.I

CU

A
-- II In.d

1
I I

1 ege K.uvvet Su rub u
GENEt. ZAFUE'l"l'E, Nili:KAHAT RAJ[.,. LERINDE, .D.ERMANSIZMK V:E SlNlR ZAFIYE~ ltllLLAN:tt..AN .Hm KlTV"IET_§URUBUDUR.

TE~I

Z

1.9~9

I,'·AHIIU!. T.l." n ~ !:OJII)

!!I"iII"'"~
12 ioei

......... ~..........-!~.

--

e

muazz m

"

I
I

••

I

.I · e eqlm ,er
a

TOrkiye'nin en

eml al

buyOk romoncrsi ustad Esat MaAmut Karakurt gazetemiz odmo dunya turuna c;,k,yor

HukGmet, Sec;im Kurulu Ba,kanhklarlna
h8kimleri getirmege nihayet razi oluyor
Hazlrlanan 147 maddeltk yeni seeim ikannnu taS31"lSIDW esaslara a.~]kla.Dd.J, tasarr Kasimda l\leclise sevkedileeek
.-'1.. 111011111: :lO (A-A.)' lllW ~~jm I.,.; '~I> hw.u.m(lt I,un.'md un to, kl1 rn:I,lmia (1]&11 Jlir ~klli'k k ...mi rOD
t .. r... hllull~ llHlrl~'Ilnl! "" .l..i..a..,buJ, ADk, ..... 1.oIJkllk I III.JI~I ..ri I>rol • ..oTt.... ,I.. JIU'It"It ". ',,,yetl roll d"D ..... 1I k ..I.I1h~hk tic h'uman .....J.Jl &l>!1,ll'«'k 11 I.l,ioi,m mij. Ir;kClp I",. ,. lim h,~"'hcill. LethkiOIl t VI~i .. ~1 mdt u-..;. LLllrlWLil ycni c~m b rt L,blh·. iltrntino) 1l'1<I1II'IJ "'" hltl· .....111rlrr' ~DClllm! &#. Ii

°iuna C ·ki,me..
muhl!1elil!t tlmokrBtLa.!' .. rumda ~n k,,~ a~l;a.rl...us bi.r o:~ n laI:'tI1MI!. iI.ill. JioA e k&rnrlan ka I. gI-iJ b.i.ikWuttln, !jldi'lltt ba...'lu ;r.:;1itika..'UI11!1 lra§I '1l.r~. i;III1.j,'nail..!iW kil.a.Ul'lW pk&rmH ipn )1ill!ClLJ I \ 'Iide blr topltlnh) ~ ~yllIrIaH ~illtlJ va blill ylmtiJer. I::ti irlWiI OIUflllik.

.d.m,~

ilklim l ile,. partlle-rlm!en

.e

bblDe HII'
t.anLIlrI

&lih.a.!d. ollw bir b·
J' ymlandl.

t --indo

!D 'lull !lIyuri: b"·1L!D. IlJnl.lLfiih "t> :tier ItilDrIU 1riD~ ~el' aI· dl. ,um!ii1. F~ b'lliluml klI1loe
:aln malUm ~ ve ~ Uitl 11· mhlitd • B.g ·tmb"l1.~ m.etin nfldeB ~kWilnillimt \0 h...Agi ~1.UU~ ~,·d gu::c<'f.ew--

Ulaillrma Baka'nll
beyanatta bulundu
Kom'iir' f iiUJIIIl"UlIJIIlI .
deDliryoUa.rmd'.III hil:'
.!:IJI'lmHSI
lIuSJW

· -I·'k Denlzc~II· ve dlananmG b,ayram,l
Du
S!!IIIIiI II. ~
B{[gUn baJill\11I:11lOIlf.

..YeN SlJbahr! mo;lflllat

Ilf:l!Jrd~ml-;:d.{j

(liirliintfmi,.

61,. I t!d.td.otn'flklo biJlI.uk bi;tf'ff!b~iUJe l' (Iz!Ii'U~ it •sottlt-r,f tt~ de6f!rli butli" .rnqmlvkd akuyUfuianrun
alMa
jllrHIZ

f1iri~ ti. §.aiu i! eti ,r'lraiI1l4a, i:ni.fiROO1Z' en 6ilJliili

, tQkJ!:IIrTlIl,

:re5:an

fJ.wru·

Uirelliller
DI!fIIl!< Illk

y.8Jp:Elacak
.... ~ Dr;o[l.Q,[lm~

dij:I.a1 ~g!l WJlUYIlJ!d!;l!. H~~re hM-mdUi lJoa.uIlI.n, onilmlhdlPJd :11950 ImJl!mde de I~ 2 'i!emmc:zdaldi oyuru~nn O),-,umIllI.

dioiaJflBjle, dcoiz ".

"milo
II!rln

ImIo5D.nlgjwm

boonmz. a

m

fl

.IhI.i!.I ,td~

e4'ml~MnI, - d1k ve

1Bi9m
.111

U

·oTdII ~rine

olg_Qm.lY~ mtlb>.· et olunp'll1t; Ile:r ftkrJlIi F(I~ ~kIrn1rn [].a. Dl.lll"Hn '1d~ln!m.lr~ni UiYlo dml hr "rI!' bl:iidi.k5lli1.~lere :Ii-illltn!iDlit ~ !l!.rulll(ia. diS
UIIa

m

t.,tLrt,k fill!!~~ I'IvlL v .~~ llWlmlLll. UlIl.fbnnnr e !3iuanllgt JJgU"ljd~nn me, .. k.-:n d~llJz trltIIIIU"J"I, iNt iii 30 dB. lie;)' BMa.m Dr. &mlll 51lit1.r. ,lL1.1n I.D.llrt o~(lu h&idl:Jnd!!, ~fljId:1LkI IUbllrtl C.:Ja arBy 1.1,,,.1 bllhr;,;:!:llndtl top 'i1g1li15 dll ~GllB.n. l1mum MUtHlt· urrnlrtl:r: ISJuuktp IIOlIiflL Til.kllm;!, I"" !<:fk. m11- IUl'Uniia blr ba.otfi UriPlli.rttilft YIIP • (ID .. v_ml SiI, .a. iI!I~. 1 11'1) CD.lIAitEl 11:1. & .&11. II g,)

hi'lerlel'"e :wm Yllipdactlik

ml!(Ct tlr.

B!.I. mUmucW1:l(l ~(lltrl. Mlftk bb i.o!],~ll ) IIpJlae.&k.

1lT.r1l

'T"frcrlll

11!'f l"tIT!IljImII. bUkUmlliti 'mdl_ ·1il dilfll_rIi' bg sQ~r," ~7'1! kann. de .oJW!.lIO l'ill ~!.lmll:h::r OImIl,hIr. I:aw:!I.0I1~I, bl1 !Seidldtkl l1a!. • ~tiu \'0 ~i.m rmn.!ye-

r~

.I cdlld1 ~ ~ i I!l "clu:J::d. ~t:IIJIi ...... cw. ~"i r;t'l1iOO rnrlar \"enn~ rrlnla, 11 r irK. In.,. ~:; ....
,.. ~llrt~

Si emalarda IOks eti 0' 5 •. k- tu k In'. ·· h
I.

Il-l' tli?v"irlin.i wplOll'.UJ buluRQJI' kl!llhet.1i clf"k(ula· Ellat 1I1a1mm' I:(arakurf fJgz.d'l'mi~ ,u~ma tli. dfffilln tl.irUii.r] "iktle'rtiktll'. jUirr!l',I,'e'se·mb, !lI"('tj'J' h.~U/ah~r;i &.~lud~ktQn ,salim, (jIkU'ylU,d~u'ilmlzlll d.a lakdir bU.I)I'l.!ImoCakla.ril jjl'ibif kendi· ~inll ,i.ish:-II'I·~mi{l (lIM .r'~"f!1l'J ~ 11"L1Il'cculic ~iikron.i'.g mu' kabtt1c l-ddJiiniiPk 17.I!lkaadlt • .ll/lr ti.ir/.ll. t !Yl.aJairiJ(j,1 (lo:e ai!';!ll·rilk. dflimi f~umb."lcr/e ~klo!lJ~,,~~·a.tru;lln A-ar ,.atria fflak U.rZiUlll1W ilUlIlf'lmlr/ir. l'a!.:at bl.l seier UrJpiltimuz bl.l ~t'V{'bbfi , kOI"~11 UZC(II .d.·d.ia (_·i:t!o!Ii.ili"ril' I'd, IiEr hir fJa~i!l1t illflll/l'nd'rl1l flltbik m vki,bie hr.t,ulRnlrgtleull.~ &u.IIuk madd~ Ii 'd'lIkri,.id;-.r"ut i.elfbeUir·t'r.I !7I'u{lz,z-om bi .. f!a mit· iIiIlm;u._klll'. lJm'R sa tI1i".~ ii. jimiz bu IIIlIa==fJm I,utrth'nin {'I'll {1Wr'rIlluk I.rrmJ~, 011.:1:1:· U.r.!cw!II-1I1.1.mn ,~Ilgiinkii di.inYfJUI.,. .Esm JUahnud :Karlr. kil.lrl {JUli. i1Ii:'ml;t'h'l,in~I';:,iPl en biJ,y,iik ediplcrtr.ae'l' bj,.i· .h,i~ "nlt'm;l'Id~n iiiOr'iFl1mi-li o1r!lCO'&/a7'~ k('uf;iJe1~dir. lJ~lad romwu."lmn:. bJttdilj·r utiMP. ~ll1bil" d('r~' ,i(iIJ· dr r~rpllnp dill'Ull dd~yar Jdi.-cmi ..·, 'lldl·I'i~. odfm dDl'Il~(l~ rr!lk, iPu kil r~',lil'1 fJ ::re-I',indr tJlJli~uaI. Wd'u 'iirr!l inS!lIIi!QIJ'!I!, biitufIJ ,6ddre'l"ini. da~iil"!;~l"·f'illi. Cf'miyd/t'ri.Qi. ,gJr·

fjjkllJrllU, u:tmjp t'". slia.ddiel"ini blU' anJata,. ,,"«1,;. ,imdl'lIl!! kad.tu "ainu yu6(!ll'U1 ajQJIgfarla. ~l1rbi ,.::u1'.r.arrirti!i'ifi IlcudiU' fdkJpla.rdcm oJjrl!l1dijil1U': dUll· JJD.rJ~ liiu. hi.. TUrh f!dibwlI qsi:z kall!Jlute ranl!llld"I'"'p, i.:1ih mt'rl:ektir. $iiplt.ni% !ri. g~p~ht'n wield bizi •. romanltl'J'.m.da oldllg!.l ,161, tf';;a/e' uatr.jbUl, I'\fnk unk llUl-

o-~

tlod't.!rih;·. e~frlerindl'l.I bjr aagli1 (lklivo;r. pe~,i .1111'0 flurilA:leVlp ,oWrccek It,t ktildisU, i!lreJ'iaber· 8t',£,I'o1lOt ,!:'dig6I'milI~Ull gt.tl.l' dflll!,/~!!i'~ hm6t>1'" dUo~a~!feaju.
p.tIi"Jerj" ,l'iklcl
nm~;c~t'u"1I

fIk·

iJapjJfJ.~ak. iIlf!lJU1lfltt

B'c'l(I'ktl, , Prmlla., IJigili.l"t'. Froma,. P-orf Idz Fran Afl'lIht.!lr. Ar.ia..I1M Bre=iJYIJ.. Ornj.rmy, ~m p. ru, ' P,filiIumtl; . I'll rilro., Juprmya, fill, SIr/am, Hindi:5tOlll. p-,gki:!JtuR'. Arabi ~an ... Ilu. trll'yoodrt E iiI ifa..1!mu.l Rarakurrt, BflI'Klollll, lJuk(Jr, ltiYtJ dQ JOrl'l/YTQ, IJeentJlJ A!{I'"t'&, Filedd/~·,1i'J, J1~. yamf, Lr!l~"..t{,ljelw I..'C' 1l"lkll.fldfJ I.Il'!.IlIlIl"tI bi,. ".iidd",,1: Aif1~1lA:. Balfl'r~ Pasiftk ta'l,"wzfndul !.I~iJ;il, BOllorellu, 89('a--vi. Filfpfn ..ld«ia.ru:u go"ap lJJunUQJiG. ,ujrl.(JarM, SMUIll"Y, Hrmgkong" lIunJr.oJ.:.g~b~ AsgUluJI: Mi/6k merkl.'~lerfry ~illlll'i.·t cdn:ddi,..

~Uln.rardll'·.~

Prr_n. A m~J',ikrM li(!cli'yollan kulill'PW1jIUSllllll !1~gkJQ.,",!lrt dfMUf1run be :iI A:~allJ./U t11i'HI. 61,j: 1fW.r:tI;I'.j;·mB deierli td'ibimizin l.IUrrgilcl'lg.l memleloeUeJF

",tnt'

nz

bnmbl'[p_"~, d~· "lUIllhh:r yt' I'tUl!bUlr bes~ y:l ;!l"'!'rci!fnl'l" j~WD.U~I hi" gulDtlii.r-; zin.l~ ~chit' ~'flE'disi·.i1in ,,'c.f\t1Jigi I ~.,nr, l:Iu hb~ H u~rt.ilnfb dur- Hug-Un, blanbulllulu BOO dJ~'l:JI' bm.1lti.rJ, I>!i!.hlnl! ~hl"l .bullun h8Iit~~ kal"~HI'~Il.r bl!!! ~ii.ndeJ!li i,t~bllrCIDI )'UrlWliige gillriyur emn.I)<·atl.n1 1i~lJl·~ ,r::ln.fh I hhr IuwUD proj,I!;!II.il1 ifill glim">;J, lli· haJ·et 1u.z1Jl'11IlDJ~tu.[In prll'je', $ddT Mf.'rlllfJ il!Ul'II. ,i.ini'!>l('foll~~t! 9j>~fJi.riiRll1 (j~·r!J6!j. mCfj'{lcSi frnMrmddi daut:lirn' JcnfJd 1~ __ C_D_a_u_ITI_'_&_-_,_IIi_iill_,_5_' _III_)_· m_._t_"_I"_k___;'C:..in_b_~_n_il_I',.__::· 1m/mae iCllti' lidiJjfJi'lur, /uJrb, ilIrr'IiI'el",1 b~r Irlitino 1IupldcfJkiar ... llIUI,ntr·Jl r .l\lnlLllnlrl ,n

~1DI

li~wiU

Vali'den sinemal.arda in afslZ ,Ie r~hil bir ha~ IIIisiliz bir gan t ~ahe8eri olarak muha [aza edJiegelen I ks ko,]tllk I]isbctinin derhal makuJ haddc indiriLm@simi istiyorllll,

!!o.--

TARVin

" , _ olu \fArHAti: illi i'lr,a,de
Io.IIrQ 1PIf'iI:l~MII.rl I"ILJ Io.LlmQI
!)t.!

..

UlUNAY
1!o;l.llIIlrlD;t,G,i tr.1.

Ni~anta~1KIZ Saln'at' Enstitusu

1

1ItLiUnn!'!1

M~cJJ.i

Y- • T e k·.e U.. um II ._m ~~:J~~~~I!i"'~l~'UU~J!I:::1"I Ii u;:~~:_.en .... _ !~!~~b~~!:::1:~~~'~!~ n g- ell d i Mud UIru diu
l!It!l'I~.rllli wl.A:f
bvlunmJliJri4L1ti!'.
\III

Luplanl.JlIlndl!t l!.IeI ~ III v<:rulgl k .. .ru.lann ,,,,,¥n ko;mm.t OIU,u. ~"Ilir

'''U;

ifI:eI'i.lrlllin I ,1lI1Ai!lr;l1Id'~lIM 11..1l!l"rl~r1b!HlIil !i1:.netalll:rdm IIl1'lfgg ~nr .!Htm. III:'IIiIII "I UltllUHIl Ill" 1110 .0 III rQ:lJl1h ~Ir 11110111;1 il 1 m (Altlanl) Alflklm.I'I flOnloU nU,.I'I;I-

lB.

,I'

,~Cinu.c",~ III"!.;jd~11 D~I '~([b"r.

Adll IOn'!nll~ mJ? lI'alrl ... liii;b!nll b-i! 'i!.lInllllllil.!'lnl lIiI:'lIilnnar mit 11i'Itk'! .... S.lIJ;lrn IkJ.llUllILJrm.:t I~rll fli~i mit' hId•.• ","I'IY ,Il- Dlluilf Au ~• .m:llJc'lo
mit ....

DIU,,~,

Yen' Tl"k 1 U. Mild

rii flad

llU"

I'IliUI

dll"

a.m. dl'erlill L~b~
.

...

,.JIm
aim"

Imda

IQI;lntg. '. mlll

S:lfI"fI~I'& iliUIIIliiiill;y" kA1"~~!I".mu.li!IIi!!!

o'lobill.l.r~iII
L.

!;Iii' I"Ilrttar Glh. .11 kim 'Un I ~lm, ki!tiuliYI

edan t:lllillllril II rlJlliI'. Ii"':'· lOll!

~".

r

ru

lnu.g1lnd, Il

_"Un! II.~!! y~lt.gk .",,1111 !;,m.l111r1 UI$rll,liQI '" [I_II. n, 11;111Umh, I lUI Ullmll

han! Imll. Iii •• 1\11

lI:u ,""10,1. J .111 'lldl MU~' "Ell.J', 1"111' 1111'111 Inl !t plrr~1I .. nil IIi Irtil • ftln UlIJDfllI rIIniln.<I'.

"~!,,,I

1IoU,Il' U~1i 1111

1>IIIINIII!1II1,1

11''''

,'~"1ilJ

r.llD,iIi.I

111'111"(1

IIIljdl!"

I{ldUr"~ flu lutulmam .. lltadlf.
iH

!J'ltlrnii,lr!lrn

umk

~_--,(:!..:D:..:a:..::lr=Il':m

SIli. IS Elti._,

.J!!)

Para darlliilrlnl giderece tedbirl,er
S,JII!ii~"~flJ'!k .(it''id ,Uti. dlJrMfllJ. '1'KIr,rert! lernj. w.(d nlek't~6iJ. tr.rm/l"U!!

Y~nL T.trIi:!1 mum hJu..tLm. Had] Hli!llllll.lI tl~[] nbaldd t 'Il]" fLnk. I'IHtlln ~"hrlml::!e ·(!lml ... Ur.. llIDJ.lCll bl1Jllu.r dogruL Ll 'i·j... kel. id ffllin .... ~1rJ.r.·nk dllllr;: mli

I I ...... ----------~

B('lk~ ~lci"llj j~LI1J ~u mklmklinr.lilrr. Yrnl l~.1I1J1. kllllUl10lilnUiD j,_

FI.IIUltI.lInllll,ahl •• IS!.! mflrl'1~ .. l Illl, '1l.Inda, ,UI ~Ii[ ki!.htlDlml(! blill !!lIn· IUD kllf 41r .., Ir'iluillt ••, ~-il(l 11,,1. 'W"1I.I.:tndillll Imnh,~ g UJIoI.n .lmlt1t, rlIftilr 1'II~lin to" Itlklftlft rll>l!rr!.!UlrIdI

,fUll 1I0!j'U, 1I11~l!j~ iilL.lI f[j~iIllllio !ii.lln 111111,11111- dC'rnIIIiN;I IIUnDJ~ i!!I.iilujjl :I: In ill 11iJ'lldn IInr ll.li I I:!U~ IOn, lIu d • .nIG,to,lIjl l.oupl,mm [ rllrJ. Ullncl n blr "'"" 'II' l'.~ I'HIIIIIIJ 1l.iJr1!.11iI1 nUff,ly" I Iill 1o"'llIlWRil1411'1 Iklllllilin. lull! .. )I.rail ,",mill ~.:t~ parlU. mllrll r '''"illI' QJm;!l.l m1

d rJ~rJrl" blr
IJl )illpmlliLlr.

LI:iI Ull:rl"
II lIi"ltl.lltkl

oIi01

u.~ M,
taylu

iln.

Mtlu:J.klb.·Jj 1:11.IfIliJi MU lIiHID~ ~e!r'll.Roll \,nm!i· Q-Jdlllflllm
\00

tnbl mt& t()rJI!i.Ol'-1

Ul':
0:-

0 ~o'moibil I ya r,l$ a rl
·--IJ-

','r!)l',

m JOIn, 4M;;IlI.lun... IllDnllEflJl.ll1!. ! In, uno I!;. 11.1111... 11, II 'Imlgr~ O"lrl:null 11\t1~~lillliMI 'till III. BI.!s6i>. I"IU'kJ.lm~1 ,iI!tJlU.I'Or. dlllll'
,,,III..lIl.1 lid" 'rQ'fjlr!'lb I •• -

11i11

!til" ,~dlll!l'.

'I'll !Ilr Inn Ii'!! fIIbJllq

~,~i1"

hl,lgr~ 1I~lIlInl 01;1 blr II ttl QUlui!iI

vill.II!~yL

bllltlad!
ltillr!6m !:It, N"aJl!~ J4Q:rn _Itr. HHtrIl,
ljdj.,.

Mlklillta Paut.r ,,"llte U(J.~lMi:'{j'k uart~· rill.lul b! blr ~urumo. koyrrmk. I· IfiNn .!lW',j'l'rizl~ 9.rft·~..t1i IIlll ~lInl~ g'lkllmh, 'kl'lilllmU ~Im. (lllln~dlll!Jr
D,IJ.lIIlLr;lImk

Yeoi

b"ll

n.!J"andl.R;11

KI~ Ilan'~i BlNllfIUrilnoo. !;.Iol )11 q(';:1l1I "u"'ll,~j'", .di,ptQ1!J1I iyruindll:JI, bll" j tItoll1 't'~PlII dflJ Ie Itrlir.

tiln:fllc

d[p1o:mtDlan

ict::t

kLDl11l1 Y'II

/1'010 Bin'luoi.lI • l"eJli 8"IIN1I).

bllKI rII llyacak bnn ted· bide I a.l ruk 1&lbUdno .koyul. (~.nm.1 II. " lil, I dal

'til'

plYILllWlID pilI IIi110 Yfl.kJl'ld.ng .Igilenm!j

IIl1ttcmLlu,klUndl. blr MIII'lmllM Vel Ir:rr",odi kO{lU l!IlI.hlUlrnd p~. db Lp ,ol.rnu.dJgun h,:ln fW1Ir bit Inr [I1,lJ:l.Il. Yllrplloel1lt: otomobll Vtol ,11Io,Yaaylll\-'lImlyt!~(I~1m, Tflkt'l id mol4llild t .},U'!!phu·j nlD k l/1t r Iinm l!Clludl dr,;'i/let tqckkU· mUdd ti. hltCIDI bu.lmu , 11 "11t.b 0III htiJl.nll g Ur 1m I 111n ,Lm· rmrh~lU'rnlJ. II. 11lrnD'llilJtlr. iUllk bir ktinq- UIlIDII deillJilr, lO'1i'1M III.' ~,~ dil)

Hr-nU1iT~hl

idul!!llnlllr

!:lIlq,rn

ItJ:r I;! ~ h,ll".nllll;'I'!.r~1 I'lliIlli'CIL I!ntlj;li!lU 1.I""IHllr~.fI Ig~!lIIM~ rg, 1111113q ltilr lilitin • oIitili '1~IilJQ~ h pun II) hilb.li'~i.iII.bllll ~in11)'J:I"' nil." Itk!:!l "_ C)llIu t l'ii'IlPllp !< , rl Il!lUr.dt1!1 !!lilt lit, d.., pn rll Inln Illw I iiiI ~ilDIl

i'~

.r iII n .MIIIII, Il ""l.fllll,1 trllJ'lll tltArnllJ lalOma lriop;mu~1r, b;) II INl ~.:Ik.ll GlllLlrmlt. I)lm.,ilIklllttt, MgmtalulAln il.url.flll' ~"Io;~JI (i,nll· 1!~il!rJ tiuluillul ~1D"'lln '"...aII.;:J~1L
;1 "" •• ~I I.!II!.i!II tI"'~mOl!!II!, "'MilL' ,.~. "'U9jint liIl~QIi" 8~tll r.r;r..~ultr,. IIt.Uilu;rilLilo.llar bLII .s:[JJ cl Ilrrllli,1 lill~ l"iI'Il~l.J.ril r. .'l"lIril " 1l'II, lullan milo sc~nlll. ian"llil'\ld~, hrnr olIol!.l." rill, hc!m II.. m mlg"I; ... rilrh 01.

o

~lIflEI!.I 1\11100"'0'11, ),(lPII n Irl';lltl lk.ll.Aununun, Kii,y!llt II 1M ~lIk 'rin lara oLaj.lind.1l1M1 IIUt 1;ln na )IiiP"!!Iml

du.
lhnll .lIal." hi I 111ob~1, IlloUllll"
..~ n;tUn 11111 1_ rUtl !Ll1yl !.IFIIrn vI

bUfDlIillI,o

II,!I~'

Illilo.D

W!!U'I '~JIflI

__

... -.,_

.....

_'"

1:::'- •••• ., ••.

H"-"'·..····'''''~--..,r:r~li._"S'5''~''''\!'

tu oy SOnl"8
hel'de
"'1'

Eva'ya Kitzhii ..
tlayacakhw

Avrupa,dak'i

'l'hoMk'ln B&!l.uiJ'l!: i[Jllnm;tk l.kl1ll )'01, k bkahAll1rla guiLt. )'Ordum. Bu.mmll1:, b 'rubet oM k~1'I! dllil aordum: Her bald bl,l liC, ~lIdllL· dll:n biuinin Fdh!l"~r'ln I~\'.g:ill ,,1dl.lSullu Idd!.o.ya uB1I:1\~ ...k dl'" flllJiJI, til"LIl d.etJl ml,! I ~t..!~n tJc.n.i ch:ldzyt (l.lml,~'anlJ.l'I dO'!llum! ~u[J& LD.Al'I ~J, .a:n~lJ'l OIIJjD Vn,!: In,:., l:IJtl~ml. 11('11 gililldir,O "'EI k tJ~'JIJ fol~gl'afl;l HoU:!I.lJllilI'l1J. mll~tLJ!3DJI.·

d..a. .. lIel.'l'd1

..

- P kl ya II kizin Mll lie? _ Evlt BrouDI Slmdi ~r:l'ii"!li alk1 tut ve hl'i:kin1So1:)'e. 1m bu.l.llltA 1M !§('r 110 'l£m~ ~ Eu 1I<N:;3rrUll!!el~ne. b¢~'lIl!'ltnJ' d.goRhllllul:l IlflY etmt:dL!tln ar· tl k kiln !l t g:etirmi li.ln.

lkl

II)' ~ll

ra •.•

hi It)' Illllf:J. E\',u BrnulI(a KiMb\lh'l!l'dl." rolitlrryaCII.kt U!'I, :8{n H"hnr::llkfiDun'a bdlr mn de: gelmi , buredfln da bir K1u.kl., to)' gibi ill~ knrl nn U!l.lundil' yglwl'li\ ilel'am (i!iyprdum. Bir rI'Ihk yawmOIi halldum. kind'.! iki lI.adm van:". Bllolll.rdan birisl E~8 Br:lllD, difr~ri 15e HLUtr'ill !iilbsl iloll· 1on.ml.lo ItIU I Madam ~(>n:l1 liii. Elu Irrndmlu11'1 "Clnll~lI 110:r!1l§ ~ karl;um II.Ulmlil l>1~eo ktl~'1}'Ordum, EVil Bl"IIun'un kll'Y n 1(j)rindr::ydi Bc.Qlmh: 'bl!'-lIobc.1L~rid~lti bir tc~}1. j'1lYli oll1l'i'llc llrm.anmu.k lstiyol'du. KIzalcta.n inl'rek ona JcatlldllD. Ma. dlrun MOrl!U )'trinde kulmLfLl. Hi r hull > i1rii.dl.i..t~l·l'I I!IOIH'I!I. din 1 nmek liJJt~yaCll'iL hlgsettik ~'@ y"lun btl' kl!ftsJ'"m L Qturollk. B n :E...a 8r .. un' • lOr: u.:J.9mllh · MUliih'le bat ba18 ~inilS-i.m-iz n~!j,'i'li gece;)-'l hlItJrla)lp ha.lIr, l::nl:1dJi'rm 8O.-dum. E...II bu 11"-(1· lI'fIi "!I!~rine biro{'nbiH! :!I~rtEt· , rclc 'tlgu~ I:rlr ~a ill!! RIJ\IIIUl'· dlindl :

k

bil' Iuut~n

!;I!'I;t.iiifil

gor·

i d ...,11>1 ... ,11111 111.:,,,1,1. 1>" ,Ill )'_ Jl;ir.idj;i, uUlt, jj,idUIJI.II"ki.h. III 1511:)IP, ecla neele h rumIIlh1ll or, EA. <"Il t:IIUP l"ln ",d. dan u.&n.II'!ltJ. n~.'n". "" h. ~r. l!i~1 j"", III 111I~ .... rl ... d .. , ij"l'llltlit f..rlo.II.,llIO 11:",11,E II!! Iki blhij,I'9 bnr II.llrd ml" ilm,ne gi,ri .. rll' ,.• 1' .. 1i.r1.,,,o ",III', ~hlb.!lkkl!k O!rlll §u kl E\'J!j "Ol'llkLJI II~II"'II". 11".:I-"ILIn 511. Brrlllu'uD birbirlll~ to.br,.11 tsba• li'l .1~1I'IIH","""'n """ 1I.. TIIl brr J~I·k 11 durul.ulll ~udi~c 011 t1d Jkl 8).'I·j hiJ'III),'l!'li \'iirdl: '·"'1'" 11" I< IIIIM" to Itl ('"·r ..l,,,u. l' 'J! rd llfl IlIlki rGllIl I'll:! 'I'k i\ 11m Lbrll!ll me'o'sll!tll Yilk.l(l~rnflkl". I',.l! .1"'" II" ,",...""l ..f<.ill U LLi I.I "-'denk hl.r E\' ~I~ il!:l..rtil:'r"ill !Ill rall:Jlt. i1II"BL:1I411a.nmJ.l1 VI! lina· "~." "lEn"""'L t li'n. r..tilJIIII ,'1:1 ,,, ••• E'lI!I'lDdn, Dmd. m P!mIpLdOllf ro~ 1l'U~111lfi1ll L!I bir b.A.d I!le :zJ.yadO!l!i- Illk 11<" rr ",I" I,UII.l,," ilJ ~II ,,,'1'\',,1, illIIIn!! ..dunLPj< dl:!lxL~be vc. iI!\..l!JEUJ] Ie dlll!lllildllr:rm:kll!'dlr.. 5m:ndl£-~ tl..n.1 U"IIUU. ~..hun ...li"fY. 1,"dUlIQdut"'i1fi1! DIalnil' bir £\on ... ;lbl A"1ruF'!I. pi>' DlIlI1do UU'flIl I1rl.r ""4' ,1,lfIll 1I1 .... _Ci ru j~~11, -m .... III r fiM !'.Ii!; Ubutmllm. blr g1.111 DII'Tilh .. r,n1.l.o.n hH gQI'I bir mlkLllr d.ill" .to IU ~ ,IIIJ IJU ju 1"11 ~I ,"k •• ~ ,II.II! 1'111lellgml~I1L' e I!CJ]I! bl diplomnt1:l1.d ml,'kl Lllr. Till"klYlldl! 1,,1'1 ucuz] • hJ.K1j 1l~lllfJ 'J.. i1,\ 1I".IIhll JI 11111 L.An J I f(i (..11ct.I'b ~<!r"fiDI: ""ri]en 1m- O;<'Y zi- mlJ, volunde IHllml!! nlr nUlm mil ~"rl"r,h, 1. H'" ""l,,.tn .. rhi I,1<r'llin, ~ Ilfdlnlie .twur ·bu]UllUYOl'dwn. !frill ·dli: otuDm(lmll.,nndL1. 1> (·ml ..· l ~lrl<'rMD lUILt !.. ""0;> iEva, bulUIl divcllih::l'''' mul~- k i.ktl=lId3}'lIIl ;1;1n ,:,n ~nl.'mll ~1I1 T lui""li ~'"]"'nl". In. q.l",.n l1n.kIUmue 1'11' c-d!i HI" ,dam ve- blr 00 1.& elan bu Jlli:lUlI. 'JL~lIrL'~ hlr 11'111'ol!Or ... jI;'nl 1.1l1Irl.IIIII.l.:tll" J'irOI', ~YJ!l!:U ida.' ,·dlyordlJ I, 01: ~ 11111~"'Fln"", UlJ.tl Bnkll.nllgu.'l ehnmm Iydle !Fa t Pillar, salolldMl l!l"ri &i. ,Lr,' II.. I..,d" "Im.lm" ItliJ"[j] t1~n .G"~i.-ilmeklcdl'l:-. Y(:TlI mahrer I:'lrmL'!, bu ~·\\"'L!]r kadiu lll.l111 lutpr &~I! intlarr dileijT'mm('yi~1 tllk· bjr ull.l'inr 11t''I''rlili t, lin dull- l'Ulbugun bllli:1Lmutj.. ir.I II t t , 1'1..'9 <I.. I' hikel. ~ I "II din:l" renn bir lknrct lilllttmi ddtll orla yerdNI. 1l!Hlli\l!'I[lli ~I. III ~.ll/' r 1SIi1i"n, In ~nll~11II 10.1 'ill! 01"111 Imrmll.k 1.:ooil olnmIY!l!::IkLLr. Dmm 'bi.l ba.te- !:",lam'.. ~ntll, h,'r lorlll rll' 131 r iH .:Unl! karl ill 1!rt11n blJ Lil ,.,,111 1,,,1"11,, "uhnul.r, he ldco .Ill II ll'v:lI.l bil" fr1icmlu It: L21 II~,..,I" k.•• L.r i I..i1k~i" I ml, tldld I:(>lmf'!li brklrlUIl 'T'krln't 511 LEil· olm!!l.9ln III dFl hli ,·11 NIl, kJi."I,h J. 0,1,,[,. ... Ort111!t fle\"lIh,J.til]C ~~L 'bll~ 1m I;] I'll 1111.' ,II P ~ I u kndd,.1 li"iLhilk i tHIL E\oa. tdl'lik b~r o· till. !liM!!'; ~'(,TI1 k t d lr. 'l[1.~ni H· 1,,,1,," ,,11l.1n i~l,'""" IlIIll.I .... "",'" moe kuMA O~Lmrnlik Yllpnn 'burju· c-arct r"jl:ln1I'1ill ili.nlDdPln 1I0nl"1 1m! 1,I.Jrlilil TU d.1II1l1lI Ir ~ va 'ile d.lT' )ulf3.11 bir babl!.ru" kl· 1'1 'l19-Bda bir femhhk K II.... '" I" ri mo.:l I.k"'~t., \' u ufl nn· .. nlu.p l'l'm1.· ZlydL. !lJ~~~'(i raulD 0 id!1flt'L' YIIC"~l dll ,;ijplll'Hdi.r, 'I'il::Dr t B'l· a DO!! bir' ncil)Dldl kl. 1915 de. A· kaolilil miJ!d ..h5i1i kl)nlmsk i~~'1 MHr pTogrillm~ merllmn .L~!~!<i Starl!i .. ~d JII!lgari i .r ~ fil1UarrDl yijklll''_ SlriJM,: 'in £l,·tt hakkllldll. mollu· Janndo. d@g~~m·ler lltmnf.n. m"t'\lIlr J; Lldl~ln,J:li .·h mal lOIll/lDl:lk uze~ k{"[1 Jmnl nlp Iclilkl rial dlh;,U'"~giine ~.lll b.l. E~"'1l[[1 BLl.k" nll gm~a. zl)'llJ'("h: ;-1:11'11 bir muhElblnDc u]du bllml' i m~!lkiJJI "lscn'klLr, ~'ilii.}cllel'lndt yapll:.!,;: k okullllr !ju '1>0(,1);( ltiraft.a. buluD o;llki<;,il'! blr· lfIilv"n !:tart yklz Din li'll: n~ lIynlmlJllhr. Gr111ted:ri~i prv~ r8mlarL !!l1lh podilirkcn okull~n(l ~l11.'!!Iot:i.yalr.lll nhml,l::lfl j ~in t.'d-

fiatlar

y,e

Dol

~J!"

ordligUm v
Y8Zan:--~~------

iMl?£i~J Hraki ali anlamamn
M

zorlulu ...

ilIr .. bll

Id.... htr Ihll, •., I ~r,,~1

P'rof.,ukl"U
L.1I1l1.m41 ...,),J ,,111''''] 11 ,J lei bu I,.,~ diM ... I..... ,.~y "
fI II'1IlII""

ihrPf

d j'I'Iill.11lI uan.!llill l.rllill~1 ~iI[1II.I (I~ibu 11m. I illltlrl~r I II' d.·ullI PrJ.I .. 1 hQ'lJI:I'IUIi.! ili <lurln dr .. .... 1111111 j'!'I ddIJl~. Inl.lml.lil mIIIm .Un Illmlll .nu.k Vllf k IrQ.I, !j'.I,.lm .111" 1~llliItm 1liiiil'l Ill' m! ~:rDz.JI IIOllln lI.hllUII m :;'11 n ,,'Io.,lIr; ,. "II iI.!'IJk I!!II!f1 mil, OI[~II ~.lljftl

"Il'" •• !.ollf ,10 1'Ill.lllllr. !blIlF" If! "o! .. .... C'<Ik • ".:!'1 uloAl.!l IMi.!"1 r b. In

'l~'m". "lllI,.
I

~!.ir 1'1

,1.,1"u:r;mUh

,.I;.·.,D ....

iltld. u,,1.11io1l'UU J..I,"""UlI tl.aT U )'''' I'lUuril!lJ :r rill" ."':l'.mOI'l1I I-i.Hd I, lIDHt. I;i ~LU[i!:r:t N1n.. ull.rll!l 1I'i111I1 {.~ ... 11I11'l1 I!I",d.J. .. ~1>I,ldl!r'ad.'1 ". 1 ~~.. ro. tl .. I"'lIm .. ,tui,;illlnig It,,1 ,""" 1... ..1" m"~'Tr)I n 1I .tl'klllrmlli )' 1>11 " .. J'el" 11 I Lulmu,· .. 1I!rl.!I~ 1<111 "bcpl .... I.. "t.;.lll bu..
1I

1111 iiillfi lil"~IJII.m

IiIIrulw.1t

I,ml

IIoi.P

.1'11..

Iollm;Ull.l 111111 £1rHip "n'lni'Mi11 W"!fI hltlill 11'!"10.~ 1111 II.. QrlilIllll'll lu.iilmlt,h,.
I"IlIJIII

luUloiIn h>rahlml ,11 .... d '1IIDIIlI.II, Id!lr.. I.l!ilklnlili idlllud\rr I ~ "-II tIlI'!-

go·

1111""',

"I eu lJI.i11lp1liJI'IUmll"ndJ! )OlIizml' !ltl'll ~lIrlh~ IIIIUlm P~I 11111111 IIITlftlml" liI;l ••• UI 1I1i1Ulunu. 111m 1.111'111'1 lI~fnunujI IoIl'Iilm I,n. -rell'" nrlll.lli ..,", Idill If. I,III!II pall 1111 ~rll lItil rtl.'n I II i'IIlrll ~I 11: NMMliiri. I!;g durin " ,1111. d .... II I:IlrD m*f,ll"r IJ.I.ln eu hUlo~mll.rm lI.vT! lIiI,111.1'1Milun.. lo.ilCilf .ruillm.

t.w.i!I~i

'!II uwlUl1

dallll:lur.

II.mf~rl 1J1.1I101III. illlllli

C urnl,url)'at 1101.11" "" 1.. 11'1 orilm~·.,.~ Kg.iln~n m~"'I Clio lUll 1II.II"11!II~lHI. iI]'l~o~ ,.moF!k, ZJulI'llI.n ...~ •....'IiII· I lUlu 116rlJ~1 [JJiil lie lil:m lu!;""all Kill1HIl!, j:.az.. ~rJIoIr; bU '1Ii1 bllho..·

.,.J.

Egittm

m~ye:n ceset
fI,,)'b~lL:Jd;.J III j ollumle Il... • rr.h:do S'!:"nlj ~ r k ,1m eF9Nii DIIlunmu,tu,r. C:~II",t, a.d· h:t .:loIn.. · • ru Wr;}I'",nd 111 mLl:I)"cne I'diler,,;( Dlo.-ga ili:lIldr 1"1 hrill''!. t;1hklka tn b-i>,;r If)nrrll til'. Ce8~dm hLl~'iYl!tl ri.:o h 1'1'1 Ii~ L ~ ~b i ~ fil II tmo::-m f .. t~r. ~

~<L.I""

8i1 " 'I b 10.1 .ltll'll ... .lmi.lo. In!!! 1I.Mff1.-lllrln .1It'llIi w. IliWilldi.rrnl II I lelool!'lJlllo.. luklklll II. iI~I}Ol''''''_ mO.i>.lind. 1;11nlarln all: zlilr I'll 111001U 1lI.iI. l;tioliL~rI

!il:lrl

IIrm~1Il

IVr~l.!I'

Jilp.oll),Qf" IUuE un~ e~.DI "Orri~m~. AIi.II.I; MODdl ,¥illlli NlIl'",;J.,I.;a, b(inl:rR! loo.l'Iu,rrurnl Dlr z:!irr.ru h.iI"~ 11-1 ~ .... , ~I".ln •• ltlllllalll 1II1~n Il' Illrl!

bir IlLm 'ill:l:. tI'l {U·(l.i111 or.1\ o%uila ....11 tirar..-:t, z irili\l \Ie II! lI\~t MIgileri lIokulm::llld ..IT. Lil!~ 1I1111:1['
lllrllllll dOTtle! ~1t.II.Jllmnlll. '01~unluk ImhhllomnTP 1.ildili hlJ. " I n !'.ru;uif SurMilf.lda Ka bnglanal:'lIkhr. YClliden JlOO£) VI: 60 01'11" ()1(1I1 ~1';;J!aeakb1".

n~<It!n

"'

Tllrnltl
I nlll<~e I

li'orl1!1
II1II10',''''11

~'I!.

&'I!~.
111;'1.1-

rahlMl

YLr.kil"k

~ku I 6tf(:i'lcill'r5nin

nil

li~,Ji!ll blr lia,l" dill"". :iI~mr5H. D!.<' t nn. k~LI r ". 1'IIII:b:1.IIOlml ~ Cal'«. d·, bl. nlo.li' ... !laMr ~1I"!rII ~LlfII'tIl.lI mfibUTdy 10.1Tilrk mlll •• 1 Ii..mll mY!<i,!I!i!Uill,n, 1111I81\1I1.,. .. n C4I m "1m to !i!il.f:lJlrl bHlfil JIIl'dil ; d.... blr ~1)'11 !l4r It a; ~tlhuhm Irdlnltl ."11 rl IIlIll. !;F' l.il• .lik jlil:ru)lfll mllll ... ),"'11 blf ~iI' ~ 1 llahkLan .b.F~tll, ..
1oo!,J~\ldll I~il'ill

~lI\1."r).

kerhk. kunhll'l. bll . bf) h 11;:1111yaCilktu. O'-:'T(I1~il r, i'jthrill ci\'snnd,l.kl iLli'k.· blrlikl~rdof k 1'"11 go.-ecekJe-nilr lhr 1U!llm talebc· Ii r dl;l l..'Ursl:ulnl H:l)'dnrp!t~ h· 1·.lnd .. "llra("-.I!l!1rdlf". Kur 10 gi.r rL d I'Wilii l'ilI'c;l!lrtlr.

-

Rita

edt-rim,

ban;).

My"

~ ylenl~n ba.bktm~~iAiz ~rj5!!1' yo Hewlett! S u, biro dtLbll II.lIli 1~l;c.1iI etmeM£lidir. III.IlIlyOI
$LJ.nt:i1. !lIla!,. E~'3.Ballln.'un bll ani de,,]. 'k ijgj Lr;a~LIILDdJli hnfrelc d.i.L ml.l, 1.u.m., Zir;:a k.onU!pDB.mLZLD bOlfl~ ir " 1II1;,.'!! d6kWee,,(;iDj bill: sar: ml~·IJJ'dum. K~dlrni 'l.opl~aCIl
~1~1I.1"II.1!;

iSlm;:ll II,HILIIIP'" n t~ toJ.l'llj:l[ul yu~~ I~ Ti~:Ireil ~'(' EI!<llJllml 0(I ill>lr1l &<Ir. rglo nllT pi tlll.klllrr 1'1.111ku I" Ii: I~ B;;n n ~Ll~rL k ilim!1lli rIaL i!I~ 1"I:.1o..IoIIIU .IInl.ilmilll p~~ 11'1; Iolllar Nlj!l.l1-t;l;rr 1;j, i[lCI ~'f 52 mel lli(· ~.n Hllnr l':rillo~IiI"'t. u 1... r:j~(lkuU Il"mul'l yapacal!l.:r.rdlll'. Int., ...u~tiJr; fUII~LI l!lii!~•• "[".'n IIflo ;gju ~u:il\lcllll,..n.l It eli JBU 111-

"".1.

m

f .. rdt \'enItQ)l1l'11d ~!} I!dil~n KIf! I,jluJ lutlt~!I!II blbnlIn ....._ Yl!pi ~u teSUI.i1tllllO n!:lIl!ij meraDl:mu rill il'UIJ IoMS-1'Ii11 tJ r 'ly:J.~ 'iii ylll'ln J;D;.1l ]6 d } pI I acak· Mall<!", b"l • Ill' dl,tUd r; hp

d1l~u j!iilll

.Ii1oJ08U1nm~~or lou;

ML'

tlr.
Yefil

wlIillat.

ecb.lrde

hlu!!'dilell '!iU !llkmll.lllnl b.lI!l.tle Un I!J Qlacak ur,

!Ilk. llik nillgeten

~I!'

lo.o./'Illr~"11I n ylnlll.lrlnin

'j~ ti, ""

11111.111 F:' n,1i f.j)ll .. U rlftl 'J ,I"L-II.;

'Oil!!. ~

BJ.z II l'apmillD~tlk ilL. - Oil! ~ Hltluil1 n.1l killkant ve z:alim bir ILcI.am o!du~UDU tasln'VUl"

dim.

Am;a.

bundl!. lJe 1iI'llr? dtge-I:"e IIlItU I:dr ~y

1~1'riIIl', ___.... ..........J .......... __ ,......._
HlLBElU .. R E

Wllmll[nln buluillltJ u I!Ilr Io.~ i-J I !I1IUfnrl rHrni n Illm[J.I ,IJ.!lin "onP'll Ucn. ~1I1o. 1i.;r,liI'b..""n. IIJl't Yil 1

!JIm, IIIir Jrt;Il1Itlun~a.lOIr1!rIJlIn

g6z1cri doLmllttu. Hu TUrkliige, l:Julr.urncle vc r:um· kIIcbDl. dahll Ia.z.la ra- bUl Q.ilca In(l U!IS.[J!!.D hllok8!'el· .~ u ~ drn!:mek i,;il1 lIu6u)'or- t~rl Ewk VI! :b!c mlldlll!'t1.en hcr. , dllm. ikind ng.r 1:l!!za milb.kcmd1n<1e Bu arad..J. pDlIom:l..a.n ge';:l!lI y: ~11:Ln.mllkt:1 QIII..DH1rillto Kap'bUl (OLOgnu~llll!', bwm r"'!mli.- III..D}Il mUDak~n1~'<il dun ~lLrlu'"
E.'uun

niz.

bill!

ed!YD.l!.mi-

hii kiim

giyd i.

.. Avnlp:i.d.3 bi'l"' bu\:uk Ilydlln,uy.a..batte bu [[man .A.In~rlkan l-'9.rd.IDII he-yeti 1aklmdL!'nln bUNSlU §Cdi lli. TU)1le80n dUn u·

1II11r'1 Idillttntlili JU IlIit~rr.rl coI!.U\¥I!UU] .. ioDin dJ, ..,....1 IIIlh mlJrl.lll.irflU lin arm..

I:Ilrllfl'ln.

pQ;r.1J ~ -In

t..erJ

bi'tlbabl

, ,k1a

+

!j-thrim~ d6nmilljhir. "'Gn:i'n:JlIll. dD.r1dCiIil!lJ Porlalif pa.urlann ::II'tml- liln. 1I.,III'n:.l 1"H111,oru~, .

II<! ftii'l. IIJo IIrm rllrlpll"· ,l!Il:JIIII' 1,11 1:I~1!t.l ..llr f.Jf .fIU.CIt ul1ll'llrU,r •• Blr n ,hi limn II .. n~1 GI';H:IIMIll LK kll!llJlm.lft i1;arilllt.11t lII.mllokHl I"J.rU
IlUJWnl11

m

'bUUllo

farmE!. 'I'an.nL"-B. il:llfku 1,1" lrkllitrek ark.a.ma ~le-nrli. titT"t1it bir ltall!! baIlIl Jf.!lh'~Tli'or
au:

i ,*kmt:k.

lstJyorllinil,

Eva .• ooglsDmI.Ijbr:-. • IIfflh Iremc 85:D.1g;J1'II BU~unU


I5iIi

till

~ 1" Ulum Allah Il§I.afUI bl,J Rd:unbn &a~'\1nuz' Hayd[ k;r.l.Inn, burad4n dubsl gidelim!

g1:lnrl:k.2 it-Ilot. 2 .Y, .p gi.i rl mhd d~tle b GlIl!mt'. '7 a.y d;;). umumi eJ' Il!yet nl!:I;ueti 'i..ltlDda bLJ.luodu· flIlni3.sLII. ksr.ar \'f'rmi~tir.

ma!>L ~'C bwll~ kuru l!>11ia mad iii ill' In.n,,1 ~Ir Plt'II,.1 IlIlm IIlr deleriDill cit: !!;!ltllmasl i~in B. kiln ,:uHlirl MUII1 Ito. !i.klltlSl! .nl.· Ilg.'l miiril t:a"t L'dLimi!jltlr, m3 Ii, !IIillllJliln !Jlm.;Idr , bl'" I!I~ r~ cI.. • .. §ehir h.a.U..-r.rI Vullur'lrlrlllldalJo n~ !!II!I.:IIII[J.!II'; nl!lI"kfm UoIIl!IIl.rU Mod!!.. l:ulJiniell ~11un!.."l "'of DLJ.- !!!iI .... I"'I~n UrllIft!l'l loIlil!'l1loM.l1lI rul. gihJ ft-ferl~riD.e oo"fLlUlllflt:lr. .~~1i''!I.1IU'; UlU'II n lJ'~ildl~IIPI I!IlII8

Be,)'hude yere te~bnly(lr JlunlJt 'MatlI1llZd E\'a~ K In.r tilltUlLcle ~lillmjg bir ;;iU:lr.r [0wgrn I'millli:1J ne T;'lKIIr!
- HaYlr. Imyu, bg ol;.r.maz. Djj~iinliD bir io.:'!'re. ~~'h:: blr rl!llG~.{. ~tell!rde D(''!Iredia~eek "'~y;J, ka;:;ara OJlUJJ. ~um: p.;-e-cek 01 !Ifill , beJ1 [Ie bil£~ diilloerim!. Evil. BnIHD'U d.aha r~lll 11.:,:. ml!k aiy"tillli~ d~Kililirn. Oturdugumuz n·rdtJI kalk..a.ra.k qR i1daJd ,lldiye !lQgru ilJ..Illege: ~lB.dlk. F;!i" , I.t ~ de 1)'1. kaya :mJyo.-du. Orl<l, z.u.mim ZAman ,)'illTdu:n ediyol"dllDl. Nihllyet '1'8.. diye: gelince 0, ~nd('b miiE3a·

-

ve
1. £, T. T.
Ia!'lJl!)"'" 1'l!lp nYOI"'l l1mum VI1.l)'H' ulaJ<:rrnmm oll>bU ~r'lhjll,.lllb'ilJl"

-t Ank<L.riI mt.iOl"ll diin kopril. lrl:nln 1,1 lannUlnl !l'um.!!!lilJr'1 pHhlM" ct • .ilkul& [jr .. 1\~nlindl" A iJdurr ••hmillJ kl>.lILiodc Dt!JJ01<r;ltl Il !nlllilir I!.I J f';l1 tJil"iainL' lilt b;r !!':'Ind:~da ~arp.:tTi1lt: lilfO !:irrJ.ktl!3.I", (Y 15111 SA.B'" HI) n IIII' ,.,.1 gr.iutJI Q:l. hn!ll~ L..-. 1l-,IlI, "Ilmallin III {I,."", n yul'lUmi:rb:Lt ~ ipllk dokumfl "'~II lJIi,k9:;Ii!"3€8i.DinEI;) iUIl satJ~ m.3. II I; ~[Jfik Il IIliZ.IIIl!l.&! n ik",l, .... &il1;iJtil!'l'll bir ~i.i iistim J iliw 1I1i!!kii ftl.l!lMt Il.. "al ~ l,"~ iddia"l lL;I;{i:'inl:m e. sese milf ..ttl~l .. rint!'l' t.a.bklklltt:l b~lall-

*

.'1"

K,adircon:

Fr /I Fl..l

tlmuw
Umll ml ~1<!lC]j~ .." m [,hilaJl

Amer~ ka. BaiJ
II

'2'" Gf9I'1'
l<:'bllg

"u,1

2-1 tl- II ~\;I Li.n \'~(~HcI"ll bBYlll .... ""111!< 1, Ill, T, '1'. j,;1I. IF 1i"'h"tt~lfo! 1 T~mnl'a
tefl •.nu lJ I Larlfl:' ,I,

!l "1

dDI1II llili.Ll'vn
I ...

Ll!.rLlt 51" ...... 111. \'~~'a

Lll lIalillrillmahr. Su Kar::J.rl.l uy uJ .. flO: bu Lllrfht,'" IUt.!l.fcn 11~1,'! ITlI.slllll;a1 ndr. PIU'MIi'i "']·I1),,"U.,tt IIl1I1Unlll. ti\llll c:<lIlml,' clmalarlndll" tu tI, bll~lI" owblls YClkulllrtnJan him bit U~rtt! l~\l1notCl!1tI 11 n cl'Jnur,

"",y h"l

Pi! kopoJiI'llg 1:1 -camllad!' !;11kal!l iH:llrL' lil r Ink In nOlllr:i !;o:llcrim 1Il":l.'!Il!:t· Ath"'nLlIl'O~SI't.:ln bol. -I n Aml!l dll I:tir z.ubLll (llm\I'lI~ul': E~~I ri.k:a.!l. ortodokB batPltlli.Q'pGslllguA F",~ih c:uniini \t'! In lillmllr ~l Il.8. ~ilen eat:l RorJ.Q N.liipi.9koF':!Uil:r
1],

t~rlltimj!l!d~ki

hcrlt""

t'

I:IL'

r:9!1tl)

1i.JJ!:1l :!:Ol';l Sjtl~1I degildir. 1 Bll ali. Atinads.n ut kla ESehrimim I!;~I· natkrin Ea·i SLIl:m diYi! Iln'rl::!.. mi§tir. Kab.-i F'ntlht.., Kuml:'llLhlIDt'sc1t _~ ..... _ '~~ __"""_"""4 liluimindcdir. Fratlliin blllll.!! idnm ..rtirdi.~L hEl. 'IndEl kit.ll~'ktrlll'lr"..d::i. tlvn.yf'UU de ... ·8:rihr.

Pf'5U

Timi!:lo!:

Eoi'nngilidiiB

diln

:rom.
n.

Na.zirs blr

!li;Z I;!illrnllktao

son

BllYiJH
Yaza.l'I:

BOAIANI
No. 21
Nvja4
"mill oil ''I''ap "",nn

bll.f1Dl uUildl ~ l\.'I"ItIYrlrum, d..:d1. Il t'lm~ 114: n L, De gil .m:i '! NejllCi miil(!'o'c.k.kiL we llil!vimli blr t,'lVlIm b:qIDl . a;:- tlU'a.(1I dQ~ru ege.ek IiiCI{DPverili: SardJ.

It'lm datul. Pelu, n:l,)<IhflL iliogl'lel'lmek. ll!:.ll I'!e !i,;lkar'! !$9Jrd !In'llI hEl,flltlt1o.1.a. kQl:!a.:amdun bllJtlm blr [)rli~t .... ['I,I"!I;;.. abliikl! .. h~m;, ml ht.rkml.:dl',j!ekain ~ N~jad ICnln.ndl \'0£ ylizl1 In~.a1"SIlIk

ttl b.1It)!.It!

_

Deg.l

V j ItlJ,ml.:l.n

rnu Ul.l yR, lWl: miEMli.

t~["clh mi tdi~'llr? i!lyle, H_'m canUllt. t:IJ1l1setm1loMl:!. Mi-

1'. Mir".or;

S. ~et"lt'l:l'

eO:V,1p verdi: ~ Bilmlyorum, d.:dian ya, bOy

SERVER

BEDl
tuuilahllonl;'Lle \'e mw:urClneh nedlnLem",lrtoe..tl beni dml~rneil:EI ne wIIIlI l'uNrr. nc de ball, Vildan d... b.;1l1m j'llill dlo!!rt olmuP,llllr, Cak. 1t'fC'.-im bt!1II. 0'0 110, Old~, .glltl ·Lmilo. nL" )11111'11' YLm, !I'lOi' l!iOyluim, u Llitb: tl diI ble; S..:VITlf'~.dlll'l, N,:jlld. k dlnl ;j Lnl",dl"l1:n llAlii nil. dedi ki: - A';tk 1IIii~1~I'IlIII.ben de Di.e

NI t1ni;<w.lnd oluIlIYO'-wnLL. Ncjl.ld t:vlle-fl. ~lllU ve telcl1:!nda. kati.J...tl1 buldll. Nt'j:1!!im seaini iJ:Ii til' illllm~~ bill- .", ...in~ !;ltllg"L k(} P :iran ,1'huJ-"C; . - Bu~ Urtlll, bUYIJ.nw! !lIve bag l.rill, moiL.'! I>i:Un !!IilmlJ.KlP'I'l· k ),ok. ~ \:lao & uluru.f. kOJI'ulIUTlJt, .!lUn vine Wyl.: vaklulz; b,r zl .. .fa.I"~ l a,pmadr. l.!ltCIrIIYOl"ijll. Si.z. !llkam:U: IIIII!llnl2!;' dl. )·v.GrUII,

doa den

·Lli. !<'lIl!8.t

- H ~ijyl", IIl;lk konu!junan bl:n ..II: "C:llc kmll1§LJ.rum.
Nej a.LI d.n. liiilbllllle!i()n:!k so!'-

bLJ. EliJ.!lI.l~UiiUtu.r «vap !!Il~ ,l-llrL N ..... zll"oL: t."':V:r.ID ..:tU: - V.iLclilc! Vildur.! 0 blr '.' h:meli'[. B'i:ll crkvl! oh .. .l-'thrn, 1.1" 1
(,Lld bnTihm. l3!1.mbaqkEl h Ii ~'ar(] Lr, A IIIFl.tIJrum:w., :NIl: dJYl'yjm J!Jte: I!il'hndl~. kil" dm~ Hel:' minRJ!lLle lmdm! Istl!'r!;1l I!n mllkemml'l ~'V it3dml olur, sa.yete kadlm ellll!". eglen, klIIduu lIillr, &!ilk klldULI 011.11.". Va.lL. 1,1 ben ona hayranundill". Sonr.t. I;:~ 'ndlm, nl! glJ.z.e1bir kacLuuiLr dl!g:l1 1lI1:' 0 no gO;I;I!:;,£ ... I) ne ~.!Ihane \'U CI,(l,.. nL" g.)·I!O YlI.klfll". lI",m d~ 1:1~. J yI siyhd r. £laydlnm bE!n v.IIlII:lIhl ono. ... Nl!jad bll!llml 1YL11.:t)'arn'k: - A~ol hkln.lc)'lm, bell dt ... blr
r1l1fL L~ll'\

tl.u:
-

dOl.
]Im.

]UL'lj

0 hlll()1!' VlLdfillUl hll}'ntlllI!rkl''k V~I", sOylll! hakllH()ppnh
'I.,

-

B~o

Vllu'fIlIIIl1

gi~L1

tulllIlLJ.yorum ~'Ql. Nt hi ~":i1m?
1I~!I.lo'l'lIlLIllI

s-

Fall, t N~jlld. dolttor ~lli(rU·

- Bildigin. Jmd :U'l!!l1 r;(iylc. Nid.lr!! I,.ulglinee i!>~nd~ mlttlclalldl: - Bildiglm K.IIdll.n",
80rLrd.

6e)'1

d.ubm

- ("dlanm, ~.kllnm, Nereya I:!'le~irM ? - Mb"n'lL.
Yartln
)"LDl.

Y.u.nm gILt 601]1;1, k6dm 0,[11l''' r;ddl, Mil!' zs..m;[nMnQ<:.L1 tIah.-. mlmi VI: l1ims.d tellf.in I·den bir ball lJINJ. ~ Ben de: 1i::1IJ. le"~fo[iUl'iU.
2."Q

!;.'Ok mccak diyoru.m. Vil· bay.u.tmdl3. MlttuHLUll \.J~ ka I!tk.:k "at m.J? .N L%lrc bl.nkn hitc dGtnJIduo )'~ne 0 I Y,,;J 1I1:jilc ;gille.ek: , - Ooot, dedi, f1o'lf.::Ji!e-.11 gelL· yot' bu mern.t '?, !Si::!. d.a.ba o.cik.

Ie "'li~n~ I:\iiki.im ...~rL·m<'tLl, Sil' &tadm kg(;(I.!l1ndan baijka. blrini R"'If~biUr, F"lKat h:uJgi ~1..U' d~iUnde, 'l"l1I!ul, ne dll'r';:I!(). Dill III ksaUII?, Eil" rl~"rL ruc~f'.If', B.Lnlll~1 blimlld~1I b.ir r;i."y i!i:'i),llrcmr:m, NiJ,2;1 re- N,·jll.dm. !r'U::EI n~ dl~" kall~ bf!k"andll: dedi Id; _ P"'~L, ~If' ludln, ]ft!'lknn.., mil~t I'bit, Il;:r.pkm. 11Q~·rnt bir koc .,mn dillde hll"jI;,.tf!flLl"Il,1.bum"hrsll Vl' hir Z'lmilll I.. in bl1l!iJkfl hiT ~rkt!K(· urnid.im ~gt rs:; b ill

Aolildlm amLl !lUllliml! u~ p \Tet. - lIn!., kllciwl Iconlll ~ok "l!!\'i~,'or. Kadm dil k!jh!', m ·rbll.mdr:n diyeli.m., emil blralun~gEl. roLlJJ Qlmll}'or, - Hani kOClIBl ~ p'lcmdl. he),TrHt!, rulJ.!Itoobitt.l, IiIlInsml 0 II _!;ok. J,,"'O:'; .\!. A!t·<)1. I \'g1 '.:lljlkLIJ.' h;!;<J. It'Lnl m.i! HOyrntlLg-I, ~l"rt· h~i d~ rwa :!I.... vgl!!;ind.rn ll~r. g'.li~·o,-, r)!Yol1im. O~·11"}"E8klldwln. !tilJ;ii)'£l~

"I~rkoySilesu 'm'lllvsii

Yaptml ilca~
'foprak Mah,.juUt:.r~ Of lsi Gl1:nel MudurJiigiill!lden
1Y"'Ji(o~·LI.. y ptmJac:lIk. !lSD611,S6 II... IC"~JI tutull \:~rk6y .. 11'1'.111.1 i•• II "I".rl'lli)'cn , I05l!lll lllp.a. tl k~p.Dtl ;c.,r' " ..ubI., I!kllUtm('ri! iii1H&nim1i~U•

H,:nr.

Il'W - ")I':

7•

COn

I

'u
Ii

'IlIa I I

E~IIJ11

G 11l~~ Ogl .. lkJndl
A\qIL"'IL

~

5 J. :1?

:10 1111

lIS
4:l ~I ';'"

'" .8
1:1 :.l

f:io ::is
.'lJ Oil 29

I

Y'nL ....1

:I:':

irnSlLk

~

11

O~

bill

1"1 •••

bUtUgim

I.!

-

mldl£

.N ,ui
!l:1·...

1!1'1IC'1!:

yIl:tilne
-

blrllJ'nDll"('o Nejilldlll bakEltn.k Ii..,rrlll:
)'.Llfii..Le!lk!lJI'lIZ IUU:L1m

'I

kej;L ~\'efi

iiml'l. brLGI mak? 0 Il mi? bI:r mil ildtt,.. I!t1VC'

Ne

1Ii.i)1eyia d~ lmrlU:Ij:l.hm: St:lmJn mi. V!d.an IIlI "! Hangtsl ~ Yo,klllL 1 III III (II.' blnlclI mi? N~jBld diI. gUliImMyerelr CoIl' YIl.P \'Ii,rdi;

dtdl,
III!.

- Tlll:tlJ, 1;Wn. bardmEnI.Z b~. nlmklllu bcll:killn::i:. El'bhlmLz

Villl.lloUl bayatll'iL '!•• 00 ge!lmill, gi~mi~. sf.:.:: Ifcl~,""g... b,dtlO. Mak UdlDIIlI DC, mfJ,kllAc1Il1:j,iE! "!' l '!roe]1. ODIlJ Ibll-n~ 9!;I1I'1~. C,dni.ll c&-

PE!ki, bLJ. l':tILlild~t mrtmd
to t ,k okle J..01II,II !!-~l)et

,

E,,·-

d()t'C-t'dr:rl.

IClldlnne:k. 1:_ .••

ml?

D",di[''' Fru''Z<!lt mnm!
-

111...

bolt" ~q 'LA"

2[;:1!~j]~L" lll~ WP p,l1"CLrtJ!.. 11'1 i'\Ynl, iII".t HI "'-" ."I.IW .... ,l,da G!!n~l ~mJlJrlt1i1 BIRaM J~H"It~ 111nil, Ilk loom 1.0)-"",,111. y.p.Lnl:"B.ldll" ,::J, • E'l<.lIlllnL"YI' GLr~i::('1<'rill, 1 bakkl YQk. I;Ilmek UkN, - Oyll!! limn, k)t~l11. da ko",,· tli,U.l !'IJnI~rL Il.iLn, L~rnJtmr G"llnLl.ndcl1 1>i!~ gil" cvv,.l, BmL Jl.Cvl!l"Be.. hill "" kll.d~L" GeII~1 101IJdUrlllge y. z;orlu. "'I'1endJ noii;jh:i' • :D ill! m[J.r ~t ".Jo!l"I!k }....-:ll!rl!If _ HJmm!) K rII ldtnhlll D· belJ:'6:!1 r>lm&llIf1 IlLlJrndlr. Bid to._ z:ariSJJ. kadmrp,n fedudirhlc etm ..• tlhU!n sonrald mUI'1I"u.tJ.&r ntta. fll lil1;lDI. K00l!8!!llla k.lItlrnam 31 ra ._llnl'l1ay. <'lIklLr. Ek JJtm~y" Ii:ir!'1;,·KII'rLI'I, 1'l!:lm • ~ KaUlmml!! 1(~tl.a.n wjp ka· !)l9 ydJnd.u..ri .... "' .. I lOO,OOV ~i"oi.li~( dllr. Fakut riaTlIl~dJ., i!!l • ba&kll "'" btl t.li.rint("n mru-s. dlli 40L1ClOODbtr kIbu- ukcgl I!ll've>rbib] olmu!:!. VII· .rii,llr< bu IIY-.[Irt1...l. 'hi. t!lllarmL" ,ub b.lr ~'nd[l. .\illllml!~ i;lhlukLlln _ hul ~!:~"IDil!. Bliol Lr bi.l:inmez. [lll <lLLr bdf;1II j,">IbtA! rm,'I.M ].II..Zlm .. 1 N~jlld. d'u~u.ndU '1;'8 1IJI.I~lUImlJ] ~r. "i dlirtlk 'b~l 'l'ulp ve:rmt· ~ 1IItlz;1 e!r~1li1 nnllrlll.)'tIIi'lIk glIlllml!l~"

t.o.:r

'{y

~n~ri!llaln.llgu)
Saatile E1i'k:1t

r Nijbet~i.
.i1jl,;.aQrd) B~;\I'a:lii/~ ileya.."1l "'-"11':'1" .,,,, ...,. f'aHII m;:"d!'xtiy

ec.z"I1IE~t'r

'1

I . '1 ~ 949
E~I'I['m .Pert" ... Uallll..o.5.LLr1l.J' ca~lk[lP1 "' 11" Kt!1DilI ...

,,~"j

dl~

mrkt.e

-HILYlr.

kOD ,madlk. F, k ... brll-~'o, be. I o;abu !IIradJIILIII.Hi.; urm'IU,)'fll' dum, b gIJ.n ~ll!rt)n cdtoCcPlliZi, \'ildiut i.oI;iu IUmUWJrulg," lht !r'1J,.a.Jm v 1:'" bir ..J.ollill ii.L1u'lLu.1.W.

I Idiyordu.!'r.J,

dedi. dlin

gece

-

Vildan!
Ha §'lyle..

g!guo. d ~il~ ftJ.i'! 1adJ.rr. t.abll,

Bul ham. IU ·kl

-

lI.lIldaO

H~r b.lda blJ.kadtn& kooab~1ai bayJ3u.nJ.1' da 01.

Jh ~.. iyl. .. :v.ll.lll,. • liClk· ..boW

1!1I'1I!DID!lk,

~LL[lnelliz. S,·Jl'Min~ de lIoyle bir !i/O"-

mu~tur. - Sora.r mlBJlIIlZI )lltlt b d r;:11!;hrtlln Ile}'di !t;I,len ?,.

B4I1k:l. Noc1!:c.

-

I,lIl

bUDII.

I:!lo~I'IiIl:

el1llvQ.·

"cItI¥o;rum. Flin~ b 11&D.,i~IOt4"

dim

-

Bil.eml!m., DW ).'41n'L g811. S~YI:Il~letel:iml

r.

SOlIDJl .• bliL ex!!: k kaCII..Bmd&l. il.ytrtmn!C s.lmak I~'Q, Kadr.n tl~
1DIlilI, ••

-

SOrtJ'ii ~

_

}{!mljlll; !OnlIlI,

(!Iller ...

f~l'i'n

ve.r·

0 kOJIlit

ro.· k

I!lhlnro,
roZI

01-

teJI:l".!Ir ulr&r ",tU: - 811"11-11: bun llliIl da 9.1II1~th •• D • Vl!dlmm lIevdigi rada.m kim· Scm

OLI. yctkllhUr. !i ~ G.."i:l~l 1;1h'~nU]c .h~O!~1 .:Ii bhl IInd.r. 6 - Ek.iltme !'ww ~5 I! II; r

(jll.lll'con.1LIl

UlUbiB.

-

...- Klldm,

.Fenll. Nu;;in!

dlr!

lI'ILt'ilclli,. .AJilKIINlIlA C:1!n~1 JIII.Illtir· IUk. )1 lr:c;n<> aN •.mrIUgundcn. Ij. t.a.lliblll,h 1li'.lkt~.,takl, r ';:'!'l ,'" t.'Irili:l!IJI!: ~I!"'tin ..mlil'kn ...lln 7 - om Ilullllllfyl )' 'pLP YElP _

l'a.o1mpa~
SOi'!liIl!l1l! TD,PMPI

Bqyijk E~, Y nl T\lnlD SllnlJUI i

tlLllc'l

';:.t.II1lI

E!!.
~

n1ll.m.1i1.a

"r~~!.mr.

lll3lU

._iJ;;;:.a:.:'i.::..da r---_ ....

A.bm ..-' , Il ...... ~ ............. .. 1.U

MIWI SABUJ

I n gil iz
matbuatl hiir
,. Ilgilil maLbuM!Illn dumIIruU1UI "'Ii! gt!M hl'naJdltr~1l1 in~clemdt u.:EJi!I'~ b'l:! hilil.ll· IIIl~U t.u.rafmdl1D, biJ' k~m13~'on kurtam.U!) Idi. BL:l 'kornil$yon Til· ponLRu v l"TIIi!jtir. B\I .r.apord~n IlDlft,",ldlil IJ· gaTe Ingllh.r. 1(ll_.4_ ... tel 'tJLmlLll'll~'le hilr ,"II "~I!rbeli.t. ir. Ii~ban~1 gizli kuV'·eI.lI!I"ITI nUfUI'lI1!1I t' bl deg-ilrlir. GB.~H~· lertn !l.hip \It b3~mllha:rl"i'fI!'1"'i m~IU11!.kt'u.:: m 10m ~ahlllll.l'dJr "e l:icf"h!1ogi esrarh hi!' kuvveHn ubuftliL :le~Hdir. Dikkatl ~I!'h tk. flc>ki./l ~'l[lu" let bu htbkikEib. blr i:!ld ~UkCi.rnl'11 'I{,lll'tlmtlljilir \'I! bu hb k r.!llL~ m~[llLf U':f'le-h·rjn )'inJ PIUll:'· f:iU:llki.r vc U'b.:!rlll ceria e-lena

sanayUnden $i'kayete balla,dl
k ,!:m ol'ma
Londl"ll;

Mominforma BulBar Almanyada

Agustosta
- AIm nyll. kID ~ar-lIlDILil I.::k leom s~fllClfl, BU[lIl'dn
IUm On\ bn.!Joo,!t nl&n
VZU!ilL.gtOIl;

sec;im 14
1",1 ill

r<i'V'""

s::y:tllll-

yopilccok
I
>UkBllli gero:;l!i::;DE!2l:lmLt'r H a.gusi:.o8 ta ynrUlltdktlf. Ycm hl!ik:umcLlo 1 i111. 15 ,(-yll.ll U'allDdlkld tEnih.il:in.

Talebe tenznMlDln . ,bilan~'DSU
rindc,

Avam Kamaras'llld'a Belli ",fjr,ulan 61r 5uIJ'ie cevlllJ
1k.1 -lh fa -_
nm e
-

rioo... I""'r"

Bal.l:ll1triJ

rl

1.1"

30

{A.A,)

.Ul!ili)

Iyor

d.t:rei!~ ~al.jJgr!~!a1l' 11&tori'!". p{Jka;~ W". ~ bizd.sk tel-

II{lMmlJt 1.II1!1 mlil~(llli Id.ol"l!Ir~. ~iI.l!s,," tolil~ ~dI@mI bi.J. ;1'!i1Mrn.. ..

.ili>ru.Jl" WItm!IIi1i!lUe-

haH

"''G~U Sie.-

bchrmrb ! Utll O'lalr!l.ll.tllIT ctt.t~ni vc gh.U mell.:l"o

takip

aid

tahmin adilHilk6mlll, RI!:ritll.in hll'l,l'E!.JI"olu, dlln yIHr<ll-4::l! 110 im.~t!.IIh:m son ·\reril.ml!aioll'~ A1I::.Iu:Un.!IallllJlfull .~dare ;d~cl~1? 8.- II!llmi!l~r.Uk A1UI.}'"Il!!:I!l1 'V!)IlIill!pQ:ll, m ... lklill hli.'\Is IruY'lloatleri menlup r "fl1d~rJt ara ~ftdP"l~oIII "!Iln~:t t.o:ptan bi'l" t~lJJJ..izJ.ikamc- iE'1lI'is 'ViI!! L;:mdrad,l, (le§ll"eIili lliligi ! nnm BLlyU.lri Bnta.cy~dlln '!I1ltllhJlfl !7enrll~hd h}'~lit ba'lll!l'll.~kb.r-. IIl.!'Ilda IlRlii~i~'eUi 'kIt~'lI:t.lfllll" ta- kl~mi?!IIinl Arr:II:.rllt;!!I.I·1I tekru' ,~t1e- III yuk!-~
SCI!y,adl1 'hi" 'komUIIl'It p[l.rlhl l1;Um mclnl IJtiz: nla.liI. S!!,1:Irt}i B~ka. 111 I(\lJl.in piYUilSI1 m.nNU'm~ (II. l:ll If Iitl1'lJinln loll. mallal'l !I:1.ttlral rafmdall. Bonn

gu a:traItal!], AJJ..a<.:dll,j1 s-i!lll g1J.ra ~f!rlna ooll'hY8l:ag i J_lelk Jitl.lunElIl\ ElulgariBtaBda meen mElldedir. BIj hnber

t.lirulD dan "len lion habelfJeri3 gera BUl dan k bill! Cdllll:D A.naJliI.EII:;amw. "'Ill" bli Cune1..l Vii kominCQ)rm'UJI l.t:J1lt blr Imfin fcd~rlll eumnuri 1. nnuoub'l n Bulgarliil1m!n IlIlna~ II j'LJ U DIn re mC'8 .. .. -.' w U'llunu m "t C w Ia .... ., "". i.Bli.br!uIl.indl!fI li.k,,~·("l ~II ererr ...... - nldp, 131.·IUliia Ult; "IIIl!'il.allldll vazife .... .....'
~"

30 CNfiff'D)

Sofl"

1(',..1 merlyete

Jil'1r.e<:~ti tabmin

I!diU~;,or. _ L.omlra: 3{1, (A..t\..> ,Lpa." AIi'I!m. Hamal'lLllllld@, !la.yla v MUll
[h~L~l;Hi BElk..a.m BeVllld!!1l !1I)!'lDuljlur: !lUDU

l.6-!.1'8 olcbUiJ tctltiUittpl>3 lia.. 1m~J Btlyft'nd'1!g!nit gure. b:li k~jUi~,. yll~rt/l!l!81 hl~
.Hlftda.. ;t'ahfllill bflh.w.!llm iiii<'" 11,11; HllllG Pa:l"ti.,li It KILNIt: 1I11.,ka,u ,l.lUj'i B~t'" ffl~ IlJb~1J 9i11"~'-m" Va (J~ boa::-affil~. 1&1ll;~ d" ~M; K«,1'l!dWtl111 l.:lhmbKi miUdl.lt:'kll~

nc·lI0.9j'3..lil!ltlcri1'l IulbiDC!li lo'Ui ~'e &ilollyii:lll'dl! sanayida i;Elll}an (Spo. kl In b ~k{l.llhg.ndB.ki iln:· l1!~t:rs • DUllya'llID eQ i}'i m b ..... ~'>(:~ilml~til'". 1iIristl~ 1'1 I!lDS' 0111.11.SDllye't me.lIl1.nm d lllimwe ''3.I.ist bir kabine baljikllllll. s~U· Ittiba:;: etDlelerini ve bu mlllUllnn I!' bu da. (VOD Jedand) mr. ayanndA 'mal 1;1KIll"Plt'-lannJ ·11· Btl lat. e\"VE!lce Ii~ iktidnrda u- d.ltli bir linnl:w. tltv!llYI: (:t.lnck loc· .tU]] milddd bull1nnnI:!l, t.liDillDli'l dir. bir iktiE.llt ilLm~diJr. Knt011 I! leli ."al [ll!!; b:l!j]arlDll eka(!!I"i~"ctE! mllii Il: ,i3t-giJIenl rr, BiDILe-nall1yb 'r'1I JiOO:r:tJJ.c-rJI:" ~1iLIt~1 !w13yaJ ist:.l~d~ t •. Milid fru"tll!.ind(,D VI!. Sicop 'j .liriik bnlil'ld ' b5r I"ltikfund lmr m.tIletvekili Yll.!lui HtJilll!.1 T"omak w.nnl"d.!.!"1 M". Yeai barbagil"lJt'llk t:rafl..lldan tcklli E!dI.hp kall a!>LI miihim ai,·!) OI:tD 'Inalkabul edll~1I !J.3B9 ilardi kll.llu n ge Ilk b.'\h!'tind~, YE!ni bukUmt'ti?l, Krtll Loopolc1'u tekral'" taM 'II 1l'~~i!1~ ktiyltlniJ.n il:alk.uJ.dl.nlma!n ilj;iO 'I·~rilt.:cdl: uzun videli krf'dl dnd"" banrl J]dlj;1nl lI.~rkhlml!j· tem'niIle 1:$8.8 olmak. iir.el"li! C;lkan t:J..-. H.albuki bilindjgi gibi SOlilac. ...k t.ab~'iJlchD bll..Zlrbkl.IIJnnB ,-;"I list artl 'V-e bill!a!l.!i.il. Spa.Slk. b jl' Dllnu"lIC. - ilkilmdan.n EI\'ddi'llc mlUliallftir Meeke:;: B.II.nkl3..!l1 geDel mlJ.· 1'('; o*ll.lnun B~Ir;;ika tllhtm~ olup dur ),E!..l"CbmI:L!IJ ~Jjth(lt Dl!.l,ge isL la!llna. t&r;:tftaft:iLrlnr. By. Uib8 r"(.;:1;1 i.LU!rine I!mekl ij/e' l1)'nlDu,~la k:!lbiJl.ellin kurulmllllllod.a h.i!.l.II hlr. Mithat. Dillg~wn hibubuJ.II mU(I"kliHerl" r:'l.MhI_llllCak:h:r. H.alb'j, ~d~1"t k ~<!rb!!" t ~ltl.Lljal::Btt "erlJ Jd P'ari.st!."r B"'l~ikMIll Cia 1(l!ni "-cdl!.[], Efiedi Baotal!mdll. 1":1." ~ttiiJ ~k mllbim ik:tiaa.di Uffl"llm. milcliJ.I''liJ.iIi:uiille:!rini t[lbUI ~"rLr!'~nl!l.r II'II"!'dlT"_ edecegi I16l"!l'.l:lml!kled..ir.

mlyucak d r bolUk olan !'mal mdileltrinl :mi!!;"It oll!l.l"Il!ll: gO!lt.e-rbLr ergamn m~!p:'II lJbDlYIll. l! mnhk h~'flcT fl ·I'llnd'e lm;ma.dl· mj'~tlr. Mo.!kovallll:n VI!! komln!o.rmun tID I if!'ld(' cylemlp;jtit". !;ok itimlld I'Ulg"1 KHm.IrlIllll. 'clLl Yell~ Be]~lka hijjkllmetl lekdirla defu ktuts.n ibil' s)' gB~ tigi halde, 1Dl.r netice dogumLll~";;il!ada~i 8!!~imll:"nll! k,'l.mil! ohlcak k.i bu son ,g'w:IlerdQ loHklr.rln. ~l"l ::%'aol!" fIe!-' ktlmilni&t .koll.trolll IiltmdBl buluI W:!LII p!1Jl'"tiyi t...:--Ikil ettikl~f:Lf,i !!ie.rrgb.a:l>': nan Bulgnr mstblllltL hI] bnsllAlra"IJj,tmhUk. Bu netloe UI-Erltang-haYID. ta ,inc atl act pye'i: E!tml!'lIi:te
I14l'1.t

IDldu~llU Isb t etml!'gn miltemll." 'i.L irlL Fakat kllru.l~f1 komisyem. 1ngmz g,~ 'nf'klerill_1!" lIYgull. 01.rak, ba.kikatL a~lk.llllD'Il!! VI! hl~

blr AID'I!m bUkilmtltim ~~~~~~

Dild.irilmigl:ir. An Y!i:llMlfilL

eel( mldlrr,. dU.'r'!i.IlIli'l1 Bevin '!:I'Il cruy.u. kuli!l 'btl' tlu,tOCC:!IIu.a.U. ~'111' I c.-e-VI.·P v~rnd~tlr.

1'til'(:'1-

_

Sanghay
harabe
so

«rr1m1"ril kllt1lma"'a
3i:md', ba.,ka

it'triik t'H"1fi1:1.-!lVl:. AmJnI'J, ~j)Il"Wtl!l1l" ilpl!l bu r!l-rnflll~ bjlmt:o!Ilklm ~ri"
~I ,]I&idGVRJIITlfamq'lil ....

~m~

.Ankaradakii
miJinazarall

haline geldi
sonra,
'!:8.mUJ" VB

konferans
rskct ctmi, 011.11 b.:\}'Il.n E.lli.::Lbeth Colclough Ile m.'ty William

{A.A..) Afp,~ I AnklLrtl:!W (A.A.J - 13 mem ml.lliy.l't~l L.I'illklnll' l-elli~tlt:: mU!nEWl,r!lll kOllfl!"!"all.£I tL:'f t.s.rafmdaD. bClmblllll.!llDfi!qfid.nn 2.,J tlp I:tmrk usere Amel"ikadlLn ha-

kiln [Il:r I~-

ml~......

ri,~indf', lirul::lIoklarmda ",lIKulcl I, !.'"I",nnin barabell!rindo uSI ~'1P &l.ZVI.Ylln kadJ.n 'if! Cl'"kckl~!"i' T1I.!It In nmll.kta.llH. $enn!! kapUimdaki 1'aldr mAoh!lI:ie-lell1lle bi.- kll(',;;'\lz ki:!J1plf1 1Illlmu'lll1 VI:' ynrnlanD.ll.l!lnll ~ebl!bi,rl!·t 1,;t"rell bombalnrrn dil~tij~

Traum bu Bshah ul,I{Lkl Romadan AnkaIllYIIi. gdmS,lcrdir, Ya1'10 i5jl:Il:dl;!n So.ll.m H,3O d.ll AnkanJi f'lJlat;(a. bir ~m topllt'[1tlIII YBp;:u.':a'k Il)IlIn ml:sa.1i.r'l'l!f dilrlilJt 'fill' umllmi efkiir t('~kll1ni te m.ln C'd.~~i:k blt, p-rog'rillllli mlH.a-

l'e'i'rJ'e tllh1.t loir 1i.a7t .'I(I~l1jJ'" !'ill ~elit kolayMlIl1l'1r:rbi~ l'IO.tIl 1elQ!Ii:'ICi cdj1<"i'[gill( bli1,il$i::o!! jHll(J«~I'r'tnl' .!I"i'! ~ ~lJlIlc bit lI\;!!"oo1-' vapc1nn: '.,t'"Hl~I.IM.(I. 'tI1!l1'H!!-: ~ Mn yU'Ir.llck Ia:hll hdoebc.:ft1'lfP'l haftada !A,j kn'tr rKami.d lii"..foikrr.ri1'lf kalill[ sbsk, !I,Idii. 101 h(lna IIMvle liN" itil"iH6 ;';!rtr.Llllm'l 10 lim 86 k!l1"'llflu1o: Nr l.en ~,jMf dil'''T/tl'1dcdil'''.

rn m "~Flet·

n.c

Hell
bj,.

PorU.nni1'l!
1,..Ii: Tefl
I'fU!·... !l!!1"

'~k h.'tlltl,lJl
i,,-ill

YIIITl!llbiml

~1i.1'i • .8. a1tutl!kljfJ~! bit'
bITe, 'yli~~ 'am

Yalnu

ferlenl~ l:iah:n. i.lUlu Il..lJul.ktadilr,

h":f

tDrlft

t'!'I

krul

Bolu csnile'''j dun yakalandl
~
(Jif.ii odaCl 0010310alh I

kl1'T"1' ctll.!'~~kl~rdir" ~tUmt'3~i1IC'r bu !!lllbail. Tilrklye Milh 'lJJl.I.:-;9CO t;;'$kilii.lJn!ID ikLn ei b.El!jlm.nlnn Glllo bal'llB T~;;:l:'r TJI!'jklT1ti!i.ve ptoOfoesDI'Ocban Alilllbfllh lie :Dulli kUitiirhanedl!l bulu l:lmK A.nk ra 1:0plElIltll1l na!{km·
d gor\J..$IOlhlcnlir.
t~illo g"('IO:llOCk TOl"k. n!!l· i~iD n~':rlea lop

:e~ liM eo

I";;ii11IYfJir,

:li11J'"Ul o,:!!l!lm!Jgc

II

l.

'IlL'

¥

J
1

Eme1kliye

*

TClpl.anhYII iJtiri!lI cIao 25 Amerilw.hy.

ayrllacak,
memlulrlar
Anluu:1I ~ M ~Telef[]1I1a) aUgUl1 An.kar.il.dl. ~li!.l!iln d(!dJkocl UB.I.J. biUI!lrl YlC' )'tl!r"lD umQm milldllrlLit"ilndll 1M m~mtlfIJn .II'1fIkto. kalmaB L aw:.et1lt ynp11!11l bolJikatbl!'.

ki~dwk

bir' ~ebelt:1!:

yetle1ini
III e hlar

,~ti-

51J.!;~1'U·I,nlit~T.af i!!Ui
Bclu~ 30 (Te1oeEQllla) 20,S, SU' te.ri.hiI'lCl~ BQh! hiil!iImlll koDa.fi.nli~ .ill..lIllyil Iw.~.i.lm BQ~[]]lIga l!!!jE!bblH Il:d!:c, \I<.:; gece pi)bI!tLri Num.iyl gLrt.~d.aD. lIuerek: lI!dUl'l1!D CIImh:r nlli ~'et lrIugUn ele ~iril~h!k tc.'k.i[ edill"l1~ I rdit. H.iLdi8c! gt!re lndfDliel"i Ii.ilVC[lik iII! irligl yapa'll e.l~ulIlYl!t tellkijiUt gup'l:ui!li ~ahLldlU' Illaln.de d'ImDI,II!!, bll aradllL a_YllkbblIIlIllJl. IJ.cuue..o. :g_o Il!lIe:!li gticillel1 e!:!l1'llYll't d:ail:e,r;;i Odllf!l.IIl Lo.tCu.lhi.D l!El, :flIn"i boYII'ltlg. !!Iblnsic.· me mUtt!lI.d.dfit kall .lekelEn g~rLl11m Ka.rai;:lIYll' mllh[ll1~~wde-m, CanbG ,slrn)'l dfI lIIorg<LIY liek-

KaDada !!~tillIllleri
Bnada'dJ3.

IIIl.. imlcr YII.'pll\'~ l.ktidli.Tdlllkl (Saint kabinl!B<iwlII galebc:l!lyJe DE!tictlcnmi~tlr. BiHlldi~"1i !fbi. hllkiJmet. Jllgbl~rc ile dc:tnJuk milnali~txUerillllD d~vB.M ettlrilm~!'IiDI: tal"Altanlrr VI! bu llll>ti~ler Londrad.1\ m.emnunllllr. ll~,~DdJnn1l:ltlr. mI-

K Lautent)

~im!li

)I1Ii bb1s It'knlr m!:t:ll!'lI.iyor. BunULl akabiDde, M:ar-wh!!U palinmlr.! gele.cek :;rill ... , DB olllc:ai. anlILWo.caktu'. MIl!:a.VlU.nt: hiE l.I!dsJlliI.II umitJJi buluDI.b<Ll·

me.!lL ttmNlruf~ d~g~r. Cll.nk:tl 1:111 ~C'irl,ml?l-l1'''d.c [], fB:o'dal&m.1D IIi"
h.hU'

l'

5ov~'etll!r

1(a!!'mll'.

Ameriks,l'uT.li

Pari:!! klrlllfera:oSll

b~r ikuarl

mn t3 01.111:1 kOl:lu lDl.la.r deYilnl dmek ,·di , Diger t r.iftaft Bei. I:ika., FraDioIL ve lngilt~re ill." lie yert~ hir rnUljkW I;lkal")lll!.lrt:u, '" merika1'Jl n i~tjrak I.'ttikleYi ve '1eldnm.l l(:l"drr. D~nkL:i bllbf!rh:r~ gjire I;lm, !J.&j. sc~n hr.ILa. Bf'ijkseJdi!" ak!o1u· ~ll~ bir odiccye VIII"l'am\)"llll kon- yonllJiat uo;!!lcllin ~lln!hll:!r' !l~h~ f IlIilSi!I dOi!vl!ffii 0-1:111 !il:inC'i h,. !"Itle (!~I." Dkr b~h:1LID ynprtll"lll' topl:mtl da !{apllrn:aktadlr. Ve IlHlkl n bombaLarla b.lIlk El13,~, .111 lcOnrel"l!lTlB da A"rur::ttl 0 t:ill.hl b-Bklmll'iGan biD"ind ~!alld 1 Bbemmiy~ti bQ.iIdlr. (;Ihll leU., diln d if,a.rl!"t etlij!imi.l! gl· L, locilt!!rB Ih: ~\.merlkn U:13IQda. goriip;j fal"klan vardlr. Hl!l,=ib tamamiyltl Amerlkn. C3ril.!j1litI@ 5Jtihalt ~trnlll'tir. Fmll.u d.3.. ,or lam bir hal i;.IU"I!!.. 1 'l.llivBilvl! ttmtkt~dlr, Till"k FIl ur,\bb"~l B~l' til" d.a lIth:;;iks yi.nJ Amuili: C,,· ri.h}l1nl! ul'JRllk"UidlI:. lngllt4!-.~

rA '"nlpll

P
I

!lrilt.e ltEIl1Ihsli pll!.mllClt.o
il.lilfnte

A

merika. millilt'l!t!;! ell! l;iUk.!l metiJ'lin, biltlln iQlb fll.h.tl-

dcvteU arlllBll1d& y;aPI~-

eden

'011 d.okllZ

ler1IllnE!bllllfll e-dilmi~ E!lIJ'"limUI ifjil:l., 3'IlPtlg. mll.n.ClIst.I_ kabuJ el· mil}U. ilDl!mi,tir-. Bu hM'~kd.iyle Bide Net icede bu ,iLel !):tfH!I bu blid.i· flik De'i'I~tLE!r, kornuni~t iUI'I!IIL'

Ttuli! U~abal;lIr' 0:1.:111111 R4,J yo Gird-mimi YiI.i'o.o.,. iLl.ltPil d ldd.o!J, oOTitll .rIIMylDI"UJddll mdife, c!l!!!.n .e-meldilik iclmlml1 ,ekkil bir .31H1fa SCB - 6lf) e~pi radYOflLlH kulll:uII1~ IGnm 90rt"~'yGr. Tuzia OkulYl'lda, Ammrp,.. iLllki"lmete, QtUl!: hi.llDl!t ~1lu:Ll do] !II'FI, T~"ki!fey!l 1I1i-,.d,m pl'Bgl"fI!lll1 g~ince IElIDltte ince:i.emeL,e'rde 'Iim!C1l IIU.Mm. cif~ a-zl'arllllll kllUi1:PlIlmMilll~ ;fgil'l durflJiiii'l ber memuna ll!ksiirill IC'II oldl1 12 /w./tahk lOir Ii141,.1 agali'm-J ,Hi';' bullll'lar,a.k IIlii kaJ dU,jl Itetm I:'k ha.kkmt "Db'letmDl} bul un. dUgUlldBD. I'SklD 1)11' [lIotikba Ld I! hUI d~rellctifl,er verdi d!ger devli!!t mt1rmwJ 11 al"{lilmlia tzmit: ~~ ,(RUlIUIIII) - Bu 80.- d.a qok. s"!!Dilii blr I~l'cttt tenai. b:lh AnlfBra. ~1!!l!P~ Jl'l:' lI;;lhnmlze k-!!Jt vaJ.n]a~ 'o'"Gbir !;jot mem1.J.r 'Al'lm1~ ollm Adllkt Ba.kaM .FlJB.t II !l'ln emekllyeo ayrJ.l:llIll;;J;g. bUdlrl1 5u·l'I'Icn, Ba'k.lllll.l.JlI[l.a. hlii" D'IIJ_II'I!- me,lrteI'll:r. It:'rdc UII:II]eJille]oe>rdl! buhi~m'UI!I. Bi! fll:"lMiI& i:;il." ,!:ok vlllih;:rln ilim bu ;a,n.ds ~I!.UltllIini tie ;.iYl!.i:I~t e·· LH'! de l:e;:mekteJ:lir. Hllk1l.mlllt, menlk me .... lru:f ·m;lb.ti:l.ml rIll glSdahl. :dylMde i':en,;; elernlllllsl'l kul rlUlmilljltllr. :so.,l{ II:. mt:'\lICIJIIi.fi larunllk istf:iillgllld.en :l~(la.cak V8 Uti a.eneyi gE:ll:eDlerin d:Llfilmu hair lUi1dEltc I!ll:'il.t; k rll111l!t!mD 1"1 ,go". kmd ,Rlilikahlllra. drro:ktlC!l!£ \'I!l'Yenl
migiU:r.

Idal et Hakanl bugun g:oliy'or

tn.Dltmak li'3.pLLII.4lllktl"l!'.

ticl:icl3.ktlr.

Oglecll:'l:i sonnl. Adap:u.:tIrIQfI, BeI.lJn .t'am~ri olQI.l,&unu. ituraf el:· dip tllkrn.r ~I!brim~ d(ln~lI milJl r \:e d1~er d6rt. IU~ ll"l"k:1.dB.!} at S1.n:nea yanoki ek!ip~lC' hIllllilDl d .~yl e;mi..~l..:nfu". Al1..lJIl tri.obull3. gtdecektir. tim yakE!.lllD.IInk levk:if I!'liI.ilm lljl blilun n I!iUo;llllll1" al'lLIimd II mdiYI1' r.lOi~rl',lolo. LI!:i ooaC:L&I ilia bu-

FY·I

Manen&..

u!;ak[armda:n.

biri, bit e\'ID Uiz.el"ine: du,tu
Lomira: 3D (A,A,) Aip." ,trngilte-1'iI!! bii)'i.I!{ hEl.'r'a. m IInc~·rtLIllrLnIl. I!atllan uliaidardao llh1
D,..ondnLflDllI I!U!i!i;'p:lOg-UliU ada I'ech il;lil.!ln.bFtJllnln biro e'ilu ib:llriml

Ozll"'%,I"'1

rMLndB, I!ttr telefatl'i me!.:dll.ll 'i.. enni~lerdlJ" Esl!! lldcr (t:"' ..kaytl.!''') de .miJii .bti Iru Illet me:-· kezill~ geJmil}'Ur, Bu zatln ha:l>'a· tun muhil!iU& il;i:c ",Ok bliylik ihli,'tLl toadbirle.-i ElIIDDlIIS bulunufDr,

luo:milktli.dlr

,Ilirleten
Filgl1r!l'lGPUIl'ail:

b'ir bab,a
j{UP-ULDlf :
,.KIl~nlll d·tHI

11'' '11.-

du.!lmlil.~, ev tFlm~rnile
ut gIll

B ..... Bti!U:.rImtlmiI.Hn· c
lliZIlfi'J

TiII".::av£i:!' EW

YLir;llml!l, )~rlflden 4.00 metro UZiikl8. bll~Unmu.!I, piLot IIlmilf] ¥S II:Vdt oturnnl l' mCi.c Z!!l kllbil.lnrlen kurlllilmu,hudll:'.

pa.r.;.:i 1(1.1"1

kCl.ZIl.

1llgill:ered,C1

erC\!

d.611rt. Il:-rbe!l~~c 1;41111 ... I!:diJml!.llln~ mUlHli!. k.&lm"'~tll dr'113.llI'I ~Im~kt.edir .. K"l'"lpp!l ~ll'k 'il!iIli rI mil' mi.ie.'1deleye ~lI'i"I'I'IIlj.til". KlmllJlIlldald .rnkip< Amc.rik..il.dl.l" ~() '!:tlk kll\'1o·ellldil'. ingiHz lil"lll...:...-::>rl~ ~rlnl dil~Urm'l!k l~iD !lb_I"lrlllll b[lylJk b!\Bkl \'arWr, Inr

mal!y~ U.rUlll1n

b:l.kalll

KripPIJ

ille Ingilu:

ngiltere, \lQI,c IllDel~;IIlnLD gr '9i di~v::Lmi!de:r.kell, ~o de!1I!.lel"l! :aIn merrel!;!liiDdlCn do.
1:g}'1 I'li.m~ndllfcr IIOI1l'IiJ.; hir roar vermi.glercddr'.

ii'

~el!!lHJ

de, bi..1

gila

gro.:v Il~nm

kll.·

8'L1 rtLmI.!"ii!.d.Lh·r-

1(:1" mlllnleilltirilIi i~ oLd IJ gund.oill gw.. bilk CJml!Uo kal'~l l' i"l~llC;[Iktil.·. Bll!ijbEllum ilglJilcde w;uo .gilr!lJjmele:rdt· bu.lunmu!!tyr. Ya.rm ya.pIIIKi11f bu grcv togill;: hll}' bOI, kllm1.1}; lc.!lInIlLI! f"debil1r.

h:a.f
'mad1 ve

'I",!!I BI'U'kIl~lde lIJ)"Ujul.ah r Ui=Y yli:l.i1.m II:raIW.

D~PLOMAT
] m'lC IjElI"UIII!I·llUl !ll.Ir~ n(l[]]lu: ~uidJrdl[JnI b~f .li:1!.H, IolliYQr~u,: flJk9'C UIIElIJJ.(!oIQ !ttll'ml-llTI 111.11 ~LI'dI: o.nlJrl. UiliklullGn al:l:rle
IAh
1l,,J1"il!1

hm.il: 3D' rrell!tClJlID,) 0'11 HUk~!l-t A. yuo bUrolUJIilll he liP' nmek dll.'\I~tiIldc!D dllDl!:l dbom~;r; bill ton]ll k blr AmerJ leall !lUt'bl. Lat"l..B glin. Uf!:me he!!' all6ye 1<'I1 In.li ola.l"lllk yeJat ettilg1 YE!:llm'~!JII bugUn Di!rinee)'-e gelere1r: klllll!'ill lkl c;ocgic rubi olmak irnJ. d y pligliDiI IllhllikllLla bll:rnm: yetH :mll'l.tllnll. Il .kOCf"i lI'sroun mq1 \'erl.l.ae bille, 1915 de JaponYIIDlQ 11111 O'IJ-i'l(llllij;! ~nlll!ilJlm4ltlll', zemelll bo~1J'D ga bqJllm~bT. n,U(1I.11J1 l00mLIYODU bulric ktir. ~Ilep d uli!3tc, C'dto;jJovl!ky i~JA JaPQOY!'l.I:iLD bugillnklli D~I;I 71
·1.50 tOil kl!J."II;::k yiHdi!l·!)~l"lktir. d:ll'I~ lo;u.bul b~lyUnlllll!

Kud IF'et SUZClt~l~ I«!~!!:oe<!~rl!lonlll. yaJidl!l!D olr lirlb.u.r w'iI;I!"nlllll lillIl"OllI-l!!,I i:ill:=blIiii jklncl I(IWbl Sa.btolLD<.... Sovi I'iiln r.:!t I!ll;mglol:ll! iIP'ttlgi 1lu.s.\1IS! blr
!lEi baba

* Bu~DkIl

Bir' AII11,erilhm ~ileb' Di;llin~)'e asker,j ~!,a!rdJm
mabemesi ,~~ illrdJ k

1115 die: J-poDy·a.nUi
oUn..!UlIOO
!:II(IlClI.k

mUyo!!!1I.
'1Alp...-.

Totl'l/;;!': :lO (A.A.)

dl.l.o. I!Ul; - Ey U1u. Tflllfl,
yslnn
lIijyliyotJl.ll
Vol

~LL

kuhn
uzun, .;:ok 01!lour

y,azlIla:

KADJRCAN KAFLl
1kind m'-~hu!l" VI: bUyllil:: da\'~l }la!l:~ttl. JJ.ublllD. mtldl'iu tllil'IIII, Irak ve MediiyUJ. fatihi l!ahrILmolli \'(' l'ijk·, &~Y: kaLMI n ..., iJ."., S~d bin E-. · 'oj V.lLk kaIJ alI!Y.b i oLlI.L"aii 11~l]G I: J'Jt:o ~ 'EIlw kli bllelll Cdfll Kl'.lfl,!'';!' YII,I~€'flll!r In. nooca. IJ~ SlULcI'J uvmlyol"llIl'"; bl,lnlllll"1:11111 blr ,kEl~1 :r.'lI!dJnr-'!!,oC" &"1"L!l1 kr; Hllllfe'j"!!':
Dill

lImtlJ

:tll.kirlj~l
m~k UZere KO(f!·)'t! gomlC'nll i Mub mm"d ll'r,;syB. .... nncll l:l acli'1 y nina. 11.1raK hl:J" kllbill'l" ml~Il.1L1.1 alII)] m£':!lcidl, birLlr ko.r,' r d.1l1a.,ll: topl.Mlml!j 01 Il. bli~kll. ; Saad liakl{Uld .. "lkB.,YI!IUnl3i !i'nr m.ldir? BUll! M

D>!'mllljti. L'4Ur.:'klm b-u vll'k~'· IIOll~.o. UllilIml:i ~k. ~!lk .fa. 1'If!r.lI: ~I! fllk~rHk l:~kU, tole. "ot!J~L1 olI~h,l: ~~hvdl",1 ,reno·, medlgl il:l n IHlkilklill"d Il\ kWI!J"J), tnl!lilll', !lubd!'lr!. iIIund.llll bar

ril1dl HELZrc'lt Omu urdU: ~i!l!'liH Killr.o. btlyllk b!'~ orou t.oplfl.Ylp 1r~~ I.lurl!'!!! 1'11.· rtlmek Li.2A!fc lml!!, m ...tcdbJ r iLl

!!l.i.I.Yoluluf.

,

·ii·w

iiP44ib1':-r.-r--£-,._ ..i">-AiHI"II!·~._i;i~_""""""",-.-,-"T.-4~.~~.i---:-~"'~-._~,

mfih!
Ely MIdIS~llinD.IJlllrHI ElClyl, oolEl.J"L1I top'.nlp l'I.E1ZIThltluL. .m blmamlRma.lsn mm.1.1 sllur. HI: ( b1.J.1( dll'l1l"lIllIP !.Brill t· m'r blkumll s~mi'l! 'IleI !i"U.r~k· l~rLnl! i.;w-I!u IiIllm In'! z!

,I

Ekonomik

vGziye't

I;ocuklul !;Ikhkt,n,q

I i IItllf! I:wd MI.s:a.yre bin §tlb~ Ollir vaHli1 ilt;<!n b·':tl It:irn .. Icr o[Jun zma, I.jjll'llllgiLll Jd<Ii dUkr; Ha~C!. Omc'£ "ly"llhy.i ."t1 ~rnab Muiln.cyt !:;l~II"dl; d!i.vu[.hua )Iu.lq 1.1;11; IIU'ii!u QLrn..:.Idi~1 ju.-uId.lJ.. fakilt. t.ld .~c !11m" Il(>"d"nlmui d.e mLt 1D.k1l.n oim J.eil, zir-.. ,til.[ If'.!yil1 'lu.y UU, yulmunda.u Ix!t" rliir. 1IO"u.m.U L~Amr t,in All Mu.lnll ldtUllL LBmnrnlB.rk"n Mi1.?r..:,LL Om~1 J{"f ~"h.rlB!l o;;\:kiJ..m~ v~ lClln t:hilkiJ._.tr.ld rl li!;li[Jdi ).'f!.I.Qudird'Ul1 .Nlnalo'enc.l Ij..brinlill yiJ.~ dll blue j'aklu .:uikcr &111']'dl~m" IhtlYM Vi! L<:c:r1lbeH lJ,r 1I1'~lr 01 II. "'~nu:an'nlD .kill mulwlJ cds lrak il2£l'inl! 1I(u'l:htl! ILII-'I r1 .Lnd '~IJII 4!1ln:ndl. E h ~';J.':I.fl I..i:I uw.mlylt: I!:a.~tJ.a
.:hlm' I ,H II nnllza.rJ
'I 0 ,.

jIlin

Ldd'l:o

!I,.

flilllJ.mrned onq), dedi. It; L: - Ey SBJ1"~, Ikn 1m d VlL bakkllldll IllHd5m vucl!ml'm; Ml!din'!}'t gel, blllu'IJII1II a;lnliII1I nf! hll k.mt-Oec:ek ~ MColiI ~' v-e gUll, L
Sllnd kl!nJ:lI ~·t'rLDc Abdulillb bil} Al"oon'l \I(ikll bll"lI~~1 n

illitir~lI. 011ll.: - Ey Uoome bu IUJ h!lldlrt D~thkh:rl :&Ilnlno dft 11 pi mJuJlLk diUYIITRk 116yLo c.c .... .p o v~rirdl=
- lIUlbat,;il I!ldu!
I'il_.IHi HlI.z.n:U

ZON1GULD'A,KTA IKI HAOiSE
vin yeti .ilkl mdL.hrl~'cte ul !(ID'lUIlIlI". BiIIIIJ roB!JI limbO inpatu, 0111 G"~d. KozIu :Sll'~i I tlhftlinio il{l ml,.llrw <jllillrmll b ml!;!lIidir. H"r Ik1 iDJI!:I!.t bJrblrlul Um&wh}'>lt"l"ik, YLiIIJJJn 1lmElm, 0 ZMD'tm.ID JdflmUr IlItjJl!l.l.lInL koJII~rCl1 nllkho,.. dl!'bHi:'~!)k LmJd!l'l bllil.lJl cD kllr, "'ic.o1 IlmnDls eC!lJr JD,rJahw.rt ytUdl \1"., m e.rnlll yell , E£L'~li, komLIr.~Q.rl h,lctm!.'!li !:~mll'l mud iJ rO Jh.lliJ.1l SO)'uk'm III rtLna.lld~ 1", l!.U,pb ~1I VE] r€ll k I! t!ll n ••• z",ngi1ldak

SII.u.lI'm hJ.~ddu p1!Ii!l1'-

Hn!!:!"4!li Omer bir ~I:r lI~f> Jl!m!'ul; 0 J";lln va 0 !l:CI:IL~ dJU~IJ.· m.ilp L1'rl~!l.i gUn 11<1Iu1:I1n bU_\,LlKIIIJIIrl'\

b rl Zonguldllk

SlI.ILd McdllH!'Y';: I.lllIIgllg. Oml'r ollJU.
1i:!I'
Slll!clI, :l'I",ml!.~!

JL1"[lrrJ.u.

- i!la.1kI nMIIIIZI Jyl Ilddl.rmLyor; Jill m'lII ~lIrtJanll uy·, mllyor!
Ol!'tlll'r; dllia bOljk hldl,n,l:ir 01'1,.;1 ~ II luJ.J.Il!', Ii :z:reLl 0ID('r onlan dllkllo.th:: d.lnlt'dl VLI dL-di kl:

DJY4 fi(;l<rd.u; b1.r t.nlLcElinui!1JI blll,lk blUUn m I1IIdd Icr-deld hlillt;
~ ,13lkl1YJ:lUmb:yokhr;

diu; -

IIEUIJ~

~JllamlJ..k \Ie d(lm!jllktl!l.lI k!il"fI r v~rrJ'i~Ii Llawro ,)II!. rind"'n klIUI. M]h.mb~ dog-I'u yU.-Li IiILI. N4:lDlII:7.. \'1)1111 Cllfllijt~.m ll'rinl
CLII!I1lfURllJrniinl r 1'I11'!lrh.ll ue!-

klli;1lr~!r'CirdUID

E:skt mus eJd~ln
&LmdLYI!> knulIlI' m~IIlIDrl~;sI, 1111' Dnn )1111 illgll1z IlMlIillQ k ~d[J r 01 II all.LUID lIoflLl I lldlKllI1I BOllm ),.mIBlJ]f;l il;UI \'("ri3mly.~ t.:ktlr,

---~-----~
~
LmdHJ.

--

-

lid! ldel

tie

II} ,gi;!:rlU.yor v.... lao
H '!Tl't] )!1I11llmm~d lI;lfll.

S ...

rl!lI
gllli

Clojara. nn.m [lzi .n IUr' Pey,gnmbe-f'ln klld rdl,G1

Bra

durll'l Ll!J,l I)l'd,l.

kllc"hn:,'Qtdum;

II!'

(hl,m'"1I1 lmn hatkU!lj limidlliz... H·~ dtl llrl ~~l< y,'rdt!' lo:U" ...hr~ '1", I tI, BIU.1Il I':in Ki~riI'IlLo. i,)1' f;' ·,Itlllil akUl akin I;;U· null Ilj<>ruu. Sallu holn Ebl V 0 k k;L. bunu .IJ a.h...l' a.lIt ,,1m Z [l-f I I.oildln.ll VI:! Itllrp bl!l.'rlLIo:III1. b ladl. h .."HI iI!f.ada. ltIli.m 'La!l"Ull·

- ~jm(U IIb:ln UlkfJll.!l!c blr Mr b<'JiI. g~l.rl".:lr: ItJ.IIlb11kl 81z. nnl!lJllll ~ll h 1\:lm!"R~nlz; 11..111l.Ilm .Re~lllilnll.n dfl.YL~ I ir-ID."
nl.l<1. I:W>II! b.lI.kmdll J;:IHU km1U1mllk

lit.m dlnln 1!1 r.lBrtl;u.nn j{oOfij dEl.v,r"S.IIII!r'or. Dediller. Ell lIonrfL Belli E. 1100 k I?LI linin ml!'.ll~ldlfl" git. llI..,r: JrJuhwnmf!;;I IIIlIlll"11 d i !'orall. Ebu 51).o.Ilf.!l dLYIl Jf! l)bur ~I!lll. U.8<l1n1! bin. Kli!.;Jod!l [I.YII.J:lI8, klll.K.o.I"D k 1I}1I 1 tllIl1Til urdll

ikL ,,','V,·Ud rlkJ.tllll
JtUl<lll Iaillmin btlyUkll:'rlm.Le-1IJ 011 kJ1jI)'I' e( IIn,·l mujdl!!l1 vcrmillti: :Snlld r>ull'ln.!llIn hJrlyr.ll:

yClt1l11lL1i 1L!lIIt.I.p on-

11k

mUaltimii n lllllCi..m

o!lllllnrdanth

:

buIl.lnd:lII.:
-

Ok simI) Ie t.a n~iI)TI'Uydi; Din ugrundll I.:ok :!l!"luMLlfTi:l ,~(LtlnIU1'lllJtl: F'ro.ygn.ml:lIl)rl-

yalh:lllllkliz

~r-rl" r

~!ftl.l::r''''TlIUi':llr.!lRlllda birlMlnl!l

klo

r..y,

!lik£ly.,t1eri

zltmnnb.rdll. bHo dl~lem,.It, ''lid] y.IlI'lnr ~i'- Irml·k bCR;1.ur. HiMel I Orner :!.Iuhammed bin MDBllm",'yl bu I i Inee":en d.o.r

!111

l.il!-

JIll

milk

kLIlYJrJ I olu rd 11. L

~M.d hm.lud Imyl~rl~G. i!iIl"'l"l llakl!'ritlrLn hlU;llnilll buhm. [111 YoUr~ jf3J1lmpt mfillfirl (:"It· mel!! UI "Urmlyo!"; d viii. duro,! m !lIrmd I\d Il't gl;l~tmly..,t! Dlg.'r "twl .. .-! 111<" .. ..: 1mYfib mall LlIIU]u uYJl:un 01 rlllk klL· dllrmlldJ~1n1 liIlyledlll!l'"; S .a.d. buna '1:011: !I.l!Uld~, ;l!Irl\ i!l'r!.un

.rr~

IIln kWlrlCH 11;[JrF,lI 1o"lIpb!1 Illl.'io'II-IIJrIl-UII IJ1IhmmLllF,ltu;, Mr w· m nl r fllli hlJp oL'lLlnln. l'ltinr. yarrl Idilrllll; .I1Jm: flll!!llllll )'<,rni:vlni[]1 fooifl olmll!Jtu; HJlu ..lI Mulmmm et! on lin 11 ~• liun,jll: Is .... lit I!dlJ'orlla liUlll!IlW dll A!'

rlllli~ 1'11;]TlkAtl h!llfiC 1.11 "yo'rdum. HII:;;r;,LI ()mcr d!!d 1 kl; - Biz hepim~1!I ~nL 15:1-'111bllIyoru l, ~1.1I~ydo!"II~ hA i<lllundil. 1I1'l'l dllv.-wllmnl-i lllll~rd tm: fnIt: '~Vlld~'L·T l'Jl'IIl':ikLlr!{'(!I ItaLL~"flnlo'mfik ]I~llI jo;"'II~'ol""Kr~. til"·t!,. nklilo lo;hml.ll"'l - Abdull",h bin Ato"bnn't'hr, ~ Enll;JrlD I!el""i •... .'oJL·rill· 3 '(1,,1'1 II l/'.o.llILlll bir Mti.l~m!1,dll·;
(i11!J

!ll:!J,.d biD Ebl "kkl J;lt'k lLrIo:llndli. M(,IIIIIIC')'11 ,gdilP 1-1£1.Ilri:'',)'''' kt'ndl!lln!l~n i~kllyd~ den Ct'I"ruh. bill 51 nOIl'1 "13 ti~
d I: NI.· II'II);!dnll !114>1"l pnl r h .kkll'ldil ~.j!i~'11"l ddu!\ dli! l,..
IIrkll{llI~ml

BORSA _
1 t:tlillUL !'!"rao
11.31,
'JlU'

-

JoJ.I ti ~ J!J
~.s:l.

IJ:y .. UrLn

U 11 h ltiLrl

SlJJQllyi hey',eli

j

- Ey All II111F1l IJl'lnll. , eu,'F.lI,·r<J !i,·bllllk lIi:'rmc:!

IHLrl.l

I".IIIR }'O'1' nt'

lim, .s~n b"nlm
v .. baml. yonllm Saa.1 lm "nut!';
8l!1l)

\'~II

u-

-

AWKI ol!lJir

nm31l

..

u,..ra

Y"HIIHda pl!

~'''r'
Jru.I

u~tUlJ.~!

Blr' kill: Cihl JlOllrlli Cl rr 'b" I.: III n ~ II), I.l l!':"r birllli tfll~JU. L, 1o:i,lnl d~ b;i,,,kn 1I.'k,ll.le!' UldLlr· ilU tl·r. HI) v b'aLEI"!' S d'm lil,rl). YLI U~r,lj,cll~'I'R 1:10111 lull. o S ltd lIylo. mUb.t,rL"~ bbf II· tlllliidl 1.:1Uhud [l.IU·P!jll1f,h lIaz i:l"iI l"~.~ g,;mb"r ODd; tl'lf ·u I ~ r), ...

DunkilJ Ellq,am ~ 1;:"ld~rmdl~llJ bil'lnjn hUllus! !l1l)]uric:ill:'tdM mll. r' ..... 1.:'.. I~'r h!!~,()(ln :lo'!lklflclil. AmL'ri~,!~ I I:ld('",og~ h~i1 .. tl. BlJ.llllJ1 SmnuyJ BlrllsJ 1.,rlillnthlll ll'~i:.I~l "L!il ml: k LocdI f.

1.O.UIU'l, CCJJ.el'ri!> B5, 1,~,'l'O. /lnHlt(!rd ..~ lo:i 61 liB Brllk)cl G, 3.!;.S7 Pn ..uc 5.60,' S~:mI\"IIl' ':'1.&9" 00, LI.I:boJ1 11 :1'1,(1.,.
1"0. ....

Nnyark

Ticare't

IJJnla~mnl!lrl

I

A.lrnl"lll}'.o. \." I;;' kOlLl","IIH.).1 li· 1:1.:1;_-. }IIZU<l II UU8 I.Ul'lnoit,], yu d., 6 kulklllin 1. ":!o.-, _i1n't Anlilljnt.1)11I1"I dlill k '1m La !'I...... )'U~de Il kl1lkl1ll"[1ll U IJ'd.Z,, )'iioo, i III bnhm'~h,r. Ii' !"i:ll~, Almmllo, Up nlUU mllJllt )'a ill' yaplb ~l' . flnJ l. tl1,1. 11l1n 7 I;I"'no:-l :!l) 7:':, } Ul:d 1 LI JdllliCG t."Up mllmk"fI'kr d vnm d",.-Icl!"du·. 1OJ.t:L c;.;cko..qJ&\ruky I!;Je lur i 'ur )'111 ,. 1111111mtiJ>llI. :;m, ,)U IUIlfi.'flll'l!J ~U, ill,I.::.!II ll.lD".

!IJrl!lI1ob:y,'tL ).... R.. ' II lti':i,i Er~"1I1I1 ::!:!',!'i." .Y1kll'1.a j ] [111 O"mlryolll It !.N).211. }"I~,I", (l l!1U IJt'lnlrn,l.u "I

l!! 000 1Jntilih. ~ .... u.ur (llwlI.iW prJo,lr '_~I lIf U. II!:llh.ll _,nit '~~ILmtlld 1111111"1l ~II IIMt U. 4i! .AIIk&. n It.Iill,D. ' .. /I... Kg,. ~ .. ~tlr. nab 21 ID'!l olup lemJ.. a na ltr""dllr, t'u-tnam.eIi lit. ~". .... liB li~rWur, Tll.!lploil'U\ :Id;;o'IIAI ".. lU'IIo ~ rP~inlJplUl1ll lli-.l ... tmdl~n lib" .... ,1/1, 1!l'Il'i'~ k:Ld.ar ltiDDJb"\lIoIJllA'nm:l~UIo 1SM. • I'!U'I-

h,.,!1!11

B IZer11

AI~riIa m!Jllllllfl, i:.'.llli.n, t~LI l'uW ci IPIItl ot.ill'll o~ up.. ~ u.rll& ~IL ~iGW IUDI~nJ ilion]] lilt! IUlIg!ll1 All. Ba, Al. iio, dII ' lutlltmelal ~'.I'Il&u.kbr. 'I'iUIj'lI..nn ....... WU \'ioDkab.rlJ, l U clrtupJu.ftI 1I1:&l~ 11.. ,\111.\1(11 b1r _t .",,~lJ.p. ~o1ar "11m!.
,_... V(!l"DH:ll!rt,

'*

araJI forenle acrld:
ill

.

Ak.gazl

Sergisi ,torenle
A1t.~'H;rJ ~.tiulI\.!lI.i, SL IiIl:; ,I,lo'dno bul hAh !M.11)'~ttll ilolJlU nan mLl,LI.

.... , ..... oo«,I,

·· .. ·.If· B'" k·I
Qt;lldl
A(l. pnz.ilrl UI' K.:J1wnot:h. Adl&·
nOli' "llUlu
'IfI~ll1'

lat.ilH:

l'elnk

Baf zu,."aCI blrdl!lIblre zurna.fJ' be.s Ii pehl.ifJIJIIIB,., II IIDr",nil 1I0'fta
IU['!::' j!pr surlI.H~ tdlror GaprlL:j:la ~t_'I'l,Ir... Hllbrrn"t!i mu· vll11a.k oldu ve kl.'man ~ g!:~i"'rtk r.iIlSH1~ tli·llk nllllllll ¥eoDldtD ezmse ]JJo),uhJu. P!!II!: il1aafliU hJlJrekd ,dlyor, COL'Ull'~O h;;lnL birblr n k.llt1yordu, Rem t.o ~fer 'topuru 9Dk Jyi )Oak .. l.IImltY. J<lhod&n 'kurtulup.~ YII:i;a klllkmn.lllI ImII'LO )o'olr.tu. ~ I.!I. d!!"VildIJ.l.l e~1Ij hi!' IiI.U kiloda .. IlUrdll. ro!["'ur l;O!jeudulnda 'hilI' It:nlUik. bll" YDTgtJ nlu!!: his· !:~lin!:~ biJ.QllLmklllh. Ohilr 1:.iLl"llft:l ~I!hll .. anll r II.L"
}!..~

.lJ.t.akl

rc~

-

IPJ:~ ~d~n['

0

tdcr.

S!l.IIlo[!'

du,

::HlIIiolllldJl.

II!:?

I&i1

BlJ".IIk d }'Orwn Alj~o! Yo!!:
zLl~yl
kllhwda

iLllb:}

"'_u~ai.a Jh.llil!

pli

Bara'j 170 metre IIzlIulujjuluia oe !JOO(J'OO m'etl"'6'iliip sa .lllulldad,r

Bul;lJtNlr.:h

s ,~
IWO,OOO JI)o(I,O!JIO
:30,000 10.Il00 ;}O,iO!)!!
~. ,,~I •• II ••

Kllo

Lire!.

lP1~
:2aO' :lIli2l'i
~:.(]O

t/1(9~9
Ut:i!/II"~ .IVi!,lu
UII./ll/[l~Gl

BW!!Una tl ylim 11,,' "If.' kUfBII ]lfk I!I'I •.hl« d~ blH-, Tj'!1 3:5 lI~mlnin )·Dprnlt· IJldukI an dlk.L!I \'iI! I'LBklUllll!ri:lll n !!irlll den tWi! '~yoiLdan .mUlel;l.l!lddl kr. J JiJl)'Ql l,u"!rmB.~Jl.mo Cezmi Krutar'm welL !:Ill:' Ilti)']Hi Ht' 1ILt;11jjicZld d!lIl,

mJ1Ik:!.Inl f'hlh pam .... IlIiI}lllD
d l'eeUl'II'i)'I",

DI.ll

(,;IJIllUCII! By

Ii.IIdllf

lunnm. E:z; )o"t:kr dl·

l<:J:t

t-

AdapaMrl

n!:!dl-Q ~illcrli Gun lur,

ym n l'C ylllil •

a'l'~lIo AkYlllh bUJr Ilmlu:rmul

~O,OIJoQ
'JiijjoJ'
OJ .... ,.. • I ...

~ ~~.

I!Olfo-

K6y dugilllriillldc' dagiU elll bl,F Om blit~J
1p4Iala [H U111lsl: l JIj;,·m!J!ll1.
K.norpudu h~)'~Ildc jamlrumOl. 1111' rUII] kl)mulanl elan bir ollobJ,;aI!l" l I d(j~mUI!II~rdu-. VllkiL to~'le obnll~tur: OiJA ilk~ ,a:o.t 2;1 ~.-alaTI dllb-1lnllJ:l dilg,l:.mllIlH!.I ~Uy II. !ta. f"illrll1 lIomuhuun I dUgLilld II! kiJcr 1:1:rt. !kar!;plIl.Yaxa" ddllma·

~~r.r.;IQe auf'll 1eli kril ~UI!i iJ!l!(!J" iUL vc mlcr tD.mfmJ;illD tllJld ~rlt luuIIllilmDll,!llT.

lI'orwn. By 16ZIf'n 0 kadllr kal'i bi:r UlYlrlu, .is:.'11! iltl .ii, AlI~Q ~y l~llli Y!lpa.e.agma kat'~ 01,,· I'lik inr..mh. Falc.s.t bu !;i!lIlCD'J i ~\I In.IIJ Iclaf'tll !j,(:y Oil IdL? Ihr ~Il !;l J],gC.JJI:)'j c.zo!l~!,:l lo,;lD ml bOy III biD:' l.IIWUlul' <J"~l'r~r!lrdu ~
.l'i.!i;;;LlDUl'l yt!c.i!!el'lo Q'lr bldd~t uil ~pUl\l bl raklU"u

t.cJmill

y[j~l.II:lUJ.lU, alii k~p"

J\~"I.IL - flI.. lJl'"g A& h,M. lulkaJ.U'dli

dIll Kill.

011 Dllkdlon

Y

gurf;) ~diI

u..

,<lI.Ml1.m~""t.

t.t:lnl.r mllkLlJpl1Iilll!l; Ihloll! IUUndrn 11.I",'I.'.r 1l01Jli.l!!l-OO. wrmclul.
ClrllIJ 1>.lLlCdAn Tao lI!J l::l

,II

)'1)' E ik tn!IJMd"'rl .. -.&Il~ LI~\u. TIIoIIJII'ifu

lI&pall IIWIJUAI

Mi.dyahm

!lJdllJ

K&J1.aI M&ltt:PII blJ:oAn nvdkJI..

pdrlO·l
M1dllaL

iU'

yeniden ijlumaJ r~

lIlI: yoUt!

murnnun l[Ulfor, 1',~ l'I bii· 'ffilllpll!l'i:nol II I.rlolk eh'!:d~· )'01'0 kurtulm .., 'buJUDUY!!TI nt ••

(Hul!1uRi! 193:) de bm;lllJo'1lR \'I! 1I1l1l'lI"i1lit IUI·.ti Il • ray 0 ilo,;l;'mi!o:d!!lu peuol IIr&ljtlrmalarme.
d!]I'!;L·ktlr.

P ut.!I
~(llcJLn
0([11'-.1.\""1

Tutan UH 311 K!, iil
~ ..
<II ill

1'11_
~

Tl!mIn ..t. W~

yotnl
Br

OOIj.... 1I dl!'fflm

]o.IiO
281,2:1) lSO )

k:a .. gUf.ldlm
)'1Iprnll 'C;!VJ)t

cb~ri k 1:11

~

T. FLHll)'(!
1!J\'Tl'bL!:w::E

51 t.

W S5 :1:0

c ~ ~

mJJ.k istem l.,l~n!i.
:lid

lU.il! I

!la,

~

O~kdaJ!'!II'~ :ba§.ll

BkKr<I~~flJ!I!S

Yijlll!faPi
l-;lndl!

(tIl bl'lrojuUPl
'li'1;!

lIfl1~tJ ...

,

-lf1D .1'~4·~'-

WJoO IWIl u,rUmyatJ. Uti ~ lOl'l, FfIl ".~.I.DuM &pM dYJ;iIwiI: II" U/'lilH,1i (Iln11 iA.I,I. d,.3C! dIi ~l'"lu h SL At Ko, dJ! _1m iIllJJ lIJI.CaOclar Z!:~l'q, 2iiO In!rot ol~ tiift!llItI IIl2 I1H.dIr. MUdJI'ifI 416,1:1 Irurut 0I\q) ~miliIa'b:Jia,1II llft~. T:abplmn bMll L klld k«i1IUyoQ, i.lra~tl&n. m IHf. - IUl~ -

(Hu:aulI.!) TDli:iI1Jt UJ 1jel"n!ltlind!lO k5.:f Jla1IJmlmA.!lQloIi. ilncmlc' !;DIhedmak:ta, ,,'BJj S Itrt. AU pbfmllllnl'lnm mil 111m blr tl..I:mtm bu kOIlU Ilzcrincl t k. , 1!)'IBIliJ bululhm.!!iktmhr. Du
11 ml!yand.ll m.eydana

Tobt

11111;'111

ZllJ.r:i!LJJo111!'1a J.l. h

"1 c:,o;~:ri kutl.iLmJ.IlIIlll", clVIlr It~,,- IIUnll.ktl~ bll~1lrm.u' .... ~ li~lic>NI, le-melJ ~I!:IJ?I!!DIM!lrlf":ri l!iJ]'IIl]llr DUlxi.llJYI~palll.rlll. 1tg-II'ca' ekiL! I •J I _. iI~" ]--"'1 ~._Jr_:1IIm_....;I~=--"'...;_..=-I-=-I".:-..,_ -=-df!:.~ ..:.;"'~,t;=III'''IJ~'';;.:,::.'':....' l'..:,. _

iU

D:J.gllmlllanDdll W.ilol" eden '1111- vc oc rabarin de-k i ,Vllibl [Jf'l milb~~Lrll. IDZlW bWl1U'1 dlllhFl 11,'·i be.lld.i.l!l dU.rumci!l.'J:I ;;il!1l: UmIt'll'IU ~id:r-f"el"l' IICI] oc Ita HJI ycuiJ!llln ,gi:J;.i lliJ du IIIll!.f InI 'l;ill:yaa, JrtmIJ;llfrdlir. <.igle;rh: IDullnbehi! l!tm.iijJenlLr.

till bu 0111.8

IIL1HllIIL 1;Jl3.!j

inull!m!llhrr

mllbl'lldls

E)1"~'

Uz.uiilkaprud.eDil:li

c;c.plIJr\l1l blr dIJb rtilJ rut: • bllrn PJinl' imkil.l ;,'0"11. Plinlrt.n p k mJ,lk,~mmlll bi:r BtUc!: '\1£1" mllllL K·1 AlJc:.o hm:li.inJt m'!Y dB.1I Dlm}'<Lb II:fllo;; ci ngi£IltJl .. I.nbihlllj;ille ezm;r:ktt d~\l1%I'l edLyordu. D:mrt 'biT' IAAt gUl'~ bIIy 1~ dell8.J'!1 edec~k oluICIi.Il amI!! ,o-ndu hllYlr IIMmJ}'SlI!l.ldl. J!..ralW!lda ]tL~yUll Ike:.oilll §5:roJ.C! lIIol:1l.lJ!,lUj·orl Iordl : - Samn i;op!.l1' nllJl1 yuU1l..

~u I:I~ K"tOCnm z."ill'DiUIlil rJIIIJi:II] m!l_~a, hlr e1 emit ill! debe I kl!rDL!; 101 k~lI k&TV \I<!L"dl"e i',;O[lUnlo 'b1l'llk.J J! ,1I)'nja .. 111.1.1; A be .ullllk glw ~.f' .;,lIt. ~ lI.imJ :nrnAyJ a(i1.rnd! ladl-

S~J:I

~llMHl

be?
b;,:!t'ril:liI: )'u-

DI~'r;

';lrlgoeIltlUl

rIlodll.. 1ilIyr.l!P ZLlrnKl ~ing!!Iloe. . ill . yllz'U,Qid~ b~ Ibir 1r:orku '" t J{er iIl!m!! ;J~t.i )I(fktu. RiJ.li. dimvu-dl, biter bi'oi o~d.~" :ta.k.ilt CopUI"IL dok u.nma ~ Bt!".I1 !)o lPurno babul}'lm be:! - BLl. JQn ~ !lz,e:ri J] Ali~, pyri Ibtiyari dunlJ.dl. $lmill
Ile'i'1!p

der:dulne
Unl:llkBpril

:ragbd
II!;!!!

-

F:lltal'llJ. ~ptb.homn Amma iiIa (!%')'or
c.iKl!r~1I1

!:lima.!!:

@I.k dJ~Onl rJ ~ - Ne )<ap;iHMl

yap k!

i!by~

fimiditJdf

Idl_

,Uulll,l.llll

ID:tirlh~u

!!Il·

uri kori1oe

Ilit

!fL11.a.m1l. bMujl.

JOG t.o.D ad1ll1 ruLII.ll D,p&Il. .......0. U~UiJtill gII:m'.1 AIl!: .U.30 dol SUJ.WI JILl, Sa.• AI. K.::i. Q. Wl.IilIt!al )lI&J!daai!lu. TYtu::t 11.&011 ~ oJlQI tt.mm.&~ 1.2~ nnmr, f'lJllplum 'Ilan~ IoI'lIalll!lJ..MlJ!:I WtW mNt"1l1,uL1:11 l:a..lc iI.tllllt1nikrI b~ au '11'1"1''IlIJl kJiJQo.r k"'_I~l~'j;j ..
.11&

If

'o;'pmotll:ri.

3000 tJilll (!dUll u~ HIflI! dgjUtmm li!i/7tt<tt.,rm.~ ,U.&J. 11 .... HO <lien iT NO. 1[1 A.&. s.... 1IJ,. KD. dII N........... -w. 'nItari JIloiJ.QOiJ' lJm olliP &~ 8160 iimdtr. Ta.UplU'lD, !lum',;IDIvulk •• iutle ~ritI.I1 mr.klvp~ lhaJ~ ... UIidkD I!I:r "ui ........ din bIlu J[f;I'1.U !lIlA ~·".rmd~ ~.lg.M ~ 002"

••

-

l.m' • ~, -

bkr ~ilir. A(JILJ U!rtnl :r~J.!DHLIt: l'.lletme yt 1!.I,tIU buljl no ml!!h'i!! 1WIm 1u.8'wJ,tr be" IIlIl!trli! irl;ifunb ~1.'TiI.lmtI b.11." uvsnll ~~.Ilmt olull d ell u DOl bl.o metre)l.ip IlJ aJ1i'J..U:t& '10111 Biz.!lr5 kU,y!lnJ.lJ:l lullllD.II lhtlyaC1DJn yil.l!dil! tl]JelnI hoI be! milhiim
tlGlllamaktl!ulll". ~~ Ulrcnic.de

k8)110 ill!! "'ami lmMI1m1imD ~'1 II'!! gO!l~HbirlJ.~Ir: lidol!! relmifj

Havzada hir Bigada odun tiic~ara S,ablaD ka~akt;llarile I muca d e,e sable albu'lar
I
OliO

mttkll:uodf! buliuoa.D. Ilk olnillw 4 !Ie !ii Inci !JIm [llI.rmiia D I ~ deJ'IIWll lAl!:'bcnln tamii..[m lI.alLlmu l[JWr.
lo

0.l11I!.nen~IJ'::ID

Alico! 161wloek.

be!

_.

Cayri feli.h bLiliu;!
Rl!!lc

biro
!lOo.rd

lHmllJ" KIlIy.rettio III1U~UOUD .J tinc\l !llDlflnd.tl 6il '!ole !:i llL~i .L·

Bill' lIJul
Z1l.nlillU

,daha :zI n ..• t.:!.lIllll.mdu ~

1bu
~

ni!!reC.efi IIJLlVll~t aldltlJDl
I.Jili:,'ornll:

u.lu.

klcT'3

knru ~rn..1.l:mliJ,

[lck KIll

II VI! d;a

vuluo _!

I) I'ID.

rulmdiJ.
1I1I

47 t!L.Iebe Ili.miJen

iIII!H-

Il!lC 1Jlitll'll.k ttmt'k·teJli.-.

1 .ht

bir.:;;:tk !:o'f"yll!r lOy.LUlI'Mdll,
ZiE!'LI'1I1.1I

OJ:rr!lr

'F.a,.

anda

Kur-II

J:l

lmn'DIlEl

de-

velinl birdtl'l'bi:rt'
]UIIII}'ordU.

eilLl ""'e mikt&n yu:I1J 3 kLltm Icb.ze aid: lie ih.rdele;ri 4,/7/94.9 gIlDil hizalu.mdll. )'UI1I Illllltle:rdc Da"J]~ l~ No. ~I .AIB~ Sa. AI. KQ. dill l'apLl.llJl'ilkllr. NI:plmo klH _kit te I!t<JmisytJ!la lDi1racAaIllM'l_ Jlfldrill'lI 1'Id(ll'l :rem illll f'I iiILll1ll .mati 8"00 Lim 1..11<.1 :15-11000 11150 K.J.nmD domllt~s 28J!.~ U •.aO 262.50 15 H.OOO 3500 T. Kab!lk 11.000 236,25 :lj<J tnce y §iI iber C18M - ls9S - c138,

A~d&

...

civa!' ko)'l~rdeD ~lIn1g bulunJlln bi.r ~lt ikiliyllilrrle, VaLi. TolCat mllltl:vetill~rilldr:D biE ImIDn 1111.. r.rr bul.llrunll~(iJ', '!rill Ihl!.ll blr hl lIlbe inLd td(:r!!'k ha}-'III'h ow 1 I!kI!Ii!lbnc djl,e.tlr.l!:le buhLnmu~tur. 'rtop'lIp.,1 BiRrlil~l' hi;[ b.n.YmIIl 1t,g'~'nAL

Un \,trilerek abuan a.1tm ar meRe'! sabte
HII. .... m (HUIIII!!!) HIN'IEI'dll

Bjr Orumm Babm M Ilmu rill

",am erleo ~':lvnllltr d:t !_yl II.d.· Gleh:r alInJlkiDdrr.

l'Il&lcllrl ft JfIl.'I! kAybetmill Inc· ZJ,l,TJ:LIIlann. dll.VIlt"

b~lDa odu.n wluhnak

TQ\'~::tDhdH ,azgull

uretile a,£Jr yarala:ndl
lBiga (HUEUlI!)
-

blc
I!I

bODIii

Olrman

Diga. Orlaokuh]rllu.n {anll~kalp tll:'ltlllo, JilJ?fin.e ~IIlldlkltmnL bLil m"" yanda. bix bal'l.l aJlln <;lluHdlllJla. bmge iude yaptJ!t {ekkildfr nUl, f. kilt ~u IlafriYlIli hiikClmN

oekmekcili'k yapmuktil o!iIln ~'oe illlJ muhLttl! dcltll~1 IIlfLT~k t:aJ\ll'lnn :HJi~~1i Cllnl[j, ;IlJ'kELclll.l;!1 I{I'I(Hko),11.:1 Tlllip .Bouu.-t, HBJ:IlLciof~k: :$1l1iuU adJ.ll.rlll 1:11'1" till,ecllr:t. mUra..

ItkM m!:mllrlfU1.li.dlU'L Ekrem

kasJli:!1ll. cl"lln rldR dort IJIIiU!'l 11;.. "like IltHll ta.kip I:'ifl!rek ~.IIk(lh~·IJCI! ~ fllrad;tl

Ora],

1arl1i IIl)Ii 01111. hl!l:!le.rt lIyaJ!t1l. kBlkEll!!.IIllJl l!oylL1yorJ!loD_ Fl!.kat 'CoPU1' I!.~tl..:!la.~ndJ! 1:Iu takati bulllml~ro.u .. AllJ;O' vilru. duo:!. OJ:2,Il1lllln 111' lcl!'.ne, bir "h· bJ.pot gibi ~rllllllll ~ul u.nu '!r:1r• du. ¥lInJldaJ1TL~,.mn imloiUl yQ!t. Il.~nl ,~d med.iJfl Ijl!!lt • hi~ b~r )'I;'niei o:,'Un :II..l.a:Jruna!Jl illi. Nt· kfulde aim"," i!l. ~l!Hyer, ne gcordllmru:tlgJ}lIo l!-:t1c,yo1'> DC de k~or.:lieilll yc;r~ d!:fl k~!I1IIeie t~~e.b-biia eJjoi)'oP d.1.l. SildtG:e Llemancde i.di Sl'.·OJ.IZ\a.)'lP iluruyordll_ D<I~ ~urn~· lann I;!~llgl ~nlk~ tizk~lym:' dill. Filit .. rtlill Copuruo ku. laklan~a da bir \Igultll i\r"lr. II!' ilJl.Igundan 'buolrm pek lie';l"mlCOPUnll'L J..hlijQnu Il

BiB' to.b&, C -ll.lDli mU{laf&ll. i!J" diy01:i!l)U. l{el AHCO d.a. bali'N!t .falo, kIlm1Ult1P.l, S!1U IbIrJ!llf'1I yumup.lh; lht,iya:r 2:UnmeJ ~l!Ila1"1 I~

-:UJ.de 1dJ.. Gi1o;:liilJ;le YI!'.rdCtl II I.
.h.D dlJl.rul

S~ )'a: J:umdllo bill' nhll)"J bOl nut.ll[l.ll. tnkILmk IU [dilldli

to.

_.

Ilhmln !Jr. ~l>:r'Cm.'i.n I::;I!l~ll'ml!.fIll1ll yeti~I'n J bl"' llirn'lD irndilrl dildilgu rlI. fllmJ;l.! i.I:erulol~ 2.ablta l:,,11ll1~

b,,~ JTI;:i. \'\Iruhlfi bir 00aiJ.r 6'l1utle )'al'(l.I"nm:I~.

T ...... [lllh (HW!WiI~ ~
.I1.'riiLJOI.ndawp b E'II )'Ml.fCJ'lili.I.D

MaJl:tlbiJ:' 00

bO-:lj dIlIIl!;uln

U'lIl1!n:i

g~:'.l=~5 YiI,lfU'1od;3 Al.i J[O!i!!'rll' hucum toLle-·
D<.:Lmdl!kL kur;:at'l

~k,

Op bakall.llll .J\lic;oIlUD dlrl.lI! dmi. 51!!ftk.i.mIl.n, Q kim '! ~ III h~pten e%dinn!k illl .-Ier b~t J.mctr i\ii!kird:e~ hdar aklHl yolit Ifill boe ~ C<)jJUl" I\rtllr b kill. tl _Ia. lILIlj, kcllodi.uu: dliJiDlao olJi.ll blr (I)k llebh".o.nIanD n('JCii!'l'L d!lllt 1i;!1 rti.o.dlllderLni VI! IJnu .'\li, o . b.~l lIunn·1I: I$teditl!E'ri kl!r;:SImi. .milk e1:.m.U.tti. -

!w'1ll.'ollqb!

DoyUUnI.D1l

2000 IeU!l pdl!yait Q,pab Prill 'eluill:meJi '''fI'lM gilDu It 15 de &ami 'Top!;_ulU' A.IL Sa.. AI. KO.da J@pllaallllr. Tiltan 13..2Ii:O lira cdup telD kllllltJ 906 liradl.r. Ta:1iplr.riD Ir:m.:gWlll't .i.li:nlMile tillkl LI matup\lInru i.h h: S!lIlJUlu:lm bir HlQt ("'i"\I"elm!:: .h!lw- IIQmlByotl.&
\.C'_ -~! i.

*

Bl~ (HlIl'lnsl, _ Bigs. ortAI (ton glzli tuttuklillfl i~in illtlnl:1!"l ViJ Elm:'in Limid!Ii:r; bir bald ... Ci.· Okklliu iiisntmcnl~1"He blfh.klc: 1;1 lI{!rb!:st~ Ii.iIlnlI1adlld~1"1m bildi'n:t.kka.l~ mt'mltkct b8I!it'lbnneBm~ Rime yirml dort :1t lIonea yl· lmldanlml'l(II'. FaUlCI k ranJLk· mur,tilr. lJadis "nlthl bulgesiodl! tetkik sey;J.- mi,lt:rdlr. muibii.imlzde tf11"ti lll'rtip ttml!}tir. Talebcler Tuceilx ~UkrlJJ, ;l~li ola.r.a.k 1;1' t'l.li IBtirllde edl!rJ?k Ir"'"m t~ll r. I?E.BUr 1I}'andll"ml!!jtJr. tar..umdan l!;a.nakkall1ccle .At • ll!Ulllln Ibu :1luoL'U"l ,!:ok III (U. ah.
tIIIrk i!J.bid.eint' o;_denk kOnmuJIj I!.fIgm~ dU'iiinen!k. d:~rbL"l nlb.n almlit1r. :ua r-

IllkaT:ik ~'eH: 'I:Jlrpm)!~tJ.I". :Bn.(IHl· doJ.JJ a.,i;11" !iureU~ yarlUILllIID Ali

.,..

mUh~.ubem. Tux[)\'l!. harf.lb~lerino? gidilueok mCfl('mtleT l'IIPJImIl'l, rorih titrel:me[li ~kiJ: Etl~I:tI barabll'1erc .... mitolojiye '1:
IIit

hGiI giofi~l~
bir hllyli hlp

'If/!

30HI lir.'I \'erere:t ,uphel~nJm
IrU:l-'UnitUI'''

A1a,.a.s P. T. TJ
binBSI
'-0--

Sir

.ilr~

v~Jl'~lttl'i

Tosyalia ,; lie ciRag,et

l'I'lrdll. hlt~ bu Sirad

aannd~

9. ~;ilI"e~ml:')"tLl.n e!)i gtlrillmi)'cn bir hl-

~1002 ~ &737)

01<1<1Hh;~ar.

III1.HlhHJ biil"

1 - A~l! e:Jb.Dlmc .\l.JrCW~ MJXIO !:In ko~ .. tm&lio!laaJo:~ l.u. TwlImlo cdiI!!lJ bcdi!II '?MoO ill':Iio dlllJll G'pt;Jd tl!m.l.II..IJu.e~ llm ~ k1alqtur,. - .. - Ei'l.AUmCjJ~ lltanmuzJHII g\lJI.UB841 l~~!! t;1., Hu r'!~ e L,.1i.. !OM" JU. Kom.. "'" YIllp..l&C&I<t.ar. NUmtme ~Nl

Yapi
.MUdii, lug ii"dell
1~ HIWl'&n li;l,j,iII i\lllUJ:Idoe lo;c.i!ldC bill..... JWllmcoli! ~ IpjJUat> • If-

,.-d~" Woe. ~tnkJ:I G.l!v~ cr.ruJ IllJMt:i. "'~IPlDS
maIl.l,:!,c -UJIII&dJtmtlan
1me)'C

)'aplJnJ&rD J lf~clI lJJi. 'I'l!rllm ttokJ.lf mdd.l.I1ru JULmml fliT.
ymIodm!/"e!up .... ;g;d IUlIlIi)'II!

~k&ndm.'IW'. til l!flll .k.ql!l' lul
E~l.mt

n iKl.4iIIJ lIra

60 1rur-'!'JllH".

~ ~cmm1lZ I1H1I cum..

!J1lnil
~

A:I.U 10,.30

!l&

V"n

B.&.)'IIl1hrlU< MUdll ..J~cIe tllPWlac&k DU1Ioia, l!...p&iJ. un USI.I.luI! y pd.llcaktJ r,
Ihk81.Itmo!

w..c IkDIJ)J~·o..

~","rl.li!lr.JJUiI ....; Iro:rl!l. b4~JJ kt8ltlo!r .ll~~ I,"'Ill'I t m"JlIII n .. ll.·n 1~1IIoiI~ .~'u:ullr~ .MUdlilrJlI,ilUld~ oi!:"rllll:biJ.lf. ~.t.:ll.autJ[k)·" t:1_HtlWnI!\,l; I!jLD ,LBl".K.m~nn lBUI'lIL" ,!!;Ilr<;;
I!fA7~ I.IIlI lU lIL.lrugjoJ.!! ~~~"L \c~ml1lLt VUIIL~trl "i:aJUarl •~

thundlr,

T. T. (ll!oel 1J]1j]dil~rlijJ:.j!hill om illJlika ile diJ]l~nmi!3tiT'. muaylY[1~ ettinni,tlr. N~tLt:!~de :lllwl.l..WI.:I'U·iI} b!.l'lilI"·iffilC, ... Ild l tJ;mi"ldi ltILtl:!il,iCiQ 1etklklf.r Di!inli'lItl!! E'ctabad'lI. g~c:ile:rcik buRl I'm bsLaD' v~ IlJjo\: c]dukl;a· ki~ifi tiolllmi.tllJlJ !<jtIH:JI viall ~ 11{1t'J.fi,fOf KILllJI Int, ConI!: b..'!YJ.n. An bllrn meyllann I;lkmlvtLr. ZAl:naJIra 1\IlJY3 (HIlRll~' C,jJorJiClda ikl lIJu, AIIdartnlar VI;) digl!l" baIiJllU )'lIlopilao ih\mI lli:e:rille, tahkiht~ 16 madLa Mnrq mlilhabirim!. ki.g.i.oi.JJ ,jjlii.mii "'II bir lLl~LlJin YIIballU"l gez.iimi!l me~bllt M~bmet !:m!!jlall1ml~, 5.UI;lular eo.'r.J.ldlln)'1~ zjo 'IIerdigi bi ...hob;;:-r iikrinl! ),tar ~ lanmosilc: li~tieelt!.',!Jl mill"til; ~VUIjj iibidui riyB..-ef: olunarnlc birliktt' n'lllhkcmeYL' SI!,,·kll!dilmi.,111 P. T. 1", bioa.!llnlQ ihHra~ kli bil" e.inayet ~lemoUitir. munimlc biiyllk bir "cll'Dk kon· l~rdtr. Ilk dJurupnalam:1I mi.1tf - r' goelm«1lgi lliIZfI.['J itibam IIhoQA.~'a Dik.me~ k'O)'Ul]dell Rq;iot mUI}, "r!1:rlrtln I:lWl nr!lll'!.n \'~!i~ kip HII an Caflla. .tIrlc3.d1l.§1 Talip raJr; Yl!w iD~ l.::i2t metrc mik OeYl'!I;!l!'io mlI..IIdru I, hm 11 E· hit Me.bmd9Jrle:rm.iziz II'Dlm Bozkul't tevkiI 'l'dilt::rck ~ wevinl! r..b~bir El.'-lI<loSEllin ahnn:Il!;l is de ~a-'lr.I .rn.!lhsul tlul:L!l1:ll1I gi.rmi~ iltmet ~ t..iiz.imDe udJDu,jt.u-. Eo g[irldl!rHmi;~trcUr. bilikfl:net!(lIl nilnnn to!: lTu! ted VI! ~.... yilzden l!'O'vdr::c &ruIIJ.tJ l!':ll ee.iba.d g-arni~oDIlIIlI!T'I ,:;o:!lterdigi Y lU'(h m e ven~ er bll'lt'[I dWII.flIiI~le ib.~iyllcm tJ:'- mLttlr. K~b:!.fuD. p:uaJ'md~ lwr ko.lIl),1I11 5..IJIYl!I!IiIldl! ihmB.liu.ul m rtli 11.i k n b 1 1 ,00 1 .m. 11 .rn I fl· ~~I~tllda1"l I:a.mao a1!:~tl. krnll1l'l "11'1 venl~jij iM-lbtd alltkll 11<: din. Derne,ginhl bll.~o:.'iU Lr. Jill I! I! k {l i' strAda Il.i·~dbnJn 8ur!."U~ d udatlndal'l yw:a.!LI.leoJJnigtJ.r. C. 0 Ci rk'l!oWl fflu!'llJ!li) Yardtm l!::unal1Ji1r'], ~. '1'. 'roo IU.'rvil!Jtrinl u~ IIU!libJ'. Bu. hbli.!ll!otil!ll YlIil"lm. fl&1Ijt ibth'a etm!!k ful!r!! hi:r iIl!.ot.r1l1 I!lQD.l"& I!!1II!l.ail ~Ht Seveul~r DtmegiP!1Il temp ,eUifl Re§!i.t'1 1IZ!!lJ!)iYllirbBIk~r SaD' at balo 1I1l.Ilt 20 d.c b~laml"l v~ geee binli::tl 1[1~t;) toetf:l,ik oluna(!(lIl.~lr, m'!ji bldmuJ VC bu;:agllJl !,;t:k.1.:"rtli: I;Ildilrmqtiic • .BUlllJ. duyaD R~jl-· Emltitii!9iinilo tedkiMerl yanllllodan 4; Ij.l'lBt ~oll'B IIlLh!lyetll I!J'lIDu,ti:r. Bil.1Q ~k OI!!iill!li gl'~ den (HuJlllII) - DI)'ubB'Im ipek k(J2:DSJmiiBr~ b -iii in deli VC" fitl:ilk"R]1 !lldUju !;oylc' m~. a)·trlJ:a m~mlllTc>l!t:i yerli Qpen ~B.rdl!!li hmDil Dlt~'Tt: ~e i!., &aDd e,Dllpllbi1 Ilkgrlan Hillia ruo b:avIli8.n vt: dan Illn pTGtrngJl'beYl!iinjfl. 6!d[lrilldlltu nail; in! ~m'l!l kniD ida, I.::!;~ ai'lllLdlll .M [l. \·c lIiiCC91"]1 Ql~ ilsve I!dilmiiJt1r. almea hem~1'I. vale ~'eriDl: 'ko§de.n·e gell!rek Q1Jradll.kJ. bllllnr 11jCeca ran~llm ilogru {;h:rnetln mU!J \'e bu esnadll polislllr laro· letmJ:&l. ~:II:!ilt'ri ile CuJl!mso, frnd.u.n i' ~kll.l.. rup g 'tllrll]met.lt Q;!om!l.lli;joe r~Yl!!lo!L. m(b. ... do\'II,m, krom I~h!tm~in ill tesillll!rini 11- t.erLip I1ttigi 1,l1)'IilIICQ ,=('!kilmilj" olan a~ll,b~llJJin kitllilli l:lI~akla. l(~ma!Ill1lra kLL~d.J,YI!'I~n dOJPtll. 'I.'IJ!<' Ii.)'JJl.t ~gln"l1l [Otk !;ok HId. et;mj~l.:rdir. He yl." l Maden Iioldljrmli}tu'l'. 'lkin~i kilkL dell ml~~lr, tloll"'!::an l.1illl!>l1 llL>mnh.. lI:1al:kn.i ~]oowu:h[, in.a.lJu ~o~; Hi. mellJ.II1lll cdl!lJ bir mliSlil [['Jere y.!!'. Uz.uDI~oprWi. BeJerilye O.am=di t.l::!.Ubw.;l) JjQ!g~- hlll.lli1 Dc-~':rcz y:okala.rm:ll!jtn. cLiseye C\t!m1:mri:lfl!'t S!l\'l!llJf;I ~~ :rer1!k liti:imnul.ltill". ]!'HZ~L 1:0.1\11;'11 sene I.~ !,iCiJ,CJ.:olUl·

jJ:Lba.1.J

r.

r

:s

!:OoCuk: o1l:ill.l~. AIIBIIJ da !J1l ~ ,.elillWll olmi.ll: UUk )'eti~ti~ li..Il~o b~lll.l r;;e,'i.r[p ba.13 znr~ I!1l!llve bab .. m J]glull1l; )'ClIdiE • nJlCir1 giiri.J1Lce bu II'LOdabIlJe~'~ IiLl::k S\l'l'e.tiyle Ali odlL.lI inti.lJi:I.DI. lurmllkron z:iy;ule §3.fI.i: I!I.Imaii: idJ9nl~. Fakat Alillo, C[);o _ Nil \'U, Ill! oll.lror Ibt 1 diye :pll..:r'II. euml!g~ b lapo(! btl 1h:I.~ bllmurda.ndl, ;dm m'fo}"iII.J:L r;L'lDp: _ lEhriik. !;OPLll"!l. p~ ,td,· I (.A,kM1 1:11.'"
blI

di!llli! (JEclJJ, ~Illj Z\U'ltllCt b[rdl!n· bin: :ru.rJ]il.j'l !leaH ~'e- ;6.detll. kQ.o "i:1r nQ,.m Ild pehlh'lIlUD: yaJJlIl.ll. lIJ]!jtu. A.h~{]DUD alrt'JJll b:J.l!l.J. blZh vurdlll: ~ I11rak: g1l1'e!iji Ali.~!

AJi~r; ...:i. )'1llkla1b~ · _ Pe;l !!d1>'OL"1lM U!ll:a~ de!:!1.. Vt'r I!lilli 6pl!!yim! }oJ ii;O Iillni ~f.ltilnuedi; _ lat!!IDd! dl'di l'e m~.y!l:m .. dan !:t~ildL B~ 'I.~ki.li!,r K I Ml~nun 'ii.ll gene Copurla gti.r(- iDl ~akll<. derl'!!. em bi.- !an~z.i!>·J!! lIi!~ la.r• .Bunlar CopuruD !tel }.Jj~ Imll bir ~i.n(tlle IrIiU·l,&l.nd II 1;)1.mu!! o~u oLdu ~uJJ.u ~'JU.Il.r lu;, s.Q1!d.Ji! Ali'i,io ,geJ'l'ioiligind.e 011' ~JJJ.Bt3J!! lcal"l.!ljytl!1 l!t'Ti~i!l, OIldll'1

yor ..

Ga,grimenk,ui
1stanbul EllIni"el
J.1.~~& !>ab.d C&nKvU' j:lUI iLIo1J1I l1.700J

satl, ,i/anl
Sallttl(jUlIllJn

No ..... c SJUtdJI::~ liByll. m" I All.Ilololu.ll!laar~q, G1)!lgJ,. 1i!f;'l.ImilhIllllQ 1:!)!!.b&11c ilo 11: ut.M\ n~lll!J 9.kj 7. mi.llt:t'ur ycnt II NG'. 13, o;:lI.!lIIIl!D. araQ .... 1tII!Ik1l1lJ I.IIIm&Illlnl SUb

..... ;::6015 ...,o&p

lim ,fM1 ~

il'~tUIZ"

lI~nne d:rc

U!1O,liIilLlJl.

mc,ot
GOkllU

"e 1~~.:B. i)~
illll'lII

.A.,lla.dD.LW1.LlIa.n_g_",""

.,oIIJ.il
w ''''.

.:.fi 1. 1I1Ulicncr. .JI!l.ill<.L. ;;':Il1.loe<lJlli:L
o;a0,:,31 11"""1 'o'C

I au '''fI'WI_l<1.i.L~ rli!n.un.lL~ .. .. l'II 'l1J.iI,lNJ rI!&-d!J h: 'JtL!f .. yenJ. a ~I N~. !llill 1Jl.1U~ V'Il l:!II:
1l.1I1}-dJ. .. 1I,t"~tl.nllll ElJ:lld.Jlcr II,nYlli V~ ~
i;<~l'"

.L4L,

llOJ.l!LI

1'oI.1OIJ!: ~~

.l.oIt"kH'I~nn, "lnUk

tloa,1I
.!;:I!IJ

.."UD.I~n Il.fLrJ'"
LI:I......

lI1&J.l: j,,"IlIDtlulf<,m
laIl:t.J".
1

a
ih!l!le

.p!l!l~ada {dtillk faahJ tdi

~ lUI ~I '><1 no; "!ildIL<
Jalt~.iw.l;;l.LJI

1.~11>1d. ...

"'1

ImUlllK. .MlIdUdLlgiln~ CI.m!:'llIl .... l
IUIp

Ill11T"llY"ua 1.1.8=rlliUllLL rutl.L.r_

.IJ..!all·JJJy.CaJLI

gUnJ Qtlllllo 0"."
IlI1iO ~Lllm!;

:.11.11 ':U"I&

~u

AII~

11,;1(110k Uo!r ii..iLI!dl Jt;a:r:jlb.
olml!llL[}

.ltio;JIDI:5"YUfilJUU!.

v<:rung

I'~Lu.!.l.

......c:J.h b~ I~IIhl~ ........... Iol.l ,'dllmlL

llllUb5,

dUfUml.l [pPorkIDlR Ii.1I1Il y],l~ Dwll<cJ!1l JJ.r1l iIIinlr ,I;~- :.!unkiiprU ~Hw,IJ",l) - t.U YII HLI tIIllik •• '1'1:' bill Ill"illli.l LUlU! I:"Ipl>.OlJa V:JJlllIlJ.IjlJ .1lJ.t:l1lIlZC< kII"¥lI Hnh:u dcl",OIH parj,;loUJo ih:alcl" d~ "111'"111r• .I'n'l!, aQ ;) 1.11h~r enl;l o.lQU" IJ. J5lbi bu. "I:~l!: 1.10: !.lu lJ.>I.o'i" oJdulio1l u~ya IILln(IJra.k ~Cl 11K elumlll~ bl.l,lanml~ur, l!;. Ijoll"lnlll paraJ.I tUt;,(:0101D II Willi Ollr nll!lbetllu. bil klIIl."1IliIilhk. 'lIP Kim I~Jjl 2b,2ti5 utl('U'Ux lIl'BU Llmt",nm", \'eo pH"E1Z, ulutl1ll1 JoiC' Ua' Ju m~lII>'h!. 1 ~jlo )'a§; Ip k ko )0; mU.l.SiilQI! aJl.IlmI~lr. h h:.LI r~ ul.U:l;l; pa.(<l.\'aDll \'c I';IID 1'~11z.a I iki ila till,; hr"dlr. J. dIllIII~U~ "liIl~1 'Cl''''~ Ii:' IJIU .i.Lmde 'iaJt!j- 0-1 ·.• 1 fll':lIm:"!lIOI hlUlumlz. bl.",'klll.lllu 1kl 11ru IJldUIrWl at!:, 1n:mellltI:Ult.

kOi'mu!jlur.
lJ'Ile~ darla

!::lkmaldl!IdJ.r.

.i.lldJ:ltdWC,

il,ck
I;;ulukl noa
<LJI

kOZEl.1l101ll

hlmllYC

I:rJll.l.Jll'i1i~j

.till '·:;:WJi":t. !ltlhllll!de Jktlsdi dlol.rumuo, ipl!k. kA"z,ol!1lDllI )' 1'OI,.hm mJik.:i.1dilj'le t<:-dbi:rIH lmmllfiUUD faidl!li olar-8l;1Il1 ~:llrtDlekt"dIT. :!:.i.Jr.r<.L\ '" ttiCCSl' krJ.l. dUrum.d.J.u pi! II; mU~h:1I1<JJ.r, I

'l1: Ml:a<De,y u b.lI!o J,llCI.I .l'~ 1{C u.n.u nIlil NJiliUL(.)!.iI' n.dd~ .. IIl~ .. "vnl:I llil d41Dl.LC1I ffiL" ULo. Ultlilo ~DlliLIo SLLb. :}uJ.L.I.l1 ,.uw.n~ l~ Ka.,. ];]lIfl ~. .""1""." .. ,\·col IJ.WlQ,,~ m4I.I aftLlII ~~4 .IJ<l r;~J.rl~1'LI.O mWlIlOtl_t~ JDw.ri.. iJl"nlYi l.:.," »HI kI,nI!." ..-l.l, ~I l!!I.I:lIlo: CJ.. &:J.r 1.1 mlJ .......eL!l
kill;" LIlJ'lLll !...UoB 'V~ tIorU.I -i,u ~''''. ll"
n,~.1

U!ID~

1J1)1Ll 1~.L1i' ';,'11
)'UZo IpwiI;,

~JIL

Ji.!U'!'

l'1W1J.do: U IUVJ luu
-"dl~UU\,
.... "".lillQ.U, .in~!, .. JjJ.1lli

lliJl.r'"
j

UUll l .... • e.t!;iln

"!.. lJ, hI,., 1.1..
(l;:rK'''U4:

mUlrolLIUJ,

I.!ll'i.nIo!

i:m..
I1·Yn.·

\.h J;J.Q:.lgLl. t,J,..ya.Q. "odoJ.Lg 'Iu!. JaIlLIDlA rnpor!.L
1!J. ...

.0... "Lit

l-tu.J.

w.m _

JP,i!MkLul.':

Ilu m"t;r"
IIoJW"J.I.Jg

itl tnl'

1;111&1 !;IL... kaUi ~p
mu.w,aHJ

IIWl.J.!;I· 1:\

.I11'i1,
\IU".

mnn:
.~&'II. ilflu;dl!c. dill"
.It;

LlW·Ilt.bal.

ioL"_W u,:nI'lQ,o

U!.l Wj;11l!.

k>.l-

I!ldillJ,;", uUgJsi:nm

bit hL1aUllLlIJ

tamilA!I.~ t[:! !JIG JI.

I ;,:,ardl,

o:illSi.lIlilml)'1U

tilt

• .D:i1.W;.LtlllPl,l.Ul

rID

I ,t~Ltl.;:;).

-J:I.I~

:'l(JYlIoJllly..: J;li~tlll"l. GJ.IIl.r.2dJ.J. DUOU 8J,)1~h.-

-22111 an ell\:
AiW(
!)

IlL l'llIlo:' Ii. JOlL UlJlIIa t.UhrmJ.rll Jj; In· m I.Ilc~lml.lieIJJludiDJ:Z, Jilm ~ ..tI!tJl:IDm rC'~Wle JJglwzdlr.

J;{:'~bi

[Ie kub.iL-

gullU t:1L1t: 1IIJ.lmlyoH!llm. Ur, n i.1.1J~1't~ Qllna Mmbll:ll !1UJ.Ill I>I.'~ len tJdZl "v....'" bi'ulLLJJ.dLl I:;u 11'..1 JH!yl.t:rn I )tl i;l klldflr" AllllI!jllil.ll 1I~' :Ul (;II II b 11 pIlI yl ilofm.:a.I'U
I,;lllmill ul~C'lIk.

1L!\'klllluie bulu:!,i))1' dedi. - Ne ;l'·lJ.U.l!: ki oDS, klU'jl hili. !J:rim k!.fllll ~.:"ald!!' muln.Lbd~ t1l1l.l.

d,"

flil"llz lueLi Ilil'hl 0InSIlll

Mt"fIell!nin
bllJ!lLID

en!1118.!:1

bt!~

11. .. ...:ul"r

d r dt ..1I.m dU, ·

8.IIa

.k..W.1I 'lHlLlI§m.aJr J.m k'IlDlill bu· lifo IrujiJ. Uillh:dl:ll 1;lkilIklm. 1:IlIJaljt uJlU" :
!kill

,aJ,r~t .~

Ice pr;o1[ 8)<1 g'ibi

dun &IChl.lueket il!tti.m,
Ix:d)'!lttl •.

.. ,

~LiJlJcU linll"l<:nfll Bt-J] J.m kiJ",r
V'iI~

Klz:
~{:!-

verdi_ &..0.

i!tf,arlll)'Uld..

.a,.

de!

di~'1!1

~lI8!1.a TUl<"l'"I'H
dlJ£1l)'IJ;:-

1:191 ~JP

~~,

UlllldslilID Mr. 'li'1?Gil1uII Tupl!l"\'il'j l.:uU~:tyjfi1 ~ IIi-

lo·,r k II n&& IIdwnJI Inzla 'tarn11li..lf!h. M.ill MaI'I)')Wc IIdllm ilium Lioi. eline varlyetln ICI;I]l lllrdigl ~lrlldc bl.!yI.!k1M ~!'i. llllltll' rl1dl. ta.nlnLLIl:l Mi~ DIY!! mii~flk Mr fi:lrI lit kilo DUlim L~·fI. baF,lladl. ~l<. 1M :&oy!r-m1y!:"~q~im, tilrtki1 dt'm, ml!\IIIiml~~ V~ ml]llI It'rib II.Dlarol [bUI.! em!". GI'"I!.1!"I nillldll.r, ~gle :r.:lmI.Tliftl da !: )lapar. SPkIJl1rdt-n.... dlYf:r It: tr:aj,k III' t ""Tl~ lllrol(lnptL. - Kim bu? Stt'bing l:o:mkaIIlRl:Q mfloUrll., lyl bir cocllktllr. Ull gr':::J!!

Lu !fa gidiyor musuo 1 &,'I'II" bu gCGO! gldcDll!m, "undi OW!!! di!inmelt ml!cbu Il'~' tind .rim. Nc, oIiIl mi? H~.I' It. Icl~ A m ~r1 iienin ittll IJ.U;:' LlI::o. liDO r. ,t:t'll!tt'po! Umid l!imiJ'Of, Om.i.d Ji::tmf!k tld;ll iH:,)'t:!!;[]dl o.yh· tlllN!LUkr. Du dakJanru 1i.11o:il'lIk: oN 1hi1WJ. Cumart:.t ...J y~ IIBtila.m1 Vf·reccPm_ Sir kll.· g.da )'1Il!1[l [[],JLAIIlm IL lIlII! Uno 1:>11"; Ii 1m. Ill';" 8([fil'I~mi SIb! d' v.-aDl)·or. Amlin oJldan l:illb..JIl:"tmi)'elim J<Ulum, benl y"11J.1 l'OlJll lc firlr otorllobillnll,' !!IolL1' rUr miiliWl? ltal! d.4Il~n ara511lU IIll : uLilLL yolu IlItllJ'11LrlIm til· yc mlnlda:cdo. Gi>1!1J:' Il<.i.llmm dr kni 1:mIlLl ~ ",1"'" JdI. iSoyo-kll.' n I II
tlindl!

lludt:JI tihly.!;1II I;.UbUO " u<.l.hIJld 'l'ar.1l a. gl!tCll IIDl!lI~u bu batl r !aU). II tl~ ~ti1 1001.000 dt:J"hl~ l-l:kill eiliHY!lrdu. Ta~il insall
bllD,UI!.
!11ll

JiI,o

bir

I!lI.iLol ..oJl~:UJllI7,

1m degll

JiIlI'I!kahmz tee"~ .. .wIc .. .It . d~fl!ud.: lwtil, ImdlRllU"a kar:ll tAkludLglD.lZ taVll' I) I.••dar ~JIllll
iI.i, l!Iizin]1!! !;l!.h!;llJII, 1,;.!I1.'1L"wglAl.Il '11:1. 'kit l'.uDIIHo:.JI gtlml! II: bir

.mio "! . !:.rk,,~ Yli ...tl~ I
H.Jl.)'Ir,

oalllll-

1it>1it DOl:,"TlIsunu IlltCHi~U MlljoJ' Ameli F",lIg.HoJiI·ourl hilkkmd ki dU.~Jl 1:f'len bliuiIn 'l'lZ gebr. .MlI!ktup )'fi~It8(alr!i8DI:Z; YIrnl;)o'un, yokBB mWn.kiln oldl.lt"u kadll.lr erllc.n dtiJulfI~1!; Ilrli)"lI.flliD, 1:i&t1m 1,;0•
d ~n'I L1'ec:o!it hdar BgnyG[".

I

li:i :Iiou,nda "dIJ., L I.r ~~I"" Ikill~ lIlat.;',D,dLlo IIo<>rt.!.Xl b.lr Nt", Il.1I;: 1:l!!I.U 1r.'Il,·o;;J,l <i.!1·JOI t..a. ;uJI!, l .. r:I~H ·t.SUJl.'LI lJ'I: llil' 0.:1 ~ ~rru, ")llI11 r. . \ tld.,.",LI1;U; b _",'.1.1. J.!Jll"'tu.eJoUl_~ dullloy-L ~.O!,p Jill! !,.,LlUp ..t. "",rill ... 112 N< ..-".1 K.... IJI.!J\I!,l, .l.~ lili;1 mM.d~ l'.L1"'.i ·hJ lILJ:li m'ILlIl"' ..u>~ ,go!"!! !lll~u.a.!ll l~iILb~ • .n yWlILt"LLIa \·N!.h :;-IiZW p.)"'~

Alt

IntL ~'uu" Jlllt. IIlull

l~

bolt MItt.

Olnn..

....J

mt:iUl.uIUll. t.limaull "'~LLlJ'. SU.lll tlJPU

II r !JU:l;U 5LaI

.::t.

m!.Liflldl .. ~]J{ giIo:ro

I!.l"\hrmll,lI

kQJI.

1t~!.lin.II.

!.lI: liliElBIiL, am~aG.JS A:.ml:rl'IIi!:n'Ieo om. peaI'll ~, lJ.J1e f:lliliir. ,lo~lrfi!lllmJJD.!=I PIUJ'lLEIl nilIllaunJ:!.a dOI!:rUIIU ~.'!':1UU iti1n~·t bir insWldi. D!.ldaklanll~ .ilJIIUU d[!JDllmck: kin wlIi.lt' hzanml,~'11 ~nlt!;l1}'DJdu. AffeoCoJ!Jr!linlz pek. mii.h'I.:$· III rLm! dlyc ~Zi! dnMlJ ttl. H t blJki I!lt'Binin tOlllundn ml.ltl'C'_. ·Jr ooJd\.lgunu hl_ lIf!lUl"'![l hh; blr oed )'<11ft'll:

1M fIL.lJ!li.Jli de CCo!;iIl!cc' b.iJi nIl! J{al:lI!lIDl bKJl .li:e;c·
Q

Adaml~
!ih~ III

l!1udakl1l.rulW kn·n!·

ArtWlnDY.II r.olJ!.l[ ~ky~ 1Ik~tal. \. ~o!OOrlur, MIW iIIIcKtubloI 11. H;8.t;u.l QiIlJlJU. ~il . pcy
'ldllW)" ~k mo-de
rlLIUiIDIoI :i]"

yu.plJ.pJoaJUAwr. 1.1>711i KfW; ytlz Y \m~ bankal .... LlillZd&a b.f,t:Wn
Il\lL1iD ~wfUe:rJ..) 1.Ar'lIll.!lJdi. ltJbI.r.::n

IKIi n01lo l=U:lfJ.t
\'<t

bel.!1I,)·" t,..,tI!.lI!!

:run.

g~~fj)iI.

v..:l;i:l.r ll:V • .I1 n 1,7. U..IS ~'l1l!;wr. hkd

t.IIo .. 1.I IJ(;g~.Ll bl1rr,;.l"~.a. SlJtlJ '. .,l~ ~oni!lLJ]dc ,,~'k l1ILilllruluJ:t:ITmd:: bll.tld.Jl..

JUttum~
mIIK.IL'Iii.rr. Ist~y;::'~kl"

1u'LIUG.uL

liIen

'~Jj!ld!! ~dl;'''llln.ll •. l!kUti
pIIlrrlllli"I

limr ..

::'Jl.JrJ!lll

.I:u::.dl lr;, iodiTm~li.
KhnD

.::ebkDc

lil.

bu d'·~t·

OyunJ:"1I

~

elm

1.

ep

:Ill IIk11 1.1friL~·uHI~. Hc:ll! DlI ~ln k:trl;jl Y f)lJPa garn Inl{Jnl I I' mk 1..1.r bUllbUtlln l.rl"~nl () 11 . 1-1>·Qrllu. KIl':c."g;.... 1\ WI pr'k dal ~"III gBrllnl!t' 1)j'J. 'mna bamlf't1i. Halbl ld Iihnd.a RII1r'1Fl a\dl rikrl AmI fL'ni,n r-hmu'lnrll' 'l II dUJ1";ln mUhilrlii1 Ell'fdl'1 Id!.

W:1!;rill~ otom!). bm '1'J'ood. atrJ!et oUl.s~'eUni!lQ <1llrduLtlli. Patrl:lI1u.nil killrlJl du)'diuit'll dc:rin nefnhl r"lI.gm 11 "It'D'!; lelZ !ka.nallllJntnl~ 'I'bi 11;0$.1 kO,:JJ dn.L,,·yc b'Kmi§U. Bit dllkika IJile .l!e~mtd"n J>il}'L.lnmu !I~ "I,"~I .i~illib1)rlotr IInc:)'" rL'k binbnl}11I11I !.U.lHllLRII iriyor. G du. AdllJll .,.111 arlULlJmdil ri "ij. mjmmin f.nlhHJ;c; e.Yllkt-'1~'~ll. iTJ1. !lanUI 1J!Wl'"i[l!:I~ EI~.:t'l1ln blr.[lk. tugl Dot lIoJ;llr olll. r;'l k d Il nJ)'otd 11. Ah! YlIl'1ibkilm u~ o:1;;:'lIk 1'11" \ Ill'" ell rJlnlll, Bylp bl.l" ~I!y }'llroJ'ill:\ mlJ~11 :"11, n, d"l1 b,. IHJlIl1ldli1l OU ItMl r J;'~klnirtl"L'II? AIIltn'ni'l ilk !lorY bu n... .::I;,·ll:yl! II.L: oldu. D, m k bizi tl!rlfl di:,'onll.nUl 10. i 1::1..a? tyl oli] I i bl~ 111~ I

l.r.Jl1'1

Dildlll't.Le I:IIZI IllnJiyC'n lid::L.mI1l. glhJel'll],u~. ll.:.yre1 \'J:lnl1. BUtlin cC",m.bl= YII~ c!r'le JIli .~) deml!k (J]du. Hnnl SUn$oTi:lllar ltak.rm~d.J) hIli' ~l'lt:r bill'n~)o
dunUil. ':'

~H:I;i bu g:ibi l'a~dl"'.rB gilllLh~- I tinkd<r mUtell1r1djycrJ ~8lL~tlt· dlg,.mi ..in. Ib~oi kllbfi 'i'C dihdln·· Oil".:; b!r iJl!l1!.111 zannedi yore!!.I-

lii\!I!::i'IrnJ~riJI 'I"liplJo
b\In]&r1J

s...odJ.II.
Ild.i

kllofd.L

"i!!

ul r lllZllmlU Gtln.Undt

I.:zllLl1fl..t ~h{.o.. da
lC~iln;n.)"1I
I<;II

w taldp

do.I!!(iIUIL<JdJ!i

vnlTlIJr. 1t~JJ.;:

nuz, dfgil

kaD.a1'" !lbyliY~)'im kl bii tim din~ J1m,W k nnllll btr ,ooadll yalDJ%.

mi Ktl<;1Ik hllmm?

~1.1

'lie "~TII<'lIL

IIwl..,.. JJ.Il. t.lLl!l1J

1l....~..lullrlm

da l.t];rM; ..tlt!.rl"il. utl.IJ!JIJ

£Lk.o.nlallJ

j~bll g:s.rrl:1lenkul

~I'e

),01 V.....liW!t

II 'UIUU.

Ellbl.::tle bilmiyru-um, dliwr biloa ZlmO~l1 yaillCI dlyor. IIunll7., Inljallnh bu. U~r.iLwGun Ii I'I!&rC'tl~.-inizin lIonullcu!ludur. O.rke.si A,m",M'yi b.!lnf'te di~itlT'mtil,!til. lii"1QUEiltH)ill ,·n.liilt bu. JlItl'! adl!.l"I. kl.~ IK>ruOI!! d c":kIm c:lU t M.r. TIl.I'D.'1 n YfI:!1ilaneallJlI gim!l;im li'llkit sl~"rtl~d ~1rk~ti nEl.lrHnd!l 1'l1r II! irlu' iJo i1.llJ:" 1: lli~ln J)I\;,'lkllnhlk YI!~di~lm zan Ill'dl)'on:lum, AmCBlIIln Ilil~!'1 bakkmdB. en lIfll.k I:J l' flknm !JIll' y{]kt.Jr'. Fa Iii h·1I. nll.<lnn I •• ohyorurrJ Id l Rpil~1 I l. her la,· ~k l .. I!dir tmip.>r. -

kalJp (cna. dUlJlliIcII'lfl'e

01-

klan Inu1:lI.trmIllrtti. BUo.UD i~Lb i~lur Ie tI cdfp .~:tI bal:ik'L veyl~rfll oy.rillflrbrlSn ~lIiIJ'l)"Ot· - 'Oiki.Lyorum .d, bklyUIJ: du [J] Am C1kIlIZ bu b'ldllli' tebd.i,.. ". 1" ihlltay8 1i1l1jlIlu"'!TI, h.d'l" ~l!nl1i It:nldlktan BOOTII d.Qgbl] fIIDICil.!'lIl1: IIbt 1J!li!:riml.L!'o krui1.:!l .tLl.i!I1..L IliIh·i!I. CJ.!'kl1 r!ll!li~'di_ m
ll('dil'ml:uI,~.

-

Mr. 'FELl"J!'la:i,
BCB hll

za 'fill kC-lll.lplrLmlll:
IDlJlltJ:!n!ID

Dr.

!ofr. Tarn'! IIIt'~1 HII,III1.ru'1 dlJl~llnl1
'bu gtIn.
Unlt'r ge·

btlillaod!l ki...

,

KII:

gll)"(,t, 1>ll.kin. Bardoo,

~ ':I\:'Mit ~Idn tnraflJJudilll dcrH mi)'IllJ! - H"m l:wlllf11, hf'm dl.t 1ft ("0
lul('n [l bu,u"Un1:lIJ.udl. HI! kal'8 <lu~Untj>lel"l lull LII. Il:",. L Lrnnk 1I;tC'l'gibi lIilklnrn:lI: wtun bi. ml!ktup dikL t'tLiI'l!'lL, ye bn~llIdl.· lit;)· rlSI dEl bir d"'D bit!:! du.-du. Ui ,oml • rJ

,

ym'um,
F:tt'l" yamlmlyolCltn
rd,· f'(lJ!~'1S1kintlh

H,-

!llJntlJll

lIu["tuldum.

FllIJ1lX_ r'r r'nHII1ID mllrdnn 011 n :lJ!!11 1i.J)1a.lndLfl

, ... n.

mr In' I '1iIO~

[,ir.r• YI'I(I IIZ!1o. blr llkllt dc, r' I 11 II oldu, r;Oi1I1L IltlRm: - Bllivor muaunul: FII.-I1,g·I!'!l

lNr~~ii ~~nmll u.tI. "I! l~lJl.kIlL llI:mur. lIu,lncl ,,(ltJrml1 22. ~ ~(!) til ,i,blnl' ,,"II.iJ.lU ~U] r~lLrl~!II gIDlta c. 1l1",gJan IL 1. lr! SJoniligunaall ... \ Hl !.lAo 12)' k.d.oJ"F )'lIPLI .. C&ktlT. lio.1lh·a,k];at, 1haJe Ylll llrnMi ItJD l~l<m .11I111!'Ct'k b".. deJlII t.ueLillln ,Ii,(h."nll"!e-:L III b..reD ,,~~-rlm.mkUl mllkJ>lIl"fI)'eUl !ilU1dlK III l"~11Il UUlIIIDli!.ll gtt'm~~ol.J"~1 'l'lU"llJr. A"kaI. IJdtlllrcie :6QJJ. I,Lr~"r(J,n1R tUILIt'l1i.1LlU ba.kJ k&lJ'T111k ~lI,rUllil 9 '!H; tllrU'UI" IT"lU5atW' lIill I gtl.Ilfl lIyllJ mOO ... 1.. !! "-<l !Jl):"L .!IlI!Itll! snro tutbnf"I."1 ~ llpll~ tll~. HlI I)l"tt.lM'LlloJa J::"~"rIm<!nkul en (011; II,rlLrIJl I" !lit. tililLl~ bll'l!Ikilacl.Jdlr :H'IIkIJlti [Ill''' !ik:jUrrllf: aa~1t ol::.J ".1'[11'1 1I1rt· klLLI.: dIU' ..-c 1rt.U'lik 'b,aJ,l<l ailllliJll~nnlH 10 IJrIIl1I a,nn I ~'~ UU~IJ LL.l .. 1101:;0;'1'" Jt1l1Urlr .. dBo.lf jddl"lot:lnJ lIIw llllTIltlmJ n J1lboan;n )' I'm' Kiln i<;lhdL' 'c Ilk! IniJ 'Nt II. rl.lo t/, nlNr )1.a. .. JI~tu " b~LCllrlJ.J ,1, fl IB.lJ.m<Jlt'. aU ",urNI" hllkl r'lnL t''o,llrn <'II}" 01 JlllI.rl h hhn 1l1.l '. !lldllcrllc 11 L,11 ()l"'''~JJ.t'll r • t. b " llJlll'I p.,),l ."".lIl !iJI. h"rl .. haJJI·lar. D flo I L OJ 1 I In t l!ilmllk l~ Iy II r1 I, l:\ll do! ~ J. .1';1'0 ;Ill S ..... !.lJt\lJ' . liuklLll t L rl fierI 18 Oe PltlTol , .. t t.
m~l"

rl 1'.lJ:UJlloLl II"", "LUfi·J]'.

I ~!>:w J

195'0 ser;irnlerinde

II

Adli tern·nat
nia.all:rm'" 1
irddt' l'l1,ll:Id.. -"0;-">c,.n &i-

Umumi
ihracat
Husu.!li takas, umuml ibn,If rej1mJ dltmda tutll.Jdlllj
n]D~,mllmu;

f'""

TIliRllo'~ L L; m.dd...J.ir,

II.td&rIPlin b.e~ill\l, ~dtDri, :ro1<1~m;i, luMIr "'i,e. ruvr illlic t.4Ilbll" 1"'I'JI!."II'Lt ... 1~1. lPelo ~~.lir~L" 1,1 :obk, ,"~u. h'll",,'· 1 n. 1;7 ... 1 D "Ii l .. ~.lJIL,iluj, tn •• rI'. UFO If, (I:!' no.m", tII,mil. I""i,ele .'.'IlLlr\J, l>l';im ..,d.,rllri, ..... un IlO;--

...-" ey a Ina-t II b
JDe"M BakimJ, sorrdan bir 5ua]e Em-abeD; fUr1U\I'ede~ hiikilmeLTn ber h31lgi If
~

- r ·5 't '. •. C;ekl§me~. a II 'e·ki1 .. . P
odiliakiil

Barlas'ln

Bo§~na

Hiiseyin Hemal
jiilJi lie 5'1
de!.',"", -

II
!drIll

Tek!1&lnel Mudii~iiiil ilanlaQ
1s.,mlllJl 'It ..

b'1IiJ'nal< .. rrdm i'nlt..ill'1I; Jmbl!'I'h!lrlll R:1l1'i!1 I In r"He.I"n, !.i<I'!'OOan. '1'0 "'.!IIIII'l!4.!r[T!I!Il JR.etl1l~e'!l mill e []JIlRtf'I'a.l'1I; ~::dl Illunarnk tl:fM~ l:tt1dlf~rk-

Levazun Ahm Komisyonundan
z.oopllllk T",IdrJJ.,LIalId nIloV"4J1If1ti f.llrlkll, BlUllbrm.o.dllD,

bL&llblll,

hmir,

!.II

Jr'lltd Vie (i.!!lHIl!!..mlWo& llIur~

UI~t<:k ls'lll.llbuJtll. ~Blbt! awup dDp!Mlim pollir .. ~"I nlicl!IiJ: ~ mklrn lllljllS ~Il Mwllrlln I1B.illlP, t41mEJ~ Va ~. III f~'
c]uoill,m,'~ 2kOI'l1l!m~tlD' b.cluU .. Hi1.!:JOD U...., glWlI lP~llIl t!ltll.llLl.ti U1 bl!!l ilrldLr .. ~ - PII.1.nrhl!: 18/iJ1i .. iI Jlu.(l;~ (linD BUt ondaK&"It.t. iii. Ti!'l''I1 (O-cnd MlldurlU.ru l.d!VUIm Jio.I.I:m. ];[O!DU101lIu,oda .)'.. pl· m..c:aldll', t1i1llrt1lAlD.11 r b.;tm Y\lUIlIl 111 imv.Q lu~mlzMD M :.Illlmm~.D !lJ,l1lallllli;.

l~n
d, ••

1 ...'IlIo:I~.

eo"

~II •• ' """.]ar

\ r-

"0 I iit.d..rin'''' .,n'm; iti I.h bir I ""I .. t .bl I ",hIm ••• rr , al ... cll.Il .. ~.. .m t",ldl/.nrHII loulIllJl,lm J i>ia ~~It Irm."lt nglJl.il.FI'"llr. t:""'I'rn.. tl l:01..I..I( hlhm;c 1&1 IIIj~llJoi 11 sonr P"I'I!.~ kHr_ h.i......

bti]UJDmiilyan

to

rru

men,lelietler,e
Ibraeat
A....... .. t
'i'I ,:II)

St,erUlnL'e
E~"rn.l

yaiFlllab.ae:cek
tAo A.l -

1:'I:;.IlIr ,III< IWk'1Il1

;rIIjJ1l.{"l.kllr, ~Im

'I'DIo.... 1!

Io.lJrlJlu

TL~ rL l fllI.kllollbiW!l .. ~ ~,bl),t e· IUIY1U,Ilt"r: l~lWOO umUll'lJ tnrllW 'l'lI:jlln1

.k,an~~kllla meydan erme· ~'oo~lini:s;or1edil
Pn:n~ Part.: SO lA.,A,) ,Ufl:ite"
.iI

BiIl.e jjo~ ~II 8illll~,i)1' k'I iSr:m.ed!l.i.rl GilnlLUal' hli.k!Elm~ "I'llktll.e acde OOIp 11+111\11 flt \1'0 11-61 QIlPil1mhu: .. 1D)'blHti IiI.nIl.llJ !:rlm~ '0E!!ill. • ~rtllfl ,'e .yUI bll:'" In (1m (!ml!;iy;oolt kanlIll.u])'UJ Mocll~~[II ~nrU olla..},[fE, Dmrol Nt P,ort.iolo a.ilyll): !II01ilR.fHl. Tfaik IanIB.! ",011 bWm!\meti lJJ.&fbllllde It[!DU".mak I!:~ e:a 'b lyDII; s.1IiUlllI-

I

bulum.h:l
j B,.~I",rLlII , I,' t"" J A"Jc:aralil1ft E1l1 IXrrl'<~lllll: Bay mmu.s IlUJWlIIII&Io iU;~r,; ,&el. IIJJu.. B~n<ill. kll]ul81m mihlJ('t 'o;:~r. 'Illl.i!! llu.~ u.nlliK tetJo1"\mlln L"tlrJ.:: kr YlIPUtitUll. A-;J'I~Tlk.~o." .LfI. m:" -.J tJ YoII-h.·Ll ..~rnl~!!Llo;n . llid

EIri.onOOlJ ~'" TltA..-IIol B.kU1Iq~III"" ~e bit !:dJ]"rrl< ~'J!! J:lUJUliLa.kI. {'~u. Il!.l'l 1btlV1l. rdl::n ao/iJ,~'D·lg ~1!;I1b " :lZa B.1I)")1I IDlr ill rkll1"r );'iI~Jnlllmll~ La. U.~m1ll1-rUoil J1>~ .na.ddel- rim'. ,n anl.~all.I' tll.lkWm[uL uatrcatn,,;:- ve .nla~m.TlJn. lJ':lI.unm y.n m mh'k liUe 6'ilr~ t clll v lIlc !hr." ~I c ",Ur. AllCl lTl~mh:Kdlerln Imalnil ~N 11JlI~maJnl~ \;JuIW'lru.n.yan m~:nIr I.dkr" ::;t~rlllJll!I d~ IIINe.. t
Imltllnl .. n d~rplf ~tlllml,t'r. IIUlllyell ..rUH! \'o!! mlldlk[~"iIl bDnyt.

.-

J:.iOd.!lu"t t!lltu. :..mu.rnl lhl'.Il~ I't'~lmL ':h,UlUIL tlJ.~uLmu~ ..'~ an~B.~ bll~ _
11;&
'ki.ln

11I~U.

lama.m1Lt!'

lh~'Ji:'

mllm
loll·

_

.'u:tkIllJ"ill.~ ;~mlSl ~1J.i_ Bu .... mloZl i1lanmml11 I<lnldJ .. ,"fil hg",.l1< DIUlI~ )'OIUllidaJd a'l./llI.[ii ,I, I., " ~ o.laJllbr • C 'mi. as. ".:,11 01.. , :. & Ie iltl!'. tf,rhAll t 1:1 r A.rli:& mc\ C.lt d~'1;d!I. 9\1 altJ emld",n:ll al '1111 kmll'l neti •• , h,. Ilk .... I'1.8.IJ rd .. \'0 dj~rl<:n d~ i~ tl.!LU.J.."llml h I ,m !.l'Ir(lr,n,J n drrl.oI ~ "alI!'IIClL~le.rclJl'. flu g~'rT11l lie. ..r I, I'" bIlLIIII""I,m i10." • 1I1<..,0I.llf_ 1·..,.l.o!!h bll.fl 4Lktan !O[lTIL )';;11 w@. ... 111,1111;1 n \, ....." "7 pu."LIL.n, t, ...I.',fo:_ lonJ.~ ,.~ J1ol~'.Il1:C bu l!uJuk ~1,lId :H.,;lir'.1nkl:lIl!Jm dal:lllo riihat Bt'Y@lIt "t· tl,l1I hll.noklo.r 11J"~" Imbui "llll! """'yll .... ,1 J ill!!md-t IttllI.lnJJu bl.l.l11t1!H tlr. jj t,oI .. [ .1.i, ..l"r; I!' r.d. M,._g~JIL, bug-lln l'::Iop:.,;rl! fl ctJlI~~ I "1IllJ..r~r.i ...... blr ~-I;I!CU, yeN Ii"",a.i He ~J~ fo:l!\P,!.oi)l'li.",I" 11 1< rnnt.~'u !; 'd..d r i;id.e".R JJ'. KI!I ....Il~nl;re }'<!DI ~. rd., C1ubllb. 110 "tlln.o""klLr. BUll' jPl1l!l~ r IlHeNi girdlkti!n. BOnTI!. yol I. r .... 0 .. 10. :riil . ,I< . iii ur Ilhmll 1:. J t;.-:nkkl'ilo: ~&)'v .. n naldlllti.t.Il· BU~'iilo )1 ..11.1 ~f.... lin'l h ",... 11". ~ 110 ', .. rll ecoi'kllr , t"lc!(!<1\;tlr, I\!imtl.!-e ".p11&ll zlllDl:I1I 'lrJO.T,da... mak U .1'41 \-&l.ILndlLtla:r:a. b1:r arar oLlI.n mllll'"

Irtlrlllnl"~'''[l

ml12l)-yl:1Io

'l;tllI:

""11

"II.

,.:&1]

0

"'I

m,aJ:Jdut rcadddCJ-.e Inhl!" r .·(tll'll. InlfUr. Tiki. madd I•• L ku~d.t>Il'1.a. II! llrllebJl~c-ek u,lu.1 Mallll.l'1nm n 1 lLhal' t II~ti ,;1'1", <.11111111 mall.I" an olmUl 1(("_ rI):"tlnLn !h'!rb~~t del. "iZIl rJynt[lLr is''''>, ~~ Qm m8..!U Dart ko~'dmu~tur.A~ fJ~l1, 1m eUU. tl it ill;tll!lo>(u tl1.llll.llll mUbllou.. ll'l'Iin "1ft d ... "erli~n db,·I..-ll "<: iLnl.d~I'l lL Io2trtlC'"i.1I l!1l!:,o!l DI~~rn,",,1 1l;ltl,' Ill. 1I'Il~ mahllln mo.br~'i m",rtlltK"te IlIlrn Itlll,hllin t.I!".LI<l ~Ibi t ..Lll)lrl~l!' da lUlU ... i!ilm:;matlr.

"j

"'f.

.,,,,;m

Istan lbu1 D'e.h:erdlar 1.i 11'1,& Mebmet hmen. gehl"ild~
pka.ra: :10 (,Huj;u~i) lit • lIye :l~ miilettiljlerlntil'o U~h· m'~ h:lTl",n lstAnb!lI DeIll!rd ...rh· SULU, fIlli]iyc tellnik' )lurulu Ball", 01", Ekr·m ~~henk \-e m&li kOllt· rol gl!nd mililurlii~iinl!. mlllliye mu tt'~3r mmwlnl Ham Ayan mil ili toek..o.tk kur",lu b:,l~knnl'g,na but ~e ~~!l1!'1 mUr:lUr fOIl viol MlIhi.;ldin dC! lIlah~',' frliJ.stl ~1" FIlu!win .. li~IIIoLl tayrn ~cl.llm.i~l ~1'1li1'.

!;~t1rmi;,'r:cd:
)"II.P.IIC:: ~.:_

I'" ild.

III.r RrtJrmA

!jclllr

hll.UIln
~II,

tariIelo.1'll1~

,. .. prmYO:Lc

.LIt;

itl'<'dl

':I n1

mil 1 BAlIk.d&n "11 Manh&Ll ~ ..... dim pllnlcWm r&}-.,ItIIII!l.mak II r bl,.t;\rJa I IIrllZ prof:T"ltllarl II~li ak&rnhu '&'1!1'1Ct, b~h1n !l'oruz; ...
K3..!wnn"" II.·.kan !tun] n nAill:;c l b~mdli

l'alllL~"ck b.a'-liZ. mot.3r .. till}' !!, BMIl> glbL d,g~r blr I~II'" Ilh\lm l'ItI~1 o'lll.D ~",l!tl'i:ll: "IJ~"":!,OI lu.dlo"fi.Dl,,",0 brr.ylLII.!llJ.II bU~fllt!rd.l! j;1TiV-THk I{'in "[luii"I"rull ra nii;u ~,.~" l' ter I il' .d. lml,lLr_ IU t't,)1Z. BllnUDla m.u\"ui "Lam :S(lfVn~l. ICIUlmll1lJ M1KIIUI Ifiiil.JllIl(.tok

1l :I m lYlm !:' 'mlL~k£-l 1m ~'ilzl!!~

,:5,

z:f'ftl
1~1 rl"; njnH-!!fl I~r, \ lit .u ...",lo.rlll o.l'h,nr:1I • rb~ t~ ft;"HbfnAllr,u.-. n:l!..E ",II", l.u~ Ifoll tl.lrll tollkill,'r(]" ~;I~ Ilk-no

bin do]&!' d<:l ha,·.ula -

.""i,o

"in,

~)·ll!rnlF.tlr: .. _ Kuc.a.rn onu hM.iJII~i D CJzcl11l~ lJl.~4c"'~ kIoIp]erlmL:.de d~L. bic.rUl !i1l ... UII: )'afBJin-1liIr: ~ir dUoodJr. B1.l ~oU<lJ[llY& 1,&PI' $.1<1.1_ Ilmtr ....~rLu~ Sil.". g~l lIJd&m1.
r:t1r1'Wtl

h.l..;:lJlr ItIiMllati

Gllltl:iit.~ YllpbtJ b'1 m. rku dol e!dJC.IU anlnllllm.1'l1 • tlF. 1iU.d111t', OWl blIaill .. lfliYoi!!ltdir. e~ M.dlIeyl nJruldm t&io!lp I!t-ml!k ~ylO!, nelLcul umumJ tflo;ikra aru dr<:"til!.

Y'IIkl1.l!l'_ EI tahk:Ll<.I.tlft dJi

Ulidt...,.,rifl!'oj ,,[, t l'u J,I'Jk",rr"tll ,·t' Medil ... " ootid", ..incw!dilill'dOi lij '!I ko1hak II! b.iIIllni!lt"bLr ttml!ltan: I\.~rt 'kt- ~r" "J'.'u. ,,. J.lIoJ I1nl111 !lUliII. JJl1 II I 11,,1" "" mUlIwkiolJJ ..... liy~1\o1r m~mrB~'Q ..a/! 1 Vlcille) iJ ill! iI!;W buJUlilIlilk Uidrr. lUi bell bal.[lh I~k. t i~iu NI ,,.1 klW<lIlU Qrtay. kl)"1 D 'u uIlJtl ..rdt"" e.ula.!" .... ,f 01. I('reli r. Sn.at 10 ([11., rna ~Irm.il SIIJ<;!I. 1·.. llI;tl.l'. . IIuDun tll:'ltll ';I.ld~1r Id Krt."Dllin oIlJkl .. rL ,'0) ,nki Itll)'lJoU ILlnnnln-dil .0. ru :Dr. I~o:",nl SlItlr. DeILi2 Komur BOfia raIl M jftlffitl j parhmn i~ lIIu;ruJnWld.il1ll IIIl1::mDUQ [1111'1 "1t1 .. hnllr ,·t-rolL'II: lu.m V!!l llJe~r IIgILlh:,., l(jn'n~ I~t!B'o1 I~u.ra.rll<" NI<:'~lI.i!1tlJ mUlE". Il _,clt."~Hilil' 'I(!.!' korn UI'J.l5:~ p.onleJinl:n I - IIr.l1,·, .....J .. J~llnHi1·i"'<l m...,.. rM! 1I!i.l.~ Intallll'L 1.~[tI, ",rl"t1!l-Ilt:'!' · kIt "&lUi 'I"t)'111 1I..h)'ht~ rt)' .. er" ~ l:i1lJ'l.i.lonlJn. l:a.I.&C:4,. bt.lkltl UlICIl Para d all'J I ;'''111]11 df'n:0~k tl}'rt~r, I-io.ra.rln 1lZ IIiIr [lI.rll;llI. lll.ll - I'llnllY"- ~I k(!lflw~"inl de: Ml~ top· l,;iir:"Jl1 hj" '" 1.1LclLI~ L.at .. 2IXI 1I.tIIIo, I. ~~ U"t.<;rLJI bllml bll.t1I1.)'iI~llk. mjl.r bu 1 g,.nlI~1'j'j 1'311r. 1'·lJ~dd.. " ..I., ~ ,·.],1"". ~I"II ~,jj'a I' , 'IIII' C1hL.:llglllll Will:!!. I!tmo]!kt~ !JIIH "IT~g.n" TIIrk bayrn~1 IIL"tr" H' ii:Ul I'.r& IYIllhn.mmclI klF- Blr,,1;l1!l~"rd ledhil'ler g~lir g~lh'I(':!:IH_'cLlIl rov I ",dIE 'bLr ~cklko;ektlr. I.<>pla.ntl)'11 "1I~rDn~ln""11 .oyl Y<:oi YILIIUI!JU kllb'nC' i mum L~tl ... 7()~n~. Umll.l1lhJu bIJW" s;rmUilL (11a.,UJr{J./! J 11Ilcldt') :;l \'" ",,1> ~l:ill"l'.-d<l lCunt,~,ffil k~djrlpr, Min .. ~(l [APj Y,·1ll 'l.:ilJIlD Illt'<',. Ll.l.k.i:Jl;a dO.JUk; "oJmllk a'J.N '_ Ir[.tl._LUT. Blhndlgi 1],,1 ihr~ ml:Y , ,l,,\JKS . OLTUK 11.£SI!lI.ESl kl 1r;~JjI l.Iyol.:r1 l!1\n bu .o.l<pm IIIII.d 11.1> n "",kilnd .. 2'(I:,J !ld,l, :oI! ..... r .. Id .. Ie I,Ur;lik. II!Id",t~klrd.lr, IIlffiIDI;I Slrllmock lUel'l! bulunlll::'2.;' IIr U'IISA! l~r('1!l ~V\'''I, hllJllr1 Be~pJ<eN Il:mco IDera.alml YllpllJUlltu', Cla'lI'! • L )'JLIi 1.5 m,I...,.,' IIJlqbrlll.n au,,". Or. hl!::tl.rl dI tJn~t dtlrlldLg-J Ii lnmtlo'l! b I' ut'll kllWonellll1dl!' ""'j([ sorul Itabl. blllll'ltnon klT'lJ, Iii L TIll. u~ru:I D maUar tok ed'Ilm~~'l S,tlr'lll :lUI UtUI'U, dllUll,I'IffiO LI~l'll! B I"':)I~ O ..!<Jil E<1(;!l.mll'<1 k ra:rllc n~ III'" kl)'1!.!11!ll. ~'LllnIL tA.1l dl>jtI,lk. il - V.' ~-'Il" Zli d I~I" 1.l.. 1\ "nt 1.'1b' IElD.tllI~, ih :g,O;:il~ L mill III1rnll blrlnc t!l;~rd rll~iJ 'I' VUu..1o'tt IlIrJ~l!a I!ln.t I\ln,mJl.!I1-o,Ja ILlI,. 1101_ JllI;l~1" VlLrdlr_ II,,, m ,·kh!ld... 1'11111 HI :. • 1<1" ~ u:-~ bbll Ll.ne gl rlilimill!. bu ,) II til' mlktBn, f('r kqrlu,rn ... tookl!, ~ ~'11( Ir. .. ..:IQIHIII mc ...-ut ollJ. rwhl .. ,"";orl LI, 103f1 ",,'tr,.' :.'OlJU licat mah ullin ly.t olu,u pil-!i.s'u;lrt de:: ....bld,·ye o;.::knl< konl.lllJ Ilf[!'.t1 .on niL r'lLk y"rl~r~n )'ili;tI~ G5l 1I1ilnk Conlon Wllhl( ..... r .. IlILlbamn ,n IIIYm",lll tu.ln. JT, b II bu h..a.nkl;!UD b-ilf*lU1 Il!IlIU t.-c lJlt I1HmlltJ. r"" .Il.qrlktq IEillriJ.1'01 m~,1.1 II "'I r' .,n,,, ~tH.1LI>P!o'til' Ku rll\ '. ~nl'" moil .... :. ,gIQI.I..:(.dltJr, J .. ~Lcclt YI,P8rtll-: bUtUn ilLLIYlIo;l - ,aa~lflm I!!Llr. .. UilII,l'lInLn Ill .. bLr r. rLrld" LoylO! , .. do" IJIo :l,l'j" II-Olu, 1'2' p.lr l ilJ" l;.. m.z.1 lr'rjILa"'&C:4fl.n I%l IImlt ,,1IJ}'c11.G'lll balmnhk11IriI0 nktlllde B~ rMreIE iltJiJ-I!id. "lIllnd.', ~r'1t111 h.nLkl oJU,lInm, :10:-1'1 V"rllml, 1:11", kll~.th 110 11,,'11'<1 "l' llu I,r .. 1111I1'JIII' ""~ lluUl1l IlbJllJ,muln.r rtJm. En I!konamlli d~lr~'oL'J n~k- P::I.I·il riarhgHJII 1o:11Ir~1t'i!L1l.il: alma rera te!lsdllf 01 UJm!.ml~tlr. :nil kll.. \' ),11,'.11:01""'" .ru.r. lIo.lklll r.LnO!I'l~ znkll,l 11 11 tJ. .. a!;,ingloll: 30 (l"P.~ Blr11 .,)'mtot]j i..I._ r Ilyllo.t.I Jb" II:I~m"WIO! ra:zlll. "'~O[l I hr, V.bI!:'tl~1I ~llr .... da yu.,.:~o.. ~I\[!tA~lrn'" IUr"UI!!' tI!ur_ 8ll:lm lafi-:'Iyo l.IJlII toJ,!rCl.b I!diti [lIY·'$lIj.1 mul Ltm;:.k1tn iJa.o"kn 1>iI' ft'~' u't'tll. Jell" Arnl!'ru'a Adillel ]3:u.knnl!"lnJ.lun~I, mm:;lJnl.J II ?..! 'I', 1nllllH HI 19 lllf.b.ud" 11 16 nI£ Tlnr~t. ] i:.Jm1.Z.1II1m !lIlt: buna mfiaatt Id". memnun bll'akmlllUl". 1lI1r_ !.'11J1fl elkl ml!'IDurlanndll1J. b.l1'llrJ, tl.. t..~rllld JIIrllJrmul U1.. ~l.Jrm.JI B. uru 111~·,"p"nr ,I< I,Im dlJ,wm;J.IIlotl. tlldLc minden ltd:! rtJ:L Sllmcrbll.n:"; Voilil 'lit! B-e1~dl)'tI Rcl~"d:1l bu JudL~b CQI'llllo'u J.'.lI.rgdalDaJda D' ~i,~d. 'l'cfil ..n bod ...1 mlJII I"lt" IJ klY- ro.'1 ,Ian '-~ril~o;:lI"i< \".! .'n·lt"II] .... ~11 ~ Un:: 1-11''-'> .on ..am P<)nll!. send rnl1d~rhifiJ, bn~UIII !jubele- b tantn lAmlrlnl l!H)'ar .... c Illl<:lI Ian jii.ri hc)'cU, kadLrun HUII;jo'u 1I,.II,riUHl gl.dlL~r",k. ynn Lar 'lit.!" }.Imi, lJ ~11l1 lo~- MOOII. ItoYlIDo 1'011-1] ID. blr mll}iQn fk ~ bin U. 1'Inde tileiclu" teminat mektl.LblJ !wil k: nl .. b"tLnln )·lIl!d· ~ dfn t,l!~bLnIl. E;:B.I111ll1uk. yapllgml 5iIliLLkII' f'ilII«t!KI.U'. 1.. ,,1 nil III 1.'].. rL 1<6110 ~Iunnl' ,iii .lul ...:I _ blr lnU' .. !illpm!lol<l.JIlII r ltI, I<IJ vertnl!!ge NIJI&ml~~lr. SlimcrblLnl( f\1Zae u. Im1krjllJ1,!,llnl l, kH! !:dL Illt galrmlit 13 )'1.1 haps'!! 120UO t ."liOO .. "II rok .rl t," IIIIl (, buBUOU:ol yMILAC ....K OOSTflRt "1,1 liQtJ:U tI. '~I .. rill~ Yll.pac:attm1.J: 'to rlbU:lde bu I:'l!'lrild~ temln-at ,'O.l'l.ll:, Slnnn&CLI&nn ,)'twl~ !5 ,IlI1. dohlr plI" tt:mIliLl1J1l ~'Id:'m Iltrll! L lUoi 1 01.1< U""Jv :?l81l0 III tl1ri. ..,1.. \I'll nOs IUIA..K At.AJI. Ulumll. 114 E14P. ','gu, J)oomlnclm~k.tub\1 U!lulll Ilk dtfa lhdu bctillc dohL rllLy..-l (ltnu:dLklcrtnl m5Ojtlr. -Iii III'.., L .1.11d" J1<i,,~1 !'ttlfmil".fn I&rLr •. )'ilp'!1Jll UloJ at. t mU.Jon !1-d.llmllk.tecll:r. Lllln I:II'ILrl~1 Uk Dug'lIl'I, D ... k,.IUk n HlLlyrlllll !l1l1 .... 1011 Ii!.n lJr.ILl.ok bl r I~ Ixllli yapnult"· i,Lol:l. ilJ:'Jrul.. I,,·,. "'JI(I'I lonll.: V ALl, V.l!.TI'o.&m.'1J YL'iI!lol .M.fI'!In DI~yun"ll ~111~"'d.kl f'G SWlU da VflDl " .. kll)·a.tma YlLlltl~ StHnl:!rb<!i.lIiE:Et.a..lJbul !iubClllldc I 1"111"" lll!~'i iI.nl"lt-n ''''II gol'lllil".KVLl.I'I.NAC'A.H IIU? .." VI! ,g1!lJ~!XIl!l1" Yl.pll~br. ml.Z urnl k.wtu.Y(Lcl.'..... _ bu 9,11! m~F,I~J '!ll.DlJll.k liz",1'111'bir iil;1n.don 1.li .. glLo.llJiilrllJ YII.. I", J"'lh lIuJl.n1!&r~ bl.l.lllr.Jan 'V&l1 vc: Bd,,· J:llll)',,11I1"I ql'l';lll.mUll'l: oJ.Il4"" )' kom lIJ,)'On ,,"u !"I.Ih:rlll.lJt\ll'. T~mLnllt H.CO Rll' 'luntIII' i 8~!Ii~tl:Jw J 1lI€lli, J ~uL "'1 .~."JI.. m.UI Jl'." J:llJIl",,,I,, Llt,yo 13g,~lIIlI'UlLln kAn'ln,l .l.:!Jlllit:r-ct.. .11.00 DflfLlIIIlmll. IILkJilT,I, dUJI In'JIilt.·11 t }'f>'l, .i.rJ1E I<>fLik &.. ml! II; lubu lJlm.i:lk lUi'k' }'(Ill!! ,C),-It YI1;rI!~I<lr, J.I!UJ.nbuldll IIJjI; ko IJ· Y•• .arlll.ILI:II,,"rel ldil'ml'k ur~u I(O~I"rtn~ tlIY&Il.II.l'&k. D.J!.LI<.m mll'rtiollllLI II.. 1:.e.. 1,.1'~1 lcUll1'lll.M:taYIL Mar .. Il..u, 1nll':!'al!.ll.llllB.fl ])1.1. k(iimL..YQII In;::cKolor] klld~r lIlIiil..ka.toOpliiI..II1!Ialhr. :;lim j,rlil t rll.t 1I1nd!t!J IHl.on 1\1.',1 111.111 ." :H_ ~oJ Omll!; H'LIp Olorulu N .. It"~1!J1 h.D.1.;I'IDJ fmll DJlll' k·.ill&n f&r.]UJ1 pJ.arum!&II l<JIlJiacl.lryl1! bl., a~~ClClt:Ur. I~j fll'~ IJUI .. mo.}' 1: ill IIHr.ld. t.ch]')fImdd ... dLtlcn Ti.lrl,ng afo[J]obU kltibUm! m" L , tlLU.h.l'IL'II' IIlLlr ~ tin .. UlIIlI mll,l'IiU 1I~ y1li:; bJn doW-ILK .IIo:l!tlk Bilnkllll" Itlld ilzerindi!,kl 11111' tUr, 111.00 Ik.L ot:ll~tllll' ve Dtomo-bH ntJ,i[llerl E:lerfil1'~I!II1: OhJIIoI.Il", tU.\ 11 ~ilJlI "'aganlllo,l' lIlpo.rI ,,11,":11 IUD I I CI"~ 'n .. UiJ II,fl tlltioJau y~ 1) I,Q;r 't.o.ra1h1'1 KnI!IIJlIIl l-t::flm I.. yo _ II IUl1a.r. ..Ui. m.w:lll",lrri btl (! e erllll!' dlt.b.ll liuJIII ~j,!r VN''o mllratll t i!dllUi.lk bllot lal.tbln· rl,IIltH "" ""']'Ilmen .d,n,1I1 ll.Uea •. I1IlKlI)'llb L~ln .Ipart, tt.U~ m··t!! b~l!lmlllanillf'. Bu h I, ~~ nu B l<.u.nl A. Artf Jyleliln Ld<ltll.. de bulunuhn i!;t,n,hr. 0 JrI.II],V~k'Jrt I'm. ",~~'rll~rl. f'OrIllriIU~ \Oil J!,1ILMlIJ:il ,"ONZ. IIu'rUn lie"" • "'~"'\'" va dl. !:II'L r)n ~ r"h ~][' nl!!eJ, 1l'1li8.1111. In.n )' 'rind" lIt!icndl. ,)'lIIrll' !!IAlla.ULII. gln!bll. K~y.. 1.1 n,ji.n ,e Inll!!r· IJIru.tI" "l \1011,.:= lIqlaftn'llflir. 1G leer IfI 14d,lcr! "'m'''11 It''l'III~llj J"lm l min l·lInl"UI'. Allll'i£1 IJb.d.1l !lllnl, DldU!umI , I J,m IIUll"."'[l J<urtlllill ,alJlc. Unl", F It..! taldM1lot1lnlJl, 1 Ih t mek i'!;ln .abnD.cak bll"LI~ ... bir Il· pg n "Ill' I.I.I.<:! n kj~dllmf:kl~lr renl mr.I,,;u1 miinlllll!~U}'lc HI Ii' lillydl pi.kllln. %..1),1 .:ttlm, Y l'; 1'I'IlIlcllblllnd~ Yillruo: .(;1 ,·Ii rd.' rll~l"l cl Y' njufl muhtdll yt"rJuirlli,,; 't.n.,. ellt!rdekl IILGklnr. art il k.;-Ii. III fl· " tecn"k 11l1iJl;a.tL,jlm~ fllr,hlo.lrl 10'" b, •L niH II DII~ICJ;flll1iiJ'l uk I mIll 111111.16 10 AII.mld.1' \' t" '-'rIaL, !Ii. dliol Ul "1",'1 IIll]; c: Ilttlr. f Z,1.r nDallllLd. mlr .tdy [~rL :l'ilplllUlLiC uyLl II. 1_ k&lllnn t~cirl"r" gi3l11tf'l."ml·io:b bll ,:\I 11\1,.[ c ...k~tllli. ';U'lil;U 0 [l!b., M"r mU ,YQkt,ul'. fiolllddUn Ii.OJ;! OlIn 1"'t1~t IlHlilr~[L rlln if t;rlblilldllill lJLJC' ". u..k.1 ('o;jll~"l!kHr. ltls.,rablD lucdulcl n lculJ1yllkl::lr i:l'il il:0g.l. (.IW'llktiy\lnc J:'ll,nl'ltrl l~~,m.J:C'IJ~ _ l(!rde bHl.ll lIaulIIlfla Im.J;l·IJ,l1mlfj 01 ;.:.11,1 !:til 1,11 tin"'" '''It~rllllr ).u;:lllTi pl rUJI.llan tler...Ir-,IIQolllLtULA 1.a1:1.~lJr. bl!_~rl!Llt rnllutl,,1 bll<:llrmll:llt:ullr li .. \" .. ~Io dl'ch l~ 111m k II r, lEw, 1 mjl!l'6n lr.!I ....n . dC] .. ~ l,mkLLllIl"I J-TalJml ull!'ld"l'1n~ <1.lnl.I1lI'yl blr lUll t I:lm,.o!.oLt:l.lll", .BWllunlll nlJo' "'II ElcoilJnorillv.r Z,'r.fif,'t mU&abllIi' 1I'1'".,u·1lI1 .... ~L1' CU'OJ",rI 'TIp 1"'aI,t.lllr.I".ton nlth!l'Ltl1 o!I. 1<111("1 ldt1tlli •.J .... ,,]',·..:U. " IU:alllrl11'11 r 1<;oJ)'rU, IQk.o;'Dl€lUf \.,1( "Il.J[Q~ .... GIlIUl'lti 8anklll.!i11ll1n ",Il k~ I, Il~ <1U~c.I~ clrulu m. Yl' IIllllll.l .. ill~JI.. nln, bu Wi.nU 1[11001 ,·lftU.'I'1 .o:lt'r~1 klilllllnllln Imi'cll In)[llh: .II@nA I'rml' bl'l<.. ,1I1 lclLibtttLlll. liIlJI.CIIJItIf, Jl!1l1t.a'l'~I(! 1.mZ.llIl1mll -H t:~1 en IJi:lrtUr.ntoflt.>;,;oJl, ml!jtir. Dugun !![lilt .1& dll B"~'Uf" IPIII.tJIUI C 1U Inllt hilllullU yowtur. k.I"fl I zir,Elri kc~ide~1l Ij;ekl Ldi b.r. 1 m!lyon l(il) 1Ln IIbl ..... k 111.& Sl1l1tlY lo!'lIIl<!!", :ro:t.IlI lIl. ~ ~di;LlkHun ... Bu.:'1 ~chll' ,,1< dl~l '-'.&JAn 18'1 [UIlr111 DIlIGClluk kll.lbU lJJ11l11~r. nh,aIliP Ll'4.",,·rl ILI"I !lcIllIU ..·.. BiJ nun ,Ani«l.rtJ: ZO (A,A,) - TtI,ki>'f" lrll t1r~"fl "~1'f11 f. m ... bur ,J ,!tlll~' mUJitlblk]Il:', ("" bL"~1 lInd!'n II· mllklV leal ~ ll'.i.:tO ,On~ u.a.r Gllranll &nkallLnm ' hazlmn a)'1 II\'m k~, d'rI~r. M.IIIII Uliol 1lI11L~!i.klanlJl·. 1m? 1 iliac-utI • :o.(t:t;I~ln b'ol kllirDrlJLrlnl ,. ~~tlr. llicrnm~) k~ Id~.1 bugUn iklllorl P, T .. ·C. IDAr~&S1 y rl~llIrcia blllu;il mUl}tl!'rotll, CIt m, Ie. rll 4, I1jl~ e, If. 1'_ II "tr. Ir Baranll1 hlll1Jn.mdll. p. T T _ l<lar •• l ,fI ~1I.lIk btr 1,,_ Ilot r lil lI.ynldlr-. (HIJi>101"'.111 (AIIII d I' ~ml, ".. ij'11Lr Yl!ln~llinndllllinjn , bu .}lIl! bUyUk ik.rllmlIf r plAru na~j~1 [J l~t'P Jiu !JUt I. ""kllmi Ptf· rU I r.rtl Gruj'UB;.J biT topltuL. 1L'f'LI bLr 111'. v'. b{' Jlra mu!!,!!. &1&:1' rib I II 9cb(ok~ blr buo;uk ,"I. yc I 0111" (otomolllbi[J h:mir Ko;- t.yn ~8, l'ntfll~' 1<.un!J.r verm"Uf. IiIl1illrh illl;'II.II,!ll n1Dtoelkl'.·L ,~'y. HI lIjolntllnd ka}'ith l56~ flU IIn~ <.: k""lln~nJrt.J r_ !JILL ..., r It" t;. no;lIJtI 'If rill .t Qlunllllolilil U"lUll'l' tolJ<'!l Illn Ifil" lnklG r proJi:I'ILJ'IJ Ilk GTn,..1( 1•• m...r." II hl.lIIJo]l II blbl hliJ'L1111 :!otn 10: b~ til dll Irm • .II. 1"lqLin.tn Y"PD 1:.11 ffl Q} M'lnfllJil"e.o;I!IiT. Hl'Il.lr, 1''''' Lr 1:11 tanlr.lloJ,," l&~t.~k • ,m""r1dlr P T Lll Pa,lllmut!'.:IIYIi lIN!b~t I!tml~t:tr, Ll)plvrtld , ],hCIWn ku.ro&nfll Iud' :nil yanij 1I·lhl1.!lll'll, doldunn 1:;11 T .. 14ru-"a~ 'l;.ugllll 1.1anlMJld~ Iioln D .11111 r-c",mllfQJ,uJI li 6 'iitl fOlin ~ il ~l:!Iil.' ~::6l IIJIJ'lll klU'I!.. 5eylcQ:!l I1j"n~l.!ldll 1~'1'11 nlJm:iPl'Qt,(o;lllto ,,(1 .. ~o!!kl"'r \'11 IJI:IN Iy,· lluklnt.hr. allQrl'),o '" ,. P v"nb.llmd.; Lr;111lilJ. l'I.h lll!u (II l!:Jhlbl Murlll I;l,Ir' .... '1" 1;,', fI, P, >:EnLlll.~I Icl'l'k .~rJll • h:Lnl'llIn lI'~k l.i;Ipl"•• 11110 i11Lt.L!Jlllrl :.Iii- IlUrlJ,,,, J'IIot.lr;at Ql!!d!Ll11ey\'" ~." "eIJ'!.L·. ( t'lm l<!'knlk"!L1IIll I1l1rl. ~"IIr.nIlkLIII.. Ti"rrlr I~,::., ..(1, ;,'11'1,1, rln mll .. r mill 100 Un, (/omMr-Hral!l E1jllnmn t..rd,,]'1 Il.,h.t llIt")'~,, .. 'li.lr • ..11, I"f 1t;:11L )i"4;:) kflJr J1'.'1d;J1 y. rlnil kllooJn D.ill1mWll rnllHrlUllIr ujjJJU odJr. Jdr"nln 1'''' bib-ilk k",~n("l 1.<0. 101ALU1'~r,ItR r.tITIJ'I'O da 'iT,tl! .Ilumillilh II,-Jl;'lp KIlohlbl II r DIm" il'l!ti!ll B.lll-;ll1m 11k: l~iD j_ ",llil ,'Io!. U...~rG lil~.....cy 11''' lin II ol:trlllt: ""'Yi'a"'tlrdfUi 6 \Ill Lltillkll'l. 1""'011"a..lJr DI~., r . 1";1.I1"r Y. k n. YJ\PAC' .... K I!.IIbt:ll, n i:...rhbil tl ulml~tlt. ~~.!Jb:l)'lt,. liedl}," Jill ''l~1 III.: Anknrn rl~",rl!. i!JtI lcllr'll'l .ullH It~ tl ddl \,'!'Tllrne,1 YI ill"Ln.n IOI~tl 11111' ~C Elml lurlll,f"tJllmd<u· " .. y ..... ut til liLlooLuldll buLuhlUL 1"1 t klldlllr riml:r.,h ..... hlll,U Hi IltOTflGblllNcll'n u~jnd!i 1~J2 i1um"Tali .hLMP .lUll. "1'.'~l<,"1 r k'lrv~tllll twa Dillon IDt)"l'4! \'oj ""bull'lf lId."t "'to)'.. d~~ct ll. H- mllQI ~iIIZ', t; leo'll,:; g\"k1WEI"'Nn. hlnnt..oJlu, Ld;r n I,Lo.:1'[ iii'll .,,_ tlahlb Nt:1,'t AJ· thj'l1 ~ blr tuiil.l pll.1.11L" gOIliJ: VcHt"ff'ndld .till" lot 1I_llIln h.IlJd.. "mo"[ .. I. 1I'1iJ1I'1l "Ililllla. .. m,,1o'~"" 11~ltlilldli bugUMU.1 c1ll"ll kl1U1. J[vrl bU. r I h ~ l'hn[llllr, .1 II!On~1l& lead ... ~ mlnull. lizen' hlll'flt] , nmAlila. klu'.n pn.,.;.oto .0"[11" blr 1fo 'ltmr.k ~tJlI1l. ft.IlJir liar dniill IL'~'yLlrJar 1<;;111yIIzdo :III 'I'll dllldrlUlf:l1&r Hunl rdan bo,i!lk. lIIuhtE,]H' ~IJ' llima.] l:'o.W.mlJ OIe&l!ktlr .. Idllra 1'101 •• dll', YD.l'J~llLr II'IlJfillllC!b lI,)o'I" 0 I ml IIIR' ,.a!'lll'!t. I!lImr 1o'",r:nLDI",r. 11;111 b 1Jzo.li; J\I ,ots. Ie "er2k g "len kDir h&il,JJull1. l.r I Ifa".rl c. I'i'"t.rn H..I1<QjVk1' rlf.tl"rl iJ:'rtll"t.' l I!I.: \Oe IIJRn."uda kllyttlL 'Ij~ adl,"iL ;1lr_ gUn Tnt liblll h;lnde ctomobil 1. ~ k" !Junlllnln... Anll4l1JoJyn ~ b~· LJi ahlbiol ,"clJiUi liar"" ~ rlL n1mllu .... _llllIIK'II1 non.·del WC iiI! zaftUi.1'l klfttlflll ~,klIll'Ic:!ll"d~ ,~ndL II'"

DE."IlR YOLLAI".nID.A Dl'lilLlYolJ&n t.. ,}dIA''':'1l1~n. her run b razd&.b. erUn L'iikl, .. r !; ..... 41f, DI!M.LryoU.nnWi. bu .lien go". .. oren uneye n1.'Ioctlo! y\U'; "" l'e[~U 111li,( II)'BtllIdli. ~1li:;o:lo: 1<;0 bI.r -.rt1ljl VAr dJr. Ellm!.z;d~ bl.llunlln :yUll ~.;In. b!n, . LbU! ar, I l<"rl,la!i'~1Lk mlldlOX' iI..... lLr. F&ut YIlI~u \~nlll..,mll! L11I1','¢I;TjI:rJ ItIT-jlULLYoII m:l,l'l'll'llrt&d~r. .... m'rlkar. I!lrll!:rl, "tt1jimll: 1I0r.! plLrtl ";II~(:Jru.lJ' (;'d!l1I~t.li'. AvwJl:1Ir~·ltya .lplU1t eltlglml.l" SO yaleu \'11-· ,OIl'l ~ _ 6 _j 8(lnra J:'1I1 J;oC'lfi.lr. An ak. b dio LbU)'al:l. .. ",n el ft'UL:I\P (11.1>& 3(10 I Bgonl IliUjl~ ~ d1r. Bu ICbrple<lll" kli ~·at.andn .. Lnn%tll!1 nral;~ pulr~iYOnu; " l!~nl ~lmdA 1o'at;llljlarLn. ram yol 1; ... tlllHled~ro!k IImUI'] rtnl II1a.I.t yof!J.Z. BtilUn bWlLMl LdJ.li}"! ~1I111&lL '\oenL IIIplI.rt,1!!nIJ117:.L IJ,I.I' ktll mlnl 9~':l du. \'e blr l-ilBrnmL d .. 11:;0

hILCI. rrlll l;aJJ,,(i: III I 1m :k.a" un" t lanallll hll.i- .ylill It iJ ro loII,kll edll ... ·,.k 0111111 .d-tl. L [to lllmflli I ,n il,,:~It!ll'" r K '" I"y ,L.u n I" nnol" lIel.,I<1o urdu " ,I TO ,-., d ~j,'I!Iikl"r; loit r.. pori u.,l Kor.IIIjIlo IoIl,Jir lik! u ...,... rll, h,l ..n ~e ~ - lilll b.hnak u;Joe •• ~"""'hl.lJ' Ku rutulla g.nroll«" J..tlf. s.. nln Kuru! .. , wln::Jit ~I> Llim hI" 11",11riTll1i leut.]".d.nrn ... Iil..ml .. J. d ,bti,fI.fI~];'I. Ii;,,,,ilk- loIi IJ.. ~ .Mo.ah.'III~ ~ma..'I"I.dt.nlll dt ~Z all"'l1~ •.u~>1'l.k .. mJIl taslllfl"'! Il ill""; , k. IH1L \'6r..; lrtir. T....... b.i!ull rI 1;" ... I'll liyelui mUl".IIlnp b.a:rm t;:mol.1L!1ll' tl rod.. niiJ"uk .Iill1l,·L 11co;:li 'lIe ..rz ... d~_] .. if. B~yiik nill~t .U.,<:I'"I ,,~ 1I... ,.onl..n 1I umuml .... .:r ·ti t b,.. iI. lt~ elllbiw laUn~'1 Ir e,;,]'[1;l1 ,.
'uu.rHl..
..Il..

y ('11 i T eke)
(BUltOwf. )'oeni ma.dddni

mum
J lllcid~'

Jniidii it dun ~~Idi
eabsdl!'D Llzd<:

!.II:'

tatbik

eilll~l,;e"tir.

T~lIkil1t:mLI:I: h~C' .i!.aJdUII 1~llL caBlL1L kMi~':-I!;]arlm Qn planll nJ..oiC::l'lli:lu:'. Tt'lul Icll!.Erul. inDl,.-.r '!'ellml aLmsll Il;ln kurulmulll btl'

.m!l.CI:;;e:ledir. BII Vlzlyet TC'1r1:'1 idti.rCBill.i t.:l.rt. !l1aDl'lllyle tlCJ.rl lli:r mllf ....e89 Olrlrak kl'l.buJ: 1:1:m.:·k IQ:tbttmf-il. ticarl
iIU1!I!lnnla.

Id. ml!lh1n'i Rbmp 01&[11 moklll1:'a. rELt 1ltLbu billIE oJ'[[I!J~L~. Demoil'l'liI; PndIyJ 1.'8 i,JinI,l d,;, mall bUWn Ituk Jo'IIrdUJl1l endlII \'11 te]i 1\ d; 'iUH~D noirtn UJlll· miizdllkl ..~mlt'jd!!.'l de 1IH.!l T~m mUJ:UOUB dll"T ~~tderiol.a ttkpll'J}dur 'iJyatra u pnn'atkarllrib etme i lhtilIiillldlc. 21 Ten1mu..r: gli.nii. TUrk !iI"lllo.k..-i L HI rmdan HUI-e)'in Kcd1iJ Gilrmenillo eumartes] IX \ e -1lIJ1t I'ILril luJrlhlru1t1 ~II: -l,Il1ilel!li :2 Trmrnu2 , !l l~.I!.1:U b1l' gUo 101 I';IIl _lb In- t;.fllill 21,15 da A'llkllnvfI. ti;)"lIl.ron I dIni~lci~\'11 !;UP~iI1 1les.1~Ie. s11nda l'iLlIllrl.~8klLr" HUll'lanac. [I CD~]]Tu.k parfi~llll]] hlDJmet n! p:ro,gTHrna I!i~H j1jhileYL L"rllp kQmuhal'ril' NUlBr~l j.l;LJ!fl"!!'1!HI!', I>l1rulmllml!lli1:r. j\ll'Im .. m!tp~i IIdmll b~ llitYll!ll ·t!il:kl!H'l!U1l1II \'1 :H.:n.no. Sar", CmllkllD BJ:;;II'i:ilk, l'l!.p.!I;::.stl r Tllrk Jlun I!rtI.klllll1 nlhn" fLlmml'l"!III1I bir kauu~1I"I :\:)0'1 mllte:akip irulilo.!ii ITIIJm t,'dilmi!l-~~Idjr. E ..u.- nlms BlIn:ll.llo:'o.fl:Jrl dernfg!, Ii'!.,~I} 1DL"Il!l.IJ!l..rllt Ji'arlinlq kar.&TI!!.~ Il llritrll. rol'tllL€l w~ ~lyuitecekHr, XOllSl!nlll,tu\'1Ir kn h('p~tl. n nlo. h~J!' bu 5~m emnlrttlnln 11'1111 ~J.l.In:n."'i "ilklu VI;) Ihdmo.lI nln tam hdl'Q-Jliyll! llerl?c~gi bU.· 1J,t'rlue IIDrulmul J]lntfober ;1>' fllk kOD!leri Driln'l tlyatrosunLln. ~lll'ar:l1Hilir. W1kiimelt. lba d .. r" Siralno tem~ili. bUnd Ank rI1 Tad t.I rU t Ir §Ekllde iIi~lm 11:0111 i)) - yn:moda.1l Azl;l!t T3zQm'i,n kon· ttn.I, ~fillDi m!:iey}idlell!lrc I'i~n.. u'!rl takip edecelctlr. $o!!hir ko· ~"IIiB gun, Ilu,n ba!l:":! blr te- mt·dl tly~tl'oaunlJn llLlD kllilroSli;jo' k:1M~lk]ltl gayn ...rit l InidJiLD1 !I~fu.hul! '·0 .h.a.reketin II e ~ 'hf'M Je (hi ~~~tLdL,'t blr lJgakJ I ll'm. 1'innege \'o!.' ella&en hiili.um~tl de nl 0111do ilhrri ke.llr, Amlll8, !TIlIn. III edel:f'ldir. Nccml Hil:ll A.blstl!~"bblh!l edel:l!!k l]('r hJ1!'1gl bir h:rlt ',II 'let:. tull;: cl!~kulllllkg!iL1' ~11kan ~QnS;Pl'indE'n E.OIU:rI. Ferdl gnJpun eo uhk. muvnrratl)'et ih ~luJl!hkil&r hu ,"eochll~fI (iolt!bl· Tadur muht l'Lif taldi ttl!l' yap'" timlilL olmathgLD.L b"dbmJ.~tir. IIJ r \'~ Ibu II~ 1'1 e--ID IInJII: l'iI flirU 1:.'1k. hm:a.il DilIDbllll" Milll:n G'I\bll:' ION hun i1e d~1'iIo'kn' blr III- flllLUrl :-Il'llI illr 01'1:11 01\~DU 0\1ill ' hUill':l'md!','n ;raPll-ldlh', lIu m., nl~'fI\!.'1kHl", J.ll~:r tB:rafa l,'II.I'1.n. tl!1':111'!Ii't bill' ~tlltii ,_'U' I ~j!iB''C'mIn ediMigi RIb! 0 g('oCI! TlIk· llo,lDDihSI Inl_ B+JII.&.Z .. Su glbl dcnsillikiui IILm il!: !l.clkhavlI. ti\'Eltrolu 01'11Lol1clril, W (B_B.C,I _ ],[&ulb.l de kJlnun .u.llltr \!!I t~mJandllrlr. 911ld9 DtobU~ i!!]plil~~ekt.if' .. plMlnl 1'QUilIU!~r .. ve 1Ii memJdII t . :Oulr'l.lm bl! HmiI.a ol;:(nillllil r .... lnd" tie. .. r,i MUnlll!I!Mtl~rJ GclI, :gore, 1 .... 1:1 hliUomn ~e.Id'Pl'leli"ri I:j.nn 'k l'olum1n PBrUtl! IktlrNUU Ir ~'e boil! ,~iI're ,dJili~ml!lllr '!i'iiJ'Ji "e blrllJtlncr. )'iSP"81. g"rU~m(!l~r. 1m I'JfI !:'II dime!( bJf' !;"III'.tJ h~irl l"ilP r, heel! ~' r!.llM Itiltl"r ....., ...m, dmJ, ~ T"'md prc~:!iillh! )'am s~im!!'ri llr_ dllrli t \ ~ I..lJlin Mr Ihtnle "ol.m kBo.kll,lllll.r. Eklc;:~k& 1.~fI'.fll1l1!1:n ~'lL t lier '1a.r1Ll'["1I il:tui'lk ''1l'''':.11 ;t' • Plla.n t{;kllr~ ""4I1m~m1J~1&r, fl1kal \'I111ln.1f: ~y, lHto~IlD:Io nf!'ff''oI'!ilkl!'t· PiJlci~bn'm Birlc:jrnl' ~llllelulr IlQlJl:e)'t! 'fII.I'fI.IT.jBJ1lJ~,l.n'hT, Top Dll>k '1'& ~Ihkll te'l'Idlth'r I'll'" If'r del.;:.;;e.:;i Ahl1'l~cI J-:I.n!l, blr l.n~llu.rll A:neri]um MOrJly" N'..:~n l'UI1IUL!! degii iillI'l"")T li~l!,.io,d~ mlhJdl'til!nbtri Ec nrimil!()r b:lup It;lUrA.k e!l~ecktlr. hll~iill mlllttJn lttlfa" II lind!! 01hunmaktudlf. Ahmed Htlil ;;tun du~ \'J! hern .. in It'IU. f,·fell. InOlU' 1'1, at u: de PCI' p.'lll1.! oh:liodc 1"11 ''I 1_ 'U !lllllll '>N;'lm .. n,nl elllil glbir ba5!n lllpiantisl yaprnllj', Il1 ·khr. Ii tJ.rmu:ul!'kl. g:lz telCil~f'leo t l!l' I:iLbuat ,,!!rbl!:'.{]l~T, 'i7, nu~h:r_ K~Oldisl Ti.1rlliyeye dlli:La . d 0, )'n.l.1 'I;I! klJlI~nm" hlll'ri .~. IfIv\'d gtlm~illinE! lizul.Jbekte. '90 Lol1dl' • 30 ('8 B.C_) _ Dart. I!l;'im ['mIDY,1l1:] 'bunt!!!!' _llr demilrlln1llk: PEiki:l'ltiil de"le-~I hLll· h:~,n Paris lIoDferMLlI!1 n!l.k.k:mda ilTIokll"&oinln Uk I(PYel rbIh l'll ~JU'Idlmet nflllmllllnrull Ti.Lfk l.iJ.lhlfi.d~ml.~l(! bulul1.!ll'\ RU!l Dlji§le<h. de 11m h&kl~lL -elLlIi! fldllinhilllO e&l!:IIru Vi,aiDlkl, au~ti.(.d~rill b~r pari! PI:'(lj,; rrilmll'ltl, HoI-oil t c;'lckll 11llm otMll III llra,l( bar~kt{ edl:' c~ldel'iElI lIoyi!lmetteCiill"_ A.b.m~, y.e,t II:iY&l!l!t.i.DI..Il 1b~E'z:u~Ti old'llGu. ed!l!Mml, ~.bm!;!ol bila dtm(lk~ flU l5ii~leml'lt~.r. 'V'lg IclI1d 1~E'1 bu ,rolunl!J!!o U u",u11 geli oJclIlIi;LLm.[] R 1l. bir Mi.!.!I1JJrnno bldljl l:UruL-, r.L "In:YI l.atrll.rt&r[dll:, iI!!·u b 11111 tlJItll I>£.y.u.na.h klll.rnda. IM'ii1'i'lA 0lJl'611 zun 'I!!DI k~lg d",11111L1r, AraplllIln mil:!lkUl ,t ~liIIlJrmBnl],· vlIfBd]amilrllmi,U(', 1"EII" I!!A BAR

hl.a.r,I:l.llll ~~i.llJ YI:L'Iru' mlllln lll.milinUe P:I'l!'liU Tt~r!dli"l1 Dt,... ']et Bakani Q:.mlL S!lll B~rlJilj Ollgi.ln P.aril!tiJ b;;!llDlI ~'~l'It:EtL hlll' dlIDel;tc, 1'ilr1!. endilalrl:d \Iii! tal'! mmm gdl.lJU!lll h;ill MLWlba11 J>l~. IlIDlD llil,)"oIli 'bir zaruret Illo:bl~I' nu royJl!'mlIJ VI! daCJ.illlr kl: _ Ih~11l Tiirkiycdt Mill' unll p](l,UmID t tbilki, mrznl~k"Um i· • nu lim h" )'iiL~i blT saruret (lltlllgU hi~ II1ID e inkar edcm~!. 'EndUBtnmlz.ill ,elillm~ktl' ao;:\"~m dmelEi 1"ln h<:r tlll'li.l mlllumc,tll ktoll)'ilk Jh.Uyru;: \,;J,Nl1.". Tllrm'l !'IfI.hll" aIDa i;I;."Hl'lce, dllhtl flI:l1n trakllin rnuhtflclZ_ ~'1.l:rJ,.i~'inin i~ i:~luindl! g-ll"lllk h~r bI!lUolterebih!cl!G:lDt' UII.JI Puia !;1Iz.dcl.i:rillde j;Jkan bir h~b!"T b:a -kmdll sorulan 1111&III CCP111 Salt BB.f'lai5, Vl!'rd!a:;"I oe· val'!.I, Hl'rek Tilrk mLUttin.in t: • n.,~ TUrk hUkOm!)lmlD yflbl!!k 1(' . Tij. .... b' Il :L!IetJ rklyede .her ,,;tllgl Ir

,;mdG bbilltfl![ll :lI!l:!WlII_DI ola.(:lIk· h "'lI .r~11iII IIIbmk Ii!:! pam 1111 hlUlIflmet mE!!LilU ·(Htla:rf.U, UI (G

~ - IIIt!l~".t'!.rt P~Ii!~ p!l!It!IIm~[ll1 IPl i.Kal.a.Mi _ .... l>Irrlnl l""'l11 ~.lna ~IiWII:r''''''' ;aJl!o;,oldtil mlikb~, ~~ ~ (ii~ 1I0n.rIJ' allillftlle b1rllktli Nlli[1 ,1f'IbI 1'1 I... IIU .. II.dI f~V"lI Ji.QlU~ m.ur-acPt.Ii!l"I. UI.IJ'r. ll'l'lLJ)ur.CH.tll

Istanbul Beledigesinden
~ni:1

II ylll B('I~.~ U IIn"J I l';';LLlJloI .. ~l t>nl; 11 In) OOll,p ka 1.11 \'(! e ... d~1I:' n<:o~r<;runan ""11tl'lill kll.t'a ~u v """IUi.lan r~AmIJ!J.. aJt II! mel mo.d!.l@lllnc, CBLl lJIu U1.l Ki;Jll I k!lPrU!l1l m rift JaJyUl IlllkkLll!:l..B.k.l 121J il'YJ,LI kan~flIm lIe-i mll.tl.d.elfin tcvJI.ka.n .ki .. llllll I bu t&riIcnLn L.lJblJl. "Milli8:1 mU4.., G!:l~1I:'1.2'2:J., IMlIil uytll .K&Dwtbt.!'l .. ;j'llpllJW !:antllr, taltl!4 liI!.orn~
r.~l~ M~~III~1!0 bJU"rl, ylliI: OLWlllIU, IIII'l.b!llllTl. motQllltld M, lMd
1I'.LmIUll1.

\'11 bl.lkk,l,~Uu

llIlklnna.
L

utlll.k

al,tr
y~O

n&.kll ..... Lt&l&n bakkLnda 11.Jo.ra..lnln

1:1:13 allm"r

.KIlnl,!ll

klll..llllm li,fil<.in.ij d,=, UtI ;n~U o[&. t..rU.oc<l<:o1lo O~m.1IAI 1 G'MU!I M~cl1.. Ill' :;14,1 Co, 9~11!J:lInlU IopllDl:l.lLlldll kabLll 1!4.I.lmlIt..li'. JSln.Il.Il&hl}'1!! luI'S nakU v&I,t.nllol"mclu U,2] \'I! .lJ.MI~ ~1Ih kilnLlJll.&r11J 1.P!l.&D.' htll<.mij 1III11 tI.llHll 6JIUIUI'J 2.ai!l,l'ro.n .....nmIlVil.CJl.~.

;'ll,

rr.:"JJI ere lIlIin ol:anur.

Istanbul Beledig,esinden
iluJJ lio.., [I re.mln .. Ihl :all unO:u. J'IlIIIJl1t.l~~njfl A rlllT~1bL }'p'b ;lik""!f·.lolillilldl:a.n m...o'lO V"l& mOlOMll, bu.III::lrnQm 61111 aa.ytlJ. KWllm i.!NlIoJlotl ytlJ.d. !WI ZIUIl mlie blrlllUe almm.ll.lU:a il)JJlI. lulo;:l..l. hI!:' Im,'II'1o! ~r11J :r. !tmlq, U/:l!/IUi Lnrll1in'iJcn 'l/G/1I'4t t&rI,bjnl l<ad:&f ~ ~ft;r II )l:1U\l.~, 1/v/IJ.iS I.a.I'.Ihlnll.t!n mllar~ll u!d t&rU. \'eocbl.J.i< ~ bllil ... t" 'LLr 1Iu~...k kuruJ ""lIrlllk .:J.Jnm.l.l1 ~1'I~.1 Jlfci;ll,o,r. Utili! 9490 sUnil} tC!pl&ntllllDda. :k.. bu.i cdJbril.tt.lr. l41:!lllere !lltn o.lwmr (9!MUI) :''2'1
6,lij'lll 1l1!1~I)'jJ

C li letl

l{1l"un-m ..

tl!~'hl(an

Gellel

11~cUll<;o: kl1lnJ.L

i!dLli;1I t.i>rWOll..in

.. klr.:t''''~lt

Pakistan B;rle~mil Al'"e#l'er
delegeSI

Istanbul Beledigesinden
~!;:;7 nyUI
1;1;1 I

lip G"ft.1
rdrlflm d1n~,

M"d~·
re!m.111~ lUI

dly~ G ILrl n Ka1\Ull.u gll!.l'.ll;mc<, lJI.tZ.L.TI u~. kabLl1 1;') c.... ~·d~ ptr"roufIWI tanlcnln LiJn. ....

:u

!!tel

m.aLldoMlnln

g nkl"ULl'lUI

II 1.0('1 bal. 1d~dIo

11J1Ii~1(;la )'a2:1h a, b, r:: rlk ra. l&rtllll1 'I:'kknm rill (lcilal !till 2t 110 JOlin I LI t.opl.l1Il'~'II-d1" Inbu.l ,,"Urn 1,1:;1l".

n!~

a VmCinskl"nl"n s..•rma.
d erne c il

llglloJ -re .fl.)

Jlb

ollJRUl'_

,""c-

Mlk:S:le c!entl <ekl!m o.l.l!.r-&k da~tmi!.1< !lUre ~- ph ... dlklan lI11ifllHi.<a, 51,U& \&1;11"1 "I:' 1)11 1tI0lll. ~llZer e,YIllIUl. n .. blnn(j(,f].. blr d,..(:I,J'1I. mall!!"! i:!lma.ll: liur~ "m IruntJc yl ..<: 4,., I' t!'l'Jlatl olmnyrp r(,kl\m m hI:"~l[acl", ~V%I OIUDII.I1 '!klt('r, k.. kill ,." ..rn:ll611111n ber IrLMer! kf'_ blr d,H& 1<;!J'1 Ikl kuru,. b~ M~}'''.n vc HIcU'l.r~. ~Ielltrlk VI> Lrli. way" .. ' rt
.rl,i,SllI _.
\'O!

salr

yerleJ'lC

anlrn.&BIIl.9.

l;:l,n

~-O!ru~1L IJ.ez

Ul.nl.l ~

:so,,-

Te'lkilittaki biitun ~r1ArU' edel:t8'lm-.

B.k:!lakhklan

Londm, .10 (A .. .) tlpl!l A MO:lll:ov 'd",ki j'l!l.bllm:1 bBlllm munabil'll!'nnln biJ.£ijnllkJe,r1ll1t go d.e, RW! bUkiimetifldil ve palitbtirod' Iu Ol\ cl<l!g;~Jk]ltlor bllmn koQmQni.~t l!~rU i:niit 'l'fiI"IIfi.D kUt-

dan !)~kar'l't ~url'!'ktedJr.

Kutai S1II1b Yargl~llg~ B'B~ Kiil;o.b,etil'!id.c·1II 948/2:2 D~nizcilik
nll.tf,,,

hlr Illy 1l6t1!1Lllftm.k U; ~l'IE - ,hi.. !:lot. m!'irckarumdcJL U", IIr&; I!I 'I,,""l'"tlilYL'l'~rut .mn.tl:lllhd.lJnlu.lJui 11~'dlJ'<!lftli.l!r'I bLl·.&iII, V4i trntll'l!.U 11,,,'111 ~""rjIHI {Gil Ilion :q1J{q,o;Il,l~ p,I!lE:rlllkLan lfUElG!l ".. bl!n.url Mu.hLiUi' fII.kW!.rlil~kJ. .~:trH' 1lJ.nIHlJII bell... mJllUoo.k... ~lflg<'rI .':;'''.11. !.iii' anIni" tAy 1t:~.. Lrkrl tam !NIJ)'lllrJ
DIll' III~'dJlJJU 01..ln trU.lddctl;rr

.,.dI.

~~.II"

ve

dUDHlDJllDll

D,en;z Gedihll
IGeLlJ:kll
I'~J'I'I

ErIJIJ!j Orlaf}kulfi
nil

.n-

AJiidiirliigunde"
'filiI!;
Erblll
D~nIl.rlRLJ,!l'lll11l

ON

okQ]1D

Go4J.ldl Erb~ :Dill, GiL F~
4u

~~"nllfL

olLc

d)~l.I
..

crut olro1~

Y"P1I1Wl.

:t/!l,ujJ\lollJ~(j

~V.yl1ll/l'i4g IQJ!ILoI .k 4v

Clr.

a.1 •

re-i

Co

I.J,.

J- uf1iLh

:Elirlll-e1 IJILifIl IN .. Ilk o:lrulu bJ,WUlu, [I. 1U1tf. ora okul.lllTd.. HdiH:1 ,innlh (~~ .. , 'IJCliDr'IlIIIJW'IIJ da Qrla Q~!1& m el.! 1l1Io.liIJ r~ml-ll buJuuml.u ,.. ~ ~ ft IIrt.& 0 :uJ1ll bLu.. .rcrlllk dlplOljm alanlar k.buI MJJJ.l. ;j ~LlJcl 111, l.~ ..u'iI. 11' yt! U'!:UDCIl IIIIW'& 106 y.... "nd.l.n uliytnr olanlar k.'blll 1o.'l.l..lIIi_ .. - Gedllr.ll u ol l::B.idllUll :uI JAIUIIII bmlLlnb,yuak yafllloo LlIIL'lt;IlD aJmnJlli1n •• r~tlr. :i - l.!lt~ k.ltlerdlft btafttlUldil ~!.I,b4Ult_ &uimPl1.Iild&Ir!;I llKUl mllo1lhlUG!i1l1l bllfka ¥1ft. ,r;ll!l InIiUJLII:IIlLn.n ~u.Lun.dukilil"l Y. " ru.. Ililker.llic IU Deal 'batk&abtLn .. 1LIoIJI,d,a yULLL WJl~ki),!""J. m!1. N~ll.IltJu.n_ - ,~ ~-

".11m

i!iIC't:~ullr,

.!.mI.

l'

.m

... -

DUCl!lOii

bIII -

1-l UlU.I
51

i:ti.I:..r:I.uJ
".

foto;l!ir ..'f,a
B.II1

r .II"n,J' ,«,mimi,

ltl!igLd; g!dlllfUn. ItL

(l, -

Ilo -

I-

Ui.l'noJlIJ.nbJ. iyl hiLt I\,til.llt ~!.bt Ir Lyl hiI k'~dJ. uklli ~Wlm~maaL YC!:l'JI o;!l I(>ml 1.2 .. t 1" llk lolofr ....
"'JI~.lnlli

,e

l\!lilli Sa''llnn13 Bakauhgtndan
'!L -

"'"l<J

! l.nkr~ n bl.h1J111I tl£:Nnd .t:nIlUlilu 2!l m.yu IIU.1JI d&II ~LlIiII.HI'i bqlll,J'l.lltllittlr. ,!;Iu DJIJ"r~ .... tI t\ijj ..... Iof<lr'l. L1a.t!!1~r, GcdJJ.ili R~. Ort. QM,uUtm ~~l~ Ulj ~:r101 d~', A..IIt •.;:'1Orla J:r'..ruJ !. ID 1 0I'l'1IlI1 ..i" ".. Mu.IJ;;l GIl. ErJl.. HZl. orU gkulll It:!nd l&/.a.rua:ta. I:a IlQrI v.rU1:oiIalfUr, :! _ O"_\U Il.. rll! mllhlclil IrI i,lIMliC..I. tMu.dk.I Cd. rll. RU. OrLG gKulUli1lll ylllJlI~ 1. ~~ ,lJrutlDl" U:W1 Iii: ltim BUArLhjtw LI.JIe .... 1II.I't& t>kuIl.&nmil d rtk , lurJlI.rtlllirl Ul,plgmlllL "",Y!l ~lIlidOUlMl1~1I Oil· v:lJl.lo ~oUI'll flU .L!)n ~.a:'!l 1M ~I!i'i"illt yULiJ ,,1111 "",IC'I'1i Ok\lilal'a

w,.!1 ~

J"

:r"m;ll~r iiluur.
j _

I...

ILJ.ui

eall

i:ltrcau: ..1m

TUrlI

VoII.~G"lI'

olm!lJan,

),aplllLcl!!l

I",

Sehze ve }I, y a I(ir Hadleri

m""

Hakkluda

1.0

muaY~lIl11l1l n.allllll ,J.lurlldIFL "''' .~'III. lmUbIlJd.rlIIU tl u.nmlL· 111.1'1lLri.lohr. ,Cd .. &1. Ortd o.lruJilu.n l'l:lll. ~ mil lm tJbllJlU, Il1pILmaz.~ "_ OS1'~lllm I Im'lll •.o.n]llr, IIn.rtundull.larl .IIlllJllllng liI.rlJl ,. ~ml l;-n1.l1t...,lnrUI!l .. llI.n flI,Ilu,,",.,JYl!ruolr A.J.c'l:r~ O'.mllllln. ~~ Il.lt, t It lIIlcm: Gd. :e: rb. HLl, erl'!"" 9lirill..-. IJ~ tI,Ir~nllIlj :,: IIm~ blHl'o Mfllar ~1Jl.bmr.!, ) ~J.I.nnJ E11111l.11:! .~tb>o}1I~l"1JI lu.bIlIIl~1l !lweU4 ), ..,lu'l .;I!.!!-i ll,ll!IJur. B1ltl1al~III~}'lI kJIJIm,'l! oJ nJlI.r Meg ~"J\~ Gill.ull.nmla. blllUnkmD ~"lll1!.I.IlI&I"I1L1l blllp.l'l Ih' ,·.rillkl",rJ ....... , .. ll1a Jmilllanrnd k ~~kl ., tnkd.l .. d. Ill.JlIU'llr. l U:k..rl ortl Qku· 1& b!llUI)I~mo)'(! ualmll gl a.r alJn,m.ll.!lar., II - Bli lIJrtlo.n l ~'!!111 lJrlddUC". bUlu~dllklMl ,I<'tl'tc1'ln J\A.j k~rlll~ .au1N1~rLIl. ',OJ lyN lr. nltl.nib IrLr.:oC'e.lI'cl'L okuJ.I.LnIl MIlIIIU!IUkl..rlll bLl\:'r o;lll.. lt~ill do 'bD.,\rl,lrl).~l!i.k1l1lr 11'11o~uJl. £On.dcrcukJ~rl dI D~k~c1~rlno nlHUoI "D.~ W ~mot!ki~rll. J ~t ~ Ika t"lortlLll .. .t. tly~,~l<l~.u.IJ'. OlmUII.1'1Il. i)l"lhIIllU'ukLwn yi1"lnd~kJ i:!\('I!IlJ".f dO~·JoJ.:" ()Iml .l!lU.tJUrlUkl~r1Dl.J:I mll:rA~~t 1!BI~ocl!lI,l~ldI.r. l H',I"~ - "UU

OkuJil!lJ' l{u.. Ii:U
V~

~,·r

Ma.ltep& A.Bkerl I.II!&·

e d,.,

mu

Bllrsad Hm,)·mIJ
Kn)'f.: 'ide.

Jeri.

BUJ-.;JJ.

1101 mliH.IU"i!i.

"antl""'I"!;<:i!:~lr_~

ffil)'o;:Jt:1I

lDJ.b~L I!lmlllli.!'.

Dlt?~ 'I!'I

ftctlll..:

~UI d,.~II.Hr.

L1ilmt:ld.t:d.1

r,

K<J)'t'I)r'. L. Ilj;Ulltflll

... II!.J'III bl!llfl. 0

lib

cLlJnur.

Ank:[L['adl!..

~\5ke I!'III.Beal. Aslu:t'l uN ., ;.llye n. Gil. Erb- Hzl. (n"tII. ok ...t. J. Gd. Erb. JUt 011 Okllili. r.lu!llkl Go, ~~b, Hzl. U1:'la oll:u.1u

t2 ,.., ,.. " , "111<

U'.'28

MU&iIi.: ~h. ( L) '.,46 E1Akrlu. B 00 MuMk 1 ••• .] .. 1....... ,'~~ II 11 iUl.k.ulm ~ 11&f,! In.ladlltll" fJ.OO !liJ.lIiil:· I&f;~ mil!'".!> n (~l.) 0.00 KilIlLUl1'.
'('!hI ....

' ..:n

'.3)

U. S. .&.!rII.rl. (£In

I Hidro Elekirik tesisaii I ~ ~ I. inlaat, gapllni acak: I
hU

'II
~

I ltter
111m ~I\,~I.].

Ba"hasultlun
!!i',a.tt"" I!!.~dt.Il:'.
b.LdrQIlalilll'llk

I
1Aa.JII;.lI I!.I. h
VII I~~jlll

Blr~L k"lJj~

;rq>u WI' OUi

..,n~LI'-

I Un.4Hr.
II

~

i

=

'~I!ft hi~.l.t Ill!lfl~L~ 'lI,OOj, 7'9 ilrlll

,iii!

~mlnI1.t.I.

I

I I

I

p:rclnm.

1:1.00 1'2:n 13.00 13 1(;

it. 13. A.!iU'I. . lliuk .. rllllar

H.a.L...rhr.

II. ltlr~l"r.
{pl.)

~I' ~a
I

I! III! t.mmll1: ~I)c-tl.l eumn IJtirIl llilJJ;t 1(1 IIW BIIIlIA.&m.lli~J!I. Iii!! Ut.aIi '~mll~'I1Il"'" YlljllllCak Ilk Imelilimll i!iIm.lkll 14a.n m!lidt. iii!

lOO

J,'l'.

Muu. • .l'Qlpwiln Oil ;:uto i.

11.00 &PIoolILII. oI!..lh, .,. plf"lli;iIiiI. 1&'00 M. B. 18!00 !l:kJ.i'k ;fruu mlli[#i (lin

n.~

~.r
. Ii!!;

Qll '''.I'll;

(pi.)
"1

.u.n,

JI-OO
ul.a

g'"""

~1Il ••

l1i(bJk1 J "",ru" h.~101 JOOO M. I. ;ULo1J h ILIbt.i.I.r. l6l, t:i a~i,l .. 1;1~un.

(I!-n

~' 111. ,lmd&!r B1HLlmm1~ mll£lbo:a m'llkllb!IJ!!l~ ImUr, 1'0AtdI. !feY. ~J iI\lnttCl vgliLllblllllli!iik g~lklI!lllC!r ~uD ~dII:nOI,1 I - lluII .. VII prgl"ler ::L~ fua tI..dlll mubbllmtl', S"n- ~ kamu:4&rJ, LllJ.1.ID.bWJ:'. \Icy,s m~,1 ~ICdlYdllitljl r,~rru.!illli. 8 - I)lq[Ib!tnll'l'lI IlrelJ.llmuk I~ ~lbfWi RMtanu . IUo ~ iiIl' ibalD 1fuJ,1ffi,;h.lJ lI!D o.z U~ g1lg: cV\'o~ yBip'Ll'kJHI I,C{;r\ li"I.terlr Il'~l~ .-Illrlii mYnca ..~ ~~"r~k. ibLl laJ )'.pll~ll'CeL'~T"~ '!!!IIr y..terUk .,.,,11i'l:1I1 !dm!!i\ g:ut~lu. 'ilItlltlll .II...,IP YflJlIDIUll.Ut.6 Vi itl (W.:r.:t11&1I I V.UIl<!klLJ .,,"!'belllltr. UISjl5 ~ ,

I
I
I

'.'

f, -

Ludlcll (!<llIdll<t"1l I!III\ .... 111.»" kN1ll1tof!lI:I'l!.Ur. TddU mtlUl.lpJI.i'\rnfi 11t.mm~ 191'11 pa:!\ ambltl iI.uJ.

""rUm!!'"

'I I
II
I
I

,."nkl

I

U.'1O rllitl", TAIl ,f '!'UrI!: Mdl.lli. iMO.OO 11 Ilk'" Ttkrill1t.r, • .1 Ra.btI :10.00 Ge IMt !lO.M ~.II: W<'<l ':JJI (l«-h.llIJ..I. PIli) '111,011 T lliIil. rJ.~ Ilootrt>an fill.

l

~ -~.
,

I
A II I unlarl bu gunlun en mOldlern 've mutekamil bUgUelrine gore haznlaolan gldadlr. ,'e,g"ane Slhhi ve
Islanbu',' Jenderme

...,

"

"'l1li

"

.. "

w)

tN"

~.OO KnliIJ 1 "'Ii 1:1. B .. M. iSa.t.IL fUll MIili.i.II: dilu 1illi1lI1,i;I r.l) ( 22 ..46 :If. 13. AJcW'l 'i'. !i.bul!Ol'". 2.'t.00

Jl'rotrwm "" :tu.~I.1'i."

KI

MAS

A
Ilabi1!!

ve T HAFh'E lUild~AZASINDA
Y 1:!:r11 klltllRil'J&r - HUilIIlII dbkilmlm tuhllfiy~ (Oe"IUen ,Lyl)~adlli.ll.'~
al'udllmlgUlL',

v

--,

EAJlTERN' ]l.GD VAl"tmU
l ~17l1l:!ldio:l

WI'!: lUIBt1'L ~ 1!l!li~K

U~M~~~

8m..ANm PORTI!IAJl) Ae''''''I>iI: ~

IP~_

li!1DN.DmM~1!t

- I!JElTRU'l' - KmftlJl,'" ~:tu!li NI._II:Hr.
.I, Zl!iIWO!J'li)AKla!

OD1E'l'It.1"U5 -

IlQc~ilp..,:Io'1I1iBiI .. -

'nl:

.1Jl!JI'

KoatUmlllk 1ngllh. b.IWf' gIlml~k Vii: u~n
UQiIJiI !L)'.BItlllorfll

Rba

OMZER JnJMA~ fJ, EnloMlru Ii" Om,f'r' $(IU<.r;Iltn

lsmlJ.,.lam'lJ

GlJmle lit;l

ISVE~ MALI

Rom/suono
.Ii. ~arI."a.m!!JiAI!

Sat,nalma
m~.·<;:ut
RLLlllUriO IlUmo..

Ba,klUJ,I,glndall
pI'"<!
\1'-1:

leJft1ldll

II<!

,L !,'1bl 1~3n

&d~t. klJny"

Inha.unJ.n

18, iJtH~ pt4&r't.al kllpl.h
%~

~nll ,,1<lira
I!.Ii

IU.t. U <II1li'a1< .. lm A}'a.:wn.p,~tal<I k1.I.l"IIlllmlmlll.

HAliKl
'OLDAN 811'IIIAI 1 ~ Ibmu.an41 rctulnr, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
hDllllL.

~ _.
~m.

gil,,,

UP".,
DR!
0;1,

LoUl.

'JIDIXI ....
,,_

~ddlll bil' ill rJii. fohrl, ,. i,in'l111 t,l;llw;du,"umlllo """'Iti 1'111 II:Jrah, .. It I B _
UI•...,. .

a-

'i:

GIIIl .. ,L1:I.IoA..

,.

• ••

_

fEVKALADE, RAGBET GOREN
T~piYo:l.hk ED CiilkcUel"jui Yalotz

YoI!'Iilli.h: IL-I',.I.

lll.~1IU' .. 1I!ti:rtJllUIl m"1tnr"gltl r, 1 - Bir ,J"oi. k .. lILb ..""., bir II.CiI.l.. II _ ~,

1.~ "l:.l;Ild. •.

Amel'jkao

lGo.mlcklerbl.

1Ad ~ 'Ii"~ l:LtT~'1' H1I;T~"i UIl!l'Az..UIl G~l!:P

BENziN -

DIZEL

KAl'rIYONLARI

IIl11:MP1i1.S'1.cIb.l~:s:L yapll
.lrur.t§l Olup "" mllhllzhl muvl.kllA~ nUm1l1l.

t:.I,)c:t.".
LI!mI"'lib

MuhlLnl.m~rL Mil

b ·d~l l.:l:,M3
tl~r .. n

II.... 11 kl1ru§tW'. ilaJilllcdl!

me&BJo laatlul

ije.rt.n.a.m. }11,l"lIldil Gil-

:rilkbillf • b 2 - bt~l<!JlnUl T1Urd Odlll nl.1.kP' I lTIu,'akkllt tl<!!UlllIlb lI!lt rnol&i,iJllJ/rI IDU1io1.lZ'1 Vl!l'l!. bMl<;a kdlJl!l mekt bu Vf' .tt.. f.lLIMe.:!1I 'iIU"~1J 1-.l1:" _t.B:el~rI ~vl ~ptlJ %6:rf t.eklillerlni .l<1I11t.U'..e u.&.UDll:m blr nat 'll!V'I'tUlllI k11l~ mu'buz 'kAr(jJl1ill.da kl;j.., n.11I. 'i'er1!Tl1! I eol"l. ~ e:5t1I!!)

I,ln, _

1nI,.,

rmeai t..iliul ..m"l,., do. bl!l!1.' !Sob. ~R11 'koii.-ur, 9 \'111'
k.l._,r.o.,

HAKK.I'nln

..............................
TAKSiTLE MUCEVHEAT SAn~1 .
KAM.~·ONJ..AB.Dm. JiJo1 l;'edclf: Ak arm
~!I)e:!1l.
]iU:J.lklCl.

1'I!JKAAiiiAHI 1rtIoLJ;ilIlc I opok FmrJt'lJ.I'ID

_ut;,nAI
III..LbLA, 2 _ .:J't:ionl. a

e!lir, Ii lIlil

..u;;o.

n.. -

d.a.itn.t. .itld, Hi ~.J'"ljI~iI. -4 - htl.., hn.hrd,~., Dir Nil],:, "'LJ. u.t.b.l.:u., 5 _ ll"t·"Ll. ~.. rn~i .. cW kr. 1)1' I.; lIm". fI - H.t~.h'ml, iI.vir !l""'J1'. 'i' _ Sdhtr, L<r t-.u-riIL Dim. "ILl. 1!1 4.ld.o.UI> .. I r imde kmin 1I1.l1~'t!. 11 _ Ter~i"do:" '1>i<u1l1l1'O ...,. !...Y" min ...,n ir<'1.. , bir .l'<!1!ik.

-=:~:::~::~~::~~~~~~:::::~
Adrd~ ElWnimli c..d, Sc-linlk. Han 1 ci kat

':::

Ulaim1
H1I1l

OIBralt

~;:I\'c.llttrJir.)

10

I

istanbul ,Janfia,.rna Satu"alm'B
Kom\is,f/uiUJ
~ U Um "lIIfO ,aY1r etu

-

l\..nru'(lrta.tlll'

Bafkanl~tJll,da"
..., i', 9 19 ~rt~clt .. .mil s&&t 11 dl!

-

Kadn HUii.corli. 6tl~
d.elii. No,

MG. 2"2

-- Mehmet _
-

pUli.tJik lUl'elile Jil.llIe.si ya,uaU.ktlr. liIteklUUln b~lLi ,8'Ilil ....!: He t.tanbul noo.k:Il<I"~ komi )fOR!!! Ercm~I'Cl"l. (8~~7)

OUI:.a.c&D '~'e t'UIz'UJ Alq"U~II:. CImuUk: Csdde.l1i ::~~31)~PHI,tDij~~ '\'\In, llt::erelltecihrr.
All ealllnlllU.

n.

,elld

TOrkiye

Umiluni Vck~Li:

Ho!!!' lle~1 :inJ.lo':u.m:ulut& alL clm~1a \'1> pll"lnl'ltal1 .Brol '1',' plAJr lifDl!!l.r, krip.11 'l'hl.BJ. "'. gill ldl~IN', a.J1lf"r1lll1l.!l .a.l)"~ ~II: l&~ ~1!1.r VL!! .aall:'c:, !3"mJ.tlm~ uJ'g"mil'llil'. Zlru·Ilt.lJ:ill Int['1rlJ.!lt • MI!I li!18.b.dJJ". Adrj!Ji: 1001 ';E;;;lT K&p.a.t.1 t;n.c;ti. K~5Itc:Uel' .10k. l~!J

ga

'o...

~I_

ME H 1M ET KA V A LI
Tabir
Hlra -

KONY,a. MEBSiN

-

pMIJ
LEi G H n
II"s.t:e~ p",.,.[ ·:lItu.de ill U '

d~ell Zintlll'U Han SabUnttin 'lUI'MI. Bo~1w1.1 udd.u5, No. 32'. H'lI111lil '~Illi ~ 1lIt.m1 'rWliD, M. Tcm.ei K9ilDoi!:hi.

HUIrIl.m.c.t C:tld·

Ga~ab,

~--------------------- TIA
QUill
~]f'llll,

Tele~GiiIlll: 42613 _ 4G439

ORAl!: Makinesi
l'<lpl1lIl
vt

Bu.tdliJ"

1[:1Uil.1'1 Mdilnl.

No.

Te1g;r. LAMET - i!:!ltBnb!l.l~.

terllbal'l:JiJ

=
-

- Tub211Ji:II

20 tll!.iIklI

PIU'Il.k elillle

J

daImI 1.II.tJ.!J me-rk.B de.po..1Oi ¥1:

_19498111elinm
I

DabloYi~
11' hj P'VR

ve ~ki"

JI....l.NLl\IU

5T.KVENSON L'NE
Am~flko.D
SIS

T·· ·It· 01' _ 'lie {lmumr ,Ace,r.:ltl'ilgl

l:iaclIlU':Iil

1" f1I1I1III/Ji1jdi t!tJk!

HIE.NRY STEV.ENSON
mill .il;sb1ll.l edcr.

TURK _ AVRUPA Ltd. Stt

2!l/'l/BIil li'ln. fil~e"tf!, N·"' l'odt l!;1n .....

Transm In
M;:s.

U LLA
Sj7{~5)

GSiS

r
B.aallk
l. ~ cl 2' ::I II

·s
lIil1.

--

SlJi

I'i:~m~.!

:)'1!1d

modci

iNC E R
'/'jU!:J

SAPKALARIMJZ
Tel."l!!ih edlnl:l!;

:p

rtliIr.lrg.

.Dro!rIl.,n

ADwrs.

R!!t~.J.:m "" Lorulrl, .I~ln BiL

,A,. RlJSOS

m !illlil

IJiriIlIIlI '

au;u

I ..

r., iiiIn
~

- T~l1~1iiiA. •

lI'l'''''''1 "...

m

III

({!'Ii

t!

II

!IJl,

w,fm~.[!;

g.I.J, ·.,.blll eller,

.Il~ lellill II

Edrm but"g K UP'lJ!U

,"UGOLtNi
S/~

rA

mM:1.1J
ll4y1'tl,

~]:ud; IIIUIUmJi
:10

.1500

Adrt)'IIW1" LLmlU1lwnn" 'lll,lI'osltlt,y m'll1lLtM;arn blltb

~
IJ

"
Ii

10

5"

.. ,.
:10

~UO fOG
500 £MJ
1M

HIE.R€EGUVlNA
I. "1.) .... :1

'"

Il

AIH:lNIE 1'llrlll)l"
:l:.

~nf 1110 IQ. II Irilli. 1~(lO 1i :I 114111ii
11

0 KI"_j

11

Em4!bti
IiWO IIH. :u!1IO 11100 I )
Jo

HakLk.i ll..merikall poplillinden. tit!l'bI!'B bed(;!n, Lira Krfj. !:emiz diki1jJi. iyi kahll.! PlhlM~t 11 00' A\/l'U(la. popLini dt.'St!nh GOMLElf.LEIl 10' 00 Yazhk, a'ill~ yak3.. yeni mod.el, I ·ma.rJaIlYHl. ayo.t'J,

R~kll

"TrJf'"

lubul carr

1i:ln..,1Ll

11(10 "goO

.1I)1U.

eU(!

1~"M.,rJUf,i gomleldel' '( ::i() (BiHlmllm tuhafiy~ e!]ya~ topt.a.n fiaull3. l'EllAKEN· DE sahllr.1 ~lIyrll-m. i.btIYIl.~hl-l1m:r.1 bi~deu t.:-min io"clLni.z.
lII!IIrel; SulhnPlal!'lL>t!'I

Faz.f.a kl IL!II.~ jiLmWJI 1,10: GaINa mid ,"'uleu Salonu ilml'}Y!lmd Ii'lI'lI'nlil: 'i'l1lD S Uncll. kala. miirn~ t. '1"1: f.ljlO1' 14

Irrllr!llt'O ;:<1".1.

"0. 111 oIIo1illL

\",1 mwtli BUM ~U,. n!!tlJfiIHl'h,ludl I!...II~

,jjrl:z.£j'~

DunyBntfJ' her yerim1e diizgfm, i'li J;'trhu~ILI yoi/ij,f'"da el,,·eri$IJ
hlJi~ bt,.. mO"osikleUir,

QE.lIlll(

Nt'~r~J"'~lrllkLi w..... <o<J .. L1: FlE,AIl F E 111'1,1 Y {II: IlItu; ij' illYE ..

I

1Illlldlil,

!i"u:

,ABAH

.. mUflll,lpill!.lJIII

8'1!lldll' ',ur: !ilion 1flliP"llh "ltlil!Dl

-

t.;i~,

l-eke ve

~vi.lcderi tednYw

VIC

izale

eder

- I,

J Ii M ~ 2~D

WI)

lll~' gllft'irll

ievkaldd~
i:!illlcma.,.
)·il.bnli

en50'n tekn'tk. iislGnJiigii:

MEHMIET
""'11,.11'1.

K'1\'VJ\LA
• 1i1'.ftll'FI.n

1I!I"IILIfI.l 'I ~
II.U

lu,,1I£I hillII

~n5"j\1.ET

K1\VALA

!;<l ...lul .

b ItL'r. dvll·
nkli

'"""I'll." . '!!..........
g.I.~

..,Oi'.'"''

liOOq ~~
I "~"7;t • 1ILIIa.!!:aO I< .. lrul~rrll

ll~bwblL~
Olm,)'U!1g,E.,

;)' no ~lliiJ~OIr. d-

, h.a.Idtak

CUID81f'le

i

S,uhibi:
Illa~U Ttl

SftJH
Huruutrn

K1h~bo~hl
nl"l

2
TElU-ruz

fUll n1

Yahyla Kemal hasta
Ankllm.: 1 (Telefonla) ~l:'e

BuudR
bU) Ilk

341~
tall'

'\',lli:lt

.Il,"I:

.....iENII IiLllBAlih

tcE:lWlilrle

ah.Dil.D

1M

lID bere

¥ il!. Y
61dLII-

1114'S

~8T"NBUIIL T.taron I 1Ul11l1i

p •

a

• II

.' II

12inei

YLI, NQ. 3691

HORRiYET

VE HAKKINl YJLMAl MODAFhviZ;,

Kemlll

rahatBu

I:IulIH'ImaktadJl". Haatallglnl;idth

!;11 III .oylcllMf'kterllr.

. .'. IIU
_J
JmkMlII.

.lIk'" beuannamesini .' H u r umet 1.-ega,nnameSlnln nesrinaen sonra, yen; secim kanunu tasartsuu aleliicele if sadan maksai nedir
1
{1itaUJd.) ~
)'il:11l

/' ..

r->.

-

AllfJulra~-

~ ler,,~
J'O'IlIlll

!;clen. lW:iu· k.onun lift-

IlM.lll!L !w..ItrlftYlJ,B hrnl .... m~iltIJ!;!'It:rrl[tfm 'fi"B tao blU'!l~ htl1l'lltnr.t4'b!ivdi dtltinl b.EltlJriYllr'. :l!hlh!I.bi.FI~li 'IllIllu!lla ~a 9J.~ll!ri Imkmml.n. d., eo'!.': elmnl Wgi n!:riyo.rlu. BOI prrojlll'<I!I gOl'S, ~ Iwro]'-"~ ~rk "i1i.yet 'I'll Imml;ml lJillimlBrin tiiyin ,oooc.eii Ui,,.t 'rUJllflll.l], l'Jip1IKakbll'. S~lm Il!lJdnndlllkl liuffiD ~ye'" I~!!' Anliu1l.d'1l Irnrn1&.mli; fill;.!lek ~rn dhilnlDCI; ~'nQl!le:n~r. Do .rll~ wrut!t, ~yb lli:!llI:l, ~ lluilldm blrll I;;~b~ ~erU' '1"0 Do \1d :jijY:_~1 He ~

o!I,,!:.un kSDllI1U 1.UIirI1II.- dim tnu &aI!:eLt!:<J. --~ BII~ If Anailolll NllnJIl u~ H~lr dlldlktut MIll" );.nkJOr.adll bU)"IIk ,B.lWlIl ".YM,hnTlI!ltJr. D(1(]"1"kr"t PllrtJ IIcll.l.<rcSlnI ~i_ ~11 milo tim ,'Un ""::IFf·WIt'! b".'!'ilnl\ • !1J1C !l.urlnok t..;,plllnlU'l !.JlIIYP11 o:ILk. .I.!<IIt, ,lmiill I!Ic<.olm ~.IlII·.mU ta5nnm Ikcrln~ O;~'L'Tilmilj: tmJunmLkbrdlr, T o.a;o.nCloB. IbLl..bflml:!. IIIdla l~m1Il.B.~8 kl)":I'l~t ".,eo elL';:;lTIfilJf'\"t vcren !:Ill •

.II!yutmKltnll~rlJj.

i.lc

kn:Frll.o.mul

bUyillt

&ilkll

""'iii' ,·.'' ' "'.....''''''''MMf'¥'I-.,.,,!I¥''IIIiIIi.

kUmI~rl.rL !k:onlllM~ olm.1131 D. 1'. 4;i?'1".l"'l'iI1llo! Ilk m!O.lllnuni)'eUI!> kll!!'.
IBnmI!l bUIUDDI.ltklW1J.r. Dem.oltt'!lt PlY'll LL..rL S'\'l..nl",Ti ~~111 tllMnnm 'bu~ ficIHIL.IU1"~ LtJ..

dur

ahsul

A.mIlD klll"lIl"lall' hOgUD .
8'tlkJanflCSk

dr.1I U~,

N(I1e.ee'1Itl

~Irr-

Re,),1u Il(llli tIsnU' oluu!lallk, t'tJ rtne hUWn slfUi

r.

t~"

heJ'tte

I!1w"I0

A.iJkll.ll'a I ('l'l: ... Iolllll) - Ml!ml~ Keno. malDul iilW:-.II'D11 ..tr~~ndll. till!' dlrlrr, mlll!d~ko. bl!rl YlIIl'llml!lk1:3 oL"n , .Ii'.n.!.<a.ttasarmrn Ml!dil'UI Ihitta _ t,QJI!BnUlilll' BoImIl, 'i'rm.l~U'l'" l'I:'~.j II;JIw:lndll bll' ~k l:I!!Ikl!ilm· Boo '1:.oj.IIMt.. bklg11n Elror.Io;;m1 'lI;a n!! IUral! WJl.eo::e.tl 1lIIIIk§11J11aktadlf, Bql!cll.'nlilitmd[! ~:a1lh1llUBl!>I!~1m ll'I!l!!qr.n~rlIl~ !'l.lr:u Ttuu'o~ B~ktIn~1n

IlrnlllTllycl.'l(! by tn. nrnn hill<Oml!t~ aWm1;l 1. Ir-rl b~ lIodIm oldul;un'.:1 .ei)'Jeml!kbe
rnJ:

.. tm~kl..

bicl"ilb"'F

Ie
'N' 1N
'

lal
Ulcshrrno
1 T~mmu:z r.leniz.eiJj Ie: bayram.

Taksimde yopilon merasimde,

~&

bll projlil~-i, ~1ima d~ 'hi prohi!i.till'll!Irinden tem.rill \!l 011:\lilt $UWI JiomJ II'rlIiI! h ...... rrLfw.n '~~lI_k ~.a,ttau mii N-.lo.cll' WI' liomlsronda tellrmr f~t:Iii I- titlrtcc.llitir. Ru !iunUIl I!llin IQJDmln!la.o [fB, h!l r ~~i[l J'lJilJDds 01 ~ !tina olulI!lICnk'bIr. Bllylooe a.n.la:s1li,yO r!i4 .!Scm· ~

l I!}Urli i1'd6ceikU:r. Nd!~lrr bBl'l 1Lk ~dillt gkikm!l:k· II ilWt lllfil.cll.krtu-. IUe;e flIJf&u, hillniml!lt;. hal1nhr

- r;;DclIe:rille til.:nlhz

i~ i,leri Bakan. Eri§irgil diyor ki :
T ahrikr;iler lean un un celiic duuarma earpacaklordir
"tI

I

i",dllm

~nn~LVl'klllt.''['inhl bal<J!&nn • Tl:!p,MkMm'lill~rl oU!mf"~ f,!Ipll!.I. 'I"rlJeeek hUf ..mUI1 Bilyillr MnIE!t ftll.li 'i'9 bu I.oplBn~~i:l. ngtll BII.:l{ML ;r.t(:~llAln.ln dell! ,hlI.klmlerdm .mU. h.wl.r miim~'&IIIll~J:'i 11.",1' burunmlq ! rdJl', (~niUln SII. II! su, ;I dl')
Ekl;ll'loml lI:akliJU. tOpanb}i IlIti.

le.o.klp IJqOOkanl zlyan!t !lmla vi kl:nd!t.liit", 'Ilr.l.a..n kllfadllll' ha:kkm lila lJ.nlmt ... .,r~L!!!1r, BIJ . illIr!lr1Ar I )"B'nn IIIlJIt II! <Ie Y"'~lIla.(>-]( bUln 'I~';::;~S~~~~::;;S;~$~;'

Bakam'IBugOn, yolcu ulosnrmc bokmundcn Akdeniz'de OstOn'vcziyetteyiz , dedi
" .

~i'~t':;;;:O!T'~"!:-";:IlI1~ R"U·S.' YAD~;I.i ll!lJ tllrs1'lnlill!.n
!l.I:-lklan!!.C • .l.;t1lr,

Stlylclu'IJtI:ru!

t'Rro •

.110110

~~F~~~ll~J'UJI\~~ tLllYl'1m ihn!.~l ml!'!IZULI llnr'Jrr.tlt rU.,lJ.lmU,ttll'.

:~:::t~~ ,- I"R YEN
gel

drll~mc·

'.

db utaDblllld", tuahUIlitla. Iru~ !arum ,tIr. Bu mUn~ebetle Tltk!Jim.de t"wnbUrlYllt \'0 ~i'kta.,t..'\ Bar" ba..ro!ilIbid~!C'ri iSullnc"le biRr ~
ren J/;iLpllouilJ.r. De1:Uz Rarb OlruiLl VB koUQl 1~i:t"efl';lJ.eriy~, lriik:&:ek: deolZdli.ll: okulu ve '~niz~'oUlln Sanot Ok'" tu &gn:ncilerifliQ ir,tiriLk I?ttlts. TllklimdelO 'Wrelle Mat 9,30 I!b.

tulka.rn: 1 (HuslJ.I51) - l~.,lel~ijleri B",il.Bm Emili En. II gH flI \"ii.4I.. '~I! g>CWmek bQ5QW- Ii ~!1II.hgl IOD. hukilmet tebli- !;,:l mUnlL6ebetle, UlJlll go :!:ele!lin ' ~ k 1~a lm!l'lU" n~rtir. gin! butltarak valiliklere dailt· )"IIP'ltp birr deml!~te bikflmet •• lI~tiIl1l u ,. llU' &C2L1m, 'Bi.lyll_k In] bu te-blltin her kn.dtmebe'yanname!llne kM;81 E1cliDoluilt ltillet ~o, kabul Qilkl. memurlam ve "..at;)lld~ Pam tarnfrnd D yaplillD beyana ohllb1l!r mu: ~,'~I!t, ~ ,duece d~yur!il.rn:uilll i:llteml!lj'br. (tinOlml !Ii•• r!! !!;H. 1 dl!l) Wk detililir. filiilrii, lluMi,n ~!U'- _; .............. .....;;,, __ ~~~_~...:... ;;_ bklan ~ o),",[Lo.ila.naq, II!B.!ll hir 't.a.ImD ~oBtllI!r '!!'&r1Iu. IIakIql"rI diil'iW iii r i;gm..a:pta., mi!lJ'lmu .lhdmaHBri !'lICrrtfuo .. pt- I;iI&nW. bu dll~oe Mtk "0'11 b!ml:.! blr~lmili n !'J'IblufduI.ik I!IIl ~.bilirhlr \' c;,'il'I'f!i 11: oo1a.r, d erll riJli "U r:tmnnak Ictn, bl.H.bI!'
III!ddin,

G u.lb!.

HocIi'!te

'll'cNU-

ihtiyarhsig,ortasl
---(1,--

MA,NEVRASI lstenbulde
RlIslar,
'
I

ndm~

dap..-I

SigOl'trIdl'lJl

o iii l"O 1;o.l"!:ye b!Ii'j '\1Ii'&fak, lta,.. Dun - n. un kendllerinl!l oefa'l, alma Ioaki:nl aJ!I'r!,lWak bl:r ka,. li,~ .,11. II::-acahlll mIlT. li,Urrlt!e •• M.lo'lf'tali'. lfitiltap ka,., ~Ilyt·i olmJ~llnl "'. el iii!! V!l!J:'e'rej 11J.a1»b3.kairla VlIl"luk l'rka.nu:a! tarwr., [{lmI1IU'l' lloeW dllIJiUJljt; l!:enil'e!I, ato"anlbul, III \col'a tbJ:i -.!!tlill"~ru gil"i,eeeklnillr. no ab IJ htrul !iul n<liU4lIli IH;ldfll"Q Bo!I.:ilUl R('f "k Ill'r'lli:!i il£l 1'1 !1.(1.:!dtcllCfIl' bilti10 'Ii!'! LlI:UDI H! rdl!rlPclen.' lZuhar L'rrllk II., .. llWa.mmlkl ffieb loct!1i rnitlJr? ~iln , Pl!k rt'ilH \'1: I[j nail Jl",.IlWt tao rnamile aim deglldir. iLia.c:oi· 1111 mnfd'rlan ds. dlJMildan III " ct.ekltl"iiill, l:iml, iJt~lIIu(Hr, Butlua ibn J:t:ri 1;0 Il'tJea. ~1"'mlLn. Ian ~lm. hllrFl;"I!UIlI bo.;m$~ i. (tIQ Ile i"1 ilkd \0 Z~~ULIlJJ but~ mol ~ir (>tabll~ her i:!1!:.1 f-llJll!~ i d 1;':IlliIl>('l'k H'I laJI'bll,! MI'N'klIUdll', MaamritlJJ. J)ellrlook'~l~I1bul Rml,'Q!:,g 'lUduru Husno ReFilL E IhlS .1- '.art! .Io!onp'l!l:li, 1.I,min Hidk f.lUtiIJJ I'll gO!>knni'itll' .focl llJl't,.. driiu gllzctccilcre e;eni!1 izilhlllil l'e.rd~ rl!.;J, hef'1t • Iolllf;lm "IIII! i~, .. l~H .• .U ~Dbut r..wyollu mliduT"ll HI1' bum, Imlr YO Mn.lntYBda btlIIIlC )lor. Xltehlm Unlllr l)j,rlill diJnir.t Ullligriarm, ruJlli I'iWwlu clddi II Rrrik Enug. dULl 1m t 11 de poa.to.l' n kurulm:l.151 hUIIWlunu3. Diu l.I!ZII':h 1.I1'i1indm bJ( i;e14Jt.. Gautecil~ .. C\:mlYl!.tinll.ll yapllilil blr lwinun knbui cdiLmi"tl. Fu· 1lI11111Itletrino bu In:n.Ilrn~ I Hyu- ba IDr topLa.b(IIIIDda y..:;n11Bta[i'bul kl.t bUlr,;!:I zarur tJcrLr ylillU:JdM 1"01. lll.lrl:l t blr ~ID solJJlI!lI.d.ll. nl.tlYOIWlU,1I f.ll.llli)·ttl. eli'nflDd ~lmdiYI!I tadnr om;::ak JJljl.llnLlI1 IMI)'1.t!1blr pUti, lJ!oI!i[up olur \,8 ~gldald IZllh~ii. \'trmi,Ur: bill!!;11 POBiI3B! )'illJ!dllJbilml!JlIr. IJJ._d.. n1il'1'1 ~WJ~ b DZJlJi.r~'J' - lst.anbul ndyolN da.hlll.£l- 1"Urldy~ l:itllge PoetnlRrllUlI b!rln. og eOOdi d!~] r kII.,. 1'J~lmle yl'lfJe bir bilge pilatq! QIa.:-oi.Ik- dill 01&0 bu m[)l'lcoelO dQyu AlE· ,I:h'llll'!ll 6;" Ili 8t!, a. II.) tlr'. BLI mak.£i.llJt!a 19~!I IIIl :LitLIo(,lJol1llilil! Ii.." ~ !lOll. 1 1f't~1
V()

Win!! B'!;iDl!l'~IJU~, 1 1M kll!L.. 1!i1~Ji[l!r

".11;&1

orto. 1,;'1 LI,!.

;t~t~bul T.:lI:ni~ tl"nh"Cr.lllkal .. _ ~LW1 dllt"I!;t.l:kU PrQf, Ehl~"L ErclII. },I.DIIL- vetl tl;:!:i!r1ne y,lIInn (1:lugO.nl hi:lLo1;u!'Tler .d.ajru. de~iI ,, Ol!. 1al.nnbl!ll UnJv!:'~ lkal rcl!tollrll !b'JJ On ••'cr::lilt~t N"ld.!lcl2 u~bnrll.~.l' ~. ~[l~I§lyo,.-I!lr P~Cl'.Omlll' Cclll Sa"'!l olllu,tu .bBl_ A.n1mfL\Y1I, gld~~ 1'CIll.lW&rIDllii A.:n1l1l1'1l I A. JI." 1 Cu.h~Jl\"· - ~C tllJgII1L Al!ik!l'l'dIi)'lll n rtJttt cOl.". hUIIll.!l. mahl,yell!! clllr-Ilkt:Lr·. llI.a~ii.nJJ"lI.r!Il1fi .. ndlrihnl~tlr~ Londlill I; (11. PI JnG'ILtu .... !;~'Id!... Bl.!Ildan tilr mOl!del t.VVoI!!. ~ko1~1:1 Sllto.ri-BJIII"I Kurumu Irelld So\'yd Dlll~orr1 Silllllfli AnuNI Prof. I'IYlkI Ercm 1lPIln ktll~rnJ. hl;iml TJ.e:lll'l!'t BIIk:mLI~. lell1ll m'll!llirtlnlln bil' d(;m~IIlL )'tl)'lnLu. • VI4Il'IwlIloli Uc., A}m&ll),1l han, Md. mnJuWTIl.ndJi. z:lYlU"4!t C~JI b.... iU"luI.. egltbn BrolUUlI'lfllllD tallu9t¥.u . til! )'an bul AnJt:ilrii. .... l I 1Jl"ri1llul 8:11%1:la.fDI~lnJ1l C 1lIa&lilnmll!1 l!;In, Ik.1 Tclrnlk Onl"l!l'Illt~fIl 111.. TcknJk 'Onlllul!Itr:Y, I>lilil !:oIl" ",rL lflerllllQf', bCt.)'OIl. !li!Ll,I,:o n'llLbty,'Un'flUlIlo 1111,bll'Ei 't"" ....z! 'rllt hl';!Jynme,... 1IlIruv; eden but melelel~r .ha~JD. dcrl Fllklllt? lnJn 1L~11m .ITl_l 1.1!l!JJ., ill!' ChlTILk, IlIlLj'arhH: III!':orL 1;nllAn (DIlIlIIJl1ill8.1. & sll. II [i,"l) dll. gll'JIj~llakl ~M ..tJ 'li"'J'fI'JIJtJr: (DI~M'll :liil, II sO. Jilt) :,.'Illn.z rll'bl"tI~, !~n"fl.1i n I~U'ad(l . Bal; 8irliG'i dOiDanma1m."1 dl:~ .. S;ine d4J r hl!:;r 1I;~.t ll(irU.lmll, ,., J[lgiher!l:l l.tIb-.lI~~luiillill! W~ I yanll ~trr. lhtJj'lIi'llk IIdgmrl;n. amu..IlJ'l yalnta flJ.brLkl!. JoII~ Ol!rL dO!-1 !ttl. [t :K.liJlunLlDun !lIU:::nullln~ gLr"n h~1"III Yl'm.I[I!l ~!i.lIg"n kuln .... rfo , Londra., 1 .A.A, lLp l - 1.cg!.k!!1rI I>lltlill'l I(o;LL"T ¥il tJllt"'. 't1l:t.mf.'t.1 lli, Fr.o..nID:, BBh.I'ka. Vi! f!:IIUaooa m.'r rllyaeJ .. n."i;.,II.k!.nrdlf. donll.llIDalru-1 BlI'tJ BirUi'i od.d'l~t'"
(l

n

k

edeel!Ol

ijf~ ('.1"11'1111 i!!! ,!,ilJl!jjjdakl,

,.

. !jGdf'ct!'
S

--I
luffit d

!IU-

asher,

yen"

Fakiiltesi kuruluyor
ni",er iI~!!i .ReklOrii

Madenl
Ord, Prot Hulki
,izpihatvcrdi :I1:,.m.m BltkllnllIm

dclili: band.M\!I un Qo.'lJdl~ll!ltikl.il 1Il;u:'!!il. lie b lIl.mull" 'l'e bu IIlmdll. dingol baJ,'l'1lk: Ij.eililmi!,lt!i!", !!.!U.tl!akibl::o abid~ye vU· ye-t" rstilnbld klUa VC! Gelltz. k~mll nlllclll.l"l, BI. )'aai p.artilt1", res:m5: ve hil511!l! til illkl!:ijlle:r' !lam. t;;cl~n.kleE' l£Ll.D.'
mLl!ltuJ:', lDI ...llml oSl. IS !iO. ':I tid

gar drg, I'll
KQn~I~~C
,

e

ta ',,"';1.. ine m.:.rni ,olmagu.

Er'f'w_ bru. .

hlL'lIU~Bhll

e-

J"'ue\elDiiZle

.1 de."=,

"<I

BUyiik deni'z manlevralan
.-~-tophww

Bu,

5 hir Meclisinin
II"
~-.
! ..... __----.j~IiiI!!!.I'<V:.A........... --- -"t • . ~

istanbul Radyosu ne§riyat haz.rhklan

S'abahattin AU'lnin katli diva 51 bugun .Ioru iiyor
B.ir ~Qk ~8bjdhl huglii:n
dinl,el1mesi kl.l.'fiI'\Ietle
mubitcDlcJ
Itrrkl.Mdl, 1 (HUIlU!1i !luntle g1df:l1 urkll.dlll§lmlz lC!ldonl.a hlL. cUrl:;ol') _ ,~ol,"11 mllbnrrir Sabu. blllddin A.l1'yI eUl,[lIIdllWDI. kI.I ifUkt'1'i .t:IldLl:r':Iru:krer} IIElnuk 1111 Ertcki.n'lo dUTi.l'lmll.&11lo ~'e.rM KII:klonll Ilr{lt' .,oeZEI. HI 1lb.k'L'Jnl!'
~lJillllao!lll ,il.;!, iii ,lilli, Ii IHI)

iskandal - ~ karar I - arl yaralan gulu1

leriniD. ill!: mlll1teroek deni~

lleV mlll!l"llll yn~mll~ w;o,:re dUu a~. !i!RIQ 1111:iltCl~l'iiA glini!)' bill. !Jill'

,

'\.

I
.

___ .r.r_T·-it~~""-~",¥ ...... ,.,,$-1-4. -i-vr_pN~ ·

"tiiF4:;ijfi4·1ii·~"·."'''''''''_---'·

'." 'ti

Diiill'l (!I'~obiiis~erdt polis ve jnndall'Hlralar]a b]rnet~UlI!Il" all".Els1I1Ida h.iidi.:!.!du "",tdu. Ist"'1l,[llIS1Z pllsol,nrm .kaldlrllI'lllSl!l1 kar'lI.rJ~~hi:l baldi!:, A~llLd'li'ek~llni.nill\ be:durv,!'& :5,e)'liIhat etm'e~e:rj ~~11l ~~~l1ih1Lmil1',l,c'l:" ver:Udl' e
1IIi"WI!a-'"'"_."':.T4T-

bGiZIDI .'
.'

cektLI',

1'Ia. tord!lD.DlJjla:rd.lr. B~l blIliId~E' pliUlfLe.sl gtloU CiJI.. lll'D~'Q ki:iJ'f~~lOE! bllJlC"k.~ ed[,l:cicll·rdj.r. Mam~v. rrua£ Drolla. )'I\pilo call 'I'll d~ II iz .. lI~i.I VI:!! hll.... h'l!rcumltl.rliie 'II'HI}'"IQ. 'to.rnma. bllr.:kt UerL1lo1 ~litla ~ .. ...

,.,....... ---~

...!-:aAtlr ....~.,.

y:,;",.,._,..L

YiJllsell
nynllllil

Tallsil

h,l"1I1b'Jl ~"hh' M-dl 1nm Imnlarak o\obU.ld hAk\o;JmJ.!L 11.1"1181 1,.l"IlIl'" dun II.!I.bmhtlUl IUJ.;,. • r n I..aotblk rn"vlfi Unl!l l!iI>JJmUl" tao ~at .In.:.mn M]"lIerint! nmnll oJ.r. p~ ,,;it'D KBtiin lIoniJ..z n.e m~I~IYG
DlhlHlL ;nUdU r.U,Q'Unl! ri~ d~ 5Jn~ mil 1:.,UI. l~l'tflt .,d!lfm,ml,(l llullJll m!!,h"'lI!lr'. llIi1!hl~ ldrr.ll.nl 1I)'1'1l rl. lIlh,Uk IbL. 1t1lr.1>nll.tldlII. "lU~mllJl~NJg;. SI1Iv'"

I-;::===:::;;;;;~=::==:-;.;;;~~;;;;;;;;~;;;;~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_: '''''''f'~~~~!,:, :-:~.u~.-.. ' ......... ................... "'............ 'U'
:"':,B, :....

Gen(! I ijjl'

Ibllgiill

to,plaRI.,or

AUnn, 1 A.A. tAUn.ll Rj3.0dLk - ,j\kd~rlIO: JDglILz. £ltQQlIJ blll!1l!u. I'DIllUUU Alniral Power. £U. tOld." (II a'l'ilml SJ • II SQ. II illl)

iU'nllIWlJIll.,

II:HlllUUl

Tatbikatda
t'I'IIr. IM,1l;1111nin ,p',Jlgl~ b!i1l,!li11!o!!.11 lIedl)1 ..!lr,o:r 11111, lilllm!l~ UlILS'I.dl. DIlI1UI ,un" l~Ii!!i'dDn IIlrl IIlr 1m"-1Iioll kll'l" r I;;ibllk IIdIU~"tll [(ltv l~nlTUrn (I. • T. f .)1 l!llirillJftI!II' !iam n olQI:!U bllBt~llgfil!Q !llr 111m m ~.IIPII flII!!. aMlllul'I!iJIollllorln. II G' b r ULIIl..Jn p:nl:! II;i"ulm~1'I -il IfC) on.lanl bll.1 "~lImfjliMI. "mrlll.!lldlilili'll YOUr!)]'. U~~cn 1Kj,11IO bl r ! 1I,lmil' do Iii> ,j:UIQ ,.illo(LI, !;;lln"O I~OI'iI!l:Ulnl~&i1 rlli'lni' !illllu !uhlllarinin IUr~1 I.! I~
!il'1II1!~t IiI.molor,1 h[l!.tnmla k<llJl!d1'l"' ..,. m!~;, Iiit1llr MCDII!lnln IU.l'rill"I II<~· nLlRl!!l1 ro~1011'W1 ~llIllml~II~A;i 1~1j'j kllr..;J!'iH bw utl.Jfi I IllltiUlilKl liIlltD.M l'~kill: Ill! !IItI:ulll $~nlr M D~111I'IIIi pJlmeti t1DfwlI ildldllnd1l1r • IC II1IUIl, Ionwrntlllf. Mlldl'IJI 110.1!lUI ,,_ :f\k1.11II 1III1II.1'I!"kIlIOfiM 6IIrDlIII I:auh.lll hQ'Io.!I.!II!! !llil W1lr. Ar Ilk Ilu b.-pl. mAin~.·LmjiHQJl IllIUJmWid'ui'.

mUs8vit
iUU.JNAY
YII'lnll!: blr Ilog!!.1 ,pj II!.ll'Ii:I.I, 1II.!i'li'iII Jilil IlIilo"Bli liulm!i!,ln illlo.l!lfi I t..r Inl pol
1I",lIml Tll'Ilnl.~~1i '!III 1I~'kU fillult:lloJ'lndili mlrllill"lIill~lulrpln UnillI'ulnJ hal]!," ~iln iII)flflllc:JiI til r !lurumd., buiLlII" milllll'l fill" ,., I) "'liIIlnilaol1l U~nlHt III!.hr liir "'11 '0 _ h UlulMlr. Mil sill UIfIIU(l. It Ik II "J.f,"l if"'" bUl:lJIlI}lIN" .... IlZlCfiln iot[a JIll, rt do, lIQkI.Illrio; "~IlUII~n S.:rl'l .. ",I~r. mil!inllll.lu .1I.1'; til l!.oltlJ)arLlIlliln= I.. nl~, nil i1,1.I!I!.Ular~nln n,.IIo"1I1 ,jl~ moll!wl d"IIIJ~ m),Jrlll."II~';!

O tomo biI ve motosi kletyarl§1 yann yaplllYor

II

r

"....... ~,

$

G •••

-;

a,unlG Ine bUlyurulur?
!11lluLllrD IoillnuJ!1.!nlln 'liT ~I ron IlLlI'.ln~ ~!I'I'lIrj "I r<lil. II elg.. 1 fll~1 .!jl)lIlr M",II.I 1I.l:ll~I"r.nltl DC11Itll)itl'lll'l Ul.illli'l11t 1.I~rln' ,1!I1~· flllIll:rl l!ln,1I iIIlb!!I!1I.. ILflullr. 151!.urI'!! Tur, .M " I!ll~ tlrk.a i'l tI orl "1l1.nlilrm tl.-lLoi1e;r1 ..dm ~>!Jilhh(lW!l ~!~ulill~ III rlnl 11.-

Muamele
...

'verg ISllnI n

..

ml~

,,~~'ol-

.i:UII

1;11 '11!1,lU.

tatb,ikatl
.-'

Iflllltl,lr, I!:Ilr 110,'1'1116~hl~ MeGUj,1 U,llllgrj liill, ~"~II nil un I· iii il)iltl'VrltiJ bl.! Illgllill ,ill!< d;ii' tilitu kl!IF!JU I!lfrl .lilrlDlhl rlilr.
(lolliIF' M!f!;Ii!U Iru!l'Ufurl.,.'!' rli}llllllri Ilunl IL

IUJ1UJI.AN
i:llNllJ,'I,;N

n.1tU It ~1illU.J:miN.Il ANM1:UrOR (l'a::m Ii ri " "iIlruJti'.

!PROt't:,

KO'Jl '·0::0.'rU~\. 'Ott ?<I ~ -

:htm gD1'111i kl)llliloi!m;l" t.1I1,a II"llll"'l IIILurUfLlrlllln t"~ili'ldlln 1~~rl~1I lIi!!olr!!! _1r4l1lltol'l 1II,1:i! II n.LIll'II.;lr u aJllIgn,n Illit 1111 Itluurunu II.;J~Irl" :I~' MUI ~ g IllcrJlliln ... fll,su 1IIa1~ .,jPJ~1 II Ip Hi )11.11'1'1~II Il 'lUU~IUF) 1I.il}ltl'ln ,..t!nlln!i fll:!. 1 nl",wl jijlnl 1I111I.lorl dD II" rlddlr BYIlDlIII'lmi .Ii • I SlI, 11.),

~.~~'-...-~~, r --~""''''"' ... ;;;.... ....

Denizlli koyl· rin~e

Fiih rer' gi uigi yerl re hazan
~..~. U:!!1I ur ,.· Evayt 'da. gOtD r d·'· .... 0 1 dII
o;;ck laLmiD <,I..nu-"c ol.abLlml, :> ~cioll~ 11:11:z;e,' '<in L ~

Liiks e$ya ilthalilne set
~ekill 1_ly'or

nul!' ~a1l::~e ilk f;lk"llnk Tllrk bay T~rl)ne b311d(lDlin rnf;UlJ Ih~l:cJ.; J: I.'~· hm:u \'e IiI A\:lTill~' II nd! bU' ~ &IIIncak ",:niL!'['t'k, r k t (Iran Adillar Cumhu:rl)'"t hi.tipilltr fOl: aJdl. Buyl I! Dtnur ihti)'ar etml!'k ~bl n mUI':!fu%luk p..rti'l!l ltlll'"1llU taraf18d.a:IJ. Lf, Ii yukarl\ bldlrnmk bOl!HlI"lhll. bl!le.di,)-'e:!li jlk GOO be)'girbd: d.i; Bu ~I liuleU .\"'k!!li Lis sin,eLI nlllr O!Ur5:J. hdi.kls !UliSI'tII T('mmw: Cum:a.rt 1 E;C'CeSl BUyli.k hidro c:1~k J IWl htl i :1 "' - !;Ichrl ll: lim td",1"S(' 1),'n keon tlerh~l bo).rIU 'I'lIrl1lal:;)' ;t1r. dl- ad ... _ Mndrnaul Bold :m1l d~. den mel!: m ..,I.lITllk H, rh Okuluna d Anndulu kliibiindp bir fjil.- III :r.hir d;j_"il.larrndar:l 0 [r.unlJ;oJ1IetJr\'}ele-r~ cliJln~ mll.ll!j l'Cnf"l.m. ~ .. ,~bml 't:rcli: AIIkr-rkri (:j~1 ~'e 1,_·'V[k "liz ';' Bll kadl:Q. hi'; de bo, uma kall ~iLk g<'lI.;l nll:nzln !llploma 10 tcrtlP I:'dlhm .. tLr, n'I;n hili -tml old II, 1"[.1 d!,:k C~ono)!l'Ii \'t' Tinret vt"rm.I"U. r:atibin bu .ali.! UJ'e'lIttl. F';ltih, TL.!rll UOD"nmtl!lIIll gitmiyul'. Do!';nlSIl Ooa ha~'ir.l.n l(]uol..:n bugUl'l Q;wtt 16 da >.plom h~ I ytrlOr!' geJmi§u. T J.ksimde in n. edi.lmi! k.t.! 0LllJtl 1111.[1 edd~n n••~h:.,_ nt:' Bl~:JIla 1DIpal'i.tr;lfU!1 ~t'br1 ID"- D[)lm:Unb'l:cnin lluluJldll£1l,lo rtk- I:'UJ u}"nt..N! blnrUll.!llJl 3 linr::u klO",·niizlidf' mii lif"hf'l'n oll!lnlllr"8. ~ !ij:tyonJm. lael!k, Llu mllH!l!lo;!btlol!' okulWi lO,I okulundll E";"i, Jc'lIl,;m.: aldli:.. o:bibr;}!rolL! C;dl<2 Ol:lll kl~ihk IhlrlnLL SItilf d II :. ,'tml'k·£"ll. tin ki.l. r:a:rt" 0]- ki ~';i,did!!n lazakJlHh \1d:.tann~ 111m III~t! Bll s<:Izll'rl mllt~akip EV,II linea Hh d:'l kljHlIllll(,.fJkb:r, IJilr nw~, drmrt ki!'!1 i:ll:6lDi IItioI~O biD lirll,'fI mlit ~Jm nO-IPl'en _ i III mlJC'1 tun Ellll:!'ak A; l.klmJ ~llJlfbu 11 111 III L[II':::II:II, g(,rTTm.l~ dc-rhsl Sl,rli.1" !lLll'elll" K.a.!lIID p~ ..J1lll H~ILt::e ~~ I~bid leowrt!n 'ltyiD. OIlJIII51'irde[ll.i;,. ildL!' . 11:1.1).1 edllml~til'", Broun. ~hmlii.l s~k:m&d:ln yanl-I ,Opera tetl'l511 jll':ri 6 tillm. ~i ~~i!j', 1:).0 lil!!1 tik iJ.~unci.! &1. n.n lrl ltiq II ,In " , 1::r;l.!i1.[).n_ml~tI. I krn- mdjnml:'j \-11; bu rndil nu lunan \'~ii.h nk \' II rfln4io Yllra.~hgl E .. rtLr:I':<! p-l ch.prul k, ha} r ~'II::d::mUID I~ rnllJlL ' r,]ftflii d'l !ll'Idll!c~ 1 Ili:jl mC2un Cl J.h'hmt't, rll!"~J':J. FITUZ.IIg.a em D1.'4'!I·' 0.: ]31' ~1I!3!lon'UIJJJOlSI ml.lk' hiln;1D 1m ze'o~khflli old.t1gun.;]. .\lm 0 do&lwnun bu hik;;j'('-mU1:do bllj;lL!YOF "ilII P Efin I:Ml tJ"I liP ~9 Jj(lfl.a hlr :o.uru. lJlmllIll -! ,'ld'fJll olabilmL,tll'_ IJ d ,(llifl yiJ.. mulnull': UIT"oI"_a- macHYl!n Imb~ l'uJln.i. tl. Muh ... - tJ.in fiu~ OJ lhal~ olunm il)-llr, l d~~lcti, H lbl!ki, hJ"i!]tur al, .!jiUp~~ roll ki:, E",_a nln r!lcri Ar;.lldlb~' tI;'!I,tHl!!lllou:J. I CrD:i.ll C!!',;W'I" tf!Cil fdildl TIlIi'>b<- rLpsl!t. J1It!l!UII 01:'1 \'t' " E·l rneo~.e I;ltu, ~ur, d.1 ,_I r !;a.rnDl~ ~ ,rmJ sek12ll](:1 ~1' katlc 0, b unl tdlt.'yyiJ ~jj 0111 OI1.n-IDltl', OkulJAnru tiltiILHSlnl 0 tJE.llg 1m' f!tluldc, leI" "lHI!(:[.k Ill.a p,'vlet Op I!'l'1 DI;!n..i2J.l (tiu 'lsIi 11lml:: i!Ill !Jufl ;:1;'> nltrin ' }"Ijlfl :,r • L..,pl.rlll cOki.llmea;D~, Vc {)HllInUIl nu ~l1:!"l6l Turk 0- rlUfI md pl' ndu Lutan • biT In~hlukt::m I"f'nlrr CrmI~LliIllJen: ldlflLahn !:an" til. tablodur, n'''tk~!IUlI ,lkyd"f1l~\' -elmmi nem.!l~1SI bjr g • n Imua 'lyI,j,l!: lIur DIG 11:lJk n". nok i11l')l~rln'f1 1'.m:lllnc b ' I n I [I] llr ~ !IIi!! ~aplbm:ojll: b~h bJf:;~Y ~ildi ~mi\ etlmwn 2 \'11 Dl9 cuJ'i' 1lDI. I orhn~D·m ....:J.ba,de~ ze g<"lmL'g bll~aJIlI. L feh:, ~nra. genl't, r glZJi ora.r k dllmcklcWr, Turk tOJl" mUhcntli~ crl I~ I1lml dl:ll"'~ Jr.h:: Jdi 10;,1 11m ~i WI" l!lal1:t!6i giinu l!I.aat ]5 r!' r:: miYl!l YIn_ 1913 to:: Be llll'l'k, ~VfL HiUcr m re.aJn.l, rDtQb[]U~lSlJUD. G .. le-n leI' Ilnullnd:J., Sop Lno Ay "ill:' hu~1f nr.J. ikrell r; n ..b. Uon'cn;..Llr:lWl a.ri:l.k. In.; bit" farhnm)'lkmaK: I!;ln _bit Lan de (dgn,'[lI'iI::I~ icrasJn:l tJ iiI ~"II1I1;': ,nl!rk~!'In n buh,ndugu § bz.adelIe lam mil k. W-S3.lml b!.ll:Ul b\:r k nlIl. _ Hy~:(1'J'I.~O ~n 1j3.- h :[1. II'l:n'", Saadcl lkcsull. Ni:'nllilr:i bl!' fllm go tennl a, JI;'killt~llldE! clemi.' imtwnlllri ya- "ok buyuk 1111" top plillli ~zml - l~io SUI dt'll I~n bar!!I'r " blL'!mdtild w'taJ'd ,Almnll a05tUlDUll. ba.na. iI.Il.la ttgI a...· lnlfl h ell U~, Ltr.:: IIoSIUUII!U1,l t.- III : £1" ",k r.an'alidirlard 0d ny:l. 'l"(!lltlr ma'-aml d, r' .1 d bllldl!, YUlu;;!!!;: Tlca ..d- lC'rtll, En ~"P\ln n~mlm5Um.l"1 1:;1"'1' "l,Lr~~ ,",nidi. E!oga.zln c:k (~r -'-1oJ. hik~'~, (lOUD IitllI3kterini ~. Iil;t .k.a.tmdskl ialondiL ) (lllflcu.m~ rl:mC'Sl balnmimr:1Pn. ebtJi'i - Orbu Gimll~". MUlllmm:r Est pllmlldl£1 )coymu" \'~ gizti !<'I!,[lllirn rnubilt~ baJi elemll IlIItihanJan yaptlre!l] iJta m~U"1: '!"4 bur:;uk IS.J.nHm<!1 """bjH ile Ha!J,c.i.D kar I IICI"-Ih:c- jfllldBll uYE!I,·nmj.iJ..D h~~i tirlrnes.i halummcl, n, dlkli:llte- ~fica .filJ '1:tlidir. dam a()rr~. Xiliad Kwltl.n bulu:mnnlIt';]'cllr, kelJLlt!ti fl(l![lQllila btl cUrro iJ dem"I!:l:liihr_ reo i;iil.pl da 91 blll.~uk nun'If'tTI! d '~I l~p~lel·. :iatanbuhm tJ,n I:J- oll.lnur"_ ~' Illhr: bir y~ Tcno.ru, oian sc~'gilla5 IlE::dd 0lJ-=l"iI I, f.::fLrmen, &~'Jl diii:~ u~'it IIJIlm kIll tllr .iL}' lup itli. GiJll.,5I..illI~ lIilr1'gl 15-10 leila Ilctl k • !Stm!:lki I5lr~1 T Ul:~rlc· :I:ri"bll!"\ lrmlQ' h.~kl, gilnn~!lIT ell;iLigi kiltlbi OS[I],a,D ~lIl'w!mtl:;m t~H;~J..j,JI ~)Ttll 1m. Ikrbcrl" lk;rll~y,1 ti oyn';l}'S Il~ ...e 1li lir(l atJ r p:U'ilo C :!.ll.S1 • B ~r ya:nllrt:s' rc~ yaka'i ldl' F:dirnedl?o HiiJ ~1Ib.;HI 11011- nnl.lr_:kl 'utitt'I,'1I. H:l.I'IlTgahlmr, bii- TllVfik lNIy: dUll ak¥mki ekdpre:.! deo J;i.llIe Uf3.I"Ul iat.llcb:'lll 41\i1 , bairllLll ~luld.j~l gunllml~, ken MlI.llll1.hr, 1:1" ~hkti.m edi!rll~r. :sine!LD· J d lannd::l .ram t;ik:,uLl>.lD bll L(.}p • [j,;z tUll :st::l'oi:n·l Osm.:WIYC Diu:: binamr,h Tldl,e i~!l[l~rdi. OO,mp If AIl u.r:utm :!i!~hIlIII.I.U!: !;~lml d.iJmi :i~~'~n!te ~Je!:l bir Ji"nuJEt:& Dlgt:'r larnfwn ~i.:r"'fldigimi1;l' , e e 'fel'"] elll Iillft o.kilzl~ lil!'ki!c::rck. UIJl:nb-u~ Ilcrc..:: IhI.md,t!rtr, mllmbr, f"eDukr 'iT_ 'HUll §1ill'li:l~}'e hdar bil' m.ll.h~lI u~nom nifj CBJltakl 1Ia.n. £,6ZH~cJ,&I.n!! ~u iflju.ttll Ir;uIII0 - got!! !It,'let UYOiIN!'!U :Bfln·alliR_Tm~~'{"tI olmlldl~ndBn bu eel:'J5'1 Yabkll VIlgOOIaT1i1l. veva l.IIy- I iiniJnl!' unc:Lk iki l'IydU g~ti!ll'l!bll a:te~lcr 111! T.lurhr,.. mnsta~rak EdebiYIl t FakultE!flL cgrencihiJC1nD.I rl.BPrlin 'j nit ii.. I!bDl! I ml.lJ:lhl; t ,_. IAn:DlIl l!IllIIa~lu..n.bJ& f..ilm }'1\[lllmlljl t"'I!:!1 edil:m.i:;:til"_ J'tlN ile l!IeYOllbal OOl!'Ti, hinleree mi~li. oldu, I..rind,m 20 It:i.§ilik bir grup I:IU g'4! oo&lam rtJ, ~ll llQ b;s'!;"e-tli E~'. ~['2IU~ ~D!I viI~dIu fa- lIr_ B'ueil g'On~.~laj1akl' 250. Cunnii ~e~kll eden film he)" HI' ~I.u!. _ maruf ynnke!llci M~lat3.lIrbllhm ku,~aulma!lmd;'l hu Hi.lCklftl.U k1mumi ~[!'[l.I.gi lucrin~ ~ Bur~~ g:idl!'eetlerolI. !;'II! bogueu h v:adan. 1nIrlulmak kaL Ijit!lrik boll'" ~mill, Hl~~~r, 0- 1 ci luru[ s.3.o'Btkirlnr .s00: 2 r;;i n:: k3.da.r el~ g~i~memi~!.Ii! d.B Iftt)o h Ml Sal.r!'i~, riJh, y,t clul!1oM'l,iItbi!j loplllrnan Ur:; t TII." 1hI1- Ti.irklcrin kilt I hueum Bar:trl~ie !!.III: .:lk h~'illroYD- ean Ilh.nu YllDlJJa ~Ikdavet ettlgl 2:lJ! - almf saellt"ilrlBr IliO(l- S di ;;1~hitler ~ehac;, tLerinde is.1'II.1' etTophlll]ti!e y"JrH:<J.lonm~tll', ]'1 .Inu~tlr Butiin br::tZlChk r bit LllDdlklulDa aruk ,lip),.Ii "3.1:J,' rdllID, Bir ak}am. I!Wi(;J"I!'l1in man. Eie\ojn~i~~eD ~_eli _(Jlm~!'!t~., mC 51 n·atkir.Lar da. 400 lim lilaml5lenlir_ 2 .r';'I"klJ~rd Ilaril~l bulunan liklL:n Solar, .. iti yUOl biD j.;.~nt.: InI)'nn ImpanL!o(Ir T': 1:I.nt1ll BiDbzeltme Be-I'l,n b[j~ilk d~il~ irHkte ~~ k:eedisml U,.untrJ fh:lch :l.kl nllr T ...msi.U~ tellllmuzun al E .k~,'-::W(' CcZii Jra.rllcrm bU~'ilk b r Tlir~ .:mluBu ~ 1Ilr.:l l<ln3. ~sker C'r~ S:1Ij.'n't ~ ~.-I _26 H:uir.lII 1949 paz3.r gii.akil. VlILn 'wn me:vhii.r 1Ion.iIUe-l"ind~n m b~1" Madam cPQmrJ~olllJ'. Eliizli",'!iia ~'.k za u tunnda h.'t-'jll;byaclIld.lr, !:'" ~~n All, rak~l.iml'C8!;ml anla.[llSill an M~hnl~dm kum!loc.~ln· rC.It:ltUII tabnk I m "wtlDI 111 mk: liI.!_lt!nll.'!dfl !raD G.l!I1!!,1 liunnay Kn b Gold'un oynadJ";' Dll'" pI- cldugunu !!am"ornll, Fnk .. l HitgL ·HlId<l;. poli&..icr .. tab:lnc::l kuldEl olmulr: ~~'" Edimeden h- 1J'3ll1nn ~:&.n ·iI. Tllrk LlJpl'l"l C. ~kJ".n~ S~pahbDd tMaregal) yeo'. yr~1:m ~ gitmi.:;tim, ler. I((!ls. t.lr Piuddd :'>ODfOJ, oeu HDrblye:de~~ ol,e.1 ,350 lanmak I.:3tl1!lIIllj!>e de lJIII\'!lHJk tnnklla JGJ:nI ~ 01 l1.!ktr_ 2 Ni- .IIurl:trl mlll .. mad.i}'I!n d(h'l.!~or, H.tl.o:m - (.tiI'lIll1 ht.anlmldn g~- Bir kumJlun. ii(: roc-.ugu dgnt'rli 1> :.u;ImA:l:!;"1 Sold, hlr mu!ild terke-d~clll kt i, EVi. Du !i1kmhJJ. ) ala.kh olllCilik Ol..lmllml.ljUL !la.n Ht;:J .rUilrt"!'l~ gUll11 Tur[r; 11ly,,~t 1('1' d~ :Ic;:!':<m g"dlkh!rrll·n ~~re~ A'Vrupa)"1l b;lr~ht ~ttifri ll',rmhli'- •.1~ ,iki/5i. jjrdii liJi.1))tltl'l.lli l!:!Jlk oLaIl bii toiiy mU.antrlnndEl beni sik ;SJk .i!lyarete .Bil" ~aks.~ 3 J:.iilli,yi IIMlIllllnUD r:)!J.:'u, ku\'VdJ..:rj Bi- ;J.T!h k,!"ihJlI'den nu.l!um edirorlarYlI.ZJ.LI Id.l_ " fcbbi~~l'Il 1"1iiJlldeydi. Mc\'zu .l!iJ,Cl!'lil'. b:ln~ do:::rt yan.miL 0 lI:aEYVelki. sUn .,wl:JrimlZI! t:dmi~ E!ang U'IIIRU.!I; l - ~e.h rim.i· , l ~d ? In:ll !l1Jr-hrl ummdc gJ:rIIILull, ~I. Mt·llllll. 1t(J1I~ s.~g:uur I!'sennd", ~l!.tNort.a;r t:.I:tm~ile .~,a:l.J es:a.!l lin. &I'lil wCl cJ 'll.'n!llIiI~o ) d IiJ, IkhlYfll: Bir mu:;iki 'ii11l..nliL d.u bedb:!!httl ki. mlllmr ebB!!- buh.lDllrt J/r.lTltF'll!fLh .otelcili,k mull' bil'i nde yar ~ ... 1 0 ;;LoI[I l:o;.t"'1 da mdrunuD mill.. '::9 hl;u.~·1.!; ah gUIIU ~" lLan 'Ilmu tao an oldugunu m~:uUru.lcy.i.ll[) ktlyr:Jc :mIlTe bbiyl!'i.ik ,) 0I.P.1lD z.u;gi bile d[j~l.mil)'Onie " h".'Wsl ="lr. WhiHllk,1!r dlilll.[leo. ili lI:alIl) (In I!: dJJplenndr:n F\laulIl DlJn ~, !j'Hll II" rj V, rncclh:-r. bllk.1 "l<;ml g-.:l~rti( U I. m d:J.- m.i bUl:l.lmll ~.ii~]~ )'tlnD!l:kw.I.Rr,: Il"Bndan dl!)al'l ij;tkml.w ..'"lDl VIC \'iIl.Ill hir k dIna bir ,!:ocW! .iuidiMadam HoHmann, Eva 8m- bU1!n Ankilf3din &~It'n mu~villri r3J:.."1~11'l1 11'111. ~'1nl Ht..$3Jl !i jrer Y:llndl_ c,;o.k g"'i,;mcd n BI:;,:ana.a ~.IIf&k 6okiin~!! OlilIl.<.lDh!ar b'l1'I OOj'l", bjI li~}a.h.atL ~1li:rD~k Ii.k.rin 20-= k I'n !IDDrn. b~ml al.Ip un'lUI: HH.Je .-'i, l>evm~ olup 0] _I ~r. MQDnJ IIi!' Dc.I:abtr h:tk"ikh~ri do: II kll;inlll sill ,\"lilll.l:lnmasile k'-'n GlllJndc buluD.Jl.ll ulj ()rngu_ 'L1l"klc'rin tll.::trrllil'll ~lIiLJ.l.I, A~r kua \'e hem d~lIIzde[]. hl1clJm-I.:I(O dl!! bulunmady;;l.DJ l>.:l~ K1 ilc it TUN:b iye-, gayriIln~§ru. m dlglDa dair !iOI"\IIO!.ll.o:;ua.l~ fU OB ba.§IamJ.!jollr. Daha CYHI Ank~ nelil; ..I,'lwn. blr QtOl'Jlobll b.rdt'n !:;lfm')trdi; bunl nlnn ,Turk toplanmn Ilurillrdd 'ljlljl \I~lJmj~'e ~~ladill!r". HaZIC I P • bildirir keyfi~'l!lill ilk t;;lb.ca.k sayu . n(h n ko}'e !'enl 01ctV hi liermi§ti: rnda ri!'.IImi temslilanill buhmml.l~ olmUljIlur. ki:sim oldunIlu,. to nul de: agU" 1W~, .1t1 U V<"tnccil("1't' ~lukru go!dikl_r BI.Z;.H1!1;111B. III U[IlIt .,' L!j:'J.hm b~tuJj top~usu llUrlav! h:- YIDIZIia de-n;1D1 n(3. ederim. m \ f iIIll n istif etEra/om qka. lutuldufnou ~r. Moore dUn kcnd.i.:iiylC' ;o'IIrul!UlllJ Lt. \ tl • e eJ !loy Iden ~lItO[ Sul~ym I1H1. g'1 ;-Uer-IE' kapalJ1n.l gil. ..ah~d., Ii: rrup I:: H, Sapa.n, ok bulutlfi1"l1 I Iran B:u]1i n~)I()5 mit m I,;bun:~ t"nd.. QInll.~tH'_ !I nml 'orum. 0, ' dhc.:r'in er _ gOl"Uljen hlr .IIrkad:l,lDl.l.UI. !iU dE! sgr'alj~ mu§tuT_ K::lrli n, yem blr ~";:t:lir 1!.1lultcae I.d.1Irt:s~ndek:i ::H~~ Jlhull nUDlllr.!.- ~'crd.u, $dul \.ou l1f1rbl' t;okt:uL b - l~la!;mUj 01l.n h~ bir .mdlll (\boli'l H .....,:jll 1:'11:Ah) ·k t rnfmd, n d' ha. ~k OrlD!! mt'r,;(e b'lllunmUJjtur_ In )' L kl.ldar ya\ HI unll. Mr ~ifld gd n ZJ.rL&nml~ olrlLlj{~lndafi Tilrk le.a.r- Jll;10('181 Jil'!"ta !~ L lt1!y ll"rlll -hreline dll!}I(Undil, BUl'IUnl!l, cAnk~u'2.d9. bi!'ka<: gUll aii- II t:lk ;, i\'k:ti l!ltiknml!!lte-1I ,;,h,nd, 1>1 kbule ...e klZl Ha.lul'ruzlanna illatl!IJ lnukaveroeL C't-oj';u" ~dill;H1dan. h:n.'IHlt, ttn I ~lIc im: ..:mlU1ct ~rl~J". N1b".!il::'t I}, brl!J'1IbN 0 b:tn d:uma Flil1rer'~n ren tl:'l'<'1 alanro ';:Qk ~..s;lIre:t veri . "dlyk bell"" , hinbolr mU, UI'ltl.oi. u=:.1i. bir \1- cl'"kek lnl'llfludan ~'l" ~~rp lr.a.k llltil'" II'l,Ir,'tte Y:1I"'l,I., diyor, muh::u;:!ra l yu:lL,.c:a o· J:idf'rk'Jl }'1I.pt!g1 \'1 £I III da.n , lOi!'IIl.b"h3eilJ.::Ni.. d olflu, J:'li <:"Ilbuk h t!IMrntk 1.~ ] .~lll'~ kt'n.cli..sm!.: mllh:nli:i!.l Inr m Itll hiikumdanrun l!':!'Ibn hilcr· rLn 'rJI.Ill!.ij Jl,:LLWmtllll1ciliJJ. gilt· lilll~r, o.UI,l l,Iig~r biitiin IfI.I:th."lI- t~"di~irni;.; 1':;1" jlll~Ui k,....~rI r nu!)llt. EI:i~ g I iiIll '1].3l) ,~ h rimiE 1::3bu lIIllS il mil ~'tlUil.l o]u.r Vel ~o;plor Yl!lkalanr:t'll~, yrll'rlhl(lr lUi'orclI, BaLtno';;IIIfIL.irI kllmulldll· lr} I' rJlI.ru~on)u !i-c'ldrdc !lur[~n glbL M 'rii~llmle :lGl.~d~nL., almolJ( hIU)iJrIJ_ Otl!:lila mo.:",kli MI.ICLI,I" ttiu,!.i"[ I Mllt!,u·luAlq,,1'f:J ~IZ ~'n' .t Ohltu .5t:l'giKl )'.1\' mluJlU Iyi !.raID!m8..61 i~in, b'lI;lI!.W~.~ln'lt I5Ilndll hll]Wl..'I.D. l'Ui'k Jonanmu,'SImau;u:L 'l:aJ::LlJ.~o ~<ll'-'ri. lop larm }"1I!.lLrd.BDIxri 8Bl]Jbll~'! g<:'\il'1l J5C''o'i¥n'" a.atll! _ l<,:ln blJ' ~ ,'!'Cr ~t;ll". 5u.nLHW C~r.rab.I.atia iJzlediltlui ,40(} til ve-trl bu:rurunrla a"llmlf·· bu JI~}L',I r II) 1IIa.a~Jrun ,)'11.I J]111 I:d:mbul oni.irldc 'l.'l!'lIedlkll-1 J;i.lrtiUiile:i }'l3.I'IILi,:lDsnlsl"!n mu·{10dl!' Hi U .., I:ben:~t I~ kiln UJj_ lU'I~Wri:J. l'"1Dr "'H:UIJ.U Iiarb~~ "ue k.I nlmlOjoLLr, bl~ki Vol!" dlkl'~ htl'fsu. I \;lnm!:JtI r. til'. SI!'IpY~ ill.:: gUl),iJ. U2~, Iklllcl n~l.tldillJ, [;u.laallla g";n.dl!Iir. Ad.a.l,d 81:!1lf1:lrfl,1 Ir·rl.;: pllgl Eo:l'o'1V hI. ~ L!'ltl!mC'ai hi~ h'rYI\LtIt!'"l ~lIrrl~ll kill tHin m;]z!lh. Y:tlnlZ Mnrnd:l11 Clna .lne Ri.l.d~ IJo I:VLnkn IU'AIIlUd .. , Old bil' Torenden om:\) bdcdl)'(' I~ t· gilllU 8793 lti'ii, Ilr;u neil. do T H Lu.ilr.ub" bulU!ldugu \0]""it, II hl.·hm£di fen.J. h:.J.ld.. h]o- •.!k .. rdlj'(1 ma,l nL ·,·d I:!ebnn U· dJye ola .... k. l'i.lymCIH lDiid!!v _ W,l &ilz;dc:Jcrio razru~1 p~i 500 13640 ki::oi g'zm'~tir; Snj;'J ~ok nund l(lpl:r.lI:1n LHi.\ 'tlilel'e pasE lii.) t D l"ihy" e~Uli ona talip Dun i:.!bah l~'IUH'lI ~ .. htlmi;lv II ,tl, nl.l,rl1':i1"l. Turk. dODanm •. 1111 fllltd rl'l(j L k(Jr:ku.II~'uia..;lc'r ~-ab _cler gi;indccirdJ_ Fllhnr"io. gil )f1l.1.akh ()1[I].iL~'lp J5(J Ylltakll 019 b;:,~tll.itdiJ;;i it;;in .k6ylt'rdl!'t. dllni La, limDHatJ Ike m I diidilitM I;lkml!jt r E k..i mLlfcbbiye, hir gel.:n Adl1.Let BaJr:.IIJlJ FUSl Sir· Halu:' ~H::lnnf'k i~11Ii bn kD !,; 1"1 I")'" Iu. jl~lI ..hlar Tilr' loplllnLgI rerle e b;uan E~' 'ill d3 be- ~1lI11llr•• j;~lel1!!k gT!ueler olmu~t r, Iii<1rlT. Itl,n, un m ..mlcket .. it 'dnll !;OCIl- uldlJgunD gizle)-erOlk. b'll ra~nnde ..-"m kl.llkalll Aksil \'S.PII- I,r Ill")!;; \k m,tburiy~l:indC' bl- nll] lSI' l'rJ.1I lI'1;:ml;< oldu:,;u g.·(il.k Qhudu.,vu "funi'll. Amcrull.b {)telcilik mii'lebB..SII~1I ml."li !tim ':sl tl"G1I."BIII .:<iil .. ro!k sergi mt tddifi ~ ~bul "d(:r. ,An!.d..'!.o ;).'lJ.Osman" pa.dl' ;:,lll mu· tN-l l'ill.pamak.t.a.n iklli klllm,'l.( r Lan ,Yano ~bab. .Park oteldl! blr riyll! t.etkik!Jl!1")'B.pmilk itte~c Zon I ;lkmqtl, halline gidil.m.l'itir. J r gt'l:er, Ka.rmmm hllljk~ bir gul Il!¥~,gldr;~"I>'lr. hid!'!llron.m uzsmallmda dr - \ iI"iillji ra"q it;; liurlara ~I'kl i· (IIrka:!1 t.'4"~ b3.llm toplallll!ll 1{:J.p&.takL:lI!ilr, tll,}m(L1< illl .\oIL 1\ll'l!u'mlll TAK \ 1 ] 1;1£;.1 '·eo ob:zlll blrhila bel9jyle ::: 'I.olli sergi to..:.t.lbm~tir. Ycdl aj' glL.1 I Rlr.ll.l [lkr"bllmdlr. Tri:na'..... lliQ \'il(l:l ~ ha!l.Ut c1~tildJ. bt:-n ill' 1:11- \'!!!rlm. N(I d..:: 0[11"1.1 ka:L \)ir milddelin ,·,.1"irn oL'lo i (II, - &1I.i, MUbll.t IiIN,'di'j I Illilen onu bi!im ZiIir' VU.lI.u.S~1<! a('rgi )'ih;lcl('C \'tItuodll:j tl'ltl!lfulOllLmu_ S~lIIin EI.DJ a thg.n ~11 bll.bf'1r II.ldl~ taolnlIllip I"ll.hal au mit\j;, I-lImI bot>n dl!' l1Ml :l:iY:l1'~t L.,[I ilml?:kt.e \'e till! tir- hl~ QI'II.!i1 biraz l-nut:ll1ttll-. - .,Si.l:!.m. ll1i? bjt~L!rJu Uiliyohlm_ Stln IIflIM, l(!riDI! lDil.l:bal' oiml)kl:.ildl:l". Kl..lrEak." .z;'_fl]," Vlldl'l.nI ~ld h It wn - (),'Jc '11-, Ilkmbll.mcm 1>!l1lI'a. Gil bl:"IL aymp .Di.lm k l.'!tiyomu. \'lI.dan lUll1 1I\llmaslnd II eJrlI!I;:~~ri gt'I;:" II -HIl~ , .. N.II;;:lre Ni!',lu.dm ,lIlli!i.ln' JlI.k- !;'1Ih.L.. 1IH~1 Mur::urlul r rlll Ima!ll , 1I1l'lIldB ZiiJJ1' den N~Jad Dllllll~ 111 me5'e-I~IC'rde arlmA. ~~ klltle l,~lttl: B.TLI rollk iIIt,.. lI, \ Ta bil. nlar! Nl1.iiJrl:'nln du.h I tlerln bir roli1 ~... tUr f'tmeyl bir bot ,,~·al"l'l:, k £'.iI,,1 a~lrldl, !;ok ;;:lIdL z.iillr HipiJ Iii· n!tl ~.Inll :.0.111 Lml§ll_ Kllrdm );cr· (;yle I,!;!! ~~·I· ~ d:l:'dt ll{)tllrU I> 34J Oiln"!1 yonlu, Viltllln onunlil. bIl113§maz:. Hw.flr. !len tlUD tmla. aLI; Ya1<8iD.:' S.ERVER BoEDE 13 28 t 3.3 Cot!'" kOIl!.1!~[[I11Z oldu, Zli.flr tTl: IJllllll - NI: k)~iJy(!)'i.m rtLk~ N,' - NI)'~ ~3~lm? M)fifllda props Ill.da 17 III ::r I1rl4lJ!1 inli.J,;lI.m Lmak h;lo ~ok l~trl1~ hlr tnm mI.lYII,)'l.III~ - :::;'\'i1il:di can~m, ::il!\'cr IP- D ~iI gulihll, [ .. ka~ ,"oir NIl!Jce Nl!!jlld'm imB~ml ,1.OIR11 00 - ija.llm~HlIm. DI!~'a.m .. t. 5(:.'21l AI<~nm g.:cc. pl~tJ H! .MIl It'lI II UU - Znfil' 11c:t' nilldl: bn::; dux. bl aldu_ ",Br'l r. ::1 "' mllmBzllJ.t.:.n g;<l'I~l'tk ~lnL !II, I· di, Sonra' GtzIi mJ bulllljlu}'or. 1"alJl n:! Lmza!ll~ B:M m~ktup l iI~ t;,r.]c mil.Rll!j-tlr, "lld.m teli t dmJ. - Peki. uvw \'C,)'& !!(!Ver gi1rn Ie Ne)floj dim ,gt!1I:1!! moerdiv"nJe ladl: I nih? h.prljL'~ I nllrbHll_ [)IElI:1l.I-i. 5:tkklnp1, BI:II'1m dQ UU. _I\.fJQD 'lI:liU!JII~LI Dill biaai:t.'all bi otdu" _ ki.md r" KJlllihr b'll r:urtl~dl-:;I adlll'Jll hatll'I",Jl VI: - GJ~1i ll1.bii. Milnat du~ - TWlInaJ, dedi. l,furn• kl}'1'i!I:L \,cnyonan, b~r :'i.h::t clil:'!'1:k ceruilfr:t Ikurm:tk /!.hl:il.k!lLZ bll' ndrun.uuJ;j. (tum! tordll; - P(!Ii_I. sonra ~ nr r [11 r:' Olclihimiil \'ild:i.lII. it"}'i :J,i.,ij],; kliill~I!}iILm, £~n frd... VI: dl!\'leliD emmy~Lln!. l~hll l'rJe>-1 - :j-!mdi konu m!lyo,liu. - NI.:: .&Mnao !le\·L~l.J'Ill!Ill'r? ~ Lh..lM y.I, Ir;:titi O!,UIilJdl rCO· d 2: L+1:11 I~l'l:", oluYlln(''_ da elliihl N' dre bin.z d.~ij[)jlil'kten SOri !:ok ~,y lJm}'~f;9Iun. f'llllcIrJm:u., biJl'«k. hIH.... elA!- hlllki tl"ll,/!l!;dc!J k - AnlaLlJ.lll ~h: ,gJ.A.m. J.!';l. !;t~· ",~Io:c dt:m.ol!_ Vihb,[1 rn i:e 'u.p 1{l:'rdi; 0.11. .uam 0 lu roll. a ,<L'IIeU. YILZ ~.Il!!'r~ ul,'~ !lngu ~ l3embtl" h I"'-'Ir:!.!'~ (!4k,hm, Bl'O dolll,j.'l hliklllnm'l a~'lIl1J, IUJJmt!l katkimrl.ir? Dnu vcr ~Ibl toltl LI, [Illatt lI.4.:Y- H:.!., n..nt"l,l' MIU'I[.t. ml'!lI', r ~ oS!:rllm: - ..uhodo. I,:,'i ~G~uktl1r, niuik Sa.i),tjl~ £~'I ut ZlifiNl ..n d 11.. R"1l\'l!mLc~k tw- d11\'I.I.M ti:l:erille m9bkOmlYl~L. r~[; Nazirc ku.j;uk ~l.C l".-o::ddlUl JJlt'di dog ntilJl. CUJLkU ., B::l.L. 1'I,1Zlr" blr1U. Cl.l4umhl \ C' l.:L:,"o~ljk:ty.r, !5"VefllD ODn b"n_ J.... i "1~}1 ~gl'lltnln"1.· k'~1'1 IUIII I.l:zL'rl" A.d.1.mun, 0- !'I4'1';!I Tin kurum~k· kIlH]''' ,'('rili.D S"'l dL KlJ.rdi \'<! ill" .ce.... ill;t"Il ro1ll'ii.; lIc:;nllllcll ba.l:;ll:,' 1~1.lII" Zlifir tahail de; f,'Ormi.! iLlr. 13111'in~dJ3 POl- lIil!'th !'illtll? 'l'a!, ... ·.:rdL: Ioadaglun hakkmd I;;~ bllkU;u, - S'r... tI d,td l' ",~._, kib r g~m,;!j, .;0" gl.it'lldi d~, _ Arllk IInnnl!lIDl lOOrmlJl. B - t.!I. He b:tYlr ~'nr'! okumu~t~lr. - E"et, Na:l.'.lr~ g1r:;o:h,l1l1iu utumlll blr 11!;gular t.mtmd LO t<2m)'lI ~dJ!· Mil) ·ci . I:iii.klll DUll lub:u- I,IlJ}'or mil' - N, aJI hilbtr lell? - PIn? hyOI'!lun. . - .... d 1;1 rru'~ y~, gu;: 1lJ1? bal-'utle SIlITdll: mi~ ve miiI'i-.feD ilit nmilltiT. !lIJID? - Hllj bn'1iey bllou:l'lJolllm. Naziro! gtildii yeo (In"n.,., 'b~kll. ~ SU" f.,n hurn 'l'ard.1r. Hu)' - Ne d .ek)~n bu §.mdi :loaIII'" V1Ld.lln'l lime !I,'V iy"r ~ B",n oou !fOITI ~'ar m 1~'Um~ ldd i !lml..Dlt:Y., gitn:: IHgl y bi" i.;Gtr{' kdbm Il.nyordu. 'Ii~gll, 'It' Uenlr Gnn, It Iyud.," lLJSu~lu glbi bll' hali oltllJgu h;ill N!:r •.'dcn t;'lkanlm bUDD? , , • yeni lir di liIlan bli.ml),orum. N· d Gtdu: .}' d de~1 IiTll" 'eJ Ii dl(!dl lei; mu? ... b' I b'li r:iD~~ (;I!'m d ireaJocc'" pIIBll, mUNijbet~i eczaneler ... n if" er' I ycr \'CJt'D .Habm demr.-k, - Ai!~r.:· ml, IO~1::1ml~ Na:tll'e I!....-ap n·rml!dl. Dliltu- l!or'esuylr-)'cl:elPllI orlrlllVOliori=;.a.r1m, sen liab(![' ".prttL. 'dl,'orum. N'ii:hccsi dq;:l _ 1 r:o.flllid b~ :l\·r:.lJlk tU'~~n~ Q ., 7 - 949 Ikg~1. .M&hkli!mcde bir ia H~!II S4,~ I;.J, kll.r,~r. h!.'in IlIiJ' rurn kL,_ S, tl ~. l.m!!I[l'i Llt1 k: []U;' ol"{ltl, din' m('~ Ernlllim. 31:'11 onu UZll.II • Si~ydi tcti:rdl'mn Il.r'lc;u,dq],lIl"I hILI; ~'Bpl)'Or ama .• , dur,,, rillu!n ::iS11 Ft..'3Ir, .r1l"~O .._ rJ,·I}lmdJ••• I:-iuy. itilo."I, orn;!!,., No;:. Ndi1d l!:krnrQi;h: q.Lrt'- lb~rde[1hlrl' :'J~r"dl; mll!ll hltn .y~ ~tll[J, rnlld (~:! el- kmu:lk'L bLlk.miln taadiki "e 'bw~ I:"nlJ(",pl Sanm Ak.!!P'll' .11 - 5~'ltJl c !!II~'~I gil, Il.e mun :IIet...l., f!;~~~"" kioir dlr 0 ','Ol!. Ij@ .... '~ S<!'I'I;:'Of mu! - Ddl mi. Ill. .L~1l1! ~n \J ku lIn_ ('tln;ti_l 011 !'!,'oln akrabEln. L"r1 hakklI!~!l dllo, ooz;ulmll1il1 iI!IKJIl)'01ll1 ;;;~"lilrllll kr.u; k;.,l adJ !.>!lr Ijl.!,:,' lKl>'lemek IEiUyorum. Bir kOLll:q!l,ihl St!\'I)'Of Lubd, - lr,l'r. lhlf IIkI.Hi.K.~I>:1II1~ 1I11? N .... h:r Q-,VEjr []~, Mitll!ltll. 0 kild,(l( dil~. to:l'lmi.ftil', K;"Imr Y:1~lDdA. 'I'~~I<:· mli lil,:dllil~~ cit n I d.. ,l;e.;.nll:t'eJl!' k"J;'I]" · 0,,Bl!'y ....,.t . - SJ:.\'JloOr il.a de ~'R[lIYDr~ ~k mll L~e-r? 11~}'oJhlllu!t: It .... illI,,! N,· I, Ll- V:l.r: MLiddehlMU,nl, d Ln 'I1lh" klb.:loI", dBI,,:; inee ,,,datA NEl.l.1.ft! kul ..,l~ .tm(! l:!akLLrnk. mlln~1.I1 kL VlIril.ll31 onulI.1l kur- Ii:'~kt!r, M.' bmd Ii!U:UD eulot; i'i:t:I'. Jlllrflt"bl:'t.~ ,'1.11:"0 A ILfllt", h ]3" n Rfl4lkiJli t:l.nT!!lk i!;ln el!lIId!!1II g ..ll!'ni J'Elp- HIl, mlicldeiuu:ruml. il1lhldd (I!m,n. l'lkill IJlr II:E"LC' (!l~ 1:"dll! - FdLl. binll!nbltc "IlIkir.ill" gibi: na!1I1 h .bL·r \·...rlf'lm? Ben Z:ifirl l!aWI t.: Thnl!!1 mll;>lILD. wnumi mWl,,"'lnJ ... ~jrdi m. I'n n' Uilh! U dcpo!oOu BHI.rIJIIIi Artll: bll'T'1l.i:lBr k.:-:r:dim! de· ce, Vlld,,!11 diA. ~\ ['ri.m jj.~'ol, S.PIU~ ()I'" 0 Q,m.l'I. /l.Ylk 'i Id - I.rme.n1 EIi.n£i"i N ~[~ ll~' tkol 'I:::J.llI.mk bu-, li1mm, l'~ -!.. SODm ! 4,. .. -l yapa.r"~ olduGu ;o.arn 10 bir r~ntlllll"", Bir f dlLha E(j~'II?}~L'Ckll, l utill. lIJ.·rk,,,:lo KaHI'Il]Jfl!JtJ tIiD. dddjyetile ""IIrdu: ill n ., - Hlrp,.LII", mllth., lllr 1;],[Ni~i[]. It;,,,,,r;:Iim''! Dc~' In t ...rho I.>lrlU_::'l ~m:JJl b.r fljlJlt, kUDdu. Tcufilia .'lIlJPIOiyllo Krm. oorledi bunl.J.l"1 saZ iu. liJt(co." N .. glizl!l konui}ll}'Oru:z. Oda ml kll!k~III;:~ - Sonm? {Jun,.! . kl:ilL Co;l"11 N 'J-"I: Top.\.apl a 1'1;; D ADlamadun, - H ) Ir, I!lnirli, hU)'lI1l!_ .. p.·lef I1bIII 'o;plt ~vdi Vlluln'I, Ben h r· ::;.Gyl",~ uedl, "Illl. da 1!G~'1~ H: k 1.. nde una lDulllllo.r O~l' Zrell r d 1>. 1, 'Z:ifir. . glm, Ad'JltIl J'I' k ).'11 InUlln tllnlk ~...)'l, ltr1l h1jlnm. D"I ... n "'mll[l )' !.Ilk LllLII111i ! Asap ml! rQrmut glill I!UV1U¥j)I':!IIID. I" lI;U'I[ iJ.1~1~11I bak.III>lrI tlu k u ~l1n 111 ..II ~:;I J.I L~l'okll, ~ - l' I.".z lUll r.l.ltlU. J«J, 1;1':-

du_ 01 I" "ir.;OK kayak ot:rc-t ~ meokn Urtel'l!H, o.nll~, En.;:n m I tt:m!!l:erl l'Iu.!N9nlia tnhmat .'l'n'li, Arilk: htr U§.'lm En 'Ull, tun~ y:iutil IpO:raJi-' !ann Ui koLlan ILn'WUd!l!. halslZ d.i.I~iI (;~ye kadAr dllnst;dl~:ordu, Bu ,BY de. hem Olelill ~crt:Ci II trtillmu::i, hem de E'!'/I.

:n.iallbl.llu n garip bI..r 1..:.1.]1.L 'l'AI' yorllLl:dI. Btl IIlrnriia Turk 1I[1!brJndan dlr, '(;'1' II: BllYIIll. ve geTl!k!le 0.dJJ:Idl. 0 bllll h ll!IUfllll llj.!liz: ve miloh an U"~tDrlllfu q.m runIIlfl"Jl'LTa.k bUFl:l:Lnndn:n blThnA tJr "cui S ·f.... Li lIret I"(·JIm.i Ll bu P' hrin ilk !ll.Ik6ind;ulan l manan VJubadli 11 n jBlT.llllde mll'kemJ1lt'ldi. H lbllki, D,."" bel' )' I ~IZ. bll'" de 11Imnl I BlmlllJl urla h,lnp bir ycn z.!}'1U"d ~Uigi her Il)'lll 1.ImI..ri l;q.Imakladlrlu, I) 1 I IlruldiJ dera& II" turd. hibu- bull.lDU1Boglln dl1kltnLli.! rln aahlt 01· 10 nillil,;.lf'nml~U. Bin I D~lik z&m fillm jill!}i1mo r.lnhli ~,Idu~l.- n a Tilrk M}TIlIPIIi Ilk dl!!ri1 !!I!" iW!rlnde hi; de l)i 'blr intlBt. kleur 0 .,(,IlI g llirjll;; (""Jlml clu' ....mu.z: &Llcl:L.nlli 1o;:Il!de 1;Iu &'it- rihl kU.P.lhp d•. bl ubulu DU J 11J:1:u1ltl. Dll' It~1!! kc.adillrlLl IHkmcto Inuvarrllir etdu. Bu !J:I. hi kmrum. Ond!!, I!pt I biJ' ul ~bl"l k-urul"!.lr II: ·Ddl IIdllll ver !'eLb.r.:d'reJ[ y('01 b'l1" WWC r C J!J aa.~.i.Il c.;J.tp1mIj; TIIT}r ommn.lniJD. ~·kIDl ruthrdliJ cdlLmL§lll', I:kn~ II lIrium:burjun kadin blli vardi, KOlh'IIUnddt .IJ,IHle,rtl h·bHGlI.t YIIPII.nul- mi~ olu.D imJ'!ll~Lor h'lLkUmdllr FaUll SI.I.IUt.'D MlIlImel. l.&lil~ .By l'1lt9.1!;1 ~l.Irijl'ClI" ~ nd.!o blklJrn uhW~tI~ruU '10"": Jt:\ 8nlD.rt'un du~ ~.slUlni:; IIIDJlI'CII Ti.lT'lIer 1.- blrlntr1 dUnyll. Mrbifllll 1I0!llit'ld [I]\DIUD? AIml 1.. lod!! blr ~ LUtU 1.1.. ~ol! ~EIlt!J:I TUri! KU'W[lUcn olC'!ndiJ.D J'I.i~'tISilcl ~ harc.kd tI.a. Ill.- den bin aen HIl9 )'11Imn Il.Ib:1'1; llJ"lndll Eo tunbul ~Iolrll.ll"Jft!!.d:llr'lI.ndl81 uml"Il'II••ketin IJgrnrJl~~ II LlilnLh'o ,t'lJ;lo'i!hlI) 11M ~ J.ztlr.J.p !-:l"k.lyo HUI""I!!,"! Y'll'ilrak ro l:M art glbl m!~ d~~dil". \.~, HU.liluhcl',Md .Bil-rLlli: 0nr] Iillldllf~ rd.'n BOil hl~il1'If1 kahH'l1k 11'!~ln"uly, t.:rlu~- rum. Rumll'LnlJr p..lrael Bll Jglill. o. Ilkm!l~:1 L[llllti,h, S!tbal1 1'!1Il't1kJ.i.L 'rrnl ihra'i: rl(!jiml p.lyal!llhl,ll, lyl mEln t~b,' III;; dd'" IlIdl~ :;).1lIIUI, 1:, n lmparatorun adi dll KoaL.ol1LJn dill ~t.l('nlloll 0 ruJ:!.~11 hwkllmlunmuktnn h;aza ct, Yllkmcl" I,!! b~hlilrn .tJjl'lrrw:; ail:lIll1"l'1 glJrup1a lia 111trilnU]tJlI'. Milhlm In!tdde I ~. wsi I!;;n B)'l!"IIIITI dlilroeyl lsW'J.f:t1 lUI, rJlll'mm lull 0111 i).ft'ilm(!l VIlhd -t- ti [eriK ~h~'&~](. 1I.vn~illibl ~'... IOnll.. cr'dl. U:"ollz. )·,rml YII"lIlHl.o. ri G'l!'I,;fll B.tLlI~kIntll!l'i. filrl! ~I olmiI h~llllml~tL, HD.lbuki. ~BIl l! ~'a.rtarth.n. DBmDnl.l Turkl!! rt- IJ.rIdir:. .nHIII'I't'n~ll P'Il:t"gilm ' Jju ';1i!'11 bwu.na.n. Flilin S~lt_1t Icllm t 1 IJ. ~ L'HI rejlrnde 1:!J.lh .,.n mil ~'i.IkOleh. klymc III mobiJ~ 1'1, sl ne kndnr muhh:lif m.IIl, Ilf rin 1-1 u:reli IILlhl'tmm~'d!n Jat ,n- rl kt.lifi!l'clraD IILL;::aglu dcm.lI!IU. bt') I%. ahnln liz, rinda ~ hn: gi.him llulIUIlI},l!tl hkRJII.a. til; rete eD dlde Ifl h~{ktllerilll bi.JtlJll hlr ilia rinde IDublflll tarlji- bill rnut lnka f,.'lhC)hlOft~nktlr' 0Hl!llil I',llj••nm Ilad1'l hi nJlI III l'I:rk<'D lr!il.llnhul lr n ~·tnl hir lakp),'fiYl!!tidir. r l!r. vru] ~ , cam &J.lml!l bir ol\;;l- yerde de, blUlIll ,,1"'I'D]:tr tarn- &On 'uilmclIl ll!!ro rarl.ikl.J.n mu_h:J arularm IIU nlnc lk kum InUI n ne mutfu Uti 11111ppmnKl ir;;;ID ill.nil (,;U-'lI rlh b;oebj'onJu., ~ n lldar tic n:t ;l.nll"! mrun yard· -j fmdan l rk iJikD 1nllzllIrip nnII men b ~I lDUVarr kiyl, k "ndlUl "'C cnlJll (1-"11£ rh:rl JlI!! wall \'v li:rnJ,li!linio. Ihn hlar(29 ;\1 )1" ll ..3) o I ~hibl, OIl ann mulru;j3.- Ol!! rolUDd~ it) kro s,'\l].' \tlnio (On ml~ an rt., mlekelt. rle t k !II tlID"'UU ill k('OrI~l""'ir! d.~~tHIi mLI - d.!ln ru~vcl -1dlgl rh'a 'H:u:u.n F.mr t ) I'll IIr t:folrse dll brm; \', en Um cl: m rubf~ln.e yilhi!lmitml be- - enm~' ell E\ :imn s(l~k ith.,1 ed.i1'!('('k mnllfL!'In tiru.L rl Egi.timde yelli uul Nuhuilil gemlJaill1i nr.oYPIII Itlm, rrilln buyllk blr Il j' t, g{:- tlhin ItUltl~lnII. kj).Ll~rg~lmC'~j h k Pl."nic Imp m,hp';l ~mlln, El(!mu!l.m lesi k· I Ind iJ. bll~'t\'ltell rm1"!1, Em,~H~r,Abh;]Bile;r, IrImdBki.;l phtlrrlli 1'II1m, Illil alCl"ircllkr aruruol: t~~ eh,j.,.n ~11~- Ti.:.rr, { BlLk:ln IISUl<'ll IJI'!1U IllL rcdon alnllJ:l' il Grill Bdo;:lkll. KII"IIO In'IJhahere alimll!r Sr:I~lIklul:lr, ./I.D:l r10lu b~,)o'lt!j'j IH'!('n ~p olmu~ n"lt:~ 11M lIt;, nbu Iun 11II1II, dllrn rnl~dd kr "rfln~] rnnJ,.T' \'arol. jlmrl linin, Hoi IIWd, IPl'II!l1s.s1J'LIhll. fum bl\:l:_lf'II liIltli ESIt.im BaIt,mll 'J~ mr:'rkl~ $,'brlm~l':e ,geldJkllnnL dlin bil- llnzJl,lrI \'e O:!JmjU11~ bilkllmrlor, (,,-,tbind{:n lI~onl '1'ml cdliidm H~r"C!I r1y, ,in ~lIyilk blr 1!~ r s:mdn hulull calr:tlr. Bu rnnddde· 11''11, i'Ten:!i 1:1 r::alli! ,,'ill i!!O AIIl~rik.aJl Ilrk(!ologlll1ill'ltld~Tl, BII;,'('Z;lt, i;fl<l~i !ltv'n- dilld n I:lJftlll<ll1l.'Wm,"!tlT. "by III t 11 k i Ir.tLn.cl L t,e.1f(on ,.~ tl r~prJ.n· I iT! HbiJJ ve Ibrl'WI El!1!! l!'BSl"ll do· rfin:Jir,imill o!du,gwt!U mijtkfj" ti. de' mll mU~.tel'ilprllld en. oltluil.l· lltiCliltit:' HmN, ilc'in.:1 I\hJr.iLt lhutfuyiJll de- il)'lrIlri .ImnlrrrlllU IitltVtl YJIIll mu- lror [J1'I.lund~nr.1d'.:o ,i~~ }'tIr!lllllrl:ak lIl'. TIl'll::I)!1I11l tlcu- rl[l )lull· un ELmlsioi .l!r.lttmn.L. lill • .&!it! ~ h Itlrialm.a.kb. ,,'eljnEle;i t1i!1&LUlDla L.!~lItrodan !:tkI~!l'l. geJrul.!i ~Id!.lldll.rl :mll1g1Iml"l- ililar l!1b,lIbu~u. "lml.l~o. I~P.eb- hilllariUlll], .lUI k !5f.lm.md 1!:ll.nll. ~irni:':;G .1,(0['(', ....,.ilul luybull riote· m."ti. mlll.i5a hrnIIII.ndl~llIIl.Z bir and II. ret kal.kltlCH bir Jo;I!iLm ltilt; o["."aO~reml.i· lurtpl..:r muhB.n:h~ ~o~ lil(ldl.tl 'nJniijtL r];[ ~I taa/,dilm.aktadlJ'. :Din itbilli .k:arb!.l I,)lml),!Hakuf, Bu llr. Bu IIrkllOllIJog'll\nn blri milhell- brJ ctllliji. f', mubldiI kilndorda 1:.:"11 Bnun'a nlstLaFak.a.l bioi aOzkr, En. Bnl.uD III! kaMl"br LC', UI • bil1 11:010.ll' Il!gel'i d('o 11,1{)r.- ~'jjz.illld"l1 bu tE!:ljc;;'bLt, ).·rinl hald, TUTklcr ;oCl- iJ,!I Irlu:tn .'l.C11kL'Itl m It 'o;m r:mirlrr DlIlhk. Eva'mn IH!'fl'li bu: hfill IU' n~lI !:iJre bundall "onrn m~II!." Uzcl"l.Jld hi!; bu- tctll' }'lI.prn;ar mc,blll" ,;dim doll ifill hal'nt:! 1!,>Ykll[I, ml,.lanhr. I- liblmln, l>1:yy~r kul.l('l' \'e rllk• I J 01\ Vt Yo' l(' 11 rim.l~r \'R3ItaalJc I~k("limik pllrT"1l. cLluiaDl, k Him r. fir. V Ililrye \'l1nll. Beo ml:ral!; !!:d.il' onll !lOorc:lktL ~ol'rrnd"n ol.::1 :!"Ihibi, IIsanbah ;:II;t1~1 Lor 'I. J. Smith r'iY;l l ~1.niek- '1lIIciMeulIid 1'\51 ,k' U;;.incl de- III!k Dlenii,,~nlr.r ,~•. It .1 1.II1a- ~~rlLlq·kllr. ~ant.o!iI. til.'" Id tl'.l(ll'lllnn, keme!' dllbl: h;:- m Gil t [f gcmil!'illin dc.oize ~I.'clir, Dill! ~"nri[l 11ll,lhtdif yeT. r I ahLJI S' ~liiti :z.;tMIlm. bjr ~ok l' mot madJrc:n bU!O;1.I11lrliy.or-, Dtl1i:o:ll !-f"11 'I C;ukpw ~eJed~y~ IDIHI!jil~r. clbl· l~dirilm8 era2imll i(jn HIim- PI}, 51 0 !ill bu IdW!.ll.; ~ a- ('Idl\' '1., Ita II. ~ark ]dlillli. arkcolog! r ) d bliki.lmuarllf It,;i'!l bli!>l"aold D(tiJ Lrdl. Fat!..IJ MdlmeL I' I leHldrOo ~L tnk u ...t II tOterl!! .~, I!'tlttanjy~. l.letdclli, kalillri \'(' l nni ~n ooul'g'd bul'llnso. Filhrer·I.O, bu 1. tnbu t I tell lJl1i.' biU'rEmc (:13m? nlrtlln)~ gidlr' LCo;nlL tem, sillr- I; h'nmilj nlliLu hu fI'I!!lell!!yi kali I kellE:rek iah:ruiiyn[o ILl I r(L n L r~ ,r' Ii Hiirdl !la,'11 KlJmn!!lilr, diIUI .... k:ldlDlI, b·l'r,1. l~h~r ull I!t Liginl (, ':Iii mO::IiIl1l'b.r.d.: 3.11bll4mdli.ll ~ ~lld ... !;':YI'-el( E\'U. ill 1- n.tr blr td ... il 'l:Cdn biliunduklan IICIU'II r ~hrmaI!urdte bnllelm<.:ic kllI3r \.'""ri!!fL~ n bf.jl'I Iml);uatom gOnud';I", dliTi'fI hB.lmdl: dr: m edll:1: I Ii, Iii, kril.v",t \'(' her ~i: it kUrk gel5r;r~lljn , tnnllll tlJ!'l:fl.mil@ d,· \·~rt \', I'di: larmn. bilo~!J~·il.caklil.n;hr. An, dolu M!!'!lirmm k,lllllllma f.:111- n le:!!llm I"lm~'l'Iinl bildmni$, rod b rtl'l O'II11.iL~~n pc io (J ..."k ve- niblll!l'ct D€:oi:zli bll'l~i)' :!I1nL m4 UTil m i~ e Irk lI11lllJ;lr al'ULnd 1.111", ~~U, Tl2lrdoruLa Eva, F'rilli rtlc(;.e'ld Ir. SUE glbL blr pi~'~ __ Em f'li y d !.Ifiilt 1II,!i1lD. ma m II t-lll!llIJ rI iii )''''J,h nnlllc.ll\ I·t ['I"\'lIbl aJ m~ Ihl',::ul i \ (!~i BlU;D - Bu mJ.iD belt" mE:lllurlar. Ylt- zllITli!)' bi r 1I.'rl (ll~r.l k f;!lall,l- \ ~ P10 ",r'e dairesini lx'ic::Dllllem....~d= ~ljlll.ml~lL Hei bmdE'n (ula Ill- hl ..m bll'"al!rll'ak um~mi bueum Ben bu be:kl~mn!l'dlk (:N'IiP E. T. 1'. Um'U.rn muduri:i1 iJikir~t ""li:l"l;)rnn_ BII..IIUli ilurlllrt b8.llLDd.l 1,,1 pre\la'!'I~orylJm. .fopllaco.k J;:lmn, 11;ldl~Qi1. \"Ie' d.c~'l(lt mali· r"plla~3g,nL Ilin ...miijtj, .8u 11'].- IlIlalea.klMdlr_ [I],l:u} birdot!I1 almll ,~mil k buluDtllI Co~plDar hidm t kll~I&UJ'IiI1Ladd' ~J§.k:ull!l QDJIi. eleklri lB.Iaotnll. r..'lltpmlll' kfl ~kurnll.l b~r "dnc t>l..aii ~t:el~i. E· buguJII geliyor' I;jl'lmmizde c:mni)'d men U!llil- ni!Jj Ut!.Ilirhkt-: <:;'J1IG:1I"J!.,", dart::Lr be-r l'ilork ..rJnau l~rarln.hn !>eJH.'!lIdi'll"l. blllj mJ!n:. \:0'- . 1!:.iL11! ~ I);:ll~ m. i3nt'ln,'1i l"tt~dinn~~ dU1UIl mii~llm. Kendimi LDplamB~[l ~8 mU'I'uhJ!:

tr'l!('kl~ Dliln;Ut!x:Ut ohlu~I,l!lU "1!llm~i,\C'!I bc!lcdi)'1:1 relld, I 'fil'll , blr ndrun olu\"E'rm~tir. KIIdin. Ir!.;OI: u - unUD hilun Icia• 0.;. smm 1I1~lLlnk1Ac.I.D.II. l ba.mIIlUI g(- I r11'. Bll ILr3.Ql!., nnumm p/lnCli~ DO ka.lW~ I lrolo'L1. 0 ,lUll! 1Jl U!ti)-.Lr bir tam ;:;Ikllgclml\ltir. Zay<llll IlJll\ , by, ihti1,"U kadina, n~d II. ber ruz Iraq:L_J"I!IllmB's l io;_tn )'ll.I; :In.T. Faka l ~utllo emeklcr bQ~ gihni!jth. likl ..dJ.ro rt'ill, hmLnI!1 gll~:TI meeprU blr ~O;':II~U. Q1Liugunu ogrenmckt gtrJicmf'!. ArtJk aradakJ biJ.S t- ItlUJnile Iiojlmu'ijtur" MIIdm.aZ I KaLh«< Cold, GIn

r

'e'",' ,a, 'I , C,
ius

Yazan: ....................... _ ........

-l>

u
!l.·...

~ekirge rniicad Qlesi

u-

=

GtikrnrlBf Mdra ~ pl"ldl"ik

I,

r

c:i.;]J ail.~'borllalll ~~Im'l!l"gmdllAmo. I;}]ur M.iJ.dam 7 Ici hcy.·t, bugii:tJ ~l 16 d[]. )'I~. dniud G{JlU. bu ~n hin~Ikl:ire plmil IiIla~lr"hr, blUI!" glUt!l O;!'"I]lU:!I. Eva. BJIliLUn, ba.§ml umeU, Kulehde Ilu.ruim

h"'IHSI.;

hjmz;

-

ntI~"

ettim ~

E. T_ T. ~Ild

rotli..:likll L K.:-

rum ~"SiHjlll!" ,.au'II:maJdlldlr_ MiJ "'111 n;;ll:slCl.l;.llJ]du II!mill "o[lIldlgi n !$lop bi!" binI!. bullmilugu tak- .II, l:mJa Bim~ imparlltoru FIidird" d rll~1 f:ll.ll..liretl! g~ili!c"k'1l'C' IfQnderditl bu ~ brrd('. lil". BII hll!ll&lIt:a nYl'lell bir kllnun B'IIl'l'd:a.o \;E'klldi~']ruz ltIlldnrtil l"I I h Ilrllln!"l~lct~ebr, d~' \',~rt"i "~ml~~e b, l: rim, iii· Yilik'9lek Ti,cBiI:",etite ~mtlhal'\ ml '.Falib tI("; ,

n

i~in 50

yra,lak.1L blr Iln:vuntoJ"'

~~rmdl!

1Il'\U. j)i~"JIr:ln

biM!

1152

'liln~11:' k:.~llll.nmiljtl_

~n.n

ilm~llId'

c!lolsjoTr,1I: k mille-

Padlljah

aE!

I

r

b.ir d;;'v~Ui ve .'I'Jy.n:>r.:;i ht,tl.:uru!.-

~--~----------~ *
'* *
1"-

KISA

IiIIt i'l~!hh.

~-~-

*

o

*

*

l

1,':

cVJ

.. --

I :a::

I0u..n.

_111I:llrda Bi~ki ,e Diki~kursu

Elan,;;"" K,z."

.

gunu

1

n~1!

,r-(

J-,

2

BlJflJ"

AljH

BOA

°

ANI

No.

I!I~"

diDi ppanIar

1'gI".

I

I

'''Y

r

1

l""-

~hl!mmiydli 16rler sarI..:-l1:nliJtlr. RlII Dlljjjlcn;e -!lruIl'lll gi1re h,. ria kon!l'Hl!.lll. ve 'I'mlI.IiD neuee!er aJrl lie lam m.I:!r'leR'IJ:!l goru'§I.iJlIla. b r p.fu '1,!!plebe!JIdiJ' • .Anglo S&ksoalS!l,', SBY}"st !!iyueti

-M

osyti WiclllIlllki. J1Q,,-,nrs"Ii.. ~J..r t11!l!l~ vererek, I;o.k:

5nUllde eplmiJl!!'filir.

A'I'l.!..atul'),B.

dii,vIIU:od , Rmds.nn ist£di:kl~:rl.!:L~ tamami.yl-e 'ahu! etmJ.!J.Ieniir- Bi!1" H n l~in d .... d e CJu231fiCrI)'tt So-vydl!!nI~d!f. lllebi!lJllii'ye gor!! bu lleticl!nin InD)']e!!:Une5iol! ...e l!hi.uhllll"ll1.l, M{]alm¥ilDUl. d~.k leonni Imbul rtmrJ.erjDe ,s~bl!p. 11.. mel"i1caruD, M8.I"1I1Iali pl..ii.nlmn I!lLIl v 11[a..k 01 rnncllg. bakbDds. IkI:L'i, klLlllLllt sahih] Olmfll<iI'll:JII:'. Vi ch iJn!l.k.i , Pal:1B kon!t:raJl.Sllll. hem bir R1.tI z.aieri, hem de iLe 8!!I1a.ljmaruo bLf Da.5Iangu:1 01&-

ttcem

Ban

.rail:
ret

el.unl:a.mllkto 'yl~m.e'kted5r_

VI:

sulh dil'l'I<DI"

mill ba.eflr1'l:W! ~~illldahl!. 4;ot ';.<11":reller Bar"tl 1hmI geldig;lle li.tli~~ri BlllLiloDm !:\il'~,:sulb. iyl bijr )'01 in.l:dlld.t:illr. LQ~drn lel'<!lil"ol$i, by illlI!me,[, !urf HLI.!I iii e11iJinru.L D1l!.hliU1l bJl hll.llbe saymlildllldlr. DilIkah 4;e]u!cdl bill' Dokta c:".lui. at k1 tnmd~n, bir hlifti) evvel, AIma.nJ.ilTI1l !Rul/'lIlyi'& t.aQ.r~ we hucumlanmn Ylldiinl1mU kut13.l:lH'ke.ll. bDlUn MGslioovlll. milt" bulLY, bur_ hMbi Rt,lfIlI!!n!l tet ~1B.l'lna km:andlkliltnnR 0 iJ' urun nq-riyattll. bulul!ldul.llr. Hatt.D. nM(I) d.1l.Il U9'11] oj! k;adlar !Ilgilt.erenlin fa1ru:z; ks Ld!gI zam.[lD IJI.~'l IIIA!I"fetti ~i ga.yretl Lnklir etMllAmwb,

V"'l1o'l'a~ 1 ~A.P<) - 'J"llrltl~'1!! run I'toi 'llEll"§IJ1f[l buy-Ill!; el'l:j~i ve ~i!lki Adllll!"~ Bakam !,Sip:l.!!i D ..\h rio, bugiln Vaq(l\'a~ \I'.j)j~ur, D!!'vtlD. 1945 lIeoe~Ll1de ,j'Utka.ra!ill. doomlij bulunan !ie\'ki Bl:ckl: rio yerilli alma.Ln:adu'.

45,5

~Dn ~jjm[jr

ruabileook

l~riDe ~klemiIJlLr. F'rnD5li: llllJi!jleri Bait: m .M~y5 ::;;u.m.an. voerNevyork: 1 (A.A.) .Ueilll 'Fanll:mUiji .11 adzml 11..11 BlA dj"i I;Cllllpta; petrol imLiyan ve45,5 tll)ll. ~!5lDlh: alan Til!! t.ek kll.t· rilmedi£lnl lSi;I}'J~mh VI,' d.l\tLlk, r;~bll'!!lI. diin ,.erll'~ dl'l II bil' b1n . ~{iI.!u!!:kllii.llde nlan Dir TunLll!lUl. i~ldilin"_'g-e mil"iiit mik- kamyonun bllgUn ,PI:'!JrialiliL Il:B!J.t~mJtkNJ,..I~ln 't..o.nmml~ l'll ". ta:rdll petrol buluDUjl bulunrnadrAU !;tl-"I!I, ~~hr.,11, .!'nUIl< mU r mfld~f1lt1ind~ kuUamLm.llllIDa ~l!,rnlanlHlall It! hakkll:lda 50ndljlllll' Y::Ipmllll baJjJIAlnml!}tlr, ~I}[o:r )'ui Iki. lII'lE!l tol't.!! fllUl.lt1J l~u1.!ll!iliktll1l kurtuL!l • ill!!'r. lu gautth:r(l gore lDgiliT.. ffiI}'uak. dlll]j IrtlhsJ -nmlftlr, ii,;ln bir mUka"ele imza rdilrn.iij re ~·i.1Utlde bufunan bu dn Ier 11l~O BOllbahsIlLlda, LolJdrca SIl:l1,'JI1 "011 l.uJ.n1:l1l1 Hl,,~nl1]]dn.n buhmdlll~!lU 'i:lleL'1J!lII!!tlI'. . k",mYODWI 20 !!Ianiyede yiJ.kliflu h ava IiIIUI'o~1"t besini hi I eo, klU.Q,Dol~n .... irbum, If .Ufl!dntl .'kj d,,H~.r lnraflB mLl.st(!mll!kej~r k'I'f 1IIc~] 1Jtca.k: buausi tartibats VB r- "'amh bqaJ'l.1 LIn oldugu kadar IllI:!! drgildl.-. 2 nci [-C"pbt)'i I!.~CJ,d,· mUIji tJir mllmlli'ket lIl~l:Ill!lIlIllUr_, du". K rnyoD bog-ken 2'9,5 tDII bill a.nhll,da kl!'lldl.JLno maida. hlltun Alman )<i.ikiinij RI,ll! Ibrahim .~ ,d.o· blr Ltnti)'1i.Z. Vttllm('!!dl.e k. r ,gc:lme.ktl:'dir ve tli!kerleklerinin SUl,,)1:IlM 1,;', hr~lt I):tbl kl)"ll'l@Ul III. 1:"1 bind.i!"ln.i.~ll·rdu Ve bu..nu il1j1 bu dl!ret:oI! hl!.IIY!I dBVrB.mml.'Il yi.lkkktig; 2,6 metr<NIlr. 811 te- jl'UUn.t l ctl~ lJmllo o!1I'WkI.1l da ,.... tlo:;..'Uni olarak, RUII Ilrdulan ylppllIlSUkanH'l ~Ilrlp t~iYllhiirlerilJ" kt"rL!:kle.rdl!ki hi!l:tuklerh: ort.Hlilneb111 r, d"!~:rll ibLr lrL~Il"'~I". i/..htlLiarJ..IIllJ diy!! yapmll,llsrdlf. flj,dE. e dl!:n aayllmahdlr. IDB 100 [)tokllr lekerlillginlo. llis. k,llln. ~':'mlzllkl, h&)'mt,p,<, rLI.t' U ve rlhln bu dcrl;:'~c' l!llhrjf I!'dildo, ta.rllfllill .D!!tkl!-.:l~ l.... nllllll'lli Ba.y ll~ IIsgiElD.aliiilil'. mCJIj n.s.dil:' gCi.riillli", R usl:a:r il;',~ bl,FliLi ~ \Ire Romal II ya : dInru~. Ie .... LlIr-ntll lIt(II,Il1I11.1~tadl~, AmerlluLnJllI }"Ill'.liilml drl I:.Ii !.ir~:c M~rhumL'" "I'''u~~l, -Jgiln R.a b 1fflI!1 I:IUliumeti RomIl..[]Y<I1" blr dC'gel" ta!!lIIL9.ma~tJld1r. dlkdyllfHllO ,Kp [llt11cr:a IIpo.lI"tImll _ ~'il bk I!eflr gtlndoermii;! 'ltE! E '~l ~.ll'tlll'l~ k~!IpI&rclll.n m.~J:. I nlntLa .. Ji;a.I.:hnlllraJi IJIlIU 11 tI'I' Kfl F,!1Im~l yl.l ....JI~ . IlI1]a~IJlOrTn.JmiUll.'~a [petrol: clJktly !:d.dnJntl,,~ •molll!'].. Sl.I<~!lj ;r,r!lbJ!l'Zl!l'Yoe ii!!l",n J!!'rln: fEU bill rnurabhllB lElukUIiI!l VilfmLIoj' hll[Q ne nM,mUlIl. ~~jlrll.",: ..ldl", II/lIomlZl ifCV,g-J 111.1) Colt ;;;shl1P u 111_ I"arunz Mebll~n M~ml n· llr. Jlk 1..cm!!,~t..:l l!tntile gid~I!!I; ~ Karaubt:yli tllJl,,, IiLl:nll Ileyult n~hn"''' lulm~ 11IJl1lD1Iv: R.dyo all]} Ulllrlllri _ m~ Ill' dtl, cll:rn, dikklllti \:eill!'l'L It Rum~1Jo 'Ya.budi mubacidi!'ri i:lilkllr. V., EtUrn",k."Pl !J"hJUIt!1n1ki Y~n' blJ' TUJ'IIi IIlml - Hlr !IIltl HUfAVIN lelliDin gtirua.iild[j~1J Ilrulll!lllJyQ.r. I!Inzl rl!lll1llll. ITJJllflb"Hlll Aalldllll nIl YlllII~JJIUZ: N~'I'IJI bir .au L. crvlllP aJ.IDl.Ijt.J.r.Bil' mel}clljjji Ahllr sllk:rta rl.CG.11 bl.l mlll1a(I!N\; bah- tllIJmUIJUn klrlCintl g!.h.U IIjan 3 11 m"U.ne 1<:"<11 ,,!LIIII.C!!'I;lIr bu. 'fUDUSla. Am~l"iqhlllm J)i!~ .alncml, 'l~mt(jd"" _ "_!I, \I•• ainde gafl!t ibliYilt.h d.avruDDlII!.k· 919 plWlr gUnU ClJ::I~drl1 to;;nrll CI_ nllb;J1anllll:l l<IIJ.YlbmLlU dlll"Yl ["(01iml}' II \·trilcLiiii.l1den bahl;(-DIrer ULblg; n('fnctillda r lIkIl I:'e. 1!IJi.1'Ig1r-,"m 11 !;! r!llil !} mtvltHlu Q_ ]br ,-him \'e Stn"'ymllofl C hrrll J;!u.r. , i.a gor1inlb'Drlar. dll'n'k, liIU[1U ,Idddle h:'Illut oetnW,l l!lmlcrlll .lIl1Bl~ ,,1110 bu tlrH"'''''')'I kun"" .. itlnd~ III'ZU ~"O:i1l"r1n C'! - uc I.. r,· vel liUUl.1!I oILIII!m ..nlluplo.nnll '\',. bO!/ I.. imlJ)'az.llIJ'lO IjllJl>!.ItiAf. I'll!Jllfir ecun ""rilinG li!frlrl"J'1 1'1_ tru:1)'~ tl..... lmLr:1 bIJUlrLI'. '''''ThUD! rlUl.rlI1kkIiLt glflliLLuU~ FJYIlIJ 10 kLi rlhYI tehIIK.,},C cJ.1.i.~i,l~e...etiDi lO~ ! "It. ohrnur, 1011 LIZ mn!j;UlIot t~m<!nnl "dG..u, rlol,hl.l".

ka.m}'oll

ACI

bir kaYlp

miiUliISehe,i)']e

dtin ~Iod.a. Koruna
ff'lij>o Bl!rPoQ!I • Yt1Ii
SaM II}

yup.Jau kuI11amii l,ijrelUtel'iudeu
BUI"-&l.'~ds. IDS keU H:d

u~ 11)'1"1

Il.ofuuiil

I
ell·

,Bayllfi ,JliId.th; hOIPIlt9

,AmUY!J.'da kJ Z; kil~ f m.
I

me~'hgj

~lIJb.l8l~

bh·,
-

Dl8Jhku.m. oMu
V~lngt.oD.: 1 (AP., 111!'.lIa1)lILIII c:MIliUIll,lk. }1lpb~
I

,iizu IliIdeo bi,r gii ml~
RUBYEI sa.bit 'ric·

k,o,rmyii
B'IIJ"BII,~ 1

fildiirdi.iJler
l'I"cldonlll)

ik.i cillll1d
AmUfl,:

j ~~eDd ~

BIJgUn BIU',9.II:l/R befliZi meta kiliyij ClvJU'"mda. j'dz.lefi DILl! ledl iIt! II&'lui koy b.lllklni:lllI1 HIIIaan Ad k udmds. birini aral nntin ge~eD
hi r oo~lq!m8ldan anura 'Lub-l1c 111.'1 Qldi.irmil~l~roi 1', Bq i.ki mllBJieJl hlIydmhlll. po.mil !;Ii r Rdiillll Clld1Jg-n aaDlIELIlo HIL !;:il!!; Ad>J.Io!'! ~ym!l'i( iII~erm.E!I"'ri u~Ml"le ~i;I.!ltofll'l!li,",' lIlul!l!ivemetL~n !loln.}'1 '))'ICll1nl1l1lCl rL .ih.Um.ld d!lhi ~ !Lndtl Dl.lhl!nliglfu ci1:l1. e~ldd~n 11-

'"I

--

------~-M IE V L U

F'

HO.iEY,N

I~~ Y6 mil.!dlill H&9;M atfe· dlL·n, b!.r ciD ytlt ·bebll It n dYfilll g deft'll: !lIn ).' ti I,. mil!!
olm
.D.[~!; hul

d Iinnil~lalr. rlimltt.lr, Hllkmlln le-(himindeo ~ykoyi1nde.ll. ~smMl de Il: l~· E!'I" 'I'l!l, bal'liLn Copilln, kendl!lini, M kll,!J11"1HI HII&1D.I, part!. lit tu tlo lU!l1Ilrd ... a b~yo!clmlll mU d {ali!, o t!J!u. §.i.5:kIl'ii)'il 1JJ.1,!:l.tdllt.Du~trC'. ~tmi~, h Ii,!t fed~rnl 1r'&.rgtI'ij AJ[kl cmaret hIIk k IInliia d[l t.J..b1dItH:rt Re~w!ll'.:lell ~efEult 11l1~bi1ld~ bgl~ll!!IlQ~hr. lIJhk YElPru Ill!!- If:atB. bll:iLa!Il.lDl§hr, Il!l~r l!~dill'i boil km jj, n13b1i bkr LiH i KlIrd'Bll" Ca.okt1,ylJida I!:(m~t]of hr~lIll1ml'i1l1:r.

1 (Su lDl:dnlle mhIlLlI!.!Iind~D danbaral1 Judith Copl D bUgUD. Ko".... I.9mll bir deJ.i.kanIJ 40 ayd8lD liZ olmllfil k llnN. llZ-Il ml!~inI kac:z:rm:Jjk illtiytln B.!flm till bah t.a b:lllcol ml 10 )'l! bapu.. {!~tl.ilm Ii rphgOJil~I!Ll, Bil'lt!-\iik AJ:neri~ Iret Buknnbft nki memurlo.rm-

"n -

Alimet

m·'-'"

Gf;k. NCI;II!.!

au-

r

...

.t.o>lc.mok!ron

1 tA, A.)

_

A..okarn:,

1 lT1!ld'on.l_cll)-'

;,-

DiPLOMAT

II.H dfL .mubtcmeldl • :tmJ.,kc'll klllUller

dttlu

I.rnlWlllkUubr.

i~-I

'Il'o.& t ~1~ld pH:!;. r gUn1.lHirom)'U t.anbu! vllliial Dokt!Jr LilW .... lIlt 110 Atnt'rttc )'11. Ii rok~t .:ilCCl:k dar ak§'.IIm )'emcb.inl IDDll1lniia '''III doll<nU"Unl.ia lLmlUll[]um )'a.nhm di:vi!tll.s.i olEl.l"Bk. CankEl},a Jeo klia mllkl:mc.al c~~JrCi:cklli. _dB yemijlir.
•. 1P.444.¥.;t'f..4.-r;-.4-~4-~4"'-A-"'_"""'"

-rtt~' .........•. "
.....
YS,lU1!!:

';~)HlA\Zl~lE1r-uOMIER:1~'4 ( -

'-,

",

KADlRCAN
aL j:j'

KAFLt
onu
bU1"I1:1'1l

lnn.m

Olcunu
babam

:S~d.

lIaD(I

iG"tirun,,1l; i;ilmll.~

f..da. OII!UD! hi~ 1lUn&1!' bll-kkLDdOl bu dar b"'YL~ln kOllll • \u u .-.lm tDJl!ll, lrun Huklou:ndarL I.lc;i.lm.:ij Yc:z.dlilU~d mc~llUr A~iilll k.aiJ1"
[kl1'lJlfjtJ: :'::!!Il.J:]t1 ""nil( lIloi:lf<llo, < o:oLlJ, IIIt1ilt;ull Lt .Ij~t111;1 ;UJ.nldn V.k I! \ Inr.ll" - I I rJ:r It g lip '~Lll; r:J.IIlJIll

M<.>d In'>

1",.

RURtem'l dldUrcn \'!! orilullll'll!;.o;Eguna u~r; tan ad m ,r le . r, pLan.n ll, ~JlJdEL0,1<:J<lIdh-; 11.. r m .. t ofInci II id I VI: i.Juml. Il F!tm.rll.=h:r bl~ln til[! n eli: Eu haDen kel1tll LrJ.,·
fj'jl~1 1(lil

Hem .'i!1111 ",nd A J';fllJ r u l'i I },9:kllJdLr, Bur !ilia t.ophmun !:" .In-I!·rl de Qraj-'iI. Ilond~ro:llrn, ortun ern:r:ll1~ vcn:Um! V"l:.LrLt'r 'II~ Il"rl ~IUl din adal'1'1llln Dil If't1blri U}'g1Il11 b",1 duhr ~ fl.yl .. ;e hEl.n:Iu:t ~dHm"l!Ii ki.Lra:rlilJiil~: l\~y'dC' t{oplartlllJ ku~'vl:!tll!l' 1Jc:~!l1l Nibavl'lLd';;II S'lt tiler: FH\lZlIfl'Jn ('mrifld.eold 01'"du !r'Uz elli bini bultlll, .Nih vl!lld'd" boyle bUyl1k blr Ol'dUnliD 'WpLIlf1dlJ~l haberL dllll! h bill Atet.a.n HnUofli t). mC'l"(: IJlr mcklup YIl:'uflk <.iu. l'I m bildhLl,; ... K~rlb hin Zg,t,.r adlfld,,- tm·hJi.'r'Ic:: a('dl! Ml'.,II 111-';,'e ~Wl1ul·n:jJ. lh2rl!Lj C}rnolll" iJ: gtJ ri Vil hH' b gt!c~ dllijDnlllll; Jlr.Lnhl.lr U"'fi. 111" C1lm~~,' IJoIYl!t I LU, ,',It'lIl IIlIh,lb nJlma:l.1J'j1 klhhrojlll;t In lI<Jnrn J • m'm JJI rL g' 11!1l1(rini mf'JI'lddc nIJkn),clu, "ill': b lill. Y C 'L IIlI'ad riMe' "0 bIoll" lh Iwrd gdth,;inl hildinhh·r; b-

Kuf

'Yt I;dlr 1"11'1'11";:'"_1.1i lib·

Id ill del''''
J ~ntlll..am

uill-ll.llnp
lIiIa~;J.1')1

" ..1' Il
",FlgHc;h,

if,;11l
lu,p-

I, r; :,:ulJu;o; iru}'.im killdl, go. nu .' .. lwml'dcn bUI"lil~ l:al!:lII. 'IDl7.: II rill b:li HI,' J:,'<'~ln: m re d" mUnaalp!h- nrlidn a,. VII. m, k U7....~,· glt.RLn' Y"UlI!~tl1'd U I:-I .....il.bl verdi: lJ'll'LlttI.II i.l.JUYiLr 1li8luLr:

JRr.ldl. UcvleU .. il~J'i g('h:nl, d 'IIt'dilt'r ki! - J:Hl' de n~ ki\.d;1.( 1,·.Ji[,il'tl limae \'Il Al"lll'llJ.I' rjl<i1l.lrdll-

R<::y't1"

"Ilk

lI.J!'io;tr

n .. ," 5l"tirI1l:

m

ktLl!.u

,01,1'

111-

kudu; Jnr h ."-rd!,·(· ~ i.\cllb lJooLI"?

!>fH,jU;

11'11- M"...:!i Inl·},.! l:io~ bll"llk1l11E1'[],i:1!ol A_. 1 be. "'"-1, fIIJ:llllrl oollkm \'t'ri II 1:lIIrIIYL hu, tj,. up rdL'ri"r; cl!['r(lln 'bi.lyilk oLu r+ ra. hutll.Ltlnrn ,!:ok: t'LslI"r )1011 _ Dog-rullu r;lu[lUI' kl ~i.Lm VI.' ¥I!'!hk, pI?k flZL dl!lniilLi Bit kllll1H mll"n ordulil.Tlm t~rli!'rlndt: bll'.Q1!;: ... din YCI,md!J. ~C'hlt oldulnl"; ~mr.hllllJ, B".'l1"l\ OrdU!llIlliUiD Ll~lc; tu Q,I'Illllrda yl'I·I .... ljLLlllr, Bum· bin (oNeIll Ie lip ikilli Irllk' d lkilc:r arllk gitm~~f b~vl , Ii g1l~jn, HI'p~iJl\ln b?l~lfl It'ukJ.il"Tefrika No., ~2.5 dlgi trl r. B,'" gi,J,.·rs~m bt'!1 Ii VI.' ylgl'l bl. kl~IYI _mlr ynp. -Kal"ib ... gh.lI·rh'r v" :m[~'r b :::Imdll". IT' filii I" l'Ill1l'l ~Qk iJ.Jjm 11'" BlIobllnll!l IIda I'll!dil'! B da.r! bu filer! b"jo;.'ntllfur: I r: rocllln om~'1I. glttJ~jfil tI~"._ br •.::lirm dn Llogrn iJlIlmlUhlnl". ?~~(iI'l"". :I'Irr'lt'ni:! ,"lly~llL'd a;rt r: :ir(& HIIZI"l,tI Oamnn Ill(l~ JllIll I;lY'IlIi Il~; Ka.rll'. yu.lu.ll d"'m~liIUI", Maz1:'111 tlrl~dan kaldlI1nt mLl, IiiI"tlti Om" r Q1"iul bllli.HllI'llWm - Ey mUliiUnl;l.i'illilUi bnti. fillnll!;m ~nk 1...I.'r'1! dU Ij.t,~o:~jn L mUJd ..I.'rl~ ~ tJ Iu TllIm ,mllfllllJnlihlnn Ik: ~ 1II hkllrlu; I!Il"'U~[]M~ (ll"I'!lllmndll oL lll!icllhtl\; ulf~T Kll.rlbdlh:!" ~II nd" iI;:LII Inlmn!tJrr: do.,'t l""rLl nl(U IlItllLf bll~ !lil~.tm 11111'111 rllJ.T. UmlLnm 1<:11.01,1, Jllmhl[]'rLn lOlldillJllrTMl ~~ ylll(! '-~ki' VL!'r:lr. S,'· AI":lbm iL!I'Ih b-I'yi bmlur, bu· Jllyubill t"kL, n JI.On bf",jU.rJUT; 1m IlI.n h,'r I:!CbJrd" tilr .-ok ;1i1l~l'I'll'lo !til yok cdrlJlll rJll d Ir" nll ... 1iii 1 'llrulr. ~~m, B .... rtl yo', Yl'JDI:Il'tJ'1!I 9 OIUUYU d..l lLJ!l:IUllc:trll'l ""l11i y.'rkri k.,lmmll'lI'1 r. dtrJ.,.r. artlk bUtUIJo Jrnllo lilk(!l~rl, ti" 011.11 i.JLLLIIn 311111"I'I"'I'L Ii'nk'LiI lop J-Irll:"'il Cmt.r iki ] ilcirdell I.J. 1I.1nll 1.lilm ll"rr.lgl .:)lIlgjl] nI : Hc n u....[ (de)'!: gldll) mU",m. rilll ".liln tut;.mIY(lI'; II fIlr ~'cI! k, t"kbir i!t"j, ri TlIrJt:itltanll, IOnnl n I'JlillJ ::LILlO C.I 'If, l'l.t'.l1' U'1D1)'oruu I blr rntldtll"l lu.,o.ItltlJt \I", Hmuisllln;L k ldllr .Ilk I.:dl.I:<:IId~ft My! 'd, b.tt!G.l\'ln'tlol Y::Ihut L~md ".", I~ dUN~; lIunr yc· tir, 1-11.11\'fI UIl. oBu; ol1duyu tlkI.m.m rim!"]] 100,.11.:1,... Ie: d,·,jl ki ~ Klire \'.111111 Ahdull.:!lt dJY0l"dll Ih""Jnu 1'1111,YiJfcllm 1;"'11 ·tl"J ~Ir dd,L u Ill.!.retl I YIti, cHI·Jilllj~IZ IT.Ln JIJII'~n NlI'! rr} In lr'Ollol'll!!l; l':"lt:r olur II ,::uml".rln I.m':u!il Abooll bjn Ab· c;rlbuk ilj~tit"llill; llO?'j(lUl ",june! h LVI nod" U,plEl.nffilfLII", llnl.lt dilhnuH.dilJ,' '" mg ,11m: "mUbLlI~lrtllrla Huly, !n'1l gdl L'<:kll_r, 8t'jllJd y 11lnrill }'vlllul'o torl LDlr. IJilr It ~Icll!l'l(.hr '1'1' hllf<'pl LrlJIor.lLl n Ir Ik'l IIIUI[]. (ll~1 ld'_I"I IIr, fiollil b ''!lrlF1Jllj'L ol'hlln';!1 0.I1l~' el.. hi(l ItjJnl!c:nin l"dlJlrL /I. 1;lIr.I,dLr, U Mmall DrlllJD JJ.:.lUmiil hO<;l min onl,>1"I11 ~~ICrlHI!: In: go,IIUU1 t ,dblll:'L giiJl lll.J;ihllr, nllr, ~lrrla1.. It- k..rll!rlmb:ln Hul".lD 1-111.:1:1 ti Abb.;l!l e bL men flCITl~11 d,ln ~1'I;lP NIIIClll~nd'dl' llU:-.m LD !{,H"·U OmL'll" Hou, tl AIIN blU ~I'I kllni Jb tld~i!', In.jL·lIl1 U,J!ill; unIon u" ILkrl n I ~~,"< n 1 UUr.'lI!' f:l.ll1mnrlRI mUn:) 'JpLir olrumllkllt. VII ~l~ r"t"11! gdf<nm~k IlIh~'()nlu, "I, ,\110.1,1" fkIf l2.r,'t Om"f ruLlnu u luI:' I C"' I 1110 j"'>'~ IIfIDcrm111 I"-K tllh, ukudukl In !l(Oll~,l "f,ld l Ruli.J"~11 wn"IIBI~l" r}J,;lunurl • cl C'}.;l'rJl oo:z:l( IlJU II kltiJD!. kill jn y IlUlnJ1JII~rj,~ iJ Ima Fj, hit h,1'lr IJUlun nl,r,a, fli~~tim LIJj , '\II pr 10; mlJhl, r m bll' Ild 1m dudl: ,,11lI1! I • III'l.i.f"ell Ali I I clL 10:1 dl; I iii cl' k.lrJ m,n:; idan: IrllZlllllHln !Ju !tOn urdLIIIII- :;, oln bUl':llhn R ll1lt'kllJ.:lfl I rilll" I[OIllI'juluu~1l ~opllntlnu U I IJ()ZgUf, LI~''''lI ,k l'lr .. •.. -'u dc'..;lhlir' ... LI,Ii(W ,:)nJD ,'rh",hl bllhlDmll1.: 'I'i~ •• k fioGluld.1.I d~h, 1'c..pllln,LJDU<IIl'; ! ,)rllt gdIlu.unl,l !ralra 1i:i)I1Q('rJrtl"1I ("Iini' t11 ,'Irlllill illrl"lnl flltiylNLII. Ll'J ~dlrll'rl!lil ~I"llk IJ~JlI1J' Il,';lilr 1:) lif t c-knu' Ol"ll:t'i oI.Ihrlnt ; Ii {l"1I Om';l" t4Lllln:1I lo' lkm.'~~-

' .. ~I

r-·iI.&¢4!§;.g.-~.""'-JaIiW\,V'

lEII': BII bir (.>.lUm 'I'll dllrlm V,lull Oht .....klJr • .Elo "JI\'III~ (lim 1fI1.rnl:kh~Lm Jii.Ollmillr;

huo!le btll".IIbt!f onull ~!llnll sit- ~. 'I; Ikilll d", !liJ'O ti<'rt.'.C.Il aaY"'I.l!(l· Bdllml.'lliltJlnr, HUM!!'tI ()mer" l.JYLlfCOU!D.ID '~'beullli b oorJeri va lrllndlL-m,-' v III 01.1 rumlll, gdcIJ. I ttl, HII.l'oo kl!nd] h:ull de; ::~ illtE!dLglni !l6yltlf'rek

Ekonom I k vaz Iyet'
'.. •

.

,kl"tl·
101'-

F CI bor·kIe· a kor un m a d •.. II'

·.·--_--·.·-··.,-__",_ iO".~~"".,_,,·-.",. "Or.. ..~-. _ •. >c"-" "'"'.

,,_<c"'"-__~' '-'

, J

ell 1,

E~' Allahlill
!I",oJe
bU)'U,fU)lOriIUD

1"~s.uLUDllllm~

NE'

'1'"

,n

h,-

hlllllblll \'illi.Y~~1 Seferbel!'l1~ MUiilllrlligu. Illbrik dlg1 blr tallllmdl'; lJu Gibi ml1C'lllle!l!!lI~r;jQ, Hi.M 91ll tUII.m!l. l,,"~b.rll'riIlL blldirmi!ltlr. ~J\Ulin'en mUddl.'t zor l!'Ilb Hmll'!!U Al?bl' b'r fl~kikll k'~Jl'llIomll1llmL!al icl!bcdell bu te!llblF!~I",~1l Ikmrul l~,n hliyilk mS!;rilll llllf dll~~nd(l; !lIJIHlI. ~(1\'IIP vcr. Ihtl~'~rtdel!tkUr. Bir klllllD fiibrlh s.lIhipll"ri 'b!ltgC IInllllyi lbirH. !:Iii; (;ine ml1ul:!lu ~ cd~rek m.1l ].11 bLr!l AI bulunrn.illl.m 1 l l(l1l!il!lItl)roDlr. - ~Y OrnO'r, to!!dbLr ];,\1'111.11' ki ili1 'tcmn"'l) '::e'~C'.cek .. Stq ~I,'dln0t1"n g~lrtll''I'I'~ In: ~,,,- Sllfln.'·~ (I~rilg.J, 'In~:.'o'et IWf<:rbt!ddk mllch,lrnil!f;Li ker £dm:li:rC<'lill .I'!.]l'ln,ll] ~'~I"ill,U!". mil~ I"hlm IJUiUI1, 2,.tt'r'(oT' Il:. z:inrnl'jLlr; Q:rclunll.lZ" ~'il'la boo :lUlmI1,," ~ll1.diy,. klld II" s.'nlll Izmh:de q.l!:dO Ti rl!t gantQ'I> 1m II r'~ln; g .. lm ·mhJ1Jr. bun iflU~ venl iii I TI;1I10m" tit gun.: 50" d III !'Ion L dlL rlJ;lfll G 'imcz! h\..~bId Bl>n Ullfl ~, .9 S"ll~h'r,] m;:m)'.·htlmlz" Dir WLk· H I zl'\'11 OP"'f una; t~r k h\'!: Itll:111 lilD" Qlmu~tu(", 'I)'at] fL Ni.;ill ~ L1U::;wklUk l:x!klC-M'lt1k· Dl!m i; dtds I 1m fikrl kIl· Fl~lI9n1 Ulntlrll. 11 .••fl, N'~"~'(lrlt f!Zo Dill .,UI; r,lle.lt b:1.,kll tJir ~.:y tcdl]". 52:, P.IL~l'" l.u~.ml!, ('"n,'" rel 6 ;1::, liLirLiu: .0, Amat",rdlllrn.l~ I &.S. BtUk d M.a.)' Va iii IIIl.raot L il. 3.1Ul7 , .f"rll{::\ll!. ~_GilI, i!!RoKI,,11'I1 .J-:~' All LillO l"oCBulUnlJn ,lmCII'lil. T,'mmm,un lifii lnd Nt .!IIIUf.:llYrl- [1",113.1,1.1, l .. ll.oon 11.21 bliIi, (}l'"tlmmn 1!il.Ij.Ln[l klm'l ktlY,I~'lIn ~ kna:fII 1,hk bfl)'I'EIIl Ih t...LC:I - Ef IftYI!lLUmlllllMIh bi'.)'J; plllLtrli( :B II 'rdlill 11.1 r !'II'II [0;1 !li.ker I~r l111 \", or I,d • kin .!IImlPlh Ti~:HI·i. .MUdl(lrli.l':-J· '-3 I "Utili'.! I ltliN k. ki nt'>'Jl:rl b"Mlc'n I~ b IIllll in, n", .mil r1l CII!! II Lr iJ:-I ~1i111ll!j1J r. Ih· , 1 1!.Hl I.lclJllryollJ :l ~1 ~'1J iHW rilr;; ~ n I "'Indu r' IlllII nIl' lP!!'kil r 5 I!! 11 D'I"I{'}'Lllu MUll lSI!> ~1<ll.l~1.J11 kllwllr',' 1 HI - Il, nltll gonJull1 N'lnLIIU bln r.II)C1r:1 mt![ ILtI, bLkl('umelct",dlr. Ili 1'111 J.1ot!It1I r."<llu 11~.•. 11 19U Dt.'lIIlr)'Oillo. .. Muk III itl'd dll. Karlll.b1ber Lilab , fl !'illIh.' ,If,.. J, L) iyldlr. 2!l.1 K.'rJJl!l"~r _Ill LrL ) II .11 1m ,~( 7:' tit tt'rllp !!om. MUd""' f r,' i (}mu it! kkUr li'd.,l'').II" k. ,Llllb r ' I;i K IlUflllUli 2 I dl ,li'uldl n ft1 ~ d" o.I',nd6. h 1!jlalrnI5Llr. HIt ~::i._1 0011 kllrw"l{lQ 1025 Ilion II flr1 ~- "G KlIlk.fliILo. :J ill I'j-t 1.1'. '~.IOJ1H~ . tlkrUl 1 ,,'dbi r],·rln

k('1"IlDll:'l VIU"thr-; II!!J! lyL t...,tlbirl <!'die.

BORS,A,

"'''''I

!:I,

.-

r"._

~'~~~YF~A~~I~~~~~~~~

.......... ~~~

..~~~~~

~~~~

..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~"~"~"""~

~ __"~~~""~~~~~~~~~~~~~_'~_~
r~~-,!,:_-",;er"t4-.4-.e-p-¥-~.pl'i:"'!!r'-'--""".!ii! ... ~
_'"IIIif

1;0'1
Ii

-7

.~

'1

( DinT Bahisler ) r ad.ette, maksudu ,8sli e$ '"I" mahsusa delil:. 'Iikril halikti , SOIU $'er'i ,e, -Ie muvallk mldlrl
17 Il!II,lo IJ IIUlJO ~,hI, Eh.t."LJ <'l . II 1'brali~m .A.U,d ~In 0 .... '.. u~ ''''1'' I 11:'. _. !L&nr"" IIlI ,-Ul lUI .. .,,111 - h iluna! . nm!l&r1U II. h&i.. L.. ~i.JJ.:I m ..1ta.L.,J"i . -' ,!!<'It""Il.III. M ~ mlLkilMLin I>.u., I'U I.nm a.J". !.."pl,,;l~ ..I'lIm. 1\&.1_ (l:'Il,1j.!1n J"Ln, .. 1l1W'! .... m' 11\1.. ., a d,~ ."m,..,,; J.on.tr.iIlD
•] ,hr glnls ann.. tMI1,1(I loir i

II D'unya da merakh hadiseler J
'\. ~_%i'#!!i~

-v~~~_'-e·Ae

~

.4-....

..

---411'-~_.P.IJi1I'w!'!i-",."..,..,

J

01-1 ,..'"Ik'IM1!o t_11

In 1m nl •• , bJ r I.i.aml.,I" la· ~\"I rnl,.10 'tlil L.,mb"luJ I>L"H' ~dL. y.~"hr. H;ft~n Il'r I'll • T~ I>oo.ll du, ... I" litrrhn."",t~1!II ~., r "".ullll H«'t baot1.l.ar hMt~ ... _I. • ,. I 'I v. Lmllil!P' '_<It ,mllllll. ri· a I m .Iu,dilir. \',. b":,,, d .. 1.,,1 ... IIII', on I'" I ....l. HIIIU .f:! , Utd .. ill
di i ; I,

Me~hur bir resscrmn C;lpl,ak tablosu
NI""~·or\l: ~Husull.) AII.r1Ill1 ll!l rnlt; t.,nmRllll PelcmO:Il.k. n:~samlnrtmlnn 71 )'a.!mcl· It Ked IG VIID ~nll:tn'Jn ]2 L~blOill.u Ratk,n1l.III'dllki lol!lILm Hergtllnrl ti:!J I'Jr,Jr" IDl:nl'iIHrr.1I tir, Bu Hiblq1.1l' ~jT,lOk Lrile" ~'e kadmlB.r:i tall \ILl" <!lm"ktt'lIfir, 11..11 gilrJnl Imilll llU'I" he'pEl haa tilLI Inrtnd: II kul''lllImu,I,..]', iIi<; y In~;;: 3 ILLI.~·' II sir tmtomll'r • II..,; bl nih. FI), . fl!l (j,km;tm"t.u', il' I ~1Lt: li: G. D. ::>o:!. o,rlii V(: Ii nil' M. "LI.c1l rm.Lkt .1ft'.,

J rt ol.. l:ii A,l' oi L.mmi,o"lli bir i~ti.,w llidi . "al Ui oLac Io:tl1'. Cl.mili'rull D'"' ... ilill U!rlil' r<.lih,;,.k m.u.I!lfJ'I ... .

~i."

d"j'i'l!o!oI"4!" "IIlra

f'.

,,<l'i'Y- vU.t

0

,..".

II"';
fln

')i"'illt J:b~lIc", ~ IU!lLlInn dil""rilllJillJi I<j (,but",

..,_,..t..t

.i n .nl

1'1111 mMlli' r "lo.nl.k ",.ok !lA1P1JI 1.II1II."~an.~"1oII rra_kiLl. I'd~ ..td.l:til,,..,,\ W'1!1..

mal!. ...

lIir

",.,,'~r

bo;nI"~

I.. 11:"._00" .... 1i OJ4.~i 111""'"'' d... iii .. hal.lolor) ClWIIl<-•••• tim i'lj. Ill; bl rdoill,l]) 1Il.I'I1(;1IJj .nl"'l 'iJ jfl'l {<fo" "1.1' ' ,Ij:...,.i diJ lur .. 1.11I1i'" .,. 'Ul:li'i" r.itos" ~It· Ju.y- IlUI 1JmI .... I.mll o],I1,,"I.n bOlld u- ' lI"",ili mil no bif o:I.f,. 1l1l~1I .~.J. ~m&IItHI· tnl, f ti

~J1:nB
N.EZLE.'" iN
MEYDANA Adi IH'i!lo!!lIjo

IIlR

iii.

~')IF

!'1nkhr. Z.m.", ... ·"',.0 ili.h.' 1'''5'- Ill"'" In, I'l' 'hlblJ.d" HI rohllllua N.r",,"b.orl,,~ iii "" rio ,..,bbc,r!l!r L.l ..., mimi "1",,,,11: dt,,~dlJJl:u yiC'ol:l1u:.I ~Tk rlali]. L ,-.:>'.n.,d ..o 11"l'irmi ~Ie., lu.1. ("" dlLho. ,u~ liD .II. o~l>i]ir. Iijr I!mYf II. !;~1' .. LluL bir I..",' Ll ","'" L "I". looru"c. cuni.:!" ,:irmNit.krilli ha.... 11: .'l.lIah ~a.l:JnlJ n~rrnl~lrRllr. HroIR""U, illkJ!'I"lll.&nlno 'Il "no: -,."",,1,. ~....b.-o. I<Lnll"" ;liJlIir • ....,. IDIJCII"\'lerl.r b&h i &I<~1j ICL'J(iutn mo.Il , 1JiI.m .. n Iuolt", .bti.Ju:oua ... marlin k"'pl.n". "SF" ..I... k d .... &.ilu·' 1I1il.L;oo b.1"II.I: "lluJi r.Mi" .. I..... k ..... tLhi !lU~"II"" ,..J<:JS j'.,.j .u it .h·i tt. mill;,,; bulmYI Lit .• p.aBk lDJ.BCulmiULiJJ:li.. ,,1a .. '" ·~b \ .... ""nn IImnmi;v. "I-!I!J. 'II"

J in 1to1.)·I,1. ill" i!"Tlll'J'mlo", &it (il· dl!·'ullu. I!J,JQflW!"'" IllilidaD bit" i... !III I' II mG.1 I fi i tI" "dil..o('>,:Ii Ii r . m'ld I., IT.! tll!U1(oT,'N' 'I' lL'rd" ~ ." ..,1.",.11. ilin t.;~ rrl",.m Itl" bl.. I u I.U),OnLL "I "" ' .. ". ..... \It lIili Inn.h.. ,&& lhiHI Llk.i I rnJ,1ll" lu.".",UI& b!! ~ " II' . . I Mohr. Cull 1,., I dini"dd.' J ~-U.]~lm mn.lt;d" .:J!!IIJJrlm ........ 1I",,,nul : (Ej;I<l' .Ii" ,."" b"llLlI <ihui &o~ ... I "'1lP;LI] 1l.Oi.,Y1 I •·f" .BuiI'IlI"II-.. '::I . • .....k b.r r;l" In f "1,,,"11t. L,eout...r ~i·· r ·rR" r'." 10 • '" ... !lU"' .. l,k';'m'''. I"" .. ,," 0.1" ~j", f,,,kl.lIJoI.lilii ~L kLiri"li- "')'~rl"r '" ""II'R II jllr .. l :fak, Illi .. " it, Lid ,·Io:;I1,,['iui "f~';1Li"IH"I., 1.1' .... "'lihlid.ri."I;,1i 1I!"ljlkl'. Kiv'. ,1.1. III"" ~brh ol,no.dlj::1 ~"~'..l.,,- 1I,,,,,,,:,,rl.r da bail>! l.,...~".il IIJ!tkid ... hr. (JnIH·nlt,·~i ~..,kL&n h'll1lLm- IIllnl )".Ilm I!;h. ii,",.1 ..., L"Ill1l11 lam, .. hiuI<L.n ho.ld" !:AIDrt..... bi.r Ili. I.·ro,ror!aru krnd""rl j",1 U..it I'! r .,1."" 1tJ'1II. I ''''I~ml' mull,,- m... ·"l .... AlL...h J,I£. ... II .J1Jlra !.I..IJ m.... ,e ~rirN i "",,10:;1 ru i- m,dd.... ""! l 'yll~"Li J.."I"':!'h~ .,olarl CI,II;;:r Q:U I rm 'I:·nl .... "'. u.ouunn ill.! I.lld j,- Lll1i Ilil''''''''J .. , ....JnaS1I"I.... .ultir. cf ·;,t'R"ru ~l1ili ,,,.;0,,,,,, Di" ud_ .lli III .;, J.iT m .. .-ildu, JIU.L<lI _Ii •• d.·11d". III !l ~IO "" .k ... r tli I, r "" g.tlkl'llI) dcmi,lJlD. bjr u.1.i) ~ un." Hi.·. Ba.o I!fI}I~'1 ",,,11."':1' bi1inilli" ki: O'llJnii ri r:lii JlJfIr,,1 i leiLa I • ,,,,,,tl~... III· 1('011 r n1, ,,,,.jul1llah 'r'l b.rtiluiloJ,llr. bllllJ UJOI.:J"iJl" 1II.,Jo.tm .. "hi,o" iL~(I 1Jl'a,.'I;'. JlUoJ",. ;'Itintlikr~ ,OJ d.i... (!l U~n.tb.~II'I' uIl0111.,.., ~.8u ~'uto· fll· •• lfon k,m.det ~Ihl"., Or&u ....... l~ ....lJul ["itt'" I.omlu.loll 1 i .... .. Kd~llilJ.' illi..bi, 1..-I1i", .. ] I'!I.bbuti. lill.. IItCtinliJ.'I,) d~"1f'1o: .... d.h. h~ ... '''' l>&fiJ'oI!~ il;illllli IlIW C1ul.JMI&r ,li'iln.t<;""k mll.lt..t!:! !lir. On.'!' rdrl'l lorli ..ir Tit' I..o.h.il;;U.. idll'l! Iri.!.LIn. t.fi~ (1-". .jlo... Kllllllk ......i(....I'" :!'all' Wrt.l.!l Yll1 mull Tr":r. ~"Ill'''' m ( jllll· i~<'d<'1l t Lui ii nor IU d"Il".CII m.I',m HLiJ.Jilll.tll *Inn ....u;r~<'"-iDi ilia F~.J".ln!l. 'l'fIt Irmi,,·ti n-fi"IJ !ii.ll Til lI.... nl!llr "Id"ku i." Ill< "" dU,..,"'UD ... ou- ~ill <luydllj! .. ,arur 'l'Ci !l' ,'. "",lid .. baf" '\In iI.11I ~"r d'" .. lu",., n or .. l.n I .Iull [l !p,liti r, il>li f 1II"~DI>tla.d.r. n m"larnr: Zikl'i ulill. diDi" ill '"'~ ii h I., k,.i ,.... :r0.-.unul., ..... ~ Lilni 1""lik a:iloi A]. .........

lJlioh. t1rrillu I'l m.t.i"IlLn ~"L" Inm.,,1.n ,-' a .. L.lli.. ...f ..,p ru M,· ..hi L, ".iilI.!or, ",11"l<i

"t.eak-

"Ian mll

(,,,,1<,,

hl.ln.u;

Pl!~!o r ..

tili!"or.

Dll II",ll.e

r..

tL·

""",I)];.

",a<

k""f"l1UIsla.r'
1oI,I.llm.'

II" ""

i

till""

I"'.

!." '

,imdlyt' luuJa.. Dongt=1I IN resmlnd- ann :lml 5~ ~ll:'l,.\pia:L milmluin d ,g;ldi. HlIlIta. e"o'lI'I'lIti F;lLUi'llill. dt:v. Ilk ftPllrinj La.kibctU h:1A! n, luulta· • reainde goal"l"m Lt:lcdir R~1Iaa.m ~'I .yi~e iz"a.I1:oE~llkll:![I illDrB. k"no ". kit h[:lluL 2-1 y vrnda, tIXJ e· di "('ndln!' Iyi ohrrdu, Runun dl!. h y"hmn 01 unhlk d, v nl'Bin- !IiObcbi Vlrua d..mten m krobun d' blll'lluuyorchi. !':a<;!.D1 tanzim mill:fi]!lkopkl. ~oril.l~mtyt ·k kil" (.d.'n A.:hn i mi i ~J~' II. U d· r ufak olrnllllli ·dl •• ,'mdi BII" I~im runnwIII, 1\d{'14 ",ijeu lUia Il"!l.k Amerikanm laW It;hJc ~ rIT'l>;lnl.l~ VII?I)' ·tt~ bi r el ~ilk .. " !Dil, &or!ll!!t doklorlanmiJl r ,~~I, \'1 "III rilll Il"c];n,nnlll ~l'kmunll. LcIJD T AtJ.ula. eorg~ 11.. HMt • Ui".I\tm t." biT vuly('t1 gCl'lur- It lIoimyev1' btr d·J] erne ill, ~u m~lrl;.('d.il'. m!lrn:.pl:a.n :!nl'ylianB t;;lka.m:ll!j.Rnt tot rdam 111.J<r"lltf "lin 1:JL:."lhl. .i.arilir" !'hI rrureU" lIotk ~J md:. I 10: rlpi l'I1t'ntttiffi bu re hnh:=r bl!llk )'iI Ell" 1LI}'I; Ye;,ol!. hir ;Ujl '·ilI1IIlU,l"n 11 .MO IIj",1 I,.[Imfmcl.,'Il':! wy. silt b u.halllaLlllLaTl klJnui",n~.lli· rl'od,IJitH,(,n f';(IOl'il IIflldITli1I'1l.'ltlr. t('cddjf, Eu :,'o;:ni "h"mmL~ittli bli
Mr.mLdlcH~' bulunnn l:I:lbIll;!lr iI'~.

aalol'ldan ~lLtanl8n 1"1 ftll'1'l!orrd!:n biri r,,~Ln. anncaln« rtiltlr, Vaa
~1!h.~1L I 6Lm"I • .., ~t:ldlli.liLlc

1m R.OBU
~J{;\R.1Lm

I.,

·. . ······ ·· ... yK..
. ..

'ci: bill· yorllLr ml' Evct" Btykoz bIt val itJer E!lebrilu:.di!r dlEvh:tlIItlD
BUmayk, lkJ.'kIl1b.:lJ.ar payts.bUra. alwdu.IdB:nm. II!IIml!:Uydi

dJgl .fiu.klunill."i birr ~k J'lVfl.'lo~ t· ll"1l' 'l!sn:hr. lzmit Iethlldlhillfl
Ulml"n
1110 ml~.

D.all'; sl

iJ<: !ui,Fj.[I!!.I'lll'!Ur. c:lJ. &!Um B~)'luuml blr
.tuN.'Ll!"mu!jhlr,
13m)'
1,1'1:

V"U.n·
It -!'It

,.1(

kilmdln c1' r:O!!1IilQll'un Qtl'!.!.Amil!: , 1dl. i{O!l, Argonotl'M'tIa.a Polloll.m H~ delDlr c.i.vi1i ttdlvtllh:rle mljn,bi~ blr 11o(r1l m r;md i'ti~!lIJp (l1mru~ W' !lID"-

ve n

,.otu

meo'~liIur hu-

O&manla komlll:rulJ(lnDlI!ykor.d.!i ohu·urIM· BUlld1l.1!l dtllD~1'I CBl!ylltoyil) dl!o-

h,bhkU.I

Tok<r.t

b. II Cl1

m.rnrullnB. ola[1!jk Ja.eyJtoli

ml~.
..o~

KOoIIi veylli. koti rancad. miuJ.lIBln.ll ,gl!lm,"ktedi~.

Illri.gbJdan

Ibt!::.,dann

.£ mill·

w

iIl'IiI~lul'. Me-nnllll yam hqmtlillIJ, bir ILl! EDlIIr'a blltyilk Ilir [!!dtr.Il!' IIg;flcl hUll olmlJ~. Pdln'e grllr.e:bt! Ilgl'l(;11l ~';lLpraClln ~l~n.:! mi~ alanllH' AmlkO:l ile FeDak. _I nda oyollilllln VI!Sait nd! II rilel'll bo!ra eyunuQ~1I mag-

1!I'O~l1l1 :ill-:r oil' yaindll! 01· dt:Jiu g1bl Bt)'koWl\ lila bU· Idlmdtt.1I'" MJ'I.YllYl .Il.u ru 1r:r:lU !;I'
h.11'.

tal'l Mcbm~t!Ibkat
),(lpbrmlfi.,

nit

~1M"M: IFliltih

8111-

Kanum
Jl}'ll

leyrnllD

i!:lll

i

nd ,,,,It]ng,,,,

I:;iLrnyml S~tILO Su·

halilIiImda Evliyu Ce!ebi ~olr'Jc der: .Fa\ill S\llbtn Mehmei: Han. b],J~dll t!'illaOll'k n !otakbul - ahmud f'~run AnBdo.lutjJ, TIIJoLt:Bt ka 1l'lIinl fdlnLlii!i hra.bcr5 ;e!inl;.m~mnlllni~·l'liD' dli!D: • Tiz ~lIrndl\ tli r hadika-I iremmlffiil IJoI['[i!I. ('-(lin. ve BldJlla TokFll DIIht;di de-yoin. A VIIHl.llJIlI bru}'1,1fllJ~lInj] I1l1.1bafa.Ellf;j i~in ~lrnfTn.ll TDI~OIl !II urn"!!. beflzer ·n11" I;lt IOl!!kllil diye ,(,""lIn etmi:!j.

Imll!rln Il. nrJil Mn!! yrl la- m~"cudi~',,1:m .l:OElt rm",kt Viii bil b.r ",Iilkli uyanclmll&1ft1 eilly nUmllJl!::W: Ile I"ll!lbi'll mlk'rop btl 1 mlljlecwr EUllun]., tJE.r3tjj~:r Iuftdu.~unu tc6Dit lrne-illL'illr. '" hBlk ikl}"e :l~.rrJlml olup bir kl IEger nezle mikr b II Ihb, ml .Sa!:'lTIJ bnl!:irn !Oden II: .dll'. e-d n Dilmun ~'r: mlll1l~'en b.l" m hi~ de miillt ..h~l n olmlldltJl'!l klmye'l'f mllddo! rl:he I d,lI hUll ll'iiylemf·ktedir. da penbl!dell kahve l' nginp. k;adllr FirOF.()f I'dll!l!!'mn 1,','D Dong~l'l rtD.kll"f' ge.rulme ted'r. }L~j~ Pl'l'L bu ~'II:1:iye~'~1I mijl(1! fill' olmabe ILa:!;tadll gtI)'l't ::tE, kQo'1.l kail ~'IlPtll". Cll:Zl;t"'I:II~I'~ .m~mkkctI VB nngi Jl',l11'1'.!t rru:l3!, ,miln'otJ\lO 50 "",ne t!~'~1 Itrkdm~kl~ hakh m!!\'£udiYf!tim Lr?Ld~ 1".:1 ':' imi~im, Fd~LII'LI nklikr oti-yl fa· dir. :p'1iuu ill!! M.illi.Uan tJ.na rip it:lsanlardn". Me' 'i ~::LI.i.m 1)11' :BQyl12llkle evveLoo do llilTllIIm bi:!lmc:i &11m sit ta.h~ p~;:ilim Lax da ill'l~ dLl,ilne: dur!l:I':!nb:~ w ilitncde ra.ncak bltil'!!"bllr::eor:k.t. nm ydan6 -I;lh.nlIfIllJtI.r. dem~Lir. !-Iller l)l1ndi 2t lI<It t i~dl!i :'i;I~l~,}'I(OQl!l btl iliitililll.\.kllrL DENIZ TUTM.ASlN !LAC la.bil:mc1nf:.di:r-Bu b t:al.ik. m ",. dohl tariM yammliJ. b1rlm Wi· BULUNDU! rob!Jll.il. ;a,lJJ bUlJ"1om1Llr. .lIl,In, ~u :tihlmi:d~ b~r ll!!h tt!~k.ll I:dc:.n mJ.krop h'I•. lOUd l de uco.:tilil' 1:1 unkJU mk!.'h:::sI j!'113 h~dl!l'UI.Deniz. tulm.a.l!ll. tr n, otnbl1l1,

lfiJ

bll

~tI1d.a.o

ne-zJe ViruE'U[ll1[l

run

meElI

:1'11Ll"lda Hin31ii.r i!lkf'leo!!inde Kont Ol'lof ilc B:;Ib:,fili IlrnBtnita ~.Il<nan 1m mua.n~dt:: blz:! • ;i.(J,\:l;l R U!l}'llDlm tl.Lrna:"I:!III~ @ t~rkc4iyQrd:u • .l\lllalrlllll,l{lll IT RU!lly~ iBted.igi aIild3. qll.Dilk· ~

vlInhr.

B Te muz llBal

go·

lup , difmi.a!('nni~ ... Bel"k>Q1 I.dlnm ncredtD.
k,i. rJ"I'."~"PJJl

bil' &:ira)' ~'B.ptLmw;tH· 11'1G YJlmda BiriDei Mllhmut thl
1!&f'iI)'1

!:"e1.

Y nhfclJJ yaphnnl:! On dil!Jil!!l:'t;! :I:~ngill

~i

Hi2;1 Yllmda. l:m hafri\'ilUa

:Beyko dill YIIIlIJUlitlnycn t:lnl.-

Imd:ll~ },ap'llnlmJ§ olan II.llis
).

hIt=' bognl!lI!u r:l!OOOI:'I d'~\·l~t· It=rc kilf-!atmllK mOPcburiyet\ndc iill!!, 8eykoO%, \':llltlle pa~lil m~ ·burdu. Bul';'iln mnles ( ¢hrdi de Ie 1m, ml~tH·.
~I ......... btllllll~~~DI II' L 110)",,.'111 _)ll'i

ii;;rm",l.,n .." IU,¥.ui I"!J bun ." IIJIlI'lo ftJl.tI,H !nil" .." II.OmAo.l..,.,. ;Uinli ~ brJo.r !K ... Ud"'rillllill "JIl~ ~illl> '- m.·I ,,~.u tm .. mi,:rJd' Sir ij. ..,ll lm.cm.. "'!'JIJ bu "utl1D bl!tu'- mii. h J) .... @'ImiJlI !l.·1"'''J'.'' Irlm~"l btldmlrni.l'l", lI'iUIlll1lip:!t n ,II""", ",;ill ",o<.li ri •••r ... m...rlL ,,1 .. 111.... I.ilir~;;go 1'18 ilMiirftJ' miJ" l)~ t ilill tic~r n.mil.r li:i ],..,,1 .. ,""k,d .. l ~!I'W A.lliIh (",Ill mlll:.aJli nJ1.b:r .... , IJllulill'. bul'd.ir cl.IT<' ino-n.rnM; ill'Y'Ii;;rtli 01- Ir"rri mll.llim, .. .ad.Lil til ""lid Clllilk r!llJi.". luld.. m mw abnIu re .:orut uJarocui& ,,, "lit.,. ..... ll:im ~ I!.rJ ...a.I!.i~ -, ~ I l'i l1ilhYll ~u:rII1' fa",urI, OJ"oLI\'. ..rQ!1111 T1I 1'akti olanlAr ;. I:! hoar "" 1I:i.t pM iAitUi ." "I"'" I.. lwl,,~ a '''Buut Joi: Jl;UIJI Lu lin I tit DllS nl 'li1l'll"j ·'0 Il'"~·]..rin hi. ....,. r,,,,,z.i dow I midir? Kur'o_lulo.nm II. iuul , ~ "-r~i~. e-e"_~.& \"I!!I !!II;..... .. "" i".d 11'1'" lI~i~l" -i hi.. no, i.JiU!"1Io .d bJlh ~I~I' iii I;nlnl .... D b".. ..., . i I,ll 11:1.1 nUll '0; i1"r,illa.:!'iI .to! r, n I.. ""' I ,lor, La.M. HI. b.J r], n 1..-, Inf·lm 1..,.-.1"1 'e.iI> lin .. iJ,I'gtlll dfliilc1iJ; .. fit> ~"1'111JJ i~"idd d'lillJ"lI .~'l!:r.lllld~'li:i bl.ll"" bikoum, ~- ~"1,,1111., n.m.uI"'.~11 ,.,,,,I:,u' ~"I:I !, r ..,..t11 I!AUIlJlJ ,,"i..... lui ll..r d.,.. illrl bM. 1I'1>11rr.1, .... ;reru~ oLi· .,! n,;,jirl' H n i .. u.It;l,Jl,,~l II.,h~IIi ,rL[l~'" "1,,.. " IuW" ban.."" ... INr ki ...... "in mal!G..~ Ai. ol"""w" r"lttlilD ap..... [Il .... rlll ..tiDd" &Iari ~.hl I,.. '''IHia ,r";:!"l "',11 nnl • ,", 1" dml,llrP ,1<1 .]It. liilOtl.iIJIJ. J·"I.Lu.
IIi""'} L llJ!lumJ~ r

10:.""""

.lI:tmmul

i(,,, ... "";>

V rl ir.l,

b",ltlll.l",
b;~

1>""

""'to

tl

,."U

.,tn"

iJ+.'

:m ..

h.nfua

lor"..

'.'111 ,)"... 1.0 n idl.tlll.... . INI'KUllII, ~"l:i"cl \', 1Il""..Jr.lr..o.L hi.pilril tj, J •... L,lllo.pllm'1'lr ""I.l1' 1(111· ....... 1<' rlllIIl 1.1 .. ,.1'l'oi!!li Iil~••~.. .... Lib)·, I
Hnl,,~i AoJ.'m J,J,,}·b ..

rlo."

dtl."Il",

n '.!"I1i1~,.. 0'[1 I'l"kl"mk" l.mm~ lJ.. nilc Ii •• Bu I;'IJ'"

iii" "J ••• plt:,lu,,,, h:t" .. t" 01 .. I .... Il.~ul;ti, d; .. ,l\l1J1I 11. ...lItLu ..... "'J. ,d.1 U",Io, \il.I,..: H.", .,. t.... ",I ,.1nli!<.C.k wi, D,. 1,;, ..... 1 lU.. c •.f ~ I'd 'f. .1.. 1.1".
lJiiw IX:"I>~t.n mlll!':t~I.1i

""0 ",.. .

l

.adi1"IL k.lJdu. .l'Uut.. ..

1L~'''i'

S 11'&11£ ... .:am ..", ~",m..n 1H}~,11l dM dll', ~i!.IlCl dil im .....,,'1 :I'!!pg,'. '1:" ... te,r ki iJlJJ biro miLl!" bi1' .. <:i", i,i oJ., tll.UID' 'lira lft.jl!d.i .l1I11!Ii.l: lI>lUIL1 " .. TARIK BUeRA ..Jopr. Gvk tlmbt.mill IlIlWiltIIJ y"ni ~.!' It" .. • liI,nllll IIH!E.l. Y ]irl'~" '_' lli. PI .nl'r' ~'lo"J?,.Ll<'ndIJ" ... b" ... [UI UI",I MJd-i IItit'l~[I.tldL ~~I!!Ii j~ Ylllu:!J1IJ!l h"~,, d-!lT- L U.I.I~llrll"llUJJI ~~, liLl" o<n I YOI; h,kaL lilL, J'(;jj,~ auall"ria 11'1'1· toti . .. ~Iil' fill; 1:Il1IL1IIM-1HI iH n_ll ~u r.:ll n QI1QT"; in udiip mc'1W". >'Imi r;ilt"JII]t.riu Im.ulutA. blolUll 1"".,tIIl N" t......ki, b'lr .:rUld.aD 00.'&1. id j"kiir (odtloikt" 'Ollfll, l]U mn I!&lla..... '1""'" d .. 1W W.La.dh.rU1i I!in,. II1Jg'C'L oll~"~'a •• lK!JhiJ;lIJI, .11". "tirdilo!..,.illi .i.Jd~1I. edII', .. Ill lill<l." orij'naJilo nnLlllll1l. ILmyil'lik-· dill, u..:J,j,bu. illur .. J.,(l<Ul"Iin b;;~J;;. M! kAhr lti? ,,·tl'l'111 ~.r'l 11lILlQI t'.&.I]~IJIl"I:iI1l. lIIt·i.zJlI .... )·.. t rnLUo~ l, OIL"llt. y.deLiJI: ili:!'orl&l'. Jkn.uu IkIin" cr1.tll1loli!."1 11...... rd~l..m".r" .I•• 1. r .1 tl. OlllJ[r. tli ,,""",.,.; pP: ~I .. ,,!.. Inrnlo"n ~""J'IlIJt:i. .Jj;:r .. ~il« .."I.nlLr.. iJdlw lo..u.oLi ..:J,ciLlo ... ben .. u.it"l,J .. . "I"i ".11' 1u.",g".:!''''I.Ill<.mlz liJ.oIl,Il..I "~-Il!oll d ..nli·ktt..-" L.I un~ ... l.tllJd~[LI.d.""'."j",,, ~JJ,i.", ... IaI:t"1I1 . li.... TI~II"'I"1 ~h.l, !:!t~n."II!:Io Q~IJ l;;inm"H-<?ciio:; .. i• b", ioL< ., ~r~"" ,kulllJ _hi l, .. ".m lo:"'ULnc Ld.... 'I'll 'l"'" tl:l';iol!luI.i.LYF". '!'0 1t\!'l1un 0YWlU'. hi.ili4D fg,';lotl •• d"hil. ~ II, .",'kl ..n"" blnbmmn. Sti.dl)lil<!teo iII,.I~ LMI!(!!(i14igli IrIi4I1' dD~mi ·tlt, dll1'llillJ~,,;"Jil1!l1 !ll1ltllltl!i lllii~ d~· mahlll h ... ,tllk, InJla;rh k " b<l~'Iol!r~ I!!.'. ·ciJ. Di.ll IHi~[II"'1'[D'" 1,1,l11lit1 I,ir Jl:i,!i La LIJI".: b.;;1'1~ ~I., t> id F.ik . i· 1iI.;1' m' ill.i,.P Nt'dim ~ J& ["Li wAl •.hr, b.ii.kirn "til ... ~;ytr "" Iri=i ,.'b'IlII :Y·J>P!I<[rLBLO!Il vitrinl!!ri, 01'(;1. lIii,irn, h.tij. ~HIlII in kOl"nl oIi,.J.lof, j]diW,jllld. I .. ",10 oIilt'.LU~o.Io;U'" .LLI....., ;r1('>iin('i "1~'llal'JyltIIJ. ihir Ilrtl m ~n, lSi ur,l~. bnnluoJl, Fu- ",lIr "'- ".AI il.Iril'tllJB cit! .:,1'. t<r.:IL •• n'nl I. tlll30 i~"lll ud."l'. ....:J.... U I'k.:~io IIUIU .. l...u ~lL CJ1l'E", da 'WQlj U• .Ntri :!"~. Ntiilii'Ji Tul.-.r ,,[an ikw.,·i ;1 ",,"tOo ,)", R;l'[i ail: ,1.. !i:i.IJ.Illl: llC'.U.. ,I., milill.d.. D,@ II cli!!111 et.il4iJ.luiui luloi:uw ..u.nlodlll HI)UJ.liLt i~w J.., - "lou.lW:u '" lNtlti«"'l 1i:<Jtt..:cJ..iu.i.. 1:i Lo .. , a". ull""'. Ii ".1. ... m.llnJ~ d<l;d .ill"" h •• Iooilalim'llIn". '''1., li tolir. C"'JUtN~ ; 1.111 oli.c.[ .. d .. ". (·.k ,.., OJW· t..-JFIII. ~I l", .. , Io.llf •.:.. ..!, ". IIUI .. n]",'." II"'; 1.0:1, 11 d", 111]'" I.,.".k w, Ii.li;m!l"n ~tr GWII(I,J nJ IJ. _J D 11' "11118 y",luJf, .. ,1<- Ii1l!Lol!rm llJ~[lI;aa.1Z.hj:11I.1I. tllllililllLi ~t.i.r: ~ IIIJJo:u "l, !!n.,.k Ii lalib [~o('l'J1mi:!" .. ~ ,·.,..L,j;;",i.i HJ 1, ....1 .. 1I" • .L:t ... 1<1 IioJ:" :rIf dd!oi! lIItrl. Jul,loin 11i1~O .Mc!U·(! M.l:kal;, 1{\I.-g<!D 1I:","8l" p&I!arl,ltL .. "I:I,L", .It • r.~ .... ,'(-v:.l1i :o-rJ.IIoI.IJ, 1)1!Illl,flJl • mao LIlI.l..lI.mUJ 1<,,~·L.d.;,.. of"'" !!!l ~t ll~lJr, Mull.o.oru'L"1'! 1."'''01, ~2i.50J IIF'l. Ii!I"p !r"t'e.i ~",mlnallJ. 200 !lilt 11.. ,]o1dlLr I~I".J., :r"~":r"b!l~n ,."nUII""'! YlIi Illulu",. dyn.l'lotta lira %!I kurutl1ur. I l:t"~·"L, ,..L ..11"tl.. n[l .-n 1n''l'VC!t 1,'I' ",L, .. 11 foiJ.l",rr. .. r. ,., f •• h Ililir. ,"" bc,rid.. .:uJ .. t, ~nh i;r~'2" UllJl,tlc i5 T"mmw: 9.' 1;l1li1 JiibLLI. uat .H,iJlJ d" lltMlfL • I. hm l ......r <II .. 1"111 I",I'LD L..... "lIl"IHOf'lit;i L F ,.1 _':lIr. 1but n .. rb.l"£dc JOb<!'" Sil,tm ....u... lblum1BY"".WluJ< y,r."IJacakt.tt' .. IKdtl,m r, 1.;~I,m, iu luhl.lI , .. Iti, .ld",orn l_r .1, ~o.rtDlum;ll. t.c.n"LIB komlili~'j)fIdll J{l)rll.Lrblll~. TnHpJer:ln IiJl:Urll B.iI"'I .... ~, ltiiilflib bUnld.. l,.a~IIYCU·.~",khll

"U~

i~ilii ~ klllil wi., Ji.;;r tQ]'
bir

.. , eILh, l.or ~BJ" J.,nmi, I Sclil'.l'Ofi'Io IiII3 J'"lr.j. d mi,.

i~il'l
.

S··AN···.·· BA· HIS.·' LE.• I. "AT R
............__ ....... ,_ __ ..... ....--_

Iu.. EUIlIu.nl] ,i~'LJll <;.kl,,,.' ,,"urJU!. UI_ [!i lu JI.I~;rl;!t(i bi:1f' dl!i mn.~·UlJt·r ffi"'J

JI' 1{

..... _''' _

"""Il1<lj"~

1"'110:'111'''.1'''''

mlasall va ij,sIIGp ..

Bu < IIm"')'1 y .o.1U,I<~aJI ."",.., IU .. Ul, Ii;;p "1.,,o Ih:Oti:'D ~'nIJfOl', dry<, ''', I, ",'"(,"'.)" Ill! II ",lur ~ i•.1 toi;i".I'! :f•• .... 11 <><Illr

!JI.-\

\.,n

.·.,nd....

d.i;Ll m. '. :r'&k!l~ .........11 1 1o."])nh,,Lo n_r' J1~r b .. . " f k, kn.ltnm .. clarl .. L ~. h1('l, .. "tin. IlDl nil i:j"JJocd ir uflI tL ",.IIL· tiD t.rir, ol•• ~ok I!<!tirir ):'1i"r.I l>ir 1r"I.:'1Jl I". 0.1" 10· d, '!II.'tI kiM n.n".1 m"lJ c'\l ,~, .r ini .. p Eli. I; a ... r, '.t .... I.".aLd.' 1II1c' h~ ..!I..m",
I!lr

1...u

.lIJIl di!,p,

lB'u. .. 1.&1111.,., _ ip "1m""",, alAn ('(! ri~i!u 1.. "lct!!!l,ljl... · b'. It•• ".. 1lw:t1:.i 1m kf1JFI" ~ 1;"1",, 0l>t., g.oIll'Uk ..,1[0 ~pH&in pek ,..b"k kll},ll.nLIoi,IDI U las 111111. In(!lui ''1'''' I". 1m} li m.a.n ,Jl:~ eoaE !lIb ttl', 'l"iJ.1.. ", klliDJlUip,I"nIllll kJ~r &"" b'T 111:1". d~(1inL,·ai, auOOm 1::uol>'~I1"''''f ti~I"I ... .. : Ilu t,lI.h~ ".." I mil."'" "" ...". ~n "I ••k iruf". Lor rnri;11I1 "t...'m dB. bQ oLlrlan l "" 11111 '·"011 [,1.'1] Go" ~.11I~rilli1 brl"
.:kal

"'~IUI>d!>ln1lJ 1Pl".P "lm,'JUII,

,.1,

'Yapur tutm:UIJ ,citri muieillurik run a!1lillll ha2: rlJ)JDu itLD '" m"iIEllala.nn mt>anJ.a.cda hlllll] etIII nail!h il.llamm bumli r;1l~1~ t.igi. St.L.LI:'I h.ilJitaJ til: ,imdiyc ka>'lkJ.rul:la.3!itJa, bu. m.addl: lk..ltJ] ldar. hi~ blT iliir;L1. oDlellemedlllni~ t~vl.lk ~umurta.lJtnda 1;1,' mi~l:.iI. KuEaldll.rumzm iljerlBil:Jde:l'cli1mt:kkdir . ki yanm dall'il! !}C.kLinde i.io;:e.r ke$i.mdj,:,'t! k:l.dar bill' ha.l!tamll, IlII1i: pan;:B!-u:n.1] yUrlIrkeD mi1v~ bu.mllll.dan !;lkanlao .iidde nezl8 .. emi2i I:.e-mi I] ""ttigir.ri bm}'lI1"W:, blliunllP muhmma· fak:it bu mih'a:z ne. Otl~, adray.:lJ, mikmbnDuo ic;:in. bu IjUphi?U saga. !I()l:\ d~ ~'1jku:l, gel~c, m.il· dJguu IlDlamak tema.d i !O,.'lr5mtdl.m "e kim Iliidill EllIglam bir adamtn burm.t· !lll'leTt:J~ nllkiL ..' !"I 1 nnm ~'~p- Ila lIurmt!k 'I'll! Ollila. neJIlenin bEl.!ll beld"mek: icabeditlgt kol'Y btlls hi "dilmt:%sar· gootrrmeeioi gOli"o' FlIQhlnr, bll muvM, n~ri bounaJc· )'O.rdll. Tami bIoIfedakS.fhi"t tl!lf~k adHJD da bu ![J,na:rDlYOrdU. t:I. VI!: IiI, nil, Inn tubn 1 ~. iBu!Ildan baljllm, bir aut i~l'ii .. falliln. ~iI ~tm~kt('dir" .s:il:Ili1e I'le mikar mzle mi"rob1.l. Bu de-fa. DnunamjlJe iami.nde bolgndugu, nl!! Ittduuun []l!.z.,. bir i.1W; d"ni.:l: tolmrulmlo ml!.ni JI!}'d! Eebep ol8.bj]~efi ve Ile IIJOLmaJItar;hT. milltarmm Ilf~ i~n kiIJl olaca.g. Bo ~'eni lIAr: Gell~:r:'!1 Bmll,oQu ~ bqu. hlllp/b. boruDJ&rda. tee Ism.Lmll\! hil' f'1I:~1" bt..,.mo. G"~irilbel-u J!l'Ipma!l'1 kabettirmekt!i !iin~ 13.16 ~'flreJ:'t u.tbi~ ed.ilmi.§- idt.. ED Il!!eriitlelu iPD fpnii.LlUa til'. Trr.(rfibfolte IN geftlllll.~l1 ~Ie!') bulWllla We" bU1II1lD. i!;Ul iItl l~lihl~l. o~lln «l,1I: ;:l r. ~e ylIfI- ,1IeD.e,yt! ihti)'1l!: bisaedil.mt!lrte:ydL !'elf blr '!Ie'lnlde. b.i1Ml ~clilml. 01. §imdi i!II!! hlr Ilimye.'fi uall m3I'l rntlDMebe.ttle delll! . l.li:m.ll- _1:a5i1<eb.er hangi ibir m.adde IJItIi. to'lt rnYJr.Yt olma d do- d'l! nWi!t mikrobun1lJ:Ji Plevcud'YI:lyuhr. Ii mik4l.n, l::JJIt!IW1~ ve llIiy~ IdBuolardao gcrupa g1!mi},", !a:,'et ede(.ek !!!:!ik:rQll'lllll 'll'aa'lU .!l:ilI pmlWi~ ""o!l ili,. Ili!~ d!. '!l~t"n. ~ gij;n, i~l:!Ide 'D'CI~idl!nm:ll!! yaJDIS 1m .l:L;iyi dl!Diz bilmektedi!r. l"lltmur;!hu. Digi!f grnp! dj!Di.z 1EIu. !iIl:reUe ten mlb.'ir; blr 'h a.ttutm.&!nna tlltuldu.lrtan &Q1hnIJ ta1t~ d;lh>& .ll'J,lebe ~ deD.l"lUD.lURtD~ iJil!::1 'l'l!rilmi{.. i8u.!l- moekt;ir.

'Vf:

bl.r.D.daIlJ

ilI'jJ

.:111.:

Iiillr . .N'1:~1!:'-

aU!

w

1,,p",. y ...

n.,'

.[W[~ .. ,

~"w.r;.....

,.dt,~

list. Harbiye 10825

K.Sa.AI.Ko.B$k. Ilaulan 1

,a.u-

.urn

II!'

MUll :

~

:8,.10,

10: ""J'I> rt.!1. , ZlLl"u, ~tnrJ ... mil. tI.,.,.I,

"u ..... "

uiloilo

,· .. Ir.:.tll~olli S oII.r'l1>' '"
u.. lum

'Ld"l1

u.r "''', ..... Ji ,
ku'ltIlIl.· ~ ...i'ru~IJ.I,,1c

MtiidWiimiiz Un Dll'nek
~[I,!,II

l~Dle

f1U,JU,

gaz~nOfluD

Olt'. l .

alHilknlu

dl;;lha eJzclb"dr;:r
d'~lPltl.....meokh.pta .. B~kO:g
h Mohmuf
nlll

<)I",,~., l!'Io"

dl'

ALI

Jlillllll

IotAviRLI

"".hr

~ U'llklf Eilmlye(t'lH~. Gfu:h'rl leldQDd

plrm1h!D. .iiIi'I roarnall" D !Ii'" "'~IUNu.. .r'I r-lIodB.JI bu !,;, 11ell. I;lt ..• mEmlllU Ju Ll.'le't (lJ, }' kn. 1:.11,..1. _ l>'I Lill ~6El IIil. ["IBln i.1.! HU-

hzan; MgilI \ allar~
- till llkpmltlJ; 1m kf!.liar }I:. tel'. YarlJl lIbi1h lam .m1arm

.Li.

IillJo

I:It:kl~~"O:rUI!.. Mill :,!'II.fKUIl .l1J1' pdoiJ

1Jq'JI1
Jji

-23uk aY2~DI ) tr'l! \'IndIA. lijtmil'tJl!CeIW!J J ~lt!, 0 IIndar dB. £i§)'ll!dim ilim vall' cl1r..:,
n1BJ1:iljQnDII

gddi iul~.
El:!lili

a
U'

Lot !:(!

BlrJm lIiultLle Ilar a;,'D.I "",yi tck·

li~
,GIrt Pckl, ya§h ,&t:1iYlJ'xum.

rmu.;,ine./e

r,U"-nlllH&.

....rladl.
110MB
(I

~ korid.ot.llJ ildar flU, _oIul!Id.a. paltollll, !'illllJ;ik L, Dalt!.tIlU "ardl
T

lilll.p elillol:lr:

ki ntrltn

ElBi'!. ~ ioel te.l"fond"i) kildBI" k:udJ, IIi m. IDii:I-

HaplYI

B1f1:Iu.ul!

Oil

'k .. h,
dJ

IIIfW'

I!_

dl~ 0. UULIlYadl,0 adltmm
g"ltmcm.

vin!;; .ball

1I1nda; SuJulu

r.Lklll.a.LJ bir

kllWD

- f'iilAII o\eldc ika.lJ;p o.",Jn Ll ,dt'tu mi Mhl .t!:laa? Jl:I;elki I>k~i Jil ir ,get;:e Him!! !;3i1nt1.u.m l£<.I.P ,,-d~~t!1o: !
J('IZ .60gu k lIog1J.k ~

MuI
Vtt1l"

h<:m
I!r-.tll

gJJtH !.II!';

Dl;'ym beg) oIJorkamnl

OIl.aL

Uk~:!oo'l!lf,

k. el:me Jl!Sl!Ii ~ di~ IJ !;llu!jtl, Hem '.;ja,gu'tIl dJ, I;;;!. ~Irt:la dfl r:tiil€'cek tlIt'gillm! !lfut:l!rap.=n·S!~ .k.u ~ ll.3il
Ii

bill'

II<llu1!l1J. IIlIlL Orou Mil; lJ),')'ml bu- ko.lllI@'u.fi uilUflti. ~b~1'Il1 b\lLdy. ,Z;ir.mp IlIz dudaidW:JdlI kll!l' :m.JlIl,8~~rlLlI fBlI:qJ gi.bl a..:,
mil] i1mU ell.i~ t':,<f3'f'tllgiiiO ~,~

- AiI'cduBim;L Umma tlu !lll!,~ I~im yar! di)'e I:ft'IlP vetdi. 'r,11]] Ii) ~l'i da .ko.r[r:IIJrii. a~11 ,1 alBrd n bLrindl;fl Jelii Deym
• 2:il'slb 'BY. bu donuk '..h. I pililronullU giirilr g~rmcz 0. ar Ii! lip bUz[jldlJ kl km;;B£.tH Ir Yn" ,1!II"Srlr.l"!l j;latr"o.IlU ~ • Jendl: ~Iill DI'~m, bll CtJl!¢c 1Ii2;~ ihll;O'at;'lm (Jln~.ak. liJ i.fllll ltIil!' E'.sa Jill h .. .n bill' Bl"ilif I15nkaglmkl :IlI14No. ~u t vime ~oI.: limit. Arndl' bb- Ell! ,'HI. telefon l~d~l"'iBini.!:; I ~lr.1ca!tlm ~'lIlriU iIoii'n'.r.Iebllil",in I?, El. a 1t.ir-.Jl.Z tbni"k i';lD ag21nl ~ ill'llI'l'I .r..rBjor .&itml,U Il.-. lClretI.~J~ iUI;: III <:n 1Jr:\i3.~ bl,. lu S.D Mi Drym'l bile ~nll • "I

.E.:vini gl;ltmeyi IIIC .kllldar cdlmjjm b.ilBell Mu~ b~ ~ Ita II: IlLIIlI iuI[lilllr g1zH 8{!. of'"Ltil:xle dolud u r. Su !:e!llt illS. n· III i.'l'1 biJlnm, Ah ~ Yar bbull nelr ...da .. E;Cirm It: Ir!terdlm ..... dip,lrdu; ~ lill n de Ilt!Di oDuola blr-

li:adar h~r YlIlrml 6B.ilHe bil' !!mDi ItrlY!I.eIII.jllm bu,· Inl emin 1)-] EI!J!i'!! d1:l'~[L"lI t<c-Lu-

t;iJhI.Il'lJltmll~lIIll rn:lJrI.evlillit ilUin· hi it!!', '''I'd mltllt v~ llc'l'I'lIPIl ~
Ul;l":OO.a ClCi~Il'DJlli~ IIfLJon 11 tetk ll!:

hmg kap ltl.

11 I! 5 kala yi:LIe t"defon ~al. Ill. Bll !I!!fer EI!!~ .J~.i:!l1e'yj 11,lam aklill Jlar,lilIIl.ak ti~c aht·
Z~')l a.Ldl. ~nJrij arbk )'eml.'gin[

rdiyo;ri!'lU.

Jill z.ann('tI'l:'tt - ~imilli b(:mml.· oh=le ItmdEir
yilrll, :&11:9. IlAmlll& Mk!'llrlann· d.t! k.'lC;IIIJlp Ml!tj<l!r Amen'nln ,Il:iz.1l bll.r-emll'l", .6okuIILC'II]1:fi'llglm Clb! gcLiyor lIt",k' CG:zlui pal'hyar;lIc CI!l'ElP \'enh: Kimblli[' iw>lill 0 da nltJf ~ - Bu ge.:e 1':1 11 i~ in 1'l!'1t . t. kl~1 Idl, !;I.i,llt" <I,lbn otel .. }'.. nl ,girlrli U kl Je,.. ~e [<II ('IInla (II{. In d 'I'jtlrrp ! ~'Di tirml} gin l15ordu. Ond"D !;onr, tit! h r

d:5k'lln"'Ilb:l y ... tag,n, glri~'onlu. Bu. iw:u.li. k."rrml('ra Ill! 1[j~Uin yard.? Hal~ buki etc lin tiiJiLlI'" m:um:!llki oIle:il, JE':lI;!Ii~'nIDl dfgt) Am~ri'nln ill-'J. !liydl:
;! mLIj, ~oyulJmu!l

It''JOr Ameri,

-

.11'11.11 J3:II!IB. ,"!:>:mi,ln]",'

B'M

or;abiJ.k hi.!" lokl!i· j'., .IlJUILYIP banl\ ,di [J" - Amro" Major Am 1'1"1, D..!11 yatlyoOl'Ll U rn, Aldl,· k IplInmJttL. t (~ . untli biil!Ti~'el.i ft I it aJl ~'I,
mellill IlflJlIl

duo il)conulI£ ~'ildl.l p..trO[L g6:rli. Jl')llrl,..rde ),oklu. M~ D~ym 11I1t1Yi.ldl ~

. !landnll' blllklr ",.,Izeye 1100 md.a.ii , lekil.rik tl:rtl h&ll IIllDlk cdilmigti. Ark.Ion )oUk!d~ :$1PENDAL t:i.n:1 )'cmek ,:and. J. YI·lfrl, IInti" hlY' 1'llrill. blIylllk. .;Ir;;ddl bLf' Imll, InitolOJils bibl ...• br lllmaml:ilI VIII:!m:YII dC"rilill lLitti. Erl!.;~, Mi!!, Dt'~~'ln Iwkuhl hR~'a Hnl pek Iyi FlJlltYllbil1 ~·[].r-

gelml Hi, Am r~-

BIn " ..itl olmllldl~':ln~ I:i.i h'rc(~,

- K('ndi ,pek 0. ksi:far I'ntet. I1:lQ UI'~II, .omms BB)I bir c;illllt til k Y r, ooa dikkat l tm Ii. Korl i.lJ'kmni:'1mn d.:iudDClinii

-

Oou f:Clrdiin mil "! H )'111'"

gO.'ltcl"lltir, tJr;I'~ 1'C1"III1~lln dl:rJi.ml!l ,""yli lih." dVjlftd.(l1i ifI" g, "Ldrn LC J)" d", rL . d. I.ur, 'it dum,Ul O"IlJl,.ft!lr. lSugl1k .'11[,kii.lIrl mlk,- /,; ~i5I!l d~iltll("i;:Il',m'lfm ')11 11 ,'l,j~·jll 9(md'ffd'g, i~ii": Y'~_\Y' o~:.t.~.hYll auu;di.rkcn kc:1~«j{l.iyiil' II.:: QI\ be dokLkll JJle" ci kapl).J u",aruk unl,lra aldul>.· giirlir IODrmr:Zllj reL ptlrlTl:'l[I"I di.Biflli ~.q:';do.'i!r ~trm!'g~ !;I" W'~ 8r.1JUlEl .. 7g,t!.p1'1 t. l,I,f.llill!i.e b;r .AI"!, Y"l:dr. dWffinltuJnI I~r"t Uj;illnU Jj:'Illilrl.:rItlH !in!>6!!.! d~. ~'f,' r!.l:TJc i!.tllfyur, air/['I" idilrc olIU IMn~ba~ I:anfu. 1!r.tJ,;u~ &~ku.r~ L!'tll, tliu':l,; :IoO .. ra!J1\ IHlle[]w: ",molilll 1. ... u9ly.tll ~Lren ..1-11..1111.: O'llljr!('l"I'Ilil~1fl de ;rolll ~oki'tII lIiil"iii- ,31i.'H·. U!ak !.Iir '1lfluoI,dk ,J"i.iyS - l:~Jc: bill!l"8lnlz. 8.~'ml£;]tJ. J!;lsa ilu IHl~'nln au.· 'J1Ofkr!!1'tH,H'J!!11 ofdf.!ll'Jl·u~. $U ydiriidiltlir, BIHltom ;rtl'l 11a Els.a lu!.lbl r,;:H_parllk bu faw II.lDC,IIJu \;liI!,:lIh:u omlD .l"I.DEl boer Yeni .~'1bab g.llzdt'!;1 'YilLl blr:' li,i .. r.rrnrJol ilJarG tOy 3Gool!i&.llolkl Flydmllk. otlu;r.':1 glJ"di. GoI)rUniJ~~ t!l.iJl~.nk I g, ul n-cml \It l:ul.liilh.lU rri :\md:lr,l1giill~: air. Fo.lmi' ki>!) lII'Hrhtan lie lhll' bNuultnil. b~, b,r 1§B.k Qd~~ ilL· oldul:;unu .11ft Ilultl!l:!,.L. :i>l!:f"l il;!It: .G~~efCil1.!"lrL ~.11'l19.}~ ·tunJi· YOf" 1I~~i bY pal'O iill hiT kliy q_ Sci bu gtL;.~ ,~aGuIfileaLt:: d.~- mllhydl. !;uJJku mobiL)'[l I bem II lIil1~IHi:mllll tUinhirjl; ~·n,l!ltd, dR'l. bir g!l:IJlO 'l'ti! otrl Y"P' I~.!;: "uk IIOI.dc hl1'M III.!.: klymell;.ituJ, );iJldirl'l, fa. at oyle Dir va t1:. ,!,I.cdi,lCt t·o[' .Okr.rYLloC'lI ,il.'lvr k1" lo.m.t.''I.'IIn.Jnliddv. ~i4 ~..., jam T,!;aHil lull. ~!il'.IlJ btr lull' ,:;ul , \Ii r IIr van cUi kl, .kri~ k !lakEJIl c.id.!<iiUJtil.!id,;t !Sa!i!1k Yiidul1liJlU~ 51 n!,11I kef bafi1 }Jmijiu·. tara,l;Iu·. I k eec£..'lIJi:' bil' d gnrtlr~ptlln IH. bit mabi)'e'l alJru~ b,".1 dl. ]t1i!1, dikk.af ItD;;CI!rmll) b~!l9 dl- S;;ndoiy~ kada,. "f"Jt llaTa ...... ibilrcli:i..Ki.Da l.>tle I )laia k i.a. - Ki.u;:i1k ~.ltl!, ml; Ell! Ii; ndi ~1'ldd iJd~r Cdc." ya., okll!lailr. ltl.UblFt'7l'l l!oir il'l~itjllf moot ~ijll ~'aran vLlcuda ill'ii:nce htli'kudan ik('ndilll!: l~IIYll'l:1. rtl,.u. [)ecml;'l( Bf.lkU"Ii:'~ .. d, h!<hllftlrJt Si]m!:T $" iJWvJl('l il::cn1lt1c '''!Midl, ~a V klllLll.kt1l.H (1m tutulaeo.k· g1:CI! :Ii Xi lier liD Ii: glnblliftm !:raltk b~l fartl.-i.kU.3'IJla ~fJ. ol.arok I"lIC.aoUf.llt'loII ~KP1J~ .... , ,~dt'l. I::!L Ya;[akla ).1)' 'iii ad m inyiJlzLt deml!!!i Oli&iI. !j.llllll ~clri. Zahir ~" ,!.I1l"'II('!,; btiyu Kdmil~B'o~Jr"'~- l~rf'1l'looik, ~tJtI'_'lJll ~u'Hddut th ilt'll y[J,w gib1 bO'IU., kdlltJ V~ m1 1~!llLIlJIn d:.l rtJ'-kll:!l bl:lJ'le olubill kO(~1 t!:1{V1t9i9 Mj'UHllll~ I']Jlfdag kO:!'"'I'l'!k'" llNl ;:ad.-ltl !:iIT dl k~lD. 5R~g1lar ~S;kDd",ldl. dil:i'mmi1'1I mi.lM('[.I.cr1 tdIT>r" oIi,:r .. l· '!'lr;tru'ak ~i:'f'I yonlru" fG'IOll'1"dh" "to· Bl.I!IIlI. ~l'll .ll:l:IJiU'Io glll1lnr [! - Bu F;'!':l!1:' !l"izll!!Te gi1'1'eni~'fJ4)if!11I Illl'. Idb.-i~an doi!l't(l.nj laTr}· Iflill ~LJrlarmlfh. SaY'Ll! LuI!! '!Icnl~ 'bi]" tI!I:JI!Ei&il.m ~'usl1nUi IUlI'lrum klzlnr, 51'De !I!'ylrrr dU)'lI[l '11'10'.11. fflUt:l!lL'Plf'n YIlpa[~roli;.Iirl. il{~I'I" allil iIi;"'~~l b,LI.~T'~rtlJ,: ladl 'VI!: o:A.man 1111: hO§l!t drdl. r5l1 r .. bf'f'ltLill1;: ,,~ldugQ B~r!'t~klliDill :lc:i, bUn kimst'i'!r liJIt~· kliytlmil.z<!!' !:IJ !jIchrilml',.,.. k'I" u' Am,fri ise: bu bildlllll'l".inizi tigrenmfli: ~!:in it!! /mru:lklJ!jtl ~~ al4t4k u~IHmLl- IGJrarla~ oT1'ItI'l, ",,;J,:lly Jlalkl .. "II' - Size yUlI&d~ va milt be!' I'ltgl'lU, caD ,lIbp dlllllyanill. pnr:utll"ll BII 1L.t.tlbuki Gumbo h&,.ta. 'I)WIlli ~ f"dIY!)1"U"'" bankl'rlerimiHen Mr. To!oUltl!l lIan~ '" rm,.g(' l'RZldirrlar, ~I~(ij rtahUig(:'!n'lal:' !la· YE}I...y SABAH.-_~ _(lrll~UmUTn Ji'('ffll 'I takdlm. rdc:nm I dl- plloOl IllUllyfl ni·ltd~ i~1!I <f'..51ddcu znn bn ~'!!rind~ l,,' flnl blUrdLgl zmap II rl·dde~yll". al,lluI.LIYl!'rek )' r:lIIYI kll':lll1'8 turuttl, m.I ik.i ddil ~1'I'pll. ~I' '!I'm'ln ritle-rIItdJl"l1 b1r "'~'1I11" 9" ·1'd1/i:1 11LfI'lt TTlI'''~1 01 ClI<gJlll ~maJ:'!Ok ~zh'Ti II MlihUll, :kill'" II lllert. I:t' bl!Ull1I a.!llcbi ihtimaJ pUini o!- fle~i)'1l'rcll". KIlSnf U !;'ifill blr lLlJ~k girmllilli.. H'a)'l1~ dll.gll H' "r.lhpll'lgG i1!1t!'1 bi, 1ta· -':___::__~-------bu FE!n!!:-H() dll!~]dlllwriDdC' m U bHllolPlmllfflgl kiJydl rna\cllt 01 h"':'ltllra""laM km '!lIIM ntlollJ:l.;'1 lJ:ltkll ~l.r jll~!:'t, bPy.oabir )'11' Ii]jgu dhar!": tef:tllr fqbrllkfHj" '/,,.1 t.JordlJ~ljild<ll'" jabri1l'« "'I-"~' Ii:k vi:irrJl. ElL!:'r! k<J1 {I!fJ"-111'1'jillflrartlllt r!UqfJlj t'~ yin,. 11(1 i1- llIarnrMfl<!l ~jjrtl bll i-rrinill ,:I'1U"",l. Mr. 'l'uW'l!l"I"il lUI' P :ll;elill blr mr:r. !A;:llld~ b~gt hDrmcll13 t"~il~i !.llo:rlllo; IIr"lm(ll~19'ml '!oJ.JJliy;;rd:: .!Ihllf' ilrLl!l11 (prrrladl!ll illllcJ'il'ijd1. t('b.:fI~ Ilm I ,. !lcLlimlll,'.'P ~ Siz.l fllol IDl~ d~l]dls.~ d!nliy~rdu. ..1 C'lniHilttll rW ~~h.i iJ :."i.ilJ 'r] t"IL·I:I.,.~.tl,ml Bioi !.:'a<iUiU I tl' y,~rdl It d'-iru ~L-dfll'u r::uzel !;I::utlllr f1n~ndl\ bir' Il:Il kOIl.I!L'llJyorlll.rth. LM blUm:(1 I'k!'l e'f,'~i#i, .ct~qlllt Mud tTl.,,;. ",tJ:!' 'abllrllt,tl. d"r" ... ~'II h:[]l!;n:I1~tlk dfgll mL ali '-11':1.1 ik.ril!(! ltJ!:triJiC'Hltl !binbtuil kl).Pl,fL l1I;)P 1<l~lJl El diD l'arianl'ui.l' ~I!! I' '.. r'/c'111l II.! ~iJ' MUI :£IS I::"" Bll Gli!no;: ba)' 0" ••• dll: i'la,d.lltaPlt" btlfO(li\;tl"lr!oldan [l;1'~' mr" Iii,. i'l "1,,, I, LJl 1'0{'flrllyr.l ,\ m" ri IIl!rt 'll r ~Llt! lIe ndamtn Llllff'D bB;:,'le bllY1JnIn r filJtl ~~r!ll"'''f,ur.-ut kll it'il'] 1111~ !lr.t"dmIF.'l.~ l ,.11'(9'1"" ~rr~<:<l<l' Jar m r'lPlIl.B tlkmh: MIR!! DI'~'lD. Elao.'mo koLllml glt ~11~" '1I11I.rtf· P'tm,,, ~Imd! ifadmitl &.llLeDal! lul,f,; 9 ~ rreilYl, lIkee .a.rln .. litir JUIVlo'C: U ~.lrlyor hI!! k \'011 S.Y. M.Udiifll 9U I:L 1.J.bri,t;'l,rlll yur rett "1~3"1· :Mr. Tupef\lll: du, till kllPIBI alan d ba lc.UclJlt Dr. lit Y.arglGI .!ll ;1f,'H"c~ijldc f.! >lI "if mullJdl< r) ··UtHlm! bLr (lds~ lI. GI.'!;tiLer. Amc.ri lIirfn·
r 1.1

t,t"II:kui t ~~ I!."h-tt., 1;." T.IU.It.'f. _'LU .. L. li<UI nlili1lnl f,)IJ,lum; ,hy, I,' I"ILI,

;r",'"

lc.kel"'J:tI "" I <I..,.: .GUIl<''1. ~"""" 1,." "iILC, illb" h'l t:. I~ r. ·,,1; Tdu.l.:w

·,ku".,.

l'.!. Ba.."1m, 1~~9 ~anjlji ".,.,1J~!m ~~ ddt'.lH Idm,,.,,,i:Jr; PJtI.!JII pi\;!I"I. f.t:ir I'} LlYL<CtU mCJ..rl/,moll/,,;: !:tfr' O,c.:ll.!fllC'l' ilty:;:d'ill Bt~
tII.i:<lr.l,

Dr. Fatk: .',"'gl,"",
'/'!!ll! !Jlbl,

:s••§lll,; M"'ILI';' ~~~
lil:r
tiC

;:GI,;nall aI-

-i~'kct

,l,",,~

cidd. alUI.a

flI.E'rll;l:'';

Ii"

Om ::rli k~

p.

I" jI';"

bJu:agl.

'lUll.'

,,,,I"

.b,

mr

'."!o.

bt!2S

t

TEMMIlZ

:istanbul
1l1t:~i(i)al

RaJyoiOu
L-HzlrMclal'l

KabDiaJ Bayraml Dun tes rid edi1~i
i,·".
_ (BIJtItJ.TIJ/I 1 1"Ci<:l ... , '1I1'lJ. 1.'tlTmlO HnKlml 11, i<wr h.L'" III ;:':nllr lo"r."~·11 1("J.ni, ,j .·ruI<:Jlik bn;rnLlmnl" ~1"'mlnLJ"1(1I11.].n

larl,m Bakam'mn

... nllt
"l'lJIIILD

f1 1111• •
lll.mlnt

,1,11" ,I

~.

',··mlld

Mo II:Fak~olrle I 1111 II"I!H(~ ,u,uUJ1"l{lki lorolllllll 1 ,I.. ~ Ill" ,J""'I "411 I...u ltL .... giriyoU'U.z .,1."",, IUik'"L mor,. ile !'[I, t" HI iso 1l'J!j l<fn.", •• ",;,L",l,· rl fUl,b drr. Te-.IIlJJ:IIt elddca mQdern Dld~. Innrll1~ •• ..v...... I"" Im!il,l .. t LII",fll AI1'k rll , 1 (HuIOu:;i i 'i"Sr.lm jlundan mu!!.yt!llcdll .h~r1mllgi blr n '"'' IL'~ "b",d. I,."""" &:.0.000 h Itli I." IJOIyll1('l"lirk auurnli n~,J"H(1I'ln Snkllm Cu\lit Qui ~1f11IL'hEiLI )'Ur tui!ll bozukl Lig,1 tie k~!:,ll~ lma- .. r- "ii3 <l mi,h. _ ButUJJ ~.II'·r<.LIlU,"' ["I. Ln ~,,!I.. IDT' dim plluu Ill) ,g-",UI"Umt'kt!l olud 01. I[L. 1"..!Ll1lkr1. i,k,·.- L" J 1''1;rntllu 1II&Jl: ~£i \'e ktl hul ~! kolAr ~ilI'i1- I" lJu liLhun 1I1!1ll!Ti.n.i.a to \'illl nil dab· ~. [>']J "h~ ... ') iillJ(·"n" ~1i1l.1iI.. "1 - "1,, I, ,. br.~'r'" 1m . '''Ilil'' Ill, r" zinat mcj,.l~r. I,," dplt,]l" 81l}1i1 o.llrll~" ,. '1.1111I1,l.. yapll n !jikilyO!Uc.r U,-"rmd, bllBu . "bah IJmmlllye~'e giUitn.. ~I.IL,"It.,l'·ll 1'<'8 Hi H' h ... 11 ; h ."f.,IIlAI!. Mr bf"¥llnat lo'ecftLiIj1Ur. Orad Id .led bll:Lm KNit t ILniBT u~I.')1" .UIJI' 111111", ~... I'·nl,L,.r ]..01","'" 13 11 n b~}'llnllbnda, ,'BliIer I..ayt' LNi.mil tealim Illm:)'ktnall' -. '" II> D l>1r m n"" ,J..rnil •·.... in .L- ranadan tcvzl L1lIl£!D. ",::1~flel"ili Bur dul pn~ ark d;r.fh'm .R,. C. l,t Ii ., I , II" ."''' ",,",t r. hnluki i.b.ti;"a~ B~hlplel'int! drlK;1_ft., mti~IPt:~~'lnl!' stajn. gOflde.rmlq hldljtJm "I) ellt'rillii.e- bclglll ohn tik, Bunlsr lIl!~!l d~ mQnUti !MODAD .... i loIUSABAK;!ILAIR K h t' ,1fl\;lnln ml~htLkk(Jk jluTo.ltie liiu~ hlLLLr buh .. mak L:r.dll·ll!.l". n U_".d.II: 1».) ra.J:nj :J' .. rl~""iI~n firrnn.!atd.!llfll zlr;JJIt ilell 1\ IIlbllll' jl.nt;l~'fIJnLln tekni)r te.!jiaatmJ 01>11dlJn M(III. It",-u.. tl" ,•• Ii "Iull 11:1'1; cklcrtnl, c bu I6cb!'flc: b!:'lg!l !Ilhipruble I!!d~n R. C. A. rirmll.Jr. \'.11ml,rl uu'durulU' .. 11111 hilJ.I~Hili III .. 11)1'.inin "tell~lrmmsmn.]n 1m kl'l<r' Jdfe31Ill hltirmi Jtlr. in!'l'I:!I.t ~ 1e1'l r~ku ... n ",nIIlJ" Y-;II1'I1ul. p'Tlllllla,L dedel ~k. ho.l~TI g:H 111lLkl1)r gr:llIl\mJlmlrmrnlk ll:;r;el'1'd!r. Bu IlIII ..I ~lt;tl~r i1rl.n c.uiIH' ~"tI'I""itn. ,]L~III!, lll-lll) 11111 F1~nuJja I{(uloll' t:id~ l3C1JI1nd.r]Ik: Eak"lI~ltl ~f'!". l~ ItJ.lIlII.'lh, IIlIt"J,r 1>,1' 6"~t I"'hhiir bunlurrn },Ekiinl.l'lll.m .j;(DOOill Vlnll. ~l I(1lm kta, bInI!. miiteahhrttt·n I" l:t] rh cugtJJ1 I!'lddd lrIlI!V'rlil'rh bNll. tr:<lim AllI'lm leta V-6 mm·:lIk1o;:t.t 11 01 Ir 11' '{lIla" f'll<- '>lft" ),11"' 1 19:10 1 6000 tcakltl-rle 'til I' r< T' n 1.:1111 nd'-'l (;.llll".n. I J~rl' . _I ~'lll~1I.1 . t' k-lbuli1 ~ :tllllmfll:tl!idkt. ,. 1 k' I I ",1.. Ilin IIi 'I ,''' pr I'ce~ n lIu:r I!ml u". TL9Wt t· m mlllndlil tnk LoIt'LJ ,.IIIJII"'!(1 1.,..ll1l1l", I 1'11.10; ; n ~I,J,. D. Pilrt~ Illt'WlIUln l1Iiyf' . ~ Ime kR I' nl:!;rl ~ 3j 1'\ lm.!jDuTi 11111 ,.{(I rill in 11'1 1h ,I TI lamlldlS-mlI. hn.kln~d.il bir IIr! l "\'6 II ,~... IJIi 1I,'\'~i" JI'wJ ..,. "" l\lilllet Pllrtisi ~upbelle hlltLl'rI Cd billr. Bir WkLm b • '11 ]"I; '" HII I (.1 II I "0 .: I1..J [.lullidam ihti~ It\': oLdugun1J tLl~· til u 1 "I fir 11,41, r"IM"fl 111'6 1"'[';1(BrI~ltU'II!1 t nW'la.lI rd!1r M!~ini.i. "" Knlfi'J Im.&;)11 iI. I -i riflll 1 "1,1 lr .. ]L)<;Ublr h~~·,'U.' ar.ilrlll b<l.l>la• ~ A[lI[:"l!'a rl'lll}'Mun(!i" I'IITI:r.tkil.rnil I fi'"f! t ~F~~I_ll oldn \" n.,,11I1J i- ma~1 Iblm !rt'hllt! ~Hrmm~kt.·Jll'. lac ay.bklldlr. btanbuld r. :;;..I!:nlllj ·1 r r ". L· 'l'B911.r1 h~nll.;;;; D !' g"l'I~L OLliHC l~Ilf1;~~ ~,n,.o) I 1j)1_ '~"('~, "_ i'l'~ I mnk'J.n.IlutLca ~kddl 'nnl~~Jy~tJe ell,'! JLlL. kiir kadrosu olml~·III(H.. L-;t~l". Bu ih<:.I., .. ~ v.J<r 'Y ~!,"l III~I '" lJ ILll' to!tkik t'rillmill ll'f1.Idlr. Fill!; t Uvaci :llaIllit mu.hit.l<.:rilJ.;t~D t·~· Cllllk'lrl~rrLll rlhl; ... ~n ..rT\und I rn Mt"CLI..!r~" m!l1;I1jIt'r ....i },apI1.n1lli!M I nl(n c d e..::e~!:. Sa1],at'kirl(lr ml:t • P1111.1J. ~"rI.1 11,,"<1,,1,. ;oil ."d,. HIJ "n·..1 Di!.I1Iokr.t f'rJrLl 1r:J!'1l.1. !:!Me. Ibn I dll1dl~ln1i;r: lllt.ih..'i Ijudur: I'fId .. 1.11)& u~no~.... I. lind .nlrn11t1 lloktp,IIlIIJ luQl,t ,<l.p llli llllBWI_ H'.'l)si madd..i bll" e.I:Jdl~e~·~ ~m("It I I. "rtarcl R L"rl.i t"f;:d,.I. I(.'p 1" g'iI·ll~l(!rtIlL mdrIIT"<;,p]<llJ'. pllmad n yaJlll.l: m!!mll!ht., bi:· fldihl;. 1::1 gl.lt'l. klil.ll~a .lSoyl'm"k 1I1.zIm t ,. fd. nbu! rad\'o,,(lnda y~D,hn .'·'n~ ;Y'PIl)" ell. 1181"".1" !:t"I·r$<'. D"ffiGKr:llt P.TII !;,·,·....krl zitI! ~ormp.k l1nn';'~drl", "m~i'{ r::.... tpnl,.r .~ "n II' ',m,'l'~' II k'l,- dell ,I<Ilk rrL illn ~d.llm~ .,IILn i • "IU1)"l i[lLrmnunJy.!-U., kar~lh:Tl'" pro:mtmlannda ball VI:' TUde ", 0;.-11: tobl.r ,ll1,li IflOr" I !II ~"t' III<tlrl nn lied b[.- luhl'lil ttl ra.k kll. tnlizd~i (iroJm].mlan VI' bonia a\" .. 1: ok Do'lJr"hk 11~1l11 (lilt-I .. " ;ul ctmlltlr. rnsmdllk i Illtin;r.{l~o~t1"f"L te-Icrar Io<rn -&bJrln.tl., .f"n,lLi.a.r, "ununll). ~rllllN:<r, Anltlrllrllll :III.

(BlIltllrD1J 1 .JI~.d(J delLi'dekl r d}'o ilitasYllni!lrlfl1n .... kUVi.'etli,,1 01 ". ktlr. "bit nbu] rsdro.5tinll f1 halcn .111\1 li'aklo:nt I ':!Ielilimi1 ~·RI'Llmaklll.

ma

~lLP III

hu

IIF l.

hl.,hrti1[] L rLL_r Il'nlll 1.. "III Thk:iIIillIJL' i t..,rvllf'l n '·Prl11ll[,tir ..

,ani beyanatl
,-I)--

J~."

L-li~tH"t,."
i'.rn.ret

.(·<:lr1L

,u,ml,Lir

1;.i:

nl1.rl

\{![,Di

p.lla

6

I darr."..

~,OOj

"1[\11

.1.1

L]

*

ck

I

lI.ardarp~ollr_lr

l.oJijp

Mr ... "tlk U nr ...r r

!L'.

I

Eab c aldJf'imJZ.a gClre: liay· t1arpa. alilar ·.·e H.aydarpa.l:i.J. liuinden ~·etit~nll!'- otIDl/'eli bit
(Fia:r"dllfpa"" AlIehk) kuLlibU kUTmaga karar \·lI'rmi~ll!rdiT. bu r.:ullJl' m!mllUbini atJetizm spc ....

Ig:ciiu uj ra.1.ilra k, :a.tletlilmi t!:re.:ekJ~r.
YmD!'rilr

g\!'U,

"-I

n~ u L1Un u~_J~1

Oyun~llla.nn .kllliip 1I}'l o!a.D '<l'j! transfer
l.amal1

g~~ti.r.

ayl miidelince

'Le-LkiIH~

tj,bi tutacagLi::. Bi![" d~ Iml'lUf'I'llB mllvmu \·ardlr. Bi.ilim rf!d~TO i:!l1:=yoi1l1 n

Ii <'fH:".\'" I., 1111 "I "klll"r

k...llrrnltll. 1" ILillim" ... ih.

I"r,

,,';'Ide a n:tt tilr.afm~ kuVl'~llel1diTerl!k EOi'. .c-esrIYi}unl ihtiya.c:r.

mllnnu~ yil:Bde 313 IJi J.:j Ill. fil.lJa ~ii.z. n ~riyall Yllpml-1llac. Hi::; bu Dl!!bt'tin pglll'iEljlllll~ knlm.llgl!l d~il.nU.rOT 'l'e dah:I z~r'J
O!'fl

Biiyii k deniz
U1aneVl"a]arl
IBa;:tamfl 1 .. '1./' , 'I rle 1,aptl~ J:onrl!j1tl8"h.. Iugiil1.

,)-'111 mltsta1d1 ~~vrtll'Ti !Oylurdlln ber!J hIllZlr1!lllt;JI,. bUdlril'" o~·.rn kal'lllrlu tasa~llfImr1 oHIIY« "tlM, ~J gUne JlilZlll"1 t1LKKlitL i;'d,uiflk bn.;<1 t.e'sjrl~r .)i·apm alll!ll"iJl'lllr :!"iu \;:~vrL·J(!I"dL·n IJ.toItI til Lllglne l!!:, Iffiklli'nrl ~!:"kbul ltilZLLllffil§ b'J 'liJ"lIu~ tA'lI.nY" Dtl"-,.t,:;.-e.t FItI'll : .. nr!

lal'l tmn"ferde lllJ'5 veri!jler yaparll'.k I~n II.ILIa~rlm a1r:t...1.d:rr. §ir.ndid~n lIIjag, yubn kuliip degilJOtLren o)p''lInClIlar nell.! rnr. Falilll.t bll i~ kEltl bir mabi:-'!!l almad'igmd.llm ismIhriDi yazllll·

rem

Biltlin (IllJDWI devam dl!c_k II>" kulUpLl'nn bam-

deil!'llL-m1l 8J11 di: []cn

olm",

rl:ll'Uli!,

ga-

']1ii~ki)'!1 ~da kiY4!< tenilr

l«:rll6

iblrrlrJ,·jliltltl"ll

ll'i5r,
.tu.ru riya

aynrllllnll.lI;

hb:umu

iifl'rindl!
IL'U] D~-

1:""1'1 11 n .·t. mrm ·kl.! Demokrllt P:utlY'1 1,11"("
"dl:'n Ist'!ml~, D.f!mo1mllt PIlrt! IIlRo:!,or
I!.ftll:JII!rJnll

""'"j;T'"

ru rad'l'osunda
rill <liYI!tfuc. Ekim

'Itrll~mak

tsla. bul r:ll' gJri:<)ile

kC<Tl:ut!:IIlodl alman

1Hi)'~tl1!r, YMI ~nlJtJrllkrl Ilf 't~,.fla milILlI&;.:uller, '1Llluak "11"'.I11I,JI u;;-Lm ta.slLl'lq nl lup .. r!'l SfI'1 nl!'~ri~":l.t ~"lIpltmRkt;lliI"~li 1i1lo!J~1 L1riLJ<. IIiI' lamalll"n .II dill ~ llicak ~ot:(o, kl~t ~.I) &to. ITdmhltlr. " . • lu('n Lyl 1I:.,~laml' vazl)'pttl'dl~ dlr_ .llMItle ". P ~I Amual - Po..... h:o>r~In lmk:l_ll· rr S, lin I!nl\unu tn."'IFi " t '·1iI 111_ bU. liI'yd .. lil8dlfllmulo.m mo 11 -yoU I Iannl\ J'.u. ~Llr...,; ( r.l c:C" ... eJ' kI I 1. . Yin mlllllt~~hLllerlml~ IIlDII~II!I tlcht:a.nbu1 rad 'osun;& ve!lTlek i - 11-1l &lI t 16 d ODlIguhk Klllilli 51Z 0 ~1';IJnLl !'lanan ;!iU1.1~SU2' al' I, t 111110;1n "HUll. "rr Ikl Il~rtl erA • ,QlcLJlllAIl r;lI4 DIInI}fllCakrBI'" cd' - il'lll.z - b.s.§LII:a mt\l%ulan:lan b ~ I"d" m\l.ycno'!dcn ~Ifillnl .nYIlI :flli:lnlc buluDm'ldlglnl b", ~n.J;:J blr b,~ (:fhd·nn beTI dc,' m "tliz JJrlllll'. biri de b Ik i!ile~ v~ dllckltr.i 0" mgllg kl.t \"I: ctClTll.6blUl!tiJl<; bll: IlrLmi~. l<1kllt ilciincii h'r di.rnra ~t llr1I' r'~r f:"'rg1nllk h[I".·"lLnlTl 1, t ' ., • rn i lItlqCAJti U,nlt N1H;n ·~hlli ... (i .. Eo T. T.) lifar!~lnli'l Ur rln lat<lktrr. u 1T11f Ir. !.II\·3' 1m 1;1.lf'lI\l'kte £lrol~IJIl ba" . 8:im It. rrl till "'tl"tJ/I..rI"kl .lrlrBlnl!hlJ J!1!::men l.:llllll'l'll~r ~IIHllra' BeYDtl.m1lel kalll,' '" \ 1Il1 j)1~ellt:J UmidLDi ]zh.a.r e;:le~Jl q I' ~l . HI!Ibct' IlC~rI) aU sUnde Ii d~r.! 1Jl1U1II1l'1.k4r1l I:!Lr~r 1t..1I:h& _, .• aQ !ltr, _ nIL "11" lhul0~"lfl;k £~jfet ....~lIjl ),fr.pllllc t.J r. BIlDlarnu..n ~ dehltlr. deml!;Jtlr k I -. Ankanl: 1 (HUB IJ_'Jll - [I' P. JCtlU lrmt:l.i m. IiIj ",.,!I'Il II, j"on",;!! 1 on ~I!r d(!.~kaLill olm:.k ll· l"llUI.r gUml, ,,",b~t.nrJ 1~lblln!l'l At611~ :tH(jl.r!a,-, burul!;: kCl'Igtclflnln 1Jdll 1<.811111, ~r.~MiI,nr, z,eT'0! U::!UD, ilt!.i dl'b:91 1I,,"'r dElKIV~lld'ellcl.l.d,,'lt:1 ,,"I~··l("n:!~ klI!' JIJ'& lJil!ljml!lnlruJffll%1n cUHdI~ .lIIt"'m And karannl tl!lk.lkn 1I1l1rurnl!t!>f! I;Fllbr.lk1 II"'Tl~.:Irr 111 IUI·III'III.III. l.rfc: )lIn DevirJl.lt~r. lJ~!l, ne.,- mllkl.bllill~o: I!&tl!LY. gJrI'll blJd[~n r;.Uilhlarr ,'QktllT. An~tlk, all i!~I'~ YIl'l1l1lanllln w'bllt U:re<ril'll;! il.l rai.Hilfb m .. MU·rl. 11111 )I.lnl!: 'tf!l'Iz,lriyut :'Iat 1..15: 13. 15 ,'e :l2.f:' i.IItJlauJUJr. Biilr..ol inllgt.:-rei<: bll~t.. yl.-mi ~tn~ Eonra IrIlZ'l dli!vlli!llerin l'il.Mtt!' bir hayli ilzUcu bit" hll".a. ,a,l 1I31HIm:u, fltrUJ I'i nJk IJ II,UIllI1.11· de kwa. IlC1ll"lyatu 18 \'I! :n,;m 11!"l"iN.hlr l;indolCJ i<1"dcrdc bulufl.· ~Il lIiliLblnl'll A3h.~p olm~lIt Ibtim!). C3mklJI:.i Bu ba ... I. D. P. genel ku1 rmlli! OI'lJ.. IOI olurli~1o yar 1llIl'1tll. da yapllacaktJr. dm·ltlan:ktlr. KI~cl~r !&Zla oldul\U1 ,. I ,,_ d. 'l tar k '"., '1 - fulum;:I tl! bli!?e ...crilell ee'ililptan IIcllir \l. nllt lo.ac.IIr 11~1 n rn Olin ~ &11 IZIlIlt....m . Y'>[ nrtImlvtecJHJr_ m ' .. ,;vlum I! 11 il g~m~ enkd b f· 1 'Iil. 8V\"Ul'UJIlU;1'; lstanlrul ile • ~, ~. "arel". !lion -dll pl!'k II a.llI k 11 mill O olson khnuli, onl.rm , .. In. Illwr.mao 1 ..... t :ren,nul!n ..... mizi hllna kllr"l, korumlllc .. .,,_. ". • i.I ~ ri!.d:,·oLa.n .lJt:!'jl'I)latJDIIJ 1<11. RIU'l d y~u: v .... u.r·nd(v .. l'inlo td.kl" clmcmiz k.adllt tIJ- ~tf<1MI. Anellk Jl.l!ll_;lm. anunll nl .~, miimk Ii me l:.ebc ayni m .. dy~,· kB.UM blr tl'i!!ll lAhrLk .. <hl~ck ~II bit bit Iit!}' olar:l1:u:. Al<dellird 'ki tl rind. yaplllln. n..~n~'a~ bail :\'1 Shill olliuBu ft;Ilde lilt !f!llarlnd,n 'I.e Olmlm,;L'lIur. Jofe!>l!:ll Allknr;.l· lIIynl tnm ,lLkfllm llzrrl m.rn<l,hIUi In iii barb ~.:l'I:lllcrinif1 IiI!rYI~1 Ijiidcli Iylye s~rrnl~tml~,tir, Dunn ~iI;Il~rl IIJII a'I)'Dnlz" dill biitJ. miJ;rigi n~nyllit.L yark~n ~ "'el eCendw;lJ:n -.1l1.~ S rlcu:; ;a.rlbfllrnlUl'II~hr. I:;jj~kjj bUlla bl~bll.l!la !r'~lli ~~nun1l:n. n.aim·lll· :Ii~lIIlr '" ;;IIJ! !iI«t.!'lnIlAI !1"11I1(I..:n 1 \a~bul radYOSu.11tllf, Tiirk mU-',I· }" I;cU~ee"U,. lti:mm g1kUlmf'mi~Hr. []llImdEl hukuk ~hmhmmDl VI! l'u IIlr ~QJ:I:I ikCPJIli U'IIu.rUN.ar. Sc>P;}' YIITl LIIi ..... ""~tNLkLc\l("r Ul; J:'!":"~ gJ,!:1a:rm flklr1el1Dilll !lhnmul da ~I fit ri)' t yar.11mly.,caktlE', I'Il11ljnd. ot.omDtulkr tck, r l"l( r K[b1'I~l" 4Url'tIIll amU o!ml1fj;h.lll'. nil! ~tndliAaJ IIIgJN~;rr mlhr:ll.r 1111 l:IIJkulI1et btl ya1 hllarLtr:11 n .. • II. tin I", t.!IIIM.anH~IJlitr ml lela 11m !1Lir-JL~ ~d'';i[''''I~r4Lr tl"~lh:.: norl) s .. rnilcrinin yRE"" BI1Siill Ank.arl!r.QlI. Y~1'I1 W"'lln MC~ul bir oik.ih yoS'U~un. 2 - ::!.5 Iil:.llk rJJl~~~etilli Y~I" m.1.n'1111I'1iJl! lzdLbaml onl t~kl n IIYilrE!Uf!rin dD~l mif'mb" h.nk1unda numIDiaLI r":i'J.Ii~'('Uer fllll'llt? Ul11urLlnlllii dlOlI:ll', SOl.~III.O:MIc lizere llE.I}_~'-" Ii.", I:.iJb md; I,ln ~~rLLl:rll'l II..IlnmlflJr. s.c l~ killtlere }'1!I(lllan dCMthl~ liyl\fl·tJt· 16illl Akbn'mn kllll BfL~'~Hl NJg,J:ju \i:u-pmiLkUr. hi!. Ii Ilklir'I' lI~umJj,iO "i!lilmk~.rll'. lIi~ o'!lmi!jt1J. BLl: by 1J1.t.:-~:Jtm Ilk dl~rln j'uL,laTl 1U.[~c Akba ill' t.l.lt:t:IU.' bUlL y~. rahllt b~r ,,·IUILl .. rll'ld!!n 1;J&~k.il.Mr ~)l o!madlrLl1:1 s.~ im IImlllhU t~.'l1 11'l: Slliilnl ~1J.;iII'mln, O. 11i!i1l 111 1)o~lj. t.&kLfI l!t.I~billl'll!krl I< In. kip (,<I ~ ~• •• dt.\·c~ l~io li:Mi olduguuJ ~J.my !jar Kot.ilim o~LlJ !;0DIjj g~L(,l':Ii8't.jIMrL allBIlU l,r Bnh.L mn,tl" _ i ret ed"n !.mir"!ll P<)WN', hli l.Ium.!!i~ !lllwm !!II:ojll!Iill1r . r........ ' l~rJJ~1'I BEt}' NiyliZl Kc:day'm n" rtkll klU Jiir QI nn hI!'. IIcrJ!I! l.cluOJ harb La1,dJ~inrle Klbl'lsm bi[' dc·- ~ D:llJli~~ ,gclld ~u~lIlu iUgJ.Ill kilh H>r(fJ.l~·ri. lUllba VI! dOI!lUllrt. I mUll'! rJLIT. !KlII.ktll11il. lIssU ol'1Tak hir; bir fayd:. fiB!; cglcdec onte bay l:ialahll'ddm 0Ie< C'!;kin dEl...L·Ullcr hlJ~UTUnda . l\.Iua01elil! 'fergl 110111 _' __ .____:_ I~UMtj.1Clilgll'l ~Qylenii~ Vi!J hil\.1 r:lItbl''loglunun blll]!k:mhglJldn to dlln sa.M II;) di/! AnkaTJlda )c' pll· Li li rna:biyt:trne gclince. hun I l;:,nmVl \'e :"rnl Iieot;im k.Lloununu. ~lel'iI. Ball::nDI hlJlbil:tlh ITII:jtll·, Ceu>; c...IJIl:'re IIJlsdE!lIrr 5~hil" m.r.dlil.iniq i"ikSiU~ bilmiyorum, c;:Jinkl..J h 11 dJ:IIIZCI. inceli~w,k kQmill,..vona knbl.lcak dikr-iz .• (BII#lITt.L I l illdd~J y~m tl-emitlLr. ijy ..!t'rl 1I}'lnmlllll"_ &-e;im nerice-MLI:lmclt" >,el'gl in .. 1 tntblll tlnl It I J j·.JlUIl gi:iliiu!j s ndc blTill.CI dlilre lly-=lerlnlll n ta hukumdlD c. \'.rLp \·er.:,ct~1 ~QRN5;!ltllllll d£..,i~ 1wI ·cti 1!l1 h i~lo MElliy(! Bakl)J]II!!1 hi:' elldi Old, [)Itrnci dl\ire IJrclNlnlunu. I 11 n).1I. \I~ mill.al~a.lii."'~ RlLS} aHIII d rllZ: I,uq I:LJ lIa!kkom!!jY{ln kUl"ullll~S~lln trl'ln,r ,'('T d~1L V,,(:lbl T,,"ik InI:ro"mllll~rC::oJrLl olUjI Olmlldljl .l;oluncLJ.lu kind ... r;l~ amlral !lunllJ llii.'t'J-eml~ mi~, b'l:l bU!lul!t;1. ilgilil!!rt! lcbl]· r ~II'" LlHt i 'H"";'!l!Ii dlr. bLr only ~~ Ii mlJlir kl: Ur: KtlIDl'.)'ona dahLI Ar.rk:.tPD. hn(Jl!Ium.l &L~i.m kall ...• I:"nt y",pm1rltl. HI.IIi(tm ~t, b<:l':m n.a.m[·Jlirrt'i. 16i:i;.' &!]~gt I 0, mlTln lil rn:;l II, Me.>cLLlin RUl!yanln b-I\)n~a drllil: kuv;C"' ou t ..tklk prDf~o['" !u1(a.l:Ld.· l.;,planllYli '.lJ.~ 1,IIUllJl. lIomL3-yooum]a l,'m II lIla,n lkt.l~lIIt Fflkljltt·!!1 ( !'Iq ~Ulrl. J. 1 'iltcid,. ) llf~(:~gLni :!ljj.}'~~IJlJ!jhr,BUM, ila'i'~ 11 1~ (jIJ" b r t.:-kll~ .... u,,-h.lll[L • .arl'l. l~. JllI)l IlIM:HlyLc.: (;ol'.' "IEln d"ril~. k U~Uk t c~l .. • tltm' k tiz~'r", de buro iJllllk.lll1L .i.L. l~ r~nd(!n N~umark. ~llld(· d1:...am t:tHleuktir. edll c k ~'~nL bil" ~I!'~ )"~Irt~r. Hu III 5Ily]cmi~ttr, alLl HloSlldlJl_ DLmir p'me glm vu ~l F:lh.rt Dom !IEl:llm1lltir. is- h;rilJ Ikllll'ltl IlJ.yuli SlInllyl miJ· J.!ilm~t erl:u.m~icd.;, bd,rIIWtY",rmln (:~lllled~ :>111111.; .1'1.11£1'F ~ kll1lli1u-c to!l'lJLI I I)~ mn.l>:!II 'n' !inrJ~ hi kim QI~ln !'IlrdJ:1 bin "'rr. mll["J]]I!I~ v~rsi Ill .. L;lrohnndlm "." l' ~~I::I~r~ni ~~ glbl kODW- de okunao r.apcrlia ~olLJ {('ltllllu SOr:;\I!!I.lIl~ ,jc-yam cdl.!:"· tal~btJrNl.,,", n" ··Ct;.·n- P.IJ I nn bu dtJli.z.lLlu IIlll h'l!IirlJ tanbul "C hmlr Ll!lt. Hukuk luktIHI'ain.il-en 1I~'.. ile- mu k<,llL'{ 1111 rl'UlIl:1 n, il'Sl! L k 11111- J;~k, dn\,ll dDll)'OIIIImdllki veBikaLII'.~ talblldnlll ber],:eIIe. k(!J],dI hUIII11 ge>rU!)una I 11 t, n~ L til olarak kulJllrap kullftllllml)'m::aklC'llkll ,'UII~I· c .. k Ih~LI;!'['JI' QI' Afl k Ill'. ya Ii: olm~ 11110 pllf lliJIklnSLnI 1('(" tI 1LIla.,llm .. ktalllr gbr~ blr iuwUllll..ll An Y.'l!(I.Y.a IlY gc.rti rill munt"::VIY"'~1 il~ I!llmglJl jJll1 (till bilDUYQfum. Bu Ulo. ~1l}'1 "Ini ~Qtll ,1!lp YI!J1J ~~im t tklll<:: (Jrllj. nl Vll l.IUQun Ic'o'ndlblnce GCOI{!' rll.l IJII#unkti. r,.'pI,,,,t. I ,un oLu p Olm~l.iil la.1~ir \1e bu des [ araslIlda mUb" myc:t 01U.P01· IU baci)'le klH'\·,:,tll olulakl ~. p. nu ",~r hndll. tdk:lkllff" mullwl,j cldlllGl.Inu )l:o),l('mi. tl • ba I na" hl&nb 1 "Uk ,·k T.ilb~1I ji"n'!iIlJ!!"1. L.. d ir-e g" ce de dlltdi{;i bJ1l.lll4l m !l1!>1 am~hnlll(:nkltr. b('r i},i id.i.LN CdU(,IDCZIIIl zaYL[ "C' c.~kt.lr. nld.R'1 'kArl. B. Nc]jm~r~. bioi h.\l!t~l!1tfl eSB!lh riIL).cl I!tm'?lIl ...11 I ~DJcdiglllc ri- otobiJ.lJrl~r h.kk,nd.. Tl.lh.lltl:)l!'m cl!lL~dll.:r k fliukklillr, d [i tlOlay' ~"'htJ lrf"dllllli prut_ _ l'.ainlz BtmdllLD. bil!lKlJ. Ank.!ll:J. Unl· blr k'lnl)at&< EIn['o k, 1I0J:'Jiifl;~'on IJ~, al' ~ ttm~m~1I: ,dkuLi..r:a tg.:c.m:ral! nilmt:"lllf"llh: Ltn-r.,r ~·l!ri.l!l1c· L Jmv LD II'I4k ... '~ll~ InIrr!l.n .11II1.II,1, Hl:::O t:lJlt \'tTDltll'lIi Hulkul!. il"lI'.ldlltnl IB' t.il"!nci I"L!mlllndnn lI[]fll'1l .~.Lnll. ~t,~·~ Iotr zibn..l~I!t ~:udlr. Kon- MLrmll nr. 1~ltI.o.J.lmlll bkr ttlpll.Lnl.J Q Btl. tnkliitd!l .-a!lIld.m BOar"!! hukuk PI"O- bilLn~ el'~I~ll i.!,; Il yr'1 ell lu:lirlmilij· 'I'~lI!l! mulrtcm~ Idlf. g.r nn:ullnd Mr • .,01. Iwnu.gma- ~Ilp .. cal~~ nl '. Ilk, t.ollkikill !lJilll>lnilu. iJltlnflO'J fe!liki.l Dr. BUI@otl NU"I E'''n ~'I: 'Ur. laTds dOl. D. • d(! 08)"11:' <:I.iI"w.rr'C~ Otablllh:r'lc, ~Qli:lr. b.~~1"L. k~" ~·t;lll~·11: il'~(ilc:r' a.ll.nrnl~ I:lull~Id IHc! hu II u k Il prorll'l!i;5 r1l Sm~f}'II Aynl m,''nr.1 U~l'il1d~ ~1lb:1 .. !lIn Mklm olduliu gtlrulrDiI~tlJ.r. t rl>~ lie VI.r"," m en'l,urLu n"dfl.j' 1 n~ DEm Esnt Ad LI, M.:bmtt All r,::'1II lIJ~rtri I d~ tetktk kClrnjI!Y"I\U' ZU rrrre, bU~U:rl !llIr"1I UI!I ham ICli.l,P HilkOml!t, 1»yLe Qi. zin~i.llttl kLiI ".'" PU.Il.IlZ 8r ""." ..t "":";;flIYO:~"" Mchmllt AI! 11 l!Ie"ilmi:jleroll'_ AynJ. ko· N11!1l ~i.IIl tri:; dil... oldllgu:nu l'j-lU- .;;o:r:, J\dile Clmcol, "i1ld". (BI'l~~iIIl'ofl I IHntl1'!1 ... 1 ta~ir gOcl'IDudl. BLitlin kil· Itl 'l"'l.llurJe Illirdlj" .... rlldlF:l. .ll.yl~Pil', Adili N'·~iD. A!I!!.l ,H1ll1~l1ni3yon 1~1m. l<'1I'1;ltny;;l" p,I't;lm ret ~tt1kl;'111 Immn ll~lcrLnlJ ~,Q}'IlLlnl.n I"ll IlI'tillD.il Ii'. l1ayH tl::f va- y;tn, IlL" 11 • 1'. ·r. 1r.l3rc.!lLnll 'IMl!.hilJ3l7' bl1 1"kJln I!JTlI.rrI'O:11u 6f'~I1A1mlz 12(!ll!lJ.i.('~!I!lm Ddrl Rnllml Er _ b r l<;<:III1I.)'QDIJ, 1111'1;111 ed'·I·oJ< .. 1.tt. l-"lJpmHl 'I-'C b'4k;;J.D HI.I.l.iJO!!i!lrllk Land In k1rLudur. Hlikllmd, nlltJ'll.l' "'<ell.,n ,'nlrl,·. MIII~Lvdj;11 Ii:! !I.~\,IUD ~t.mL"tu )'iI\mi;lu VI! .-tllt N. ~'JI'J. Aklcnr', liE: UCJ.n:l d.il.Ir "pi bll,K hi Fniz 1"r1I1Ln bu learlOT lJUtl lut llm"rna. kkk Lltlrdll [(orns-yoli. Un~ 'tflll _ !l. nbyl r JI:~lIl1l1dll. vat.a.odOI!l Elgll t"zg:.l]DIII.r1 mu flll'lr., NI:''I'un S"vlll lie SlIIb naLuD A· Y 1I.ri.1 kog:lunull ,);'4I"gLta yl klMl" 1J1'. 1.:1.1'3. bu bURliIl1I Llr ken! daha.. be: lim blll!llrthlJj OlatB,K bu ~11<l" 1...1_ IlP111lI.z<! blth mil klJ )lnLl.,n FaklUl 111_ Kllmr, till nln f1~J1ll1n ur 1i1!r",., ~. klI l n tlu komi!l~ ODlln ITIcB':.IIBincl 'I"~'tgl"lnl.l(,JJ munt tuLIlD bl.l Itll- linin c~l .lliY<J m:1b'kfmc,);'!l! «II .. Urun If. rue tild du.rmulJtllr_ !IL1n bilrl,. gll}'ri mO!lijfU blr .."kli t.lIn 1 ('.1 III I • polt. ,,~ jlll,jarm !lun 1!I'·lhl!.~m frll~rlllylLrllLk A.1I~1L k thlrn.nl rmrl k"rr.r "",.rmi.ljlir, ICdil"r~k dinJ~m·~l'kludkr. Mil hlJ wntt li-dl (lill da Qr!.:!. I" hI blltL .. U, r ;nrulJ,d .. (!lJn, blr rBYlL glll1il .. nnl,Ur. !Jet kill lllllind Dlrok.m1L 'ktatll r. Uikrnel HU)'111' ~''''li IJ... "rlll,," I.hl Tamklilf mllbIF'm~d.. d,. e"ya ;lltlan Jca.rntil gdiIlCt ~ (Ilk iuLln", r, y n "' .. lfllr n .HII' t 81 'rlIILltU Un1ln t ~Jdll Bu yO z.dif'1I ild ) UII.: d 'I,; III tLmI !jllllb" ",11)111' ,·tl>ro ~T<:rdlltlli!'i Had.rlt'rfnl t k! llu. bukll1l dt'vLeli .!lIefhumu I- rUJIJ}',,,· LJ ~blr M "U!I .lealil;l1 141-lnJ'llil.le m"'IUU bJlhln Y'~lIdlr. .-alc hllkllm~tc !tLlI lim lint gL"llr .Ank. rJ. 1 rHu~\llIi! !-JJkr<lr \'~ t<')'~l dllkll!l"L t. k.~de I:.eI ... Y·JrIlJlr 1(."""" !1'1"( 11l11'Il:f1 1111 Il,. B.lYlir !rll.l"lll ,.11IOJ.c"k KUr:l- h~min l·de'o bir 1,lbnk(L, 111 I t<l:hI l·d.iLl::Illc~. Demokmt PaT· 11&11<1 Ibr Y Hltml til', mi'.l' 'Il; KI[ khlnrliniD SI'l:rarn.k6y c:1· "IC!talz vt! ak o.k oiLltJ~U l"ll;i1k1 p;jJ1 IYI'numul:lI y,lnn n :l.flili Kltl. Lililt'r I"Clldl I..i1kdlTLI!.Mnl!! ,iJ.r~ j~ T'lftll lII"rtlaf Il.ll!ndi.l bill i~<;1 fl·l. II!rJJ1nll!!Jut Ilrd~'L!1l1l. l:rj 1'.:.Lfkrtn 1IIIn n.1IWnh~1n o.'Ir..... d, ~.,!lL ... J:lUTl rd gtlZo.'tl Bln~l' 'Y"111 l>{)I;ill1 kll"Llrrnull "~J[II"D.o I:.-e i<:dln SlIh,· !;lim; ~~n 'l'azjfelJ m~muTI:r.I'l!b:.J'l hk ~I bJ.i r bFl~. h llrmllK 811""oth'I~, Irt:!m ,,{U7. kll,. hl~ddll1;\IIYI' hit olul~ OlnvH,lt~h lUh1l'1L <;Lh lI ...e glLllI1'!'I",!II I:lIr "... li ~'- Lilyl!:! pr.(I.L)",m I~I nO! fj.J 1,,,I1llll illil rl tll.ll ...rt~ I. h~L hllliUmet. Gci'I!h·r .. (_~Il[priI1i 1rill! i ui •• m"ka.l,·ul', • v\",'Jkl ~ ·t!1111 ~flnUI" lir.l VLrJ.:~ Y"n·"~·k. h(,111 nol'tot 10:.1." h.,dln" 1':... lml~UI '''''a .. 1J1 ,,1(tCllktlt'. w ,J!:;:rtk~e S"lmhadllin .\lInlll l1n "·mi.!ll,,rcl i... BLr Vllzl fi!hnin 1!:'''I,:11l11ji ,,11l£J.lklLr. 1311' Vllllnl.J1 1)'J'LIII ""':;11 1>11<:11-11;"81 ,II Y, nl OI1-1~" r~lt :l"III1HII~rll~~nd"ll.armm " 7..!~ hLli<;L1Illl, r'L ~~tblk Il- 111;In unfine M"I'lll1dllo l!IonNl gtl'101m KUunUflU 1;.'1 t:itbik. cd1P "ll "hrlmlzil nUll h;lll en... ImdLkl g Ii \', r- 111JS )'111 g~lmcll tr~lrJ1ml!kL, - ......."nrll)'11 t".,.....o1JII. t ,Uk. "hm_ d.llmcrJlgl I l(ilo, 1'('111 ~I'JI:lrIJ:l1d I'U]'Ilp ~ilrUlm('dl'~L hUl!ul!lunda tu_du il!trnftlJ~ml aoe k VI: )111mz 1rUI1:!. .hr. ghllol )U,l.;J" jS <.Inl )'IIZtlll ,I dl! "}'111 mubi}"'Ltl'~1 hLJIo:Uml"rltl 11i( l!Il!<:IIllF IlIiy!! Il~'rllml!l' I:)IIIcokhu· k en" t.1llidn .,d b,],r. 111m il.~ 1.1' f'. fl. f' 111'r .,,' ....I ~'!"j"ilJj Ami( yllrUrltl ~ ~Irml ~I" Y .. nl hl~ ~ljllf:c Il;II'd"1I In..tlrmck ~'t'l'"JllIl JII L111ll1IU'1I1J !}UI)UI tlm,·mll. .:III'. E~.... Llel al "III C. til. P, AHl!I}1" · yCll tm'lll' o,]Y.IIIJldl: \IIL\. r It Il. II 'mL:r.dlr. JI~l Y1,r.mlii<Lil-dIl·. m"t atzi! iLflLlililftU I ~mIlflj; vey. Jlllldrti nil ddclL·rc Lrru t'lmck I Y:I.pJl." blr H,pl~n_ I)J (:1:' t .-..Jt~'" ynrmlti ct:!llHrJl! LlI'f;!ka LUrl1l bl!" ulJIIjrnaHhfi ullulil J... :n\ ", atlnd', I' J4lIlI:l.r 1li:tlll'Uhmyu l",11 I lll.l "J,lr .M'~II.1 II)'''I~~'' 01'0 11_ .Im<ilr. [0;100. MdULD. AllYl! ,il L>lup, 81)It:rt.lblnitl • k 1 C.ttliltu !Jlt I b:.llAnI< 1I· t ] (A.A.~ ... EI", .tILL.IUTI ::l Cr. 111"<'1 In. .. m kill lLr. ht II b 11,1 \'1l 12mll lIap,,}'L nlk t,,,' [lIldl.ID nl,nml ilt'~n 1J!l~. Ij;lo Yil1.:rndiUllanJil. uyanm 1.11' !{ur\llu tmgUIli "-'llll.~ 10 d.a n hln", mild ,( uII ottllfl blr .II rlLdlil 'I. IIIIlnl (Ir!lrIllUIIJ;] bLI Lmr.LI 1.1 hllrl: ,.ll! G•...;lrih:n '-'lll~' 101"ln !l:U,bi:l t h311nL ill 'It'C('ktl r. lial 20,3{J '. ki.Ld I' tu!-'I!'l'IIJ 1~ ,1~ ·1 r II I:Jlu • II' 1[> nlJ~tIJJllltJ~ '\·apl~l.Ic'[)k. lel'111'" oil d;~ knl/well!!' mllht<:ffit'lmllbt.·lrr Bllk,,"Jrktllf'lli~ ~unrJ:,'- ml.l. lI.·n>II,m h;r.;oIll·1 ,ntHL rupurd'I, 4te Lou Ikl no l!id~ ml.."<.iI.rJli1M !:l11,lr .M Li.1I111" h~II"1 dll Un. • CI.I.I ml.ll LlH!I.. ""'1 tllr. ~rBLilm oldl1~U ll!J:>rl' 1.J1I C., III lilly' mltllr I l.. I . JJ It; I,ll! r Ib:o!i"hi d ~ mllu Ie .-r.: I"rG1: kfic:-bk h:l':gihlan kllDllfi ~o: i.!~·.'1I .,nl }1!SLnln 11;;' r- r,.H: J' rTn· , r nO',I ' Il"lBllld'~11I ~lUar Lulmn .'klld kliinui ~',blt J~~tlk !;:1mI... ml'!jlrr. ulUH, . I', It p. m~r Pr-1I1t11g.LHI'Jl;t,t tJC)·U.ouL crJ I.mlullmu,luf, ,evelH u;in~ ,g-irildJtr 1.u~du.Lrd., 11)· •• 1>" i "<l.lllrlli IIUlI, LUYQk l!"III~.)'L mUL'y. "!If. I'r - Wtr J!-IIflk!l, gtiElilk. d"hnn "lii::l.ll 'k- Ifll, l' ,W!U.l!1 ) _ LJ •• P II' ~'r'r II... kml}'r!~ k J;·ldl.lr " "Iii .u.r I nu" I "rrn.1 1I~""JlLl rdJ I:l1U 11,,-,·• unJ,1I1 • ,,11 nin Ita, 1;lllnllm.:r.lnn~ rljlll n~llj:;l I..!~ I,!'I'I. rf'lt(l~I';~r II'IBLllnul. IIlrrmnAnJ.carlllll!U1IJ bl:rlll'iCI .'illl'li f "JMilIk II... ! I.!dJ!In.;;]i~,.I ... i~dl· ! " l~rL1II1lI:'~~<i~II. C1r:i.J d Ihl ol!lll 1'11i 00 1'.. 11, I;id,11' .11"."11 I"j 1.11 /'i"~('lrl J.j,;l.,ksnL r;;do.l ~Ilyll.rl.n Egl'l P.-lYl.I_' L, rIll c!l1lI .." dllymill lJ f.i.bJ..jdlJ~_ n i Ill]] II~ ,< ~~ ~ irm HI hilI LJ n I~U I~. 11:11 IIr;dlltnp T ir, boir ole hHide. YIl.k:aJLIlmlm nJI<l" ...., 1t"I"!'I,dU 9',J"1,i''''' b linin RII![]bLIltI~ B. ~l.ink 11 YIloI~l.Inu "~1k<;:J1 I!l:;Ij'i'rnrliyJm k1; II II 1I1 .. Il;r.n ih .llni mnhll'('[Ll'ld Eu Ilr,.,dr.l. Klrkl lTdl tLiVOl'll1d,l Anknrll 1 I U"'~lI~11 _ J):-Il Iml~" dun.:" I I Nlhltl Erlmi[l de 1~~TrI" kurmarbu:r:lar tif!t JI ngt bJ.r ~,.;.r.h"c k!J.rl:.LIIlJ1-d,_ 1m" l Id dohll, imillilli \', Ir-ln Ii'll t mu • ~ ll':fI'I'''I.:~y t!ilmrlmlll b~J unl!l~ " '" I;J II'UThn 10[1ni'lIlL b ..nnl.hl hli~1 a:'~1LlmB.akllDl TallJ\nll.rll. 1 (HlJIu~h :jdj) 1"..1. I1w11 lim yl.l~l.h' mun.n·(:n rr:l \ahr k It I' _ 1lull(r kanunun \'1111.1 tlltrJ 1{,r.tJL~, Ir -,1\:...; .. 011I 111::1 B,ll1gur~llU otrluii;u hnlli I ~'. blr 'lrt:'k' Ii,·oln k"flll 1111111111 d,1 So h'rllm~~lo blrITl,'j lilillt Dtpllrrll'ld.1l Ay • jOlyl mUlld)d' ]1;)11 I'I1UIII'l,It '·tT TIl ,'(! PlIlI'!I. d Iro,,31nln ,;elik" uv ,.t.I'l'iI.c.il.klarulr. lntlULlb II t1t<lbll.I<:'•• "d,· plt,Aol rlr\ I'll !J6l ~.t: .yab4l I.>dcfckh:n )'('I'I~ln tl.U1 ul.cll"r.lc_ dUl'Il Heee .i' Ir.1 )' 1.1. "I I I; fit Id[r Va. 110 1.u mlillwrfh olablliTlur. k.l In IIIJII JJ3kkll1d1. tli'if IlJrI!:u ! ". k ,gi L IImnununLJn • .u.dllilne bir fl.' I' tII~ In ~dllmc.IT1 de- kl!loetmif'kt d. r. IV)' ; b" Itn.rll'lfln e~hlr .. r, II _ U 'I"t ~. ~ .. 1 t" • ~ " k,n<I" kunl r Va.zlt II memllr.l r u>c: .her :zam 0 [)In tAli IrMIl ), IJII I cI~ Unl!'" 111_ Nih t Enmln Ere IIt·y I'Il1llnd .. n I 11 Ilk n y.u.JUlnnrn 'lI~1r. I olullm il'\ l<;ln. bu 1('('r" I]i.~ All 'Ertt1tlnl bUJ;lIn e .. 1l>l!\'1~' uy l'Iark, ~1 gi L Cllrl'lb u Yi:'l liil.D1I1Ti1.J.ClQII' !tam nlodd"lt·n.: In'lIlllli :l-'Ilit II) TlL.1 d~ I;l0rdllm. iNormlll "e S .kln WlIl'Jgum.r. An~TLf1lJl" l"l m.~d~ IliJllU,lIuU rnlit .. kip B""bokun 01 I L"'.or".' v .. ~•.J1,11I'lr iI:!Il W kk'&Jll.:nQlliu.!i 'drm::U frlllJ ~}'h'lI1l ~U'. uugu lI"yuhIHin~ r;;lk~c.. IHU'. r IJllIrd'l. 1l'lIr ...'l IIlunmllkwdLl'. Illlku\ ordu. " l"kl~LII bll'l'llllll.mr~u:l'. rnd) o:ronda giinde or nl m 1

!!l't i.;:l,,· t'k ve muhtc-m21 0111" ~ 2!J I!:kim ~Uln!IIIr1~ pt ba~'T.a11'11 n.. ~lIyiik Di!~ytll.iL b:I=,lnii'~' mktJ r. Lt3.[J.uul 1<1 d ~'(l:O:llnd:1 ¢in!I~ :;! !lui De,.o:riYll;t Yil-PLIm:!Al !lij. runulm klcdir. Hliitn Anka.I1'l

b hnyl' !iuba~'larllun
!a~mlLchklaTml b<:r. g ~~Itell~,

l~['in(l \·f"nligi .:Jeri"C' U.Sl:Y.OLrIl dd~1I IO,lr-mll.;iyh:l 1- ~lliz: r.Oll2inmllSmm Akd~nl'--I deki d~lr IltIIUI'HlIl :,,;,wLflumfldJi:iUl I ilnkU ls':"~nd!!Ti:>''''njn hi ~ bi.r Itlt 11ll~:;ltlll'l'''C' ail \io1mlhl'''I_ .• knv . .. -

kararlllr 1uL1"f11l1ndlJ. ftlal~ bt'YIIIIInameYI Il."!ll'etnll'l'. I.ri(r!i.rl 'lmumj~~ IO~'lell'lL>klc h r"L II" bun"" I~'I bir lI'~kUII" knr:')ll'ln • in Jr.un d,f sUiLl- mn<h~ "l5rtJldElid"lI ~iJnrll. du .rhlll (:evllpllll'd,t l~lo:,,", b'lhulln ·t'~lm kllnllnu ttll!TlI.rl51 IIr_

!iiy~s~tl~ ug

s.:!rt ~.~ 'kat'l

mlllelilelllll~'1
IIl!f<lljtl

llonunLl.lll

'''i:

W)'i'I 1l.~llml,tll' tktL..lar p.a.rtl3iIlln 11 r I'tILLUklL tE:ktltJ 6lBf3.K tA[{lll tt l'tL lJu }'"I lyL ,·,,!,.III t,n" loullJl,l\.
'bllir

bu mjj'!-tll,n;1 oIu.I\UlI1f1.:m IUII.;ul;ft fllmlyelullrlur ~II IIU .urcllill It:Ilklr. .D.r.D'Sm'] I(IIIU' In ~.:llo.Itlill1'll~killin t.n'!tnn I !JIII~ I Inul-'ll1J.J11 bl!Iiil I•• i~ c)'I~"'1iJ ort.lrIn, r:!Ill;IbO:-lrrl.l.~!

~La.JDIIjI olil.1I TI:rrbirindLi -lu\nB mil: kuvvetli bir talum.m ~lirOl.k etmi~i:r_E_ ToLay F. K1z.rl, S. Gilr~l ve M_ Gir;:;dl!tsky' nin fil.iDri· von DlDla aD!lII!r! 9Dktur. lIJWII.· ~llLr pazar giioii sons. er~~l!'k. tiro

~"ri·

.\.JJJIill~· - 1..ln.Ti~,nl Silk" k'H II "fI'I.\c'"
.I31l !lk~

~lak;~;]m

&alol'llJI'II'I

Ankan
t:tkllJtl:tn

"e I..:!lllnbul t.:mSlh

hClo

FI!'''~t Anl<lIrll8lTI

rrlllht~nr 1)·'i:lln i1:ren"de

"I

k~ll*cak1B:n:hr. t.anhll I t.a]umlDr Halit, Abdl.

rill.. Hiisnli,

!'jabiin t_e§kil ed~~ektjr,

""1I' .• C'::',det, o a..rbi!, ...

h-

Calat.nNJ':&l' bok 'Jrtl'rl ,'fllm ..... ililii tIa. t edndJ Haber aldli= gilrl: 'bl.r 'boilli !lubl!'gj Ilu raD Anko.nIi ~o~Ic.r· o;;;;rlerini hU!lu.1I1hi.... mJL'ii ~-II.p.".!tlr· i'jirn' dint etmi,lerdir. Bu
tJ:oklif~

birliii

lrullihli.

GallitulUB.f

bak·

'lfe'r:~'~

G, Saray

kuliibli

imIde·

"I'

ctJclrtelitr. .liJ.ak!ir'J'W r Ihl'!'

)'. g1.lft .DilH. BlIklr:iJ:o)' uliJd:d Gem.;. til!: IUllilhii. IUennoJl, .e Pmnbql.

a tro.;11 k

K_yJ1I bij

ll.lLbol Uifumilln ill! Gl1LlIl"IIl.a.k Ilkr~ dun BlJn.'I~' . ,gitmi§tir. 1U1i:flijre~Uertmill! I"liml ... &.

kill II~O\';'';1''('\)'(1 dii"el ediidl JI..Ilk m: 1 (RII II!ri) - MjJlt gU.r.:-, ta.kLmlIlllZd.1lD Nlf9"u]; A I(IIT',
Ya~
'l'i'l;Il!I [Ig~

\.c::

'['I'd Mtf'ili:

fedl!lrn!fO;ou

taHlmd.nn

ta.

bIt"

rni.lddl!l istirnlrl.t ctm!:'k hlZUCl' li!rvi!;r~y~ dlr.\·l!t I!d!lImitl~rdir,. 811 d;11~'~lTurk gii'r~, !.e.mI!:l'II::!I},onll

ba~kB.rr

lL~~a

bildiIiJ.m~t:Lr,

Di1\'ct

ImkklDd.a hlmiJ.:r.:

bJr lIarnr

aim·

1r:

r

3ahahaUin

Ali'nin

aUi

Istanbu~S~hhi Kurlmiar Arttlrlma 've E s'ltme K,omisyonundan:
Vt!N.In h"I.\UUt·
,[1.r;lk

Inln

II U1l~~~l
~l\Ji:ra

I!JUllUlaJl III od~t

""~I<r"~op

1..!.k IItTlLlj'':

.,o:llliLl~

bt,

C.,aJ

I - El: ..lItme; 6 TC.'l ....I.I'l: I)t~ ~r; .... :Tltl!. gUnU U1Il 15.n ill .. .glun<l~~1 :;1II1;1:1l' ...~ S. YarLl"l, ~Iil LllgU ll~nlUl"LlI tor!"
t.,ilLr,I.llilli IU'lobsy<>nUJ.It:1t ) BpIJlLfiLJ'iLJ!'. 11: -

1111;.11. IIl-lbM k~I;,·I,.·"t

'.1"~

1\.I'.ilillDlm"n bn.dL. Bdl.:r.dc41 lulJU llnoJ D ,okm!lit· !if",,· ILJlltn W.OI'll l'tll. dlJuJ> ilM t",mll~llItl: ;81 l!radu .. ;i .~ J~t<:kJ!l('•. IJU I.. .Jl pn.Il.mJi~yl gJ ~fIlll llO'IUllerlnll!! iii.
ntJ,,)·ol'l
III

gl'lr.:l:.dJrJcr.

.. - b!-aIdI·~rl11. c '1 Ii'D,;j'lj rrJ.t 'lrlt'.rct 0iI11.!I1 V':!I'iI.I!.D [I. :H911 .. Pflu IIr.,·lIJl'lda J. :llJ b I&cl~ .. w" bu I II y.;lL..rr illk tcrnlll t n111.l;t1lH "'''')''' '11.0.1:;> l!:'I'!t.Lllbt; r.ldlllll b.n.ILlC! 1;1..:1)1 G'\lJl \,'8 Ir-I!.IIt~
ko:nklY0rJl. rnUr

"''''tla.n.

\"-t!ll

Add'
MIl,··.. SIi!

np i,leH
,·1
)'1

Umum Mudurluguooon:
ilIIU"'" 111,]1"''''"1 ~III 11ll11l. II II]' lilt r ~ 1<j.a~~lal L"~II ii;OO II~II;I DJ!r'lu bl!lJur 111.Ihlllll!l mullll;mm~n b. dl JJi9 liT., Y1 ~llrLJ'

lIOu:t IIlltll'!.l .. "llWI ILn.eII."I.>r.

'.fI_

I

"'It

Uk kllllin:LY

It.iil

;~, ~

t.:

l"'-:rg<l:fLi:';:! t;1J;\J II,Lt" L·m'.lm

a. "'..

ahlp 111'1:111: ,.!.<.:t atndi }·lII.pliIllCOgmdJm

11 .r"rJ·I,~I.~

J>lJ1I ....,

"ll.M~ til< I1lttll ..lnd,

lrM:~kLll.·r·l! hlli l.OplU Ilftn~1 Yl'!l b.., .

\·':.Irm!illw1

111:1,;:.)

",,,nn

:n

Istanbul Y·ollar I. ,nc; Boige Miidiirl ugu1I. de'n
1 ~ ~ nm
~! nill,

,'.0

I

I!"

'-IIi~.....
• "Il CII-W, .

l:!.'J UJ.I (tl]

yoJlJII·ltl

IImbl

lit

'I hrm '1" krln "Ull,Lu.1 ;";51)

.,

k1lp .[1 I'.arf

~_ :! _

~,.. If Ii. lln;;! "dll<:blll

uSUllyJc clt.:ollul1"~" ~lkntd ",ur. ~l!OJ ~'·fIIl1L t'::';l;;~1 IIr ... ( itJ .;~ ir·'~hlJ·. ...
I lmru b d<1'~ Uc.rl I mLlil Bal • 1IUdLrrL'JIl'Unll,1l

1f.:IIlnL, ]1"'~11 ...,,J.,IU

t>.._I1'-

IC ~'Il tlfUIII.l'Ul IIv.fIl!k11llTl 6!J U

muk bI.
t.:-m l!!

E,~c',c

.. _

l':klTlLll1liJ 1:: 1/1119 ... 11 ~'LRU Jji!l ... l 1:1 Ll~ J.lI~llIlbu.l Ozl",LIL Pd .. o:-mll IIOIoI!lk Cl!'lIIlLD.l hMJ<lIL.t! Yoll!.r L In~1 8I!r611 ).kUdllrlUgu blrlUUld..i. )'11 heul4t,r • pi
J.alc-.lllllI!rln IHllld mlh",,~!J 'clmlt<; BCIs:!! .IlnL·ml hal1: IIiLr I~j rna. Ihi1IL..:II!D CD I!olI 11l~
fI

"~u.

~_

"I1W,kl~ ... co 1l.l,II'dI~LII;"'llI. U
11 gtltl .. < "''I'I'Llnll! ~"dI1T ~L·\ttilk Ud"l
~'I

u.u.li:' i!1"t'lu~ b
!HtlIHlrlLlgtJ.ll!!l t'm!n~t 1i~llLJr
1'1

if!!.lorL'k: ~, klU1lJ11lJ

Illn.t;I\"hu~ )'111 'I'IC;Jr.·L

~t:.t!.ltII'rlyl~

mllJibuz-u. fvr,n.IU bh

yc·.Jkal",."1

b", ~"'1

LilIl"ll . t d Ir Jund.. IlIl:r::LfIIYIltlli1 . Ui.L1n! liD., Ul!.1,I1I;.f IlbIJdJ null bllli'L<lo k& 11.,.."n

lIoUo.t \ "". L" I hn "l.Jn I.rl
161116)

1kLmdl~.
I:l -

Ii'MlIIII.l ilUll:u bul.cilIlI' ~.,dkl<l"l",r

lilG:lU Iluuuu,

";:

J'

1-: ~1'.1 f

t.:

r

'l rJ

Ul
1.00 I.IU!l l:UO

M. x\ynn. M\IIi,,; A~,Ia. un.~I •• , MllAik :l~. nt1k M1l&ilt: Anon lru:. tl"l) Mlil:ik: I;'e,illi 1'1.)

V'L.) ••••• 1111:'(Pi) ,loth 0 ...... Htilr 1'•• ",AmerMlllll!I bll!l1dl,l)ll Imur

s
KOlijlU ml!lli: bgilli:,
Il:umlek ve Ullgill Mnl!lrl.

'i/stanbul Jandarma Satlnalma Komisyonu Ba,kanl'lg,lndan:
"i 'IIl
1Ii~I~tJr. ~.
tu 11ILfil'Q

~

--

1., ~

J&1.lmfl.ilar ~lu~r;I

Hutluli

IlJ II; lIm4J

4rli'litl

""I'!f'"
RI)

1Il'I:!""U

M"~lIliO<d~

~YI!t!ldLIl.

dcWlI.
:II~~I5I!J:iJij Ath:l

ueuII ~atl.orl

1.t1l'.:I.

J'J!I'Fl> .~

t

KIII'IUII~.

~.m
18.00 :UU6

l!~lilt Hi P~I'&lIiI. ltr. S, A;!'IIM. !t1!.1Llk,: R,&il,.~ 90:11;>1:1 ImJI,:

cG:III,
O~II .....

HENIR\! 81'E\!~''SON'

I!i:no

mJo

OMZ.I:!:R KUMA~ Rim Erdli'll1u.''Z
Vi'

~bI.J.: KUJ"~ ijl~li.l1M. IB.80 01. Giud".i. $l!fklln:rllI DI·lillllllo,. 1I,4l! J.IIl&lk: Armtm' lI~_OO OIlmllllii Iwh,i, :&~lWlu .••• ] •• tIll MIlJiik: i'iIm MilIiklilri (Pl) ~~.M KOllllt_: (9flO< :a._b.r]~rl~.

lI' .t....lu.

~ni!d'1ii 1"Irt, TrJ!jl:lt(!, N~"".'I'l!rk L~1D maJ i!!""bv_i cdocl'.

Orne,. Barlow1

Transmarin
:SIS SIS
Hunb'!I'g, Rot.vclrun
taJrmlll&Yi

Isma'I'/am'a G/llllle",,' HAH.Hl

l~Wj)O. iiI'1y!l1t mat. dllt ... o, .. ~!UO' !l;LR Nili.t~lIL.

'l:lml Kfi'l.1.I1! f'!:,,'!ill, ~Lmtl'l' DUfml'.
,llf.1\1:I1J'1I

'MIl ~ 00

II'JIZI..DU ~7t!5._ 19111____,.

'l19,15~ UIM,Il'1l fla.II.~,

ITIl

IDlII

:NO.l~1I Cl'l'f.t.
,yuIIlJ':i<lDl

~.~

4'62_BI tYlBlerl,
Ilytet!.~ mu milk!!;, ., )'NIb

.1 hamITIllm fI,L:lIlnln
I

.lil ...... lilllll~ In!!! ~t br<lllUuL

1TI1l14lirlllrJ,

011 lTIyvl!J<.ko.i. ~cmln[ltlAn

U LL A

JiI'UIO

1'l'.OO ('«Uk Bn.&tI. l!.OO' M. S, .!.Jan. lIlPitl (PL.) 111.00 MlloJ., 'GIl~ll,.r SO!!'" 18, Ili Mft ,,~ Porl 111)'". ~I'I.) . ~.n "... :U.b..rl"r. lV.OIl l/IUIi 'l'J<I\"mit~ DQG:~!lI. )9_' Mll ill : "i:.. r1.hm ~·"I.'r !j:l!rk:.lo.r. TiifkUl"r. 1lU!ilJI MIl";k: __J6 RaAlJ"o GI'%<11".L ~~t SAnto ~UI1l :2IJJJ:; M~ik: Ful,'). JI><IO Su (KJ.~1~ J'ltQsik: $orltuU" n Tiln!J.-

rue..M A~h."

x:.,I,1oUIJ,.

iii, - 8/1'/£t.49

P.

!\1m.

iN G E R
m.rJJ~
!,ill

Vall Bau,nd,c'"h'
.1 ItMllI.lndc 1.111 blluL.'
E"-IIC'i.1:;:, 01; L«U'l,·r!.:

-" M'iidtJrl'u(joR.rlen
1I.a. 1,.LLlml')''' U.rii ~'mlnlrr 1~~U. gUn!i IIMt

k~, ZI!.fi G 111~r~UJyl" Tli1I:lILm AYGZJ?ilfILdald Kwru,. himnWD. /IU9 p&Z.ll.l"te.1IjIilnU Alll ltl,30 d. UlIII..:Jo!r-J. !fapllacU:.. hr. ~.Il.rlr'lilrlll! :;! 2W kuru lLlk mab.B.DQIJ'I mnktlLL!lI k.qllb9'lnd:s, "01'1-

,.n

!Jr. ]'lll.l>1lrLIl
:f1!l1li'JmUZ.;l.(j,

IlUmW1I!I~.I'i

II'!

_SUOl ~an.U~r1

OlI!IlIUJ)(loa hr

gtl:r.J k"mJ ••

:z _
rmII

!r~rll.lJll". ,htc".Wl"l1n n"lIfat
m&k'buzu III.L~ltrl
,1I.lLIr

.. .... ". .•
Ql:lalll 'I'(!!.tl!Il!II,
'1/",),&

m',Jr\ll!l.!t;k.t. 't.fm.Il'lJ\tlL mckllJbU l"

D_.

mal

8~m r- " !L-n.v·r.:ll, L!Jndr!l. 1.. 1lI ~.

Yal)] I§lel"i UaD)
klot.JUL J:.!ihUI' K.q11 lQ!:ru1

[IIi; IJIlLlmmLJtJ
.)ItI,ZllL

SoIlrl);:" l<d!LI~t ".pllh
:EU~

Jillion

fl"ml!!u(I IJl!.IIUl'ldcll

Il.v~

~~~JJI.lt:rJnl

eklllllft'G

l>llr lI!101ll IIl'l1"Ctinc

IuLliiU'

mB.li:t.1.I;!; !t&r,I ..... Q:t.ndl!.

J.!.ull"lllumlJ_

~lIlN1 ~c.J;.

1,1'----------..
e.ytatlMl 1I\'~t >l!d~1I

Fu! iAhUit, 1l1mnk 1~'ln I : llIaiA Id i'olea! Salim" ka~l!lImdll Pm.u1i IllIIII 9, IhIc:U bbli mUI'i1C&at.. Tell: U10"/1l

110m cd I~r,,~ Ulo.Iu ~I.lnU 01 ..... :U.G.IHD' dl1li!)'t!i1 Ozllllp lit Lnti<Ly.pttnlank (:loGJ
ku ru ,luI'.

u. nmlclut.

-

8!J.3.i -

r[lI>""1 I I ycnldc"

:I ;, dJl.

j 3;':"':':34 j

ElI&Utmt! 1I;~/kln", ..e, )0-19 Pl!'f.r,:.tLbJ;!

\I'm
, -

Illl!YI nru rhk

mLBl1'OliII.lIlII.Ii. lI.pllill
1tli!.a.8J

zm

~! Ildlb JUAndA! tea 'kkUJ U llmt:l ]l'lLP"ICI~tlr.

"d~~l!k

ro(~JI~mc

lO.M "9_

ftVKILADE RACHEl
A.meFik:rm T.p,i ¥jj1zhC~m~e.klcl"iD YI.!IIIIIJ!;

lH'or IhLlrllclnw

1..11"",111,01:1111; t:bliu

011'11"

!IIA~'!lffl.

,"U!!I!J>,~J ....

'

I)

nlllt5110

IImSI!lII.t'!nll~Jl

u£uoUlir.

J•••
2O!.1).1

!Ill. Hi 1lI!.~
:;!!!.o1S

23.30
83,3)

Eoc"'tmOl_ Mill.;": Umno.l'l1.'!' (PL~ '&to Ope .. &rr"&lan (PI.) M. ,A'IkrI I'll Habl!riH. m .... : Drulil Mu .. i~ (PI,)
Pn'lj;;""m Y<' 1KIiJ).D..li1}.

AKTAN
Vaplml S/':l/9.j,[J W lDli!i fUnU :)i'IIIl1:U iJM~ hl!<l'&I'

,EuUlu.!" tnr1,nlllIloC J l'. 'bWlII. bo81u klll£l<Wlr ht'rgU1I ImIJuiL ~Iml!.!l BIII,YI.ntll rlill. ~1,LI.;J.1Umlftln.JI" Il;dl'l.II~bllb·. II!o EkllUlm"Y'1,l G'lfC'!:iUrn1lk ~ ~!l.\rldlll!l.'J.Il 'J1IU1U"1I lII'=iro p(l~:lO I 11M (.1ii) 1I.~~luk 1~ld kmlnl1~ 'I'l!mto!IOr! 1li.tJ.;n!1!II', ." IiI'Itltlllel'LIi tall1 £Uruul I'i.!i.I1Q lIi.a..ltl tUnUnJ\l!fI iJ.'I; ,gtIn .VY(!IlIt~ .iuu!u Bo.yul!hll'llll l'ltiuili'lugllndfm al;ft.l!~o(I.a.n )'cterll'k bB.g.e:ll!!rilRI Ltlro;z: ~tml!ll od

Ed GU:&£!Jleriui

f,11111l (helrl: hi Q~rJf!11I111 I~I ~II ........................ . ""'.'~HRIEli!l,A.aIBI .S.tAJ[JIH_.r!!!Iii_ .

K.
blDlH~llmll Sal~UilIlDdQl

I'

I

t!ull'r.

iaptrr.ahiljninii;l;o

DAYFAlfA
H relfU ~I"i.. ~.ec{ur. 1I1U.,lUJl,t: Glio _~ 1'01cu 51_ long kUI'~md.. J!H.TlSAT HA......q " iim:1I lun lri No. 1'i!I. lelQl'I: 4.2337 Vi! Galata RlI\. t.g" C.n.dduJ :37 1'\11;1. 111'1 'lor IJ.

I

,Mo.JIoILlI mrlJ""1 c.luillt. Ill. gUllll 1l16D I-J/1M9 poer;jl'mllioa gl].ilU nat lin kadllr iLhn<l1 IDl.!lfll!bJUndB ~tmB .kombyanun[l \'crmcluJ lhlmdir. ~Dli&lldni. alaCll g..:!otJkm"I"'F klLlltil I<dllm"l1 (~~ I)

'I' -

&!clillI~ kn hBo:!;lrlllYo.c:.lll:kJlI.l'1 r

Adre&j Emiminl1 C:td. Sl'lli.oik HnD II el kat

p.

TAKSiTLE M"'CEYH(RAT S IISI

.~

cmJl.. -

S,;oy!lb[ll

Tel:

1_1 "ISii

lI."IIfiWI,j'J,

B,aYludl)'hk Bakanhg.ndan
:e;,..,tll ,1 on.a.ltldll. lI..rmllJ.tclI.ll /Jail. in 11181.1 kDiflo.,h MlItllllyan

un

l.i0ii''1.1.1:,'1,, "k.lll_ gU'1'J.\l .111109 t YBPllil'::lIk.

Baymdrehk BakaDl1~ Izmir S11 i§lel'li 2..Ine] §ube
miidiirliigiin den
1 -Elr"L1ttn.l)'1l

i.lotr lI~,!,j ~IJJ"'Mr.u:1l111~III. J&L~ ItJ.M1IB:Jd
IltrIel~f, kr'IPlIli

o 11 C~$IT Magazaslnda
o,o>i!

pl:rlu

L&LI Bro:l ~e plfIII:
~&l)'11

ml!11l k!Ollllllmu~!~I'.
tE;k.!llltn'l'!l 7.7 .nl-l-9 tar1lllne pe!i:'i>nd.'!l

'111111"'" 'l'1li gill 1!.1.IPClfll', lId&rranga

l.~k

tal

Bllkanl~gmw:;
,BI1 l,m

Do""lrygU!!Jr.lft,

t !fI..rlll!t,ndl!

:f~Ill{Je:r '\'11 aa.I.~e, .lie rn.IUml.2: Ulig-ma\lF. 2iJ,.iU.~ J:Dl!Xlta",u. nIZ I~""mr. AtJreil: 1001 ~!Jrr Knp&!J. "='UfI, K~.He."?r !10k. 12~

W.
~-

't&hm.LIi l!illIA:1I IU. If bord"U. i.~,Ll[)D "rtid, •• leminab lI'3S7C1()'llrlulu.
prtJ&IIlD Gtl'l4!l,
IUJ.I,

derj!~l!ld"

y.ap:t1:8.cilk

!oQrUllan Lvl (.Ide-m~ - Sirgl Bu~,IIi5'IDd!i.,B1rSi kl!lnJlIl _ till\,lI.rL"rI IkLru:1 lunm 111.1 tJihr. '

~

~

,8 'III,B,

~k:~

tI _. SoI1itI(iam~ J!I'OJCIII, clulJlZllll
]pntZIW, fl:'(.IiLT, (I.Z!t.I, BilYlnthrll~

tilJt<!QMl"tr>: S9ml.[l~

.. 1M

ApllkgYIlIJj,

"OJ
tJ~

:li - ~II!I mlilinm;n 11 keDlI' tut-&I'J ("i_!,J~, Dra 42>5) k·.a~ ¥t: li:kl ldlilnllt rnllUl!trl C3!l121 lli (~1' kUl.lftll:r, 3 - ~ll.tml!l .... /itlHl'I gUnllDo rllStllYIm pII<:ur,nl gU.lrJ lul o.OJ dl!ll, hmLr, ~te-_~lup~u lee Ute, IIok!ll;: N1::I. 6 od!!l IIIoli L~lefl ckllllL
1Ifi(!

toll'plll" hll.tlJi l.d.na.md~.rliJil~ pLll.;]Clio ~k.lu:1l' m 1I1i1<1I. 1II,I!Ut Bltlt
1

blrim HlU

l:iC~\I;;ill.

9.1i.d

mlllb!l!1I11!

J.f",ml$}'i;lnYn~1I

kjl

blr 'c.uWl. tl!.llllmll

cvrok.i .!W ,I.lr~ mI)'J,a1:t1Il~tI!!

III

lill!:lllk'1oDIU'

l!iiIl-I'-~t ,D:l.tt<:"Lnlllu. u_IIIL I-llI:..bW.~ ..

bil:' Tiu.,."liIlliL, jl!'" kll.JIJ!I, :.I &.lc;iIi:I;j. ll>ir ,.~ leL ill _ L"UlIlhl, kueii:lt [rut toob. Lk"ll Ill •• iLJ"ti. , - V.plID,

]-

DoK1I~1Io

"10••

IIIrwi II IL ~ lAt.a.nI.. .. 1 ,iIIiir- mKllilnlli I .d.i~ 1>.irt"J', lIiF m ~:mi. II - N • ..,lud"ld jpr1,l;1t'. kI.DL. 1 - Bi. blloJ'T" .. idyl, Ill!. Yd. II - T~· '''Il .It&rad!!lJ.iJ; .... W.LI..ciJ: ..l" IlUIlllt nllktu:l, ~. II' - K..,mu, imu.l.. 'I'IUKARIIII,AN 1 - &'F, •.b&t
•I\ .... urlJUJ:!' .. I:L

!.ir clariiD

(I ;p&te!o.IU~.rLs !!\l anil!md~ IIili' dll-InlryolLl, ilI:l1!1Jlt.n. ml,!t,e'-'ID1~ IltIiUlu b~&l'] l!.\\ dr.m~, .. U.JetnJ lIIplll& l'IUII:r b~J!IIIlL~.rJ.,yh: bwlIkh, lJ:!lRJ. gUnllDUHl CII D.il lLoDt.l.! .;tmlcrt b&r~;J 1.I\l ,g11n 'I!I\I''I'el f.a.z.a ttl!! Bll.II.liIIl.IJg 1i&!I'I!UftIl' ..:~ Il~ 1l'1I.II1Ilr.r.iIlY" Illl~1iI iCl-q clill,)'c:L II loSel L almM n Vi! Oil bi!lgi!yl ]o;OdlIII_)'anll lbrolLl. ctmll!ltrl fillLtlr.

Bu clL.atIlmt'ye
'i'a

.. ll'ccetI

olB.lllar

lbala

lul.J:!\lDu ii'CI

I:klflll.ffiQ

MtnlUl1clli

:.!4.00 ;IIB.J'III 8.l'ttJ.~mo., ekglllmc il:ro:rJn~ VCI'.llh,)'1l m"l;:Jf;&ll'!lllW!L

IPrel::~klertJll 21110 l!-G,fIb Jt.aRUfI bljlfUmJ.~ rJ 1Ili1l:n:~LrI"'~ ,Ii !!,r;L<lOlY!!.IOILIdILrL k,Qp-a.I~ z.a.rtllII!!'~ru ,i!:kI!IUt.m1ll suUnd.e1l l!Iir IIll.fLt l!Y'\i'al kmmll1Jo'~1I r"lBllgl"lI \I'''''n'I,=,L~r:I-Vf},11 pINIllI III!1 g.IlIllL"rmI~ 1Ilm..tAn ~I!orthl'. pg~tadllL 1I.La..n gcclkm~lrl' LI..(!t:;Ul HllmJ)'eot:eklli'. 1:1, l!totliUUe;;.ll!l lU,L1:oI 1fllJ ',r1().!1jrc' OU'lYli IK:lli!iIl Jl!rU lItmclerl llLZ:=I1,r., 6 - S\J 1!j1:!!;it eKIIllrnd ,:I;J..rU;l.gmUi. kd v telmUl lart ",mil; keg It, proJI!! ¥~;I;Il)r .:lVl'UI bel!' Iflln me!!lli HUon, l!ilnl.lAl ,su. illerl 2. mel ~ur;e "1UIIUfIUt'U'L..J l;I:orcbllJJckl'. '" EK.lII.ltm~y,~,
rblrllkl.Q bt.cklU.!rln,
V<!li'lli

LJ,zan UI'IIIIJ, U~ y,apl~,r.

/stall,bul ,J:and.arma S,alillaima K,omisgonu Ba§II.antlii.ndaR
Belll~r 1m .. IIJ'~,
]6

kllulm. 2~

kWlll

mlJ.l:i.pll.lIl.<;fI

b«I~l, p~

~kdJ_li'

ordJ.JUi ".,.~
iPJ.nU o.qt

,gil 'Ion 1I!!.Y't.mviI.f.I

ll, ~mtmllZ)l~>~

ill;! kElplld.l! Aff
~[l

IIIIldIl !lor! Ihlldul Vr;, pdn.a.m.elil ~ill
¥C:

y,IijIIlR.,1dn: •. rut t-otm1n.o.U (521 'I'~d'"
mllhtl!!'I'l ~
J;;W;IIIIWIHJ.%¢l&

:ur,1Ii.
bkllr_

Rurlflwf.

~rWo!!. ",ltdlE.

InC-IUlI"!1iI

g\ln, 'l'1li lIIi.M-ti!l lllf
l;'>!'oIi!IlIkI

lemJ..im~

Mli.cfJ)LK'L:I "..,. ... u.rfJ8-rUU

'b1llUlJli, ml!.Ktwb-lI ml!! A.IlUndeli

g &~.r

N~ IJIbt!t !!V\i'~l1n1l ~

KW'Illllmu:rda.

Inllun.dilrm4.

-S'1:;~-

tiW' olll·.lk.l1III'l ~vrak VI! ve!llilt..~l lUeml1r Il.ULrlOIl1....l;l.Iklll:rl

lk&I'Uall, tla.JJ:'L... l!ltlll!

bu Llin leh.<IiJ.I t!nl:ml.nde blr l'lll lyl blr ,UIoCtt,= ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II
Iilllll'l!

a-

"I.-.O!'I'''I ~lnJ', I.tr. ~ _
JII;"_"lIl~ ~,

h:ldl.f ~rtlllnt1 .. kllYU1ll1( 7.7.~~9 t.arJJ:tln~ I'll.IItJa.~...... p. r,g..mbl: ~'1I.n1ln ...t onlK~., km.Jo.r I'II-rn" fDlh mllldtlG. mukaJ)Jllml!ll J"'~Mt D:'.I!lL~m!l JImIllSJ'''Du 2~KanJJema l,f<!l'l'llif I!IlmllJBn Ibkmd.t .
f'OJItayl!.. Wl:rlLm'llt o-lilp b'U .... \l"ll lIQillllI IfI:III'~o;:k lll'lIllt'lu [lll;ZlI. 8,1':'::(1 -

bll~luG!!m.l

v"

d"l1"llctUtlnl

hplIl.II. ya.rm.r

b~lgeJe!1yJ~ hMI'Il

I!!ki!Ihlt±!ll;:! gLlr!iJ!m.h:n

en. BIZ II~ gUn <!l/"i'otl {ta.t!! gLl.nI!!~1

J

~"nenjz.

hava fill sudan istihufe etm~k istlyenlere :

b1n-ir

Ulr:IiJt l;;~L,g"I,=,n (I.J.mll.kLn

V~U1Jt' ~nlJ]lillyl~ S ... :l§l~d ::l_ In~L ,sllboa MlIdldrlUgilildell IlllorttL~. (lWio'i'll)

)"I!-..

1'am .8ir :lag/lye
,tJ.,iIlI'...ud

Yeri

lIir 11&.. 11"" ..... _ J - GollI:~J ~r>i!t t",c~ J Il.r. 61 - Bii,rLik ,iid~bl Hl!.r. i; - Z!!.,1JlldI, dalno.r. 1 - {:'~ t', Vo&I.it. llbulll"' .... Llr uvim, blr llO I.JI II _ Kilt •• ~.LI(!OII' tabu.ll:.

e-

b."..

n

d_Lkk ~

aImm.l.yac.o.irtl.?',

~

IE Zeus-in

.D.r.!IJ ....

f":I1-_"'~IJ_lI!!!I.

[ll:.D.l.Z

"!it'~iUli yiinlli.ii

r:J.J'.... KIt, ""')'1.1 "1(1 plAJ' buJ~ wi ht<1lLC'!lC:1J, K'Il~illIyllJ:L

Jun.D. fl.! .:r~pdm'.., ~LLk~~Jt jdr.u.I,:ktJ.r •. h1u.rllt.tll!l! Ka •• A.ddl!:ll~ 1'18. ,II Nl.ln:itin SaYI,

.k'L'JlLhU"'1l

Pimlld

ItiIiIiII, I ,: 3 .., ,

lIolm!M!&IiiJiJ bIiedllmll

T"...

t"",;.J!JiI$L

8.... r

'lfi: l!i~vc k.uJ1a.ndJfj

tr~

al~ ~ bJIOI!I!!:IdJr.

s. kltaat illlllani L ,Kd Te~g:I'
At:1i'tda 'Cilllll ve mHUa.l'1 yauh lleb2:e:lar ktlpall! !M11i1 11111941:.1 .. ,gUnii MIlt 16 iiI:a Erz!J rum Cwnlu AI.SIl, AJ.Ko. Q.a E!kllliltm.I!:.!Il ,pILiJctLld.I.I-, Takiplerio, k.lliDUlli li't!1!l Ji'l.llllllnJe t.l!klif mdduplELrull l.hfl· hi .6iImtilJllI~:n bit IIl1Wt c.\I,~U_[j12. k8.d(i.~ iomis;l'llDl!. 'i'l!l,'IIlelerl. S·. Chud. .Miktm'1 Til to" XeIJ'Iin!lh Kil6 !.iN Lim

.va-

B SaNliIIl~ I I K 1 PRO
j'J,tN.- ~.
_ •

L.;iIIz V AI. S I

Falih

3,

Sulh HukDk

Yal'gl,;hgmr.l:1Q

j,!!IhJll"11

EL. D]. KI. '6i

Be,fle IIt.ll r,me Ir

TBl:e I:).!rulyo

00_000

Domll~
.rtNmKOI./OQ
[lig,tum

'lG.OO(ll

15.(i0Cli 16.~OO

11'10 1237.601 (1002 • ~121}

,art, lie

Liraya
Dil:crauYSiIli Hal!!
~ .... ' ..... ' .... "'~ ......... "'iII ..

(Gayrimenkul
Gi;Wn, D1dllX ,,'1:' To.JJlIlnLlI 1~1:j~

Satlll,)
941:1 •. ,~IDJ
b.llIJj[ul-.:l mll.l:lUy.t OlILru.1t m-J..

P. V. K. Mu·esse

• Q.!"E!R.Ji.TOR
H4.iitlJoWiJ.llJ'i

Dr_ A. 8."-1'1 lAS",
\f8 K1Ul.I.D

J.lllt~1II'l El:l!y~Ju,

It

Yeoi Sahab
1LiN
l<'lA l'LUU
h•.

~,
I

~:kIJI UIlU':U..

(A1ll,!.dutu' Nfl. ~I)/l ll. '~I I<o.t
BW'BII.

(Marl'llll!'ilJ

Film 'Studyo.B1l 'ireJ; lib, UHi:il

A~"C'ld_a c:illB ve mikta1'l yauu 9 klilcm yiYI!I!t'k klipah 2:artlr. !U17/9'l9 gUllU IlII.lLt ll. dt Shrt1!..a,SB ..AI__K<>. da eluJUt!:nekr~ ,)"3.IlIllltllokl!F', T'aJiple-r.iJ:l. killl,U m.i 'I1'es.LIr;JJIi.rllsteklif mck;lll(lIa.T'!D.1 iJbale Il!atind~1n bil: I5aat C''o'vsli lJ.e lffililll.l!' JLO.iilll;BYOOo.ve:rmel ~M" 1C'i_P1~-i Mi.1i:tQI'II :T11!O!"1l :Tetl1fH-dh lrlr~ LiT~ SU.t Yogurt Tawil:
B. PE)ynir 'II;
TOI!l

*

eSi Sulbnnb,amam iJs~ ka:t No. 20/21

tlU5Jr~1I olLlukllln 2:o.2~D 11m .muhamm~ luJ'lrl.etJj CUfMp..a,r. ,I:::!abylll' :m!dtIlU~.3i " .... "pbtt:jl~ 1{~ Etl!i.Lrf,;_r "lk~ 10111111: ~skl 15, 1.50 M. YUll l~,;! lQ.J 1.!I NG, lu lli3 .4.n., .:i~ p.8.rul.l Ihtl~'11 t ~" ~ ~r2 -.ah .. lt ban~c1j a.t.: ..." It~e 1lI1baptllki m!!N<..:m!l lI..r&nn.3. lBVn.. k~ i\lyuunUD lR.Icai IJmllJDtla Vll'y~t. lu.r~IaLL'l!.l.i FOitih 3 Slll:lt 1Iu.k.1iII;'iar~.,~b~ kaleminde 1I000~'!tIn""""I.J~~ 'Il' Zlll1l U 'o!! 1I~tk. artt.o~JIl;ii, 1[", Mtllar~ mnllammen kiy:;nllll:.l.n.lJ:j, ytIDI~ 75 bY. buld4U
I!n ..,IlK taliplllLnI HJl.tJ JhIlll~.III )'Ilpuo.ca,ku.r. t,11II llL.rLrull [lllllo.l 2J/11 El·j t!1loI:I1Ia..tul ~-1bLll "..at, 10 ~ ~ II Q hllow nlup m~"" ka.. gUnd. yUuI .. 'ill In1 bu1m£i,llJ.gJ. turunle !kine, '"\l.1!; ..... ttJ.rrc&lll 1'.}'J1.l ),·.;r .'~ ulI.n-c ~f 9, !H9 mb,], gil_nll IlOrll Ol'Jllillllk 11'.1] tula arn~raDe. kan I.hB.ll!'ili y.p~!IIo"'I.l<ll •• l.a.kilil.rd.e

7500 Kll~
If3I)(D Ad!l:t

45(10

2-1OB
[lOCI 5 tI
'150

HlO 33'l,5
61.5 40,!;i

IMe§e_~ra~.eI'~Sab~ J.~/elll'e'sl I AI. aca~ I rlerl ~
........................................................

D

"'W'~

Adapazar DaLkeri gen~f!lTinil!l
tfm.s~l ettiei IOpetet
.Adil~
mU:lllmEUfir Alierbe)'clln

I
I I
~

El'e.gll Aom II (J,enel jJ. iinii,.,iigiinden:
KCbPi!i.l.L~anl:L llOOIl ,a!.lel nlJ.l'Jtdl! l>Qyi;! ~ .....l .. ul11C; ZQn!>uhJ

LLrn
Itel;,e]

Ii

aa"tJk mil'ldu OlilPJ.t 1 loci ")'fa, IIIlntl_m.1

1500'

lSO Kilo 6000 Adet 12() Kilo
,0000 Aod.et 12Q Kilo

I

!lmn:v~<.Ll!Y'''
...,:.;L alLi:lac.II.fttlr ... hlW!ila:n u.!!llnoieli ~l'mUI. o:tmi;,

l~tIt1!UI. ~".nM'l1e.ll
",Itl\l.yo .re.;om\

r1.];;:rJe
l1!a.Iol

'i.~ nlBb~tmd"

PUlU,

t."u.

Jl'C'k &k.

bl!'deJ.!t 'Ill! tlllPY,

m~kl'Jyt!
3Ll""...,,,ktlr, b"~liruIG ran:~LLlrt.!.r.

rut olup mLLt~~lm
J.lllZny<!d.<!)"e mAlllm

~OO
tOO 000 15Il

g.

,I'

Uiwl'll.lliJ - i!jClbrl~ gent;:ler1 lillrilllDdan
Tii.rkleMl'I.,J<!'1lI

Yumu
Tl!re)'a~1

240
fBO ~81Ji

, ••

'~Ii
r,Dr"q,l!'=
::II ,I.rlili. 1 a,ltlli

;,

~

Ii

I·.zoo

~
~ ~

&c.beyfuilit !lEAT IJIdh opl!'rcti Jjalkevilflile mllvafrllk'lydh~ 'lelll.sd I!dilml!l-

;ric tir,

U~ME$H£.D!

K. p~ym.irl

120 Mjlo

'2'0

51),25 18 S6
54

0..,110;' ::ll~;;~ trln"'r,,1

IIII.tm l!_hllllAl:lllktlr.

I
Ill'

,.r",'" "(.'0 n:.UIDi:< t.l~ bo!!~~tiriUI !!'!Im!l"" S:S.yritn"llKLlt,1 t.I AlJl'l.l;' \Ie ~i!l.1..J1lI .Ylu1.l&nIU aynrD k.b'll

I..
'-

,,,,t.a:

Jiln.!gll

KamUrl~rL
C:l.'JWeI

l~ltW1C:!ia

TJca.rd

Cr'J.p

1.lnlllll 1100 Kr. I .1'11" UNI •
GIl .UIII!

Un.otl! 6600 ill'.
oWQ!I 'i~ EIlO'
t

L:k;;:kllll' o.pel"ll!t A 'l'1"lI p:tnln Be r HD, Vu._ 0.... Vi,ya!llR gibl J.IIiD'lII.t 11.,
ml'r"~lJ.emldl! de telIl.!lil

l~.OOIP t6.n :kIlmUr 1'l!IJU1 klllpa.11 Earnll 16!\! IIU'(II glmlJ E-B.Ilo~ JJ! !!I,. ,AfikIlL'1I Lv, A. Sr.. AI. :1<0. Ii'!.!!. "'k"lIlm",,.J YlII{I'llo.~.o.ktlr. ·.r-Jtll. 1'1 "10,2:"0 nHl. ollJp klnLnah a.1l00JJrllldJ r, TlllllpLfl'11l I!.IiI,u..1 .,.,,,1;': __
~ArIoIe tl!klM
I

*

36 (.200:i • g12SJ

I I
1.1
~ .. ~

I'J: ~IUdIl~ LI.li\llld.dl_
A .. M",.",dll.: J:;tlbll!nl~ Mlhlllrlug-JJ1W"..

I
~

I

f'l! Ln'!'.i1 "i.!)'1IL ."rllSl1 meitH ~~i.ntle Lba.lc ~l.I.aM .. nmedLtIo t..akdlrdlll km ill~ k.DllJlundUJ Sl'}'Zlj Jl)ml!\II RL"llInno., mut~d.!i.i.t 1fIl!l.J!l nUKU.tcliorln lIAfl'e!i.l w,tbLlI ulu.. ",..",dtJ.f. 1lll!!:ZJrflrgal'rl mcnkul ~fiiIod~ hc:rhllll(! ,~Uld~ hAlt !(t. I.J.nIn.
ta.mnml

I.3tllonbuldEi ; Ell bonk J'lIt-ll<nbul :)llLi b'o;o;L 1>hlilUrlDt<,lmlalo, ill! .til~~UH']e iU 'nmLffiuz lHLI ,[Ifi'lImblll gU!'I1 .allll.t ]6 tlill yapl. • la.capml:!.I:I It!'kll~ 'Ii'" t"mU".UB_n .IJ:!I~'~ omr;!J,a"'II..m ,g('~ 1::1'1111-1 mD ,I!iULlA Bli-ll.t 111 h"dtll' c f,l"tm~m1ll lB~k!lUp1Jgtnl!l \'l!rJLnlt
~ g'iret!!:kloi:rin l:i:k.Il'lm'·YQ

ill

i
~

!i!di1miJJ

m~lituplJinru

lhlL1e ;II!I.&tLnucll ~Jr

liiiLl!l,t

"' .......... ILIlQ

kllcar
_

~ •

olup bllyllk 'WI" alli.ka. t.oplad.~ riva;o,'",t edillllel!:tedir. BiiyUk :r~L..klnhL tli!mai!
tdUmi.§ cia!], bu i)~n!tte M,lIIhec:

lIIoml3l!6nli. 'i'1l'nru!lotl1,

-

:086 • II~

.Nt'rriJ&t.

lIun

FE.'iI'U 'I"ch:o,u:o

lliIl'll Irluf; M!!fI ~

cd Tllz.t1J11,.M1J.IItaia Tlmur
~

oldiuk

DIii 14:1&1 = ..'fUIIIiIAIiAltill ,rnlliFlJlilpiynul IU'.IIII'II :II.r = dlfli'i Tel'&or.',. M;I_lbiill.l'

,Ir

tall:dlx t.ol"IIJ:EIJ~lal'4hr'. OJ)CJ"l!tin nUl rJiJ.0lflJJda bllyil'k: I'ar. dlmIlI.n do I.ln.llin Ali"IIkl!Ll A'l:til~ \Ill I'f'ji!llir .Eh'r:IJ. &:rnm ta'tr4J,r • hi aOl!.n:':.

kapal, Z¥flll" 1b.li.11!..Ii1<S/'l'/94111 gUnu l D4l 11 All. BII • .M. RD. dlIo )I.II.pllBoGaktIr. T\ilM;! a&.'!2ri 11..-, ,l!IlliP I.ocmin.u 2.3:1",00 maa .. ,. T.a.!l'p1;;1"In kan ...... nlll.k;&tu.ril.le ~ te~ III mtil{tll(>l4flru ~ n.lltknd~D bill a_1:. .vve~ OUI!!.Iar ~o.mlll:-, ,i~[]1I1. !i~ml"l~ - ~OE\l2 - ~iJn1 22 lon. ~

!.Ja K~_

*

I

II

Olmll,llL 1!.:!lllLd.F.

t.cldU el.len"krt

!lyBtm

y1il:;d"

7,3 ~

plab'tindll
Post.nCla

m!ll..-,d<l'ltt

~!!::rlir;llt a.~~1 vu}[ ...buto..::aIt .t;cc:lkmellir

vumi!.lcri ~ _rltu. n.1L't"n lUbars. ID.l!nmru;

I
cn

"I ~]l!lmlll l ....rn.!. Ihlloh!'yl. dlleibttnll klillmta ~I )1apl,P YUoPlIIlltrnllkt.ll III!rb~JlUu. Ulll!i'I!l)

I '. . L...,.,....... ,................. " ........... ,... "........ ".,. ...................tj6hir ~..........
i

""1111tAm.

I 1-.. __

I

"'-'II' ~llmlLlIlIllL kll.1.!.tl' Ii.o.klIIn t.IIPIio WLnd.l Jm)'I- , LlIn'.lI.)'unlar 1'".)'1 "~mlldB.D. haTL~ kl!.h.rllJ.!'. :c ~1iL..1 'Ill'-III ~ru!tlflto!l.L .B.I. mall u.~I:.·Il'lll;!"f(, !::8.)'1"lllIUllnLlll gtim:lt!I~·rl "'-I:! mltl.llIHmmln 1HflI ~Ol ~y1l] dID,:!"" IRIl 'n1I~lNIl' J-II W1lrkj,L rnpofill:lll ~ ~tJn.·t~rl 111~mlJ d.\11 01u..-nJ.r , liD, GjI!J9
ill.a..amdll lr.J.IwlIllll .. "" e'TWu .\k.!Il mL!.:l!Ilt.:lerLl.e
mLLrL.i~ILL'~'1"

1;,;: :Llld,~.

.hIU,jO

lilan tar.
• ....;;;;....-------------

I

Hatla,.., l§,tet.me'sinden:
3 T~mtl1w. !lfD

Istanbul P'..T,.T. Boige a$miidii.rliiiiinden:
IdlU"lT]l-1l

dJl:lkBlt ylln.gm IIIIIIG~rnlll II:lIi.'W "'.PIIIII .l-IlI11111 D{t,dll'IJI g1JIllI MIlIt la, <10 tl /I n. Iiw1II M.S.a. 511. AJ. HI!I_ dol. "'1ouI1I1:0l,,.1 l'''p,IJl¢lIklll''. Tut:.o.n ~&oo lira o'Jp L!!cllIrlii.lI ~5 Ilnl,!1'r. !S1I!rl;.n1lDl~.1 hit. L.v• .A., (I" g-llrU. llir. ':r'II.LlVI""~n IoIUlL:lnl vnoLluiJ.[IfJyhl tl!klU: meklupIJu111' Ibal I!fi.IlUn en blr 1'I!!.Bt. "\'Velln,, klulltr ilOmil)'C"" "<'nfll'l.:irt - 11411 • OOzll If-u',del

4 Mflt

ulilNiIl

OC1U I;ioQonna....:t~.lUi.rbo;n,

"I"

Ama,sya II Daimi Komisyon Ba§kaultgllldan:
ml!rllez.lI.de )'IlIIHllIi,cllli 0111<' J'Jkvn!:' nkO'k'JI bltind k.l.IIlm lD§ltll!tI kaptili aarf IlJ.ullle .,k!! IlrTJlI'}'C konuirn Ulilh1f.
Aml!.8ya

l)j~ gi.lnl.l ..~blll.li..wl.liln mblU'l.·1I -KIJ.j;:1I:iu!1I v" mlU(lkabJ.h::n. lI!I"aba. 'i'l!ip\ln.! ai!l:...I'I~.rl oII'1i.:JIICIIKl.lr_ II - l'l1,l .. luaI"'r 1,,g,llII.t~, U.lt;Ud&r II!n.:Iond.!.1o;;L l!lc;r~]1Irln ay. I. -

a,·

rum:r.
::I Al'aba nli'!.I1I'llI Ii.!lrl<k(11. ."-,,HerJ ~ n,t..lll

,d.t.c.dJmI,Itir,~

Bd:.dtto!ri. ..... ii:IlJIIlUl" U i IU 8_lO
U.JO

1~ 3II ~ 4-

l.h.l!l~al li!1/'1'1(1!Op.llL!ll't~.!I1 ~·IIIPILllc"kt-'f. K~IU beikh 039311 UN.dlr.
O:-slCI t..mllll\t 4J.,I1I lJ.ra. M

gunu

awl

10 d\l 11 Do.Iml

.....__-,~
-b ..Ill "U ll_ulll l~ 151 13_40 J~.':'(! 17_::,.1;1 U;,H.I.
1)

In\.~ a'::L l~Ln n 'lIlUIe

a6el
Illr.

b\Jylolk E1,"Lltm"

b~

dllltlljC.,
T/1/IU9 E'

',",1]1.»1

Jc .. "rl,nJ>m" L l.Ivlllln<1" lriG IllI:Jl.I IJ 'k ellSUtmHoII kt!lIuhrll.lf.

CII,b .. 8ilnLl
)'Ilpll

.m

1::; lin BUytllt:. 04o.BlndlI.

Po.sL~

b.nn .. Inn ....' a:li:!:n I!II1.om

TIlhm .... 0;:<1.111:8 bc1It!ll tI:Ij;~.2:1) lLrB olilln lJi!~ ItlJkm IbUk Jilil!'tLLlm, rf!KQr- "...,lIiIill'o!! ,1I000LI1 "J.ool Ilrn" .. ".reUh, S/tcmmW:/9I1olJ g1ln11 11M';; (1tJ) da !illrbly<!ll. .. ~",.. AmIT'~IS1 Sat. Ai., KomISoYOk'LuI'I!.I1&
.Ii. IIlItlllo IIJJ.nIlCIlJliUr.

*

Jj:!LJ.UiBlIQftLlIII;la

llJ ;.0
kJl'U~!tlr.

3::! DD'"
~,J.:M
11)_";(1

b,rUKI Ii.o.kl

l>;oIItta Ml\rt ~ IJr"

muo.\,IJLII·.l acakt,r.
IIlU~·.. khrlt

~JlIBina.CI!o~

li;!lln.1
D-

51U.l('~m!l .!'roJ~BI, cJ.IlIlJt. .. J; !l... trJ~C.II1 r vt's.o.ir <l>vr3lt n J{mnl"Y1lIJUlJ!.Ilil ".~ iIlln..),Lnduhk MllmlUIIIUgilildo Idl1lllbUtr,

ktl([li~Qnundo..

./Io~·.u,.,mm"J1 .11.1111<IllaH'n
,r'll" ~, .ll .. lltA . m

t~mht Idntu,k

.. t

Ijn Jl~~tllr
'0'(, t"min_:tJa.. lcvaz_ !!•. ;t.
ll.:'III"'.

:i:i -

ao;';;:I~;.

tcr.nlnllt.

tJl,:l1!l

nllm"n~ 'I'I! {ulrUln.m.r,::.lnl

.Orillllr.

Jll:(I 1II111.p gllrtll.l!lm<:!151 Homl5YDndlll ",- HJ!U • IlllZIl -

wer"
Vo!!

1.'1!I,-jlm. l1JnIerLnoJ., LtI""'L klilem
.... lJw:w;t

URln,
~ ...

t.k.ll~lll" !;'Illll ~'1:
Y oIuu.. ••

ULUIld.e 0110,1 ."'I1~.1111j;ln lT1utfiber giJ.D

r;;nuvoLll: _U ..

I'OC. PIIPUil'mb.Iu1.

Dl.l1I!.bld2!.1Jla bl IIldQ Ho.mlB>,_ II 'l'i5 _

·moo kiln b.ly~!l' :II.;;11t ebUtmll Ue Btl'/9411 giloU Qat :U5, il H-A' t dmlktly U2 No,1J; .i\.J.S.a.M.Ko. da 'l·IuUtmeal Yllpllatllkl.lr. 'Fulul
lOO[) HI'
VOil.l!l

*

IlIl.i:kUl"riJI .. ttttlJ 8;Llllh:rI b ... rI~. 11:'" II.!! :I J[1.in .Vll~lali. 11UldLrllk :Ela.1l4ll11~ X~N 'I'0Il lmtU' h,I"r! Ro:!IIiIIJtln41 kllo: d.l.lI:J.J:~" 1110 1:;l1li vu~.IlJ, )'OI:lrrllk bellNI almmnn \'~ dllC!k~~y" bLi ~lbL ldt·
JUM o:n"mlJLl;)'en ... 'IlLr I,
r;I:u!J

111_1,)" J!1.SW·
i~,1lU :;:I.),U :HHlt: 23.5:l A• 1~a.ri!tJl KIII~Itk. Dl1nmllll. lIc,r{!rl~1' )',.,lOlZ • .Bel:tcll;

lin!)

llD.:l1D 2~OJJ"

:I'~Pl,gl.llll llLz;um.l:Li:. ,1f1('1:ekl~rLn

ruJ.lr

YIIPtmm

ldlm:ll:ry"n

tII"n,

:BU
I'M::U sil.'1111r1

blllr~ II -

bll-4I mllll.r.
EkillIltllil)'oIJ

r

pillr.

olup

temmatl

l.2O

ru ..d.u:.

~Tll;1l.

TI.lBlplerlu

beW vak.ltt,e komi!!;

TJ<:.rd
glliliJ.C

().dUl

"'~

IkillU
1-{o.

H_

.IlI'!i3w<.bkL

B","rl~l\I! kB.mY-Oll Vol! IIio

lllIlmI.i:'DlOLUal')!;;

1111lot • D12")~

'Il

to1lilliAt .,OIl.UfiIll,

IIl.ll.k-bll.l!! rllllhrl.b

• .r me.zk1lr

mU ....!! . .ll;L oLmelel1 ,1"11IIl1ll.l'..

Jl. D[lm5, jSClU)

£11'

\'1L"UIIl'

S..yrn Kok"J.lIIr" dla

,glWloW' •.

.Httl911)~

..
I~· ----------------~~----

PAZAR

!iahibj: S.aJa Lh!;'bo "In
14Ar!I1 ~ IIIr_inlirii

3
IJWI

flCU11

lel,e Kuvvet $urubu
12 inci Y.!iI,
o. 3692

1f11 IIIMII

.'YIENII 6ASAtt:t U Ii.

,~I!T,I.IHiI
1'.J\lfoDII HIli

ma hsulU, bu Se~im dedikodularl .. de 10 an•• Londraya da aksetti , YI yuz

1.49

HORR1YET VE HAKKINYILMAZ

M'ODAFnYt~

OENEL ZAFIYE'JI'TE, NEKAHAT HALLERlNDE.DERMANSJZJ·m VE sndR ,ZU"~~

em

KUVVE'F' ~UBWDUR.

ububa

K,tilgl onlemek icin Kanada' dan 300 bin ton Times, D. P.lle MiUet Perfislnln
bugdag getirtiligor-Ekm,ek
1!11
ellerl

cesnisi degifecek
Izal . · hG'I
...

5e~im goru§lerini bildiriyor
IasarlYI tetlkik h'yeti
"

Ticaret Balkanl Vedad Diclelli'ni'n dUn ,.erdilli
SOgUkV8 Sicak Ibanyo,.,.
IQ)
ADkIIU\II, :I: (B'!lB!iI.Eii.l \l'1!. Tlellilw BaIl!a1ltlin:r.Vedllt:~",,~~=~~~ D:!~le:1i bDlgl1n ~t Hi dill gMete..

.Ek·'~~-I
gazch..,. .

'kIUr,ula[madl
Lmdn~ 2 lNM'en)- LolldD .~ 'nmn ~1ieI1 bugW'i k:i b.1.I yBlElDJ Ti1:rl:!1yt:dt y.tilllllBtak a,. Il"'II Bi!1;IIIi.' ler!. lie. ('ClIId .tr;im lut. tahBll!I ebQIi'tir: M.akaIa ya.zu1n , !ltlyl~ bali);,.! .. mull1.dll: "Yakmda Ti]rklyed mll.ahal olan meooslulcl;yo i~in ar"l :'!ilm l~l' yapdaea:k'bl", fDn&Jl!1 ,&.it. l' !i~. 8 do\)

I!3l

if ba.fla ~I\. IIIltoub 01q~ ha lIJLl:1I1l !bill' ~

~t
tid'
j

kolbuJ ell! ~ bELkI).n1Lg.a. kurulu u, ~iIhlI bJiYVIIIll Ihra~I,: buRdao}' illiah, eJu:n~1illk. un :ran- .: WmIlDJ. dll tJ.cllr!"t .-ejimi .b.1l'k..'
lcuulll, geni'il !:mhat

\'erdi,

D..mrJkn.1; 1"a.rlillin Ibiisfik loJ!Jo· l"""~lIde.!Ie9m l!IlHl~yetli etl'll~ luId liarfedih:l1 &Ulltr Jla!k P rI:i..1 nl billrimiC't mahfilli:.r!IAd ~ e.rllli~ H! 11poJ OCIl:l:l 11) IIIi IILrill. IliUI IlU"urne t liLJunll;ol nfilm bc:Wllhl"lh" Dl!XhB.I kubbte birr ~ l!UI nama 'l1 N'dCl't:k" ]nllhBdcJt'fill q 'konD~ ki.cn'llII, 1f6'1illedi. Bq lteblig l'1l<rlIil~~. 1Jir .:Un I!P,el da, s: 1111 ~,~ \ II "III lle,ret'aIIlh .blLbulti' .gtldi. 111!.cl]..J1! ,01 jaoii tiiJ toplmlil,f !;ajn'_'p :bm, sgri: knnunl r!1Ii ~1" __ ~"Dda.n, i.htlJii 'flI kin ~

dr-~~gbU

giin1f'5-ooib•

c:iltdn Ili''i' p19lldrrdl(l. 1ll.rJlni Col'!;1itH konuludaki Dr. eru- ,., D11:!·
l~li, bakllnl, fll deruht~ e-ltigind.i>r! heorl mu hh lif fill! r:l£aall8.r kar~1. m li: 1!I!t.:rnl!'lliljlillin
rumll

b0" u~--" t· .'
------0---

y'" h'U ., I
a· .

...

.

:smda

kalmal>lDl!.

tnitmen

Br!'beblni.

1l'0'.n1l~

CII-

\·(IkuulilU lf1llol!'llll'lk ve naellk ·l(li:lbirkr ii:rC'tl:mdc bl!r 11:'1nn.:d !'I111h!m.~ clmak z.vurdin>'

y~ni Jljktme Blllk·Lrulttlloll] kurue!lbabl mUeLM-sini iz ft I Iusunun "f,tmi!!J. J.'''II klllT'1daQ blllfanilid.

~:itl

iii

Ve

lIiJl'iU IJ.D

;!!I!lnra

Baknn

!'I~I-IIl.'USIla. i le dos t I L ~ 0 fila" ; sf i,yor
;
l1'H.!H>beUo::.Jel!l bl'llh&~t.:.IlJ!JtJ:r,

\

I
.
I •

Lo::lIlra;:: I A ~", l l Bji':l<UO J - 111. mLL Dl,Lglert &I<I!IfIL '~Il:rd dUn ILL mU He Amel1k Birl';~lk P""J..t'h:. tl W S611)100!tRU!!y1Io IIoI'llBlRrI.utl mU

~ __ ~ e"'!il"l!.olell'iiIl ta.l.iip, o1un:~ jtlndBn al!M1 \':Omldlu. F&ka.t son,. fI:tikfrmetitll~!L' ~t1iii II1Iil 1iI4'Hil1, IIfcll(!u. FiiIihll.liJiJul d.ilJ:Ihli ~16i_erdQ I,ijleri .Rak~m b!r ,a~ md'l'u. 'ILIufb;O bdam bmbl5!!!ll·
Ta.'1!

I

i lnU!UBi

te C'bhi.l ~'lMp',,"l"in III ,I· kl'!~"l?tleTjlli.1JJ oolen«epni 50)'le· 'mit VI! 11610 i!anh hllyvsn ihm(l!IfiWlllml S,iI. 'I' sU. , de) ---=

hmun

kurublr 1.Op1P~'''''LI1,dn It.tlHlJlaft, $111'-. brllilin d'J "I)'~", ..llnin 110._ mel1ksB Yu.hLldilcrllo:: u.k. meAla:' ItUm!!! etUr'.llmi!'i:l~ jlrena.1plm: daJlU
d'l!lIU 1lJI))'lf1ml~!J:r.

1l J:'!!o I 1;'1;1 p.a.rt.l5.l g.,1I~k

istanbulda
Jere
ID~8

yoprlocok
izahlll

:f"I. :Fa.b.t k11"1!.!i1 Am!!rib 1I1!,gi1 '11!1 ha.mClolmn i{lmWle zancilu de ;roll:... BlIIndig.l ~bI Ilu liD!; mrnlti rinJ o'I.l:akm, ml!;rdllondll bir &damll! ba!lli tamfindPl p~ r~ ~ !ii, uml .!\ml>riH4!,il:u. modln.. ~yahile", b!.tllil!: edillyor. 0 da ibill' ooya.z il!erUl Ic~hn,(jj bir lend t.eca'\1.i:z ede!'i<i~.". Biittin hrr ~1':ib j.]'~~ HI Jt.r~II~ lnr hit; ruilld" 'II:~l"iInmll)or. n!J.~ .. t bi:lJllo 1L<;lk blr i"'h.~ ~u',~Mr ~'IfI !maLI !!lil JrullallolrklHI Ilir 1:.A1m.'tan dm. amwnli l!irkilrda.. ~alr l"3.Q tIn Ii blr mbhit .Jilftib,1:8.k, "'1fI!:'.im M1l2j~'C'rine .lilt !kaOlIn ta.!o "","'1:1] llj,tilerinl m",UJU. Ii \" rml bul LIliuJ'or. Bu proj

450 odch otel
~ir.keti IUi.idiiru duo

!ill r~t6 gd..., l!!M!.l1 RU'J'II I!~ de do::lt.a",c mlLn,"!,;rl="!tl .. r kUl'l'tlaILt!JIr. hl'll'il DI ~'~ut j3 .. lIlLn.h[lO lIui'l! 402'J.I AW1III',fL~l!kl Yalll.l~{lr1n ftllUlli!l ~ ttm!!] ....., hllkkmdllD , vu;gei;'LiJ'i.ey.,e!ktlr. .v.., "fi!k.'l,IW, I~Oj.t:!

Yiiksek Komnta Heyeti
Den ill!: ,e
ikUFili

Amp ikPlh OfelciJ,k

e U dcvl!!'t 'b!l.fkilJil D;r,
ab'Jd~ dev[cU b8fln

I"hi! '1•.1 u.a"n ~;l:f! 1',lM/hl, (/i.,J\) (Rcukrl

bWelzmiIJI. !le~lIml!lIiJ1_

cdilee k 0\10,1 elrafmda

verdi

dl!D dill'll ill)' ,~on!'l!l ll'i,!l'l!lz t b.)l~U!'l~ (len rl!smen o:;:.km'lIl,r, lltrnn ~.. .-d""l Io/c.H O;::l'u;:lIn~. 2: jJ!iP~ BuptB bralJ

hllk(lmt'ti.

mulne-U! ml!mlll!kocth:r(le. kl . luda ytI4I'flln y~H'.% ,Flut. IUZ ~'lln'!llllllfrl ~ ~1tlrJl'1'I I,;.-kltn c""",,11
ml!-k 'e:1n MllkU ..rtlrul 1,tWt,('.ll~r

Univer ite gen~ligi dun bir pro esto top antis. ya n
o.,ohusierde IJeDzil.il,llb biJellel'illl ka1k Dill:'
1 iiZer~IIl~~

kun'el.leri

komuhmhm helli oldu ,
AlllmnJ, 2 is.avu.nma Bak cibilll:e kBJ.3. talllltt!lIa. ONII
(HU!nlllll ~ YI:'I11 IllIGl te!}lcilab mu~

kU\iveUmk:omu

..

r~

len

komutaclk~ml!. dOnll'ilila ko~ 11bi.m O:nmtn.l !Obm!!'.1t ti :t b gu. .h&VIIL JurvveUtrl ill:l!J'lJmtall" llglC..!II

Nu:ri Yll.II1.lJIJt.denil ku;:.,,·~t·

mU(Ii!tti";li Orgl!nl!'"

T ,klllltu1dllJ' mill Yimllm l!'~IJlI.ailr. Tal!!I't.e. !1I'1r:!Lrt I!dUrnnl G:!!fll!'ldl NO bIn Yo!I.hlldl mUlt.!!!::1 bululldu#V kAyd.dlLm;!:til",

y:liDh~ kUlf'.9l'ml
htl!nlnd !i!dlJ.r '],I,:dllllnln "lo- .-----------bU!il~r([;! 1DI~b;!,)'e yapllan ImzLLtLbl!
ke.ld,I'IIIIi.ILlh .tL .. JU~LllcllL " ..rcllgt

e1,uk

is'itaya.

diJ.'II'el. edildii

-----------,

bBkI

n rettlk. • )iil.de)"'i;U. .I:fim 1 ~eGtll~. CUnldl jfij ~beleJl.. II,. PILI'tili pbsly,ll'tleMII. In :ke dblDu.k 'Ie ~ijf3 Illt~ hlL'ru 1iDdlJi. ICI!1 kad"r 1lSlil-hl!i :unl:lllocl!kh!riHi IllIen Iinl1l1.l:. BIn_I:LJIJi?yb, Ilk ..] (11'11J,a. iDbit i!1WlCSl-a, ~.fI[I' tcidogDl daWDmnakt!! !!ienillmid' JhdIJ~' ~'lrU)'Orlll~. B~htuu!! .IfiJ bLl a~ da.ha pek ~c111!11' Y&rdu'. EVf!l:li. llmi fQulardB.a i!re(l~1J' IOu , fDIlda. JO ' •.en. fm ~1iIe, All. _ Il!r DI1r.II:11"'~I&g.n& n,Jledeg U,..,.yerileb n lllm lie po-

dil,un~Jl!rimlzi

!lUn

~o

~

Dimitrof dun oldli
IIti
tsl.anbul !;!I!§itli ,gik~mkle. ri ill! Amerlkahlarm tul"ilJU Ibtiya~LnI .kal'ijllly~bi1er:ek tll:r mer ke:ddir. BI.I II Yl:de bijl'UIk: mlk. mrdl\ dol r Ide dm~lt 1lI1111l,kUu okld.ll!'l' bu duro Bon buray;.. ~-I!'kI!Umj:!iD. 1&.oylt:mJ.ill!r _ IJInblJ!hl blJ' ulc] in.,a. c'!i!!'bilmB ,(o.lI'~nll s~.:r SO'. (I !I~)' ~ _ •-

riMl .F'j"Qt~!rtO ~tm ..K mlllC:i<l.lillc, nh'~Alt.!U t;:Cl1..:kr \/11 malQlkr. <l.Un Ba.li.t ll!).,SO II.a M.armuBI JokJL. lind!! I>Jr toplllJlti Yllpml;14rdJr, lU1'l1j1J1 1iUll.,tv"UIU ""lj RL1Ii A:rl, <;,ilIlI8J<iID<l~ Jo,tJlI~t.~lcl]1 Ny. I"II!l~1n Onocllo .. ~ ~~IIII" MI"~ll.~ lIyclc.
rlnJ:len. Ell.lrhu F~loJ!gtn bUlr b'll

1<".

!fum tly~l!!=rllLi1ellOrgennJ A~lo.!!l Tloaztepe'.nm ullkU VI! li'llinl ~~ bug11:a. yUli:.s~l{ iasdl'llt 'J! '='''m1i'
b.1'.

rillll!L

"Tau

orct.Derol ZI!~1 lioDgan, llilllU£etli!:1ig; ce aflkel'l'

u_

vie

Htibfl , tad. 'DL tmek 11011·CJ~hr. AmerU,ali .:reeddUUl me, .ut abna,\!ljlM laplantldll. ~lllri [] ~B Q&.bJ~t .Bu, melb ... dlr; ~ kolay g:iO;tI~,.i f:1lr7.~hjj]u ---~-~~~
Ill]' cd] te, elittkmll[];I~, lIlitl" rlfXM.g, Dl'Iflann. 1IiI1h~.tIli . k l'Il!. ;!rtmJ.'i!'il!l'!ril~ii De tlUJlokb,r .kl;!;" rllbll!!!o:'.eginl imdldell:Jl,iD_d l:l1J. 1Irl.ll drne:lI!, BII IlUudle1'l III litu !imDr~ ,dii lat!Jlkah[]1 II, ol~-m!l. D~r~ d'J!D hillun eli,. 191G ·~Imin. d DLli!"

gUDdl'tl.kn chnmWle buhman 1n~~r • Conbm!lltlal otelc!Uk .di~b muakirii M[', Whil!:.akeF diUn mlllLvini Mr" MOON Ilc bulikte blr h:llll1n lopl;iDtl*l yap-

l.. ndlJ~" tbplfUlllYl, ta.li!lIoed~n OrhEin F".",..jI kL"'I. blr IlIllllibol! IlIil IlC!l. rak, Jr(:n~IlIl1(1. !aLr!!;" Jlroh:!I'l!.! "t. m~k mllkBlld1l~ wJtlll.f!1i!1tJ1lI liiyl ml til', I .MlllolikLb. eJ konll,!1I l!mII Tal&bC' li\.'ill"rUYDnol ftt'lm T.nlha 'EI' -'
mil, § 1111' :!.J".,lhJ!ft~
'II

'm,otasiikle,t yarll$1 bugUn
YVJ!;!I{lf'1O

~o!k h(',Y"-'cuob

o1nea;" ..,gIBilh),ol:'

LlI rnl!l'l'lI

-

<Ul,B1\!llnmn 'tru1b~ ,,.11l1 yAPJliL~. Ilu '!carlll'l trut!lJl C'1n~llttJlj 'PTot.... t.. tl&11\1 lii:lyl" .... LlIllr•
'J\r

1;:,,11<' jjllj L........~1 r

adIPIC

T,·ig,~

O'nl"rT~!l~

TllIeml' Blrll£1

S. .

ill.Ii'IHlEI I<-i:ffiUIfaIl MlII<nrr 111 T"4l<:II,g. Ill, 3 ...~dlyen In l ,Clo!'nl;IIItIB bl1;' bit cJlI.I'nll r h'1<'~,f:'I.1I IolmlJdJgmi IIIIIi:l'J.· • ( ml" (;"n,;;UA-!n bin I~Lt mlLhrumiy;'t

lsl .. ;:Jo

tah.lllp"

d..vtlrr'l

I)m~11'LI

dlnlar Birligi kongresi
Dunkii
kongrcd ~.,
BundBn lionrll! ~'fiP" n J!;~IIn· de :Emel GDrlC'r, Mdlbo i1urd!:'w
l

(!II ~lIllml SEI. , Gil, 'I dill)

C,.SOlid Barlas
I lJiilJli!,.kl«r~li ,aUI'" Cl'Zfl nlflliht'mr ·'ude YflpI1UIJ du. ,.U~Jj711!J(/a m:aktule ail t'JlIfIllll" hill An E'l'tf'ltirw yii$. iP!rlirli. Tarl'il!ltar" i-,rndln f'l'lUl l'iir .kr~!w dmt! klJpl'(IJJUrl
il.

BlnD.en ~ !Mo II

1I' }I!)"

~Jl!lla[tdur. .)'11 klrul IWllrl.lnu.l! ha ~rk ~ !>II ~11r'

ildm Il'IlIDIJ'ctt <;lImn!! hllml, () limllzd !FIr
alhll:llruJI
dl!."

Harriman
IAndril1,

'likb1b JJlIkta, !r[;ln; hllyltl<mm I'llr haf~ IflwJe. 1I1g Iffio d!!l~ dl:lti!r KIrl<l.rdi" 2 Uhel,l i lul'tll~ Ij:[. m b1r Id'aoC'~ bb iJ:'e'\. ~ml 'IpQ tI " III'kwJ "mLc. h,l ..foml. I".!.t .... ~Imw Iddmt ~'O yi!lIIi 3'B\'I1II'!III.!l ::rllrJbu"" ",,,I rri .. ii"l",II ..oJ,lIf1 ~1l1 rnl!rlwfihnJ~n Il('moJ!:'litlir. AJiy. Ii" ;lOti L... u. ~ '~Irlrli",", <1!rll~IF'''!'.!IlIdeF bIDla b.k",y. dQj!I da. mtkLOOlI ... ",10;. A. I r~'''ili' .. d,ar Jto YOJ'w, ,. JI IbIr lie, tah.~.1 wu. mJlILIl,. b"oIu" lK,rkl ... 'h li4t1. r",-" (!lInlnll 1iiIi. 'J ID. IIll'ii)' maltk, 111 "L1ll d, 1·..00 • .d.L[,fii,t ..." .

, '·a.lnu

blll'-lm, b1igUn (Pr<:1. ,Itt-.

Ali El"trkil1:

·!iiEIl'l'I. bD eurai'W' Sdoli.i!Jddili
(llu

A~'~!l~i'lI .2 (M)
-

d'!dr~

DOnko yOzme mOsabakalan

Btllgl.l!l'ill· ,tiI.m I:Jjt!jD,L k<J DI ...C II: om lin i_ll~ IbU:l.r~I,t."",.. dQIl '1J\'U~1Fill" kl,llll,tI- JilJdlctmi[l "u tnDUl1ll1"l1.all'mdn!l Ilk l!le LlII,IIIJ"f'i k'~'.'BI tJlnr.t1d,m Georgi DimiU'[}I' bu lI.ubilb Moo.· I """.II,,,~ .lnlol",,'lfI,l,It 111111.11>1J -~u kO'loIiruD b.J:r h,fl,lta .. Hllc!lLml.... II· I,"S"" II II, 1<\ In!],ht"lrp, ~I""""ll, n CI" .... ~ulllt 2,1 ",'Blur, ~ul r. Mul. br b.DIl!lt IIIfI IhUlitla'l'lnd .. mti,tlir. HI)I:ie:r, MMkGY,ll Fad)'.". U. 1,,,,0,,11, 'J IL 'J;l KoItJ'r'u2u, .... «I 1111Wliflllid III )o'II.YlIlIlll.DmuJ Ir. (lDe:vall!l !t.!. J S , :I a,) lhamCil. bill' mlldddL nooJi'i Mo Jtoyada Bordlkh B11lBloryomue. dJj, llldlwi lIJ!tllllCl!l buhifl.IIJ11 1-

I'lIorll ~ 'A,A.~ tAIJl~ _ A'I'il'llJlII, .o,;;IIJ'l!i' bir iJllYil[], ,btlkJIIUIJLfI til- lIIiI.n:r~b.eyet! 1'Ill' g!rmh-1 Elrdir. I tllrllfll LLlltr.:.1 ~r.~"'lIlLhnln muJmlllll 'It: pNiIJ!lg!lndfl, 3'aptl· .._ ........_ " :Wii ..,. ' . ':DrI'CCrtll'l.!mtLu. TlIrk1y,'yl t m~U 11_1 mUlIl JIl~UJDIIDII bociu"tmi!l. I:!:m~1 ~'I'.I ".,..,l .. t. 1)i\1!1UIL [; lull S,I1IL Hl'r. Gl.Irlo;;r, !i:WDhll!l'I)'ll't h:llu"ltlllinJI\ I...., lIlI.K'lhl d~l.dcfl .aonrll MM hl!.1J bnh!l~ltlgi hakllUL tivmUlI, ~!I.dlll ..pkl..,~ ~1.l\!U~ 0:1'1:1111 H.n.I'l'lman 110 llc;m i;~km!:kll: !:tJdu "UI!LI" IIlYl:t " I'Ll'rI'.!illlr, _ b . 'llDl\,l{~l iktilfldOlIl !;tiki!!:',6.C 'I.. ~ LII I!II.t .UTon i>'J mLllAkll~. b U bb""'i '1 roo :!rIl.Om" Lilli. ",,1'.1> T\irk lot Bldtlllll, uflun mill" U .. H~j rlm~ Ii. 16rlbm ..ln~n gAY 't. v lmdJmlnrm IUln!l~IIUB6.aIIlJr filiII'll oltnl,tuml 1!oII11",jU""::.:..J.:.::.~_:m=::1~1;;,;1[';,,;;.~~_~ __ ..... __ ...... [l D' - In air iii ...

....a k mUIa .' til

TIIJ ltJyc KuilmlBl' Birlir;i Is nl,oul .1IIbi.:.!'1 koaogr,c I dUb i!Illl1 15 de! .t;minoliLL Hnlkcl iIld!:! IF.I· plJmlithr, KLfJJgl"t'},i EmjlJbni.l H;e blllIJc!l1\l F~liMi A ,!'I'l' l~J:II1 ~~~t'.

fflkmct

hi'll

1dek.ol, ~I!hkll. P{l,l'demir, 13 b.l. nlll P~kln1!r VI! ~)'nD DIla!~ yc: []JI

Ti12:Untllrl!.

N~ImtiJ.'Ii.

Yetli BlIln1.i ocl'liltli 1 f"ri,!/i!! vml«,!:k ala'll krlptl n:'MI I 'l' lncida)' .

TAIHrJJm ! IIR YAPR'AK;

I),,'"

Tedb,irl,er
ULUN,AY
•{IIIIIoJUIiMl) 1lII)fllntljJ Ol~ yIIII'! IllJ,lU'" !)Ir'illl, YO IiIlr lillbd,,:l1i s!,11'II .;!!MII.I'II 1<1111110 l1i11l~nJi 1!lLIrmGt. 1 ,IliUfllllil IJiI i'llra'llU !:Itr 110.)181:11 1IIIInil ,11iI11'llfl1111. 10 - Ihmll IihlIIII aJmll1il ~.Uwnf" iar' III I),!,Q I'III'II!!JI ~ullmlllU',

!.~

mllror.

aoldYI'IIUI

1B HII%~l'i'tJ:!.cJ)67 "lu.

r!l!l1l:11

1\1001(1I1\U& iIlra ~'t n'l'iilg\ll!li "~IiI!1(!,n 1I!l11,l1ll1 Iffitilill A· .l:ilhll:l u",lmJiulndl! !i'DI(IUllujjJ n

A

.IUI,,..

!fl!~

(11J,IIIIoIl'!! Sti. 'l' ,fiii • .!l ,!It)

Merdivenkoyiinde bjr ce$,me I~n bU,iik tOlren
IDfi-~iililte.Sehir M~el';
ihLllil gazeleci]erl bekL~m~den oh:>biisJe:roe bin)p __
--II

lliUloI1 l1.11J1l1ml~' '''.M'llI;I 1;111 I1.l1MHI U,loUIMIiA OOU. It;ig,:I~" III.IIII! 100 iIi'UIlI f Il'lllllnill Illn[;!ilo~ fI1:IJl~ !!!lJJliii\oillJlfUlmUI. r iii (50rl.illl') lI.ilyl.indD mu'lt IJ~
p..:!f

11 d~IllI'

IoQrnLlI!l1n In

1111 b~.rl!lt! Ill'll ",.11 \Iii I.... i)lltilrO",'j I~

il,.

II!1Dl'lmp' U'II1llII1'l~tr

.. ii'1li'loll

,1'IIII.!lII~ ulI,InDllla, Lit '10.11111'11,n Ii; IlI-anlJml,. ,3, A!lnl I., rd, ~IfIDrlo.f IOrl. I\,I!I!UIJ 1,,"lIIdo>1I" pal'll.1 tIslar dD!tU·

1li1l'1IIIl'lmtm crJ Immll". ::ilmllli M!III, I'Iln lull C4!q .101-..11, 0111«11.11 ,.lJl!lII'.

,I' ..

ml,r.!!l'.
.. ji'Lj;u

r.

.,11'1. 1)11 lIod]jjjc tlir Dflifll ku.liU111 I I'ItlillrIl1i1ll1r liiriiifrM.li11ll hlllo,lIIUl.ol

If.DjlIll;m kba '1'1

Io,~!l' 1I'1111li11 Il.kmiJll1mlJ. II ._ 11'11 11111111'[11.11011,.

11r:.r 1Iin 1t!IlJlIiI~InI ••

iI Tw.nLlliin ~lIlJllllIJr R~~m I"'go ll'L1gu !farm!! !loe;,udlli'! 1IIOiliHlil'OI I{~ II¥II Iililim ,afllll'llr•• , - S!III[lIIiI!nlrrllll Ialill '1I1mUI !fa.

~D Idr! !l<J hI! l(lu.1I nero n yJ!!iIi d, !lltI"~1Ir p:3_rli .a~lml l"III..n!Ill Z II!1Wn bu 11:I.:l1~1"'r gdru 1111, jollill !,!II'~ say~Il!!,a1111l" B,L11 na lie.. I~UII ~i'ijii IiOIl!!..!i1i )11111 I Lili I ~HI !W .ltLirl rt~h d,.IiMn itll!:!l.U 1m~,~D~ "'IIU"'~" orr fII.lhlul· '1C!!llr'. ,ldU.iI[ ll,urUrlbDf loJ IIUUlfI llI__ lIlI"
III''II~
IMI\'IIH

bI..

ill

m..Z,. I

(Ft}!" ,Iultt"n
{ 1'!I(1.H,

- Y. BflWh.J '1 illddd

IMI II" 11"111liI..pa~nl 10. nun II.. 11;1!J.111t ¥.ilplllll II, II 1.l'Ilimll r .. t b"n .. 1'11 !Iii 10.111 al'l II!' . iii- •• u !" Iln~ ~11 1I1JJi1D ~Gfm h.wv I.!Il!II

.1"~1I1!i iI!linul1l~ Aiilnlnr!illl
IUbaftD

II!l f\llIIIUf

.I'~."

IIlrIlIIl!I'g IIrlb
!;I;r

'rlillm

01]11 j;1'~1 h II

I (I -D lIat"lI1lill II." lIi Jillrng!!o'

'~'IIJr,
.: _

.rum! ...

,II r mlm 1IiIlin jjloll'llIf!1w tD.lIUUI ~ ~ Ill. II __ ~

,S T It':

I 11 D!.

U119

,~'-~~4_~

FelseflJ!~ler

__~______';~~~~""~~

I

E a birdellbil~E yedi kat g,iik
yiiziine uJa§tIgtDI zaunetmistl

Frr satr kaeirmak

·stemiyorum !

~~J
M

Miibare'k
Elhrtlo FUrilCJ'Dn liu'I]"

Ramazan,u
~)'f4 I!IUtDr. MblL[illll!l (Inc~.h'lI rubor ,",udJ; O'yQ d ~ 1111'1101"1'1 1.1:1)1I. ~...,~ur 111M, h;!lI.IeI , rln IlJoLi. rt!'lll:rH NU(;ILllltir ~JI~ th. UlIlmll.I"; lIeuk IUndlil ",~lo t:.. ~ O~I1\II,f II.. M kIlLUi;wlllo.tlf. H,amaL311 .0iI Ill, ,,,11'1 1)11' n'I,I.:I,"I, <II.; lull.ilnJ;1Ir tal'llllr,nl i<..)'tl!l Lncr i R;urulnnllli II.Iillanlill I1lhllm .. TtI."liIT M wlllJfI!anlrl;l "IIiiLlJi .. nil 1rllJd U!i'i1" !o!lblll IlJnJ,IIT II'. Bu kill.' Im!!lrlD blr 1.1_10 nil.1I bl· fl'lo,H.ll!lIlr, HonulIl.t. b.. ;tbu h~111 o 'UI &Il1UI ,wl<m,1 IR..-1I'Ii8ll1\1 •• " 11m. dlkl IRlntUUI ,o:ruIM Il!lii'DIll blr' IliIrl! p;r.. ~~pl)'or. D' .I...rn~1'I Qrw~ lul!J4l ;.:I:II11Ir lull ,"ltnU i 1II~~ nlil" N ''':1'11 1II01\njrlauJl; ,mill IH.!nil IUJ:um 1!!t!ii'lllmUJD1", Mitt' II UIJUIt' Ilr • 1.nHl I'IIiH'1 II~MI'I .liIa 1;11 IM.I

".,I'Ji';

\III!!. ILl" lelflkkl irnPill'ilhl,luk

Istanbul

Musllimle:r
l'talj'B.

Bi;rliginllli
Y\ltt

ve

getis~

t.tlil!1bul Mu!!.lIlml~T Blrll~L, iii:TJ!'tm~nl~TLD' }'1l t:1 l(,oi ve J'llri hl~"bl.lllul!l. IIlllu oiI.larllil d~l ilm~ tetkiltL~rlnl koLJJyIJl!!tJ:r. d.ln MIiFOI, .~[,uln. kO!Jll~"~.Io.Iu.,, I!;;U' mBk. L~Ln guruplllll" haLlnd~ j[1:l!i. II ulull ~ilt~It.lar! 1101lie fI "'ICL;lzoq 1.1lo!l~r LI I' te!1.il;lillc Ioilif.r Yl!mlletlJ:. &C~.jlrl IIn.wlhlt'l l.hyrJ IOj;l'!1 r~"1 Yurt kl ~:lleJ'd~n. t.lrlnci!ll Hop .. 14tftU J<~mtu bll' uall. 111Ii1lHlrll!, dlgl·rl l",ktond.!:'l"Un hUrut;,. ~1I'tIul IlrliltnulH, Ii: ,Ilnll ~ Jl I!!I'ILrI~ .leafl, r v l.pl.lrla II \'lUn ede- nUIIl .. mII,hur ""d'd IlIn, Kilrilll ..'G, mtrdlliilnil OIIt:!Drot plk n.rvU lil.iI C'f e tir Yurt dill! gf'z1nm blril1ei.s:i f. il'lJrlrlU'lIlL. Ell IM,PlUf •• tIl!Rl \'e-

crLolmmllJl, IlUltlllllg MUSII,lIn;,,· 1.1' R:iluRil.UndjJ I Uti Ill:}l~ W· man .iII)'lrfll'lklll b rilll r llunLl If l,eyl:lllli .... I n l] .1)11 u~.rl;trlh" 1R:illrutl.ll'l 111I11lJ.tI~.jI rCl Y>J I 1'1 • flrlllo.lu !iil!llllrd,,; Ii rk 111'1 ~."l''lD Ir.rol P'!uLIDI.:Ir. t.lla,ltf, .Illlb;uli" Hlo1D ~.,._kl~rn IiIO.du .... 'IoI.lIu r lIu i.lllllrliil ,g~Cic~. q:lfiolllFi rufllarlrll I"" r;l/ll!u ,.ilhlll bIIr, .. IIr'tl'l!er a[uulll.

~a'I"

tfllYB em Napoli ~~lLrlnt! y.apllatBk \'I! dlger ~hirJer1! tNnl,.. gI. dil~[l!klil', De"llet DJ!!nlzYfllI!Il'1 11 LlltmL'ld i;J~J'('tmenlel lr,:iJi t~!Wl't II U!ri(!l, t.P.fbill ot:do:'cr:ogini blldirmi~, ;tyrl'=i.I !talj'u Demjr!r'oLl.ll"lnda ~!I. t~rujl1t. YIIIPJIJn.8.ll~ i!;ill lel!~b>l.i.!l u se~Iln'lLstll·.

M IDiIIliipn LI,<lII'CI' ItUinpanl'olls! I' '~n· ~I;rc3JIil.n tl!Nllrru Itlilimi. 10111 lIfrLmI,n loDmlli ~d"'r!lj; I( al HIIJhlIIl II.. ~'III"1t 1'111111 ,it!lom.. run)'11 lIy .. ,rll:arl lI)ll.~jl~
nt:l.l:I.I'IIO'I

rl $glY:alllbil,Ulln ,rndl null,mm I) 1:FIillltrnMI

;nll IIUD U· (III : 1I~.:II:I:iI,

.,~'IIIt:l"..lu :lDIIr.."lL natellfii!llra be.oIller I'l~r [.:1I"Iilt~, IIil.ar~I!'l Jit~lIll tl, l'!i!I!Jt:JaII ria ,eLl lIoi;rdmf"nli!'r am- .ilh .... terl, iutn~l.InLol ",l!.tbrlul, nl~IlHI ligi garmlJ.~ \'I!! 'i:1I! il1', lIulub.'erl, IIblLi !.I~'L1n ~ .. S"itmcM; 1sltYCD birllt ijy!!lennjn atll!n~ !tll'lul mantilr ;; bl ~!"olen k.a~'dln ... batjl!lc[[ll~tLr. Napoli ge· 1111081' 1181' IJI rnU kilp';;lr!5. ~ z.i8ll1 11 kBdcc.su dae oldugulldlUl HIJj.ilz,1 I::lrnllllift I~ v lUlU b I' m ",.~ ,thr mcelcnmektcdir. Bil' 'maJI.i~1 Ifr;lsh Mil II I 11I"JI; HIIi11110' t t:; rtbcrlltu takl AukahpaIdJ1,unfl~lI, Cini'!l9'l, BUMnll ft, ",_ medr '.lie <m'.te' bulunRI'I m,rk"i! r.at:'~ta" III •• ..,.I.lk:I nIl'! h01 1U;3. ~ Ina~ln.d:J saat 16 . HI aresrada find.:" !;O!I"n Itm urJkl1 t tlrl~r l:Jub;'llfil mqplldiir. ..:ll:!.l lIi,:..r~ n 111 .;lIto rl ~r dl, UJlolI;1 IEr· i!lm·,otJl ~Io r~n I T>\II4 tllr HC1' .t'lJI:~ II i· u!"

,g~t

"'0;

\/('

]I"" i<1' ~l(lbor \Ie an In l-HIY'.iG cr TalJct"It'I~ <t'I It! I! :;U~ unun ka- ~Rm.1 rlnllo vcr "'kr~1 .bil~ri11 lilt; 1"1 de 0111'1' ~I ',,' h~tI'l;J, ayru IsLID hlil:il.yltl~FI dB (ltiulJol.il oorlilll",1'1 tl!ClsI,., 1.;,111111." sula In ·.It.dm:lJll nakkLI!! rllt o]l[:Jull!r, 11M""'" I.u~umcu 6.111.11Oil. 1<cedl!l u KOrU!ltu:;:umilz ,'jl;yan lIir.illloJ!r!urn c:IImtk 111ll:Jr,.I.,;II!IIJ1 Ill! .,1 mba !:'ulllrl Ltletmcsi mil ~lIr, !tIft!] lI'oiardl. Rln aun II ,IIlI'W. Z ·kl K[lPIlIl §lIDlan sihle- OcllnIYit dllrdunltfn II .lr.... Ier.-

V.ak

,ulan

nu,tir:

.

illl'

~JI'I!i~, .s.It~",crlba Ill. 1:;t11l'k'll ,mulll",aMU!!I1' I'il!:~m da· ,1!;Jr. !:I• ., ."" ~dI tlI"Jllll, paJ' m.aCILD.amrnr:U:'l kullimar.a.k her- ",~ilIi' ~Pi'lilJ", hl!ngi bil' IfU,"lI doLdul'!!;'or ~ t(!tIIIOl'''', kUjNI , Iii! I.." rlln I~hll"olJ~ '!lIJ!'I~I~/1 ~dlt:l' lI.>j",t~"ldl bu· k~ll.di mJ.ih(j!'leri lie mllbDrllJyol"· illMlrlU~T"'1'1 (I" SCinrii ~ 4I1111.n Mr" IIII', ,1j'!1 ~r, I"!itl fI I nClt !lIn \II!

c- Halkl~u:, UZ~rt4Idt' TIlI'ltle len r'I'I'mbilo . "~1i. ;,'lUlh alfunl:ti f Lrilll fIi~1 ;gr~.rek hn.urdELlci mti h li I"JeJ'I;! 1b1l1rnl:r.d.~~1 l~iD aldam~iDr

IItIlnnne k:ldar I3nbul bu dB- (.lit

h.t,llllln II IUn i5.l!I'illt.d.l ~ t fIlS-

ml Y3p;l1rlill. II!I r IU.n hlr mba 'lh" !:Iii' t:JlIl~I!" ~i'iliB ir~ r, ,.:!IIi! Ii!, (lIUI li'iyklli.'I~1 I'1.Iflll;r4oln IUr lid

"I.".

,ua

lI~di:L )'apllllilalc lH~r KaOUOWlun

TII,d~l~1l. lllot!mbELlille gDDdl! !3(j lILl!nyol Zliltklurlllll, ill h!1C.il, I!!rlatllnla.n 'o'£rimI \·lInh:r, Br.rnull oJ:Oto· fU. fullU.1Il '" m i.i Inti, [LU Bkar gi.d~,·. G iill'lliIDl r kllilit H~ film WH' Iii lI(;(n GAlli! 1t.5J'IJ;JJII! I!.mll blr MI· YoU/rllli vinrJ;'u(' '" lImn ba k II nil', pUr 1..1 kU.ru., at Lie I!.UTI,nu,

iller Kanunu
blT

toplantldiJ.

ne l!IekiJdf! tat-

b~k ot!tl.ill!'Ceg:i hlHil1!!U olllll.!! c.akhL. 'l'"plantl}'1'!

BirktlJi; gUnd..:!1l btrI mlJjbMlI !i<:.bJr I"lcn u%cnndeo IIg b bokan J~1t111 ,er~eT liklarla. loemB1llan:Ll bulUnl!.n "ali [~Ilm Hrh'r h:ll<kmt.l;L 1,'U;L~~t Vi) bdedi '8 ba lta.nl Dr. Liltfi I.iJhtH kOrT'IlSYOrlLlIJ.C:il. \'tr kn 1l0ll K1rdu'm bu &abab !iehrimlu 'I J Itar [~$ll':'ri Bflkanlli;l Larlll'lll· mC5Ii beklo!!nmJ!ktedir.
daB
":1H:!.fa

!l\' inLJ!ri, u.)-'mll.k:amJar mil cail"l~ mi1diJrl1!'n rlllvel !!dil.miJi'tl r. Tophntldilo klUl UJl llJ.a.dde I.. n ayn .... n giiz:dE'lI !;~~lr"IIi!'-y ~l!i'I;: ~'" izabnaml! oklJnacaklJr.

&.II iIBJ ill II yOl Io;uan~ 1M!!t,JlII:II!t'a~3~tll, Dill! iII~ 1:I1I 'nil IlfII Io.a);~ !!d~~10 !lUI b .... I..,lorJl"1'1 mkiukel'e ",!It mu,· 1Ia.n1~ bli' :lh 1 ~km~.I"n ,,"cm:li' rnL!1 alam!}I"'''~' VI! te k-

"lim,

.~"IT!

hlitll'rC(jn

Ii

Irr'

Vall.

geJ.JI(lr

tfl~.:hk cdllmJ.:;lhr, ~ ~.ocuk E lrg ..ml! RlJl Ir'I~ gii n:!. ~'lUIak beige I~inl'rtlp I tug, lie blilullan i..lh .'I'e rl~r 1;;151 }'l LI K;Yh'kijy ~uh"lmlll k Li!'mlllu:zundil. Elur.!li kalL\ ~de k:J.- 5[,' !1>rum ~.ll LIIJ~ 1.Lr.: ~glrll" 11:' 6!!plltLllU!ll.liU1'. . sl 6 t~ml~... 01: wjlruba gl.JniJ lltiat ~1 d~1\ Sw,L;l.hL, k;1.do.r ;]cram I.'t· ~ I'rle!> iil:,er~ .'l1J.!LdIYL! Pia} 1:;:.1: I J. liund&. yapJlBcaktlr, KJ!'IA rUOERl.ERI

I

(

\. ..........
:tun !bir IDe.ktuD )' zdl. tm.i.lL1L ml '!. Ha)'lI', lIDZIlI>ll:. l'~'a.klll I~ It!!',) l~r yazdi ki, .Ilalan elmaI!IIIIIl lmkitn y.t;Ik tu, M:er;.ehi" NIIIZI:rt:' ffl~h<.:yp Pl:r rl!l.Ihhle df!VIIlD, ~tt~: - Vih:hrn b.i:lnli'tlHl lull~'~~IIIda tn. bell I,Il&hh , onu bll~ )'udJ., - Vay Jlltlllli:BlZ ,'ay!_ Dc:H1C O},II!.
DC!li.!ffi

............... * -me\'"iminin_----' hi.llij~ kon..t'ri
1Ii'AI

:&Hltll:ili
!BdlBl

ml, ne OJ{ilLI, hMf! nn·

cit t. 1:'111 ynl~l~ (jIm 1':, F'il,kat gWl b!J.hl'LI.Y<l~I~Nh, Z;Uir ode lI!Il.lradlae. (:c!li. g;')'lIb(b Sl·rl·

oy-

8lJYlJ.1l
Yaz,an
l!,
~
Ill.

ROMANI

=

SERVER BED~
111m. Ad m degilini~ o. Hi!,; dl!' gil~. Sel1i!o d!!odi.glD pM; Suo uri. Nefr.!t I!diyorum l;Iimili ondan. Bjr ~manL[l.l" .Mitlult'tllln Il.asd n~f.-et oediyors:lfi'l, !jlmd.i ~Ildall da 1)~'le, B:-'C:l ~o-k l!IlYgJ' !llZltk eUi. S:lYSl:!l!zhk dl;'~il, 1J8Di£cirJi.l.k. Nl!ek.ilrLU~ de d1l'gil, dUjH!tHu k rbl Y-I!.'jlzUk. FllJoI:IlJt bu Clllllll yillL1m.L k!l.. I1:lIlmayll!Cak. SIr IUD .rU:l:~l"l N(ilclr..:'nin .)'ii;;:;imu s,tYJri11'l C',,~1I. Nl:'j. Ii dlk·
1"lndC.n I!f.lDIi. UYOnJlU1jI GlOi ha.. l: .b at ba .01 oIk.LlllYOfdll. Biril",nbi ttl Pi>rlil'liJ: ,- B"b Vllt! n'i (o)Il; tii'\t"r[rn" r'dcal III dl\ llillinh anlal'tlil.Z •• Kendi hayalli!'ril'l>': gI;Imllll1ll.llj b[r kAd.mdLr. OnQ 1,Iz.'l.kt''''Jl Icbro? I!'tml!lt WZJJlldll', Dah c.rw.d[l 74!1r liUi.1!I l'alitu, VUd..on boIld~:ihtt.I, MUbat In cI~ngi d~gU,jII)iJI hiid 1.11. SlJf!.kilo l iil'hi IIot!vilmege llltl:l. ),"01 !r'lnw. BCD liIuc.Lan &on",dan i3g t tuillm. U;;:;atma;rIlJ[UJJ., AIq ...m 1<adar l!.{;IDU 8ak bilmez, VdballJI tJUll!1b1l1r. 0 %tIillil.D :r.Iithal hmic'~ ldi. Ilk. ,wIiQl<:f

8tJp dalu ~lItt!.l~Unll lm· N~ad, mlllll'rlmah bir ta· 11rL; c vap ,·~hb: - Kam BOlo L. dl Ill'" &i!yl!:ldi.. Sl,lgtin burn!!,,,, !lamJ"ll kOlilllljl· mall: t\;:in gJ!ldinBoE ~il 1111)1" 'lll!Y; :lnlatmall.BlD. Nui rtf i:ki eLi.n~ bl.l'dJ.:'n HJ.t;<t. n k NeJadm milJN1d!l dnl'i:ill !;iir eJj [Ji tutlu:

~ Die Ie ~ do:di, iI.n.llI.lacaltim E n.a bcp.sial. !:"olkillt ti.!.i'lOi !'/;iz I·~;r, namu u.a u.»erlnl: JU'!l: VJ:r kl, bLltLIn. U.DU \uklanmlz ~ra·
! .d.~K ..hc,

(l [L 'yi olm[l~Jn, gLbll.'] ~rl-;~kUr ha1., Kadml.ir.no b6illlUdlg-1 blr tlJl'l~r, 8i!nm. gihi. Fuk b. iiJ.:nil) ludar l:ablt.aIJ d~glldir, D~dim yn. i1,;:mesm blr kcl"C. Cok Il:irkio IJoI 1". !30n.-lII." Acll(yC'cilikU No. '29 len mi, Il.~dir. Old!!' blr, 'tuhal, Zi!!rt t;6ftlen. haLtiki bioi' t.t:l1M- kibiTii d.e deogil, bE!tKeliL 6orgu· )'a 10'kcr gibi ,bir baLI nmhr. mCllm. 0 Iradal' gilHl hfln.'ket Ukalli. dll. di),('mcm UUIlD gibi !:Ui kl, V I~an'a ka.qjl, Bc!] de blr ... r. ~ AnllLtilTIWlDl vdhi1:!!id. FaVildlln'a [IOU mdbutthn, ¢",k .lIt ..C;i.-kill. Lqlc. U h;t.hni lJ"n de m~lh>!ttJm. ldakMdun V Ld'-1If'" tKo· I,mem, ZateR kEu'ga l"lmC'Mitbat'lall nylnp MOrle C'~'leil·' me ~bocl'Jl de !;ILur, Cekilml:l 9· dirm~kll. nun Il bu,)",u. Vlldrm lib t'lham· - ,lJ.IilRIJ~'la !j.l.!'ultl iu";)nd(L kllr mu.1 cdcmcdL U .'med_ 1Jol1.I.1T.1LII. mt"!!'ClL' I;Ilt;li ml rOna. nl'Olp 'Ina. C'V1J.'RmI:K. O! •• 1olI}'Il]'Jl,'Ul'r ,kopkll.dM ,IHI~ly~"l,h.m? Lu. ZiiLtl r tl.r:y~p i"~mt, Y nmnQ. - Gc:.;tl, gto;!l'~rJl. fj llyn.

\I.IJlJ:1 Ogl .. ~m
GUn"l r; 1

E.. nl B
ojJ I!j,

:n
Jia

H
:3S :34 00 11:1::

18 "5 it. J~

JkJndl

et.

- ~t.: kl.)'Ulft~t end 1'1 son I'll koptu. Mitbat mcli:tubu .'1lme VJld.;m'ul luIL1l1J1!' yl.lrlJ.dLl ve ilL. lion ~I'kti, KBdm L.1l1Jyotll dLL, lIIu" d~djr kurtldlm~~l. Soltl!Ol d . 'I'allLl'. llilahkcmdt'T ... ~ Vildan Z'·Lrif"I,n I\IL~hll'lI. llll'taup ym.. 1:it1l'1lblllyo,r d ml,l~'-

......

1U:nsB{c
-

Yu.t31

22

17 20

a

12 :i:

Ii

~I

la[l'l<J:iaru
l"1l.1

~tjf:
E\'kal

6,

tlkd

htr:l.Il!;[I,)

::51J.l1rt.lJtiO ill .0'\11:

lJlt

k,
VI!

d,.

kaUe rlilill>'(mlu. Bt:klcdi, {,dlll

Bil"'!le:,.' RQfID • IllJ.!l"~ 01' \'~

-

SOz!
IIUBtu

- E~'et, u<:dl, Vi Ldan'l tan ~!l'hktan BODI'" .. Zifll', JIll' VOIr, 011 }'ok, nl!~eyi l:I:lIl.:1 pl~t.mlJj1.Jr. 11·[1 do Vll.dIlO'ill Zliflri l~vrneJ!lI \Ie b"" ot!WDI! L i1,;:in .. 1imdeo gf!le. ru ,yaplr.rn, 11k mmanLllrua II'J.U·' ¥ II; oLdum, ~IYildl ljoJ,; J,l~-

1.rllrmlLlll. EUcnw ~k'@D. k..a.dm, ~J:rl It ktJ.r bl;;(el IIoldllt;tan IlCllJ.ra, bilJlh.L~L:

o,[Jii.ne bal!:h. v~ra. lIoiiyll!),cct:kh:rini. IkI".Il1:11 koyu,yCloou •• N (!!j.. d d.<t. "UJltu ..." DflUJI w.llinlJ

Na;tirc

Ya h:nddiU

edi,or

Y!1i' rum, b~" ~ithat'a ~linkU VildBJD'1 bedbaht .!ci.lo'ordLl. lJrI B:Ult l!;1;:u,bjJ,~:l. koou mamLm l.'Lhammiil el[J]I1"7..tiL, ,;ok mi.lIItel:litli, Erk,e I n d! gil, kadmhm Cao. ktska.nlrdl. T')'ibcler ",I~ UIl, 000 s;~'I'i.ci mi· :!11m, neyLm? N1:<lcn ViJdao'l ben den de .k1l,"1l'Tl'i1l1! iKhyerdu ':'. Ben de ilflildllnL3, \'iJdBIl'L.. Wir" all BE'vigmo!!lenoe IOflL1ltlrJ1, E, ,. kelt: t,'l.£:tflCd.an z.ahmet"., !lU.um :!{Ok. Vlldf.lll'a Ic.~r erkJ,lk (Jar)hr. B n d'l} ~rwe~ [f19;J.~ i:hm I;IOlJ. de]j(!f! I>l!Jllerdi"liL. Zilfil' de iul!JI1 du !;Ilbuc.ak. ~em dJ,l ne ~k! l{ I"iI. l!llvd.a. karn! Ttl.Lu~'Uyord LI. QgJ 1.1. G..:leLim Vildan';t Ani II ,m~ bll' kd~bndrr o. SCo\'dl ml,
klZl),ordllm,

~el~.

du', Insan
J'iIIT.

Jjrlll., d~ ~tlJmI'. Daha lynch, l:Jj!!lerila h3l'l!k~i "'den bir IIl.5:Judl.r, ViLdB!II. ODIJDla alilkal'l .keamcge mecbur oldu Viii keatl, Ka)"III!!t dot! 0) zlIlDan 11101 .... tu KlI.v!>1l !lhi.n dcgiL ~atlr 11mflidlr. Kllrlia. yil.rik, lz.ini beLl. elm ez:, K:I."ga <!tm~dl, 0 ZJlI]']an !,;'Ilk dOlltluk, BUlla lliitiin, tlll ~ lj;itlldtlkJ{!ric.i lLc.lllt.Ll,IH-.;iu, VJ.)'or. d.u ki.: ~Vildan UCiJi.I!wdlLl1 Ilf. n1mEldl.k!;a bi!oimJo ,l)ylcnmdo Itl.! r-<lr YCl"Cmi!OI. Korul!wdll[L korll. hGu. !dn IDocnd~n k=EJ.~IYOF • DlOg1'1IIIU 1,.1;"11 dJl ~yll:1 ,afU~'OrUj'l:h

"~r

ft'b\:'IlLtrI

rJu; -

J,l L llulldt

}'n-

-

'l'i1bii~ K;1Vga.

IJ

rilzUl!llo

G.

1}~1l'

6,31
]a,1

~Iktl.

O~I~

O.rlll.nll

IlQllr

VUIoi c. Z,,-

fir's ml ~ilJlh ...

- N~ yn.pacak? Nl'Cr"t dU. BJ.:'b 0 7.a.m:IJnl;t~ Z n I mlhl.· I Il. e.dem('dlm. Sunra]ull:'l. )-' " 1,' , yltli'I!.1, bu gibl ~ylC!riD [L'5li: ylll!.ilnden oldlljurlll VlIdDlll' ~
lILlm
!].g[!l,

r

Nibcl~i

eela,nder 1 3 - 1 - 949

;;;li'Ih~~yOI'd.u.rn:

.. Zflfir

~~ t 1I'ii1l1lil" r. jl.fl~ In!llLll.::I. .nI!'l:' !joey! Y.:J.ptu'u';o IIill'llr<llum, Do~ru.s.u, da. Ci IlIl!gll mi? Nejad b:l~lmn o.rkac)'lfI, dogll'Lt blr haf<:ketlll!! bu dlltIllLlnC~yI. r'eli
dedl!r-eok CI;\'1l!1j! verdi : A "k l1el' inlllloDli. 1'1 .. }lill'!!lei! tl )'e.ptll'mllZ. i !.l]lJmJJlll ,gllore •• J;.hI kII. lnAoI r' ballllcll. Wrli

lilw

lIcimll!. bat'tao
D

blr oldu • Vihho'l Mltayumaga kjll['lIl:' 'io' 'rdlk. ~wnila ZUlI' Mi that' . 111-

Mililetiera IP

ralSl1

odelme

A! IERiKAN

nTlJile, Amerlka • Ingilt~· r~, S!'!,.ill.ll, FruBSJI ar . '!Ida ikUsadl "..€! wnki ,iOI"I1i[l]l;· ~ L[] !faplldJ~1 mn.lurn d111'• !Bruit .~dfJ gi!:'i:cn l:I"rLII. a}'lIl ClI~\'~~::.h:T 1llu:r:ilibWIU'I 11M t'lpl.IIJIll II'.· tetml~er, (aIWt bi1: , II.DIR~lDnyll:. 't'at"1II1llIIDllllllI.n11• 1-'-II;1[.i5(~ 'lc,,'t'IU ut~I('1Ii itltm d:." Ij;cLiD 1t0DlI§· mllllanJan - '00;["11, dl1n II.k!. m l,.oniir!!! "j! F'~j5 rn!lyolll.l'lDlo I' IAn ~ lbJilui "::J;:t.il(', hir' ],I 'I:i tIII "IIllLl~tur.

I-

B "DCESli DE BUYUK ACIK
---[1-~-

Liyakat Ali Hanm Moskova ziyareti
Tiirk-iyl: ("Iligioe
'I'

I

r

II SAB.lHWAH!

Matem

toren mi?
'!I!,m~ "'~!I.
li'oSwt, MIf1l'od,urnJi;lI!{liiMJG Bal,lc l'\a.II1r..""jn Inmmctili! .!If,,, ,lloIIpI1mlf. NfJ ylJ.:d, nil' ;;!I' bjl" Bimrndto·. u.D:r oUu IllI blr .do fqtllr: lJa·
p.IIJ'lll{J

ve hamu bb ziywreli .lair hiiJherrler

prOLi"-e_lln

2 milyar

doter«

yola.uliandJ
Alan ill: C1 ziyorcL oldukii.l.n.ti1 YIJktu'!', All
kit

1 t:ttlliU' Ve: ml.l J]_-akl~' bilr.:il.iSII.1 Bd~ikllm'l lfictl'erl!dcn IlIIlCt'lkIL olPlELlilod[l!l doj-u)'Indu. B~!~lh. mJ !UIl];!1 1Il'1!1J-rI !illiIl:o.rn lnhv~lIr·(I i!llulfllldl! iIIllirCl'du. }lmlJ:1'&kII. Ja Beh;nULllIn bu tsI!ebbLI d~·slQkll!)'Ol'du. Fr nsa m8.1iy~ ba].;am, or' t In.ll'lfl. bir lIsJ :seklii bl.'llmlill ...~ bu cibl't ilgil__l In {1H:r; .." Je~h;lka kflDlah flLrlIl'llIdRn d k~l:Inl r:d Imiljotir. Tam m,·llli bl'ni:iz frm tum olmlyan bIJ iW'LfIl _g~r(' 81.:1!;ilt8 lac' IllTmdali ruled d~rt" h. birini ft'rbr u;e dolara I!enrr• bilcOl!ktir. Jr:,~m1. ttlrUi,1" b:iJ;:-nm Cr-i f1P~ liril.k.&-f:I.jh: bh;: 'llYF:&1ll1r R'&li'rmUl1i~ V~ lngllil! IlJ'll!'l I"tlln 1:lIlro;ll1'I'Hl b!O~C' !Jlu·Dn~ar.1 IlGktuUlds I l':otr c-l-·hmigti. J!.u drill FmI:l.91! ral,liye ballam ~j;j:li~'i!I (PUh 1 in ta .... L'ISlilt t.I..:!d l1Ii kubill elmi;LiTMlW!.IIlBfib m~el~ t&mll.llliyl~ cl.b(llmiip! \'11: d~u,lmi!) ylloo:J.aL CUrt]. I.l. Amc:rikalll-aT. Ingi'l iz; lIrn LDln d1:i~l'inde bi!r 11'1dinne )0 p!lmrullna tIIIr:lftaJ< g;j.. rlln(l,orlllr 'i'1! 1m cihf'li tdkiD e}' 1~\"!Jrlilr, Di!,!!!1' buafw, 'M:ms" rliinmdOlft !aydililanllD A'i'TV!p1l m .. mlelletl.c:r:i 1L'I'fl!Ilnda 15~ bK'~ milbndt-1e Ti'!I! Ii!iilrlbi.yn kilO troltlnu u,'1lt."ln u"LLII~rt' QO~"TU Ii:aymilk )"('<Iultd.o. t~ms,rill1o!l' llEU' Iilr m l!Junl,1'1 Eir]e,ij!k AlJIeriko takviye cykJ:rd~ktfdiI. B~tUo !'Ill pOr\l.r.IU t1oklalar.8 ~'I.lmilzdrkl ba i 1iI~ nyluda tdtrllll' babis me\'ZDtI nJ :litJ !lklpbl!:!li.zdU-. !He:' "aid ... Paris anlil.;;ma:iJ, f:lrsh 11 11111.1 ~I'l' !!\'('!linm "imiIJlik 1111:.1 olunml'.'.v i?lI:lI;r: tli!rm~lr itib;t-

I.'loL!lkIlft 'n1Jm.JIJl 08 olI.¥ CVM'i:l 11' mum' a~JIf1. Ifl.OO ()[)() d.;.h.r , unl (01) ~lm'!Lk~ .I;Lkt&rl 1,:l1I."I3:! .• 111 ;.lo.• tllll' a;'lLgJ olllr&1< tIoltml .... lm~tl. 9.g1i:IIJILt1 en ~lddt:UI tHll'lIO;-U,U! ~I ... -;.tln 1)liOO_1loOOo.0CoO d6d!.f1 q':11_ly""'i>~D1 tlihmlE ~t~le.l'in. D ..~leUn ge.url ::!IS.!2 Hi.Il00_1100do, ] T glli1uJ, mural.an lac: 30 hH.!_ r :n B'.. ~t>31Mma ercn pn l1cl a)'hk ,IC''1"' znrtlDdll )-1II1l lei m ..ml~ke ! l-rN .... ·ru-dunlilr da dabll om.1,)C ll. z;u ~O.DIH.OOO.OOO 001 rill ~lIlmua _

ilollL.hk

K rn~i: 2 (Hafen) ~ M!JsklllI!I in da\'et:i Ilucflnl! F ml.m'i1 Vll,U.lmtoll :2!A,.Il.! CUnll.,.J Bqbalulru Llyaknt.AU HIILIilII r"r. I - ).'I.alI .c~!:. bI~Ul" Lnh , .MO!Ik.'Ova ZlyM'cUnin 'nirt~y~ v mlnkrl i;1tk II~JIJ< 1.!lll_tfb.O'l7 Iruu cl~1l1111erl! t&rM'lnda.ri R: 1'&l:I~r 8.t!kll!< U1B>' InnL.t.i,·.

gahla,"

mi'llpr-di.l' Djgcr bra!lilan All run 1'1.0 kovllJ"i nil 'I' e I.mek lUf.jJ,vvunuu:!..ll dillr M~ !!ir el'i'i[J!!"~

1J€c1Lti ~r.JlltJnnlJl i.J'irt Id. fill fIlgjhtk drm-a i:iWcJli ylfsmrl!911li 611nrn.1~ ,hal/I'eil! dilrme:kl~ ~f1-4Ilm' i ala,. I'ItIJdlk'. B"=im .ftI!IO r.:arfl duyttuq"ilIH:I yrl~lrllrlh, aw,nytlill1'1

~ooa

·nn.

-5 hir

III bil:~~mel'I

~iniJe 'Pl'(lteBtD :dll(h!)ln~ IiIlllr s~rl.l 'lie e;!J]eb! ba ;lund", !illuUL b-llberl~r yallllll.a.o .mllktndJir. Ayni ftVllyete gOre TUtkiyc vc !ran J]illrfim('U~ri, Wyuiml All Hru:L'JL1 MOJIkoVII~'l .z.!Ylu·eU Mll • IUmaa dUn~'umm b&rllglne halel diro:bilt ..celi: mlihiy .... blilmlllf, Ue l dJr'llP'. "fOr 1.11] lIoi!flUetin BHuilleri . bu ri .].ri -Lt·, -' ~'I"l e l'l:I. !lISIU rcddet-

dll MUIQ i:orl)V[l),1IogW.ccl!ti YUllml~ , i.lJe de .13Fqh:1kllfi hu rlVII:\o·tU Cl"rbdIru!j·
.~:rt&IEJ.1"JJl

HI\:n'm
tlr.

T~J1J.l1II111

4'lilI,

mllllimu~h'r.

libl1"l!lPl!

utlad' !Jtllot go &l:rhn fChirlsri.. hf!r milhaUmM

Po.IIjOltnnm il!.tilHliJi puu 01111" 1~ agusto.!IJ tD.rihlndl!m. 1l-01!I.n1 _iii!! kO~'Elya ~;idA!i:oI!ii-:I:l.lIbcnnl! II Inn b!1mnmakl.odlf_

1J1r l.td ~Il;p-mokla ktll· mrf.::, forl!lll'~j!i§~ !lab a !I'~I
mc:mldt<'ic It!: I'Jnffir11n:UI_

"qme

m.....

~crm

:!<Ii 1rr

iF ~l't. bOylll bii' z.i!Jlnl'l!HI'l bellei de CillWl' :J.n. fill1rn YItdoniimil merrutimll'ldeli iiIlIIU'3 Y,'1pllma 8'1 ihtiml!..Li m"Viill .olaIbUiI' ..

Slmt.li, koNl.tl', J,:Hi"iitllJ_§:f.jmill: rtl:fMll'll!:ri \lll1GI'Ca lion· 111'1 tlfhYIlN,1.z: ~moft, mLtS· 1"", ~'IIt:1 ,!1",,'V d"'1J,d l""'~
710

fIIlt!f«",

t,j'h-Il~

!/1IP1Y0nu-.
;fo ..

tar
4 ~~mm~
~1tI11'1

i!"

'rnml&D tt.l '1'"""" IiJll!isl Am!:'rikP mlllJ: Uyroi~ll!a 'bIll'

rru ItIIl1iA!l~b~WIl h·.U!'

goe%lltt:l L-I;in batilf!!l,J1111t: j'1I.tm& bLnml:J'l!! l:i.:I%lrlarJ I rl<>I;:n i'L1I.'iIl!tlr_ C1JfI:'Ihu1'ly.'~I~ r. ,.-'" n~okrlllt _.
1LU-d1ll1. tJa&tl)'l, bundUi BIII~I<'I'III Tnlmuu lIo"'1f1I1~~ lutmaldl. 'I'll COlll ..-,n murtill!l!L' ~'apmUIa. Itltam

Uluslararasi havaeihk kougre s i

Alman tiearet

. ..1

filosu seter
yapahilecek

Valingli,on

mtlll!lrt!d1Jlefc

izmirdek.i bir AmulkRII yorb.a}'] ildii
b~ III :2 lA1'1 - ht&ll'buld.kl Jl.rn .. .-Ikn.n 1iI.. 1lI1 At84I!lll Y&rilAy Jay 11M> IF.:..atcn. Il\l.billl hmlrd .. a.n1ru 61Jn llo; ltIr. ::lEI :I'll ~'[1dn PMltlk 111'1l1l1'l>L JlI •
n,.'l1

bin

,,0;]...

ml, I~;n

M<;;n'I" U~rtI" ~cm"yth, ",t. I'lJ! ~~y ~lllll BlL:d:.;m,illl A.

m~rlkHi

Om:l'Illnijn III!!bebl homlk ik<:.m 011Irn.Y: lilljnmeml!kI.! bcl:'a~f. ar • lo"d..,lAn b'-llLllII .I:Iarp 1Iln,M!l4il aid k1 lroplll "" liir IIItmadan Li~rl gel II flnl f., "l'Ic!Mnl.'ktedl.rler. J~ AI. IIUI E .!!Il<>n .. vii OIUp LkJ Ji's-;md blr «,110 .. 11: .. ...., .. ".. 'I'... d.

hmlrl! ptmhill.

dlllitJ.D)'t'Fllll

klli_qloIliII'IiLI{

f~... 1

L~idi!'+

P kilsta:ndll pelTol
.ara~trnrmall..Fl
K.'1~i: .2 (Na!CD) E'f1ldatamc.Jo R.i:J.',l'aJplndl
B.fIJtI Y<I 'kmlll-

81 r Jmgr111

il ng-i1teH

gijFijj~dJ
(TimJ:'
rl~ [Ide so:\Ild

'!liLl rli!bltl

C.I.1i a.n!':Jd"" ])ott Lldli:) dug].!!'l Mare'llal Tito II.. nnd:l. B.ala&tlll:IJs.1U' T(I! 1"II.fll1'C!lab.n yapdma ktadlr S-O\·~·t:l.lcr II.l'IIlIi~ndtl.l,;j ll.iU15JI! hlto; Yllplla-rl !IondaJlar OI!'UCI!!Iind'~ 2'~ nllifi bir lIiaJ-;:lle-c~ !lurum hfll· lanttl! f'lde e!ljJ1!n. p~trollbJ mJlc· !o:jnd!!. ayD£D fU. ml.ltll.lb}'1 Y-U·liil· ~I"l h.hmim!D 1000 £1';1 ula.cak· mrktrdir: br. RUB kllomullizmi ile Tito i,r • 40 bin Imda $aT :ta ce:r"yaJl edi!1i mii" Avnslturalylll)'11 cad. Nt, ibiri!llei .0.e:VJ. ml1'sef!'JcI', murt.ed girdil c;:lf1)1 hB.llnd~ir. Tl tonuo gJd.' SidDi!Y: 2 (Nillr..:.nJ HarbIn hl!btoai ilo[l]un.izmln orbldlLCl ltaln.ihay'l! t.iJJdl!lIb~ri A vustJJ.n.I)'1!. Pt':lt,jJ g:nin1l.81 Cb gelmiy>C-Ct-k-ti:r, mUJtlJ:cUerio BUDIJ.JI ~1.iOol':!Illldll: R~B1JLn 1\ Th). to.praklann.iL gin~D ail"cdi \\0.000 lU~irc bla.Ug-DlmLL'!I· Ku A'Iln:J '·ml ..lI~tl .. riM~t tRlIM', biJlllI:lUD llt~ert ~'llnb.C3. \11;:1 Eo."'~·l:Urr "fOPldl BllduU8naa ~_.._ Hzam elmlli ldi. M.cclirte n~'"

Ia. mUt~mar"

/ ,I

mUrac:u.t 01tlmlullJ_ VlIJkit O~5J 1!:i'U!mm il' - fnuvill'lk n tamfLln (1ge} muhl· t:1&Slr-d aglSll!llmu, ftmek.~ v~ Hf buhrn!lu. Bg vanyd(' g(i.r~ Ii UB lmkiIl I h:tkik t),h:.D'If!i.· illS fili (Thorn) 2!dll taltibat.'l LandIS: 2 IA.A-) LPII, tedJ rler. l!Ill mllc.iJ.dl!lp,ILin i!!J1n1Je-. m4nu: kaImIYllcakb:r, Tqri:i m_a- PO]IJOrll va Almanyarun 11;;,bllb ti 1'1", bu '1110 lonUndan eV"V@1 :auDiyet bab!liltdt Fr.a.Jl!ll: m~t'li~; .irl!simi lE!lDJ!ileUl:'d bit I:Btllik btlli olunl<hr.I oi;o'k :b flr vc he:m"n hIt' b" 'b~r .SUR i~ tkari bLr anlil!}m 'l'ujJ~ ill! tJ'Ulnii. .U!':lRd~ \·.enlll!- !m~l:umljlR"hl'. 'I'i-cari mUD:n.r:!.c· ~Jhorez.) in tel!l"'ii In k-tt':dil". 't]oe-r 35 mil)'on dol~r ~ullLnnd!ll. oJB.caktrr_ POl{JD),!l AlmJlJ]Y.ii~·n ma:;Ulniljet'l RO'lllafiy.B·dlll i!iY;III.m m~ ';I' i..B nm .c:ULl'ldc~ll!ri \1e~ bah AI ran. 111:1:11 komllQi!lll lidl"ri ma:c)'E1 oda PollIIIJ'a~1I. mllklnc, lIcilil. ])I:YIIc Tdgnlf ii ,g-II~leMiiIljiiio (Tho.rt;;:;) 10. 'I.c-.,. !liDll'1 Viyaoi!!.d.an vakl laHti, kimya 'II'll t1okum!l. m"li.I;;;'Iel;;:f:l~D :ril IXlfii'LLlllU&'lJJlQn II-BJdJnI mal'll baral.Jllll gOre. n.oml'ltlY1-oll!l dag- dUi;cckHr. haJdnnliB. m~t'lIM: yapllru. tlir mki Ilk !lJiLf,lllod:e l!iUi.hh ~lImlllilh,t l'IlCAllta m~uBlar meofi ct ~ P IlI~lfnlAn. li:dtler (Iddf m'll:ka'llr.... nru,ll!'rdir. fill me!'ele ml!£~~f.l met R&1t4,'l'ml!ktl!dirlct. Su 03" iotik:a.l eUi~i vaJdt, llllD.dt1i. bll" rdll:U,.::J' II ch!:re~1I: e:hmmlj'lI!t k • lIy vy II, by .ijb!!nl3l'da biz te~· :r.anlDJqhr kl Rom:!JIya. hlllf([meo i \raljinglon; 2 CAP) - Buglln r11 mUllDiy"tm ikalwl1J:J=ima III elddl hi!' ~r-k:ilde tlll~l1nmt I! demr:1O v",nlil Am!!'rik& ordu b • i.htinud VcrmHO • .e bu cl· JI;!!"kctm..U!'dr. J\!IIU~rin 'I'~ oRla· !oJln mUllvinl 'il"mcy VOOclll:UI, bet.i l barUz I!ttinDiill idl'k. oIlylIUhak ",d~nleriJl imhll-Al i..n .Japol'lj'a. hjgll..llnin da.hll uzun mUtl IlI.r bi:tj t ylt etJlli,U:r_ Mllii II1.II-del dl!'\llUll ede-ee.glni V.J!l Ja.ponya mkl\I8tu.a' IlriluY'll mf!III!IlP mliltlrah (ThMl:'zJ 511 dlrmi.l, liYIi ~ :mm kUII'I.·cU..r 0 h~!;,:II.li}·e !Sn'kf. illl! yalnn bid' geleDeltle hflnlj ami dt'~il idi. Bund;'LU iki l'11 ":\....d c:liJmi~Ur. Iqm!LBJJ )"IIP!JmIiIliU Ihtimillinin M urn umi Dlr topL!l.!llLEi-a BO~'YI!Jh;t )'1f orcl ~lJ 0 u beoY.llJl e~r:n litl r. ~1I:re~~. biltiln hilbl!rlcr! VIP' 1m' z;a(J, kQmLul .•"t llderJ ~QI!.. trR- l:I:1 lArJ.klylc clCl,. etnui1:e mUVlJr· 'Tokyo: 2 (AP.) - TQk,lr'ooJIIml' Vf"yat.llt )'umruk1MilI!!lU. !l. rillr Illdui:iUDII oj h!.JnpCl J Ii!' dl!I< i'!I '!Idetnlddi·;ji ir. kl In tlhllf]a!: Ifill IlMj'aLil!ll Md!lril KkiDl'in!l~} 1..at('Il Yllfllo:ala vYllda dn. 'TltOYL1 yam II'<,,.CI II; 01 urnaJ , JiI_lMIllra harb milhken ..·~ .. mllr.aC:.'l<!-t "lm'i:!J ,.... btlr_, klrn~IJR klli'!ll ~I lill r faaIIYf'ttedlr" B I· I'n i!I~l'ki I'~korhm m I)" n dlllmnma.7.ht"lIn kMdJ· kanl~nfJl hUl\urlluz)ulk hr, It''YlIII 1.}'111\lli Tg1t;)'OOll 121 lilli'll VI' r Imasl i!lLnllmil'jli.M!!t:Jill ACCJ.1f intih r valctHIL It yd, d.!1m1o\!tir. Irimildir. '1 mu ~'e 1 mU!ltenSn kar.19·~8 t I!' IDhh.~1I" v""kaJtlrtrun D)'ll!ljrii m, l!unireUl] re in1 ilhile VUlilItiRI . ~ [IIi. hldiulerin ljUmw Unl lie!!: Iy- u!!:d..ir
1.<~

Jdll:'£l'klcrdir.

BliW~ mc.mlekdltr

NCV)'IIri1 2 ; NIIil~D' m..,~l!l!f' •. IF.. nkfu..-t ~, fA. J'.l M.1U.l!dlk -iI-III'UlII b,a'¥a.cilik klln,gr'OJ bLl .'-11 l('r, /11111'" Udl.i:& llqu-~t fil"awum II ,I'~ ... , BUif~lk Am>'!'~U;Ild.aiopllUlllJ~l,kllr. ycnhl.:n lI~frrl>cr YIlPIDulI1a mil I.. . ..• a.fi 1m u'U,,6 _ II IIJn k()n!~rJmBtot!til ",m ..Un lill.\·ll " .. ('tmh!'tcrdLr. Blmillln b"y1~ ."'1. • '" I!IL!J)H!rJeri h!lZ1r bulynlLL"i!.kll r. man 'f'm1I~n Imrflll.llll'i air llm!m" Bll r«l r~'\)"C" lElDt l!IilllMlnd... &Id bllc:!:i!k!erdll'. . _. l\W'Ulmt!l "Iu'p Illlv.ill:lllgm Uc:rl~m!l IILl k&Nl'tla,n. I!W;!JJ, AlrnLfl gt'mi Ao.lI.llm: 2' (HtlflUBI' V.Ilaim -btIyillI '~ila1ar n~l-llml!tlJ'r. li!r:L 1ln,.cW!i: In.g:IU1!1''ol b:k&nr1In&1I gi.o.,gt'!l·n bll:r'l:lk e~l;iBi Perhlun CeTOI'!pl< lfIr:1hI niMH :1. 'i' lIlV- ml!m'N!k"Ll<!.--i. FInlUl.rUyilio !ill: Brl:.l!k mal El'lJlI'i[l mi.ll E'tveUli £lI!llelLIJ gUnl~rI lM:mllop it~!lmL!lt.lr. 11m llil\lllnnllJ ;..or!!'..-YlIIJlmIlk mtl~n 0- rilll!.E!iIIl ei:rMlfld· kl llVyhmUler H;II]u!:t~isiDi 0·lduren dl"-"~r" hld~dlll'r. 11IJ1{!.l"laeVilm e'l-i'rll_.kt~ Vile 'Va!!j!lIg d Ycn.! mlW!&&!lt41lIJ !!OI'nl'fl. AlJ'n lUI too bi.iyij.k. i!.I,.iUGitJe de lScyba.rl Vcclbi Boluya gelirildi "'lIpl1rlarmm kI, Imp-llll' 1!'L"V~ICi! '.'1 _ '-'n ... ".• "'i l" Y!llnu: cmUa.. t.qJPI!llI1'lrli\rdJ., h. UULI cty;:.!I.Ill _ Ka~m .. '_'W~A II . :'toBolu: .2 ('l'dC'ion1a) rn;yP UlYSf& Altidenlll mcmr ..]j;_·u~rlMt', joiD .::dJh:c!;!gI_ Ue.n alJriUITlek~ernr. nllk o1'!lla.JJ.!a.nndtl. blmt~~i.si Rad 11:' yi bldilna Veil!"'! bllgUn bil' lol:u:z"y .Am!!nirayJ!;. v .. Y91t,n D&gtJ 1I!n_l.an1ill yoleu ~m"l " ~1<1 • JMil rma ncz.aretlndt' lIeh:rimJ.m G W;lmilJtir. \l'tCilainln (luruljmll. IrnmckL('dll", Bat! ~ll11l!_ny:l'tnlD gopol l~m.kl m Bohl aitr ctit3. maJilkemeBin" "I.!llI llc&[tt IL1< I11[1 ,hnlJ.lkl 11 1 r .... .. de 2 A~!ito:st-B. ba.!jlilllJl.ocaktJr, R.omrt~ 2 (AP,) - Bllgiilll blr 1,100 Pill"(" "em I "Iluillr, (ra-kI!lL .EII'~rm VI€: Tah:dlD. b 1IlIIIl"Ln Ill\: blr1 :15.000 U!1'lUan !u l.\omf.L m.'lih kemelll, SI~Hyall bir la.lL't~c-yi, ltal}'iln k'Omlinillt lid!!" In. d.'~"-Jjr. Ba[lguogLu AbB!nd"da. C-cm LIrnll m~~u to ... j. M PaJmiro TQoR'li:l.lUyi oMi.irmi. &lu: :2 l'rcl.effonhl.) Bugiln ~II lFO.IJO[J ilJr. ye t~i'C hlbW! I: Ltigind'en 11101(1),1 13 ~lIt 15 da Bil;!lb~~:)Il. yal'liJmli:1B.1 ~·:il B 11.)' klll'['ii& m!iI!:ullna t;1U111..I!J'o Nih&t Erim Mi.HiEl.ii t~m BElkaDI ml~lIr. 11!Ito[]lo f>'.u.lluntE' ~h Z5 Tahai.n Bllll:lgtlC!oghl !!~!J.rimj_zl\! gel )'MltldJlki bll Lall!be IIoj'l'ICrI, rubmiJlu va bur-""iila.n diil. A banda !ia~ :;il;ih l:i..~Ii:llg-rnd_jJJB dolaYl gi~]erdir-. Ba.lwnlllil" Ab.'lJndda de. llrJ. ay hQ(l~ mahMm IJ:dilRIO gUn kIIdat- d\lrnhllt edecek· mi!jth', BiUlldlf;i gibi, TogliaLU ler;:jj 1'. Rom<iJ: 2: (AP.) ASlI.l'll gec;e:n )'11m tiillUll.UZiJIicl.a P':J..-laSantiBgu'dil (0 bin talYlI.n haberle-II" I1j;a,D81 larnJlIldan mentQdan ~Lk.a:rk('iii PI HlI.nte taeJD,lhumzah var bl1dlti.ldlgll1!t 1(1 l'(l.!jlnda fmdn.~ vonmImU:ljtu. A.ld·Iij'1 rLSl-ntiILgo: :: llHd~D) _ .!}ilinin bqlumlD bir lta.ll(UI pni\llIi, PII- tL1' ynrnla:rn ntGmll!n Togli Uinln Suitil1,g(ll §ehrinda I!"nIiluiI.lWl de- lermod:a. okak grta-SLrnda t ball, I!llhbnti .8onll':l.dan dilzelebilml!lltl. rulerl bLr l!e:zJe I!Ialil..O.l b~kr.lm ~Ih' CJIi ile .Eildi.ll'Wm8iljW.'l'. Ua.d-J!'ID IIIrn!h'l1dJl P.:ll ~EmloJ!l To,glb. m~ktMJl", Bil cale lBC'beb~yJ.t S"JUlk yiilml!k .I!~h YIIoj:lllLlJJD FlttL~ holyanm lIelU ~Ii h;in LiUto.OOIJ II4t :,"atakt-a yatmlLilUt-d.ll'. b-lr mlll',I;j,lnl~adlllil BOM'tI. h[h'ill'l!ti d~nnllgC' ~itll!!tl~hI oo.)~n I!!tmliJ~ Po[or.lY8J 111e:Bafi AlmanYI!!! r mt':~111 birr llIs.hLB lifi"lil!l T~rioriej til.'. di R.Jd'l'.a:dali'nin ilZli!.nI'li!! Ill; e] i!.I'llra:nndia. tc~ !!lrn~!'I. :g011'-';]' li:a!:mllltlr. Ka1[J1lgi ~teredeki ha va

«.

B. EICillii i

Birls.,ik
loCf11mjllt

Amerikad'd

Mr

1l1C!J:I:

me.,Mu· '.d

-

t1.iiCf'l ral'l'lf~"dGn im::J1lGIII.,.n~1't ttOniim lItlulI ~dll'1'l'/I~Pl kILHaJl.lltokl!Jd!r. ]!'1"C'IIl'1illllld ~jm,

l,:if;jJ B'JlItWlhllmc$i 11111 J':rt6 ydlJ141J AlllerdJt.tln ~G1tl"tqkll cdfoil ~ Telll I>11l2 UUlIil 15·ii1.tlM.ooo J Ill", •.rhJ4 liltLl;:l~l ginf.htdjl! Bj,.le-§"ik AmerHiad'a dai11l.u. ~(!; •

k'l-

UI~iil'll!waCft.

m1l'INi lilfi.rlumtri~cdi:i'.

tAg"" muhlemel

TogHatti'~'e at~ eden samk g n~ m3hlilin oTdu

N.I1a.d

Sokak,ta tabanca iIe oldurtilen Prens
"on,

I

-

I

til bt'nUz

ljlk.'!!)aoELmnm.'!~lr.

F

I

J.apol1yamn j~gali daha bir mUddet devlltm ,edmk

LoDdni.~ 2 (N;Lfll!n) - lugtlleLn!bey: 2 (Al'- ) Dem ir pel'lile nImlrll_n. Lalwydl! d_Ltn Ire H! ilzeruidc ya:plllm ve Ilk hAIt.Il I t ceden Itiban:1l .ikI ~ineme.ilrI bi'l'- devilm. t.dcn D1ua:u.nm ha ...t m • dl:ll gJB-terllmrli.ne bqlandrrll!llIevrnltl:nnm )".a.fifi iilrn ~ IllaBt hr. lU: IllEanlla.rdl. hDJi'lni3~I~1' 10' 01", 11 it.amil e.rcctGl bildll'ilme~ kilr:,:1I1t Ill!;ildc k.an!.I!kl~1I la.r ~Ikl).l' !.o..'fi!r. mlljliudllI. On U!.I /l:lgi b! .. klt lJ:d_jl mi[jtkl:'. Slncmn ptll!'de--1I1 ELIli t til' Amu m.1!: ikill.d8iI1Ill'1cgi It enj'1t lEItnD bir~!I M!:fiJ ml!'vllu1tur. Bu gljat't:riltJ Mll'tI!lIllJdil komilnj· t gidelll U-::il.k yol'~lidlu!'larU~ LC!mln: :2 (N~!:n) - AmPMl[!'r blr kl1~ g6z yagartli::1 bombll kndilfi mnr;iltcrc)'c lurlBIt'tW g 1da B'lml l.111fclllr. meli aklnl gllndLllI Gilne da.na. zl- B!ljfi.hdi'U

Demir pellde f ilmi .Libe)"de

[.Dl'!IllIe vraSl

btl.

lI!.k§am

bi.tece.k

:nDvaKyada
Brlll:i!i.lll'l'll: ,slo\'8tIlYlldn

18.['.1 khk

Ingmct~yemillelkurnUni.IJ t. ~.aTliEii "ee:ciheJl llil\'illru:mn. u~.[Jkl(lnn BB mel'lce:r. orgnm ohlll P-CIl~'d KIl- ~'1111 204 II b~lmu''-QlI'•. zd\!al cl.lni me-lI(!le[[!'r cl c]n!r'lSlle
:l)lo.'Ii'UY!I..!F~ mu b oo.l~
DOIot

2 {A.A.~ ..Mp .• CJl Nc-vyorkt4l'i

)"l'Ide.II:lImcktcdj'l'.

Sir

gu_fi lID rtm-

dill

iI'i'Ioj'owdrl lItJn:.Jlol"'lllO ~H~ tdtr:t:k !l.l.iIn 1. rkly!J I?l"-l kI.ti.lch-1 JDmpiyonlg:M.l'! 'em Td'lil~u yG11,Jlr.JITJiQ lillie. -. 1M' l~ midi J'i .. (!~t 11. R. D" m'1,.k.:J l'ltOI:tlnlllcliyki go.niIIlK'Idf'dil".

Izm:ir'd'e bir 5ab.kahnln
WnIT, :2 CTddofilfi) Dun. l!lurtUt ~arnhLnolEl!IlIl ~1:iebiy~~ aa!;lr I)!I!UI m{J.!hlu;mclLlui.lc !!llllJr.ldd. 1/'!2rmi~ ve!!iLl u\ldndall dolDYL da bu lunj!III!1.rt lll!Jlc-CIloQ i1;; i.lldt: bUll" lItu" Ulil. D1ulb kC.Illl!lIliDe ~'!i:nllI::m karul bill' liudil!~ 1I;i(,1'1')'iUl ('l· Jllilf~i. mi'lll1'. JJHtc-adlllit mabkO[l]t~ I!'l BIIi~ karnn [J );Ikund~'1II &lr3\"~ Il;n.b!kll.l!ll olll!ll Nrcip G~rllll {I,I- dll. N'blnd(,ll 1;;1 arell fw bir ji11!1" k II ~Ir phlB bund III biT mUdlkl III p-"rm~ 1dlldn·-.:!Il11 Cll'hYIllrn k &-

marifeti
me ~Ol1u_n.drL m!J~hn".
S-IIldmwIli "e iIIu yllldm
mahk .... bil' mlplkht DI-

IAUlfJ2\-

Kopek~u

i"irill

okrjJ~

tJ,

ham

r..

BiPLOMAT

2 (N'f1I1'I:Il) - ~Im,jijbu dUFw:tlLill. ~b"J'l oldlliu i,'l'IdiEjI!' ~'(l k-Lc:illr c; [til lIi.glll~klH l,!:in lo'lIl· l~rl. Wi.d· !!'tme'dtdill'. II'I!: cU,._.c11It I2DIiUti!l<en me1(n~t i G;:u.de. hmrinnln Ul IIm:u (111- id.l. ijlmdl lu bu kopl,;"klel' i~1n blr nr gunll f'rnguc: killJl.ef'm4.lc de e>IHII 6ljlllll.::sklJr. Uk III:II~~ gUo !I[gr. a~ rim, JiOor. 1l.1dmgl %am I' bu blind"l1 I:M'I'L bir tok kl'lJlseler Itc" imrgll=l"lhgm ~lku~J1'lI" Bazik fltrklo·rilll btl. meJd bl' kayddUr· mt"kt~d~r1eI' Du mC'kl .. plndl! k5· j;e ..~o pU.kll['lOl-lUn bll fW1:ltrinilll bu B)'<lI{I.;mmllga acbcll' oldugunu pl."ltlrr,' tf!l'biYi! i'lt Uilst deralcd V!eirirlm k~l!dif'. !:Ie III tm C'k lcdlr.

dGl ktl1'H" ~ 11k Ii: I k lLiulI

kabul

lie-

N.· ... 'york:

~lHlAZlllIE1r-li(OM]ER~I
_ w • __

Yuan:
"'UU__ dn

KAJLHRCAN KAFU
~'l'l\'e

T ef ... k.a No, i

~26

M!.I~~P'~ ., H'atnU Om I' dl?rhi!Jl /Lrabil' !all'ln hH 'lill"flfma m('ktu.llJ T )'.a.z.dJ; i!.akt·£ lupl ...nml!· Illl 'r", Ilel-II! gLlndt:..-UmtlliJ]l ~':m ttl, r. IKcmllAi til! Mic,wnr-;;ll:l ~kr r lap lillDn) a bllllLad~, .MU~lllmiL1_nliuiD harp AAyfttlen 1(;: b hi' nUIIIlll1.11''I III1!a ekiI!lllm~ dl'gLldi; I"lLIlLtl.JI. l!;in .liZ ;z..amilndil M"!llnl!d ... beg hilt I!!.'I.NUll'H1n I'M m(l d , 'Y~ d a· d t.iJ. • fmdllo EhlltL:;' '::-Ql':Id .. w ('IJmI L. \'. [Jrll1:iJ. b'lllunll}·ordu.

JiJw- II ()mer M •.h!".:d to' lIInmll5 olllIll bt" bin .Il!~ Ii • ..... dlild rdi: IA:Hi,lj i-Uk; 1:1 f biB I, :n i. allD..b_lanol, •• ltba~hl'rinL 'ib. d.·n lI"III£oIii, 611 h.H;k l!t'oili n ok. l'· oUlan I!llOc~lgl t.i.)roi"llr", t"l!hm d t1; GIol.y-.-c t1~riIlL II.rtlr:ac 11'11: bir

a ullll-hHD

Mlllik

H'n;I!;

kflldi

Il)~[u

Ab-

Iw r ",plan!!l.

id1troC'ltlnd.(l olllll'llk U· ~urladl" Ccrck Nml'llll'l·/L. K"r~k Ebu llfuR.'l..lIil ,YiJ.Z""n m!!lt:tllp· lao d_a At;lIl.ullah biD OmN 16-

·Wrt.Jyo)'du.

Huh:LI. Orner
mdlup l'Bzaral(

n.M. ""un

I'1Ir

.'1.1 It.umUl!lll11[o;[ l.iyinlnl \'~ M.,11111tli.lft:l!tt ('imeMl I fb:ung,·ldigi t1 i loUrli r ..h, Aync. B:l m 1,Ii!llil'liEl:iu ItIlH;,]. yo ti,L ~ dhurr1UIID ,.~ Eb." Z'lO [1" " .... ar d OLII!tJ"n Vllnl::1 mUrnkllrlJ
,,]..'1,111NLLoml!Il'I~ f'mrint!
:L'Ik ~

BII LM.. bIll klt:llnin I~lll-d~ mu· o.'l.dll'l .--den, EDII:J.rclnn v EshaJptan ljek c;:ok khnlkl 11u·.:h; 1nm dl11nl I.{ bll,.n c_.. ld .flinr 'l'1I1IB'v • dIiih !1{ NI!D Mu .. yr.. bin ~III" )x, dtt btl btrtll. HfI.'F..r.ll Omt<r bll' kilj Bun Eoa m EnlJ bhlitSYtl vo k"ndJ ~Iu btl III LIlft,·!'I. m ..kl\l1r1ar YflP n K JI;(.Jnderdl. Blril'le!lsirll': ..EhlllJ.l i·

'>'t'rL··

1Ji.r1: burrad"n J'_j'lnfIJ r'litlr v blp:ai Irlm
di:c('ilUr, hua IL

r (:r;!j'!.

1., llila.ura·J1111 IUlk(!li"Yi~n llo:::~'" I;.t·
k"o,1In !l.hlroy. lkiR1nl Nil.
Nu.

UUlI"In~ gi· UU.mllnJn Nlh.l}"'~fi,j·<J'l IDkcc t.o()pl;']~lgl \III
!;: n gonl;;!J-...- .... r,.,-.jumJn lrll;n.rd·

mJln'" vu. WYilI',j.U; UdndHlllO 1111 emil 'Ii I.:!r!yocdu: .lmk v« K6.
fo uk rl rlnJ.o. U.. l'l llLLwnl

rhlo.k

'IIS1'

Inik'm tnHbl

II mltllr; ] nml U~

'·tl

.rq.lA

mtbDkUa

Ir.l.a.lill

IlUIlf" 'l,J~d.:.I• . N 't.IIo.Ellvu'lia. Ium'y" ILlt; .t.:bu SUB !;Ill ~11i t: ~"'rdi. J!W"dell de l.ie bltlt II.I>kd

y.. ~.~
Flru

illd]. Abdullab Mil Orrl!l'r'in II:· 1I1'1L1ig-ir k~d!:'nkii b~k . y~rll hal tan oobin kk,l topl ~b; bOY· 11!(,' Clr-duJl-u oluz 1ri1l_j- U\lldLl, N!lman Iwlklll. d.!.IJIl.i!.1'I VI:! U, :If< rL~r51\ ~1J"!.lfl tilkbir I8.('Blcrl 1I1f'1l~Jl]dB Hull!i',u,F\ ;;lIi.U; olllliCli Inl'~IIOnru J)1.l:..l m'nlrl~rJnl (ifl'lr t.J: M.e1:!ayIJl'u Wtlllb; j'oh.L b:u] m[l( rr-z;c I ~r de Ol:lll. kn.llli!h. ]nr. OJ1l.d.u.n k1lllt'Yll )I'L1rl1dll; 'e • 1tl 1.&'11 c. lo;lu].'I'OJ'~'II ul·IlIJi.-l; !,;Un.k I.!. Ir.Jillh I TlI\ 0 i;u"ltft n. g,·J,m,"k III.• )lcllnde ollluldl1.nlll [.)g~..nmLI}~k. F If l LI"II n !JcLlllIll b.ut.omularu i t'UZIIn Al'dblann han:lJ.ctll'rinl h lJ...r aldigl :t.iImi!lrL nknnL Jj ... 1';1 lJl.·tIi~; BDliln k,-II.d.1 yunllnnn· d If! l:Il'IJmklln. J;:>lo:hIJiIi Ie 'Il j" b1za.IJ:La tuub" ;;:;orllmall. bII!r'I"!:!' t IDlpmll tmhlL "lmr·k IlIIk,. .h; 1;1.1 nlln i;;:in ~·,':rlmll'l1 kumhlHnm!ldl, Jm:;::lrllkl~rLlll dlL blUfWl;k bL'kl(!m~'l:c b-a'i1:1I11 NIlCllln t.Lu.~[JJ.iJ,Dln ruycUnl n .. I ,m.lillll. gl r11tm.::di: tll.!S'UYIl dun do \1.' llc:ri h~IT kf II n I' ..tel; .,n d· tJ, NlLwHmrJi'o limit... ~ I' It me I. rlll dUNn; 1r 1'1111'1']11 L1 -

Ul')'crck Nlhll. ..·("nd d.nUn" gdc:li: IJn::lcuSM kpr.lll: lhti} I1t (!'dla-l rl~ri [LIth .. ~hi llHaf g.,:\ k,tll'blJ'll JYLln duo rl.1mlJu'lol yoklruli-lIRln. ~,lil!It.It f]e· "INJler. Numiln III.k !Ilk HlI2rL'U bID"!"" meJctuplo,l" y mmk dllrUID!,! blldlriyornu., If.·dine'if [, lc .fhll(· \', gcr,'k h III or-du· Jl"'l! tI Iini II' k ml:I I( cul)"[J.J!lil'dl. !.rdlDJ If Inn o:r-.J lan II! u '!I IULfljl khro1yo. i.Iurduuu. lr gUn l:Fltn ~(r.lllaJ,U1I'.bm "'lor .. 1;r,;!llm Bt! 1.oillgl ~ri.lldil; II1:Jp .hlm~'II' hu.l!:urU!'l1l .K,-,Hr..JJ.r",r, El ...L dl d~ kl '. - Bi,\yle hn_jl knf11)"f~ dlll'~'Irlkl bll'1"Y olmrl:l:; n~ lIi!in 110 de Dlzlm IfIID d~lun('gc p II hr\/('1111 olinilldJj,;lmIZ IJ;::l1Jdll'. SJiz va elU blUr ill.- i'ldii.I'iJll'II%1 glillldl!nnLz tI J!j})'lc~1lm Numflll; BONU; - ::liuo uC'}'lnlz mi bO)'ll" !aU·

- ODla. riz!

gc-ImuloC'rBll 1101;gHJr·

s"·

1111 ku I'm Id~tl.l ; I'D mY-in Jl;;L!ollll II k jTI'IJ 1"1 Le!}('m dillotci'1lfIlljli: VElz.lr],·1!' Vil JIO[InJ~[lnrllr JoWl' J'[l1!1t "ibi s;, I~r gI:lIII'i'(!I~I": m1h:t'\"lu~:rli v.., !JIlin kl1b-l:f1h lI]h~l!l.r JU.!~ln • lM!jIJll'dl. Flf1.Iu.n blr .II1lm lint i.llooll"ille Glutm!;]~I.~: b,,!?mda mU !l "he,,11 aH11I lui;: \l'l1I1'1:h; 81r1nah ve mtlu"bHh 1(!I.!'k L"lbikS.I pI" .1"11 plll"1hh, S rhndn. DIl&Jl hlr - fmflni 10Ian MII,gn~'r~ k('lldi&~nl kndnn[1IJ' m,"Claindf ifiItlllY0l:'dli i dm Ills-ll'nm~k lillfurn otnlnlJ lon' WlC .k kDdllillilil lI'I!lliIIIIII!Lur. !(;r:nllli i·· 1Il1llmm ~ymllylm bu ,m.run:llm)'a ,gdml(,IILf!'" L~I!Ir l~b;l-('orl!Jl _l'('w diU I \"C! Idm5!:'tlhlJ yl!ztlml bi.1~· mild! ~ lXIyk'1iC onllll'Jll b]~ bin. no)! I!t'ITI: k~dllr 1I!'l'IcDJ1Dlyet Vl'f--'

OD i!lBllikallB-I bh' IIU'iIldi.1I !':Ci Ill'" mllhlll!:1tI ~ lIfLlornm cll~j 11('11'-"'" !;eli olaralE mllt~c:ayl~ ~t I'llto"" l'1l ltMIU' okuDmutlur. 'VerII_ \'\,\'1:], lJapl!\tlln. ka"mlllj b~lulim '" rod bulunan \"t YII.kill ruJJ·1I.I!I11l3 1u1._rar-a gore !ill DLk 18 YJI II flP!l1ll ltIydl. Nihil) d bLr G ,,~ It n,jimMlkQm ~lIml~l1r, Sa ~~llIIma s.cbt blyct \'e_f~n polis 1!'1 ~1'0 u.ru· ~ini t<lkl p edeD p~hsl.er. II, 11!; ~ I" hi4djl8i11dtD dol Jr'l .ayrua tanun ib-cnn~ !JJIhhrm' 'Ie ml."bant.Oi "ek~n:K blr m~murun u,b"lr klb .. ta. b3.jJiIDDU \'e jiJ i:'U krnd!. mUrJ,ID 1 UdloU n~"f ~klldll! mlk- siDe dln,ll!yi Il:i !lII"Ularllldll. buill' h~a-ddH yi;!'-ind~n YilraiBITIII;llr, O!lll arhdl!lllllllnnd n bir.inin ~"~[" bll Dean !lion kt:ll~l1. dii! nnllt~.lj[ll!.ronc blJ F1ru ....n kl!!nd.i IIdomlilnOI IlULf- MUtec:,wiz; hili hllk'kLlh fllDl J'nklall~~ hiti.fcnlcrc .[11: dn d.o tnklblltfl ~,LI:l1 : 1b1l!JlI1!W!jbr .. _ I).c'~nl lliJ,yhl~'iiH': I!d~p:lIiI.4-~ ........~·fk."Ci~!i4.¥."~ .......... W~.I!LlLm~;. blmltlM! $om"11 MW.6'11yn'·.)'t II4lI ltml.· i,,,,duld !l;cdil'de )'. r ,go:'lt""erek' Ul"nI1WlIlll fUll l!1lL, MIJj:l"Yr.(! 0· r.i)r'll d~~ ~I )'~r~ otunlu. lMJ}'IIol:' ¥"ee.:_e - _:_-~_~_jl".:..~-i'z.:.~~-T-~pjp"" fO. __ .~""-E---'''''~ 13 '. "'i?:z;~r her l'l'iuinj[l d: rhall·nJuh'llllI!llln:I IlL~,rn' 11; bunuo I~im. IUZliI~h vo dedi In: _ ''I Amb. IIIZ blll1ill~M' Voll

r·------ ..

duydugum

IJiI.It1in

millllll'rdl!fi

.A":~, I Elkol,no.mik vGziye't 1 Karh Sall~ ar
\'CI ewn&r, lIynl hI!;; rdtr. HJzIUln! 1!J • IDI)'lIoral!: ~ll1:r".d~ll! milllanTI lIy.t111'l1l1 ~mull.) Ulu.rlli:na YDIu.nu Lt!r<;.L!I '_"!J .."J:iJ~r, :aJmLll III.f!'IM' JrumlFll!IU rlbl dllfl.l1lJ1lclll!."lllrltr. E'lyCl..JI:!.d.1, Y".U=-dI" ~m IdrrllJ ~'I' IlllLrLyll!t iMIll!bIII§ ul.li1e. Lkn.rLt l·.j_nl" lJlll\fll. J;~IBruIllf' clL~;rim1u ¥ll.ii.IJck ILiU-l~ ml.1 I:iIllUl'l-tlirl.rui.lll.r1. ·bL. t.o. Il1tJD.ir &lm~~tJ r. Gtlrt .!i!llti.kr;-.a IJ~r m.a"~111-r.i tlrJle,tmda )' .... l y~nJ, ~I1JiIlS.. n Il)(l~. [TlU~il" cd"~bJJ«(!ICUr. II "'ll

m!:'tll~"'1I!1
b .. pyro

.1I'L11alrn!';I L1hL)'<)r,JlI.

yo.. ?
dar? -

..;i\JlCt

I

Eh;:irnw

~mn ~'d

VI\['

mt·

.tt.tl

.• 11 i>

r .".lIm

:w:adu. ~

)'ord , D nlll

bll., .Ih·rll·ml. 1I:z .-lno Num ;.n: •

:)~diy .. 101111i!l.r ,.ok r.1r.Jlr· rtllt! blz'l gl!lm 1.~11 \'c &l'llllllrt· r !I~.rJ~nlliJl.!_-lI "·nlH; IIi! 1.lI~ ui:l;ltn ,·1. i;jJfrimi~ "lIIaR "'~'ctlilni2i; lllmdlln &In ru ci.lt oI:'lyh' glu r • Nl1lMJln Oil Mult: II'.-1n bll ~·1. %ll<!l'l lmn illlInl bU,·n Mill ,}fro III (;iu li"l U 'l'C! nil, ],I 1I1F1.~'TLO (. J'IlD .,l!;illik ooriiOOI' gilti: ·bre ~JrdJ; lo' r],LZIIn'm k rI;jl ID l I,;lkl .. !run &,k!>rcJulam I"lIyilk m~.;;..

komut.JIlIlyilll' 00· !1I1t! !{qlclllml.ll.dl, 0 J.llIIlIl M l!1.rnf· 1.cllkllf'nI.m b:ulllIJ'I Inhlijl onu dljl"tllll~r Vel liltat' ~U11,r: - 'iuimn ~ Ie. da. b f(,ZlrI g<.Jr, CI dB -l"i'll ,gel'Bllll: d"d le1"_. }Jugllyra ilflil hll-ltlL IInlun i\. rll h'~f1 d'i!di 111: ~.E~ h--Oj'l'm 'LlLyUk F]'al'lIl1L n ldi'.Llh.11'.'11, 1)10111 I!illlnlt! d~Jf~l!~m('-· ~., ,HIi'!ml·.Hm, 1'1.;;:1tllnrn·l(,!loCl·, tJkm.. IlL,. IiiLrn~ ~lI;IYIJ bi;lylo ~ 11· J'IU' ml ~ 8~l\k, Ill;ll Jc~, Qjlm h,:I]'lL d( 11,;1; Z hl'lly'lm: .lzJ~n del II lll. Dim.
1]111 tlnij.,e 1lL"ldib'l b

!mn

sa

d'

h'on ~lLhlfikl nuou:. Iknim fDI· t'--m.d" rftre11t bl[l llillt r VItI: till: ~I\I,' IILI.l1.; b~n 'iillpUlnldlUl ibill"l:t· .BILnl:r::. u. .gururnmlz IIcillr! OkB '1j1J1.rl.ITIIfi. I!DJr.i:tllltm r;lzi hi. IRflfl't h- 1,lmrLil.r: ,"Unkil tJt'ode !lmn biHlJ.n IHI)'ll'lIZ kodnr (1'k~u lol,r.hr. FllkiJ.l b;,nlm ~r'hrkmye !I-i. Iin. kMlI:J!'ll!:1n !l.krnllllllU Il'!ltmi~'o, rum; sl%e CIJfIJI:llIII· Bi.iJ"Il.dllll f,,1d!:'r1U'nb. I~" oillt; gl1.mu ~ruili (. ' 1'111 01111'_ Ama LIII':;'orum kl, IJI'! iUU1'IIUnllr:, fnllllt gilm!:ZiIIl· Ir. ~fIlJill}'Te J."n Bu!lkl:lmutnl
IIUR'--!ft(! _

H.rp

Ji,ilJldll h· aoora

l'n.a

kilJ!.a.nnu
lIC'yb:l

mlUl

tn"l.r

Un

hMl'l.i.·n

tl

jJ~"'LmUII

~e'll:II'rn1t1

Ylyec.,;k

tplylll!a:S1

511r.e D.'l!lild!;

ill~

UIII-

•J

1'lIJ'IUl lerltllin~

118:

-.N' :lioyIU:"Qr;' nll-'" soniu; T"rdlm.m UDuo. lIuzle:rinl 1rnn. dllillil .. ·vl.-lllco

'Fllnn'Y1c III':r:Jn eHI; lIonm Hnr:rrLI Pf.YGlI.mber'iJ B['JI~t G,..Ul"d~n d.'JI IIi: - Er KlIIJ'l\'unJ! b"'lw,'2Jd, biz r. kid'''n dil!lk~1'.I V~ fflklr ImlAn • Inn:!l!k; AI!"ll l:)JZC l'-'c~ !;:Llm~r gundcrtll, clui;1"l1 .\,'olu J,.-O!lt,.rdl: f,) ltilh~'-"'ll'hk ell'll""l ,,,Ilti \'11 Z" ~ID!Jtu. Nim( l \L g;1(i~m t 111.• nYI d('glldlr; l.ll.1I 11'lYlkllr. I le bJ~ ODU BJ.LH"~11 g~ldilf. ,IAr J "I'

'lCml G'rnd ~.lnId r. Jllr.i B1n.:lIl!:t )'IYfl:'I,]{ IYIIJlInMbtl& .~,.,nl Li.ll. l.II~bul Inl t.tlo;a. ,~ NIt mUtl<J • r.lUtIHI.1WI Floru.!mU'I', ~ II III pll!)"nlr lii~cll ILk; dlr IttI! \·.. rUnll~U.-, "Il Un YBGl ",ll.t1 .. nndu. bLr dl!. BumlJ]J] EQnnlkl mllrncJla,Ulllr Y'" jJd~IKlJk ..bnllJlugtu', n! ~~1ID11LflI uylllilrDJ[ enol l.D.!ly.Jri" Bii.~n' lillb 1]J,~lIkt.r. ~ _
l;ulH1l'lI, tllUr.rm klLrulin'_' 1~1 del'! ]to lI;urufS In!-llrl>rck dUJlp pl)'l!..'IlIlIll1a uymlll;l 1'I::~1'1 bill' IIdl"'l .:tml-llb!". ----

H1lII1JiiJIODl.lmll:! ht"naill i

~J'I,.IIIi.

I

Tlcaret r,ejim~

IBO;RSA" - ....
bta.nbul
Bor8UIDH'I :2. 1 tl~9

Lijkill e~yEII
:L1l1L. mill
III

tljlllYUl ".
L<lndta 11.1I11, ".VOrl! .101,60, p",I!II 1.1)21;11,)4, 0 nd'lo! (l~,12.1(1<, Arn~urdn."Tl ]t:'I'\ 6jo1~. BllIH<III1 ~ ~i:I i!'j' f'rlll \I & ~I :;;told~j)lD.'I 77.tIB . [..1 bOIl J.l.~ l,lI:5,

Lthlll~~ r., Il1l1ll1rt

r--

-.",,11 1lihclldll dIi~I'" !j,lu Itn< ~, ... tl.;oIL l·ndlf1j du.,r1J1I1"Hlltill', T'.~1l.M ""rg"lft \Ill dn.-lllc IlUkUII. ~Ja.ltoJZIJ_,· d..... Ilill. rn'lI!, fly tlllrmdll bkr ,~. ",.lullll Il'thl{-JUn~Jior•

1'..n\ linL 1

..o

mUllh,,,1 "lm~Rl~br.

D"ogu Akdeniz
l.1l:I*

}·.tlzan: Es.ki bir pehli ,",an

'Ie(rrika fl.iu,

vapur seferleri
lIi.;in istilade edemiyorus ?.,.
\·I"t D\oDll.f"Uan

AIi,o'lIlll1 bir CIII.at!lIe hllrUHndan C,op"" aallula oglu ,Io/dar
"'Bu. IIlt·1l1m. ot;:J undur, 0CUll. 1IJLIOO! i!llye .. o.glllll!u kurlaJ"mi~ Aljt;Q U oglu[lu G
J:l.1.I

Karh blr doviz kayna~nd8n
.!.in.i.D ... Iii 'nDI.IJ'~ D II kd" .. iw!i 'l ~·"1' , T!irk iJlIlimi t....lllDHlI b..II" ".,oj J ,,", •• IMini h.kibl"D ~'It ."l.d Ii!~r ,,,k.I<l1l 'b,q ..n1" hi.l!il.o • :J,·.. b.., 1I":nIt'~ill IIl'pn L....,.,a. bl"'l'" ,II j(umisi iJ L"fiIot.f('.o!k I.I!J'bt m.i,!,·J'· ~ .. ",1.1 1"",,1 y, I. ,,11Iii:<l1t I""" ...r. jI:i":I1I~;"i tI.I'1Il.l dm"I.,r<!, •• Ih. ,.~ II mi<'ini" -h·,,,. k",,=,,.J"jn~1<; ."",Lil() I;,:,b~l .. , nljll.1~ri I.; r Uti k<J~tiJo; Liu:l,~ In,...... L-di!irn, bilt-.n " :r .i>IIM,lutlil ,iE"-I"i.It.tl.. 1>1" ['Iilot'~Jllt1I iyi '1.1111 I I y.til" Min"" .. bil" ... !.; Iqln h)'U11 m i 110nl.eD. b" ~Il iDl &11.0 Itcr. ibm. ,1'1.... '.1 I '" D on bUl·dk Ll .... lil~r I,~ b.., a .·JLI ... t .,1me l~ tlI II~ ~ IIll1ml ".,.. L , L; 1'>1 n il.lt'. kill il<l 10 m~· •• ln ld'(Il.i. rl,. .... "'. P.t, ,." lu,dl:l~ i.JI'n.b,,. 1I"hlt, ~t ,'II. C .. mi.l" ~,,,I"~!.! .... .,[0.1' ~... l""L1!.-

bllyUk peblhiLll. b.al"l) hall .btl; .yalt,& brJ ~un~Jl ALL Altm~l pelJ-

UVII..ll.d...ar.
Bundu Iliia lJ,ph~ olm~JIeIl.

ZRmJlin

'~iJ,

lI.'IIerb\l.lIl Sam1
'iiIDiC.oo UIi"lIJIDIII olduiulll..l dyler, da 19m1nin Fop .Iii yJeder. c;oP!.!Nfi
'IT.

:Kru'llyd bill GOI adlll..m lyl. oldugun
e Cl!lJL.I ilJavui!l ..

1l.zIDltla'. AJ.l Ahm l Ii',WlvlID. l:!~lFmnhGlr. Ve ila-l Q l'ttlJll~ YB.~lilU'IJld. I:!IJ.)unup EyIl.pl;tI OarutkGlliil" flilbdli:a md& mil.VruIJ ok U~r--o(! VBh!fm a ktadll.", tl Bu lI!el'll! yllplLan K!rlqllru!T' nO!:ilt.l"ind!! d brul ha.ke.mlik yap

D

1,1"..

I..i"i..um KvlifDtdllJ. il'i("ici IIii' ,.,.<og lilLhiJCumli O.!fIoL,yo.r..... dQI!!ofL.. ad .. · m m ... burI.1Rljlld~1I iko:rlul.bi1~ ... ii:.lIli L5D,m ill D!IU'>lI,lhml, - '~-II'p"f1l11 killik. , E;.IiD NubiEi'.nsll .. -~d~I'IlU.~lti 11;.. Ii.ui.m 1>1· ri..ei It..lillifWii "",ont..! Ilil~im lll'nci ml!"'~ hir lxil"l .l'ie-& "Llim_ ~[u.dlilil'li d~l.1: nlar..'!! ilho:lilor....-o
III

t"m,n 1.1oo""'l'r~.,.!Id.,

rth, 'Bdld lId.l da

dbet

GIB vcy

blr

.l1no"1

t,

:n'UI~tl

11111 (!tu r.......t Iilw<)lll!~

.... ) .•

I.o.ljl.r, 1Ji.llllnr.J"1l I ilj llJa~l" old u ~olJ iqia I, BJII>I<"~I hp~I,;)'J r, UIm!l..ll.b 1i..11!."'1 loDtt-li ,)w."il!,! 1.nl,tu iAlJlllll l,nllk"lw i.llIllLohm, i>'~ 1m 1,,,0...... d'jLo.r \·"rom'''Y"~~ini 1I<1,I,~ .ji. Till",. ]'I1'lrd. 6 .,-.1"0 'I. ,,~urmu IIhL1II"N pn".. Ii. r r.. rlD u li loNl,·JI .... nM l>.I.,~ 11.tall 0I"ml< ,j"hLr \' nl~'"li.mi ,D'>a~l.1e iI"'m'~" Io.n<.b,[ rr h!i",dim[ i f1 t .,J,·r. k '·'~·LI l.ilolL"'" 1i];l"" II h I,i(l Inr kO)ml,mnftl" 1Pt~I"kl"r; "., "·m.n D~ t"n ,I.. bl"n i>,! I':",... te- I.t,lim. l··.linl ";<1".. '0' IJu'I'l..t D .... ,"'{IlI. n I,J'mlllt, i, .10. 'I'It·k "l,.Li III. JkI . BII II t1'ul \\·ulllll'l ,.n". inin ~LUo1I1th~II"Cl Iil"[i'll Ilwn b;r IdT'lrk~ro-'" K<'1l~1r .. 111" Ir.n rl I 1,.111,. IIlllnr 1'""d ,J, r •. ~JIi,rd"lI h'~ I>lr ""I~rltl< Il"'" r "'D .. f1~~l1m dt.r! 1"J1J.rIDd.. m"I,~<-- 1",10-,.111'" .. ' t.ii it!.i Tllrk lif 1"llIdl rin Mil lrall"III' u.. J.>." tI nn~lj~'M 1<'" il.. rl, [>lr C'Vk '''-I'IJnll.r . !1 I'- I.rlln II. I ... ·"d. ri.l •..t .. ll y"ltu ... ".,rl'lrltl tun IllV Lir· DUifi K. dq 1.1.. g'·'D- 1.11 .1 i~'''' h-& L.J iuru. !(',,,, .. I1i1i. b{' I" :r(·m IdL'!] bul ~1(I" in ..d,m. .. m ,lUll •. llIllan." 1'\1 lUll!'" ('Oi!fiiily ..k,.d~ , .,·1, "'" 1.,0;- Itil' do1ar \., .... ..Jill"''' Iilo••, 1m n.e"Ilt4l I:ft II bir II IJlI 1<11·.rlll"" ..tl .. I., r :Jo!n~'il J.'["l pa... I"r • ~m"""I. BII !Ill .".tD."i I"", k- DIl,IlI gol1l, d rn" D~dq!IIorln ,,"omdi.. id}.u M'~ kur o;G l~nlt:'"ril"l i",,~o"J'" b.Hr. 1)'.f(1~im I... I],artUnt oo!"I,~ 1I",J,.rk.·1I Ik.... .. II'l.i"', .. Ilir i i.i.... dir. F 1.,·11; bnn~. [,0 ul\;& d<ll[l1il1'ill a.d ...... JiUl-{i ~'.Irlljl\·nl m!."J.i 11tO : 1al.!lll.ll1 11'1(01\l.Jt"l'l m :» "'."tll ~1... llf:! ... i>J'o~"'n 'J'UrlU,." I oJd;]IILI.. l..o.[,oll"r blJrll"""'" ".. 10: ..... bo r 01 Ill. "'mifi rd i"iu 'kn.o 1'<I I,rdi H.IIlu gllf.!,..' Lir k.nqll OoImI1V1L .. ,~""~rlkllu 1l:M,'·i~ •• "i PiN'Y- Id ..... l • b:':rt .. )"'l.ml~·t·.- DlI..fiu ....kllrl<c.D u:d.mc..; ".1" t1" ';';'",..dik- lIldill" ,. r,r .. .,. .. ).. 1.1" lI;:,yl...,.~r_ l"ri ml'JIII - limiL; 1"11\11.1.... b.YM'!!t lknim iLi L;r ",k y"~!ll"" :!I.,lm .. 1I. u&eJ'tl bir k ~. 11,- ... UfrtIll ~Il It: 11K" !l.r".. liu .... ·,,t. ilj" d1lmn h lII"b,,1 ~[~kltril'li hn'p,t ill II' 'furl< ..JLllurl.nl1& bill 1iD!I..:Iil,·r. D rniWftor ap.IlIi,]Jr ~ m .. -, tQ.l'bv ~II in;rur _ 'Cti nl .. j :!'Il i I~ .. jle-mUIlIl bhrn d.h"rill!! bir h"tt ... 01/. Itt.. "ene, ,·.p...t.["lOJ[1 '~D 1.("1 I>il,.l I'-",...I"n", .11.1,.,1' po. , .... ",Unat tifio.!i •. " !ll1e.... )1;,,.,,11: .ldmu:t hpt..ol1'IL ItC- r.., ile 1'"!'1<.i1n.",b.1I .. 1.. 1>, 1;.1 rt.. r d.

Pflp:a.lya.d 1". FEI'k:at Collumn Ali<;onutri; oflu Qlm dIll muhakk It:b;r. Ilko Y[lktiyll' m.~rlt.um Sami 1{.;,·r;ly",,1 blJnu ~ lIiI~r('del'l i01k.a.n'l1 ~IIIII 8OrdU~1Jm Zll.mllD, gillmU~ YO; .SIl)'Olcn .u.nlaU,. d!:'mi"tI. Merhl.lm ~lI"Oh:"YIl IIfJ I'll. uum MMI).Il. iHt·, Irl'ndi81~ 4:- Ben, Samly .. bo)'l~ bIll' 111:)' .I6yh~m' dim. ev tnl v irmiljtl. ki m ... hUDl SlIIml Kam~"'1'1 bl.r ["anted Yllpll1ak l,tif'lI'Illl. C"U Dllvl.lt da &lml K.:ifil,)'eld en naklE!tli~M ml'(l bU.lili oracl:J.u 1I1m11. YiLlmll" ~1l1 li!lmlnl [1..'1 plltya.'>'il. lah li'il etmiFj. Y~k.lli.l, h'llulcattc bi:lylll bir blLdiHe cn.'Yl'ln ~'lml:lj dr b'ildl.r. Hd Ali~OIUln biT <"'n~ne kan· l.lndELn ~JAllir ChfLd~ pehlh·a.n blr o~h.l yoklur. GLtr·" m~rda.-· nlllaa. mtidlLh 1",11 bululJalt da Gogrudan .:Iof~!l Cop1Jrun y.ilie I',;mcelle ohn 1:1 IIItin. 1,in ~illuk.a.ti budor. En !;opur ~bLlvan BUT3d.IJ.1l nlnli1hyor

mu:lll'_ Ellie !m.k It1 illll K<,lInc.tnl1 \1".

DIsI. by g!!lmi:!t·tC'e.li:

0].1110blJJl'llik TUr([ pdd1".mDln hL!'ykell~.1 bll d.lk~riilnt. O[]Ll, bl.lHln TUrk gtll~llflnl!! blr IJ:l1.Jr.a1 ol.ar:ilr g3:!tt r'n)lm.

Evet. OJ:llJ..ll kJymetillJ
tdcctliz. mil" Ilpor

lBkdtr

VI! !:ill gUo gl"h::cl!lI; III IlIhammlll mu}lnldC;1.1!:

.urcUI!I hr)'kdlnl
r~1i nlitlrnlanm
Y"(IZil.ClltJ~

IIi eeef'lz.
altlD

ell

J:ULrn.do

\'I!J bl.lllln bu

TUr1c:

mllll"tl, c Lhan

qUol'

rEI demlr.ku Irll _[M!hllvanla n 1!;].IFJI:J'flQ

'''I'

tftl.'I'II",I.In.

bu hilyD.k mllll!!t Ot1ul1'a dahl. yu.kHldan me!)lml .... Aota.k L b(!~'. Ir. bir p,.bli I'Rn Yl"til,.Urrn ~ o!· !liIJ.l1'ht It;IQ iftlhlir l!ldecl!l-rti'r. Slmd! 1::r"I~Um bll. lddianllll II.-' b.J,llnili. _ Emlll!m lrl bl~f)k oklJ.YUCiJl:tnm:

"'·e

-

Ctr.mm

!:til ekL

pr:b]iva:JI

,I.:.~

cl,~..

GUzI!'I B~2;i~inin A!lndott:l ISabilillJ, Anuollll I{a"atl He bitin;roruz. K.}pri.lil.:f.I. 13,70 mil m!!Wl-dc iJ.l11lJJ.'irl!ll Ano,dolu K ,-

ad lu a
Rom:n.'hlillftD oellM gf'lltl. 9~2 )11 11000 RUlllmr bUJ'"do,'1 mptt!tti~ 1£ r' va :l-'E1kWa.r·. 13M )'llmdBl.
blf m~tld!:t !!OoI1n.tekrn'l" 'lin.· rulrnl mee:biJ.r I)lm\l:!j~lJ..Bli' . r'Ilillk BogMID .her iltL t&fil.fi.

II~
Ii MElhmut, kllrantill.il le~ldlil.·1101 da'll]!, IjlOk rrmiijl!~lmllj<li. Kanu n.i SuJtam. Sl.Ile.1,rman'lII lNmdull YIl!JD tepe-!Ill1.e !;lkmak i~id biJ' yol yaptmi'ill} oldugu da. bllnht kal'll1erd~Dclir. Blr M"3.IJk Ana.dolu Ki!.!mit

bab:ul]nlll nl1tke~il\d'e e:zill:r.II]!ttf::D kurtu!mU!ltur. F<Iht bllDdlLl1lIoam pel! Ryn k:

Yl!:ri rt til t,l mUdil.l:wlclli c.lll!l"tll[

,'II

.,r.

~k " 1>111';"111.." !til<' ri i ~·l"t.,,"'t A- "I'clo'll li ~ tn.c b;l.~t-ll !Dlm,l!14;u....... b,,- bllml~ hi"
pL-oo" '"

1" ,111':0

j.",r

Li ..;oq wi;r<>f.

.I)«II":rIl11.·",

dB. cuzam'lIllLt ImSLiiMhcsl val' dl. .Bu rnal ib. bir cl' rui~ d.I~' ndlr. Ellkid~n burado. ltilr'efOn adl VI!'r-ilt:!n gilimri..tk: ml!yliLH \'B.r dl_ lBizans.lllar 1tara.llm:I.B 11 killrulmll,!I 01B.r! bll giLrnJ'll"k may:kiilJi m i LfltddllIl onc!;"! 192 Y.Llln-

vail

>~rlnd.1!' Blz.an1J

KmliDUl·

h,lKIl.rfiOOnlll\!'1 illCcl..-d.im. i~l!nf ~ , ... 1,,"; t.1J.)· .. \i.tllJ'. l'ilJ:jili bto.I>bul n- fut.h :5!·i lUu.... hn:lt\ll (l1a.D. d.GIM k..... "" Jl'U.'"U y~i blr,,~ ml.. l'J.:.~ .Ak. t oor~IIIUIi 3-..L-OO tl.ll'll~1ur. r"ni 11(,1][0 ...,I".iall 1:1bm, 01"I]II1U10._ 3'md.. ot IU r.rkodi.r()r, BlI 'I'~IiF .. ImL u" 3.&I.k Iti biltll.D 1:nt .}'. )"U" biz.im npurUiJ: [",Ie: I.Jjhu .. 1bon.n n. ni"llH!t:I ~ .\k" ,nn", r.'Ie b<> jtidof' ~Iir_ l,ic .-iLi .Ihd." uJ'uni lilt: .. r 'rlc-ri ofW.wllo IAr r .r~kdir' " "k.li' 01." • dl'1I.,·L.(Ic" loCnJLIl.,.j"""K. almn'"I"Uall !fl Ih.drand"l1 .ilib",kll lo.. IR.fllll 1'n.I.mLlr .. (""t'"'' !....L.r ~L.~,r roe. l .;;;d"mok "'~ hunl>III, t...mir, LiEILU~I. &y"!'I.It, ra:.illl .k'iUI, [It,. ...... Cilllt 1.10,. n<1 "_,-r, ru.nilJ.Il ",rc:tll!-l'i 001- L,unyctJru.I-cdir_

mur Iv1utnIJI1

Ct:tJnWl!!n!I ~1!1J Dogaz bit!' milddet tl! Dnl'arm hiilhmiv~U altlDdll kaldl. Matti 'CeI1.!!-vi.l' ler kB.leLeri ~hkim ettil~r VI bi~ol! iniDd },f1ptl!"ro. Kolhldll.'Ilal! dijnep J.II:Z01'L, 1m d!I. nil ~ II mdar PI!'I.III!I}'l!.I!I zapt.etmdll Orl. lid !ll!!htye m!lM:~ bIt' meogGlml1\lilJ(il.1!: oillil.u.t. J:J~Jlt abide ~il!tjnni~vc gcmll1ltlu ""-"""'-~·;j!·-";'-;';-"'-""-"""'-·"-MNNW""""""'MN-";;-";-""-"""'

ADEJ.4o] U.UVlf1,m.dllllll aGDU ge-len Kddlr Poyn.z IlntU 11'·1 AnllGlllu !cnt:ri, Kab.lkoz: VCl Y.anbUrD[I d!a. tarihin lie cl nen

G!e~rl!::.e-]'l, lediye bn:-!tt lmlafmLll. .• .A.pB.d~J1J lm'l1'alLItLdB. Jl.lpiter'.ln beyl!:ell bulomJu • gu an rill'llyd: edlilfl!le-ktedlr.

bllrndu

gun,

meyWl.ann~1I

go

da aa~mlllhyor. Koc YIIJrU.f Ill!' J'ede'! All Ahml!lt De-l't'tiIe:! 0 tI~ kim otUl'o!'m 113~ di>·«ekl .. .r. dh·. Qnl(l."!'I. U!vabun ISm'lur - Evet. Kcc-a: YllJrU( cih>l!l!. pp!b!lv.B.olllnnl :fP,ndi. TUrl':"iy~ dl!! alaun, l"anllte oll1"!J , Arnen 1'ill:3..[1 a; o!i!iu II ka.r~ltqtlii:1 hllUJ 0:

'II'I! ciVJLru1d!l kll.Z..lUtu- yafldml in hi~ok 'l'uk'lll1ima adult! bil"'9llk 1!'8f!i:lel'l!' rilIlUanm.J.jll. BUl'ada }'1!IpdRI:.Ilk: ~IUl.Bb bi I:' ka olmuljI .lI'l!'l'leniir. 2m!,,! y r I!Jltm.[l~n tAMhi .a.ydm MlI.hl!Joi'y.ll~r Sulbm "ktlle cil..!:It.B.(;:A.1i;: miihim e.!l!'"r1eri mL!y\'lLrll1dn !:Ill" mi!lIIlit "kul!'dunnu.1iI hi fl{i,V3'1«. i1~11 m1Jiddet k .. • i!I!I!..Mg1:ti~figindot!lUjpl1e )'ok. ~ur. N:t'lUnll m~"'!!ll olmI.l.MIIII". lkin· ' ....""-""-;i!....... ""-_ ...... oIii-_.,;.-io'- ..... W'ii~ ~·..,;;4.ft.iui~-J;;.•. ... .tWlil"'ll!·~ili.iigpt,;;;.,§i.¥.i;ad"¥"i!ii"iF-.i.~""'RN e

rij~~tDr, D.rJ.ba .z:i.vai!o Jkiy ~~nlennd!e k~ndlni g(i!lternUlll !.ir. S $md.a da. d~digimiz gibl (l;!l 1I !tda Onge"eo OImBAl 0:011 til•• ha bU,·i.lk mevkiltil' elde- etm~ _ lJ:1Ii mab:rum etrn.itt:il". Yme <;irrge.neler iliindo yeti. "en £dimell SiHorllill d bune. bl!D~r mJlce·ralal'1 " rill. :Me:!Ih'll:r Ku'ltpll1.:J'I' b-irllld,1 Ali Ab· medin "'-H R":tl'cl IJI olup ltlnEl la· nmnu!j pehlJVIUiI8.f ti.l'iaflilnda bL:!
h.tft:ilD Z,.ytinbW'u.M.[u §alc~r pehlJ.\'llo.liJD bUi MebJ]]e'~

p~hli.VrO.Jlilln m glfll' ettl. A. m.trl.luicl!:t apo.i' kWple:rlnm bil .~!!gunde, h~iltllll'ill! re&itmJ.rIi
VIll'. Spa?' I!.ll.liklop~lle1i lI"~tli, j'oerkr ~ytrmlljlard1.r
on.lo

Filbt b~lIim yap ,bll. ba", ylJi ui!::flt'rLkamnm Koea ¥u. ~ yliz Oil III ,:rUE yinni ok k 'Ii B.rB.lllIII.d.!l, bir ~b.lill Il.d,. "t'uli !7B}'le boyle 130 l!ll00a[l d:w''\ a.j:lrd:!. K~k~ HAl' .Be"kir till! .i3<yte. Ie! Alit;;o dA oyle, -"I.dlllh HaI.:lJ d~ ~!r'le,. BU:tlln bupeb.liy:tn1ilr l~rah f~r.r.b. yth ylrmL kUodut deb.IJ
agu c1ev ,'Il.Vl"Ulll!!1j'dl.

Sillo bBik.

Istanbul

Lie]e l' Ahm, SalIm Komisyouu Ba§kanl1glndan
-----!.othmbl n. klml
lkhe'r IIlto

'f'ilbhikeli hir amlliiy.at'l3[J
kurtullan zlI",alh gmn~ Gediz'e du~erek b{)!uld'll

L!mait'lljjiIIl'U.

ithlil rna n,B 1'1

,~dki1rda.1lI

lei blr ... d.LIa i, i .."tic,,1~ Y ..J"f!$imdi UIJ ID1 mil",", b,. SlLllc!i'1!.f__ ~~_,......_69[J Co_·toUr. F,. ......t bti,iull "nj "Iu ilii.:1..... ,. ....rlus... .nn,,1 IiI<!;YH JI'l'YJ'Ilr iil:~1l llHdi :nUI.sa ri.. i!i~~1klr ri .tI'.. ·.. m .. H.ke" jj 1:111 ...... ,I.3.. :I.n ,n".,r.~·" ----~h .. tt.oll 1.."'101.,,,.,,, il1.ilad .. t:lili ya:rUI b.lI ...... I"b,l,r. .D •• 01.. l>"nll ~ "'_ lill!lllor JI"'JIII.r ;150 1>,1. lILila."nro,Jiu.caktu-. I, Ihnt" .. mn l.ki"1td"riy('d~ I'll~ Od.;:;;;-{;~al~mrln~~1 1:1;OO---:l600 ~.-kl 2t6JiW 116 f .... yoot 1!:"'I"r~~ bir ~h ii i;';mdi bu"wo ""LeTlluj ,,; i"t.l"'Ye- dll"r" 'Ii",; Ti .. ,,]~· •• 1 11,.,li bi. r"rij t!!I .11:Hglt1l".lII!1,..~mu%.a 1l~1I be, flLlLll lJ!.Cnll'l 1111'!1 )'110 IMIYUI iJ... r..a.r~l d01'1 11'CllIoplll!'ll 'i'IIf• ...- ••1.1 t krnd"n:JIt .«'01."'0'1] .1,.. olan .),ulollniw ya%]h mlld>kl"r [j TI-mmu.z )91[11 pe'1cmil,' g'lIlIl.I. p>1<ul •• J"n ",,1..,- "rIm .... !oln ... LUl 1)]11:'" I.nr.,r 11 D"'!"r .. t ha, y,..!1 1'l lIi'uo!.. 15_::l1l II.. ,,)-n iI3 rt kilPlI1I zil["1 unlll" B~Y"flu I.!tHRIAI t;;J\IL '1uTk,~~\" 11/L'I.ac, k <tllLl1lo.r l~'"buUe;tL No_ 3t!tn: de ~1;I,,1 n ...G 10; Ii:OJIII"yonq I'k"'Il~Ill"lI! )I.II.plla.caJ(;pilE lI.. ~>rLak 1.,,10:.1 lm'1<I r_ []Ill bNl1i~ b.,.,. ....m (j1~1 ~L •• rI.. JLru 11'-. t:H~1 !\IIy,h klUlunull tllln1ahna UY&llil ula.rak b ClrItH':LClLl!: 10 kadlLr ki ,jl~"r lo.uml,!o.":rubr . m.m .. "\ 10; .f",.loerl I.ir ~h 'l' ,ir1;.&,1.11 tl!lcJ1l: mo:ktupL&nJUll Lbllkli1('n. ~Ir "1'1 ·,,,·,-1 l<~mJly(inll m 10:bll" .....,.. il" 1111<\ I.""tilolu, hnl- IK-.~ l!L'Il[,"cllli y,,,lIlIkB,ii,il Ll" dr."jI.} <lUnrl ... ,,,tal""" d"lnr 1I11~.". IllWL MLJkablLI "~ri"tl ,·I"rl,. f'l>tll>LI.a ,lIIE1!:"lIk g.,dl!.m ~ .. r l<.. bu·1 ..,cl.II_ iJ1A!rL"d" j .... .. L lDuL 1Olc\I IJI:rJ.I1 ~... T t~ l:bnk""llllll It".n.r •.., ("I,II,on . mtz. e.Lrtnalllo!Lel' GallltA!llny .11 clI~rtdl':lL. Ur.iI::l'lj 8"1>" IU~J.rmaJclCl.dlr_ 13:01]1111'", TUJI"l.: miidurillJ 1m .. "RIlU Iw"u,t"m, 0:&.uh b[r i I>CL.J. "''' ~r)lI.JJ!i;t .... j.i,Uel.«l tll"'lJ~ulll bltl" 1>1. bi[,1lj;l11u.t.: ... "R·'" .oil ..), I.. MIL L , .. 1.. 1.0,1... .,1.: i~i.Dltu.tl..."..t,g,,,, 1CI"t" tnltdUd'O 1Io11l~W;l. S"I:III[]",.i mumxu"diJ .. 1111.1[. i1~ III 1IL1I ...,I"~.D.)-'m' .. ~ ...li.ii.l bll hll~'Il '" "it .. .m,J" 1 no.... m Do"ld D,·,"IJ..14)lIa.no." :!tf....... Dc"'''J"Ib. .. ilCj f""JU. ~J1o a I. WOIt.'lS ~.r."l;dJ". g.hi- 1.11" !uklur. ~aillW.lo wlJllA.·rek br. Io"'h~[J1 _ r'<! " bil. ,"!.elill Xtir1illDil ~dr';I1~ de l,ir lJiWiU." lIrri!>C. I".i ...d. kl li.1l1ltl& "kUIL .. i b.. 1],,1"".1"0) 'l\'n:rU&1~!l- IilO ~)'K.rllk Ib 'lJzlnl' l;)oler r .. dl'l. <.Iml.. mgWrU biJi ... dL.w_ IglI< i.llll IlIIll"a.taat "Ibm, Mk'U'I\" lJ.,e[errullIli IIClk !!kllLltJfn,),.e Konulmugtur. All! ,II,~· I" D"ji-u ..I' ....t,J.·tl~ It!d. D£.rllI!GlU." ,""",·"Laoii Dlduituuu IIi iI - T"hmln bL-delJ 6500 n.& olup r,,!.I\'I!.kok.ILt t ..rnlnllLL d81 "-J... ~ll 1>r',I;lD.A 1 7 tll.&_ a lUAum !!orm'Y~" lIu TII"- fdleri .i",,JJ~" Um UO kUnlftu:r. '" et..II, Kalli • ...Lc.. LtI•.~ ..~rillD, f(i :uH'I' .,1wi~ ,.,' n..[]i~· ..LI.• n III 10". •• cdilii 'k"'Il!l_'ri~ ...:I.n .. h .. ...b illl':o:'jfi ..i ~Illl iiLC"d ..""'~IIJ.,IL ;3 T" .... nll~' O.ll!.tnd c;'lnUi iR.,l1l,m H"",,,l:Ia Cumrllk M'J ~IIU1i IilJJ'oItl..., ,.or ~'rtmllii~ U-Di.ihr lor.flu" ~r.. u aNlIla, .. "" blill!~a BqmMllrllltl1 My:nMI.gu:Ja )'~nla..:.k"'l'. .t l·~.,t.nl m('cJl n 111.10. ,-a. 011& (!d~ Gr..I~l'"u,1 f.ok.o.t bi~1; pa- btclJumd..._1 ·t A.~Ik ;r .... nlIT]6 II .. 1D>[)I~1 ,lOll, iJ~"9 '1:" r,tarnM gllil'll IUILl"Ail. n,.. , ~d_dtl~rd." ... !. n.. !tolar <!lL"F&Ii.ii!d.llln.1D BI k~ b.el- J".I".dlO III 15 d~ Huktiylilil! 511.tLrt:ILI.m .. lllomLa),oDUJJdll. y.plllll""lf:l.i'. r,.u.i uJ.11 b,r ,.n~ bllllnmlllillbr-_ l'ii ni .... 'JNI~I4!r"_ 3J_,l;:-l!iJ!!fl1n ifll.lli "''' ~:!:~l ",rlrLlw ,.,.yi l.",rgUn ko;]mLI'YOll Hrmillli. h.ar.,k"li",u,1;I hir g\J.IJ 3..5'''''' 'l<·..mt".. l·'ofOVii (l mllr fir

!ta.nll

l!hl t<J.n klJo

.lli!; 'lA!mlnlllJ. Llra

~.B.rlnll.l'I'I.

bed,,11
...::lIu r'"

Du hafta i~~nslDd~ lim.llnlmlLII. ,gelen. ecnebi g~milerle. 12 lon kuru deli. Gf>bm tuzlq den, 231 bmir. 2' (r~[;.f""I;J f U'JtI ton t;ay. 15 ton Imn1.VLI;;e, 1.57 G'1I~i'p blr QIUrq 1i.n.';!l~~"L ..uku'bul - lOB K1I!Ut;uK. 71 lOn "boyl\ ve \'~frn\l~tul'. . 71 IIr, 2 bin ten gij;IIilt domB.ll)'UllJ,
MNI"m~lI(jo!

.IUtuol.a.nm.iZII
nil aJatUl"K M.ca.k 1;1] nlar

Inn.G anlath.kLm ,>ok me~kIt,. !!In. ~\ngene 1l1!IJJ i"VMlanlol.lI hab. l14!dcrkl!:l! blJ~un d liJ.Qcerll.llllD~

il&k1E!ticlim, YR.
rc mrihini
yU7

h&tf. kat Glall bu. ma.cl!r-alard an illi. tilde edrc:C'kIEl.rine I!'mlnim WI }ioe· iltili;J;rl.a taydedisorum In
)-iW:f1!

11'.

Ilole lB1mU Ill!'l:Ml~rtelliJIcl!l! di;.,dOfih d z ILrhrJn~ tl,!T
IlP

ot~ra.Jt

O.mt 11.1'1. A tlrI.!I

I!l:lI!rt~

I:IremLI>1u,l ba .... ntll'

2aJ

ton

L:l'dl~.

h~1

umdlYlLH..Il.rI mnr.ll.

g~II">!I.I.Il;. ~I1.Llk.!H blr I 1I01"l.I •• ~1JJ",.c ",,:Ii: 1'111)"11'1' ••• " ..,rfiJd'l ItlLCr~r]llt~n G,,.

*

1---- --

--...;.....:

d't.,m I.l" .....,

bgt 'l~ua • I hae~nr.t

.rQ"' ..... r

;ri

f6 lOll bt:4 tk27 Unto g,ul ...,uuzli I:ll'lill tOJl r.;~hl~ "u.bu.k, t:!1'i
tlJ'i at

Tarls.

.

ylJzulldeJII
bill"

s·eJ!uz lau],

: 1.00

ko)' hi
sOp.l
IElndrl"r
d.-n

arLkada,larlllll

d@
k1)yUndi!'

'Gldulrrdiilerr
.I-Dun rf!::1

;~;nto~::' v~1.j~OfllJ!~~ ;.~rrLs'l~~
ta.JIIf}'C t.' illhl!Jtlr-

dCIDll" fl'ijl, :.nS ten 1;1Inento, 11:;l:"ad)'"Otol'. n teD mit 11t.;:.1' 1m P 50 ton tell1!!lir to.2"q. 20 eOl'!

~.: ,. il.. tlld~ruru.

135 lon t.el ve

II i:'.

l til"''''

....

,

.OD.

!;Ii~cll~·!!' kadi'lr !!t,1 I'!tUWll.ard.ll. I!;I lIaJ:l. ptt'hliv8!!lJLI:{ m .. nkJbcJerinin h"'[>tl ~>fu;d.e yill! l'I..kJhttir ~"" bultOu bl:lUC'n. maAlud )'i1.ra.Im!'i! dt·S'J.ldlr. Bl.1 .Mebmt't $ flI'<"h tiVIJ.o Iit.:llll!n ir.1I.)'ll.ttr.LtlIr, Oir lki Ilene en'!!l ii.niv£'C31l.: bil!! klllQnferciligioden l!'mekliyc< I!yr'llml~tl:r. Eski askeri TOJ;lbnlll!' me t~bi.ndell m!!ZUIll olup .z,,)o·tinblll:'llun· dB. dll i;aUfim1,1 blood J;.r.ru.C ashl'i u.mta oLa~k }'~himjJjfu •

iSImdi gddim All .I-\JuJli!de• ., .AU A.b.mel de d.evr1.mile urlbl KlrkPIDlLnI& h.1 pebU... nI g. simi!! bar b.!l.ba!r1gitti.r. 0 devt"1u. bilWD Ib.. ~ pe-bllvtml:tnm. Ha .... Emi.nB., San. HAfiZ.!, Nlllkka~b EyiibLt., SebebUIl HUal!lyifil. K Mellmll:dl d ~Ill.a!["~ 1~ blr pehlhl'B.ll.dJ.J'. HelD iii.!! 011. ~
dD.klkD. urill1d.ll.. ELl .l:lVdal'l"

be',

"r

d.a UlmMlt.!'lI,

R.um~JI rlde Ru ".

gelmi!3"1;'!?, ,l. h

.\"~ ..• ... !.! tI"·ll'Iunl r

0 eoiz

IILr dnlll"t
1',fllCI

1==============;:;:::;:=============:::; IstanbUlI IGumrU'k Muhafa1za Deniz Bo'ge Ko·II~I~:1~~;.e::;l:dll7;~:~r~l~r~ R1utanhgl satlnalma ,kDm~s'DnuBa'$kani1lmdan &j::~;~(~:9:~rdunSmihk
s..-I!ll! .~i.
rulUi.ld

i'l'L.mml'l', bJr tarl.

Ihlllllri

!o-llzU" IlIlLrl
\.., S"l'll

b.at~ar1 "'Ilpurlarl1lI11.R velll'i l-me!lll de k~b"'l _ ...!l-Ld.'
Q..
...IJ. •

dalll

tlu !'If"1,,, 1l'''-lII!lTI no tiLl

• Bakao.4gmc:a lIimi:!:de Ii \II zi)'ade "o~uklu 693 ann~11J tar 11m. rmU~iUlkt dllltltlLnc!l.kl1

.l!olar"'hill .lIa..!'-r:hm !}.IAllIf"W"-". Dt''I' ]tl O,,[lI.II,· .. llIIrJhln ~1L)·Li.:lIIJ.lLm"'l LChi tJgih",<1t;: U!mJv.l fda ImLlJ1l1.D Umum MI,·iU!' "'I.I.1.'1.nJ Bt.b(~~ ml1ol1&fii,llr.UdUD Anh_lIIrll.ulI.IJ dl:lu • ml.4t1ll'. :.1....l~.t O..m"'l,.atao~lu kelldl.:lJl .. gl:lrU IrImLi • ,\nkara.d.c.kL da.bEl. L~mlL3lan Ita"'k,no;.l I Junl ..... lItIyle • DtU' miIltJI':

o.

"lI

.,.m,.zll

r_

-

AolorIU-II.dIl. ~.l"i:'~

plAru !finLrl. Ernjn~hlil !l.I!mtil'lril.eo l.'.lLptlall

·fllarahaD yudtm D~II.n ldar~' ,UIi.IZ .IllI.tllli 11'1.]) urian illA.
l'toptl,il"1.ll!l.Ll ikll'Ll:l ",ttirml'll L-k.

buml.-.!ilfiel

en I hk'-'lIu"rj.relO'

".1Ii

'-

!l"t ..... '" 4 ••

~

I:!i-

IIDI!\"lIIml

Sa. til S!L 1
bunla.n

diijl
..

dJI ~.r~bl!l.lfl

..r.

III'IH1.)
*to

11 ••••

!!yr.r'llfttme
A..kol.un

1.1.'1

dcm;(i1traaii

biikGrne-~!_ Bll bal- ca.k.h._ FakEit hilkumet:mm;)IIlIP' m - J di . ..... if ds. III mw '1'8 demDkl'ltl!ll}of - ne _" ,rc), I! gI "",yanflillili: ~ fI- hIUIms. olu['&8j. olAu:m, ~ mUd • Jiern muhah:fete hadclinl b Idl~d!' b", cd;~ectioi sO)·ll!w. Am!!, blI-, b~Bl de k(:I1~~':1:1 g"{l.o:eLI;'I~r, L! bl!yanllflme l(lin, b rl! n .d.!!mOk_~Ir.IU.DJ..[] dag {ELm dCl:l:u.rdrl.l ~. d.i)<·fI rl.ar I tatll l:iiMllIIii.ll! ko- 'li'0.:I buQIIDlI!J. b.iJrnJ.et !I11 ....unll.!l"k:la. ~.YU<lo~!"t1 (J~do. - fUi..I :l.iI1lIlt-d.il'orJill"_ ~IIIU i.t~~ .I!~I~ BUDa da !lIi1Jti.lr! Ya dag COltc @: . o!du. • Sw . gul! d.OgU.l"iJ.Mg.!Jlll, illft! bLr dai do.

I

f

_

...,

••

_

l:Gte mubaliHer_

Yl§pa·'

'BETLERI
ARt
BelJan"ame VI} IJcllu)hras;! - L,Uks hast·al,g,-

,

Il..lu· _. n "_\I\[)n!-ll }o._Yl'll{!1I bl'r d1! t.o:'lLn.lk YEll" blr to.~l'll.lldtl !1mflll:lll!t :tIl(!"ID.urlar~ ~ ("I;[R(lJ'1I. hll,:;mladLk 'I'~ vocrd~ tnTilfln dun -MI erllinel ;'II"krll :JJ~.- I Bu rapor:u J1ItWa 1!u..!!1t tclmik Jhll:' !'n1!)lIr" Yuh li,lI.IIll ilu~luJ·rdh' ylloo;;llIrlmlZlii. 1111. 1o!"'~_'1 "u.lIec~Q1nl 1,.'1'1} \INllmi~l~ir" InJvv"tl~ IlJJllt rclllOr"Jtm."

IIrL LL~l~;I~" ~""I

l

Tllpb :me oillun. ZeJ"lLnbIlrDU Cll!{]JT'I l:;oll:: k:1~'"II1.e~1i pebli ~'anl!lr )·ortl~tirmj!jtir. Dilt:l}rada mj:itli magUi~ et.mlJfu. 011lld)"1I.1l, gl'lmi}'~'n ve gelmi1t·e£Ii! k -Illan m~ ...lItir Ali Ji,.Jltmet ]ll.eh livall, Km:.a YUil~I[l L~ml karl~ tln.l.rnamak. i~Lt:L i'opit[lndl Yu- ----~---,l;U{ DlilIIli[,- maruf ohn HU..i1k [bni. SiDEI:j'~ a.n'lI'lll tiull i Yu:suC pc:bl1'b'ln h~p bu o-ca.1o::1:II,11 r~hi\law,I~n1ri. Burnk. Turl!: heldm1 .1bni st· Relki !'~rl ok:uyuCIl.LlI.l"Im All tLII.D.11IlijlUmUnUn b.ininci )"lidillilli. Ab.ml.'t i~ln birnz Y1.l.k "dEL kulmiJ. murnebt:t1yle Mim TUrk 'F1lla1'dl~m lib!n de bir.n: mublJ.· IBM Birlip tBr&!mdi'l-ll bliyil.k a.n lii:uh gQrl!~k.l~rdir. Bun.!:l.1l" ~ nul. roNi'lL Yllp.mclltktlr A.n~ cum bLrim iLmdi)' kad..lf ge-1ml!il .:III. tlU..Il!I..I:illD birlik bllt'lk~l bu Lug~[]lJ~ C"I'I 1rlt:rIHt 1'IL'!lIli\,i1DI rL- re-nin llioi Sma'rul1 -etilir.:tinl! Limil'; l{azdlr;;1 K9.rilb",ltir. K~ fl1l: olmaaun t:emin mllk9,;l.diylll YUEjld. 1(",1 A!.i!;o II{'Y Ad! It Sit;J.l II; VI! So!ll'.(I! Ya.rdmt Baka· H:n.lildll" diye~l!kl.l!rnlr. ru rh. K~rnn.U BerEU.lt1.i:l. .Milli Eo Hal"ll:" uvgili cku:'1.u:ul.!i.rllIl. ifitim Ba~uJll Ta.laill Reng-.:ri)~ 11,1 'l!'ili-'" mlll~tinin, TUrk II."~run nOiI!< mlJ;z;3heretlJ:'l'lttl .i.s't..iYi:i:..::k· ~ifl!.diye kl.obr y~tI!!tti['(]iji C'II• til',
111;

'luktl!I, ylal. Dl!lllltmlllllll !;!;II I!!. ,-:i.rul.e. Jt.nmany.a.dill bu->;ok gUrl!!iII ll!![' yIiPm:l!!, bun.lan !i[l kl!.z<il'l· m)l). nihayet .Amerlka.ya gltmjlJ, IIIl'tldll.} ptlll on gijTe~1 dl!! pll-· bly.e1ile bitirmhUr. Bh:· ..t:;Ik tant.nItU~ ~m~rlklll'i pl!blivMll3lriDi ·pe-k lelia ~UlJ1· laird~ lJerlr:I!IBI ihlLyrete dl4'ilre· Col!k. blr GAbu.kluldJ!l ....t' UIItB.hklil

_

ilIlI!

iIIli

••

II.

...............................

4

0lil

..

~:='!!--~~h~me~gU;aE~1(1l .b~:~~
Deml;lkmnl)1!

D:a:~~~~edig1
II...... .

GlM,
......

hWTi:1' )'di imh.a. ~-yli!nUliz; h.. !.. ltiiku- ~~lIi" met I}Q d~m~kr.Uli)'i I!:UrflliilJ!: i"m .at! ;IIlkmtll r .;;.ekti; fen; hl! reiy!!tini yet1e_ lIrml!k. i.. n-.: in daF lIB"r.a lr;. IWdtn (!"mllli}'ett Joll!I a.;:; 'liu_l-'lk mi g1:InIEi; rul VflJ"t;j lu ml atlut tl. hlu hilllll.erin I't'l:"V SIl'L mil in~fI bir jal1.darnm dJJlJ;:I~ oou..o ~ig",rln!!i il;!li yordu , fakat dt:rdlni kfl'l1l1>dy.e anl<llumL,fOl'du._. VI!I.IiIfl.!lIl bu. .udal" =lunett!'D ';cnI'!!. (I C DUD de-mokr-slli b~k~lIIh:, korucusl.lZ muhJI.llnt'rill eli.ne l..cs 11m edlll I" .mH .mllZlar

teder.!..!:Ih,

kil.!l

blr '''':Idllll de bm JI,... di.ri1fili

.ri~1..rI!!d!elo.o.l

hara,.lar,

kaJ'"tlI"l<iJ't;

Bir

J,lhl"B

-

)'01

k"rba"larl

l'B'" dU" yiiter

- ~ el,;.,. JJlf!clisi

Sonra

Ilc!(!r_ ..

l!DuhaUflcl'

opl~1r yapmel.l.rori ['ey

~.... .aahiplerine MtlrnHllc ml?

F', ~Ill k. r totan olu)"a:a 1111'1'roo fI"nd'dll oklu~ .gibi tuidl,l. .biber]i ,j;I.o.:,:!k .ull '?
SII"t;u (,alAI) VUJUP r-.anVIIIJ . .il:I;l!J t.urm,.,k mJ". ~apk"l<ln milll~l:r-ah g1l1Lku.l'''1111 b-:t~lar.:l g~irm(!k rill '". D!dUgu glbi !lall!"~1 dttJtlirjill Z I"'

«:0 . bgu

'?

lUI"

azli 'a 8.zhgl ~m .III.i?

I:olduji

.:nelenkob!!rl t:e-rfi .\-'ilzu . 'I"I'rl.e Yorll. ala.yuoo }'eti~me bir- mlllll· lIm. M8.haU~silldl· otu rnn Lm z.ii.. SperW" bir vat.alll:!~ lntlto!l.i!!;~ .c LI" ' terti! ~tlll dOD)'Il. s:erll.batinD o:;UUI. Cit> DI~·LlI!'_Eu klldlli' i'ilkMimi!t·",t La III jj rao::aatl:t. )·ijzila~lhSa k '~lJ9md:l. muLII.b 1I3iilS CI!mWl:l!llt I"ill. him""yes.illi Utl.l"lHl1D e~..Ju ... t.&obulun bll 'l:e~.t IIporlan 11"1'" U 1lI.1l;. r..rJnl'ldan tILOItI:lg-. MNL!I' mil r.l.ldl b.a.lkl 8t' !I')'1!; kl1bll mi'~ Ilablplo!:nlldell b~l' ~1In;m gIl:!lwa. J'o.. h~ uiurlaililtn, , hl tlb!.l.l'1l.l!. el'L bCi:!j.soh bet t;ta.l!.- ba';lvuru.... _"'g,'t I!fenill ~Lr gUn ~ {4 1·. kat gil It;I! I 1'!!i1)·t:"tlcnDd~D b~ri t)llIn ~lliml J~ lJUrtH1L gtl"<"l'; btikiimd n.~ Rrllk ~ II m .. , "'''- t!' !leo;)".,.-t!'I ~ ~ oul !iI.:J·l1i TcrUk<;i. Stilili dcud.i w..:rhatlo,·r . ,Dlb ~.·d hum gcon hginlila .. birkll!: <lEks· lann.a. kU.I'Uillllln.k: §evk!i!llfl tftlldimu! tier., ~ :!r'ol mes elc Iglr. dfl,'ill ilL!: lifo ZllIIIII.D I.. in Damll CB.S (lit kullllr-mlW It Ab Ifilun .Il0 roL m ,.·t'1~9t :zmolanlan biri olB.1J (Ku ledibi ) mnl.:1dl.r. Term ic;in De.lldorni%e ki, bizd· 1- oRtur. gRZIDO!IU71 giderler. 0 IlIl'alarda U1.i.-:a I!'wycr, di)ii !;;!, 0 gUn key z ~. ,III gem;; An· Anp ke:!l cukr •. 'Onl!. I i.I'IM 01 11 I • §a.rnh air kqdm hmmdll. fi ~'l!'1'indoQ gillo hllnklr som~: ""m·~·a. \'Rrn.l !I\J bmda. birullr i.ln~~'11 k(l~ullll[' to.1"2mdl'l.~C'l!!'kdar aO}'JH ve Imlk Fhmgi riltb~):·1l tedi i.su· orad<!. ~Lll'hi ~Io.: I,'JI dli ..mk h_ !lift aumr, yll.k ~H' blr b.:)l. lflrafmd(\fi bihytlll: mti;bi!t gtirli.l'lllb.j.ne~ Il "'11,1.111"11.11.1:'11.1[ kall..,.. Y'<i" gird.ir. mlJ~ .. Blr lid ~rwe ~klllr VIlI 111- ):0.1". .M.UlI:tlhip nebr-! rlItbehn.1 hllm rl\!D.!lIdl. h .9U.nlt!1l I!l·~·ILb.llt d~j 1l11),c"t I!f!dlrl. Btu.ll'i oldUJtu. :.'ere BIJ:~m lJu ·llliks m..I!ra.liu Ambm bL[, I.rU_LI IImln~n lIxu'l.:t k'-1.ldl 'lllu].I'[Ii( .J\ 111(11 1'1 :i!tmi!~111;1 till' "Va dl~1 j"lrI : dl"dl,;! s:~bi; _ Ei'elldim.... r-'It;lII.Llk i.sWyor. Mol:!tO;BikJd~l blr kt'J:c' I:IWm 1111· !l{·IIIm ~.. t!!ttl,ll'Ur. - F~l1t&ly..: II~UI:.. rulllz m4· . D!!"f ve padi"llJ.h da mih·fIilll]r;B.t 1i.,.UlIrdlUl il:.lg • hm qLkll bd.'lEJI .. - Yli .~1J.1Jm!.. ri.l .IIdiim! .• j' fhl! .... Ctta. '1'~ . filliu alardA mtlJ.il.:mtl 'di 1>(!"J.·aJiaUu.l lolin C'nlln!biJirol, I!.clum; 1!!!'ltuo.; 1It·11Im ... YI.!M lieAll efell~1.ni.rr. li\'Ii.Jl~ . te.rfi~ He I~in Il!n gil~ birafl [:}i.l.l.Di j·lJlhlr. TollI dif. !lUI6T li'1.:! lBm~_ .• IJ}lIllim tllr yeN lA.llim... ~Ollll1- clll'~ BUftLlllnl d[j~Unl:.mfille.:d On s.uJ1li c:Coendl !lelt!,nun ['kaBlD.tn d ira!! ... !:.1.k&l:; r. kat nVfll.lL a' nil. biro bllstah Ill. L"r~rlnl!' m I Suriyo d.:vil::l I.: I M I:"t! 1 kl':sllmcdJgtlll g(;lr(jPl'e hamen ~oi: la)"·" mlH.izun dB ha]il yutl!.l". Dldu: F-]U. oU 7.:'1.11>1, ~ok scv.mli bir riDdeD ka.lk.r.lr. \J.lrbitrl. i2'!lttlm: bir TdU'~f hllm !lin~ kO$iltr: Cii!l"oetk' r i!:YY II. hiUI ~llItI"'''' ulllr. HlIkllrtl·t d.dfbi:- lDi yll.p.o.k!lli lC'mullna1l oedt'relri:: .\mElll .·rl'mwo] d.r. Bcn den !;tkUktun .l>On.m mutl SIl :\,\W' - d" nr.k iktldlan eJirre Ve a..iI!')"ktJm tJi.'Iihn .•, \'0 ~~LII\jjl.lllt ~ti!dim. Sl'lntl Ih;.ul fMl.!Hl Inr kk .. rJ.ek: ulilulI. I' IlldLUall be ri her It!.)'kli..i:nIf.(lam •.. BI.I nl! t.lul r lie Lbsnn bll),'l"lll dll •• 8~1!I bu ili ya Ull ~·llpm...Lk i !l"Uyoras., IIUrill•~ ,,"liD gazelele3."d e 1Iim ./! diy·.: bi!~l'Ir Vi! bmUn nal~"'mlllD. Bu !t'anhljlh~ln dUz"Lroeda. kadllir I<.'~nl ite ~iDl..:.I"; i)I1d,'1l mubtopli' [Ilfl r..d a iii ~rall' loeljlrir!. si i~il1 tt!kra.r bJr zahmet buyu. ~o:nrn mO~C>!llkJ .. til bm ...r._. .Eg~1' Cl!'lIiml.I!FltlL IilQ1."w 11:1 gi.illnl·!lI:U lI"lIo! litL! G"P" .B~13t l!ndd"3tll.in Pt:.ll.dLLk. Bi LII JtIl BEl. 1;11- B •• ilkr~.' AdflJTI<;ll&IZ kflllm.r, tim' mll.sll· '1111<1.-.Tll2:Ja III '!Hl]dJ.k~ kmmlllw :kim lllIRtbl.LFlt Sl1111811 tu.m'f ,·diJdi~'1m giir.lo,!.\-·dl fill kl}m~i1 a az~tt!kr.h· IUI)'11I i{nm"u rn1l,• bl~oJ &leler: -. Agil bs 2: I'll LLl"rl YlJl1.h!;lhk uyalmk ciI!t'glJ []]OlC'llkJdc Birr-· L"l r.d .. il~ <:11 .. "I( "l:vo:~dJlI v~ I1U· zu n d(·f: ... ll clevLi!'t n']!'!1 hakkmr . olunu('lLk Dlr 1111- otrn.u.g.. Si7. f.I~11l11 d 1t11 J'uzlJu- me' kt.·11 ,n.l g~9t'rdJ... (",It !:tirdt.iler'. GUll ~"mly<J1' III, U 1 "wmnuo !;1lhk istf'mi!ltik, Lilt! u bUrll.l t Ii Kat I Ji:.... bulu.nil. !>·apl1.1llk1~W. u.:r dabll uilllilhilc: liendiQnun 1rJ.L!'mh,k"timlz. bEl.k.km!.la. ._. 1 hUtIln, f,;ukurllll" lOIJl"lI,kln doldufLl lL.rillio. ['Utlto;<l .. ri F3Jd !If r"~Il']li- hill buyurtllrtUZ Koato.:rdiJ.;i d{;rtn alflk uan, rou· Hllrem al;"lI.lIl. lu)'or-.-_ ~(t p~k _ta~Ll 01,ruk ill.... •. • mem bllbb. (t<:n b"n':"4IIl", 'lilo... H.", g - I,orll .. .JIl!lll ~. Bll! !llll'I'tll' ~ ~f ..lJdiml du, i:iimllL pm "og.hi,; k1mi;.,,! ;ormu.,orl. It.:k<:-t, M ~~3 ali l'kl t,I li!ce bil'd ...n, fUllatl _ ,sun.l"IlDin biz", ~' kmllgl-

I

III 1be-lInlrnr. Hele ~LI 8011 gUllI...r c - ejhilnd~~l;!r - bir ~Bzli cia· h.tL ~' f ... M'tl'f'§f1.I: .sur-iyc ill:' Tlirki,>'e bll"bir-· !f"rill.l!l bllum akil1lba-dllo )'alilo-

r. Hem SuriYIl')i b .... dl!< .MaR~ 11 teb nil ederiz;, lll tk~r!ci AWlIlhlmlid rom nmda,

atllltrn1'll

olu

olnl.l1.1'" I:nJ.UUIIJt. ileriCle yii.zba::;1 d 01\11'1 gimdillt l;jijyle klll.&.u:l ~ Yril kurbll'LUrFI:
Hepui

olmll.~".

il..!t lUte

in

giizl ~

=~:t-

,k,

iII",,-

II

SAM'; AYANOGUrNUN YENi FiLIMi
~H.arrm'lO K ,~ ". vc .. 8.rIb.1I Ka· till tilmkrimb kl,)'liletll reJ lid· fU :/ia[l1i Ayanollu (Hn.ka Film) be.s.abl.Jl. y .. m bir oeser hllZld • DIl"Ikllldkr. JB:Lrculc hl1.~l~h Bub KIrkpmar 'urtC;:jIUlDde !;ekH",q hu Idmin 2113] E. Jo,reyda.l1li~ dir, &,'1', l.1I: ~"l.il1.lndro bubitil1lln "a ldbi 01 n ild pebli,"an hl'dL'!i!1l lhiil:i}'e.3illi tMvb' ('lmC'k!~lr.
Pel( ~EUl [1 01 t.(j,~"111t.~hmlD "'1ft ~unlZ .-EI" MeycEim •. Ddll TI"i1~J:

~ Sin.rna Hab·8rl;ri~
ti~b va ..Gi:wd Hllu", dun
fiiblrlildi:: 'l;m~"LIlYIlII JI:-iIn • l"Jt:Tifl!! Awm.OUDt ll.a qi MlIIris MODti!:!i It.aI:lo,.g-!1l.bkr fUm llO!I!virel!eklef'llir. Bu, .Atli!l,It61::1.11-'

*

T",k.rM' !:ill' ,a:rl!.dIi, 10"IMJli'lIIo

111m o)fi.c.akUi'.
lJyu.!ilt1l!r'm:u mlldce kulllt.l],. ~ Elk llu,!:ul!1dan bil' .. ~~ Il,YllU hapilltc !:I!,.irel\ R~bert Mitclrum. hl::melll 1I.1?1iil.f'1i< l::lIUlD parasins
muhkcme 1UiL:I'i!'~illl! mll.l1TafJil.fliJlII Ilwkat

*

~evlrdjkterl

l:i:dnc'll

m

,i!!,.l"tf<mf'I, NUlh .. Becerrkli, MIJ)hi foC!"lLlJt1, n K'l.drl ~gl!lmrln \'<! c..:r Vural' In rl4-l,wr vardrr, [

Frans rum en me 'bur tUm mil . arriri b HeLII] I anson, Ilrncm~ ,re)1. urlU!':lJlle ,~J,~:tC:Jktlr,

S

0Ir)'09UnU

}

ITI:d"'~1

.1"..:1,1 .•,

&lLrrfetmi.gti r. B\I bULJI.!"a;· lI.elJdL~lf'eg;i'lr:~e:NI blr gMe-k~l c."IO:!lt1lnfl, Mltcbllb.'l: 011 Lyl oldu , Vl'r gi tahiti I. darle n. Ijimdi bcndan bll.Ya aJa. caklar J dem i ~tir. OI'!lQII W!'-U..II, Jill II \'",rn'ln cS,·... n f:UiI!lc dl:vrillcm. Ildh mt~bur 1:11('1'11\:1 mine Itl I'Jlktli" • "\o'tClk8, eserlnl, yaklod.a ),upa'I:Bgl dtiioya llI!yahaU 4!"!1naRiLndll, "aRm.rlln W'l:tlgl y~rl!'rtl!:" (·£" ... ~rl'!

*

PaoJLll]' . L'rl n i ;;:e\"Lrme~1I! h:llJ r LilJlIilD J("Jl!;nn, 'II till !jundid6'n S"Z), Delarr de Loui!l Jeuvct 11 IUlj:1:tj~ tlmlllltir.

cektlr,
])01"1

!It:. BI!"Yilz pcrdenjn
Juanlarmdan

tartloml"l Chlll'lu Bo-

~. Can13J, ~J..:lIih A.daD!ll
Genl: ve velut

TI

rmd

0

ob 'rl

FransL:!: ya.:;a,:" Gaillard 'In ge~e.ll

.fLI )'lIzdl-'1 .Cam .~lkllJ Ad Ib!.~ ;rQmElDl filmL aimac.a.ktlr_ Juh ~ DU\"I"J~r'1I1 Idi\]:(! I"dee.. j~"l hu filmde Uouis. H.a.ywllrlil ile gfu~\ h!:glli, "lldlll pBtr'elili Fioc b.a.ij l'o.I.ll!ri Q)'"DaYlI.c13.i.lIIrlilr" Fflrn in cperntlhljj~I'1'lU Patricia'nm koen!>l Amid Thomll YII-pal:.llktlr,

yf"r, Pat PflHQ'1'S9r1 Ill" evlNlI.hk· lrn scurn c:llinll! I!i z ralltlBDlT' t;Vcil ~r~~kll!]"dl!n IIlmuljIlu.r, On bel yd:t m'kla!lan ,·\'lUlk hay:!'.,';-t kil.rll;i\·It! iII""!I!1J'1lia (I~ oi Ie ~I • mn1'J11 ·tlr. Kendi.iot> BinemlllCAlcl !!,onij I nVI'I!ll rC)lIui hahrlo'l.tJ ldiit) Uimlln, " bllnl rl 111 vA:,:,f(> i..tn Yl'lrptll;lnl. hEl.tl· j,,,y-:tz r.!oCr a dl!'ft ...1;1 iidlin"l "'lmlldl~DI '!loyl!'r. Br:>:.·cl', bil' El.lIk hnr"'l l';u1r!1' ken pliitodll bi~ bir yab:Hll"WIIi Iml11 1'1 r'nJLn>:ll<ill I hltl'"!'. Bunun B.!-

·m..·hi rli R,olflll.:lln!1'1I.
nasi KII]j.lbflLlk O:;l!!vinm.l!'i!: pek

"T arzao" fil'imlerinin hilka'yesi
Elkind Ciltfl'l'l .~~rbin.dell biJ: Inl-1} ytl ;j)~ J:-e iiii, .Mu hlelif p:!tk VI? d~rg:i]e-oo,;: Ittik:iiyelen ~!km~ g.l?O~ bir mlJhElmr, !r'eDi Ya:II dlgl romanau bir ty1l'l1l Itil" ble kilbui ettinm.iygn:Jh,j" BIIJ nLl'du.-

Rol'it:IJd"un

8fI!

g6:rlfJ jilil1n rhfydfiiJilknJ

PHt!.T UilDfcJTlj

in Llrtde f,.k mili!!llllil

s~ll0'111-

yilll:: ~ll!'.mllki i.asan.klr lUa~rl!l.~ 411. PQilIl h'i!lyoc&&h l'Oam.n1ar ~';l2l
.lIJ...Ul tliIcni)'G.mti9 bulIJIl.IlY0IT.Q_

OCWnuddu I!'ylul !lrmd~ 1'1'11:0, n.d!l Cannl!lil li~hnndlil y-llpiliic-.ak
Milh::tlct£l.r I {illll [e5ilh aliaa iU memleJi:etl ..., b'"U"~~kW' Devl.dlm, kllldn:fiJli
, ... ------~--~ ____.... ~ --~~ ~_=__ -~~-__......-.. ~ ..... -.-

goat!.'!'
-...~

I

lo,iltere, FntD.!!.IL Mel.; • lim , ],{8.llIlda" lspaJJ.J"II. Is.,-d, Bulg rutan, Ceko;gla"Ilk), • ve
yu:c:o!ilJJ .... ·II. ~ OJ] ll1;l IIi iiden mihrtk.tep elacak jUri Dr ')-'eti Fra~L~lZ, !Elal!aol.a:r HUJ"lI1y tanLfJ.CdEUI loC-.':Ibi1: .,;i i I~" ,,,,dLir.

VII.

tu

lya.,

Amulka

Eirl.:·illc

~
\.'....,..,.~~~

Sundan
........ ~~.~~~~~--'-1""'-.....,M.,-

- Bu n d a n ~~~~~~~~Jl
.............. ~ ....... ---.,_~

TYll"oll1eile Linda.
a)" II'"J I:iIIt'akI'M' 1m l'
Ort&da ku\; 'dle dolB¥J1 sar ]f!Dtil~rf! go:r-e Tym.lle Power Linda Christian'in a.ftI.I8.n 1l.~llDlI tlr. Henilz k; Bfdll" tllli bu]UIllUL q-l.ftln, bit tilrlil aoll.fl1.1'!llldJ.klll!J1'll u\rr,'etle s6ylen1yor. k Bu. hab!: r ya~111kl] T}'''' Ilia blJ.l:tl~ 'lakdi.-liirt"M'\1'1Il a-~yj:o.Okml~t\I', aa,kallm 1!10Darnd.:!. lie 1;1bn:lk!

la.oo1!L yalmz Gl"I:l"r G;tl"!lon'un .JO!! RuUlEnb..::rg yUzllilden bDfilmlerini &;1!'I'Uml!!klt idl. SHylen tail bDg=a. g~lc~k gibiyi!!, ootdi~n~ gill'll!, MiBI!I Ganci'll Olldan .mElli, .JOI! bu.na dcge.r i:l~ Sizi de 1.ara£rnd n nmikiJl- de bir !iii:k.Jldt! fUme fie·I'.! llqll:!) bir ope.ralii.

a.l·n GTl'"Iii".Ir TolIl!LD.O'dac. 60DClI Ho linlt'LW CD m~b'ln" film. opl!rata.. ro Joe RuUoe-llkrs:, !IO(I 1aIlIB.rt.·

"

IIbmb:a.ra, - Groor ~~ G~D~eY'd l! i-IJ ill: yMlDJb I'"k

dlli

lberiD.~; Crem: CIl.f!mr.L il!i lI!.lylJ.tm.eme'i( i~in, B.arrbullya iU Dlei!li

hELllilDB. liJeulel3-Lt:l

~ LI(;ii.l'ml,!j.t li'. g1Wl!hlE!H dE: IIkBd

11(',lur

,~('It'n

m::J.Dk~nl

1);'·JllELYdc.ak-

ml:klulm

~Ddl"rrni~tit':

film~

allllmaga.

tahBommUJ ede-

kecegine

em inim, Ji'akat

bu i~i

IlUI"aUe bitLrnle!lini d.iJenm_ ~n' F kat" !lOll gUnlerde duyuldu- kli ~nl fi]mim ii,;io Dnu Di!kLiro.gun.ll g r~, RIJttenberg HB.I"blLr'LI nam .,» Stanw.:r'.::k·Liii. l;'11'1II.1{l]minde o~"· NC!j.{'!lt !t'~ril1ct!: b:lr Inu;iJl1 aJan ntOrlu.til 1mbul 1I11:O'!l- btl b • Blllrlll!J-3.lI'll, StfH'l.W.r<:.k, G!'l"l" Gar- b;J"illmb~lrnt'k I~in f!Y.:lg,~::!. ltali:vlldil Gnell' Gamoll'1.m, di!l tirlie- 401"1'6. 'i{1!1~C;l1. 11u UVllbl w'rmi!i(rna 1m' b;]'~lIk gt~lmtI~li!r. t.l.r: 1Bo~ kCI"1;aHlgraY!Hll IIIom.!l.!rer -Hullum bakmaYLt:l; ziril dUD HoliyuL'la b~n bir bie yU!lJfl g",CB J are ill! C'o'IIlJi1dim ~" dj!o. bole'kola "UiI"ilmL~ Llrt.i.sLh:r Barbllra'illm bu CeVEl.bl i.iz.en· " ralr. Bunlann 1It!,)It"elllEno l!:k· ne Jle kcclIBl. Roboert Tal"lor'un rar gonine glTl!bi.lml!leri. Iiu'!:lllrlIl.I:! dl! Cr I: ,(l"'~n'\Jr! ne dUijim m 111L~lttllmbilm<=k io:;in "UzlIn z.ni!lukleri bjJinmem.-:kt"'dir1 m gl'l:ml'!li Iazlmdlll', Bu daha. .. illi , m"l StJlitf}'nl' " ZiY,l!:l' k!uiln nrtulItl"r.n ~!lm:J. BII~ ~ok 1l1mill de1"lDt' ~a.lmiJ. SC'- ~c'lm 'klt'dlf. C\I"kij bN' def:tl,mD.Ao1·,jbrd 1 I'll mcyi!llillHI. !);l!'ln'-kldLIlI- d Uo)'kl)t b,u}'l"4l0l !It:I('.!.OI,-tln DI 1!11l)l~tt bilir.t'I"Ilz" Hil'h: m~n.uLl kann: dt:1!I!ll-lY~hDl Jicp ku.!i1rn .;;. Iba ltLm 1 ndtl.P'I. t>lI!"birin~ MU;;:l;!fl.!n- y-J n:1l1!r U!ljkll ~der, :Bulllar, iJ.ll!"nn t1111ddih<;<J1ai)l ycktu'r. Bll 1I:n i}iIn ~'c ,,6i:J.n:hoL ~1'kCln!:~lIkt.u.rz: filmloenn n1oel'"i':;"·leYOl."dnu,," li'n ~IlrJltillr.J. U: III l~1II1 kilJ, btl;::,] rnlildi.I!)I1'1~lel"i (diYrlIQ~l }lI'!l il}'- ITlI, killlnr:lu~hr, Blr b.d.m !lttJ ~t HI be-,)'lit ciiml,·h::r01.'"D. I1IIlIf,.·kkcp ~Hr Ik lid 1<1 IlIJilll k- n~mOJ.m .. k br, JnEIIl!lm, btJ cllml!!'leral! 0 blr . I'll) It" gOD.lUmio hu ilItcd]gmi ka~lnL ,.,1. (!I[ll"ll'" filmln hikal'e. Y<I],Jh"illr, ~'(' bundan kLm.5l! bllb 5il'li Y!! 'I '!)"ttl!. d,·t,1ddIT IW!lm ...7.. L:iktn, ml!~ll bi..Ltun BU14ll;l, Holivut'un I;ln ml!!jihur .. - f;L1 ISDDfllminit:l n·jl&i3rii &osellillL T~l'"1- (DI»artdll. kllfllhln fOInijpdeo I 11.I1.I'}'C) muha.nu'i veo ~b<:-lkl "") -n ill!' Stromboli e.ll'kloennde hll' Jki nLlmd kl blh'Uk bir filmtl,· 010'zekl in.BAnl NLl111iil1!y Johi'i.;lon'U1I d~r. flklij::lm gli!zinlillinll !;Ikm 1Ic:. IIlrunli.ktndJl", 'Vndlfg.n.ng BOfton· MUltem mel SeliilrYII~IJ. II!IIll.l III· I," lbah't blllhman bL\rfb:r.!" Ingrld eort'ln bll" p.~'''!,!lndE'n alln"'!" bru lLed . >':udJt11 miatd eu.rindl:' bu BI:I'g'rm.m gtbl d",d!ilrodu konulUo Dill 111 ~ ~lui!'iit ,giiltm.-diti I:ilw- li'1kll cdr-nl",. b,..rn_.'n gQ)rd,,!t dU· <:'"El!Fd!1 1J.s.~ 'I!'rk~k rlJ~1.i HllTl Jot'Jh;J c Fllmi, Rilce .Kr..Lhl Ie It!'rd",n 'bir. l!' ~ : L I$l!"rl~i'. Mnry Aliter, TlILlul 1",11 n ... tllmi~Ur. IIrtLlIti A]]D(!(!iG"im (JI!I:@,II'!'IITIIW), 'b • 13:i11111:hc.u.d ",e M!r'nlL[]' Hoopkill.l!I I!)I.1 m I1.0000a!Jj1 bt'iyl.lk ainl,!!mii ,,'e rl!"jL~tiri.l WOIf:lPIU1G ['l{!"Ot!llltl' C ,l.'1 h:lulilrbam ~d.addy~ III!DI !I." ... i~l~l"fIll ,[1!."- 111 L teo[! rtlbl!~I Latml1!1 damlLrl.!lr. Bir umllnlElr, bunl r :nt:.r ld.~U'c r.:tmt! Ifte1;llr, dl!D IIGJatll-'or? Dinl" d~lItum, bl'tt, "iDgar 'ijlk rao bl1; Ln.JI.BJ1I de,t1lim, I_kin diogU,mmk ie-.ap c:d~l11t! bund Il1l.ltlmi. " ytm. uu if:IJ1I,tlm.

1I:r, 1ihl~l,lrl dli )"ll'1!11-ilnndEl. bulu" (Llln bllyllk IIRDe MlI.rlene !:iu ,',,BtlL' il~ bir I!ere d.allll. I!lp!liz 00t'llif:iflnm 1101 001 gl:!lilerm.ek l7ll" lrt\nlEll"lm bulllly.!fllJ.r. J lUi 'W ymlllu'lU un ~ mI~1 Ii. nr IIOl. baea.khmlaDi a~ilml • en John!,' Belinda· filmmdt: 5!1ot-r \Iii! dil.i;,il. bil" klZ l'oLiiIIi1 n ml!j ol:toTi Jane. Wyman liIimdL do: LL>!'l.lnd:l ~il''I'imig. -tClIn! Ell l:Jk:'nll1d~ blr top[l.] ka~ml'"oUl )t'ap miJ,ktad~r. JII.I1J,!:, NI~ni.l hflldHyle

or

de!', .. Dc AIlIl. Dur-llil'!. lit' F...dllDlJlul O'l3nllo M.II1"Y'IlID ;l.!)lcl I~ID. iREl'.·S Dmnl/E .... isimlL btr k.lJmt-di ... 11'mllljlel'"1Ir'.-.. ~ nir_ .. Modern Nmanl;.lhttn, ille nil muneat BII)'"lilLn KL!!'y ~ren!w.. I • filmc IIlhD.lltC11ktH. Madame dE! la !Fa.y("Ue'lIill nu'~hu.r hhl'"amam' OJ Pari!! Ope:rnl2l1l1ll. gt'1l!;' V<J I'l:lil· ~L dlirnfl&l!lmnd(!TI LU,-CllliJIa 1'0herioAJj L"M.1111IlI!lI'l'll.elltlltlr, li'ilm. Holh'ut·t.;L iUIi .51rll \'fMlen ~IP' Jak1ar b;}lu,mo.dEl lI~tiriill: dl'r[l~TI."I' ltslDyan njiEol"iJ. A.h:ltlioUndro '8la dl. Krull~e. ligt!li Y;-~fI\1kl[ln bll. "'~tt~'ruo Idflre!Slj a.[tmda I:l!Vril..:. tn.1'Z lopilmhl II rtb. kl),f'n nawt!'tuktir, ler J1d.L1:e.!l.i,abl~k I.'I!"m~Yo!!'lk .. John .BalTym[)re'un oglu aleyhl .... lllde; faaliye.lo: gc,!:mllj, ~a (ilm (;t'virmege bS'llarnlttlr. r it J~m IllI'Uln uzU.ll mull I:l maoi ill 11(' i Franaadll.filmini E~'f(!l Kul!lsin.· elAm biti!'!!" FCIII1' mU!j1 nk eltot Td}I'lt' !}imdi de J.gvi.;rede bir RH.a H:J.}'\VIlIl"lb's ka~1 d 00)' [11m Ce-l,Ilrt'cl!'klirr. Ie bil' I!tPlloc IIbnm~1I bt'lRlyor. TnD1JUQI!$ ,1t1'11;14:1 Lui!! fllridu. Falri1.~, Rib Ii!vlendblJ:l..::n I>On- 1Lfl!'i!, Ifrant...:: IIwmill ilh:mincle m. tle-clikaodu 1111"1" kl:'!il I cli_ 0 L1~r L hop~h.i.h l vr:. gtlzl.!'lhgI}']r'J n.run PN~d te bdylelikk ilflll'Oz; ediL. 8111 m Log.y~jd1Z t:l-BIm;;:..,tlrnnden MtU' m(,kkc. Jmriu1d'u, tin," CI11rol ilri! Al!I.kJmu: n;lu hill· ta tatili yot!;:. !Loh inr rilmClL" O}'· Brrmrcl JibJli O[l.~'Elcilkh~. SilL- LIIUN;J]I!)!l Ollh'icI'ill ,cJ.iI!:<l 1( 1H0livuita, gol'o'l; ve Cu.i:!!'L orin j:lelmligL (Hamleb rllm! if:-- Fran!!l!!! nrust] CorinnE! Cnlvet, dl'l'r hj~lJlr !ibn hul!ulll'i: to:min et. Rlt[l. H.II}'woHb.'a hllll!f oLurali memi!ltir, !;tio!lt.<1'r.iI~;"Rtedir_ Ge\:enleL'"de 1'"0'l"l!;l.mll.'l .., Nl!w-YiIll'k'l olu::, m'llnCl Lok]ri.!1 Bromfield'ib Ol;lu Lond!!"a'da kuli: alb ve PIIri !lit.:! IltktQr John Bromfl ..ld ile. evle·irmi !>I!l!l:ll hllfbd"n berJ. I,;ti:.te· n~n C,,:r"l1tlie, J011l11 {1m tl\ruflDcliln ~vJik""C;:k ~F .. ...-J ,nil CenU'l'" rllm,~ktcdl r. i!zen;t Qllg!ltje Hird~ Rrll'j~ IrkrQrli/m iX"~'irl!lllir L'iJmmdr:; m;yoamllk I:"dilmu,lir_ 'Irllll!.l'tCil Itl!kdirlc- ~'I'"rettb!,:lmil 11" lio.hYUll'un .... IDc:j.bLlr kjl0 II;.ll'l'lrm v~ A.'I'lllllu~~lIh lIiftisth,T~1"1,u~fl[wD. .Ln.-~' Mile C';a'rl!'~', d('n ~~"I! ~E!lr;:rlll" (jIm ';"'I.1'lfnn:gol IHnYIlIL ,II.~ A.di!'rn'ill b... .'I'1LUl!<n lilli, 1'.1I'I~lllllil~l~t, PliuL H~rbjgll!-r, PlIJul blr (ilm ~e~'il.mrel!; lli1t'L!' V1.!;'19!'ly frlbl i:>l.lyl1k l!!!ln!ltkill'l r· killd llmit!dir_ CIIr;'Y'W bUtul'! J&f I'"ILl d n iionrH, Hnd~ 1{I"[lhl !Ii'l .9ti.ld nnll I"liCmt:D Ingrid B!'rgmlln, }' ~'a dl'JnmUI!Hlll". $imdL Aim II~ 'I H \'~iI)'1 CIloIB'I'ldlt'm ii1 L~t!m'· .run G~~tlD~~l'I ljiC.hrlod (c:wjl Jlwl,t, oJir, m('kte ol8.n Drll'U&!Ir:>n l'DI' d"'I' ,YLlcl.nll oCuktU'. mmlnd1!
yill'.

~---_4I'"""'"

mUalUfjll. tT.a.lrUoj, m.dm1 Vi!.rd.!~ l'O"manm~ .Afrika ormanlM:l.o.da hayr.'IU1.la!r' ar:\:!IIR' GU ltil.a.ptlllanrl. h p..!_i .OllJ ' !!'rI.. da ~.iyan )'&1:iI vah§i bir B.o..am[1:1 nlD ollruy\J~1l n IU lADdlrIiiJ.Ya 1iI)'1iitUni. tRali'ir' eden bqka bit :Elaklka.le.I1,
CII_g.I.D.I,

~

kazanmak

elml.!!'glru Ic&lemii UI! ley ycktu. LI1ldn, I!"Sl!rmy~;1m IId'JlSI bu.- Edp.l' Rloo BlII.TolJghB. i;iyle ko« lay IDJIglii,) olaeak bi.r laaan C~ glddl. B,OlJIIl,lIlnll. itir:r..IL.Q1 V.3l:r.Cl. InF;'ill-z (llrni, ojIlmdi dll FfQJ1SIhIJ. eger
iJitiyol'M go.stcrilmege; baI:!Ilanml!l~I", Coli: Dl!fi!l bal!llt. !l.llbnelerl iML'IIa etileo hu film, s~yi.rdlC!l' gibl mUf,le~k.itler UTl!I:hndll'n dEl. p[!Ok ~gl:'nil ml~Ur, Erp,.muvllllff-a!k ElI~~!tIm1, bnlY' ill. T3I1IJ. .iJkiJ )'iI. e.9-d!riJJ.i h;l~ k bill: ta.b:i !Ul!!lb. Nih ayet 1,.lel'i 1\de;1l biri teb.l.l.kl!yii g4lIz.e Il~dl. k"ftab.i bs.a~I"

*

iB(!Tj dl;! bunun l~lD. II nfl,·n. _. Bent 1III!\'digin I Ltrl.· lama.k i~il1... Siz. ~ I rill U. lil"!. 1fi1Z, fl....,j.·ll bIlla k. '11 l!t-II kiiclar iyl c111rlllv Dli'oC"lUml~!.,

-

wdenl!: Lon Ullte; bi.r kat de.f,ll b:u1l1dl. !II LJ 1'l1U' Film hu:nLlllJ-'ln lU'gRJI! I!" rirdl!l!, l!Sl!riOI! blr all"M'1lm y.un di I-i!'n r~jiH!lll' C .-e,gory Rtlttorr .. 'I'b!l 81 iBteoIldi. 1:'1II!!1Ii bdy Btnolu::. CI..e)"lIi Bm E. &. BLl rrqnglJ.l fll I ,k;l .. okc. ml;!!I~II?Slil ai.hnda hl!'y ..c:n.nh _1t:1!I:IJ.:!jtl" blr film. ,~I!'vi flDi hr, 5u manio 1II"'1i'lLr:lII.o. :Belli;! p nhdo b.a.!!! fOl!~M. ~lJimii .Peggy CUII'l-DilnJ'1II. okuyuoeulii.nru.l'l l!'Zrul mjn! lie R;cbflrd Grel!ol!'O(_" v MI· romll.D l.a.f'JLLII kaJ:11 gOii.t.crdildtrl. mi~ti.r. 13.19.Jm HDlil"ul (ilimcileriw.n ,go111; Eaki. I!!IDt:"m!l rlrtj!ltlenna~lI ri.indl!c ks,;;mlllIllo§tl. BlUTOqJj' 'Oeorge.!l P~ch:t hIm l'l'jisnrliligUn !lillI!, bir hB)'ii pIm1 mukabiliDd6 b~ll'lml~l.JL liII~' K hramanl uerinl filme- .. ~kmo!k bllkkLIl' lIOaC!O:!ltennonn'ID, Yllin t'n ,.ok !lab llin ltltabl nndan blri ~I II .Bi.!- Un iild.~lar. Ie'ili! d~ ';:','';l!l''l1 ilk - i:.llru 0 fit vlliol CDimbB.!lmnl!t arlli c tl"lni bll mi Ibn~rLldit1 tieL'" memle"~l:" yllZ pc-rd.cyl" nakletml'~~ k mr biiyUk I11IS~~ ~rdil. Bu. ILIt:ldil! "Hmi,tH, Fllrnde Clcstcl"lDiiDIl'! til rzan L":otun Ll. YUp<lD Elmo I.:n= geru; nkt.:Jrl,·rd~n PluTe en: :210,' 0010 UZUD bit' pl'rilk 't;!,~ml fl, t(.omtliL edccd;:'u; E!um:lEl.n a;;: !iIIlDru 'I€'vrll~n • T:H'. I'iel'l'IJ II!!I1DOLl'ill tanlnlIlLl U1n'UI dooii~u ~ iIldl:' C t!'rbll I.; ~ 11, romlllnlanmlll'D Mlnh:mDI.!Ielle dt: mn11lD1 N!I!1I"yclrk'Ju III iye ' l"i I f'·cfte IIln bat kEi.lirn.m[lD! .ArIc· CI!DI! Pol:L.l' !:"aDInndlr'ml'Jitlr. Po· nl!'i b,·,1IZ Perd~e cl)D]undlml k hudaQ 160[lHL !'ark]cl J)~mp i:'if v.IlZ.Iil! I Gahif \'e zan! J iii: Holt' T!lbler-, Jame!l 8_ Plli!IEI. 'l'tC_I.'r,]nl!: EI. "I:dlml .. t,r. B!i!cthQm.lcu·niin Merill 6lrn ila TlJrz.an rohind,: 0!l kLmSl!' lie konuPjIIl .. k ist 'I)I 'YL,n idJltc", ettJgl Mademoil;.dl!!I de lEi n ml~IBrllhr. Boucroughll, l:lIcor,[Jj d~1L bir kndlo.\ 1!1Inlandll" 11 Fene filmmm ~Ui:e.r bi1Yll' rol- ddl lll1i11hj1mber film!l~n bLr hll)'B,'lay EllfIit".::. OI90"0 1. elll!s'in Ieorl dJJ bo;r Frun~1. ~ Ch ril!llC']jIhe-, IJ pc r;:), 1i,.h~'I!)rLI\J. Do !llnldEl. ~ Olhello. Illlodaki D",lIIiemOIlIl ro J"IJ.D S:en&l~, PIL"rrc Cr",' Of, II !}li!IU ~eriaini de )azmllill ~. IU v~m'll!f!:il'. (B~hi~' Stllir, (krw A.gne.!I Lm.ll'Y YC J~ n Bl'Olll:lllrd'[l h'lrl:1~tl, K"'lI~·'nll"l eliidtir l le\Ti! i red Lim i:!jtlr. Soc-51l !!lnem~d i:w "Fan:,'1llI ro-· Michael P[)1rwll \'E! EmHl1! ... .!rme \\'ymullt, Londll"B.f.ll ,gcl· 1u,1I;!J .ri.i.:!!ft'I r, ,.m.pJ}'IIIUI, E\li!l ~e~ !"ro':!Iburc-er ~El.lI':IIflDcllln 1:'1,,~""II(' ml.,1:( ilz:e ~;:Iir /I 'Gra.b'be, NermlltL Bnl'l, CHI:!oI!'!] Mill' ,1I1i[II!'ffilZl P!!1bll'l:l.au PG I~ r1Olnkl1 1i'1'iIi1ll!'ii!.: rilf \'C J-cb.nD:r Wei!lmU lie!:' y,.~" iIiilI:)llIl'dl1". (Buster GtlLbbot:, !!jklt'ti!I, :Bruee Bt'Ddt Illdi a1t.mdil muhl-e· lit !llmtllrdlr lido d dt! !de wi· ltrde D,)'Dmu.if:Ur.ilir). Nib nrl; (Onlllo.l!!u Thnu.n' LeK I;.., oJ , 'Wd&liDllUII~r'e haiti olmu ~"'. ~Imdl,'l'e kild r I:I!UUCD 1'l!"o un. OImll!rinm adcdi )'i1'n'Il b~·~" I:IUJllIakhidu.
dO'lD -

*

Barret! K.lt.ll~darm o.etm90 .Klml1tl P...bllcia.r- da Moil'S .Tanao. IO"' Sh!:!lU'"tCr VI! Lu.dmiU TdL~rin<l ge ~mI4:l11.:1;a"1 srLbi tilli.nE&2:lI!I"~n, Lconidl!' MII,J!3i. IDiom bi.rdeDbln! ;cllenle dD'J.!Ljma I:J d ta J;.il!j1li.dl. Hi:ft;~ IEHlenn illl (II! Vi! R!lilK:rt Belrman gi i WI md}!:ElluitiliJ.n.n dMlu olar! bu ;'Imi 116r1!!rlD., Anton W Ibrock, ~3.Ol'mlllma.r k.nb. DID mal!!emla-· mond Knight vt' Albe:rt BiPl ~r· nom .Il1~YlN!aI1 va 2e'l'k 11l1lor-m(!IiI'm "11 mUbim roll!' i vln'dl.,... duo Kitap, 8yol .fll z.ananC.l ii!ll
1( Loo.d:l11.ya tj.d(!D.

gr

my

*

*

*

I:h.bllJ; I!'~'!t t"mlz bir I" d!!8i1 i J!'I!kl bLloa ...n no I,;llmr'! HllydJ, IJr,vgiluu; "Ui.1 til' i,;Olluk. ~ibL bakEl.flrn! YIl[ftlgLm& deJilik; bur 'r!l IIB.'Il.lryeli. II> "'1.mt!niz 11uHmd Ir!
Ulh.l

:ruJ

- S hI,khr.l. gdill, .Bun kllI!1e !kOroBilJ1lda11m rom bileo bil'
ku; 1/

J'(>rul'lu r,!Ipal!l :Mil!lun",n n', SIJlllVfi.fI ll~ bugiln i-IC!lkDofll bw' d~lIl1ullJh 01 111 (Tananm o~lu' Joho Sb.effl!l!ld'in de Ln.kdiriml;d Jmza.ndLlklll.riUll lI111madnl1l g..~miym-lll:.
JtUlc.'

bIUnrk~'c., T'f!.~nll'l' (h:lInaIlUlItiud ' rI mihkl!!l!HIl..:J H .!I.'i\'I.!"I~IDUll..: r oldu!iJJnu •• !fi
l"'ii.lI:lIIIl:r;:L

1'..

JlI(!.r.IT l'1:iID; !lIlD Ci:!r'n. Lm Belt'ln. iUll.:l.i&JllL n ..d,·o
ttl~"Inl

Bhirlfl'.1'1

t l!'

1.1.>1... 11 A,

{I •

k6r: Il&fl<"'J ,,'In "'enl l'Iillli BlIyU k mL.l'll 1"1'11 I'" I n:!j l!KIr !i3'bIl;..' Wlld!"l MI.rlo:ot: Dii:ll"ll!h L'0

dll. <;llnltw. g.cad· 1\ dA:mlr )'011.1IlU_U J;oC'!:-cuginl ognn!ii!l!ltlm. Alit, lfIilI bumll'lll. lllill",aull ~d(·mLf-n-.:.",k. lJi~! ~ Konll.1l! dlYQ:rwm Hlrlou. itl IIlf eV ESl'" cI n.'1r'(lt Ilantl ndc nil Irl!i:le bulundulrUllu ldylc'Im' Z:!1("II., lnill IJ.DIjI .l'JlY<!l:!I!IDm. - SWI M .r)'iII11. Nil: • yll:dijfmI blliyor .DIu Un! - H rlllO b•.nlml" 1,)" ... I.wrdL , bay kumi 'f'... Y tall: OOafMl hJ.L Ic.r! All u nrk"kln. In!pal .1" Mr

lICDZII_; k.llP

bili)'orum,

~L1.'

tl!1i:.att
l!il;'bc~

Jbon Ford'un.FOrl-}\p IUmin(.!i!' bir" IlormJII, mo}' Ill.",

lI'i.llk fll'11'11tl.D1 bulan Shlrh'Y T ..,-n ph: Ill) "I J tmD Ag .1', bu dl!f .. j ID<lwlcl BUt1E'1I"'1111IiIUfl! c:HlgJ f JI.~ ] Jwa\'l1 jiWIl't'tllCi rt.s •. ,lId~ndllki ;rl'nk. Jj ,jllT.ldf 1:H.'~.,bl'r ~nll ,c:'l~II'II" dl:r .. P.Ll"i!l!ID Idbilr Ii bM'('lttr~nd , Bbyl~d[ti ~rkll rlu In blr mild d(>t i~iodl:! dikk U Cit !:D 'Ul!!un I!IIya 11911'1:"11 Y Ie r jJ;b "!I,l i .. In!;,De gLlu!j GUd .. Sil" ,All!JI[JI.odc-r' Korda Larafmd "I film ;avinn,. k

blrll]<JI

Ill'n~

EI

ngalr

rdllmi;tUF.

HolivuOI bUIU!l1l1lt l!l:\'c..:;li IIrti.J;.~ !lhrt Torrcn AIml'Tlk 1n lIulb~,'dl[1L!' ~;£'rt,;I'll; ... ti[".

.. Ud pl~n'

1:10. I:'ll~l lir {(II bLl~mu,!i.llr, 'Ill. ...... 1' 'Ii '11CI.-[:~g1 .. THnclling !>ilit 11 lady l~I!:.'J'!.r il!J.lICI ku.dm) 111· m dr' blilyuk blr ~lJrnp I Jbrlk I n !JDIn Ij hlr ~nr 0:1011\ Jr' hlro ku.dLrIl. It 'i'lllml l~vlr ,d,·,,,·11 ....
II

:It
'lotil4

lelf • .mt'rIUn
~I'I ....

[J.nu:I~IJ1ln

.c·

liI'ioir.ell"
~'kIUINl

I '1'I~li~llm!g, lIil1r1l!,W' n ~n
I,llllip lilld,nl.

M~rr,n ..
IIlI),,1 IlJ' !J1""i111!,

rol

R

lind

KUB

11;1v r I·.
cor.Jpl .,

M I,' U rleD.I!< Di",lntoh'dl!i

I!oIIllfrllml,'1 r. DlI'l'lJ i)1;r P[o]I'"II.I: 11\11111lIl1..,op Ullum 11010Ill!", II'Li.k;ti III.!: N~rlC'nil'm 1~ln~'d OIl)U iIIl!fllli lihltllunlil IllUrw oJ.l.!i!;!DUn

'il

~lJ'l7.]_ urfda I izmit'e getirilecelk
111.00 M ~ II; lIIn.ilYQ .... .,,,. !lTl!;U • Lrul 1 , [I \11l>.11C: ~1lIh:r lll! 00 HIll:.< rl (Or ]0 l~ C~m~IOI! b~ JO."Q J,m~uc: Inee A& (NP,""tnt ra.th) 2a.11I p~ II'IUIo!UIII

!l1'l';~{9 1)1.0II. 8, AJlU'II ve 1mbul!!l' , g .u..uc: H&rLt JIBl.'PIU I,U '. ,I" 1'l1lti1l: IJInl yull ],pt:dl:tt:r1. pi.. 10,00 It'lI,ilk: lnhI.1 m~1I j!I, iLl,OO TnuJI ll,'l6 MilI.!lI; tt'~,1Ui 1!!>l!!!1ar PI. U.ll5 M1.I:f.1II: klllU' VCIi\1rkruu MlU.l:k: ~Lln'IHII!, jiad<. pl_ 1:9 :I.Q (lltl!! gu;~".!. n,te 1t1H.U!.: FLlm ytldro,!KTIMAn mrloodik,. Ill. n 00 1>1 9, A.>'1in
1"'l1.li11' -

ORAK
1M

n.n

e...

Ikaralkayalar suyu
1

~--~~LI'!II1Lt: tHUllua'i

19

f{ilfJ"ll't~d4'n.

IJrhl'in bii'W" C'1l!'! '~iIlT~;1/lyob~h:('("k kmla.f' liDI
!oil, n'l!.l.b

gdtrU'r'{'pk ·birimJz·

:IlO,lO ·MUz.lk: l<anllk tululn.r :101.101 l\."'U~k: I!;Icclhll"C!Il~ llkliiJlllIJ'
l'IOnIIIJ {pL :n,4!J il<1Ih!JI!:: ul:!L~rlo!!r p1. :l!:! 00 lC""ulmlll: 3]Ioor' b.!lbo:'rI~
~~·.l~

J,fll~: 22.c4:J, H ... b,,'l~r 23,00 Pm,rU'l.

1)1111.

mlk'~

PI.

\"e I<Il'!iI!"11

d~n) - hltJilUl'hnnin R"1,l d@rdJ.. mobll!idillm~ I,;Ln, dddi '" ikll ilIn __ ILhJlnllI~ bIIJ!I~labr. ,[Bvvi!'lcc DlI'hrn .gc tll1lnlui kIlmrlB.\ltrnLII .. BBJ1nMn ,~)'U hnk kmdll-; BflllliIlam. :ldiylIH~r'IlL>, aeh r:Lml.z ~lNll"'l'I!alllm.!llDdlL lIIhIll8< mIWl'k b[l.lJl gOlI~nnh!l ...~ ii m[J._i1· k!l'lru:yo n.lr:!l~tmlll1.t Sol!n!i!IIlt"t1:l IBU ~'" liN dl"'I!.)'} J!: ybc-deo blle&· ~'lI, b1Ill IIBflL YU"'l!.en~ k1io1'ilne bLr llilr;1J1l 1!'IIJi.~ meJIrul!die olDii ve Bumlan bitkall gl.l.n ('\lVc]. Ib,· rnbmincn blr l:!'l!1yon l.imyu. mnl rnk:aYllilal' ILiytU ml:"fIlbft.lI!.~ t~ofllcak KII lc!lyD1D.rIlU)'lIlIIiI 11:-, lci1l1er )'npmak 1U.::li::! kl :dJy~ mite gctmn~k I~ln faaUYl:lte Ml'cllJl izalJm ,,~ ~lllitiiJ,t1il ll • mi bulll!llm[ll!:todill'; ~hrlmkln rI geJl!l1l rin_dol!o mUrcldu:p blr ,gUnlWc .u IhtlY.Iltl 4.iiOO tondul!'!kalile yo! t :knhdYIlIllI!i!ftn m bill· Bunun T2(I ~nu Pqa au}'lllld iii l.I.nall 'y:Jipttil:lan mUtwr=s, ve gatentln oNIiImekt.~ 'I'I! &I toJllllo dlil :rU I,,~ :r;n.i1l1betlir. t't1Il!I 'L:l.fUl'ld"l!I I:e.lliJi I:d.Ilin lite Y'IIY!lClk. Idl~mll:!H d I! lIIm btr dlr Id; 1il~mM. ~ lOll il"1l lebR nn11l'1i ,g6l1tere.nik, eUl!lrillden £ti "'·cril:m~t~6r·. l;[}u lu!lo3rhll: \'E! y.orillllll l!'aJ.rJl!:8u I\lropU= .3100 tOri 'hlllMr III mt:ll'~~~"'lerll1l b~ldlkrml'!1]e,rdlt.

mil, 1I1111'~" ruamllmnkl.iJ.y dl, BllhlUll!l. ynz gUnleJi k ..belII.)'I !lD!!h~ - bltte, II" d<!nn lahrunmllUI ~'lIbr", tunLl!! 19. Km, mellMoI'den gI1tl rilen Knmkl!.}'l!!ll!l' IIIJl'l.!: UO[l ten !lU '" II' m k ~ r"('tI1e. bu d!lrdl I.n m:o.ml:'l1 gnledlgt rlbl, mk.lhim b.ir kIInu dn ru-ta·r:akhJ"_ 5;1.1 geHrm.eo ·ltlliin ilIl'Ullcri '111mll!ll11nDllLlf olll\P, borul II" d· Illpafl'l edllmhUr.

lliUc.

---~~~

ilJtJyn· .

hastallilna serom
tid" uuli bi,.
f'aF

eeil'ere ariz Dian. k6~iba$'
VNI!b·
.i(lDUf(I(U-

M kinf3i
O0I-k~ b1Ip terl'l bal.ll • 20 b-'I; Ith T~IItM VB p,.mk'l'rttle odnim.I 1111 ~ Li mFlII'III.C·J: t1~1' IJ ...O

:ra.r,11lI BoknnJrpl
I~;IJIFUil'i'ik,

h.lH:1JflJ lrmin bi.ldirililJol'

vilalldil1

['mrl~

D~n1r.ll tHllIumi) - riC .. 11 I' I· mlilOclo. !i(lk [1!1!J'lot v!.'"rer''11 UrI'llcl!:'rino maul ol9'il (.S..... ~mrr-'d (Sari CI,,"L"f h~!I') VoIl' .hD!k dml:ldc: (Kc:'!:lbil/ll) l'Hllil hjpllll MU t.otb-!1dlJe bo.i'!lrulmtG~l, Bu hJla WlI.Gln :E.uhu I!ttigt ll'f!.lord .. l!J.

Tiirllige Ilmumt

Af!enlall,tJ'

TURK - AVRUPA Ltd.

5,ti.
:

Mardin Valiliginden
1_ ~lItmr)'t:I Mr.J.1".~L liCllLuluJ
10:,:111:1"1

i,,~ :l'UlnyloH"l"
~{I"".I,J. i&e.,L!'

~ .. p.,J
lUt&i'J.

II.lr

~~8"I,1<: ,IIUlj UrI!!

rnc .....~ ..t 1>1""'11"1

t1

lila

1

1ItI,11

ynllll¥d!l.

)'11 rd~hUlIJJ.d(l,

(BOD

ku",-",lloll'.

1dlll'llllDlLi! £-_V"..;-~

E,"",Lltm~ :I1i7lllUl

:~~' B~:~r:~~Il~C~~~:lnm:~'r ,_.,.~ ..
.
uf!lll
",,1"II!r:ltll
U'IIII.

"rllli.t'~ _kl!lJ, ljiomJJIlItlfL E.IlI!I1IJnc;Y fir"bLLm

Mlu iG,'1.lr.1U I!JUI~ 11 dl) &pruIJ_rllk ~tl_ m;lI.ot'"tJyl!1 j;:1II.]:lid! z.v:r wulUyll ~1<: I.. L" b:l..i'lolli<:,I'LD -J.lulllPli go .... mln~ "~rmdf!rt ~I iii )'111 Ttei\~

11'-"-

Safranbolu Elek-I triige kavu~ uyor
,Km.&biik Demir ,re ('.eJik fahrlikala.n
:!lObO""NI
::J. 1I11,nplUI

htt' de rqlCJl], I!tIllNl, m lIy lIDln : yU ksek: \'C Ill1c.o:k h!U\qbilldll bir bllk:teryolll'jl m~h:1!i1l(!1I'ndl: i bu· "lrlllJlma.1t1a ",ifilt!_81. UU.Jyn~1 ft : G"IIII, ill1;UdCi kAqll )'!lmlJ'ac:at~ . nLIJ'jplmJl!jllc. M«!:rii'llLllliycL1!' otIgr~n{]lt'imiz!l .Ilin TilrlDl BB.ltllnh~l I1J mid!! y;rIDi~ blJ Il~YI Ia~b~1 i!dUI!.k Itburn.'l.lIYoIIrm kul"ulmlUllDl, mUliMlk rorm~!l, key[lyeti 1i'iliYl!l!! b-!1c!j n~ >;'12IUIIn MJ:11 ~Ilr.u mtu mm:lz1ml'l!'Y~ de !li[lndE'I"mJljJ1I:r_ \fllAyet 1D11II:&lYIf!;mlll t vo gerelcll hlu:lII'bldar:l b.",,1(U'i'1I~tll-. Bu liibuf':Ill.UVlilr YilRlnd tIl-

R·IHTI .I.. ARS rlfLI .
!l0 ,nrln ikpo,
Par~~

SAT I L w K , _-!o4~-",",'T.-_"'"
..1 lit,"!.!""

.)'IlPlhl}f~I.ir,

. .99'l
f'"

;;I ~

lira

il"l kuruah.Lk

gqjd

,M .. , liIit~i:"<I!1lI III.nui

WI tIT.! li.i::llr;l!llc,

Bl;lfDID.~liId!l d"'t~

c:"plt .. II, 1(1) lin IIIl.hB.nt, k4fk
rig

d.l"iJllfk:hl
jl

"[Hid! ~rLnd.',
IlI.tJLktlr.

)'

"'''A'.

",.ak

I'!I~III.

t:.1ll>lllblllT.

J'flrnACAAT: K'''"',H~!r', !!!.obUl IIwulil J'l!rtnilllI Deml:rbiLJt Ilim No. II. TlI!l: ... :30>!1 0 ~liteDdlir F l~]c!lt m ~!kl1l1bLl 1]1: 1>1rH.M1ooI! ll!<l'lllnnl rno.ll t:IlJ.I

, - lst"",III<J;" ekBlIlmit an.nilln<~1 VI! b'lloll&IbACIl JtiBIlLan JiaYU:1I1ullk MI1'.I1lrlll~ .g(h'o-",~udll". !I - lMelllUoI!r!n IN lr:i1I l~lm111 dnl!mll\d" blr LI_ &;'1 t>lr .1l1'c!h !).Iiof.lidmflru nylr. dt:JI"WoeJJi\-W, Up<U.1!! d~~"r ~1! .. I~rL,.11I bklllUoII 1lIa1", l'll.d.t'llil!.1!i aI .ru. ('tiI.tll .g1l111c:rl l:I.rL~ l 'lI~ Ii'\lII c .....cl Milr~ Va.nH!I!lm mllrlu:AlLtlllo f'Iltc·rW!: b..lgul WQIodl!.rI I~rndlf. I!!I _ I.awkillartn '!!totlll mo!!k~ypl.A"'MI boar ·I'D~lCII. ~ Ii ...,_
~~uJt; INt ,IHI. ka4u

MilJi Sa mma Bakanllg.ndan
1I. Ian y~.I"f
~~[J

1!'u1 Y.!;I'I-UrillIl1!t.an 1011... 1Wl~ ~IlrJlh£uld& !~dkm~ll!1"

rkllJJ.tm..

illnlolJ

"Lan

Uti /1l41li

ellllli:lt.ml! 'kmILLi~l'IU R-!iilllr~1

'I1t:rmclcrl. POlJI,I4a o~k

kaiIruJ

I!dilmcl':,

UI3!lU

gt'c;:el!l!'k. 326.000 lu(:i I bul'llnnD ,Den!zli vo :Ii n II:1n IJIlf!rln
I h tiYIlCill
I

otiyele

lUll -

~!ill .j;'p"Um

)'llJ

Ion &pgIdi>

1 ...... l"I v 1

buJUJlJfl:.l1f 20 mllj1.ll

ImmJlIlIYIII!B.khll',
-(j--

),i!!ZI h

"I .fi Ai!i~"1'1 OII1!1hl'ril tif...:;1ll:1 "",buIUn"

Uloul!l:iodau

S11llll;lLnbo] U lH~IHl~i J S!lf~iUlblJolu bdL'diye.!! i 1Ii~l:tl"j II [l:nV~fI)i !~j!l i tn D~ba)'Ct 'KI:Ir1:! bilk Oem it t-U!I"J_ J Blr OIUZ. IunllUl ;;llU'il:I.IJ \Ii! Cclik r(l.br,ilu"llllrl mildLiJ"li.Mll' 41llIe1JI IIIfJJUl.r. mclm!p ~subidd.in Erku'lli deiMelly1e t'lo dll tllt,1n.nm1~ i"llmu rta. !l - I!!;~tQl PIY~QJ;U, 1:M.o]:)j rd1f. 7' ]i!lr blil.ldtuk I!'lLLrm~g~ ml.llr'B1(aIo;.olncaktJl'. nDt.II, ",uri, ~1< dejl:iL Ii 2\10 tIlmll!ld:an ben Si.lmcr~ RIt. 9 - A.n )'1jo'·1O$1 hIJ5uili £enIL • bank: umtllm mUddrlU!Wyle lBti'l'IJK~,1nlD""HI .,AC,IYAI ] - l rlltAn C;oQ}{luIti. :2 - Tabl lRcroC 01..., til r ~t I.1.H:. ;;:aJ.G1. ~ - Kll_'l'lc.o;!,,:: bull.lJ1l1in ~I!L' nu.hl 1r.U;tm11lJ", 'blr ~YIn IIk~lml~

U,~AI Sif h"tULO

<!!i!hl,t,Jll.

tll.rU\"

Sa(ranliJollllYI!!.

Ellcktriik beIJ

,...:.rm)'QF

Et IlfJmlJinala.,.,

§t1n:d~ b-uJ u !:Illn SlI!rlloDbolll bele· dJre rllbr~klil ~~",~.sl bliDdEUI

,·t

ku ,.ulaca h
tHU!lIIBi) -

da.Il ItllJIDl'cn. b.,i1ullll:IlkLlr, BI) mll.r&!t.I1aUar ;\.Ilk rl I!.JUlu, (l~al"!~ fin anti olluUa.n 1!;'lm l~/I!:v]o.l a." Milter1 Orta o::cIII 1~11l ::I ".)'ltIJ U(I "..,} Ml;Illl!,[ Gil. rb. H'!'t !;IrU Q)nUIII ~~ln!l1l HI/IA'w~Q'" l!!! !l>II \lli:rilcoCl!kUr. :iI - U"-{u,_il.o.I1DMuhh'LLf ,,,n,n nnfl I t.h~lld ell. E.b, ~ 0:<'LD. m!ln.llunlJlI )'Mmz- 1. J:.I !llUI'III.II.J Mill.! !:'g1L1m 1:Ia.kIinI'Jtl LlM"'l!I orill, ,,,kLlJlII,nl!la dLllk smll'lardlm dlJi!l!l!mlllll ",~,.. U>.dllo.namtlJ f\!l\ClItl' aMLrnr. :I - A.lI!I.IlCl!.1II !lgr 'lleUcrm Tl,j_r~"",,~dll"l Dlm&l.M"I. ,l.'1.I"ljll~ IIJc

lSt. "arb·,e 10125 K.Sa.AI.Ka.B§k. Ilanian
MuhlUlUlllUi.

CIltI
DUten $A.MJl.N'

8)'

I?Y'I'!EI

DlfIJJYllifilkBl

slmJIi!

,,'I!

"''Ii''

mih!II!I~Ii[l laD saUtl.lllldiJl:l. IIH~r~· yaD !!.lllbiIecep lBhnkm.k l!1.mi.ljlIr. Dol rhtl rlioJl)'~t.e g~~l!'n bt'! "

AmOf'lktl"l ilttydi k(J!I~'Jj l!icclIn!lle: g<'ml:mf'J'cr !oi'~JlJ,
KOIlYlI

orr.

.Bedl!ll. Lira .!CUnl-ll

Cr.'C;lc.I t~rnJIlU'I
Llr"

EJe ll~

Kuru'll

"'lJ,8~~
J:D.3' 11.111

r .... kJ.

l'!IlI.a:am .. "

-------------

lit'" r;1lteJ \'Il rs)'!lBJ.J I!lr "&:I'ligi. '(l.vvi<I!!t.iH o;.. n'I~"'h_ :J ~ T ..mnd~n

olru:mrf'll!\
1iiIr.1!.i(,!I

1',1 mi.,.!!",I"I1I

Irdil'",

t!'I'.

oMunu:sa hl l'IJ''''' bll' maJJlCLk. Ilk.,.!', 4 - Bl:r ilQy-ML. H

Bi,. eS,.a.,. ha~a.h~!s,
glJ #la'ian'd,
---ll---

]d tlirl!J;t'do!! IIt.a mkLaamll. ~I'. Ii _ B.nd~. t.n blly1!.k ok&lll. ban1E! TIl, f! D""tm~']j: '" = nr!Jfidm
Oku!l'IrA, 1!.~J]lj, i:nAIUi.!JIlli

g~r.

!llrlr~mi~ m.iUell.er girl", ~'I: ()I'~ill'li.:l· \ IlOli yin~ mile!l,"['$<!ni"n Istikraz !o'(' br~leTindt'l\ ILUI.·rikllh Mi II AlLd'!! . dJJiI:i}'ll:' l~l!il!.. lI Ink hi II' za· :rom J;"liIe T!1;Ungl" lJ~ Lo", 18 Mt'IImand "ycDda ~I!UT'IDi~ bulullg,'S -·t hmbiDo.I8n It!il~i1, i~i m kLlldar. Demir vc C'dit f, brio UZ"rincl", ll!'Lkdr:ler ,l.'apm:l k JZ~· kalan UJ'llrlndlili imilT Nt.i!el'fA rc ~r""l:lI~rl~ri[ld.e TO;Pfllk. M Iivnilto £l!:ktrik direkl~ri 15 kl· :&ule'ri I'ete.rin~:r s-c:ntl mudU .. mu10m Ire Qlall Kflrn'i!l.I1:l~ SdulIl' :&lvinl"M IItdlJE;u bn.lcll:: 'Lu;:alrla 'leh!btll U iU"a&r.nll diJt;ilmt!1 I'e liIahl .. • .rimil!l!! ~('lll'li'!ll:rd.ir, HeYl!'1 ~ehIan dn ~1I'1!:il.mi'~ illiluTiTllRiltl'1,!!hr. rimiz.dc kOrlJ.fi~l:Illlrlll ynpllkklfl H:o.:ziulllllo IIIl bil:!!me Saf:rsnb"l·' toplll.I'I.IId:9. rlikic VI! gnYl'l('rbu 1.1" Iy ~(lhli:I[I"1l111 l'!lga k!'!"'i.l~e"'ill lIlik1i!dDI$llIr :'lpiU u.~-illch.l lzku'l'V4!'U~ I.ahmilJi erlilmE'l!tedir, mire gHJJ]i~Jel'"dl.l',

T.l

olAtlihr "'lyf!olL K1JItU aT
II _

80,000 110.0110

~
::IJ&lQ

00
Oi)

our

mu.y~n"d~ , -

'IlItlLlm

j;IIUIIIUln

..."

Ie-t;~

LmUJiilnlllirllnLiJ. k.~m!il"

IW"I IIIIL'tIlIl'. ~Gil. H!ZI.Qrt. oku I'JiCrl"nlml,
1i1r IoIllol1l1lO,

!Jill

1.,;1,..... ~m" imllllll81 Y pllmllLJ

nlIotil!orl

'i LIlt: ,j .ansl 1J11k<iliri VI: m'~ j'uill sAMA.N ",1 KURU (IT .lUi.plLh :;:~ ElI,ammo['
14_t-mm~~ilt rerrembc

bed.e.l.

I> 'Old to!m.J:. YQI," IiLzA

Ll<l mllbll&yUil l'IU .ru.kam'la

bU,IoI.nuuli:larl !In,Cit!nn 111'11' lrCl;mD

,,!!!

bD¥on ~1'H'11l1}'cn.:t ...\5kcr' !j'~!JlJarlL llLII,rnllZGd. Cob. lIEI, crlllc tll!:"illIIl'lllllo lorrl!llllftl:iil "n" bUIIJI,)n18r I1lIflBbltlr,} )'u.~l,ll.nlLl lIIollhk~ ",ltlrenl~.i .. tMiJll,i:lorn ~v~'':'U'll ;)I!I.~hFI ~~, ~l,ItuLur, S"L1111nlclJloey,; Illln~ "J&nlar anc:t.1f lIentil !Q~ndlll.rlntili hl.l~i:l!nkmll ImllhJInJ nil' 1:14.,,",'1 II" "~.dLl'I~r~ ,-~ L'~. m!l ImtLbfLnI"~1l i';,BMlml.lklanllllullnl, -.j'""rJlI,r. tA.k'Cr'l orl.il 1:l11Ll-" I~ ~l:It'lr1l!:,m'1Yt' L{Alm. !;IllInllllr 'l.o'l1ml!l:llLl'_1
lL,.unILIlJ&nntlll IlLr•• Y"lnrz:

:2 _

IIl.rmJ. ,)'Ulb
)'111"IllC

II'IBU, rde Hal'blyede
i IILTlfl,ln Jr:ltm'--yona

l08~

SlIbl:LAlma, KQI11-,)'on.llnw ~ ..IlJ..bllli'. T"iLplt'!1"IlI lIl:t!ktUI'li,f't!lUl ~'11)1

ILklH·. ~"r[nlllnc
gilI'I \'<I! lI ..
l~1I!

IUImal'OIl~
ro'llrK;wu.an.

b~J I rli

1li.Bl4

",UOOI!I1

tilT I!.Llll I!~'vd ~omi.l!yontl. wrm~lc:r:l.

"lurJlJt: m.l<l"r.bn~

811 illllrtl II

Ulo!i.)i.1L1'I

IJllC!lI1lJoel' bwrmi:lukJ.s.n

.l,'otrJerin

Aa. d.ii!:1!l:fJ }

MU%!I:'1ln.

-

An,¢lrtnlll.

J:t'd,

i!

-

G".I!' g-~I~, taIUmm 1.1<"DiinkiliBlI'l __ Q! bUedUmJ,

IJ34S6789

IIIdI

Corlu Izalk, susuzluk Iztlrabl ~'ekigor I.,.•
halk fJl'Sill in:rl11p d[l.!!1JJ I!I La:m:a., Qm.ktadJ.r GenIe. J. LL-e ~f'~m I'It'r:ll b~ 0 ked,lIT knlal)-.lllJ,k olmaklJ.dJ r 11L bu !!1l-bepten .RIIIIlI:R I.derui·r k8mkolluk ola:nln pek IOGktur, 8JJJlu.!!li lilu iLtir.o.bm:a ~lcdh'c 11~ MID",n r;:lire bnll!.tlJjli bUtUn C'orJl! 1111111.1 IM!lrd'iye l;!:!.liC!lI1Hlilan ~orll!ri 9l'~"'leri ge%!:"r I:! Car-lu111113"18 Qdr:tigi
:l'lJ

JUt1g~rt'H;:

VII o)'D.I

nFll1lo1'I _ c:tro:c"k]~'1

gio:l!!lJl!;nn Ulltlfi ..

bl;-"r Ii1!lcI!"~ J]" tI~racllkl8Jr bllJII!ldulllBJ'1

Vii "lIul<J. f,j)!;Id~FCCl:klcrl t V;YJlk1l1. '"lev-arl 1<.1 t.td:m~f lfukn!l

]i!~,,~1l!r1I1I!: IlW:UII Ci.U.d&llli I:orn~k1 ~J'!!" ~ ... 1Iy·~c~l<!l"di •• Okul1.11.rk1l

De'n~z Gedikli Ef"ba, (Jrlao/tUIU A udiirtiifjiind,en
1. _ TIIrll DI!)IloI!.lJ,l;JJPJ,l:IIlI Cc:Jjlill lirt!q kayn~ (Ii,Dn ILh!nI.:II Ct!!.UkD. '&l'lDq or!.& oJruJIa n~ Oz. Gd. !:Ellq mini okw u 1I1t'H ilt!i ya..-wn . 1I - r~9' dlUl J./t1yl-aJ ..Nil 0:"" h Ll f ....vrun "d"'::l!'_Ulr, <I IE!lJ1ltet

"'iIAT"J~
-

"Iiml MIldlilfrlUkl lnc: mUnu:ut 'l:d,,~kkrdlr.

uu.

Okulla.:r

!manlbulda
:81.),1'II&d.

KWi!:H

len.

,;e Ma.ltepe

A__Iikeri lise-

Konylli.da KaYli!ende
Aml!:~rJld3.

DurM

Allked 1is(:;Si,

I!1mt-. IIU JIll Ilk 'IIIKulg, l!IUqmO!l', n, mill. orta okJ.lll~ Udl1l:l iWUJll ICtl~ ..r, 1JIi,UA<:.'II 1mLf .. do. ole Oillild .. m.. cij, .wu!B ,~m.l1 IiIIh:rnl.lLl ..r ... Go:IdI.klI. E:iti.l1! QII oE"t& oll:\llu cLl!.
Rn!!r

A.sk!iliL'i ortl!, o."kul III!' Erb_ Hz]_ orta oku1.
J. Cd. I!!:Tb. H.z1. MUE1111Gd. Erb_
()rt;a

II. G d.

S_

i!lJPlomll, rJ.&rllru 1I:1I.'I:rlll. MW1'. BLnnd fjn.U'.a :loa.. J}dId illDl'j_ 1.'11'

n

1J;1lJ!.Q'(I

~,r ..

I"

,,"_

H!zl

QIru Iu, Ol1:a obWlI

Iill.&n 11J.Iy'll1k olanlar kiLblll i _ C'!:rllkll u (lJ:o.~
oIaIl ~ 1II1i11&la.n. • .. rtbr.

t4J.i:-Jl6 ,~

t..a.lDimWyual!:

1'lJ' ~ &§I.lI<

-GorTIllek Pazarl
Hakiki

Il! ~ UtcJI:U1el'd lIUJobuld!l. ~~ H.u>mpB¥dald IlIruI iDlliIli1r.illg\l&lG bllfka )"CTl-iIrft l!<I!3J,.&nI&nIi bulDnCluli:l4n ,.. _ •• m.. ul!crlIk 5UOC ~f;IlI& I. ..... dI: vudI. ~r" 1I!.'I1.
n,u,atlUlo.

Do.R:'IIiA.kdenh ".pur :seferleri
(Bq.'Iuf.l ~ IhLdidt.) !IlI!UI IlII ~.q "llI!lJ!, "" II",JlII~ IPJ""'" ~o1r;~o')r b" ~rJ.,iil'O:ll" I:"I,tLJ"u. 1II•• ~rdJ.kj W!;i.lfml II hll... "Lilto~ ... '1'8 ~"IIU'. 'lIuTinrn ill _'.IIILle IItm;de Ili. 1.timi II: ]I m~4I.1nj,: i!J'l.llill II;hll I Old.Q!PJlIlJO:1l Ie. ~h,m(lljj!l!., df'ID 1100

g(l:nnelerl:ril IiJ'crl!lT.

lRu51.1:1uk idir!l,t'l!.fI.IiII"B1lzhli:lo be!.:.

Uni!hl.ll:gaz

~,
DI

R, p. am. istifa. etti

Ie.

y;i'zevl·e,. -;·Ji',·sat.'
--.D---

AmaSllada

&(~...

mi~

J~h.t

onrllli,. ... ",h.~

Il-ir Lil~t- .! I:ollll,c.k idli ~ij... 'lImj II" Lg m'!l olm4lr: hi•

al~ (!'IUlI\IlIl) Bi.\l1l; plan • Gef"q: !IIf"lIe !u'l ll"iMklmnR ui- YU·lnll.a kaymll..li.Hm YI!:kj] i. Ile em yapm Ida okw K~sJ Ce-l"lIiy t kol:Il.iuri anl.l;;hnda v(' hill. rallQ'1J ''a'flJ14i!u$lar,a evier man "l~rinln 9'JklDiunu bahaoe IJtlp-~I'rllfJl' kIn i~inde vylru billl_fi (Eglenederek kEULhktan illtil~ ottmlt. mahallerini erlre-n. ktip.a.tmak, AmlUl)'a (HWlm) - 'ram 11k ti:r_ y: riD", Bdl!diye :l'eilti ISmilll' z(ladtn IOlkan) !I'll BoD.I!:e, bilyUk kl bll1lkLn.la.nml, kll'lItma.mal( ill, R: ydllr I;t~ilmi,tir,
----0---

D:.iileburga,z lHU&u.iH - C, H. P. jJ~e ian!: tw-ulu bq:kaDh~-

Emniye-t komiseri anmndaki ibtilliiIJ

NAym lkamici!J

temiz dikll)H. Old 1ce.1ite1!IJA.IIA 11 Avrup<i. poplini desenJ.i OO,"1.E:1H ..ERH) Yadllr, ~I.k y~:II1, yew m.OOe~. I~mil.lrbuna. ayaFJl, PAIVAI'M gi;lmlelcbl!I' 7 50 Uhlllnlum t'llhafiy e~y&B] toptan fiabillQ PERA KENDE sCl.bllr.)i Bllyram ilrIt:.iy:!L~lanmzJ bizden U:m.in fillnit.
Adf.CJl: S",iI;Uil1lm:r.iIIII

Ame'tik;(Ll'I poplinioden,

set"bel;l bed~.

Lira

&-D~~ ill C1'1 _ !!l -

NW"u

l!:iluI-.!

~g'!q.lfrallii .lIJMllr
o.l:m1Ip:D.

Bil' IJ.C.IL~Y'I ,~ml!:mJil' I,fI Id£illl II.LL~nll\ n !J:mlllillnli:!. Ip btr ~ ki'jYiIlli.l~

d ...

f-

u1<:1lI wtllml!!m"~ UY" 4.ijl]l!ImJ.. 12 &;;wt \'eUkIllIJ; fotc~.

Ilrr~IIli'.

eiU'1lll

NI!.

~~ ..

oi!!.. CEYUI(

i:lina ve 'Tesisler
a.Ylll 'Irilk B.kanl_Ilnda
ycodl 1ILIZ F~ml!) 1J1r l1r y~ EtuilUtl" lO/iJ51t9 bl!' lrur~~\I.f. tArlhl", .. l'vtJ&V1I.Il>

a"II"':hlm('; IIL-':~IIf~!'D bi. mof!';:;e.,r~]·11 .r:1d""'I· 1I".1'l_·Ufj .... ... to d •• klil m l"t .rror4il"'ml",du. .. J I.. J.I ....!''''~ IU'""""" mil .. ,. Lllna 1.111;;" n"Yf 1<1JIII(I .. Cl 'Bahlf~lIi r ~ liuUlli l - ltIer! ,.lIJ 11 (lrlJL lull: ...·larluir".l.1U ~ ~}'tifi bIllg-=s.i ohm ililllobul~n h~r ..,l",INd" ,]110,..,1 oo!;j,iom :r~ularllt'li ylild 8i~ bu lI~ne de frmJr. All.:J'l.o'lo)ollanrm, iJ,[ uk iliJ.lioLIU. i!!- taly , AydLll, Antakya'~'iI ll,Iji .iI:.a. ....1 r 'Lrned'm_ 'lah~" .( ..ut ..I... I~~ I'l'vltinl!l ba§ilBl'lIlm1!J11l'. ~!lib1]"<.1. J.. IN. ta1dm n, de liir rtl'1llZ kytlocilik ml1tchaMu>l.gm t\lrldl ..... tI.lllar.h ...., ~-j!lUI'J.i eil Ed.n:mit ve BUrhamy;eden t ... Olt,!Ie"ol" ll...mlrf,,11l i"··"'~,--·( 51.90CI ~ yagJdc, Enicktl?n r;I~ 1"1 nl>Ur kl1m~lIl .. (U.100) Ba~Ql":llllr ELtL kale.mi 1;",1111111. cl"l"du., G~nd(!,.llm!:kt dir. lJ.\ld delli~oll""'lIln 1.1:1' "",(Ii --0-.-~" C,: h,J.,,!J. mllll) Jilld~TlIll"li j} ..

,'[Ih~e]if

iLlen 1l6jOOO

k

tnllkikatJru )'l!Ipm 14k U UiraYIP, ,geni'l mikylUllac h.lUlar bildiBenl1l mcktu(l;;;USU :81. goiflum: !!Jthrlndz;d.I!, I!vsiz 't:J1anl • U]'E! Canl!.kkillc I'll yarr;llm IIlmllili: ilzer.e, bllkO.· ga:"a ge1m]1, btl- ,,[}.Ir kim,,(>It'lio 'md~oIl' ~!apt.lfl~mlLll olu t.]> cvll:- Lf,lIdeJe-ril1t' lDii.rnocaat II!tmD"llir. ---'f'-rio in:jlmh rll'lfuu:la u.m.!lmlno • bir m!il.k Lil:oeredir.

[!!!A IUL BELEDIYESI
gil
mW!J1! Tahrnl" d~"'Ynr loplJ:r:lu I.L~ Il[ll:!~ kiMkIlJ 'klJ.lIrul l!Ju·f W1~UlJ)

~LMLARII
fi.lL~ ,llmtullit llz" ~~

1:

bEtali bul Bd'''!'I'l· ....' Kil.rf111flL~ rn\i~~c:1'!t ~ m~i!lb&llli. kl&m:rnB. J 1l;1.lII'>1oIJ!!111m 1:i1!l1i!rI J, - ~ bill ",Lto o:iiotL"tll"},, <,: 'J11, 1::i1l!.)"I'''1] I.BrtJn IL

J. _ Ek~Utm~)-!I ~~<'1,.~an It; ~ J;.B;,.a~ .1:1.",,", mey. danl, fMh'Q LlICl. SRA '!i'crl4 d-I!ktnk "'ill hldmjUl ~al btl1&~ .1.:rLlI: m~dll.J:J. 1iIIJl~)'!;1I'L" aku.rpdr:U 'iQ 1'1 ~WI&·tJ.&r1 l'lll.'plJIl.II olup \o.{''fit' bNcl1rrl UltBn l1!lOlB,'li'l,,)11) j!r:I )ib :ytrrnl 1I~1<l I!iIJII! ..
~_

YiU: a.i.11!'1;·'"aluliJL"[l, t

",.'n

II"

l~l~rl..

1al<lmJ..1l

M,.,rl!.l];i :I""l<lll.,,,, II-BTU iklllcl..J. I n I..llilW" II li:u~lu~,." :rio lUJlo.... lit
L:J..to.n It !llil'o:..ll~JlI "mil edlJurllm_

:111:";11'1.""

'illi,

Ke':WJod8i ~l"l~okul
}',fJPIIRCOk

BiSI& (Hu.&usl) Con ih;:e!li (,74 I!Y'I mJ:'mlilru Ml"hrul.'-llin g('lIOII hil"llY~ 1n.'}1 uliu:uldll'. Evle· t<;:lcri m.ah.kil.m bu kadm! ku~:,11 rio hitirilml'il1.nJ LIlIklb.:n, u.muml getififfien ,V.IlklllanD.:u-pbmbert: blr mezbel0 baiinc11? Ile golilriip lha~1 uilennl! ellu!lI:e il'O 11)'11 mah k:I ve ~I'hrln ortlLlilDdllki yan~ ~'~ri 1(1 men 1:1111 bLnlLlfiT'11I. l!.IIp- kCLm 'L'dllrni~li, T-emyi:zill b~:om[l. 1.1 Iil.crillll! bu kerl! Bi~ [l lry!.' I nm1-l ol"'~-iI.k tlf, 1 ay In, gUo Fa.](flt, c ...i!rin bu~undugu ma- tL:l.B m.ohilemeJIinde l ediilml!.'l Vt ~l'iii.I l:d· hElIl!!', kuol!.lU.ally~n h'I"libllli y.'l- Ill!! mabkum r Pllmamru.1, hnllit V!l' t;:~k~.felletle DI!! glililderilm i ~tl. e:eb.c bl)'~t \'1!'.rIneJctedU_-

dan ib8rel bul!,lnl!n ,er OOR ile bir1;'1' hQl'd~o

dki hillElbu c~'lel lil:iih:u-et-

MahpllS~illn g:e(e gll'zdlmr.l ICeza~vi memUfU

I"Iu!UI.mt'y-c Jo'l,onu1mu~tur .. 1;1",,1 ~,t100 ..11 lim, nk Wcnln .. t, LI.l. .f:25lJ HrilldLr. §-art •
llll.aJ1 kJ·.L1 IL~ StlUUC~lmd HL H
!\:Itll'

aU "UJlll Ad

DIIIJnI:,d 1.50 LIrn. beGkI maklblJlJl..!..!

ti r. lcgaat",

G.."l1:rrlb~iI J(1I!I1m

mi.1-·

KIlrIllDP~
Jhnl mb} ....tI

kuT1JJTllon
1

!I11ol<.1~1 rILlJtt,ln,rl!J'
)ferk!!'l;

um ..." ...~n~
de
j

Atll.Blo-.
H""lootl'c

!.lUI po.z.lld"tl!!1 ~1.1 b.. UL":'l'IoLl..

IIIlIot l:i

"~III.. b"l

DI.

\' nyol'ID!:l.!io

milt",

tutil 0110Dll

Ko_

YilIp,LlIol:akbr,

l!tcldU~rin.

Uk l~mir1

t lTI!lkbuz

.....l. ·

tI<iniIll t::tLnkl
~I

m~k~!.1 ·u, IHE!
:till"

Ul) de .I'o.nl< 1!tH!.a.J1!J1yLtlAiIl'hk Bal<atWf;!; bIr1 1~IJl.da ~Il'" v'" Kliprt:!ler R .. Lll.itJ, cdulndi.! t.oplJml!.~ 0I&l10 Qild r o:MilLm'li kOll1uyo .. LJIl"",kill II ZIIdi ~ulIIQ y.. p .. ~tar. l! _ ~iJlInll ,,\II'l!IJn "'I',l;nJ!,111 l'.. lil'll.JJ.cJ!k lU.~) on. IIIi lirll ~lli ik~1J b. Ild' IIJt ma..h;kr_ lr.B.rf.lIJ&mda AnI!. !Ill. 1"1IInLo §<'hU- BJ,YllloJJ1:' 1IiOK.II.K Bloymdlr IIp&:rC.llIlIIl-l;,,nlla tos.e w kHpr1illl!
F1 .. ~'da.nl&r , oj _

k:avul_lmtl!t IJuJilfi bulun.maktaw. $imdiyc Ell"kuik liielM!lesiJ lI'dar bUr.Illfihl II.lfikah te§li!'bb~. halled.illiyor 1 [' )'a];lIJmll;! 11: de mi.abet nil:' Ile ~[ec eloe oe~I!J,!:mcmirlir, Ke!l3n'm O:lID8IDiyoe Orm8i1il i§leltme ileri 8elenle:rl tKI!'"ao ortafllnLlu StiJ!1anca (HU!ma'i) kvil!l"tyl .ndtr.r.o ,gl1r.el hll!l3l'll ,"0 gUllle t.e"kiJUloni fl!ll.. h}'d~ .'r'lIpbrma: "'~ Y![.ll.l:r:mI deml1gU 1110 kllai miit!l!cav1:!; IIUrUl!9. m6.llk O&mW),o r I:liUI!IJ aD - S~lIgi.In III klJrI'I1u..da~n'. 01 II k!l.SaimmLZ l'3'klfldllL cldl.lti. lh.~r lLIwiu-mta gCir,e hoJkI. J~.rde ilr;.tmil: Orm!l.ll hld.fiJ.(! t!!"Jj' 1ft: hvu~&L!.lI:h~. lokmnl.llilyt:tl", IriJtLl, t!lAliyr:lillJi all1llntlLt buhm mu: ol.1:llIIkl,il i:n~oflJll 11,;in 2!!i i:I,[rellwiUDize gOl"{:! k.ut:lMow IimYIll .!fll:kllll. YlI.nlallldR bu.lun _ makt..ncllir. mE'l'ke.z:ltrde inr,2i.BlJ".i8. ko.r.li..i' Yl:'riml.lehu;. OrtL!okllhl1llo t':'".ID'I!IJe!l't Yli Yu m.1.:''11liminim. celd[~i "iE! geJen. '-1'leklrik MD~I bl.nrI.illIlill m Junda IlldsCJLI! ve 950 Y6hndlll t.<..'il ;t"11 seoll'l4l 111.II~kli YI:IJlg-mlan 6!} ulli kIllllb<1bk b.alk 11:111.11:;91 .lJULU r1ut.a. bq]aDIICJL!ctll'. 1t'1D!'il i!;iIJ, hdl!tmeye ba~h buCUOdil. Koeu.dj villjsl Fil..;ili hmilD I![I II.Z oou!lla.rllil le:.rni:zIElc~ ve bPlNlilYIl 1J1I1I~runlD .Dutuk JJl [~ba§llllmall: i1zen:dit. B!ol BigadQ YI!sn t!l!:~hl:rdsinin niB 1jIIUlllit1l". Illmdam:_ ht:.m haziofl: rllydala:nll. ,m Iir if.Ctii ~.alr, klSyl11 VI,! miH.eahldtlt. de isD'k-]' UJade ,dcc:eklt=nfu-. B~g tHwru.ai) - Brga panaI ·t I'ohl iskiin j'!I'e;ri . Bu Old yfl 0 zuhl.LtUDu ;:'0y.r.nnda urdugu bhr ~fI41r J~lDrrt a 1"11""01' mu'/ I;;mek j 'in' Jmi!li(.hII &LIII 'I""dbil'lell' )'ilimJ:m t~ hll' ede.!], - Amuynh ;/ il.hnm~llr. 3:::1 dllgumlu liuan Tu I"y pi),'DHr:il1 (IiWl!usi:) lJ'i:~ml.z,d~ b t,;:.ctktallix:.n ka.;uk';'thltlilo y.opl- I'I.U)'ICI mutwklp K.II1rnigu blleEl i.s"kiin le"ldI6.bDl k._lilir.lrllit J~w.. hI!. 1DuC;;I.I;l,~I!:!6e1l!l .. rtsmi Vl:nII1i [mu gitmlPj ~~ ora~ Ii ya lJJda. nun l~LW I!oIItihk: te!l'lrn~~IiIl'" Ull m ~,~ Jro"lJk~lll k iLml.cn~lI£, Of h!r'E1 OUl.en (f..qHl.da m:a.all~ UIL' ~:am .L!u ... .z.iI1] alara ~ Vt:rJ Lmi!J _ u

Mo. ta.kdird. !,1Ig\IJl!.;1I (lU Liar .111IJda .~"·'f fen"", tl ;m.. ~rJ.r i1.. lI.l nm ill D'lli.bl;imd1JJ. Mellme, J-l.talIll!r ----~--------

Ke~n (Hu!I\I_I'~J en muhim il ..~lfrlndc:n IIil~ubsr:III':; Qr~okulB

'f.a.I!Yllnln

bin !101ft!}

SIIPll!llM

Buuag,mn

Ko.y ·ollllUan iC~11Blgn.
dian
!II!:

vd edlllen

~en9t:iihl;1r'
{HUIIlJLiI - Milli E~tlm rl.ob£l: Devlet DEIDl!.l1 i!jh!t e I Bi.g.o. mlQla..irnlllDdlln (10 CIICII'I; m~t:r .. oilldi.p i{l'l"o('etc i~ill tl('n _1(:\:lIml!k Mayn \'j! !]Ilr~lil ) 6000 mll!h!l! .m1'-sp ,hrt:atc aabn .lm.~t:.r.r. B~ k!l'~Btelt'l' Sam!iIlO, Wnir, T,pkin:1n~, :Bun , Klrklll.r ~Ii ""Ii!' ~:uJIlH:1tllhi VJl3~Ct VI.! kEt~l.BIrmlD .. liy oku.IJ.IIII i.n:Jjsfllma t hliUl IIIUnfl.OCnll:til:·. Milll Eg;lim nJla.olagmm ilejjlt g1 NIYIIZi Er. trmio lD..u.:;rk~l.gmd'I1k.i Tomrnkl kIlI'TlL'f)'uou BlgaYII;· ~dcR:'k [I!sl (, bilta1WD1fllr, Y.f rubiCa j.~. kel<'!IIindt'o IScvkiya1. I!.J.. iILnmUi Ill;', H"lf'R KarllDig:t l.1lilol'illlline

Elek trik Ie Isal1 yap'IJaca
IJJe

-

,lo',h .rl<!<Lret

Od!l!l1 ~·...lkll;<L VI! lmmh .

!I&!"Lrlam"yJ

II.IIVJ o]lIltlllc

Z'lTIIl!fl!,l:nJtlo.rL

klllJlILll >:&rfLLU"ln.nl
'iloerlfltk~.I'1 I

IhlllQ
"Rll,,,_

LU

r!c

J.lJ)u ....

o'I!l"I'l3lmdrn I!lIJl lI.J.illr , E I!.I!IUtm ~'!: ~t..nJ1mcl!;, io;m

IJItdilll~rin

'lHGo

}'Illll&

Ll.to

D1!!.lml L{cmL"yuna

11>111':;)

Od,crn b<!l~~BJli! Wiul~ .all'e.a'n<l~ (l.:l.1I&I,M) 0.. lld Ib.IJ;I aU .. ::;iJJ: _"d<:<.n Mka lliJl em alb. lIrur!1fll.ik getld J1,I ....... a.k~
'T>i:uod

.1 '. "tmeJ",r:i \'e blJ" lIoi!JJ.ilo:rl tdml.ll. 611~m~ I3Jj! Illr mretH ba,......rLllguu. idllTll- "'~J'I!I. !l<,,,eUNlIf1,l:l1 ulJa.ta )I rlU' I""y~
lI!1.I

'bLlllkt

eJuLLtJne
)'U)

.silit1ln[J~

~" !fUn 5m::0:1
''II 11;10 l

U~ Bn.,:I'llloJll'LLk

~ AJ: l t.atIJ G'\l!ll!:ri Ba.ltBJJJJg.Il~ .mllrot&J1t

Iii "" M!II., :Il&r1~)1 ~~1T'OiI:

a n ..ooo

Bl

,8

::JJ

1_

llun~l

k.t.,:;n

<l .J,lrlk .

,I t."'M·"1 i''!III''u I,y.ll'
glin mu..1i.kU", l,Ju.u.<:. dlll d
JiUr..l~

ULr( 1L8IoJ~. 00 .B,)'1}to.

6/IWII

gllilUnd~1I

i~LI!II.L-;:n y.lrlIl lQ'&nno.:lI.

\~rl k bl!lg~1.I 1IIIt'I.lliW'"Jo. IS = IateJd11crln tekWJ: m~il.tIJPlMml lfUnd madd.!'da )'Pit lIiulitlen Itlr IIoI! III IInc~ (..", t 10 II. Ii:~r) .. pall1ltl:iia k .... llJgo.nft 1<.;111' i.:;.,,, lI'CialJA"ill '0' rmllkrt 1B.zun'lht_ PD,!t.&, olBl':ak J,;ecllmlcicl' Jcali:tl cdUml!llo

I

II kanUDlJJl <lV oI:l Ul"dLl"'l llulmLl~L'IIr. <I. :l rtJIIlI ,
JI

o!Juo Ilm";Yl:

lim

K'I'!!I! 1Io!"'-<:11 (3J..l.21 lim, :l~
.J:;k.iIlm1.i v,~ !bilk J~I'm~;lO

illu;p 6"<I:"'~

L~Lnb.n1l1:L

....J.JiIl .l1m 1.: I<; IltUJ \u 1", JI'..:lIIlmll.!. 1H'3 10 .!IJlolllbEi u.l 11 1.1." Jd"ILill~" ~·lIp,l" .. LIJ'lIr. .l:l;.! If" ~, •• !o'Fl,I.lt ~uI1IB.1'Lli~: I

l1il1§~lJ.nlll' g~", .. LI~ I!IilltElOll!JJlI.J,

.kg-

list. Lev. Amir. dun visrilen As. kiaat ilanla~
~
A,IIgIU
WJ',liLdli. )'II:lIb

~

em _

I

m.L8J ondo, -

van-

clnII '" j{ili1

Jl'Ilktllll1
\0'0)

KO. liD l!:iuJI:ill~I~rl '11 -

150!) ml?lrJ;l Jmkrip 1Il1"l buillllm:lilladII.

iomru.k

YI~I-

!l C!hil,)"'l

Tnlb" t ~ .lftLlm't! L: bkY!:I1ief lnl j~ II.It OC'inoJt ."" IOItn :tl1O'" .I:Id~d~l'lf:mjzd<) !,;O(dllilirlcr,,. h~klUL:l' tcli.W m ...lnubu U.. l)lrlllU-IJ h,mm,.t mo.kb u
.~. clJ,Il;qmll.libl·~ yu]r.n_rLLI.a., ~...rtJ.k.ujl llii.lllzfI, J11U iJlJl''1hl.f.

t..kl.Lf 1II<'"_nllpLn.nm
1[IIl')l'UDII. ,·~.rmC'ILrl •

l'1IInI1 :! kll.lllIll. O:\. ~14Ip&iI !!..dln 1lIl3 .I:Lo.~unJc.6y '1'11 Nfl. 11 All. Sf!I. At. yG,l'lIl1o:&kur. TDJllplc£in krul".mll ~ ~lkoJ .. rLr. Jhitl" !Ilu.ll.undl!.ll blr 11 t IIwe-llIle I< dar ko-o
Batlucl..;

'Cd.'~'
:Koyun b)Jtl'"

I1liNda 1"1

Into

.I/J111<t !lw'-Ii. s!Ulli
"W.~{)111 ~~,I.II'1.i

~ L",llu,I.:mu blr .II&1lt PaM",

0

.AfYllln _. btanbu. k,tda.rw
Af)'Ofl.

(liulJ.Bi)

-

Ailo'Qn amllinda ber z.ua po til. kat.iln.wd tiro

",.-un

larlanh:1I
l'nUllLn-

ulilml.

,!.bbu lIl':J:rine bu 1I,ill!LuJII dil~lnl:1I1lIJj buLu.DJUllnr, wlmn Il!iJI;U1ou nJ boklrl, L ;Ii ~'liiu"l "_blt" ",e !lOr' an lie CUJIlllrtfll !)U.nLl bakJQllt· !;lllunu millt"illlip 11"rl\OlL h'v U IllunrDu_tur, SUljlu ':;aofL ,I a- ~~f1ijJ' () gUn .,., &al lo.u.rlDI ul. ~l.ll'}l~r iliamll~l" gtr e,· mllh k 'lnctllDl! II" 1(11I~lUIl- h~I~: lI1u~tur. m" .. t&ot!.L.r.
.. (llUDBJIoLDJ IllUCIIl

t1IJljilgii. ylle.n!rm ~!!l"'rnlek b ..- tLr.. SO.)'Jenildig;.n~ Gur~. bll l:umeJIIllc: bDl::lI[,~l''''liI kjrletmlljtlr. :z.,"m "iUJIel'n U{.c:~ll.C zo~la

rma.n ml.llboi!iiib,j, 'bolg'~ ~ e~]:n t tOok&. 'l:hlllu~

II

6ll~H:n I1;dttJr. 7-

Tduil mc:ktupUI.n
1;11\

,II,. ..

~"'IH

U~1ln1i1.l iJ1.",iliI.d~ :l'iLl.IU Ak.;llD~~y"n OOfiflllllJl-l!; VClI'U,hlL".
--" md<l"I'Jann Ulli"" NHI,LLlle J, ...

"u .s'~r "u

<tI

1I,.1l'OO

l!llJ.ulJO :0,000

::ID,IJIJU

bl1i11n

at - man.

BllFL I q{u.~Ul!J) Dr ...Icl or • Il'lh:Lmol!81 .Big:;, D1UdilrJu~'i1 I muhrl.·ILt :t.'clllfE:ttin; '.irUiEIIn bOliu I}l!fI .\lu~ f('n bjl:" b n!mw rue "1E!l!mLi'1I UJEI.IIlllUilo J ~J LI;IUO :Il"b :lhlruk uJ LJ. i( Uljj:;J, C:4!Za Iii I , k m. 'de l'lI:rcrli,ln"':LliJDo1 balilanrul'itJr.

1]" &o;o",.;krlh,cck

dlllr .Il~lm~ Olu,ILIII "" ill!!! zo:.rtlmn nll.llroUr ",umlJ. ile l.l"~N h~,patllWJI IUJ.lulI,nll!;lo~ I -,'111.:1 .... t.l' ..lill-d'l Ii'IIJU g"L~d~l .Ililill'l IUira .. 1I.1'11111Ilyl1L.:llkLu.~

i _ HGliJ t·.Iva.].
I!oill,'" JmltiJ;e
j;;u.t,

UJ.LL

('111.111 Uk".r~)'I:"" 11'" !II'! t;UDLI !lUIt

..

37'~.W :HI,IWD
::;:,:2JU

JI.:l 7/H9 11.~O
lJ 'iJIHIl 11 :1,1 1 It 9 J.l.;W lEl:.l" • Jo~.:J,l _ ~(l7 LII.hm -

V~fjlmot~ IJU
dL)

Ll"O!n

11~~LU 011;100 Hro. oJUJ1 ....ur, .... lmi\li,lo',,11 I~I . 1
LL-:n

ILI,ma Eurdlll.l
';'mlrllCi :: _ Gc

1.1,.,11: ell. ttarkl yo LV.

amllSI "n~l,

Bu

hI! &It
If I

bi.ktlruL

v~rbl

1""111 aittlr.

YI! nlbnlo:r. l GOO,

D(Jl r .

rlil

v

.0\1. J(oml~l [1ou"lo. 111&1c: L'ilLI~ ktlr. c1 1,llOO"U .311).11) lIr . bi1Ll .r;lDDll1.coliL om I y"nd .. K

'''I~''''''.a ..a .

.....~ .. _ !;i3!l.~-

''.''

S

T F. M M U Z

l:[ll!l

sieak

Blugun kO otornobil ve lT1oto slklet yarl~larlnln progra_ I
1I11111 B L. "ii ~"'I..

{BI:I,tcro/1 t i'~cid!l' ll}'IlCI k-nr~dlU1mIJ o!r." .... l,r. 'illn.ll 7"rcio:k de..·,,~tLI" ki: B"nl' mlll~J~ Bol,.,n, rl'md, ;~z'l haM ~ ml>o!Lk bir n- "·~,,l.!Il UZ""'lm, LU.hlt YITnu'~ lIiII~ ~inl .tb1"1 OUlu ('~.nh 1I!!1)""AII ;1:1. ll!l'lI. ~I'II :I'~ mlLtal,ltl li!d~ri:n. l1l) rollllLlJmlllllRL ~'Uk~]tn''')·. :rio n~ 1 kilo uDl1a.n d!Ll:llI. IlI,I!:tll [!'j<m ..k fiu. b II van relillllrUmI!!Ilm l tE:~- LBtlh3llllnl! kllJ""l1.r wf1lllk. .flu ItlbiL.ra \'ik L'1I~r. 1JIa~lLl"IllII. ZOl"lukl!l.LJ dunek l:eanLII1 t1!.blJi.l1le oiIr~I~,·.:'JI)1.h:u;)d~n IIUihlil: mr-rk~:h~"ill~ til' l3u)'ll!t; t..t.l!lIJ-ldnllll' t 1'111118. ••111\ iJ~tlri1m{':C;tlll! Imld.n olmlrlNi hBY" Yil.L:!M.l m ... l.lek"tkr~. t>ut']IIY Ilmlil.r1D bl"cl.·]' IllmlUliDI ~D.lcr. lULU td rJttll Illk.l "mild" l"'rn.;-II. Filh I i II h.l."f tedhlr' tJ!:,~bb'iiB'1 blzL l~HlIa &"Qtllrlli'. By JUll.a.dn. iilll n.r: runJTl by ml!\~dn H. lUYlldtn III h;ml' mldrJ ....lh 1t.II'U .. " Iltll: m~:J.Cktl III ill'hl ,': "''' 1.. 1'1 ne k..,l.., Ildd.1tll .. ILlrlllII olfilll ,,<I. ., _. ~~:l.1JD.... tI)~mkll, l nlCru&IItln .. "Iii lfunUft u_ d@ lutmB.k gl:t.dl.tir. En ltibru-hl r""JN'lIl!rirIII! \In!''''' (t1&r1lM; nlltal _ r
Cllnli

NIJ. 1

i

I 4. 1I
I!I

hI,I.u., "rolo ... t VioIDl t Trll"-!llllf T,U'I>lJ1'

o!.u Hvlor'

Itl,roo

m"llOll.iur. lhlLru:i LDJ .. 1l R.m&i llilt SiJ'ab. lUi SiJ"ll.hI
IWI .iji)'lI.b

~

...

tno 11.,;

,;;" 1.;0 L. ijOl r..n.1I IIIkm .. t l.~ ~~ T.. ",tw... :MS:i
f"fU

..i()ll

.No.

tin; ,
Dol'll

IIHI 1118 Il L6
HI~

Si . . ah Kurl'I"!
111

1

r.

O.nlllil ~. '(111)1

K.,m" ••
htLl"\lJr. IJ.H ... ~

SW',13 L. <I~n II.l,. I n !,.t
~

ilIQto iklrLI.",
~11I

ti"!l

Si:r .. 1J
fl:. ......

!lI
" II II!.,Jllt:.III
1

]'t8;J..tit!' flo!' wft\lIn mesete I II.i"rln'l~ ,,1IJ'IJldJ. h . . • l""' . I 300 "11 Jltilll 'I'I!I .1, " lJjk nr Llr.r.l!'r.. .1;11,..,· ,·nu Ilmlr",l .... <!!t;~1l. ~'! "IT4.ncn.lo. '·a r d,mJll1 ;m .. ""I".I"d .. !bra..; mu~t'!lln~ r J;11l.~11 an h,t'l klOl.r.. \ nlD.Lii.t"Ji'l' 1:J"~.at'l1J eak IH\ ~10 b!t!!l kay I .J ibrll';: ~ .L t.:.im I~I[) ..U~'U!-: 1lIl.\'. \'lII.lllJldllof.l tli I r ltml "U • IDnllUI t"mln C!Wlek !l!lv!L!IHllr HIlIBakan Did!:11 bu r:'il'l:o et ta"l o1lsL!"htl \4' z.lJ'IIl 2arul'('U"J'ln lelliT'l 2im sausmdan r-dilsn 11;, I' n Inlt· 8,lh!1<1a aJ"C.~lml~ tNillrkr m" II m n olS! In 1!C1l'!jll.unll" V" :nil- 1,,'1,1.1 IIB)I1n1!l elacek \._ rll ,·~ •• 1 I Pc-. !fJlSl tEll'lt,hlltl ...'f! !'aml!; k.ll 1lIIkllnlarLa b.alkll akm~11 tllrnlll ! ~ m._1<: .... : ttlSj 1 hll~lnml.l:(lim ~2tir'. 1t1 .• _~ u ... h tl".liunlll: ..ktlr- ~I<:dl. • I. r.., T 'II"'. b .! Bu IIJ.rlllla blr lp",~" ;gIU,·t"d ,11. upr.a.. ""a !i!l.- nu ~.";Jt. r1 e t m~", LL>.. r, Jeri O'l!li:nt' s~~.r \'or- m:>JI,j~f,1 .E'lugUnkCl "l.k,,,,k !lllr".m bun;~' ILli1lhUlr k:J.lm&k linn! C''l'l,,'f'ke atuklMln'n ydLlltt. I'lJublIu .. rLiI nliJc[[ MI'I< bh" dolarhk: Ihra:; dl~I.n,· .<:"0'" HUG d" ~·"pliU. Il.tlb ml.lsudMirli d~"lun ettirdii,,.,l. n.Lm bll" m:lLcE'"l o;l"t11 mLtlir ~ falmt ii[inci OOf) bil'l (I{JlnThk i"· &lflUJ ~ Am n nil) J ..tllilTi IIW;tL rm: mU.lUllldE!si..n liizlJm i2:~m'1erll. zan]"..L .I<1lml~L1l'. Bu~l,.. ~ini nll!!t.t ... Vii!: filhllklu "":'IT.- ba.ll<a .. '" yc ~<:"np '·~rdl. __ . .. t1. Bllnd.n .wn.ra., Bal<1\II 1)Jr soru eta 'olE! Igu' I:' «:' n lillad~ 1 k.'~R Ilurtnt' f~rar clmlch C.1JJLn .. tile. _ ra~E!D .:J.wmllllllill rtJM1!Ftlr. Ali. rna!!: l'I!k un randlmanmm dl!_ CIl.\; b n 1m gjbi ts.bditkrl ruy.lllil IIlUrtimul' WI fl!lmi!DI!! vam gormcdiln. Q fill dj~er ib.ca~rtt-':l· ~~nnu.nln. ue d~IlnUL~(:etlll.l ·&11"'1,, • lar ,gibi ve 0 IlLrlfi po rtlll.l"l i~h· mlJl.lr. ,je iu 1""1' !le hunB d~\':L1:ntd~toi.lir D r o;1I. f If'C fli I fI"Ili. l:IunlllL!l nlll'lL D" W:l.!'I!t l'eJI mJn~ UlLU ~I!.ll B8kui ~~I.I"n l1pJj.rlay DlI.nml'lt .on 1oo.'·lIr UurulC!!!1~ mum. HiLlQruD ijzuind e- i.'-il.!J.lIt ".,.~ I,il,., m.ldut:nnljb(-llr. I."l. 1.I~ '" t diii wn~i me i!le-. but.i:£I.l' Ilb.!l- il.I'll~!HI'I:I.J flP~111 1ii,\'.lJS".cll: Ii 1TI(!ll't~Bi.~cd'i, :Kq:;m ukt::'n gekUY.!LlLll. gdtILnI ileultmlJ i(!n"t..lruJlIl·..I~ ~t, lip lll'U,Ij . llrml!".!Ii bab.ar yn./tmL1!"- ~Ul'l, yAnI IIU~, llliillmanm, 12}':lIz Vi!' llq!I.r v.. WIiIl1D B% olm"'~ yilrllnd~n IDC'l'B leI!; l bububoal JJ1:J.hIl;1J1(lnfin yi.J.~M 111];0 ,l'L;;·nlrl.nr:in. pa.lmJgllJ"l. .. .. ball 11ll'rI!!K U"l{S"U~ iriitilD.

bit mild!! bll,l:tyat;Llldlr. y!)lblll! 1:'11&.I,d. eundan 110"..... l"~nl"r".li.· 'f'ke ~iibit II'di1milli tnthlnllll 3('10, l~r 1I1.Iln1L!!' ve 1Ir.. Itonyl!! II,.Ia.M • bl.D b~ kO~'lJnu b.CI1 llli(]i bin a- "dll liJm.e.llNI~ n Io1lnCl~n.' rl r.,n b

l:la!!'VB.1l 11u:i1~1 I!!n'l!k~ 1~3- 'IItuglnLU; bu nI..Ild..m&ll cdilm ,Oli1n 1:5 Tl:lllrnU1 tart· tatlll'k o.1t-c"fll ••

Z&I"UICI.W

L,~.

TA K 'II' 1M D I!!!t DIRI VAp UK

I

t.so

Tedbil"ler
UI.ILJNA.Y

L. 1ut4l..r .rw.f~".,.t 1',~o 1 8.H '<JOIlL :Ii ~l1n'll..DI 3' L.. clulJ jlJl-;l' rQ''' l'''all:.nnd I V ••• Lo :JI l~on' I.k 3 ... 11111.1. j,'IITJ ." jJ Ln. ....l
"'1

:l 8

!:>i;r .. L Zund.rD (I. ~i,..h D.S.A. W K.nnl.J.1 hl.1 :M;tjL(o"lkl.Il.N m.. 1rl1l1tur. ~""uf!!'i 2"iI,;lD &pi~ IIIII b"'J-h l'J3 iK.Il'mlq B. N. II, P41 8.i,l1h n",rL"J' Glow.

Tn1DnI.

lad ~

f.t,...,

»""

e

llIu r 111 lIi,j"{"i,,, :».I hr I, :lJ]. ... I .., Lt;n 11,~ bill'·:rm.lII t!L,.thlJ 1.~:l." Dn[ •• Z?., ~ II) tJ inO ~""m ~.:1l L r. t ..uuill r '·.l'IIO!l

C,,',i~

HIJ ...
1 ;;~'dI:i

~G

ViI" "".hlluUlr, I.... t"'.l lISOO r·d. Bi r:II.Lt.IY&OCIO Jin.Jir D 19 !Yrgrlll' I1IJI'1l Mi~ D [-II SlJ'.'bt 1!t~~.1Ju IlIB T"Liol ::11.1. F ,,,r"!i"fl),.o1 Uh" ..f& ,".hlll L1lr. I\h .... ~ ~ml1 OK;a '1111 K~.,m D.;",.I' Ali. till .Ki.1 "'llrJJ
~~r,

~ .im. 1~I 10
l,lil".lO,25S 'lL7i

1. ~iJ''' !Q;] 10 llfroll 7004
11)11iji 11 "'J

Cn

be]

Pet

h

~II
11

Y"I.I
L'lJtllo;j

L~",. Ii" iu

q,1:III .\.nlo ra
2Z'_llI

~

mLiMII~ IioIlIUi'i tn!ll~lNiUli'illl toy. I: I".; llii 1l1!i'~ ill,,, rl!~tI' [llnll'l tirr ~I. 11114110 VIJ:flll!J k.lIdllr th~mm~!lO LI
)'011. ...

.9
],~

J).·.Dto Hllllto,.

(I,;,

Yilfil
T~hi1!.i H>-j

Z'T'

Yb, ~ ll:in til 11.. Il.j'.iii! 1~ldIi" YIP ITI~ 10 ;,Ir!l1l'oarl B ran I Ira.!" ; :illfia. laz.lIlloL r~ Ittlml I<.ilUllmat;Uli'Jh:U b~!l!nl>

c>IrI"

Built 1 . kll.dor Amnl.ilrl.n ) r'ifl. ., ~ 41J.4.,,,

"

m.JI'It.g~Lbr. 1I1()

I.

,.cor

1.i!lIIDII •••

1.
2
;3.

.t."

~'lJka~1

f"I,.;1'.I Diriac..., KI1~. af..,Ji ",dr.!, ~'lIril'!l' KI rrn,zl jl nll1 illS 'l'il'.i ... o I.. lara ", .. 1,,:11 lur. iU,'~~ r"'ll .01 .1 .. " Lt.. FIll III Ij'l!

Dm

D.ltoh .. gt
;;':'I'l'

~tl>Ll.
11.1,1

1lr.

:seoo

1~1J4
1-':11 I J.;''!!"15

II IIJ(!hil

[1411

KtI.rIJ

ui.

Ii! ~ hidi!aIQi' .IIi1..ll11IiIm;:I YlHlll· ~ YOIf; l:lunr~"1 1I!)lt diltmn IllIIrlh'llII'. 'II9rml~rd. Umn",'i'I r~ln b!! .rul blflO!" ,(1)01 In 1'11111 hllm .illhDISI he rn 'lie III 1I~1"11~1I1bi l mill g',u 011 JIliilSiil'lllilztl !liTo!! Ii~t .r~mll"'F".. •
Iltlen bal'lU<fIiIiUI!'",I".

PIIlll'mL1t J.I"R·~'ri
Lu. "lin
)'"

iiiii'
IM1 DIG

Fjli.ti
.9.iJllh ~ ...... l,
lII'.

rl!!nll;: ,\t,lI..! ['rJ1'l"'~

"',~~, ,
rla ~
08Ll
ElL

IC... W

..1

.K~m,.1
... i F-Ittllr . IhnJit,i,.

1,50 L

~
.::I
oj,

n•. ·lIO

1<1")'"

..lalE 0&4>1 ....

1JI.1 .. 11II l1
9-1'1 91~I

~I","r

11 "i

r.,,~
I) rl

100 l.ir'"14..74
1.';:11 I tlill tl U 1109 f,jJ~:J

Blh,iil! I11101 itutl•• ill15hrln~i ur· ratlll.!1 II il!llll bl r I-IIr Dlilmil~. 'il'1I. .. ~~ !iff, Nil. l'Qltilur. i!JDm~lh~.1 ... r.lilJ ~ ,~; 11I1h:.f"~ ,.~I~uw.[k "II 1iJ.~.lu Il.... • m!l!l:. 'hl'l!l!mli!. MlI! '»iukl il~.i"~:! II i:iI"'~n !:!im.;lllrni ~Imla. Y. I!;;Lli'liJ )'iII .t! elkf 111 lIIfglf'l atmoli. DglUI bO" ,!.!niIJ "'gndfmj~1 iI.tr;dmIYII·hml

r;

:t.
Riln.o

Fejn

\Tilfl"'~

91' iii I

11"1 L... m"rl.

t kcn.J.."
Cill.!IIP

Biri,.,_i 'tll' ~ ~
IUn Inll

,,,,,i'

JnJ'~'

ik.illcl
'I'<Il

leralel il:ili, .:; ,,,,,i Y.lifl.t:ot:llr.
p-I1i. .. ·... rd,~.

B,rillo;l

~ir·: ~-.::;) ... j\dncl

·~'ifi" Z-II

illc;

"'rL~r.

dlr.

Ilor

~"fl't,a 8"n)'''"

~I J.ml!dlf:"1 ll~!d.. 1::ou:1;- !"lll oI'1kcrlJ !letn -:n"Ul'!n '!;Ikllnnarnak day i!UhlJU:1 )'ilda IJi.i!1J5 b;l§lLUI LItt~I.HJ~1 in I, UU'HI" <ta hyall.&nn 200 kiloyu bulmairL'Iwr. Ell it· t.I~Irl' • n.· nlbl ollt~tunu ~i~ I!ttl nl atrlr.;mi(tr. • barl hub t. i oi cidd!vetl\' el I' Ilnlnk itfl dtr. B1Jnun -ld.D bJi" defa elimizdeki stoku ihti}'at;; m'l lbaUeJ'me dernal 1!IE'vk.... istihl,jk ~ I,inl ft%dn cd~te:itj%. S4:ttu"b &,oC!«t:. YlbD to.bullllu.k ihtiratll1.l [iimdideo d~rpi~ !1tmi!l !.ruluouyu

tubft I!man. hB.~·z:a zeyUlll,,"[]ln \"11 Bto b(oyan den .B&.lo..u.D. OS-l- k&llllk~ '~f"I.U!~ 11..,.,,111tw=rlnrl,.j) Ie d~'am etta: tlt1'llJ; edUeltJJel!io~lJ1i "'7BnI< I1nJ.gI.Jl bu rllad!l. 1.·1' ua..rJnll~l.:i h ra; «Bugd:lY ! btliraml:!: (llm8.dJ~1 .Il.l.1Jm ",dim l.IIkll' .. tl". I'!;iII \·al:wJtI.II_.,lI ditniz.e 1:1(' gi'- ~I(.!!tl!rinl ~el .!! onu vere~ Bll VJl ~limi· i:'"gtlli bclJrtm~Ur. D lilly:, pl~B,IIi.lIJniln r; '·I!ii.ll!n11 t~Lt' a2: buli"d<l.y 1li'S'ItI:£'gb • bil" g~l""Ilurlll tEll oni. plU",~ dO:l"l ~ ~1l<1l _ I:~ktir. BiHe Dlr ~t1k G"id.iI. mall- "~tI~rLnIrL 5'Jnl nil:] f'.tn"l,ll. bllfTI I-i!. a!!1 ri i!ltiblilki ba'lnm] [ldan DiB- W!IIOtlTlLl.. ;:.'1l1t' .. k< kJl7.P1.~1IJ. lIi11'[l]lla
Ihldl~ln

40--50

n.ok&;lUibglll.lll

~. ~J,UUI

yagli

1t1ht.Jmlu.E"ItI

Marrn::l~

imllrof

I ~a~!iilr']fl 1 h"j'

b·!.:: dabi

ru%.

!of v~ut !Ilo-kl:LniaD

bUll.1.I. a·

~'\rd\k '~'I!! T.u;m Blllmn.lJp elll'rln-e verdik. Ta.nm &kl.nhg-I bunu hmizllJe.cek, iJit!;llyau]1I '"oJ:' rrt'kil"!l.e ~ek!j Ie }'E¥I tmamll It Il<iI, boylJJ.'.B.~k. ~l/I ~i lhti)f!l.~n

Balkanlann ti Din.itro)f. RaY!lisgl yakln!l.lda 1l1d\\IIIDilli ,1· .. mil! n: ~ t.arihte~ ihDal'eD komil· l'li5ltl,pr .IlIa"lndli :'~ndi!'liDtr Lu~ lili Mr Jill",ILr-r-t 'I'rl.pmH;ltl. Y,'Ilf:ITIl mi.iIc.Bi;ip Alm~lnll'4r 1,.'1l'ftflndll.n y:'lf· gllalll1U'j ve l"5ash b.ukll~ l:iilgJsl ~-8ye3iIld(' kL'ndi!!ini I!urlarml~. btor'nlloti[li kllz"nl1111 ,,~ MllIdm·,';,· . knl'ml h. Ml.ill!lIIkiOcn DimH· fof. RUlli komiil1i"l pruti!lin.in £1. ri:omi'" ,thmdu?;u dun)";] ihtillti t('!lebllii~iilld(' bu Uk bill' 01 OVf!H ml:'il ~e komlniun olnra,k. allllrn lirnmlil'li~t el't erfl:L"!yofl.llli n in ir.'rI III'Ie "..',port clml11!"tu.... i 9:l~ d· !rl• .".!.n rd:i1d;~i bu m~vlddl!' ·li:omin·t"r lIlin da"IJ,-,iDII VIl'.:f1l 11143 ~ 1i:::U'El'"

Bugiju IIRat 1.1,30<!Iii Veliefl!lIl· n.a "Y!'l bll' I:U~II y"l \Cl!cilm.:kte· ;l t ,"an~l IlBha8IRc!1I, yapllil'Coll II: dil'. YDrI" '~h,l.lll:l girjlt-ecll bllo!t· 1 Nil'. lu komul1i • clan ~!) Turin!> Otoml)bil K1iihil !("rin IUI!I:abonmyo. dti!Jtjj~i.L.n1! 1111.-' II e Otolllobil SlIhlplerl Derllef:i 19.13 d~, BerLiwk
I

dulll. iildo

Dtomobil we mDtosiklet yarl$1 bugon

d.i

tarahodaD

ic ~rL-'l}'~' Illilao PYUL B!.ll!iLZdLr. t'!rti.pkneo otom-obil, Bil@t :6.1lHi!I!.O·l. hf!!lu.z; b3 JlI.l'ImFlmol".:;ikh:t :",m~l[lrl '!l~bTiml2d': InJ~tlr, B!l-elkr, bu ,11;:1 I) iI 0\1"[[ iH~'11 ci\·a ... ~·jtltVt!~lerdl2 ~ilkln :'11:::iJ.<!.r1·n :"[)n!!} y~:rimll:!! N~llal:"~p,'l:lr. ktl lOfilElml!jtJr. :E:i"l:.\l14 de Sirklli'· Dun pn!l Y I"i nrle b. I lUrIli ci iE1{Js~OIlIl]]dBn k;llklll:ak lr.:n, b 'bllllJ r. t:1!&;tmJ~QD'IIf! VOl bl!cfl"lll ~ U"I.e-rakh I:l[ I "L'I,,~f • [[dire I;otlll'~- .. 1,tl..!::P nlr. E~ f';;h.·ncP'li yar:.:'lti· tl!"io;: Vi!' •• k!i3-ID iiuri l·lU1ijo1.lII1 mll' Fm molOl;iklttler llraau.;la yiJ~l· t.,akip tl!'krar donl!cektir. flu:L';1 aoJ.II!lllmn.ktadu. '1·3!'l~1:J.1"' 2S00 ml1'tT.~ iizerilld·n Otl).itlobilll)f tCKcr t k",. Ja'·· se "iz par !d~ Yill)I!IlIi:nk. 11 I!l" )'a- Ij.acak. moiol!ildeUel' 5. 6 .3 i l j. rl!!"liI ~n: ..ai1 \.\! piLe bwun cDlc· ki"Hiil: gTlI[1 bali Ddt ylln~a hr. lki. ;'I'I..'11i1ll lklli ,'e yi!l.e ikl va ~ccckl~rili!'. yfl.rlljtn S;illo b:lhiil m~~·cuttul". Ca.~t@m~ t;u:-a!Lnfifill otClmotd MO~I'l:'!lkli:!l }·arl!lla ... ma 14·, oln. y&rI~1rI1 lIiltZ3l1.J1mk: 01 n ~[l~mobil Y"rl~il!!'I!lIn ise Z3 mlJ.lIJIbllE J,'GDa 1iJ.u. kUJp.'1h!!i!liye i!dUue:kkI!hl;lcIIlI.br. :Z~rill\'tP1ilB.llba klH! tir ..

V·· "10 u yarll!;ilarl
J.le."..BImlrl Uk rUzmil ~""nl.UII
fiLII'! LIdo 1l..!.11'''.u:JIlIdIL ll'IlP!]w. Bu mlLqa1;,1!1I ""lilT k'U~1.i1l ,. "rUt_ IlIr 1.,ln I liml", bllylli:l.r l~ n <lit lC"J,·,k l'II " ~m&lnonydl. ...hl1ll.fl Hlnl.,.llll" lai! ':"J1I1udJ:r:

IilJo;UK.ler;

60 m. ~rIl<!3t: .1 'TWle.r 5.1 ~ Il1IJ !~k.a klJit!'le ,Irmcdi 66 m. !lrttk!lW: 1 ~rctln ( D.

't.

S.I l..

[I~.

2;

~E~[ ID. ,Sol l"U~.U lie m. t.l,Jrl;iEltlllIDI: 1(D .

.s.)

!.I~L~

l1!lu.nde
banrlBml!j

bil' ihuy.Ua
bllJ.UI'I1lYOrJJL~

lIi1ndliGlen Bah"!· bu~d~v

bo~ Irtnd kUoJlu 36-37 1n.t!'U, U. :er,nd 1l mUlLml'lt g"QTI'I'1e-ktNlr. Bir mLi.d he.l~ ~ Uti Yllplb:nl;ra.~ak mlQu?

Ell arw blr ga~~l. linn fU BUill sordu; -- nuglin Te~~dlg

Bakan: .:E!lll bir tiel!lL'i IIpellil.1ll.!!!I·on Udi:r. Vat!J.e.r. 1(a~"It1lllca11l !ar 1,Jb: .. IJlk.lllilYl bJ.il(lIrn: tJi1d.~["· i'ilIe;r; bu; I!n yatm a.mb:ndB.n o. rnya d!'rh~1 &evlliy t -".parl;;:;. BL.. ~lfllJliI<I ..·t till. hlikllme-tin ;llltLft· hy~ OnI~miYNt'ij ~h blndiill g:l

mek

(hr.

Dlmil:roi ~!l~1 bl.tm!e ..i 11I1J'1!1Ic· ti~ll! dl:' l'ali.mjjlln ilgilenm]~ v... ll~]]i.i~ ll!l )'lI.jfJII.il..!I! Iken EllJlgar roLl r~Hipl''l''i birligi .EcknLAl-rllgilli iIa ctmill tiro StIll'nln yakl Il arlen. da.,lIl-TmdnndiJ, L~Dilll S ibi, 0 d:J ')'lllrl::II mtnfadra ya~dlkUin . JIll n dogd'utll mem1ekclt~ dtinUp hi.J.lfUntdllJ b:llljl n~ gco;~biltD bi r ihtil:i.l~i idi. Uun.itrof ~ Mar, HH~ G.L' :!;:lllg"r1I!1t.J.na dilnmU"ltU, o dl:'I'lrd.e :::;CI~','I'd -orfiusu BlIl.!;;,ri!lumlllkL il!llrBl durumul'lU k~I',. "I-:tl~ndirmi:!iti, liIlEl Ka81mlrlCli Bulg~rill'l-lllj] "Il~ hnkllJ'llll{! n fl ~<!. tirihtliq. Vi! kend~ tabir 11'1! iddm· .1Ot-1! • rCllkl!yolll'rl'I'rl r. f'mpc·rYII· Ii I l'h lllllfiye ~d.;!r.. k m~UII~'1l. III ~lJnd ~n SiIo~I'lm kumunlRl diktllt<$rliigilnli l!:urmu~lUI". Bllindi~' !;ihl DimiLrof hi.lki'l· ["I1('Li. T"jiml dllvil"m",..r- t"'160bbll!l. If' 1Il1l;:landlCdli1 :BlIlgn r ko,rl p"~LI'1 IlJ,·rl Nlkr>lll Pe~IHI\'u i· dam etUl"rni!jt!r. DimHror \:IHL' l:ii1Iiydlnl dllmit muhnf:u.J. "i.l)'li!l;lti.

rk!lfml"hl".

,ailf!.fIra/1

I

111,,01 I

Kllieli asket"j lise,sinde

110:1'111 kl~ Iro:OU!3nm )'ilpml!f ~'oi! bund rio 3tlm .. O;rd. Prof. Fa tl rftla din l'i,l"rlm (;,)kllj', M!:l"~h~·enkl.lyllllun !l~l'!!'fl[ J:rIm:lllluiden Iit;,JI!!f)lmi1j. lIOn !,lU'lJ hnclli!,~lell[l~ h·mlJB Lt!. dCIllIUJUI" kl Gird 1jJ:1miz. CI~fllQkruRi yolu I;dlmHr. ae,"~n .ha(te.llrJI1 "e-rt lnr(llmB.llI.n, I:UlIIYI\ bil.&H1l11dll t:;~. Ijllli ~'Ql"lImlnra ugrmll. T~r~l· rl'n~n bir lhtJlIO 1 I"a Irt'III~lldl! 11 uhlOUUglJDlU yu:zdll if. Pa'l'l.h~ bu· hln n III vic \:IIl].:J;1!1l1l1l1 Ilullu 111)1d.ular. Biz It'UrdLII1 ttutal " .l"lm 1]. Jell. blHUI'I dllnyn.:'·(l C<"~:Rll ~,re' I Ill: Hit; bu' ~!lJmll f1 po rtl ni.UrlfIk£l"lillntl, k~nh:'l .IHH·i;lJlur1n I muncL r I;Ilml>·llc.il.k: "Ilh·t bUll'

Y'·lIIi. klrl '1'1: gfll'll z: ~."hlrI}'l " 1:.'" hirJ .... []J]]Lyr-t,·t".: nkli~{'llm n' ril:Ul tlK hI r '1,,~ I'll 1~~LtlnCl" hliklm \."
T.~l'llItn lt~klk,ltI 1l:1lor('11 J;,fi/ll Mfll· 11\1' Ih'n,1111 no: M,,·r oln (JIll; II r. M!lII i:indmml 11ft.1I t·d,)'(Jfl.JrJl• Mill! Illldlml2:, blrlltim~t. "Ilrll ,mlwlr. 'l.'urd.. l<Ii:ul1<!t "tml k, Yllfdd:~ \'I" ('Ihllnd L .ulhll knrllml· )1 1;"f1llBI'l'IIIK. Atl\uirk'lIn idod.· "'UrUrnl'k, U lIm mllLl du .• I3Lllhl\rc K!lLlLkci,)1 kl!.~"lTIfI'ko!.· ml, vall ridilUI (;"'i7m,·~ I lI~ml!l V"l ~t>hir .!\.h·tlllIl IIl."i!llhmm I~~ I'I,;IM' ~tli dn..,...t (!\mlfl.lr. M,'J."dh·cnkl!orLln, bl1 !I("!flUnlie C,If 1'. W hL2:ml't v.Ilc]J!d~lIl"rln anu.!!11 II", b~ 1i:['lIm~tlln JrolJ1111'

.<

kOylUI'r "SlIlo·m1Illt'l"dl!:'. IJ.:I. ~f'1I1rr Mecll.i til/fieri. "~. t.c~mllrID gl!lmul[]L b Idrm~d~n otol!Jlb!U hnre!kel emnll~ll:rdl[".
~DI,

nU,t

Sme.r {D.S.J 100 1!I'l. IIIr~lkhll: 1 _ CrQ]l!ld'.o (H<J.;Il(rNlII I jl1~I(,j" j bU~l'kil.n doirudsn dognl}'!3 lola- 11m (0. S.! 1.'1~.i. Z - AlhllllllLh [D. S.) ~.otI.5. TUJ:lc.iyede 1""lunal"l siyui Pill'- na.~ ndd"un!!lrtcdi.t. tiler \Oi!.ZiYp'U"rini umumi fkil' ~imdl Tii ...Il.i)'c-dck.u~'VHII blr zat100 m. ",vr"llAma: .1 - Nn, (D. S) 1_41.3 o[]unlill: lr!2v\'l!tll!ndirm'k ms.k.IIoII-oru !llfItt lnk.L.IJ.iI.t I:lD el[· Z ~ Sl-rt.l!l (D. s.! 1 U 4 di)'h: billi.l.n gayr"Uen.n1 ~rt.rret- tcdir. v.. bll jnk1 113.· .:; - C<"fTI,"tUrl (D, S I • m",kt@n QC'~inml~·Drlll.r. iB lIIullila hnd' "l31'1 IIlDlf k~ndl bll'oj.X~UO m aefDe.it hy , bernber TU"II:: DJllklflllJ [(.511 nll- n,b'na ~el'.r:k hl!-llt'eti Vi!' ,~rek 1 - I>..'flllr~r (Abdl:'l, I. 0.... "I'lrliln btl lL,f3 8,,~imJl!"n:Ie cie~ .IKlnlh'il Llhre ed'ebile-eek ~pt& 1& IJlIIH!Ul.D, Re\'U~. IIbtlr j 111~ LBIIIKI. ta.klm ItUrlU! I:'t~, ~dl, ]as(I aoEJl.fI!wd,' }'1lpIlIlC;lk Q]1I.0 .al:JJ.ll,rdl'ltl miirekkeplil'. Demokl!!IuytLl<.I'!'r·: Sf'nf)l a.cl;lmkt'~ II;l!wi.lmi!j: bulunrlLt l'<U'1l ta.mBmile Cle-IJ~bilJr' IIi 100 "". Il!~r~.it: m~kl[ldlr. bu allll!:a i!!tllnl; etmll!kh!wr ~'.:: 1N(' Jilt I Mo!Id"'~ IJ'~ oJ· Mllnll]ir parlill'l'in b.at?1.I'Ida. ,IN- ~lJlo. bi.'1 IKtl':ltI[l'Il~lLr. 'l-Ro~ (C. s.~ 10-::; , len OtmOkfill Part.! ile Milia Hell"'11 jl!~ieLlr pArti!>i 018n r:um a - BnrlJl (Mod ..., ],(1.0 P'al·eifli mHmat !let;im klln ... unl.lD huriY.d H' Ik Part.i9i i.s.e ml:UlIen ..00 m. IItrbe,t: : balCillzllklllnl ." !llJiislLmallcro kdm ,'kScl"l.llt·tioi b,:;kll sdelli 1 - H.!.ldun t!j,{lJd 1 II..... 3 my flit llulUj]dll~ iddillBlylc • koyliJ. IUol(Jf\1\ i51i1'1E1d ctmrktl: • :i1 - DUygW.U Ie S.I 1l:m.i5: ~cr twnun lat.mm e!lid bir ,pkll· dir. 3 -- CfLrI (G. S.J tl.;W ~ laO nl. &ttUJ1:II: '• dO! "tjJdil edilm L:. dml"rl 00 ...• HUD!. rblgn1en Dcmolc.rat P r1N .. \·~ ID. S 1 1."2~.15. kl'lt d ...t:t:!klcTlm kill', liir URLI[]in II iktld "m elindl1:o idol"ll),1 alma.k ~~UDt tr ." 1 ~l. t.>ildlrtnl~len:Hr. i,!:io dilll:J~'n ~~Iell gnyreli Eill·fd· 3 - HI) yL" f Ml;lcl:ol 1.':11.5 flu ik"i muhald·.:-t [,1;'!.n;h:L dE! ll· ml,ktcd.i:r. 100 m. kur )1:bmr D: r.u. s~cim Ierll!! alii.killl SQrilnm~··~llll kmItlllllUII.1 I..,t I, i k [I... ,p" 1 - Ayd'n ([1)'1.) l,!.'O.II. rn.:HI' "(I IlI.lU.i1l .'n.:'rjlh rirli gl!le ,1l!OUw"),,q ·~·I.".,..,I.Jklll i!II.ll.'Jllmi !l __ NIa'~t .D S,' ~.D·l.'l c,.k t!N'II' YIlPll:'ll:llk tell ...I !ll'f;imlt: Ank Il":I~: 2 (HU~Ll:!ii, Y~1I1 t.xs:!DQ:n ..... ~"" blL:rrn;r~ c< !<ii'll: l...LmEl.Ic rI::u'. lad] jiC~.m IUllllo1.llll1n1 tt'lili kc mClDur i - :HOdIl!lJ'DO' (M!IIhIIJn. l4n. Tilrkiy.'nin b~~llc!l. btl Il!l ~1- liml .kOmi'l},OI'l, bU!flll'l d(! tumam .e:ng-Ln. N~ <It) ] 2.1;1"5 I If" it: n ljl.l(l m y::at ll,rti5i Jlr;,smda Dli.'l'ilk. bill' J~LlIll Ub.t~tJr. Bli!ni.lz btllJlbul i· ~rru,dll l"ark g-o:tf- E,!t:Lrpm8roakt;ld~r. 1l1I"C!ultc-ii1 \'1' b"POl!lu, d~lcg('lcriPu ... n 11':.Ir1lDl ll: Ma.lta ik~idlln !!lindl! b1.l1un- f.)l bjl!hr'ml."rni~krdir. l:;Lallbul U1 - !lfC!dI!., 70 pU~·UI. 2: - Call1laMl'IIY :ll pUllin. dunn CIliMh~riYl!t Hlilk PIU'ti!l1 ·r.3ltl"al rektorll Anktl.l"fly: 3DwlII"IIp<lJ' :!1 puv&n. N sCflcdcl'lb"'n tl:!!Ir; pll.C ohtrak g'lmekt.e bulumlllg-und;w It. i . LJullIlBr tam Cllm~dl ':1,1.., ml!!vkllnl muhAfllZl!. ~tm~ktj)o va m D bl!:' mUddd d... gcci.lr:~ ~gL 101] 1111.lI~rb~l ba)'ulD.J Y fI,' }'01.bu lIuretle: Cle k,;,ndLl!linl .litm!ll A- !ll1mlm.llkltncilr. plln.m.dl. DiRL'r Lfil1l rtfl!l J zrnir- biliTll!lU :Son ql.D.nllk C::UUor.r ruz:Il(l('1 11.0 W:l!3kllll.l Nun lF~ttllh EBen de rn •• ,rtUlIlll bUl.)l1&lilllr n!l-!o.mu 1.'1"_ iiil~IDbuldll r8ipd~(!Oik AnHa.r",dll b-..lllnmll.kLlldlr KUldi milk lell'! ylllmll"... 1.l.3.D J. ~'r II line lie .PI1~IHteli (unit Izmlrdl! illr TlJ rioI",r .~II.mJ YlI.Pl'll.I'Jtu·. 4,·50 odaEm o~el b .. II1Im.([CI!IC1lUL gin; bmir b.rnoalJ :E:;rk.l rrc,"lliol)l' 1.tS.t I. S~II .s,,~ OJ(1fI'Hof j jrlcJdc' I.Itl.·JrtI!I dot: !!J:lllinii[.(J.eld hlillB IIm.J 'I;"~ 11H7 yilil'ldnJ YI<P!.lrn.,! 1, lr.cldLnl"nm .(l'm.!jtJnnllk. I.l.It'n ~lli ~lIIbll~c~II;Ur. Y~!'Ii Rr;lrn ,g~l.ml, kIullll'lllyOl"\Jm. 1D3RII 1:'0"\1'1,;'1 hnummll tdiClliJ: elmok Ib:eIT lrIullIVlnim Mr, Moo:r, .Anhrml. bLllull"lD yal"S'lt:fl,![ ve dADlIlLny UI: \. 1 UHfL Ktnlar v NlnBt Erl- iJi:.1 IID1VN"!IIlt"d~n jld,~nilcll lieIlIUl. llJtlrilkllf! btr l.opll1nh yllp· hi" Vel I.ll'l b.a.rodall blr~r ~n !Jl,; m.~ "'1.1 bl.L ~QplD.nlll;l1lGok Ci'!l:lr~t !llm.lI: lizero on blr ,'Uk"k huI'!:nd lu:th:el"l" IIlmJ'Itlr. ~Jbnt prOlk~ud"n db:H'd o!."" b1.l Urn IH' r,.IIl:" ftC .. .: IA 1'1 I ... , ell Edm bu I~I dogrud n LlOHCUYillFt UYI'I('l'lnlJ 1lt'ii.lJ. 147 mlu;ld.·· 9.'1.1 A'· ... pa tlon~ .. U b~ko • .kc:lldl lllerinlo Ilbm"hr. KLmdJ j lilt t Mil dEl lll'\'d ,·Oilml ,th:.. t;il. WILILilIJI bu~'1lII y rill 1 b.tr .mc"'tA!: HtIIlcn IIdncl gUDUnlJ'l bulll.lIlJ. a.. Jil I'll rJ hl(','I~mi!kt • .tir. lid bile· Ili,. 1.I d~lllllnl'll.llll n. m"'lelr ...... l.lllul1l". Ankflf".il.UIl }L·nl b l' top·l. Gu JlmT tctklk k.Gmll!YOllllJldl1 I!ulil "'i.!k'J llt'Idll lJiII\. A~"UIlI dol"iet l...n(1 dBhll }"1,pIIElr.·.n.ktJr. . R:ub~kl1n rardJrnl"LIlI pmrC"allol" lerlnl mll.(ll c rdt"11 o;l~hg"'l:Jl,I'. mU'itij-llIh.l l.J('ll~1:m,k l.Btt'n:t loll bl;1 Nih at .!::nmln do buLlLlll'lHlll1 pL!k. l<!'ilLL VI! Wl-~ Itl btl' 1j;IIIJJlnarn 10\ .. 1.Il_ brr IIlllLll.L(l,;1 ~lhnii.·tLL' htlr..:kd tabli Clldui!untL VI' fi1umnll~:\'hlll U 1l1..J~J.Jm <llll.y ... )·11 _ 1!P&t dmrk ,·lml},orlJi:. ].t('tH~,mll ~;}dlCc" blr dl.' AI!Jo,fld,'(I,,1'I. SO-li.l'f!I El!le ~Y.ll·· 1~ln >,"'l" 1",lllkYJ,.lir) dcml r. tlt< 1 lll!ja ...tm ktlr, Cit!"! TUrlllL!'r(! h"hnt ~lk; ..::n~ulll &1;10"1: I!OmlIlYOIn.j:UIJ:., ~~I"IIIII.II;:'Holllllldo. "'0 1:10.1 mL bl' a.td o1rlF;'lk "" Ild1nIl!J.'~iB~· IIUIl ll)plmup ilf~ b;').JlDIDI!.Bl blr !;11t. b.D.11I' .. ,mll~rl.Btl~lI tIlUt ..~-ekll1l. . nln •• eo I Tl,u k IiNlII;J;"I'"k 1)10- hllYU ~"'_'<;Ik~'(!f~ dL'm~lGtir. BUD· m lIa!< .. am fJ]Oj)y!\, 1f1.11111. IInll !/o.tan. donllnlllUI ~~mutanl Amlnol IUi~ "11I> llr. " 10 I olol:nill ,LiID c If llin h akn ~'lluJ] gt!lme 1 dollYI.tIll kmill ,'me)," II'IL Q<lUII l;tu pam d lie Uyel,.rll1 taUI Yllof'm' 'II: lJ: ru- !lon':K ;:il~ Grl or komu\ f I" "'-mHIIulg, lIlPD1'l . b: Pllrt N·t!~rlfli Llr g.:dkm~ l1li111 0111- ",dlr. Don;lIUtl-ll k.lIl ul m, b'll I1ll1l'el("1'11 001' It l!llnd In II nit ctUl;'l:l'kl r. mk mutElI~1I ~tm k jnilmklltlLlllr. J}IIl'lIIn lJ"IEnndu. Artll rlk 1t mil Flu "i!.i:.lrd.fl glll\C ilmi h(-y~t I. rl, Illlrlli'''' ,,~., (.!, LutblmJII .. Sable r ti'VIIIl 1111' " 011.".1· '1'. ,IJanEl,,· , illJ.'ndll'!l t('kfll~ nk·: m Lt;ln TUrk t,·Udk Ihilll'l !L<.. Ubllll r,I:.I wmilm 1J1lm.uIIH]1!l li;DIL'Ugi ~'flpneJl k hr. I. n m '~L .1 Lihi~ md g(lrU.lmcl! le· ml§L1!'" '0 t'll.n, 1,,!L'tm,.ai mllb.!HI mt'mur· !llr. btu n blli I ta Imlll bok:s 1& Illrl:) ,'lI,pllru:"II., !lIkRt l,l1'l:mmi 11"" -------------k.lIIFI1, 1 )'end~ ZIlII.·t 'r't Im"Lrol Ijj'l'l!~l~ i1L~L 01[1.' ,\.Ill~ri~1.1~U~1i H.lkaul ..c CIIklLr. ~I:r~d'n kiln J~l('tmlJl "\'Il' .,),.1I'11.~I!"., • hl'lIbul iHl1A1Jnd&il:l II]'" 1 itt eoAnnlimdil IIIII tl'tI OClr.~l· 'T·· I ,. 00101. miJ.ll.lb"HEllllfl dll[] 8"!:I:%1 tlr. I[ tIIf "Iy!;,''''~ g€ ec.e.tI. .1'!kdm ljalollundl1. )'~plhh" Uk proJ~"J, "l~·lm. 3MI efiJloll \'lLlfllllt<Jn:: [1\1") ""vmp ..,..... Olduk~'~ 10:'111,,1 k l1r ... " ...., elnlAlil mul"'4illVVi!f 1d1. ]3UI'IIJ ·151J ~. plIX"!\1 r"J!11l1 i<l~'"'rd :lllUIflUIl II:IU 1<'111 IIl1lJflt,!j!' :I 1.11111 II"IJ.", tll.llil)'11 4;tir: rmq! bulll.!lllyonu:. I!k. TlIr!cIj;'),D do d,·L..·.k Illan Anh:l"IknlCiJ'l1"l. tl:: .. UI m~tk~kr1 btlll1h"r lid ... U OOil< dolllH. J1II nla· 110111MIIII)", »,.l<.m JoDn Sn}''']o:r j;,y ~lIkt.lr. ~UII lI~olld ICnlllln.. tIaI:Il&mItw DLI4 .!PplAia labiad. dd'.

Secim dedikodula rI Landray3 Ida akseH_

O~; 100 ');I]. &!fl!liPri: (D. ,s"D 1.3.....
~-

::1 -

1.I!U; Erwl U). !i.~1.p5.2 1Abd·JJht

a-

El'ol

LU.

&J UU·.

Di.·

iI.

""nII"

,~l

An

I'

~rr :"

a.

T EM

A R I unlan
EII'fJRom'" Zar'lf
lJeur.

bu gDnUo en mOldlern V8 mUltl,'ki mill bUgUerhle gorlB haznlanan,
'yega,IRle sfhhi
VI,

..
Ii

t
jj

4.

I~i~

hilluinhil 320 Idiomle'lJ'fj

4i. ko.pdl ye ~o'It I.k bi r

tip

em in ,Kldadllt

II

IQitQll!iklelii.fm,.

TED'~YA:TrA

KOLAYll1C

GOS'tERwll,R

IR B A
P. 1It.: 31'111 -

LTID. Ortakhil.
IlbJlr~4 karj:l'1!U'1l,'511l1'l1i.l\10.

'JI'eTelop: 81iOS

b~I"bu1

'l'~ ~uul,

1Fb~ GM'iIIJI

Belet;lli...

11

t!ii.

l'EI

Tdgraf
GUnlltli

aOfl!I!i!:
• J.!i'!nnlliUl

p-1Ca2l1otlu
M

ZEKi CAN eiL iLAcl
cJ FT E SA if A } LA R
Mttm.I~kclJml.J:4c Uk dtfa

i.11 STEVENSON
AmerU.an
iI,fl,

i~K1Siz SAl __

Bah~esinde

LINE

b.airullfttll

IlEBPAMR to.ai2.t 11 tell! l~,SOI ~ Q,dar lJilFicilk ra.."l~oku~lUrnm QiUi AKjI'll'lo I~a li:emW !I.'OIlAR, TEEG~.~\.' ldamlibtdll ta!!1n:mJ~ ·I!!IIZ "'II 8ni - m'lUUillu 1itil.L~ kilrlle f - b.l)yetll!:l blirrnrte H~ kI.:fIBI!!lU liiIl5 sall!aticlln
11iWtHl: KCD}'Ulm

I:lE:NRY STEVENSON

~n/il.jje PJ1'o, T"rlYI!1l~, N":'I'yorll: ~l.IJI

If.,

-----.... ...
mal Irillbul ~I!r,

Lt

S.l

Z

1,O[l

K ,\

I ROY

1I N II .'\ ~ I •

Tra smarin
S/E

!P. v. K.

-r
MIbJtt:ssesesl

-,

SuJtalnhamam
10/2 ~

D'lkra.o1yall'l Ha,D

05!~ka.t NOl.
R

Ll,A

6· 8/7/M!!I is/S
Hamtr~. Rot~rdam
~<m.&.l!1Z

ICE
1'1~/~[}
B!'o;mCIL

""-.. UN

oz
:

I

"l r ,~ U".-'I 1 "L ..... r I'" ~o. u kull "-"-LID!:.! tra,

iL!!)Ill'al..

I

iii 1 '),ifli gomY,Q1"ImI dOlo-tum,. bH ... 'rolk gmAll:gll, F~ l'!lrlldum. BeD, nice Illee mlilldtr gOlI:'d'iim, Z ,'iklmt< u-gu.n l'Iu IIop3HmaRl, ll.1il"llk. iKMLAK ISUltt BURO-U'ni.!JI
IzI

ballium.

b.qn.~,d .. ,

Kal'"31kiy

Otohiis DUlI':aj;l Yanlllldg
HaD

VI! Lonlil'll, ,I"tn

m.aJ. '-'II.blll edn.

Rof:

Peri1'1lLnA1tI.ndll; S';Ieri, Okuyue~:

Musb.fa. C; -'1ST,
Se.m§'bll
~II' -

Fad

Wi iUii1 III.lmAk
Mid

II~

L KT (Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu)
( r.sblnbul. Cal,8!t.o, 'Kart

£i'lolmirh8g

NQ. 18

Tel: dCl::lw

Yiizde

~O SAA

KlRA

GErlREN
II

SATILIK APARTI- AN
N, nlJL" l:0l7.,· II h\1!! ~i"~l'm!.u ~ill!r.e l' IIIU .. 110 alt.,iY' odah, lu]ord",l". ];< IFill! L!L!n J.olll .. ru lLai& IIUILGI IJ. aPilor'libLOIl lilr "*b be. tc.lun II .I))(l I,I'ILJ''' OIlt,lJ t.I:r, r" hk 1<,,,,. tll ... d, ki"".1 !.1,0Q0 lin I)lup bo.nbya I1I.&n 13U1l ,f,deli.:;l[l OCQ rushk ipolo!hli bon!U IEIotJ., IlL-.d~lkll.d"fi lndi.iILi\ 10 Sec" \t~lk" muailll'.

:6u...qu GD.... m

L'iltii

I)j,ij:neri

~1l1a,

B:a~1aD1n. U8tUldt

BAYRAM ABACI

II: ll'1!l!llJl&

lP'''''nk b&Q

YQku

S!!fODU ij lliIdl

C~fli.'iIr

Sok.

2. rd.: 418fU

bil4! milme.ut. 'l"1Il1: ft'O'/Jli

F'a.tib. 3 Sul,1iJ, ukuk H
Ya.rgl ~11,i'11l dallll

(Avusturya Klz Orta Okulu)
(!da.l]lnll~ GlE!ilat KSirt' CU1.eir- Sok. ta, jO, Tel.s 44255

,

_19498tnelinilJ
1

~llllh tat wet
dl!Jl

Elt9IZ:.! T ,sJ:n.aJIqo,a. 1'I\.ahalI!I!II Ha~ • qknll; tiJ .. yulla otunnlllJ[

(Yatlh .. Yal.slz ,_Tarim yatlh

Illn bir ~ "til v.l!.t!!I'krlnlrl fir;; !IV 1~1nde ~~Itk4!me-mi~ JD'UI''''~llt:1l1l rul IttdQl: tI!RIo·~.j![nm llMm:.'e devro:dllC1:cgl II!!) olunu!'. JO/M~dl

~eD 2/3/iI'.I9 l.M1:1nr1d y,ef'ei, ('0 lie If!!Iu!!lIJI!! M~k .. m.,_nllli .t ~1 kenan Ali 1I!gBnn Illn tA rlbi;J.. 1'1 Itlb&relil. lIl~ak WtC l!.r.rtl.IlIliD_

(Yuva
(K,Qyn "'C kgbul
.... _ I

!!!I

ilk

!!!!

Orta - Li e ..Tiear et
"if: I

(Almanca - "ngilizce)
iijlleril P07.Jlrteei

I
I

.............."' ........." ............"'................ " ....~~ ,,'FEVKAL DE IUCaET 80- EN
Amel'iikpD

NIL

Mul'A':afl~' Lr&l.tOyJ lB, T.d: oI03lil.

"Lo],ll.

d ...r.~ ... ,.n ,,,,,,I ]) mlrbui !un I;MI..I~ IflLul 10 !fIOIU

.....

T~l'i YlQ;hk

Gomleklerin

P'ej[!ilcm~m aat 9 dan 12 ye kadal'
~

En Gi.i.z.eUerini

YalD~z

ptakA!t, m-l/Jiveli IJa !

"

A~atlta.0iu.l]a.f'1 A~ensu~
dfi!t:il

.ca t Fabr

"e. yardwm D ernegi

ta..!liI HIliJ f

nd en
...

Ad.r1 'I:

,Emjnj)nkli Cad. Sclinik. EILD. 1

t:1

kll

2/1'/9,l!l '~r1hi1ldo: J'.IIplla.n,' s. Ih. n<'Ul:t!mdc tk:rn~k Rc- '
II 11S'lm: iSm',I'lT1&n OkLII

I
I ,
I I

..ahklllJrll SElb:r1 Tltll. .F~thl' 1-'<'IU', HIl!ie-yln C>l:Unll:llj/.., mu
r.n,ldl"hgm

mulia.3lp

""0:

rtl<!t

Jl:.lIjJl

NIIc';mlr Bllb~r, ft&rled".h,t(l, !..ttl!n. 'If,;! IlfiLLJJ'I!J kltlplli!l;B

j"

Itc!, t.amye TiI"l<Jn"~I'!n di.kl rl IIIAto IIJunur.

IJ~~U _ ":

.':

~"':fIl'iA-1"

-'F."""i;iljf!~2-+..ffF_-:JJtili;iI!tiI

JIO cc..

&t.
I
Bq.I.dI: ml.i:bJ .!1ll'LI!;
1 Uti;;!

1mYta. QI1tiW
II I II'

15[]O
~[]Q

2'..

a:

6

II,

.. " ., .. " s

tOO
.000-

2M

"

l!fiij

Emcfll Sen,llk In(j I!.r. 18,~nillln!a , I>
"6(10 1i'l:IjI',

12
C'ift

_,Irll no
1 .",hill

""ooa ..
U[J(l !lOci)
;I

:nw

Ii I

,.

II Ilno:!Irll, 'l:j1t fl.s.rG\I W'rJ~, J1c I' taillt:tl~kte ;k1t !N'IIlI. 10 bl!lygir tnllB.U:a, Bilatte 101 ~Q. metre 1I!\I:rn.t )/Ilp.!lr, ~'ed!i yJl~~ b~rl d.il.oya tumal!lDli 'lilt! 11lnI.~ lIn'l~~ lliwa1l!ml t.Ir. l:cgl.llll men!! ']j, ~ytkili'l.i, H.R ,D. mnf,l!:m mot6al'ldllt.

v

DGo),otltO' b,er ~~e,rimJe duzp~.,. ilnZtll, 1.,"'_ "'O.llu:r~/u yOillfJnJIJ elver/sl;
(e ...(. a 'ud'c 1

N"ui:!'*~1 Liilch id,ul>
RllEiAID FE, 'ill

"liil:; I) H,eiii

!:<kill:

1 B'

PEStN FiAn:

LIM} tED

~

VAJ.U:U FiA:n 4810 LIRA
1

en50n t:e'lc.ni,ft.ustUnJiitij haiz , hi!' af,Ol.o:siA teu«

ORT AK LI'GJ
..... '" 1Ii.ri.lr

~"iiiiii~~"

~l.taRCi'II""

gill1.II: ••

"".

""IJ!' iriI.n

'M'1.,.'a"1

4131..,:11 ......

Ol.dtdr_l .YEwll e>'ll'!!IA,h ' •.Jdddil .dOI'l Ttllfllt.

~UI

n.D!

lI'!~nlllh.anu~
Ylr!

Hip.'"

.....Mft .• au.nIDUI ~'''''D'''

.~6"~ .0!104.110

Matti

II

P.A.ZA'RTESt

II

Sahibi:
hl~!

"fa

K.:mh~o,glg
!ill I n
BlllhU ..

J,jUnRarI.IIUJ.

Yugos"avyada protlestol miti gi
msclgrad.

a

CAP)

-

l"~r

giliLU bir mi ftg
dbrt d~1.!j-

'IE I IlJZ

f~1 .1In111 tlT'E.NI

)l'lIpan

Yugmilllvlllll",

iPllli!!Le

toplai.ll.ll.D

1949

~'TlllillilllL T.llrt1fll IIlJU

Ma .... sul"azll'
d a il old

n~

••

I,

12 mel Yd, No. 9698.

len bakanl runn .AVU&lUl)'B auLb anlqi!lmul klll(lakJ Mara rlan:n\ pr-oteltcr. ctml!!lltrdlr.

e

~ bk <!pep. liIlIIJo' ru.. Id. ~e bDi YJ!l Haa&d&UII 1300,00011 top I'mgth) ~~
edD!'Jcli;
'~'I!l

~ ~

'IIi nd n amm, ~

'l_'iI:cel Jl:&IIg,.

"mil·
151
da-

l1ktl!JlIllVI' ~ Jle aJiJm.b b1r mllbd'oof, Istor dii\-i.:z. bk.r ...tm; DII ert~~ nnl!.Um, kmI,.

~I'{'

w. olMak 6dlife£l!ktlll'. Gml<) !RIa dh 011'Id: dlcmll:'.ke-t lI&ir..

bed'eIliJIl

e1bo

,-oY"

mmre.

b t.e~dudi!l ~1I\'Jtt.....&Ill", bb dhet oktur •• GIl_Ilt;J bftIw:Il 1m Oifule.riol I itmOl m~ ke, {in !;o.k IlJW.n \ an 1m fur. "eillI1 D-tcl.~ll d uI edlJ,or "e< dl!mociDde blllcIbC!

~ cD]r ,%inaf(l mun1rl1ttuD dl!SMlW Impy IthBJ..I lAI- ~"I iltziioHiJ nnn bll' I ~yet1JJ'_. FIllka1; 'lia.:DJI!1io hu ]We ~clmf:'<ll'l' n m~ oOOir r ]JIJ,.' • UlI'rinil ~'k L"l'!I.rla, dumJ·
!!:!!UYOl '" [l'Ul,lum !iebeIlTe;nlI!D

b:rl IIk!kh ~liI:n btl b6in!le U olilllita yor.

!le:no
~

dllP

B. Ame,rika Maliye Bakanl Pariste
~Vmumi kalkloma
8UC81k

e

ala

Ben Birliginin muslerek deniz ve
hava manevralan bugOn ba~llyor
Amerika Gene'l Kurm,ay Baskan." A,'rIrupa 'taarlruza ugradlgl takdi"de Amerika, derh,al h,alrbe' 9Ii,recektir" di'yor
, Londc-a. J (Nll1en J ~up~ II ~nnII I:!l"~nl ~fIt"k 1;11,,, LlIJ.ilIIlI en bU,flli!! mtqt~ • ..tf tlULi:!': man \ r,!!.-

%10 ,1liJI,. \e.rIIir;:l:a_ !:m·

JIll

* Itb.tlne, meebu:r olmal!; cldCClfI: bulacUr. Hatarbll:ldaihr

1

emldl;etI

1960 dq

III RAJ ~YIie.l!: rdlr II: lIDlI eIkll'llll "f~ "" l!eIldl tInI:l!i ~ bI.mi~(;ri1l.li tn' lda hI p rdU propu.ft_ ) I'I'n: kHiJ:.) ii.n1 IbJi.II; &rl\!iI hl~'I'e:r e ~u I.tQfl'l4lLo d.au 'BY'i"e] dnat ml!m!el;;e.tl I'Ilan
IirkiYII Imf:tl~yUlI hilI!' ~tll" 8,' HdboJd imdi, Bay VIId t, F1a: a)'D.6 KaimdB.<:lMl llUGdIIJ' Tn Ii. ~ lIIlecbtlr ikaldI~rll "lie-til mUij)dcli)'1Ir l'i! IJ,lze . &ImD ,Dahn.rn D£uz:1u~ndi!lll" Jl.1l!illye ml'laJ"l.lllll ,lIZ o~ibrulan~ DB. ·hml&rul 1IlI.'IIIu"IIl iIliendl lt~· J.Ioli..ro "erUI!CI!g!nfl!en. l:1imr ROIl b.usw;llD.d gUmriili!: Im.kfl.~ amHI I!i1wJ kota)'hThl' ~oYit.t-nntII ilItim.llliiidl:'n dem 'I'lJI"\;!,)'O[ .,t! bIl1llm ~WlII&n idl!!l.a. ha.rlll~!"l bug !lay ~elirmtill' moclmr olrn;u gu· nal:lJ:r:rm, 1'l1Li'U'l.c'Mci IIf!hl'ptr-ri ~lit Id'!l.II}' or.. .fb:I buld IfIIlik P&r· IhI KlW (tfl'1!JI !lB1!' mtmicliJI:He 4DBdlm KIL biikii:mru ohm b'~r put! ~lJhu ~IDI b1r '!iBbah b&I:Q, b fOJln:gm d!;m pm Ihl!e mila - - mJI babel' lo'l!rm ~'dm COli: 1iAzI:n baM I!Um~ 11'.

B lgaristan'da polis bolluga
Dimitro
XM.hjri!,

BlIlglJrirloll

8~~a~ ... t'e'iIi lIolGrO'U (Fwo:

.A.P_)

usy n n
denz planl
'i;;;-misi
I

I

lJin ~tllktlln

1'IPJl&

i!1IIIe.k

lD "'II

I1Ir.
huJ

tI:~la.rin l:11Jd!rWY ,If gtIW 60 d.el'l :fad.. 'hup Ib.~rn nln l'l'Urak dlM:eltl I!I'J lnl.li'>mII.r • eq
IIIlIU~1II1 bn2:1 'll-.l~llln:!l ~I....

un

'UIl

~sooi
-

~Ir man C l.A!I..e;!lj IiUlibab-iI1DIi! IIj01'hl l1i.1kflmeti larahndnn mi.l:!~t~tc- nO]lLt~b.r : J.en:l~ bulu lTIi]al'! ihocre gid"'n !'I1l~BU~I8Ell"iaUl,lIda.i.erdln h~~. muk blr~ii Mal n.mlallo biri Sof- U me ..zuu baht. dil!gtlcLlr," Bul!,':El. }'&aa g5ffi1~ Qldl1klMlIL1 .!U - Za,~IIJIllIrA.J1U ilia. 15 sa, :I dill)

3 (Nar"n]

ofyay a gonderiJdi

1_____
LMdro,

larlll Alll:demze iJ1/Jiekri· lie n:mni oJmak i('lnl'ij(]f1slfJVl1rill!J llfl.d, un nJ'iti'llIf:'8;J'li

D"'''''(Ji~iR;;;:

olj,!;utir. Bab blr~ Ml!m.I"., kcU~rme l:Il~p (lmlZ ftb"f~n. nm dmplaeable:" u."ak mb 110. toJllmDa.lId~ ~0 iOD:mOl.l&Ul1!.I 5&hIlo leril a.~!ilirnll 8 buJW'lUI bu g~mI..
1fI1'II
I

ist'itp'Jr'.

~~~

-:':;;=;:;_~~-=;;;.:;:;~;;¥;;:"";:;;):f;~!l:I:.';:~;.;;=;~~;~:;;;'~.;:

,,-azlyetU! Iimoru h. tim lruUacJJJ"'or. Duba1 b~ hal etmtlbllr Id bu NtbJtr ,!:uJli, bA..

~

b

m
~

vo fooe m&.<;;rW' dcilldh'. 1"1 II Ill.k.&om dUnl!cl:rHJ~

~[!S1l1I'

kI

kongresi dOn yaprldl eden 11'6'11 "re ue , ' lIm.1 6' 5 "Ila' de8am ' ',lI
,.;J

1'1

F,. B'ah~enin fevk,cldde,
sari ~ lac',"fJt!I"",_ ,1;le,r 6 iJt,;jll liih,'e', r,"ni -," , l,;r here dabs isbal etl,iier ._
GUnlccdl2n bt:f,j mUilklll. KOr.lGl'·YI.'O i~tlrik
edeD

J A.A. (Lpd - Ecod~1"g1!1i Tit!3Ll;m'C kal'¥' YllflJ]""n sen mli!Cad~[~l!!in I Igi 11.['tlnd.EI, RU!IIlntlll A k.o.~niu di:l<g"!'U
lIQml1il

POI'I"¥'h: JI, lII"r.[kG MCl'Uy Bokam ,tre m iHL1fi1 !J6ril.tm8!f'r !,IU,])lICCI:l1 1If14i1"1fm Ct'1ll1li &rid Ba,.IM

II!:'r[i!me!tinl
In

iIlIN!U'\'NI

ijne.mLi b:ir /Jtill'llmJ .II'uallimler BlJrl~ Jan'iJlIJldon Gt.iztqle l!a"'"!I'01lll~ Uko~i1(fI~Pl.dCl 69rel:rnmlu ,f11'1. hh' dirlrenm" 101'11,. a,rIfm~tu". R~~'H1d~; OJI bl-f; ~ilH lIIIr~('1i: lI:.IIll'lpt~ ~fril1d d~lI"Nt" flCI ~Un5k ,~ ll~rdm.i!'Ill'eT glil"i'Hrn"x,tedir. (fi"oto Burn.o:n: 1',8.)

ksleclD "uRllln' Yili=lJktadrr: R'lIi!lIB.r gijDt)' A ~'nJPtld ~m kll.lelrrl 01110. ve k nd.llenPuilll 8 (11. A.) (A._fp) - Bll' n.in. AclrlYiltl.Kc dogry, yaylImll,!~!ili~' o'\menlUi Hti:tima Bakam IlInDa im.klin .'erel'l Yu Q\9].o.'lrYEl· JhOD Syodu, hugUI!, 12,{' hI bu YI d II l!IIybcHil~r. Tllo. blr ZII"..r biJ' u;.nkJllI gclmiP,il, hll:'I'll. fi,{IOil'l'il.mIIlill. II .!lQ, ~ CIIU In:cmdll MIlJil'e Ve lkt~!IIat BakEl'

ba"..

*)1,

Ankara bir sal 'tehlikesi altloda
!U.ztJa.y
melD

,

,

ru,

IlIUiJeclll~ ~

:kJ!!me~ ~E.lllili \"uUn'V"&

iPJll'LI!'""] 00 Pdene-II"I' '~D'I,ICiJiiI ~. II,

flim.

so.

.PII,.I g telrl <I lEI"'"

$ehir Meclisinin
kulaklarl ~lnla5ln

civat'JI Mma:-'

eULI_ oIhadg
,
"

kaldJ1 bllilu' fok
A.n~Il1"II, 1, tHus.uai) aa.lJt gil ,)I'ed.l,ye doiru
Q,!Fm!l, ~cl;Iglu K'.lzlhy

,

rWm! br
~~ac:aI{
~1IIl

ula~~dao (Ibm blJ, busfu.;,'lll.r,

1Il:W&n

!!dUm liugday
CD"'iliMi

Ibnru)'1I. Im4n. Ok;p. h- haM'!!, TL!..rkl-!!!.l J

em

e!llItD (b,1iIaa ilahs. ilijl}

bl!'lr.!..: rln tollillgu ylkLlnde.n. tophlllhnen l'\!IIO!rha.h~e ~elV!UI..Ilde kiln· DIn haZ:lrlusn F.lllondil. dll'glJ, !lIt t."...blt gT L, dlul. KJU:p lwmhlld{! yapll· katlak.1 G.:J.hatllAyUk plondll YiIbl.l' Oa- 0llllll', pllmFllIl zarurd i bUll Illmu ."

Emekli"ye
ayrllalcak

ve motosik,let yar1llan dun yapil mad.

o omobil

SJ. B SO. iii 11"'1)

Ul>'ch:·

(Obanu,

Sa,

6

GLl" ..

dg.)

valUer
~d!f IG GJ.!1.e.,:-, J1IHlI lilltYlIlI, .H'idl" 0; nlfiI "1'1
,S!)Yl:'r, Fa.zll j,jlmi('1l'[mlc,;o

lI",d'H'

Ol'IMHlJa

all

!taIi.:!i>!l~lr~

!I(.}IHil

I1UYr,lJ",

1f; wbll~ ~!:hl:r l!.h:cIlEllnc1en J3;urs,u" Q!.(IblJ!I IdlMll."lIl iiI!., Bu rail. B~I~I)'(I MI!~ll~~D(I mijc-aI:lI..Ilt L-do:ti!'k: otobl.l !lLN'oIiIen truc'l:lli

~;;~~~::~s~~
netltesilLde

~'a.San ~iildel.ll

GugU.n DLkmf'o ci·
YlI,Pourlal'
SI!'II@l"

~

b!!,!nl olllA

Sa-

m{L1l lIellini ~puYllrak £ivarmdg. geeill bll' ~kd ..

de etrilfl!. l'all'llen~ ve Klzi.La)· bah

ILl tekliIi l:'Iedd~dMl mubt,t-h:liI Il!r tarnfl.IJdEUI t(!miz.t~ml! Me-o]lllll.i(IU:btlk l'IIIu, \111 k.[ll:a. y!:L:.ino 1ru~lm.amlnJ.r. HIiIl bit ;{ltItlrl.llU 181. II, 11';1:1,111t' d 8M ~'Qktur,
........ " ... "'

'l:e!H}'le. kaaa]l.;o.B.SIyon i!;'lo. .kllZll::ut !luJl:urlll!!' UmIlen aulal"l!!. dolmu h.tr. Bl.r IElllen fru:11l snc~I1 !;(']... IBrin lLa1Jnrun.:-iilllden J::oDtll. ('kLp"

nm~n~iII

JlnkllrEl, a, (Tdffollill!l.' - t"I'l I~fi B kll.nllfl, dUnd~n ilIb r .."tI 18'ilflPmlllon lie ~kdl!l" balkon. yllrLlrlll~1) gin!o. mDEkli pl'ldJ~1 Dr. MdJi Kudo h 1'I.\J1'\\lII.!l, I'tITII v~lfMen. Rl'rlitlC;ftJk DlliD, l~~ 1wl>'fl1.l Uy I Il'rj.

m 1:')'

....

e

h~lI.ka:mIIJI'Hb

llltl.lnl

"li-

500 adall

I iNO'NIWI
O:zm Jt n
11 VI! .AP'1l; [I.

!!l'·!fpld'Ur. K nun hUkU.m]erlm! gtil'~ bu ,Il)'ln IIjLn. do tBimo.ml!!.I'I.I'IUII lcab:ioed~n, bu uZlHI ]llllt~I'T't Jl:lmI'll m'llhtenHH 'b~r.~k 'l'lllllul[ll dill bLltlJ!llCl)U~lJ VIEd. Ku"darm IUllikllll'ada bllC~hl lI[1,yl O'mml.llJ~~r • .$l1yi !:Illlil 1m JBllIIlltr IIIrll.llll.<!f;.; g!myll vn~i· Bu .i ,lie d" me,gu ~ I !Sen!! SJoy.'.i', ti1imlt \' IIRI Fa.-jl elil!!C", Zol'lguldllk: VElIIII 'lItb;I'L olu,lIglJ luldil"iJi}'UI' Altlo!!, MIl;i1I1. \l8IlRL lb,r'flhlm AI k III J. Hill IIfIIl) i.llm 1:,(!m Aklnm, Bahl< ttLr vllli,1 Z" D!II T. 11., II, J\rro,n vatlElI Abldm buL '1',.1111 LiJ. LUul hi. tlllr, RlUn]rlmlLkhl.

bilyU'k otell

Btl dlyo Medlll tMaIlIlc1 II Ji • !IIeft IUlflDikl.n reddoed lIm1atll". BMlr:B:!Ii hlr ~ Mcclalnm. bu. ve· l1nde 1!3~ '\lie .Ililllr~ Durlna I T\lr-k.IYl!I Milll, 'lill:too Fed(lrga)'o '11.11wll'l.lldlUl B.ul'ft fJ,ch hr ;Mr(! lilloe lIPii;u'ld,1 t.l'lpe.f IitklllDli!!

h:ru:lil!tl.lU'lnln !killdlrllmll.!!ln~ 11' t~m.i!l"ll". Fakf!t b'll tni(!P' Bu Ii!

TAllnUIDiN 8m. fArRAi:

..........

,, ................

"' .... ~""'

.....

,.,_........

-

tar:
...Bw'.tllo ,Il,!i!CIl(1,I1I1I'~'Ii.1t1.m1l1n. Bt:I~rlonr~M
T1!Jfbi,"Y'lI ~llBnlt lJi,III.1 ImldLnIfLTi tt'mln! :IIi k !!I 111:1110 Hlll{'dl y.e: olgbU:d('T!TIdl! Ylllptbmo.lIt !lInn tenzlllltlll !I<: II.hh in 1rn 111111II k[kIll~1I.

llli "'.D.ll.I.llnl Tarim .'- .. ,~! ~iI\Il~ emili, ¥Yrilil 11>0 ru'nn~ fi!!!.Io;I!:'Iel'IIUrnllll 1';!.!lWlundlli
iII~rn11 :1'Il0l'.
IImln,

5

LJ LU NAY
!U!!IBI'IIr11

"linn ~lr hI~JI. ~~Iru
1 :rileDIIH""diilllr'ii

1mIId.t

lI[tt1lflflt

"'CI 1!:~1I\IIt Ill:flt.lI'il· II!I .. III
~1I;!.11!i!n!.II,·

11111I(!lliinllil

ru VA.lhli

A\'[1 ~

01.1

I' IJIIHI

tl.'DlJ'lIJ

nnl

lnt.a~

1.1..:.

OIIl~IIIJ1i AP'Il_'lnl .ifl Ilaffarl!! U~I.f '1,lnll-_" 1~ln ~ pli_1TI'I nQI'Ij'au, !!in,1 bu '.11 Jkl!ii'l' .. ollllln, ll_jt!ifflJlI III"'kQI r nlll

lJ.UllilimElktlldll.

1Il."iill;i

Pd

--13-gt::h.'cek

~"\-Ilobul dOllLl!!ulIU Dhr mlJulIl,' dJ.h '<.<lkt,rDJL LU, Dr. };INin.r, li!.lIlDllII,ldu IdU,Yu ~,vi IIljvumdli, l'uJl'llmnl [lUI rJli .fIIIO \'(: 11 -, l~ mil,)!lul J II"Il,)'lJ. .; II!.
l'illi.
-1)--

11.11"," .....

",1IUI,I, ,.1r1ll1l1&1. LarNili.l'1 nlll1Tt!r, !la1i.tI!ll'lr., Iii III l>q, IM,..I, kuIII...Ulitl. . bl:i!" itl'IIIi1UJi' I!Ilrmi ... ! Ibl'll Urilll:llr, 11m ~u,lJllrn ,.,. alII ml Ih.llf.fln,1 1'0111 II~IIJII llil ~r..ut,llIrlii 1111 Rialb. ILI'lll'!lII, II01 r.. IBLliIIUI rl i'I IIfllfl IIlmll 1~1I1111~Qru1fl,IIIl I. mil, ft li.l!! lIlj.llll :1'1.111.'1 ~rillll!llr' tilillftll Il.ldlftumll IU[~1f1 'ldClMia'll. drh.ll ori:iY.l/ )'Ill: bIn '1I'ilI"11 I~ n tUr m .... J.I ~t..,. DUllun ,Jib liB j)1'1f~ ,.dl'li j:'II-

,n

1111 ..

~ IIrll!l'ltl'lllm .. F IlJolit by UilIld r n !l_ l,iU 11'1'"",Ill.. r:..ilUJ; l'loallC!IJllmeil ~illllftiJll IfD •• I"~r. '1.1110liliwlI r Il<Ih,III~, 11U' lilt liu)ll'Itlt 11;11111111_1.. tiaNoml!!,or. :!:1F.jij l!I~rlDI ,1~ln Hk I!Idli1U liIIilllU

IfrI, ;OIl1t .Ilml O,U, lUlU 1I1l"Gi ~iIIli. I!a yu,IIMII!iillr. Klr GlJ;~n !iii, ~ll'lma Ii'll ,pnl IIg I~Blinn olr mil'" Ilil 1~!1 bl.ll J"Mlll h [;I11'm~", C1tril'l
pii_l1ii,11 .@;fU)'~,. IhmdLlJl 11,,1111'1 tiu

Y.8knu]lI

~~IU'iruizll

J]1[j1l"pLllnl.lO i;ll'~ ,)'1,11:, u~l,.l1 (Jt~J I I Ilu .11lil11[ld ;1.1" (I!~mlJkklmUIlL

IIde~
jliI iffi

~D~I'Ilb;lhtrn

LIn:',

11011 Imillllllftl"

I1l'IIr~

lioIlj1cl illr r lI.Blmlir.

I., ~i!iI'~r.,I!:I"I",l!oi~la ',l!mJJJljlir[j~ tllllkil ullml 1I1It;l!!,llk ~"PillJl. In.,IIIjidl I!. II'I~

I

I!~IIBfljlff1i~ tI~.

'~k.u

V

1

~1"' j

yal'q INlh~IJt;ffi dU" 'tI1'lJ,ltlmll.ll Nl.u.U.i irJi.t.iF utllm ~l • B

inlmr 3, (Iil.llllllll) 'Cumhl.lr BIl,knnl JlIIlDct IntiniJ pdt y kind Jai.llnbul"]! g:ldtf'.-ktlr.
CumlJul" fi.n.IIIIDnlln, LI
)'lIJ:'cI

138. avrll:o.

1l~)I ,.kat.

Bu La Lk'Il~L !'IluM. HII" b ,.1 ~BlInu" ,r~)'11lI.unumio L~rJ:1d [<Inillm L:lml,Ur. B.llnk". 1111'1.\ t",ml!lBIII C '},I!'!tl, ot I1n {e ,Ull!e'yc Sid'Jol' I 'i'1! U~Um-lf. I!;lo kUlJ"ul CElk "II'''' til L,Ul'"lkk:rll'llo , 111nitlir.. AnirEl.rii. J (l-IUlIUI!) - lD~mDkBu J~tirlk t mIlD OlUb1l1' '\Ii) Ir- mt iy!:l Gt"R(01 J8.IJ k III C lill
,kUi'lIIluIIIIl.,

'~!llli<~i IIDI1 ~m 1I11l1"nil

CIIt~lIgriin biU~ii Ur.ul I !:itl i(]]o,. 11111 ~lLlmlt'iJf. 'Iei'l,jnlillrd '"' UtiI Iml'~lIYm I IIIftIDr .,.It.rloHII I:I~nl DIU ''1''''11 II Ilul lorel glclGrllll" ¥II g'!if'illl ,. • ~IP III.dIlUar Inl .HI'" 1'ilI'; !'ilill'tiJ.nl IiUrnIJ 11.0" Ill! IJIriid Imu IN 10<,

IIjfrlJjGr .mln, !lm~I'~" ill1,,~1 V"firIYOO'. 'r III Ii Ir IUntrJI; ~'II ,p.!mI

M.ull,1I1

pllli'li

till

II/ol.ilL m .. lI!.l·

_&lINlnl " _II It.l&klll oIut1Q !:illl .:I. !'lILt! ... ".;; _,fl r,,, ELu lIi'i!1l j q. ".Itf. ~IDkllmal 111,,1 rill ,uunl k

IJu ])1roj~I'n tlJlllMlU ill • .I I~. II.)
Dl

H)"IH' ,1iJ'IJ.UJlcW

'L;t>JjJ1U! !lIl)l'lIbatllJ.ll

a}lJ.B,

~II'!.

lllk~(.!.Ir.

olM alU~1 'Imh

iI~"U!

"DumlJ 'L

,I ,!jio.II 1111'1

I

HIAB,ERLEli Hi11eri, Eva Braun'dan ba~ka ,alalcak .arll ¥lerilmllYo belDenhi~kim!eanhyamaml§ll
II.lI1Ill·t.ll. Hurt. 1J1UIl bc)'lil, ~ . mel'VO ynlutpkh blr gc!llJjtJ. 00:1 kJir • Dab old u:j\l I:IU pst !:'ffilJ! 1! Illenll:reD Ev. ~kllhl glrll!:l!Ilr:1i ltl 11 dlnd n gelll:1.l1 ¥fI Jlmoktall II rI k lmlyordu. hlulL Kurt, tUI'. Falmt HiUer'in ncr iM"Mde.n OIl" fldJm ndL!!:! lakip ffiyo:r btr - Cll&1l lalk, 1J.)'IYUk bll' I.dllm YoI!rdl! It 1 IDA ~11I!:1)'llrdl.l, (lldutu anab .. k.bldl.. ilkmlm bl1 . £"IJ, Br.llUD'U!:I bu Vh~Im.1! dema ~iotranViI OOUD, muUlII.k mInI! lie clu lU:!r'lcr iJrpert!e] keaf"etmt:', ll,I.ioIlIIllIlblr ,hyJ lfilIe ruUl111 blllll.ll Wail'lU'll :\i"'pu"llIt oldugundA mUtli!:ElilIU- dllblL Ill!l"dll. blUlit onWi t Riibi~. G5rml1k, 11!!-lm:a. ~n:DeJ,r:, 1,10 .rn:1a:n Icdu tifl'!!J:lI::,,"SI2;. ~imdi 'Hoillll'rlllr klllblrLi dolduran 1!I~1iI Uk Evllrun I!U ~Uml£:~trl~ kfllld.l· buy-dil. (k i;:l 0, C1,g(!rlndll!ki, .011· .~[]~ mlz:ut' ee~hrmoCg~ o;:lll.,bgl tahk dGI.~'lJirle m,gatll bUr=:I~ • TjJ );I1:lo'ddm"kl~ l'l:tl.cdlm: I'ludri. Fa-.t .~oI!)'iD.. yam 1)11. -!len de h.,.r :Imdm rc:1h1 f:.lltanln II glU'ill z.t\ ltIum!'.: eevap edilml:1i lbll),;[ItlDclIlydlm, Al'lI!! nn blr I, ,JLD Bluesa, pc rll IfJ 1JIUD umnn pc-rbi.k:lH- Y"!!3mnl!:bomrdl. Konrad lJeLnden. Orlu;., Lao blkm"tll'''. ~ t bi. und bir (ul~iI!liIrlll.tJ Mr'P' X '1 Ncr r.outs \'E ~t oldugunll. lI:uidL HiTLER Ac:llb H~tl 1:'. gn<;~ktcn nll.!lll Ene Bnu,ur.'Lin bd yc:!hl.ll~ 11:· bir IIIdlLmdl? ~lirUlilll' IUta! I! t· kCIl(h nra3lmh m~I.i.>·im 11:1, onu, bU.t!l:n 1:"~ll"he'i:' !1.n1tl;; Hitlcrle m vr:.l,[~mUnll.!!i!!b~llD g1lrrlLb~~inl rtljO bll'llrh~D bir JPOJ1Jl"I!'Y~ IotI.ltip IU:armA'1 ~'e (HIUIl Kurt oiIt~lijl. HrrncD 'CIJ~ bh' fol:o~r:U', orta:"'110 btl!!\Ikll tu f I'ld kulup IIH.9J[]daAlJlIIIIlill tu lL" t.nn1'Pl1~diil.ll. onr~, buJ LlIl tiU. hii~'j3n~1IIdnml. g( .... lI;tLgl t.rkillll:l!l dru i ~illl.llllilllooHi! m"d Lilm gIJ l n!'I~q i bll.lumlD • ,ihl, tt' bil E'domlt:miit!, HIUtn III l:r bllliln bi Id.ikh' rI- dllln I.'u~mm lrt:'UJ(ill·. ilhtlli:ib E.·a, 19 0 ~:lhnl:11 lmi. O~lUn ti5rOnil!f[]n!l hrs,,· Ar:oba bu a6tJcrr. Rdc:flll blr 1d.~bl~·RllllD. 1111 IhII,h ttl, ~'.Qkila. 116r!!ki c,l· aiI]J eum&m.lJe hllLUJ011.na.mB.IlIJ; bb' Ild.ot, mm. i)'"Ue.i1 IW~Ill! Bunu kat' )' Ul! k I.lrm t imkilo. )'ok

Ve '1 ogretmenlerin
Biu dU[lum ik.f",W~1Ildrl.

Habra)

~'eg,eri

U

!"l.Io~r d.", II 't ·U~"I; i(!1!0'

!III"

i'j tI~JI"

1k!.L1 ~~,

:

'r .,~1.. .,.

_,,'alb

mildurJilid Ilil~yhule dlli\l'a a~llac k
MIllI E
'ilim

f'l,t Eittim

IMI, IIlr Irr:Ui'lllI H~1o ~1"":Jj loilJn",!o' I".! .UIII.,!!'. l'IatEral ~rrl'1ln o:l.. ~ ... I mlIbllll' Ili~ IU .. U,. B jll" olm;u"y,do ·i.~rnl, lal1'l. 1'1 IlJur Itl h.I),.1I ~l. han D.1I;OW'" wI!< 0I1U 11i0Irrm, .""!:!I

B IPllIllg.
}'t!.kllll

Lornbul WU(

Egilim

iC~ UdUrIU

kIm hi!lrrallllllllr

II I'Ilm

ISJbl <4do,

Ii'"

iJ1lIIuli (I I'ClJ:nen VLl.lilllnill 'o'lllIiy-Ulii I1SI •. hllldin:u blr d.llW" 1):;1"1 ga.te Iwl'l

m:lB. 50') e

tlr.
btllDblIo1

Ilk

m~~ r-etlllll

llk .. II:l.l ~1i:lni],[j_1I

ilJUltll.-

!1111".Ii.I,. ~.'n boDl IIlItlril .. B"" rTIiIl! !'I'liI ft"~il .,hl!!l1 mtal liiilm II l!:fl.-Ill I zil i'I 1I.1/'.rt.., dUIJII!I"IIJTI. DiJ'~"JI"J.I III .hatir In aJloD;!,il ;Ii"
1'111UgolflJr"".n IIlnlnl IIollll'\I~ 'bll'

I Ifrlflll'lal'llIl. 81n" II.. dlf;l.Jnr.!t" rQ.I, ,1",,1 11.,1 r ndOl"'1 blr lIo~nCln

bil" !irlllddt t \ ul •
~.;:'lt:ilenl"lI"ln 'I." loIl!klf lii)'lD edllrnl:J

(eden lll'rllcn

,·t~

Tin!! bllll,tJ!:l:l vc pll!lW:llml'$W'. Bu gL1I1 1,1£[ ,tmr::D v ~U1l!'rtD. den (ll!k 'l:gkl I'1nm 'l'ekhl<.'t. lie· I" tlerl t,cdl)!'e I:dilmcmj~. Imoun 81 'riDe 'ekU iJIrclmtnh'l" BakU IlF: mUni: l ,.tpaIIIHdl. Ell nlLk ml.l\'akkhUm ,fI}'ul n
ogretmo::nLlI anllrlllHl llPptl!kl ugl'ctm~olerl~

aynl rnek •
idnru cdll-

ica!' ~llIi:l mi.illl.l 'UiDl I,· led sll r rrck' bu lllyinll!l'i tudik· t(!n imlhm elm i~tilt. Bu v:tj';~}'l)t lIB 1"11smd fl. btl gHri .;rgr,'tmun l/ ~kill i;'f ill in l!ltBDb~IJ >;,i1i)~Uni v('}'1t Mini E.gi t.ill'l M
meti cii1rH1Rllnll l('Q1rldir.
r:lr\~'

I!trnllll!'n

m1.1h·

b8. Ii;

I!D

(jnh'to itCI>L pI'O[". !;one ·nd ..o :!Ifill[ y~ GrubE-r, l!12l de m!llhkl'ml!' Il.lil.ucundll t) t '%l~ mHkllf buILl D Itn Hiner! tarl!:: tn, ~'ir Hi yord.1J : eGu adlm'~ kaLa. tc~!'kli;llJ:iirI~. ODun Rf:rii;IY. dotru blr 1I'~2. md \lP (lldugtJllu ~ll!riyor. "iii rtI.IlJ;;l~1Li U d~ ,l!;errdai.nl 1!JllU hi. Rl ~l~.nhkll!.l'lII kapUl"Il.biltn i.r!lo. iil.o:-siz; bir kimscci[l ili:lde:!lldu;·.. ~

gih.rdcn br nih

d g1Dlk bir t:'Lklm ~u· Ibare tl. BUl1uol ben·

a,

bazLr:nJ

II ICell

St"fln

Z\I dg'JD

~lal·Je • Aotoinl:"UI:: ndh bl kOicUl:'KeJl Imt).:wlilg. t'UdI m hruft'u ·tt.!n u!l'It'culnl II.n1E1,) ~aJr; \.1." .h lInlar.o md.a ;!Ijunhlrl ~'IIULc!lk tl ~ .St(!FfLll "Z1l,"jg'kn • Mnd .. - An •
ta bUll

(oLll.dl~
iloilO

ini

okuyu!,

bi'lln:iJ
!n!:.1

i'r:r"

Bu, bill:Jall!1I b~nllD g:lb~ kadlllJ tU' b;i I:! m!l.l.mlu blr ltitap., BUll'

bOyle

:x vI
dair

hakkmda

d-!!Jh

91k

hlp

ohnilk

1.lIt1~,orum.
ollUl

bl&ire

Ln.II,

Onurt

hil.lc EI p!!.[]t;_oC!linde ,. ki - m OIduguo. ipl'l!t edljOl CII.Ddilgl !!ynl .ha!!tah}l:. du mao 0 'II! GlfOr!3.rJ:b : beD! bl! clht!il!1'. dHt'ill· i aml:! b..u Iltp 101 bi krill l"astlumak Ilbl:li' bllen buyilll; bu nlr;toniii... yeocllnB du~ul"dU,,, Bir I!l"IIlJlr ~R. bl!l bu.ull,,-.Id l:'lII.lanclldall hidd!!t.e- U1"I!abiJ1.r, I.rt IrmSLk lr;'1D dcktor \' }.. hl'.l'f~le ~"l'll killyi'llli.Ji 11'10- mal amnlllll Labihrdl, O. lii2Um bu IL (tlilug Ii lIoreG'e di1nl!jlmagno klilll;:;mb~, f'r ki!~ bll' tI Nil kofld1l~'1l lII!1h ~l ver· her dLl'f::l'<:]lldu, hal b[l! go!. Y;I,,,hl.· bu hnnDfllln n dOktbildiici hlIl'lh, - J:l1!::j1!1.i.1m mek (!!Idl$t;sih: 1 aII'IDdll - ~11hr.rdInIrct'i. ~~ II "....z eo;mi,ti. §imdj 0, Hit.h:"rJ.1L bu amalllill! m dlg-m f;oyltItlCkte." id-l!!tiJ z:~\'1t b3...'IUII81 liilip l:Iilmr:::di!l:inl end.! au)' nil ... $n muhallhli: ki, bu dtn:ce g'Ii- II. ll.d·[I1! IIOrurgr. ~yll! di)'oI"Ju: Te.,rib kltaplil.J'l. bu Im"toll. rip hi!!' kBrllkte-r Irzedel:l bu d§.·
I' ~

Fuhcdle l!~mllllll mu§a.biU r d

g~~bll~ bir ,{[;DUO. [steMk

il!,'lenmnine

ii~ dtt te. HJtil:ri.n

batJ!ti. ~%dr:fi eeQlrdJm. Tarl.!.·

bflhl&tdi)'lIl'l, r. amahi bu. benim iJ;in ~I~ 0 hdu IlIIl.ihim bir m.· b. B ",,''' 1"L8.IImpllfll·' .'1' Sl'leo dfgdlrl i r. Ynlnu: bu yI1lCll!:iI 0& 'll!~n 1I.IlL C&mWr: -IIII! Dtlrtk :!rU.d 'CubuL<1 Ln. po t l OrL i be in EVA'NIN m....ANETt , . . uyu .. .l!J r mil.· I WI. ',.L(I 9 !'Io[! ILl tifii;rll!rim 1:rOflllwvor 'li'f HiUi!f Eo'!'!, BroBiUD, .inMAllin \,f 1111·· I'i Gnllr.i&, bl.i'lltt~E'I ~ I; OO,.allii.i:r 1>1.:m ~dl1!i" IIIi' g'nnl.de Y'1.D'lmdq UGIIlqmadJ~... 'b'r lI.!-y)'aJ' 1riI1"'lIinII>1.L11 1~lla" ~'11J1 O. lIl{'n[:I.,OWn:r J~l;I.rH:lJrr. di.s~li"rl, dJk bir r.. tgpU' IIc:1e- tUrlll ilkUli .. f.n. \ rlpm.ytIoN 'n..~ ·~I flu'.l'Alibl ~~r. r.ltl'l iSunr.lrun "'~m.r rllil (Ill, ,IIe.lli 1;';1bi. U1plielml!!ll:ini l!iill!ll Di.r M~~ at.!:lc !Ie .mu.cakti.l'. il'1!I"~ lIf:lr IIjJff[hl ,)'l-fiIJlnn1J;lItlr. Oil rkILn 'D!U' ~ ~1II4Hldl. IB'U !lebl:plt:D illllllYl D, Hillcno rorwRini r;;ck IN.I i..r;t 'Oil' gem" ~m:bil.inl~t1. Gijrdl.!~ hn ..l~ ~tli bir Wwn la.blo· 1.iil.1"bnllillrlli:: tel it ~trnli!!llll.i g!!Vl!n Eva, hiikfim 1I'crmckl:£n de pi.

hi ~~IIMI El. BliliuDdan bqu beme[] b L~ kilrule anlaram:a.ml:"·

iln ziya.dcaile

mlu.lr ;r;lduguodan

Ii t.,r .'"'' Dlo1l1",~ jlJbl, I 111 < II "IJ '" Fgf ... hlill '1'1 .. ., dtllld,.. l(~n"'<I-1. It.: VIII ""I .. .I,. ,1111f Y H.Llnd '" U 11 "'~ "~'rnl' "'<:it II Iolmll4l11r 1)1klllruJocok ITII,l~, I" v" ,I" III' riil. ri nllmdll ,mllll 1101 D;raQ;! ); Ilr I. Til" I'll tliliiOr ..._ ..- Ill"", u1I1Qur. 0 "liI,~ Y;.I'l &eb!:1: II~ merY~ malulUll1rf" .... 1 11.1', ".111' .,. ''In,,,.ll~nI' 01 litrmr'! ...... l~r~nl dCbl!rlt1}dirm~k it;H1 gell.;oj lstllJlCUl mJllttvekjJJ rtnmdullaJI l•• I.·md 'n.i.'l""'<ii il<tl'llr!. r t', '"" '_fihm 1I"~11"" & pr'ln. Ni·' mikya,t kllnllerve .II:i111l1yll XU -IS!.!pM TllIIulh .."r:Ift AIIi.rIll'4Llt1, ~ll<nn .I.. [jld"~11 l4ilo, .·~·m.:I';)Uoil ~l Im.d r1n .. I, IL)oI",I •• 1 j!i!!4)1Q!'i' .. n, ~11'Jn .... rlll~~ ~.1! .. rulmmu h;:in tetkiMll!r )'ilPlllillil!l z .. r;or Kazd,~kI'10" Oh,,, E""':t~\nln~ ~.L" .1, 1lJ1In .... '~"I,j<Il, ,I" Iln .... ~ I'iI rrr. lj Icm!lo.l 10;" .. , dOJid'nn"",i. 1o.Ih&!iIi!_F1 OMr''''ct.., ililn.J 11111<11 0Ladl!'. hll!lb!:n ~~"IIP 1II"'l, .. bn;:..•• 1!"'lIrJmL~I r J.:ln.I.r!1l h"II,~",I'.mr-.: Pllknl I". Ay,IIIJ.I."'1l kul i:lr I, r.... kb,QI, h..lk", IiIo!:iILi!tlllli". HI I) l"I'~;irl~"lI Bu[]011 n[l:i;Q!Mn l!ltanbllli. lUllh', U Cki IIzrl!.ll r;;~VTl:krdCl lu,m;ib-IJlWl IkL~I'" ~ il'tlm!'; ,LII",l.lo' ~" In Ilr. .lu .... tIll''''. II~I" nlilnollQrmal 1>1111 III """lui ~I I:!!'II;II~'" :l'OIt'll!lkl;!TI 1 ... ~nal;;bi]ooe bu.hk Ji[brlllillrelin· ril'm~~~ ~~tlllll IIlLlIIIIp kan.8J1.Unj ."' ...... "r1!1tll'j"~n b~klhl'1ll1 ~., ~I" uiIIlllir. 'I:",n m"r, ~.!LIl, IJIl"uk, ~1I1o!1I N~"~I IO~I"''' = 1'I1~111 !HOI ..... ' '. UYImWLflJII .. r. I L _... h I I!Y 1Yi1•• I'JIUmb dll' ..... 1111 II.. _.. de 1!m1(1 \'e bczl:!l,)'e, Jl.mlil!lyn. D'1h'l kcflill~l~ g-6fUttUf{Jm["· I.' ....III.." ,...,,., tft o[m,. "'" ~"FII' ..I.til> , dim ~, I"m]ll:l Y~H- MI. It.hru Iot.ml.J Iolllibn. 10,11 ~:I'. 'Si" . Ml!ltat"oIIr. Manisa VI:' A· E-mlluLLelt SL-lii Tdi~"V('r·. D .. "iif. lBir m« ... I"lw! .. 1"lllh~.lnlP1, (TIn I JI",,,"inol.a.. I,u l;;"k1... t..iilJrflIH 10. i<.. .. .~. ..... • '~·I.I I r: .1 f'! Il.. tllf &iIINI"l.u tlliol<~' cllIlI:1o"'a mf'>''YIi'. ~rll.lD v KIln maiknop P!IIrl.iyc "-'- .._. ·yl ~ 1& d~rI'~ .1I11'Uln. 111n"'''~1I It, •.""""", ,iOv".,· • i 'lli, I.ir m~II,,~ O!aii.IU. O,:ui_ lnL...,-'" .. ... 7~' • l dim, E~ni.... I,lIJi~f'lI' I ",:r,m ... l d!l ~ konl!l'rI.·il! pos"'ii kllr:i· mld~iJlI UluJo gu.:!u..'n~ hlt.1_ ".." In",,., """,. ",,,..,C,, 'J. I 1\1J. U' IIhUiyalli tlu ,,",Iii lrlllllir LI , d' '·1 '·1 "'l!~IIi'1 [ ~II'I~ ". • .,ifll1l. .ull~,iILlrll Iru:akbr. bl!ft Zattl' ~lUln~ !;,Lr kll me II i "II-',J" 11i'1' "'Ill'~ LII. " LIi.. U 'L1f ,;dil" ,":. D -. _ k -'II d 11 1 tl..al!& nl!fn,dr;:~flftl .. IICl)'lemjf. "I 1<'i.1I11 1],[I,'r k. 1\1 n~·I" ..r;t· ", •• Ill' II nlll!utl", J.IJlh kll.ll"r i.•• "" l!1~ 1IIi~1 !I'. :uilO1'!I.' u'U"'U ,lUll&; a ;; v,anv:ln Sot" ~ PGLI.~ f::JII.-oi!Ii!!r u 1_ ~ . 0 tJr" I" r ~·I.'m t.i r mL...!"') ,Yt'~ 11111"'" 'ril I I klJ , IIllVl·" cl'I HI ". I .". III." .. ' I J l B l",pllr. u.t~ II., IIU.Jul".1 Bu, ~.lr;lId'du Ci~l!!kU 'lah (;1;1 k a Romolek~...... III J un_ ..,,Je "'II~_~Iro:,l,r",..i(lI..:dirter, ll"ndau l;~,k ..... nil' Ir ""11~""1n' d b Ik • '- J IInullllnff; ~Ib .. kl IImi.. ..,n I ........ "11141 .. " nUIIIElral, EVllll{;"elinili ." .. ni 1<"1 ..1111.. L,. ..III )"''' 1110 1111 L:r,. t.. "" I"". k I [,IrllI'" Il] I In .• , m. e~ sim IIoIII:raLIIDI 1J00UTan ~" " yu"'undoan "1,I-an ~ k""'g'" cVinde. cillo I!i~flt 15,30 II dognl ...... II" "'. ...... II.LI", yt"i U\',,,,"lIl:oml.,. tI '1.1' , .. I., ~ kl.L ""'- ..,_ I., TI1 I Ir n1~n. u~ • C'yll~" .r ,,"TUt..1:I 10110:.1"." m .... IJ] ... d", De k.d;!!I'" aUull .~ I!';I-d". II;JII.. Id Ii: I tl'· !'iIIllI!rI L.;w:1I lulP1;lill un ronl ~1f"Cli. bil~ "angm Plkmllltlr. :E:'''''~11{1~cee 8IIat 1.J.lJ dJ Cl.t!lltll rohl Ital UIIIJlI!.I!l ,]""1]'1 ri"tl" 'L. do- D IlI:II "F' r· of!r Itl'" I>fi II· .i, u,,"ll]ll., LII I"i lr:alJllLml, <!Ilk, b .. , , .,_ I L" . t fI .• -, I I. au, !:I:l M nlll!l'r = If 111ft•• ~uc~ Yan""n. ltl! ~lIth IlIh._.. .... c.·j:l, flhllmulL 1l:l,J, (JUI"IBJ'I C;"I.";:,tI r" ",,,"ll y.Ii~IIJII" !11"l,' .. I,·r II '·,TJfi<' 'c III 'I' 11,11,1 1"I ~rll~"..~ <.It ,"1.1- ,TaL Lln:II..,,,,,, ,utn.hI~1 rl~.Ldl •• c· .... .. " • ,. II I· d • , kllI.. dEldLI~J·i 'lI"a.odlkuUL oI;OIU"a 11- ;nQ!"'kllrUn" ArJ! ogIU_Z,:J.(11' ,smlnd!.! ~u.lr 1..J"nktir. r ,k..t 1>11 ~ I" '" ILftr rP 'I ~'r :-"ri"',,'OI]] Y.", 11"11111•., , .... oJ"t, k'i.G1 ti"'l' IlJ' I1!lIIl; Iliir Li.II~im g ;un b4.,.n'z4111 .." b'- h _,. .-~" L' I " ..,.. ·f ,. L!· I 1l8!i'llnjul, J;lI.lJlljlrrilwkJulnni. diuJIOIIL;rtaL 'L'IUD rn~da"8.!~!lilti!' Biiilldi:iFU~ • '" 11m... ~'!!........ ~," g ..~~ .. I .. ...,. '\"Uh, .. ,ol." .l-IIf,SIJ. <lC'.li;"" d",«, . ,10- ~ I... (1~1 "'; ~Illlrufj ,,<I I< V<' , [) .. .F.:UII ol ..T1IJa ~ruJ:i tdd;"j !J",I.1li ilruJ.. li , []I lIr ltoLlIDl'loir:1.ln II,l:.ooouol",1 !lUi • I I 1 I 01 I "t"l.,rd.;dlr. ",;. UI!IIZI. H.lU].II1nll:r rRlnU. EHrJnI.l:· .. lib· .. T'I I·" ;11'1', • ,,1< "IJIL "I[ .".t'l ,11 I "~, . ~ li,.,.j~1l Ib".,.tt'J" I), .1,,"l!i 1TO mg mil!" .. h.Juniili ilifarl 'lk&l'1IJD-.ymu Zltflr did LI IJ• 1~1n 1[' Itn,.kl," ilk ':", II b",. ...1t L' • 1,;. I rf.u.IIti "'ill'l~llr, 1;t1lr.tIlU" mall'hIiIf. ~ II nXlOID U!lDHL k.a.tlDdili 111 H:a"l:'a:rn b:a.\llllDlgLar. 8:.1 II.I'1lda I:ILrr:id., Il '''' LrlU... "'Ill I , .• ,. Itrl:)l Ji>fSU.JI, ~I ~ "0lI, !i'it11&UD, ~m1trll 11 UmIUl,f lIIlll'" .. ki Ml!ryC'OJ (U]a kaDdi.lirnm de\'rj I.. ~n !, ("'-'1m.. Jr,J,. dflil~r \rurmu lII~k~ ~p.l< .. kllr. lIu UI,.,;d j, Irl." .... I"i"'l .. J'''~'' l~r:I"~lIr' ... III ", Ku- ~ d ''"''11 "Itij" II bi~t k l!odi .. ~. rlll.lr a1aJ:,illlllr. Str;<lndl8lPlIZ lllllolJl lerek ~trll..flnl tutu"tunnll:!llndll!1 b--lIl "'-'Jr dA Lfltr,~i r .. k, LLcmulJ Jr1i lJl'<l moo"'''', ldu"k ..lUlU'" e. dur R mOl~hl, BUj(unltu Wad"DI' !i.ll' 1~1f }"I J'!I b1s J:cl n.r:r hl I... I I .. ~ ....... ~ ... , • iik kJ' I Un! I leI· J -..-' 1''''~lI'''-'ti'idjll iI'l. jll r>loIIPI.lMIlI'~ ;Ikbgl IInla 11.mt:stlr. llof!llf )'eI'L(!rlnd~;D YUoJ_l,t,r. B~r •• I ~r YL>nlnr, ".h., ~!'; r y .. r..,r~ Iq "~ •• Il" l'e . 1:'11 R" .It , I~, "I']'.~"II YI'IIoLLf:L.tJ'I:IL ,n]jllffitufiW: LI n !:aU, o.l.lnlJlrll:l1 D ,II. b'b" . Ikl yilr8lJI D~nJ.J:; 1Uli3t~I1"Slm I, I '"111,,••• orr '" !!-lil II.·, \I ILlf. , L "1' khd,", . .l'u.f.;iIoi null l Il .. Pore ruu;,l'~JJlII' ~It...:~." L~amu.. lurcLh" O"UJunillz •• ' It iJrulll ",lor 1I,1']z. I"u;anl"li'8Sl Ur0511J. Unun djm!m.", haiollllnnlllll. lulll u,klb tn ,U&Ir • IIlllI~1I i,1.ml} 1, a, ,ullrr .... l' Ii ~o)t R""i, .. " ~ .rJ • bir ('1'''''.,1" y ...,IJ.!U III .... ,l3Ik !';deDd< .... T;!lml .ur" U~I!I'. tiuJab,lIl1lt, i!O ., 1 :r~ 1Ii"llmi,tLr, l"nul rd.<. y~u'r ~jwl., ....ki IL I.·n" IIdrn,'rilln. Irlo Lur U··UlllJ In.uDI. llIu- ~n j B,rl"",,,,,,k " II" I ..... .. ., N.,lfi ~Ii'ltl~ , lerl'l'OI.1ll1 1111V .. _ - 1.;, ""'" .~ hirl ... tl" ,- '·.. -,- _ 11'01 ..... <1. '"1.11111 k,,"ml n Yl!lIjl' .... luld,lnrdlUl, I"'pli ,",!u 1... lm". ~I b;l).f.n, .... "i"'f'll'iI"lIIrUm'lJo '.'.... rn.[,u _. b .-11 • l' ,., d u. •• I~ "" II m' B 5,"1211:] f'~' d[l".~"un

nllllQril~H~h

Srgrh~,D, P.
• I

n•• LlIIl'cI .. , do('rlUllm.i ii;"oH;ln hl.:l'."",1< 11 il,'ri .,,1,n b I In.rll,mll . lin ~ir ,·a] b,r"i.:u"a.. 1" ·lmUIt II~hM K"'~' ~i o1nn .'oIl LT I I u ""d" K.I.'n'~,n n.. lur, ,," ,,,II \" Iii ~i 1.!r'Jo;'1 Ilr.<;oflll"" du uw,11I1. JIll 1.",,,.;.-1. I"r r f'I1'~ 11.. 1111 n,,11l . biri ",II l "I ill ."r[ ...,1 tI.,,.. I 1"·"'11•• HlII!llllr ",11 ¥, k"II",Io;I,1 ,I K"r ~,'.l!,I"t"lIll IOrlulnnllr ~. 11l.,LI """'Ud",IIU,I, f, k, 11'1· ml,lt. ,,., ,Iii"" t<>1t"lul1 .. 1'\I" ' ...."". ~«tin '11."1,1" dill"'" )., II. ,1,1'" fn ~"l1lh''r1 ,,1M I>il ... ~ .. IIII:' oj,I'I' I~II ", ..1 nllllo.llI.II~I~. '''' "toln;llLu.lnl r 111111111" Lirl,· •• ]l'.·.'~l'~Il.l gIJll· oId,)< hDlliIllfj..I" Il.L,IIJ"".]. r ll!U'"rla.r I'" dll"KIlI.~rll1 .I,""d. Ilh,lI:i,l,k , ,,<,nl.J ~;-.,Ir dr,," ,.., Lun

~ vI',

r..

I!."-

z,,~ It; I!.iI)'n.l'iI aim', eu I:L~ eLi· mlz4a IJI!: ·lldlr •• IlBIII ~D.,2ICI... II~l\In ill" Mr ... [mIYlll'l "nllr,lIIm dum... IIlI.JOI'IIfD. I ••• Ihllll r • .tIu1 .. I1I • m "'I!'lIrij1f!1 !'IlIlm In; V'ilum u• I"i 1Ii1!<IIl.fl'~mil' o'~ul;uIIJlru ~It I(~!o.' lilIm.lifllZ I~~n ~. I~I~OI 13man Ihlm olWlJ,!au tlilllluulll. Cll... Ilrnll,I!.ii', II titaJI~. liB' !Io1.linyal"'~ b'IIGlln {lUr, elill n rna".1 IIm.l.Ilu, mUlf F kat unlllmlll.· 11m i<.1 oIIlm.liun. dur, h.Jilr;!11r 1:1 .. lii~ll'. tI.'[flllllrlm.l% I1I~JIII IInc 1o,!I.!f!ml!i DujUn ,,,Iml, IIiolr ~Ioi ,1o."i:l0I~ 1>\11 1111' ~lflil,", U~I.
.~Li.

el.'1'1

..

"""~"'II:rr

"'"".Il.

b! .. I'"~n 1IoI'",,;:!,~.Ui~ L.ii~I', 1i11~1' i!ilr )11: blr .1l1li, l IliIllI 1>1. mmll ~IIII bilnll .. ~illi', !'I 101"",111., 1'1 Z nD!1l I,."

,.,1,·""

.ail,

mJltl3~iII lin

I.lIrllij~m

"")I.lI

}'''

~"",.cer.,
'''''1), ,

I'] ".

~"'r,,",

Konserve

5lilIHly1~

ye g I"m~1 ,u !III (J,·i"' ~&nln..,rlirn. ,r.... cli.""·.... • ........

I

.,i'j

iI'~'"

h.illi

t..·

...

·1'..

11.,""

',"'1:1

I'·

I"

j"

~"J;I1I"

)·,hr. O ... drt'ii Li!~il"', !ll1I.~rd: l<![;. nu. ,...,-d,w;,.l Uqh.J,I.1"II .U.U ...... lor"" 1l1l.1l71 •. rl 1L.~hr. :lUlld: Lu "'-11. 1:l'l'lllLrillri .ill ,·".10Ji:"" , I" I lorl" kll,Ji.u.m ... llllh.1l 'I':,k kedf I,," ~.J"IJ~' .... :rcl.LJIll.,hrmu ,., Itfllcin1hu:. F t. tt-iri lI:ahr, m 1I1 ILL.,.1 ,."', rnnIdi Il...,....t .. IilllrlalLll c""''' b,r"lilll ..lI: ."...,b.-II> r..nll ,-c 1·11 iIlelm g],u ......... .,..,ti"" 1Jg:r.r, ~ I I bull:. Llilinir-. t..,,,ik dQlluru:: tcitJJi" iK<'hru"ktcdir. Bumm w'a mill] .IIILU ~.nlill.i Iillrl ...ii.h,il ,]e...l.m I!h"", ~J:L ..,IrnlJui;!l }' ... Iue ]g.rlJl!"" s'Jn.

I.;r..iml .. r.

Imp.rnt~rlllt

...

r.oo..-

JIIJl

oL"... nt.i:zml<,nJ,_,,,.

F!rl'I·Uj.1 rd.,..

::1'' ' .

.ad...

,r.

•• • I' KIo!HI !i!kmeJ< Ibul ifi~ltlm um.anur ilill IIIlduh !k.r[iH; LJlIlmiH ar~r Iril

Ina

bu rt'n}(H t3.!i.~·ir lel' koleklliyollu 1i.D.1'''liDr:1Cgir ki, o!lun fHUerle al2lr! .j;a~ikll.ne mil· Ct mllt'l1llli llClklJ fitmini ka y' hm.ilk lm.k tinun bu hl!l'!tIJ'U:I:.
$Irl

1 te biz,

~klDlnlt.

tdni~ J'~ni l'i! !liiii" I!IU_ !~ L.)·., IL..tiici .!I'mL. tHin J'!lI'Ih k""r. ""'ni Lck"ilt .....mIll.III .... llli im (01111''' <>yl... " ltadar I:.iro •• " t"IUlU. du·· ,unr yi dt'l1i,tinr. oi C('TqD.IJI....
Elli ]J1~""[J",vl,., rn<l:!,o il('1k"1' 1.1'11 .. 01•• ~rJ .. " iJ.r vcr .. 1.11" lin.pl"r. L..« n 0;1 <muQ I.,..f,ll "11 1>v.
]l;••

.l\Enht'pll'!

1\

kCHi'l

title

,jl1ld

~ rak

iiloivcrl!lilelilel'"i

I~.m ~,"",h!'a!,. I'IlllraLu, 11-bir i~. LlifiUjfi,lI;tr; \111 :1.11-.,;11.,",," Gill IWijl IJI IIWI! ~. Itu~ .. tl ......r. nUrlnn~ ~J - tl.atul.l "nnL1I. !'III 1I'lir!JfILin.UU
~:o

.eIl:!yl.,

S.,...
~

hlLllgUltII aplla~ak y
mf'l'61sin1t

,zrn.ir flllillrulIL zJy~r~t
edecreJdcr

n

!iiI.'

f,iM

I

l:

~r , II di
1:.. ,

",;!lei

mki
I'io

,RflI:rUl·
!:If;illllftl.l, l~lu!u~

tirfli<IIIlli

In

lUi

lcoir,

~. 'ui
yaJu

r1i!j~r Y1i"Atm.l~n
rilrir L.n.r1'k<tllri~ nin bllihu.

(,1'0-

ni 1Ul1I'I. ...

d

E\'I! 81C!1.)Hl. rupbe 31C>l!; i, k dgl! HIU,I'i:1n. ~a.~JI hir adam

A_.

,."r.I,.

",,,urlill

ilut'IIDu
'1:IIli:
IjlJ

tamu.ml.h:
"Rr ki. ~'lflIUI, k.&r;IOlj'Ot;

ilL· Ini'll.llJU.. A.lI
b.llJiuataW

bU~ iui,

mali tall H.itlerio ]};Ij lO:iLci llik','fetimieJ] dJriha !;!l'k. cIlun. m' brem tarai'llLl d'l!!iIDl!!= miitemllyH gOrUnuj'orcJu. .J;:~';!I. Braun. Kitzbil h e-I !lt~HBdtki ~airoe.slnde. HlUl'r4'\, du\':t· :til bJ I' remLini R'illIl§1l H~f1wt1 Il~r rabah uyll.Il.Llll.~ !lidip omlli. 1J:f11l1o Ull.lIl !"·}'Ti[]~ dll1irordu, F'iI. Jt"'L EVIl Lt~1 Riefeml TaD I r:· Ill. hi., bt-r ZIIID!i1l Hillerdell liu:'1"k1lJlt' bi:r edt. lie ~etmI>·Gl'dIl .. H&t.ti 0 r:Ia. bir dduuJ.da ItLa.biIJI;
RVriliDlle fhIl:leU ..e bile Imll1.n.:w-

e>iu

I),

bu

bill!' 1Io1.:1k-

loe.r.. u.,r, Ir..UI.n rJo.ho. d",ntn.1I "IU;lot "IOulur, 1<.. 1,,~.n, ';'dell.,j",. Ili.I 1'ICI~iirlOli'iI, 1~~m[1 IfQllliIaU \·"m"l",,,, ilK"", raJu..l IIl"I;;" ... <'. go. leo.n~6lI. WDA 'iIo.U Arro. :U.,~ no UKh.n dr.L" '" II,•• "rl ., {,knoll nnglllll~A.tlr; !i'!t~r ILl Al:nnLLld IIJlm",lcT 'y.., IIL"rI.. "'.l .... , .. n 11:' d _, j~Jrlamnk u;;:('1'~ tcdbirlfl' n!mllf;: )'U br:riI ]J.:rf,illl1lI13 bllIl, ..... lI'llI_;w,'l BaJ:rrUa MIl~D,.'jLT "Qk".w>WJ. '" I~ -'II-A' 'IIJ mul. ., ... I n "rI .... i<14o lrnJrr, ruw"la.ralJ. e.vd!!< lJtur.:. ... ;, lI, rka tadl.!". Misafir Tlbbiyeltler lr;m'J" 1.11:£1'111 m .... ",1,. iii ~.. I>~II1. !lI1J1lIJIl I T.bo:or, II k.1l k ~d. 1111. in, I Qlan Ha)'l'amla l Bn.! l ot"b'ls f arllli z:ir~l'et ecl~ekh'rdil". IMlfillll'l YIRntjlfnll: liz I1nlil"n ilz .. Illld. ;"1'1"'~'~1Il1''.. rf I'(i iJ.<f, ll. ri .It, oIlI.:&kmd!!, 1t"... .YIl tuUa •.1I U, '.f! hi g IrlOdm. Dnllll'l ~ }/ 1'\11{ ~il'lg; II ~lrhiriI"io&JI jI'<lr;J.~'ll rll1'. i i 'In I:ilU ,!drla 911._)·r.u.I!l:IJ 0& I! 00"11 aJtrT :sIiIt E. Kur PIn Knrhkoy lD'l'l:kn. IlIllprll).i Jl.al .... ,IIUU! IIiItI'''I'm h!i"~: Bir ""1l11 Yilt .Ill'" ~I'- r_t a yn.rlllJJ,rTll,Uc. r:llaJ'Ll IIll'K11ulntl •

t2lurU'.1

AnlwI'& 3,. (Hu usi} ~ Ira, A.sl<~. km Bagdal LJIlH'craiie5i tlb [3.' rl IJac~ln~D ~IIII 011101 t.I ...>cI"fO! kuHt.Si 15~]]til~rindeD I ,21 kj~illk ID!.!1'aJlLrlJ.ll! dJplDlDillarn tC'llz.l rdllr::-- b-~r· .......I.e, .... I !lnll d B PI"O ~ 001" L_ .. ·• L .. ! 1,(1. ~ Cl!~f~~·idimtlcll ...,,, ... lnuunLu torll leri D!dugu hald!! 11 ~mmlli:; flnllil.n bi r ."..,tLL mU5L.,."',",,,_1 \I~rllI!oL !W9 _pc-ffl('mb~ runii, Torc:! rbp'(_' I .r::'IItlr. ~ ile ~ebriml te ~Iet::t!kler '!ill!! dtior I. gUll k:adar k:l.hhkt,al'l SOTll"'l, b:Ark.E!lda~nn !)]!:al.da mire h8Hl!l!t edc-ccli.lC'rdis. yaru.Jad, 'FIb li'akUlte-rnt:t, mlgafirleri 8.-

:s.~

RioI~

1,':> de ~.I t~p

ilF1lJ!rrd!i!I I" 1,0l"lIInl1l ~ mullab IKlI it;!IIr~IUI!lI~ 01 I:.llllir. !IlillJdj IrJ ~FlotJ nwnt IlI1 !1'1"r.!:1 FI til" HI.I.!.!' dinlicrl buill", liin .. iI. ~;ui!lll""'~

ulfM. tur.
'(3,

IIIkun",,..k Mllirr
ll1awlllln. pUnt4;

!;togl !Iolmll'i1iI1lv11Jl

!l'1II nJ:diii:ll", tHirll .. IOfIJDilil~ 'l1"li IM.rrl!lllillWPI ,.iI,lild IF'; IrIjrml li'iI~!YIliI

I

~Inln .I~.".I"Iit' .h~Jt1l.1"Jllloh.r , C h'm", Li.."d .. ,rI;1' ki, 1"11 i n ,"I]L" ,!If 1 h,n mo),..t!!.,~ 1;.1<111,,,,,, .lOKI I

ddik

l'IIk'b. E\.... u

9ddIrblyC!' klk: !lblul'-1:111lUll;; admda In.r Vi~....

Yukuk
Jla

"l'1lI1'1.t1! G~!lfliginlJt, ,o,;;.'ullcrdcr tilra Zolia/indi!: liir ri~Cail'lh 9 -tlj
dtt1iir~ feoJlir

p!l..lolonll
~ir IrcdlH

Jmldtl"llm(U JlI ,rote-Ilo
... i"tlk. It ~irndt',
c4i!!'Tk.l:1I

I p!'Qr~to

Gcl!ll'kri. g~r

i!iElldki ,10'1 £U!:riKIll!!lin po.o _ k"r· - 1I.1!,1

~~

I'ii:ln•• Iii ·"'I'nll1 Ill! bl.iyUlr itt L·n~,· ~cw""'~ it:' . U ..II Il tmumw: ~'l'=I'b1l ~ ilflU aa&l !!.l .. II:.mllU ~TJ UuY I' "i."r<"tm"n.L"! IJjjJl KLllns· ~Lien BabIl1lI1 kuU;II r SUlldI)·OIl pJ:ILJ ;11 Mu~i r.] III ml e GcL"01. .. ~ill u!J It.j~fi'll I "rnt I "'In lL 'l'UI'k tlgrr'tm1'l>lrrl "'1fur11l1l\1IJI U' ~MUII.!l1I ) 1io1lr.L!.~tJ.l', ... del" lki,:I'lT.!el.."" k~r,! IIII!II" llN"dd :I;"l!l !;l!"llken Dll!LllrdUn lernjnl I'!;!nt r;"", .. 1Ii: E:~lrg",,}~ KuruuUl 1>.1I(].1ElIJnl,)-rt IlIJlWll mU r gII· 111 u..YIJIlIlII.IU. YelLi l ,uk .~"'irl(Or,i II1d"d~'" V!! 1I11~1!o Y.PboidllTllli;lIy l'ubo.n[]l~ t",rtlJl en ~l l1'li I:~. JJv.a.g Sabri ~1.IIo.fIJ1I:1 L oJ ilD k", trGIlli: Ani< ... ..an. 1e.t:Jl'lmLH gtim!." t'1lt.ux )'.Ylldoii it'il! bu R:.. I lid II~ i rn'LITILC.w,.thi.r ~tki!'91z kabll~r. Or, 1i:~11"b~. tl.~ H~n!"" " ..r;!lt!:"cJitll'. tk. 01 ""..,]" .. dDllI. Kur;l,Jl;'''' ,"<LPl'nkr .. all",,, b[l' li!I(I"II ~cli~. '<'IJ ~·"rmi IIlnl!ll1.l.t .. urI O)~' 11- ro. 1j'U], doIUlXuIlodlil ~'U1!:cil! 'Cllyur IIUtm" JII'UI. tJr.i.tlJ •,.~. f nl· pIIl'lUIldll 1N ill!:" I.!!.!:!lr!l:.I! eLm I I.Ite' IU1>.)'"ru.. mll .. , ulIll,J"r'lli ,r<l- miC1 ~rdlr.

matJkilmrjl,U'~'.

W....

"'""I

Klbl:J:l,Lu iii<rtetm..:nleri

~Ubl'SiiniD

··gn.'(·~j,.

.K.rulin:an LtFU

.ilJgu·IJyabilmf'k

II!>

ye t

bh'rr'blll

U • ~&rl

i!.d

1>1"'"

dlllll: ur.

11:",..

lsleniyol"

NIlz;irc
,flllroD"

1,([1 bka't1.a.1arla

g'lil U,

BlJYlJH
Yuan:
nl.
1'1 nll&

RUiI
l.tnilm

ANI
d~me~. Sen B:aka.ll.ht.a, mile&. • ~t ~-=~q~ Ill. ~y I:' ...nB.rnr.n Ailil-"'td~ '1~1 Jl>l!·r - Z l.lHL "!l'rI~.;J I " ,j\ dU}'~dfD. Enurumll tn)"ul cHlh:!"" K.ubul i?tmed~. l!lltH:. ....Li. BlIorll}'1I ;lI.II.nl 01• .'\yuk:;r.\lI~ I!dor:4;l'k gu!>'!!., I"r> k t, '.illlllmail m GO::~II:;D1I~lle ba· briliJ oldLi. buyiik bi:r minr.IfBi ):.rom du. ::;;IIJldJ ~~ U-ngindi[. NC',lllt. d':·Jiini.i),o, 011. NRl!:il';' dl! dlllgmdol. lIITU"lIlioire. bl''''U.i. ,ltr:lldLJ3IT=lk: - 'It' llbi k!lrkullir Dndnn •• tl elt. Sir tar:rrfl I;:.:rrtllok. IIII' I A If,lfIill, "Iktl, .·0!r1l:1l r.: (Imk onl .... :->lll icabw !Jail. (l,m de bunun j'ln !leoinl" kll"'.Jljm!lk ll!til·ar •

iNQi.l:"£llim )'linil £mul d ldJ. .. - .R~Dfu ".tq,!:Ii. dedI.. IBUlln !llillu"u. 11m k01!Lu. 1lf'Ul. dl, .1IlIa.n~ - DokLoru.1I Dunlud!l.l1i h&b3 ri VElI" ml?
HBp!J[nl bilmez LllhH I SO)" i~r ml~ 1m'! 0 bi;J}'h· ~I'~I~I d.l:'n hie.; b 0~1 lIlIlaz • N:u:li'e. bifil.,nblr;: dogHII[& •
filk Ui ,._. "'UI~

N"~ill,il, blrde',I:!b:re !I,.llIff; luLlml1lli: i:hti~·~ c:~nl ;jlll~tlLl. SaIH~tll: b:!.kl:L ~

SERVER BEDE
LIIID

-

.H .'1.r Am,!, tii.rlU ~yI r :1/. !l<li-r, 1< 'DdL i bi17.tn gel:l! ya"

-

r nd.li

ku&r 1I1'ilrLI[]'I cl.oliLE 1.1"_

d.·

h01Jum",
8.ljXlJl L
mi.

if ilDaJ IIpa.rl..i.D1I1.ILIn?

r:..II~'o'!" blmlar. 'r.abi:i. \'ih:hn'lJ b~rliey strylemedim, bi~. 'Ii j In: 'iiI! 110\ lem"rn. ALL I'l ..,
.n.mwl·
'"
1fA1.B.11l.

bIT. Ne

II'1lIfLO

"yl~yimf

"Ihull Lr:I I:IhlCd.uiu IIJNl rIJ· Ere ndlm. mC.l[]o::jl;i yii :zundell h~t ~n. clnili'd1crll! Ii·
ma.nUI,

Zir.fI

jfC(le

bi'! Loya ~lcJl

- Hem bitn ~OB blr l'roy· liJ.'e),lm .In,? ~n Sclm'inl trll,'I.;,

IV. up· u,jj:r:l4ll bu. Ijo~uf'" My Ie eyll?..m m~.II.Ju gel.mijtJ r'. Nc 1;,;J,.b!.r r;:Q,lI; 1;;0)'12 eyl~r £ik r I. hr o? 11".1:1,.. I'kn dl! bun.Ian. Fal(lLt PIIUD ta.tb k II dB. bOolluru ,,",dl:£. Lie· rile I g...-ajdakilere h.~. \'Uil"
lIIe.·cnm

gllnulmoo.i .• Yt)k.I:l DrJlil, II mcklll b" l1Ji",,1 J'& ~r~h; NGu:tI giiluya:niu. NI!J-do·
fiun YUAlD'"
M)TII!UI! 110£11

Gt:JdJ, J:llht

knrpuz. b~r k(J1111~u lllgmll:. Vllthn liPl"tIl. b I~iInLl,,! klLll I[cdlr, Evkn lIllU 1I1H..
lki e~lcnrne%.
J,r:4n ..
11<'1" ... CO deJll ll'ZUB

blr

B~l·ab..Le
0 Y.l;;: SL

"I

nJ~. Z, IIr d.· IhiLidl1ll
kll'rund
ZUD Eyllhat m3..'lr:J.r\'

blU

Bij)'le ~ylcr Ill>dlr? 1.:> ;;:I Hl kJL.wpian,

z;a-

rom olan

ml dt'w.

-

J)O:-.D:H!k:

b

inion .• : ii biJif<Jf

~"i'.
r

kc~

o

kol f rol

111.'1

d

'J'.

\'lIdan'w.

Dt.lJm.Qb

Ii

nil

nUl iD r;1kw:rr.a garn.jd.u. Om!. ha.bel' ~'(;c (ll.li: r d1ye. SonJ OJ Bt!11)g1u i!&JJ.dCllilldl!' d u~ruI t;lCrBE!MI( Ii luUi.c. Onlar 'Vild.an'. in OLolDobllinln f,·nglhi. p~1~(I.alD.l, fllJm '11 !lillIltir. N :!!ill D arabil}'l gt.nu-lrrv. i~in. de .111.'aF. k:J.rjJ ...",'. ne laelllf. o.J~ ~·ru kbyor. ZiiiLr'1: 1Mb!:1"v.. .rlrl r, DI!I,c~ mu:!k bu,,!; i'. fl... Da hotD anI.il1tlI:'d.t. DI!D. d.. il:tlo'J.

- tkillei ml'~tubll dll. biJi)QI' Illu uo '! 111 tLrll IIDnlU ~ , HIEI}'l"r. Ell' urn!:' di h.II m:i
VII-I':' BilmlY,I)I1!U'h,

-T

- Vlhl n %d'iJo;lmdir.S":llln U!l Izm Lrdl!' iki hk:ili UillI:llII .M •• Alrl 0 uPct:.. kh kadll. 0 tid lilli, ,dAn' ...J.lyDI·.

rGct.-e JI1"Tl!!Jl:Idan rlDnTII.< Klh~<l.l.rJ Mod. 1I.~,lldru'ln.;lJ. mIlJ:r:!ill~&lIde HlloC.L KUl'ailnm ail Dlr denL': :l'1u:iii:U ~lmu1, birr genr::; t:V 'LlIu'l EU!'1n ~re bLliljl~ lIld~ihl ~v ga.lI gorE' [6re d.elli2dti!' bO~U~U~ doJ!·k:LaID.~ l' .I'lm I§I '~e.'l,uin j. 1klJ. cell koh~'ol'Uml lur. l:uLlll!!ki 1.':!ll!·lll:!_I'd.:Jt tu!'tll.L'1lll.m:.L· Nn1irf', 0 1!'.'I1J11 :l'ukarlteri!k ~ B""lUrt.'!§ta KOY1.!;1nd.J! - y~o~ d~L Yagmll ynk •. Ayolid :i!lOkll.~1 I'd:'!. :;!9 num iR ~ i:''_ .lUIf(ll'. rllil S!l1I gilnl"rd (I. Bn ~ I •. .!;iimdi diE: kfl l1.n1at baa; lim ... !.l~ "t~raIl bi r WlCU~1I oglu.. :.!U i'!bnmi.:l; llIai)'el.iDin bir ty· B:dll beD IIII.Ia. h~eyl aiiyle'liim, ) llG'lnd Ri.I li:llrodin II:V\'e:I Jrlln vel talf'o'iy!! i!djim.1 I []~mUll!J Bend.t lIoylC"lI~cl!'k bJI" I~.Y Ka.dlIi:OyU.nO ,g-N;mlj, bir &liJldl.lil !:II .'Il!ttinnl!ktedir. ~'CJl!: ! bi.nlP deniz.e !I.~iliru ill. - Bll.loliall .Ollll!. II LdAll] Ill!' Dint: },'Ilcne,)o'f dl! ll". ebbll. !! m O'er-neji r .. I1,· g3t"d[ln? dl::.ll RUlm .....ill1, 80;:11.::" rWIItlalyurtlanmD kil&d r~g BII IHumobll gI.".:r:illli!!i y, p df'L1l deoik! .(1\1 D1! Vi :lo"1lzmCS,Ili tlk .• b ~11IllJI ttl!'. hWJ.J Eflt.:Im SAl. Inl]tollL di.''I'(I!·1 mI..... ..,;glUm J Dori'rr:u:·1tL ~ u.rll.l:.nJur] lu:ril bil'''I1:1: lonror. ~rplllrnlil~ il:alll mu EMllnJll:11. r.Ol:.rialtmM.Ktabll.~l'lllml) : - h~~ oa'ru, eli... 'i~ul j;[.a.dm'nm ~too -.yII" - lrndal.~ •• 1md l L - S(tn.m? .....,ll•.r t!l.:8a.trullon r.. tr 6"yleJU1'tlot" D,yt:' h~T:I. bil.b'"lf1l. bo,gulmu'" - Oltlldhi'_ Ii"r. Mlill "gium mlJdLl.rJ j)f\l udI'G lUI:" - Nt! yaptmJ.z O[l'Imobild~'l' l.amJ\mi.a.JJJJl.CA.)'~ '[III,d)lol" yurLtu.r mil Et£afi.an ye-LI!!" nll!r. hlidi.5c L'J:Il rli1rltlJO .tmrl.D~ :Ji m!!!inUZ "" :w.tr" - Koou'iituk. h III In" gl!ll!!nler 10 nu"h LOll bnl- dcmo: '1l1'mI r. - N,' 'J.oDillttunuz ~ mu.l r!.hr. RlIlr:m:ddmm t Nil 11." - tI.!.!o'"II,.,rlDl 8t.1 th Vilililln y"hya Kemal ~Jd ,h r']'omlllBa d dOn GI:r; vakl )11- l'tI'p I " li;:.r.dllr rnl dar bulunamllmll$tlr. 'H dtll!ll! lnh- 0 klld,ll'! 3.a.ll' \"Bll)'-II Hrm.nl B r- '[]
EHI:I1Ll ~.

KaddtbY s;:'lkhn-Uldll bi;r 'ger)!; gOl tll'liii:nde h:ryad "=(. err-ek IboXnJ.du

t flu~!li} *bnmu. bu G!!I:e OJF YfI etn ~bllkt'5i d",· b.1i a'Uuml\ltrr.
MnJ"1I!)

r-CRl1XI'
~JII~:iI

TAK\rl--

: ... ~
.."

,

Hied
l'I.Irn

1
dIIlL lii,lIn.

Oulc lki.ndl
Aqam

;.. 13
~I,)

17

hi

Eini

Yaw 1m

46 16

«

19

..
S
12 ., iii

11
3!

3" 00
02

3.:!

'f: 1
i"az dirt ::i.I:!.lll~ al.a.t rangll.) Evltll.t

1"",,.1<

!L-.;.........__
.db"my
81'1o'1L.-d

G, ~~ 0,1:10

•.

-

s.elmLJlI~

, ml

kik

dum.

-

th'C~
'F3ldll!J,I1.:tdIIlUr.

C'Jl1rku

bLz

bflliJfllln IiODl"a onuulll. ":l:"l:a I!t U).; .. Nj/ mrlllublll! JUIIIl[J :Iu!.a.t ~ Y illC' mi tclidlt!' - J',;i~in ka vglI L:t1.Illl%! SOIlI'Q Ilr;IIlrUrlm. Sen ml!"l.ubu llliol'l". Ne ya"&lyol"! Nejillt ul>m.l; 'Vil bllriyeyli bi 'til J. • 'D ..on dt"dl kL: ..•lwt bu bOyle dl!YMU e-

- P~kL nl! ~Jltk!)'.m1 - Vrldan!! hir;: 'bl~ ,",y ifb.l'lll~ me. 0 ,]11 bi.1'" :::U:3Iipllr,I!lIL'ti 1111..rli~III!.'. 11UI~rlLII d«\,rlln. \'I!· 1.1" III l. Sl::1miDl.il! w-lIi.1.J.rd.a gorUti.

M:
-

-

Nr.:-n:do::c b1111f1nUIL bUllt,~~'I11

oflllol ..

':1". 'fBirla ),p7.Unden. kom~usD.D u
rl.Mm~"'·

nuLl!. IIfldlljtunJi. dlllr blr /IJ1k~ ..
b.!r:I
L<lUIU Cilm

nl

~r ., it 7. Nibcte
Bqc)gJ"
Em101.Ihnl F(l!'ih J["ad~~y
l1l.q.nm ~<llil S,g"liJtyo;l

---'L-- ...... ..... --.,

1ifc:z..DC~elr -,

Q

h...

l"lI.

:r.icuiDWi:lyt!tle U~td I} il~ttli,

.s,

4.t;dr,l;c.LL &.

t1('Glilm YII. YMIlII[]I'IH ml?

D, yam!.ln!.

-

Zlifir

mr ••
-

Pl!1a:1" bu bt'rU: kll.<l fie ka. Blrim:I m"ktlJlbund y; lnu VUd~!l.<h. lkmclllinii _ 11.1IlLd a.r._
nlJlyor?

!E:II"1... SL'uin hll.ltlnn.!11 ....l.klkat ),lI.ptJ Itl, onun dl IerilLi..:u, hllmr: til.

~;r.'
bil[.:,1 ..

ku" kllm:&~'1 ~
Wl!.J't u fW:llullo.

I

111.1 ....

z,!~

ItU.\il.r! Dullmmu.l!lal1Jl', OO,p;1l N~I;;:;I"'" ill-'To. t " LnIHi,jioJl'iI !!Rl ,Ankara (l'hlill~!!n - Glhlll.1 bit BO.!ltllln IIU"yU,9U~Hl.a l.lrl! ~ ValaDel.. d!'d!. OOd Ii!! =glDLn AIt~.o.k c II:ti)!IUlde Larl~ boguhJ.u r:mtly". leknml~. c,,"n gi!.l"ljmh· g3r.dlim. NUb. I;Iurll ~'UJilndl!Jll bix Jbrurum. hnnindll b!r 'diy-Iii. H,\, d II, ,'r IIIIPI g"1 tlni!: '.J::' 1I~.kllr::-·.1 Kndd eM; I=ind 9' YH IIldlllarllll !rom U!i\'g1.rdlhi2. ~ n i;'IIIi'iID ylUlJLUa (). Be~'in i.iImll'iJhikl } I bll' r;;[]lCUk, ~\' I n unUml~ i nil l!ilp.1ll ill' k!'l " In~ yll.L'DI It 1,1 tut'1loyo.rilum. bo~ln!l ku!!'\! 11.D:1 iJ.t.liJ,U"lo!. 1;,0:.;111'I'l't"~ i;lltlllnnur;hir. l{, ill "ilkl

He jj'ldtirri ~

tI,g;nndl~~

~rII

BC'),

J)c:]J.;,

%It.~. ~ud.iI

1.

~~d\llJ.:r.b

BIJ1.mumtii

ilbhat
M~rk..:1.

Y~dUI;\"e

......

I I nlnu!I .t.nhktbtrl

h:l.9llllQnu

l,r.

mUllltur.

1'_------~~~~--4

r;,

Topku~1

.tlJar

Ow.:,"

NIll:J1l'l

Eo.

.KeDILD

~.'i! ....~

'Ii

::PI

Jl9-19

ugaslavya
_merikalya
IlJiC un UIII, d.emir perd.!! . rk~!llnd_&ki mfDlteketlei' aTIlalL'ld AI C;:lkllrnlt:, Bah) III me-)'letm~li, galiba k('sin bll" 19.rur t halini lJ:Pll buILIXIUlo'or. OiDkU,komi.n1'ofUlun BI:!I~udl nliIo ~ttilri d.a.ldbdan bert, 'i'lIlgoala\7ra ,IK:"K mfillleketltr tamfilldl-U slkl Mr ei;:onomik I IIblolul~ II !llLn!!.1.1!jbl". Bi.ruid DiliI~:a h:Jd:b:'.nd~J1 E.DD· ra. ~ ~'II] n A1Uletler C'(:mlyetl .a nin, HIo\I:l.c~!J!wlUl t~.a.\·ll· Hfll MUE.!WUJliyc klll"~l bir rurlil tat . bit etm!ge mU;'l'1rfFl'k [}lllll!1::tdlgJ hi ~Ihlillill !l aIm lll'd ..li bir mu11 rli, _ Bu ~lir altmda Md.' IT 1 Tltonnn bim~Lmirl!l BlLhy ... ve l)lIb;t. Am erikn~ ill yondmJ>i t bli go.ulmektcdir. '!{11.lm .... illgioc v('yon Lon dra, Ms.rl!:~hD "amimi oldu~llna in.1l1rtlnlfta hai'li Ill'l'e'!ldiit eiHltr. iki yiWu nil:" p(lI,ltik:t kO\'II.IiI,mtll iMimllli!'l1 I:oz!}nlificl~ 'hlilund.ur duls.r. "li.nl 8elgrllt, hem .i\m~~ rill II no!!" ani ~'l.e:ll!, hl!'lD d I! Stallnilll ..rntrtertne 1I:llat foe!::et. B~Y'

DUlnya turuna

Y'anal·yor M Tit

~Ikang,enc motosikl'et~'i
)'8

Pek

luda

Be},ah8U.Ii

K,b.I'Is't.a. 6/ii.m nisbett, l1tJ'satl olElrak binde 8,.5 inr

ill "am e'llllll k iizel"8 e ,010 ~"kD.cak
AJlk Fa, :3 C!fl'u!lu!;H !liQto· siid('tle IIIllliy~ tU[lmll ~Ilkllll ve NaUJ1ll'LlI'dll hlr .lu.IlII}'(! ug rny;:l.l'l lrlaa KlpmRln b&L!:'1l.Aokaru nuIfIIJ.ru!I jm!lt.JLhs,nlll!iini!l!: lflltmaktadk1', Bugfin bBJIt1Joh:U!Q'rle kl:liclilliIII ret etl.ij,'1m l{ipm6D, h '1111 sunl l'1 a6yled!; _. Nallib.lnI'o.ll1. beidclllIIO!dik blr ]{uarll ut;:rachm. Fakllli Im:l!'S,mndall donmU degi!im... Yll.lclL b:m ga.:z.elf' r:ll bu kaza, dol YI!lLlu hnklumd lptLlrlllL'l IlIoI Y'li nell rLY'attall m~ .!li:r oldlli';umlJ do I'IlllrllYlLIIlJ)"al::"J;iun. 81.1 vMl1e de Bfclell TNbj~l"'!li ~,hlIiUrtilgilllldJ:1I gonlii(iilm ynkin .IIlllhYl dB. b.:· LI.-tm(!~1 bJr- bo~ blllrirn_ hil~:.;;lr ifikt!l>ma db~'ll ~'c.' vlse i!lleriflu me~guJ (J1!l~k~ bumfJ.r bitu bit· mel! d. 111 I )'Oluma dfr\,;,.m I!d~ce~lm ••

Ie olunca
en iyl

Bdf:["llt,Mo..~lfollo'i..a leln,
'l'L"

b}lr mil§.llb('d",

taJ'll.!I8ul
'l.n-

ml!'v]rh 110" ni al.!l.bilirdl. H IJzun oelrl!Ptlel.&niI!!D s~nr~

Ingillel·ede cina yeller azallyor
Land.ra,

K·om iir tevzii
ppl'~embe goon ba§hyol"
nk .. ~", :l ,r.tl':Jll1wl) Onllmllzdl!ld perl~rnbftl('n Li.lulll't!lL k&nUT NY lin .. ~liIl1.~akl.Lr. CC'lj.,1\ Be.. n.i!I~r bLr !.on tdalItrn- ,50 IILlo. 1,5 ["Il lIl.... Ll1r bir tqu. 12!1i WID. lid ton allm.lar 1.11 'ton 2,11 toll ~I ... no.'" 1. l"n 1,'iO k~I!;i. '1/<' Ii~ ~orl alanll'l' lit! ton BJIII~:ll!h!IIt'br••

'oprak o,fisi'ne verilen yet~iler
Rer (udU yiyecek y,e yern .mad.. delel'iinin alifIln~s !,:bm \Ill ihraC1

dayElJ1IUILk tOpI"lIk mllha1Jllen o· t.ondm. J mall!!!.) _ lngLliz ii!linl!', he]' nevi ;nllbiati ve b'llYVI.· m(;ltor h.brikalal'l ij;ll>k bllyU.1I: bl:r oJ yagh tohlLlil 'i't' mll.~deler k~~ fa:llif~t haljndedlh:ll!l'. C::ilIL-~C'1!: y z:tnmda piyaSl!.Yll :y!!ni bir lip sa.phk bayva!ll v~ 'bah" Hili bunc.tamobil motarunu c;:lk,nrm IIIk Ic;io IB.rlD mllmuller~nl aim, s tim, it~ lBursad.8i bjr ot·omobiW ~1l1~J}"orl:lr'_ Bli motor g&Z ile bll] 'lie llitatl.na bu :makl U 'l'~ I.eit' tllirlll. t~.a;i'I!1; 'll'B harelre t ede!ci!ktil' Ucuzlui;u iSIJ- BlIglL)-ac.il.k Ankara, J. (HIJ!U!li) - A.nkil- paJ' ~ahlDd 1 i~i II1ddn 1en ve I!l'll!lme§;e ~'I!!i.'lllde otomobll ihr:l.I:ahlllll ar· Va!!IIU]lIIl."l kormsg ra Kli: l~... sitLl.it'a mel!Ufl (];llmlann bi,r ~'ef o!madl ia>(!"a~1 kllvvelll! ta.bmin. .I!{).itml!'k ve lQzu.m!'llLi!a yem 'li't D'.!!illI ]j'\IJf dlplomlll.:lirl t.mgtln Hs.lkevlndo dLmel Ibllddel£'.ri miDi!! mil!!::I(j,,tedil'. ELl !j.'!.rtJR.TI kabul, }Ja!'oe~'l.1 !i"iJ.PltllIl bir toOl'en!e ikend.1li!ricll BI.LI:1IS., (t'eleronIll.) Bu· d~ ve:r Llmir.ti.li'. Tepldli. u«;nklar1l1 ;rnnUirlerill.de 1'1 to i~La. '«It ag,.ml'. ~imdlye gUn ogkdE"l:L SOo1'll. Mud<lll:!r'i'i. a~· ii'~r1IIcJSti.r. Y'1l]:1l1ml~, lFlI1l. ten.ldtLler bu a . lliadliT Sll'plar, Tri,reitll' 'VI! !1;n.rdUIll. Ihi~bakamJi Tcr~nde· F:e'llI; kn:III:!'lmJ!i!1n yaJll- fa~b lIz.I!rlcdc bit- ola-mobiL luutfl,. gal!: lie rniiteharMk m.ot3rler J;JIbuil'intlll bUI:"B VI! tllya111!!'j1e :a.l'l.an tlklan mub1~lir g~~e:ri!er dAlvet· !II olmulj. fa1i:llt a~m~bllc'l!l hrl!llIlda l!L!!llIdisini gQ5i~erm llotir .. g M1ITiirkiiyeye 1II11 Illl."dJ. Birdenbire ilou Illl 1Ji- Uler t;[I:raflfldan bliyuk b~r lihih hlDl!a BUl1':lilllJ, -azdn:ilJ:1nkn OtGltlobiL maUI ..lerinin kU'VIi'eti Q5 !III Ami! VI!! IIrkB.da~lI cib.alll 80Mi'" mide ~'('damil~lrlildii.r. FlLkat l::u ile talfl p e(!~lm~tir, hl!'!I'g;,r (l1~CJI!k ve Myei. UlI;UQ. Urnd(J!I: ;a. CA.. A..1 o:SflT.Il~ ~ B!.lI bl!.k:IID. Seli1ll~t Hi5kB.a1 ve Mulitl gO.!llavy.a.. iJO'wdc bu.lundu&u YBll' !IUn Ann'll!ll,[l'dlm bi!oIIlrddl~ R;1:l. m.al ild i rebi le~ektlr.. AtaljlD ilb c;:oc:uguna Dlr It!y ol.· m~,hta dn DJu.!:.a'·~ml:t edeeek Berlindle IIle-Z8Il" rc Ol'dilln Bagbulllll1 ~vtWi;; Pilla mamlljb;r. durumda detlldir. DcItI1 iJe bkt.!· T. H, K. u~BlJdlllr~. Homlll geil!!l:'i!k: balta UZDn bJI' &eyMl!"Iie ~ otomobil , bi.r virajl dondEigi1 0lguDcuJi8lr~ da tIUI'£'d.i _lI.di mua:a.scb-t·ti :l!lg;ariYI! indi· kacai!rlil'. Z:l:yJlrot ~~;:!;;1fI "' mlr!'kl t seyabat~n:i tebir ett1 esnalill a:[wZIn ocll!rini! Ijlkan seh'r II rft!JLlIIdD. 'l:"Qrl~yo, S·.rrl(te, Tun .... iti halde, Bat! ill: liiul:ldi bir IIlL" Berlin, 3 (Nllfea) Iki !Ilml!- Pl!tIi blr moto!l.i.kll!te «;:B.I"p!ilm:lit v n'! urnl't'la.ml~tlT'_ Anklir.L: (Hullusil BLi :J!I.- nllltuJ, .!billy!!... FnI'IU,II >;.,. !ngtlt~•. denberI !Berlio rnezartflnml. miL- ic;:i'lil.!jCfor ~irek!li}'Onu bil'd~nbiYUgoal vya, Gal'l!l IIUemine iibab IkilicJ yurt ,gcLJ.<ililc !;i.kmillli rll Ilm]'lIoJJlllktBtllJ~, aallat olmu} VII' ~mdife kadar ifl .klnllca lito-mobil bt1tlln 'l:uz;iy!e ihalc i!!dl:'l"!I~. StI'oi)id ~li!Flle9i, kIl.rarl~tlrllrnlf$ ohm Tllitk hll.·~'Q 338 meMn :l.~"1mll, C-e91#t hllri,l1, asJall:: il~nDde dt;rL bcOj l4.ltii& [1- kurumll blr te~'lIl!kuf balta. gl'rileme ka) m~8U- h.."vlI.llm clvl!'rLiil;lndl;! bulun':L11 lie!' ~eyi gijtilnf'lu~ tal'Rk d!'vrillllli!l ve P~.1l!1nmli" d.M!f''' ~-e Ilt'mlr Ilerded;;o, bl r alall bil' ~etenin 1I1ztig. yU;:;Ll.nrll:c ]3:t;1Ju'YEL bare· 1Ia:.11J::11i. )],'11'11,,-1\- hr. 1 d lilt t1.t:I~1ll11lilII~aealll:tll'_ 1w~lnL gl!h bl.rllkmr~hr. !.an YB.uJalllILl!J].IITrhr Eler1ir:l poKB2a}'1 Ilil,lrell mO~~;!Ilklttl.£'kiflu iimf -;Ul 1B1!'llIy~t ihti I?i '1Ji h:rn II', J rA..AJ ~. M.lI ... dllt e. Ij!li taralmdsn dl!- g'e..,irileo !r'ed l 1('1:' hem~1lJ kn!lI:?eClelerill !r'fmlil • Isto.nblLl~ - AnkarSi tI@ oJ;'Olrhlr. den BLrI~lk Am~rlkanm Ankara ~memr rursLZl !u~lilrml ibm! 1lllDJ1 k~arnk Gt.:.mobilm i!;inde BlIy'lIk EltllJgl d~nl:: ,iU~I!!B!. m~llIAm,er~ka. biit-;esindeki K~ brl ha ".II! s·cfe r 1,et':t et.ml~lerdlr. Bu 3roJ.Iia I'ru!J~':l b!an ve kOl"klld!l.ll !C'ryat eden IIIIIL I>lrJb~1 Eut.mlllnli·iD ~1i!:dL imparat~ru GUlIIa.LllllI: ! iD me~a- ka.zazed<!l1!'n l!;urlilrnll~lardlL Sa Ankarll 3. Uiial.i.il) - ].11'1 . I· Imll1bl !lIJk .. rI, !]t....UJi o.i'I'tllf! )' pLem n da soyulmllill Vc kl~'mdll 1m:- dece !iiofijr b»lnd:iD Imlif!ie )l'am a~tk : I.IJr Jldcn &OIlf1l. tli.'!'1 blr VI!!bul - . \nkara - Klbrl!l - Bey !;Dk 'O!'yll'r J;!lllllml"tU'. hnmllitlr. ,lng-toll's m!lteV(!ocJh~n ),QI. em • rut hll'i'll _ ",fe 1!!!'1l'lC 7 Ti!'[ruIIl~ Aml?rLkllDW lurk mllyioJ,C ifill nlmLgul'. .B1I ttlrend.! b'JIIllllll'lMl !lBu mt7.!H· tllr:Bl.tlan me~!'d, IH9 p-rJ:'$.·iIIbl! !;Unu larhk 194:J butc;:esiod~ il!;.i ml.lyd.1I' cI!'5I!tleo b.a.!Jk.:t bill' fiery bu.11U'Il Rus maHan ROUiUi.nyadll. tir .. ,sL'ferlel' haft:tdrt ha§lanli('a'~ l!I~r., A.ml!:rllfll.l'I d'!'n!.z ,..telj~sl dB hllbjr OIBoJl:t'.t _",101bl~ lJClllkl LJ~II!.i' C;llc Q1Qugu ~cl~llm]~lLr_ (lUi'! "1C,am fl!hrtmi dl~dan ,ra it cml!!uu' t:l.!j:Lnl nllp g8iyd paho,.JI sahll'yor tJ r. ;<.. 1'.. [mi~lr_ Amcrika. m,.11 I!~O!: baJsl tJ.lr l"m gitm!l!kh!~·dil!!l'. Hlr:!1ll1lllnn :I1tL~ Jat.lliJlbuldan ill.nt 10 d.:i 'mlklimill! oldufWJ.~all. bu lIiLzllr'et dUll di!j tlcaretiol! de gJriimi!j O]dUKLondu ~ 3. (A,A.) .:Lp.g Zafer' J[J .Ma.llll:tya.ya d.a,~T CoIlll .aIRn 111;:;;.11, AlikIl.Jrll \'(! Nlb".II.fmgtonQa. rll:]kl:'!nDU~m·. ButGiUd<!!erin Ehdtn::I,!'tell I,Jgrll'D,lin te:abit ed.ilm.i!:ltllr. r'l'Ia u~rEldlklan !lorna. Bl!yrwLn ~I !'lUi tltl1k (lil!l'!lk. k&jllinm~~i~e:L digillill gOH!. iR'Ol'I'llinya, b.aH~I, So'!,! V~iI',d~ii haber Cl ".~ bl:'J, a] t.I ;rill! m il~'a-n GolB.1'" 1'0:1', teda~'l ~In ;:ciLCI!i:i R\ll'Ir:lJd'1. y'4)~ RiIlliya'nlrl HC.ol.:I'l!tmual!F.iell:- m U \'a9I1J FIt I!:d ~1:.[!1f ".e Or'fLdll g('i,.<,t Mnlnly!!. (Hu~lIl!1i) - Zuofcr' COl yi gi!,;i rdJi illen. IllQiUii, Ii! rtc:!l gi.iJ] hrt rur J!edi k: bull.macag~. evvel· Jii!'rl:cl lo"lIJ.1l'oJ t.a:l"I:I!1.IJ kII.I1I1 mern. ~Imij!l bUbuDuYllr, By. lIab~..j, l1y~n voId III 1l!ll:tnbulli. dOll eC'ek. zeteSli, Villi Abmet K!.1lI!'i'Jn. bB.fIId,,!1 Lahmm QhlllllyQnl1L uUm,llfl.t!iziigioi ;)'~lko;:a !;;Qaterm~ 1.fo..Qko'V \lem i"Ur, k nile) ndn illit i<l1l)'lllaiknml!lrJlnm gJ:l WilIllIllIl!;1hr. R1.LlI, DlIIHII.I"I Ro- 'lll:. . F .II ! ... .wmcnin bu den!:!: gl!Komii.niIt ParHiiinia en. fal'l man)'<lytl. haJlo:m latm II.llImlYflbj]' lopllinU )'lpllJrttk, {J50 ,ow,;lni· 1\ It COJIlc:agl umlJlrcuyoruJ.l. Su YUfllSin -;ete~~lerhJ.i:n .uBJImd&o 0lJu! Dlmitl'Of, bil" 1.- tait kadlll:r yllklj:~k tLlltlFl. itb I e I(,l'in" dnlr' konllljlulduguDIII )'11:1: habu, C mhur Sil$1uao1 TT1lIlIafIlhk N:ui r.me lraJ\!]1 milclI;;iel ellc d.ilml!'kte m ktai!lil'. lkaymp~Sirl h Ibu.kI .RWIll?n m 11 rul1. hoI ;P3rab.arcamllJlln~ V~ (.Ok he t klU.'l.nml!! bir ea.hl'li>'l:l Ru )'11)'.11 m~liyel filltuldaD Bu l1:lJbe'l' ta.mam~b HI] l.'[olr,d AUna: :l IA.A_l ..ACpo - U!;,Un. dil IlYILrun di:irt kDIj" ill~i!lli m m ilii. ALm.ll71 Rayi,tag Meclifiinl ajL J.b.ra.. eCillm.eilltedill". cU, ilol"fiI'J LiI...rI,,1;[an bugtLl'I n.,,,. B,u tOl'l ntll.!lJll; !!!l.de-ce )'eD'L l' lJ;k~lI [(' Yllrdllll ...11111U.....tmll81· ya:i«mHI .IIHlhlo,(un da olmulj!tll, n'lSU.... trbllAd a bilJI rHdlglnr g~",. knnunu tt!dkilii: ¥e ·l!i:'F.,ir ~d.Umi~ III IItferT I ~ dll', j kt!ut bllll,[[llno.a.n g~rl kal· ~killd DLLnya hiHbiDdtD .II01I1'OIlJ Dun IEUIIIIr'Um iki mlUdu 11\1....... 'nln lUI :alu 4,V1 l.,iJ]Ue ·kolQU-. Ur. Bulg-IlTialamn balj'LlI1I gl!tirlimi:;;· ru.~'i'~ttNlt!1'1 :li03!l oIJ.l\I ".~ :!I8i'iEl alr 'tn.l1 m~mlelo:etlll1'e ~FI:rr.:hm, M~ giiniil blr ari!id~ ,ku,tlad. Edlelbiy&~ F.!li.kuhesi vtl'illlDll!nllr. ti Hem Bulgar. hem Rl,IlI ~RlhhshaU plaml'lla de\l'll.1lJ, bid, dllnl " yetlnl BilJd: buli1J111~r4]'L BI!!' (IEcrurLlm ~ J ,Ji:Wliu.!ll, Er·, Gu,z.e Be:l.edliy~ I!'eis~ Jll Illl 1Ii!'1J.e]'l!OC rl ilfli;!!llldll !l.ayllm;tll to,Jehel,eri B,urJia,da. rlllil!: MCHlko'o'tl.nln riirtlfid~n dUll ZUl'i.lm bllgi.ln, bin (! bedl .tel A tataillir. lE.t~cn Am'1'r:lkltn}C], ~"'k :!lI ,e I: Lldll tlljW !'oltll!'!lm ~ Vi' SGf~ ...dan ay- tUl.'k'Lln EnlINm'!I Uk tS'I:U ..ll"rJBUUII, 3 !T"ldoD1B) h,ta.n IlflldJ:ti;JDJ iddill "den InfJrato;: 1111', rllml~h, ~"'k,.r "ll.IIlallfJmhm 011 pin otuzu [JI::U }'llClillhlimkl Vc dl~eFnlm.l'te-llintl~n 2{1 Gel7e (HwIIIIII) - MliDh I c<- lJ.uI Edcbi)'lIt IJlrndi yUui!'k ,ull1l InmlLrmli~i) rI 1811 lIarb:ll'illl Azizille t.bya.- h1J1'I B~ll!dlye &ljkllnhglRll Dl.llIlL. k 11111:bu!' u.,ll!be g-tDl?U dOb ba~&mIl;1lar4Ir, B~ !lUlU. kl A ~ mu>.l rill ~duihl 1!1Ioylr·n1~,'()rli'lu. OlLimU bbil <;!lup olma!:ll~1 !'IN'' II W mmanJ.n.nruD 72: In~i fi;~ba. tatur 1:1 Hl,iaeylll MI~rlikh ge1.i· !1I!DrimJU! g!.'llerok MillS Ejltlm :me lka kQIlllmlif itayabodll. bih.aldt .., nrllblT noktll. ,,]ara~ (let 1'IId1lnilm.leri obnak illurt: W rlllml,Ur, Udlirll.igiI til nllll'iC!Pll mlJII IiI' II" D. I d.ura am. d"lIrL ~e[millb.r. tlIr1!1J,1:! Ba.nll~ OlmU.thlil;", k!il ca.k '1'(> Inuit UZun milddtt !:lel(tTlk lam.traJuol!r.( kLrllan clIilml~ler\tlr. Talebl!lt!II" IbligUn trDimitrof Bu Ij(fie WJ:'eD. dOlIl,Y18iyIC G'tCc- llIi"tOf111l bid' taml • .:~ilmediJfiJl- lyodEl C;:I lDl~Ia.J', .G"&tl "'8.11 tIIt!."<l IOiJriii. haklkal IlnlIl!#dIl.Cilkbr. k !I!yln bil}1ik blr IeDi':!1r aiaYI 't.cr- dell kllSllbFlmJ!f. !).ll ,Uodlll." 1'1(1' fmdilll IjO.:refli!!riDIl blr ~Lyl!Jl!'l c: ~AT lip ·~Hm.~~lr, filnhk h;lndedir. rklm!,-Ur.

]a.ijaIIl.D Tlto, 1fo~kO'i'1l. ill! b;tgll1T," «;&ruld,1gUll .. A Ml!rikahll! nile II r ml!j alauk ki, ll~lya k:a.y .. iIlakllll'1D Ill] ",('rilen b.al:u·rlere R1i T~. sekiz jiiz mi1~-ilD dlllarhk blr l.tL~!: akdetmek i~in ~~mll!ll4:'fm~bm'§ If. Aml!'rikfl, Bd~rild d lUI. 1:(lk rJ:"ri~Bl(' el :1Tllk, ball t,,nm~al 1~t.::n!!kt('d:h·, E1....·el:ii. Y'I llan ,..,..tJ?ff'rLIl'" yn rd rmda D ol~rak "all go:dlfOf'ktl1'_ KariD 1j<1, h:'1.klc:mLiB h('rbfln~ hlr iddi{l drtm '\' n -dilmin·.rtlr. bunm:J lI.VU!itun·aHI Jt olduvu k blll ~'j' t.~!>dik ollln I'"al! ,'f' Vi~ n ":'1. 'k:!.r"!Il berbant;l biT' i:z'aet~ b'Jlun a);:tltn vaz g~:o;il<"eek, Triyo ale b kkmi'frt hi'!' giina iddi.1 I>~rd olunma.>' cak!ll!' burada!ri Yup-"oda,' t "~l-~ t<:r1cohmac.ak.

kn;r,

Anbra mezun ela hum di[)lomalan tjir~nIe v rildi

triac. Kipmilll i>eJrabi!rmdl!l b T nde~'Bpllm~ olU1l. I!QTI tl!tk.ik.ll?t d~ a.kordJ)·oc. g-bttirm J:k:tedil'. Ken 1;.:11'1;' harbin nib yetindenoorl el1i19i gtizel akunliYGll «;_aldlgmdall nll}"I!t mikl.ll.rt l.I~alml.!1tlr. yollnrda buadan (1,[1 istifadl! cBundan bI!.~ka da o~!lmolI11 le dKfb"ini u mma.llttad,.... Aynca Ek... teJeIon Irorll~melerin.e mil-II !l.IlJl. [1den Tcrol)'C' i Mildii .. lilgu, Ti.lr· mumi l ...~fmL odlllLlJ'Uiila i!lllen!!D l lriy-e da.hi:lindt· Ylipaug.. bJ.iUJ.1'I tll!!'ILZh Ii LII.1'11111Illfilm~tl". mas rullan UJ' rlna ... 1Li:mJ.~ 1.<:: 1:1'"11fl41 sanaai ZllrflM8, umumt 0,l;III, I(It{,1 mlUlraflllrmw mildiilrlUl! 1!1m.k: Junnz.1.ll!: !jI~J:!.ll-la~lI'11n mikderubte edJJu.lginl :lli!k~tll.r1i. tan 54 uin ik~n 1,!!!,1S &e lJ.I!!lilllillc biJ LlmDlitir. lse 116 bUIll! Cil.tl!3mU~tUr. §lIlldi lng'lih::~~ en !;i!l1l CaKI:il [jiii~s(ndIlR rulen hlf:lllZhk vlll(abl.l'l r!\'[eRl i!:aq! tatba tdilen II0Jt'gun£ulukIardJr.

a.

tNwc'l'IJ

-

l:ogiJl •

icin ofse salahiyet '¥,eriJdi '
Ank:lr:l. 3 (Husllai) Yenl bir ke:n.£DlllDl!ye ,~~re mi:1U ko· ]'Imma JU"!IlIlIl'U!II1I1rI m{!)~del .'Ill· ~IDCI V~ yil'ml o.lt1I!1.~lmddelue

"fl

Owrno btl
gazle

motiirJeri

'~~hyebiIL,ec,ek

a

e..

yew

V

gelc-cck

A_merikall Denit AtaJ~esifiin

~slldi Wa.shingtmulJ gijn.deri Idi.

I,!~~"

un

Cin f1lilri1l'd~l~"irl(3 lHitrhe-.I!:. 1!'af1t(ll'l'd<l~

"iIf,

Btl ;l!lflm '1 Ba.:rriJ1l1l1l1
Wi gllmhrWl: I'd gllll!'ll1,

Sil)-

killHlrlir

aM'u :

iII.!:! r&!q
j(mJall'l

hIl!NIhn, iii tlorlllal Itllft/de

D1PLO

i!H1~1I!1!gli.!"t,!It'm

kktf'r.

(l~cfo: ..., P.)
AHlpl!ll.f J rnnldarl IIImlam li!1l~u !i!dt~~i\i; Mv~.k .'I;orulldill b:LmktlkJ{ilr.'IL~~1I ;9;emnl}'orJ.lu·w VC tcll"NtJ:er~ ~n dJl!r.~~!l yllj:I!l:'ktl ; FiruZllJl dlli i\.mblanl:L la.llo;;m ktll. bD~ar1 gGIIltNmL"d ~I:] ~11 I~illl< i!lwr ilOll?mt% dl.lrdu Ii I !'1m 'I'D ~1."b;;!dl!cek.l~r1.n.l ~DlYON Il.; WyJece hl!iI' Iki tam!' !ktndi plliDJlIltll. DlUYIlU k oldu-

'illi

,LlIlkLFl.n vurdu, orJuyu 'l£aJdlHh hnzh Inz!l ~I!'kllm~kt(! &I~!ll.Im tlUl; ]umdlBI D,Il,de j,lida)lor; )/0],.

J!l1llrJ1l, Hlize:,'foo YL:lli.lJnl, C~rJ,r. bll1 Abtiulhlm., Am!" blll M a.dl

y zan~ KA[)iRCAN
!lhlh:ttc lIf!lam~l" enni2i; yabut ~I~ye ~~nnk. YOkall harbe hEl' ~Ir OIUI'lUL Bu nr;:tLr! t.3.!jka yol .'0 luI', Fu:-u:r.an ~HIP IIel'lili: tiLl t1l'4lkl.d·lrH:;I~1'l IkJJJi ill.' JiJ. ,o!1J:j l, hoilrbr!l hll?llI'l7. I M~!1ayr", ~rhk kot;~llm3d.l ; hi m"rl ;l'cnncl..:1l. kil.l ttl; ~lklIi ~NlI, j,'Jrulitn do1.lgLr!, d.illgm ()flUn IilrrJlndll . k1.1: bU1lI1 r uUC!l: .:; HklL D. ~ ]'; t l.!.wl !nfl"nlanll:)'IJ Inat llml}l;Irl rdl; Ik:rl<:lr.r(:<::,-vv' II lmll u !'!.III jJe kiT. u "I1LlkI n \I,' Ilk Jr. f1 kgmular1lflilil .k,l 11111'1 ",;lkllkl. 1'1 ;f,dm.. n 11 _ .. 11 jelll, MiL' 1OI)'lE! ldil ..l', RIi..IIt~.'m'l "'O! !l1,Ll-r uld rI.i It n k IUl\utlll n liln11I bI/Ii'IC ulfer hutlrlaill; 1o;'.nlilJ 'LalkhiDin ',nl I'lnlcind",n fJl'I'~!l1.I 6~; II'::U[J U Ntrzle rill 1;6ri.iyor gt_ tu~III 1I II.-iJ!IjJ, 1I111111lu,Ii:ILL'r

KAFL!
zL1llar

Tefrika
ardmdR

No~

12.1

"til

l.I.IIllimllll

oJup dl:tnYiI \!'I!I

~lilt"" k J!.C.!II,,:

J.;~ ,rl~. Lt' ri!':' Din lr"'JlU uyc;rll"~l, FinAZi'lI :II'" lld'll 'JkJl]c:a. htl'. I IIiwolula,r. !,t('t:lJl!I .£.Illa um '1U; IL rli:'S kt! a i yl rj • I(llt]. FII"\Uag Ilaz~iI rdl~ 1 d . tin 111[1w. hm ~&l LI4<,Ltk kIP

bLJ11lnduko;a 1Ir~1l' Iljin b ,k ~f\: yoln ..Ir. l dilinl cmnlYl!'ttl! bullJyo:rdu; barD LIt 11o'i::!wl(Umim. 1I1D _ hO!tmek L:~drclioi gaste;r",miyor; iii III. killtru.l ctUh:l:. Ar.lullU1JJ w;ua ZIIlDan 'bu lila. Ertel!l~ !l!l.b Ii JJlfl..uj II.IIkul.·t1 banc), topralfillnill .kB.l!L.!IlIY.II.;Cllll.-;;o.dll-Illn ]qLlchulIU:l:r, Ii.fIZI t'. ya. I TlI!'! ~tlnI!r'ordu_ )'1 DrII.da IUl"lllkarak g.. ltllk h.ri ,'IolumllJ:L Or! u 11 bu Uk.Ii-1Jlf!old 1.1. ya-hdiLlI b ~h yllll'liyU1,IIe gild q:e • ,gunu l:Iezdl; gL"rc;:ekl:.cl1 bl:iI'Jot! o· kllme~1l ~aIlIMLIIIII'. ~ul'f.IiI kb!R blq.l!Y r;:lkmllJ ~1I11t1; .. Firuull'lrl S4'll'i:Ulut hl:JDi!1I(10 :k:t~Ll(liu'j V~ hi!'ndl?kl~rl aJ',JlI.rak ne. III ujd.!;' I~j I.·r: han crdUSUllUI'l ortnlllRll. I!lIltJlr· - An bIB!!' kllo;;lYOI'l r! m k, 1.&1 iIjol.n gdm Ll'ordlu j bu [:!I• FlruT.llin Ik: ...m;:l~ : i _ Hcm. bOylu ol.'l(.iI.&'lm blllll[, U"O llliIllrulll ul.il.ba.lltl _" :yordum; l.!J.lrudll. ahl!. [lIzl d kI I , .r dye ,<o!ltmck lie orad. eli) m l.a.nlJ.ll. Jmkoo ,Ok.lu! dcdl; bU D1~ tl!:lmdl. I{ !:Un liDmu 1111 r dll ik lIilllyor lug YI'<,)'l!l]l d6111.lJtLlnCl n ~DGllrtJl. Ko::m{ b h.' Plli : :r Numan biiUm komlJl:a.r:ihln '111l h>:.!J:ILM SOZ II hlpl.·rt.l'il topl • EU.iytiH I'1.f1I<Llhr; !!ovllladl, anlllrm Ukil'lel'llll! ordu. BdYIP ya lIalElYlI.1 II!! lnLb.u. {'(Jj(!~ lm %lllln 1m' iii bilu 1lruI1l!:11I htlc:um Jim; ),011201 ;II riUIl ylDu ll.l:edml· Qr:h,tl: II lrll.n iluJ ll,gillllni bil:llm.Lk il~ i!:"lmllll c:eJ:lareLlllci lI3.H.l~nrlH. ilJ,kIlHII«" huJullidulll.": fakat 1;19.'. A.mb 1!fl.¥JBI bi.. d{![11 OOZ.UJLJfllD. bn ilr'l d"~UnrnL,..r dedlJ",r lrl: b~r Llllt:ill dliu"l~m.e-~1 - lJj.IJ ,)"Il'JlDlII}'lln I,.L~;;I mfll~~. DiyorltinlJ; l."lruir.lln h'~;:"'IlII:III'HI 1i,,,y1 IlILlI'Iikfll Ii; ,if'" ri Ct'~ ~khm; IitlllllJdJ 'i'oI! bliim QrUUaUDU[] I'l.r~ bllr"rJall giUlI~'Ql" KLbl )·upu"hm. din II ~nce lllivilri kuvvctl",n. Onlar b 7t It. C;:lI Ul!1oCB1f1 r Vil Ii yo lIild. ~ BlJ'n rn lJlyad1!yl do! 11.. rkamu;.l;ul JoI~Jcc"kl ... ir, 0 2.••• Jllr..tk I~L I' I'L I'lLL m: t h' ml tl u6n'p JI. VI' hm', ll!lla.m ordll." 1110: mt'mdhl du. NUlrii n; cur.icn lrlt:d .. iWr ...,,:rdll r: . Btn (; ["r.yl" dtl"U!lmu11 iln Ih. rl !J.rj ..:' 1i,'r'lIrllllC J Wom •• ~ ~ o:.o,J.a.ma.k NIl&Wi'LD: ylizlluJQ z..!-t, rLn JIll:

HL'rh, Tillhii. bin Hillin 6<l.bll'(terib H vr bllg1U k.(lllllltanIRi' old u gu haldB !:!'triIJl t:Q>T.den gSljlriyol'; nz blr kUvvClUe bUylJk bLr ku V\'ctol!, Itll rnl III Vi!lI!JII~1I: I;lo II f:1~'i!ri~1l y!!r1 a.nyONll .. 1kd!liL.· c:I I1ln lie"II!!; 1:1 '(' \' dlLnin m Lln ~ dB, ik1 I:a.rn.U dlk y mll.~[IIrJ Irupa.ldlIll diU' bl. JLQld.RIYI bll·' genu]. Bldrulll ohl2: bJ.ln It;I~i)'o
lrllJi'11 .0.011·

Ii:

Qtl;J,Z

bin .Il:lg.ln~m. 1£1..

1i'W}.lIlllh':'!le~, ~ir yerdl. NllmllD. IJrtLUY'1l dnl:' >I'mrln.l ~,.,·rtlii Mmra I!.al;: IIGI~ yltydl.; BollfiA'L'I knl JGut Lirdl d L VC! dtl.'l!dU, uLI.'lm.'llnl knrfjoLI~ k It;ln 1I01I bll.zlr.hklilmn dll. U1m mlFldl.

yuvlHi l'ithll.r; 1It1l11r oo~llfld~ 1,IlJ'r, \Ill r:ll"InhtI k.IIJ fl.lIlbrullj,r. Jkinoi Irlln mW:.i'~:r;I>!I'\ e I!:fn.l d 1'I~I!Il4.!t kll n,dl!lndl 'Ii'~ kargallllllk r~ll: i1d,;lindl dft.~gl\ 0]]]1Il:' !oIlnt r ilia lI'8klnrjUlmlflrll; NIl.IDJIIIl kiln Ill'd.!1lki. Arab Btl ... riler:lp('o, IClll~ Cli!>k ~ Em rin 'V~l!'di; IID!Ill1l. hUl!lllmll k IJll'lCih, ~imdL Inn'illllr V tIIDlD iII·r 1l01ri.I.BLnda, ikl llLol'~ lIr{!,lImd.3 lrnlml~llI.rdl; Iufl.ll b.lil' ~!!ri~! m.ll. eillu >;'I'! II rb mCl'd.P.mod" .!;iil"kFI«;_ n 811.1, blrkLlA1 0.11} lJoi bElJjlbOdl lit Im::f1 k:lIn Ii ~ClkLltlil!'I'; bu. 11k boz,KLHLdu, Nl.lll'lIfili IIll~'lI1."11~Jin(lonlan koOVili!llm.n.t"h: 'iil!l~ 11R1] ",nlllF! dlli rbill. I 1.1'.8 Id .)'ll~I!li't pu dOD!: rlcrkoi:IL ;R.l1Illh k 1111,1 mil tlnrllllil.llll 1nm .. 1r1l121n 1:ilU!I!'rin \fll YI.I'I"IIltlarm J;:lbiB~ll!rin!:l u.n· !lJll.II{!Jrilt:ri lJ'laklll. y~iu[ulktn ph·!J· 111.0 k-!.IvvcU~" !Ii rllndU; k: l'!.!'[ill!: bny:rnklan !!~rt bi.r .rll~glir ]11. oJiFllglllllm)'onlu; .lJgu Ilh'lr y k llP.lillllr; IiUvIlnlN1n t.opl ndlk· J1t1'l yol!r'il! III:I!1lni:~ dUN~lar; r· lmdnn (I] igtD' t..o.burhl'f !I'lit I~~~ 'i'~ IIIk'larnll! dog ..l1 bUolUfi ]t';;!It'I ord ..·• 1111 OnL.I'l1 ll.Jlrurnl!i: gtr.l~!l 'IIl1dl)'!' GIi!!duruu. o gtin J,;l>cco"mbl,'O~r;JiI; lnk(!rll't eru~1 ,gu.n ~rkcndcn, V !;Un JilLm dlill hllt!.m ~IDmnk •• U),or· J,IlIrdi., N'1.IlIl.u.'1 dl:dl kl; lrnn
I dEli ( kunrken

&unll.

ini!lruyo~LlI,

Glinc-j ~ttl: Nitro 0 ji'MIlIl-;l.n.rdll. 1l.l'~llaU:: a'klll;:r )'uktlT'dl ~ trllll Qrdugil.h.illd~ dl! ate I '1"' l'll kllmLijll, Jllkut dnhB. IIzdl, 13011,'] r.~e .hlltmbnD Ill,: Il'M gIi k'toCrL J,'n!! ~nmh ull11n bit'll"l'('ff bl:iyLiIl: YJIUIZI!iI'i<:!!II'L:!'Qr,J". 1m hlln'lnl!;~ Ia;" COlli (t'kl~mi!lIi~ olllJ'1 bLr dell llliu. 1M! llIe [~;;It.·rii'lr, "1;)11IJ,o,J'al

pa'nll11J1rlDl!.

bt-o.1.IYO!ld,U,

tdc tcm~z)~y(>1'l:a.l'dI,

~12'-

"I

!!Ii Iii '\ ".m1 lSa\ a,1... lJluk . bllyllk; bLr ~oz huilih. >'\lks~ldl; blm::r kiemk mUir Z'.O'llr hllUnd" J~ II .IIU.,. rllllri g.o • :dndllirc. Numa.1:l. \10 IIrk dlUjla. 1'1 Dil kp~run U:r..'rl.... l'll d &'IllllLra oultlYOr'l!lU: iI<lydl ...11 I!t\l IlIklirJ!!' :l:l'l~dll yirmJdc.D. (uz!a. ol!tlu[l.wu ,s0 I'd II, L n IIUvllrl~ll!'i hl~ dlJjrrrll~d 1:1 dl1lga dllJg'& Bl!l1<1r. ,pM yakl LIJI" ~;(]rl!lrGl, Nu mlln r.;1It b\l, A nb okl,;lI]a.nm iJDo!GiL"C~rdi:!tilnlll llJld~Jr YllklD!jmll:l. hep blrdt'u ok )'lIgdl rnIl1.rrtnm I'm lU. Uk Iran In.lmru IIDg Ii iii: II IIndll bJr 011 y !.'murun.} tU~1.!I-

A.rabl .. I;I:C;;:: yO'L'l!!"" kadar K,II" n ok'lllilul Lr; Jun.] ,. ellU .... ; .!I6nm lull~l.. nlu bilt~t!' !k, ;) yI ..1ll YII~li1)'flruk, 1 to I 'nm ~!y • r~ll .ok I!~ll b 1I%lrhkl rml t.R-

m ~ml tLlln
S<lhlli1

....l u fL1du Illr. E

<Ill; IJt:1L lOon llU!l.rw'liCiO d.llIIUIQ,

r;:ok IIf vUJjltlrdLL bylumJum, ('limo. fil!lilll.ZII!.aLlII, lIoum b rUt:,;I~ni.I.

-

lkL1 H .. zn:U P'·YJr<.Lrnb,'rlB

lit; mmlltmulI;:t' I'fi liil rdll fd' )'(!r ... 'Dk~"'~·11 ,'!II (1 UII' ll'rl 11000rll ~~kMrll:'r Mi.I~l11m~n· IIIrJ n ktl.lbI~ril1J) i;J.l lut ulLbilo r C'l!1I'1L fJ)t, tmIl 'J 1111 riD ~'lIl"I,!kll:ldn~ korlol.[J;s:l~Iy'On:lU. Ctlnl'1j dogdiu, SUiII ,Imdl Nu· IfIIlJ1 Jtllkt'['I~rlll IIf ~md dola· !:t!m.!!: nulukl.lr vflrdl; Drnulllln FIg \'~ MIl Inlfllld) rJnL~, merkt·\'! killmmm );IIrh unrurnulJu lW)n d.·rl! j!1'>\,(!o'n g"o;:'nJl. Ne ~ m m 'ilt' .LIUd !!IUflll'll bllel II • 'KIDI bihli:rdi. b\ru!>I \,II ~

... ,tJJlC'rik!ldll Mr aj')~I1CI. 11!l-1I-1~ ••tI91 ~... (hlt ~1J""frlNI'II 1lr-.IIJr~/1!II ""~1'1"!.I f l~ Ii!',;hlr (I ·.h I.'L "11'. BIf 1'1~111.:r1. li'l,fllr ~ '" " 'J't. 'JlfMi~j'I' I.., I IN II.~ I.ir ,I "dO'1 ,lit! II. , •• /, ,/1 ~ 1111'ell!.' I.,. '.I 1... 'I "r.)nllll.J'tll'_} II. rH'JJ.;.,. '1,1: r~fJ ,.£/ilJ·fl il= ~ IIi,!; lrir PLl"-18 1J!!'l,t...tirlir Ill! FrjJ.," «l'Im :lgblli; t;~. ;<1 I .iJ', _CA(I~ttll' .l! ~"l'Ohmlafl' lIal~N" cc.!i1rll1 ~ 11'. { ~tQ_ J..I'.J

,,,1; '.

II

aDS roUTlKASJlNIN

l(;rVZO.

~

I
b r .bli\l~q

Grornykodon Staline Stalinden PolitbOroya
tal.'ll1!Mt So ..')'dler BirlIGinID dllJ I-lya, t!, dlgcr I:lbdlm Ji)oju. }..v RIp peyk d.c'I1'letll!riI llolWlI:1II1IIlJl t Ii'i'lrl h;iD vl!l1liiji d1NlUfI-r ,(WI lto.1Jrulhr. EII.ddA dilDY III en m!il!l.m. !dynm m~eIrlUB·
IBcnndlUl him' bl~Dk e sh kl8~· nakl roan ·t ir,dlGt dugru, malit· mail blr JlNIk'Z hli1i:nde bllrll!iH'i· ·rell'i!k. Ru -a'mn un ftlguk b&r1)j.m I(!;II'I: inde 'L1,lth!ifu I!l!r~lI" :gis :>,0111 ,~;}'dmlatm.l"ltr, _ - Btl m~mkfl il3n..all q.Bil;:u![I. e~:liiLCU Im:UII12& .j!nedi),oJlll: ~enlude "",nil I!HD PM:!!

'le(rik

, .. 4~

S

52' 1(1:Ieti..II: 'i,arib p,I:lF' h~"m~ gl l'liin miJ.cad .. r, "'H'ldlL! kuldJttktll.J;:: 11 'In.fJ !WIW 1<h:Jdll Kmallln'iJD blr IIln.nbUengJ

on

o1ilrU ve1l'llli£'"1!!rlcl

l!rti1ID1!!til'.

rim

PLAJ

MODELLERJ

Biz gaz,lt III bnolin AU Ahmedin /l'lIl1u!lin,; bUmillo'r,uz ...
VI:' klutLLili bel ~.... i zaJer~("rJ ,Il;,:u· .anan AU Alonet, 1liJ] J)'I £,,,. ml!nI:1.nlldll. .1I.~.ilIk £18 ![Ildlll, yD;. ILi B.ij<l~1 yy k.o.n 75 kilo gl!Jmoek. t, hh. H(>r.r, YUlIuflJ.D nr men bemen yl.lI11111 Jllldardi. Bullin dUD}~ gU.fc l!ldLmdt 0'11 kadar ham bi!' V" li~ rlll'1, I I mtall
01 1;1I1dlm ".~ Ka.rll MilT, dJ yen·· dlm, lJemt;1I IIIIloL:l ILlv!) li:'dryim lI:I lU.ra MW"I.JJ.m pcbLl'.r;llllJlga br!lJdr>n CDktu f!.r.'T.! l'u'r ~m; ]], ~nel:!lll'f~. CU.cYu. 0 dt ... rln Nnoli IillIf Mr b.31'l l:'h.ihoanl

Sodtl'd~ Gl:'OMykO 'lit! llioIlUJI'· m nnn c=arllll!"lIl1, Ig.oI!kllnL Sla.· lin.' IIDJldilS:l gib~ yn.ulI oillml!: dll. bir nJlOr verdi,
Blili1I1IUl 1I0nfD. Grcmylll)"mm

Bt:nK nib ~'d blr ort.a
llly~hlJi. B .lkk pdl
jM!h1i.YfI llllD, n h1111" u UIIo l'lltt'lln

r'

hH\' J{ara

iru.

Stslin'h~ blrlll£toii Ml[llllnwlII'ya gjL t1gLni gal"l5,yoru%. ,~l"Uo lIendiai·
!l,l'

hElkiDthm IlLr deJa d& ul1Itm!l!-."l!. ilb'd ~. dJ)'or •. h!Jtb!ko'r~ nn lntrlau m IJ1 nlun mlliluIi:llrD!u lie: ny .kiriJycr. Bu mllddd mnln~ "RU~D -. Hir !.ellilr: Amt:rlh m'i.!n{l5ebetlC'ri t;a.1t: \'nhim del."rekr gelllrly!!lf, Gnl· Dirtier Koruf'rnll.!l.LDm tc ek.tdll []])Iko plM.1 t!~.nllgn bu ml'WU ~ebLLnJl!ai. R'LI!lyg,'nm D1I!I BIII~ ilurlndell drll~l!lll:r nlh.~t, kollgl bqmWlivLnligi "ul!~:IIIJlI, I! ri~ Un plhu kabul . ",n li.. G:romyll!:o'.Dun. S Un'1! I 'tijcfl('r.lyar. It duo~·.1S. I't!lkkmda Mlm.tllh -------.............. -_,,~_,

Palltblbo':·a.

bu

Ul;lfhgutd, cih n pehlh' 1.TlnB kit. I bll d ·r,·~ muli, rralli),clU glin:.11'1' t;;lk LMJgl ' ..... rl.ilm mi"llr ,Ie ;0' rDlm~yt{'~. il' tJf' ., A~IlILur'kll -gLlr,IJ laribmde. bit

keDdililD1D

m:a.dem k1 IroD1:'-

t.a

ola.nin B"o
[!j

dU.,nIlPI;>IJk: \'armr. I:luoara I!(!510Tiida

oi.roe

m

dil"1l

,,'ap 'i'ul!'J,im:
r.Dlh

I

o

tlmt'.!·1

;Iplllk b.,1ill; tier ~1I)·t:IiIldi: mllm tilQ olabil:cru~lI!", IhI b i3all..l~r 11?~1l. Noeld" KLnM'Ll'I So£:.h.i lIehriD!iL!'. C;;romy· Iro fi( ~dJr Stalin'in lIIli&llfi ri 11lI1Ulldll.g-1l ~mau ~rttJSll 1I1I1-·
IIlI ~.

.. . ge,mls.n..
IN·.

u

-h U1n-1

..,

ml!lIl!kl ..tIlr. ' I,; hllilZl!l)71

Genl,; dlplom.a.t G'l"Om~ko S .,.. Ill'l'in ~mpBlti!iD1 kJuanmlJ blr adrlm oldugu itiD. Sinlin kendi· mnd ]] RUI!! - Am~rikll mi.lnaMbdll'rinln Uk ~'IIl!~1Ii tahlilioi "'.... l.t hI~Di \'I! ll."iI \'i:!ri o;udcrini .. rm'll~tur. IBUDUD Ilu.rinll! 'Gro· myko p;o.trDDuna. bIa hususta lil!r l'aJ"'r huu'lll:t' rnk takmm I!tmi 'Lir, BLI mporuu u luItlIIn LI Iriz ~s.a.!!I maddt: hillind!i billiisa ~ill!'bilir~ Il) S!WYlll RUE;:liL l!C' Amen· '1m' run bjl'lIoirleriD~ »'ak.lavml.[:rn mOl lurmetl I'llli:zli'ir foil!! ImkiJl::l dllhilindtdJr. II) IrJr~il!: Amenb Hc So,!,· ~tJ r Bilrlj" IU·ll.smdaki fMkJano \'! alii l:m ~lJkllLflIl bi..r ara· )'11 lD,[J1 run Sill dl! 1m bl.l)oUk l· mil Blrlc is ,lIeU(,rIDr, I:) Am til bl.!kl bJup 1:5]1.' I Trum!l.J:I

·w. -

a_Ir'l,a_· n

heyet'

~ Yen. bilc heydlll ,dab. teJecegm bo.'bu 'Yel'iliy,ol'
Bir:k 10 ~odt
blilunnn htmn. h~'ct:i. h!il;k6ml!limillli!~' gerekl:i mUBoIIRdel'i istihpj. oI!'tIiJltk: i~in t~it:bb~ GI!~mi§l:ir, A· mll!Tikl1ll kQl!!jOllI;Ilu liIr. Ihlbber, kllrJdill'rinl!' IHl hUSU!ltn l rdl!m cdtcektir.

~rI ~ehrimiz..:lr oI~uhlln g!:llli.ln! ~rn5"

d.· Sllllll;"J Mi>r.ll ~'~ Sultan A· rtz ,il'oJlrl"lin-rJe ~.mlii Mml' \' I~L{)".;h.l ero:ll'no.., blr blllJPl hhvan t:HB~ Ilj'1011l. Bu. Arna.\'1Joog:h.l da haIlf hlr p.lillvan oldugu halde d "\'rlft ba, I." illivlIInl JdJ Veo ner [I MIlO/llnl >'l'nm~lI, F 1ta bill A.ma'l"llioglu dll. mhay t U k1• IGlul!; blr f!!!lilr Bndi, Y 1:11. AU Ahml!H~o on k.li UT klJo d.ah~ IIlgtlf' demekl,i, .1hz, ~'ilnl!; kl bu~lll1 Ali Allmtdio klyml!tlni 11l1lru)·oJ"UZ. Su ~I!~lz Ttirk pe-bliv.IIDllllll ba,ya.tLmn 11011 dl!v;)rJl!nru. &i.Un1:t 1~ d!! ge~I'iIIUliini! giOO: 1/lHIlUYClTUZ:. Fgu dlloYlld.a :truh.angi b~r rniHd bOyrl!! blr Jc.lllIlI"3.!Illllnlil. IMIrh! b:I r pi! MIVIIDA Dl Bill. o]aIIY !ll • .l;lilT'1I1!yok M~ krDilil'>inl ..~ liltJ)'Jc be~d"". "I UlIlU81le tlltaL!.ll. Ba deo ollun klym tiDi gUDUn binmle !Iii",;: gil. Fn.k:at ell Zi!.iJla1ll IlrtJ II; Ali Jih memn hlll.,)"iLtt.il. blJ lLlIlJlC fmll. bJ'I: de emln

1"Ioede I[,lJluDuyorcllJtrI.

I ktTiikle

Gi.lr, ~ m!'

F.dir-

gUnlcM.a.luI'" It.rlr»i kola:.'IlIl:lJ!. "''' ~bu~ ...k ytn~l!'m llvril1~ 1'1 Clrl di:kJr;.ilLi 1:i!'1~1ml~ ota.c f_'lm IiII ltll.ll blr aa man l'!iind~ blJyiJ k bir 'l6hrtt k.c.2:al]dlm. Ec!bme .. 011OJ Ill'uldL bcnlmJl" giI~" tu I.aull IllrnJi.m kaJm:a.dl. JaIJ I'II.lIil n~rmc bc.ru Ka.1":I. Mumtla l lu~turma!t ;.

rt c.l~

Gh:lu~umdlll'l eumn gUJ;(cIJ t Lltusord'llm.

tedIll!r. ~bli IbIUlu ... 'Qul edemt.~.dllll, ~deU!l'i\. "Ii t nl dlrU!!:'J'I'IeocllU~r, Ni" .. ~'i!'t, wrlamllial' Iltti· ''''Bll! d~ IKII.I'IIJ. :i.tUl'll.tb!. bLr ()y~ gfl~ YIIJ,m.aJ:a ;rul okdum. !jIm d! bII O~'lLIl1 g\lTl!'IjI: gijlt1!n G'lre !II dlyom.r, YilDiCldd.i Il~ra.k tlltmlYB£:II.khm. y,rll.m II }'I!mlmtlt;. )ToktD'. M.1Ikyt hul!; gUl1!tPD UI1:elllll nm !Ie O}'lIn.1ll1.m

dl:!Eilim.

~l'Ilrm_101tl. Ihl lui~iI'l!l. S.ara,)lI"UlI Dli hlttll 1.1". Ram hlu rat

yollJ- h.LL\'.o.n

I!:)(,)'etin

_"'I:J.rrDa, i,.in lUlitm-

Iu m lfl!mEai yoldBd'tr. On 1!le~ giln I!,;iadc h!tll.obuLa ~.11Il1':I:1 bf'1i:

Icn:mH dir. Ji)iI r lar.MIaD.

'biT lnglliz

V~

ldu!
Hr.

bir Hoi ull;;h hl!)'tt..i.rl ,d(!' NubLHI gt!!ll i~i.ni a:rn,lIrmalil (lui"C Iliem

'Ie ge1E~c';i '6irl!niLmi •

E:.iLlIrDn Irllnr M'. d) Bj.rl~~k Alberi.ka.'DID ~. rilltili:ii I(BI'La.opcl'\'trl~ri crupu rne\-kill!rini ka,vbdmntll:dir, temi!Zlll'oc!.iltten [1m, RU!lS' '!-''''' Dog-I A .... rupa'· .va Ilct.i di ranllm millrnki1[1 o!.a-

tcr

bn~

muvenni§-

ALi Ahmel ilevrmde I) ludar hU)'llk biT nam lIazanllU:iltJ j[j, oou tAli111lt!t dJ)'t! Iflm~ b;)~ Illdllar, 'lie b!1 sQ.:z Lu~:)Hmi~e "bilp, b !l!:i1n g('~rn~F! bulunmn kl.arhr. Hrl... .rtiml~ l'tiuC1fl ~lan blir r ~YlJ. :l.llUn~h ~~rU. .l~u: "' 1illI yn. I':'! (....n 10: ,hrilDl· n. bu Jriln 1'0 ]/'II-,pndrut on bir i.lKl 01 • r:1JK "1.1L~ buyuk \' • i T I'll: n r~!j41i.i .j.\li rttir. 1>:c ill", g'ldim me', u,umw:CI_ ~mldl Bi;t!? ci:lmd kill' p~1I1l\'arun B~ztmtao, Blilkan bJL["bi~ nlo arercrru:Ide EdlrnedEl bu lI,;in_g(,0E! SiJ 10 lie ~'apbiJ gil f1!!ji IIl<l.K

benim O~ JI'BI. ill)gru £ittj~'.I'!Il gijr ..n t!ITl:3.! d\lk kill.. r I Itap.,} , II';U peJLrn.l.U! d U>:l~. O.,.h;:;. e\'Vo!' l del Uiluu d.J. ba~UiUi.';; Bu )'uz,d~n S;tI'il}'lt;1 binkrc~ ~iI r"'::iI .m~rillkml ile dplmu!j bill nu jii:l'rdll.

Ia.

BJo:O

IIQj"Ur\dllk.

YllIglalld1l<. 'Or

tayll. ~lctlll, Be BHada Kara li'l r.lLt ban;... bir 0)'11.11 oyuadl Giin"ll. ba'llamadan I!' d h, I Ii; iI. dOD~P lJoOyle bagudl;

-

Ii\1%,

Oyn~ gtiree Ill.L L l) fir Sll~ddi giire." mi?

Jedec:eg.m_

c.) Si)'it~I blu'

bllorc('k

NII.D an hir,; Dir \-aklt

U Birlt!-"](

r.

radl 1Iil; glilp 1I1 nl{ b Silk bil' I:'brmmi~·c-t kaJol.DIj-'or •

lIehmd ~::!kir pehlinn Edi.r. nllye ~!iycr, Orad:!. me:,fhul' ",5. ki O;l..j ~ hi L\,.. ...lIlrcl:!1D K Iil l>f u,.. ~tlil k~~IIa...'l'Iyor ..~ .J{nl"a Mlil'

T:t'bil c.iddl g[i~ iblllnali , I' krm kIm 1II}'1I:3.lj gur~ IIItl'" .... BIltUD halk: - Clddl gilr~!l1 iIItilcrul' .dio

:Y1!i 1C.e'i"A.1I l;'oI::rlll. Be-l'l tUnu; d .., tim. HBltt..Ji bl rnklp gltm~k is. lE.eyl! d~rt anlti.
ted.i.m. HulJtt ~

llrih tl:llrar !l1DIIL JIlmJfmJ!;1II1I.a

m\1sa<r.d~ ~tmese·

IilYlir .. g) Bi.rht~ik Am .... rib RII! mOo ME-ri.DC !ti.mad !::tm.l:JIlckt'l:dir.

M('hmt:t ~lIlm' pe:bJi\'ilII, 114)0 dcn:ee hakikati lil!\'i!r bi.r adll.mrill". Ell gUre~teD babeederkl!n {Oa.']@' dij,'or: ..Bl!lI.tm p.ehlh·:mlijlm ;;lyle

n olr.l'l..1dt. Kim· dll'l'l, Ve Dttkec:te mei:bun ..liJ K .! MliroLia c:iddi nl.arak lu llllim. F:t1QJ.t banBl oy 1\ n ./Illah l'IIIZI a ImBlll I 01 '~k iii, KaTlL MUl'Bdl iT C· d Iti '3:iJUld:l :.u;lk dii§Urdum Vof g",~,P

m

l'amamiJe

l1emet, Rur!ilB.rul I5l.ID.im:i Ytl:Jt: l\l(hU iatedij;lnl!! Amuika'liLan ikn~ I!l:!eDili.ri.z·_

biiIniinird!diU'

eo

Ali Abml'di.cI pell· HIJ1111l11~ntt bi'n2I?mt:1., :r mud(l; 'l;ok fmrk Vrll'tht. AI~ Aiullet tam

!1oU tk:l.l'de~m

bir bq pehlj.\."'llli IDMug.u II hIe be-n ort~ p<:' }1liv;1lm idim. EoJirne

de Sfirnri~Lntlc Jl.<I.Idia mat!u.p eUlgim Kan. .:Il:Ur'.JJt ml!rhUlllo c!a.
bilcndcn. 'ijok pt'hlivandl. ZatdJ ben (mulll tu J.m.a.k da il!lt... i· m )ordl.lm. FakaL oldu ' ll! ... Ka· r.l. Muratl,iJ, tutu~tum. Te£adill ka~J.IIl.a musait bit' OYUII '!;lWt1I. Bu.ndall fll.)'dalJtnma5l-

:uanwgun 511bii)'iilr oldu, l'Can },I'Jrat hemPen bir jll:inti ,gU.r~ d,ahll tdr:li! ett.i~'We de tabu t:abyl oft:m~i:hm- AlI'bk drar kg;' v~ kasabaluTI h~T hili til rll)Ja L~Cl"'. gQ.rejlrre ,giriYI)l" \'~ hepsUu de liu.aJllyel'dlllT.l, l!str.:: Si.itoya bu su-alaroa to:&adUf C'ttim. Yin Ed.irne m'a:n.odllo bir Y{'1:' e biiriik bir &iJn; va.rdt. Or:l~ ,giltirn. TamilIlll§ pehli....n.DI JId~ D Kim5~Il!r yoktu. Nasll 01 3. i5diU bizoil' 1aJ.lat:ak liiye mClIlllillI l;iir vari~'e-tt!;!l sO)'lJrlJdum. 'Elu 5U'll dJi. goz;ume ~Ik d'~r:t .c.Ql"dirgum bir pehJl1i'1.I!. 11i.!]ti,
!l'lt P "

gcJdim, Bu gU'l'l"~t~

'lIarlh 13.d.c gi.i.u-l ve bl!'yloi:oel S'" bl i~lenm ~ 'bir 'ilr:'IJdu \'lIrih.
Do]f!LJIIJ cfkt::! klI.dar de. olmlllh 1di, Btl\! iOni!!.:I.l~·ran hayran bcI.. l Imrl:l'lII 0 Mill otlJ.rai 1i!JIL'1IIn!! )"O}"IIlIlArd.l1ln Dirini a.br-or, ku· ~l 1!llrtLp balflrltlktllJJ. _. n. meydllm14 dol ~lP pe-bli-"an Jniyord'll. Fak t Irenuiliine kar· ~l hI.;; kim ClkMl~'Ol'duDwifL elr tL1:r1U uII trd 1t"I?medim. IIan.1 blraz dIlb bekle-!iI!m lil!,Eli!:deD. ltibnre.!l blHllll .:ic!utJeri tCpla}IP fl<.It' ekll_ &l!l:t bi" 'Illr ~I!'Y klllmlYrl"1rtJ Ylu!: lco}'lUl f:lll'd:m biriD, li.u· IIIg,_ru. I!i:lnp ~g, rtlrbn d"'lo'a1l:al(lIuJnn ve m ruallil -;.tlrtlm.
Dp'L"'UIDl ,

rt

Duny", Libc:raUe:ri 8~r1i. glllJIU Pal'.i.S tophmhsl
llJi gld~rkm gon:cu 'lilm, .Bllnu. dJt Ya!Zdi.nll: dl!g11 llI1i Mi!l E1R!I,? lln •• E.l.r:rinD. fli~ ,)011.1'.1 or.h.l~'m ,G~ t"'n~lI .... bu y:Jo.2;J.J,lkh.lflnl· rda Zl nil kll'l~.,j~ tI]MI:r; .... '01!it:tfl!inU:, i!..iI pin tl..'lni:<: y~IInl" 'VI! Imzaliln,n!!l "lmasln) "h)·Drum 7" HI;] r YilIJ odaamda ~'3Im~ 11 I),)ta J411i Daml! helecandalli

I)! ';Q1"'meditJlli;oi IIl1yl!!' b.1z, Otd..l lilllurl: ''Evd otomo-

li!' bayle Ibbr I( -de 1l1dun n mg· ... .rl~ h'1l1mll!!Jt!.l'! a TU[il'r"'llle [I.nlannda. Ile phi bir Bolu~ \m :1llllk CllnbiJjn:li ".' Ae.aba hil.lf'm {I rki![la~l OrdLliundan mL Qua l· ~l!'rlt~'pr"lIIi; 'li'up~rvi1 1liJ bak· Ii mrJ:lI. gl:ve:zf'li I:c:ll!lmi~1.l1 On UJl 1m! S.·~1:dll!lll§Inu ili:l/a.ilindll 01 du,Ru.IHl. kim bili)'Ornll? Kerba!Ilk )'il;ktnl nnda.n biris:i, Ktnn lU),icrl llrperi!li .'" [) !)tlnJl1l"f!: bit nd.lce ll~rm.iyo"ilu k 1..,. Mok Il£dl! !!'llZ.iluJc bI_'I'U bix ,,- ~It arllD.Lrkl!Jl gi5zUn m Mllm kar!llEllDd.1l d.1lill1l ufClk bit dlJolllp ilil;ot:.i, .ILa.Pl5l 1Lt:!illk oldu~JJ.daD 1!;iudc d!:.IIt<: lih."sl~kiii;JLw girii· nLlY!JL"dllI, ])Q~bl ~I.P i.ll tedigi ~Ii. g.dl Ilhrkl:ll bMia bill' !;ley IiIE1.h1ll

\'~rmi, 'I'e unutmu!}tu. Sonm tek nil' dJ1M1 ~Ilarnk '&aVI).i[1 ban· lie!"!.! ~ Ilnhm !iid~r g'tCl g.br[lnmu!i
iii, D!Jl.abm kllJli.I!:;1D1 kal1J.l'[l.]";lk Yl!rme ~Iip oturo'll. Yfifllillin hIlli bit; lit! tabu gorunmlly.or al· mllJlI. 1.:11 JI:I, Mi!!. name: - Ne g 1J"i!l Ei5Jl, nenlz: 'I'll! ? diy~ !lordu. El.!lf1 I!Iitkin: HI~ bir !I...", gl1ll -' him'!: .

Dilnya

Li~l"!llleri
to.pt:lnU.!Wll'

Bl.I"ug-1

bu

HUg

!il!'nE'ki

to!mmuz,

tarih.indelDlI.Dl'j]le

.rl>pat"",]I.k:

br. JlIlhel'

Kl
AI';

dOne:rell.:
ilafl!lll%

TupcrviJ
, loll

m~e;lbl1z.:
Imlde a.b~am Y~lilpgtn· If~ DI_~Ilk.,

~k ~!l.a l!lir Itaar~ mamz k.a.lm11. kendi. IIi, dabs dogrutu ben, ifadeleri· m allp ImZ.iL e tt lrm I!}'i I!J iiQ.Hip
tJuJU)OrwIl.

Her

Tupu\liJ

Elu. Amen'urn blihllBI5lI. .1!.m..W lie] l.mI:WWI! c.h'l:m.miyt:t vmlji.lliD
!arklD.lI, 'rIard!.
~i!'.Dgi;;: p.i.ltII'OI'l, :lo'llI'a.lillW

mJnl<!.aniEl: TIIm biT .~ Illiilml ~

bill I RiD daha. dedi.. - E\'dlC hUm, ell) ~'d1Lg.. I.u, pi 111<0 bit; dEl !illlwl'':: y~
OIiI.,liIa bit: 1JE::i' vannl:r·dt

kim C :l.aB11ll d.1II gllrdiim, dlS mil k~II"'I~ 11'5. luYlm iid(,mttll.!'dl, pa·· takladlkllll'1. da zari.f ,Illlbi.I balfl
a

ID,

!.:1m 'lI~k"ll'lrni

oil

:nltyUJ. 0
§cI2'l'

1II1r~dil.

bid

k:J.f:l.mu

iJJ.dird.i,

b~YIJnll'
",.1"

iI~tlC1m

it

a,~1l

~

HM. brbii blr s: dill. -;eTl!:il k.bi· linden 1!I~}'I'I:':r. am.mll y!!.m ~iiJ:1 'ilIU ile allllllBI l'£!1! Ii: ~~ N~ dl.·
'!ie r;o)'lil)'orum

!!a[JIc~!RilI!!.\IoJ:· J&.'Jalol! Ink· d;ajl mllAyl?.lli!: cduili!c.I1 Tl.lp~r· LIi'il: llll J; y~~ gill: yoH'iu. Her m'jo ~riUfJ l.ttuap1a klll'J:g1:J; g ce.i gC.z:i.l1I..tmD 'ijlilh.m; yem,,]( - Sir aInllWr l~LD W;;: de til· ' IlItllJlI!I 1m )1lrli)iJ.g I!lbb:llltlmeD ~rulf dr-ill DiYIl aOy!;:Ilo~:J uk: lfi gdiYOf. gell:elm ,.ah. c Am(:ri lw:larll. bl!Zlr nl:mJo.ls.nrJI 'lIl11l),abiliYOf"IJID. IJo l!I&iIIUe yul. igant I!it!, ElJl. ~I ucuyl:a. hem vel>lIitl nal!llye tll~m .rj~ YBIr . tILe DoI.!y;tD'!) boa tlID vaSut, " !I'~hlr bllk':mllld.!lD. pd, Unba Q. crriJ.LJ~r~at lunD, bululldufu va.Iul' •. EJM:yi ilerledilktten SDllIi' zi)'etten fevklllflde hG!illllllDlj blr otomobll peydQ IlIlcllJ,Yolun olrlugunll gikdll. Im;;;llk g!l:!:I'lrt rlo.Dem!!.;:in(l" dllfdu. ·Itlnd",n. Illl hl!~'i!~nillMl. plnl .J!I1.rl.1 ynDlyor, kle.1 &UndL. lII~rlt:i:"!1 ortay.EL b[l' dldik g.ugBIi .bu:ll hllJI Lnip knJ Llllim dalul. t;;llltJ, b~tUIl d~h Q.~. Juyorilu •. !E.l.s.a i~nl ;;;~k~l.brL1 ill!~ t lim ~ l'I!l !l8 ~li:lllll.:llJIlU. J"lI.tme-n Yllk Hal'ln . InJ)~Il' tllrlU aldl Dt;;U btrd~n. dil!ililPll1;ye 'b~ln'll' I!rn;1I1ml!lt1, i'!.rncrl g<.:ti.rdl~i roll l:lr. Gt:n;1 "kaVg:J(!l 1>lr InMl1 dll' lal~'~y! 1UzIIJnIILl.% bir glliti.lttl gmmdil' IiIIImFl, ()nillll"1 ocllki.n ile ya. Ilulin b " Ul:tIJlloa )'(!1l~1it:dip 'Gil k :).vr.ndll.lI nzglt~il'lll. II: tirip,' ,')'<1: Uz r.. r tanDa gilr.:lim, hu, 1!1i}'U;ruo, hl!i!J1.aym! dl}'e llh .., J"ibi Idm:u'l >I I.ldamhn· eJ:IUeW, i~in p II: t hlillell blr l~LI, lIite~

bWlldali

baD·

ml j~tildl!n

~"II

k<:ntllmi MalO!' Amery' wn kCll. Ja.nIl,d<l. m:JUJldum, i.!iE>adiif D1.I ti:1lPIlllO onlilnd", te1:8. ...ilz.e Ilgre. rOIItl.l!l, hllljor benl goroilgilllil!l Slbl ~.... in-l'l gc lin:li. Amt'ry' .kuru bl:r Belli!!!: - M1cktu.'bu u.DI.I'ltul1liLl!', dedI, H.a! Evc-i:. aIfl!dersini.z ~l !lD kuma. lta£liLIr, :li~mekten BQnrn u ... gllD balla. bl!' me.k 'hlp leUI'd I, ilbC!kt'llp .kuf.uBl][IUIl ill:ln 0 bulmu., oI!.'hgHD vllk.it Jw.. C liD bir Bflhir!.'y" Bad!!:!:!! II" Jkl IIdirn!:'1lin )'IU'.lIml'l oidl.lgu" nu gJ1:'dUm. 11JOl( RONU::;; U .' \{ORSUJ'", .klLgJt Yl\blmdlluJr, !11'lru eden gtll't:hr.iJir, .Ne L1ukkwdn. JIl:l!!v.e7.eUk elUgiml kut.'j~·"1l ,B.nlamllclIJl'l. b"D ll]~fiHl. bit iUllIrurndu', ~yhr t...lmedtlFl ir,"

kl. 111m bir lIlall! (,roll: 11.)'01 bill Ii!! nl' dltNlU'I:? Hir,: W~IL: !)ey d.lJydLln u? Fllru J fc t ,..karhyoruz vMI hi.

hdI<O'.nll~'Im! dl>'

u.

Sfndt'!J:1 temiY ~'1.I'ken

Gelune)TC
.Itt

blt.!jladl.

t'dccc-:Ii;ur.

wtJ}'a Hili F:i.ltkrlm Ya.rmll 1::". miyr!ti de dJiI1,·~tedilmi!l: bulunmll.ktadJr. Ab.met EmiI1 ¥:L!.mfln Em'~ A.d..!l.kan, Nebi.l S3rper, VQ EJ[rem .Ji:IJi.k.kl Ayverdid!!'o mutl!lii~Jill .tH·)"'': FI1l1l!!BlJ..o.. ban: kct t

a1dLg.mLm gdr.e- bill top·

tcOrlsinllil

i LiDO gtirllyor "e II udaguu
nidI ... Odndlill

k II r dogru oldu·

Hl:I liUmum d..eml!Zmi:r.·~UI'II, hll. yattA D!!.k!::l5in bildigifld,'u lill!ltb JJ.J!o .~oti.Hi.JJiJIi!r. "Iup bllJ:r! Bu J.lji IUm l(B.plt d~nl!"l Elsu't Elru eudill"l lJI!' (i<lktl10DIIIIl ba-

[fI}'ontu, Tnrn blUmu.tl kI, Am~ri r:tdafll. ~U", bil" Uti dllk· IUo h!i.taJ!l:Dl d ihcHt, 'h' Utldc:y1
~lkW""ei'i kWil.l'il.:

Ilna K~tl;
-

BUmIY0l1.lm,

n n lnl adams ,gar.'...: oillbllir! lu!k

M.'ljlllr Aru~ry'
It·

]filll.l"§'

glti bir

Sir d& o.llLl~I~Ulml Ban

,"oli: )'"rl ..r. b gtbl

~{jnhl. Bu Ctnubt MrikolJ.lllnn JMmOl{ (iI~ikkri bi.r I!Opll ilil, . t. '1"llm'm iJla.. bOJ'le boi C' bllBtO· nil ,,·ortb. FIIH:lI.l bu ballion (]la· rnk: yapllmlll'l1111. bllck k Im]lglD
d

BJrln.I:: ;Clinlz, ~hU ll!Jmn, 'd!in !j:~~le-Il ..dl. J\:'f!!IC Dame 1-1l1. yUI~flJn!!J sibl plt~lm la.1dp 'I.'l· tJ"ktL"l'\ b~!lI doJcikL\ "'0"11\ ~I<'Ir.JIM: yntaktn
iIlhJt ol1inm, TIlj:l(' 1"111 Cltunnfll;! ;f1;'(' gtolme-k illti,r(]I"" d~di, "Blliyor mu~un MIa Elsa, d~mlnki Boyl dlklE'rin ~ok doi'TIl, muhakka k: ki, n.iycll[Ori DlJ J>e\'"glli ~elrt!r f.dlUlll !reLict· "tfad~y{:!

-

ormarul

l"~ndlJlII

1itzla YSPI tt_nlao )Jill
(""'JiIIl!

¥gal....l

m:..BIZl

masii

In-

lIanlRril'l y ~In.a r;:DrB.p Hrml!'k I. !:m ltul"llJn l~j.:lldll', - 'lflilLl bizirq mt· fum plltmQ b!.l~i mElh!!uB Jri]J krllr ~tti deIDI:I!; lilJ)'Gl"IJ1JIl?

:m..

Of

kmd.a olrolldau bir ~ydi!n

b"h-

tsdmeme Imkuu YDktur, ~jnll11 LIlrl.JJ aormn.1c. bl1cdljim bir !i"'Y. ".Ir ml Binb;ujl': ~ILi 1;!Id.lUuKIilmvak1l Clto. ·mob I g.lt mi'lti degH ml ':' - E.'d. oiSdWll da. g'l1.Jn~l!tJ.

Vlllllhl Ita ,gt.Iill:klillcdl. 1,14.'1} e bilmi!l'On..un, d 8u ludfl ol!d"'lIg~ PIlIJJ.I Ame ... hll.kk'ndu 1!;;J.llllljmFl!:c Ia.ll'. y mi~ ordu. F,lk t 01:1110. blJ. ll.LLU, - ka~lBm<!l1.l. I l!!:&iz delH!eek 11 • L1 r h"~1l ~ t k Idlg-lnl, illlde!lln.! v immlilDl 9,llil~1 I..u. bll .kuda.r jar r dtl~ ni dU WI It.·c Ifal ,. Mndcld ).i.,udo..:.r kU!l~'~~ buIll. .:l u.rdl.!, Ne Idn lloh~c Jrltm., D

kim'

-

n~t

otw: BlI.nUml:trC' uzunlugUl1em mil" !iOp:t. idl • .bIll ubJll'I, 1i0pmo durdu gu ~'..rdI bill' II.nklDl l.:kdc.L' de vaml. EI~iI dro(w oolul1 :Mi.1l DR.m,,'im b;lljk l~'1 :mt~ll o!dugullu g.e;rIInc~ lKr[1l • :n clolliptarn. ~Lkllll"Jp lB-l,lilL luttu, Sop.ad:llki I<!kol'le.r tale ~.~ l~bk jrft.rl lukc1mi idL" TAFtN'~' .I!: 'RAI!l b'E JUU' K1!>Im : :.1-;: TLlpe-....llln y!>mtllllil1a h ". 1:. m Il.rtLk. Hl1'lIrengj! (Iolm",kt n ,'Lk: m'6U. Yllrnllll!1dl,l;1 BIIBD orLadlJ, )I rn]rr.1311 t:l ,ik Paul Jc\.m rj'DIll I.!I1 !di, 1i.ola!jlln lJlJlldcllI rd' rtnL:1'.: lIk OOll. bll (tlt.lu;j;u !~Ln Js:erl ,&kr! P il!Dflll,'P dolakM II •

.kimlt.·,I" ii~l.t1adle

cdiyor

adll i id.artuu ..d" . .;1/1. fiTl:,a~", "Je,'aw!l In I aId k .. Ck ... YUOII/' _il.on. ,U~I!l1.. rill 1I!Il'I'Yi.I;, t ',1 btllod'. ml!'kli .. k~!JiI or- i\;t'~llell 9 !iTC.lnm IIIU,..PMh Ira 1r) - (,(1k ti.~1l cd('rlm JI: !fIe Da- ","Z mrktull'r;l. • .Potln f,I~.:IlIia:nHIII. r.4J}j h!lilbtllJl ml!jl/~ . .kllnl-l!ltok Jlul y""pqltr.:ltlar. liJl.1· ;r:nf' d~mln ltlltlrlfcllklertml unlit. "'''11 tIIullra" fQ;- rtt:lir, m~mt.lru.NCI 9 J~f"'y" i!;UI1Wo E:tlL'I b.l IId:tttn mudafn elme- IlIU(1'i "wilnll rnfuldoll olutdat! Illrka.§ .lime ~L'- H!';II -t {,;;1IIN1t1flk;p.ll!l ,!IOpt,l"Il"I'· aiM h~1D IJIlIfI)'Or bf'm GI! dllil jj:ayri JltUYlU'1 ~u I'~tl c r d1:J.· 'lid !til" mUtwlihl"k tl!"l':i1..tI~n, (l(- ~rlllm. lll.... 1!1 ,!;"ddI.llI-lH .iII~J~!""'" g(~ll!!~ haidc ill' J6 drnlet mrd,m. b:1. m fL!.t1 rll· .kIUUyOrdl!: "B~!kl de) TUflcr\'i1'. 'frl(Jh!Wr' r/rt·'ellS "a'"III u a. II(I"i trot in Bllyhdlilf!en dop,~dur. lid 8.- IlIuh·alth'r." 1111A'atcl~l.nnjn f .)- illk ~I1CI'!~ lin: Il':r: I.!H'{j'l " Vir I 1l11l1ld,~;,tH l;u J '0111· dum bir adam'! t"'~ vll Ni,\ or - ht:, 11,...c~~ i.-J 1111. !1frr.k'~1 kiYy Jl.<III.:I- 1,,1;) do~T" JlI J T, ,. J 'N', 'Tuptn,1 ill d" kn,· ~ gi- ,t lP'tltl'iqi ya~l(Jrll.':: fiJI ar ,Ii"jJ", IJlCM! rill .:J ad",,,,. +Il' r..,,rhiL'~'f11 :Z;cullcd"relr Oi'la !.I;L bir i m 1I<l1,:1a1l111 hal

.AJUtUGllI' iTO'" '0 1,.11" at mllRJlm

d

JIlllilo:l lIoFyidu

1~

.IlrlHi

\;01:'

In,.

o.tun.

t~ne J1.H.lJrililer."

I'Ilt.:tlij"

If

8!fl'

t:

't I

I

l"

t

,rJl.~

al",l:a~ll,n I I.:JIII.il\;lIt Jltlpmll.l1l i.-!tC:lili.b, rM(ilil'.
1,11,!<II,dlol

I ilfl

I ,I.: "ck ",''' \

larltJ

lie

CH

11 m

I~

IlIr

101 I kGoul

dlqy'HlLUI liLI

dhq ,,;I I '" Irm_ ,,"1 ..

~"I.I

I' TIE~t E£!!!2--

[] Z

1!l'Jtl'

Ru ya'lllu

(BiJllt1l'1JjlJ!.incjrle) 'Dlr~lIi ~'uldoktGrl[lt'dahiJku· ri.shn!lll .l-' t oJ-III! 1M f!'k.ildEl T. l'im ~lIhlJn1 k mecburl)dID'i tlln~ m ('<llmiijtl( ,her Bu1i!: r iii dlrl 'r. \'1. Ill) II ods 1111 bir \'I')'a buBlIlt:l1!1'llItandll.IIIlru hastllhkl I' Si!41lf rl1t~ , '.l["1Ii j edi}OT ka' klflle pa 1:I!jII'l.llk lD",,,,huriYILI h'J' gUll ~~ulmaln .. dlr, llnltll lQaru r bin rtlllir bir t'LIlI a:J.lll&D Hndc.ur, H r L v..i \·.Ilufo!' nalin- dfiltl .... htt'n dol l!t11 dururn kll.l'Ijl· n. d '", lULl'. ';\'mu..\ utluk, R,ul:;:;J]1ghny. 3 UI.PI P u.r knp."1 bulunmak Gilld .: LhlJluli; ze\'ki k;almamljLHln Adl'lrallkt~k. }'e~DIl k le-· gUD1.I QjIL~ ilzrri mill! kuvv '''TII lie Dlr komunlst ta 'ill! oturnnl irm tavri narcke ll- lll'. I ,[lISf:\K Jc lm!ll!( (J,!,,- Am vut mt;)nlltl"p d6rt malo rlii U<; I';.:: h- IIi .leontrol atruek led lr, B,IIb":1 d!l.t.Flllda. DuJ UJL .IU dlpltLluk, A,'lllJ1Y" "Oil Virlll:: .lmll'l'Ibn rln J:i.all ~~!:es.Lndekj lH' lerc 511>1II:;k1 Lrn..!!. daima tn<l'klth Ii mntlnr bile ~{jk ailu bli kontrole il . I9trEll~Jlk DH- LiT'l~m ti'\.!j l)ian hllCU'1l'I ('tmi~lLr. B'I.II M.k'll11 bi.lIUfO!k!~T gozI: r; 11m.} L k l It;ln·. IUibldirlel'. Or't;&ntCi ',mi!.Dlll.l llllum b,.l un- k'Ci1'll.et 'ku,"VI'UeriCllfl ~"'IL!:b.Il.'· 2 6.IlOCI.UlllJ nLdll!!lll OII.HI BulgrJ.' Brr gUll Ml.!Ilrb hlr v.Iltl1od.rl!ll, CIIakt..l \'i! Ru.) Am<!VIJ~h.lJ!;u R'111l I~indf' ~ IIpt]};' iklhCJ illl'll tao rlJ;tanm 600.0nu (K"lisl v .• roll·. En anabli.anm IIIl),ocdllJct, )'CllIllhti f[unotUl'ndlITIltlt ~II! blr fI:Lll&!o"'i a.rN1':L1~lnr. wak blr ~,i1ph", IlL> l... ,·Jf'ud ril ,I ~'aphrl!hilllll!k k ili!n dl~jljlleri bel· ,lQemh k tl h. 11111: Im:,lftll II' i<;1D ~8.Clirtlll 'ID I'nduIIU1 ' 1ge!!Ln' ·alu!J1 l" I.h·rhlll t'sirler kampl rl- kaD11~lnt:hn i:uo IIl'1rlk mceburlIlliyU gll;>fl-tler !;IlIidml!'kted.lr. deki d('ml 'oliBIl t~O b.D. .• 11 itcy'lt:c:dilmektediirler. BIlL kllmp reti has: L olmua ,-. bu urn_J.cin BWl II ~t'D.b r I\mll\'II'lluk. .... "lc·rL bak.a.ohgUHo Bu No -Ul1L1n gcn k 1. n ltl:!lIDID- lit! bfd £icl t~!!I1rl.I dmlijtlr. bd 1 rollTl ~I!{)l!l. bUe hi,. hir l!Iu:rrtte de avriea ;)'0 lit u yonulUI. ~ IlIIIbellt'f kll].' II) bulm8l!; imk!lw kaImaml!jbl', mil!ludl?!!i alloo:hltt;;IJ)o EloJ1l1l. .. " dan Yu 1'1 \'e Y ugi)~I.v ~IIl\i;e· d ... llmlU, ,JIlc"t ft'bn ;!o"'ll.Pilo.D. d ha13Ulgarir;:~Ild:a. digu b~rlmD~ nahtar ~':J.pt.I£Ullbihnl!jU[. danrllJari)" n~Tllmq lIlit' durumIIW" nisb ten U o]mU§!tul". Ro.il)'O 1r,o~i I!IlIilll koMinilllt BuIS(lri;!]da; k.aldlG"! mu.dd.~t~~, ~lde edilcm~rke::.l:llil ablnll l5 bOJDb~~ tamn ba!tlll:.o. klll'blIIDJa.Il'Ldu'. BLlIIB. A.mer.i lim 1\Iafii)'e aek netic I~r hlf; bir saman bI,I- ~O hedl!!-.6 ~~b,' el.ml!jUr. gnri ~ondEl .bt"t' ityjn fili~1 bq pit hl'l' OClcDldlJ olmJ.j'al"-II.1!tlr. !lomIUrcl:ck k",drl!\ pahalllAJjUISU iR.aka II1II1 ."3.1:" j ~.L4ll! $lngbay :lI ,('ler[l IJllmhi1lnndl Ibsya. Bulgarlltamn Malo ,.,:]CIJto hll hlll I~~·lnlr.l iloCr~tl vasatl ol.a.n.k r b'I>I}tanlll J wude) ~msha.'I', 3 .\..'1.. (R('llt~r) f(I ill!(!rLod!:!ki lst ... lderi.r:U ,j~a'tl!:· 1 1Ifil!r~ !il~~me-m"'kt.edir. bugiliJ i.l~ de:f BlrLe'iik AnlI!'I!.ka '&'ir~l (t)MElil;i [erkcn :!Ill gll)T)-i ~truck:1 dlr: MllIi~'-I!t~i u~khl.r BLilgll rj.stnnl !dare ~d~'lIch!rJe",k $Imghll)'l[l it Yflh 6nemddJ ll.Olf- leri I.llr;;llll'l.J:IJI klUljJILllnml§LLr.' ~dl.nlk ,'S K::wlll.it(IR. E,.· denialI'!'fllenl'l.::i baimOolitadlrlllr, fIIk:lt tnhlnm bQDIb;',I)'amk bliytl'lt heJ.!u,,r,lll.! .. 11 VlJrr!hrit ru! dogrudsn do~ruJ'll bit' mllb.rc!: dii:"f'l' ll'lmlta(l balk Iklitk:ll! .~b· IU'3 &ebcbtYl"t \'L·rrnl§lcrdlr. ~)lllL LlIL:Io.!JIUUrap \'8 Ji(>falet i!;indl! d!lmeld13';lADUtk \-e .Adrlyaliktr A~lU71Londl 3 (A, iLj (Lp) dir, J'R \'e DIT3!; Ilm(lnlann" "~ AllrUed'~'intin Obgel' C!r ;gazt:ll!"~i. Am ·:rile. M:!eni.ze eriijmck~I"DlllJitr.etjlm ~.,('di Ih e B:lk:lDl M_ Syndcr'~o '}'Eu ba)nmd 11 I'unB.Dutand ].J('I5ko,lo,'o 3 (A. A,.' (LpJl) ll~lllk]W".11 ~llIlla lim bah b .. kmd ~unla.n y ;,a~ OJ' : dahili harbco !'lOP \'lHmt:k kin bu BulglU BII~b!lkAm, Dimitrofun j Sr :5tidt9rd C'riPP:!l, dolar m Ille:m.lf!kde d~],:lo "fa.zla ) IICdlIlld(B<l,litr.llrQJI I .lfcidlll l!Jelrl!iIlI halll iki ,>l!f"l~'"'~!!i ols n. tCllcdi, bu El.ooh bU!lUBi bir lnn buLUIJJDIk. ,,~ llominformu.n boy· 1']D digtt \'llfi)'1!L Vl" Bell?iii~'!! m~ .. mlll~th:!:'llfil!lo~ !':::Illllya illtLk:!ll el- Ie !Bulgari:!lts.na gonrlerilmiljtlr kot i:ta",,·ket.ille kaT'l:l !J:o~:3bil.me- Ii !.1,riCl-l! 5rm:14: olmll:!i~ill <illeriE.. 1'lf;'I:'II.:1 'L~ Tito,wrI Cl'IP"'!IITiu-I.;'yc: ,UiUi Tnletc tjr"cll' .. th. SIll" Str';.liford id i.,tn de! YugosltJ.vYII)'a itli~doi Ta.::iy.et j c1.grafUIfl !.Il S1!o;;oen ,~ta p;];t j teo n~dc ,.t'm f'cdcrn:.~·" III! ha.:!J\:1'tJlI b!r ) <lTd Lm ).';'1 pilla};: ;C1'f'el(ml!'kBelg-l'1ld 3 (A • .A.) IAJp) OLl~1IfJU l'~rlle-.~~ 8JIlntml:ljllr k, TolUca Erlll r;r~ tedif, ril.D}"IIl: c.j1Ul:!lIOlD b.Jd.Lfih~ Lne tngil l1m~n~n lI.ilor~IIi!"lIS'1 Ikti!lllodi dn:"'liD. TllnllJli,t:\1111 yan:hm.LD gQ[I"'. \!arl!1;jnl Til@ }'en~ BuJr.::u' m~l5t<:'. bUtl.ln. dilnylt}'1 ilgih:mJi~I!.rind oluuiun'll ..".du_.·.." ri!" \"e ElD J:llk m W~t 1 ~r:trll!l' 11;0. - B bh.lmrll Kollll"DV'1I. bit ta.z.iY<lt Ru pula hiirriyel yoktu t{'Jgrllil gJSndl"l'f'TI'Ii: 1-UI;6.,1:1\' b.ilodi\ h;'lll,'dilebiHr. Allnll. J A_A. fByum) Ytlf e!£,t,lN/! I ,Ilctdt'J ! ill£' inin Bulgn(' mlll ...tinin maMublcllf lIi~t ...mle-r gliriil}iilIDli ,log1 nd.:tn bildirildigine garc, bulun D Bs ·ba.kl'on. komilnllitlc· I min" il!tir;-'k ettigini bil.rrmi~ Amerikan dJ~i leri bllkalll Ach@tih \'e bUWIlI"1n lI~]'1""nin mU!lt~bIT r a- uk bir' \'nslfJaf' H".rdlr •• J I'!Ihll.ll liT_ 11011, A'i'rupa. IDl!mJl!kl!tll!rme ",e ri C<IlCbl dlkts.tor-luglin letl 01:t1:"ll.1I: ,"3£]0. ndlrml~tlr. pliim gtl.;ll!l blr tNlbit g.l:tro)r ._ bnd .. YUn!l.!lish ..Ila yap1111C~ l P.o.ri!! a (A. A.) (Mp) - !:ul

Cin harbi

Ak eniz pliol

an~hay.a ap]ian h;n;t

---a

B ul,gal"i tanda poli s bollu gu ' '';ok bazin I Ha k"k I b. '18t_er
t(Oo

hummlan deum

BlI!~ ~

~d'L!11 &It;a;m b.ll(l"nU

I
~

IIYarlllar" dan intlbalar

I

mal 1}1Il.l~ lelldtlll UdIn~]
tip olAi:uli.'Ji"
~ nl'll .. ·Inl. b.tl)
f,P,

lmill!! tlu da mftID
vc !lerl'R

~,.!.0 hBIJ.r...a.e.rlnr-,
,IU]

ku. ,,"rnlllill'rmll.a!kl

~OOI ])J('lell-n1':!:l I!:~del: riD b.,,-~~

liinku

.IDIi

It

Iktl~l\-i'1i lll'bi:rIlRi hIt. l:rd' hk II'II];IOrt1 rulll 'I'Urltl el1 dllllyanlD (OR pllh_ II :D:l.I:~llltM tI 1I11lITak .,;~tcnni'i \ I!I bt.!" taraflB fIaU......

rha.yen

re

J,I'I

d ..alm,lll gilrl.!ftlU,tiIl ba.lllll 'lurId_·tlll.. btl amnrnl 1la'.r.l!klJ.t da"lwlito 'k3!dlglIll t"",b! t (l"~'h!mI'il.k. Hd 1'1II'ti..~, Itmll!~ t h:lndtl

dllfillj(! lIIillllJ' "rllJl'~!Ul.dD\ 'ILl) bUff. Sil !dam t;l'>ytl - 11-0.'111 Tfl~fll!1('or Ill'! bllir, memleliie I!~.nnl'~
,~'U~l':U:I'~'IJ!!rIf1l.11 tI!~~~ bUb. kilt !j(lJ,'lJ."li: lililklkat ,,1](1011' M

UI 1:1!\-.Ird~Sl.m. ~

ill.W

te

ha~ Fl'I! '
b"

~urd, )i.nnl ll£l!! :fill hI! ,81.1-" :roll_'l'~ rM [dllTl!'<1mlm IHlD'1'(i ,(1.111, It'llgd6.lorn]1 ItarnuJI\oLlnD !:lItlrctmt ill mllh kfun !l'1m.llSm"l' \'a 0 1Iru'd~ ~D ". t~ II., Tiirldi_ ~ bl] !tdllfUl!lM. (L.

$I~hir

rw.

lIpYuzilllr.

d}~ memlekc6

Dpmokmfl

l'&,

rnu1'uillllul!, C Jo"il.jliD"'*, rtlI"'ttl lliL!l11bl.l'&lmllili rt~lt ,Ill 0 ferr; t OIJI!Dln, lIli M.o 1I1J:Dnlok '1',13 t~t'tU)](']erlnID memlel'l~~ tll~Tl!'1M! bDbl'1q IIJlnI elm ~e mi.lJ1()u nh]u,"'Unu olhOl.~ d ItlTIII Ifmei;e IHHilull' olmD!j:laftIlIr+ II.ik 1IU:rJ IIl'ilnlQ [jcbl!ibi, BflliiL.iia ~'Dreo 'Il r>d.IIla ~f'!:1 yll .-nu'b1l'llli.i11
III'm.B"IL

i[u.o,llillllll.n lJ.uiNlILr I mil..

n

'lm.l1l dil·

b<d

ubrJ: .l"9.ni.una. dili alan tas;rn,. IWlo kougrellE! 3UIlUI.mSI miill.a.Eit!'bctirll! GUl!tedJere 'I"I!.rd.iii bi.i'rlln:-ml.ul1lf1 yapl[m:ll.k latE!nen :ll.1!k"erl yal'dlmm. Yu.Il.IIru.!itarun. .Amerikarun belli bqlJ ga~"('lenl1e hi=et eden. bir mlmlle-.ke l OlmB.:!I1 iLlbarh'li! ~ek reriod, olEicaimt lIloeyan. II!tmi~ir dem~t". Yllt;"o-J \"l"J.. ml'f\kn U~ tir,ull mfiD.a..flottTl"r I<u iii ht.i)lac N \ ~ flf , ::l A.A. (.Atp) - Yugos], ~_ 1'l1JJ, Va ingtoD. biiriik 1!1l;;s;i v KO!ilmo\.]cb pazar giJnil uea.lia. &lpad.a hareket ~t. ~ti£". U,.a.ga biumeden ~\'Tel hal.l.Ilii \·ud.igl d emeol,;te buyll.~ el~j, fIlemlckl! Linin
iIIIIulLud:IiCHI:fl.D.l

Umumi If "I In Kin' ;aall'd.s.. dmectni H!["C!I lJiJlld edilm('litlir. ~aibJ.l;.:J..OJ bl~el'C~ ki"i <lil'll"Rl~~ Dl:J.. IJdlll de 19&0 Ii:~nelioine 11'1.' "'l'Im I!'de-c.ck Iil"." "::Idel i bi r Uf. G I'I}'Ti. rc.aml gre\·cllt-l"'llt·n dar d ....
b ML'dt'JJ. A ttl J:l". ~UI1ll1nBQyl!: -

Barril"" S)'DUl!f ltIilli!.k~tI dhllllllr '"8 t..awru I6cvmin n 'I',~ lInk:u'R :I (HuI;].!:!;!) - Ame'riinsanla.rm I%Urabul.d lin bir ;t"Y Ita ~Ildiy.p Bak:an.lCll[l Pl.nl !lerll:ll!1a.mlYl1n klm&clcrdir. Bu gi ~J; hllli ~.·hrimi.:zde alili il~ blkip Iriml;t:'I~l' n;,1'!en bizdl!o ~yrJ, rdllm'.·k' dIr. Mr. Symicr il~ PIIalplerl YI!I"Lbelli olll1l1~"<Ln ba'- rist~ \;ulWllUt De\'let Bali III Crka hlr tJ aftamr. Balcn lngll~~ mil d a"t'!8.5 al'alilDdo. milhim renin en kritik g'n)'l'I I'"f!';ftll gn- kmlU m~lllr ef"reyllD I.-dcccgl .b. vi 8000 doir j~j8.i.niD y;'Pttii;1 mm oluDm~I,tIldlr _ p-e\'dir. Bu yiadtn Li:mdrEl)'1l :l'i}~k ls.;:'lIan 80 go:llli Bt,l V,1l kal.ml LLr.

ml'jtir~

plliI1 Mttieellmde $C'b"tili r.

all.~1ok g£T,;,,!dC!-

T ],.~"f Ajan!llOlo bIEflirr!i~ine gore :i\OV)Ict D1!li!'Lc-ri &kiln! "'j~ll'1a.ki a]j~ MI;). k(J'ilad.ll.ki IBll hr~r mtu;lli.Lb~t!:l~ZI!L.Tl m ;;:;LYfl Te~ I" Dimi ITDVUn 51ilrnu I'M Il nll!!O;:i ". S~".yr;t ht:ltul1'I,wti nnmlTl:l rl!'slJll' n La:lli}'I!de bl.lh.llmlJ.~tur.
j!:lIr

hJlfin~]]]zd!l II IUlfunlL ~nro J:rl;eu ,~I. }'1nll Hdl( ('anini" Dnl.:mD rradL:O;ine ~11rt', billl", o!lo nu.h"1l1 holdu. Neil!;':!] !J1l! YlIhm1tJ DlI darhIt ~l.hm~ UIT 'e\' IlkLa.rn.m.Jl~:tk:'NIl!l!l tihJ'iO~ 1111 '. n Ilda IlU[jill

A mTIl<l

bLum

"~t

\'1'.11.1BIlI~llr SoI~ , :3 A,A.
mU'Il'ab.iUcr ~
tizrril.lo

B!l1:bulIlIIl klm ollW';llk
(A!Cp) 81)'

!ti
Il!I-

Tabi.at hilo lIf...n,1k ram!>i.nj li!l'r<l!tmit VB !;lnUD J>oiillll:Min r1niCflII olrnwTlgml ".II11~ '1l'lata. 01;"[1 h ,ml'ibr, IilBll~ ki Mumu:zdllli! \ II hp!m bil.b-:dn)T hl!L'lmnwrlan. hl!TIl I;:iim ih lui.1unuIl.dtull dllol'hk 1I1',-rIl a1=ali:_. I1mlUDi "'es-iwlue u'!md .... iim (-d Io:nllu ~"11. bUr iP!lril! be ..-:.bIDIiobO,lol" . 1Iua.m1ll1]Ii'll. YE,,"J ~lln,\H

ImkhlJl

IiLllU'"4iiI'''

~rlIk

bugunlc'iIJ
mUmku.n

Dlmltrofun

IIl1kumetin

olumU,

tlfilll.llll

giSl"IIlleoktedjrll!r".
Inilluli-

AmJ:ril!.a et!iiuU

lie tic.an
sOl'Jemis:-

;!;l!nLi:1E"tml!'.6ini

IItL'liii;l.Di tir.

an.u

til. b!l..l;L 115lmlr r \'c 'Oil' in' da hRI~n kiHtu.r bllli<LlIJ ohm Valko l jjJJI$I:m, dUn CzeTVen kDJ'e ile bii)'i1k I!~o:i 1:11.1Parla.mE!Clb:llia. Mt'lllih i1C;i -. ZJI.l!II.W",~'le-:r:il1 I{.omiinistl~ tef:k .H.a[l-ill·ril:1n~ri Him )J.lJlllJ.n JUTldU~1I M.o2lilD"'lI!diLo diincn NisOyh.!lldlf;lf][ldan 10 I,mtJldJg.ru :!lIijsL~m i'~ - lst:rnl>u I uton'Lobil rlU"J~hl"L dUl'IL It"oIO\'·ll.l:I. i.sJmlenoill n i (11;1[.; l:tmald:liiLrla:r .. lel'dir. Velll'fOilndi \o:o"y, yerinde .)IilPLII· Ayn i mii!'j:l.hitlere gore iIta~bac~ktl" S ba:h lCl e .k"n ~a Ue-rinden kan \'I'lcili \-e dlliJililleri bak&m No.D'!uh:U:k~ et.• ibbluo\,n ba.samakl:l.tln kad.El.r 11l'l'OV 1I.Il mcvkiilli m ~ de milrnldlnr.llir. BU111ml!\ do!mu§: u-en!er lildn:!"l!Idl yan

Otomnbil

m{)to:'iiklet

Ad!

g4!l,;l!D.

mii~llbltltr bu

rap]larnarll

Ziraat inluUlbr
U LUNII.'l' d]j.jJII., IrlLI~n 'kurl,Bnrt.lk 1(:111 rIlrnlzl Jo_I;L4I uldLrlmlln1lll. MOi"
l!iJfII8

(Bt1~lilraJ~

1 IPlCtGv

j

l:iJ~r pi.Jt i i~(:al etbler. Ym1 Sil.II.lL ;~llp ,g-e-~I:i~

~'~ritl.l' D~U2 bin k.i§1 kad r bir b\."rulJt'l' 1.Ilb tt:~Ul.d.ckl ,,:lfder m vk.dl! rub. tu unm:wna m~riIokh Jl;Utle,!li getlnn~tj. F t dllta J:V'i.'eldl!l1 uba kor· olaCillki.J.r. don IHna atlllmJldltJ i'ililll t5l"~'krbaJde yapLIEl.n biltim k~'Ql:LD !lil~r li'll ho· parUlrh: y:ard~tI ih~rllu'a Rgm.en hlllk hl:r ~u.rl 14 yFl nEil yerilli bo~HmJ;,'cNu. 811 ~mit lI!,£t!ndll ya. rl§l.ann ~·a[HlmiL.~IDa. itnkbL gtlrilJeml;.'Ordu. Nj~;Jyct crt~J'I ko· mlteJIinill \'oI! zabllarun mi..tdaha· Ll'lIi 'le }'".:lrlj :phiti bin.z be :slll!:J.· bllmi!jti" SaRt 16 d:t. )'B.D.i 1.5 Bag 40 01 r:ak ilJl ylln!} oo.g.llldl. BI.I YDrq 3~D ~ L. t:c~r oliln oto!llkletll!'ft m:th!tl,l tlJ. \II: m Lfl"!;i ~ (.10 MI·u·l.'ydi. Ylll"lljll U" 1I10~~lkleL Il!tiriic. U~i ve flU Ol!" IIc .. a1nlol.ll: 1O,hH:hfi kulli111.dl~. niB model Ariel .J!.5:i!.ll(lO 1;'1. l:m'inc<: 2 - Hi~rn"litl, 'k'l.llIrI.ndIS~ 1~9

1m

m6..ru

IImBllf1 Ilcrmlll 'foil IItLl!!tJl'fLl~ IIIL!' IIN!:!I .J$«UIII... 101It~1 IfiJ'ktBJilIno, bll ~.IiJn ~nll lci i1"'Jnlytlll I.,d 'l<lnl iJrsiin. l.flcrDiH IIlljn.. lJilNi k;UiIJn.lin, fli"idan anr.JI llC!rwnu

lIelNln.

. 00 udall hUJu II; ol~el 5

r Bqld.'I'OI
Kudar.

r.

ffi.ftIt#
hI!' •

dulml bi!.z,lF1D.UI.!:dilll::~ik VI!' mC'1I 11'I~:l"tF1 b~~l B'I'IIlC!l!lttn".
VaH
l!);r.

M!?I .i!li

bail

linde Clr.ig,lD lPllillyllnn ole<l hI!!.' tmco ifr:lgl Illl!'.ael~illj de tetkik et

II milyoD.

[rankh o.lau

:z~ual"lt aebe-p

yall.~,n

mektoediJ'. An(:ak by Ia.TJI}'ln old l.1lt11D[' Ifi"atl bu)-Uk rna.. ~la'r1. YoI!'ni blnadan. fallA eml1(i m IJ .p ttl . ,;aod Do Imllia. ya.na t,imamIlKtrld1r. bla.nbul l'aliJli. IJ;'ili'!l'l"i VI! rlc:uet BaknulLklRrile de tt'mll~ tdn~k. lal:lOlim I>aliilan HODIIBU· TJU all gi;iori,J!i'mil~ n bl! Ina!l.::sath latnllbul Bd('di Yl!':,;~nij t.nlUllm [ ~'ltl lilT:"] temin t?tmek io;:in n"I!Jh t,·1if y"'rll'rd~ II 1I~ dllkk,li,nl:lrl r,tIod~l """,h.l_ \ 2.(12,4, 10 til IloilOFI 11m'1:JI1 ta.a:dp edilmi!jtir_ el: J - 0 In:'lIi~D lIullllOdl 1 913 Bu Do k am gl!~ \'lIk It l)p;Fentll • model T ,.\,'um! 210 1.11 u~u.nC'iI. g;m{' g.ijr~ o;oQUn.kn yann k61llTi olmu~la.rdlr. htJmbll!!Il dunmelli b his ml"V"mu Bu v.II.n~mi.kil.isi ::i/l ~ fi.4Do kurL!1. g;!.Il~'tlm ise

(:10 ii,; ilD ItH.ill~ ~illil IlIln Mm UfIl>8n, n~m ;:II mur1lf m s.alcsl!l'lr • III~~LI Ifllfilll~mlk m.!l,IoOlllrl'll b!:1 blliri~i !'l'~"'Ii'i'" III llrali', mnmklln ml'fioOtl tl.fIIfl!il .!"mlnl:mn"~fI mill '11inl iii !II (;II"'_I!! ~! ,~~ !:ll.! pjt'i"if:lo" .;LjI~lJtl I!1Il1!rM '!;)I'~linIIItJtlJ.ur I~fn G!III 1i-1.IrLiJo. dt.llifr!<,lilO;'JI;!n 11~~iii' [11klt>lbl ,,,,pi I",l, IJh.n I hili ];Iil.lrw ilium bin IIJ mill mil. 1M. Ml\llll.llrura lit I 1111'.11'111 lit'

'b,..

(!I.,I·
t'.lL1'"

I kl lind..

ncldlllJ

inm

a..liln i~lilnbul lill ~"" 13.i111~ l.J:JulU 1111 lUI'" Anall

mill];! 11.i1.l!lfl.:ln~"llll!'lm. I:llmclf!m: Ililunl!

I

TI:I ..~hiill ~siz e

m!l.Iil~Vr.B~31'1
1 mr:-oa.f'

p!,!opal'O/1

J

1000

kll~1j

'>!:r-

duro

mi!}tir

B .I' I'l'.jYlIll ,Ii{IIif.li. ~.kinl:l milabo It: }'allllac.aktJ, ~ilkat bir lu 1'1 )-L t'I~ f'1~ i.I Linl bO}illtm<Lk ill' t,._<ml}'.:n .u!~'jrdh! .. bUDS mimi oLtIu I iI r. BlD ·\-iI."ili,)'et ka£jL8mda te:rup kOmit.llll, ~Hd kllJ~ Ii'~U bo~ ~Iahr Ihtlrn;lhyJt g.O!!I11'1'IIII blrd1ml!!' m1Jjtooik.Lelien YIIl"ljllrdl. li·II.1!..1t llJ~ bll" netic!! .lIn milw. y Bu durum kEll'Ijlllmdll. d hIlnu!e' buJ"iye }·31"1lJ1a.r yapll~ \1'1: binneliu. "'I:eni Sab.ah'll:l YIn3 r J. ;in Jcoydl.lSU !fup:!, JWnI'Y~ ,\;crl.· li:liledL 'Iuti.n5 El.illiUDtablll;l TUl j';c T-urtng !f~ OLomobJL J{llIib .Yl~ L!!rlIp l!1eyebmfm biL lJugUn Veti~remll.
O;lU Dlil1ul!.

dh11m1~tJ.r; \'c bollyllk. blr h"y~t::lllnln 'I:(Ii1: y.:!,lIll11dlUl ,orm .. k II)!" 11 .lce-Jdf hulk kl.!ll~l!Imin f J'II} • n lima gLrm('!I~ I'll .)' nit )'ohm mkl;il dOor. lLJruJ.S1 ylillill dtl1 u,v L.""flil !mka!]. ~rnkml!m l.lJo va t;.~ IlffillJj 0 !1 yu i'1! !ann \., I hallnd" fl!cl II: 'lara ~ t" b,ycl \'cl"m ·,1 khtimlllliRoEOlIun d~ lulul mk ~ n,lull'l ~111JU IU"101mun Itllfnll:ht. krl.rft.r l1Iij1nlmllll-

und.1I

mot.9sllt.leL

ll!'rtlp I!dil"ll

Cltomobll

yolll't!:l~nnl.fi,

IJauI
ayuu..,rl,1r ,bali iln; Iglndsll
J..,
l ••
U

jfJ

kO{LI,diUl

Ig

~a.i'1I.oI

valli

IIUIhlIJlL·jMld.!<J.

.

tIT .

,:nl<! oJ'IuJ

tM,

I

l"m.LU J,n.~LalJ JIf.o!IJr • <I 2ij·J.lIIP)l1
... ~C!

.... , 11 lUl .:iii 11;1[

I rll,llll' •

EIiI.IHm,
111111

111,1' , .. ~lIrtlUllbu

"Pi <loin lr.oJlI. I, P'4l1 ~rr
JiE

BIro ••

I'O.noiJ. MlLL 11 lllUlr it rl lit,(' u,r,j I!h.. lnlll u"I .... yJ" yu.plJ.acllLkto ...

"iI

B.)'ll:LdLrko:.mll)"nu

l!lJl,r

"n.lIL~JIlIUIJ lie lrunn ill .k1.8,ll.l' Y.L'I "" n '11 11J.4,71 Ilr. kartolljlIJda &l11I.l.I:IOIr. ~E],.lIlm }'. I:'lrt'b hnt'jI; I~ln Jlt~ <I lin lJ.Iulll1lll f H5~ 17) Jlca.h.k. g~,l£l I.ctnln"L 'i'U'fr", ~r~~. t!J lf'lI. iJuJ'n cd"., tic I. ~1 11It"u: "it", Joe,-I Ihur.ld". ,n

II '" lkbl

Qo ~i.I!~LI~r)<l bu j,ll' l Jgoi~ i'i'hl<lllntlo bir ~ LJ!I ])lr In{"cU.., 1I~fl.J'./I'I~" 111 " .. yn lU.ro 11.1 u"n~tl.,Ll Jl!LIlI IiLblU..Il. yi.ru b~lg ... J t".lojo 111rJII·ti! ~" hl I ULUJ, itl.r'lll;'rt 1.. .-1,,1 U'!: IILln tine .. I!"!JIlIlilh.ridl ~ k.L1ll1&'>lLJIJ ot.b.,"' ur" .. k !"'J 1 La ululmftlnJn~ (::ll"1Ib1lml'K i<,ln ~l<thlol iJ.to1il l"'l"j &l"lI..I.a.n JIILt.Lr. 'Il -

~rll lo'L! Billtl ,\.\'n.lI'·1 'll,·iJll~. k"Uerl arl1sm,jl'lkt Ltc ,111110:11'Iil!lIL1L·.!fi A \. rupillllLl Sj!n~1 Ira IJ,; l[l ....lIql!1II'lU' 1l~li[,i!'"i oj mil lli'r!mml!l!.tordjr.

bLtokl1 c

lLl<1..n

kaUl.rn1

.kAtoUu1.nm

II r ilW"Uflul!; pill ~illpl,tlnp IJIlt& 1!~tJ.ktlll1 LUt ftl k_ IIIIJpla.nl. urtJL ko.7m&Ian v ... jqJlllrlt I\l1IUi I 10 .. k.tJ.dM .Iul III k&l IJfi.n Li.LJn.. !tQml.lyOJIU RU.llJInli loIltl'IiDDI'ri Ji.,ZJmoJlI:. 1'<D«t.ad& iI.l&~B.It E"~l:km Lu ~ IIdlUil. __ 1)31::1 -. iGtJI

8tt~.~
ber

p,u 'OIIJI nil

_I
dt'.kI

FEVKALAO( R GBET WREN
En. GizoUcll'i oi

,#_."....,...+T...... '....

.,.' oS A tIL
a.po,

1 K, .......... ...... '"..... "'"'~, . _,.

,-VONYANIN

EN IYII F::v.JAFLI ISVEC ~EUGl

RffiTIMU
!!JQ'Qi:>:L~IJIIl'li IirokUl Uflllh '1I1VClrifll N ..... l!!!.
l:.ii<lli4l
U'1Ii!l

ARSA
aoo
lIII."t1"

~,LEJMAL EDILEN-

flO ml)t.rll C·Jll.~II, kmllllltbM~, d'J rlt

d.rlll]IIc\.

ltt~!iD~,

ka.lI.

)·.pmn,fIL

otOlI:'
iIlU .'

KKI'nln

fiI'I:.iLk .... . r ·K.. roJ<~y, l{lj(J.lI

r.... P""~ '
otoWIl

do. p,lil.li.lilUr,
y.iiMdll! Olllhltt;i'i.'

iSVEG M 1.1
ur-

MUJi.ACAATt

"-!W

TIJ,~~

!iI¥IDi .. ;A.iiji ¥

4-.-.-':'_ QJ 4~'¥I!'~.Qi-~.;;..~~-:.4~.-:J¥iI;-:A"'.-"".J 4-

Istanbul~
~ooo

Ball,ge Komutanh,glndan:
BII" Il<.ld oI!l.~Ll'lk kIlYn..J!

Giimrilk Muh'alfaza Deniz

Hidro ..EI kll"ik tesisan apnrrlaea k
ltter
1_

Banha ,ndaR:

mllJ.< 1'11'''. tUlflllnktJr, 'l"aJun Iii b~· ~lfll. "II g~~ld b!mLnI,t.a2:.t1l LLrllillr. ~mlJ:l.t O.a..Idlldlll l cUmnI'lt MulJRaza ll~mlLElu.rLUII!: SIWt'1'JLIII[tlU. yu.t,mh'loei.ktlr. A~'l< I!!kaUll:IlII! 11011 1ILaI:~.L lil/'I'/1:i4e l:umal'tnJ g\I~1.I 1In..&t 11 (1, .. Hnlllo~solc ltd! I('~rn kOml.8y6['1l1!'nllll )fI:i.pll."akllr. FI.!Ml l&tl])Ilm~L 1w;nI&YLlIlOO li.<'r g'rlln jl:tlr111r'bLlLr, IUClel

kOi'f'lDlJilillli

b II Blr.;1 Llll8ll.blllll .-lal<Wk Il&ntrnlkllil '1l9l! dlLr:rIl'1!. Lkotri! I [I~l 71:1bcy,glrll1t tllrblll grubu liillll] i!.IlnlilMl!.. )'lliwIe<k VQ ~~ ...[{ ~ .. r:lIIt~ hl~ 1lId..~lld" t'" Y-JltlnJ4!u.kb.l'. 2 - laIn ""Ii! b~d!,ll l!ll.'IIOO.I.S:;I Ur.dl r. ,~ - ~~lcI ~~lJllnM g.JI.5..&O I!Ini.thr. "Z4!I'[11I'I;" ",.klbouz mwui.blllnd ... IIIl fiji II _),1(11 :l~iS jitilr. 111mb.., rllBu. IoIlIU l'i )'011 .II.Il!tJ!,t' llM'~IIJ'I'II,2;u. ~t611m ,,(lllTwelLtllr. ~!KlllfllIIlI tcli;III Ulrl1""·I,. g oryl!ll 19t'll' clImu. ItUnIi IWl4I. 1I:i lIl.u 1:.op11Jri1l"'1I.1{ nia ~IIL'nn.lmn lIoml.yonl.l. IidIIrnrll'ldM Mllaeakur. 6PoBt.ldu. VlllkI ~dkrn !d' :tJ.Z.llIn 1UblY'lio lL.lmm.l)'lLCoIIkur. '( - Bu I. e IIll ISoJrtn.wlul 110.-J llra muko.bllln.J(I B:!I.nkaMU: 'liluDul&cbo l!I:-.1d'.1rll1ittindm l~mln el.UI bill!". e - 9'11 I il .'1 1II11.::!lmICl dl:\I'l~t \'CI BcllldlYI! Vi!.l"gL Vi! r'>2l1lm.
1;I:rnlr Ull1t

~Iln"..

IK'\.~ ,'ONL,., nml'{.
!\Cl!ll'il'.\L/\.R ~DII.I rn.l OI.liJ'D If 11.1,,1I I!d~k f\."'~r.l.mI MI"H:ullul'.)

.tN K4.RJ\
A.I!l[],iJ,

ve Uliluill

I fl,

Noter

WIll

!'I1II1'li

mliHriifh,n

WI

IIllnlllol'1H :mml.ll.1'II
Wl'1!.

1,,1 1iJ.11UI1I\ ,loIt YU.

\ Q iIL'I IfJn'lUI"J AJ!MJ!' ..ZiI 81 \

r11.'f

...... \naf'lIrL'I1 r C<.LddtJil, mlltl K Hllln No. :.!2 ,- KiWrt IiUot:rlt B1:1£:"dJye- Cad

~ -

-

K(Utll!ll"u. "'!II et!l!Il.;~bllen II:1t.bll. VlllpLini Ilefo;rl~~ II~'I 1:.n.I~W1". :ii. = l(a\'JlUiln KII.bia.tq, Ulldllllu .,..I.D(laIU UoI!r..otltrlll &y. RMII.IJa ".purn 1J,o,ft.lu!~ UIIUtrl qllOC;li1i1l. .lI!:rJ.bn.aUr~

oLa.~!J.r.
'I _, R&n.k" ,molitw

Li'lll.t"Y';1 VIlplp

yolllp!nUll!l:.dll.

dlledlgLriIl

I

'IlAZ.A.NTEI' Irolfi'"A

mdJ.r.
B(jkk~;:D KIJ.~Uk4lIJy. 7..150 6..GO .1501 l1.M
1~,1~·

!I1!rMlltt.:r.

-

delli, No. 71, Me.l:u:nd O~tu.CIl.n vc 'lUIIQ( AtyUrnt, Glimnilk Caddl!!ll NI:I.130. N .... llii Iki"lllm, ~ t~.rinll Bul.
\I',II.I'l.

TYrk~y@ UmumJ

Vell:il1:

~'Q.3 -

$,AIRKI$LA
Elektrik Tesi ian Yaptrrrlaeak
I _ !Ph'.:! vlln.y.t[(11! baAh ~ .. rKl1"k k!IiH.'bUl otic; r~·.~ "l1li. trolmll. te.ll.I !:'lll4mollC Il",'n: '1)-100 bcygLrllk blr" adrt !.Uzd Ii'~'
·tllI nt1n IIlmll~a.::~ VI:

ME.Hsm
M..M3u.N'

,- Ali QahJmilju, HlllIJtml!t C!!1iI. d~il~ZiDcll'lI Hag _ ,sll.oobl!ttin TuRII, Bo::lcurt ca.dd.4lli, No. J2. ~ 8u.L(L 1 iSe]) • 811mJ 'l;ljj D, Sulci Y plIZB.n l;i!l.ddul, No. ~ Tem~1 Knsuncglu.

]C'f'I'l!lIItcdJ e 1".

MIEHMET KAVALA

11',00"
,13i.:Z~ IJ!i)to

Ille,.
:a -

M.

Ba'nilasllI'dan:
Il.li:
l! t«lVClH11!" Ifol!tllf '1I!ilak~1I1 )'Qi-l.,"lLIlCIiIk..

• TnL~D

;J:J.to
16.Fl(l

lii.O!!i 1'1,~' 1!1.00 ~O,lll U ... ·' 6 :l'-3.M .... iOLIA,. U~ .. , 1B bll}fan, b~, mah!iul 3: .2 CeJ)D",L • ~a.NW
BSIl}'lft

11,30
ll(;.lO·

~.ao
gU~ 114!lo::dl!r yllilm1 pun
-.rul:lIdll,k1

UUIII

g:!.~(Io.

stmlm
En,l,r, ((I!II9111

8011.11.11:, blrden

tu'

KI]'l:Uk~U • .iI..~
)7o.ll!"~I!lt"1l

j'IIopthr. .krunY';;1I iI'"II

II"

\'ILII.llWar

b~. 4 - }i;OlDut, Klitahyl!nLll bi.u Ho:II' I 5, - Ttl\'lr. 6 - Bi!ya~ Inl.~bU~lJ.n hi!." il~!:i!li. j -Reder, blr DGUL. 8 - [)[!gull', ;i~n, 91llQsteri§, u.l.d:.. 'il'UIU,R:IOA", ,~I"GiI1l''' I 1p,.n.~, ~ - I.;oillllmail, 1IlJ! l!:ill.!oe9!lCtl i.!lte~li ~~kmll}'aD ~lliIl!:al(IIII..I1l 1!!u'11:O;!Il!exm!liI!91 .I;fl;lrt1l mn.n1D1~a ~Hi: 'liir liido." Ililjf.tDdl Irnun ll:lJW!t:1 Iiy.CI.I k.~Jl vc ~rt.l r ilIriliillndl!i uhIclll ~lI!!Q :3 ,- Lel:ZeUi mill!:lI'mm~l, IIInJD • llel,lif bedl!li iiat bi rimJ ~ri e6_11lI8. gon '>'eo(W(I.Dl)2) lin. (O~) lIu· Jull. " - Bir mlll~L. 5 - Glillllih T'lIIli Limlnde;Q tfi!l{rar l'k.!..!i1tme-)'oC1 ko:ou.l.mu'atlB' • • IZ, I) Bill' bmi:m Il!lIi.UbU~, b!r 2 - Elmltrnl! 15/7,£149' ta.rlliabe r-a.tbyu ClJ.m.a, gllidl sut lIJinde.n olru.rn;u'O gik~l I18Mt (n) de ADJcarnilla Su bleri RlJ.Up 1:II1I;IIBI1.~iInde Ilopmoae.a'k olu m:Ii:DlLIIlna gciir, 7 - NetiC'i! 'I"~. !I'll elu:lltmLI kalil isYODU cds.!liIodl. kapll.h url u1J.llle yapl.l:llie&k.br. memelil, bar l'I.l!<rfi!l!l O~I_lRtl.i!l. Ii 3: - t!1tekli.Li!rill ck!!i1I:mCi eartlEl.mumnl. ,IIDlIe!lUle ta!u!.IrLlLlllJ, GtDt, 6I!.'tl~. {II VlIl!llf, ii~1 te'tmik !JMUl!jm~, (lilt bi.rilnlcl'i !f'e 'lliI!'iU ~l!twliDl, BaYI.lil.&rJUt D'1IMiil Bul:Du.Ganm balledllml, llteri Gll-lio:! gartlll~l!IlIa5:U1'1 ,;·e I\Ii blerJ u.rcum! fl!'!lo.J BM'U~m;]'ilnm IMU k!Y1dJt~lIdli. Su l;glerl Rel.i.Ugindll:D aI~bU.Ldar. I : 3 • 5 g 7 8 9 e-l8) mil (55) ~rui 4 - Ek:!liltm~ye gi.rebilllUek I!lLb bt<!hlil!!'Jia (~,.5S8) Urn (0.£1) 1nIru!J, ~jd teminB~ venn.eJ~t:i ve blJ. ill]ll telmii: ehElfillIliyatict!(l l'm]Ilru:~ diger btr i'ljmu"'~frald~t1e b .&,Ilirilt~tcl \leI'!!. idlln l'e

IIllnmlllZ,. J.1An

011111'11f.

Ba ytDdU"ilk B,akanbgmdan
-e-ee

~fi.lll k.l!fi:!' b~d~U 122Ulill~.,?6 U.nlW r•• ::I - Gto!il~l tll!mlltn,t '7.:tB3I,-' Ilr,lIdi.r, , _. 1<:111'l1li1 ~klI.r ~'I"f1~n iii TemJDIIIZ 11)~9 I:UInIi. g1.!nU 1111&1:. 'm Il"'Bi!lnlt~ SlJtm Alma Komlll),onu l:a:n,tmd.m a{~lac&kbI'. _ ,,_ ZM'flllll' trlllH.buz mUll! (l,tllllJ1.o "'III g~ '1 Temmw; lill-t1l' PUloCmb~ gOpU .mllt 17 1ifJ k-D,.du.r a..,..kllilol:llil; tullm Cdlibl'l'll!lki!l!r. II, _. PoIli.lll.&dai 'illld I'I'lllkmlllcr II.lI.ZIlIn. ltIb!IU .ri.ITI!y!!t!ikt.i'~ 'i1 -1Bu; [,o!i iII~t ,Bortnlllm4!l t 50,-) Hrll. m1.1kllbUlmll BII:Ji,-IUT1l ~Ur..(l.91!b-" M'IIldllrlllgllilden temLn crJ.l]eblJlr. II - SI.!I Lat !;I!~ bkle.Llml.6 iLhlll'let '!;Ill B-I!1!:tll:\!; V~l'g"1 VII il'!JI~m.l4!r'J. Not.u VII b~~ iii r!kllan ,-.:;IIIi1Dlllrl[l rr;omla.n:1)1Ii.Ipa all Ol~
QJlWrr,

tlr.

Yap.
UabKDvfc
S'lEVENSON
Amerlku
i/li

Vall Balll'lldlrilil
"'.!<:ll ~:'i\,i.l. m{llllli.tL mUnaka.sL!lULIIJ

Miitlil,.liiijiindell'
)'JtPlllICoI$tI
rU.u.ll(!1I klu\unl

1 - ktJ H.uLm.. 111~~ ga"lI,c,h: o:lollil~me!J lito ~l1tll Cell Il:e.l!L.ncI~ YlIJ?tll'l _
vcorl.lt:D

~~.
lIIe rgr~

I:.i!kW

.!nl!ktLl.bu.

LfNE

IfI.B.ndlTall

~1{r

S,m~NSON

~ - ~~ :mek~ IIl!flKl!:tUr.

Ilta.l"'fi

ye.PIP

fll.,pm~kl..a

h r . tt ·lr,ln, M'D'·le /-:_,Eb. a· a p." '" Malz.eme,si Alznacak
1mB1z;~m!!

v~'y.tI d~l~dlglno!l ver - !'iUS -

:mIT/Itt!) PH~ n1s1'!t~, :!'ir'!ll,fO:rJi: l!lln man kabn,i td~.r.

Trans lIIiari n
SIS

m.aLlt~y!! ~.Il.flJJt'i!ldlig bll h, ~G:.I1 YB b)l&l.i. 1&11 'Ll.uII),J. ~iltm('Yi!l !5J.kB.nJnultlr. .2 l!!I.,1 ! lii k. !l hlt4n 6O."SO IJra 80 irurl,t!lf", ,J _ Ek.alltme, t.emmuz no !eemll J!:\I,gIll l'IIIil.t 10.:;'0 I!Ii. 1lllQ BaymiW'"lIk :MUd~llltunlk wJl1&maI:1Ik ..... .lllm e kOfll Llyo.o U J1Wl~ H'p.a.b u.rt uwllll!l :i'&p!l.Ji.~lJ.r. 'ill - ,Ek4lJ.tmD l4.FUqrnll.l.l V'll 'bLmll. ba..Sl1 kit' lJ.I,r lu: i".iD :multi Il.II.l.Ier.1 l!ljndll BIly.llIIfIJ:r.tJ.k MllJ!illl'lllJUr.to:Lo ~rlll!!lJmr. ~ ~ ~!Jt:rnr:.:r·a Jl.re~ilinl!":' l~ L.8'~.I!.JJ.lI!r!n bcl.I!!LIAnC· I~re I.lni 0[11:1 Imnr~luk G:'e~J.cl l.em!Qt WrJ;T1lel~d l.blmdlr. !II - .lI4-lI:Wmll. ('taw WUn1crL ha.r:l..) 1h1l!1:! S'"..l.J\~ilotn :'l gUn @"YVi!lm kaillJ' ~1.;lIIIl4ull... ]rID Ildl.l~~ 1c mUn.cllltlll iI.lJl.. ~k11ll1. yet rllk 'bclrl!lennl .I01'&Zetm!"li!;r'1 llrthT. 'l' - Intl.l.Ulerin I!.B;IuIIl!YII~1Vl l< 1'II1II Ad[ rul] 1haJ!li gU['1'1i ,;,Ian ,B/7/9U curna giWlJ ,l'.!.IIIt 'It:!O II. kildlU' all.ndl 1u.~ILtfiT.'!
Imdn. ;!:I!alllinL= kor.raI'YQauna.

lJLLA. IN G E R
7liJIHtl

6 = a/7lMB
J.!Uhammen bl!di!l~ 2~O ~Lf!l ",l",'1 1I{i/1l411) p.liLIU-it .. ,1 gUnO !A.fI1 10 da.
yn'k!lndllo

p&mru8o. ".~

y,udl dJ.

!V5
B!II1rnb',u,J.;

'1frmll

Q[rn..u.n (OOU)

IIIrttlr,

POll'''''!1&.

ol ~

trcclkmcl.er

.kabul l!illImez.

I

bCil:klk. :2 JI.'l.uYU.hlol\~ t!l!mJntd. 16:l9.7!ii Lifa o.lup bu J~c i!Jt .Grt."".nT!Tl.:l~r I;1.,l,.. • BUll ,L'I!Vn.ru.mll",larl paotnll>Z t~ll&rik edJl!lI', 9~S5,

Rut;rrdam IF!I!!J:I~

d:·1 .

neUedlg!l:Ii l!lb.a.ta y~:r bdgt:ltr1le bl:r1Hkla ek.9lltml!lmll ys.plJar;a:g'l gti.cdefJ eo. ~z (ti!tIl giinlcrl har~'ii' til: giln evve] ya%1 !.I.e B:l.Y!ilildJ.. 1'IIIl: B'kilnllgUlll blIJl VUrnrak bll l~iD. ~kllll:ml!Jline girmek ~..ill yewll'-' Jill: bpoIgesl ijimaJ.an ve bll b4':Wyl gi5stf:rmelerJ !J3.rtlrr. 5 -bteIdHc:ri.n teklif mektuplarml :2 Del ma.dde'lle )'11%111 S<1a:~' ten bir s.lI.!lt oll!l:e!line ka.dJir Sin l§ltn Re[alitLM mUbuz; 1!"1I..l'§lhg.l\' iii· vl:l"mele-ri. Iblmlllr.

l·'ISI~.L'eV." '* I' 'mir
.- _

i_ •

'len .1

..... __

ver~lie-n __ • klta··a4 Ila· Dian '~.' As·· . .
I .
... ~ __ ~_

..

..... _

.1

!ar-~m!!.ll AD~'~r" 1i'I! 1A>lId.r1t IIlIe ~~ ilannlLllUi Mill tnt...... ~u, 1

Hash/Jgdeki
(Jnarllla,

Ol/Is' Anb·arlnda
Tad,11
VI? 11afJe/el'

1

.. _

1'.!!:1~lllit a'ImMi I{:ln: Il!iiIillr.'o!l:[J 9111011[1 1lia~lS..HlIll:!!o Pl'Iollk hn:.n S n ~YI
(h:1:lt.fi,

kat.. mlln.out. 'I'd; M'lOllS

Y apt IFI/aeaR
'I'oprlllk ft.bb IiJIllel'i Ofisi Gcenel )IiidU.r.1uS-U.mlell
1 - HIIl.I!:te HiUJI; 'I .lI.!illI.nd~ mWJI I:.'IIJW;;" aJt "11 o.!.l!UJlJIIJ.J. 199-ELl.i.ndo bUlull.1I.t! 1IIlniliann 2:3~2',~ 111'"& kol!iU I)IJ ell" tllmil "11 t;a.dll II!!! IIOb.. 'I' b.olinCi kOllliliD.lw. 1,1 kl,lli'lIIh uri umllyle .knlt..

Posladll

(lInD (;ta:ikmeltr

ka'mul edillEez.

UiijSb)

li1ijyilik .k~1' Iba~liIsli
'Babl!]' aldlfunl.l'.ll giI~ Mil]' FiI lcirhn 'I'l!Iyma Cem.i)'eti2U tem.· InWl UHD CUJJlII gimi), IUt 2:l.,JU dan llAbt!b:ll. h'.Iul.r devGIIII elm r:1I: ttniip EdriImi!i tiro gU.z;et V eglenceli be!;me~ Lilin biz- koml t.e IIIwrtIklar-. Ia me ldllr" Arncl! hllLnbW. d.a:Il v.e AClaliu-d&D gol!L~~ IIlnd.

Milli Egitim ,B'aSlmevi Mii diirliigun den
He 100 kJJ.6 of",.,t IIlyab boyan.1I< bIr !<ll0:5llnun mli= :n&mm~ beil ..)) 71)11 kull.l"., ',f! m~v&kkat lP~y n,~~ ·c.10.lJo Ikad.r. EhJltmo; 1111, ':lArm". colli gUnU .lI&t db de buLm~. e\'lm !.:m A:!f.liOQf;)'1l.~ill!:l !l;r.kez ,bLnaslIldm )'lIpUDlcidi;Ur. m . BllIlftm .. lmir; 1;;111 1iI.C'[~ cJullJtmi! i(n-~t

1 - Kapah 2.iII.rf IlIfiul.!Le '13,k 1 m ~lplBk hl!lt maUNne i Ia.tm. &lin{l.cakor-. .MLlhammol!~ lIedeli. !iSH lira oluli ge~lci t.f:ml.llat1 49!l .UrI!. 30 IUII:n,tldl'. 2 - KJl.p:l.h. ::arl elLsiltmeld 11 lemmuz 9119 gUnU aaat 1a45 dll tetanblJJ H:Qbiyt!cftlll Lv. A. 1)(1. /1..1. Kcm. d[l :.'apll:JI!;al.dU:. Nil,' mune Ife ~adnllID.e.Di l.iQm!"YCliC!tI, h~tg'U.D ,i:hil.lI!D~lir, 3 .- 'il"ekli! mektllplanDII!I lC'uJJtmf!< saalilllillell bir ~nt. E!VY~ lino k.!ldllr~QlfI~;!I}'oll!a ·"'j!ri]:r:c~,Ii~. OlOOO-9~61) MulbiteliE r\l's.;;!.. e>'!ial ve mild.arlArdE!. 7000 mrlre tooele J.l:llfIII:'Lk U)fIlJl kap:1tl ~arl.ti!l. n17194i9 g-ijDU I-all.t, l~.BO ilIlI _l!,.llkaril. !d.g,B. SlbJ\I.1W. !l: ' ehfiltmelli )'npdsc ktl!r. Tul.an 4-2.000 liea Cllup tieml. Mh 3195 li],"llw. Htr kflJemln )lUIII v.I!l'ilmelr 8~rtile tamam] IJd I.lIlekliye inR.le «IUir. $artnamc1Ii kL ..Lv. A. de gorillUr, 2Ui xtmJ'la Ack:ara.d.!tki komillyond£l. sabIn'. Talipl~rill k!llIlU'fIi .... e:siR:tllllr l~ tBt;· HI mek tl:lplaIl.l'l.l i.b.ill~ SIlMlndr'i'I bit· ~!lat eli'Velille kl!l ~.fIr" h(lDi!S),IUII:l 'lfnml!leri. (2il!!U. 9:.10::1, zarll:a. 1217 /HI.,19 gu.t.!J M.S.B. S'U!!.J.KoIl. dli eln~ltmui yflP.lll\Wktll~. l{ffi[ 1:I'IldeH 39.6'l'l.lin U k.IlfIJ~ olup temin(ltl 29!1'G lil:lld~r. §.adu;:L· mni. Lit. :1:...... A. .me gii:ril Lilr. 200 kur-u!:ja Allkfltluil~ki komlll>'ofod.:l !latlll.l'. Bu i!11! girecell:J l'rlli bUl'l1l bE!DU!l' ;l.!;i.OOO lin.! 1k elekh ill' 11]' k 'ki.i1l.li. t.t yapm.~ \'~ en IlL S, c:iI BllllE ehlly!:lIi olmnJfih Vtl ~'(':lu1.c.llla 111e lliAl~dNII 3: gi.rn. r.:vvdiDI!' klldlll' Bllkanhk In!}1loat !ilubI!8in~ muu!:IIDl18 beige alm:alnn .... eibaJe s..antind fl bir 'fiB. f"IlVI'UT'I(! klldar II nU'I'Ii velik:ulrlt Ie teklil mektup1arl!'l! k om~8YI:)[I,a. vermell'ri. (2(Uf,H)20.f)
11M!: 16.30 d.ll Aokar;u,

Istanbu~• Hayfa

"'''te

'l:1klll1'l.IriIJ:

trf.

*

DEMiRHiSAR'

bk '-tr ~I~

Llr.t!J)I!I SIJACilye

Pl-tj

pdnQ.l!und1i

boJl" lIatl])

ilhn.&CAKt.n;,

1I1!II.lli

Barron

un... "

lst.!kJlkrifi aut.n.um

li'Ier

!:!iliI elllll!!l:ektiJ.',

I~~ d!l

11II5W1f

;mQ'~rll'l:'

hi'

yu.1I. cUn VI! .. ",tt.c ik-mmJIl}'Qnlll bq hi.d.15lL 0111.1""'1.1: rnUdUl'IU.lltet'l i5"ten.llI:r.

Y'oU'mill

..

['l

C[I~3II)

Mamll.kt.a.

I!lckLFi.1I! t!)11i tE!si!lELlI L'li ka~b

Hul' Fill'Jiirleri Yaymll. Cemiyebrnden
lemmu:; 1919 C:IJma, gUn'" 6<I.II'l ~1,30 daD ubaha k d··.r dtvam etm~.k. iLzere Suadl)lt Pl&j guintl Iu cds. bir,ln balollU tertip 1'(111. ~tJl" !If htt:.rtm az:alaI'JlDll!:ID ¥e miMfi.rle:ri1l111 l~rifll!rini Mea eo ih::rm. Da,~'t:til'rlu bel' glin !:lC.ID.I:if: ~ merke~ IldeD temin !l<Iillr.

Cemlyetjmiz

taTafmd.iIJII

29

Taksimde islan hul Ja,u.darma Sallnalma Komisyonundan::
KimYl!lli CVWftU..mi!'llili:e 1Jygun 10.000 kilo tabli vruelill Tall' lIimde!lCl X9mayonda 12 'TemmI,l2, g4(l< a.nb gdmu sl'lat on be~t~ (l~1
elnlltmll ile iatei<Ii:lline IbB.le ~Iuollc-all:hr. MUbMn.tnen bedeli 11,70111 .II.ra 'i'e ilk temloatJ 817 lira 50 1111.ru,~ur, §.a.rl k :igliiD. ve CV.\:l.(1I1ill1 r;: Komisj'l)Oria. gOI'IHebbilr. l!lt~Jt. l.iJel'lD Uk tcominat MilJumLI!t1 makbuzu .'eYil Banka . .k!lfulili!t mek. tuhu VI]; ~a:t k1lgldbcda. l'ilZih dlgl:r bi!llle1erJIl belH v!I!llLtl! ilI!:lO!: eksntm~l'e IllItJ rlilled. (9111)7~

*

I

h-.n },!L!ll"d!!' Scnn~r ha;] !lilt No; 4. O.lllllllll ODlI.!!':LII'1i. mUrL ca.atlan, Te-l: MDIliZ

VDPIlllI YlIlclil 1!liU'"B,): liJ l~m_ ml1Zll d~ RAYFA')'IJ II rekl!t l;'lleoc:;;kur, BiliOt i!lMiik. l • ~In ~*)'1n )'i;!I'::UI"-fUi. 21 1tUl.n!ncl.!m lll~l'<i, GAl. t& HAm ~!I! MlIC.!lIl; 0"11 'r AtiLt
]L

2: - .EkI1l.tml! l.l,'i'.lIH.D 1I'I!1lC".lDW ;Ug.Q, I&II..t lLili r1& Ankara ciI!. Gend Mthll1r1Qk '1rIIru.!lI !~.i.!!th!I tCi]'I!JBJ:I:!.I!lIlt lto:n1!»1Ond.a. !(8.II1.. I.a~kbr. J - .lEl4illtmelf~ g'J r~lI'lt.Icrin,t.aUl gIIn!~r) II.uiG oI.Il:i.ak Uze,., r.i!', '01!\rnJt..meo gi.ln'linm.c iJ~:rt I'lII!l I!welinl kll.llu I~I!I mfi'inlllU&e y.iiZl )I~ mU.ril.£l~t I!~rd!: )'ot.o:i~ IIO!lgJll 1I1m.MIlIi;I ~4l:lmdkr, i!u t"Tlht~n oIIonnJ<...J. rnllc&r:aa.U&r ,n~ 1Ilulm!,y...:&kbr. 4 - ElWJune;yCl ~l'hI. ,.9 yilintbri!D I!vvai ao.OOIl llf'Ibbk I'll! 'b:.L tt..1lI:t..m IIOIIIIII. da UO.OOO l!iJ!.hlr IHI ~ ~ ttL bll de!aul. yapml' oldu.kl&rl~ !l.1.lr b'!lg'l! ,g&.tfrmale:1'l 11.:wndI.f. 'Ye~rllk bdll''i!I!L 'l'l!r'ip vlmllemt!k.l!! an. }"oCu..nhl!r. "~~Id 8'llliCfiUk .c:14 U,i!JOO lln.dJ.r. ,f! ._ EkBllt.m1l ilVl'alU lZ,iIIi Iln kIl.1'D1:.... 1IdII .. ~1mHI.'d.li; (lend J,!lIdllclllk MI.l:I:~lD'" 1..11jldIiLrJUgllii'llr.... '...... bLiL·u., B~ , • tqt6ill MYGa lie :U~e lj1!:l:munkden .Ml.rIlI.lolllr, 'I ~ Otjll 1m ib&l"yl ::i''':p~p y.apnoamtdltll lII@~buULr, ~~1i3O)

HA.\IFA POSTAU
illlll.'l'lIIdiU'i n .. oiI'ct
iI'~rul


I

p

, -_

-' .,.,..:'

AKTAN
VIIPU ru BI1/lUll ClUllUI1otll. FrIlnU YQlc:u I!.[!!.. ~II; t(,kfM

IWle§e Travers 8alm Ahn.acak
I
I~',
~

Tr:lIIililltl 97 lira ~O I!:U'1l9Luf. Tali,plerin k ..... IIUm v~s!klll]lIrili~ teldif mektuphmm .inall! ~flilt.i.I'l!ll:l:I liIoir !!EI~t Ij!V'I'ellu(l lIadfH' klilmlll=YQIUI ve:rmdcri, t2U:'.i6--~2{j8) &DO Ion odu:n ~.&JI1l~1 :I!: I!ortlil. lli/7/'Jilll1 gllilii ~ lI..JO da, An. l<ll.n. L .... A. Sa., .AI, KiJ. 0. I!kBUlm"~1 :i !lIIK.k~lr.Tu.tH!. 1Iii,!lO!l .. II .. olup tl!lllllll!l!.l.! 38JO, Jlr'lillr. T&l.lplClrln ko.n!JJlil !l~3I1k&lIU"L,fJ... . teiillt m~l!I:t,upl!l!nm .I1iAla liIIIILtjnden bll'" u,at i!VTi'Iilln", klJ!J'll.r ka.. miQonll' "I<nIIl1l.!TJ. _ nOll. IHtI.31 - iii lQdem DII 1M!dt>1!,2Jsa~ Um Ml .~ 1m!".,
mB.Jzeiiltll&

TDpkaPI ])lll!.eIIkllr.

1I.300 Ilr.ahk: ;[1t1k.Hya~ k_rlp:tll zarflll 1117/9019 gUnll l>IIInt 11 ,I" DavulpllliB. 135 N.c. au A, SELAi. KG, da ck!liltme!ll :1'11-

*

H·YFJ.\YA
li8.r>l!kollt oedcee:.d 1:. MIl.ra.~~. GRlatll,; YUlll:l S[l • lorlU .kllr,:lumu", b{T1SA'1' HAN a UIltl.l kilt ~~ ND, Te_ Jdon: i,l1!:)rl'1 '1'0 (illilita l'IalJ. 1;.1"" C..dd('!! ::17 .1\10, LlJI 'I'D.

; bregli Kiimiirle'r; lflelmes; ~ ... .:i. I IIJ·· .. ,.......
Uene.l' uaUI" ug unt1e n:
b.;lyl.l.oo.
11~11.~

I I
~
II!!:

I
jJ

JULp....u z;ar~JII ::!~\l(.l WIl<:t ,g,[\4ht.lij
Wl

:1,". L!
TJ~t

tn.lJ'I!or1l

I'Ji ......

"ht, "cAIrtJ!', :;::umlllnm

I ..
r.tI

Istanbul

TASHIH

*

ctNA

!l~>'al:Il!lt I,I.U.nl,.blt>. 'l'~': .oU73-i

I
~

Dejlerdurl"jj.ndaD

ZAY.i
111.&11.....11 OIlJ."'1U1 t.c..,] 'li'lP !f'IlkW •.
lcslmlcn IIJlbflm bckc hll.. vlJ'Gtl.m k.yb!llm·",lUl'. Y,mlJ1ru\ ,~k ....ttl,f.Lmd&.n u'l!i:lal mlltlll;lc;r r de..

e · S.b,.h
1LAN
Bqllif

FlATLUtJ
KI,

i:lO/8/t4t1 llr.lhll '!(",:n.1S.bll.b gazectulml'! y,g,nmIan.... ..r;i.tt. hlc; :E:.lldlk~ bq.biW 1Jt.gu, ... bfl 2017/g'8 ,a. y.iI.~ak (II.... I'ilS - .161.12 4:11>.)'& 'lJJ!i.yili ,lIrARruIl ~mln .. t.I )'arul~ pJ)lil4lIl!~oI..IiI'. 1El.,. kmm ,~t1d& rJ~erv o1e.1'IIJt rtkI~u:n.lfnl'.

,lIIIolLna:lln, .. l.ldIlI'. M(lJjli.rnmf~ oJup 1It'! n temlllaiJ:J. 3!1U Il,r,ji 911 ,kunq.
(llnlD: a.a,a.l la,lD th.,

turur"
~Il:!ti!!

Iii!

I.

I
II II..

Zonguldakta: Mlltlllrlll.!(tl.rld~n.
AruuUrEUlll;

1':'0010

K.&nU:rJ-;:dl~'clmnl
G.6D~J M1!idl.!!.ltl!l"llmJ-=.

Or"Jp

I
i!
ill! I
I

Et~

btaolilttld.: EIJ~lI!lk Ilit.ll.!l'bu.1 §lubut .... 1ld.llrlti~d.:n. 1 Ek.aJJ.t.Jn<:l :to T'eID.I1J.1IZ 9,,1 ,;; 4DJb!!! gUIlli .Bollt .16 d. yap •• .... t~lili!
1i
1

I

la.catmdao

'L't:ml!ll&t.liln.

lb.. vJ.

me !!:UnO aut lII'
OlmiII,BI

Udar

itl-c~

u.r(l&n..a ~Il. GI!!; ,e-lmLlt- I. BaJkAtlpll~ lil!rilnLIO "

:;:- p~ra

C/le.nuTWli/W4() Kom.

lit.

Siilq,tPUl.ll KIJutl" .No ~ !Hi!l Stlih't;r do.kt:or

II

BU.

I'il.a.kiu
I! II

~r,nlJl: l500
" ...
;f.

6liJI..11JUOl
Emlllml'r'li. BUl<'yr.ll.II,IlI:i. m&IJ. V~iJI~Ui!" H:Lllll~ '~L"'ma:zl ~1[1 1!.4a, ;!lli Pllr,~l r~1II1 1 ~!!PI II~L1I,

bl.,)'.:t1!1:

~'!'. 0\ •. .s ..~. AI,

odD. )'IIIPLl!~iIJ!Ut. oll",rlll.lII,ITI'i!sL ];.1:'1'

rUn.

l 2
;Jj

III CJ I

bJI!JIfll.. IIl!!ntJ!iDI

tiOO' 4.00. Still
250

1romJ.JloImda

,drllleo!lil!'

5,

,. J ,lit

II,

uo
lfCI'I!11I

90

motlN.l!ille

ILI"I!II.

Q til IE

fOn.lra,
8anBlil. 2~1I!O I :1111110115;00,

It.,
J J

1!o6Q!1 Kr. :11)00 160M IlOo " .. •

,/stanbul Jandarma Satin '1 ma ,...om,lsg,onun d· K .. ... ~an:
:rill.Zll~ t2h knl"t:nI !Il!.I.hllbc. 'iI'.l.cJnm:P.' .. {It'9 Ji"r emlMl ,rDn1l IIP-t, :III dO) TIDiIII",du ,jtQmJa.)'!i"uml,l;1;(j.! y$p.dl~~lI.k .o.~,Il;. o:<'kI!ILtme U.. topl.lin Il!t.i!lli!t-ino 1hII, H' I:Il..J...:~m(;ll I.;Ul!I ,..~ ml.l!:wuJ ....1 .!IiIort ~d,nJEL '

II. - K .... pll"i.1 zam.n. 600 t;;!11 nIl r:1I;!unU .lItmllohllli.eu,~~II", !on... h&m:nen beOIJ,11 2B800 Iii-II Dlul_) g~..lc~ t.i!mm&tJ. 2..160 }l~!I.d.I". 2EkIIt1U" ... L ll;TI!'FJ!llfiU il!l DEl gllnu jl.I1.i; II MJ; 4 ht Hlllrllk)'i!tI.G Lv. A. SiL, AJ. l(om. cl. Y!lPTI4~",,""llr. 'i!ll.f· vo ,arm":, m~a' hl!l"i:'Iln komlllYQ"dlll .;l:trUli!bilkr. ]9,20 • 882l _ yazJ1L mlldl!"d~"E' IOfILPllh :I'" F(I" lS/'i'./I IU'II ~11 b.J..z:",ru.nlldli YUdl iilll,tIom.l.1! A..n'h:UII. LV. ,Ii... Sa. A.l. Ko. dn I!k.ntml!h!r! ytlPI·I'u:II.II~lr Tl!.!lrkrUL :~Jm1 v!I!IIJlIilJEirlD~ !:.dIllt m..ktupIBof'lJ1J Ibldo IIIUlUndl!1I bit!' III t!1f'\'I!IUll! k!lrJ.!or 10 .... rnLII,l<!;Inll., VCrm!!IL·rl. t:l-l:iill--9i!iIllC ~ CIIlt'I .MkJ.llli.f'I l'nl.a11 ::r~mlrLr!ola "rem L1r1l. Lin.
V4! JIT1lk lin

*'

~. 2"l1l\I - '~:iUte _

!ilO~!ld No: 1b1'I'IIi !l7/UIlIH.15 ta. ,.In!! ArIJI.Il.H. gUmrlIk m.n.k'bru.urn.TJ p:rL !;U1a-JmLl't1i .lnymi!tI. kalmll.dJ.Qi.ru JIlin tCieriR'l,
....__~~_V_.muIJt_Ij~·tl.lm_1I"_'

,l.A.YI

~II

J:bJmdi:r. Elk! IUiiqll P~4.lkhrlD I~ MI!C~-eri lllo·&tm yU;dll '1'.011 ill! ~ lI.l.IIbo(lUndll mu.vlilkklt l!!:llln~l .k(eBl Vo1!nn~l.o:r:I Ill'tbr. l'ollt:!.tI.I, 'iiUlI":Jbulllc:l!.k (!,L'Cikm'l'I" .. na.u.n .11..1 ~1IIr11 "Inmll!l!. .. . qlrtmll ,1d!lflllaJ, lbaDoryi dlll!ill.£'l"''' kl·1IL1!I:U YI!)!& 'WD.amI!D ill! ~Il' .lo'.,prnnmllkl!! aetb0!5I'1.1!1', tllO~!l) iI

I

..,..~

~

_

,,'1!10.., "

"".. _...,

A.t&gula..druI

I I I

ZAY
mil yo](tur; Va:rhk

J

J!lJ. Barllil :m .. illllUll.lli. zayL to tiRo, Yenkll nI a!1I.CnA>1!: "al.tl.llnln bUll • :inol,UII :tdu~,11In .II..lll>lflll!/j!. AJIU.1'oI:"II

Turbin, Jenerator; TrOll Iorl!ll ,mat_or ve telerl·uatl ahl13cak lI.r
- .. I.. 2,lr8' ,Ii081 11 i'na In' . lures, . a,. ReislitJilldell 1(Qrmatol1:r Tt!1!.I~ IBlmma.
N

.. 111'IUI 1>00'
II oill!lJIt ~Oti

~

Ii'"

:'
tl[l,~

o:-.l.

rI}

'LII Ji l1. [I hJilt .. """ ... HEI,iAD M .... u.. lutl Olllldll.l )'11": IiAI6,".H rnu'.Wp.ilan&1l U.'lldl,1i;1 II "j (!lluab 111_ di..I.I&

lIIed~Uerl dO! ~.ri; ii'I·HhrUI ~.al"l"Ildl8"1 1.1:1."<1:0 I.opllfl·m tahD!Jn Qo:1l 11 lSllllJO filII ao kurUJji Vii ilk t..ItTJnI!t lUi9 IInll ::1M k·JJ:'iI"ellC. ;;lui kll,ftdl "II 'Dllmlllll~lcr h1l1'lrtIII II:QmlQQIlUImUztJa c-lIlilIeilIDr. ht..!!JJJul l!Iik tA!lIL1l1Il.t mllllllUldl~ ma.:(bw:u "'C)'. lili8J!lkll Jl:d6.lft m ..klWnlJ. V 'ilart ltoil.J1l.dmdii. YII.rIl! 1H:1i;~14lrJ"1iI~.I""~ !ititJ"l,l v.ilJl!JW (lbtlbne I llilkl.rl. (.8'l9~J
Je 01l11ll!.t;:!Jio>llr, H",r 1 IclRl.l'lfn ... t.:hmLn

I:!lI.mnn
HIJI"'I

Dt
JjUmI!

Ma.kll~" MoJoilr"'li
K'J.;IIli;ulI

litO J10Q
h\;oll.li;

14·.1,,0 J,1I1,.. lUi H 8:1 700

J1NElI:o:! •.rJCl • Ol"£JUt'l'I:'lR JlIi'. A_ U.,'lfl l{ IlSA D~IIII 'i'~ ~arlJn B utlll.lklllln .t.IIUo:1:iIl!l!.m Ikyo.l\'lu, (),turman.
U!ltu)..

IIW'CUI"

bkr

;llkt

turbl,l"

l"'Uml ..",

l~r,·rnu>ll

IliLilUl, tL!LlIlI.~(t!r.

1i:5:!11Ji

~O) IU

lI'i'M

:U
1],111

I! - I3Wll.:![1I IUl [ ...tlRL va W.rl ~..,..l:JIlUUdOf AI'L~<l.<". ,\1;l,tlUi! It!iln.n l!:1llj;DUtilIUIIIII.;,IlL IC!L.!I6;lml:t lellll!ll ~uboi!tl De .atlcllbul
ZIT,I\"t l>,hJ.cr-J.ilIU~l1dl" g(lrl1l~1Il :.I _ Vl:rIIL,<::",1!: le.JUl!)l!rm Obl8.3"1

'i!'!W'sa

...... 1.~ No. -(\I/l.

:n. ~

CAhui,hldul kat

Jr,
~llJ'l..ClllllO:,lo·. 1'1 :!Ie klldllll'

1i.Yi".m,

II.~ Lk ,'I!!

imt'l Jli'2tIQ

lOI

beh.L'iyi:

UiJ

&'1ZHi

n.ao

FilbiI S\lIl1.),OSU, Toll: No. I.I~ DZ

v" :;::; 8.919 i:1I"U
JlW.JILllIr.

b.:llLt

ReI
dl.ldJ;,

lI:tmL&l1

"rrillLlll

bul"'lmlLOI

l"oatlMlllld..l .liil'::Lkl,Qf.!1liI'

a.lmmu.

!S
TEJJIWZ

Sl1hibi : Safe Lh~~!;~u IdIn! NUN IiHUlliii INIU n
I, Ielml! ."IENII IAB,A.H~, IITAH.U'L ".!t!'onl ID1.1
P 118: '.I fAA.) 'lIIbnAI] Fcu.nOl. 111111I.Il'mlrYl>lI
rt

Ilr-

JootJndr:n

m

LIlIlLllta. ,dft,

,191:9

1.2 inc:iytJi, No. 369'4

p,1'u.1 kllZUUl~ '.II'aJu.mJIt,II.

~

s:t~r.l;igmR: _ Pili'll! kid Olmill 1m lid. k!IL de Iflr

Deolet Bakam, Mar~al pianllldan bu gil 112 ,Amerika Savunma Bakanll milgoR dolar gardlln gapllmaslnl istedi .Johnson'un muhim nutku
Kurak,lIk yUz,Unden, buy' •• Tiir'k !koylUsiJniin 9"i;
;& ~._ .. D

Ilgl I Birle$ik Amerika' In I It I istiklal bay ami
I

1ft

sen,e' olduiu derecede

mah5ul alamiyacalllni Ida BUyUk EI~i Harrimana i'zah e,ledi --- ........... ............ -------~-~ _ Ir~·-i:i·bra ~:.. M,aIO- n e.ne
• 1!;!lIIl

Amerlkan
'Ii

0miJ1

(&f;pl Ba:rlQ
~dllkl

TUrk. ~ ...I~t lk. I"ft 011 A,1&M1
bl!Ylmllltn, 00_

y~um~in~

laud!m

4~",".e' YIiPllmamumda
..YllnIu:III

::::~::::::¥:,~
IBv etllm.1!
LillitrClll ~.ru m.al1imIl·lII'". alUJo.rino

bagra,mr. miin,Q,seh'etiyie l.. '" d .···.n tara lIII'da v,e- I zmirae "'d lenrlml',Z-,6, A' k .

kabul resimleri
WheeliD,g _ ~il',glnle t (10 • .A.) (United PlI'l!r.II) - S,aVUIimA BI. klml Lo~iB JohnsoD, bairm still'll. gi!hn11l mUTIAlIt!betile Bab Vh'CJIl LtI. da Virbli!eilmg !ji!hriD.de toplaJLllD. Amll!l'ikBlO il!jYODIf !!;ong:re Ine I Jonderdiji mE'li8jdB.DlJrikll RID. .Atli:tliD'ik paktmll. da"hll mem CDl!-vlIlI!I! 6.. II iii. ::ii iii)'

tertip ,e,di',di

sebepler
fa m ~
mkI.o~:!II ~Iilimck 1lii Mil ad Ii.'d:au bUbL1bat llbalina lD«J:mJ:' 1OlJ:mJ.k. tlt!irn~u bu b1m1. lurrll'l o(!o.I! lIi;lI:' \0 ~ !li!'IIJI!IIt.
s...rut].1d'e bi rioci JI'tIioo1ia. !;iiI' ml!l'11:1 81~ im:i.l.W:l l]ol::u:n!l.mahlL~· tml bir !.lMC<cr)<!l kIul&r mll:m.l' Il!;ol'iii1dilliroli dz., ili=.l ib:dillDdr. ~'!: olmo.D.a ILI.II~tullrn'W !Jew, Il~cli:

m1lhaIHrillli:'
jl,1l\ .... !I.I\. .I1';

irlu w:b",b

III kllUmlm-

PIU
t~j51-

iHOl!L

laD, '" 'It

'TI.1.f~

(g) lao. JUI'IllJ.lIJ.uma

ititml:!l

~

bujdll)'

o-

"!lI

Lu!.bllll Jllbli AVruplI! Ld~ hi Bli!ril}I I:l~ .l\vueU Rvnml!,n 1]" goril~t.Ugtlm rnHAIa. l(1.j,9.~. IJ yJ.b jt\n Tllrl<jycy 1l;;: mJIycl'l iilolar "

me klllro.l'

=11

~
DldujJU

10 iiilly!i!D dD11U'

1'\l,.k Dc'l'U!l

.9ak*l'l.l

Ploy • e
III

~.!!_

I~~,,~:'!'.::::,~tI!~·.":::: ..::::"' . ::::~.::=-c~:' ..~

,(1ii1l"'1lI1f11 SII.

.sli. '1 'Ca)

::=10' ~,.

e::=~::: =='"":=_::: ..~.. ~.#o~,.:=#o~"::'..:.,.:::: .. ~ ::=""' .... ,..~_,;=="*"~.,,.!>c ~;.::::. ..,..~. ..~......

"'~.. +~~.,,-:=:-~:::: ... .....

~~..-:=:,.~""':=:""'~,.~"~_'~..;;.,~+-~'.~""""~-~~~::;;:+-=:-~ -....-~-...~-::;;::_~'. =:: .. "",==;,==.--::::-==-::::~...:;:.....~' ~
:::=:'1.'.:::;.

kada.r h!. "lOI.Id" bul.unJum)·;],~ bU d!!n.~b'!! du~me.am. alJicdileuk lbir miL.'I&1'mI.ha. ~J'I1mIl"Dr~ Udllol'da )Um1 bE~ yd'du be:: :FE-

AMERliKAYA GIO!E
I

Fuhulla
mlicadele kar'arll
-----0--

re

,

bifblriDi kDn.liJ'"DII DaJk '''11.1'u :md~CL"i bu l'iOlI'IJ:W1 hal-

DENilCil,ER
limalillDllUL
&01hI'1t

bkbm aldLm dc!lu Ld.i. ED.IUI ~Imill Ml'll f,"t Mi:icl.i:!!t H~kom t Ib llliide.ril g,rf~ttigi. za&.'iba.b.nh.ii !i&Ild&IY3- <jIW pl'NeD Samcoglu. mJll"t,e • mig tml U. .:..bu :u.tt. ~!l11''' _uk - BankMlDm ~li}TI u.i iIIadJuo Iml.IuI:3 alaol" I!ilrn p Wi. D1!oba dun. .li~t ~I, Ilb.b gt'~, dl!! dabl1. m.u.b !.'ful nol~ "6 Iyl ,oldll!i;u t:llJ. ~fe~[1 kur· Uny,,", ) m.i,.ootI... .'t~ blr IIq EL~' ge<iltikltll SlfI:lH. ~y '11'1:_ ilait, l1il.de link, clII oi!;Cbetin"t &lld.ar:iJ dtml'llruJ'lJI'. BII .kodar :011 MlI.h:1" ~.tI!I dy~ • oeIe;r, hid.i Ie ril:i 1111d'i! n!~l'!k'l>1n II' IIolU ttl! J"~ tcmI..Jiat~ I IMID1'1!1, . filJ'B :Fen), gqmi "1& bAD IbJWr. Ha.I.k I'llrtlii 00· bnI J'I.JlJ 5Ii_.lffiliE. ternl;!! twma ~ m1l"Jllle1l.ertfi ~ nr.I'a~ b IlllDr mu~

Hl

ImIJ J.lura w.ldln~ \'0 beyhuDa tIltWl !IO.rl~1D li.vutup. du:nnu!II lI!~r. B ~ LL.LDb1U'lJloLLTLm.JJr: blllii;-

'Genel i!jli rndti

e\l].eT,

bolll)'11.

l.Iapo.bJ!!Iea kj,

gene~ klllihnlRl' P'liil'lia~
Ye'lll iB,hllolilli ~00!1~ vllpll.rIIl!!1Il'lll m,h:-ette1;ia,tll1l Ameri.1t1lJ'1!. gtitikcnllilOlll.D .Bakllr:» ,!l;emil~ 18 )'01eu V,I! bLm blllm~l.e. beard ei!j}'llIJile

"Ll

:!I!lp i~ler'e kamat-ilk

Det'lflt

:rill!Jf~w:

o-pl'!roll bmi,h»l~ IIllnlJ.H"irlan lda;n.bultlG (F'oto: Burllal'l - Yiml SGbghJ

Ou:iLJmnlHlili. iiedet I:ini 1:m.jJ.fU kIm!.el~r l'llltia, G rU~cl~rill.iili!!

~OIUI

mfb1.l1h-e~lll.~

Ibrl'lhlm" I ,__ ]20 kiili~ti.k Lam kad'ro u Ile 6\f'[Cll i!UUllallir[h hu,', lti:tlmIll"Ol 1'h rahlm ve Ziya tI]Jn Uzeu rdll 11111ve y.elli g-mI.1 mlbHuklilmelJU 90SIJirduk rettebr;l'tLnda..l'L U .llli~1 :MlJ!cit bUl'lJ.da "o~rQ remsi] edecek'le.r Ie!', Ferit So-yduibo;y. kamamt I ka:m:nllcsb"ll 'tahmjn A..akara Devlet Kou~ri'atuvarnyn tlti:l:tllk t:ricGI!'ktl.-. Tern!lllle. Cemll.l. "H1.I.I~yiD. Ve Iiilmll<:l'i he=n EIIlJollatkiirlnn. dod temsil '1'er- .fB 6 Temmuzdlln itibaren A'~~. .nih: tablt tdiltml:yen '1. II :taedil"yull' mek UZ !'Ie !r'U% yirmi .k:~ililr tam maYa. tlYilitmalllnda li:l'll D ~ak dar tal-of ' kil~ml§Jllrdll:', kadm II ~hrimjze gelmJ!l]enlir. ,., Ko.rmt"D, SevD Berbi:ri. BatCtDli<l.e cue)'B.1I ed.cn blJ b' elIl A'Urut.: t. (lI.lJj.' fa!']l) Ygl'J.-lW Ayrll;1. :tstaobul ~nt.r liYlltro .. terfby I.dll eIlB:rle!" 'IA:.ilifJil l!'diJeile bakklnda. Bllktr :!lMllwm.ndliin Ililllilllli. b~liIUBJ] DIOmede taui'm BlJlDdg ylrmi flgtirm 111: fumi ceWr. M1zao~ell Atjjlk. haVB)'a ,~6 bl.Jrl lIunlM'l 61oyle:mi!itir: daJI ckIUnacllJl: I'II1'kQmeL pftO.~a:Jl1
Hllllllrt,

Devlet Tiyatrosu sanatkCirlan geldi

dUn

MC81fsillden u.yralarla rul!e bll~tlln1l1li1 ,an.!II.odu bazl nllbltlljl Idl.d'il!lelt!:r lIlI!uyalli eimi,tiT. FIll odll.:ph: 'BalliI' !JHebi mijrer ,·bilttfitl8.li 1I.%I:I!, lite"!;;

tl..ktBD

Gemi. l&.t:a.nbuldl.1iI bU(;Ke-t

ilIi\inmtl.!}Wr.

Yo!!'lmli~'elC"tlfi tedly

et-

iiJlcl

""~~l
:i!.ekl.c

YeniYunan 'k.... hu.. IUme'lnrn
I
is'

A.nkanl.. 4 ~HU!iLl.lii.) ,_ Gene!BlIlerig "Ye genl!l kadLlllafill duru.mlll baklunda bll )'lL i~Lnde kat'l bir kaHr lI'erLlecektir. Blzim de h'bldll,gunu:. birl~mjlll mlUetiu

i~ ankesrrun
I

ekonomik ve BOllY!)! mt:.eleler ~O~!I~}'inlile bit;: blr &.adJ.wn CIl.bi~

olarnk

~ll1jlLnl;JDU!r'i!.£lfIgm
lIiIt)

seyyor burosu
Seyyar hiiro,iliin KaSlmpa§,ada a1 torente ~:. l§;magB, b.a" 1.1_Btu
- 'I" ]
Ioo!'

II"

,l

pro r

I

I

be)} khrillk

;ocllk

kDI"CS'\.i. bu bd-

'(~Inl'ill S!!!. ii, .!III. ~ II.,

[lIn1.1I11

.sOl. III SiJt, II ,II.}

!!II

IMi:.rattJ obMg.,
Qn:nem
k'lfiA

i!idllcfw
"'~

@k dalJa. l-.hrml ~ ylldlr, !IoC&ba Il'mmlllJl

LDlJd'Jr. lioDOml ~11I.a mw.tim IOOel'lera

ibtlm.alJl!'rt~
!OIl:J"Ranl1:

... bu,

IbB bI

DIi.alI d~e- !iiehir 1\lecli!!lii, va.zile 1U4Il. Ni!blr!efin WlIII 0!l~ U, L :I il' if bll;W] B<I!ibJJanlEl. IruIrDkl].Ji1:,rw lUll e-C.I e\'azjj!~8~Di n'H1'll-uu
~IL'iIDl;

rafd!1dAii bab~ .r ~ 1m 1Im..... kllllJ AoJl.doloda 11~(lk .ka!!aba. Q dtbll1rillll I!i"UW \'e elJu 1J1m1la kalruUllla \'0 ;ril.z.l1!!11le

du«len

1Itdl.r deM:n.l.:i:, .I~ri...:r. Ku.-

Sinemalarda loks koltu{ oyunu nasll oynanlyor?
1c1.

4"'J.cm~k

IlZ".<:I

vc

gUl,l1!:J1

v4!f'J.lmt:illl

I;;ll"i 'Il'J.j{Qn

l:lJ;li!<l'u

DYU JCPitlli

Ii§! U"OkliEl Gend. MUdill"lutu mll.drlll'l1 DIlll!ILd O.sm •. B~ tru'afmdlln il.~ del's T1lr1d1lt!:)lil! DIn Be~~IQ. GalabL vI!! ut&llb'll.l getirilen I!entl.r ~iliio. "Hln Kt.·1pbelm mlld.lI.fll!fl, XHlmjl ,Blmpll¥idlt. .ml:rasimJe r;shpnBgn flU' ve gIUle~dler !tI'w-liik e-t.m~ • ba§1a.m.tfbr. th". _ . _ _ . Btl miioaseb.e.t1e X"uJlpa~d& \i Ba.n1l;~m Beyo&lu jjubeb~ rmll Dtidkuyu C'amii kebir lItl"uhWh· dillil! Mltbal Ome. Jm:A bil' bl,. ~ lmldndL!!"i me~ime: bw.blll la.bed~ bulnnm,ur, 'KWDJ]lqalJtq .. nil mUiIVi.LJ! lllpJlI Ee.e:m:LI, Ge - adma )'1II11I.lanbb- I!onll~!ld.ail ~e] Mi1d!J.rlklik Rl:ha dl& tslell (Inuit'll II. 15 i'lll. T dj)

F

t.oJi)IEllllu!l!t.lr,.aM C3<!1~Ia."l1 :bQIO wn :~!il:LlI.jlJ !Jllk(lrn~t It.J <lIltL'I
o..lle..L1tj;1

IlIK!ra.l"..,
oiI<LLllkllirlIldim

IIIrl1klli:t

)JfLI't!

memm.IJIl

!:JUk'!!JmdJn kuilnllQr-

IJl.lyfik b~ ~!;IfUJlhlli tJo.h;nl.n (;dUm.l!'k'l'l:!lli'.

,.alPaca

f,lIIptu·ac.a

y&n, )'anYJ!; d~r_ 11'11 s.rn.h:-F"(I{l (!1N~1.. 1lA~!;"1 UII,IIIsr,1I. bbl'.!l.Ua bJ r dl~!bI (I1arn1Y cl.a:l'l1Idtt~ bLLL.n!!mly;e1l iF b Calml M,f'II,llZ t!1a tnbti IJnllioJ 'Ie by- ~1I.,IIPIe.n kllXll.n It~. B(;<i!;l~lll .IIln!!. ~akl&nl.w::I lo.ldll~Lg[ ymLm. mo.I&nndl!l ctUnlllltcwl! :!t'ulc:r1n !Jl'l1iI nm bnlama)'ll. I~'li..u.ktl !Je;<J !;Ie &1 ~ lUlU! !l!clhllk tl4d!:'lillaJ11l' \'til JUldu lratk f'l!.rfW. LId::Jl Dn I'M tin klll'llr bufUnt" kUiLr ~tl;llk !dI !II_ ale. - h~ 1 nu,-", mu I.! I Im1atlr. I) "!!;II -.r; Balk. men III f....·.-flUlll aun dJklkllt1i &.I.mmldtslzm . 10 .• ....._ 1 yillill.1i.li.mtlg!l '''II vn1Jel1 b'lI k J"LnD. da,hJ, ayn4!~ tal.. m.J'rnda.ki1 rt 111)'d tu1rnag ~ bUf <.Ill ffiIl11lgInl. n.kl!am.Iarlll D .• !J IDJtbr. Hall! I~in ile Irnl oolu- C,kh.ml, olJILII.mJza. ragm..,n. i'laLn tDnl.uno il;!l. ~ liJi. II dO ~UlItr twt)'t!1.e lI~mltI dclllrr-

~l;I~:

yerde, haJlu!I] .oJeybim.e karail'lar '\IecriyOl1O k '. tt1ob.m, kan uni miie,1Yide )'ok mudlu ..?
~~~~ ~~

Mac A.rlhur komilnlizme
IhUcum eltE
rnmu.ndiill AI1It'rikaJl (J,f, nefo/i; /wl.1liifUZrJI. Iti.t~
1]0

,grl .I Aw d'agllnd a k· Nuh'un gemisi
'W'
j

B~mC'l'bollk
C'e'l!!tl

t

Glrlld

Milium .UIgi!ln

~"nn1

dLr_ Y6pt'~L'lnz ~.,~klk.'ll!r n~'U1i11:1 ~ __ ~ RJII!!e, ~h:~Q£Ii.L lIlJI,,,m'-ilu-rnD lWtI I ikoLtull: DJwlo<c!t1nlII yU:l:fI-c i'1:i _ &0 01-

z~b 1'tl ta.nlb

lIug.t1:rl'J !f~if'W!;.

H~tf<'ve

dJrur'JICI

~tlndl!rm,,~

----------~~~~~--~--~~~--

rn h'-)'n:nlI. i'lIkal. bu. !i1~hl£ )1~cLLakn.l \rll.l.i:fe ( !!I<!'I'Irnl IS.!!,I SLI. 1 If..),

OItl,[J ~rb1r ){edla! OI'l'IJII. bu II ~rlYAlllll'~l I:!:"V P Z IlIrnkrrI., • Ltr_ ~<I'. 1:Iall( rnUr ul 01II1II ~ .' btl' h'",ell.li!ll ~'11 km.YltlWiI1 Iya

b1r t ... lC aQoI!t e _

I

SimdiYI! kadar t]iirillmr:mil ~idd!!"tle oltm 1m IiJJ·

kdrlrk -

,glruhltkbr'.dfili __............

fiatla 'h,am m,adde bulunaml,yor
UCUl

P'I~~mklr u.e l'Ieilcranlr. lllol m.oImll'",t
If'"n'iUllI

Daj1J AnadoEuda Af1rjl d~ t (re iliac oltfugu Bflu1t'lirfi NlJr~ ~t.!I,olmul'lUI kW'ma NlJhu.n: rJ l'His'ini arny!p l!!llm~ iriQ Amerikldfm ,biT Alrk!'91oj l'Ieg('t~ Ql'ldijW um:R'!~I~. BrlJ ..t bQ,kIDI~ Smith. 1i'l!m 8!lbQh ad~JHJ blJI

Il,.. mdkiilil'

ifl"lI:If:t~i"nUi'

Ill!lkbllda

S-lil1I

ICier" .

1P'1II"

ilrW-IitiQit,<I".

IOk.ul!'Wl::ldarwur"

aJog!do
belllZl--

u.wUtlI!'IikIDl"dfT;' l!alB.ll e[llla:~ pru"!;B!arm y~D hir "ley ,g1irlllmij!jliR'.

I

Maltepe Askeri Lisesinde iploma tevzi toreni
Ii.,._"
o.t.li, Iln4l\41l ..]"I,. DllI'lI"', lI'hrJldUIu ,Afl'Jlnll-

Fiktiml:tl y p4!.C!);Clm.t.z: iU'" Ilrmillnr lei. kklnd· U%\lb boylil ~ _l~UI girj:!pnel!:. l'Jimd lk 1'0«aUl [lIm', Fllkat _i~f:r projeh:.rlm t.m mnkllBt V\l' pl u]IIItUJ1 ]u&ai. QD; Wth I!'tm~k Ig,to:rilm. BUII;;!IIHI tRkdb~li'Jj 9 !!~DI! ",,'Vill KGJ![OrIl1y-llda ~IkMl bLr .It m~r1·
m~~1!D ulu!J.cd8klDlElll:al~y~ dIP) tt:lp9h!'rI IIz(,TiIldl! bM;I tnn'nr.e-till('r 't,wrol.:t:l.lldu bU),U1I:!;tII bk.. g-cmldli~

Oik.katll IDtCeleml'lel"d II .&.Oom.. bUBI.I.D. Tufa.nd EIJJ D.LJee Nub tn.ra; fmdtm insa elilJip. cluny !lulal'll
In JraplB.l!ldl!li
cllgl devirde m mubll1lU~

ktnd~ini

tore,

Ilrm

biJdltlldl.

"YO b ya1:m kIIJma. .. VI! lIih!yl" Cd'l'll 'I."m~ otdu~u

Al'ilI.Fllt. (Afl

]"'rll:ird~ld bm.kiklJigl.nhl

lai'!il"i\~
ba.:m

i(O~nrfll

bunu:D hllcc ~dn!g Sol .II SO, (I [1.1) •

)Oem

'1/'';

lIun C!!m:hYliIl!11 oU1I'1 (In 1,11"4I'tII ...
SilnllilMl,'ln
illlilllllW,

lulllJll!1 I

V
)llIn

Ll!lIml!J: A[I

LUI. dOl"' lI:aft~

If{l.o

~J'm.!lIf111a"l!.larmll.

,1111 lint"

ESI'a.ren ~giZI
kadlo, IJayan 'aoovhel·
dill m!i:i::lll'c AdiiM.

H!I!ttl', !:IIIIlU,11I bU Itrildl 11;1 lilOIIJ ~.ili.!lrl olo!!! ~II .,..nllm InILIO'IIIIniM'"
mil\. DIl'llit!lir LOt'" It!i:dnl'U" 'III!]' llilh'" lI;n~!I'11I bW1I.1 k.llII!1II1d n, ~Iilif! ","Jlr-

III af~ndl1ll1 NlII Diu,." •• '1IJ'"i ~ 11!1.l'U ImiU' I rplnllill III 111'II1In-' I!:tli ~~nl i"u ,1101 hII:rIl.bIlJ(1I .L111II.r1 CiUi"

"'In

ULUNAY

prul'..u'. i$u kirnY ~1ir>II1t nln 1!!... 1i ,,1.;1)(1 .lUI. •••
llr, PIlI!,
Jj".!I!.ln

hhl ...
kll"

11:11 f'II.lI!I:l)"I r

m~&Ii ~IL"~J«.
,,~

0 '1'1 on "' lll"&}m ~~rIlIUr!l!IIiIIlU.1 IDu (tilillm;!lMIITcjj)

filii"

Ian IIlLJ IQIIJr bGylu 1I1I11I1:Ij.

,jI;~1 I'll""

,I"i_

dI

)illPllllllilli'!'

ya]ml b,l,WI'll yert'l;':runi

tlD-qI rltII iLll .. ml, 11'I!nji II< 'II~I,."'r n~II;'IIIL', hlll'Ull 1!II!II1'111t-GJ; );. Ilu III!.Iht~fil ~Inil'! I jillnll bll.""
~irlloallilli ~

'I1II'I.IIrIIlUI'I 1Illlll!lollrulmifi 01Lnanl Ii'. ulu, ~Iniln )!ilJI,aill rllift • Ifl.rU'" 1m lliUl mIll mfarll erlll lit,.. Illr ••• !!lllnJIIM!I'g~nl;Ud", I'! I.. !lU,ili]io di!.ll'l ,liIo];.iIi'lIilr dlllll, Inludi •.•• It;: ,.

! II II. tJe ree UtmlUli)

doJ R~ljI
-

[)

r
kl

Bur:tld

Ikumilli

'L:IIl'llL!!IOtlll,

komJ 1J1Om}

(Falo: B'W"lIi111t - Yen.i Bob fl.) (Y,llZnn ~ 101:1 I.ayl.odli.),

m(!lIoll.pl.tl UH,elll'1dl'llll m~Ii~LUI Lll' ultJk m(l(c ka'liltlLmi1llna ~. !lLll:JbliB ,l:lll('n, frLlifiil mmlldl .. olun n'lIY 111, HUll lI·t'lr"tJ ~.lIl JkJn,,1 !flUbl ifL.IBlln J(l1ry Rdl'lIm (! I. nOyb.:l Karl'"gc.,jl. L!.lkrol1 lh~ Mid ..I.::bllla", 'Ir-IJ UII INili lEd Ji;q'''1'1 01,,", P I.dlk". ~...,r,,'lcl'!hrll'flll.6gclmlliUr. H 'UJ'la j /'I"ft~ ""I;lII~ ,4 de ..IoHI k"",p'JI I> iii"" - ..... II•. '" ,r",,~ d.lr kl; BIlYDIli l1iafl"Vb~.r. k~LI"' 1Ii'.. llill",p /oIulrIIJlII'I' ~~jL"" ,O~J. ",j.,•. ",,,,,,,(11. Z'lI" tli'iI"," 1(ltlii". I PI .l!Jdlleool mUI:;'Jlfllp .AfikJil:rLJ,o UIl',IJjt' t.lcl'fLlm<_nl<1!Yl I llC'~jg. ,B;GIl.ltlll, 8.",'1I1"r Ar"'A: ..~ \:'i! IIJI It ..t,l!!. , IDIIIIIIlru I • I~. II lit) I\;t1J II . " t'!lW14fi4l',ifll'.

_~nu bllml,.n~Ri 1'110" N lIiI b!!l1iI Ii , 1I(i~iI':Sl!! Mf'1I hnCi>l!{lil', lit r nil 11·~.IJru" IlIU!i'I"tar U .. ltIllI'llUlfili lIi1'l~ b.1.h~nl db'':'.!i!.j',JIi! ilQi, htlil'lllill ~iUiill Lnllil CU Illrrlthl bl, )!'~ ilIHl~-

... tl ""den $III r , " r, Wlllb.JII (I.... L.I.Iii k.~IJ~" ~1i~.1 , mien ~I"'I' U. II!,JI!,Y 1•• 1 I JIlJI'dI. Ilmdl "",,.dIIlI.:n IIlnlJ4l, '!;jill ..... I;!II' Jj"1I.mU !I'\,I""~iI O.llitl iIIl... iuaJ~
1l!lIDr'

lit.

,1l:e.a .. ~I'I~!.l Illi'i!U~';

C> ~1'ji~1M'

ihljli !illilln ilil.ll IIIlLJ111I1:BrOilm;!lli;lm!Ill!" gul~Ll bi!i~alj. il'ill1i1lm b.:Ih(.a~J lliil,lil.lnail Slp;!hJooillmln r".IIJi.If:l'

t1-1l-1lf1lf",..

,II;,. I" &tI

baWl1I

00

b.

miltl'lNIl!!!!.

io!wrulll:Ui ~ fO!:IIAI! nlDJ' Iln,ar Ilk", It I 1'1311 n~ !lilli'll I • :lHlJElf1 k ilL III iIIilmill~D hii'llIl ..n UIj;)iO;LI ~~l.imilit 1~ln 114rlll" iIta~klU II!lllml .... lEi!! bg!li.LlQ "IJIl Dj~"~ unll d&iii! dITl~J!II at!t. i~i.nIM.Il (!b,oli;o,
~) rurr.lirl I rill , II~' '811,~ltllldlnl

Itllnii, htilnIJlll '11II'iILl LilY 1\l11f m!' III1UlIi sU.ulllhllr Ii rllflJn ~I!'!< ...

.I.,

mU'ftII,11I'I

11lI.1'I.l1~' Ill)

elir. Inn:nl:!ul, ,I,U

I,Ll 1I!.1I11l1i 811'111 IU. I

r.nllllt

~lI,ra,ml(ir

~P!lm:JHJJi I "DIII'UIJ _ • ,I ,til. I

I""

fE.N·1
'_~.-' '

I!I.t.BA.R
' ...• ~ ~"'-v.~""c

DiiDk:ii beeeriksis delikanh, miUi kah."aman eluvermisti
.st~[a zw~itJ:.ln kJ tatunl ok~ ~ malluol..a.nluh:lJl, ill ookw,YI
bl!lLl"lnII'II)'lm kl XVI nC'L lLQul!'. h d bit phim!l!l~. dlJ.n T:lU!!ta. rlflU, z&vnlh kmlB!;Q !iJlJ,rle .t\nloin Lte'Ln nnc.iine rw:wSl m~1t hlpl:tr, I'1'llIr~a mIh1"lW1}'el i;;m dl! g,~~ll bi I~di".'m [~llB.aunl, n btlijj: bLr ;eldlde t~v1r l!dlyClI' du, Niha,f(' l X\"Il 11(;1 Lou la;, ltIu h-U.!'UllktOll Imrtllimll.k !!;m nmi!H~'lIIt tllrnfl~n !rIm gfuitr·r~'l!ldl. BItl~['E! 8".c-hnC'C'0, unctttlM du"
1"1.l1D1.HlI"

,r em.. 11Iel" z
kanunUIlU.D

Ita
-

$eA'TClllk

lUrk lulvann

mu a deraIl teh_i -dedi
U. .Bu rill~llmad I, j'ellio kalm IJ hita.ot.u I' illi. II.I'U~IJIM .;trt1ml, eiao DIl ~€Ii'b1U ~lJl1,'.r dl. )'CUm

~~~-~~

Bah is l e r i

..,.~ ~~ ..,.~~

;-+-,._,._-~~.....~~

j

U.loi,..,"liII

1"1 l'tIl.Il'

.... 11:111 1

tatbiikah

_--Iu ..
~

DUd' iliir"'H
bir
011 '1

D1iiil!.;m )·o,E'iddL
Io:.t. rCuil.l .. ~hl'" i·

bu'ilk:tldJ. Bu Il.ll bu mlll.-dJ:c. v'I cd.ru d"gillilr- A (I)1'Il:'1lD all rk
lrlllllll'lIn ::ij'lll!li. TUrk_

rUl VO!,.

~ldlil.11 1111 nl.llrulr;lI"lI 1l1urliln allur lUI JII 11-1"1'1 I' 1'1 M Ih:il'llifll Ii mil'! AI j;lJ(,!n !Unl !tllol ••• I!<!' rna ..... III~l ,UIIlI' liij: ..

'OJ"~D'DL1
,ITII'W"

LnihJ..

elnn I'DI r "."",11.11111'" ",.rirtdu OWl V,I ,.,tto V.li

olllluifl

rtn] lI~'Bl :!,oLlh: ,bir p evvcl kurl1l1nill~'1 uUUlrh ·ordu. l7ak bu Rmeli}" t, hi blr UL mnn ~'piLmilY ~n1dL Zira k lldiltnl Hure-Ii rID a]~ bi]" tutllfl Hltl('r ,bAyl" hi.. Hl3I111Hyeli buInndu~flu I'trllr", lIu\'u.-m:.t. - lit-

g-a) d 1y11:1IHyar \'I!' ~fi· bUtUD I'I'IllI'IR!<pb4!tlii eblrleyen bu illt'tt 'I!I, 1I1n(' •
(Jln!!

l"'-f'l""nh~lIl<l,' lr1udlitl. Ii," 11 j 1JJ.I1I '1111. k""luIJlI1.1Il1i i•• _riJ.lo;dl [."r LOl.l.nl, YII1',] In.,IL. 1''''1'1 ~"lldrl .. n "lm"n I,,, L uu "I.,J dn!1 rl b,rN In", r "'U:&.ll~"r. "h.Jh""I~ .... I.~ Ink.ton,J " d"W.lO' II ...Ie l l,lt· ,..... INII dOl dl.Jl ,,In'''~LlIr. K nun It·,.·, I'''tun d If 1-, 1'1' II h"I"",lllklllu l, iiollhJ,;1 1'1", r.,,,1 nl r \'t1 501J k .. n .I~ I I rII

ni ILl

1\1!e1111~'i" I\ """,," L ,,",I .r, .Joan,

Iarihlntn rvet l, Ti.trk millctlclrr, glh.beoe~J' dl'dl~[ klliDbLlI: Ii I}I.I lIaIIt'lll cenubuncl:.ld Imbb, Ie: y~ mlJ'I"I d~r dlYlin muka.t!tl blldi!'dir. 1l1l1:lk hu c;aJ'[lIli: il31!1 ve k~y(f gl!irU, 080rLll c:m.dldlr. Ge. !;1!!1 ma.ml'll]dclt-~ IlIJIr'I 10111 tekrarle rlM~1I. fnilcblilr kahyonlln: Qnbll' Ylldllln~ 'rL Tl.lrlr: blllllbul'un -u1~ybln~ r:-,~hflm_ilkta Olruli irnil.r harrketl(!ri sa kat, ~InIQI l;lll ~iJ.rlll' WI' i!.lhnlYi!t mlrul.Jlildllr. All t,linirctln kbkliml n d ...gi~rn-!; ... ,i Ii. ~lJ'l"Hhr ,
(1) r'lJ lUI! "'UDal :13

!.h!'11\1~alllu&LlftW auel, S;o ... IIGl1illirar arulnllil ~enltilin' Itu til. mn,Joi aJml,I'" G,nu ToliUI
tltfl!!. \OulOl4] UJn III It«Ulwn. d(!j.fU ..I

mllLl yoll:l:ln .. ,.i'in..! In f Oku,t rl nl' .nn iJlmMn I.,ini , •• ,"1 ! .mt'" [!II

lhiu: 1l1I¥{fltILllliUD

r~rar letll !iii. "l!u rU.E1 IIlIm lIIl.IIumllrm
fill t-DitInll"]: I r~~:11 oatln,lm 4 II

n.1m:u.1o, 1l1l: ,1 :fti.~ • II dl!!l!.lIIllcrllili

:U_)'r~klil P'frl M"'I'Im_ad~~;t !Qk .. • ti_ui' I1'1 iU I; I ~1llIII1 IU.ril'lH"lnir'l r~l~

III I"ll'(!rl~

III"'a,....

l1li ljlJ<lJ"I-Flnl ~ riM! "' I " .."II'II'rt 011meIUB!Y h .:11J.G1l!.lnl JIIe'''''TI ~dlnml~I'I!'r.llr. .Itr I~J.lI1 ~,~ u~." 101 1111 k:)I0.!'1._k· tU'I'. O,'ol!)lj AilrllDlum ZlIm~n iol:.'ilI'IInIZ

"'n8..,-,tlll'

temh'onh •.
Hllcii:rel

1:11,[ u\-iy~r.kn b.Ao. 10: II._erlK oiur'$'l, J1'1.lhfC'r' In 11. R!lubal'l nt.'den igfllL Hiltledai;i ell' J;(!ndlh"mden HI~yd"'lIlt. I;1'ka ~ktlr • .\m:ak. ODW!. ikthl;:H'sl:!.lllflnl il _ri~ e- !lilrelll ba%l.l'iyeJerin tamam.il llJiiliiul: oldull;u III U llakkdlJ, !;un.kti £"a, Braun'uTI ol!ld;w bit o;ocui:"U bale Qlmwjlu. FUhn:f'jn IIhimootl hltst.a.llgu.
I (l

a~

1,,'I~ri Idl" ,.J, hi] .... ,t',r. 1J.l1Ik" lltl·I.HlII.J" hb .... I ,"oI'HI~, mil", ,h'LlI~1 JII<r L.~Ii" ,h. o.I"M:r'LclBoII dOl(rlJ!/il ruul,~I"I'f" .,,), b,il, ,iii", rill'" ,u Hruum llu,j"rI'Jkl"rl[] \'t!.ii ~pI" mi bJ. ,1111, ~uklat. 111111.1 1;11'III n~l~ IlInnL L i"~11 D;] ku,Pl"'~ l'lI.nll.l"~ aL d,lln' -(' kllno' ,.....,IIIII,Llr_

B\lOllnldl Em~llk ita ",,,In In 1111,- '1ij)''''~{llnl nrIlUn,. 'til Jil VI 111'1'7 luilill Ca"".1 IIUI~rTI In",II!1"I'nll~ 111r.IIII' OI~L!""
IU)'~Un SllllolQJIllntllt Illfill " ..'.Ii-IB' 1I.lld It!.! )llInl bl['lalru-BI m.n.r al"~d.nu ".ro·rn.llr M Ilfia~ III. C JJrJal ~a 15-~1!' nnN 'Uft'llil Br!I!"CoIII lIa, IIoliliBrnl ! rrjl.

n OIUl~rl

Q

";lr

I

1,1~r. n uu

~"m

~~ "11.;J'h~. lUll I "Ilk' n I~ rt1 IIZl.adl, hill ufo"ll 1.1)" 1,1.il'l, )Jrl ~iIlLU, ~~I.I"I .... rl'-' ;J'II.,,,.oI.II !~rr." 1l"llIl,~:a ~'l' blr IlI'Iq"an lah:lllt: t ... Llan AI.t1Il'r~ Hul ...... ,.. Hilrw,n IIIil'ttk I<I~ml, S~Ul'rounsll, "aHI UII,t1i:1.u 'Ii. i!;=3no11C<l !(!runD:ro.1l u., "lllmlMe
IftIL

IB[lilint ~;11 .... ~"'nll""" 10.11dar~n \II gHUf ffi;il1"nl~r ..-ilI' ••

B.. B_ C. muhubirj !Zmlrdell dOftdij
1 Ir
ill

'ki g.betJer,
tcnall!l.n

dllln

:p

muptel
om.l,

o14'11!tu fm_ d'lIIlarlS "Eva'OID


I

I l..t 11111 "ilti h~r
't'~

,y, Inll:ill"'<-Y" 1fI.., II r JIlIlIdd.r'!'Lt .I~ 1".d"n_,11 " ..

lanlLonlllk

(..) H'''fl"¥l. lill III~lilki!QIn mil. l:J.ll'IIIIl'Ill."-,",,, 'ilimln AiI_nl.t 11111 IIwr .. )'. 1I11pllmlilin.. !II !UI "lo;.cJ.ilO mart I Illata .. iiunll:.n ,nol nlm, h:.lI lont1!lrBj"i" kiullmallnli I):oo,b"m" tlra I1lhL

:s.i.r.~~"" d~lu!!'-'r_

t".

r.' ... ,

nbL: r-J

mrm-

!;fVloi.k
1'11..1 .f'

VIlClldlillUl SIi.IlU~n:ll Rrfttm~kLUio Deyll lI.u. i;luyduguIm~1i dab.a

1L[~kD)-i!C kll.

Zat('ll

billlat

Lyl

brnlill:".

fhii.Lada. Iji;iylc- :"UI~'OrdU:

Evil.

BnlWI,

MII:rlJol'U:I ..

Ii.lllli,i,r, "" , HII, IlInr II Ii 1;1\ 1,,-, ~'>.LlIIII.d" ... AnkElril, 4, lHUIIIJ!I.,d RI-Lotl,II hIU•• ILkh I;"IJ '1~~l1oll" r 1lj'11md, ~hLl .. tsm"t. rJ1_6oi~·ni.lli bUN 1.... NlI'Loo<.It B II t, mlll,.,hm .1>h nmhul"

?"il,,~"IF, ."liV

rnonU. bir inc~leme
un·

I
'l

r

lou"I .. " blolgun lliolim Ilkllm 1111~r18 (;ilml ll;irllb. Inln 1111111111 'll!lOhid.. blr' ll'~~.r I ~ 1 £81.11 $.lIr1l1illr; byn.1 ~I IIllll l<ulla.mrDl' ~ 101'; .llcI!riml:r1 bllrnlllllUI:' ",Ili,.· , .. 1<, !.Iu.lml.,. IJ.a_IIlI.... n Ilnlk Itlro !n!lll 1'1 &illirlilri Il'hU.jlto-

III 113'. "'.

---_~_J

KISA

R BERL~R~

rm: IMITi'Iyl'fl M Illmd iEf~nill

E(rn z.lGI (15.)' •.:1 aiau I'lrl M"I'Uii ..C11

Je-l"in m"lIase~ti,

yunllp. ylJl!Ukoyun yataga ynt· m Jill i_ Her d~al;lDdil ya. nUll otl,lrur VI!!beni dauna. Ilyni ~lnld~ u:mn u:run llk.l'Irdl. 0, hQ%l BU. IIISfdlI. ufak btr ~~ul!:· n larkawll_ ~ Su iddl • ina:Jll1l IIlI!! kadJu t.Ue"' ba! gijrilllUrM gjrilnl!iiin. balu < kio l i,I}'gl1ndiu. ZiI3. E.'·a LIE! Hit-

.. Hitll"r.

benlm

t1111

tlTfl1lll:

110"-

[)."I..:lo. Gculi ...... lInlb,,!:! .hm 1~IBi' lerde Tokllt ~i\'Il.nnd" b!_r uu:tJ(''" !:j~liel:i#1 ggrlrm]oil" '.I'm.llt, IJlo.lu,ti11 ~I~II' l~1"I-111 me II"Y Mline mi till'_ bllil m't' d,r"m~" ,jUIJ11;1_I~tur •

tern._

Carib bir

propP'''rmda

P[lJDI run'u !Jd!~II]n I UN 1 B~.. !Ii li)UI;.:! llilnl 'I!'rll", ~ mIl r n meod)rJ!:IIJr~ii" :;-.. j)I.t-d'I~_',IUI l!m'iiI 1m If ...... ¥.:I_d~ i'I ll!lo(:uP !lJiml, IJj n P'rl M ~,,Imllll F'.lIf11'jill rl)l{l) 1!lB.rI'lU mLl2 I..tJI nJolt :actli)JI "lil'l}f.;) i:lldL!liIIJ:a: U !JIU' ~ 1lf1,:JJj;ln LiZ"Tlndl141 m.ll1l!lre'''tl'lo 1!..lIns:~I~ kllndi IKlrO'll r ••• ".. ru

rf:II[lJr'l••
0111

brzl m k. dar w utl!I!Li'lL1 II"'!I~ kill F.:mi 10;)" •.Iltl:lrll'll ikulJ ":'''111 Io.anl.u.fa Il0l1..:0. ):.In, t:ilj~Ii" illl! I.r~ tI Icu"" bit 111mt d.. f1i1 yu U.lr. Ca!!;."I, r~nI' 1,0:01, '~,IilQL lIrn ... 1i !lIJJl ,1\1 I rl'l'4!r)·j.Jl.ynilrr
U

y:L~....

1>I!,·gi.den ri-

YBcJe: cin!!j ml!'ofl;H!. te da~ anllli1 f.4pb_ blr munllJ!lE'betli, Bunds J,m%!! nl;h !;l1uJ n, '1ophe yok kl. H.tl l"Iii. Gerti ilk l!B.JD.:o_nbndll. E1'iJ. clptllk Dlllrilk I"e!mlinill !:ekiLrn(!sjne itirnz elmi!jl, fnln't !ion rndllJl. Alman oiktatOriitlii1'l 1;0.., J'1!l r;ok dOl. [j n oldu!tuDlJ. !jOn:!' ri1k ran IiILmll!5tu. ~r i- " gOld!!sine gonctenliii bilt ilDl.'ktuplllnnEla on hlfP ~l&k Jnra Il~e.m. Eli fi(I iIlIfll.p t-!liyc;oniu. Yiot 0 hi!:' gilI'!, blr fLld51i1lm1ill. de!, ETfa'p Gml ~Lp1'!Lk 1Q~'du_k·

MiU'f' &lhlol'ra.ltii'l'll lIu k;J It .'dl. Jl.I:gir I' C eillrll ~01o I~k r I ,':lr S~d,li'L "1'ln"', OU JIB hi r.. I rll~ tl..r-.,J brr~k lIu ~o:-J-l t Ibllt1l1enml;u;1 fI roll· dFfcr ~ nell, Parll'in h r 11;~ Ill" 1l1,,1iJ, A:lII.I IIH' ~(I"illit '1::5f11~ tilril-.6 ,an!l!l'dl~'" Drl ,)'.tllH' •• II nll!.U' i<lrlJ.j ,1:;;'001 n bll'11il" II .3r lind .... blztm IPim.r W"IN "In "Ill>" I~ LI a~l.. EG(:
""Iii

tan

Jip

:ga,.-Je

IIO.D.TW..

ogUII,

lI:ul.l.gma

~.

Bu I'I.j Ll!Jlhmld "~II 1&J.l I. Q1.11 moqliur 1I!I:.u~oll :Sllllr.ll~..1'Tl I'l,,! M.hmnl P3P ~llIir r .If. 11 ~1Ii! 111m' JIll I n I;] I'I'IlIj.d1 :II","iI w. IHIr. hu c lII~nJmll Ii!I II'IHlll !~ .... l't.rm;l" '-1I;m&I bit' lIIyti ,s5iI... ,rn-Lnl ~.I'f glum.UI'lIDIll 1;lmhll mDuhld",JnJ j'illntaltll
Ilfio

mlrllijIJlll1l-Ih:

~S€ma do\ullJUl!l)'l P'brlldl.rI ~LmUl'llru:m. Yal!L~ !!'Ienill ~h vet doJ 0 pEl nDe hn_d.imJ terk tiluek: diDlimmet i,rtj)!orum, ..

.=.1:1

" .. ur;! ~i I. 1". S.;!• 11~I;'Itil1 tlI.I I!Itn "DIrt-

n: I ,
.. '1.11 P I
;).1"

~mfJ

'~lurlJl'Um.
tll.I

IE !l!'r'iD bil'i!ill.lllbri flAtlcr. gfu:de:siDe. 1Bil'a!li p_rok1 rilldto: RoCl!!ll!1i'!!It, :&r l-l.'l$() 1110.1 e r L t.a.in giilli kim se l~ hlllrl;lndaki d~illll:l!leriod~lI, hatll Polcmya'ya !!lair U51lV. ,'urI FL'I"llld D !:oil hlic!d.iyClrdiu, ~kat bu. tI.iII~ k_a_njiliJdl bir ILti r alllJl w.rl!Ji 18.3j'ilma:zdlL Z[r::! !.i\lnda bu.hil Ille",zuu iJhn s-ad~Q,e r;:[

mE I,)..,,,
0,.,

*
*

r 11 i'I~mm
IJmin'1m • rill .. '"

~"Jiil

II ill 1\' i11i1mlaiii UIlGi:Murlnl

8i:illoW , L Mliolurl"~ll, m"

-.r."-,, ..-" 0.mil ,-"

gli

.....

1Ii

.....

Ii.liiii

.......

,

.......

.",,! ",I""
~iI"!'i.JIfJihJI

rtl!

1'~!IItl'ilmlLtli aln:l!lk

ii2:l"r

murn ...

_l

k'~1.f1 01",'1 );:trL!l-:

j[omi-

Bara topla_I]IYol'"
barmm bog(in. fe-vbtlidt t'_"p!~1D1::l yap~1t !lel;;lm l1li.['I unu 1l1il.J. yapdflCrlk tad iliJll b;l:orilyaC'.:tJr Illan komi"~'o'\n I r£~jnl

,,,,11- ~1I~tol~ol> 1'~ml'Lor.
li"Ii.~,lI::U,1,lllo1ITiIII tJnI11:':l "."J1Il

['r." n

I",tl .. "['.ilnlh·nnu \ u. rl1 h~·L..tJ ...n ~1~lIhl •

J~~01

h.-t.il.Dbul

rl'krlr

eEl HiUI~r'io 1:lI.kb.ncl QutuldarlY" dJ_ Fillia.k.ika o. E~'Il'Yil, rumi mahfJ.1I l'ldt: yaptJg. gibl, aAkeri planllU'Iru i.z.ahedip d.llru) m:dll,. Hu vl~jj iR bltabet ~'_'ki ~-e bu devamll bObih-lenm~ anlJlIU. be.r!ta1doe Qila. Cel!!-ii~d.Cli arl.a kllmll, lIotu birlalnm It.lyadla.r-

dI.

V .... kWI!! MLll1ih't.n CilIltoll_ puDeutli~·atrqJo;!lUDJl. lIi~1 Il.~[k CII.D b:l.Z R.a.st...m'iJlo mujlt-tr~rini bl.ymnbkla ..:yJrt:den bllo 'oce!!< riU1z ve !llbJg;m delilwrili, iLr tJk milJi blrkalu-amg olu\,oI!.L'·tah.ane&.iJJdl;i!U "'I ....i.de !rl£] 1"il.IlI:1e--l'U:'OJna k~n: ka;:hru;J'

Model'n ~tLldro ~k. Diger LB.l"afl.~n~im k.J.1IW1[JJ 3011 ,s-azelede mUBtehc:eo ne~rL_' U.) otarail' Plttall !I.'~_RlI.; HlIyati • H n~el', Ze;. adi1!t kOmJ3)'Ollulla univel'll itt! i hLiku.k: fa-· ki Orlm.n, IEh_lIIf111 Siattri, S~lyl;l Lstllllblli kiiltc!Kl pn;lf~r1 nndro ILmmB Y,mmidi!l. s.elim C.,'i YUZlnt\Il, hulcJJ.k1.l. Jlrofa:;;(iru d"ktor R!!~ hmail ve Jr(an'lll dunillmltlann:a GJlip ill: e.s.:l!.i }'~ hll'ku.k.u proledun 1 nd asll~,.,. ;:_~z. d. bil:!JI.,_nmljtu'. Sa.ntkl, nn blh-il-'etinin t~!! ~l.lrU Hih;eyin N i~ Kuual1 se¢btliudell &mffi ;;:~H'(;.JlJJJl l:.iJ.!d;)ll'lt~ ml~l~OOir.
dYnl!D1:'ll1lll

'-e

s.:o:;~~C'rd.ir.

~h.

mi!ti. ~imdJ ~lmiIlIda

tInaIuma

ccvap ...er-eDil:en. uUi,

~

ili

A fi.l!:nr.ll , '1 (Hu.sUf;li.1 B,r.M'1: P T_T. O ..nE'1 ·:l.fiiil;liirlUg-il gtl~(knb~ri ~e.hrimizde bulun .•n CJ.i1'i:ltl~l'l1 n i>oln I{ elllit 1I~~5ine 1:!It.:i.ubuJ vilLli '1''-: bcl.edi)'@ Il:i6li ~gll r-COlit v~ NigClenig Uh.lllu!JI11I. Dl". Liltfl IClI\Io r b", ~m IidC'I::lIIl.~ !lag!! ('[ft.-ban n-ahl}'eletanbul_, h:!o:rek~t Dtmi~t:i.r. rind~ l;lLr~r mt:rk ..z cmb Il!;ml,"'~""~"'-:ilii:--~"""""4 l.Ir. lklLreminin ILIftI Jg. ml!lJJ:30UC~ .KilrtJec 10k II: -I- nwn r<!!da O!ltw-an tert.k;;l DO yin tltlu

I1Ir \ "rihn)_Hir,

*

gl:J.l

~'UP.llmil.S:LDlI 10::.111-

Vali Amkal"ill.dB"~ dOlldii

*

r~TAKYt
iRWO

nya 11Il~ iilf'iite birLlloi!en nirm.i byCeu;::-e.;:el1: DIIb.D1 blr me'lSci!l
IilIka.biltr'!:'L Hliltn-e1l '11:111111;1-1 'II~ 1:i!1efoi'lI ItQ'li~lJ.. Fa:llat ~Lmlnl, ylJ:lC bo:l Ilun~Ul.CellO;; k]l; uWinbm.l Innd:!) (I-'I,r iIolilde Vl.Il;lM). I..-~'!1IIU ",rtl!8i gUlli_i. Clgley~1Il.k<llll:lIcalcnw;i. S;:zlmll1 G' ad"l1 -lIynL.llJ hi r unUro (:1.;1;1ge!;t gilfu! gil.-~ anllc!!i1!) btllll~mu!i!, {"Idillen It". l~lIihl de belkl konu~u"" tur_ qte Ilu ["nil, Hemen VIl.d n, h:lt'(1}1l c lmi:ll •• ~~rrJLll .. 1\ieJatEl:!rdll ~ [1nwmd~IltH kllll[h :liU?

D~\l~dl.
I: :

YiDe

ce~' Il alamay

D'

-

Alo

!.. d~iili. Vlhl8.ll II

DIm.

ByytJfU[LU%"

lUi co,in UmJ, lIiln oSgle run ~. Se1min Vi:' Vildnn L l!l-ll!i N£at, .h:&fn Indl. bll ml'!il"le-- 'l'J.lllD. yat.a.k OU!Il"111il1a blr il'l~ U.sl~"i. !::~'c .h:f;.U,II't>Urillii:I(di. DLL - II buhmmu,l;I.!r. DmlHLII
.ljuncllH bLr }eru~k: y.M_I_. BB.WIJ ilmiik ~lrd~m. ,mWLIUI~b>.'ti .In.:-.s ltIe~'l dullilijbu~·l;)r. 0 ZlIIiJan d!fill bir 1J.Ci::ollllkhi!lSlj il;tnd e! bus-

,,-, '"'

)-,
B:~r;rl

BliYliN
'J"ILZP.:

.':!ERVER BEDl
llRyallnde. yio!! viJ dILl! 'Ie Selmib rd[ilb~ti Da§ltl;._'Ordu, Yilll1' nllyo.-du Iii, bu Lkl I::e,
Nl!jadl.n

No.
bu :safhllyJ g-i.-in-

31

H!I-, ru-ndll ml'UUZ"! DLI}'dll.IJ1lL em a(.lyledilderlml "! Vlldll.run tlb'-ek ",.:sL,tI!~UlU[ d VI: cIi!;I.'"Y!: ~:zeY'lD ba.li:1 he),c' Cilolll1:1rl zapt<!-tml!'liI: i&ti),oImll'l g. I[L kl!lJlaro.k Vi. l1Jilirl ~rllk c-\.·
V'llp

-

M~U,etnkm kompollfb ..
m(lIlil8ir~

21
HID"I':

S
SAL!

1siSB,
I\&ulUIll

I

:8
CLeol
[I fj

hjUiI. de."II'811'D

le·olI. -

A3': ,. - CHIli: 188

TIIladJ: Bulu lilt d",giJ 0, LClI<L' dHI. tul&~l'd..l. batirilllliIe ra!!U&Olk. BtU! ncab~il;J '111 lume kad.a.r ~duQi. diif! hr:o, una !ll1pll'l'll ULr )I;!in .sible; balLnaif: N(!},!!e ! ded I. S-dmn'l knrak lIo.-lLk. YlUlil; ollJor k~~ •• 'illi~ gorU.~"l;tga tabii, Blln It-lef';'l1 ed",raitJ,

N~Ja,t

Plak, Mti:l.le

d!llambao;;lJ ,IlI.iicDl:l.J[ klLlI'Dlalc 'lie b~fBber lII.~ilf.III&k. dAb;;]. 7,@vkli 0111('-1'1.11:\1, Filkal ne zamllDD. kll. dar? Bit a~' &lllfl! tn!illat bll~I.a}'a·[.ilk VI!!bu lil;!~it IIlIltc-dkr" .'llklit b~r(l.II_[[u~ tl.Glk1..t, 0 :zaman SIlImlll l!:Ib~ 1m' kLZLD £L'lIokli. dO!1"il'l, fa.l:o:at I-iJIk.Loil'uh lkhmindl', IDI'§ ru Mr net":e~ '" dQljru cm:tl_iyl:llh IIdtmla.rla gililen hrhnEIJiJ.z ili.r i!ilJk m;l(rl"ilSI ~'al}aDJa_k, ivlcri 11 lIelii.mdi baklllJ [ d.an dBb:a. u)" I\I-ll !lliJI_C; Lt. li, pai gU I iI.mll, h . .ntl, hBl~ bl.l}'le dah IKI~I"-ng!;ll!. garJp safha] ra girl!'ii :ri.JL&~kUti] g 1L bir ,1I'l;!'C I'll. bayatl, bir .faJltln [Jllnl gil;il, om::c:dl!n ;.I;!i.r 0 oi;;'?: .. ilerl! 1.1) !:UI:", oil' lI.!'Ylr tao klJI I!'d!!'bilu' m.~-dii r lIiculll NjJ jilt IirL-Ik SellIlini ter~lhl-'l." .B.Ill'. :mffiEl,ll dl. Vilr,fanJa. mll!;ld ..t"!r'il ml!cllw- olm:t~'II~k mlY"

_

nEd:

' ...et_.

Si:d go-rmek

l!!lcr-

dim.

_
_ -

Ben till: I!lterim

III gOr-

Plc:li:.

NMin'

ellllh'dlh:dni ciyer

-T

I),li.

KaPkAl .eini! de aynldLb r. , f:j. L IllDJi1.kal1~, nlI!Ilge. Ie )' u d. Ild n, teleion ct. HI 1:8~ I [mMI.h. ~.ila.U:! l.:aktt. On ikJ)tc geliror. liL:£ bahh: Y!I'i.lDUJ I ~lIr. f'akat "'LUI gitm~tll cyvel Ntj... kom-dIl1.1.: ,g-elDlei{ j~_ t h.l'~_rdu. C qye aon..:!u, I!lir ililll \It! d .... a ~r;:ItB,k i~ill wlo-dI' h iLoe. bon'a gLrdi. ZIlHr, "'udan, &tImin. Blrbirint batJI 11-;; lI~fTI me8tJ~ •• !;;dmlAi_ hrcJh dme!!; b"'p.IIl. IIo.i blCd1!.ll h.dlL-debllirdi. VildBru ~·H.rl b 11 b:lI"ll.k,p SclrninJ ahnak Vo bu iJm i i.nJen. r,;1k ~

krLthnd.IlJl batlgl!l[oi gii-riicf e 01. .I:I.iI. m~)'led~r"'Lr. Gl,(okl :ale)'h Lnill", kio..-iir wcneed!. fnlr!'! t oll!ld_"l c-OMilJcc:: kararn t~5lol! done. bu Ci!ktJ. Z<d1J: h)ki:o.YI!'B i "ltd IIBU. bem II!'hlndl!' , hem de IlII~yhlDdD Frulnr d~g-urul·O.-dIl, HOyle blr B;~J'I!c:irl[! mll(!ll<Jdll !!( vf!_11old", ~1I .kudar da !!ll<lr I IdL H'rUt gidip II.~ 1Ilim dellj.: alma!J1D1 60.)' Liycllllirdt. Itorlm

Nu.uw' ~ YI <;fl'-"I rill T<!ldl:lnll IIlm1oet..l EvetT KIl(;iJk

:)Imdi 1II11!\1Lit milllni:..-: Ogledl:n ,allDI il .• Ilt bu-

,!:u1'11l •

-

O~li!'YUJI mi '! V IHlo11 dtJ'lIUlllduJ.;o;..;.Il lIfJnr~: _ H!lY-lt. _ dedI. ts1:J1 .R:('loJ •

n(\nlm

JilIT'1\1 ~'VV~)

jO:'ldi m ~? ,g,·ldl.

y~n.
_

Blze mi'i' ):;,,'':: rnl '? I, ~oil; me
nUll "luruQI

.

duymu!r'ordu. Bil Kia bu ti,r-I :"iIl.luodan i;ormek L~ iJrliYl;lldu. ParJ I.e de bUIlJi bIiiDOIe£ blr \';.1.' k.a. bat,lIDdJiJ] gc,;mL!lU. HiP- Yu.
1:.gBI~vy-..m_ile bil:gl bdi.ya glrccl?kti. Hayallm ~ OO!1k1 lec:.rll Ja.e~ Jel"ll!!' elf! lJlbyorilu ki, teWlkelll1l IbtilQI!! yiJ.rUmtJi:, IJD.-d.illl kw-Lu I rnElwn t.n tt'!J U kelili:z; lIolulllllr ... R"~mak t~hllkc.)'i arUnr. 'z;'J.firl bir k ....Lo.8. iullUl'lP 1l.kJlnJ t ""!J'IDI. gell.rDL~k I:glll"ll!:cll bir ty olu du.. H~lil VlItr..,n giblr fevk 1-tlalildl::!'C:O bl!l.yi.liln romlllf!:odk ".o:r kawn b:a blllii& lo'l;.["l'p'

Pi:!ki, Il:l.IlB halUlI"Wf~ndJyl 'Cfi'lrlJlJlI Iu.tten,. V liliau, ~l~rona gcJiOCIi1, tI~:rek "~ Ii hk bli .61..'"' I.. BuyurulllJ1;~ delli. - B.:n .• NejllL _ KBdrn. ·LduiulJyordu.:
-

-EI·1.-

-1"

!lml kl!Hm81'i bl!l:ltDllyoro Ll .. On::'!. '-Ern. diye. bll!.Ap IJ"l.mCl':oSo

Nejat

HlI}'1Inlrlla: !ja1}lrdJ,

D.u

IU5Il

.."

bddt"J"lm. 'l'd,fonu k'~r",-d•• \'ildlll.llIll sa.!!Ian()" bi£ bn!}l{I'-ht Vii.rOl ml.l.· h. kkak, nit ~..y.,-, ml bfk-e-lellomi!jti? HilDa!:!I~ Nej&!lll. kit i;j1 ~ltIdl Llr ]ru~ki.lolUgu \'ELnm:ll srlbl "sml tIlJDUgIDU!ltli. .aJrl:'l!nmi~, yaOUi llijpb!!lcriru IU' W-Iln b~lj'lI'IIi'" !Cevapl.ar a1m.Jt (10 IIIc:akh. Blilld d!l, i.ki.Ji~ !ltll!lmd f.Oi!b!l.blr !l:a.bollil S1-'tfni~. N("jl.t trun I) IIHU.il. telt·fol!l. l:'tml-ll<U. B... ~npb.e11l:Ti!lo be: I miLnll. lUi iii ol-!1blllr..J I.. Telilfoll c.lv • fllld._ Vl!dam rum! .kC-IiiU!}lD • ga m.:cbur eden blr ya.banC:l.

o

ha-I~o Selm~nd~1I

bel' iCy]

DeE! ill!nll ?

o

glJ

di'"

-

I!hrd~l,)re D!!.t1l"I.M tldivl!ll &l'IIIJ. Selml 1 dlLfondll bernen bulml!l J ItLzamdl. Yoku dElha. IIlmdlden, OILu. ik~ I!;!!dml blrden.

Qldu; d.I'-l'i1l ~vYl!l til hAlI~1 edl'c~kUm r dl!dL FC\k... t dug R:oJem G:e~ >,Uttlg, nl:r; h::ln,. beJel.;!. dim_ N IiIWruZ? Bin:!: I'iYU,"'OIbildinl. II lI-ari! MUl1Itlom-:!i}'1 "ol:~b Itllo!z ml'i' ukat '~Il"'l'lilli ol4l-m!ldl, ,Ulrnl ~

RI!1'1f]"n.dJtt
m~b'!lr Si!!1

b:a.ldll!, rumile~mC'-

hal

Sel.cilD buluDIIWQ mt!l!wl

h 1II}'!lbn !Il>1!IIDtUWJ &'hl .. ,,,.r-, t (T".d ..o.la) _ '1'."", PM :l1ell latanb\l!n J:i;lldili g1Iu I".J... IIIJ1Ich-"lo.iU.rin" k"mp.t mnc de.ub~ri iddeUo hils I!!tmiliti, LI." I 1 b,r lw..ulJ.lllio ka oilnkbi1 11IlJ Bu mL"mlek,;t, W!'Iliniiit iukj. d .. 1-"-,,, ..ilirimi.1l 1J rullrlll.l -- lllk. 1 ~pl Ia. ragme:J1 lmdlnl' crkoi'fr rfA.fd bu UlW1llda.ki seviye rltiJlHI ~ allol.,~,j] :1.lIhiLII duva.~]nl bir till' III }'ll.alllfiml!jb. B~rad b~ .Imlimlfl Uti !:'I"kl!:k a:rk::uJ - riIn diJ:!It I)lmak III ilm Iru n d.·g-llrl:. Az 1'011; !l.wl}'cH bi.r ~glE'n.~k:l dlr_! 1mhun Is: d<L mWnk~lI deit 1. B.f.IDdlrm~ Be]ediy~ di Ahdn.dc ihb i mDnaMb",tl<' ... .lSclil t'li'I!!j'~ iIIlJ.nb SLr gi b I~...;Jl,. BJJ.~iJ'BlIliHIiHll nUlIllJ I Y iLb.u~ bl.l to bit miln sl!!bet, R!J800 hra k inDUr bir .all.rU ,-u l:J. cir-lli1ti llild, .. I.I\ I lTd.lul.! )llano Yo: t<lklllulnrJ.na, mlll!~['-I. ent.dl;.a. laflllllL kM1§1lCak • S"k- t bir 11- d,rm.s J.t.1('di,-" I )""n.1I1I1 tlJ .... 'Il b.. l..do.1L1 II ,-d••• uJl1 ),11.,1 ". l11r I 'I'1rndElIllLg kmlLolw-la. mllSUID Ve)D ~ Il.& lirailin Mcin.si. tem~ 1 muUlI-ka bir 1nlnm Lf,J t<>pllwlld L Il!nl:cill!rll! knr~'M:.l~lIk Vi:! 'p11- J.i. ,-U" Unar t1 rum.,Ur_ Ell! UrrlI..dc.rlc: d!llafa.iI:;tl. A\'T1.I]:I litl. ol rn. mLlI.olU" Lilli., t"f 'rkr" ;)",,1 1lI~~ dYkLt J:'i b l Md~ \11!i ts.bLl dorrtmlf~Jl'· Jukl.lll'll. Iml( ll. yoktl.L. y, m!:'~in.l. yer]lkten iloll-ffl, Bir kadlDl eski kClDdl!J rlJ JJiiiiliB('_lI:rill ~~rc-,y.a.mkaclLS • .ka't~nli 1111 bUIlII:m II1{tan b~'k'" bir ~t:jI DalIHo. Jr, ·1 (IcI"rullla) _ T.hll> jlllprunlYl'l-C-IIthm bir ken-e dUll 1LlJ] IlIbtl Idll, ViJdllJl. _ SEtlmi.n [n[l:l'•• i!~Ji Kalfu".~,. lio1ii"J,,, IIlcalr:ainl dalJa f'azl dLltlilJJ:Il cl[ .lUI lim... MT't.... I.-;.nll Em",,,. t.._,-. l!ltt'DiIld! VEl k:em.'LJl, I: Son!;U lad ,.LILI1..." ". 1<, 100<"'" ·.. lcir hi ".t,t: IY!I alqaPl fI l(lldlLL" l-'ill~ ..utmlHl, (dot' rm.Lu:o tu ,rtlm"L.,_ kio \'u,jJ. Yrllnu: Kallli \' bek~~llir YiIIlinl.Z1. t"ll "oI"L." ililILIi ~ir• .Ledl. (De\ ,,'!P"J
dLI~lII1.: bir

butll 11 l"lIIhatatz olu},o.-d D. Nil·

t:d~yoll"

.

.

GIJn~ OgJo1 Y.aw. .1I[1~
A..ll~

~
]3

'" iii""

tn

lkln ...

3~ IS
Jill' 4-t 17

t8
:B:!Ill

:ro
:I

11

r,

22

iI 13

-." 3J

DO

1

R.amazruu ~rif: 8
1:m:I ~!Jeri aJ.!Lf!'lLll~'L) Sa.atile E",lI:at J 11

I

(l.

",w_ - u~ ui!'MU:
CI!l1I

au,,!.
1r~1I'"
'R'~Ul

d1.19
: .~(I,'!4

: lJ,1i

: a,-il'J

r No'bet~t 1 .c2.8Ineler 5 . - 949
iILlwllray B"lI!lZ'lI
Eth!rIl

1

Pt!~'I"

Bo;:!I~gr..
E'mmGrlw faW'!

H.ruJlkvy
KrMll2I:ll~ BlHll!lltYIl

Beynnt Ec:. U .. )-u:gJIl li:1.I •• 1ti E'ml Ilill [j E'~ Ibrahim Ham RlflIt Mul:Lt-ll:!'

tI..

Toptapl U.YAi1dur

Y~1l.I 'l'um~ S~ In Ec,

JJ:uk,!};

.R. ~tn

..

Ame,J_'ika

Bazine Bakam
PariSI: R"~lrn1-:1!l derllill Fran Malb'f &kll.ll1 ve FrI.ll!i1Z Ets.nli: I dinkWrlI Ile kQnu'lma.'"I

Dimitrof,
-_ HiI' ngU,iz c

J

B

BrUlWlJ

Irkil.i.k. AmcJikBnll~ EI.IU~nl! Sj-nil.er. Q1,11L 1I~1Ik

larll bllllL m.L$llr. Yu.kul I 11lgiliz. M!.\llya .B h:~"
DILl! Vi

llarnm1u1 ile d~ .gllril!;'e"-~cktir. ~ arll hcmen b\ltii.n A\' -

Bat: BOrliginin ell,elri deni ..... -I . 1-·"". Id·· emz manevra _a.n k. anlOIU I
100
emilllio:i

r'SAI.All SAlUi!
Est,an."
mestGlne ••
Dem.or.:l"ll~ pm'U ~ragr8lIiooC' bill' :lh!llrtiifni,. ~t1J;IP .lLd.om1d'a, l1zB1'l.emlli!1 BG'IJ'.: .!"il,l'iim (lhfGI'1 bil{LllllUI U-

ti .. oki1e diUll ~ilhnh ba~hl(llm

:i

'"HZ

"Wei ·uin
I

Lond1'll. 4. A.A.. ~Lp!l;) L.j. bcl"Bl M:a.ncbul.4lr GlIllrdilln glUoJt!l!:31de ~l:I_... l :l-'1ll'!lrcor: DimJtl"Cf 21l aena MOl!lkO-'flllliJl &lLdlk L!j:t111 Orntll~ Yil .li:omUol..IIt II'4rti!llTllTl ~E!I BIlIJu-el.J!'ri IlIlnt.l· J II IJ.lltilll kw.klil. pllrlil!l:r:i.n 1['IlerllIria~,'il iii: Nuzm C ...pp!>. In!:1ll:Z cl O~'tLllt.D:Ufib;r. Ni..b;a.rl!t hlll'b!1Cl1 i hl<lllnll'l dcgc:rlni ~.lmlomiiJt;U aonra da iEh.tlgarut.a.ndn MOSKOh lli Lsr:ul,tm('kt,;-dU-. lng1.Uz ;;1IJll.D. Me rusti Dlamk bal'tket d d'cn1z m.rmevrnlllnDJIc giru,mit' hrasnnn IiIol~Lltik, A,,'cupa dtvll!t i:tmi! 'II komilni.!t raMI d.!!!11!.- lerdlr, BUyul!; ,11.I111"II1I1 dODB.DID.!IolD len [' lanruD dll. h:har dU.~f'- da.k.1 bUtiln te J::kklllh:rl ortacla:n 1m' ku'IIVeti., [I.~k gemi.lJuindcn III leap edee 11. sr. Ancak b6ylIJ Ie IdlrmqtJr. D1mitrnl ellerl k1!.n· b"reket I!tlirill!'lL tayya.n!lerio hiblr- a.mellr~ }'l!LpllI'BII. ii.VI"Ilpa • I 'Il. 01 lmllitlk, KlI.derll:!. tU- m lIlyeEri albnd'a. lngiltl!renin gUIllll I!'lronomik balhmdlln kallm'a Reie-h. ne~' - batlBJ..llda., Sdlly lid ian• bilt.-,e;'ii:i Yll dol ar 1Illh:l!lIna ihI1!.. ve Ice b )JJl k1. ~J'Ul'lde tali: suJlr !ltmflliD 1l0lll'l). Dimitrllf c tta bwun..abi.lcugl !lsmlmlll.ktamuhUi'me edili:rll:i!i!I h.er ml"aft:all an. .li:omtlniBl pliTtilen Hitlerl!l ~~Ig" 1\m erika HllIint· NazLn.nm b1.l mfJ,ar y:agdu-alrak Dimi tre fun 31!)"UlJ.aH ,;;"k I\ltilfn 1l}'Bndltm,-k· bll1ahru bllli1lilJiIllISlnI h!ll~mi.tt.'J.illl'. tngilt!! Malire N-I12:lrL, fl!." lerdl, !:Il aynl Dimllrof VI! ,9.>'0.1 r[~. topfauhauida, lI;'!;tk.r,:1iI finlflt· kamllillat pmU-crl P'c:tk'!l! mLLhamLii::u" IU Stullnin detcrlnl bo:.:kc-mc ~kc::o. harl,;~Mlo buhlln·torlll!:lf .:Il"glililir. h!~lltL'rt me-I~,'i, d:al1!mdu'l'P bloil J.:lBldlT' " Inllg \' b itUn ,\ITlIlm \'~ lJ.JttAmerika}'a yaYIrlO bir hall' !lillk. m ll'il ~all .[!]&ldadlF_ Miiza keT'e" Ii'r~n t tID ollllc:a~ lahmin 1lI1un!l" bilir.

rups mt"ftlli:lleUI..'l'ini Vf Kahil- ~ I &I\·arl!t l-der£'k kma:!liar ~·Ilpa;.kbr. Bu Se)·a.hlltin car~.lll~hililldig-i. ~b', stunT! I 1\ dl!liHllld~ bit lLId.lrm~ ",e i.),arlImB _yap I" ]!l.BEI 11 su nda, IlSU Anll'r 11nl,fll.D dU~Cl!leriw !ntrilt~f"': ,-a A'rnI p:aY'n kabul dtLrnl('I1:" ~a.. ~[!]nk-

luulnlelll

BlliU BirLlJii karma donanmaainin mFl.ntVI'a.l&nm Jngihz cSu. pel'D z.alJ11.lllDdllD. takip eden ADGCialed Prese muhablri Ii~· rold La.ycock blldlri~·or: l3ugUn Ba1..l l!.vru!_JII. BlrUlitnln ta.rihl bir fn.8u, St:llly alllklat'Ullfl BA_Oikl.IHmtlll, n~11' b:.J.brLlI'lli toplflFLOUl f:,." 'JDrUIIiU ilt· Il;Qllmn.¢u·. Til [ h L" Ok: d~rEl. o]£Lrok, b:;!.~ d~"nlliill" BU~'Uk BrJtJlllya, Fmol1li. Fd~mcnk "41 Be-t~ik.a dOIlIllllmlLlMt en !illel bill,' IljIbil'Hgl. halin-

'lin ~trnrlndll. h.a.cdu::le ge'Wmll' tir AmI, kuv~·etl', lPgUiz BOIL\' • tnn dOOIl.Dmll.~1 kvmll~],ru. Amlrnl Sir Kodl!nl::k Me. Gngor uo for8UOU la.o,l)"an .. bnplacabh: l.II;;ak I!:cm.lili 5Dd~dllc ~tll:li~kredlr.. . Ogl'~I:"D !!lO'l'fII, l.I'!;ak g('lI'Ilhn:1o1'11n u.('~td(l('dillteri ild I!"ruviUA)[' ,!l""IPU s""my Fl.dll.lsF.L n~ldlll1Dd& bo-mbll.mlDlR1J. tallmlL,rine giri~m.iljti:l'.

:!;Illnl'lI::O-M \I~ S!GlliT11M1 lIdit .l.Illanll, akm!lo ~:r Inlf '" kala, iJtihld'!1'I1~, I~Udan" 3;Jr/ pa.l'ii qa.-rlil'l.ipt t(lnHI1l a.n ug1Vnda lrn'!l(l go.. Yfl,rlJ,TUgung lIii1l1cmi§ti. 81' jdditUlIlIl ~VtHI'd"!rd' .. r:1i..-Y, !1~,.ftlk~<!'H lmyJ1h1 !fldt~. 0 I,ada" ifi, Tttj!!111 lli-

at "iil. li~

m{:.:lt'!cyi !!i,. o.rhad'o,. 01'113 flllll.iall'ilfd". lItilli Adonuda l~t-lr:~k I:)ttl1"1ll~. Al'h, a4lilN. oh1\·dLqulL

Yllzl.ytlr,

Lcadra,

4 A.A.

'(Lpe)'

Pron i Bl1irnhuniI, kOfi~ karfO:.flIlik ma.newllUJMl hll,!}lIy.an bau hlrUp devlBlb:.d fl· 101 nm u-ftil etl)ll§]erdiI'Bu
m
!(

:ti0.l

MDc.tg'tlmllry

VliI BotllDd. \iu p.bah G- -

~ MlIl'e-

B3ylll liir" ff<lfl!l AooP14J1a, bjje 4U.Jlai hi!lYI!:~ g&lidcTml'J. 611 iiill.l1li giirm r:riffl bU 11111 ~ dlQbmtw. DP1II.rk" kl, Ad.n Mail, YIl.I,r!,,,· till mikool!l..-fl!! N I7lPRiJka.:!Ill!. k(l'lmlf...
hiil"tm!fOr~ .F!l!lail, me!!:!"' l~1 blr 0lifhg; t«"*IIIdiJ:n r:

yt:I :rden milJi lmtllm!l.kbtdlr,
nl1'V1"aIaru

fula

hntlb

QkrflPlr"'j
... ¥
I
-

Kti
'

alh:Tlsl"l kd hll m,pw Ptndlk~ I apftnlftl:r. Yuta1t1oJci Mrimd! fallflrkM niiriHmdd e-d fl".

glmf k!~L:!!I's k.amputl mlAlftl~I!tJa (Fo1o: Ji'IU'M'I - Y~i'li Sl1lx1~'

Dr. Sclhac:hl'ln.~ Macarislan yutulu'yor ilk beyanal.
"'Alme.n)1!. ilL.ril!cal yapm,e,k. zorundadlf."
RII.lShu· biUiin

\..

[ngilizbav~ ma.t;evra.hmntl1l
III~Htles~ gillz

m ·,t..l ve

ID}'1Ddini

dUljumll!!c

Irt blr IblldabalM1ln Petkof' i'i:in d, b!l him btr aklbd dogur.o.ca· ~ru iOyklliddl)ll ..ekinmE!diler.
Sil Iln kflmUni.JJt Iyi b hrl~lar. partiLeri bunu Dimitrof ~ref!Ii:'! ... ' vlcdB.n.liU b1l" adlmJdl. Bljll!illlf,mLilIi, Iolml Idln M un' Li:llldra. Tclegrapll'lO
4,

Ameriika, ~"!lJc:ak

AYrrupadli :

(NAletl' 'IJi:l"~M

DaHy I:!l.u..hllblrt

bllliLnt'D~ :
DinulrofUD oj i.i.mil ~Ie Bulga.r'J~ tantil.oJ. Sol}·d milliim. dei:iiildilderIn vukiLli. gr::lmJl.3.i bl!klenmE!kte'

Almruo ekomJJlljHill.ill ilIL" ;r... rd.llnl il" .iI.fBt!<... ,.Jill" Birlc~jk A" bile goZlicc. d.~miil!' bulull.m!llllta· .men!. .. n '" bOyl tnr J'lltd.1n &ukll a. hlllmll VI:' Rw;)iil Ba.b A;'Tllptl" §lmdl Bulgarist.:ml ~fo~. ('~k dlJrum ..... bululJdlljuoli. l"B WrrLU. mUM, barbin A.im.ftlD dlJ'. !.ililir _ yad.a b I l~':tru ~iJl'lemi§fu •• k:ovDDm dldllgi bir §ililde !dare lfI;,tir. "I.ti,kul i~l"rln, B.D•• k IJa. _ i..JIimler IIraamdlJ. Bu. miili. .atlu 6nemi ill .lLolrt.ili- edebil~eek ~""i", nidu .. 1u Il.Im, .. l"nn l."lulldu dada k:i :!jimdiye klniar hilIim 0- w· bellrtil!:nc.kbcdll; irLl b,r d m"l;rl> I t..,-"ro"i.l.ll.tl h...!I~ M.llti E:gltbn Babru M". feb"rb.1l killLiUlt. Ji..merii'larllD mii.3t..a." d,l...,.,/i:rni .",.I1.1'"n ~h.."bL, )·..Im .. ' kil hl'rbi A;-rll!J'& !(rtuulda k.3.- "'i!nkQ~'. rCI~leri fI.lkll..!B Y!lUIl!!) ..... .lhl1 -"uor1llQ mU1l .. k .. r 1t.1 .. < gml Mtlslm'r-lId.ald cW- u L.tihllll .. bn~lnm.. k: ,~i'l I,,, ~ n Iru I e tmiytl"£'1I: btl ffi 11 Fl'-iu\u,j'l 8ulgaristaJUn. tahliye t"yl· ID('k \"e blh\hilrll! .D.o- sj M. Ntkal~w. d.l)'.,11.1113 ""rmn.","..r, j,.~k.L ..ttlmi$1 gili!! lII.daliH"Il'io.an yef.ll. Alrikll Muh.:Lblr !ilu !J U.!lllllil.!J d~ be:1.irt- li.... 1l:~ltl,~n1 o;;"-I .. rnl ,II~. m dQ.n A 17U !J'&;!r'1.htic:um E!~'Ie.D:L(!ktl.lIle-kt~r.lir; DLrni trov ~lu.f" time? N d>lL,-pt "-tlmn''''JlnlD I h"",.."t !lilT' W:i~ l(!cE' AIm ny<'i. Fraoso, 3e1. bl.l ug BuI~ d~ u~~liI11I, Mo.sko\'I1.- rn ,Llr tanu:od. o1<11IIiQI)~ I>f;Firto!!ll !; kil, Hollanda, Non·tt; live.;: ytl tllgJ"il:rIml \'I!' kendil ..rice direk ~hcl'~r .k:,fi drl"K.d(l inl<i~lI.[ elevn'l RuslaJ' ~lIld.ao 1~;J1 tifh:r 'li'trilmi§itir, mr"", l»1S"IO)JO Yllplhu:ak lhl"llcalm wIlD ~lO.aca.k Olil"a tek:r;,_r A.\Imn." ~D.llaTil i~JI i, aa~llrol.C'lk J'~ Iil ·t'aY11'IJ Inerilnlllal' taraf!r.dilD kI:n't.3n _ "11<1 ". m qldniPmll. IWrlQ<'1"rt'k. li:illac:aklardl. TLplrJ 1!'e~~n harp~ oldugu ~Ibi _, Bu Ihtimalden f,;(1~ ·t.~i6e iii LI VI! N...... i!jiglllintc Ankara.' fHu§ul!li) B':HIa.n, 10 )la!jlnd.a bir ~OC;l.lga l! ~I hatll'ltlofl.ru bir ttirlil k:t:fl\ Ya.nll ve Turi= CeB!!1 MlidUr. \'(! \-loo:,\cl:n-lnden iIIil~miye.n bon yapllan tecllIviiz lligundc- mJl.chlll blJlllnq 00 lIn mt.>!nIekeU~r, lKIyL~ 'bif'" gel~eJ~·1! Bu.1 d"o 'T, ~ fro?l~rulll.o) _ ~r 1"" asl~ mU!!I1I TaDl t.ma Daii'Ui. .Mi.II'lllInh ·lie h"lokl'l.mlYllrl:l~ Bi~ dijrUigll lie ~biJ:kanJlk Ne:;lrIYlit loll'"' hli:h Er.t,,~..,.~ bU~,,-":1 .\:i<tn.I!ln .... <lhk F~!l..rua, ~t."IJrlil. glbi m=Ka ,,"lc'OIIrill , " I "'G .lI.I[jdevve:aat ~ill!l m[l~li.C' } :r lW)rioa,l"r:r Hu~rll Je.kt'Uefd~ irnmlioj tkrin .k1.I~et ... d.tmCISI Haluk Go£eli ti!'I-'i1i edll- ra,l TIIlM Hnill S!J,lulu ""rL .. ~" H o-lma.!lInd blJ' endJllellI' Mill !Ill. Ilililtil' _ ..ildl! l;uJ1.I."d~ ,iJUl.r..r,t tlolilmi~. bir paY! vordJ. F.alnlt blr }rll~ll tlI.IllUIi ,..",n "., llii.l';j>in yak.ll 1,1Il,lln_k Haluk ~re'U Robe-It Kolltj'l bl!'ri, Marshall plim !ill gili!rt",rinri I·t .. I~.lim ;r<lil!llLJtlr. bltirl!rek hil.kuk l.ia.b.!!im rBplb.I!IYClr - her-ita; mO.!lUlkU r. ubk tlr. I.ogili2ee Vc Fnma~)'iII vablzzal A Y.rnpa l'lltB.!nnda l'1lJlI • I.!j,ftlF. cak .... .b.emeJ:l bura.lal"llU bop.I" e

A.l:F.Iel"iks. flor'du!>l.lnuJI Gcnd .!Kurmay B.a~lI:am GeDe-rai Ba.t1:IIr)', bir ga:z.eU!ciYI! \"ecd iti dE!ID.~ te gti)'~l mii.hlm biro iIadcde bu·

mill! bu.l.uJJ.l.I;yor,. HI.!. !Jl !!!neo'~·tdll.l'YlrIlJmd"n ;rn,"lo 0,]jlllJ,,1L IInl'j;.. ~"fL tkrill iLl. "IJNi I!I n.ttlkl.rl "'... lIo.•• tNlit.,. klub-i1 '-1;l· .. krin~ v;:or- hn.ln. ~J llC1.I.rpoli~i ve g,.li IJ'OIu,i iLjJ !lin, \L~EI.I"kaII!Jerrilen VI!Jm,p_1:'" leJl~ di~' rn,,.t.. Aimu II 1:10., i..r."dI.,.&- ;I;i fl "I,. _ [Ii Ij.Jeri ~.. IE"nl R'o:ik'm 1?U111J}.U,¥B. Kadl!r.r 'jill tilm. 1J ~k]M" ~I1IIIIl holi h'lIml.J., ,J.. rumllllll l<.n- In.f'I' lr"I ..1l IOII:r& 1m i,lrm IIu VI!- EiHl.'I'1Dli.DtIEI aV~l1l.an loamf!1ld.o.o ]la.
r1 [J<!,

Lomlrll. 4 A.A. (LvIJ) balfa. tru .....eUe-n. k!Jmu.tBru" doku.: gUD. dl!,-am eclen hil'i' milellerine oevrnlanBdan. BOlll"a caz,cte.l:!ll~re bir dern~tB §ilnu belJrtmllJtlr II, I 0", Hi"~ ", \I J..!i.. (Alp) - E.ki Lt:>nd'''',·l !NllfO!n, Bu....pct· n idwlb"",lI:: d..iJ'IOlIr:tQru "", iJ{lllIcii d"'l1 __"D." l.u..berl£.l'll g.ii.", lIQSk,... mgHtC:i'D b.a\fJl. SJW!II!Ilnnnda. bUgelml'k11 ~ich ... t.1 l b .... '" ,J"kl.ar &: ~.t'hl. ~"" ,., ,,,,,,,,".1. .. ,,& biltijn idl1N!yi 1>i... tlln DIllJl!Uerin OOJbnt;l Q,:,olllD "J:j " .. rlnn" ,..,rUlet j tt'll~- r. .. t 1" n.iIii <>11111. lIllmat ;~i" Ddd] .it.. IJ!d1'l" ve ber ti.irlii h""'!l U!.lIrnlE. l.llno8. k!l.£!iJ1 JiIIVlrl nil! II.Ill!l 1 ,11:1 Ins ~ nfu.. j,"''I1or"rD""'II :t...l>ilil.Ii.oa.l-lamla.-- hiTl..... L.. t'-'JrJ.ill1~ b" 1I.m",A'klailIF.

idueyi .hYQl'lar

m-

,"",,,r..

!tir. Bir vnkitler .MDI!lik:ova:c.Lr1 a.. "ic bif 3'.'b"'~1 caml til rnk go tenlen Kolal'QlI i I btlnrll'iPni ,..

IIiI >HlIli,

'I\I!

,un-

nlmithr. Demir "",rd~d!)n 1l1"I"n hll[,..,.Ior, s..1'l' .. lleril!. .. rtlil;; "",,.It I:IL"m wk"tlllnI~ki .,Jiir..~il"'JI!I itim",t "t ,nl!lIIddrTi"l 111:1> u.,rml1'kl,m;lir, BII 'Jr.d.D K."JDIi!i bu mtlml(lk.II",.d" ldllrolli lallllU1l.,a ~l!@oIi:n.1> ",1M'"k- l1iLom~uJ!llltl.k, .t (1'll'lctonll!'l - I);t!hlu- b .. lIJ.rl... ""lotll- VB bUD.'~f1 P"1k JDl>r rillii Au !luli.lll.D.lI .Ug,ht hklliDJ It'J:!.1I.riIlG gl>lI!l.,r!ll.('~ir. Id !iiirll""" b"j(1l!l g,g l't:ni ce;;a. erini Tnbm." t'd,ldiil;'"'' gi>J:'<!, tlilllJl:fl'li- .-" i:lllil.t. .. m,,~:r1 !,,"mi~lir. r" Jh .. ,,1.111"<'01"Ihlll> ,lI:ir~.:-eil; Ok m(.mll'lo"ll.,.,I"" d.~ ~lnuriJtmJ KI.SR ,,In ... I<:br.

tal nlil~br.

Adalet Bak311ll Zongilldakta

tedkildefii.n,e devam red!iyor

",r>

Ha

-l.idtiriii~ karlro unda ilk til m

ve

II-ilildi !l.ti.D"n kp.b~;r1...r, ~rlU'n.r I'<'Ij.. t~~lt:ihUul.ln II'I~'M Iii .. ~"1 t IV'" n.~ralillin lI:t'ti7ilrlijtilii bildirro'l'kit<l, •• D'Ii~r t:.r- ••ft-lill MD.!:Ilr Cl.lmhUfbn. 11ftn lo.r",Ylmn mll.hllfu; kll~ lnrn blltlfJda IIIlJ!UlaD nbiU' da dl!~j'l-Liril" oJ "' tlUfiU.D .:rerill" .;1" I_.ir IRru 8UYJ. 2.1 irilw.i~tir. ~,,,, IOnlll... da. ~VJ1nl.l\' ;o,fulu ,,,,J,..ill1l;t, d" ;1'""-1.1., :f!>\'n~ !lIlQT'Ol0
IllJln}'II !!ll,I"IIU,lJl.T .,.,~ ~I."'m~ mJJ I i aa''1J.IJ'''''' lNrkn.llhiol!llfli •• ,. ... 1 l"lml' 11.11 Sl;n-:i'''~ S.. " ..... lt.. .. n; ,JiIt"t I rm1,11)1"

I

hlorra Habederi

IUl!rik;ej r!!o "'rilrkiy;, 1l~.ilL. rr.t.I.i il" 1l..il;il1 1rurlllmn hme .. iZ;1L ......

'*'

I

I' itUYl.lk !!l..imd Nn'n ... .n lIr"Dl'm('llci"Ji::III' nUll s.rlli U1'11!1 rr.t.!i. .. P~n...ktz. h"kumllti IlMdimlu, m.1II1~ bU1i:riL. i..;;mliL ..tm~"'; ~'kn.'dtlr tv· Rl1W!1t& k.ltu! ..illmi,tir. "un."" 1b>rl"Ci

*

_m

ADJ.. r.. t1.", o!m"k lU.. Hiilld,.l..,. Riillii •. Da. inill ..th.mrllll Li. dor....... hnk,,,,ln I.".... lllll'1ti.-.

*

I.,

l1.i1'.

a

hrrlll

KIl.rJ)II:r~, Itqtl",ri;:rlll Llg[i!l!i!lICl:'.k !L.i !IoCiht 1.~1Ill11.lr. Da.• j.tL"''I'll

!.wi llu.Iml!.

en

I

inek gillilll:·ei!iH.de.ki tedavi haS88.Ja!rl

hkli!ol' i,~h.ri!!. L, Lw.m&Ia:rl1l we i, ..en!!) rin <Ill i,~~i" bimllllllllumll r;.ItIl~miil"'t .. JIF. Ovr;.Lv l!!OhI" ~I. "g N,rro;]J B,!llIld.l. bil:' .... dI... I;;q .lI;nlYIJ dia· dirmck i~i!!. 1.:r~ .~I".lI bml.ull lI'Ut.-IIlU,. ut hluW.a.n .. 'illt halll1b",,,.c;. 110 k.ldJrJlllu,ur. Katl.llll "-t.!tnl)< dl>,.pll n y.d" ..;,... rnH.m"" b,m. .. "110

l","JrIL, 11 (N fl!o) _ EritaD,71i fIb m('!lmlJ.~mdl!. okall big< JUt d" ..k ,J.~li~ 1:Iin birt'llk l.u:L to.lLiJan De¥~et tiyab051!!!nUD nuyacIl1u.u·,.E! ('0 illJ:llil!.lil)"ad3 l d"~1 et! i,\j;i.llJi jif"Jdamft kt !l,I", Befiilt-n ~rJk.a It ken m~1.'CU l 0'1 KWt:a.rdeJ.llm .IEIJ,.".:u. J:i::&pl .. - IlrtiIJiiciD!; PH, Hilldi ..,""d.. bi.· yl.llTt S'czis~ eurulla ;ilrc:, RlJJIlar 11k u..1.rruznLn. mU;pl.!!1 ot!liiJ'U bli" l:lIL!lU!.hk • !lOll 1.!! t&Ltkliir indr lu!.;t01; Llg, t... rl;wh!., Ir, i (T.,lrl~1 1 _ ~t.,f1I- tan, IlJJl!mJz fle:r:ll1Jl...... bull o.!JlJ1 !l....i tidi tm.... Lt-Ihr. t da bu klt.il..lrla ~rplllm~k 1Il1!' .... DI. 1".,d.~";.'1 z";rn.:j;i KAIth U t:niul.. !."I,,"oU1 DoTlo\ Llyal ru~1l t.u ~llyUk bl.ll1yetlndc klLlacakJUdJr, yapuKi b.o.tl-uIlI I:Ilt I11l &1.!.or1:.,,' ""''IoIDdo. bllIWJlIlII. a.l., .. m ... n ... lt1~ilini ..rrm',~ RI1.I- bultl.rume;jni;lo Am~rila:lh a.akl!l'lel''J 1I.11lihrtllll. ~ .... rlllr&l" L....... ~ V~ 8,L1~~'D'. SI<:])I"'IJ,";]". 1'1II1n"'.I.~d. mut..m I.. ", Liri; to "Ilr;o.iur ... ,ul .'1'I!J~ti a3\eollyalllo 1:iJ. l~t.>tr istem ~~ 1I.1ll1l'r'ika kanj:!'r~ ,,'11." tnl'fr,,·lli .... "",d,"&.I'LII ml'll! ~IJ,- Yl'''''Il\,;;:a Y"I"IJ"~ ~ir iblly.. t .I!:Ill _ ~nl Lola "tltRri loll:l:l l.ad'l"'~l"! Il~ltl.. 5i miJtl'-CtJ.vi!!e harp Il.illi i!!dl!C~"'Dr, I:.. '1JlP AKSOY·iII. III.IIlB • 1'l1l!ld.ll; f .. Ulill~·.l1.'n b,r1jll>k 1l'lJ;lIIle~ct tlr. Simd.L ·bu no-k t1I, .b..i~ bi r" te- riD iz.mirll "i!l..:;·",ld~rdl., l,mlrLrm .. 1ll.IL1UI.. 1!"'lknrr!!1l fi.o:,m~J.r-e I"fl"d". L'UI u.~uh.1 wd..., il1LIJ tat'!.lk !"II'ddu de mro.blli bHJ3.Ir.m ~~ 11':1111: .s...! ",,,,_y, •• lImtJlllnnn, ,,!;Ill mlrundliiLr '11'0 thhhJj;I'" 1.. ,yd"lmd,l<!<Jir. hi", II'DlWwia.de ~deml!- rtrutL-.!jL kk~ tJII.lutr.dujJUrnumlLJl. nIl) .. d JJ 1';> tll '(irl!anmr"! blilmIUYG.r" M't;!! indinneg.e uli, ..- i. '" -'. n~n l,,,~kkl2rJ(!I'irh~1 "~JiJ;;'llilnItLLt _ I 1;>;;1 ~T(j "'.. ...filll .... uu·I'" <I!Io lillr" ktl\"l.ftlll. (DInar Bardll!'yj UII cleo )'i~ I.. tlJ<llnrz. . k," •. va""'lIl,jlln ill"k "lib.,. i YfJmr'r[ndell lI:ok memnllb. oldU~u Toglia1t~'mn ii:8.:rihi: Or""ry l\"r.rrUI. F, r.k ';ud .. iJ11 ,m~kli!,liJ'l"r, l3ojLma~ .. Dr . .!!nr,jlrra d'.a. ],.ir fOR m'hnlwloAWe'DiD hru:uIL'Il ll:.ll.lya IlCimun at lideri TogliilL i j r1l,i II.!'lld m1.l.lr:t.. VI.> d"Id .. ,tnrl!li y1 yaralaml!J O'lsD ~;;'c.iLy:Ji11 'I:P~. (!.;QoCnl.;ut ilh,. cl.. nd D JJ.~I.r d... hiZi:lf ve Diivet Millter A ltL['l'!. SOil nu,kunu I.l.~ LlDor muhakeille 1K!0llmln 13 II 61.1yiik t" ... b .. mJl!;f"t ,·".",,,I"ri iSt.'I' 'eli Il! !illdd ",til!! "'iicurn t-t • )1.1 blip mlllhlCtm II'dllmiljtir. .M,lyUlII: dlri nnmlcrtnlh .. ~ "~I t l~iTL' J.tnj"d~tm(ilrtOO fro ml~tiJ:'. Bolitvizm 11.;;",l~1:.I! £!Obl.r Carih. mild&faa!llDlj..a. TogliiJ.ttl UJl'tal.J. MA.:FDtUT KAJI[lll..l HI btikfim ~tirli.. M::l..IImallh In!:!",. lIin !lanlUIlI dull - 'IOttnkll oml ., ~l..1lo!ym.I. liy~ (':unll U ... I• . S'll'b2~ Hl. a:!ll~bakalh RUl!llaria i;:-t4;icmek w[JJDl.I!{orum ~II~ - fakut l~m_sll &1fmndL lJnL1O!'IiII mil t!lld va·;zJI1.!JO !l'C'I:~1l t:1I _ iyi hom~]u.k Y1fiJli.n .ic",1L1:i1l "LhSi fLUi ,e krlJnll.lIll1!t ILdl;!'HnI old[J~.ull k nidi!'. Ydtr kl SP\l',,' Ilrt.a.a Ii kald I!'RlIll( l.~tedl.ri1, IIIt· m&rl~al ~lJnU ~IIMU'Zhe-L iJ",ll.yl -

*

r

I..

I'll;

"L.LILll,t .. r.

r_

I

I

,oo.,.

~

II

,_ ....................

H",I.,n.k.L, Iji b.l:i..r nlB.n e<>"""I,·,..t" .o"-1.. ,,,II-·;"1Ii S'li.iI 1"1)-1';11 tI.I",.m" knd,,1" Finlnlld.in mDrlu 1,,_ milt'll' Tuuill 115 lii,;l II.! ""tillY. Ihi~l.IriiIL..:"iii h>sm... ,-",IIIJ • .nIl.ll"I,:~r, Mllin j. rl .. .i1LD il..tli r"11 klJ' m .. 1L uu.'llll"" s"t.oc"IoHr_ l'!I :rvud - n.uth.no j .flint b:l1' 1<1J,'I'ruk.hl. J'lld~ t.".1·0llld~Lir . .D1.l I",],,·fi ),-aJnbY.1II l'a.NIthimll mutlu"
•. -. ..

*

m.~

U_U.'iI.

DW. .L",

E.U_.m ~[lll

ERL~;-~ I

_

*

,,""I

"'6

yeU e:r, flut ilo d ilnl'aya kt:DI::II :!Ill ttmlle:rilll tabu.1 et unnek iddia-

linda bulunmailnlar, r~t;1 P&rlip;1 1;'(' l.Dgill% hlillClmdi 'len dl:llligljl u; B:.'ltu, m!'ml ki::tlel'jo b.yat \'1: ya.pYll seylyc i.o.l lR.u.!!yaUin • kin!! hl:m:dmetl! '/El Cl! dueeeyo

lEIu V~JI:1l R"'nillallltl i:!ltldt!yoll -'hIlaN, d t tillill. H - 'Ill rlr BII.1',,1( t!~.b II, <l:l!ll!.aat Oantc: t.r.tll rll .«l1Im 1111121111'flllk;:rli '" InfU'llr"'I te:z:a.hD.rl!:... Dl..madati ge-~m l~· 1L1I'Qel "~m~l~n!lr_ I,& ".,ftl lci~'.nQt c-dc'!..'t!i.,,' .. " ~, Ur, Ad.IIle-l nonn..) IiIcyrinl bklp 8\1 lILa1t.o.II3n Ltlt.!ifdl h,=1' ~lIm;&1 'IItI JI ri,,)l1 [] ucatlAJa lIliif.kk[i e-hni§tlr. I,nl rUlli<'-:d ilt:lm,1l 1lIi1l'L8.21lLnnj, mO. fll u L" Ij ..ut!J.J.. h ..... ll!n ......li: t.l!1!l{Jp 'VII'ZU n&lIhs.U. U....... m 0:4.. ,.111,,,11,,,, IId.. ol,.,I'. . il" ilk ",'ILDjP'I1.0MAT c: 8iI .e ... ~11I &r'Z VOl 1.lAJt 12lwUI r. .",1( J};lu" .. U"'.IlJ'Jl;Illd: tlr, BlIUUI rnuh.J~'l!'ml) r;.Dk nil In

m[!iitlr.

IJ.l'Lt' !;"I ..m"ml.~Hr,

T, H. tL ucaklm bu Tr,akya b 1iI,!lzisi[le II'Ikh
"r.

.rll 1l1!..Jm.. Sl1lL~!"1· f~1tL )'Lld '''''' lllJSlllolllk Itlb;orl~11 ,ilJl<II"..(I 1I;..,:t.,., I;i-

!ju.,.,l.." ",r.." .. ,I" l:l
t!lthillu"u
I

ti.. 1m J'(II h,gl.l nMit'llll[

*"

YlloQl,I

di!"',!,Ldn

1 .rlrlgi'Lir. ...

1i.r&1I Biliol n mal!hdo !i.~.a Lir ,,,k,,l' ;yol.ullfillt]An ,.U.ltilt"lho..!r. I.. BankQ.fl1Ilr1 rlilll KrlSImJNl'flld(l loali}!da

li),l" ,.,t.~f .~1!!:I ,..pllm 1m] laol.,.11l,1... n•• I.. '1I I Illk U'J...M m.h,1Mlr. IlJiil Lir. mlJAL4;"," ", .. kI! uJ.ilmil-

ge~

IfY!lar lillroMl.fI nlln d'~(!IrdG I IHII\lm' ",W"Ilf~ (Ft;)~{l: BUTMM Fe-IIi BilbilM
.. !I."

Jl;IHAZI.llIE1r-iI OMER~J --

Mjil'll·lkmanllll.r
I'M pal'l;a pa"Oa dad~n m~ydWJ]
L

dlJ.llmalli ~fl.B.n. ~JNl'lardJ: "ir.J:l. 41lLlI('l' t1!}td'll.l""

~

Yalao:

KADJRCAN KAfL!
gun
Ii..hi~ Qlaeaglm.

mUlltu. ITIIll. oroU!l.!IJldOIkl b!}:il. gII!'I blJ yiJd i,!i ; Ill"lJ& InouKl HoIIz Ii I n I coml foOl'. ba~UlI k IJ rto.Jm1 II Ii • t.1I111 b~llk b.ifilc-Y.m llI)"nmll)'lIrd'll, 1"~ h.1I"'I:lDd B.3k:li!l'"lu ,Lmdl
t!

lal1m wd\l,unun h.l;'p ller8.0 r Cuma 'Il m.aJ:1n.1 klllJllBJIl, hey tJI (lldu~u kad.u lJlhi Olr millu.oafll ldl. !rl!l[]:lli..J.r a. ~mll.· n.. kad.ar bi,. tllr dlnd~ gu!'Hl· [1J. ·mlt olan t.u. mlUct.mmd iba·

BI!. mue..a.-

dLl:Q olun; H\lZCY[;j y",r:lm .. 51:1;iiiI'.!; 0 d_. ~htt t1i~rR Ctf'U'

bi~ ADclulJ 11. ~li.d n IIIlnrfl !W.\o'l bLn _l ..kaub l.umub.n 01IIUI.

tUn viUll;.'1 doli.luru}'Ql'll!r.r~ ·01 buJU II" F'I k IdlnrllfIEl.rdl, Bitl aUl!.tili. Nurn, n l,iTilltie hJJ n II i{1 ~I", djg" r1ndt> Iudknn gIll]. "lI~rlnJ havB~·8. knldll-lImk
AJJrlh,"i. ylUl.<li.niu: Ely l.llu 'Til IlD'J. dunrnll'1 I!JJrhl~ Ji:.J.bul ed~fI biro mf ..r 'I'd ... c:hn ~ blllun 1l"hH Lill: If ~'i'I. l ~(01I1"lIo OIiFjMllli..1n 1:"[1 kallluuhk If" n ;enu.!' kl!lmHlIn Lulundugll ):"l'r d:tlgru Ji.;n IILII·I, b.a~·l"Ilk1.iJ.TlI. b.,KIl-dt: - S In,.1 1';1 H,·, ".,.tUr! o [I r..I hll' uk, Irtlm4i n bogn.UI" .,pl 1111: y r,. d I"W: '11 lI~f, .Inl VI'rd J{llrd' I :s \·'·Jd y mod }'dl Numlin'l kl'" I Ii> o.! I. blc L., 11Ll" L l(oVu P ). luUnti. o I lt~, 101Jnra 111111 I!;I 11.1 ~... I HI! r" I!.!l,It Ulil Jl l~'!dlm Lu. Bu yl tc Dlr !I:~tildl; IIMln. C L"I • Jill)'lIrolk -tJ llg !1![]uJrdl ~'~ II n IWdl. MII.mnuill lib
J.: IJH'U! II,

dtlgl"lll

genl3Jey

Jl

iNl. btl·

d

, IWI iZ IIItt!r iJ.ltm~z 11'1!'rtJ~. .1" nnJ IINh. Anu.bhr bll.I"MIlDJ1,tml .;:bt;lirlJrlr.ll!. k;:,~·dll]"I'. 1101. Il!.nnl lilY ...ILI..r; Inh,) .. rtlll I!IL. )llItId r, yuhUl !rft.:pI.J.nm g-eru~ k okllFLnL .th .. , It 1,>ln bnz,r Nurn In Han d ·hl II.1IkuL, n' hkt.OI' I It : AHIllII hl:l:lml dtr; Jr,lbh Do 1 rI h.i II L)!;lll klllnl ur, oilbl\' If: , r tiOnm k )(,k. J)..rny .• ~I IIUn l jj .il, II 31"'.8 I< II LI Lal ml!hl'l ~I_ d , "kl Lnlll~1n mund..rUlr •• U i 1.It n II IJ bl rael' tc kbl r , .. iii r k lialtllt1nl:O:' • 11m AJI It :. 11\'1:mlL :, 1 11.1 l'dlUl. l!Ul\J.m biLe II d(.h!;IBi 1I,,~1 'r; nl& 1.1 r.t.! H>·n ~r •

1';'11 !II.

1

'kbJlllayn:tlc

l!~')'n'dJvcr-

Mug'a.l-'X"' blr:i. ~1Ib1. Qruday..dJ'
lil.:adiij;rtim lUI! li.Dllmll..eh#l jl:;IR

l.all¥OHIl.ik:a,!:uu.l!! DJ)'1I ncl(lli .flLlvll rd.I ~ ~D nlill lI;l:.'milill'l. e am::&k bu ImYllde k.llr d tullliJ.l Ie!!" IrU. f'inu:an 1l.~1.l'l1lIi.1r dfi; Nlbavtrlo!l yolilllu t~hUkdl buldll,:undn.n Hl:moo.lIll,'1!. dDi;l'1.I BOO. bul!l. kil~ ll. Aq 'm ~l"Jj blll'lil.rllli!D 1.1 m Dl"duHlI. lrnn'd.J.1d I!IO-J] ViJ k~lI!ll]. lenni k.lll!.lllm3!J bulunuyordu i l.1arp m"')'c!lImm on bliLer!I' 15lll 1,Ill Yllrnh. OD Mnlrrl .. 0, IIlr. )'1j;J11 yJ~lJ1 mil-kUDO doldUnDu"hll.
till: [., ·1.l!1 ti nJulllu

b. ~ Ilmtk"u.rWl'l'1l!!!ldl!:

l'l!.1!lo,1I"

1JI'.IIi.,km blr ml),ld~ lIalmln bl:!IIJe!m"~Ll kll1ru~ I<~rdj. Clc:e(l
YIU';J:lIb!l.

11111 \i'lIrlleri ydl,tllt!r; kflplllnllll' lI.unl n... TFlIIllII k!}.i!:Il!lllIlU L gn • ~~t i:!pi B.h...LlIl'I!I!I olliar DU dll,·
Amp
ml!l..nln 1:l11l'"I),Jefl

dogClJ

I

~""-~_-:-i;;

..

~-.Nt+C~~_.¥.4¥~""".",

,Elkonamik vGziyet

I

bulundugunu

lIylll

SIt1..Jgllll, ILl'l'I!dil ..::dyotl rdL

h':

IIka

do!lidofj:ru

.Firu:. n.'1

rkllldB.!lllllnmn )'urgul'1. \I~ bllgln bir h.ld UJ.'.li:uf dBldlkhn putlB.YII 1J!.ldH'LII. lilu, ti,r!L! b~r
b:l!lJcII'l oh.ll.i ki. II I DUll!' hniilhd01 lop.'1rlll.ml.lol! i~ln ~'",kit kJuIII • malilJ. J1'lrulll [l 'VI! YIlJ11l1da"ill~1' ~I... "J]lIIIicdl: 3IdUrU[dU[L'r,

nun bO!jkorn u lil.

ol,tul,r,

lLzg\lndlu: NUIII~I'I. blilUl illllmh -"'t:. jlih'Q dU: - BUll.lafill. bl:piIJ. iIldut ttlur· :II i Mug; yr'j orilun Lin jd.nl","ldnl dknlJ .llnJ I runhl r d harM l~il~J[dJ..l r ; ..
}t;[

.1'11 HUI"!,il<: ~.:nil1l'1l, 1.:112! I1IIEI."rL ~:,:lri'T1 Utrtr"il.l"ml'l.k I,.Ui Firu7' n'l~ bil:!lllli Ilmlllll'U''lJUI'I Uil-lUn

1t

b, .'ul

\e

t;.

1.1

gvrilnij-

y<>rl"rd.l. Nufn n 1.1.1; k, I'C!o kblr Iit"l ttil; ord I t k r .l.ncIJ_ &'1lr.L nLid LF; 1 ''11;\ 11 ~·c Ji ..Lllll kill' Lin alll'!I: di.l&rn.ILnll. 1t.1],dJ r. _ tiL, A;_.nl ~mllnd bfiUln An"", !lfill:l[l d '!K·I rJ:J.!g.1 I! Ilrr hillinLI y 1.'f!~(,l!!lrd'HI 'l'urJlro uOl;ru .allli. lc.Ul _"rdu ulI.11 .l'"r }'I'r 00" rLJI.lf uLLiJ, d ~LIlI • ~ur"b\llu • cll; mublL, "1 LII" II IllZ .1, )t"F' Ikl m·1 L ~ J. rl . I. Iki om kl II. UlfIi, lId. bo;.:a~ IJ"¥;_'Z S I G. ,'un"L ~ lyJ JuJlt, J.; lin, I). PUlO, mU'i"" , nil t" If U:: n j;UnlItlLlu; d",ltlurmullu. I I tu-

, . Lm LIIJ " .• Ilrttl" IJ' IUlll Ir ,glbl Ildll-Ullllr". f lruz IL II kaJlni yo' lit .11i; I I ku U)'UI; ,'mirier , rL. YUH!,I; (,.ku "Th~ '-'011 dlnll" i· '0 ,fm~ml.,tI. ~"'lIlnd!llcull 11': 'h'lldlml:!:, urdu UlJtJldl;

1;i.'1I..IlI'dl

rL

H

2:lole'

d.,. [] dlk.,Urrm· k l!ltirornu. OILLL ....... ' di!l"1' IHI;;tlftl.n 110\'11 I 'I mil iii i I,in J lA.fil tanhl rlin rnt' hu r IIU\' lri kit h ImanL I": IIIL 'I '<illI d.~ I'dJ. K:llka mUliemm'l IIU Inl rIa \);1 lnlill .km~dIllJl·a dllJ.:"'u dirt [Lilli u:tllklll$iI; 111m' )'·LI Ir " L,' tim QJdu!.; U I ll(d~'rd, ~ 1111,II yur; luJim "Itm 1.2' , ucortlll! IUWII rlJ)'ord Ll, I'lru l.!lD K~I::" \-(1 (lilnd l.u. dil'III N.l., Il, h lJ k l"IF,r,;hl ~ }'"liJll. blr I('p~)', ~JkLl: I,II'"jILl 11 H('ln . IJrLI' d,,·,Llnl, It lI;LrL y:tlnl" 1;11· ITII!; II ,a. IiLrlerll, Ii Ilk I, )lJk d ,.t:!,., 10 lLlo:mml h. G ,."~ 01Ull \' IhUY,II' b., kiJ.IllI!ll II. Ililll<l, tel bvl.gull k"llli:J{lbg. dU1- I,.. ulull Ii: h;;ln I;ok URfil" II b.iJ.lIllir n:lJlI.h; r IUIOd LlllllL~ U..:",

TtlDI lr.-1I.r"t l'f;iml kIlrnrc.II.lIJ c 1 !I!:brimi:z~cld Ugillieroll tebll,a l'"llllpIIIjU!'. ;Sugtillden ilIblllren \.8 dr V!l I!IBlla)'Ic:IJ'i!r, .ist8.nbul TieaJ'"t Ddli!lJn[l mi1rBI:Eillit i!1Ier It: b1.l.hUBWlta mo.lDm.lt IllbJlccri{I('rdlr'_ [!iJrarnmm de belli b!l!;lll hUl.lus!}'d ld:WlI ·bJllbilll"oC,,1i:: m ,JlIlIHl tubit c:Lhilmi.!) bulunll'.l.lI.ldlT'_ Buol r, dOl • lIyvli. erik: ~'e- fmiillt;: gib! mD~'!lell'r, tak IroYII, 1D.II.h~i!P. JUlblep ,glbi Cf· m'll mohslJlLl!'rl. ~lll« V~ kilplu[]] betill S"LM!lU ma!lBiullE'l"l. WI' tOf't.fLk "Ii! m IIm(lJLl"rl. .11 iLliJ.D; bal. !;.i~'l:k, rl~mul! ctl, Jlile til'll. n ",1,I1I1kL IiiiIl!tl~r~, Ilafmo It'e tilltli ([]~~'j1ddlLn ihnl"\!'Uir. !II.! mlli:lJ:lt:I~r ur.~rllldl:kl khFII!; mU!I-I1 d~.aill~ ilJ It!dj!l;i. ~k.dirda \''I'rlJ:ii \·('rm,,1I1. !\l:11i1hi~','UIJle! Th'ard ~ Blllknni .; Inn alltlr.

Yumurta

hotl

I

1 i.ih.inlere

t,ahd. t

BJiu Alma.n~ 3. U1lilnktllOlI1! d. H'rind~Jd Hyat t Ilulidim Irll .... IDlU l.t Ihlrun~t.tBdlr.

gc

IL \. JdL;

IJ

dL

A,1"llId

n

M

- Sam'
Ile.

Yn]'9S, tutt

11I"a"

Yohsl:J h,8rt"na ye.,.slrl, dedim
A.1l1~dmI, - C'amm JIln: riu"n d LIl'UUI.. [L'l,D tl)JLir ed c!!bln. Ben] :I@~ n~l"IIlII~ ij"l~ "i a [l1i.I'IIl'l, bilo)'1 ya· "anm, eaJ. bl III tJ I'lDI (alan dlyeC4 In! Rahl:un Ilakrna! Cot Illlrllalttlr Nc d, 01 ~jng, Ill!! old g nil blJl or. 0 Mit" II(!nd<'[1 !;dIJnlr. III in gtbl glirqlJ'Blo. Pn I!t lIS,..di-Ill m· mao da Jl-e'Il II!d~r, Va.;d:':l!:tl IlnIamUjUm R:l..iJ~ o;::;ue: ~ )'okbJ, d U~ nd.lll bll'fLk-

.Hilt i:r 1lLfJl:lhldu,
\..Iarm ,.. rli' till' [ki

1• .1', II. ;ru;1., k.i, ill

J.'Il!bli ...... ~af'il. 'i<11~mam bamen bl.I)illI 1M III ft liD II ~':I71dJr(l.L. Hn III urer~ld- gl.ire:!ll LJdli!l!m' go b Ijl ,(h. 13l.! ldLlin'Ill.a. ~'an l'<J.II bs.k1. yorJum. Bu k 11 r gUzd It' vlkudu oldu gu bAld LAJULllD r,,_bilvillnl.a.1I" rll.lUl a .tllnmamll. J1nm .,~bebbd bIrr 1.111 apllyll. • IIlIyn rrju.m, lie rb 1~1 II) Q IrnalJ dll'v []1I1j]'~DllyGrrjum, .Ni!I "i!', usn t YIilim. daV'l.ll :ilurnalar ranwndno. 11 , 'VI: bii.!l !&IlJI. SoIlJ1l d!l tllilJltullt. Ben d.mJi. Ilk !!'ILll!I ha I..I.m. • da bil Udlr luno;'t]J . tin bu pchllv&IIII..h:~ mll.llll, 01 1.ll.l.tumU .!lIi1ad!m B1t.nLl. lr 11; dan deM!! VLJ.nlU: d.lmi IKII tar!! eIi:.:. LII b!1l urn. te IIDI r.l"11 ~1'1ni; bd dO~

Yme In! liI;rIltPlldlglDl

ve ;;:

Lrrn VI! fi.I.n::~1!'dr;\'llm etrnek i],. i!.!'" l'c-nu:lrn o.mUZ Dmuu jilel.

eli II,

u...
ie

i4IJlanrm .-g..r btr
Ya\' -

1l;11!I1! aka.rak b

~a.tllm. C'ihkrllllll !I'a',iI blr s.iiIt:ir unmlllDl:
~ut! )Oaks UrlIagl j'enin!

ru ut,:tllm. Bir BYI14 D J b_ ~~Ulm_
I'tLII'ltllm

r.r

mam~

K.i.rnma

d~dlm_

h y' Iml.d:J-, 1."'Vd.!, TIUn mIl r;:1ln:,~ kamnmil~'1 fLib bit:' ynl'lil bL1'Itkml,tlm, B111.tm wi-!:· k1J.tlll'll~ YUlIlm I!"I'l'J ~~ bAluytlr. dnm. BI~ lid I:lll"n d:t. bc:n ra" I'ayull dedlm. DaldlJl!, 1kI ;PI." <;a!lru blrdl!ft ~Ie g; ,,,In!1im. lIi~ orah OImL!,dL Bir dam ite ea h.r t;nllr lIl"n.. leriml !!I8l(tU. N dlYt!].'1m, !lOll der ce Imn' til DJr adamdi,

A.yni ~!Ulda. ae:.zl rirnfn ne ttiU: !I'O memkla bddipyrtlUlll. BII n~"lr k uIU rii • mlin lie: 1..Cnwdimin n... mtJl two rln:l c;ilnllJm
-

Clog

II

durn It.! -

Ill;

llI.Ila ne ya~ Itu~akhylt.. W3m ~ dlYEi CIJ'I'lLP 'I'util, Ben ll!bdidimln bu m' In:m .• m I tulrinL lif'Jrll.r gi5 I'm d II fula. ter ddiJt. .. d r Dli I dim. ;
)'(JlUlIl,

Co.o.IID ~n

Nelita knl

u.lIl.U'dum

Jlem n da.l1a :

br

k

Reo i ~1.'Dlhmll 1.1 'nUn! ~'I: S'Lifl!fl dc.rcl:II!lim blln:J('dlilm bir adama luw!1 ~I bfj!;lm l!;IH lIil~p
A-il~·lyOrdllm. Bu ~lllgene;yf' y~m.ilm!!k, [} ZlLmana • FUi, l' k tnI.ljo oIlldligum hUtll:cl i bin IJlg... kUIld:E'n yolJ: ed CUD_ EIlIud IIIlJl derece ml~kul bU- \', 'p'1c

- Eg r karaan k\ m .I~r[ kirarun Iadin ml? d.ly h ,m r-.daodll[J.
AdrU!, vurulrnu
u. E2Iln [i:1l11"

11.1Ol.JI!;]tuk"o

o;'il)'l-l' der:

G"ni!j gillgel~r ~al,;all ~lr,H::' 1.1' () hdill'!Hk 'I dnllni r· b'rillC' girml!3, So'n' ih·.,un d "It I.. \·tf'lfil .•, r\I .goi t .. nlartn ijlllijnd. n leo· k~ gtl,;ip gln·or. A.t daJd tilL 'r illJlcII' I !-lIprnk sanmll. I:ln]ar blft'r iilldu ki bu yl'ril! fdal{ t 1Dl~ in dl.l-'"I!AllabiJ yn \·Drlyor· In!' .• GUvrn;:illl ~n': hd~~ I:t l~ fc

lilldN:iir, 'i<1olntl! bll ~ul Bit· ~' tid m ytlam ~1I1ln1 koyft.r'" kl!'l'1 kar t • tm ... I t fir..Iei Y'k i fil·lIdtt. ~>llllllnlU1l nnl CJ!'I!: Vl-.;bo!!. bugtJ 1'1 lilL d llront da mamlle t; 1111" malII'd k. !.Jr. Illcmmallll
I;;L,..,i 1'0: r.iWlphiJI'H:

dti"mu~

bulllnll),[}nj

tc P ~ an
meyd.rm,

bu~L1J'l ~i!l~ JutJ.p VI!' na.rgu" II>:, kiltcmln ziy:u._q;rl-lbL ba·

"OT; ('1:,.01 nh: bu <,utUII. lanl es~(\z ~H.le .t1l.1I1t)1 1ultll::t.bIDH r-amll I.QImlu'l" ru-, Bu l~rtip hlLl.a.~J]d:lll d~ ~:li.YIonir d ill'rI £.

nkara iii Ila·mi komisyon ba§ka 19l11l1an
.Ay ~~ Ikrn'" ~,. d",o .u I l rII:.artlm'-!lUr. :r.ly_h .. mmen ~d"b

II

Istanhul Janrlal"ma L....atlnalm3 . ... omuiyon a~ ~ an r§1. dan
I

B-l'11 adllD aliqc, 'I: f:Plg lle !:Ii'! .dlm Ild.lJ1l Ilrtnn}'orodu, dr .l'Vll t :lid U~ kofd.itiin blc I! ile oyUm~ .ci i DyzlIIi'0rdu. Fpn:l h:l.ld! bun: hnl!jum.. G(l.. :z.iJme- !t~ )'ng II':l.;ml,.,tl. B1.I flfIiIIlll!.l1 i!>ti(f! de td. 'n:k hLffiZ II e· f!l!:l1 -nml.'lt 11.;111 @rt: 1 durour· I'iIllm, ~t'::lIclil i ~cdJm. Ar1md~ g I'dll.ll bi 1'1 g trn:IJ. Gi5J:limi.l ~l(;l"k ... .LiOyl~ kOllu~lu.; .n NBS1lF.Ln~

- Pckl O~ }·Ilp;RYlm' cnye liiIJ nl~j. C"v p VmlD11 Hl~! Gl.lrt:;;e d lim ed~I:egl.!. Ral.k: Il-J~"y anlamWll.J.b.
Y.alnll
IIIJn1.l!-l

vet \e h ,tl k[l! !!!kll: U~l"!lml'-". 1.1, Kflrl<u 1(1." bnna balny(mt'Ul~

n~

tllt:.a.caklllll.
lana
[li!!l

c:.e-gu::c. &n d
1:10

DCC

PI'''

11:. II:

d .,..

~il

.;d

AnI. dJl]. mJ! - A.n.LndJm b ~m ~.
o)le

yapaca' • RI1.b.at ktir n~fN Illdlm. A vnl ':ta.iii~da 1l1!'\'1Ii11' ~iJ'o.rdum .• Za.",lllb l,;inppoI! Q klldar Il6rlrmnll i dj ki, ClIdtLa'l:& d!lk, n • IiI.alttan !!Ill ~£kin.[~ ordll Bir Inuddet 4ab.o. ~re'tikt·n 0)11. ~ mdi ~apl', S'lH't

lirt r-

Bubatl Ya.hu Ill! MY!!m.. [nil:7 bu adam be-ni }'._recth:! ,){)nll.i.n

Hem n ilDl:lIip Irlrod.l.nl y!!L"1! II.
itJI.eaIcmn! B~ emrini 15 n! ... Nlm. d.df,. \'

gi rn.

fiIak DO n'lllda Y<\I' l&l:Utll·.
fi';al<!~." ~hriJl; b
nru

(1'12J:I) llra i1IUIl £:~j"" temln&I.1 t''':1 UIJr, !!H JM!t¥Jn1J,., £;!lnU !!alit 1.:'1 fl',; n :t'1ImI1 kam ..y~.
e(J"i.lI!Jl:lulD l..iI:"a.rd 1l~&fiI "¥ulkMHe U

eln l_~~_~~
~[HJlJll
.;j

g"l\rr II: J~LI"·.n lI!ub&mm~!l L I J.l ~LII'1J' SillI lim
:20 i1(!

lllC Uca
JClO 00

Oi'lll.fil&

'?

dd.dl ~ka
SUi?

ml edc(:u

fc l·

O!l ,=ap!'U.l

1000 4000
t O(j()

[lto:n.t"w Tn" ",,",lmly. Y.~iI B'br-r
'fa.:!oI' C!ln1 ~'C

-

Elb;.:lU:!

dt:·

R~men
hI:
jl.dul1

tJlaJulcD II.J:L.
I!o.

~[}{)j)P6Il,';-'n

t:1in
1 llIe

(!'I"'II'I'1 lIIIl1.l g\l1I1, ri ban'li

nUll( o.m 1 .....

ml1r..:~l~
diLl,n:!

~O: 3-0 -00
l~

00 00 00

!!!ll.l 'JIJ
411-0 00

tilL~ ... : - DdWll
&~La dB ~
~

'00 00

c:lLk.l&n f"U!rILk. m.1.}'lIn

.nn,.

".lguinL
.BN.t

,'" t!l!ml.natluull
m.l.ln"ll'. 111111tllWllJ.r.

mub'!!I'1

kap&lJ. :urrla...

It ~I(! ... "" \'erm.lcrL

1f1111a.1>!1l1'li.!l!

b'l'l':3.nll~"-"V<:aIW'

$u'tnam blltr.

cvrllk

dUmI komls:,'01idli

1I!!0

Z&l\'IAft

rorlUI!

Devlet Hava Yolfarl Genel MiidiirlUgii.nden
1l1\l.I -

YII cillnl1ll oCiJ\!I; "~ mlkd.an, .11h mUl:lB.I1'd~]:!'I J..i!>o Ildkr. :!'ULh ~ I<Illcm I't'~ 2.5- Lounrtl.l.lJ: 9o!1t paz....ft plnu .... u ]11. dI: h~P!l bIro 'I;ekh~-e l.ruLIe oh.onmllk ~"l'1.Jyl Opal I urt ~_ Ji.l Jle ih.BJ(·~1 yn.pll.a.c.s.ht, •• t , kUl!"I'Ln Ik--m F:'1I11v"" ".llen bJ oIL4l 0,:' rime k .... ii.:r 011 t mlruil rn .. lll>uzl.1 "q ~ l!-JU1~.. 11l1!.ll.'lubiO \~ oJ £(!r v"£.ili1U ml.lbl, I k.J'aIJ z.ufllll'l!'JJ 1l...... ,~~""oDII, erml'l~n.

I'!-oLl "·lI'IffilltlllJ·ty."

11),", IlIO

r.:..i.dm giliqi 'lu ~uJw:' .!DU? llt'Wl'\"aJl olsiln bile kn.i ~·ener .. Kam hlurn.~ ol.dugu balbi.r peblln,g. 011_ l giIHepu;;[m,[ renw

1:1l"

olll.mls. 13.1;111

dltini yiUii "([YUill lo'i!re .. ttl, §u:n d1 bo.1 ru hi:Lf Irti T' LD Inslglll.& ~.lmjrH t.. Onu b<J t.a I~rl :Ie.rt eO}1endltn.
l'la.rJ
r.J

a<;lL pnw lOllladJ!1I, Sf, iUrdiim. Donup c=n.
:B-Oll Inl'l

lO'parlr.mJ

MluD

tl.!lt.:unlli,

geDl~

111

9]09-

Yair;; 11Il, H.: iain" yfmidi. Fa.lFat ~g- r dddl gllic~ tulsal:mb. hepi.lJ.ni .l:'I!ID!L"cli.

!

ml IN

III·

yle ~.rdi!" K!icdt! r!he. ,~. £llmri.J.yol" IDUIWL ": BiJ'1LZ 1<.:'11'rek. III. A!,!lrubLl de Pf e-t.
Peti,

.,an B aYIR- dII' (h r.
1Ilk

ill ,a

•• U

dIll' I·· .... d .. ,uUaD _en ··
UiI.i!J:,

Btllbllti.l.n
-

::,crue mlemi!itim
iJj ~

1';'LI~l l!Ig.rnum,

!llu,)"!lr bu

~ din

l' t,;:m.""IL.
"Jbnl

1949
-

:E''''1'''mbe
BtrJt

~JllinoikD 1,L.tml!YlI!

1~1~n:i1 &\:"' La~l::lr

h~

..I

A..'Ilkar,r.,

.MiIIttl

I~leri IliUI
E"'\''-''!]" p.z"~~lul{;
~ul1' I~I YofnLd.ea

D€ clan U,G tH.9

ill _ t1101!AMt.r Jlu,u .. 1I<e rIlNer! ui.an'bul u.a.n ka!lk~.k l!.oka.. fiI. .ittbrui _ )'O!II; Ue Bt.rut·. liid~eel.l \'oI! euma gllnh:rI llyn! ¥Qlu. takLr..d,rrk Ut:.ll.l'lbul'a du caUl'. ~"llrulmB.1!J J _ F&Zl.I. busJ bj::Ln B· cL S l I g:!11Iulanna. - 9i'l'6 II 1 f, 1)0.\"1" b.dI ll!l'inl - I ""nb.JdlJ'!rI1J i.1111 ~nilin kuJo. L.. l'Ck l4l.Lh .)ll ,. r :!'lI!~t)ii.u"do. 1o(I~·l"f"lJitiri.m - "JlLnoli: ilirlh[l ,1,,1;; Ii· 11i)·u..... hir :<;:.,." d~ ..... tJJJ.l I llHID l r, I;,·d. rllLi c."Uw'h"J~ ".Iud, ' \f, .!f'n'.... t 111 IJ"~ IljO", r 1,1 bDI L I~"· · Ir~k: 1~,ld..., "11,,,.J.lI<L I 11 \ "I ,. Ill!; f r,,!m,g,·~ibn .., tJ ... h.... t jl. 111'II, mYllin ('~I, no" .. , rile. l"re' 11.",.1.. tid,· '1" ritl .I.e oJ,lIit" :!'.nh ullJl .
'"

lIAIl .,<11 I". ~

I1JlIll

'L,nrlhYLdl;a l:ftci!.Jl

.. tm 'fl.':D

O:u.Ip

ll<;,UUld .. .!wptlnla-c-alf

It

b.lJiuJ Y.B.plJl1I

~;1 d Van .. -

""".nlml~LI r, Keflr rut&n (a-zo 1 J lira (;Jti I ~ u;lllr. Ek.!LHl<lic JLrnun[]% IS49 pl!r~ "mb,· EOUnLL nat
dl.!Ii:i]n.."y" I'ULlUrmltilnd
~rl15I1.U11!

H1!'rifi gilt:m il~'or ltL ut1.Ul ? gibi bi~l' .. bte.ne CD. ta.· OlIIJIlJ~ i.1i:i 1:J~p.eh L~varu lk.i kol· tugunUr:l ,1111;111;(1III" [ EdirDl!l'e k-Llde l' gCitiil'i.ll' ifJJ( ~'t:illlir m.i Nyl!! adllm ~ Pe.ki oLlJ hAIl! lldl~1 l"l!.ndi·
i'

1~I' Rr:td~m!
-

10:10 kit_

IUrku.t.!lnk_

TchdlU!!_.

.utluwlun. Meier Zl!." VIIlL)1l h!l!jJ bu etilde k(lirku~~ n..k Yl!ol!l'll!'l'miJj ••
Ji\;':·~ (1kr\&ILl.l

tntuyardum FlIlI: t. be-lli ttml!!ge g !J.'n.a:dJ. En .r!. radII. rahat rahat JdIDd.:¥i dol. dunium. A~I'IIlI1II! i;;:i.t:I ;w,.!ama p 'b T rbll hl!ll'lelil ~mli: ti!tlctim!!: 'l"Unlnl.it: pes etti Bell :t:J!lY'JltTJndt. c::~t ;IiII~t.im~ C ok petillnn 5n1ilrn. Fili'i.. bn Edim.eli Sl.Ilo rihl.d.nJ: hi>;; bir
DJ'

K12:!:!l kenil!J:Dl

~IIL! Iomta! lIll? Gi1Im~m~"

ii;m

"arJ

BaY'lIdirtJ~

1''I''''',1<1I.L eUee ~ ".k5Iltm( .ptl .. CAktu-. lIl1n.. lIfikIl

mls:riJIloWlll",

kill" II
&kaLLmt'

tu\n

n:'~.l ...

Jllla-,tl",r
!':,'r'llIebU1r,

htr[LlTl

mi!:!Io..I lI"uU",11 l'!iln(lt

!I!>.nIlLl'hk

:IoiLldUNIlgt1rld~

Taslhih
ist.mhul Usel-ef Abm Sanm liumi13yol:m l~kan1J~.ndlD
!! l<!m1J:1I,l,l tJi I'lblL \!"mL is b.o.Ib
[(5.~1U"

15 (l8ll00

~ ~rolL I

ill i!V",,,lln. \Ill.r.ckrtnl " -

Ek.illWlt'~·" I[I~d"Jm'· k ! ~ In j.,-t~kmI!l'LJl ·J:tliIQn~ gOToI! ;r:-, klm,J;IIllI..kgt'\l~J temll'l!l.l \'C'O'II\ekrl U,z,=Uohr. btekllk rrn tllllli jfII" lui blil~ LruiJ." G"ll1'lndr,ll U~ l;1Jn
Ii Yln.u.rLik .. rIlI :r.U.ldUdUIl;:ll'id.n f rlLl~, lI"pn1! ~.l".1:11JUa.n KilT/Ianni J'ottuUII Illr.a::!: ' luI"!. r~ blrklll

G6L0rI eaadr!
'I'll

J1II~ l.llI"IlI:ll

5&<£1<.

Juul"T

~·.li.t. Be:l'1LZ p@ynIr.

PI;I.YD1I1

oclun

~11LIil~ g

b .. klnll.il!lltl

hHlrlayJL~ILliJb.:1i

m" I;Uml "I.n I 1/7 9·l P ~I!JII.II<!! r;;LlnU MLll.t ok dl~ mUkillMlLmla ,....,.lItme k(UnlJJy.onLlruL \' I'ItI~I""" Ilh"JT1dlr,

""ll

u.sdt.
Illmdl

lIa..wmJ.z:4 .. 1l~1I1' JPiynJ.rUl1.', 'ta1mUI2 flA.ti )'.,.1, ~Itkl" ~~Il kur"lJ fu,.~r !Iml.,t.kr, 4:20 W, u;: clllfllk tllAh.tI ''11 t.'~h gll,J.l:J·lr.

l'Qul-G4l1. ohlcaK

G," Iimu

r

lI:a.bu.1 ~.wn14!Z

\ aUD :

Eilgar \ ';dlaee
IIU"

-25_
Tabil atl gl il>0ffotlirsln, 0 dah:".IJ;! Fa 'at olmaz
In y.a, rntbigin ".. In DC kaDQnati vax: - eli (c Sol'oka Major Am~ri mI~ - Y Soroka )uut OJlWl g Htlir, - ft'kl. )Jr, Tupuvil ':!

E I !lLrIrl ilo ic;;eri lit ro.: tJtr",ye ). l~oI:Jl mUcin Tu IC:I"ru gil'd, Amtn: Sue IIJlIidl 4:n ..yi Gi. 14:1:k. FY LJir Jt d.ch klmyakur, l..:!ak blr • II II dQldurup ~',!iNl~ya ~·erd L, "lWn)'ak en? .e~'C-1. tl!ljekkUr !l'd,·rim. ifademd", u.nlJtu!mu!l bh DOr. t.i& bldt ki, (Io]ju da iUTe ..t. mo>j ~ la,'l'dalJ b'IlllJ)'orum. P:1 tJlklad L La n a.d.Iiml IIlZI!: [11m ~:mCl. ;)o'i I.mllthm." - H Ill. ,)'Uzullil g~rmi:d.ini!dl, a.anllydl ' ~ Yii.!\inll gi:irml'-iJim. f.akat bel} I , PilotJtlamJ da BaII: bi ~okt" idl. I t, l"lIe'min 11..·l" lliim, ~ &n Mr, TupC' ...... Hln~ kilili d; r llJ.K)/im, BIOI(! IIrllk bu f. (.I! iJi y eLlll yok. g-ddiginiz I~~II d~ J[nl.l l~]o'Jtllr I!d~rim. EJ 'nln dilil"Jfn I.I"'WlII 6IJ.lIlc. yf L:ek 0 . ulL;r ";011 !Joey g(!ldl Ifi. !.lL'~klanm klMrak Il.IilmBf.I t"r. ..ih etli. J~ I, LIam, 'J mlimkiu.l oldu~u k;ad:lJr <:OLbuk a~lat:lral! IOU, ooDlip n, Ira tel ron dU U! Olall' bileDI nl ttl tllC k: dal )"atm din hiJ.! 1.1, DI d .rlLk illtl}'ol'iJ [1] III, 4i ilDdl J(cli l"IIo!Ji1 em gCl nb I m:uylm \'

kim el.

Illr.l:t~

olu)orl.a.l'

lllzamaz

dlye C, I:.!

- HaY'r, haYII!', 5i!m bu g .. « gu mt:ID L. ·Im, benl llL>iaiLd.. nul Ll ~~I~r n" ID? KIZ kulund • ki , lI:! bakll onhir 1.IU~klll. b~kli~ ctgim

ri

-

P Itt

l!Ie d.·I:I"Je~

df'I!!L!l!

r,

gel,

V,Fik:tYI ytni ba,tull dinltdi, Ligi 'I'll it lUl;1 tubaf lub af ~.'ori!lu:

r.ri'l'l- duktor,

r.:r'''L1~

geldi., bil-

i1I.ru11;).

drmek ibli~l4ir bu Il:lhab t, Po 1'II:J}'ll!lIiillil!rini du)'lluJar ~ E\'\'". 16. T rn; SoOllrllo para, ~imdi de Tupen II. foLl SOYOKA durmu. rOT clIJ:lIr:lJ.mll'or VCUlelAm. - SOYOli ml'/ fju 1!1Ir:t1!' k ....oJ.kr;un Il'1l: 011 R.<iU Iki ",et \"JlrW bin. SOYOtu. ljl;.UcLl de TARN ml?

-

t;ok

kI;!DUllu),W"mLl!l

dt't:ll, 1-i:lq]t'CI:I lxlllm b.ankerim. AYl'll ~. d A.mo:rl'nio de h:ulifer'l, all !!" bah baml Ame-ri 'Pin bl.hiUt mtlr) ,t.o. pllIll. ~hxdltml lOy· hun.iJtj, EtUgi g{!\"~u.liJi: !iljte bu. Amni. de IIjltmlo;. Cetl!B.i b[.l ,p" •
,1:.

-

D.

ni ..

bi~l'f

Tilpervll'e

d"u

.ermL!lI'e got!.

D"lIkll[]lL - Erg..:o;

hqll;l_L

::;a]

tru011

luz: ~t:ml~ m~ J. d..ir [1' !llh.lI)'llblldl • .f.inl '!l(lkliUl L!<!III "1. • Ilrn~ll. G n. lldam dddi) , Uti: Bcne, bU>'Je I f,'r'ecanli Ii. milru Illzum 10k, EIE., b Ll tic;a n bu' m1!Bclo [o.Ii Sir ... i:t biJ:' kill fabrllut lD1l.

~'il'i'.rueLI (ium.

11ldJ: du)'ac.;[k tJJ1

mit, I fill. i.p/lt edt-rim, {tlnkU: ya.nn Amoeri S'~blg Baoka8m. dan besnbln.L lic.ii~ bJ.uol IIeDl:t 1(,rin.1 faJ.'1:n b'l? alaealHlr, Hey I .h1l.u.lllm d'ah.ji un-el IJH'l:ydim Il ohm~u? .. M;..'ok .Kcl'llUO'll Ht"lm :: 2S ELRII. nl'frd I!ttigl l[tine .:-It. mek 1<;111 <lYlikkabLl:~:nhl l1yiyol:' ken k raInu "~r.:lj: Amen'ln. ll' .alilr, In.L t.am:m'len .kc.'iI~cl!k • I , Oil lid U<Lm.ID ;te'!l(ll&tini hl'r t. rule. II n !Ie IIll!di*, h.:in it ll. dl ktndim n rn tliyip p!.lIYPr1 h, [II ,Ie: k nd'n.J<:!l I!or.ku}'·ordu. Ahl lelakkiHi bli lldar 8"11'-

!lekm1ydi kl. i!lpat dl."bil (,,,~ DLI" i!i.rut.y..:!ti Dlle: bill.! l! .1111.'1'0' ' au, Acs.bll. ~imdi. adoun 8 IJ· JlC .Ii !!IIi gUruk!'~ c kt.J ~ Arnk o· nu I:llliuf .... IPb~ l;~"lyO,.,III. 811 ge'lli mlJ.u.lu.K. ua.mhjj;a :zall.rn. k-!lb d:ubeleol: in-llm~or ,,'Ii! baa· k nln lJ(;1Clk: bix 8lrnru Il~Jta 'HlnlU .l,~'-e aci:l hlr ad ml .7 tl h ohll1r1lvordu. T~h 111;'\ i:iden nolltn u 01r;lu: K lltU ~nl ff.Jt"I "I· <:I!" \ P Yenl\,5I: it;in gilll",I it rronLlIlU k:ttiyen n<'t1, k LlI" in n, bir !::AD I otlU'll.k l;l:orllIN;lj. • H.:rllIllde ~ di~'()rdll ~ Ytutl nil Id bu. t-lk-!J ~bi h~l%' .if.ll.de L~i, nin kl:iti.ll[j~l1ll brlli. I'i.meml;'k 1t;i11icUr. JIll !!I;!Il:mh Atlrlm'daki :I-'l!giJle deii§ikltl!', m.U"tJUll .hila· fma PYI!t kib~r 0lUil1 Ldl, Si:ze. diin 1Ii1~m !:"tdl~ ~ nn:di!D. dnla~"1. I:ok muLI."¥kJri· nm J.itt Elall.. TuPH\'iI'ill d gfl c~>'1 r.lb , g~,;itdigini 1I0y!t'B m ht- hide filocmnun olurtrunldz., Dodor bir ih. &li.r;I. 100,["11. lJjLDe d1!VIUD rd~bilil". dJ],'4ior, ~onra n11l)'lL • rue d\::'I'!Ull dti; Balia-

1;"

II~

./,;:

RmI'lm

-I

Inbt:

-

Ent,

kigll

lJ~ It~nl.t t., hf1'etmedim,

til) abwcln. tcor' J<UIlbok l ll. lli'l:

.- "yler :,byll!mU pi man 01· bliY I'LkBi tj~)'hI.[1 ha~'l k, ". liIl! til tilli LRll"!1 II}· d I di!. bu :aulml· ~UI liLfl lI~lDda[l ka'imrull;a~ ~ 1Iit, Adam In ylJ.2.ilDd~ ('11 uluk flU' Ilan:ket G;d:nilmedl. d~nn BTl Ig~l~ri Inrptlm:l'I:IL blll!, H.. [l dl! I!alc n k' ~Idl n~t • rI, b\lldunuz dl:r~ m4!mk tl.ml~ , :l run i.L.. tunde ~'nr MIL· I" diyordum, b.Lllbu 1101, 'okmu Belli blrb:JJdc ."dlll DJo 10 n olarnk t, IlLkkt C 1Y"!",UOUI d'· du,

I O[,;U\ Lieu dlrUl :,la.:t"tq". (P,l irm'f .u. YIJ.- • 1I;1Imn Ii m"1I:l .... l,1 Oil .seDIt an.:: 111 !I~;; IHI ~1' fl· Q Bdcdl}':: .N~~L'lsat MildurlU!.('1J ~ 11m" 15"1 lIi.~'ld. iI:~1l I:Jjr I'll !Birell. rill· II !til! Ie ,stIn<ti!rilt!:r.t C'e\'apl.l dd ~;; kul l,lt r. Ihdan,r:: StlW IdaH'M t'o.;::l!lCl( ,I ha -.rr ITuJ' rciilinCf:' WMI I'l, rll!l" t, . Dr; 111'1' dfirm~ t·" l'l'Io}wUv llll l!'.!kiM !libi o$"Id<l11 IiJt~J(Jfh'JI~ looiJ." 1'~11i ~"l;.Ih ga.::!:'tC'~1i1lL OJ r",Il'U"IIT. BeJ;, II "":\;.:WfII ,HIJ d~" ~l!H3 i.,rll,h P11J..... Ji..JJ.una nmll.l Plonw,lfI r. Jiijd'~l(il1'IIo'~ I'<:igll?'l u k _IL' .. ~ I,IQI!Ii 111 r 1,1<1 .. b[l,flt~itl. rtkt: .. lJ~i IfLcdc'Lmi.flir·, SLtIaI' Jarrru Mild J'liJguP11f ~JJ' GrA;:d~G l;IlI1I-:ftldil~1'l la901P.I1 ill' :n.:fII f'~ .•~ r bto J ~ It, I'rollramd" mt'l!l'1Il t,,&,ljj!1m (llll' kql/ (t·m;trl lIanrla Ilk ~/i;81 1'!I~1Il' (1krmlml,lj,r. ll1t1lt.Ji "'Ul'lldlkt'1l'1 l I1J·... IL~a,lo1PI4' 1J,1 III1U(· fell... ,

m~klubu lIlI 1aJ III

tin

<.ha-:.:h'rll:in 6 .... ullu,11l L

«'.

*

lLrn.

ttl

ml'

Ii!!vgili

dDktOI'lH'ili~

11I1L

!Ie

ulm.

!l,'JdJd~ lc·~~li eUI? Gc:i1ill-'OnJlIl. bt"n~ p::k: J...... )mLd:1n Wlp cdi~:()nruml7. M~. jor AlII",:r1, r.... lI:t.l tM!1! dc'kt.., rlI bt!ui telll!!lU .:t'lD illye j;lb'll"ml\'l'C'lleUl I!:lD ulmalLl ~il1) I:a"II'dml;f, yll, ben d· k eD ()...1" olllclIg.nl t.ahmJ.n Lm . hm. TIm '1'Vll'ln Il.Clkh biILhb onu m.l. tH81111' cUJ. mi Mill ',arlov? At I<.:.I.. rI(m jfOCiJYQT.lIIl1. kt, bu

nun J'lID '!'

-

S~z..i ,>!llt k~r"ull"
1Ilwi;;J,i<1~'I1'

Ii.:

~ItlrbIllr mi·

IHl]"Yo·

llim.cl.i til [ti l!l"lr"UT1~ bll. 111~ t:.l'IIIImll! ~l,'l<.: lI'Ii'! BlUik l:an eta l;ly1<1 bIJli.lYJ:lrl:t.r ...., b.u llIe.u.klu. Tllpi!:r\'il'e glllillt!lf III J.oLrlll d.,ha kot'lum dll\'ClH.lI1llil.h)'dJ Ubl d mdi ill ,1 ,11}Or •
l1l1

B 1n1,11aUo.dl: - Bit, ona .lJli. bir i.l 1"11 oldu. EJ~.... dii.lt.illOllLlnun bilima don

?'.

Sin.ema/arda liik» koltuk ,ogunu nustl ognanzgor?
I!IIonllJtt. d&,·.. t M~Cl'k. lll!i!clnr pcDi I)Lr h.IlUC!! mlk-y)'1dl!, b r
rue M'l:t:U$Ln.l kun .)"111" !;rMr ~11'<:LlJi bum" Lu mr~," I" tn rl I!IlllIelm~1r. K:1n III! tM,lll[yllr, /1.,,1. mullIU rn. mad!· m Iii ~k<tm.cd~gimlJ. IiB.m Yf;IolfID'Jdll< ~" .t-foJk m""t IU. rna k,t" t""lll r, Atf<u ,,1"""''''''1'1,1 .. ~tJII IIM,,,I,, bu 'Il".r~e~ lIin}'lt.:oL" I!I~ ~I!(QAfi@TII'1 I 1"("Triol'l liN!~oi!K-'
k",",IIJ~

l' alum

Derr Zonguldak"ta
Kiimiil" i~Ietmelel'ti de Mar hall

B.e.G.
verem
Veremllile-r.e

$

yardumndan faydalautyor

M'Ilr!l

!!II.! nLIIb~Ln , t1l'rllll.l >'Ui!.-'Ie::lS; ,,., IILlnrllm",,1 ll%'lll ~011 m~ht!"<l'.. :s~. pglu .. lnromIJIU'lnd. on .!mlllarLlII IItLi rmmk \C" '111m ".) <"Un.-4t ~ • n gli:. nl I ItO l~iJi UCla dt'r~.. ..IndIO unIl"l .. r, Hl.l lffi ...nLl&r b rltlcl n1!:i11:i1.lt!llr. :t,; ." :S<i!.hl - 1,1 '--.!kIn hlllli(l lI!;'lltnir-, b'll m9o!lert !!II!

tlr~ ,

u-

Inlmnh It;& 1 cllTI""lrll. keLt"l.IIl.an yw lutil.dm!l1.du".

l.rLl.e

h..JL~ 'Dclldl.r. On .. l&nl& o~urulfIl .. dlItUUI 1 d m~_;.-ki It!!Huk.
~fdr
!U"

,'n,

rnda m~.

lan;:!I! IIlll'dIl. B,I ..Lliy" nu. nam] ,all: ~"llJl)du, rrrz? Iura.
p,

Ji:\'\1~ LI:!! IlJk" !lLm! illlll.ll IilJb.lJIl~Uld;!l. .I1l!lul '!'t1i!'I'lIl IINtl1'r lOG trllTll~o. ntLUuBJUIt. lLlI. :Scne... duJ. e .. ~I..lll1 I{DrUldl.i~ 1'J;H1 AtJu !lllldl'ln~1 '11111 cl ..,mf I1!lLk!ld<ll. Fn. kit Iln~mll bll.,tLoTJ ,"',,(' 1UO lru rl.JfU.J1 M~ (J •..,.... .. ttl _T'lli !dllkl llt kuru,luk r.xKI. IJllht.rt d !l. h!lfJf' I:"<:M r ""tJ~rL !'dIJUI IJlI~1.Jii I'I! Y&IlI,tJrd'f! pull. il141 l"e bu .. ,

"-Il.ll"~

Builiill1

jIU rimilrl. ...

M~lLsl lIu .ruJ)'IUrlI"

Slnemll, bilC'U,,", klJlu.n1ln \'I!rd1g! mUllu. .. aC-1" <llJlWmll h IlAYO' eeml y,u ..ri il:ia plU 1.. p'~tJ.n"bllil'. P"hk .. t, JUlo.Ii BllLI!IlIUWUI. buN't'l p.u YII.III:ttlnnalll ve l'U{lUII ~lltU Ku'a j OOkur""

B.ar1aJ3, mahsu] I1lJirrimnn"f1. r

o..z.Il~mw
JUIIhUll

» ku.

B1 ~ii;

.. 11:8.6

• pll a 11 tetJdkler Dl'tkIt..~lnd" ~L.I ha • I'iltlt !!ld!! eilUm r. I• !:I LS YLLmdll.&r~y "WmUl U. em ~US't!IdJgibuna! "II: yOm ..Ill ell: TaklJm 37,152; Silmer ~.488; ka)"l. KIiJ'1d 11e BLrlc,{k ,!\.m cnka • LAl'l! 3:1 J~'8i J,fd-ek 2&,1~9; Jpd' run 'I'Li mlll~ Unlll Y1I ~:!fI.r. 9581; AT E.im:mll!lJ !la 3 2~ Un dmun amnl:nul .bIUU'J:nlll. !B1l _ kAt- temln dmi; bUlillllll ktadLr. )1)11; EI<:lnln uamI ~c I!lLrl!! _ Bu l"f'kkn.m.l6nII bll.k Lhll,tln Xl!Ild.{,Cf!~L hr.kk:tndi 1IZ3IM~1':1 It I mgnl dlIl ~''I1P OEmadlB1i "o;oktnl ~Unll • ., llrtm It ",.n'liy1c ~I, <lo! bitjr. .. ",,"I t!o:lJJ"t!ilLr. F.<Lkat Jdi~1i: gi:l~ ]Ll;,tJr. I:<!.tm!"gtI "'11 drreli:e l!.in.. DIWli!ln
rfii!o:l.1

:J1~~ blJ<kL Yl;lktll{". !IIu lI~n~ I. IA1"Hiv rn.. k;am!Juii1 I.ahlr1.. 'lI~oJ.'I' II 1 lJ\ .... I"l~rn .l"TJ1l1 talt!b tilb'(lnJ~ ·... n ~HI: oLBOyUk El~,,.. b".'> In. S In'''''l.lI. p111 lIatlJ£I ItSn. tDl1U • kll lI,iill "It IktUn I dl.ll'lmlllm\LZ '" lillinCi&! yU:zoJe :iU blr PH' !tIm 1leta. rarlll II. n ~ WhlII.I'd& bul ~:n.ilum wr, Kl btl ds. 1.:1 "'lrwj i!;[n :I .... uru, Til! bu mik41L11. ~mW1W l!:8.p et. 1m, VI! gfuIda 11ncmll~',.! ll. U~n hcbl rl .uilat,LLrn_ GoillrLml_ tennn I!tmC!ktcdir. B:l hlL1, ~~ ~IiIJl yllJ:de .W3ln1;n uK;;;!,! bu',;, dan l> rt ~,-I\m ..ttittl!" Un! IIlnl'JC11'!: In rllfl.a.nn& i..&hIJ:!I elun I~. m !lJ"l!. 1 bill ll~BJJk b.f' ,i;!lk lLu h.til'll!lIm. Sir m.iu.l Ilb.ni.~ II~rll~~r_ IIlU ~ yllY"1Y"m, ~lkainm &.,l: .... j Bcl...n)'e M.cl:'llU .imlnlHUJI 11'1 Jbtlya"ll1rwa ayu'dJP P1;L.N1.f 'I'iW~- hin u.r~ gll:!L l>Uyf}1I: blr JU.r;an'i:k'dlm u m.'lml. toLa~ln }'1i1IIL.II yIlzJ 1]1lI!ln~ norrt<'n fIllU.U.~'" etrn1~rrl. 1!_'ld!illLltll. Ibu~Uh. RMTJmIll'~ :Ei1rn1Ol Q'!CV,o.bmL Bt'yo'I'LlI:. ('t1nMU I'ldelftL' muvucJlcm!=<.!C' "-911: tJ.u.Iun- IIIIhliI !;;li~' ~Illl eian .tJ&lJ<m 18 bin dUi'lllU tab ~mrn Yo! 1m ytI ZlL·OIJ 111'&&)O:1(r. n&1)~ in Iy~ tWnll.illgl llokU~~"Jl.k,lT'! nnd J rarl. durtllllll. Kgr:a.lolJk }"i.J SIJIPJn.c:tlllnn Z&rlII' "ltlk r r] ida ~nd n Tllik u)'lWi ~Il ,;rltiU1da blUl1Illllal&n fiunj", ya. •

clem"

no

,11

1',.

cld\Qtll

ma.b.r~

1Il&rIl1YJI.

R ..ri!{ EnlilituBIJ En:in. diln

Saydam
U'i) leI '

Hlluuiliha

u)<t •.- l'il.!&l lyt 4e!illl ",," &,1 , '-.rrlman'llI Tnrki}''C'

mudurll Dr.

h'azI

nicuradllll

~.:brimiz.e gclmi,fu. Nli)'a.U ErkClldiaiyl1! konu .an hir arkada4JmlZil ~DliIn siyl~mi~tlr: E'lil.filiginii glbi, D,C,G. verem RfIBl llimdiWt 1IItll!l bll 1, All'

,'iI

kara, tnnir

T1lr1ti),('YC r.l~~k U;r;cr~ Fr.a.nn[1~ },TlI&¢aJ<tlr. fd.;l1 1ia.!, I _ .";; ra~i1 kO!Jlil JU:!kfU'& t:Su~1H1I l!!"" ."'ckl hubLlllat L1ar1l:' dUFUmun':l l5 h Ld nn& t "f'lt rwl~ hlJb\ltlilt Illlm flaUl1t'L Il<e lt~bm t~lf~ " ..mly('n bUI m..ab!JlLer, tlu SO". but<l~' Y" ti~tir~.t1 ~L[t(II~rln in Ilh$1J11 !inl 'fopr!l .~I!Lb:!ull .. M Ofi",I'L~ bu U"l tan IlalAruklJLnru ~ mubl,·.mcl .glhmemut,,'Urlel'. .Bunlam'1 Iddl tJ.llI.nJliIl, ~jj.re U!.n t:illlelt t~ln b-lI"U.l n.a.1J.t(:!I1ni!' Ll~'gu" d~~j]d I r. Bu VIl. E.ly«:i 1i:.&r~I!!1IW1, 'I U Bl!lI.l!J!IIlil"w, 1;11.. UlIP,lI gtlll Jd!ylunlin lh!Ml.c !t(J1I.!I yllJu·.k hatl:lI1 bulmak Umldijl.. .... .u.ll(!n p k mllldnt m.kt.ltrd.u cL-.n m h ulllnU utmIYICIIg'l aawlmak_
l'U

muz<la

TUrk

DElfld

l:)akaru

f~·a.d4n

VRPurla.

lJ

I-I!m •

dot-

b'J raJrkllml,,_. <laJJ.I I",bat eilll'OI k:l .mt:'JT1,,1. r !1U'&r' .;I~~11. ktIr <tt -

:>e:!I<ehmlVI ~ l:I lbik

"t.

I:NiI.z.l IIIIDlI.yi

IDl'

.:'1:-

edilebilmck e-

»..

nuldc:dirl~ r. C,R 1'. P<l...:l C.up" ~ 'fint i",,,criy ...-~'" ~hl.r "ro:.:11!I Part! Gr'Jptl yaml C',HP. U J,f<:rk~zlnde yjl.,,!lca~ tOil l~tlt1ll Sill!' MKlal. ~flann n k"iLunSuz 9LdUgurIU fddl1l eden. •• \'uklt AlullPt Arlf l:l![lJin b~Y1'"a lLrlL Inc~lr !J'~"ldlr.

Tiirkiye teJ1i ~

bil"inciIikleri
sona erdi
~ ~efi.k

dir_ BlikilnlJk~ :a.bnlln biT k JMf glllr~g;nll'C. ~L.rufl bil.!:iln m~rim~ d~ ""tbJJu l:ilictiD.e gidJlec!"ktir. Gcuk bu 3~1D1D g1lnJ, IH<;tid41 lstiruali ve tat bi1ri me oil] J.rL.Dl,

!'tID1tl'pe A ~kt:"r 1 Li',"e!i~j]
Y:t.hpe

"lit

1 (A.A.) FranElI2: D~iiJI'Hi &Ie LIII Robert SehlJm nL!l llugUll LClrlilray!l. )'<I.pugJ ,\ni
Lc:mdrd, "i\-nTl!l

gerekae en ~{:ni 'IICI1!lII mii'-.l~ll! uBllilerinl r~rindc tcllrlll <=tmek U7,(:re D.il.Ilimuka., 1sveI;. NitI'Ve" \'e Pit ng: gidcc &un. 1 Tl!<mmu:: dn l.l~ .. l.:ta ('y~'cJiL, D:mimulo:.l'3 b:J.CI!"k.et ed~g;m VI: kynhlllim i3d a:.' k.'l.d9lr. RQl",~,,'ktir, Bu Bra.

Fe;[llll1lt':l11 ehmi F

l~gHi;,:

n: tlu li~y:tbRt
\'0;'

hElklrmdf\

l"rlll:l:lll~

1I1II\'I'I.![l)rini.lo:-

KlZJ1~ yenenk
l.iEe9in~ biBfl'D \'I! iiler«e aJfilI 6,tro1:nciil'Te di.in mt l!iwle mUkifal ttvzii Mille l''iI:kJJ i Emekh C:l:fll~.-aI Fahrettin Altay, TUJDgenl:"J'ilJ KQ.Im DudlHI V~ c1iser yiil:uk rl.t.lb~li l!Iub&.:t'IIll"kll haul bllhmduh m~ral!liml, Ok:ul Mb· dihil I<ur. jI.JD, Ce:mll.l Alr:bu1~t b;'!' hltabl!! irat edl!;re.k IIlImlo!l. mn._olam ile-~.iile mlol"liifIllIklyo:-~ let'" ttmenDi etmiJjtfr, MeztlII ola1:l t:Al.ebeler aGmB 11\_ yaf.s~

Ao.k.eri

ljil.mpjjlOI'lU

iu rkiye oJdu

I,whafa<=.a ediltn JI'I~Ulm t, L~'u d ra lIi~"8:!li 1{~ dlplomutil! !:e\"reknude bn.klki bJ r iIhl.l!;'t. iIl~-91ndl.l'-

,y..

Adapazarmda

nit' blrll\~"1 Cemal Yilmaz, IrllIOIlk um tnI.bdcrl. sdlllli. d:l Bu!Ie)"ln Ol'ii kO!l.Uitulrtall. ~nrJl o· kl.:!l mUdUrU mU..illlltlJlJn f,('\'~ ,.t.a llJ tYit noll] )"o;n} bl r k ru etmie, mut£aJdben bl!' jJL'c:it 1"11 la, d('rli.&I 1'VlIIll!'ylI! ckhIl u}'!"Wl ml yap~lmllJbr. b r IlIulde rn~ltm.i!8ini t.a'i'IIl:r~.t Me!lI.B.imdl1l1 IIOIlTB lJIIl'ooll!r, frn;l<t;;dJrLcr AJul 1aJd.e ilnLl!rL1lZ - dllV tlli Kr 1 "' .. " I _. drk! kif 'Ii biltI..I.sI.io IUd!~ (l.& ~ el'!' 8 VYlPllI.lI:P ),e!!I'lJI I'rlt rnlekdll1 bLr ~>II:k: {ehLrl~1"l.Ild~ I OYNl.lllP,l]ardn. 1m klBlk 'I.t.:ll1!kaaLn1n bq~... m~l "'e flru.tt.an WiW'II.!kye kal E!:!I1l:r'e (I Q;tZi kAfhll1,. kll.CU rp!irUlI,I,i:ir!uln lrundo! .'IlYdIl.lMrLL;alooj.!!n T11I~In"i:!n prlllmdi b )lRII 5;1illovhel' t.~CLIr. Nlt,klm ilaIt ... flmdidtl!l f:ellllll' II kr~ml%<l bLr 1.iIJM~ mUliIIVll!Illtla.. (Bo-1la.rfl/'G 1 inciieJ nn plllura levhcllJtr1 bc£tl3.)"larJ ya gilmi bu.l1lDu)'ordu. Bu cle!a IiIti" fiAuJldllJ1l ditll .. ~k ' .. liar bUfSld lrelldallls 30 bin lim klyla k*J)ii.tmlllJru. t1hlnkJ.n mU$ah&- Jm!ticde Inr e' !ill!: almaClk'k Jr. &: ..oJJlm 1'_. Hal~ll C-umburiyet cUlindr ita

~lLrtard& oldu~..1 gtbl 9n ;IIene_ alr.d" b\!t~ ( tlan sili: kUl'UfU i""~Ill, ..e mmllcl< !.in -.Lr L;4Ik vLU~·.tlcrln~,=, c:ldQ1 lrIilir&IllOl[l' ba.t t;ll.lit~ nnlltir. H~ It!lll.l @~iI~ICck :tOO bm t- bugd&y ml:o'Iou.t It.okl&r1; ~LA"I!Ic4Udlll lakdlrilll:l lid] <.a'ltlatlULbul '~'II! A'I'IlU1rlln1l1 Il'I.uyw.~~L luI.rpJayabjJ~.:a: illll'lJJI!.lIULr. .nIgH ~f~Ui!N! me'l'l:ut noldlU". 4ao hfrhll.ll.Jd bir Y.II,duntl. bul:.m.a 'biln;! ~ ;n~g_ YQ'duc_ AlIkallM1U b.OldI.i:D Ua Imlin ... IN f~abtoi G z411 I)~C b~1IJ;Jit.ml.raJ< ..Ill.I:lyl lIultt1t.Y llT]lIh Iq'>i'( I -

b~·

!nlli

OIM liurnul! min;!iIIrl'lrilnln iliu,um!li! !!.Il1llil d'dllflir'. l'lar III!1'1 .tHrlll' Ibltll1 1l1.~ ~1;1lI'I" Iourin IIJl.l!mw; IIlr iie~ IiilFIII 1I;;!<i.an but mL.!~ iui. Ii'~H~I~l1i InJ.llnl ILl"" ilan Zilo'iI!l1 I.!!rku \ltrlYllor. Itlrllil'!
HI"I., iI'OiIII .,llIrnilI11." IOIl'l'.a1t1.1I~nlliullll 1l1.I'lllr dellklnl

_lIe."

l'.IH1~l!rl
~'IIt!u_kl 11111 ,elll r bill II. dar 11_0,. 11IJ I mUilllllllui .,jjrm~1i •• ,..", (lv-

°

=~----------~

,IPnlen l!IIn l1anlla.. udU.J 1111 ~1~tliL.:t1t ImIIr"'<lll1u, 1tn iltlftll'l I} II'It tnljn "~jUJl{hn Qlml ...a~"'II. a.'l'I);lui'lu Ii) ."~j;!'l!. $Im,[ll lII'Iun IIrl1taDfnUn rl.ull I!i.d.~·~... h I1111Ii' Ull~LllI U10 II, tlIlh'kUn I!J~rl ..
8110J. Unll

IOU,ghl \'11 WLUJ ~"-Ill R. TrIl:J.m, AlII '. ruimknn bu mevzndil l!o~·'fdikll!'- rlI.:' ,5rte~Im.r·. MnFEI, Cu· i£ara'1IJi 1JcU'1.dall .,wlrlG-pLllnhla.. rini rn';:!'IlK f'deobil('teklul QU!j.1.I1l P LM'I'U:!li 45i:ledt'u m;i. guIliJ ;;"gliMlen e~'vL"1 Ksl!llrn- (1' il1c,ldlAti I1l'~leri JJiII. y.i>JlUld!U1 (:1,])110 b\lll]:IIJ'du bir knl:.Dm fllil"uLkiirlllirll fY,eidi V'J.~de, !!311 Kiinll l!iglt'den ~oo.r~ l1:ii.l.u.kercl.or wnunlla 25 temmll:td~ lIij·[l!rhllli zlkTdmeit; imtiyorum, ~f"¥Illb gUntl TUrk \'" Amcdl4j.n bt"lfGU'd .rill .. (Ba,tIlTaJI , IIlcidll) Bugiin rlllnyilllm en uki ,..: !$C'hn:omuunde. olan miJn.aJ:ar& Co!' tulip !1't1 i lmi~ ir hili !;Qph('sG en biJ.yUk Dr eolo- o~h::dl'!u vvel SaJ"l~' rol:. ogh:deo JJ1mllL y.o.pdallak ll~t1femb", m~'"l!:I4Llnu Gllrp 1foC ~a,~ aroum RLl 1I1lln Mr. J. Kinnaman bu. 11- Sanr:l. BU!l'~kd~r.edc, Cat:tMI;:i'oi; bcyb.DiUt !tu[u· K..! r: I. (Bu:!IU5l.J BeIN~ . _.I . ,,_ l .... - _""'-' ';.n" gUt U tigl('d~n \"\'1."1 R.l1 It, , 6gh! 41, 'Ttlr"'I)'~'nJ.n lOlU III 1DJ,.. w • yllikmdflo IIlli.ka nan reJls~h" .ROn ..to 1l.lnrdo dl!mlj ra.,hrmaiBrJii l~ll'llil: onnea U!ml.n. C!tUgI 50 to'! l:I:I.e ~II!D ",:,"m.[Jv r, rio- .. n ........... delJ. .sOrlf"" Kiil;;iik Mt1st~f L[), 1:11<?~ nr~t.i,I'"llI te bit .,lIrl1~t.!l'illr. Llr Ill; cflrdlT. V~ ~Illinin Ttirkircnill l!iugtl.lYI pLfUlld&D b r b~ I1R. ~_ r.11 IIl1.a:UerJ.odl!VI! !j brio d • r'l.l1IIIfI ~nli. ilgll'dl:'[1 !!OI1r.1 Er'lZ Dlr I iaU& ~WI _om Jl.OIdkI mum 1Ill!!lihFey£;ril!nndl!; gildllmrk !lulld Id Ar-BIrBt It'peleM .dllln - TurkJel'lli!, i6""S ~'Il" aIIli:irllik )'ilplli, ,"un:tru-tl!:!!Ii gliou ti Le.J~n m!m&k IW!rI! b.Llk& lG~ b.qhu1'11' "dllr. !filii i.ki \'B.!lrl !:IIIhsl1ld6 top1i1mllJ blri[l,}~ bulu:ndug'IJrlJl IHlbldir. 0l'~'1I~1 Sl!mat}'ad Il "lIi2:ifl! gL;;tl"lIJ~ tu, llilyiik ~IIElll!8.rlfira !ilk !l11e rl•• t, i(endi.6i do!;'udEl 50 1I('I:k(: g~;;:. I! ktil'. .... iumllk mlirJ"lkUndl.1r. Burma 110111 :mi i clup Ii~leo KnliIomi)'ll.!!IJ Hall.<. l~YJkile II.ltlilmlrn<itnh:tc· I)f!'Crn.JllQ IIIfml('ktti niNe h~l!ilj· I;; Ik DJ.IIk liI 1J!:a.D .. Til" .Bibl~ AT~ L lilkdin;je !li.'Y;>'tI r bUro !!ileal"! Digest QUllrterl}') mul 1I1111nt&]1Iln {ilZ];o.wr. SruHl.l-BI cllL-alogn;·.I) rn ime bllyiJ 10: I~ 1:1Ir,'bii ,·~~IUiI:', ml.:t.mi.ill$lllln b:uji mubUllrlclir .. llJ~!iilekrtilni:td(!. btl kad~!" dU~~l1n ohm V~ yUk, n!ilc q;:llik !!li. _ ~__ &P:!I!~~ lrek Illr Iflllt\lr ~'I' iyelliJ]e maJ Iit; Di~~J' b11' mlitetti!S: Dr. b J.UJ.dlll ye;P~'cnj Iloir hlllmle !1' p. \~'rig'ht ..111" mil!! olllQ hI,! mliH Dlm3l:1UfIl~ Y!"!I1 buliin n. ~llhrtn1roC!" OpI?m blnlllJlI- Gt.'f)rge Fredrjek St ndlUd Bible En- blll~f16l11.rl;u.D 751:1,000a.det YLiJIlLlrtl. JI.II.plUli zadla 14/11'9 ,. 8Y.DIi 11I.iIJ! 11 de 'liD bull.ll1tilJJYIJJ bllJ,'llk bir elt:!!i3l:- h:matillnlll dDliI)'J lehr'lc: ~del'll: lnl'"il u.!ir. Blzdc .cpl!m. iJl!nilll yenidir. (!)'e1opr.dialo (1Bc.'),J:lclmllel AIIlrara ~v.ASa.,AI.KD. cia c'ka!lbrJ~1 lBjll'Laea.ld.Jr. 'rtlt:an 75.QOO An.aiklopcd15l) ndtkl Nuhlm gc: F>Dl'k t TLu:.k. Mylrcilerini 11 t.e llora OlilP tcmiP~tl. ,:)-000 Eira.dl.r. TllIpl riD IW:llmt Vt!<l!lm.lnrUe tr.llLif lD.lein~ nit lIi!lklll imd., lih!mC'k • \Pc &.tllJtlWyl£ AIU\tJdirIBnm~m melHl.lpl:ln1l1 Ihllle uatUlden blr lil.l e;nr:IUIQI ka&\r komlrjDM Im.b!Gjyet!n~ gijtltenneilt Istl}'o· tcdlr kl: il'c;rmeI<el:'L Jia'IJij • 9-12tlJ ISIlI~!r1!l tL.1~all!l1 ''Ie !o:'UIrs..ell'l!i :I - 1;11:.1- W~ Cfrc.t.lJn .yili I~ ..... !lto hJml~rL ,.. ln1.1W1.l).if; IIltL~~ III' d!: .... alrl. d:ml!lUI', \rt i'll Iail-i. ye'~lllr ~h nlUil Jul!;l'rI. OklillJl.l'& ~MI :M.a.tlu.l1lM II) ml.)'"LI UO LQn 1!i~"~'ItJ. .bop.,ll ~JLL iI/te.IllIn!iU/~ft iilnll NAt I'IH'H\ Stili ~e1l:JI~l Null'lln g~mllil Ihlll' ~ It,! ~1H:1'iJ tla.,LulI.<:aJltlli'_ iil'!l 1!iliLli"!!it;.~ita.n.. "' ...lulI:t LlJaLo:r. l-1...lO Il.I Jlr.nk;ulll. Lv, .A.. iSi. II.L Kg. iii. r&Ul~cll :rlLol1tl~Ir .• !dl:!l 'bill' .l{flpm tn l1IevC::lldl;)'~tlDI :II il Q;:!~ BE • .01\1& ol&i1lJ.u]. ~~1DU/"1LIli 11:., .UlIiIlIli Om _11.1 Itl4:! '1".Lt.u1 '11l:!,OO'O Un. !jLLlp iMnll:>ab ~.i:l:O J.ir,a.Jlr, 10 lol:lhlll: pllrtJ.I ml,!,hElJI!oZll, clrnn'n() IIllLmkUn 1 ~Iru da I'd M~LW GoJ1. J;;rI •• WI, ON Ok,;].. I..mdll' ~~. IIIIWlo.I ~JJ" bllllll.d .. &)'1"11 Iyn I!L&I .. IOdllir. TloIijlkrm 1mIl1llJ.l: luliu btl" ifllnda. Olimll)[UT. 8Il:fldTilI/_ I tm;id~) ta 10m Vl:rlll!c~ ...t I~, ~8 Jl.CIli!dICJlb ..'rl NuhuTl ,g~mlll~ tckJ.1.I JI\"JduplllrUll 1lu.1. u.llndeg Ilir 11.11.1 '"aUne knaa.r PIO _ lB~k! r g..:-mlJl ,gitmt4~'11 Q\' \/(! 'l'ufilD.ill tog ruli I'o~~pl ~r~ bok ~yol1.ll.'iI'rm{!l.ri - llIlIil • U.:2~ _ :;: C>.(WJI1'lII! m'Llhtcill unill&.rulll, t.,t .... 1 Oll, Ert). I!.zL lollvel tayfll.lCl.1"II )'01 hlHCH hl1llp !l:mdll ilIratli.I·Drill'_I~" bulunEm t.!!. C!kuJlI"gn ~'!IlriLIl 1. rcL alruIlIlIIJ Mill! E:g1.tIm 1El.uc.m•. Lla "'II " DI!'l bu~uk. dalo.r \'e Amerlk , Dr, George Mt:. Gn!ld.y Priri/I:I Aptld& l:W \'c mlkl1a!l. y .IJ Dl8!:Hld r ... ~jk friUlULri II. ..fl.II oltWl~nnA d...nlt: urulJnrClllIl dJpLDOIII J] '""'}' t.sd!im&mc1J. (lit. Nuh~ln grml!n, Ikilll1.l)t ytVTll1:l'£l!limu de 1 b ~uk itnnaatina '"'oro l<J/"l1 i!:ll U l:auJ&ruld& y.owl .o.a.ilHd H '111)<1,1' lIZ NO, II r"nd~:cl' iilmlr. doJl.r Cit fa~ v"rilt!C(~L gO)· ...m • ISIIrId Tiirkl)'cdc ;\mre.l dnSIiU"l • M • AI. • d.iL. ~W\~l iI,Pi'1J.I llr. IlpL.rLrl ....1JI 0/ t.!.1~ :l -- Ahn o:4It (jtrul'l~U".1IL. 1'UrJo: "illt ..mJ I. OW&lion, '.I PJ LleaJf bin U;,;t'rinde l;Jill'llIr h,indl:lhr. mi ll. A.n.~!)'II; gl!ml 1\.!J ntl,:i' d11. IWrl'll8)'~rt .. flJQrllca&ll&n, PLu,,;".Jl<Ghl MoItIIlm ~'kmoJln Vill ~ ImLillanl1U"'l1ld XUilllfll. Dr, P3.l"l'(Jt'lln Nuhun ,,·rnl:.i !;Ildlkt.:lh ,jIMlr(l. bu. mlklliJ11'1 all hllkkmdatl bel.mlll!!' l;~rL' ~LI l!ill. a <tdJr. 1,.J;lJ • .t:liZ.t, Or~ O.lrW11]"f1 I<;ln lII!,;m" trnutt,.", ~ !IpJlllllU..J Tj;fIIll1uf~ "ull~. buroll.k TUtrk IIrruIL It'DI hllJl'.:imhl "inn 1IIIIH1i bur.t[lMn 1c1llHl!IYI.! II.DLL:r~k,,\lll j k :Imj·t }''''1'Diy(!tl i· I;'I'>J! dJJi::lllrdnJd I.Lr'fJ. SIilQU :rem L_ .. ,OgT.fllml lumk.anllU', liIulllllltlJ...llJ~1 unlIJarlCl "flit , .m. nll:l d" lIS Turlr:: JlI'lUil, bu 0[1 lm· ~I 3.0 mr'tr,.yi .II1'{..,~kt!"dlr. ~:l ::.;jnQ, ISS 11 Tu~ .I,."m ..Ilon.I"fuLI;la bill! rI l!ii(bt~l'CfI>Li"DI~1' ru)i;e1'l IT..mlJ..rlll ILlmm_ By. dor<mLl~ lmllLII1 ldml~ IIC' !.i'I~ Ill1lrlfll1 dll. dllrt. Il1'ilhLD11l l' . ~S.i l~ 15 :!7~ P'w.t~n:illl lu. U'o.hlil. Gil, Brb, Hz;1. (IN olt".UIII.nl1!& OF..lRlllll ~ M'11~' bLra~ mllllllI 1,lht.llJlln 1;lJriiyt'JIIL";;:; \ j!: Inell: JIUfI!!1 Illnnlk ~L·ldlecI:HI lllJi' 2of1~ 15:,:Kl) DO[l]-,lB:II Hi 2700 Joll!nlJl< !U1I1&tlmr.J' ,f&J1Irtlll !;&Ib.I..b ~ttl:retIJ~1'In wlUbJ~n llY\'clkI. ,i;IIYl)l I~'I Mi' III Illld..: li'IlIoh!thl!l;l h IImhj\Jr. 13'3 15,4.5, 5 11:;.0 'Bamy;1!o )'&~~ t; II.I!I I.lJhBLl£. Bl.Hl.Inlt.!iHYll ...~mJ;JI ~a:nJJ!lr M~IIII: lI:".uu. Z;:J.bttlmo ral Ullrciruh! IB 2rl ...t~il, b1111'. 00 ttl) D, Bli)er 3 75r1l ~!~ {'liUilulIl, - &ehrllrlh:. H oltlllJarUl<ill 1...11tWJI~1lI1:! ImtJb!!.n.la:n1lll bl1.]'" II" ,.• rd 'L·rl "" d4!~. .. lhll a1unlo('t"lil lr.lIolll!laTlilu gl· ILr.tli hll. ~\ril.~e.~1 bll I1Jsb.,tslz.Hk -- 201l • ~011 • i3~~ -(uJk,u;!.b. C~mIY lilldll III flI:!UI'· Ill" ImUI'L:lIllnl! J~ULWILlJln U:lI[Lllrd~ IIlmnl r. ~A83<l'rt art .. eliu}'U~lIl1dtD ''ilUrl'UfbIlL, IlUlilf111 - U~, Nukuli.lI ,.' mlsl .I\r.lut lio~lb· un metbu.r k u rr J.1 .-IIlUllD(o·LlUb • LInn bir fl'llm~".d ••,,.ml~ltr \'C dB; olrn l'''P Gilll.a bii' YHdedJr •• l.Ji. 1J)\I~UnIClI:l"~'" l.(alJlu III nllllr lIIll1lmilllill.f,' f mIl I :l!ji lmn~, hnfll: Om~T, S'jl 1 do! DluU!or lAi[lkh."I]~j b'n&B1 Lr_ I I I HI'fI.lL1l _tr1IJ. 1':"' mi.nln Ij;tlV Irl I ,·tllnm lie !Delilz Jo'lllcnt blUUu l<)1I1Ilnno dellllc-r Ii _ 5u ,IJUIIA ~y&ll lIt<:,lj;Uler klul.ulldllkJ n ft: lcl"J.n A.I!. tllln S"llm cornl! 11·, IrQ.U1 1& '1 411 J U -~ 12 d AnllM. At s, iii. 6.ii.. AJ. 1I4fJRU.3 nl>O. o1L,m.l1J, L r lll!l 1.7; I:~kllrml,ltr. b..rltn llu-l'Jnd" b okt)' ,c811 • r-.rrUlt fUt..tIuLo«l \1'; llyal r.nm&llU lilT",~"ICJ.1rt olruU rtl:l MUdIb'H tudi. N1Iru1) m r ~'It bil'l lmllI< Uun I y ... da;;.!;J.ktl1, K p t b<elj LL 42G.1Ell,IlS 10... tI \J!,. Llir. t~nn'·ktrdlL'kr. ~u_n.iI til, \lnUilma )muu:lll !:llNr tJJJ'I1lit·,,, u. 'bJ1fYUI'1li:u]lIr .... Q Iii. ratlucr<!cckJ,;,rl iU. n1l br (;1 n:lrll~ 1I1I!"n, Ar~ Ollie • lddn)"11 ,gOI'll buml 0 muli:b(·r m HiliI' k JrllnliLar \rnnt. d ,b n INll! '20,7~~ ~n..ur, .'j.llflll •.,.1 hlt_ L1oI'. lI.nLJ,rLltJn(l" illLortdlJ~ h.iI;;a,cbl hI'.: rn I' l1'm! 1 mllIll V~ I ~~"I"dl'l" IlllrUi 11~.I.Jlm ~r:n"I4I~rll<l' :l .[lcj,,~ 'I'\:~I'k1lr... agraIJ p.,~ l 01 ,n IiIlUO(! blrlm:1 \' Ikllfld I) :) A'l11fl,'N'nlnm 1111;;1 m/mB IfLl' grV :H3I.l 1!.UIl.!f Ankaradakl lIomi.l),1/Illl .... tJ I.br, T1.L1J.'1I fLil ;:1)(1 n~zce mUrtUl!lkl MI'!.~""e·t l{u .bn. 'l1:r<'~~ld~rLJjr_ oklJUlI1'lI1 bIllUlliil'UJ.1~ Ytl:J,:,rUc1d l"hkJller <l!:!jl'rMI - Il(ltj ,tul'a/~ I .inl"it/ll hm Kflh·I·N~lb dfrl('f. ~tLJLh'irl. JIII1Me!l1I1l Y'IJ!!ul (:o!!HIIII Llr.... k rm- lI4Iut ","ptdLhU"lr. dalc I! '1II'JI~~lnl i.hllJ.<kn :l !'lin II II L1:lU rU:lld!l. l.l 1111 (11.IIJ QII.Ll '£I !.lAir b[r kfl~ar IIhnrl~~IDFI gurll, Ul,.kll 111\11011L l eimltllJ·rdlr. 1IlI11 .Iol.uullrlI.lD'I~rm\l dl1Ul!ClIJl~ il;J'C'..,~ltl.. r.lJ:I', .. .i 1 I UJ.:! - ,u~j 'Il1rkM NlJh~ln. g(;Il.loinin 'LUILiIi G~ml ,r.1IV IInc lIMLl!r .t:IalI&ILhk lrI'l-&lLl •. J !:.otAlnI! n....I,1. II~ ~~~,. rilit ... 1 )'EI[1llml 11". kllLUir fU~ml mUd Ih1l11~~h:! hud lIe m.HI.I ~Il IIIHfl~II'fd . till '" L(·llDlImu:do l"n,,1 k I!dml I'LII IIoU ~'<lrllllnin OkllUIM< .,kul ...!m'_L • .n y~ 1t:;u1l1m1 11 LIu.lu:Il. k.<illI' tJl .. ktuplLrLlll ili.J.L" n 1(;111fh.'lh!l I:lh;lIm~<l !oi1)m,·U ... 1:J,[r ~"II~m"illlill rnl.J~:li'lde tdllm~ml'll ~llllliltHJlmL!I ,l'nltrlt 1J"~klmladl1 S~ ~}'Q .. Lln'J~n 1lIir' !lUi jj" ... Ue", II.~U IIbmlll;:rt>l:I .. "'~r~llI'rl. ~ (2:n~--liM'!I1 Il'IIzlDI, ,J,l:d ... dHl:1l1r. '!,;'iJlllgmll !ill- my1'C!i. flf'II~l1l1d:tki lln1" mru:hli: Mdillt., olr.lI:.Llit;'ur. KuJeli 1m MallI!'PCl ;..,keri li~~ k",nlJ;I{I ~11 kODlJ Ul.cri!lid'l ('JJ( In- !.Ito\·11m I:! ltl~i I1dcn Lilrfal r g.. nl ~ "llUlfilJ!l b~Hrlrk~11. IloLHIU U.'I ol~iI 1'i"aJ.m In .,.m~n I>I!J 1I f:lr..o lin. !.IWII ml 000 .<l:I.i1. .nmhtf_ :rni.llf'IIQ dlJrmll.lrta "II 1l1('rlC:!D~lcl" d ..o flm.r <:tmi lenJ.h·, 'l'OJ.)'[1I1IJr Jeri, nl'l\"oJ 1:1.I('}'lrn kl biz bu tl!m Um1.l1 tlJlh Ie fllfl '1'1) liT - IiIJ lll~ I ULI trul • J1l'Onrll X"Il)'1Jj (HIJ!lusi; ~hrlmJ]I 'ylIopmn.kLlldJr • £clilJl~imh;dl'l]' L,,'" Tllri. .. t .I>&ll.& m"k*~'''fillan ..... rlJ)ILJJlI' hll;f) Wi! me.rl:l m kllt...,U. I" T~I1l. Bursacl Q. nl!lrM .t'Ulkerl liellSl. IDllkLlldJrlfif. ',.'Ot! ('V 1I.ndlnl6nnliru1 Falm G.ol.'l:I!!'Io'l.er Ii: PlJltIIJd~.tllil!1 nhallil lflriiSl!1illin )'lJk~cit; h'\·,'c- I I[cllyo.da muz ',uml I"~ ~)lO Lla. Hub yu £.I •. amlrll£1 ,~t, AI k!:!,j\\ll'keri:om okul ,'e U, C K hulflL'!I, hldu:mll·ld,'n 8.!lmk nL g<!n1!L kadmLllInn 10K!"Inllml mU,· 'fa),Caila!l. YI.L!lili' Ctlikmrkl' Uh H: II. l: 11::1:\ 1;6rdlilk. 811111111 1iH1.)'ol1unlia (i.k @kail\m1t'IlIWdLlIl .atm ~lar. E.-h. HzL orb!. cdull. l.Iulumm dog-nn mflmnun '"limlzl lrlldl: ,Ad!)' mn.DIL M.u.bmud YDll'lPllllIUl.jrudil' i I~.... kiln ~Jik. b r Ill-ml K~nAn O!1lJ1r',Arrwdk.da ~ t. Cd. Erb. Hll. Ort chlu. lKa),!,erida ~Gto;,1c1 t"II1.Li:mIU 3116,2) IItIL "Iup ILrLn<L.'D II IIr rUn ilL IIGnu Ilda Hi !II",n!!YI:! IIUlhk,rt In (I DIl kUakrevl' n.u undllrlle· g mll~rlmlUlo bJmkllmll.)'.llimlio dl"l:dl: kdlmlJ LllllJjrnl),Oru!:. Mwrlkl Gd, Erh. I!DI. Ort okl.L!.!Ji rnlayg[ld& ~nurk, 'IUl)-t~n AnkOlJ'II.!ill , II:rJJlrnJ ~ U r, cllkt />..J. SWTFII IB lut' Ij!J... lllJ HIlr iotlrJlml,lir. b

!!.One&.ll3h muJ1.lIinj ThJ.n:!l Enmi~ ' I EDI!ltitlimtizde r&ni biro R.C Gfc:o!dd~YI it;c.!im!~tir. .... In' Bi.I h~n! :!t:yy8l!" bilro III tH- ~,,1EJl !f1~1 <::nsl:i!LiBil A'l.o.pa:!'arl I A A ) - T1lr!k TI :Ea. yll,llan m!~- yakmda ba.lllJya",.aktJr. Te;i "r l B;;.nlUl!a1W'L Ii~ emU ,ubal y~ raflDdilll gellilmlj., nl IIIIl,,"_.,<UD o."II'~ tbnntnde bu .- rIIcaatUlr k.abu.1 e'dllml!jtir. aliyd~ :p!;tiii tl.kttinl~ butUll l"nm.k iI!A!re bal!kanm Li!u!: mc~ 4i Ihnkra.&L c~nel mliLdurlu.gu }"Ilnt!Jll B,C.C. ,il~a! 11llJ(y.ai(:1 Ielill ba.:;WMU LLe 'lJrnum mlldllrtl Vc w.ak: ItIDt hil!k:i;m.1 D:a.oklS. mUl.me !:IIi:a. cdilmq 1I[lIciLtbr. SJC,C 11.. ~I~p 'b""lul.liir UlI!rt gelenlertl!.<.I~., luindeu fayllLMIl'CIdum.k VI! mih l!1JI1 r~ni db~ t',Qil:uklan. ~:!: !,'O mO~1i1l !Jo1:!'lI.eY'~ U<:<trni,,'1' ~.. I. ~d..ax I1tml!'f; U~h:, bhl.yillrlere dCl ~ lie .)11:IIl.l'l' ,-~ lI'!;IUg Wrl!rll ~n Ile IP!1llrl.'l tl:"unlo 1IY&C1Il& mnklt.ll.dilEl AmL:r.~kEJ, ~s1Ite1i'1! v, pllloJ;a,li;ladI:Jr. Bb: i'ilDd IBn 1;111. mIWllr SlI!Iili &tl.l VII .... Fuh OU aU bve~te t:.1tlli.k. ~dill!n biJ. usul: I~.. ·~n 1I1t:.!1u,II!1'UtL mUtuk.!jlo ),apil • ha bil~-1lk bll' l!.hemQlh,e~ 'n:cmeIDL)hr- t1k: lwuu'nd hc,yll. 'IIAlI ta bA! wnnlillillolr, lki tekerl.eokii \Fe bie otobl1; ii U}rpn g51i111iik,l< rllimd ..n I!o~llmlflir. bii..,..tjklUgtindckl bUrD, i.ki tek:e~. J t:'klc '"~ bir jlp UI raftcdll.ll ~ekJ l I mclri~ir!t;;indc illii ~ur ,'at AgVl doom du", C&!"",lIma fITl rind!! bu_ D1e • rnurllLr m'l!ydll.iU tabu) !!dece'!::, NIlIb'un gemi Odt),ccek, bavlil.lt: 1LI.IlCa.II, vl!'I"e(o!k (&q!Ql'i:ltl I 1,t;Ul"J ;send tnbsiliitl li't lie'lc mlJ~el'll ynp;acaktu. Inn l...-a!1I'1d&o .lll:IA~lmayru: ~nkru'iI: ... (A,A,} - eclJr~dq ~i.milili):: i It i a.!b:l g'etlrlkn. UI.I grlmlI bW'lr11JJl !l'='f" olll,mk I.u ~!r olu.Dlll3.!1 Al'IIglkm ca.atlYl! s;en:ll' 'biirm.I1Iln iairl l:.Itanbulda. ll~ [IItliJr t~lllJ'lbh"IJ"U "lu:Ly!':li d~Wmfili.. tf.lkUJU.IlJ.Q Efkm Lllii'lwniye.nin, mwrlelir d'';'~n AJ*-:ll'!!. millbll,hhnda VA, ,.mgn_m IIIlr"kUSrU ElIDbq.t=l Colll.

Tur~ 'Tl an~t

buro
rBIJ,caraJ.

u
j

da B.C_G. '11'lde}

VI!'rt'm

:qIW

iBtih

Un.

Bankasll

~ub,esi 2!;JldJ

d~ kulJ.a,Dllam., rllil t bizdc bu I m· IIIIYIln h!lm.ik mnl:r..em~yl d" ll!min tdl:re.1, ycrdf\ tlrc~11!'I •

ArntriAablarb. ., 'fiiribiypron
ruin,. m 'f'zmmda bir mlinazua Yl!Jp!lacak

DcvEcl

lii)'RllrO

Ii

r~iI.

I ist. Lev. Amir. den verilan As. kdaat ilinlanl'

,oJ"

Milli SavulJrna Bakanhgtndan

*

v~.

r

*

A"".~

..

"ar,t;

..

Bk kati~ 1S,
mah~(IRD

n

[n~~·~~~~~~~~~~~:
8 LJ _ ~/7111.Y '1,3(1 t. S, P'I'~ 'l'.::U li!lW1t: A!,llh.ti. (Pt.), RDD MlOik; e."k..... I PI) Il.:tri M.Lltik: Film m~ri
1).00 fQ~~g. 'l',UH.bf":rlu.

Ne:uchat'el

RaIS3 lhanesind'·
r

I:

IPU.

8[~ ~[ftJ[J1]
SM"fUllINEN ~RIDumIDi JlJJV AI,AKiVElI

U,cl!8. Ar:,r}JJ ".. p.~.mI. Ji.2 •.3tflo ,.. S. A$rm.
:lili.:l(l MI1&lk;

U,lI!i loJ'Il,LlNi ~ H,.3(j' OfL.. ('!IllI!l~.d, n.IS iIlUIl1! ~ ]\'1.011 K&p!!!rul. I'I',~ A!ldII v.e pr<gpr.m, :I . 00' M. S. A)ral"l. 1'.00 Ra.I'IiyO al_ ljuutHA lil3D Mb&lk: Oyun hli~'.w:1.. 'lUI! ML1miI;: ,lmolH, U1,OO 8, A)'an, n.oo HlI.'btit~l'. 19,11:1 1.:ie'i1D\J1l l:illpn ~".!ilO M~,: YlirLt.iJl _.JtiI' :!.UIl) !llL!mIC.: t'l!IrloJlJ', M.U ~11!0 ill:ti~~U 10'.10 I'!"HM~ NoIl., 10 !I WUU!il:; b!~!MJIi ~ t'ul, ~U· U Kiro'blm.. I~· '[j:ub.;!wl IrW:80 )Ukt:lic: 11.t.II NOIlllfJrl.1I ('Y!UI'I tillr.Jhrl. ZI 00 M!i1EllI.: Dm. l:!ltlLlgi (f'l.) U:..e M. B, A:,an. U,UH ..bnLu, ",00 Pt:ID~ ". bpaml •.

lSJlIJ .H.I!.tr'C'rL~r.

a~J.W..

,.,;;"
...

~


I( H.eIlluz

.nln ~dHmil
)

iii e Urce'~el".i

:

I I

I

P"J"',lah: Be Us,un

IIi r ,%cafeI' .• a'zB'nBu,,'

tr,~

Sen Mii kiLBllDda

11. i Zreni,th Saatlarl c
kROOAIE'FRE

1'ASN1F'i

DE

B, eli Aliihafal
,~r!!I" I$~
'1 _
II'Jitluu

1.. et MIJ"'fat 2. et MilIa/a'

Zenith lastlsrl ZIt'nl,III slIlJ,i,la'rr

, ~ Rar, bot rloa "gli. S ._

<r~r,

bil e

1E_ •. lci

I'..

~, ,eli ,Mu'kalat Ze.nl'tl.slIlJ,"ari 5. el Alu·ka fa I' Zenitll 8aallar.
tlff,shlki
Zl.'nitl!'rrt I'Ili.ikwa:J'ran
kU!l'K.lumo5'

Zeni'" saalla,.,
d,ril'.~

llii: "n

.hdllllu ""iIG~I, ~'I[IlOD.f _ Bo..lk Plbrtillluin ikin.,i r i.lw, n "'DlILI okW. ill Tenilld~1} ekunun.a },;f h<dJ ff.Qi. Wl!.n. C! - .ir kl!4l11 I;P
~QlDIHlIiIi
~_l'

(II' mlJ8~

zikre

k.r.ora(ilm.eh·~,i: rl~ lIt1hu.z
,.alo'lll:ldlilr•

EMITH
e;;:; .... ~-

KALITESI

DAiMA

nsr

DIlD.
...,.. ....... , ........... ,.

I.oOprUi. Ii! -

lo:!',Iodl,m~'t.1lI"11 1- 4hlli.lik'li;;;:=;;;;j;;;;;;;;i~;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;_;;U;;~_;;"';;;;;_ ......., .................. ,,~ ... , ................. , ........... '" ...........
KlIlMt~lfl 11'11I P&MLn.clll l1;i,i, 1!i5Sir IOL',,,. S _ 'tI p!!;.

; _::::~::;;;;::

._In.mu., " - t~ltn,lIlillJl Ill!> t.1onjllli~ I!jlrun1ilfi< wIn oldlolNllI
pi", "I'YlI!dHilflin

'*....

'PLI; de ...., ~ -

J-

lUill~t

1============================::::::; ,i81~J" Satmalma Komisynnu
Ba;,kanhgmdan
;1 = :BrIli.Clr JdlOl'lIllio l2lil) il'Y._l'\Q ~~.mmCfl

, Yoe:oi .NeJ,l"iiya,E: BaiiDHzan l"IUll!lahlibcl,cri

4! ._

'l"tu"irubll orrn...,,~ ".J mlcu~n· Bir
" hl~ I!~. iD., .. lu ~l('liI\Jj
IlIDt., 0112.--

II" I ,tir • .5 -

Fn.li liIiQ •• II - J!:I!Miil loU. rl u:mi. '1 _ !!II" 8 ILlDtl... ::,.,t'!II, II J tid.J , .... I.M:J, buiIraI~

.,i,.

bi1 hal'fill ok". ~lll.tEJa k!tIluW.f.

,DIInlLlIl bir lmagjlu_" ~lIillllmr-l

,...,11

1:!f~6iB9

:211 lqllJ k-MU aobll II,7.~U cum. 111 r.1e ~ IllUruLrgc 1I!!of~tJ.It! JibIL1E:.J1LyaplJ fL(.IIIrt:i:r. .:1 - Ilk k.rnl!:!&4 3.00 lItadl.r. 'N .vdl~ hl!r gUn ht, TalWm J, M!l!cltlfllllol: j)lnNLJ:!~ tlimulum\ID1a ,rlrIfLe,. brnz. ht.eklile.l"l:g, kill. [Itl.D 'ore .Ulti,fJ Lllt ulllln.a.~ ma1lbl.ml !i'~j, ba.rJk& ml!klu'bu VI! dl~1" v~AWI! (ruI\llIlIDIGa Id. mi:lC)rt. - 84.2<-

~~~I I\IJ:IU lIut

~dll'

ctdII~iDI

yWg~'I!; ""crlcfiY~!l mcmil!k~l~ 1h1':z4!i VII' "Ullin lmIAm lIl!mi.cdi:! ta n:umliI' olan, B!lI:b&rli ~u11' ilarI.hI

eul;nam.

bllyLIl(

tantmdan

Ki

i

i

p.l"1lIfallr KAm:ll bDJ ImvBll.lllo ,~~ mUhlm btr t<!e.1' ftlJ:VU1uD;;nUttW", E:t!r!rlm. lkL 1Jj,.. .. ettI.J1 ~ertnJ:l.erj)lrl mill!. tel:M, IDle it'yro!:tt h&1:i:dJr. GII)"lq lells 'Il. l:rukt!!110 IilLllLy.atlll!.r!1lfl IU.. nn:lL.!i y&l!:ll~ bU. ~1 ye k1y ,_ lO"letli Itttl'lbmLln rurn,rJ1:'II.I1I1"l!:I'I1ZI :li.unetb ta\f.!lifO! !I! d..I':I}!_ ,l!i'iIttt.1:! 1~~ II::II~tll!". '1'0"". _. ~d: hj(IC"ul'Il.fa .A.aQn llm'~1!l kilo IljJtll.aflt'.!ldolT_

~~t

.

5'1'01( Ii'lUMA'!ii ~ueut581

MAGAZASI
Ankllrlld~

,: SUI!i!ii'lI'IIKna.,.. .'I t .13 'PI!i'ldll • YlAni,~

"eJ.;lll!~9?.s

'filii I 11::, 60

Elek trik tesi san yapalaeaku
V,an
1~

~

rI

Bdediye Ba;lmohi!mtJan

I- Z
.m. ","~d

C;iJ, leke

"if:

sivilcele:ril

C

Ci_L

tedlavi

iLACtVel

...

h:ale

ede:r

Ikln~1 JuaIm eleklrlk ,al!J:i.ek~,lI1 ln~lIn~ l'lI,piIJJ zarl 1l&U. IJlo ~C/!!/;U ,,~UMtn IUllaNn, y1rmJ gtlq, PlUJ!di!t1e :W,iIIl I!!ll.YJ.. II kanumm CI maddes b)'nLJ:i~ JiIYIJ~L ;;leta <:'t,"llhq!:Y!l ko, D.UIm.\!JI!!IJ'. i - Ke,:JU bcdell U,128 Ura. :II~ kl,l['..1~ glu.p ge~lcl t1!mlJ'ifl.\J ~lItI ,k!.(1. ~ I!~\!~lw;. II - .ElI:S.mmt! "'c) IM,II:! I.J:iI ml::lO .. T'tImmu:;:. IH!!' ',;u.rtllombl! gliL!'lU !>II.IIt lt d~r B~lcdJ:r·~ B~lotlLn$ I'ld.lL!lon.:J1. m"'t.I.');~1tkI.I A.

"'0.

Galatasaray Lisesi Ahm Satnu Komisyonu Ba~kanh~Ddan:
L ~:nI!.Il. Or'ialldy !;1uboulnd!:l :.<apll&n.k ~ II.. IC&MGe:lo onU'lm 1!jle11N.o iLfI tlfmll!l1Ll 1.94i' (ffl. :r:ru. BEt llE1'101; &Jj!.l;l; tltolltitJw },oIIf'Jltr.~. Ellqilt:"..orr :B!."YoJilUi lIrtlkillJ 'G&i1012!ti No. a4'J d.a lilIpuma.~AI[
bo;:Q~li Ok11l KOIIIJUO:)n1lJl,.CA )'1ill~ •

Call,tuU".o.y

mlIr,yonll(l.

)'B1pIllBl~akt.l'. B:J ~
ilL -

D.IVI.ET

OIl'ERASI

.JtNEE.oLOG

A!tIik.hI.V,_ telllsiUeci

CA,R'MEN
l.i,I. temml,l; gfll:>.Mf'1 Q.t 11.lIJ .,. btletJ~r )j~r' E1lD Rat lO dan 110 If<!! l!&d tm ¥ehtr TJyatro=13& II,:, !.em .... gJq III-IIJ,; 2'0 1I.el:], ,A,,~nda l.'1 INItllmllktA!!It. nLblU'ot!D B.Utt.le,; 3 :l ~ _. I, Unit,,,,

B'A~,DI~. Nh,ZLE, ADALE SiNi.RJ R'OMATizMA
II£nlll.mw.

lOr • .L H4J;1 'YiU4
".

- OPE.R:.AT'OR

" ._

ILlt ocnllk

~w:lJ!lLrLllI!';

F enn] I~tnamll HWlue:L p.rLrllLtr.llI

Dllgum

K!M1ut Rwr'taIJItIU'II l;'!Ut.cll._,., (AhY!!!iudllj n. ..1 kat,
!Ii (lhDyet •

;g ~
It -

,Io."lI dalJllII :l<lntnb rlfrifli.n rnulllli"akl)'~lIe" mA1< ... dJr, Ddrt lliBiM !trill ill!' (lln\lc :! "are ~lllIIbJJj!,.

kuUam1-

!kyeglu, Bu.. -ok.!iIt No, ~/l

Tllt1J~!U!.t JU!~.LrnlJJlnj: otIn~nl~r 1111l~~ 6lt o'lVl'..a.k I/o! ~artl!llL:n.'yLBd .,IJY~!l i; "rdl IiI'J" •• btl:'.l!llkr 'tltlU m~.ktullll IIi! Illrlllft.o temillL!lt mlllkinRu
'I'

lM1H'lll1Urll F1lrJJ II'ltudy(l.!~ IilaLU,jI 'Fl!l: No. tJ:Ji152
.

"''';,!I,kalll.n[lJ

IIllg.r

mll.llbl\

':"'n!-I[JnL

,tr;rll;U.

mIXbunlur,

i3 - T~JiJJl mek,uplan yu.k:1.':ILIa, ILcunnl IULlld$: U~n !lie ~, <:"inlbrr.' JI lIac komu.yo.D ~lillJlLIla
i1II:kUr.

c y!!."!ili.u,_ lIeriltl:llll:.

fiLL I~~ !LIt II:LlJka~I"'. !:lWJ.tml! .s~w:; )fled iJ.uL1ll ihl. ""~l "oil rmal lJrlnBIIII.dl!ri, pro'J~ ke-,u bllltullll"iyl" b'Wl& IILlhb!c:;r1'18 ru,e.r C:R~ Ca.La~l~ iLJ.S~~~ oIPrlUtlillir, bt.:oltW!:"fUL TDcUlt!t OdlL!llmD 9411' yili. veBlk'IW ve 1temlD.a.t. m&k.buxlyJ~ !l!lr.a1ltmc gilnlJ.jj,dC'll tatU. ,fI.I;nl.cn bui~ 11.; IIIn find V11lI,)'llt M.J.iamml!l. mtinAl1!.1li!; ehl1yd, 'VullI;lIlIJ. ~I q ibunI.&. n I:ktdl.tme t;;1ib:I'lD~ ibr'lLl!l l!lmckorl "" h h'~ aU eYJ'I!.lola.n.
D.11e-

.lrIk

k.minllb

au

UH.dlF.

ZAYi
.tmI :lI1!I~" .NI;I. I~ ~c:be:kI!m.1 '_1111
LBLlIII1.b'Jll;1~ n Fill< IIJt~:!II.t.I.f!:8 IJdr. .Hlllt:mU

~IWl:lburu &Jiye: O!;Lir.lcm Huku,k y 18! rg~~J ag m.d!ail:li
,,,8/n.o.!j
KurtlJ.l,,'I F'Ilflmf' klllilk z..'g; 10 !k I!I Ul'tLn Elml EI'.-8.Jllopulll lac .. fm_ III.itn t!¥v.eIOe 1I~'Ill lI.<!r'1!1t" otunn "1-.l!I lkell tlmdilal kOIlUtl1[1l1D HlIr.i ... II~ aDIi!1fJJiI.n koclW Ttot;>dlnll Ilea. .1)" "eyhlnr, P1ll.likem .. ncn (j lB. ZOClS ... :,,It dO':i lIe IQIan bo;>, .. _ cia.. "lImniia (JJI.\t,lih, Illll.~D t~I>Li,J;"t ya.pll tlJf1 I:r&ldr: ~1""fdJ~([1!JlJ Y"F' 1-;6mn[lll} da ilIA:r ... ,. ganr "erilmE~
d .. 'j'.! a.! "nIJl H/gtll~" NAt lQ.W ~.. IJII B.!Ilf:~m .. yc I'IIlmedJiltl "'oi!~ ... 'i'rlolil IfbIl(lemto!<i.i~ H.IIett.: tr' )'.. bm131. y .... lla.IIJ.lI)'1. dr. g 'l'1IIIl o.LIIIIA~m ¥t tHr d"",!!I. 'O~1lI'IIIl4O
IJ:IT1IDl)'~

«In'ail
J!l:WIU ml:rkcz

'IC'JkUIl.t.ml~

'"

Ko.mJltiilOnbiJr DIII.r~,l;IoiJ Rehl~jgiDdlltilll.)
1ht;J)'!.!~L I~

urn,
~

)'(>l<tllr. B~~~_~_f_,_.jfflQ_ __ e

el,.

1);;:.000

IJIr'.n..,,,ul]&mfl'l,,,,

HILt. ~.IUHD

11 "il 31a0!il UrI!. '~;:mJnall,

biT

4.,\

..... Ilk lUI~11iJnn te~8.h1

ZAY 1
.il.iJlIi .. Io·~I fJ;n"]Yo1L &n¢jfJn~akJ 11J5~, "L1m~mh 1I~.sa.1l1l. e,Jd v.u,d ! z Cl'Il:lrd.lul'lI} gyl ~t:nl~tJr, Yon el !to liIlILCILg-,"tlan ("skllllnLn tlUko,LI ~Iml!o Li.jto II'" wlInur. Adru; Pa~lLbabl;'!!1Te.pektiy '1urn\ Ilot'y lI(1kllll No; 2.:. &lil!l. ~'ml;r

1 - I'(llta II~ li'~nde.rJIA!c:~k; m~.In":.lplfl.rLU 1baJ.~ .~UIlt1 J.!liJ,;Iii .. .gelnd,ll ...Jm""" !toll d'l Rrim I n IDWnlr mWIlli III!! lyLIr! lI_patli. mill! buLwUll<lll1 !l!.2;lfrlilir, ,}"1II:O~lLtll. ... "k.1 g.co;ik;:m:l~r DIIoUIn .tl. blLr ~hnm~ya~llkur.' .. 13 B~ i~(I lilt bJ.LcumJ .. 'iolergi vc: I"HIJnle:r, Ilot!!t l:IBl\Il !.l\I! mMfIkltll,ir'l, Iii IILILh L~ltlr. UI-BoGOJ

I! au.l blllb'nd.a

ltl c1n
d'l.!llItmG

Ankara

At.iltlftl'k lluJ. ...iIlr.·, 2d:J l!'oDU.lIle II&~IJII IIJ,tnIl.(!.wllr.

nUfnJl.fUL

Z - Muvakli.gt t.-mIna~ Zlriloll\ BIIJIIl"", M.!'.lte~ MUdllilll~ dolet G /4. I>tlo !I::tYlb belllllll'i~lll31 y tlOm-1> koml'J"Qn1L mallbUZI<!l VllrlIKekll.l: • 3 - TMg6.htn 1.I<Jlik lartn ...m,~l IatllJlIHII'ds. z.immt Mll... dlJrli.itund.!-lI, AIlj,;ou.ll.'01iJ, kelillik • 11I5II1~Jat § '~bQ31Ilod"I] !{cr:UJ

aLrn.a.lJ:hr'J:'

".b

".0

r,

IdBn

!l!1Ii'tJ>(IJI\~j!L i!I", Imralart! .. ~(j.MlJIJ.r.

_

9 ..13 _

Istanbul Yo/lar 1. nei Bolge Miidiirliigiinden
1_ G..ml.Jf; • !:luna· rIlllI~IU ~" !h:... r"lJ]~r. Karall!!l.lN!y yolu.mtL' 'rILJh~~IJl "'UDltld,Ld~-. . kI91ltm"~',, 'l;i onn.nml

Illn oIUJIW'.

<I(J/B/ll1'11

--==

bAN flATLARJ
[to. Bqll.'k mQtu o.l_~ l iJloc.l Eye ... UJltIi!i!I
2
ij

...
.. .Ii'

Slhhi
Devlet
:I -

ImaCi,k
kllle",

i~j UII,PIJ.~i Z!lrr Wlullyt~

H~\'1Ii Yoll\PI'J 'GcuelM'iidilrlujiil,ldeq

- Id&u IhtJys. .. .1 i!i'ln, kapall zu:[ 'w.wU lifi 100 bJ m~rnll Ve !.II" .JmIc:~lIr •

.rh.

Dab Bvte,
Amerlll:QD

'Ie ~ ki",
I

.2 :& -

,-

'" J\ r It JlLA.Nl.ABI

lotUh&mml!JI 1J,eJ.'I'U11!l84.~Jilnro. ~~ k'llruJ1W'. (k,,~d I~J. !lilt gllllll J.'il~ UnL <folio k:uruaun M~r~~ 2~'nojf_:o. ]J&j;l i!!;)'ili hll. .alla 1i'"".IlhUl Ccni!l. M'lUll ..IUIr; Sa.yrDlllhfll]& Y.iI.!;l,nllJl.ll.lll lllmm.

STI,VIENSON liNE
bilncurllJ,
&"S'

iii -

dtr.

~OO'
MJ(D

"~

llil.l'll 2O!f7/MlI'

IJoIl'l'Je~ H a....~'gl!lr!,n lLI'U. kf!rnll!l'QlLlmillL .4, vel ;3 U~ll !l! _ IJ]tLu,,, I.JlnIlU1tI

.l"UUI,)'IUI o;umll. gUnu HUt ~l G.i!l3el IIUli;l,1irIu,ruI'l.<!~ Ml.tt('gtiI1lL~ dim ve
ta.tLMnIll

(II! .!iB_

HENRY S.TEV~'SON

6_

J
:10 :10

..

(OG
aoQ
'~

Y"pllulll!hr.
IUII'IiJoL

IPUiIl.nLj'!<.l~.

lI~cklller
·["1ll1i'I"Fh!, HaLalni

:I
'Ii

5 II!

':II ...oJd~1ltl

Y42all

i<oml.!l)'OJ'"

Z$lrtl!ll'uU Illill.. naUnd.tI ll'F 1l1L3t Y<.:nnil nla;;:m.kl" rJII',
"r1.nMll~ "'" ~.dL",mQ proJ~:IILnl ijil,lt ,lndCl &tIn",!I.

IlV.

:t

Ii

mo

blllliL; Q&~r

\'11

TI)'''I,.Io' kn.UIo 'liMa K.r..
II .!I'll'" ~ Irilio. 19IQ 'I~QI
I< I-

~~afll

Ank.a.nl G<'II111J\1'jIlUrJUk W\'8l!UIL i" J~II'~y ba.vlI> na~)'oJ.lIl:u. MU 13l'"1~~n;, mUml<tlm. bulWld'J~ uam olun'.lr.
.-

h-

~--lransma~'n
mil.! k.bUl "doe."

N':'Yj'IJ:t.1I

.~IJI

I'l'Jn k"a!C IINIl<[I 3200:U lira :iI[i k.1A~hlr. Btl !lilt lI"~o&lo;:~ teminat l!Oi~ LIn. 8~ k'll"1Jtul', ~ kl!"U v<! .a.rtll.D.n:ie!C'VHla 1.Q n!l:r:g, lIoer.l.d muJqblllilftO Jl1U1lI 1At1<.:rI. r,lIlhlUnd!!, YOUK 1. lnd B~lll M'!101lrlUJibl.. ,!il.en kom1n !I:~Ul!blUI'. ]}jill,;; H1'l19~ If JIAIlMLetl ,iNnll .~!!tJlI tc! ,nn.JIbul Cmte, !i'''''~mlI 10','" Cemlll8!t. hllm,] 1<-,[ Y"oll!M 1, Incl ~Ig. M.lt· a1ltl~ blrilll!LI'lIlu. )',JLpl1M.olftlr. 1$'...,III11 .. .-In 'bl.l 1ft mllBl:il1 tclml'k 6J\~r.W 'D'l" ~L UrI tw:' LlIO. I'o~nll ~I !lll.llitlnli'iUII d!..r YNUo!cJlIn Th&l~d'l!ll ;f1l IiII 'l!Q gUn .1I'''fblnlll ·k~dIl.r BbII{Cl MLldllrtLli;iJJ!i1!l 11:Ir,u M!!reo.t IIIliI. II:lIld...., l'cl&.rHk b",lg ..~ertyLll l~m1not mlLkmUl'll nll."lr I'V< .... lq IIlJ'iu nl tl\M{.at dabIU""~ ItMJ.!i'laya.rall: !;lIrrlll.rlnL ihalc •

~,o!

d.1I

blr

liMt

~v'l't'ILnIl

.II; ELdru m.lLltblJ.:!. mIlJ!BhL1lDd"

1IC!m1.l'Cl_

_

en:! _

rlllll!l

SIS SIS
Hllmb'Jrg,

U LL '.

fi6011 Kr.
3~!!Q
1011011
!Oil.;)

.. ,.._ 1-$.

;·•• :r4.·¥·.¥·:;".,.

... -

.... -

b

A 'f I L ~ K.
m(~r.

_........ ~---¥~~!#4

.... "'''''''1 ~..

6·8/,7,049

I :t
,

1 1li'111o aoo

,

RIHrrIl\IlLI ARSA
lB,,&""j .. l[1ti~ 110111,,""ill\) 1.i~'lJIile, CoCptrfU, 100 ",,,lr,, Li~r1nLlkle Cillo!;

JNGE R
~ !?'/IH!"I

N",,,,.lLt I fiilc.III "larQo ,;;d<l[l,

u'J1.I~

",ildo:: 8r ......

dcpg,

:J.pI!lItl1.h.IUl~,

ko:llJt;

)·.aJlIJI'ltli

RoLoOulJLIIJ ".1lI UNulr<l l~lJI 1lI.>I. t.o.rmlll>Jl!. 1'1'1111"JI,t11111i oCU~.r. ~

HI""' •.IL""

ArrV.!N.

s1:~JandaJ.1wa Satlualma Komisyollu B3§kanllg1ndan
Jil:l'ber II ilCt.9l1.1lfl 6115 k b!nI!l :2500 kllo l:l~l:yn~ 12 T.'IDIIllL.lll
:liar[ UliIllllB

.mubammcD kH:dd ta kdlY r.:diJ~.1) '[149' ,BUlL gU.1I1,l 5IMClt l~ de lr;(I~1Llll

FI,EIAD FlEni

YU",IlNCIi

'dll,,:rtJli

toltlnLI".

1'.. r~!!. I'M'l:1. 11£1 IIlLlI.bIHr. )""~IIlI.)o, Demlrbal Hmt

Dlllldjil 1Br I .YIENI~BAB,A"'~ mGl"lImpllolMlIl .ull!lill ,lin IIiIM f.JI''Ib ... mug,

J' UR.ACAAT;

KW'aM.'I". otQbilll dunk

J'lild& t6Mln 6al!!.bl ,~
klLfCI!"Illlil

No. Ui. 'T.!I; -l>Q:lO:i

.almalri I",!w: I'OICll ,f!ialm:l'll V~-AI:I.I& II::um 8 '11n~

ka.ia, mll~t.,

'1'.1: IIn01{8

ill ,lui ,fllplllI.cakhr. teml,C,IIb 1.266 Ilradu', !jlU'wllmell bil!f gL1.11 T k:llimdi~1d Komis),OIl.d.n gll:rUlcb!1ir. lIt.elcli1e.ritl lIeUl gLlD "'9 EllBtten blr ~ ILt ;ev'I!15liD.ok~dar Uk tBmllllll mfLkbLIZ veye baD.1i:'1l mektubu V~ dil1:er

Uk:

VG~11i1d:m.uhtc'lf.i tek11t urllan

kO'miBYI;lIl'llml.!:E!I l,IcnnL'IflrJ

lBIUliIll

~AMBA

SaLibi = Sofa lUh~oIJD
til"'1
fjluftlNlI1UU,1

6
TE.' WZ

No n I

Amerikada~i YahudUerin 'h,cretii
Ne lI'yo:rk: rio r Al" I - lInJl'c Illcnt <1m... IlL. l'.j!nl~!'1.H jL(t itIl lulmaktadlr. l'Iu aenl!!'IllL Ilk nlll ''')'1

1it1.lr.1II ,Ylud '.IU~"'iI.
1.1'AIN.IiIL ,..ltrOIIlIUn

1JIrl'[I!loo

'1.949

UO:RR[YET' Vi KAKKlN YIl.MAZ MUDAfUYIZ

NIJV}'(Jdn&1U. kOUOjQIltll( Vol! !Illltc..o.~ ~lIQlr;I"l~1u '~.tmdllll lM4 kJ!:'1f1i YDo \!!!::lilH\lIll".

,a.,

:un

11111 Vk141

:B.l1DJftJr_

Jifa% I'&Il

ay.

I'lIlrlon.

II

us k·1 "Millet
••

is,ile bir elti

Amerika aliye! Ba'kaDiI
I

p arlste
~

011"1)1 8l'11ydint~jD

yapll~

1

$imal Atlantik Paktl Amerikan Ayanlnda

Seri devam Ediyor'~.

Vali Klrdar dun aoncu A nara,_ dan d"'" d~'· k

Yeni ve zengin krom madeni
kO)'Undeld
ay iCiDde
j

ll1adel!ll lill

lell~e(,pk

r

I'A51FIK "K~ANU5U

~.

\J

'.:'

- Ou I!ilirl~ W!trUk rOmlli'lCl ~. •• r.llilLiri''''iii

£'illjli IE",l

p,! I!IFlILII

II!! •

I'hf'il 6g.l:!ph .. !l!!ml tiugLl!! bll.IIlrn.n~LII glilJlUlliu llil:roU hm.!!I!li;!, PI!"d"~n~m'lll)~!lI!.IIliW~~D I !;!, Ill'll 1I1!1~1li1 m!JnU!lnl MiliA 1!(ll!lf!!;I !8t1llo~mDto.ldlr'. II; II" hlj~w dlr_1I al.iii In!! G),IIII1.l1C'ltIl,EIIU MlIl'lmwl K!ll'lJ,' "'!lira 11;1'1'111<1.11, f! "llllm"ln ilO.1I I... ttiil'~~.lt.j.l . !li'llni 1l.[I. r h!im ilLiI 11111.: 1;11,r"",lIlla I al:lllil'-I'II!1'lICIa. 1iI<l1l,!Ir I'illJilil\"
I: m III1,allb.hUng, II I 1111'11 II lIm I.;'iJIIliI'i)I~ilia

Bir za anlar a~rk oldugll K111~t' Istanbul'da 1m ah r'u'kat uu ollimiine kaYltslZ k ahmsn
..HfL-iL'r In ltulb[ ""''*l'sbi 'b~r u,lun'll.lrll bl1rltu Ill~'()t, ik",pdial1I!.1

tumk UnPllAnn bul.ul'Idugg ,'.e.hmedi~'Qro'll_ Kul:lgml\ blr t.lkun .lJSl.lt,l r !;l'i.i.).gIUU, Fakat orl hl4i kiJlI~,'~i ~ 'mil'Dl'llU. A DD.Un yOllill1l gdzel:l y nYer. )(1Qyusunll ~IIU'
M

dll"l!l eden bu

'Illllbnm r~'l.d..I ~'t;!l( !ftU~ ttu? 10\I:a.bat. b'tHIl1l. Al.mIlD hlllkl.nl bu etltl'll kart& !ltfube.r alm
.Idll'lll.

satll.alrl

11

0

neden Dok

nu \.• r4t!t Ro.l.h b JdmMmo.iD I.l".manl". I!.a.tru , rdiklod mh~ hir ballII.-· lLgUI tl"fl.z.m1 ~'u.h.[l"g.[llk.l bu ' ill] rchm dn h.a, 1l.C;lk \'0.. 5C"1Ocik bJ.r
Burtt t~ tlll!wt
[U,

I

to]; Morell'in 811 lin" LI?~ p vcr lnekkii • r,;tnml!jh " E BmIlO'ILO hil.bnlar 10_ ylnl' bu hU&lJlto BrdmlatlCl Iillm Ll'rn hlIUl)·OlU.II:;

,"

..1.<.1o.l 'lrl~ mUIn.t.II.lI r i, ioli III t1. i , .. I "L Llkl~rl )" r. IUII,... oJ .IJ.,.1 1~I.Il!.l I.. kn"l~ .,1., FI('
•• T ....

.

".l.IlI.I

n".~.

r.-.................'.................... -- ¥aZaR: .......-----L ~~ V~ h_b'iEr_alp
"fjilnif~

illIg HOrnik TI:::vz.1.

ilCllk

ilfaH Il
Il"lUlIlll;('

r.l.5tlllDrr.

ku !iLr

Ie"',

ow )'~
lrue::
I

e~""JI bir Llnl~ tre R!!tu~hoing, HlL"·
-nde d!!!

Il.ll[llbl..nm ~y .
RDlattnd
EJl

r.I)'Dro::IU,;

• Fiih.ret, k.endllsin1

)'uk d
gm

-,

1ma.n)'I1'nm

h(!~1'(lB

bU.I-

ilstnkbd'
o!.a.I'ak

birlt\k

kUnJCkl51l

.cD-

IT DCI F~t!rik'lcn dahl. btlyUk. Nl'polh'n'dBn l'Iahll Jl?k1, Ce~i!r't1· d aha IhBl.aI.J o-lqueu:rIU ha~1nn~'C:rOu. J.93 ... tel 15 , RO.bm "'l!Ik'I;!tII'[.;IEln :lO'I!1n:1 HIIJl!r'l V'J"k I:!~.~iu bl.r ha!d'e DulmIl9rum., 0 tl.l'oJr gl~d("~'I~ "rllyaml~ Dr, hu- hJl~"

ril}'ordu.

I~t

zaman.
hln.J;;

¢h,i 'linda burada d.otaJl)"l1'l.I\1. C n;i lJyh, illel l· • d Imraft 2 IYIJlt bda:' IliYUIllu(-u Olu)'ordu. F'Bokat 1Il)'Ucl.lgJ )II" !linir bu b If1l.i'i.J.JJn_ tUI uIlIm1l 1IZ1In

~Ctrd~-

0

bir cter""lDda.

!!M:iifdii,ki boillllD IliIltlJ),n y;!ikurnmk. cotr.Wru, bib1j\lJ;; blr kl..la.l:l:lllli IiIIlrmllSUU q; IlLklt bLr ~-I!! SQDJ:'a 00 fil:criod~ll '"U 1:i!1:miC!u. ..

1.t

",u[l1Ie YtJI!: ~i. bLUD.n tru
1m PNItsQ!:'

kQ.-

b I II Iar yi.iriln~n mi.ii!!· IH-d tmd~ b!lIJ.HIU}'Qr:!l:~, H.l bu~. Hi 1", dw.~ mu-m • .. lI~ fflct' ujtrn hl"l~keUe·
':l

B!enel:' 1m 'lrital)!.n. 4a uayyen bir bmi .. flr-dl n birl;:oit kimseler b" n"Hiden bli.

~be'r Wf:~bt'ln ~r· ma.y a'l'lkIUl1 Gt.>ol!"ml 1:'00111, l'lil.rcrt'lbl'J'1r il :

giri!jilL_fri IInlde. ona bi.: k.im· s l'1I1Il'ordu.:B II. unlll:

I.f~n bllJu:~dtrkc-n
":llller'il!'

m;Wk~Nlmd~

~oyl~ diy«ckelm!l'k

HI~kr'-

imkin wi!. o. dog",. v~YA ~'aI1III aJduu. flU eseni. lffl-Pfird..! .• Cn mbfrWll, BlUr-r'm hi!" • deli ; !E3iUI h, Clllu.o bir ... a· Ilormah batll R6hm bib! hir cml1!l:nlP" o}d~u :llmJ'l! orm~lol!~1. Acaha qap 3"ILQ.r.:I huke i ":lbt!ZllP" dive nd· land - bu A!1un.m £ucJi~ ~ 2il l'tYl: bIt hlllllbJ1ll: ~mi;l ttlmuI ih tl.malI yuk my.!'clill. ! Ell buu.s.ta yiae E'II'II, !Ia~J:l,'" muraeu.t etmel ,K!IU~. U.II.eag,z.. lI'!il bu .k"adm. Dc.k!M loIorIPIl -1 >'1.pt.J.g, blr Ittmuun.aYI .ofl lJ,,,, edi}'WUI.I: BLI' gUn. DGktar Mom.lnl! Hit 11!!"'in I.ti bat-bn dcrtb!pY1'HUU 0 bia.na, Fil.Ilrcr'e lI'aktile Y\ll}r"vl bar tJ:1.Stahta him. lup bJtul.madJgmJ llunluiunu.
fa.1i~t blJ ;6uBLehi( biT C"e\'ap amm llltJlll "a~lellUjti. Bu \'[Ulret, Ix:ni g~~ekkD a:z.ap .i~jll;l~ bn-alml b.. Mein Kampf d:]' bi~k kimac. 11Ori:rl g D ~JiiDI, dI~~ bi!' bG:LhUl 'VII r. Bnr.rui ... Hirt.I~r, ht OgJ hlkkk.lllda !l~ miitali I ~ :I!lerddtiklen SQrlr3, blUitallga }'a.kalillo.a.olal"lll hiidlm llIW.m en tI,f,inj ~yHJ.ro,,d.u In 11 m~t.e-!'U denr olan yle bi r ha6l:a.l!gu_ kaJ'll go luIlto tru Jlddetn wulim~ hcrllalcc- 'labi' !!;a~'1Iaruud.J_ Blab clan b:ujka Hltl~'r, yg.lnl2; flrell. !.)Ii deotll, Iuh u ifll- 1.iJ.kblb edj_ yor vee JI..lmRJI~'.i1L 'IIIIn .iJtik t...liW ~hd.it edto til .ueLl~!I~ !ru:-t1Lln:i~lfl n3ynli bir ehli:1llll1lYol'tl o!lJlJg1lI1I.i IIJi1.~·lun>'ol"lhl.. BIl. bIer. i'i~Ll&_mgt: mllt.:m.)-iI hi..tanf:m.iiw dR.b.I ..:Jylfa ,_ ~,,~ .' bin;,..z milJ~ca.lngah dem1Y!U.? Bu: dl, ,:t.l\It t(r tee rUenia C'mal'II) IlU)'lD1l1 hlr m.

rniiaatn!i*

ma

.... --.. ----------~~~~~

dlJrY~ma81' rny.a, h fL'k~l ~t.mi§I:II:-" Btl' BUlgar u~glk T Juft: Am~r]kada k:dan taydt t4hld k.a.mplnmdrn oo.hll~' iUica cd('-rkcn u~nk1.a Bulgnr dildJgi LlIIDII.'q i.le, 1lI!i11::ti. !le'iW iaJar ~Gg.ah yo]:' !!,Ia1m Yo-llan Umu.m .MWlWii SQ .dJ~rJI iJIH r'1 ~ IllIIh y~n111. Harp koptlltll IIlll1da ilk rllll Glind iJ!! telaizci Nedtl'Ik:9YIl' .... 'ud ..... " dnr; .. lm'lI • ~i I"". b,r tlln;lwll 1 Hm ... ~TI.rJ"f< uu (kl'a korkmq &.b.t lonndm tabi'l.!!1IJi1e o!dum-el!:ve d~~er md"rrnu. f11';r<".i.1~=' II.....UlI'<'" u"d" I,;ly, .. nbrl lJircr mlll,in(o,F 1:IJlrul. allirrlJ~tl. EIloI! kaura g~ hir BuLgan y.aT,:alnmakl,;lll s.&n.l~ I... I,k hind" .... PC'I I. ". y .... mi-.. 11<,fl"f'i • ....,t rail I. II.. ~.ItI~I~ I;~ • bhJle:r-ee lu,t:l.i.i.ou!!' dair n- Il.lha!l t{ilnlll.lol!;d' 1.Ie yed! nrl!:a-.;l:w l .. r~1I k;ii:!"w:rl'1,J~1o;1 '1 1 I,%J .. II: .'~ b II rarkl "r~ud.t,l.I l;:o.ld~l!;. i[J~;).· 1PQf1ar, Ilnu merdr.a ~!lJM),'IU'- 'Jl nm blJ ll1~l..r-dRn d.alCLyt T1I1'- iii!} l>n.~1o; IiIrllli [• .n.. 1I111&1 ".! .... i _1'1;... l,1J .hI. I"IIi'UtW ,." l;aiy61111i11: JOllliolii· duo 0, bjr ~ ~ tll.d.!q,~ ,ki!(l!'d~ lI1ubUi.'lile I!'dlltmly!!t:c:::<iu;[]d"" O\..r .. t l"hll,U.II t......w.n .. ,lJ A.ljlrar.l" Ilrir olKJllrl'un tiilUmL.i..ne hile bYlta:u:. lc-ru!'1!' d:llr IItlJlci A;;'II'I!L!.l!!a mah lJl.l'r.ik.u...u. t...\,L.klll,mll d"l1 ~A!L"'l.tLk_ ~I:t. ~Hitlral.n~ lIIdB. on. I!eme iDee v~rilelJ karaT'ln 'VII." J U1f.J~1n llulIIk,nn"o:d, (';d.~m:l'k du ba.h.~ ~'-~!l. ~ylc yll.l!l!,'Q'" h'Y("DI boO!uldugwl'll biMirmi1}li!r. i.Ll<mi,'","' h' .\m, ,,""11 .. k"lmnbrl] .. lIIu: SwuklRl'1n Y~T1j.rl~n !hlnl~ • IJili ~ "INp,r,f"1I !.iri .I" 1;""lI1~ KuI'i'1UI ijlWnu.miIl belli cid- I.'nol!. bll~ln rklnd lltlr~tVl" na1! lll~rnll1 .Ji, i b" lI{,f. t 'I'"rilin~ dIM sanbflDJ doIi.nuru iddlR ~lanllcakbT"; ,r.. ill .. 1I1I 141.F•.! ". :lJ'd, ';'U I. r J I dlmlem. ZH'Il bu hidi\!C kalli:1 Y SihlJdi lI'1tulilacell"eti I ,to II let "<ri.l ... klc 1,.. mnfI hl!; bir wr;~ntil dUY!l'l1l \ Ilc d~r LJI,lJd., i~,," I..r m.".~ Ibm, S:tm.am moUlrU dun lQ5 mll- 11mu111:r-. \ rillI" kit ,." .... 1:".1 . 1 KlZ;L~lopr,",k Bagdal L 8dde!,lndcYII[mz E'"!I. JiIUer'e e!llrarLI Bed ~iJh;fI jll:" lfa~rll.~·a. h:ne.ket "". ",,"",ir ."...,., ..a11'T"'" iI' ~11••'l<htbra.hirn.e :lil 001;:blr ;~~I..i!d bllgJL buluDdugWLiIJ Irl.mijtir., br. H IL"I" 1'lIrl, ul,J' II .., I salJ " ~, ]ll.lm:Lra.di"i. k~.JlL Kurt LJe klu !lUrc-n mil. Hayf~ irferlnd.:.n dEiDnlltlrte c-' "J rn",ml L.-tl ... d<j I"r T .;;h t ....,.d,. knl d .. llk':"GII'~" 1M :1'''' n.glJl\ t;lkme. 11f crn,sLl'ld&cl, .lIOrlr-d, enll, bil: bir l"l.l} KOliya gBm.Lu.i Ole 1.5 tern· "'0, 111k •\.; ,i<'n 11(,1"1,. it I~llirl , .. 1:1uru" dCikk:ilc. lie I('ndd(i ,)ilndilkb!ll Il~nru ondllrtlll1:ru,I!rhll~ &.Idatmam~tl, HillL,,,'t:- LI'IIuroaHIl~·rilrll lI!lIT::t.r bir a.eft:'r "Im"kj d!r. II nki nrylt Ih. D~t I'dt:c~kti? 00 }'ra khr. f:ndkl itll]! hill UII"'t.iI RI'!i" 0:11,- ti.Lr. 'i IIngmJn ,!:lrak Tcmlllin diikkt:m::~n~. oliim. bi%i lIi'lnnta~ ~ ( ....... ,1;". ~nr" •••,Jul l.II I" ,-,•• 1"1-",,,[, :lTdi) ['sin Y<l 'J.I" jbllr~5i "'lIzll1 bit" I 1 ... l~d·"I.tUl" 1(""., ."11' W'I .. "UI!c- kiLnlll arka lllr:ilmdaki . ill_, yng I'ritirk('n ItyU:l:i.lk b~tLLy~ ctm(,llll;' mi}'di?' KI!';'\. HARERI..E t bll"r, ~.d.,.. I(Lm.l. rlmi~ ["II i'l II, d, g:uocn~ mft;1kl tala§lnnn tlltll !: Ullll tArim.n L'l1n '\..., 1o..I.<II1f I.... (10k 11 (_ IlLr !; .\1111,1 ..... ~~ ~__ ~ jur I 0 .. "' .. " • I, r Ii.. \'11 .JllInl "J~b~ ;1~1t11'1.lr, .... En'e!ki gace P.,lmi n: II· I",' I•. In, UIL 1>'1 ~. ~lIoJl' i: .If Ill..: H. B. C. mub biri Te.ke~ genet miiduri1 ve DI ttli Ij& rJU!j" re" til'. I!;JI!l oll- J.nllI ...,,1.. r 110It, l'~m. 1!!I'1lli- HII E,'V!'lki gUn 1zm.ini.:.n bnml ~". lur. lIt,ahm1ldiye o:::addl·~iw..~1! luu .. 'I' nj ., .,"'" 11'1 <il. r' i,,, gtd 'I'l .I~~l mumc,SsIHeri. .•• lhn n B.B_C. fUJI mube.b<m ;"fr" '" oumR.rB.u:l ZulliJt: mt t.1.I.yw" 11l~·lIdnnJlLr. hir \,.I.lIliMIII" )111' Til";,Y'IlDI TdN umum mi.J(lUrlil 1'.101- blr hububat DOli :;\a.!l. (;f'offm)' Brid '!tin dlin d.'JI(>IIU Lama[]ll?n ..1.0 1<.0, ... "Iillrl ".J ..~.lrn&kl.iul... dJ u: ml<O dUn !UnLJm mUdil.rLUk Co :h:~ci~n SClIll"l! l!itmLbLLl Gll.E t}~II"1I1 ., . _. • JH,J'I"I.,t Ikr]'~-'lJllfifj ida," I "", 1-:1' birwuuda T~lI;"" f~li 11:1,111'1 ift;i '-J..jne: ~Jc-.icl! Tu,I'J.; C'..l .. I!!i' 1\Il1.iJ. Diklll'lait&. Eo l" hI1rol;"'tt,. I ",II .,,,..,1,:: I~'" t'f't'lI"rI"! 1:l1~t' ~n'ii~ ... III g.a:JJ!.IILLleriru k~ bul l·1.mI~tk" n:tcct!er, ID'!: iam!llJlllll \'O!! Tlirki· mJ.rllao taddea.lnde 29'7 nU!l'IfltJ, .Im~" 1 )au"IIll, .. l:fi;'L n:rjjm~~ill:l1 yuil omllfn 11 e:~'de Dru1'll.ll llur;) t k::Il"jlS~ Mil ~'l2dl! > l'trtL~ aLdll,tu t tlriklenll!n miili..tre 1I~ ,eh:Linlz; dr.mi§.lt'r t.i;:oc. AblmQ.' 111: .lo'm li!\rQ'!l' otll JngiLtl!T ~'L! H:!'<1F"~nn;tfatlllo Caml :nk"f\.· J;;~k ID<:llLJ.l1ffi h1dlg:,m d.Nt "e In t ll,.Lu-mI IlnLa:t:m~llU n.Illlhlibd, .k!hniil' }·Urlloclit:.q!ll nd;. u..'lc klir - If~.a QJmUIj Y • do ed.llk.ltll lillL1"iI. B-B-C-. .;JyQ!hr, G nel mUm lhtly.lt~r1 ile \'g:a. etmilJ[lel' MclBbat dint: gil! klilp S.urt~-1111 il~ AhJ:ne t lull n ua, 5U nlllki prog-nmla.J"d . I Irey.aJmnlt. a.ll.ka.la.n.scagl.m !i!r)yk. !;inHiri bir bl~lIkl.a H::J.licl!yl fa I cag.blrilil d~g ~mii .A.hJ:nt.t Y Ilk:ubl limiJ:i hlgiLl.l; b&lkma mi tir. raJ_rnttW. bl~lli yv.alIYlJ'Itil" • w _>·klllll!lir.

rUlLiJ.-orsa, bu !.fi.dcce D tan te AJma.o}"'.d... \'U.IruJl Wtll 11- disel re !!iniril!adig. i,!:ll}di. (joDn-

l.l:i[] n!l" L M I:IrllU11J mc\'uridntml III"tHI'IUlk lIurdll .. i.m.:l.d~n ilnillrI~lJodeki iUII 11;:~D t~db~r 1Ilm.o. velunu I.:IltDlU ·tyr, ~1"ldir~ kii<tl r I!tnnblllclil 200 hi IIt.a1 odun IIldlm l,u,l'llml.jl tilt' ki 1:.1.1 mild I' 1I;IiJ.lll.km u.:_l·' birini Irilll;l hi .':dtbr. 'c~ 11 u ... >;1 \ ;~~.) cl J;<il, j\ lIn 1 d' DulunulJrIIlll •. I!It hu k.'1j tal' I. Gcn;L E~·•. bu haliWI~n ml.m Uf.Jr;!1 ~ 1I1l1:i1!J; bllyli rill hJ) ctlW. ~ym'. faknt bi]'p 1RlIYI!!il 12 'e "I"~J'.IIW!j! "'~ DI! II'nll! .unlan iIIi.\·1! ~dillOr.:J\I; b:J'rlll!rio dllkklll~l,,"ndll yalrutBmUn t:"nilrni.J k.aJbll! ilr[il;LJn- to'! n ~Irn ,..uII'j.IDtl.ilit IIlP.I:J rukn I t U ~'e.Nf"I bbb'i .ldL.p-lar Qkumak bull] ndurrnalar , pi t II tlfI,I lmuj, In iGlliOird lm, $III1W Hi 1I~r'iIl UftliD' • digi gibi, bu J:m.r;talLj,i In t~da\'~ Yeru 6~.e~ &tIh~iJtllll~Ll J:ld'll • eflil biLI;!~eiinj pck I~i Wlrl:l • nun ';~'k1I lfi lim Oi-IIr., It '1'\' ko Birer ,(Ien:e:e terfi ed'ellJ IrUm, II. uu kilOOlilIi g~,.c:o 'tJ1(k~nd~n JLkokY~ og-retmen[eri £\'11 \'11 UJUUl:n 3.~.!'6 dulill u!:· j; UlRI:Il.IitU·. lJul ilkokul 1j.gl'f'l.:rn~nl~· $imdi &I1.lk Eva Braun'l. Hit YAhnd. s.tLU']nrll La Ian .. 1I.}Il*ld lldl~rl y ~ 11 bu· Ier Bnl.I.lml.ill ·\".;;lJ t hi sl ~ndJln hU1.1l1 11.1"" iLI!I'I~mcl!;t.c r bire.r U.r,>CI! ter!i e], U-ll mUa.ali L!:' ~ Inllllll\l,.,ootir, T SIluilll.l!'l hu 1l<:nt" .la,ro;lir.l'Iu ujl'l tfl1(-pl r l t'!IDrw:;, Aeaba. Dnl&r, bir I rin.i l,Ia Iil1n bir _,Id~ Jmntrol ~i· \'(:li!::l" 'inI)' '!' fill 1iual,1:! gtn.p ler k runt iJ rID t~h s:u.tl~l.- I IJ.tXila.o III Tr.n 111'hJruIIUU y"nj lierctdrri unnnd."n wUllkl.;Lr'It.nn~ ~kt"l11 mi.i~iildW-. n.na mi.ruo ollL ca.kb r. tlIJ-; ~ E'i."l!, ",hAtanlaJr" IDa Gel'!!;' kad'I!U oid,uren !\[uUlJ[cr OJl;b."1InEmmullti Mi· rutu-u'1I! ~I Imr~~ blm.a.A mllfliln:JJ1 L 0.1;_ o~" S'llibn Ale. d.Lbnt ilc.rirlll 5u.ru)"QrdU. F._ut Jraatdilo d'Ulr'~masll !ill!' HJIJII.mpaIiJi CE!ZlIy;!"I1 C1U:1 b~ i~i;llu:uo dlLlia !<<:tk dibari b:i.r 9i.r muddl!!'t !!y"d FlIIIdlkhli HlIsaJlP~n 0 II, O~ , !'oJ '1- ha.l Or· m.ina.sJ. , ... I'dl \'I! hi,. bir MaY JUmIl Em8dll~ ild.mda g-cIIII, i.:Iir n.,<l1'L I;:ilc ~malL ku)" 0 .... , d.~"'ll.DmlrordlJ.. Hilili htr Jlipar d.uu d olru.B ycrinlll~11 bl!iUzl:uNUlh l Pu.I'la.kIl.Ii.Q~~ KDdtko), W, 'l"q,2I~"':J F"'_h~,= ~ 11 (;lIlmulIIe nb!!p .oLmak:lIl] \:I2IHonr. k 011;, OjL I<... lr t:iJ.1 d liuC'e. 0, EYII.'~'3. a~ itil"lli e-111: 1.11 K&iehag'm dUnlOdim ·2, C; 'I'~I~11l kb)' (lit. IJi, 4cr CJJ, II:ir kaduun ~ CU..J: I- ilia dii.n Bil nci _.\f'J~.dil • II t .rc:i E)-''III' Ce Lei ko.,r b - iDi tqkil ed!!!n ~yl~ri_]:l bn I rutulbr. Ok E::l!}D;., ,sab bal OnIIl Ku-;'iia ,.~ kaJ~r IDldugu.nu S LIE Or;'ll'''l:!illl.. E,m )'1 h:i aL l!.:UblllDl:! ZCYIII!P P.:m!l, 0[" Jii~ OIl 101._ J te Qku;l.r, , IlJlMI~D aJU IY t "\'el laru 01:., io'.eriha Akdogan F'ntlh KilE-m,Bnlln'uo ~kul srkadR:jbir !llLludl:'t bl.:'rabl"T Y"'''l,uhkbrttIP dl.!bi 1 Ok. G~_, Bc(ll~ GII~lu 1~l'lmbl1 biri. 1ili- .A.mc::rik.ah g:!I.- 1\1, 0 ~u.f'I &rnr\yt.~ Kartal l(urldo!hnll!l I.!'::;y O~, Ob'" zl!l('ciyL', Hllln'kn gCi~d£>!linil'l, ~I!ll l§C ~ilmc, C\-C don •• JaIe GI.I~;],n Eminom.i '''!%Dccilcr ~~llklu~UJ1d:l, ~k I!Ilkllgsn, \'ilb Dtd~i .z.amllJJ ol:lun h:d:..3.l""cl Ok. O!{ !Ii .... I.e!\'ke dii!ji~"llll. olclug-un1J -e-der bLr lavn-Ia keodiain ill.:l,h • e ULaillrmll. B3klin~ {l~'tkln.ml~h. Za~et~ E~-,'l'I, yrurk!1 ~ttiglni, bu ".u:iyet lr.nl'!'jlflill dJitl • hi 1I,ra I~H" mull. dlk gnytl't dB. ne yaptLglnl t..i1rncdi~;ni 0"1 .. )' AD kru-ay 0. dOfld.jj !l:oiuk \'e k~lbsiz buluyQruz, (:1'. Lemi:ljtir. Birle '" ~lIdi;il eehruDllEdl.' bu1M3 ten ltibutn codig.eli ~ bll!lh k('ilm ~ ~'C
»

dJl '1,Ir, 17 )I !JIl!U ikea illtBTd bir haallllllr lfI!,!:imllg:t:l~ Bi.r gol'~, arlmdR-i1;lnllliIlTli illrt onu .. <III dh IiaJ'h.oijI .,toW,c..i. 1J.j L~el'. Il:-Lb,"'hl(!~'inuY.II.odLgI samnn lrol?llIdiaIni, J'ilgh bin- YlIl:nJdll. ~F lJ1k bir k ..dunn ~'II.J]llld::J.bulmu!iI tu. 0 bu tntiht~n ltibBren Lam 20 yll &ll&nlDdli R~l.I.lLI.I blr dam1· alkol k<:I1IDlI)'"a~akll' hl<l:' Hltl'l·r mrf baa ":Jim D} Ylllde d r kl. !lh.. tali{:tndIW" tama milo kurtulmuutu.

dlirfilAtl

lE.t.a.ul:!llhllll,

m."

m~u !if(I'lI1l

tl)IU:JnU ~!imt"n dLj;II.l..i!l1l.II Ormi'

j":n.r:J11,1>',,mll '

:!i'.~" 1l

!!!~&c·t

Ib-

............. """li,P &I.~l. lim'dilll!

_m

,",UII

-

~h,

n

u Gl'II~'1 M IJ.dU.r •

"" Hlr Ii;!Jl~IlI" IlIir!

I'It~It.I·i'lln mukll't1oI

IL~' .oiI1·

tlJW. I dr:U.. !:!ll.In 11.1.1'--".1 Igr'il ~~ .. ""Lnln Or~r" UrjblM. IltiVIi.
~ n"lI'. 11!l 1. Lult!I'!I.Ii IUIIlI.rllllo Ctrt ~r1I~' Ii'! Ii<llr'i]r.illnl1II.a1!ilUa i:lt ."'fm ~ [I. Tiii'III,.. "1.111"'" r hbllrJi .lIt lIIIAIletllillil'll'all n I on.i I~mi., B~' II l1B'~ler.nl 111111 Mill lRo-. II: .I~IJIII" z... und.. i;lIr;ak'l1l III', TLJ,. 1011. tU'n!llJrl) II buKlIln Ofr~t;ltltl ~.lIrl' I;1QIII WI'1'U III." .... !lLlUlIll Ill .. _~"I"f, 1 .-[LIIIII.. 11'11 ~

[(!Il':tr1:an slflll

w,

.mil' .. "'.!EmU Il
)let

H.va
l

K.U'r'LUllUI'lUr:I

",III~" Mini' 11.111 1<.1'11 Illmtl,nr «Q hu r IN. Lo.uJIaI in~II:ror .TLlrIt II 'h.l1l_utllM.l.ll-l fill' t.... T IIU

tertipledig, b. va mi.tiogi
1J ~... K!1I"Ul!lu
onriao ill

Ii

e

~ JIIl"ya u1uU..n ,.II. :mitlnlji t.e
0-

ot"

kodi I bri ll:l1'l tiLlei dDhl1: lJ. ~t:' !fir pFng.rd..:n mJl1'ekk p W",!U I~ ~il'lll{ t'dt[;daar. Su JiIlltict.gd Ha ..... Kur.umu 1;1;~Ol.kliln big" ~k gr.illten·Ie-r:i, lc[(l~ n:t.r.) kcH.,[Cil ve p-aInli!lUt1...,,11:1 ~ LlI.ffi.!I.lar ytlJ'ilc.&kl.a.rdlr, Bu mltmgc l!t'D' iii balkl ¥!'T. t.l Ii kalilmalt Lizr<n.:p.uar gUlliJ kurwn l:.iln.fln,]lln YJII!1i,l' ve ~'QI')"1t;'>-1l d \'C: t rdJJmijtir.
UoJ;e nndll

rul"!..Im.

MjlJlllllflllr:

J:lilImm,

na.a

rIIddlr; Qn!1il ;j:llI1iIIl in.1I .II ... h!l.onl ... t-JtI\IIf, :lllilillrIII'!I'I.r. lIU IB Llu~i'l4i'~ ,,'~ iliCI fTll"~IIlid. ,,[,.. rufl!.l:;1 !:i1l61ii!l 11IoF !'I1r.1." hit ..... rotloMi !fiIJ!I,"*".mo .,IIlatUrk.'jjn 1110 mIHlell.' &itull"~ Rll:JY.iI ~<!II; Ru., ~;U1l8 AIMI'J1o;I;. llliin :ill 1:1 D.I.nl,' if ''lI" • .lrIc ,,;;n: Am!lr.ro:;I I!QIU ~ Ifl1'Qr v.e I nil IlII .IIOl,il'r-l~ iMIo. !luf~!t:l ..!!I'I idln Ut." ;llrrll!l', ~LI j'ilu• .lIjr.a bl~ noi<1:.~""';m I13kllo I!r,&'1rn dellli:ljr ~ TiirI<JY'I 1jjl:i I. hlillll' ~ lam Ii'! [l'IOll1ml'l:'::1

".!!i

IllJ

du,

u~

1c pilollllrmm

'I;U

. <: b.Y,9,O

~,I.

~i ~

~o!'IJ" Il.i.mrrn:lI, aln.111 ,!jiltl

a,l'

hr.

DlLl"UiJ1Il1.

;l;UIW

JI.1r1nD

BulgarlulD

S- lit

t1lu::tlI'IiJ.a I3&k III hc.mru d.u:n 'IIktamki t.re.ntl! ,Ank.a·

01 ter:! Lere
MiLli

E.~t:lfiJ . olJg:. nLiyeIe gi.'i"cI .. rd~i blr lamimll;!, miHte (il<:,~ k.gal hl: gOJiteJr.i]m"!lillIi bll Chrml,flif. Tamimrll!!, . ~~ m~J!! talJ-1 .i.ddia~~e

kolayhk

!'!Q"IIItl Imlll.l"ll1lll~ Ih:liillilC; CI II'c'I'rm .11 Iluru!( dl"'ltll~rlll TS enJ"nn milltlr'lt"lel'llll mU~'oI1 p'TlI:m t..I.II:III: h:ltU !lnl~~n ,utll" tit'!' 1I'b. rumllil m.IUI'!un"!t!!. Ti:ir1tJtII' lI'~i'I run;"Nn.aI'l':D, Itlcill IIl1mLlr 1-o~~m1
i111!.1 .. ~

~lcn

Tjirk IIrr"ln ....

~.1I ,I!!.
••
""'~

"nil ..I!I lllipn.,liilnnii 1111; Flllfllfld II r.n

h'lI JJlII!(M't:trIlnpt:lr Clbl IIlJl]mlmlllJlU'lh.

.~,

~1'pb.1!. ".

III;l

U

l"LlriIIlI.'f

~dulDin lhbnl •

scm

.,.i..-

l:iiSh:l:l.lllI!!~_

KUTU r;'lda
nm &b~ ~

ru&..k,_

lam:icII Inl mumll .II Ilru gada nmdd: lllmllHDl!. 'Til1n!t miis:ude ~lmi ."
o

mad.dQl !ZbI

ik' Iillin I:!I'EI tlU~I4l"" II; "" i:!'oIInrn Rl'I'lJ)l)1t!~, ... :!.tl't1'Z I iii" IiIiUtF i::!l'if!. i'lI'lmII:lbr YI I' hr;]lll" lar 11tr1t1';w':r1 11'1111 i~ iIQ.rIp.... ~!;"l"'IHlI. iliMIJ1'nl:n (I nII'Int1u 1I~1iI:rI tnlln.1 ,"trr:n Pi'll' II, "rill! 1In-[.lni kjIIl] Icm Ifll'lI['I!tlMl1I 1II'I1~...rtii.1;t.. Ii'!rb FIN
H"i'!z,w.

III~I lilhl1ll;

hP"1 lumllil'ltiMftn II!"'I gY.1f1 i!IaJ

n

li.r

y Ilkmd..

ra.aL.r~tl! r

i1eMw

~a".

Valiyi ziyaret
f'u.hu~l.1i1

'~'fi

I..

I

*hrun.iz~.., buJUD.'UI _'I.me'l"ikall Fllh.:run ,,,,h'l\ln~d \'c gelleL-! [)l~kjliJ. §'ir'ketL mildlirU ~f'. 1nurtm'.rLJI'IHp WmliUl'I1'I!rl d~l1iI e'oierill k:\J).;lI111l'1. 1 I~LD nil! g-abi WhltL'I,~el" "<" InIlQVlnJ ,llr. YoI:J>o Il IIIm.n kmlfi tCijll'llIl!lInlllhl 1t1lllmJj' tfrll:.ixkr- WID.Il1IU'~ linm geldir;i I'e. yl'T1J tek~l g\'nel. mUdUril. _~o,rllfm'lrI ~11l'P"!_i I~ 11~"" J'1t' tmklnullill It-itlcn Ba.~:mll~ ,'ilu.'j dl R"y~=n. dun \·rllJ.y( .. ,'1Ili. 1{~

mi1cadele

I

S!TI'lI'l RIDJ'II, Tii",iY" 1'1. n.. IIJ !lci;"'!. 'hlt] lfl!Itl HQI'I" ~ ~nurm:11 GnrJ.r ¥JIll l!PIr n drn !!§ II'I.,JeIII~ )mill..> dll mil d dl, nltWim IlUIII.I 1110; 1I'I'DI1.l1 ~I.lI "'''1"''

rctle-nn

1sta..c

mut.lll ...alaruu .
buJ \'Ui~li,

~[JrmU!?tUl:,

I;.t.1N~:r'.:: 'b3:}kanl Ur. LutE
a:n .,. T':::&d.lru h: nil r.

~t:

B!UiaJlhgLD

Kll"- mUn,n f1.rrl~nl I.Inryvr, Til"rlLiu'-

Pl)'ill'dW;

r,"

l

il'l'.llil

tlnl II

It....

II.

I J -'"

aultLm", c:eyapLa.nm b.a:mlarua.;; r OtomotllJ yal"l~lafi b:llj-lllrnl~tlr_ A:rnca "lIayet g<:nd- r G~~1l pazal' Vetl j'.~ndi \<II!>'Ic\'l~L n I'~ bural LJ I.:a-I !'"Inda J"plllllHl brarla '",n modJnl<lrm :II'~ i"'nt e-de- tllslkld ,.'" otomo iL ',an 'Ial'l.mn cr ;W. h:tlkm 'K3.ha~'A hjj I?dio:i" yil-

lit 11:19 !:llr EIfl'I1M1 tI!..r1l11 "og,mUllm r..-nt.n Blltnmilllll. iJ:rl,,['dt liu !rllfil IlI'p1tlo.uJII!'I'.n J"1IJ!lJII.D"1RI II'tin:;Qft .. ~;IIY'C!l'". SIIY)i!'1 RuiP n.n n1d.ill 1'1 It lye',.. I' j Nft II!IV Ih "II-

SunrC! ya,t,._kh
IDiiciurD

11. gonJ

m

1.:1...
llnill'l

Jo.abillft.....

""';

i'

!:'Ii:n.dI!D DIl~l.nl macilglDl

)~d.='

Miltl Amu;n'dllJl ~P:!lilMlIm

Inil'l n m!jhun1IImlm.,; hpl .,. 1iirlil "'~DI':lrl3

.!IehrlIDHlde

S1Anye y.-cl"l:h v"m;1lI1 r mll· di.Lru III J€i.i.!Il .Bea:ldaJ~Ja Un sa ball r .eoEtrimi.e ~lm~.i.Jr.

*

CezBliand!I;r!1!UI
DJ.n ehrm

e n&f

~~~

----- -------------~~

--

--.. ~

·-

)am.1..k

4Ll:j\l. icJll d.u~ItWll, flLLk'lut1 &u}'ltti:u:k.t.t11 de ~kiniyordu .. Dl.linin llt.lIll1i 1£ bu- ,i:!.ah j,ld~ ill:

i~o &lmiw! yak] BIjIllm., .. Falqtt I!<u :\o·ab.m ;irltill blll-

d:iID d.I! 0 Ilkl!jam nUldt!'\'ll aldlDlz, - Evet, fakat ail. bululISa.k I;ik k~ntlini:i!i ll~nd.1:1lI Slr.!~'y ..Cl:'kbJJi1:.

Jl11.1.bk:hl' ~mtJcnnbati toobirlu,· ~ ,·u.rutucL};;tlr. df! un I:'a=.i monol ~ , hi. HaJkJ.ll .:Itgmtlt.il \ motl)~ik· lathe~ IllJI.Iiiu::moe),,: YHi1mit. 1 ld ~1I.I"'~'illiwl. bu d r ra,gbtt t!SIlaf hlLk.kJ..nd.!. da !!i!m a l.l tan I:dcr;:1: - m 1t@SI: ~I!'l.i tlth:k nmDl'llnmn~. ie idi. ht&nbul ollllllobil &lLh.iple~ycu YO taDJIg DlomobiJ bLl.IlJ au. EDJ1J'am l;~lU • hI!Yc.can. bll"d1!!llL, 11:&1; h ... rCilll ! kuJubil ) daimll gil tilli.II:w.t'w Ci.liJ.mj;j. Il m£ktup, l:iu l&rI.nd.ii. bu rat'bdi ddl\'~!., &hah.I~-.m DDJI Ull~-' Ill.i.Jld-l!! buluu4u.rac::akL1V'Iillr.

top1nnt.Jstru. "'~Imntll'. mutelllnp verdl!;"! karanl:t J.I.l!!~Dr-'(I'.'nm ort:lpr ..•I", CIr ll.,lfIl I~rln nt yarl!;jlulDI mlH~i!"i!l ri-, Lir ; I.!.... ! n. Y~li,,[emli !l.t-b.ilSlJIM }"Ilpll!1l:J.· 1.fJ11!.1R1 1I1!3lO1tu mulul. IINU'jPl. ilJiI'I l'Iitll.ll l.mefltfl ,~"'d;6If •.1 _ nLr voermiljtir. 0 ~flf1:t. 1ii!tllHlotl4lr; I:lIIiJl" hillLl' n 1o:D;rJlkhl' ilahll t:trn.nl 1l~A'n. c;!llir ~mr [-II !:ilr ~1hn.l,.C'I, :I.1!'1!lnnl 11i.1Io!WI J!~ kildc ikm.a! L"dilt-Cl!.t nl 500 il:l.2i,- Ulr[]1' ~.il "Till'lU) .'ni" hlJfUM lilmu,

uk T",~p

kam_J_tui

k.I"

~~

~In

.o~

iM

ed~iIii

biljy.cl'llLl'lll,

BI!D

-

~izll::dLm mi '! Bell Il' gol'cC!" D.l'l.:-

SllIJdlm.

BlJYV/i
Ya l: all: SERVER BEDI
'I Lldan durJ\1.

HOlf/ANI
No. 3~
b;!~l guiye k. ~o clddl i:nlIIJ
tiJ.rliJ art,:.;;,b

~bi olt.um, VllrJ n mt:rhLlmt

-

IHJl

:iiclmiDd..: lIizi

tlUJur

V. ..J n on d .i.tlldaD filz.llo I!!'~lkfniln I l. j~.ril'e !.:ok r.i:l. di r{rdi. N~jilldll dlIit UIlIlbr ken, OOl1nLiII .. ik oze l(ehIH!k(<!!1l

hafif
J

l>ir korku

1i.'UUI,

ViLlm

dog-ru ~kl!r gUz It -, ~k.il
)"ilmtJ
\'I!

bU·

yag -

Iwl

Iri.Ikml~ gibi diogru,
klUJ'dt.

lilrJ.k;

giiz.]tnni

Nfjlld'!I,

dlk:U

.kaIlLlldl~1 bwcdiH~' ...rdu. ~~~l~O Llnu 'llik Ir I P U!.

He p:!Iin J.,m!r~rum!
y:J.OII ~ "rl

IIfJH1Ll;

~'tJlg.
-

?.:lfMnll,

m1I.UllI.D.

Jnrlll :
Nt"

g1Jdt!rin~ll:

u~.11~ •

I\tIr

I~'" }Il ~l!.lInnll. -

bIIln:a-

,;[a,rii:l.Dlm , dl!'di. Ilt, 'Il l<!imom zlLkta.c }I .. rmt:) QIr- UI Imldu u j,)n a-;..'k. 1I11r1 lerclh (:ttl .... kall1lhkll )'1 c ctl ukl!&nmm.: bu: VM! I,k-di. rU L I!\'J.I' \' ld m'a. [:\'chI hayr I, l(Ioom d I. .llId !l. I bl:l. En: 1i.l""Ul.n hlr illnl,ht Wi I 'fI mt'mllulli}1,f ve.mIlk, - Sl~rl bll. lwd.ar a~tlc 'ill. cln ~r' 1xkmm)- Or UUlIl, de(;i.llDldl IIaWlluno!l)..!\ £w.1a liLrJll1l I,:t.mili.kl!.b: ~ndl n. H klwn yok mu. N('j !xl).'.! ][ kklm tildu UDrll II Idl ,,- !.IEiyl 'na.r;. H&J.; iii I[ll.li: ,,-:u·..llllGLt blr lIukl.:i)· kAdar.

r;1&~

H rl~i ookta,! 'lute II ber III~Y bir rillokl<l. Blr nu!!UidilD iba~d_ Siz Imll.W" bil' fJt<}UlObil ,cue L"i IJ ynPll(:lnlzt d 11., Oll!Jn hI.! t;II).'&. ", ldlgJI~1 ell! k.N:odengll.lciJ!1I.1.1.,

De::l.1,

oniill b ..-(.1. ~ F&ka.t ... !ltdl,!reclm. [Ina kUQjl !lon hLsL~r.lm·i i:n!iY...f mu1111

Nej d d

MaIl r~

kwl.rdl

~'!!!

- 4l~ .:!:u ...
.nLl.

!!Itl:!mde 'h.I,iI~kI
\·i.l1

"l

uz'!

L&i.J. biZ' glh lillie: Oh, De iilii.! dedi. b\:lId> lill !:ielml,,1 bulur glill oluywlluouz" d gil Inl , YIlW Wy[ m~k .IllLI !f1~1g1 hald!!' !j;lJj.rr"l \·c li.'lIanm N"Jl)d riltl Jtlrat ella; V[]gruEU, ikJJ1J.Zde d~ Il'nl [;l"11I... '!j(!}" bfillil dHL. gllll g~. . l"uoiJ~'llr. YIId.Jrl tl!krnr ~'ennrJf'n J~:\lk· milk: l!l-Lcr glb. da~ulr,rlLk ~r·
dll;

0 I:i.o.ld!!, bl.mimlll lJ.r k!!!Ul ilu Lu~tl.lkt= sonn, bar d dlfl. S",I m.ini ~rm~m~n.i.iII li1.tlnl~". Binl=blr~ j(~'.!l,<,me!u lm" Nlh.:l),.,L •.• B,r gl!n<; II: 2l ki.lbl SorlrlJ.. ball I blU illl . 1ft· Ie !;111lD. bir C.'I'Il.: kLt. kll'hl •• • dad'lll '!lII.ill! litr ~CJ1 E m,imh'~t VlItillfI'a Ie If -tU llJr 1t~11l-' k Ildll·I.~k i:in!;]De ballao b.dm; - HUl"".lrlll 13.• 11<;11.1 'i'~ln hllk·
km~.lI ,"a.r!

d b!'i 1!'V"ir'cl ~1IIVl'Vl"I't'IP l{lll. 11}'l1Bu' Ii_\-anr. I m well. t.imiz.!lt:. milduri. Scl.miJ1i "il~nl..W, tlt1dJ., OM cldi~t:w gJ&u.'TIIlim, or- tet!dkJ,;:r) fiLU 'I~ll lJ'I!w.t 1.0 dum; Ic.kl y!.'clld<:n Dr. ArL.b.u.r Hub...-r. BWlIII N1?JBd bl!!yin ,ndll . HtlLlY Rc' \-~ kamu Mme.
dUn., AnildoLudit.n ~'b .r1Dl.W: daJimU lcrdir. h'l'"l~rdl - Ondar. 1\,,"' J D'n' f' bu- []d';j,t;;U.11' dim .li:tndiJ cri ill!' koD.U lu -LUDUZ: 8<>OO"n hii,; bille~' !Ian bll"' ark !til mu:a. Aaadlilll)'o saklaml'}',1.C'ok.!l"ID. Sl Imin, de'- oeb.J.t blik.im.ullb.n !;:o - :ilCDsm bul dim_ t3u.k.IJl.mu \'i! t1:l1'lam LI (1ldukJ.!l.n /'!illltdl Zatell n .. k d:l.T fllll- Debat.au .lJwi.;rc)'E1 ~dtiJJi1p onl:ill mp t<lmu~lu )"..""ruL'nh, Ajl:t.';h III:UlOUl'; l€'lk.1ld~rd'_" bill u nacai;· \'e :lnllllt~ he[}i~inj. HII1":llnmfi- l:.an~J !l;ol-lcmill':ldir, d Lrll DlIlI, S:<i~lII.nru o-q.1ULPM, (>k· h~'.i.i;;rehl""T Luma ,!;"LWU
tj'lIdlm

.L\ itnili

D1.uleha

,I Gw:.~I' Iklnlll Akpm lIniitik
O:tB

mi diil1i.i.n:li.i.n? - G:l.liba. d~dl.

Jcfin

l~

17

.n

"

I'll I'll

:m

("''''
l!

8
121

"

4:1

~

~

l-';~";';'---_"""'--~--'J

:::;~.Dra

o;lL'u~, lJ.i r!l~n hi:r,. c;,m l;mtJ:l:

"ILl'.

Fa.l

Il.n I>e
I

tnl
1I11~

"ilJIlIe.ll'<:reli:!
1m

ben,

N Jad

by'ddi.

1> ce ol().(' Ik? Bil bir "y, bh .. BlUjk., 11('>10; ttL Ill! !
-

-

-

"ar

'Llir

l.a ~Ii.
(I'~

~i'l:lD

butl

;!la.

Vcrdl;j;ini:t

J1'II\-

d.

V,ld;;'rt Slnl!' dUI-.du VI! bliHin, diidmtile }"'~'J·'l.d.'m ,lilh:llnl! b:tk-, m l.,j,;ad~n.1tI cd ,'l"c' I;, II'IIII! kenOI!iiJJIl I5OrE!~ ,gJbl ba>'rt'l l<,l.ndll!: GI.l' nrnl!} I;I~yil'L J} I bl.v mUms:! Q bllir fl'Jl'I dr"d, - ~Up a uti \'nr! Hl:nim Sc:l. mlql" lll! kODmitugUlll1J blli~'!llr mu u! N~j:ut'1II buou ~["iiO il:olllIl.do

- Uq;lI! d".:Ii. _o\d<."ll\ b:JlOLnnlljll. I>.111!1Iob~'J". y~nJ f..,ilrni,rol"dIJ, ~unnL ilyar 1u.~llrB.lJr t",I(J-anadl : JJ~ II. B•.•• \%) I~ di~·I!I::l'kti -Sen ~ ca.n-

1";]1(<11 .;:oilr. !;ok rni.Jt~9Il1r IJolulim. tJ jl, llumu l, nUl 110111 - H III, ml ~ lkimiz bLrn 11 li Ulndl,' ,'ldh'~ni s:or,j I~Um z mi? mrlll IlI'~ Illmden "U I'UIrn Li 'til d6n· Nd~ t)lllLJtI. Ih..lmlmir~(il(' ('I;- dUrn. Ellm.;- JllolIID, t'alCi 'ol'dum, \-Jl.p \' niJ: l'i.lI: Iljl1r1d(n gl!lirlJomulllllt;. clrlL, !O ~ ri i.l1LJyari 1; 'lDtrunl huk - fu~u' y ld n. 1 le ha.kJ.l tUIll, t imz .!lonl' 91 i'l buo.Ull olmnDl:l: bllrad ~ILiY"c. [I,'Ylr. §l I J blLkl;i flu kilill \ lmI!'\ Lniz. f !'Iunu..a OLIle:.1j;iIDIZI dlS"!lti) or J-l ,] <!-~ ::iJJjj"lllJt.rI, bl.lll~ ~",I· dum. g1dcrkell ~'QM'1 Qok"'nll Inml!l. vo IIIJZlDl" 1ml LI m.lar l.IDID iilim, L min de giJdll"rl tI 'n1.l.z. f~rulLl &J[li.aJ.iLnm bil.Jt,hul"UOl1t .. kat ~ku ,nil oL:tblllr lJI~"'t,Jum, Bllr,h'I,Uk',ll hil.kkundJ~ -11011 J.,i.r Ttl1wlm ml!~'JlIn1Dd" pll}'llk bilk UII1 VC 1'In<.:'1I1..: do;!; ['11 ...11'l1~, ,.\ !JI'b;llUn IlLtmdll. ,'I,jh'~'n L I1'n " n t.lmw,1l O;lrImp biU!Llm, SellJ]i· d"jI,,'ll ml~ BA"'IIlZ, bElli :s. ([flltlt, ~1'Ju>n h~p si~1'ntl:. SI7.den (,nl. nhLtii ~("idlldJm bo.tl " OJlu:ndl}'onlum &'Lkn !N'~I:'l'.:rm~blr e:n:lho 'l'ardl, SOli. du, Si.iph J8d .. , N ~j~d Lt ~ ~ phI! • LlI1'ul"•• I, III:l:i Biz.d"" II nl, mil k: unkin1Iu:<l1 ilk ~r _ .B!;mil:[l 1m. • dllm. Sc imJ..niD. bil.zl balluiDckn" RI 'IDIIY.uuu d,.,JmdcD !:J.l l hl ~lyOl' \' ... J'I~luD'lyordunlJ;<. le]'i _. 5:ab!th..'l kllldnr, ulln oJ: L', llay'lr! BaLo.I 111edlbioh: L !l!i1Ltw knd!l.l" U)"lIfll!lll.dmi" ~ 1'IU11I,h:'I'"u),.1 ~i~ venbm. ScJ.m.i.Jl,.

Sall.1111l< k-e~Ii!nn!!' miJ.tcl'o!:<ccllmn :!l ,bJ"lJlll.l.· 'i"1I\'l'lIl"II, drdllll. bro~f'ni ,- dell :l.yn.La~lIktllrJI~', :'" ............. ------.....--11 ~"H m1.JaUli N~lad b!!!)'i? IIi.Rli : olI!:•. ,;,t, d~di. KOl"!larnnnnm L:lpllrtl 0_ I.h"Jo;IJ 6.-l.l - Colt mu'?' di, f' l!IOrdllm. N'lkanl!l:llnd i b.!Iu"lu (j-Iu l~,l l', VO]l \·crmC'di. Bl!lh'di_ HLD ' hmil ['i l!IlLin blr k.adm ii&hindu'l k I' []l 'lit ~ e :r:d.'sinLn II d!lD bare EODa - _ 11111.; gem.! JIll -~t r ;,ci anLwllyan brr kadm !.I • L mlltlr. .It .lltnm ni t,'1!mull Nobeb;ru cCZ neler -, '-;:11 1m. NI1i:LIl !laf " l~~rlll" ,,[~ PaniU1'1D.tll1 KII<I[lD IUI1IilllIJda t"e-] 6 • '1 _ 9:1.1 IJt kl.lbtc' 1I.'I'IIIIDl'lk L",tLJiniz.! Ilutt!.! )OUI"da lid..ifud~ 1)1:)11 O~lI"m.k 1.I1'~11, 111111!! Xtnt, ;H SlU"lm .lk':"!O'"(IY - F 1(1 ~il! bll Imlb<i M klJ.-' '1 r.J.D2:on. Sc.r.oiilJlC ukL!lTma. )"1Kumkllp.i. P:!!Ic.J..kllJ'. Jle'Yil~tt dllr glrJiirlni.z.L bl.l.nJiyot1llH1UI: Bf'~).:;ogll! lOi.w Co Ond!! lralmak u.lly.,r U1USDAdftng, geli)'or B('~il' ACIlI,l SIoHoI"rulli nUl!: '.' AIIl.I.\'I'Iklll,1"n Gdlm lIl.J.o.JlTI lsm:..1J Ii kkI L Fnlih Nd!l<l hll I!II~L~ I;:!l.buk ~e.".all y",h;l1 J::ol"l'flilel·inci.:n iklOCJ.M eLm Y.:ui Moda 1L1l!Moy '>'c'rnll'k tiullll bddJ~ln! bJJJlgt A~l (W.'l' l::i elIlll!il bugLtn IINIllt Merkn i~m, L•. ·l"I!d"'d~t dm{'d!:D: l[ll",r'·r·(I~ WI Hn:wrum1;,;a. clccl.:kUr. 5i1n~1l I HiI}'1r" r:l I. ~il'Mltyrl Nilz.hllt 01lFlt - lo<tl', I!'I,"'\' Iti 1~lnllLl Ullll r"llJt;l&jI1

m~r"~~'1

j

R3m:naru
:!laz (1I~r1

9

"

[]D Ql 84

a.-:

~

d;:aBl..l-1

I

3.'' 1

=-:=====:::==::::::==~
r

la.otL mnk

illti}.;)l'l)tIl.

Bl:Lau ~lIIl'b.e~

Ser1~lIt-

U.J.41dar

htihlld

Balltlk memleketlerinin 'Rusla$t'l nimasl
ILlb.II: lUY'llarrnds.kI. ~ 1;.011 1'll. ~roDrll, Llh·&tl.Ya• ~Undi.-tamlLWiJe RuJl:ll:ihn1n:l;a1l: tehUkninc mUliI bu.lnIlI1YlllrLu. Y'c-ril bill!!;, c.e~1t.1I bll.l3!u1WEL ,ill bah

Hotoy'm

kurtulus
boyrorru
Dii'n eOlhuR
lezllniirlJ'I'a

Bahkesir'deki
A dllrufm'asl

SAlAH 51U1A_Hl

· cmayett d- a vast .•
8,,5 saat surda

ruzgar "••
_~I~

A

f(j ~tIii
IirWoCk'm~

&Wi!'

Japilfl

10111.4 IiUjJllll1l ib.n:~l'U(a~
1111

niri

blllwd Bllrsrtiolcrle, &111" yurdu11lis.o SlbirYliSIll iWIlI!i ill, UriJI}'or VEl ~ .k!IiJjj,nredo., H bir lllklID. serscrlIer }'crl~t.LII

945 de il'ellen btr cinagf!tin dunk;;
&lLk~.; 5 (Telefoolsl - .!5 ml I n hi], L1iI1L.:nml./jUr. MaJl,. Ol'lU.l I18lJ gl·oe.!d Srndirt;1 '~I'iIJIII kt,I'I'I~, !lti!l:IZ 'bUl;ul[ Bilat devwD dill Muhl<ldin §atIr, .M1.'nl!"l'IdIIi':!- l'tmi~tlr. ~Dhlt HIlEaIi J\i,lloflul ..&clNI amele to"lamWtt.nD dll- snmklae araamda amcalll va dj. iI' rid 1 lI!lrk<tn, .klUlab.a. cl lil3.rllld"kl TaJ. gar alLrabll.l.s.n bu ulrnl.R!l1tl (IDi iltYJ tcpeD!J~\'kliDde pu:;uYII. dtl!ii1riJ[e:· 1Ii11l aahlUikbl!D. 8. roll: ve yarhm II.tcJti ~11mak BU· get pbit A.hml!'t Y~"'Il§i 'l/'II."~ gs· z-etllo tiMlirillml1iLIl. 1l~!'l1in ~i!Lb;o.bl, M.:Iwl;Bt SlnpL Hir mildd£ LrenhJ,crl dev&lll eden Aglltl~llinun I!!ltllik !If..! talbllJ'l~ 1:l1.J! ellte-reilllD. ci.nll.}'et dilv&AlM. Oldu.g;u .... , !!1l:!.aI!Ij;1ru u lIoyll'liJjlni bnj;i1,D ~llhr:l.J:n.la ,:lIgu- I:Bm miibkc It'!ldl' ,,·tmJl}tlr. 1'.ynl:~ syn.L gahlt. me&i.c.de devlIm edilml~lli'. lhk. j:lndllTm!l lcomutmJ~ Abidln. COi!I" tu1l1n '_'f' en! Suvet ~a.tLr llo )01- kU'DIrl"l(! lkoll\!!jj'Qrl:jtrke:c. dnaye-tin

Bu ~ me.mickctteki RWI .. kqlcrl dB UUzamt ~uak. AI·
BunlaJ'lll, It:rt V~ hfl!iJilllil!> I lIe, blltllIl !!1h1Ul~.
IIlsJCundl.llT.

rUij·or.

.!'(JI~lIdJl m""l'u'r '1'111:(1.0 'l.lir T~~tn~1I'9'LlIl lWilI~IIl\IZ' d.q yaY!1Ilcuh91 fflpDT, ",em-Z Ie ttmi.;fn. r I'll il-ir Ihono~ mik fllhliif4ir .. VB1 .. dllJ HefT ni.g,i "'POT, yq,-Gytil ;paFPJUlk b "" il'Df"rJ/1o",a", ,5y~ hllidlmilandl_

it

'fi!l1JU1'H~

mtil!:eJtJj,Ji

fill Inulanhr.

hutla "d,

~ell

mo.l~.n:l1!.tI. nAZUl':Ln. &1· b memltllietlel'indck1 ~£hlrlu'dl!i, &!ildDl~l:'jD ilo;t.(: 'biri tlll1lll.m.i.10 Rusla.nl.BD OWl"ekt.iin II!tmdde dJr. K!5ylenie bu lIN...... no ifi
l'llId ,Id oldugu heJ.h ddiJ:!lB iiI!; Grad da Rullt c.;ogalmll.k:. tadu. MaamELllb stoli.hQlme g6fi. .kiil-'Itrd \'c lruiWIl R!.I.Bhra m~ .:.met Vo!! ¥Jzli hartkd l~r artsMkul.lilJ".

t....;: t

M:lk.:LI'I:IlllTlf'1I

lel"iniD t1iP:lOJIIU~ Glm.allJ.n.ll. rag A:rIkJ.n.; :ii fg~u.1!) _ ~.!hlr loI'e men, ba..u ul"t ve !len. lrlJIJe· link illlll.1JIlIIn li!n:IIl! k&tollk ~yi ~ rBplim tll 1iwI\$IIJIIICllnUodRn !:\"1ndoJ ve ~~'l te: milLi biHIs. b;t ltD· il6)'lulmlzd 1:I1It6111lln1l2U!l. m.e'k~edlr. Ac;1k bl.fil.kilinl~ 00 "Cl muh'~l l~lil"~ kU.l.I.a:!!dJgJ d~ • ,1I..Q".,j!kl k6,. hlllkl 1la~ kili~ I!r'de De gibL dulllllml IILl.r "Il ~
oltULldug.u "'Il 'bu dua!i3Ti"J ~ilIo1en )·!!tJ~Uril ~'::l'k !llIIlS.l'kAl'l .. I'll yi&p~lr.bll."'Il"k 10;10. yurdun ffi',j_h

UrUil. ia!!Jllll,'llI'r \',fl:!lmb, IntlllllD gioClGyll t.Q. 0, MILa. um1.i~. H:~ m1llr; VII Ilt~~IUU. mll1I ~rUUer gimd:IU.. mu~l RDI rh't.!:nlllria d.:vlI!mdll.dir, I.1'awnd.a~1 Ilbi c'lorLlyo.-litr, fil< SI[;r1l_ bt gl!Ccleym lIIi9iblailllL'llk yi!orIU'1.1 ' ..IIem '''Ie li III111u.n m zirul! ncrrc l .ottlf'i 10 O 11 IJ!!.!~.... B~ iJ! liI.tlJ. ml!1!'Iurl3flw iUru KLiyOl" ~ dnl~U" <!I.IIl.II~ ) ~ !;l; liU'. Kntollk VI! ProlC'mn jjjJ~.IItl-

tIM' talWi<n ri~l1I!lfi &;ddW _1It't11. k:IIr~cw k~llin.IlI', Iu~ lI:6IDJJlaru I'Ll. lIu.keUcl" IUDUl_muJt1lI'. liI&DdQ .. n It ~dJ~ hUklU IDU'IU. t&~ ••, 0' ba.lllIIIIDlf. gilnl1n ck,f'rlnl. -_

BJ!ornti .......m: !I tHWlUlllJ - Ell • '".~ gUn onlumwr.lll allolAy.. gll'l~........ I;InJkI.l1l.' I )'lliI~llmll efJ]1run ~ blll:'atJ& ~.. ~I\~'ln Ildr poormmll!< ItLJtlumllW'. ll!llrfItlA!p blr Il1II!I!ol1 lata. rchrk! m"tlullllct!l mnffi.&lp 0.

~~}l:lll:I]ig

RIi!illi!': l - Tfi,ki,yil. ridd~t!1 ,,,. ~r ~Uhqj4ii".

Dill mutuiUn

_...

P. b

~bum!loll-n
y.(!

.

_',_

C

u

,.0..

Nap'll!:
bu

_

~I At~Irn\UI

j-_'li.i1i' '"lIJslan m"'''''_''''

rnllzu.man

k:iJ::c.9C!d" buli..IJlElcaklll!J KTliIlE'tma" b'llll41ll1. 2:l Bene nVC!l ilUdllrm.U!I digi.cL ElEi)'IC!dJgInIl~rl ailnnllgrlUr.. VIII l1IJ!lbkill'l!! IllmU:rtu, Du.ru!jmlll gelml)'eo diiel" b!l!lll I Durni-~ kal!lbahk tllr dinla!j:ithltlerin o::I1IJ.l[illilme~j 1~j:c. !I' vtl)J kUtlnl W,!."!!itndRD takip edil' tu51:alilEL brmkIlInlibr. .:.........::..:.:....:..:........:...::..:..::....... .::.__~-=_.....- __ ~_-----~

~tl a.a.nikt!.n IIdsl cdmlllnn dll_:fa. qn bI!r Ilullusl ytt Ye-l"IDektl! hll. l.f.&ktul hlilhld· cUD. NIllkl:udl!L1II jilullk mllhM1· d1J, Servet ~bnn olibalIi Ak.IlI.

mutllahlilt

§llHLSI

marka

t&banc.BBile te>I::rJIJ

badEL EmCB.1iI: bulultdUgu'OU, birillln.Ln .hlllcimda d1ger I.ki. lIlnin il!lfl MB.b.m1l1 ~~ii.I_l Ag,Eloj:& Iil!nd!lo huhmdugunu '1""1 'bMlul! bir

tabaneadan Ii; time

ill,.. I gm, da k~llB.-

1111

fMdll tam b<I'II" o£'~Oii, MUd IO~Jil tllkhlil c!duQu, J1I& ..r.Byr~-«Oil'it~. Bilnll~ bl'l'41lST. 'II"lI,Porlll .r;.\em.mi!lO t1tlnlt:.Hi!JllU! Vii ijlU'd "TIM Miafal'lu,! (JrludG~ ~ tf~"fmliH !{Giulftll gitUl"«§~ 1'l'8 ~~llII!1t:ita!(lnL::. 8r!a"1l ml t E.tel'1d'lm. iiot.l adam roi_rnr y,mzmll!'CI'I", of Djb' 'I'Il1l'l<alt.. b la !J'.Ilptyor_

JrorQ;r eIlI~Tlrfi" lln!~m~r';I Ii - lm~:r~ HII iL·... rilmdtdir. Bu. nportlfl- 7!I£~kb.;!i,8

USii'l4ir. 3 - Fllhil VII t~ ~ ci iler",R,ej Mldli [lc;ljl'miili: _ , - In.di 11.1l1 by/!! tJ!J;t
tf11Jti~. d.i!&111

!-

B(l~ij-lll'fIi .!t!Tml1lhlil

I

'Il.

I

mi!t..inl~ri, hiiku.mEle bildirilDlek ll!1.ll yc;r1l!nl'ld" ItoDJ' iI~eLll!t ,,~ metbnrrp~ti Is:ODI.dn:ti1~tl1I. .1IiIU'1II!1i:'""lIlK Il:ur!lan a~lmJ.m. B1..IJlun. &tbebi e.llki milli ~i'Bu g1Jnll' '!{~!I" kllf'l'anO .... \ulll.fin dull. dly~ liy-inkrde (II .. ~"Ii I>Ii tlLr. l:Iogu K.ll"nlIl .. plAnt kundu~una dar.- bl.lk{lm~tili ma- 1:" r"g1IJ.C~ d~ Jo'l"clcldl. 16 y~roe d A.Jl.klira; 5 fHu:liu.9n ]Cu:n.t ~Ilhlbl oTm.a3ldlr_ Eiitiln lIB. jm.-s .<:;IIa.cIl.lU.Ir. tmlt;~ buJIII'I. da yapdae!l II:: ol&ll. OrmllD

Orman kongJi9Si hazullklan devam
ediyoT

"~"'Il

Adalet Bakanmn s,eyahat'in de~i malksat nedi r?

'\..-

.
".

Nuhun gemlisini
,arama m1erakl a,ldl YUlrUdu

b., ,thr(>omel
'iii

rli!

ragm~1lI kii~lr

Ba.ltJ.k:
tlltll

mem](·ket]l!l'iDin hali
U:mjUiuljr.

It-

DimitrofUJII
.!lomra:

5Liimiindeo

Komlllli!lt Lid_tri DimrU'o[, -ali yii.k mel"'!l5im \'£' 1ll1l)lm BlIlnlI'ist&D l!l.akI ohm du • 'Fllbut1ll'lllJl dmflllda ~-bbet b.sklireruel'illl Iil.fUlnl! "!B.l'l::~l 5!:11lln bile- klL· ttldJ.. Selj'llda Dimitrm: :i,1.D tLenbll) ill me_:arl gibi muM~~m biT 8Jll~ VI1 "Llafakbr. Bu i~ ~lin.tlll! i[] tAt; ~dLlec~"ir. Ill• OmB bu ,k IlD!r l-iJklloi!E bir I mev:i sambi ol.:rrt.:!!ll, i!;omlinlll i &lhTetillde, b irlne! pl.i.nds y.:r fu. clandlr. !RaYi4ta# ysngaru diJ.varand:lJ.

·YllkUl.11OJ1,tf't d·J1,..,. II1J kuMl.a.nn .~,;h oj!lIiU fu IIi lUL\!!lIlJklannli e~5 Qlmall:: fu;eIs ll.rt:mLa~B \'c Ilcrll1e IHni!. ~l'kan l'e 3146. aaYlb orman kIlIUIDUDUD. Illiel_ill. KILl'll L~il1 gpr ..JlUL iI.l~t \... IOODu\lI.w~"\'II.t VI! m~m(! MUll lIl:f1.tim 12. ylLlhk U!I'~3Bl B&kan1JIJ w_'I!ldllln Mg lBJ:Ima.k .• na dair )0' Ji'llim Il.nkete celiQliIlr t.a.dlr, Ihi kUr1lla.t1il lJ, y;!i~mdalJ. fU ;e1mi!ge ba"la.ml~tn-_ Bu .s.nkd k.s.n b tlkro Myl LI cocuklua deYam ~ev8l'lfl.nm.1n arkasl tl.lmcbklan ~f'bUldrr. K'Jr!lW a. Is.lIllyet e g:ii.o.i1 t gUnde kim ",11ImL J.lk harLal.1Di!a b;a'lill!,)'apBOLU"a kODG'I'eliin eQjl eC(!lrtirr. ,.(' ni:un II) trim IMtn 1u!.ft.s..IID~ .. 'bl mi klbit.
'I.e;- ogntilll tamllmc:o !Il;;[ldldir. 911 kunllMlWI 1~-j,-t8 ~~im )"Ell !!!O

Valli Ra,id' e amt

1\un.!I

kadnl" 111'0; ,,~n;

m e%!Jn 01.

11HlItu

ki!llduuru colr. g[lu.l Vei dtG,U llir miidl! eyl~m~ti.. 0 ?&mB.J:I So· <tAlI' TUrk. m.dm mWiII::nd.i.l IIllI k.. nllm.llllhl!l' .• Dnn.J~mil'fl!. )'I!njdell. 1Ie1l~ fa.allynlulJIIi IIt.'g1, ;et ll'yhlndL" !}ehRdette bulunmalll Il_- m."kt~rl~r :r.t.iII!onl0 klJ1l1y~W d~V'llm edllecektl!l". ;;:;C'~C!' bilthan: !If.s.r~JilI ollLll ~ miHd.a.1'I;I& o]IIL1,~ ~JiIr:lIIRc~l~ilLr. YUlIlan li,ea'rd .nO!;. rnJ!.hke:C."I1!o bWilUruna Il:tlo!l;· Yrugoslapol'ya Yuma'liI~.shimJi1 BD1qmlllJlI b1ll. b(:lft"a ill \'.IilJit MlUegali.n !Iiio1;1:1'i.J:l.ll11 _\I'll. r ls.n .oldu~IIIlU 0 k;)dar htl v~ afila~mak ml istwyor1 im!l':EIIlalllllJ!!ilk

Ai1InII'1l.: lii (HU!lUEli) - BuJ1I:J. mille'~"'l!kiIJ. Muhi;Hin Baba. Pan t..s.nf:J.nd 0 twutllt: Vpfi Railt 8uilt: all!),hiM ~ l!ak!l.ret di,"'lI.IIl Vut:l. Ratld'in mahltiLmiM ... llt.~'a. lI! tHu5Usll Hrl:..lm. Ji'etUe nl!ticcjeliLlillilth'. Bu serer Iiaft II~MI!< bag'4 BulUll ge1~bl k ell ..." dOJl}'IiR )'arg1blo' !1:1!Z.I. dai~1mo1 buluna:n Dl'mlr Q.ltik mu - rtl!llltle lr:u~l!le~ .. VI! Vallfi iRA. III ·lJletml!y~ lL~lmIJUr. kl ~c:mb'. ~it .. Ie!l'bjn~ veroen ililk.iim boo

Mll.Jaty,adaHasan (elebi demir tfli'k, made:m i~letmeye ~:dm

ma'-kii:m iyet n8l'.!IIi"L Dak:zed~ldi

!~, ICa~l§ml1\ .kanlt~ ara§brma
kurulll ~katIiJ Ida Parise lide£ek
AoJ~Ilrn.:
mil.

ll~n(J!'1&:1 H,roliifc,!;!' ~r'l'lla~.Q {rJrt (JdrlJ BQ~lt:a~ill>lJltjr.&du9u grn~ :It I..'!'fa,. ~mfllIU. I'It.!'mi il.nol[OTJMI"' .1~ 15 ~~'::l~!tda ·ttm:lIr" h,.. «qmp rn~k.['~i Bgwn'da hi'll ImN:lhll"" f'oto: .....P.)
I

..•
I

... ..

5 (Htllluflj)

-

Caluj;·

Turk -

B.akaOhg-l ImJhT1l E!loSjt

RnlIl,jtJ roUt leu I'Qhl Clbll)' OlDiimiideki

gij m.11l'rd,e

!llIf'!!Ihllll

J!'lllnlL~ IL~ Ii

t.enlllllr.r;!o
i!C

't:eCI'I:El..llrd

!1~Yil'te j]~hbillri: il:t:Jnek

Bi!Jgn.d: Ij; tAl"I-' I1l1n gi!'C1l Ank&r.l.: i:I (HIl!IUBO - Jki III YI18C1SI.&qra, YIIlI&nbtanJll Iy! nJy~' lun-et.i. belJl:l ilk defEL D1p.DMI olaa bLf ,.~","'t.I.rI dab" H1 Uik b;lr '£llil.im t.ica;nt ~chfimiu gciInlltir. Esulm b • olmii.k li.i I'C, lI~ncllld:ul lumrm-.:k. l..t~tlbbUa1ln Il b·..!.lllrunu,:otur. Dul'\lJll d.1m ""un. !kIln nul. I2:Jflantnl.i olab Turk: - YUDILIi tld.I.~":JIII g~r.m~lei'dL Dimitrof 1'9 5 t.a.rm.udeli eort.- )"ClI'lllJIUI YlHIlrn1stanII 'YU,iO 1&... _I e&re t ao.lqlllBJll blli ImItn l~mdc t.J.f. r;a. So!, dB! lkt.idara ce~n. o;OK y!IIlJJ:l ..ruml tllWna.k I;Ln tc, lUl Cl· imzalBna.cak

lr:i. m3l:lkemed~ riIlgl.n hays t:J.nda

gUaJ biJ:' !it!kiJdl!

I;8bal etmi!ljU buhtDRn..Iar, Gl

Silne:m:la,t~j!i.tle-tin in
kazanC:l

g1d.uektlr.

~n:'

m.ulWl.[UI

~

ci-

Yo::

be ,c;llr !::aUT, c1,!retli. mlUe:jlebbi!l, uki fakllt, kB.llh .... illl.!laf·e 1101 In .. adB.rJJ [Jla.l1IIk .Gl!'\:f!l:ektl r. KOrQl.ln:i.s1lt'riIl IiiUDdi .Bulpm lallds demir bir i!lp[JlitlklL!ll !;a. k11J ~d eoceklerl .Ilil:.wlyor. E&asel'l <J.C&I'iatJin. Cekoalo\·BJI]'.:i VI' p., lon)',uta dl .;mt lIidlM weIer! 'lie hq \"UrWrnaJ.! karan veril. C."Ii~til". Yu~oal V)'~ mlUllakll biro ta\'1F takuUnll.lll bu .Ilcti(icyi

(111m I Bld·:mLJ ){fll U~r '-Il iDsIitlU bil' lider oldu Il.furm Qial], ll!l.syOJ'OW'1,!I1 myv!l!l' ".. buu:a1~ IdaID. etU. Tar~· )""t!lJ.zUie lJ!1r1!.illtLD.1 bddlF'ilJl ~~l zc:tlllo! e.~dlllLlftl~ BmlWl ijnrtnil.

~

A.Ilun; 5 rHU!lu21i) - '6ln:inY'Jll"iIiIl.v rai;lYIJllIllo l'\lQ:l;J.lIl.v._ COlD z.clulc::!Imd:o .ZIU"IIJ" gi';lre1l. n·· )'1IJllll> Y IJIJ.Wll.IIt.o.lJh "PC,;,:CUC !yd" tatU1l!f.du t'i:ll:l. 1111;; parli ell1nk ~Jlll.aj.an dLbllin4c mI.lJ1.lL!lilb~t.lott GOO, evtD 11I~.aU n9"ti~l!lli!nmL~tir, le;8Lll n 1!Um~ C'tmr:'k. Irt~iftn.l Illy OM

DUI=AJttildil'. tf!l!lrlltM;;:' llou!·.!b.

ll,.1

_

ErzinC8iDda
. UIi:U:I

J

!l'ap'tl~I!.i1n

~ ,,]

ef

_

do

UTmLLi

1llI~11abilir"

~'a mukavl!ml!tli (llup S - 1) bin G!oyet mllinldar bl1' tanil.&!.. h.ii.kl. Uraya. mal olmu.!}IIlT"CIJr.. Evlcor 'It I 1IIl18,.p1.a..:un TlIlIiLD hllkilnH.UnI,ll z:n,l'D1" giiro:llIerc milrll. gal etll!!rtne 11.9'4 oldut'~ II~, I)- zeluJedell I.fl II g5t1! ¥I! yilml l lIenel"Il!mlIttur. B!;l ~Il 1,>t::I"XOn 11", • c:aat oi'W'fiUD om},., 'l:lkmPiul lL~bi;:p 0 • d' ~I!-c.runfk eart.il!! fBJzsiz \' MleW1 kukI.a k.:.m11nln bUtl:(Un~tUlll'-'JII b ~ l:ia.b.I!l!\U1mrm!Ck~(llr.

l"m~lli.

3 • " mblL (Ibn bJ,:! "'~u

.z:elzdt:-

SUrJye

'if: ],

nil :

---

~kUr.

Yazl'lm KADmRCAN

KAfU
Sa P d~ltenoi yapfl;, Hu. u~1t: ilo:J II<1nJlk mWoCt:vtJ.l~_rill O["d~'a. ilLi:lJdlGlD1 gfriim:>l Kc;I. mutElolu.l dedi ki:
b£CIll

Tefrjka
m'r -

No_

12:9

- Bu mlll:e",b(!rl~r 1I1.r'l'1.c!a11DC."IllI Ul!'b'1h:1!L.-; bo:nJm, .h:ln VII WJ.kerl rirI bu r:JdJ.b!lil:klil:ll~ yeo" lur. Hnl.lJ:ol"~ gU.lJdQl'\t!lIm, n~ ~ II!J1I!e uyle yaPIi1C ~. H,,[, L fillrl ki!ibgl ~lthlL":, DI~C'r mBILlnn It!oetle dordiU •• Ic~rl·r tabim L-diJdi; l!oc.!Itl: bi. ri ",. kl.ll_:moJ~k n:tllc· ....h,.r S:tlw be t1! lim oLuudli "'II Medn~'r iODUt!riJdt

m.ekLubu Okll.lID\d.nn I!.udu~ NI,IIIDIln n lidid' - A111lh mhmt'i !!yl~lIi[J, I Nu. man ~1lI~t ~llD!J'ltur. j"{lllLfli!lI~1l CQ.:Uc ri YIIIQII rdl: Nu
OHm'1II 1I01l1'1l : nJ]lUnil,

i&tlhf! IlJmdu:

"L

-

B'l;ika.

iLlv!! "ttl: Ddb .. Llrc;oldNn hit oldll "I, It u ouLin j)iIFni'1:IIilll~ Onl n ~ll bllm"U1 ,lIImll, Alhh t.ilir.
~o.l

dI

DedI.

Z,.rif

klllJlC!'r !l'bH oldUi1 hilljll1: hinDI 1I:lJ'"
... _ r. ;:,;-"" ..

"'I"

~lpR.SA

.- 1

d, ki: Hum) {(] bun[(lrJ 1>'III Ill. m 'nl ,rll1 :fIr.. JI lIize gOnd. nil_ Hl'1" ilL nu l.!JII!! J I' r I'
!.llhlulu 'J'] ~ I. ,,1I1~ "'1 1 Ii II'I}~ lIuS II\U;':: VU k' II Ill"; IlIIII J: V ~, ib, bunl.u·lf! lie uJ'lto .101 nl) .f, blLh
nl " "I'l;/;

Bu mfula.ti OJ; 0' '11 ly.c U fI'kudu. HIl7.r ti Oml!lr ;l!:.. I"l:1" melltklbLJ. nil dJkkatlc: gdld.·n !:" .... Irdl; AL. In.h.l ukr ttl VI! Z. 1"1 F'L 8'i'r.l .... oll.llll. H'r mlldd!ll ~OI'U1' S;'ll~ tl' 10:11' nlmi,;( m III I n.1" b.!r.t.::> r Sfe: l<di I BtU r • h r dolu lkl .Il",ndI~ I asn,~ 11 Itiot)"C lo:.allm !!IHl v G-c-

Ilil. 11)1!llrJir.,

,1.1:

I U!:')

~.

Demiryollarl I

rl

((omiir giikleme' ue 16,0,altma i,i gaptl,.llacak
.:_:ci iflelme
~ I.Jll:iO ~

I
liara".'" u S.IIIRI'sr
celllll1lor

.fEN!

IJiBJ.'R

I

11:ii!:

-

HI-UI

Im..Im

_mill

komiSYODWld'
oIo~

k.a.r IJ&~ ~ I UiI:I m&IkO k&1mLlrilnllii ar.G .. ~ 'iLo!mmu T' I

fWiIl~

'1' ..

--

D6jJille'lI bl'r huc.1t miidBru'
I
J JtiIiII.bi
(Hu.L1Il1} .Knz.unut

Kill'ahUIJ oerem

tlispB',Se rt
------,(l---

iir l-J'gd,,., ebesie]
Zt~"in
ffili'.Il1l1l'1

Liile6u,.gaz
oih l~ i'
Oid~t.inJl():T't(JF.

hzan:

ArUIJVlltoti/l1

ntllp(LlUI(
j'{'11

",in fIY!l''I"'U~«lll.oI'iillt· l S!I@.rk
D/{jl:-ctk

dl~~U~1l1

IJf~/,mnl,gl
_

11DOJ.w.a1.JfUl-

RI.r ." • aulh ~"'.1.1. mahkl!i:fi mu.n.C'.- nil (!1I"I'l.:l kurulnn \' I'ICm !Ill""!'!!! nl ed"n tbriktJ:-p(l bu. - k mUdilrll d(".m.'~l mUIkl ~all}J]mhnlJ deA bdun..wmnll , 1C.lI.!.m U 10"111 La· IlIfl tml'.-t.dtr. ,·Umbel nlmdim d' ~ldil!ffi..J1!l ldd.iR et· y m ihtinJo (... 111 tlg.nl &Q.. mb,tlr. hrn Inh'l'lcl.Il DI~ Ole· . bamiyyetU halln W II bi;! r rflla.n rll!!t1cn1odll ~.!t'(>Jl (Adlkai llzerlnllle 11"IJ00 llrn~'a btr blnllo nlmlDl"lu. lIo!.!,'mnWllilJi U4I babel" i1Jdlglm~Ell g0ft!, Mlg;llk ~- amJ:l/ru.) u1h:m bakan.lllP blnanrn 'DlI!Iru Iiif,

II,{Ut&h.~'1t (BUIIDI)

,.A;Iurdi n' FtJh~rIn' rlu (uprQnUt~n2' .. beJt'r dindf' dajju r'illllJJtJornm~

-~ iii 1--

ne,.'elldll"? Ben
IIle,ledemedim
Ii,u" .. Sll'll.o 1ktk, g'!:UD IIdd .. t J,'lL~"',1IU t!? BUf'ildFl kaJllu;lI, II: _ Ugi ~ylenlr. Aynl mmllnd.a IX\.bH,·, J JIga prk m'!mli..i1 clduJ1und 1\ 11 r )' rd 'ltl giire:i le.Ht tiro ederdf,

bun« lJi,. tiirllJ
Mf!m'~ dan ~Ikir fIo\:l:iliVa.l:IJtI hi-11
m( ~It'l.l:r FAirnl'1I ~lngc!lIL' gnr~-d i;~ Jlalr:linnd~ I!nlllllkllU~ btllII •
LlNlp"tti..

.r)k i,UuI bit Jrilr~ , ,k!'ltnl!l!p mu\ IIl'!.olc t.h'ImulJ\ur, JJ.mll'lJt~ru, gf'l'I<;Uf:i G!! bll

"'Ii

101000 Metre sllnlri/iij dokme borR ue te/erruatr. satm all'nacaktrr.
I. lE" T. T_
11l.tl!.kSII:bji' •

n:iII~n

ILa.lkmI!! ~~~ II'I!ICm I.-liYl'tl!.' M},()n (Hulf~J -WI " ... p::mIIrfl_ ~h.IIJ SCI-I I"Imhm :B.Uanbgl 11ft· til". e r _~ta.o vl!l'\'ml. - d~ bqbm ruIn .. ~IIII l_ IIiIl4ci vc:rem til ' .Iw:la.ti r;all Ian da h r _ a~fbuc.n!li. ~rllmJ nlu bu. la.Ir.~ ~r.iJ"m~ktl!dill'. lJ'.

mlIW-.,

1I:ihn=

aJ.m"~'1I iIldl

nro.
_

g<Jt.Qrilkfik tl'hlIIt'~i do-fum !!-lIP.~lonlIfiAk1.A.lhl:', ~ L!ID.I. I1iI di.1 uyrlelmel!: linmdn kl. .. I!H' ya alI.c:ak .. : h ..l1 vuU }'.£IUlde 01 II

dar lll:r

, koop1erdl!n bu d& hilif ad 11:11 I.yntml:!!tll~. 1.lt;' .:nbr Jd_l! bulUllllD Li.Jldm:lI1luh &JJmr d~ '¥Uk &larulda bllyiJlI: a,b. md.l·r 1il1.l7al' roenk Kuldll.n.U "'11: C.:rrILl t:llu litilOlok JIIfII:llC:]('rt a

Lillebu~ (1'1 )13000 nn!I'iJlIl1l 0101'1 ~1·hrlrnIJ uzun mLlr!l d ltenb ..ri I!'bar II: I IIF Kn2;R1DJlI Ix>l'i!dlye l N 811'110 Jr"'I'_mn tUl! IDbiIAJ ed"n 1m 'l'u.ir'!i 1iI1·, ar bU- dJe 1..),11], edllrnl I d

I

d .. t>kUY!J.oulllrlml Kuk pln·Rra da.vl!'l ~ IYOl'lLm. Bu flf'r .. AbdllJilzU devr] '-II pehllVIlI1I .r1l'1dll m hu Hpi A1i!;o d n V1'd ttr all list de n Arnii.vul oi(Ju All ~hl VililILIIi trll U lIDl'yd da ~'RptllP Ielin. hn:r,mljq lm:1y:l.cngl gUre'lliHden b d im. Ar'Illl.~'Ut('I!h.l liJ, P Il] Inn SII1UlL Al!i.c. H mlai!:1 ~ Il.IQll.k UJ.!.iJl IlICJld~r L91rR.}·d.n Lia.I.m.J.+ll.r. ODd.o.Ii ~t.I d.:- yLne d •• lini "'1"&j'd.'B gUrliY~rUL OnIda. i Vwfan, ~ultJln A.z..izin gJ. Ul'll1l .k )'It:LDdB bail'! k _1Um ,cluQt tL Bu"d.il.1I da nl~lz dlgLll4 [tlfoe iii, ndilll ~rnl r,I,. man4A !l~W%oCih"\ &:l.haBJIIda da yiikuk ~I'lac tc IIahipU.

!'.Imdl

BIl 1f1lr

KIllrw..

eon

u-.r

b:ilm .. kt.~.

Ill r . e dl

'lLkir~r
III

1"1'

j"J

Klrli:pm.rll. gllmrg d vrt 1'" til@!t". PalLat 111Iranni d.l'nnd~ k.U..IioniIJI 1I1r InSIUI i!;lll R'rrlo; P'~ =ra gjLJluk. bD;:.1lr1l lr tI:lrw h Id.h 4] al, gO elm il In mJrmUi l1i..mnw. OnUD it;n.n blr !;Olr II'!' :rv-fel' f{ulrp.na.,.. I1demeod", NIt..}'I!tRnmdili ~)'ltl", !if.r &{ne COli lOok 'UI.l"llldullr ve l1 ~]"I ,b.. m:A :r~rl ki'1Idi!!l1 "II

u.UIlJt.D.I

OIlUJ;i

lerln brrprlcl d k· b ruYV Ull.l ~ fI,' n1 r, lft1:idmml.

I

KJrkpma

R'otjjrllntu.

AY'VDlM!I'g,

~ hirlt'nll"u
lkm

.~'el.ll:u:lcrjDdt!'n:

1~I"fOIll

Ht 00II Il.ctft.

mIrine aJllnll

:Ii _

TddiDcr

aI ~

~

,

IIlI.. ~

1:....

~

--=~_brdi!l"

ldiumLJl

~

~I~tir. ..~-,
=

~ lITIIt -

( SQlllrk Emlik)'
Em.i,,&nll, t~J'l) KWIIJ' i ""I!!. !wi &lL lull bfI Of;' _>.... zz !I.Q
p1U' o.d. Ot..

ist. LeV.
n~
(10) dII HDblj'edc ~ lI.Im&~1:I11'. L'Ii'. 51 II Iir. QIr.lP ~w-mi:::ll llret a.rr-.W;tl Komi }'lInUJt,J.a. _mJ

l800

~

.II -

~Jd

~

~o_

DcliWi (tiuSUl} ~ li3:1J1,lll]'l Il~t'1ll ~ t 1I101l:101"U Ibl"lLhim D~ircll:i ,l!:ilrWm lLm1H1:I rr~fii;r"e "l:k~l!t ~ 11· WIDIII,o1iol!l'lI&ili',JlW'1I'lu~ 1 Bn.hk~ ir (f.Iul!lu!li] _ J\~,",,"1I11 tH'. 1Ir,;t'&:1bdlb.u8. ti ~I b m -rke~ Ca.rcumIlDI!l beton nll'ilUln.a I"II-~n ltl • nUll I • kopf'il I ~1tr:1 \'~hil~ '" HII,I 12 m nllli.h· ,;lir IF.! n!,ul pi 'loco g ',. mill. &rUn (H, Iii} 'ill! I.e· rll~1, aI" 'l'l:n i 0 It 'VallI!- OlD mng. ihninde • .ear en.1.c lfij~du1 2" filer dishii .!ldan \'l!rllt'Tl 1 2~I,OOO hra)o'a ltlale 0·, .. llti II IEOD.I] If Imcll;led.r. lull.:t.U !Jd;o n:o~ lliip-· Dun iru;e~ eu mii.lJi.m ihh)'lI.em ligilil~ n:1:l ~Injlj ~'!!Ianm lWlil". MOl.:Il..IUatl ili tr..ce- II.lHLlll'Uk I~ liibJ. btl l).l.Jhlt {irma, em. kiljjUiJ( l~l;r milte

!J~oJIiF

J.Qlkl. .nr;.c:nN 25 fl!.'r di:il'ikGdan i'1tt !i'E'IUI'.8

Arn."Lll oglu I.lueIJdLr? B~1lo i;rUI11I1. m UU-lu kqfl!1lcmedlm., 1 :'/111"12' D hcnn.anll oll1'l[(II,t1 llen;acn .b~ell amhaklillilbr. Me:rhtnn 811iml K.liirllJe1, ken. d.llinin Kaalrunoll ill oj d 1l~1H111 i.ildi II t'D!'T. 1d dia.In [II tl!lb.a.t mJ!k 11;in ~ aloibgl DD' :m til:
til b8 lp.ri",,,d Bll ele.

iB L1.D.tiJ1 da JJru!I.IL.I1 I <.'l1 'I'&rU..n kID. lIilb, g}...u.u d~ lie Di~ ~

u
II
I

~+

Nil. ."'boo Y1:llahddt. SLilt.. u Mi""~lt vf'hiihi;lma 'Ira 1"1:11 QDJ!: mfisl.lMibilUr bUIT.lu;t l"Ijo(HJ'J:I.
buJUIHIY lo.m..11h II:I!DI.I' • Biiliimd.ri.a IIIt..Lmi.a
]:.,o;!~lll'Ic-

o

ILIIIJi.Il

't, ~-

in,u

AmJumt qglng,JUl Kaal.iuncwJn Canbaz kll. !J1.IDde.u oJdu,gu iddia ediliYQrmq.. YI.II-e D:l(!l'bum Samj J{aJ1il.
Il'lf:.k.lupta )'de ni~hirl
I'!i<!'l'leri rni!:ill!r,

IIii..hmmrrm, • c ~ l m:i.D:IJ. A..htt Ef

cJ.

bu hii-

m~c
k,j

cis r.:llr.n

riin:,

o:mrlan
lIOnra

Jmo boluy"
H

bol bol ,.r Kf.'9rirdl,

Istifade cdw, I gi - \'IIj

g't\;llllt.

Dalla

lIo... ¥iJ!-

...d!1! knllnnm ~ , ArJUlY\lt

11

mod. 1:'~" .w;Ia, :IiO JIAI:!Id :re<Ji 2"1 HIP CIda,. 1..-r'i3 iI. ~ IfWi" lIT~
l4I

~

..,:t'IiIr-

_ ~IOjlO -

~

UJII _,w

Illr: ~

, I! H.El KI Mr.ap _,.__ Jill

c:*I
(ua.)

IIiOdI:l !:Ut lKI,nllll.l. ~ dLOk.i.lL )'''' on iJ~ ~ 10pIIh ..nIJL I;j T;9d J1bIil ,_t llJ~ da Im~ M,!LB s...IJ. Eo. L1& II IIllllt~l )'IIIPIIII.::a]lhl". TuLan &:IHIO iI.in!. IT.. p !.=Il.zIai:J Q:i uadlr. ::iI1Il"t.n8rn<sl 1$1, 1.'1'. ,A, d~ !!6rLl'l':diJl.lC!I'iJn I..allAl ns1lIIlI.1IJi}'1 ~dr.iJl mekrupl.II"I.IU Ui! .... JUru<ICD bir .. t, n"ftiIA kad.r .... ~QiLI!; 'fum h>!n, 1'M.8I .. 'l'Of8 ..,,J.I.r ..

.. a<iie,

*

LU.n A;,o,'a.hklll.orm IlIla;:lffir" niger t:a rWl,.n.n :SDrbaJllyc;,'(

lu,!l'ldiruj

Ilad:a.l' derJ'ltr lei c-lll'l;1l 1D,!flenl· ! no ~l:It:llf, r-!JI~buna ,-fik.i mJj-lcli'il,l erludc dr: doiru (iii rut konuiI!"mg,ml!lkllldLf,

,.klp gilmlr!Tmi1;:til". K6n1l'Ql mlk!l(;ndil5i Sr'1:Ul Sd,!! ,~ mllkahbU llli:ihCliLdilrl SoaXl, ill; mil ~'I: mil' p~tll'e cr., Ei[Jll ha
hOl':!ll'!!,

Jiile i50m1Jmi.1j. Sm. mubum
IlLltt,UDl.

Yll~h

~1'1"
~

hi",1I.!'t

dr.

P.aJYH:-

r

IBn )''Bplyorl'

Konya K1Z
.KGDSII. (HIl!ij'lti)

Afyo nde aj1 ~ e I
miic.deb:

~.

ih: Ihr Coil de alar

tn',

stitttsfintlni d@fil'
- .$rhrlmb Itu ];2fl';tt C:i!l.stitwnl yJ.llik d ile· IIi !;"'iiol.li IWI.a YII~ur. Gef;:it. ult,ulun b.uh!;I.'!ilDde )"l1plli"~ Itll1d~~k JuilabalLll: l[]imu:Jtur. 0kul miidii:ri.i t.'lJ'llfmQan lI't:ri]rll bir II.i tBllI~d!! ~ IruI 'at c:.nstilu
It'nnin

11.;"'.
mJ!JYQflA

I!q'iI,U mll.T.

1-

A!.:,l,

t.qDtm.:

5Uft1JLf

'tIr, TiiJ:1mLn .1lMkn bL!iI!1I 1:100

.ur...

*

AryOll fH usj') - H r senrJ :.g8.r:Ja.ruJ. )'.praklHmI ~"'OI'I k .,;J r(:(il b.1U!1.a.hfa Hbl'biy t venn
\'I! Ilalklll

MInium. Ihna, b~ In.u.blll P h:rm!:tiigi gitn, k.e d.i Mule rinue dE! ml!ktup r.abJm in .. mini zi~rrtmunl~, j;(-uh Surli Kar:3ye:l Iu.

AI.mJ. to

clutu mututm

~TII)'el tn.:! I.. i.kg.

IiOO.01)(l

,m:

1roJi!~1II a~, LuiWi.nll

Illh.lp 1I'¢[J;,j

M:l

ta En,a,

Ap
it;in

Tanm

dedigJ _HJponr::ttnat kllr§unlu

BIl- nllilll,-

Istanbul
1. _ ~

JlJndarma B,omigDQU Ba,t
~

Sal",alma
nl'IIInd'an
I",
{I

1IO 'InIrn~tur. 2 _ EkaUtm(o~1 Hl.t.:mmu..a.fk!l !;1tnil _~ 10.0 6i! HlLrlioll-r:d., L~'. A. g.t. AI. Kom, fI.a :F,Il"'~W. N1J.:mlllUI n prba.,ru.;.sJ KOlll. da ,&i.lleIJJhr. ._ 2oI::ii _ 9331 _ :UOO kilD 2;eytLny'tL lle 11 Um ~'qil I.fcn;!mcll ~'k kIiltlll He lll',,9 ~o a.at U.:'Q r:l.. Codu A&.. S ... AI" Eo.. !It!! III'tJ, .l.J IlIlCa."-lU,. Z':;ytill)fn&1 2!.(1 kuru, oI.up l4,Ol!lU)&u a1:1 IkWi.r. lIlll>m. !ill D,!! l!u~ aLbp l.<!nWlatJ .l,; ",",sa l.JJ'll11u', TiLlip11!l'bl IJi klta:;,; .k~mill-DlI8. .IIIl1r&~~.

I:'.a ¥,hrilDi2;e l;5o(ll kilo .lH;-.Wkk ~{IDdel'Umi~ur.

K&s h: -e' ""(-'Fill.
JJ],]

0 duBl.I ~a. bu gW.zcl 1 Bu: .li:a.; dt'1iI..

. pe.II: .Il W:~

mclUoo

In"lli lIuma. past..si gfini.! bpIJl mr:! Y. l1...ltJ. 11ft 00

.

~,~t

kDDn
1nmLlumuut. ~ Un

*

~ Ilc Ta.II:III.m ~

am

i7 kllJ"UPllJ'.
br'l"!:1ln

sam:..~
To!!

a:dIlldI:rII:lo ~

m...t -...tk!rI dattlUrnlc

~ik

.. ~1I.~,g:JdB ~.iJI~ \'1: ftlDKIl.r1
:!II rfll'l.

..

,·L
I

~}';r~UI!1'l izab [dhilrl4 \'e ril.3u}·JioUl:ri a9klJtnmllitI:r. Diize;t: (H11&u.a.i) - KIIJ'~ E1L5lilii II:uI:! 11 t:a. Ild.;r.n 1m i\ I D. P, w-aImda.n anip~-dili:..n !!mlen blr ~t.a. ilmlmUl 5Ill'eti· Yllyh gij~.!ller h4.l!wi. b fUll. :ala Ie 261 J.ir:!lo':l. B:rtdJllJ§hr. 'R rgi 10: !>i1e Im.!-,~ \'£ gUri:l§lere ch·'ti m~'ITlffli.kiyetii I!'Iil'rl" d. (10 bill 'J'!! )'alwl me.mlUl i!jti· vf'tlill:r tilr.a.f'mdIlIL t:J k dir1e kQ.l·, I'U t.~_ Gili:-e§ler .J L ~i lamDl'ljtli'. timbm I!'Do bilyiik jl!1.hli :.tJflWJ gac

Dn zc Itd.e Y!llipJJ.a 1:1 ggre--i misa.b ..kalan

50lmi Sq', Arnll~'lltofluyaPIllD h::LL)'crrl5UJII ,G'.iLlib.a.', di~'1l laJnl!l I !II.,
:iCc. Kanam.ODiti

l. lll! Un naiUf IJIILl'l,I bir J1 Uit, J\bd 1% de I..bIne StJ~bul I!D.bmlit in yan ve call: ku~ bir Ld.UK!!. ~ _ .,. :l;.Dk d' i;unr;!ii., ljl ill.. hi • M~. c.:i ril 0) II.U VI! .'ill:!. • GUrC:1j1! kRI'fl d&b.1IIIU!"i bll' mil' ,.aka. ~w. It Ir,U:inde roehll • v~ gd.dlrirG1. G 81:raIsrdll k,,;nd~Jrt\" m r::n • lill.p, KarOl JilQd:a 'Ilik:lbl n~ t:lm nmml.lf bir ba§ ,pe-bl., .n .... rd •• ' M~W' Yil.Z~t11 K Huarl'i!lI.n RAnI btl En", tul, Imllll.TIl l.J:ii]uk ba~ pebllnru I[]lmm:ri • BtI ..ellC Etc I'lJul...da b:l., J'i.t._ li",hllg. 1.colayIlkhi h~.I1.U"'; • Abdill:i::!::'iT ~!.' bUl:idall d~I"~

111,

S\!.l~

rilii

]{:lIUl.moolh

o K.ltJiiJI

]!ol>k
IS.

lb'arlil

}'inr ooun
iddi.ll.

olclug-unll

4t.e

(;!t-

ti. K;u;b.mImi.I.J
Arlla\'utoilll

keyirJeatrdl. ~i Be} I el'l. bu Ka MouIila)'L ile.a.c Llcrim!ltD b~..
dinDc:1I i&ti j'Dr
,.ll'

_pclili-.;o&na. Yo

. .I=A.

11

..... .l~

• IQ2:::I k PiUI

Sui Lan koyil'

iMiinii n
-

fL,tlJ,

:r!l"i!:I: ••

:rnaddd,;:rl ......

I

:I -

lIDJuill!!l1D
~

TkaNl o.IMI ~

l'1!5.iJI;;Ul,

m~

ta

ad

1IoUIiIoI!d!I ~

, III!n Iilr

~

krlakt ID.~IID bIIn Qp&I.I mrf ,~~
md

,..n.

"-I.

11 .'1, !Itt! t;UN.! l:ilurlanfld • .'I' ,",,,-,.11 AalIel'd.!!

w

Yi.lphn'hgl C:ami
U:rulJ il'OpriJ. rR'II!':\I~)
!:a.nlfll

elliI.!! Jcad&r

dmllt.4 ... 1>tt"... I!:y..

SA, ~J. I!i:.o, da ~lrdltm~Jo!l1 J'&F~UF. TaLipIUin W.blkI.DH1III! 'tSlill' meKtuplill'lni ib.ab lI&.Ii.'1:1II.iJm bir ... 1 kll,rlll.r 1i:~lIl.l.Jrl'~:n.a. \·umlllul.
Clu.L

N&I~pe i<&rnml.

"'"-'me

~brilrUJIt' bocattOlJl

Ipsa" SuJ1:mJ

InIiti;r. C ill'@!j]i!!'de tcmlll c:di1 rirL i.lhhminlClill {t"lkUHil! ibi!dirilmekted1r.

ha. bilyiiJI: bit lb' I! Y eni §4!hirind :J II !UIl,mllhal!;· k:a.1r lei Tfuk O~ll TIiridW-. ViiCllt J~JI1i!, d~iz;;;i'ljgi. ak'JlD,

Do

geli'oldugu

lmr~i.D.

],n:I!IUljl;I

~~"'lf~ti b,mu. ~!I\r.lt oeiIiyor. oldr.abk blr Pe-tl Jj '{.(lDdl. Ort.<L, halli. };tNl boy-

.-u.... 'l,'Iii'ti

Vo!

lI{e:§l4li:''IlD K~

iiiY '" e umum:i iki

t.un altml'l al 0

A,rn~nltol!!u All l

Pl;bJi"I'lI.D

(

1

~d&n Tan
.Iii

5000

adel Kazma va 4000 adet Kurek sapl a/,nac'dk
&diet &ii..Dr:!&
ti;a!1I'ir.oda!
ft ~.

P'l.1.&lc.! Pal:JJl:.IiD

~

15 11

Kt:. -'0 Kg .
»

TUtm-1 ,Ur&

TCIIl[n&l.:L

LIra,
lUEIl)

T. F<bIIIJ.lili

SJmbiber

o
;Ii

c
c

Oi

2'.3 2V It! 2:0

..
til

thaI~ SnU
l6,3O

~l.~J)

Idilyunde :!..hlhtlll' Ali Bmrt.'IInrl VI!! WtUn k~yli.l.niio pYn!1ile mmll' ~Ii ol&r..lk IJip c.'m'Ii 'Ir,I! I~ rums. giioii ~ baUnnm qLim 1rile bf lilt om~lr.

hela dudi
(UldUsll
1I11. b Ilmikmll!lIlll}

nll

h. Edi. Bu.na n:n.IJu~bil !:Gk ~ ,.liB} 1m gie,'W ~e.o1J durec 1l:lLHoE lli iIlalllLn \"anit. BiiirHl:.ll
~ ba)'1IlInda td: bir hl ..eb Y.Ill'IDr_ 0 cia
~1I:,!:1

+Uti .Lin

~

lledd

~Ik
~

dI:dItm"
~

~
'1'1:

PJ.tm ~. da3Ndc
HoI" j'W

n.m

c6:"I:rdI
0GIa

SSG 'i"lIi

1I!tIC'.

'ioo \00 IIilLl.!l. lllIlldI ].;lIJIsll Ul'l.la lli/'(iljllll ~!l n ..t t5,;3(1 Cia hmJ!:un JU, .sa. A.J. .~. '1111 PalU~~ .r.I,ll!u:.IktIr. "t'Innn 111),500 Un ru.up kmbi.l.r.. UIiO llrawr_ TaJJpl"l"l.IIlI:!lIII1llIli n:illiaknlm ll!k.. l1! m~""t~pl" "1m LIY!..I.~ :""atln4 ..n _ IILat ~V'I'pllm! 1i:a&I"", l!!Q.gI.I!ryg na n::.nnclut... -1m.
;woo Lon MilD kapa;1J Ellrnt, !lILt..p.gt U 7/&!.{I gllnl.l 6U:1i 11 llt :Eldj<lc];'~ 8.. N'!iI. Ju h Sa_ AI, Ko, dll :rapllIli:JlIt.· rr. T'u1Al1 lOO,QOO llra. qlllp t.l!m.Lll.!Ltt i.i"5(1 llrl!iibr. TUJlkrlD kllJL'ollI.l 'l't 11buill: t.cKlIC IDdttUPl&nru lluLJ.I! u,at.J.mim tltr .1Il¥'i, '·vdin~ ka!.lAr kil:lWyMiJ!.vt1'mi!lu.l. -lllM _ Oi1

t

- un; .

100 ) 2:m,:2:liJ SO J

II! 1.9711 - 9iIJZ2 _

l... ~

-II • b1da &.A,K.

P..-rv::m1I _bk n·~mdHI. {83

*

Umllml he1i ml!S'el~'nt gtlin(HuJlu!ii ~ ~enl~rC'e, lca£ii.liI.ni.n J:YtIar yUi1l.dJ Ill· de Ankands. YIpdan kil'~ IJ\.ri l':I~Ii.c.Ln j;.Iihsl h.m.amco t;a.la:. bon birililcil.i1derin= k&lda.n ~!!.b mill uldugund!l;a K Dda Ill:r t.,nmlit bokmrl~rj, nni olmahmIJ!I ill .Il.!-.li. i.Ie j\lU"!' r'!Iii!lmt!ttedil'. ratmell memnuru)"d \_'KI!::i d. re· Uzuo seneJu E:tp.c. Ileltdi~ ~ DI! .JanLk: ~;:;ru:nWjJc.nIir, ~I&rhekimliji.n.i yaplIII!:,l (JU ,fi.Lmdili dllD 'i'3 .Iri p~ Lnnail Kal"ll!.k~ ".:: be.too i.re ~Or. A a.l.wiJ.aD M ):il~ Rtilin Y'egm~gII.I 'ria' - bo ikJ. d.erno:: I:~ bu.tuuw.m b",:1£kiye iJrfncllii:,"lfIi.k:a.r.;l lantn-, li}'oruz,
Konya .It .a£I~
lio_ mllt:U&ri,

ouro Loks ckJbi

d1 wro...r. BlIDl _11 u dj. ieri umumi heliLdlF. Y J: .B lanD da bunHl Pel" ubcliy'a De~l!e
mI!Ur;>riir,

maiJ,u..

di. Sir t II: a«:.nt'iu A.ra~u :a.r:hDdII. iRuBo;U hlr pehlh';ll.llR bel - .aJD.1ltardl. Falrl!t 1Ur« ~dA. III! yaplp J JlI;ror. A:rapnglmlll mUtla'lr.a y niJ·ocdu. Sclinik be..lerind n biri Ju W..-uLogJul]u.n bir ok iirc:al!!z rlni ~r.J~,"~ SOIIril DDU t:I..CIilirmJ~ \'~ K~r"t1WIU"D itm~J :nlZI Ii! tmi!jj ti. Fa.i Ambo,i:llUll buJtJ<.JIleT rr~ Llccill.i yi.ru: QQ;I, t...,g. ~.~ - ulu Welt a.d1n;,;I Ctirlii..!u:~ dud&k ~illltill~; ada.m. tM:!.. Bwr!uI "'11:11 btl!. K.ara Ie yf!IiI! :fU'I:'ul .ilbrlo' d1ilu, lib!. 0 RnU.i JUrIcJq il&r ~rqlm bItrJ~ hir ha l(m::l~ ~wh. Ka.ra ~ bir ;;0.:1 IAn)' pSIj 'I"aIlluil'e yin RJ rk 'PJ.Il.Iift fdmi!l 1II0UlI"OniU.
-Abebgl'

bllU'

hrAllKire kartJd·r. OnulIIln ya tltJ if b rQftIl iude IIoDan;tlmn f! mag16p clm1lr~lm, Blind
n!!OffilI.

II..

bir dabs. gii.rcJ"m(!mi~tir.
~u DolI:"Jl da !ir~o lal"di'deliJ'l;! IV, Kan~ Kuabehir, !i bi buyUk Oil peh1iT.lnl~ ~-

tifi

!5l~dl!L GDd.a.o

d:ahliL faz.i~ idl,

13LJrul

to 11& mukabH

on ~

4000 ladel Deve Bognu (Finco.n dem,iri) alln,Qc,ak
BllpnrllJ"llk BldullIIlIgl ]!iLl1nbul ,A. K. Rci~I'g~[Jden
rJt;O .Get bh
.. B~"!111 iF,I'1Cilfi

~'ltlrl,

t"mln

[. }'1I2;ib 'i pa.rt[ ¥;W"Il at ~a1!3
Tallp!.!r.n I<II.llUnl

h a.rfIiIL fiIul4nlld da l!.k!iiRmli'lnl

1i'DIl ~Jlrlert.l" .anl 11 dt:l .Bmg 1 A • 51. Ill, Yl!of~l C&JClU',
ILlntlHl

V1::aJ.kalrll".k

ctmtlrlj
I

4(100

hJ"&

muh;llmmeb 3JJj ll<el",lu Ur _ Ie
j

t,..ad

UZer1l'1<kn "'=Ik dl!-lltm" !..Ii, utn n!oSi.W ~ ~ ~
c lcllll.tlill.r. ma.]cbl.'zu ~.l;&ne,l;1 ~JlU
'I'€

II", uUn lMli flu t II de
1\o:u;1

"hn.; •.;:uhr. i!di!:' T~ I{arai<oy.
"",,"cli; QdUJ.

)

.. 1!H

J!'.!r ...~mIl

IIOk&k

0.1 &Ill Han.

1. d ImI.d.a S." .•

Imrlrn.

(eM'i

A_ E. C, OLQT...." I)-(l-nledtif. I'art-al&n b.Jl'Ilri Z&!"l'l.a :!:5 Teu.. m1l1o 9 e ,rIinU lilln!lt 11,:30 d[!l ~ II!. S. S, Sa.. . .Al, Ka, dA ..If. riI.lt.m~lll yap ....I:""ul", lro1'ub..B.lWllo!Jll ber.Jcli J:5'l,OQIl JJr. !;1f1:r!1 t ml_ M.tI UI.llD Hrrl.w, I!i~ 118 lliBt.dor .bl;. 1.'1'. A. If., !;1lt\1JUr \"8 IN:!! k1ll"ll§1l UW.lr. It, E. C, Ob:l Trals.llyao r;.oJd[ Ii'i.B.b.<;.iliIl ihlllc.aIne gin-cek tll'lllalann 'lL!>rik tllLn II1nr:iJ.Idan PmfOlID. lIIlur ....' llJlpB..Ll 'flI.d 10;1.. <: kOEnUyl:lnll Lml"8.Z etmdert ~rUlr. TlillfJlJerm k&_ nun1 "CIIlklIIlu1~ telUlf m ""!tluP.1.M'l.IlI DI..B..I."....umt Lr H 1 "'I'VduI.,, kiidH klIrm.YOOIII ,,'!!nnclul, tli'H ~ e!J8'l'1

*

t ..klLI m~lnUl!'lrllnl'1l IIQlI.le :li '~I'ta l"itrm~leri.
IlilHl:!llr::l Tl.Illl.E'lo

Illr !!JlaL -.:n cLLJIi! k",dlu i\u

J,
hWDbul

Hclediyesiwo

Oto"·· ledu
lalm
\'c
ll!illl'r!E.i

j"j'(!'oC.C

1·,1

r-

Lin.
'100,000
:rnO,OOO

Jeri yenidt:.Il ~laILla.l~IIII"
D/,/9{~ l'2 .. S'

Ji,
.w,1tQ1J 15. :to,Coo

29~
:;g.;,o

1:iizd.1!I

m:.h(o

:l.!Ki,i.!OO M,OO[]

1125
~~G
-

l~;T,J9
1 17~t49
1!:t61!l • ~C11-

hi.r Ok1.lj'UtllmGl:dan Ii.!i'ilgld~l mtkh.l.llll ilrJJ.:OC~ dll!" iUtfd J'l.' ti aL:hj& bil' bNrla E. T. '1'. I 41'e~, Dtabii.J Jeriil" l!1 d'~, :'I.'!!lki ~lIfa~ 'milll iliN (1;"·,(It[,
~cAIT

r Walltte
Kr. Tupcrnl koemll hUan ilDl~'C tin!! t C'C'iI." i.u. dllini.I t'lbi kJ.Z.il..rdl!; ltail 'a kaIlol (:-Cl'bu !.\all .,"'d'lI ~cc

=
mute~.8!l'im:

26--=Kili:tJrmcm~ T\lpc'rviI. - Yll All b a~klDa! }1! gJrdl: ..z.al1.:o z;llcbllltfi
ill.

mute.::, vizin Paul Amfbilk.. Olm ~,;Ii~ID! iloeri

.JdJ.
.Yak

- l3u ~..ltdit IluauJllunm dO n IJib. li3turlifInJe bir a\'i!J" lI1J? Am ri I: luz:tda ml! :l!~ok JD nl!l miinAftC~:t.

J:I1I.: iItj bl)kU11..•• .JiI.l. Wrnl bl1n ,lc.in.i..Il d~~i d~dik c!dUb'\l l!.ill! hlJ; Or-..w bil~ olmnili, Z4\'II111 . gu;m go s.nda.k.i biMiSIITUIl neak rlukut.u hilyaJ) In:llm' i

BOOl'a g~·~n,~.,m M~ljllr A· m ri, ElAa QnDll'linl!Ltr;:1 JI rlrakterine t:I.m ,mliL!L'uI5:1i: "fIlllf (II; r.m f1dltl !~n, .d..a.mm blr dah!l l;on,r ~t·

l.. .kJa.nmL ilJ.lll.Daml~'ara.k~
~ Dcmek i!!:"hir tli!~nJ.tM!Jll ~ a· plyordunll z ? Ad:lJ'l"i ~1II}.,n'IIL .!lilt .... !jt:ic.:r IH) ~

JO-r

D. So O. } .a..nlmq:b_ ~ir an ~lL1~D.Ddl.'!, 'I.'(! I p. troT DunU y.pugl glM illStc.ul llue
A..lllol!.rl

ri3l. o~o ,!,lad..
II

I!!oJ-

ng,t:

.....

a: v

.iisde edcr_

_bet?
laarr1.l2;

dim yc.k, AID~U"\ ~~lll~

...f

I!!t lJ'lii-

Juila, 'blllunml1!i

bt,'1m
O'

edt"n

bl.:nll. ad'.:tm,1 Jti,en "yoall
i:Iol bflil". ....

~-

- ETt:t, iLIIl,& .)'Di. cim.-a kii;lt, a !I'"i ci!ll!l r-n. II.]'ci llda:n:!.

II n li. !:lir 1('1> H
0(

j!:o.rdUm, bl!'lId 'hil' .Jill'\lLrnl, lllki!ll be:n lXiyl Ibtimal 'l'l!r~roru:m .. , o"r.iiltl!l !}Qwr bile }'01l1.1.I.

bL.nI.I.Ind.s..B ¥I£ZIhlr,f'L mJduiIWc. &1'1. ~Amui l'-e Heab~) haklull da bl!nm.n 1!J'IL~.ta Jd 'ik ka!11L1"!

mlfhm

Iq

A.m n o2laa ne ZOl"r,ln hl.li ott n ku=? Ralf 3tnlh.
kL Buna bu farn:rl:re-dUrnladl. ra£l1lt:O! mi'!! Tup"r W_. JohjOl' JtD'll!rt o[n.l.k. k;j,tl~·01 8it'i' c' ilk funu .. bndlc:dt:rck

h -

iDin l

[j t' nd

r

lIllI.

il deVlUJ'l n ,'"

:!-1 trJlI,~nm ml orum \

Eiiil~nll ,1I .mha}' t: H3.~-di. eamm, birim I!~nln Je 0[; Jl mulmveremiri 0 [I re. QUI dl! '! .z..len Ameli hR k .Ill dill. g:1}'1'1 DUM hlr RY :l'c I: 1<i, ~,..ua j ~II bu >t:n!l.& meIwn1a B-t!D! WlI.oda ijilphe

TUpe.rvII,

R.at['m

mezilJ.m, ,imdl arbk blJllblltiill neI'n!t l!.l!iyo.ri,WJ' iliY!:!'e1e 'nil ballJm !lelklll~ elle(]li. RaJ_C' ~k h.u ... ~kn ·o btl' fell' .a)'h~llltmlitJ. II..Idi fikrl 1](,[,1 D n~lnl dtJg! AdOl..IIfla bC;iil!pi.&tma.k: 1.;:10 I:u&" ~ lralnilkll, nitekim Il'I ~D 6a:kd~n 1I0ll:nL bEly· ~t ltlr.r.u. it!J.bur ,j!de gilJl Ql·

lJl:r i.Il.InJiIIlii1glb ilu ~j' leplliEi tllnp Elsa'nflll (I Wne rnJ:'ll.IlU. o rill. ym.:: h-C'r Ui..Ini!i.a.ki gibi. bar l&n1!<ll.i.n.i wp Amrri'aitt odalllnil lIa.lu..n:i it Ce.rll' RffiIm DI uLl!dL U, :ttlre lbri~o kElplltpm ~LP kokImli, ) I:i..W.i!:ldt:..kit<.:bcaflm .ka:.o·
t!OWlUIW. lJil!l?

OOrt

bUl;Ug.

d06T11

bade me

bir m L1ddel afa!Jlldl,

d.IL u.hlr Tecrlibi!R;o,
.K.ls!m ~ 2-1 cwnartni

Sl~ Ilzi I!,glr:"'odlriy;cr dorgil mL ~r rll ~ dMh .... o.Iri bo·
gid11'«'1! ;r!.'eY' 1S:im:1.:r.::'

IlnU&R

}lUD-

II!l!'Tll

1.lr.

tru

I':l}'l~. 7illlloedlyal"U1'il. ~i. ;:.!Ilom'~ l~n :lwrt.'ll'ileok-

urt1Jtll'1l1;i;l

r

tomUI'~ UIlillirl '1:0101; U UhJl'Drum

l.I}l'fi.li.dll"d

~·Ull.ll

Il~I,;Jm.

Ii

Ralir I z;oo ~ldtl; Ur;iJlrru: I'r-keri.m, 0 Lj)w~' tl"lIk]~r ,"ololi..r!n o,;i'!;'i!k. II.f,;tl,luru( di;:"rJonlm ki, APr.ltri l:i.ailli:llld l aD! l~ biHrlm. £11 k.c.t dogrull1lO I I!llenel'! ~akin Ill,· Umilnda dll bu likri .1 d: . tim! lie h~ Jlild{m )'ok. I) I n Ik rlo;~n Ill'lm 1 do ~ • J:.IlJJJ.~ .. &JJi.I Ii.. ;W, d...

glIL CIIhio:)'I ..

sitmeYI! ltarv '\'n:I.i.n.iz, 6:yll! ml 1.5lI ! - .E... t, binb~!l1m. ~ Am",'; p!!DUI'e <,ifi1inde dur .. mUi lOlleri. tt'binrl", cW lJl1n, ds.!-

Demc:..k.

pn"

mall; mijc,UlI all.m, IL~~ 111,,b otan lI(kl'nb:1 Y!!lI.cn:k: bir hn.C la d.ah.. k.alma1'l.lZ.:l; imk6.D \'R'II'
DlIc.hr?
KLz

-

Dotru

k)TI!di)'~rdu: u Yllruw.I

c,., dtn kU(il1l: bil" 1111· Itlt ~ "nIl i~indelli Silk IrI ,'1 lM kILtat kopara.rak: !flit.. tmtJ II, ~kardl- ~ Iriit~ lnmll:u jdi. C'iYI fuu,~.LI.'iIo boe.aJtLJI, bu lIE'ft'f pl'rnl~e bir kAg.t >'U1tJ, Oil kl..~t t.i ~yn ~1!m15S edu et·

,-wt

>i.lQlc:hu·

me.z

Il~li: JimQul

PIt' r",.Ilk

IIldJ.

G I..i~ bll' t.e.cT1.Ibt'dh' ilUDli l CI n gi,IVe.llehilir, J\l'Slnllf, llit lKIdml ,rqiJ, !;'6}' .~dJ.nL III
mQr }'1I.pM; StrlJmlD, n ,!\li.u<:!it Ile I· I.kIJllu l tIll 5iyabn bOY'n • H;<,Ibuki Sl}';LllJd miln lI~dl be
)' 1:£;1, lIcmbr:. k..ig:.dl mlZIYJl k lllX!llIer,

-

l ·I"(-ddut Ilttl, t kal ~In 1 Ili [) left I r:ll durm.~ i\o(;,IJtt,.

boc.uwdl,
I:ml'tdc

d

t;<.i)"\I ktr

-

~.ktiJ'J.m

Cum.;u1(,l5i<1en

h'laa

a~:l.1

1I.Ji:lkdinliyordu.

l1u·

1Il:ua.ll pm k",tin lplerinl k em:l~ !ie bB.~llI.<ll Son ipi dc< bserj{en rlhgi f.IIlli.uJl'l die,., 100 rrniH ~' .• t~pf'den 111T'I:t~M k1ILbr lll'"p(!~ OIlUIl iThI kIoil'l'l r." Boyle CB ff'lI'kl'i.e.u _lAM a.r.at'i':! te.crub!l!h:r do yapl'I'Ia'k: I!ICf2\ IlTll-" re.rel.; un! , C'un U Am~ri 1f!'!"L r1ytrmMI I'IIIU",killlilfiT t'!!: hr~H I l!!Il!da. ddihk lLUimll'tiillr. nlR oulillldc h£!.!i~l g'lbi tIcl!ti~'c:c· ~ .. !fOil: ~'C[jI,;I'-. ml~, KO.k ,gilrlill iillll IIndJran Am.a bunlda. r.etur? BD dilt§imi B. T. T. lrl4Jr 't III bir Ilc!lle; - .Ned en nllll'!!Iln, bir (ok 1I.'l:Jratll« lfi, ric <It'N'I! halll:ciyorwun ~ d:iyt! dU,mlllnIllnm tt:IIrr. Hd~ bil' tam: baglnyonlu; IIi llt,bi blr mr;oGlh:ktc. Bo1li.'l j knk, gf~l'" rim.,1! San::! lin!,; der pa.luUcriBa.;kil :&:\man olaardL lllll.!'a t:KIm.~1 n: ."-..rQ,-JJlk i{il'lomir, Bu mi S!;IDB dl)'1! l!!lllbib elmedlm bi)'l!!! ldl ilblUl!l klll"§lamdl! 1;:1yii.:Jl'Il f,jr k , llt ..lIt::-hl:: '1:1) kolan Bo:zuk mJ • ll1.Jjlri:h, !lIkat ltD'; do II:lOruD 0 00 kQyd~dlltjUfti1I'• .!l {Ill ~Tt.,d - AI .. an.d!:rah:li! ~II urill- dlkkil:' ik I:(! fGMi mIIhut t!di.r~Uc I!ltig'llii km. Ill]!1 ill"aclJ4h· dum. turoo. Amc·ri R.olrm keDdimnl mill ib~iil:t~j8.tP~ ~,,~agll7u,zII jJ,;1 Arl.&m'm bilk:U' n!Dgi :yil:iru ye- liiPlI!;r;:r'lllI kOilll.rmD~ z(>hidl;.'1!bUc~~~1'.'Ic oEJ.5Ll ibUm:m1 kanlrlll_J'11 ~.IJluaiU Irl.llthan 1 lI.hlll'! ltll~ (JijD.llli.iitil. ,·eM)·Dl'li'll.! BM~Hll-11-:rl.Dl keJlwl!li nW~'L.'!I de, n~,al;; hir ~oll!IiJi t~- RfIiImo! OI!"Rl ,fUJ..rlJl'~ - Siu IlDlrl9.l!nL ~"IlPlD~ t1lye ~llubIU'i, Arod,I)H iri,. ,p!li!il.tlll. Ill. lIe ml1ki1w-'W: ennck lilt' ~'!lll.lltl .ljj,lC1;tgj" •• pa.:at1t~d y,;U1>i ~ Ibt1l.nm lritirip kuturu iMimlLDl J(;I [.Ii ,-!'tII'ill gqtig, haJI 'blf dl.ll!il.\ru";!'! Bl,lkl de c.lcLwo tok ~i4."Kt 5c!... n .tq t!(!.'1! IOIdrnJli!'~ 111; lln~ Bldl, i'kindl! p!lmntlt M- JJ>1Ibi'l'yQ ~.cr!la r Iblridlr, T. UD bl,. bOrJlllil InBan I N'iIip lI"hl - tCoii' la. S",tlJ'G,. ~!I 'I. Hit yu~rlli.t bjr llf'B:r.le lIIU'dl, III«<~ AbiA:"rlll" 171 mill' 'l'C _11 III hl'irek!!t trniror, 'buns IFB~ dolrun.m.adl. yaln.l;ll maln!m pH- dlirmgll I l~JCJn Il~ ",Ql'licatliirtm(1Q fLlIU mllVlU~n rullklni j;,..a!! III: nbr ilim~ du.ldmh, kDIu.... u .,,,~da; ~I1I'1!t::U btl' hall de ~ nk, MUlI.m· ...TO , lnJdmht- ldIIJJ!UI m .knlm kU• ..1 TIiJ!lH.l1I .iJl"rl.l t!'th!jl1lll! me gib! biT ~alll1l. Blr:.o!lc tina..;:Uk lrumlZl bi.r I!lmanm Aplan· Jtgblolilr g~l"L!:.ri. Bit yU.;Jrll tl,r ;)'i!t bikiil-l!lerindr' k nlliOr!fl, I'h'101' Old.ugu gor'Dldll, S ni t.~T la," oj,rl ilill~.l llekfcm' ni: tti;:1TI1 ktub2fc-r barekt'Uel"lnl, orrlGn dI du. r. J::limlL~ klIlllOl'llHI lim' g·r lnmnlardan ~.~Irall U~iLin. 1111\l.ltlrBl'.ok: - ETmn. ll~c."1' m! Inlz1 d"tJ, iern'lli rniimRul1 d~~1Iili~ .. 11:1·11; bml1 raJ~, c'kulTh.'lmll DiYIl Iftl:rdu •. KIIl e.trnn.YIl ~'[l ~. eeL [I !II Ire 1Lu:o:t1aI! Ik, rill?' Thtiml!Ll bu lila onla.rdAn bI· ','!Il'''l!m~ e!cklnk hlih.:.;iiJiI11'1 n ifTl, V!."lblO.!11 ElM rTlkmdo I· ]:fI.F,:ligl vnkIt t1Bhlne Jrli.r:tl1I kU· 'iji.ik ignC!I-l!r11l AI"lunml" oli!tl!!rrr~llIil1HJ!t {ri~1 7 fJtUytHI lif!l !IlinLt~1I 11)'nl;ll('lIitl.llll liOD d.eT"fCiI Junm lI!iihillt ,'!Il'u·/utllmf..;! old:CPrllJ II gtl'~, no.t'vtnly~nlu. ,I IfLler"~1rLII Y-.:mln fd, rim Irl, bu iI'i' lr..l, v"'" 1= Zetiari1; I IIr r 1111 Curil!ln Bonra Amfi!rl'l'e ml?l!'17 !(Nkil~ oflln Ire r"l'''« 1r.~t.!Dtupl :r VII bit [pillid ~lcU- Kr.'n· IlIILllo.l 'hI'!" tJbbi b lIulltlll, j'lh:leri,n'! J. ' f;~ ignC! gplamll heT run in u- 1111'1 r1I-1'L1r1'1..: "J~ I d l. dllli 1iI1I;'.l.1"1 ~La.ltllil ••Id'.SuIl' n l ,1l"!;<IIllJ~r,trtJI tfl iilhcu'l'll cundn. bLJ' Olibn y.a lIyC)r... \' S, laB m'~ktuplari Suweu'in lUlilff r" Bde '!If! Fi! 1I,j'tn 111 ~iI ill nIlLll.,. I'~ pa lil.'lt de mck tL1pla.no. biraz: :k!l ndt' '-'Ikb uir hn.~'1', nlill r, rC':1':nti aT;;"IlllJ :lOlil" grt.: trtll ot ilm k()yd1l. P Itt dd n gd~i~ r'dJlctll I I!c.Y!l'll<rnl7lla rl .. rnl~ ilaUlnde eI j' IL I 111: Maezlt.l:\o·DI'dIl... fA rlrll4l 1illrJ

ynr1l:tn:

9~n: JJcrre ~1 dew ZDfIoo eJc:rkri YCl'lid-t.'fi ifI4l!!i~ ..,,,,ifIJ r. Ytn' IIIZ\ "UlH~tI'l!' I'r.:lYlllt,1I "~f! mr.:iI k:rc ktuia,r jja., r.I
0191

I - iMti bIldrr-

ra.It I

~

nlC,,="

- ..

,

§

mi,'·

."f

V.. 1I ~.o;r_.

5"- imocrlor

boyok kan sakllYo lor
ma kiraladtklan fllut1erin ~3:nru bilantilllll1l hangi hill1;fsin~YazIfcrlar !

;Kesrn. se,ker ~

-mali maslrafll. dugu i~inl II.Zln~I ..
~m~1j ldeu ~"~zg~iJm~!!i ]80 ~:rp 1111" K ur u] ulliO. lm'"i,.e IldiM.i
Anka.tl., [1.1~L1ip I!dilmcmcai rl, l utd I Bakanlar Kurulund!!. konu malara dc'i'Cl.oi l:dilmrJctedir, Y&krnda bu hwm ta blr kurara vIU"111I.t:::tlrtlr. Bunun hnk m~a ilLit;ftmL!tt~ liul.IlII:lllD Mr Ulpordfl ke!;m9 !Ill • I!L'r ~ I!'ri cd~ lon I}e ke r ImLilin in DlL!M!l'I;' bakttnl Llrdlltll dEll'll!. t.'ilollnomili: oldLl~u VI! bu yulda bi-: b.riLr ahnmEisl b"Jjrilhn, Itt I':hr". ~". till' "I~ll ("z, ~ leCld'''I. UiI1m paILall~n mal "Irna k tadir, ZUil ko::!;w" " ker "1lt1dlklartn n h, r,-' ~:'J'rlll.rI I;!nnilme]tt,odl • 811 sureth rnus.lcihl It: ta.rafIOd.aD bir t1omba.I.itoJ fDrl1L 5 dl!nmelllcdi. •. 1:-1, JtlUkl 102; !;_I"kl;!" t;u"allarl m hi·.:t [I\:l1,f1 .. ~. tlll'l bildl~l I in Ill\! l~1I1ik tilt, rln 1:1 mhillt J lU[ll!r3fl olnrak b.T tl!'diy ~ i J ~ap rtti rlll('ml?kh'dH" SOnIa ruz: kilo toz ~I!le..... 11'1'")1 [ line y.:lrilyan panc!lnian 8(1 ltl!'J irt:.:l>me Ii~kl?r i!lde ",dilme-kt~tbr" Bu da ~Ilede 2flGO tOi)u ulIlmrllo;

Hem film illlRlrisi, hem smemacolan hI! lill'R~ Ti.id!iy~nilll
l"iI Jm~ sine
n.klarmda -..pllpo:u. "",,'cldl ~j"j.)·lIl kll~u!lnda., m~~1\III. I":" IlII cd ·{lldtef' ~nil,rt'i!!1l.. ,,'1s' 'l!]b,ll Slnua r da.r ve FiJ.lInc Uer L"CfnJye_ lJllll!s,bLU T11'~n"rllltn ltbllglntlll ~_ mlyc t 1.tIlJLb'J1 h ljtmlll kU1'~ IRJI.C";l111 It1 Yf Q\duklWJI: I ldill. 1C!:c:w!l,l..t!d.trLu" ~Io; CemlJ.·"t., till ('iJ.t:'<tl.. d.. ~paw ~;lIl!:l.Dml bl!'
I:jcktaruJ:I Ill. ~ 1Q·t.!J.nJ.B.Jlm&Bm.l8. mll:...ll.l.r ftltl'lImGlmu5" " d kn l'!&n g'&:I:<!lI:<ler ... ~blii;" bu- I ml. ardJr..811 b.':1 ......

k _an mahsuller
-c--£lil)'

raclna

Seri de am

'~iIl4¥!Ij@~~"~.-.Jte'i;;.ifIIIII4W"b~4

.•

~-J24

.•

44UA-"'"41f

""'","__

-'!I:~"'A"'A·~,

E ·yor""

Esat Mahmut Karakurt bgun
1', nl Boba.n, ~djf!lI rii1nJltl turi.iilil '~l" ""=oj!f.U. 1mb", ~!!t"drji.mlz" .D'l!~oI.'rU arkrJdu. un~ L'e" biiJillk eU'UJlmb Es.[d .11atmwl l{anrktll".l'!.I1'I bu M: run YCliikiilllit'JI. ka1',·!Ieak nrlltll PCUI-Amt'riA:an du.~y", IHl!L'1I' :lInn(lT~ I.Pl/JjflTflfiUe Lundro/JtI mIlt~[,'''i'd·
1J.f'.Q

buyuk

dunyo turuna bcshyor
,;d,anabilmeal
lfJIT~ IUmlll tlirlhlerdor!' lllUII" Edrlll.!'l".1r.1~ t1'r.t~{!tJbdri ~.ildirUm(i..mf MIlifn:d,Ierdlr" G!irlilli/lllu' k.it(:'f~·llIbu ..fjmll:i!. &falnn me(ruekrl lu.u:l!JUul"l. d.tJillinilf! dceiU. rliml!(J !i"prnt1'u bit' tJdlw IImril rm, btdunu»
IJfJoT.

Li·!!t~·eyi llleirt.:
K~·3.

urua

I lHLUUO -

AnkLlI"ll ~ 5 (lJll11IWJ '.11 umuml ibJ:il.rui. njimine gill:Ihraema nlun IL IIliIlIBUI
V~

i"~" Bu lkAkJ.k&t ",. ! m'IT>IIiLll&c11l lolL. far .., m' III er d I" BWnrll!l ~ ~}"[j LUlLd .... tnMl'l" 1:1 (..,Uer .~. I~ b r ::I.nJ' <:( ,~t!I"i111 ,I .. ,.. lIUt-m t, zun j,lLI b It"in h r r~a. kama. reura a t rW o1,(~ ltlilu Eu nu .1'& l ditl ~ n ~Iys. It II kll r .. 13, riz III"'~. C .. m Iy~t. "~'le bLr II ap j.-lIJ'lD lUI'. kl !!In 'Maeda rm ~ .fI lliBllo!l[nd!l I:! r !l;UIU1'Cla ~'"I L~tlklllnnI QrlI1} D. "O~7f111~-

a

r

tl.lT"

III.Iij Ur. Iilmo:maclllll' }·-U. ne )~

BullllJ:l IwIoLl!tLte UYJfIID olml! d.~J" Jk 1 ,,-tic lllllfretu IT">:~.a yUl. .Kl1rllUlnL ~l~1'II!IJ. ,··;)!W a III!!
"11

dmJatlTltLmol'Ur. But;iln. b1ItUn 1... t.a.nblll halJu J1~ Iyi IIlllyar. 1<1B<!_ yo 1~fl a bU:y(ik oI.Lr.o<Jna 1,I.t ..nll!'l"" 1I,.r.. 1:;ll~'fi" tt.n=n.!; ;latllllTld 1,1n 'blt'.r "C 1:11 Il1IaJ !jlrl<~u" t~:!Ii.!o ",t.

"Fi illt't.f:iI~ C~t" kJ bu lfbLJa"". 1M • :!::il!1 I! lSl'arll. 4",nl'.J!tU.MU% IIol)ktal"Tl IUr nr-~ oIS1U1 .~"-

ill...

lilllt'li In!;illl!'r .. tll!' ku.lll[) lll'k~r yukllrdalli rnahZ1lI".~L"dali. doill} I JIIlal I!dilm~mektedi1", A}many.(da. .kl!!lm", !jllke:r tIDal! eeJIl?l ' den bcri dllrdurulmui!ltur.

Ceiail B(lJpu: dUll
Ankura
diklcrimW Ill. ett~kleri
D!

Inonu'ye
atfedilen

gpldii
ir..ciU)

Boyok
den,iz

(Btl{ 1<lI'Dj\ll

.1m bw edi}'(1l'"jp':I:EL ; IUlIqilirl;kL. ];)\llIdllll Ankllrn .5 i A. ~ 1 - E.nk!'tl!tt;:l)k memmlJilUT. - .A1il1 ga)'~ birim illl .;anD-en bed Ic.yicdL& 10.1' KUNlu uyt!J.ffi ;U·:l.9md.il. lbYO'UlliOIl b~ .:~ i 1 IN f"lknD N. tilt! JlQu&. tiliLl b lundll~"U telerrle goriil~u it Il beTJmD ada.r clmaE1du-, amill! biiLyll1 m!W!llJlij o1lilu" I~ m atalar:u;om .lUllld~lu Ajll:[l' IU der.Tl!'de Iit,ilttI millet\'t· it!!! bildirm;i;e Ii! mezundur, kLllerl tarafllld~D (~~kiki kadilC Yio-e All da ~Ikzn iIlir gioII' }¥.l"RI!: bill" ~y 01 rI'JIIZ- FM'l:l"liiEa!!!lta.!!l run mil nil: k,i b I[' p.a.rli 1l~ cli5t1: ekJmL- :z.etl!dE: Cumhu:r d:1 lIakltanlllL bir 0:l'rti ~!Ibr" Bu durum kl1r n nliQ.Dlft Din::l"llil~ I'Nf t tiril il~ gQruljj[b-!iIIlUlIl .. t'hlllyette iuLlan fl'J.l"trnill ('11. ~l t!!ulln 9b.~·Ie-digi. m:n-l'rrf:.killefinm l.hlil.lDl 6l~lm mq~Ur, Cumhl.t.r B.'ll!iDnL h_t: btl" mu:ba.t:al&r.!m kabul t!!'tmA"Ccck" pro[~~lJrc hu lliozl"rL !oi'lem~ ti:r. lbtillfh ma2bd.ta.lan.l1 bu.tal!::! ,'kil I!dil tctk (;tlo.D maJl

sozler

rna ,ev as
De fra Ill' ed; yor
Bi!l.l: \. b;'C!ried: flo I At'_1 Blttl A'II'rupa domLllilmlDrma. rn(>Tl8!Lplki. denii! !l::u.,·E:tj .bug1in ... Bi~~ r .Ir!)trfez;ilJ i n i@ mLllik me];l1· h.li':tnda. bi!l"birl~rlm' knl'ljjl lJUcuma g'~~j!! ~uIUllma1ltAdir: Jnci111 Tn ~lJ!l. 'i'e Frnn:!llZ .Armmachl' u~k g~mil~rind",n il:alIi: 0 ;In Fr:mSIZ: 1It;:.l~ \"t 24 Ingi. liz .Fi L'[1it!~ ve. Sf':tfurif'!I 11'Llktan ,b·IV3i].ll'l kaplMllI.';I 1'" bIglm: ul;a~lU'i.Iu 1\r:1~"1!-1'l Fmn~iZ u'IIa.klnn, }c-CDVO~" hnlmde gidl'.!1 AlU& k'll\·v.f:'U~rirL YCll1ll tt;!lblt ~l~1t:1' 'l'e Anllru Sir Rodl:rioek Megri~orun g'UIll.al ImpliLl.'lIblc. lL~k g( miI1:iJJdl!D mukabil t:l-llrru;;:';1 lmJkal:l 1l<;.a.JdiltL ad lcidl'lt d-

~":i.!"'-

~ el' dIU' !til D.i

Lrk, 1:!mI ·~n'fl..fll.litlul k.adw d~g [(a'S {(Jrlll! 1 rm·!t.·' _ Clui" gtIlsuYL1 ~'D y.a;i:I, g'i:mli.llt. -:: Fttkl"-'l. bu 1lmit1t;r ~p. I(lko" iI.IiJJ, ha';lf, kll.km ucu. kimYOllr, ~1.Ii ·'I)Ylrm.o.k \'I!! r ~t.l1l::trruik. dUB 1nrn:I11I blbt:r, loltwn, mllt.hm I!U- tll!"1llLlJJI. "Y!r',lolil'lm LLSllIltl ",wI It't:~ 1Ii:u! vl!rileo malilmata go1'!. &1'. }'\I, .D:I LlfUkJ ih:tkri; ~"1Illcn.k par DUal! :lilt blq~lt' olma.tllJl;nu ii.QT~n" mwunt:le 1{orgial hak.kl[ldn )'lrrlll _Bu. 'l..tet:1in bu hUIi!JJLt:.. bll' roml:ll'l, WI..:!:, .lM!ccad@, IIDGa .Ll· ";]1di; zor-.m.d!!.. 1<&ltdiJ!. liiu utili] IIQn nbah De-ItmL'U'llkb o!i!ll!:ID.li bil ~1crilli" E1~1 b:.:k.lifi lmnlUl.lde hilloqd'ul:.. III '.Illt'i! lJ( m .. m" pl1'1:l". toLJk :pud.:ra.:;l, tl!r.l:i.k. leli-' dirt !IeIle ~!Ild& bpJanh ~,ptll.CIl.lrhT,,OJlI:u bUrl'll mfillalc"Ilf!1. elmrnmt The BeU!1 gem iJi.inden harf'lc ti'tL o;h. tili~i mi.llit.:Lbzftr&.t, rift, ya- Icli.i!tl~ 0,; ;;"'nldrn \lItbLk l!o1iMI, !3tlLl1IIIlize gtl~Ct;i .B3) h:n~n idlll"l! edl!ll Amirnl liflln.b1!'l'g eddl!'lWt:r. Bu Cll1It"~"\i" 4al"b"lCl"I aJbn4a ,.._ [di. lhHye IrI.ru Rli iii Aklmll.ll Iki saat !lOD rn, irnl1.";I7.Qrl ... re 14 f m 'kJt.k ;,o,;C"I"t.J.n taD!!6i.. I nil .dl"dl In,, ~ lluncl l!lJ.r dda kelld,i.1cri gt!!!:!oil m ddclri' il!llqmam.JZ btl- I'D ftl'ilen X-UF be. 1un11ol1nd ppiliu:lI.k tu tOJ> ~I ~iddj;!tli bkr. pike blJcumu el dilll)'. D=fU>doro~ ~kl a.." r_ ,,, UrcllJtr: Sa ' bizim lcldiflcr:J& anll!l!j1Il.alan" holub., Maliye .Idili;tl:<·B..'"l. MoJ.li 1.U1l1.;jt 11:", B[i tiip ~ ....i: Ulfj jl mua 11m D mc-mlc:.;dlu.. dd;J. lnirba.J:Ll:lntl &IlY" 1m ~I I mit! r 4d~tll 1", mlz .bulWmil!l'L1ll!" gore II.nlaJjmll· t y UI!!I'II' lUUtl!' :sa.n.a)"i Bi r-li. lngirz deniz",ltl ~l'lltllll::rl iirlii leu\' rnl~ bulU.l1.lJll)'1lD ~imd it!! ndll tl!mill3. t katbull! rn!!mleketJere " Lll!' IJLr E~taJl.}' cumhlJrl~ ", ~nd~1I de bir tc.m ,ilc:i. buJun:ae.1 'i'etl"l'i ii~!nek'lf1iliShr" r ri'm LL II iral . Faht 1llZlhiJ.'l!tIll1 bU.at diS\'jzle \'~ nlj.ll.gldt.t. .10.:121- U vardl" 011l11!1I n" hab .._r ~ a'l" _ ruE. YH:lce d. ~ 1 d.igim \'e IngLli:c rer; bt Go.::R1Ih:n, denl J1 m.addd,?r bruit;: ~terJllllc IhTllC;: II, ~vl ~~ l:ullin" koL'ltllt:l!.l. !"I.km,; IBIi m'l.i.u!all oIlLlhlJi g ~ Tutklyed!! hakikl: D[;r de zalbln.rll'l In ·~'~lId.1Ycunl k:L1-!~t - ohmLlbilct:'eLd..il'. bLr I,.",!I ,nya. <'anti BIJ !'Ililld 11J\" ~:"nW~(l:[W 1daliye BBikanhg,,,1'I rol!} flit: t. y,·rl, ritti klli ctme..'t·cn mOkrusi. Iru'-wmllk L8lli;liijlorE.,'I., "fU;l~ bkJ' komll:cillt AI' dLll"iL~ri. k ....pl' pf')n.iri, All <III J1., r,:lo:-. tdgnfb. 1IIUnt.I:'J!J.t ~ILmilj: \' ~'1I'el'i'lIUCde ~Id b1r ~ irE] I,.'QlI;lih! Ila df'ni~ It.1 4<J.i:IJ:";':1li, ~t.m:i'tt;li~·.Pa Lcp lllillgl" hurda d,'mil', oi; iTdcolu ..i. ·t~rn L 1!i:bJ,(j" l<R )·boldu Iillna YJin ~.ok on~m]; ll"III'lfIll n.:t ill"rte-Sj .ilk!;:am!, ,'i F,·llI1.BJ.I; drllrlZElI· b.r L('tr.-n ~.il- ,"o~rLI ~ &1111,.1on I!;&~'_ !:Iunu '\:'C! btHIU t.IILbik edt!:.!!:!!: dUItu n;u.n, It; rom, rn :mg.t 11~:l!. lL"nttt*i~ l'i1I!D b'u topl&ntlll..a "'llnal1 boldt., Bu n;"rr,l"t;tt Dotu 11"m • rUn b nb.[l~YI,l li?l~c1lr." Il.!Imtilill J 1;]. lCirr"~ hllKUIDUlliI Il'llmuk" ny ~1~<I'gi. p ... ·mn B ...1J~ndell blr lIaL' W!llSlih:i "". ~t'o;:ml~ Ur, Dllb.a !!CtlH illh H olhm ", hurdil!;l" t!;ltti IIt .. , 111':1 Ll;in.., "hndl. BII)'ar, eUmJ'lrttsi ~l.lIiil lz:mJ, i'I I !llJa" • I >. I mUk. .rB[1IL.lhl I·L· IUlllnl IlIIIJnamJJ.Il m tJ.ui!i.de IOd LIme [ ri, VaK L111: tll:Jll~rllllJ,{ Ill ... 1;'.tJ~o.!ID .... J~ d." d('mMLlIl5~ da ]llg11iz ,,"fiI~I·J"e harl!'ht ed'et: .Ii Hr. j. 1:.(1 1'1. dC'Inc Y<ll'ni;l. a~' ~Ir;~,)'. "u.nll" Ii'J M~I!IJl, n.cmlcl«!Lln e~ ol1Ui.ml!lItur. ,..1", hutum I! mL;;ftLr, ~i toIiLII'Jit.i. igll, hll:.iJha§ tobuIll, 110. .I:«I~nl t1 hel kr,. bUL~ D... _

raddeye dilml!illli iizlm .J:"e~ dab. hi: 00111 ICYlsr 1iarlhT ki, oular elL Rt;HD k.rtnlllan te:.~biti, "eLUI ddu..rlm ta.nzimJ" IlllOClm1'9'1 i!! il'ln 1.1'1. i.di1il.b1! bir §.I!'lrilt~ "Qi~

ljey olam:lZ. II b1.I gelinteye lril!!l.1r h~[t>

nd.n tetkiti

M

amlle ·--ellis·i~;n

IB LIIII, B ..ze1lo'il'. IXlriiJu, frmulyr, mL reiml!!R. Ilohut, bll.lIllyat. uwn.n ..~ kClDVr!mele:ri. ' dom'IH: \"I! I!ti, I!!ii!k, hillell, kLl.Z. Ill ctlut" ' )i1zillm!l1nJ~ Itt';1 VI!I 1llI, Bau.n· 1Jk!:~ LeJtJll td~I~t:~1I: miktartln lro yuu. I<:II7.lL. mnndn, .f!'1~r. tlrd~k '''~ t'tl ri, kiitrtii1 11.'11' dl'rilr:d, 'btl.iill'S.ll.k, bal. bahnume, oo;'1I.LoU:, :If'rl kll2mtull. oU. /l"mu.l, en kon s('l'\'l!Ili, dom1J1l. l~III 'l'oI! dokuntU" »u, ~ri1ilm ml~ domus ) [I, Dakaabl;co. I.i: IJit rdikc k mili:t Ir. ilia 1, _j Inn, . Bllt!lIk d.ah] kuru Ii I ell r. hDl-.'an dokUIlLLl \'~ 111 n, kara \"0, II.kwgcr I!'!lDC kWH l"l"'i'oi'le rio KElTS k:Mja.n, g-r"e'l' far \'il) lukw ~}'Llirle.r. k.a~llr PL""niri. KUi!in. ki!'m.ik, WlI:Lk, kUIi lUYu. kfi<;:tik Daljl lIa~ 'I'ill!. d.·riJo;i, rurnur L.t, kepek" A.Dtoep fl.llbg" ~;Hl"lII, Imlama, I't·ltnlL'l:. t:'C,,'I<:, ~:Im fllltLtt. e1.rn.i, I:rlk. Imdlk, jl'lol'ir, harup. kilbllolt t];llltiroOt;i. k yEll. kell t 1II~. ku," UlIlmu" mc.]. I'lL kabuk, ~t!k:irdd"', kll!ll!!eI"~l!" p' til" m .. tllk. o.!UD.C,lIaare. !1urup .'f' m.a:r· maloltw.'1, -'I'ke iiziim. 1"I'l'l" • Wf dali. am~.. LLt, anlimuLl.ll. oakrr, hor::l".il, C1';1J. J;inkolu kur~IUI Ce'>' ben ,dclmr hlllTda .. Erzurnm ta)L, !IT"''', 1~llkiJrt. lirl);t, lwl til,!. rna,,!:, TIfg. IlI!1 J'I.il'II, dcmir met" 1t1!l1I~ri. ipe.i{ l!ol.;:lI c.tll5u., k(:(jl kl h. 3tendir "e ke1.t!'JI .e-Iratl, P:Imull: \l'e diikilntli!!i1, tifti.k, },ilPf\~I I bot.!jiOI'tilElD. bL'tH::. C'I icl"''1llelfri. i]Jt!!k '!iorap \'e k.l1llIa!t, ke M bezi, po.t;;ii!.~<:ffl., Rize llezi liLLI, ~Ii%' rna. run c:oro.p. kaha ),uDli.I kuma.IjJ. fi numaraya kada1' run II" bgl. uytin yag. hari.;: 'D.l!'b:a1i )' !aI', .:tga!;tap snamiil II!;l !;eniJt:d, c;u:n k b Il\:u, 61aklzl ,"j! ~-o:su.nu, tlf'fnf' yaprngl, !titre. maZl, TiITlI11 Brlp:iJ,llhgmm rnu.s:aade,s],)'l£ l!!'I'f'.at~. IIIdr. fmdlk" a.sma. qllbu ji;u harl!;: IldAn. m~y;ln k<:ikii mooLIYA, palrlmut \'f- 11illlillll3l, BOmllk, sl!lhlep, LtJl.T.'R1i&.'lk, I>t;!trr.",,, b:3 hk \'l" m:!muiLf'ri, h;lvyiltT" .k.aplumllrt.!t", ~lintWI·. tzIrnma, Ellt;l. t.lL~ kil i.'';: tDPl";l.lfI, IWftkl1. kllm. Iril" mE'1"m~r t::t!lJ, Bops!'r <'1(1') tllg ....!ll, c;:I/I'1 I:!j. !lU ['0, tuprllk 0, 1'1"11: .. 1 m dd~I,·ri. yagh tohuDlI
1"', ~

mLl.lDOll "rimi:r;

mnau.ad""

1wTe"'" edecelr.tk.

~unJ:ml'li':

KIZ ka~lrlma we zOlrbahk
~--

J'lfiJui''''sii'IJu:J bu .urI!U.e, hi blr gaze· f1!!rUll (JJb~ .ut!ll'luJI!l!:c.rit "I'll/Uk tl'.l1wr,1~"Jrl~ giri1U41 filii muoz::am if£ff!l1bu.~, tlugitin bUi1mnq bul'.w:l.maklif1dll".

Kna~aJbej'im. Mino!il'!!. kg} unde blr klltec;a. ",iii
Ii

I!diJdl
kif.

Bur. a, li lTclt!cnlii.) Cla aon z.tlmllulnr(]lII,

Burk:i1IOIII"-

rna l'llkallll"l (logalmnt.tl va D.I )'ihdeD i,klit:Jl dns~"c-Her art _ rnnktad1r. DUn lit· KLlr.leab~~ In Minova ki~ llnde tilLu:n tnrl Ll1r,,d,a, "alL!l'rJ'lll,~i;;L, olR<DAYic mlm(Ja. bu- .kIZC"Srg,;t ik!. k.il;li ·t;aI'9.fUlda[l

DN'lIal UmJ. deUm kl, g'1Ut'km.i..:-iR! rJUPtl:r.(J.k tsl'l:d.lll blj'" T.&ll"kI",ifM Sk dda trJ~ &i'k .i!dj[~Pi liil'gilk ht..mil.e., gwnu' mt.'l'i'Ih kd r.niduUW"Jmrz dah/Un.tIl: .. tk,611, liad~h' de Offill, l 'Alr/a iw.mle Qi!tlrnn·f1. d,.,..;~ aki.Hl.._,1' yru-aimlillJ.r. l1Ult..a8MiI I'm Mynhal}rr, TjirlCiJl mil t:n iJiiuiIA mnhruriT. I'erindNl bid tu,,.,tlllrdan 1t'1I])llafak nlmq. Ill, miiJ;.flfI~ tJiPrbiifiin IrulolWJllrTmJ bulu-, Ilugur" DUn 1'[' bugiin. Br :ilyrulrm, I ritm,. tinilm ~.~ di.jjC'J' bern m mlr*ctlt!J'dm Ame'J",kan l.mlD{lollrrn idarcsillc ridffl

oldl~r1u ujbf. 'l'fliI:. liltlg, Tcmr renk !l·flIlIlIi,.l ri" wnel ilatl~l, &11'1' IfIIIlrdail:agl mt!1'tu£kr:Uf:i" ,lUi.lardJr: B l~, JiI/1t:Jn9l1. JII!1llh.'i'if, PTarutlO', I'·ori Ie!'::. Frwul: ~L'rika.n. ArJIDItJj'l Breza a. UrIljl:t1l1. fjlH. "'eTU., ,1"wuiJma, Arn.e I'tta. I<rJponflfl, fin, Sil/om, .lillilt.rii.Hrt6t11,

fDJ"ak romwdarmda

o

6~rlt

~dirHmizifi

lidlm

mlrm

dn/a-

f'iUI"l

,dor«llardu,

i.islad

r07l'1anCillU:(j'l'""'U

Jiwl

Ihm:Jkurtun

t'riUdi{jl

i:.srat .Urn,
{JibJ kril'"

I'!!kis:ttllll. AroIHsr{il\!._. l1u ml!lIflmia E8rJt 'IIahIfQJt Km-a1oPrt. Bm- duna. l1uJi.ur, fll.yo do Ia_n IIJ"fJ, ilf)" ll·lICJ • IIru, Filadf!lfI'yCf, 11;"romj, A I1.jd~ ,.£ B,nIi.JJu.dda UW''Iai IIiF rm~BlIK~ kalacnk. rJnTI1 Ptdifi.k deniziml Ii r;r~i • BOfl(llu1~. R.ru.'fJyi. FUifJi" Acltliamn ii· rup UmlifallU ugPl"ulfirak, }jungIHJU, BUlIg"iiillll. Bonkof.: uibi ",btl/wnn bligiik 171W"z!('rjPJi .zig{ifl'.ft 1(11f:r::"kli .."

',r

ka

U"11

ra n.l!i

IItllWll

l~ \Ie tm :l"'U~

bl1"" "i Ilay,d illlum!!}Ur. /I rm k!'b'de otutllJJ !/'(l Ayt;l~yl UI:U[l ii!BID.illIdiiD bl"rl 111:'''00 ''Ilt;tafa Tp!l;ll, ¥<'nHL bir a.rk::l.(jll~ slllr.l..l!i: mUio tar! ma. giL1:1:1 iii', AYl!l:"vi wrbt. k t;lIl!)_JI. k . lemhI ve u aralia lP~\iize d~
dCIl

aki ,I is·y
.,. tun.] .. 'l'llrl,lmll.

yclt~ru:ni ,'r"

"I~
dliDun

karlm:mdil J::~ ~h:ri d~n..n iUjlk, ~m f.;~kd'~k klZ"~ai1j!:L vUcumu.hteJlf yel'llI!Flnden d~·

Ar~e,.JD

"iddl:tlL

lilt d. ~~ lk
Ag'ir

lad FI blr.i.lul:an A)'1t·, II'II.'kfl)'l i· !iiti P te gt!'ll'!llf'f Uk!lt'lndll D lHls, talta..ceye kalEllJ"llmltitr" Slltnkhrr l·alt:alIlDrlUitrr•

.'(' Ikml~slZ

oC l1Ii1.ttir.

lllr !J1I'1c]t:<lA'f-

" able.

pRs:ohl

Karat;iimrii.kle Kabllkulak e dJ d :Httde 15 DlIIIlIl.;ah cvJo:o otu
&

!"'1m [Clrnlt(!l Kll:maL YUTdIiI2V~D. ,",,,fn L ~ll'L1! ml biT ~trem;; p:t. Wi'lL!nil I1"amin ~ ko;r'al"ak JI.llhtl! p.il!iO iL(> k:l...uIlI'Drdll &e).·aDat I!'-

dukell Y."Ilrnl" DIIllllbt" Sllntk h8k~lnd" taJriblltn. Irll! mll\'llr.

baJj-

(BD.~lal''''' A Ir.- Ill. I hall d.. t, I 10 1Il"_ .tIIlJfidedir. l:Iu~umn!l tAb 1I",1'IWt- "D '.'11 ~~ .!lllIr h,.. tlltill. r(dlll~-r" 10:"" lrurlnrrnak ,", '"l!IULa or I'tI Ilt1,"1 "',A.o'" "lor3k rnr g<i"',JII ~ .. h IT<I~ rlu[';unn k .... , 1>1IlUIIU)·arl.r_ F.I;,,~ I1l' ]·~I· Ki i kl.d .... pam.; "''' Jii .. l, r. :ru rdumll.2olJlI lm .. L<t.lu;\ I!f .O<}"n t".,II'li.J.ii,,, .Ob"',~r.LLUi lemoil mi::1>1 ,,,n ."nIJlrln t ..lUL.U" ... "tll>llIIi ",len "a )·unt.L~Ll ~eF ,." ~,.!ljk Jil.~ liizumul ... rn.... ')'to"'"" lIlt, il>u lUl"I.ulu, "' j'ulo ...·l,. l:Iar..II.... 1 J.J,n~'1I m"l.ol<!h,t u.im n Jri:J.lI9l Lmlll ",,,,,n,'" rlil..ilmi, t. k "'.lIKbr" l!Hi dc.n ..""''" olJ"~,, Lil:'I..!, J.<udllLi lJ,,~.-r 1.IInitllll h"llnm ..... l.. ,l,ul hullJlI iouilioul. ~"",tl~1J .ow 1:.o:rm.ui l"Ill'" .,<'< It;iIIyfl u·,'1n1 J,·ilili ,JfJ.;llC ii '" bu ....E 0 ..r i LD ..... ~T.,do(!ClIl. ikt;i"'T r ,d"'~y" R:c1t1i~ va Iklul r N11'1. - d.ar .. bLr l .. ·,",,, i uk. fedt. ,. kul"1 0.1,,1.... LIlI,,"·" b. bd'i:"t I", n<11t mll'UlI .. ~·"lltl!tnioiJ ,.I;ti. ill 111..;~ n IIIlI k.D r:.. " .. iJli ~ "tn. lIrtwlu 00" 101111',".""lllt.IJ iii. 1I0iI rl.. ~'opulda1'J I!! i.IlIIUW: in J 1 II' 1(ll"" 0.' .'11 uu.a "'IT j,,,lo:jl'l rod... 1y~. t I &.lr .... iLl·1! III.t un l"JIlaldCJJ ,.!1t !.;I.WI111i.J,n bu llUl 1,:Jakurllklllrt t., II (tiUlrtm,.ur" lh 1<:·1'~"" u., If, l llun ·.'WW I.m-betml~ "laJ.l I I tI.~11 m"fo .. do:li, J..:. I." LL;.<'1d: .. net' ,l "" rln,' 1.1>1'1"

lye

,.

bisiklet
Bal>~ r nI!b.foml2,;l i:~,r. TlkJdY4 blllt.:ld bln"l;!i1ig1 11 lenL:nw.d ~~brlmlzd .. :rap"u,<:.!I1<Ur" A~'[U ~ ~ OiJd. 1 Il.iJntn",u.,ll-k Tnr yc "Ii.. nU birlllol::lliJl;J. L' 51ndo:: ~ 1M Inm" Ilk TIlJ'U.i}·" ])IOikld yol mll. lu,-,·.:n>~ TV y~ .....

""n •

mt:'Y'I/';U<lf,

nna.DIl,

11-

"

~in1al Atlalllil: p,a,klI Ameri· ~an aYODlnda

I I , '"

mIl!. lUI ].,lltL"III

... ytl}. "

DUNY,\. OPJ:iULAR.AR.ASI ~u.MPITO ASJ IJ f')·JtlLdr F'm_.. d yap Ja.:q olAI'i. D1ln;7" "n'lul.r .[1151, .am.p\. yona.sm& Mom.JEk"tLIll _Vf:~ c. t;l11~~U'_ EylllJW .ilk llal'tumda .l' pilI. • .,.'" olJ1_.1'1 atl um. m u.a.to.akIIlII r1 Borde<ll.l.:l!:"~ {lItboJ mllaLbilbIltn I.!L" 1'Iki.r;Lt: ;'IOj>1b.=1' LIT_ Bu t",JI; Li r ilgjl.Ll~< t rmnd&n ~... b·.!J I.I1iUnlJ \L!- hJL",rjlkll.n to"'~aII~
mll7Ur

muhim bir 1op'lanl~

I

DiyarlJlal{lr

i. J.

omutanl..gl
0 - syon u
I

atll1.aI. a

Mmika fstjklil l]alTarn~fida 813 ku,l 010'0
!;iikagG; 5 AP I - Am rlk:m btlldtiL b3yramL ICniiktr.rindoe813 ti. 1 t.jmn~liir" 1111 rnknm, Am 'nkilJl larihmde k;a~LIII'lllan en Elglr U,rILlLL i.f:uil! Ltmekh·t:lir. ~tt111 Emniyet KcnEil!ri hung m~dl Dj, 1I1r mill~t lor;in yuZ ~1:IIr L1Ci bJ.r b d.i.Ju:! ol.iU'il.k ., RilI.n" cl:11"ll'!1.!j1,.lr" Alw3[] h:llt),L;r]tr" [:0I r I 2M kiJjl olom(]bll k·~I'J·'lIlht:la. I WmiiiJ, JU3 i 1 tknbh boglllmulj ve 214 kill d muht.r[if k rJl.l r ylhundl-O atmU~lUr.

mil,

IIUO(iI~

Ino!i:riL!l't'tlll ~ tlnj

laLlbd.l.t

a.lrl

Ay

V1.I1" Ktrdnr

dUD

nl reela i.;u.'lkr. 1ll,,:nldlclJ ·r(].a e ri!1 Ilof! .,\u. ~~ I" .... ·jrLanl n

do!

AnL{ar.:uIaD

tlumIii
1 ,,'rnd~J

Pule-n)'a..

Btll~lIrI!H'n. ~ Ii "t, bu. YIIgl) ILl.V}'O ,. Arnavut. luk'\LlJo mIU,·t!c;1"J1I hUn-l_"Gt rln _

IJ-.n~· .

Ba§L:anllgmda

(BI,.I.~!ar(J_h tahrnin oLunmilkLudu_ til tb~ki ne 11)' I n 15 me lB.!'IIitCaki:lr"

.Iell II" ha.~r? Do.tl>1 I<O;>llI~ulll'l'tn II k"dr"lL .Iullda. hr Ililklara 0[11\1 KLll'[lrm Jotm "0 y!i.lnu: !.ii'\.;ll .. "I'IS kll 11 lool k;adu bJ.,I JI'Icmld,.i:.I,·r ""r~1! LCtttl{l~n. ~ ~ tilt:1I.nOOn I::~Ll'J1I lcO:I1.\1\Ii:d""l;III·I .. J.Lrb I rL "" rl' ~, I"dllil YL~ald.l..... .H !tll;j!: I1LIT bllln yrr)'!h.flni'l,l.:l

"l"

'$eJUr mec.h:t]'nin C,H.P.
dUn

~lr

zinda

G.rupu toplalDd~ MI!~llIjl c" H. 1". Gni Pll, ew 16 dl.l. Pnrtl 11 ~ke.1-CIJ;ll1L.aD:ttII!W".

_ ~Imdl tli"'Ami!n ..,lkh QImU~ H.I'" Ifl i!!M'oJli ~fI g1l"1""11~ Jl:J<II!n l4"I! blr )'ul vtmbl', It dII l)bolrliRL Yllpmllk \'t! t~cavil:t." k..· durlllllLLlg..ru [lc~dm bilollnnekl!!iltr. All lit Ik Pokb. 6.;t ...~UlI·a m...nl.!l· ·t bW~rI. dnl1rr~ \It .:Iyl,_, 11 luo,,'" !fII.I"II.UL~tM ~L. AVI"lIl'I. bUnlun. f'1'O~nu :,';:-1:'11 tol!ro!lk.ldll'r }'lLp.a.' Ilk Vel !I' nl M!!rtlllo • .,lu ",,,,cllkltr_ c_ nt \'cl1d t;,r~[lkrl.. 1ui)'lOI.IILhU

II .'ln~l~r~ tkd! 1<1:

'-'oD.!l

(!o;]UL

C(lIULllly

Van II Jandarma omutanilgln Jan
AIIr.lIH~Elk
Eh:.k

T• .IunlJl
dan

1M

Mtdi!!ill.ll1 ElCll! J ~ Um 11Id,;) llilll'WIi. VI:: aotc bll!1h:l'" hll.llrlnnl"ft IItld'Jh kl!fll.r1u' rIO baBmdnkl tepkH"rl \"" bu hil lti I..U )'i.lJiIlil.D n<!~rii'Ht !l~J ayt"'l ,by;d rI 1!"0!:ll- LImil r Morhs kn t I.£J m~k r" oIUilIIILlI,tur, 'B • r· ojll Ml ~1I1!1 A..!vilnin Kumil!yPn b',.,kl'!lm Abm.. Anf 1v!.cU n m~~11 k.llrarll).J'l ~ ItlImm.'IZ !Ill} In li::ldu,lilr'! (J(J, rU"Ulmll,., r:3k[l~ tQpl rltl) All.
~l·h.IC

'I'opl

Ilolld1L,

ga-

el.

I

I It

ti.JJCJ

flat .Lr. l{r. :I

Ura.

TU1..an
1:1'"

(;"',1.::1

r.~rt!l.

!J IlIlflalJ
I{r"

Anr !;dmt'!dIJtl 1~ln tm Jm5U ia.Ill !nij;': kart;: b;8'1kEl blr S'I"
I!IH ~ nu

ILtLf' ill Lmlll'l.Ir.

~

,I;! '{,

llull{llr

PlrLnr; Kuru U;dlm K. I Utul c:

~
II 1 1.

,~
3.0
f)II

(jt']

2':'OOU,

te:. L 11

"'.,

Liltl

Go

till J<

7HOO 11>911'0 l:A:ll>O J~ I)
rJ'1'Zoo

00 00
&Q
Dl)

.jJ,~rl 11211 ltlillJ
4t;;JI)
Hi)

It!l7~

urJ
ULI

Gur-eH1 Ali
a~!Ij:1
lira.
\'l!

0 l.delbir'
dU\lil..!l1 u~t) rInlL j

~n

HIli'"

l!J.:uu

Dt) 09

Ill'] 00 ULJ

t zmUIBt
n
5 (H

tI, dUll !!lIat 11 dOl ft\ k Illd B- """'';:' 1:01;"'" "I " J .....Lol MuIl.r .. K""tli loll ,k d"~'Kuhlrt.m1 lair k Lcpl.II.DIDIltLr" m'''t ..... TopLantldll ~itJj o~lll !'af,UllID ~lF!:U"-i..tE ~IEKIII.EN .II!'OIIlld.e. St:'.im KlmI4llU tndiJ Ia· fEc.c:iiitU ·al"l.IIUU h!lUl'lll)"8cak ilmi 1I1l IIII.nl.Cl, !lyl,!ligjll.~ bull ba."kllll! a,'uknl HQ.lm Rod.: ~ &.knx.o.r tint u!UyqruZ" 1,i'tIt.lUlt LI lUlU ,1,,(: I LI;Ilr". A~'1'UJm it U£II.k1.11 IIrru.lllJ lUI'. W Ho killlIl", I;ru bUl!Ul!lD 1~lJ.illII~llnUJ, "'''0 "R""i:JCl NT1n':!f('t~Lzlik blal .Itlll.(li bllltlllll.l1m"k la kl. <- S!!t;im Ktl.nLL1U1 II .. m VilUJ!1!I az !;oll; '111 klld 1101' htllil" Auyol'\lm, Fnkat lagn.rlYI bl'm.l.! 1:" 1t't1'lh~lm j~in !adilflt I"tl'f.lr.cd nlUddAil I:OI!1l(! I'D tez, b'llk. oda oimdld1l'n bi!' mUl lLind.. • bulil.llm m c1og-.ru o1n:t .. M LIJ I PIIf (III _nul b ,IIDBI Dr. l'lt"hruet oglu, l!I'kmll R. hHlIil .... U DlI!lltDl!r,Uln I!ru~u II'dul rn~ Mlo.rol&rl ~1'I111.1 r~h L klltll th iii nnul·lIfo.il PllrH11 lan",1 111",,;11111 1'1 u1-O:t1 n 'I'lrl'tltl;~gtl;ru I}, P, ;Q CHIRE

aml"iOR bLJ InU D,J.. a., 1,.... ,... IIln • Hatu atdiguDtz.!. .t:~~ c."I-.I.:. '1 ...... 1 ',Lm I ." ,r I.. IL,<>m At:1l<.. rIlYl zlyarct i!tml olA1l Hoi. tll'lllj ~lJ j;.I.cJ1 mf,:lnnol" l'G ~~...,I, [n.<l<lnlllD r~$lI.Q{jld tltJww rurru. ,,1IrF;:>d ,." mill< Lio1c.,m1;Jd t.a klo:uk }.., blriJl,.l.j . nJ<u ci1IIll bar mD~ !!<l ... 1o'''P fizo;,re 111(' ~kl!Ur:rlI:i.l! d:Wl!ct bfilJ..t Puti.l ';.,,,.,011 lJU~jjll L~, "lml,["nlir. A_'ITl~1I B1PI~Ik.1. 'ill tI,a !ll1I;~ lc1n.l1l oedlll!'l:"'" '.SIW "Lan ~j,Jdi m<l"""I..r"hll t k Fdt\JIli..tl4 mOu.. =-y i 1>"'11d.an ih...ttir ......111 !prJ>. gI llil.dii'!tatltfUr· ];I"" ~ 1 AclairQ'!!J:!l I~ .• oil! tlllll"tiJi .l' .. "hml ,I.. NIJraim ,. It ~n lol!l"I bIzJrhIdna. 1laJlam1~g,r<l1 r' 1U.lililtulo.l""lll' _ ~I!: Y.tIt.EANCI TEII.Ul.I'J MiilL!'1 li'nUiY l-tlll!l l!Ia•• UlI YIWn! PedVUYOilD I!'J'lOltLrl !;i"~ H~m112 B.IIlt'ur lBtI!u'mllA "bu~l {emu lem.ln do MuLtItJOli delllllllr. llllr Il'lIpoiI m~~ K"rt.l;l:tk S (RusnLn) Ma.!'Glhf;maklld.l:r, Rln}"!TI~"" S~ltHlIrJ Am.1 T~"I..I.tlh~ 1Ih;..t) ylU'drrn plWullln tU_rk~,,;! ~~ I"~D. .me tall&I&Jm.II ",tmc .. ~I 1iIIIl,1I0ltfJol Pilr IIsH nI ;,-~ A,'·lDluryl. 'l"I.krkl're I..!iIntll.. L,-mtlilck!li Mr_ DolT bugul1 ZODlpd.caf! vl:yabut tal A VI"II 1t.1P;tnl HlIlEllI.n Tir!llLkl 1ll1;11iJI lnon YI1 guldattan bura)lJ gdllWf, .k!j':IJJI 1"" yllzma ~ampi)'M lUna I,Urfik trl/oil", Ankara}";!; doomii'j'tiil'" H IKMET BAYUlili'UH Y£.Rt:llti ~·l.r:nm ..k-tfldJf'" Demir \'i! ot;elik r;)bn . III t~i'lM·IAT MILI..1 .. 'I'LEl'l:Z.!I.I T A-R.Oofl ~ . iLlI rinl gez;i!n Mr. KUI5 1"1 Dcrr BEYRUT. GJDECEK bll.Slrlll !jIu dem!!ri Y rni'.! IT: Tilrlri~:e drti I llk1ttod n Inki!2af ""trn~kLcdlr. Bu kil1klnrlo ill! ilgili olal'l dtmlLI" c~"beri ""e kiim i.lr " I!,II bilyiik I.LII.III madud!.'ri 't:e{kil t:'tm. kto:-ulT" 1l1wik mild ~ leri it;:.in aynlan kr dl btl rll IH~ m i "'on dolardll D 1 ~rtJz; tw:ltl' Zon-~~l~k kornilr I:!fin:Allln 1.11 .1..,1 h~in b: mil\"OD Jolar h]J~i. "dllmj tir_ C!!h'co::-k JlI~ l~in JlI mir~!Jn doLill' tah ia Ill!'(' KLJ.ru DUn Z'lngulullkLa ~Llptlglm - _Ii ..'c :wlC' de bilriilii LF'fakkill'r dum. TitrkinnL"'! kl511. bir i! I• ["II 'VI~n Bll.killD~ Par- Ie LDIUld:J. kallm;,mll!lHIl e~ndilll i'i' Kit ., Lr . 1>1 .1"r nlillo ~"'I'lWi .AIItjyoruln.~ III t OgUl: l].a Ii D, m"il.r , r.. rli,j (Ba:t1nl"ll'l I rU"i.oir.1 "'hel 1o.,J.: ul Uil l'\1l1l 111'Y.t,,)~U dir" FrA"= mAll -(' . I, IIu hi, RU .1"" IIIl'lj.,. B'11,~"to h'" c. tl .410 bt.kl'il uoll }·orLJrnJama.klan In.tll' .. I (o~ T 01 (jii(.~1 I<lIo;rc,L rJ);.~ lCO- ..t ....,.!iUr" S"y,1 ~r II~ Po:"t:ltl!l!og" ~tI rtl,,, i iI:r J LlIJm""",~d". :tlIrl""UI Amerlkll i_il:,.::Ir~d .... lGfll<lDDrail; .'::i L 1m !.lye '",10"[,, 1i'Jj,rdLmc~l: \"t, IIiI::man til!.;',.,' I FI"",. L,u)11 ., 'PJlotLrk.,11 t. nUflunUlI ~·[],pilllCll. tlldl 111 ~i) ~I.U~I l'r rldd,·r,I •.k' ".nlj;:ol u.:,rin- llln d~ hU'l" bulunmu lara 1'" TQP' ,,:;'11)"101 ,bl,! I,,\~ iJ(:,l~ !!oIElD kQml!l~'<'I[l;]j ,!j" ,j,. d" rmu, \ ~.n no u r. rL'''''" I"". lanlodlij, (Illnk 10-" ~,,,W }>,rl. urlil! cd~.cir htir uyc I!~;m~k I mlm!iw",d.I I .1. I'<'ic I nonel dm.~ VI! ball. I,~ kkl'",II", ~ :I:",I"Tt Bift k Alr"c-ril4:anL~ Loll. 111 IUIIUI IJdo,; ("ok l;!n l'Ihmbul BElf"OliU id,.u h r~' ~nn rn::nSlpknl1
~1Ii "joJ "

A..''KA.H.A.C:a:rCU

HOu:...L"IDl! YA

Mr·"Dorr,

KarabiJkte

."i1~~

Ser.i m ia

nu

i~i'n il'lll i heliel

.:<..".,

m.

",,1<

dr~ bllyUtI. lin il rh I IUYI~ml tiT

~II

..

DoUGL
I

~l'
jl'Orti[1f;I Qlitlltlll

'lM

.d.,,~erika.talll!r' i !1;m~ tl'k.::ip V&i.ngWJ!

w!Cdi· ~n.

Itt. D!~'!lkri BaJurnJlS1 r~t~l?i IlidiMn :tole

5 LAJI~ -

baSlD

!le~

'AIm

TU1ki}"enlD Sirlr§ik .:1115 m~!~'[}D dol.rhk ill ilt krcd i i!tt~d.iiine g'Il.I:l:ltllind;:, .;.Ibn bl buJ. t.!.ulp' etmil,ltir_

Do:!rmoU. .Aml.'rikad Ln b~r C'konG< dair ~lc ILiltl

Vi in In .I, d ~IJilJU !
,S"lrl~ r" , J I..,:.in I Jt.n~ ...1 \'_I-d:OUI k)' bLlmJi.l.lJ<L~n U ., ~""lll~i trtlnlll\( Il::~reo.] I,.. D, rtrI. ")·'::r'llruok)·"nJn LlotlJ~rl buk[lnl ~1(1 m,' Yilrt Il"o Uk l.u1.lllcd.:o o;.n 1If III lor lin fll;" 10" ('''' , "".11 tiLJr<> n· I'dlnd kl pr~ LI n! 1111;\b,Ulfl"111I Yl1l1l1aJUBll r" En ~·tL~1J1 d1rlom tik J ,.1 I...

g'

~Il'

",i

.<\.n.laJ_f rllim

UO

I(i:llT

--Qu

Oil 00

I
tI

tl

lJ.ir ~Ur k GUI "·Cd.["r",~ yt.r III J:.i n 1:)1" lit Ilk 41 'l:.w n I. 1:'

iiI"· II: o;d h.tlccsJLId JUlI. d ~. [Lri

Lc>l'i'

11.!.r<'l', r,-lltL h"ben.lll o.]~fG1P. ~6J'1IL I ltl d I) ,Ie rl blllo:UIJ Lin Kof\f· rll'll~I" 11\ b 'Ii'" 1.11,nk'flYI b.
t I tll

IJ rn In }. II~'I! JI !ku](
Da
l1[iil tlr

bJ.

luiIlun""ltLllhr.

F 111. 1I11,n'

lllLllkcme

"

II at: d,ll"1llljmOBllldi:L Lri'll r tIm B!!J.:!IInl, nilan Jdm 1l"lnl'.rn.1lI 'no Uk g.ynr .. '" rl \' "]f"I'"ck duru m.ll, lu"k!l. bIt 111rn1tllrnll!t~It·. D!!\' nil'

N.
1;:;,1Indl-

Erim"jlJ

izmir

1~ol 11th ,·,rl,] motql·I'11 Iz 1~'lI I~rl R I FII C'lJli.4it UllIl"f"l \ 1I1!.'" sov)'O!t dl !IJ1.,.1 11-.10:."
m St.IIJ~t1ll,·" l.r1tlmLlt .Imlt!!: Lottv;nl, lt:llt llmlb;l:t 11~·.. dLuJ 'u, ":'lltrR'·l1I l{..iL1I~:)j~·le ldd',,~d.A .kOOllt'fl(lo 1·~ 1IO'.V:lLJ.I!llt ulaJllll.m1t'n. :l - 1\111. rlll& L11'III ... , L·"I4n. l o. 11.!1 ""h~n In bulUlldugu l,u".1 1111 ) ~on .. k .. (! numdA ,. J d~ rt ill illI'I~litJ~ 'Ct'll1"l!l rJJl~ I!lda ~'IW'I n4!~I~.I[l'i!!kl'l r;'llJ{l1 11:1" nun nlLilltu Iti "'1 '-"11L.II • 11 nJ" \ iiib -Id' btl r~m" U. dk mOJ,da OL&tI ILA _ L~.lmlLkoli dJ}JmlI: trr 10Il ·tllllni !lOr lyo:nlfUr_

~""'~;I:lbII Ii
Hil\

iii""
PII • llr. /jar nan; hU"UJIj rI tial>l'llr.

J '. I.t,m !II LftniAl.

l.ir! Ir bdlr. C'II>, ... L I:IY" &lW·

bar fUn \'.." n ,dIIJ;1HlIiI.!lk prtl)' I.

~"'-

H"]']II1!1 - l'·lnloJ.Jlu I;.; klJi I !JUrt n PllnUUrllJ1 ]nymet.in1 ~ 11 91 d~ rmu tl,("" Bunka. mU d LI r1l bu dLlVlllfi, yu~'un Fin thll. latl 10;1[1 "I"'LOIQ uldlliunu ..n·1 • mlilUt:'.

*

/Ju'< Ii/ruf. I II :.Lt1Jllfldfi lllw!I. j!;UruJllll uptllmnlll J.,~< l.rLh·_m! I !I'CI! " rh c B 10;;.1111 "rlml Bohll.l.lt oku:III' Yel tlLt;..r mu<. <;!!!tlerJ ,I;~i!. rql.1" ~'" aEit 15 te G(,I"Ldeo I.· 'tlkl\mf! indo! BQIUI}nn i:I)'t"dnu ' I niH!'. "All m II:. g"Dlmmrl lIu dudulil. .kndlL.T tc 1 IltmiJUr.

I" '(/~
n

r..

[I

BSruNlEY IEL'EDll'1
B~IA1fLl'lNDAN

C'ARSAMB..!. '1.311 rJ S. AYIm T.1l MiJ.I.I}I;-AN!ij 1"15~

'(ll»J~

wU
I

!HI ()t)

asn

"~l~

IT'IlslIlIl" .. ft) Htollt SIIloll!!i' Ql."L) OP;CHt tlllUllo;.rI til'

~:31l F~N\I' \1'(; ~lIrlu.Ig ~::l.1I0IDUlIllfRLlim D U li!~!oal.ltor cPI..) WO ,0.111.1o... t.u1
U.f& SLDI!IIII.IiO~1'il

usa

D.iW KaPtl.,,"g'. 12.28 A,;:,I1, .~ Pr1;l!'I'"aJII'
Dl'U, Ay~n

BcleuJ)tIi!II~ ('01 ,illra ulI m~ i'lJ11 blr mUlnrl _jl "'11<)1& f'l'n m - mu. na il1lnM'~tlF. Tl!!llplertn M&mul'Ln kl!lnuJlu:nIlJl 4 II.I!U rnadJumd.k1 lulJ.o.n ruw. b!llundl.l.lllllUlIll vc ICb.Uyol:l.cdnl IIjIoitaru bi.'1g-elt'rfk" ldr dJ.Icltl"Ol!I lJ;s, bl.nkL<; Nl 1f~11 !lO::r',nilll' I.!IrOOl11! ". j!lllir b.!1'='lIly(i1llYtl mlllRCutJAI'"I IJ.I!Ul

Evinizde ,dailma Lir Ika~kutu A'Ri dan

enmur,

pi~infj _ve d'iger -. hububal.'unialrln ...

lLV1 IPJ..I I&.OO ga.:ganIl. 11I..N A;iliII "" PfO(T1llD JI,OO 1Il.S. Ay.n, 11.00 a~kiJ.l.ii' iii' TUrkW.l!r IIl.lIO '~~<!rle Ij.qbilJ',& . lII." jIrtle iSorltaw O~>!.tl."&ln [PU ,~i.OO JJ.L 131. Ji,y&1i'1 'll'1B Hawrk~ ~i!I.ll!i ~!:I! BJO.CUD. i'910 UnrlJldu ~Pl.) 11l'{!I O~,.. PoipU'l'"liOJri. t·Ii',)' 1. ~.()t) III MKLllll' TtLiI!'l.lI~ 20 ,HI JU{!I~D <luote-ll 10,30 SHb t ... t ~ sa 1'&Ilburl.. so En:rl.,..,rl (.111ec • 11111CernU! 20'.GC) ~U'lnI .. ,J,]6 KOO·J,m.:
3IUO i2.!l!l

-nib, ca

Put!l.-

KO HAMLEY
MA.RCO
(Mo,tideri
Adr,dls.· lUP- PlJffutr:rr A'o1 Ii lfd'anfnJ'I,

s

bu,lu,n-

'1 AtJ'a..h 6 Allah

Dl~
htJ~lldl

...e
~~C.fIITt

,du'r'unuz.~,.
haarlenan kek pitS1a,' I,a~h V~
muballebileri n

njli'mimiz.

tpm,~r edi leb~Lir )

'lUflJyCl,ll fi'I,!trn1llllJil.' DJII 1"~1~. t Rr jHnJmlr. ~Il! I~mtl biro btll .~ )'1!!Y1nlnm1'lllU_
./In.kntIiLl .. Tl<,I!.I'"~t. BaJilJ.li!iIfIl'IlllI 111t"'~LL UO!! yiLlIl,lm I~ !:Il&ll t,.u."llll.:nll • tlLlUkn ll!lr.ILIUml v(!ren bu ~·L'r. IkU nt l!mul'l!Il,I]~m.l.i:1 ZiClIg"lnlf''''I
[lJfI

Buz Dolaplalrlndan
Hir defayn mnhaua g}mak Uz.ere UCuZ btl' pa..di goelmi~tll', Sipniijdl! .iicele cdinia,
tlfll-jltJilm

tlrml,~~I'.
lLlm 1.I<!o II IIdllm IlLnmlZln LILt ve In~~I.U;"1 r1 m'ZIII I.J I,"
tlll'l VI!

liaR

v.o lUll 1!l!lra •

Kilap &iJ.U
B,U,l.1.

ill.

n

J.f1U J{oln[,rnl.:

:M.S, Jlyan
:Iol.llS1J'l

suJt.l

.

'n~ I'I..S, 110

G Ul DUI.II

A3'''''' w :e!.fOol.r-lu ~.IKI P'fIIlfrPfl Ij'.. 'KjJ!~"

U'U

-

~hm,1f; y. pllkll1rJ mU:nIlkI4.vll.nlan _lj"~Jllrl "G t mennlL rl .l.b1J'I'1J. "d~:n bU "flY!}!,' ilIUUm
tiJ.\'IlIYI! clulz,

Mardin, Valili,g,inde'R

----.----

nU)'lIcllla.ntlllZii.

1 - ~k.l.t ..lln.lla I!OftuJI.JI l~l NllII~Dlmhl ,l'&JI!lUI!I«. i!!DI£~'1iI: 1IIc'lll'lllc<61 hhrlMl blrln~1 IHIII m ~tJ. t<eL'1I' hlo~'" rr~Oj Un!. lSI)) k~ru.~lIr. :.! _ £kIJJ.ltm~ J2.li',fililtl e.11 gtmll Rot 11 d!I B~'lrullr"k JUl. dClrlcrg.nd mllli!FkklI t<~Il1I~fQD P'llU'Ihll),'I, IHIJI.Il,I.I !l!P': !.I IIIUiY!~
Y6J!IIIc:llktlr. Eh;dIl.m!:;Y1l £Ir~bllrnck I~l:n Ilt",kllli!"!'in ".L!w!lneo ,(1(0 iii klrnl.fluk I"I!l1d ~!!l1IlnAl ""... m"I~FI y~ IHoI! )'III Tie .... Ht od!!,.O;l bel.:'"". Ibi"~ tUiltl!!fl .1IL&1mdl'r• •• _ lIitbllll,!r" cl,.lll.m~ ~.I!fUU'imtjl 'I'i!! Illl!l.!. b.Il~U klglUlln BIIoY1Jltur)11( MUdilrlillUnJe G"~n!c!!'Klcrdlr, 6 _ btol!kUlcrm 1>11j,ln Il.I!lmIlC .tll'1em.lHd.oll blr itl I,yJ. blr .oIIW't'lto ~lIIntIJ itI"'" W~-I!. d.:J)l>1.l(!l;]j~.l l..plta .1IA~. MI'pI"''''~ hLrllkt1! lIhalo) (1bL1.I.'I.d~1I 'liD ~ ~ 14111 gUMlerl bar.o:) U~ 1Ir.:Ln ""''IIlL h.Q1n ·!;I'III.IIII~" rnllrllC:lllta.. ~~t.J.fJJk bonlG'u~ almlllllm .lkLmwr, ,s - bl..llllLL~fln h"'t!lH' mflCtuplUl.IlUI b~f p~!l.5'DIl !:IO klli _, r"Ilfl'l$ piJl YlIoplltll"UIkIo;t:aiJ ,AMI! ,,'uIIUme c;unu, ollill 12/1;tll()

,Amasga il daimi kom,is-, ,gonu ba"kanl.l,glndan
II.mMY.n. MlI'rkti:.I"~I(! }'lIpllll,l:lIIH ohm p~,"\~"

nefaset ve lezIe-Ii e,erek slzlert gerekse mi,safir" lerirnzl ziyadesil~
memn UI\_ edecek, tir
...

J.!k. 'OlluJ

blllSllCI

In

'!In un.

:5 -

mrt :l. - J1'I.lul ;Ull'ilEHEl rn"YQOiImdll YilJI1IHalol:llr,
im

U~{'III.Jl.jk"PIllI

1I!lull~'I ... i!ICIIUtl'nf'l'<: i(OJ]u1muri":.ar. P!!LI!.U 51 rllnU

~oI!.In 116 de It! P.lnd Ko.

:.l It 4. DlIll'I'Il II -

K;;:ll1
Gl!'\:ld

IlICIl.II U~:3:; mill'. to!l'I!Iln.t. U46 Urll.. :Rl kuru~tU!'.
prQJ,I: I, ~~ Ilim~
~'(!

.Ii.II:id"!lJnu

HOm 1")'~lI!,noJn

B.o.)'Ill."hrIJl!i

1:1"r1JlIJll~1 \'I!a-'llr _\..... ~ MUdll.rlllgUnllcI{l)r"U~b~Hr.
I!II

n

I"t~I(IILu elf) "1;a't,lj

)'l"eLI rllk

;enJI.o.rultl

gil.nl~l'l ho.rh;" 'Yl)p~ ~'I;l 1(RflJl' ltL(!r1
bclt;~"1

all 3 8'lln eW-I!] DJ.. 1'to!!~l1lttni! bill' dLklq,1I!

l10e 1l1UJV"'~rll.r.k ydoerJlk

.11hlll.ll!.rl 1iI'~dlll!loI:~y.1.: bl.! gLbt l~k..

S~I'IiiUI

n!llcl

dJJ1d1l1'iiJ:l 10 hl:lr 1."~.Ul ~l".i.'I.sIi 2 _ fi I ~Ili bi~ ~1I1 111 b.1Il • II h~id~1lI dil-bil lI;~r.lnID'l '11"0 ~:rIl.l'U bi.r 1I;"t[i iti,r,ul.. 4 - Bir Jllrr.1I
&-

=

!Ilk II'ho:mmjy~ltr Iblr Jt YElptl.il:Ul[l, nUl IkJg" batllUlllklll.!"l Iklmull'.
6J;:lyjlitlllC)-.:!

dlllr

~8!lhran.

l6&roll!ll!rl;li:n
Od&& 0 1iI'~IkUl hnl

IUL.R. !POST A 1i:ll'lil!11l
1

au

III

fEI"EF<ON -; 1011706' ".

nat

O!l.o. IIJ11.dlUC III.bndJ k!Lr~llltJlldB PI! Lad.

illkaUtmll

Ifgm"¥~"Y

R.f!!IlLlltriO

"'!!1'md~rl.
Ol.l!.~Ak g~clkmil!!ll!r k.'bul rclllm ez..

,!lata,

W~i~~:"~~I..::,,~:~ .-:,:;;;;;;;;;;;;;;:;::;:;;:;:::;:;;;;;;;;;;=:;:=;1
.l'di,llLlNG
;"I'I!J;J!I..nI

gin~(' kJerJn aymlJ. TielLrl!t. t!.'mlnll.l. mll.i~bu.z.llU'lyl. Ill!rllb,'[ IlILcZ.kQr g1ln1l!! )·~nUILa.IlJUrulUlAt cUnlltl?rl Ib:umhl'.

n

VI!

-

K~Jrll.I. llGll. -

Bina ve Tesisler'

I."

lb. It.tl... Oy"..icu~lIIllW:;.,~. [p~"t. ,,"I. i blr wI! ~i1ihJ, bir ht.r ck ...oIJ,u. '1 _ Au~itta.n.ul. bir illk:~. b~l1lmm•• i!I - lk!l••,,-, , Ba,. !llIW. 9 j1:l ~"., ""'lei •• ViiLII.Ulcl!in
.. ,diP:

yIm; YO :!'Clcu kAb!J..I flit0~ -

:1 'll'lfI'ImU!lll:il nJmllmmlulllll:

iSVEG MALI

8aYlndlrhk Bakanhilndan
1 - El!J11trl'le:;,c kOI'!""~ ~~ AJIIIr.!P'ilJ D~b.Jea b'l'). mey_ Ii'lI-dyo Illcl. SRA \II[lrlle.~ !!lockb1k yo!! hlrm,.Jc.n 1atJhBi!..l blJiAllloriloe Pl~!I~n kll~ILZIt!IY!il'" 1kac:ylOkLt II'~ 11'..1tuln.tl.I.n yaplmi! riJu,p ke,1l IIEddlt.rl ~l.lta:n (:22B..711,'lU, Ikl ,yllz )'trmt .,uL.i:; bIa
(!illl!l.l.

I

sEU..NlK
PORTsA.JI)
.;1.~n!ICj;

I'IRIIl BElYRU"t

l~l'ro.llRttIC
Km.i'i.l.!:i' ..

hgrc1l;c

r

;:;d;:"'IJdilT.

)'Cd.! ¥!k ]/ctml

1 ~ .1- :l! KIrn;w, ,L",Dr It>:rb.-., • Yeti ... l.o1illul!:, ~ _ JIu.lJuk ....

..

DE10tETRfUS J.ZER'"VOI][lJ;K.IS I}a:k>!lg _ ulK'aii'm~I]" Btlll _ Tid: t.rl!l'''' --.1
fL

b,.

tul"ill:. ~ - "IMl~1I hii;I ....,., ;FJlk. IJ _ 1fltuLrll1'lll.4J IIoIbt"t mn.h,. . t....,,,I .. n,,j,, kllfilld'llltl.l In.. _·h.rup
I

D Iyara.~lr . bk
.

il- J an d ma S .,81 "attn
I '.
~ ~-

lehri, bir' ll~t.. , 1'._ DmJ" b'r ,,,.hrimrJ. '" V.;rdq, ok ........ r! ~Jr .... tll .... i~lo:i. iI - 1;lLOldi ¥lIl1an" "da hi..... littlllH.i m'.finu'!tu Li:r.

Alma
OJZOlr;J .

K.'OID_

jsy. on Bi1" I I,m ndan .•.
,iiIiJ.'dl;]1"I
.MllilllUHlU II

blr lLr. '¥ ml bU ~.!iItUI. 2 _. EklJJltlIlol: 1 /1lg-ll:i tarlhInl! I'Mtl.ll)'1m q,h Gilnll .Ai. Ull de Ankll.l'"allA )3iIliYllldJ,rl.!k BM<i>hl'!1 blruI.iJ. !!;L'Ilde ~CoMl va KOJlrllJ1I!r ~1l!1 oL'lUi1lIll.a. roplaDac:ak 018.11 to'Il!J«i.r ell!iUim-o l<om'~:.ogl'1li1"1:a ~p.ll.h ;own' U,I1IUJ.a. ;:"·J,Ptli!.~~I:l.r" iI ~I.lt..m!! t'W'ILk:! VUlI@lYI!I y&bn.I.n~.a.k (ll.riD.I ~" bLt'I lll:"!l ~ill k'"",,~ boca!:h. ",Ll ml!lJtbL1'l!l kM'f,h~,ctlA, A..JJ.k&rlld YrnI. Jl!!lllr BEI,"lO.dJJr wklk :S.l.),mllir apa:rtunuum!& ~ai!'.e Vi! HIIprUld'
liIli!yLl,lllII!l.r !htn'illil:li'lclt Ek.IlUtnuyoli IILlI 1JLllr. M .g1rtblLmdi l~iIl .l.I1~kmu1JJ 4-

lion
TII.!~",

--~------~--~~~~~---.II1kI E~....., Unl

-T"'lI.r

A~

~OO~ H ~~ bR)'VRDll.tmmlht.JYIlCI I~ yull&-d& yuu~ b arpa. K.paJ, .an U~IlIi)'l!l Balm fl.Ltil t k-,u.. , i:kjllt.m1B 1h1ll~1 U.l!!mmuz.~-lll linpmtl. gtlnu saat. 11 Ill! Dlyanbam 1Ii Ja.!Id~_ mill U. bk bLndl~Lnda n!lplli.u.\ll;'Il:, ~lll"'iI!..~a~ Iio!mlllll,t 1,l."l,bllMmelt bedelm ~7.1!i t:!ll!'. Kat1 temi. nAt !Be .Il:I1..I.oI! ~d'l!lln.tn "" UJ .Ldlr., :J.l.oi:kllkrllL I!Il'rtnamlr-1i:l'~ AnJ4:1!1I'j, n MlIIlll>llI J(lj1.I:!h!lr.rI"I. 9ll1tll~ 1'Lli:n1!!. Rom, Jii,;n B2R. ILk1s.~.l'ldlB. ~~ D~ynn1J.&kl r .1lL J. K. hgJmh, gtir("liimrli:jr. Tall pl~fi.n ,EI:ull~ml
SeY~'l.r

J,

Elrl.ikllm

ILiUfl:'Oli'Lrumm. ,(DiIliml 0:1'.u rak
Eoi, Mddcsi,

l'edek
llllDacI

&1lo!!aml 1feli'~l.Il1uIl'.)1

..... AiI!laf~r1l!.l[lr

If;,ii.ma

SlJ.SJHrI~n

'blr

~!LII~

........... ,.,

ttMlnat!/li!

ll!kUl

mt.kt!lpllllrlll.l 8.1'&2-

Adl!.D.1lio ve B.il'1'A.1!' lIibi,w.aI [Hl ADA I'AZIUIJ OoiU.lANTEP

BaD. No. 22
-

-

__~:~.;rOBmynm,
VII.f1"

K&drl HUonli, Sel!!diye C!I..;I dC-I], .No. 1D.. :tJehmel oQ~l:.aa..D 'i'tI Y\unn1 Ak)'ili'e:It, GilmrIlk C'nddelll lnl)[Ll1 3111. call-

Turkiye Umu.mi VekiH :

P---~~~~=--:::::'~'.

~d ;:''ULnll IUt U:il,6M,M) on Uq bin. filu )1J.z. I"ks..n ek1z Ura. !W aJU l<lmI,luk i'! Id gOv'!ll, nk<;<!!. IJl ","m'lelcr1 \"II b\ll ~ b:.w.:ri teklrolll !lin..m, tW.t bb' IJI 1y1 aurelte bEl~rdiglllol, LdMfI ".)'11. den1?tledllinl 1IIbat& yara.r beige. 1"!"Iyl~ t.lrtiittc- "k~J].lm - g1m1llt!!!~ ~ S2[, !t1t!1 i1nlerl IilIllTJ.n I.l'li gUn aMI! )'ll.i ne iHlI.1fLlIilirlJ.k l6akaIilit;ma mll.rll':'.ut Kkrdl Il-u L§ j<::1.n )o'"l.Crlik g~liul IlImIlJAn. ~_ ~t"klil" r\[1 to!kl11' m"lttuJl~1l1I lkJJ:id madd.!d~ yiUJ.I.J J!IIJIItteli bir SIlAt ~nJ::l t Il&&t i~ IBo klJ.drq-) mlii1'!bu.Z: }{l!.r1tl1~!1Q I<omll')'Q'l rlll,lJ!j:lt'lo!' .....nl.ol ...1'l IAlrnnthr, t f'flsUli. 1I1aca'i! ~~dk:melE!"l'kl!b'''J o;:dll rn ..L [1t00'.l1 .. t Od"-"l belge..!L1< !Uu.lll Llal.ri!>!IruI.~

RON]!"
t!taD

K~re8t[!ci.ler.

ME HMET KAVA l A
TO!hi!l'"Han.~· Gahlta.

--

bill. ASliye O~jJncii Hubuk V·Ug'I'\;hglDd!!.B
Ul!l/JtI~

MER.'lIIN SA...MSON TRA.B:lON

AU ~b.ku:gu. Hi.lkt..mtl d.~il Zim'!irli Hall!

SJillJahllttin Tur~, c:oddi!!lu. No.3? ..,...HuHlllli ~1!![1 • HIim"

BoZ!lcurt
l'<ll!tll,

Te:Jefoll : 42:673 - «1430
Td'gr.LAMET _ Islajjbll~

AnlIJlr1.nih:n g""ilrw;IZlIII Ol<1l.i1. I\lJ1.Ibn b ..... de bo.!IlIIIlDlllll!.nlDlB. kilo ~ vel1li~'L baJck~nda, 2lmll]e IK.a n.~ WMlnllln: ~1.'1;"le@ tlh A. F UJcall ).i1ll!U.l", BOkak 14 No. da I>'lvrmlikLIII. Ik~1l ,lmdJkJ. mu.,

Bu~da.:r' P:3..f".a[,1 ~Iulde~i. No-. 315<. - 'feme! KlIJlmogl~ • Tf",bwil

.sua.!

kenUlJn

mi!l lj..1o;. Sd-Un 1

.... nf'11l1 IIf..b d !d~}'lLIn!!' maI-':~mo!!ruJ) ~:i9/30-1 Ng; lu 1k>.9)'~ I!I II" IIol;Ll.an dln.CIa: lIil12\"D t,,~u. lit )..pdm.u,.... dtiJ' \I~rtl~D 11:.... 1:'.... ~rlneo d.ih'k<;11 1k d,a\ldJyc m.lihkem;: 1IJ"'Itn.hrul"!1n.. ",IIIOIIf. ILl', Da.\",u..IJ. lttL-Ilmf"l ,i;l:~IIJnn 1Ui.o
UITlLC.II.

b~IIHLzItt

Dab~Ovi~ ve
lilS

~ki,

Haki.ki .. merucan \ P(1)hrunden. Soert)ea. bedep, .LHl"a Krl;l. !l;!miz i1iki~h. i~'ia1ite ~IJA.tI,l k 11 00 Avrupa popli.ni deSfDlli G(jjlLlf;1i.LEll 10 00 Yullk, ~Ik yaka, yelli :model, ]E;ma:rlama lI.yan,

az

,_
7 00

• pl'llaA Ii", IlI1W'I/Jivdi JJ,a !

..

1949 $eMt/nm,

I

'lI.l:thiJo.~".n

.1 ~.• :zIIIIJg4111 g1l1L1l !lut a_3D <1. .m.lM.cnwle b~IWl..."Il.8.l!' "rya ",.kll'
i"Gn15wJm!ai DlLi"mu IIAII glWlu.I'.

PI ~l'l!I.CU.tl...

IUlln:;'! c'I'n]"

Iiln g1lJ:i L~eUU.t

I~dc
o!tmo]; •

\1~.f.'UR UA.I\,"J.MU

PA..lVAJlilgol}m..leklll'r

STEVlENSONLlNE
IuD er1lulll. .b!Dimhnll

tulhafiylil' e§l)'I!l!!L t~phw JiF.Lil:m;;L PERAKE."IDE slIb.IiI.f.) Bllyram :il:itlYl~la.rI!llAl bizdeo. temiD ed.i· n:iz.
AI:I.... I: 1!.!!11~!1nl",!l""

CBHllmum

:lQ.6"e411

Y'eai SaLah
lL1N
FlATLUU
K.. .El&tJJ.l: l'.!lU1u .1!i.!iU: 1 wci Aj1~ ,lIIi.DHm:!

"\
C

Dunys.'",n he,. ,yer/nde d{1zgUlI, 1!~ yoku:j/u yollil1"da dverl,11 COlfSOR lelmik iJ'slDaiugu hsl,

lENity 8TEVE~ON'
;00,1''''(1
I;m -

hr

nll'l i;; • .,11l1

N)~,

1D ~DIL

'lJliiEvhc

",,,,rz."

Ii..... 'rl,yutJII, B."yori: 1 mILL .IIaliW! ,!111M,

Deniz Gedlldi
lUU'UUr
:I, -

'~"haliJde b~,. mOfosikleNlr:

Transmaliin
SIS
SIS

......

...I':':'

,.......

Erba1f Oriaokulfl d _Bgun .en
kllJf!'-kI IIfll:D Wuu..

Gil ~1.1. I5llllil&' l~g Itflll IJfi .. _ II __

_. IIInIiIII pIlplr*110 ttl lJlI "UI ',.un 1fJIIiI' In .1 U I Edlmburg K UpS'S1
~ ...

1'Ill'1I l)o[];1i,liImHJllil!l OcdJlo:U Erbll.f
ofY.

moo
tOO
000 2M 160

M:E,IIME'f

KAVRLA

gi:~1!iII E~lia.~ ~rliI. ok~g ..

2 Ii I

~oo

ULLA IN G.IE R

Il'~m:i :l'i!,~,J"!lIIII, ll/iIlIQlrIlJl,.lEhlliil
'l'JlIItJ

Ds., !Jlri. .li:l'tlq I!mf G.ll:WIIllU' d.!III l/• .)'~e rUn1ln~ b~

tlr.

lI/I1(llt ~ ...

rWll.l

II,WIIIII

l'I'illJlliO

,I;ll •

ill II II

Ii
I

.lo ill

16,-!in /9\19

~

"ii,

J

"

..
"
I ~

" IS 'iD N [I! 1f1l:~~I~,. ': I;",~i'i .b~ • l!<an.ll. ~H~O Kr, ~i!IQ [KII'. •• !i'III;, UVII ll'IIQ

lstan6,ul P.T.T. Biilg;Ba~miidiirlugiinden:
lil8.i'~ ",50: lhtiy.u,.:l ~ lc lJlImu"o;! '" ~rt.n.h"I"iIJ tlmhlltnlfe llljQ,

IIm.l..Irumwia, Haml>'Jrg. B.,:.rnIlD M\"ilIW, Rolli! rdlPJlj VU iLI1on!lJ:'lI. l{llli; &::L. larh1ULI: 11'11111 ~Iolrul ~dEr, F,iUiID talr;;l"'~ a1m"
I!'D~C'tIi

i!;w:

3iH!o

~

:J 1:I'11t.. IHI!

1 .,IIt.

I

~e~'
UK!


..

I4:!t I>l.IIytl1k 1NI!j: da_~.h<:1 <; '-'llas~ IBlr:m ,11.1,1.11 oek.. LLtm"'}'a l<.:.nl.llmu ... tur, Elk~mm() 1''/"'l/ilMl J:l"~ra."mli.::g!lJII;l uu.~ J.15.. I.. 9IJytJk PoRta. I
J:]nn" bin I!-I! I Il-l.rlnd ku lta.lilltrl P1lJa"loJhl
wJu."1Il.i:l1l.

aU.La
1mr"flI"lDil'ii

,~

.s.IIlCDI

i'.nm.ll

11M S llle!::

ItElJlil!!lll.!l~t.

rs:II= H'lIOl/.B

lQ.pl.lnll.clll!it

Iol .rir

lJ 1111",,, Id In ........ ,

iLll";ll ntl," t<Qmll!)'''ILLJnd~ yalll LII o!I.lotlr. .. C ,M n""IlL.q L.odd UUUlIIr" 1JI'l(ll~ ..t t~rnlnllt !I7:1 1I1"1I.11.r I ",_llklllJ.l .. nn

RE&~D nui 'IlU:r,I!J~C" IUzlI~111 Y!I"fl .YIEMI ',IIIIAH mUr!llldP1GD1II1
dWI • .lliI!iIAI YU j 'Ttil.ll:ili!l .. f1111i~

nUmUl."

10'

I1nrtruu"

",;Irol

gdrmE<p: VCi

t.eml.nll·U ....,

,nm Jllurmll;l; tiZ.u .. lOall!llllDl ,gllll1l.erlllll.1 LliIllt'I 4lom l~!IoIl.:!:lm'Qd_ lIg1n" ,HC.ULm" !;'Uo.,,1i 111.\ nl2" d" IHD _elli".' l'tln lnuL~bU' U,C!II!.l'd ~IilI' ..... lku, "(; mllVoIIk,lbI.t 'l.",m.lJ1l11t m.. kbll.:oIu ll~ b11'1I.k~ klln,l. )0 I>D" 1.1_ ','W!I:Ialllfl1. ... 1>1116 ......

l

~QIrG HJIl iil;l!..L tlBSt!l\li1!lll eJJt. vo I:(lh. iI'~v.I .butall!.{l!Ll' MIlto.:I1U1IIl B 10,11.1 ~mlbml!.ll~lt NIIi ~" "J.'eJJ. UJ:i:, lout 1(1-1.9

D'r" Kernsl

Nl.IJri

1

~~lF..ttLl', .:Ii !E!irl.m:J. lIll'Ui'i!! W 1jII.I IliI (j~u.l1.l bltlrW!lI,'. D., BLWlIIo ~rItiI cik!illar4fi UU",.;I ..mda I~iii&.ljf, 1.I~W\;;'11 ~"'. 4111 orh, IIku1d..a m. aU 1IllI1if& 1r.:.. m1t INIIlnImIIiIl' 'Hi Go!dlkII EAIJ1I ~ f1rl.!!. ,oknJ.l.I :tILUrC!fJ!:!C dJplDm. IIl.I.IIIU LOr '" IItnd MWtr • li - BirIIl'l:! .. ru:!'.. :16, .i.IUllUl, IIIJIlla l.iI' Vl!l U~WlIi:IlImrur .. 18 )!~ IImll.m ~k olanl.IL.. Jl:o&uUII .au.... Cr:o:llklJ H 01 clllI:1uu. l.I tamlJllb,ylU'B.k 19' lfu.p.llw..", gllil, !!;.Imwan ,l.iL"ttll'. ~ ~ hteknLe.l'~"[1 ~lx.lJo;I!I, .bI.Io;u,~1il'I.l!I ItJUUIlli'lifIIod~ ~kw..l mll.dllrlll!l;\lrl. 'b!llf.l!l& JIiIIrl.r.1ti,lh!tlI,lIllIUlJ .. nn 1;1!,11m1!1l.'ukl1U'l. ¥fi •. $ !lBk.tl,,1Ill: ,rulMl..:L Iluklu.1!lnR" ,•• dia ~P4! ve~lJIal&J'11I 1filoU. .......'II!i1Q1!l,1'..&~l!tloll.n.

J.'..-.

19-" ~i\5I!1l1I~T~" l~ ~,UJlJ~WlI'~", i:I

@J~~'.
Y,.,1"'IJ1f'

~I,

iii. -

D11"II;II

11 ,!/j

.II = .A.il .. ~ . v .. Itrn<l.lalJ;i!!l ly~ klh' .:tUM MWlIl Olauf1m1l ill' .y1 hAl ~lt1d,. """"Oltul il:uUL!l1lLm ~ "I!ye. dJplom •• :il .... &dci.~'~lklIbk lotoSul'"

=

Nltlu
Blr

'"~
_!)}"!

fot>:lln-tl!
1I'000m;P1ll1
,Ql

Jdl,g1G1

a..

".'I11""'~ME'I' ...'.!I1.nlflu'

O ••• il••

Hillin 'f .. i."!11~ I i112-'lfJ''''

4liO!!I.aa

.u

Sahibi:

SolD Kili·cltollu
NUrllDillllIIlI:r1
Nell

7
TEMJIUZ

~1I.lM1

1t,

Baks'nl,a,,. Kurulu
Anlmra:
.. t 16 dan Bak.B.nllldlll'fl

IlIpl.u"d,
KlIlU11l tJU

8 (A.
19,30
It.

)Badal'

~ kIIn].!r
i,leo!'
I..I.I

.un

T... dm"

tV[INW 8A.AMI

IIT

'1949

,..hran I

.. N

!I~'.'

lUlL
]1.2' [Dei Y:d" No. 3696

tl).,I""1D11lI

ve Mubkli1
!b IUaJn!I:C·-

ait umll!mi:

,nde

HORR.W£T VB HAKKIN VILMA! MODAFUylZ

~eooe WlUIlm~lllJJ'.

• I

U

••

di
E31a!kfl.:lll

e
Ii

Pariste bulunan Amerika Malige Bakam krizi oniemege ~all~lgO,.
Iingiiter'e'lnin durumunda biiyUk ,bir b,uhran gtirmluyar, Ilger,ekU ayarlamaYllrl yapalbilec:eiine inanllyor

Amerika,

l~dll biil.llllll'll~ ,mill mik§kWlert ~ 1'tm'L tIr. B4:t.ku., ~to!!'dilllg u))!IGl-ndQO bld~· IIl&D me:mlakiilUe:rl.n lugUtfill ban·
Vi!!

nmn

[,ond.l''III, '" (B.B.c.) SW.fnrd 'C..

~p,..
-

1!I&I!·ro logilt • Ikt1ddl, Tilr~f:v.u.l~ ~ bllyQilI: rom.d~ il.JtsGI B>!:i3l MOlhm~t HI2,gr.:lir% F'~i BilIHlA KUItl1 :!I!lpPJIlli'ltl'J 01 rW6u !lQ.yQO'.:, diany" furlinG ""madall fI1r~ da.klk.. ~,YeJUk~ M'Io'G m8y4anl7l.!lG Pan - A.mt'riki1111 1lfG;1:IIda IUa:1'&rdG lIW aier,ksn ••
~

1110111' VEl ~lb!ll !btlyat. llU"!llln 'l'lll mlLYoalngiliz lID III:d'lllQ 40i, :miJ)'ona. dU~tugu . l!I5y. lemil]ltir. Batl.n. boll ~ tu~1Q:I lte:r.
'tll!SllI!Idllki

HOI!:; BtihUIDdilll

AIceri.kaj'B

YiIo-

II

pdmakta. olflii 1II.m=tio aAl.mII.SHi.iloili l1~rl g:eldl~!Di. lliiylemJg,· tIr. Bal!i:lUl, ])ek; mijbrem olmJYoIlllI,to.lul.t dDl~1' .:ufLDLI mUl,1ip olru'l lJ~PI1l:!!!llfrl:!1 l~ Hliziromi~· b~rl dW'itlu\I!m'!l!l IllduguDU d~ &6r.lerlne I1l1ve etmi!jt!r. (Dh,C:!fIl Sa'. & su, ., ell)

• nl
~.

i@.itiJ!!V!i

a
~

....

~

~

0;;;

II

Mufa~Q DmwknillJarr.a

0: DililHI1!t'1'l!141",

Tezatl[ar

Memleke't'i

B
~

~ekdiJl, TilndYfImlI ol4uiWlII, ldr po.
IlVliOak II1mU ••, olsa, bh },a.b.3.nClI I.b.i:te! 6ilIIml, hul ~linaIi: mahlylrt V!I!O

~m ..... "'.,; '~e · .....
M:lI

:='1::,1:: j
~

10. P. istanbul ilinde yapdan toplanh
iistakillerin Millet Partisine iltihaki siirpriz te~kil etmedi
I

iltiMk bljj ftsmi i"eHij'ffl~l(1"dll".

Hlllllt P!l'rli.ffl'l"

Gt-lfktf.11i
(Foto;

$OIU'd,

a£in Ankl'lradq Bw-han • 1"enl Silhb),

Atlontik Pokn
~

.' . 5
bu l<'l"b. ..... i.r_

I

Vandenboi!'rg' de IPlllkhD
AlilIIudc:all
aYHDIm!li:!I

Ustad romanct ESQ,t Malzmut Karakurt dun danga iuruna baslad:
I••

tudiklifii

u,t,~di

UilLd'e putl, ~!! '111.1' tlw!.i11 hm1."IImLIl!J h:oli.oe "ok, au[aJ'nr 10'11 l!lg .~U&nl&n ilayd':IIJF J.a.onua1rLa. '(aJ.i1t ~ JudiI'. , I.i!Iblll mle U W. dJill8t m

JIn!! ~ rln~ Iu.fI.lttwu. C rrdI. uudtr Iktidan

:rat II!

4&

VSDiogton, 6 (A.l".) - Ayuu iliyeIl!ri.ndec. cumlJ.l.Lrlyetlljl. Adbur WlIIJl.deolblilrr, IIWQ..z;lU komUn1J., me )l:ar~ kMJuw obak UJ.crt, oI!1i'\I'ei taflrJ.p dilmflliDi, a.yu

K.aruurt lima Jl.B:,II.Bi.dJl.abl!.'; ."Ii i brili. ¢.mII. d~:!'li h.ru .... ,,-,laml, Imh:llllli.!ktouLr, Dltll Uf1lD IML 17 d Ye,m,tiJ' b"'-Il .Jilnmil .. lhiiJ'uiJI: ",.t!ldl l'U-,AlfIM'i]j.iUJ u;..· ill! :Ulilimu!l

",,., ...wt
r..v...dl1iJ'lI

IkE .. rli

0';Up

Ti'1j

TlirlM.i

"Diu • .11

"",k

!l.kllD:lD

r" m

All.".,

u:k ... 1

I!dallllF r:Q. LUlflik
dlluy&

fed.ldrln~fI IutlMlIHI

Kl!lcmil

i>llnJ ile ~I!;~ <trli,plooiltiml.::

.!lIII eok ,.ariu.I .. 'b,r hIIm<:~ ,.Aptlil, bG_ti"d tLml
'I'

bu ~

Midunnl

KHflIftI"'1l

rol&D

a:en

r

~'.l

$t:hri1f11zdi! &ullUlal1 Cdli1 Sri 'm11.1 tid: k~Md!iOil bu ,top. hod'a" uWSti!i}HUN!6J~ O~ Be ti'uJJU,fltlal'Li'i Mifld Par· ,tiBfrre tlMala Mduh::,d.r:u'li gi:lrufmdflljiii iI'fiIlilflhUDr

mn

=~~.J).
KUU;i
,,-

Atla'l1lUk

Jilakt.lMIli bir

olD.

g,irh!Dik

tclilcliSlbill'lD li.t~:., ~!.UI.lm tIlbo ft·
.i.UMW

D3::.~deJ:t~r;
Andllll}.lti£i.

I

.ii~~~:~~~r~;~~;-;;;";--~~::::~~~;:~· __:~..~.~••~.~••~.B~~..:...:.=::.il.~.:.:a:..-~.:.~'W~.~_..::. ~~~;~;;;~;!~;1iIWI~~IIf_:_;:_;.;.:.~ •• ,g..~ r ... ~iUI;.. ~Ui~_;.
_ ._ . ~ _ _ ~ .... _ _ T ....
.

'l!I!oHliI"~_ I&rJ~" .~i"'u' l\I! tJUlIII~J~ bir . l:.ur.r~lH("glfl I'''' "0 ..... 1<0. lu;; bir ·lJu.... ~.<lQI1'n bll",Il"!m'''~IIJli'. ~"_

IIprlndiJt. $'mdl~. ill!ocl ~ Turk

I

~JrUf .... m"ltupwb. b&p:n M.IIIJI!I~ K.nIIlllrl, I... lCl ..... tll,d" 00

, ... k. "l_D<hrm.!" Ear.t l'4crl~nI Widt!n.-Wl'!"llle.oni iJJdr; bulUllulmQlur. Eut.
mUoa mute!H
L;[c.

E1.oCllel ..N b...... J",l11 II.&-

,{I!IIV;IJW

P. .. s;'~~.. !!'~ _ill

;b ;IIoI~:w;';IJIj;_;.II;n:!IiI~.:!jI~ ..

Inn linJlyecek
bLr ml.llJ.o.l<r~t !::.:!ptltSI kUr. 1IW'.tlI~ dIIihll tesLrll !:a.hf ILbU

.

J

tlil o11I.n
. liOyl

"lI

~

IWklD.m Jihde - 1IIi~ l! top.Il.~
bu,gdal
110-

,AldI:aI'II. 6 (HWI!.Ci1J 11'llJ1U1kU klfllJk el:- DemalU .. tlaI1& O.z Demokr.o.t p.o.d1 m.;k
u.;ekIruUlnllr! ),Iillet Partunyle biro [~- mlderlntll!!o lI,'lllJet J"arUsl mlLh • (lllert I;lIk m~n.liul!L g&-Ilfillyor. CUJUlU Mlf<;Joil, Kl1t~}'a, Slnop, \I., 4!J!JA bIW li"rl~ m<:,,1(.)1I>I It.'IIfl'tlJ.mdl~41 Old'Jtu I1:Uii t~11o • d.1r. lirull'.la:o. bq1ta II'Itcll.te :!O

rakIua ~llduiD Iwr&k belilegn~k
UDIIImIJ

b.il A ml!'l'ikab gurdliiWidBli ~J:l'1> deem n i.itmfilll.J:ilUr. on dun. degll, ·ta Jim.' ~, ,..ldll' :r.u-~Y'B .IUI rDo-' lI'hulf.'.ibb:il;e tIi i:l:emo!;tr;a.Hk melll.!f.kl·tt!r. FduI,t 'IlII~!l!iil!:l.'1lui tak ieJi.DJ eml: ,111 iJ"Bde.. i II u.l'Lin

\. :r !!u.dbi11mJ;l:

\

!I"

m.af· !;f· rI .KlLDldlr. II Ik PonaL mallfll!I!rL tlu 1IU!!1II'_ blllmlari. d1~ardi1 ~'C' i~efdl!!l mevali:l::i3z)1l komU:nilm l.a. !lI.iI.Ia luI' mUtalIl.a 1I"'1'II\":,'1Il111111 cut b,.lUIllliQ

bs.rbe m Iud O:I!lJ;.;!.k eJ!L b1 dil".~ c= nnn)'llDlfl. CllI klymetli

ve I:i(lyl~o

Ul.irl'1l eYI."IU llIir

,..n.:r",.

._,." i

d l_ .. d cmayet • aV3Sl
ue,'am ..... _Di. • 018Ai
A

:

II ..

"I~

IlaUlD otmadIgl kaJ:I:!.J,und~ l.l~.r, den doiaD bit' tebHlu:ye maJru~ Iolccbate gcor!lJ'l MlIIJ!t Parlt..I, ~'1. bnlunmak;l:ujlr. 1"I.tt, Ut;;unciJ. 1".:k D~rnQk ... t "rl!:l1nuwlJ I:~lj.l'm.[l dUn I'll hArDinl ~lll'l!'lI1 ok 1.,:10 "'J". II.Dn.mI 1611. .II sil. ~ lfJl)' (DI'V!lml S;Ii. II i'lo. 'I' Ill)

JI.ah4
Of

dJdD
tvI'.

IOlVLUJi ~.!! kaldeltfl !io1]jijp 1Jitma.h ,.~ lit Ulay __ y,a. IIJ'P-Ili bill' ill ~y,I.I1D1:t, InmruW dl!jU mli ldl! B!.zdll blpl;iulI:dlgmhWm CJ~
d~~

\'0 TI'k;d~131'11 :"" 1iIIA~

hiIdm olrnl1Jl'

,;:!~ll1okr:J.tik

IIIIQJme;, AWiiplJ>da da b=J
ilki' JdJDfllu

lnUD

!! ~

wanllk

Illiffili&:etlul.o btmm ~ub ~IIJ (DIu IMI lid, otalard~ temel IiluIIlIl.IU \'11 ~!;I 'tan AAltal'[I. 6, (H~U - 'iI!.LI po ""e. f.iemifJ liire' 1D)'11I'~b. yll 1IUIhI1ID1Ui1Hl yIlM.e 00 AoQk· o mc:m1B'.k 1m geli!:1W. I,fdwu I Ban ol\l1U lli:lU!len! bk bnklkt· oJmr 7&ZM1. ka.n1lDbu'm. illidtlbttIr. V. InUt;.· tedblr 1J1'Im1)'l!D. h!l.l'ILI>l:l'Jda _bll' 11lb~~ ~rjnn - k(Unt rLlndi tel~lllIltI]nktll.. ledJ0nJ.I;I. 1!J~r1ijk ~I!I jielIlk ta.. bLr P linde kO§maktlldll". T :dbir (Dn.ml b. !!l &0. I 1:11) g;udur III, iliy;!!1'i \I'~ bui(l.·
II

ioli"rild!., halyMi IIQ - UnJ. &tm&.o3'~11 mUeZ'~!.!' i'ItlhnrilD, Il!kDII~.-J!t lra.de~Je ,qrilr mfliQde dle-r old'll!. Y,.llm

tot3=

Yen-f- si a [e- m Agustos ,a b . ,hyor
Iktidar hiikiime'tler'inin tedbirs,iizliginden hil"yd ".'I . _ . '. '8· ...'. !'!A 1I_·k Ll'_ mUlJ d etle, h a·lk k Ii'.tes,l d U§U .. e '.me.k·' '.Ylyecea
n

rile. pbMf'11UJ'l1I 1I0~an~' li!lvalardQ! tka t'~ h'klel'l i!iIu G:UUiI'YW h:1lkA:md'g: idibo~'a ma.rit!1 Olo'1ii!ld'lgI.m.I ,lI'al"aF

~e,.d~
C;1:;~ yU IEL l.liILll'J:W 1.!Ji~1I "" rI'l ~LdIgarl5~d:BJl !:IL. BuJ ... \!~... gil!! YO. WilO~'~ g Ill:r<:lt ,m~ml K:~U. llil:lIl Utka ..den" ~!.I CII!UJl& 1;1,. !:',l!;k1.Ja, ImJlmwgrdan BuI.nr~1.M:i HlI.va yGlllt.n G ntl Aludnru B"~ GIIDI!!! OJdlll'!IlJ~k Vi!J t<tl!JlZd~'l'_.~ _ ,y lI~i • I SIJ! I Il,!!..

I

'1

VI Ii.I blr !!kmdlt l'!,YC!!:cgi:Z. .Bu yeDI Up 'lnne!!: 61l.1lm1hd~kl IIY Ita"Ulct Im ..l It!lWme;,a, k Larua· eakt:lir. Blill!;Ilh malu l:Iu 1liiy I~mdfl Ik· rn I tdhlet:l'k ve llh!tli .kara:rl Illnlll.D 3(10 biD tObi bugdUdll.D b~-

bu IURUe ,Y!l.jul!l.C.o.k tElJlm"rloL~' I" oiir ~lbk bu:dtlli UltiJ(DCl .tarII;

lehir Mecliil
I

Nuh'un g,emisinin Agn daglnda oldugunu bir Turk heber vermi~
Air eo~o8 profe

ill :!io'd.kJl.:r1n1 ktlllillJJlJ'llt itll gram[!.j1 'Ii'~ !Ial.! mlallelelliml

dlLnon olllli:&kbil'. Un II'lI.miILml1lu IJ r;uj nde yapllm t(!'tJdklu IIODI1 udilkteJ:! lomB. kcyny!:t belc::diycII!I:, blldJrJJecl."k ""II oDllIlr d . kc.!i!-

fevkalfilde ,toplan,tlslnda e!i;m,"-

vapuru Amerikadan geldi
20

Adana
rna
guuu
s6r'atinde

DIUzi~[iKo, En[sliIUsUln,Un

Ba'yrall
Bayr8{,'l plD"~Oi aniIII' .,evlUf ,"dUdI
AdJmll, II, U::lIu.ruaI, DllzI~1 II!I!Jo HLllItIUIIbllbJ. umll ,nnJl!I'diI dJft~ ;;;!!1Ulm 'baiyrilll, me,.bw. JdmIo:\L~.l' iulilllDiJliII 1'U!;.aJ.iuJ.lruibr. \:'1!i'illIilI ~ltIkBoI lOIllIum.dJI. IHj 1!Y.'ilh,. U8"l!JL IlClrtll'l!" 'lDtlUl:JllilJI. rna.,

Y

konJorlu ohm gcmi, l:t~
IIjUr Ci!ml~ .lPsJl"mlL!IJ illdugl.l b'i!lldil: Dl!lIIk}'ollan mli!'llHupJon Viii 11.:1..:0· t!lclll!!r gemi)'1 gamlelet'dir.

U b~t V,B tIl.lIr!ll cdul!kludlr, IEllJ yeDI 'l.iPl!km~gl:n Md~~1!i IIljj dJ!lrl bl1y1lk &reMI! de-gDI 1110 D~ tLi~ 'fiI~:. k1:lie:r/iB flUDl1 Dkmllll~ p[l:'~l1l1ip 1tJ.·

(;;.Uin~ydo~u Ak.dleni,Z !lIeferripc ~1[luyol1,'

tam'l".

hB.l'lyla kabul emlhnlll ilJulull1mnk·
1{lnlillJ~~ 8.1, iii SUo

1B .

.!!!.!t

or

mi[~

a teg A 1,rE ilIoj1 U'lUlli indl:'D OhliU Am 'nkadakl '8ij,,.~edig,iDi l"e:ni ahlilb'lI
.Illllillll.lyo;r

Tih -iio

kC'liIdi iDe ~e.lel'

Iiticalar ,CO k arttl

Adnna .R",milJ .0::0 :m iJ il!C!)'U'Oltmrikt~, btl" ttl rJ ~ ,[DI" m I' Ia. ,. ·5
IL "......,.,. -

l~1lIIJJWI IIfntoneill 1IUa<i:r1n. ~ ltum,ll.I" dc.Kbik uat ; K1II1I.r " .. 1b.!d.cD tl:'~l!b'~1 tJsrClITJ~ M\I%8l ..
!u tevk!Jf

lI.th"lIlll1 ktlIlJ"~flll •. 3, a:ii)

/LJ'I'I~
I

tllillitlkll.1. ",.,

.. LlJ3:ru~lerclJ •• d~kllZ. UlJI!'IIim Il(lkkl.ntl& )' .. pllm&kt.ll.ilir_ ,. ...,.. ~

iAKVI!WEN UBI IArlWt:

'~~..I¥~"""":~~'
dUll ~D IIi CI:lIri llu.l.I.lapu. . (DHAmII 1iI.I. ,! 1IIl', ,do)

llUlClI.lar ~g II. I!I"Lm l!,tll'.SI).I1 d.oe II~ !.LUc >rd ull!cdtll Ii.!; BulK r g..l11:1.tUII IJ1.il.nbullil gdml h:.rdllr. Buigartwtu.mo TIIrklye Rudlu·

I
I

,11, ilJJIf}W'· m&U.,~ ~e~. B.uJ lal
h!l'g'jl;!'!~
t'i.'!

Oper'Gy'a Ku,dOmiy'II.PU'IIllj' I .rali'lO" . i.lil\iiill !!!>O ~:rlln iii' rml' I.IUl'nIJ lifl' m!,l.' lI'!!!d!II 1". DUn, Juml 1'!1i. !UtiI' !III '!I!o!ro!k e~rmil'lI (lI\oUIl1. ) "iXI" 1f,1IIIoJllml*1 nrUlil. Ell! I tul II '11.1'
11111UliI

Di'lli'idWlidd~ cell,fmlem

OJtimU.n!il'cA:;,i ,ei'NlII JI1!llutrJ.iitirlQl'
BulK

~17,rj.ttfioi'!ln

1

A
-

·DIliln

til,

.gll