnl,l m!5! ,,""kip t",,,kif Iitlt1i~tir. T .. "ka hAdi- I Jell ~c;i}'ltl ~N!<:rB.Jl. ~tmi.!ir : II (DIIIWJml SI .... so. l d) "

I

~UD ·taw :udt'b l.st:l· :ro1 Aldll. Arn:a ~dIld. tabloed.mld p:hll'lygtli!:Z'deIl\, Ill!: ~'ba.k!.D ftj Dt'I de d.Oj;u Bah"!

lMdnn

My]., bb

hanJit:t m~

mulolamu. Btl Dttlmlll "singh

huetiD. b&m"lI.dtiJ proJenio hiUrOmeio le"l'dJi edIletegillYayetJtiI WU', 811 b.hmJ.u. ... leoda halldJuI.te :Ii.]f1a.I'II D~! ~k ml1mk1l:ru1UJo. ~ I10UI lblllont. II zamanthF. [noo!m~· ~.u'Ilz.e.rl.m.iledk. Mesall baylll p.clllmI, bll'& lIi~bWI". A1mIi Im:Dim d& vebil'U ~lm' hQ:fIi!t1n UID.!l)"

Ill::r f&rD1. lnnJa .. ortada.",.me ~e dA:l:r

Set;im llim Hey'eti bir teblig nelretti
Yel1i Klaun
IQar'1 IIJl1JDDmJutiefelii la.mUI

I
J

D.. P. Ilttalllnd B'Of~~1 E~t (]a.gQ

n

s t i h s a l] ar tmryan

memleket
-0----'

Genel se~im

edeeesi bUdirmyor

ne zaman
yapllacak
Esat (8J~a, Soti!~~miR ~t,tlldi'ndefi! ('n'€] }'aPllacdmd
israr ellilfOIl'
.Ju:tkll!"IL11CTl!lefonla) - Ucml!l~ PlIl"tl latlllflbuJ u BII,lIkanl E. mt C;-m.ta lllillllndan eencl I>o!~im1(!l'1n ~D.rU.1I YBPllll>CIl~1I1 "'lItl 91:'taYIl ILlIllln, Id,,:Ilalhn aIHtl!ir,l !lie.
l'1Lt.

m1 heretlDo (legll 1~ltiill:i.[!lI!n 1:11 I .. gnln oriay .. dtIb 'lie hlh:lt. d .. mekR-n IJ7,&'k bl':hWi bMkI 1Bna.~ d~ IbMt;o Q b1l1:1D.riteli !IWIllD.,.. t1nlm.&.~lndan ·'1~ . triac dlf:er bill:' ufm e;r;ll.m..... '!l:aiGn

VII~ingtoll, 2 IA A..l It; U~di 1,bir-lIglidarui lMl!Illb• diaD 1I~~.r(ldall!n biT IBlati :'!h;:e g;~r~ 1I.'El49 )'8Z .lil"hlfl nrrmcl!J r.:rillnhlllJ pllinl memle-l:It't1trinde (DII'IIlIIml SII. ~ Sl.J .• dll)

i

I

ArlJl islattllSti~iDd£"

Turkh'coiu

isml

,-ok.

~hltU:re

&tfUI'.

am

koO

Dtlll"T"krn

Imdl I'l~Yl:ttl'l ~,.ma'I .. rma; !.OD ,:e:rm liz:e:re bullmmll.JO;I ('nil: mU!mldlnJ:lU.l'. :8tza:l'l1 habul81'IIJI Iol:ore lor 1;10111 :rer!n~ llfum Y>i!l~' bin Tlk~11P ~tr mllh!tf-.
klU 10I;1D1l"I! e5MI lien JiU:rI11mll! llIafba.1i:!lln, iI'~~j'm

111m

l1eyeUltlt

hl~J!l' I.!r.i·erhn
(Y.4At1

(EJ nlriU liol. II III. Ii dll)

.! i"cIQ)

I.llB.m

I:<tm.l'\kl~&lr.

Bugece Istanbul .. ad,riBoks -;Iarl ya Ibyor

2r:t~m.I~rln 'If;;! '" ~1TI1l1!"(,1lV"~, y,n.. ill. To:m..."II<UE @y\n.;J,[UI bm:1!I J'lIIplllu: III ~iiiflll:lll'll 151. I, aiL, ~ 11'11)

yaKe a 10 ~,eke'ntalebe · · ._ogum YI11l InC'1d
WI

Ogretmelne' slnlfta b'll~ak
Bit 'ia. r,t'k'lt~'~ ~futktcp'''R Millulmo(lk rrUI flO',wuf

Hay\lan ibracl
arttlrlla ak
I

J~&di!lllrino mllrll(!ut ". 41I(!111 SlLluklru- Ll"G;!IInC:a. ),cgA1ie lla.dln olB1l K~ 11,1 ({Cl1ll!(I ... da au,.
z:urnn,('Ili (9111'11111

Dun

Oniversih: Konf~:rans solol'nmda bijyuk lii~ur j,;in Ib _yec~mh I1I!UUMi'ApllldJ

t:>uUIIMlun t

. IJ'III. En litUI~

~Illillililrilldell ],II "1>;!lIrLDd. Ad.,. ~mTh M loin 'l, ."~Hd Ku.IIQ~l.~ d~CI j~li.fjJ ri.z:ik mel'lri a DUll J'Pi
(i!hVlli'nI Sill. I 10.

lilli.

&

&0. ill dB)

I 11'111

!"4'Iie(lhtl. 'Ie
IHI

UIt.i n del etilidi

h'

D1f'\'il:U U

-aml.k Kemal'in hitlras) an_'1 I

rMi\'II~lDE
~

BlR '¥APR K
O!1ii:iLEL-

Dil Me,s"ele'li Meclisde
~,. B. Ii\IIIU\lIlIklll. Mllm'ilt lllti' 1""-~tI5Iin. riici\IUP bll'
rI;J!I'

ULUNA"i
&1II1JIf mUfti melr. Ellllln IK! IliiIliUij iUllltfll fit atlln ~ T~lo.J'lr'd VI~II'I mill tllcklll, ",1111 lIt<Jlolar. rll!JY~I ,CUn, 1<0u~ulDn TDrk~BI1IIl IUzIIHIllI IInh'l!'iiln blr I'i ligHt,. Eltlll!!ll DIGI TtlrM1In n "Uy!luP'
O!I~ IQIlfl'!' l_lml!11 ralil (IOnu - -I!~l of

b ctd
ml'
~\II

~hnil"
I

iJ d.·h.. IN I " I 11.1 !!UI"" l "rl~1
.l

11.

ii.. "-I ~

minI n ~ I'u illo·t] rjffi.11 .uiIl'l 'ilurl i IL dil r.n I· k. 111'1 1.&111111 11'11 'mInd _I [1>1.-

r'Ui •

IIlIn

..

",klJlll,

... 1I

t<>pll"

lJ.'.",,,

tho,
JJillldlr;, l(liU ..

&Ulld..

..... .cOlt. lJIilld~ ..J.;"1 D<lk(!:Ir C'lI!n,.a b':lI.lilillliJ;jltlrlllll. l'.lll I!! y rlJl .... ~Im Iinkkllid.11I L<:>),,,,n.tl rt ... fUld .. .... d.l~t 'I'll r~l,kri lI.k"l1Ih~lI1lh'fI ril" II lor ... j<, fllHlioil'l fr 1i~I(O Lullnn ,unall .Jw:!iudmn 11:"" II Imllt_ tlr. Ku", Irk '1IJilnd D k()ylln In b. • I!.I1 IIlnlil ""~ pah ... ln .. ul lib 'lllii 1..," k.I',1 ,"iLeli" teJbirJ h klrlll~ d" 'iI' klrrl ii: -..rill<1Hrkdi Zi,l'1! :I.(iii ~l{OIml S.> iii Il. II 11111)

m.

II(I~

il [III,.

DGtlfdi Nd"lIIk «mitl'

Ulut1fl'lIi'OH

lY~n".~,6

bir IlIrU.rill
,lllel ~'lyfad{lIflrJ

DII ma',la$11 blr IliIrllit[r'I IIIlJLln1:lIl1J1' Ihill I 1if.o111 ml'aill r. Bl.i Il'I'atl ~1IIi'~U!I[jr glllUIII' ~ rllUI'f1 ndlll 1111· i,lir.lldilolillfl ma.l~.~'!litl 'IIiD bUi nidjp II! I r.ilTCiUllllrl bulmu~Il"llir. Ellilil. IliUm \iG ,,"'1'1 III !'!tlg· tlrdl~l"l liIiIi kll dlidli hllk CIOI'Imilledll "'1t'olr'1l~ t.~Dbo!I IIIIIIrlll!llphi IIlllLlldlilOnll 1 h1'I!y(J~. lM't.l~ !IOn I "f[]rlil/II 1Jft_:r,lfbop oidu~II!1'1! IJlltml .dlfjlllr niulS'ULnr.lill'ill'lllD 1:!II'B:dll!lltlr;l IInlIMm!U1 l'1uU ~ u.rllurm - kt1jmlll ro l'l<l'lIt mtlJ.11IJl 1.11 ~I rln!! ,101"1 Yllr v.a-= &0.0 IIiIllm I r, C ~.I ~l r, !ill'!lihLJ'I.rl 11111 r.~m.1I1 VII kDnlllJI'limll1ilnt bund n WIU d "'111_11'1 .. tidiidl r; 111'11 n I cf le~mll5'lIl1jJl!~tl!o nil? :I - eJII211 Rlilel bu. IfII t 1',lIInrcl'lrlllr. iillilmlll bin Il.!t!!IInJln I(!I')UI 1I~11I ,dIlJtr~k tit! ,1111111 Q'lmu, kBllmalllli'11 h.cnu mll~ ,lib III IBI'IIlbIJ Il bUIlOnlo .. 1'1 If! !iiiIi" 11l..FlliIt. 1IIii}l'orlu .•• Ma",,"ll, QtHrlll'" "', !lUnd IIr.j' II!!IIi. dllol,· (IUlfllJDl al. I 511. II " .., .,.. mlli:l~rTJ

rnlll!l!~¥.1iI11I fI! Drlt a.klnln blr 1ilII;J! 1;1'111'1""' I;IerllflllIiJ II ",u'!III.IInln 111'191 ,.~II h.Io"III'11I'1I UII:lP I.. I(lml,. rIIllIGlv,lIili 1I1.1I'Pf ~II .. 1 IUI~ uda!C,ljl"ml III 14ib nOI - 111m lDrd~n kLlftlrm!!! !1Jl"ak.1 n1n hln!! Ur~1 II n~IID 11r,1nl liIulr ~ilTI dClII~~U III l'alM MI'I mUllllmlerUn

iii.

m.llI.Mil.lr .[fIlIUIi'.

Y,eniSa.ah

-

--

.onservatuv

k, Musikisi KODserleri

Ij

Hac etrafm a soru an suallere cevaplar

Z'aruri madd-'('erin i,th,ali

I

I

Indonezy ve Tii kiye,.

...mlni'm ~ ~ B. Z'IiJ'I IJlIt. - EAll*hlr r ["lOb b bu 1)1m~ lip.! m .. ~'rlt; etMlfll;!d& bir' luJ ,1,In-mll, ~'., RJlId.illfi' !!lin]), u:rilll.r.tllll, A,... "' -,i tBtmfFOI'IIID. N. Io!fj;laill'i lI!llbH ... ....t'. :De Flnr ... i (1!riH ... m m n til' Mtdinci )rlJl:lt'l"l'~red. b<lyle lllualiUtt, n.ni 00,1<1"'" doHl'l bir ,"Ilk ur. E rll i&lllm din. dli 1~ hur.f"lu .., irlll.l:lmm mDl!Iedt •• B."~ III "I", ~ Llllill ~ IliM" I'll r f'!'.....m: i 1 _ Flo.! rli Amt-i<.t..n biltilmetl rn riltt bir "r,o.1"" IIIolIIIB~bi' lrl I,r pV18,mel't'ltofli J'ok-tu'.. Sa.tl.~p I.;."hl] mutnl'ld,t mj.!.pt.11rl.r; ''II'~r.1., :K r,,1 \ t...l illi",: I ,'10 hE! Lld. "'''r'11'ltrlg' bl:!' m~ '~J 11)"1£111111 i.,rj.r ,"1'11100('11 ""."",,1 bUDIIr~ d.&rJJIJ-l'I'. Iha l]lutf)Yirl!rill .. r!lundl, b,il' oJ" "Jrt VM""r. lJJi1ll1erini 1)" li1'. ,IU, ....... .1 1m i~il! te r rI.m' OI"llID_ Bit. , tot 1>1 rLi,mrllto,,.- ni Irl"'lli elr I , m"!> Iaal 11.(11 .l)lI'Ihl,-.;U hili. _ .Iir, ~ _ ~"!L.lm h81d;,"t1"loi iltifJII rmJl.& ancak ~.ilo~" lIialui'llllO) m"I<...... I... ! .. llilil'im, Ih"d.nll ILi _ iIIl' I Ji ]"lUrid !;Ikm,"lIu .. 1bo1!ttl! o;qk

,II

't

:z.

III' IIIlYil

Irlill

'II

1,"'1r

d

itl. ;'I'med~[j .'1'...,,,1 ~ .. ;~i ~1I.BrI.

'HJ:n ederim, "" lD9'l111lh 1;.., mille Idill ol~ khr. ...d~ .. uif1!l1Ii TII]lim1 ~ old"~l.IlfnL z.B.I']Il~i~1Jo rum, '" III ~~er lInll 1lJJ.l'-ilrrlk 1))-

.11 .

~"m ..k ~f' 11,. u~dir ,rink,] ,~I" ''''1!'J~1r d,in II lutnmd'T: t.Io.' klI~J'''' 11.,11.,. ,..rnrl!ll]l ,,1l:r[J ."",,~, ~II~L" 1 r, tll~lulIElIIr ... !lilaI''' ,Itll',:"i~ .l)oIIIr1"'1", ~h, m.m. 1m w<ll" III.' ,~lrlrj btrlkmllo.lo! da 'an bi .. .':]"F;.lIdi'l", l li,u"J11l', CnlJo\iJlnnn "'..m hem d. d Iu I ldInll.h 111i!II1" ",lut I'~ A.h""t "ITClkl!!Z' -: KII. diU, :. F. r 1:.u nzda.t,o Ellr lIubp hi\ lillt.!. ,I!kllll I ll:l~met elursa ... ~ I.mi. bir 10; •• ,J" " .. ,hhll jri h~TrItrln bill !Lrm. 1 boo1I d .. iHlr:l!'1I1l~lr!'!Il, buhll:IU!iII'l'Ilm. K;t~'I', H gi ~-------

'! .,,,l1,,.,t'l.

Hlmu .Inn -

"h....

,!
Diter larnfbll ",,11 bah ,'~1n TicupI ve Sani3.:,i Od:1~1 il Mlntak:l ?'. rl!t :r. lidllrliitLin'_' tl8't<l '31"31, schrt ikil"lIdlr f1 til:ari m f!lelli! I er I"trnfrrll'l£L i 1:3 '1'11 a1m~:;;; ,figleden !gn.m dn £:ltl. .. .,'l din II.dmn bir 'h~YL!l1 bu]

"'l'.

r I' "r T" .. ri i (10 r.lerin; IT "r' h'Ln) Ii. "rt.Il,,".lnll !':Moil ~~Irn ,,( .. ndi ilt,"'m(' hILI'"ii..tllJJ Tahir N.ldidfD (II;" 'Im Hrr iki in", \;Il0l'",' rl n t1('. rjn hlll'lIl,' ..e min""tt!irl,ri,," .. rd11' ....... ~~~----

f'U

'C'UmhUlrb,!~ik.alD r a, li!!lJ!iTH~]I
teu vih had i'!l:rtli

deV9 m
K8.radl!nlzdeld

oi!d lyo,r
flrtlDI!.

1;.,

1~

Et b<1~ ve kiimu rk han nl flatJat"1
JiS\':lhnn
,1f'n

~nllet Pl!Il'l:i~1F'lttih lIeE' mettill:!, 5.a.ID, d.I-... fIJI! Itt rim. ~erl:tlln I. 1]1 1 mIlD.all{'l)p.tiyl.:: II, NUl'l ~ILlr«'ln- i!underun: t,!,:rHp DTuDlIIn 51YIII"~ t~r>ll'lntldfl' 1 -MII"II"loh.ki tl, m~~'~lfI~; C-umbur1:m,k nlmn JrIFl.bmd~ hflklarttl .. dahA ,-akanda dIJ r_'Jut "(Oroi III, l'l,) m II liB !..llll r.rekkei 1I1:IUlfol!i te~!tl.l.zd!' 1'lutunmakt:i1I , tkthnlt Faldll lITulo.._ml!dll, Kodillt.. 'I'~ ".1I'Ui1l IJluulE ve mevlu:r hTllnmdawmo dnir milM,,1il l'i .... JII'I-o tH~ :3 '!.IDeO 11n.1t' IlIgrlf.'J'leill!'riw [I'r ,,!!rdH', Bllddl:r;:J,[ulIl.lIo ~r'l!i bir dien Ifehme't tltACy''llTl. d~nI rnA ~+J' olmllA'~'1 ..... "tn.m.1P"~' 1I;{1:! IlU dlhl 2 !'nl;;l II.~'!' i'!~2adn' b~, {><-'ll [ ...'1:.11",l~all !lilt lin 1m id":Ii.. I,.. !JllMDllhr, ,.~t~l'II'I.r!i.hr. lin Il!!nl!.~"''b ,d 1,11:<"1' . $!'lI1]1111 lIIijlb,f'U.!i D! II~ IllVU' Ii .1.I .. II.. rl~ju; r.up nrmH:II~' mahlil blmcro;,r, !Iill iiD iJII .. I.. f i:!e !.lilt dl!TUhte rtml lir'[]UL"U!lJlI.!I ya kallib 11k ~Ir ..11I1~\id Il~ ')i~m ILbi u,.Llllr_,. bihl ""yl"I'" gelml,L!, ~!lnl,~n )'lLlv1yell ttl dlr, 2ml Iba.da& nfi (f1d.IJl\lu bit o'umlulft:m Rfln£Fi. ...eklUcrl rol"4l M~lck.i lld"'rn'menin ..,., blJ- Din cl!'tst'nih :.' eni olm:"lSI IlIIre. ,,"k ibnd,,~ J<IIri H 'tErni ritlil', !land" In "" 1n1l11u iti .. ,,-",krl"'" lenne 'I'll iSr:lrhlrHl:! raim~n irml bi;; Id~1 ~r bul.bilir. F&- me.lnhmed1v ' 1n gizl! Sor'lI, II ~ kill H.i'il ortJ; mml .;p.k.bl" ~ ilie&Ilte karol:' "'lI'Td~.

dlJ'!I de bUtlh~ gUn d~nm et1ll111, ~ .. l1r h IInd~ hulu.n:tl!! Bdar "e· ml,j yolunll Ilill':lIlkle d~vmn e· dehilmL VI! bUI IlIkeltl~re w.~Tii 'amamt' l'l'. K!Il!~mlJnu 'lUI DLIml up rn If vlI.pu'l'hm Entll 1 liI!;'l, iode brtmllfll'l1 dlfilllr II'll bl'kll!.ml!!kU!:dlr.

Sa:nayircHH, "{'brtn "'. n.al fa.alioteti .. tflirlDd Il.IIhnl
llli!ltir.

mti Bit

gitJn~in.
I':tll

r'"

E 'l'f'li vl!t'mil}h:r v.. ""'~n"i min :l]{asl II,,!}I,!I' hukkmrlnki ..~ ir li , r .Il1r~ kon sunda ~lkaf1 ihLil:ifln hi' liIhltlnD it ... ,,, ~iI('i"(I;im, «(.. itli IJn! Y11id{'R ;:s1cmil:Mrdir biumllilaN Dlllr Mn. c:c,itli "".1".VIti! Per -tmbP nilnll o!j It nlrnn>e .. ;I'[",.lJtdi' mn ~a.m1 1"<1 :lor '~,3i) d4 k.l.ynnk':'Imli}.rh bir t,-..p kllll.r~ l'M.ut <fmLJt('n .. ,- .. 1 , rlol"I"' lanti yap(H;aktn. 1 n ... 1 run n ne i~1' 11\1 ,,,~i11 i t:ll'klIm:n.. H'kh,d. 'tn"" 'YUB." dinl~
rlilr, IIfH 'I'ri ....rlln rlfhri HII. 1'1 ,\ .. rr ·iJfI.:I'im. lid ),1.,11.1 ti'lf1<l~lnl J ..

Dr' ... Io:I,nmlal'lI r

~Iim'

VlIpurdan

dieBd!c

d'ii,t:r.

hl!o',.

FII.~z miiddeti

do'al'1

rnlk VI kUm("- h:n I gclmektMl.r. ~ \'I! hahk fillt!annln d[l~k olmal!!, kUrnli'S l1ay vanlari f'~a\lll' nnll ;:1::1te ir p j tir K"ume! hiI.}·..... ob.n fi:ltl nodi % ttl] bi;llb"tiodll' ibir pcuz;lllk m~b!l

dol!L~'" ![!!'hrlmiU' J;ftT!i ard'l. kll:.'L'lpillr ha}"'!\o

dl!i ~lunm;'l.]dBdll".
-Oj~""r tu·artan Inl'l 1I}'l:ll''J.DU t'1!1:"lm s,"ltLl,ll1J;n ".u.pllnC'~'" \'f' eot II!itlD.lnllJ )'l1k.!!~1me~ic.1! mCl-.J1l11i '·("fllmIYOOl'ktlr.
et

Evvelkl i!OIn Kilprllfh!!n ~ 13.2:1 d kalk n Kllthk(iy VllpUT'U g .._ lImi~'1' llnl..!nden gl!~rk~n F;tbr tin Amn~ uLDlla b'rili mu' \' :::enl'slnl kilyb~pri!1I: ce-nl7..c dli mli tur, ~ml clIl!l"h!l1 durdu rularllk kn;'l'1k!u dt'Dlzl! indir Tilrnl~ 'Ie ~c z,'1zed€> lc'~MJn"IIT1'lIIl' hilllltnhn.o~y~ 1i:"i'lhh",llTll!,!hr.

hhviller
30 K."1.Ilm :lD~fl< talblnde f m\!d'!!lI!tl (lotll.lJ dcvlf~ tl1b.illl!'rh
U

ErtugruJ'uJi

yerilnro

'Ie~ti

~blr TlyaudlAnnd!!i y~DI talimll.tiJlIlmen{n utblklM 1 A. 'r lIkw IUbil1'11'1'I be IEl.QBlI.t.r DUT] IlI.DI!I.t'kIr'lJM adma bIT h.r:l yC't, v 11)"1 ll.lya mli!I , lnHlIlI'Itrrl mll'd~1'I. lQIUi"UIU1'lI Clld'ulclllrITlI'
ra'lc~

I

ra Nrnl

~eHIIi ':I'tml!te
~niUlI

Ullllll'
~yQI:' • iroN!.'

- '21 ELjmd~ li;.xamAn va.Ur.1m

C~viill"en
1'[::l.lhukl

realz
Nell
na.lI ]'I!~

~lB
fJ

kt:f)"IJ

It:lum.

l~BI!iin hI? Jdl"i mub&kkilkh, Ell' dl'f", IJIl'rdlvtenolfri hrmRn!j1 ya.
!!!l1

[1'1.l1:c; .. Ullalrll U I!.I!dl:fll~1h:l..ndl1' 'Ul"LLyeMu. Bu, Im.;).ldqeleno dot oIhiu nil, I~ll!l-lll. bMWdl.ltunn ~D beoll!tbL r! mtL. hmiallt. yin!! fl tmur yalttyordu. E'vIm.Iz1n temll< 'b&b~ yolg· na IUI.~lLl'tm ZB.IMII, 1Wr:ltrim kj\dl.r I nDll,tlllk. mlirin!:! kill uk! pI:! ~ 'l'l:I~rden 11z.&D z!ya, l3lall liOifflel'lleT' Ul".er!.rLd" tUIl'!lk
]Jln, FlU'oIn.
[i.\c

iillllLD Iflik.l
bendyonlu.

n obul:' infll!ll,m1&
1..1,\

dll.:n.o

lIil~1' YflT-!IYO:rlfli.

Bulun'i!u-

~

mm portn'11n.l. y~ Wln d;!(IF 1!It1. 11M ~illl'll!!1 }'lIl=Ij1mu, ~dal,y!!h!rln U8t ~,enarl""''''1 ~TlIYl!lr· ,dUm. K1JFr:rllI1 1Mlkud..l1.D.koea· m lUI bir gllfUm 1~ll1.IifoiI..rilruh tid!" ;1.1" I)' unP!l.tlL1l'~I .. Karel t.I'Ia.,f!.akl fn .. u.in iitUn.c", lui"W hIInhlf1.u· v ,~?I'Ill" t&.Inmll.n g~~ . l'I'lyordu. Bllmdi!l." ~nl ~I'!I'I Go dLl§~nm. IItoJlfQl ve Ie,.

.)'\I!'rdeo. nloHUfi Ml' I'Ilnde II.1II,11 dllntD b\l yUk 'bAb..

11.*

I:N>n d(JkuZJllllC!U \'C'~'!\ I)l1oiriori do"'~onm b·n' tcd.1Ir;e.nye clll.llnl"lI, )'III;:! h~r :::a· 'vi cd('m~ditlnl l.ilMllt ~,'II!m~k rorundll!ldlm, m'-n Cildultu g'lDI, illTll::t.I'T'I ,'e balAm ben.! 1!1J...tmHbl.r ~I!hr>~~·· AD!lI~l1l evckn llOCr'! ginPJlm, Ie III1lT1'j11 aJyacJlklaf:'dil. Em h~lfI VI! MlI!g!j'It!'yl. l:!,orkut· Hilt!!n e", halkL, Em' balar.nn mUljtlJ.S~1'I1 t~l41JllIi k~1r IlndJlar, BlrtLmd!l.n U!lalt I!!JbJH!lcrl· YJ.ldl:lnlJ.mUnll ktltlam.ll.ge. ba· !1i'llll!lIYOroll. Bt!nbn IUII1LZIII ml II;llorm:t.V1 bill1 ih10mal el-tlbatncalhm'. h.1~ blri alllm· l~r, Nt::den IiIGor'll. Iflt.H:'ondll.!'l dan le~lrmLYfll\du. Yai'mllnm COVI!I, 4!Hmd" IcQ(!~ b!J V 1.IE alt1nda, m rd{vot:DI~rI .. tku1r~n, 11!)'1. Tl sehUlIml! U:zl.lhtU1er. U1'[l me 'Wl !.rumll!l bDZi:Un u~ lFIa.1tun, 'MilA Iblf (ok IU Her TUIIIt ukuleM rlu!lDI1\lyor _ IIOl"I'nll~j! ba,mdl. C",r'ip hlr !I.r· dum. Benlm IJ)nll&fd&doil' rAJ"ktli'''' klll1:ul!l.rU b!l.~rdl.m: !nm vv\h1, B~D d!:l 'tdr i,~:ti. - ':RIta IIJdu'jm, b!llll 'bu lBJc:. mftUlIIi dflnmUwr mu.".dllm ':I B:I:I l'tevld,,'1'!1 m'U'k..,y",,'l Plnn tja,m "'!:'KUva. ~krnl'!ldP.l'i VJII!iil oC'e~bllll14~ YlLnn, IllloruI.beT , eyt A{I!lA otdlJ~nlJ lltiylly~c!kll· uldmm, Amll. bli I!klA.!lm,~. nl~: 1'III.1fklllUl VM"., Be" IUIlflir _ n! ralnllt blm ! .• lenn bayat] ]ul!:kl11d& nil bH~rlilln en UHI.IIoi.l, .rllk aijyl .. )'l'ir-dum Id,. dltlDl sll2.llllr1 11J1'l~mlfor(lWD., DUT\ljnl bIol'3ho!r It.pIDll"i Bu h ], bll!p) bUyi.lk blr B.l".ap ~] ~\fb1 k4!'D, bozgnn· i~lnrl!J1 orr ~lyorrllJ. Sf runln Ht dan. dfmen aslrforl .. rt dl.l,Un. lI\"~ 1!:.~d!m1 Illamlidtm. On 1"I[Il]'l>e1llDdNI l!ol'lmYO.l'd llDl Hel" lar, II kd habtorln' bizl".at h!1ltl bu ~(C1', I~tlm blllllL .1blldlnMNl~k1 r\n. ~l"e, benhlllll.:t .. tmt!! 1')1mllh ki, ~m hfti~ dfll de bahtl,)la.r ,nyilullJl'(.h" y11~mill nd.1~ei'Jo b~kb. SoD,'

!J'\l:fl, ya~:ruJ'l!), d..dL Bu ma.n valiil ~lma:mflll, Y'1I,g-nJ11 M.1lD nl Uld" ylHtlml'mtl£~!dlill ~DI kU,!:l.ik blr klz fibl KllDd!nTI:th k~llriiia Bmla',_ 8t: d11111i.", .a:n.mdol7l te:S.kln bll' ~l~hk hi:lllnde iJrlalil_ HalamUl b"n7'.i .it.l'lI'flil'TnI!)tl. BI.lIlUI!. III bp",~1' "!!rdlt(J!L c!e"11 I!Il11 dBrln mA!Il&ll I 1!L1 1\'11111.milimazhk hln ~i"li;ll. Omo2i1mn. ;!,'ukanl'a ~Jllrl~n!rllj.f !;UL~9E<l1: - 'Orle ZMl..II.~Cnyl)rUIfI 11::, de dl. U!dl!vlden mehlllLlJIl lulm dm. Am" ~l'Ik ,!lilli, kl dt'llftor Lowtl, rnlineli.lI.i I!Hltlmb: !'OD lIoktor d.mldlr, Tl\v.lv~l~rtn IrIlveDebll!!et:~lmlf d'llhi, blneak lar. '" !I'.

-

Coil:'

g!lflln

dU~.

D:dml'\ ,)0. !'I.a~lT' kJlilAr:.a~m;L ... SaDI:'a.tGllukll.l.r1mlD 1JA'r:lnd~ dODII:::re1! 1!1lIG11ll1 i'lDKnI yW1l.
];lIa~lI:t Yfl.fJl"tI, f'ODIll t~iilde

b!ld'lrm!!IIJI':'l"dll'.

TJYIIU'QD.L1n

!;Jj!.Ji!rCJ.tl. ih!'h!ilC

8L11tnk ~ti'l"Uml~ VI! mUka\lde

hlJlln

ha.tl'im, clie:rhol kcThnaCiap
titM~·orQu.

~zel

:zm1, .cp!Ji. F!:ln"y'y\ m th-rll' mUliIlll?

)'lIlt,tmrulg1l. gaym:,t ederelc: - S bali oimll'k IZlm ](1'
hi!; dlilliln-

Bel'll

~ S]rr
rloktc-nt.UI

H.:irr~·;nll1lhAtln

1~ln

I en n tR,lilI!!lml7l~ bl'l1!11 n1'l11:!jobr A.nuk NrvLn ,AlI:ka;:"Ii, lie",]n &..... 1 n]l1'llell'l!k]rll'lnl Il~fl liD... T[!k. Cllh1t l'rg t VI! '1UUmltu Ellt'!' diP mu5l:M'tl!C\ ImW!inlirll ClIlr I n!l'l'Il I iOildtrprof'k" ti)'fttro.c!ilU1 a,rrllml Il!irdlr.

iI~n TV -flUl Tlh'l[JrRll tIIh,'ille, rlnln hl!j' vlrrnl Ilrllh~lnlJ 1 IJ slovakyadan yap]· !rum. )'llzd" b falzll lkrl.l hca mr:'~u Dl!mlryollnn tah\·JIl~ri· Cl.!koslQ\ Kt' d ),cwdel) nin hell' 1'112. lIr1ll.hfll1J1 be!!C!r Ii' l{tO milyon i:;ek kl"onluk '!the1'.. Idrnml!tl:l ba lannu til', Idt yapllm<li -]!Ul ltin \,frllml~, Ke.mblyc".~ nukCld bore:lUl'IlJ.;eyfiy!'t EkonoJ'!'l! Vi!' Tieltfet CII, 'Of. 130~ ill'l'Ihk dt-vll't l:thv,h BllkAnll!1'lnihln !ttnnbul mlnl.l!.· ih1l1'11'1(, mUllDH:le olmulII, )III Tiellrct- MlldUrlUiUnt!! blldi' 'tllb\"il riRtlD(lJl !;f(~n n~ftn\'1l dlml t!:r nazar-aD S() - SO kUTl'~ yll'k:!'I'Ime oldtl("U g3riJ!milfJtUr.

C:;~k

"'' '1

Sehrimizdpki nHllkiyrJilerin

aksam toplanh
Avnlpnli1611

1

Dil'ha

lHl

d.n1l:~ora KOlIltum. Y!l.f.labHirdllI1 blllliL ? 0,

h&l~'ahmn ~'FITli, olmnRllyd" bu I'rfllla.m hi.;; kat] 11.11 11- mlydLm ~ Onu 1'10111 b::u;Ib:1_'l:llfll hll tflm l,:I.

r l KI5A HABERlE" ')

HI~ bIt doldon;m ta....,,'yll· I!ll'Ifl It. U '8c!1II] klilml.clI'! Hll'lI.InI, hU ~lLrarLlllI den olrlJiyun.~II.,~!h!,rtlll
~

mI, b1JIIncnK'lI<Ln k IZIn!, Harry. blm.v.dnll Iburnyo c: '11: ... YIIlIl1..Z I!r:D ~tl!hlrl

Vrl~F.t Il'Ufu I1Uml,IJi'!1i1'i! I!:J ... , i;ldr, TillI.:rillU. II 'lll1U1II mUd lIrllnLlll m!lll liI.lI"Jf~1.l.HloUtuy"ruln •• 1"L,l.lIo1,111],1I 1I'hk mut.d ... topl.l!IHa.l..m'im VIlzUDdC'kl I! fl. (i,l;· tilltnni 1lipankIU'l!l:tr. till' r ~eVl}l'di: .. 'i!..b"+lIIr•.d" illllil.!:!UI ,. t... - NlljJllllmlR kQl1ulltlJkt.3n btu: !KlnrB k!;'ruliin! tllJnamllD d;eglo- airl.rind8n hlr hay. iI btl] 11Io,~U,1iI.. U!!Ate;" mlh!lI.-11ft!1 rJJ'1i

*'

f' r i 1111llnil!' ~I!I' ~<hrimi1," Ulkl M~II::tidJ~h ktu~ aUm )1irill:ld n tebl rnl'zunlarl ~I lkl'r' nl[j '93 IIllrn :!'Illtlf\rtnd 'kl dil~i.Lk11l rJ, iln~ij Ylldl.\nllrllllnU I Ar-.o.h'll ""1DIfl"I l'tm('ktf'dlr. Amerlk nlll P!lZIU g-iioll oot 't(} d Tnk!fm (llln~'a p[:.'n!l1FJln!l'HlII b!r FlrdfH';'[ 'F.kl('di~'C" r, ~lI1o"und toplllno. boerl S>1tmJe> aldu!iu altulill mill r~k birHkte yeDIIl!.k ycm~'k IIU· tan US ~Ol'liI'ur. mIle kutll'!l-' t"I1MIlr-cill'
1

!

BANK,A

dedi.

'Ilzillitll1l'lllln h:rbl'ldlllydim. AmI. .I.rl:lk 1I:tn4lm1 {1!L(:1lr1l1!,DlIu

YII!r1

tLlw;myol'dwn. Ban hll!bt'tala.r IJ.lrt'mdR, ~ektl ~ lmlnop benl QII l.'l',.,n C,kOmLl,t1. Bojuk Y,I!! '[nl1tJll bill' • lIe bAyklfrlllfn ~ -Artd!; bu WIn''! ]cOD'! dIYUIDfL y.eDld~ bnllllacyam flYO. Hale! doktOl'lrLnn I!N" Indf'n IfrNjma.i>1 nc JU~ Vll.T! ~n nJtlnm let~.. , SLr tq

m", :!fi''''Jiml lug]],. kmhm mu! Ben rJ.e' •.a.p \I'~:rIT1I)'Dr, lUi u· " mko:ftllehk:I ....kt:1IlinlmHl... ~ordUll'1, lb'lam, bJl!Ylflmn]1l< leriD. Im:rb~ I'ij!r;dll(fill~lI IkIl.ctm .Inll t'1oKIt ... 1 rillY u.11Ul1LOt.'II:l1:r. ltitl}n" di!llvlIID ..ttl = • s..Mr b&UIin ItliitllLt-1 mtldlb - BIZ' illll!1101blr' I!'! 111utLn bl!'klftll~lq~ bll'IIIIYDrum, Ernl- m.w ... llll""ITiil'lD O.mID U.mIQ hlr lie! Buoufil!l. berab r bU~,.llk lut Inlq .. tllJtl "tt!tl1mhlir. bIT ,uldlFlI'i ldTldll')'tm.. Va. A.oull'Ibh vc.ta mill b ... 1.1 iJ'IlV yaplm anll~ll!ler, t..a.hriK.;,1 :lofr_ .Elhfl, m~mllb"lhnlad Itl hltlrl~ POilU rl!!;t'1B lb'Lrlqm ega ka:lltll.r I"rilli bitln:rek wlrlld, ~, I!up., 0 iZlI.Glllin!i.e )"Q.Jltar'IZ r 111(1 P T. T IIlimm mlhIUl'll1i;ll'l''' nrm.,lir. l\h. F.lln. ~ ,i<i ... I Am'" L

Jrilte- r ~ !Kl nk 111:1 tan.h flKl"limdJ'I\ D 11.1 o· ~,'I'I tL'lUU.1a.r .ll'dllld .. bIt IuDn. ••

I

IZ
_kl, He pi r

GE,LIR VER I NI
I

*

hn

"

H1lIlr!l'1

Turk

,I!Codar

!lPg-lr

Emhyor

m~IUlh ••

.r~~IR"!!J tll,,,,,k.c!t td~-ektlr.

-

--0

--

-

-

-

_

~

_

-.~C

-

-

:.

-

..-

-

-~------

--

----;

...........__

-

..

SAnd SARAH!

ipart"s·n·,n
Hez'meti
YUI Z~Ii't[JdfldD, halta JI~'i:!m ba,!Olin y~pll~n nlIlUlll~
It'Tdl!,
1 f1:m

m- e' 5' e'le'
..... ' '. .

Ticaret ve Sanayi
S' -I
.'

Kar Helv"asl
lhtkl4t' PlJ,f'KriJl I U,. 1ooJlgr~mi 80M !I!'1!'di. Bli. kIDl..9T"lf!'l'~lI lIultb[%M fU: :x~mf.lJ' \.I" d~'ek!m". FiJ.k.a, i!l'r dilek IfillI'll. 1'&111111 hil" f!lll:in lirlll'ort' llo!lYlla.W~I)l'iiInd'€I1 huM.!\!JYI rt!!k ktlli)nItyB' ifldlrt!b:iliTb: :rmkrtll.'!'r, Nom! kMdw" , ttmkU edolyO'l". A mal, Yl'Ilt:l1.i11 koJlg1"1:ferd(l' mi,. Bako:Il'llaT'1ofnloll d.a: I'I1"flm l'i-1JCII ~"e'l'" m !iksmm"~ ~erlIdl kBfiHYl')r[t'J:l", lrs bu. t~I'dt~ ~.r",.!'liMo'! Mz till'"~fol&.:l(j 1'. fll'l. rt'dl'J i.se: - J <I§!JlIi:l:h ikUdo ro. ge7i!1'c."!Il!dU:zeUoir.HP'li: I Diy~bileceJi: 1cfldClI' ,aa'
IIiWI" lilemtlyill. ~dl'i:1.ri kerui'i

ADkUA - ? tT.J"J"m.L .. ) - Tin",t m.h'F hir mi.lHk"~1> ,,!lIn,I .. buJIUI0<1"1,.,.,, S ... o!I'I'i Odo!Llan ..,~ 11(1"- dllf'D'in" r~h. E .... !lomi ~III Ti~ ..... t B. "'Y~"! ,... dilli n>.kou:nl MI." h f!Sl'rtm iE:lIl."rdil r, Mulll\fanl k J r P.ln il.rk kOIl """j'i di.lrt 1l1.~tl.mlti tep- Ill.lu 1.-.11".1] I:.IilllJ'lal :lIN:1i1i K~nd,," kl.rlliti,:'lIl!tI t;b-Ib "'IIi.N1!IiI· hir mllramill. 1I111l11rn~llr AI~k~l, 1<nm1kf01l kll'tnJhllllmllllJl tll:o;"dr. tll! ....nhr, Kag "I'tpl{'r, bu ':".kIIlVl, y"-.nni'l IJI.lltUlIIM" "dilll'iln YunflrJiJrt~ nil i1Ilium!. !r!i1riJ.m~tili t ..lo;.if!,.rinLlI ee 'i"~L ..r"lI ..,.:;... Yllhk Ili!:l",t l'Ida mra U b1 7nt InniMni! h~i Pllrt!~ lndiJ.biT 'il:ulllr ""0 rmek ~ ito n'~ t lLoI;1 "I ",i,H r'_ Fhl1fiLrnet !&- .ial"l'i o:i~" tl:\'"'<1 ~j'eN!kHt. F ...... ,,'nln de m:'l~U1, IIlIa.raJ<" ],t..er'ol m "I "hilit :ril.'!'dmMIII. ],llTfid 'formi n 'Ti~,,""l fldn.l;olTllLln kir m~i· lfi.l". d",I'\f~]'o I(o,..,,.,.,,rin 11&)'"11: tier·!! t ir MlJlmiaze.kl'i.l"lo.m blraXII"IlIIta IiIUI!-~t' olm~.'DI k-.l>,,1 l'lmi~ti 'FI" 1, t~•.,rl1\n.!;,,,,!!;)rJnin binti" biri IIi be<ttrl H.n.t.rlil'fi.a <lllI'll~ =ibi R:~I] 'In,[ mi"dmT ol:ru~n~1D1I. hEr dt'1Il ;BaYb,~M k"Jrlh,.,,,, " .. ,,11.,;," L<'Ild dUll Elf! IIIlup bu rl!1i~!1U' IK.. bi'" lin.'!", t .. ~'" KlbTLI't&1Ci 101'1:"11Ylln"''' tedrill maktad1rl:l.f. cilU"d. bululldu1'lnk 1111Odllt" ~ viii ~tll'llisl'll:i'ld:i.., ndnlsr ,." bottl blj'l~ rni, millllUerl b,l" mnbhll'n te~i ([),'lily Henile1) ~t;Bll-l!1 .nll .:'I'TI 1m bif6t' mijllB "".mn..m. her iAbs[l (>ttiklui ~IlUrilll a tngilir~ n'(l'lple-<inl aiJ,)( til 1'1 ,"undenl',;k IIdlll:l!llll "Y""llrJj~~,,[!n. n kllf rlfL~t"lI'n,h"_ y{j!ol" "11"111'11 Til:a.t'o!ot 'birliklen II.dlhOlm bi_d.,tir. kml'llO: gBvf.rjy~. Hlltt'lm,,' t"l&rtft1:ni'lol.. meml!tkllno. Tie rot B"k.l!Jlhinnlll ~Dot... ..-.oii m' -1\ .' er::\QUt ha.11nde, bulun' ~ c.. ..m"bl Tiol.l'tI'I Ods.larr -fll .. ",I .... mill[ loanko..uA ,yatlfBeakllLf \'11 mJ!r mn-a, Vi! hUk[jm~tll'rint d~hl1;:Hadar's AV~1ime.!IIj ('~ 1I.,.di komul.mu, ihl' hmillJ'oll. If.!!i itllllkli.Hodllo olm.k ij;.e1"6 TiclIoJ'l!t kmelil: l~in. fi~1m mrll.!!lOU, h" ~ .. ydl !/d""rIJ1I' ..... bUllill!Ill bl). t"" V(! ful.,i Oda.llU"l 1:'" Tit"lJ.ft't 00,1... gaynt enrf~tm('~e dav~t .emll!!k Haile Selfiaiye'oill U;onderilecek O<hh,nll "".n:i1muJll iciD 0 :reNe"i 1.'1"1 birli~1 II.r1, 1l1h!ld" klil" mlle~ ~ udlr. Ltb~rsl Il'l:ltbuat, f:.l"Al'~ mn=t tll-Cirl,:;rill y1lZ~fI :retl!1i, ~,i Jr,!rTllnA)l.ltli'. Bi,.li¢jn vuj["lrd m;;, nf'DclJ~l'"r GuaFi'llyll.o) pLDI:IIU", 7 (N~ ..n ] - l!l&l len'" nill rnI.lTAl'U~ elmo.i ,n.rhni ~u kiUu d. Ita- fn!lIn,h T'iirki~ll!;n iktiaad. dUI"Umu ptesI Yenl Zellndjl;d~ld 'rlf'ti- lilld. OO!l'ad .. :J:"'1l!.h,.... " I'u!·",.t. mi Oil yIl ...h .1tm,. Ib.~~.. huHl'1i!I i,- ~trflor'lI rlE!< rll!)Ol' ll,n" fillllalr, :l'B.bu II~ 1'ndILl' lh, IIICl~ri neormlll bIT" II'lJ!odd':J I:eml' p:.r" .Ii: Ol.UI r,i,."rrf(,i.N ~1 'l"i~i'ihlt Odnl:u'l i... ']i'[]r"kfftl;fi!O moii Adinb"H, .2 It,A. CArp) - Ita. ,u:i!inilfi.,..,Ii''Ii:l .. 1i:1",rdir, 111<1 TIL.and.!! ~1!I1iri .&0000 lir.d1.lJ f"la tsn.llik i.lo>"; dl!!rleri,p ne,r"lmll" ,...l WLrek~ti F<aymaktD.d.Ir'_ On dllr~ 1.. ·m.le,J 'HI b"'lli'lLa,D imPILH'iII>n. H ·.e s.,I"":'-,9 mlllllUa:r ,11 U""r-II,aM'i 1Iil" ilki u- 018.11 h"fn.anc. PIII,~lc .lun ""!I' ~... Ulgqlil1'.IlI'u, il'e11Iri.ere irtiri.'k: cll'fif'lt dLlI!. liirl!!,rnit m[lIHl<1"'1 1fl!rdI~ m.o y.L1 nrt!d.~dtl hlJ1.lI hlrparl' iqllldll rI' .. r"".",.1 "lIdl'l"l1.('I\ kiI.1I' Fiat !"m..........ilol",l"imi lll.-·.· rt!h". 11&1'111 [)llll. yrprnmr ve finun Y. 1:111'41 boll

~nfj hlnd:f'llb{'ri 'r'iI- 1 ilL en d~rt ~'1T(,)'I' Iktld :ll"{1n 0-1" lunan, t~ci 1i''lrtilll l1[1yllll Dlr '.a~C1 Rumlall" pll'hisi' hi!'-imel ufroml \"e cl;lnnlu' yapseilk hi Mllhufat;'llrSrhu ku:mm1!!l' tlr_ L.11I0J0'., ~ A,A.. ~Alp) Klbn DilnKU tn,~]lz gnvt4'll!!'r,., l.ki ujn rDII.nlll ...... I0Il ,tlhl!!li

o

len k,~ nunu

·Kom1!!YODllb

(fOld.!11'1'1n(> gO'rr. Od.Jlil8!r il!!ynllleAk
,pdr~e

'Ire Ro, ~al .. " T'c~l1"·et HD!k911l1h~ lllunkfIbp

Jk~i4«r

un

t:f]tunlaJ"ln1

U

Mrl!"I!'.~'

[",.a

gi!l'

ban ,,,L,,

rl

... '1'.

Iil".

.,u",.

J'l.

*

*

bayal

:rIn.. muhllleff't

lIartll!lnln geemHI normal b!r 'baI 8l1r. Bun-

Teknik On;v' l"sited
$a.tran,

b'.IIoTl'" .....

njdn., tU.\JrIln

Sumalisillin

muk.d-

de

sraJl::m1n

prognmll

milMbakuJ

TeJmlk- t!nlnnlh' T ..III!b. 'Bi.rlij!;i. Ba1. Alman ParmmelDIDeM, m[mLl"ht, lIII ..kiD~ .... 'l']eklrl'kr,,'IrUlt.lm 1!.n!•• lId" biT wlUrlulC t08unda ihtil:af ",i~ bi\kl!.ll te.-tlpl"ml~i.ir·. Jo,"ilmhaB\;nn, :I A.}J., (AJp) - lill1~'bnliialJ 1m'",:11 'Jl&II!lrl.!!Ji ~n"rid~~ '!~1II1'Il1l "Nil"" C"ttlllin, ~ A_A. {AlP) - Ebl,JI Ad;:;lI, .... ~rI!l .Dit. SlllLm&l:"ilu N1!o'7(1rk, , A,A. ,.up} - Yo,o. II&,h.nuJr 'lie h~T Iitllll bl,.llk loboillki. iMLlilf llllto01", IJ"fu;r,.",lfl>rlnfn Il!Igl 1" 1...... o~ :!Ie;, !frule ...~"t ~n dell !1m"!! .;l...... m edi· I!lv.,,..dll :fo.!lotri"! 'lIiT' lI!OJ'ah!lttni diS flII.llllltdql lIu Il'ha.b :l'1!J!lifLQO[1 h,III!' diin 1Ik,;b1ll tutir ..tt.kl<:,ri &:;iiru,mtl I '!fQUmDllllmdifMIIn~D N.v;ron: "yall"tLru.l!l :rtI.ueit me YII!!t<; lI!~i,ti:r, de~1 btr eek:Ude Iktldarr.JO 1,...,4<+i r ~bllriiil(!r dOJ"'llIlJlu, l:I"t;oo'ilJdil kni:1I O.IINJ1 hn II",ilil _ mllTU 'tito i •• IU'IIII bir lIIl.U1lht. :rat' dtllll .. uhres blhilltll!l Y'I'Pra.lIlJ', "~. E II11'Dlll "td:iDdeolri Catania e'lnri, lI'Ii.til", t~U!l 'I'll ~.Alin A.m~rib it. ti ~lur. Bu b -lm.t! bbdp U"L]r Bu ~iirn~llIe nlJh~61inde 1I..,rtdi.- g. "" '" a ~" ~ kurmllk IrtNii:i k1iI 'Yiltn'!lInml, IIlIU'IlZ kalm1ltlf, rind en Rl'Te- l!:dar 8.yrumak ear'll IIrllllMehl!tle:r Pa.rt:hd !1Jllal"a.bilLe V~ bD.trln . [rtdiflUD p!1k inem 1I']!Ildu IlIIlid- !~D blQ'li.DlI mM.. htlkul'D t SoH!!.. III l5ylembtir, rnemlekEtlerdt. bBT't) 1I0llrtUl ~B.r !'Inl bulimllYGr _ 0 d!l., muDc!molrntt prtrtiniD Jlhu r ...tllt-lifu . 00»-' -' JDID1II'. rikrim.c:. 'Fi:to 11. SoV'1..t maktadJr. ~"D,"1alli ii~imlH(f(!. !ktiClI'll" Pili' hakl!DJf!r altlDll tU dig. IOn '11ci kaT,1 'mIll uklll;li!il tnn .... -aGec-e 1 I.mfll m• ...wt. fl".l"~mA:thlPD Ru!! tebllSlIldao ba.z;11l!.n1l1tatl'l ALmal:! mill~till .. bi.ml!t etm .. k !&lilpnnln de-~i H~int dUljUnge, Ammkada: Tiirk ,QC111dtJril'lll'l T~ml~1',i~il'll tqlHr ~dUdfYi ,urti"!1ia41, Ta,.k i.ta.tln (If(IJeM bLt l1i.", ]lItr ..l"lillilIlD ihuR bnrnllhlll:!ll1"\1n':k 'i;l~Ilr.a 11;1a TiUiin Gijmriik farifelel'; y!uilt! hl'ilrft:'!!t I!tt[g;DIII kaD!J,{ t Ilj!!iktidardan II:rTJ11I1ama~ta c irA m1!lha.kem~ BcliJa, Iki ..4 m~ik~1' ~jl"~bm,,"e: Wlnac I.'ilir'" 1.;~- , duJtlll!.n I!I Tll~o.llll'l7lUW1. d. bir Hrdiiill.l bildi:rClleli:l~jr. Ill'll' j"rJlr e~mez_ t~'e lD~'UlI:, n gIlnlllll a.r!j~~indl1' ha13i~hf'lpe' Iwmlini5t, ih,l'let C!ldug,J1Io1l iJh" et. vie SMap(:11ara ce:z:a I!ttlrlytlr. Mill' ~I !Dj~t i. Fra:CJ:lz., !talya, Bo!'lelka. Y""ni de \ntlho.l' Olmek i!lte.ey~1'I. k:a.dl! r bilt,)'a m .. !U!]lindail~ "hl!!P iktldM 'Pm'- "ri~oil!ltdl~1 Amerikarla Atom Ar.l1o.. .,.[I: 2 (T"ld';mllL) _ Blll1liln. Am.~:r;~fI Iller lerl defi~l$Hr. Yalll1Z bh:.do!!J yll E'uln, ellisl anc1]{ kI1I!1ILI";1m M..~li"te· mill"h"ldli rail!- It!!;; to.pt:melTtlrtan doffll [)kra;S1 .,. II:"I!I:;- l1:li. [l1t-mila1'l deg-l~ml.,-f'jI 111l~;!' N"TY~rk, ',;I A.A, (Reut(!r) - Tat loi;hJrlll" . nl'l"l'ikn.n,1' mubtelir mr-m h "!! milyofll>r II;>JlIl'! dn oIHm"k i.t&mek ~bl bt1,11k bh· h;tih'~", :Mlh ken~hdlll j?"'!1",r1",...r. f'atiElgf.eD. 2 (A I',) - Bjrl~ i" J.,J.:r.tler liitiilllle.rill" I"ll'Ptl~l yIlul .. mt,. .. n it'\: Am~rilu.h, 7B Y.~llId" biT QlrJl.~ 'ha'd~ aym parti vc 11· . dpl"jpn . 11 t.abRvr:UlI1:n b.ol-AUantik savunma pllktm: Amerib.. limdiki mall ~ BlLrJI!I!I- .. iii Iliilllroik t'lP1~i~"I,n' Tiirk HIIIII'1- tlll<ilil- rlolctO:fllllU d,."d , trnislerdLl'. l1a, Iltnm ~Il~ .. ;i i ".. dij,!!ll' uif(lri [I!!'..;n .. ","'Ii"n hlhi "~m"oiIiiill{' rift- Bu dOIU(lr, in"anla .... miimlrl.in oldu lnl'b nlm:o!.ltta I~ I' eciy.ork ""I"T tll}1Ul. I1mi ua,tU"IIJ1l1I1" ir DI i,."", EI'..1<lII.Dh~IIII •• >rd.~Wl "11 knrJ.ar )111m miiddl!t . •• n A tlmlllUl tlnntlk !'Ia:V!llIom P;8lktl 'I;-n .. , ar. nkmGa, A'rustr'!lly;,u;t d.• prog .... m. iri .. iIolcrib"", ! rniiFlIlr do ~orn,!,,,, n"i~!"l'i 1'l;""'I!D' ~l'IIrln." NI- III t ..m," i!d.'C!ek "'f milt..,!iM •• hr, PllmUi Yilpllall loplant" sr'l"lmle-r n]lIr:o'k Ve g;!lIp blr .1Lt Ill'r..;;l~C!.ktir, ~vJ!~ W'l"irr(,K; Y"1!..fllhn h:.mu.nr n .. !i. g1:J.I lIitip ve IIllna ~Fdl'kte... "on iht·rn~l 1p oroda. dn \kUclllT ~1 it.. !~~~diltll" 'I';~pk tuttl.,I .... rn ecHse b:'1.'1kanJlk edemo 1."',n" d~ t~,m •• ,..ilil~i;;;;ni "hl~,Ji, o1('ii ir~ktjt'. Blzza;t tn!l:"llt~ 1949 H~cri m~rik:t 10.1. Mijoib:r'u]3ll1calll Mill lli[u II'/! lcib.,:,n t'l;,,1 m ill"'1 ... ,..ki11ill'I'1~' J"1'1i'!'k' !U'"im]ptil'l WD",l(, part!tl<l1il'nJJ &!lnenW.. ]~alrn'lIlLdem Iz "",il~1'I Dro .. ~, Arahk S:~I'e, hr Jhonll(Ul u~~l!lll me:rlh~ A Til., '~1I'l1 Ali U"lIh'I"~lun,.n pi ""eyhinf' fll!!t:i1!'.C VPTeCI!~ mub[lyfik IULn~mlz ''")im tut.nll,ii, hllkk,nrl,ki it;l'ulnr 12 h l;:1c:tk rJ(' Idir. CUrd.n1. teo::l dOl'lF!)">I;'l! fi 8t.et- TnlJpa 'fI1!,l'R 'PI"'" 2.0 HATlCENAZlittYm ..nr"L ~iirilhi'lr,lIi'i:inrlO!n ~I ,I nil n I< 1;;",_ rnll1u 'Verdi.. t'1rtisj Rncak t'lijrt y-Ikllr Ikt1.· IJ6Q W3M /!. tt:mUk: palrtt Il\.mtl\ filII :n1n veldt c!lollIIYII!llIe cena:!t ~t. Inol cd i Idi Vo(l i"l"rt .. ve t,:pirt"l .. ifoi rolldlr ve Tll'ogramlDl w,.tbl1': iblZat :tatlrt."k !!tmek. ki." .. i~hi8."1.'" h.kl"""hl<i ~",nlln"l1 lIIUka'IC('IDft fl.fhll..<.ma girn!ll, I'UlmJn hmmsun fl blivUJc bh' b~· 'illell \I iII:.l.ti Ir.'lm!:r.t! '!;'Ie! I~ yeUcrb11ze kadBJ." bo.Z.1 m~iM"l.. rirli tJdi'l ('d"l1 t", ~I"'. E~nl buIunuynr. A.lm. .. rflrnlaTe.nn d:!r" gewek, le!gra:t', ~eJct'IJp VI! tde- 'rliD mU"Drk .. rroK'''1! l1:!!-fi.dL T .. qrl III i!1kl,.r! ~hl SOVYf't oroul!Ll"lIHl'l, GUn!:'go 7. :; 2."~ fonlao. t.o.z!Y'o!!tt~ bulll!l:lmiJI: ~ ret!.- ,1lJ'&1" Amill~hlrl." 1i.!.lkJJ] .01,111B Iguistandllki blr !kl. hafta it,;:ina~ bOffin en· L ];r ytlk BtlmJoZl I'.... Olite 1:1'. a j,22 I~ lOt.- Hoe ll1U''';1f ~.. kild" imalit nlHlihl1 !klndl • ge]er"l I;br'll[~"t're'k ta. A.tla:nUk lUi 9:ul fund. bUluDlIJIJ akrlII.ba "'II p4!k 1 ~bit ..d;lrliii t!lktirde 'I'ibi lil'i'i iiA~llm I&.n 12)110 kl}'llRl'lDa dayafl.lmllhn t hliks kI:I'TrI~tll QIostlllI"lfll1l!:.I! I!)'I"I lLyri 1.11 ba,rllllll'e cm:1UI1 ~ -lir;!!J111 .. t'l'k muhakeme: YI.Ul J_31 18,1& OJ !;T.:T.d'1t I nt'" i~ -j',i'" 1"1'1r1 r/l'l",.l ""il'l fn./'ll. ~ri.lll flllrh(:rll ,.1I1."ITI milJC11 k€sIJetm6kl1tdW. Kl, i~ 111:1 I!))s..mk; onlrnmllJtir, t",ekkUrt ttt:l.:lID:h::rtrn:.t.z mltnl 01 nlmn.mll rhir m.a.d'l~li k-nbnl I!diltm~il.k 1!.~2 12....0 d:uJtund~ Mulltt''i'cm gl1Zt1il!nlzJn dJ. df'! }.~~ lIu '.Ii}t, h:.. r(../~"'~rr1/l m'~<'I~rjl~ !J DOlil Pl' ",Ide.dil"· ulR:['Ir Ell.:'lbatan YaN1T.1:l· Hlllllkatl!'ll b!:r 1':11 evwllne 1I:ailelru!!tln! M~II. IIli!'I'r.Lz rl'Olmn mllhltl{!'llI1e!li "ba1jl~. dar, RIJII]linn A]maIlY:J. v~ 0t.U[ ECilllO:I ?'{Mlnut Cev~t nHl'erBlte tllleb!!s'ine ,tr.l1ljtu f'l:RVl:l l!l!kiBaluilHn IIh FrallJ:!Ifly-.. B.e1'.;:lka.veyl!. 'ROl!l'lllPdln, KlZlo.n, DIIJ'I'LDI:lIILr'L Nil yardlm fIlm1 I :tern lijtlr. 11~rl sllnHl go daY'. lnllJa biro l'f<l.ytlO!tl' dh~f rettln Klnl!liI, Fl!f~dc AbLean Ilebto;p!et. Ml'I.cailsta.n .. e Celc(l'l' J'erek ~imal d~niz1ne ca;y:m.n11l ~Iml EiHim Erak.n"~11I11:I rdir w w.-unI&n. fli Im~ lJl ok va....it tal. Fakat iilli""rRit .. tlll«!MRilu, 1,."..hm i~ill lovo.kyndp!lrl muhakac(!l~rd.e ,(Cilrl51 BiJgiler Mecmurulll llonrJerdjij:l ,-[0 L,n IirD.71 1"~1 ,,,tl:lR d lien DlUlalAaIB.nu aj"nl- ,imdl bu tehUke hC"men. tam ...• run "(Ok komi"yonrl .. Tdrlllk ltninr-llilj). mil berla.nf ~dllmi"l£r. Fra"!ilr. Rl'jime hh1!n~. ~H!ru!lilIlK. 11'uneu Arahk say~51(;j IdJ. d" y«'r r.lmno.n. bir m<] Muhum kll-),lJUI.kam HI.ml Be t lob.o birHkle!l'ini" (fOl!1'llan hir dev!etln ,...nhmile sa t kvSy~ Olull.llNJ.kt.lf', Ayr.I('iI T~1.;nik r nill'f B:ut YMllar: yarn yakl:n tl.. lkeTi yardlm y:-- ytll rec[kUl, ! I!Il!Y1lkildii .sn~toI"_ i 1··mI'KlMir rnemll'!kett.. Ihtlrru ~l]lo;:armak:. Clnst t~:rbl.fCllm i!:ln~ml yo:nu bq h4!klml Or. MIlhIUIn ~it" Tnl!'M lIif!ij;:i 150 tn.lrlw- kil'l pllaeaktrr. Ce:1"e'k P!'I!jtcde (lInll, ~eN'k "II .... !! 1..8.101"' "tmidir', r Pl!yamJ Sara) H!!JYClIlfl!!Il.,a Nil . '~III\li'dpli BIll PII.lftil.lPuvltd Il~a.rakbir Om"~rln ~e~. PMlJQ~. lTlll'1Ovo. v~ya. SofYlI:E'8Iktl]"lalla.rlill dlllftlYft mun", holll.!ltnh&nI!!I. b3, 1!il"ftlml Dr. de Paslnk ,ui.'kb ,P.ikU rMim 11.. IOI'd. Prot, S~.p TUfl'iil d:rl OIG'llD h~ 1!Yf11 ~ebilpltr d~ ZDhUi T~VfIk E:nnllnll'lo .knylnVIJII_ l"adYQ3U. hab.:!':' d... l, FitnIU SI!l".rI..I'l. l'l1~lTII~1l l:!E'bep a.ur 1'111.. ~ 1n:,.'1I'1I1", 1I1VJt"pt ndl1.mllLn, IkU- ltD l M'1l.!>tnn.s. , O:nIl.Y1lrle Eled.n r]",~UrjlP.:" A l'rt"rll~lIn K'I:E •• 1 Y'f~t'~~l'1n !:"In.1 hll'lot-llt lerl1'. .. '1lo!!rmekt!'drr. HIIld.ii!ltn 'I:I1l r;n- Ermamn Ilftl'i"c!'Ii. .sunil EI"ffi~. M:lM n "E'h~ye. gijnd~liY1'lr. r'~1 i'1;1l;.r~tm""nll!r1mlrn B'l-If.~1" In ~3 ,,'n ('Inillt 1'1 "·Ylltl hI8te-. chi aYl'lk o·!aulnnl,. H'll· nil! !:iDylik llilitnce] 'Komllnilit fI:'Il"tll!l bi:IJdhten I!~ RULE NT YII:N I!ll'l' I n F.Wl! II;lldln n",lrl" h:.m • tilt" PO.I\T1>f 1\ 010T 1\ YBR H Ill'\T.oI PudH Neh11J Amel'"LI!~n' 'kl'irlh:l'l'n. V" 'ha'V11.1c 1'!'11I huki )Uill'lllnUn d~!nUm Vlhn L.. TlIlmln~Ii!:lll?ln \IoI)l:lJJd'l~1 ~111lrn_ k.". hlr hll.!ft JIll mflt>rnl<lp Ii k r.(lrU nmll·,'or. Yo:nI -.,"nl It- cakl d{'m"'i;f~l""indl!l tll.f:lhu: kill '!I..LIH .. dell t/lZ/IHD PII:711' 11k: C.,.nll!!,..JI h\lltUnkli eu. ",Unll "IliIl1 101 3(1'h Iklmll ha!TI v lIu\:ll.r bul::lTillyor h ". m:q!r 'If!' ikl bil 11k hl1"oktffn 1-,1 I't.mlatlr /I ynell MiIIlPtleral"3.!l1 atorile-: m"ttr I ~rJnll ~I!'I .. !R mnZ'l'l mil "Il.ml\;mu m1U"l"k.p 1~""'11'1" blldiglnt h1r n kJoI':lt ,,"'klilDd0: Tin!> tJ"mn I'\ll @mu."mr.1f lerin yazdl:€'i t":t'Jk 001"11" I trJ)'klp T~fl<lklvi" fIU'liilrifl"n k! I~U If" I'nmU"",. mhllnll .. Ii !!i)vlr->mi"t[ 811 tekmr !,d vor. Bu ~Lbl muh If... rmnlll nli'ldtnnu 1111'11", 11: Tf",bat;fll, IRk"I~!I!lllt1 ..,. favr1"r,. 0011 I'mll-ale- dll.IH1. Til"/? ,.-\lIk1!'l"i TIp ,111jM, "'d'ff.oJ lill"'1.,dIUl b1!1i)nOl'I ,Yr-cml'lttil'l Alil'lPl'Daill tlloldo j PI!' yd:l:rllilip h~f NtII~!''' I"''''', n'H'yln tnt"l -tlm:ufITi k!llfnl1.mBJIIHII limni!!1 lIn.bel'" llenrllll'1D blrt f h.. ,.uel "Ilf",-lilo Hn~1Jl'n""tI~· n" bul(l"r!l."""".. Orh!l'J B:'mjtl (.,flfida·' l'~jl1" ~mlid" tnp!:aIlIHl A,metr'iklll1 .td,1' P"i CI>'f'mh Cemig!'lin," ,,"JM; ,Il;utUI • .clklH't " z. ...rf,.nl 1"11' .. 1m In nl1 nT"t,n ;1'. tahi~ ~nn('me1r. IDi4;tUr, lell "''' h.~T.n·lanl1n rr'l1l1·I>~rln" o'Ir1 ~Q1'I !l're~llIrl( ...'til""d Jo.lt} l'li'HlU '(lTff f'tI;1~l'I kilr-rtl'1m ,!IIlT.-.-l .. blll1' ,\.II!'. I Il.I!lLDl tl!Jln garlhl (Tit'" Yu~o"'lllv "TII"'!"I JI ~~1;II'I'j.,.1t ......,If

ufr&mJlrtll." m!JlIJICJlJ ..-.1fJUll!loU: tn'l1bBl&gaya 113p mnk demektlr_ B'.l d[l~nC!enm mOllUd~] li'"O mll.lli."lIn tlliluihl .-;lkbl'. ·RlI'!' 'b ~ bl ~~~. ;!lilT'!:
i

msglnblyete

Tito ..Sovyet yanarda~ 3ula§mazhgt faaliyete g,p~ti
............-.. 1'¥C.

dt'r&b~ft. o;iI..ir bi"'!t!Jmiam[JLrllcnn h'lIn kon'lIllndn. du)-dr,p ltlll;rrtl ltikrllllr;lo !li.l~mi,tir.

r..

,......".

a",

A

l~:'lDdno

,3

!!'' '

Cumart~s~

B

0'"

SEKSOIflJi

OLOm

Mev.Cit

I

11',.

,',,'at

,.t'

to

. :-a'll

lin. l(mnll nf!l't' .. rln

1J!1U110>

Oo!,,,llJ

llNllioI.

M~~.]Ulim

Sell'

f

5h11"Fdll ItDIl. ilapl!lInl ltlll):1mn''1nll'' [R"nl b....fr,•• niNl"nl" 1[1,11"111, b .. ;.p"".,oI" 11'''' nro: -rt .. rlm. Pirl-,ltl"rln1,..I' II ' tlr:
l!lkll'i
,lfl ,l!!fjqll"

II~

niil!:: 7111m .. ~ 1IIF\'Ir ]7, ~iil"Pn1"r hAITI:! ~I'IIII'I"II'''T~ C",14V"P

r"llM h·,,!J:l!.lPtl ki"ndi
II;; 1';'l.A!!1i'i In r

Hm,.hrr'run \'~ldU HlfaUk f.!]:Iz1Aml nn. lIz":r!ntl~n zulmU
'i-o::ddmna.k', "a~!;'ll"1 "'j!!rg.r-D;on -

~!'1i rr

Vol!

;'IT'j:f",dQ!IIhn

\'flnn

de d
-

f':lri'

I

~llfl1.l"'tlJ:

Ebu M'J!;a lIe

o!'pk!lrtllell";

linfhr

'·lUll(.l1 v(, m~lv~Ul\ddd]{'r

, rin h'lkluln, 'II''''l'TI:loelr, :IIHIII- oI:ff'1 ~1 r'~ KM"lIh'r "'f'nl v:1I1~1 ,[,-ro:'1lmn 1 in omirll'r.ni, yrJ"'ll\"; A'~tll"l'1'1 .. k bl,. "1'\'''''''1'1111 F:r'1~",IIVllrl" rd1. ti t1:h" Mil il d,.."rl..,07nl Tnl'!'!"i E t I' v(, F1 rkaclll.eln 1'; ll'lol'1t1 (I,.., !"H.I· m""'''irll" rll"ll ('III "'11 ,.' lin r :t~~'"rl.1I. flt\ t.,.I,'11'I tl'dlm hilI"., ;t..,ln1Ulllu. 'TI U,..rl h~1 I"dl, l!t)TI· Eh" 11" ITrlb .. rel"ll·t~:lil 1a .... '11,,,,

'r~~'"
'"'
~

1"1'n'r!rJlr' Di '('ff>k I")lt;u rn" r;A ~[1 c,1r-1"'~: ..Ev 'l{rlr'-)'II'T. ("I').k 1!1J.;r."I'flF'T ct1In!:-: ~ I'lT'll'tn h"~ ~1nl!'tllm· hllkh J'FlroUkrr.rlml dlltkRte I'll. rllm: AIInhm ,.,. "H.inUn Hn.
~~llr('nl" n"' mllm lin",. IfJl 'ITn 1:111" ~'lil hln "'1 riM ",,.1 ..lIn ~':!'I" .... 11 ~I _ .. I -';:1 I ." ....... \1 I'th,;! 11m' finl1 "I, .t" HOI,,,· " ... r't ,. "11 n <]r "1 ~T.. l,l,rlnl" .'l'>1" 11 f" jr,1 r ~"".11I1 IIm .. nl T ""',ll-, rurn II" P.l'n ~;~,. ~ ll""m ~' To" 1" . I'! tin 'mr"t' 1"'~"r'II"n 1l;o .. lr~ ",.,ll"lN· "",..,.,nm· ",I. I'l., Ih'1I1'1 l'i' ""'11,"111"11" "11\'11r.111"':1""1'111 ~'I .... n::tvr:olnlnl'l" 'to h 1 1",,11'11,. Tft!nlnb:l" J!111LTnC'~ rill" elm. o:1.. n 1l'T1lm~m~Jo: "'1n

ljlr "~mll''linl:o:- rtlllll11h.l ti,tllnll': rll ..ril'll ..1 ""I"~~ Idlllr Irin I-t'll· flU',n 1:0: T"lIlInl' \1'1' I'll h" piI~ 111" "lroll 1'I.. II!oIi(Ul~'" L',p·r. f"'blnp[ll'tl ",'" flj n" ... ,,1'1 ~s.kln'nll':
'r('ttl' I'i ,,11 iII!-o 1.1 HI n 1"1 ",,"I{II'I
,,'0'111'>:11

1IJ,," ""Ill'

11!11"rtl{"

:K LIyumt'I' tlleenrl ~mnfl.MI rn~r bum HIL5.IIIn ~rn(,~rl \'cfotlmm N ma,(f!1l'l'! l(lIn.t;"l h :llk, "'611. M nd ~"nUnf' I1Ilqt]"'YlLn ./n IfI~ I) , {"'III'i fi;\r:hfr. VP. ~"I ;'I'1I-tl il"l'I1 lit tllr ~1J,,11 ""~I" MrlTI'IIJ 1,"1 I'I'IlIti!' clindfln dll;ll!oU U!]pr, F!l"ll· KIp Sullol'lliltm.tt ~lImll ,,"elfin. t"n CI.dJ.k lAI"l zalPlin hu'k~9 do!' lIoziz ,...Ihull Ilhllf er!ilmll'lI U _ blrh~rlni lm~:'1kb".oro;lu. IZl!r" m""IGdu ,rri1 "leun.len ;n Eb!l lf~!'~ hevllir 1"\'111 11.11 d" r:lo!!1: v,., lntudlkl J;",rl1n t('~:rlrL ici'!rlflEfl1"la ~1tllrUldn: {lPTl'Ilil I· lC1"1 riC!! Illunllr Ill' h;'l!li]II(lI' liN" lie~r'd(,rI lin~e 1IK~IIl; F'abt1y.! Orn~k I!Ul.yI .. l]'l ,,,.Jhlnm'l"1 Lr.ln I"mll'J~r ""To:Il; Si'I,lt '!:IIIII Ir 1'I'~n i\dnm til, rlnl U";oklt!~llfill; IUllkln 1rtI,,'c' nlhl knzahrrrll~ IIJlal1tl!lM onl~rln

KAHKAH
.. Arahk !'I8VU!I bueiin ciktl, GliDden I!Une ~iJzeUe!len m~muam'n~ln vls~m INirUinUz. Ces.iUi vazulanl!an baijlka. merakla (KAHI<A HAl klllPa.!iiIDlD neticesi.

* *

8.10"

sn

Drklenen

ii;;;;;;_i!m;;:~;;;;m!i!"

KAH'KAHA.

n .......

I'WI'l-

""I
nI"

fHl",n,"\"nl;:
V'to
QI-n

"'11 111n" fllni" 1 r....,, ,

k,..,l,I,.M

A 1I'1lhll.
niT!'

Yf'I'.trl!1e HlliutU

• 10'1 t

" 1h
f'Io,.

1"\"1")11" ""'I"II"'I'II'''!,m'
...1"rn'l"

........I.l~ .." i
r"";<"~n ... t"111'1
,0;. ....

'>;.. nl'_'nlr mll.mnn:>"

111\

'11'1'111· 'I('r", 1JI1dlJ-u .nbi KM~ "nli,dIl6 iiI' ...rIlu t(onl:"l" Il ~lif"m " U1kr"cMn E:i:il'lr:l'~rml('!flnj ('nu·"t",I ..,' T~"'''I,".,H • ,. hf'l' 'hlH'tl"j>,'
'i
-'1

t~\'ln I'HI. O!Olma.h. tli~~r

TU R'K TiC A RET
BANKASI
Senno.vesi T. L, 4,'100_000
A DAN

'TURAN we AZAK'da
& AI~AJ.JJ( pli:nijEMBF: A I
FER -

I'lr'I~;'

V~m ni, ~ij.

'r

SEHiTLER K,AtES·
PER YAKIMJA IJCIJ111h'!l'!I rn..DIZ - ~un z.ASt"I1!1 • ~.{I!""~frl 'J."Io.N'dll

81 AR.JI.Ln{ PER.SI!."P.lBE. , ZONOoULDAK

Tol

1,"'"
,1

r'
~

",Ii
I1

r'

Itlm:ol"I,r
"I.'

Ar-nnlr 'l.Ullhm rl'
II\m ht1n

nl'v Ir
"1o!n,. n ..' nr'

I~t"

rr'1""'\'
,,"".,"

f{f! r'

1"01
"I

flConl'"1l
""

ve
1

ml

In"~"l..,., p, Ii h,l t ., l J n ri rn' f I, ".. 1 n I I I 1.l"IIln(~ !':i:o II"..! 1'1" rl'l '''ro:ll.
,." '11 ,."

"'r

'I'

I~ ",,,,rl.,k ~.,'·f'rlr 1" I ""'n
I'I!"

11

i"OK

nt

-

If.,,,,..,

1.,,,.,, ...,

h... I~·

~.. ll}l'Illn t'l

",.. !lr".I'lr

"fr~"""'" .• " -':o:!

.. 1',. fin-." w,l I"IIc 11; J'Oft'l! lr:I!I'r'tmn!'lI""'n ~rm~"ll I)mm 1;1 h"f':I '",. wttl].pr.

11',',11

,..t

r.

ERC'EYI::;I'de

z m'v

it· III r:

r~1 ",,'!I,m !1vl'11m!1\'71n h" mlill

na dQ..t mli.'II-

,r

11IIM 8

k

t.

lllmlin. /'tIn I..: h"n dO' l1"rh~" n km i y I'Ir1'lR't"JIn hlr d!'l' JTI ',m I"i....e d <II m 1111 ? l r YUI'I('rc('" I.1nll!I"Cr; n 'II:' Ov11'f11r! dl.
C!'\'l1bl, <,a~1 ytIIl @:"lhl bll~n

1-1'
rInd

11,

I II •

nln m"'k: 11},11 n~lk Ibro. p"k I... lel!'11" 'II~ I, [i ,

'I

til "tmn ,UtUnrl

Ik

i'1
zJ.[L.ID

n rr hITnI!H'rlI,II: U hilI<! .. '"I vrrhd, de II baJ}mn. glo:tC},im ~

va

Ebu MUM ,lInl k'" nunn 1I',k tu i ilIor;1d~1l dbrUlm1J.lII bolr

- 1 iLtlle, l~l1iit c{lIj'(Jruzl. n"d,l.r. Eb I MUB!. hul bo·· Inl 11'1'." I)l~ In.h'

-

OIlU

bl~ klmllc kl'lpllm(lY:l(!~k-

SH:sl{'

t k~P'lIi

1L~llItl

~,~

nl" .. h:u"1 r,h 111.1"_ Y"1 1<1 ... ~" J-!:'" '.'" ,,1\0: R .ih : - g;: •• F1hu Millin Jr lI'1h IIIR1\tI ,,'., rd1ml" ",tllun' Imlli hl'l'e' I· mnmhk rt ve l'I:'Jmn.)' klldlr! Fobll MIl'IIII mlhl"llhl i1r,.tt. Kiifplli. r [ll'rh:1llia(l n o1li7dll lL'r: "'~'rin 1:111'1f111\1'\1 \'1"' kn.lb Ii'rt hJlj~; r Ir.lndf' "I'mel".I,1', nH',. m,,"cldinoie rokhnbl"t"I ~umll"'i'ln in:l"kr IIAmlll':]nrm bi" 1.!ad I' Ii .fit.o:'l.1tIlJa ~llLno:hS"l S~ r1.llmtm Llll.

-

rlO-

Zn ~"rllln.TdPlll"'rl , •• K('ff II Id1.Tl'dlf'1' 'hi'll1nn batt bioi Ol1dlrIA'I'; ro"lAr mme~1 hlr "..UrU II nlrlnl"; b \"ftlZ'l H'Itlrrur. I !"11m dOY1,rmnk u~nmdll 'bU- , 1Un blr mlllr'H n-;: l'lraKm ,,-. tan ~"krnmi'7.II'I'; ll;1k4'l!\r.. d~ :O:II'\'K Il.bn blr
1"\1

isbn:bl1lon
\1'(1

.En tUJks
DENtZ

foil

nlour.m Ote·1
PARK.'.hr

Y~~lldlydl!

V!lld~1i heaa:!)1 ara 1950 Vlliluda Kgr',- ile I

OT~1
l"'1!V'kl1lltde

IIIlT dl!nLz m.n~ll,

~~,.Ulml!Cllll!,! bLr lI~o;mGa

Jan

'larch!";

b~Jrll.lnli1!'1.P.l Z11'mf'lml'k nil fl"K1l1 VI' Il!nollO VII,lIklfl.· nnd.a. BJ~n'k. bIll' bf!.1"" 1.I>'II.Jldlnit'. (Dtllol'l!.D'Il VDr!

01'11""1
l

10.. 00 ,Lira 0
J'bulilii.J}P. d(1qlttlGrC'a~"u,
.

Dir hUt.lI.hk )'or unl"'f\lnll%u II~ !!l!LIonda, hl:- £lin YII-~lIJ(lll f:'Id,·r ..bl!!Nlnlz. CUmllTl al. P~1f 16--1191lr'4!JIIlIIatlne. gl!!Cclul Billiot 21 III• ." !IOU& !lll ,II)'@' kar-llll!r rotoOOl .. r~rlf'rl ~rnIrll1rln!u

IU ZtK _ VAIlI'BTf: - N1i:FIS

f£,U8RLER

I••••••

&ml'ldL'dlr

!!!!P••••

_

si dluda

tetbider

t!!illilkki.ir

Ya~31f1: F.ski biF Ipehlivan

1, lrika No" 21

ediliyoJ"

~Imd;
IJI!I lru.i'l

"Cok uzun hiil . yaldaD geliyors,u'D yabaDel, dedil' . Gun lel"ce bay lal'da kalml'!;', ve denizler iistiio,de Dt;ml!l , k t'alar k t etmi, 'inln

Iyar lei aye I ------~-----~~~~~~--ahm t
'YAZAN·"--lfl._1~1 garip h!liJ'ckeUer yAp- r m VU2:Hnil 4!'k:=iiitti. [hlldJlI.k 1an. I kllilyormmJ g.ibi !,:a)'Tl1 lMiyari DI bi.iktil. Fa.kal liIillii IiIl.. kel1- i vlIeudUmU t:ilil!ll!rimin Uzerip me 50 ,loProiyotdu. Btl sefer die ~~~ k. ~ "~lninin tisUln. uaamp, lleride dUil'all1 J.l:apnfl !;llIktitm. Bu b:lllm1e' k:u: sam- solmW} san renkh bir bllijKa ye, ya!hut Ira!;,;da.kih orad k"itn.l:n Rlarak. bill" say-ta al;l1. oylBet' k8.ldl~ml hlltqrh nmr- Oku~g. Bnt:! rn'kJimlar ya:uh. yoJilln. Miitlli~ ihtiyum, b~l"" Bu rakuml.lU'h QSki yn2d'i • denbire gilrleyen SMi ile, anIU bill"birilrlll~ ka"'i:!J:tt,.IP l'Iihacs.!It keDdiml!' gelehi111iim ~ lyet, rluvarlgrio dola."i-a.n ku- AJ ~IJI kiiJdl, jsmJni tnkclelerin ~lJyrugu gihi. 1,ru! ~l!ril1Jil1 YI!Il11mll. 'habire hare ~ 1 -..'

~II' 0 IH.I:)"U eurn L.l:i:ililll dn~i (III~I{tnhLl iJjldlk" .lEh.n.d'~lI ll-ir mU-ddfi
Jrl~i.l ,"!rIel. j;;1:'1'It.l1'I1I~"'1,;. !Glllrl If'T''Ikrlill{,,. !1!lZ d pi'J"'Htll~1 11111,<,glll'licr' ,I,. '{lI'I(lLJ,rnll7 1Jt:y1l
VI!U

'hl p'eh'lh'BII
'leu,,'
,,_1'11111.1 11.(1 III:l

h",to nllgn ,.du
('I

liar'

'Y r

Ii: So! ao~lllnll

n.

7I111'i.· t m ha,4ZoII 1''" r1irm :1'1 11\1 Yl.l,')lfmn.!f" I (lit e. .. nh:rf~1 dea ... mu,lffl'l ~ nt,II" 9"''':;11:"1 C1IIJ:::,(l~,~~,

'fYl/l"""'"

'"1m 31m" II I tlrdu, S{IIftaJilf u 111'1 Ilruyo rd
kabrnm

Hh

1;."

1,fflt!'Jl'HlI~

,1(: tl:kikMI:[·
II'd.nnH, f~ vjt!u.
.'Ie',~

'i'funrJ"gli "'Ii IJ bu.' "m lin: 'rn::(1 nil Hili WIt!.

t1'b1 davB.Dl\,or ... r!lI"~1 tll'1II1' 'l!ml. ldli1d~1 Se.JlmJ 1:1 e rn.1!.hIl7 II: ue+ 11'1' r;I"
IIi Il)"U.llIl' 1111. kll'l'1l

111"1" II't"'Ufn

"

r,l.

Ir[jyu~'ordIJ

h;m

>;:'1"'1"8.:'11

'lrmek

~l dl Ii'::l
IJ

"'!'I'i

11r-!If Ilfifl!otrl"'l1l&:l dl' ~i1f1zjm t-dUrH· fII ,.''''''!l1 ,,{ 1I '',lriJ'tll!m. JJ: IJ. IlIloMI'" !'"t11 ~....
[,!llf'Io:'~

H'iC'P'f"

,.n...

KlIr1c'1~fi Sl!lim SIOrtl. 1I:11o:1:J nkt1. V~ ta1IJJ KU~". Sc'llfloi:lu nil iii 11m k blr 'II: Ill~ bllI\Df! !i'(' I 1)1 thl1f~nIlUIIIl,.ttl~ IHlli (If 11 I'"e'll'jrip Inri bqill !!'?,TI' Y"

11':'1 !rll, i.l It IiiI f'h m t"t htl hllctJf.n t

Iii"J'.

b",,"~ C"' hl"(]:1 .....i DO i Eielhl' I r:r.ti.lj~mll,!ly~." ~th::um Ih.erll'tl!' hiJI:UI!l jl:lH!tl"J'1 or r .... et Ii;.'" m

111m t.lr

mudni

I.

11.. bUlllar

f1"tlrm

Ie 11;111' hft

'kaP!!I rill ,

iIIO:!)tr,l(
j-'t:lHjlCl Ii"

mfidi:i,l"ijniill '
SnOllk
(;GI'l iJi_ril
,mtfr;u",

HU(Bs'
<1

<"',.tJU. VI!! €I l':r.map ""ric r.on'SIJ..Z bill' II 'lI'",t !r;tnd ~oft I;tllllDlln blr kedi ~vlkli~1 H"I
,.,et'dl''['I II'rrn!i'1p"
~I'!

GIU> ,rln,. ltl!PI"", fir. ,.du

!'"

cah

! tr.l1lim]
Idl'ptt.J;
"f

J:

Ir:n.lktl
III!11

RI ! 101 ~~I1D'1f

rdJ1~UILIl.;) bll'

Illm !,:ol'rHi. B6~'lc ttL!' ~J!! IIlJ.::Idmse
DTl.lldlitJ ~1i:11'1~rk el'l bIlY'" t [1:1 h ... doe kB.lmlljh 61 a.n h1r: D'Jr se. o;!r).''Ilmuldl.~"r!\ ~Md.tlI MI'

kil!!1i"tam'l

o'P~o!II

birka.lem u.zatb. m. oniJlIdekj cam YU'l"tllr]agm N'e ibilljim ell Ii ,nu"ch bu a- i.izerin getirdi. Yu.I."iU'kl.fI' Ci darrun.!. .. Toprnktal1 liii ('1- '1!imL HiT daha e~-i di. Bir kJlnlrm~ hir iskeletin kollarl d,:\.hll (e!,'it'ldi Sanr!!. birden. ile, anne..l'linlin ra.bmindeo he- gozlerjnl k~ld~np !mila Dak-, n~ diin)'aya. dil.!;!l!nbiro Il'OCU til gun pM"III.B.kLal"1 bu adablle, - 'Colc umn bir yo!dAU ge .. yar!.". mnl koUl!mud!l!l ve p.o.rmaJ:l:la liyorsul'l yabD.!rIcl derlq ~ 'GLtn' ~Umlm olla doiru'~ I'lD.Cian muhalldcH. 'ki dabs l'd!TCe ihlln'alurlia li!alm1', dew dil.. DwdIL Egil.erekricUidJU. ka.lmm,~ lil11et y.!'Itrun,dleUCMllij. l:!:Jta· nil. qfu"~er:inill ~i!!i a.hb. Uza:tbg. kalemle kaguil Idl" kaletmi~;n~ ... EUeri.Jrl onUlIll1 baglaYlp,sou.-. titriyerek B]d1m. r.smimi yu Bin:z ferabla:r git.i C'i]d1!lm. ra Ta.nnya duD. ~er g.ibi bir dim, 'Inrakbm 6DiiiIl@~ Bln1c~ Bu ozIer betn dongrus'l.l.bil:sesle.Hintc.;e blr !jeyler ~Yle., mamila beraber krI,jDdl, onllllll .fij_f;t b'r nayre'l: ve me,.lI..h ,se\i Iii. dB dogrnl ..Rk. !'Jiiyle y rin~ ketmedi, hattf.l 'hUii.'ki!;. I\sla-: B gi'rdigim :rerde bard den IDpu'dmmwn bir 01 diu. run bu it'" 'k~'Gde. lmrfiii-1.c.a hafif terUyeR.lr vtl' tibi'yeJ'lek g5%le:ri.n1 ar:TI. Ralkalan, h,;e- bir hul'l11"IH'IJ mll!Vl'udiy.ptillJl knmlda.maun durnyord'li1m~ rid en ru!;ianYFL d.minl 1lZayJ.p baa seurell". Iiljl"".Il!!' lil.all(l. HA.o sLrada, c~du~ g'IIni koyu,.. mvnhiJl 10lIarl!!. i:5rtillil burnn lfiJIIIe1;tim! iI!IW'I slr'bndan a.il~ g8tinl- ,debiklerinden, iini1tlye belllZce:r mi, ~igbim-~ayvanpos1ekisi'_ G.mn bir~ liiiD 'I1ze:rillde Qtm.-an ihtif1U" - Hrml L .. HSi I;i~kll-rd!. f ltl, sa~1 ukllb b.irbirme ka. Onun ~1l!Q.rihgmbu e.snren filj ko kun(l kdasUll !j6y]e gb dbll~" se..!l"i Ue beraber, ~hrat' ediyom7. bie ba.reke. eWril" glibii dldll. beni- d h;imdelr ~e iirl biT t.l.mr. ~ l'FoII!"roml .. ) _ 811 II Halkalan; I endeD dt:plny8. tar·, tan kalklp. ba~k& bir t.a. bo .,1.rD.!!: Iimlt:nllfitl!:1'1 I:tol...:n. PllIl .. dog-ru uza)'lp In''-'I11.an k1Uar· facfa. "hop'!~ diYlI? dUiftupNnu ~II 'b IIdlnh Ar~ ~;l"'~; R'IIBY!! j. 1a ortijJlIIlUIt bunm deUkl,f'o hissett'lm! .. Kendi k-l!lItli:mil': r n 1'0,1.1111101. yi.L\O:h~_"',. Btl .tlt.l rlnllen, tu.ha.f hi!!"tabm mn~cEyvtl,ll dedlm: gidivoli.Ul ga- I bll!tJ'l 'brL.,I.~\ii:'l\dllll.lllleri 'fl:mirdlll! ., ~. i"!"' e I,. . blar, sesl,er ge l'Iyo"!'~u. !oroZ 1· Hb 8.,I ... 11 ",n se1!, b· ,_ ~.. RIl Il:r. 1111 .b .... al ""ll"llmJl' 0111. U ~allU~, 131.+.... rinit kaldJnp bir an ba.nB. bl!ll.k l.I!o:r.Imnt:, ihtiyar bil" ytlzUn J 7:.. ... B .k ... .:tI.. By ba.klt§][[1 vafi,*ti ilil', b"u. derlsini ~cldunn bu karmaIrOlilr.n BI'~'Dm "a.t.aklanndu.n fu-l.Iiyacabrl1, bn. 11: t;:izgilel'. bilt; :!li1phe: ,germayesil ,Hrlbl'lJdl gilli, isti!!ruldligi kadar bilyU .. yol! k]. buyiik: bir felaketin yen ~i:izl "!'in korkun!:,l~u. haherini \"@n!!I iliU~lerdiTl !Jimdi ta:rll etm(!!"kten loeiz buNe y:,dan s3yliyeyim ,O'!J a.nhlnuyorum'! Cia. mechul bir nJDlli]~f1 Otmana. rilz~r girmi!JI g1- g'lrt1a.ilmJ IIDkercesine bog-abi, hJ§u1:Jh -akisli, u.myan bir ~m:I delere'k. :E!'o~iimiin i~i'De ses duvuh:tlll" nayet glirel bir bir aWj1 halinde di.i!itl.i~mi.j U.g'Hi~ l1e: dll.ydum. 'Bana i1!l. !';im('iL 1(2" _, Ey ya.'bancl, ge;1 blll'aya be bd~IL::I. !iB"r1ediij ¢bi ..Cit diye 'ltiabrdll OnUmd.e diz i;ak hamrl'Q ~az;l'lrli b[[vdliJir1l!.ac; oNr d , m:ilmtlann. ~ozlerin gU:n1'U.k5111l"llan kal(k~ de J",eden r~k a an Sl:!1I"lJ!dakl Y'lldlJZ recek elJdi3etli1e-. IIll1nmrlFi veT' lann. ta1iihine a~fDiJ yolll sa- ver k:umelc 12"1'1 s.n~li: '!:for dl'l.!il DOl. t!f"·stereyim!... l.a.hlTlm sill rek. heyeeandan ee,;cap vermeden, irademi adeta ornd:']. YI'lulu:; ka.hvere. 1ru1~:\'1una~avakit kalmadan, Ce.kml§1 g'ibi oldumL. liIaU.!l 1ri1cudtimun bt1tlin HZt1\' l!'1mimi ya2dlg,m. l-liild1. lanna arbk hilcim oirna.l! iskele'l: p:u-maklannm 9r'~ klu'irettni dahl giisttln!metJit!!1t. silida e'friri.p <;cvil"dlikl:en SOIlayaklaTlm kerld~ J:l:e.ndl.ne ha.· ra yamlDda. duran biiyuk li)il"" r~T.t;etetIerek. ibtiyaT1n btlllJt'II kltabm 5i1j.1alan i"ine blT:.ll.kdugu k5~eyC' itogru 'till' atllm tl. Tine egildl. BR!}ka 'bir k<i.. . !1ri1ri..idUrn. Durdum. Na:m.lUl g..t attp, btr ~~y]er yazdi, hiE
jU

pu nrlMl i!l1!ll]duraD kerkutI .. tablolaruJI ecll"rdrunda. blr kU(jiiik )"I];an c:.es.ametindelr.l kerlenkelll!'lenn, tam. bir serbcsti h;;inda dola.malM1na !bile mtisa.ade, ,£)JIlIDlDU§I!... K1U"&nilk.,. Hq)"et verld ifleSimIB ... Aknp \lie kl!:rten· kele hayallen.,., P,en,,"-ephi inS!&D.l e:c.sesindelJl IS3DLIl milt.eaffin 1biJ" 'J"'lltu\i!el,. 'Ve whl,YIlt., ~ ze,miltli1ze.Tifl8' bir !li:oyun paste ··s.i I!.~, onil:Dill .,.gd~ kurup II'I~UJj. 'be }1'UUnlII sak8.bml. kundakta bir' ~(JCuk gibi Jrocagmd.a m~~,ra.n, }1Jln beliDe lit:&dv ~ plu. ""OZLl!n patlak, sm;:liin daihmk. g ']aesi ,6nI.lnQOlk.i JIll "aTI ag.n c.amlu:ttl8. vurmu~. 'korkun~ lie milthl~ b.ir ~hti-

20 .......

It"

I
5

IJlll 11'11' .dtl! L ""jl'lllt- 1'IIl1: 8 r. dUen ill£r i'>i1"!{I: i)k1I~,fW!'U'IlUlr rlrrll m'mlilrl <l~(Hl'li n' ,."..,... -.hl lIi'l"I'I'l';'I1f!ltJ m"~'1'Mii" 1.I1'lt'~ okl'
fill!.::
urtllllll
fll"jllI

. n Wuoili! 'lk !Odlyor, hI .. tar rtRit 1\ ~a.fl"1',Htl Du ~a.:" ]1I'k mlldat'a.'l PlT"!"1!l1d!:ll 1l1J111)'1 kilt"lllr gof~r:lgluDIl ~. -:oIl!: i'diYfI]'", fJ.JblijI Iy-.a'l"fliii.
Sli [""/loa d ii!er ~i!tJ er e.1j]s !l.rkil. a.l"'k~ ~';,. yP.nlll ~l'l!l.' \'I! gallpl r tuhllmlUJ1Mdl. BOy rl"~e orl:tlde. SkI ~l. garP.t! b1 Pill lJ1uYo!lrdu. Da:klk J T Illlt ..

Bu

~ilml'

n!'li"",

1I'OfI"11

allr""'!,ltDcllk m vdB - Y~II. I!brnet
Mt'rll'i

I

In eW:
II I

rim

'I#'(I'

Hlt Uii "ENt 8ABi111 ~ ugh II: rnO" IRrlh'llll'll go:l!t""'d'i"~ o'.IlA.r.:.a 'jll'.!~a. tB 'e'1l'!lt"=t1!" ranlZ. i!_.lt

ho~taylJ 1M., f>ll!1lr.1w. ff'rl'ir.

1;'nI"',,

"I'

- Ya!1!I kUrD,. M'l"hmp.t! Remell k&ydl!'d4!llm kI !;.of\1.!)~1u:nu.n bl.l lli; mukA-

soruo -

nn"?I'l~

led'lll h Ide oS 11m raldbln
tUrlO
~bnlllll)'

rdu

VI!!

biT' bu

llemrllnt' i!n ~ok blrz'l.: tnIncled Spllm 1:t1m' !Jhl. CIlnltl}

h~1 t'Ili"m dl"dlkooul~
n:tn ""'I'IYDr.c1~

mey~ ed~Llm

Km~il.1lJ: Jdl.fiU II., bir

'k&ml!!lo

IJ;Pt

~d.ip

duran

pll.'I"ma.klll.lil-

CI

·.. a

!run

1m,~~UDdl!'lnn~1

DC

~u UQ

t.'lyt

da Uave

l

r"l~l~dl:l en futA mUu-ee b11'l d NCLlba.mdin eilt1 O!IIII1l &. K liI.dl'!c,i bir f;ide yeo, 1 Hindtt'i :'lI!U;fO.'1tuf'hl1lyol'du'l> min '!.IeJ:u:nedl d a.j'n.l ~tkilrfe ~lililld.1 I I p!hllvan k_[ kill" Y~Deml!m', (lIm 1 i~I"U 'Dd!l\~ 1l-'lI. Du1uDuyorlnnli V kU.!1 n.i len;! balde hI lit-mil) buill d ;,i S~lim b m~D"@1l1 bill"'hi' lIuyo-rdu Tn I d ldier kt:ncU' ...-uma gt'et"i, Ne Q~Unln oisT.l1'I .Il1li.e mDtI'm cti~' n M~h.medi UcUk Softaog-lulDU !!lIlIId ']1 ]r~ mrtbedi~'QJ'lM : ~['d'lj::un!l.an !lola},! hll 1l1l' k:Jil" :r'l!l:ieubly-et i'IJ 1n.1h 1bu11l1!JuY~T Aferin ~elliB Mt-hme-!ie 01.11 Bunu, Ill' )'B,I]) )'DI'IP te11i._& ~Ir Lyi !fIJ rE!'!ll~·or. c!tmetll IlW.mm. BlJinliD -fbi - 11'"G! hlDedi Ole< I.,yI :reti.!Jtirt'o[rieik )"llu Soft.. l'lih.lDU b~ .. m:J iIS ill! 1111'1' fJ<lII!1t1nfl yenmekti. Ar- TlHiI e t.l.i k iindl'.ei Se] mll ."k 111111 'I!~rrH·'ltp ;;:all makt.lD deirll.lu! \l:l.:r!l:f'~'mI"~P kar T" VI!TTI'II ti. Gibi ·zl~.. W ·lUYDrLalrdl. I'IPm;en rubrn.~a" 'We- me h r FMtat Osm . .n b ml~l"tb n 1:: k~IJIles..Llp bu I:f'n~ !' in tIC) bi .ne «'\'n II v i ·cl"du. bUIY!IJl'd~a Bill'! '1'1Ii!men bu !d.i.~i.ikfl'I!hliVii!l naBI] oluytlr JI1 bu dpfK1! b!,. mulu.v ml"t I!!lr
Cllll nl11rdrul

It:lldlL'I" I!1kb~DD

en

Iyl

k~di.sJ

il :k

ki kUl;ilk

~'r~llm~

i]'J. bu Ma!illi

n

J'l!'hllvanl
BUDU

YHi!!celrti

IrQI!l.yhk]I\ yapabne"'~ ~ I1t (I.. kRIl' di Cilnllril 'kill::"O'k 41t?:iDtct ~h1lva!l. 11" d .. ~IM 'lInilm llkl~h e-'mI!f!; i 'Mp'hm "I
;;I.II~:t

Ni!.lbllet Ita <'lilunun mas I Irll.l"'!il .eGa "Il
'"il:;j

om'lrt U Yr-I

)"8\'

0 I~l.

dll

'bllaun

s",~1::i

IIj tl.nl

"'".Iknu~t~ am!!,

p"""

hi'

o,so
1:1• .1·1.115

I I

I'IDru'

. ki Riltln

rr

II f!

Ir .."
1IJltllli

rn

ku"s'
l 2"5 ~ I .:

Cu.tn.bUMY~ I

:I ~n
J I tjfl

Jt4.tnt

1:3' j'

6-103

soo

OII)1.3r8 1.12.SO $'lo,MIO Esham
~'I'

J'kl. ~ kulplll 1:l1'i J I!N 41 II Hl":!. El.gui 13"!; ~25 .f:2J.J .j210 42:20 Il!.m1l l~ 11 1(1 .11 ~ 4~ 3{1

.31
I'lok F....
NJi~fi

r

JilII

1'.a.hvllllt 1:111,,111 n

"AB
;n

:;0.00 " <4000 4 00 4

l'J.. I 1IYQ .... Tl~ ..

KIJ

..

.u.qo
..,;j
I""~-

4300

~81'

,Roc.,

~

Ei2i'
~.')

:lIf.. bik.J Y"rli

6."'!l fi~

6l.'I

6!2 OCL

Kill""

t"", M.
Re, ...t HlIll!lit

~
lI)

I CI!',

('I'J

Al'lviude

0 I mall

"'vi
,\~

2)

on __J

00 06(10

00

~I I.I'ii1i1 5 II.

~!lOO

ATh1:n: ~ (A ..A.) - Ko.,w.bn D!o~",t,i i:o!iol; 'iloII, .r~k •• l!3iQI;ia 11:11111'" ~ll1dllki oOrlllanJapih" biT'b;rl1;li ITlfitNkip ilri .nam ~L.tJl'. ItGII'IIN d;iMi Rln:!.l . 'l!i.ellit~l&m{~ il' . .A.r, . b.alk ,... m!l!blU ctrmll;O ...dall'" 1 '11""' I-OiId Llffi>e. 'I"iUJ'i't !IJ1U' nrf~tm.~kt~.
--

'('-nml-nm· .. ~t
RHcit. V"ah.i~ 'R<l",",~ Clllt1:b~' AIIM:IIl'&" R"'l"lIt 'FT.mit \"Ilhil

:"("'"1 ~.OO ~1Jt'I~:;jOO

39.5,00 lloo.OO
3".0.00 "5 00

1It"!lII~~

'''Il.pfi l5J;dtlorillmih

dll!

S!lA M 313.00 -'HnII iii 'AI Iu1o..
] 1)500 ]00.00

91l1'Y(!'

I'

j,m E DS':"IUl U ., ...:~, . .. .

",,1li
1j (m illtikbllli i.llo Ic. T.:i.ft b •• nh ~orullDek· ! Itt. lB."" ]~ .rlHnjy~lj dlilli'~l. l'Ilm gi m. !l!ri- HI3;!l Frj,,""; rilll! bl, .~b"p d" ..",lnl"I1LIl

:Henn H!OO

.Plr!l!11.I O~rIM il.1:!!I IIlhh..w illell: tlillaeli IJ.I]' IJ.<,hlELLr. PntBlrU

e.

URn

b'r~ I~!

E.-

....

Mkat1lo: !luI .l!lrij

YODIPI meli f {l'aI"r.,.nl.~ _ ht n. ,,~ FII!l< o.Ilt..n lrr.,]~J'''' E.n!~l.

g;

.m ,,;"kullil'l[j mNlllI1;I 'III11Jt 1m. 'fLlli. 'rmi 'II.rud:l.fu. lind" elm. 1i!'T, n.,rniJ?G'lu ~ ..

~ i.~ ~i:l ~OO ~
{(I,OO

::!2715

'~"7

n"m;.,..In ,~

gs,OO
III~!I!lI!:!'1

!'19m
~.OO

ClIlIIbllriy

'l.

An""'n,
li'e""t lhOIiit.
!;"',.1-0.. Pllt;"

-l..l ~:;: ~J t~OO ;'00

1Js.. bath,

lIIa.lI1~il:ldofl in ...... oha.llit.ii'r. Be - .irol! l T.nr-ml,,~.t.i .. 1,,,. Hldl.! mn.H [, "b!l!!!: ",,1 b001 t,gl!l hn.- .il.l",:"l:If~ "111,r-i It lrlmldli flm1 Irll.,trrmIlJ .. r :!,IITl hnl 001 1l!YIl"' .... ~ll'. ~l[iwhd ti ~o mlku •. JIItZ IIlr, ,. dl.tDJ'&J'I 'lI11f1ll11, . ",~tkkl '.. hi "'lIi~ H .. fU; wnl.'I"IlIdlL mllonl~ mtoll ViMNir '''''''''In .. ,,,,'rlil" oI!l ll'I"h ~ nil!'"....;!!!> Ir.dlii lind. i I"'m'd" nU. ilk ]",h. or. .'11I1C1li'Di .i

dilef' tuna, ",II' bHmlh !lJn Uhtl ·yitllo!!¢t:D.~fi bu[ill.ulo reBI!I'i j1:Ii.U,IlIIDr i;i.br, ~k futilllmh. bu- balllll1 .t..il ... nilon r--oiilmitlir. Eridihi.!lliQII 'I',a".

sr'"1

tass r UtI

pa7arle

i

miiZtlkl"Ji'f' ei!lillPC'...f'k

t, r

~allol>il

DUWI BllDII:Mi

112.00] lll.OO

0..,,11.0.1.

TIn.~t

AIRa

rl .. 1"·irm .. "h·l';

2li no 2:i 00 I'rifI 1'ilf1 HI" III.'if) .... ! C<I

,m

A.1 00 III

11')1'" 11 1)(1 I ~'fI OI!)

"" L Il() -"'l ¥I -I no 1100

'5"

''''!!'tll :0'1:1. Lnt II n,; . i I.. bfrlil..ll h("1'1I • lI:ilmfa ~ 'mn .. if.1Q111o ml!~ u& o;'fiMl"'l~ ~ b..hr~ I nrlDd.(1 bioroJ;'l'lll.. I Flna 11.11'11111 !:>101Lll, Ji'H.1i .!;Ilt", DJ.!Ji~n "'l~]I'I"flli.t~1l Inr k,OI'IUIIJ ~ t" .rjiitlHi H ..l mll) ... 1 m.ljIrJul .. lni il" dto rll <II..... " ~r.m.u,hh. r nl 'tlllri.. Pi.drp A.tlillr G • o II (".,. I-o@bt_,." bau ... , ID 1111' .... n.. .. IE Ilfo.Jll,,1 .:h;ir 1 im l., IJ]lllL. t ellr) ,.t"!lj'lIl1l'lI. tt'fi':JDn .... nl('foll II r n dO'""", 'III,f mt hir .iI • ~ .., 11 II Ii Inr rc11l1l. mu Io;,.bi! dul.ll.1toi"1 l' l!'Udli, ,a"h.Ji' '" _~lll:·II.lJ1 'U-lIIllarmo.l.aQ iUrJ -l

r,,~ ..tmlllot"d[r.

J

,I

~~"! ..

A1lk.a:l's. 2 (A.A.) Dim He, etl b.:J.,k3DJI~mill1l teblil f'Clnml tlr: 1IlJ.y(Ll pir Yabn &m.! ~.t,. 13nglm~lI:r. e rnubt:u ~mIDV~ "Din 66 illl!i dotum :rth dUn !rut.. v ill mi.m&llllibMla dlLll &!wam yaTIfI mill!!ls.eal'lIill.t'!? I!I!'~bm lutll, !I"~lm IUIDlIilU t9.Blar.11l.l1i1 lnee- l.hii..~P.itto Irocfn_ ... ..t"CUDl3 blr I!lml!kl,. ~1Iort"'li ilJm b.~tImb: top1UI'b t.. rl.1i" .,Ji!!l,I. 'lurk ~ .l}dl.'Lm.I.I.ode bul:ma;n hipllll),l;I1i .a.t.n.umdl!. r;('n~ll";""l rll,.!;.1 Ill! kll.~~. 1!J EyllH 1'P.~,9tliriMl'Hle:r.l 1 A' iIlIlI t<'t'ttp 'i!lHtjii 1iLl, toplt""h !;(lIE Jl'lO'Ihrll! em nldu, 'D.I.IIt& loP] &[rlrIllD bok!ll:irlullt! L:klnd okarf111!,fml. au ~1!I~;J_r.o.k01 n G. S.[ll"a:l", AnP;:lrp .. ':ldJk 1~QI HirH1I11lI"JRdar 4! ~I'IP a:.~ am a.a.t 21J,:IO '!k gpor ve fll. IfU lJyull(!uh!.'I"d Il.Il rrt Il~t;f kkll bqllJ,....,..jJ .""tWIl Q<;I1i; In,1 " I,. l:lin !i'B.P1i11 ~ 1.-. j;Jlhl!;mall.n II ,,,, nr.ltll ~u ;:HDm~bml!fdg 1I.",rlm S ::'~L Sa.'I"a)"ln 11 ,. P'~. bir " drc Lla gltrnL~tIT: mind I hir ml!'UQ m&ydiH11!L g.et\r LJ,r 11.1 "'~ml,h. lIIonril!T&I:lI "!eIlu T(:rTI 11 D1 n ve t.lIl'1blJl !Ie ErnoJo't III Tur~/1,y. N"-",I, Ruhl.

~ J'an", ,.1AI. DO MJR.n. In... Q]UmllnllD 81 mGi Yildlllu'· 1~1l IlIii:I IDDf. {)j p 11 ~..nll br. kmlilJ ,!I!III. dlJ1JmtI&I hb.I.!I mavzul!du.r. My :m.tli mUDI.!!ebtJtlyle, bl.lyllll: n' "M'AfI:r!i1a1l obnm1li~T, :l:il!lltill blb~lk ,Urill, ,jfrial ilk a.. 1. blr bRJ:'lll laabet derH6'l1 11· IUiI Buhd!!:n IlCoM'ti C:ai1titf. N~ f.a 19UI T1Lllid" ,dngb. JillIC!I!IUIOI],,· qr'blde :!I~ 'hUll! ~lh:1Im yok b:q p.l..rl N&DU.k K.enmI'!D L1s '&IlI1mn!J m]1r Kemluu I!!:l!.~ d. 1iI 111:1, ,iliiII }'UI1q zl:nd'ul!!lJJ I1n". .rli!1dI mlJIe'l:'IIlIMIl lI.dedJl, Mlmilll:ll, d!1DaYJI tuihih ino 1007 oldnibulil IIbledi. b1~ 1II.r iJl.'Emlek.ct llil lurullillll" tlr. 'Om:V~FGUe Taleb:t BI1:1[ii'D~" IlillrlllllillDdmi 1:UII'i!u!i:!de-re:1I: alh:· ~ltirjn l'lIubt~l[f (l1r'1er-lodol:g p~ ... ma~ 1Ill.nrll1idlf! p'li'Ggr-am,m ~i5re. 11.. J!f1.1!.1 1i16y~o dn&m .pbillrl:lr; Imdw b~1dn? 'JI1!.!Il1I."'Vll1i buyrullillllnJ:Jd Fm!llg; m. ~t 14 de Eminhll: Hatkevlllld!! '1lI" ~hti'll. '.- 3B .. ybll rlm'lll;l!l na, ...tl 1 mo.'l IhMp' t.&m 1Iu- Il.h!!lra 'n nm.ndn krrJj: rnlIyoOD. VII!ID till'- bl!,3IJY&D 1"1!l b'lljllt 'bIll' ~~IAk on111l nbg u b'll bfiffin alp-n. n!ltllI il. ,ibleriDl onflow Y..hJ-1! G!,!'t;l'limh &I!mJJI mlIJQ!;!u I!ofI.D kUtles'I.n'ID Lttlnk I!ttll~1 tareDlA_lI'tll. I!'l'l gOu1 PIIerleFlnl bn· T"'stlr. 1.10"" I1lco dolmu, ~l!11lllYt'fd.l, .. lIt"II'''! '1(UIIlmIU"rd'!!, H ...tlp, Ylih Il!liflgq m:a1lk bll' memle He dill, Vall. 'Vii &led i:r~ Bqkil!:11 M ilnt 1U'Ilsnrlakl :1>11 FI'l"d, Mu~'L, llU..,rLt, Di:<~lln, rAdii Vf>Tdl. Kimil'llll] len~ 'tab· Illm Hry ..ti Eiy ilL bo.yahm1. lubul 'l"I!!I 'l'.lIIluiik 6:oiwoQft~~ lh~. ~'" l{"millill kllindi.illln ('lUI'lilt. mebu!lbuii:oi !la.:l''l!il alb. • kU Dr " .. "'I mllli e n bfcntllyar. Mm,tafa. CUndih:. Dl'. F&b:i\et1::ll1 1UM:m ~IY da rj ltahnll.Q. blP, d.1hI kii.lmI6nr. 211'1 D8:zLln kllr~ ... (,Tlnl T kUTlll'D.k torn. PIVfeloTkri. miLLetvcl:illm. D"rltiU, m~"lD1IDmm !II) 'TammlJl !il1II1I:'. Hnlb-.J1d b1l:lm po tatJllIIc;m bIT rev nJ1 rnahlwtlnu.! ?{Il'hL!l.r. 1I.Iu·zn.rtlll". C::nbls. K~IJ. ILi"jd~ dj.~m .. inD }'JI.' ~ JPn ari:bll '" In(1' olhl1. .... nd. C. btk edil'li;! rmllillI, ffiebm! lIdedl I· b.&:ru' bblIllnmD~m... ToplubYli dlYOl'du.. 'I1I.Yll", ODWI nlml on llUlanSLDll'I. I,lund 31J L,.m bll ·11]( oII!lI.IUI~", I\. kl'lrnd ~·ap.a~a.JtlruJ'L ft1.*'C11I.1". olt r SI!'i"i rn lr~DlHI'd trtlkJl! ](Illmtatlr. JUiYl&1I11.n Il,yam blml,lhili. 91!"l'] ~ ka'brl I!!l .. l'Il"I' ~ al>rlti.o il. 0111..JI. mDnbab .. kI b1iD ~ ytidI, bu'1ln:ak J.i.mn.. b!r aju:dan !'i5yll!lil{l!n C kLlr. dill" • kU'mL2alllara ~1i"TlI I ::ntlli varllg-ln,l? i~ill. cll temlnat TOl'i.&ntmlD t...,h~ IUail",,.. 1",rin""'", bMliOtti. Kalld. EdibiD f'll!i'. ElIR~ b&tti yMml 1Ide- m3l'6TD! ID.nt~akJp Tal.1Jjp Bldl Vatu .Ill eral }'l'JIIl flDU.D vat.an H3Ua ~~[ndl!' bPlJ'lY~I1U'L:I dll!l'j~. ~I '11~ !lB~I:ln'i'ld(,IfIft1ol:rr-ttlk bllkfill' 1i " .. bol!lldl,." b.~k!Jdl1 pl1)r,,~or ~KlLlb ,A,lM ...,. l'I t:.I!i:("""I'"" QiSmh·h ,iii 'Mle- l'f:Ibektilll'. I~ ("illl fi rgnel' lIt-krtt~... Fll'Llr GU\I'l"fi ba!l:lbntlAki dDlIIUn~elerlnl 'lfw~ recilc rimi:!: Hl!.llmda tar1 j " dl. lI'r ttl~yaak "ir !'Ie{"~m)ranU1111 BI'!l'i.iflktl kiM" NttLo, Xerim Ii. iJ!ldl.. SliolclIP bu· rromo.lILU1lllll. &il1'1"",1 <lRlltl ,.liMn· lna.~ VI! 'yi. btl' r.1mmil~ r. 8-g 1I~11, lnin.aAn loam ~~l' Mn 3'(' ](0111 ~~"l: mi? ~'I' nusu.s1&t dol.a}'ll'iI~ lIUnu!, e, ~<klcm nn "!'I;'1~ o1':.rllg, iUnlt veka. .. il.!l. llIDludlU'il s.JDRl.lD ruOQII dH, .. hl1fum_t .~!I'J..di. tI'.kt'lp ,!trill i lIomlll B1liJ1[ll: MlIlid MI'IIIl.ll&1 I· hld Cemal Kunts.y ~ fQllye ~lc den IhUJI!l..::-, n~hl]1:t 1l11l,>(lllmLa' .. Vr.JI !!,,1l4i>i111"''' til mll!'Jm"lSk tLnnl"oir', :blllg dolo b",lu I1Ii!,ti lI',s,ru ,1Il~'" b h.~11 olrnilu. &nrw. • .in!:! Id :JtU Imi'!&n ali'ekkUp edt:!! lid r~1i: 'h1ly1lk'ii'lltu.s,~vuLn mUeJIi' "r bu try '1I'lI. 'Iul!lt'lL!!no!!",11.-.<'11· tkl rn::I }rUm~nll!l Il.dncl Clt1.'r~ yl.J"'~n iI;:;r ftwhr. Turk lye Btl rilk: Millet lIhcH- tl!ril!!I11 '!:ill I:nIlIl.HaOil I.Q1:.Mlli'l!t hiT IduJi!!t oMnlumL, mAiltl"r'" ):, rn~ ~11llM ~l'JdI.!I, bu 'hI.lb:I del~ dell! Ilaya.bm .It 'ltlm II lie lOt dU n LtAlya I::ictI<;JI ["'lpru~'CI· f1"ILL~llLn,blJ~Un bB~hl}'I!"llk "c ~ 11: Vatl'.l'r;U' '1:I.rI6t'lllll ili:!pUlliI !!lIne!! ~rkIJ.'I"lla~n~ E~!nl. )UL:lIU' 'I....1i ml'mm[c I!tmi~li. !la-llM YIlb,p P'ITII ••'lJDiin.t oi!'til'tti 'II'I~ IIclk.,ll'1.ndl. lie ~ UIItllD blr liIul'IIlm anet I\U Ttl.rk wzL:n.Ln ddr:T\!IUf1,l'I'll l,'~t :!itad~j'ltl L U,;J;11 ~II!. st!lm~nlpor~o!"el:z:b!1' ):.o11u,m II YlI.pan.li:. r)' d'd!J"d'1 hnfl{"m(.i ft'Qnull rnemll!keliml:r: !yUifillt, .iUIIIII,li ~r, t..erl,!!! hirltirill!: iQI.~. !::Q lerl!ft blr C!!v.ap l;"\!TIJl,~.ttr Ill. EyflJ1, H, tll!I th. A. fJl.u'lo. 'I'.b,. M'm"_~ Klln.lldl n'D'll ~l~F'inLn ilnm('zll~lIIc1,.n Ydim';' ~""",arIlNllr JI;a'ht1 pill A~ bl> ~Tmi~ mi? £lis..\Jrui 'b6yle bk pM:Beyi , !Bunll rllfrno:n I.pIlJlJ'QI bokl1ilr 1'1l.li:B~m: Vet .tB.dmdl. I e l~,3(1 ai'lRdclin! "oI!' Yiiksi!:lm~elni tlPlail J'UhiOlh .... "'ur .. "111'1,1",, I· aJmdlld mM!1i b,'bgl bahlif'ttlldeJI !ODrn~ ic4rl] rnAnl)'I1"hli. m(!rlLkl!l Born~u. tIn'1I I . bit eSl'r 'tI!.!jokll Ve IUIlr'rt:i1cri lt1~ IKillilimu:;.. II, E! !f!l#,U _ 0 V\llpIlJn. 14,.10 dill ~·I'l!'lI.k hy.rh k Arad n )'lila]' ~f'!;t.i: Nbuk ];:,·.....1" "rtip hl!<Y~ti'&dlln, dok'tor l'1li: LD.dlli. iilFllil::re llielen YahY. 1["" .t.s;r ,." banill. muvafak.t ..~ NlLIDlk Kemll. b,mM~ I!!d r d..e nd~1J!Ish ~Ilpbl! elmrl' lar, 'IU Jl:1u ellllOl df' dll1i' l oNIi 'II D'mirspor - B'flf':'b~}'1 kL\r,l m'" ]'iDe cR"lIlbimd"sh,jL. du w"hi ii~ll1rU: RllkKemah D4):,,'lm nlsb.u "-0 RIuLmm b- IIlire ell 8)lJ.zel 'i~I>'i ~ll' "'re 1, iC'?mA1 IflI'Il. " uetlll 11:11;1"1(:'111:1 bullJnmallLn ~1J.1l", In,.nr klnr cr. Y"'1'l 1 lm hll!yr-U Mt'l'laliplaTi I[II Fi!othi bdllilFi. kur.i~!! t<ir Om!!r Celil SIII'QIC LIIP1.IltlH rl m;jj "ma.dil'i!oll lc(ol1 ..,," n~lp .",p It" ImJU l'!.i.IInilli mebuIil.anD JW181 m!!l"(:l;e ve 1I:r~k,=.. :I'aan ve ile bH~b!ltUD .rlll~li, Ve 'Yc m ~. t bit hill ,a.tkll I.I'JII. 11,. . ------~~~--etl I ~leti ler~rli vatnn vazifBo:\,"II ,I UI"1lY1l-T', IlliIlli,., i,.rL't eo]il'r'lMu. fA-itt ItmniBi l'i02 ~tli. A,..,kbld. lla'!':a· ('~im me ZAmall1 Tin hu:o:u. \'erici !SeVin("irJi eb~· ka.II!. I:i.l1Ii. [Ior.llnd. bolllll:8.l:l ()c."r (hll,lli~U"ij t.r.kt,ktat:l !lODn, c~bi[jd.n ~]d;o kItlKak Qh~T]ll'ktI~.n\l kDnu~n blr vl!\nn "ilil"u Idi~ d .. ni bi!' vRtll.n mprllyt'lli :J!l.1!i!!.c" ibl:!tlle U,."ripdf, nil bCu 1Il1" Ve e p.rle'!"illcell !limelde=- t.ld.I' dh'-~n t~l1l'In.k bIIr.tiymlajh i~ln lIAJ.il, 1Il,,",lo.r ':FMlDda. ri:l"uet r1b,rdlic1 Ilh ~jj.ttft!il ok<lduldlll,l'l .. bfi]U]1 \'~ !eralJl.atlr:l tMlr :.va.. . li'i::f"mll'}tir, Rlllltn}'l.D 11k 1111£ ysp.Jal;.'ak ",VlIfl'iL"-1'1 bl'l~M d[l:Jlfl4t1. III d l'fl~T'. l'ijf.1H)rl ~ti.tIOC'n I::a.UI.'i hannll I~i. 'Mattm"ib"n ile 1)QIr· l'1I:('iiml.o. IfQli1u' tllrllJ : PIlm:!. YI.'P!lJJ:l, bhl' 11;-01.1' lrurolmu, MNfI':fJf.I h.Mr~m,..;, kl1J1111!la 'k!!!!Illlill k@D1l1Jm8ll1IldlUl .eiVIlIl m~11., ".,fllliil!.!' "Ii hl!l.~. :n ~t-n i !I c bun!! I'!Jt !refl!!'Ul'~ 11- til,. Fnhru Enf~m. TUd': 0* ,..,1[ '~?~ lIJ,;skl~~ melllu.tll'ri It lel· '" J.!rllll&ll'lHr lhLrll'l'Tl'Vl!liI: Lt>rf~!llllJ\flm' Miirri!. k[l~,Yt! g~'len 'Beb~~ mum; "fkbR FlrZl!dllmEk I1Ul'ti BJlmdll" .. h SU(l-lli Tallil"l.t;I"L-rtll hut" In m..tim, !ill url.. dllr tile!legl I!!tn lil1!nlllt1:il", tMvip ImTO mbde'l'frlb 'Kl:mal Cilg~IH', btiyilk .... fi. !!'~I I\t tIT' kat ~]] 5cmrn, bu.mFl Ill' olclugu,,, •• i;iF1i:r~mk o.rI'lID 't.&.ra.FID. un'~' """m"".h~nmm', dU:l"rlui\"llm oi[JIlInD.yIlMlir. Fabt mllleh· ... ,iikn.n dur~~fln~1l Til...il, birmi Gel:lcl~l'".slu bUsp ~diyorulll· &11 :ru.llfl.lI aot;!I, 'Il .. tk-n 1'1'l1 oloudn. If a ~ etml .. : e· 1').' 11It'Ohtl r, kllTtlrl, memleke! m [lrlU.dllrijjj~, rlDtn 'lmya.tlm ..Hlmlm]a:r IfIr(ill.dJl<1l"~ dj,re b",h. c-iln. IIf«l;eirtM '!'"idm . ih:l!'rlDrJe dun.rnk, I:)II bu !11n1l11 dlllnClI! 5U ,.'e ~lniUl'l( BIDDTl[ 'SAlr!lNI'M tlmmil ba'f'nm \~ ~lfDIli :110111)'· "erle;inln Ci"1\llml'rt TUrk l1:<'no;li",; 1,,11 1"p' n bn nlltulria pir1n lIIIe i "tI.. ri duyulB.D "H1II'J'I~ h'ldllll'lllll !li"~fineT'fk bOle bl" IllL1 IlI:nl1 Namllr 1{emnlin IjahRI ile Imdlll'r Ibti~ BBYA1'rATI belli-I Lldikl.... nm~ Flllouli n NIl- lanb il" brndfi yar&'h~lll1& hill .... Nlul'Ik Kemll~ lime :J'II:II~~bUir" G~lI imp" bir1i.lrte nUl' ebedill!!jtliini I- yeh, 'l'lIrk~Enln JI .iml'uDlim ~'Orn1C kadllT uunhll" IJILk .K.e-m L il .. b"nher ,iir .II;Il'lItiD p:lFILhniuk DIIJI,!I.DlDda; hudlJt1"ar'l mh etml'l Vol! deml~tI_r k1: c:i bir kelj1'l'll!!llidtr,. tma.nnUII!ID d "nit ikleri DlI!J'l<-lrlnr "'-'1 llYn IIUnD ' ..:koilra.ll:m Sura ,',e HIB'r;ik ,atJ',,, hit be i b;tmi~ti, 4'- Ntlmlk ~mM, T1.lrk !lll· bira~ Elll!"Eilh'hi1nJ m.I blt!!~IoJ'mafl!!ndirmi!llrt& ft' "YlI.l\3'\1l K CCI.:.!III, kndiilr D2!1.11dl~" ,trIU."lI'J FilII edet:!ettm.k. Ud geti~"'r. Illz; mll~Ult 1llAI, kNIt! i b~LD. ayn bir ildim, I1J K..!ltli ind~[I er; r.di~ bl. ,iM o· bill!! bLzde mebu.1I 1!&:rutt :t.m4l'Jtj nne erhkHk b.l!n.lllIJ ~] vvd.rr: Bwnlllfrlltn bITt (h.!J!1'I'dir. $i.i~ h~Y'l !1'etin ~ iBlih: n 8_a<l... iD~il".YII !;'~kilJRi~ bit lf1Jmtl~1 LU'!'lJdi. Bi.i:rllk ~lI.ir dtr'iI .i -\";,yeye ~!jk~lml'nl1,! 1111.'dllih· l zl,"gll1l 'Ill.lyOk nlll tltu , dlfe:r!, 'Nl· d "idu~ d rllilfll"kt.e idi. rnt.abl!!l:Ill'I rilli h~y..¢""l .. olilidu. [hd !'IR~'1 rl hIli' m ~~I ..in ilewlTI ~I eden, h :'I1;;~rz:olu!ll a.ra ka"1 Jrilk m1k K~mil:l''I.II !!.IIl!rluMjr ... V:llli'i.lm bulu! 11 It" kmmliln alrolllHt...,[I Yah;rn Ko!!(lI.h:~m innkAnwl .. IIlIgu!. enl;trnr. reyell, d'lI.ha dll!tru.&1l lrU.km:'f.rni! Dil;l'i1k tnllf dniJo ,ii!tici oJI.lmf'llp DlSill" 'ta.n. of'h.n , Ibt!~ mnl ~1I[IJ1]rh. Dok"to~ th8nl'1 :!ijj'krii eh!lnafi~ iiCLi bilen p.1T'di.r, OI11J:n ,!I~II1!!1(,," IIlkl'Ml'I ,LI:'I (lIe! oldug.1 h_lde !.f>lollill.gir[ji, MLin"'nDl hitirmi, ti, I' ... Illn dahl!. MI~1I: blr 'l'btlmlli~ ![Ie ka1imrn rmllll', me!jtdilr-J 1:11' !II'll iJllfe!mene ~Dlrla plIll~'OMU iii" In>dO '"lIiH u bl!'l~ I'leyettn iifDesml!J. dru-llI ol&bIDr. IWlIIII!I ,,,J",,t&o rilnh:rDr ~Di iUL. silnldh·. Ve bu !lUllls, kaJemJ· ili 'op h~,kam .E'l'ok!l!fr r~'kFlY (!llcd $flllI' kcll111"1lI1i 'knldU'lllra.l;:~ RIl,bakBnm 1161 tflmnlooliI lUttS eelkftn lalebe [Ii lnhf; ~bl 'kunllnJIII'L~lnl bUtT! ..Sw(!]'i 1rn.,.IIo:IE'uI'I!I d~r KlDi bir bir bllk",t. 6'ldlli';u hu.!do;- kiir.;iJ'iI> Rill ~ Ili <;e('lm m&'iil'~e ..tni. hi.ltllp l'I8f· !iii" Hilt yeti~tI:rm1 ti.. Hl!m Ili. JiI .. k..ti ~irl!J nr rok k,." ir hi. h :dnnnds.. hir ihtW!I' \'e miic~ei~J lm~ ,111-£"oclilllod ... k .....",'lurdu. S"lIn i:iyll! biT e'l"llt VfI ayl!! bir ~Il" t,,'h,tMuu i1m" ioiu Ulkim" ,m.: all lrI"d II 1OO~lIltJ'"'li bir • .,H uita o· tll'bor II bllh1l'ldu. rl!me\'zijJ~ n1makbn ~1m'nnllk tumll. heml!D blldi.ill" bir I.>fiIl'llr, 'bl\l Dt\l Ho;"lfi ~1lftI iQ o-lrir;dtl:i CII\'e biiHin millsl:e m.llh:yl Dll''III: ki: [)JIIgll blemlndfl Su '11'11 H:(\~ ""1'ildi, BiiJ'llk IlIIir b"y"",,, .. " kllnIJ~ 43 .1111 Em 1I11t1J1l1nil'mrub. hlr Bunoll.JI. !oJI.r.lI"A N'1'i'"mlRia. lu . ,"Dkfi ~kbd ~lmlJl1 ... BU ~'oldll bit z:,ama.I1 botl" hlime O~l1JllI~ Qorlir;i] ..ii:l~. .lu,.II:II.YII &iHtm!l!a hll.. lm ~ .. 1< .. ", Mil tIJ.fIj. '(',"~llr "Il II.rkllr~~I.ft.- ya])]I~ j!;6yretl~:r1 de tek'leba.line ~lmeml'.jlfiI'. Hamd 1111 nh SllphinL!L 00 l:rul!l Ill'l fll'llll i,ti ..'kilo hlanl,ul ; K'1n."rvll~ mek l£l.:umdlr. N[mnIlKemBl, !lit~ tab.tatH ~I!rbl'. Illlltlrn : tm'l!Il'l Tiir'k ~fu~lki i~n ht:lJ"l'I!U XE!:lI1 S,!!.Jto\U blr p!I' 1!1l,j"mn!!lnl, llel' h lime Bu hal derU:umm 'llIrdftlMn. <HIJ run b' .. :ll[if!lUn, oil.' d"'Yrlll a,i"rll1i N",..-iLl,i'.rJm 'i'l1ldl, bir :Il!1r51Yi'm 01al'B'k YRf$l!l.iDa.!IIHlI Iilll:rLUlIyml UI'b.p 01rII!J I, iIID I'lJ'I,oo IISll]1 rll!~it blltlir; if,ior tl'Ti niD oadl:l' BllndliH II m bi.iri1k 'D.tru. 1* tom bil'm'i!Jl1l',. 0, TeDI O.Hnanhlu !1Ird.t.n r];l'lQIID ei~lI~f'I~1' ~I.lune4i MU]H I di~() lJitiyord:ll. '"II ti1r1eri olru11. Lhl, 'T"l'lllnIIllJD !(I!i t~tt.;m\ ~Ltno!l:eJJ .... D3I'I almJ,lu-, Bunr.lnfl "I)UIl ht.:mlml I]'n;,'''' j. lam", C~mi~"l!H!n'liIiI. fanl lIynl 01mn.!jl, d'f.Bldiq, f!1l1"t!'lB!!\tJl!'II~ iotmd" do,iiru Ya'hJ'o. R",",l b()lki de tl!~i ll.ll,nlli PfliiFesi)r Ahmtt Htundi ffLfln. h1)J"o!'i!lInd.aJ:I [09-.1•• 101, btl ile !k:8lldllllfil 1~ ote.u m&bl!l!!l:II.M.hn& tntib.1. ..t", U L.Uilt A'i' T9.DpmIlT hir bI[lu~ma. Y3lp!I, 11.5- pdnmlUl. ile vUfj!fmn .... liU:n-ifMie g6nnl mirtir, rin tltlllDiI'IIl 'ttTlinfl,itt~inin ,e ki (Bq taTa!" 1 tide) Ili !iUitt..n fll.ll19 Bur"l1 to]:ll11l1h vermi",fu. 'Onun yU(!t:'tere bnllllil ~ M:.'Iu::IlIL IIOrPl1IlIIIIa: I"ir hoc. I old U~I11l11 ..o,.1",di mw· dn.~lhr1E n l!nk~. lIiiJ1ik ~.;r.i'l!l bif m2Yolliii'iltn.II1IM filii I ... Il1fi'Dll'I liz'!, Inl!junhl ~ blriz Ir ~dl15" ~ ~"I"jrilli b~1irl.tt ' ,ii,.il;1i fmldl,onfu, II )'lfu rm.1~1l1'1 ioclillmtl' tilir'arUiirlj~ nett Vatan ]tuld,el!lm.d!to Il'fh111· 1!I~nIri ~Il ~ eta• .Milt ...11 ki....n !.,mo.il Rlltii" oo.-iik, ", n,..,., K ,. dl! ltIa~~lnl bl r mill ~~lIt dllll,,43 I ~§P, lLJr,,. ilYID. Bolt ~ brttl11ldlo ohIi.JI ~e"'Jlnll "!l~mu lindt,. HIlllukl n·, Do I!i.nlda., Ta~e1:l~ BirligIDd.eP 'II hilTetill'll hlms.t.h, ~ 1nm'!ll Ian blr rrillllll ",;tllt.tlllir. MllioIlh.1 A.d'ne.n V'ltrol, Nemll!: 'Kemal~!I di:vlUlillll, ~. BIIIIlI ~ mlllllo'l! I~I r! 10 ~n!.ll !ItJI"l!!ll'lll8!l alr",.I0.· k~ide~i!l:L CikumqtlJi~. ten 1;t.m:J~U dQo. "bl5:rJ. 1j)ir DIUiI. 'III', ZII'!} I!in~1o bu 11Ii~l!djl, rim VotuJ Bilr..'bRT'e, Blli!h~et lCl!mill CagJ.fl1' , ~'I<.rm!" ~~J!lJ:ldia:i. x..b~1Il N !oiIl1lp Ill.ablll ~b:. IL.rllln. ~.klr~ii.II~N6filllt: iK:-!I'" I'iil~;;~l Ild ~fI't WI ~H. -*11: ~ IIml 'U"E.'h.II,tll'm.B,IIIIH'. Iru. ~tI!fIe:r:lT.le de~a. mU'in eVataD !fB,bllt smatrn do!!~ldi. E.!1UII1I u.mad.a ,Il.. h1r1 Iftt ~t'.tln. NIUI)Ollfllf&r1 MImi" • "OiJ YOkil.11.1t a!!mh r. klUIf' hllllli 11111 HnIll",,'le Il1lm ~dh f1h'l! ~gd~'D Veo ply.l'Sm o_ a 1!l),h.t1ll._ E!tm.l 1111 anl'wmda ~dti'l b!l!l'ler. manl!ll' T!lrk mJnuyetp!rverler~ hiil w iJ:l!inr Q AUum!!' o'lmaa.l. Hlr Aup;;~ lie F.IIrlfa Illhmlliili· arUlDcla l1' ra.ttl~ akl!il~rdt!n imJI, QilleUtuc bJl baH, hHltmib I'" 1:1 liar 1<1iilr UhlU Nlhb1nl anlln· ml),lIruJ:. MllteU, (alit.,) !lieU" h~!le:tm Illti. r. v.,e ikI ge.1J 1;;, kG;", ~,m", bl'<.biull MJdI .tm5,Ur" :Du. 'meollnl Arill~iI !)h:lUAU IClrl'1l ¥!tb:lln· Biiye g~ltR'k plj'lesh:n b!1' paT· ftlrmt; bat"lII. 'hlr tOn ~Ipl~esfe. 1I.d.~ t.Ll. tl "~Ih'rlll di"o il.lUIiI lIarl!'!1 (VUlrJ ~i!IIYJI tml.5l! etml', .a.lIt ~i.I
b.kmlt. ~ 1&Pt..

u geee is an • a r'd oks a~lan yaplhyor
I
,.ts.

Se~·m,il'm Hey'eU bi tabU! ne$retti

Yahya Kemal'in 65 Dei dog-um ydl .--"11
,f~~ ..

Vine se~ilm Siiyl1enti leri
1(lo!IJn1.11Io.I!.!l"" d,,,,.m)

Ub'. 1'1.111
trlIIl

!lIId m
~,

MJIl!I!)-

(100)

......

l'U'"

N'a,mlk Kemal'in hitlraSI amldi
am

_ibl

oz:.

:r,.. ,..

fkj,,"

.~,,~!lod!. '~N

,Jill

mn

l.I,..A.,

.. {" rnm ...• ,.

§,

v"

III.

en

!l,,~

Di I Mes"e'l esi

VCS!u~

mlIn~- ....

I

"".:1

______ ~~~~~~"~~~~~------=-~~~~.

ner') 1o.1IhnOllni ;a! III", .... !t.. rlnet I TlJr"(:, !fI1!:!!!''? "11111.11'1 I!IIIYlihktp 'ralU~CClil~". 0 11'I.il11I1I ilt, '~liI (r-IaY,>,iJn h~klml) lfom'l.Ij'Dnlr. &luna '1I:IIrll' dahil IIlD~liIr !i;JIrT...
UydUrffiII IIlIIn ItIl'IiU!I 11:!11'11'1 1'1 I

(Satlilk Emlik)'
1st Ilnh ul
Deftc:rdllrJljJDdlliD _:
C:Ui.I1

IIbllOrOnDI .Irlkfarl , •• RilIhk IiIt.JIIlfli du rlliLllnlulii ,.liirle II. -lhlll'ilMlr. II! unun ,1mllhllln 1lI!!r- :OO.1J'& No. dD~Ui'i'lOlIOll(llOIO"O una'~r act" 11"';0 !lInl"i.:! I,m .nll,.Bool;lj. Filklllt lI21s-u8i t'Cii'i1 1I1Jmllllni. JJ!r ,.,.dlJ lilnnl,e~ rTlrmlt'll11 i'3 ..

KlJm*k'~ LIn LI.N.

W

)

Cevd~ Tllyyar

aU

lI.f1r: Env~r.

1~I;EulI,n lI'1"tmlyl.o :memlflkel

:i2130-U!lD

md.. :za K:I!I!'t&I. ~1>1&ltepe) DQJ.vbap 1Il~t&. 487' llda, .s panel eIld :2 -.yt11 281J1!ot2 W KarlAI, llifAltepol ;BqIQJ:qI ma U

.

.1i07

~,
10,

paR&, 4rl6 ilid .. , I ifI&1'111!1 -.yi.ll! ~J1f1D. lUI

t~
!S:l13-1:lI92 Kartll,ll
j?11,,*,

ll!l!l .(..-.Jltep l

rB(l1tar-.aJfl
1I)'In

a.a;!H~
t PlLliI-tl

ma.b •

aI 1700 II!

,~ cld,,}

1M &M.

.'I!:II I,

I, iii,

g~i::n zlIrllD

!!~nii:ld

illUhMlde

Il.:rtma. olmlll~tur.

K

YI-'B~fl DE E~$IDEMIZ

l~'hd!! fl'e.;en sen~y(: 'nIlZl.rIlh n i!'.ola l!lH!J· ~l nrtmrun bnh J;.lmlinYlli V~ Y IJlJljml!lia.nda gilI'm mO ~ml'.Bu memll!'~eUerdf'k.l n:rtm nisb",t'
yU.~.de

dcvre)l!i DO· yUwe 11 hlr !5:!l.S-U~l

qyI.~ linilSD 1012 t&!:'1a.,

KlU'tll.l,

:!I21a-lD2

MJili 2813 m wI •. tlilIll.lttpeJ BatlBI'b&II Ill" ~

pllt:a.

IllIILIIi. :is (lIll1ltcpcll BaJlBr~] 4!56 .d., :!I Pln'~', lI!!iIId 2. i. II

ll1tt

IIA

ro Ull

30 glmu,tuF.

Jl'1l!~ nil !ida, :2 1I~l'!@1. Hkli 2, ~llmlm~m.

'.

~
iii

UOOI

mJOJli, :!lJ ~~i3-~l9.~ rco[nrtlll, ~Mnnl!p~) B,~ll1r1:J~ p"rt4, ~IIIJ 1II&i" 1 ptl:i:'lI!!! i!'!Ioki 11, t,. iii
U!i"l~l 1l!lOO Mll tBl.!'~II.

.II f1

'ISO!

{BlI' rnQrl 1 li'lda'lI .a~l11 l:amhrl,l,," IlIIrulan 1IIR!"lJ.. ElI:ol'I(>mr .." Til!"n't &k.m 'VNhl a2l3-1HI'\ Di"!fi]1 d" ,11 o:'''''f1t l nrrnllfl.'r: I.... ,"' nr~:; n'rrl! ..... " InIiRJI~d(l I.... il l'I\l'mi~t;T. B""fl cnulirllhil h~,," ih ~Z1'3-1I[)1!I rlPl IIrit1nlm.,tlr. I1Uf"alo.l,\dllll mil r..... if 1f111I11 ~'DIII",l~r Iln~,.·,~"lnrnun uhrn~lI'ili t",~it,{'n IiIJlnl ~.. r,1ik, 111 r~o:'~" io:in bl""'ll1 11hi'l"l~Till i n "lfn- M:l il-llEl 1 i1erl (',lrn.n h":rvn 11 filltln:n i1jl ]'Ii,lIIt.'IIIll] ".liIl'1'I 1'fI'I'lIrlno ru1.dll·, A",TTII'''' ihl'UIiU dll.hn. 'l"lnltftlllk 'I'll !.21S-UilS ''''''''1m ",tm ..k itili 1N1birlH .n.hu.,
cH",lrllft 1~1II1 rlli !"',JTllft

ti2l3-llN

K.n,rtag,

'

,.eml .,..

palla, aaYl" li'21!1 !l.t:l ~ll.. K&rtG,l, (Mall'PO) B!!I.111I.I'bi:l.J1 p.!llLa, f~1J Ilde. 1'2 pSl'lIi!'l II!IIIld ~.
9&)1'111

t ~'l&It"p!!I) Ba!lill"b.!I.fI IIQIh. :II 1R~5 adll, :u p&nel, t:llU '2, 4, I!i

mm

.,

1:210
'Tl!l

'liS

~
M

10,,0 J','I:Ol t4rla. K'adll~, (Mli.lkp~) SIl.!:luba,1 mllb. 21 pa.ttl. 4!51!l adll U PI!':!!!l ~D::I 2. t. & !I.),-''' :liM II[:! tu].ll.. tMIIl,ll!plI!l 1iHi~1 rb III::!1 mnl'l. 28 p.ti't&. ,UUI ,Ildll, HI r·rll~1 ~.l!:~ 3, (, ill iIIlIyili 2836 !oEl la.:ll1 l't&r14I, (t.~Il1ti!'p;j! I BaJl:lnrb .. ~ mM, ~8

l'II6'4:

I~ :HI
111

KIll:'tal.

~ "'iii

UmI

buIRIIU:JI'llftlll.

,.

~:n!-1U111

I. fI, 0 plLl'to. ..lill '0111, II r::L~~ol'l e~ lIa)'lih 2783 !'IU' larln m&h" 1S Kar't.ail, {MI.Hepl!l Bagl.lllrliqJ II panel ,·,tel :2 .t. :! i.rI!!1 ~a. p&l't&.
111)"111

1£1 111

5ln3-1Z{lO

KarLaJ. CM'l'II~"'l' I Blle·arlln". III\M. 28. pllna. 4M l!l !\ plln~l !'lIkl 2, t, ~ IIIIII}'! 1I 270., M2 tD.rl ill .lil:nrt.n..l. ~Mll.lttl)lO I A.ILII.)' ~c,rc ~ maIL '27 :pal't ... ~B i !I.e! fII. 'iI2 Pllui1 !l~1 1&80/21 l!~l'JlL 13M

i!16J1

M2

tarlll

UH

U'l'

~'2U""'"l!.232

J\.t:<: ~:;,I.,

!:ll3-UU

~.rlJLI; ~lrtlLtl"r'l'l A It.ay Q,!""II:mllh. :21 ,,3fta, ::1-111 .dll. 11 Ill!r;;tI;::;l l'1I~ I 1680/2 VIII 10.1Ll M2 t_la, 600 ~~ "ildkll.t'ld.. 'Jf, ,Ill I ynmc,""ullu R"lk IlrltnnLIl Itl! :satl~ !;ll u.rlL. Inl ., d .. 18t .. ~Ji (lkmlldJ ndM 2'l'/ll(!Hg dc!.n Illb ~n 1:111'rt,y h;:1J'lh
Il,i.I!:lll('h&tL

blrakd!1ll Lar. lU't'l:lCllt.!orh!i (:l:'I1C] I ml:n.t l1I_kbuzlllri "," n.U.;~I" ciiwanl ... Uc :2IliIU/ilili lBI~lhuli!' lmd!>" M.UII Em.! Iof Mth.lllrm. l!om~l)'onlll b!l~LH·nU1'D.n. U'108!i')

8;Undc.Kl

3

~Rin mlDt!I

'CUM/lRTE:sl

-

!l/12 iM9

~,::ro
tllllli:
b'rLt:r
l

!It', is .ya~l 'i,n ?rIlJUll(: pan:nJlU' lip!) ~ 1;U Hit,. 11;00 !o.'l~~k: !j:nr\c,LIU'

8,15 "Ub;lk CpU - 8,2-:1 rrotrrtl'l1t 8,:3fio MOii!:lk; 1 am mU.lk fpl) - 1).00 [bp;y1l, 1::!,28 AI\:d,'lI ''till! p-rogtJl..."TI - J::I,30 I. S. 1I)'I1oM - Cil,30~m;:lk: IRIi~ 311.1.1'1 ork~!I~rllSl' 1::1.DO Hit. rkr l:.',UI )11.1~k; $B1'I(,]II.:, 13,aO Ogle fi..ut.,.lI1 13,411 H U:ik; ~ ~ILIl'FIII I$~\'runl Ll 011 Mil" iI: I Cu.ml!ur ~'k&llL'. I . rmern muzlkl.!I.I) 14:11;1 Jot" _-'II.; ~h~£od"i!r tpU J:~,M 1<0 11I~mo. _. lolii,(JO }Lki-llP"'l pmJ:TIIml, h~';1! rapQI'1l "II III1PMl:j:. 17,00 COiluk 3Notl IB,CD M\IrJI>; Ollonl mtlZlgt Ipl1 .18,30 ~ II!UI.: !11U"li:llllt Ill!! t\l,.~lo1!TI !;J,110 M. S. &:;,"":':1 V~ ]]o.br.rh:r :;1'1,15 Ge~ll1'~l~ bug:\ln 10,.0 ,!ll:z1J~: t 1i'llru,.:n 1t!".~ler) 19.,:iO liJ.!.lk: (pL) - ':lO,n RallY(! GIIZ~ l Iee SO Oui I"rog-t"lI.rfI:,:", ~ M, 11.)' r1 \'0 hlilbet'llI!J: ~l,UO lIfUZ!k: Danll m1hlJt1 C:pB '1,30 Progrll."I'I V(! kllJlallI!j<. ~~I _ , unl!;

S.

LIIRA MUK ASiLliND"E

B,U AIK5AM

E.viNizi

$ENlIEND~RECEIK1IR,

nlT.\.N!8Im..
'l~

if

:13,00 11 ~£l<;r U,ll\ MIb:i1t= HtiJlt ~ fl\tlz.IS! (!=Ill n,':lO !l'itl];1~: Dol'l!rnttdgl ,pI) 13,430 !j(ol;'YI!

n A4.:IIJ,

H.AIl~OSU

pNlIg-rl!m -

"",!It !lllIIt _

1-1..00 MUZIk: ~I~ml~
'b!!JIlo~r KgniJitakdlm

hll,'l!Jnn bl:Ugind~n t.1llC tUflrtllll1' 14.30 ~ H tanlJl prQ;r~U" !lyoru:r. - 11, t:S MU:r.ik: et hlsal,," ~ ft loP

Lha
20 tiro ,tl.K~i,
G~~lClto,

Men'llof.
tllrll£,

r

ogro.nu 11'1[1: ~1UI
1''l1 -

dcwruru -

n,na

KOflU~

dllnY.mnI1. nJlo~'llIt. VAr '1~,1l!1 MimI'll:: ~. e~rleJ'~, l'll"lul.1J,:r '"f m;-lOlt~.l' A 1 Sit.! Hlri:' BilltBf liNI' 1 '1"1: 1. _ R.Ut jM'fI''' .... ~ • 1W~t. 1 mulla~Il'l.J:"Pl 8, %'1',11 'i!Il'l~!~ l.~,tulm 3- ft¥t !I.B.Z oIemllllll B) il.Ilkio., hl~1 p1 Lh'C! L-jrd !i!~, ~~r]{l[~ ,'e ~l.lrkUllt'[: 1 ~ 1'I:1!l1 .&~} !.!lIf N'o. ~l't~ Nfl. !l.li.DS •.D1,'. ~n..J1 ~ 111 nrale :z • &e"d.!Io1 ruhlln 3 - Uy' hffiiG1.PI:!IIL 11l~ 1lo'V fl2 00 I t _ S1!P de l"'l11ldU' m.I ogt'!I!n2e:n~ eam wm!'JM,lI; ~ 1 2B7 6i 6:1 00 2 13.812 11ft" KIJ,df-5.lLll'i !l8.I<1&nnl 6 • II< Kunl;blPllIl H~ 6;15 tl U)'4rA dal&r 1 • S~n'n Yl%ln ~ 6~ -IJI it. !lB.:J'I'3 2 .3 I: 1I11beMe!' 9 _E!nlerl:D 16,00 G~vnilll C lkul"u !l1~ '20 ~ 10 IlO' I 66:+!Z Ii p~~m ve 1tapll,fll~. :0 2'i'ot. e7 10 150 ~ 14.:~U;': I) Il"Vj7 A~111 ve pro,gn.m - 18,00 Ii 1511 fI;!J ~ 10 II )'1.1027 iii 10 rTlilrik: !jarlD "I'I! UU'ldl]i!r (pI) '!Il ~1!J 10 1511 ~ 1<1&,002 '7 IS 30 MI:l:Lk: Rll<!yo "lIJon o,~~!111 io UI IliW :t, GIl 00 1$] [lIl,l 8 • ~ "k-Olllerl - :119,00 filllKrll!!r 1;3 9~l' {~ 1 ,1:) 'Mll.J:;[J.I': HMlr ar .. mllz;IAi ]0 !Ill 10' ]04091 I' 9 :13 " 10 ",9 !!~ I') 'I - "l~,::() :r.Uidk; Oan~ arttl~IKl 10 II 970:15 10 14 lpD }Ii:'olI.upIIi: C::~lir Ii ])0 fI'1I~ UI· ~ all I HD~3 16 11.1 ~. ~I I.. !'Ilal"1 lli,4:i MIol1Lt.t~ ~ 7D~ 315 ~(i uO 1(1 Ul7.Z93 U l1'9!1 \ 1..lli"1(111~J:"1 • Nlha"'~lI.t l~"1'1l'lIltl r 'n.:ri Ii: _ BlL'mcl4lm ~ 3Inlllii!ll.l o]llIi~ ctn:!l "'. mlktt!J"1 latll yul: 'mllh m"'~ri b<!r!.-d "4! ~CII!I 1 ilflatrneml:':;'" LI! P C r gtu ~ kw:udlli>\ &aruIi klllJblrnmlldd"u,o 'fir I.Clk I.Ti . Inn!!. !J'~lPi:.I '~ALI C!d'RI'1In'iI,tll'. gft.tpt1.li!.n flm"1ll 118 yukandll .1< L ~llld~[I ,. • Swill iiOklDl!~ b!n 2 ~ ~1~zkIl1- ilim"'allll!rl'!'l Utili '1'/12/tI9 UiJ'lhIn.e nwlLIlYa:rJ CI!l.I'"6~b:a, gW!IU lrJlcll.t I~ ~t Ci!rke, 6 • ClirJilm!! :r;O_1l'1~JU! G • :E[emlm BI!II,. ~!n.lgllll'l!' ttlpl.~"1!,IIi komillyon !lnl!li'!4ro FlLpl[BI:!l.R~Ii'". L 'r:;.Lrnl 'I' _ NlCrol~rd~ lli:eJdtn ~)' ... I, 'l'li~rn 8 _ Sil~JI' !:Uz~a: _ 1'JCi.'~IM ~I.nnlllm" MItIr&ol!ll annlUI' (hf'l.l'lmdtll"~llkIl Tl&tllnhuld", Ormllin All! Mllli~nflrl.ft 611 2 ,Hi ~HIJtLk1 U-BIN mlWtJ (p]) L1I1, K~roblJk, GereIll!I, ItJ.~L;:l!iha:nell'l'l< C!!nlul'l ~iill".tm." MU~L1:l'mI11[!fU. lII::!k~'Pl!7'llJI", lJMt't~!i. 'KUI!' _ :za:30 ht.Mllbul • M"!!-drlt. bill!!. ~unJ.!J., Cffln:.:l. Dl'lU :SIlt' li~rLl.1oIi"'''III.~iI' R3F1lI ...·1)'1 lr• L ";)~'ll~fl'I·!!J •. I'IIUD ~r i1Lua~U' , .. ::m flMdIl!f1 rl.j'~!llI1 2L:lII Milbdk; , _ b~ItJI.!!IlTLrl, bt!lli gIIlL '" !l.:LIIU. mlbblt o!:'l.TBlk HIi' it!I'TTlUntl 111. 11'0 I«e>m~n)i'I:m~ li'iIl . lYil1"..ellllitlIiM. f16nsl r I [UJ~~ tllllll~I - l"~§"l"'e" I" ~l'" .. tctl::m -!e'l' ka.tr.e I'i':~n r Il1fyl !'ll:;:1IlJ.l11 t'~1l.II.il&n Du .. I)l"l ilJ.C'rI ,.I-r OlaIJ. Ta~ (1na, 1"II.1I:JIII b&lldaJI i!!d!!l'lllm ~ yaill ebrul~rm - .Amlin ukl (: " "'"I.. I!&ltl So: lIc:mllSl 22,00 1 ILnWI- Madrit bab ii.~I* r' -.lanruo. nL1d~1I. r&ytn:o. t'I~'II'a.m _ 2'2 4Ji 'H4Mrll!r :2:11,00 Mil. I!: 'It: PMI rnllzljfl (1'11 1l1,IJ(J p- gn.m 'Vor Il"l'~',ll,

Devlet Orman i$ e mesi ~ankln MwdurlUgun~en
&::,.

Jandarma Satmalma I{uloisyonu 8a~k.aDl~Ddan
stanhul

"

"

AR LIK'da
T. ,lIRAAT B ,N - A,~I If S n~ il'rami
.1

Jdllha.mm_ Cirl.II
MB

:oat

LIra Kir. ,10 00

adl!t
10

TllIlIguI

!!IClnd!l.r1D1!I IU-tI.

"

" ,

, "
,

..

C K'ILECEK

1490

YMg'1ll 'ka.z:mYl Y,aJli!:1J1 ItUretI

lias.

1M 100
lOll

Yl&!;::llt';lQIIo yU~h dor'!. kalem yangm rn.alaocm!f!!' ktPPI urt IUIl Ul~ ~!!!~[1blll Tllkl!!tml1ekJ. kl!Jomi!yODUDlnzd.i, 1~ ArUik N.{I P~itlil I;Ufll1 u.I!.l 15 i.e .Ii hi'll ahnaelLktl!".
blJ ~C:I!g1 g-Ikil

,,,,,:1.0

r

._

.. ..

T~BJnI

llir .. tl!l.kI.I)la UUJ.~ oclW'&.

lnJc:ml

~>!!

y • .lIlil Y!l.nilj:'lll ~n"'llmlil! ll~ti 1:111" ~.rteIcll)'"G. blr LiltJ:k.l.lyl'l IlI.It OIUll'l~.l!ill~~t.r.

r!.I,gc' Ih

,,_In

.'
J
~-

TUTARI

Tu.m .. mLllln !Jk lemlna.b (384.2) 11m, 1A1ruZ 1en.glD!-6~ l.letJ.nlll Ilk krnln tl (1119-9) llr.a iH~fir ll.~ 1ml~-aLll. ,Uk tmmnaq UElilOJ
,

Urw.!l.ir_

BUY

it M,/ Y RI",IfR .... 25~,OOO 10,,000, 5.. 00 0

. 011 INR

I ~6-0) !cWlI,\!ll,!k ma.Il!illD.WgI ma.kbllZU kup1r~ ko mi.:!!l'ondJl.fl'l'c:r1Ilr, ~r:-Idlle"'ln Uk ttminat ~1lIl&... nya '~ :kl!fall!t mektuplll.r1l-.!' IIlLrlnam~1l ylZ[1l dlpr Vl!~lan u..l'l .'kIt! §lLrtn.:l.ml!

;:'l.l'fJl!,I't~' ek!llllll:nt

l!1ut-lndl!."ll till' _U
(ll'II;18<1)

~!.l"'VI!1.tae. leadlIZ' ko:m:l:lJ8illdl

~

bYIIfI~m(OJJ!Jl"I,

l
rnnIr ' 111'. k~!!'

L ,( R A

~zmlr m Ds,im\ Komisyonundan
+ 9~O KIn.
len bN~U Ce~ml!! tW'~.tLk l'OIWlUJl. U+500-M +.aliO.-r 5(1 lU'umdllI. milvC"ut tI'!: kilp~Un I:!BUIm It! 271'111,01 UU~.nd~n 23/11/9IB gllIlUndi!n m~ 1.5 gtlD mU(I..

, .:I, Arphga kadu

.oJ lirallle:

hir huap

a~hrJgllZ

detle

lIl.. ik

ela!llt.rilc)'e

k<tnmuatlll'".
u,lI.t

EkIIljtm.l

9/12/1J4E1 ,"!lm" ,gfuLtl llr.!,!hr.
~~e!l1,

J:I te

n DIIoIml

~u

C,aD~kka'leValili.iinde'D
1_ 1iI1LJ'~"IlI~ _ IllWj ~UOI~Ii1kJ !folu

odm:amdm YlPllAe.aktlC. C e!; loCl t~mlnlltl 1 iO:&.M

YE LK EMli~' MARKA
MARKA

IiLl!o'limloJ.t1 Ba.pIlmJ~ :1~/12/il"9

Jdlp

tj,OUANDA

K'ORDON'E

J'IIwl! taMI:!i'dB-lllln

bili~l!Inl!lrmey~

~1Il:J",m

1n~111!ll , UllU~!!1 ..

I'll. )'1lnd.JT.~lk .!l.flltl"rlL1

".PIWlGOUI...... 'r'II! '.....

VE

fRANSI Z V'"?£~:I/!H.;nel'Je

"An

'!1m ,', •..

zll.rl!ll!l~ g1il.n1l IIlL111t :lr:l 'I.e i;'IUloElkk18lh! B!lI.y-Lfl'l1l'l:'bk MlldlJrl'LlliI IlltlUllJ.iii!! t.o.p11.I1.111.1::1I.k k~y;;m~ kacpalu z;a,rl' l!IlIuI.I.lc )'1!.ptlmd finra (30) O~ gUn m~ddl!tle I!lIaJ.Iitm.eye krnmlmugt'lI. :2 1hadJ:r.

i

li;u

I~!!I a.H ~l1t

eok.!JI.lt:m!!l

II;qtl ft IIlIter

~

It..

~J'j:dl!l

g~rtlJ ~1irn.1'..

laiD lUlU IMdIlH lJaHSJIIi

lJIl'B.

'n

ge;II:J t.&omlnAb

Su.'.l'

atoC'kll.l.er.1!::i I.b.aJilld~n 1J..t; gili1I e"lol'Vc] V&ll!llt :!IiB·I!AtDIl::!a M .. 0lI tJ..~ bln Urn ....11 ~:lI Yllpbtuu v<,~r& C l1D!mc1~ ~~r ~l ldl!"J;. 'Il'~ dHlBtlL dJ~tne iil.Ji,)r bellre~f].e\ m1l:rIJ.C.ll&L ~dudl. yctft'llk belgUl. IIl.malan wm!'. ktekl:ll&r C<I!;LI::Iemin&l l maJIb'iloZ Vein meJttoupilrll!!l )'c~ iL!1.~ yu1Iar\d1 r6akrllm 'n
gtl:!l

YUNILERi

GE:LMi$liR.

3latek1l1!oM bu glbI[tle:rI yapbklanna i1i1JroeJgele'rln:1 g&I 'l'1C1u.'1.lt IldMl b~I.p:lulni n,rllDonflIL itel'erl!ok :lih1ll11! todIiliIdI!n (taW g!mur.l] 1lm;)!!I1I liI,Z 'lie gIIln lIV'i'el Ill!! :aaa.ttc: 'J[omlsyona. ~ur~~I.l-1Bn yazI fie
l\jln

uan

otunur.

U8n-O)

Izm!l'

'Tolllll.!!' t. 11.01 :Bilge MUdllrm~ul!!i b,q wnraK
~e.!ll

'Ill.!!

t~

~l!ItBrlill

abrL-.I!lo.'!'l

W!',2tlOO Ihllll!o

Uyac.!ik1m':l

tI!I1dU' lm.ektupll!C'm'

layW ~!BImlD. !lfuli'ltlnee hlUJ.r g.fui\l nat UI ii '1l:il.da.1' rI'Iu'bw: ~

GALATA

kfiIP1J.~lLd!o. 1Inmlll)'1m Ii< vil!rmell!!r~ Jl!Il!IItada. all!.U,K gl!ci1l-meler 1u1bU!1 adJ!lmlBlli. ~, :Btl ~II II1t IIIeotli bm~ ~m(!I.I,proJI!, tiz:.d puinll.mc. ek.. 1t11trn-e ~t..rlD!l.i;]j1:~! &tanbul, l:r.m.1r Vc ~.lLld!ftJ.., ~t.FU'ldl!l~Jlk :l;Uldt.hl' LUkl.nml1e 11m

c. ,s.,
KI,7'U

K~~Ik: No,

;IiIO/~" ~/!5316. : lilot~/l5l1~ Ak!knl.Z KUII.'J yapliJ.lll

run

gltrW~bm'l'.

n62'i'7)

DilTlle-t D~nIEYr;JllU'1Tl:[l aU blulml "'&PUC1J.rIUJl M:uaJ1y,o. &dcrlnd.;:n lim.lUl.J.nllZ1l t",llilgllldm: :13/8/949

Ban

TI

SI

.Sarlver Ajansl Lo,komobilli Elektrik Tesisat. YaptlFllacak
,Iller ~aDka.llIdaD
6"lnllb'J
21 ~ !ratln

&raID'-'Dndll 23 ad.~t de>kwlII.a kwn~ta:I:i I5afl i~ befWlbag"l, Ild &A!t dokumllo lrum.!lfl:.lut 'J)lJnUk km ...o.t. sekiz Met rcnkll !e1UJJd&rl . ImlJII' 'I'll IdIpe, {lakIu; &d~t eamd&D lln:!,! laklldl liwlYIl, Ud II.dr:t ~ klllrnoi!l II:ICi':'\I'I, b'lr Mt:t ailci radYI:! ~ II.mplilikat.6I', W p:.l Ialtm l"!dJ~!1 benz;lnll "lLkmak, ~;l':d.l del duoo.\t rLlju, D.r; &d._ itU,. valJ!otl! m~~ Irokulu l1.!IbUJ:l, Ill: ~!1.NIr"I!. O[], IIodr~ tu,.,IlI.Ilt..: ~ I'II'I.ll!t&MlIX lli\lI:'IPUVMI II.ItI !!IIJ! 11!'~·1!LII.t.D, lspJ:rtol"u InAJ1dl! ~. "il'aI.A!-ID"Jin e]da eailU!.~, 1Ina~1Elfll] ,l!hJpli!rl le!bll edl"lMnI:'<l!!rI I]'Il.mJ:1U! ~n· Inlllill tab!. k~ ton-a old~ :Z3'\illD4~ glUl.bU nblt 'i'1lTn.k1!L.ll1 mWido:. ret:l.tll~ i!!!lI'blt Qld~jl\'U:ndl!Llll!i'~:13 i!lI),h JlfI.!llmun. ~ nei mlld~l!IIIill~ :;:~ o!II!I.)"111 k&lllJ.Cl LIII i!kle.m.rn ill fiillll"l!t ~1!>f1!,tl.Il~1!!I arnlArt Zg? lll:trmna 'ill hutml tar&!mdl!lJl ,p.~t<!' ill!' IIM\lll.lI k ..I"I!I.!I" \'~r1I!LL, tl71::!l!')

.lIA.r.
l!:~

\"1
kIlL}"
~!!n.&

taLbik m!lbltrUm~
yolll"tu:r.

Yi!l!YII

At

b!ttlm.. "i'e~1nI
kllI!ill~rIhUkmll

6! e.a.Q"I!ndJllOl

lolcrkn

:I'.I..-m1Lll:l ~. BlI.Il.'k.ul kUnbul
It:nul tan:rlm

1II!.!I1 ~~hmllJ'1

1I"IllI!Dl~

5u,

!H1l<!t K6rablldak B.li.kJ.rIUl)' O:unl!iJlh Ban. Im..!l .Ap, No. 011

i
W'lilr&.

1- ~ 1J:lrl. ~1lI A~ kul:I:iPl I!I~ I'Da lHI!II ,adiliT.Iillk liku, 1 iIL&\ e$ _ .... bygklDc "5

AkN;d~tU B,D.R. "3::1 '111" 1'1JS/I!IS.f1 larin, S7:!:'!O 11I.!Ill'l 2f!::! n~TUIllIIII d~vLz bordro.!!"ll _11 p] m~llul'. HUkmtl :I'(I'\t~lrl'_

loli:l'lIIIoblJ

11m

IlIlm~:
kq't!'

\Ol!a1~d:

,rm..!.lm

!:ii!'Iilal[u:1

,~tl.n1"'~.'

bcoill!!l1J 'i!le;OilS,"'~ 1iirI!.~,

9 - '~1:h:1 _lIi.Ll'Illt 6,0515,- UvW!l:'. I, = zmrn...r makiuz mukabUlnt1" mI I'cC 1~ MULl! g4;9 PC'fp.rn'lHi !rU1'IU W 17 lI"e 1!:1I4l1!r BIlIf.I!lulmiQ tJe.!lllm IlUmel.l~l!l' ~ _ RIlipl1l11 ll!ftllt u.rfl.llIi"I. ;1.11,Ac,llb1c: HI,,!!, Clu.."i'i.1lI,g1lnil ,&;0...

1st lv. A. verilen Askeri Kltaat Ilanlan
m~m.
{tI'.lSl2 U;'1I841
MU:UI"'I TlJ1o.."

1

1.:ta ...)Iul Gii

11111

ii
Dr. :Sem5~t'tin ,OGET,
lllo'

t In ~ Itopt&rullocalr dllIIII lltllaell~li'.

1!l.1Ink&m1J! HlItm

AJmIl Il.SH.J1

Kmn~i!lYdl'lu

tu.r.alln..

A~i1dll ehU! '11'0 ml1cttLn yanll .. It.llol!m ...~Me ~~rB I< p II l:l!I.rn HI12/M'9 !:fJ.nU MIll n te Hlld.tmkby 112 Nil. II .'1.1 5 I Ko. J:I I.rttlF.llIL3l YIIll'llar&l<"tlr. 1'aJlplul[1 01"111 xUn 'I'~ !<lIl!ltrl'D blr "lIl1f -e.v \~Iin~ ka.dBo:' IIULnu...nl 'III!.9lk31.rll", Lf;JdU n'il!ktupllll''llll t.tomlsHmll 'i'tf TM'IoiM ~inI H lUi

Ba§luiidih·liigii Sahnplma Komis.yonul1clan
' ..~.-j) ~I

II tn.I{tllli' , mu: -

Pa:tlf'Ldl
I!hI

'l'S.k1 pclkme!et
!lilt Illii-rllllmn'll!l

ttLb.&No i:lmma.:\Iil,
!aa.l1lkL

loa

Q~.-~ lflra mu.lt:llbfLlr:tode

Cbul
B~1 I!l! m..III 0 torba&J
Be!

U,.,.
105:13 l!.dl!ll :!ill'11k
lrullMlIII'r Eli;)
~!1(1i

fi il .."

,dll"'_" ,.d~rl

fE'I'li "t'liZUNCtii Dillldlt! ~,r: • 'len 1 Sibai'l. MGrilltUpn nell nUAD
BUlliliel Y!!1

I komIIlY""·lmUZ>!!!I.
'~:.l, Inel killtaki

I

]2000 !..:lI1clJJl I!r ~DmIlt!II"1 dlkllJ11 LOll' d!.IIUtm-i!y~ konwmu ,l'Jl'lul'rlm(,q ~d~li MOu 11M, muvakh.t temlnall ("0:5 LLrll.cbr Eksillmtl 9!JI!/El'l9 g1inu
'1', !!!llll

gtl!l !'Iall

1'1,:10 dDdlr • .EJO,[Ln[l~ ~1nUl

hllr

Bqlktq bmbQo!'l1 !llnl!O'lll. :!Jl lHH"il'l!h 10.'0. ':iI. Sflyah.t. t... rt t:Cnmll.,tur, MIIIl)'j'f1l!' !.:1ll1Ue .. l: J.1·- 2] k.u.!lu.r ..
CUm HI'51 gtlnlerl -",Qll 111111.rll m~C<::.Iul,I"ndir.

"1illi.iIII~'b(l iIUi,:lU:Illf\llldm ~l'mlllI edll!!lb'iUlt. 8s,'J I(le li.lt. bllf:1.l.mla Oe ...let Y.I!I Sd1l41Y'a 'i'""I"g'1 'l'C! HI. lmlll["1_ Dater "iii bM"1l mlUln.!l1ll1'l VI! IiunIIU'li'l ,zamlaJ"'l, I,l 1i~lIml
111 = Tfliloln
:!.D -

Ul~2 8

l:!meDta !i'lm~nto 'lm'bll

tm;1'1lll8l tcrl>lli:. 'I.or'bslIl

IUt I!lln£'lI.ktH~ .. t IDI!'ktubu
(hlll]I!)'1

J1.!i( ~mo!ntG rnukIl1;i1UIilIil.! yo.pmlltr:lfl.!iflli. l!iVIlIi~ wrl!tmu. v.. a dUedlglnl! "M'lltllk y

li!793B .del
2733.8I1d!'t

-It'1
oI1:l.D
~D[)

'lbn\«l

Be~ I{~L

kullonlhr

:no
sCI

(Tin.

Malbil~~1

I. h~kln~ rln C lilt-a kQml,yonu.m\;1Z1, mllt{J..~Il(lt11n.

gbrlllE'bll

R.d'l~lm
~tlQI:i99)

~I!I

l~l'bl"!tUr;

U:111110)

;,n~lk

01000 Idl",

LIbUk

!;i:I:mtl ~llrlik

I~O

'kilo

733

GO

!

PAZ..\R

"!llbll

'.iIi 'KJ 1u;1111lli1y
1IIIL!J'UQ.lm;(nIJrII
NDI

4
ARAlUt 1949

1i!..I""

n

Til .dnlh Tlr!fII

t:YENI "II lOTI.! -

..... ~

11I,,,AN8UIo ~ilj1l1

'5

,
a
••••••

an

Kremlin, bu kl$ Yugos/avgaga lcar st h arb at;magl dii§iiniigor
-=-11 ted.
VRIJ10gtIJD.

a

(.At,A.) -

('Unietml'ye

Pl'e!l!ll) ~

Am!1l"lknma

mllcl:a.lbale

ceilqden emin olliuiu takdlrtle
KreorqHlr!'in !:I'll !g~ 1.!::lnd~ ordu· IiUIl_(!. 1u~al!"la\":l111)'a yjjT'llm~k 11m"')] i venm~·ltte terl!dd~t: etml Yl!csg.lni. DUdlren kayos,li.la.r ve! THo lie- klllimlnf~rm BJ"IiJlndll!tl mIlCNlI!I~Y1 ya.k1nc!lI.fJ t:lk ip e·

den resml

mllk!l.1tI11l1" hu

.kf~·

.lIn» IlkbabaJ"d1Ul !SliCe !Ion!. erhllyeocel1i ni bil d1J'ID\!ktedlrler.
(Dil'lrii.ml R•• I !SO' 'j dB)

Takasl A~llma Ik
Laklrdllalrn

R. Aydlnh'ya dair
iddieneme hazlr
I n"

,Am~rika ~ askeri pakb I
-

Ttirkiye '

(

i1.J;Uk nnat ~11lC1l.!1. tfl.. Da",T1fll ooiimu:zdeki bal ta ba~lo.'[Iac.ak; Biiliilkba I ItI1'fian.o '1'6 m1lbD.Mrluin vetld.llil!l!ri_llD.btrl~r d{j~ AnJO mii.d8hiJ OIS'l'S'k durulmayn k,a'tI1I1C1.11k lse, ~ ~ oturomwnJ.& . !!IIII.LD Te!I«lloi11JIlJun !'I1I.IIIl tak:rI,. 11.11""10. 8 (Teleft:>rll.. ) R'!',at .... illi,.t .. II ..~ Ol~8.t bll t.ldil'l 10:... n u.r:erlne. p;rip ke.I.Im~~rin te- AydmhDlD. mildnb.'1.ID' d",.,.M6 t bul I!lmemi,lir, B!l.D1I1Ilhf'rin .. A,r iitl em1me~lle !.IibDe clmn'lh:rr. m~.i "'in bP:1 .......knt["t ... mlol":llA'!ut dllll, ..ekillrtiaj ....."Ii t E:l:IILinJ'lJIyiISirlll!lll Til eUogJu Gen.~ S.lubk dIL I '..nl...... ocllhr_ Bu m~:rl!.nd. 2!~ vl!:"mlilir. (DevBmI SIlL.1, Su. IJ Atilo;:um n1. VII u!'Iill M'qbnlmlJ1 olmMmdl!!D lkayd llI'Iifnk h um tin Iruna. b&k1o ,01g otmM.ltn.lu r.orn:ro hib'llIe 11m' 'i' IIl'fJr bqlJ lar '('VT.I1I'"k ADlya.I'!UI'Il'inll,
Ii .. '

B

BUlla dair h~bf"~ ,..ll!!ollsndt
Ank..n. !'I (Thlrl'onlllL) ~ BII 1111, ]);l], ~lkM !Ill' Iki gUl!trot A.;ne.rl~ iLe 6r'.:ml~t. ulrefl blf • IqmJ!l utl!dlll!oC'eAi ..~ !lattA ~1m.1 d.llrnl~, OliDUtu y~Wrufbi'. .A.bnle vakil olMlM. bu .lUl!.vL db! ,Ulli!.1Z ltulm8JnatlLt. !a::. (;."Un. I (DIIII'llml 1511. ,_ :!LI. I If.)

dldeD, .IN!.zI.

watlulIIar-m, PaHf... e

"11-' I ,~~~ ------=--===--_

I
0
-----=r::s:

y"'I'!bmMIIJ

bM

aU.

·stad Esat Mlbmut
__ ':"""' ....... __

rim

~h3.

!&'Ilru '!!.II-

h Uktl:mll!'ri ibtiq" etmedli:ln' II~lkIIyQr 1"1! 1.1 'q m mie:ketlefIiIIm d, ijrndi1n Vii enJI: bMbede blr yolsuzlulk hu]lI.nm:IIL'h.v IrJh!!llnl I!!hat ed)YllnllJ!. Ii lza.. hll.l. tabl tHe ~Jrt nHlh 'I"fI te-

"'~r•• ~

a:n.p-,.
bil,.l~
"'.~ •

n

Kara.1tUri'UD_ ..... ~ ................................. .".__'-_

Hmdist-a1ll.1 ail
..... _ ........................

_...,._

y,B.ZI5ID1

4 unci sa.ytada'
............ __

................

OkUyUiillQ.Z,
~ ~

zuiiIIi ~

..... ~

I

Tn izm kauuul t.a s a r i.s r
D. Y.
('!

Valinin

dUn

Yalovada

1 e. o!;olt i!'dJtmIl!! gih-liinUfDrdu. it :r.... 1I'mb !11m! 11:19f;l bUaMl1!"iIl!ll, adlAl ikI~ J!lIJu.nl d.a. kMI~u luLl'. !'I'flr:sml' n FlIH SlnneII !fO' aI u.bll:Jolln~ nrt4nmul ~b1 hili" l!eUmm -.I~I!II Mdetm.l,tb'. D.ah Run !lis ill£\er Mr mUff:tlIIIdlIne: (YIb: kal'ilL!~) Turml
)"0

ml blr M\,. l~lIde
nln tatm:ln •~

€:!I!I"ey,IUI MbI'b1. . iJU:

001·

Tull""ZID U..
ve,r

t'e'tk kleri
li"ofJ/ueUi'll K.of'l'im IJDPt.JiI. Itlt~,fJede hrrlkC1 IIbm.et ~t• rii""j 6elii"'Uf
V"I r "fIII 'b"lI"!!J1<' b"'lio:l.'!I! Or<!. p ..~f_ Fllh~~tt;;~ K~rlrn Gail.,. ~iillll

lludul"ooiio iz.h"l
ADb.r.·

dg'
BAlIn.

a

(TeI",roll!:IL) ~Del

~.Pmml'
lMy
~

M~

kele g'IWn.04IUlida. ulnnbulJB bulunae Demakra.t Partl millet ----=="'''''''''''''''''~==------~~~~-.......-'===--~-~I vek.I1le'l"l. n Idare kurulu lIydel1 ·1 ve part; Uen ,erul!lrinhl I,llr;I lei IIIl! yal1llm 1!3.trr. 'C, H, p, B~!l'ikt4~ 1:11l.!l'kan~ Ya pr Tilmbek lie diger baZl C. e, p'. !!ler de 1m IU;)I1Igt'f!de bu-

r t1b 1"1'f)n.D ve i1aha I: mlell':n!]J BiI~lolDllit Ol!mok:rat P~rti Betjlktlq mnnahp.lanna. be'l'e (lh"l'11m Iii 11111 dl) ~e konSTeal dUll Bl!!Jlkta!Jt4 I 'I .~

.

.'P. Be,i t , il'iesi, kOD,gresi diin y'aplldl

I

Y~:rm VI!> 'I'uri!J!I m,,'!! !i,ii.i" ru Esmer

mildurll

All

hll,lIiill blf' IloIloUD pl!!ioh., 5;J'I'!lrr~k J'~gj blHm:lllI£1u .: ~."'1I:fi11 SI. ~ SQ. 1 tin

!JOl"lIIhrull!l" mi11"he!ri.U~ri, e.:bil" "lld ••j ib'el~rl \'000 b Jill ml!~!Q.ill.... I'iI uld.ugq h• .1d" ,.V(l .K IIoI'lo!!! ih_
CD.Wflinl'i!:.I'. , 110•• ,'''),

il.,

, Amerlka'd,a
~
I

Cin Cumhur Ba,ka,n'•
I.

I.

lutll'nui!j

"'e bill vazJyet

dikkatl.

'it; sava

<;: 1I'IJ.K.a,-lck

lllndl,tmun
IbiJ-rQlarrndR

i-tlM,.

tnuk ri DdelJ!df.' Ptm· Anwrihn
.edlle"

i5~e burlur

Is tanJml

1,'(1

'l'iir k'er,c

aU wilj

Birkel'i

Cl!km ll'!tlr. I n~e b:a!jRllru. Emrullab Utll:u I .nu:n kJl'a. bLr ~1" Dutkulldan 81)1\r" kOl'lgfe !l'ly3J'~ttn doll· Da.tln Yllytii til!!' tor hiUkeroem Sornl IIl!l;iI'e'f!l!k Qtni!l M!JdUn1 A. §tlha m[ize.k1!'rdi!1" i;li!.!1lanmlljrt!T ld!I.U bll~'iH! rii.pDru IJli:u!l.· d\l kw:cl ~'o<m.ra btr (ok di!ltEi!" ell' Ilez alrql" 'l"e 'ten'kHt~ bulullm,1I1 la.rilll".

id,ul" 'ediyor
Hilng • Kong, 3 'A A.)
(A!p) : Cumhu.:rbll!Jkam

T""~
E~!l:r

LI • TI:tlng

_r-.. ....

..,....c--,-----------.

----

Yen YlI.nlndli kA1I'3SI, iki ctlu 'lie 1 [It-&Dbul .MDodf,d km .. iH b"LI "'''~ bln1J yalcm ~kl!.d;l!i~lld1 Clldutu In. dilt'i s- t6m .Mt 2O.3Il d"" bn.!lie b1.l Itilq u(:1Il1dEl B!rl~'k I.t.nbul tilportl' ~ .. StlJ'A'I 61.11N'I'I1II11I Ji.merHu!.YEl g'ltmt~lofnil:r. ),lIpllrm,tlr, (D.....ml .s Illd Ion:,f&dl!.) " CDII!'i1iunJ'" la. ':r i!lO~.. dill
~,,,,,,,,~.~~~,.-r'"~:~ziiI

AmerikaU1D elin.leki yeni
ilihlol"
Ru.s)'anm ar tlk. kozlanm I oYJ1a:m~a diivl~t edilme.sl jlSteni)'or
I
I

B R YlfRAK

Ho,c,al,lkhakkl
,oIllloI'lnlaO:1!.Udl.!l!'Il ,lIJjmt:lA !!ilr ~u]" "'iIOIllllI!iI bi~.kl' 1r;I:I~om .. ,iml •. ANY. IIFeI'l dll.r fClcultlill' 1111111~""II :l.rlLlIlllI,l.riIDl IQ~IOIII" 11111'" tildlll"~l!. l'IiilI'iJ"'''!II'' tilt 1111'1"".1 In. 11I!"IUI\!l1.. Iml Iu. IIIllIdlA, lIilll<I IIr, mulllnil 'Ili!~iirln.... 1111oDIP. 1 d. II! J1i1!1!1i 'IlIk'Ulnlfl'll'll Ibar.ttl ". DllIrino. nUN i mQ.11 CI ... ., IIlr Ott'!i.nl diAn!!I'. flll!lt bill mul'lf!lm.1 ~,,.. 'iiluiriiln i1f, mllkt pt •• bl, Ilt. 1.1 III Itilr lliIU fli'i IIMI vu1l,UY olriU~iI]'Iillrl111.1'111 dllrln 1II1I.lln dllr •• _I!i m.lfl,!i'iiilttilil'. lilrr;[fi'! OML!lIll.1lunnll'IJl ml!lI.t.pI'''''''t If.., ..!(, ttd!"l. II lulLl lil.io. Ptl'll IIbUml1.ll lIIJ:h1lJ!t1'i1 'IIH 1111. Uti'" bl, "'ii!Ill titlftmt ... , 'II121!1Imlll m.uulil, y.U'.mulll, .duIIII !:II!Uf' IUdl d'I.'tiiillll... UIIt., ftlHl .,. 'II' ,•• dllr hi! 1)1 1~3111

l

ULUN.AY

I

D Ol'l'ldi
In

..,UI

.\dl!lllJ ~l"gll di:'l''' !l..lldl~ 1...11: .41u,-ordlllYo ilridi'l tljmfo k.6loill:

6;,1 [I ::rerl.,ti

.a

dh.oiml.

oo~ ..

Dtlfl llel

11/1]1'1 ihtrl!

E~'

fll ltmll

kllu ""; 11lli

Kl'lra ',rf' 1,H'flJl1ldan 1_1.1·1011 -J1!'1l1ff]Jir.rdrrr.lrJ.

•\",ntlf.o". [...llln~·(' m. Io:I~blnd" h~r II "[I foer " " .. rrJU, L i r_ Lf'lt"'lLlH f1cl'l'.](l (llllr~'" 1.01 1111 hi I."il"r- 'II. 1 (Ill I kton,li oj I, rlnLlo "oIt r I at Imlllllml nr,,1( l>lfh!It:!!'r 1",l.;lli I;,~nm I illollrlndl'l dlHUI ."l]lIrilil .'" I nn(l ""I" rl..v,m .[nl,[I1· ct;1IIJd, 01 I ~,., I)k b.t d hi .111

~. ~,--""",- l'f'di', /JOI''', ••
l!I'

0' ;; .l'tJ~..1 !, . klz million. fJ/rl1lfll, S"l'tll~ Bpi,. Oper,a llJntUu Ifapll,dl...

Aca!itii

Ii

1.0 av m.

8~. 11Btl. -

~g'li

-

Cluffi' c£r.t Ollfll4'11orl

.ndl

iii....

!ill,," JIll."

'I.~

F.:lH. Kgr !!, lilI.'II" bi .. m..rttk iL': 1M II.la,U dldlr Ibl •• lrl!il'dl. illilm!!11 mlloi'l.pl,Mln t:!,Q1lI. 1!i!!!'1\ ~l; o:nll mllklilll 1.. I"tI tlM.lihrl d:!Il!Jr!iiii'... DII~mi1!. n. UIlm..'1 lh;;lDl1IWb 't... Il.,IJ. 'i!II~'tlr. N. YIlIIU ttll'illl'l!. Illililumn Iil.!ilJlj 'II ul J ~II' '1)' II - hUI. Btllm ~GWUUllJlmulidl ... ,'m~'I1& Ilrnllill IMfill' 11f1'IIrnr.ll 1I1l' mill'l .. liUi oj,Ulkioil '1li'lUllllml!l: P!O!fIII~P IJmi:11 d.. !!.k i,l I ritililftli , I~~d.· n!!J!:I~lfitk Iblr Ulm 1'Ill ~~ NI Ill!~lllll y ... ,m. ;ocutllli'lnl 1lI'l::IIy.lul ~. ~ ItUl'nilt mul'Plililhill!li! I~I!, 1 II'iI aLl'! !lUl tiulfJfllll" !oI rlfll. Ilul}l!.r'llh. milt mqIl'Al'iJIWI ,lImlJ IOtu!luH I!l.ldnlM.1I11 1IIII:In 01 !I.p-.nul 11&' I ',. 'I" ' _. • da)

nil".

-

-._ .. _

._..:....

-

-

-

--

-- -

-

~

..~.

,.

-.

.. I .....

~.
-

It........

-

-

-

--

-

-

-

-

j ~ • ..
I

-

-

--I

--

-

-

-- -

-

-

-

-

-

-

.

ac etrafmda soru an suallere cevaplar

GecekOlnd'u

-55 ....... r__'

II, Illilrlll-Dn II: 1]1., Flllh I B.ah.at 1~1JII" nolim .hl ••bl!<!l1 II aekild" a.sdm.,t.'!', Jo"a.Ir;st. mllt_. l;;il"" oms buil~r ft'~;",I"'rdl; 'ria I'" -"',,, hrJllt "1b'II' KI.... ar·1.I bill' dI.lMltdmi,dr. K.b.oll[lI i~D.ir' !l:OTiI,"'"IUII dll ~"hllkl(ll1c "I m~.,i[l~ I:i&!,} ol~I'IU "","I,tlllll. IOr&~. hiO 1>ir m"!'i, yokll.lr, IP•• a ,_.lin. 'Ti.rk U(tUe,ri iii. iii. IDnl'lim KiIIi'1i1i 1111111.)4111 ~nrll'l. X.henin iqilld" [I,,1 111:111,,1. ..r I, lrt"1]biln",.. """1 lI.n il"....., .. ,ml-· IiLliI'J b.IIk'lnI'l ..b. i lu • .Iin;:!;i r"H~1LII I~h .... il "til. ~J"r~u.r'I : nii;h.lllIlZo 11~ dL~ l '0 .Ylli ~lI'l .. ri t4"nrJIIii lbl"anim lhrllft lMnim '!l 11'l'lOr· IR4411 luntl, 1'1'11 menJilClI"~ l-oito Ii "llIlr ariuldi'lm ~di. (]J1IIII'1 ""f ..h, I'mlll I1U'IoI!1111d .. hIm'!! '"t';i;im, " .miD ...lmJII'I ki 1i",,1 .Ip. l,nlo:iI,1 hir n.di.:'F!)l'UIlI. Ta, .. I(lonr ..., hil:rm.~tJe- lu.• drl!.q I11oI1hrull1 ];, ... 'ltf,llt ~mll1limi ~u".orl()1. ""fL'r ........ :rillll ,i'li Y·illinl.., t, [111" IIi'll 111:111 VItIIIII, - I\r),o." 1 Nierlm ki !!' mll'lN!r~k :r...r ([d" d"I". 0", mill " ..k.k"l,on b..lI.n,t1l. t".1 tl.t.;.a cdt.ini ,Ill 11'10:~,k .. ",],m mi 1I}1dllit="1l1 IIII ...l .. T-i",_ Cuoku ~"IorrlkD k.,ndi illill Afyoll1u ..lon-

I Hac,

YAZAN:

-~

AIURAD

f

p-ou 5}11 mi,ti. lorll1fim, () ., .m·

F"tnird'Vi

bir ...... ini adr .... .ifll'il. IDcder.c.. ii', BUl1jJ tlil' Lfdis" oll.n.k Ju.~\J1 tmO'll .. 'fiea ..d~ ~..-to 1, m nJ1ill!rhT1~ .. Ib"tt~ raid u. Hll "" d" inn."',-"r1IIn. rim. PUToJ'," 3'(>](1\1f. B. [MI. ~J1:lIn- Iii n'ltillr.a: B. HilI! II'J!II nlI Kllf.llkl)IUllf·

wh .......

i.,

IhifA~lnf1nl~ i~~""hir rothl<tr .. Cil.mil S<-tifi ikio~l ~n." III "1I,,,ri .. i.. be. i b',. c..... rlll ... rlnlLlDl mlr'mlll Tabir o!ll!-odllliD Mel: dtl'''.,.IIn. k(,i brr ..mrT d - I. C,,Jd~!l 1 _ H..:: h,ri~~ Ill'll ... I.. t ~i, .. h'lIJ~Il'1 hi1i~r"lJIII. T" '~in ~D ~"'\: f)larak "'If",· !;ilT1UJ1,I.n )!I~W'I" 'Itt .." hi ...... t diiltt!&1 rio b.r II; 11'1 \... "', ;\(, kl;,..i :\f1ik ... rl'11ltclt> ,..,.~ jD; i!" bnl'l.dll Qi'frlidiin. :M,,]'- L.. I.. nm_'1c ~.rlilr_ E~"T inn-nr .. i. h'lm Tahir .. fo!MlDU!. baJrihtn foam [. l:illi1"" .. k • UlI.o,,111~ itl .. PI 111",1'. f bir ",ir' lit "lduilllllll b l'.. li.t ..di1diKi to tlrd" <]I 1;('(' hra d. bi1j ..onll;l1, T-'~hl \ayl. IIi. r..1rlo.i Il1k~fT~lme .. e ""1i'1I h.llr 1.. rl.iHllLn YU1mbulrnu, ,,!dll~UII. i. o..m '" I'1h!~(lT ki en ~ "IIP1, ""3' !:IllmllK. ~ 1'1111,. i U1d'~I .. ti1o .. .,Iii· n"''' i.o~ I.LiI1 .,,,~"' bll'Il..l~'1'I "117"""" J"i.l j tf k:v ""nJt, BTIM P"!k :l.!i.bil ",1..rllll bt.1I d .. ~r.rM"lr; r' 11"11 "]. 'Cl.lnJr];o rd!!! ell r' .. 'I., ;z_ill rfbi f ..an!TI' al"l'fIl. T"lI1IL lJ1~' I';+n .. 1II0rlil hi..ko\IM~fi " ('~r1;1 ..... i'I (ll.\Rornl ."r~ ~itilD 'huJ:i& 1J"!I~r h h hi. Md.,. I • .... rd.J', ~"'rillliLIIl mill .h!,r ta ..ir '!ley 'kll~lI.tlIJJ1 mijdijrinulill !ari"'] .. n 1,. H n-.WII. Siil._rm.n Ililllhl~·i.i!loa \r ..!"llA t ~t imza!'IU'li takM ,edenler l.eh1rliyell kadiJ:D i,tir. Mer umllD il:r..rl'j"", ']'"rin. hluhnl Ilnt.ka Tir'BrE't ~.., bi{" ·'It Fll.uh hir L.iii;lt T'"rru' Yalo"anln Cukuu kt;yiindr dl.l~lhii lur. B,; l<"glll~ biuat ItOr- YildurU l\ uh..ln B::L~'ID [m:zalCl- U\'fY klzlilll 14- YB!)lnda Emin~ iliilll. !I&llu, Lurie, il" .h ..p!;. J"1Io- OJ t.aklit edl!!re-k" ithalit raJl31: lie 10 ~,.n!JHLda V("si!Ii! yi zp.hirlp· "lilli' ..~ di'rt "Iltr~ell''' 1111..1",111 ... !Elbll!!kar1arm I'Vnkl Uu,indl' j'erek aldilrm~ktE!n RBm].{ HaUiljd. bir ... ". •,. lltlki de r~~;i rll] blr ta!"IICtan 1'ilItllnblLI :I;a \'0:: I II· el' Ollmanll adlnda gene blr ka I.",kj illl hir 'l' ... P ...."rhu~I, djg~r Uwr.1.!WU Ekonorni 1;/(! P11U! u&'!'ri.n( dl..l,mlll "[,,bilir, F'1l~t dlnln dUT1Jllmll::J' dun Blri"ci Bllikllnll~l'l~1! YO]:'l\l:lln ,UII' Gt!Zadn Yll.llllmlijill"D". ~.. 010 ... nl""'n 1:>1J 1111"'1 bLri ...,.nd,;r 'J'icilLTet p,slIriliir. :l.hr),ulJ1t11l h ..l131 I da :-i..." ta hit; i!tEl t ~1('rle.rn!!11 beillr'. I n~lI.- reldlll e(lLldit~D~ golkl" Halt",_, hi'il fW:UUlt :r< r j ~iI ~tirirJr.,:,1I n-t Bakanhtl IIh, tl~frt ;:l!'lin! Dumllnh, k()c:'I-'!.1 AHnin Ilk !Iw. ~L:"I< i !1ilhrullIi!d ...... f..t .. !Ii rel!llig;ndrn lid IIlcmu!' :lInh· Tl!'llTldac olmll UVI!:}' k~~lannl tif_t,III T""~ir I1"feridi h .. lokIDd.l" riveyetia LLJrub ... !tal t <jlm .. l !)10k Ie ioltll l!:Ii ile ilgilt g(iri1ldit· bir gpC''' 3.I'l!lmtll: [lo: :z.ehirli~'''':n.!.Ihte.mpldlr_ o;;an 'rr ~,r",rlllll1 he i gfuld!D b&.dlBe Ankara. IHI.\'ciJt· rek. o!dllnoll , &onra de :nblll!1 or ... !!\ ; ~m l~ri p:ni '''1I il~r_ tlnll dill. intiJUi.l el;ml~ bl,lunC;ul,,"m VI:' enl!jtel'll !'lIhallln yiU millJ:],t ar hi .. ;m1~hT. .fu II .1. dlmjl~ \.;oyUl'l yaklnl:ndlHI g(:l;'!n d:'i1m biro ~lo; lIlel;!nplarJIl dll. Itu ma'klatLn', pI!:rmIlerl l>af,J::J Cl"rl'YC R~mllJt1r. ~Li I.nII.l .. r il.h.r 'ldilm~"ki~. W~ ClJ- hhllili.t~llan. rnl1~·. T"Unilni II:V.l't~.. b"lm.1II komiE'l},l1Incu =3fTmLn'!n, aJ:<IrrHZ Dun i;il{lllTIlLI!Il ~1loC:llklflrn.. b" Tilt Flmtk+edil'. da rniiCf1m mili;Jalllel ~!l! ~':\pi In- Uti!II ,'C :'1:1 nl£ Ill. k{]c,;ul] oolr<n All !;isllR1mll karll ]:10'1:'11 .. , il"l1 1:... mL}'1l1i Bt'~iIYi.1!f1!l ~fL.;;hil hlJ- Dllrnl!lnlJ t:ln.k 61!lT'l'I.k clinlell' u;jbi t,,~r;;>Cu hl.r h~1J i.ri:t:' ... cI"" .. b~iI' L\lIn.IoI"~.:r. ~tnninill I~ @r- m i ~li!", A Ii agh yat3 k ': IIIBh~1Jp b'r!'l.lo:m..kt~tlr. nt[i:m 1.1.t.a.il !CIa hullinmUIIl, blllllU'I ~~ii' ~- YtI\'l'1I1ILnml bUD1Rr 11m.l12 IH ,,},..mrn; :.tr "'''I"P F.d!er hll bullldllrdm~r •. zlthlr'1 :o:orb ic;:ltdiler, ra:E!I ..n I1'l !'~iLi DIetJ",I <;!tIl. !"Iml "Uk hir trikot..aj flllilrika.:!ll
)fill

SnHa.nLl:iinll'l

bur.......

KamInI Bull n &I..iI!O'I' ICJo,lli )l.lln .I~~IIII fi nI .,111 1]!1IIf'l1k .....bu.! ih..t ..I l.Io<i .,, , 1'1, Z J (~"'Iu. En IIl!1'ill:l.. nAnu Iii. . ami!. ht!k1Im.". N-mln mit. ~a<llllk lur. i.. m.io:.nll , • .NJl",''', I,..,mr ~ j .. 1,,]] n..,c "'JI.ml, "hip m"T.kih p;.. - Nn I~ k IIlIf ,"I':ll' "" r jI] I~.:11. Mmnaf. Vall"IlCI Ill.lll.;]n Sclllll ,nlBlIiI d[,l$ ... 1" 11.lf,.r .!I'I .. 'JII]UC;il ,JIU I G e~f!kondu mil ~Oi]]e!li lin [ w;;" 1!"l1:lm..... III£""" "i~~" l'it~ li h[Jiid[j I il.:li!l,1 lIl'n iJ.JUm(J OUrln!! I'I~.. .-in .. ll.,nl:'l;:rl' "._tHII~I'" d" 11~nokul. !tu ve9u;r ek9iglrai all,nel'iII !lltHel UI'1'l;U' IIt~nbul I.rd .. !i.lr m.l, ",I.d""t'. ~.I'n~,lml~ rirll Ildl, Idr .... ,... t.~ I~I "m,",,1 IIn:li .. 1,1" ~1I Ill' I I '1"1"'], r I 11'l".,.111 M, I - Ur.1I , \,1 lIiUi1-~l;nrl!r 1)1i' tUn r....1 ll1...di. K,lld'n .. r n 'I> ,,1... 11.< 11"1 i!IIlullilyu~ile.. ylll.pacak ,11)1'11 Iltlllil ~r; , JIIam ... l.rl I"nl>ih ,'h,.lIlJr~"" lI.t !l1"l .....r r] r:r· ",II 1111111'11 ",lli(lmb .. m':r. II..,I ••J'''I:I III~ .. !- P ,":"1 .1. Ijo r.Db, b banlr Iflfr"UI'!'l "II. .II nllyl IIlrllgl ulonunclli top 111<1. b;I .. I",. ~l'I'llklll' t ! I{"il'd"t "AL11i~; il.. 1,... nh,d'.In.n I" rllr!II'IIOirdl = belkl I'lln 11m ",nll. 100nI'n snlllllyl~III"''I'. ~(,C!lkObdll fn,arll m"knl ..lu', .hIlH.1 n ~.."I •• Io,[I" O~U1 "I, Ilnf' r .. 'lfl,. dOl II. }fill. I< II!d II 1I"mll II1ntllllll!ll I!lklnlerlndC'r1 ~hl!rl "" r i I .... d.u ""F& ,hal! ~1Lt.1vl- i 11'1•• If •• mllL~IIl, ,,,.Ii nl1l Ii '11"01 1)3tll h .'ld.: C trill vrrrtl .. (I!nln JI·d I!ID!(lD!!I. meDIII.I]!I k~rn If!.' ""I!i:IlJ1i,r IIll1n kull nmllk ~ {I>.I.; III:Milll II ,; .... I kim 11"1 .11 ..rl .... III blrll:lO On igllr h p InP ,. \ Ii P. II ~". !lrll;'r bll'Qndu1hIHll glh\lIn!.lf1~ IP], •• ' I..... \'IJj",u,kllll • Ill. D!'i. "f.Il"I ...ri 1.;r ~"''''fl .. 1r Ilil i """Jlr.II-i I,,,, ,,,t '" Idr Dodd •• ntJ ]'.".], ~.'I ,lil'l',ln" iii"'" 11.,,; ~1ll1f;iA ., ni!.! It.II,uhllll. ,,1.11 alllr ~ r.!I <lS1I ~'~T'dlm 8]tlllm· I'Ilti'1 1171 ~Q MII;:Jid UiB !filii'll •t ' I hi' .. ", ,,'" I n kl' I. ~r"l1 TJ.. hil,,, .. Jo.,' ..... "I,Jj;.n'n Iill".ini I 1 l.."i[l ~,II' \!)i, I j[ In "I'J "'i1M ,.. "11'1"" ""I... .. .1111 kllrorlnllt1nnl~llIr Vi!' W"llIll'l.- I !111~, "rI,' In. iFiIlUllIIWIIIJ'I .lImJl F 11 bOl,'trJ'T'Ja• "'~nu !;~II,IIFril" ..,.o. ~"T'''''''' .,11. I "~III{!tll'.I;n1l11l: 1.,~.lllImll., rll'~I~''I'''' f.IIU'IiI h. h.l" 1r"'Ir"" ,,'rI"~'1l1d .. n rl n dnn bl'r h~:;~1 Ii"'ver~k ~.I1'- 11 l i I !!Mill nifllU I!"~II, A \II,. ,t,1milfijJ. ... m" In ,.,,,,. ""q' rr .., I'll, I dI IIII rln ~, 01'''.~'',,, 11.. r.rm ..ni"" , •. PI um •• r.":r'-Clili 11n.<:.e olrlln~I'::~ IIU ... ,. ,efvllJ:l)I hilllllll~1 ~, mthU.Jrn3i']1 rln ml1.~.'lJ b~'lillmllji8rd.lr, L I Iii r~k I .h""!ldi~ II ,rlrll"lJ mnlUM .11 • ",,"II rll"~" II '''' 'lk"l'll." ,,'1'1.• 11:., ]''''r,,~h III IrtI, 11 Blllurk~y Bc~ Ft'!b.-llo:lUl mil· II.! led I:;'" , ""I"'" "'. I Ilm"t ka bID" Dllln 1~ln~I' gelll'll'ln bin 1:1(11 r;li L!i"I" .jl:nl'~II" IIIrt·"",, • < nluu Il,.r • 'I',.I",I.rrll.l, M".hu"L .... tI~ln' bt'ml)l~11 1!O~tu, Ell,.. • "'F"-I II~"~I" .... J olu[I ~1I .~~if"-I 1T11I 'I'~]:I l.. dllrLl $l!"f1o;[lU, ~llllrlll Alt~~k, Ij..,l.n, II.. i II rill " , ",,"~ Irllrl,lln~1 "IL '"'" I .... i,li .. " '.111 d .. h... "I,"m 11:.",1~dlJl iII"nttlllnln I,_ J.. .. duu!";.-. IHllaffil'l'lIIrllolr ~ " .. !lIlU" j"iI[.lmn:l ~rnhmu~ (,"lrngl!;, Refill' BCTfflrn '" ~.. hf" ,,],. "~I."i",, "Ilr."r-j I,~·.,k•• ir 'urt ..., f a~l.r .. t~l]'liulI] . P • tlilkh a~ Viii mill mallt-, mii,,,',,,- 10", ...a.. n 11:"-'.111"11, nn. m~1 rr&1 \~ m"., JIilIIi 18:11'"1 Ilrll v~ BIC:lili B gCIIJ~lu ndan 01 fl"k 1,.. 111 hl., ...JlI ,. 1".k.1 , r.i m 1·11"· , ......... IIr..rl lull n 11"... k.. llllrinlll IT1ft II], "II h;rhll ......la r.rk I ilIr"i.rJrrl tlAn.lJllrdu. ktp h~y t. J:;f!cekondu mnh ..lle- r., I,t. IJ "" ... ,hln .,;,1; ,,1m I run 11_1.11"" N...ar lin ..... 11Ir •. Huk In'''t-I "'·rl\"1' I'd 1,"],11..1". Sflljm bu h II 'Iln nnwt.o 18rumu, .•~ ,1"'''lJl 111:11<ill" hn ml lilll hit ~u' nin nu hl.WIII, 8 lIra m IlIkl)lIu!Me!rIP olcul VI! kfiTR'kol birm.1 1'1'" "I, I, 11oi,.k .1 •• .,.1-1 "1:1 y:!,." 90. 1..1. I M .. lhu.lll fdare-l, mllll:''-'"T r, l.il~,III'I' 1I1",·h.l1Il" 11'1'1- .N'~II'lIi;"I'IUIIIII D.lliJ)'G l"ulJ'11 • ItI b !hot.. " 1... "1,, ta,b" "".. " .. n- mil Plitillll.ilblr ',lkt'l yBpt I1"11 I:nk, !lllVUnu r:etif("('C'k, )llnnlo I~ , 1>n.r• II,lt"I"rl l< ill. • .m, "4,nl[lJ' old". I '- .. I. k 1 11.1 l';U.IIJtH'lIn ko.n Ib:a:!ly<lll l~il'i( nrga.ni~(' t- "I~ I I.·hi.; klldlflldl'Um iiol'cllrt:ll. "I~ v.. l."lllnf kl.~nl""ml,iir 'lin" I "".. mIY··II .. "!ltil" ",II..n 1I1'"lj • .,!)'Iuj-,i ,.. lr i III o'T"rll.lo:~. m....'" ~ klfl" nrilm', ... dll 'IJ Hahi Sok!llh'l I d~(' Ii: "'Ii! !I!l.kinl;;:orl{" tE!m l!o~ g'" 1"lk"'III,,1 ~,h"t:],'rl ... ,,,t'·!111) II .. l b I 'I _ "1' 1:l1J" 1 ,1-.1, M· - 011'1 .Il1rnllll'l bunu II!Srme:r.. ,," " "fl'l' " ,'" '''' .... i 11'0., ~"~I.J.~I !..... .r'''dnll t .. hllll: 0lD1I c('r~k d!~('r ~k~ikll1rl ll.' DiUI' tn "1,11111:,,, no- II:f~l" p; .. r'JIoi.I.IM:;1I n"I<II'I"" ll"",m'II-, Mur.', d. kJ[tlld, <JII, lerr lXI~ml1~'!l.Cllklll'", all 11!311"'n"narCIl rI .. 1 .... r,~]r ,"mil k t .. ,j II'. r: ... "I.. Ult ~ ."m" hid,rJCk'111i lil1n,mUIIII!. ~ Ill."" U'llD~ V Ulu' ult. IIIl:IiU I 21 H"'"""~I cT~r.!.kl. IL .. I.. I 1<" nllICR Ie rll. r.:Lyt ila n 1"1 ylcll er- Vl'rl'"'11 iai f!"h~II! ••• lIllik: t, 1.r -i "fli;lr Jill "~II, 10 ",uil!!. _1'1'1" mud.d"Urli I illFoI.r Il;ln p"" .... 1!I,"I",1 .'l"ar kki- 1Ii!! n I '!ln~ F mrl dUn b'~ IfI.I mil',. ~ 01 ,,, II'; n r"l,_ulIb- I;Lll I. nrl. f. nil- "ek, BPI .. diyl" ie-lip eelI'll YRTOI' .. 1"1' mo'llll.fh "Idl.ti,.,,, .. kn'IIIrI'1Ml\,,-i h, co mLlh.I' \ It I~r .. kki I!. r~[{']trinllll l'!rllh ....'J.,fll~. j T1 "IUlif I.lildl ItIiIluodu I llJiu. .;: I"''''~!'' IltA ~r k]'I'Im"~ rn"' mJ YFlp:u::tlrt!r, I iii .,,"pir "i I i.:r:. "I~i lu.1d " 1I,If-r. l".'Io.,IIii:"rJ"" .. lIOn IDILlo-.I.llnn f. '. !11'l'rIo h",I.dl ~ Nluln hlllUlrI IWliUIliH Ii., u' ~(>I I rI~du~undJlI'l t.i r bq BIJ" """,,I r 111'1' Ii",", 11111 ".'J I ...loOtil .Iml' han'ltd (!111Iflt I'L>lL l~tI]I'..tll 01 LIt. Kasilp'lIBrr Ankaraya bill" t~III1111 I,,,filur nUll ROrulllrP' JirllUOIIJr ol,llIlI;n'll"h~lr." MI]IIP t.r ..,-iJi: ut"", :.:"1 To:mlTmz, "'~I,dtlp. Iun t~ I J,; l'I'I .. n :1I~m billJol\l '" II Jlmu r II ~ 1, lui .J. h,n ~!LZ-t!t~lj 1l1L , rb-ltIIJl. 11tC',. I' tll,,,li'un !,-!,llld;.B" k.r, 111m I Inl • Inb",,, MlWrtl .. rih i!:."r .. k ,..""ur, I!:lIrrk ... t .., ],;i.lr-n II ,ri ~II"'R I",,, ni;"i",,, l"'~l". A"<I,,n .liKn il .. 7 ..r..)..k' V '.],;J-I .... hr. n:r bK "",Iulldu~" .1'1 heyet yolhyor "IL Inlll i•• ro ];;11. ml.iblillrsk ka 1131 fl r ntly. Ii'll CliDh far" 11(', nt .. !~n ba~1 Illlrntr.ll"rind i ","I,k ".I"lm 01 flkfiui III IIJI "iLtll ; miJdlJf" FiliP All: "m m"hl1' r".r.! .. n ~~"m".,rlJ B. I 1"''111' 11 pYI!r •• IInll"a 1:rlUk olm .. " Ilr,lo;lrr. f:!1lIJDb'lll PU(\hndt(!j KnSflI' <11111"'"'111'11 .. 1]1' dO!. hu [lodorlLI!linri " .. I.. k"'pn.tlhT' [I bllll.. '" m .• 1;,. n' lor; h'I'IC'r& :-'lllhill - .. hi!> I i'l1Pit j,(.I_hLY,. r kijrhr LIlli ~I It~ 11. 11-'''1. ~ Plnlel!'l i:ii:- FI \·"rilir' BlJm,,, lI>1l'nr IIl'lirR" 11'1. ti~'Il~I"I" ],,,, m h ml.ldde I II P III 1111"," ijtl'rl! i."p ~ 1'1 t,dbirlt'Ti .. - l:u Ct"rnIYl"ti. pazn II r I.; 11'1 rI b,r ~II "I"lll1nlln nn.nlml!! I I, n hrill'. leden II~Dra kuap dukhanlllrl11'1 lid u.\i Ilol.. ro ~'rl ,,~ ...~,,'., 1,:",... "Old I.., Ii, I'll .. ' "11 T ..... lr .. i ",.til.U., Jo... n 'ulilhlrl YlllklliluliP lar <)10\ i'ii v~ :!.f:J:.rt fl ~f"!" ,~,j Illnrill r" a rlL., en H" I 110.1;'. to.. , .. ,,., "'!I:liyi ,,&ltdl ~.I'1!."r' Jill]';· 2 - 1'111': ~ ri"'JlnlJI tnn~ ir. I Jt. om Irnp1ltllmB.l!il KI!UiJjI"I~rll- ",.,..1I3n 'IIlJrllftlllJn I lol"rlJnd"'iJ;;1J '1 yn~I"" ,JlZ..tcdl! 1.11 r~fnl1 hir I;l.i" '" :'.fil)r.<:\1!, d.. 1l~1 1!~"'Indfl yilri.lrlu~e M!I~'p lIIU4't"Riliill FI ~."III1II1"m~It._ Z'T'tl"(' ."I:'f<l.,,11'I hI, her 1)1;l11,1I10n_'!klmf 'liB zlllllllJ IlIn~irrli:ek DIRll ~'II ~nKfll"r:.~ 1Ii!:IJlI"r .ir... Ii<' rnf,' .. nm"" lI,in ",Irnall 11!!!f.. !:I"rI ~,ln II-Lh.l", !'"nsf dprDI"l1l~l"i kllrLUml Itl:zer!n mlH~ l!.lfll 1.nhl, n"l.It"~l d .. '(loP-" ~IIJ y.dlll"']' '1'1; \·Ilf;.I .. ....t.", II"' .... ].; 1"]0],',1".<1,,, r:IIoI., ~., ILIlI. .rl"~rI lli.tf IIl'I} rle~nc,r;1 III nerl'lrl-crl l[lbl I'\<I~. . TIMI M.din"i J.hi~"1i'·1 rrm ;j:,!m,,10 .d III II~iIil ~rll! g:orU 'l'fl'lek U:i!H~ PIl~I"'(1f1I' 1'llk,lIt 'In" l111nllrlll frio Il,tI,nl..,1 tit. !ti<l'r r; 1':)111 'ilhrn UIIUIIIII tl¥II"'~ \ .. "II~11l1 d"rl "jf..Ju lhi.nli 1"'1 \'11 fl ,-~;>i lIh~t"!,h"r('~1 liYfl.t,,1,. "t.. .. I~tanlouh ~n~!'lf'.i 1:1:1'11'1"" tin J:1i1'l1~nLl hD~ ~ 'me I "all~ III I h.;d,j, 1j','r"I4" \"'1:1 l'n:r;rr.l'l'1l" bu ~1.i1l AnkllTlts:'!. blr hl!}'l'l iIlCin li"r, .'" i>11~'.ri.1.: I "'1l~d"'111 '" i.~r 10:" .. 111:' tl'lo'lr I... ". d~]';' .;l~'::ildi.r, Hnel 01. Lr. lI"h!i'l'1a "lIpardd" l!'II'liu 1_'1.0- ,,,<:iI, G..~~ ..~·" h I~ ri ... n IIr 'n_ S()~Ollu "~llll':lr bill Irlll, 111' " • ~. ,II" 11:11'; l'Olc'I"~llkh I>lr .'J~I'I"!I II, dl!N'l;'ektlr, I,,,,. (H.nd JII, •• rt," .... n klr rnn- rnllllfd~1 ~LJ" ....ru mllh m Ie i~iFL m1ll1.kll ,r,dln"i ~tII!IIel,". ri fI:. ~mN],jj:, ,].. , ..I d,,-nr, (1Ilf~I•• · rnl~l~ ~,.'i. bill n;JII" ~iil!nf.!:W' diJ·.Undll: lUI'\' 1"II'~'i r. i:l"nt.. t d" ,_ rt dt!~ddir, lIlil';mn Ir~ n ra I~nn Mil!! • Tekel Bdcsrll hafta t~tm l'ln ... .! I. L...., 1I1"'"I.II"r R",,,l!h kim In"-; .Ii' !..J.hIlAo:o bitd;nhJi, I.. doli; • 01..1, K'Ildlllin klrltk .. l" IIlllurlllrn ,~ H1t'ln 1)11 ~ .. I],; 1k1~11I11lrlJdllTl ot<rllYII ~II 1'1\, "111 M~n.]' rl chrin u'ulll~'ml Unlere.o ~In • •• t, fl .. .-." ..1.1.., h .. fl .0" :'0'"01 lim",. l.. l.stanbu'a ~ rlln rl.-ml'lihr (;un 'U 1o&IJrf lIYhI! "1.11 if ~ ,np "".01'8 1>'111111iII111, a'!ll bill 1-0111 1~III)'D",u. 5111' Inr,lt H,I 11 Irlr I1'1 "'nd. ".,Jl .. lIl .. rl un 01 n d... lh~" h k ,[I 1i"1,,, 1ct.hlit I,U_ "rillm If:.", hrit ..IIn' TJlki t~ .. "OI'tolll LI 'arlnl b)lll i5ylNlIl Tckl!!l VI! Cihnrllk BJ.klml nr, , .. 111m. 1 ~1. "km I, n Itll n~' j.( ... r> bill'11rk in" ~.{II\f1 lifO lb." IF I'ddml'" f>'1'r.ktf, Znl .." di lUlU ~.. , .•1, -..: I L m rl nmll • "''' .. Ida ;~ th'mJlIo; mUll, Fazil Sera(e hn Bur ,', dUn ~.It I !In It.d~ ~Ih Ilk. I ,... nil .. n :1.1" I I)('i Jr" r",1' k.r ~.. III".1", 0]"11 .I~dl dll bOiIlIJ.. :''#1 'Tprnmll~ .. Ili,'1'O b .n,,, ..l ... b~,Iii 'l', r' • !Iabahl:d \"kllf)l"{'sle Ankarad(111 , n ...i II:j ... ' ~ ",I1I&rjlrl clll ,i hildir fJ 'r ",k{~ ~1l~lel'IDe""flijr' 4~ludir.i Ii,.. •• 11... ~·,I.:.rll"r)llo; r ...~1"1' i n, d~I"r I . nile kO"1 h,r :,eh.-1mh:t" ~i"lmi,tlJ' Bllkao 1<;"11 1,""1,\1]' .III, 1l~1I~1 "kllrl i);i ".] I h' 1<1 I' ... I'll,," MIlRrI nla.rllk h"r ~,nld~ :1,1]1111 ~, ":vl,, 'I'l1,. ki ,Ii g.Li ~,'CU (;,.:1."1 .. 1"" k n IX- 1111"'111 "t';Il If UR-IJ rIIl!ilPHl.lfi .. :L. bn..IiI])RUan .'n 01 T""Ilnnl'lln 'nl:''I'et dh;j:vl~ :t:'oril~l!n hi,. 3mb-datl][rl>' I P; \"II~rI ,IK.:.rrntll: Ii. .... ud,r III In.:::1 .!i~lJm 1~ld !l'Ui1l~I.nTn ~.illril· k,unI"';" .1"_I'l_loul f':.~_ 1•• il)'l1 Fl. um l1""kl""'l1!K1"1 b,;',,,,I"n ""-'>"[1-""_ Ioir holL1 ,-, """, .. mUll 3ehrjmizI! hiln1t tati];1111 htrlll I"~ rJ!"r ,V,.hi kand: rdm.amll(l ubaltl (l1!r~" KilInllnl t,1 ! l .. rl</",.""" .... n., .. 1m".. ;UHII '.·I,i!." du:z;,.I~"m('.ilL~ k... r '·~rd. IiIIlhlll Dlnl;! ~ Tl1r~{I": ~l.'l;irrrt(ik Uun~ 1;1i!1<'liginl Mo~,r(' tI" I'lll'hl <r :I r .. .teH bn IUflll.l II II ...1."" i:!<,1ir ik~n uir t.r"P".[I. b,,~k_' .. " !Ii ", d!l\l'J lml B i<;3 .:!Inll;lII~ bG)I.fllt. r:Utr Itrl fill lolll'Tl1I ~ nlfll n t.jr ki." I'l .' k Ii"" rilur h~h;'l'iltnd",,, ,,1'1'1l lEu L' ,\,;t.r. rh~( r IIHnr,nrl~ 1>:.-k m ... ht tnl. II g~UcrmlUI hrlkUI !lilloIIiS' ~Ir:nln~" '[·"JIlFilIl'-. ell Im ......l'lf ~dlild., .;Ie ~·d!Du"', hlJ_"._ll"Id" "r"fl,n\',," ml!!tLT'. paJi hI! 1':,·11.11'1" ~"r"m;' .... ", 'I'lL. ~",".il "hlnduio;lon rJl"~I:'I" mudil'.j Ii. Allinllllullf:l 1.;10;1 5i1l!h. Cuml1l.1)' Iti r 0:"" I" '.11;11 rll1n~ i1 II ,1,1ILdI hl1drn h,. hll'i1l t. I. I i b-I' .M I • aaT~iyana hakaTpl eden I,",'W. ~,~ .. '"I. rli(oll /"" !i1.1; F,,,n'I'I- .m.l.n.. drvh f;;"""l ...i m~~lOll'1ll1 Rllm rinl ]<,urulllnc;] lel"tl t b "Ildl 'III! l,~ Jo: I"l 1;I"lglIorora<=;\lnk(',)M\n' rn'lI,d,ln.I ,j""~I .. I"" "'IIE.'"r ],11 Iru liIIl.lIti .. ,.ir 'fh~km R'.~1'I1Il ~ ~~h"i -""1",,,,,1-. ,_ i"ulll'I Jr- hiU 1It'lirlm rdjyof. I~I!I ns.ar;'l'Ia hiikilm[ii !.c.adlf' ~'IIk "", ..d" ~.""I.I"Tln hll II ~I, r ~'tI tl..lrk~ .._,.fltI .. dal .. d]~.r bir Inl1m 111'1)'~k r.... , kit I~"nlm,. 10 •• l.. -i ~&(hk:L~1 .,1.11'1 B't~l!:~r m;lIl"tilli ,I, tI"ll"b ..h.-,drhr. rill!! ibarpt Ci!::!~e,'inil1 lrlldlfllsl' 'lrl~ L'- 1"", .. 1"" i,li alEr~f,-ii [J" -fin:. hi1:,"~.t "liIrn.k .C:.("I... <;'Ilh,t,-, III~ n, IJlr~nk ,. rnhlh nUI'I~Ul I!..'lr r.. tl rl do Cltll!ltTZ 11.:'11· "Inloili"'. 1'nB.b\lOm Re~kB Nom,.r. I"~I 'lI:',.k "~'m,j .. 1I1P;,li n.. ull'r hir ilIl1<11" 'bi-"'u • "f;'ilU'I1 lp i p Il!rll L1 kllla~ UM.!.ll··II,d." .. LI Ali,.. sallln~ ~ AnJt.ua I ~ardiYFlIrI A li>'oi"\"c haka.ul ptt~ "jll "" ~ II Ii;:,,, •• IOllh , IHlf'rr v<,r- m.i'.llr ]'''''lld"I!!T'' ,r Y(IIh"'i"~lIm lalit .. r.lild, norlil"ron K A 1.1 -, '-dO "'ll~I~~' , 1,' l' I·.J k' I liI&tk '...... liP; rll-madlLll Jo.:itU ,1,," gl eo t 1'" II ~I:!l !ll!zlcl" ~arf l!'t m,· it.,. "~Ti"'i • .. ~~ "rni<jJ\ JI •• '" • e" .. " • lyrTI' n.' " .... "or ·r " "" 11::1 T":o],'ll. )':rJf1"n rf.'.\ me" .:~_ If;'-'I~lif,,". ~"~"l.,~i \.'"".:0"11111'1 • no,- •. '.' " ,.11 t ....I rI 11 0- n.'I "JIm (('I ... i r'~"ud;!lr ,Jalli l'rml',l1 nIJiIJI" -. I" .... ' .:I<Iti:;m}' C rldllH! ~Idlln IJl,n" .l.ll'il[ltr igl ic;ln ~ iJ1cl A:'Jliy(' ('e2':ld,'ri" ., • .. "lUI 0". rlh.

mahallesi ve

anayiciler

er

H l!4i i.t.w"

.aclr ..... ..,I..

"1lJIla-

r

.,.. aldl

mr,

iii'

:II""

I

"'1' ~.

,.Il-

~.ail~

,J ~

".I'..

p'

I)."

'iii-

d.,.....

'''f ••

~.n

,,,,,I,ll

n.

w.

i.;in

re1dw

"'"1 I ...

j

,,'iii'

,,,k.m

"n

"V

,

r

""~'I"~."~

«ion

.,...r..

Tic.u·et

O

Ka

d..... "';"

.Im.,-

st-

merna .. "

to,,,,
VII

bllo:l. Yft..

...

h i.e In.Ln".. Ii D"n "I ". bile" t[iu.l.lI .. b tlr.

,'!.,

Vitali

oldu,;u

...nlatJlml!l-! hunu biHUn ml!'ltlr,

kelyloil billyoh

dp,

n •.1 I1Il>rl, I." ...... I<Il~1'Ii:U \ IlllI"nrl;ftn Il:yn."l., d<;1'f " ... II I!.II I "'I'I<,Ai~illl·j." 1 ,].du",I.. I").r "'mllk.dt'-I hi, "i""" ,n.~ .. Beyoglun ~idi~ yo1u ,I"h",,. I,,,,, 'n I ki "Y 1.." p"l dd. "" ~rn lI.II.' o.;JlUl .. ~ I.. ~i "ri"TI ""1);:" l'la"p I! IIJEL hkilm ettHri:'!t I r. ....... "!;1m . •..,,1 'f ,.,h!~l d" ,i~ ~"IIil:111n I,IJIn" til t rlrll!t - i m iik~rr ",~j) hir ....._ IIt b;t ecMi.'.I, ",·t .. '11 ....1'[.. "'" .1q•••••"'rr'''' 1oII,,,,,lIldl, I'Jm"lIil{'r IIIrlll!lncinkl rnl T. 1,;11.. h ... n.L" ••• m-I i!ib. e~·1.. m"'"'IL~l"ll~n v .:!I" ~ "'. !'i DI'UI "(,}Tjj5tf~:r l!ll r I'll I" I' '" I ,",,,d~JI ..t,,~Ii'!1l]i ~_'[H' ,II' 11i~ oldu~;lnllD.n lII...tbulIo1 hnLilo.,,,[I,, til lTl"-i r':H: Ir~ ndilld.ki rrn 1'1'11"" p:e. 1'~ flint lI~Fi, I~nbli. hn-rll 'l:'i'"II:II" nQlJ'mal bir el"kle lIokmall: 'UZi?f IIU ....~ iI!:(i!;I·t".irIO' !lir milCldc- tC'nb('ri nh, mahlnMilH K:dklT1M Pn t' ' ;];'I>nell':.I''l~i" ''"tnl'~1n., Ulllln" , 1" ·kIn1 .. 1,."i< 1.0 .. 1I:o'lri,nll. k'·Pftlildlii:1 .'1 i .1 ]',,1; Ind. l'aZml" ",1""',, ~"Irl lH bk N' I ,; .L !~l iT hJ;-1 Y;l1lhrl ni~ijllrl .." dSt1'1' ~"n'-Ihl J.f .. 'In1"~ _\rif F.fO)lId':f bililirtl["'''llrr '\'.11 1>.l1k.. ;I~ ~1"li , XII!:" n~ do('vnTl'1 d ..n SI';)ru ('fer kl)· ~~ am u'[. ~rnlr~g l~. 'lI rn;l.rllllll, 'm .iI,.i j,H'II'I" I, 1ttlli... I 111(111171 rnlinn.~h. C I-I IllIol'-"n in. ll1!SYOllU son topTFlDtllunda;;i) klida.rd!1 P3"3-hm:anmdakl koru- 1'11,1 IInll ,III' 0)111.11 .. rnr-·I "'1'1"1 i,,,. k 11; I 1 ., •. ' Bu 'T"d" T ..TJikki ~Jlb" I m,,, .... i .a...n ... 1,,1 ',I "'"'.llorm IlrgUIi a:ral' ,:lrl ~ ml:: r: !;Ullaa bulun:'ln ktl'jlklpral!' k~lI· fil:,,,, ,10:1"" l~lJI_','" .~l ,I,,' ""-,, -. "r . 'I '1 I r It I 1I;"1l.lI:llol" I"r lI"m"'''''I',IIt'at~nhuld~n n_ -;'1 na """dl· .... IJ • ~. , I'll t'ilip f,r"71UI " ....... "rnU.-, ., :LUI .. mo.' ., .. ., Dt!. "'00 U b' 0; ll!n yllLn~1'1 f"lk~r'lI]dllfl idtlinIff".l"'Un Ef~",h_'I'~ bil.lir-il<l. L • j' 11 t •. I.. lbi Ph,dl.-I Muahir nlel!llurll- ".. hlllli iht;I'nIUlr-i r I""~ ~"71d ... "f' ~f' I" yo' rttl IImllmm oyrl' :sileki~aC1IJl~Q~i'I !L{i"hmd, ~"'2i , _R,~ I II~l<t''::''ltl,'JlLn ,_1,,111'1'1 lu,>'" I.. , ron'" n) t'l'lrt ~f('mlinID ~arR,1Ilm!rildi Ia~<lkhr. yl.!'. Salim, NI:'l:<l1" VE! AhmC'1 ",1· 'II~ 1~ln F '''''" I ..I" N .. , .. I.,.,n<l 11111· 1.I,rl &IH,Il,,'!;' l.m ..~ 1'r..ndml" l!', ~~llfI"n ]111':,11r' - [, rl'r."'O" I Cidi!l yolu olarnk. Kara~oy. lUlndJlC-ri kiTil~clC'r Illt'\'hln(' ;1. rill' .. lllli 10'""" rll,'" 1Ih.llt." "II It.,r £U" 'Ial'~itl" k~ri\r \·.. dld. Ct"" 1,~\ :u.' T~m"" I-:"" ..I,.i AO)'['- RLhtlm YOlll. 'T'ClphnI'l{', Den",r ~e:ZJI mahk"E''Ilt'If''3ine bir (.lIil'lI lL'rlcll) "ra ......<11.11.,. ~'ili 1'; "1:l1!nLill i\, ..n!1lb Inl1:.lil kH311~!'.ilJlill o~.u J I.t 1",,,"~d .....i.,~htl h:lZI'II"". dd II d;Jf )'O"kU.-1I .. !'~Hml~tir. Btt rill ""llmL"tl:f -. lilmll'l.."I'" .....1.], ··'(,;;.,n<l"n hir ~ .. ', 11-1.,dll.,.I.I,r ..... ... .. Ii .. ... ... • 1" "'"' .a' ~ 8 • bir klJlciali C:~ll!ItB:oarfll'i!l y,.nl. ::;:, Nill"'l1_ ~~TlIhip. i!~"I""' kii· !]I t:"Lm l".rmr"ir" ,,'I nT:l1m....t r;l!' oMan ("Ik I>l"yda l' a,~k TNIIII" .. 'l'1~ar]1~t~'n ~a~ .. tI'9i " .or hlrrll' I.!",,- r;:a ~If' birJ,:- ir-, Dii!'r mp.q. "',h.nrl, f,,~' i::"ll1li, I'I"ti, Frn",. Imf'. LU!cdh [1I:iE'k ~oka. :t:~hl i (!mec.mU9:!1J111l'l1h duru,,'Y lisr ~ :l.11L." J.ml .... ~ ~l.~ ""Iorm". ra. .'r'\['''' FII.j!inie 1ft 'kH'! "';;Ill<",; Galata kulrsinli' C_:llnT_ A'TICA Tmwnl adabu muge.yir O':1rll TII1i',I1Hlll .. .:I,}I" Fnon!,.r3 Ii .""I'r> ..,....·."!iAr> I>,r ~r -III'JI- Dolmabahc d,'n 1'1" ~ Il~ De- t~r I 'at )'Qpllkt~1'J iddiuiJ~ mBhk') Blr mlldddtenbe:.rj Zongll.hl!'lk' "" ;nFllmll~ h'l'hlm'~ of I I! '"'' !J!ml~ .. r. dar ~,o'kllt!iundnn ~~"l"rvlil!! n EIo,"1 '1'11"" i I... i ~'oli,l Tak.5im .. l'rkll CDktl • mc-rl" v~l'i!mi~ oJ" 1'1 i\focle-:'n limanlnda Li'll;lklt"rd~ 1m 1111'1 11 " 1",l.lJm"f .l .... l""ui .. h, ~I "'8('1' ,,\n ...... 0;'('1(·,.1.1", i~ 11 I,"rt"hk t.,r ~k a" Bil ;pdi~ ,'ollarl \. ! a \., .. StUdyo \'j!O A,b meCTl'III,1n1l11 1'11"- 13I:.\o·Ill'lmilpl Imar ,,~ Ki!t1unrl'l~ ]1'1.,,1 .. J,Klnlll1n il.i "d'SIII' nidi, flk.1r1lllToI l,,,~IJldl mut.lako 'fakslm", >t'lrni<l.jll.ll I!ull~rl M~lin ErkJllIIL Z 'k! bz- B::lbka~1 lirniJn miJh"ha!l!lI~hlTni l~ MM'" TI'"",,, ..... ~."lf1j1.rl" 'laI r"I1"" <ITa',,, i ... ·rl..,1T "'"",', 13 W'Jg-1 Unun muM!" 1'] Sl'm ~T-1 kiD. ma1bl!laCI Sll'lim C<l\'it (,"";0 d,m Mr. M ....BOn".~ Mr, PflIrdH .. If 1..1. i; bir;n .. ,·\·.. 1 1.i .n1.o1l1'n r.' I. illin ~"'Il "lfH.k ;-1:-1 lUl"J" man, l'Ilaklnht !'lL'1IYll Y]lV?I!,j'l!lltimi~c l;f.lmi~len:l;?, HH lki Il~ "fumnk imUm hD!>ll 0]:1mi, ..11ft Pn»~ .1" G"I 1,.~J"mrlll 'C1~nTlI<I•• fI,,~·II·l,l.! . ~:"II"'lLill . !la. dl~, l' III~I jJ,l!iliy~ (,1l?RdllH:1 oI'IJ- m~tdI8Ii1S1!1 ta dilil D~!"Iip,-oU~fI bEl'1 o<;!.arlh 'i'.lTIRll ..dlj;i,llId"'li 1'1..1:\ 1,,1.. ~i L.rih", ~""IIt1I1'1 oldll, r'-Ikllr L ' "I •. ..._. .. • IlB.Yrl~hll:uian ddni.l:~ !"l11'l1l1:L11I1"1 I!Onund:a beT:LlI't cblll na gelerfl( IHnh:;y(lHan Umum '1'. ,.r 1"1'1"'1.'1I"1r I l"mCI I Arll 1Ik *Trrnk", • I': l'i>t"'1 Ifruh' Milhikem!/, :!-':\zlllln y ..- lIIildUr MUIl ... lli 'EE!hll;"E't Dsrnnll{l ~li 1."I.jO,ll. ~"p .. hhll i t"I'\' .. f'1.~f"flip I",,, M"" 11"1.1<1,, l'ilmdLklnln 31uin(l 01 zan l~ran I~lk'ln bit .ny J giJn ~Ilnoglu ill!' Istanbul T"imll!!1 2;' ,\1.1'"1' ?l!Pll"''' NUlrllil;l dol> ,i nlplI bif 'I' 'I'l , .. ,,·11111 .. !til!; 1- V0.nUtln Trtrl b:l.'" I"IIU ~.. "l .. .-I... m .."i"mll u:r,.r •• ,''II! d"., oiI~]"" d,i n.. "~ JI hp.allidl "er f.lIr:l.f~'ln h H·IIH c mi1cldeUc bapdl1l!' 'e ce;-:a.nul me\.·zuu uxerind ... K~rihlmder[ll' k,:ri.i 7."pti n.<ll':.t.. " ri ll~ hi. 1,:1 Jinilk 'To! kki il .. r lcd1ine hijkrndrnllJt!r. bl111.1nmuljlardlf'. J:llj~ II ~'ltll.l[]I~Ya b. lAd, d .. "k .. p",.llllll ...1 "~ I'ln Getirilen maliAr 1 Fljl~i.!I<" htl!T1bul 1:1 " k.· '.'1'101 Trri" .. l "II 111;-n1~n ... 1\ , P .. lllrI, Bun .. <I.. i. "'~'II"Jj 1'i~'JjiI he -i ~",kh d-'·".!,ar "k 1"r I': yonlum, N~f..I iorilnmi!'~e 1;1. l ';8, k.~ldlnp .. Em halanlrL !l~Tf' Hir b:lrtll. i~ ris[hd limll'w 10"""".1,.. -rl .. ~lh ..,lm"" b ,1lluLi, I I '}lIr-d.k On!! Ci!'vnp vcrdlIll: fille ~. dirf" b::t.gmymdu. Jani- t('~II!il: ba"rl I .. i"im.~d" m!Za ('"nE'h1 l)1rtd~r 11 '; geml 1'1" k"f>Anm~ '@O k~l'u~t Il.. l .. r,lIolJ ri', linnip ve mml.lTlTl'lnl1 blr !Iii· .,nd"l1 ,="",,, ":I'rl l>lml'J.ln ilikkpi .. 01, RaY1r, tl"~("kklll' I!dl?rim., r.cllTl~~ w alhd I' t'l'!HlI Ull.l -"TIl" hJrkorl' j(n.•.• t.,1". (li"·l'lllm" Hula gOl'l'lllllmlltjLit .Em 11;1.18. J. 101: .... ., .. hiT y~" ~1T: mliror!!l:In ki, }'1Il1";!nlnum, S(ln' ~tirilm!.t!T • • la1:11nl.,,' I!IU..r",' 'h;~k,,~ ]l:i,n","11 ,l ... r",J.;vlm L:lbii d"rllom r U .. nr) m:lll:tn m g.elml('g~ kar.:lT \'I!'T5f'm btl", !Ill, IpUk hbrikn!lIndo o.lu)J bl- h.. , ~d.. Jo.-i \loIn'II11;~I'"'' ,'1,,1.11:D~["".k 1.:!O ton I;:ah ~'(I, 53 ~on !'If'!'., \1"m ....·...Lz.·d"11 ihn~1 6:a14l1 K.llva·1 YUi2 ll"alm-ILldan "l!kIllJ. tpnh~rI unutmull, titn.:k flll1l!1ill! fi ton rnd ~ Il f1!'i ton <:lnk(l levi1ul'u,}mll&l Bl;lmmdil
j
I!'_'

l~

gll.

hkik.ah

1>0.,,,

gt

D(,!lrll

,,,,1'

U_,,,......

111

H:alam, bu gi,jrUi kad:lf banJi. hili: bir Ijekild(' lI.i;llmBilU;. dC'rt y&:wn&ml!!:tl_ Onun hllH~e

:ulldlm,

EGI! oD'd:..n

Vtlr(j,j-

gim bf'diy('ll?l"]

babrll!.-,,'ar:'lll:: - Rala, de-dim, bo gl.'~~ V~ lh:imi ~11l::tJh ,,!!.kit butam!a· dH'II'1. AfDlJ bi1rnE!m kl.,

tam bu llua..d1'! M:agiJie kapLiuD :a.rn.h,8md!lD bql11.1 U· :i!B.tar, l( I!:oi~}'l~r ~yh:di. BunUD ill.nilll!! kalam. ku1a.i:tmlll ,:11.111:
Elm,

Fakat

blr maIO:! t"k~trllm ml~tLM. Te-kmr ;;oordum: AnblYl\.OIlHlan, 1m d~'dln'I Bu gee ,dnkto!" We ']{Il. '1!1.i"lfinile birhkte t;e1ecl'k .. Dojrum buna !;ok memnun 01 dum. Gfllf;' doktor, illtiR.1.B1I11 h!'llIiiz Ir'f.:ni klilil"lli.l:lI. ullkbali· niD, ~olr ",arlak Qiduillnu ~y. lli~'.eorlr, • ~jl'lld_l G", nay.:ll gwt
I!eLlIfln.nden

11m' ,c_ire. ; n h~dlm. Seru3iz. ~Ol'!I~rim diinY<'lYI 7.indao. ,gonJ\"or clIu. }''ftgcr !l(1nimJf> bi1~brl!'i\ k • I hilmek "" bUyUk bi!' II-Il8.dl!tmJ .!~. Bu tl\th Ito'l uUltm:,k I'Rdi· 'lUill' onll, L'lloJlun bir ki;!jf>I-ine ~cktlm_ Krjl1lHmd,.n goP"en·k • .I;f1!;,I::Innl LI~n 1.!J?'lIftkoi;llt·
11I~'IJl fll)~'orullm, Fakl!l.t aUIo r.ln Harr~"d1~n [j!rlHld!lLfI I'L:;i.Lh

rim ... Fa k:d bPn ':If. ha g!)zllm ~ ta • mnmlollrlagll \'a]ut bulllTtl:1pl'ln, Magglt" Irnpl:n ,;U;IP mlliaItrl", rln ~['Idiiini habfr "....n1i, Do tor W elis \'(.1 B.:!olsianl, !I:\1on· tlllllJ. Ir;:!'nr!! jf!l"flilcr. Ell ktrik 1- 1111:1111 Mza!lm II , .... nTI ~a, 1 nln yenl !;t"lcnl dE!l:hal tFl.n1duM. r; dllodnki !lclamla ilonmnd~ dll'fa "(I!.uk kll!"!lI!:'!!;<I~'oI)nll!m. lkl. mir dE', I:toog;n~mlula du~ml .. mm ]ij1!i~'rI'L C:L~h~ml

tun

~Ilbuk

IollfIM_ T",pjiUltl~1I blr iliad "'ar.

giyin

Ifayti!t

pderken

(i(lktQr WCoI!'k,

bomllg.

bia bil' hlclm. c:'ikt :!j~rIHI or .,iy H.Iyord II, Janic~ Y(' H;tITY·l1.ill, KatonIllrl!! wl'di~ blJlnr" ~tml! 7..11m,'ll1l ;;::,'lIn(!~', .. nlI'lTI k:)[lIY ka d~r J<oti.lrllp ultlJrladJm. NI'!3'" II Ve akrll.k gon.lnm"geC;Rhljl\'cn:ilJm. Hart"'8Jm. rlu:.,k lipll. cl.Jk],·l"InJ tattJli:tlLR R-cmra l12;mrn ... tf' lie m{lna: vattll? Y:tl'ln, k n ~sll c U.EI onnn b.. ~rabt!T Wll b.a!l k{tlma¥1.icak mlydLm ~ flu • !!un Ill. OOI':lbo>l'. bl'l' ttl rLkI k!'n.
film! t{lplllm~ ml~·ol'."ll.lm. KRP1~1
1l'IUYAH'a.k 0111.'

De v[;tt b hvi Ii. fo at
yuk~l"J'yOf

I

Fa~jr tBl]ebeye

dag1hli'l

nil,

SE;{I

ton

dMll

ca'k
lul"
!:I!!

oft)

bin I~n.'l
muhtal; u~'I"o::nclUZCL'eo ~E'I,!,l"'[ml"bin Huh 1r,1j C'lr 1~1

Pll'!l.!a.d.s. de\'lll!t tl!lb ... 'illel'i \1l.f'l"inlje harrtr!!tLl mUIlUll~lelet olmlllktl!.dlT, DUll tflllnnbul -i'l.m

ttnlv£'r"8Hcli
dn~ltllmllk. lfijnd~J'il~D

ir tJ(.Iru, ";'('1 t 1'111 ik r;llb;Jk 9 'HI o "lI~I!'''

11 tOll ,.J
SI

lUll"(] Wi: n.likul

XU

B<UI:"on

bUlrl.JllJlJl'l."

kl·

dedi. Haydi gil ','lK.ltll! K Jl'tniD 1 lind!!' do["II n II • 1I1!~ ;VLl bIl....;undl!l· di ktll' • ~.I Ili1§mI' ,"'f: 11!l1li'Lk ditnm Id blr rob Vl!.l"dl. FIII'! otaml "lim", 1\1!t"k~n ~nn dokat ban.s. hRArpt lr.llal~ :J)1:tan· nll PI !!.ordu m ; Ilmln. 111\' .rdlml'l' llgilenm ... ", y TODtFlTltlcj:1l. ktlQII'r "buil.1 ~l·gln[ dU!j.llnN'II'k blr-.ll": h:Y'1Il n~ak hi.ln? buluyoroum. H.'lT"I"'Y, ~eagll:l tIEl - Mernk ct.1bC', J'illbanc.L 'kim I'llndil tl.Yl!I.irta dul'U)'ol', h!i1rImn !e yok klZ,,",_ Bi%bil'..e.ri:e:.. H,,~ bir Ji(>~·I,..r.'tn Ii\tlyorL] II , Yetr.ru D 'l.Z }(aJ. In 11 Dut.O)·or.dum, Dokgldugu, hA'UDdell ~m~'di, A.ma tor Week!!, nihl\~'l:t YII.-nIDa I'M ilm'lil1\ "b:L~nnetL ldrd('[lblm )1.1 Bi.. .r;lIi'j'1n g1bl gen~ azlfltan alabi1di. BI.I lI;f't~, ;0:11 . vdmlamh_ Imu tl bl"rn~rLRd(! gdirccek. boy-nun ~ I!'\nl(Lrnk: Hai.amln ~QD IJudak bar!:· - Harry! "Hi'\ITl'! Oh Plt"gI·

Sir 1'I~.....t !!I0nn" II~It IlgJr rl1e'rill'It'enleorden Inl!'rkpn, ,1¢ t.. kl'yflm vl"riDdc d('gildL Flrtun

fl!l\m,

ko-!!lllm dikk:l.Hml I;l!kt1. EI~t,{Ammo ... oII.kIELljitL: · teki Mmlrn[ I:tl ~·tI d~l'i"m 1I. r SB.Da. a.:;i..stamm do1otOT tOll1anll!lIml, bOylC' l'e ":'II I bLr VIlIIS'! t~kdim .. dl"" lm d~dl. k~ynff>Ui' :t:'~linm' MI. 0, mil· :S~nl·1I. V.ana'a donerf'1II mJhak:alr leI, 'h,lI;ka bir yel"e d:iv~t nl{lan!'1'1 : !lydl. H:lrry, qa§kmh~lTJlI ,1013I,h ~vtn bLiytlk in!1 Ez:Limden Qir."Y1JJl.ca bCl.I'lt1 h:a.h t mLliA Ble1:'~ vel'Dl~ k (iizumu nu hi.£a.f.tI l: B'i!'D ~~n ~ d"kto 1"110, lhUyllt Ell Il[('Cf'I Jfl.ll:kr;". .. b.e-n, Wc<_'kIi'e "a.:z.lyeU !l.n1.Rbl:a~m Kt.llfi!lllliunn Vt'!Xillg; bir balnyA. tahmin ,pdiy"nI]ul'!'I. Fnkat Q, ~di"~kti1'! F.mili(· drcti, S,.n][1 hI!: 'hi,*,y iiilvlll!!mJ.>lii. Y\]mF. Boshm't1an bl.lgUn d.[jn':?C:(!~l1.i bruJml "'~p o('l!ml .lukmDkl y~bl19~ydim, l;ill ll;iv('1J 1'1br-ltckJ tlntll. knbul ~tmu:dim_ AIDa bir kl!;!iimdl hl!plmlz, blli,ik II 1(1. U !1;Ql! vl"niim, .::kn de b17.Imle be1'"J,'bror g(l1mf.'.i1 ;mlsin? nlL !:('C;ml!l, !l.'LK:Ll~qIJl mllfTt''k .Miithilj l;Jir hnon1 J.;lnl(II~1'l1l l(:i~'Ordlllk:" T)okll]r ,\V':-I.'kll. :za\Jgrudl~1 b,,1li etmek i!ltetfll· WIL.IJ ~'1mHTI y::.dehini yulm.n-

b(fn:al!lnda iki li!llltm tevlP;i !If'klinl t['sblt I'd,,· !ut Lal't'llldl!l U9 bin Ilr:ollll! I!'rk ollln Mil1i EgitJm ~HlgUrUmun.mel~ t.«:rl::Yllfi etml!'!ltJj' Fll1t ~nlln bn,kanI1;itlni'l1l fakUItf' mil· l'lor rtihelmll:ktt, liprkill.R.tCir!llr m~;!I3111I'rjndf'n mUtl'::IE!kkii ko· piYfI_qIlOU. hl:wll tlClllF1mailla.' mlayon (; Axahk1:.a toplnll."loC1llr d.lf. Ma1~y<! B:&kll."lil lt'l! Il'lllt!"jlJlfi tH', ben :r.IllI!ter DGrr'lln • ganbh:r· jth:,d, d;,lltn allllnl"r
.;lit! 1;1l.!.[ln t"b-nlnk~r luhln~m' • I~.. GUmrUk nQf!.liIe Yllrd.urnl,lZ3 cll~t"1d!l.n yenldf'1l lngllh, men~ClH bUytlk bLr part; II.ltm kUl· W gel.Jn~Ur, KU11:e- :Jllmbn be ~I!:Jltrllilin Tur)d),Nl.e ka.lrn!i!l1. yaClI.nCI !!iIl'I'm!l.)'l'nin 1IO,~li!'~t, I mlr.e gel.rnr.g1!' boll.'i'llldLtmR bir

I

Sana

\'J

Od

i

TiC-:lT~ \ C ~an~yl Odill fI nl blrhirinfln.n s\'1ran Imoun pt".. ]I.'sinln mrcll::! gtlnl'lrJlllnl' Il:l,'! ml" otdll811 ll::tbcri btrmLul .] n::t;o-·kll('r'n.~ mCTlHIUti rtJ:nllljtl". Fnk.llt bu ayfltlo Tit'':lrd ad 1:l klU:, nrlllflfll UlIl!itBn.bll Ti nre-t 0 11 SITII;' II tqt'bbli A f' {'('it I'(,]c All ;mr!l.YiI. hil" 11<"" .lInn (':1 huber n 1f1m1<, Ir,
fLDlD

\-IHlk

uulca kapaytp ri· dilLD 1l;lDnJo ba~hl' II 1m h!l.r~'1C1·t, ' ~'Il dolln[incl! dolftor VlUIl!I'l blr- DlCIIlI ...kl!'tln ikURlIldl polHikll.9J. df'nblr-e 'kar.7lm.ma buldum •• nil gUve:ndt:n !leTl gl'.Iml'k1tllir. V:t'l'l8, bB.m.a. i!'linl uutvak: Bilonda-n l!apl"l!. ~mllyon Qlk .... l. .o\IlAhll.'l!l'l:l.rlo.Clllr M&tmn - mdlW takdirctl! bou g'Ovl'n dahlill :0.·1 Emllli!', d~.dl, Sldlille bir k,.. liiok 1li.1"i&~mk v hh~H tilltllli£l.
r.. d!l h
iii

tacaglD(lan

~.anllyldl(!T'
hQ~I!'. mt'mle:';:eU

1;lI11."'adli btl~Q!Stugunlfi

e
Iii

Inl!'lll.llliD

1J1d.wn.

clJllhlll !ill1I yt.lk!l('l~crktiT'.

tekl"arllLdun: I . -. • ya.i~llnd.a Soll"lr :>.,.."",1," ,l"r .... lllln~ I ken!' dELbu. ml ~ Sit: Ip'Tl, r... ~ BI)~fI'" ~ruuh" blll'l Milll Ttirllc 'T'alebl!' Blrl.iglfl~n .. I" ""~i'_dil" ~B[ltlli r.; rlLII. ",,1.11 ~elm~k illtinl!lrunuz. Affcut·r· '. ",1" f.;"l'Il'D-PI"-1I-~'II.",l! J... .. II."" f" JL kuru IIlIUllun iII;LLnc'll Yl1d6nll., I d" 1 !dn.i~ ~~ ~n b~llqtl&lITl -'I b":;l ., 'h d I rl fllll JI .,,1'" rill t • ",,, "I,r m Ii d ..) 1IJ."11II1 e U6ul], ",!!, '1'110 I'u(l "~,., <.0.4:, ,,':111111,1,,]'1, ].1111.111,,, klm;- I!'~ ~.buk lIT'11Ltll'l'Onlm. '1Hliflt.ki birlik 100]t.!ih.llde bi .. top,I"rl ]..,,. '·.. rlLl.. 1I11 I, r. 111dl "" lllitl )'llpll~(;alrtIr. t 1,1o;,]..ul" It, ,II" ~tlr.

t rktll!I'ek
'Sir

M. T. T. Birliti

1Il~

I

h(il!::.!..
.'1'111

bul

ntllltumJ

ill.iL~t

*

1ellkk]

e-dilm~kledir_

mf'l"lkaljl!'l,~.I:'IJl.

SPdni~

L.

'hm gl.ldJ.l.11J~ID toj"] ndaIlU'IJ~ln I IITUlnl i!nnll l' "Un t I'(\rdlr :-::'t!BI!"1 OJ _I '1m.., I ., '-t - )Ilr:t "lmrllf;; "" ull", lin ." •n Bir'll~i kllrrhrtl rk Ti,.,-'
Od:t::nndll'u n1 ell [

SiHL!I,!.i O(h~lDt:I. ~ .lZ11."::I

\ almr tlr

SABAn SARAH'

Talm
MUldel Maznunlar
u (Tlto)
YUguIIDV)"a.lllnCl

yine sahn1ede
A bdii ~kel' im "i D yeni ,'I hazu·hg. I K!i.Il1TI!' (Unlt"~ PT"
dUlkl!'l1::nln

Hi" miicahidi

ecli in yarlnki ..hi m toplanhsr
Sarli k ~dGJg8~"m orlJl"llilleo, Hjlf;m
I!!IE'rt Illrh~mSilmll'a
iBtI.!t<Q1C

HU've'lb6k'i'
Nuru1loh Ahlf I'''~takl: (,BtI~lqiJ, !l'1lI111 aohlll!'t bllf't~h tn.akr.lle..Tind , !,IC'rl i M,. ti1rit, yatJ.i bi,. 1cf.!i "
tdkdfm

!Jml.lb lu~m,p pdil~ll RU!I][l,1'11i ff1.t:.1LZll.NlM. d1.lD d~ ilJ-"uoPt ,.t~i. ~imtil! iIil'lh1, dem11" perde f!'I"I~a.-

''''F

kllm.nu

Bu kelirnc HVaITC) "ar~1qr ol{1 "!fk kiln", Itumal, 1:,1'l ~; phll'1J &~£B.:: :rild~
~j1'lti,:J.

e-diyor: Gannuk,.

~"n~l!:kJ

.dl'

Y091 or"odUIMI!e >;'i!l.rpl~ EmIr Ab- dt"mindl! d.'lrl . '~zlIJ wrlJ .. hll.llh t.%lrl.h fn.::'hil,.j~o _ f,I'1".1< Lf, kill.1I!."l ' tlDI! dOn~m.m!>kt.,. n d<!:1n blr U:r.lln j,IAI s,")"iJ,[ln ~411 Jlo!clmJe rilf(ll Bakll.Jl~I~lRdJm. LU du rdut"J. .00'I~nm'1kt~dll'. n r-tr:&.tmda !lDyl.. dl~1 ..07 r.' h II .II _ NUl', Onanlll I D,P,) Po. l Emir bl3llllrl"'flrn .Ilrj:'liml~ l_l,undf\ flnkto::' C,.!'I'I1lI Raz.lI.nl:'lo.lII h , ..dip. bttJKlIm l'I-kkln4!1I. kll. ta 01 n vllrglllLmolll'l"a b~Dy:dl 10\ n, 1!IU ~'1lmda "~O~Il!:I .. nn II ... IUft'ln r~I~ll'rl "," ... "alr ~ilM:IIJ1". inlfo~lI'I''l' 01 ,ilJ r..likmU['1 n<!d"l1 1"_ tinl ga.t'I!rm.~,dik D'l ~Il la, por'llm. ['II~01!! ria"" A!llllel 'El!l d~ lJIlLItnonIIlTl'l'l" 'IJ~·,,,.illrr iiol"" 'E&J"Oi!UII.lllmla, hl!)l.a.hmI1 5(11'1 B(lO~ ~ndlL" ..cln F'T:'In ..... yJio 2811111,k II.ldnR'.'l...... ""'nlll "tL"II ...... o]Jln "'rdU~j n "o:JTU!lIr• nl"lJI \'~ J'1'1lltl mll;mll'l'lf!!ll' "Idu" 1~r1n1 tj'O;:if'mt:!li IItllnlldl.l!tU i"'~n,"(J~ r'ol'r'ILIU .. Kt' IIrJU1rnU~l hn.I'1I1ndll B!I.~hll.kllnlLk !;"I'll &"']1ll'1 I4Inrll. Rllkll1llrr [o!,;J. ion u hshit ~t'I~r!lru:il- ~lRl'!l1.U':.l mld'i!n J;'Lkl'p ~H!~'C! .. "'''h", .. t~. ,t' Arl.ll't l"i11'kllnhtl';-indjJJr "nr 1,,1":11 n1Jl'nmiR bltZ1 tailillif',,1 clprpl~ ,,RUJa ?llpi1l!l, Nllbl1 I Jlhl bnll' Mr1Kl1.nm ILIJ:;rt.~'et d~"ul 11D" ro.lllr II ':'I L1,Il"nln ~':II'Il~ulma"E'll1l1 Dn" !jn~"D'F_ ~ncliRin" YRpo1.l;ln bit· !.Ill'MlpTl!L!U U;l" ~t;n..,t 'K~'lr-y U HI1 Lkl ""r", K"Wn ~Ildi!'~"'"! 11'l1'111":'lMtfl ll,~ t&l'l!!r'll'lfi ~ 'T"t tar Hirt I!IoD Un.'t"'1 kn'bnl e1'I[!r'O:r'. RU!l rUe mWl:r(!t~llJ:"T"I Emir A Dd'cillul • eru Nllllpll!l"I bWllomllrl'lh 1~ln 1.~m"IIITo1 ."lnnr "".'(''ttl 1111<1I;!l'n ' ., .,., .... ,']l,.ctl __ \'11. h~blTlI! ttp,ll!liul! yartJ!h· rlm1 Y"'nlrl~fa lkill! ct"lll" ~lIl1'n. Irhlr ~dlll'1ll~tl El.i' .,," "Ann

ith mlanm tRhlil I!tml!l "'iI' hunl"nll nsai], bundnn ~v" ...l. PF'~t!'. Pl"ag 'l... IlT!!O~ n '!;'e r 1'0( 'lid" }"apll(1n v yapl1mllkCllllTl

1I',.Ii.. \":iIon '!Idc:n ldunakoP.'llleli!§J''' ;.,011:. _ 192 .....'I'1hndo. Rlr lnlh;:Jt"l"iIU .. rinllll Al'lkl'l.< , a fTo>l!!'~1lI1&1 -. '·U Int!b!J: ed'yol'_ 00'1'1!:II" blLJ n.1I g·I!'l!Jr~ Fr.IIn!1lI: WI! bpan_ r.nUoI't 1I1r... li"lnln PlIZark.' l

rmt.mlf'kl!!tli!rd~

UI!U!f'ISI

Y(iil

.iiu;;a~ak

'I'~ha
".,IUIII

g-'l,,builln.

II~ tartl'lTIl1la ..... yoJ &Il b .. kl ... llm"kt ..<i'I'. til!'!''' Ha..."T1I~ l'\~lin IL~ j'j Ply~pi:1;> I~I 11~1<1'!l " 1'1.

E.T~f T~l"kl~ tiya!t'(.I !lfmm1IYI1'H til! Wjgl~ biT hlim", !.ttl'i, ojam1ya .... glt.l I !.>ilmJ"k fril! btl MlUltm t,'lrih.ird 1,IilrncJ.;! 11 'T. 11'11,,".t i'ou k...:nmmdn . bir zatnr.H!l.fir ll{lIIM"JIO fl1- rlldlg,!1t ll6tJl"lll'1ft!ll'l?IIk f4rI '11.. "k bi.. .("f'!ldtT
rii'll'mi11..- blHrflll:" on t,r1'f ~"r~ '[1,1 j1{p.rT'lP1I'Y

mao

!Jc.~

:ilrl\:lffCII(' Amf'Tfrmll .,. ph C, llm.kt:, l'!I~ln!'l'laM

m"ir"1 o1£1mk o'Idlti;dn_ .11m; rl'" limo'! i'lmn'J 1J.1'!r"I'r!f 'Ii. Kn~ lUI ~! "/I'" "1:' k~l'hl C'I krrll ll'"(! ~I ,,~~ 1111 "Ill
WI ..

yot"dl'll'i ~dl 1'lenu 9""I~1)Ii Ji'JJ!:'I'It'!iT(loI'I"may B"fk4;;J1 .tillar I".. ~u d~ ,.ttrU".u1l 6ru:t Tril"1;:'!.It' u« "Itt R'loIvln~i2,""~ Homufa.JPli 01',. lim il'l'd M ~IImet ~ II Dlgm' OI! ,," do: itJ I/tlTM mds.

~"o£'I!"

k.\Up1"ri Il!' t~maat!. bulUl!tilJjfunt! 'I"'! b":, tUl"lU rn:.ay"l!. ULYlk ohiufuml !I'l latlyor Vto i1A.,'~ I'dl)c'flll'! "N'!' II! 'l!;ill mBbff~m!'nh:den VI' 118 d .. id.ll.D'lcblO korknm VM'dj~ 811 mui'lllkfmrlel", 1m adall!t ta!ll.AT!: ve 1tomedyate.n, yinnlnd asrm 'I,'an!lllldti., prill' ... hazlii Dlu;"Or. Hid!! bu bJl.l ,lmd! batl}'a !J,'c'llol!!lmill gi,bl ,&:5r1lDni V" gti~. teril n YllgO!!ll&~d& ohlJu:a.,
~I,

Amlr:rika

lI~fBT'f't

mtlct ..dlrl ~r
)!'I'l

G"rIl:nU"'~ S; I''!' lib" ,ok ;<Lh" I~"rt tr'rf'lU hnlln .. b~IUlllll1 El'I~'r ~bdlilk.,.l;T1. H:UllJ!'1i' Arrlkahl&l"3 dlllll 1 I !Jeroj to!mln I!tml'~ mnk IIntlll! )'en) 1:I[r l1fi.T'l'kde 1;'">:::,",,,11
llzcre I'IMlf!'i.IIU'I'lllkta<llT.

Cennetten

ge'ri Havayo)]arl.nlD


y~lldBMiimH

MJll~tl'n' Kuru blr tahle !lull l<om.l.!yoMLnUIl, KW::J:"1 Alrlko[h mil!'''' "U t ~rnnl lnllH <:t.fTjt,~ln! hi. f temekt!!i!li:'.

Emtr, B~rl('~mi' tunes i'l)ndu-jJ~e];);

gelmesd hekleDenUintli
:'I 11.11. j" Bun !l.:lll III I I 1I,"'lln .. ' ...... 1 ~l .. n "'-C mi~rlt I rj tBJ'!I.[)nd.'l.n i::o!!on U"n ... e r I~ .. 1t'~i!'gl b~'kI"'l'IlIeo b1r HlflUI ce.!!~dlnl .!il!yr{'tmrk Uzrrl:'. ~.!rc rn~tl\kh Amribtl't11 Ibkr I<'ll:;: kllern .. lI'~ m.!.!!a.red" kU!:Uk 'TllJ'a!I'I ~B.klll (: mi!kt~rlJTler.
M;-I
~~

d.
Anlu.r;(J. a

,\.ml"ltu.r

r", -

kl:i

hatlar sef'erleri
~T~I~'J;!llIJiJ.j

Elleri
kati' ~

....··r) Isver gu ree . .~ ~
..

Devlet LI1:.Lll'il U1:C'tlns kl~ IlrLllrmdtil daM KI1.l'Ui"L· Tl!tll',.'II'! _ :'liarn _ Ram" ltElUm,ll. 1L1l.!,'fi. !I!! fl'!I'l!!rJ )'Il:pm til k:ll'il':' " ..nni'!lli1'.

1't11\'.::I~'''lLlt.n.

(:l'firlll('I'

AtioR. l fA.JU
M'[IIII"

-

(Mp):
:km"llIe~"lI 1(10 ull"l.j gl:! ba· Kr:31
Lell'l'

ha.ll.t"diLml'l1n

M~hmJi!l
alurn

All

P:I":JjlUIJ

B ir
. il
'I'~

ttaJya:n

m~'b~s, 9(iyl~~I· "l.Itkullda. C~liolJb' !ta.l

talklml se~1,..I
Sto1l:holm,
Cur~~ .". FI':'dJ.:"rnsYl;)nll, Ti.h·ruy,Jl:(I~

•• d.
bVoCt; n'k:

Dllte:r tlLrElnEID 11 ...' 'f;r'TI!lriIldco
HlI!Z4JlJmaJl.I.&

mUh:t.ltTIU'MI

)'lhlj!jn!lmij
MI!lI1"

mllmlllcbeti)l'l.:

glnik ..~ IDl!vld

ta.'k_

blr

heyetl • orynthih Minaya. gelmiElti..-.

3 CA.P)

-

Yloda. vuJrubuJlul. isdy;

J il.poll· or,O gil.l"e~l.;:r 1,,1n 8 ki~, Ii; ~·jrmi 1>."1 ill r ta.IUld E'J:~miillti'!". A;:i"1Id iltl!· mllDda, 1II1!.carl!ltalila IifJi'I'f;' an d:tr runE'k,'l dt yaUlilmaJan linda. YI!.'P11a.C!a'k: gUrel!l mil!ia.tm iji;:ecrine P:l.Tl }'1 (eli k:J.!l.EL builD. kalarl de. oiln lpt.a.l E'dllrni!jtiT ml~ kaLlll (llllfllk 'I,.·II.:!l.riandLr· F'edt.rti.syona gor~. I ,\'e" hkl :Jl:$Uf. ml 7' rnhkta ur:: kla t"tanhuh. 'Bu hB.dl~· par.iim('.fihxla, h:ll"l!kl!t edl!!£tk f. Thl'ldyJi!d~ (ok ft [J, tui!" tim; 'Ve hlJ m~' }'lIpll!lil:3. kahLl~II.J::J"'n cD U hUILUD te!JrU mruluniy!'tl1iraldlI'11 ilodsl !'l12rbp~t ~I"~ .t.il1nd~ cerl! mal!: ij~l'~ bUli:fimtt Mr~rllJd;H", ynn r1"cl"kHr, t'lV(>1; I aklml hiIllUr.:u:ant tdllmt".tlr. T~..rii oi' la''lm(l. yap:a;~nl( t1nbulda 3 k:'l.I''l,. lrull'Ulm!l,zh~n. :I'l!f'inl! l!eblPp hiT VI' mllhtem,pl r)lsr.:J1! TilTki~'tni1'l C'CD('bol l1ili1rlimd :'!.ri< kB. til di,·@. Ila dlA'~r m J'rlU':;loe-ri:J]rl p rt f(ri;i:r]'v~r,"; it.Jlret emi!''' lclir. D:la(l!1.r ~rtipl[>IH"cl'1l'!i 1'. D1di.trm~l-e'ri
\'IJL

'klU'jfa"alikIRI T11lm I'l.lr1!1;lt'rdi!:!polislcrln 1~-I

t Co: dJ ml.lllrl!:l'IlJo .. dp!o be~ ~k. lin;" IIr' t...r. Ilil'!i bll" ~,'~Uh I!II!!I'I glioma ... dlklJ!-lnl bl1rllr;nl,lH<lh', C !lI",11 ~1rlij'C" murLUC'f. ICCJI !Jrttrn ~"rl !='!" ...... Cln .. tma.n grtJ, mhl... if ,

lerl aJ'&il'lldan imlo.Wlh.1lli1" t'M gill,..,. r:1hU!i1160 t;lhdlik btl ~rUl;l.1]j t~mI21o)!dlkt.J!n .lion.rilL, ,sa.ilu 0111aT'1I 15 ~ln kll.dal' CHInen!! "~lm .. 1.! nT.ru."~"'1I. Lultmdll.!too'[\!J ". ~~." It r;~ ~6ylf!m I~ Ihll II'TiHl.ll. ~ll!lmW'l1Lrillf _ Dun eoi!c"Ii!!dLn!' l~l 'bi!.km:!.tUUII t~mbl" ..t.mI,Ur_

oll1n

19In_ miEiiyle

\,lI.rOIUll') PIIJ)ti.ftl'lnIP mlllL'llJ!!ra.ra.. J1 an]Alma.lllJl' gJ!rt'li1nc-e, YEibancl

ksrarls.g.

memll!~l!Itlel'd ... t.mlm :ell ,mak.~;g,tl.
l~tlT.

iltRJ

PT,en!'l F.l'l111' Thra.bLmln kaT:lllg~1i!.de. bU]Ullailll heyet, Pe.ul l'!I.mlna.
!n1i.dHril
mtl'beo)'II'IC!

)'lI.pmalan

.k.'\'nyallB.1'I lI~(Io diu. D!:jlJleTI &k::a.DhtJ IofQlll.l1 kol VikellJs,

i'rotno· I
kuzey Yu
:Ml!fI:I'

ol1lo;;tIIIIlnll!lI.yn

-

Mr tllhl!llllllt

nani ,bin valbl
el~i!ll
cillO

Koroz;[);9,

Ve e.1!lJli k !!I'klnl araf111· klII~ Ii1.:I1I1iU§ tl'r,

Ingi!lerJ!!'nltl o",..'l;tdYaJltlJkml! \.'f! rimdiki muhalf#t Hd~'T~ Mr. C'hll!'<"km, ,'0 R'a."fm"'l1 7i iw;i rJ()~1"1'l ytlrlo 'l ihml 1rl'l Idl"olilk ..-f m i,tI. Reetimdl'J, ~'" rn i2 tla-!el'.leUf !llil-;lllm'l hi IF ~lJ1Il{jntda M'I'. clu~rChm, Df.UliMa.rk.a. KmU'iIi'si, Ml'. AtlfeCi '['e DDHjmjJt'~.J KmllJ1f fJij"'1~tJ" UTI,.., .. (,: J.Jl'}

~(IInoMllI,

:3 (A.P.) temsiJciIe:r

Birr.

I'· '.
Oil
(

.!!c)~az kadm
(,HI(,:

It-·- 1-;10

hc.al"elini .- I mp
iliC}Z et

l;lli

A.mel"lka

me:cll

~" lIyderlril:'in Cnmburtyelc: A T_. 1Ifn 1l'1"eo ~te, G{'nenl Dou~lFl" '\'11 "h
....:1

Fht" h!n!l: 111"~dO·"'!I. :<l
,il" ([l) ,

r A.

A)

Ba'tl

Alman p!U"~8!l]]ent~
Almu)'3nID (iBmUlb

B atl
Ran

unda ~
.. parlimenw' unda ,r""bu·

'IIWe; 1j1l ta.lnmL !!"I;ml~~jr' Sin k lkl~t. Mnlt!;! MOI!!!"r: "-('Iil"O2 sikl~t: Kurt Pettofrl!~:n," Uly llclet t\"11r Sj~e1in~ hark! 3ik-

flln

Bt'\ H ~n.dln ti[";'Jf!'tln~ HIl ;sti~mOI'IR1

k~ncJi:!llyl~ I'll r Ilfil'il !lll'lell, J [I ponb-:ll'll! iiiidh;!lOIDa!"l im;r.'11:'lnlr
~TI'. Anl'illl"_

K'

1"t Ole

A.ndenDi!I"g',

:\od::l"l.

orh

1I"1Ji::!., t1'lFr1I;z veFranI!lI~

'krH'l'.li.er'll'rile.

yUksok IlOTL lm"knnlllc: 'l"d.!1I'~k, F'aTifl Il.nl8.'lmil.if N(lTdof'1lb.pr~" 'Evel"t Kat"~!!!I5"'n of' I!;i'rf'oe\'~!il h;:incl!. )'Qpbg. konu!:! Ol]e No:rdin h~l!:em ol:U-:1k 1':',)_
rnalDr !!IolB.\'1~iJI! ve bu 3lllallma. Jan izah .;rl~rken, ,Mllttefiklerio ~ans1iily.tl!i:t dlYI! 111t.ap et· mi@tI. B'Il 'k~Il~ ....! hltabl Mec lill B lam, :Bllljlbakane. bijyilk btl" b karrl oSIINT.nl!J "'1' (~um:l· tbL:jleceldel"dir, f".... gUr"litlilt'r P.lin g c;-wll!rd raptlklan Hel!'lln'kidf't.1i l!1)[I !Ill:' letierru'MI tem:'lllta Finland '8 Y'l 11 f' kf.ll"!jl 21 JlU\'llnla Yf'llmi Irrdir.

PI'l" Serlin, crt!l !OIiklet (jl'!Jttp Mi!c1! ifid:t, Ikl gUD 1!!\"V1!1 EkatrlH'm; YIlIi IIIflr Karl Johi I" badi I!' olnnJ:t!"tu. S(I!lylll hl\n WCIl1~; ag,r !likl~t ~rI Ll Ar Il] DH-rat Part! llo:leJ1 ~lJlfi.a 1-1 tDI'U SODa. B:qbll'kM. r Ac1enaUI!!I')e Am~ 1s"~iIJ: taklml.na SlC'n

I"ozl"<lml" iki I'T1Uh31,f 'JI" 11 m'l~ ilea, I I!hrll!>;miR Mill" Tc"Ikyo'dan O:On UI;.akla Hon', '>r: 1'lllJ l ~1"1~n 'I1.lillH', !:,eneral Me I pr gene . I k uru Iu t ~r:l r... lll",:l.n ••C1
tenlc'ir('
fl"];) kabul

1m:o!:'lbl!lmal" Am"rilia'L':I ~inl ~fil'l('misU"

1~1ionl'''''

ne-

e.

"di1mi,

ir.

~TlIb

iJr

!\ rHmr'iJI'i

n~

dl'''~el!c:l,.

\-!l.f..lUl

I
I
.S"'I\I
:'111."'1

xal'1n1l1r

I='Jl'f.ID!I,3,

Ilr rD~lt~r~dlr,

lHI"rt'ti

{'t'ldli!"irt;

"'eo 1I: .. ndi!liJlr'

$;",.11: m,. Birrf~ll'Ij.ij MinE'tflll'r 1.1- artJk _~~p;nn_~';'\'dll_ k~lm~1I' • 1!'I1C" t'~ltrin['", hlllVip ('dildild"n :;:o')n ll1ed1~lr1I !'iI@,'l ..... ,gll11 hiM I'rm lp 1 rn .'ll"llrlil'?J" ~r ...... "ktlr_ ' til',

Joroll.nJrl

t'u_",

a:J'IUIJ1

J:!II.HlU L1.1;'llm.

'\IIL"'I tl Flrl-

tim
It!

:!:..

IUmmll.

J;II}'oCt ·k:I\~ll".de

s.ailm" All'Jmr,. b1 bll~TIm. mubi. _OJ' Y"r.lPC'Tl ·Vn~'!tJni. mevcudly~tl:nh:, \oM' olJ,!~unla w
ri~ror.'lUn •.. J;

m~._
~!I

rkl~I.ll '~J nl~ill "b~I .. ~imt' 1-

tl

r' '1'/1'

',.,

, ,',II

'I

!' , orr

nrl)f"<II"

'1

~I';P

1,'°.111,

"luII!,Ji.l

t"!J~C~ l(ofJ' qiJrc~r-' rl'}~ rm'",<;ladll"'. IIr ~,da I'~f ylin;lJ{c'f'dCI1 biri, son II ulm(' Lo"rl1"al'la IJll!,!'I!l'muHr,

k ..r'l ,p yirmi gIl'H mucJd~tll!> l"l:m II!!! m1J%a.k,...,rf!lenlll! i"tirnk: c::t-

AlI'ZlD

renkli
H • l'

fo~ngl!'a
I

f.

m"'mpk

kl\n

v !'rmilljti,

l[;'1.lhll

nd

ki iiun <IkE;lam B...oquk:an1e. ~'Ulnal!~ mU1tel"ek blr !;illY, n1'l1lme Ile~r",dl?re\l:: lliof'r :lkisl de ~irbirlne eoyl!'dl'ldel"i a.til1f'ri 1"'Il1hkh otafll.li: gt'rl I!ldlklanm if'ade I"tlilr:lprincien bu yirmi ~olt:il{ ihr ; ka.1"I.1"1 da ri~"II!~ maka.mlD~a kardlfllmll!j 'If S!QIlYlll DJ!mDl'ttat lld!!Yj diir1cti. Meetlll taplRlltJlan~m 't'Hl"ilk
etrci'lUr.

All!mfl!:,.ordo,

3 fA_A.l

-

rYcJ1IIl.Idlslka) (Alp):

Cumrl, ,riinll A]J!rna~.grdo hnl,l Usslindt1Jl lI.lJlliLn fi1:zoeJIi! yl'rl~-

F:ra~.!Ilz

elm i" W' htl Jsl i ray! od ~~pr ~-e-II i] mJf!l..r I 0 'k I)\'~ IRl:!"Jal!Jnd :11';) ko r ra.nlll'Z Wdau1t kll.lllll"a'n· 1ru1I'l1u, fll~ d .. 63~bi11(an "lrnJ:l1 d ... utalc Ill'!' ~dik IlIlmu~ !]ir iN' Ill' Urn.Ut- tLkallml' 11'\ C .... }reDl Vf' hj~ II mZl':lolmaml Z D, kAblnpsiqll! ~11I11:3kl JT11' "'·,.n rin i :lTc:t ~ tiA'iml7. l'!il:Ji 11").'1lin 'n.tnu~lr kabint'nill me-vkh hLr. tJ!i !:ail In d.iildlr.
Zir~'1I B~Klil.m IIIUI' ..

stedH(~

F

kmhille.silllllde

m:l.kiDifll!l'le ItTIHI. ,l~ r"l"erntl lifll'lmlBhr Fi'a tDgJ"afl~r 9S.floIU) mrtl" Y'~ lrll· dar ylllm:!lro Jij;o:pden Rlmml911 F'i.!ZI'i 15 dallikn hllV:ld hI mtl!! "e .. lll";'1tl 5ilaHe 71100 kiJ.,m!'trcyl hl.lll"I'IU tur,
r,pnlcti

tlril~D

SAAT 20,30 DA
.$ebi'l" Dram

BU AKSAM

Hicri
slru
13

19'49

Armhlr

RlIImi
!([J"lm

Bir Kom,iser Geldi
KOMI=JI)' KISMINn A

,4

1J69
GUm-,

P,\ZAR
'IJ"~;J!n
'{ (Ii

2~
i365
E:Unl
2.26

''01'.Il0l:'11

B~BEK
] 691-5
\'C1r]/lI"dI. Halhukl HIIZI"(ltl (')~m n muh1'I'!IItrii bil" I!IRl"'ilytb \'(1 !il \'J"Jl'dll; llf i1'cl inii" sell.'!!kl'l'rmciR.

r..~I,'
lit

12.n I
t1 ?FI

Iklnl1l
,I \(~ :rJ
I

1.:::

ntplOI\~AT

I~ H lI'UfII

11- f'i 121'1!1

rl,l-l1C';r rJlir>'r.I!';: '11" ra.dJrH I"~ <!'k.~, n /0111»1111 1',1.1'11 r.HIC· I'oln·if'u,· ,.il"f!; IiflJlra .1 sonlPlcd Prc'Il Td.~,lfId ...
Rlf
)j

~iHI

J"ud ,.rrl"lHI'1
1,Ic!
~,'j

PI!'

!tiMl'

(llr'ilrf"
t!'.~I1'lrl'"

14;'111(,'1

rIll"

r",t(Jlirr.!o

1mB,lli:

,3"

AtikBta -

'urdur

Y3ltakh
lLnk'
PI

--

AHHlrl'\..," 6 1I,"'iiIPiI f(.htr'jrrrf 11(''''''1'11; tllr(l/."ITl;ln 11'1'1'111. hr. KII .... '" m "i.kl«l' g!:i(,'1 Ilil I,;"':'OOI'I 29 H,. 01't~/,.Jhlr

:""1/1", l'"lulriltlI(J !fOkll ttil.f1'1I1J1 bJ.'

i.'l' Of;

'm

t'o, .... JI~iltl<J r/Jilir "!T1lI1 mr-r",k rfl 1:::1 1iVL1:'1i/r:

di1~t'hld ... "
29 IHlttlll

--------~----~~-OP'FR ",

vaJgon sefe:rl~r~
MIIoWi 1"I:'1m p,.',·£rflmhr.-!~ .. {~ cliln lil ~-bn 111"klldlt!iFlfi'l"lnA rU"r.rh,.rI, ki: - Sid" hll ktltlllllklorr," ~.-.n v~;m@k IIl.zlm olchllihmn "'lHrl"JOe ~vl('-m(:ltb: !'Inu tII'Hl~ \' n ]11 "oJd~tI ~('\'lrmt>n z lZlnhll .. ~l_ 'I,'m.. ""\"1 WlIl!lH'liIillF Ui.l n~ U )1 nblrla ~ Iderdlk: bar· uuln !'!1)1I11'l'On:lI1'1U% E8j'il'('c .I''IoU,.hm I?Q'lM[l1 ~'l"f·I"II" ~e:lm.~ [l"IJ" JIIoIUYliU'!Ii11n BI:r:1 bl.ll;tln LIn LI'! IZ;IIlr'\Dm:1J, bmllrl)~'1 d )·"nrlLn. IlZlI,bll]" m:lh1l:Clm ~dl1'cl'!!u1'1UZ I SGnm fI'.'I2I'l)ti Jldly!'! yalV:1rl )'CrJ,a rill : - Ey !£i!:bll T ltbni.hl, !I~rI hu Urnmctln em. bLl~'U~1.I Itt' ell N' ni!tl d'l"fil misill" 0 I'illifi· dl!.n IlIlCN'l IIllhlUm"n film dill I rna Isliimtn I.'RI!.III 'Fin! Dn.d 'I'l I 'I bilrn .. :z l'hiJIln '? ~I'kii}'dlerlml' hllk!'!1:!. mltllr" Db: zulme· flll A"lc~~~ l IA,.\.~ iii? RII:rdlir t:trihindl'n n(! k"r~r
Ilr"~,llld"

LiGO
S'.!!,'l,.rr1rrr; Silh.

CL
C\l:'nIl.I"I.Q~, P:1Zill

flh, he-nil.

Fi l,::!'.lQ·U1J huftnnfl
lill

V~zlin KADtRCAN KArl!'
Vi~dillll. 1''1 yoktqr; hal~l· kiiUe hll"tr CiIJ'IIIVn.nJlrlar; pn

TeFt;kil

No

hl'eYf> Ijik!,y tum biT byull fl. m 11UtUn mU!IUm:tnlnnn klllhJIIJD il('i!~lnl '''In:lnIFlT IlI'Idl I ril'ld" F.bu 1'I,·ldr '" Oml"r'e 0":1 1,'11 ntnk!lll"; kl1l1r:mulTl 'tmdrn harcket" b:lJllltml~l:'!r. !tar I 1:11'T111 'Il!Jr • 'r'K1, l'Ion!HlI': ~1!J.e-1 IrirmHj h yduU[lT; ~dl. II Irdan, BUiaJ:i!lD Ir nlll moll' 1!1!1/'~ Vllrdl; oIlJyl", blr 1>11')01ri tJ ~riat Ith'vhln,p klilian. ha l;u;'lfLJuia.H. hi!.lti SUJ'I:JI(" Fn ve . v~ kl, rn ymTIan kor· mll1rtan "f"ldllJ'J'ltzh!l": gla~'.. I...1, gl'n Me.di:ru~ye n.l!ln (11(1110llkl\· r I kul:mliln d~h kUV"l"~tl'" nih· lI'l rI kjlm] r1 nl fn uh I\tIl,7.at'lan 100 yr't~iloC-r g.... liyor1:,rnl. !.I~1l111· l~r01. h,;I.1~lmoL Pnl{at ~'md! Hnz I"dlJr. Bu Yl;IlrJa lfl'ndLlerindl?n l'1u.n]t\r aV'U u.mClIl(la: r.c-tl O!m:tlllEl. tmtl!1o !lovtIILl}'EIorklldrrlJi o111rthl"'ll. l!;<i,rIll kopek OJ!lmHi fl.ln AH,'f.! Il'd;1m rill \'," hl~ 'kIm!!'" 11011. 1111 1U1lfl nl 'I,'n I :t khlTHTh r: ke:nclli'l.: .-i n lIlkl:!lmll'll j('f.!ltH ,.iftHm f;:lh1 1I.,nlrm lI.i'll"lilJ1lL;'ori'lu; co~ d "" rainl'(" J &' kUo:ll1Z ~ hi 111\1. clnT,' ,:diynr; R:Ulki bil'. onun k15 II"... IlinrJllr. ! I ri\'i:o:. Vrdlll.h In :inl Illr liDnlh"u !ltvlllYI}f'SUn! 9u KOrdfl".r, boij ... lf' blr irbl'~tlli Ir lul:un d"~1 o}"'llncak u: d 01" rio£' bUe biz,· " .. bqL nnd n Rlm:1.1r::i~ln Il)l'fl.k. Hazr~U ,I'll. In n l'I1 U I'lml)",V1 «'Va gO";' ,._. rln t:i. k!l.I1rdlt". ka.hr mal'lol.arnl: tlllklalM hfl.mm din Y.llpml1alklanm " f".IiBrn'l'I, Il!'na I b I' lrnnn. 'tllrnk 0.1. n zaff:rI k und,lu; hide .... Yllpnuvor! I, i\1<' .IInl Ka. hlnl" "'11 a.krn. I'Ii\'o')r' \ 'll"i J.lannl rnttenk :rtuldular: 'I~r~(lI'I"i. 11''11 Mikll!n 11ld!rilm 111, ll11nm rn..1 nn!n I'll" " ...rdi; mi.ll'lHl" .,. nldi'n krlVll ul T. m nh~1r1 f~r:,lcetln~ !!chep .-.11,1, J'rlllmelli blln v~~ifl olnnllf urI Salt lim Aa'ln toll' lia 1II hOl.. 'for' D(Y(lr1 ilrdl. :-'fJfr:IIl'1~m~i 1U'1Irr.kr ti "t)nu:r.llnd:J v,11111kto!"11 '1'l('l1U!gr" blUJll:Hhlllr, ·Bl,I,rloflll.1"! PIll d'rL 1')1111'h{! .,,1.. k(t1'l.llll' 1'1 In T Ii" n '1 hlrJlkl h.!'I.Di>M lrlIt lin illfun il~l!kl1 b Illfe hllldmll:ln kopl1.u blmuJ.t.. Vl).kllle bt.l.... illln.m oiJlr 1l1k,,]prind{') bllylili: hlr h"yC'!~an !lUlutk~n : P"v,=~moo.-l mIlam rn Rnltmn "n ve lI,vlnl,"l(' kElr!JJti'lI'l(lI. n"'mtn J\lllh be!l\uIllll vNllln: b~ rnkJrl, ('n kibl't''ilt1. 1;'0 r,'r:!.'lkur h"mJ!'M. hJOl" rnft i">nll 'f:w:.njP,i'- n ~IR blrt Imi, I olli!' III knr[)! nl, d1. H :o:roti Kim B{'l(lr ''11'' yt'li \ m ..r \·ltrtr.~ !;il1l]:mo hili till k' i:'Jrn r ('1nun bode .'UlilmLIIl· 1:;,: vr- IN lie \'.'Ln:i[, F.vv,'lI r; onun !lilY: tHlI eUrmU,t"r- !l!1JIn urn 'nru1" Biz dr kl hllllr"l""r h!l.kkmdrt hi!; bCiy I, k( nrJ!1l' III i1p~H 11111kl dUKfir"lib r ibl ynp 11m: J~ Irnmf.ulil; '1'1 en buUn[ I 1, lu:ndih·n n k· D dller, 0 I!nn:lB D kadar be lllnA.: ,II b(>lkl ijldiir1l1li !lU: zl h lkl ilo}'ul"U-

h~ { Vl)l1lu III k Ii'll"'! iUi'll'Imr.lll ca· ..Ulmllv",l'1ltl T'lin lI~nU'Jd'" 'kiln dllk!'1'I1J1'ri \'I!! !'Ii"j'iill",rI(n l"!IlO,~k. lanDI 1011"11~k1Tll'~ lm\lMAI" bl, 1'. ,kTI'II!!!:.!' Ml"dln",rI m!JI~lllm n· 1 n :l-'c>k~1 I'tm~JH;p ka.l:mruru,
,'I',prIIMnln hnvv nl
'FUll biJ(' n

II ibJi'JIrL'!'l

d~rn SRt Lkll vn-gon \'nilm~:liU:t

1!,lptilm"!!i

cnnlol':,1 1I1111t :n dl!! latln ..I~IF: C'Rr'flmbl1J Cumlll't~!I, J.:U"I",,' • "11.t ),1 to'

Per$~m""

iE"i!l:u,r

I

I'illihmm pbnl!lU. hti! 1If1"dll'li"111u blio;']{' dll,U. !lLlyorlrtrdl
1rt.'111

mnm*

,l-

T<'lll'l"m"r1n u:I"r''; ~fl'dlnI!'H]J!o!"1"i !l... t'1",o);l.re-1 ."",rmli!ltJ: hnt. ttl hlll!P,,;' fi~.~ ~'(J]II ll'",t1rme }"I "~ e[rnrllil lilli-ran k~tu mil· fl ....r-lerd;cn kurtaT"Dl, VI kl!!ld!Ie rI i~II"I d In bore'll !In}" ,.-orllil'i'-

TOR T- C'AR,El BANK,ASI
Sr;!fmrtwsi Merkezl T. L. 4,40(1,MO AN[{ARA

dl' bu mukncldf' 'II'~ "eNonl Iq1 Kili'<'IlIlt'1I'e lrart:lr~lkliln 1~ln uhm; II '11yorl r; d il8 1'1lu'Q I VJli ert blr han-Ir.ftlo ndrt, mil':'" ,,:,Iann.H Il!ItlyOl'll1r1:h. tlll~m nl'll!I'I" dll H'az1""'t1 Oiimnr,HIi Idare bl!'7.1111'111.n moMn· 1'UIIl ii, C1Hl"rtll: 'aka t ~1I~11'\ h;ll.\(
I'l1ndll

dlhnl)'Or mil! AllDh i91110eel b

Tasarruf

h~sapl[l1"ln.o.
\'11

IlI~yhl!1 dp bulll.nDte Y1, hel,. tctl· ill !I~"lel' lIoV''''l'i''ji'yi dog.ru hul. muy"'!"] l'('Ii, Bunun 1.;:11'1 hrLlkl \' tilt 1 fITH! ~a t; lilj 1,'>'0 r III r!h ; HRI':'I"r.tI AU bu gibilt'r111 b LOd £'i'llvordu. FnJu hillk Ilrtlk ht~ klmlliP.
nln na

.'!.:t~"'IJ'iI:Zc'l.

It'o Ii 11!lImn)'II,

g'!'t;1 H~I!U AID ~LlI!IUYOrOU Vj! n;nl'[J.r n!ivlj ;::dj.llDrlnrn I: - Su i!ITInk , tll&dik I!t:mr-kl!r M.,.demld biz. hnlc v~rb'Ol'1l11n, ' n'(ln f'e'o~C'C1 kntl}'CI"IIUI'I1' l3:ilm~Yi">rlTlullI.ln kl bih'll! dnvrao
ml"ri mnkl
)'('Ir1!U Il

1050

"'Ilunda

t\'UiI"'1'l ilc<

krnclln

7

IIIii!' gUn

h

RJrl·

10.. 00 Li,ra 0

HnzreU All c:e"Ap l!!orund iI klllrh:

\·en,.i' k

Il:tatiJ1f1

k],llnk

ml

'OT-

..
:(..

-_-

~

-

-~--

-

._....

-

...

~.
, •

_.

~

".'

- .~_

-'

-

-

-

--

.'
I

-

-

-

-~
..

-

- ---

---

--

enin talih me ,ani
kara edecek kat .. ~eylere mi tesadiif

ak
etfin ..",

CJh nlt'lrr1 SI'II!: nll:ll~r "" Oh~ HnK:'Ik d,lrlnl dnd"n IIld'R:Hrlll bl'l" lilt kt II ('Ih, ,<::oi!:;nn I:'J11111"!Iok:l : I" I'II!I n InQ.1 t a!'l:ihl~' "lin,. !l;NII~n hi" -'l'" r;'j '~5M ,'{"-

III"

\'aUlII;

[ski hit phlilrlilnl

T frih Nil. 22

Osman/Q
Filkl'lt O:!lm:lnln bu I'll'

a/hUil

belhi de

lrujRanc;I,Il'an
·l'cijr('ml),flrJu.

ileri
II

gell'yordu

,:,~,J ~

r..;

h,r lurUI
II

11 Ie

nlu)'rtr
I

dn

TUrn rllh i\1''o'!'nln m"hflll,. "". LR blr hml [[I" yrnfbilQisi kll"~JlI", Inlft l'Iik~.'{f'ti 117t'rln .. ~.. dfk 'r!:"'me!. IlImr:l!'~1 Sdull ~I ·tllll!h~1 r, kill ,Imlll I,.kra.r 1"'1~ b•• tlUfUi bir !!'Iul" ma~lrrr ro :Ir ,. ""TIII' I(~. n jln In ,~, r en blr ,.. 111i~'1l11 bu i'Jrr'l'l"l!' I'la \':1 hnrl! I '·<:!rd.r,.r"k'J MlIKilv( mrt NJ h II nrtiu ~ Ht'r I r'lrn 11'1'1... 11 ('Hr' hllld{' bu 1 in I muE' hir I (II It"'f1'~I"ltr'!J" II. 1'1"1 ",T"ilr. "1"r I"'. P~"j""r"I!"~.t,' 'If" '/"'1'3'11 l,"1 owol .. "l 'j !;J1111 (I.t. 9 "" drJ '''/ ...... "fIllJ 'nrli''''llfI'IrJ' ",t',;. 'Pt 111'111".1,. "'rnrr:lilr.'t1 ''If m,''''rr rl'J ,01.1'1,,1, ".-ant 111<'"''''0''' .. (1,"1 tlll! .. 1>,.l,;"i I••" rllf'1/l "II>fltl"fl'll1<I.I:, A MfilJlllrJTHI ~ (,,'II,t' r dl,d ""',,. I
I I'

r'

li,..r I'nman

' • ",

~i St"llmln 1111 p4~&lI1 til. kUC"I, ~Tt'hPlI' .. n ..llfle il:Dl;lDL!I b-'tll,U H
I!III;ro rd u,

:Kund"t"1 !:: lim b ...... blr dll ~'I!I hili b(!kl~rn ..dl~1 Il;;ln Jou"~'\IndIJ' ru k hi. n VllTilCak VII k It buIII'

mnrmst t. K J'1I.II1I1 ;o:u kovun aln.blldi
kllr:ijk :-'It'hm~t
hl!'r\(I"i!IIf'1

I anClllr lii v« ;r11!'C..

h,.".,

r;'J""'n
hi'

,.fI,I,/",;

,,,.

,.",,10;11.

llle dr>(1l. ol&:'lIir.

iara],

.J 1Hfld",j1,

Kunde~i ~I"llmle
"'J"tlln('~ Ilr:ohlwlln

.l'o(l.lIll_k;lll
r;

U Am n dedim ,efendii bazretler'i; ya war.rlm s,ana soy e l1e ulu rsu n .. ')I'LL rlagld iizerinde va talihimi

m.

,1,'.

,nda. II· \' kla (,f~Tf'1.'ll! rrll!n jl:url" on b;1I dakikadan fad lIijrtnU\Jlli. \'e- 1dlllr1i'('i ~f'11m, n ~!r.t'f1l!' bir 1>:1'11In 11m:u il M!!hl'lJrdl •• !f'K [3 r ba I ~nnll~;\ m IH'D r fa 'It ~I"
rnustn. "l;, nk] 011 f('vk~ lAd,. hlr "J' ml I:'i"i l!Jidd~lll bit .11i(1~ :Imp tu. H~[k: VOI;I, Jc1,Jrt,J'I'd! Afl'nn • -ltm [I hliv JI! - Ji:n (II kiin ",1 b kahm l • Uh,.. ....kl1nr1f'oCl\1 nlkl LI)",n:I~I•• '[' 1"111 I'M l;'lnb1 O· rnnmn <III. ~ I)'tl Ihn,,;tl"i 'hI! harckr t l Ill·
kl!!llnm~'11

ahm t K RAKURT
kendi l~l"n~H:ne: cliil'l.liislanlr1 rnukaddes J.,ki1zlel·indel'l me~hill" iw ihl1ysr falci da, dlger 1m g'ILn, leld~t'iil'0 bir ~}'ler u~,dunm beni ilk bam]r-de t _ ISIC! alundn blra\unak isti" ,\'or!", dedirn, OJ,le ya: insamn HindlstaOl1 gelebilmesi i~in ueun blr .-otculuk y:tpma!'II, dCl'lizler, klt'alar !l!fD'l!lSI kndnr tnbii ne olalJiHr I•. Bunun bilinme5i i~in, inSi;!.nID fnkt olmag.ll ihliyac] yok ki!. Havalardl m;msk caha1nil! ge lince. Hinuistn.n;<l. ,l:idel1 A''1''1J ?h scvvahla.rl,1"I \'ii:r:de s~~~_e

Y A ZAN
~21-

""~

I~~ __

r'lf':fl~

h 1'T 'U k~IlI[lllndl\ z,ol'li I hasrrurn ba llrmtl bulu nil -erdu Kl.Jlnd~~1 S film bu ndu leu T h.lm;11! It;'n ,,!chh,tl~ ~1l"'p11:1I. \-0.I"r1u.F~knt kUrD!! MdlDlrt ka,la go;r; , l"1llllllrd:t !':lIInna:., .-I .. "mrmUI bulunu1r'ordu. Bu. 'Ilrcl.k lcl.i.nau:1 Sellml ba"'AdI· J.:mdan S 111"1'1 :'I Il. e.lIkl1!l blr tUrlil ir.'Ilk mlynrdu.
lhlkln yUk bUlUn bu hankttlert

De-v'et
,a-;' an
t
lin
'I'

Bit!lIrt1

"'lin de!
"Ikfl .,et

I <,;1 dlTl .. cfendi ]fill rllll:" ho.zl"1!Ueri: ynh'IU'Jnm sa.na, 1..1.i'j11 sOj'le ne olursun, YU\'Ju"la.g'ln il II I!;O, l1~Lm\ t:n',",rcYI, 1en!'l~ ,:tU~dJ&11'1parmaJ.darllfl. senil'lJ "ok i.iz.c:ri!lde yoksa talinil11i itA· '~I I nl. sol. kla.rdaln n kU('ilk dl. r:! cdcc k kotii ~evl(,Te mi t rom leJ1ci 'ocukl r hile ofre[lm.i~. YUI ~aza~ brr adam ~h1I1~. sndi.if ettill. nic;in {a1lmi'! den (II 'jji ler d ,tireD lst.asyommllJll ka- 1lI~ gosterl~or, HemCl~sler~. ..n~,;~J \'am t'tm.::k istemivorsun ~ lIarina dllhi ugraDllyorlar!, run sa.n!! rul nlmayan I~ler~!I ;"3::.111 fhtiya.r Hintii. daJ13 bu'viik Ibtiy r, .kl~'afetimdell A'I..TU. D bumunu ~o'kmakla ge~lIEIIIJJU "'. iaiJIIU i lOi . ~O!lIU.llllukli'l, \'j! d~ha 'bu. '" 7 r.. !II! ~lli"lIll!'i' : pa klt'a!;lllda ya~ly~1:I lnsan- nen boedbaht. msanlar P"'1:I~lJ.. ytik 'bir a~Rbiyet~e tekl":l.'l" Olav ~I 1.t~1 ~'I~; Is.'rdan biri olduitJJllIu :r:L& mel'ls~p. bl.r .a~a~ ~I~'U~.~ klrdl: ~1\'1I,"F.'z"n'lTl 2·1 21 ~~ :l'1 ~'; rek. tElyy ...reyle: : ge!dlgliJlIl 0 kadar. R'7lk~'l" ~orunuj eor kl. r 00 11', .~ I Ir- " - Gil di)'onl'm sana, b.e ,- HIli [l"",ir,."I" tahmin ile-, ilk bil)'i.Hc celr'he' Mun;:llTlt mlsLIl_, k?~fel'al'ls_en 1'1-11 D,·m"J'o'llI n :.11 It·, :.'!I i'l,:, • tley ruuJrHI !.. 'Bakmak istemj rini yunmrtladl dedlim~,. FII~ ~151~. gazet CI mlsm, nes~1'I III ~I Tho,."iry"I., 1[1 ~ I,~ ::.tt l;:i " yorum hlihillc i§t~, anlaml • ~[rlli ~hid '1 1'" ~,~ III !,!,j " kat irj, h., cellneI'lec, cilmle i~ 01 hl"ll,YO:rUIJ] , ytlftl% bayattn~ yor rnOSlJl'I '!•., "I[rll, J\T",jlllu rI 211'1', ~'11 n,; • 1", kalsaYlll bl!'lki dUijutle~le~ ya.zl ~'az;ma.kla ka.un~n birir Tereumllln hemen !'amrnl! ll,l!. :Hljrl... u IIT1 :1 so :'!I.JQ' rim dcgru 'olabillrdi. !!j Ol~u~nl!.. ~i.i.~~~.yOk!:_ ~e. :l.hlli ~Iiidd~,. IT' !!tI.!!O ~O_?O Fakat bu muthi.3, bu t.!ira. rui III dmle, goz.1l lie g(lrup. so,kuldlLl ~ I t~ lzl1 sllkr.ll!liIr RiCH ed~dm p[f)ndi deun iz falcl, k.onU$Dli!..S1D3 de e~i ile tutm:a.dl:[.l hit; bir lUl' J{,.II1lnm •• "ltitr~·lt 9i".f. 97,00 1un ('dip de. ludtklmdn. bl- klkate In:lllpmak istOO1eyen dI. ii'i5t~ll'meyin, ;l!ld lim ar· '1\:, Imam. i!1dk, II ~;'..'I.-, ~1,.'t"i P1_.,·· n~ ',j linm sitUl tmka.n (}lmayan vir gafil yabanci !,. hS!!.'l'tlarn dun tlld, tJstaal ~a:r.ebe- lee irmil" I K. 1I\'"mn. nJ' ,qu D~mlr ...ol" fjo",r;o n,.r.o Hilimiz kLitii olul" S(lrtnl,!" !';.uri! b~l.kikat1eri. !>An.ki baba yadn me;s'ut edeeek: tell: ku,,_·· I P7.'Ulr n• .oI1"I Bcni elimden tulara\r;, aya· HI,.9. Tillrvilf ml flkardc!li im,j~ gibi soyle ~ vel, l'lll3lnmadl'r, Inan bana L,

sm. do1,;]..!}S11D,. j.'iil'i.is'lln1er diye halk etmi~tir ~ )t.emle1:etinc; YI! 01 zlarm, I ayl!'l ve gilr!c~ln illkesi ~i2'mIl7 lard a u('M-n.k d~iil, bir V!iJ)U· t'U1D gih'ertesundt', sernalari sC)"T'derek gitmelll tavsiye e, d rim sana'!._- Aya.klanll top r j'ln ilstiindtn kalkmnsln; pi:!)mlln ohrtrsul'l 8oma.!.. Korkudan.. del'l!iietten gill: biJe diyeceJ.r; hRlim. yoktlol, DC': \'arD I!'ttl l,'e: DI1'£t~l"imi2' ismifll ~'a:z.-'

IAcnI~! Sell \'f' ~qcuH: lann L. .Bil'denbil"C' sustu, Yih,i) te-k rar kutm 11!J1arliitlk ~i zg-ilerl,C' deldu, Gc?ll2'rini ~jcldetl~' cfl-m
;'1IVa-f IBgm iI zer inden k 11 ~dlrdu. SonrB,iHiinai:slanm .. un kaddea bk;Jzlerj gibi bi:igtlrc-

kUT"

tall edi'jvor

n4'l tllI}'ilk blr

""l-T~ , hll bil·

lJ.il' ~
oldllltLlmJl

I

mhkln
kind

r;eyrt.tmrek
tm ...~~ HI-

h
7.

'!{h't: '11"rl jl:il7,e-!l"mil

nn

y[}~

KlIci.Jk

~ofl8.00~lulI!un

d .. m:ilhfl.l'i' iki Ilk~~YLlclJmQ:rdan Illd!~lml'" mrkh.lp", qi;! ... ~'!!
cI"'nllm~'kt(!d.r; . iJ..,

nlmu .. lu hu k fal'k~ tll. V'

Gr fi'1'i
1'"11111~

S~tJt"

I·'

B(I~H'I-

r k: ba~'I.I-dl:

Kftfi, haydi g~t artlk!. kl1rkU yeti~mi~rorl'l'm~ giiJi, ~imdl vUcudumu bir de. mlithi~ heyecan His!l~ttigjm
\'e

1I~,I~rr rlr:'!11 ':~qr(rr'l'" 9'lrcill,,-. !)'r ..(",I,. at' .(j ,r I ,.11 rIP loll r., "ddf" iljld~ tI "jt r'lfJf,ltIr I 'IrTtJi.r rH< rdtltl1•1,I!: 1;11'1', lr:M;. B'.i
1">11I ~ I'IU

merali sa-I'd,.
Aman

1'1 INI 1",IINf I·,~ INI 1,0',
f'iIINI

dcdim.

li"pil" \rtlu'li !lllrn

1:1[1
... Ilfl ~

~,r(c,'.Ir:,.,li, ,~('I' Hi' I/,IH

hiull!:l ;J1'ifl 11;Jli.ifl Ur.:iI!1o. m(!!louJ;l:U

.J

I '"",lllirl '''I 41 t,) Il" I 61["" 1'L2l ...' roO II, ,1 1",1 phi I"';l~ II,L·, ~r T I::~ I.!'; I:': ~',
H

~.!00
tI II

"",,.Inr ~I,-n j.i,. 't:rff 11,. f I'r 11i;;1>" I "u.Ii!~"'l"Tlr , fJZim'lr .-..;.I,:f"lrrT, ,1'" h' irIan '. 11" -''''1 d do:kfl'1 HI! n lbrlm('"r:t, r,f'/? f'rlrrj •

,ilttu""r",

tJlil ... :t!lp

f1'rJJ"fJk

11,1

.:tr;'!fll'ld;lkitI'Mrt !!'milnrir'H k~r;: rn mu 11. Hull'".5 hnvrr- le kr-nr{I~I]'j "':I, I),ordu. Insan hi' Irllrnellini h:'t:o;tlr '11 ]'!<'bJi ':lonl:lll I,:!I..[ ml Idl"" fhlnun mihl<l!!ll \(' \I'M ""ar i'r'Il Idi" flollra d31 hr>mtn fulll'ol!llCll" ha~lad" 0 man Il:lrdoP.!lLni klll~i\nl ~ r:irdlJ.

du,

FYlk"l

Oama rnn

n<" men

Alll'lu

"'a. du r-

bn • II.:I I

bij~'l{' hir:; limit rdlhnl.,,,n Illr !1"klhl!!' ha..~mlnl h .. ~ TabUm' :!Ol V" kllnrll'clnll11 kurtlliup ]c,11e m;JIIIDI! miinl ()11I1t1~L aklm III
r;:1~1

Ii:; i:I~gildl.

K~it;li:r Mrhme-«:ll ~3!1~rdl~' bu Dl5t:![ k .111 dolaYl dd tJ! ~Lklf'llynrl;J_rrll ;
-lHtfll\

~or M~lu! KllC;i.Ik rehlJld!
p"h1i ..... J\n~

limin

Arcnn

Kimdeci
tlf'lr

:O;,plim

m

K

-,

I:::t~

",I
rtllil

l~n'1

41

00

~~:-e ~

., \'itlill

l.!-,-,_I~'~

I I ~Il
U~I
'-11 : ' ; •.

In

r
r,,:

r...

I,

Ihg~h:t '!k~""r ...'1 1
Clrlll, rr H"n"'l)dO

'II...

1\'11< ,"', "'~I' ~bpah"l1

ri'l i!1 In Ii:, 'f! ~II .Iii 110 "'!i ':_'" .I~ .~) I~ :11
~::!)') .. ~ ,;..

!! (j I I 'II I:!, I -U ,Pin IIh 00

I BlI~d~ "ift tedT~'3at yap'!mas}"d"!l:Jfl ..ikav .. t ed I·yo;
1"1

1m dl!2It!!' Ilr-h 11'1.'1.11I rtl I:lIr Ill" ('\'\ t'l yrnml'klron bal/I'II tJir!:v dll"iinrnU;'o'l"'dlJ. F'<tht kuruk MC'hm"t hurp! "'t'_\'d~1I Hrrn'"
den \'prrJ <ir'lner l( pllnnakl:lTIDI kundf'l'imn p • ~illlma ~Il'd], ~I!hm l1aC;:IBtnl kur~rmak kin ht\ hudf> \ I!'r~ !Jac::t.~1H1 l1'(mji. T-;:url:u·ama""·ln. COl d ".'lH'~i1; kLlDd('~ I hm~rill, dl.il'ti.l~U

D:JE.~lrm:u ye .-1 at~l!ltl. C:ihlk~ arhk

II]enml'di t':t.;\~ Jll;!'mren kl1ndl'-

Y:'Il'la ktl~Uk Yl;"nit['l'r,r.j

ij,tI:flrJn~fI b(rnber

Iorundl't:~ $II'
kllD!rl'lln
1\.1(

Iln:'\ bit" B'f'lmlyoroda, KII'i;Il'l!: ~D£ta{}tlunLln ('r g!'~ mll.j::lftr t.[3":l~lnd;r, Il rkes; mllttefllo: l.

Yalnl2

bu

1,;"111,"

]l!"hlh'anlllr

bu

'~ 1

mU;;lm

H"''I~'~fllrir:'' "'r UI.;IIlJ''C'L!\Ill'tl.du·rll~11 rnl:':t"pltl; ~,' doyum1" corrlkla"rIJ ,11(1')1.;,,-

d~Tr'(t' Milk, Veme" 1':0 ul"'tl'le!lt VC' ]l;iIll1d{"r.;i~i I tl" lrm ..ta bill' ml,lv~fr:dt nlm!ll bLiyij" vr: limit dHme:r. b.... mu~'Iil·

fakl

lId, .. '!I.
])"F:1H

u..•

I(UI~~lni'
ij,~6

Hod 'if, k.iko

Vol'r"

~'J 6211 I)J
II{ :lI1I"

ItT ",lr:rllfl~'H'Ull milr.!,] 1)'-,. ',r;r"ehi f}M,.iiu hIJldrr1dr;rfrl'I~, rd' ~·al le[;ll' "Jerr 'rrU.id,..dl1 (rllIl f'1r':t:mllT1' 1/lj:'inJrn lm m..,.h,d lin rr.l,'·' ,. i!li ~rr.11 rTf', 1 !'"f"~' "'MI, ~lIl!flflrJa~; nih,. I'" mlr rii'1~" flJ~tTl",m"u Aof""ua,l rl" ' "I.'I'f'rio!!! ....tff j"d,.iM ~lIp,l.fl~',

Mehmoet de blHldnTl e(Jerck e:"fLg.a: krtlkt.l,
clA~':tr:tk
I'D Il.,

i!'ltlf. d SrlLm bu
a-

hUlldan

I':;ira81n1 :-J,j)';hH\\1

kur1.itrdl
r;I:l

Soft

:lit Il'ld a tI

kar"jrmu.

oldll

t. rnr ~ n..~~~

"~~lIIlr

m~e ba~h~"{m~a. :!iIa~klT.lht"Jm bilsbiitii1l1 !l'l"ttr. \'Ucudumu saran korktll bil5bUtiin ~ogaldl !... _ E ' TaTtr}lann go;;dlilriDden l!'llk "lan I!'okl-fu.llndelIi sQnmcz V11dJzli!.r~. \'e ""lldlz]a.r:m i!j.ilret,.etti~ haklk~t1era . san~ :so"ley~.n $lI li;"dLt, ,aclz IntlY:ITIIlI. ~uzlertrt~ lnanm:lVRn gilll vo1eu, dive ba~I'dl!... lyi bH ki. illlikbal \'e talihin, bLJ cam yuvarlagTll tizerili.il: aJ.r!. l"edeYt l~rJ.;tanl"l golgesimlle ya zl1!C:hr'!., Onu, dlin:r.'alar bir arava gel, e bozamazsm!... Benim konu~m:una, ce\'ap ~rmeme vaklt hrrakmll.dl" 3ir::u: hidd"?tli. bira.z 3I!Iabi '\,Ie biraz da magrur bir edll.
, Ie, _ Uzerinde YAlllldliln 1Jl&flabilmek icin,

. Haya:tl!1 h;dlrap \'e az.ii!l It;~n· gil. k:lldlnll, die g.e~~ek', f'D bilyllk }Ia~tallkJua tutulal'::1k, en mu' 2" nrn felik~lIere ucrayaca'k51Il ~." ~ ulra. v Iinet cdcI've jr.adeni kullanllbilirnl21l, hUttig bu: beJi:lan at:labr-ak, daha Gti7.hnin ~UiUin p';UI3~hk, uzun :seneler 3'a~a}'~bil'Dlek guzelrk kedrdijll~ sa~hJa[l imkin.lna .sahiv~in!" Sen; ih· ti).a.T'~Ig-l!I1db't' t 1m kl". a IT 5e"e e I! yll:lT, FakaL. Bil"iicnbil'e I!rIl'StU. (iQZJCTi-l 111, :sal-tiff:lll'ri_ a.~lk kib,pDa, cam )"Uvarhfjln ilTasmda bi .. ' Y~nl mllft!liul nHL~ ~1,)"!!!JlAI' lki defa gijti.iriip gctirdikten ta I1l.k.klMlllatYII b-Bllln:1' soma, hiddeUe bans. domlit .'r ,'Itfllmin iofll)"fl .tt, mt,hll~ - Fakat ni~in ev1cmni:ro'or Malall'Jl SiyalJ tizumll!:'I .Ill' Bun sen diye bailfdl !.. Tann bUtUn TUr - klll1'1I YI'I]'1I.1,.rf. iuanlan. m!'lanh,nA I;;oifa~. nln ~" t ..llIl:!. ye :..1lk:!l~k kll. 11~.!Inl ~n UCli2: Ilro.i.l1lr1 i!<h mUl i"in halke1mi!Jtir. Tek

lujde

Malatyanm Me~hur Kaysllan Geldi

lrl,J1'I T"h"ili If ~i r.'i !l:' j"r; 191'11 ',Iilo- ..,... [ 00 n. '16,,6 ,U'= f~i,li I' D6;':; 00,:"'5 Hll!'l1 i.lih,"",1 ,W~ I {If) 2,.... 116,30 '?<fii rarl11llIu.:!mlr Ilr~r I~ 1':r5:;"l'1i 'l!' 2'.1,';", ~ ';":, 19:18 ikr:tmi;r~i ro;";. 20;"1'\ Mtidltf II Dl!lJIir:rolu I\' 00,(1) !Yl,OO n"miQ'GllJ \' !).!j,ZQ DIj,20 $1114.11 hfl~l!'rl l'I1t11"e~ D.alllrlJ, L Ul:;!,OQ lU.OO t~ 8",n1<[I." 2I'i 00 :i'.'dJO r_ Tielrlit l3.. n k:U1 &l!l !)]O

n

mi~

~'l :tr.).I, • 2l~M ~l/i 00 21 2.00

1'1,.,,,,,, !.,.

Q<1

;<ttflh-"pr""'IH"

lI!ih!'o
toll

!{ijcilk S()rta.o~lu ,['r;~ du", r di.iljml'z' VI" kiln l r.inin klJnil,.. \'r. uz:andl~ml tl'orDr gonne7 hcrk"11 . In :E-Iln:w r: Idlcml ".lI" m'~ll Onun i..:,dnH hrn Ii Ii ho., Ie kot;lla~l;:l rt~. l;i:l k Ik b 1m"';:1

'K1l(":lik }, ".bmC'dl rlolaYl alkl 11}'!'I'I"Lilr. [h, VI;' 1')u h;'lk~kI!.lell bll~iI.JI: 'i')ir o~~..,n 1tOl. a... man !'L1J,lIli hihllk hi r hidclet Icinde idl. KUrie:!I',! reDa bald ~ II IBk a 1lI""rdIJl t=t"" dahl! dUll y ptJ klarl {dmllfll
gUN'~il1df'

'eUi.

pt'k'

~1:1 nn ::-?4l 1M' ~15 '!XI

~Ii'

,

lrpr ;1o'..lll~i'l '~lH'I'"
!'t'l:'IIIc1
.Hl'Ilf /;;trT,'I'l"I",j.

.. ,ljil'f'f'l;,

!I!!!'vire;ilrn. \'
w !''''<t1r:mhi" mino

mdl'n

bir ba 'rete

[Jr" ...n'lIm

iiiirrhl1'-., ((I:lrI{",,~II"N"

KUndC;t'l ~('Iim

m'+·."

'!..Jr"'l'i! .. r, Ir,j

r.
rr In

rlil IIrmi.l t J i~ :I'I"hlor tSI'l1l ile !;:mlUrm3i ilr'rl'l:; 9'n~
fl ml

A!!1'I~
.\nk" ..., Cllmh'Lr,IY~ ~ Ti'l'Inlll \'~"il

!i II.

',mi,

:rum

"OO:moo

f.j......

A"ln

,im~nto
d'!'~:"[mff11,,:,.r

Hi ~
:2d..&1

HI 60
:! 1 60

lifo:! III< lili r il~ 1;11 00 ,\,dtnA jIll.~ n",:lt t!l 00 lhmit, ;(100 \,..hl 10.00 f'1:.lin 116,00 COml1, lri.il~. !I[!!r·;di~·" ~1O
[ nm""T'I .. ~t

R.,,,~

::":2':',n :l~rJrl ]fio~ no ~OO :'1~,~00 .ton nn :'1 ~O 00 ~;,ino
16
t'I<>

KII~,¥e

Fiat1arl

viil~:'lek·

l!ielmi~ bU!Ur\tovorrl'l

ig;n..'e'l'l
m.ahl!tz

!'i'{ay ~ , dii'iyor

3.;3. 00

hOI,; U' ru}rl',i !la.l:t'It'mi.: '" fl.ir IlJ;II!J1UCllllm~dtln (lrOlf},"n:! JII~1'ttlptD; l:ante

.111,80 ,~100 !!ZOO :&l ,/iIO ~1.00 11 00 1 'XIo,OO 2'1'

1aTl"ll'I T.t;;I.,.dd,," ell",!'1 ,.,.bf: ...t 0.."" Ir: !lIft k:tll O1Ll'I'T !liilr ('Ii
'~Ijla.rn Ji'u;'Ir!f (rltlmt"d!!', j')!,1l~'h' "[If".. ,~Cllrn' ,Tlnffll :Qr;;.,lWII 1m l'fJ.1 ilrt1.fllllT: omino!: ~CrHr11f'~i !nl.t>Hl'1i t!IJ,/

,.,.,t·
'1,;:·

ikinc.l de fa oland!: '('''dC'n It" kaT lIa.lkrca;: g ,r1Jll1'Il'mi~ h~r I"IJd,.tlt' :l'enmNhn ii.l:eriJ'lt" Ilu cum r:ttl Mehme blJ hiicumetan 1~n~:H'3k y .. rnt' oj dl"nbiu r1:llrh 'I."{' !;r-I.min iki r:aG-l~JII'
birden "'lint' Hec.irc3i

14"" ttr'l"

melcMdir.

O;tahk bir tl.nd!l k I"l:ltl Balk hr:!'~'c~[ln j~llldE' Vprlr1d(l;1 rlrtamL!jtl Sa} I!!' miJkcmlI'~1 bi. d;!th~1 II~Un z~:1T1dllnb ..rl gCirm~n1i:!l nul u ml J'I (';,'roITe lIc ~ h.'1VTl"t i~~nd(" 'k:'IIdllar., Ri.lndlE'

p k kolav !lrtlnl H!rf' 'g'etirdigi ~l t kiln:! ... ci :'1e1im Ii r 151ntla b'~ disiTiln bir;blr \';,klt k3.~Mm!l. l~l blr muv:.o.HOLkl:,' l ~~!'ItJ>rh·OT. 1lJ;t b~J r;:r.til1 pi!h 1iV:l nL bD.Stl!:m~ g 'I, 1ilLfl mJ,l'i' r( k elua.k H.mh Ida luluyo-rUloJ OglunLin ~E!r;:irmektf!' o-ldll<;11 btlhra.nllln ED il"~an11l"1UI N:d l1rall.tn. Onun II bu l~ bir liit' lil a~11 ptmaml!'h_ Ye KIl~ilk Meh.medin kllDd~d Sel i 1111 n:de getirtnt Inlo I1glUlflln i.zT"cti lll!'fslnl fen h<&ld '!'IT'll"', dl~rll d!l ('IE'k t:i.u:~1 Rnll"ordLl. BI,lHcrm e[llf!r~ " dR kl.l("ll1: "Iehmede ':B.v:t.'. yllVq k'ml[;lg-a M~laDm:t.', ID ....... ml I'L1"l
,Il'un:!jindl'

nm

boon " .... IIr.,II.".;rn r ...... lIi i im . - 'T~lh ,,1m- • 7. man Ii.. Itt •• ()1'JrIri "."11);n 11.". i '.r ft nJrl hir film lr;i!!l 1!J!l1: II

I.. ,im"i d

D .... tllmll ~

"h'fi1lll .

memleket.e daha Ui'llIJ1 'r.rir YOleuluk yal1~ lara hruJI !biT m~ai.'r~tU!"'~-. N~· mak lnet-buriyt:iindesill dedi! d~n kimscye it.iwat elmiyoT, Bicl;;[)k yerler goreC!o!'k. biT~ok \Te 1'1 den slloi anu el1~!n ka· kim elerle gi5ril~~eksin' An- dmh'lnn sadakat Vl' 'QajlaruI:ak.,.

ba!}ula yaijamak dilnya.l'lIn btiUilll i:r:;dlrap13'(lml t~k ba§I' nR Laha.mmUl etIDek Tan.l"'I·

"II' l;ar:I!l1 nda 4.-1 IJ.UJ1IM,a.r1a

Il,. Mltiln

kl~nl :

Ma'a;tya Pazannda BID la calks In IZ
1=========::::;:========

- B, .. bU'Irl.n ..,,," S"TodriJlI h'''.Ilm" oi",1i~- I:ilti 1I11(!f1'1. Irlrpll ... rllk Ylld, .. 1l1",MIi.I.1

SllIss.et lJe'afh-JhraclI,t-Ogunumu2
]'1"11".11:
r ..r ••
11

C1 /teham,.mlar'-e

ma ,eli cmmi

yct v~rmi.lo'ot!';l,ln!

Yine s'U~ . Vine burun d~liklerini at;lr kapayarak. bi'l" t .a k1m guip se~ler cfk:a.'l"dl, ':1 Sonra; _ Tannlar dedi, topn'k rlf'<'Ilgirniz. bu ll'Iuk::r.dde1!val'. '1'"' 1 '. -.. 1. ""1 Hlfi.an ar, UZiiflnl.le yqa ..

Fair t b )'bude ::ra.~'I'et. glim , .. Dr. ~cm3~Ui.n OGET yaba,T1cl !..Ylld.lZhr llana, !leiBellklq b&!iC"'i!1 lIin~lIr_ ru me5'ut i!!dec.e'k bIl' ka.d~nln ~ ~'I'-'" IN .... n. S'!rllrluLl),OlUDII g8stcrlyor1ar. Y:akllil ~n l!ort.m!4tfil'. Ml.laYi'"f\le bir z.aman!l::t C'vl~necek~hi! ..IIl1i1tlrn: l'l - :1l i', IndlLr, Ve ihtiy::t,rlli'!,nda s.eni hellleC~'m .. rt·~1 !:,1I1l1!t1 yak uU ... yen !i-e.r'\'eUn 'tocllk I annll. ka-' ••••NIl m~~c. rt(mdLr • iiil__ n....

air rl .1illl 1>1!I'r1lll1b1r J~tllt- bir 'lr:Al.. IhnIl d..lJlr !IIi r ".rillr""'U Jl!.liIrl' Lu.,.'C 7&,p11o-OAY_, t; bJ.: b,LlI.M*..Ylno" Hu .'~II J:ll1I ilil nciml.tt b bi. rlC1!:". y", b6"I. i ~I'I'~ mlbl'lJln I!lI:li1rt... 1rum IIi-mill . raw I... ,..i;I.Jl;II'lJ'Df, O .. l.lI.lI~1Y"" "Ii DIIIIIIlII:7 boQl.u\ pO: !1111:I",!Io1I 11Ird!!lrilTU~'" Btl i.ub 'rl. ..... lI'u", ~..",n 'till U ...... tI.~lo.tll. 0>1, mllball! miT illrl 9R'IJ ;0, C It!. J'rIoV\7oQl'n l.bH.i!d "6'Pl:r""~. dldt Ilk • ,H7--, dihrl Cf~ F'" 'I, ""\ to. .tm"IIlr.h. d. t- d,:l'~'" Hlr ho.nrl.mMn .,1<1...... Q.ktilt flUId ",Ward .. bl mH Tl)l fIr:.CI alSlim.tt _ Im.lltQrlIn1kn Mr "'lIT'! IIa.o:rl !iud"ll lh....".r'b.dll', hl,.,. ",r!i.~'IIft 'ofIi,...~

a

n<r.,.'

lbiu-

II"·I.H\\'I!

Tarim

meselesl

]')f!lil n hll'~! dd,

...

iii; \J.

..dr'

!~"

"Iii

,.blll,.,

,,1"9 ". rilmld 'l;.I!'I. ,ord. "" ."h III-

tullII'ri.!.llr I!.P

..... l.nd<lJl'. ltilm.~'11I
~~"

~~lIIr
~

dKlm,'I.:

"'II

,~;
• ._
Ioq

'*

=~::..:::..~~~~"~::'t!.
m........ I".. ,::' I~~~;

il" • Iilml.ol. t 11 lan."· .~. ~n1'/: rlll~r'm I O"-lIQ1Imll I,' f,o; 'J, m milU I. ~ I ..dof, Buou:n ,iI \ "'.','Ug"r;"IIllI jf;Il'Probfimi 'I r.il1 ]l,11'1'1 ml, h.rn.ml.nlldMl hirirldll ~ir' ....k'.. ol !lilli, 'NHllm'in·

i!

.~

d!TI1.

ho.l .olLI'li diM IIII!!r:lan ~ .
,,: .. n.•1!Im~.

ih ..... ~~,.
",.I'rr..!wI

bIl.al!otD: d:'Y.f-'__ ~."k .1II!Ih Q'imu M~ oddoh If... elllI b'1.01 fl!r&i!iiiii&I clI.. mllb,.,. .. Ii,.., tu'llildlflq oIIlIlID It.. TIl In' • d.. hh.mmtl ""'_III. t:..t.. c ... l< klo-9l.D.I ~I.,.. a.r!., :IIId tInl.. b~i'b.t'lioI .:rnI n.1'Td hi •• .,.U4 1!'l~'b,.;bMi d.~ ~"~~ an",1 lIut.lJ.U. I."t I!'!~ ~ lat.rlnl~ 1;IU;imilL. ~ WlLPI b..klu ClIrIIIllINil I>uliv. YiIil.ilriA ltl.a r f~br.tr! 'If.,-". X'l!Idim[11 d,,"""It. !'UkJ. "ul'l 0lI1I!lr ...... ...J n... M!. ... ldik !d,,..\1 I; ::rill1l.11 It.. . n

Il- 'UJ ~"""" 0]1."". 'DU,ll" ~r I) , kin:" '-'''1''' bll .11 <1'1 ".... ,oIIh'" r&b!..... 'Ir:'Im hl...~. t hit! '.~lID Ilirilnilrk.D b,r E,'uJII r!'l .. ml..k. ,.,,1:,:] ."'!!"Y 11'. BlIldQ Otr.q "" ".,. pl..!illI1'... lbl .. rtl+n bnm.kl.11 ~'!'7..h JIll 1~.ri'l"l ,1.. 1 ~ii. "r.efli: Il lllr B"r. 0 L d II, nI bl ~...I.!I' boil"lllilro mlb;i.!r.itr.. 11 .. t.1 h.,.,...I..",Ir.r,.".J)J llliD Illl!ld. fn·:,~r.r IU ,lll1mIH, )[_.a b l!IH~ tnnlui drlr, Lyll.llllr,· 111 b&trut- "':!TI!''''' Bir &lI:, ramllli 'lttul.n '., lh,.l.""'I,I..r rl lm .1",..m;1I ..u .. I' Llikl .. Hr..,....rp ..... .. 61'111 lrJ_l~1tLm ~_~ I ,.ll.n1.o IP- • V'rlr: ..".. 11-011 L111dr." bif dnl.ul c4" }.jr hLr111 II ~ I 111m.· ta41'11'"bb ,..1iI.. b'l:PII !Ill (iriJrliUl'Il'hn &~Ulll hill ibJddlt~",1 ,.e.D. .mi,tl ,I1lnd. l~' .. m"""'n bl1 tiro",.,r oldlllr. 'Na ~",._ dlolD~ pld!tllrmnl.rl.d fm'du - DtI,bl ..... 1rJ.m , dl (l~~nkl ••• ,r~.1 !!oil; ~ .. irl,"l~r lfII ~~ , - df'k.; ...,. ~ ,rIhI ~'Ii; bl. ~~fa1!11,\ 011' • .,& 'IK'k h"", .. 1,""lmh. , •• IIhul:, tru" cUr. Zi .. tr~lI f,l .. t ,,1... I~[D b,~ It•• -- ..... " 11I'tA" ~ otIkl ,:r-'_"'" 'b... t....t ... otJl,j~!D ~ 1tIL1 .. »""' .. .. ..... , rnl,. T-toh" ..... ~ 'l~a. cJaT '11:11. ",.ur ... J., {rot"TI :rnJYmal< Il..-, '1I11iiLI ~ -Ghr.., iI!Il__ ". M W1'II.!iI ~ iI_I,,_, ... b!ttim 1111 pII d"ril!O, h.!;1l..o hlrl,.!! d .. IllmlllrlDe 1.o'".l" l, d..i!:IM". 1::011"" ..-ftlJ:""!.1"l • ~ ~ .• h;,b.t dl!.,lma.... I.. ~d:g,., ~ .. Ifbrj. blr' ... n.l:IlPrtI..m, ~b.rollQ 1,,0, .n.b'l. f", D:llili .. -.1",_, E,uil ..r d•• fo .... fll!i'.fl h• .l' II'qnLD'" Ib:r~ .. ji;;1blu..I\h:d.. !!I1II!Il& m~bfbt! iO!IrriI I'l. k m'a.",JoAl ,.,tl.n n. , 111m'll .._t:lm Irl, IOrl k. JOiU.,. dhlJ.r_1I; ,.Tlro.d'l'. M .11 .. "J... ~"", ncr- .~. uIQ.. ,..,.1111~I';; ,.'J_! rlI,ru trill' III ..-Il. ..-Ip mahl{UlIlu ... , 'lifQ bi ...... l1:c"d• "k1ul'. Cr.m a. n hu ,..,.Im[".!bat lit" TlI'rv... 1Jal.. _LM. ~ IiIIoiIu lib Etn-.Illi..Lmtrml M'.r &It.! _1l.dJm, I..~. r ,.. lunlrtlT', :JI I,. jnm',_ loil .. bn:' 1 ~ ..15.B 'bLr ,..\6& IL•• :JIb b. Ilb_ _ _.lIlI b,2_' ~ i, pi.l!lam _1l'I"""1rr:h.,. lIu.l.rdfk" ... fC'.:r. blfJ ... , K.fo1l~. 1m ...... , t'!<'TIIL i LId. 'Dn!il,nm. f1d '.I,iirlllrh IhlI ... .J.mM iIl"llol tV,.. l1li _ lk l!I.:t:ll. iJ'i:mA ... .. ,.... ..... .p.m.'b."lh.T ~.am.blll' IE t. luir- ,."Pl], •• I .ll~,.. b.u.r or, So~uk. •. ro k........ I!.... llliilr.'ul a'lo Itri. '1.: __ IM,. _, .Dr ......... iii.... I .i.nA. do ..... ~I' I~,", Ill'lll'Utm 1Il lvll! lorr I Li"!!l Ii. 1111 "'.IC"III ... l.. t ..droll • I~,t'n~n KiLad. "1lr:,'I;,,, & !lml.. del iIMi pl"!1 .., .r...a4 . __ u fM,ihflJyl nwlll' M , li'dl m1lA....a. h1"1IL11rr: 1l,sl'" d·lrll lIlI' I.r:ia 0 .. ,1 1I1Jileyi,. .. It lr".bilfT1~ , ... "'_ ilL.. ,!], I b>:ollIDlltl~r, 110. •• rl,.:l p1l. J]1IT..1... hllt.d .. ". lI.t_ .!:uti _nI I &1'&11 .. 1d,h.D !l ~I bo" '" I .. l"i tad., ",10 .... 11 nFlnd,l'IlD,,\: tm.1 :k;.rr.(l. 1I'11ll"""'" dl..,.llll .. r .. T1.illmll . J.l:...ILm'llt X.~ d ... ",&bll MIII!"!IIi .. ~ tu (l1'~'l'rl rl.4t. 'liI«I.llLlr j(il~ lnd~lnll.!l'.,r mll!.- til< bldi •• o~.bjhr mi P 1bl d"~J\I.iclh ki~1o.I).lIn In'lr:' .... ikl,,~ IIl100 ~111 .. 'o; mll~.II .UI~ .nlll 1"111 rtt .. - '... J>~ .. , I'I1'LI ",kl ..qrl.. ,., .""'r~ 1!! .. 1I,1ml~llu". Brrrr b,ilUU ..... nrllll',.rillO 1o.",,.u, klirrLlf q.m.'kt.ra. N", 'lrr.llr.r Mdd"t ..11 !:II ,., .. k".. 8r:r;rI,~"Lr bOil. t!".WDn,.llZ'l 1I'1i. mllurlk bul~'!Im, ~irl I ~'d.r 11&1'-(lir." 1'11'1, "hu I_~ f :o..IJrnfu b~l' O~ CUt" Ramam. .," I "..tim .. 111'11pn", oIiohlll'lIHI'l rIl ..1.u., •• 11"1 (Llln. PlI.r],r;)111111hlr t;U di~ri I1'1rmlil,,..t 'hnkooa'lltl! ..... lul.ti. I'''''''''''''' lljr k.nl!1l I,.,.. alir1r I!.Ill.. ml_ di",., ~lr k&!"lt J> .. 1~1'I!!i- r d.J,... m.1lI1.1etl,ri" .. M il", h'r"~tm !,'f ':hI~OJ.I1I) l'h.. .. D ri t ,.-.f;"".y, llil Irv 1..n.ul'I! .... ltrr: pcolt.l .;,n~1rtll.".,I,m ..l..r ... Til , ... ,- (I"cll1f'lll!l . '1!IiWlllWitJ" irfll,j,lliU lil~t[lj..tlr'k," 11- ~l., 'i'll:lu";rh. - En' brJ!r .. Ol:ib k 111 11l"'''' 1r..... !;I~1>Im~ b{t.:o1 V il" c'lIl1l· ..I... t.1.i clIlld.1t; b'~k!l","k... "irl 1>1 1.0 I,.. I;o"r. Mid. bir ... 1.'It. T ~&.: 11 "i rl:.L a IlIlInd. nrdrr: "" 1I,j1l.~ml "",.mll ",I"~ l;llrt rft.11d.,llmt~l: 'crr. r lhe r €lItj~ III iUlJ. 1m iJd, )JIlJ1. ku.t.rl ..rlJlj ~ lid!! Lm~i; PiiaHr mtJ'dllJ!l* kar. lIalkJ i r-011.al.d.a l"r1b,lr:o.t:.;lm ];".1' ... A.Jr)~l- UlI k1.In..:L1J b,r 'lnil irE

,'mdi]"'!

hd""'.....

~'Il,IDl._ 't..U:
J'Ok .......

fa. -.Iu.~

iI.d. ",.,"=II):t!r, Nlt

rl.,. ~

III. ~-

bl .. lit a;-.;ml,,_ ... \-." Ililltuwh •• lBir tw

~ii1
~I

~'1l'l

".rd.

DI '" b ....l~iIr.rl. millhnr

~P';:::~:i:::C
m"nll

d'trTII.-

~~~,-~!d~

bllll~'IUlll·"1!I

:If:l~

('''[1''

IT

rioM..:.. ~

.....irlOI;. ..

~.bI..,

r'

",,""..,...i!.

n..

"r.

,.L

;01"""".1

.,..rd.

w.

1.1.,

.In"'.,........

_!!J

,...t ...

..y......

*

-

~L""U

...w: ..

f"'' ' '

...................................

IZ

•• -

, $UNDAN BUNDAN ,•
ah ean ' . In f era L·· . drer ,.. yen1l,",il nn
'.. , 11.1111 ...
to

........
beets-

Iklnei Cihll.'Di Harbl Ie] nde ' Avrupaoln ], nnmarn~1 BillBDIIi. ylldu:1 olan ZarM Le-:lnder: m"t:U'lek~dfDberl film 'l:~vil"llll'll! ml H, lsvf>;11 dilb~r ydd];, ~e;ak a~'mlm. ioo.!iliDti.eHaml:jl.ilr,l(ta (He, a 1. - Film) Fltildy[JIlllrwoda ~I!\I" rilme,ge ba.'!jlanilta Ii:: • Gabrielln 11

.aorl blr lilmd~ eel alarak lek niT btym: ;perdi!l'l! dOlJecelr" Zarah L-.:anQl!lI"·in bu filmde GIl ~.DI!!B.lsi~ I'iclIil-'le liyllyel:l!g1
aal"luilln hl)IJI!lItlr. Mili;}ureJ Jsry

ru nil GU'l cilldLr.

Gacrielill'

mID r~j!lo"llJ-

Von Cz.lf£rn YilPEI-

Ita Iya Id a IIn I;ok begenillen ecnebi
Ylldlll~ar
Romad."!i
a.dJI 9inem:l
!CullIXl 1'I~1Tltlil ~lkal1

Rita Hayvorth
I

o li v u tt a

donecek
~
Fe IIQli

cH'Qll:\,'W(lod


olivufuu
11".'11 --- .. ~ en 'biiyiik sekiz in m §il"ke lin iD
fit]' binderJu De- i.~e Citro hi ra Jamak: 'I;'~ .aa.bn&kl:a. J;.~laml~br C111'. Wru'l'Ier $irkcti., 1925 til! (Vi· lagra.'O '1,;", (Fint NdiPn1l1 PI!; tures) :!jirket:lerini utm ,1I.1dl" Warner'i mU:::k.i.Hvaziylltt.l'n kul.'tam.fi va bu~nki.i. onrml1 'I1.m~Unl ~ulgh!fan J>e!illi film· dir. Ink se Li film.lln" W:a.rnl;!l .aliidytlli!.l'U1di ~vrilmf!ftir. Bu mUsl&se.l!epln ,"clliniJgi me:!,lhur !ilmleroeD baZlJi! §lJnVIl

\r. G• .Ii. Holivuf'un en btiyUk film lIir J.; II I trn - C:o]dli'o-yn - Ma.yt.r ri :r. Bu ~irkt!L;o Iernel] 1'911(1 )0'lind !f nus LOE!W IIdmdl!, bl r flhn :.'11 VIC Il'I~ tarnililda ~ II til r11lFjli r. LOl:w, Am erik.a,'IlHI rl rt blr bllcnjl:Jn8. mID ilat!l.~ \e kH'3lmyan hir :ldund .. La W, ol< ge~rnede.D Nicolas VI! Jf.):iepb 1. Sch~.ilck Innill~. 1 1'18 orlak "hiLI. Finrnalann;J (l :11;8 ~irli.ell) IHhm vfrdil£:r. 19211;)llinda (Metro Picture C' rp.ordtll)!].) U Jl.lltln aldllu.
lflZ~ t.e de GoldwyD
VI!:

tedir, Parameunt'un I;!D tarunrrus YI~dlzlnn IU nianhr; Bi n I!I Crosby, B[JID Hl)pe, lit ,l:'OnJeo. Lake. PhllllettE' Coddnrd Alan. L:tdd. Joan Caufield, Betty Hutton, Ba£b:lra StanWi'ck Joan FQ11bhu! R;;I,)' MIl

sen )'1111lnlabllha~.a komfdl m cera Ci,mlen imil clmek·

land, O~r

Homolka.

It. R. O. rRltdio. Keith O:rpblmm) un 1 hili h j§t?:9i bayli ka:rJ!llkttr, Bu firma BIOO iJe 1910 yullaD'J aTa .!I11'1~a film ,ja~l tamtyle lt1 ~ljg IJ t olmU!ltur. Sirktt. Bilnjllr'l 11'. Keith lIe merika.'nln '!loll bir buca· glDda. bulunan .,Orphtllm.:> lIi· 1

~o ~k m!::~hldJ[,01110 ~cnC'bi ~J]1 lerdir. dlzlar !j'ullr;udu' ~ C(lIibn'uo bll i!:iY;)!I1! ti hllllau" Jl!'oliller JOTICOl!. lllgrid BU't;Rlta ile h husuaunda ge~. man, L.rll.lrcm:e Oliviell' GC'org~ mek l~ib yapugJ Mlt~llmak;ta. .. SUIUI 53 ud ['Ii' "i~ ~~ T~'ronliPoweL;_ _ du. l\nm"l1 '!IlAtkuD Gii,gl'am .. ac:t 11 biro !lliQ ~vil..rmekl2dirl.t:l'. Pre~ AU Han, CQlumbi it llug\l.m. ~1J:rt!:Iiyed! )'qInda Dlii mildllrll :lIe imzallldlCl, blr SilV8I1:1 M,3lng'aIlllOHe ~tvir-dlbultlllQl Jaddo 'Cooper, 0111'1, hntrlltl mudb.rncil 6Dtimlbde ti c:AeJ P1'riQ~" film5yle btrinei y-a.,mdQkJ e'!}l aktri.II .JUDe 81101'ki :ilkbll.har'da Ho.HVtlt'a ~d.eiDl.l'1li.!ll 011. trir~J'1 III!1'd.;m 1Iyn].mqj]r., Oll ya(lE!rek King VidoFl.lrL iliilre ede;Ii:I!:' 1I1rul rql85rll!!r dd:i ~la:n, ~ 11,.& inrablij ..ilytWll~ aClh bir T lilmd!! Glu~pp.eo a.= Sa:mttill IfKanl ~ l"lltll DlIlht, o)'nl:!i'a.cald.rr. TaH:!'l1 !!lofti.l"'i.l, ,k:II]ya~adJl kU\''''IIeH1 bir dram RP~ PI'i!IiI: Gyk:a R,i'jl; J:ail;1!; DORilbuL". ]]" eV~~lltltl!l!fI etiyLene;o Emi[ .. Tili.!'UOIQI:!jt~gitiE rlli:m !lml !:evlnni§til'. O~'UlyMl:u; Red Skelton, FQrn, I&Qll g1lnIerde 1& )'l. P.. ~ ~e'l'irdlgt Ennl.1!: rel :ru'IlUillllr aT'UIDi'I.a Cl~rill til! Haven, 'Edw~rCl Ar·~ Il Artbul' ,J, Rank. r"l.ll tel1ti.1 el"im:la Ba.l1.l;C1Alm'itit filmlel\den .alman vergiler tn- lIm.ill!iHI It.a.ly&n ullitlerlnd!!1iI ncld, Ja.me::; Gh:a!lon. mlUlkenlu'ifid~1ll .mUD V'Ilautlu. d1ri1mdiii Ukdirdll IJtUqyo~a- Lliltill. Bose Ue' FalCD Lull! de .$eytanlll yolu. .An.na.bel'e ya.k:lnl§'tl.r. FLIUia.ki f!l.J!.li:'.~titaW tdeee~'Eeji: A.nthony Man. ')\ DIli1[o Coletli. 'Gba ;tolni bildinni!}tUr. , bUlliDfOakt:idur. Oym,I)'a:'i:'lIB.£; R.i;Jberl Ta)'lor IOb!'igldil VI!! Ricb.am by ! Paula; fia,y1nIllDd. -_;evtrmr:k:te Q Idc,gu 1'!!1&1 Ita.. Senr 19i.n §'lI:mpiiIllYlI, lja:l Uh filmdll gih:eIUk mOQ RcJI~ Richard \'-borl. ~lan eti'l!mda de.n.eu. u;:trl, O>'1H!r'aI1l1 l!.~na.ld COolman ar: k&lU1 'tuvir e~ekt.t:dE.r. 1;!:J.1:'bar.i BriUon, Pl!lter LorT-e, l'I..r:t.!1>"'fI ~ Hedll'lll'J BjF I [eriD~.e OY1'J.llma,P 'tY.q RlI!ji~ RIjI!Jgl! Mllh:, 'br. . Oynll'allillr: E1!Imo.nril O'.SriS1IitU GIIIItl'y"'IiIa..:Id ... -n, PIUIIIllI!. B.ritlQn, ul!rlnden ~ '11'6 10.Aill Sir gUn. ne ... ev,i'! dill Se:ri.vnle. UlJlml..!I.b Reji: JiJhn Stu~lI. '11k buker"le flvleugek 'btzwO!r'il,I}'Rul[l.l": TerMll Wrii;bt, ~.~.-~-,~~-... L.-tw A)·n3.. .. Tarzao !ile !sTh kw. Rej~: LNI Siullem. Oymyanla.r: u:( SIHksr, Vane!!;]' iSf~wn, Roborrt Ald3 • Re,JJ: O'Gr3dy' r'Li:m. KIZI. R~ji ~ Da'ldd iBLlt Ier, Yddu:]: Jun~ Half!!]"• ... 5e~tn Giizelliti. ~ji: RenE Claim', 'F1'3:!!IIUlJ.l!I et!l bD.:f(lk: ,1ddnIt 01'nlyanta.r~ MJchel Simon. :FQalli.Il.I;YI Ii.m Oolfltt.'1D. lUI. Mil 71 jt rlhilf:r ~'I'~t:"!IJ tiC rHen bir I'IU1.s-1I1MTW 'flr: or:!J:bol Gerard Philip!!, Carlo Niactu t&lIIln.wo ~~lmn~1:I. (Ju!l. Nifolc Besn:m;l. Simgne Vale- oymYilJJ: ?,.'llitlzlard41'1: bir gru.p. (8ajjd{1 ,. mba,.!:,.; Phil 8ill)« • de Caml1:llblll.lJ) fUme IilImwF F\ank SitlOfN. T"ii'gil'!iIJ Te, RaYIJIQnd. Cordy. 'G3~ton Ftan n'tlJ"rml Marilyn Muwell, ta~ .~f(J!I(J, t1(J .GllIrdne,. !JEI'8ndJcy W1Iftaa:.) A Modo, Paolo Stappa.

kilt

'1lI:tii!E!!lme g~r~. 1:talra'da

der,~i!lliT1i oku.f1il. n )'aptg~ Ill!' !t!l.

Collil11iblll film ~trkelJnin Idll. r1 Hany C~hrl ile !l~1
Ftttl7\l gelm I,·

Joao Cohn Avrupa'ya, .Hllywrutb'u .Iiyart:t.e

Giuseppe Ile Santis in .. yen eserr•

I

Klsa~=~
~Haberler

"elli ~e'rnen 3E
*

Filmier

*

*

*

*
*

om.

*

*

*

beyazperdede
JilCQjllitll3

Julie de Carneilhan

....

'Unl!Pl..a

rtf.,. ft~

I

rn

l'H'm:1,IIl'l1Dmsabihi ltilarHn B~clt'itlo iaa.ns,inito ida. 1D28 de. !!IesH !'IiMmantl!l 11:11 lundan IlgJ] 'ril , Orpl1~unl., MutUEl'" \'!! -c Radi() COr'[Klr.t li>D11I America.. 0:1' :!Ji rkeUe rite
bll'ltli!3t'rl'k orta.~'a (.Radii'!

I

firm.ML glktl. a or. lllW dol yC'ni bi:r ~~k'll aJan R. K. O. bill' Uil .-Mlu C()rpo ntion~ un elhle d.l1Eitta" L:ik Ln. f:t;!~en ~i'I1. !ji rife:ti.u ileri geteJIIt=tinrle-illt film ami!! VI!! :rnnbur

tltl hu ftlm~1!l Jul[!!~rJEd.wlp lIatl'tl .aliI!. F~utll!1"1I C:.I.l:lJgd.umlpr. R. K.:-0 ••1ug MI.' arth!ll ~ Ulun Filmdt!oil'ol IIl-ilD dlg~ .artiJt.
I

itb -

Orph~um-

R. H, 0,)

- Ke-

pilot HO-Wilrdl Hughes III hiss:e s.C'nctleriain

(At'Lim)

I!:ogunu

bnJlF:

i.A!uil

B MlJj,.r IjlrfJ-eti('1"llliD hll:l!l! se :n~'l~nl1i", tJiJStlk. lulSmHl.lI. I!~P '[lillnNL Holl\'ul(.'u[I en ~~!PIJ. 111mmU(!;!I ~sini m~!r'dan.a. reo Irmi!l olclul:lf, Se!Jh Bln~lHi!n\ll h a II -'I 11I1"1l !: il'k~t yeaid",
Uan lP"I.larak 1('tTg ''lI. t"r .'}.dllu 8.ldt'. LI • 1> ~t>r UI" !;1!"'rih'CI!?K film]." 11 rol,. m, mllr elllil<il. I V r, b' Jl ll'k"I~D ba."ntil. bullJnmn. 1 h.!orn~r. Y~l ktl
Q•

Ca.z; ~aTkLCI!I. Kuk iklncl "". kak, M\.unya.br :mliz:~l. AHm AI'!lYIIJ'I klZla.r, Jl:laru, PaJlLor B:ir y.nz g~C:i! Ili I:'\iy~!ltl. OJ U.m SrnfolllJii, 30lm:,' &IBnc.l'! ..
'Ell lirk'l!!tlt:

Virginia
I

ayo; V.hn e

1 g··Z

ylldizi

~111;!1!!J§1:1r. BiJI1a&U, Walt ~!l ill! SamUtal >Gold'Wll'in Mrl:r'Dd"u ~yn ola.ra.k ,~\irdl~ fiImlcri ya~. :to 'FA' CENrIJIl'f' 'FOX ..:Fwc film ;,irketb i luba.f

vadtl:l~ bnV;i;t'l inuahmnu:. SOD. l~r ~uDlwd1n ~o. !I:: fil.m hull, etm.eg.

Pi6rt'l BnMl!l.I:r,

mesmH. Muoc:t!'ile Cbmtal, heJ Lemo",,';: illiIaHllljhm ~ogu
ida.rul:milfl

J~

Dtto
1nLl'-

SeSSJiII

mnemamo

1:915 t~cle ku1'l1l:mu~tur. B~ mti~lJ9ofsen.in kunlcu.!!armd~D WiHbm F£J.J: IUIl"I.r.I ;:Ia,nberi &inq,a.lit-ertle

bqm·

hur :lI'I1;:Ilz].u

kOJ'llrali al!!'1:1 m>!!~ U'~J!I dll: ..

F~ Jilli 'iil>'iJk $'Iraitl' '~l\fj, akt:ri~i ''flnda. Sll'nI, olmul'
hiI'";,.

rwdij.,

m . -,

dn

Ingrid Be.r,gman. Claude Ra
In'-I, BI!Ue Daviro. Errol FI:tnn Huml'lhrty qoga.rt, LAuT~n Aa .:all. Ga.ry C(]op;:or, Jane Wymu. DaDny Ibye-, Jo~l i'lir' ClI'el1, Jean Crnwlol"d. da iIoullJ8 ma Udli'.

I

:r~ i!dlli'!rL .. 20 th Cfnlury I'le lUH!a" iYirmind A!llf !.iJm.ll:-' rl) ,lrktUle blrle U. 001 ilt. Celllqry 0:11:', buiillD

ryl

lD:l5, t. VO:o!, :::r:hHlc:k " P. f>anuck larnfUldll,n

1)'11"

ida

mn II rl('m1, olmalllnda.n flol ... P',llr.llml'Hlint , k-I"ndJ n fiJrn iLBlill Davl~ Bu flrmanln tl'fTIl:'llnl nun n ~ h:nlc 'In t"akl IDUllvinl Do. Adolpl! ZLlkor ,JUT ZUK"r, 1~12 n: f:! ry \'ckEild I!:t.mektedlll". )'Llmd!Ol C.Enl:lil.dln e Corf'Cri'li tIt G, n (Ialma eli j{e;.zllle~ll on) e.~11 h'lirr ~lirl!e't .lcUTmu~lu ill I Cllm ~i'vir-tmi!Jjtir. A!l"ll~ Bu mU!!Pl!;.CiI! film klnt~l'nk\k 7. m nih. fn btlyUk mLizihl VI!! Hh8.1 if'!;nnol'l~ Ihl!ljguldu llrnl ri cI Q lml't.l itlmilitir. BUll <;olr Kegli1edell tum l:milln~ , no ('0 u r~nkhdjr. tern;! -!III' iii e:laj'Joca.. l3irketin lldlill d.il. k tl, bund n m ,Cia, >,110 en O''';unOUIl P'lIlY"T! Film Com • r. K til n r In nlal'lnl de. [jI. pA.oy 1 (- M .. hur film Arllit m nlm I LilnInIiJlI.l1ir, fl! ri kllB'II IlII J;e\'mlt In· 1:1 Jr. Gran,:J • Motel Zukor, Luk'll lie oI')ri "\ T IJ ,\', t II r, Bulul'lm:a.yn.JJ olum:" ~~nnaTlnl ;!.i:l1 fFiirno!J t: l:lm f), "ld c.:.Jl~rlil!!l<:l, C'I" PJayuj • Luk)' Col'ptlr-d.LHln) llr 1< ~tanlur, C:e".;ll~~ Vedili. ,I J YlldlZI rI. P.lilUa.r {:lIM [JIlt;lu. 1911 d.. Oonlid flhn lit f]] iii 11\l i t ·[r, Minl\'I:T v.. Ml-dllrn Illi \"11 lf'l Herin I 1>.1 G, M_ ot;l!' !IIlrkdl' Or'i..fI.1i: otdutru. IIOAIrIl Ibu Il'rUll Al'n~flkl!mn ~n \'Innl Ilf. !.lUI II l.ell film rAY!1n £Inna t G 101' ,. t.afll .)o'l!dlzlal' lilr'lndal'! blrl m"~'kllnde blJl'J un Ian IIIi1YJl.l!llhl"b::. nuz·Ql'd'll.

kl:l 1;!;III''1!i1f dul'\lmlln Ich,r... · d Itr1ntl'e:n lHm imili Da.'l'TYl F.
ZaiilJi:k'!i

[irma

~a..I11iI!!UIiI]a.nll.r. !hm IN"W ~rumdJ!l WalJaQ Raitl, Lop ClIuey, !J!in.' P.lCktllrd, Rllldolt Val.DtiDCI. V'!]ms, B:!.A· ky, 'tile< Erk Voo Sb-eJ:l,tbll'i1I dllli.ul lI:lI.y"dh.1 • rut' !1!I'f'.[ b' flIl:IJvelr'!'l1ll Il.l'tl~. ulli!llill'. 8IiI ~ll ~(JIiI, (IIll J'II i(J!Li!l:t Ui Il.l1y£1.t ~ ~ rill, Th.!rbin 1J!.m.1.l'¢,r. Uul .. MI&l. 1M3 ta ye:DhiNI t.e k:Uat.lan4.lnlM~hr. ll'bbll.U ve '¥.ellO, M.arli8i f nUz \"II! YVD1lD& de Carlo bu

~.·m

bn~

7IlI

ED.~

h~sabm

-;mrdIilPOri.

fllmle;le m~"lIJr Qlmll!."llm'i'hr. ~Il.k gQl'I1li XI8iI lil:tQ!el' bUI, Jiar:!"j' Cohn tanl'llU1Ul 1mI'W. mu~tur .. Uni lrer.WITI ortalda rut.da:!:I Jali:k Cuhn HI" JO.ll!l!ph Br&ndt ta c;.okg>l!cmden Colin H!! hlr ll;'!1tller. $lrkl.'l1f."riae 1!1O" .... el8. C B. S. :5Onra d' C"hlm 'bl.l. adl.nIl! v~n:liltr.

I:mf'~uctur.

r

ort.

I

I

Bli n'llla%l.'l. !ltu.dYl:Il'lIJn 'her ~~ Ilt 101!!'''ll I!l!line It.mH Ill· m:t mUl!!tur. ro I:.h. ClI!':rttu r y FOl'!'dn ell gij:r.r:ie ~'lld I dill"! r 'I'yrOlllt .P~~r, BettY' GT'tIb Ie, Vlctar i'o'!lIltur~. Lind.fl Dar n~ll. J~l.n Crain, Gel'! TI!!ITlI!Y, (:ol"llcl Wildt'. Clirtnn !''b1:l, Rh:hA.td Wldm r.k, Hcpry Fon ,dill, DII:U Arldrlwl!!. ~Iar R03 meN, ~lrktUn ~-e\l!lroi filmll'roli!'p

CGl1m1bin, ID2>i

m1:.mmlA

)']lu1I1:1

101 (!-

mm

Bu Olrbtlp fJek II m bur )..,ldt;l vardu. IR1h HlyWllrtb b .. rll'llllB Yll bn!!;lLdJ:I'.)

,

T

I

hom KlJrbll'1I!31'n, CUnt!Sic Sir l:ie:m:rll, YllanDI eukur. YCW'
A ...

GJwcp

en 'bnlnm,qlan: V'adlm a Kd{l.~
fiEilrnlm.

WilUlI'I, $L'Y-

Y!'ell dl 11>.1,

'fe

CQ1umbl ,bHhMM ko'llbo} ~'\lbltn fHm'~FI ~.e...lrll!". UNIT'ED "''R'!I'~ IS (!E!I~rle~r;rriljl ..lIl!ItlI!T) ~lr'bA

r{;1 t fHIT'

" ..

W.

W.

H"dklll,on'un

IdaI"('

,.Uift
dagltlm

..Pa.hlLmolJnh
ml,j~

~dll

I!'."II! de btl Ie. ~f:'kIfU] dahl! C1ll1ncfI ,1rloi t f'\' "'cli n27 dl! .P .. mmo.ullt F' ,. mllll. LuJlr'r' CorpiJI!'iUI'UI' Vl IlIlhll.1I'I't ID~~ d'~ .• ParamfJUTIt

r

1m

'1PlchLre!l

aid I.

~neo r JloraUo

[] I

Ii

elm

I

Pa.rnmol.lnl'nn !lit I:lllrUI< l-'il Plt:k'fo'ml tllf, RoJla!lr C:~t~1 B. de .r.rill~. bUliln lanai haYflh r-.o}''Unl;<!
!:IIZl MUll h~J:I bu Ilmtn71ln IllUdYfJ). rln" ~ IJ mUlh!'. Harpt 1\ one hr D vl Wm C nr jj 1,11 In ,L! •

llr!1r~II"

5f "Jf'J

",flolt ~lrl! Cf

r(hll,.rdf

I j 1/111,'" I" G~!II

,,1101

r,

'il, ~ t I,U
{(ull

"z,.

t'PI ,"7~ aiUa!i1

~(jII'p1 t!l 'IMI:

(Illrllr~{trl'

r~

3< I !;nrlill".

.11

1"::.1..

,,/"1

(,1 IrQ

hd bllrlhaud~
I 'PlI!lIll

d

[1

6'\,11111 I.il' ~"'lrI.lT ,117

l'u!'iollldi.1 a~,p
BII "'a/!;I.,IJ&l11

DI!

or""
~lll'"

r'

lTN1v pSi L !Ill alrlkl!!t, n943 II! kIId.liJ' \;:urulml.l!}tm'. On]8.,. bu fikr .. (UllIversaJ Pictures) II.dm] t& Osea'f Pr1.~1'I\' mD l.,Ur. 1'005 Ie hi3!li~I.,rd..n blr kliilmIIUi', 1M3 te, \l1'.tmam 'GD' Koml!!!!a' elir l.I~ Uo Spll..z'in icilM'(' Inde- 'I1l1Dl i!lll' AIC'J:;'lI]]tl k:1 (lntt'1"II tionld Pil:l1JI"P!lI) n~ tm olml!Jttr. I F'lfITllIl!llllll b 11~A bIMi(!d~f'o blrlf:II!ln:1t (UnlvtnmJ mtcrna.· la.rlDdao S[].R1uJCI ,Goldwyn tloM1~ I1dn::n ...Jdl. Unhii'EM.alln ilk kUf'i.IIl;:UitU 19U de :5lrkeHI!.II llyrlML, 19"13 Carl ~n'I(I'Il~"llI:r Lai"mmlt, i!!J:' tc d~ KOorda :o.yn1 1!I~l'1 YDpl:n.. 11M d", :)l.kj,lb"[]da !:I!1" fiiDl;'ffill iI:.~ Ii InIIlIJmn b.nl!:JlI'1 CIA t ~k (:11:<1.ill 'I filtH ,1I~IfILk1:J ; b~Jnm'itl'l'. nBc Cb!l.Ti!t' Chrlpllfl k a.]oi'!I I. A II:.! Yll I!l r;mtd!!'n Hel ~vuta t1~ Uniti!!d • Art! t fIE !tim ~'1· II'1r; dahl'l %irBt:I~ mill dligillmi m11J \Iii! Ora<ill, BIll n, Hil, Nt"!!I§le ... yl~ '0 f(ra.ljlr. itOT, I'owr.P"I, V..II. hi bir coil KnanC'Ifi.ID N'I b'llyllk irI:!l, Iri!lOkik {11m nl'mR.i nn!. 1* JllnI.. :I [(IplJ} raJ( ( "LYl!'rt. I) 1I1r- mlDl ~II.!I'IQnu.n itml~rill 't~miD I:L:ni. !2lir. k,..thll lI;~umu lur.

H, 19H'1 )'Itlmkn nlt\1ln I!I)"IJ:ld:ll Ma..ry f'lekf(l~. O(lI.ClfL'I FILiI" 'blIJi'IkDI (Sl!lItvc:r) :S&I'II]I !i'e I>I'jl1!Ioi,).r [), lV. Criffltb taroJlndJlfl

ar~s nda
A~KA.RA RADYORl1 4,/12 'nt'l ~ IJr&hll .Iilb' to. IJl\rIt l!o~1.I:r1i

:rAZAR -

If., ~t11n

S,:'IO Ill. • -'l"1T'1, b&'bnl~r VI! !t~.,j!. r&JlOtU 8,4~ 'M\i.ri~: CU!'I Il~ Ipl} - 11,10 Glblllm PrQgt'1I
I'll! -

KnJI IV'f1rebi1mpk
.I.n hllillC! ~ ~n.UI 'm'ltmlril:n~r, tmlllndlkl)lUJUi1,. yolit II-,yuln!t!! ICo:iu .... I'!!oan, ~ I:hll bJ"i.M YII,PDI.J.4M It!hnllr'll himll:l'l'l !I'*~ ..q): II al~'ill!:'lr... 'ld!'ij"fl tlifer.

11.1'" )l!11r.,rII.; r:mILL~V'lGj hi.
_ 10,1111.ct'tnu~mlLi On 'hQ,l:le!ll 11l.2:1!i :MIJnIl:
110%0 I BLr be~tcj,!oII~ h&tJ",e

tl"lilfrLl ul'lkilUl
S(U. I"Umll.)

lUI!! TofMJiJ.l: fPunl' ::5lt.::<:1) n.30' MUJ:;I1l:~ CSBll;lft IIr I!lItr1i~~ 1=,00 MIU:I!(~ Hl"p I;>Prebflr J!Ij~'llyclhl'l - J:i,:tO l>Ull!1lk: To') 'lI. t!l 12,150 M1aI.M.~ O. yUl'l hlL I,llllM - 13.00 :r.r, S. 1I),.Iion ..'" babu11't' - :il3.15 Mihik: DYU' mU,.lgI ern - 13,3.0 Og'lli pl!~ ta.o - l~UM MOdic: .DIIILII lIIlu.zll' t ["1) - B,OO Ji[ ...... 1 1"1!I.pOni. _" 1 ~b.m progn..-rl1 V. ~~!'lll. ]'1,1'08 .41:111 a .. e ~ro~ -15,1,10 !II. 9. I)'I!.M 1:8.01;'J)fllrlk: t:nel! [fIIlcl'lZ 1II1II.1)) l!i.1, (10 "t, 8. ~ Il'l"1 VII hl1l:il!'rl~r lD,U GC'~n~ l~ L.. buglln 19,'lO 1I'I1.'Izlk Qpll ~,.15 PI!Il!JU' go.z:"l~~1 - 20,:10 M.ti ~,k: 'rer plBrdaT! n.atml"t.!or:ll 4S 111':11.4:: :2Z,13 ~11l:r.lk; 110m ~ ~ "11 ge:r:1 (p1) - ::1',00 [{O])Utmli :;:pO" autl ICIJ.n'lln IlIl.b!!Tl~ri) :;!",l~ Milr.l.k~ OIlft.II kI'lll!:lkI rpl.l ::-.',4:11 IIf. ~_ al"IlJ"l "'. b.b"r1I!~ ~~,OIJ P:'o~!IJ1) ~!Ii 'li:IIJ'I!I!.['11.:l.

'"ml)~

I(Hakiktl Liny;it)
..,a.I~
IIlUk.umI.

FtATLAR1NDA

Gt\ROLMEMI,

I!IkItii.t i'li:ntIJil'Uil
Plrmi!lQ:bJil ~1.ri:L

_ .... ,..

'"~

m.rtml

IU..TItJ

D.IH"O!I'U

••


oUn!!'.Jli

y

Cif1'

YAK-A POPLiN

7,50 Lilr'iIl

P~JAMA. 9."15 Lh·.

bab'i!l! .olmlI: No, 1111

KA.DlIK'O'l

Sahli' l\I.gl!I~llIii'1
t.I'IUlId'O.

IST ....N'BIJL

..

'i.'arlrt!.J

on~:

Colllk: Ha.l1.!! Gul Cll.il Sill Hubl" To8i!I'lIIbllfl c:d, Itl Beyotlu·..

I.
..

BizE MUTLAKA UGRA YI
EIUI, ~D

R.IIg;IP .Iil'nb~fu8'lu: 'l'Iln"J

:cl't ODIII:~

CM'li'La PolLak.-Cly In: 'U'l.!nel Uld.

No,

110 08J .. '1;I

YIil!, 01'.011 Dlmll;rll:l.l!ll!ll: ~dlF'(:jlIl.T :'!3.,35 t!eYlIDt .' ...• S~pn.n Ot'l.ll.ll: TUne.1 ~..:I. 1l.O' 18 ..... :_ Clllol.ata HU.IIohI~UlD ~iifi'iL-Plill: .A.rl.iillirt,o.hlr 2" Ankfil'll'· . iliUCn-IJ1(';1.1' I'~ Mllm~u BIlkkIlJ It. 'f !E!I"'~~ill:.84 fnM tll:lLNtJnlI1elll; Pelts. Rddnl ... "lIk ..~, . HlLfT1piiFlum :z.arul~; HIllAII_ Cgl &0 ......... "...",_

RMliYOSIJ

JIk !lem!uYIII: HII.I1_TI~. ~lICrlfl~ 1'4'1:1, Dlllbt: 'r::l1dltlill'riml4!nI ~IITnm]rniJ~1 I!!!!!!!I!!!!!!!!!!!I! ••••••••••••••••••••

(I

:I%rr!!'!'
"(1)

I.[I!U\llb!'1 BD&!I'~i!.D: !ll'!dllllt

T11l!.rrknlJJ.nmIDil

D1:tl'llio;o}"ll Nil, ';'![II Ort.ak~" ~'1lIym"m ,I!lIn "".{,B dnh,

'1~,~! .AClll, Vt! p~ - 13.,00 •••••• HIIQf!'lt"! 13,Ui M1U1)i1~HalH r:.riI mU;;IRI (pH n,ZQ ~Iu.z:ik: Ro.d,)'o LAngo a,.1o;Nb"MJ. lro~rl _ IJ.U "mri.k~ (pH - :t4',tlO Mil II: sa..z eU1"ll!ri. a-kli 'VI! lUtlt1i lu: A l Sa:z. nl"rll!:rl ~ 1 = i!ji"hn~ pr~n'lli :: • :}I!MIIJ: !lO 8i:~!li!~ 3t • O~"Ul'I ha."'I1'51 B 1 ~Ifi 'I"! lUrkll.1H: 1 _ K .. llIlm >1IL' ib;slli'L :2 • B,~ml. (rib'! goltnlllm:3 - J;I~t ,l,,]u I!Ji~JI'\ t _ MiII.n~otuy-or I!i _ Sell.
11"1

!!!!!!!••••

I!I ••••

E mUltii Nfmet Ahla slraslQda Arpacllar camli altmda No. 1
''''lInkJ
.J
oJ;~

I

~~

lcr'QI M~\lr~l.Il_ ~I~/.~TI

1)Qr,~ ;:'I(l111.l"11 nuluru.z I:Ilup C>t'l,l'rli.m!Glnll,IU!.r.iW' veri. I~JI 17·\'1 Up 8 lill.muil ....Cl'l ~"'1.tll'l
I1UAl/'1;

Sir

I

...
Llnyttde HOo

hem'! iml'" gu4ltlll 1!Ik!l'II:.m e .A~" d'J~'tl!I:n ,_ 'J ~ .-4.:1 M\!:!"!k~ Sl:il"~~t liNt - l~,OO EtlaN. Yi:rlt. rtndm n_MIII!!' - 16,00 Pn:I~ ve lca.panl,_
17.& • !mztl;;

mlli'!cllj
t:liI'lLli \'BZ1t,
1r1D

D/U/lml C'1:f1'!:'l1l !!out 12 ~en 1:1" Jt:o!.dft.r 2Ie.
m¢l}'l!ll'lul'l I:PU;I, Ilorl.-

'C'1'(l'~'i!il!l' Y"nL,t'l1l!:f ,rJUI 76 NI!l, lu mallAld" ~
.u'I",,11l1!
.!Ia,tlfl

s

YIi;f.lI)

cdl' "" pll'OgFa_m -18,00 ~r" UI hllm mllzlk (~11

luhfL~mcn

l~lym"W'

ClIlllir, "l1~ Inl "l"I:h1:'. ~lnU
_lItl!!1

- 18 :10 Mll:l1k; DaM m~t1 ('pl] 19,00' HallJerll"r l',n ),f!.I:iI:!1<:: lialit IlfA mtwtt q~ll 19,20 Mlkik: !fU'4Lhl':- ".- tUr'IrlIl~r_ O. "'-I) 1.1'; SlI.l'lYoi! .Af.J1L 1 - Calk."'II~ ti.l'nln1 dild,,1!1 :2 • Do!hm'il IR'J'ld~n

I bulmib!11ti tB'kdlrrJ.io Ii< MI -n PL"II 1:1 Ill! fl4'11 T'tLJ'n ,.tCg!
8.)"111 I:!II.M t to V~ .arm >'I!.'P' IILCa.kll:r, ofMlro "\ 1I1lJOilljoC: ),cril("

1:0 Iyl edunda
11nj.

2~OO. En r:a)'LI
"

I !l'tf':,o'I!I'LI"riTi l'I'I~munJ.

't'lM.I:r bU~H'l(I('a.'.

Bir '!'ION . 15 !i~'hr, rmAI.
I 1"1.1 'J,mr,

j-anJ

«ltl

('IoIju.D

iii:!! UI"S.., Sir toll Un-

mll~.tL

mlh'.o.(:IIIIt1n.T1 jl1j~j

11111'1elunur,
,!;"f~

~rll:il ::I _ Blr g6n1ll :y1l1'<'...!I1 .( , 1.1"111'k'. l.. ndl ~·.I.hu- I!i • iSM nd tJ .' rl ,,' y 11 eo - YaklDlI. (;f!l ~a Irma 'l: _ YII<nllr tlom!'1" " • Bu !II.,t1!I\';

1{",fll.1iill

r11'it:uk'
·1~.!"I!.51i

I ~1'!'l'.>l''''II'Irl'II1t'

ban h.l:d r .. ki'n :!n.tlll ilIIu'Ztk: SILC.. "rl" " WI" oyun h"'lI.l ..n Cpl I

I
Jl

1("i'l.1.kbv Yogurt.;"lI ~lIkrU
No. rill. ... ,ILlojm 11&"1nh~lrlll ~l!'hml't mtll\'t ....~

I'lli:M
S"llh, nlm

sebalan !!a;.'ell'l'lll3e LlI:Lr:l1i: yakara:.> hem hem {Ie yemel\::l~r[niz.i pi~ir.f'bmno:!nI.z. 'C'U1ikiI 'IN'AL SOUUl Linyiti i<OKU yapm:ul,lll, boru 1r. 1mClJlnrl tlh!IH1WlIl r kar, Qdad:lfl'i y~€ok \'eaal:r. k611!~lTl \'allVXefl 9likf'i .. 1Ir. Ku"Uk, blh uk oo'l'bl'llWZ
V.n-tIIT,

r,
I

_ :n 1 !Ii

ukll

,1\,.1 Ie : t"'I!!!gUr

dllTi~ ur

»

............
TL'\1,u..IDUS Card ~
i, kl.'l

ke!t r."l 1<01'1t:'1 - Zll.'l~ !'It 1l%l]C: f,: ['inIAl' \'~ t.llrI<UIi!1" tpll ~ :n,1).5, K';m'I~1. 21,1:5 M[l •.ue: FIL.511 "'~tel:flr R"\<1m E~kut.I!dl'nm II. 111m '.,1<1tin ,hl'l'l '1 mllll!'! "",It~\ a.. m,r r "'J$Un I! ... r] ..... lnrlt:'T1 mUR'kkl!p pl'("'~T""rn' :::!l,~ M[b;Jk: lD,,'l' mll'.i
tonll'

n.:'"TAIF:lo

'fIJI)!.

11·8 Tf:.Jr, 2o..t.. O: Tp!~,

l\IlMllNAI..IST·

SSUL

Polis Okulu
KOnli~)
I.' n.1

Sat1nalma
M. [11th

I

41)1 ~ -

:2',1,01) Ml.lrlJo;;

S.?J1.

mtltJ -!l::! -4~ Hab~r!<:, .. :!3.00 bl,qik- Di,nll m~Lll'I~1 (pi) -2331) ),f >:il,· r;p~jt11 hlmt mlllT..k I pi I 21 no 1'"ro~"m ,.,. knp"-

Ul1l1

B~.I§I,anJlglndan
11k Ll!mi.nalJ

~APKAlA,RI
gel
II

Kr. bn
24

Lr,Kr.
1~2U 00

uo
lI.rlar

H/400 a~'k

1-

OlwLI,m1J71l!'l I<n"nlOl~Lur, 1'l~ .. I~tmr l~ln

lI-t!l

:Ifill

'onll",111

ll'lll:V(1'" o.lililI tl800UI

---

--:l

-

~"'d
-Il

1:i«11'J ..

1I! :lt~'U !'oIl.,I!! klll'lUIlUn '110']2 !UIl ('umn nlllH

41 'ftc! ;1lo,dr'lt'''kni> tuml:!)."
~IIIII .a;!.t

•.ofo;.lItm"y"
:.! -

':I

o!i

'r

t

1~ '~e Ll.,lC!rT Silyrniln 1'1Ii!'ll!tl' !lllymullgc
i'i'Illk.liluzu
V~

... ~I
I.>

'" '"

_I'
-1

I-II I J II

Ilt ....Ma 1""llIInllr-",J.<

~~nl_:I'nnr'l~

~'ftJ'l'lllIrlillur.

us
htanbul hlSllaJu. k1.!.IU !I;~,.u \'e ~ok, 4&..

a -Sll
'1'1'111'1"

Ilk t,r.",I'llIItl

IH~1

lin

"~;r
••

II

SULTANHAMAM N.13-1'1 "Tdi, ,229'14

YII~ Irl].o." II I< tl". 4 - 1"l!kll1~rln beJII ~n w .saUe la:ell!r:J hl'l.l"fIllf'D lrami:!lyonli mll'r8t:'utlJ!l." .. d!ll poll:>! .. lnl-J v<'in"t mind'! f!~rnJU .. l

tl"rr'lUlilt

lr

r131l I,~

II.I! ~Artname

'I'll

n56"9~ KCmUrcU

,,",, Sold]!.!l 1I!dllt1.

B!r l'altltB :2 Akd.l'IlUI .. ~~1 bt .. I<n·.. J1'11Z. 3 Matl!!'rlllltl!i; -t Btl -Uk , hl",lar_ :!i 1IlLrnariann pln.:!a.n ylllprnllldiln """' .. I bllz:1rill.rI, (I SOnUndAli 1;1111111' I rl<l\ • d"B klJlI.B.OIlaIl blr IIltl1'l 01111', Pi ~Ik. ':' f:\mek. BIll' b!l ~ fin okUJ1Utu. S 1I,,'!<"r, ·Yll.:lllk.

B., ,·..H~

.lIIil";

innl.

t;IU'!I'lKlIl'udl lllJrl!~Il"1" 1<o.pl ,"dB. nkhllyd b1Jl1illl yold .. ~1.I11.J'i11. mak tizere' IUzomll t>lnlll 1':100 II.dl!t yenl plLnlt plorkii pet lLO J1lli

'!I,ll,.

,!..tor,

rn'l1ddetl.. temdidr.n .101l< eJo;afltme IIUFii'm.. "t,n IIlI'Rle.&'ktu. L' .UlI: l.. u h 'Tllhmln botdrll 2-a50 lira \'~ uk. lemln L l6!1. 'l:! IIr&4Ir. :'utnll!. _ II'.: l8.mh~.e" mn! DiYlLnyftlltndll B~I~!lJ.'irJ!'Ml!l'k ..z bl'll\! IfrdllWI ZlIblt ft Mmunl!lAt ~H1du.rl!l,tll.ndt"'ll I.~I n flllif nyl. gdrtill!C!t'.lItLI'. III! lb~11! 1:' A.:'Illt1r IUt!< po."'F¥mlJo.
g'l.!I1IU
!!Il.t

~----------------------~ I 'I I 'I
,I
I'.

IS~aRbul Bel,ediyes,i nanlan_~

," " 1 I AMERIKAN ,
__ jjk~. l..rI nita.tilnd',r,

Dnkuma Fabr;kalarmm nazan dikkat~nB
~O'l :uom&l'lIIl.rCi.IL mollVOl: UoIhl Iul an. ].~1:'o!I, Insilt ........ FII'fLIol!ll!!. n~i!!IIl~tlU itlUlk ITU'l.II dD1rurri:ll, Yild~k pt!l.l'!;aJllln l!il!r c:Ln~ \'IiI l'Ie~ ~~ldU g!lmltlLr, Bllhl):!I"'1'I yilr.r. 'l'i!I Lp~ ~1'iI~11ln • .n I!IIlllU_"I'I1Lk yUm. gIl~'lhrtl, ~l1.Imt~~iI!liI Ani'\il.l)lu mU,l!rtl!!l"imi!!!ln 1I.'I'!l,d1g<l :Ill! ! !I!ntlm
I'lyllJl!a.l.BrLmlzd!l;

Inn,.

KI, geldi! i,te lIcazluk
oJlI.hlt
lbtfin
VIL!lIft..'l

I!o!ll'lllf"lie kllmllr

MUJDE

Lh~i:l;'8O!!l ola:n

Bu.lg'IU' Idlorrrllnbl,rlC:11
)1.0 lUilll

p&muk. ~I:OIIU CIrClt' VI!! tI~l:JtJ ka[lIyhklllLl'

va Ip~

g-1l,U I.!, ~~nb&r, ~CII kabul

~t..pl.

I'll]

I'IJ A\'nfpll
h~ tUrl!1

I
I
11':

I:dt.bI!t

etm..

FE"T'H.IT'E k8mtlrU r.lM!lU. marut DIan kWl.L pmNll.L komllrLi!l"I!:llll!: ~ldl, Busfu'l~ kadLr. unB1m 113~1'I. hll.lkm l!l n1~1t ~1I.g,. ~IlLllkllln bu lroflmUrl~l' l1N1lAFANlJ<o't) TekI~i311.R' t!kol!l.e.,:!lnlli~ YORCANCl m.otf>II t~~bll1 k'l.wV(-tlI"ul .. (liup

rtd.lM' 1llerlh4eli
~ffiil:i

~l!IlIt~r'llM:"Wln) .. YIn

l'I'ru~n

~'l

rim,

r'dndll Ulnafa 16,hilll'k.!i. MotllorlM'tn mllhdut olan
liol,ljwu;m.lYLe&gU!d&J:I

]11,5 k111"'Ll~Sl'I.oII1!.l:Il!~ lllk~, t.ahlJ)'8 mUdd~tl bltrned III &% man!. 2121l:ii

ill 011.11:.··

li to!! B~]!lll,..

:Mj"1'ku

'b!'IiIlUlndEi mDl~~kkll Da.I:n:I ~.[r.TIlllitJ'I1ii1'lI YllpJlu:Ill!:'l:ir., r.,lddJl~r1lil nk I~mlnllt. mlfi.khoJl!. WYIII mo!!kt.ubu S·HI :fil1 'Tlc.aroet ~ - $I<ld~tll Frfi,1ULI1. :iI '81.r iIll!Il .. ~1l1'111 IIMt ']01, tl!I Dllilml K01i'iI~oMi d~nbi:r., '{Pk!.llllll'l"ClIl. yAAlI1CRoI! 6- 01l!11 Vr".!Jkalarlh: I1lrUk101!' bululIm .. ll1T1 IbIFn(lir, 11'\1'17" ~ nil, :3 OJm~o::lIk, -4 Gfu:lri'l
t!u TT]('FTl klldln, ~PIIlBli. Bir

Yu Iq"<1". n l..IIa~ fllo :

I II.
I

I

~

huHn
" ,nl]TP.l

!:Il<I!IIU~U, Il !l:""undlln I!IIIY"JI'!: ml.JI4j!:Jnll. II;'rllr,

ill I I ,I

'y~nl tnlm.;,,,), ill vN, m .. nen h gllln1r,
'7 Z yl

ilIli

~

D:t.Inlel.1

BuJmUIlMI~Ln IJ{:,Kl[

hlllle!lllmlt

I 5...:...

I
I ..
.:iiI'

I.

~

J
I

~

~

~

7

I

r I:

I I' I I·_'
it I it

~ ~ . I ,1I 7wt ,.

I

5

ID 'D·'
.
,MUtt

l'f[eU'I1k Ozeoy c;arnnalq;ll..

• "0~arl II- '1- J .. .. eDIZY· -II 1. an art

-"
M~q

SABat SEFA
H:JIU

fl.l'Mtm kaO;lnl;:nIml'-'U, ~leron:

No.5

-

II!E:::!!!J"'CJ:II:::::::;:::;;=:~'

Is,tanbul Deniz Kom utan'ljindan
011 ./Pl wt!ll<'ll
IInlno! ~ 2~MO

mel~ 1111t

v<:!ya l~O I'm

rn.llld~

l2.!iOC

mnn.' "'utlll-o:lu

~\!Ulaa lropl'liiM • l!abp.az:L Ahumda I'mll )'Anqml. - IMJ ... ,.. tub If!m Itfrl, ..,..,fldald uulM" "alr.- m~plllT'l,yII Ib\dl ~ Ii:& Glev. 1- ~ -" t..Ia~:rtaa att ~ ~1IJ.IIii.~. Jiamb '''-n ~ II.. I'll 'Jil!iiplnt!ll bltllft ~mr:nUi 1'G1'.1It1r,
T*Hl .....:II ftrm.a,
IIUkoa.a.III

. rn'llo

elm 0:- IIlir;~Hi _tin bit'

I!l!!.nrlll!.o::ak 1!~1~F'''"1 hulr

m·!'I·eullU'Ula&fi

olll.C&ld8M.D

'1".

t~..!!~m mUdo:S!lllLL gill'" Komut nh!llJlI

mllctar nDmUllflerl'NI

'l'fll'!l'lelerl
('lift'll)

~

:htrut
II~
&pi

:rIml..UI

lH 1.birUl1
11(b'trllll-

"S,'IINIE
'" L A,
U.

... AID A[vlE T

(AllJr
IN

I I
.v

f r
I. .

~• ..- •
-

tuWtot. f.I!rm~ nil bbid. tWIbl", iilllil:r '1111,11 ~; 11 - ..... 1 ........ t: D1iLnIJI:.

WrmIiI: ~

~

.r!: hlptw.

1'. h'IiI

L1EfZIAl_R.

- A DI_1 ~'E I MJ II 'l
on

... R t y 11DjA eo AI'Z "ATTIAfMTATH
t

AIVI E EIV I • ~ tL

.Alsj

I
I
I
~~
uJ;lamlJ,tL
Nt

III!:

r:;

.A.

a.ru.
VI ~,.

I r&bat. ,R'Iytlml:llll. bbyilll: J!1Ii I SJ!)1IJE:R.LINO ~ mll1'k .. ILrttl! tliblu! YI 'jk'~ i lcn.J.
k.au.ri.p YIlpIJUI lB.ylLklil.bdll.rJ. fin
II·.

~~'I'kOl.l I ~ .l1Wl. IPl'OjII " M6ftl.."tlJ " *110 ~~ •

~"II
~l"' ~ I

I

I

•~

.. -~

l.WI nknimA

Nlrofilm

Ibg " ..,., "IimIb. ~1:!u,

p--

!J11I'WD ~~
&it 'b..11If.hI,.
pII.l!'&IIliI:m

JdtbIn_ ~um

"~iII

:1l1li JI:inu~ Jruru1&N.k .&cllfln.l IttsNr'lJ" 11m.
Ilhl.all my :raJl tuba..

..u" nn.lI

10 lli'I. klqlbllnda

I ... -

rJ~jill

I

(i !loCll idol m ..d~1I

bU1!.1l:nkwt[lur.e!lllrd!l.l1
kundW'lI

"I mUkn.blllnLle ..•

Ge~ilfl fll"ftI parlilll {IO ,!XI(! 'l'airk I.irul o'lup abm utL:!n ,. immiRyommrh:a !I.lm.a1:::1Jl !i'd1 110 Id ..fllI VGl'l.~.I11\1 ),u,nllr" .. I - T8lt1rfl.r UIrlc;~ ollLl'llk "II ,~ ..e-~ :l ''''.Ibl!.t U.5(I Pflr.-4mlb~ ,. rcml1 lout 1& ,. QII. ..r .. bm lI&l!mI k~mll)'on1.1. lt~](ml.JtJl'Hl. m ~blu.lIl nrltrn1. o.lll.a~tall' .. Bu t.iYl'111t~li !t!lI~"lI ,r~l~
~Ubl!l!"1!l II.hlDl [I.YJ,cllktJ:r,

tellllrll.'t~iIJ

AE~U.D !FInl ytlzCINcili
D IIIII:IJII ~'f: 'i'~1'11 SID.h. 'IT'll. MUl'IlIflllt-anl!'l
Ylf

IUJldJl1

MIUiJlui

1

IEL~KTRI Gafa'CI $air Zij;ya Pa.. cad. N'D. KA ie.I:. 49502 .... 'lg; IElE:K1RlkA l 1e

5'

II :ill

,

:iii iii - Idar~, ",..rtl"l1 t"l(nf).r~ !nO;!l'lIy«c1c VllrIlC.IIjt!J k ~M'i bolt y Bllill )'I!:t'I: M.~!!.q, 'f1!':1 !:I I!;!B,,~ tl!~lIr l'Iahlp!erLn" ,m n", v~y 118:nl- ]}lldJri!'~l!ktlr lax IIOkak No, M 5 ~I . po; ';' :Idll:r~, \ klltltrL ItllMra. ahp I.Ift'I"-maJd. .... bu Illi !~I.n Y4!.ll1_1 IBRAHIM KOSELECI . ill !!= l!'kllilLtni!' -em ~.t:r!. "~ya IIIL~ktll;!l'den bL'1:nI t!l'l:'lbte \'Ii J.I:J~ll!yi

I:;lbll1l

mll.gllH.tl!l?UUl ....... l n 1%, Y

PO~llWJfll I/'lIlld .(!"i: I trTtiJo!~~1" nlU.&.-"

,

1'\

1

YIIPIP YoII.pmlml,l{ll, e-erbi:JUII',

.u(l2M)

Re,at Aydloll'ya
iddianama

air h a zrr'

. Ticare
Okulunda
6

mtihan ar

Amerikorun elindeki yeni sil8hlar
(Buil laral'
I f"ldc)

Yakasl A~llma

I

Laklrd lor ..

DI~ARIDA alz] N,ASIL TANIYORLAR?
F ... l )of _Ilm"~ KliNlkUlr~ biiyuk F:1,1 bit; hJrr1IIiI .tm .. l!!ri i~in nltif~ 1~"d;..m~m1a " .... t, lfi f n. m ."Il!)k.til!l~.I ... 1Jhll !!I'lel.1 k.n.r r:. .'11 d., d J,.. diklrlt1f d"'l"I.l'! .. ~lldll'lu.

dUll no JI..,ahll.ti •• ~u.~d •• Blllldiri. Amoprika.1l ft)'Hn UYl"lfflrl n (Ba,rn~h II:d'un II'BlIilm) II",· <Ii 1",lu, ]1 hi" !I",1 1'1l' "cu~ '/'l1iimrllillanumill d{'iri~U"'ilh-ri v- it IU zaml!.nd.. tllbl!l!l t liI,hlnc)"~1 lIIl~n""1' hir ',.hn C:;. 111 I!r~ ..rl!°n, [J.,lIudelri Pan· .A.m." "'Ii~ 11111(!r iur, Bu 111101, B .. ltI,k 'L'1'1.nk:l'nh me I kin riilJj 'ill Fill' llir k<"mih!"ilJil'l de: "n nilfm.lu II~'.' 1Jnd _ hilll"""a n rll' .'Itlald 1:1 - n .n h irnl ...-.n ... rill rn Ir,.,. ]i.rillo mon I1"I'kbll" ,... f'""t ,lTnlld. rUmlll! but-liwn .. bu .. f"i~ ..... Q">Dl!allilu hnr I m I... ,r .dJl.hbr l"rlndt"1l nlan Ellen.der, TJrlit~d ham [fn oIL11""~. dOlL "'J"I\~~ [n-r fl')l'l'ttl IIII ~II' tilt mli l .. hll 01 ruk hn dB ..... m" L'III..nd"tn,." hAJF •• l!" IlirmI1.h"I'ln<)lIurlM.m' 1,It:UI,111l k""" rn ,~,,_~kl ..ri fill! Itml!lq·.,d r, .~rn" P-fO"''' 8JIU1~II11El 11II'yanflttll hulu Illflh1t: .nlll_umi. dl!unll 1111 ",1i11'1 .~I- IIJr Mtn:ut Imt,ba.n tlillml];tnlJT1~.1 • him!'1f ri;l"rhr D..n,ullil ,.~ I,nnnrnk !\mf'rilu(]lln \'lItdJllll to- l.ir"ih,:l11('[11.'1 "'r'rt'I~1"tlJ"l't]l:u IP~t;ll • ..... ~" 111;1-.11,111011) ihhRr "'~yFipl",d~ Ill ... d"~l,t'rlhl'l";:i"i l~t"YL;;! YUk. Eln rnli'lilll1 ,.1i,i, t....1011 bulu ,.. hi:!. 1 murnd"1,, ir.it, .lnl1'rd'lIld .. rnolp, ('.. I nJ.~rt ir., .. m C!i HI.".... II III;,,,, ",k 'l'1c:n,r"t \'~ Ekftl'l",ml n-n m~m'l!'kt:'t101!.rl[lAmrriksl1:'1-. d!r, Rira"rol rnakamarn 1 ];lnl le- Turkl",i OkuL .. il., ;,',.... ",Idrl' 111I1rmil"J "tr,~,01.,""11 IOllhi"rm,lrl.dil'. J.llln'bll. a ld kl b d I' hs] 11('", ",.Hld rCl'dm hU:t.'tlIHI d Lr lI,r i1 i i~il;l d. 1l1ll11l)1t ve " rlIT(n1; II t'rJ, .l·b, " Lt, 16 ([II IEI~'~_ Ilull .. I ar i U var un Ilr'a ,llll'l::t1 lb] h ' hu II,,,.. To!! 'II'urkhlr1n bu de!!i! 1I1l,.I l,i.hkl ...II" cl",mi'OlLI'1 ." k U I r . -hllk· L :I/; I L1~u!'o~lI.nlli 1',,14 II .... I" 01"tJ,l H!I..lkt\'iftiltl mlr IDcrtl~:nift Irnni i111h" @d~b;l .. rojk' Ji~rll<llll "J' ,1 ..- ,,,m n!ll re ~!'Iml_ bf'T I!Ir~r. 1IL1~':11 \ ~'Ill,i'l. iki ~i.J.n ('\\1"1 bil' t"~It."IIH "" tcol1dn lIi:Iildikitii gartl. !;(lplB.nlI81> tor rt.lp ('tJ]1I'll.· rtl Ir. 11'f unue. r ir.tI .. h.rl'l,col Nl"n Mrh\t.r vue ,Ii ..rn,,-I .. rl lalltn ~ ldhonl D"'I~' mllhlllE'fl't mIl'IJU".IIIH1 du~JU llaJU Tophnl,dll, da\·.:ln butun n U- t:l' lirllleir l'1t"dJl.~i)rlind, ftL d t:.."t. :,r.hmut Ir .!mrt, ".IN lin 1,lm' l rr , I,ir I· bl'llj:'11 )liiz'imllopn iilt rr r: rltTnl';!Ilt~ l"ekUlr VI! pTofl!F.-l5l'ltrln. l,irlikf r- n. ol~l1inlll ....I'rll~rl. muht. ' n I H .H'RUr.1 Y. sn.•..f n "8'11 I 1"ik ,-lUi: halile ddil ..rh I PIID •• \11 ~rl.IUI ,irlleti Doll!. drrt, Yllnlz. OrdlnfLr.,1.I pror~1:IT lid .. lif tip~" u~ It 91/ k.hili """'k l!llll) • TF:SLIIA7'1 dall: IIInk:mlnll adl"rl'! 1I!o';ltlf'- I" ,~",,'., m"d" f ''''II K mAll!ttln 81 r:llil'fJ nazlT \I'.Ii1' n- lar r.,k filiI! l.e.rn"D inLlinlrn"liDI I.to. ,flk ('t'l1l~1r hirHl"llr ~ , r·'li)'C1 k, ;J r A_.a..) ( Hr.'; 111'1tellnl,. fII.lrlN ! "n' I' \ r-mustur, m" ~ lin I!ri,te KQlhl1'iirnek illelll~D ..'lraU" I>amtl,~. , .."york Tlml!!JI.ln V,~in~to, nyjl' \f' "lIhl<illlr:ll I('m"", thlU!}I· • I"rlll t.tAnbull ... Toi fit I..rl" hi9 Hill TUrk 'I1!.1~bl!BlrlLt~ ba~Va)illjt."": 3 ('\I".l - 11 tl"'lil rnubablrIne gcr~ asknr i yardtm nlz» dernck!n iMBa I'tml'~i 111'1" I!lr ~1In:U!l 1II1."kllll huluam dlll"1 iKlUU Suph1 811ylULn, l~ph.n!,Jl"l u• •"m~nlrB.!!"', ~o,,' (;l'l~ril~1~JlI,a.I". 'Pti'J'.GT~ml n!'l!:Jh,ua Ball Avril hnule. l,ir ],D.!' .. l~·i'tl11 It:l~lfII' rii· IAJ .. dml,lir. aun blr konu~m!l H.. I!IA;ml~ .... Im du T<ll.1I; IJo>IJl hIP .. " ..." II.. &811 rr11lt 11 pn ~'(l ,11 pllaocak il'k !l i IfLh l(,!lliT1'1 it klin IlIrinrllm '1itdi r oln".. .. 1 H·~· 1''',1 - ~\U1"ti"a" ,irletL Delhi _11 uhlLll tal Lptlt.II::r.IU'1H alnln nR:!I!l.k elm UI IN 1-"" I" m .. h L" III 1 ~';>r!uL,"'Jllh:o.l'!f,·t m~buo;ll&rlDdan bil'l ookal n.n LIz!: rllIl,!.,: dur11!!'.1-k dotml!ll 111!'1rt!'!ili 1'. fill 'nil I lie. 31~1.. dEl 1m tl j"I",1" :1ksam2ldl~1 i[lkdird(' Ft" [ilrllJmr1iln - -"Ihllt'! 1111InnUlfL'Il- h, .inll'l ~iUII,1 F fit M.,.lou:nnt KIl~dor

'm,,"

,I

.fi....

Demir perde arkasmda

".1

.' I . terms lik
Kostof di:va'
ya,k.IDda
11

mil,."".t

b-a,llyacak
wl1Cin., l
(A_A,) ~Lpll):

y

~'E$iOEMiZQE

B

tl ",1m1:lttur: ~ore illi rurli.! ~"-;;ii l'oI" tftrh- I.'ITL III 1('"IIb, Lr>1l.W'e.nm lyl millQmllt nho .\Fredl!r... ni!, r ..,ri.t..r ibn.. ~I!vrtlerln.dl! bildlrlldLg'lnt' Kare: '1_ !E1eml!; !mLihl!nlnJ ~v:;Inlft.ll ___ ,''ll ,'uruhl!1~U ,rhll1inl n;l flmll· Io.lJrt. r.t(l ..~11Ih.1J .... Tur~ I... i Il bii'7(DIU I1Ir.l11I 1 Im;:llllI) .. Ir jj~cI, tc'k derllh:n dllgtlk !I rallili_Hir ki, hi!' m1,;j'II.. rL'bd I- t" G1m:,d'~'f1' bl~ml.!""1'ilI1Ik_ 'bu ...~ KOl!lwf llIulirakemniyht Ilgill. (l,-. slr tlr tt"llkitleri &r&'!Illld .. nGt 11& ~llmlz.andllIl kllhr •. F.y ";111, ho.,·1 bi,l' hi .. n' dny!':u uliOn 111.". rl" biz, '1" rkiyl!'}'!!o auzm.t .tti- 11I1's.1I' ,BulgA.l"lrrt.andAn RUB 5 lNCJ KOUI ~llllhln IOl'~~Pli"tir: IQ!di!: he.pslnd~n to!:ilrn;- 1mUn pit. arl"IIZ ~..lI,II rum1llJIlI'lJlllk lmdar tl1t"iU hir fllill i;.11nl'!! .l1olli bl1lnn""OT,J.dll,!IoW!lm 'IIao rilporlll.r, odf'mir p~rde arb [ du· cIdllfiE Irllrulur:lUu &tAka· g1ru, Bu d!:ta 1i' derliID birllldocn V",illgton,:I (A.A.) - rUm· ;;1l":j.!l.'\"\lJl" l',liIl'mtl, III hAr~ I, ir. 'Turk!. ••, ooy" it. ·ilrni li.. il, Iinds. Y~D3 blr temideme SWl81(hr ki IlZI IIIIUill!D vlltAn lek1-11r muva[tak olam;u;a• .IIln.L ltd PTe",}: I i rira .. d maknmlmn miid lh:Jole. i1t<!!inllfl ..... r' " blJ ,..lIlilm di,l.ri· ktlti'D.in l;illlJllIYilCI!Ig,lll gO!ltermell: da~ rm part.tmh:rlen a~"Y'll,II1n11;t" kalnul:l dd~dlUr_ BII, akli1 dur .. d I'll ';Ilihh,tH n :'> rt nlmu"l· i ~imdi ~a""UDma ]'L1~nllll"ll'll t"t "' ,I..rh.l ,,,diJ'lyn.,.~, 1",,10. , "111;g teilSr, 11ille 'Partl!llne gl!'~melerlnl! ,~ ~lI.nll1k "tr'n ftl!l! hl~ bIT allLk!l.lL- kik elmll'kte ill'r. Fnkllf herr h',l,l~ olnn A.rnel ibn l"I'in lI)u1I111 Illr (,[·1.11; tatl.1k ",IIHmi, lIgiJi lido. ,,11111 fl., Ij imdi, • mdllr lIi!.1 kim. Ndlc:~ Bulga.rtlJt:aru:la.k] pl.' '11l111l1'llm:tber 1l1m11_"tUI'." fllr' dlkkatlnl o;tkmu_ BUyl.Ihl~rJ. kmlgI'l:sj li;cm.ltE!ai, I'!.U!l\'f1 iJt m'IT'J::).Jlt ~L1ip de DI] I'eaimlerlll It- puhirl.a Mllieui:ll wu)nld ltardl ll1o.1T~' .wlr, AIxl1l11\11h Hem!!, TIIP~I"LLn d,,'::; iTI~zln hM!&I!;lf~Une mUilt.l\:1.1r1:'!.' !IlI1YOI' bh: barp 1,.'UkIlUnAII Iti~.p]inli IH.>, ~ ~ B'_mtl n 1I(]1ln..IIoII~ all!l..fl SlIbrI IIlI'Til (>11;1';'11 pnrlilJl'\~lIl(J1lu rilil., lnonhul \'tJo Tmlrlr.rlll1 milllono.i1o!1ti hll- nil 1 Mi li.!lZlle n tj' Ve L3.ZI!Im Rajk miH'l'!jr::h· .",'ll1m~di,) T\I bl:r yoer!oi g~m~digin! lOY' !!;rk!l, Fllor~t ....l<t.ll.~, Adll AnSlJ1' J!DlInbi~ ajllolllrllldll[l BuIfN!l, .3 (AP) Komin" millnh'fkilll'rinin Yf1{(1iai;t'rlle ('ok hJ.nmtL,llgmL rlbnlllil bila ki Il etler] !:rhl Arm ~',tt • Arn!'flhll J{n.,."II,,1'l ,.ir,tlml~, hu foz].~r, t.arl1!SllDBya ~c r'I~ 1!>'1I1 nIlldll.YlII t~mBo!1 drnl.~l,r_ lil! blr J:tTdurlun A.m~rJ"I.Ii1dfl bU- fOnD dun, Ylml l'iu]hi IIIf1l'rUtlI ~ert tartl"lIIIl1I haHi k:lfl'Jo;.l'I'Ill.llllro11l<:!J.'k hr. Elll mubali~~h!r:a 1 kOI inlll :Jl1"'~leri 3.ra.Juldlll i ,birllijln i1:l yU~ hll' .a.ab[)hlj d81!l;iI!ll rar.It btp olmull '-c A.bdllllllb Nemli dir. kin, Blll!b~I.!iI," Stnhn'in H13·1 ~ln bul'unrfmlan r,rjrlilmrmi" J,;I"~'alnetl A.dlllt!~i bl.tbLk !tm~!k de ..I.:"i~ ,,1,hdiull it .... Ii.I,,~ (Id 11 lill Ibtlm8!inL hattrla~!l.T"J::, n '!iillcIt<' \'e1'TTlill ('Pldu~lI It.enkLdinl ynndf\ blraklJJ ytrlne 'fllk:s<!k T ~.rd •.~ 'F.:konorn.l 0" mas! nutk I '[i),et r1f~ihlir, n:o.rcil miliIBI!IL~iJ., ~ii, de'll'lt'li ber tUrlU m[kut ~i~pb"lij!, kii bu irll.tin mllU&1>m mlll~Y!lkkl2: hllluDuhoa8l I rUl~ ('If' alml!'jtlr_ oturmu~tur. kulunlm 111,,101'1 hoocs.lllnndan VI! 0. I (j'llii,ml! Ir.ur'llrl"be \'(' hlltFI mo· brlJl kornma.kt1r. bir p:afldLr. ("'fllel .. Iln a tl illn lehliku~De Dtger del~B'(I'ler iii!! tl!nkltll'lr- h:n Huk:uk FaJ,;;Wtelll profoC",orle. gtlr:llglttl bIJ,..11rml~th·. [tllh:11.·".e hih,! miil'1'1"l'l" olnr, • Irp. I ~!!nh.d - "eLM mo:ourl! i, r t&nhul Koml:1cilltltr dl' dabl) otma\t U· KeyfiYE!l KomlnfOl'mU!Il Buk Rull'.J.r. /\\'utooturya p:t.rlamrlltndo b$omUID. mtih:ll.kib~n lie! rl.ndil!lI bulun~ Ord. Pro!'. K~mll.RUHYA'[I;IN KO,Z'LA.RI .1nn \'11 TII.. "I.rd .." ,,;'(1 ml"i~l1.l II' zne bl .. CiOk Bulga.tlara. ~rr: ,..~te yaYlnlanan gazetesk trU:l I~H11l!1. 'I1,mlar'lll !.;lIk ni'lnunf'1rri )rnrulll ba~kanl teokltlere l;e' l!tUn BIT 1'1 d • flfrtndln!e nfm. Seul Rare, J, (A.A.) - (Unl Io:i 'J) k 11'1" iUil". KO!ltof, Dimltrofull I1Illhtem1"1 fmdllTI Dildiri!ml bulunmakb ~oriilmli .. tiIr H' gi>MiIPt tlltl • l,nrnM'"" ..ll'l'ltn \"all vtrml, ve ban delcgell!''';n nkilr C1ldutunll k!lydl!d1:!Te1ir, lmU- tea P:reB!II): (o'·,k:H. Hindia.tsod. bi:1:I1Il ~kilik bBld'i jdi VI!! h.llUA Dimitt'of illdll', CaZet.l:!. Polithtiro iUalnrm FraII!>I": pl'!.l'laml'nln unll3 ml'bu. In!atsuca teT1killeTdc 'bulunduk hlln t.aUmatnarne&lnln tadill III! Demgkr~t aYlI.lI ilyui Ell.!'n· ~k"illllll1~ ,fa. 'i'Ror~II', H ~.... i,..mi· medl!!n yerint ~imdl dEln ve Korninformdll deleg'L: bll liHl1iI bl!'binrLl! ~irl]ihl['ri \'I! nnlaI'l.D.l 1i!S:,'lemilJtlr• >·triM IIIImt::lt: 11.ulllnUl1. il!lI:rIi: dt'l" bu gUn Amerika I1ntl!1:!jiJ;: "'ll ~r~[lnrTfl.lli 1<rorl,il ... ~.ll1'n.hnt bUtlllJ ,!'milr'llier. ~el:ekti, hClr1!ilrl.~ lunaD A, },!, Su!!:jc ...'un hil" ml1,- ~ k hll.l11':nldnin ll. ...Jnl Io:lrul.'k 80£),11 Rap(1rnn ltalJuHlnden !lon:ra tat It JUzumUl1n. l~.rcl I:tml,tlf. 11,,, t:.lll 11n I.. till bit; .. " ..i,."rl.'i"_ D('\·lc-t.ll:rlnin ilrtlk RlileYIIYI kU:l kalel!lini ya~'It\IM!ltlktadlr ki. '-1:I''\·I:I\ .....I:af'l [I._\1rtJ,kln.r', ~'olr nil· Idk komlt-e~ert s~jlm;~, bu oI!:1I01J ToplllDtli'1!I. tlitTcm:llmh'n t~1l:k- 1ElJ'ml o~a.nuyl!l mlldl~tllldiloki buidyo mtll1l1rla- tlnllll, 1IiD.!llo;lViida komllrDilit I'l.!'il cJd"e l !I! ~mCl.ol SU151ol1' bu Yllzls1nda, J!m",rlks- tlir fmllrnlen ·ile~iIGir. F.:11 npzil'l ktr lila Fud fI ul'O ~j Demi f'('lIi tit kill I:dclI bit J.I.prn~_~"1iI ~a!"1I! top lUI!Il gelditilD~ ~tt rim IE, blJ kl! hil '~5'I~ri i;liiormop; lilT m.:I Dill mu h f!1('fet! IdlktlllLil!!I ll00y·lpwi!j ... "". \'C lI>!t'll ,",'nmll'lmalI1r8 ahne nlrln'" t b' Ie ItLn.r~k yelll '011' J,."IltJh II.n tllUl!tUlt milk: 1'I:~n oR'eolil!li gU~l 'V'!! merba mi ~ 'R"III.rlll. i1silrl}ml!'k, "'riti1''' A lOa. [) nl~ o[hlO'l.rp ta"ri\(~m~i" yf!ptt~ti ht'r na.,lh:J. ulTlumi rlki.nlil Devletlel'L Ico· Sahmc>n rt-r cm.l~llC II fI~rne!..l ta!!l9l~ h.a.zlrls.m:!l,.!lJllIL 'il! merl.kn Birle!}ik m(!~!'! bl!!' I!IUf~tte it::r:aata gir-In.~i"',lrri m<':ralllnl!1l~~a, k~' ~'n;\"I'lnll'; (lla!!, .njl'iH>1: ,h IIIH • ml'mltd"T,m-'<ln ·tehdit e' g~~1 ilcri ~ilrdii!t~ ~·upmltllr. !lIIUI E,titl'l'l 83.Kanhtulll a:Cind~- mLlnlllUfl' td1'aillldeo d, oIo(!;:ill idir?.. m Ki.ri dl"k&~ T. !!eC:l!':glllli giir;termektoedil'. pltalt~t ve komunlst T('llmlerlD m:nn Inf1a. rlf!. T11Plm<;lllnn "fl,di3\,111': d.oIOI\:1 D~mir.em d~ii!jtlr ~I: rUnn:sLn. ·k.rIU ~·tlrlI1lrtlt lIih !I'd dllt'n me:mI~k:etlerB 'r.' rll iI.. ;:,,,,11 IlIladlltLClrI II nl< 0'];: DumlA.n mLksa.t ba1k-.n bl!r Iiii' h1.:·, I~(!dllll \ hiikuR'l('lt(' f'n ?i~,r r.Demc.krm.t Partillln bu \'I,!rilmlrtJl". parI). aklbrken arhk RuiSle.l'm yal'lyana. ya!3ay;!t)lIec:~kl('ri bl!yhude tlldu~l kll'lda Stalin tilirafmdiln 11'134!Ii." kmhlllria hikum ,r;.'ll'melcri bit; ,lk""(1$ ooil"" hui<:,,, .. t, ""tllm' lU muhal~!tUn &fInkij El:r':J.!!~ti ilk gUokUlllln RV' koz;l:lTIm bilml!iidilrJo dtwi!)tlr "n, bll ')'''Run "OI r "z.I.at!. il:ukle.an h,a'kkm1l1fIL KaBul hald I!'tmek· TIlth .... degi , ~i,~ Biz ;~iTiirki>'ey~ de ug-ramlij ola1'l n('silldc i1eTi surii.lmU!i (lj!ln rik \':alil !.lff-fhllr 1)~nIlL'III(·J:. na'hill It .. Ii kaj',I~ll'ld",. iddia edilltl _&y- ili_ rin, b11 giln dahi SQvye! R,usya ~i'r:l'nll"rt'l1!' 'Talin' n, liam It!H" IlIlJ.nD.4!aii;IIIlU:: ll!eliyor. dnl, bulrM. Yll1l1 dlligru yolda n.~n eLll siY[l..I!etinin tpml!lIl?t1o; (~riPI1:<1) ..ferlilll dl".i;eri,ni r1ij'jilfY -I': Ih·e.l !a.pl.nll!l'la }'lJlda ~ 0I IT'I; ~0'11'1l PIFIo i1dll:"l!TiI!lr d, ~. VI.HlJiin duo Yalli) ada tC'i'ildl ,~ttir:ini k"ydlE!tmekt£dir, duM;;-n !lonm meeh~h hall m.~TUl'kiye .. Aml:'l'l -II 1:unIl)'J,Z, 0 knbil partlcillklerle Yinoil' SU!llov'a _gi:)re, Srnoyet h" r"uo;l~1" tsrdm~il.r:1 h~"'lIH ~" •• n u!lk.;kleri U',"ml~k~hn il:l.~1:la. fill' r~liil.k~t· b~thj " •.. ,. • .•.. d ~1rl1 b .. '!o Jo lliancl!ol !ih., I" kllt"!IIllDm Iot ,l!! •. ke~ i pakh k ul'IH'~LnlO "~.'PltaLI&l .' eV 1,... g'ddiSiIU U1.mt:rn I'l.dl'k _ H~r cr- iM. Billn,JJ~l ~i1,j '('ripp'''~ '1'111 (Ba, ~tlrn/. 1 ride.! (Do.!! ~mJ~ birillcidill) reydell !,'Vel I!e~imlecl[l dilrllst III ml.i~a~.~b~I:~ lIR1ha,fll~~f! btl·!darrum.u. i-liI.(In.r lira dl"gerinill1 in .. f;litm.L" omD. ~~Fmnb.fI1hi:.', T'l'~] blr H',Ibuh!!;t tcmml gily~- Illo1'17IrrnllrIl.I'a;:,.,nl ,lil('nr],j"i II1nHi)'1' ktl bu b.berl !>'UJiIlI&rm .A.mm~ 'l'Rpl!mUlnl arru ~d.iyo-ru:L~ (Ba.., hm:rf. 1 M.IiJ' llIfi mlltn,dd.!l ~(I.lnAIl cltDllW b.!,lediye looa,kanh';lr:ll, ol<ullllr]"or I;inden ba~kil bir IU',je:f koHam ... GaknlJl knlrlllfp bi;Jle bil" k~l"lI.~:ala.mon AdatO da )'e1Ii ae· r eBB.rl Il!ofti~toBn ooom .Til" ... ''''[.111'11 mnktadlY', SU!llc.', 4dlfl pClliWI':1 ra m,m'nh.kR.t ctmi~ et:l'pnl Hf~'· Yii'l.~ :t)'TI1 kalr'D.:aJida Icritik 7. ~ bt.!dI!Db!:ri .!!!'la.lClm bulWI.LII ji:j.. I;lm kanunu ULsiiI1tn .e~aB!t'ln H· h d b l' Ynlnn"l1 maJlln Jiimdidoeo b!l.lamll'j ol· yll.:lll1!tlni bJI.m.td!!kkrt g A ~. hskk.mdll lza.hB.t .,Term1" dlt lill i!:~u~ sene ~ ,in Ira il(1'V. 1, Giikay, ,,'lmi~tif, VIII ......... 1'I •• r ill .. ,l .. ml;;: llJ.rlb \"e <ll;lkbr, f.cakf!t hie Iltmi'i \'t IIlkllnlall I'I<lJo i:1I n l{E1Ii!'V\I! d- m*t&Ch.r. BWl. ra!1mcD. ml.lh~ll'md" ilgdil •.r w> hilt 1:at'"hluJan bir tehditten dt: ;;ekh'lme~'ir.~ di ..In (1lruuk tl-ktip :tml,. h.li, ~ In dU~llnu dill. !l0zl~rlne :Illnatlan bahsec1~Y'ek: we en fa.zls. bi:ue fflli'Uedirler, ler In!' t&l'a,ftg ~e-.-t1!.&D O~II. Inlr$lbi~llIl'. bir mflrn';ln kLt:m t3.-' l'f'r~k mn.kalf'l!Iillt !lGg \'ermrlrJ:: "hi, .\)li'IeritroYll gidip tic (l • Nlbat Erhtl~D Mt,Hii giM YII~Ds1a.,,>·ada RU!llar tar.lilflil ,!!!ri BIIkan mll .....illl!N b&i ...,U'dUik rILr.lld .. ,. ."I"m1nnml~llr_ l'a.IDn n ledir. rll,., I'In/lJlr\. k.'lr.tnm rrrmi~ 01. Fllttimiz tt!k}11l tlrllt i~1 l!Iar J11l dan te~'I"ik ~diltll, 5abotajbr, Ian ~liJ, dip.!' t&N.tt&c. ~k!Y1I rlll~lI halde, 1L.0n~r:J~·i'l. di;mm~i.i P _ 11 eo 1;:; ,11"111 d .. n 1i:rl) Lo~ 10\.1.1,.qa:rdtrml) or, bUild!! memlekl!ti _ •• h: kan1'1'1 £'ri(:o;i t:,;i.inii ihiDli hahtl dut h~djscleri. b"IDd kol PI:!lL~lcn I!.:!Jt:I,AUII, dB. 1I&b'1! rL"'I t t.'1llbu! B31Gt' S,'lua,'i Bii"li- nill d~r:i'I~otil'_ k V.8!ZI iiorgu lU!:.l_ llli2j[l r~rl!.hln1 8.I'J.~hi·lIiulc Yf..I. uUI"i:·.P'!'1I'I1 [II ;!nhm]I~1 "1t'ntJd. Ili.Hijn (lb:.l1U1 tRt,d'U1d IlD klJklt h 11m ISYi.il" dJ!Lgn. olop olmll.dJ~tII mrmu JI..u ~I ldnre he)'etl toph!nmllj, Sol11m g&!t!:n!r'!lh deml,tir. Mi,IV 1i -- ~"Ir..ti:>1;l r.'i~i, illilL·1& m'f lilin ~1Tf1'!'l illl Tii ,\m("riluul I1" IJl[, \'I:! ha.UiL t'ltoya. kitf'l IIU1-' dl;". n~)'1 Bankml1Dl bir MII~'ol"llira d;!;Tllrltl loJ)]:ll.n:m :!,iiz;lcNo yijlo~'''m!£ktl!!bQ r[ll!l1l!! dl'~'P1'i iijf~rit11le mijinaka. tJ:!<1 kibtn kon~e ddllrru~t:lr. k1'li!lt tnUpleru !poi te~bbl1i.ll~r Ammkac Dtr!~II!'L'I Ba.k..uI ~uL. tGf'll:11'l1l1l1: IILl1"diyl~ kUndap k:t 11''1'. b11 I!iu],~dol Imh.mnm, \"1) nor'Oal;].'1:'·olmllml!,) \'E! hu "oldll hiJ;; In uvafbk ~yebizl ilde neUce-le- .... in! !'>'I.iI!. GI1I!l1, Jlol .JItIli.I lIl\.b r rar Vl!!r~fk bir k.(lm~t~ top!!I.d1 mhHr Iri; Akr~1 Sor£::l. HalllmmdC'1l flil'::j IIi. li:u'Br \'crilmt'mi Hr. _. J!.1I,'1!1Ir.in!n brl.l bUIILILl 111 (lTlJ.nmu I Ce'V:I'I~ 4Jr.tkllllm. bill' nln.oee p;;r.HtblLirfl Yu .......3.v"R ..~ fQ)'Jo!! «'i'ap 1 l . '.. _.uJJ _~ etmt'ltlT.Komlte, ~a.nClri Bit]!· c_ Brn h!l:TilH& .m hiiY'JIt ... "ki rl rI!:Mit~ l\!lIaELdaki m~lutllol fll8..1.<i]{iJ, m~mh!l.;,.th'rdl" .. ~~ ,. an k.l!.~tll ~.i1~~11~ir ..1I.J:1! gIrl· (_ 'I'ilL'lkiyol! Akadf:'mi)'eiiye sc~Hd'i gi umumi klltibi Halit GI.H~t- "nih IIml1rtt. b .. ln" bir ;ul!onlln. (hl~! Sllblln g;a,~r·t~~lyaZ\ I,lerl hn·IIII.'rin t'lIJJlO>l1bc:11em I'hn I l'Jiul'e ~Jllp I'lll'l!illmly~c(!gl t_~ hU!U!I'lILnrJs ·N"~1:.D\dUn S& DI'I~en Ik[ BLkIlm Yen! de un! ';I!yll!rin btbik enilm "I I( Ill:: miCmlit>yUz, Dlrlik: !'tis! Hihul Naill B11""0 '~'" .. m:.... !n. R'<,ldim. 1-'lIm [:'£'Iir miin""lIIn alll11l1um:.!" !lllti ~:IT31mn "'ermtk Ullldra, 3 ( 'nfen} - tAne ... :8arlo, ~akl:r ZUmre. Ropfik Be;::· ":luriU hilbM 1\ j,nliI"LlnI·k iato!lrim ki, mlldUrlllr;l.n~: wrundi.l k:~~ alliktullU' ed~ me~el~ltl' 'h.ak ht.o.nbul "a.:ret('lt'Tiodcn k11r1n 1111". OI'III<'1ilr:l,i.'r't fir! i~ i \{' 1c.aIR~'lrn:tlr. Bu k Tat rr, ml ketimi. ikn't'i h Tpt"u ,limmuh '!Ie- Ilnml. konUJIDalu' )'6pt.dl: Fandfc:n babcr ,lll.hl1w.,gmn. GO'!'e men \'e HU9t'lil Himmeto~llIn~ c~'f "'M'icl blr VIl,](a., Ak . lZl ...nnr;otd,n ro<oh'ndli(imill ',)re_ m3tt" Balkslllnrd rid, pkm., n', mevT.ii QI...• k.t .lro[lU'!l;:bIJ.f1ml;4. b15)'le ~l-:" Londradaki Turk BiLyii.k ~1~il!1 dan frliirekkr:ptir. "I""LIII \w. blL' I I,·i i.rl·~lll"r " .... c:ii'lcl ~('f nl"kli'1' mk kl!.hp ka.lmlyacag..rJ:1 b ~II \lOFl'J.Y', .;ml!l.!l ell,llml!mIJtlr.1! ,10 ~Url{i ,.11 kl.,an \ ,.ifem an n- da ~tl1lyo men3Upliln Cc\/at A~lkahn C~DI!'\'r('n.in A~'lI Hcr hi!!!le !l~nr-cli bin lindu, 11ltm[h hlnnal' ~Iimi:ldrtilill'. l'olill1.a 11- crr. d'l'l ..,gn t'1'11n "'l!dJt~ iJldu~ bqll" Dj~ l~lI.:l't..&n Nle(lru!ttill Sa. dE'mi!! Inl;('rnaHo(l;all' DLplrH'flll.- B!r !j.ahll! en rll711'! (!lIi bin tira- 811lrl t"r:n1l1ll ~i!l~rn kiln haberdC'; Jl,lI.l1:l.Ztd.1Io yarJ;'I'i' dB1I'I11anmlz, hrlll8.1 p:u1h m1!11' m' ~i)'.w~l ~d'm'''n, Inill"timi""" Val!)lnglo[],3 (A,A.) - (U3'- dllll til.. aoM1lu.a. v!!rclit on.pta; Uque'de GeM'.'e :.'r: l.iy~ ~e;!1 - M: bis!';e alabilll!cl'!kLIT". SanlJyl•.r mdl"U". rn~11l[b", ,[IJ n'rnnn II b." .. ~n blllh;1Jl'.. lltln11 ~dlt('J\. ;811.!;l1 .. up nlllrli'lr~D 1l1"'111'111 rUJ nezlJtd' Pr(IIJI.): bii!l'lt! blr m'll~II:r.e .l&&bI::<rllllo Mil rni tir. Bu akf!d(>-mi blHUn dUll cil!'r I\rumd:\ Ae~ili!'n k!lomi~e, r;iinl4'Ii t!lh'lIrln i:i:rl. dil{'r. Fl." II.. bllTlhHI Yb,~l,., ceblrrL' pllrl!L llj)ydu;ma~1Io he1in .. II in!! !'>IIl('hi.lirlrr. . Iyi mlllflm;]t a1!llJ; ms.hHlleor.fle ~f,l; ~tdlltuDU blldimJ~tUr. yall!n ba:'1hca dtplomf!Lbnnl :li bankaya hj~B,.cJ:a.r ola.ca.~ l!Iilnll' lill lull<Lr1l....1t I' n ~... j II!; dl.l:nl'1'ormu l,.tI!'bbllB surl!lLI~, b~n, 1m rer 'Io'iir.c;il'l!'. 11hnJ1'l:n ~lll! 1••.'limelt!"h['}an olund.u!hlllin Fl;Oa:'e, ,ill'Vd J1.mmkll-lI ~ BiJ,J.;4I'1lI~1'i nellillg~ to(Jlomakt:uhr" yl!l.rglci DElnl;,oU I", ",ii,'I ...ni'n (ili'riu I In",,'cti r~yidlf.rL tczblt ",cI~cl"1t\I~ blr 11'111 Y .. lnJ'I: I~HI"r' r.. lI,m.l!ll !!tli1~11yu.dll lI:u \'t! Yl:'lklll '1 KnYllllb"y, :!Il!lVo;I Hilyd Brk~lllll h:nl~I" 'It'i!Yrl :107.:tlhlnll''' Ill;":!? K rl!m l' -d ."1 re~ll!rl "!Un. e~lk a 'r t ~Il I c I V.D4In~i:ln Id"::1bi J l Al') _ I!!ugllil ---0---l'OD lira. lop] ana, k la n ~()nr.a. t:ll m.".11 Iin'kLndll"l,,~k kin kuFHI (ll~!'lIJ; UjI. nd 1 '~Tt So B,\ II ball A1.·nlpf!n~.g h9l.rckeiJLz r:J~rl Dllillll.l!TI B&k:nJ1f\nlIl III,r lrtI:J:alUtl, ruhHj \"e (:'H'lHYCie ~E:c:rtU'9ine • k iBti" nU, 31TI!lrml1.k. mrmllr n- Vii! bII~klLUblfl blrleaudr: l SuriYIIl Sa,..unma ~~, r.;)k1~nl'l:1 lomm ~luTLar"a. bu .~I';lIBil'llt'lik Amo::r11C1lI1lI T'til'lUye III on. ayak I'lla~.kltr. ({omit .. 11:11- , r .' tl1Dda, 1,I(lr;m ~;iptlt' i1. r.. ['II eU1tim1.z. ;;:;eh .. 'b~nl u!!,:andlrBclI.li :n.a.hlydll!! - t~ip' edilmlJbl~ l!'j"'OnIYlDEN RIR 'fAPRAK i"o\'yd lulflla!"l YlDgIJ~l 'I!'>TQ Ilze bll!' lUkerl Ittlfllk. 1m l&rnll:l{tll, al r SIDdall o~rendigimi';l" gore bit" m"~ liu.,md,. r... (! !'lltl'l.! II. <;'. I", Londrada yru:lyl l~1l:. ~'I.Irl~ okudum. ll!}l' yurU;rebilirlcr. dU~1!i dllli~ blr t!lUl.nb'.l1 1II1l!et... milyon Uranm topllJ nm3!!1 1<:'" n ml ir]'l .,oIi nr. V~r4ktlLr'rn'11 edm"J loc tiyftll!! ~ytLr!'billrlm 1{1 Londm J (A"P.) Suri:l'e !!ind~ ,;1li:1Ul bllbt!':'~ til!kzlp. I'lab!rlo .. 1111'·..., II: 1l{'i;1 hi. Y&1''' m,\ ~e1l1kllll"l. J e\"VE'tC'~ '·/lrn.lllft te-mnelllr BOnu~ TUrK Idully, at I;lrldulL I~lnct .. btlyl!! S vunmll B kllnl ~f'neral ;\bJul mIll ,·i,dt',:l~m~yi:r.,:> hl!Tlumgl blr 4lII1LII& Uy.,run 4 GAyft.DiENKUL SATI13I dn mli ~t ne iCPi'to ~'Ilnlml~ hu !l.tlr !lU~U tallnl I:d~ttlll·(L·k. t, k bl; lab AUl Loodca:,'1 zlyard flMillo;: k;l>rn "'aIL, bpkrlip, , ... 1 "" FoIlW. " 3,.11\ B,,~IJI;: Y(l~t.lI'~Im 1:it';Y"fi ,~ti'!'ll~tlr. 11lQdll~ndan ", ~"'llllyidkrll" 1111'-[1'0 vcy .II.ilvelnln ~mh!l.l' ttl'Il'III!kte<lir. Bilkan diin buray.a mnklimh b,';III.,UIII!. ,::i!mit. i["hli. ~1f1r1an,' 9+'UIi!l t~!'ktl .Mr. G!II:!!. BIJ~1ft'.I4a ~m tt'lkral' kIJll.uljlllll.l'ak par3.lll.l'lt1 J'unm,y~(:eA'll."r. Illu: .An~~I"1I b~b.:l'ln~ plo.ll!l vcr· p&nra P:U::lIf :l'~rind" InLl~t h.LLill !Ill Pmd!lt~n ~E!lm i~l i['_ ~;l.bn.1l ge Eu ':lJ~'1IJL ll'l.'o'l!lf ~illl ~n 1'1f1;~l'r,oln v .. rliL,L" tenkl!;!Iin!!! m:Jl'!kJ~m~.mill! AnklIr& a {It".,) - -0 .. K'Undotm t.orl nnm 11.&1 T1a h",mf'n ,g~r.lId)il" rnmlU'llI ,1.1 IU'" m!Orlrlo!l!"ri fmtlll.~ ,IJll f.li' "~sll~IIJl!1r I" r:Jly! Lllnlllr'" nNal Abilultilh AU'i tl1~ltcrc ol:!l:l bil..l:l mlUIIIIl1!:flll!lrla c_ f~'[II. DI;1lIIYitnin DIoUlll.nll Itifr(1 f" ~l IU)Jllll1 HoII.~'runlllh EI:a.!I'dOydo. bl:a-l ;~I!1.:1mlzL'l..: bu1unmJ!J.lt& IIlan 'CI'k, !ltn.tLi Qlllf. ~ch:n Mo('ydnn it '1''' ~IJI.C'Tln"" ~l'tldl']f'T,r" h~I~Il~rJ'III~t'l~ SavunmJ. ·Bak;.lnh~mdil B.illu\.a. ~EI.'I hJl.dil!l~Y~ 1m 1;;1l1lp dlli;('.i1lt" I 1111n.nalllli -"~I",ni'l" 1~ln "HatJnlM VI!' !!:ilnln m'JLi'D1"~lr IiIldut;u AkUHIS ·1!:'1'.Ie.§JK Amorlk'il DI.IJlerl BtlLkollll tiri1ml1! (lhlu*~flQ:'!n !llIrU'l' tlllri ~ I "'.ml'j;.i l,,,It:d,y~ l"]'1n~llHl ... mun v ill i S [r M a.uril:t Dt-IUI'! 1.:~"cllltl'ri'tlO:R iC'T'i1oC1 n~ trmrnn1 1111 IUUr!lU!!U ViIIrrl. elll II)~!c r It rltlr Ili'f- L'1)TI.:~'Jb8.lfl mMIIILL~~l, j(1.!'!:Ukllln. :!,IIIT,lJm"l~1 Mr, Geor'gl! !'Iore_ Chell hi I)ccllmli;,-'ecpklll", a~n'kay.1. J'r~dikt"," Dllrn. .. nli, R'llk"'lIind" yard elmilltlr. dllroyt'n ZJ.V<1Ill, 1;l!)'~b.kC:I!'~lmlz; bEl IC'fL raddrsl. ~n rJlq Iii !II_ 189, !nl!!.1'lb-.h "!l.t 9,30 till Aml!'rlklUllll Tilrki~'f'dl'ki bl1tLtn lIIanr.y1t'JI",T ".lInn ,1at \'II" dnl'l~I,'rini Ilin! ..rni,. ZI ~Ilyr, t,.I! ....,L1!rln dabll n\"y!l gor(l dL Dlr r,ot1l1!lu 1I1~ld~1I1I' v~rlrl!m I Ziy Ttt, ou-1 "I! !;ilj'ri rorllmi CiFoD Ell min 010£1111111 bollnlm 'II rhr- HI~. 1$-1, <1~kL HlO, )'enl 180 1m. 11!.~dat. Et!;,rsl Mr. Ed.".. d.; bl] I!fllds ,lIl'lljl bir kohili ~ lloenecH nlmak l!ur ...Uvle I ir IIId.! h!U\'. rnl:)'.'(:(' 'k hl!.n!llttl~l"in.'kn b l$ktl 1111. Sll1ldl ...g-~d. I$Q hO(.1IJr l1ei'- Pi \"~ llJ.oC adl!l, ~{ p!l ..~cll Ihll~'!I. Kerl.n ~;:~I u~.tll'=! 8. Ol3.rllK ~'a Inandlrllml,hl' nu mnr11\ IIIB1'Inift ya1i"tirak It'd"bileeekh·rdir. L ray ilctll.l1r, !S.idl~~ndll L bn.ht'~II'II' d ..lml lIr, 1(1 elbi5<!lfrlJlli'l .cln(l blr r lull ~I' td' n HlOl~ lofillellHnrl!.$1 bBnlndart ga- nU mabnlh" [,,,1...11,.,, h Ito;"R;If1mliin Ado'l.lft p~ur"'lU'l'I!!l'L bll' (ok' M. i't!rllj, J;81mlll! ml1!cblJriyellmla k ..liI el..,k l rlk, to-rko!! VI! h '1'11.,.:1 lui. Mil', 11ft'. 0111'" h n.::,,,keU Il.r8,llln. Un olm .1'·'.1>. ifllll .. ,,1mi,. b.., ",. dl.. J r'l" <I k~!o"mu']II.:-d.r, Eiunlllr "ii1~rck :m mil1{on cJolarl,k y:tr· !'I1uhllm. till hlll'·,s 1IIJ.Mllnda. bu unm I oC,;rklilr. Sill I lui'Jba mos'a!e~lnl ~ll1ll bllllJl1"n 11.$00 111"11 d"l1 \""(01 YI1~'I'~!'ln il'ri:r.m hl1lnn,.11 nc. k. son LJlhkll~i'll .lI1rhu lnll In. "lImln )i11..de allrrll!!1 hllTkt~ jl. men ~')Jnl .. Lli ;ji odl!l; ~ U~ra. 1 10'1'1 Anlldolll A I.fj mlJl'ln.ibLrln. dU,UJlIl cio. ,"cC!)'ldYGllll'ld Itll. rlan IlI.lkmrhnlm.~l Illi LJ.unll hrllrl I.lkl1l I'illno:.f! nrtll:~t~rl d~ tJlr!'r '2 nt!1 \'11 blh.;ryl "ellll1lr d .. ", Ti.lTkly~dll !l'tlNlU". I,yI ka. In In !)1IoI.1I!lllln k.,ll1lrllmJ I 1):1'" MUlU.k, IlkonacatmdEln hAnlrltnin kur.1 mi,tir, binr bll'lI?;lmh ~d~c('ktIT. An,a,k, mI1,,~nl1llf1h r,:'IIf~ IIlrlncl Rlllb kftr 1;~oI<1en dogan tahB/lll1.sl~r~Ln ttll.1nr:l1I .:jillj]n~ K.nl. In ...~rrlill nIlI!lundan 1li0<I'Ir3 rli"'Thill ham DIIoIL'" ~jJ-~r•• \"l1oli. Kl!.lJollc"IIIr'IL \'" ~'I.11[11(.1~.I'I n I dll. l('~~ ~lIrl '" lillI/I! ,.t. ai1Rllp hlJ1C, ~.:re~e rt;lllL. ~!I i:11:Hrtllm~~lnl rlc.il. ~tl'i'lj,Ur. "'IP IIhhmilili !!nlil'or: • E.'n~I,~Ion- ~lr, o,:I~d"rl madde. ff1l17.ernf' ""t"~idT lhtiya· Y.,IDO'Dl'i1ll Kru!.k"y-Ihlll p:iLrnLG, hnt'nrK Illrrlm 1H: ml!Y!lnlndll. ",('rjl ...'I klloT~n toe.lii III '1IrI;nl'lll~T 1Ip.~I":5rM I .. I'ln IlhiJJ1DI:! bJ!~l~n<lt,i[r.~~k "If rnll11'l In,prfl mro",1 ... i1-!' )I'I~I..,hr1 :hmlnl IlUrElilIl'I.dlit:;o~tmdHl'l1 I~ ~tlT1 \,Lll\ytt 1[(Ll1IlIlLnd.a. Ftlf.ln 3 {lU C1I1mluu" H:1I!kam hll gilnlltl lukmtlll durm'l'l Q:rt.l- 1I"~.d·ILr "1m,,, t't, IIk~"'m not I;' ':!1) LI n'Jp ..nlA'm i,jJ.:,~l~d r IeI ~ tI b<!r-111 Suit! Hu.'Imh l.'[1i,·t;I,.hjtl .ko]cmln-I Illrln !t111kacJlkbr. , 'III. til II" t .tD Ilekll: mahl}'c:tl IUt:l:trll ,1li11!11$[! ~jr 1<1:

aMm """mh~"I. rli"."f' [onr i,,111111o: r1l~rl IrDl'k dut!li ,,"l"mnJ li.uo.lr".Lilld .. 11 100) ,l~F", ti~tiin hi .. ,rrld"tl,' illtllill. IltlH m(!Ur.dir

my \'lIktabulm:akllr,

fill

K Oln nform II n
c.[]lb 1a.
tekrn

I~

r,.,..

I SbJ

~--

1934 drki

~6

"fI"

Sanayi

Bankasl

kuruluyor

er.

I

':1'"

b.·,

,I.

I-I

I!I"~

I

Bakan

Hocallk ha

Y"'~'-II"'n

l

I

11",,1.

-

Nazu'l Uikkai e ulllp,

HinnOlE:lEKTRIK

SL TI

YAPTIRILAC4K

L ER BA,NI ASINDAN
21 PI
l 1"I~nl1 11lfllllt'

h:c ,'1.1;; IIii'm ,Ie mill,..Un lL~illde 1111"0' ollm g-Jo.·-l'l'Ilrd lIar.lllCI 'tit' kl. I'tLi olm 1£ bAklmmdllll. hlllHk l~ mull lit btl' tl!lr;o:dll iiI[rftllj!l'll ...'J b~_ y .. n \' l~y~UI:I' tbn ttl!" au UIb:l.l'l" efklrl umuml>'t'nln h: nvvllrll ["In bLi Y ·,mm n· )'In I':Il:Z t ..ttl!d" n4!lrln.1 1... ':tIt:nl1l Illt'r~"', Sfi!l'plll.nmlll_ AkYILZ'I

""O~~Mg<)7.

H'II L",r,
j,(,

CA IDAI.

II

I. IIml

-

Iflrl1n~1J

)'aptlrll''''~'''~H
tI~<l1'11 .II~2i'l\.OO

so~su

:l - n Ar hie 11W~~ II l.-Unl.l nAt U Le BlI.JlklU"'ldl 1t1" Ie k,o:nl.)·mlLlncR yapl!lJ.c.1c Ilk In<:'l!leme 1~l'Il1cu Idllll'~ rr'i-t.(:liBl. Ol! ludlk Jltd,1 l.:n IOnUl IhllL kt: Lnrl!~L'cr~llr. ... 'I1011~lIt m ..~tuf'l.rmln

I'r:'Itl4_:!ri

I,ln k'l'~L( II rlil:h r.

Il ••

VI:

i~"'CL

trrnlnlllh

DtlH[yIH

YlrJjlrl KtI't~"h!J""

'-(I

~~lknl

I

;,,11'11· l'lItL, Ilollnd" ll~ndl~lll~ n ITI V" h"~ntlJln~ pllolll ,-,rl1mr'. m "'lIln1 SO Ill.lm1m II1llllnt 11. l':o:-rlJlI' 11nn ,. rka r(JiI!rLIlI. PrilL! I U." I 1;;1 ell J;:OIl<!u:nnr rJo,l; rUin Il. "'Y. 1111111 Hllit til
hL.kkl
'~.ONDVloIOR

III~ bTl oLm'lAhf,llnlon

kn

\

d", MtI{' nTL':nUn! huzurJl "'''' .I~. Amerilkl!lda nl mOlllyede ll .. :;:iI!n:2/tlol() Ji'l!r~~m 0. GUnU iiiht 10 dlln 11 j(i'I.~.In· I ('Ba,t} 'oroj ~ J ew.e) ~.tllarak muhn.mmrn kl 'mt'lIn1n Hong· KODg. :3 'A.A,}{ ;,' Inl l.IuldLlgtl tmkd rde en oI;oK (UnitedPrI!SR): LQJIPIl I"I!! kat'! 1~lf,1 YIIPII II.k, Komunillt k~vvE!l::lu-miD '-1 ImlmarJlf.'i takdlrde IIclncI 1I~lk k91dan }'apllkIAl:'1 t;Q8rru~u ~hJ - .. rtllrm 1.&1 tl 1 ~:i1[l £"ullrl"!IIL j:i\ ,detlendirerl"k millh'et"II('Tin )' .... nll !crll ~l~I'II1.~!!k "11 .f'n.lll. llll1lhln" .

I

1l'l.~" .
L~Tillk

CILDDEKI
:'10 IE I( ~ IEIi tltulU'TIde l!bedJ)'''"

KILLAR -YQ]'

...

;n

Arllhk

HI49 "anll

aut

12

.dlll:.

em,

hoo lml ,1

I

yo, kadll.r BlI!)Ikamll!1!I. mokbllil mUkl1.b~lIl'Idl!l "t:rllmul (Ia:uII"" PQ.IIllda ,.ya !lt1" lIurdi!! \'lIIkubulIllC:!Lk g..;;lltm~l, r k.!l bll I "'Gllm .. z
r'i 1h11~ 1l!'r'r&IQ '1/ I1r(1j"ler 10,- lin. ~do:l mukablll'PI. bl!m""'_:m"dll'l .;ilI1ablllr .....1& BQ:ztfojit~rl · be 1~<!I)'Ulnd~ nll"m.i Llr. t1

"UniLt.ltll'lllr.

B~yotl'J KOMO

o\t'11 YlIlnrml"

Sl;llil.l!;:e.u{I ~.Iot

It"'-

iI.----..

I'!! 1I!:1J;J111tmei't! Ilrt:bllm~{ I~ln Ba~'I'ndl~hIC ElllkUII~IDI1 Ihn.l lUIlUnrJrn"n!l.l. Il~ GUn !:iV\'~1 :"ll"liloiliL'1 1,ll!Ir~ 1'1:1 ll:rI .. bdlgoltlrle mUnr:ut t!dll!r,'k bu i,1 :y.pllbll'l'l':!!klulnl! dlJl' ~ 1:_ t rllle ~lgTIII li.IMak pntlr.

'f - Bankll lhol!l!)"i yil.~j~ JII.'Pm ml.IH. VIi: III dll~ll1nl! "",.",..:1 tl'l .~I"b.sl.tll', 11 113:L)

--II!!!!!!!_._IIIIiIIiI:.!

!!!!!!!!I!!!! •

..= I

I

.---

Gelir ve Muamele V,prgi,si MukelleJlenllc _
nil!' IIIL:rdlml:r.

pry ~1].IlJr. T.'II LII~'(! r(,.5ITII, Ihnlo: PI:l1i;I., (~U II!; lH!dl'lI \' l pli l'Iaro;;lnn millt('~lrt I.lL ,,111 IT u,Ut.:!l'r.J.dm 'o'er"ilu .II h u~m "'.k II ~ :filii'. MU=:a.Yj!.!Jl!!ye 1~l.lrlk fel,'n!!,r I;Il),flmt'lIlCum J::/!!'I'''U ,Illl.urnllf I)-lIo:L1ml~ :n8~OmllliL Ilml, \'4; ~IU'Ua.'['j ayn.cn k.l;lul ctm'~ I fo.r.wI'Jnurlar ..... e~nen \Ie)'lll V~f -I II'1:.k J'I1i!hil l'!;indt! !ball' bedO!Hn1n IIImll.IT1 tidt'P",,,<1[1!:1 iAkdlrd. ! 10. I!I tflll.!!I1 I'ranunll:nun ,;r.Yrlmenkul IIllu"Lonp. dlllr IlIlan hllkl.lml~i"L tltblk IJoLUnlll::llktlf" lottl':ktllr !far-I 'm(onlml ":~rJndll I'Il!rI1MJj'1 1'II)(tl. .1 In.1!; !dr:llulndll. bUlUnltllilrul \,rILJo:II. rill: I:nrllkt. ~ til hmlnl. IIL1! kllJ.o.r m'dr,o,t' 'lMI HLzlmmr. AK.l II Idr I:IlIllrtn.r1 Illpu Ih..HI'Il. Oe klll)'ltlL obnl1yanl r p.yl mill. ,- 1 ' dan blriC ,1',11::'. Ke!l'tly~t jan ~lIUlUf. 3/12I.UH'
11-:1.

rd,.nltrut'1'l Il.lU;UI aim

),,o,plIBCo.lltlT.

o;;,7.~

lotUI'!I),('d'

mp

\'"

L!;I

[Ii hl1ldmll't mll'rkn~ C11nn C~n~'
lu·yll.

LlPoI.,

yaklaljrull.kta o~d1Jldlll"L iig rel'l!1D1i!'!tir. Z,'[[J.re"ill CBn • '!i:u;, - ~k Ce II,gt~'dnp h II1'l'klb [dR!',' M.'lm(ll.!teodh". Mat1l!~111 ~l1rdflr dllha 1~llcTe f;~k~I'm('m(!~f! I.; I ra!' Ycrmiljti.r. c-AS}",A liD tN~ORMU. 1.ontlra,:1 (A_A.) _ (Lps,.
""' 'b d ,-~ ,.1;'1 1I1'l~ t III cAllyn ..... . I minfonDIl. Ii Ilkl, YAlldn yor kl: ~!llIcJlfl!l lJ;QmUnil!ltJl!.f. \::!Y'U\ 'buJUIlIIQ dlhr komUnl~t p .,~.

.!.
l;-

:Mi'JlilJlfib~ 1.I!:rln~J IIlllrJII \"<)'11. Jl.I!~Uot't 1M.n~tlyl. .1t1n~ Yl.ptlr.'b1lIn1"liL

...

S E 'L C; U K YEN E R I';lIll1.\<& ]' .. 1: un'1 _ NO)ro.l,t'I!'r'L Jill

II

lEidnlo Ea.~ll·ctlerilll dllbllmd~Iwe Imhn mtkanlunl\ kurmak kll.y~tpn!ll'li!ll"'f'dlr,
koQnfcrA.DII!,
:tDllllililii

tuu:im

('-

1,M

JisruP<I Dlnru.k

Vt1'CIJ bir i~lrI \'nkit Son Pc ·1111 kornlnr.;,:r lelikki
l

II I· I'
I-

---------"

K'

mill!:

ll!:~bbUd. Qilmel!dir.

Ill .. ~:!lini A::I.lInULI kur·

I. n
l-

..

~ .

..
l'

I'

...... ----

a~ln 4 ·"·'no kazandrk 3 unii k a y be t t ik
.~ .. I
L ~ ';lrill, I i.,e!lIe,
n ~1!I:P _ Jl,ntonl D

I"

i
I

I nr : I rebib] le bersbe re haiti
S I I'C 110'

I

LltlZ dt;llitl mJ !loCI! y"plh. &J!_t' gt!rll p"k. k"ndl~!no' btl Ik "mLt. B, • r' IriU .' ~.rI 1.1" 11 l u l muh 1\'(1 I" ltI.. ltlllt.o.1I !o:"n, I<1jr bok.t.rU,nnz t Mll~flb~" bll.Y"J~ blr n,yeoe 1'1 I_, Ik' ",h, I"r'l"u IrUIII," 1I""n 1'11,,1,. ~lfliJlI! bB~lad" gnl:n'll 1~\'kl!tt'!ll. tIll I, I ~~ , oI01i:;., ,t n I d(J~U-=111 \11' J1~~IfIUII rna h"h n I II "0 !!II 1 1"'Il'"~U n. ...... "!!I'UI bn.elllll. ]'I]d ... mll~1 l~'ll .1 I , .'olil' iL,n Idl!.r .... lll ~Q" 1·!!I .... ltln~Lll ,'"rUlcdll" I( lie.; IH .. III _ SIIIIoII

"H'.

g-um1.1U1

bu

h";)-'i!elllnit
Ifrj

"" 11.s1lloJ k")fI

I

I",

'"kl",

tUf,.1

u,'

bit;r~·

.111 '" .,''',11," ,r~ hlr 1m" <lr

h.., "' ... "II
<; "HI

11, kIt.

I'*k.l <>1] l"I"JMtt" II ma.~I!l1' o!tlollJ
t(l
DEI)'B.I1

"jiG: lktl

H, ..
~ , 1I

"t,], 110· mlLli' klll<nIIdl r;r HI" \·urll. - JOB
R1l\j;.JI

"i' "I

'''Ilk

1"..,1..

bl r

1\i f.I J tJ/I~ boksllrt_l-n\l!'

'I'~'"-

nl,H '"

'[":!'J';lr.
rl'.llll"l 1'I..

"9 r ..,·tlnlIH. J.,"~'l1dlill" Bo!Ikn.-'l",. 11 irn ,1"'~';~"fI"k .l!"HI.

stun

glrm f~n VuuJ,
I~ n Ikl kilo
In.

I.li

n"

I.. Unl llllGtll !mtk

A.IlII"~ j.'n~",.

-

.I1.r '"
IH

uJt,j ..

En .. .,n dOl t.ilo).o-u F .. ltlll 1"." r-r ImLlI
1101 fIjI. U~llncO ..... v-mt

J,~ bir

II

llo

r 0.. ,'I.JI

~L~,.·tt \'Ufr.l

(In'),'' It 1<.I ..

~ml'

I' Pto!fl

..
k~ "1'1:,
«.E
11"

!'(In ril!.'·ul'Il~ "'urfll rU· •• Lyl 'ba~ I H;I, 1111,. ~'lJr,,1 III, sldrl til :;Lffilrukl.a. I:!:n\'"dl"l bu p~k bdrh;nmIY,JI 7,'1, I ',n~'I'II'ln ~,n, 'In~ 1 ..f4r~r bull.h.l. r..rJ s,ym ilii.mlllndlll tlllk,,,,,ml2:. 1311IHlldll bit d •.,1 [l .. 1'1, IITllrill'l iBllp vlI,2;jYlI!t~ ~t'\lrml~ Did.. '11101 ;!lInt butrlu ~. h\ Itllti~'aJ'I 111~nygl ~llli t"II'Ii'III,· )''lpbf1 I ,.1 "rill br"h 1 karn.- I M"t:Il ml:r ,,~ j{1lj}'brttl~.hll," bl, me' m . ,~':' '1iln· il'fIIJl1 n'nnP"'el'n ~", Il'van~ no 1iI".%.!l.Ill1n tl!ltB'l1blJl, <;Rlm ]11 Y 'Tlfill rI I('lfr' tll!- bp];r!l'lbl'l~rlnl t bl"ltI edll'rl.l J

yumn,kla ..... ".n.'t·IILUn hi " I I'lIn"<lllin burnu !t, ua IH'h.

te 11 1;0nil ~aldl br,m:;"1 b.Jk~.kLLIIIl·1I cen' Inl bUIII,ILI';" ~,·t,·... 11-. It em "'ii; 1 i~""
..tme

tl

bl,. g"1 mmlln

k..., unl1_

rln;e:iIL ~lkmi'~I' "t: bu ,UII"CUt I!:n ..-.:' pll...ltoll Illr 1.i\.I"·r \!fLU'llml~ 01

~,
,,1. pr

.10 Ka",mdlJl L&Itif"~iJ Whilt! RItTi' Lon~ ~lidlHdQ yapllrm IIl(7iltl!l'B - !hll!1l1 rniUi J~a~lI'i1l:1 iIlaleu GIt~ejlPe' Mon.) ln9"ili::: "rIntl"iar"U 'uric RGwlF ~ iii tllrjlllll i'"djmCtl topu ylJ!mTIINIi IlZ!l!1.:fu.;,h"yoJ'

lI1(TfI~lli'l

H-

zirh
1·lstanbul-Ankara

I;1l

fo

.,

y rim kclon ma~
I~---DugUID .' LlI)I acak olaq ,\,,.,t maflDlinDaikreml1
tt' SI'O iku
"R..Jg>J"

j

:!1.I
n

... I'

I

mp

a

I

."

d,lkkall.

0 :mak. ve

0('011'1I

Silt
,GalaJ1.t1 ..a
I ..... •

aC;1
-"
J I H, u.j ~ AnkIU"ll
V~

0
·lltakeDl

ladl
iz oYDlrllJ«L

s

I hnlllDa k mf't! h'l.1 i.p·,Limh~d r, r
'hJ:IIIl~ .... ,· .. 1 " "a.IJ,rnl1 1.;lr1nd:ti..il ..uil.,,. \'e. t
~IO;:

'II:

I.... t ]j.JO ,I .. tllunu Ita!imlla
m t..nfll!ni&1I

y4.·[!!Ir~ rna' hlr miidldil1"t
.\.JUlll'lII.

I] ~

illlllt'i

d~"1'(;llfll

..t,,, r~si
dl.

h .•

J(ulrlllPlt ~ m",",l

]-

n

Yllo(l11vsktlr. \f!I-anJ.1l alf"!hi!li' k I'

IIml,.

I~,llfIrI'il:i IIl"i, L, 1 m ~'IJ i lk I 'n'" d"l • ..d.. i~" Y,,~il-

l$t,anbw

DI, azlll , u &mle atukl.l1'l Rol1t!11~, - 1 Ii: 1'[1 .J,,""n .. $:< .mi,l"r. 1 .~ be and J:!. itibaJ'ol!n KII.lm]1.. ,"n,len k"<;1nJ 1" llaliL.;YI!>~ U~iil N~, d~ d.... I] !inlrl ['i,,~,k 1 , ... rl1,~', ,l<ikm.i, II' bll j""1iI
;ba~·.}""t.) J'lP~"""'1.:1

u"lllllll4h l.IIIl·,ml 'IU" 1~1r;1~lo! tcrtlP blr1.J ICl~1 bu lli1 1!l M. }"l!l i>lll.dft>mun.o:l j 'lakJDlil!f - III la tu klldrollu·11!. (.l1~ild.lli!r; Cl!lll~lI.r v: Tm!;8)' - Nae., ROthl - ·Muaa, !,ian L t..ndlyclI, Gc:"'iil .... b1rJ 10'
Ayt!lLn .l!:liL.lu!m Ilttnt:1

BWI:!II[,

:tnda
"h~l
ilr

";>Plh~
,.. .-,ad ...

l).ukl"l:;,li h~r Ie .I"rlD,r.~ ,1'1 ".."'1' flltm, tt. llJr mulil"l 6",,, !7l.o~I"!.I'IUH1 'N."IIll!' '" "fiIII<t\K, !!i"!i'III" ,,"" I:I'}'lIII ">lramJ, '" h ,I{.·,n l!:<)rtnNiijl' "'11 M,· di"':r; ~'a1lJ hli.t.:"'II!1iilr' w:rup DnJlHiI!. ~rd~i" u lJ.'· d.ir "If mlL~t'mn.t :III manllr'_" i,i yatl,hrm.!JI. ba.,1 '1l1,tl r', i,;j;t IJI,l oe"n[n iki \nn.f
IE ..

"brr

K .. 1l11ro'~· ~

nl,r"rII

!tor k

or

:-\i n.2.; 1.lf k',R1H

Til io:l1l,...,i!i

L<oo>l, GIlIl 1J.l!, ~h =alt~r. Garbll. Ntelp lIIu<.a.f!("'r. Sa t All.
A1l,lilahllP. MlIJI:lt,

Nulm,

HILn,dl, horl:i'&lI.

Sui~ '\L!klJl.
CIIIJEH~IL.:")' t ..tr..lll1:i!!il .... Li' ,)'olllldl u 1<1pll y~lk."'HII!II
"I! ~

tlr>.ll.~HlI.d<l

J~, "lc,~~nN II!. "rtad n

bil" Ii!.k.n r.. ,P'b J.H Odl~ler, dahl! I ... .dtJ1 Wr ~
a)'1ll Iraj',

(I,_I.I>n ~....... :1"8,"1111 kUl~'l-rllJ1f. , hlr1.irl, rtr'~ Itiorm." h...,1...1d,],l. 1"llld IJ b 1.""11 I>"q n>R~ I!Orl'lnd II I,phco "1 t. "1 "pn ,,~·un Ill] d ... n!I11111 ,uph"l, K~"""""'" mil", tatd ..1m, Ii nmum, Io~lnlilli ... .. Au'f'd ....lln .. Iii"],."''' olnll IfU n.orekrC, Y ~ ml>;'!" umr' ..dilfn..m"!1 i<;11III r,·,k"r buodo.'3 lle-l~ .h"iIoIIlIll1i1IJ \(. Inil.tUI t· kr
f

,,!'den

;;'1\,111:J daklku...

.,,,'nLl.)~rl ,t. .. G~n .. ' r tJ "",~U.IUI lnkl~..
(I

~I.:a:.,

tl.!.m"lint! I-'(otirm.-!!ill" n.:(n "'Il rlllil k3tJ'flr ,. .. r Iml, Ir
olUnll

:LT.'' .'

n "hap,

kale I)ntlnlle

lii."nlI ". IClJu1QyJ"l-

mull.'. nk"tLF ~ ",.. Iii "1''''
J

f

ttln~1 II!flil'!!"~k 1,1"1l bTl ""em I ..II n\~r-c~:l1I 1l:"';'(""i1Ri !.rl"t.,.., k , ,n7. 10;, 0TI111'I,el ,~" , ! .. .. It;; "hn ".1£"..,;". ilo:, I..... f .. lJ1]""I.nnm .1" n ;,plum. 11' ..... "" ..... o.l., tuL.htlt: In..';' iJ.il.r., r~Ir'~. li.l:'111' hr Hit. b .. L II ~t'"M1 I:ti r I ",d i. .!1i II I L.I1Ulr "'tm .. ~i muhtJ:'m~! 1t1,"", il,] mll.o:l.:l, 1 Fl.1i '" "" •.u"10I tP9.
~llId .. .:I
!

L~I"blll1:tin

'·"p~1
.k&ltd:!1
~~1lI

B...
1Il,Id "

" .. LLlell

r\

(~oI l ~"r;l}'

I uri' ~. ell

leat '
I)rP. ILL.

101;,'" "IJmll~, :!I1Ul r(o;rru [

}'U~II" Erd')gan &lr" IJlj

Gal lit 11 III.rl!.~' rn 1111 ,r,,G. 11~ L"r-I"

'"

y,oturll
iID 1,j.'LI

'I'tI.&Jy~t~

Ifll'LI (11flnl!

IIIYl !!:l!oJ;tl S1nent•

i.ill,

r~D

ot'lm" 'n;

k... ..n",m n
\'4' '.....

••

e iI"'~m.·!< RIlO: ,,1.. <. ldrli~l, I """I,,' U "YUIlIl ulL.lml.~

'n

h, n,Ln "t';lIyt 1'iOln "1ldtlk ~·.lIII'''-I!,,,,nJ .... .klt! .... "'ll All .. lIl~-' .. yakI,,-,;,U \ I!' klll~~~ rcr\I.'~Rfll "b ,tlll·i!J.rllk (;.(,1'I~~~rln 1l<'~.(1 plUlIll \ apt'. D~vr .. :t. 0 Gi!n-;:I r I hj1]e 1;oL~tl tUI.lJ1 1'1 Jpj Gl.'no;:lu BIF11~ r I~'
1..J!,mlndil • ...u:11

.,.

m.:1i: i~f'

z rath

·1

d.

i.killci Kii[n~ i\Ia~larl
l1utI"

r IJ. GI'l tll,,'llrav III blr " .. otI.1kll"· .l'o-kt'IL ,. I Uul ha~. dl. ~(k ~'n, i ,'lIklkll,14l'l It.lblll. ~ [",!tnu ,I~ h>l!<'illga 'J Oflun~U d.. klka.

,_(I,

t .kln
.l!1I!tt~'. Flllrll,. :J.;lrmh oI':!clUI :;: ,1 !i!'"
.11,ll:

II! luLl' Ill! ~l~11<1!1L Yl.p'tI

"o!'

b k N&r!: L1'1

, .. r It,ol,,,,oIa.

Io.tI.n.".ld'JI LliiJJ.d d,,\·h! i ,lllnl. .. ,T'" IHII\ .... 'I'II"lllh .• ilk 0'""",10; lI~k .. m lfl]~t '1"0. ~·Jt,., IILhk'"n id,,..wln,1

101, 1)(,1 .H.klkn<ln lln.rll
ullkll<l!!!,lu

,:Ai" ~LI--!l. :!OU~~ tr, .... G ...Ii!J.ta.~.Ilrn.ylli
l~hlTl'l' d("'·...m rillyor

Uk Il'IlIUn'll Jlit.P!;L

l1t'I1<;ltt"

HI pll." ~LZI:'III io,,'('r.!ll.n , t..... SLlll.ln e.l1. p.
"'''ZI!l.!!I .... ~rdL

n-

t.I.",~j.

Ha.kem

ll'~rllLl\'

N ..C'Lpt!:n

L~'H

,..ktJ.

v.

LJl.klmmln hi! rll tJt'l"lIlr m~l.l )'apt.l. ~lmJI IlIl ll!mm da (!!.nlll b"-'ll' OP'U~lJ'I", 29 IInfU daklkatl C'I!,rllJl!, In(' .a.t.rlo.."n I\I!I.K IT! 1,l.J1I111l i.:.ll gonLlgllnd n r~~ ,',. nil , Bu (1,;nll.dn Gun U&\l. kUl':'rtlJ,I'In1 lddla. ... h'rak. ..h ,h o;lk'~l!.til 110\' t "UI.. CUndlil.z btl emrol I~ at N.m ..cll Im1r-n. h ..Jr;~rn Ml"Y' t .. rk;rt", O. bll' 11&." ldJ<.... '" \' rudlktf'n ~.()nr.. la)<pl11lr)' I'l l~"nl~n:l(ln IUr.iJUR ld 1\1'. "llid~ Oylll'lll I krllT t.~~I.djl.&J', B/'JlgO!l Fc,tl>c:>l \ja,n, ",run", j"Qlhl&blllJ~ h,r~lllltlIIIU D;lr'!'1.lt.I'" , rm rjlk 1 n "I,I .. rl., .II, j"(I~~" ..... .. n I Ill' ,n, m ~lill' olmr.i. r .; 1"Io1"t o,tk ,.I;, n''l'UI~B. _ .o.HI;':~U Il"'ru 2.1 "r"lL il,IIIV. mo'" n.. ,ro,"'>rln. m &),1 •• 1,. j ,ptlll!lf J-....l"irl(l(>l'IHI III mill" ,A,I\', lr: ".~~I tal.mll' • Jili~... I" 1 ~I":!,h'r" _ lI'u ~1 I>i.' m..; <;IlIlI.rdl \"I! J; tlfooe [I, IIlIr I r B 1... t...·, .. ",d~'k b..:K .. m lun .......

"t

~'iIIn:llilll io;:jJ. Ollndlb:tlfI :!n.hll.)" torkelmuLnI 'LIted, V4< C1lI'ldill: <; i.kl!rlliof J,·~F'll'... ~l ':1h r !:"lntl, iii r d~d 10::11 IlL IIllnrlI 11.tJ!l...n tELlrlJAf ..d!ll blr IIlI~mll 19op, ),llIhwll ~O;;~1 I\II,J1itM (lli;el bI.'I' ,utliIL c. i..lUllITlIJ'l1l H...llblvd t I:coIlInU .Ul. 0.'11 11. 'II (]I!III ... rl)' khlne
blttl

Gl!.lalu.r

II,

lklnd

kw-,dll..fl1"l...-J1ll ~

Ii !Iff Yll.MU:

If.

P z ar t e

'&:1"1111

!l'!at K111~I.ogllll
Hu:rulum.nlya NOI 111

lei."

OMRtJMtJN

I

TER
~!AT Silo
1-

GECESI
J.tABJ.rU'l'
1"iII'm411i

TIl Un

11 ~Tj'tINI !JAElAlb

1UaAK'lJft:1"'

R,IIK

194,9

11!,'lTANaUL T IlfO!'llI t(Un _. "51"

"~"'.<n'

""tap

1'2 1JL1I'1l'11" ND. MGI1I

HORRlYET Vf. HAKK1N YIlMAZ MOoAFHYIz

11"11.1:1 2:50,

clltl~J

l'I&l[M" :300 K'Jl'1.If

Cl1iU

IN'KILAP

K~TA'IBEYI

Mll1et1em!llo k mDl"l!.h.b ... nQi. bill" ,mmeltod 1'1 nrdl~ ~ di!rlulJ. ~'1Ib'dlm ld hI; h~llIi:LllUo glt- 1 I. QDqulEm mmom IngUfe- I rudu mli.lltemle'kel'ert VI!! I !:'MI ~ 1!.U:mit. oolo'i:iJID m.r:ml_'elu~tleri_g I :raaI Wi 1kba&4l dulUlll1l ve KO'- • i:I Blr1~mi,. DI- 1 Jt:tlflJi'l>, J:ItdD&D ~, malfnoat I 'VII npol' erm In.'ft dablll~ nu. i yUk BrltaDJ1Wm dtler;eod. 00,.' J: I - Ir rap!;!! "'" muumllt ",I!Jrm~~ bul tOCl'r_;m\Yr..ceiIn I Ve 1I1rktmill ~[JIr"t!I!r!n., InRiUlI Im;pamI!:or]oll NlmIIl,!'llLn.5 ml.lil:i!i.ha:I~1I:o bo~-un eiml;'""6I:C~:nI ~LII!:G U. lite erI6lIll3t1. BIlllUD ilz~rble !ref!! b3.. mffilm, e mevlimt delegclerur C"~1Itr;11 lngjliltl; """ mm hIl hn.ii ref V!IlftH • BR-

· ., znan T ee 1- "'/ k disi . k -logu,en iustne a,gIT' siizlerle hitabeden Bakan hakkmda Meclis'te istizahia bulunacak _ D=~7=l-"1 A Imam 0lumUZG II ~=-~~.tcmla) Gi meyen I f d SU~ ." lir ry ••• \'_~J~or us .~ B
Cuma gIlnu .Iade Adell.t. s.b;m Fu .... Slrmenhl l S[n.1Ul Todkl!lUol11.! "II ,lUI m.t 0 yapbtt ~ htku~Ia.l' "I a.,-1"ltW ~tltl: nz • ..-m. cIiI p.pUan t.l.aWiI!r, wlil ~l''''PI'I etmptcdlr, Fh.bn' ILldJltmlZl. ~~~M$$~

--------~----~ ~II------~-------..

e • •r sfl a
~

. ~_.' '.
.,

,flirt, I&~ Ada11!t BakUI W rLlt n "'yhm~ bu ..ozlue muhl.tl.p gle. HllIl!t~);:Y!lel1, hnl:l"lllkJl!rlndt!n hu'Iaol!(!tl! gll'!;..~·

-

IJ't- ~

u.n

~Batl Al manys tt, ," -: .... , ~ ~ .. t 11_" I b· ~ mus _~Hl .Ir ~ ordu lstl,'or'
ClE!1.'l-ll.ni!l. 4: (A.A.) AFP .C!!!'V~lillid P!nn DeaJer» l!!Ilm It 8.11111-111gllzeU:II!, Bllh Alrrl(!D· ya, all~bfll!,[l"lAtlenaue.r'ln Boi'l" mubll birlyle ya.llttSl milllk:tL t 1
:ne~'I"e!m~k ttd lr, G!I.:l:ete~'e

g~r~,

AdelllEluer, g~r~~IDe ernumuil. mibrtllkLl bh- JUmllO!] I1rdul"l b:; Jdl I!Idllml!::I!l m;oli.lll!l1.l liz;erlndl!l

r
O.sta.d

ah
KilTai{urt·'UD

1lJra.rlll

dUt''ttUl,

\Fe bl1!11k6 m~·

Ittan

. m tJJ no'!!

-bn~

pm1tkeUr:r - Wnnda IUrll! mi Mllll!tll!!"I!I l7.1ilid ~erml!iPll llJJ zumune kamr vil!lmd~fu. l"te eo e ne k..yd~ ttl itI~ liolrtm. 'I'U.rII: mu Ri.l'lhMlllm, In;I!illz tt'kllllD I! aT3k oydun.mlr, .ngllt.('l"f'nln I.
• n.:I

<;aga iddiosmde
U
••

lekt'Uerln ordulanna k.atllacak Almandano btrer !I~t'tl[ asketdtD bll§'ka bir Il-C'Y'Dl!l.lDl, cak
111,1'1:1:1.1

Esat Milhmut

Hludistan.::i

Bit

yUlfSIDI

4 iin,fUJ 'S.B.yfada

Okl!!l}'umll

.....

IdSyleml~til;'. (DIlII~mll Sill. " SQ. l' 111')

I.ilimdD

Bli'll!{1

D.P.koD8rel.rindol] Ibb'iode konupu I~ BIII!jI aDJ !DlldleM'l, IIk~. hU!!tl.Mbit' mIl Ide ee'Wimill Mal'Ha yap.llaCfill#' idd·BllliI' fekrarldl III. hlf1t1r. pI. ba 10 "Ib fazylklnl, kapltul" :yern ~]Imillln Ii Ba.k1rklly DJ;!mo~~t P{l.r-tl porunl.llD fIoll1Jn,mUl VI!< ttnkldi!ll. Icin 1"1 f 1mbiIe a.a bl!i' ~d ll~ell:o'Dgrui dUll knl:lb&hk b'r d n IlGnrlll dilel!l~r f~ lrrlll getjil btfll1, re Istl.M·llmIzllkQI'WIIAII pa..rtBl klltl!'lIlnic. i~ti.u_kb)·le m]'~. ROZ alfl.D h::llipll!r muhteItln d".,.:iliL, I:i'lli. Wm dijkmq yapllrnl.ttlr. Sendik Iaallyet f::l, (~hnn'!1 S:II. ~ Sit ~ CI) Pj·lJ.ull.ir. Blnllil'1"I1I.lc::ob.mkillt.~:m1&ke, ya.rn mii'lt.mnI~lIe l'l.I!lln!Xe b.lad \'~ AWUiPIl NOml.lril:~lIululn plindPJ -1;TUla.n ml!m!e!kIf'U~rIn blr tVll'J!l ylI !'lrnlffll, b !'I1g~ d Jrnriarima.!u di.VlI.$mlB tin mdn e: , J"I!r I1lm.El.T1~ g
Urkil "-ilBllrl ..~ kOOd n:11 B rl h' tI\"'ZIIiII

mlw.r.

lIUU.·U(' k' I=hll.t ,.~ M.I~ 'Oil-nile111 ll'}'hindl!l :rnylmlil JruII;mma,.

d

re
I

A aradan aynlan c. hee, ahr ana vard.
Dlli.,]eri BakanllglRdan bi.1" hey'et fthsu"da; AlI1eri kanlD MISlr ,Elcisi Ise ~amta gitti Amel'ika
deJ!l'lClkrnt T, S. C-IJ'roc;l; Kabi!"e'd~ lki gilrJ Julrn;:aklfU P~osJ'I .... ls.'r!aD ~n cum hu~i)'d'l:l dir, !iUp ~!0!!-~1iJ! ~Ir h~:.'ct UMa."· r J G. FiUito~; WlnfiCOn6lDn'd!,,1'I f,jam, \I (A..A.) A.!p. belli giini.l KahirlO!Y'e ,g.;olmi,llr. chlino~r"'flt. Zfllo1t:~c.k: ve Nev~'lIirl! Bidc\,ik Ameriln.nnb KElhlrt H.eyet Nr::vyorldall d~mo'krll.~ bin ~",mhl.l.-j)'I!tJ;L K. Ja.':b - biiyiHclChl!si Jc!rcrsClh ClltIferv • 5 S • ., dB) birnsU~j J G. Pfifer: 11IInoi '- 1 len mllte~ekkildiJ:'. T'emailcill1_T Kllhlre, " (A A.~ -

A..mt'd -

1 dli'll

ohm ml'llllekrUn

mJ" MlIIm.till"rdl'

Aydloh ile Ceza • ..)- a e -Ind_e mua Ak,'. --~---.. nin mubbtr]
,~~~-1:I'l1'" '

klliT1 QJ !!oi~ ~rl

.s

~II

ifflllhgl

nill m.m

.s.

V4k/

aCl'lln
]JtQY

Til" ida"l!'yi

A yad .. ~ frtkii.dll. kiln fer1n ill r kI, l«Irlc.i blr "'MEtte Yl!i~' ~I nU1mmndllill Imrtu1mall: l'Ioi4u". 1",1'. Dunl M'I'Jl bl.zl.m ~. hk ".. ~Ulllr y1il; g.5~ulnll~ml...1 hlUUn i!a.nblmJdn \"fi hlflllimb:'lo eml"lttti~ Iblr keyllydttr. l'lIksa,
III rkly lbJt,~lllr ml'ID..l.tketl,el'if!, I Wdii.U h;ll:I 'W&rpl~ ve C'lrplI11I.II

Carl •

OI!'l'Ilf: b1. elE olo'l§. bfldl!-ilFIl ~!l'k'i"l ~ un1ci1f" ell'
Q.:'!ll'i"f!

Sut hBSd

du,

I' -

1-

mrs»

al1t1ml.ll 6TI

al'm

r~i

1'2 Aral,"a'

ba" I'lla e IJ. k
A.nk.rll, • tTilileolfllll .. ~ - S\lilon.t b'di~ ;; JlJ!~g,t Asrhllhllltl [lul,iII

mJUI!UI'r

UkilllJIIlfU

ce, rb-

r1ilrnt.i

'I'll

dtlru "'.
lruri

Ill"

r k, I{>!m\'l At "TIl I!L im!P;!!!11l. t<"rlo la..nnm. d ••rt kl'bLd kli nUhu: Vol! Imd I'\p[tl nul rll' ikklerneglll IL"'I'~-

III ."-,, 'rhtl ba."l:'fiIll'blllr mI, "
III

Il mldlr'1'

Bh

.....!"l.larln '"fI bUb !ill til l{iJ iirri" ~Ii'lbD ~l'i !IDiot batu. .m~th>1lk ",ldutumu:1; hak!kafin! hi r dal;;Um IllDlJitm.1il! &k]I. a:tm:dan Jtl'(!DIC1' Nrun& Londm II ... 1Hjrnk (f(t ..trull; IIlrl mi. Mm"Hf'nh.', IndHz k&.Ib'ne~.1 pin h~r l"liAoiinll' lilnII.,..t elm k

,.\ n ij:lo.

""'}";II.

da 'I. 11"nm"., .loln", ,I.. 1J""'r. .. II ---0.1"11' bir ."flla,.., ",i"rrrll: .. tI. p"~1,11lT :\]81"(" aldpD It> ,rar ",no•• b'r mu~.l'i' konu U olmlLlt 181idn.dlnl at !I... fIorm"kt •.dit Cllmh~1I bo kanl Mill t Pnrtnl ,I,," .... l"'"I ..rfnd"p hir fn.~ vuiJ",p~i ..n!n I,i01 mae!! ieh"'DE'oCl"k len !lit If), II'IlIb.l.lrf.t Plu"lil",ri"i .. ilirl. rl .. r.i111 ..,k"~.lK rillrumllJ 1m. Hortj • Konll tI 110·. ... ~ \,:Il'!lti!!d li:u"ldllrHI. lIl!'lmlr,k"t ...... ~rl!l.. Pre ....l - £;lll mill Iyct"l B.(Ullm!l1~ 01111'" k [k I idll. l'iII'I'lili 1t;1I'I"~~Illfl tl.-rI ~UUII 1i:1,M',,. komLl!l!!I IIIlIl'l, YII!IiI. l.loi;"t ol"f'lLl ru.rjjl"t . t'hl'1l!l~rill~ gll!(,~ yarl!l 1'IIj')llill t.I:Iplll.J1tlrl" 1>'IlI

.\I"II~"I I,anrl<:"

i ~unl.l

1.. 00

e

C'an~K'aySe'k .. idareyi ele ald.'

Ru.sya atom Slrrlnl na,sll

elde etti

IlU,'
nr ...

HLIi ; Ie Hnpkio
.rO

-lUI
1111 IIIlI

"Ir

I

0)'

~th11118 d. iIi' Ii

~ddli.f.! I".vim olutlmad~
':'"r.11Ie.I I \ \ l _ (.\IL,l· lJ.m1 .ri1,;~11 o. I :<,,~b,l~' R.t't' JON D "'"
llte-m

(;I.(i.oiil

111'"11'1

ed.'l-,j;[,]o

MI1""I. '!'Md.

(,iii ~v l'i'Ii SA. S

SD'••

1.l1rlll"ll1l,tlr. (Dl\lbli q, II 18(1. I dl)

tit)!

Vefa: 2 -.

I'II'}&I CElJlk.a:r',~ktil!f1 tll!kTiIU ClI"I CumiLur IHi.,l<lln.IltLnll J; lm !lnl 1'!kmIl!Y[ ko'l!)ul elml W'. Dlllnt1IA"1 uri!.'l'l CumhlC' BllfkA.

G. S. : 4 - D. Spa, : 2

§a :

DI ."!lIL'. T.'m~H11I,
IIftI!Y"~1 ge<;ll'ffilile (!hli'lmil

~.,u

Illr DI r
ill)

iii"

IUlIu!!rlk&

!!I... , Iti••

II

Siyasa,11 Bilg'il:e,rr O,ku'lu'
'93 iioci yddo,piimii ADkar.~dal kull1l1udt
A.nkuiII .:J t HkI4lJlll1 &ljI&II31 III Lgilflr OleuJ Llllun ~:I UJlI!III kurll. ~ll. Ylld.t)nL~ U flU )! ~tlllm.!I.1! lI.!i:II'flB burL1.rl !a.a~ 17 iill OklJl ~mulDllIIl

Istanbul

---

'"' 11" ·.·IIZ K L'58',5Inln

---_ .................

dUlnkU mUsame'resi
l:!lt:.IIIII1:n.i1 Hu: Llleal Oll"~ Ail. Blrhgl L I'nfUICIHI l:&mlD" '11. r ,I n ok 111u II kClnf~rl.D alo

I

Hay.ti
elm1

me,s'ele'
1\.""

nu dUn KlI~1 hi .. ~~n!lll! '!! \ ~ DLl lII!.!n!lI'lf!iM!tle blr mlU&m.c (I~."Iml ,'iI. II 11.1. :1 dill

ULUNAY

Muhal,e'fe'ti azdlran istanbul Baslnl imi~!
. +-

b!.r Ulr~n y!!pli:nSlllbr, Cl.lmt.ur II ... k ..... IRI' .. Inl)~ll,

• rmu,ttift Gt.lnI.-LUly, D \'1 t EIIkllll!hi1"', 4. (Tell!ffml) Qiru illl IIiUmk Lml!;! "'Po 'ko II I: nI D.ablll~lln y.nrl'llmCl 1 NL_ - C. H. P. m~rk z: 11-;1'1 kOn!!fC I nlj.lllmnYl Y"PDI!l!lhr; 11 t 1. 1m l!:hl"rI l"llkB. 11 'I' J~II f"~ I, M!ni ~ll1m lh~n_m b.. gUn U~ yjjz: klh,ur_ dl!ll!g~nlra ~A!l:l~ ,li!l!l1.i1l1C1ri dlLtr; II I"vgI 1 Tll'1lln OI.'1guogILl• BI'I:{Intllrlli( 13, I llnklyl!' Jlillftl j}1~MllDd p:;r11m IZH\ d \ell U' UIDI' _!'Inl' klll', :}~~'1<:rt ALI"I.n, Al'lkllr,1!. 'VII.~ palml,"!" \';[In;up.ye "<nknu:!lul TII:p;(J·QIAI _u1!'orum, _n UlncliW!1TJ kan

rlnde BUyLlk :!trw t t,cblll Ii:IIl,kII}'I1 &lHtni SILl'G~Gtl'J. Bo.flla

",J

h.ora

C B. P Gel'll1 !!it!'

1". D

u'r

B.

~D.

bUf''Um

'cd.

Lir kong ma,,-'m .bU1Dildu
-

"

"iliifdu:DICH!I,

E~k i, ehil'de

,11

Emll1l

.

rn-

11 -/I. VI1 I .Do,ltlln, •• flDn!llml

'.I,

Ank.rll II, Ill,

UrlL"'CII'-l

• Ill)

~dD11 .I)b II. 11 P grnt! lI.f:k·l hltlbl'l;;' lI"i:le:r YIH(lImc1lli C(:!Vll.t DLlre~m

g~m~ r'lLftlnlJl:r. JiAkiliji"· (O.WIn'l1 l1li. I Ill. J iii.)

mur 1111 k:iPi,Y. 1.lnij~Ij}U. Cllilrll~ l'~m 'l'uUdlhi· n,,1I1iYDnU. "um JIl0.iIIlu!Jl.d. a. bnil,!'! Iml".."m Ittll olil!llllil!!-"nil t.i!lIUI'i !II' ....n IlJpre;rlnln 1i'1i'i'.ill II' Y!!II dlli III )l'iIJ I iUtW'i' dl a)lJu·1\1I rrll!.m:I,"mlill MI'6'kltlll !Mhry, .Uilili. 11.11mauu .111I:~.rned'k. " liI'm mll~JraNI. d. mllll:il1( If'll!illt l1!Ort!lY I<lnlilil. Il~Ulh Ian· blr .111. 111I1Iul. 1!,llrml, 1I111!ll1t hi "ro lIelllal'r. lillel 'lilia, 1Gilr')tlrl. cHin lu ]"Ill1Jldlllll ha~lIai'i'1 J Itl" LOri iollPllklll"lPil "[~IIIUJll;LiI Milk lI[1n .,Yd.!! (Ol!f!) ri:!1'11101'1110111.!;'tl'lImll,ll!ln t~io~1 II~II' 1iI1.l1'ii.l'litElii ~Idl, ,~I j'fifU a,loull'ur' .Wlilldlll:lM dllir IUillill!<,pIII~i" I!.II00u on IH"l Io.lmll:l u, lout~ bl r It!HIC!l' 1J;I:rIlIIIIIQ, 1101 1II!11l1 r'Dmllnnl h .. Ilt.nlill,lIun 11',..,.1111) .dldl lIn ,~ 1IIIClIdirill"., ~1I1iiil:. nll~li ~tll'rll~JII blr dll .ydl ~.1i'11 ~lmfll IJlllulULMIi4I h.l'Mlrlii k!JlI,l!nl.! tin-II· I)nl.llil II fl 1;'WJ.I.l:. OI1IIf1n U!'ril!i mlkt.rl "'11.11.11 .dll· nlli.l~ Il!lflt OIUJ: IIIlJnJJI, ,lliDn ,[111<,.. lUI If YGef llillllilr. IDlrlnU, IiJr millddonln blr .a.nlll }Oiln Yllrl' lilm ~lfl!llr. KOOII bli' 1I1I~1.lln I!I. eLr Imtllali, It,lIll. II i.rI, IniAll, 1I~.I1Ji III iflllllol!ll ,mell,., AJind. 10Irml Ilon.a IIIHfa liidgr mtI!!11,rlr, lihh.!! II v.r: I ~ lice rCIlli k .. p I!. ml". EI-"III iI'iI Iii.pek ,.Inn: lUI h iI'!lillil'llllrtl'l~' YIf'~11~,,~. '!IIPltI" ,1111 .mll J. bill!ldllll hllldlilfu I~'m:ll lill· 11.1'111111 bUII'.nn !!lIkiU,rUmIJI 1'i!J, .., iIIWllblll baWl! nlllr. Ilo IIlIpl,.l, till I i'I;lrldnJ:lI bulun;m II 1)1>11I IIIrii ba'!ila!'lh~. 'I'~1!l t.~11l1ll i<l.,nhill• II ii~.I<iG fleli'llilJ 11'10 IIlnll C .1"1111;1111' liil ImUn IUlll!ll1b!r 1I>IIllllarllnl .... mllJl. ~DiI\'IIl1fIl ill .. Bi SUo <II ClI) L1lln ~ulJ',...nl.1'1i I,W!bl!kmllk me(l..

G ~1I1'11J:!•• r1I1IF1
Ietnil'1 !ill

JIlItu ndll 1n1'1l"IiPil

-.....-

L. .... ~

_--

-

~
. _.' _

-

-

J.

•_
I

.~

..........

.,

•.•

.'

-

-

- -- --

-

-

-

--

--

,• ~.

-10."

~

""'..,'

-~

..L..

-~

.-

-

- .~.
., •

-

-

-

-

--

-

--

-

HAC YOL'UN Hac etrafmda sorulan suallere cev8Dlar
----

Yeliilay

G, 'nclik kongr_"-i
y ~H' AYCIIH dey~eti'n ve

beledh'enin YU,d'IDUnIn 1Z11~.lI[lIkn ~iki}'iIlt ettiler

I p~ f In . Z·- IllIEN
II J'O, ~ _I -_1 1"1,

r

_

·y'A "lI' A,., .t"UJ't;,l'l1 :

..

n bqllllc lain IlInlimn dol, . '1iJ milnU. Impar tOI'lUhnll!'l htklii'!'l urdI"J :u Y Ilin .... 'It!rLil Do,Iu ii'!'Iilml'",.UnI'H 18' IlIlnlilri!,1 polk 1'1 'II'&'hUD~ 'II: rDI. Bunl.ar k!l~ .. .!IIt hl!l'kul!Jaki ,eJ:11"leridir. O'Ji1. I!II~dl lIa:ril III il.lLnJllln~ ulra •• , " 1::* .h111d fill lUI t, krill'. '0".. , •. , I·" III-r" 1!I1I.'~,"rllUdl, 1'1111 daVltl .. 1",11 I. -I bal, :c.!I P !Ill Itnt-llr •.Fl.lcill't ),_1 ~'I!!lIilIllnl .,lIrul Ilmil d'lIlIl~MI. Illle~ Y~!Il.tm.aodlll". ,SCllycJ!Oojik ~11 1U:l: 'iii ''I;IlIIIIt\i,U.1011 Gn IIII'IT] 'rill ~ ahlilk Ql.gul- f'lnl '~lIhtl ede- rl....Ulltlnln' ~11liI [mill 'III I'IgIIIIllOll bill.!": llli ;:'Il.\I'r~DIiLn d ka1r:h:.. luinlrnlerl yrlJ;!:tlnufin M CI.II l:!rr1 II I'll .. r ]I!Tio! 'l't"ri!imo;. Abllk: her "ey'. IItllIl .[l11l1l1l'lrllq ""'11'1 mlm!~ dl!'h 'IP",~] Iblr , .. ii, Mrmuhar•• 11 ~., ... lf1'Id !I'lrunrlill brri11oi.III)'!i' rill!; h\er 11:1 Imf ..!1 k-1'll~lr, va Ilrd!; YlIl'lqdir i"jf;, ill I"nl JTI!.!llme' 1lI 111'1 I6rm.lul t:lunrl'1n hie'.' Ilmll 1] muhu-rlll: Y.IlJk. ),"111 b Ilrri' lui", !jln ,gldu; lip nYldln K!.!. Yl"l, y&hut bnd:lmimtD g~leJ1 lillY Itrrllil)'& Mil IJmanl.r! Iii II! 1\ hpGauni)bqka blr p:r~DIIJl' 'Tillff! 1ill'llllilrlru:11 _ ~ok )'11\1101 tlr. Ahlnl :1'Uilmllp'hbas 'klll- OV.n!fI. 1B:ullill"l Ilnl!lI II'ar'YI , HollIndel!l b ~1a.J' v,e onl8i bfl.ghlhr. Aqk IfllJti'ilI, fnfilat;1I 1III1Ir.T~ tJlr "".Iml 19. \I",I!I Qll;t& blTlejj~n kl il!rln IniI IlIt.nOul. VI TlJrkllJ'el'1ll"1 elller lo!lopltilu~ lIt oCIIIDQU!lr. N'~h.!!!I~lUI ItI'l1r[~rll'll I.rclllu, .'

'0'-'

kim .lYUiIlt: hlfklr:lnd4kl fild:rI!J· hUII'iblll.IJ I!Itllil"l 'l"lhudllrrD"n rfnl d~ !!:eUlu:1: 'f'l.ilz;arlj'ol!'p>I:r.II:'1~n .!:Iii'! M!kerl p~'1o. ktolrnu !bIn' Ill'lmr:ll; 111!.!III-.Ii'lJ!IakLldrr. .dlm I!f'tjl'ltlr;dl 'VI Y ... ~ NIIII o~.
NIoIr;b;rrnu Sult.n YI1'!udl I'ill a -.y. !:IUlali'lm hlm.llYI Uti '" Y hm!J 1..CIInu tl!lUl e4ell kllr;;WI' c!:mallt rln dol.t l'e,lallltll1l I«t ;:IlrlCl ItTi (aile, !me.lei, k,{!)piba, !!ie· Iill'rul .urllr ...1 .lroldO. V NUMr, 1I1J!r,,} tahrlp edl)'Ol". "iUn· I] K;lnu!'ll !iulbn sm.!J'mlll'1ln !:lU, !.drJ lluUI! hem Izll"'l.!!: ,,"'m zl~lIl- lewneYh nil I<IK,uinU,II; bU. 1([1 Yl!tln-e 'Mll;um !!:'tmeldlld 11". iP.mr- 1.a1'l1·cia IIIi1n .... Il_tII 'Ihlldl 11[1'. tHiI!r "iYlI.lietl y,erlne Ilemllllt Id. 111111111 'bIn dlJka IlIolnl lIlt Oh.U! brn 1 yuetl bilrim aimlllnllr, C6Daat. ..nlll dll,u'lndl Ibl, mllC4",h.1' ~IGI' ~IY,IU~ti I:rl.lt~lIIUn I!!l~clll!etldLIl'.!lII1! !iinnllll~1'I1 11-1'1. ",.rtlJ I ,lInl HI' TilJnldn bu. u.lbumd,ll, BiitU~, lID!'!!!;!; GAil! Froiink '.!tlllill 1I1'I1I1nl. I'll ib. 1'.. 11111',. DiIl1t. 0 nl'llil!l'l'I ,,1'11:1. gUit lte1:llulillr.. d. S4limrl'l I ;l1l1i1 linn "11,1' N'.f" Pen'(l1IZ ~ .. &t f111"'I::.r1~'u.1n- II' ~lJylllI !Ill" _ :l'\4l111t. .1'111'1111 I!'r.rnd-=~ il1:u bukut ~rjjIUni! 1.0- lIan ilfuilil rllan Jill: srn II!Iln I.kDJlhyg:r: IiJ SI1lilr]m Ve lahUl r! 1!11~'lna.llul~.n SOltJllU,i1lJ muayyen 011.11 bIll' e~m III:: te:z1ri rl\c.a Id'tnk Frlnu. .~II~, ~n ~ltIl diemfkUli'j b) F'likat tyt!1 kil.HftIi!Il.l 191"IMklllP )!ndrrlfl. mllH MmiliiU v~ 1.~""J!rl zalU.~IU!1i

Olleli

parlll r

!lyud.i du,

Irlkln~i Slillil.n

SlIlImllll

"-IFlU

:u.muda

t&Y1n

IIInUlIi

ed.i.lmUl] bu
~Ibi

h!di!flerlnl.n dec' IlIlmdu; C!) Ni·
~

MO:r[oIImI1'11flt.'l.a :Jilil:i!l.

rill

hiM'lmdlr;

b'!d!l~h Blil Q_rttle
mUmt~~1tJi
~

b.yet

tepult

bll:' tak'Jol lujJJmf!liliir. t'fImuUer bukulI.l ballnl lII'lJrll.=.

Ctill !rll.tJoel"l n

klJlld

oFl'ulzuyo.n.l:n
hUllUsi

hlil·
1101"" b.T

pDT'a.!~yl;ln di!'Dile1l

mill!'!!HU h HIrlI 1l1mUIOT. Hall. rio!1 gjbl Mile-uelle bulrokqp.ila.rr. hl.l.ku.kun !lId muka,Ydtdtn dog diupnu Idd'ia. i!d.~n~er!l klU(!um dmekt!!: IIlAkI1i'lirlU. Frdl!!if: 'filII. III!; ~.Ir.;lI( 11'110 kIm .... I Clklf'aINlII'I. e!!lt!fi lliiui:!.r!yesi i(;tlmal hay:l' Ilk !»I'I'ko1. IIUil'ibLlI LUlrllI't il.rillln·

l2al"l( vlnM'k ~ ttIILld]r. PUn Y.IoII~ NfI.a1 r,lIIlIJllllhl rlll(l .... JlIIJi'iij'llilimnr 11'1'1 !. "11111 VI 11111 b¥nlllllill Ul'IJiua ,1,UIIIln!!'_. [11_ ,111"1 l,t.I;r'Il!u fill br, InInltl I~I P. 0 um;mil hlfU'iI'lJl'J..l-r IIln"'lIIln nil Dllllllllrl'lu bll""'Y~II'II. ~ ,.UHI VI. lIt1iUI!., iii IIl1l1nd''II I F'ra/'l r I ,"Ifni ~ nml.blrllrrnlfli b6)'I. ",,0. I.r ,,~rufliluiunu dU!ilu¥OI"'ndl. I... b.rmJt!rI. da .CIIflJ' 11111:1'1' IIUn IIIlinliillllll I iKlftilm klldlr.

.,.[1 .
IDill

tt
m.llt

Izah

E!i'loI!mft.

M[le!l!eII~

VI! ("II.

IiII bii,al., ,lIlIrlt U.undl.
r'I

'be-rabe:r bil'bidII L1:'1'11,1 111'11 I': f!l'nlrJLrr~.1I M t:tltllmllollr M"1l(!~J;! I~l'i l'lliii~J.m IIfm"'ll Mlllll1mB"! 1111)11' u.m_tIl!. illDlll:JtlUl.a.Z; bac.BI YlInI.Ol.i'1 !l!'ilIi',,.grdLl. Zam:m d!ll~lnm1Jklli.bii oganL::e cMinat te m{1- ~ IhUIoIl~r It 1,1r: SOi'I' ,lrmI
nLlltamlmlll!ytIl!ISlc1I1', e 8um MljqlllmlB.E.

I!!m. !:mnull.ta

nu,lI.rt,:!"II]'ui

b-!r:bf.ri[U:!!:iOI

b

HUN!I ".Rlm

~1I11'1

VI "'''ul lui YIl'iI.llim rcftn tliDroc

ill bfl!!frl kJiymM:l U.m1ndi! dU- ill."mI~ !I:lnitl!llarnrIfZClrr.TOrk .,.'"I!irnllyol". CmJI!!it ICI:ttde IdIJiIt- kiiillilrr, ml!Mt!io.l!'I''·lh:1I1II101 ,lfi !r lIIi!1n iill kJ.. bcilmUl, ~Mil tin k.B.Tl8 klliin .. "rd. blr"kml~'t.a.rdll'. y 1.1 ollM:5l gibj nfr5 Ilrillm m· rulal"ll Lntil'lIyor. Kadircrm Kj~".U

PCl!'f\I;Ill:J: nlhayd

,ce.IDllaL

., senl I~rl'l.dl ffI (lok VII'1'13f'1Um 01 iiil [Uflil(']

Ii I IIIJ !1 mOga'I'

r ",.SA. l.

HABEHLI!R)

IImir IId.let t.hi'biJ rliJvet

Top:rak bastm

paI'SI!'

1101lLi.III.rd.

- ilu,I.'.

, ••

.. llD:lIJ i!liue,u'ruliln
tey}dr ku~~ ve Il:itUOn tabllmfm' d~llm1n9J bM:i ~r dim ,eden Ddu'l'.
I!IIUmdM Van 'ID bll urn'lm~ tunfl karIJlInnu, kBIOIUdl1iU:m1l Mil Mffiim. Sllnl¥~:k keli:lll~lm' dum. Affedhl!l'Ii~n':1. Doktor Vllu,!15.!1iertm!.

¥ Iih:ctillldell 2 k5ti y _ral."d!
g.
• 'l(lI'l

p11.&l1!Ilk! m~gd.,]" Ild;C'*!Iirl1h, B •• hrk(iy huu.blil'l~.llll'" k('tutTlJ"l '!

16'!DlYDr-d'n. GlzlM'lrIi, do ~a1a dIkmJJ, DCakt:a~r.mmd. Ili!' liV" .... t kidbi. klrlrif .. DID 1c~1 a1rv"1el'l'D ttll perde ,di!mi,tirr. Hidi" ~yll ,,,1I1n.,hlr:
lMd~1d U1l!l'i!il"ln U,tu:lldi!!"tl bl'blo]llh.
1l1l111 d'!lrn dio.

dUI, .. mil, Ii.t.f~"'.M.:Ift i!oJrt.,rn 'Bij. .fa.,. 'IIliiteo:arilrle1' dil)iin dnetliulan' .":1'1111 Ritat, &.il'l- _ ". Mil Ultl~f rO!<l'U ",,,,-".nd. mhl.[ IIdtiU U,Tiillll 'Ill liee!lll.cll., ~1iij-iiD MhiM .E:.h,ir itl
lIi'!~3i -lir JHwlI.!M,tlr. b1B mUD, Hhrim.HiIl tUIl.amll ..il ''''"DdoMl obJ'~' bi-r mtiil.hth.n'b"ri
,a.UII&'ktll. 010 11d."";Il"O.

n'Mill~' @lltl!~ILII bil' btdi ... m~;bltIJIn,t1r,

'll.l:iir, fB:un ..

n- ~

edi~ldl

. !II." q.l[r, C B"IiI.DIIJ) - I:.T I ijH.,. bJiWl-i.ll 11,,1'1.1... bir r!lllp~tll-= ~wirni ... plm"'~ Ill•.n h.i~ O!!ili;lI" Uti 1I!el'1lI~~ ~ .. ~lILml.b:r •


U.

'n

Ifi llt.::a..u.i:l!l

'h:lh:'lJ1Ilu:n ouit-

Top r.d· he.It! 'l!.IIl'UI i!te-.

HI,hlldl.ll

*' !.t..allllt .!.mtl&nr;&ml.in.. Damall !Lr1u.i,uif
dilil He Id .i1m
ff

kOIll'l.l-

mIJ.!fII.DJn
61.1vudll.
It' bal!,lytlr

Ipninl~ h;Je]i 11l'.nID, im.~
t..op'P,

b:!J' t.!!J"~~ .~"m'ln kuad II 951)" 1i1'''' o.!tm"tu. 1I~- F ner hlrl'k1m"
1_ bl.
Wlt,ildl.J:l

ta.!"...t"lidui ""

Ii'ill,.ll

~l!

1"IIV.

'Yann:

R.C:he1 Field
4et~1 m.I!
V~n~, !t~fUmi.l 'l;l1II,.lIe tl!Pl:dl II; f!d"l"ek kull11g,mlBo 'f'!!IIc)IlQI: - 'Bu iUl;lIk g1:illb~T1Y'1 pan babilmdl. Oll!U blr k tI~ gIl'1 tj:mCooe rllbrl:k~Q.n l."tml!)lnrdll.
Bu ytilI~l!n yl1bl!'l'iln k.uUayil-

JlI lub.bnlrnltrlb. Hell II' 1'I11!1,p gHlllilrMnl'll 1'i'J.brl'kIl~lIn II ~t -tM ~tU~l !Jill gllfil('1'4e', , Dt!ldor Vanll klzarcJil Si'l;r.Te, rim, ondll dJl~dlll.m t~JI,lr:'I yap mUi I. EJI'lII'lI hO~lIl~ 3nlill'i~ egerek:
~'!'l"

Evet •• Anl1YOoTWn. Dt.'b.ftl 'balflll! Mbe'pl",. dil!'

Vanl, omgilAftm.1 booourlhmdt:
Gel"(l ber.rim h~f'I."mdill
ZI!om 1111

Vii', ,

.za.ytl' , a.ma ~ Zoe VI k. once rutlluhClIDl ~
yabLli y01"1JDI!. -

b!lI.brll

"'t~·

1el'den IJlnnk

H~r bddc ll:1u!I.)'l!oe'halil!'Cll!lC4!.~.. iSH ikl d la.rflb~ 0 kadar' P dell' or !!e:p~-.f''l'dlm ftl bfltle· moe- lalolll[ll"'ln~:I 1'I"'II~ni!Ml~ iB1I E papll k I'!ttJf IIJI Hm~~l(';t 11 i\tH' ]!lYB.mu "Idum. Dol!.tor Vanfl, dlu.'IaJo;\UIn I UliI!ltr-b7.1 b'l:; robe&gllimloeo lriU'

Se!llin El~~l Inll! tiBlan rail'!!. lIyam IIduG1T1) b.B.Ide., OniJIti YIiI' m,klllli'J.I:lIl!1D1,. .1I1l i!'t ~,"i'a' b 1111.~tl gml Mzlyordum, tx.1Hor VlI.Ilr boynu1'I.u bllker,r!!Jtr !loIIizUn dl!vm ..ttl,:

,eat c,urufi:Jch! dil'glldl..
~Ioml~~e ell' hfU'd' mlnldallld~m ~ - Y.II.! D~t"lr kll.''I'PllI ... 1 h,nm .•
!IJI'lI:lllll~ml

kc.r~k:
:1'1'11)1'11", mlJ~yenel'l1.nl:le.d~ r:1(' U. lUna, i!Wnte 1IundJI, BT('!(Vll'de ta.:mltml,bJi, IIlmL 11'11];;;'abrikuuu:lii. 'b{r ydDl~1 f gFcel1 nflD .. \I'!i!riIi!ll bIT 'lop la.nhda. . H.tlll'"hl~r muiU' iI'1uz! - !!:vel; hatlrhY(Il"llm: Yi!!dj ·:IllllLdl.}',illm. Ratti bil' U'l.lall ,tJ .kIloVII!. bile Slkm.i.Jtl, ~II~J

t.t

tA~n~'"

-

P:V1' , Dlz;o~t b:o'l\;otI'l'ld:1 C

EiOVl'lrhml,. V lud[(l \I' II,:'· 'Brp' V'~II t~rbdLi'i~iI!, IU.lrJlJ

B('n. llphe yok kL bey'" aCl bIll' muubdeye IAydctlltl, d.edl. Sl~ 1Lt;llmnlr 'lI!borp!yor. dum, ama !I;lml ;/Iold'llrnn gao r'l., hi!" 1111" be-n1 Ibu yell! 8\l r lI1d..til R" 111'"1'10; I ~dInill flJ'l'l blll'l( rI ~I'i":fO'hf I fT IUIV!!'''!' nr.lt'
grl",'Il 'htlvllth
VEO

-

kt',tU.l!lll ~,I'mfl

iiI' IFtlntl.k.

11 lI~om"th:nI_. Sir 8t1 'bllybk I::il.r te.l\ed!dC· d~fJ d1.l~nk il.tiAn il'm'el dOrJtlln CW. Sonra kI.~'t ~ 'fill' ml, frlm~ele:r.. bllli!, bly. abTpn .

- lB,ruvU'd:i!i. ~lltUIi IDltum. I!dl!Jet Vol! t.lbl"lll~ I~ilj· de gl"r;mi~" Bu:aun !!;11l t".! 'Sell'rdll!n i!l1!o!mll. Tlef:i'et ,.;U:IlI1 Btl ~if:l Onull nrdlml'M 'klllf ,,"Ilk IM""I:liI 1i'Ii'>n'lIlII' n'mlU&Y Jill, lullt'i dOl:! 1\1 V1UII'l'~inJIbu a'" ret·1 dll~MIlk'!.liiEL Matlntn
Dlyurr Oyr.r4m!l.Sl1'l1l mini (llmlll!

~IJ'"

fBlJofll.n .. ,. h.. Fh,l.r I~ lind .. j.. ,r .... rin.rl'1I ria •• t,ll'll m ,..fll hhi I ~uI. 1.10 .. Ill :r~",d1l!'1"!1... . 1,,11., ',ell'" .,,~, lin I"... li:'IUIIII .. nIIiTl [l, U~ .. Ll,,~o]lm~" i~i" Iy"rl~" 1I.1'I'~r! 1"~w.l!t ),ap'b: .!.1011~ d"",~Il",,,,IIO'1! IUl>.ii'IlIII 111,,1 :r,~.h'fili;ii" ..1I.ric.:!,. ,..nt11J1 il<inil- 1"1J ... ,hl.. llI'r .,,11 "" III••iiI' II1IlliulID.1t~r -Jl.f\II'Cllmlli bgl,iliDllllI,". b!<ni h.iu. uld .. l;lm .. d.. !. \l'r .Ip;or 11- ~.'ilU.J..rU'o; ... .,d.1l lI.b'il lil.. l'c·"111:fu h,l ..li .IIUJJU' r • h~" '"rut h(!<ytt!llllil dlol~lhl],YDI'. d-rcj" Ill.\' 'i ........ ld .. llmli, 1)lIlUll! i,,;. d• .. ad. t;a 1..l>lJllllir,g ~tI' uk III il.dl,",.J ...r 1St' Irn","=rrU! II', teem klilfti. III II: !III 11 'flo. a] ZIti. !!oil n.L.. t !!I.. ih!TII ...., (iii bjll lin~ ... n· unU I'HlIlI:ll, r'~IU". 111'01'dd'lIJI!;)ndl!, u,rliJlIl ""' ,.t..:' b Qiop<lf' 1 .. 1'111 r •• , I:ilnii!'III'hIri!, d..ldil1 1,11'IIIthLrfli ~"'h,_II.I!.I lIIil ..... at. hu]ysdaTl Aoilldnir K'I,bl Mr I'IJ rH, du'IIl-1"!l'1iht 1I111'11J'lrfllnllll

"'11. kAt:

po.ftrel

Iu.ri&

edli1digi te:!lbU • di'di

H,rlrlitl!rir ~ llIiinil'!! I:IJnirI "'rIll ••• r!iioili!_kti:r.

!I-

c\'!n!zln

h:hd haY!lllmde bl.lrll1 aillll&:ll'li"" 1o.. IbMII!'lI _" ...11111 ... 1. tll!"i Ilillilerim. ~lmdl ,lril1l: me I.nm. 1uo.ilb t.urraMilt'llo1 ilb. 'raltllll za.U oJltu, dD~G,-1M ila~'" II!., lira ~ Poeli:b IflU~Y1 JIn. 'll'PU llrilrtmli hi mjanl hr-

TURK TicARET B
Se:rma,)"es:i -

SI

la 'b,g,a'l'Vll!,ettllln'l.
m! If'!l1'1!YilU·"V'IloUz.'

_-

IOkl.1

"I: milUr
II""'_

~n.

'lftl!J.'kta-lIJ

~~
,"-_.oJ

-a,l ..
R.
111'1.

~'f..f

Btr m:ndGiet mHo.
t>elfRp kO:llU~~!I.

&riD" dev&m. !'t,-

1!l'Ir.b Npil u)'lImk fea~ I!dlycl"~

bulllmllll.1I:

1I: - BabM'l. NiI!WM't dvanll'l dakl b!r fB.hrl1r~:I., kUl'lpmdnill Mblr1r.ll!~r~k~leU )':Illar 011.1' yo!::. JilII'rU: etml!!:y1n1r:; .. rill{ CIUa!! b!!lilul" d! I'llip 'k"V8i1 ~I·!II&mlIUlnJI. 'lmklll )l.ok! ~1 NIl~, Ik; I;;hlllJlLII.

IIkll. IIYe HtI:
hIlm~lI.!lillfllb: kl lit-I'n, d()ldor W!I!eh'lll I:ilnor.t lluTi. nl! Br"'lf'l'lle ge-ld!rn. 'Bu Iyl II!!.Ibll ~DUy'" d-olrt.o-l'lJ" ~lh1!Ho
~, ~'!lIlU

Vam, ~l'trtiQtodI.D pard.U.ijn'IJ. .. 1m", .. uandll'l bill' .nada OEmn Jlrolur.llI tuttum: - Sl~ ik]rdlbmll. dotru:!! u. mllt~!I:Il!ilrilh, deglm. lUI' brI'
dilleY!!
lill! rlf!!l.rnlllltlm; hlille-l' Illn Ih.deQ I,ldlm. D-lIlmrr. ~ 'l'Jl

il:dkUm:r lI'~i!lVf1i tI'.a-a. mil .lnfmo/fn. iJ~, Iill'ym~~ b Mt &iIl1iI'd .-.....u.. 1M. tU'l IIDI!.ID. 'UtIlI -mm. O.rJ,- 'Mti Mtil!il.f1 -:\t.j lib 1!ti.Ji .mdl~ Fa bu.. dolru Ili&l, m.lill'l1:- lOll,!,.. .-..In ttbrIr- 7Bhl'UlIl'll d.ad~1 .... hKllIoII. ,... 1. pan.la:r ~ !ho'!t,. 1I.un.~ he;. IlIiyl hlllnl'llftl!!,itglf. J.!!J...... "",,1.1"l'iI, .... nktll-e t-l.U'\'TU1:' :titlm tl"l!:!.1 ""pIll IIl1fiiilW illU, Bllii,. I' aIde r,~rU.rillnlm, Y.I:ll!Jti all, bill "",nFI! .. i"",1 ili1iml'l" Ii.o.d.'r .~J"'1IlI '"t111'1111 ~mU b1~Dl!UI. Br .. "tli\- hi .. i.li<'TIIJ:! ."''''Il!'l.tl ,J .. \
~!il.1

- 'Evllt DyI'!IIl. • GlIl111irlnl, 'Mr' ken 1!i1.lomd&J:I ~, QeV'l'i'dl. 'Mua

a.1m

,11 'I:IIU!D "filu,tt bUlw:rll
D-"llII'mI..-rIM

-'"

i'I

.'bl~

....II.Da-I-

Ihti'ya t

IU'IJ-

T..L. 4.. '00.000 4 T., L.. 1..44,7..139

'liil'l..

dirm.b ... hiI.tii twll'i:a-t.

MUCoR •••

1'50'

YILINDA 1,01•• ,0,0 L & R A
1Ih1Ll'B1,1!aq:rta.l:ubr.

.,....,,1;...

.trI'< ~~'
",,;lD.,,1
olIn

:fill tu;lioiU Ildl\l:bn

UN if.I.ln

'I'

TAl'!';Ul:RUI" H~8AIU

M'Il,te:rLltri1'!

Gel'l'r
••

Yergislnl
T,

kiJ ku:,o:-millZ¢m, Zu-a uDc:ml,

:rm.a.

C1D!:Ui!um:r;,

dQ ~,.,

'1.",11'

n

'I!,,,,l.:.. r ~jtilloL

!Hil' lJIhlP-r 11l'l'

'kil' !IoIIlimi,llr.

~ ---

!!!!!I!II!II!_ ••••••••••••

- •••••••

5

R.'U' m H'I.J,~n ---""'!!!!~!!!!!!!!~===-==~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!"'''!!!!!!'''!!!!!!!!!I'!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!IIIii!!!!!!!''.' ..'

,!!'E~N!!!!I~~I!I'~A~n~.I.~!II~· =======::~!"""'!!~!!!!'!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!~!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!111!!!!~~!!!!!~~~

~~I

1J3zetelerinde K loojrz 6~,a
Muta~aalar
B dllntmll,
OIlD
Viii'

it

d

AlmllDDlll£CUnetini'::l

nt, .;;ok: yllkmda.o.
!lI.Qo.llkl

tn!l'ill~g1m"tl!!lcrl'
ilgill·ndiriyor.
mpl1stlp gere-. t;:f'!!itll matblll:J.t,

sir Ia r I n I 1 b·III'e·n· D· o'~-tor' K
saMe Dt. dan ~IUye I~i
'a,lngt.o.D, 4 (A.A.) Uqt.

In arln

I

olrlukl:J.I'1 pIlFlJIere mUtAlilalar lITilti1yorla.r, :::loki! tt'rlOdeFic. dU!'tlnl'"ll' VI! lel~1 !1U .aut' kl, Fede!".,) Aliium idAu!!l, ,lJ..m~rl -an lilV 'y~ 'i'~ t!'lklIllerl!loll' uvarak. Hberal bir i!{ti ..adi politlk takip pdim;;(', tn~ltl'r~ FnJu11t \'E' A\ rup:ada umumi~lt"l le lI!olcu hUkrllmpUe-r hi'\.j(lm fI'ldiu ~hLn adan VI! ¢.Id iim1U J k'll· •• t tBklp ~']!'dLkll2r~Il,[l1!1I A.1· :ll'Utn~·B.n1n lib ern.1 Vi! fl'rdl)'~tllli mira!' ti, AVTlIIH!. blrHi1I7I111'1 hi'lkl 'k 'l"1! t:i,[ldi hlr I!kildt" tah9.k· kuklllU eng e1 01ur, Sn.~Cl mat· U'lt I f', AlmiinJ"1I. 811I\bls'l'1d,nl mil-II: i9t ninl' kl Am~1"U{l.lln ~blk Alm:Ii.IIYa h;gn] !'\Tdll :u lnun8ndllJloi Cl~r1tr.tl (dar) ~n mlltaU'LMI 'tin m~Tke.2lde(lIt" 'J\1m!lD .IIo!lluriulBatJ A\TLI' paIn!'! mQdlihrunDlh b11'11'Lt':] rfiolD a.!~b~ Ilrl er \"ll Myl eee AI13.11 mllt~t mllltnt~ill!'!"I ~~ Ii.&1 t:ms dan, 0111" n R~nI!! ~lIlcll"T pesln~e :':(1~!lbillr-ll!T', Put;].::! bn mOulhl!!". AhnBD :1''- mM1!'1 "In In ~u da.k1hda bU· tllll Avru]!l 1iJ~ 19111i'!Iill" ~r~tt!' mlllv~l' va merk<ll'!!tIIl tJ!!J-

iimrfik Batl,' A vrup aOID Laiayo." k ••' miidafaasr ie... ~::::=:~~~: in, oft'"
gu._

SARAHSAHli'

.

,I

I'

~

!L'tt.,.
da; -

Vi!!

var
La.I! e Su:cceu,
j

dly~ ~G;pll1l'1tlllU"'" duyuyarttZ.BrndC'Hi;: IIllkuki ko;tI],;

Jlu.:u:yaram.,

(A.A.)

-

(Arp) : N~\'}·or1c Timl?!!< gazete!!Ii:J.1i' Amerikall.ln b;'1tll~mrl<l bugt_lll ",~rdigi blr mLLlil-nl.tta., FrRIJI)'f iy] II ilir adam "flrdlf kl bli! a- mllll mecUsillilli mUCaf(lIL "kcmLil dam hlr il:ok I!lIil:hnla.:rm elD.!"!! yOJll.J. b.1I §'kfl.1l1 VI! "Sirl ~:'jmli!l :Miihs.j'1l.Ua.n balf:kmdll kocn.[21"rJIl I.eUt'r :r.I1!'l:dill'ldlll ran U: dC'le~1 F dan dB! bu:I;Il I!Il:nDllmfJ. to nb tpPltl'"fe M'c;m't~1,iJyl~ tI~m~kt,.. tlr, cllr: Amerlhll ororkd"lnirl clnsl btl.RuJI-YlI.nm elinde litem bom· ~·at"l I!oimli me,bur k[lIIbl Yol- 'bn..q I' cldug-ull II. gOre, Bah A 'fll1ll zan d(]ktor A. C. J(!Ill!e~liD !!I Tl ::I i blr So ..-y,~t tila.:ml!run:a. mlnl kull n~r.tk Aml!rlkal} );1'- kIIIl"'!l~koyabllm£!l! Icln, 60 111 dID Is!"] 1k1'1I'"1r'lf~leiT b terkiht 80 tUmC!nJlk blr J.-ullv~t lktlb yapmllkt~ D!cfu.tuJ!lJD lIl'iyll!)'en dlr. bu ad am bll" ~k kad]DI II telall!illilu:le]'lD :s~ledlfl:c e g.!lrao, fonll!Lkonul!l!Olll!! VB kendlle.-hl~ .til.Vnlila.DllI IlIU~bla.'El.dlnlm(llll ~ck ltlebiFfM bilZl lIui'i..ller I!!Ora- I;w Y~lllri!.iI Jilinlar 30 tUmHiln rak IIwllphu' nlml~'!'. I!u 1111- te~killili der'JIi~ etm~'k:tdlr, Hal ted Press :
B_Utt!iflO

50 tilme-n dalm sEl!frb~

eekttr,

edebll~ M"a.:amaflb Monte], t'md\

derlm hi ..

HukukC RaYUIi

~lI'"lIk

arz,,"

kl dUlnlmiis. RU&YaRln bIll cop b e!l nil SII tilm ~ng ell 'bll' kUVVE.'t f.-I!"lud~mlyeccS1t11 .a~y. l~ml!ld!il ~r. Frah!lU! dl2loege:!l. k1llll!;\o' AUIIJ:I UII: kUl""'e'Ue"illia bagllll1 Il1r AIII i!'rtb.1l ft~llI:mt.a blB)"e'l:lnin ge'ri rUmc8int v~ kara lnlneUofl 1:~1n dill blr Fmlm! kDmuta1ll11 royllll !!dllrnl"!JI1'l1 IlItetnelrtedll'. 1!'U1IL'TER.EN'N MOD.AlI'AA

ranI.

.!lira, , VI! l1iiuzyei!:

'''''hut prole.

.v4~ bir
m.dk

--

lllJ'kuk bifgl.!L oZonU" od!llPl'l!'a kCH1~.

¥I.e ,;:""'.

-

Il«Ylr"

~~

hu:J.."1tkdolr14lP

fKlJ Lrm , •

V&h~l.
kltft
~('s D'II'•

Q!"h14G ~K1m.-

d'tt'!"U!I

'MI,

B'V:rCESl
lAllldn., " (A,A-) _, (Mil): SOllld!l.Y Piclorlat guet.e!ll!. II!! '!:!:tI hafta Pl1mte itJlbna, ~dllhm Atl'!Uit.tk SII.VUn:D:IlI. pltIl.1llnm h· gUh: I!I ;ltll1lm!lll, 'bl.lh;:e:!IIhll :rI1zd\!

ki. ltyl~ltlf1nl gG~t~rm"~',--

MUllz%om

biT

euu!lll1lk mu?

'R

rtlO!lI!'!v~1t'lD

. kin!)

nm
blr

!l["lmdii§'l fH(]p"In RulI1ul!L a.tom rv~mrl" Dldugu bl!!,li:k:nu;il,
ylli:b;!l.~n fieri

AmulkalJ.

b~r- t&1'afta hey~ ca.n uyandll':nlJF.rr. Slnllli bu me nle hiU::lnnda c!:"rbal ta.hklk t .~llmUI I :t.l!!lJll.mektedh". Am~· . riWI yl.blbl!_~l,h !!Idl'Si!j'l [[]Il!n~ 'haber rJdlttm t"'I'~ITIlatlle II'll' latmaJd:.adlr. Am,.rll{a lnr-lclye .. Inl~ ml!.hrmo )I!~tl:llnmn R'lS Jara nll!lll '\·erildiginll bla:at ~'lB"UrdUgu IddJa.
hlt C)lmu"tur_ 'R~~U
r.'l.mll.·

gunu IIB:rlil!'lll-l!k~('dlr. am II h H ttl doktoT'U1Il ~likAy~t: edildiii bU rodakt 'I:!t:Ll:le, I!liAyetlerin hili :ruanl!lil blJe ~lemOlektllllllr. Tllkoliiladlliii gele.u bIr b~n gin. !!let. dolrtor bu l!1.I&l1en OklobamlB. III a..a, (UnlteCi PrUol) d~jnJ C~\I-.p va:rdlhlill'ri ta.:li:Ur- Oklo:h.w;;mJI lliLI'VII!:fs'l:2.!llJall! mm _ Ib k&dlnlill'r'&' ~va lla.yl(]11 'i::il~ 0-0 IliIdlM" ,t!!l.l!!!b!nm YIoU.lfi mqu r:t!illlI'i~l'eI!:.eflDI VI!.B.d etm'!!l Mfi!lP bir YIlt.dr.bUlfo dlln gi!rae \iir I!l1I.e ragm,1!I1l g!hJdM'IDiI!Dd!J 01- :IuI.... daJdka. I'l:moill :f"UIit' kill 01.m&1I!llllfl.lIl "IUj'et I!dJlm~kt@d!F, 1'nUl,I,t\il', BAtida.k1 hlkimll!r IJu I.dllm Rennl m!im~1B.r ba.:n !;Muk!.ll_ hflklnndlfl. bnm.g\ ycldao kanUflt rm da I,:mde kalMlllt YBlldlklan

buld M.o:l~ r ~el'lll hesaoobot:ll. SQIi' 50 nlsbl'!IiDd.e ftr~ra!i:-dlDI trlb dan blrl B.Ilhle dlllktonnll kad, n yet Ruurat'ls !Jlmdlk~ bIde 15~ mtn e'lmekUdil'. Gazete bUt;eh klrll'l.~.k:end1 lmca!lmd n dli Ulml!n buluoml!kladn. Bu:ndill'. nin scm den 1206' m!1yonll !jlkilli hI) tWD. m!llGmAtI!. I!~ hlp Dhlll- balilka. RU.!IYll. blr harp iii Bcd!! nliDIcllfuu !iilnmaktachr.

marue

k!ll!.J]

li:lldl011l:"

d'a.,GftlI" Dtln.l/tPlm r'?1I bUWJk luJruk d~ldii'iln biJl.llk4"~ Mr. !l'~mH ftt.·ml!l bf", gifmkk ~n ,14'1. fI~ilmyrl h.tLhkuf,li 'e1'I .fuM kcm~!I,§U momaU'kl}' HmkliM :lIrlIfb-.mkm.tJul'IlI.'II iIlir lutkuk fJ'FQfw~ d"1l'9 jl. !)if' tarik prole 6rlt Wi. lim:

-

..t ""4) lrir~

v~
,1:lit'!n!j.ulVall 1Je BelrtH.II'1!I .Rd..;~ Dr, ,PahrCilHlI1 B'm'im Gff.hay de bllh~m~lj~tl-l •. R~;mb 'VoriPlil1 ,tf1kikln1 IM'l1Mllld.. ~tle1il:i gUn Ya'ovada. .,IItfJta]''i!1. i7lHlrn~'jr

~m"

Bir iiniver'si te ya takane.i,lIde ~lkaD yabglD

PoloDyada,D

'tardedi l,e'D FraD~nzlar
!IIi....

.")110'

lflbllt
klbpllJ.n
m]fl",rrdIF,

YiLPllii.ea~

hakkln1l.
'b!.~la -

lnu'l'3tlnDlI.ya,

Deolrtol.' ltIn!!~ 11!! !!llmdl ka' dml&nll clirLl'l blLyab ~ !!lair 'bLr li:!.h.ll IILmnd., tt't.Idkl!f'doe buIUlIDM'ktAIlI1T.

TUllO

r••1iyetlm

Cl!llDI!I III!l~ll!!rIn 1!Lrlti!l!Ilndl!! V11Po1l3; blJl dllrt @rkck;lr.! tid 1m. 2c5 )'IMu. r muhllk'kllk nu:arUt baktik.Ja.. drlllil. gl!lr~mi!f1 ge::etecl '\'41 me_ Iw bullHl In!! ~tl~t:lUl.t. nru ..~yl!Inl!ll'l!li'dir. rakhlllnl meIiettlfl haldc, [f;I.'Up- 'bert M'~lr ke.dlll_l 'I;"Il'Iln hl!.nUtll! YlUIg'ln, IJ.I.lm ka.rJt u. l 2,3(1 tIui bs.zllan !i'olcll]ll~ YI!II'1I'U:n]U lien IIllriill.lkll1i;l J.a,~IiIl y ..n l b~r dill b~]JlJIIII Ve yanm, .!IMtte b4.1_ g'l.lndlilJ. aJkA.)~d etm.J:D', tllllllt P()_ lol;zaM1TUnU t.oc!jkll 1:dl)lot". ! tI.ln blnllll' kl!l.]'llpnIClnl',J(JevlM', lony .. nlfLklldTIlan tJ_rruUillilllJl :t'i!l1A 1!:(l.1-cl~r·e- yIlk.!ll!lil-~\!'I"i y{l.Ui.kba.ilI:t~r IllIJMn!!!.eye liIlIflIll lu.imlfl,(iLloIlanru Ru !!j'Vsnl'D l!liirdiioij Ii!!! bUI~ VI!! .bll!plI.l ,l!!r!{1!1i; !plan ~y~~ml!"~mIUr. J t:! l&1l!'bll!ler -p.L1l1.."'&lL1'lle Vol!! ~rllla3c lU"_..' "yl!Lk1a -o-rtii1orlllu ~!\I k ViII k,!!!lt UIL8ICarJllt.aOIU. .Ivan,s] oym er
n&

mI~llLl'Cbl',

Ptrll I:IJ (Mp) PII>I-OIlYa.. KIBhI.l'I -oil if!,.L { lJ'nlted P.ru!l1 diUl tllfd-.!-Mlrrulf b'lil.:JRIlII !!-lib M!.!U' :KM!Ilm Btrl.lfI!. Kr:BL!I];'11 F.rI!.llJlIZ, btl ,_!lbl.h I«!ndill!'rlru! ho~ I' IdLn.IZ diyoen Dl~lll!lr:tl Bakanhl;! 't..m.l'i.le~:I'II!!lCl luliv S'Uoet~iCl k4dmliI,M. da !l1!:.;me \Ie i!le~lmc "'e I"I)'tQr-U!ll t&HLfmdan klu'!J!l&fi b.lllkkUll.ll til.mrunlllilllDl 1atl:ml;ti'i'_ I

MIS'•• ka.d!llliarl se'~im hakk. ij, s t iy 0 'iI"

**

r

i

5

L"

• 'k" ~ ..,,

b:Ir.-u1&m1l Am~rikd& 'umumt dUn, ,"ok iatIllllY'lDU. Cumrada "~KM '" ~n~& "'eY~a.DA d(!~nre~mr. Dlter l . mkul 11!. "tI!r denim wlu!. ~lI"iilftan ltomCnl I.j~Ill.U"& tan] tn. muqtaz&.M VII! IIl!ullOi bl.l' m.Ud Yelli t!r:ai~ fft tutlbl. IIIl!liloUImektMlr. CUI'l)fU~etlerle b'l'rllaf1l u.k-

Dind atOm llI"amBhn kOlllbIyQ 1IU~ILrdLr. BIIZI yanIllll.r c:lvlXd... !lulluD ba!pnda bulutl&D GeneId hll.!ttah 1Il1!r-1I atdlnlm'~l.:Jr!dl:r. k ral d. 1)1.11 h",kl.kl!ltJe1'lll. Kongre .Ank&n. .. (TelrdmtJl!L) - Tit.mD TAftg"lnlD nlllC!m ~ktlfJ 1J.lllnlll~ munlaltt!t1n b'J: Y1Ikl ml!lcUdlr. lz.aat h.rll lad ",lmdlYI!! Kactar ~; tohumlaml. ltiUncm' ~ bl~ i:;LUlmeml, OimU1D:s, bay&Imaik ,.. "VUS S,U, Fli't: ptm I!kte bulunli'llJ ~ Ifl.d8 IIImIilk n.la 1i!M1dffJl ~.Ir l-a ..,.. Il!Il~ 'tL"lll.LDl f!liII uJYU' SI 1-~.,'l'''D 1! 'temIIiilUr. tIIIm1rJiii.llcl~no lkiinall 41 1111 metCui, '11'1!! mu~ blr t!lb.o I:Ul ~. ll, dill k!1Tfll!1cdll. klBlm&1I:UhJftesi BlI !raT- lID UM "}'llm11& 1Il'1.'fi. ~ ~U~d.ele LIliruulII ...... ~ fL"p!lI) _ loolil'llr.... 'I'll-rdir. Bil!iyl~ "a.lr mnnmi3!l., TUII!lo 'I'll UIrfa4& blrv

(lllnlni

~r'l(:I!ri!llerd~n

'II1,&liI

iIIlt.-

11m'

I II orya a'ad la.,•.m a .. anla ma
t

A'

Lo1'liln ....1i.1b IL~) Lo'nd.M, I! Be. lin rnuh"blrl'l!!"1 Bud.a.pe:lte '" 11..& (Un~~d Pr I.S) larafmdlLll IiHi'lLrtldlg'lne gtire, Lit - lfAca.r :hIDdim.:tJ IliILl."Lrlaml§ oJ li'fi.n:Y,l!!.dia. vukubullUl Ve 2& Ru.!l IiS dVl\l yenl be--(l )'IlITk ,I!.run t.Ma.. ].c,Minln IHllinU lie ru::Ueel,'nen tre.n 1'111111IllI:~n:t.:inI§tlr_ kU:&a] IU:I:r-~n~ Fl:ulII m!lkamlll.n, BlJ PIARII glJ.re, PM'~. au.lh an _ itultllm 'If\lj{Uhuld':J~ yem yMCIIl

YI

II k
_I

I'"' _ . P alii

~l!ll!ll!rln!n

l

'

CoM

lB.Jrl'iU1 ",c~e"l"lnl. !I~jll.ndl'.: 1>ta_ UJ; k3,r1.!n lilill.!'ull ONlJ5I.l.llim'll li:UVO'!IIt! iii ~ !!.rtt.tn- m~~Ll!'rtUr, l.k:1ok'i~. PO~O'IiIYIIi

1iIu::'lIIla!FDan 1!.\I!l"_

Basl.LB'..

il\m 111ul ~ev.\l!!ll!lr1.l!.d~n (Ifr;lnlhll lin! g.Jl~, A,~IL 'banl(l DId_ ~i!.ii hllkkm~ liIt:!rUv bi'l" an IqrnaYJ, 'i'&cIll§~. ~Undl, yal_ IWI USIJ) mcal!lMl.n!I:!!. W',

1'tL!i&hd.~, ,,~u i)"I'll1'lllmUn dM'\ h.m dem.olll'Mllt'l1l1ln lliil !!IClll)I'~!:Ier BI!l'lI~OtD yanl lXLllllldB tml~ki!1 bs#I~:l!lIl\J m~dM'ae, ml!lrullYC:tJ.fi1 ynkl~nr:'bnece.k Iblr lull 8'eIm 11 JlLZm:JWIl'.1 dellllnn:k toe'lll!:".

1 e ulll garnti!<ll'l ,ana.srnd9. l"ICQifet al'll'$mwu
Va,r13C1va.,4 (A,A.)
rI

I D]

.

-

Mil;

hlJ)1 k&1Iml

.. PB,P~ a.jlLnsllll

bildirdigin,
Butpristp_Th 'bir ticllfP:' im%.a e-d.i1-

dlrll1!h ~C)k

.Am.i!'rl'kllliaxi

ilj!lRla.f'l'l.

giian 1Iy1 II ed.ildi

,01111'. Poll;mY8 ilt ar'8lS1Dda Sofy d.
VI!" tMiye mi!lltlr.

f'n1$ blf F<l.bo1:Aj Y"\pmalillA..n.k.In. 41 ('I'~'l-eio., - 111 II. n:r::dp;n !ndl~ ~lh~l'1~ktedlr'. Oy' lerl ila.k.a.n1Ifl. bl!:"lnol ihtre Uln\01 :ill! III,. "l'!.brJtllj kl. N'1l·dl enn ~!!- mlldtlrtl .seyfti.U&h~.!lll. S nodI t!~.
~I!'n bil.r'ph:

Y"Bnlllde. luLlaMl ip,

yapbklll.l"'! buclarj'[] ~~u'k O'!!"UncA~ glbl

I !ictl.1r I!t:ml!h mfm~

reeey!'i 'l.cirfl&l;l hr&!l JtUkllimetl Ill!zdlnd-l .mulUIiq-llLlll'lIlm=tlLl

eiUlml:JtIr,

nl

br. Merqal (Ca.g,.lUy-~ek) III MilJlyetd Cln, tIiI.m&mlle ~~- ktltu: 'dilrtAt.flrlUEU ve genl, Bulrt!} n o1.mu~.a bYzlyor. illt.imll:ller Chull .komu.n.l.stl~r e'fCun - Ji;1ng) dec. 1I0Ill'a ink line g~e.sLDe at:ht.-p olrrru!JtQr, !ttl i bUkilm~ l:rI.erUlI!Ilc'e til!! B'u 5lIretle elI] d!(l !ill5rt yllz miltut1l11l!.mllmlllll::lr. $Lllldl kita ('IY0I:I& :rakm '!!Ill" Idtle komllnlz.
terk~dere'k: F~I"U1rn: 1&-!l:;Il.!H!.1\ b:!l.!jka ya.ptl iln.1I;: mill kODtrll]I1[1,e ~I
lng'llte~1II

MiIIi'vdd

em

pen~allH

SEKSOLOJI
" cu SArI !Dillen.

I!nJaima!!l

M" P'_

,1U'liIiUemdsr'
:!I (ddl

huca;".
l'nlll

MILl!!t .Parli!lLnll'l All!:J'lrlnll' bu~.11.

a,;;!iLI!l tI:ln:n! d1.b1 fJ.U.t '1.3 k
~!!fL

BUTUN GEN&LER N we EVilILER~N Z[VKlE OKUYACAGI YAll . R
BIokli.r il:l<I'IIHc cilui hlllYl.tl • • • • • .. CUi~; tefbi:r~!li IJ lin"mt .... , " " PaiJI",,,'H&rd.1!o C-il:IJ"'~~.",,, " ,". TlHminl",ljl4;l!l dj)~rd'll~ Billloirlnl'k Sill:ilrli !.1~lrlrbc lI!~b&J!'.!I1.hllir !fiEf',.. YIJ!liUlll~.lI einnl hJLy...tlmlllll tmli"i I kt.ell'l"rd. dDIi,. ..e tl'dri ... h " ..,. ;v{l II d... im. duldlr ,............... K!).dlnd.. I~ Or mli ur.u"l!Y"1 ,-o]rlaiP;u E"lilikt8 ",fl.l.t hlLnt ,................... Amell< 'mleil"F1ITn~' nto-l'ii"lrrin 1,.,1n£;II1-I Iflli Dr. G:il.ud'ao
!IIIM.UlIIn!

Kadlrgl!. pllm'lltJr. kln~1II

YU\'II '!;ay 'J:nd~ )'.IL117 alan Ftaat II 1 ~'I halt:_

Tti...,nd~

I'

A:rpl" lIOn "til kut

kgnu~m'*tm.

I'IIi'DHmllktAII

bulunu llayU

b!p ,~_y Ifn.l..rcruh~ I!l!!zlll"I'Io~, leotii'll mllimill!: ytJIhmdA }'o-rm r>Z. a.-dULllIl gM!~, Cill milIlI!TJecUj! n.aillhlr~r. 11 hUkimll!tlnln. RIU;:a1li: re.em!!:1 tan1llnul'k '((~aml 1;::!tI.blr w- Sta~mrl 70 YQ1Ud.a:

:v.or,

'Cln~omUll'at

ail vt: bllbnoll' 'Iiilnl:liU1" nln. lI,l'el}Il B~a..n.D fie.[ hafta SOli h klk.a.tt;e Uf ~u blr Idar II."!:I 1'1 yelm1lllncl yal1n!2. \la.Ramc'l"OIt olm r.1lih. :ol.blt C'l1u::, cnktlt". Stmdl~en ~l'ili1tlef yapB Il hllli n 1'0 ry/"UI!'r1.lI 1o:m "~hl ('t mAk h;11l go nIl!! lhamr]lkliu' ba4II. k"d~r ya ~ 1!I1l1l"I'cd;\i blr herlJ. 11111!.11, kcmllJ},cn]ar ~lndm\J""'!ttir-. MlrHyel(1 CII!I Cumtmr-'til!,'. b~kllJ1l, eon 1mb"rlerl" gO'I'!. '!1'r iI~!l.kTB Amer1lkaYIl ka'OlCllll' D~PLOMAT

M

P8)1.i1mliliaf., ill"d, IPr'll'I, M. ,. Tu mil 1&;, IF'oC!oa-l:J!h' I)r. L. G. 1P1'i1l11i;a Dr. I!d"'II'I"tI PCldI:lII1t.~ Ifl'Dnl Dlman~. ~oul. O!ckllClll Rle'll

H~c",i
IIl1Jlor

U)49

I),..

Arllhk

Rumi
Ha'!JITII

I

~36g
Val!.U CU~

.4

Pazadesi
1,OI! n.Da 111._28 J FI.1!!1

5

22
1365
:1.21 1.2.J
£1.111'1 12.00 1.3 ll::i,,y{l

Dr, Sumlin Inc.al

Pmt. Dr. M. S. Evanll.lI, ...... 'h~ fin mall.l .. <

0,111
lklndl Jllf~!lm
YIllt41

68 Sa,ra 50 'Kuru$
1

uon

:tmdJi

5.2~

Tefirme
- V,lIT!!hl l1ak1L!l11l17.; hllki'flzhga. uf;raillrtl~. Fl'Ikat Ulu TllrH"'I ",ho-lill'ri.nll!::C Ihll~t MI. rli~~. I,UYIHTlllllllluj:'. ~imi1i~
k:Jdar n I!Th~11cr II: tim; dln]-!!'. t{omr dim koHl oltlum I ~:)bl"l!"-

No,. 11lU
f.alnlt
Illlt'l] ~11I11,ljjt YIlll'llZ

tJmit' Alh~lIl ~kdlrinl{:- k r'I_Il oK 1m ~·Inll_ ' - Bidm bam" -,. k~l'!'JB k II nl\"t"tlm! volrtu; h\klfl ()nu~ ,[I k ndi Ii'll Jl!'lilh 1'trn,ul la.:>.JmdIT. AJlolhln ..ril!lull ko-

dJr; 1I1"1l Fi'kll"l"Ipn Gllu hllkl· kall'l ul!uJbl'inHk !.'e- I!':l.pltma1t· lnn kurlttrmll~ koJIJ)'I:II.!jlr' N! ~In bu hl!m('ll tl!~l'gIYO-i!lU.rl" Sill'll d"ml~'Dl"U1! 1.1 nle,&'; kll.rirlorr [11<:('1"I.nl' III)'n1mlIJ 01 n kllit'II'II hlit: n!n 11zcrlDl' de
111)11';Uha bltlm
~1:k.aF.

f"hlkh:
C)r~RIUl'ldl~1\,

d!1ll1mIlJ'fll~tu;

hlu!l

i!laOo""
~'lMlk,

lm:mT

haklulmlT.!

a

kOMI

Vi"

k:'l. 1!llh'k13

k:~1

Illi1r-1

'dlDllgn

rum,k
t)1Jdur.

hpj"

ru.1

!T1!1lunpo.

V zir"mltt :Y:lp:mllz,oal!: : nn llllr!' tt! AlI!!h \ .... omm f. IHI]!] hl~1 ,:mtl'b.mJ!" 1fI1'!' lilu T nfl'nll'l tnkdlrl mi1:l "'In Afflll"lIq '"[!p1..lklllf:l !'Fol' '!ltr, 'rikn bhLm nTfm Jf llltl'i:;IlglmLr; mlrlir"' 11.1l1ghi M lIa,.j t odur Vt' fnllof-'mkl I 'fJ d.. bb~ hllk Yl't]VOI""IIllQ tlllt!! KLIlI'lU:1. Y(ll 1l >'old~r. BIb YI')1dHl dl5nm 'J~; Ilk y I

a

HIl"rtU A.II dl!rill dlnn riEJ, UflCf'Yl' ibMI: g:wl't I'or bh ~1l",md3 f;llChltll~U !\ph mdll, Bu 1,lpn" IUI"'Il!tlgl tJl~dlrde' - Halkl 1ir!,KIrt."l1l AlLcllr I
01 "l"!'kl~rdl; k~rllfm~~~,o.

Z;tY':r £I\."1.lrtlFrn ,..ilk-mll" b!r In tl~'nl' doiruhl.u; MBlifoey. hI. ~!l.p rtll: - Ey MU:lilUmlirdnnn l!j ri, blzl dlnle 1 A U"IInlll 'Rl"RIIHl 11~ !\ij!o'l~r clf ul;nr1a <lIlli' rd!; 8" Ilm t YO]DlJ1l g6!11h~l"!rd!' Ilnu~ Ikl hllllr!!:';tIj ell!' !5yl!! y81'ILrl!l.'r'
dl

mud,,· :ribh:u. B~1i Mi'!fHoffiii d~~um, 11'1l1l'ta, tr-Rli'd Su riyede, lItl III rda !lRV8:!j'1:tm, ytl'Dl! nk [z y:iirll. nldlm: U~ otlum ,13' ,dim. ugruncts ~hlt oldu; dullA'" b,.nlm h:IJ.llme, k'a.!liL X!Jre'de,n lmrl!iYIi. YRl'lI gelclilm. ~ijnldl i!leTl 'ba.fii'i Ri!ii!'l'etl Omtrln bn~ r elll." "l1lIillIfi!jl. SeH 1'l1n Al!l'l n ha.bn h;ln kP.llthill 1'31'ln(l ve b~ Iltm Jnbllerl' Y'ILIJktlr~ Allllh ,n,hlt o11N1l ill hf!.kklma 1l1m k III~ln bllFild&ii KIlmcm ~

tam. 'bu I'Iln tuUl.mden

tIofilr 'ithamlg,rlJ'iz:e Istlr p l,'f'rlyn': 0 kdor Itl ~k pm:.!;" k"ndl i'ichttmU:1 ve ~1'pblkllibr.I!I tml'llllutm3~1

r,tye-

bLi ileI'l'!ct

Turk - jspanyo! bolls mcu;larludan
•••••••

ii-w intI
,.

nun

1lI1'utU}'Onliz.

Senin

IJ-I"II'!:!'

(In

bl~lm ail!~flmh:d]r. ~~'I!'!r Vl!.n clefltl~1l m~l'unu l{lJ.;rnnda!'lJ

!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!._

leo"'! M('-c!Irl ~df! '"~. d I~r U1keIt'ra., iruntll fl!l:dl~tll, bll!;4l1 'V,(i ~kllh MI.l p,11lfIiSI,II1111.r'vllrtll,I"; onlnl'l'I Glllll!! HIlI}CVlinlIHII'I1I:&111 e!lkl "Ul[lkl:anm yiltI!' blz:~

·Y 0_ e. K, T r' C' A R IE 'I,I"

,

BUJ

Akpm
~fl

I

lIJI!'l"nkli.

h!ll~·L'e.o.nli Illmlu'!.l'I

lill!.l'akJ:I,

,,'er~
Ii.gH'

BANKASI
T, L, 4.'1.00.01:10 ANKARA Merkezl -

MO,NTE KR'S,TONUN
:LoU!fi Mil YW\' A ll'D _ 9.u1:l1iJ'"l. BRlTI'ON

MIRA,SI
~

Etl-aft n hl.dlk

lI~lerl

yilt

.,

'B/I.S~~

~ldl; ILrh.dilll blrl adeh! "ha. ~rrlil: - \'Ilh ,;a vallI , To'll Im~ IJ i"'iI lin!] 'r'n.1D1'1" !!It'll c{!<glh!11l r
SlLfl.llr
II,r!lllJlIHliiD HaD

lilT ~l("Qll'I,.H dllh:. .. 1 ..II •• <:"-,,,,'_ 1'1,'1'" Sermfi\'~si II<OI'l'IJ,hl. ~1. fr,n,

~II!Py~I]L hI!YoI'(·,uLIlIlrII., l!orll:\llI~ m&(,I!'I'II.II!.!'IB -eli MIi.t!kU.um nt'lo1'tlt~, !lolli, f,I, bi!nz~ri bi!)'u ))'rou'kdtl ub g~nIlmeml, )-11'1< ,&.l'Ic.lI .. r. B ,ILea )/Ill"&ttc: ~ll1.n:

bU

• Gl!org'lt

U.CR:I!D'Y

blUnH: 'ilt,,. AlInhm R,e.uliltnUn IIm~ "mm oitu ve ~n IIII''Ii'gili' ill blLlritdnchr; bhlm 1iln1lmbl ~l'l~yQr V!' 'h lII3'or. H'1Il'f!!!tl An l'1I! d!lndll.· ~"1r:'"

Ingillr.c

orijll'llJl ntlstillil'i

-

AT'LAS
1II__
!!!!!1!!! __ S II N I

IP'EK
M I; I. II FI I N D A -----.

Pi:'lI:r~tl
~u

O!m'UU'II1'I t:;1~E!ik bo:ru

:I1;nn"

,,~,o;

"n n ,,"SzUr! tl 1 r oln k"~m' da IJ zlm !p.::lc r1JIlitd n iii ~ttl"Jl

,n

VI'

I'IQ~I'I"'tr

n

IHlIII'IIJl'Y'

gUlfllLhl flM. ortnlf ollrF1k I. Bm"lun h;;11IolJil~ )'1'1' lnlUlndan "flIlT IJjki!ly~lI 'r~nl hlllllfi!' -,. 3yli!Iiului, AlI'aln rl 01'11 n ~lI!diJr b'1"1\ III kIIrilf IAIi 1. l1 I nlml11:1 blth'lr Hn1.1' ! 0 ml'ln MII'~i {]ldU~1J 1I~t"r , l1~ID~n oI!;lrI'l.ViJJ'II dilnme-k IItl!!

H Ilftnln

(l1rn!ll'llnll iI"1Itmll!]] h~l~ remb~ '.:Indl1 iOlan yij:rtlndl!' 'hn .. n II bill :r.:lu bi"Hr.:ll; k' kU!::ll't RH1]trlrtl bll" kit;; d(':",. aJ;IP kll ('l-IlyuaI:l IMlyan ha'kta \!PJ IIhlnodllgll )-'tl"lll!' dllrdtl

llil'llaT

olll'lu'

-

hlam

'lJIhl!'f1,

thtlya.r

dp.\, m "ttl; ISI}n

II!.nM~nln (ltla~ Fenll r.nIlliIl;fl.\'lrlu hlllll.l'l' :l'l!!'nJi rnll'll ~MlIr11rlc-r! thUYBI!' oturoilJl. fru e~"'T '!4ltd Inelller!i~n b!rl y~ liadGo
Cll"llB.dl"

tl'mtY'" hnlln-r !le,II"1'

:8:.'>' F'bu '141Ibn"lu!

Sen

blW-l' t~rdlmlln
Rnnftl
~ B(!n

all

HllklBU: mi'

AU

I!)I!Vll'P

.!I.e

"'''''I'd!: 11I,,,"",tl[1tmlzl
KUT"(l

Ifl. :vlm!l Idlm. bll ~n p:l.\':ilvral r 1~lndr>ylm; dllQ y ~lL Idlm, bu ~n ln~I'U um; ,,.,Un ).:"lIfmfl'1 t<lklu, bu ~n tI';lm; dllll ",(3". "'lin kana-l,.l[]rJ albnd.n :rllhl!l'

-

Ey .AffIllQ()ijlu,

E.~I ""I.l.lilma.1ll1a'l"'1ft be) • .... , 'n hllkklirldlll 1:011 •• ~'Irr
., imY()1I'11!.1' 'f' bUrl Iii" '" blrl r.tl~lI'! d:zJt'1" d,,~I]dIT tI 1'1 m.'\'cllllll!f hI! lor I< I I'Id hj~
'I

-

ml5 .lfdlm; :."i,ne iI6}']~ dlyomm, Hllu,.tl Ollmlln Oil'" IInrdu' - li:y All: IliI!H b-unlll.rl ta • dl~ l',[Ijprr lIBUilun"

ale

b-'5y.

ru;

R ;rreti All I'l~r d'ir !konu!j (DIi~ aIlIII UIf)

,l,

_

1& kOfllleulmlllll'lll!!br.

S!r

.bali-

L

..

- --. -

-:::..-

-

-

-

..

-.-

-

~

---:-:---,.

- ....

-

, _._-

-~

-

- ---

-

."

-- -

-

--

-

-

-

-

-- -

Iif ,ll,RALIK

1!1I111

Ar,naw!llJtkoy

lhaJklUll]

Bille key.z.u mende,b'Ul' ih tiyarl din I,edi'ktell SODra", baya,tua ve bULa ' a Hiadi t,.ada.,!iallla kad.ar lliiak yuleululum ba.nB 'bir i,keDce Gildu,

kadar-----------~I------~--~kence seyabati
~=[!satMah~~t KARAKURT
.........

. ' ',-" · di) t a"n d a'm.' ' 'am'a In
-IS'"
..• , I " .· ...
1 .' .'.. _'

'Temi:r:Wc i,lel"indiea bir w1eti
B'd1<i'!k i-'e JlI:'tmr~rnin ,~rr1l'l Bchlll'iI'Ie'CI!I ~"Jl!I4Inv.A Mi!I Bc.ya.::gUl POd, Kh'e'fll; G'.IIO ka~illl!ia1d If'rnll!l'ik Iftf'Jfutrl ,~lj. \.\IJ lrd*'fllllflH . "' dbWlln ..r, d'?";P-I'l' cdrl 7', II", ah~f1mJa" rill

Va~anr:[ski b·rp@h~iv,ln

'ferri" No. 23

"PJTi~~m

~'~

1i::~'I'IlIII1

dIM

1!)~{l;rd'.f.i!l1m,

Ktl_clik' Mehmet pehltvaH'I,Q IIasmaI,ta oldu,gu "iJrilldll
SQ-:rta.ogIIJ Uehmel ki.'l.ndtd SI!!IJ.m1 aJ i::ullda yanm II Il.t~ YlI.km toims b mul,' rr ~ 01· .:ttl, 1()1l~1 kUndp n,lmJlk I~!n RnnrUi:lo"l 1:Io:s~P], I{ . nrJ~~ I dol Jl,1:rdu. AlSl'l"m k h;ln zQTIBr ktn klil'ldec:l Srllm k('''Illl Inl '1(,'1"1 iilogrn 1li,:rJa III m~t{ IP-U'"(!til'll M"hmi!dl~ I'lhu:ll!)[] kur~ul dILl \rill ~yn~iI kalkl1 3!!nli' ~\I ~iflr: b~J'Ll k 1;.1 mr II r vllffllkl:n!!tm!" Iti t.! k Un!! r'I"!!'lIn tA)"iilfttal'lJlin ~l1liml JjlddetI!;' .n.nl!llil1:1'lli!r: - YII~a. k-lIndel:'l' - Ahrln Bellm pebllvllnl - H&}"dl ~rt~k' C~lHt:r IHn\ I - GUn-1J1 ~ok" uz:athn Stllrn pebtlwn' - Yetti:' bu 1:all:l1' oY'\!~' 'HI! )'I:U "bIUI' gilT''!',,1 r

8",
"'~I
''''I

s:-:: >

_'

r_tI'I.I'·

I

'.

,I

",milan I'1df:'F~k lnJ p,l1'ftttrll' WI\tI ff}pi!!rl ibn "kd,l!la In;r,. A !"'II.Il !hdk~Jrj!1IUlII !llltI"k~ Iilla P'I' MJ !f!ffi:l... rJiptll-r IJrIHn I Ulimi", >:~~d; dl~ hn'll: ~tI r h'~' ,,1;:.. 11 ";1' m, ,!;mjll ym '1Io!II!1 cd dlliqu ,ljjb "1'~I,::Ur~ dP II'IE'I' 1111'11 g~u,o)j If,Qld~ MIA kv,.hJiJ,·1 m4m~hlf. Ga;-c1'!;'!ti&~1!I1 rat'~1J ~ tnll bill yiUl1Plt ,oliIkchlam dlli· ~UFm;:J;;_iZI l'Iu !l1T,ln blq<klJ, 'hurr 1!il'ri!.-, If!!" y",r 'Iit'Iklcdilfll.lll

!1~'

tlok,41 Bi"kt:!:IYC"fl1 II

(I"'~Mrn ta,v-l

II.,

If"'"

" Pli rjC'Q td('Tdm.

.;:tl k t{'hm~ClJ ~Zlnl!lI Ill!. !.!Ill yonJ11l1 '! - GilT" r> Frl r k'Qnd~1.! Falca kllndll!cl S lim hlllllls 1"1'1 Z""u klld:a.r I'hl"mm!Yd mirol'. Jr"ndl M]CUflndcl'l m~d 11 I!I:lhi1dl~lll<P el I!nu'! .., ve tlirmnlarl ltLlgUk So't30~ lumrn Ilfltllni" yU'k]('l'ilyMdu_ r:Llre t;"Ik.Q-1 r.1.:1etil!onm! ,~I ,. lr\kUk S;(I'f'l:.ll)~llJ. b~j1o;e.~ h~yt;ln b,Tllkl'e:"lH- b'r f('l!ll~' bu cl !On"'r·"l' hrp o!sm r.tl1Jl" h,.em t tj!sordLl. Th'rkl'l"I r..t-:n~ln d~ _t"II:" Ptka"JI !!'dQI'tl! ,,] r.1He ~,I:tl· ~1 g.elrUltiU. 13unl r '!J 'k1Ul';u ru~"l !;'f' kuvv ~I .. ... ll:l n ~l'Ir "cl k'llnd~ Selha dl!~1

em

-

eona eo
birden

An:rli'l'"l!It:kll~'

Rolf!l:! GUI No, Y. ,HArd!! ... ,sID Ilul

Ullld" !!!'nd

"I... "!. Inl d~!!~!iIb

EmU!

,..'Ilk
D!'I~I"U

J!1:irronll'r !t<i"nld"'l11 1r'Il' l.fl!!hmedl allrl!!ltll~I'Bl'.
ol1idan

1S'111" igr'lCtl1'l<rTJ be~
Dastl

o~utaib1 ill"?

1 ~ I l!!ml" 11 mit e~ Mr.lIJl.t B~vl~ E rl'l"l a mil ~!lre<! t~ lit nk1 m(!! gthJ ~dl R1'T gt'~ II I· ull1l1'r bit' ll~hlL\I'aru blr dl!.lrik.l !rail ~ hu hi i3llb. 'b!rl~ blf lIa Yl!1lnll!!ill tl::ap ~dl!rkl"n I t Cl 'btl" Ij;ii..d'hm bl!n g1lf' .. ~lyl;ll':h~ r;rJC:ll~" bfolll oluyo u, Dlttlllil o)uYOl". He. d!l tfln:,ln 'biL"lt'lr·Ll'Id~k-l !1U!"OmlR l' k Ilr"llIkll I~Qn.acclS...1m 'hI hqeum:v-p l bAklm\cyetl d~ artl'lc almllm'~ tJ rill, 'kDrt],k Sooltaogld d!!. iI. KU~[Ik S()-Pta(litlu 'k~ndlllll1\' h 1 TI'Iu\r::llb!!l ~I:l''llrdD. )o'IIrIr.:! tub yakm bLl' II'rlIJd!· l1~t a.lhlldlJ 'hl'tmnihl rnuvaf. Ondan B-fFnT'i Yft'Q.t Yl-vq (;!!,k ol'mUftu. lin Mt'hm"~ hI!" ~ ..l[mln gl'rll mll!iJ: v" 1rll.ljIIl nlnIlIl Il.l bll' ha:e:-aM '[111 I di ? Ilie-hmrt peh1h'alllll, lI~r bu .'ell: t81blf olBJl\1c Bellm I i;:1n l'J'II'kt'" old'LJfu ~liriUd'III. ,S<£m41
lIym l'!!!ml!.lI:IO kUnC!tcl mil 1J!1f ihla'f dill vardr.

Ci5l1lld\l~

RIb, b1J 1f!-S1 ~

~ SI"}I-

It.,

df<

1!,}'1pb.

}JIlC:'lJlIIlaflO
1lIet

KDnd!i!tl Sellm Ijlmdl k!l~1 JIliD dJ.k! IrIlC;U'K Jlehll..-:ml basb blr g~zll!' ~6rUycnlu. 511 S"rta(lglp dtnll~n ~[I('uk. hi.;; t'l': (iylf' ~h~mmlyt"l 'l't'rl1mlve(.e.- biT pehllvnn dt'·ildl. Kl?n dl1l'lnill d l1'~tlil pehHvanh~un
i;.Qkt.IUI.:wml!!j atmll~l ieRip edl

Vi! P' yonhl

CIBen,1n1 1Ie.l!;· VI! u1'a.t 1;KJ.]"Il

na rai:~e!1 pl!k eldde1':l! C'l '1!-1I .seJerJA kUndtd ~1I1!11 kill· ma.kl.llV1p' durnl'ordll. XUudl'>" ~I !'i~lill'i buna f3 mub,bele ..

lI~mfyon'lu, Yom! ",;rf'bt ldl. G1ii~lI lIIo>r1'llrei'k(lr'U~ G'llll Iht (leUr Inlp lI'lllt-lyo-n;lu.

dan rnntla'll: I>ureth 'bt, kltc:' ~mll!'li Cl1hR re-hH\;ElllOi. B'u nllnlii bera'h l'r it illld. "0::1 S~Hm yinI' Detltedc l:3f'el"'nde-n eltJEI'i b1Jhmu'l'l')l"c.u. ¥a!· 1l1Z; 'bu I, bJr4-!l e;Hn 'r> z-or el1lu::-i1g. b nzl,Yordd Kilculr: 1Ii!hD'l!!d1 bll'&2: )o"'Umup.tm311! llHmd'l. B'IIlIlItln '~ifi d", ' I I!n· !II' 1:1i! ~1'!l!'ImB ~"'mL!1l1 if'ap

ycm1u, "l!lll a~ beY!!;1 Olirnan

o d.'1 0,1 f!' yapl1 'Ve Kll ...D.~r g.... ftoo~lum' !l'1~ lI, ~HIl !lidd ~lH 1'1 I'D 5 ~Ie" , f'(lTmt3-in ba!~llldl A!I'm 7~: m:mda tlrpan tii!t'TlDe t:lfll~tl VUl'mllkb,n geri kalmlyorrlu. Butlll ~j;'ireD nalk. uetbal iti
r~'l hm~laaI; - no~ dUrO lim pe-h1i"'an ~
t

<e-El!vm'odu.

r'"

Halk ta bl.r tuh f lIDilulJ'tu... Gill"l"$n II.lml IIIdug.. 'btl. IlLkll t.i-e-Pl!lill.l rNl.lJ :t:ulhJ(' p""rtmlll Q\I!\ll'Iuv-:ln,h,l,. Hl?rhl b..yr~t; i.;intll' bululJuyordu. Yoku.' E'II'et, ~'ok ]I bu JrU~k dnt!' pebl;vlIDI KUndt"oti Sf'!h:n! ml!.v £i:'1ndlln 11;' ·a,.-;:(' " till III.!! N~<Oll oll1rdu bu i ! .RAvtr. bSYlr tmkllru ., [mk'" yokt1J .amfl, kll~n SOlhol"l~lunlln .,;.lrl1'~' blniJ'·r· mi!j !'ldEl~"'u Il flii hc-r M ~~\ I'h) hllbir II"rlllo['~"k '~ri'!l'r"'o!'I!(tu bonu"

gilre

Se·

- A r"tlk. ~Y-e~![J t~";I!fII~1I l;I.iIrh b'1" ill kn ,1 1",." !lWlll'l'i)· "o,..d~l_ Kill"Dk ~oftaiJ~rll r'DIf ;~'k bir tiff-a.. gilrl!!ll hl!'!dj1"'m il"ti. 0 hiimm l'fflkl"l' VI" :;;jrh'll'tli 1'1 !!uelC'l' \'(" lTJl3-~'
\[-lrl:J 'ba!}tllnl ki)nd~r;:i 5L"'lim ](riivl1rilll

~ Arlphr Sdim pE'l'Ilh·a.c_· Boyl!1 ~r!!; olmlU, - !:l en~ VI' tn'panlll kil

a.rks

hl1"pPll:td'lll:r:l nrkll'l,'1I

I

I

8i1; ,1

• :E!dlrltiJo luh,lI, h fOT 1I'l;o)B.... i 8.1110" rl .&:I:II;OJ. Lugl~" t.flTihl rnaVkiilll
1.. "",,,,,,,1111 'kllir"""tml, ImhlnUl'"r. "111.-411 .. ":ol'"ron "". 11 r~rl'~l , 11,\r; lI1r .""I.'ll1:!r t 1""I.,,1ntl itll :1."" "I lr. 1.. 1011> llio."lrril ...1'l
iilll>••"

<I'lm

1" "~!i mi,h'l!:i'"lII. I';., ~

oln;t.jt"1l

b~-

i.t~m!!t
Ku:ulI

,,1me

"Bi r.J,,,til!:!.acl i" YIP
jO.

;r<:I'Io;!..,.11lI, IIQTIIP.

or k

m~" n",~11$""i!:.'1 'hiil:ilrnd •• UII ' 1",r YiJ:l:III,I,r' .li.!tlro",d. DJ~dr ••
... a'" 1,,1.
huli u... ,ill.l ..." Rill''''

,-"i,ya.illi II: r 1r; 1I1....:i1"l-1;>ru.;l.. - mIl. I..rine ,." ..;r"l'll ... ". ~ ,1c.rLij; 1:11 dJi< h'T,I"" .I..r,> ::ili>'rL
~"l'"

k ..l .. "nl

Iil"u-

,.n."
U ft. •

ili.-.ri
11.11'

11Ikllm hir.

" I "'lin

1

l'"

!.11m 1m hubu-

1.""lIb~,IUII bLl bM<li, , kl[i ;81ikbJllde Ilir !1'<'1I. 1"'0) ullm ~Itir Atr[ II Llnlrill.!.ki cl.. nl.m,1I hi n""11!111. ., ~[. bir ~I ill' I, .hnl' p: .. !me f j~in J."-~,, l ... hl", I , 1'1, I.. !,.~ dir .. I<t liar,,,1 , fl'''T1 Lr,f,,\t.r 1l!1I'hrmil rir, ki ~ili,·rt 11.111.,.,. dHII •.,.d ..

,..Ina

.,.u,,111,,"

....,I•• i'lIlrn •• n,] .. ; (I-fOli~f'n

f" t Iinl"lId

h•

r.YI 11",1.11 1I"",I'"r. "'I"I,,~'iI' t • "hul" r d"T 11 I i~i klmu.~"

.ta.lon", to<!lhd " I<.,lur 1.,,11 "I~" I'Ir ~ rdi.

.."~~,,,I,, rc,kll"Ak I,

hj"";fT1

rN,il nn ""

Il'.

]",rllOrl!'l1

~.,

lll"l~.!H.

-'

---,.
-

-

-

---

-

-

Vefa: - 2 K,asunpasa:-l aray:- 4 D. Spor'· - 2

M,. T .. T. Bi! nin

YddoDiimii

Ho,umuzal Gi'meye'n

Kadl'n guzelUginde In buyuk alliisaclardlr
I
n

r+: HuubYln:

-~ SEP,mA ARSLANLI II

S ',=lll.l'l'nlZJD Ii!!kln,11 ICa ilri nDed en bert di!!gL,Urme-dlnl.ll1. IU1UIDIliIl~Zkl hILHbd1 E' mod'll' ~'*glre 90~ (eli 'biro VitI'! !i'tU~.,1

...

ir.. 'B~lkI miKlll'IU!'JI diejl.Uiin i RiiT:~nk 11..;;1lnli I 1;1 blr nebz!! ! klultml, I'Jll1.bllil'lIhJlr:, un. b~1

bllF.!~1i 'iluell:Hl6 Dlifveilt mOfllii ya Ul'mUI &ilrll .. m1yusf1.D1E R"i bi lnl&.fUrIlDUrlln t.k.i tekllni de bo:r:mu!JI olll:t!l'lumL

IDt]ba\o[ pi!rmi!'rl~ntllt yaldl~1 yerler b,. mUlilo!!!O OI3.C3K VII hi!. 1111:!ll!! bJelml mlYYdao:l, !t1kacakhr. ClIl:'eYB.011!I.Fa r~re kuullrt1nl.l:tUn Ger~1 ,.anoeDEln'i; t&mllmell !calli: !leklin~ t.&mluimNI d~f'iIlUr.mel;1I1 mt" oE,glhHr. TaII!I:; tI!!!lld hlclkl0 nl,., :I'E! buttll. et" k<:1 1!l!!11'1~ t;lli:Iug..J U&1]1I1 yeTiile i3:;elll d.a,lRaTI 1!I'l1l; bl! glb'l I:i Lralm! illll1~I'lll:. Ill' modl!.~I:r, Bill (!.III]f!l'Sl1I1.FI yap Sacta mMII.Y.
yaI'i'EI'l

1I;!t.l! ytn edt: ~~~lldlr, Yynl

Z:II

ziloijz'!j ,~aplnn blr ifR.de gi!l1IIie'rmnllllt. til'. DIli:Iolk Ii~ yerinetopJu EU~{I. I&~ ~u;:hl'l l!IRik1deD ti!iI: sac mooildlJ', KJIH, .I.r; mO!i!YI' n'V.~tt, leU. Filbu:ib bdu!ia Dl II< b~hc::!i iayd s]1M"I.:.<il Rin Il.rlI u'kll!ge benu ~tl i-diill II. ed.llinlt gijzJt'rll1~!l! OI:"I~YIl!;llIanmul, CIlI IN dt. lmkil!:iltb, klllim !:l~hnlltDl!! 1l1li1'101l-Zl!llIib:ll nlbrmul, g lJil blr ~r:1lll; VI'! mUUmi'l"liit lfll.CiI!.a.i blllM.II. glh:lert bUIIUl!L bl!' mba vermJ,Ur, BunuT.i h;:in bu m.". Y~DI mllXlII.YIlo ~re &1II~luHII'· Lmt"kem Mi;'lM'ilIU: !l4kslllllll'l11L:I: vlu'm~!l1 Vi!! IUIll ~fi mllblml h1111.)'1 t!.lb1kte lloyd .. ,,_ DAr' 0 hd51' lit!!!!. k~R:ed:1!lnlr: ill I;lBl'I ODe dofrn topl.an,u:alt: VI' ~.u d1m olilluill'!ldl!D :tllJyll gll:nC yOOrltor.

zan

VerHi::kl

' - _. ·d·/ iek .. 8u meustm guu eee g'eTI ere gore reva~ta olan elbiseler
Hayiti

Moda hakklnd1a hasbihall

-----------_ -

----_ _---_

-

bir mes"ele
U!..IIIINI~'Ij'

Uly][lMze gare t-l.dlie ,,11., rlEe.. koem1l:'lD bli1~Nlnl ,de sIIzde~ btlrDiA!i'l.D. §1ID1l1II uDutlri.yan dll kl ~D fyj ,giytnell. lcatdln me"t'eut 'UDkAu1ar-l .. IiHmt b&tMl_" I-:I~ ~lI.y.D. kii.dJ c.diu',

(1J~ ~1J'ril/l 1. ci.de; buh.il'lmn...... II:"u:l.,II. ml.~lIOIk. ilIinl IIl'd.il101 ~II~VAI!!I'I~ l Ii ml yl'~IIC1ik!1!r 7 'Yolo.. Itlndl· IlrJnl I.urn 11111111 ,!!lVI Itlljlldln ml alacalllriu'l' ""!Sfll BuS.IA!IIUIIdin IIIlJiIr'BfI KD~"tI.Brl, ih"I'IIIU, rh, M:iilnl,~, C!I!vldl, KaHlIl, Salan!!. YilklloOlll, Yunllil. PM'ldlll, IiJ !:I1.lIib., Y.-,oilln, iJlII'rli. Kurt· k,lIy... 111M, Bu kIIdllr 11,,,-, "'IF, •• BlIrll'lUm Irnllki~rl, 51i1111111l1 1a'11. iII'IIIIJ'1 'Will', hlpl,~ d!o ~Irr 1Ml.. ill-III ell", Bu 1'rI... rl1 yllOltl Ylm~llim O.. ln IIIU VH'!III'er'l' CIiI'~I!lrrn! II~I' ml~:Plrsli III!IIiBJ!.. IrtaOFerill!r7 II'C u~' 'il'Uklllrma IIMflltH-l' mil lUIillmll1l1' HI~ olmnu, II.hin!lUI ... I~~I,llIIoln, k~· 1 1)1" fhlltYliflUl1 !,aJlilMIl bo.II~llInlllll. YolLl.iI bill mlylli!'r Mr:ldill durur Iii.n I,Imlz Yllk!iI .B.II!: ,.1n!;1 'mlmIfkltbr,IU. dlllll bill' Ilmr Il.illlrll~ IIiTi. I'Clml ~nilmlrl"lrlln

Imul'I

Dayan N. C. ye
eevap

I< E

Y.I'-B~fl DE S IDIEMI Z
(III tUlrl1 It!ltf"'J'

rill' V'!!Irl[ml!ltJr. MlI um~reyil!. lllUlcl1J 1IIl!.r-:l1 HE' 1:I!l!'!III'I'Iml~, kat-o tardloillat'l lIoyl ~D~L'I halk tLl!r:lI'UIr.rllIl mlltr-:lki I' 6irel'u:U~r l&'l:"afmd I" mLlvaJ[[clkl)'eUI blr pLyall'O ton·
lIerl vM'lLmilJtlr, Bu,ni:l':'!D .lIon!'1

_"'bdl.lltLBJ,c H' mldlll E!lbpr pjy~ srDd~D blr nOlle; lle, Slfidrolb I!!imlr bit" IDgiUu~ ply I t-c'm ail dllml!3tlr. Mllilamereye mllli QYUolu -3!,,'
IIIU1.mk:
!!Oll verlllllllUr,

Dim m.~lnl

ler

F.~ oynn

t&~trnd" blrnlal aLL "~'IDi: • Em'l:'ll:rel It boYl.l:hln 6-'0 ilL !C"ARAI'H1MftOK

:r. n:"n'~I:C.
filAI1.T'Yl':~ -

MAr;I £tUn ln~/lU ItadJ.nC& 1lWl~ Itt.~

L.-r.,

~

--

--..,- __ --- .

.

-

-

.. :, ....

-

_-_

.........._.. _.

-

--

-

-

-

---

-

-

-_.

~.

--

---

-

~

---

-

-

-

-

-

-

-

--

---

5

~

R.ADyOsU


12 30
., ~11'-

Amerikadaki T··rkS-r

p.A;U.ft.TElSI &/~,I[i'lI , 30' ll'L II • .,yMl! ~ 'I',:n M~1iL'I :M.nlllil' (p]) .."fllIo 1'l1,bif'r11!r .. " h.vlI f1lPI'JN _ 1.00 MlahK: (~U ,lulK (11'1) - e..H! M~k: I]5U I!I 2S aunllil 'pm#l'am.! ~ 1.3D lit Il DalU' mlULk !pU - D.QIJ K..

..ik:

PBnlI.

12 :iA Agl.b, ~e
.!.

h{~1lr:: Ipll = U.M Otto Ira.ir:· ll!lI~ U, (!5, J.1IJ1!ZLk: i!'jrn 1l'Ln';1lI11.l'
.....". U_iflQiJh,'r;ra n!lponio &kpTTl ..... k~Ill'lI'11 11 U A\:llq \:'!e plnilliTU'l ~ :18,00 ,Il S: flY'!I.M - 18,M ~f!b:1J.c:~ D(l.I'Ll!I ';"~st (pU - U;Mr.!:r;nUa;m1llo ___ 111,(1 10.~ ~ nlm mt!:I!:lkl.lrli
prOgrlml

~Ii&l' ~
(pll

.ran"13,00

[pl'OgRm -

-

1'2.30 ~k! .Babel'l!1l" ~

l3,1~

,pll

_

l!ll.oo

).t,

b.Fji!li' _ 11)1,111 GI!l.lmltte bl:lgi,ln _ 111,10 'MDzIJl:: !3a.r}C-lla:r le.:~H'J Holl pi" - 19,ili MIk~Jc: T1!,I"1bl 'l'Urk rniWrs - 20,lil1 'Ru.d)lO go... ntdli ~ '~O.~C MllZl:k: Rallllr"0 ~n rDfiI oNfUt.l'UI - :lJl.1~ 'Ko.mllm. _ t'l,all Mtl%.1.M (!:Ii) 27.~ lion'l~ :m& B. M. it, .utL Zg.HI MIISk: PIM mlh'lltl fp!) - ~'1;"1!I 'M', I •• p.n n J'l,&bI!:rler•

s.

")'U'j

!II! I\L.

ARADOLO

~
m'ONOMIK 'ODtTNDA..N A.~

t..U.II

BrOHJKOK

~M'Ul!i!I

"roKAvtM
((DR:

"~
.H.IR.9lNlZ.

KA.DIKOy

It 1m"! !I' ~fi 11'111 Qna.,t:lldiyl", ....m!!'l"tk.ada R~ m ,11"'11.1. l\.'flValf.tJ (1",j\lW kl"",Ude ,InJ,IIiM" tale bdmmiz.d'!',II ,Tliih,;bl H"u'dC'a!!fl, 1r'l:I"i1fuldan TI.I'I'klya 1id::k'~ll mu""tdi/ m~Z'll,ia:I'r'l all Wor lofo bral ~l'I'9i.fl Of'Ilmartll B;!.I ~f'r i'l('IIl.!"lidd AfIlt'f,[kr21 MaUy![l BalNiJn .10M B~JJder t1~ iltl'Jl:1l" buJ!I:!ImVfllJr. RrS.nmri'e f SnyJ~. TI!T'ldyt'Ys y4.:~ oIIl!I'IN nth 1111 ~.md~ 'emrnl1~ dfft"k.flJII !!)Ill l:llm~ktu.'I'. r
Ct.l.mIHlriye1h

~i,.r"

pM~l3Z ~ 13 00 Hab\::'I'ler l.J,l!!i !nlrlJIC, ,,~ _ mllZU-l (pi) 19,20 !>lUDIC: Sar:JQ!ar 11<, t,U;-J('11I!'f CpH _ IS.!');!!) mill': - 14.00 MUzik: l<t6.'N;e'Ut Iav!!lan tpl) 14,15 Da.na mU&1g'l ~pH - 14.,.'lO Konl1g m.a - 14,410 1,1Ur;lk ('Pt) Hi,!lO 1"I"fIIg.Al!ll'liu 'Ile ks'IlDJ'll~ 17,151 "",111'11 ...."p:rqr&.'TIlIll' -:111.00 'M\I;ILK: ~klll11lr V~ tJlL'it;q. lu (PU - U;2:f1 Mcml1!!1I:d hlli.'i'''' J&I"l (Ill) 11,'10 MIUIJ.I: Saw: ~ ~'I'lfll1: I • Ur'I ~ JMlFCvL 2 • Ni!')' __ im.i :1 • DllkU!~~ u.z ~tmoJ.i _ :11 00 Habeflc:r 19,1~ ).IUZill: HatH Ua, mlltlg'l (p1)i9F~S MtGlk: son.lI.tl&r 20,00 iCotl'l'!J~" htar.bul .n'IUz~iI!rlMe rl!:l.lJ:Itllu - 20,10 )'I'lIzfk; Stili;::,. IillI mlll:ik (p1) 20,:a.5 MUi;lk: $>a:rklllJ:' "I! 'lUrkilll'l' l • Blr dll \0: I Ndrl g.am ollJ.~ 2 -BLI' III.1u"I !;nub ::l _ 'E)' ~nbl .l!ltemkb .j •. Nt! ~~ Urn IIILMb!:p ~ .DWf'l4!lI:.'rnt~~ :;aft .. IS _ CMmlHIi Mlyril I~" -, :l!'l)1i MU%iIr: ;Out) j!2.oo 1I10%1!c :Z:,~O ]i,11fi~: yete rnUI'JI~ ~pU ~ 22,:!:O l\{lhik~ Dilfil mllzll1 ('!Il) - :i:~,~ Babel" IIU 23,00 :r.t'lliiI:k= 0aDII mozlgl _ J3,3t1 l'ifcramlar "' 1U.PIlID~.

l5TANBtFL 12,1101 ,!Ii.~lJt ,,_

'*IUioDYOSD'

I

Yeui b'iit-re ra p'ortor ler'e verildi

Pol,alI.de i,Jenea fe(:i cioayet

Ma rdi nde !jar k ;Ibaull ve yaz
ishaliDe
IiBre,..

1E1~;Bi' ]Smn]amB

95 ~

PaRD

125kanunu Il!n!I;Illlee tll!e:auek

'alto Imgilh tuyli1 75Iktw; ca~(!t 4-5-

"f'en~k{Jt ~Iftkd

rn,gHiz
IngiUz gah,anH[I
parnfS1d

35-

VERGILERI' JOlliYf GIRAINli B,ANIKASI A. 0"
B&Ilkamlzc:a k~~trl'. ••iI.T •• IIIT.,.1:.... ~.OO.!Ii •• lll.:.'l •.:!i.a:2.8 ~!6 lffl~Jilp~, Q'~UI~
J[JW~

mevf'illlI.l

f·lI!:lenne alt,

..

IIDoatJ
l.a.rl

&l!leal.tlar
n;PClfln,'l'In!

w

hElZlI;Ill.YI!I.Cdt:

blJi raY'l1'l '1111' IJ.i!Jlnrr

arm.,

"M

125-

T.oI!.I.:.2I!!!ti!l!llI!!!NI!!!·.Te.1 :.iWe.:ll.l ••

~J2nlto ([sM8Jrlama) 85-

T.~•;.3.01l-ili • ••

B"lJ~

k~odal!' ~il.m'fll.Y~lIklMd,.r. Bllt~o ~01!flI~Yfiol'l'il III !l!!rll@:nb!lgUnlJrb(ll'lloporlarlhul
1~1iblill'i'iI!y1
IJ;i!

Anllk

iIlhl 1Il_mJ(

t~t:.KI~le:rl-

tllLJlaya.eiXl.tl'.

rst Lv. Amir. venlen A.sked Kltaat lIi,nlanl

h:m'ilte TilUA
Bakllmevi

st'~ Hl.ini! D.P. kaDlldJ
Ednlmlt [H'
!al) K'gloillJ..il;ID

'"

yalPdilw,ak

••
lBRAIIIl1J Sultan IRG'ORIN\1
Y iIlu;ek Tiea.r1lt M.ewJ;n

$t<;1mJ Uk.p ~tml!.k ll:!'~ r~ U~~=n5u11!'[j C.IL.P. 'ft [l.p bB{lkanl.1f'" Oil Irltmlilittr. Rl!y
k~ml:,lLr. I~ r, n !, ~ t.IL!Inl[ Ind", HolIy'llll' D'p, 11

Cllq., D,P.

kr:1 kollyU

mutt.tar

..pmtnl

nam:l:t!dl

P.SlI'lt

O~ir!:'nll
fltr~nLlml~tlll'.

mWi.kr

k.fl!2lal'lalg'l

H!I.:Iin.i.W Dlkran

yan. han iki,nd .kat No"

itimamamesini \'erdi

Sil.lOphl

h

Y"'801

11- 12.

SdlOI'

IHf!:l:!t:1 2M

1oi'l1n1~t.an 01000 kilt! t4f1 IfIlnU u.at TollI'l'l

..

i~3"l:IgliJ"'~ d~

lI~tI

soldan
1_

"'l!Ica~
',"a"'III~ltk. 3Ttkan.

F&n~dl~o\LJ kabul I!dllinl-

yE:n. 2 -

Dr-vliet Olr'man i§lptmfl'si l\llugla Miirliirliigiindfl'D
l"l1:tmCmlZtn MUi!.SoI!KIlge!liftLII Br!!YJ}lJUI.l'lrnnkilnlL! b!lklim 1'I'l' mUIll c-V1 1,=10IIIGtrl~i!ln prOJey~ .rO:"ll! In, ..... i. II.~II( ~jltmll .ll!untUl!!
y p,llL<: ... ktJl'.

r.kIlUtn:Jc:, !lie ],:'1 A:I'~hk Al.Ko, Il:rlld!r, ~~p~t:iL m!lrMtL!!!t1an.

11 d~ An.kll'l'lI

l'I~.SB.S!c L~ml."It'
ILI'l

LI::boll, A,A. Unj'l:ed PJ'I!SS~ TIl:rkly.e'Diu Pa.r:IlII Bilytikel.;i.sl olup i'ortekiz ne:dlnde .ie TolI"ya U~~11 - 19.43 'ltd" T;iil'kiY~i tems'lle ml!mur dl.!Ilnd~.nbC'I"l muvaldt&t b(ll'lIkayll. Nwn!lll hlellernellcioc!tj!;l I"~ 1~!!I]ell kll.l'.l1.111 Z!lrut blUlk&.. ~eD CUmhl':LI'ba.!lkoTIl Carm~~d'lJUl'lr:'la 1 i'0 'PtlTtl!kli! 1l~11I ar, cumhu.r1yet m[)"[lil'yt! !Um::\tmunE!Billlll ,'fJ'btl'!. llMl.Y,!I. In~1I. ;cr;lUel1 )'tni blrl'lIi.

hu'S}zh';IJe

miieademe

SL"Op fA,A,1 ~ VlllliLln bq_ kanhg,l'ld.ii. "'&:;'1II~""nhlrl& jan - • darma 'k.omu t.4nia.n VI!' Ujn bU~11D I~I lutll!!e'tl aml;-lumrn. i}tlJ"!tltl lie }'&p~'l&n tDplllJlhl!l1" Ion blllmu:!!,
tUT.

dl!!. Mtm i11IIIlBll'lII.ktlr,

5..000 11..-"" g,111:P T'aUplel:'!n

n!i
o\1:na, kO_

!I'!! tll§'l.rLrnJ.lt,'II'.

1II1'!}ti1!'.

(r,.:!:l'!1tiLl[I

fRo Lv, A.

r:r .. ~r:lT\l.LUl:'

t!l:!''1r!1lDriBrn

- 'r. S'tmset tin 'DGE'!

1"Il!!!k !lD.!'llle Lkl IRL"lilIIYr! th.ale edi Dr.

b~lJjl .."lLkltt~

K~mll( L~lntli? bulunuT, 'Ela.-I~ nda Ikll ",lma.z. :; Jf;)h. bu • !I''II::- nola.. " F'I:!.I, '\i' En dUllrl, FI _ 1lo:r m !'<!I.. n.

'"If ~ _

mi

YOl'l~

{46"2:1 • lGTCl'l'l

I

1-

. fuhamml:'ll

1li}'IDdl

7130.1-&

.....

,...,. l'e~le.I

t~lnl,t'

MZ.::Ul

'iukanollrJ !I~lIfi,)lll.: '11 _ bit.&pb\ilu ~l"l .. LI~", p:Lw.1• ,"1'1, 'Sir "'1t . :il _ Ham]!! eMn MII~~
'J -

Ista-bu De iz Komotan Illmdan
8.0 ~Jn,
I!'n 1 11" ..... !l3l'n
~(l(,

B!:"~I"W b&h~!l ILI'1~. b:!'Jl.lI1 No, .u. Btyahl\' lr!!1:1 d~nmO,tllr. Mua)'ene saatl!!rl; 11 _ 21 I! kl!ldBJ'. Cl1IIllII:['tc~l g1.lnl~rl ycksuJl ra 1'I'I"(!;::81I~J'ldlr.
I

telefolill
SoL"!\1U< • Hu.sulll)

:'i'J.t'l'Ztiu, ha)"'i'"_ ba mol!lI'i. ~~.rrIJ.s"'!IJl' iJlerl.. nln kat'l blr lnUzam altm& 'ilIl..o.. rnlW., arm lUI 'Ill!! tUl1.ln ka~~lt. g,LllD men'l gllll llwwl&r t.e~ Tapll!l.ntuil.l"l

~tm4:tl.r •.

-

ibllDm:

8 v.II.,IDdaki klZ8 tauUQt eden adam
mal'll"

[l('\'!r:r

Of'mllF1 ~Inmnl
)'aJ>IIIII(,lIkllr,

MUdLlrnljffi

'billumd:!!

Dilfmllil.

Soou,,<'l1,l1

QJ.luDI.tr_

m~~YCfn tlnUnne

t.oopIrlniA~~~ J;:o o!m ..~ ~n(' mrrl~
1.t~li

mdl"o! '1.:1.1'

vt'},

lI.:::!O !tm

e-nl.nilr!i UMIU

mC'~J'I! ~===!!""'!~!!!!!!!~~=!!!!~!!! ver-

IIld"r!1

I:tiJI ,I!<:II-.,:pUI"ll hi!!..f.tr 1I'lB"'I'clitianlldS!l

bL1~,"11o( m;li.niJo!l;,na g,,]jr ~_ ~II~'~ .p.llrML", .. y..> I{1rfcfk oLanJI!.r1l'l ZtEllI iI!:!!YJll kili:nund:ll JI1I1~ mektypl ... lyl!l En I, I k11'1l2 ", - Karlin I ",,1< I ]1. "L, 1:111'1~1"t";-h·l.. bl.1Hll... t !!rtfl ydlllill! h .. II fill ,,11y .. ttr 'tillhtnduf.'J.rto. !'lUItl.).Y,l, .. - A.za,rl:am.ll 41!.ki .!,. b ...l"r' moh"llI lk!Ht'l VI! d .....11Il1 In~;aatmda bu ""'lIrd,, ..htll~ ULlMdllr] Sonund!l. Okwl':lra "lIlr, oldu~lI nlr.I ..I.. rl 1I1I111I"U I<IYl'll,. t>i1O I1!T'I'IIJt'1l11 b !rilr r 1ll'IJl; Mil [br:l:1 olu~. T ,_ AlJo. I; - Sir g,d., nla.d 111' blrllkL,. 1l;.. tl"l rnIJli.il'r' I.!.. trn"ml~ .'<:'.:n ln.. 'jIlllrnn"'.n ....
1I~ I'D

O]II.c.a.~!l!.nTl

vo!! t-1!!ll!m ml.idr:llJt!nl

"~:tI:o..·I"IT tekljj

II

,$UBA T 1950
1949

!Phi' m Iktu

IIUmUD:~l~11n1

KomuU!nhjf'lml%'~

nmldllrl.

U'Ulll

lk!!"am:i1l'e t;eklliijifL8 katJla.bilme'k ic1n

II.1'L''lnl!a tf'~ L!!!orl k.)1!l~ml!l.!:um1l bll."ll nm'!l • t.Lr. ~HmdJld I:!:a.ld'f l(ol"l'j:JulEUI 1:131!;r!!ll!1r: K1.lt.a.!\)'6. ~dl:i:. Emct, ~p han~, U,a.k, Oemlrd V!I H~ll.tllT. PI:!K Yllk1!'14f1 l!lelltrl~1'lIJ'4" bl!~C!1'I lI:onnpnlll&nl'1o. · ::I... u~ 1I.!rtz:, ... t. kom~ ffiHl!c=!ocr

S~htuir. (Btr!"";) B~ P ~.b.!l}'ln m ha.1J ;",do. bn1ir1I,'k ~t'a.n 80 ,.~tl"nlldl!olri :&:_ m~l i'l,'r;;eD. duk.ktnml Illello B
:l'1I;~J.I.ilillr:i hEl Illl'l'

A'k~lt'hil" ba'kl bi .... r;abrik.
II

rd Il!", .... ril

~un

u ... d, ! l:Ilknkll

.. _

Bulmar:-:urL1ZLPI aeilll

Iall!!dllm'D

~-

r'ojo: Bu I~

It~

~rlna:;no!' gSrl:'c..:kh:rih

hu ,,'WI Ir;in 1,="11.rnemll"<!~ '[jrllll:bllr IhAle I!I'Unlhid(' e .... TaJci mllJliltr "'II! S]l{

tcmhIlIUa.rI:I'le

k-omls}'(>l'1~ !'iI1!j' . "l~~n.

Ol'j~~l

A(:II( EKSiL Tl'lE .iLANI
Ista,nbul BaYJDdlr Ilk, Midiirliiinden
1 - lHtanl;i.", IUIlIV (;;t'U'1 J.tQdllr.IUf1l Jne'rlCil:Z bknillan 1I.1~lkeka11l;m.,gl" .:;lfu..nlm'lt!r, K.e:J1 f be del I IlOO[JO I IIrl!.th r, Dk.Utm" 20/12/941.1 '!fUIdlFl.t'll MlidIII'Ul~d~
t'alC't1

O,ileye kadar b.li.l'ika.1mZ8n en a.~ 15f1 LtRAI.lI{ blr b.sarrut hSil!iIlb1 >l!clU"m8.nn: 1A.Z1mdLl'

,on.nn

tlLl'JIllIlj.~1I:l1li11 ('Un!! IIl!1.al L!i toe' Illlmbu1 '113 t(JPliYiKM lur.mlyo1l t:&l"IIlraildiul Y&J1ln

r.

'VENl,N~R~Y A 1" :
!!ItBiLOR:RE~A.D Sr!!l:iiltlTJoI!QoIIdm !'Sf, [lni:U :l~ml,hr. l~illdll!, Tehlr, InnllL " ..IlU.. 1J m ..... L.gl II 11" .... b'l.a.mllJ k".lr.[I~'"

:I' - BIJ \.!It I.Jt ev:"~k r!iUlll!iZ't11'r: lI[u.I{II ...~b. ~!I!ltm,. 'BiI)'Ji'ldll 1I1I 1,lm, liI'~n!!I. 1:i'.l!o!.J~i v... 'rfnrlJ ~rl.nllomel!lrl, prcj.G kl:!IIlr 11l11.rl.ouU. bUill!! mtltt"r"'rl'l !lll"" ~vl'all d .. lr ... lml", gl:lrtl1.ec<!IiUI'.

::Ii ~ I!:.1!"mm~)'oi! Ittlri!..1c ttm ..k I~n l.:l.~pJ!l:1n (u:l~} U~'I!llloi n1.lAhul mun.kk ..t lopmlllln)'!II.tlrdiltina d.Ur m .. 11:~ Ibl'u "'LmO!'~l yt ~ 1:1 :\nhn Hil.z;cU da Tlc!lret O"u'i'1~'" O;l!lydl bulundllj!'\l.l"l il'lh 'I1IoI!!lgl!ylh:A:mn I:Ilma .. n {a,. dllliitme g1.!nUntl('.. taLiI ruDlul h .....ll; r J 1 A,'I1D '~VVf'l vll .... ..t milk .. , y 1~1.~:l' Jnlll.a ..nr mUra~J.a! ~d~j'l'k I'lilb'fli Vl!slklL!ll .1'11<111.'31 'V'. yuk'3.ndll lkInel' .Il1,mil2dar B:I.ll'iaklllll. ar;lk dJ- m..llddt"de ). 0:118.1'1 ~vrak, GtlrUt\ ~}!I~llt:n~ ~ FtFr!l.mennd~ YII.%11,1<&y~.A I!!k~r!H8.11or p!ilrthll"r", JJ1l11nr,,,,1 gilrl! kabul Ct.lUtllI~ d&llr Imu!.mul ~arttll' U6771!13 I ;j.·!Ilta kill. 1 Jldd~t tal~b.li _ }.{ill"

kUrum.IJ.lIIUD Ak~hlr IHu.;u ) - Ku.a.mlztn A1'U(lU"ft [Tmefonl&) - .~ l1li ~n rllZla: 1"~lh, '" ellill m~ ~. II.r. (fo:rt.al&l'l lUI"1lM'J. IIIII~ I plldkr. B91 milttardll; !;Iklln Il.rPII HfUr.nfl!k ,,~ I J! ba.klL'"lIII lIiDl"I,l,. mllh:!iulll ml!mll!'klltl~ll. Ihra~ [~nC ml!k I~Ln ,,:\Jl~m.ltt.9~ r m(ldlglmIen Tcl~;c:l td!J'oi!JI nl'l!rJln. Inilol!'J'~ kMlunl hakl!l.rUll ,...., !l5[J VI'~l]llUI bu b'~rl!~1 t;:etd· rd~ biT!! {a·brl1Ul.iIiL kurrnll.!rI. j~ln. de '1"11 l;i'l l!i·.m.!1! I:'t.mr~erl !J;m .. .'\.klll!hl'r l1..:iI gr!!leCll~r1 t.o.rll!mdllrJl Kurum, h<'r f3N)'1 bILl 'lrur;:naJ; li!(llin d~ btl!irilll Imm:ln te~dl~:or:~ gi'o;;lI('celli i'I[l'rII!!n11ml::otir t IIIdu. ~!'tc!ll~11ha,:, ,hkl.llTll'lllo tlltll AI rl\Jmrad!'J GUrren Bucagmdl'.l D_ (TlU' olan hll..!!tl! !~'illrer:ln tt!dlo",n. rt )'IlPtlnlmllkt.l1 .,~ ~ t em.IIodt1llU mahll'lft fruit kOJlllglI' ji1Jnrr:-rln ) .. 'fflI1)'I!!eJ"l j{endll«1n. t ..dly~ r!!dilflll'ktlOdIr, MQstesnB hi:- EV 1nIlTIU 'Ht.i!usl! - liJU(! glrtl1:1:ln ()r-~ \ro[ll'rdl m.crllcr b'.1 E:t>ndllil'! b:J.pll ~l!Jl~i:lkl!ln.' d klltta. !i ocill, 2 hol. 11:10d· ~r'l" ~ak loklllllnd JI IdlU'O'kurulu IIl'~ Hadu 'k!l~"YII urt'a,'i!I.I1 [~~fl t"J G, rum, balkm'i ve her 'tlh'm Ir.lnln i!Ionllnd~ 'IIPII:T1I~Ur g 11,,10(,," ~~CI!'1 n j"1l1' IlnPu K:l' kOIlfor) Hon,!;l'~' B!!L.;I!<", P rtlllln {Ina rJm l:u'l(,'I,' ~l'l or" IrI!R b" ::''11'1''1'1 ML'I'lIill!l.nm r;.L!:!rl!k tHe B m:~n ,4, n;'Y'lm, II! ",ails' kalMII'la 'EANKASl n~' ll!l1'llU eden bi1 kDml mf! ~II! I,nkctlril:. ~r.nr'll T',!r ITaHln, .. t • 1c(ln~'1 n~ml'~ll', ul~."lprlr 011 I!IIELI' n 11l."'~ bli .. r{~p~~.pll" "'lIl"f)dlll~II!I:' dert 1 rrl. bnmll ~ T ar'l I~T.rIi.NBlJL BE:LE:D:t1:'ilSI I]'" L I L"'un'll'-I· 1'l!Id" ('. i'll bll" " .. r ... r .". • .J 'H I k . -' ~ TttA'TROt.AEtI mhl!!i':":'I. B~II'I..", ~ :'S~l{rr !ill-~C!O f'lnt'm"11 a f"V~fllln 9&." "ZO,31l.1.!i ta:rnJmdo.l'i IJlI..nt~d r, r UI.Il' oLIi_1 r OIUiJr.f KISIIfJ! rill! 14rtJlmll.[hg, lluTLnil .. ,I'j'" ,

3. ARALIK

l,!;i

N'eciny! ",n.k m',!;I,

tuaJluL
hU;).llll'

CfU"

.... - r-

sigorlalon

isriyo!'

fa.hytti

tDoni

.'J.

elm

1'. ~~

-'-1

J

B4l'

Komt!n Q-~j Ya.u.n: J B PrI«l'Ue,
• Turk\:,rBI:Ui

'I11U~'ur

:au

!'I!nl

Id

rl'J

kurulu:rJ.

g'1!111i c:I m.1111loT

K

him
mI!""

1)1r milBIIi:n 1'1 mm.,.t! - ly. dr:;lu bLr (!oC;II _ Aml!rlkllila
Arn1tll<llt1rrU"

ml1!rnim.U}

kcn~""l

IjjrrYlWllll r:ll ..... 1r1"I!], bltlmL9~ l~ gjiJ! ~3..

_ IlIllrn llcm,ndr:!rI habtrll!r J!.&ltun .bJfJ.kl. mUBIUmlln TUl'lU hilI!
k,l'!w, IS"

b~ll""n

I"Sian b u IJ au( I . 81'ma' S. alloa1rn,a: I .' - -.. 17 B alii.~-an 1.... dau. - ' '\.Ol.1HSY"DU K Ig.--lD·
it

'hat lrl'iUl '!lltlnbq • 'T~Ij!'(jIl: l2lo1i' ;ROMEDJ' I(:IS,..'[[ . B III B III: ~

";ff

a

r

bJLuTl:n~t.1I.eil;'.

RE~A"
1[1IllId

MA"MIJD

IA~ ~lIr:
MUrelllllllf!,1nnl
)'~Ii'

.'11'11')1

!lDbill:t.

3.t '!!II nilmullc.l1I Iromllt~lmd" I'TlIilV~ut ohm 4011,~ Ullflli I1tn I rala!. "II yUllk ICIi'i kilI!lJR tlu 9 A£allk 1.1'411 CullnIlJ JUnU .uI Hi t!!' AY&1~dB.k1 Icl!'ml:t)'Ol'1·ll1ud.~ Ioltp&,h ~M"I' laull:l ~Ir nrllq ""aukt ..,. Mllham~;;r; II..~ 280 UII:! "tJ.1 1:!!.kJlol!fI" kiln! mUlI'll'kllnl l.e:nln&1 iIIi:iO IIndtr ~ r n..m. ~BO l!!Ur.., mal !landiS m ..tcbu ,I l!:uJlllj?lf1dllr 110ml.a),cllCi n 'I'"rlU!I' .r.ltlflllrrlli lac temlnlll I. m ,buzl!l V(y. !blink.! Io]~rlllil!t m~klul:!\mu hlly! i:;!.I{U' ih~MlJpl nn'

E"

m!!tx!!'

Ballli:iltl

..·Tln. M[II i:I3iil.J

l

lnD'1! .aallllldrn

bJ.l' .IUI~ """",~nne kada", koml~yoP1.!la buJl,.rndulTl'laln.".

U6:i!;iOI

l

I~ ':======='•• ';:;::;;:::~~J •••

:Il1'l.1I1Yr IHwLUl1 KJn;~htr It! B.9.·\' \qnnn :llahlr ~CI\'I(1lDC'~ V~I~I NIp 'l"!a.1"UZ btrlll),:rino:Je I t~dir -lBjlhllJl:li~ ~& blh Ulr ,,1!"!I1:' Y&f!Ulr: IItLLLi :E:tl~l", MlhlLlrll Fl!'r':I'l ~ln('illD I"H\~!n~:!lDII1 b"IUD ~rll.url~~ 1j.l'8.ch:'tr:>ll, ,Mit:l 1'1' I"t oA'iu oldu~'" h~rl~ 1u!.~I1-U gD. D1l1imlll!;!d~r. TUrll;~:!<I.: HI!oI!'Iu B!gl!~ lel'l!lk ~1'I1.1)·1!.J mfJ::I",I, 1'~ltmen v~1 d H ~k !,.'!IlllU: IIDn' ''Fet~rOrt~ ,W-tOO 1!ii?1"et."lum~(lrJ... ,Ulrt !!Bat 11"1'1"'" bIT (..01\ r.[l t"\', 11 k'ClfllJ':"JllI 1'a.pm1ltlr, fRn~lf1r t~l'tlp trtm,·kh,. (11m_YIP ami. hl1lft Bu lro'!I.l~I\"oIlrJlf.lIllI; C8T~llln riA. Plyll' l!::J.mLnrl. Londrllidak' 'l'I.Irl! p'1I.!",IIr gilnl!:J'1 m:lltln .. J15.30 d:! v .... n ... muht8.r!lI.I']n v,· {\~lrn ...n hl('bf'lerln bir to L ntl y~r1 'I'll Imart('~1 i;'arpmba '_'Unll'l'i 1r:.1'jn v~'f .. l~·Tlnr!. a]{'h .. 1 .. In 0- zife3inl RflrrRddcdlr. Bu bin" ~Muk lIyMro",u Ill. :;Iil da i<L.llrLT!I de\'am P'l' \'zuunll t(!JII~5 II;IYo!!lind TUrk luk d ...,lll.fl '(ll'I"I~T lIt:n d. 1I';llir ..tml~Urr. O!:1'ctl~l[] ~'''r;nlLL til. !;Ihm In "l.z II n, gCr1lq!"b11 '.~Ill'l,",l filiaa..m11l.1"!I Drllm k,!!tmlll 1'1• .1 ~;!lm!:'!ln~ ~"1rll'llnL UIII'!.orfi d3 ,SII1J 1!."',.';fI1 n KOmtdl kumun Ilonrll 1:,... LItlvll.:)o'l a<'l1m adnn t Ip Il:H·k Ull;!.L'1! blr r~l bu.lmy~ olu' dill lr:'.n~n ,.O'k~u:r. 1.:1olel::fE'\iL.Ibdl'i'trnl t.l.r, J,'()rlu.

l

I

-Ilk 0or(' t-1:1]1." '0'. .£:18~''I''e'ti ca.m·l

eo 1r

b'

!!lll",:nl~1.Jr.

Va.1 I'

'IDln

,

bath

0!du':unl.l

Kfllke"1

rnudll

b',

"'1'

"r'

'~rI

s AL
IlK

I

l!lhlbl.

SII&I

KI"u;hoi1u
Hen 'U

IUN I 'Nu""Gmllft~l'.
T
Illr

Liverpul takmlt A. I. K. yi 4 .. 2 yendi
I..L,·erpnl .'i (AP.I .lnglllZ. rutbol 11g-lOln IlduL \Ie l!md!YiI! kaCi 'I" YIII]JllBD II!:" ma..:1 rinda ttl!; majl:IO .. ly,,[e Il~ mil lin LI"I!I'J'ClI taklml b'l KIln bUnLdlil y .. ,uliIJI bl:r do lll/'w[ mlf!..O'Ilida Stoknllll ..mn .>\., t K. klllbDn,I}'. 2' Y~.I'I.lI'ljrtlr. hllrl:lll~r blr11'1l!i 1I..\",;,ryl 1 - 0 gllll]ll I)11Innl~

• dENl1 IIIA.Alb

1941-9

1,""MIliUII.
'Ttl.r,!lft I II II UlIl

kanun
Haiipler, yen; tasarile hiildm is tiki iii in in zedel enecegini S091edi
•••••• I

Sina" 'ekeliogllu dal tasar',.YI tenkid etti ve Adalet
Bakanlna lelmihle:

tahsil
Delil bu is- ••
CiJrLik
i I

kusurum varsa 0 da Ramada g'Drmemi, olmamdlr" dedli
1/IIir
,,\nlu,•• ' !J CT"I.r01llI.) - }Ii. ';m lo .. mJnumLln NiI1 ",..-Ide (l.lDI <IllIi"tirr" WUllllti hUl!:liD :\f,.rli .... F"~ulFI." ilk munkerfll;lld .. on. ~1,,'fI N.....i, ENi..m (lhODl"") knn",mo, ''':0;'1 .. bll>,1 n4,
IIr

H

all< par'1i51. GB-lIbi!.~ '" ~il1!. !l,m ~ll~"lWde.IDB 'I"I!' kam;. P=YB'l11l1l h3.lJIUbI b~

I
!

lunuvor, lut-da 1]uf'llda enemmD;!lI!tkI 'lie cllli!'m1lil t-t~i" ~h.i~lI;rme nutuklar Myletly,gr. 'l ecru b:1b.m ddnkU n\'i!'l11!l'l1n~ dB luLber veJll1i,.,;ib E..J>i'i!'IJirUil: dt Ioiene1 ..ekn U Yllnhml;l••• B Ilii: P rtlli! n, bill' de.mt( \'er" ~ f t k... blr 1l"''Dkldrn ukh t.I! r di\l~)'1 iii-Ie kll.ybdm Ii!.ie ubep IIIHCB g-. i![311i herba.~ 1111' bl.bl'. 'Ii'llllnnrrustrr. Scl!nter )'BN.lInel ..1 115\"1'l!lil ~!"'lanbul ma. .... buatma. hllcum eLmi,tir. '1ll.bla:lUll If tii.n ~ll£l!telcrl Iw~etml· ::forum di~ ule tm.,lIum r~l 1:0 en ve mnhaJefd YllPIJI t!rllld,.rden It!i1hseltlglnl

...... bukuk ••• 'UO ii, [ , 'lIDum m u.. .. dlJrl~ri!li" I nt.b.1 nlm"." IT)ijrroloLm d..·,'Idir. :I"1'1C'.1 "1'I~lt .. d.l1 nln.n 1I,I1. I.. . Ad IlI!!'t 9akB.nI 1.1'~r.nillln B&I;i1fi,oli d.. "".Ii:tdir Bu durum }uh.!el 1:111.1< n n "" n lJo,nfls jl;il miY>I!D ..F ~rl1 .. r in .... 1..11 nllI>ltLril" Itlii.~ h'T niliirnin ."dilll" irnlrl'il> nrm(i~ t,.itkilll I,rm,n"flll' '11I~11 in .,IHI> h,h,.kkilm '"II I.,.~jj,lhl"'in[j b·n. iii" t"'~l!rl eI, mltk i.ill \.... 0 li.it 1 ,1a,,·'''"1111111. 1"". din!' mailiy<,u .. tlir "", t'''''rlnnll lIid~n (liT-O"'D 1W~'irilrn,,'i liJ.t.lmdll" 11m e:.. Lirll, r; lo,l blilln"'" 1.11 rihe(I (Dlnml 8::1. SD. 1 de) & IIIU IImah .. lI!;u.t"rl1ml,',. lI.ikime

.,n.

n"

'l'llmeli
i1ul1.1 1,,,,1'0
hi ...
II

.11;1111 i,tiT. , .. ,1,,1 (,ll'1'n

' ' '1m

J;!'fl." '!11m

...."m.

It'm,,,~t Ii:.no 1 D1 ..

'4;M-=:66B§¥s~e....

811 lIy

n

;1'''"

ru

t ~ .,.""'b,ru~r "L. dllhl .. rltll "mlll b"lullu:oorlln, .It 11' roll. Adn.l"t Hnloll[]l'i' Iqlci1JJhndl buhullLn •• '1 i; IUlr'll'l brt,k.,.I. ,,~"I'

1>.,1;."111.

:l'"ri.I~lty

ClImll1lri""1 iJ~nlerinili

~l":n.rgl
bUt' \'IIO'.;!:J

(lr,

~llrtl,!dniTl

IbIJQlIJI'I tei.( tilr 1lft.7. t~1
\'lI!;ltB!'l1

t,

0:'1.110:

:rinl
olma.-,

Qkuna.n bl r lle~1II" ~
iJ ~"hl.DbDI

lI\'biaa ~r.fIII. 'l!T'dun[,lI:l1D
~ iI!).a

!!<Ode--

Tekelioglu, Medis grubuna bosvurd ._-_....---r:.... -E---_..~..,..,

Yen Se~lm Kanunu

) mal I.:! b.lr blr m U·

bac"ID.LDI. mil-

S4:'}'han Miner vekill, ijnf'rge~lDdr_ Adlder B2!kll D I b,pk k In d... M:r IUIII"DT '0'1"1" ihI:' fiR fn il i!;h·di

II Bakanla" II
r.. r
!I." It. ru

Iasansi
----0---

• • In I

KurnillIDe8 {'di~d~

allY
I

er •

I

kabu=

I

klu~
~I

Irohiilerdt, b3 H8.lk I'I!,'I:tlillario blr tiirm 11<;1ru!I1.!I~t mJldlkleri \ e Mllb T~r t'i f!'!11 nazarl riB ~j'."d~lkleri b1r dd.. d~hu :shU olu.".l'If_ IIlhllh:fetln en b yWI: f'lelillf .. tt, nnlmu'l~. ~f1r~, "'lUIIimb·et~ IIbliiidlr, SllJDimi O!.ma.dl k1:armm demu de blr ~ liI!lr11~ b!rMrlnll
~1.i~lIek rtynlm!lKa

Urat !'olftur. tmblU1.J:dd"tl kJ"IlIm'tD.'t'l 1'0 ,UD. J:t'tiretl '"'LII IiiiiUm.ld ,.

I \.._r"'_".~+~~.~~1"~~~T_'O"&~_~ __
W"

~.-..----

A1I.\u..n, ,!l ITl!l!:rOi'lll'j S~J11J1 T~ke1'flg!-J Ad~.l!f 13.ak.. , nl f'UI.t. SlrtT'I-n U.l'afmdB.J] M!I!~]U~f kl!ftl..lI" 1l.:ln :!Ii'l~·Ir.:'lI~1 ,,[til' Iftl 1 rtwkmill. C.R.P Mf'(!ll Cil'UP n:fi.~!otA.nl1tln. bh

~¥4ia~' !

& (T ,·1,,10:.,,1•. ) - Il ...k.It. Inl lCl.OO dlul 1:l' ~ilII ~ k:1<hl r r or I.. tnn r. "". ili[F' h~
KLI:rDhJ bU~IJCI .mki!rr ....,' [ <H""11

I""n,

"lIj~1

'1""'1)1

~~~!:~!!+~: .. :_d~!J

IUHIII'nli 1A~IIrL."'1 u'Ir .... ('e1li •• ! Ilr BII'kr.!IIlar .K,lrIl111I1r' Irllbu! '. dildijli bildirjleli :v~i I"~;I" knnUllli tn nil HT'nfllldB yormki . l'1 P, M Ii., (;fItj>1J j""II1DU .md_ B ,b • r~im
~.II ':'rm."UIIIIOGilll,II",,, 1.!'rDhnil z.,h.t ""rilrn .. ~; bll'k1{,Plm,Iot .)il'. Il

I

Himaye goren C., IH. P.

wndlr. Dl:mol.lrat 'P.l!Lrtidl!n I1lilld P4ni.. [I'ojim Il~ balbukl ] HlIllI ... rtI!1 clirndik Iml.,! Mii.,_!!Ir, 11dt::dt ..~IJ-tl!l' fanh.m~i:!llDlfl ~mln.billr rnJ • mId P.utl"lnI de dogu an Dtmolu'u F rii ereeleD II g1'lu:" C1I''f it PurfllDg~·

mee!J.o'r'

Qlm~

ind r Aid ,0 ··an In evrn e
yapllan ara~tlrma
~I.,p..,If" Urcl ish' gQl'rii!;lD 1.1U

Ii mahk Uftil
(Jolath

I

Rusyaya if$asl
-0---

Atomsn n n
kOllI1ilOJDIlU

i

Rei8i'nin

1\lrdislt"

go. U~ti dii

du

t1Wl.IJ

I

Tahkd .. hu
I",.

bill

U' I»

dt'W~eFtc> i!!iabiip

Inmon man lk"
dll~1'IlI

muJIUrme~lni

kalndbnek Hilllk Partl ide

llutin I:cli<IC rnlm1yettf'!lI~' ?:ildu ~'B mUl"llmd'lJir, ~~akU IhmnT.tr..,t 'II' rt1 O'odMll ~('Iipmll' hiI~'l'~e part! pl!.'fl::8.1!!.nmll'jt1ir. II] p '",Ie blrtlz oil'~ha ;:'Irnll~ rI. I!),tl

'II

IkD{,~ 1L:f1!l'I ll1ta.keme yoll1!!. ,d m h IllI"Jm nrtlre'!tre de ~ ffililk

-

'I1'l1t.TII l'i tIIlIe'lonla) fJ,ldl,I n('..1i~i 1'"Ii,Un ."'lIt 1l> d~ 1'10 If K.rruh·ni.iD hB.!lkI'lDI~~lDd. ~I'IJ:1IlIndl Am", ..... 1~<:'.I.kl.mllo 1.I1.ili b.lkkml.blr:' IUinm, ta.<[U'1101 Ih,~, • k311111jl:ln 1.. ",1." .. ,., U""'lnD lI!"ri ..... rildi 'if Tlhlfi mdll'lv!'k.li ])qklor lhi. IT u'", t~h1!.l."t "" " •• 'blll! .,mnll •• rlliln Ill'"' I"JlU.II;;' d." .. 11 .nnll, I "Iii 3"2' 111<"1 m.dti~ ir.in d i tirilm .. ,i h klo'lldll"_ hll'Jfi< 1"l<l,li hndi i .r. iii :.r .,,,. ~i'jri "1!111di
('IIV::Iml
~;I •

Milt-I Ol;UAmn P"-i 16Lil Urlt'IIIYI! BII.:!"anl 1 mA,' ,H ole, It, "'IYJl'l!:1.!~lt,I hml!l<mdaS!'1 l~~'ln.' It~fi"l J'll,lk".,l.In I"Cn ('t~llm!!m"ftl"..,.1 i1Jl,1:r !!!OTU!~~II !;C""1l' ", .. ft-n Adah·t

AnkD.1'1l ~ IT~l!!'IDn'lLl

I

3J l>tLUNvocklLlNun

rI lAP) - Tttm:tllkL M~~lIlJlne batll Amulka ... It,'ht.an !:J liv('tI~rt lllhkLIlf (.{IIJI'PI. . v{>JII'nlin 'Id.!mll lAYl1i l#.l1. D. RU~""I 15113 t 51):'), U..., ElrligL. 11'" It).ft> born Inln I:rHllllld. k.1i V~II'lS'toll ],nml!ll n I1'Iflb!ll'm r:1'rt.lL'1'I 11 part!

Blllum
...

bll~kll~II'i'

:rUtH

.ulkrTt'ioClI

5lr.r1cJ'I;

kul"l:[I.rmlloi

jI~mlhlllli

I~in 'r,nbr'i'I·w.dll ~FI.hlllll!l",l"In dalr

~ml-cl~.t I>"Yll»nlJ1lp ''''i!!'IIu;k tllIllI)"lIllIO.. H 1\\<1.10 1\1 u m!: UO~!11 113.]:' kmdll

.. '~l m

j D···e·'·',s· . ..... G'elir vergisi .' ~.rdarl.g -n ta t b, Ikat I II'~ I n h a Z Ir I. 9 I
II
I . .'.

~~'klyll.l }""!llidl~n. b 1kr1.. 111 ,J'.", IIII!'Ti~ J.c ('!nll}'01'IUII elll'ld .. lilUhm.,
(1[J1I'II.lIWn

.. ' _

. ".

_

S~. " Sil.

:! Ill~

'kauUdir.

t1.'H ler "'e ~"ll~ ,.Ie-

m nID J1 Hal _Pii.rtl II~lnde syn hl!' llenl, ku,,,,,,,., le,kI! jOhn!!'-

~:rt

-t/lO;lIn komlltanllk

d't'

IE: 1!1,,,,blf

!!.!I.

Mare,al
~akmak

m*nlirl'l'H"s11'1{'>I!

Il'rI dp i Ir II'i \. 'kapm.. k (It;.ll mldlr" n ludd .. 1II11li.llll'rl!'t p.l'(&l:inml" rll!. I~tld r ~-an;ala.nma..
rDhlloFl'l'"
'!![J ~ lila',

Yeni harp
GlnSlzrn

De~terdarhgan bB,sbr,[hg' 10 bi'n bill gUll'! iigihlere tev:zi
C ~~r "UI:I!I lllllllilltl hllZ1T'llk' la::"! blr ha)'JJ IIl!rl~ml~tl', Bn.li:a_nhk!: tll'fl..:rd .r"~1!0 gfllll.
41'1"111'1'1 IZfll~lI!lm.
\'f'

.I,

511. ~ 11'1)

merikada stai goren Hava kuvvetleri IDoktorl,a I

~Ikacak
Aml"l'ilka Ordu

Rani Onnr all teslim oldu
~iI<m.r. is (11:11,,[,,111 .. \ ""iJl"r1.1, It '''I'iiI~1 ~.mll b.r d .. ni. mn~"ru, DiJl!I bl(mil., hHil.il i ;1. nlil,,"-h oln. (Iihvllnll Sil. II ISP. 5 d.l,

I

tlll"~>I"lI:tl'r Gi>'IIr
\'('r'm:llinil

·'yile,ti
f bL I!('rbr~' "'i!>fg1 ttrllo;km~!I D!!'t~M"(!IfI.d'k,
--<I'--

U'-Lrk
11.llhM

"rbllbJl'lI
v('r;ndf

bro~UrL~rJIl

Icln

O.kaDl

DJ D

demeci

WI1m!l)l'lll :Ool!nnr. I .... IUnl. , 'bi!i:I Pl"l!IIIalSi.u1!L1ia vernUl, 1:;J,r ,'if' i'I1~Kl. 'k1)'II~.aJI' Arn.rlkan ordu 'Il4llnn, GImIo:n ONY, Amlll1ka BI rl~!Jl~ Owll!tlnlnln II.lI\UIm .. pHlnl.nl"l' 1h!.%II'IIIJ:fI.BIl!IIRII.I 1I!;ml _ mli en O'ne.mU 'J1l11d':' (lldufunu IllitYI~m.. "... ~C'l'inlcII iblz! 1'1 U'bI
(Dn&mn III, !II ,IC, Ii If'"

0'1,.., ~=~---~-~---------------24 tonluk t,a n ktan korunma usul
luhlifm.l.llli

IhUj'1! "iii Jdltl I;'~~m r<1'Iral UZetln-:-. JU!'f ~lIl1.r !:';up ...Pl-ll IIYr. Itt ri kOl'l. 1m lfoFt;"1lI I. diiin LI!"t!l!'rd!H :r.r<!nmt't .bim, Pl, gl'Trk_ .r~rl!ln.'llh" v, rmril'i'o:' bll,ll.nu~tU' ~t t>l!dblrlnl 1lI1nu, 11'~ Y'~nld('n HI' 13".1 III~I'I konli:'UI.rul~:rLn I~I dlltl l[l!JlII"dundH:Jl ~mkh ~ii"l br",tlr lII<ulltrm I ~tlr. B:"iI)~ilT. [I rn'lli!ll;tr.u. VI!:rdm~l!ltll', I~r bu IIllblhhll IlIbllrtn I.nzl t. tl!!rllftnn Bllk&nllk, Det. Bi, mlidd('UII'nbt"rl 'l't. 'l"llI:ly. le-rolrhp 1Ii"Il, \'-cr(:i" r!>n!i1nOll s.agbk YuNiuod:[l tMI!'II'I 1411·

T{'uhn,'iq.~

I'Iillll'1t3

~'i'en

SlIihk

J.i\:nm gel'l'n

d' rl }' nU.
'" 'ib .. -~ ..

ml!O[(tll bulimao
U!Jall'lml

istanbul
$1,

mUl~t-

Ii SI1. iI dl)

MOlk'iye Me teb"
ULUNA'Y

I

Dokuzbu~Ulk

E

lIullll

sun

Af'lI1.lr.:ldll

!IYII-

J.IIII Bill I liar ID kiuluDI.!f.1 • Url.i'-

milyanluk I f Ias
'it

)11111 nlJmU mOil baur. IIlr 11)1'''" '1i1Plhh; mAlDm olCl!Jlu U.nl"l Sl)'iI.ill ,1I!;lior Oloulu •• 11.1
ILiJulmn

A

1111'11IHi

".mlio111

MtlolBbldlr

III

,'II(,.IIIt'.Ilili"le

,~O IlI'i'JI1' ilUir. l'I'luddd dun ~~U ~t f 166 aJ'i'll'ITk', mJ.il'l1tnfd nil
t',fI'U,M

Allinl~d'(i'nl!ll\:C'l

,,~jlji!'l1-

b'r {,./r tl~J-I' II P!'lilt.,l"l'Jlk pTolA'ndl'!r'i IIllf1t"lmt'gi fj'tJ'(11''', I, ".tor" Uf-'r. '/fJk ",,./11 n, A,.., ""'I k.u"'11 b "mild I hi BOlli A "1(,) I() ld'n'IIJ 1" I'lIf'" l[{JIB 1M: Tl1l1 or,p",Jlr rl l'tlNi ,Im ..kt ..,f TIffT, Bp~ r,."i'l'll,J1'! ,&I"1'lf"',1 don m1f,fJ!1 ("aMal1 IIJ~'J) Yr(;lilrf~ ~ C'CtllrUiIl ... CI:IH II, i'lh'!1fLj1 K"fll~rl!'tII~l O,:.rilIU" r. Y bilfl BUrf',lIva T~rl'. V~ rUtlmrJ~ N"(d~ lJ~k~Il.'dir
1'(U,,, ,
iH'

n"Ii"
Turk

1/"""71

'HH tJ

/-IIt11:

',,''''11"

c

,

PirlJlr. ~"Uit .... Io-,om i,!flri , liP 1:1 nlolr to I "1"",I ..r 10:011"",,1 ,il'. 'II' • I! • [1u • I 'I Mh nnnim 'IirlJ ",,"1.11"1 101." t ~r'llI, Ii; , '11.'UIIIi I ~.r ,I ",II."I'Iin II'" ,plll.tni 1ii.t1I]' ...... "nr r "."r 10'1 linT .... ,!f'''N' '''~ 'ull ,. ~ r\ld, j t,!!Hnn11 I!!. II

til,
Ilj

"(!.•[~.

Imt',,'r
!I~lrlll

rlrr

'.il. ~ cI',~

TNl"k Jlll/nrJ!!! u'I'lYWtl Iltrlt"tjll '~ir rriltl II TIlt Ir- '!' ~ ( uJ,1 dlll'~ I, .C#l..l'lf/"I'O t(lllk~ ., ("rke;fl hrl.i ,I 1" I ~(I,r, 111111( /'U'I"'luilrn !'l'q ..,.I.·t·tl. o~!r"t lollr !lIJII:!!I'" ,hJ'i,lIml 1/11 Ml'Ii,,1 11"'.111 iltPJr'U-c:!,ti{u'

" I. ItcA rll 111m III IeUlfiIi ~lfa rnl:n I ]III Ijtitr.1'1 1M.! mil, 'II,!;J~II. In lOll m: Jlilnl.an "'i'ii ,nil~ dllhl n. I amlnl muli; r z ClfIBIl. i,gdlf. 1ll~III"'P l!~nlr!ID .. [j.n tllrl MUI· 1..1)111 MlIlUaillnlnl .l..IfUIU, JllilCJnl.ii· mLlnll !lolllilD d"rIlIM[.) }I" &tBI',~i. .z1.r.1iIIVor" DlIne! Id:lill tllr ~Ohlo!l O!dU~LtnU nn"l!lIl~Drulll. I;nnl1JJ m~rhuI!l Intlll<lm'l Atnlurr IIm.ln $111'.' [f.mUd<:,n tIlUllo.IlIO I~ .Uobl. nln un d. ,"lIrulltullmu dl"lIIl Illi I,Uml,llm, I Y I~II! ,I 1'1711 j,j 1>111'1 UlnD Inlla klJi'i.l'11I'I lililll.llas • nl" "'n~I!" I>lr tI~1"III11J1I~ Dldu1I;unu Illl.ill:li.Inl~" lillIllui:!lr. 'Ina kI",. m.m'II'",I.

i:llrlHlld!lbt1!U 1(1,.. 1II!~1101)'1 IMIIoi'ttll Suit n I""nllt A!KID:' hllrlllldin Urlllre!J 1101lSal!lribllm KL"f[ll, Sill p,Qlllmn i'!lmfllll.lil ...... rdb' It;IIIoIIII,IIr. IB,lj I lin."". Ir".. dill. ,uk. (MPlill1 :lUI'I.11 •• lI.lbl .oi!fr~,1 MUfl~ 1:11011 ~"Zdll!l ,If de II'IlI~.I .. It~ lin alh!11 I.... ah.• 11lI1~ dl,lng
f"

Ilr',

MIl!III~a MlikUJ:U. l1Iatfilalo·~tr'l 1!1I)11:i11.1i'lIIVPl.~1 Clll!ln rkllR kill, UiI'lftl Iilnll),llnl I!llr Ir'.n i~li~jnl. 011"1 burlld~n Y!.lll~tlll liYilt d.rilllill Ihnca 1I'~.SI!o IriU'!Il'dl"UI 1110'mlthH' file 1n1~rQ~lIt,IUII d.,nlnln Irial'll m'rl"1I 0' n ,hfli.1II oB:mmlilnu nil:j\'11 f1;11.lml,hlrdll". '" o Unllnl r MIIII1I'1 elen brr'iIo~' durDOl:dlll rn,ZUIIII Dll!llIIIlaor.r'an I~U\I~nl,r ynWIl 1I~I[J,h.l d,Jln~lnli 11111 p ,tdltl'l nil = fllna mlll.llnl IlInth a)lll,anier Ifa be. l:ilr, blr~r U~'1ilml S.1. I ,SI.l, , dill)
ijn

-_ ',-_:.-- ~.~~

- -::. -_

7 '. ...... ~ --.-~ -"

-

-

.' . -

.

-.

Yeni Sallah .

--

-

--

-

~t
--

-

·YOLUN'DA.

:1 ..
R maya ,decek yalcular'
'Bul11ann TlJJrkiyeYl Z Y1U'llU iQ(II [Je01ijZ)'ilUIfIIICa bir
lm.gram ""111.."
,

IIr!! ft~IIr.! .... TUi"k mllh II" btlvll1. ",II, n ,"I~I fill , Itlilla, 'Koomillin IDmllni.i H' ,rl I.:r..ltaly(trl -'VlIllmll tllr1ln~l it'ld~nDmO mLlna:nll 1'111no I....d I!nyp ~'., flO g, II" bl' I haZIII!'I-ndil til!! blr lllnn itap", .Ha.m ad'lJ "nfll I'lm,lIdo I _. I " ','I>r" 1 iI t ir, ,. Fnrn""y, u rtl LI r,," ,'11£ Hamil' Ibm.l. "'11111" .... Ii rr'~11 JlI1IIir,.,lJ;JlL, olll!n.ill' !I'Q~" t .nnnd,r, I.r .. k"t IIlti,..,,, Tilth M,d,r 19~O :l'll.nlh, 1I0n:II".1 .. IJr.rel 1>11.... ... F.k.t, 1.I .... i i dllr,,11 <rinde 1,1- IIIn1mi 1111 Slbl 1i.t1la1rm'n en ~ .. Io !!lIe R.I"UI!: Hlri.ti:F IrotdliD • ,.",'lIf ... Il,nlrll: V8 I riltilll.rill,eft ~~ ..011 • II.. ~ 1Jj~IHt olun.lillr· tll I!I. IdIr. billl;l.Im ~Ir[r. 13jt hlVIiu:.mlluhnl.t ... rl %'rlth" I~i d .. ~ , ".Ii, i I.. <li!l:. ~"Fdl lnrn Ie II" r. "lit ,.mp1I:!~lnll ,1111 mlhhMIl i buriM l111r~ Uiol IlLtotliln'r", uiurd h, lCiiu! m IlT,ll] '1'. lOfl, dilll,"r tl!rlllII} 1"I; II .. rl idlliTG.r ~""1'Iil"1I1 L.,..I- rln.o ',,,pailll Ul'ln",k 111n r!lo-k bit hit. m lili li, t ,,\'&klrtl r I, ... r1 i v('r • ., lot 11lL" 1!.,II'~f'lI~~;J Blrml, bl~ Ioi:lhr~m:mdlr rnAk, IWT'~;Il!) rI" ir~n.il Iou"" ~i n.~ r. IiI(iTlj d .. 1 ·Il. mlldil u .... lIi'!lo hir ""F~ ~11"!Ii. hi. dll .",,,.11.11111 IIMJ1r ... lliollil'k rtl!~tr",k IJn .. lln,n.m.!! ~I ".~u. .lllm m. ru r ,",1o~1.r"'111'r111 h"" .. LI.pn llI n m'l:io,." ir1m .. t; ~lt_i !rr.fh '1'1 Tliriloilin lall!o1I.:t! "~l1f;m.u'll IIlln ". 11.1 llul"IRm"b,. Bu I>r!D1li1"ll1!l1 lI.r. Nl1bIJ.' "I, V .... hy, 1"1'Y£l1mboril'liliin uF'l,n.I!ll"l .." ~..'b";P tll~ll'ld~rl 'h~.li - ie'llr. ir~fl" 1l.~aI dt< .. rd'r, yo II'" [; tllUlnl!, ~i\iJn 'lU"'r~II'''''lIcn IIh..ml II, . llr'l~!' ::1',,1.,"1" t.I!{!1I QCi 1"110. ~I..uill, mll"1 011111 :1(11 Illolfl MQlt>ilf~nln I 1"l'rL lIol'l!rle hu '1l11",~inl trn.rr.r'o'R,.. in"l''::'' b IlIrf,.IIillb.l,,". f.mir no 11~lInlllll U!IIl!It •. luk.tII bill,,!, bulm"'I~I! id.. min nl- ~...e', uhuh,nlll" 1., .. 11'1&i~.""'''.lI' lo!l",lai'lI~ i 1:11 "d., I""m~ M~ d·llIl. mo.,.kkll ~II br- m"lIIi, 11I1IjI r. il'l m" i \lit TIlII 11iii I1Mb- nlllll, ~nun "[[11'11 t:!m tlhUIo. vlllu;ul lina !lollrll"l1I!'k, b.. .1Iirlllr;'lI urlhl ,.oIIUlll"'r ol[IJI' III1'l\lI.lllfcl, (tll'UlI liu.- ra_Ii".. ri~ hl"lh '!'I ~Imlll 11lUtur od .11. mi, "I. ... lu'nd! Ilttlr ril~ m- m1111f, BLl iUII.rrl hilL. CLJml'1I1rl .rirl.~·ri ~~ltllot'lIik .... 01 ..\ IkillhNam!1ai K~rn .. ll" Jlonltfl .. i"(' ..I<,,, i•• , d"nlm ., hn,'Io ... d,rl Illl Ii.rrrl> m.lll1l d.i i. \... i'ii1ln kuruluauntlil I .'Ibur .holjjmlili irlD <l ,.tlIQIII.r mill lilCi a:.Iti.,.... " ,;y-l00~ ml,,"to,nn .. Kllbul II' hii'm. t;.if liar 1"l1z,'l1(, fi.Jllkh~1I I ,.HllIoIIIII 1.111 IIhllut,lyr. ;'01.,,1"",110 l'Ahnh,clI.lohr. \'oll!~ll .. rlll 1i1•• tlkl.!"1 .J "«,,,1tor "'1' kmlrrll!f'!' 1;1 'In,,, 101 hl!n,1 1II1l1II1.:i11'l.mll "OII[ rn•• ·t.u.'I"rJ.. nd i!;!lo[lin .\1.... 1ii.' ~HlI.lrr..;:1 ha IJrl ('nil. li:ul!..rl"lk ilin d. '11 f' F in moe- _ill.lr !pillA 1.IDi hal 19i n ll>.. tli..,. ... .I"L Id",- bi llifl" n D blJioDIoa In !lIn yk}1; II!. I .. llnllllt. ,]I'bi oUkil!li f"''IIli"t''f. U!,· r, \ ardil filfik ul], (O ..dr ... ldlh Rrm . ~ II Thr I pi)," .. ~1• ri'IUllln dol r U."amu • lmr k1l1m', 11'I~1llI,n l'ilJtI~n IJMil· p;Ji'I~k Nkhlnl VII loiillb,uewer1lilnl r; i.I"~ltor, IUll1>1 ... ti !I.~,.• [,rIII- d). (nil.1lI '411'h~ !J ~n'llLlilii" {,,IlIJ!l".ItI1r, lal rIO bu .,.r!!l k,rrnlt t. , m.r.I",. i m r.;'l"Ilhlyror I io 0 man f'l lilIIillr II!flcrdl; liUlln iii nell pren'llpo , .., i e !Ix im ri!i!lill'rd.1l ~i i:,~aillIIy_g1i1I"1:)'I.IlI&,. lair'lT dll!l'li • .. inorrn in",.dllnll 1I~]i:<:''''1.: un"l ... ie kDot il ... I.ll,r 1 Jotn : 1"1I1~.'" 1",t.i1.l~rm nl:lnlll'~I~ 100f111'18 rnuhall]' olllu~ 1~ln M.iI!l:DY , "bli.:iII)rilli, mllhk~. r .. ",,,dijd lo..taT, i.... l.lerilll IH.II·11i! 'k ..... in ..I~.l" i,~o'j .. i 0;>;"1', "l,in ~II:_ 11l!1 Iltm.1r ia;i11 .1. 'JlIlltu I UI ~ ,I, ... 1I;~"ol" ,,,,'il] 'lJH.hn.1 lJoIilki IfI'\'!!: ... r",.il ... l .. l1 1.1- ilul.lih,rI dlL ,UlllJ!ltl •• ILJr..... 10:.1>" lurtolJU la'll"t rcdMhlll t.Irrk~li, lam ilmlilnlP. IIItirdl. NlImllll !Cllm<li III nll; "']~I!I il'!,noll.,r.h, R6m!llrlll&1:Ik n I iII.. k liaJlIII r.lno1) I.e i'lo:hk ."", Iortlkll1.. IiOIu.l Ik illl.duIIi. Imll'" I!n.hnu. a~, I'i1 ~II 11111.. \'~rll ~Jn' t"l/ I k "yt~ mi, dil~u .i!o'I1)I.;rilIBlllliliFnln lIIuma1li1'l 1111,01' h~1 bl.L!t.u .Ilra ~~, l'tlf h:cmtll .... lnl IIllu Ilk ir..d" ,ro)"ll. I",rt 'n ~."..nt It Il",- IQo 'lllllJn d II. Olmu Er'k.ll'lll'll 1..W·1 ll ],U U 11l1'U!,.l"+I"I,, !':llrafD rl" <iT !'I h' .. T~'. nJ"lml'll'~'lnln II ma1J.or. "UJ'l"ILI!Rhl', IIIlwman 'lpnl11l ICI~ !JIIIUILIlI Ii!Ir. II Z I !Ji: ..... t"r1~I'I~\"It.(~lml,lIr, Bu nOll hUll p J.Dla ... &1. h'lhu III Il!~.r· 111:1'1.)'1'1)11l.~i,.. I''';iidl mlUlflt.flhrl,. IItlll' b.... tn." IIIIIri,Ji)F. , 'I nllllll ..r ,. tilronltor II1'l'h.o_g:1 .. i••• maLll'\ il~rl "II rllnl.ilfulD P:'" f(,l .... (utmtl'l '!1'ofIo ul" ... rw.f" d",~da 1,.. 1 m (hh, bll~u" lI,bl, illlO:>llI1'1 lit d,. boO~fnln ¥.o:!rlln~ lIlij,mtllrnP!llnl 'i'a~I'I~i ~ II bfl Llu'I:ulllllln bll nll),,11 hill'lm;:,t1uini ki.l~lim'l)m·~m ..k illtiu ml, alHml"J"I 1I."la,.-.,&lzh'lo:l .. Ll:L""I ..... jj:. I.• nd. blrek t, ttm U1.. r" ;rll- .lrnl,ll . 1:1 U _II Fr h. lllh:o'.. JIoIa:1l1Iln.llklllf1 .. .r.n 1Ir.!in e1flDiyor 8. AlrJdiUklldlr Mlhmn II!! - _ U~ • I I , .. !'lmi. d il:lldlrl r. H'I Ilu .... b.~ '!I1lJ: 111'1'1, IIIl"' r, Yil'lT.l)f .. e ."Fiyi III. t:I,11 11", 11; dtrm.kt ... ileri ';lI~m"lll IIlhU. dill o:I •• i nllitUI", BUDd. "'111'11,11 Allllb'n J'lW'fl'lt I Ilmlasl d.:ll'l II tn. ill 4i 1.~,"1 - .1"'lIru J., iI· l~ ANJlk lEI-9 h"hilld. IlIaroil. .1'Jr11'1l bin lin ~emf"ti rll ... ,,~int1 .. btr&kllru; ry .,In.m~i1i. Hio de;ctLle ~!lri,.!tJ''' irild .. · i ""TrI,r) ,H"". d"T'llmlL"" D~glll'lit U par~mlll.a F"". r ir kiln ot~1l b.1l fllf:j IIld.lI- IJII "'.llllfO'''' wi.!lir. Jir. ,.(lll&n, Dell'lif7olh,rl If. HII'I'I"alllJ.· ."riaL k,I.llI1 ..1.l.i'llI.. "DUURIID u·· mlJ"h~illI· kll.llju I.tail m yL • n.· liofiUI, t'"bri,.,... iI. • n.. u ba,.l" .oy. h"!'IIIIJlilJ'llIl Dr r . Ur1I)I 'l'i'lipUnnllll IdJt ~'i 11.11 II iJ.t.d4lni .Irlif.t ,.ta.IJnd.n Bi, .. kll b..,kuL i~11I h.t1 ri\ri II II. '1m.1 Anllu - tllI!fllup.pl n mllmllw illr.rrQ~~n mm ... mkkll Ir mm l.njhllk 'mtlll al~ ,jIIII It .rrrilf'r. d" dliimlllP d~f11I!Ur • ... 11.'1' idomu kHidi ,. .. filll' bi, .im • lila: [.t.Il I!~ru: tlnl.nlno kill· ];1"Idctof • mk~rr"'IlI"."' .. m.... ., koml.,,-ol! },r;kaTad. IDlIIIllrm D!lf- tib.t.tlllol hlikma, l1li1\1 taw\' too,,,; ... r- u.1o,,;;;•• KAld, 1<i;il. 1110 ii' ni eb!! td"IlH· IU.,.;)r. iJl!m.eD illlJll!.! tn111111'111,1 NiIIl'!'lIl1 IloHm:1I Trllr!. wllllhllV.fll rllen T fllroilIlul tUB :fLo. mu, irnnmJ!:lb cli' baJl~JUI.IU ".1111 ol.uk u.rldul'lamr. ~ ,.~]l; "'l..IIkao hir 3'''.'' .LL"" un' '\rlr.th hI,. dan tw..,1oa. r~nktf IoJlnlli.llil .. bir u.p111l1lu )I.,..ukht. 1n .. 10"" bir i, ..i,r. Y ..~i"~11 IUllbi. 1 rn Itr'in ..ddLI~i .rrb .. il '1" I",. Upog d1) ~i ..!!n r'I nlD ki ~ jJ~iI'!I. ilnln UmJ,illld~r, IjJl1i!iUldillktl KODOl l lrdlrod. " k.im .d.n dll! hLa .1- lI,.",r; d&l'Imll!~e dr h&<:l fll.l"j"t.i .....ri· h Lt", i"iLJI '''l!l i,1"lrl' II ~1!rtlilm MU~~!!'I IlItm Il'Il" IlIl 'IGtlllillhd.il m6lllhk"timi!tlb,kl !l1l"in If'vltil". li·rd ,'0 111.1\ lit",· ""'11 hiilli.JlIIh!:ri dun,,,, dllli .... IrI.dij:J;i Inli~ ..... trll"I; h,w i:ri Illl _ mlni~Zml;jj !lit ohm!, Ellur, 'V<ildl ldmlro 11L1111·., lK~tir_lrn" ".,lhr, FIII"M ,'"Ioilin 11<101111" o.rilriot 'l'illl.lli~~'" hll leld]'. mlll'l!lkllli. u ~3'rn Hll;m~·' mfl'llnlnd. Ail" lI!iltemi in!:L '''lItrv'k 'IInl~ l,ili.t .. lIIi'l'i,m.k; ,"'r'l hW!ulrnlfrd. m!1 I ~"::l'ILt I4dim.tl nlW jrit:l rulllml~I.I', It~rti iI',; .1110 !!!iI .. ~1 .pl.tml,. nn. hnl:'No Irid;TOUII ni.;rr>b .a~rk~n i'l'i1.t i>m"'.] Illllll. ~f.d.lo;li... rI..... m~i."'"I"T •.ullllllmllhudif F'~ lin o!' Ill! ~1'1' ~1t.mli In~lI{l'lIml 1!!.,. tI1i~, t.til \'011 .Ili~~leml"'_~mi.li ;C'!lI!;ji;t- !il" ,.~t",rlrri;T, !"rdllr, all.MlI lc"mlLI I"r i (h... o' m~1 Emln 'I'.a'mllna QtnpJ bill.llll lmroll tunl-! ...d~,. H~ lIede~rIJ'''. Illrlllbl ~.:'It.~1>i 011011, .. ~'IItlin If" tat , ... u;:l'~I.rirl II-aStlll OJ.lmi'lll 1ft. n r]"l'l ... M1,r. BLI l:Jil:J'!'ll'l.lIhtlll D~I'lIl:. tl'l'ir. imme[ljn ilJ1lUl"e .. krl.l1Indli f"IrcilLn!nh.,,. HI nllllLhm~n IUUI1!I.i.l k;;'lJlll) Ilk tabtu'lcl.lr'l i~11'l t~ Il.Hlm I hi .rl:lll n 1;1[11IIII lIl'O'i:lrt:lt U.,.I. ([t..' Ilr, Ariu Io:I~lI1L d!i. IIdt!lfldl! 0 m!lI. InLJ.to['rl~'I':'I"n, I.i'r t~bili!! 11i. Ilmdn. ('hUH'! ide &<tdN:1"1o:1ror" l!>~. ~cahmlt [min ,.III'!lIl· 'I'dJlllI.f1m "mom rtoUa:! i.lll' C~IlI[1 Il"u- !'lOlrti t 'l'lit. .....1... , dintli brl~III."'fl n ~m.H i~" t...1diLl. n 1i.),11I: ,.~l· tJ."I"f .ibi .!~ltulll j."I .... llIrdn.1I olm ... nlbii,lIl1dl,! . abe i.. 1 I'r. m.d. _",. n blr kim II obm.llII. Lil lirt! l'oIl'~rim. BIII"I.d .... bnnllmJr"m ~ ml n ~j!.gll,i ..:l.foN'ktill'. l nl'f,n"tir. 1,t!O In:ll]d .... <lola,.lolr kl, tI.. ~, ~i~1oiri df! r ..l"",uilan 1'1 .... 11. ~ir in r""II O!LlD" , nnl .. r daM ~allt'l',er- nm dQdl~'1 111111, NI~;wn IHlkml1 bTr Dcdiiim lIIibt :rtl'lll!' hir "",~1 IlCiD h~R dlldc.t ~tlnd: Ui..llnrl,l', lIun- .t1~nk "hinl('r. lI'Lim . 1lI.BlIII~ktt' lie nlUn TOri.! ill.. Il.hl~rtrfFil... iflnlJl ..,.i mnal'r r; t· 1II."Io.]!lill Iylmll,lar, na d~ l.'I'I',. ril.,till III.nl .. t.latll A,i~imr] anI "'Flta." TtlI'll! I!'lIlInUwul d"ffbIlJn!.k Ida CI .~tlll mrutlDll m· t1 .. n b.,k. nkLliIJ I!'d,;I!" <lIM.1.1 d. b"rlls .... lliyii h,MllilIiJ. m yo'k ft. r:111 IlillIoII'illI!rllll1!ll11'l '1Itnii d[,.M1 DIIII'I 1.. 1'l kllnlm•.'1c Rto!roll E.l.rIl.M I1M'1 t~r' ,·,Ir.ani,l .. ralir ifnWi. b bnl., 'lfOf j - 11!f " ... 1J.1I.1 .. I~A1<IIlFdIl' . ~\t lit hlJlrllll!l olm"'l lialmnlr. inblldtr. r r-r ,~rnliJ'fI'.'il"TO liP&J'i, !!dI!':Jlk ea· komlll'lill ih mel1im!!"i.l"l'tit:ld!l hlm1 In , • .ill! - rin" IlEiittm-i. bill ~k klOn b1!1'II.L I "!!tli 0 !I:I1ll1 Ill' r:1 bto ;0.1. N.mlloi IKIIlIIII ."Yhlndikl bindiren motir Yo'k !;. .nn uAlwn btf ill. nil .. .I11'1in 1.1111' ..t !Sluu lurlulo. ~k ill!" led.llriik ..t,biliTl,r, I'IDlIUmlHIn kil111ml II VI QIlA ."'111 I ri, t.'I"lrIIM ,,~ hJl1'I''k,tl ...,il" ill.IlL, ... rl.lil .. t "3'ml,!~"'IIf' .....''Ir ,JIlli:- <f"ji.) k •• ll!!' 'It~bt1rmlllrlmltl Irnrloi r kl'ndi " ..rilll! If ....kil dnd ..... nul. Or-I lid. 11\1 .... !II.. bir hI !;IJ" I, I!iluhl I" 'lrllun, ~ IIUr.rhlllll~: Ern \1[ llI'lliIiIUIl& ka!'.th ·46 loolull I.a.n SHlIlI.i til,n'lll' I!trI1l11l lI"'llI~ ];"rL,I!< 'rio k.tAl,ahk I'll ~I"olll ". lIi:e~t':LEI IU'fI!1'I b.,lm.'Io: <'il7.'''.'';1'1 .... rl"ll1\1 i 1!I1~r kt,r'l , •• , .' E'1Il11'll: motoru, l\1!>lilr:lr k1iprlhiln- r~;IIW'l!o!" yellenml,U; fi,l. blloo r I'l.UIIJIoI y.nn .. Ighlf - [IlMI. DlllhI611i~llloi. b."t.Ilhk iil:i ~.. l'lnto·rtli·ini. hidil"l!'i ilk der. II I LI b' , d"llmnolll" .... 1"'1' oIi'"",llll"ll'l hUlld 1"1'- ~.. " •• kim'l?lIilll .. ili upur~rt,1.:; H ;~il11 H..li"l'I"o VI!! hmmU.,i, "ir! Be,J. ha"'r.UI bul!.!l'ImJllr. mrodell ,.. 10" ~~D \.iF ~iml!lI! II.. .. I]I! ,,"el ,tkll!lJ hi .. 1o;"I"r.. idi. .lh a:.Ill~U. Onlnl. Wi!'Ir; hirv:r "iUri 01. d"n Af'i'ff ~n. Ill. iII.r "~, l.r~t 1 III ~1r,.11 f,,,; ~.:;.ir; ~"rir'ilia]~nlir Hi r 01". 111< ;;1;: r niltoll ,to hilinl "I"ro:l r 11 rrd d in I'i rnll:\'iy.ll " lin~•• UIl1l1:l lui k. Hlnl!ll ... !1'I'! ....vlr, 1[!,lIIanIlVlrlill,ln t:a h~l}!li ;~klL 1J,&I;l l)<'Iilfi'ie'!1ni "df. rUEd,,1lo bir ~k "'rml" ... tl~r 1"IU"Llv Hlllt"..~tlr A.rIII..h:lo .ulo.rul '1'~rl!;lr .: rpnll~1:'r, IJ ~rpm ... lu' 1(""'.ln rnmhait~]. hilleil,,: hlUc.iJIIlIt.Tindl!o n&'11 ~'IIIIlI' "a.1! f,lrt'Pf'ii;". 'mtnU1ilu, l'lIil~t... i 1". kn,d .... OFliln"....I-d~r ~ktul' 1 lunl, II l' b~,.tU! tllr tlm!'11 III rdln. ,,' ~LmJ', U· bu d- '"I'r , .•'-" J_~ -. '.. ,. __ .> .. ulm ,11' • nm g~Y!I liiail .. l'.IIl '''''I "r ... TO 1I '"'lJoIl d "" I. d·' ...en d' lIlli' tl~' ... ruj .. ' dI I mO"to,rlo "'" ·!.';;pt.\rll;ft . d1.1b:l.Il1n.d _ k.'IlIIiIiU U KllftU!lUI'I k!!'rlll~1 i ,,1'1'1' I.Jr H; £11. ..... ih"" ""l!~'. bfl]l!mil~iI ..... Ken 1 .. .• 'L!'Ii' i>lI Inlllw ..l.lllo t>kmllir LOrd II 1'. IlIii !:IiI~1'!I!!!nl!lll'l 1111IVii' ~"fLl]unt:l iIII ,.di!ebilir, JIll ''I'~1ri1d~ bii.TliI!O I:o:oltllhla: .;ikml't old,~~ rn ,loltn.l_ d(i~ildir. llir liemir bor\ll.f ;~i~ 1d)~1 ~".;~ 1;:;::::~"~~~~~:~r~~I':11[1bulum'lll Iiomrnrll;n !nllwr ... "m' IiIIo11lll drl k!ll~lIaml'~lr CUIl'kil; YLr- O~I!!.ll" b.r:vill '·E!:ridn.t.'t,an o.hlllii:l J1&r I~ralr. 14!1dlHlblilr 10lil Ill' liI.nun 'il'iI' ~ ihrlnu lCinlill:tf'1I 1011"" 'ni1'i!t NE'!l'- ll'l'adoLf. EI.,l11 fu.'~n h~I'.Il.!!" RJ.Jr .....k ,Ito munulp· m &lo ,,11tH; 1r,ulnr 'I~"!IJ I~'I' m lli,.,ti1'li aiI·h·ill[ll~1o:m~~"'l,]d~"'L;lLd" minl'l irll!d""'",I'It tl.c1rln.ll!, (In'B,1I1 1,,&,- (!~'i'Io ,""n1l"k !!Ci!l.ll 1l1:i:rli~lfrimi i1'~, ~lIn.. "'.r 01 m:nl\M~1II1 Il:l5l1..nnlk '11l!n i.;ell i~11L1'L Pl1erhlJIn .... ~ fal_ mE'r- ol.a.nlu Ur(l, tHill. 1Ir<:I1rn,. , ... ~ic-"k ml~hr llimlllllrd", on (\r'!m~l'F ~... rnlllllrl..<li.:. lIunllln b.:IJh dim Ilnn'lIl,U !ihum i.JO, m.i.lh:~'i1F'I"r'l! hillulmlrr' I'l" mil) i aram]!;" EliJ'oj .. "il:l )'II(iotoo Iri· l1;.I~~~'k'nalmd",Br.-~o;1i'I!'I' .. ~m 1111[".inll 'luna IIi:!l'Ft. llittli:i~i UI- &1Ilh;nlll :!'.Iltlrm.\ 1I'I;;c"lIfl:l"f!tlnlil~ ~~Iml'~lr III ~~.t'I!D nrF"drn ~eldi. Deni1zyollarlnda yen~ ViIl' l'Iulilrh bu nd n... b ....kn.~, ,1.. ~i Idil' 'Krmll nu '" hi I'tUIlrll]);. .YO l'I~!dr:l.. ,.M", '~"""I" roh !Cil'l'. Va ..lu:all hac b..:lfil1fir'lltll dirler. Btl qcLllU' :;FAJInFllmMiu "'011 I bil.""lIn~" "",.I.tim.all R:O'I'II, mil • "L • to to; nl!w kll.Mln Ilibi dll'larm ra.<i ... m "'''.rnllii;tc bp!IlE~r, ~t;m nit ,I .)'nl Jlhmlt Emln 'I'"1I~m3n, 1I,IUt· C"J !liniia'!!.l )lnllu: ("l1l1I1 S.ilIIBJi) r.rt 1II1!lJ k, J!Url! Ilwd!tlqi'l .. 'II'Iri~ hI! hll ,..,.1mil ..1 f'lr1lliile 'lJ Hhnal "",,dim. I~ramlye ~eKh h,,'nell~rio~, d"'ii:il, hiif'(oIiL,tl,'rin;l} •• 111 t<i, hLilmllk kld:u ol1odu, r"p, ..I. In 'l3 E:kt1'll. 11.... U iClllm, ~:ul i'lU mill" III INamlJo. K II 11_lle"'B I£!.,.i e i..J" H. !{'fIn r"I'r.I" tllhilld" .. lcili'l~~nin HiD, Orner "ardilrll - 1J(.It~I!IO'~:lIIIU D~nif."'illllri lO:<!'n,,1 iirliJrliJ.·.1 bll" Bmmol'Ytl zn.rl'l"l d .. kLlt:lUIl dol(llomli -- nUil< d,.!\r rniimh'lli ..to mllbal tllm m n!o[l"IItlia -ilrmi .. IIUellnl ~tl!"~!lm. g'rllillFI fidlid Ii'. _ ...... ..... _ ... ..... ... btt .. Blii.l tiilotim .. hlir IH",,..UII Un m! L~1< tl'llfmn . ftli:,h !Hillin .u... ~.lornlL"lllL il!:ill. wrilW1Tnr, ... 1'" B'J '~n" ~".,111Yu., ni.t"nnn.1I TO' dUi 800rll Ihiltim m"mll,laJ'i!u, yil~. srn; !l Itolll;;!. ,., ~It lo.u1upll l'lIr. !Ill» !JU.,.".k II'IUT",i~ ill'II).);,..)t ,.,.'Ithll ... -~~~."'~4':4P-~~ l rio 1181, ,,,tra.nl lIIlllilm"t Tudll', Eo ~dS Arabi 1.&11. hiik'·lm4!ti bllnd .. n "'.'Ilikt",o Rf'Imi kim''']' ." •. nur rl 2111 llIi.""Hnr'l .. ilf,.miouo 'VI'..-mr.j liin 1\1 taJrl lIyn1l~fl~la lHl'tl n. I';mh!!:malmudiill"Ef'ri ft,l. IIO!r(aI&n bg:".". !,~m. 'E. II 1m • .,11 illit ,pkipl".il. Cicl- "t 111"0im, Ji.lki oJ" lI·lflli~"'rdir. FlO 1]I."'Ill' hhul "tmlIl1ir, [Jrm YAI'I ""lilboOt, kilt'], !IIllIil'l SfPmDmll!ln 01u101''I' DelllizvoUaTln1D },eDi ell! IIS1U 1(g:,,11 l':!u.1 lIil'\lDE ok~· d.!i, lr~1I:kJ'i.i Mdl!:~rHmell'i, /U....rltl, iclllt Iten herltn.lih, J.;llllclil"rinD ~"I.!Fold1.11' l'a.rilfi kilo!.·1 .... rk.n, ~Jtnnl .A1'l1'!14!t E",ln 'I'.11lrniln. NJ.um IIr8llu:u'Iaiki nakilll'PII" 'l{utlll.nm. d..h", !I'lrlll<l" \JJI1.lIl11ll'llt lriI'IlJ.:<1, MoI!dillei 'Hi'lf ...." ....I'i 11'I1j- tdM .. I mol'l1im. TI'!<'. "alrl~timi ' k 1111:13.kar.'liborulc'I~lll"ilC \ ... lurrni". lotl'ibill!!" IllIum '" Ii.. k.alma til lUI I'll I t""m,'I" hakm. mllll'lkOm fdII111,DL j.,.. Dill rLll'ol't'e liw 11"I1'1'''~ .. !!'rir'lnu ~madiJ'''1I mikJllp ;;Ii!ii .. ioii D.D,T. rim' .. .1'1 '1'. r.. rl<I.o.r1 .; .... S.~hrjmjl 011L1 111 i.icIJij rh,ri .'I'iumr.lll r([.rfi! I;.,kl·'~r, Coril~ I1'lrrlp n."''''Q~~r;.r.t:lllm ~II:t i..d i d'~lj'"1~ t ~¥ nl. IIn.lll hllllli.holfltSlmle k"",9i1"nltfl doll n .. ,a;p .... !'IIIi' oll_ f.crmii1il1:t ile m.iEl!m.di bir ~~kild~ (Dl!ln1l11 "fl'.) m.uGS. e~e e(]l~ eClelol l.. n"R i ~ikli "leI" :'-flPI' Inl, "'" 'Pm i 1l0JloiJ rlll!l.. d.l1.. r...... rlur:m d 1~1> lit. "J.k,~lij J....J,,, .. iOllt!ril",,,.i NJ.r.tI Ion 1_- ~"Ur.rUclJlJitn1 doll lr.:lnrJ I ,II. M~ gtlolfrinl!!f wt1\cJ iirtl{'r~11 DI.. ", .!Ioril " , n"'J'IIIa'CI l"r'l!;jnab")I'i" h". JoT.. , Mlaol."rii 'I(r"H" Gural I!:.1lIhfl., m~UIluntnln 19 :!j:yh:lJ~ 1114,1 1- r[i'i. : !tJrI~.,m~, h!lltllU''Il l!;JlTIllin t p .lIn •• 4 dlil yap~lrm t;lilet IULTAbol'llaL"I·L." f ri !.I. !9il;, '::\f "I l[Lldl'1f1~ Hilmi Yij....,,1 Emi· ~i~i!'!'~i. rn~rI.. n rln:nfltl"i Bir .. hll .n~~ 'bLr ]£iIi iilln 'I'''~ II ~!II 101 nU'MIU~~l 1l0'5-l1<11iiI'l1l11 NI' II ~r ~f"o'i,i"" FI"Lirilmr4c uzrr<: gaun m!l.IIiI o.la~a'k tMbl1:'l~ri :1.1 ll.anll, ~i1p "ral "mdi.lrli kiol~l{!ri ~ 1 ..~i1ir. Y&ru hir ;1:1c...h't ,erinde dllrtrl-ioa OLfa III~Imi. Ii r : 11m IoIlkmll!JtinB U1'1;! J.:i~eIIlAll'1:1 1J.!!.1 llllL,llrm.. Bnk .. nll·.i L"r,1F":Hi:l1l m;:..a,iro h:or; irtil!~i r iI:.·i:l""~o i Itn.L,,1 I mti.k iC;ill di.i~1 VIl1illln ball1ka-nh Ahll'il $il .. MI!,~ lI'Ii.!i>l.lil~i~". hl" nil .~ ...." 'bLr ld,iniD 'f0laJ.lmlinl .~kmlf' Rft,b.l!lIl1rill~tI ~unlllmu't'lH. 8,1 k- IlIAI ~u Il!1!klll"Dnln !tlilel' 1,.1 ]'1I.p.< "!!o 11:1"'111 '1111,' ~nl .. ,i j:(ukl",ro lli-llili •• E u biJ ::rt'"I1~ik,i TI]'. Uo; ~mds. 'BlSlge VI!! ElImlyot 1'l1\1d1i1r ... li'r .. i,I'P1',~ir ~ .... I!lUh, Ill~rin.. l'd.l'IlllHlIItrtl'> tlr~ .!iawm is.iI~t.I1]UI. "~nm r~dl. ~Ikllrar nlk ohull.l{ :&tlMI,lill ,i. ki,ilLill nkll.tigi .. Iml, I:Ihlt bu ag... "lfLo 'Oil ...",". ",,,lam i tirik ~tlI1"" SII!JJ.lz 5oOn~dl' karI1l'!:1 nwlri!elol Illrinin l~tll'il.kill! bir toplan.tI TelYlkle hir genci 1II!I"ini" r .... ,i.b.·1 ~ rI"l " , 1111<11.. dilll '!1'lr. nr1n. getirilmem1t <I111 SLvu. 5 (A,A..) - Y rtm mILl )':ap~lmilibr. l\III18'll ti!Ghirl!!rln. LliI"r. DdLLI ... lllLfJ mnm milrlii'"li IIllmd.l Ilollrfllnl ml ),:lpl),orlfum. Il!Jr '!1'"pl:l'flr: lIlA', hU.liu.ltiI Lzln d41 IdJr1!.1I'1i vuHn'ih Ank'ar_, ~ (!,~It-fonla) ~. all· rOn IifllY!. IDa] tllan p, T. T" bl- itah I!!dilm~ml'~l(' befllb~r ol'dluren~ell"i;n ,dU"U'"I1Iiol~ ..,.- PlrmlloD bU(I!iio AIl1<"'rtl.1" ..il .j!i(l1.c .mjrlln r.m..r I,..klun oll1[l .",11111m III: VlMhr, l!Iunll rOIl l1itfi LI R'" \'eul i-i "'J....1c:.iJJl M.ibt hm mevkuf l:iuhiD • .ii. III. Utut 1l811l bllJ gI.I n Mat 10.30 dl Villi . d~ .. IOf Mel\n~ dlnlila blr k1Zi'll te~- I..r: IJ!"p ODl.Irl iiltU ..rialir Yui h....: ] ,1d{h~tI1 nldu~ lliyllllMnl.'kted'r f~r arun'~ mOdlir Itfldll1 b~14MLjI!1 allill I) ibf'!Ii.HI'" R'.irJ~" h&llOl. 11 i" t lIn1I1"d~11l!!l1 kfl'!!llmelr bIT· gpo i[..aD '!l~tilldll R@pt: Aydmhn.lll lI'/'Il- taraflllldan In!!'llf I'ILmi, '" II vlllll' kill" i '1'01. !i;il' nllltn Dige-r mT!i.nan b~lhll.!.aJIl Pil? r vikile- 1.kellolifl" adlhd '~N'MlI mutllkl ha.;: di~ fli,!t el- muh'biti IHJnll! 11111 lI'l"I'I'I,!:II, a.~I~m.I~br. Modern bl gUnlt'l"i BeyIJgtullda A ityU~, bt1'l1l~~ 1l.11i· 1\!l'letl~'le "lidtr. 1:rmft;:re 1Ib",,~ollt1.ll.ilJ. Me- klLb Emtll MI:I'.fl.)1e 'el klOII'l'l'lIInlil rlGI ~II~. i e;ifl~1l iln 01 bL,,:aklly.lI.r.ll1lr QldLll:m~kt~n 1.11 ~lIr .. ! .r.l<:1,. y;;:mt.ruile ruliyell Io::-rl fo'nk.:il ill' .,rld 'i'fkj,!,!'I·in u a'ldl~ ki!llMI bot n" jOe au..! mllhkli!mn~f.ie Dfk HIl!oty~n, Hayrl V'I!'Onn ~k' 11'1 ",. ....ml'ld" 'mlllnm~~(ur, \'l!l'Ullil1i, 1'1 II dB.vf:tll!~I'f! geu!lrUm~!! VI! ~Ul trelerinde rli!l." !Il.lIl!m:J. lbii"U !UI'I's.tl")r l>IIm:1nn Rflfl~I' ",lfF(,1; k"llrli.j. ~rrlll'lll1\ kU'rulmu..kt!L I;Illln b~~ ~lh: ~ril:J ~tmit elmll. Yok~!I "'''''' fhil aiM dJI.VJII d~&y~MfI~ fill rid III'11l IIrm ~ BII"IIi(:J~,ibr.II{·, 81 Ia.LUtl "Jar dUn Bcolaeod I >'e\. I:: T\i1l!a.I)I'1!1i D Ilu 1111 Uy;'I!.! !.r! 1'1' 1'111111· ikOJ]lY1Bl !'IilICllllrUe d~ mikadelE' ~dHtlllf'~ '1l~ '-r'lllhIU ir.d", illti .. r, fill ;-P obol'D~llk otom,B.llk t~leIon Fliltlot· ~'alPtlld~r. blr mijrIlU.lItL8., hlt.· IHlm lIB< mlll"laiu1 ta~lSl bI!., Ilim! ll'l~ I :lI:I!od~d~\I!l.m Mllm1"tir, 1ddll'li1l1' tiT'. mill WI i!JIll!!kkll\ne ,g.titllrmO~· ral. dl!l gS.tullmilllllr. vl'1 Lloi <I!IIUii!UliU tttba:n'11i ,..J"r • YlIkllildll F.t"f "if 1dm.e bu 'Io1'1I.!!!iy:rnt..dip bfk ~dllmektt' ob.n ke.r Itll.Cldl• l!e(mM, NannI! Komi' •• 1Ii min .. 'I'lL !~rdlf'd!'n m1Jidnhil ...~kLn. I!!' lhlnl] ka,..dfyl .. dikbtn .Ofit b;r dMj'l!. U2rb'ld~ a,. ,.-yoa blll'llidli kt:lraDpOr'l.3-r tnUI ., ... fOot ro!tH 'l"il'.I\f~E :t d.~ bl:lElU Um- tur. Ay(hl!lh F<on:'!lI!!I"~.iduB1!' Ork.l!!!ttl",g talep etm[~· sl~ till' nlhn~U 'VI 'IlEItlln k P'rP:lIm.· ·nIKl8.l'll'L Milm cUd\fl1l ~ll!.rlltJ· I ~nm"ll.:o t~,hihini ~Ie 1II,,!'lI~I ~t • nin k~l.:hfllma!lDI n, 1111; Anliln JIll! lu ~himll".' 11'1. <':!'II !.:allril ,Mem.. • J!lu :D.llkll !I. ,,"uk.ULe Il!ItJ~II.Tl!lli!l".IDe deVJlm tina. dll blWjluBnkhr. 111t.r11lirll:ll 'lnill!<P et:ml,Ur, DII"'I.II~· nlnn nn,.! trllm""'''1 !I'ilrutur de i- l~rdJr. MIlDllovl r, bu lalepkrl Ko,:rueri lUhilllaiir. eomukt.edlr. b'but ohllnmadlgl t.kdlrdc. dOl.- ~Jldl. (illdl"kil<'rll'l .... 'lrrH ...nf!'o Bliho, hlJFran!')l! pl'ofe.!~ril.n6n f{qdirca.n IlArU KliJ'lllluvatlle.r Ork~nmll' roB U· ...N:lHI'I rlD'l'lltflll\.ni81 Ic:~n l 'ek.ili 'llan kimn .ud.ill II~ Illfil'Dn ... .A 11,,1, .la•• ihd .. bJl,ii .....1- hit U 1::1.1 fi3t1a 8~1I~ yaplLblLl'ce'k I Celilal Re~it Ray idarC'sinile ~. ilk olunmu"lur. IDCU Jiat, da n.rfed!biJ;r. M. T Irp, t ---~----~-1111111, in"Hlln ura~h'ri ir""'"n\', i- Il!!Tln~ Il~1'1 llrmll~terdlr, Perfembe 'giln11: ii oUmlli:l:det!:1 12 Aral,k J"a2:axb' eli. by JIiIordllilil kimu.,.e ihol'l!' ~~ MIl~oll'lt:i {imlr.l.i ~n'.Dll!.nn ...[Ir~dliJli1 h,r; d. ~!!t)(lk o1umn:A,llr, ZOllgu1dakrB 'bill' tekn;-i eden 8!11llk '~m I, Kim q ... .!.J.Sti;, 111... 11.. !II. !lut 111.80 dla ~('hkr Dram lculll i..... n1u,,"nf dill tliI'c:l h~HIUIl d11 una ueal:: nnd'1 P&fM'!D.;I.jj :1'''SeyrO,"flfer k01l1'lin CI[]DI TjYlit:MsuDdfl. llenlin bi]' pT~ Il:itd. ..~kLll,.k ro,d"n1 .. tin h~T.,.lt:et I'll po.bffir, SuLt:nTlII'llmel Ce5'!FI!'vlndoeld i~ .. ftll:kl.l!{I'm hLl&,.aunrln IrJ.rlili <lH.'. gramlll.maa!i"aolmin i]Hn~i 11:001111" HllrnlJ SOY.1l1 r-lni '1I't:rN~k tir. PD'OSJ'I] mn:> mn'hlrl'.imludn.1'I !!.damlFl. blrllllnin nVU~llllrll'!. \,~. ~!f:rIl:1 i!11! 1If.ihDIl, Momrt \I[J nTir rilml!k ~I'_I"I'" k~llIH!I~I1(l \It!l"clir:i MO lIl';;L\'1 R\,'ukat:l ,'ermE-yip. V,1t yen; un

Hac etrafmda sorulan sua.llere cevaplar

7Ji;,i-;;.. ;rr;,.. ·rb;;hi~·I.··. h~ e·.··;°1· . ..... d IraInlsan_a '. de ve
11 .

ihtiyar
*

V

NaZI") Hikml'
19F

v"

U

r""l

"il-

,.'11'-

~ 57~'

.r

Y

N.D· . ,.',' MU· RA· D

I

1

MlJrakaM

i,leT~ ycnid.e:g

r,ol

c

'P.

'.f

~"Ic

al

1."

".

~

~"

.1<1.....

".to. ...

..i.

,1:.

511

'M,

Bilet

d!

..""

·Re,.,d

Aydiln).

d,iva dosya,fuDI tetkik ed'iyor

Sivas r..T.. T. bin.asl dun a~ddJl

Gj""-

Me ria

'-adeli n

B··

~.rJ:
r

iiI.,...

Deti ,o'dU'gunu iddia

(\1:"

11m,.

C::~zrCl¥i

\rAU

Oed.

ProF.

FllbtfUin

'K:crim

:\"£1.

ka:'tHll ,ptmi Hr. Vali bll fIlB.'bab ~jlj:li ~!'('('knn dill ma.nlllll"Rlnl ,gi"ze'rek. C'llmi!. giinU de Sllivr:l, il~e~lndl!' bll.lldn
t.~riUl.1Iyap.aukl1T,

.sefinlll

Gtlkia}' di!in Rabah tflPBIi'

I

zlrnmelll1P

mub~l4:Ni'li' IIlt[lnRhmf't Sadlll .A £,,1'111"1

gtot'lrdlt{j "dilmpklr Ct'rof\'1
0

i(ldI8i1!I, mlldl1lril

ku

r>IFlII I'!lkl

duru'Imlllsl'o' i'IolI"CS bef:lptinol! 'kllratr 'I'~rlll1l+; t1r Sadlk A;;:IIT bml"n tZlDlt C··

;'l(!('v] miJIdl\rU buhmmoldn(lir,

Ermen\ Plltrlkhanu~nd!i!kl ihi:illr hll@n IiIP~TI'l Iltml!1dtlli1ill' DUn VI1II~1 z!YlI.r'l't edl'!11 plI.'t!l'lll. 'L"ekll! AT'i!l]an~'I1, bu hm!lulIl~ iUhat ..'elf!nI~NII'. '!lIn, ArsEa"!~i!.n:il, ~'alUtldl'l. b!1" kll.llIl.lh '!;Jkri~:1 V'lI bu lIL1ri!'lI~ Ihti.IUflh bra!

Ill!di1(!~·~illll.l 15oyh:ml,tir·.

Iml

~I'("rtrr CII" I.... .. lIir Inmim :vn· lill 8u k('rE" Brl1.b COll'llclJ UtI"Ji"lIml IIr Bil tnm;·m·h, "lik"1 .. ,, ","ul"" L .. II.ita·m hi. ,Inh. i,l"mn f'mdan tm~:j1l~r(')' glind [!rlltci!!k mti~llid !i "~fil"":1'tr'''~ i, h" ... .'JI"' teknik eli1manlliT 81' smdll II.qa· I" ~"rorl"ri~ il.l 10:11.111 hIJ1mu,,~I:II ,I Ian imUI'IBnda Hilmi A'~ Jm!lL bild frihro(OU~ ir

.i'

bI.r oWna:'''
d'iiiHIm

Cor"l.'.p-

blx' t:Ul

l1!!lml'llll

'.;,..,,,.. 'i{ullarllilla .. lit~L"dlglm

Harry deiil!liri, lllul'lu, M .m:a.hm. 11'1 ilXLldlm.

~:mll. gll-

VaZo,IDI'

Rae1he:1 field

'24,yen ellmdol!n d tmI, hlindtn

E1i1I'E!I1l urn.r el.mek i.!;t~· ~Im, Am!!. ~Oonl'BdBT1 dily~nri;1'1'.!;:1.}'1

dim, Fllk,l !lllllh~rI.
}'lI!r-e

mijt~m;t(1i.

diai!lI)'rlh'I)!"-

p ~llrilulIJ.:
~l'I!I.!'1c b-em.1 bu ~.drmL.l}'OI:auilll1Z,

ltyd(
.'

-

l1;e"'kY~
~)'Je

mi?

"Il.f g~c:lp Ja ~I\l IdbJ,p1Or1m" Inro. 111m d_11l11i (J b lundui'u k~tjjphnn~y~ }·A.lda!!j-

bu.fj]ru .lK"rtr:,;t- }''11 b'n • k:BldLrlH'Il~ f'!!Vlil.p verdi: - Ev"t, oyll! .. , Lliylk gi:lr"
'11I'L1.

mUi'ornm.

Zira.

lIi:r.ill IB!cmll:

dlo

1111 blr ll'l VlLr, Oolctzrun iI!.OzUn.tl, ta:oJamile l'1lJlml"h'm On~ dotm ,r· jiilerek mmld:lllrilm:

hm, LI1~al kiLap~anndal'l binLl de .on'll 1!~lIm~pili.ln IIdlll1l11ll1nl IIt"1.xlim. ·KIl.I'tunil 'hi r i,ji)k: 1r[,I;· lnCllu' (lktl: Slklllb, i1.ni~Hlzhk, hl.in5n •• GUnUn Iblrlndt: Harry ill! boo 2U~m~z, ~lll o.kltmn IrQ1·· mt':zd~ "m'"nl., kP ....,r"D" "" ,,,ton dlU'L Brl' vile domllliilmiin ,J 1hB I'riC'ai Hiinil,
QITt.m'1:

ani.,
-

xm

IHT1[lh

Iv·yl:mde

dl!.d1-

nu:'
I.

i.,_.';mrlll116:'lI~Mmln n.;u:p.n.IIIZ in Mr kl}"m...-Ei ,","1'"" dlYI'l!)i. lirim k~. nil I1ltlJ 1Ill1"31 Jhl ydu.

Bgt'1"

ACIn1.~d.Jj .. Dive

~",Il 'kllr

lUI va"!"an Vofli~rrHt". Mbn'ho.

fum "",r"l"l, TO~en !lizihm b6!Jl ru~'orum. AI1:dWI!!IT1,lll ~bk T m 1l"'1. K'lplC!an dl~H111, 0)'10 bll' U tho :hrl eI. kl, 0118. t:lI'VI.I' wnnl"RI! bl1(' v.alnt bulamll~hm. Tck rill' 8:l.lolUla,dihd,I' Ilfilli:
,lnrll1 biT IIlI.ndla.I~'f!ye

iii 11m ..

.Ill i.rkil~ g1.I r\ ilnc4! bll'tllldijun :;Un oriU )'C!, d.l~ ":Jm ct.mek IlIte

~ t1lrunl'41. P[,'kll\ vUl{!~~ll!n 11t17ll''', nltm ~!llo:l.ttnlo!!o her tara flll.ydllllRtlyo.rdu. C~llkk~n DII! tllndl! d91qh~imll yetll bl~· ler V lnet!!l!! \'1111 1', PI.lilU!a :LKlalel"l .. II:l'nlt,leyip dnnlll.mk, yanlYlJniu, HIl'olll.da, II,I}lr. bill' t.IIa~('Uk y dllr111k vftnh, Dillin· nndl}l'I Y'II'oIIlr'fIIll!'UlrRk. dU~1I hi ~hnnhmll '{t~kUEU, loJ;lmi g1clk· 11l'~tdll, Sat'Lkl lIi lis um. ~MIB.r·

A~ko.f"': 15 (T~lefoIlIIlJ Kll.lh~.m. It! Zertilll>um'll Ugim i!j;ITI rni blIylc b1f~thlaiti' []r!<:.. kftdll mlJ.h.ll1 lf1~~F t.i h II~'" u..a. 1I.~!l! 1.11IUlllll'l u"",1 ik i~il'l "'0d yar. bans sur-tlrt MIVOI'IUII! 1110 bll~l1 'J.nhlnd"tu riltd11i1 btl II'" pll"n ~fI!;'im ·IIIlUll!11 Ahmi't lInkUI1 m!",l"rl", - Ht)'Jl", 'ben hiq t Burat ni t J[[liit~ ..d_1I. IIIL1i ,III t.ml1li l~illll TI'l In, NI't'ui aOf ,,'1 lEI rf':'I' • ~m(l.1{ nlyeUDd~ ddillm. yal. r.. iht iii,. b.tld&rma. &l&~ 'lIODlUt.tll .. 1111.1,(11' lIu • ur.tl. Hal'T'" '1.1 !Ill YQr. bL'Da ark,,· "tI~...at 1 lini diinmUI ];~Fo1'k'!'··' dUN·mi!:... Han:,' •• ,iZlmdlll'l d~kij· I 11m ihd .. :tUUi ~rlr ,.trdml Hf. t.ydl ILtllc bulu tlllrl 1I lib~· .. , I.B~!k klllimlllol~'ri !llI.bmnzhk'ht )'4lir~" on,." l1"rundan ut~f' • !If''''[lI11. YPr,gl Indlli ,.pIllI.r It R 1o:Im R~'\'tlJ ~ttilmhti • r]!! sa-Ual'l<lt sllrmU" nu.1ann 'al'\l];llme bll.k1'l'llftgn ml'ebnr "t .. bekl~rkcn. hI r YIIIY li!ibi !!ie I'll - ~lIId.l&tl ~ull~lll ~mla.l.r' \;lllllilJl!lnldn hll!1rll!iill~1 hfLflf \Iii! Iinitl'll bl!" milliU, l!OK'Il'l'lmala, dl.l~llinl[<OD(:D l,ulrhu:lIll llm~' "1I.I"'Fi.ltI mll"III'J"HUr Il,. !!Ilr.li 'ilL ~dll ITl.IIlYCl:f glblydlm. - HAlt 1{!J.~~mIJIrltl ~1.nill!! 10k h,'~ kin k 180 n 7. '1. P t l"t:[[II'~(' r,i\IIl'j1'l. i,~1h" il1h"l. ~"" .... "",,,,11111,, KrI'Il]j,. DnnlfU I.lmit1(o1z:lIilm, 11~~rlm· TMlJllhl.T. If.1l PT}" rll"llll1i!, H nUnl mk il'''·1'' I!-ltlm: "." II11 ~.:II,"II till 10 1I1io til-pL. iiI!.!! ~ k· df!M 1II;:1lp g'i tm~1t~. UlilII ilt:lk kl bl' n iJ,Lfl'A.~'I, II;1.l rllIn bl rind .. , YllhllIZ, ban., !,i!l'ltlll KiM Ilf Allic!lTdI!, ~ (Tell1'fllnIL'l) 1.LrIl.IiUlda Hl!llr1"y'nhl l'llnlb~ (I. I!IlI.tm 1I1lbl,,.c:t'it'Lml1.! blh, 11m :!I0k'Lllm ;;)I,ln., i;!I1kiflilfcll dll,"'rAJI 1.1 ,,"ill~ Rlriur.ll •• lJi.r. 6rl!'uI~t ~1~n~gln.!I' Nrodim V~'!I· l.:rm'l.l~, h"T1dlml :Idol :'r'fl'llle" ~'fIl1'dll'!ll, dal{.n IlIil1 lh:mUvorum, E¥l,''1I' [Or-~; IJ.. ~h.~llliill;lI!ll: li'u", ~Irller. lII!llJI<ln'ln. Bl!fTl 1l'1t:IHglnl! 'E'lIlk mil! hI1l9I'dIY'l'rdum.. FllklLt Harry. -atl! 1ft!.1~l"l~ m"~" nllmr.e~ '11-11ni'1lnlm, bDrle ~iI. t HI - 11'1IIIUlllld.. ImlilblJlll'l. $I.rIlP lnllklnuLnln etra.rl'l1l HO!!lIt'lll tll~'ll'l ",dllm(ll~rl kit b.cnL tl"~11l ede!:l'~ )'er<-ll!'•• ml !!{IV! !f or H"rlt Id~. : 'lI'okmd loll:.1iIJ.l!t ~i1i!U. Fl.11o ~ "tmllllrl· doln,.!> c:l In 1:mlu1l11uju. y 1', rarla,hnimiltlr. kLnl'l'll!K lI:olul111 I'lImd!l'fl kul!'· evlepe"Pjimld uo:mlmadl!l. l5y. Illn ba,lIi.J!I!lklil I ~UI 1I1.1J.1"'flmlu "'ai'I,"~II, \'a.1d1l1!' bttlt inIal' !I'n 1Ud1. Vo kqll!rlDl !;.lItllr le' ho· I!' .:.Ie~il mi Be'\l'~l.im ~ bllllirLri •• t-AdJglmlll km.n bltutl nokta· K 'we .,.a'an ask!!!!" Ie: Ij:8gl mUMllllldu: U!ll1D IfllIlnd"!lNI"J ,!lhfimtl\"1), k .dl'1.D'ur.nJl:lI1n)il iJartedim~ MUstl! t.!1 \'" k.lI.y~teI1. hir ed ~ Evv~lld ~c 'C1b.tlmda ...uk - BLI bMlt hUl1ey1i bl'!' ile 1roIiul;mn.~n !In ArjlliioH.,11l ...., hn,,,!ollJ ,j)l r.1f - H.III"!"V, ,rt.. rJlm. NI!lBnllln.:alillil)'(lfthim. kB.lk· S, 1'I:arlol f'illlrin. '1"rFI~1'I bo,I.U.fiJ Ii.klllo ~, II b 1r VRIlI! ttllIl'I Ini1Jt.lnn 1'........ hh"IIt+", "I"MI'I 1~11 r-(!lii. ",~ldln@ Mkl'llIl~1!. F'lJh1lt !'1 !l1."slm. UrnI',I~ "lIlnlll'll b!r i;IlV1!l kalw!' (~I~kl'n yltk:'ll mil'!' lkJilllllfIUdl!!:r'c. !1hllMlllil III. Hgim ~h~]' !!p~oI!!'d(l nflTl"'Jt h\b'~." JlI~ill,,"in tblll Ohlil. g-irn1z ('I c'hr ynlml ~ih1n"",tlnIt~~te'r 'I'lm.,. IIlMon R-I!t:'l!blp ~!lk~r kfll1;:J!1 1;11· ddri (1m1!!nlJ<rs katl13.1' gitB.l!'k ml, OoJlii"lk II', Hl!I.m' vumU3Ii' muttaJf. Ilirhll' [II r, ~ltll~ tl.rin 'Scrb-t dug-.. 1llIIIL1lI11ml Ejtlr. HlIJ"ry'nin till ILC. :JI~:I!I(lriluu' dl, V'~rlfl.Q" d(1!~]"' .. 1L\Tt\ k: ml? lid!! 1';:0100 1PJ1lll1l.dl\ d:a:.nllitaho I "lDD'l, C~InU ~Imdl i] I!tLlinl!,1 rli:illimUn Il\"i\11Jl!t d~~i.tnl.lyon.U:!1 E- A,,"I1,h"1I'I1I K.nrnrll/lmll. lel'll'l IIzul1Lc111!l IIItrtll dl1ran I· mll:ioddl. I1IHI'I~ gctlt"lnce. IlinrrY'n:ln ora· \11\ tlPI .. - . 1\!'mlliUDO olmadl' ~Ik] 1I.i', an,i:t'!1'1 l8'o!!IzlerLmdllll - Pe1rL !mil!. ,~vaenm" 'bAI:I. LlnivfI:rdL Ehl ,lddetU t1rkdl!!. line hLt: dolmnmllZ: oldllll. g,.nl nell: Iyf bllhrllyorum., A· ~ iElllnll lI1Iu.,l '~e!lal'l"t !!iiema b!'n. tnz!!!. IIIIT'!!!."tdllrek o· Iof!~li:ll bLI' 'llklnt.LdI!D ~ok dILl'! ·rule. bl~ey vania, Mp'l" 1.a.man biHl"im 1 Ipllk r brlkumdA n· nu kand I rmll~a. mU\':lHak 01. olqU~' g1bl, kBYltsu bir ta'l'1r hlP b'tIf'lLIf'ri llm~bIYIl1'!lun! IJiQ mli~ 11m, )3,'1 verdI!! lo.dUg'Wb df'~~I1<:Lil(, \00("1101 h)Ti"ttfo '01· ti.klllllcmi~m"". bU1l1l l!'dl1l~'t' lilt bQyle bir li8.manda arne! nGILTI, ma:ll.'1lmiD !l.rtmliil~1 IlItf'Yl"bl. r kblaLljtl, Mo:>§l<' mUrvE'1:' .1.' milk gAfittil'l1 Iilol!tl!rdl.m~ TDilIlllfllH dn d('~I"i>'or ~\' Kjl.r;In,n dlrlllll [] ~llIDI1I. Vt Hr mJ.yim! gil m., d.cdim. ~.n artLk eilld d.e Itt iiln her iki t:aJ'&t~JlillfJ.dc~fi,

o;;.,n lFl'I'1ld 1;;:11'1'1 gO-r· l'''m''1I1~ni. Y"B.llhglm

- Arna!l. AlI!I.!I:nm! .• "'atori' III t'l11 \,~·t:1!I!tI 'oIlIQ)'d. 11I1m!!li. git

[KI!'iiA

gl'bl. kIm II.:::I:ayamk bll~'fdlO1 - Oil! HRrn" ka'Wml~1 lnlJl

*

'HA KERf F.R

l'

~ay;,t,9\1 u''o',eUJ(I:np.
A hmif"1 Rllk.m ij;("~iMi

~~'I~.
IFlI'!HT'

blrll'1cllli?1 kaUl1nll~ VI'! Jl11. un ~n ~Ill. klllUl r bpYl!'tI-n l" AI!: ill' m;t: (lUN: I.I~ II~'Ii k tetkik l>ry~ hilt'i YJl.poll('aktl'r, Te1ml!t~lLlcr Bih1Ut BritBJ'lv!\tl1l yerll't. [O.!L de~]erlpdE' p klkll?r }'IlPIICR

U1'!,·1 I

Amerilk lib' riyeliy' dlll8.Dl:hranl r
surprbu~
SIt".:Ld
I) ,

Amt'rllnn

hilTP

~Ii!.Illll!l b.t !'I Dtn.1 II !l1r'Il!'f't 1 Il'ml
mflli!lltl!l

I!tlI ~I

.. 'I'.'"

D'lUr~n~bJdll!.dv ~BVUIIII Rlu:t 1>nJ;'li.!!I·t

Dolmnbl'1hf;l!:r~

roe
I'll.

gl.ltU rlIyOl'lJi: til-

Yl!lJlklllll:>' ~Iltlrdikten!()'(; z[)rll1 17 ILII' 1'111 Imllk &lIfD' ga.spl D UDl Recd U'h1.· 11(, SUI'; Clrt4kl n 11'Impl1
V~ D!lmt'llIIn

*

me
SUD

m... '.... "

Ba .. 1"1

n:l Bldnd

"l1ru mllhlrl .... nrc!:! -1~1 11:1,,1I1D

*'

.1·

"II!

~:'~:~.'~.~~ .... ~~_~~::::::::::::::::::::::::::~~~_~~~~~~~~~~~~T~.~E~N~"~:=:~~:BAB:·~· ...... .
ma nyanln
Sflah andlnimasl
me.wh:!!i. orl9.ya .Ilhlm!!J vc mtinillr8~ mev<:iJU o!m8&:1l b::L~l[1m l!j buluIl.u)'~r. Rllbuki, dahl!. get:;i:n bti.H.R. Aml"rlk MUIr nld~r[l.1I 8'1lmCI b ..... bir m~.sl'loI!YI!temll!! IIdllle nl~i~in' t .... ('di}"Ordu. E.-a· mln sen. II I;;Utunlarda bir lc':'i!;; Ql;'fll bE'lirtt' - imiz; j;l'bt. i.\ lmnn ya 13a h Birlii!:ine .hoD.e: k vu Rur baVUSl kM1trolllne i,tlralr e<lE' eel g1du.kt'HI f'oll;rn. ~'n"'R!!) ya\'a, !llh\b1ftndlnl11~Gl.khr ih,I

ntl B dLrlhna

;\l.mEllJSI1Dln

!!iLa~ll'l:1l-

Bulgaristanda, I ankalarm tertip 18 Arabkta etbgl piyangelar secim yapillyor
• w '. •
Ma!ilYrl B.akam ~mevdua[31 ikl'a.m~ ',rell'iJmf"l!!Ii menediJmil
, rT~I"rgnl") -

Iintak-I hak.
Miihmfl'lf!l til; cf4d~ I bilgil'i llir dah Ili!l~ 11'1 u- I tt'l't4.!.n..~ t>lal1 ~mdiki Tekel Bal.:t!11.Imf:il dDfrlf)J"
Bl1rgil.

Jf'tl'!me

~n!lpU9'1 ka •

n~.

ool~tlnp,
IJfl

1t1k1J dlhuil'ih;l,p B(lTk 1"arU"l

degil diir~ liyoT
doi;nl

(j'emoT€,,~ d.fi1JfI.tIM doir b:jr 1Ulim'C' tNlrlY!li1T:

h 11'11' millet'l'eli:iLi lh .... n '.L't.il:l"l!!lill ilftl 90yJ('dileT '''' vl!plian ilm~~i bir II II -1I1.rlll IIlI! .... u&h .rttlJ"lllo.t ido m"lantlr1" d hlJDUl!! uZ<'rlnrll) I;:OIlU~ lNI, lI"Ilr<luldn, piYlIoII.l!:o:I aaulli hBk- m"5!1 k.,.. rls¥lrihllll"_ Billilll kia lnlld~ MIIII..f" liblt:l.111li{Jml~n .nJilll~1l H:I'"...,,,kbie ~M' )".~t 1< .... i;u ~"myn ;).fll.li:o~ 1'!nhJl , Hil.lU "'loru OELhibi B.•I!;Il.'il!o Ie ,1[1<11' etlolldn ~.'I (A c'['n;t.ed I'ra ~~ t i ".... II". l'i:;, ":'~1j'1nrin h" 11III mo rn.li Bu htl]l!'" Fr.1n~['( nckadlal' mul~i:J" - IS Ar!ohku. 1lLII11tR"UII"'II" yn.p'- ..Ii h ..1 ~j)1'1" (',wnp '-c rd. ; _ ihl'llillol .. r kiorh pl",'.mnn nno' (gl'.~rit,d" <: I"t1~1 r.. ,irl"Hl L"":I;II I!V!!'In-l't (,lmek isten.e- '!I'I:ellll, I-..:~'" umnmi "'!t~il'IIHI' hnz,rhk ,,1. ml'lk it;!) Ill! :<'Ollnr.. l!:itm.'H:t!'>llJI'. d~1'I!1{pi1:m~O(]-lml'l IOlmnr .,!dIli(UDil, MlsteT' Acbt'.u>n, blz:::!t. B".l[l:r.i milk IJ!.Jr, odiiifJ 1IJII!:I:rill. .. n.LlII 'yIU. Bnnk;"lnr<1 ...it tlJi~~lJlllln(', hlllllim11,,110;, irumfllff1 II.h~lJr .. tI h" ",~'iill lrn inplRn~L.1yefl"ml~tlr. vl"iSe'rUnl z.!y&ftt EYlil1j~re!r: Al I.. ~t. Jill'" ~lIr .. meTdll.ll.tl! ilrT.ro.miy .. 'I'1!191:. :Uilll T-i'r-"Iii:"[]"P ko.lrllrlL.ml , i.t"n Bu ..nil .. Ihilll:vr.t- bll.riJk hi. mD.nlara Ulmadun 1\i;lkbuhkuTl mea; mj!lledi1m i~ il !!iilli i r, G'~~e e- dliii ilil' I&mlU1.iI .. ~'MI'I i [II It' 1;'! .. 1 Dlll'1I ."In bu meocTB'YlfI dokll1e' ilrtl-...ultrill I~.i [Ii' n h1lk1lm.t- 101m!' Zl~l R" .. lo:..tlnil .. T:l.1H11&IJ bll' rimj~r1l' de !.albile ....Jilrli··II; ~oih'li!'t. doll ilil' .poll: ~-f'ldfur "'. ~m'lleme _"plIntld.. k~".if'l~ m.....1ua!o. ik- dl t e~fibi!lIi idl olqyol". A.dllll.a.UU· boit" .r\.m.er5kAll g;IIIEllri Btll&1lf B&t!l D.l GioJ:'.n Di ~hd 'II 'Du bU!!'IlllliA '-l!!rG!f,_ ~~ mitl'tl' 1!1UtI&Dllldll me.mleketil!l Iti HU!!IU8l Se-rmayedl!r!ar Demokral Parli m,~t.e Al.m!IJJ~'1IJIln 1I1l1.h11l'l'!l1!.· ~umaJ"l.h komullidi (>In.-.k h.D111111 fll b~v~~11 o\mncil ~ I!II lII~l :1-' ... !l:iI!P!'lll"rdl!l hl,..!..f .... il1J!l lio!t:of' leI 1zmirde mite.d.di I mot..IIJdi umumi 1 iI,'l.I:!j'tU·,~IlI.d~mkl !lJllMfl'~r Jr.ilt '''' muh.o.lc.ttll!lli ion dnl", iillll t.il.topJ8.Dblal'J fidi:rikaJlarku:raCl! k bflkll!'r Alman ~'dtLdlrlllr hllo;i tid .dilm ..miue d~ bUl mn.loF'llern!l ~G]R!l,ll.1!I b" lJ.rlTll!-T'edT" 1..;.!...rn.1,.d" ",,,,n.IlTF'.II. Jl'I eme'k onli!lrli. ~1Il,!el'l ,.p11&l:> .. ih t ..rf1,fl :I!a.Mt ,~tt[rll~lrA.Dtara. 5 ("l'>elelam,ta) - 'De".u1fedlr, HI!! tll mDttefitJer, AIll::~ .., .5 (Te1efow.lI.) - !:z.. tiro f)'UIyllilk t~~f':n IIDIl ml.rd!ll hUni!l! t.elltbblh ,~:t"babl, moki"lit I?Mtl tl1~ Hili' 1fI'ln! 'Rula:&riat..lJ!ldllo l!itl ~~'ml.r billrio AIm:\\.nln'ML ItimJl.t e~hfi'u":r.ltr lawLDdan bl:r ~lLIwm.to. 'elk Itb- h. ill b ilyda bIT WpliltIJDUl I!'I!! bunds da t./Jjm-am~n b:!lk:ll- m. l.An;flud.B.I!I Wlf[nn ...... oil i:omti :Eel Vol meyva kODB<!IJ"iIftI v. bl:r m.utat o-l&1!Ipart1bl num\lDd ~I)JI 1I[ltl .. riI"", '€!,1dI ot!illllli l!iir 1I1OU,. d,!r1al'. ;;11ekmlllk b.hr'ikPl kurulBGAk· l&ntul '7 Oialr 95() d~ Anlrllf'l! I ..En.u .B.a,..n d~mplctn lb.. tl'r.BLI tejebbU.:!e:r 1iJ:ltiI10 mU" me:r'kl!:dnm'l! YII.Plhwllkh!r. Gl;rQJU,,'or k; .AdI!1I.311~r ~f)lo;:

Komunistler sec;im arifesiQde endi§eli

A..nku.l.:

Di. rtr- l'£imi:r(' nl"ilm".ioill.

...lrnncl,-

ra.'!l Di:!1m. Balk
1'lIn

-

B\n!:Cl'lale!l'''- dmMkPllrt~

.,ey~

nroJ1d1T. Gnu hTii ki.m\JffCin

CYi.i:_

A.'

DOll YlrdtT yt:lpYaH IIi· yW'rl rnikadl;lde.nl'li _I~'ijHI n.uZll ft 1511 u!ld-s es mafllhnrll,;:, ()~t(Jf tiO:J:dl!!NtI hlL ~1k1e'l'"hli Ye7t.iC'r1 ylJife ktil, d,ll-r ~I(dd~·~!ldoc(lkanl~. liU 1'Ilka, oo~U!l' !l.l:i: d~fI1tl.
jkHdilT lIl!lriIMJlfn du.,i1nc;<!lln'hl.ift .,-9t!ty.m IUm{

gi~

iMr ~

••

'* ...

S'iUUill nil~1Ia OhtiP'UfIlll1 brul!.tf11f1lo1l'1

9"

fincU Yl1tl&dimij

-rn£l ~e'brliyreo

yapllall

t~!tI1o:k"

bir IntillfJ, .

Rom"anyada

T

'

yol'G'meleligi mecburi' oldu
- (Arpi: ~I!hl:rh:rdi!i ..~ kHylu'de aiufill ~i"li:6kJen'l1!!1l. li Ue I5S.h· ~Uil8.h:l'l! leo 18 tie 4~ Yl!l!llan III ;rBmod. buIUfg~nt!l['
ltlill'1l.!lll lJullf8,nyll!l mtll 1!!~:llen ,,"'t' hll "",bl!h ]"oelm1~ g;t.Zt"te.:Bt' y;J.. ynilaTlI'J.D talimlllmllme gf::reiin-

dip OQJat -blr dl~ lrullllJMyOl' VIII • .IlAhla.l'lllIl.u 1r;ln &d.Il:t& na.:;:lanlYilT. Am ElHi!blanmll.fa l:a'D I'IH1~1:Id , Ijtlpbe yokhllr_ Fraa,dar ."<Im n1M'1111 Al'TUI"aJI b:l!! ]Ill mtmlll'k~l1t-r !I1ll\o;E'r]()r'i ;!,£iI' !lin!!. l:'llrl~tlnlmllk !luut;j" t~l!' lLhl f1krine t.a.roafbr ~Clrlir.l.!yorllT_ AlmlUl Bal'!bakll:ll. buIlll hi;; kabul ttmiyDr_ 0 bkdilrde .Alma.nls.r bLr DsV'! UI:t~tJI mil temltke ulEll:ri h\l.vl~'2tlnl alIT' ki bl)~~e hl.r muam~lli'de!l. til! A1I1"lIpil. VI!! D~ ill'!! Amp ..lk~. t~hl;b ~nlDd fi1ly,d'al:ln" lUr, b ~Imanla£. b!l.~ka II1 ~mJebt1 I!ru II!.Sk~rllllUtlilrl ~T8.Sll:l~a. k...}"tIa· J mJtml!hdlrl:n, ol!!a ~19~. Alman b'rHkleri mU!rtnJril bit' 'halde bu lunml\lullTl!lT. Pilb kIka, AlmllD '!r'a 11'1 o.kert Kd!!n~gt pell: bU I, yUk olaD VI" roll m~:o,bllr kums.~d.a.nla.n yeU~tirllfn bLr meml@ft h.s11rllJl1 U.CI"l"tli B.!iker mUll-

nit r.I~.

":f'" ..

131111'"", ~ 'A.A..)

DulIn bUJ.6m.t.i II1II11 m.l!1llS ,_ Qi:mJud. t.k HIt. OTm. illl! ralm.!I< ...
~~ ...,.,.,Ien. lI:o!!!l6.llllll.:l' ,.flldt, ,..1111I1m&1.l'ladlllll fill'" I "" Ill~.rI "TIl'l&.ktadil".

rJ~liI !laha .. OJ' ....ml.

yon TIlrll: lirul lIUf!dlJecek:tt:r. f1ndia. eef'fiY':ll.-!iieil!l!!l'l UdllB-cler 1.I'P.brilrl.l&ng lnpm DM MI!IMl~ m~h!nll~HIL". de tMoil!mllmmltl DtilC!~kiu. To~la.llohya bQ Ml!:1!: D~r mlikm M!!li.l ta~ g,!mel kcu.I'II~. lIyel!l" Yatru,]' vagonlu n, 'lDemolcrat 'Fla.rtl M~cllll gru.
5QIl

Bu 'lcrpta.nhda.

mill ay zllj,"

B",ko.l'Ils.'l"

Ili takvtr~ etmale:r'i ~Qk t.(!mellnire I!~~~r.

'Bo. hUI!IWlta, llnm gelen butr.An.lmn., oS (T~1cl'olllti.) - ye,. hkla.ro. !.dmdioden ba!llll!1Dll:m"tl~, takll Vll.gm!.lall" tda.re!!i Devlet lhrllCllt i,le:r'ilide Mister' Ghee. Tabr-snda: Dol':mlryoU~ lI'mlLmMUdlh'mgl.l:nemllrl!ll;a.at edluak. }'eDId!! rI f'rcaret m.kanhgu]f1 lfDerlka aJlrldy~ .Bal.11D.! 215 Va£OIll setirtti.klm.nl ve dLmllaVinll!rinilen b~nb'lill "eril.en !llIIllhiye.J ger mlllnml!!l lie 'cerftll1!:t l!Ierm " li:olliferBll.!l1:il1lrlYII:IM edeln MIl' yel@rinl !!..It! ml1yon Ur.a !Irl:bT'" hkM1il. 5 ("l"eJefonll!.) - th·· tn Gb~~ Tl!I.brMla v:tUlm1l VI!! o· dlkhm.ru. 1'llknt: buDII. muk-lIbll ~ malII'l.Pl]llll:lJ], IhrB.\; ~dlldik~ rads Iran rll;ll1He tema.:llar.ll ba~ bILl gtllllkll U.oretler ku"nnud.'l ~erl memloeket gfu:nrl.lklerl~d.IP lEulll$br, Bned. i!1t.1 mil YOD tl~ :d~ fil1en ge~~p' get;mt'dlfllll'l hsbll

id&res[oio 20rarl

pu Ilydl!rl

[:,Hrnk

edeceld:lr.

A

ce yollBr'l n. In~W51mdll !:1l11~EI~fl.k· la.rdlT, lW'hUcfier .,'lll 'tLmlUldll leT'mnde buIunM bntUn Dakll '!I'lL s.'l\atEll'l'lJ!l namt mak!llmlll.l:'ln emrtli!! 'lIIDBts etmll!ge mecbur Bu, ak~a:nl A rr1.:11 mdn Bflyii!l.: !-Ii l1emada:

rll

du.r111il".

Cal1!Jllln

mlltJ!n~fiYl!!li

Zil"!!l:i Kl,'ll'libinalar C(l. I nmtlll kGTfI rwkaJ:::d: flilrl!!l muntdW. - ~~ kilodn B!I'lif Er.fllPC. 51 .Mirza .'Sahhl, liB A1hme1 Dogtltl, !l:7' Yl1d'l ~il'l!k. Ali Demir, Kd~lJ?l ll'r1m{r, .mDcmitkaya, (A!.!}~rJ Booli~ :B~"IIIl •••

n

'~I

n

~1I.b.!n,ah H!i.z;rl!tJe-r-1 (Lo.I fltU'k:lef'ln.I btl d.lrmll)lllrdJ:r. Dey AngelclI) dl!!. h:t.ktkler- ;'Ilpiil"k:l!Ill let Demi:ryollm tdaru1 !:Iu ~ Mister Trumal!ldn mi!!ulrl n mul'rlk ~rm~lde bl!!I1ILb~ bu olullk A.m",rlks.yr dolqrn.·1kl!!ll!, DUD Benede I!llh yUz bin tl!'3 ~ti~ter (Me: Gbteo) nh:t de TanleMa!' otl!.blJeeegtpi bn1:llrmi~·

V"

etm.e'k U~r!ll ilru.ca.t';;:11ndan VOl Bilu!. Ulep ebPete Bakular Ku ruJu.n CII. Ticarmt BakB.DlltL IIIIJii biyetH k~lIlUi!l\~br.

2 !Ie 20 gIloli !!.1'a.l!Il'll.illld~iilJm ~k tN.I'!". '!I'I.I. 'ml1kf:n~nye'~ lif:rk:!llr. glflllrtyle mliltan8.!ip1:I'!".

Ilk def. bas dan
,!lahife
Mdru:. IS (A_A.) (thllt,.C'1 Pr ): D1loys.da. bUlan Ilk i!I:ili'i(e Gutl!!!:Ihllrg IbUza!ll.m.dl!ld diler

mel e!!1

yll.pltam.&.Z..

LAlli AlI~e1!, 6 (,Ap) - tr III eaJilJl dllD. ]Joll:ywMd Ve t..ae Yu.takh VagolllJ:nl'l £am 'tekBfh:~ MseIeill'1 g'Ezml~ ve 'bir ~ce l{u Uk: bukl (!II1rrler al",lIiSlndl! mub ~ 0]['1"'11 .. 0]11111'1 Amer1lml'lIIn. OrlA ] :r!I lOOt dl!.n eT,i"l;:d, AVl."'llpllI !Q.ZII. e-dilmeli!tedllr .. amdnde III rlnl blr ilerell:eye kllidu hlll!h btl IllbThnoillll .gl:l'Idt<rllme-k:te mIlD?a: '11'. d1l.a.y t;'ill !ruI:t!~ U.IlIlKIl Dc.hl~"1I df'!lteJclellli!tk MIl ~bal!.mD IEm:ldi Jcbllnn 01.1 lank: 'k1lL'blll e<Iu~~i bdmrl:m ,e-- yetel erdl'!1'i lkl t&'I!1e:dD~ 1!lI!!I'Tct· du~ qlUr ~~-rUnl1yl)._ )Kpm:tl:c1zmJ:m. bu glltI 1fi&:lu'lhk hllberg~1l 1145 Y1ll1l1da. bnahgl Dl'L!ltir. dllmlllktedl.r_ bu Uk !I&lIlfe ... tyamel gt!1i(ln' k 1;1:n etHtI Itllhllke:y~ 'l'Iyu Yju_!_tt:;an - Kay • ~__Irl : d~ll. bll.bllol!d.er. ~UeMk clllln&. de'll'l!4e IruIIIk ,.. iD mllUye!;l;I1erinill iiiOlr w.r -btl " "btr durumn dUljIDklm VfI 'ItJlay'nda tabanCBI fivtlk lnt'ti.l Cillelll!! lJ111kavot'met oldiirii]en Surly. hiikdmd~ne ~mlt]~rt !.mIdliI J,=ln FOlmo:.!! Aden.aU5r l~h:lerl'CI. I'IIDD 4.'klY:1tJ'l tllliu.b:nu:mfrti,r. 'NulIidldarlDI yamlll5 Ve C-u..mt:ItI.~ hltta !ata~bulda. toP' bll~lIammn ufIlI.ldlli Am!l!rlkttYI! ·l!!nan A.merlka, I!e!kDl!:rl[1- g1mgLnl. <:tit Illl"...e eyleml.~ Idlk, d~1!. Kahl:N el~1 (Gille..,.) cUi DDn akl}lLm CUcmbuf'b:ll.Ejka.ILInIU ~I'iIJt~ $&m.& U~l ''I;I'~ lI~adll. hdal"l r~m y~nl dllnye.}i'll git~ Mi.ter 1'rum.DlD tigl IIlIyl!lnl.ycn-du. Sill ifa.deye '!bir mckt'llbnnu t@vd! eyl~m[!r InlinmamD lI.ekadu ~ old~~'!1 iMr. M'lster (GiLUmy) blHnat!! ~Iltb.r. Bu gUnkil IIj&r~lo.t' IQlnI'Ihl, Am entl!. - ~flrler1 arMln- de tl!dAv-l IeYl!.h.adllln UI;akllA bilYd& 'COlt "Ufo.zliu blr uthr VOl! KII v~ mUm~l!len Y<BIPliml!.lll ~n tWill par'll iidm.nt1Jll r,tL ~l'ki!r, Dlltflr. tal'olIf1:an FOT YIIll!.t(! , hJe.fe l!'!1'le-mllJUr. Tru- mM ll.illI.jiilnll!l. 'CaR - Kny • ~ek ~,un Sam. b.blll'e Au::!l 'Jill te'k:rI!l' mlllt mi1k.a.vl)moei: b:a.~1ni 1:III.1t)1.DII!. geqml!1i;: karal'lnJ 'blr til J yollamllllll '11:ill ku'l1-' tin 11'1 ''IoI'irl.11 ubll!plof!'r olm!l.li: leap '1'def. 'ii""rml~l-r" Bg ZiIlh~ tin ta1ihl 'Anu!rI1!!l, biltllll crt!. Dogu It~ tlijl.n lIGuE'lu (!11m 11.:ht, V'I! MI" 1:;01: yakml1an flgll~Il!yor. Bu d- RllltIUm:nJlr:rln. ge:r't!k lIj~bll!Hll hilt amk :lilJlklre g'lIrUlllyCl-1'" HI! r&nf!: "krab!l.:'!ll. i:l'ootR}"Jltil!!, 11:&)' clef bu I.hELlardakl ~rn1et. VI!'! Ik: nag. (I]oogu la.bLt olmu'ltur, 'PII tl d:I gerlll!tl gldenrl!.~, 'Ji:~I1- kat blr tUrlU i:;!n mmll!t:lnln y". i!ltemullekt! lJ.IZD!Ilu IU ,\"eya bD e~1!:n-dlll!.I~ k tnl bl'l"umll.k VI!' kl!:fgil.. gllli ~kli'Z iIo:zel'in.jpD Jrulm.a'lJl!iA HI~l olmakhr. Yafa lIa1ri1imll.k I"t'"lllekt.edlr, Dofu, memleket!~rlnln bu

lith !jek!!~l!ktLI'. Md~ Mooltova tlr. Dltl!ll' tM'artaD Y~lB.kh " .._goo A.mf:rlkalim hu 1l1kl ru.lIy.::tlnJ !;ok dlldmtle tDJ! tp ebnllllri..e d~- I !FIn Demiryollanlilda. !!levllmlnl za_rurl g&l'e[l WiI1um: mltrUlfi,ln \1'01lIl !!!d!!~ektlll'. Ku:!! ~,.1!:t!!1 ne

r"lIindll 'CmhmfnliBl

her !:Mafta

~-

Holivutd,a

iran 'aLI

_mektue;

adUIJl&

';l!kUm.e1c'

!uiranllaEl. 01-

I

G~1"Il

SEKSOLOJI
9 UNCU SAYlSI ~IKTI
Q

'Dug-un
ile

kadm
-

Hl1:reke.!iii

(Telefon1il)

DUll

Grbze k!l.Zlli!IM b~rl1 C'~rke~ii koyt[nc:!fj b'ir- evd.en diJgun :.hL)' L
!;Ikll.'rlu:n 1':'a!jat lijll1indoC' bili L~oy HI hllVLtyl'l. ·ta'o!llJca IItmak j~l\lml~, fll 'II: tt~ oi;lR F.ll) l!Ur'lU [I pe ne~·

,~fi

I

BUTUN G[N~LERiN va EVLiLERih lEVKlE OKUYACAGI YAllLAR
Oir. itllullit Hl:ndu!H!f! p,.YllIml .Gllifol r.. ,tllp.t1 ...;,b. l;I[cllyflt _, " Ord. Pf\af. M. ~. 'I"u:n\i Tn.rnojlllll.J.li~dn d[]~rdu"l1J I.nirliUk Dr. E. PC!i:!{l1'!i1iol:l!' Sip'!''' Irun1l1t. n1w:l' o1... M!iT mi P Drr. L. C. Ph1j[1~ V .." .. eekl"rlllo 'li[]~C I:!II;Yil:hl:lllu' tm,; 111'. Edl!'!lfiII PllItDI!lJt, "'!.ek't,epll1onl. ''II!iYr>t toMlrl •• b •• F'n.i'ill IlJlrt'llIn..'H1l S .. vtLI:n d.dlllo!! !(1Ir.&ldJr ,._ III..aiWl:1 DroltlMln !Han
KIiodl.lldlll(l !!FlllIllll1n"lll.n
~Il

reden b~KnJ1. FatmllYa IM~~t e'

Petb fnl!l.wlI CJIlIl, hn.:r.tI C.na! t l"bben.ic Kr;ew

I

dol'leit ijlU.ml.lne !l~~~ I'IlmuQtu-. Kllhn Yil1nl.lanmt!i. tahk'll!:a.lrtl ge c;:lmi:~Hr. _

Hi(;f~
sei'u

1949

Arabk

15
1J6'Q
V.!Iillll GUIlt.

SAU

,

Rumi
.Ks~lm

23
13~
ElIllnl 2'l!B
'l_21

1ok:laiu D~.
_

Blluhlln

On~1
M. :II. IE¥.r.U.

'll'UIIli '1'.00 1:!_O~

Eyliliklll

t ilI.,. ..t
~i1~tli!l'Y':Ul

PI'"r. Dr.

AJ'l'Lft

Ot.o:rileriu bull1(!n.k.u:m

:rr.ui,ll on mUIJ!iII

OS I!!;
lk!mll A.k~!I.m Yat:1l I1'Tl1!I 11k:

m

b.a!!!IM raydallllnu

.. k hUDyo!(!ri·

D~PLOMAT

,"

68 Sayfa 50 Kuru~
btr IIlelile

1-4.28
lID.U

1
12o(i1

_,'I~----------~~.
...l.... ",. '...' ,',,0.. :.1 I
IIIArnu dll~~lfl.nl.'r: t!ll«Ilrde T&rI n dl!.h1.!, ~ok vrzr!r: r :lo'1k oML.IcunurAan f"1I%I~m:1 mum!:. ;e(l~r !len.izI:d~ bir mumdlfll~ Qlm .. , n :;LI: dOnynYl din den 'lok ,IeVIDe rtt MJll!lUhm:z:;: bu g-ldhJ!e Yftkmd.1I Allllh! \'0 Fl!yga:m1:J;l"rlnl
!jeyU.mD T.!ld'm m~ l!!kt'tll'l'"[ btJkm'l1 All'ttu K"_ja.

118.111 52~

1. .J-I!: Udoo1.

kon1.l!ltu: Ey halk t blrle!jiDI:!.;

Yuan
"IaDa

KADtRCAN KAFLI
nntaltlm. MBdr:mki kim.!lP 'lwm dil"ll~ml}'or: itl'Uk ne !!Oylr.r:l.m, nl'l <] .... dll1ll!rlm l Drdi: m(>"!!.'Itten. ~ll(lp glttl.

'No. 102.
!!11c.ily~tl L"I"I ~eVil fltllZ btrllk:lc:tt~M Ihtbnd V("lMnlyonrlllrdl, hl:I:.'10 olm»uu aEl. illitiyorla:reli, Hn:;:rrll O.BIrJ 1111 hlt1!d!!U!ydl: I'akllt £ula be 111 ..,t.mlyon1 u ; .rlllm1. YII.IIElkla.n Jm...l.TmI!;tl VI'l i !lJl.kl'l.h al'a31r.J. ha(J[cc tltrl'r'OI" duo H"r 2:llmrlDk~ndl!n dahs. -hlz II IIdlmlarll! sola uClinl yUrllcill; mLIl~l'p i;lkh. lor~[IIddl dolullr:1ll \'" elmdi ~eJl!l1 Ill:' aiz lI,;a
kllrl 01 T'mlllJ fJ11)n mJjlllUmanlo r.'~ h.,ktJ Onlllnn IlrnJllnd \'1 11,] n '"lJl1;.po hnWI \1), yi"l

y lIrllllUm<Jo.l:llll.f111 heyl, hepslnl ~i'loylc<ll.rn;dlnt~· din fOlk~t lnallTTlllcrlJl!l; b.-nlm t.ulLJllaugum lml I!!l:n~n. bu· 1un~hj;~un h{l.l clf![I a >\h::J. 1'1]:. d1Jr; ~nkU IIf'ni'll:", h(l:ruklu~il; dUzplt:robllmek It;!n kudl"<et YD.!'. dlr. h nde lu yoktul'_

rlnh.le Vi!! rDl}mn:, 'Kiml!Jll"<Y\' kllt:il nlli: ebnm ylnlt 'M "'!mEe neJcklnd.n lfolStll ~I~ll@ir hI>!JI~rrl.t!.."ni2:. mlllUm!iIlllllnll bepM k nt"'!jtlrler; ku ..JI'!=!inm.a.h karll~~ belAI cl'1'! ;l'lld!r, KlIllumma1c fe-no blr huy dur: !llIbiblnc az.'lJl veri •• '~"11'" VI(!' t~'i1"kktil tse hI bien DY dmln.tLr~ !nF!:JnlaTll humr h;liido YIV!UII:'11f Imkil.n 'kn 1

!I..f!Ile- d~D fnlB. i!I,~yler IlItlyonutlW!. 1Ay1.1! Llltm Q Iai.- lIaratidlllfl')!'l(ltHHI Jl.1ll11..hll. fbadl!tlc u~· Ne ~~ll.m]1l

iktiJadoi Jrontna'f.!'iMI) N~dmUt'1~UnQ~ ~

TI1"~ ddf!gelcri, ~I"kim _•

I'liIlO'llYt_

Bar

Polathda .,- I " eDen clDaye t ·
l

ATLASSI

'INDA

un1.ltup

-Sl'Ul' ~blllit !o,-{,Qinc halln pf'k ~fk!'lIvdL Hlr,: k~m~ 1-T U tl OlJrrutnI -mil
D:Lt 1\ tJnl'vl rJUUUIUtIU"'ordll

.b:rr 11 0

rn,ln

Q!lU

i1dl!ta

az3rlllrll : - E;; AIL lien d~ onlarh IT m In"" II hill Re ulll:nUn lid sI'\lg1I1 III yl1 }'olll'l.rdn J:!J m'" nl' an I H aUt" I I I d~Ml1 d rLn tI fUI n JIll: 10: III L'r1 'J" (in U r. 11lL· lnl olnn "'!lit., !Ill' 1'11'I1nl 1t:IIVLII" 1 urdu; r maato 1mk~l';lk hltrtf 'nunll h\lklll: Iru hllLI]

:

oc.

hr·r rl'nktt ll\tt..r • I,l,fHdl. En Itllxt r-II hi r Ih tlyrmn !l'M111 oldnr-unn Il'lin~".orll1rdl. ClIft biT lp.nc:1 ~~l("r.i1n !!rlILE on Hall'l'tl ,~11 "oLk II.. "h'H"l"tI Yr!.!lIln!"1ndillkl D~I\l, ron Zt'l'Igjn Ot<man ~ra."Lnd .ki mljnnk~J.· aC:I!JTHn i'lnllnd". e1bl.B~j drollk: I Mn Q"Ittlk .." !i"ril"!i!I'("("~in[ Sl".. rl!! Ik, d!'rilli yo:-r yr!'r (atlaIlH'I, ml tI; (' klllp rilmnlllnln II. II I 11 bir dilo('nd I)t1JrlIyeroll, Ill' hi'n.1 rie bll ltli. Bunlnrll1 h~plIl 'Mr't.LI"'l1f: eait· Ih'I All Il' fiji'll!" mr'j'H I til r ... h f1 I d b!ir.1 t~nbll" Pllllli,.lik ].:A.pla,h: lJlm· kit dmelc hA.kkU'Ja mnllklil '1", I'll hnlk h lIfrnln Ill.' dl~'(.'o('eHIlF.r,·tj Omlln -In!'" L rI~ VI' gin.! mcrtlk: r:tlj}'Iln!hl: onUll bu bi" ,;1111.d~J:'~tNC IIHtlc1!,=,n
WI",l
I'L'

-alntz b:tzll1.n. hsl!r.. I~ taar: nn: u rodll1k i.rdco. BaL,il rtl!nln" /)01 m '" ha.zlrdlillr. Bu d "\'AVJi IllLH!l,n karl "Hun nl ., I" I (In. d 'dJlm Inl k teo , n 1] m n m"n "(II b',·· d1: -1" IjC" V" hl mlzun r \'

Iv. 'B~z: lP bllhtl1"u' mHlebnl· J Ill:r. ld, Allah bLze Pl'-""!1:l1.m1::ll!'r t1;lindnrli; oni"lRP iIDnl'R Pey· I:!l'Imbl'r ""I'1'l'liyt'r"iinl. ml1j(j,ple ;:II, "Ivo(H ,.,l:m hllk d.inl ~ild'rdl; !lo:olt\m"t "~hlflu W5rt,.rdl; .,rti!ll"'t mlllf'tl"r" UlitUrl luldl: ~nl ... \l7~flj'\'" ?:"f('rler kM..a'l'l m mllD I!;,.i\lq·· TO"",:I"n dnol!l>' T III T - 'I!I. 11!~r ntrell "hIjLm, ..,.h "In ,lr·f" ~I' '~('k: II.!.(Ilr,

~fi."-

\l1'ThC.11.Hmu:: 'llmdhh:n III. 9lLf'llUIlI1:il.lhlfl'tl)'01"Il11 ni vet",yhl ~!t'l1Um

teavlkleri.ne
oUl;,H!"!' Iif'(',t VIl

E!I j:i:07..J. B.J1i.Uuillo T"rat!lill, MlI:unm ... blll,l .. iLII doll, bIr manu. M.6tw .• Gol,I"'FD Silrer Film

krltU ye

An1riln,

I) C'I'1!lefonlll)

-

po-

I!=fhl.r v,. 1.I1k~ In b1r l~ r laULdll!. dlhl fN:1. blr ~'o!:'l~'d lachr: b!(l 'llmrncl1n tU'1!tl elf! b~· !11'1lml& VI! n~tk~dOfi! bit' ~l~i l!~mf'rml'rllirl

I

I" URBAN'n..A'RI
"""'1'1 ,,:.,
buJ'u'k
Humllill'illi

H"TIR'AS

!:ill' ~enmli?y..:n9~I'. D.YlPla!r'i'l111 ar.
k.olllwml!:gl!!

mllllJ, lid kt~1 dill rF.IM'[fII!lbr.

lIilt'

!l1Irt."Ue yB

(Tb. Brlb.l 'lEla~hM F!t.l"I\l,.,ll1!.n!

~ah~rm18n:hr. 5'l

'ROBERT - '1'AY£OR ~ A ~I AI GAR_D.\!llR CHARLES LAUGHTON _ JOHN HODJAK
,I. ,-,. Ih~ir~.fd ....i ltil'~'IUIII" 'Bl'M.nill1l Bld,rllmilhlilli'.

n~

k~dat

h~r

bovo~ ve

Kem~kl!df'rll! me\'kllfirle I~l h;(!!II.lrn h:~nd" ~ok ,1.'",I..r 311),IIh~l'ilUrlll;; 8.1"lI'blmd~ b.. luDU ) :Idnnberl deglnno!Ddllk ). pan '~r!l\lDln: bn.1"I1li I!ljvOY0nlU!rIllZ lf~l1ml!t Yll:mH7!1Q y ninde ~a Emir slihiph:l'lne r;aY8'l~171IK 111;00 M~hm~t Ba!jH)t.lk biT' 1I1!1." V(: 11M.u.izUk I!der!!ronlz. '0'1'1.111111] dol ,'I !;:lrt.' dtlnyn C11U1ml b01:lJhu; biT' dll' (hk Mut"e~~ndl'n hll ~Il:r:"llmt"k mUmldln olip!:!!. Dtl nVltl! U b07.llk DI:n.IHII .bhll",~t! od,. bo,z.l,lk otllt', Ben, I)efl!:l~n t'\I"Il~1knll'rftTI yllll tLk~ nl1odlJ,'Il flL!i!] aslCl I ~'ilIol"-mo,· dim: h!l.tt.! oo!:JL\'thll:l [JAil yumul}:L.k V'" 'leeks'll! .;Il\vl"'InQlm. III' evv(JI.1I. uatul Mt·h.mll!de !l.l"'t dtl'l"k b,f\ca~ndll..n VOil' ~tll.l lr
fillll:l

En

kOl-}!u1i'l!;'

t

'UTIli'!

~ ~:Jr

gt~l'Il\h

H~ 1II 1,,1;1 ~:r.'" 1I~!i!h·rl Ion '~I"Tl'r" ~Ikhth: IH!l1iyordu: blr ("l'Ikl!1n: - F.Vl't, ~'I'I...n!,.! Ml.nII"·--', bNJ11lnnl b mel> ~~VQrlllrdl. H .. rotl I O!lltll1 n on1 n ~iirl1Drdu; (!e-~ar~U nrlh vtJ bIrr": oj b !I..rtll"lItl: ~ Ey halk~ ~Iz 'f!' f1JkTe~m"'ylll i, ['I" flrf'R.ta 1:J r 1:If' i'I b0=,Dti lImzluk JII'T 1,,'or:illflUZ:

_

mi.lendelele]~T - En bu.,,"I1Il: lIJ:Illceralai Alnllarn ha.VT!l-I v,el1'E'C.ek sali".ncler]e d(li~l

Yllm(lEl Icol-..nalll'l VI! tEll',"" Emlne Yllmlll'l ell.. kI!rhHLtlnD )'11 ~11~'aT'Dl( otomohil lIr. tllUIlrLhllnc),r. kllldlrll~n tic:; YIUlI,hdllD Emlnr Yllrrll\z "Ill'll ]!nrln. olmUlJtl.h'. R ~li1 F.ki"C'hll kl!~,']e-rjn.dl!! ¥aKlIlnnn:1I hr.

Ite ka~ml~-

n",,,loli 'I'll Orijlut>.I 1l,'I.:,,\DOI.1'1( scOTT
." \'m .. I"1'lrulIIl .. "

t!llrihul:'

:C'(f\\T!i:lHTEJI.S.

lid

1'IIlInd.

ni

IBl"n 'Ill' I"ttlm!l~ 1l1b dan ~rdlim
I!.YlplllmlLnlZ

D!!IIlalF!

I"bnl

A.III

'1' '

tlr,

nnu

\'I!'

aldlJ'ii: h ...•
YIJ'lIAnlIlIc

_

"nl;i!'1 ~:nllJl !HilL iii; Llmnz.lli'

1IlI~llimaJi.

.. ~-

U!h\'IIDJ

.t~,

_--!!!!!!!!!I------.
-

oAltB.·UU BnlTrON = DOROTIi Fii~nT nt""lIl.T 1 ~o K ....~. l.W 1lIlr1l!.rbi

IPEn SlnenlllilUld'a

_I •_

~
_ __

-

-

---

--""'" _ ~ ..........

-

--.......

I

-_
~ I

~-

-

--•

-

-

_.

j

Sitrked b8iuH),,0 idillre in in ,Da~IU"1dikkatinlfl
:fUr oku~·lIoumuz.d8r:J [1,~Il~d(l... ki flHl,lltul'll IIh:illk: 1r.1: UI ~'jI OI'JII<U 1l,"p~lml1'h Ij· Uff'(; lr;d!,f:~j t,r r~ Mrrj rrt~ ri'~g II I!I'II!'!./Q g,(~!"k !1;:!'1'1"c Yrlllhfl{,'" (lfn 18.)2 de 1,;,,/1;;011: trMlr bJP' rUm t'eI .9ioll"I1",,, ~f'tUi til ... 1;;,1!If'~lm./! ikl bllrt aMlm. FI';'1" 1/1:1-

r zan:
Art!.K

Eski bir p

hliirllli

Telrika {J~!~

Falc.ya verilen Dolarla .!
A,meri'kahlar da beDim .ibi, ,H'ini'li falclya fal ba,ktll"ml,.lal" ve her' hiri se,kizJ, on dolar verlDi, .. I,erdi., Falel Oul.ra da u..ai'abiomeyin, de_ii, •.

II n tli

"·1

Mehmet" Kiindeci Sellmt" SII' t I" I kiinde gle ,lIe re' I' urdu
de I'tk k~lmllrnlJltl. "It'! icl.h:lJ.k S~rl-l!.oglD bltd ..!libire mtilr"'mP1 J bir o:-"'prn:t taplad) ve kun ded SI.'11mi IIllnn dpn CWI-n hulu'OQutu nnill' bltJc- ip aU,n, ,1<11,. KlI_fid"~J St'lim. n urlll! blr mulfll,v,·m,.t 1l'.q1l.tprm~dt.n It. dY~tnll.,tU." lJu dlillll,. ~rthll "~'~'lC-ti!1 dlll:li.t~iiil~ bcn?rmiyor .. (ill! Klindi"ci S!'llm binnC'i def::r d!l~I'1t1['1f'1lnt11" b11r< j~r-d"n Yll' 'nm saat k:dl!ll.maJ'l'1l~ nlr:lu~u· nil ~~. I!jlmt:lil II!Ul1hl!lIi21 d..ha gUr lHllllilp dCl{:rul:ib>lIIrtlI. Nltl!klm I) dn IruRlI blliyCTmUll gjbj rprf' hpanmultJ. A,. )"agl1 l'::llkmak kin lO1'1 maiO! no l;orNl s.:.H oghl satrod vur Iliii,ga hih· hl'ltl"mlldL. R' kitlj· nln ae hatde l)uluac1ugunu FIr!!
gtll':~1 if"rll }"CIrd U. v» hernen kllndot're bilto tll"f'bbUB ctmL)'ordu. Bu-

ay

ktn. duracak

h .•"

!!II 9CffikUlI Cl'Dnl"(_1 kOJlt"ol'll(' mUI"i" I1drU K~,p"liitllhl 'Jill'! i" "in! P'luryuyl'l krlllrir ()lr1u91i r~

arm h nddi rU bu lmutlllu. A..rtt; bil< kiml!l!!JlItn mlt1~l!'d n illS,.. ht'-til kalmamL,h,KYniltM:1 51'!lim hittu" ve h yalind~D. ge.. I'1ttrd~~I. riiYlllllnd J;<Irmedlf_i blr mlltlflbiyct~ dl'}kru ~c\I· rcrdu. YalnlZ m1,ilup olma ..
k~l1a7"

<rbyl!1/Fri"k

1Jf"lJdCII

In5

k IU"."

-------------,~~--~~~~Y A ZAN:

"~:(J
m

flMI.
?t)J'{!

,sOlllrBd.IHI oqj!'rll.riI~I-

yal'lIl1'. ayru z..,_m:uulill. r!!~ 4e. Ii.. nIRcak:{l. ]-'Ii('m caIIll

Yl>"J,lk.upt r{c<llCAI1'Id". ltbp,'-k io;"" Sr:I!ll,Jr,.urlo k~rlrrr ld bid IJ "au.roliJ'l-G4lJ')" 1f~1I t~ '''f)
m-1!1'IIrl,l"I'rWl"l,

,,,r·

f'wrW.I'J(I

It•• m:,

bll,!!,~ '!.ItiTm.'- M tli!' lol'?ll\IrllJ h,.rl 1m I\n:br;eim clmtii 1'''!-iM'' ';if,! l,ndl.llt"TII!' ./rOhe l'l nlrlll'fll!r. Ui Irlll'1jf '1I"l'i' rtf: JOS klln'f JfJ::111 rmm "n-tlfb
I'~
(It':

FAAiJY.E1'SlZUCm D....N' ~1ID\'Ym EDtJ:...ttOIl II \i~i olrnill 'I'fI fl3 lI:i~i te\;lIlr I!diL· i KI!,Iumilll, i:.i1",diD OnTa. !'J'[lllmr mt.tir. nil keliBld. uw:-imt 11.111'1 .... _ 'Banrmz selt:h, bazunu, rllm mn.t~rni d"hi!'llil" l5ipllhnlllir R,a:dH"~ ge~hg: 1 ft(,I'mp!a l:e nedeIl dBlla. e,,'V.eld-en hl!i.- muhUl"Jr oldugumu, dana U· , .amii ..d,. ,-.p,11II> ",ill, IPilUIlllClo:l' .. S . d..,. '"-,, RQMll 1II.,uhl~irlilD edJ t.6rll md1j~,mLll' ~~,. ?Jl~kllIlltiJ; 11017:" :~r 'vermi)'Ol'SU.D, k:u, ~'IUD bl'!" yal 'k:a.t.edeoethmi• hat om... ,.,. NhU'l1 Aud1l1 :nnl~D Hlilbilf'- A'l:idll-rn.hm.L'!l i'MoIImIl!T'IIJ .-1011. 11m , ~- pln'l" .,'" !iI~mg ~tW.tHl'I1'I M fi ~[1'. GI!If:'!O!l It..fl.l. b.',II!I", .ll1'O~ itn. ~Ile bllll:lJun!..H_i.~· bI. 'itYU ,c]!lJuldl~Ig.m.J , .. - .!!ien be~ dC!llQ:r vuiim ill tll'_'!lIl~1I il. "I'1IruldLlAn ... ci~rk-«~ JWlIl'yl1!lI'li.!lelfi'm.e-di!ll~", 'b, 5e.llde vi~.i11D deJilleo leydu Yenid~nNowdPl'Jn !;:IIiDla. yshuz:!... .. I",rillden &jlr IIIJ'.tk ,,-1;111,11 IIIUll" 1II"!:Id. mMllil"li Bt.hrillll'l, 1i1!1,1]]!'1J II.... ikl1 ~MUE:C dl1me-kred'tr. ~ e5er yok mu? Haydi b.iM ..- 1"11 '~:m]Ii!lil, Yenideo. kl.h lcahra... D 9u·a.da tayyaroemiZ'. ka,' duiutl!l lIl.ir' _!i.'l-th. :u~IL~1l h.1)rr -,.h<lil.rl .....]'diii bir dimolliGW, Lac'" ~'r T':bnt:l ,.1lriJ!j' U1.rtl!J.' u lilt .. <iI&ki i.;U1,tkhkllGln diaJ .",b.pl.,dlln Clffi!ldlD, ~Qlc:uJtlllmnH. 00]- lar, tl.Yl'"l.l"enin. MlonumUi dol, naUlI.rlI[11[] Uzerine \lW'8.lIl, ~!m;i,t.JT_ D~rh.l !... 1-if il.,,, t .. ilr,ri &:1lo1mMii;h:Ji"1'1 bu bl'JlI;ed -' 'JI!~!11 k-uU.~l'tl'll'. _ J.I ltJ.'bnll. ~ hlt h"l1 "11"= sun, oir p~. i.;;in eu:.la.ml. d:Utl"d:1lL gll.l."1' gUneiinjn gij..ll kam.altl .. mnmi ".Ill milol_Y1illilll, 10(6 iii.. Ab S I'! , i l. rl" d"jm~ JJJ!!vill!:rlll> bill''!, I. iI... ..~ m IUDlan bt;l'm .tIII mI'? .. BDk h'ele gu YllIlt!. ~ lI.y kcnl'boy s.brum 91.... t-itJ ziy:a.sl ,a.land-a.. sudan ye- ,,,,,,,,t, KIMfa..fyi d.. !lildlinniiil! oldluj1a ~lId ... h.l'd;jl,9'" 7IWrmi oldnklAn- d!~, mlSf!T I ":$Imai'!'. lriUl .... , hlUla;1 1,.C-m al~p!., SOylueydI.D Wid. gidesiD! dedil'eT. iBIl ~ C;~,~!} beya~ til'- i)~dek gJ .. lii'!l~nilm .. kl..di .._ Kur.,?'(i, U!'&rI •• arl IIblflrni.-Hr. . _," Ilut_ ellll'1L1'IIL .olnmlAY, rlnl .. UIIII de ba.rl, tayyueye bimDesey dIa bi.z:d.eld, Allah mlll!taha.'k1 bl silziUel'ek, bJil"liilenblte ge- '11'1.lim edelJ-iYltlDli k.,..,1 hir bGI t h __ aatum Illnllll m &111 Mt_.DlII mlll.DIpknri .. Imr;wr .. ]~ I;l '"... k d I!II.IIJQIJ ilu:u 1;11 IlI&nP 'l>!f ,u ..... !:!&hm odlltu!ll ,ifllDb., mll.. .!:1r hmd .. PYI"'li ilIir.llll! 1m. Flo 't lru dj k! lJimdi u vaU .. Yl.vrWl!lnI" D~ venin gibi birAmerik.aIl p, ~ u~a. mey aUlDlil I~J1IttI ~ huml'nID l.. uUIJD bill,,", [mli b&I1cD MlZ:. IIjmsff:l!i_~, 1l1i. sef~rut.. If:Izll OttI.CeI!.l!::!) DIl: pbllk b 'IiI- pislti UZcerme kond'IJ r., rbl .. "ndltlll!i ..'1U'iIIli'D 1l1Ii1lt4il ~ ~I"I 1I1!10 ... III!!Imlll~i,t[-l:i,l".,p t.l.mUl- )ll ii:~t1~1"l m[ 'lJilMII". dill h,Fam :n!'1I1l1l1 .... yalllJdl 'T,.'b .. "tl~"I'iliu'II" ,t..,kli .d........ 'Iw~"'-hl!_ l~leri'l1deIl birll!~ 1lIes_lmj. yi.'II: J!itltt'Un! EI:I.lgiiDler.!ill :!Ali" iI· 2.llmJUI 1!P-e. da1dJ~m. rU· m.Io;~".]L~_ NZld.mti ]'l:f.,;jlj. Il'I1irnle-rl ~~JD \ull... llMi ..llrud~1I flUdl!l.IImlll.!',lll. h.tir selW ! z-erinde bit- da.]pfillj111J1 'IO'a.r vada 'l1 uy~lIIl'hm t. Sa,:r",,. I\'lbillt H[~~lm Bll-lhir:~ mIn II]!" ~1l1'll11ll~1].1 tunif Mil.!! Ilium nf.,hlLU.dmlt:llUUI .. b I'I1II... -Biz M:m:il!J ~\J1IbdH ~o. Il!M.ml Aye]. Mba.hl!eyin biz I:na[]mll.k, me gij;r;el ~ymi§< JI-.p.~ll!!~uur?_ .'rIfldNllllldi!O 100000· m!tlmuh,!' !ill.h"'fill~]lI.rtl, r. (hi1l.Jh.!i DIlit'm ~ •• , _ . . -.,. c. ... , -, _ .'.' I utun ill!!! eddllll, n M"UhIU'TItID )j.. .... 110'blill ... .i'I.,.ni phi 4ih:r 1.1. <h'D'I"1:;lIde tu cldiU(guDu... hepimi~ otelm !I!!101!llLDda o· meger ... Hayabmda llk defa 11 II;rhlldll A:.lI!ri 'btu tQj!i\g lm!l!tUlo 1I."&;:I'lfilla, llIutMIlnr;rujC) 6:a.b. I.i.. D.yanrmndm. (I um:a.n; turur-kellJ. 0 teuiilDan olaes.H: iloanmonm verdig1 allk v merMimlerinin YI.vt!rnll,Jl! hilllir ... T'~JIlII 1'1I~'l!1l1"bu e~h I!ofdiplomll\ik .. l&dlll 1....1]10. )'11]1>1 ...... trold." Ihlm !DDn.lilplnil. IlDd balm, t.eb ~eLir'~" ran.n.I'fi.~~si - Kijtil olduju d:efjJ. I.. her-if geldigi va.ht. beD; se - lIeyeunda.n istitade &de:ee~· lIi1mi.1-tr. .lblltl U'lTl~dl\ 'O"_-I"" rilll.n ..; lrd.!!l '_tmiltlr. I$~ ill:J. 1I~ldj!bru '!'!II! bir tlC!&nt mll'l'U:~D ... j ~ill:i.z:de kepazc oidllligunu sij,y. ni, Kimu'i v,e l'll!:lldiml gas, .. tim. 0 ds. Qlma..d:ll._ '~!tml!tlo!ll m""fptl.,f'i l.l.,liinrl h1kl.nh,.1 PJr'"lOI" k.ndi do- lcull.nmMllIl1I elz!tm old.utul:lu _""_ le.seniz. daha iYll!dec;~binlli!tere:rek ... »ak. il,;iimUl: de gaButlln bir t!1n!lmi! Suny,e I'I!.~-ql'llnmii.mLIl jil. i'lltiU' oed.. • lum "JI,!d!!lIlilDll,,\i ~.t.d itgg rel- 1.mi,lir. b

Bl'abeliim v~t' tiL':U dedi, KamkuI-du dla flo fll.1C1J.ra cotUrmlil. H0lif oma ,imil:.i Il"a i~e., teke ijllf-l,t111 da, g6z..1er1nJ. onUndeki CIIbDli· ihtiYUIL\ gotiilrdil. 0 d:1I her dllD. 1Il)'H"ml)lllll'alil:. t;,Sa'kmtay b~ Ii:yn B.Jll1-. bpklsana ya.reye binme ol'iIlrsU:o! I 11& i!o.fJ~ii gilli, 0; tayyanye n'I!it. DnDD i~ilfl bUn-m biruDeyiniz:. ' Yl-k1anmt top!Kurt. korkusund!.n oWl'- rak"tlti kBllkmM.lI!l! YddtzLar dujtl y,e-rde:m kaJkru1i!lYOl'~... Lstikba,li.I!iz: i;;;in I£ijt!j ~eyltlr H-e'(!lS]bjrden kott.lk)a.nn .. gfullieriyorro ,lIiye bir taklm da.ll ~l;t.ayllra"k" etr.WmlI ~e- ·uy.d'llllI"mll. hiki,yeiel" yum\lrt .. "'!rEmer. Zat.erl can !llkmb.!Ul lam. dan keniile.rine i~,U'Iyo:rlaI 0 IIJP,BII DII!.~ ~iddeUe dw. C'lka.u, fmall kll.(Di"IlIlBdJ':ikio tarafa q]layBblllk. 1M' hii;:!'. - Hayrr, 'be.!:l!imki size ~n _ Sem baio" ami! a[~i um.iyor dedim: he-nf, !kenoi· sen'! vicdan_sl:r. a.dam sen1! .. since: bil1nm@~ine imkal'l 0[" diy,j} bqladllar sOyl,~!. imJl.yau §eyl.er ooyledi balls,! Madem.ki iileceiUri hnt bile - NI'l ,sOyiedj? ta,,),areye biniyoniu d!i, tii. _ Ne lSoyIe_yecek ~ Bl!!Ilim
tercitmruli

~

Esat Mahmut KARAKURT 23;

""\..............

tI~

b""kiJ "i. r df' 1Ir'l'I;I";" ~;" ~~lI!f;i'o'r l.:nr,tt ,",,1t"'lj~

I_~'

~

.
It:

brullit! TefC i.l:m an 1m maUl_ma tl I:Illocilldan !>~nn, dogru.;:::a 10' s.a.lcll-Ih eehennem suplk'geci lnin 'C d!{l Amerikam 1bSa.,. b~ . D1lDda. cehenfl~m zti!'bal'lisinin k a~JlI g-. elsa gerc 11:" ynmlllo giderek. ogrendiklerini sayle di, ,0 da. ,cgrendiklel'ine bit' ijeyler ilive ,dip, ogledili!ill

~~

.
.I

~ ~
'

'._..
;+Io_.,_,. ~.

~ nz-h/t'ttoe Imldrm. Ct':Gh 'nld m >'l'I,bl/:;'I! film tltr1'II",-n H r rjU • I H l - !ltl1'l:rok -' e7 dl-r-. .UIiI.·'I· {.

T'!!;Z:31,.P mtJlIJ kcpa.vHk" Kijnfleei S"lim !:Ill VI\PU, J'Ii.P l!. ~ n {'('hell!]] v.. 'II UV'IIltini kullrl.nol. $11 Fl:i!tl-~ lun Ull II k ktI.m de tf'~"bbij-8lin'lil ~iI .;~kll rlIl. Ji'akllt kU~lIk ~1!'hmllt P!I!h1J van l';Iln &anUDU bmLlmo:2k _ n;ktrT'd b!l" adam d"glldl. 11k kUnd" t~bbijali 1'x>"l1l ~1l(1i.I' ~lkma:z, dernal ku,nd('y! t.sMJ. eli. 611 ~~ fer II !lndey ,.lI:rlulll '":lkl til tutmustu, Yani kija_. dec! Srliml ktlkwral! ba.iI
[I,

"'flnl'!

nII:l1" rJiMc(['llr, m.t1ri;:·j 'l'!1'i1 .-:rli"r-im.~

f:dhrf·

-ee- ~ .-_

~
--

~ ...

I

_ -

1

~

IJb_IHll. 'HaJ'1t I1rl1l!. ynva" y:nil.l ku'· ~(j k S~rUu:o~l nun u l! i.m&enlll
urnmadlg, rnuclzey] g-Olltr.~e!,:·

y"ktu. Kilnd~cl

Kl!rtulabilmelilru!

imk.&D.

Be lkm.i II DT,iAo d-l.l'i lcurtul~bi~m~lllIll' lmkb~

ve ihlima1 mevcut r:legiJdi. Ve ya..·!l-Il yavalli ka~dl=--.ilb~lildJ.

A~ lipUi!,t"I, Kayma:kam-'
hiJ'IU'

bir a~lk~amaIU

!!lom'a

gilys.

:falIml:m

b8l,kl1..

Ad ~aml"'l Kl'i)"I'Illlkamllt'!n' dan a]cbgmmlf bit' melrtl.lpta, SII.· pmn.;iI. lalP..8}'onUno.a ,gil ('t .. IlIllnlllllltl~n menroildigt l'j,.kllnd,1" !!ll\ zd~m~p vak[ b.r Qikil 'etl:! C!e-' vt!.p v!.'rll~r-ek e.:.d~mJt !,Io)'le [IenHmt'kte-(Ilr:

tine Lnanma~a ba lad,ihfldan g1.mdl I!loyl~ bA.~ nYQr' II: - Ha},dL klh;:llk peohllvslli! - Soltatlglu. dnhlur klJD ..
dl!yl!

KIJDd~c:~ Sf-11m, gidiiyorn.. Evd. l\ldiyCiI"CU. Bwnl her.

te ~6rilyordtl. KlilJdecl son b r gaynt dab 8ad'elti .. Fakat nl!!ile .. 1rur
Ir:PlI

pe.b_lI-v;
II'l!Im~

-

Haydi
!II ~

ba.k:l.hm
y~n
~l

Sellm

l.'"hll:H!!t ile

~bn..
)"I!l!I

tyla..nUl.dl.. Ku:l"'t'u.ktbilme"'ne
Imk.fi.n YI)i[hl.

de

IHil1diso_buml!an iblllut! .• - Hlly Allgh t:ez;aeu'u nr sin dedjm. tamam!. lIi11kika· t~n bOyle oldu. Hem! .. Sl)Z'l1mU kesLilel". _ Knc:: dolar verdin dedi. ler? _ Sjzk~ dolar ve.:rdiDJz. ~

- K Ilnde~iyl, kl.lnel'e M~h:md ~hli'll'an!
AI'II.15r nl"ln YMIiJ,! illl rim! anI!;

tim b.·kl~!.

o

ztunll!l "W!li"t'.iiz

ItIllkaddH'.a.

Saray Nazln Abdiil Hiiseyin Hashir'e yapllan suikasd

b-i:tltl'l-ekWr'tf~f f«ffi k!ffidj,rl rlij1 ltu hare:td-i1Ul mOl1i aI~nm'~tUl". HIl'l'0.Q:I19~ b-~J" ~ildl!l ~tt.! Htttrnt-IHMk 7«y/iydi m(lol'-'IAt.t!X&h.t de{iildiT ...
t1

1I,slkdyS:t' lli:likib f g4:ff!hl "ahm' M ,f:JC'!,k h-tlI'f!';I(d lI.t'lfEnfii!'!H ~,,~-

e

KADINHAN HALKEvtNlN

e~.,•• :1>"

+

a.

E5a5l!'1J !IIh!hmet d!:',ayui ka· I:'ardJil.:ydl. Bu. tole 1I'\l.1:a. al ~ • m.a:z: AC-ar pehlivaJ:I da. kllnc1ec1 Selim.i k1lllideyle yel1nll!!~e kam.r verml!jtL Bu B'IUl!tll!l bndi Idnt t!i,hkil' eden. ,kelldlsme ko ~k dJ)'en bl1 b'l'l.dln:i beiepmiJ fleb1ivl!J1all.~'l1il olchl~u dulEl en milkemmfl 'bir ~ldl. tlhi v.t:nnIJ oJu:&j1ru bUiyoniu •. Hll:m. artJJl: kl'll.l;lI:!l.ln(! ua.io d:I'I Cflmw:!t'll. C.UllellC ba~lamad&n e-vv,=l. n'ld.bmio detrl!'eeslILl bII m!!!ditiD.men :Ii!! yal!abll!!'cl'jilnl BUlflIfld& ·i'ltre.z ml.lto·redd~t il:h. F&k& &rtIk 'it'l'd_dU ttl flllRD klJmiUD!~tI.. K\lnd cl &!tmrl !;Ok ywn_u-,u buluYr;lfr'lU.. HAl· buJd !JfJ.1'e-J be.llbldl~ z&lD.m f~ IIl& bil' kuct kapatima d.l.i~ 'hi ~damak:tI1l dii. ~:zllmiJu.. Bu :rum da ~bebL rnklhlnln iClel'\l~idnI Jy! ~meel Idl. R~

tacglu ~

lrih;:ll.k Sot'-

da,guna)"M

dfI:mlu.nlu_. Ve 1S4_l!Jj1"l\ heW ka.trte!l binu hlz1cca I!I~
!;,B.}·U'la.ra \'UfiJ1i·erdl. Mi:'ydan blrblll'hlt'! B II[' br:L:!' ta.n :
~

RaJ k' ~Il-.nll gLbl l!oJJ.nI]iryliW!lu Sllfl::.ll~~hrnu" Ve lIilulutdderat tahlLllkQ): .t 'Ii.. KUn.~ui SDUm hl.valui..i5t.. H~hmet :peohUv&Oonu havl4&

d.e

- Aferl-n ki1l;'1111: pehUve! - V!.rnl Soft.a..cglul &:'llllrt ort.AcllCt (lmlatll'k4a. blr ta:ra.rb.n d& 'bI.r liCk: ktmM1.,-.: uhlJ.y& bltcum ",tt11>e1:. 1111 l!lUikll-YI gomun kDtilk SQfIl.&ogl UIlU (Ipme.k, 1m !"JQ,!damc);;

-

YM

Ml'iuaetl

l~iD blrbirlerinl

~lgruycrhriJ"

KIm..\e h~lo'iilttnda bu dl'nCle hi!l y~canll biT' gill'l"!! prmP'llliIa11. Dilba h nU:r.bill" c;ol;Uk01_ k8= ~ d_~ b-Ir pehlinm 11:~ btl' btiytlk ort.l. 'P!hlIV1Ull YM'

mi!lti. TIj1m,

bIlyUi:

hl!m. d-l!l k1.1mIi!~lrt_-l_n a.g,:r IWzle:rln.-dtn 'VCI, :ubfgillinin q IJltldl!!"

bb- bey.eeaa

dLl~iJY~T,

h3.l~de-n. mml'JenPI~ bulullU> ~ordu. Simd~me bunln lWm.:l ..
ma:ttl.

x.enQis;J:n." tam mlnulle

ft~,

1:,,,.,,

_em!~ oti!lIiu
\'Qro.u.

Ia bAtu'

~tndl.

Ve kUnded Stllml, MYe haJ'1II-nden ,ger,;jr-

yoktu, Killldtd S~UIII. ke1lm.t!· run tam min ll~ 1ezLl olmW! .. til. BLI :urnd hi~ 1dm.5l!n1\a, na· Ul" d.i.kka tiD! celbdllD.~~'eII bl., bMtse oldu. Kii~lr 'M:1!!b.m~ kllildecl Sdlm.il'l aU'b:n1 ),6'· "i,{uftJ.l' Vllrmu,:l!mUl .Y~iL kaikml!'jti :

.,uaya geiir tIr8Il.

-

-

,AJIa.ha bin §ilkUr Iti

Samill :rie~iyiz. iBd Ameri.ka1.J bir yolhl.fiDUZ 1I.ynl.lyo-r. Yoku Tilrk! U~ilm~ d!e iOiYDI za· eUnizile[l yak!l:ml kw1ar,r_u,_k mlDd. bekinl~. Bizlll11]1)ara imld.m yokrn.!' Anhlll1lli bl!'IJa llo:rilif8 Vilktory8.m.n heykelinJ - 11 b _.;jj_ A oR 1141«11124. :nellllll" me8,le- g&ftcnn@je gCittiueegilDe, evlenin iI;yii_zi.li'!' ]el'lli'i.ege gctUir. daha iyl ,td~T Hemen i.zah etti]er. liiin demedim:mi idi '.. - li,fea'el~nj,1l l~yii;zilj fa· - fll'(!_ evet levet. h~.bll"ll!." lam yok d@~nu. Otelde t&- CI.un. adUf <tlti;'.-,..,. ten:: .•"'" ''il., b-'... I . 0 'L. ... •I t
.,,~ ~ -'. ulll,ne

die hU,z.t1nle g~ii!"dim. Hal.. IiUt r • Tti.tii't'l1 liIlat6rIM\1 bnkl, beD IhtiYllil'Ul izbe kulu T .. kr&lld",1fj b.h llIflillll .. :rII~d!lll ili!lll besimde-n a.jlT'IhilktAn llion-r,B,~· unan '29Eki!lll.d'll eeT,p,3'&:Il elmi, IlrIJ en""'m '!Ii:r hay!!] ideml kul" """ illt: ... rbio.<l. ,..... ami, !;I'IM 7'5, om b 5~ lilciden M i &<IO-.J ",,,I.in'i,. tl ..ir~ljlll. D'iUl!ll, [Ie tatb bir hUh'aya, dal -if! 1o~lIIurH. IIIn.I'Ii.nndu:; 16 ."tI.... mn,bm!, .. Sll"~ada!'l bir 9-!l.TaY. Lor RlC'mi~!erd[-l'. hln M!!oI!li.Il!08 I~· sanki birdenbilr-e &a.fama YI- :i1I11 ulDiJetl!l' 11.1II11INU·: B;B,~&lI kdw. ~n a.Itnui!!l kaJdJm!...1i!["m ..l Bld.yet. D"kto.. M.·
tilll D .. r~ 11, Do!I~r J.,qIi:ID~IJ!LI1·

bir Wbe~ dl;l~ 'm ~rillMilekte o~d ttmu btu •~
l"lJ'(!n:ll,l..

h~}Telle bnlDyor4u:
-

NalbA.flt

Kalk: babe!

oglunUH

yilztllllfi

Ameri'kaln Yard~m Misyonundan 'Ya,rbay Thomas H~ Lipscomb Ni:sanlal1altjl1edildi

Hndl!!)i

'bra

,dold!iU'dl.l_. Halk

!aIDIl.i.yeUe ldya.mttl kopa

-

N~ val''!

,Kalk. ~deujU...
(Dflowm ,...,

,sO:lI'cl.lt!.rIJI. h~Y~CPll

mes

ee

g.a.ye

(Di!'II'iLlIIl

":1.1')

m1t:r brelldiy B'II-MI T.!l'ki .... d!, lbr .. J.Jl'l11,~h Nalri, wr"'''_tnm..i! 'S'_l'rIJri.
BIl.ilLoil. AM.mk:lI&l.m

lI'IlIIk. AbdUl

Hilnyifi Ni'kpul'. YiI.. ri. tb:r&h.illl G,._JdIlllJ,

,

N."m,
,,~

c....-...1.
jibb._.

A.n'111h. 1811101 KIII!&f!I' ~lkl.l'

KrtMfl

;11" i'~

1

'tlI'i

I

lIIIwll .....
118.00

19(J3 HI~ I
Jrllp:ili

1".GlI
I

Amllrli Llnli!!

14.8.00 'UiOJ l,i.i:2 186 8.1_00 s,.UIII

I h,.1 n' Dr. :M'!liHku.do S~r1r~ III"ri" l... .,j, ,pl'~
r-&lllIlId .. ,

mnmli.

SiNllllli AII.J&I:il_ :I.1il1u:FJn WI.<

4'

(>/1'

....

.lm,. "hb,l.lnrm.
H~1l:l nlnllml

rlln~ni.

Iller ... I;; bil' ilWIlk".
OIIl.I!JI!1'ft1l

h'l"l.DllllLkladlr'

!l.[uI!HIlII

J.til!ylud." ~D illll" ,!le1 rn; ~"" .. lt 16 ., tt>p~I:<,,,biLfIIllli t" MeDlli u,.lmlarl Mebn.~l! lU~d1i!i itin TURD hill I,.inil., 'i'!'1'"lIell oylnln t., n;fi a... I rilim "tm ..kh'llilF. Dr. UII ILddlll 'III> ta.:rdt.ul~!I'-1 n:.."lil lI!itllleJrlo!!dirler. 01". MU!Adml'11"lI kfolldtRi d'iiill" lid .. r.alilil"-!J ileride.ilir. Homdijt,in' D~, HIIif1&i, ItS inci :U",,1i.. rn cU:ln~.:b 1I'l" nlol}DlllII; dJl.b.ll M!;)j::ki ,,~ BIII;rTRP..a" It!! bll-lll!ll T~.!:I ~\lnLlm' alu S",-ia A'bil;nt<l.~lII 'f\:a.11'r1~t.'kip at.me~irlJ,r. TII.\i&li;Jll1!'bill d'mlm .UlIlhh t""l-hndl-D ~,k 'liir n'l.. nli: nllml1tnm ~t,'l'. B:lJ.'CI H bu runrpu tnli!ll:li!imo~ldl! VI! 'Md-l'i[!l .... ..,. to nillli Qdmlml~ ,,11L1l~ •• IIdl'k 1...'.llln mllht"",,-,_hnl d .. [,tir'm '. h.,ebbill i!!1ii;;m-e-j!!!1 ill liT 'Itl:ll.ld& ~i r. 8".,", "'_IClhlfrol1 ililrnilUilldlki IIH '1l!lnJli 'toi r l!I.. rill'lm",i, O',III-n n t .nilhul .. 'I"'ulIl "ir mll,1Bohlllf! Il~lili t" kiln iI.. 1..( o;r ,,[I," .... h, i IA; ,lu;-I 'bt·, lirhnitlir. ni~n t.u.Jtlllt fttol'imll'lI" IrMitlllu r brilill .. b.,.1 h.II, .... l.r ~f-r;;y.. t:I .t·

ur,,!'

Fran.'" Fl'MlIiI O,fJJ 100 Llut OU.l'l5 O•..L:I.uB tOO 1.,,1'1're Fr. 6J. OJ Bekllu. Fr. [i 60 100 D.dt".i (Jo I)] .,'j,j'6 ]00 tnto:' ;R:,.. i.I.J~_:iO ],f1O F.k.d" 9.7$90 Ell'Iam ~. T I\\iU!i!' ... , r..hil '1.. '1'111111.,,: Si" ••• ErLtl.rUid T 21 :;:;; :"1 '~5 <::i.-lI.l·El'J:urum 2· :n:'l." n ~. HIll ~'I1'1;r,,"11i I M 20m' 1'1". D"",iryoh.l n ~1 f);; 21 1'1,. 19~1 Dl'lIIil'!"'" 1[1 :m ...-. ~ ~.-;.. Mikli ~hrl "'I..... I 1~1.'l-~ 111Fl.;· )[1111 ;o.rild"JtI.I IT ~Hl'i :;'I'i q.~ • 'Ifill! MMI~NI m ~urn ~L90' Mlllj !\Jydllif .... n:r ~_M '.!O ~ '-!f.iii fulilll 1IIIIorazlar 'KAlJmlolDIIIi.til.ro.t.tI 9icOO 'Il~_00 R.lk"U". iuik IT fi: lL'i ~'l.SS Klllkll!lll'll!; m 1!1T;:!'i 97 iJ l!HI n"m;r ,,).... R;'.sn 9],$ I'll T&h .. ili I 11:"~ "i 9, ~ 1[118 'I.b"ili IT [1.6;; i&'.1>5 l~i~ ; ~rloruJ I [1t!i .~:o; 96 1'> -1~ h.irli 1 M 1r. '!\fl.iS

'Baril tlln~1'I11111'1"11~ul Culltoluui~t
I'MI'IoiUIi!U 41_'90 oi!l.OO ~!fj,* ",Itml 1m' ...... 60 4oj,.i!O n~n' kulll'll!1 132l -U.-SO 1I-t.8J :R .. ,m' £: R.u1 13Zi 42_1iO .jlUO Hi!.l'Iiit 1m 11.00 11100 1:1;1i-]~~ 40.&1 41'100 ". .. hi~ U.'15 ..j ro ..~,~ t'Cl1'I: 66 .[,0 10'05 Illp;rlia Vi t"r;;<A ~f) (111 j;6.~ r.qldrn 'HcllLcuA ;1(100 n ~rl Hnk Frh.fLl~1 -11'1 Il!1 41'1 25 Nllpo 1Y01l ·U 50 ·.12.'1'0 H(lI<'«!!YII 'UfO" 4~_ 2.5 Kl}r,!11r ~~. l'i;:fI R.rJcil 6<''' 'h.hlll:<l ~ 'l"el'li -'-18 00&-6 1&]9 1(;:1111 a.tllln tm:~t. ~.OO 20-1_00 H."at 005 00 301.00 HA[!I'~ 2~M ~il.'I 00 ,""toiL ~l ,00 IYI .bj:lll ~12 00 ':II'"

n,

Iln~h.

lA.i~

.Jj'm

m

on

Arm.
.~nk"rJl.

05 nl.
2Z1.-' 188. fill 3.9 ~ ili'I ;1;0 00 ~OS f"I 2:2lilOO !!OI'I1lO 4tJ(WO Sj.~ 00 ~FJ 00 .12

~'U ~,11IJ!!111I,,:lmlll'lIl11tr 1

1"-1 r.'IrR:"

rl.

::i!

2~ ,{J

~::: "; Itj

mi,,;,.

0 btilltM'!o lI~fimlerlIl

Iohn

,ilij.JI'ell"r ..i.kl IIlinU, Te D""lot 1Bn.lran! ;IIf'lI&h.r. A,lIlmnd.n bir milddn en!!! !l~l!.lml!1 'brll:ll git T tTll~tir. l..... ,,"~imlr'l' ·dlll Il!.&!llI.d!l ftIl111111 ((0I1"1l ~&1'," mllll-!!' D!!'tjc~lind"
tllT'OIndll-lI

2':1.;.[; RNfmdll' , J.1'1I,.,rJkfl-luPli 'l'lI'1'~f.yi!".. ),,,p'dlJ.II Itl't!;,QI,ul'Ul1'I lJ1,f4dt 1'1.18 ;1,r"llli,. ..li :lr,Lti ;l.fild" r ~II !\!i} (II;_~ ll'Cl.J1l1t8i1fP:a'I' Y'QII"OOV 7'I'IOmt(l~ H. L'ipR!,ym!J."IHI "mii.d~tl 1),11';1')',,10, IT !i'~ 'i"& iIO:nderWl'i. ih(,~~ l-tl4'hli maooll"'ti l'" 1"!I:i/il!l~ g()._'_!r:tJIYj, lIagjl· [)rmlrji'"h, y 9:;;-n We t.'i!! .It'lldh d4111rudoy. Mi.!I'YD!!"I f!!'!l Til.m gcnt'TaJ /lora!"!! L. SI"'''''''Ihh;i.~lfl Mo Brtdt"d'f"iI A IllinIum Tllkrl"tr :Smai"i 1JW'lol'l qliriilm kt6o:JJI'. ~r03l'k:n ]l~lIb,11 ]13.00

~M 75
:?f) (;)

~"ill"
~o;.;"O

fl'umhuriye{ fll'-Dlit \'""hi t P'!l!l~'

Llr ..lll4lsf
~~ 'j()

l"arblllY Lip~mb. II" niflll'lI T !Eer6 7'i'll"kiyi!'!i~ gelmedt't!! [;'1 4II~ji .H! ,h.a1,.'1iI ~t ,gyo"u, ik> bGftll"l-lan,

l,rIli oJnu~rl'r.

dl1'1~ KaT'll Kel'tl"et.lt"I'fr" ro1~Qk co(! ~fJPIli Jl.tlall!l·ikl :rto1\ntllk4ttll" 6 ""-IHI t.l~-Mil !J . tll:rttH,i

tl~ lill!.ukUI 25 on '1'_ Ti""'1'I't B nil ..... I§I')('I A.. liuiI ~;m_ento HU!.5

U:: 00 2.-'i 00 510

."'110:.,
R~,&t

ro

ElY'k dd:i1'!llfln1'1ln

HI 50 :2i1.00 ~;U;O

fI'"mi~ Vahl, GilrniJ!
M«ddi!'" Cumht;tri!~t .\Jlkro.r.
RI!'~~t fI&m.lt

Pl .. u"

f18ti(1 1 00 flO 00 ':'0.00 III 00
kill(lll

jl'i'i(l

~:tOO til.&)

71.00
11 ,00

U800
'110 !vlli. ']0 UIO
~Q

1'ZO00
~l':!' 1C11'i.OO

iIIIFtnll 2~;

1.t.n 00 ."2 oa

I

,'"

hit

00 2'.:Yr' 00 lI'm 00 HI;'l 00 ] ~OO l!l:l 00

s~rtl~!'1 pl!1IU~C!J!J!jIlUI.r

".Ji.

T},j.I~... ' ..'!H,r

u"l"

N

,.

".~';'

L:'Iq

4~.··~

F't 1m nl 1n'l1.''.:; fl' 100) 1 1(111 S., .•\ l:i' oJ 0 l~ tolt .·d IllIll 1'.

III'
I

..'If 'U

m:

19,19

1

asuuiyetler]

ka1dlr]Jmak

'lUrk· _una

dostlu
~
Ankara,
VI!

IU
LlI

I'l,

(Hm!tl.s1)

Yun&.li doat1utun

Till, ~erl~liT

HlztlmlJIIIU h1BMdn lit: M!!m1i1'kN DI, B.filnulllaFlol .'UrB.fIourg'd" Ihllletv.:k'lIIl!rb dt-o ~Ikil' !!UiI{I ri kOlllllSytir .:;nlt$mnlarlilll blUrmi!}tlr. K!l'

me\r

ml!lyonCIl Tilrkl)'eyl

KUlIQ (W

lek. T'l'I:J III Bl'lcll' 'Elllltll. SlIlI! r<ernaJ yptkln: 'Yun ni!llllni 0

Orfa.Dldl,. t Drolf!:o~ "j! ~" maUls fpmlJ.!1 ~tm1~I('rdl,... , T{otniaYOl'lUn hlL~rl dlgl jlJ'"(IJI!'!r'C j;[{ll"e. lki mecmlc:ll~ iI;Il1H~1 vekill(lrl pl"of'::!lG:r. 6grfIlei VE g4z1! teclle r I1I1YlI.hll.tl N 1fIil.Pil,("",'" ve t1Dllll!!Jll!r j nlli(!' kon l'lMI !I!QI verc~elflerdlr. Prorl!8lir 'loll!! 51.. r'l"Ilcl miipod 1I~1I1,mnlilte'IU it •

r~

~IT

~'I!llhlllrHc

ne

rlyat.

I'

Hakimler Kanun TaSarl51 Mecliste
1

.ema~larJ

wr.

D1l;!lIlfck!lrl l'ek:digE'rhlf' tan~~ cak :ldlaplar ~lkAirm 'k g1bL hn .suslar dE!. projC!<Ie Yfr almakta Bu 11ltl" rlnbD tatbildno koordl IlI;tO iJd m!"m1c:k~ Dl~illeti Bo.ka!IiIJldal"lllda bJ1'I1I'1 kcmt:!i:yt!n :l.tlllnJllln~t1I'.

Vn,in(ft'lI1:';; l.l. .\,1 t:'[I",il",! Prelu - T.ltl"1"llin .\muib BirL~,ik ]ft.,·lQHtI,i ""r.o1 i ode.1d bD~'iJ I<t ~'I,i~i J'i"orride Crmn,L Erldo, llm6.i. u kall Dlei,tH[ 'olll&l"llt~ l'~kjlj Dt.a:n d,. UkiU:hlllll1' akl ujct!011 , .. i:'i!rin. Hu kill!! h.·u'li J"lI:rka J.iu,1l btr gi.. ~III QtllP olnl.d.~""m t n \u.liri Ilio rini,moe YrlPlnl,hr. Hr-r il~i d~ptl)rn.t TIl •• t dhillll1 "i n",hlDri'liiuIlD hi! IMI!!.' .. I.nlkl! Illdli h rlirdi iIId ..l.. I<llmiUIJD .v1:"u IJ rill milzhirker beyaolliltt;t,IJ LI lIuh'D'D&XtliU'I' fmnlti ramll c.. kunDRl.lna Iii 'rudi. IWJ<'I!Ol u mil rni 0111.. A"""j yen p;;.,~ii~1i lair knO!l,mB im 1i"!11 elllli,lu, r,,"k ,liiDY 1Jl~"~I~l .. r~JIo; ~;;t'lf D 1iIe-1al"& ... k hnt;.,1 rill itiTll%1 no.l. CPO<,.nI,klllTini liuylNni4lrrtiir. n))laf "'(Ion)"
B'rlL. onr..

De edihnesl

Franslz
Kab,in,esi

"'~ksn

Mr&rleDII.,

Sar II.yor
(A..A.) (UnLtM Pr~.I),o.orpi 'Buu'1.l1'l.''111:1 l'Int 1I,1'tIi"Ytfo IlaNnu[ IbGI da:rl.i i;lln lvtli .. d.. ik,"c1 bir i.tiI& fli'o hlf'd!f. fhl'llii .a:rlllm"tlr. !lll:l*~ B.'IIIlHIltl;J n. .!• ruini ..Imi gll.ll Paul JI.1"MTrI, ." .u iliU,-ao [llaII~nU.urillili htkkli. mltu:! .lcolilrol. dllnm lilt.. kur.. rULI B&illl lI~llt1pam.lllil! bbg] ,iI!; m .i 1lMrfll!lll iati'a.lima TumJrtfY'.
I'J

Me.:I[lt .. v]u .. ,..i "h ",111l,oul'i'!l'"

'!r"n ....

.t Ptil't1t'k ,II IItl~l.fl .. DLurturdl Iron n:rdi: • .EIn a.rk&dll, do.h" iO;;r. r~t.rn;,llt. 3","_ takrirLBr til!! \';U'. ~al(>rld 11 k.
• rl" ~ 1:lIlmllDlllur. BII •• hilplG et urrrmu kll]1ahyorllm._ :'If Ii. 11 Ffl.mh I{ilIlU iiit I r.d.. n nnrl!l f.ol'lUihllorJDIi d.u.m 1!'1l,,~k.

A tom 8Irr.'RIIl R us ya yB if,a:!u
n
'] thB&Ill:re
hue ..k rnlidti .. ii
'FJ';"

P&rl'!l:

lII",bwn

i;e-;;liiulri

rl'liII"t",'k,jli

«.. ill tl m

tUakil' idd iuile

."'f1flll

~~Ib n (D P.).

kadlll' bllttl'll ~BDm.!l lIa{hlllU'ln.l t .. rdhle.rU. pt"UI"U I!lI rtl,lu.yl!'~ lamtm 29rt ..Il~'Ii dl!. Adl.lllltd. Y" klllLtlU'lllC ,e!LII.llll~ orada UU!u edlldLtItlnl. bu llt~ Ihml.U clt.nlll!" l'iIl. , r" ... d. "" m d. I' II II~ III;, I~LI\ Ibam "I,ll mu ..~ll!nll'l tin ,,1m mdlr: d. 'da]"t Ebk nlli.i PIIIIlI101. InJI!.l! lt~ liui I.. I.ill on Ihl.rlD& -iii I. 111"7 Ilm~ mnunl!< kl!a .... tstanblll l1~.C k&l,,:nllt.lil! kllJdtgml II. 1il,"sm "hi· • lll,_'flt.ll .. III ""\t;ia"11I1:Ilmadilui ... Iiontta rill mll!ln'llrnn. bill'lclan ~o. j ll. . il...~t1DNlU!Utl 11Ju, lo:.IIlIlI.r "",J- ~.j'I .ttl 1l1lCif.iDI)'1I l'1Inl!:lJll,JLL, I ItIIlt IfltriM ba}fn..m. lM"l ..... ~1I1 y~. !r" 'toO"";" i.dllJ!I: ..:II r""liitll U1'nlir, !h.W:lmllJl ,mw,klllm.r.rcl" dm1C1jll .!'lil.klnrtll. ll'il Hltl!:blhlll' k..nUJ1'1m1. gIN muun!!l!! l"IPlidiL. rn"~k flnf '" Mik:imt",r t&nf.nil~1I I ibu Ittl! 1i11Oll)'!!! ..,1.11} :upll:i.bilir. Adllo!!L lh.lo: .. U'IlUl fill.I ....! lamtut l.illqlhl1~'I\L Ilyll!dl • .. mrl IlInda k<)rka Imrkll Mlrilrn rerdQlUnLlIl !Un Inoy ...... tuuian II'DlLra ""rmek dLll"Umu"tl 0!~11 hlildml r b "'U ,-11111mullr. Ad.l~tJ h. .r. !!_ kUr o,~ 1'1I!]~n I'll Bl!.hlbl Nm 1 IIU mukllLkll!dll bulllndlii mrlo; I!;ibt llii'l'ij1< bir m"JI'nll~ i g-

t..... ltuln' B(,~oHhdir. YIli~lt.;r cbi~lr 1.""",.,1 rrm daJ",t I1d:IIoIlLtlJIl lr? m ''''11 Dl'Illl1o~II:104;mek l.b]mdlr. A .. b,.l h.lmnl",r d. i",miiboi!.tl, IIlm ..ll ,." h,l Ide il,tua IU'l1" Ii .. il ~ 1Ul1o;". :l'i olllndc ikiye !>iiI"'Iunel::t <1:1 kit rtarllm 111111r ,. r :'lhlt,; ltibrrt .'~ .. 1.11 Sin.n 1'..1"" u ,I R~h,rtDI!: Ik!!I Idli,.~~i dei" lim mo., hilI! ,k:tu_ ill. Olrlldd:ull'ltl dJI ullMm Y llli b,r h1rdtUtD
itr",llBI

:n,miJIve goren mllbkim
r liil.jlUJ;roJ)
btl" Fly on gt!nl!

C H.P. li
1 ~~8j

II - F.rby or III 1:1 .. Ii Z.1ti 1'01llib 'h.r.hnd_ al].ade:ril{!D i.. .. ili Jt 1MlIoLlllI Talttfl'lt!" 1l11N!hlliJ'!t:I 'iii 1il"'~'ull .rj"d"l] t' ffil!.l Salil.m II.".. . IJiDdll 11~,bLl divlldtI.D ilPllloJi ADIIaM mill;!lt"",lcili Ji.hmilt Htmit fkl~il (0, 13:. P "

m,II,McOm

1,'<!lId1fl.
Q!'I'If.Jl Ii

r..! !!Ilyl",d Lktel!. IIIl1J.nr. 1;;1.1

II - ~jlllmur]uk n&ifc~fai ItbtUj'l' ~'11I1.!Iiolrliilo: idd lUI!!! .Iki AnhrtL 'I!!.. ladi,.. kl;lllli':r~olll lulumfiu A.n1L. 1"11 millel ..tlllir fhr blm 1IIIul AJ'~. 11 CO,H.P'.). 10 :'ihlt6uRt K"'IIIllJIIU .yk:tn b&fl!'kflt ~Hi¥t iddi&lll Y.nf SIIIJ.,,,h rnflinillr liil@oJlich.r. I: '11 JI! Il~t' ;)'fo.omllt TlDud:1li nil m~,lillm.r, ilM~ll'1i1!t NiYllli A~1I11 h.k.llId.dcl'
d';T ••

Vi$in ski .Amenka donU'lunda Berline de

ugra"lcak

u.i'Ua

U4r!lrilo b"ll
]l!!lltlJr,. i! -

4 •• ~. (ilJllitC I"Ni.. ' I£e im[lld. ,~'IbuI d .. -

a,..

Miilkiye Mektebi
IIILlI 1\1 AY

,!l~,t

ioJllyuill

!IiI'I~ll'l':Iliii

a

:i!l:1In&ll!'

telinin talmtlllfJifl I'liN. DI,il.ri RakIlDl lID.., l(Iowkolf'&:J. dilDIIl.cifll::l, .nw1 bf'l' ikI ~]i.irr hiF" :aiJ&mtli IrnIIIDIII.k II. rtI, !iI!bn.F" '9UI_b. 8'lliI1 ~

"'I

A.nterikanUI 150' inei Yil ld""' ... .. -,O'DQmU
Va~jnglob, 5 (A.A.) U

u,ur

"'II"~

(B~hl}l:Jft l !P'Wiltil) 11 - C ......p _11111'1111 DI,r!!tmidlmlll! all.n urrml rer,. HilI' !.ILo nUiniJI',u aiM." lS!!nderlllr, 0- J'el'l Taul!r !!uoQt.,1 l.ad~i Ll!IIln .tUlir. 'It,ll mlllehekilf ilin",II). Cd~lt B;a'b&n(8 '. ..

].; dmtiYN n&hibi A~D nlI1InIT,i'lld. Ii B,,-iI~'k}''''!lAl~1l P,).

m',

riD

.!~f:!'.

'I r

Yurrta Uk kar
(i_nil; G (., •• ) I1ir lJI!idd.~. 'al'lb ri IIIil~I,1i ''1'0 ItTI!; Kid&1:l ..... .. .J:tt .. 'Lltll)liu Lird'llbtl'l! bolilllnl, •• ~Ilht:lili iub,.. II hUQ ·!mllo MIlleli· ID ilk hI!'. m..s:.tiJlII,lulI,tu. l'~!.81llMI! .. ItIIL t· II dUI'lIlili", f,Ur, KarlD il!!kiDI~,,,, oak rqlJ ..ll 1111..,
C'Ilgl

rwdilln 1tI1'mli ill r,II!~

m,n,)

-. 1:I:nalJ EIlkkI Mumc:uollu TilT'll: bildmini i-tilt: n ,verlkn h.pll!l U Lntn li.lln(O kll.'l"lJllnrm k mflcDUd;reHlldfl ytdl I!tllIl!I bl:r g'~C1krnd Ill: 1i~. Bu It: nL,n A.nIJ.Yfl.Ba;r' DllllII:llyir lrif BI:llI. \loJ!;-il.~n m:al~ ,Ti.. }koml,,.r1nl\ IlId!; ai!;lrn •• ; Ihllllt rUllm1lltll'. m ..~ Adlct&d!l. )'-aplllI.n. ILIt ,., d,r , j'J'J ~Dld.l. lUr'C"H~t.4! L1Im ;'0 _ ~ Iii!!! 'lc1!~ly t.l, h!;pllib&nl!odIiI! d~,~11
ml, 01.'1<1

o

!:.

Amn,lkamn hbkilmet meork :zi VS!tlflgWll ilnllmllzdl~kI :ytl
nru[ulllunuril :triO ~dol y:th:H!l1U·

_l:'~,

mllm.i.I JrutJly:aMId:I'I!".
~BlUklllJ.lni.n

'l'Mrlmuwli.

Ylld.ol'li.!mil bl,Jl mUl'],il,!lIe'betle ';1,,1-

A1IJ~l'lh 0]11111 4
mLt·

t.ut&htl'lt~o! )' II'llml,hl". Bu Ie!!. mdl~I'l""ldlr k1l1m,,11 Abmf+ Tllhta. IIjLm!:'rn lui 0 t.ul'lll'tdu~u y~~iI.JI .1c •• J"i'F.t n1- tilL l!'t"cUmu ~Il doln;yl Kurttl#lLL ~fk&'Ila!'lm 'bur!..m..<l,i'llI o..IM;, ~.. h:t:l RaiF Kill],. lulr d"II' 11')1l<fn b h lo:o:I:rilli:IT!",rda d!l ma? 01l'JJI dB, hUtUn LJ.~'M.ft. ru r.ann.I'C'II)""Orlr.)'l. ZLn!. 'ktnd L~I dl!l ge ..enlie bu. hUL!lulIt& 1>fUft\tp P"",lk FenUc hAkku:,da blr ,!:On! rm~ U. U Ullom, '~!'LIi.Ilftln In'l!.l;I I. ti dn l.I:'ilJidllt u.m&T.! d.BI. J1',[J1l!.t]ul!ll fJlIJk i'&ft.iJll BO!ll!dlYI! 1Bll.I]o;BAhli '(BI'Jf iai'C!f~ 1 Md~) ,,!"ldU }.!fan III Fl!vEJ. C&kmJi'k etntiD, g~1 d..n 1l00;.-i'I.Ill!!. Afllt&1rII

l:al!:ak: Mr'giytl Ameodkllmn

1ulIII!bellerde Inillunduju devlil!'tleT illtir&ke ,[Ibl!t cekHF.

biltklll t-d!ili"

M(llk.)'. "'BUIlII 1111 :rill dol'"1110 Qoif'!.!!'JI1 !II-hUI b '])lllI'lmll. 1l1ni1.11lar1mll, 'W.kllll r.rjm~f110 I'III~ dll I'!'!tml.klUI II!IJ,rUk hl.mlllerl il'Dlltulli~nl I-lI1SI!l'IU!r daILlYI,". II111c.d!!r alml'!tln 14r''Hlll ¥lI'ltililr. MUlkIW' M.kUbl Vall'll. or.llltn IOlllLinl Ololl!,!'lllrll1ltldll hl;pl~lo1:ll1 Itn'~tlt:l!~rr ~ bUllU btl'!iill bllmnll "" QIllUn Ijj!l!r!'~.nl Ibl~ rrr..n bllS'l'\IIl'Ili lll~.llIkl iII,IIN. lI.rll "lIIl1.mlll, ~ill,

1,1'd'.

Va,lllgttl'n,6
Am~II'I~l!n idatrl!!lL

(A A.l - Il'lIls: ikl:l!!l!l.dt i!lblrltgl,

blldlrilm"lrIlOd i1'.

dldldi~[Je
n1J1

t.jlit"ilfmodtl.tlJ bu gUo 'bll· s::;orE!, Utll"l!Ihllll Jllba.
hll:UlI A\tl"l!lll<1l memleoll;ctl I.; Ln V I!. III1 II
-

Bi:n,di st.1!I Ii:,O:mitnilt
~iigi
'hm [[HILi

tf;pre~[n<=(l ~en

~amy,.c.ak
a,l. (Ullittd

la

R..IIuf

iyile

OJiur &1 leali lID oldu.

.aiQt B,,~bl1hDl N ..bn hJ'allll a:iDdi_~&.cLm 1t0000ii. tUtirlll tu['. Sununlll IIlmdllye ({II ~I!o b"lurlIlT&k, lMLtI iii d r )llIIInlnll ytllrdllll yckD.aU jrI!t. Ci!ll tt.P1 .Jet
j-'6Fdm

t~h!!lI;l 2Ct2.0a:2'.OOOoolll.'

rF~"J

DeD\1~ t:' wdc!lctJ"lIdo;. II (A.A.) U~I!90:
ba'l,'B i.l~' Tn.l ........ rello(!r!ni1i ml!lll~IJP 1:!. allba~'1l'L ta ~Ip t<ttllc lu'l dera]enl~q bol1l1eden Dil!" mJj.knl~d~~Di!'nv; Parl rulm ..r D~8"~r'dekl
lIiBlldll! T1L!rk

n kadar Yllpllan Y.luhm tab· alII! 62,731),04]0 d ol:tdllr.

7.11108.6:26.000 dolll:n bIJl.munur. tikllli"~oNif[i!'Il' o,I.lI:Ii Hr. l'lh'Jdye I~ln :3.0 Elklm tnrlht Rom.ct. 400 hi D

ia.d ~ I1lyet, i!ltml~ 'iii!' ilUq Silg11k YurdulldliD ~lkmLIUE'. Mo,rr'!!:!l 'eu mLm.anbeUII!', hlllt.Jllh .. nil lDr.la kelld L"inl tdavl ~c1en Ort itL1u1otl!l P'l'O~II'!lt.1' Doll: tor 'l'm'fllt SlI-lam, Dl)l!:tor POe!!:;t T ner,'Pror~n.o!' Eirel!?! ~",r~ Egtll. Y"l"t mUdurt.l d(lktor lb· rBhlm GU~~r v(' Inl!ielJl~lPn1"

U ldu~

h~Yf!t'lnd(O blllllnrnLLJ

VI!!

L~wr.y

d:g

r doktoJ", h

m:ljlril!

Ve mr.n.

'111lf.)lflrlM Ulmrl!lll1l

±i!$I!k:ktlrll'ri:naH tlr;t i'tT'l'l![~lr.

n..-

1ili.},J(l.flLll AI\1Illt'iII. IIOkllklll.1:tl1llU, dDlq:I''Il.llt'T. tll:lyllJ' 1* !lUlll lllJui'l'\lll gf'Urme1ul!fI Ihlb:lliI oUYUYlirum. Bl1I"IlI hural/II. IkUdar putblnil! ml!.II.up baD. ar kl~it.rm m .. II.a1~fi!t1 l'r.nmek I. IIWInbu ]O;'&bll 1I(I:"IJilU"l IIQTl'Iu1cIBnn dan olaYl M('clilll' ll'tlrJY<r.'lIm. all Ribl OJ/ak me_~t'!l!ltTI 'PQ1Ltlk.. m~! ..'r"'l l'6pmamllln'brlJl!J'.' Adlil.t BAk&~ 1 Fua1: Blmr. .. n. ~...t.: ru leU rJO.l!!i'oil S'.. h.• ok e6;>ll! k6: r
l'I11lllol:

!ll ~1 kal'l:u'Iu

havu

R'Qsy g,t.ln ri y,akA:r I dt.

-

II mf'rmUIl&I

'l1Irk

l'lI!.VllI:lITILrl!iln
",tiT;

Pnu) lunlhDl I!dt .. II~tl hu..~.l 'll'I!!Y" ""'IMhl!ll~rll !Iii ~ ,,,bbihlewll ~ltll ,1bII hk rI b II ~(II!l(IOO' h.d",. iKi. b'llU:n 4S ,uP IIL.: 1,ir [11'''110 bn 1liilml-]11 rd Ir.
&,!I.

!lomJo II

(I:Inihii

J1!.ilrl'lrn~~ t&l'II-fllldu

Inglll1~e a~J"~l'lmIeJrtek! lu'l ~vmt};tedll". 1::J:TlJrlr
'DIJ

topra:ltkn~nc

1L!J~~t etml!kle

tI~

"r

:havaoelill

Aml'rllcn.

dR, Tl.h·kly~],"ei 1l.merH(l!n
Il'rqrnm1
l!'~r~.rLl1ce

yarol tn091'[

I-~_____________
"lDd'I~IJIIoIJ tll'l",

l,)~dHl~ (B.B.C.) BIl'tilll zclzclc FJtrl~emi, I1liUI'll!tr<l .. IIII'I>II.r .. , komI rnllli Te .&Z.IHlln III' mr'l'l. I Rilrn,1I ~ roCl! I 15(A,A.' lIIlbi ItIlrhofll FrlUlII tMtl!! ~I. 1'1111 .. 111 hlilla hf!t ud :l'.4,~ .. ~ loll.SO rnll!l rfl IrIlF nl.".ktIllD m·ll'flin llll- II ort.. i"hl"lt~ fkl t1."r ..m ohrlui

Saray"oy'de

f!"~11'... ~,..il1lt "

"I"!""

--_
r

etinekte1ilIJ'!lr.

IDoL;uz'bu~k
,i
(hi

mj"vouluk
11';"1 , In~i:I.)

f1.it!
m
la,l.H

It'''nK''

oj.

Tnildi.rlli

lint» - 1!l:Tl'JIll. yl ar1cJu'I.fITT'lli {i'l.h~ oillra]o;' bi1 • ell~ n'vlel~rJnln ~ neatlnl... lill'l'bll'l IIlU~U!"1I ta. Ii Irl ..j!ll. E~"r JIIHU Podll!T~" lilac. bl'lIIio'l(ll1ll!'(lIok hlr ::t :ru11I't'Jm nfHCI"rl M.I~lIi I-t\l,raUBLlnrl ... rlIflndl" d.e Ar,IIIJ;JIl,R1lU l'I.. tlrJabllll~tlr. d", II.I,:dclI11"1"'_ ~ I'i" i111lfflr(oh" '"I!l"IIU • iltD h •• ~. II rn !!on'll In~"_ hfltHhklllrUlfI Don ,l["l .. lliltt"" ."nrl!! hlloT'u 'll"Hir. 1n,li blhud~n (']'N.y, Am..ttkl.),& blr ~ Irc,I",~ .tm I~r r F. "I" L1'1r.,.,,,h,n "h.li!'l:! t'QIIVUr: (l1(lutu li!ill.tl'FItil', JliJTH!rl. l,fr iD.h",rh luuar '~H",[,Hr. DIIIIII grill hlll'l'JII!I bil~vglf'dU kin cm:l,JJlll'Illn mUMII'l: oldlll!l 1'00 rrnl rt IJ ,Ie]'l",r. y" !!llar! ~ ~.I ~ 'In I bLl lu.J,·rn mi. mr>nlll IIIlmllltl~ II!. m ml,,'kdr,. 'an'!""I'''iI. "nfl,.I' 01111 (Bq luraft 1 rkll!J dnLkl 1;;ln lioiJ Ii"t tl:rmililarlll ill". h.,n1lr ],i.;'n m"'lIIl.k~t1f1 "fiJI' mo.lll O",i'rli" vI'rml,lIl1'. 'TeJo! 12'.1lB,millllll!'~n Inl'l!.llInmlldl nZollr~ 01 .11 lim I;1.llhtn n'l m.ml k II mu !!In r"l:lI' lnd~; hllinll 10111 ofnl )"Iftll du~nu 1.I;lklMnI In.. • hlllllfjii ',I...... 'to:l.. lhk(i1', 'BLI r .... mill .. II hlllk t, "" Ikfllttlr Bill!. Rtf" Uhotltt tit m IJPII r~ 111I111.r"Tl~'" drll:iMlr. lIIn 1111~:r: I y" LI t ...,bl ifftUII IIdJlel'lrk, lD('nvrr R'",llultd.., -~- 1 Ill. . t nllrll'l Ihrt'l. I..rim. nliUm tiD IdlN 110hBkk,nd& blr 1I.fOI' w(UrrI('iLnl Pil'l"lJ~ _ E.kl Am"'l"liuulI ~uh I Ifl n .ih .,l ..rt i a..dlr. 111(O·lm r1l"Tll dlr flll'rdjrri. "I'rll IN ij rlp:!ll"T1 Blrll' I B~ kU:'l'lBnllt"nl ,Elli'nu:n n is rtrn!iI AIIfuII"'1 , n.-r"ronln 1'1 .. ynnnloil r.1"I11l CI.'Ii'd, Llwi~ IlIll"1 Nt"''' ~)'I\nllltlll PDlhDI'II"1'i11 ir 11.l1tlltll!ln 1II('1~l.lllll'!!:'II1 muhr • '. vf'rr;i i l"!'''I,1Ir . 1"JlllTn ... lt. .\mrr ro:ll hnzlrldllt f"~r,, •• lInllt" ~.. lE'1II Jld",lo:It n~ I A, k~. nlm~,~,,[, !",I!ttril" 0;, ~""'.rll !=lllr"IiG, It "1'1 I run! ~r,~t'll d~j ki; t E! 11* ~illI""r, 'II In~ltI'.e) Ii F.I~nrrH'lBI"lliII 1'- t'.-.It JIOlo:nklo - ~rrucl. 1m .1. n mut1~I~rl r:r~"di['rnllltlt T, ];'"lIhr I" (ll'lrl~ !110m bQml:.~l"'1"lnln ~nH fiIIIl. BI,I d1!n~~I~I', '"llmulII'!t'r!:!I!! g!l. ttl rok"U!!.rI" ~ []I~T 'bnmbiilnr1n re bUt.1"ihltJt llitl,~ li:lklln1 clJ.l.f bin!· nibln: lltHllI;l;abll~cO!~nl ~yl tlT', 9u rl~rtl'd;.r lj rtl",dlr: ml, v Jllponln.!rI1l ....1(1 .. ~ !!In. Iqii'lm.:o b .. ~",b,. B ttl'll 1,1~11 'hI'. c· r~arl Hllrlkoll II mil I III vta;; • "I ~ IIl1yl "l II ft~, '~f' rl Hlll"nii • lL 1n.., 1J11 Uk 1111111lll;:'lmU h tUtti". If' Vcr"I.1 .1"rVtl, Alt'lb.r <I.Hrrl, 1.tml~llr II 'nlii II.. I'-Fl. ~,rt~".t n. Rlrlt rl~d~ L wi .., ll'l"YIII~'1 1Llm~~ fOrlHlbl ., 11 11. HR Il!Iot d,n"rl, .. 1\ I'li IIl'TH':I'roer,t11'l I ..." bUm," 1!;!11 II 1111111 -rt"t. \'''n!;I~1 IlrrL r! N"k T..ltflr r~ ,h"J .Ihhr:lIlilniL bill tl'r I,nal"", II Ihull 11,11.1111, i 11).1 ".81.1 d .. tlcrl, HIU'lllt' drr. "rJilolrl,h·. . ~t,rllL~lIr. l~rl.

Bj!nd"niz:, .A4aJ.:.t SakllJ'll mo hl!ll':h ft1l!!!llZID In.:r.u Idal;t.t ell'l.o.nndB. ineyd&na lC!!'l!l'1 )'olltw1~1LT'L1l MiI!~1I 10k. .l!ll~r:Um·'hll!l m~Un alll'!'Um.1 H&l-!kmd II mMlkI'l.:nLyd !kant:_' (R:t., ~lIIIl'af'l 'I 1n~h:ld clan M~lJe m'l.lJsl;I:!V' veri 11m IIl'l. t.f:! ~. B~',,!! Lye: Bal ' JllIr1'Itl~ycc@k linin JlI';:ecr-ti mlnll1lda ~lkMlllk_ !lam "flll:ll fllf :111 Ad. lllr~ d.p.ml~r. hu1.ahanl!dl!' y.tt.pI.Id.tIm I]Ilm~i Ot) M Or.y. A.~l!rlka BlrJe. ,Jttlm. T l'kJw (OlU!I"(L1;t11m nl-lIe"

",-

Yen;

~Jk,.c."

SovyellerlJ!l

'r eyk'lt.>ri
'0')

IllI1lk~ m~ I

k E $iOEMiZDE

'YILBA"I

"lid.

"oa

I
I
I

.

ytc~Tc "IlTt bh dAirip btrakb. b!lImnl, \rtI IIU T!ott I]an i1It b0,001l~1 4 !!IOvyo-tl ~rln 111i 'l'I &.Ill"" m~ ml",. 'Iv'l.1nlll'lIr,l:IlI:'! 11t1!J.1 'tIfI]U h 1l'I"m,., l~1{t!\IHIIiI [II" Uh .. 1c' ,,[mnl mull. lem",h1Jr. '011 m I!'mlpok",nr-rdlll So\'. fil!~'.p:rllli bpklll 0 !l I"~n IlJrtmll. til' Ill, :II.'I'onkavllllln h,.1 biIJltllUil~ 1I'!:1 IiIlILOIIL.r:I MI. YDlilin llyn Lnlll 'Ir "1'011 botaJI bql ml~II!t"II,..

~nllq " (Hlllon) - ltl6lll;iori'. nln mUdakil TEm 6tIt. I bu s;\m1t1.lJ flq 1"'" Ind !!I~ m to4lll.r:ll'l,Il1 A'I'T"Jl'lld~ .mJllmlYIi "

lint

.r~

".'tt.~

'~t

,In

D...

Yup;0fl,1
,!III1f~J~DI"lUiD
5irl!l'n)'bciI'!I'JA.

\p.~I.

G!l"l'r

MUI!I1ar 15 (A.A .. ) - (V·

\I,.

II'lltord Prt"!!i!il: Y,ol',tnlan.lnakl.a IlIhLJl on Ru.· tali altl ht.11I!.9 I dllnkU 1 tll':!st'.Jr IU~IIUZ olc1uklll.!rllll Jddlll t'tml@ l;prJlr. G '~cn hdtll iClod" tlitlt
IIYlln VI!! YIIIIlOlllw)'lId RU}I}'..1 ir-hinr (lIII.u,ll1k ~'lIpm II: IllIJwlIi II' n1wllkllm"H jot vkrdlllnl, 0]'1-:11
'hU!'lJl "!'lll In \'Flr'lbld'111IU'lnt

PURr glJnl1 tl1'.crlh~11 .01'1 kitdnr "~rf'l1ri b"yllk blr at'tl!,] U I,) l.t~l,p dLJJ Ll!!lir.

1\31"'0

orlii l\liieedrlet8ir Adel
amyon Almacak
i~:'I moo!!l. B<!d'flT'~ v.'l·lI! f"ord8qn mll.tklJ. u, kul»l .... .d!!t }'enl I<nll1"lva~. 24[10 ny.La Imnllln:IJ ~rJ!'. 'kllplIi] I fhlllll!. M!!'r lkl 1150. (Io~DUIJ"111i:ne U fJllI.AAlln1n 1l}'T' Iyn ru.tJI~!Ifl'I Per'l-"n~bl!l gtlnU
be'!!i4!;I1, knr},

nlilJi Ej~Um

Erba,a Belediye Ba"kanhtlndan
SA],,' 6 12 o!il!l rill
'lI -

Nez/e,- Gr)p Bas- - Dis .
Nevre(;i"
!:liJ
.

Math.

Iud

IIi

.llI.lI'~

blr :l ~

Z:lIrr!. lilt," nhll.locll.kbll'.
eDt

lUmbt1gcJ

H il! Mblln! J_ .00;;Q II.. hlrll1d.

' B(!iI~tlJri! E'nHlml!ntnd~ )"lI:IPL oGa.kUII'~ •• m!JhJ!.rl1,m~l1 !l;i'bru!.lfl 'o!'.fIH." 1~ bin IlTiIlihr, '" Gz:.·! ,rtnll.lIlt' Q1Ui!.1 IlIliIlU"rI dill MiIIl(!mlprl ,,~rilll'lbll~J!'!!;tI ~Ib" !I"fiI opll .., r;;!indt'J1lrblll'l'. hlU:lrlBy-~llklllri to::'kl!1

l~(J,m,el.·"J,:. "'m,,"~JII

" _ Su I~.. IIll l~nll~ bllfnd .. hl!r &Un Bl'll!'<lfyC! Oldl!nlrrln &dt"r.l~/'in .. bill 0. _ ml!klUPllJJ1ft':

TIllI lertn '.UUUlIioI t,wrLk&ll

~~~n!bl.. m~I'iJ \!\i!'s!\(I(I, 11011 hhllll.1:I!! -.nuhiimmtn brd~lIn ·1I'tU1I~ ')'codl 1:H.I~UWU 111~b!'Unllt' ~I,'omLma to& jlJ!'~ mLkbU:\'~!o'1!I ·too-vLl "'~~'Illml l'!~k. ml"loftubu M kiil'ym .. I .. ;:'I .~'z:u11'lU 11111'1 ",I'lntlr. 0720J)

SH,t)I]" Dokuma Makil1,asl
Ista'Dbul DefterdarhglDdall
Clnd

KiNiN 1I'~nf,r.

PiIIo:l.n:l"WlItkIl •• :flZD.IZl-D oil: I YUCU fiI!I!!li!lupla;n aru1fld'3, }.fli Ii E~It.il'llBaal:m !"vlnde ~II.B r Ellwtlp li:;unllann:l: dalr 'il! lm~"Lh blr m,.kbJp C;lk I. Mektllp BlIhiplul MU11 ~ Hili BF.l.5IHlu~vllJd.of1fi i!'flk.rtl, kUl'lllannde., k~ndH~"lne YII'hm mi.l~ltL(1lLk ~!1'1"et1ldlkl!l.d!!n baJ li!dl!l'e~ makln bt:"r'etilmedl~1r d~ll ~lklYl't ~d'yl)rlar, , Hl!r- I kllyel mev:wunda I)hlulfu ~i bnda da, hAdlg~Yi Ylrlll1de tet kill: oeotmo;-j;i uYg'iln hulduk. 81 nrk~Hl'l!!JIfili2:1 btl vMLf'eLe,r. dlrerek lu malflm tJ UIlInd~ Ge<;~r.. el!fll!, In..'lnlru! "II SO mil !rHldllrUlg9, mlil'1h' mil er tiel1J.p !:iSTl!'tmt'1:t [hue. IJ~ me :z:unu l1f'klz: ~oL!nc! MIni Egl~lu Bn.llm,..4ne gl!ndel"!nl~ II'. MIlt! E~lll'" 1h.l!lmt'l'I. hu ~l'!n~!l!!r4! bO}11k bLf I1gH~Q!tennl" bWl," Ian n En~rilp~ i;ah, bllir 1)1'1 bl, Il'perutoill' nlilbl1mrl~TI to;l" hBJ' l3i1'yod~D Inte d IEgi "e trrt~11 merlIumu 11 lclouncla b!:r mrlF u !lib! elmalari lilztImuIJIJ, klloDl olmu, Bu bu!!Ulta. B.ulmnrL

,,1fl

T.l1:nBallililllretUbl.

teTt!,

'1;'.

ter·

Up IAtI] a.blan hit~lnlldll blr IM11 den! QM'IliI~. , F'a.lntt!:yt blr Ope1'llWr 01fil k lJ;;IJl, }'Il! 1:1 tIor tip l!1tlla.blanui bl1me-k:. Clobul till!:rru:lrkif] ol:mftwttniaD, hrl 1111"11 dl!!\'am lden l5~ile.~ hllftadn. IIrI, U~ u.t Iml& Te t&!I bih kBldi!'ll!finl! II lr del1lhiF de 'II'e'J1lml,. BUtUn blJfttMdu !!(l1Jr.j ma.klney,e ~"'1:r,ca_~ .,. h
g'eQc;ll!f g'ilnd('

nt;

!:aat

lIlak~!I.

dl!' l;ah!'ltlrllml~t;1' .. OOt'!m !:IouIardan 'Q.lqk&, Entt!rt!.p m.i:ltul
~,~rln.[li!l f,;,ka.r::a1c V~ O~nIIt~ I:!I_.,

11lm:esl Inlrnu tmlplenm:

raililliila'll i;!.lll" edlJfbU~k Inzalar hlllklundn d.a den "IIG1.ImI, ...eobu !iJ..a.batla li~ baft&. cu marttll! gtloleri :mu,lI!lIi!D IIJlde

lI,.

1",

BUtun bunlilrdall IIOIH'tl mill. teha.''1!ul bir heya hlll:U.l"IIUlcla ya!tI!lI.n Imtibam. a.1t. atrlliid ~lr1I.k etmh, [kill imtu.an. gIrD'lE!k~£J'l l.!'ltlnkll! 1!'l.m1t1!I'dr. Yli lllllu ImtlhU .I:tIl tienlnd ~ I.l'l:; I~ nod:W' c1akilr!!lGJI 31 !IUrr. yatri 1I. sl!lte '93, '1 tte IMl 61111'1" dizm 1:'11' !1IUtlyh: b~f' m'l8ai gilIJUnae blr 'clou~uk fQl"lIIBt
lli; YUI

i.

di]'.ebll~l:eldf;ainl

~mll!C

Getj kaJ n ft I.m.UhanlI irll'en U~ i:lf:rtondd~n bit! 15 dllklkllcla. 15 IIbr, blrtII 35 dakiluula 22 i.anr dizml,ttr, A'tJ.D~ 0Wtlll:i dOl!' 1tEl'lne.1 ka.ta.gcri ag,.l!ncilel' ka.dflr b'lr ,!:!''l!'! 1'1 d!teml tiT. "me] btl 1'1. ~ Il er, piyasada, haUi! gUnLilk I'fnehh.rc.e 1;:<1 lqmlLklil 'Ire 7 -8 Yllh~ u.tal!\l k!l.dnt gilnlll"liC;: Iitm~ktRchrlll.r AllllnIl 'EDtertJp !rurSUllu]J tauvaffaklyetl, 6/S, yalill 3/4. ys.ni % 1.5 di'r.

gSllttrmi~l~rdir.

---_----

Kili.e',

fH\l.5UliIl)

KaaMr.il.-

1IllEI:C Hak\"I!'TCU mv.taIlnI:crl ~g S~lim Tij,.!r,oglu ItllIut.nD. k~Dl' su mevHlduDIi. ~,Jjinlm"}"'IflfiJ h7!etinf'fil!l telakk'l i!'dI!NJr Ul'hot'l btl' halde mi!\'lut I!vine rmll.

'hsog,:np ~ag-rrml!ig" bll,l.au!fbr. Bu EIrB.dli SMhD1u evlDe ~!lttI.:r m~1r Ul'tIY~D !l.rkilldOfI Oml!r .i\II:l1'OiaUlI'lA dikl. ;,;'e-rilld en b!~'k 11}'lU.a Ie' ;;;1 cItI:rm il!jtUr,

UygulatmBlm boilgi5i

yazm,s

,'""

D,. Semseltin OGETi
~~t.m.~
.L kMflll10
ball~~1 illn<=1L.

No, 011. Seyahd.. tM 'llll'lmUlJtlJ.r, MII"y~n~ 81111Uel'L: 1'1' - !l il!I ~a.:llld'. ::nlt1;u·t~~1 g1lnll!'rl. ~'Q\( ulln. r a 11l1!t'o;-antn1!lIr,

- N .., "¥,,t. riill''Il RIE"II;D FEU~

iii "'iii

PJ)

vfh;OfjC

'Bevin' istifa edecek
I..iuIdr!i ! .....!Unltad
nI ••• h ~Y.NI 1.111.11. -l~ MI dolrtnlfi • .tIM, J!!ft\ut:

"1""" -

D~H, OTaphlc ...
Un'n.

IImdIk:I

iI"ar-

',UI(

194

IIiTABUL, TiIJtfm
I

-'111 -

~ Sf.1

1! Ind 711. No.

SSfi,S

Umant.o mUddf!tlll.l dQ.Wlur4~ _~ ~ MhplM'k lilWIl Itin ' :"1IYf!lJn~ eld!.lfun4an, 1!:qbl.J«.atu [" __ lIi&bllrd.r '.tlnl~lr_

• P.G u •
•• ""111

unun r m da
A ,A

'· fk aley' hID,de konuluDca B baaam " U 'af k "muml eraara OZ verdim, kabul etmezseniz, ,~ekilirim" dedi
Hazln bir
Macera
kIldIlk MH'Ulte. Mujlli. mllImeldiR N'l1rl 01' dlI.Tet .Br.k~1 FuII!~ J'~I pldJl:ll~:rI in!1M oiIllmIl"SI hilI' nm:hkti.ml)'1!'tW hazID m&een.mni &pk~a \'15 bU· aadu. Hl.Wrulda. 1WlIbet InIa,. l'dilmlYmi tlL Pol.th. HaJk Putl'l1 lta.'Jk&T1I "T05;rllili"hL belrd IJiIl! ~!'II l"IIo A. nkaFII nmuml ~IU! 1b:lI.5n'lu. ~b,hkllm1criPi!i "'I!!btb! ,am. '!;ok ytl1. 1[I:mmt"1 Mr rlIrllmdl:h'. 1'1inl ..... !.rl'!'{'len b(mn1rtl1'" M bllrl tll! bill' ,htl'lt I rl1 k m"eflle me, ki !; II nklrul1,1TIII kiitii ye knl1s.nali'lllk mU"·II.tr.&k almo tor. Yd1&r" ytllAra. sd'aJflt m!!lkanhm.Jl.tl I] ~1ed1,.e .'InI, Ankara amtmd mffl .. 1 i'IIll, hlr tur'l1I bu1m~ :. m h" trnfii' mllnlrfp 0IUm.llmI'll:lr. tnfll.z lIimt!!.'nl1.!1o 1lIIr·d hnhmdn itu biJInl!iDedJ~ 1m:! ,Ir • erilrnelrte Ik~ bhu.t
liml I t Bll.kalll 1m ~rla.rnm lIUd.h

.ecim Kanunu iasartstnda Adli iemi. dildi eminai prensi ·6·I k a6' [' eo I_I '" su Bazi c. H. P .Iile,r, ,K.n,UDD A,dli teminat konulmasl,
1
AnklLH· 6 (' dd<)Dl.) _ C. II P, ~f"rli, Ol"llpu L'uililD .",.1 ]I;' d .. F .. d. ,,'1hmet I1"rul,urnu, ~,'.'il':in.l" t(!op1 .... m" ""' ilml 1.")·lIIl1n h,r .. ,,~ jlllrl ,,· .. ,,1 "'llrilm"I" "l.I.. o:lll~u .''I';m kanuuu IAln.,.",1 mllz"uil: ...N' lotmit· t ir (iI"LlTl"" 1111~ill,koi tOlJllllntJ~ I k apIth lui 0;, .. "" h"......"r(' il"l"{!, I'rl'p l LoL, "ttm 1{"liunlln,!J. nlili rl'T1I'nlilln e r ulsp Rlm~n.,'''' mr.,·l",", (1 R
(Dulj<lrm ss. 110 t!, S 1 iii.)

0

'

i

I

tUo Wemhltlle

.I.IlI.tmJ hr.

,~

m;;;~",,,,

..",

.\
Dicle i e Frra
arasi
ce

Halk Partisi KurultaYI
I AnkF.lra, 5 ('i'elefonll1) H.P,Kurulta.~'lllln lli!lSIl ().f'Ut· li!l.rnlfl. d03T1l top!;mtlya ~.ag.nl IllI!S:L klP'[l,rlllj}i:ll"llrn Itt.!", Geni!I s.'krctl!.dik I:Ilmotllden, Hurun.yA SlIntr],ac31r mevzular {hO:f.rll"" de milt~hIlB''''tS el~m81'1IRIII~ 1:1:1"'1ikte oil Illl!imalara 'i'e ha.m·h kl{IJ·

• I
c.

Nisall ayl'Oda toplanacak

.:1.'r

, I-----..-.......~--~--~~~~-'

• In
YIH.'S1n1

fl
4 iim:iiJ"ayfada
• "I

Ostad [sat Mahm'Ut Kar:u:urt'UiI!! HindiisfalilB .Bit

okuyunul.

I
...

l1Ii n Int'1'a: LmI:t!1 '¢a,utdUd (JIIrn rnakln h:t-!Tf'tl(' r ~,..-In"Il'lil: 'kD.ldn· ~ I'.' h1klYil eb:nl~r. So [lIlJ[]da • klam \OIl..DR adll,.eo\me !l.1!f~ Truman ortitdogu kalJUDmUlndsn bllhlilede:rekl "111 t~.. lim tmJ", b.lmt ~rn .. Diode ile Flrs.t a.r.u~nda b~r eenaet 'Vut:'1uJI'Io bitlini 11 1 me jl!11J''' bu kOOal' ~...m('"lj "n "on ra s: ]IIIR'!1 b pi i ~et·fDi.~gi bhBy,ul ettitini soyledi Ill:' ma.all!"pf 1'll'pl 1Janffif (let I h bblll."dfl rll!'nmI I'hl'J.I"Hr. 1- ViUJlng-ton. 5 (A.A.) - (Uni Ghe.e, i!ltrlltejik blr t'h(!Ommiyeti tn 1J dhl!Hnl .'\d.a.h!t ~llkH!1 ted Preas): S Oll ZiI11J'Ianlltrda TI!! halz (llQD Yl!kln • Dal!uDlliI Ikco. ,,-1'01 gi;r Ddl~nl 1;110 m1!"!'I!!I", m! dIm 1!a;;]e['iIl~1!! lIa.l!lka.n Tru- ll!>fldlr"n kalk!DmUlflIfl E'hf'mmi Ji luq dbf'!:b!I1 LIt taki p \"I!I tl!itIJII!'Ia!ls.8 durmu~' !ill:!; !!decp~l'Il i'liiyl!nd~]'. nLr man \l'e Jlm!!r1hD Dl~lfll~1"1 Bu- !r<eli Durlml!! kan Yuchm'=l!ll GeQtgl! Mt. IIm:hr. (Dlli'ilml S;i. ,II; S[I. l dl) m2lbJulm tin ve hem de IUke:rllk·

onu n'u annes-.. V

... ,

I"B ba,ll!.ml!jill".

Gene]

-~

!l1!.~iDllerll\ lInUmU.ldeki (Ullllami Silo. & SU. I dll)

Ka be or'iis II
Ba,bakanhk
A.... lIr11o'

Arnavutluk,
Ruslarll" d'eniz ...
U
••

-

-I

bw tell-lit
P..,.l,.h ..-

ne"rediyoll"
!l i.\ .\ ~ -

bon ~

*""hJdkm

n

"'I! 1IIIM'Tni

~HoII bl.r :yeill ytl l'1lrt Itl:nd~

~ Elkllltvl;lll'Dl.JruUlli f"I! l!illll~ 1m vJll.' del 1D&'i1.

kola-

,[lUG

rr.. nl.8t Brule Parti"l! 'IIfilfirml m~ II I I lIe II rt'l ba. k.am !!Ira.tI nm nef~lnc'f' topllllllllMll ~k IILim hi", dJHB.du'. PaM rID I:I!IIII' 'tj __kbW,!li ~O~ Pol'Ath ~~ :"II' tW, f.tanhull WI!l, mllmDTILrI 'II<(!! b&m bltB, mm~lImn 1:111.11~. II:a!Ilkl ,t I4:IMI~~m ve :u,.
hllru

Atom sirlarr In
Wailleci!:'jn
f'lQriiyle
CA.'.
ILIlltllmllllr
Ijlll

i.f,asl tahkika I I'-~oDdel"ildit~ E!o'yll~niy 0'1'
AJP.) Ilhlt1lrl~rlndln
t

E

,.1 «"(li Z,ol'1li, S{)l)I!(.'llerill A rnlU ullukta f/npIrlc/uT' huro luurrlrklaI"U1J

anla/rllor

Atom hQmbi!l.~m.1I.z~m,"l!illllil1' RU!'lvaya Heury

mUILl!rlf'IMrn

hghmd~lJI A.nq, dI: I:;l'Ire il!;1J~ J'1l1anr-;;R.I)lr
rlULlilctmll

)"lIpllmakta tailil'lh IItlrnJ"ttr.

I....

.. If
hg

rtI

II....

I. Qdanl'l"m.dr
nTll!!il:f

r,

[l

_~t

~o'L&,mll..! I.
Plirtl~lnln

M1 Iktiilllr
d .. ~

lmmr

e]:'1.. m;p;;;1

\'111.-

...

hktlml1~ Blr

kg\'l'1l! 11 bJmjj.ye-

1IJ!21.1j.IIdt.r EilJPm.It Hnlk PlLrtill b TIIl~1I.!i"e ~lW'lJ W.rdl b l1li da mAhIt£lmI~JOt.,; 'D~rll r:dud hie ylD.'kn,]nnmn.d~ tm-dll.lI M· I"fare Rll"uk lIf!lret Mrdll'l!m:]en flir 11"1" ILhf-t Im.rnfmll dill I'l,ll11l~'daJlmdllJnlll.

I.!"d

Mr dfollTdlr.

Affirl',k" .. h.'I''' ..... "'011 l"ill. In..n .up.. I to nb"'llnr<:l"l! (':""rtl'" ,lfJr~ .!l..n"I!, 1M.,.... l"rt!1 ",iJtanrl ..n.. !!I .. n Fhl'l':r H"pkiJ:l~'i!l .. So .... lrt J!hu •• :u jI.~~m ""Mh."l Ilr1"n.. ,., Ilonrl~rilrni, ",fd"l]~ 11" lnllnd... .., ihu.tI ik ....if'l., Jun.,rik.. , Illr~,,.h. t.rl 11II-11,.'l.lri' knmit'" r t.. h1r.ht. ... Il:irr rnl,Hr,

LwttlJrG.. 5 rNafWl) lilrlll: NoI'Wlll ge.zoIItl!'gllll' bCyl1I1Rt' tA bulunan ~1!1!(i Arl'lllvutlllk KrIlll Z4;:ig(l ltiIE'mleokptln hilhtH~9il 1~f!T'ldfn I{urhual Ri:oil!'cpl'!:l ql beI!rlmllJ \,i'! dt'mlf,ltlr 'ki: "~1J1 :fIIr[d~ Arna"'lltlu~un h~r 'tI.n.t'IIUlll Iillr".'imll,ln~ 01111 k'
ttl

,-drUl'

m""~

m~kt4!'C:lr. Arniimtlllg'un kurtll' Jlln!'i:1 :ram :n )"lIlormdJr r:'ak:llf '1mnil nllJl'rld 11 dl!'!ltek]~mel; bilk I de hlltllll AvrUpl'lVl nt"I!I,1 1I1!'1"i'bmr. ftU!'lY.III TrlN!t ... !l7.t"rh,· d" d1.lrm:1T.I'HI.k'tJ!IdJlr, t~nkU fl':rn'
(Dh.:im. Sill. ~

"I!

ISYIln

hiU~ketlp]J"1

C.Baya Adliye'de
Btdbnc>iiokid,,"ki
~.--

Vali,Mecidive' oyUndeki gecekondularl 1{ezdi
r:

Dumlulplnar vapuru bir
kaza alla'tl
l'apUi' hrJinrll1 t'"t"t'IIt1I'll'JH)' kfJpdrp f}id"rlOl"dll

~I n 11I1a"
.~ ''I'll

Dr

I( 1)IIIImi !II. ~ S~'. , di)

so.

I!I t:!1I)

\"at. v~ Bd diy!!' 'Ba.k~I~1 I('r i V hrll"n t;u L"l.. tnk \'(: Fflhl'flttillt Ki'l"lm e:mkn '. dlo.ln!lo yoo "c nlC'klc]l l L(Omi It!Tdir. "110 bll1'l ~"t 1l.30 dB Lwro.brrin4ll1' Ji tn.lJ"~o:Iilki h.tklk]cor! hnklllll1r. i"'ln liJ'I(J',i",~ "P uMu "I ~ too Bl'lcdly(' RL"!:!IrJlulwlnl('ri \'o!'" EM ul?m ~tir '" • ALlkRrll, ri ~Tl'lr'fnn~;l) D~' n1rl!!l UI.ld"11! old~lG"bJ11n"1", ~t~ .BII ~Ilbllh g5rdi.l~um y~r molm'll PtlrtiBn!jKltl'l.I Croh11 C'idlyel.f()~·iI geC'flkcntlLI mRhr!II<··ll!"r, I;(,(:t'kondll ile l('lirl kllb-l (DIl\l.tlnn ,Iii', 15 11.1. ? dL!) r i!illl~ ~nmi~lir Gcct.kondll l'IIi'J.kill dt-';'Hdir. Burndn w~t!!:di:. d~r

Jilirl

I.,

I AII' ~~lIlHI

Ulm~ma],'

tl!!nCllffil11l

1'111.
,."

r
I':

...

In rill

1runI.1Id

b. d.!ui.nLll.WJ:jj nwnnrla,!: be'I'.!!e kllkl",r ,itil*rdl-'

..,nu

Uit\r ml

-. 5 '0 •• !I!'a)

Tekelioglu 'na ha~ III] k
tezahiir leri
el_ 8.1;;;1II::mll
1"1
,

yal'JlinH'l

IlInhi !j!':}'ler ~lIrlftim. :BlIl1lafn b! hlim V'l'~ mi\l'OrLlm ~~et=idly('kii" I gibi I·
(r:l 1nImi SiI, ~~

g:tyrl

is'' .

i5 'I)

AydIn).: I'Hapishane hir mekteptir" ,diyor

ag.!llr

ftmDUi

7:IIrAUI

, a -lab D'e~ ,e M·· • . duzesl GJ
A

lILUN)\Y
bll'lmhll IMml.1t1l 1o;!Pllllrliiltmlnd, IIII1i1<1 ""yMl!lll1'1ln ~Ir l'IalWlr drdllm: .. KU'!I!lImpl.lII .r.hul ,elllili. Mill· Illi",lb;tI'lMI nMnU, Inilin bIn FUn bulirniluj,' IolUllJIilUen elk.fll_Fall blr fllU_Ui 1iI.i1lln. l!illnulmnl If.. MIll. ,1l1~illrm!11n .. 0 FiJ1U;ak l.Il.i'illr'll'Il. lirh'iill.no IUfl 01." c!il.'1ti (l IIII0'11 Iii narrjll)lI hlllil IIItllll'l1lf • Itlt" ~:I!I • 1nI1:I1",llilllllr bll' MntIWIlI , pml", 11111' te,libbOM cit! tll9mlllw. ill 8,unllOl'. ~!!J mOldy!\.! Ih.r. 1 Q,8, IfDn.llnt'hlilltlDrl 1»'10 1l'G!. rll'1ln rnC!liJrhK Mid r Ilhnu, iii lym.iiI til ... mAI'!'fllI !W. Ol'lUn IUn"!!) lUll .1I;pmul 1~lr IrOnll .n'al mlMllTilJl. l1li11'110 YIJII'IIn1jl1 nl Od OillllllldlF r IIlnllillliill 11.1'111111," 11o,1Iii"nll-- _II ill!i iI~r DlIIIo'.'1 IMm.llnlPII II'IJII.II !MmIfiIo Ilf, IlLlI"~llj!ll~1 M wlnvll1llnell, ,"Ir
,llut.lullllin

AnkU'&, 6 (Tol!l!d6I:L1I1L) - ~u kurova m:U~a.hIUe'ri ill!l.mlEl.I. SI· an TAlfellokhlJl.& ~I~D bir III ~: d,O{~ljlt~ ut["1IiliUIJ 01· d Il ftuiU%.b.n.l!lJ.rl!!te 901f uzllidliloc. By hakATetl I'I.tfreti~ reddeG.ot'tz;. dl!!DJlm~1! tedir. Blilhlldlii !!'lbl MII11 MlIt.iMllIolit'l! CuJrW'm'lIoda btiyt.lk ~I!!dal!:tlr('IUiilirlll 81. ,II 'Ill. ~ dl)

G,' , (Irnilin

'ma-I- hilIl) I!Ilrny,I!.!i'. In'lLnn IIImllr n !"II Ianni hillill fflU'~r L.,IIflMlii
6k!l"RlllrI~ n) . dl:FH (MDI. I'll!) I"-nl n I < NtlSI'i -0- Ii. )I ,"OYniIQ;1 dilh.ll do.tru l:mlu),ol!Uf'!'I. ~"nl!lll '.:1'11 CallI) ~datll!l'.Ulli .... llll.llVOo'url~ kUl'1fuJ:~ n:i't4!it.ti1 (1'1 DIQ''iil~ "'Ii.) Inll'!t;n I lIiII l'IIf'iIII' til' 'VI lIi,mll t:latum 1001'1i'llnl d'~1 1 rulC. hili .. ilAGoL':!' II!Imf'te hlIlm;..U Du III II I 1'1 IIltu

Jandarma
azaiJtJlaca'l(--c
i}"ro']'7J",l" ;p.n{!lI!If~

Dleveudu

I

Tir1h'

iml.

({lUIU.i-

hdenHw
iiilrmI

~Jt"

Il' .. .",.~ Wwt oiiCUl~J ..

P.:m iy I lrnd!lrlO.fil 1IIII!l.mtJa'I,,1C1 J!I.I • 'r!.Q1D; .,.l1lrhl_lC;I ~, ~T

Ankara " fHu.ulllj -

~
0'-

....

--

~1"',IU,ldI]

Tt'krf 8nlwnr, tzmftll" .1J"'mo'mrl~i H'm'" Pr.rrHdnln mall'dlr.'. d~fflif ..• .... O&1"fl'U". I~i~li:ulnel, d~ ,drmf)IO'fHliU' de: i,rhi8C1r li1;i1dd(ff'( ;aMi,(J'd/~(J.rl

11'1,1I.llrl"l~rln l1o~IIM 1

dl'

tTl,...

llill' MIO;I<1!11."d lanlillr l'lmIk 111.rlm I 11'11 AMI'! 'iili'jii lilt OOl"lld!, ;liIi' IHlllllhl ". tinT .d'lllrin mUrrl!ljlj 1,11iI'11" m.'1'IU1 ClliliJldli'l. I'll lIi11ZI,j'IliI"lMII\oII.",ltillha'I.""., .. !II" I,iI ~lPIin m. un",.nl WIflJ'~ j;i1,l'rm dl'nJtli. ~!!1I6rl'"l a1lr1lftl'llll'!Ui i:lw. '1lIII\l~ml 811. I GO. , dli)

'HI, II II. dlJrtmll,llr.

~r..r,qD

HAC ¥OLUND Hac etrafmda soru Ian suallere cevaplar

-51-

'rUlI.. nmdalrll an ~ gid&D ,ut iln _.und& llml!11 j""!llitrlm sa"t LIl~' lie! I.An, ~e d. 1IJJ!IIll '1"1-1' '11'. V"Ji'a!"" ta.Jya~ ~nUlMm:11:1ill': III g[d8llleriD liflDhrrtal &111. ali; t:rIlltilldl.lld.!lr, 1~~lItt llin.l ...... hutllll'l' Ar9~lliId. "'till) olll'll.d~

T'ebd it meL tupl.al'~
ginderea bir reilile
F'eI'lilh.an Runt ad mila. b\r

i!J,... Ii.nl,. 1.un.fl-l!-l"iJ1ldnl1 IJI/Or ~irl ni, i, ,kil[,lmm illl'" 1 1",!tII, 1II111otiar kIInl •• 1 1o.I>Lll ildJ1ml, lHllunmtlkl·, II r II. IJh"lli r;orlJ,n.rl1Ilrnll.l rnl!. ".IIl ."le. kls~ml Ir, Hulmkrll 1lI.lI"lid 11 Y 110. 1nJ1I' ro.l!-, I", l" -"~illlt'r t mr,"dllll' ' d. Irlff, mllil dinl "4 ,"._.. IItJ:lrYP-I "'I.',] li,llI rini n "'Ii'~nm" i \ " 1'1harm III/I!. Llr 12l'1or1.. imh., 1 .ill ... mil.. I.h.ol", l<TI!rimi 1m II IInrl~It" "iii 1111111 ',n.1l .1~'K.'n ld;.ljki ~eklldrn~tnd'eD , ,• •• h",I,tuilr. . I rr,lan go.yrdli1l' 11m.. ml~i.l.J, 110· I... "k b-dh.r!.,n "In "I.rlm il1ry, 1.,VHJlur S!!!! dilDJl'IlI IU'MIld! ...... "11& I.. k ..~- BirlD,ml, lil"r11,,"h, ilrllIl'Ji. 1 \,Ir 1l'.~II.1""""lr. K"'i! bu m'l'lul\'I!~f'nln !lJJ1 adu !11illllril. , Lllb"'LII Almfl,l1' . II!!I)'!! Llr tU,m "'lull .. lam nn LL. I'l~ hiki ,1.,10"Iill, lIu II.. r "' ~In~" blll,l.~",.... [,1Ii1l gu1..,mlr.,.J8H lu~"",I'.!I1~ 1'11",.. 10 ~Ik"~'_k ,hi illn.r I nrllfil1.t lnll 1"". ~Ilhll' hIItllt 1'6D1!Lllrlniilul 9 'loA '~r I!!lF.hlll'll&r.t fy.,p11lnJI ]I. Idlil m.b'_~m Illlh,rlk lip dilrmu,tur, lIlIl' "nl.ll.r mu- nin rtlJ.jr~.-'lI'll 1,.lln.,]fo ~n'" IIUU .. 1 I III !:'!!I ~11!l< Od!m L~ i!!1!'m i'~ tILm'l r de lI'uut ikll~Tllll.n! • "'I' lr.dllrn. II "1I,,~ti,- ml!onillel'j I" ,JILt,1, I 1"I!;>pl". ,I "I [I" ",hi" l Iii WI rnnrl _L 1," iI{ oJ ",,",)th •• !tlll tlll'ltUi!:1l lIilrlmll, hiliw:flllrI. ".:r~d n.h. ~~ ,I. m .I.oo;III.rl. 1I1el.. Jll.i1!:1 '''!luld ,m",,,r..lII.LIHII. 1"'''''''!Il.\Tull.,. "I.", n.mll l'JIl lilT" I ilt: ]filE! I., !lin tAmlr g3r-on W"ml Uy'llit 2(1.~ II f-ltlnl.'!"11 .. lil,"hli:, ~1>Ii IldLlI.1"I1'l& [1>11,,1 I.lr ",,1J1t: .. vuleniu flllih, IIl~':rMD rll,in., !-:n,I.. r t"llllll D rl,..,,,,i, ~1;1lfe~mlIUI', ell Dl.Il'I IIc:UillUI oln.- Illd.clllmu 11INLll~ tlJ,]llrlIldllld,. rill t.LilllIUilU,I.rdll" .Irn" idi <>rlli- I"H .. r i "? liili'.1J'IHI ,rn.1, i I d, I 'r-II n~ , :rn 1r IIOD g'Ilolellair bl1 hrio•• 11 KiD· rl ID'~llll1ll' "It L!lt.~1l 1""~e!rl ... Ij.D ),Nlfli II ~z.BI[ll1dlrll"'''_ I "k.kl rcd ~,"a 1",1lil II lUll n!lIllmllIL'1l. I't!," nl,qhml~ pOltn.lllll Illilkao Kcml. !I """l.lrl 1,11 ....... 1I11oi'"I<"U .. I"" ~'ttilt lilT hlirptlr d."ilmhlir J1I1JI1I111:i J.$ir I, r I~itI<'~II1I,1I11I1.. II ..r j, n,,1 If, IIml) t .. lt"rr.~r 1",111;, MIII"tl."c ,',~ir, ; h", h " , ',lIIil1 1., ",,,,,,,,,,1 lerdtll yhl!!! )l'oll:1u ll!o'Ilbrunl b~1 bir d'n. .~, dl~Ii''_ Jr..rind. hit ,liLt, l ''' ...... I llillTll!'lI.k a ,.rf> I.'rll i llir d"I.~.. dll olLil'l1II 01 'lJh ~l!il:.o,{:_"r ,1~.11'111'f ~~,k ulunn,gijlterDlI,UI'. DLhH glltllf11"lnln Illll"m"tD! BUtl10 dUn),,, h 'rP IlGin ' !I ,,,I. dD.G:il foilu.i hn.rbl t .. ir D"mfil kl 1)111 nr Ii IJu n III >I:In'lJioe bUyUk hlr kngllblllik bl' lj,,~lb Q;flll1T11 llf, ~'!31~" mt IIII' ill to rJI, Dike,. LlOu u~II'!l.r 1 r J.~t'B" till']" mulm.. I Irtlk np~n rlk~ltll]ClBD D"nlZYDlInn b'lnrl!si m~ml.'Ir"lI.rr"d," tlLnflfLd.", i:th.nr oo1il"," btltlln d""I.Uor hulmln. knnun!a II II, 01 .'[!.I!t'r, :\T.. k", I m,. ,'i ,~<, ,~o!nl~rdl!l old.uiu glb, II:llDllat'iiD irlnlll.t., t.mltooihu dIJI"3'uil" Bjrl~lml, ~fjJ ,tlhrk .. " j.nilolid mil~.." ... uu II.. 11.11- ~lr,li~i ~n,rlht,r" l~ib.!iul'l on "!L~ milrl 'kJ IlmlLml.ll 'L\l!n glll!i!l,~I:c etmlI.UI< TlakilltJ IIIl1llt .11 ~lu .lm.l' 1·;UlIoP..Imll1l1J1' ~.. I,ulcull fnl'llHlll"'tfi d"IIL, nll'!"iy!'t." l£lln.c ktrr. IU iIIl!mlr JiIMIIlakhkl "'rlll rn ~b I'r 1>11 ,flj,,1 :I1i11".1 1IHt'-,Q.ltnil.~ bi r .'I~ b"'M:l n Jll111lo1i, tiljkl i fj bulimm'lll rAf"IU ~irnr. ", .. Ii:M1'-I.· ,jail" 'h .... fau IdlLna Iliml!!tH·. lullin lj}lI:lI~lI.1f "'. mU ,h,r .. 1i: ".11 ,1' ~I,br. N'lljIl-Y,.1.. u 'ImIHlIh/lor I"-:rut- 0[J. "Un,ll'l... lid i ril!'l',r.dt:'c d hi lk I b Dller bl.nft.m....l! hniliE IJ 111 u'l;u !:a Cli b ..YllllllIlil ..' bjl' 1'&,l>lddJI~Iuile. ler Blrh>,ml, ~lili~tlnrdl millk.Il\ ,l"",I"t Dt! m., .... II!! ~.I!.'lIl1da'l1 ,,1ft. lm l:Iu)'O,,1( hllv Ill! bhr mwy. t.atll.... !.;:oill1-1Jf1t111l1 .n.~l.n, .. Mr nOlli"lQ'!t n.,l ,,1mil" blllunm.kIrudor 011ll'H "' dllhi~1 '11(IULllltianl\ .. htj:l Qhl.'!1I COf'um il1!1:iIL11 t!l.~I· Oil" ~.11.mllhll'f~ ~ ,llIiIllllhr, lll~'r • d... A:l J'L·kli d...i,Hrmel~r' j npml, bu ~rrndJ,.," I.......,. j(illl~.idio \I'l' 7gll. V,lf'llfl .. I"lirilo!ln II!! IlIlII.u'",a;n hi- h.IIIlYlHlanh lIll ndan dn. allblye.n 'ld!Lr-, II"C" )!!"I1IItJ' P nnma .... f,1! fn!la. mUkmrdll. bll!!biJ talJ.lalndr ~tt.rrlltliiill" tr lI.dllr 0111111rlll4'i rn dd •• 1 p;~lI~liill~ .~;t ht .. r- Coot Hi". cl \·h·tleM "Imll ~ur_ k. n. "01011 kabul I!do!nk bunlarn btl· mil ,I nr' Hil delli, trlJlln, (Ul'U !)Iu, Llilr J CJl(1~M ill i~te!r Ii rl' 1ft r 11111 HIIlt;nm ..tl ...rini ~k Jr~ ill.,] i,1.mm, 01 lIn, hir dl!u'. hllil II .. ni~imi" 1'I")rn'i',,I"l'Il11me II~ yUk bl'r fuklm. 1l6llll1 'bllet ke,- tiy1l! bir t.MIID ,.,.l'l.lIr iQin. kODlJl. Itllllotll.lillF I.:i, I;.lIn. ml~g t.t..m.mlll I,el". h"~lJlm ""e" 01,1 .... I>U kabul 1111'1. mit MHldl~f . IIl1n,. ... ulhU \'011 mekledlr. Iod'ht'lflll i.nk'nl olm.clltl i;in ,inll!.ti ""hn"ltt., ~ btl i!E1rmtl ,'lll.mlil ,... • dlll~r meHIIIlIJcl .. ,81'1", h..,.I..ll In.r l'.IIt~ ,:!,11"",oIIl",,,kt<;,.li~l.r. AI- r.. !l'1'-:zIl.I.n,hrmlLl!: bUlullind .. 1• .Ah. llorllllT1"l"r~ .. J'~nr ~l" I 'hll,1 k .. m.l'lyMaki ~ol"l",,1hiI. \,f' .... r. t ,,",OIlfi' hUt n I Lin glrmekl Irl.r, Muko. ... h. l"J' l.ml~ bU],IDm.llt .. c]". J~nlliid L'9IUlI t,edr;19ahuhlJn Io.rmd", taJbilr ~l1n glul OIi1I.1I'i'1'Y-lJl yn.'IIlIJI !lm'lIidi ~(!'Il bll riill ri Illlllri III lit!ft .. 1mll"l IU~ }lIlldnlJ 10, o1an IiIl'l,hil'f!II',sUe III '6" 1Q1I1lu~tur, h.rlllJ; blr ;,-0'1 dll Ilt.. i~rm Htirlilk "dn'n'" 1111, Il'l'LlI'l j- [1>1:1, billunllil Mli'le I.il;- mil kay ~1~ 'kill" "il" .rkl!kl.,hll .Ilrm~k, It~b r 'I( , i~IIl doliflldJlll iioJj:nl!i "I tlle!lt t11" Lll.iblki VI! fiill kl,metinlll Il'" ~,a'~et.e;,i 11,.11: "h!lj .. I.. t1 ~nlitb", r~ l<1Iilrlll,tl r Ollll1 llllh rill: 1~I'I, j4ll'oOli.-l I ~ ~1)'bMh~ I'llIIbilfJ«!l(i tLakklnda ,lmofdl)1l "".. I!I! UI1I 'I'll bll IU.gtll htirliki c.4II",1 0- ~&~eUe "'JI":lIml,. Blb.ttl kl im· hblnbl.!m Oc.I'II!'!r.lIt.1!Il1 'lllleD!! i'l'Ill'l'A tllolJ, tll!lm.h: 1I,.~lil. II, All DUNunl IlEdh'll1l1 U milll~n hJr 1Z.1I1'llbun ~.,IM I;bru,dj drrUIII' bulllllm.khmr, 1,.1t0 • k 1'l ,.lIktllf, 11\1 110. i lil1uiu tp),l. Blrlifl ~8LtlJflImb!l f\ll:ll.l aut Iii E!j.('t t'! ut d[Jldd'lfllo, IItmJlIi: ~ f!,it1i yoll.rll!. lInlemokl,r Nihl!il1 "oIeo'!'i [mn IlIl.n d"",l,,tl.r d .. bm nl, Inm!IOI'DI 1IL1!. dl!lilIlIrili 1e"biti ~iI te _rarm.arB. lokalilld" ba.llhl!.lIlri ioi bOfntU "llhMlDIII HlI.totli itItlr :rDI !tumb" ail IcmUlrilli m.,,~unUI\ it'mald liIlIl'orlndlllli mel· bldlc.t IIlfb.b,n b.lummlhn hir dll t.atblk edilmektl!' alan Jr!ll1n 1I!:i.im~ij mis ilot. lit!neo) ,~IIII AlI.n.bln i'lmini h.h .. I'M m. iii" olmllkrlldlr: F.k ,,_ ul 011111 "1I!,,~11Irl tn.lril" Ye I 11.1.,-,... ~Gk ,Uplli,Lrr il.ri R fll'l .... hI:> I nlllleprjsahndal1 ;rrta,gc1ul"yllzlercl "@lrin" p:e&irJlli aIlY11.'lIIltZ. ~1.1J luo rcil" ,RlIhlbYD dilll hl\j'lItl I t ... ill1l.lill ,·.. l"n mil .. lir ~nlll _ mUIl,.,i- t"8M: ntllmklindllr. Hlililo bll .thlk1 i~tlriklyle b-1l~1.I1r !lIT dll "lilnmll.lc-Ifl. indinri .. I>O~'", 11M TI'"!!llo I !lr~il!lir. taiebl!nill [1> b.tll~j .. ""11,,1,1. J ,·I(01i 'I'!lz. I)},]",mf'k t na.h.hUrlllnll k ...• Kl1"mklerde'l1 .~Th "" If, hllyll1 h,p tCllj)lanb ~'fllp..a~a'khr. [1>,,&lh, !liftl liilerl ... omhll p,mmrk tJlIL .lmeldi!dlrh·r. k,""II.~lmil"l mu .... '·.ltml.menill on • UDIlr!J FmU - OAl'lIUllbI'l1 Yann TllrklYIi MiIll Tnl.bB tfluir; 13.. 1111 ~llkib"t1 di~ror' kLdtlJr' 8'1 fillI"rlli tt'Cll'1I"I!.1 blLk'@III<1,,,,,, LUI) ,... IIITI ,~Irid,. b.JI • .:r"II~ Tlrrll!lIir~h: (tirtlru,!'!.dIllT'LOJIIi <ill. "'),111. F,rdM"Sllyoliu ba.~killTU Cdn t{1- 1III.1l1ll~H .. 11Ir-i'lllll ~'I'II 1l:['olnloL'kte.to 11011 U11.hi:!''4ItU m .. rcl .tI~l.am' Lllktlli ,DlIU rnloi k.n.tm" blllulllID j'm!l.,i1 m.n.ldl'lfi Ill.ll-,.Mll'" I!'e<np .. ",rml, !!II hILt \Ie l,cline :I!J!I!Y!lil..lndon A:rIk;J' Llr m I!.ldel. R,mr. 1I1d~Il.blJ bl r d~:I!- I"'~rin II., ,10:,0 (;jllllltlllll~ I'l tll'L'l.tlll!rm riil1 .... i "'., .... c..'h.'u[nd" (fD!UI Eftlll", OllC:nm j:1'ibi liu llI<:lt!.:rL "llAP .ell;lIllrn ItzalElt:1 0ll1D1 Uf:'ur s.oytr.. il tim ...I.nl! !n,:!,'i>Blduh IdlrJjlm~k d hili 1TIi1'hIi"'II'!~1I!1rldrr_ ADell! 1m htl I!!tti~; lI..rr"t ..... l~likfILlu Idl~h,.m .. de l'rJ,~1I111"" ~llJ,~Hot ilt,,:rim. 5imdiIlilt-. ( .. ,m.e"l- blr b 11l1!!Imillll Ri b[ll"mH,d .. n d.llhl hLl~~k lii1moti ErdogaD Ro,.R. '(, tedfr. H'k 11 ~ l'\1l1,bl!ri @ilu.k },e!li ]' .. Il- Vedllrt' ~zg'I1l. ~~u ,"~lIktom"'Ri de J~lMd:retll O)h, mit tldlfl Bt:l'Oilil, A~I.G"'ml bill RII bll'll ~ ()r;a,lcllrl. tHIJall Ha 11tH I.t_. "'lllt ..i b!lRb~h~'~1I rl. be,.n bil ..kHr Bu iakdiTde d""'!!llprin Imaml II'llCl l'il.. rl" 1\.1 m! 1;:1'1l ~ io Blrler, lie tzmlr hl.ll!if'l !lebriml "" .• -----....... La ft1l1[,k~n',"llin erhi~·tiDl.J, IIJlruril hiw kitllb, '1"",,11. ,;e g-elm LIi!olaf!aklo.r "'e li;toarnIb. 1 . nCIl kabul . ~l~mr, blllu'r!rn Inri l~ temiz10me Fl1di!'I',~'onu !daFe becyttl hllr· (Dellal'lll 'liar) lillldlr_ "lie I:InUmUzoekl gllnleTde Ilk i' . .I lilu"[I~!ellin ~lt •• !'InI dikkn& hrama ve Irl"m.L, MllIall1!1 a.1lI1 B I. Ill,,) ,1.nQillll fGdftllDUI
1II1",,.b- ,. ,~ mu- r

D n.izyolla'rl havuzlarmda izdibam
llnlunmlYOIt'

Genocide mukavelesi
YAZAN: .........." I

Ma,tbual dUtmanllagl ....

VapurlaJ!1111 mUhim h"r

Prof. Dr. SlIIlhi DonmeZi

haiYlUza

frere'

"e

t,

,,11,-

"".p

Ii.,.

~t."'-.

,.ill..

tn.

mn

,,1&,..."

mai',dur

r.k"t

,"1I ..

limal!il'arCia

Anka.1'1ill 'K ir-aden;:l
1BIn.l1~

"I

:!IeferrmJld'en dondr.

dare heye'~ eal!lard!r.

toplanllslnL

-

yap

yenl t'e:Sas. 'r e

b'lkiimle1infilll

b!rl .til Jo"o.ld

Ejil~-

tamiTst

lit·

tlLrl!:rrIiI~b'lir.

llM] ..... 1

po.;

'1 nll ~, .Mnt ..lmtAl!;'I'MtlDl • DUII.lt iI 1M ir _ Bunda dGl.,.:Tl! ~1i1,.J.IfIr dil. I"r-;rn_ B. HilCiI litllllll - lunJ!': JIll","! mJU,", ~li: .d...

Do..b& liotrnau J'1.l!!II'..jil. !PI:J- t 'lim, Et w bllLlld. mD.,.trek 0:1.r:'lTi m,1II Hndimi b.olO ti,.. ,. . it.d!ll:I4lHim. b mlctlerimin knbuUIi.il ri~.M~ -im. II. Aitilurnlllrr'l !:Ilk'HI - "'diP'll'
","II

IlFIl.

illl, Btn ,.IDlA

II!rd.IlId.rlmI

[,e.,"~

1.1.1!!·

K~, yu v. Sukl. sc:1I!111I'1Qdn mUtenddJt k:lmnlere 3IUm'~ teMH mektilpJan gBndeorolg.l lddilllllll .. ul.tiY.~·' \'~r'llml!Jtir. FeridlllD Rul'lt. ,dUn cel~i!llImni:!, bkinr:1 JllIlb I:~ D'lahkelJlP!IoIIl'li1! 1101'SllYl! well-l1ml" ilnsdlinil"lr d'lId"Ur. Ortnda bir !Ill!!; delili rill'

UrJIIlli nllll' 'IIOOlI1d. •• ~:.t. t.Bdlif .. tim, EllUl tl'l'u .lnI&t:II. .1&, Sli .,u..1£"111 III .. dllt.. dOn b

.;m:

I nJ]da. • .,.. omul&nnd. tildl."MfI Melin d.& .i.ordilm. Oll'llg kl1,ilk OitlUIIUSl;L II. iIOllJ..,hlfu:olillLi.J: •• ollIcaK t:.a;" 13 bi~ 1n. k"i:t"il.k 'Bit!dlvedll zhmnttte:m !ll!nale bu m!~ Olll.ellg-Hld n bUi hUIIUlfhl. ,da iJrr QllCLllt "btDI'IIiI!!i: ~k IdllrllUi blf 1un.B.nlaT, ,I!lletmellh:!I i!iIIU temoe,U i ,0.- C'4Imlk neiktu hl.r.p dlll'_ alln!lll karaTlardll1il ,sano,ylellet' :U:Ul!lmil'lI S~nmtz. tie IiIlUb!!U!lllbe'FI,,", bUIlUD ldr ~enll1 (I" J"il1<tm_, t'~ armllO Diken yil! vll:l!lllCiiar haberda:r <:ihll!celrtlr. BIt kim .. ,'" ~IbiUt Glll'1t.i!+ ~ Tdd.ia e'8ohljr~1',Erlllll. .. Ilia fan: ~l[Lml'" I)lll}dl R;l!:i!l.l HI"I,. MllhIUI.J:L AkllltAtl'(hr. .. gti:re' ~RlILlk1ar, k6yH1('CT wil " ];;1. "fr'l' i1"'rid~ k~lldl:!i- dlldlf:LDII! Cum!]. gilDIl Y'!l.llll!LCIl.It:tOllla:.l· 11" ha.c r!liN: olll.nk o1urn nllll!;l ,MIl! 1M"a lit l:atlhklllt: 1'(I.Jlo:rla't'1 Dl 0Y hle.rriPJ. buJu IlIIJQk L1:;;:l!!t~ l!.nk l2Ii, RII-r11Aml&. Ell hili b!l fi\T'. pum ve dlluJlIUZ o]!lJ"8.k bll." rar!L gidtcek Ol!in bi!.llk~ih', II ,Je.m Tal II:fI1m.lliT-di r. HI( d@la b'l!nb!J kaydctrnek ilUyib:de 011 Ikl lI~ydlye rl!!tUIIIU13a, n alUrll'll - 'IiItdnj' I re-Ule; _llllimal e:tmilJ1m1lT'. I)lIn k:ddll"dma~lnl da tc-kHr e" ..kt,1:! 1111" ~ni ~k miH<!li&IIMI.Il:illseDctll, He 'l(>ml!dllr d.L1.n II ~ t; T~ drlc ib-l..,. ...:J~rilll. All· dec>o'lde:rdi:r. Bu lIuret!lI dt'mz.. \I; ~t"r" 1'1' tmi 'bumakt .. hlll k!.l 1J]U ha 'k.mned~ bu IlJIt!o bo- dl'll I_;IKl).nll1R babkhJ'lR derhlll bi!r<dll!' olmmd1klllliDi 1I1l~'lC'Jllt~btr rAid "I(IAm l'ok'tur. KniiliImklim Ill.glanml!l ol:Lmi t".ltlr"" Ii!! hlee! I Rld_ bir In· lerdl:r. DunIlWUl. '!m!jK-a bLI' (11- liwltl!rl

b

'T.

'D.

It&.hr ~ldilll'ilDl

'~II

kIIu.

lunm:llli, IIlzcdl!' !j1i!1:u:irnI21!1 gc]m"~ 11:.,.,,1•. "nc\odc.n bu .Judllrlll il1.rlob. Ur. UmlllIl hiihHlrll.!.k; Unum 111- km,lud,u'l tl:<':IIjlli .iII:l'!lm~:rnt'nJ.ln.l ... tl)'lICll 1~1l'l lI..D(!. lr Cani!.kka]1I! \'I!' 1~.lIit IlJf"til hr [](, ~.. r"U oilir. GeillbDh ..da blr-lnli:l elha" H r- ~ 1)1 IJIl mlll.'ri" ",...,,1 , fltlJlrIl lI.a'lo. tkramlye kaM'IlII-li'i tiIIumli~ll1o' I Mnd~ lul1mo 4 ,!!.tIJII. 15 N' tOil nl]ln Ollii[:l" I:"("~""~db',lt'ffl mani SapoyiciJeJ" r ~p]l'illlb91 Ankll.r. r dyol'lIi!' bu ge~ 23 Jllk 2: m'lUehnrrlk vln<:J lrmirll nlm.ii" o;"-,hl'l'.,hr. y.yml nlL~l.ktlir. DurUli ,11.8. g5ndumlyof' k:i'lirnr "'N'mt~ ill'. , );:'" ...n mu'ltIlL\''''ri'lilM 8 inlli 1111,1_ MUllrnl!le "crtlllj k~!.l;yoliu· 13,3[1 d~D 5O~ra. Y\lJ·~1.1mu'z;un BUIld n !Jilek. b:mir l~m!Lm 1_ lI•• i ..it I~rl.lnfl~'" flirt. ,rui, \\,[.1. k nun 1;1I1nJm.'ILan hen~:; Ilona erbtl iill!'Jidll!l~111- ~In )'.e-Dld!!11 blr]U,t;! rom(lrk~ 11- . l'1'tll'tJll 9"blll:l""lJ or,ll.Dlllrml JfTOC !Rl:!d if?j Ilden I!JlI!nlllylciB l!l'hL bli!!: 11' Me bb: htl'llflnda r'lIlDliedl~1 Ida An!);, 1I!:ametg4. bul Th:{ln~ Odalu salQl1Ju'lldli, yl It tJ.Ut't !!lilt],. l/'1I.)lI[ml>"JU!ilMlr, IInnC!flk !i'an:tMI~ ohm ~:lild [leel'- .fd fiill!!'ri ,1,.,1"1"1 ml.irEll",nt ,,!.. il., " ..J '-' • -' hil, "L'-il1",rh ..i ielblt ~ylr.lJ'>l. b"lun. hI!. 'baRlatllll'ili'k Il'l'be" 1m-iik 1.1- pacllg I GillAni'! gel!: t=l!'1! bllfto-ya. LHIUII!I,!iJaK.~ IIJ.!II tIlL b1nUH1I1'l "FIiIBII1nR. 1i'1I:pIIMnk r1I~"lntllr Bu mi'ld,k'l'l1 nJi1.o.r:IH rnl,l mllJ'!'!!' , blra'lulmlttJr. 'T'opll:mhi1a III1WII" DIll! nbllh1c1 h!llf 1!I~8yIlzlln,. Qlallil ~'~Ili acei'lI'm 'hlon!'lIilD) ;£1' • Ormau diivlIIlIl ).'LC!iWr-e, IMIIUlllmt!le v~rg'll!!l ylL'ol, d!l!t1 !lll~blr hl!tb ".apUrll!ll'lllln Ie ~B.i!!lna 1950 IIl!!lleslnil'l IYk ayla· Cata.ll::!\ OI1JlolllD. i,tIt.mC.!IIIi:lde 1Adl~ I~ld_ll~rl~e ~lntI13oCa.'I!:.ya.. rl!'ih!I"~liIde blli.!], ILhalillkllllr '01. r-,Inda bll'ilFlnUlllkhr, Yl?nl nUll' VlIkdbulan 10 bID liraYl q.::li'll Innda kurulacal!: Sanayt bankllfI1t1!J, b!lblll.liill H'all(: nattrndPl C:!I t.lll blnu' yaplldlkbn son t-II, bit' nlllltlmaJ d val'll 3~U·N!'l.& III hakkmdn b:ahat vlli!rlleeek, h,u gemlln' oncal!; IIIl-t {II dnn ~!mdlld ac::tll.i:a bina.!'.. dn gl}nil lJJ.li.nke:mHtn~ ilQUbl I!bnllj bu' Banllyl mllllJuUI IbJ"3.Cll iqln Ya' sOl!U'Q mUl:1ituB.m lIetull!!re bdl- leUlere"t l&;!:1loJmBllL ya.pl1aeal: Iu !!'UdaL la~lJ'. pI3.aft.htkilder 0 giloe kIldar bIt Ityabilmll)tlr. hr. tilr, Cum gUllID mut:ac. Ball II.kut nl':: b ttl s:eferine ~"Jl!:!enktn". ariilllt: ~II' klHlI! bug:l.ln !!:!I.1!I.t n,SIn d:a All' kJlrada ynpJIMllldlr.

c.K.&n.konalUo M&I"lu, l;hr~,

i.rru:a.sIl~ 1;11ol an /I:nkllTa .l:1!mls-t dilll'l, !It!. ~lcero:i' ilt H,30 dll. Ilm!Lojm1~ d~m.m\l.!JI·

J].

1UJMl.deruu- bir

!lll're1"~-

M'lL~ plVANGO
PtJ:Hl1
'J!I~l'ill.ll gODl.I1!1I 'i'

r1l JH:~t

l!milDI t~lclmf-a~ If'lldU· lI'il1,," '.Y-t> j-,,,k'rnlndlll'l •• ,. r RU~ D!iil,,, 1r:z:mlr' Ilm!llU' ..1.",,1.- 1.-.111,11 .. dll",,;y,,~i::hlir :lrlllni'rl, IDlt!YII.i;jla:nllllD lllm Irei I~ili I"m tlldlJ~" ,l...hI aiYil~i l1J<;,hlnhm Df.MI!)l'(IlIinlI:JnIll6 tlfolmll'll!llll!"d{l !11.a. d"ll!.~ d" ..I..!I~']'n",.,.,.rn IBorl.1 mO"
izml.r

rim." 'l11u~ml'ldll!erfoJ"'1l 4!'tmlllf ~III

Ii:

010 bulufioll1 kap:c...
31nc!r.nkl.ayud.~ lIlsJCiI Cemlliln 1I~:g.kllllde. K:l!l'lcthk eden 'I{astiyatlanl!lilaki I)gh~ NIIiI;" A0811:1:1.I, dlln !laba.h OOilli!!lDdn 511.1bulu]]mrlill~tliJr_ Ct!sl!d11 mUllI.yetlil eden IId.llll d:oli:OOM.l gUmlHmel!line; Izllll \lU· mil. NikollllD y3ta.k od IRIiI koydugu kok ldhtlUrli ma.ng6-' Imdo yallao !r-o'k 1t5mllrtlTld~n !;lknn uhll'lI gnzlli bo~lll riD!~ t!ldll~ij aola811muj-Llli'. HAdl..ql!'

YOf'ala

Sin

.arH:rlt

Itoek~t~~

II D~n 22

K'um'lutpldo Al1~f.i i!okntJ ndl1 17 olLlmarlih I!vdtl OtJUTUI Tl:ina. hal:" &rl~.1:_lel"lndefl $1I1rran (Id~I1' till Ibi r IlIIdlill. -ell'VlI'lIt:i ge~'1 otQ-

mob-lIle

Bl!}"cflul'IFl

g'ltlerk~n c]u.n!ilh:r;;:anta..-lll

t~mC)blli1E1

~B.1iIIl-iIID~ I

milk iltUc.I;, bu alrad~ 1£1, tabaIlC3.l'Il'1l tetlg!nC!

urnm,

(I

1T:!l.rJu. T'CI.... llah

1m [!:lull... Il~ bmllnITfl'llftlr.

Cl!ktl1i'.

tahklk

eiJUme]{J.edil.".

tlokUlIl' mutlu:r, Pllth)'flIn 'ilrIilanc Ihn 'llhll Jc-thfljUn !SU.h~hjj, 1.l!b'!t ctmL, !r'(j,flllanma!llnII .ebep ol-

mUII'l.llr.
1i1!J1Dc1.D1,

'l'1Lm bI!I Mllade. H&n'Y, btu dlJlirn g.oln Mr yo] ~1JY1Ji blll'ill li1illltteNlfflli: : 411, I!I.rtlll: bu baMI li:s.fI:!i)'.llIhm. Betld blzl d1lntayeflll!l' 01111'. KAI 11:11' gfddlm! Kirplklorlmm DCUIII'lS b!rl·
!~in ,-lUndell (elm! !!,npaHllslo.h.klll.D Hom c:1U:!jtt1iUm eHmvad'l,'ft, bPl)l l!I~nR da:m.1 I;lJk YII'ldll4t I,rcll. N I! G4i!mll!k hdedi~m' ·mll'l,'or. 'I" , me][ ~. Hil.tT)'" ruD Petl'lli'l U Inell rtrlm . ;allpnLk Glen Ylll'ala.ml~tl. Blr l!:eAlm i,. HLhhm. BUUin yol bo>'UJLC , Ita dmlnNl1rl gfle~(:ll yn.ulmm u~jn. fillwd!g-L bir e:r1!('g:e pithlt hmum!~'l!tLo;! 'I!rkeld~rl ga:!;!Q!!IRt' ya mill oIQ~;-~1lI l).I1II1of11])l11 Ul'dlg-tn! d Li Ej[l!1el't')f J,n:m:'ll 'II~II kada.1' 1.1zlkl.l. ne v[l.r;;ir!'! SeIIi-· mln t1trem~me!l'fllil ,jlldlll.t ~Q eo dlml R.'L"lIhll~'Dl"fh.rT1!., Zh-IBI ~OI • Gil m11' Ob1fJarry. nc olur, ol.!k~ell 'bilytlkll!'nJII, bu trulfll:!ll bnlU\ «eve tt df' ~ :0:11"11 ben Ben- rok: y!!tln k~l'lI~t ...r I1l1hlhI~ khp,lel«!Ill! YQllyellllllllL O;I('u~l .. iumdlllnberi l'1lire has 'bif fa:tllet Dl"u~una M HIll':!'Y, bel'll k!lll£l.n 1H"ll!';ma Imt bt .. Irlfl_yata n.lq~mam, buni1I ioaoolnnlij]B.I'dI_ Hdbll.ldc, ala:l'll\!: atlJb rnillII~a 1;1lh!l'U: dan boyle H:mll.atkA:r olmnma a - B&ylfl kC5tU dl'l,l1ne~IHc manl degii H.nrry, dl!!dlm_ I! • kaba.hIIELtli lan bendlm. 'Ona bdkl f.I:rojl!ll!rlm.d~n glnkllgl kl111dln! l!:.pt"'J'fl~mfll'I"I!l Em'· ,ni3.l.l1rlmdb. mUhim olEin )'e Ili!, dedi. Hayntta sal! duyu "!n giiM 'je~', lI<LdcC>c,se.n.in \fllrll - !J.e-ldldl! bahlB.1!otmcgl bct,:er~me. blh1llc 1't11~rlm!z IIlmnlL... AI! ~ll'Jdlr. :f}una. ~mlfllm k!, P[lYI- ml~tLm ih:lk1 !!ill nptate sma hDI bqllla tcplll ~ m d.il'len nylll( gel!T1m, '~hliy(l hnrr-kl::t I"tml" lUl:uml!Lu~ b!t bi,,)\lInhll; !;151'1 te rm hJ! tim. BUlLII. ~k: IrJyrcl ~dJyl)CImI~::I kAfi I':e'e("~'k .. , ntm Rn.rry, &mil. 1IIt!1'LI!n ~kll!1 ,,, lrll>L!fle !:ier znmll.ll 'bllnD.: ,III· - :!l: ~'-et lima, hey biBJ ~lIm:l:kn mek\eJ;! 'I:iIal1 Nett~1ll dU3'UrI~& JI!LIIiLl~Il'1! V~ ila.nll mll1L<I!I Dlll ,-, eele 1"l:e !1~ytM k-al'L~bU de<n'II. ~Hl!den ~lIkIYo.T"I.Im. BaM 00, m.k bLrakhgl bUtll.ll, Ioel'Vl!t, bu ~1rln \l1!,I':tm.,. 8111 Imdl!.:I' aeeU! .fuluile ~ b-hr n.va.lhyt, !lol- gtln ipllk ifibrtkalJlD!L yahnJelmemeli:!"dtm ! ru'illn bll:nrllllll!cai:1 In!..btme!lll'lJ1!j bulunuyor, Ihrl:llllldl!l Mt'i. Arnbll.y!!. blnlDC~. HI!M'jI )'im.o 111, 1Hz g~r g~rl!l ~ldlhlIlekteaJi IU1'Itll1'llD IIlklllOll.Cl'lCffl lSl1tomlfoW yanlrlJa, QW.dll, Fru.c~t mIt NilS (lIIr-k 1&dLr ... forund kaldlW r~1"&Dm mlkt11lyen gih:lerlni benden k3~m- 1)'1 I!.IIUI EmhLto, ber Iklt.Lnru bLlmi )'ol"lI\IIn r fordu. SinLc:r'3ine ir;;ul!!ml, 0]' ml dE' ft~ m.e-s'.ele!!in1 .mil· - Ha)"Ir, bilmiyllrum, bll- d..~, 6-"Ilk IJllIro.tmii D bl:'mydl. I,IUnml!Ie 1Illl"cburut. Oyle un mll'k t.e IIIwm!:!ln. y&tollr: ben, Gllile" Ye~lI tc!M'le~ lIilriioe nedJ:YOrdffl k1, 1If'TI1n M1ltl!!m lI{'lIln m[l~m '{(:I bl!nLm cUOI"i l!IUrl1nD lJ:ltlyor.du. Bil'w.dElTI hayat ta~llI ,;:IIlVllDl Ntlrebll selinmle pek IUD.gt'(;lne'blh:c g3lfyu.z.U, kU:LI bl r !'ellge bQ~'D.. m~k !~ID bM'lta ~a re de ,'Ok .• 2;imW IlU]!linllyorum. 'ftaclI.ktl. V'nktHe her grup kiU' Bu :lii5z~~nl
CD

-

R!ea ed.e<rlm Em3Ue de·

Vaz&~ . R.ac!be~ Field
5eDio hall: • Kmda.. 'btr bkLm pro,. jl!':l('r1 v:ar. Ban.a ~n1ok.l!'le belli i!e~"I!1l v&k'illlU1b, 'bI.Iylllt; mld' ya,f[lI-kl;:.retle1" k:l;;:;il.runJ~ b1r dao'll: Vndan Dll.bJctt·:l... Harry'run l!aiJ'l"llJ~lmII dab' ",Jan Imll.!ll, bol!t1t1e Il'LII~f:tJiI fib at '-!llrt ylltl'mL.tl. Anr b'tr hli!d,_l kll']'Ioll.'tIl'(l1ll; ha:li].;lrdnn: - Blr dah!! b n.1.ni11!' kODUIlt1ltu II ZaJI1 n, tm l hI'!'!, .. I.. '\,11 nm n,..,k In, RlillyOI' mu , 0, a.1 !.. BaD !lull bltll'P .eo dt'~" ..t, m.nn ~I\kln, lar.1ru· Kunl ft:,ir vllkfl. t I'thl rill! \':lFlLflau cllrm.~t!\ t lkml!l.!" At:1.1k beDUn dIJktQrhd!! i!lilm hlmnd~. Bunu dllrt g ....I:>. hahma i3.olatLLm. I3lmi:ll de nn1 .~)'myo.
,,'m. (lnra bllimn..

'ken

gilZYILl!]anml

diltJtmlgl.

lI'~f:IlhladJtl!lIl:u ~UYllJ'· dlm. & lbukJ I!!mdl ~:zlerim!, yttlnll; blr' er.kl'~n hllYlI.II del· dllllnlYElrolOI. )\~oomLZ. lILr r(,lIIk mu~Lze;81 orlaamda )'01 IIlihrlum kendimi oaha §imdldt'll tl!'l'k~· dllm.h!J h~~NlIyordum_ :Ev~ )'aklftlllt~u: I!Ilmda dlL YJb:1'I.ILmn!fi.p ~itll'{hm: HU·T)' I HarTY 1 IltlDll. kn'"nlLlll 11!'91n II! blltIJalll1. \'1&' ri P :!I~' 'lfitmll!il n~ caH IlI'ttifdim r HLlrT',Y b~1I'IiIlgan, yaktllHll.1'l !JOnra II! Irlin Ill!:' ~dll JI!! mm I da.ndL: rilltAit.m arllk! '..
'BJltla. bu gil'!] i';lliptl~nl, U·

i;,,,.dlll Hi IlILlllllllUll IUI,I'rlm. rHllI-chi· S:._biha .,·hlld. bir "nom, po1r~" ml!l'.&4:"~ !<1l1rlll!; q miD Ih·.. iI...,1l-~ I"iml~ki mh'1!"ht>rtlltnlllli 'I!<vtlld~D ~"n.1l

""m1"

~lI<pl.rIIl..n me-keD illtb'JI,J]IDI IlllmU mlLk·adiI"" Ir:UTlll lin i,".t.-...~it" U PI kOQj:>crnuri, "".... d. nit ], d. hir l-IIp'.r>i, Topll1ntlJ"1. \. Ii ,J" I ,liF'lk e-t mi. li'r.

* ('lIiVli"tt~ mt'

111!.lIlAUl!ltI iildilfl ~tmi,Hr.

I",..

"_'I'ml,.

rum

~ I"aehrt nelt'r'C g8ndel'U!l.i!z.&i.nh:! T&m lid Y'li. do1rtoNlUI. dokta· m kO'Jtum, durdmll_ Ckkt.itbn iMII"'~I. I;IUtUIlhllY,llUrn blJyun ;. tIlL1ma nfttlFlilYolIcagm.l iijlm dl IIl"hk h"r IjItly b\~1~ 1m

B u ndil!n

hijy1e

ben I

ml.m.-

Fnkllt bcin, bq~ml lkl yll.nI II&Ha.!·nmk. : - fl':l nr i;le-Vi'UIm. d~im. S!lyledikll!rimoa pl,mAn oldutumu fll"-l1JII!L! Yahn: GUru", mil fliltll nn!l1llr !I'l !rnI1!.'t'1 terell1 ebn~d, ~Mi' tl.::Lll11\-",rUrn. Sen1 ~"dlrlu'] Y!I. ~,,(ll ~Il'l Kiln dl!nbol! rt, i:l1lmemlIi!!den. 11!:1!t"!U meh!· nd hUII,blll klO.trnu o~dum. Hnrrj', bDnlT[11e giitglh:oII gel m~kte-D ~II.Kln.il.Ji1lk, 1~liiIlLmlm· daTI i1l!1te birb~ merelll (0011:·
U:'

I.l"

de.:lt N!"ye

Ill'ldligUnll hilchrlRUlJD,
banB Innnmfl.k

-

Tl~n di!

6Ill'lll.ynD1IJ

Emilia

1111-

Late-

mya, Il!!nln It" Hle-ftDIl!k i:lyoe. Iiriie !Wild llm. Set,.1 !i1@I'lIt et .

n~1'I

mi!,ors1J o. ~Upl1.e 1'01r l.d, !lr!n bULI:'Ilnl ~ok dnh3.teml~ blr kill bIl ql~lpsl..mt.F",ltU".,

XDe"am~ "'fir)

-~~S,·IO N
----

-----

-

--

HABERLER
---

--

--

~

S:lBAI SAIH!

orap

SokU,gU:
. \'E!lkl ~ID dt!, ~'~nJ blr ~ til'3 olmu~tu!", Bid dl!fll. da O:::;h llilit B:tka.m ~ekiliili~tir. E!<aEll!.n 'Bid ul ltltbint'sin~p 6rnrU 0-:1 hI' gllnt! n!'TIIlldl~1 b..e.lde lIimo:!i
dt'n, lk\ bakan heytLle1l a)'TIIml!jt f. Bu bn.1 ~lItpri:n,u'

'F :rnnElIZ

Oniversite
ev-

1mbi'll~:!I:lnd!i!,

tahsisati
,.,lda

HaYlr Kurumlanna yardlm tohsisah

I

P"zla ciddlyet
,C"idd·i foortll!!rt" gt',cn, J,~ t4r11bul :rDdyoltl: 11 a1i:k:'IMlJ glUlJtd~m UdfI Icnk{f 114n~t:ln rt-:trt.l/-:

YeDi

m'!lo:r.

- spm~

'11'

~PfGl-

'kl ka· E1"weni harduuuderint! 55 biD li:rll veril!eeek nine, terMhl ~oIA~j!il~ 0;:011: 'ht • ynnrkh rlc#;i1diL Qullle .Kabllll!'" Anln.n> I e tTal.fo(llJl.~ - "renr}'11 I tinll 2i bia, EIumu I:u.Itodunuilli! J"d"ar, ' G (T"l .. l"'cl. ~ - 'f~l:Ij !1l slnln dij!lfi'l~!Ilini 1mp ~en 'bAS' h'.It~.I;l],a. I'Ilcht.UF lu.}'U' mIl9.nel __ I t5 Mil, SAilr '1'. lii:hir:l a:r Derlll,iln.I' .'JU~,,!i.,d .. .A.mll.",... "of! 1.hn"1l1 iii. hllk. 13irJnull k:abll1!':'Ilndo(L OJ! ~".-inlO j'i" 1l~,h.",,1r :I'&l'dun t.h.iU:l11 ~ bu., l["I",Oo't'lu,c" l miJ'Jl!!ll ::UIO ~iun.it~leri.ll.. 21 .,.,,!~ .58J b~11 J4. lamm~l1f1 meveuttue, S~!ra]!i!lt f 11" rl'\.bi( N1i!m i ,Lil'= ~~, Til,;!!!, Kll.ftll:Dll ""' 00 bin, Dil 111"11"''I'TIlftll)hr_ tp.J.L't[si bUtUn km"'l'etil~, bt'y..te r t~1I bill llnl.·.".,it.,ilLdt 'UBi 1.\:1 Da.rj]lk~i1:!''' 2li I;o[~. yar<:i!m .. I!:nrnmUll .. 1lO bie, HIlIrnIc Kurwmu '\>ard1mrl deiih:l.ir. ;'tlHllifi hi!' 1&:11 ida r.:l LILl< 1:Iku rnnl<&::F~~i; 1m 1<:.. II; rel:ll"NI '( hi!:!, Kl!;~!"p' £(I(l b'''1 Co- nl\ 15 bi't'I, muMDljf t!lriE.D:1 I.. ~ok noktab.rda :!IXVa1I.~tlu, l!ll- J", imll.iyl.~ ,." Iktl .....i,-lI.t, I.ht.. ti1t:. ~nlc F. 'rve"'''F''' !l8 Mm,. Dar1lnda1 ~ ,." 1!5 '1;[." 1I1l1~"M hMt.h&n~ i- I..rine 3li bill ...tl ~ t~o:i BdllT1l' K'lIUk'bali kend] leblermE' !,;lIIrrl.,t] ILZf "dlik ,." ",,,lir" "lIllitlJitl"i [~ rumuftll .\';0 Mll lirlL. lin I bia, BaJ. h Rom I1Mh"'!."1I ~in 3:.'5 'bIll ain t4baisollt 'l'erilmi~tt.r I ma almak of!m~li.nd~!rI~r. BilhB!EiR !§ Il~rt! hot !(~rODl!r"'k FrSl"i81il.. - 'lIIgiJiz mali b:~'etc:1H1 ·. eo rey k:u3Jlll'lRk d!.!. il1ltesi.n,Je otdu tl!1.J'1ndlJl De1Ili'!; ... goriilm ~]'~ri

,"'k~n.

- Tfk ImflrlT11l.1I "lfyliyrn lil:nl:ll'ki1rli1r 011ih!rxayt kath~i!liYOTra!". Hi:!im a. mllfaJl.edc:m.i:! yukt:ll"i !Poyl~. lid!! 1'Ie'-Q1"'Iyaf .8'do!lH!'!1'in( !}i:rl#1'l!l;r'ifL~ ~t'J.I!hrma1!J"'. d"n h:yi'.c'i1l'r1 fI.eTfde "'0lil din}' IH,'nQ'r~glfl!l 1I'~"d~k Spik!!!r: cStr/Jye' dyilQldtJ11 d'in1!:digiP'lI= ~<I-"klwr PTO!'1I'amt &it. ,:t diyO'JF ue (dO

'lJr~,

~I'l"'~

o

yi

.!8ynynt\ed~n

lIay.li

r~tl~r hiWlollda goenl~ i:I!l.vmr.nl· mnn 711 en ilU~Uk gnnd~~lk4;llere ( .000) frank 8,'i.'l!J.'D!I VQ mil t!rd \'erilmuin i !j5dd!!UI de:'!"f'kl~mek~ bnit'- daha Ilui g-I. jlrnesln] dll.(llllell:tt'dtr1e'!". BlI.!lOmrl 15!!, bi.itO;:e mL1\-R.Z~Eu·~1 f('ldi!j('lenle. bu ba.b1m tbHyat11 dRvranmll'k ~ruillCW bulullU' yor. CWlel11er de, mlJlttti.all

Modra. fi (A...A. ,
F':'a.ruJ!.I -

IngLliz

(affl): IktJ:sadi ..r~
-

mill! ~riIli!m".h:rt1le DIFji-'1h·n BRk[ll'lh~nd8
'llI1

'dti.J

IULbll]. l:Jaljlan-

Etimesgut'ta,ki pliallOr ka,z'asl duru,ma~n. alloaca klalebe Okllliara pa r a s r z
[;:;rd"

11l1fka b1i'J!'Y Da.,,'byO'T'. T~a'i'1b" y1!llyl!'~ zam41.tti!ll'ilnr[ rndyNIl 1I1.g /I!!fia dd1;!dt Bij: till'
I1Utd'ili

or·,
-

ma:.:M:. blrIm kaUnp pi kllptli ,J.Gk k0!l~ rolme,.
UiId'rn k1Jr.I'al"lyord1~,

!;ltll'.

Do

hQkGmt'tl arsm kta de-Vim tdl yorlilr. FrIlnSMI!. durum 0 he.l· de ~orilnilYGI' It!. }~ I!~iml"'· 'Ff girerek 'WI..Zlh bl'!' !;"Ogunluk @lde ~tDuktf:l!I bru,ka. ~Itar yol yok g1'1:11 gllrU.nilyor. f[~m DB G51clllerl hem komU.n!~flerl 1darB !'.cIIHlPll mUle .... nsllM !!mLIull kM6bahk 118~ mew yoltamlLBJ r 1lI lhalledebilli'.
lUleB.li

Londrs. m.aIi ~~vnh:r1Dd.e buyUk !lhl!'lilm!yet verUe[l DU ~, rUsmele HI'I-B da.ki Bevin - BI.· dnult c.'ll3RfjmlLIariyle kurulo FII"<J.n.atz • t gi1iz dalmr iktJg,adj

kl"mttell:!.de

eer~yB.rll

~tro.r:ktc·
ttioD

!lItr. Komit.e, 'ClUgiln 10 U'llru 1.IIIl!lWllll }"'apJD!l irtadllr.

Anbm: 6 (T~l"f...[]ld - lPM Be ,.,,,.i nil.. nl<l.II"f "hnllClllI" liarD ~II .. n.hh (i;~'..n"i /I.l".;Ji l~MI oll!u.lrtJl" Bunln.n iir;tn hid mUftll!.IIl<1I imHhlL1i r"nllrf I;u,onllnl,,·rd.an, ut:1tt hirl li· e,i .,Iml II.n ,ilitj"{'t1@orip orlnnk'll m ..:ttmI1l.T.n,ln. .. , il~t(! bi"'; dl(1 .,Tilli F.~ilim Bll.ltnnllimClO. ,,,.bjt ",1il.,;:: k memuT' (:neu!tIItT"r:ioln[1 01 ,,(!akUT.

jn..u. Salu film
y:ddlzlBPJDd8i.Jiii
Los Angele-s,

•• vel'gisimu "Odd e.·1 . t'"
(UfLlTIlI

MU"Vi8J,zene

ka\rIYo['
-

6 (A.A.)

uzatllacak
- t1 {T"l"'Ot11a) - :mi .. It" 11" nUnO n Iti t 1'lJi'llle 1I1ah ml.ldd~ti I lUIlf1 [1.)1) tal';h iJ:ld .. lI 28 lubllt; 0':;1 tuihine k.lldsr m:atll. m&li:tdlr', Ankam
(",n<1 ""rjI;ili

blr kltl~ hBll.nd!!:. ll!h'c nlt.Pd Pre~lI) ~ In.n :$ah1,
b'!lb

DlJrdllneu

~llml:Jurlyet tt. tlpln 1l~Un('3 '~llmhurly~t IdIlT~!l1 glbi ka;a.f'· .81..Zhk I ~inde booeiil&mlLkbt buhmndul buh:nm.a. ~'1l'Vilrl!L!1· nmktad!l'. Bu bo,HIl Avnlpa,uln
bu~nkll ~lI.rtlllli i.:;:inde-, harLI;~ II!mu!yet t~lkj11. ptrtJ Ij'ec:e-

}'Uldll;larn:uian kac;m£l.ktadlr. Me-ljhur film !trll!ltl RosalInd Rue.eWio (l.1Ic"etinl ka'bu] ttm~ mi!tir.

,~-=

Bahk isti bS9l1iD~ ar1.hrma'k i~io
An'kllHI., Ii (T.::lcfon]a 1 Tel.rrtlk Mahsllll~ri .ofisi, blllt"i!

A.n.lClIIrll.' IJ, (T'e!!!!I[Ol:>I.) - G.g~DEtl~~'Qtb_ ~jr plitni:ir 1<11";0.11 IO!Uii'id" b[l)'",Ul GillI"tI!ilLi~ i'ililmUlio Beb"p 01 m"lrtll.D .a..llir pila~ N'r.rdol!t Q<,1el::lIl ),nfQ1.1nllmallln b"Kiin do Ii inei a Ii,. ...... ,"'dill dl!"D.1D ~1"lIdlll, 'i"II."ltI~'; ~I!fl"" ,,~] ,,-TD istellil.· ! ". " tnhkilrn.t tllolchioin nd-do]ol1d"i" nil bildirdikt.m &~nr " mud.hil ,....,. katl itldiantll hbfit ij)in mahil iii......!; .'la,.." :rnrdLrl'Il!lll. oI!'!l~ blllilnl'ldfLki fdtljULO'1l b.H1 jH. ...eler Yll'i"[l~t";:,nl lih'lril1 1'0 Bal"l:l[1mo. t!J.mkl81'lIlLr'I j. r.tlo·l ..ri'1' hul~~", ..~ hhljl tlttilHn fOIH'1I ~""I';:' II 'rilt:!. "'.(!:t[l klrl:lununuJI ~,:;,'i . ,,, Mi Wll."U maddi:I~rile II h'N:i~ .fe' it'll iUrili, l)urll,..., .. , mudd.il nvt~kllhn miidnf&UU\l1i d;nl!!ICIlllle~i '" "'11k "'n1 kll IInlll.", rniid"fllal.,.1I1t rtpmn'ln'" l"ill hili Ie" t.ir ~nl'1 lmllk ••,k

*•

Meelisin
bugiin.k'ii ....d • gun.· ,eml
Anl..rn,: ~ (T",lr[oI>LI1) - .lIiU'iik Mill~l :1If!elililli" y .. mdd ~iilldoemi ~.. k '" "khldiir_ BD.~i"" !lltl '()~IiJ \'B.r,hr B>mlllTdllD f:ln"oli ','[.. t rult" bailkln,ln Si~;in T('k,li"i!:".n U 11, IbU81

n.. m.t:rlJk "lnlr.kt~1l. M OR,ll~ m l h:l1ktJndll Fa.bri Kur!llhlo,llll. Hin;,

Hln"a meyrllaUl ve yo.l
~1!l'!liI'b i-;;ill

¥enii

Hiili:iilil]l.,.

\'''rIl"''''

bblJ.~ 'Fril~. i p:>.~" m",ljlll1iUII ,.."rli.i 1>"k~
1110.1.11

R(,lrIlli Yu ".

AnkU'.i!J., G (Telefo:mll1.) - Ha dihr'hti Anl!:a.rn., fi (Tdef'onlll) - YeRinnll 'T ...... ,lj(J~lllnlln t(.'k_,ul ",IiIl!tih~aiin! rnhrmali IJUIks.iJ.d.i1e kimlrr- k:&!LlIlTlundOl.:''1IplllLn deri'lfazl .. n! :lnl bllt!:eiJInl!!, hv3. meyda!lI"n ,m'mllrIIlT, \'.I,~i KrJ~"~'ltl..llill ,Lilli.!!!! ail ~anU!!i tn!Hlrl~ll'llr. ii rnllha'kkaktu_ AVleriklldll bot· Ian inlS!!.!'!l~in '7 wily on 51 b~1C Amer1knda.n liIocl~.n 'bil' llJet ge :lo'aTInld Me~hB 1'0111111, ;J.I1l1,ittin lhf", 1'lI.r-LII dil tlrmege h.ur 'fJ'umi!;lir. 8~1. milzakereEllne liren AImanlan dI!!3tt-kl'!llu~lt lira to:h:!llut konulmu!3lur. me I·]",j Itflkkmrlaki .nmllJrl d" Il'itn topl!llit.slqda, devam o'lllHlacot!.· RB.dnr dh£l.Zioln deniroe kull!!.film. bl15bU{tln boo, bir endi,§1I!5·'f nso de IIi~R edilrne'.!I.i lra.ra,,- 111'[ n lJ~kli(h:r, Kallatla !"e 'NflI" tIr_ LI., mdlO! ti!' ,'tut "111'111~ l LI r_ enumlyol'_ lalSnnle l,follu 11;1111 e 20 mil ve.;: bBhkl;lhm I:m ilel, !CB.yes,illldl! d Dlllnfhn h.. ~k.. 'fJcd"'lld .. 1, mn.] M'_ P. nill AfyomJa yQIII lira ilyn1ml~tn·. ,,~ nl nde rnuht.,Jif millt' .. " .. ill ..r;· istihs.allerini yibde 411artlrml!;lYII~u.di~eT'atq I'lIB d(>kUlll1'R\n~hJ.1erLrlln 1r"lilmlmll

llii'b.smIHII'

kahUDUDU1iI muzllkere!:!i

r~::::rrirl <Drulllrl ~h'i~e ll"kn"I,'mu, rirl'l<;L;i~'"Tille hll nhlrllm .. Irhi,..

pO!!lkurD'II'01":

('Tde.fom;D.,)gnrJ.a[1 ''Iii!rdlll b!r demel;:~ ~o'k lI!dd.et- Mtc1lee l!!urLDlJl.tL 1910 bl1tt;.e ta i!ln b\llSLlBi ka.nuilllll" U biT di1 kall.a.nml~bL Ya!b.1Jdi Unl!lnllL &.h!lln Ilder KudU8D..il filLlletlerara~' nn vudLg1 s:aJ!thlyetl.r bg-IlClls.n bIT IPhl'!' ha.llna gctlrllmel!ll bu- de C:ltA.nlaf:Ii.'k:bul:ue 100 mllj'Ollu ge.;:me.mektedlr. IllUmed. BlrJqmJ'l UUlct1~rdeAnkll1".Ii,

i1II1f:&!l hllkQm~U ~Irll I:t~1I' Kud!l5t!l dUD gecc

f;,lkarllaea k hazime bODOlarl
6

InrdIr.

Fu';rn'oj; En lilul'IIiindp
layin!er A nkua., 6 ('rcldon1a) - 1,,tanbul 0nl.v(:l'1lLt.es! (il!},cloj.
e!U!tI tillill Jlrof~:!Iorl U~ I\ea yni

yllpac8~1

Io-plautr

•• i,i",;n

Afyon. S rHu:lIiU!'li)- Millet fa.rthll Cene.! Ba.!lluir:u Mi'kme'~ 1?:I.~"UI' VB :a.r][lldl!l'llll.tLnm l!ilt1r!l !fjh~ 8A~ah1l: CIllrlIl. glInll hlll'"m· 0:1 Mr siY'e.a~ t{lPlll1llitl I.'npala.Nli1
b~_

f",k!;orI.'" .. i
.11 .. n.,.dn.

d r,-r", MIoflUlHI. "a~mll L k~Tmll! kflmi",cn rnl!l')hl('l' tc6nirol, ,I"

1.>,,"

1l<in("1 d .. rJl. ll:"rtltLlI~'>k ,unlnrchr l_ ~nrnpc [.likl_' rniilo:H:t1 ZiJ'jl.t ,mnlf1II1.,

2' n"lc.i :'l -

Bl'Jstltll dJo~(:ntl Meliha

T~r;tio~-

!,",hi m~I'-"~"ri"", 1·.. rL~IT'''~i. Bnnkll 1m nrm·'f"·

[I.. p,lon ~<"11'" ..;" .. ~." ...." Filipin Yrl'lBln, di, ht'kh'nligi f'lfofl'!':or- df'n l"ii' 11m 1iI1.nml)'IIC3k lLl~ne rloe~1'i D1'"_Oritlllon Okl'n1' kj];~el!l; A.llln.ra. G fTc-lefllnlo.1 ~ V.. ,l~\'I ..l1(,rilj1 '·l'Ir"I"", .. ,!Ilion "'lI1nfl YabndHeria Kui!U~. tJpln A· ~ .... '~LII .. ; 'IITI.!:11"". lr,lt.il" t 1;;,1111· tAyin c-dllml",tlr. nl biHiOf' t.a"arl!'un3 ~a'r'{' 19;1"1 mmkallll1nn V~~I'l~O:t:lu. V~ 1111 d" 11111:1]1.: '" ,hk"I'1",I"1"i II ,,1il k" Ankarc., 13 rT~lefollla) - g 51 1it!j]-e;~1 kind", !.filii Sltv~l... a 1- Min _I lid" ,1..,;(0 dl"!! 3' '1'11111 RUI1 111~ m Ifuklim4"lf' ]00 Hra Rtulc.rm ':Ifoak(l\'a.:lo'l. rnlldafaa ~'lImdll t(lpL!l.nRUk obn Trof1'~· ~~n n!'Jl"ir:h'n ~d(,["f'k mnh:em!"' Ie",,,,, I II ,If, ,11,1 rI 01., j;!i 11101... 1001" fro. elmderl Slbl l1evmh'hll~e v~ 1· Irfll hutl'lllklar genel kcng'l'C.!IlborC'u olan1.8Jl' ill "urn v("sa irpde-n iElti!': na ('d 11- hl1l~i1f Il.l.tiil bir tan.I.lb. mlJddll.!l. l!oiIll' nlii memleketimiLde yaplTDlil:.IJ, Ankul1; 6 (Tt'Ic-fonll!.) - Ye- mlljtl,., ~I!'kle-rt.n .. l'e bu hUlua'a Tubn- VI!!'jII:ngtl)ll dakl toplant.d FI it;IJ. ni bl.it~(' hsa.fl.sma ~ort' hUkb· <:lilt!"'!n kanlarull o.kltmaktl!.!IJ 'i:~ !i'.kla kara.r1al'lbnlml!1h, MHnI~ Ha~~3hJ;llflcl'pl'f" wmi .. met bor-elarutlc1nn j 00 Ural's. k3' klnmIY'eeekller1l1l lfaoe ehnl~ir, lIctlmizde }'apt!3t:ak '!JrofiCTt", b~r dllr olanlan sahiplt'rine teslim }'~I Y3rd1D.1I Hakilutt:e iRe KudlJlI llu.!IoI!vUiI!r BV kEl.da.r Bnr~c:ek ve Da:zrrmn'l' edllt"ct'ktir. bda!" HlrlJ!lH:"lIn V~ 1I.mlllllman· C.J~ tezler .;:ak ehemm!yc:t.U alaAnkara. 6 ~TelerDl1ila) _ y .. c.alftlr. hlr 1~1.n mukaddl!lII blr ~fhl!"dJr. III i'll M'aliye bIH~elliJ:le. hasta

ki m ;:.a1c!re ve 11: r rTal11 bj~blr "et;hllf! uymlyacagm1 !'liho']erkell

TTopika'

hSllIla11klalr

Ju, Biyo'Klmya eRstitllllU fllrof'e ~l"mg11u do!;enl Dr Muta.bhaT

SaVII.mma

m.alzemesill1_

:AmInI.

dOllya.j"il ~L.o~t 'lTdiljoli!Qe-fJnl DI!I t~hdiUl!!rinl! il'k1emllldill

~Ia. blll:i1.t1

mu.klldd!!

m1I!kamlal'

I.

.iVe{·'lit
Qa.dn· hoi!:r;i fi\l!:i ..i'k&~1 uhiM

lah

iSllitf

hill hLmamllktatllr.

11..
lJddr

mplvlll. Ya.hudller 1lrU1Ddll'kJ 1M'll!! bIT dill Yllblldl d~vIMH!! BI:rlee:nl" Mlll~tlN arllSlD.da 'b r
ml 'LIb~ O!ull:li::alrtlr" lBu t,a,'kdlrd AT'llplaTlIl da.v;uII ,,'C' nidl!'I1 bll" C:lnlrtnmn. !ti5:st",rptl' 'bUll'"

If"" ••m
Jllm

Km'atuvojEu
tlhlmllrdln K>r~I""~n(l IT'll. .,,,h( !! 1~ n 1'1 ..".
~11\1'1 mil ~Ul"!ij

)l.nKar~. S CTl!lefonls.) - [15[1 de yapunl;:ak C('ll~1 nilt'uiS MYI' mt Illin bU.t~ t"y(' 7(.10 !ltn lira t<lh
I!!IMt konm Lll!Jtur_ kOllf£!rBIIlSJ

ll:lJ'Lelc:re yardlm b:ill 800 bli1 ILrn labsll!l,:].t lIbe edllml!jUr
CrZIU'Vil

in~i.lla~

I!;'n

lah iAat
An k:nra, 6 (1'121 efonl ) - '9!i"l VlIUld!!. i'Ql1IIR(,AIi:; CfllO:rl If!, t,,'.l kif tovltl"l lil~d \'e t.JlrnllfBh I, (In hulet-y,!! hlr ml1Y~lI lIrn knr mu!)tur,

tiIJUimikriil,;'lf]

!II'. Ji.mt'rilfll.

bll.f1m~!Fllllo 01"l.a lI'e lIil'kfinu :>'1)'" ]I!'.!jt[rmek {,.dn ya.plli;l h:!I'!!b· bUsier I;J~I m1 ~dfecktlr'?

Do "!udll t'mnlYmt

I< 1"",,1, 6 ~ A,A,) - r.ReubHl 1ft1. m Ik1L!IInt lcoml:!y6nll duo mlllli,.~ r~,."ii" rl . "'{TIll'n blr kliT:lr !lz;(',.ine gP e;'ii:I, ~lImJ"Tll 1T'11- ... 1, ~enl!' Tahnlhd:lo toTl'Lnn;u:t'll;1.. ldp r"vli,·l. lIr DUn 111t!llam k:li)'MInrm bu ).;nl"l .-ir k,r:t,_t ~tHr1~"'ft.nm!iln l:m.j'T'R~1 Tr"ln h('!o'"ti
l\'11

""S-

r. 1t.~.aJ"j
,.

t-

;.i

w..... "......

u

,r

Ankarl:i.',da
/lnluim,

sjg

"!. L~-.;r. .. II'iftH.I.,tl!!k "'" iiI'i':I ...... I .. il" .. 't-w,,, .... 1IUi ~... :f!l .

DiPlOMAT

...~ilnrl('n SihTjlhll vr drJ tln.,m 1.. 0.,.il1" • ri ..... "hlllFlr ,. 1!:·.aI'llI:iO"IJ~11II ;all'n I

b:l'oIt:11nl '!'.~lJr tllr",ndl:":l.r.1l. t~v,:lI (O·mm l:rtl 1". T:lil)'TIlk'. Tahrnnd.l .... 1 Imfru:!\ f'rlL1N'p~tlr,

fi (Tplefonla) - 1111 "'lIIbn.h A.nhrndi'l ~!''!ILf b'l" lIi~ tnbrlkf'lIu \'fl!l;li.. oS;'lI, ".'It 10 n k,ul Il r ,.]Q,'nm pim !Illl r,

MUUU'

lI'lItSIN IREBUIiT

INKILAP

1111'''111:'11'1
11;.... ,
~!;.:l' ,

1:J
YlllBm

't1 'llirli'~tl fI~fld~', T;IJ')~'(m.cl'Q C"l'l'ilHT ~url'1 tOl'a/m.-Il:l'ff 1J !ly.d'll Yllllllm..,lrr. ~blr Tilrl.-i jr, Trmr,,,Url.rWil IJd I/i I lj~rr1i~i Pm marlt'ri, 1!l~f) ~i~r;i1U!lrck 3;' m!1tr~ I19YluJll'olI in.~" d m i.,ti 1". Jlotklrl~ II C I' ~iu Iil krm fll:r '1.'1.'" (.-; k:1I!k tt'rtioo t ~ a t'du.
Jj',...hll

INrd

de fIIl!,;j I'i 191'I" f1 !lIz '111' h rl' t'et kAlIll'lll'rl~'It. DUn~'n V" fl.111. nt ~IM,:tll!ril'll bLt(' bortlullti· nuz: IlRmkorl!.lik etm,,)r[nl'Z'. D1. p\"Vf'l

BIZ Kun""d~Fll7:

hllimchn

fllZ.I:! tllh!'1I'l1In~ilI'd ml"(H!~r: - PIIl!! rl nof!"nln h!k.'il sl'n!1in 1 - Bu "lIluml r. bl! h",\i:~Iz;hJd,.r hl'p l.I!<'nln. I'!!eri.ndir! ~ S n olmM1tl'l nlu.m boo·
mlmIl7{1I!

Istanbul
/lnka.r!l,6,

Gumrul("erinde~~ ko.bvel r
(Tt!If"fcmllll Son

KADlRCAN

KAFLT
~mkl!~'lJmd1 tu Um1'1 , !=llO! bt'nlm l17.l'Mmill' h:l.Idn )'.;I['I'n:'l'k ,..,tll""" "tlnd(\ i:olllnnfinnnz, 7..iS1mf'LIIIHl,
IIib:l", rt!lll t.r.le n 1Il1!!3t1 : ~!ll1el'le l:lt,. b(!._vl,. 'lconUlllm:1ll:'!'d,; onllll' Y1.'lmul'!;!ll<;~lk I!:l:Inl~11I1'"1"I ~Cl.hi'1rnn Bf'rlilk ]uL1"'.'lI~l'ldfl ~""lm\lI!>A)Oln

'Z11"3 Om~1" rIol RFlthb "h:::n 'bqm12lL bn!1ltL: !lbi rolll!! dtv· ~il: i1nn" llovillll: !:i:o: Cit f.l1I"l bo~'11 n rJ!dln.ill v{'] yurn u E1nk ')1dunm:. Bt'ncf! >fbI' J::aT1I1 yu· mU~K dnvl' mhm. "llml k,,!· dlrmadlm, dlliml tuttum: aI.i'l m('1c i!lyl~ durBU:rl. a.m.rl:nml1· d,m i11'!., H lk RmaHldll. ltll'iulc;Jnmll lar ,'ar J, rll n ldJ 'all 1',6:1:1,,1" !]on lFim Illbr ~("1l 'i'm"I. brti 'fi'l7.r Ii (l m n Jrlt,! tjll IlnmU· YOr'!'JIJ ~ tl" ~d (lorn nl [ i· 1 I" Idi. 0 hd}t[ Pout ti t l Irtnl (.o:r v .rlC'ltmlb Ie l'iju:Uyo-r'4ll. '!'Ida'''ll I J".ortlyorriu· Q 1 In ~lnB. ",lcrnoolRnm ~f'Urml· ynrdu !! h linn 1!Slnl zallmlH i"Hnd l:lIr rut 'Ilnju: nlr I""k .... n I nn. II ga lin fa h 8 IhY(lrlnr; \"all hi j'j I ~J, hoil ~ Diy .. m1nld nE\',).-la.rlh. l'I' n.. fLmn.n hu.Lh(- In .. d'.. U tl1m !'dl~'afdu: - BeEt !lJzL bl-~nma. ba!lillD.

IInl~i ttltIlIlUl'l; wkllA e:~rtatin klhc! ,.llmlzod,.dlr; onclan kcs'kIn ]nh~ yo1.i:!·ur; ...nd!Pln "Prot I'lIIlMIM tlF1. tl'l':'IdL1!' m'!mldln 01' ~11{HI". 'I']"!Rnml!i'BRnrr; 'o;mllnhl
lh: .. rlnb:n

me

r.r..

Sll!'" I'fkn '\1(' ;I(~!t~nllm, d:r: 1If' ~FllLn ! t .at rd"CiPlullnl:o:. Siz K@ndlnl11 lcJJI , ,Ilk IIlmYol"IIUnu;o:: hi b(onlm rl'mantLm dahllI. t;'lklur: oona l!I:IdlldlrLnr: nc ,)(:1"lil'rn ra. 1rllu vo onlunn 1I:nr. III !nil I'lk!lf'-lk bit kU\I~'et dflhI! 'oktur r. I ni,:' '1 r ':1'1'1 n: lhl< r; '\'l.lrUIlII~1 ... d r t"L ,unu! f. i'lt!F]1 rhlinizc: .ICll:)ntr, IT I , \I' 1 I Ld ~ 1 'I nTtl • rn k n.,' !,o:<ltilL m(! -t ~ t;. ki D 11 ~. B Imh. Itl, ,,~rl t. M cm· r Ivollltl" yapllm:ll.kl:lc!lr: !t. ;l"1" 'hN' all rJli1nlz. Yllpl!l!-'l bll' ~nlln I I" dl~ r 'kkn'" lIymBZ; lI·m; "AliI!! .,.lu1': "Imdl Y pllan blr; z onm bt)o"HILlr~ I"'. t kelm ~. ~r·rlat" l( InJl I·]!!nl .. rl I rill in IrI!'!k1n kllu:J ilt< ,>Ilf 1)anm, 1111 II€iJl V" mlnt,,'r![l, rJlblnall oturam M~nrIiD, hB-li[('niD
flIJitU 'Qr.aUI\III!,

dtill!lmCIIlndfn d"*FlrI ,j~~i!llkHk I r-rl br 11vll ... I.JII J.'1bi Imml" - viti

mnhUlkbrdlr; yumlJ~.'lm!lVl'lnl rJ ita 11:\ Pll"rt bil' ,"un'llll I,m" m k, f'ZJ1]f'k, (lrtndRrI. kaldlr·-

""na·

m

k

Ilzl1Jlrh: Mt/FVnn

qUnUYOrc1l.. 0, 1!I'1i1ly'" K:'I.dar !;ok h3l11.an {). mllll!",I"d:m dUqllrllr')~1 ,'e blr h;:J.~ dU'll.lnC''' I)nbln 1'):." IfIlIt· I k blr ltll.'1Llo rgnlrdl Alh<lp (':<" r"""K f('I""'311. rl'l! I1.. LII: T'I' !r·jt 0 mn~ln VUIrIII'lIil'kh";I' m I: g{'nm mtkt~ ~,!rl .,.,1~ 1:111 lu 11~",.litrdL: f d~1t ~bo:>IlIN iii,. LriM t ml'fTlllc ~ltl. f rVII" rin 1"10 YI!r1nd!'n .frr· I.ldl~ Knm ..ti OMIlrutn doAnI lid IIdul'l n.ll!: e"'I'I1I"1Ih,_1k den r,..1f hlt1d lie baiml,: - Ey II r:lp i<:lIvmJl Ichnll:l billJlmzil hlll!nymu:. A,. ~lh:;m olrnnYlnI;>; V" rltne vl'l"idrrnll-" nco:. Piillnir. lor I bu;glml!" dl'vll' 'if! ~r"'.'r ' l(lIrr' lIn'lt·.9lnrle ... ("rrlln I1':. I{urcp.! ,.,tmJlfiJl 'nr:pLn!;!l

biiv1 .. flU ham ... ol!;l!ydil

ol'i;il 1:HIt'm"l( dll ...brdi n! mil rnrlhrum ed ..r_ SL~ bilmlyor mu BUIiUl. kL. dart :VEl.,:; dnd ..rtl~· '''I'''k dfir1. m!'ldllp. d5r yllz bin kl"mlr dIn OrdlllWl'II.l l'l!lrl'keie Jif~tI rtf: "lzl1"l. il:!l' Iinbe AH In r \'~
"J"I

nm]Flr '1"'dlklerln17r'1 lmkll'illlclrm

~~1Lr, 'l,'lldl :'o'S1~d:lnr, 81:1:1 ;j.'1I]nl1 otlL·

or~l1ln'l'

"r ~..

1'lr'jilnb:I BllmlVl)r

CA:'h"'nnemll
II~""

~and~r1r, mUl!,lInli:l: IeL .,

Ut 1V~ n

h.'1'.I1~i'lIlS'1mmLL:tI\l·

l"t'Illin r'l'Lcllo::l(HdQl,h.lliln

m",r..lnr: - BI~ {Ill ktm oillyor?

~'lII!;. - HI1.,. mi"l'u.n! H.I.Ift-ell :FIt'" :rUnlerde kah,'(' fiD.tllmmn il{3mbo-.:r'In VI'T'(' IjJIllcll~1 "" Ifllr· !!e]dlgl mnU,Imdul". Gl1mrl!.k 'l~ ~LI.. l'tU~j lul"m ...." dr~1 ml- Te Juool Elakll n LIg., g1.lmTi~ kh·rd· ' nf' m~ktnr knlH'" I!!toll.u mel"r-ui lill'l ? ~ VII£1n 1"l-1hlL1 "I'}1!!1n ,'11 • nhliutll!'lLl :!1('1·niHif,ltlir. /I1ll1fin m[1 'rf'~I' ".~ killl.lli'i koplI'k \'U1:m h~ Ulmfllllln (1P1!'1!illdl~ml1 gOT!! :rIf' vllli'l'lll': hlnnbLII ~Umrllkll'rI1l1f' Bnzl'lnn hukal11l"i:rllll rdl1nr!i; 81'1,1')20 kill) IUllw(' me\'ruU'lr. Qll!.n bAnC;l'"J'l":rin I -Itmllllnr; Bu Kahv('Ll"riq, nhipll'r fllr!l.rm t enrlJ,mn UU'rinll! I\I;llm"'~ Ill! d n lrFl!iot'n ~mrOktfn Clklllt'llZ;lftllflli"; btl' .:Iit.1IUcadlln d 1m Habtr \"fl· 8J hir ~R onun I Lnl hi· mJldl~ IInhunlmll1tlr. tll"fo~iI'irl .. 1"'d1. rlhHi1:ill~ ~H' hUkClmrt. bu m~\f 1>fC'nJ'an B.rtli( konll ,o.mIY0i:"- zu ll:r:f'rlnde clddl tcdblrJer 41[1,. diu. I;"khr. Mau·" I( n ~m.I'1IfI !lin'! tt'hfl It r·d,..n l,:J,"I,k [4'I-tHk'f'Y[ • ~JI; ARAUlo;; l!(lVdjL 1.,li..LU:h.!l bIll' (1,,11':1 hl!ll· 'Ru_ml 'tIlen Iml(r.:.. y"ktu, pf3.n;1l l' .. t:'C~ 1rt'I, Hldlu PLznrla.· ,)11 YU»IU: I: bu tlLkdir& !ou,1 11:11
~:l

Giiml~iik l\luhafaza Deniz Bolge Komutanll~ndaD
l!. _ rail ~f{l'tll I:Itly1IklUW!1:: TlUmwm1 1~N:stnOl1 :'11!14lo atl~t :m1W bay. b~.(!I!H 191t!;1 lin.,; got!!(jcl t!!ml1l~h }'Atin ~.I!:I'i·lr:tlll', ~!J.rnB gIlInl.l nat 15 t, ,i)rfU~1tlllr. Jr.."k.ltl' HI!) L!ndll', n&ruMlI G!lm.rUk Muhu.u IL1Jnll.~akIJf, 1'Vomln

T ...rnlllilt ClIII&'ttldll Cln.LL~lUl'ltlm
I'tll.1dO:rlli$ll S:I.}cm!J.[1111l'!rl :2 PUIII'I'hkla iiI! Komutnn!ak :s;artnlml!
II<

BI.a

11'I"J'"1I1 t1n:>/Mfi

:komI1yonund .. YI))o!I!IAlaJrtlll'. v. nUmuoll komlll)'Dll.Q.

Tokat
1-'I;JI'I

iii

Daiml
KomisY'ODUndaa:
b!!tql'lI~r.n~ vapllmll.llJ

T&.II0"'& • LtuUk: yolillndl. 18 :mconfulll

IIlI:llllin t1i:lI1llt:rnt'd& tdClJl ohman :iii I. Ke,1t

il!ltd blthlrll'rh:m I:i;'\k· mlljln I'll!; pel!: .;ogu kll.'I!.:tI"ln.1 c; tml.,lardl: duclak bllkUy ..r]1lrd:1; br:ndlnn avuc;lllrJDll!I I· ,.Ior; IIl;l'plillln!;a1i:' kad '1'; alLl'dnl l.k1VO.-ll1l"dl, 1lf1'~'nn:DI 'hlWY

~r

In"

p "~ tIIi.\L'

ka.("I'!Ir1rM

tann

!m,.·

Sell"

.949

16
13!lB V.kl,t

1
'l11'l

iKn"l1m

den on glbL g>1rl ~1IU,tJ1', 'Bu lil8 aU. ~

IUFdu.

rllldllm'lit

v.,

.IIIl!!".~ot!1Il'nrmi~
1I1.1!ltq

~ho< VI
12,0
]I 28 ll'! I' ]i.lfl 1'i,:oI6

1st!,
Eliol 7,n 1_U; 1'.17
1.38

24

1Hde!1 17ni5iil1~ Dra. .. ,10;1 ~mll:l.!Bib 123L1iI vU&I.F ~Y!'&II bu
VII,

Q-

:rtG~ k~ml.,,\tI lrbnk,

bl!!IImJDiIa Imltm. v.

8':10\,11 lrorlElnll; m dlnkh h:Fl"f. ~UI dml~·orlardl, R..n i ktnd·

r,,:r1nl':

rm.alt I, Oon ynl"l t.-hdil VI' \' n tl."li dir IInl:thn hi .. Mal!:: ~lkl tt·,
U~r"'II'lLIiIl

~n lyi.1

Glbl!"!11

"_
til

A~lIt

IbI.r~
f!i41t1

-~!
'b!tdcll~

It.lfI.li'I: Md

11Ifwm~dl~
!'IH&r .. h&.

.-u:n.

(t3t11 ,w!bIIe.rl

!'m4lil:rl~ !

fM..
at 16
Y l't r rllll HiDl

12/1;.;'1101.'1 Jlual"t
('1I~T.II'aD,

I1nIIi
"f

Oil,'
11<:tll!l j\I~,nm ¥nhl r:'i'l.i!l.lI!

Kom 1!IJ.'tlontrn yat'rdiklann.a b!Ur-H

Ul: uJO!'I"Jni!1I

I.t.r'lldllcrln ~

goP1;1d tf!mJ.

-

E~' MI!f'1r'an. doJml'dl.m

I!tlR!

b~1't HoBu)

tt

~ Vn Id.!atn_b! hI' rzr>~'l" jJ'_]I:'

I'IHlIIi'I

-'rrJl dabu

n'-l. • (Illi nl tilt
IDIII! ~

hll"Il~Y

"1'l~'I"·1
J

n.oo

TI.~'

!:l'IIJr 1I1&1i:b1u:, g1111

Tl~IlI.'~ t OlillJO Ii!.rD" II[ ~OlI!UIII!iII!

1,,'I,,~I"'i'kI-

n, NliMt..

WI"l"il.aJ1iLn

III,lUl l;'iC' i~rer!!'Lz

kll.urdllll.%.

D,IJ'Qrl;J.rcll..

B~f

klll~1

ml ~ II.DI<'II,IIDIJ,

11-__

--

............. --

UJI~

......

ol\m~.

,(IU!!Ic4t,

Ko'f En9t~t U9U mezun·
[Ultl1n tt'mennisi

Valan: [ski hir pehlhan

Tp.tika No. 25 r

"mu

Fak t Hint mii.IGmanlar':ulil

iisl"man mimarisi ....~~~~~---ve san'ati ----~~~---SOl'dUgUDlIIz

G~I"""1"Ulldq"

ardl~I1.11U

m~k'I'jIlt!! MJV rll!'tI·W,;{l '" 10111 bi!' l;f;r 1M'"'' .. kHYW"IJ1"I'I11.:!', Hll",
h"J,;kmcirJ , 't' fjr~lltlt"l"ll'J rl ta.ra!.r1 r)tlJJ I~f I'fli.~. rrUt"" 1:011till'll tilJoa!"l.llIJTi]ml ,iQ/.aJlI mill,., l,('~mffifl~ 1'1",' r.: -fir ',~ W(lrll
1~"l.QIrJ

"'iT

rillrtH.'Il!.,.l J'" FIlii t K"J?rjIUl

Osman, Mehmede har!Jl ij/~iiliizJ hudfJlsu% bir kin besllyardu
Bu"" yo.. Nt:dton ~ rJ h:ll bl1yi.ilo: gll-

No .:..,."

lim,,'....Ilr ,.!pltJ 1i r "".11,,11 'l'I.aa.:r r"rll'lH:1 lI(:r fl!J ul"ril',m:' i.

mm ,I" "....,-pI" cfli1m"·,.'l i "'ira ct
mt'!1(I"nl'r.

"'utu.,~

rc ler dl!;! '.',J.l" .. ~ OIJllLin, r.. kle:11 ( ~'II!. ~llt':'rlt nyn II. k,']ktL ()~ IUJIUg, nctlr-n bu knran vcrmi olduK't!I'I!.1 tlnlnl" t;'lbl iul nmu,

~'e «n ~ ..

?l .. - Hu ko.IJu nc onu. 00.... lile. P('hllv nllg] 1).:\ 'n<in dl
k ,.

vakilt:

ol.duiu.m,uz iw;in kestiler" De gelir 'eli_il'zden, kadere I'lz,adan gayril" diyorlar liman

GIRKEfI' SU'[JI\:Rl Dl:IKO LEN Sr')KA. K , m I VI'! liI.nI'rc.tri !li','Ut'h!'fItl ~:d' mi'?hflll!' bir "ItU!}'\'''';~J1II'I~fUI nlrh,rma.;: mr'r~fltrl, t'F1hfft'l1'·
HaCl],: .. l'll1 u
",(I

'tll!nl'~~, I$m~rl.!bfI-

.... .•rt'lk...r1IM rlr~l't "

M,l.u'''''11i

rfll

:=[}Sal Mah~~t KARAKURT

~- ~

kmrWillh"'~JI ofi~I'I'!Id "rlll".. " rnil,~'-DniJllminfn n!!l~di!J~ec Iffy.. m~ r rlrln"f'k ~~udllP'tfhrd11'H1Uln h~,,"mt'7..-t!ldir_

h.illl. tl!rl!'dtlllt h;:intlr bulunuytlrd..... ltj r.a;o. .. t I'M ['k -iated I : - Fr;IIIiL .. - H.il.YlJ', bn.vlrl Dr!lJhal gl· d~I:I!ItI.::. Hem I!n R"ldlYl":lru~, - FllkM M~'hmd" lrl}'"lll&ln bar!.. Hp!<,lr., l<lm }1 t kl mi. JleC:p~". !ebfn~tl n bile n ? O~ kllrrll!~im cl~tll ya .. - Olur mu 6ylp ,r.},? 0 aa11111 d6DC~t'k! Nrl-"IJL d6nerie! dtli"l;s.un!
't.tc:rall

toe bu iJ1~ nil rmr In Ukl1t; tim r':;1 (i, I f ger ne r.I IlJ sijz 1m ., Beale k.argll iI, ~1)'lIun s lllolHJI dqi Ii;,". NnlbfHlt ijlunul1 fnzlll iJeM .l)lU fhnl linll. DI"dIJ. L"a.lLJ.t, 1:lE! r~rr' II ma~a m CiI'LWUU. E1. L He t'lgfu nun ta.n.flnl tu~

r

r

rn

It'; VCl1cl1m

n:

-

p

tr
fill

iii

Heyoglu 9lh1u"
rG?1

b.EiJlakpazllrl

sid{!"c~jj1zc

bl,lntd:1. kalsln!
1Lm!..

.hcrn-cl'l

hal] ne 'let l"i'lmi,

,!Ig ~bP.~nnn ~ttiler. Eir daJoJ.Q. liIofiro 1aI~ a:tab&.la.n. lU" ~:rc"yucplmll~'I1lJild·~ ..,;rn~ BIiIII:'S!i.!hJ.QYotllnlJ tutflHllj buI')l~kt rJpl() ;D ...rntlbtlthfl!l Bar-Ill,. l lUDuyol'dLl. VI!' Bil1trfVi'l M'I1!le..~h .., "a",ltltm Ded.li'Im1z glb1 hM.lt 0 1m "urn till d'''P'',ftjfl~ gIr:lolll dB Mehm.BUfI meuu]!l~ kl, nit figilm<m 'Jj:di.,'l!!dnn-~~ I!!Ie"nl!hl IdmM bu. .i!J. I1I~Dln f",r!ulld", !.CJ!/IfClhln;nn ilh olam1c ~hklli(.. el~, Atahada blr mlMdet hJ~ ko ft, DaZ1lJdhhf~ 'i"11J:tnnltJd'~gJjZ8 nUiJl:D4dLlIl,!\ NaJba:ilt yalol% of ~o:tcm bu milJIIZa'l"QI'J.II'l' Wr an Il'l'lunun bfiyUk b!r buhmo gcglr a;~l !lPidmJ~" Ymli Br:rMil,ls ADk,ara, 6, (Te'le~!)n~a) All k arEl , 6 (Tel~fr;lrllll) 0'1" mekte old.u~u ra.rket.:mi~ bu" Rl;iaimlrd'BiI l"'lca ed'dmt1rtediT_ lIuht.eI!.f tlah'>J!il~l'e ttl-liut Ellm.u.k ta "'e Dcigu Al1ad![l11.I. IHedr.tn lUIIlUYQrUu. T"zlu yollo. ..dll. pI! ttSIntDAR. TRA MV ..\'ii.'L.A HI 1;10 yenl f1~ bUt~E!!lll!~ 19.hB-il!lnt kalkulI:lmimEl!,u rLl2 1ut11D1;.a O!llllan l;IiD'denbi~ 11;;1111 0 mj]~'(lil 1 mnrnl :!I,rODtlRL 1t'": UNO N' Jl:en.dl1ii:n.i dahl!. r~1.a t1.ltam3k@D'Lllmamll!lt:~r. Du Jrul:"t'lie 1 111"11,Zinm'l bek'i!l.II:I'lEJ 81!rDlIllya ALA.KASI dl ~ b.Unkfir bUnkUr a~Iru:cB.. DIll i~,r-Q,I1'946 'DIn. Iln. t-tl.ll.J:I.ul.!l ~ IH\vel'l! 1'S'~n T miJyon 300 bin U"JtiJdtl!l' - IiflJ!fMzti!1 TI't.u111·Q!1 ill bqlMl" GSrtt3r!nd I'J lIidm min ~iLmi!!ltJr. Ura, Emlb: ba.n]J;;)_!!IIIlA 1 ml:· laT11 U'I'l'Ulm rti{Jd!~JT'1a~lhldc" aI- gi'bl ~ iniyordu. N Jba.nt bu )'0:1] IIrll, EUbankll. ao mllyon d'19'lml:1: bi,.. mill~lIlIf(,l: C'utJlh'(ll nil iri kanlladl. O~llJ ancl!lk lira verilmektE'dj,I'. y"nl bUt~e- K~ U'fC!p talr:bclCTr ~;II Uti "to bu !lU1'e'tie kendi5lnl tOtpa.rlaya T'ilIl'H I),'e dlBlhltl1ide.erbo~lt;; III )'11 labsisal I!:Qnmu!ltlJir. blHrdJ_ 0 na doJru,nm.,'\d. i'iU.'! hl1l.riJJ edUdl91 biMfrilmekNitekim BUl"Baya .r;dc1~lI,t1caretlerl ml!!nedl!.ml~ etlan bor ledir, ~ Omml1 da 5IlkinJe mej!!e ba4 !fa bang:erlerl h:arl;;:tI!D m\l.te1'Il:!. HOHI pam darlljrnill.ll llltifll<j" 1'£1'11 8ABAB - Bir Oiru'!llol ladL ~Lmdl h!!)'I.!t::a:m \'!! lISB.bidllYI!I1 ~tm reUrmekt.e, p\yai!ii!l." !GeHlerekyilksc:k Inl..ll~ ill 9lLhip- CIImll."lll.IJ t~i!'"~I.tt"" ohkil ,'Ii'" ~etial bilyllk bir kin. .:tal,"1 lerln!! verild:iil llel1 !ilkt"-ilh:J:l_l:l'kt~·ur!::.... Umf~m !Hldt! rli1~.t tl!',ch· ya. lIatal'a.1l: pUi!. to"pllUil8-ktad'll'takip etml,U, Osman, ka.rdc;l I r. TQplau!l.D plll,ralan 0, plyn.- dIr. kill' e4of'TLz. Mehm~e karli !)h;il:rih:, Imdut

D~tlo!.l111 lfa1l.1.:7'~I'lM 1'1"-'111(I ~n· Tl~ fall!'blrll!Tiln,j·(,1I ,lr ....I~I· t.!u;:" blr ttk(Jyrl rn",1·hd'Jlml'fll, mf':kfr .ro7rA!la ci~a.J' ...m.tII/'" . /H~"rl rl HI dPkl.U.lcril'li9l'l baM!!' dil~ck t.u h>'rlbli 15i'i't:"1'tme3'~ Il'Ailm I!'ldll:l1ir, DOU'I'ABAHc;E RIH"I"It.llN· DA Kl: KtfM VE CAKll...

Hllydj DaOa., g1dclJm dlyor:um. TEl ben senln QgllJrrum,

-

Iy:I

ogJ um ..

yo

0 ••

""'GIl

l'Ii'a.lba.llt her tlll'lll lUr zm lKiI Qli;ll.liu~l,l, anilmlllijtl, Omnll. pin hAHn! J:U1i1 t<e begenmi)'urdu, Oghlnun bltl Uk blr h"j'I!' t!B..D It[nda o!dugu brill 1dl. 1· lin ,almya. fAhammUIU yoktu .. ~il.I'~!jz ojluna i t ~ttl,
Bern~n:e
!l.1'~ l!J,l:"iIltA

Vi'll"' vtr,Jl. ern .. zll ttl, J:l.enj ye· 1'1 n hir l.J I~ tuJl lutmak Olliil. hi .. jl If 011 UIL" Bu euretle akl: srrn n<j.n U tUn hir pet. Iivan olf] IItttnu l!i:l!'!termdc 19ted!. Tahil ldlnd cl~1 )'e:n~c~ktl, Clin.kiJ fJ :nL~ Jl"UI't!5m~mll, YllorlJlmn.mlgh. KUm..;lo.r:i 110 Itco· rumle tutrnugtu, Berti y~nm~k l.;:in llutLLIl kuvv tinl huca.m:J.C. LukDtmtlilb. EllJell..e yor,u:n bit Ii hlrran: rna;flup (;1;1blllrd], Or taya '.:lkbm. tutmamrunlU B3y. 1 dlm. Buna k.ar§1 hana kllIllr etti. Btlyle blr C;OCll~ na5Ll zl.klme!

yanunLULci. tutabWrlz.

bulu-

DEPOSU

r~~l11

05111 yalan a(:lyl1JYOl"l:h.l_ Clknkil Soft.nag-lu. ndj:si.oe ka ttl ~ 0. kU t'i.I r ewi IJ fa.lli.n clCl glldJ. Faka t eglun un YI1.hm F.1li}'1~. ~'c:cetine klJ.tIl'':i,'~t"I tht:l.mnl \let m!;ly~h nalbauda bn M leu iII!1l(l1!l teal r etti r - Xliltlr mtl etti 7 - Kilfl.lr ettl YA.. Ba.ca lIttli mE!k damek, sana ,,6· ek demektir, Oyl" ml? val' ut&amazi vayl - BI r de kentllsb:ij bDtliyebi.r ~uJJ: ~klenlr m.l! BGyLII &!'ilak blr \Oocug d&ho. lula. !r~ .'erlllr m1: Hemell kendl· Ii.lD.I ntalun!

1I:r:c. lyoroun. Q

B"ylc

UDkIk

-

bLI ala.ea.ktu. - Yank oldu bWlC8.~nl!' Uk eDJ{)klBnme_. 4te !n.!a.nlY-ll!t gostermelJ.io kaqlU!lDl1 bu teItilde gOrmill! bttlunIl1tll:UZ. - \rf!~., nuH !lay! Eem~fi bar.tde buJun..1.I1 aylLlrtaml If"e '" rip d~redecetm kel"';l.te}'. .

Hi~ m~f'ak ertme! llk. i.1.m

-

Ne

:\yJIj:1

Y

1"ecekstn!

"l.i,1:

nll§h_ BUtUn poehlinl_!lhlf: &uru ru Ve izzeti nebi b!r pI.. 11[1'k olmu,tu, Bu. kin.i.ni ,,'a .Mehmet hal£km 011 yeniigi aglr hillanll babuJ.1l.Il da ,qm1a klan !;:~k:inm.edi: - BElbEl! nrtJl{ 1.fthl:net 1:11· :tim I':'i'tll! otu I"ElJQnZ". Nolbll.nt: cltVap \penned I.
O!Jm;a.n dlJvrun eUJ:
tJo.rLU

ederek veru~j on~::L .sGt\ilU~ b!r kID ve ~n&k3P~llk his.:!l :lra-rnt.

1:111' kIn bE!:!JI1,,1-'omu, Bu;t"Lip klJ gtlre'l!, kUna!:!d ~lI.m.l rezl:1

-

lhlncliUl

II
B
'I'll' U' ttlm,LIlnf v rm!l!lI I.rll ,.h'tlllllLlCl lI.,lrn ,rIb,tlln!! ... & I.D D,a.m Rllmp.J:lT.&!IJ C0'lnl ~ ta.rJlJ, ",lao. o.flll!.lldi Voil JILjj. !rem m",] OYJlE [).:h " 0 liI\I,I n r 'I" 1>:02., :r~rl"'rdlJo '"v~rl ll,"J'I 7."Lm'~·" r"r~",J. rer~lIh Jl:tI'~till:lI1i "ld,!! !!"lIbllirim, [)"t!!tr~i B" n' M .. n.nn k11l .... 1 mt.bl k .. "11."."nd. fI.i;>~INUIil;i"",lr I, 1 ,1{, .. r.. n ",Id"m, .•• O"uuu~" I:'<JNlkl",11I m"lm ·"iI' "" .. .ill",'i",I" I dl'1t.h.ll.l;o ,'", ilu "tLlu"'u .",,<.Ilr 1J,11"ILlilia eyir'IIr DiI"ril' Jl:o:inlll1i!rlni .... ~lIfriDi nol~uro ..ordu" :0.... r!;ll IIlU~~lJImlili 0)" 1I>IItllfln .. , ~I~n drllm rruplIod.n m!ll!d.. i'kl d.,. .... kornijil mlll.tia Dlilld-I' ,unumlr,..t ,lIh,m1.. dll1djil,L'1l LMH. ... n'"t tfl'"klcllllt[ lioll ];III"I'ciDll!tm!d , [,11, Y'lJtllll.h li,..il"iI U'lll il.rl&flB..di r.na !lY"1:l&':hi:!1 ]!h~[n rolll]JI11 hlJ 81101l'It tnir.uuul ('Ole t~fI_lI. litl\iclmll:ldlloll bfr HIIJ'"llI,m. n 19i1'i,me tn&bllr'i.l oLmOJ' n tl!t.illtill) btl ~[~II'1l'1 UI~.Il.to .. n.flrltif)(Il t&ri\ III O)tm', o'imo.l.rldlr, Ull" Il.rLi!t i~iD ...n m.ihim u~lll,t; IlIhn~_;(Io B"hifl' 01boaid8.'GlIl IlIolllimf I';!" lTlilirjl!loLmln flndllD d~rLlht .. ..dilml~U. lIrti~tb\.l ~a... ,111 htl': I 'Xtl(,,,,r ,th·_ M1<I.. dt<!}n "on" idl; ~11~nt 'O:I'nl.1· mnlcl,r ~P'''wlnl) " .....l1-n11111 F:I",,, , KortllJ~Ll .~ Ill, TlI'~ kn.cll. 1l,,'nllcu.1 .. r, "" rr."rh,h~ .., id.-.il, "I &hm.!1!t hiri Y'Hllln, dito. .. Tilr" I'HI"", j",i buIIlIlU"Qfllf_ I>s),l"lll:l.-ri I... ihH~n.; Io:Llrlildl'e Ill. ""nle 'I'l'Ih~I'ri." In.n,rld,u\ .'Tn I>ir r{1I11 u!-ri nhll..,.. ..-I.H(I Pil ..Ill;!! lrUd. 'dl. .Ill.!tfin UlUbllll'{01'I' ,~~nn~l!I. .til l11ltriJ.Il'n i, .Flilmz t.-.r; nltnBktlln f~II",Il» Ililt.l, m •• -.",h .., .. Iylld. mUdlirli, dlbrini dollddlirll 111"11:_"11-' ·"11. ·L ~I f1 I' 'il HI I' II r ,hah' ,y-,·ll,'r lE"rl.II.J ... dur b[r "'r m mil II I.mrl(,III2:" Ilml. l'lI,,1 .r1emit hlllr i 10;,.1 rI. ill, 111 . II ",.dlll, J!t\' ka.dlnl I~b n.plht'"lc., 1 ,II "~lId", ku~ ~rr ~all1nodll1 -1mmill Ii IIi,..,", d"h,. bi.1;.ir n .. ,&1.1..,. r(!ktllr?' .1Ir'"" rl"'"rr"lr tllr kmlr rl........ 1fmtlr.n hll 8.0'11' MI!rnn1l1ihl hllldllFlil ,'l1n .. t. n ""n ....M'" ,tn.., ,1"(1",> 0:" T dl hi,,,. rllpm,,'.TdH. I-h(,J I'IU~IIo.(JtH r1"I" rim - I, r ,~"I[j .. d oJ bit. .. ,il1ldhln 1>ir [;''''1'111 f",lllninin .n ..l1im lloi ~·<M!tI" 1,1 ) ,,, knn.l !'l"rUl" 't"lllm {'nhk'r '.('" h.hr, .:ium \'II r .It;i~ I ,J., "tklltk filiI m ~" L ...ri) ik. ~r"' ..rnl·• I" ,i", "II' rI '" 1"l['f'l'rllh· ,d" ... m1n !o;"~,I'I, V..ntl .. , .1<1 1I"irl"r .. F""lIIt lit! J.m." fln- l!:u ... 1 Y'" ,!ull!lt, ,.. t \i-;' r1 ," t". I'~""' ~,k~ j I· I.rlnl' bir 1I.1~",1 ~..n· .. 1 •• ,'rilli Ill"l:lruhLl1r l~n'~11 ~'I ito •... ,,'Ii~) I' Elmil(! hlrhirl, rlnO' ,,{ bllll ..lllfl .. rt' r~k oll1~nm IIrRI,'I'III,bift udurl II!ll Mdltn, t Klltn ... , n )·.. I,!io,.II. Ihr,.- " ~ "., rt, r ,nr IIr Ihlnlnrm 11'1'" "I 1rll~l"r orll"j,,11 .~II._'r. hrl' ~",~jr, I"ml" (J'1I1L, nn.Iu"li.' ti",,,r (.''IIi. r ki,.. II" "'m~ill "',,,m ... .rrl ('<Ill'd LI'"" J ..ldlJ"ml~'"'' ,,,..,.'d,,lrr i~i" ItI,1 n..I",.) I<iiy d .. hknI11"'~lrldll ~I- 1I.'C"k I, .. h,'LlI,dir """1(,,,"," h". t dlril( o:>Jilll1J ihtillfl,u'l .Pa,.do. r"~ ,"'·rlll'" knulill'l'rl,u hn111"I,II'I'nT ,1"",,11,, bh". ,I"h. ~"111.1"t,""k ,. ,l"m,,1o; "''''Am lJ<1"U.~ 1Il"lmi,Ur I~ I rd, \. J1~r",~urlll. nm."H ...i" IIr. \ III hu 1..."1 11711f"l II ,ni [tI<l !.II'! frl clhl,laki ... ",iil. l'a k .. """t,i 111(.- " 11,rlll'l' In U ..... lhrn" 1'111':111 1- 1t,lI:m.k i lrri", I ,iI I,,,,,,,j ~k alkl,l"odl Ilh,rilf1 ,-,',I.'rlnrll" It: I I II."j. "1111 .. kill'.

g-o.tllIJell~,

u.

Eg--cor ka.fluna 'i;lkar

.CIonra

gozilm

~ok: fena ol!lcak" Onll [enlJ. blI'FY yap._'U'W1"

!}tnuLl' kadar bi!flrl1!6 bi~ !)UII. AlmtldL AylltmJ bc:iC • blnktll"i.'I'orum , o ilII II.d~tii. hIlylunb ~ - Blzim evd!l brda.n ml re ell .i.;:ti '! ana ]bhJ I~rlnl btc:1a. ... Inl aldlk! BOyl !fcy olur ·s mLl: Ell: tina dl'gil, 0) btz.e ~l\j ludur. Bet pal'"a vt!!rmly~~k • sin I Nal'Mnt ~inl! mlq-kUl blrVli:J:r'~tt.o kalmlgll, VJcI.. otlJi~Uk M(thltltl!-~ ~\{nd. ka.1m~. Q." u,di!, J o)':Ifi !tG_mi~ti buill{ lsteyen c:l e keDdisi ldt M&-h.-.u.edl ~\in8 kelJd~ a~tl. Oltman 4e\'am e!tti ~ (Ik~f1tD1 "-&1")

an.

1lDI.,

I:Llr TI,lb'OlIl kOl!llldi kl IIUndll '1""rHLIIII!lmi, bir rajb",ll!l t(lm il eniI!!'!! (Pl;ydI)B) pi:rf'.ini oI)J"nll.dl. Bil .Bllr Till'k 'lie 'I'.~~ t"lruil .tIII'lt. I'D llrind!! l-lir t"II'k1 lloU ... , olmLl,tur. ~.". '!'\lIq~nM'''' t"roll ,.to "dtilmi, ... pot blr roB rrln.n.1i BAbn!lJ' im!!ul.ra" 1Io.ll.~U dr.rt b., prav"~ dall BOIH.. hB.lb 1IT""",di1111;,t". (P ydOB) pi,.",!i yah]." hir t"m,,1t IOlllw C!pmdllmnoi,l;r, A III ~."

1I'"h.!::n[t'!illl Ull

1I1'1m&llI.'NI.

1611-

k,~.

m.. lIlihkilitLfll ddil Jrouu mil. lMrill 0 kadn., lui.ul bi!hrtironil.l /.i' •• nnmin l!!tyirell.o.r t-nr.fmll &1;'1II Ar.hk 1]11'11 1,,0 It''rnln,o arln.I111l lIir dl.L"nl ole IUp.::i 1'1 dllli;Ullft '1l.llmn.1t lBJ"o'b111"11I)linri. kll h~·'>rIlllk. Bu k"d... (.,,;mik) h," 1 ~j, ... rl i·1I !;aklllr;-1,)1 ,91 'kll,..· tli ~I'i. .. ' .. tkii rrt h:uJ i "'11 rl1it. ... 100 Vi)lLli!' ~~ l5Si ~~2 ~2 I.dun. l-'r,uml," Frr..'il 0, t(I l'I:'i •• Ui ruiJ.lll:im bir ,.~r ~Uh1.lI.lIlII 1()(Ji Lir.t OlJ,)::'S O,1I.E!3 rllilmuD m~1J..:.tO!Ilt 11"'110" .. fi,1 lI:~r!J. ]00 l... i~ro Fr. ,01.03 n"" bi r Tol (Ii,' ". ki~) PIn~:>I hir llor a.'l~i"'", Fr, (, 00 Llnlh ..lI"" j["I,n~" ..j. I", '! rln 100 Dr~'IJ1L 0.01 3i(l 11111,\ ,·rfl'.t h"lfll rrllrord". 100 1.n\." 1';:r, 1H,1~

I,

I

II

I

.i~ 1!i05-111"

It l::_':'~
33~

"~.10
.!I(I.s.)
,12 ~

4.2, t'O 0,00
O,!IQ

, ... Ml

tlig.h& \:tI", 11111"11, YilcLor:;... t {;1I1 '" H",II ~tJd!l 1,\,11; 1'no III 1'1 'X f>DI~"D Il~l\ e!,,"'n ~" ~

66,
':;u I~' n 1G ~ n 00
~_[,{I

".f,~6
j).8,!l;_j

12!l"

HI SO CI6. ~,., 12_711 ,1.2 50

j(DI~Olrl
J")('j[11511.

[00 E.k,ul..
[1I,"i'ltlnl '"

tJ< ; Yll1ftll'II11

m

':".J 1.J.r:1I
SiVD.II-EnnIMlm

LOIh...llla r : ~I,jl[l
~.!lO

.1'-

LI

II

I

1 ivn5. i::l"nmnn ~.~ 1941 Doitmil"J"i)!u I 11) n D"",1r:m1 Ll II l[I Thn i ~.,l.~ H.Jlli ;<'ltllillr~tI 1 ~Iilli :;'r.lil .. r." TJ 11[1111 :\Tildllr"lll TIl ~rill; ~rud" I" lit no

'.!1.l0
ro,'.!')

~I, 11::.,"-0 \:j!rli \'"0 011
lI(;Jhll

RO('ll

Id!ltlJ'
DC~W(f '100 .. ).I ,00 ! • Dl

n

m

2Il!Mt ~) '!:) :2'1.1 r. 21 1" ::!'flQ) ~ ~ 0111 ~~l 'I
:!1]11 ;l11f1

ro

"'l'm3

m~,OO

~1~M ~1'tOO :,m~[10 ~.OO :.!I:': 1.l0::!1 .00
15 II,

21:'10 21" .::O!-'1'I _

:::!2i.
11

.,.

10111111

1111"".ulnr

Icn·,,,,,rn.

,I,

"'I< ..:" '.

g: Ikmrn. i'tlk-rn ,I 9: , ii:lltlkllln" II till. II 'l~ "j ),,,Ik.,, nil' 111 UU I D" '111 ry"I" l'llf! till, J. I II; n" r.o WIR T"h,1[ II 'I; ().~11;-(I{ 1[1111 i.t,hll~' 1 lW,; 1111"J

oo~oo ~,; on 41"10-'10
'~, Il)Ii M 3-;'3

l

~,

:Voq

7 00 •

4

1 ""I~"
J

I

00

r~

It>

'.(I

<:'rl Iltl.fll Ikr:Jml~tl'llc~

L.lrilh~llIr U,-,u ~;.,~ "HI j MOO iolllJt ~oo ;-11 11f! ~~-I) ~n 1111 .1 (10

ttl,,!

1II111.IiI"]",n,,1in i/Oi mil. k"m ",,,lin mil 'I'"hl eo:l'·'I'li (',·)nlrlilo.'r" 1.11,1110"', iloIlI!!)m "l.I,,~.. (PIl:rd ... )

fill lamimi

it,

Lirttf

P,,,,,.

llllim, U looritlll 1""·'1., h .. 11111;do:!'lIi """~Irr. I _.I .. L .. • '" '''",lJoIU_ .. Ir m".!rj:l "C>('n· lInin hl!l!lLhdlf; 1..~ .. 'I>1'I 'i'llnlnh ~T. LIIUI"r hI" bin hll,'1 b.n~I"'''' ~llrl!r 1i;,.rllkr .. r llhilit 11~111,,1t 01111 rClll~rJ.. .. Urr'<'<(')'I! kld.ar 1rI" .... Unt. ('). Lllul,llr I' I' 111 .' "" lrllrl~_tll TlI'Y ."hi, ,-;1.""1m hUIlI .. 1,~"h~lJlI ' I' ItIIItl"IlIa h" mI· I "lnl1 1"Ill" I ",I. ,,,Ie It. III r ,J I, I I k 1. rI III 111'1 ,.. t.ll1,m"1l l~h;lrlh' ."" Ilrt"rlt". 1lI\1'..... fLlk .. 1."nk 1111 II "II -" I r . IIIIU " 1'111. I r mtlll'tllio: I'e! 1".y",,"" '1 I I" I
, "_

i.~J.

"[!lIb"

.... rt ~&U

llFlI "u W"O,~ ..
'F'

""J'

ra i.I (!Ii 1).;0 .... ra,·

I

.

~,

IfIt).'! f.rgliFli ~ ~'~ i .. IO~;; ikr,'mlv ,lj Doll/It 1IIlidpin• J) rmir-yol u T\" fIIrUI1J1~'"f, 1~lfI rlr,~m I~ ,m(l<lln'l'11I111111 11,,,..,, r;,)lu " 'R"!lml>n"J~smln Itli <lirr- I "/.'M :If ,rd'!!1 P", Ir,. Il'ln II [ 11 [I tl tI • 151 ..l.et Il'1luolerl 111m H lul,,11 _\)'1(1 r IllTIrI~ HI1H ~r- tilt' • "toll si""n III AT I ... n'I mlD ... • :11 ,..., I "I '" fllk "hlu ] t. 1- {I I _'.L ~r .. (I:r. "",IU,,, "' .- ,nJ 11_ .,,"'" "n Ii'~" " ... " "r I m 11m "I ... I EI k .... 00 " l~nk~t ~"Iill fll1ihlU )'81'.'" (Eml. II tilill f:<'I~tli cI\l1nll [-t1l. d,~i. • 1111"~I :::, 'I)[l T l'iorlnd ~, .... f.II(I 5lLi IIIl '1 I;qlin~ ... 1t;".kQr [lilt" I'.],n. IIL~'"'''' I,,, r,I,,, \'fktnr flllioO" ~il' .rl111 k!u~llIl1dll 1:i1lIumluli llIJL B.hl'1(1miz;tie uril ..11 (FIll"\" DIIII) .\,Inn ~irn"'n!.o L6:!'!\ 16·0 .. IJ rI,'cb,,~ lI"jh"o;l1'lh~1! J.]:'I foll~ "m, ""'r'IIJic. TIlI1UIIDII nrll~'I~rdfl'l ~Rr. driirm."lnri 2.t~ ~I 0) hlulll' I'lrhn, IJul d. !wnllm1th. ,I,,, ~Inr~ lit! D.u. ..",I DJlM~ i(lf!ill 1D1'III~(ul' tllwlllBrl nkll F:,d,h ",hl"d, ;,'IjI~, btr tilt, rll"ll,t, ~""H"Cll bu "'. "l{'kl (K ... h 100] n 176.00 ];'" IMJ "t .fll,"' ,oJ t' I-:r Hd iIo'li II, n 1 nn II .ri'IU'I" I 1m ~111 "~.m.. hJr' 1 ,j c" l"j'lll 1-; 00 ,I ,Ilff! hll !.Ci.I"",,, ""I, I tin 1)0 I., k r.".,,,,,,,lillo ",rlr,"I.n 1l~1".hk I,hdror '" I, 'l1i11",I'~JYlr lUI ,Ilk 1;[ 'nil.. I~II 1 ' "I • ,. 'oml II" f I rll II h' H'I IId''''1 I,. I n.1 r I." I, ",,- 1I",k [, m •. ·Ir' I I -"- I I ' II'" I'r( , ", '" I ,,"(!lId~ I, mol "tll!!1 rllllil rulll1111L' nlndlii:< i~in 1'lIlIll .r.:- "II ITn,'dlll' II '",'r lilln·,II,llnr ""rll Ie nft 111,"" 1'1 ,"rl'l . :?,111 " In '~"[fln k ,,", ,. '1"1 I 1"""1" .. niHil .'u(lldhn, til> K1l11i~l ,,";,r i j. 1,,1., rl l'l·l I' 'I'·' 1 /.i'-. I c" "II1TI , I~t.!; II,~I " "r" '" t 10 ,,-~, 1- lI.. ., 11 111r ",hlll'[' 1,,11110, il'~!I'llkl.'ru,r "'.!' ·11 I " II 'r ,''v, I'" I 1m .'.l I I·"'., rllil r t n, ."~ 11'llrl" 1.127 11 III '0.\ rll,".II. JJ,~' 11'!>'rIII ~ ah'l K IIi! It. l II I,ll " H i Il .. ~I ,j Ih·pn t 1':lil""'1 J ,J~i ~,i\l

llr.OO I~.OO

000

11110

\,,,,,,,k,.'

ILm".1

~n.,

!".HbNI pl'l1l5.;lilllr:lO",I'llr

'ft-I r.1

t"T"-

1Cn
]nl

I:J!J

mn
,llih .. hhr,

I

O

AL

k

(~.'!'I1lklll'ti.1'I Ji'namJI Amt ..,.., ('Fell!rotlb" - IJ'9 ItfufjkD..bUI "lum, Do!lJ'IDIII t .. lldllioi hi. R;I VllllJhla "1I1!1~1!J1Jly(l'. Dal'ta, 1TJ.1'KUr bDlIIOIO ]!)emU tirml!k !itfll'f!!I'i[]JI. &!,dltlll.IJID bib 10; ee.n nft SlOJ)Ill,)'lI b1l!llyylll ~tt1 gt- d"n"eri au!] de !milftlll i.:;orlall hi r ma. I.tIjll .. ~v~klli J'i":lftt hdillb, IJ.illiJ'!r"" In~ Tl!J'lA .1"'IIlI"U .. 1a.hliullllloi i.t(lnl l':o~'IJ:mi~t:lr, B1.1lu!.n TmWIlII'J r8~'QriI.f1o ~ io!cldU I!I" In.• ra klulllnii'll!lJ.ll:l~rc oL[lfI IiUnI 1I»deu. bll:tln:rI.!lkta' In.od-i _moll' liteHrd·,ek: blr'III4'!1 'I!-~H:l',1) r", ... mo.! .. ml~ vlduiLlm lu,kkHl,lll buu I[u",t... P. mill.h ..lli11 fl~i iII,ifli IT,rmL,tlr. olrna.ali!:IiJI • BlulJaltudn .flN'II. tllrl hte Nl!!.lm\nldOOIotOI." I!i'ldiijn ,~~Ill m~\,'''llf>l!l:l mgfi.o.Ju:· k~:mnil1t11) u.ululL 21JIiI LlI'I~U Jlir.litl.,. J~rd" tlil.lL ~lIb~rl"r!tI .~h ·'1'(lktur. IJ I' ir:Jalll'l mm ..tul<ille.i •• dllldfl, Bn'1n.Io..UJ, NvablHiI, yeni lIip t. 11." Ilill da J:)!l. be!l yl rml :ID!Jyocn imltL~ Dim 1i'lF!l,ed.llml!lk I'lum !ken ~el' ~illl' idI>~ IIIIldDi .hJllJIII, 'til bU..ir" ]II] hlu ....t.ki t.&ll>bl:m, IIHll\I~'-1)bi,iD I... llmin .. llo ,idJelt ... 1.,M~dl! bu hI! lrla:nln It; il •• :rfI litl l"'"I',III11 P- I'll lOot'! QNKIl ilecrl blr nrahlk~1'i ,du~ Bauf Dlm""'1l1 11Ii, t~ te~bl~ MI'"mr,ti:r. A:.:rdlD~I, bir .mUd oi 1!liy;; 1Il'n. lI'''.j{I'IIltl\Jll& dr.1 01l11nmn,I.,., hir Inn[Jl III.l~p1 .. r I i!'h~nri aluull 1111 .0)(1<,<H. ~ino;l~ Ya. ~tablJet:l bu mmltakLl.- d .. t rIo dO.YB.lln, aV'l.!'I!:.. h ill! b~rtlh-cl" m1It~nr. RII!C1Ll:r: k .. 1I,j' ~"ml' dr>til m1nc1lr:1d1I\11!l~t "110 blHai: Nl.U!tl !J;nllll,mtitiarnir. BlL.ImUllloil g;rull IC nun taUI'I.1 Ill, ... dll OIIk Ilia ~1im 11uI]L"!IoYI 'kiWliII'r • Iid. bu hl!,'!lt aevlYoI!!Jj cln i'oe'oi- tiIItlrijk .tHktn 10]), .. t ... .. r I;'~jlll dill'. n"'J'''''D lrf llil!" 0 '.11,. •••• k ed[l DIDrulmUlll,tl!l'. I pLllntJ.lll'lrlll Ilk 1&r:11 'R lb .. !.: n:lil .\l1ki1<r&: 6 (T"lefon!,,) - tlml den IcllNll!bl1et.e~ni P;;[)yll!bli~, I!Vi:r:J1l lII"hh-il!:mll,UJ_;. I di,il;i IlAb"'1 dOl hak.ik"t. "f~UO dem I hr. b.. tip n.. ,,1.1111, .,lduii:J1 :V_II [ ... P rt'Lunhk, ek8erl. tfe m~n!llg "TO .r!!IUDUtl ~~t1celll olar'al!: bu (holl, 1I1.1tk!!m"dl'n dOhU, .1' A:ild;i:r, A:rdloh},1R. 11:1 II111h11n IJjJ, !latb.utI (J PAlin kl;r .. I1o;1 Ii.lto ('i~ Ito,nu .... !.a •• rlll ,&kInd. ~rkA"'l ~()J'Ill.l.Jj .nlollertl nlllhtelif OIifeir.. 1I1duJ;ul'idllll )'110'"111,." .. , bi- Iblliet bill' ~o I-,~n b·tann i.irlil]L.. memh'lretin lrl;llTlInall\f'1 dQ zen- r~.lDcl re , 11m I lie (,1m ~(',;ilil 11.11111111 umumirl,. '" biJdirilK' kH.,. Sul'lf'nme~i 1,,11Il betki b1lr ~beJ1 lL:vJl~"""'&pl"" "'ermi,tir. HiI; BUllle or '1'11- rind n~H,. . !lfta mllohkt'me.in.:t.. . il_ gin ol.c klI1Tdn'~ dem1'lltir. R.n~ml 1:JHirmi, 01i1UItuIlIlI hlJkCl "d,tfnll ,n_ t-!! •• nd. 1-'0 I.i·" niifm)',,'" :iili'lJJ& m 11 kern ,.e In IiIm'II erl!- D .4.yulell, d~mitlit I';, JlIIIlC!tllrhr. m" brnl,,,,J n 1m i"".nmrl mlotll III "I"n n~..leT'l.. m,hl .. Ioil lotihlT' Amtrikan fJll!!h,leri BllkanilpfJ, mifil 'ill mahldim.l:rd ~,l~m1!i ohm ('--oil: mil. t'l!rihi m, t, ,.rh " Dr.l· ~jni, j f1.,jJl be.n~ ~U~lD ad dlh· ... r uJl1mili pr.ElI'bi de "11'- run Ynkln - D{I,ru Ifleilnile ~I! JloI"h,~ 11ltill:..l AtOll' bl!lll!luJ'lI!r. EI' \rllli l\-It'cid~yc koyUodC!: 1~l'iIl'1Idllo l !l.kal:AlntnDma." •• \'I!I il't", Ii lLminnhn blrulll oldu~DII hullll dlr. Uo t ..kdjrd" ."CI~ltl, O.~iJ.b,T', !lalih!~'c:m ~tl.hiiYl!'ti olan. Ge- ".:.1"" d. liiJ'l~dj~irn Jlillrl 'ru,kr,.edll mll!l.nn] ij)!l1DTI I!!m~lelli I'lru ~a.IELm n BllRt . r.nlptltl . III J'I'" ilil,lindillfill'l~ K",hlri5r u Ankanca. (!'n~~;iI il~ orge GI'I.~~':"Oi!g!:lrE: yollRr, bbll~ I'dil:«~ Iblr kqBJtt IIG' Btl !i'Utnl1 n.alr, '>IIil IIIIIl"kem!)I[!or 'l'1U oi!r ...nmrk i.t~cU~ini .nFl{',H. I.. rinrn miJ.tltlill d .. irolll [tltlbl'bf,glllIlJ'. 1((1]] trl,lllll prl;) jF>I el'"I gib ~ 1'!:IIoYJind 1:1' d I' .l!.dl.let i... toI:eLLi ,odl1(:r lJndO[!lJ. 1\" IRllflU., iLLal'in. .. A.hm .. " R 111.1 'Ii'•• !llrn.l.r~ mlh..,kHlldi.lr, ble l,rl!':rU Ya'lnn - DOguOIHL k ilU.tlD orll>1"' ";:l'kIlo~.IIglnil h n dnl,,!i' , 1'1"~,, 'kflr&iirlO ... I.r~l€ ",III l",mirl' \"inl' IIJ,I .. l'Ifllij;il1!! 11:0fl! t..'.H,ll\ knUunmBl!I.m.dn !i:~1i blJy1l~ bir ~ok bnhti~Lrun, till hilum h .. kiml"r!r; otr.lI11O! In; 1>0 ~~im !{iinll ol.rllk ~n t"rnmllE p:U- An~kllt tuthli;IHI'11I It!! I"DiJor ebl!'mmlyeti bl.h~dLr. Me. Gh'c- .. EII~nd. d'llirll >IIlm~~ICI[m ~h .. I... 11[1tNli' Jllrnllkt .. dfr. bu kabn !,l~rdli' .flnllUlm[HIIID doiru Inll f rli Il" n HlimiL TI u,I, hill<imltrill D h.r 70 bio 0 (111& hrr mm ..tn- Elki IIrk.d • .,lliorlmd.1'I Emil] hUkllm~lIel" ariiMiOIl ya.pllmMl "". I • l"nn k 1'1,rn.I .. llllrl t ma- 1 li t~klFf ",.;lill11!!\C" i~" Ii m~liae. .. AksulI, mlldilJiim ollll'l'ak il"'-AYJ' Iii mD" L",.hi"i" b,.llIfld ii;IUI.U,. lf~' k[ 4Q bi" niHil. NlllnLn ~..I:n.d i!>- 1 1m leld!g!1l1 Ve DUnlo-'ll ball' n l"r<:l'ktir. 'Fabt 1;u dr.....~rlL ".mL·1( I')"UI: &10:.11. 1II11:mll!ki!lt. dprnnkm" dil~ .. i Io.u. nll~ mllht"mClI<lir. kiln veoYIl Import - EXport blll.n. hti!l'"n bin tane 1I\'llk",t 010& da billp IIIDjo ,.lIrl 'In"'~i ba.nmnHl.n 'a(im Y"lli t ~nd~ 'IVI5 llfiflll ." Iml' k 1 v.Illflwll!! yardtm !!dllm!!!1 tiD!!! 'l'1IIh:1i.1,,~. "i'I!:rM't~'m. ~ijo~iJ onlenD 11tneti..ai., .....Tl tI]dllluIlU, .... :no. ilia"" ~_ 1m ,.lIoplll.u4uldlin ",,,. Din dofn,u o]aail.ru 'b-lIdirml~· I...,., uilklitltir lIIull!!g;l1rn .Jl uhi dml~l:'in Hln. m"ti 1Ia.kIDllllrl Jln iI'" bu.l maiUl Ooll ut..w.k. Il. II.lJi I",. t.l1.". ~n.,nRi >Il'IAli A.d" lat 'I"!> I:III,kii<n.tin teo IItlli 1i1mIlHll,,, II.rnr~ I'Itcl"llll'lQ if". roll: r!GIll.jfl •. O1lnld.l ;uoJ II.LHtll Ii c~m.; i!lkn ;;lih.~lELr(hr, ,lj'l .. tti. fI m ~ t~!"",..1t K.~ m "':rlnd.&,,.Lri r R.];IiI1IIJl""~ mull IllllduJ:lnll P Jl'll.',nm iif~!l151 ' ... I"n J.1A!-lInul Ned.lm OllodtL- 11)1'<1'111 1N1II1:dllcl~D ."'i'r" TIIIP'lIu:U:. - B""plJlw'Il Mr mlll.l.O!ptll', blJ. ,'o'!'"lp, bUII(lm.ti.il .~j~ t.linn'bl'" llr. N.dl !.;hIJ;l oku:rorum, T ilTk tIInhlni '"lUll tlml ; l'na!J:I!II) ?:rcpa. 1I>1!'il"D1..i1i~Il;, t.un ",1m.. T'1I1;1r1 \iii muhlll.r,! ifOmlil. TiLr,ltimiLt ibr,lIt Dilll!.di4i KilJi bu IiU'''D gnlll'" ilk ~t,ldk ..... fill mil lli:t'l' nin do~ 1J1ml!~ A.nura:: 1'1 rrl!!eroOJ:lla.) S~im k. u.huelO!!l'le do.ludul', d.'.1 1'.0 :raroml:'l]ru Fl)l~1il r.eyil nrid illU. DiIt'lln.!'l (h.1l1ir;nlr.ri bn it!! 11:1 IHUIU WiU'I.lnID Qml h"'J'IIIL IbU'.il.fLIl - Tarib tnt\ikllirind"o IlIn,... Id. n,tmf' k nl • " UI!i •• <1. IUl- d..n ..maml"nd,l' brlh. I.iwriJ:ld D ,",r.. lmd " ..tdmutJr, tap ml 'Ual)llk~lDD" Lni~.lI radll'lxb, J'.pQfI kODU,m& J T'tn'" II rti nJilead,I ;n .. lI!i:re~.. 19 JilD 1lie~ijl h&lil .. t.IIKI1nI hdn - Boy..". Ben, 'Tllrk to.rihil!lL dli. ~iDi, I1.dU tG1II.iJ:I.h M::obI)1 j!tDl"'Din 1lt111 nmuml,.~,. ... rI...dilmilmh lI!l- ,.. I[llu Illnar.1 IJro\· ... 'n..n il>mirll!l"i" ettlt. l!iderlm. E¥'imde...tom 'bo",1Iu1i mill imollJow by. a,.. m1:lb.lit oldu!uou, .. tl.1I mil'" mn.h&l.i!J.~ ~'I'l"4I!.rlnd.. 131]':. lUI rtnt Ihlll!,en kI klltllpJl.1l1lBllldfi h'l"iI~ 'I'll hukuI:.!'mfla i];liD RUIJ'IIJ'& g.1rld"rilmaini tem;ll&tll .rJd.lll itlrn Ittililll bll. katl. I kip itdilmollli:t.di:r TIl •• r1 ij. ira -.It. kit 'I'lu 'l'Udll"" tlh-dE q" i~ J..r;mi, .. d11 t.miJ;l.t.g -~. wrjndo ilrnS h.:r.t mlllaM , • ..to .,r .1J!1 r<:d'~!l, (Io AJIl&nh,r A.ElJI,r,lt:.. Bir_ T~llInf V'll l'IIe.ktup '.. lI,J'O"IDI1" (Bq Io.rl~fl 1 cidll) ikiCLGi ~11r1lJl.1 n iii1\........ ,.., mllh.m 01JilUdlb'lll "fllil,t. den :J:I.. il fiklr .ii!1'DUL .... ,..nh~l !ll. LI,~", d."lttltfl

A y d . I: .,aplS ,ane' Ir C.H.P. Grupunun Diere i!~!~~~~~~!.~da IDI· II·H· • -h· b· me kt 'ept· d' .. Ir" . Iyor ... gizli oturumunda i.~?:~~~~~~::~~!.~:
I

es

\,'11.:

wi

H,azin bir
Macera

a

m

Akdeniz kupcsi futbol ma~larl
Evv!!lkI hll1't.n R.omlldo. taplatl n Akfl.enl: I<UPIlII l':Jlbol rna';l .. n KoIlgl'l!alnlll \'ndlltl kllrura gar!!, t)u scnekt mil kalar J!I:i>O den illb"l'1:]] TU'I'kll"". b.ll'. HiIIlya. VI! Ylmall!ltan Uft.Ilmde. d,'plra!l _ manh oll'rlU Uzl!l'e 'Y pilacakue, Bu mDs"-'oIllIlIll.ll.rIII \Ie oyuncu .tillOl'!Q !:Ilmu Ilz>ena H2e d~tum~u l:ill" .,UJi'lk oJN!I!Mh~~l'l>rlerdll!'. Sfll1 d .. ~lka!l.B. d'J)'duturnuz,·, gil ;"oI! Im:naclaTlII kurl''''~ >;;ekUmH '110 bUoll IlK ".! r k ,Mllir '!llkmlJtlr Bab.!l'I'Im1lJlr l"'poillj/lly>a tl4t'f'1 Ailc'( ~clutml:l!d, bull1n !!lpanyol bobl!lrll!'rl )I'~n m.ml kl!l'Io!l'l!II~
t!llIk

eLJm&rt~'1 gi!nu .~rbeirt,

11

.... lIk pH.l..r Grl'lIg Romt'rI ~ 14 lrallk "ia", robe ~ rbul )' plla • ~ulJl'. ViYANA
'1;";;'&116,'

,.d

C:ELl'Ii'cn

"UTili

L 1T"'K~MI

Dii

"I;

(.d, lid .Afp. ~ VIIJI' r.. tb~l bin III I PUar ,dnt:! l'~r1111111" lu,relr;"t IIdfJOl'k:, on.dll. b'f
trlll'li !i'aPll1lcUop 10l:lra. !III LrI, Ii.

d~.ktjr.

FlnlrlMhli-lll _mtll'l'I'1 '1111;1 .. i<!,[l!r:t:uIIIO;:II NIl ·btkl A'I'Ulult II." 'Pol n~I!I.l ,lll"IItI! '. b ol~ua u:r, KI!J:I dial",!! kll ""al r tl!!l'ftf'n", ed'l!IU ~_~~ _

""m••

A.om en

mt.lte' ....~!llhell Ildl~ klerdl r, Ua'lle;P rtil!li kuruhayt hpsn.;,'1lI1 boll!! r(!d~resi'l!)nu 'I'I11"k Mill' bokl!ll WkJmlnl flplITI.'>'&Yll clio biuddlll, !OpJIIDIIICJi.k \'-e~ t'tmJ, '111'1 bu hUJlu~t:.o.Jd ~J!).,. ,(I •• tlnrl 1 Inol iI.) mi. 1:«1:11 gtln Ilrpal!lVO~ BUyl..Lk !l6i!. ailillDllll hi, ElI~~l.Ill'1n1n .... dll:J n k[)kt't~'Id.'! 1m. )'11 yapLllltR;tlll'll z!lJa.nm!,br, il.iJ.nlu. bu b[ll!;lm~an KuruJlA:l>'1 GiJ.re, kl'l.lllU blTlrmdilln c.nnt bilyi:ik Ehem:mi~ret I!.Uet:m.tk-~!· e'dll;>J'i In!!!; ti.1l'1!f taklml i'lflll dirler, Tahmin alW1Gl]tunll. lIi!!!hrll'!'ll;l;" I:"~'ml§ 0181: ktlr. fe- Hall!; I"lIrti!!!l I{urult.ayrc.11l (1l:irVO!t;llfllrle !l~ mU.!IIIMk:!ll 10 A..

to-

Arnavl.ltl'ukRUqlI.T'D

o:trlndl' Mlhl!4l1L dUIi ca" meV'" :Ill, II"''''''' ifJ~rindll yenl lIi~im kn-n' ~lire tatlp edllPJI:oel!: batt !c(J~11ltelblU olaa.k· tJ 1".

:SUI hl.t.ljlll!_, Bq'll-.kd •• Im t. !Diuu II.~ II:dri.ttJ.tlni .ol"lhl!b,r, B.,~.ksJII OInh"n: 8t.:!im kuRlta.,"",t'l" h'kill:ll ..:r-ill. 1l1llund'lll'lllmall ..." in\llnll hnnlar IlhiId&b Idll\t edllm.. D tmn b
:mll'TllU

ll.

gld'lill:w

.&yIHi, 1'1 ti ]fri.lll, hilkll,ao.till! Lldll t... lI1iQ./\h lubtl tIll!' 1I1au~J:JII, mo.In.rOh bl! hlt .."tll'll PITti p1IPlllloU l:lJ!yi~ .!II'lI,.. IDI .. i5,.-l.M. Jlilmw Omell, lnl.l:IUli ll.ii:lma.h b

ol .. hjlecl~rfJ:Li, h,};J1.t m",~lIt II" rtl.'r -d... b.Hind. hu. ~WU;I.k.1Ju1iJ.· Il'Ilio ~n1rl oldlllflmllll .",.1till.
IUTlB.n

1Ia.,1Y 11111 '11l1l'id~11 dl! nln_ Btl m",.Ilr.l ... F.llI'·r X'1I'I"I.lIlIlI in. 11,111 mlull1l 1]~Jhindll bulundn. Il!r d 1m b.ul1Illta I&B .. 1>111111'. ~ t ie!!de kUr 11,.1 .leo. &.b.blll ~f1<ill'1 -q "6. li~U . bQlUII U., .. ~ ~Illlllh • .all tunin&tm b,. hul jilli ~ru..... Hm. :Blil. hUmlI m U, L..II.mllmcJi il.Ii.J'IIl ":,,,. B'L~." t-ftr111 brutl "".mul. Ei8r mlll'.&hl i ... rnL~·.IIenr. «tkjJlrt"" .aMI!. 1>o".ti.-1. a.clli il-mh:. .. t. p'timirJ:.illrh, kJ!t.L11 vtlya u"lmi kabulLl re,.. 11:01111", Co;.Iti; bl1 [j1o: bi, O!k!ul;rO!tll! k. [,ull!'11ildi. .Ahm t n..'III.&' Yll~inn 1).11 m-IVJudD btr i'.in .,.jl •• i ai'd1. F ... o:.t ken .. J d,.i ~lIPt .. hru;tr b1l1IlDlma.h~nil! .. 1'I

anri

x..r.b,..

ft

rubr

1".11 btlp

biMtr- Unfit b"fl) bllroiQ b.'!'kaJ:1I'll'QI .ri... - Ka..l'l.II'Idlll] S,iHi~Lmli &1:11'11>, bJr ma'll dlO.rumm:lI'l&d,"" Malllll.dlh bll h.. JIIDlIfLh,.. d:~ ,;!!.JIH!l'lU}Jj I' hails: ~k tolllll1'l£ ...... melrtup ~lmi •• F,n,. bll"ka1lbKI 'i~jD kcmubildlrm. b,.t!:rlti ltifJ!.. 111m Jl!lIli- dlli''hlillu[r.''tI 11,.'1.bu, IUkQltl!l.i:iJtI:a ])Q~lIDIII8J.l1I ",l .. .Il H!!.lIl')' W ..I. 1«fIlt "lllnll mu.lal.f.,l pluill ri JI- nr~tl!lrlD uftlZMi 'ItomI",DI'UII!I. :nl 'l.l.1.0fI v.... mUOClill Itb.opl.riDi ta- lac!l'dlr. ~lIll1nlllnn' Ivuli:all Ik!m t<!m.. ~o(! hndllerinde hl I!:Qrln.kteWallAt;1I W'II'ill'iD iddir..1M'1t1ID Rua Allll.or,,: I (T~llIf!lnl.lI' ._ 1I~'1I~ mrl>IF, .-elliD i m;ut I bl&mu ... 19f1l llrh".. A;ydL[]h illD mUd.JIII.II.IIIIlI dfruhtl! II])ll., ,~ftG t&.&J'IlI.lll, lI'akin ..Ulml, olduli:1 TU!l l{lylmni,Ur·. dell A...,.kIIot Emilll AbU.:, H! .«onu lar Kurnlu lI'Iilu-k.,.!malitJlI .alll'D. Ot .nlle Amlui1u.:g D"J,lm mllddetln nGJI' {'eu. bi'ilkimliil IIi'lIBi. ,.. (l.B,P. lI'llll'lI Arupundl mlLDBJ:I.JI.!lI~ dLln .Ai~ 11H3 IQI"'UJ.IlQIl>Ce,ini ir", ..h:ni~HI'. lun IIdllmiitl.1I ........ 1 IIID ..dllm_d .. RU'1ft.!I_ ",'tl:lm bombl!.l1 !h;I.l"tl.iOld. tl'" II.Y IIneo ~olDina.t .. lli1klm 01, ... olill LIn h1.ltCimfttJII 11,,"'1,., omrid kull.Il~I"t.&k· m.dd.l.nlD lIi3nd,rilmG nlk u.LiihiYliith, )'m'lubJ'da 'I'Izif'il> tl!dlde ta..iI:r-IJ'1 11.!Jim.... bl .... lilill mih.u,.r!I" !!dlldillljDI Il?ltlll.mltlI:,ijrm!!ktl bml[]ndfil~ I,fnlia Adalet Erio(!:mj ~ olduto -I'M!illdf! +"'.;:1' .;1.'1:1- ~ .. 19:1 k'ml Birrnenil:l hdro-'YD1] h'i'=vet I..r d. mll'rnttUI', iu t.:ribtll l!Ja1'l'1 :S(>pkilll'~D 94.11 JIIn-i mrilJl' qlUII, knlmm, .... to!!:N'. i~.ilIlu ..k IJI.5Un <!!.1Il I......t; flhrt IJ'JJ:ld .. 'i'0Il kilo ~tIJ:IJ'UJlI '1'1 !if IIH'.lIl~D'l'MHeh~rl 'kallill ()trnipllTck I'd 'I.kllubm &IIIr.ld.'I:' hll Il"" !IojUldli 18 ..l.nb •• .tI1!; .. vuk .. t.ltii. tI",1Ilm1,llJ', ull ..]r.mtrili'l!ttl t .... ni:Ll.IJ illn .. fine 11.1 n.i I~Dl!l.I!Ii'll Wlm Ihlilin hndi.ini 1ulhAouitld Ei k:llo gf n,yum 'l'1!! !riD g't.m litr .11 dilm .... il!i" l:Iir mLldd .. i: da.ba S'l'eili •• io:fll Ihr.., lIt.nn nrdlJln. blldlr- yarer. ..Ulm. Danlll lrulIII.'I'I liiylrcli: et! ':0, !:bUm1 T6l'mlk {m'k1lll yo)k - L ... t AydrniaDiD mUda'ra. lIil mi,till',
1 it'eJl'i d. d,,r'b''1011:111 ~l>r't;l.nI

1'LlllU&'

1111 o-.n U[l, 1!11!n~l' T1'll!lded~m ~olr [lab.o mllblm b'lr lLtnaq \lylunmalHllI'chr: Valolila.. Bu lim!lrll
RUillt8.r'

Dumll11plUlI1'
(B~al"d!. '1l1,nll hI. t.blfb

VilipUru

hill" lEaD. .~I.lli
1 .JntoId"j
l(jrUJ:l IJlIIII'T~J:IeSiDI!I1.. InI!lllUl ". "u,fiirun mUllttal k:.1111.1LI1 ,.u:.Uorl .. 1:I

Aiilr"!!;atilt'ID

1!1I

mUh~m

.~rII.

fliT. dltllilm,,\t.dlr.

..nil •

J.danl"mB m.evcliI.dlil
IIZIIlhl.m'k
(& .. 1111.1'111 n~ldl)

tetao In1l1" cUi ic.r. mil!'mol'lugoodllb
a..,fm i 'iW!.ldt GK_, H!dr J'a:ht1 'C1!Z.. tI!..y >.'11 .Hseu lii!hmot
It;£I/J::i:i!n

QUn~7, E1liI,Pl..,Mlti.rn;!'l .!iI!!!I:'J.l 1i'Ili

~l[d'W'lu 1I.Ultm.aJt: mlkyut. tuamd' 1ttm1 DlYlt 't1flk1l !'l
~'l'

a~)' VddGH1 .....Wuit MJthat ~111. ""UI' ... w. ItlllYYk n.t' *..:I'11ld&1I Ulll!m~llio Tllkkm"" ~i: ~ a ..y'ba;jl y!! KIl:nkl !l'Qm:aIk VII.Er.i Olin,!!!r I.le-:I'hl~!'il:!s BolIyc:.~hl Bh:lncl SLl1ll. HW!:Idt. YIl"ti'~h£Ulln 4.9/ dal'Ia 1l100.l!rn au Uydl dcSYUU, 1141l.D.il l1IiYa IQIIIWlda 1.11>'\11111 .Lt.11.!1'll1l1n1l k .. rar y>!!.

hal;'~

_I[l~

:lil:q:rlt-~. Iim~~~.n

'Il.-a d.lVlIIClll.1'ia

qtp&hlll.nll

'tIlib

tU&rrufl~ruLtk

oL'.1Jp b.iHr.k4! .. A. t

idlr. Do m.k.I.t.!1I. bnytlk '1l!hll'le-r ~ taflJld'1lD ~ ",UlI!!' I"" a. Jl!'iI{m'Iw.unm_.... d. poHI" 11.rlr:2 ITIl!lY. mol>Orl!li ml.illillulDa. '911 moUlu1ll 'f' liiJ&I' • clLk muhtelll GI.~ v. ~ rn&lW.lJrd. mWttQ'l'l' kLtIJ.r
1:".

pllllldu·ltm&d.i_ D,uln • .IInulliW jjj "a'lirl Klirlllllli,
Hic .. "'

.,ran•."II!

lO~OO llft'L kL.fQ'Let kC1i,1in H1Iyofhlill~ Al"ap':l.I'!'Il~ .. Ytmtll1l:ll11r lokll,tlndil. k41n e3k! 73. 79 hI" 73 1. ¥!:lIL

~~~----~~-===~------------

lopl .. nh

JOIHlnd .. F.hrl

][~r1.u

'" h.mdlJ.rulua.kb

< Satlk Emlik )
'CUfI e.&d. 20

Tt5, 16/.1, 70/3 1'1 fill ,.ml Ttl, 'll5/l., 'US!2, 7~U 7:111·1 luip. IlU_ mar&l.l kUJ1l.li: 10.. y"vmtYI '8D, aUt W M110iJa )(!l}"\it.llllllc" Ud bap Ina - ~II n ~II' ~ alycvm .lJ!:l dUIdcAn ~ blr ~IIlP[!YU mLl,temll ga)' .. Ill:!. ba.l.[J !OIta.m.lI. nmmkU:lllrI. ~ utlLnn.. aurBtlle .1.tJ.lar,a,k. IlCdl!lllI11n h l!!u!ifl!ll'hl.r a.rL KlI.pilh ZiJrfl!l l3{1dfarlk!!l.myoYll"n y~di!k pa.fC ...... n :l4'/1:i/1J.19 ru. barrdng, n biro inD lle. d.UB~- Adl ;'C"1Il N~el.ih'lI~bll li.abl!'r' am.d& b~.ulm oJ.I!>t'i:.l.ooe ·t&kmnllle mlLhJ.!!~I!r:1!I I! \lc:rumJ~ 01- gUnl.l !l4.l.t 11 d,J Ankara ~. B. !'la. AJ. Ko. da ih!ll~1 Ylllpl].JI.~k_ nok 1rn-lldl~]l1 ve o:radd:1 II.VU· t&J:llI!oD:letl uLlm.dlr ... 1m dlhLl h.r. elM];II 1II.'i:11k:ult.llrm 11.)'\11 Ui:Ol'Iu.tmIllJt.Ul', ~Ir. Tutal"l 6:1,1:100 m alup temlnELtl 4J;]OO 11 ~II'Mhr ijllrtn:!lntl! VI! ll!to1'~ In,tlal'",lll bu ~lI1hl!l L mal:lIl~emey~' b.u, li"'''I1~ miJt&lu Ill.. ~i ..Li1, ,9U Irld,l l'I.JI'I1I'U.IlJ!l. 8'~:r.!l 8'4Yr:tJ:ne1lkuU,1n 6"VIII.:I'I: 'I'll, 'Ui/l, 'Ulj:l Iat. Lv'. A. do ,!ll:ltl1lLJ:- ye 2'11 J.>I;'.I.rup. [!III!.Uhl', TiLltpJ1!r11l kG1unt l,'uL •. verlilltal'll d.~'lE!1b L~l:I. r J"misdi.l'. !o:.pl J'LilmBIIra.tL 'mahlUl:!),. :2 -Ihu,p il.,yll.k D&lliln.ll. k"nula.n k&l!l:rlll! tellll! mald,upl.11f!.1'lI IJ'L&!II .!!IlIJlt[nd.en blr .:!Ii!i,&'I. ot~'elli:lll 101::1.11&1' kom.I.yonl. v-e.rn.I!It':rI, (4.8153 - 1'1286) ~~!I;P k~prnk.lerle !JlTIlm.1J '2 Y!I.n r!uvan ml!lt&l dep'!ovlI}'J' IUennda

v.

-:==============::;;;;;:;;;;;:====~~ I I J.
s·t Lv A v--en:len
a.

~.T'

{B~Q"l/l 1. Il'tIlIde} III~ h,.lo:,.,. Z'oDl:llld'R-t ~~mldllil. 111:'Eh!y:u, tlu !lllbab. Adatet Slil.'!iy;l' IlIb!lml,til". ill %.iyJli'l'el etmI,tJr. Ma.l6nn. auJKr.f11 Zogo, SOIjYl!!tlN'~P ()(l e!'l::l, M I. kit-1ft iii barUa ilgili oilirak hn.lDODU!l1IUa UlD.el!li ve dla.D ValoolL'fa B.UlldIlT U:r:llIl.l!.C~tl.k D1UZeSI lhIini:n m!l.l1lmBhoa .rn'i1racu.l hi.- demJryoIIi hath d-lltemekte .K:lbe ,ij:rliisu IU LUN.'II' edlldlK! pyla 'DhDIJJS,tlo'li, .9)'3olduklll.nDI da a~kl.ml!~ VI! dert-titiJ buoun.11I lhri.l, (1olmadl.ti. (Bq '~ra.fl 1 ,clde) (Sa., t~1"0{1 1 c-iide') mi!3tlr- 11"1: Bayanu -ljIUllosD doJa.y1 moll;e • .£IaJ'>;! .. bLllilJkleri, Ij,rl.ll!ltlQ DlnduilIII,r6"11'1I iOlhH,grl! Vel' 'lenl.r.I'url 1Ioj'. ilEa hatbg ta.ma.mlana.m.m!l~n. .liii rlLl.l.l.mLJ ve 3rlild"l1l .a!l!lnlk nl .l!IIIMJIlda afhln ~ lI!ulf,urnJI 11'., :me!!! gelaigl I!IJlI~,llmlttlr, n. Yiigbe .ebep Vugolll!lI1.')'8.DlD li1l1-DdJm bJr mUddel t"''Io""e;] ]D, ;t.tiJ-efll(lrll!l b-a.1:nm l&•• imi ,alwlIl. Miil'll I:i'r d~iflnhaIHllr. YJlPIIII'. 011\0' Vil~yeUdir. Y i1g'(1!illlvya crt.adac. ttir de Dl~t~l ..... yl.lrUIUll!liltl!Jr. D~I.IIlln .w,rIU Irllmllllfrlna', IniiJatl;i- .P. iB!J,kuJI Celli Bayar, TrGk' kal.('ilIlhr '11'9 bl!l ,gl!ll.il hilt tun ii'm. I'lllre ,~.fJ~!II~l!'lIla, I'!UUlhlYG, yda YlI.plltl btl' g~zl !!In quud..a. rlfi, d.Ja 1:!:t..i!JJI: b-[_f' !l(lli ....... dqlll.nD mtlru.uU. hI]tll.J:Id:Q.kIIIII bh. ..d 01 f!.n.k kurulu rJII~ ~ va.klt HUll" mHnt"Jhilnll!1lI [!'I!lUllriUjnl A~,! BII'b:!!.~il:l.[le; Mr UJ'ho~ bi.'r'A-fl'1l· m...lrl.dtr, l~r Od~!ill.dlln Ellikerl btrll1th"r~ll.~ Dillei'D'Idilf\!l !llliar, bunil~Fi delll,1 daD bll-rJ'II!ILOe bardp.k 1I.1I1111ll!lh. 1 _ 'OunrhUll''b ... k.m.lllulii .. ml.rol. Z\'I . .!IlL!! t 7.lIrtlndli. VI! hma'ya gc ..'[ ,,"" lty'trt!J'nln rnilti:Jll!rndl ytnitlii Ill.! hUlusta j'fade-lJimo .l.tlnmi1il .J ei!'.1b "",,I;i',. III LlIg :tu.mll.llllJ tire'bll.,!!atklerdli:r" " 1~1J'1!II'.J, I.lIlm pl,lrb ~rl". ll.li. IUnm r&illd1Jgil.ne dair ie· IjI.nII.... XilH! Qrtihi.lMt!II bil II." J I!D Istln&Do I!vrn.ll.l I1t1!.rlmil! IJJj ~I i.tllLlJl"mi,I •• dIf. Ii !!isbah .!'i bu;i I.!!Ure ceza. mahke-' :.1 :;;~ h I$t<,.bidell clio bOt1~ bir ' S·.·..... I I meBi.ne; gemerek bu hulU ~& bi~- orttl l"im!!!IIi,tir. d1kl@rlmoi A'DIaI:mlJ, bod:illli.ili!! :I -] Dme~i. n s.lm,.m.r, bit ." • • .. 111_ bl!.rdak at.allJ ~ahl!l tall~lIl3dlgl. tlcft;iJ"Un ta.. lm.L d. tald ..Hl. lii0i'11'-

dl!lIIlz U!sU h.IJfioe get:inni~lerdlr. VlllonB. cl"'1Ii-F1IIdakj daghk bOlgeJ1e RUI!l mUheDdll]!!ri, ta· rarlnd~n yalllrall m:llt'lleni~ bU mn bi .. mo IlgloabUeuktir. Ay l'lCB Al"I1.ft.vutlukta RUI!lar b!. r4f'llul!an ya.pllfllil lDodern ho.vo. :i.t.nllli 111] dllo tolk II Lm & SO\'Y'tt bomba. m:;:dUilr.1 15 dFlklklll. ieln aa It.alya Uze--rll'lr:le QlabHeoeekieD:'

h.1 14.t.l"mi,lil".
l'IIl &apilia

Ilh-ll 1 'Ilmi't ~. !'!lII.ln idM .11I[n , .. ,ntH. tlliJi'k •• "if.n bl.lJlra maUIrI ..rI" Vlml dlt It·
m.l

BLi _,. .... , It! et!TI!. m i kri.rLl~" d"i!l

II'

C. Bayti I' ad hyede

~Ikl!onlm LI :rolctllLn.o:l E~a ~li,~~tmj • ...-e EIl'~l id~ ~iOOJktu .'IJolIn Itllu d!!"lll .il:l ItlkIiaIet iIIllllII.I.Il .
1:11.

lIladllJO

~k"" IIJMlIIIYI a rUt! Cnl'l.

dlr,)

nerl~Klt- B'a·t,

la"'nlarl

_k.-Icl_

I[jymcti
DUo;;& No.
'II

-1I1-1';"'2-1!i-"";~'_------------"""-""'--XUlllhat!!I.,

La"..

T!!!mln.'ll Llr!!. Ui

10:l 1oIl2

&l"IIL

ad., "

Jii'&fld

1000

KmalIu .., Kma.!.I. WJJ loll Klllilli h&. mIIDI _. :lII ada, !!I, pa.; .•1 1:t~.50M2 .: ... _ H.,belll,~,

,pI.n~l llj
mM..JlI

Dil-.Za,yak 100, U 1IIiI.. 13 H b,pl Q.)'I!.J. orr l'l:ill 1"II1!t.

i115

IJ'IfII.. tav.!I.] MJDol!I VfI 1Il11 tara.1l1: CW'n..b &hj.p htlllnew.l,.. ELynLmll IlI1~t.Ik IiIh' yt.nh&:i. b'..llunu BtrtRclnun tu.t.t.LlJ1J_ .bUM.C1 dUkk&udl:r. 1st. 4 eii fCr'a MellU.lrlugnudBB Zt.mInI ~lmeDt.o ,.ph, ahlJQI kJ>ImlliLt' dA yqll renIn .. yalll 'boy&lIdlr. Bu dUkkAIItUI u.tJn41. 2ku!alll ~II.P bL7 ImpJill!l zemlnL top ~lc MkJ Emine 'l:l1ltal!k O:!:am. NI,&r GUDay, Bm!nJ!.. !l1~1iJm t §1l!1"hf vo duvlII'luUlln ~ Ilva1.U1 iItIktl1."TII.IJ blr kortdol'lI. gl~llmektet!lr. Furl Cll.g(t~y \'0. Jll.ln M~hm,,~ GUnlt.y vakillNll!I.vukl.t Mlthat ~Ii. lJtrl.d.I, yukll.l'ldlo l:lWl dLlkk!nm UkuJ.rull. dlh:~n hlrllP' 'Itllr IIrr \a.rar~ntl.tLD H(iU~1!! TU.rkml!.lI; UQlMOS'Ub.Ilm, a..:bla, F'afu-llI'l:' Ji.J:J. u.l.fk 'I'&.I;drr. By, ,11'1. k01'ldv.uncfllld 11 buarnllJc1. w.ub,]I lbllflnd m~t !jaYQY, Nac!y.B ~vJk~:!i, Hh!"bLg b[adl!!:leldlj, 'lit!! Ihaan C.~~lI !c1~1oaaIit_.;p d'l"omfl V>8 allwm hll<&pb.I". smullI ~~rlntl~ i!i:Ika£lI mI>!!yhlel"me B(OY~!l:l Ll. :BlrlIlQI lSuJoI:I HUkUk . Y.iI.!'g'lcllftnui. ,Ullin IlIJ"l.lI -b&kan ... 111 'I'll ~, Ili".. ,11:11 dola{lh ~'JmI~.fl NHap. 61 ....111." yer dO:tYNIIIIl 4I;llll!l dn.v",- I(Inunlirl, "U,)'Uun lL~J!::!I11iI1l M:ul!!.r v(!ril!:-n d:l'll'L p . vor d.~kIillmLl.I, ~.:n!:l~r'l!lr.I l[rma 'I!-lr i!M!.a, )'iUlil4 1101 i!lU"'!u""m if"" _ CI 1111'11. <I.V1Il~!] Ili,Tm ta!Lu Wa.'lTU.llal'lJ'ldl, oilip ta.mlL~ m. 'liUlrkl,ll1 ~

;:::===::::::;;===:::::;;;;;;;;=======;;;;;;;;===::::::=====;;;;;;;;;;;;;;;;=

,.;.n

D'evlet Orman i§letm,esi Boln Miidiirliigiinden
1-

If ~L:n~mJlillJrn~l'IkI!:r: 'btIl.f'lollnin Haruuu laW' J'tIrinltlll U3SO, ILd~~t denil (930,O-llg) bIll. pm tomrulti 8 pirll hili. Un dl!i !3/l2/£l~1Ii tll.:rthlnde.n It!~llrHl (U) iUD- m'!J,tl41tJ.-a Y!I &~iok U'l.br. rna. !II1!In:tlJL'l Iltlhta konmUIt-J.r,

mcv.::ut

kmlnlnU, J;i;L~alat~ I'I'I&IL. TlIClll&T ao, II:!I !Ida, :g, 'p&I"a!!l *1, ViI }' nJ 90 api

n C!ll!lllillm'lA, ulti 'U ha'l'Q lIvlllbo< "'" luI mlrm~rdell "'el~ blllhililo r611!ldaJ:i .!iGo!J HI"(I, kl)Tn~t lIIIa.ktlLdJl'. J..fl!lrdlVin~ I!Ofay !;I'k, .... 1Q.Rn,n, Cnl!l-e, ya.nyl.nll )'>edl IUUUlIIArpn .lokakt:l, II;lln 1iUl'.1nII Vii tl.vMIA.n lLanp 1'Id ada, 1M ILkaI:t dlalr- blllap Mr ill!da 'IL'"Ch ,
lIo1Abl

ih,y'Ib In.!~o 11.2:
PI.YI. F&tlb,

kArS'lr
1Ia1!&

dWt}(&i\LI'I

l/a
2:10 ~

If4I!1. 41, l."'luumlan

l'

(ii:&n]I.t,.)

HtUl!)'ttI a,1.

unl'!

.m.aI'i, Samat.l'& cad. '1'6 'rnttlnlUlc iii. 1227 1.4Ii., 10 1I~1 rn. e;.ald 3001, «k.l :yelLL '1'<111 t..J I.~ IlI.j"Ih 16.~O 1M &tiL

US

..,.. U

db halWip Q,...p" bill' tam'1. ml!iYliIllifni" !.nIall' .Ild.tl at. m. r.lNtllt! II&hl&rAk bed 1In.Jo hlUC!darla_l' ara:nnd& hili! lerl oJlbtI.. CI!II!i;la VI! K'&]l~~am.am I,ll!t:nll MUdtllilllklaTlnr.'l:e ell! yell bIIUM&kla. Dunel kat mUIIi .. Iliullfll.lidt.dlf. SOll:Tl. tin de iIaIcIbtlne fnIIHk'Ml en kilf.r \'~l"lIlIlekll! ELlj;lk IIlrtl:ln'l:tal)'1!I. 11:0. ~~rtI'IebUll'. qa,Ctldaldnll'l IIv!'ar~ hmll.. I&ilil. !l'WcU bulWIIYI bW C~I. ~de iI.. nl.llmU~IIu'. BIII!!'kitU r.JI'Orun .. ,11.,., g"'Yl'lm~nkuJ.lln I!Vmt: .jJ ~ hli!ldlll!'rLn b 111 81m VI!> ~Wk mUlttlt IIl1TWf t.Av.m bAl'JlJp djrer bh licl..l! r."t~ut.tur, !lok&kLan Y'Jktrnd.hhlll II!,. BIJI& ii,tO m.tT\li c~plu'U .,10 mctn d!!r'lnJJg-ln.dtl 402,90 M2 "fliiJ I.Rile kMn!JYDO. mllrl1C'Utl"~. n'l''2'n~ CoI!'n hu:,diI..'II'UC'], ClUk1IAnlnl" .1lmtlan ,rbil~.lI,
¥Ii

em

.kDn.1'I, Bl!yg8"hmu MLI~yyct;u.d~ lil'LIheJ. uld 6, ytml i!! h.J 'Ve I HapJ 1Ia.}'1h ~1l II e-.sa1i11!i g-Cl: le~ ~!lmLnllt "Imlf. jlU YiI'lI.l C, II nUm<lr,!lh kUtOk 7", )'IIYmIYIl 1M, pll!tta 113, ada 10" p.al"~ .1 Bu -1,,11 idt ... rtm.rn~ Jl..nk.JfIL Orlnln .lel II NYJII bJr bap dillr.k&ru baYl iUl.r,rJr .I~nl'i'l~ruhJJlln ~Jk arttl1'llinbul '\lot Aaka= 71rof'rku: I,I..,tm ~mdilrlllkhl1'e,

:;: A.;;;IJr I!I.II'tbrna;J, 21/12/9-1.9 ~Ill'!J.l!I,m!)a g4lnU mat !1~~ te BEllu Eiclrol!(!l DinaamdBl, 19.pl&nllcLlIi: ~ol'l'll"yon tln\llll!~ ),iliptl.ciLkbl'_ Bdil!r :netWkUpll:n la-tllIli nj IHdtll ('IIOIIIO) okUl'lqltlU'. Ber plll"iJl 1~1n % 7 II!i (lIm!!1 MUdUrlUA'O. Is.. ~'!JI'P , D1lzc;!!,
'ill

t,ll!tmuni:r;1i'I1t

"'0

m.:

t.mln':t.

YW. yukL..,da

I.lkN.

I.Izerl-Ti1l O:>I!mlnkp.tJ

HI b~rHkLe \H!!, kat.ll oliJop kdl'glr

bi;:1lC!n r:luva:rIL

F&Ub, [FU:lIl',

HDmBm,L ~lIhltun

S!llll'tlll BIkk&l. 110. UN did l'flIlI '\Ill taj ,. kaj:ll
IIU'&I,

Ida, a p.ua~1 U:9'\h Iii "1:.2

mlh.

IHlen kor!donti:l ,.ynl IWr)dJ:ll'll, Urill ~1:k a.vlu riM 'iIll" ~l!l\e iIr'~II- no U.!-6l:blo al,tw,p d~~~, &I1J'lLP b~J.m~ "'I! IJ~IIP menU",!!n I:!i~li tdil rn.It:t4!>iUr. EU!I:'.YII !rI rtt- I!l.IZaran lert~ ..., i~ lnl'rd.ll "'DYiI trolu l'LBtr.ap ml~ • .;tIh!!ll ,kum6fl lIa~ va kllQl'loIl rubt!...,~cl: m UJul'b...LtaplH!l'i'. ~:!S
UK!

FalIh, (lunl.l.y.:J

A~ Cl!ltbl rnah, BIlt..l! Ii: - Zl .fI. Hia ada, us par. ] u~l ..... .)"I!!'lI L 17 !aLPI I fill 88,1:16 t:il, ah;ll-p U'in 3/a

.)"AIm •• ufu bl', M1lanhih TfI l:mrlO.d:an dll 'J!2 hBrllJl •• '!I.Iap ·bAn. k&tJ'llTln a-ntu:!1 'Y1I! ron-divenl bulullftl.i.kt4d1J'< ITIllklli b[f' dll:er nhB.JLli.e-a ~kllmaktalhr. TUVl lofltl'§tllll'l!!ll. l'lA.I'ap blT 1. ~. S!llll .KATLAR: Blr ,of .. U,urjl"ld.l L"kIct'I.
!hilI VlI.'l'dI'l'.

tll;-

:m IJILI

mfi'll~l,ltt!.l:'. AVlunul'll

kanpllilldl!l

·JY~Ii!rn.1I 'lIll"Itl! b"lrrlll!lc'r~e

ZlIlJ.t1N K:A W!; dtl;lI!!mell

518-10813.

,.)IiI

4.MI

)I' tlh

fAlQu.y)

XlUk.;UIm

Ij mlettlrl

:!lib.. KU rlu;:I.Ib..,1 i!..l 10. 1112 ar.l.&, :Ill pII.n.,1 '1lIIl ~k I :2'7 OI!I( I . yelll 3'1' lui 1:)1 uYlh -!.~ M.2 lorn. Allli'lJI,b e... l u\'1 1 m ...I'I., .n.Cla. ,Il:::!

'i:''''''

L

Ahml!t.

31

F&tJl'l. [9arn*,tYIIJ KQC!.mL.L.lW~1!A
'P11tr

:J.3

B1lfiUkn Ie al/Il1 b"'I1'I'l.ll.~l!1 ~Ia'fi Mr nHncl IJIIha,,1L1r 4, I!.U I(AT; Btl' 110.1'11. Uze::-inct bll' 011. 'lie :umlnl ,u!a.lt. d!!,ill Ih!:"r]mll bb- bel!, I!!OI tuutA.h fki 'l!Iu..&mlkll 'l!Ikllll.ll .o'~da b.el'll!ft 'blr ..... bi.tl!.Jnmakt.&dlr. iZ;tMm kDU ..kl dUkkAnlll dIlJf'mesIJ'Jden dLJVlLrlArl 'kirglr, 'bfllm du...... . rlIl.M ~ )1'11'11 dolnpll 2 otlll m,,,. ",111.1\ blr kap.:kt1Ul t&ht~znmln blr mlLhl!~I'l'" U11Iinekt.dlr. lllflanUl lIuUUr. Bu od&hrnn dl!i~"'mell!!!r.Ii...,.." VI' jlolt hW .. p, 'J.':'.",!Illl," d.. !Ill klLbn~ 1I hlll.o. V. dJleJ IkJ kaLandll h<!ll\ll.nn y<!r1nlla II: kUGllll bII. I.dl U_r!nll' I'I-~'I'. A\!Judan bllJ JLq hI-Up balMnllltll, !1111.1'l d,PD :n.v~lJ.t.tW". Illnl. Ml<J Il'llJ.p IIIvvo!J.:e g<Jiilrdltl bjr 1I1!.1'I~ dillo.)"1. !:1!fl'1LnJ top,":, d'llytJ'11.n uk! t...n klll'rfb; tav.n Irufal talllrJbll'fl I III>!! U!It .kI!iun t..VtAI '11'11tl6lm~lnj. h:n.fllJi gld.u!lun[J1UI 1:111.11.1 kem. Inltre olllJ'l .... ,milt". ';~f>CI!"'l!llriI l>1..1]lllImIlLYaJII i!I~':ill dllJllc.n.nl lrflMJe v .... m'l.k l:.I!..hl&llJ1l1l1 laml!:' IlGLlInl,]uLlJ'I". HIJlum ahpp 'l'lI.nllJ'. !!lola \I~ LId ",0:114&1] Ibll..flli mlhllll!ln i!l1I~;!Im~ ll.ht.li..I:!In 'II.. d6_ l'I1~rdl""'nlrr1 )'lInrflMlUIJ Ollrnll!.ldallurnr yamll blm a:.::I~lkbn!l'kt~illr, ~o;ne kJ rj~lllrli1l'1"l1 rnm>!!J~kkn olu p ibhl dOIt-J1lI~ 'II; I rllIl!!'r1 bl!yIlk 1'l4YM 1I111!Id rllt: ...." I!IU t".II~h .kl.1I:I1 ~ir.I m~iI!ulhlr. dlllli!" O:r:erlnl IJtU"'Tl.lktadll', r,blol I 'yrJmMlwlU:! '1I1dnc1 O'I.tU'IIIa!l
011/119110 ,Cum. IUnLl

v. II.~.

'1.1.1,

d~1'i"JJI!' kep~hlI:U IiIr

IIUkJd.n

I Li!! Q..;;

bWun.:'IIlJi:Wrl'

YI-',B~fl

E_e IDEMI Z DE

L >!'n I!II"I H7 kl!l.J)1, yl h 1',~ Jl2 .llh, (1&mIl';o.J • E:S\'JJ1t1

~""~l vo y.m!
HacL

"'J'~2ij
115

la.l:lU I"t'nl'h>l!nk'lllilfl 1I11"lne. rltlrTl'lbl a i!I fl/gSO Ourna ,(tIn1l nat au.t 111 d lin. 12 y k.d&r l.lanbul 4 nell 10 dAn U ,. 'klLd"r lilt. 4 Ill! ler .. :DlIl'~lJ:nd!! Yii.,Pl"<:iliJt, t!!klll' r"dll.n [lIklltllJl"n kHld~1 mul:iammf,n klymlllln!n

Ic r& DIfI.l~ l.ndll ,)'IIPI~&~al! .. ,*1:5 ill.l I"Qtltl t.alt.d5r-dtl .lnl Ii'JL'lHLl!ID 10 ,.00 dUi .

E'IhaLl Hln

lun lUJiI1Uo:llJ hit ka!mg 'lr'lJ1~ Ihill JIG gUll daM. unblar It HI/ uzotJIuak 18/110:100 pu mil .)"ftl u.ttl! ),I.pllacd !k.lneL I!ortbrm. il/OIlO PILUl't -I .}"'JI.I .. aUt' Ylpll[J,(!.~ J.lotlntL U"ttlfmo.amdll en !i:O~ !I.b!.l~ I'd ,ok !Il'n'~R Ill ..... knllr~ a':1L ;!;!!.II",C0tUr, U kU...a.r, IA'llblllt:lI:'II'IJ 'tiki Altu.nl.z..ll.. IIrthrllnA lliallli k .. 'l.JYI!:II1 1'::1'11 c-dllect'kttr, Ji..-ttJrmIloYlI. IJUt&k rd!!c~ld~tln .. rttJmul IoIilltjndl!n .'IIV~I , yrl d~ ),C!nl ol!lmal'l.Y~ m&b, ~1c! ltol rll , /(rLilrmDVIll I,llrillk "d"~r"h!rlr1 ....ttJr:n .1I.nllnd~n I'l1\Il'l f: yn m~nk"IUn muh .. ,nrn n dl'to!'rln~n 'I\'l.1!i nl.!ibt't~tlo PoC;.' n.k .. nlIlL IlI-lI, },'m. N~~I:Pb .. y 1Itl, ,..kl 2 milk, 2, '.l: ml!lIlmllin mtlllnmrlUln d'>!~r~nln "~1,3'f11.I:o.HI:rIoI" fl>'y 1Il!~"'~1111 ntl' mt:nU.lrl.ln'l vl!'mIl'l rl I :lilm(lLr. ArU.lrmlllj.<n '1'11~iLk dmi!'rl!!'n i!\>"'o>ill ~wl"ll'Jl"1!ln;J ~. rmofleri Iib:lrrldlr ArttlTl1l.llYIl. Illlrllk iHm"'~rn tW1!'1 gIl.Y"'II'I1~nl~Lllll ,!i[i:lrrnll., bC'g;l'tLm11 '11'<1 JllrtnlL"'I'IeYl tatkll>: ~tl'Ml.elm ... mll~. 2/l yenl 2~ k.J!Il .. ",h "" Wi! I njj~ 1/:<1 parI, B .l: ~) wncnlc Illl. ~~rJ"lIII. be ~r n mJ., \'~ .,. rl.llarn-tl)'l t'l'dk1 k ttm I. ~Imll. 1tU'1 lelp [ull-CtAlnd .... bll llulIouJltI lTlatut Lll:llJllr !1 dJnlcnmll!. 100 ja., 1~1If! ed"cl'!I1ndl!'fI I:m hU~U!lll ::natul IUI'!I:I!]1I.:t dlnl>l!nm~lI., fiftlJ!> te.rLl\lnl .kl.du blrlkml, vl!rr1 'lie li1!1.11nill ..... hlll~dul • .kU~lIl. (F'U"PL7 kl.mJI, O.rb.l.nllPIl mAII,!l1!! pdu., ~1Ii) .. d&,. H pI.!' 1 1Il1l.~ tArlhllll:! k:JI{lar blrlkml, ....rfr I ...111m_'r!U1ar e iLl~l!"ftDJ:rlllrtl 11'1 Uti', lhi!:loll pull.O, 20 8Cn~llK li'aIbr U,vI:r. bl'-dclll, IIlt.J.a.taI lo-nrul nil! l kapi 111'1,11 l2t M2 11.& .. 1., (B&f~ ll'lUr" IhLl IPIIILf, 20 .e-rl-!lU!: lIilLklr' tilvlz beL'lI!II, UllltUi lIM1r.l!1 Tnll! mli.ffUl ..l". t~llfl.UYIl u rnl VII r.a.1'11 b~lll.." mlllt~f'lI.nl' lI~lUr" dat ~1Id4uln!l yt.IZlI vl,rdJr.1 r.r.f1l.t, li!lllAlty.e rnml 'If! tal'lI h.ro:ILl~ IinU,t I'Ill!r. A.ilUr, trot.!!! I.. ]J!lot~1>I1IJR.h1b;t alll.tl "'hluJ'. IIUr.r allll.kllllll.l1r bu pYl'lm.nk'lll IizGl l'tltll.l " killarlll dl~r'I' .. lac.lflIIU lrll ray:nml!nkul I.ll:rrlnd,1" h kill.. I'Lnl:! III "t.klnrtnl hU8U1I1I1! rlIZ'I'1 m01r1lJ1i. d.a.ll' Il16n !ddlllJl&l'11l1 v. YLJk ml8. YU7.lh i'''JTImi'n Ullir 2Ii/J2(t1trl rum .. ItmU .lut J~ to!: nnl Ilulutll, r.[1 vo mllllra'" dalr 01.'1 Itll!laJln!lll Gvndu mU.blU!i. rllkl mU 'bitorkrlill bl~III.cLI'J !lIt, " "'U l!'rIl MemurlLllllD. b1dll~mli!or1 MUll !:l1IIllk ). U.lilrILll:tinfl~l.:1lI~mljl"fllld llyn .yrl lqilk .r1.lHm. n .. lerlll' blrllkt. rn. 4. ~Il Inl Ir:murl'lltun. bIlLllr:TI"'l~rl Ic:p ~t.I!!r. Itap, r. Akll t.kdirtl~ h.lel.rl tllT'U .Iellll '\Or Vein t Himl U,. 11M ~ Ir, 1&l"1(II1"rL11 n~I>"'H .. ut. II! ~1t.1a.;;ywra(aJdU'J tf'~1AklJ I.IIIJl:dJrd Mkl.l.f'l t...pu Iltll VI! "'I!<t l lI\ml lie II bit olmlf.llil .Ibj~ olm.YI1,lo..:r. IlIlU, Pllo"U11111J1 p",ylnp.ll1I1'1('J.JIII III.rlQ lu,hrl ..r.' m~ buzlal'l v D11fLl' eUtI1.&nlartl !I, I'IJ,nU ko:tmhyon .. , fql& ta.r !!Iil, p.r ... ·lnfn p.ylatmumrl'llh hll"le kll,llrrlr. 1.1:111, i'j:1J.!fl'1l11tnltu. ItL-ou!I!'.},mll'mkuIUIll. leu IIlnll V .J'irLnnml.'M":!,,1I .111 (1ldutu 1lu. bill' bllKI I.-In MzU Ir~.l'i mlMUrllll" b., \'ut:m ..l&n. H.·~mlnlUlr I.u..n bn !linda \I,. , riIlamot in"", ,",uIII o!du 1 Up:"I"'" ~~111 CI!I,tI I'e .l'!l.r\ r~ l!"l111!".~1 \'t' ~D.rln!l.mnlnlfi Utndln mbil:,~!'1 u..;-.k 'bulunll,u"_ I:!l'Lccikr. tI ~·atlttll,ldlJr,l.. il'aj~) .... OI{fl~ ..jIl~H !J.B.MIlIfI ltlb.r(H i5ldc ItUl,llnl,h,11\I Illhi ulL!.Jrur. II glL-lllllr. 110

2 IIU.ld Hll'1 v y~nl 'I k.llpi ".)"111 all Mt .1) .. vln ,81M2 p.aY1.

Mill, 10H G.r

bid I InlJh.lmmL!'n lllym~U!l ';'a, 711Inl ""!lUI;! takdl-l-\d" 0:011 I:lllt I.rUI.-lLo en ,n.Il: .rUI;;'1I1I Ihall! IcI.lltc iiI', \If'rl]~l1. hd".1 <j~ 'j'~ n. lhlLlG <l!dlll!cf'ktlr. Vl!l'Ua be-del .,.7l1lnl bulmJ;U!.S 1::"1] ~ .. n '1'1'-- en iCo'k rtllf'IIIIIiI!ll t hhUdli bll.k:l Jtai.mmk l&rtfl!! lhnJ.

.u

n

-_
.
.. -_

-

--- -

--

- -- ~

---..... •

~

~
I

...

~~

-

--

-

..

-

-

-

-- -

.

-

-

-- -

--

.,. ,n,\J.m

lOCI

Hayal Pahald!" I Kar IS nda
:2:) IIr ..hl!: blr

TI L,lK E$Y,
m,..1t OLIII.. I I 'lCltnl. W ","

l.oII

1I1I)'1t

kl}mCkii r ... k:1U' hlr ..hllr II hah, Cl1:l. 1:;"lIn J"'l lIlr"..... ,,1<;11[. .k~ml l
r"~" IIl1tlh1111r.

Al\n{f.l'l

R..I\DYI'''1[.l

Ilo)! WlUIi

C

RljMJ,.{BA -

'lm!'1:I11l

'I' ::lrll M S" ,;)!.!i1L1 - 'l.:.n .lJ,'IU.I\I: I'if~~U r~r1;rt1l1r rpt) 7,H HIL brrltr ,;tl hsvn I"IlpOni - 8,00 10Hl !Ik· ~l'Irl'i.1l .. r 11'11 MU!l1IC IT,ll 8,~.3 GklnU,..I'ro~I'I"'u lI:10 :llUZik l pL' ~ 9.00 I~ ram I:? ~ ~lh,.,.., J!~r"'" - l'2.'J1)

i
I

K'~.II gp~iri>'hi.m,.k
hulk! Lt'NvIT IInl:o",""" mD JTll.! 11 "<lLlr. Irn M1n;;l,,1111 Im.lIB I. ~'d !J'l..Vr..,1nrl',. kr:'lkll !I'frrni"d"n rlu man .I·nflm.,larl k!:lm\lrII ~limD,mll:" r1klHII.l1 h'UIIT('t' tllh,,11 .. tI"r. 101'ti'!jjTlIIRl r .r-;Iill'l1 l7..1.'"
I~

/Lr'lull

',1~

llr~RI\CAAT' FIl"I'I'I"'k1oi-llor~, T~I!:r nr lIoloj, k Nc, :2 "\'01; TO'lrron: 'lj:lnt

li:atik

a In en mukem

Paranl

'91

I,

S. 1lI~'an -

12,3Q :101uzkk(;

~I\r_

'olar _ 13,M ~nbl'rle1:' 13,16 ,,!U:dk; TillIlt' "o101ar ! p l] - n.30 l gl .. ftllUl,.I'l - l:1,Hi :lllWli: Wh _ 11 00, J\kD.IIIIl fll'Og'l"anU, h~'
n.p!!I~.l 'IOIe kDPlll"l~'I"

Hakiki

Llnyi t)

m.r'lc 1 n. d :kknl rt:1lduln.1 "(' ~o'ballt1"lmLl.l ~nn!:~OJ [lnl l ",Iy
i!:rl~I"I%.

I

J.: S, ft:;.. n

17 58 "'"Lh.

lul.... Lori _

\10 pl'~.rlrr'l J9.0~ 18,00 1h.k~~: lS,.l~ MU~lk: E1~lt ~~l1"I!'1 -

:$IU'j

1,111'II!lfI~
"~

~t:~ ~.~:;::~,y .i.~;~:;~,~
AIJ. t 2D.3n dill

If;i'ANnI ..n, RE'lT..EOI V I!: I". I "FH'1l. TJv ATRrir ..Al'IJ

s.

J~~: ~pll - 19,OCl U\t s, Illlnri \'. l!!AIHrJ,,'" Uii,l EI G.:'~rt11 ~io 01.1 1I!1l1'l-1111,21:1' Muz~k ~J'lll - 19,.1.'II KI;1DnpD& lll,eo. lit LInk; Opt'r , a:rya1AI"lI (pH ~ 20,I~ R .....yo p. Rwl ~ -:to.tO s!'l'b~e.t !a8t 10 lOS k (T~ l'ih'li, mLlzltt)

11100

lr""Ll~m'"

-

l~ .1,·,

P. GiiROIKYAN
CUDe,:,H bl,l'iI:c 1!QI.tIlll No, [LA D I K 0 y 30

I"mr. lril.n I'll nf!i:JI" 1"I'1"'l'on: Ul!!o"l S"I'I i'I;:;UIl. KCiMED! KIAJ\U BEflEK

e-

lIflllurle"

YazBJll~ Br.!l!ldl!ll, A.nita H Dirt
Tl'll!l'on: ~O~ng SON H Fl'A

Saglamdlu:
..kl!lorl f.:Illa yold!!"

u.

S.

Itaya I l'JllltU.... l' II.. O

_'11.115
(pI.)

KonUfm.& -

-

;!I,M

)[1.1.

. 'I.~nM..iilrl
PI
r.." "",f'ir.-III I)rLfl!l~

T!lrk.~":!II; HIIJek, BICI!l~

... rol.

aliil. y"k"
le,·rI('rin

U'lun
mJ.l~

"l. R tAiN:1 ..~ ha.lI;r;t'l.al'

'2::,00 Ko'I"IU,-m:\: . lB. 2'::1.1f'1lIfU.dl<.; Dan~

nlO!lilI'!l. jpU = :I:l,H'1 ~L ill. BY."
~

~~.oo P.fOrrBm

(;01&11: H ..UI:! Clui ud, !III R rIMy!!' Tula.bll,1 !CU, 12'1 Btyo~lu.···

I.

gil';,,,"

hlmHCtlin

1o.1!I~~m!l1det. ..

R..rI~fI
G<ltltl!.D

Enbl.llAoJ'lU; Tl,lr'l<'1 i=:aC!l. I1'flBl{~1!f3ln: Tllnc1 ~rtd

lkt~"a,didir:
11:5.:10 ~ bv Iii ~I,~e
~cnl.lnc:lllll

Hu'li~i . \lr~trlil hallrlllftmll
'~.n.

1i"&Z.lLr gi.!nlt'TI m:ltlnl'

y~

'fUClvOI

I!t&~

Dlfr'll~r1AII.L~.: 'adluo'J Ill!' :J:J-:l.'l Bt:'),II""'t ...•'.. !l~('pll.ll ort ... : Tltnc'l I:I1,CI, No. 78 ...... C ~ C::';lllJ,t HlllI4J1"1c-mn l'f"mll.:.'llCl: .A.naJllrtm.llr 2!!l Ankaf1l .. ' ~lIl!:rtl K'JHl.t: Mtlml!l.I BIl'kJilll oolC. 'i ru,'lcta~
'[111.11 tICAl'I!thllill~~~

1o:1lI11~vkh;m mllmlJl

liuma:rlr'sJ
'l:0<1J~

vc r.lI:r~!!.mbn J'llnl<'l'"1 tlyn.tt'Q!l1I 1~, ::to tl. ,ll.nt 11 ril!' aliliM
Cnm itlllIDm

~ut; ,M .i.illbJ
U,S-

'*
:RIJ.D"ll'OSU

;pw~"

.j~k SI'1I4;\l\'''! lI'Iiliknt:

iEIi'!lII!n~

ea..... '·

OIIdd~.!I1
I

••• Ankll.:'Bl·~ No, 9 Il'Tf'llr·.·

.•.

Hamp!!.rllunt

Z:.vukJ'oBn: lh,1n...
Do:r",bo'IYlI

Gl!zl

il.iJI [J!·,ttl'),'

Cl,~I~r

d'.. ,in cl'l'lI'lrrLl U~Ufl blf emllt 'e.,,;rI ~il~ UCUJ:CI mel olur Bu
Il!krClf 18!llgin ...e 1,~1cr1l!lr

oeodar ..

'R:i!lrllb~t Btlo10yan:

I'Ja. 1~ OI'tJ11l;th'

PUIlI"tA!.!I1I!.k,~ll1r1

il'enilenebiHr;
liililllm {innejlt

k"",",1111 .... "'"

T- k'liIffE'T'lndI!'D

..,,)umlm.DIII!I11 n'

m!lclinliInml:lJll

all' kJlif'

1'1l,\,1l'1I1m

"'1111 rll:'lI. !'lIIrl"h:.

da ,SlII1I 1lk,.!I...-n1l1.rI KQml:~llt1ll"J'M'I

I~·de'l

II.,

mr ~ ~ ~
• Gill .,

Jl&bcT1:r--·~ 1 UD '-f\l:;l}( 1p11- 1I!,1!Iil SU:Jalar "r rnn:mcr 1 .• B.tr jfI,lru!.b (!Ulm_ c~ .. 2 ,lnt.plldurt ! - 110'0.

"." ___~.~ ... ~~ln~

-

miJlI<!iilh"

1~~~::~~~~::~~~~~::==~~~~::::~::~~~~~~~~~~::::::~::::~~~~~t~~'~B~1I=Y~O~~~,t~u~r~.~::::::==~ SES

, • Eiy ,~

IICf'tJl.p

~

.. ,1(1. ft _ MH 'iiiII' bi!kJ.I1r, .... l' • al~ pd, &I'l'Wl - 1oI,3Q IIlMbIIit IJP.t ::I1,41!i J,tUE.il: OtL"UI iitU:IIfL '('!!In - I~,O~ Pro!lDM' '"!

u IIhan Y ell.
TlYAT'ROSLl' Yen.i Tip Gehw:ltir. CrMld~, ~1'1'.

5ANATKAR!

Ji1erhQlfligi bir SCllhn allmCldan

listig;,
,once

F'''II'' '11117

FLEET

u S~ ROYAL

!mpollUl.
on PNogRrnlU mUrlIr! PU _ tl,liQ' I!JmoUl:ma - 18:10 J.tU'I!k _ 11: d )l'll':I!lu ~~!In,r Llll' '1'" (pi) _ 19,OD HIIJ.Ii'!!J'Ie-r lIli 1111i 1 1'I1!f~I .. a mlhlJtL U!ll - 111.20 ~~: !..u.nblll KQn el"lllOhl&n T'Ork mw.i.kl51. ~!;l'-I'i. bill. yeti IiIm!.Idt 1 -PW~'· • Ntdl!m 'l! kI ~!I.dI. It IlII tuhl.ln :l - '!I!:y n,f,,YiI Inl'lnli.J!J!l .~ - Nc(llr mu;;-iio,sb !i ] T ~, ,J..;!l!I
~I

.. 00

I)pg

ANADOLUY A €;IKlYOR
R
&(I

TORN

.... la.nbul

r; !tlll.t~ l·c .....[[f'Le

Gayri I€nltul Satl~ IIIan1
Emui'yet Sa.ndJilnd.an
Koum. .IIlchg. 9, li'4 n,ODO)
]](!i!!II,P

• TLUl~ IS _ pl'r 1!11ml!.d. ~ 1'~,1 .:i::i • nW 1 ....... "NTI~ "20,00 ~IU. Idk ~::lI!! MIaIlI::, ila~YI:I SIlLI!In orl!:liIIb'UI 1ImI.acf'~ - 21M~5 Mlh;lk p~ t.tHId'l - :n.ll!i !il1IoT}C.1

· ·b .} J. d . ,S'·· '1m, Istanbul I stan uan a,rma atmat a

..., €I Komjsyonu B . . kaD 1t;;:; Bas lCE111 an
H[lO le3~
:t

DIME
JUrkiY8
UmlLlml

K
IKD~ lTICAIRE1T.A ,.
(Aoicul'Q Galala, - i5'aJilDulFl!rmenl!filer hki,ehir )

HII.HL KemaleU.Jn

lil.urnarllBih:

SwldJ!1'lmlz AklYiL:l"~)'

J;':nllntlml ~bl!'lIjndffl

bln

I!nya m'~kab!l

1 • 8!.W1I.U: I'I',r.'I'i i _., d!1 b.tVU1 I _ ~1 IbkUr ~.,._ , _ 0Ima. .. ~ i~t.1m e. 'f'I'l!~ h ecem tq'II.rI.Il i! _ O=n.
'O" l~r': Jl"Uil'lHi Go .., qDam 'i • Mdt.unlUl J:tb'lulI1 A.lItm - ~U1!l MiJ,rIlt:

Uh) Kll:rk~lIbJl!~1 Ahm~t $emsl!:ttin mahll~!l1 A,bfltl Mah.mut !l(l~ 1m ndB C.Il II::JKI 11., rlllCJ 1), ycrd 11 IIlUrnllTlJ.lt t!:'I'in t mfLrl'llni Sandl, Muhammc1i fl t f!n:t1Z111. olrLI1t_ld~rtCcde b iJ"lOt0:l!: cb:;nl~\i. Lira Kr. Do },MJI. m~veut tllpu .kaYtlJ lIurc:lLnd .. !,bu gB},],lmemkul KUrkQDblL.§1 lII.hmll::t j}~",S(:ttJn

W

Acemtesi:

MiirQCill~H yeri:

LASrlK MAMULAT $<U8iSi ill!tanbul,

No. 00
CA oOPERETI

r'i'lIohILlI:'~l'l'lln

Al:JkL

~1.utfilLlt .~~kJlIf1.nda

ell

TI.IlK'Lfi ka.:zmul y~

.a •

,.

Idl~ti
k.a!iI'I!I'Ii J.'lMlfIID l'T:L!i~z~ml!:P'~J;:l!IptIl
I!M'!

elk I 11, ukJ 11, l.tLj II kollPI, 1111 ada, .Ii::! !lIM.!!!!'1n!.l1T1ll.fil!i 9'j M2 mikllL..-'mda !lvln t.am:UDI oldu,gu ~'oC SBllih~nuz.a U,OOO) bin Uny .. biM.ncL dl!rPc~de
UIIU H/l'2:/91.:ii

istar bul Giiml'ii
8a§miidiil111iigii
12000 taJrll'i'l ~1·JihB.IDm;cn Itedfll
I!f

M uhatazi:l
atlua
J(onuLmu;tul". IIrft.th!'

:'AR

op;!l'W,ll..
~'r 1~I.l paIIi",

'h1J' -.at. t~U~o, ~k:

'!ill 'i& H.I!'bo .. ' nan. tnU!!Igt u kB-

iMJJi

..'

'1"&111£'10 1111.1 l!OVUl

irotekU

bu.lund'J.S'1.IbCY.IIiII ~dllm l~tl .., klltUk,
11'11

Tuik • .'Iml.lII y&Zili. dl!lrt

tarlh,

311

3I.da VII!:53

pU.ll~1

numarah

n,Ji)

Pro~IB1!1"

~p.o. &li:Irc i1lbu gi)o.yrlmen.k.uLUn .tlhliludiwmm ~~, 11.3, 1),1 nu.'Oil.ra,h p r. II~'" IItmLbuJ Taklllimd.k1 J.I.eIfi~r(inlml.uzElIJ Hl Ar1&lJ1t lI'tIlI PUlllrinl gUn\! MIt lIIIi t. etlll 1L'lI.IlllGlktll'. TL.,.l,lTLl bl!' !.IItekUy~ 11I1IJ.I!l oly,na. I!!:'UI!T v,( A'gael 1It3,hmtH !\I:ik ib lie C'ltllhdl.ll~lWl". DO!lYlldll mnC:lIJol Il'l!;l.ll"i.e!l.ll.hasl 9,( Mh"t:.e11 flbl ~ 1a:Jlg111 .a!lmlill.mll Met! b!r I!!l;!klirl!', dlfu U; Ilil!.ID.rnln .-o&poru mUl:'lblncc ~tbu g~l3nmcTlkul1.lJi UI'J"I'llM ~[2 fl]llp bunun blrinci ks.u M ve dJgoJ!;:' fkl knll <Iii m~t .... murabb:!.l k IIIIlIIIlJ rl! bll' t k'lj:l" l'hl!.le aJlmabllec.:ktlr. TlI.mll.Jmnm Uk tt.rnlnat. (as'il!) 11rn., }'lI.lnLZ l'1!.IIglil l!iJidUi'1'Iic lortlnln Ilk b:mlnlltl (199!!) lin!. dl r U~ 'keI~~LB Ilk Ummlltl L1!190) l1"'&T. J}a'i"t.n:a.ml!l (1'60) ~Hlk mlilyo!ld.a:o Vl!rlIll', lIt.t!SUllum
m&lalllll:lrlf!

KomisYODllndan
C.llm~ln lira" dlKln'l1 ac;llli: MlllUt;lh·y" rnll1lll.lCjfat
temlnll.tI

~mI

t05

Vidr.!lbtdci 'bor~u.li \·eI"Ltml)!"Iil'.,Jh":I~1't dOl{l,yl Yll.pll~ till'klp lbe.:1keil'lIiIl!t mltlrtup1&!i1o! )arlnl!.m!-iI(I YlLIJ.lI dl~'" ,\"'IiLkl.llU!'lJ h ...yl 1:.e-kU! no S20:! Nil. 1!.L klmwnm (m Ilel m!lJ.llcle.li!n~n m~tufu ilil ]'lCl IDB.daniml u.'rfll!.lrInl 1!luJlllme IlIl1fltUiden bll' 6&Ilt l!\I'vo!!lI:ol! I£8.;tM k;j)ri'lt~o-ndl E:~rc IlIi!.~LI::n!l.l!ll !ell.~ l:iI:kn YlJ.hllrldll O"l!Ii1!l Y'L111J. g.1!yrllll~likultln 1::.91'blilunmfl.llQ'1, (1.6S811.,) rn&ml lIir 1il1l'!:WC ny mUddoIlUt Il~lk I!Irttlmlllfll. konm'LI~tLlr. Satl'l

UK temin.iM

makbl.lzu kMJ,III1.ndll. mllk'buzl!l.'l"l 'i,'IIIYEi. bmka.

lherinl!! lI1':'B. -1311mL, o: ~t.h a.h~IlP U bjr .:1/ \,liNhr, Ji.inl!lnl1'l bh"ncl EklIntmc' 91l"l/!Hgt gfInU &Bat. If,30 dAdL'. $artna.;nll: .. r gtI.U Imtmda 'tIlr ta~lIk, 1 Odll, 1 m·JLf&k. 1 ILl:'lrl, !lUnd .kn.lmdl\ :'I adBl, ~omII!lYCln'JmuzdB. gfulliebll1r hileklilenn G,!.Lllta ';Inlll R[lLt~m .h3.11.1 1 IoOtl!l, 1 hel~. U,;,llndl kBtmdll 3 odll., 1 :wra ... 1 hflfL '_'JI!.r(lLr,BI_ :1:. Inel kaUakl l!:am'Layonumuza e m~rACl!iatlarl, (16S991 vardlT'. kQ mula ~lektr1k, VI!! t~rk4R te!lwtl

B'I;'~,kUII Su II 8i~ iDei Ba,kar'pJIgi,uden
MU1IIIl fit;an, Rabla C.!UIh .·azlJ

8o.kuk

"'lahkrme:Eli
'IIJ9
~,'j

I

:!!I!r.U, AkY11.

I

Cayri
II. Ik

mp.uku[

maU.n,H

a-;;~k ar'tllrmn ilAg'1
ruRLUl';VNDAN

CAT.Al.C,,- lCRAM~

,_
t

,p;

ns

1U"tkr.n& Ue ' ..... &1.11, ~evrimilefllk pyn rrumli.ullin lUI 0111... ll~r, IJ.I!;O J{, kan mrlrt&rmdakl mUfra m1:nb ta.rll!. rn!"l

ginn!!'!.! l!'tl?J'l!D dJ%m §.l.yLan yeo m"~Lc ...."'k<:n nlut.al!Bl'Tlf gldW':ICl'I'l B~~lklBIt.:J. VJ._"'nI.:']'Mlil 13alllklIBl~ Mf.I~ mahll.ll~lilnln C'aUak ~"~me .IIokBtmdll. c:~iI~i 11. yenl :511,6() 1511rUIIIZtllllll 1!o1r1nln b:!'mmllt :J[t'lkubu dill kabul olllI1ur. Dlrl~l'JiIl~ IbI.llUn Yill !{Utl1l{ 41li9, pntta 61, ",[ no, yanut 715,. p U":!1d HJ numarnll, 'l'er,G'ilerll) tl"lIEi.tly,Cj '.'e b..ll'di,lo'1! :rIJ, umu 11.... wLk,(' ica~li'!Il "e tA'I'l.z. ~J' 1'tll:tte kal'elBk Hacr HU.~y n ~ vBhlmdan [lInn (b It!:'ll iII.Il~i!lP IiIoedeli ~Utflf1, bortllJYII IIHtlr·. ,ArttlrIIlB ,a.i1.:rJlI..mro~1 J2{12/9 D tlll:"ii.. c .... pn.ydll.§lar IIol"ll8md&k.l ~lumU J !tabU olm!l.dJitnda."'I. 24. 10 [119 bU· I'Iln4~n IUbM'~1l tcctKllt ctmclc 1I1try.:nlui! Sam!lk tn,k.Lik. l( ~rl O!~II' lIllndl!! Y~ILM bll"lncl .Ill;lk a.rtbrrolLda ~li7301 .lira degl!rlndJ:lq :n",::!:. vL!rind.co (lo;;lk '1mII1I1lIiUT"lI!ftC IChr, T"'pu. IlcU 'lui,ydl '1,'11' ,II' mru.."1l.\u ko.r ;r!l [8000. Uralo' UUllre I!dLtm1~ i!i: dl!! \"cril~l'l IUlILun1 !!IDle I-;I!'r. I~t tn ~a.rtIloLmtdl!! VI;] !41dp dOIYII,2.Lrlda VI1,l'Ih •• Gl1f'1l1T'1I11~ flrtlrrd.r: ~ Il~t~rl M,t" b!oCl~1I111 1r'~tlnD.llTIL' Vollkenril:llmJ;lcc eVl.'1!1 !l!n ),\kk. II M:l.:I"rI. glmt~k 1~t.::':liC:I'II!!. 'bunla.n . Vi!l hukC!:51l (L,lk bJJ.li ..m.o.n. 't.Rf.J1I !U~ll l5!'k t ..l!litt!: b'.LIUnElh klmtoC floe l1maktan lIarfmILZILl' c:'I:lt'IICI oL['[]ala~

tarPd !Ill!ll 4!i',!Jns I:ijl"i! Yii.JlllmaJ.:tn.(h!r, .l\rtt,rni<ty'" C:37!1l) !!l~ l'!!:!. ¥clm!'I1 bq lin pc)' ak('Il.'IJ .... ~(';kt!r. ~

Cocrnll C,JJ111 ve Klldrlyc

ti.dllfllJk,

I T-tp":!'nlln
Sir
Ir:UJlU{U,

llllLrlln

1)-

a rnmpn.kullln buluudllfui ml!vld, ~l!BI, 1IiG'k.k l'lum_L: Tcmmw; !l47 giln VI! :i!1 Me. Ila kmyatll I1fu.J'&t1D.kl '!:11UJf! 'Iu'vlooi Ilndt, Tl1lc.dir 1)1~1IJl kl~'1Tlet: I/{I nJ:ls!;!::!ij (13J:q HM (.:j,8) kr, dw-. ~rLI!It:

:2 Tuns Iko!rind.. T1hlol A"tllrmamn >":!!.~llIll~l ~"Ilil', gtllJ IIIl!:tinli btU, mWI.II1!!.!.11 !!dt'll lid , UII\ 10 -12 klldar. JCI'Ii D!Uf<!llhtl,·, n~"! hub~bllt, Blr I!m!!~

!ill. 850 J;!~i'"!I"'l'I'Ib~gilnU '!Il.rtoIlTTlI' .. 1 1/12'U9

a-Ilk

.-

l,bu

t:i!~1."1

m~nkulllll

rUlrrn

1.ImI • .( - 11'11 _ 1il4lp!. , oUIlll~ kUc.!!. 8 {lillie). 'f~lU"1d&n 1_ ... _.

dlll!l, ~k d~g1I. ~ "'~ndt'n iUb&rf'D 49 lEi '1'. NO, 110: l; tl'll~ t ra D"ITr~ini~ mUlly~ l'n Sonutldlll") I!)kunur_ .... I'rhLn' mdB. h~rke-1I11'J ~o ....b"m.:.' 11;111 .~IMu. U.nd!l. }'lUlh ullin. 7VIln:lII do.
()o'1I!

j:;,,~'rlf'f'l~nkul, l~ra 1IM,it 1{~;l\un1l!l'IUn k.a.)'liI:.J.A.!I'ln] .Ill t...tl< 1:1< rod":rJ:Ok .~.. tLII&il ,.11<<il.nllUl J ~1:Iu. !rill}' ~lI'lL"nlil:u! Inu:rbil(! ,:;'uka,ndl!. "1"1",,1 .'Jo'lI.l!<lh 133 <:ll lnHd~BJ lol'oI!Ti"ginc:<:r ., r;IMml< 'Ilk;!! II .. ~·~nld"-n I,Il,li~U. ~Lk.... .... h-lloflk,n(lll hO:;l:'!loryl j;ltr\"nml~ ltd Vo[! t(l!lk'](l ()lurml", Blrll'1rl Ilrttb!m111 15112.,I9"~ p(,l',~m~~ ~Unl.l !I:utl 1<1 \en lS ~'~ ka. :!J!!/l/9i50 ll.fl11;nc trllolldl1:t ("dell p~llIcmbo? ;fuIU Cl'lhlo~llolml' l<ilt.ln 1'11ml~ aldugunilll.n L~1'i Llar Btlk a:rtlWlll:i.S1 :'jl.pll&nk en ~I)k ti!lIfllCto; llilluno.n llz.U'IL<: ke. Sand!~lmlZollll !I(l.(l,~ ]f) dlln 12 yc I'Drl~r Yl!.rll ~1I1<tl~M"1I Ilkftt 11111..

(llur,

ru

ll"Lu kalbu:" .:Jlth[r

la..rd.n 1,g,z1a malilm.at iOlmJi.!< L!t.~Y"ll1ler, i17bu ~artnBmt!:ye dCl ya .nu.'Jl&r:rl!lil~ CIlem.ul'ly~tlmlu mUriIL~lI.at etmltlldlr. .2 c('ktl.r. Artbrm.
VI')i'jI,

'1.9/38 T.

Ill' ;I':!Ipllm,,,. I"hl l !tIlt rdll~k bcd~LIIiI tnl:llil!.n ~d"nm .. I "'l'IJl I!'dl!'ll IIln lhllll!lIinJ!II. l.erMll'U1. !ulInr ver.llei:e)ctl r 'l'aYI'1:')'1 ..nhul IrIUltll'Udi,'dlle S ndJk al.l:ll.tJDI tll.Dlam~1lgt'lml!l ol. NITELIG1: Binillmn V,, ran i."'I:ph(', ind.., "'&Ill ,!l.rltll'. rtlle Ak
j

L rl

~l h-att8.tl

,UIl:! }cl,.

in.kflllrlil<!

tHlll utt"'''11llI1

ta&h_lilUlll bft.ld kll.lmllk

Nfl

klim'l~Tr

Y" IflltA.k

qllf1ri!,~

bl!lImll! DIt!l
0.2 .. )

m.11l!
....

blr

I~D yuksmlll. Y1ll.l.J.b )gym~ ~I;'l' ,151lLB b:mkarun t.l!mlnll't. iI'Ili!ktubu tevdl I!dl1-e. nl

1012r850 t"LJihlnl! rn1~SllLdlt C".Jm!!. gtbI" u.}o'1I.I rn !mIdI! VI! lILY, m~n ~IO Vol; IlU.ttt' ion a,.ttlrmll,.51 Yillpllilt!:9kll r. Bu :artllnnn<1-!!o FrJ1ly«'u'IIL'lIkl,ll ::.!I IlIIo:yJb k-llop~dllJl gLriten 'liP kDplUM Il.lm Bynn __ ,1< Ll],l'liu ~'(' trlif .. J.I: h~.1<'1<1 .'I,.:lillpll·rl n In I n, \~ hU:'lu"lle
J!

mll!lt'Uul dllrt jjahn.l,~ olup nl'lul. Uplt,; lI!ltU li'~l'll klrl!J]]l. tl!! IlrlI.l1tl.dUr. luz,mm i;<'rnln kat!: g-lrlLr.ll. lICemin1 m!!ll.ll.

I;;i!lphrnul

Itt: klUlE!.tLI BJI. !;p~mU.l'l1bir

l:a.tl

<'I,),.~II t.'I~lllnB.

ull!'lnUg1m!z. Ell r :3 - ]pot~ !'t!!.hlill 1Ii1a.!:'1lk1J11LTlll dL~"tr Ill.InidilrLa'l'tn 'Vi! IrtLrl!l~ " E bn.,.,lk lia,klll BEililpl~flnln gli':)i'I'l men'lml 1herlndo!kl ~1.s.1"l1!l1 !ml!'uqiloO fa 12 .. n ....~ '. _ , ~1IlI.kl Blr Vol!' m!l~l"aJ .. i!l Ir O~1lD IddlB.I:aTm.l ilbu HIlI'I ta.l'~inden Itll!laull (11'1) u !~n.. J M I, !:Un l'Oindl' Ilvrilkl mU.IIb!t4!!]I!]"l!i!I blrllkl!.e mem'ul:!l'I!;~LmI:!'''' blltllrmr:il~rl nola, 4. - SofY.l,a.!lyr:~. ~ - Snnun j~ab'~ller. A~IL!lL halde hak!Jlll'L ~u .iol!nlJ~ I!'~Lt otmllldJ.k,.1. Uti" IJ.~_ dan dk'!lllurrr.s. btyt. minUJ:JlO1l ~. dtlllll.rt plI,..l"'FllD.81ndlll1 harL~ kAhrlllT,
.., .. 1'1>11 ..... 'lmllfU,

y",.. 41b _'-_

~lIIblt run I~L~.J!.r

bu

h:ll I....

I.Ul'. lilt
)Or.

fllb

'\10 mll83l1'1fe

d!l.ir

IrlrlhlnnT11 II~" t'>rlhLIL lrn Sll,ndlglml'Zll

ku~'Ui 'III! me-tdlvl!'r.J ill'lL IiIluJ1 ~\JntlIIlTl arka t ,lrl!!'Id bah'Ci!~,'o;il..n ibjr .lntPI VIlI1Jl1r'. Sol la:rllirta. :nminl mlllllll. "i5,t'LL, kArl kJ)...

ylrm I !l'il~ Lo;l'I1d .. ,..,' rll! I" m~!ll>ltl'l .. ~II .. IJ. "ftllo'r

lilm

"1:'.1~'I

ItI'!Un.1.4!

yr d. oLl;], olaWlk hlllen

klTadUII".

li1', l<mulllla.n

o1rul'lurn

!o1lll'1 ll,_

I

.j; -

~t:crilm

gtlnde

.. ~U:lrm~y.

Iltlro\k Hh:nla
al.finl
'\I

&lttli'lflll

,art..

bll4lnn~l~rl Hl.zlmd.T, 8'1 'kl1"rtle hn.kl r,,'I1 DUdl.tl""·'l'Ii~ o[an]lB.rIJl JULkl1lI:"l ~lI.fI'l .q 10; IIIrrih:' ,bit oL."o!i' IIlI' ,..11:1 b(o,'''lInln ]!'J yrllllma., I!!I.ndll1l. hart~ kllh rill r. Du.. f ;cill I'nlll,lQmll.t almB.~ III e 'enll!rlnli ~..nd[ltlmlz HllkuH t~1~r! l!:~rvlelllrMUraell.!.t "lun~l". (1729:1) 120.. 110 ..... 11 No !!lmel~r:L tdzUmlJ ;.11'1: 1 JI

Ahli!~ merIlI~oJ!nt> 'Illkl~1IJ'I :o.IlITl.S I<:lItta Iltl oLl L :lJ.a.rurka. b",l~ ,'an.k. 011 c~phl!!dekl odllJllTl alt! iJ:!'mln I<n t.a. 1m No, ta.jlJ y~r oLur. ~l)kilk c@pbnkmltkl bah.;; kLII.mmdan rn, thlll v,'rjlmf'l< U rrl!! 1I!pU koR!I'dlns. gar\' d'llkkan y&li101Illn bu mahlll d,:J)O 01, ;nl{ ldraCi dlt. l'I:tR1NCJ K,\\T: 1I.:h,afl =r1.t"rdlvrnl .. I,;lkllll.!1 Ii k na.11 KflP dan Iflrikn l;lr ,!'nrn lI~rnll"" L; I1IdA,m...rl'l'l~r l!Iu<luk til II lt~l!L (}luJ", odlllBohn Ikl~ll\rlr }',Il< rl... p bulun:'l'll'l'ktll n hill..., kira(,lllIl"In I !:'~tl al. llnd~dJ~.

I

rcl; ..t m .11 !I. J;'~UI',!! iiLr n:amp~lni Okq:n.. C' V~ lilrumlu mfiJOl'llliIJ lil!ita, II. "I I!IInI!K. r - YI~I;{ .-k. i<'lbUl etml, lid VI! Hlb= 1II1unurll\l"" ten Ii4lkll]en ~,,'k. Ollf'lkU
'~
I!U,

ibWllllrll

tamlUDen

8-

!~B.!'e

Blr

:Bylm~llnu:o!ln

~JLlh::dllf'l'~

fl'a}'t-1.rn~nJI:'ul O~ dl!C" b&l:mldlkll!J'l lhal'1 .. ril1l r, A:i1u.k iIIIJFt~U'lIl.a b!!dO! H mU]lIlm. m('n kl)"mt'tllI ,~i'~ Inl buJmu ,'rr '111;1, 18t"!I''''nm lIIlat:'lIfllllll r'Il.clirf! 111 olan di!1:<"r BI"<:l!kll!.n bulul1up ~Il b.. 1'1 'I' I ib',IJ,I.I1 .. n 0 l;..ynmml,(ullf Z8'1!1.1.nda PGfl:rn. I!!ft tl!1K 4rltmm.a

II -

Tnym

I!dill!n

;:[IE'ldl

l"mln ~ '1
i!;

eollml,

nl,,~",I~lllnmn

Vr

bllnr'ln.n brtfltll. par.a~'.11@vlml!! ~

'II'~

IHII'ft

.. G ·0 R E 11. s
~ E Z A!YIA ~R{)YA

1

:J.

EIR U $ AI .. AiNARQVAS

flL

PIA N AMA
~IS

r

plAR

A

Illnn l"arlll~tLrJlm"al, mB.lllr .. (lll.'rLJrl~ I1'IrOl'1uundlll1 hzh,YII ~1~mlJU"'1I. rn I:o\t nrtlJnn .. tlLtI'hIJUdii bakl klillmllk 11:r.l"f'C Il.rtt'rmi!. 01'1gl1n due. l' mrllt V~ onUJI(:u L,1ln !fill JI.!.lIItt. YllpII~.'!k Ilrtl.lrffilldll. lH!d(!U ~tl!!l lRt('~c<Mlna1I.CB.!tmn rilo;bllm DIan dJ~r II.lILe<'lklLl.I:'JJJ 0 gaYI"I::TIl!nkul ,I .. telll!1I ('rJllm.v 1I1"r;1~1I1n ,.~ bumlaf'l blUlC!J, fil!ffiyo. ,;,e\'lrml! VI' p.!u"alllrm 1".yla~tlr"'n'_~1 m LlIraflaIll'lln mO!~"'l"l Ii'JIm fnzla)'1!. !;rl«,_ II ak • r1.lle cn <;:ok Ilrtll~iIII'Ili (hale ~lIjr. B1lylll !;Ii" bcdd cld oedlL ~I!'n," Ih:LI,~ :"1l1"111l..."Il1l% "il" ,a~l~ takbl dU,el'. G 'Ly[']rnI:Jllml ltenLlI in~ l~lIle olunll!ll klm ..r, J:lcrhal ,'e}'o . \'crll, mlltLl,·t 1.In.o ... pll1:'A.}'. ...."'rmol!D<' lhale IUI.!"flrt rl!'wolulll.ra'k k n{1i Ind@1'l 11",""'1 o:n ytIkck ttk'llrte r.JluDlm klml!<! ",('Z...!ml~, oldUgu b~d~lIe IIlrn!llt"' r~1 olurll!l I'lllll, !'jIj!1 ... ll:I'I~ "'~YIII l:Juh:mrnll!..~fI. tI(lmt!'1'l y.:odl giln mlldd~U,., ... n~rnJll!.ya ~lk.3rlllp an !i'ok IlrlbrUlII 1:t!JIJ~ rdJ_ IIr. IkI Lhlll~ ara'ln"!~! lark Vi!' ge~n ~"'l~r ohm!I.Cak t'1l.1z ve dli!l':l" ~ rll,.I!!.:!' IIYI"IC:' hUk.I'n" m~murlycU:nizc~, ahr:lrlnn t hllll .,lunul", MlLdde (133)
nl nul'

niiiiiiijP=~~=~l'

Ioda
dl8'~r

mINe'
ve

HAT:

jlj n.t':.l"'~!!I.

KUa ~r ,<,,1 Uf~rln" blr ...." ~'Uk do1!1'b1 1'1 !.I", o~.. tit'lltd .. n Il:l<u,·t t"lan bll kiLt ll'l k Lrlldll.dLf, "Iup ~''''~rnln blr kn..L!UnIlL! tlihll!lpcrn(' ~I~ k"Ph<hl',
\"l!klrll'i i~rlll)rLtl )111':11 tlU\'lLr,

I

BLnJIL dl!l.bl]jn~

~

bnt!:ll~

lUZ OU;O,SU~ KnUlUlrol'lun i't5 nd.u., 10 rBr~d SIlYlh t.c3bLlin,J1 iJI:!i:-.- U:J;3.00) J.r2 ~IUll ('1'2,ODI M2 ili;~rfu;! hinll Yllpl1mJ~ g'cr1 ~alim
!IUll'll II!:' b&h.(l"clll', lpo eft; Hhibl all.cllklllarilil dJ&H DJI.IlIld.rl 'f1n I!lbu K"'!fnmenll:ul UZ~l'lmLclll baklILnru, hUJruslle fall. 'I'll rn·ul'11la uall' Dhm ~ddlll.lllrlll.l g&terlT' e,'rakJ ml1~lteLl!:ri~L on be" gUn J~ln.

Yenl Sabah
I
I
B""
llb
I

l In

Il -

Ill! mt:JillUrly ...tJm.ize 11r.1II.r: etmelerl
AkIJJ
nln

IQ.zLMdJr.

.. T

.5 U PiA P
NAS

li.!I.'Id~ hAkll!J"l
'Iill la~

b,pl,l ~1.:Ilh·rllp.
gLlnllnll

aablt

olmlld,\{~.n. s..'LtL!f 1H:.... -iL.

p(l.Y1 ~l"T'lll.!!mda.n :BlrllCli.l,

.h :lori; 1(111] ItlIUJ Lr'. n~"

~ SIA.K

l~lIl Stili t!!n. nil. ]:I hacl?t It ~1m ak ~I~h

ZENGiN
lkrarniv@li
rnIn

ko.da.r I>llill:ec~!I. bin II vt:. I'... k~ '·HFI'L !!I!r'l J>~~lll'rll; t;!ll.ll.1 ller!!t:l, ylrml "-""Il~llk Uh'lll bcd .. lI, Lh[L!e pill.. V(! Utpu mLllratlan .ahclya .IlHtir" SI!.II!) Pr!~Jl'I pll.TII II!!', l"PU kn}'JI ~rl!'fL"~'!)Vol! Ii:ra. ttlh Ka.nunUl1d!l. Yl'Irll WU.r ULlllll.rh j(orJl. ('i~lIlr
l'IldllirH'nl",n 9HI 2.~

~~J'r&1:mlloLl.

~

GillYn;nM1kullln
DnJrl"91ndr
~I ILtl~)'

)'lIka:ml.a II n oLunl.lr. pI1nmB.l!1I

r; I

II'Il Ir'r

1 1) hlltllf!1

~ij~t~TU"'n rill '1)r;O tl .• Ibli i!lln ~'e ,(tbJllUIl"fl
U,I.;1 fl~O

I!.l'lnl\m

d!lI ... ~~ln,l •.' I "ft.tlll\(' Il.rtll;-ma.oIf1

(ekili~ine c:nk az. kalril p, E, S, '". I).

('~VJ\ ph·lI.ngosll·

' ...... tLa'l'mlliill !Ill? ~·I!II tal'lhtndl!! ;n.hJ.:"m~ dlvB.J1.l'iB.llo.'!lll'lr lIi.lmlf TDrlll~1I1 I. h·klll,·nn 1i"lIp roliu"".lnrl, flLzla b I~I 1ft'("., 111",111 SBo!lIk1~
"")'1

iE(lftolI'l
I)

'r.

11 n."'~lIl.llplig .. rtl b .. l,I,I,'kl

\'11~11~ 'l',!) ~u

NOT: I, d ['IkllU :i rrel '~Il~

pBzart-.l

I

rll"d"n11!I111' kiLUpli&'lnile

.. bB.'l' ~'lIrl"'".lllt'l YO' IIcil .. rlM III I!r;oln.r'i /' a),hlt ynLh f:1In ',. 11 I L<' IHmlll-: 13 ·VII hlrlHd~ R!"llclk~~ tiulh Jllt!lId HukLlk ~1i\!IH~mL'''! IH~ (~Yrllo.
P k: Bl'I;Uill'!

1 ~OO
III'I!I.

11600 K. ,JOO(! to

:Inn

.ll.rLLJrml

ile

liLlIllI(.o.kllr,

'

hlUJf

bwunm

lLLrI li!oll IlI~ULUT..

":'!I':=-=~=---==""",.....,:,,":,-~'_'

»

___:__

_ '~-

,~

_. _ .

_

_

_

_

.

.

.- _

-:

c.

--- _

-

'~--.

_ . _-_

--~

I

Per cmbe

hi'!!hl n

Say KJbi!;boglo
Nii. H

)(ID

R.AH..ATSIZLliKL.l.Rfi.n

ONLiEJt:l!lK
o~bDtI _ ~'lI{la

:I:~I:N

11'&"'1 NUnJoMiA"I!t1

Bwd"""

'I'I.~"'-PId.a

"I'.! • - II d!lNI IAIAH.

BOyUK BAKLACIOGLU
flln* Pu.&n.)
1\ 1M -~ 11..

1949

I

TAIUL. 11111

mn.f'!_H'I

ollmuz.

T .. .tcM!I1 iUIai

IiOR.RIYET VE HAKKlN Y1LMAl MODAF1h1Z

I.~

lPtJ maI~.

IUBl:!I1!. yornrn., T.t 2"eG

e

t

r~ r12,5 yI1
... •••••• M·".~ ·------------~~~~-ADlr.n.·

izahai oerirken bunu aciklad:
~~--------~~~---

lige Bakanl, dun, Komisgonda

Yeni YII biit~esindeki ISS 'mil-yon Iira a~lk, AmerikalllarlD yapacaklarl hibe ile kapatrlacak
.. 'okratik m Ilk hareket
IIlJI Pafli:sl.nbl,Mei!!!lm £lnqm. i!iwtD:1 ~D, _II bLr toplo!ctl ~,IIoPjl,· rail. IOI;hn h&IdI:tDu ILmI lI'!.e;"1&" tiD ... ullri pmJt ihA!lrmdl." ba.D pr alp brar'l&r! abII.I'!tu'. Un D k ..ru lml.il ,ke>mi.""nI1DoIlI
lUll;' blllJllo

:' (T.,] .. f .. cl.l - 11 It... Ru,11i It .111. h'Il~ ..
dOl d,n· .. rn

d~1'1 l,,~,lur.i:1 .. "h..".
rrn hr

Oi:reDdl~dmlZ:1! lI:f)r.. JI alill<' Dallafll, bu ,nn \Iii t<;l!de 1'tiiTii'~n 1.~5 ,m~IJOD linldt ac;'P:111 "fllT.hIlLi ,:fJ'dUD I'lillUDa Ul f111o!11 "nf~~III\Il(,"~IIU ~(j?'t'

lUll "!"'1'~11'

Filmll

"lII'I'lilm prfr,·

(Oill\i~mi Sil. fI SII. 1 Ilt)

~r!n.
a...w

putI toplanD
hIl

m nh;lD }\ioe hhltrf p"k I1dl.,nnIpti

1M b4''Ild !IIl1I!D.~ oe!""t>
~

'~:::~~;~~a=:
LlPtiu h;lt:rtnl d''fkf!lmM1
~t:el
,m:lJ tli

biUoW:i1 t. diitfinm!flUr

H k-im Ier " ,a__ $ K·a nun u ~ '~~.... ~!
.,.
..... ~~'i... j,~"),~~~~~~'X
.....O;, -

~~ ;~

A

V.ttJIt EMIt Md~mtld lILa rti k'lirl
~~-ioIIi!-!JA.~

C"mamt'l'Icj.IHn

mdhaltrldt

...

~'~
.:

~~

.;~

n.b~

d. Mm~1I

~

nd<llll. IUlfUr1.s
bmD(l1i

m1

'Id-

~~~::!!&~~~~._.
gW1 aldo!>bin",ldh".
~o

ml'lelm. olurW

'1". -ml

5
..

a!l6rt dD Lr

nl'IlfidD

Q g" bl&~

il11JtI.!"Ii'" f!rtJd lBa eldnm ll."r. 'F&kAt bl btr dda be 1.18 (ikl't'lllldJ ~ lib Ib1:I .. ultlp bltcDh:r de ubud ... .. •• ntl.Jrld ebDh:tlr. " IImJ "h yri If<hal~r l~lJJ adLI t !lAb Ui%'!l1ftlIl p:6rmll!l, .M~ I!I partlidndil!lll 11m !hU.llll,m krI!l. II.CIklLmUtllJ dll!!mI,-tIr.

n tesril $.~ S m·asu n Iyetl·· I'n re f 'I·
W •

A. Id og.··. .... ani
AIi'Ii"e>t B(l1(oiI~1
j$~rme-l'l,

HOYI1i1f';!l~a

grlnPlIl'tlI...

~~.

$ $

t
I
O"".d

lnecli!'!l"~ dUI!I de teokide

~~·CD

~:

~

A

uAr-ad)

t~

•••

Anku .. : 7 (TllrerIlDI., - nml~ .'{.clilt. hiki..,ler 1,clJDlllllmd.. ,.IIPI11.O!l~b.... Udilllor" .. it. t".I"JDlC birillci muu.k"'fNi"08 ih,..IL'Il!l Koni V .. ni: Ndl OftllllIlI Nuri iidiltli. ... I...... ';;1'1., kOIl1],hI: k "XlkimlDf k."UDIllI61ki' but m.1Ld

.

_.

..

.

..

..

.__

..

:

1_

d

~

n

II

••
••

Id

UC

Ir I

£Sat M.hmu! K.ralcurl'uD Hilldi.tono .il

,"'''''D'

4 iDle;; RyE.cIa okuJu.""

I

te

~I"ID

aJIIII!D

d'!lJDIIIUlI

no,

~..e-

a Id]Irl m8~1.. Mec ]· y aZl] an yentlO tez k ISe ... .el~e
J

Masuniyetin
. ~ .. ,..+-

dtiti-ti~lm".illli!1 ull:>ell'ltIZl::iu'lrl.o<lim N. hnnDi! ~ holfuld bl nl'l.p t:.ho It I i~11l de lou hl:lUD .,O'f m,ililo"!LAtl i...r.. '-1" i.hn.t ;JHirlllni,lir AII.,UII"111111l0ilD"U lIt]uldN;, bU·mnj" bilA

dftl.ril

rlbl t.. "", n

.Serb.s,t
liearet Sistemimiz
200 milven IIT,ghk madde[eT grublJ ~ r bes t bl ra.kllElca'k
AD.ln.n.,"[ (Teltroni, lI!i!.nb.U yarchm pliDlOd.llD.
tD.!!:mltkl!th:l'"ll! Tib~l:lYl!nln de ~l'b~1:
d_I!IIID,1l.0

Memurlar.n
Maa,lalrlna

1I;'1I)l'D11Iai:. ~I
.n~

I{..II& Pa

"I ~d..

m .. onlu,p Ieln ,
T1!!I

It

bill'

JI!I--.,.v~·+T~_ .iJl.br.: ,upbi
nll~"

.... _

l,.

111M t~mJDAhDi

·,...;Irn IDe

~lanm&!.(Da

adIL!
l' I,

_ra'·

!:~~~::::~~~I~:
lmu IIob •• ~~ltm bu ka.Ii.L&M:e 6Un ..I~YI~' IIIldiutu "I!t

it h.ttA memlt)'kd.ce

i1 dac ma11lm

lIIuzl .. l!:IIydJ.

F. . I· ttsat " raO,SIZ \..~""---~~""--.-~.-*!!*~~!4~!"~!.:""~~~.J ProfeSO ril.n ii"
;lIlt

~

++++±-.,'""..

~ ..........

"''"'1cnn.
uni-

.

'

dlaa.n ",iIl"r.... .i~ Illdo~lItJ k K.llaf *"'I1'il. ir;F.! oh
(Dlv JIll I •• !Ii _

II~I.

'bill

zamyok
Soy l,en ti leri a
ash ~lkmadl

7 IT.l.rllIl.1 - Rat.,. ''''~1lI m.JII.tnkJli ...

rnil.t".IciJi

Abdullah A,1dn~ .lI11l. !"'lril III •
1!".. I~lI

sU, 11 !II)

•..

,..tI.ri"jo k.rdmIQl •• 1 leiD .lredi Jj.Jl~lollnh~:1II .. hk ulr,"r ..lilrl ~'I"·RlIl kOml.ll'Onlo " .. rrlml,tlr.

1I. ,b.kloll.

..

ldl. MlI&!':ll1InIl Erlm . - ~Im '-,l1l .. ~.

11: IJ;l.n ~'IlI de bu tand&n ,iUJl!Io ul&a.iom tl em.!, hl D. H.aJd t6 ~b yw,rdlm'l"1' I 'Ioi1rltna1fi ill;l'ml'llif "e Ildll km1· a t hah~nrlBw B..,baka.riils 'I.... d.]. ~ 'Imob!lll!' w.i'bdl."lm.:J1.1e fIldr
II!

dAd SI ~:~~D~\:r~er~~e~::~f:. ava =~~
bReDbiS~~~~~~f~~~: n lyeU ..•...

0·· rima cineyef .. •

I

klmlt"nil ka.nrmJ,.."I"I!.1e.

n

b·. .... In Ittl IU
I.
B8.ll'iIiIZ

K·. o..DIe l~a_U-81

~n.b r t.ioa~~h!I

r.~'.I·,
flk·

-I

int!bal'll mrufl g1JrUlmcktedir.' B'I.I hlillUi!I. Parine tDJllan!ln Bab.nlar irDnii£ylnde IfIlr rl!llJtJn~·
ml~1J.

HizmeLt:i Kt:didyeni'li ai1f h'pil

klltilli Vec,hi

18

,.1

g~rbe.l

Avntplt.

tlca.n:t

Ifiol! tBfaft% olan (DiIi'i'lIml iSl.

bl.lkQml!'tI J, I; 111111. ,dI)1 11

lb.Jk ,. 1"tI ..] ~r:'lndi!!~Im ~ILIJ",tln~ tam ola.rak tAr tIll'lII H~nD oe ran nll'fil~aD ;dlml\ Icr ,- nhr. Onl r. ttbli Dml'1lm.l.
ba·1I r;tt'JlJuflll~l.a"hr. Dilb&'i" rll!a Ik1t n ~tm"!f'1. !bIn 1>1 r

n~

eeDl8~D. mlbkOm oldq
f rr.l,.ro>",h.} _ Bola 01'0 mnI6""rl .. hr.lI'I~.i 1r..~ri1"Jr ~I dl:r.D V .. ".rhi BlI.1'iE'[~ r.I.!lnlln'lUln. Dol",
bu

pml~r.

Fabrikalardan
~lkarllan i§~i1er
I

Oniversite Rektoru bosm tcplonhsi ycph
Rektflri

Ankara, 7 (TI!"]~fOljl.. ) BlJt!;.e m iJ.V! keretnLnhl b.~I,a. matlile bl1'u.ber mernur ... ~lflnnl :Zllm :),npll{lcaK--!1!1 dill. bll" II rh'4yetl~[ 1i;1kDll~tU. B~ ~.• \·ti.~'etl~rt gllr!'~ 951 de atbllr edilcl:!ek gelll' vcrgili..Dilll mc1D1U' mall.!;fllmnB. sit full 950 Matt YJlmdll. mer'i).'~tl! f'ineek 'bu Iii. retle mlla~l&r otoma.tlk (J.lsru
l

\'.tIy~tt'!

ol!l.~nkt:rr. ])lter lbir 1'1gilT!!! In; tJ.uhnn V4! rn.U'l/'QU!l1':' '1'~rgtsi bllillnlll.ui;:
8.["tml~

(IOnlln11

111.1,5 SD. " Il.)

Onivl!!l'.sib f8l1tr.ltderluiU'l :t'allilduillla:nani voe y·enL ~n;:ah hl.kkJndii izah.rlll \"erdi ..
r"ln.1. IU",,, Ill. F'·D r ~ilt, illd"'l:! I Irn, I, ~·elf nlm k I"". 1M; HllkuV.iIf!o;idhr'lnll" "U, 111 ..~ L,1o;"Im.k u~ r .. 11~, I~tl. t F.lrulL~ 'illd~n 1.5 L'I, £;8 II!rlo.... olmllk !fur.. il;TI" l"..klJlr ;1:1,1"('1.12 I{1o;,
~I],~ 1'.10: .. 11: "Im ..k ill"r" 2fl7;

Aydlnhnln

ub!."

I dl

1111

ua:r.ari, ....J",.h·. l

:&d.I·et ('!'hp1l1lim b I~ 'klllr:l"b, nlmUln ItI!"II.Z Etmll'!ttr. 11d

'I:I!'I'I~erl 'Klmn O1.aJp d .. MIll t.em1l111t' !.Ie,Wnrlfi ",ylnl 1m1lan auI'JtoIr. n IrlzJj ntnrwn!JJ! d11r,.afi!"& '1.1:urn br1'llflhna li:il"" Ba.,f.l.abn G ta, !lim tftnlna.h:I:Ii ui11U1 IlUJII h .... 11110 II!m.f etml, u iIJu kahul lilmlye-"f-Ii 011)1"
'I: ldlm,. l!lm[!d lor br-aKtDI .b. 1I('1kl'a.m,,'hr. Jlk defzl.lh r Iii Ir B b '. belli litr Iii.i"lUIll'e1T11m 11'11' kabul tt1rnn~1 Ie-In bu hd:trll. ,dlilbllU kull&ll!I,.·('IT. '\ Ir mJ h :nT/hr. d.&b.. pV\'jI!l~rn rill' (irl .. Idl Ill~ hhr RlI."Jl'mlul.lI

bah d.... m .... ilmi,11r- V'M!illl11ID .m"l1 I. IIi. IIlL&i • Ire-PImi1d.... r ,[]0:1. mr~.ltlllhr';l! btl .11r;1l i ... lIlol'l'liiill'. \l'I'U r,l~m ..~ill'" I"" 11 0hal:'mi tlaraldldl ~("~JI' ~"I]I'Jf~.i;I!lI, XA<irrl' .. "rll 11:11 In .. .. rlA:oIgr glie d[!lr1.. ...nda ",lrul.11 f ..kirlll lllilt"'"'1 blr Bi!YI'II!II11!iel rflym~tt.! b!1' I· .lroldllal" 11 .... , I.r"rlnd."l '1"1:11"111",.1, rol.. Il. . IIDl n..ri .\lrml:l, ... " .. ,..",t V""iili llm [Ita" Ftnnn T.otblll:l !'kt1lrat .. ~JaNlilc lu~b~1 ","'II~k ... hldJ. fia.'t Eo~Utll!lI mLld\lril frtl~. 1I.dll.L MfUlllJU r-.bl"'ikUlf.da.a ,lIl.I.nl ..,. .10(1 i Kl.]!tII '''orlll IIi1a .1.1 ~.. ~. I .... m m Ijt blihlDl'IIi..o1l""I, "1011- J'tul;o1" Pte'r"-llt, dUn H.30 d!l .II'Uih .. 1 ('". If-rat"i!i m""'lI"" t. 'lObreo ,,:g,I~".J'b Itl"m ~;OiiiL" nrillllflir.-.: i. ta lili !ll!.l!nrl YII'~ln1n umum1Joeott" lIDl ::mo 1.'i·hiD. i,t.ll o;lkulflU iIII r JI I!}' I...., Itt rr. rlhiJ@id rIll!V7-lllu Ikl[l~1 miDf' CDulI"!! '111_ ! !!In. II dill Iilt.H.liib"lI milob.l[.Il'I. b.retl b.. r1n'l lr'A:JlD1lllur. r.nlll Tf!J';mI,Ur. Olm,,~ urud' ... Bu F.l!m·lnerifl! Ir:llH\ Urt:II:tIt,· V.dbhlin '"...] ,,,,,,1 .... mmlld .... 15. QI Keynm'llI! IIIURriyf!ll!J'lo! Ie' (Dn ilIl SOl. II SO. , ell)

'I'~,.. .

I,

'l1.b·

ht ..n~tIIl j .. iur il,' i Ib I" ..ii O,d. Prr.f. Om ..r' '"Iii ;':n~, d'.D ii"l0~ 111 ih ,. .. p[lb hlr h~.ln Inll1 I] 1'1 •• nd" 1...r..,t .....,I... ", {' o..•... lt"'''i u i lilPl.. ,u:lir .. " m-.u~, .. M m ,I I~r ;po1'1I II'll!!.' 10.1; .. 1 '!' .. rmi~tir. Tt"lt~r ..... J.rloll DHI • !U!!I rl.e. "Luld .. J"'Lllt ..l"ul.n mflllJtI nln.nla. ri'l ioI'mul. b..,I.mL. n d~lIll~tjl"

ta1h II iyes i
r'edd1olundlu
AJlkIln. 'l (TiI'lehmrl~ - Re· ~at Aydmhrlln uul.;ll.t':i dUn l.ll.bliv~ 1I!1l!!blmll! bU]lIl:I.Lll·J,tu Rli t~I"bl 1 Inci II!IIH~·~ CI"".:,1. y&r !pel f:'n'i!1I mlltf!l:ft!l"!ll :lllr"il!:I'I!1t

OlrilJlilntlAo 5
,.Im .... il~tNo

1.:1':1.

..,
~.

'1'-

'U" d..","nd .. F.d 1>1. 0 ....... " F ...lrill t }i'd ..!'iH ... illd~ 83.1m, ~1~ 1'i.lI'rnli olm l ntr. B'Jhk

iUS.

~1

~'!i.2,1

To':
Hit

1':":1111"1

2'2 rl",.k u~~~",ri CUL1111t1d.1l 01 m .. !.: LIU ..... 15. ino:1 .. .11 E19 bl::TeIl~i

01,"

"'" 'f,b

F ...

Uzue

.I!Il'ycl

y

r(Jlmel!loIiti.t. • .gi!!I10·

Mr 'um.na.t \" 'I.hl",!ln"~nl YrH' II..", knblll .. U1nn.,.1( 1I:lfl hn tHi • ..In r'h.l'j.llnmll'ml.,tir. nir IIh [I" rot lid m I 11'1 kiln :&tlnl Ilrk:uh!. ..~ " n n.a. kahul rHlr,.l'j'[i"l1nf'I' IkrhblJ'
.. k IIm'Jc d... haMllI.da y r • 1m_lullr •• II'~·III(HlnJlfllL~·1n 1m '1LI7 I "II' (I'pmukm",1 t ;:I>k l)r. un J..... nl. N plirH Ilrknd.. I.n md .' tnk h l'ml tJ1\·llDd[rml nlrlll nnll ,1)mln nI,.Mllri;r;. llnJd.l II l!ifilJlml!! bh III". ~I r. I .... Iml tJ4. hltkan lkfld '..

"'' 1

Universite talebesi ve yabanci Oil

mill rl& 1mb .tmll, bundan QIJ Fa. bll IlIIMM}'l."ltrln teD~ldl~1 yllpml', bllUuir~ blolru• 1tmi

.,1Ii

Isve~' eiire$cUeri
bugiin genYIDr
lP.t.a.nbo,lL ~Jrt' 11'1l'au k~UI:I.:mli.r1 d&vt!IUlii lew~ gtlr., muMeUU, bUlOllr, Rllbr.hl!. -IULlI'", Er,II0 d .. SJl.JS ~ 'i'Ii.tJ lJoli athrr..-nh.cr (gt"lm I, (ll&. I:Ullr. Konlllk iII~HJl4.1! m.lNllr .-d1l",. c k oliln hVoI!li: ta.itlml I.Ij dakl ""r,(II .. rd~n milL, ..kklldlr, SLnl k IrI~I ..~ M. '1i!K'1I'1". Hof'U2' .Ilkl 'I: Fe l'rttol'nln.
TO> JkltlL ] SJo.rlln.

Kostov, su~suz oldugunu soyledi
, i!Iikl B.,bd.:n

,(DI"'.IIII 91 II 6ll. I

d.l

(Onl.ml

91.. IIISO. t rill)

lAK\1MDEN B'R VArRAR

Se'yr~ii Sef,er De'rdi
ULUNAY IiUnIIi!.IlU,
mM·II

, ..rd,m

111

DimiilrQf 'u iildiirmel::

NwFlil11111'11yoll

II,dlJ' ·1iI0'·

... lnl

idrli*snl.l '·DIaofiu·1' hi!" "iIlaD" f,iil.r.k 'n'lnIDdlrd~
'f (B B.C.) !Gtbu 1II.l],·bl.h, ,r-uulluldl it. hllm edllll'lJ ~1o!1 B~b1!l1nD YIU··
LoD(!raI.
ll!.dll dl.IiI~I.' Itlj; TTlltcllo [Co

.rw

dail" 1'1 11rl'lIIl .....-:.lnl': :Ul'n I <iii

"ro.

to".

!I.

1111

,ort.alt!nllll

yft,r'gJ~!JnmililUIIII

d .. l:1llm

l:Itt.fJ~,UrilllJt!r.

Kotkn',

d,.IP'~"

"I'!
b

""I('II!;~Jf'n ih I r>ldflitn .. Ii~ III' lit' ."If! (m"iinr",,"-Inl tam hi.. ..kU,ln ru.wlllrr1I.IH lint 111· 1Jmu. ! rrk ra br: I. klthl. ",,"In ~Irl tltl Mr tf'&l1l1!t 'liUdlr. Onl' h klru.k pHlrm.·1J fill! I Hi" n T1b.k~!l'

mi!<lll p.hPILII. yap!LI.'III
1"d1Il.!ilfil "f.lJIlllifulr'

mlJU:O" UJ~mMII ..
~,

.. lDul'"lJ C,.. .. "'01 .iIIln IiIl111lrl111i1'1 .... Il0l1 I ,On ICllPI.ftiilrllll 111I'nll:ll,F, dll1l'.m II mill.... 'lll'Iln I'h-.Mlrn~1 lafI'I"U' 1m kDmlt,on. T..~I!!. IlInlw_I •• PI'OIl ! rll!l111m !:Ilr' I.-r I,HI'II!. l;jIl..,nI,. ~~ 'il1'lr:1I. 101111' III1.rI:,'DI Idm mOU~ ...... '!:ilr' Mllo.II. 1t.I.llllllffil.iTlIl I!'I ~!IlIIIII!I'lIOd.lIMIh.!M1I'lr "IO'ln lilr ...tllll l!)9lrrrll.JiIl IC'IiIII'I 11.11;[1," clitrl'l'FiI "11'1111 b.l,rl h.Hn. '!In .. ,....[],_ III" I,ll'll n ICII 'J• '1. 111:I1I'.olll.nll· IUlllillllOllll' III pA r-l!!!"!4·lnlIJ'tnfIIII'. ZIHI tlt~ IfiYI klDr mi riil

r~dt!ll!l:Ibl.iI!;Utmltr'CIf"lI OldUm:tllk

,.·f,r.

biro Ji!ll&D ..

IrmJ!DT. ihlim

]'B.fI'Ik ".~ftl!!!!I:!dln:IUrtn"'.

hUm Ihllr Gbll n Hrumlll.D
n_IOln

r

.,..

110)0"' -.;Im ~'''_'II I.. hr7h yUrU. ,

\Jdnn~1l

h.hll<llikfllrn
dlJ

IlllVlml

II , III10••

I
'

j

i

11l11I!'l· Q, ,ltnd .. nbPrt'. '"nn LI!o: 1'. B'Ir1ln. (l,ta. 1I~1<1<"t. 11, IIlhnt rn .. m Ut1o'-ml a.. I Ill. II .

HaC r

~:rmlmu' d· I .!!It! Yu gil. BUll.1I TbnI.IJI tAli"· rl"dRlll t"klif lieU 'L i ll'd
BBlklLD
1D11I KP'T.Jdllil laraf'lDdu

ted~ml.u

_y,~[1 .. r.... mo.

II 01.

I!tml, Jr. K01!fov'llII

}"Iill"jp\UI&I'I

M~

i

,OtUI!III

..

II

,I ~,

til,. "hi i' yolI.wl' dlnllRl mOD:l1.b1l IIdllmli UI}!llmll. llifW.I~rm ha,,,,I!1.!! 1CI'l!rlwinl 1Iibi.!I'lftln ti'l rfillihl r tD~rrll"l 1:11 ... Air! iIllI.lllJ L 1lIllmtl ....,lnln' Mlililol I" iIILof•.

'rl."'lD

III ~u !!.Iellr IITILln.lllllh. IQ!jlQIi. 1.1i 11"&1.' .'Iml !l'i:lnm.l1 lilil tlr d... ,I",-In IRI oadilllti\lnl Avruparlln Iri!UUn !lg)fl.!~ 1ltl'llrllT'lmMn 1I.llIlfill.:III fram". • ., .nii.ltllii'i II.. i:i IIl1lduf1.I!l'llnu'. lBlr .FUt i'lli'! IIICJ' !!JUII ..t 1*!lUc~11 till' 11::1"''''111 (;0. lIl!f!! ,-1]1. ....,..h .. I, 1_IlII, otIlIo UmrlJlnll III1I II-lInd. IrlflfrrblT; blillllli' UII .:IliUml. II III birr ill ",_lll1n ~rarrtI",,,,~I. alQljEU IIl11ati .,. !loU. ,II rid ... IIIn rl ilKWl1'II bu 1'1li1l· !!I~ r'I "'1'.111' IIl1jU .... B. 11.' h'l.r.... R.wm 1tlltnnv iii ,iI'!. "!1'1 VII I!t4 '!II Cop.!! ~l. Iklpn lI!!u,Il.mlr IiIHt'lm1 PU,..,. • "... QIIDIOIIi.r. Nil 01 1111 ... DlfI,!!rln, 1Qaf1:!m.lllllrt Nud O!ur 11.1 IlIbl Umyonun hillnol,]lDio .ftlliUl riihilr!.!ll'lln ~'[!IQ1Mf'I.moll... IUI,.II n"HIDr 1o..III~dll ~II blr fldllll1.n,..) I'nn .~lini.11A·

,,1IIi

ilUIoii'

It!ftir.

'!.IMunl.

tllz".

IiiIJiI!

~lIllnml'1. is

!D. ,.

dlJ

-

-

-

-.. ... ••

- - -....._._"

--

-

-

...

-

-

--

-

-

--

--

,... ...

r

-

--

-

- -..

-

--

-

-

...

-

-

-

-

--

-

...

.-

...

_

L

_

.... :.

,

-

...

.."

,

...

HAC YOLUNDA .•, Hac etrafmda sorulan suallere cevaplar

'TUccGr

I

bbll 'Bllcml Pat. I:ili1ulII [!lb .. , !i'iI" dl', IIHIDI. IUbuil1 0:1.. ku Hilb",j1 .. di> .J"." ~"npinl., .ID '111 Odul ", ri i~lblirU. tI,,~ JIIII 'rll "ni .. • 1'_ T'Ilr'ktilr. ". T Il!fk h;~ B!lUllka.IM ni.. "lll.ildl' _ o TlIlrk ol.rak dg~Il', rloiun". kLirma]!c i.ll:1)'o1" d. l(tndl.lil, Til... tlllbii,..li lhlR l Id.rtllrlhill,ll .., IHDMIll!oI8]'h, Urk pll!l.'l'bu1 B~]ge SII'Ila.yl 811'11,,1 talli,,..tr 1'1.... i~j!ll milk IJ bir h.d~i-t r~l'I1\k ~1l11(om!!,dil!.l1 IOm!"l, bi':I'(!t d;oljil,l[ •. (1) :!'iur.syl Ban,krull h&n.lll:llIlIiIQ,l P.n,,, 11itli..llll: lI1ofl1llri,<'Iti 1&0.n.Umlll.m1ru;p11, b!mkllYJI kUnila t.e 'Hild. D ..orl!'\i f.hml&l:Ij:rD IlIlfib'l)tLII' ~f!'.iW!lUDII ~m1'1nr. SIIIRIlY! ciliMiIlr 1II!H CilDo !'V_',rhi 11... I~u~1

Sanalyici ihtilifl

Sell" ~ mill, fVJikiti Ahn:uoi Rl"l1ui YUI'eorrJn Abbw lI,c'lml PG,tr L't'rof'l!'t>R'ndf'1'!! alti'llli.Cak mil",iUI V.t'J'(lfld hflk· ,"tRd'aki ,ld ..l',j mum18f!fleW, l
-1.

A

1'.CBI'foet

,s.anay.

klCDdga

if'll

",,,.'.,n

kiHldil,ri 'flo b.h~JIIII"l d" llfLllflil .. Remzi 811JlluIII!lh ;Joimll11 Iml'llnlLnl .. r ~tl I,r Iilbii,. ..t!lil .................................................................... ,;1. ~' ..... "r tmck 1,.. kklll.l l,Ril'. ,,1""llk 'f I k· I [I ,rJlr ) I);,hiY. (,r II filii Tn hk 1'l1>li11. Turk,,," ~ol.'r "' ILm"l, n ilf,.,Fd. r1"ii'fI'IlIId,~1 io;-ir, Abh I Hli 11'IUlllrJII 7 nitILII IIlJ;"' 1 "Ihind - Iii r,",~":'If'.I" !a'l.il 'Mini ,litl"l11~ ..'UlI""I.OI ,loJ .... 1I: Ik.md '1111' I" ,1..1, .. m 'i1.ih;lm" dllhl 1 ilL k1uhmrrIQ)'M. " .. t.bilJ'.~ ...,ulo" ... I".i"oI rl"lilll, y", 1,ft," htl" hllluCJ yd'YII'1G k.,.,)n B11,&4I. n .tllIId.j..~ I l' hlr'! nil 11,1 ,r,'.!:m"z.dL (:d".u; luldll'·,.jprr,lo!r,Dlu ihl1n •.d"rl l ..b",-lIt ..'" 111m m"Ir ..... I" rI11:1'J1.i",~" bir ~ft,. Ilk H;1I".. 1".in.n dr,rl m.dcl"." mukuv sn .. iLl,], ~ "1'I,Fmo.l" hu ,hi i"lIIT' I ,,\'kl 1".. lfl "lfl,6.J<lR thUu.k .,i.lHI 1.,[dd~l~r k"III'IIJn.nllLr lin" I.. "d ... i".: .. lI"n. dolrJlitri 1I.~'~. !,~'lI.DlfI i~mi l'o:>ktu!',

,-

YAlAN ~ -_............... h ..r ,., .

Saht'e bir MusIUman •."
r"lIll1lk bunhl,rJ.&D
lIU

II

"

I

I"

H:IIMIIlI!!'. M .. nevi "Slml,yl CU
KOOpIII'IIIt1fh

dl n ardi'l"LfJ1fl!llilir:11K1 hlml • ,.hlm~iil:i .., l'IImHl IIlrme.l men 0hlllidLliu I:lillIwnfdl!o rll' TUf'ltttlf .., o!ilbil!! .k, tadr z:Umnli QlI teD ,iJl lilr TIl~t "1'IIr,,k GilUfI Hii!i"lili: Il:'k'kUlLln dll~Uid. bl1'l8ilulllcaJc· m.""llr;,ilti 241 t",mml.ll 1. 2.3 Loun tiT', 91Ulk ntn Ilk nTDJllYMi bn mil IJ(!,J .I~. k.du 'T1i1'1d".d .. v. mllyol'L lin QlM:(!'~Ulliag 250 b~_n Tl)rkiY,lDillll mI.tUf'''1I1 "JlCII t.llInmll oll.~l.ilimdlll:'l J"- :!:IU!.Il1.uny'lc! I;IllllIl(lr b 'nelillr

Kr~ .... J.tl!nbuJd~

b•. lhlldtl~Ll d

l.r.I''''''''.]1I

ILra ktllnltut vil'(',Hle goot\rlr hr_ 'Ie'bll e~i!!\o;t1r. Sll;n~yL Birllrl zgj) C\l,..,b~.;J"'~ .!.... rilldol p.afIloIloU~ .. lin. 111[I 11." lIlI bi:r gW;!.~'1 te.mtn or- d. l1..f !filII ,1.I11l.i!'Jk ... 1.., oIIjilJJHlru Htlm.dc'liII \110)11:1[1,. p!!rdll.'D~1l. V~· 1I.1I1!1HlkI Ahlt.l.Il'ldll:L ekil. k.~dllill. A,) d'rll UlllIn Hureti E'b[J ]lokil" 'klf HIIl!ll1ll ,.jiifilUneU. J:!~tl'Dd,. 'III. b~r J'llULlI"tod~l!'.rui 'f'" Ctlml .... r.if<l't I YrlZUI: ~ m. ), ) 'I'i nu~~ti Om,r (Ill, a,) MkClm.tlb.!,{.iJ'I! i"dr<l:l jdilil! bi~ ~nd.a ~lIIhlllll:l'lIif!l blo!!h:ynb\leCcf'1Id'p!omlit1.k p.I&pOl"m ""rilm i ,til'. l ullom 1I'ord'kt"'J:! .Qllrll IlIg~lrl.1!J ~~ D. NIh.IliU I f"Ioilr KllUbil .... bliP' BII.f-1 fIunli F'IIUD1 •• tI ...."hFO.~'1I d.. 10:", tir. Hl!lbl.!lkl, TlC::M..e~Od!!-~I dn. 1'. i ~irlll,'1. u.Tih.[fI. ftd...... blQJ O:ll'ltkQlI pluporU .. A!I'ru!ll'&d~ bi'r ~I! ...,.... hi r!.ri !tILr" tntl .. bir hlln' 'fur ••i lid gliklll evvel q;abtm&lu. ~I!:. 1J.rrhDm SLllt"cllhmll r:11lI!&i i'lll.&DI ..Vddl:r6 lIII1-buLII" mut.&~ilm 'il :fIIl"m.1c ,"I't d..~ildir. Du DOli:ta" re'lI; SII.D )'1 BanktiuH kUl"IDni hUll!" ,..,pmltUI', 1a,tmd.1I 'l'wr IIf lidiDIII .. ,Jib min kiln 110.11 1I=!" •• 'I'lliJm~ 101 .t lo;lk bir ,eldlcl!t tolcytl III t6Q'bb'Llt emil. bu mUn§lIb~t.. P.,,, :!II .. ki Olm.lIh t ..bi'JlIl t "lMi hUkmd. ,0l'1li11 oldoh.!i". se.1J48r •. B'tIII\llI Ill. Y'....Ul. l!-1u-,Ion bllyuk ArllPf!l TiBoTU!"k~, IIIIDI' 111 do yUHII 'odm &Ilhmunc'la b!r fUIIiLlIi. _ .... n ~.. oll... ,ani orbrll: 1~\i1l l)d,m. B" maktll.bllmda, l.riD l,n£l:lulnJ liiiff II'lLLiloll1 mad<l61er dol mllk.nle.,floT<tdfP hlt.l .. rLIl: i'k klt.ph,nmD j .Iml.ri ...; .I~.t.taplub tutlpte.ID1,Ur. MllIdliii' "litlor.dlllfllil HIlU1liIUHI.lir. t biblt Iloi., leferrul>lLlI& drOll ID b.h .ttit'lIitJ DlIlilri IIIIoIII'l.ll: ,l4Il)n mILdd.n bWi~lII.lm.1E 1 Imlrl.'11Ilin.r. M.oo- mem~ bilmfm 1\:1""1:11..... D!' t Ilt'IWI K&1k1Ilml!. Ve Y!l.l'dlm Ball t pjllIllJ"" III' d. 'l'Ik"!"llml,tu. (Ml'Y-dir. Q tlelntm. flI N'i.J.l •• £.3 ..... to matib. u Ii I.I:fllt bdi. 1dt..If, GIIIII I!'IfhlIl"tl"ri ml l.,yttI ..dn 1".All. kf! I, Bll!gll SIUl!!.y~lBlll'llti eEJ,Zlt.1I ~lInh"..,I"b(i~ II ,.HllI • :!irinri mad .. : !IIi I ,nIlI • I'll ifl] i plll lIJdimiillli I.l'Ilniltj;Joftllll. If v .Bilbuf d. Im!llHl! 'badhi "~.rir ~ldll. I! I." t'l,,,,kkU'I' .tr1'!"[IiIIo, ' Abbllli lWmi p." ..mg ...,r ..lmllllil t.lr.hLlIdl!' Ml,.rull ,.... 1 .IJI;, ~.ki !JI;IJllCI b~ d" ut.obilldu t.&_II[~T. ~1I ribe ~l!i l!IIHylc~~~r be II.bl.D.i. J!!lt.Ir edlyor. Tllml.1 f(!r't. ~ • (10,. ..... tn.bji,.t 1",,. d"M;i,liT'iL"" ... i ILU, itlnd l11r.dd,. il", ~, FtIII!H",tlD', Ii'ji,b[r mMi~lIi11 d~.BlIIl1l!ll i~llll hl.l b.oiIiB; ... r~r '!';u;.!J;!,1I;"y.. 20 m:lIYl)D ,doh!J'!:" ~!flr- !nib hU'LlUl"l!i ~IlR]dl bil. }''llll.' O~lDrLolq bh!Lu"nA: q.,hi'[m. 1.!t.ImIlg}.illll MolI&tt olih!· c:b.n.tli pllan .~InIr;liind"lIli1j,!,. n.. ji.1I~,,"m ok'lJl'l,Il;1l,lbnm, trg rn~t1fl wfill! bl[' mlD.d:dtt I!VIIlel !:Jl.llnl"'" lin tutm'i~ "I 'bile mUllbIlZll.m. HI1.i ,JeD. .<;IlI!r& 11,11,& !ill ~milt alliin tull!! d.. mlLllQ'l;I!i'!llIl, 1II.k IlIQi/l'or kl, 1i!I~1il"U I:i'!lilldll d.ll &11' h.hn·l ..rll!1 oil .. lliij.,.. .ri:l'o'l' •• mhtl, Tleant Od8!llD1P bu M'1'.1 mLiulilh \iiI' l!(OyI.yet IIr~H'''''tr,rtll ;.. ki O':<P'I""h hb'uuu. mlH,,1I1Ii1i:Il· w:5'i!IlntU bllJ"illilLmh CidilMl", liuh;nm. lnp Al.ob"" Hilmi Pa,l!LfI.L!l t.Dii,.~iI Doll." oc ilmol _ IJ.... d.. 1I !!uil:itol!lif m •• • til 1~.111 '1111I!Itklld" ~]& a](iblld'· h.1 trp~1 bt>... llmll Imk''111 .. IIlULVMI ,·o,i,...ti lIu lIL!l.lia.I.e1'll !Jlnmu. ~I. "lilrlizd",lrl m~lri;tlP ... "N~ HuI"lLi F.t'ii'i"tUu...hrlUlll:l In.l!· ".I.,I.T 1;."I.k.Hill3ii. ii'il.II", HUll yoI.Il-- '~i 1"1!'1:I1l21I!.'Il]&lllI!.lllBlrll!!1tLr. Bu hip 'rFIOIflTl'"hU. b.~nll'lI!bllm,,1c i,lc J. i blot ·~bJJ(lCd imJI ~"bi 1'[_'1. ... rlg'll Ill)i1nll &!l11iI .1III1.ll}'II1!D1I; :I!:.:on: bilhaull mel'",lellll.e itl!liJlI: , ].orel! m .. k IIIII' Tar. Flnt bUDllllnD !!oebeplt, Yi!'flillld toplaob g'IlrUl· Q !l'!lIml • l ..bii)'ll'ti·".i 1",11: "dip bo(I" A'I'IIfA~ t -I MIl, hP~'i;.Lrl1l"ikioci I Lkl'lIIile bu birinci m",lde 11." mU11'lbtl1Io!ihbri mu'll: dd.diF" bir ~ 111"8.0:1111:111"11lI111illrlD e&tlJil1.!. hiT toplan~t olll.oeaktU'. l.!!iDll Im1<6.il) iIIll11.11 d.[~rr bir mol!m· 'Il~t1in " ..iif l~ui H. 17l",itftD ,T" !h11' JI1III,Ulmlill .. du~.n"""If II hir .....pluIDI, dl#"r Nn.plu ml',h g.r bruled.o. IDll.ddt.i 0'1 II It T' \. TO B'IIII Id6t ta.biiy .. ril:l.. -n,.. II \"l! \'00,.1'1 f nroa... r... .. t:mi.tir". Y~flldLll t I" IDtllUlml1ll bit'l'r!l" H~. (An •• lo: ''II.m.' D1l1knfUdlf 1.1: U ..dill .Wlr.1 hllhr&llrlID n.III"J .. 'bLlI .. Clld.rdlr. Ihklan .oIin .... 41.. OOtllnmlll imkilfll I,... dOlt'I", 'h.al~n F-I ~,.titimr:.11III rdlli lij...f..tihl i'l!1I1'1 .lrnktlr, 'HI} IIII JiI.!".1 mDlIl ,.dtLndll 11111' • Mit.] yanbnu her ay Olm&Y.D m~mlelr(!t h.biiy, tice !Ion ""~ !<ilJl~~lrrd\m "r ..dikr[ TG b"bl,," 11:1 1'1:1 mi_nal IUmMl ..rI, o.Iem"'" Tii Uibl'rl,a bll .. Bu ... ".t.III.tur. •• h· tap ,.ltlil1,l. ~.C ..tlD' d. nln !lt~ U m~J'. 11.0'0(,1". 'Hukuku h"., ••iJI'::ri d" MII'.~"dolmu~ blllLlnllnlllM". bu oiegtorli utlM1lhr. En", I!o-lJllLI~lllll f'IIICn~D kl~r1C1i .. i,I,...t 8o!mt'",il'l m,,1c i l('rim. II.; ,.rn.d. l:ill clII.~i. '"'~ <I.. dij;"eldQ bi f kirno:!!n;n t.n.' IIIIIIX' 1(1 hllk]" l'I~J'lI.rl.],b oll1uJ'I~n.ktLr. 1 12 " f ..j:Io«l"" A.n fat ... cl<ID.1.i: 'Oliffi' h. 1iII.... bq ..~nlI.., H.I .. k"li'ldlBi P~illollm J I·,'l.:f!l,_l ~11Ir."",]1.'Il dolI"" 11. 11. illl", 11II"d! . MiIIl'iI.baU )'aMlin plbl, TI.I':"" ~~,klmdll" '''II,f'~m~k i"in h[l" il .. ~.ILJ:lUIA,tIlI'd'... hui ..IIQI, nf ... berimi:l (113, A.) iil IOn. !l'flklllol~nR. lI,}'ml!.dI~lm illil'.n"TI'I. Il'llhuu~hn! I ! \',jk."lc ii.lt&t h.r.nlllf bll:ltilO bo 'Iclye ial:'{1._ kililillUul i111:!1:KU.U Mr. iI..nili ';;<1 iI"~L" m Ih..i( bir ,-n.l!.i,.,,1 Dla,1d",,; hll!!lfd.lOR iO:LD \,P,'I eTl~mi, "llilti ,.. ,-tlllilnl"l"GIi ~mllt urll • ~1.rI bin al'llIlA ~'ilIlU!l 11!fillmu bl~ ~. IIlIllO! It .kilflJr '1'01 fi'llnn"'tt.!.fll~ ibd ... rrl,I>-ru di~T hlillJUIn hUli:. Lea H.och.Ue:r Tn.kyad..fI, t;in· fuJd&rL IIAm ....1D1u. M... "ild..ill~ bt d.hl .. oL'!I!l!r ~()N!!ktiT. Ehr bll mod,l(l l1il rl~b ,,1111'. h.nml llned.rllil l'&Zllfl!'tl'!l ... on .... ~'~Y'CI YIIPl11ll3 kbi, ,(l1&n z!rn\ ~'ar· mi.LI!!)"!l jllih,dil!'<> lu!ilkml I, I m.m" h.u iklnd 111rr. Inlll~1 ...:Iilmemi, d~1' .;~ [n.. !n.t'l 1J.1·r IJ''''~ d .. II· 4.1llw 'lIIfj~i"i nif'bevi zJ",u~~ i-, r(.l!n;uo. Hll.lli Munt h~.tbli:i tl'l .,D 'U .. if II II!J'I. dllirb;o, Hur .. ti Jlphr.mmw illm pNlgrnmlUm I1{jUe~]l1'rj h.1l1! In! iu:m11l1 mnhil bir Ml i!d ill", ",I'ily~ll. hUlr'iin ar~'lr Io;'f.' h.I1 ......... [Sil. SOIM 'lIIIi oillc d~mi lIJllllaT"nl Hehm.' kUi1:l. tdklkl~ . yapmak U,zere Ahhp..ii Hn",; lE'o!L~.DIII 1"!!r.ItDUI!III Il'P!! ...... In.,] ..il".lm' 'rrf1~Up Idm:&.IMddindi f_ J.~UJ ,..d!;1l Irlm'4!lu b ...Irr .'. 'h,ott;' 10:.,..1 F",.,.l! dlll,f Iii Aliltilrad&1I ,ebrlm1f.1: g lmi~tlr. 1<l!UIii. m,mr_ ....' t..bi"", dil' i ; DeDizyolls'I"llndu lellaide Yr. HM:hdtel'. ,,!IIki!f'j I:!ID 'leo me [ II '11.'11 .. 1' IU~' :h.tt" fml.Anu • ::I.. icrll O.1I!.t."li i.b'lI I, ~h.,1' xa.ist,ediginden .kik&H ; t..r IbiI .. d~mi:od~, t I.totl' bir mN~If!;!ijr "1: ""lIlIIU k!lop Ie I>i r ..• ..jl~ illd.!!. lrilr ...mm<llt ,Mil' ~:I!" r'llIr I;'l!rllmez Trabl!!ya bar-e1c\\':'t iI' ri ll'JIi!!.!IlI Moh.a.l'IlIm6t, Ali '11'11e.~11l 'DIlIIIlIlA IIOr. !!I.. ~fl411'11 JIlo~I:tt ..kge9L,ed~le,cekler ZildllrillC:R ~"Bn t.-lifl~'l'.' IlIormdal'l b.l!Iu!l11I1" "'!:'Iml'ldllo ibtiliof il!1i!c:eldlll". D1IIi kendlel Ue- Ri5!:'11 AM. EI 'MlIIni'tn n hem~i"",i Ni· de"lIm ~dil' I!id~"ktl. l...IInllt .. v· 18. StrtW Il'Y1iUJI - Alimdul t~ --....0 !len Ill!' II.rlnu:la~n.1I aECU, m(;t M:mm d!!i,,1 = Abh~ 'Hilmi 'PI:rr. Runoti F!ltlmlltilu.hHn~ P.,~ehremiaJ.nde Hun ~1:tIUl ])\{,nkToUlI;n phir ha.U.:rL idelm... Ti.i.l'ld.~feye YlIll'llmlJ1ctcll. omll YilT. <1 .. 1Ii .... i3,i,"'J~,d"il:i,til"flm,,",di.: 'C'lll1 I~nirl "'1 l1irind ma.idl'!i KI'IlUIl ill~1In.rtlllrll" h..rh,Tllr .. tm;thr II!nliborrimiJi U!I. IJ.) '(1Ro1!:;n.lI. :!lfl ... J.mU bil'iJlM d k6Ldil.l~rtM'G .1 mlldrlf 1'!ln ..... i"h'1"iml:r.on :In.J.IoIl i-I . kll 011 .. "1!I11l'~T.lrk L __ ,. IL,' ,,_.1'1 - ,. Alob3B Hilmi P.,o..r, . Ilte~riD blQ'u"l: Mr U;l:,6ft ,oLihl}nriIJ b~1:I iii 1iJ.:ral: l.tedJ ~i i~in !!I ldllmu:If....., •.II'"~,,,'"....''''.....ml~.~r. l"L,._," (11m lIIaktJndli ef1IIibl umumiye· JIIUfl!l~ Lll] lJt~fl:JJI klllY'dlnd'IlIrk h1i'ihine "-",,,,,,.11 .._ .1~illilJd!.l ddil, biliro:nIl'l:l, AlII;:-&!! blihN.tti&i'!!: .:.A1 ten nOli: 'U>ebmet l'Iif HAmd!, hri 'Ioilitr h.Unl ia]"lrt1l1.jlflod,,~ I III ye Il:ILb~t venneli: 191 I tarilli IJII.tl 1'lr15Inh, y ...rll:!trni, ",I· \l!':~re U1ef rl..II' d •• :!I'l:Ii limen. d~hll.lrillm~.tltr Hi· m._T1JP "'J t.l1-ihten Il",lan.. ..",,,-,·1 I.a.h AlI.hlliiun klld., .:I" ~t"· LliUfutlab .. ~ komlM,!, wUI.V'ln:1 tiil' bB.t1rIIlyle ta:Oln&lll tlbll BI.'f:JI, I 'Hr Ib:llill tOpht!!lIA~ _ylllpti! IIgll:t~ IlMul"".b-r PM.mll Tilr'k. ~l.au~ull!l. •Ihni 'F'.. hlru.ll~ liI;:jrd iJmi ji!;'l!lhwll .. T"tn[Jbllld" lru"~n,j"KIlr.,,:1nn """tid ... rile li.'IInii. ..lIuni ·m~lIIomi.'J'et !DUd· bildl:!\!i1I!1t1r.:B1I iI:G;pIa.nb.IIIl'1 n II lUll 'hiikl ,&hit 0.11'111:010 t.rihr \'41 ni·1'I hirin"j rlki' ....II"n r"ttiilolll , 11:\" Jri hll.dil.{ ,"'I'm 'b.ili:!t~i:lrdnm. V.. Raa'l:m!lIi liLDe::! ce:za.d.llkl dlj!ru!i a.H!li '0'11 ,. ... ' 'b~dlni dlJldll'l'mlldlll!, 1d Oc:I.'k &Y'IIlIda IWlInltitu·. Tihli; t"r'liiJdlr. :malal'l KMII1. l'irnlltth. JJahhHlII! hii:rle bir hll.!!!,j ,niHil ml!l'~udi'l''' b.L"~Th·rj'k Po", iL" 1iflllrd .. d."i;Il'I.Io tek4lUd" lulErdilm .. li rnl<nrdllf 1Ur· y·' !'b' J1 hap:'l Albll •• Hflr'l1l PIIL"nln "lbIlYlllnln 'MebbJed.~ii 1'2' ytl jf'lr-, ltomlBer II DQeo. de hahll'rdJi.l' dt'iPlim. BUII'II 'll¥:llfi.!lIllD itiD",i MIrtle!" 'tMb-klrllL ,.I"lIom.ldll.chr. .I'm)lit' '!I - lI(uwnllll', IMU.hlldBI.BI' YII mukllva· imkliln 'l'lIkhIT, 1I... ~t! s,or'lhic'iEOIP 'KQu,lb-ij S'u. Ii mllll.viDl R&limIn bl:r ay l:taps I· Dile. tar[jlD oomdi~imtl mllli"l. yatacak e:r fallill" iHl'lum I.nd8lft I'B'llklkl nil .. n.Ft:uf .... 1l1 ..... ,..imd~n I(lnf. tt('IJI:I"iJ. m;],dil~, I!i D t~,rill 19H IJllIl", las .. l"",kU:II'1a. _lI:enel mUdl.lr. C' • " Hlkd 1:;1 nle. BAmdllle L(iff'llllllhm Mra" Ifl mllt .. bt-r kita1!)ll!.f IIdcl~il" .. a.l~l YI!-rl .. , mi, bulo l\Jk~ !l"'1 ,lJh" m!l.1,IJ'I''\", ml!Dlu'I"lI ihr ml1.d.dl!!t ev"Iiel ye - !j1iliidi kil.IIWlIIIIT.I!., InLlil&,tlel"r", t!ll"ih;mle Tur\i!i'po!" Une 1I:l.r verm~~th-. ..r alii, kill"l DIu D'uh:aorl $erir, Mii .... n ~'k.1idfl .f"ltt<dill\f..ktir. Bilotti; ·Ebedii:."e TC[lI!IIoLnde lhl5.llln Ildm- bolLil:lIllIl'l. Ell .. ~'ki tlll:iii I"t k:LIlunu "n.!l .. ,.ki 0 uumh tab'. OlD!; diirlim, Tilmi .. i, NfI~eri, lImi lIt.'. 'l'e .D[.tim Ileri gilriil"!i bi.h9 mtidilr dlao bl.r ge31;]e odirekillyan ta1iml (Tl!,hJii~H ,Oncllliy;! ~ kUlunu olup d;inf'i} ml'.dd~d~ a.:rni t ~riMe ~('n!'M

no

r
I'

MURAD'

I

E
a,:

iiilillll:t.l'"ln ",.rlM .... 1;lba.1riId'1 ),lImll. IE!!I lUI I'd !I g"1I".r a 111dlr'lll:l blf e,k ~Uk 1I11~~u !'i" j klmUIi IlIftllllnl l!I.rllndl y ~II. 1e11S hI 1!II.llrilllU[i1Itllll: m 1I,wr liilijilol; I !'I1;i1!i PiIJ:I I nfrnll.in hFm:al'tI Itd!I"'; Onun 111111 kllffiulan 1)1a Nt. i!lOIII!'!C!UIv Erzul"um filt 1110.00. fiL'YiiI ,1m: " III .c1rllltlD U Tt;!!it.zorn!1I i;;uilll"r Iloylund'u, 1:51'3 II h· ~II PUI Ijldll i DQIlIj)~ ."Itur l;;ilya m!Jj!;ltlm:l!n III rillJlc ",.tlmet E· mIn lid,"" II rill, IIIICHlII,1 I]la", 1'11. ~In ~ul "lIrrll E !TIrn. I\.;tn Iml;l! lLiJo:i!:"r rn~"nl" 5 r:.onh,~.rm 1~11 t ... lit'I'Idl, !f alia I mlHlll~IIUlntl ,.Uillitl rihinil" 'l'llf.ki? .. oI~ :!J'rrl ,H I !IuIt.ul 1'".. 1U ~1,I"o!Il.l11 IIqlil i1l1fll;.n.lI g.II.r. " .... iI01'1 , ... loLl jjll'lt-de "'Il"t,i .... m"mlC! ailC;;i!il n.Jhtll I'I'Ijj ILll1J.An 1iI1. 91r kH ~.rtl",'lIlrl~,1 iii (1I'r flO"', 1....io;." i m(hlg.1 " I.tiiinituldll 1I.ltlllLt:ln IOn· KI,ld 1<101 "luol1 r III b" r p ,<3 ird .. tho rll IUUI'!'r!'! i ~'I i ll'I.1i I " a!!~ilI odlird ii"!ll. rlJlnfd"II;1I blrln"i lin Ik.Il~Ok COGulll !'in! .IIr3.r". lUI i.kI'I!UI". rOi Ml ••r bGkiimetinre tl m.mlRkeli 0'1 n N 1'1_, .1111. -'fllElr t II.hil,alif.i i'kli n.p Imj~ • M11l"m I Emll'l .renal or iia 1"1_ )'d"m .... r; Il'lkll, m ,f,l..mit. .. I" bll" Iillrll!lJ'l!JI'l WI "Imlln, hem d. bn 'li'Ul'iC !lllllp " 11I,li1"Ti ,. y"hui Itnh • mlbll]mal1 ~i!I TOrI!, Bibl JlIi'l'tlnll'lc ! I Fl i.ter To]rlli,..,d", i t~ r "flllrdBo !'II blrdl. Akr.:lI;,a Jrldan 1J.I1"'"fn IIlI dDll;mu. ol.1Il1. ll. lr hukUme'~1)~· (to nO .lllilslnda karl.tnln M, .H !I.r '~'I' ,.I;i if~t i" i .1.0: t i "II' et miG 10,.11 bl., :lmll1 IIrlllk I Hnallnl wi Illlhll 11ilI>"'''Jl.~lfLm'll 'mlr,lir. dlt'e rll OI;l!1I ml.i(;DlIl'I~~trlnl "'hh, :Ior.dd"'m izi !J lI.m'l UlIlI. .",'M'rlloll Ilrl.o.d.ln 1a3Wbolllti. llYlllh Emllil loll I'i"... "'..h .. , i ~111""h1": t I):!rnm 1Ii11 I.IIJ;ilk ~CH:U"liiI!n 11m 11Ii11 1 - Tlu'k tIlLi;" I["i 'DI1.!'l:.lOiM.li. "if:!." SaMI rnUlllDlIIlIn, UIII .fen. ,·ll:l1i, .-ki O.mr.I:IIJ ("b'IL., '1lm"k dr,ipi! 1ft nil .tmll. 1!!I'llJlI dul Un· :2 - ,~ SantO' J9U ta:rltJ;flUi .rnl 'I' ""uk'.rlnl dlJllndlnn." .1 I!eCleb{ memlu!'H.rd •• 'U!rl.l'IIli, 1;11·wkl'lilOl li5",le"-l1'IlllI.

II.

'Iu.d.r

w.

'r,."

"L

m.IL,.

nft

1]J~1c.
1'1 _

*

.,n.

nann.

P rlloll )11 panillrl V~ 1!d .. !1 lIII[]c!!!lIhcrrC n .. 'abll II.mltrln~l! 011- Al1f.ft Turk 011.1];1 lI:endilen bltlr!!l; UJ,r , I, bullMl! I'ln Mill. Y"lYlllll1t b..b.l!.I.n Ti.l:rkiy,Id., M'~lr l'I ];!l1jil, MI.lr hDkOmltlllln h!mu,]!Lt'loilflu, c~m...1o: sillL. _ .... tina. I!II"dl; SLldin IIllblliln b.!ll lite • l!I.1 m ruI,] r "i .. t.Oc r,knu~Jjd. ~".h I!; iml 011111. iIJIl!I,hu r Olf'i~r:a ~ G'or ._ I!!dil ..ll II,(Llir hbii:rtoli ci Ihti:r..r l!il~ !:Ii!lo·IO! btr'lbtr udo lit VI"l~1"}I1I •• Inll'k Ii.I!I tli 1 0111 P'1JII ifill {oS Sante,. U"OIl.li"Id'1I11i l!~ICI't:l1 J.I!',U unll'llll .. Til'l IIH4 d~n nToI!l Iwtl.1!lbu1d. J'ilir- If I 'iL(:Itl ~ Mrll!' tltlkQmetl" rlllI"ufli, blllunm"l itibarilel m(l ....1lU C;!!n oraillfln 'II~UIiI tl!JIrl'l el!flldl; til. lonM ~ hil. dllii;ihl i~. 11"11 S"nn dOl« e.l'lmill~ E~n IPlPJI RL"TJI IU.llrn ~irll1•• i lJl.mnu ol .. il orelu. bir ~Ilbli,.etjill )II Ir t.bii,.atilli ibIttrll!.ld'- mlh.llIII! I.. fir Ioldtl tiYllr rtm"k :Mkt111J ,.. ilo1rnulll.D merll (Il!!1I$li'I .llIIJ.n hrlll.Ol'l'llil. ulldOA-rIlJl'IL _,.lLlmt "11 u Mllriimeti !I~ mUJlI[]!'m!1'! Emln 1'1 1,.1 IllI'e IiiIt· in.lIlT ,..rliL[)ljnd •.li i.Uti,tI. Irimull~r ollillllotr.
I.Ol'ld'l"I¥

Smlh.Qr

IIIIm nudln lltll: ~Idljl'

.t-

bi1diri~!!cek

mfirifftiLr; lrnlll1llOilrntli m 'IIhk&n U: d!llkt!lr S~UIl[m30111 l:!el"lblir ill' ... 0> m.ddet~1I 11&.,1 miimkutl nh'l"~ vard. Almlln nll'lIIurlu 1j.lI~lfm;t.,
F ll-.toll '!l1~.1T l1&rir.i,.,,~,., i1] ihti:o" f hnl.: k l"n~ 10;,.11 "aul. r h.l,kl",l" .. '"11 1m .... n" i'!~r~.iiin.,. 'bi.. " jtcnd"rd i;;i 1i. t.cd" p .. ,II,,11I i~ml ,"okhl!'. E:!!ioi d.n'l,,~ mthml .. nlldi!.n bllIl :Loll' li"M hll l3biiJ'~~ m1Jli:1! rl(,jil!ld.1I ma dl!li ~lrr I1l1nl!d~Dlc t.htj"l! v~"i.:re-tlni tllDlIim ,o;in :!'.Pllml, bll~k. hir m1.lk"" ..l.. veYllbgt. ",lJily!'t mllklL' "o:-I... ill4i T1'.~I"'t bir m :kh.p oldJ.

m,.,,,i

H8irac

"'!Ii

w

FIn] D" ... 'do. d ),;;I}'I, biro hlllliJio "" Itu,mllf hkklllaill. Ii.. bmlnl ,!,.lri I; iLjI'!llll.. t.:ollioclH oil]J1.,.Iiiirm i lib. 1J.t Jl'lI.pllmllokll!. I:Ild!l~ Wi IImUm loll lwIUi II B lhih mi, wO!:rI mi, oil Motarllnd~1d IItnzalarl mUll r mu.dii,~1lJ Ad .. r~_,.'lYllb..ati:r.illJ. bu i... lIIi, l1li (IrhL I !!In 1M'I'\ul: moll, I!!DII'I'oIlll ~dil~lI'e'lr D!ln!mJirl.al! mQtO:I· h. 011(1I oldllkll, "'rl"nm~}t«l!r. !,ul, Dlnr"1 mi. ma.ktn' ·!!In. mfulmUlehulIIlIl ·11'1!i.rry Y.II..IlIl'-ers: Su i,l~ri ""h" mi. mu'dil lI'Ii, mu~;lH !Ill, moi.idell", ml, ii'lll;rru' rna, m~"h.Mh in l1etUeUnde Ka:r'.nl'ln!u b! r l'ali '1'(1 1J~lediJlI blafkl'DI, dilD 1111< 111;, munm mi, ,&.r: iDt oldllinilill loe'trilbe 5e-feT'ii YIlp:lln Cir!i!I!~Ul b&h .ulu in&reliDtt wd,nel, ,~hnD oil .fDrlll}'OHllDM_ Efillri n['t!:m.l., gHrlII1I. dUn dl'lnmuttllr. GI r.'- " [,I .. ril" m.. ~p:tli <I''I1)n~b~. ~'I"!!.a. fultalu.)"I lrirfl'lll TIll mo..zko!llimllli f .... ~'DII. gll!mJJiindellll MJ:nra Ordu v~ ~T idi1"I ..i,.lIm.l"ki ~r<;'{"1"lRd'llnll iJ!l.!D iIldl"rind" mn t'!!llc!1' !l'mn Ibu JLl v(lfilm(O'i m~nle9i'" :i!:crii,,,,U,. T,.b4'cn. I~.!lerl d~ Dllnlmarr· nIh klfllptllD bft~kl!. 1iil" 1t!rd. mi tab maWr milteba!lElII!lII'i~t!! 'M7.Jl. lilT', l'lIIli ij~leden IDI'ITilod. kloZl]IIY 1:", ! Iift] I;i:irdlill{ld 'Yok~a lift! ... 11 In "rk ..zinrl~ F.pd8l1lo bLr t01l11l1ltL,.1II tam1r ,e-diilel;;e'idiT'. II 11:[1 mi "tlner P NJL!d·!ttllerMl ri.· rdlnde; 1,limlt .. lm' lir. '!':l l. mdlr P 1:18 ~!~:!'fI klldlllJ' hU·IU;!1 dolrn nkl,"m.i.-th·~

TMfir

goren matIS-fl1. 1

yap.mil'ktJ&ob'lll Homly~t Vert adlllidllki I>iI'D~b-1f 'kl~ tD.f~:lI!le rump ,~ldlh'me:IHen. !!Il,m k if.I'r MUlilafa 'mull Lie AURin. 2 hlCli,

ailr

ii:u,a.d~'kl durLII~jim;J.lin ,301l'!.! 1!J':mlttlt' + M(Lhb'Er:u!!, M'I.Il!itaIa.nlq bu 1111· ~u J'llerJiline kaDliat geUrerek lB. VI! iUlOQ :,..!IIkH1i VUI'b! lIe

led. I!!hll 8"1:l~n~ue 1I1111'Ilk 80 ;Jill biT' IIIrtbrmak fiul'etiy'l@ .21 yll
~'I!' baps-lne, Alililtn li:an.r !;'~rml1<lI.:r,

I,·

"i

bemeUlfIt'

M~c.e... er h

~l.ikrl1 il.ijb~il'I1" it gC!l~ lIar· b 'riUtlB ~~lili.illi" It.l:rii-d .. hrnir ilk tOp~lIillll~l~ln. yaptll 'I'1i'\bllrtr> ..-11:11~nli,iltri Iu..Y1I'llL"'~ bi~'ede Elmadllg udde!\illlde ~'lIi~r!?k I:O!til't1i!D llil'billl "'I'rhu. tit !lllhll1l' 'II' ~~:riD" te~l'il"'l!lerilt.~ bllJdinr~ ~lnullUII '1"rrli... ldmlroDU flu Ji.TiJ PI1:ga !lLpartlm.an,mds otllKil'1'.ik tI!Lk~iJ'o ~u"Lfl .. millDlinII"m 111"I.n bill!•• ul"li,.~il"r Cdl !l"fh .~m~lDi, ollnLkI.. t~lll1 I'!1if"l'- I'Ul SlmolJ TQiI'l'I.rls'Lc {''i.'indN; h,nml,lll'. n:n.n._ 'R"JU &" !,\.. f~i'_ Be hUlL... . _" },~rl"n Till" Il' I!;l!mi~inil!l A:mflri'. KI Iklll.l'I" Ilui",du Iii!" dtlrnrk lrurda YM;nl.1I 'bell do.:tilim. l'nk .. n. mUCl-\lhutlt lFahbgl lddililllle )"8 Ie II ""rlll",,,,,,,YIl!l tlldillt Bme1iY' ,q filII ludrl' E!l'VoftlrH ~ij'll ilk t ..pLandakl WlI • .]~ l1iT da.f~n DlUIlMIl" kalalD!l'ltl. lIeIiY",:'j! voI!rllmilllr. de ikll1 I o:'.Jflm"hl~IT. (,irlllfde ll'iO hlllJnm ~IJIPiUII!;; T..t!.mMl r&nliY4!te 'fII,o:); dd.Mi •. Hg,i3ill gl.D DIlIIIl Clh~1!I1'I mhh::4!'Illenl 1.7 bin II· lti,mlr :'l 1!1I m...l<r mn nh",,'[l1 " ~n d'Tn"'g;1I hn.r~D 300 II ~-i 1!1~' bfol'lor.t'1'M.: nlli ,0011u!tu, llIyleD.lilill~'UI!d.:l.r. l~plliT vlkud", R;iot1,.n rtti,t: F, d jlUtlll'. Vin bl'rJi ,.Uz.'ltirii
milil"ln'llm

So 'K,aywk1:IJ'rl

'Derne

ri,

IU•• lr r1.... 1",tllloe t,.lhill: edj]'l1i1"",,'k. Blr g~~e Y~,l1kQy Mralhndll \1'erilecek j:kraTl'ye C, ft, 1" il idJu" kurulu. 2-1 Ur_) il'rnm .. 'Ir; .lllIfel;l .. ,imdi b..1\..... er· . Eil' mlldd"'l:!rfl .... ri ';,lrtl nmum d~ .. li:i.T1 ii fl).i], ...nl ..u ""miD a"miLk hJill' f4'(1I.n..-n.k olu il lrlJo'llgrefi u- bi. ot.om()'bilile yaIlllndakJ I..ri",]", 1:'",I,It'11",I",nDII a, ".mll Ir. k~l<~eI'"le b~rabl'T' Irltme-kte 1}1!l'J Il1ij,hiT1'1il;llfI I" tl'tkikl~ de hllll1ftlll1 tlldlr. ']]"fIllHtli iG:l!oJ1r.ol .. 1i:1 I.Il.nlh .., ktlnu:no:! MijurYen adlnds. g~no;:blr ka· Q"mr Ik '" Tt'k I l1' kPnh~ illc:~1 mOl ,. .. dopn,'II<,JYl" l:!ln,l"illlo~kil'l!ill\ CLI1I ror'l!!. otomoblldel'l Indlr'p ]!I.. hn.k.an, n RUml Unll. Ekannrni I'\.lLIIl9I mtmE!!i 10 'R'elly,Mnl!l lip ~th Em b:!Ja., Wallali!o 1F.I.LI'Mn, ~"h,m& D~kall11. TII'rlm \',.. lUllla gi!c:;mekti! n !lande oI!T H;:1- ILir K:ll"oII(,lt.: ~rll,:jkll'rjlLi Mtir~rI"'k I}l:IlmJcllJgumull kaygtlllZ gUnl~ 9.J!!I~[I., M. P,lI.I'kn \<18 fabrika:nnD l.;lrlm ..l.,f EI"Im'llnf'l lip C fl. 'P 111 Nul'! ,Rdim ""e Hni!l::lllln 2 ,\nl-o.l'lI1'lI .!riltmihtl T, "ftillir K!I~n ."k b,lnd.J.:.i t"tldklllrimlil tIl1h". rlnJ Utrrl!1.th. N()hrln !lIElJDot&i ~.r bll' gok m!!m'llrlalJ:'l. VII.. If"n ..' .");ut1!'l'i illl' :"I'anhm"IBlnlll hll hll~i sg.r t'sZRdaki durn,mall1l1'J m.,lI'1UT rf! h Il~rl' ,-ern Ilk /1o;r.tIT ~i dslgl:lln'l'l, 'f!!7il l'l'1"1'l"mlldiln nn vLket ntbrlnin I1M.lr Jnyuulldll 11111" bu'ul1.ll~..li:I.n hilrlirLlmil'~('rii~ !"'OR ermi~t1r. Ttl II .. IIIf~ 'II r>lmll ~u r ~'Irl :I!aIl1anllLm!l nhlu~ gl~. kt kcmfle1'3,Rl!l .'i8.lonundl! top.. -0.--M!Lhli:~rnE!. !lJ'll]lldann .\ut:1nLl mU,tBTlI!k !llru.nmlrl bit .ken IEULIlJ,IlM;UU;II'I.) erhIliJlI:!n yo1,j1 Ceml1 Bi Se 1 l~In dUIIL p.ayll!.,lIg.mlZI l!B.Jldlm! ~lktLlIM'. YU1LI.ZBClStOI'lUl!'II me~ 1l,El'ruua'e.ka topl'anhsi III I5J1ibit gOrmU~. mlhtereken ~~:'.l'innl TtBonDom, kop oyna')"a, tek· u. lzaIlo.n, BI"!!!M1e on tftnl· HlI!l" Y11 oldugu H'lbl DaTU'" .... "m;u illl!!TnplHini yap,laca'k to phlllt I VaZtlD: R>Il'Chi!~ field C;eYiren! Nhwm KemaJi hnlmtlsl.Ql!, k dlDm fullU!;'8 ~II" yanuna g~!miErti, BtU lin 1>-'1) I" gelee~kll'rdl. Bu yO~den j~- tnkl'dll. bIl I'll til" bl!' tflpla.ntl ll!t~D"l.Il 'Onl\·enritul De\'I(! ro~yy.a.l Olmlllll'lH cnJl,nlu tel'" &1· Um.am Jk"indJte kRdali' illirmeNi!i lIinltmm bu taHl, !&lerl. :rum, Bonbon lI[lUZW'L kuyrdgu ze.Ul!m~tl t.el'e.ih dllm, Jo. bl.! lru, ooY1Jru::a. eteklerlmlll VllI.T'd.I. yapllmlJl:, ~1b~ly~t, kB.VU'il.ll1'! D... zllil'l~ l!i~·be-Jl oldugul1u g02; onU- 11"1i' H\lkl.llkl1 Tllrk Enstlli]!lil hiilds. Yu\lulAndll, a,L1rdll, OnU1:l !II lhtimllll benli yumuplnnf!l. Onu.n boy nil dikeJ:"l!lc: Uerjye st,le I. Onu yO.k bachul 1;;::ln, glaU~e, klnll. hayat dolll. bnl'tk~tl bIonl t~l. lnII'IlCU!!U I11~TIIlIn o gIll'I r::lIk:Loi1di koll1"& bl.lll'.it _ 'l"ilf!!!nhkl:l. m~n.l!iU~lanD1D rub· DUIUI Mnla.:ra.k: De alUfnk 1 1"1' rl1. 6 !lrlf Il~' El~1 I!nslHl.lnlkl'l t bir m Ildcl:~t g(l:zden b)·boP ltim, i; odunl!l.n kfllf i"tJiYONIl. 11 ~diyo:rdu., Geee. MJ{1r IlIoldnj: I!l.rhli kn]}tl~'dl. tplik h,brika I- Irm L~!n blr ili:lI~vl[lt OIUlttul'ulOl"dinllryil!l ptoIl'sor Cemll B1' - Oh! Harty riM. edenm. ~, F'mi.kil.t blraz d.llhlll YU ri11t'Um~, Sir rlrll.hli: df)~ldLl~ IlQm]ennp i :de ht!o:l}'~I.,rll'l~ karnr \-~'l' liin I!OIll1f~ t~ID.I!I kllj)llncilglm 10· IUn haoc.fdilnmi&n ytlk!k'len duo mu~tn!". dlij'l! IVEll1:hm, I:i-ell iOIi~] VI:! bu 1I}'~1 ki;lp~i'I Iflillj.ll dll,l.lnn ~n.I!'L ,Ye011~ alomda. hI rHtl'D 'ber ml!}lir. BUllh!rdan Raslm yn~l· !lerll'l ni'itm1Ellm tulz I~h: )'ll II\'.ili 'b l&elin!. 1-I~:r gil n blrnz dill· manhl.r, lllialf' todlll:' hli~i"de bod~11l bLr k ll: oldllJ~1.!Im hltl • ubllbl. kavramli'kb, iii ril Cole umlm1 MI" lu1.vl!. 1'1:r_dot! nLn kl1~llk olmaillnuao I dlU'l:llnll1T'llll sHdl. 80D.I'iII tin'!" ~ecl!m1e· ll(t II.~' Tll1 JilR8 t 16 CII 'llJ11\:'!1l':'IIitl' mo''' hIL dll'rtn luUr1)",rdu, Far!! 11\11 .)'tIl'Um, A1'!'I[t -eni, ·pl.iI!!Ummlp. k.P)! bina&llJdll tlir tOfl'll!Ll.b h-r dim, Bf!.I:I~lIlib m.ak bll' kiii~I!' Mil: OE'ff'!I ",111m k h Fll1ekop tAl!!: !eE! I ttl~tll b!l'ii':l!fiR k&n~lIrnk ~l li!~reYDll'l dE!JI ~oplE1nhYfi e uk! J'i(Io~!l:m hllpl~ YElt:uakhr. !!:Ill dl'lrbl m~~ld~ !!lH'1l,eak lmdll.T' IIl!viyo'rnm. Bu. rtilollllkhi IllIlh kally.orlwi. JIl· sind. !Ifl.o':l ., 1I1nlllfl d~kmmU, dl. ~imdi evimil.1.n !!,S'm;ereh!,MIi VI'!l'TI'lFtJl'lILII, • tipleml tlr. n.ii!oll "O!' ben, _'10·rradlJ. tt!'k ba'ill- mat~miltik pl"'Ofe~~rl~l'lnd('n Klr u'kll bn1tman hak ikat1 Iltreoyll~en bum 4III~allldL~ .p MU' h!.i' IIdJull. 1'11'1.1 h;:mlA.dl y c](,1l (l}cSc,.odJ:on,lklafn. I g~r:ll''l'1t'i'1 lll.l.Z1I o~li!1 l,e:meg\ndz.i )".Iyl)(' - km K6rn 1ll'I;!IYlID iiI! ra'hl\U!11I Kumll~ ithali olu'''l)r, Ne !{I.Pilyml, ellindL!! kDllllda.I'LIp duruyordlJ. Dlkkat HABERLEB dikmill blll{l>"()rdu. AC<l1l.ai 0, U ml~tlm~ .Glknd!l::: gilrcn g~zl rio., am .. IRIl 8aglll'lanm·hr.~ dull. Hlr a.:rol.lk Jl'B.nlc(', ('11'1'1']01 IIIldu6u halde ~!!]ml~ !EDi1t~· deft].., III ba.ltmclL, buD.'L.In Jo oklugu· anda, vaktUL" rl!1'i1lt ~m, iR~a· t!\bmhlll MllIt!l Tit:!!!" t HI F'a'lmt Harry, laoe XIV DU rl!l'kettim. ;]0. 'kl!.r:tn IIlrt.I\, CHitli!!.o dU.Up AilkatlEl[l[lIjtl 1111· uiu~tur,[l.rtl1'!;7 nmti1r btl,klt:lndll coter,eSIll bIT ... T tllnhul Edlbbl Oc:lUl lh"k .." dlirliltu, Bol~' f:'l.D.l1vi Blrll~ laril@ Il~nm' klllfl!.yarak konu, CHIIun lun'l'omu. Kop@i1o Ylllm Pe.il.ce - pip.a ipllk la.bTlkul· - No de kuru 'b1r o.yll.l Vlli'! kOonfl!an! Ii~finl!ilti:r. hiln,l!),,: G1!'~r vUKi,i hnlokmd ki V,, T1C[lre! Or1~FIDIi bh ezk~r' rod bnf lam!. "dug. odo.YI DlIl.mI!L m3ni 0 do. ~ ~('lFlI~TiI IOtI1r!lnl;;(l. hlin.1 bld.eOIl. TIUiti IIlnemll ba,"'1l8I. _ knnr"rnn.-In ;kln,.i.... f)c I(lBml HI ml duaUTllh'lI'!frlJllr Y01c!llll IJM:I" Inlll Ylllllc letll'll8t, 1'l.omt--ndn:l· ,'nI1r'IVl'IraK kurl1l) rthnllne;n Y"nundM unkl:ql'fl ~djl'lrahTl I'IDU nlr""1ml1r;., ko,."lrtu mill hi r IUllfl'rrm1n Wlp'd1l'l:!i. HI!ma iv~ tl'm"mlle ~IDU!-mU", L!i5,.., Onl! benl dp b~rnb.:irl1!l.~ n.hp '''''"","'''M."_'''_~''''''''"",",,"''''''''''~ 121[1..19 i!um-.rl - ;i1mil .'" r 13.M ;l,1m 'olup o]m"l'h~n:' LthRI 11] ~, bahl'l!d(". valru:: DIllIJJ:l1BhI On1, onn IIRPAh ~m'll'l nlll "''''I'!'!linl1 tin bntlln, V,,-vJ\let nehrl llim.ln 'r.. 'tPl'C'" mm n.fl2:a nnda. g.l:iWl,'muinl ~yleY'eeekllm. Fa ~ Tii Ii; dll OdlOlnU, IlIIlnlll'llcrl", bUr! n'l.11l.1I~z:ulI"Ilu je'!, 'h3.n~i ciMln3n g.~1 d~~, Elms lI"a ....FIn.OIl] IlltlMtt 1 leat da hlI. atz"ilIlI brte 1I.~l'iia ]JIgl 1ZC'" Vii Qn~hr. d'p.f~en Idm M'I1n ..le dQ1(Iu. b'l1 gijiJ~D bliytl.l! btl' eMmm!· n.! n. fIobi.l r IrlVLlIUld1l.kllilU~mlll m' rllmeJ;inln uygun lluh.mn('-..LjJlfl do~ma;;'a. b:lljlBllIID_ 'Zibntml DOD'OOI!'I1n Mni b-u ~.',:re sil:rUkh, kar>llnn'jJh1' y~U VoIlN.l. bi1HLn fl'ldrcm \1'1.1111: U~iU'D ... da:n J'UJ,T1!t:1j PlIft.rI·, ~ HUJ'meJII'!JOl'J b j'fl1 hilelJ bi:r ~ ~!"~~IJ I!b.LkulDda'1ll: _s,...~"1:1 !Io~ml.l:!]tuil'. Bundan .s[)lU·a. Ti(';] ]ur-..u:lhk bl!' Ukl!Hl d!,WluoI:elil· ~ o~UUl..& !!i!!vhidlm.JJ:I'YJ toaUQlI. !luilfili. ~!!l;tT'iP blr ok ~ J J ~ unn'!:!'rllt~.l Prof cJl!o~~ S PilirMIII~ 10'. "IQT1 'bIT d...ll!. da'hll I!~Lp f 1S.!I'iIXlut,al:aldJiln t Y[)]. bu tap1a:h re k!:~tn·!il\.f, a~ r rlg,T' yU rIl • !{&rumJI ~nni!l.lI. Ithlll mli !capelL ,CI,'t!ll&d.i, SDDrfi k.Ullnh~ hda. t1iy'ln Il:d.I.UI'1iII. 'Hot!!le 'ml A' Olnlt! tm:e 11lr":l.ttla b:pldtI.n ~lI.n~'Il. firMiih:r-rcim .[',IiID.wor ~,~ ..,...r".d~c B.a!!Il~lu Hlllhvi~~ .. bu~ ret 1!1ihlllrlUiW her ycm:lurn , 81 rdl!<nblrn IlRI!r;In'kll ~ hueketh elW Mlmulk' !.Ill. ~1 Sa:crlyl Bi> t~dl. QieI'i1 Q ijibi!d~lI!wri kl!ii " ~ !!IIlD !LI.~ U, d~.l'iIr'k ~I,ololl I>ml 8a.adesipdf'n t.a kaybGldu _ 0 .gimdJ, heM de. ter, !plik hbrik_mlll mmcft.d· yO)lum di5fillmi!ei'lll;le, Ild 'YIl Cinycrdum. Ammml.ali1e""~t Ira M'lel!fl~rt I!.lo"ti'klAni'In'mAk.uye tll~l!iIIlma. ya.klnllk d1uymnz· "'~rlil(lt" I~IIIIOI!.... IhllMll ~ teti n.dJll" ..Urt.1::imt"!!I!LLl t~!iri. ligi ile Til:1!fet OdQs!lDl~ flk:ri deN.ll h;hU.k~ye d[i~tIl~ i;:m, et JIII'nun b:ri:na fiI~n bedl.}'le. d .. AmI! IIlmdl MaDlU· dlll..,.lni Ill! bUlr. dO.tOn, hli ~ m.\'~I.l1I"rl" 'F'.om.,,.,... bir kOflr ... ,,1U 01 alllukhr. nut Ihtl.llt1'lllim :Ill!! i!ltemmlye'l:I IUa t.oplan.blH.rdan b1.rlne ko· b~plmil, ~~tlm.:lll MbrrlullkllL .1 olarak .... e:rdi~ Bon.bon lf1uV&fiI.I ! d& camrll.u blr dlYlIlIl' 'yillcae.l1dIJlfiI t.1VD1M !l1P.1i' Illlr mU. ~ l'f'Til....,,,.J.ti, _ . uyordu, BUII.Wl..ia berabell' k:lrhJ.eldJYIllor;iuk. GPl'!;i ble Illrimlr:. I'jmtll 'tlkh. TUrIIl mJRIIlm'mhk. !Ii': kG k&r:ll'll!oh'ld.n, Jo'olJn dlJ )'01'.:10_ YlIlnlll.Jtum, d,Jl,b~ de· t"1'!IIDM IhUlIil.llrmlif hind,,'. Til. If"'p",I"n ~n"r.lu F nJ.kl, L.· dig-. OQUIIII[l.T, -tile tutulul' Inkl· (];UnLfiiliil 1'.lih&IDEUIII kabul" l' yap:atilk. onUml!J d~U . .Ar d.&'\danndan dHkUl(,Cl~k lLiLmeMDdJ.P h tUm. ,RUth" .blt Up IIUnl... ner'lt:ln - ilIt .1 II, <. 1i,1.·~iM b!lf "~I"_h:. ,I..f" 11"'~1"11 . Id goi'UlJtlflll!!ri h;:lnde, 0111£ I kta. yanJl!l!lml!t·Ol"du'k. Amll. yer }'I!1" HILI!lndllTlig~Up Pbnll!dlgunl s:n hll1 kavrn)'RlnB.YBl;'lIIit1!ll1 iii 11 l1. !3uruyordu. Bl:mzdn'll, ,~"bnlz.i 111 IlrUlnd", 'Unl Slhlh OUr ~ ,"11~ i'"ot,,,",nlc I .'_I"'~_ ~I"nnhn .,,'" bat g3atl!'f'II!i1 biT talum ka~ria.1W s;ur.plt.e C1lLl'\QD 5IkLlI~'lIrdll, Aye, ~lIma.k ic;in, 7&mIlD nmlliTl 'I'll • Dem bund.m Val g~tQn. lh Aftr [lglt' mtul.lo - ~ 1011 YI!li:I 1,11·.1'1 mlldlhdIAlln.,. llllli. " ~.(;r"I,'m,,'n.~rl. IIllml'!.~il Ylu'll.rJ\~kla.l'd1. Bu. millanl"l 11l'lllndc, glzlldNlo B1.tlL. 'LkaJkt~. dl,eY]e cfllnl}1l ba!ll'l bd:lyDTdu, mill g'lYtliD. ~ m:lnc.II1 ,lm,II!tIr;lfr. . .. Ur,t,:lio:r'][l I,Ulrp,n Ir,'l t ",1111' ~ll! [I1'lnlll.' Ilr RI, Irbn." tlYDr dma. IIItll~Lfll"1Inm ltrt bill hderm l'lt! a.tl J:i.11' I.!Il1hZll!iI :\o'e, b!!YI'!~~n'llm~'orduk. ~ arallk,M <t;Ildl.l b1lQlly.o. (D.e·IiIMIll vllr) w ...~'!1.............................. ...-......,'''''' ... ~ J... I..lnol, ~~ 1U, lL;)' ,10,,,,,,1111:1 i.l~~,I".r l1t~II IDOh'l'''{''{'~LII. :iii. gOvdt]tn. afalllD.dan onu Iii f@,ublm! Fakat I:lI.I 1a;ll..rll~1 dll· Nib i1J'i!'t b1r k.a.-!JJJl II!

I

Kuml .Syli,.c.l:or. BII:;i3'i1: l'lrill..t 1If""li.;l1i" t tRJIJ dall ~C'lI'ir~ t.. bii,...t rI'lllhnl'. illd,.1'1 hB'~.n. hiu • .,dl>JllIIo .it bi. muh,.... yo:tldllr, Y'Jka'l"ld h"h'~HH,:.mi" '0'''-:MID fi'krimn hl;.iiyet. mtLkl\...,11!'i.,in L,n,,,ri m,,'h:l~~i 1.J.lki h"'II.rd"'lI 'I:II:"l DI"hilir. E;;;;",. m",l..tllJ!! ..Ilru '1m t'~ib.e to,·lie "Irn;'.1_ D" .. I"H.~f .\" bllrrom~tI.r B.n!llIdl {Do! let ,efl.ri ..~ lIui(-[:0" Hlljll.ri) l~ ti OIU~IlD m", lu "~Di biT lllliruki "i..a ihrl~~ ~tm":I"il' IInr.. ~ mevclJ l'!!o rnii~5.~~ hlr t"lI"iYl'ti "eyl!. hir IInrll.,m·11 ,;ocide .. e tnllj'.-i)'llFO!' ... r"lfbr "t':!'.,h" .11.1.11", Hi Iml P'B.~a.bu hl1UlI1 p;!)re m "r11I"luU.frl II 3'(,111l!'~ ~ rni~ nh,l:I •• Id 1.ir h',!<lI!;i ,-n.iI'Tt t~~i i.,,, 1:;n~1"n. O',n>[Ln I L tIlMiJ'~tindMil", Dim .. ",!. tl1k1"",rllL h•• lh'fk MPr ki, IiLO "I" rl"r. Cil m!J.'H;:rel oiCltlOTind..\i tlhii.yel .1Ih1:!.u HilmI P.!.II·DJtI tl.hij:!,et ...,... :It.",,,, nUm'll"'" ,,'iI',,~!.il~h ~i~.t;lI'Ioi !!l "'],,, I i,."cl" bu 1T'".1d"I". (1) IlilIIiU Hllmj Pi • '1'. ",fill. k6fitl J'j~lmLit;ll n I!W- in~~ '1>",] d"",,&n h.IIl{tlfllllill'ifi t..tlul iO;JITl ,,~l"T. F'~,anln ol;llIIdu.f. 11111IMIIIF ",iII]]il ta.riri;:,;; ,iI&-" dOl tlTlli \'...;Ioil" TLi rk 1.lJ;-i11l.1!1.I IIHL.lld,,1lII bir jnr i hI< m'lI' M.l'!fI'HI~ "II P J;lIIi' 1'1 IUbilinn. IIIi tabiiretiruloodir _ da r. '[ULl' :rultlii!':illld~lI ; lifil.,J" ". rilhf!'!'l P.aJII, Ab'l!3. SlIlt Pa. LI1i."n mu.ho!dl!!linill t&bii",et rll~- drn ". 15 Snllr,,~riD ]914 tB.ril i[Jile ,I. Ir>IIIIlIll P a.:; II. 'f.vrlill PlO,;;) 111111 hnd .... '" t...M",.t m.lldd~lefilldeli 1B Tilrki,,,iI .. "'('J'I~'rni, hullJnflll ... 11i Mmr I'Ildi",1 olan bllUl.n bu v8l1ll~r. ;,,;;i mlOddttd.,. (Tiirll"';J'~Dip M, If ve; O;mn.nIL til'}.' •• Ti,'Ir t~hijy('l'jni mn Ttl rio iA'bllllllindl DIu~ h.pjl ds iIISlldlioh iil.,,~lntl ..1d bl.lHln hulllJk vc l,d... <'Imi, ~~r"l!- d"n i~inll!', 't''l lIn 'lfe I'lIlJlen Tllfllo hillier. MlJlr 1,,l" } milr;t~l!Iid t'lJrl ..n r"'I'IORo"hnln hlJk:mi~ J.'I,.kilo. Hilmi P .. ~,. ,I" :'l s,,1Ioie~ril1 11:11 n 11'uzl.ln:t .!1I~lp 1:11 It!fa'III'1o. 1tlJ.. f1; .. :I tf' rill inli! mIll lITih; .. d.. n Tn Ilt r- 1911 h rill in,l." ".-..,,1 1'iirkjy('rll' yt"r lin. 1l'll,u'llp llltalktel'll 5lInr'.lll~ Ill, Ir h..rdi'l'~ de!lm!lt:te VI!!l!lu"t'U m.o'hl" I" ,mit blllul\!lU~1l nlll ~.jj.r!' TUJTk t:o Ml1Iw ~IIbII!l'IU dlJII Illr 'I.obll)lflt m!!'1 01.. i.oBo nll!I'!' de-'I"ll!til'llifl ~l'IlIlflmILIU. hii_ntinL III'J hll''''_" "I mL, ~!);" I r di:liHI 1!i4lhn!:iUr. .11111 m,j~~l"l!l'i~ mnlLil, I!Ili.k.d",1" dl!1" n~lIDdL rn.lLIld.nll1 Ilorl1(!i fib!!,.," I!)ll"r I'fMllldll t.JilJ ~il{'~r'k rrn. H .hIYo!!.ill;;:l. mllllli1n,rl!.l!I 11lk-,l"fIH p, Kad1nl at mo'blldelll rd ..... kc .. hklm ile. b.' !!d iI ~('!It:.," Tor " ki",,,,.]r'n ~fillll.n !l.rlL&l:!I'1 mtit" ..lIill: !:i,iiLl T!IIlllacak zorla alBnlarl1il duru,mast flllu I,b.. r1111"b",,1.,..m. ml

"~.i

b"

1],.

1t~ ~fl.tl. Ift,I!:lIIl'.-fn 1..,,110:1 Ir.a ~trllltf ~I'lll IJlr pum iillrdu fa r, M.!I'I ~e!'!'l' 1II.,1'II'.n )111M!:! "lgllrilldi1., A'frlkld:U\1 RrfdlollfH riM !taDr .tlm.ll!nli:ill NtI1!!rl vllln"" Ilbm.!:nll Im~ ra{DI'lul~l1Un 1M'i [IIi urlnda 'IOrlU mfllllitBnI~ Ill" rrJmllJll Dlmu, p:I,,,rUiI lI'.IIttllYGfiIli. Bun!:trll'l ~Ir III r Ij,~ktp" !!Ievlelo Sld.ilkaU. 1"I1~1'M' .un...: 1'11io..llr au 8rblllrlni 1111. ~~u lilt.; ,011'l'IiI!!h: biTt!' ulibie m£b ....II'I.. u. fdl. tor. .son nMilftl~r!1.a In!!llf~nlllln LI.. Ul"Jl<IIl ~ttJrrl'llie FilI)IlI'I~f'id POll adm .. do] lIrll'lfl! kI !l'i(lnda elr goII"I!I lI(i.lr'. Ifnln ing!lllOIl' llrtl[]mulnl O"li"hl~;; mOllDmln GlmU~; Ibd'url"\ll:hm::ln li_ II .dln! :11lmr, Vi IIm-nd .. !IulUl'laJI IIUU.amDnu IIIl!blitllli II I4IHlk I:a:~.. I'IJ~1"mlJ.1::111OIl"'U ."ml,. TUJ'ldl'G,I Il!J!'al'.t Rd!ll!IIl4ml,. Ml!ftf. ~r ....... II Olifl.1JdlJ:lD;!! RlIn hu Jj!n~ Inglll21n :O:3jMt rnrrUuminl aim I!Itlrnl slin.' ),Drum, K~nd!&IJlI aebrlk oo!rlm,

..

!II

'R.,,"'i~~

"1,1,

,ohm Avrsm'llD m.ah imjyeti
.

________

C. 'H.

all.·

H kongrC!!:sinde ,ohm 1l1li"

BiT Ime: gilo c'I.,,(!1 H "'YiU fJaBlllldl1 60 IImltk :bir l'IfaC!ak }1lr.Qn1lI"n miJnD k3!j eltlkl,.r1 ~Irada komls~'l!)nC!u Iiril!it(l MLr. UII. biri:!linllL luig,t I1mbCl!lile 15· li.I.rr!lkllc i!i~b~1'I fllmnktnll :!Uill1ic AW.IIIm. hirinci aflr t!'2'..e.Cla. 3Ul' i.lllt~ kllI!llJ[lUn,£l. glir(l y~~l:!!n' man !!!)Dtntd;t !l !O':Il'" !t 11.:; !~lr h:!!I'!'i.... mab kflm edllmi tlr,

Teke1

memUrllllrlDP

ILT.·

i.,

"Ii

1'.-

ps,xmu·

,·Il

,
J

Zn

I~ [' -:...~ f

"..

~1c'

I

*'

&U11~.

a,.......

·eJJ~1
D Iln

zak $arkta Yeni tehlike
l

. S 0' N'
-

HA,BE_R'LER

--

I

SABAH SABA~r

T'Orkiy
"

I\q:IJD, PIl.r:i!ll J'IIrlYM\· . nun vt"!"dlRI bl r bntil!'rl' 1!1}. nil C'illc!ie mFlglOp IiIIIHI mllUyct· .;:1'JruV'l·~t1er ,.mdi, kUlIe he.· lil:.dl', Fran Iz ('In Hindl!li: ..t..... IkN~adl' i~bl,.nDf~in I.~i~ ' l tifi,i 20(J bin dfJhlrla tl"~mk l:Iud'uduca dBVI\MIII~:l.r"'lI hll mrd'zemc RI'J1U1l alaoo"l~ ~pmlj>kel(' mUlt("fik "ill' d~!lt 'I· '11 II~ hb~1 f'dilm~k 1;:;0.miln· V",'D,ill<tfi: 7 (J ...,\,l .tJ.,;r raat ~yl4'ml lerdir. p". u _ lkt; .dj iOhil'li~ ;d.r.li F'" Iim,lF. Cln Hlodilltam nm ~r]lo',~d",] hi1d,,'''dii:;ne 1::(11''' 1:1,. durumu, blllncl!gl glbt, c:ok II!!- J .fl& i'l'rll~'" .",,,,1 .. ,, l,J.h.j~ Iii,? .rll. z,ktlr 'sIr JI'15UD. y~rll l1rJ.h ... "Il. Tll1irJ:\"a I~ill 200,~ rI.. l"r"" Jlu.rllZ!Llz 'Ilfi tam ; !!tIle 1iI tap.3.f· ;OINt ". mlU'lt'Onmllld!lolfti •• 1,,, ..III, m!l.'l l~iJ:l mli 11111..:1 .. 1fo!'Tllmi~ til'. trJ.'I"ldl rlnr 'i'oI! 1ii'r 1'l8lz. kl1 ....... ·tt'llI'('Co m .. Ullr Hll~ mill; ... n .. i"In rilE' b~r dl!kl\!!:t, fiIlrplrma hllJ1.ll .(111 d/i....: R.~hk d .... ]' ..~1 I~i ...d. t~.JiO:l cpdlrkr, BunlT"li. (Vlerniln.)

1~ln

Iii

y'enl

ta hs,i'sle',

<;in mes'elesi 18 m i' II e t'l e r d e
Am'erika delegesi Jessup, Rus siyasetini takbih et"ti
L... U~rl",mi,
l,;:;"o;'I>I!'U

Selri n sek mi,

yerinsek mi?
8"fiml ... d" iJd.i( r 'ifflI.i' utd U!'iI..'" Rrr~k I'orli;ll Mr'-UII GII"II:}'H"rJ'G' .t:~lUl! .rdl1~f. Ml!/f' tH~r vr bu G,' roda !t~ t-I! malri1 (lIm ... Willi .!'q:'l.;ln PJtr h.Jkllkrl'. FI!!'l"fdlffl FI~l'i Dilfiln,'~l uldi'ld<m1.:, Mli rOm.n~t Uiilc", 1,;at~l tmi14'if) i tllk' diMe •• \lar~lllr'mt;:lrI Jill'miJmllf.l ki'l 1'1; I i1"1tlt'l'('t'1'!t1m"1
111

rt.

diyorl!U' Iri FI'It.Q~lda.r b'1.l tLL!lRnn buniml!Y'1l IrowlUlll'· IJIln emrlru:ll!! oldu.ltl&rml Iddla

,,!,'

ediYl;I'rl1Lf' II ODlfl.rll Mlld~,..1. mUil! meluj Yltp1yoTlu. FII.I!la. 1ViI kU'Il'V.tll!r'I1i ha'tklnd!o.D g!!linm', al!ltudlr. DI I!:r tut.fUmi mobMl b,T I illrlJl ". Fr1IUW!l.rlo ,I;I:Iol1W:1~ ,.kHnCla i!lblrnfl, ~ ~PIU'I 'tU'I!hr 11~ 00.1 1Lf. G.I: •;!Wlet ) i!ml:ror \'I!! hrU. ~ bus ~ (Ba0d9.y} til!! .tu...... ~ '" _.em!

halb mlm1'1n.I., 1D _ .. It Impan.~

';" (\., ..... 1 Cli.l~Iillntl .. r (l"n'!'l l'\u ru hi' nun I;"'tt~' om~ ,,~i. ~,,"d nil '1'111, "1 k!J.~" 'f"llptl." ~'", tlh.ntl.nnln ItU.IIK "",,,n,lol.1" 1",,1, r LLlm,,~ill. 1<"11r H'r",i~ ~L' m,H',.t;llin, Ie"n Ili r"j,m .... " ...mll., .!!'~mn'l;- hFLt.I", [I", lti,1,1" millr-l lurcn t.nll,m •• ,,,, i.tj"~D .... d .."lee ill "arlir , Il r"tin i 1<.1",1 I)tmi,tir .od.t.lmi o1 ..... Ti.lrkiYOl"" 01,,1"" ~H.lu.lt:ertll!!r JIHt'IIH1... A..... rik .... Co'!Ii: oD1&l1 bu 'l>1".....lu.ll DIr.DI 1:1111.11., . .T~I'lIP ,'llIllLn ao'l" 11'1 A.m~rit:UI lIlt .. lidi'l'. 'R'.rt!ll o- ,J,,1"'1(.. i I'I"hpp .UIlt!1II ." PUOII Ylip11L1l ,.IiMlln :s- I"'rni i ir' HnlL ] 1::II.0!li!II d"l.nllr, ~klil .. dl M1,,-lIer!n btirtl, .. 1 tllfUTIUI P..riJ; l' (jp,) - lI..r.haIl (lIb.. Ma~!Mtr.1!".udl.lEl",l,lu;'1 ".J>mll'kta 0.In Willill.n:t 1'H1.1' dillil, A ..n::I'I'lh d ....illllal"til. l!Iirlo.~;Jk A.m~:ri""UlUl, ifl,. lbttdl '1ll"1;ll .. l.1.n" b.M.nf !ld.ilec1tti, ". 7!&ir pli.'1llu .ii~n r..bt .... •• kl"1 AI'I.....n,' '1 neier_Iii) - ':Hi .. 1dbt~liin:l b!lImblir. 7. ih, B",b ....IIIIUL.l"lI ."'JI.I!!I!.I!.I,d Ii. I mlllll-lIIu .. !.I"nn inki,d~ beltllt>J] 1Il,,)d!'>diT. 'l'!L"&rI m(L" ..... b.ell!'rin R'it

",' ..t rlUll'Yi!itl .. ri, \,;"in II I".. ~,,1It.. ki 1:t.1I.1inml,/j:, 'I' .... h JtU"l~'u 1'""1.1,..,,.1 .. il!!: .,,,,l,, ..lo!1' 1J1I.o.milr,

"i.I..

Inl, t I r
Ct'lVU

,\

tJ

I)rilt"n

pnlitikn.~lI:tU"
III,r

tilno('F."h

jl("TI

.'Ifl~lj!.~I!lr.

no

, .. .,m"",ryfi.Li~m"', "1.~1I1.

"hlf&n.

"'lll

in_.",r'T

bul'lU,d u ~'lI

lJ:ibi s.~; It.tiri!1t r IIi r IJ" ~•• ttll .. n IIlk1,i}' " liy" rill v" Iru II&IlMIJ'Ctl",1 .

F'akrrl, J'lt'l;ji~>rJkil''IIt" ?1I11' f~1J l'f[/igi ,&ru mldltil7.:"011~ Ildmn~ kart'lf1tH/iiI' fI!d1lg.,.
1i1~.
1

"'!rt,.

n,..

VOl bilh" ••• , 'IakcloiPtd. yd[~.milli t thib d"u~
"Itt 'R 1J1fY1!D11l hIOtt,

i)ih

."np.r MU So... }''''''!oiroll iDi tlle'k.
",lor

'\Il')ha

[em i!'M

m '1·

-u il'tlL:'lal"ll

~... d1r:i!:~Yillr J

1'1.&11

,ro," fll''''

di'l'lIrll ••

Almanya' Yedlek Su,hay da bir el~ilik okuluDUn yen.i Ihdas edeceg'iz tedris Dlidd,eti
Sa,11
. Ilb'l"l.: 7 (T'C!! .. rw~.)- SO,.llJ! II 1~1 ~ri Y<!d.t'klttbn.,r OlluhlllUIli b;r b\l~.tk leU],1I !1Ikt."lllltJ.I, i~l:a •• tk:ikl ... YAl'llmIkt.a.lhr, liD bir bll.-

$i1lJ4i, Iilh. tiS gW'~I! Ii' y~;::e'~n:j,.j. Am.r.r,". ~dte elml!!yill! g~ H9ii71 ta..Tft """ Milo
adl'1 ~b;j.o" ~1J1':Idlk,

'V""flf!llol!ll«,

'<lm(:1 Fradml(Jr mill.

lmn"1tIj".il1l 1, ilfl~ Mflellf: lI(l.2lr bulu I1mu.ftur

ali11i,flPlda

Ba:l'lcall Trll.

4e1

JII'(I,m~ o!I1md'~ III, YI'l'1' .lid. iIrImk!l'" .i'~!!!nll",1a rk tl'MlJl'1~'~J

yttr!il'lflm"1

r.I

h!"ltl\"~-

~

t~'niIJ 'I'l!hWreYII
~!)fltl~l'_

gil'do£i)illli

-.(
1'1 f'

811 "

ea!

)._~.1'.

I!llmnli ~'k lnntl"k11z iI&,larl, ~ inrl fIl,'hli mtllmurlan ta,. mCft,.b.vlul. hmplann"<fa hap.l!~l'm!:!k tar.a.f u r hnuftft ~ldl~l ..n I'l ~rllnllyoT". AIDa. Utica ~ec~k !.PTaher ya.klll ... ml,l..-dlr_

4wI: Y,I mDt.1t:!il: .QA;;&n ~ ,. ('T..J.ttFI:!:gJ.~ Btmdac Ilf nt!lf'! gtr:m,. hI.idtun t.I.m,. blr .h.r.IttI. ~ S ... ll" _ ""~'. n..l~ Df'll'li:r3'tI] m.ak Is tem1yo:l". Su..o. .!lIillIl.t. Ilaf. l(!I~db t..... Iu..tm! k ...1'N1! IIlfirllmlrt 1b!. ..nn.. I~ !lI"1UI k&!d!!.l.1rlI lIJ'IWIi I!ol:l~k ltDliy.'1.]j ""il. ... rdll mUa'l'". fall, mlllIyoiltQDmu IfiUJI 1!J'1!:11 hu ,!,,,,llIn ..buM'll ~i' ..
mccl

Impa.ra.

_

gbi m.IW~lrl·

yak.lallaa blrslzlar

An ·arada

Lik~.. K.1L,m~1rt.a bullll:tm ".', 1 ruk 1~1I.. 9 ., mllk'te..II 'l"e '9 11.,. bill IIIIJU .. ta.Unin 4e iDki'~ .. flnl (.1'"'" d"'IT4!.i olmu ~f(O n..r;"1 I!-mlmu k.l",billlOltktir, Bu Jf1~k:utla 11011 D,'d. t .. d,r. ~50 1111nda hir .kflik [btl"., mntllA3'I"I~. llla mp!lIIIllITI.J:IID '1'1>1'1.1(. I ""rtlir, gbllY OIIlIllIlJ'!U:'Al:1." 'n 1m !!lUlU" ... ~.. rlg ~tbi1dnt d .. 1m da 1b::w,IILDIIMZlI 1'(i,]I'hmm~lrledi:r,

"i,.

Zahlta

D. 'Dem.'iryo]~.i[:luda
lamir8!1

tevhid, edilpcek

.:1'_

Anknr&, 'T BWI.kIl., !Birkel.

&lb.r.: 7 (Ttlll1f~llhJ _ X¢,I ... fahriko. "'e!lIJr AnllartL, l' (TeleJonla) r.i IlJllktlDh~l il1.. l'" QnUIlUDII!I1. !"i1:r1lr 1b1llullil mlleau!lsh,rd. ~lllllJm&k- De-\'h:t Delildryolla.ru ml1t.ehElt'" lii~oO oI(irm.e.i il. Ilormbe. l.[I<lIt'FID1I mol n dllktorlann nrlfe tevzli Tlk viL!lIlt.g.lar temlni Ic;in bU~. ;i"I,I~I",rind6!d blJ k,hU .." mu· ,fir ILti](liml •• i Iraldmlml,' ~'r.
H'

(Tiil'llfonlB)

~,Ieri

mmlyet~1 c khr'!

C;in1ll~rtn

~'rl"ll ., bulur'lI

mll· durum De oh
IBYJ,GI

JI'II~iltered ~ tel .. "
h e:yec.an :
Hlndi!l-tli.mDd IlJrl IC'I'I VIldYlllt dot:!)., (>,1 II U\ Uk bll' t!'l~ VI bl!!Y~1l hlln!.;"'!lt! eokibettlr. COnlrU bu 'F'rnmm: hlmaYef.liaC!!':~ moftllle-

L ID'ldra4I., em

k"ue VIl%lye n unemUli Bil· In yUlt BrltanYIIln1Ii l"".~IlJd dAb"7 •hrumU1lll lit list ed!!bllb. nu. dllml'¢I
.all
'VI!'

Il~U yenl blr kane ~eaine .233 m'llyon lit~konul. HI] h' dlltillD U.bi:ik ..h :I'~PU 11:1 huson 1111 tuan!l ba!3rls.I:IJDI§ti.r. Ayrtc mu~tur, Aynes. l.amlr Ve atijt· Hrtodl\ ha:n"g hlRu:llt'1ndltll 9 n I yemCil!n .Inlja "'~a u,) "11 'b :PLI "" "1'1 IDahk1lmkan ttl>- bir de tllrlllt; h~2;.II'IrJ.IlJJ~akt.lr. lie-tutTI n..vind 11 D.(u. Hii •.".'" 'T,Il!!}'1 '1' iU'lda.!lt mllklll!!.l 011 ,rib! ml.l~!I m;rt i~Jn dll :5 milYi:mdan fa;:l'!!; tIa b~ II m~mll,rlar;, I'..id"bn n J11" :IIuelerde ~:l.h!lan d.o1i:torlai'"e, hlr tllblli!tRt verll.mipjr, Bu 8.l'lu:la h"ll..nmle IJh ook IutdllllAn.n a.j".I. kn~ y:u:if!,On ill tlh'oen ,,11kl atilma liB. btl tr9l1111r:x i~ln ve ra:\o' deil!r LIIlt:1.. ,... lit:MiUl bJ-.Ji!otlndti !rOIll! 14n:t~Bll1i !'!lg:] Q.lnQk tJr, Su ~uretlE' tlrilmes! milk:!l::tCI:iyle d'J! blit~I!'t'~ lllil,IITd ••. h~m g.cktoI"J.ar~mIZ'D daba ziYIa 1:abR!:!IlItkclDmIJ!ltm:, Rllyla.'I"'1'O Yin _)"til '~mL"dlL .l'lIPlbJ:1 }II1l1t1lldllki h~r .1',lmM",.:I.. hFLyvn!1 de Ihtl!';:t.1I IIdll.ml O][lrak yeti'!! bir ~I,~IQ' mtZiTI1@.k~Umiz.d{' Yil' Bu :!IUril!~lf /& mll!!'lIn h., •• ,,,IIR11lrln Mr h1291lk ~""IlFti meleri, hf'm muayenc Vii: tt't:'!avi JJllal'flktll'. Mi !T.dli<um B~t~: Trli'lJ~ d yl&.l ". I~rm h3!1:l!'llyttle yapllllm5' te- dol:uhk bll dB,,;:: l:asarrufll mln edilmi!j CllllcBktlr, :III,s"llecl"ktir. !lu,hl', h Iii "11..,]'"11 Ilr!lomlllu<L,

bttloDm",Io:.t ...

DII itib ..rltli. bll tjj"",i<t 1.111 litdill.f Yl.lldm.&11 "fI ti)t.t1i.

billuJml"it kgltiollma'i IIrililo: J1.l"~tedi'l'. ]Ju mJllrnt fl. t'l;i~le:r; 1
.I'I!II[ MZl

Bolmnl(tI, 'Turk '" h!, .. hrd ehn!1I:

",.h,ta

ILk]",,,,,, ~iri,mi.

lJ!."",,

kuvvlltlllrJ-

Carum - J!tj"(l,!7

,(In; ""'''Lfr.

bulullmlllklfld,

Zfrai R!)ml>i 'l(l'iGl'iI 9iL"ef tt!'kounlon ka;ptd1'lfa I'll Ya..jflf ~O~1,j (A:II,..,..,_ ,:nHl.HII.MlIifl (COfTHIl ) gUf"e§t'rn .wl.l~l b;irbirleTi.n:l ~!I't'l'~; 1,;~rI.!I0r1t.1l"'

1Ia.-

"i"e:n.i illlf;lrl.Jd,u',,, i.tihd .. f Hill!' ,hlctr m i1.him bll' ~ft."'i!! tl" T" ric l.~. bl([L ,n. m~.I"... hlliille lulil'".fi"''It ... m<'I'I""pl nlll bir fiie I"k

_ell.

,""n'

ila

litI.QII.!IIil~

.. f ..nR.ll

"II •

iai
~, Son J;1Jnlllrd .. KA2.A;N'OVANIN A$k ~tA,CERAI...ARl m:1 At;IK,GOZ TAHSn..DAIt VI! ANNA. [iIl.REN]NA g-Ibl bU. yDk rllmi .. rj fClltkTml1ll rllan Il'l':.AJ"h..M lIu ~Ilh(!!tt'''l~r l"h'lLne 1Jmd.l ~roi!n bj t :tllfr r <llJlJo ~ Iltm 1\ l!t.tId~r, I
"'I::,

..1U.lln.!i: ..a.&l.h, ••

"".Ilrn

!a.l~1I IInlhh IJIIIIlrI,.. 1fIU·'\'~neT memlekiil:lt! :n~rMi J"ii; IID~II :.or blr I;Dtr mUJ'tl.\rio" I...., n r[I:I, hUklim .Orm.'tt~.rrJ.e,..

D. Ibv.yollll'1
t1tohil.
IIlacak

bU8 latin :w.1rn:a,'k!AT'lJ.n:tlnl !lUi'· !;lIn Nrm bTPf&hk mUllro.r. Yenl bllt~l!nltJ ta..~LkLnl ~lk.!n'"abllil']er., lo"'ttrll h.Jka. !I!l1l:! "'a~lt·ablllr]l!T. ~e th:r t~ll1r;l mUte 'ilklln]~lII.ktLl'. f,l, .ebllt' mlJ!gl! kip IilllbllY'M
nltmdal'l

,r:jmdJ bIt" ile komQnl.t.'Ier C~n H'nd)r;t.aru hudutll.lnI da,.anu'I'rs: C fAwIiTI tmpa.:rd"i" {BaGda ,) tn • mernlehtlnde, 111

A.n.k1lJ"ll., ,. (T~tef{in;"') let H&'h: Yol]an I~'L, ClWl.llrli!. ml'!btrler .l.T'Ullld!!. Ii:U Dl.lde'tme'k 1...1;n Yf:nld~
..

Doe ...
m~y·

tilED"

il..AMAI'IFI ••

"-Ir.I ... sor];;:....

1.11

IliIO'SfFill"
'''Ikl)

~L!IM1Mhu;s

tUflfmdll1l

ll'mall

yoleta-

I SA RA Y ve INC I
,~Ll1t'lI

YA~ASIN

LI1IIe",) Bu !!.k~lImd 1lIb,y.~n
iI

LI~"

A~f{ , ..

I"

11'111

Simf"malaruilt18

i_~~~~~~~~~~~~~~I_b_ll'III_en_O_l'1_jl1l~_AI __ n\l_~_h_II:I_'

Cln HlndhrtliDllillt &o'lc-a.. h~l~rl .... Bunlar d!!.. biT" yoluou
f'd e'r~k

hwlarall

~r lezys.da1ci

!~D; bQ1.!i1l. ...;:; I J.~ [r1Ljfi yaflllrh!LI"!I:t!. 'bilUlD A'il/" Ilbi ~tItiIl1 tu" i.hEudi Ell ~"dl ClL' ~,:a, boyd"n bO}""a, teuv ~te,4I ."rlmt.l' IIl4ILml,Llr, 1I'1t, hu.l11IIOOtll [ltiIiR.itl bill" ·~"k"r ';I"rllmlt t)luJ'. u-1II'l '~lIok biD toll" J'~I1'I"lm" 1"

~r"mf!.nlr.rlLil

Elldonezyada efl:

.

btrl~fI[li'I'

lIIe~!!." ... " 1 ~""'; lve1il1 11M...,,!!!.";

T'uz istihsali
1 r'l'eli!O!'oDlit)
SoIlI'I !lie It!t'fil!:1,,nR i:!ri

FESTivAL

------1'
"'A,' , "'fldtl lu f

""I:

.5 •

nit !fi~ k Si ,l:nm(lu va tJ t!a II iw raI1o!1\1M!llri1" :.J r'fl..~ Ij'l ,1011 rj/lr

"~?I'

FESTlvA,L
$2 Bugiik Sagla .5(J !frJrUf i;;1~b MIHremmeJ :;ekilde

r.

TuJ1..t"rUII"[J1I/

,hlIUmWlI!lI

Us'

",.1 lAn "..,..k .... lItiliAl~~ il~i1 i1n'_' Mkhlril 11. aT-ullin ilIlJlal!Jlmlll IItlllc:rui1 III r]lJ>o;Ir b lillde ~ yvwa:tl.1t :mAlI)! ttuMI b nU:J ftreMi:tir,
il.,

E n4011e~Adll

"II duTuim hl~ !ltl1"'l:IlAl lI~flldll'. Fi!!lmnenk

h{~ ittmu I~ .. tatk1kl.rd~ tml'llll.lIll ""1',;'" ..h m"belldil 1'1.11'", IJloi.wfo:!1

Mi

b.m 'l:8t't1ik III.llUlnl. ~:I"iD~ d"" PIRr. ~ tanft.n ~.h'!1' !i1111'~ • bnil, yul'l!ldl, f~ IIII'IImtl~ 'l'Brdn' , 9Uhlll.f

rI,~
1

MEVlOD
:,..m.u~t•

ARA!!,..11';

All ftl hnlz', En:m'III'i'L .,.11 bUfltrn etl iltl!!' I.llTLIII- nldU JrA[I' olNl;'.I.r!. ma:'i 'lnbft I"Il!1.mlU: VIo :ntl!.lI: on· "r&tinlllt ~uk''I'ICI ~11i1kP~ illllll.dnt un lml.'k kllblh'! lr !lllIrbU'lI' .(2":11 'II Anh'll: 19U cum. Jliln!.1.. J] b Imnmi Il"nilr. BunliilT'"ln 1l<1.,121 TIJUnlUm.l mCUI1rlp S"YL ftn 1M'd~n. dl.r~kUf V!!i ml.1! Zit I':a.mll nde niliunllt. lUIILl' ,.,dllrn~lI Iml lyor'. ~nkil Mao • U"'''re m.....tldlil ,l!rlI 1:!1mtulK'ak. l njl on 'tro Endf.intOlVt;· hr. 1l;IUlbll, 110m Ye k~!1"'ln1t&. lll~n tin- gtlrl klJ!lirlrtma'ktdl'l", IItIYlUllI'I.rl". IIn1Jo bu}"ll!';11'1 :I:~ .. bll] tea,rltl~rl TI~e. 01!l1n1T, ,Dln..o Aolkori

1949

'fhund 1(ll'llm

I

8

lP,iif~"'lllh Yalll'·
(ll!,U!

25
~
Euml 2,lO ;,2'1'
fl17 I

ill
12,1)111

()~l!'

DiPLOMAT

Ilo4:!nr:1 I Akfl'lll1 Yilt'll !m:llllill

14,2e
1!Hl

Ht.OI1

JR,1ll' 1:12:7

] ,:I.!~
l'1.t'O

lU yoktul'. on'llll k~tll milJ'l virl"rtnJ di'thJtlrmof!k kdfLdh. rum )"orilU' , f' b t !;of1,J it! raz ~dL· :yerla rdl : - M .. f'IIi!.fi'l VPI dii~r kMU ". damllln uI!EL'kIB.tt!l"ll'1nk hili Lfl" rtll10 t"lIndf' 1'I1"j;:11 midh Irt"!i1" nl"plllini t)~'llI"Ilhn 1'111 "IU, blrpr tll'l"iL rll 1'11,fi'T \'I' h,1 .. rI ~"riFlt " UYg'l.Ln ohr'l'k Id:ull i'tia, H~:o 1',,11 F.hll B('k!r \'!I;' l"rn:n'('11 11· m' r. tH,-ddn t t'ttla?l m~ qo{'l ,h·r h kk1nriFt., h1 Vol' hilil{il'l IIdnlll'
d, 1'l11!1rlfl.l"t:h: ()!-mAn Dr! ,I ~Inil'l Ilk filii 'Ihnd' bi,vlt: )Ilpll; Icilll{l~nin 7yllm gUi"TT1"lIinl!' Vto., yet I!tnu.'ftl' n(' ,,·IX!f' "'Ima~l; [akat JI.Onn 1111, BII.%!ln.1"I bu flkl1 dngrn buh]

·BenCot' lHlllrt:!I'1 ~~IlUrmettt!'

BIJI,k~.IIJ;"Ul
1~lh yllpllllJli'ak Anknrll.

iDikild

y, urn KAnmCAN
c.rv
hf!.lirl! cakll.

KAIFU
Ail rI!.
iii..

Ankar, da IOpl.lIlh

Ihhu'

TI

ut...l'1

korli:m.lqlt1l.:

t'hnI!1J1~ l'FI:ln

!ill<'!

.I'iIl1'01l'

ILrtLI: Ion I.lQ I!"IIl.h~ minj)('Jlth'n ~lIdl: l!.;J.n .. r i1I"Ull'lr:iflill 8"d! 'IiI! k.a.pli'h!.n t"1· kin gittl. M I"Vlln ollun arkl'l ' Rlrldllfl R)·nlmA.m1 tl: M~1i ~, la 1;1"10;,,)(b:J.k· lar atJYQr: I\MI 'm hlJ, ulIla ugram :II: ,."di "'.31 ] v mm k l.' ' k~(;m .. ~ i~11I h I' lJul J1 'r~~. J[ H I 0 mpnm ~1~r'.I 111 I ('Itt JJul'ln'lIl nn kill I I", nl, kLnn' tl; ttallrr'lof! kl'lN,i1 jn.lrm: d rg'lnllk i:le-~Ml th'U, !rIlL yn. a r.t'tml II. 0 gllnf' k!ld'i\r ffal':T. tl (J:m'I aDI Tn.ll.z.u I':(:i.rti \'arl!!I" r
\" bllllJn ki:lti.lmklc-rln M~rJa.n jliblll'riD e r1 GlduJ:!lInu dVHl )'orillr; ~nl r hl1l1h:nin Yllnln.

:H:.llzTr:t.t 0

m~ 11'"1"1: ~.Itapl;'lI"dJli

Mllrvl!..D bin H&lcmL ~I): ohladl"lrdl uluk I:ru kn.dar
'tmlUl"IllhllirlL')!

hI... T.film~tml. to O~ n hep .!'! 1~'illk ~'II pm L" I ~"'n h'~dl."P.nln :l.f.-dln,. h"~kl
Ul"l"rll'ld .. 'r<tf!ll{;J "-lilT ...... 11 d",

'i' (Tel .tDl'Il.l nrlil::llglne l:1:ire bll~'1 C;lhgll., inki~E'lflnl lIa.glamll'lil \' bu h Ul!1ll ~tll. Ih l! rn'" la.rllltip! n Ie H{l1'ler
d,ailFinnulI.'I1 z

f-~n~TtI!tI OR'I'Ila.D !ilk"lr mn:l:. mi"ldt1 .. biT lIg,lltll
'tIl ~

r;1'Ic,
,,"Oil

- BI2l I hdlt I'di,'llr! 01 'orlal"'til BfI4ka' blrl "eI:.'ll'
Yin\,

m \t

. 1;.11r"y!! ,bl mt old u It .. I!lth ml ktill" l aI!I ('t. ,lllmlzl ml 0;1)\'1dlk"

rclu;

rln ,,1mn tu; 'h"rnr'n nl'rt1l"n h,,!'1 I de halld'{'ye kS.flll k1rg1nd,· 1 1"; 11('1,. Ml'r'o'i1.fld:ln lL",trr' ro· ell '(>1"1 nil. Onun hnkklnflll' - 'KLilitan hl;!rin hal r, lllli
glhl konll~u.
Lr:ilr

rurt

ft'ill'i

mlitl"hA"

iIll~l~rln tIIa R'I'lltnUlnlrlnTiIl Clint t'Lnuk I~ln '9 Arnl1k

mLlIl
CLLm, TI~.

,lir

KUI'ItU Thpr!1k O{l",tl!' "I'}~'" n't B:1.kllnhtmda I mlr, h;mll

RlIJtUn I~I 1 M1UI

11:1 l1:ht.:

]'1'11 ,'HII!" i{f"Jltll Ct 11"11' It! llIz,i.'n lrillllMllkmUJ: 1tI.l,'l{'!

~o,

ttl In,' blmd:!n

II lM CilI'UI ,hit mil" ,' .. r1ni!' 1t J'{fn 'ff\r. \'ilf]~h b , tnll ~ 'r k'H r, h,,,) f)IB L bL·I~1
bll kll. l
I'

t:I ha bel Blzi Ins .'l'l
hnitlln

d~

LI

tilwbll!rtl'1l1o
J'lll et:lJmln

kl,

dan uz,:dc:1 Il"lhh,;rlal"la.kdir. d rI 1Il1./lI"'I"t'~lnl !IolI1i1 or 111' II. H Ih'ukl n.rtlk Hllll'"tt l'Jemand II Umitfi k m,'J,- hi .. zlmg MIi:01nl JlI~ml, hllilinu.

no

bile OLIIII1 hn ~lLllll1i1, 'kIlLEl.Mllk tJollI ltu· Inl hll.ldldlr? .. Valhhl hllkllll':llgl!. VI'! ~lm~ l.I~r01 '{lin b~r kl!tll, h'lk Ir.llk: e-I1t"11v~ llL111m !I"8p.an ~In. klfllr:lor.n kll""· ...t I[d r; ri.lnkU All h nlil.zlumlnr III h"r bertl r, zAllml ..l"t! kBn;Ll:hl'.

rlll~m

\,ofo

I

siinn('~odlk,

IfIr.:!1
tf'rI

D~y",r];!.I"!:li. BU11l1fJ d ,hI!

11~

JiIIJl)'lJr'

'Il1l1l1lh.1 O!1m.'ull hlillfellk' InrllnnMJkc;.I! 1!!IH (JUrel-

dllJy,,'11 klllmamlljllf, .Llll hrlUf~, M('I"lI'f!.ndlr JlIC'J"Vf!n 1,11" "nun ~lbll(Or "1-"llI: • lo~ttnl II () ml1'l'l Din AU tn " .. I1r1 ~'nPo ' ' 1'1 b!! II 1'rllllTl t [IIlrierl III mfl'lI k:;'l~al;1.ktlr,
Ilr-Ilk t)~-

i

lcayb('[U,

nkhn, hAUr, II, BII~UI

~'"rl

rill,

,.1111 i'I do, dl~ .. r

~tn,y\ ... rlo'ull·n

tu;, .uJIlbure mCl'I(!-!a Sail

~IM ~t'tonu.,m!lll

r-

l r I" rlllr.l k bll'll:l'~lr ~I C:I ",.,11 1m 11 ·flT. b~n ..' 1jIl11~pmk , ,!tAd (":"I IIrl ..U ,Joert)'l'Inly"r
(Ill:

:I> ('51 id1n

k1;i

ellinrjr'

blr

Ih.

d , 111~'f' t'rll n1u; l{'n'tm'l ful .ff, n k"ldlr' m:Jk l'll'1'1'l lr, '111 III'Y 11 hiT1l "Imd;) 1!\1 Imlb~1 h!1" '~1m (I,
I 1'\ Hur"U

ltl.c.

-

Omtr

bin HII.ll..ll.b m~et'r

1.lr ••

Il"lnl'

I'IVYoCI'n111\ I,Jeti\ hlh'\llrm!a. 'jLnel'1in 1:1<1,1 )l(; ........ I1L1.u ..
()lImrllll "Iml,

U Dlff'J'lIi'i lIy~ lh;tl .. Vii 'p I IFdf'kl h 1 f,,<llnfiIII nn d,' I'udlf,'dcn M1'mnnn (,Im ldlkl,u'ln! (.j{r 'pll'l(," fit k "" vlnml I"rdl: d ..\'It't mr'rlolr.llnln 11\'1'11 r1!8.'·II\·1 h"nlml' m"111 milh'lIkk.lI.k 10;1 Dkh 11k l1Jir krn:r1n.;· h. cll..nkLl l1~lIr~~l mllkllll1l11' .'.

bOlg~l<"rrl, r kat.ll1C'llk de]l!gtl~rin I,tlukl ,], bLr tOfllntl y()pllIHOktl/1; BLI tQfll fl n t,dB ~Tn nih 1111 Y'I f dim rlllnl:nd~ fIIyd!llanll.iU'fi~ P1emll!ketlm!~dl'. "nltl'~lhttn in. kl~Rrnu M~IIl\,it(l:'; INltll.rl,·r l!ltih.aal IJrl'lim. 1~ 'tlm!':Jt.I, '11 r"cllt 'Iii tron"l!n'£'~Wk Icln if' IllUIllif t~s.blt ~dilec~ktIT, A~'1"II", ~I.dl!. IlI!tLbg] I~in IlImm!u mill zmleoin lmk nlllb~t~n.ifl' ~rl 111" g~tl.r!lmeltl 1r;ln ~Jdl'll!l.c,\'k, hr.

1s umblll \'e d i~ r

,

~

-

_....

-

_

-

.....

.

.....

-

-

_"

-....._,

"-

,

-

----

-

_-_

-

--

-

.'

,

-

-

,

-

-

-

-

-

--- --

-

-------

"I'

" III ,.\ If

I

~"':lJIj

rOKUYU'ClI]

1n distandaki

bir larih boyunc,a
boyle

I.~iis,)6ma olar laHi ad iiIa r a raslndaki lUu.oaf,eret we birbirlerini sevmemezlik yeni. degil t biitiin

Din •• ·cadelesin-------------- yuz · Ie ------~~~--....

Denizyalian va rlan .In Ttrrik No. 26 bnti nle rinde sa 'fIn:1 lkI.e" fl~8.IIJ: !ski bir ,~hJivall 1erd!n ijikbet id'~i'yQ:r BalJal'j,' lie' Bi/abell:slnl,1l Pllbuhml I!!I ~dren 1)Iil!=e'~emb:d4 bett Mehmede IIlJT'ip '(lelm;~li rMhJ ll4' ttl. Qkuytl'mj1'l'ltr4~1!l III~
dli,il<rl1l1 hl'lF m !::~pj'l'll;

dev,alll edip gelmi, I' y'A,ZAN~ .... _

ahmut KARAKURT
- Hindi!lmndan reye gideeeklsinh;,
t1i? senra ne"· eC'f.od im de

_

2S ~
kes.e·

l-~
imt.ll.D]iirllIl

Be bu dill, en, liZ: dinde t1l1l5BU:P g&i. yorum, I giiuU id.rak: etmjijlcr ama, bun t r n mllletin, hangisl alabl- Pakistana, m~? dlllD 5OI1£Umlll ne olacD.gml lecegin.i tahmiD edersinh:? - E,'et. Pakists''l'l litukilme ts.yjn lmeK mllmklirl degit. TUrklc-r !... • tinin znten 'V'ize!1ini alma!) lin· di'l"~.. H!l}'l1l!'l etmeyanlz bl~1 B'Il lunuyorum bulan ded.im! Hindietandakl mib!ililmsn· soylediglm, gli:!Je;rim ber sa~i:i~II(: til" du.rakhLd1. dii~im IIIlI'UIi nuktarJ 5 mHyorlJU gc - ba.h gQky"d~lim~ .aydmhltmBllu du. Derisi ill"l~e dudllklarJru., ~iyor, PELH:iSmlldu. d.l3., 'bUIlLlfl ·~.u.dar, bA:ri1:.bal!lir !:Ill" !bllki· I arm.'lklm.mn Ua.SII!III. 1!l.13.· bir Ylllil!:!l :k:ad!lT Hintll \'8.1"" kattl:r! ••. rak, fill.§! !'... Hindismmin Bk!J:zU mu'kllid - NrI2' kadillJ" kalaea1su'iJI: Her ild buim bIT :mti.bades. Amerikads. )'llalLl 1'iinra IIindis[anda, efem!.i..m:II edi? d d@1e Yelll.] iI~. kend:ii~rindeD d" k.o.b] d I k lml _ SiDlllimk niyetim, beii DlanJ.an budiutlUWDm ara.sma . lye . U. II"! en ger a ~ •. d ."_ t I 1m .. - I:_ ~_ ~ = _. ". k lr1aa n tan blr tanda. btralkm .. ...
on gun e.n l!;IIare a m!.l. 'QgI1Wl1 ~...::o.uG"l .,~;e:

-

Pakistan&. gitmek

lan, Hindular onlart hltt - rek, "irodiki nnktaelari

dn.l!li] olma:fI: ilzero mcllie'l'1lf ve g'lLytl Medefll bUtiin d Ltnya
uzerindek! UMln-

da.,

- 0 ha.!de 1..,.- size oul.... ~. ~. run Hindil'itanda k!l.lmak leay Jile. Irak Uz.eril!le 'bir tra'l1l!!.if \'LZE'si \'ereyim. _ HEll' hay, oJ~bili:r. ElIDa, I"'cn Irakte.1iI g~miyeeegilill.. Pakistan u.zerinder!. \'f.:rin v:i;;{'yi dedim! _ 0 halde Sur1yeyii g1~ olarak go tere')~im" _ Nic;in Suri}~y1t gii!iter-&reltsini:!:, r<&r&~iyi gosteffle. rliz cla.ha. iy5 aima:!: ml? YOk;F sa., Paki!ltsm biT hilkomm; 0J I'o&k kabul e.t:m..iyol' mUIl!",
a

if;!l.redlJ'DJIUL" korkuyornm. ka _ . rala:n kl%lp d1a bll" gUn dha}"!I, Hint IIl.mler.ine uya.mk, I!>i.sH bir fmha.bla. ktiki1ndell naUl!'tmegc hllc:wasal!lJ't, §illl Avrupahla1"', :na~dkat.en ~Q,1! G'!1:rip adam]a.rdlr!. otur. IlI"IU_3Ja.r da 'Ililii. mille-tler I:€miyetin,de. u.zun trnll'l II.z:mllk hllk1llrun,cllD, yo]!:, millet:ler Il" JndBlIi milbali.eMer:in 1n.iJ.ngi prtllllJ' l4;inde nereyalll etmul lblln ge.leeeiinden

_ -r~"

),~:r1B,!l"!., KEl.'l"arla.'r' v~re-cek, H'jr.l~ista'l"llm Siys,m. hllkll. IkUlunlar yapll~e.~lanna, Vil nle'iL nezdindekl bq kiUib] uvalllt liilildi&ta.flItJiaklmil.s1i.l. "arit deUkB.llh, lIordugum S1J manhlll' fein. i:lepsini bIrdien ale !Ill ~evab! v,erru~, i~i.'lle ail!i.bilf-eek genijCe bir - Efendim belhiye gittik 1!I1uarllk y8})salar. muhak te[J onra,k bi~ e bit' taY)'a~ k!k kl. in aul.J;ia ve medeil!· biri kalksa. da. l'line bir bay. 1e 'e atla "lP, Ke.'111li.te k:o.dar y~te dabs c;:ok hizmet ,etmi~ rail: ge!;iTip. i.isUino d~ ls3.ruD
'I'

dem w.rup. klU'a:rlar vermef,-e, kanu.n.lar yapmaga kRlk1-

d en me d· U emye ti Ve hil-l. (,nyeL.l .. ~ . ._.. . . o~ndl.glDIlZ •. ~'ll"lnmd a:srIlI en JhllfJ gitml~ mem.leketL,ednden bile, di11'II hUi:iUSllnb dalm az. InI!J~i'l.6:a~p. m~l!I.!!flma hakilr bn· ml1]et oldugumu da ~iJphe etmeyin.iJz l... Be[lt bll diinyll. seyaha.tln. de en ~ok ~Ultta.n. en bUi· yijle bayrcte du~u ecil~ ~y, 'll!Zl!rlndo yna.dt~m.JlI: Ibu Idib ne lleml. ate;!j{cn blr I;ember gibi sal'1Illij olall cii'lll.1tall.'BIIUblln. illa.lutmayacalc bir ~hila detle meveudiycl Lni g3rm.ell: olmUlitur! ..• Y'al'1lbb1. 0 n~ IDIlIa.z..zam h· sir" 00ne miitbi!], kUV'II'Ot oylel. BeJe hlristiya:n ta.a~"sl.llbl.l!.. , 'BlilgUn lspanyada mec:zu!)un,

batt!

bugilili

kemdi]erin-

Uzu.nkipti.i'de

taribi
KIl·

jki e-eriiu lamiri
Uz,ll.akoEipr!1. {HllI!UB1) umlZln baH:lmllll KU'~k!ll.Hlkla Bl!ylll bUIU., n

GDI!I Turhan

~~rbel!i 1;01: 0

hlllld.edlr, TiI.-bll!J:lil'l hem~D IU!.llali.l.'ldB kU~l1k bl.r J::I! ml vnr(llT', hllnu.D dll kl,lbbli! ~'e mlnnT%i ),ll!llmL!jhf, 'BLf &t'lle 8\'Vel J(oP.!lt:ulobol!J lo:o~"i1nd!11'1 Hi! I!an::l~ odmdll :bo.miyl'tU bir ", t.,ncla, lid I!!!erl df' tamlr tt· t1rmf'k IstemLe is!! do' kaynlakamh~a 50ruhll!l{liln 'plldLIn 1c;ln hlmlrl .. du;duruhilug-u idriif"
I!dilme1d ~1LI". 'I'rf'lI;YR g'I!Rl"l mLlfel Ir.f~rbuiII

<II G"nornl Kio'lHll Olrllt 1',. ma:rllnrl~ bir rUkn'k mlm.f1r ttl· mtlndltl'l tllmlrin~ bai!1'a"ml!~ 15:(, clil' y9Irlm kralmll!lt1. Hall!: btl lld tadhi Ii'lil!r1n t<lmlrlnl 1st ,. mf'ldedll'

Gonen Halkevi

K .Ii

·It'

Ikardi.'

kal ih

rak bu I"Rldbl 110 dr· t'I.Jtm~l in:l.m 1'!:L\!11'i::ktl. yjlJri!':, .. lr t'nal!" ~rliY"HUPI fO;t paDoe pam b:lzd'l'n ~k b~kl~medel1 btl ~Ijl~tj tc htl 'f"lhM't~tltd(lt1 ~ rtt!yt'f i!'-1I· .Ilb.t:agl yokJui'. Hem s"n klU"1.J 80rn! !!l"dL Kurt 'k.aPllnln'l du . ma. bu IJi-I!'.,Mchmcdo no te\fap I~oli. rityl(l de'l'lilm"kecdir.' m Ulil elan f' blwRil p,. l! 1Il1U. ·~roo'·tlnU 'btn b II!lUlrum, ..tH1119~1' f"rr,,,m'H! UU,,11 ... Bunun UZ:I rin» I' , lJ1.lyUk Nall:mnl ~:lre!b:. bunll. da bo orlilllm Bon J::1l In!" U ~allp <-~""'''11I "rrp1,ri'" ZO'l!lr,; Jrlr.r91'11 bi" eij;dl, Ii!"!' holM gibl 0 dB. fi(:bllvl.nla Mr'hm"t it InrJa D 1l.,1~·i~h,1.: 1,I'~;.tl1t1. Vllp'1r kOfl"rc:;glllM 4ll.!!kUndU. 05fJ:1AD D1I" la.aJ.glnl 11· n t 1. A n eak gl1.. ",wl"rt bf" ri-ll" ('~''''Nklll mtnb4 let:: evl:1.ch ItiL. K('ndl.llln! lc t'- lip Jil'1'1('n. poenll~·:tnfl mn 1."1'1 d .a:rllJll j.~trrHm. Gol1":tI'Hl alcl 0-VI1Il" I:\;'yen darn l.u.eml~'ord IJ ~ Idka dinh'nrrll'l! mHo.aild!'16i ve· Julli!t il'lik!'fl bNhw!':iII ~j1" ",ioll" - Ptk iLL. Bf'o bu ~i !io,. rllmlijti_ 011'11 ~!:'til"(lj. I~Pif.'!! 1iu"',1'i1 i!iIl!"m!l IUo\ bII'i!l.k~l·fjIrum. S1l:1!Ii nUll 111311 IfIrnda CIC': If! r dar. kij!;i11t: .rmm~ 1Ilt,IIIQlrml ""ro.dl"l)1 "ll!' II'1IH ~run oZIyleh~~kl"t et! lilehmed~ y.'lkl.a mlltl. On a gil ~rml. tllklp dr~m. Gn,rl'll')mH1 B'!l.l'M)I'i:l. .... Ilmllll bl.ltufitlyo.r· zel FJ3.d" r ~5Y]NII.; , 111'(11,tI emen I!'\' I:J.I! glttilt!l'. ili/ltl ~"'l"lIi 111"-11'11''''1111 dlJltdu rI~ - Afe-rio I. M~hm!'t pill ,j 1111., qan/lmL l'1T ti 111'1 I ,'a~l'Tl1l\,~T1! dedl. T{llnd d Seoliml KIl!;uk ~e<hm~t h:!JkJll hUrllp! ,l,:i!1d ,.ilUir, .•rl1r 41'l:(J!1t'f li'I'!K .gU1!(>1 ",.,n lin. Bmlt lin hlh.' mI'!. Bit :!;lIbii hr.li1~"/1'1 Di!"tIlz- curnlllnda.n unoln," kuetulmaz I!" athk d,. e ehU"':lJlLlihnl bl lIOytlinDHJIS ol-clugu !t'!!re gUU. rak. Scnl kllclik ortada 'I!n!'"nUn" ;rJaT~,"l'I .... l1li11 01,. ,a· ,:\;111";&1:10 lUnd!. Haym.nlnnn. c)t'-K pt'bllvu gCl"'lllLl~'oru.m, de"iN" l'IIt"f9'l,T Dl'ft4."'IIt (,.eli eck· dan ml1l!1l."kk!"p hire .ha.rlm 1l1ll11.. di. riht ... ttra.rml &arm .. bulunuyon:hl .• $Qn.~ ~"I'f.Iu.~ lY"UlI1da YQIOVBde. 20 ~orb.a ~1Imell1l· Sot~tllo.1 btmlano - Oemnn nl'rede? ~yhlH:li1i Y(ll'i!l aJ:abeyLliIl O.mt& - Glt.mlljloeT_. III ,IU"I)/ori'l.!.Onun cia gellpo ken ~o YUIUlLdelll1 biT' 1m,a.haLleye GLtmi"ler mi·! dl&1n! hbrlk e<tlEel!lnl1:l.boynu - Ew~t. !) da, ba ham L'l1!. In' elrekbik ¥crilmoiy,of' IIII. aanlmamll.llmm ~~'bin.I b!r tada Y(Ioklar.. t~f'H! ,:mIIloYJm!!lyo,rdu.. Ytd01't'l'dlI otUMfI bfl" o:lftt~,· - Tuhaf 1'j y •. Nt'dn III:C8GillIlan nNl!1'l l4!clkmilJtH aumiiil:t:lM ~Qgldak' mekf!*bu ba? Nedl!D 11m g~rtlrunlJJyordl.l 'I' ardlh~ ~Iebrnet mll l€Ul blr duruma Neclie.n l.I::Itl.klLlDlIl1 1ft" Ml"hmp. .. YalOiJtlI ,I!!lcll:' r4k .!Ia,.I'Tt:lll In", t ... 18. em1!% yala.D r din boYD'Im~ a ilmll.kta DU ka d.ll.,mu§ 41 r;5yll'dJ: gflnlt'Ta", "~,,. 1»,.- 1'It.otcirl,s r;I!!!..1!' .gl"e!klyon!u '! t'i)J~ I"dlld'iyl hi.lld'i! Bag fClrC!/t I - BnbanI hut..!llJUDlI. :6u SiHndJt.I vlllm hml.!la ;rmJ,al.m llzerine gi mlell!!r .. man",lfc.'I'IJI'I!' o!1.. k'tTi~ I.' dIme· bantla. OIm.iI.n.m bul'lln!!lukla;n - 'I.'nh. \'flh .• Dernek senin ml'kro!!dir. Hl'I'l!;uFd !III Jl'lIon.l.'lill"!' yen kOllhi. 'FMat f1ID_t~.. ora .. ~Brl.'medlJ r. Hal· Errl'l d'i~k, td. 1111(.'(111!\iIIIM UI· dill U. d.eitll!"niJ. Slilllf"m~turt!Ll•. ImHbiYf'tlrU ~lIkl r;:i:inrvij'I"IH InmllllLr. M K.:I.:JnH il!im tllrkmdll\ o(m.a.dJ~.'I:l ="1flrr~ ~~Wt'l't jI\~,r"!a"m1.f~LT_ ]uuh.r m~mnUIl k 111'larch. F1l:~111 IMIY~ GlGi'II fO t."..!rd. 'J#- diI.riI l!:eI1dl5tne bLr rt'I!vap !"U~Son r:a iI""{'O I"'tt!: medl. I'fj ~~o !:>If' turn! km rft !')l!'i!ll!'m.e· Dalla hf'nU:o.. bllyuk orb Mdulle-j !Jayrd i;lnde)'dL rn ~Jd!!h atl kildl.'u .r.i~e't bj1" ~~&!!p ()lmaQIn. l'J"1~1"B.CII N&.Iban~]a. .olio Omnu aeaDl!. pthHvn.nl yUl."lhuttJ'l. kOCi!1 bi,. m4l1alll' ~ 'b;l.:ilka gUl"'I1!\ ~'apmll! (;idulil yo. Dl!re:r"'lrl gldtbillrlerdi! Bl.itUn l'ontu.::U!l" IrInde karl'lUlkta '''''iI' meyd.MJ dolMbtL hl!.ldD Clnla.· :n yanya Bizlen.> v relln!. Has IiliI!k fl"iidyoll1'4nndtin mm d.Ol ild gUT!! aph Vii! ~k EIIl21lffda 18hsilf! n JrullllD~Yordu_ Nlhard btr d~i!mekf~(lir. A LikflII1G1l'11' [ItA;"'CIruldu. BURa raZl olul' Zanni! J;~nk mu~ )'1 hallett.L. Nrtlf'l]/bet al'UJ drl"im. "fir! dik1Nltl1i.1: cel!>et»umi;d ric:~ bntla oglunuD &raballl.nD at Ki.ll.;ilk Mf'hmet arhk gilrt'(I!, edotrlm •• la.ya.rak Bllft.ayli. dotro Idt.m~ lillULg, (HUJUlln - St'hrlmb: olduklannl sa~']'edl. M~hmet ~- a,Cliili! fn,!..w dilljil !lei'll ~I yoktv. d.e g'llDcI(! II gU L'lll U[r. n t8 leb ~ ebU ga.t yapllmadau o da bIll' lin II.wvoPlB\IIrs.aya don r.i'bQy.I (III. :"t-I"Iad.e ullilD ytnUylliLll1 nnilaTl IUbaJ'1l IIlnn Mit mek iBtiYOOOIi. Ba blL1LIfJ He R-· 1l1I. l:>u. &e1:1et"ltL d.ofrg Qhlurgu. kaJpa:Nall diil.!kin Ii Ego.tlm Bllk:!i.l'lh~. yelll bl:r Uk gubeyb! Omo.arun ~kibt!!UI:!rl Q--o. 1:1.1.11 wadi. Ftd fh Kinlu·.di ml!l.ll.tlY1~ 11= :C.llI QOI!: rJl.i,llndll.rU)'ordu. Z~1l. []oil: u1 k!ldT(l91.1 gondennl,ti r. iJr t.'Ilbaf ohnll!jtu. .A C3.J:nil. llbul~ :;'a.l"a ttlg-.. ll!J:l'lfa dB. t:aMi.I1l El?itlm M~dtl!'lUlfi1 III:lli),"o) Mm oo~ .11'lki'1!7. ~ 1" till!!'lHI'Nda: wl:JantlR Omtan Iiirol!D kenlM g'lrn. sHrlt'diiJ, "f'yc ~d1 iii da 11\ 111IIU' 1111' yllpr.r.II BtlIklnl TGf'IIPIol!Ii[ll bekll!medeIi ~foklp gUm.l.at'l! I_;"rI"cer('k CumhurlYet ilkokutll.&ll1..vGrdu. B ka tllr1ll boil' I· hmll '!' ~iF tlll'Ul blllna btr !Ie· d(HI "!l1!9triaJd mdd'ubui i!lildlk; lunda ~1rt tedrl~t Y.'I.pllrn:t!!lnFi bep bulam.lytll:'dll. Ht'rbald.e n 7.ah buflLlD1YOrdU. .,llflfft<1\'l,1c yr.r1'h41m d'Qkkd:· kflrtr.'r. vllrilmL,U .. OkulA Murat bab.ai.hfl1i&lbanda, ya.hut da 11- &u razJ)'1m._ NUll isll!l' bil" ,.a!'la;\ ponr ml!'m'urI4f"1 adl !'!erl'ml~Ul'. Rnu: 6yl~ }"llpm! dt!di. hf,bl, t~bHt7at :!IliIpmadol'l 11:12" ia.Dej1al O:s:mUI. trlr teJ!..ahk 1.ahk6mlilii"8 OkUID' !;"l" bnl, oLlI,.ClI.k b. RAhatndaoll!l Cazgu bunun Ilurlnp k&I'JI ",I;thlar ">it MPN'l'IJ1 mUhlJrledj· ~ 1c:e1ldi",iIll boIIl!lemoed en .StlI"- 4ralta clinl-enmekto cIul d.lp-(''I'' I,.,., Si!!bep: bIoI Q'r'.!4nUI ft.,kll/l2l VIIZDiJ!8 kUf8D saj'a don:meK Eorund!l kaJmI~ b'Ilyilk ort.'l. peblivl! on.l!:h-" 'K1I'wllllr'4!!1, (HlIl)u'!lt) - fhJlk !lit tJ!mo.Ti 'm~. Fo!I!k4~ dn1\.a i!'U I:n..llurutc!lkls rd',. tl. B .... II ldl)ofuI ~ lyl btlyu: IJ'rldt'n ht(:'bll' feol\iri!llat yap ma:Dua f~111 ~1"I'L'lt!lll@,~Rnmel' om pe"b.lI'I"anl.armdanD~n rh n1nin kunhlr kohl ~rhriml:r. l'lliIlI fUli.;);ql'llllH~ hpClhlm4 (l~da!llJII 'd~l}d1.1 VI!> k~ dibi.tuib Rs:mdi p-.enHvandl. Bu DiI1!1T'l1 ·"2i1f!·\'in-:l"k~ okwt.cu Yilzma hi' yord'r lIiJft~lI!U ail~li<cin 1)"" Kamdi de iI!!rfd~ .... amllIl bi,.. QtQ,ral:"il-k ort.adakl gUrE:Jt -1· mi~'en mahkUmlal"a kun aljlllL'j rn re dnh:l1. Bllril.d'ilikl hI!: !rIlR!J .~~ JioE!hli\·.aD IlIiIa~aktl. tit. Bu kU'-~:l 10 !IJllhkt'l.m all!- ri,;lll n bfl" ha.lt!iI' rtolma.!'lna -!.e'. to lena. y&.klll.t IyarCIll. Pebll· Ce.zg'tl' sordll~ &!'p olml,_,-tltT. B(.2dilr~ bil' dt\'111)) €'tmflttedi:r. vao.l.&rdl!.ll bin MlJIIIIml 'butJr~ NILIII1Jna RamdJ ~hll· ,!I!'k~t!! ill!! d{! VUdyri m.ak!l1'lllna vmt !ltillilrdlm. Sa!J1" 96z'Cto!ni:!ill !It' ml", Irn.rt :tap mill. cla. VliIrmulll tuJ. KU~Uk Mehmt'din BOQ 01,,rdii110ZllaMn na="T1 djllJrafiH~ Nil

Dn1f.="'

yon"'l"lI

tJ6PIl1'14 ... iUft

ke,.,el'd~·.,..h.,."

oCel!: ohJ.r'S!J.n, 1111' gl&o'rlTfI.

-

Ei.oll'

OM

be!'.! PIL1"" '!lere·
de b:q.J.DI1 ".

~1J

,'Un

I I

Lm"

~!'n

~Cl."-

r

".111114. ~

'T

,urn.

fl."

Conpn, (Hlt!'lul!! I ~ E..:I<idpn H31"k('\'jllin t.,.kmll kol! lTln.]n

brtm~1=1

rk!2 edeTlm ...

l za.run!
•. Ulm

hlr:is.tiyanlar, ll:i;islilmanlarla HJDdula· msaru..li .... geliD l!la~'1 :,WO[I S(l[)i!I evveJ tm a.r&Smdaki m.u.nafud '11'6 iildilnn Yli.hlldilerlr1 e]illd!fil'l I.;Jlrhir~erim l!e\'mem~~Hk ytal Siz bl.Jg!lI:lJ, rpibIUD1[lllru til· m'llkalljdes I'(1LI(lllsU In,lI:taradelitil. bUtun bir tI::rib. boyun ristiya.r.I.I, m~ell8.~si. Budi80U, lmf!:» liese, iDallnl ba..!ii3. ca boyle de1'l!I.m edip gelm.iIJ!!. YahlJdi!lii, $iisi. hatta ~ki.lze I •
cE~1

!:.,

Cok slI!n.. eceksiniz -.

. .. ..'

K~ olacaklanlld,. • . I:. zaval~l metlieru,l.'et,

z.a.... alll l!'oya.Y"Ilk,

"arml'L ..

nn

. k·1 . ~e I m.J~

1...

ulT

NlSLLlllru

_

••

'*

Zaman

zam.e.:n onlar

Hi.l!ldu-

lapflinla.

mandaya.

inallisru

da

(D'''l!!m] '!'n)

C'nnll bir l"a&Uy~t \·ardl. Bilb s· sa. ktl~·!::IlH.l'l(VI:: g~sl"'rL kolla.n km.rlillIUI. Kia!!, j Hu.!'Iu"!!1) - 'Kn:Z.'l.TnIZU\ hI h ,\:ah~m lUI hllld!rl~ S!l~UU IdlyUndc Mi!'hm("~ 1"\1· mllKtil L;:IL Bu !!fUn GOII~n. H'1)'I:kevllldf' mil ll'iLrHII'I, kl!Lrdt&1 8m ewn:'l rll h~t· IIlgl M,. 811rt battarrL:.'ell yl1' Il.lenf 0 !!.8W:.l f~aliy"UIl'Il "~i"r :-.tI1l.;:Il!n,kaJblndl!:!l "hJlC;Rkhyl\l"fltl: kill mam UltLr. BII durllm Imel1bfl (ok Ilzl'l'u'ktl!!i:IldlJrmU~tllr. K~"del kalLll Me-h mllntl'vverl('rln.1 Hall!f"'jmhi met li.re.- I!tml§l!fo d~. bf-~ gil'l dLr. AI;}].;a.1I1afln fa li~·!!togll!lIrmd~flni bckHy()Dnra polll!l k"U!lkoluna g~kr€k

M I

s~r

<;~r,,1 ~!lUIi.flnl~
,clUegi
:r
1 Si4l'lm
Fn.ll,K;l

!\!lS1r CGr~!ldG tl6ro!~-il-ik. mni'tallebltUO: '11111 f,lLl/tliZmtk y~ poll 'I !J.ir ~a~ 6.mCI/~4"1\ I:.'Ild!'Q~ml~
flldtuptll. duii;M"fdrtMCI! 3"~CI!,]1

An""

111'11
1!i·!!!(I.llrII:J

HnT'M'.711. run ijl O,SO .. DIliJIiI..II ~;I 'fuH If.!,lLt
Hamil
!;".hlt.

U.2Ii

D"60

;,lIfu 191

1K11I~11I' Il:.'lO

teo-lim

Dlmu!Jlur.

ru:r..

Ilap tmlmad'll1md411 IlktSlIe't IJd'ilel"i!'~ y,,-nl Brlm-iye Ret.ffnin bat ~7~ alrikilda.r olmGM riCI'I crlf1m~~t!ld:ir.

100 Dol.,'!'

FTiUlH.

t8!i!.2 2:~~ ~..sUe~.ibi
",'" OaM
KIIIII 11UloJI.U5

G r,e',,' y asa k t II'

8 iitun ii m,a!a I u t 'old 11tuna go r'e Stalin ve Fr,i'lvun -Dartlii delil belli imi ,,,,B, bsi mii,tel'ekli se~im. Te'k-elin zevki -Gizli ha, tah.k
...
OIlE" 1!'ASal{T1ill,

HAdise er I"'----~_____"karllSlnda
l -.
aT

lOO Lll'l't OH.US ]00 tl'li.rn Fr. Drll'ila Fr. 100 Dn,lulIl 100 t.~ K.. 100 Esk&d'D
lI!iillilml

e.c,03
1560

[~

M2 8.'36 6:.:2 bit ... r :z.tI6.00 .208.00 mUlo 30f 00

0.01.8"111
iii

.12 ~
9,':'300

m.OD

~liJ'G

.M!.

~1 .00 ::'2"1.00: :1111.00 !I'UI.OO lirm:l
I: [,. _ !,O;)

'.... T,IIIi;W"lll~

"',

rill.11

Ltil'illlLlrli :! L..o

&f'IrM'.E'iOlI'rlJ cii I
Si'l"l!tlI. [nllnllll. :;I. i

2'0.10

IN] Dlol:lliryola 1 21lL~ 19'0111 nlmiIT<.>lc n 'l'1,]I'. I !lJl D~m.l..,...1'i1 m 20 Sf! Mi Ln l!:Uddu 1 21UII

::!'ua i'O.oo

:ill lOt "IlO.:w OO.~·

f'lJrnhlJrlYn o...mlt

~tf'I 40

I

V.Wl

'2?I'.00 ] 98.00 OCIO'.OO :BrIo.OO ~OO_OO
:II:'~ 00 S7~.OO 3M.nIl 3i'!_OO ":l.w lil'!.DO .!I] .. O O

R·td

~Ilm M'ilda.fUt 1] l.1ilU Mi.ldl!or....m llill; HIl4I..fNl 'IV

I. 10

-:'1~ .•
~,

~1 10 ~1:n'
'10 10 • r

O~.mhn,.li! Ali"!!! ...

M.1lO
, .00

>UI.~

N~~&' 'fIllrnit
r.h.il l'liltili r:;i"';i~ !1~iJJ

EIO00
'70.00 0.00 ~10,..' ,llgoml :l:!o; .... Iii.

BUO

11.... "nl" ."':0> t.I'i.",.· .."!'. ~111.;b,d fl. It .fir.',B.lH. TlL_r~BIl<lIl~ J'6l!1i iUllil, R!]M]Yrl!ld~D hUJor Birrl(i[l r~J:lhlrll (IrlID 'lll'lrlLllln, Ir8.mU7 .fir'.o.!~111 ,"n.hro'l!~t, nol .'.rn,,11 t.amTQI.n'l bJr btl. _ ,.1Iitt1 blndl "\ ..tlIl:ll"j lell.r.l!. dllrdill Ion(ll.o!;i 161!lnn .. taktl ,. Dodo .,Ilr. ,10 'rllm".Yll:i ,·'.'.Ii h1r hlr-HI lutm~i N'1r... ;1.:11, l,tI illli,. "~If ,,, ..IHa • Y. Il~ Irmallll hi .. ,<Ii :!ohlhll1o:h'li k1 k~~m,J1\C1d t.. I , .. 11... 1, Ri, .1. llkl .. r !L Ii J; l..r ..1m L()'orl.., 11;,... !!h,.. •• ·,11· .1"0.". r:n,,,U •• )io.'k ... du olmpr.l"r C.·,Lnkll . 'Illrlll:r;od" j,;flu .".OnU ... BIC'll't Nt' IIL'URfiT o~... f.m.

r II A
_

~. ,.. 1111 III I k,rIIi!1a !!!i • 1"rl8.", K",lInnmll 1.t:fkl'uJ fI .~~ c&!:!mlofiM Mil lbz.uo~.aJ-ui., Jlnlim. p"Hk.]1 0:1'.8& _• 'l'EK-EUN ZE\'lil: 1t1Ll1i:ulJru. m 9'i'.115 TeUlili tnlEilttlrQlI ibT3ll dMlIlii "lEIU IUmi~I'1j i]l'· I '" ' ,.-" 11 "arll.hUIJli I.IIh., , tll",'li. 1111.'11:11115""'.... _101... 19.t!l 7&hvili J A1.!lO m.2.llln II He."UIi I!.r "tVrI!lrB " .. ' d~ j b' t, ' r" )'&",,,,,,,"1 i"lII "tIir midI rtTl'lI, HIJ.Q Tllhvlll ]1 11.M lUari 1.111.1 ml I ilI·o I! m~ .. l .. Il1G.... ~ ~. '..] ,,~ I I'" d '-". il hiLI tn ...ll. " ... ·klnl 1I.01,,,lIobi1 ~'I: 'htr IllilJ 181111:1'111 l '"
Kto.

YAlAN:

- e.....I II rill
~
l' oil'
'l'llr or"

v',,

h .. r:niOD arkwmdl!.ll

niln

I!III.

911::.'i·
[1Ii.05· IU 7~

i,..kliJr....

116 00 l~,OO

H.oo

71.. 0 0

"'.!011

1l<1.M IJUiO
5liUI-1i

Pi.lmhoqri,. ~t
Allk;Y1Io 1!t{l~ .. t Hlllll'li'l, l".. loft

10'1.00 101500

..,111:1 II .. ,mill.

m'

"a..

,,1111ji.1.,-d1 u. 'IT",•• IP~Yi..mb.T· dnIi:.dIlP qj"iI,l Iclni flJ:j]lI.mildlkUldli'lJj &1',\ n '11 "i." rlll;l.ll llor nil~.lIIer 1...'101, .... I rrrk .. dip T,lIl'lr~1'I tumr Fiph! oI.'I'I .. hilh-r ... ]lI~lII.\ T ..\: ~a lit)! F..-.::;nnl ~ ~!l 715 fI""I rli,'kJnlil.nrllfi lIulmi.LJ:lt IM.thuur ml r. r Tllr'!.: .. " .. lrI 7'" knrll.l.!! l{illrl .Ju, UI·39, ik-rtlo1 .. i, .. 11 • B! 20 0;.5 H "i~L.. 7rJ< ;~[ bn,j,1ml, I~ TIl Eli•• i~t..rll. mit 'b.llidl\fll!lt 2000 ~ on n~lR'iI''' DrElUT. RIr,$tJ 1M1." lln[. leadllf bir:lm ;'loNlitlimh. iki.i. n.. ...'T7nl" IV ge 7~ 00 ,II • l'Iir; "r!....~ ~tylll. tkl ..r"il'l "rhlllli Delllll"Jl,,11I V '15 0(1 ~ M • ~ .. ,.n, , .. mpi:r"" 11;",)' 1.1~1 hi.III dll' h"l"hilm,,'I; r~I'l ild ;01 r.. ...,. :lor,l(lm !j:rr.'1I1 hlls.tarl h' r... u. ~IIrd.". ~ 1o;lIrrn,I, nhlr rm.. "" """'mkl,,1 I 7 .. 10·,,1 . ~Iir~H lI",,,,II:,ul ]"1:1 00 ]]200

E;Q:er 1>,] ;,Irlilll .. r d"in:I

.....',..... n .. "'lUi Tii ~li'1ll T"-" "

..

_A,,_

.!L 1'l1

r' 1 1!.III'If

to fit ~o 9&.50 [Ill.&!

146.00 ] 12.00 ?"SJJO T.r.' 00 1M 00 ]'1:'1 r)Q

'II.

$ilrt:li"t I:llil:lSliilil dl5 ...,!'r~r Dolrn N. V. J.~7 tS~ Do"' .• opf~ktiJ .....) .. '1"1 t::.l1i. Fr. 101
I.l'r"!lI't ~n:I..'

19~ 00 lFl.'l00

Pr
17 ,1

(l~n

lf11')

l!1l~m!J.Lll .04.'IlloJa n~JJM"'f Y~ ..tr,{'I'~...i,,01" Harbl)'1! 1"lInlJ m'l.h8.lk
t'Q-k,,1C :! I lluma.rJldn
bl!ll!l()[:11I :

.!'1IoI,:LI~ :11'.'1' t)!·

Ii

,.0

oIPin

~ r<r III "In ~I' k I

tJo,,,,..,,,,,

"'IIlIG

1L~ILlt te~1i;mH' trwr .. m• .,. .p.r'" . fl. III 11'1 rn~lJlill v~m k"n,.k J:i~lI vlnm ...... 1 1'1J:l1 '1!1I>i! owl .. ~a.ril dp,!iirmeulerf 2-1 W 2-1,00 Il~ ~JIt,.rJl ",,1,;[1"'.. H:II.I~ t'~11 k.1 .'•. "" ..... ,,1...... 1. h'J 1•• ,. .." ~"'''ll ....kml K ..nd.l I!: fill lIilum I ...... hit 'lit 11"1(111: d. 0J'1. 0 Cia IJll!.blii1 !'I'rdl!lI. ,'''rJMI. Y, 11111. 1'!'{t1'~1I!1IIh,1. dfo~11 <i"a: rlr~1l Illl.ltah"l1l k"p"'"tTil'l ~ :1'1111<1 KIiIilJl 'QDlbrli" '1lh",IJllfl ... l.lll .. ''1'''' r,lo'I\ltq .")·l .. n.,,, h., mOl! f:.. Trl ilortlI! hll ""riJlffl" h,,]d '.D1(,F1n m"""'Uall hinl'.rl !1'9- 1903 111300 1\ (10 , , ..rIll r..tl,,10 olmB In.. Il .... i .. , Imdl L...II Iml,; dlT· In~"Lh..d... , ri~'n~ Filr. bll Ilril.li ,,-bith.ril1 19]1 1M 00 ISi.OIl l)'kh~ dilho.. I l.'hl ..r, dfI,jJ, D"'"' tH ... ",.,,' ... U'llll d(hfillm&KupoJl 1:3 1511 HilI .. ,hll~I ....... hlilljnhl" l~," h'm- BI\B~I ~Jij~ITREKL1 SECP', mr.11 M .. 1Iiom r- \'"(,Tf!m I! 'kUl,,!! I{f.... A.llt!orlil &9.00 184. IllLhlo r.l·iJj ~i:irtl]dutJIl" 11:<1"" .. btl. &.. 1..(" "I It:o~IJI'rI,,d. "j'II""","1. H iii. ~JJlI[!l<h•• "",1,rt!. HIII"~I\l'I' ..... IIl)rll ~.ll'r!DI II.'ltll'l'UaUln 1 hnlllir;'Jp ',ir .'~rJU""l ,i'rl; 1'B.:r1i- ~..1 1, ll:ill..re,l.., .!I"'I'lrnl<lr j~ill 'Imrllnmlj h ... ~" c!dllk"uJ:l'll 11'111:1 •• Ib r LIn". tIIu'IIIu.itl .12.2.:1 ~illill "11'lII,khSL". IIrl,n fn~J>III· d,." bphli "'''U ..r"kl<,. l .. r!11' rlr.n' •• hr.h D"Ii"li'JJ hll.i,... 'II1oo.rll h'bll'b 'OultLbl:lrl~t .uN hi. . lur P,·II ~<Jl J.,~i r,I", 8it~" Ihuirll!I rimi" r<oM!;,;"'''..,..,I<n..l', lLMtal1'111 · R(iUL .. ~tlnl ]~J ~",A.'i ST~u...1.N ~'E iFlR.\ YUH ,.,~·Tl.~· ... 'Ilr.In.~I1"~. Hi.rle 011.., n,n n 11 .. ~,~ ... 1'UnJlmll~ ( 01"nl~.,n h ... o;t f.I .. ,:o.t k1uiPlll 1;3:37 1-1..7.5 ...... 1i!IJ -12.00 ..~ 00 f~!1J blllol'r.Iltol1 .mid.. J""I.tdfl rl frn. "lm.1I '\.'11"111 111,... '·]uHII. ", 11il:,,,!! t'"k '".nml:\,or. ii... 1 I.Wiaal"" R.eU.1 F-I.IIIU'C . 1~1 .j2~ 12 :'10 ("''''" 1U,"~hrffi.,lumll:1 r,LlKtlClrilu r, li,'I, nol, p,Y'nm "Ill,. .' ,,·,,1, r ".'''. IIi1"., TJ1llhlll1P '1''' "'~nrli Hll Fhml~ 1S1.13 1] !,'Il 11 ~n nil ,L:-'", ilion ,,1,,1 ... Mil" I',,~.m 1>11 I... h," ""J!lr ",1;.~,I.f ,],·.,il nil i- ,I",L .. ","'" 1".1<.1[110' " .. 1. i. MI",". hi,. 12',o;.'1·]~iT I~ ~~l .11.:50 b'r ,h.1I IllitLiD Iflr O1,.I,HI, k Hu n 011' ,1(',1, IIr I j"~IU I.. ' rllll"I."·,, i,l. I, J;~~i ,·.. r.'",11 "I' .r,,· ,r r;. ~rh· \' lut 133('l A~ _.', t·/:~In hi I \ •. lIn ,hrn"l .. "'1",1t"", (0·,1"III,r linll."kf im 11.·.,. i',n ".,,101"11 j,ilm.··',p II,.. "" olmrullil. ""r<, B"',IJI lIil nil'" d.· ']""",,,,1 I" hlrr f""Jrd,·" 1","",,,, \<''''I'or.[''ft ~"rn t.!TI'~'" \II ..,", .,111". hill Inl!"ili. VikinT'l"II 1~47,~ fir nn 11 (If1 In PlI If{"mllrd II". {'''}It·, II" r .lhfr IlOri ~(' "li I, ".Iiln· " ...Iw,·.-! ."n .. l~r,I,,". (";"1.10.,, ...... II."d. .. ~ l'Iil 17 ,~n I "l'" ,,",,l,,r'" 1lI"1"or ,1." I." I". • ',<;il'lo rd. I,ji~''''i lid. IJlPIII" h rl p.o;l."PlI 1.0,..:, I;~·.. rn· K" l" ",II cIJ.OO ·i:J.::!':; .. IIiLIJ u,kliibll "'~'i''11 .~~1.o11 f rliL 1i1.l11J ~~([,[llIM' _ 51:. Iialil t'i"I"'I~ .. 1I

,el'N'\

GOftJ;

rtk "... rI".IIIlF1ml"'~ lT1"onl .. k",tj"o.!"JII. 1I0.l"~'" rnnl~mh~11 e"rr;f1",ndm'l. '1t"a lJ"m.[I 1o:..",1i.",~ 1,1. hr"m loll ,Id"

IU.S1'!\T.ultNDA ClilzLtil .&M..R1iIm..

I, 1I.. llkMI

1". Ti"IIF.~ All .. n 'l'llnlll!lla

Ii_"'_..

'!?S 00 2500 'II!lO 110
)13 2c8r HU5D

I. \,3Yl!
Mil.

\"'(,l'Yll.nl

r.,..

I~ l,vurdu mtldllr'1 Rl.z;1It O(,!l.k~,g~IIfm:1!TI t"ylllnl:Zt> DUll' oldllltU aofl~ IIr :Jcllnlr:'u' l'i'I~tl muhalI:l!m~ lab \'e U~ ntL ..·.. I!Ii.LHI. blrllktO!' tllll 11 I'll>.
yorlh,l'lll!.

htn.nb\.ll

el"~

,-e l¢\·l~lr..\ I

!:ZMetcn

km~ Irun'p

a.o;ollfl

fli!i\'ad3f1

,'n].ln

n

"".5iI

I

"".""1,,

I"..

"'11;,1"

gollond~;"ll("n tt!bll III "Rlln !'I:ILlr.I mc~h~LI tlUIUl1;undlln "~I'II 1 hul.O!I C'<'IL[t'i'lL~ l:I!d~~lndlUl m.ml;", m>t!ol!", 'i!la'lo·dl.'r'cnjn 1:'i ~nr .-n 11" • n dt'U~ 'I~~~I'I! t .. hll !tine ve dUr1l u) ~ lun 11/1 9:50 IU1II.l H !! I"Ill"kllrno 11m. !lArA,. "mimI, olo:1'lJ~n d(lo:r> ~uaYYl!'l!I gill'! \Ie !D..a~l", m.!!hk .. _ mc:de '11 ... If' bulllnm"nIir 'I"y. kl'l.. nlJnl fbir v ...kll bU]1Jndunruml . Ill! iii hllf~ dtml",,'uft'n . ,bIt" ..,~ c(,rrYIIII r<1~ce.l:l t bli m k ml711 I!:~ ilMIiJl, n.~~lo't IlL Il u!vnur.

....

evlet bor~ en
(ijJJ41a1" rilM


tn",J",n

I'

1 illcidf')

'I T'IrJY~1I <1.-.f:nllh" d(1trni9 mllrnn .!<)J,'lFhk ",,,rtlJ Ii'! It'Iilrn III :bib!- mlllli_..et1ndl!o,llr. .... tlr~ b.kln ..I.r .. k ....ri. I~n m; mihDrL Oo!_,n 10,,11.,.111 ih, 1-1; b<> ",,.h, II ~ edil". !!In ~"l'I'tl'!' 7 j mil :rOD dolAr~~ l;u hi],,, miktE>r1, 1"',lm I'\IOr_:1a&I. HiG ,...jp:,D Tllrk 1~"""lu' r...1!ab!il • I", oJ hil'lfc,d .... ~n nf1AblmUlhii "'''l:I'-.eoJi:. ra min

P. ::'lIar J"" Hlknn~. u,pll1nd,rm:lt"" ~,II; lil.l~lm "lur 50 flllr"dllU l!."haIe: in l'e !I",1<MI."~c hlJ1:urH" tl'll,hH'. tl ""pdmfl.!IM lu.r~rln~i'TI'1II~Llr. YlrH,~d tOl\ltllJil,[r; ;UlloliY"1! "lmU mm n ." II" r .... l~ rn~Iln.I.c" t.,.phlr "QII,

K"'nI
BlJ

urn

v'"

Federal Alman sU,ihlandlnllyor
--0--

D mokratik

111''1

I::

Bugi.ln &~hakan AdenineI!' de mutter i~·komiserler meseleyi
P'r""kfll1't: 7{.I.

idn .. 1i!I;,"rtlu. ThJf:ller N1&!nll rlIktlll J..!lh etli riYII'<1tind .. t4!lt e H:ll' ...lsn Ttl hilldm .,Cflittt a.hnrn I Fi llbiD.rI fila" t«nt/Ii ~jf'ncU!e} tE'l'hl' ~ttigi ~Ukr1J. . SIlrB.~Dg11J 1,.d.D milri'kh" 01 n bir f!on~Irt1"1'1 Y n agtr: K. Johenweng, b:t~k~tbol IUI'DUV:l,II C'umn ~il.t"lLkih"n Ada.l.t lnm h,.t t4!ir.. r'l1dl!n 'l'jLpd,rn, ~. d i'ri ~onIIMI, bilb... o..m&D ,Atlr .lId~t; a. AntonE.,..,.. Cumllrti;.'!ll V~ Pnar .• .uI1oI~rlAll: IU1rl~. Ho d h& i i nlrn.mlh IlU i- ~Irn:il.ll ~ '·I'1~I~;H hll II '11;1r1!!: takuI!lInlL 9, S~'.::m"'nbi!~ I!iU_ ,1hllll mil ,t. nl'luiClll ,. I l"olo(!tmil, di'" diy.. ~orrl'l \" _.Id"'llr 1111 11I.1~- Nurl ][oni;ri m..hbp HLihu kl,l]lik ~tm"k~d~". "')1m:'!. ka!l. I knr8 11_ ~ynAnIlC!!lr;tIC. Bu. mU,!II.[!Je mnhb,.,l" !Itt! 'fill .. ~ UUIlIf/l .hl"dn. hilI> ~.lilclI ;":",H 11[011",., Ildr rek" hlldi i l1.111~· re imLtnizcl .. ~.I ..... i .,1!! I'1ftr.... letl~ B. Nor(Jl:'n,lIi'rJ;". E. C8.rLu<:1n bnllala.n'l., l~tlfiiLM: ed!ec~k O!1I1!1J ~U1I'11f!dr,dl ki: mr~lIfl r..ll1or.llk. ~.r...h.rcll h' "'(h~d,j'ini, "u"ri ,I,", rn rn,."t. ram L~~ kuan an numarala ~ ~IL . V" 0 Nl.Lrdln oII"'Itf1o.d1L tlo;: ~ hll.- r:~lal1l1!l:lI'='!j" ve Modllap.Dr ~., ll'tlf·ral";:l/, I 11I-dd.e- J •".,i1l11b tl1l~hint "I~ ..1,,'1'''''' in1ltlltTI.Il!ihi:o "I'll ltlAln" 11'-: , !i':ah r" dl.-nim iI~lJ~liiil:"',"" _.lilt b. a...II'TIII 'tb ...H ycllJl1 ~1.d11111 ,il~it:ll, kern ilU1W1makllUln·. 'InmlllM hu Ell!-i!IIilmki ~kll'pr!lIlli O[l1Il1if dU1I11>. Ilt.nlbillnu I rli 11111I " LI!l.dJ.r~ :r.~,(olt: l",rdir H',ll .. do!lh~ m~J:,;t~]'1 Irn.llrlndlJ ;k ..n tnnbnlun rr .. ,h.<1r bll.~l~ kb.li ~ ,.;ilJli do)a:r~"I" dei,' i" \"1':1;ht..s. nll!!l01 JGfuI!!:I kl1.lbll ~Ik 01111 • .A1'I~lItlly"