SALI

KA 1M
"I... drlllil ,.1' lENI ._IIAM.

A hi e rill a, 1;' e dipl,oma tlarlDI iade etti
IIT~"IIIJ!' ",I
llUll"

1"9

"an II

T

-

U1.

12

me·'

l'd, No. S821

HORRMT

VE HAXK.IN Y(LMAZ MODAFilYlz

ugu

••

"0 :11 II __ (Arp -- AUI ..... ". ~'tJ. ,I It: ~el"1ort.l" n'J K"no ..l... u Dr_ E.yj" IUDIo. ill Cet,,"louk,.llln " •• ;1)11("" 1!i~11.11E m~li i It' mulf .. rllldlLll blri"l n d,,,h.l prl o;;dJJJlm.l.nll id~HlIIi.tir. ,.. inll

C.H.P.grllpu diinDivan adagl artnt iespit eiti, • b k .. v'·_·'k·/·'" uzum gorme d .. l·k·k- idipten ,a,-,Q d.eglll 1ge /.. •.I· _,I
"

intin,U bugUn senelik

n,utkunu okuyacak,

hakkln,da

Ankara

Mecl'isi'n y ni YII cah,malarl, siyasi ,. vrelerinde tUrlO 'Iefsirl r yapillyor
Allbr. "U. (UIIB'II.IU Bi17iil( Hi]l, I~ljli !'ILFln .!lIIt n bot,j'e klpll.ll ..r&k .. ni 711 ",a.h,ma.la.nllt. hi. Iollr. (I nr]~TlI" ~:re, .. ",.,,11 ,"okbm. ~-.. ptltU:'nk. bl.l.Udn[] lonr Oumhllr lI~blll t.mrt Tnilonh. pbk IIltlt.t (l!Iallllll1l Sil. I!I SIl . r tilt)

' 'YILt

1'Ilrk.I'lft'1lli1fll, Cum1'lu:rllfot Iluru. llol~uFl~nY1[[JBnllmD,a ...no I~Jnlll lout l
iillllirlo.n, Q! IRflul larllld_
tIIiI

)'11):1II1II1 ~ml.ltOIr~~!!

n mlJtt " •• tllf ,01; tctw'J1!. ill I!JJmIUlr. TllrlHf',
IImimJ),".1

v.

muJulllHt !lam!

~iI".
1lZI1.

t>a.-

f'!,

AvrapaDID

Celil . ay r e ra a dah· yap
ul holkmm

I

II w let dilll i.e, Io.n~ ibunlllr InllMa blr prUu 1;lnlll. 00lI. fUmy' t ,[dljl ~In, IIY.a:ndlrml, NIt11lJlrr.

lAr I'll l~tDn

.. a..-Iu.
IItrln

rr:;a ... ",. F.It.,il! i

u:lIn;l, M1ZlI!dtD

i 'tisaden "0nlarln t d'bir diye g·lri§tikleri i,le,rin ram • •• l birJe',--- ...... s nlY P .a doh; m mlek,et haYlrhd r.

fIIW

Vlt

bi£h:ilSii. .lllg

iii.

la:ilbk'rdll

&'lo.lIlar

"II·

!!Ilhl:! II1oJ.'I BlrllJll! IImurkii ~L!m IIl.Ir BlQti.mp Milar T~J;lmlilUn .ui.
1,1I:lIIJ meDii. n bllnlItm~ .. trUltI'Dnn. I IBDlriill da--II' anhll, ClfIII'IIur IR~I~I· ",It, ~"UIH 1,IV'Uli. "8[fllll'" O .... kllit J- lnlD ki!.1bl' Ihhrlk!lrlnl ... 1'1 lemDNlUmnl lI.nnd~rme"llIIn
1

l]Url!ladi j~bil'liii KOrt9C), i~Um'\IIDd.a Hoffman'. verdigi deme~
PtU'~s, al ( 1\.") WniLcd Pr.: iI): ~~lM1dl l~lrlJtt ldarI!dlll 'PlI:uI :f!'QrfmBlIll, bugUn 19 Iii r 11'.111'1 u:)1 IlUllmbJuillln ~11Iru'ld .. .Mar. tIh.~] plillU In IUi!U-trIll.L iofk bl r I.k. ~dJ bhrllk kl.l~aya <tis. l etml~ tlr. Jilof!J'n~, AvrYJiMlI1I Ik~. dl lr w,mr.lnln I:n kI 0. blr ArnMda lao l:I.II.kkuk cttb1lmc.:smln .... .n1 o!du lunda. l':;:iI!' e!.:ml~tLr.
BEl
p.IrOttll;[

Franco'nun

vadettili
Jr'. dim

M.rrIllt blr UIIII. dlJy""alt.bil'[J1h

1111"

Io;tM!lr. T It 1111. Am rill_ Dnlilt It III. IIIIn Ilu 1,1 ~tm61Inller.n n, KmllllT "'I dlrolll Glld:Ubma lal'RBlItll. IlWImi, Ii!Ulu~11I8Jo. talhr, IOI"IIII.r lill'illl dOltr!.!11 '!II IUllall] III 1,1 dn!tk !I Illllu'v unlUFLl yuill 'l!PI[Ij;1 ~I r.... .!latrn CI~JII. mttI'lU,lr, ".tln ~ 1'1'3' ... 'J{'llIrl.., Itnit ~lm:ll illr B1I ...
IIr:lllo Mr i~ll'l 011.l1l.Ol, Il(;tlll! ,.:LJ:III filII ho:dg.

ito, esit sartlar altmda
Yugoslavya, ber han,gi hir ihtimale "·h-·· k k· arlll mu .rm as,erl At· edb- I,er a Iyor ,Ir

y'ard 11m
S.bblar8

mll!m1Metl~rt.o

11111

RIlII,

til

"'P'U', blTl1 le
I

I rn mlll<QI ~O~ "Ii! hatl~ Ilthll" 11m 81kanJanli r IIJIII &.lilliii'·
I ,.., lI;1plillrl II)'

IiD'. Ifalbull.

_WIl

mUYlm1l!.~Ig IIJI.mILkta 411'. Ji[.Q[lIltlIU'IJ\ ~lfl"1.~ bu mernt.!:. .I: tk,rt tAl, \' U ru.tl bet "" CMre ~llhHlf. 1I ...~l"ml tH, J!;1n I ~ 2'1'0 mUYIIlImti~kltll l>uhUlIUI bll ~.~VN!I@J"d~ .~rbCll!t Ui:J\Tt't1h $'e. I mdea tH.uti:!lil IIiInB>1 m mtlll",r'lDln fll.'bnll'a, MyUk dUJUklllt{l '1 t.m..

:ii,"

oUl IJ.Ila.nru1l

mes'elesi
.b~~,ctti bulul"ldu

I

hplll'ly., birr' harp
'¥U~uuDd. I~fttli

rpa k

n !lLln 1111 ~I "Ii. l"i1IUlilf I~ JillI m del r olb. IIln lib !lui. 1- u)'dul'lJ'i mUIiMfIfI hlU.iIlmlarinl lilllIllI IIlntul ... BUiltin tlrlhl. m, ..all l;Oilifur.

~.

a.

lIJ11.d:rl~ • .'Il (A.'E'J - .E!iur"'~n ~_""I b.a.bI!r .alII:r.i ye tnan.llll' ka}l'Iul no 1'1."" bgd rQn1lgt"; s'r, lrP&r1YIIi, R~:U ubangl bir h&rp wktb I.I.nda At1antlk PMb di!'lfhtlofl'Ul.. (111'11_""1 b. " 8ll. 41 de)

011na bit ~ilkli'l IIUinJa r hilrbhtdiln Roa.Ia, 3'1 ~A.LI IUll.ilf'li t& bUl~ll.l'-Nc M~ill.l TlUi.lIJIII !!lib I:!IrIIiC!I'iI .. ldlUrb. Il[nilJll ,llbl (11111 Pr_): It.al.yM miD; .IIJ1b!:tlC'l' IBi- 'UU mtm1!lla~lerlll ill) mll:!ll!t.v.fU UIl.8ih;iJrtllnllin IYWlIII til MillII1I'1Il illi l'III)liII, jmn YUg;)!!ilV ""Lilt ril'i:ol.l.Bl OOne:l U. rtl"1&1Jl!lnk ht!;l' tlb-lll rnllilll,M!be o,liIllll 11111111: d1t'1lll!l mlJ'lZ\mHllln ~'kt!lB1 .Mo~1i& PltadG'RIn blG~ __ (DIl~..ml SI. !I !Ill. I, til, I bl~", 1F\l 1m CI [1111'1". VlllIt. kl~ .f:rnim

I,milll 'Bi!'1~11lll)'11 "~aum ['ill IIlrHill;:(l. !!IOU mlllh8dinln11- I 11111111', h"'IIIII, ilUrl'l< ~aa" IIDnIli
fM'r;h!lm iUlulllH IlNi'lifOI old II
PU

y. Alm.rrp

T- u-•. r- ki.' IY··
. '. '.

..

e. 'Y.' .. e···· '.
. .

5,tettin i'us, ve'at etti
Amel'iikaD~n ('ski DJf Bakam,killlh
'Greelnwlcb

R usya"

SO ..... - uk.'

harbi kayb 'elmek iizere
In~~rel t.gi brolij It"
NevyDt.ll:. 31 C'II'llItJIII D'!iI mq

tlllC:iII-

. ..

,D'D

'iii!'.!' .. _kmlml,ac.:1J1I.1 11.,.1IUrifll 10" Ur I'. IUllillil lI'n, .m AINi IN lI.dura hi mlldl, bli' ml!l:ddlol IIlnl'lll, mllinJlII.li.lnll liIrla In.slilltM WI "~11.1:' m!1III Ml'bI 1.11r111 flnI. IUt.ii;l b-UI liilrlll< .. Mem~eke'tim.izde tetkiJdelr yapmakta alan Un t.",III· CIIIIt.o,Ilu &m111 Ilt.l,.. i po. Iit'lUfrlla'l tlbill I!artp Ji,1r hB "01 d', Amerikan :!ftIntijr~er "boyle r!lo,yUiyorlal' 11>iu1l:r IlllbrMI. PUll!< illIFlIltli' .... I'Tl.J.lJllltlmun.IIH'lIltIll' Ii, lIulma.tllta.r Bl.r m!.LdtltU""l;, rt .·llT'm.r.d~ 1.,,- ii'll rI Il.I!;.am~i .. Ie: f,r"",l", .r\r"",,,r,,),,& .:I II. lnru.n Im .... 1um .c·" 1,,<1 lll'rt'!i, bllr~'k,,~ ..tm.,I",RI.,. ... I! unun IIItIIIiI Frit"1']A [[II Inlilt .. Ogr~f1dtirin~i" ~~ .&ellu.turl..,,,il1 It '" 1'1 mill it II til' I.!II"I I Unoll\ iuI"C!U' illin htllfikl m.:t.hi:rl"ti ,g II 1i111 ... I IIIf dt.!lll!J1t H 1 InulIN

-'IoWr ....

!lUI mlU1HIIlIInln

hastah-

:komi,

)'OlDI!IDIDD..

inlldan muzlal'i'pti
Co:m.n~eUnt, Sl UI.P) lJlrlqiloi: AmrrUm.nm ml III tLIJ'II!Tl lBahm Edward R. yollm'arun gcnpl ilIi]"l'k~;;kU Jmul Tri[iiPin'nio. !.'vlude- .tllmUll1..l!r.B'J.· Yan Tdppe, elk. DlI~ll2ler-1Bnkl.I(U-aVilI1!ll

SlettLnht:!I,

l'[In:lllDl)T"Hmo

luura:-

Ill..!'i"'betl~r ~l::IlI.Iyctl lill~ I\rlj rfdl!l!1'L 'I!l~~ 'bnllJUroa Sol'yet tt.'.I.Q1i!I iiJIII dO'JN .A'lTlJJ;la 1:·1'U!~m!~lc\!:t!l!:nnd.

.'duJu! !laldl, FnllQfiiH [II..II.I'I"I.I~; dTJilWl 11'1111 -, klndl menll-I Itr.r1nl 11'. nllil adBr m.:rltli:yltt~ ",IDIG [,r.." CIfIftI'UlJrI1/t1i1l yarn li'ltdl MJD1. mlllJ!.! Idl '11- 'tllfll'lliJII' albl
!IIfIDlIlIl1t .. I' 11111" UI1lJ11n11. AIf! -1I.... III '"l.lfltl•• Hili.,,!!..

I",.

!:III

....lI'uikil!l , liiIJifhr.dr. m,,1tt In Itmml"lc .. tl ·,-jill" 7i11p-ltl til ~Id t.lWJ ikt i .MlI..... 1l~~T1 J'.roll~ Anh ... ~] (A.A.) 1I1l. ,. b flll.kk.,,,l,, t,,~IHl:lrr YI'f'I'll"k i1., ..... ~ ,,,btrllni't9 pLdll ..I." bnmm., A- Il,t"rl. rd~l1 iki 11:1"\1]> t~l<il .. hni~tir JiJLlltl.llLrd.1]. lli,.1 Jlvl'llp.tln. 'Nl...n o. ~......Ihll 1i,UiIl~1 L [,.lPPInIl.ll.

Amerikall gazeleci Lippman nkara,'da
W"" •
(Dnlilil W. II I!I~. fill'

,fiSSS"¥ =. "_' ; :~i::

«

II 0 .... 1111

5;;" ,~S~. 'I" lilt)

Sill. 05 Sll, .. dl)

dlllft

· _nk ..ra U·DlversdeSI·
TOI"t-nde

~I
iii

I

" Yeni Sbah "II Hac yalzdan
... rkaJutll ~
0#111":.111 I'll ~'fltl~R

:?;,

--rltl"UlO'ld

UD'waml

:Si. II 11[1. ill, ell!)

(Da ..... l Sill, I!I '0. m

II cna)

I d··· un '. on _u" V a I-...•. "G···· ece:·k·· -dmahallesini ziy et etti
'4:11 IIrJf:1liolo. Ill:' fol ed~jJ A mi"rilifftln e"4h'i iOJlII lIluJ.."ll'll' I!IfdHrti!.l1i

Inonu

buh!lltdlll

t)n'l'l,~, ... telelr~n ~

Keldiii' [lulkund,Q, dem.ok:r,I'i~~'fIll1Jgeh~.mC:!illllde RIIUb,bJif rolijDd~n balbi!lett~, l::!iilanbul Oni"er~mtCi:!lli dI. b~l'ijjlll ~Ih'r,ror "~
,

iJ' iincii fJ9.iJltfJda orl."l.IUUrw.:
~_:L*",,"iI:'

Ba~ IH'itll~i!!.IiT.r;l~

Sf'rt

11 .,:

..

TAKVn11DE
..

I,brah'im, Alieddin Gov,sa
ULUNAY

BtR YArRA-K ----------~~~-

,Miiduru _un iza atll'

TlekellUlmu'ml

IIlluilil'ilm Alladtll'n 1iI".'1 '.~~~. IlilU 111111 !lIm I' IIllh'1~jjtJ!I Ilil. iHl,hi'l!, 1I1J',~'r.III. M'!1I~all .. "n Iffllril1tlI'. ll.JIrlll"~!.ll.~. rllllllllJi1II~, 1t,1!'I "11 '!!iW.II.Il'I11 b!r ..,nUl, 1;I:m~ II»l!lln[;i!l] hlll'll11 lid"", bu t'ii;R;Q.al ll~

&I.tlr,.1t Q't.llClIII bl. fitJ;ll:;ilIl1 n~Hdiil ¥. IOil! 1t1111i Illul'U IIIl1un 1iI11C-, .1111id!1II 001 I!iMJI 1r.nII'U!l~11~ 1It.lt_It:~.

Ba§kanlar. mUnakalGSI
Dr. DurUl'ofun D~.kamna yen;

~nlm 10'Mnellill b r ItH!kl4lp Dkr ... c' l'f'!Il~lIr. Ilk! mlJ Ifa IRI»~ltt _ ta.ll 111m!zl V4lzna",II".de ","u I bJr maltt'~jjl(j. (~n'5·1I'. hI' 110 ,.apllit. Ibr 1i!!111 'U~dUi'il a!lall II..:Isll~ II1II11.111,,1.,d.. ,I" lill... Smln al I:!I~ rll'l~l !i(1r11l1dl, nmUnLlI Il'il d1!~llill.

"'1)

ila" U~k.1I blir Ubiii' ,1'lo..rnal,iiIJJ Itlol ~Irnlll y~",~y I Ilurtlln sII.I[lii!lb.Q t... ;llt lilQ(lQk ,- :l;llinl ,I r!ill •• II~ 111m AI addln T11l1'i111 Ir. film} III.lr (fil'$j"t 1~lmllJ I'IIEfllial III· m - Iii! biJun bl r .. • '!:Iii I dl. ~ l!lfIIl """'llnl .1'1 In, 11;01'" d n I

nl..,.

'"I

ItnII" III.Ylrnll, IlII on 1l11'I1! ,.arml~ IIr. I

mDb~.

11Ir IinC

~---

Il ilI:~D'1 1l'I~1'! tllulJl'I

,~~I.,m;'ll.

filii'.

II
Ct''I'llb~

Lo.P. I l1U'lQlll II B' 'I fI1 IH'U I 8I.t Cit • 1::"1'"~ ler c .. Ikl I ~. I'll 1r drm(lQln.' !I.)"Tl1 z ml tJ CrrriditJlll.j tiiJ l..rll1nn - I 111ml '.llilJl C H_f'. 11 13" ,1t;il.l1I Dr. Ewt [i·.rrWig11"un. HII<dlll" rn, n1...nl 01. I dultU tilt"UI!, pilrlldt 11 lIIU1" IItrlll'_

b~".

~ll!)tii...

nil

~II.. ~

riD. ~ l:I.l

T,,',el

U~I1IHJI

UadUri! d(l 'I

Jl~UI'''l I:i

"';'l'J:!rl!J~1

btM"1!1 ttJPla I1h.~·lndJ]l

'nd

oiIilIyjQPI)WdaUU'j'

liinnalnarll'!! 101 ",Ik<UdD ilitllMil1 ril'!l" ill! I i 113.rloJ(tl! tiiJ In 1I~'~'Ii't 1" IG" Ilnl I!~rlnm ,lll ... 'I:lllro IIIIlar 1I~1!1hn! ~~'ld,,101 n'l g[ln horn 1':111'11 AI~.tldIJ:lln mul;ellflrln. II m.:l '1lonllni.lll hJJ;J~iln. IIIflu itu 1l-!1 tllrl, tltlltl f!)lr!ncl"i 111.111., .JiB" Ifln-lll- E nil n, M ...tm1l.l1 II(,um I belln dr.lf. SIYIIE~ b:lll! Iffil!1r1 1'1 Ilfi5bLl Uln I ,,"UlOph "IIIi'll liflllur5 IIII'ID " Ijlt!ll. 11fl pI r6ll lIulllll.lm'kUltlffllloi f Itl~mU!ill ml nnttlCl 1Iil' tlu ... ImII'II III ~ Illr unl n , - fl.n IIllrllk Bill ~~1r13r. ttll ilk n IDIliOItnii1'1 Ir1I.D.d;JI,h 1,'!I~!unlltnlllnu,bW. IDIIInz""lml'1I l"'I)OmiHI e rll!fJndm IIIi't IIilIi IIlr kll.U IV IIlJI" I FIInl .. rl1.~· IIllIn t:1Ii'l:Irlo IM'~l'1uwl ". 'mIlk!!! IDlliIi y'..,~ bung 10111 1I:1!lem-1t I Inp8l11&i d!.!f1!)!Gr. Ibfilinlm Alhllilin. OIiUIIn:1 Il'Im;JI1 IiWllln'l 111111i, C!,e ltoll'! 1111 (I m.~ItQrllrin III _,t!!1 Ii..u" iillr.ll.!o.l'rhjlj II", 11111 IIlr mall'! :pi Illiet'" (Dlli'llTll Iii, II c.. (I I~il) I1li'illll'l!ll a'liIIll'llj lit IIIi_dllr 1;.1 ,01 1111

~i5"

IJI lqun till" ltIl>$'I I:CI'm[~tI. F~":t~ rll!Nlilo frlt!;dil d(l~nrll. EtallllIl'l III.! ilt. ~,'rb1l~lnlJl uJ:"r:U'fla!3!1'rfl tnl1\. I~ii(l, IDIIml~1ut11l [I~h.1I 1'lru'11 ~ a m.:i11 I'Illl"1!l' .-r~Pllltrtll.

.o~""r

Kur1u 'Ce$rneler
li... H1IW'\!11'ffiI1HI' c.!nlpt &&.,. I
.I,f"ii!iflili l!I!Jiflli

IOgretm,enligi
m e s le k

••

h."lIUIIl.l.1I

IIIIftiJl'.

~liLl. uflll~i~nlJil M dIHoIIl III! IlIWIllln. [1).111 IL PI •• ,. ~1d:IIJn. ~, ~ "IJmMk!;l.:l.". urtQ ... Hl!1f1 !1111til" 1IOk'00. blan.'bU11l1h[li., 11i,11 N1I.1II1hl., 1:1 ":I'illr 'll'1d'lWU. hml J t rliN .I~(n li&dllifll41 'I'd""1 I'll ~(lII.dIm 1iI1£J!'~ Itl 11Mun bl, &bolo. IllmlilliilJr. GiICiIIl' sf,r(I- • kll 1111 1O~IIlSUll Cllllilnul'lUl.I 'tq;I.lrml :row"I ..r III.III-mll, Itn',nl IIJIldifUlw Wr1lmlqtllr. 1f6Jllol, NIII 1vI~ fill ,"",1.IIi.Un - Ill." ~il.I_~ plan 'I!~' I" 1111 I,. Glerl!! ~!@I~. lC~ml~l. 111ft III'Jn Un .111 ,1.I[[lill t~r IGII'" rUbin, 1IIIId1l.! Ii<llli'li pl-'Itl!r I andulull ..nll pll ftl"!l. J~I l'!I an IYIII'.In lin,'!II' ""'[;til'. 'm:ltltll'l" nit Ji '.1 ~~tt • .-01 IKliIIIIl tIM: l~_r,lndidlt. IN/1IGiI" )'If\lllmil 1I11.1~. oIIilRiann J:j[u I.IS"" tJ,l'd.II." IlIbl Ii illI hlklp II' UiILIInlJl Uml. rl!:!1PI IMlIDn bl"nllillrnl~11I lvlttul'lfl'l!1lo Ibll;lllllr lalnc., __ nim '" r&ll J:ilgl "". Ii"! ~ ~.1I1!i III I'IJ., ;ctmllll'llllr, 1!!!1~b!ly ... II!IIrCliIJ; - crt'IlI'i- 1 iQ,lm !IIIUIf'llh:m I ~NlIJIj'ln aruJl'Iihn K!!~IiIr11M, y1Il'1 1m OOU'. Onlm Ill;lf1ll[JJJ.lI ~111!'l<~rifiill *";)10-'" b.IoloJ .... n.n. 1I1ilhulnl'rl [viii ,...__ o:nl );IIilNo lua.~ 1tl!.mlli'Ulll J,,,, bMm I'll -!!.PI 'Ilin &hIllH" ..'1'1. <1" .. ·1!lUIU liiiIr ~i'l11'I ''''~ ndlld bu 111,...,1 rI'IlPDlIU. tNI 11'1liDII!.IiI'i _.HI ."iIIll. 'T_II blna"llUn y!!lluumi!l;m ,.llIij "uti 0"" ,bfr "p!l1I Oll!.l Qrtilr. I!I D·k.fllUl.t '~i'I liDraN ,..11no i)lml" mullu Inl '!IIlPU"If'lU,. J lUI 0iS~6 11,1. ihnyt Ii&! U\lllll UfPI'!'lII n .:It, III urlnlt, 1.11\11111 Ott!!' I~"nln, IInDn· G ~ .~Ip II n i"JQlI In.I.iInllfll Jllnlk ~\ll\ilifIJ1l .il ."I)lorn r.('1 -Iifot 10 bu o;'O!Oem <l ilrfllli .. ; JoJ'n" ~ nu,

I'il'

0..

PlfWIli, II 1141 wPIfMI!!"' .... ru IU' tlUI!II~ 'Pllbl IDE J cawl,..lUiiI PJillt iitnrfj Illb
hi~l_ ,. Ilo.orumall

dinenle,r
Oul okuUard",,do.
o~.'nhlll'
blJ"i tUm'l

~"JI~

oklllU", liM me.iekten
I.r:dnak:

m I lJoijL 'i':i j!~fl !,n,ml"ut lllia.Joe, I>i. I[U .. f'II!IIIr,..1jill! bun'l, ca' 11:0OJ !I!Il"M 11:,·1 ,mlII..:rln, i tilld~ p:lil.. n •• ' ., lid HI< ·!.lm •• I,·;lj ~ILrnk, j'llI:f

1k--i~i

M"u'uLi:J<.ooJ,

f,,,[D IIIUD

n,,~trl~~1l1k \"01 lili d~ill IJIII 'kl.IllI•.u.ll. Iui..~ 1i1'1I, 0'10 T,kk.ti uu 1ll,1Ul m'r •• mr 110~1Ii1 .tao rilll'"'' .et.....ft-I O. aim .. ,,[ft11 !kalDd'li. IU.. liAr III m l!f.fi.lddriJ. AIl T-"' LIl, 3'11"<" .,. mI' ""' lui",' d\lot URI 'J 11lin lfill.l ,lim Ill.l.l,jrlili :DJ.. lr PlI,ll: m ,ld I ml4 IlII 0111:1'" ,.. Ifllr&War IUr;an dill 011111 klrll 'rillu~1 1I'lIl1ll ID. IJlI d.&D • Lt, alJII. IH. AJj, 'f~"'''''' ~!I .""d, n. !Iii

~'i1!lI1I1I1J1kl.::o.,.

... ,

I

r:

~jj".

'.,\0.

'llir 1\.Ii:"do l "",;0".1 ..1.; ~uha:1In,r..m,tir, _ Oul """il,,,m. ~ .. Il'lDl .. Larl1ll UN!" IId.&lll i1:.IIflIl.K, ~Il,lilrl.,n. tillmu ",tm.k. ..... iht:iy~ iJ.Mbh ..Ie 1Il&1!.n<l!'j'I'O ldLJdndl buil!"''''
;i],..,1I

...woo

.t-

,..nI1,

er narua -10 insau Rihi istitasnn yazdudJ
Bu ~1I'I)d&.Fili:th I 1:x:y bak InndaXi I lI'klC miw:Jdl(!n'lOlJ:rin Iel'~ "hill'll' SIon~ il1Nlti \.'I!I snrgu bilkimllgmde.n ke.tia.r IIIlda_ bmai.I Ukl,tak \'e I>.Iih !!pbl dll~!l)n mevkufu aerbesl hlralfbro;ll, FRknl hm l!ir .nereden "F'riTn bill'

emirl
rn

a" II JIll!!!. nln.
ld i

!F'....

I be}'in 'Fe (I.li;!lfL bir ft nldtD. ya.lula.na.~dJ.kla.nm aBbel" II [.

\' be~' bu hl!l!el'dem peol!: Uigtindll: Iakat he-1i'Il'n WlF.Utden r- amp 'tm,=,y~' vkdaOI 1'11. lit olmu)'o:>r'dll; IIlUnkli. tendi II i D ln :rt'riIll!I ~lir1ll1'Cek lid 01.'" m,n. ~im otMtl!tl~1 b!1ml~'or: flU ~kllrLano dahl!. lltitu durum .... (IU mderiodl!!L ko.rJrqyOn:lll, Oer nl.teD, l'I1i.!e d'~Ieye- devun ('["CT' ~ wi lete himHtl! bl;llunmll'l 111 .mlu £;iJrilyo1'il:n. Sir gUn ikindi ....utI illl: VE I be)l'l, &bJl\1icim ~l1g.rdlla-";

dJ..

c~-

divarull1I1 otamf)~UU:t. b~· gIlli. RabIne' topllliob bit. 11 dL l.':'A\·at ~I"ti ID!leU.in. )'IIDllldak! oo.ll.ya sId.lac. Bll'1l:.:;
:!'! ...~~
IiODJ III

barp

H.al"bl~'1! N,u:m

1lIi1~1I"

4ilt.r $alti· ~a drill Iri: - Cevat Deytiendii, Ji"etit pap. h:U:r1l;'U Ii:lldllm edlyorltlr. e'-'VI lell! Lrl" dtlrn I tarafmdlJlII ld:&mml. klU'"ill.r verilm~ ol.m Boiazlp'-IID kaym.ak~l af'm8.lin 115llmllllll 1I111(k111da. 'mgiill fel"lll ~ I. t Ir. P'nmtclll 'all Iar liel t1t UJ1.fd~"letJ mil ll:u~S5mtrindeo miireklle;p) Tl:ir'ki.re ila Bulb Y:llpI1m""11Il wl'rltir VI! taktll ma:nuJJ!11IU·JllUit"C';z;h I! l~rl ~ '.J.lik dmi;.11!1"'t1 tr .. Dir 1:'11n t;HII iclam e!:m ~l!!~ iI'IIIi-t i!rtli=lkeccktlr, Bunu b!lr1.ifr'irniuI'D, j.

Sakir JBIIlI ll' JL dllyt. Nb:r~JI 'bm!!JI gltk! ,e.fencl1 vfJWu'bliJ MWialw CfTkt:lll Ftnl p:a.:p.. rtJ

en

damlar mub~ (lldu~ ikUre sabahlart uk d~ninfaz ed.ilil-d8 ce ~' nnll k liar beklem'i'\'ir U B.k~ hir ldam ha.bI;-:r11li -".
tiEl!

BUDun io;-ill r rmfln..l :all,. .pi m~~' ll1nda. heml!ll

u1a.!!"brrrlak

l.UlJiudedlll([.
&j'lI.-

-lD'H olruaJrullZI. Muhafu: pn.~a. li""l.~ buhmduihl 'hB!lde r't'rman blar-

tIlu 11[1

[nf'!!Z eltl '7'l~nizl 1Ir211 11II tl nlyorliil". V CfVll. t bey blJ tf.ldl:C lutr1! UlIII· ilia hldd E:tl"nlll !;'It i!lu tf'I"l.bl v ~r di: - Evvf'l.l, bu IIdarrun '!I111111lk"l!me!!;clIlc' I::'!!D bnlllJlllladlttl ~

bn

uha."~[!'Ie bf>n IDUddtlu.mo

mf ollr1adJ!n YfIPIl!ni~hr .'V~ mum R I.IIlbol bulunJ1lu,tul'. W'&Zmd.l. da 0 DullJ.lUD.a.billr_

il.o.d-ekl 'lrnvveUn tirle4 Rlilndi. g"hl liiRllf'ttim 0 1-0.,,11'Il('lclilm

kl, ""111m. :railllm:i. yl.l.:;Llmo1rn i:f"

h!' lur,t. mdJ. Alinll'll MOl. y;o\;I:um'lII~a, bi1 ce~ ....·t ed~MJj!j.cl gllriiv.,r dum fhmml if!; b"r nnu'i valdb~ bliimllme Il.l!Idlilnl. me 2,."lrLII" 1'1 bA md3. mc:a.k Ililt VNlJ'lIIrl dOl(ti,l,~D{l dw.iiom1l"lrt..:.n d k .. q! mi al:mUYq;.:u:rn. At1I!~ o \' Irtile Y" f.lb~ a'll:.i, rom .L!',lm i kahrnmllrlln illmir.!J ]I!1Ilmh· ce,l(. ko:!l!dliln I:: olmdu. ihIl"l "r'lllll't eiknJ,'F "'~en 'Zl! 1:-P n!l~J1ktl. ~lki tl~ '\lij m ·mll n &<:on lu:ndl k~II" n~·
'~!!-eM

FaKer

n... atlilYlI fl'r:i Y
cnllj!;Jm

Qmll.tta h'~bl.F itlk!Uk o::\"lull~yl Bir mUdeL 'bPDI 11.l~'hil~l~[1lI~ti" TIt IlIIrl1l1: - Y!l.nl:l muh(l.kkak gLdi)'or mll!lUDUZ ? D, ,LJDJI\ lnadik pttim. 'BunlUl U ericl! Alina. ]{LlIEI~lm e YUYi'lJ'tl " ¥uvllmlZln
0"
I)

SOOl'li &j'3p. knUrl .•_ e.L!.nl·rr mu.rum..a kn}"1lr.L1I mLn.1iI.'lDdl ~ !;iiipbfo )'Uk Id III.rln hILn hilyllk ya:rdJ.m.hu'Um; D1d11• .Am .I:r.di!o lion bil' rlcz.m flln. V:\r~
131

re·~

- !fJmdlye imb.r b.nu fI'llgnuz l1'.illIl!erc bntUn blblm· ·ktnF ~~rim. d!!dL

Jell tl blr I!dll _ Simdi.

11i!: arh].r u:aJu v~ ):,-

tum o!.mnl, ~lml! dl'ill" r!jt~ bE!nI fI'kr'md~ n C'f'lYI:hrlln,

l"ll'nl tflmUDl1l1!' d~g:!jtirell AlitUI ih rn.nllM I're~p!l. \Ill i!l3Jln(' 'DIrt'1- !5imdl llII'hJ<- kalt-i • I;ugt"i
al"mllllll\ llolup t('l"ml~"Or biJII{-

hI'!' C""

!'I1'~RI:I:l!i!'L-

1ffidll. .. ,",ok milkemml!l blr HI]~tte IflUb clmie.tI kl, :t".d'-alhD1T'l m~i!UtliVl:"tl bill! hlu!'-

T

N'1'.n.,

IlUIIU},"Orti!ll

bakbm,
71l1f1

dilm,,:>, IlhIlU"hl.

AlinByi1. ltln'll i'.lIIlIL I\J;Ilnm, ~t ~cif bij'l'Uycr, INIlblmdl! d&L budak I6llr'l YClrdU_8~ntltJll mutlu 'k kudulma.llyd:lm_ Halhukl g.e'n~ lIuJa <Lvni cab II.lbD.ll:t yrl.to,:1!d,k<C 01'111 uDutml.U1& Lmkfin ,·roktu.

i{ i

1"<)'m [lo 81m" 11111 hhm. !1ionT'1l v ...rdJ ~;m karl'1-rdnn \'"w:gt'<;lIIlllml''k I~l!l :10;1"11111 'kpndime:
r;l' ..

1:'11;;[ rnp Illcuyorrl

00",101 lInl.lnl!' I!~UI Coz u~ill!• .At n 'VII ~r::iv1 diideriml dUYIIl dall!:ln biT lLllli v T'dJ.

flBlldllill:

mp
f!1-

md.an gitmeyLnh
; ;1.'1'1111

- Ni~l.n gidi'{oFauDlIz"! e,vll.p ¥crmcdim. FrI~,'lt don bi .. !IaniYI! hil ~"me

tJaI'MllJdaTlnm ~ mB'IIil" \-u""~'1 'C'It'siflm. nnln)"m1:11;

lIIu! C el!" Ilk AI:l rrmm e1d p rlttk reng; yo ·t'l, a:mJI. p;1f'"'
makhr mlTl 11m I:l'ld n II!!.'lP gUli";tn! l!andl~lm IP],'!lk. 'e'Did rI u:zt b· 'mv"I·tl", btl tll11 v, rllg,ml d...[lurmu~or l rnrrydu! T3.bitt'I.llkbA h ::lr11J "Itln 11I!1{l.ul nlttmI!'I bil.·, 1 ma hll )'01 mJ.u!'11I
.... 1\'

u, E'en

fllll.l rnuroktn 1:lIrRk11~"lIn T'fi'[i· I'M ~ n 1I1dlllm. Titre'll: 11Ior II~~I .. :

11'""

- B';!l'Il ruhD~ Illr~\Ianu, cl,[~'1! y".lVrlrr.hm. - _ r,ilm"nid ; l [I1LVrlrll[f'l Am:L ~yl~ IC(I:I'I ".Llly~r AI~D(\ ,

- El ..k:J." ~l!l '"fir Id bel'l! nddlL illtihfnf C'dlym', ~'~ Um lllic ba.kmlrO~f1~lTIL1:r:, dc:dlrn, 'a~' ~t'z.'l[], ooos.. DIll:!. .grz,e Ill!! Y I"lIIn ~

ID.'
-

D, r,lime bir I':are arama~
Jrlllilum.

KQ.

Bu f;ef~r. ml mnk SIT I rH'l 1:' lmi~ti. F:'Ilmt b~1! . Ii lI.'llI
:ll'i~I:tIo hii!lle:r1rnin
I

bll'

D-!J'1 L tllt11 ""- Bel b1r IIB.aC t hi~ ltl dolduruvordu, !}1mdi ~'I'I!:: kap.1.lIrh~lm l"'~ hll.lin;" h(:Ji"'!!. hi!; kirn!lf' DIJ1andam'YQrdu. K'1.

iiliw-.c kti. u Un J::.url iiljUDd Il'r,

,utt!,.

LUli!mDO

JlI!

do>

htl,hth

Bir l"lIn !;i.i:Io~' do~tu, vr'm<!k ooa!lom,lakl kB!'IPIj'JI' to,. Urn" ilap oll;uy!'lMum, R':IIl'"lm Ff' ["'~ m bllilllDld III JrI!J dl1clYfll"ulI. Bird"ohir(' bl!'\'IIimdL'\ hlr "hllE;' ~ 1'000kll. KlIIlma.. danl.lp: V~ll.uIllJ ha2ilrla, l'ann 1ll1llLmu tum, rlJm~ln dlitir bir B!I.~"fMlD, ~~ip bru,lnil Y\J.karL kal~ln:n~, AJln.a;'oln 1Jnna dik.kntl~ j):t.li.b~l.lll gO!'. dUrn. FIl:~~t

1.:1hl

[-

'1I/IIdn~ l'1l5rJel"irni mu rll'rln bI:r '"1 kin 'Yl)il'l n p::o~l..rlndl'''], hlr liIrlll [lYlrll.[Dlyt:!ntI1m, fi'Jlu" t lIf'nrHn:if 0 • t:l'rl!"k bBi,r-

'1'[1"""'"

LI ~nllii
I/Il.il!!.]"

ttl
~h:el

IlLinl&im:11! ~,t!rnnmemt~

du:.::u ti.

I'll

Onu

1I~\'eblllnllm

Him:
-

ml!&ndf'n i nlma.k

hnlduDI. i~lo d rh 1n hi

dun'

B:l{"...,r1Ilmul'! lei

nm

T r z..n bnc,

homl mil l

1.2:

t ckL 'n (cklnl'o,'Cm.lu. Z: leu I) II n l.3 r I hte. karHIIl ~l'iTo!biLe.

veltrii'! In'~rLLm, dodim, Tel' Ul. bu. lJuJ lII;(J rnr Wljllllll da b l,.blr h!l.y:t'f1l I:ill.!rl ,g~I!~' I"frl ~ til. Ci"izlerinl gll:lTl?rlm~ dlkllll yum!.l II. blr !Ie:lle lIordll: Bm? - B(r "il dn." Iklltl d<eMr
~hlrd.e ne kadnr kalaulc·

c k bir

Tneza I.dt:l:a

o1LLnlmdll. Ii). dcilld..,.. lie, gazl~rimln Qlliiodrn illolverme-k ihHYtWJDI ,:J,u

~11J. ';;ncc:dell, "'ni; lm:a. hilll~rt J btlli. etm~~ , ons. k:Li.rr;Jl La mlll! lrnYJUrI:l kalml k:u<Lr v"rm~, Idu~ h T'i ym,. fli' hl~·,.camm:l hli.klrn nhrn 'I,dun_ RII"I,lI-oblr .. ll'lld !'DLnbtl Jo;ULLl.UKUlIU. rL.L.humuQ de:ri Jl"

tll,randir;L]] 1!!:rtlnlZl. kE'd "I'lnh: I BeeVc Ile'-C poa,ylallb.m .BIz!! b,;.rmet· h ku~ul:'"H;~Un! [1 1111;:ICll1J1W }·m-u.m, ~[ yMln ba!pml It!Ip hll,!;'orum, itmf!ol . I\C P, 2. [ldll·Yz.. liirln \'C:l'"p",,,,,lIlLz 11111 cmirleri )'~dnl!l g"ti nne~Inl t... bin l'tmegi dm unutoU" m

P\l"I1C nu. cib; ~~Hm dL {: 11m. Si:!i 1!.Z:L]l

I i l.d

!'Ilrln kin. , "linn "Ii Nl'IlIz'lmdll, btr mMdrt'lIlJollI, nnll blnlenI T~ " 'Ind"D I-; vrn~"Jl goi; ii",," dognJ 'i:EkHno- KC'Dd!ni 1.1II''ll.; I, n"dllkllinm .'l!l'IlLHll\ 1:'1.f.~!,J;:E''l lIo.uynTI!L;; Imnl(lilmh' Kll];.II;>:lkllIllIZ, V~'18 t'!"~'l

NBIlI' ~ldLl d tlY'1rb -,n f..,i(ij 11,:mmlllc~e!l llil ~II ()Idu dl1, 81umd n

~kl m~~k t(l .1iI>ju.mlilin ~ ~i.m ,3t", yen hlen lht iro~ at ~y

ihl'l'll

~

ul!;101

)'('11' n f;!l KrAk

C'~.J.L bulomllU'. J,!r I '[1rlnYOoL IlIll1'ltLII!O!l.
I:!trrd'.ilIIclri. d lU e-

I:ItUtiln

=

un

kac

ay,

yn

L

AlIuIJ.,

itlm,

fJ;!.tll

MI"

1;!:1I1f;! t

diyor]3.T_ TIL~wo bLr kuvvl!t illll"lkllda, coun u~rn'll' ~dl ~tln) or. Gd .... ;)Ira i"yr. iui Oll h !" UI'rlll f~I:l:i]r.ArJL·:1 k1!.U1- ad£li!l",rlmL I'Mm, ~'irml '11110:;)' ,,10..1 :uml:I~blll", tll:'g1lnli!rl'l lItil Ihr, )l.nkll. .. n, 31 rHIJ.llUU - E'e.ldf· 11 \i,_ tLml .... '1'1: .!I"'''o'.: {(".:Iii ro[!DLIlr d 0 da b.a. l;1) Ie d' tI ve p:rurlak bll' bt" bli;l'uk el~Uniz N bll B tu bu ll}lkln l':IDLyor ~ al •. .11 urnkl TOTO!t l!!k:sl' I lIe KIlJ'.lAli". !I'V'ln"1t! .. liml !Iluh. ~l.Ye hl1rok ...t lmllj·. tcn~ } IUluru:lU \l.l..a"IU~ITkdi

ml'"

u:'aI'liktan,

!J n

P,aki I n EI-·miz

1'1

sm
~,I

19-Ul

q

BAfFA

, Lippm~n)ln
A m.erikam.o

Dam.c.

ISJltllJilllfIlllI gIl,l;-

t~U1! ML.tu 'W'alMrUlI'lI' ~a..rm) m~lelu:Hu..2.dt bllh!_!lu' yor. Hl\rh~1 ma.ka.l~l:rI clhanda. In ulml~ bu muh!Jn"J.r Ar:!. kanda Tilrk d.e"i'l!!t a.dl!ilDl&n tit li!mAalud·· 'bulu.nactittf. Mill· blll!.t He ~rij!le.n (Ll.pp:mll'll) 15 .. 1I,R,II11§IIIll10 mJltIr kJ: SUoCC:1!.U, :11 ~A P • l .. ilD AW'IIpaya Aal:riku. }'&l'dmd. :allrl"flUI' 'lliktl.illr1n Fill tln Ihtlll tun p)'ui AvrupaYl blrleftlnn~ l;'1!! m(ldAl:U. bLel' kuvvet hlliUI !!'IN bl! :fl:llundlld p,Yl'.f!Ucrinl. rLm Illkma.kIJ.r, BO"I'YiI!·tltl' .Am.oefLkaIJ.· iIlJdell. .IODJ"Io dirt ,An.J;I d(!vleUl .. Y'" pltac.a!t .... bWm.a. n bB.rJ~ kollIlfl!. liln bu yardu:n :f1Will,jlen ~pEF~ ~J'I.l1& bJ:lInHyae.a,gLll1 'l!!lId1r .. ~"n!i9t olmn.k1s !t:n1m1 1I!~lyorllLl". me I!!lIfttlLofi g-.ti~loi!,t.{nn4 bU.Im. B'llIhuk.L JI.m!!rlkabJElJ' i!mp~l)"Il' U:it bir dtvlethl Id.areEtIIilt. )'Il.I!IJ ntakt.&dJ.r. :t.n.u, Ttlrldyt!. Bl:ll!fik Amerlhglll:e:rcyt', !J)'lIoO ehn1::1 k.I.Iru!e]v i/'rwu;. t.e:051JeU,,,rlndo. m.1.I lin Dgullul.Illr. Hllirl_yet 'Lll;ilJ kav. mil d: 1~ etmi~el"llir. hillrlAl'~ t~ekk1l oclan U'-...l.!qtmnl!. kom1tu:i.... l'a.p,luak m~i!oN:rilll ~etln !u!'I'a~lardBD. .OlU'B dd~ !J.~ Clgl "~1 1'1.'1'11 kil!.tIkroIY~!!I1fHi L IIl1dlrml,Ur. lMm~trclir. Bic.aeDaltyh npll t.nJ] ('mpflryAlllt ~labLli'l'lB.l'! Awup!L- P'Il!.U:n1l LIt olUl m~~!!r1 dDtru> ... y:a YlI,n'llm old'llkCIl 3~r bl. 111k' ,tmd.ld01l ""oa odo~dlln til!'". Fll.lmt bunl!. "1& &r3 'IT:rme· halll!tm!:'x !!,UI1[~di!dJ.r. Anplil.r, !liB !;~l)ulndll 'ou Ito. deD dl!"VIIIDl II!'IIcoeCU'. A..mt.rIk· !tRill fill:!. A'i'r'Upa. IJ!llcr1ni' 'k~~ blJ' rn I-"y..n ku.ru.ldutmda.nliocrl

I Arap - israil Yunanistanda : anla$mazllgl Ingiliz ordusu
h

Bl8n~o
Sa~ ~ok, lUI ~1t;. P'ld!t ~h, tlltMkllUall ,uti" lIt:1k. BII!'~uh p~1.l Q.ok, rlill:dl i.l't::n.~
~!J~Ijt€lIl::. 1I'oCI~ yo7c'. :ToPP'!Iil: !lIG1t, 1H!lh.Hli U:I!tJ,. W~t:I ;;:!lrlty~ k~1I' !lQk. KISmQr Qak. btl"wn ysril'l' IIllmdlHll ba1 bar ~lInp d:a-

Yahudiler, r

&1rb1"'~"!! ttGy11111l:1'1

.e~h~ri ~abil

~7I:, l!lm:1In

U%'a~ma1Ja

• Pk yakmda gen
T~l:lmk.l ( A..J l alp I: Bu glliI "tiMeD i8anr& Anm HII3IH.III. IUmlllo be.yan&tbl buluaan D'~~rl BIIl!Ia.nhS1 mll.!t~ Mayh;l.w J. 1:1Imll!l dam 1,t1r Id ~ dngll~M! bl1k:" ::t:IeU 'f"lI1I1'IJio :t1ll1l;1lrottln.g n'lLl'r&.c.~t 1a, Tun&nl.llla.ri.!Ololi. b!ollUru:Ul lnlfllLzI u~u.1 blrllillerillln rek y-lIkJ.ndllo£,i; rl ~ekll~~irl 'tidd.L-mJ.~tlr. TIlS8oI'1"UI' B1.Id4;1l!lI1nln.'bu k!l.TV1n wrllme!lmlll ~u olmll.dlQ'lrn br!lIr ten Mllithew lI~d~rlml ftlyle d~V'M1 dmJptr: cDu. k8l'ar, ImrtlteR l1Ukllmau. rtl.n 'i'UI:IMI mW!!t.InIn Ali...,,,lll( 'I

aI&kanm

l~U

,,"'I.

IWI.Idltm&

ftlaruna,

1<11<1'

1~~

"".>'dili!tU ~

mllobdu. Yun_Lat&n.~ be,kLmJ,lii..L. II kal'fll t.e!:IlVlb 1m·k!n1l.Tl ~Imen Err'Ls..da!1 ka.l.kmllmlf olmlUl'M nlflt:Doeo bu t:r.Il!rn1~l!tt.ilikl !bkil'~ i!UnIm Il! !!:I!I;lllliifl II'Lll..I~atd:ml~ higl.lteH hllldinuti I..!ikttrl liIl~U_kI .. I"lnl b",k~ W(!.ttfIJ '1mfllUlmaJI :Lm.. kru'lU1i. 0:141111tmlJtlr, c }JUlit~M. bli it!l!r .. nn, L!I'k!!ll't h' )retl iii rngillil P!ll1~'nfl ,amJl olm.. dll1ru U8.vo I!bnIli ~1II li'IDIlM'm. vul ,.. g&rmelttc d)cvam ",' uklmnl

k11

§I facllk dlhliyd vo'k. Mad4trI 9f;1J;"1f f~M iIf.D.. mfl,.., aMugll vBI ilftU fay" drrfl ~ gfijmcek .clll,q'yet '!Io'-:. V - &:rUt.!tI bwtlon~ !lel'lI1b~: KDULI!k '!i'!:lk, '1IfiI4. oLQI 1'21 illrtf''''ftll, bu HThtli:ia"" '~aml 'II~ adi' GOOM141"d1 orla. lo.rd.tJi 10'0],;. YlYiut i!UI1 Gd;a"llGr bufrln' m4maron glrNJi!Mj. .... 'l::mldl· lmilldmt lilT /GJldtJ, gl'rml!lr 1.cc:\ yerfmltl iok.

,.'1

lrO}'h:rmIJJUr.

.. ..

:rAnITf ll']ougu. 1~llrI~. yc!kl!lll hi-' tell nellceai i:I~gudi.r. Bu gUil ~UIlYil hl~bb- m cmlekell i.!!tili. edormt'_ <,U:nkl1 ~)-Ie blr IstiJi F..US~1lI alt'yhlne bir hd.fb~ a hap olBbihr Cindl:kI 'I;':u:lyete geUg· b Ilhhr

gl &}"'IIJ. muayllo ol;i,]rrnnn II'IIM'd.ml""rl:'dlr, Araplar 1:1u:mIbakUoflII!l. rllIbirlill M\'ll!tInLn tanu!m~ rnL
Illl.l!!nl t..::!:""",rnllll

JIlrrn Ll,lNd

I r,

Amerikada l~adyoyaYIDI Ylldoniimii

I

Amerikan donanmasloda k1 smn projesi

Sad,ak,
Brii.kselde
BrD he), .311(.LA.)' - (Unlbd .PIrI!!lU: TUJ-1I:!ye DL!lIiijlert B.akM'l NeCl' mei.1m Elada.t b);lgtilD PII.DMUh1k!lD bc;:allUI! bum) ... gtl.mllUr.

W'

f)imdi

bu

ge.n.I~ memkket

ic.;ic. by'baillmi¢iT'" F:l.'kat l\usJ 11;"(1 dl! kaz:i.mlml!) aa}'llam Yugll 1:rt\·~·1I.bl. hall] oLdukl;B. gU~ bir diLndir. SnQ '!'FU:iYoI!tbij~1ik lra.!ll h:b'!!ddUlle· re lTIt'ydan n::rm.i~UrDlQ'UDlUlI
ru:J.

g;eli~e3i

iBalhl'llil[I

Icbln!'di..r,

Hli.d;';:ekri

:lyrlT

1!3tik.J.!!l!!Ue IDkl.~fmL tcm{'nni ftm~lidir_ A \1'!'IJipl ik Ii !It Hi r~igi

N v york, 31 CAP) AmenVW!llng-tc.o. :U (U) - Aml!r1 t!!rnfl nk b g11n.adyal;anfilD ~,m r - bo. Dahriye Bnkaml~ )'21. b!lflIUDMI:DlD 2t! UlJCU lil:nei dan bildiirild!lginl! g.crc, dom ku" hAleo ~1!lml1lda olan de"iriYl'sini. YIl)"ln ;''l!.pmaldai. olrw vetll!rinde ikl bln saldz).u.z rnclj1!. l!ltnsYODU 31 harp gemisl fa."LIiYl2ttec. CekLl· \'t B8 tel P"h:YIIII i:stasj'CDu. III:' kut ft1.l!'ksuretlyle bir }a!JIIl.l::i !I·SPlt· lamliktad, r, J\.merikadaki C'~'lf1'l'ln ci!kbr. ~ 95 indJ!' ra!!l:!i'O \'.arillr ki, 1)'1 Amerilian dOOaOrnEL5;1::1.950 IU! Lon ra.. 51 r A.I< I - I "rpl: ~ llt!lbet cvlll!lI'dl! IlIti U.m)ll ~l!ll!rDn 1;' .. Heflin In orla!\~mla :M7 'mlilinrebl! kin komUnl.:!~ l'lIdyo:SUII-Y'l Cllli:i IIll. b;:UI~'i) ni"l~l:.Il!ricdi!'1i d:thrl 10-'011:·I!:emialnden I'bi-ret 01 Jre:a.litL[', Dol i.lJnlL~ gill'!? 5Oo'bIlh&l" "n .... rt! a~kti:r. rakam 1 El'ltll19·1fl (In. 2GB I.d:i. ~(!r!!'C1!lllJljo ~"I1.~s...IU1gl oo~ill!.i 100;-.1 :! Y ~IM@ kur:!.:Khll, ra~uJ" "(' dD_ 11..1 . bni!ll 'll'I ,. fl'y~...n n gtb.l h!

Kuz'ey Cinde
veba ve

kurakhk

lkUsadl htrlic.i. Pa,· Jtuylll b1mlnno Kop<lmhllg' 81 r.l\.A..) (Alp) r .sl£' bir lopl Illi yapmt!iitI f, = br" Ill.! n geCol!! Kopellh:tj(du. 1LI!:l ./I.merikal.l ( Hofl1D:lu) 'bu ic.;t.L.500.000 kilylll,j!!: Ill:dl!! m:rdllnd3. memlt'ket :J..9lRda d.i.1nra vol'l!YEI:Ltl- i~ti.l".'II.k etmi" bul!J.III1SIY, buhlrnllmlJ,lll S'..-r lu:niJur. bot !lampl>"Onlu~ 1m~lla~mnlRn ~6rI:;U. 'filum ve (Spa.ak 1 III b:t!j.Lend .... .I - I Rl!!utl!r)~ klnlLk c:uiklc:ri bWi hl'r~t Avrur.ll l"~1dn komUn.I.!t r.llO:l'C!!FUII1m!r'" Yll-pdml!JIbr. dlln mc-mlll!kdli::ri. arn.lIl.lld:r. l'KLrallJ rtl'l Final k~]lIl4Jr1:l'lIl"Ic.illi. lsvlt;: ColI bUdlftJJtin.f ~r~ "'.IMJI Ctnln liuhesl!;1! 1:£dB\"W t:tmesl:ni "'1;' r~ d:lpl Franlll!. ISkipin.i i"eDl!r~1! ~Nl.r "'~·<lI"Ulld .. bLr 1'II!bs allll.gull kllmhj~"anml ~] DO~ bu-lI.lulri'H1t:li:L1I:"l1l ~!"IY{]1l1u~'UDtI Ihra! "t· ~lkJru,t1r, !llnl itt mia!nili:r. A.rm::!. gUm. R.adrGnlm IJl"~ ~lt1ll"ln1! g3;~ ,1m ml.!Jtlt. mit dlJ "::lrlllnnID I!l:talhlrn:a.I 'Oi! "I~'(" kadlliT "!Jo kl~l ~lm!]~lll.r. Nl!ti!!l!ler ,oyl~'r: 1l'1lo_"ll!r..!l WifletilmE!.l>1 anUBIi 1'2 pLl.V~ jz1mr Dlun.mu~u'l" FilIl.Jli:il.:::i Dij· 1 Lm:1 - t.5.... ~N i OSU 2 lncl - F£"1IDB.a 10 pu~an tii'l bu barehtle. bi.- h:tmlel'le y.e.f',lllJak lizlm dE'gildir ::l.IDml'l 8 p\lli b 3 D.eU - C:.. ko!llovaky!!. C1':lya do!?ru akma.1r l"I! liaymll-k' 4, ])U~'an l 1'Ic:il - Beltlk3! i!"ll" l'd r, A vru pa bu balnllJd.lil 2 PU\' ".I a inc:! - A''''1J.stuI'YB. Ii r v4hdd t(·~ltil etmeliilir_ Av· o ()U~'lll 11'1 c:I DalilinArk4 flj'l:], tc~bimt \' :mall n Amen· lshnucrun :ll 1.\ \ , - 01; I;'lln . I\oII!ID~m("nc'oglu kBdan al<lbilm~k 5c.;ln dollll"a ib· "'~nm.t'l ILI:i1~I"':!'U. 'I::ulunn AmQ t Numan
Vnl]i3.

A

Ill'rllr.r

\.,.kll!:it,; Imu~.

lO_(lDl).OOO to_. r1n~ m3l'~ k.al

Dunya vole~bol, ka r§1da~mal al'l

I

'Brezilyada k.ahve darhgl
RiO d .Ji!ln~L~.:U

:11,

(A.A..J ("U• !It!QU>,r, IrtIJ:IIl j'aJ)acak Ir'. BII'~ i!~n" !line. 190 65 l'IIrlre uzuDhlbrunmUyo:n !<uvliJ kBh...:YI f[~UUl m. dinne!lll!.k 1.1n yaklin Br~;dlY!ll1l • d.k:i mlDa.l'e ydl!:11dt bUg'Un ¢II:. ul:mJ..a olllJ1 !laJ.cb. y~~ B!;I]arel!l, :31 (A,A.) - Reuter: m~lr. h.ln gfuLJ:l~Uk IstllJlllt nlil'betl~

Londrn, :n. (Nafe[l) - tng'll'lz PL!,1Ii"'1~ri :BfIkam Bevl1'l'CllI'.I!flmlJa, r.Unll ParisI' g!de.:ekt[r. BevIll, Avrupa 1{(lllle~inlo B!I'karulil' komitt'.s~ loplanh:nna ~lirak ~dec('IIeUr. lngiHlI! lDJ!jilller1 B~karu Bab Birligi Btl'll. .It!tJ ~rekClMefl-' nlo. "1l11!~m(llarIHili!i. di. kt.a.f;t.r bu11l1J1!Len.lI:.tlr. A,·rup.s;, kO~Dln BaM'arull..f komiti?3.i ill!: tCipTlI.llbJiIOl Per I
I

Bevin Parise gidecek

nllN,l Prt-'\3):

drtl 'kJ;lntro!

dn'ld!: ::!:tll"~nll:I1ltm~ .

Icrdir_
n~n PI Llrtl.!.nfil
~Ldill
!I!ni!! II.'L~

Mef!hl.ll" Ur'.Il.Ilguob en.mlin~D I'l5 Dlelrl! yU.lrBl!kllgi Ild {loU IlIIIlnll.·
rf'SiI

kln'l"rindel1
b1r ~~klldo! a..
u.nHI!'~ &11

tUlo

:l1IIcIli:rm!;lve Chl'ilf IW I~'

Amel"ikaa Iii

&:'bi)'et

2 k i"1inl.D "evm:£jiir.
bir I;epbE!!li

aIU1I'1iJ.nm.
i11!!.3; ...

:Ii1.1tml!lllr. Bill
mllyolJ
'IlU'>'iIl t1llm~kL'4lr.

m C11l11:'1o!~tt" tI~
ol-.eagl
lhf"lll:'llIt fl"Uti.

C:-.rniGin

l.skeuderundaa a y ..11dl

Kahve

nan 3- lI!!!IlThk Ur1i!lil2.l!b c,"bDl It ~jnj!l1)1 mi.maridoin ell la.nltllDl,

bimami.yle ha:rnp olm\l!jillr. GIlIIj IIcbdni.o. kJytllluliltl buhJ' bil'lc1iI'", ihlf'Rcll

LuL.iJ.n z.a.mdIW LIMa mekle oldlltu

Son rll.

~Imdl limn'! ,"'

l""'11eriDdtn

bll'" it;tisatll hayata. doint g'lt..meill: II:l'rQ..Di.'i~ SllyU.1!; lIi:I.. i,,, u: NUrMlil'i TE$EKKOR. 1'lL.!..!l''Uliundilloll bou dill!ll:l~ .., e5,8,a~1I Fl'a'DSI:E ,!\[iml!'::nI!D([<]o~h !!lUll .a:.Il.IJjt U.60 d_.e; Am raaaa d:t dj!l.'V~ICEl l.zbllr D'!iI!tUkfly b&'I'li. .DiIumd&ri u'i",!o:lt1. Fa BLlyllk blr h3.l!aka~ am~llll .. 1!J· OIJ0llJll4 ha.1:.tA 'J!.'!:tllkan 'fr\111llit.'1R., 1'l:!!" hUI!-K;,t ",lm.,r.lr. HI Icr:L ",.:Iell l .. tlillbu.l tJnL'i'II![",a,ltn' ril. I"t I: h:tZJ Lndirnlioi!J\!r li? br1JJie~OeI'fjl.b! K.JJ~lrl md. Prot!! lrc.la)·llklar yapml1k Il;in, u.1;j.1I'H..a.il!lll!l!!IlautelJ, (A~an!j."'<L 1 .11. I.\loslmva ch.;;~imiz 15Tl1 lilrtl!lll\~ttm TDke-1" !lll, ha.!l~" B )'iI!t bi!' VI! ilmi:!;l . doi_ Bir!UtL!t 'I, (AP) - Hnrptenberi, llll: det'li RU.5yuya ,md'iyol' l'Icdo ko:ldlg;tm ml.liiSd(lt~~McIl, V!!o J,.',",P!I. dil~...r iaraftan Aml!l"lk l!Io!ank bll!" ArmiLll lutbol ul.knlll IlIItlmllimln1 brlttln ha.atldan. b1 bmhklL 01", • par; , I"mt('liI, 17(1 fit! ma..; ~'aplllLO alan b~r FrilD.i!llli Ar:tll:lI:rtl, 3 (.t, A,.,) !SlI!hrt- brlllkll J:!Irg;!MlyeD kaymcW II.peJl& !:f'bl mtibaiJ~leltrl.o..l ::orln!!bra.n takllln duo. bu ma~ 2' 1 kaY'bl!~ml:tde IlUl~'Il !JOO~Q~'a. bllyUk i.6r Babll :kar liI~ 1U!L~tl!.'I:I VBII1U k.J.)"Jtlan tt!drid surette bafilltl iIli~tir. m II: ve blcbm'lJlIf !III1!....kllndedir· FrlmMDm iyl talnmlanll.lill.'!1 cll:jimlz MU2:aJf'l!r C-tik!:r, V df,c:- :Fetly .. da w m!!I1I~~ III,rj(,lI.C!:qlut dL h:r. i:r1.A.!:i SAintE!:Iermc ila bw1lJiU'i "Lne gltrnek Qz;e:n) bu' &k.t-ram ter doldorllull!L d!elt'rli ~I mi1,nLt I'k!prellile' hta.Dbultl barellil:t d- B~~m!!,L~CI We 11~Akllllm ...~ B~dI"L Koman; fme ikSr. l .bomi:nl 1:.ql!l'Iln Alman laklmlDl," ~l~lbtoo.bulr,h I:!III A~!!rl'l!I .gEll>:~t.enh ~tMI.Il I!.o .... ~~~ :_ J!LfIJI;lU'I. Fu:!il'bJL.E!!m.IIi d[l. dabil col- m[lftlr, BILyilll bill'" kill;' ~n klllttill tAu !!IGllJra b~n.1 li!'I~ldlr1.1mll bill' ror~ ~llrt:JI. A SViJd t fbi dU8u 2C1pOO !d,ml!; 1111'ka;llLbrulk B~~! ~:k~1I • at e T lieyntrnL!I Ve ber Uti tarafm gDl-· M03kov!l-Vil g:1.dt!Cl!kt~r, ----_ 1~.r1 de h:a.r-.areUe IiIlrJ!jla.!JJ:ru~tU"'" i1Jpin Cl.lm1J1U'~ ~l blr' dem~ Frlll:WZ t.aJnmJl Sa.ll sUnil L,.d. IIT~I'UUllll. II II:EMIIi vererelc teD .. p doR;'u AB:; ~ "Iphnl~.ildl!' lklDe!. btr ~ f:l' rsuim'lde III _~ Tnvyilre'de ~ 1110.111. kom!lnInnl! kllql da.y DA' pacaktllL"'. , • -... ~~ blr hOil , g~Hrilmes;i n ie,' F,III,i,. ",ulllul': I .1",1 ,-Iln .. l'Ilrt I&r luL,tll.ndlnlm.aslru iatemu,;tlr. M.A.CR - BULGAn. MA'CI 2,11 _ 4.;1t _ I." _ 'III. It 1,S II. M aflb benli~ bu yold1. ~ Sofyll.. 31 (AP) ~ Ma.cm- mllr. ¥ai!oanll!BI AHlKAJlA'i!f1i ~81"iliEMllRllliiI mlr 1:.l!klif yllpm11J deRildlr, y.aJnu If .rB_ taktml, d'lln, S.o€yada. 3.0 olll.imll:dpki 5ublt EI),'1ndli.blr bill ~ ylrl:'l tiDUn~e. BIlIgar mUYENl _ PARK Vi! SUS'dll YENt ve ASR1'd. Hllllftnna '-9 pI &nmlll!l I '!i!ec-piQe-- III lIlklma rll 2 - ,I) mdlOp ttml,,· d!1mi llr_ Hlnd!!ltamn 'biliYI~ bll. tlr. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I!I~.~III~ji'~II~m~' ~I~-~ ~ Ii~f' cirer!!1oc~ komil.DI%lb I!I.l~ybiill! ~f ~b ' a18c:tw. e-oil: ~l1pb.~1J g..crll· _ _ lj I nllj'iI)l", \;ilnl!l.l PllndJt Nl!'b[ll Ikl mall: nly~tiDdli old'uguDil d.&.lr bl:r .J bliytlk d .... i~ k:a.r~]5]nda. WAr. !label." b!rtogtHiIi g ut~~illdl' ;,;,t· ( I ~I!: b,lmll'k nl~lltlod", oldu~llu rmfbr, $Il'l'ldl Mml.vutlugu, Ill. ifl!ll'l'llIJ 0100 (1000 kaiIllr' lmmij,J hi ll!ltr_ Vqlo.ctoo:t lllJl.h81 u.y:that \-'" On.dll gordugn bO. nillt t:lfltednln A..!"liIRvut blHIJ:umeU yDIl kabul dahl r.n d,j 1l1t~1lL1 alaybJ.ne hlU'1!ke:t!l!rclc buJ'IInm~: 4e~hftlnnl e beuumlyor. I n VIJ Am.V1JU'lIkt.a. y.agmlLe!1o. ~~ blLjlunal Ac utili" YUlgus-La Vllir 'bolls'li! bh' Dr rI. Elti'er Hoc.lJi)"l lIeht IIl!vkedebllir. ' Fu.ht TiraDI. 'bi5yle bir !i"Il1 tujJe bj~Hk mol jI Ul.tlA, S(]IV)'ellerlEi IioI!'l'"I. m\.l\IJ~be ~ ~ (l?f? ,>00 0

byst;: dllymalrtad]1". au llH' arl=i:l" lUundlT.

bUi"1Jk hlr

II.ctmll:mf'l boeklelli.

KiiHpe
j!.f,ll.!III.'!L.

bakkmd

hYlla'l,-

S!!r1:M:!~t

rtk~ rw'l

b~n> lG:~mJlc;1 'bll IJI,bJi,h buJI:rnlmIJlM'lllJ"_

Pari

• '0£'

gUti

liIlloililrflrnHtlr.

yeni
mi

!bIll' kGtOl!"'

A Ima.·D ...

f.tbal. ma.I~.

:;U, (A.A.) - Ekonove 'rill!aret B:ak.llnJliln.~IIIt'i. bU· duilmlijltir:

,I

JOdJ.19.J.9' ta.rlbll lI1B 3280 ny.IJ !lirkl11e. gi!re-~IIir.:o se:rbl!'lt dll:!'" virl ... (doIu Ve lIIVltf~ frongJ) , a.lllaemamJz, bulun3.D me.o:l.l ketleIr~ 811111'!jmll! bDkilinJerl dabinind • 111181~1I!dIl1Z bulUlUDlYlIn memlr k'lltien !u:li'llW.i! .lhra.cma mil andll edilm!!'kt& ola-n biLIllinum k(U,pell!rUJl, memleklitte ml!lvt=ut bayVft.tL yemll~i daclIJn G'~rl:i!!!"ode tutl.LT"rnk, 1 ifMlm 194Ei1twihhl.loin~mall: 1h:en:, 1Y,IIi!dalil C'IB i!iII1U' dAhlLlDrlit Ihnc:!ull. ·d6l1'am O:hllltliI!ll IHbll.'l'eIL tediYil!'

l'Jok1iler~ 'c:UI

'l

;;:EHITlIER -

LESI

J

I

ttLllcUt edlrm!tl~r. fll"mllYa. bu kontf!.ojMl. dahlllnfl:l!J olm~k \lie ak r dlurlct. a~lhhb tty.1k edHml!'k !J[lrt1yle ua~t 200 tDll~.Lllk Ihrall mU.I.IIi df'!l1 \<erUe-eektlr. K,onteaja.n bil.k!yoC"lIl .m~y,eut Oldufn 'uk'
lIiontenjlLJl11l.

mat~Y.e:~~~=OU~:~k ayhk
2HtJr
~II~

5.·.·· I' T" ·•..1
E
'.

~ltde, yenJd~n tnle'blodl!l blllhmIm lirmll.llln,Ih~ Jl:wl!l'Id p rtlIt:rln l"flrU-lItLnuL tamamtM'mlljo (olmllJll. ~HI!Ji~E! y(J~l'd!en 2M '1.01:1..
hllll: 1h:naA;;inOIld.dC'jj,~ e~!!;tl.r.

,..

ver1b!lbl1ll-

Mf'l."hum

Ala.H;1'II

I

Gi'lo"'iI!.II.,

defoedildi

frJL~ '1)11'haT" I!IltrlliI I~I[] Mare. 181 Tito 1l'ugmoal vya.tJl De :l!inla,.

::::=:~~~~~~~=======~ __
11M 'bath lrilblltJ

A ~'n~!'!/:J1CLm;~~:~~IJ~~ ~~vuau~~~ ~~~:~!l :!:~~
D' PLO M A l'
yak,

6 .. '

In '. C-'I I, _.

~ VS·Lru V 0!Jb) u,uvrn if! ~ -.a-'Y I 51 ~'I--:l kt
d,

.Ank4.m. 3! {A.A.) \'e:fa't:l dnln biT t!3l!l!islir Yll-fIlt.:n dtIter'll edllP 'i'e ifkklr IIod!imlmu:, uk! g,' ta.n~ul mllletvl!kmThrahlm Ajl,·

kip Hlki lB:o.y~ r~nje kncMmlnt'nk

:~l~;:n~;~~ ~:~~~:~I ~~t.~
enmllnd:rm tI!I.('I;iol!dl I1!tI'n ill~JiI:-"I.rl.(l I'lnl ~I il:NHlIdfa
~LHI
r,.U]'''eJ''I1~!'t'fl"

ar,

I'C~~

,~arr.on

~1..:!r'; I'lrii«d'e UrG11::14 :Il-1imd;1orfal

~~~~;;_~~~_~~:::~;;;~;~~;;_;;;;:'~i~h~R~~:~:b:I:~D~t:":.~~r;d:u:m:I:~:u;r~.~~~~~~~~~~~~~~~
• I"1"V<.'rtd.lrll"lllltz:! V..dl. H(" ·l oturnumr, ktndl.o1 ". ()tUn1I1~1Io mJBallrtefll1 bll'iI!Orbl· "1'1' bfl.tll'l~n'l'n ~rI.5U: IiIIler mi, ~irl(lrlfil t.nnltU; wolM h p ~nmda ~hrlYt va nUrl.lll IILIlhlb! It!lDllle'(!'~ l~lIInvll'CI ·kIl.IUY"

Adllm, di: nuz,

"U!!rloJ

w~u,lura.rn.k

YB bflyrHlnu

bUkerck ;:::.,111" ver...

M.udcto iId "lr: Hlilo buldu~

del!.den yaptlJ'm'Il'k !a.CllditJI uman AlIAb bi>nt,.Dd lJIe'ned.llDiliJtl ve bunl;lJll 11urtn . G1J;ml.1oten). rtrnnl'lb, !tall.m P YliVlt·

KAFlJ
~rd]Ie:i': 5T.iea IJlJyQk blr m"~'. d.tlndllO, Ift.I'Jnrn dill:' 1!9kllidard ..n pt;r Ull!1I". ~hllin m8l"i«':lniile IY Jan 'Ian konllitn. !.l1ql:]!ar. Et· rafts klmll ~e;rm ..mlel~rl~J, h Ik f'v}rrineo ~ tilrnl U; t'*l'l.tl"TI'I"!'" d'fJII flip" 1.lklnll'" dl'~"YI1 jill. %]l'l'Jordu.

Tef ..~kll No.
~1.I.

67

E~til!r

'lrf'

Ib!l:''oi: ol~lII!I"I

kllpldllfi

hl1 ~rHlIi!I u-djr1r-r 'vJlrdl, CIlIIIJ IU'bw O1"Illlrn: - LMren I:JlrELEIJlt.!r<Jhlit bu yu r'LIflUZ, to! rLfllllZl ba.bl!r I,r'!'re' n"rll \'I!I ~Utl. Kl1rdll ... 1" Elk!:111m Tl.ll!ltlazJru klli'hlu. Ae 11_ lmdl n~ 01 cilkll. AI'll A!riYefiin onll1.r hllkklmla iyi ftlUomclo edl!«'~ l:15rlk11i:i'oJ"<jll, fa. kiJt 3.1; b, "1III:1k" g~'l"liIlQ,,1.l u. ~.alc 1111 I~l" AfiIII4rhn tl:'l hu n Il \00 u Illly.orlaril [, f),11 dalill1n., :rlrm.L d.lliri 101., YIi.• nm flrud ~i!'~U: bll' 1mb .. !'"!:1"!Jn&-

Ijo{'rlmig;ti: iIIU"'1lrlar boyum::11

g~:z.IU, bU,yUk Ii:lI.finll, lJillI"lal!; 1m. bIll, (uta boy! 111 WIT' iUlIlhID V8'1"dl; R:£'nll!l !!edI~Q uk; 'imt!lnm. bai dliI! OlliruYOI'dIl: Ipek'U IlIItlk !luI'
mlO~1 \'Il10
IIIJTn!t1l

It'hn'

kaftan

glym!4i"

kliid r Il!In.~ .'I burasJ ., kadR" k lQ. IlI"b: I'ldlln ba. 1mb. jrl y:J..i'~ v," l>ilt1b11 lid mht1r'BI. cl.inl
)-Illml~ ml'rMl.rrlara jo'ol"1 [[.Fcll; !l1!1I1.da

~.ny Ilynr" yIlkll"k duvilr· I r nrtaSlRll YII,pLiml tJ, Seh.lr n'!!l

~eaoiiU' ,ptj~. 'bu!il.d.'l m!'l'-

w-

rroll'r Y "III'j1or" Jill ~ r;:1.'I'OrOll,
1'1

"trarm. rlyd I~-

~

i'I)'

tan ~llrldml'lf]: oymall Ve bU, y I~ hlr It; rmll vardl VI] ru:,kLr. trr v{" ark 'cI1ujllllI'l 1li1111nn __ d n l.ndll ; II lisl!.'!" nUnn IlIhp
hi.

~OLmllm I!f'

.1·.n1~

dl

OI'A~'"

gi!'IIi!U bI!" ~l

kiUllv

H; 1;3m ..hnhJ blr 1I.~1!I.n1 helln· YQmIJ• r"k,t ne giillprinrl ... m d diller hllel"! Ild ~ y'lrtl edl II' voT!: tu; 101131111.I\P,llll"1" klLk 'I rmlyordl.E. 'Ru. MUIl'll'ly!! Id'L 1!4t11rvo I'Irknd;\~ll!I.n lr;,pILlili'l 1'1 r1:JI)bolr Jttl.~ MLfL'i U!'rheylince dUII",ihd<!.r. ~r 'l:LI!PIID IIdlnlli vn.. IIy1 R lbl1Ldl~ - 'F'~1l1m1l IIII!!}'t t'y Elm
l!!url'fI!IIfI~11I1 MUll 'I"l yo !llln! .gl3bllo'll b 11.I'iCC_' timn.!( .il~z;Illt:rill!l4li!:VIlP vllr.

t.a. ...-

11'1 IirJl;~l L~Jclil "''' 1Pf''Ii: mi'i(llft.Dh. 1111" !ILIt&l11. t"!fiiel' hi!' ndllIll !i;en tI I'dJ: tiUT'£lInlll1'l II<I!IJmbv !laU )forlu!

olmuF;ll.u

'Ml'"

dl;
Mr

teb 00),11 !,.. h:e:rtyOl ~m.I; l!1ferlnl It ~ Illldt· ku.vutltunn.k. ~ ejt. 41. Mu vl)"a emrrlLl; - :r.1lB:LflrloM ~r~' v~l'llllo 1 I iii k lilktt. Iu vlye bu akpp hl~ I!ldCl'I IrQnu,r.nll~'D.niIg" M'IJIIll-nrle:rd"n b'I rl fiG lII"rdU: - S,'nln Mid Iillbr tepmhl' 'H. rI" 111 [Ill" tyIJeliti. mJ? - ;s, f(' 1"11 Q!le till' l')yI IIlIIlma. d I I'fp]'ldlml I!: r £oatu \I" IlfIc;)jj:J,ll1,i:m blfblr1t· rin b t.hllll"'; ~!JnkU: - All'a.n.m 8.1Y!ll!lnd r. - . ]]~~'l! lf w

~ki!.nt.k: ell!!11101 hCI£lI'Ol! blfblitM VIIJT'ilIu; 'bI!' IifJfl.'k :

n.Bk I k", Inrl", tl:k IkAtil h r h'nny IIlttll" ... F. r Ve nrk dlllllllU"1, Ir" n~ lIul,aYl1i w:dlodno yLlrtJ.:llUer· blr k<:>rldGrd n Vf.' bll" Jrofn!1l1~ 1:' ~tll.,I'; ktlc.;l.ill: hlr a.hm.'l. ul!lll' tJ 11\.r: bl.lr1Ul1 b.:m!l; 'I-c 1rtJ1-4'1 dll, II'"

milrl.

bp1,

b~'t luluDoo

hureUerl

Biz!

bPkll.

!l1'J1

fil_bU~lerl!

knlk t...... ODUD. Arkti.8lnilLo. yU rlJ dll.ll,~r. UZ1mfoD. j,lr kor1dllT'flllo11 .olin. mN'fiI~r lllIl!rdlv~nllf! rrj,':n Qlkil[llr: bU)"Ll!:l!'k bill" lI~rrl(b," onllLD' !ill: on mll!!1 blJ~<U~ hir
111.1 011&

_ Dedi. EIIw:r

lie

a.rk&d.1.tlB.n

strdil~r.

K@I"i,<.I1

'I: ~

1'Ie

11'111111 llr, J

U rh:dl' blr r h f.-r,,11, n!lci lktl, k '1Id1'Bedlr'Jnd" 'l'i! h!nu: i!IolI~1 I')lurdll,G'LI },,,rll\ II~I~_ tlill \'(J Jll'lluml g1l!ilo:' ....,~k LjJ~f 'n IJtIH"UfllJ~, J!fnguo1 m dl}gnl

l-flJ 0;11'6 yer1ndl'n.

\'t·.-.JJnlz!

Vo llI.!eykUmlJ8.IIIellm fioy KGOell.Jjl!l.l~le bl~ •
bU}'lIf"UlhU
I

II: Y!lerl~rtq

kalkh;

on-

KI8r~1A:rm II 'I I ntJlLld d et bunJl'li colt .. 1lI lo' I"l'.ljml t!. flJln'lYD t.llJjJtMW : I~III Alah, lru.fnuMJU-1 Ci' lJatll1iI1."!;IR1, I HII1bulrt 0 klULrmll \111 'lllflmle bl.lrLlO &.'10 dnb ..011
VQ

DlI!mfl'J1

IAZlDIdl :

d~mek'

kI

llI,rO.ll'f l'Ionr

:lGtulrnl;tL

ratrl,ly"rdu' n dl. J\'(ltcilll!'J'..-1,,1Io

!P-klilIJLUI,

,

bD."k I

R

,!!Inm, cr"mliml:~ E,kr '\'8 II rhoilMIAI"I ,l}i5yl ~ dO ynn'm (IfIll iJI~rndiMmy:rn.dBl at· la im" Imzall~'II,eIIk-tllJ1'dn1". III.1:mdU1pr: 9Irll!~;1I: Aml'fl'kCl, III ,['[II"m1m- ·r.Qt~ta.m biD' ;:]1I'lkm.vo II: ~ r..hl t'.m linarmlll.r. :kul1l1l'i·Lyardu. ket M'ili!llndlik~ ~t~tlm. Vf! kl.lJHl· nvl}'tn.in bound" IIU]!..r.J nllk 11111'11"E'ill'.'l e kUPlLYI, 1l111i'1IUh. .A_rl!;t.~tlU"J .dill ~nlll, uydular. E!!u. ba_l ~dti"mlM!lIli!" ir;:11l Ulikrlboea. 1 mil, 4~"'u1l11l l:illlnl1:--'brri'lo 'JU d~Tl'u fOIl SOC.not) ddlotll r lltu"h4pe~ktil' MUjlvlYl"lIln R~h:[jlLd~1Ii kD~llla.d.'l; olduWJDU IIlmmlfoNUIc! Ou pIIfa. ..FIl Ubl'ight. !enounb Ill!lbh-!l Otm.!I.IIi IliUmUlllnden kork mrblri anhndMi gt'l'll;\'e g'Ilgl."l"l:tillll:t' A.m~rl'k!lD ml!,ll!~1l"1! t1Jkl nm IIImdt ..... u~ ~i'I. tml:'l!liI! iIi!!!1 dllrt u!plLlr, ellerlod(, !;1.Imll '. r ziaal iI.!Ik~ri lel;'hlzatln asil!]1n· t!: ten, bllytlk t....Jlsl~l':r c~d,.~ 'i'8 ill iii l<'mlT.!crlllHektlr. 0 tll!p!lldekl1~r! & I(II!~PlI~rdj! l:JT.rm1!11 IInm ~L1plll.r blllnnilll~ IiPl.lde g:1rdl1d: t~Vi • Ur! YI ~lIy",i tflU'] blr bill hlnl!lu iii· IJ lk dltilrdil ~Ju \'h" hll'pt, rlohluMu. KllfI:"1lilrodn b:l1 t!f!T'" IIllldllln. blrr:i' yud!lm 1<lp y>l'J:"Ins b tl D1du~ 1l'l11fUJlhyc:r~u. kO~'dLl VI! KiU' ...IL ml91lrjrlcrln~ hlrll_ro.~~ U~'klfll'm ~e .. '~Irl \t'II'('L" GUru hn do.I!nJ It':!khtljlhlnr; IlJl'rktlerl Ctil'l.l~rnun~ul lei t~UID, l!ullt!ulll:lI", l'tTql1v~y", kcndllllDiI U' Ktlb'll'l', :U (Ndol![]) &L."';!II k-f.lr1rnmymm: ~ ZIIilifl.nL n!.h; tl1i.. rl~rL d~ aldl· DI-ell, .~!'rbe'lln uhll"U oLmllldl' r-"lrlirlr'UIIt rmrl llN·rln.~ 11.1..:\!:haJl" Inp'. l'..'ctLtii I)~lnJn rekUlirll dUn.n h I1i n u i1,'1'l!"JriI'1I; I!lUyoroll. E;atH IIrllyli bLr gUlllm 'rut I· rr.ll"IL::JI1LI'I]11nnns do.!i;HLlrn k Ii-: ,. E~t~·.. !u.lpBcll1n. 1c h \'il .sUrf1' bLlIll"ree Hut'lln MlIlu·llUL).'"," 2'" U1kll'rh, ha.)"T'Atl bICiI. 1-1'' 11'" Ie r:~ "liP \'4!rdl: b:1!!I~ml,tJl". EllS'" vi all" ~r;1L I';y • bLi 81 I) nQglu! YU· II I' 0 bUnlu Vl1kUlo Dll: I'll lInL"~,iodn mllltb.!l,I!..!lolRda blJlltl!·II.... 1t1r:r1ml!':de mUulUm I'Illk yer Pr"IltOl'l.ma Yflhul onun llJlm biT mRldll 01 0 bu Ru£' I rill blr nllm!lm~ILIW: IIlmllll t.llm h - dUg ndo:nll.erl Allah koricIlIlLln.kll'lml dllnrlllnlll liliirl hIli' kOlji'"lii· dill] bil' Ita kl!lrillumlLl :rolctllr" Ilf{·lI.ln1n ~l1l'1l VJLlIBI lar::rrw illl IH! ~lt1lhlmal mOlt ..ci Ibll!dilm naynJ blun~ttn 1oc,}11rulnyo'-~\u. M'u "irL'l l'<;Il"'du: - 'til ok n iIIerll tI L\!!'1l!k I,· lru'll h,'dlwadB fL d ~ltllll'lll!ltH', 1'1MlJiilUman.lak "'1) i'ilhndlHI :10' • Ilelln IfIliHl'"dl,·rinl.· dt' hpi!ll},,-,, 0-trlUl}'QII"IIU !lUI1' • f'llrnLR kUJmlllr~_ .. BWilur blrbk· m~rn IJ ~'I'nrn i~ m 2: " r- 1 ' .... II h1.l' [j~ mlkt~rdlJ Jo:ur'Olo '11:1 rln" n k!ll1l1 r Zit lfC) I~rd I en,'! IJIo. ll.'slim f'I!Y~ ITIh~r. I'I'IUh· b"l rJ,__,:-~ldIP-; ~'II;.I';I'I !J,IIILm~1I 111111 ~t\n~L~rUco!:oCJ!l lllh.hrllnLL:'kl~ ill Inpl LLI.hrl (JIkllLfj'll LllIr) dlr. rUtlll ~~Iatoll ktl[!1I1.llLlrICL nu flHI

i1llotrudul'. Emn-dl!ftlt:1WI ;,Ibamll }'l:'oldL'o ;I.km 8101. 1;i,ll11'

11 Ii mUhr'lln'U bU~ altmdJIIIll yap K!lhke, 31 (AP) _ BirlelJlk mlUilitl hnMo I)IlIlll 'vak!:ile po l'6 Ma:nr tlnUnaIl1d.eid bUyUJc dUPjmEl.DlnnDdI!ll'l !ken. Am~rlkl, ,g1lm.1lkllltllJl'l!i blr IIm:!lIoll rn MU.IIUllllllrl GllIn 'Ebtl Sut· Pc~Dlbt

Am,e:rika ,. MISlr k ii I t ii .. anla,masl

VI~~k~~h~~~~

~fu:~.~

~~V1M _.."..}-", ..........
KIIII!'ii

D:nml

1
.
\",Iu:nl
6 11

1XiI' MulYi

1 '9

s,\,u
11' • AJ'I

10
11 • (!QnJl3~1
Ennl

~Ilii'l

GIlD ..

~~
lUI II!
"I

~1

Ojl~
hindi Ak~
fill

~
39
H tI

1 17
1

oil OGI
l8

:I!
1

Yilt",

Miisliimanlar,a 'Kur'an dagltdBcak

rm .... '\"

..

151

"

... .I:;:.!!l'Ir ... 81'~i"IEt~

v

~ - ... -,

L~

'....
~'i~1

Y~nl r n'lI.11
1"'1

RN.Nl"/r~
fo~"

lll;'i"g

S ,~ull ,h
'Rlrll' MllhLfI'I"

lrd(hlr~1I

1r"~J'"'' 11
R'''III1~'''l

Merlo.!,
Y,t1lkule
!Nfl.!U"

"i .

T'll"Ih~ J)t
Uo~i!I.ttl.r

~c.
~I:'ueo

z

Onu'l"

Y:n:~m:F.B i hi, )lehma.n

ie rika Nn. 151

Egr"

ulicudu' diizelmi. hab",.ya kemlkleri kalJbolmll~lu

-~~

Tor' '.yede baska diger biitiin i ae seferini mu lazam bir te,.

I

[Hacl
" ~ru tll-

",

YAZAN:
Dl,J Am'

..sliiman devletler a baglam.,lardl
~ Arka,dIl.I1ItUJ;
CC.lip
II. tlI. Burl

===================,
Hac hakkluda

Murat
<10m.... Nl .. d"DlI"" tot 1''''
,.. r:r .,..M,I' Ind"", ,

okuyueularm
s u a He e i
'!,ertoillll naJlel!"e
''VerIYO'f
'hl'fill'I C,llnllu

Mlllrait

i", I\i .. p ,. h' 'h.~ oj Ii~ ibi. :rrd~n b' Mel • B " ",,110m "Ind.. jLil!ar .l;"'". I'ad 'I!' (&I l!I,I.II b.n It i quruL ..1 I k t "I.... Tl.lrlli.J«1 ...a - I ;gil m j lIIIulIllrila .... ,i, Til ,....~ !re~ l"lll rnl ri n'l mlt'!lIlJU. i..ihllk L I r .... 1'. Ihnll.ll"& ""f\Ji'lAIi. hlOlmi;rrr rwl~L",!.l • .Jl 'I'~ .lm Ill .... Ib .. " ... TU "IT. I, ....itLAri "il' I:'!<I"'" b,rll-liil". fi~ bLlk-rlm L '1",;.11' bc.1!anIi. "u..t ~ili.m KI~i h 1,10'1 nP& HI('...... 1"1 .....'" rr1~. illi ",Lm.tk 'l~ig !.un mill.uil q'lIlnd ¥ nlllI, Hm' milinua~ ...hil": .. 'P- l'&taIuIF....... di:rolliiIK-d:imi M.i~ .. ~ri ,. ~1". Dod .. >lOP" dIi: rnOllhllrlllJl'1ll" Ih~~ ~Ir. D:l _F 1. ..... liUum1 II ""_.,. 'l!'Ii'lluk ... t...a.... ..." mrmurlu J;o.l. :J1 .. I'<'.mND. &M .. k ~ lifll ll.. ,;d.... .. _,] IolJ:p "'""' birIktin'lllllr. II; 'ft di.rr>r. 1 mfuld U..J:'illliri lm" In. ~I< U .. -.I.~. hr' ....~ il'i. ~ llih IIiI' .1"rfllI&Ji.. <ti1llll .. it. li.r& II.. "rub. h.t~ r.. rit...m. lolu • ~,mak iI ... .:kit,. tr• Idd1. il~. ",r I, tll..I.... 'h.&ul lI'Uif .. l..." o(mr. Tal..u. ,,,.,.\( buu bn.n ....... IU"!l ihl!1 ~ P MJ., 'lInrll i.Unl'lalIn! II III' lifldWi f...I1i 'utL'II' luri."d red •• lrlok ...1 ..... 11: III 1I1, b .. n Droll !!il~'"'''' d PI'- lo::riMo .~dMa r~11!1' &~ ~t.'f naol,,...n 1<1111"'''' jfWe '1>-1. Iufl J1,I.II t .. r. BiTh.u.H meml"hLT! • .ri~ :lktilQ.L'" ~ .. II.tI PI"" Il•• r oil ft-,l'd ..... t.mL'lI ~I m.1r l~itI ~fiIYI ~ 8" ,.,llildi> 11Iu"1o,,t dnt, t. .J... mdl. l:nl~ •• 1 ~Il 1 ... iu.JJ.A1 !I.. r.... ~.h t "... lIuIuDilg'ILLIrI ",,,,.,l~lo.d il~ Io:MdJ ",,~, lo.... 11.1 ... rllli, "t... 'I1iblll: ba.,.. JIl .. llll;;lif~lj>ri , OIlIl... ikliMdt. kill. lanll .. : llihl. Wll1.1'lD ku .,tl .. D."O'Il. i<;,ill I ,.. lir...nD r....... I)A,I'IIo ~ ~ ; ~~. Du gbfil ... caJ.LI1Uhk 1l~...r.I "'ft!JlJIJ!ll. Aribli: bpI },.~U'. (11 l1li ml k.t. ur 10I;III. ha.ti .... NII. Ln,t.D_, • 'r "",.n.. 'i]fo .. 1ml, lrnlull.llD rill bo.....d YtJIluml _u.- ... t...n.ib.eIUlIlIII _ W lti Til lifo'!' " I'ln. hUll ~ PIn. qp. .I• .II U. :n IJt:ndi1rn". t"r dtll'i I .. IIi&II:1&rLD. ft,-I.o lltidiii b LIlntn..m.l1'>'. •illd" hhmlDllk .I....... -Ur. 1 lI~m in. gbk hu 'IlIiahlm i,lii P Ii: . i] ol......a: bill .. " olv_ II&- • • nnLU ~ 1 ~.,-., PIli' ~Hr t.u9<1:L luv:l ... Iiir ....... .... IIiIMIl'rd • ....,.,.. ~'l.i:fLH ift~ J'l prq....... i!d: 'If"~ ..".] .. 10: iI~lIlkoIAlI' Yin. Ric:u.d.a. .... .wIil .uiti~ 'Ur I ttl. jfJ>iiL!lI:eliil rinl lImmU III" t.1I. bir f ....' ... ,,!.nEl 11.1> milltem:Jlli!ll 111 ~ b< Iii,!". .. wild ...' tl.i.l.riDi &lib.L1.I.... . k ~ .... l.-...ohJu, bir kii J,!QIHo", .. ,medni La till ~ ... hant&. lIid u 1I~1t ,\::ill rfillw.. 1 l) f 1111. PU'Wmui ~ llil. fio.I!, lui Cidd... m-k lU:1l11,hT. I'Jdk II .. Y1I1 _ Jar ill bqJl~ Dldu ~ rnmr<:ll. ih&u ~ "'ITlai'l,· ~II 1m a4rfilDnmr. ~ r iui Ililll!tTftN Joll.I Cld. I'lmi:rorlllhnJ. lit. _ L-. ~~ ~ o .. j'& '1iDd; alit. II Kt I'lJu J'~ 'llilu .hu hK1 Ci,)d~ Inmdl: IIltol!'!WI Q g RIp ~ _tv,;.' H d tmri_, tlndr.d.ir l''' ..... i (ill (ldn II... P' ~ dIU ~ '_'li1'l~.. r••I ...,.. ...... nbl!' m mllr.t~ .. Btl! ~ l!l'kilde bnh .dm....a... 1>" .. ~t Kb: 101,,; n.iI.,.. bir Hh~ "" .Io.i "rill'll:: b&cou. l.IoU.diii eltilll. Wo:kkLi IhlJu.n_ .. i I'I.oTl'mJ)'<-t 'IJ~BlrIl.W ~rlI.ri.Jlcl.\a bill' III'iktu rl:o.d"" ,.. ..a,. t ......JlloI i I i d",n !.ilh'ilL -.rt1...,.oli. ilo. tLl~ I~'fr 'l'1Ii ~IJIJl' 'WI, .,. •• ll'ul:."H'med .." 1,. b",.,I .. n 1;1'1. rJ'1 fiatJ.T'" b{,.,.p in.H ll.II~l1fL, liiHir Ii; i in d •.J..U,.1JHoII, ~ I ...JI'" «11m .r. &I I'IILJ'iIU., ~. Ifill. .I.ml.tl.nli. IIWI'. 11 1-,.......... '!illt 111"111'0 boil' Iw= ~.hiImitte-r1 dBid ...... lu,Q 11:1... lill.. ]o,U;ydk hi. h - DiJ iI: oza ;IJ ... h&nlld I.b.lrlc !l1rn!,"dlLD d... ld,~rulmlJ" buIll .'111f d'_ c:tLud.. F&Q.II l!1iiii ,m1 f&- IIl~MIL vi5'Qf'!lIJ.lir<\l61.i lOll TilTk !.h .YlII. JlI ro;tL lml.t! •. E'qki ,pllrun hi.. IJiii koI iliti.... yi'L .. ii.I.~iII diUk- bM IIIIIl ilri Fi;ra! Jdu!..ak 111.1:1bu..,flali, ,.-.Ir1J\ u- fIl""I-u- It!a. Um1.n ....11 ~. 1BanJh.., 11.. n.d&.Id u.nUi.r GIl "l1'lli" U:ruo.ii..l1 :raColo: ..b'l RIl- • On;r ... aoontk CI'- dn ... p di .. Dill'&'" h:r 1IIU11elu!1>t dJ, !u.nA w.:t..l.~ 1JilII~U' idtl 'lru· ~ 'MIll ~&fi~ all )!Ui!m "_lJI..kl~ I!tIltJPlI !!iIIJ!U ;n...i JU;nl HrilQrb,;rib. V. T1iIJII t.o. .. ..;;,.. -I tANI. IlHtk l\U.k'~ ... If, ... , Pt.- ,0UlIIl:II "-bt-t1lllJ lh noIi: "",.·J.b ...... llri .b!nu ~[J'.. y.p..1I' mil. lUfl.o..jj .... 1 .... fual.tn. .. li'eliwri- I~Uu., W I'lIft.tl. ~ dlAo£Irin.tn. ... ra rt~ I ~ IF ~~ ,.01', Aflo.!1u lR:.! J:iIohl.o.n mlli.bl\lI UDIlI '!'~ IJdi!'(lr. ,DIUL i:l~ da .... 1!. dIM ahra. II!I bdu biD rilJ11l' ~g I.LRii .wu. H Jtii.l MlUbJl!l; l!i ...~roI:g. JDOTdlo.k ,,!:uJ:tg 'M ilIbu~. !l"A oI&a "D!.I.I .&ftl1htllJll l1:i)o.JlpiIlIP '1'&N4M Ib'_G, M..l_.ll:uli Huw· IIIiioJlJ!.l;obttg .atm .cWu.u ilBJl.i ,ilu ~_ ",!II ;roIUMII ~.t. Lon1 ~ To.bo1 'I'tI:E ..... Ln...1!il .... ;b. ~

.,,"1 ~.

rv.........

a..

."'.... ..an

ur

J'''''

1:1...

'j

j''

."1'-

u-

1.._.rman ,10 C·'h8..t A .
1

~
iJ'Q'Io

~1.
~ ~

IIIII&b

Ho

1~ lmIi."

e.n..al

lid'rl iI.

u'I'I iDNlrH;.

&UfriD 1doIII:J. ~

IIlr 'JiJUo. IInLI:uId.I.n hut.l • aIlu T ..ili: ~ ..J.,.ri JIIIl\ .dQ ~. a'lando:

D.I'U

lIi',rQuludJ. 1lumI

"Fa P
(. ,.

_m..l~.

----rW4 ..Ei,iiii"~~·:':1':::::==:
'\..••• - •-u·."'........ • -

.tanhQ_( A~liye 7 lid Hu~uk Y.:I'glfhg,od8'8:
W!l '211
~ FQn!iI~ Bel'ctLLl ~Iill B&:_lL"I.'ICltIUHlI'I!!I: ~11 N'd. od& mil.

iIr~~'''''----

kIm IlwL l'1J.lnlmi ~d~: E~"r ,till h&r W:\afl.Di1D ~otlWl.da E "")'BI

Ct~~
...",11

l!gI ~

NUNlI.I.·t

I;"~LJd(!

mila 1D!

11L_ :II "' ,!l.ll.lI.IIJ1lj'I,

u'ic! o~

;tit-.. t
•• lrj)'r b.la dA.

~en!;l1ge

a}ll:rIJ.!1.

HID '_"Ul. 'I!n<rln &.onulmUIJI
ill

BOO IlHl IM;lh.'l

lr D lUSH !'lab,. ~d[BI!'.lm!
I!:(h

Ta YIilI'<lp:ii),a "Jikant

'rl D.d.

b1.l!1m'l1l11. ~opliikteDi

dilil or

01 n IPUk£llil

k&ld,nlm.n.

l&1(!'bJt~

lIll!y.tImbe

If.no,1'l
h

m n T.In'IJJit
UlIlIlltloa,
!

rlhlfl' ~UI

dl!rl"(ro-I h ill n'HhQ.]

i~1 f1mllUl:.L bulil']·'!Ilj,1.I !ILlIII:.-

~ l' hif'lll

'ihLertnl!' :Ill If_tn'll '!l~~ tl,. i'1IJUtni.l-e. Y&pll.n
(I'~t>1"U.1! ~ o,;"J<L.IUIC'lda!:
~i'L"

1;" • Pn; j r ..m J m.$!i ·l-·~:rnm :i·r :ID.'Ui

!'o,,,.

]'!)·n

Do~1 ~ 01" 'I

11MI

:ro.70 ~'Ul ro n 10"~ 19.~ !rI.1UJ 11J e.!i 2u 11; ~115' ~.6/ii :lO ilG l4J Ii.[. 2tl 05 •

20 .•1.5 ' :211.~.52O.7D

:rlllJi Y .."1l. !!II~ 'tebllpt

nn
.q[ jnl r r 21'1.00 2HI.OO _ ,00 810.00 ~OO 1:24.00 24000

...t"1I

YEU"gil.ama

mu

~ IfIloJ"l'lm.nltilll.!fi, lfil.!Tl 1i.1!!M"'1 URl'Intlot I Ipo>t .. 1C "IIYJ'lliUn r(Of']:"I1! Vill 1O'J lira 71C1Ir1J.IjI )'MJlIjlIIl.lll& ,!'J.

&rLnbL !U.\'&l! ~'a llUoJJy!!.tJn Yl!.l1l"by ,.BlIl -911: LQlm&k W:U~ 2S/0/949
rlhlndlll 1'11Ul!!1l

tB.-

1..: .. 1"11 Jj ""T".oIiI K.I 111111i11 rr R .. 1I 'm. IU ]rt4<1. To.h..,11 r ~),o4 711.., I i If ~Tltl, 'I .... a(u. ] l 1110 :1 r I "ra I 1~
J!tl~

". II r.tzll rillbauar Lr.na II kn I I 96.~

r, ;n ifI., 11."'.i

9~ [l5' '114.1'& 9li 10 1'1'1 II[, PC ,.,

, ~ 'ilLlr!1 !~rlllttlMlI!lll' Il ....... -.0 :r2 M '" rIB-mid II. ",i~" 'lll.9l'1 71:"tO ,. ;;'.hid

(11500' ~15 ill) .. II ~=:' o..'i is blill D!~ 9. II.~ • Dr.1 N. V. ~ U; • &1 .." .t,,1rt~1 !i'ij ,0 • h"v", F•. H,I,I'}; F'r (an} [I~ to ,uNlIIl
I!!

'!!'c.oo
22:1.00
~.OO

k.a:::lI.r 'II'''.. KhUtl ;e,b III rn- komJn& l!n.I::n olmu Itt!!rll
I)

II:!, mntl~UI

ILL ..

olunur.

dtMtlu
...~ oII4li 1.1\1 lifM 100 ] 00 • il;:i 00 71,00 'il 00 MOO
!i\:

-«a ",~

C..en lIk nli.1btl IlqCembel'hta, Ta~nd& bDbg,ncl'~ ft"attdllki m"Uuhu obJ.m.o (JIku~"ILc:wan I bJa. Illf'hk ~ 'b.h1: hl:r gnlp ma _ C~I...... .8iiyllhdou rli{krin ~" rU ~dakJ .p.kiyette lNlultu.Ll.i jJ~riylleu.l' la,.,fIlllr1'lmk ik('l"§ In, ..Tg;vuk;rta.mnlld4ll N1II'Il~ g r"(J;!'I11i kllliHrti'l11 jj':!l oIItl'b1fJ1.O.11 R ty" oomiin II illlirn ,!II&I'1I fam 011\0 jpll :t1'-l'l'!tba,!ll~ qr;;: iii'. KI1Ill' r6¢t1i1: (lfamA: ibdhnnlmtll;l:t"Do ldltl'iI 'III!iu ~ tnr- I'!'1"$CI ~. dtJl'. Alii'kollla-r .,..,:II '[ Rri bill rLlk lIlIMbi iJ" te~ c!d.W1 Ce" IU!'. d_iI l1irmL!lk'edirin'. C~ii,!i tK~dll !;I~~ig,. .m!.11>1t4,fl IIIU~ _prtuiJ bu l '01' II.uil1ctn I t·e , r n.i1(/ l'IIotJ1abahllt l-Lt.Yd l:!ldll. IIIlJ/~It' I"lI1'iatAl: rlHq' iii PrJ ... IMt rlf'i1m.fif' .Wflrll iii btl, a !III'lHIlI!'IQL'I bu ~lil k P"Ll1I'Wl.!m!:,.. h~ka1Dn.!ltli .'!I tfhlloil: 'G~ oJ· I!iy Cill'Ilii yal11 ri'1'I4.C1 jf~ ."'" a 1'ill.ll11 ooirt'tJi ik. Rail.' I), d~ ~ g• eyvahlDriJ Ilr(lIt1l1 gfll{ll!1 .'L'lillt:1l;n !;.lI.5u· kart' nWl1 t·.. Ji 11" JoOrimt= dd ."..,[,fa l~i;kri ,1(", lJ"'","~ I dl rmtridL! <l)bHaJ.; If'. I"h bir 1..1Ira:r rumm.J.lh.. 1!l1oI 0 I IIiI:r.iD'II uik1.:a . . Ie/ ,1r,. J.:~rar n' al'll~allCJ llijIlJgtrll.; rr:lmlm ,It !\Ski f IJ' 11\ liij.., ~dl.M .:.:i'UIl' I ',u.ru.rwl ri!U'n ... 1.11 i.I iy(lf"lI..I.~ eta GloHiIlwnn IIG:-lil'll ark "I'JtlrJl DDg-Uwevinlden mlJaVli>ne"ell:-. t.II{"P1 ~i ri!o II!d~r'rn.
Ad.:lolllr

'a.!1

'd~

rr.".,~

Ilm.u.l'

Yeui Sabab
UGO
1500
'I0il'

.AI dtda r Ct-!frM: SuI; !Ill B~kllln AlI od Arlit

ha.rne-viC' <lj:agll'd4Jl

bll:!l hI

r.r ,,;

~

11'."~ H171io' 00 1l& 3D • lr.<) oJ 1M n!'l • ,. .. ~ r"l.I:h ., IJI) 0" I'iIJ '. "nadoru D. 'hili IQrupg: I II~dj.. 1." Hi' IlJ ]011lQ ~ IJ] [li.... or... ull.ri IW"OO ~ 00 IJll",.~,H r" I!~,j il-"I.riII e!f 1">0' oGI.rlllll ~11I~'lIi'll, II'fJ ,'" 11 II~B..I[ lU t)fJ ]119 00 It 111:..,1<..1 ~ r.o !.·H~ r. Ti tl ~Iu.... (2!, &Pi) ~I ~h1"'Il\,Q 1~.11'l 1100 ,1.: d iJr., .. nl.rl ~" !1':l r;(l
K, ... , 'IDnlll1'lJI

;It,ll 'rLlola~ .. II In .,," ( I IV n '" " ! j "

APlIIa ... .Ir1M"

Bt.oo 16,00 1:1(1.00 M.m

IstaqbllL Be.h:di!le:si~l[]j gBsterdi i o'lliko
m"k [!l f rln Ik tatn.n'bu] B ..ll'dj . I N~I'I} i'll M·lJdilrllllID tulLf .. '1·
diln n.~~d'Il'ld 1:'e\'Ilpl r I[6n.cJ.tl'lt· SUI sUtU]'ll:ll'd I;Ik.!UI I81dl)1!t

8<18,1)'11
M8,OO

u.

227m
AI'mII II~ M. r4u.~ inS on ir.IO.OO Hllmlt 181,00 181'.00 [EILll':IiJIJw'llIu II.! linl'u II 4300 dIIIi..110 1011.00 lOB M Y"nl11o lin;
f.:r'.Jr-t..i. !IIlS.fIo lIOO.r~J

'I' 'I'

• ..
I'

I'

au

.800

mlVth';

1INI
lI!:ilfiIIliIl :Ui1JGl iIlr, I«iO Ii Uilo •
IIJII1 '"

,rm.ld"'fJiHMnoJl b'lOl~t1
d'nJd bl.:!!lld 1 • ~
~m;1 ttl 11ltOt

t;iJ1~

d) rl'uml"ilr! bt"h!t~ '11 rn",tl,jl'tnHi fUidytl Mind JiI'1I.II

t:a'iI--

!J~

1I"9~ ,otiil J.lD.l:!!

"'lio.N.
lI'J:lrlclrll
,,,.,..FIlt; tUft liI'i'.

ti!"di:rllm

I.,

tlDi.11'!li"-

ti!".

h) ~('I"'ikl:ig J11J

('ad..:l.t.'!l "'_.
It

u~

~.M 11,00

2la 1) ,00

[i .,11", '~IIDII I .1I111l I0Il •
1 I'lli. lOll ~

fl. ~1I" onu !JoiJ.tl1m.m~ttr.

l<I'i-m

tamirill4l
hl.;lUl.l ..1

J 1 Ii)

HI1 110

.'".J.IJ.I), t •••

1... " '"

r} Orta"'<1 ifL!! 51 ltt~ .!tu.a',.,rd IdtiriJ"" .... ,{ I!' 'j"f1iltlllm.{ I 'nrld .. l1'J

~It'
."",

te~dl U.

s~

ilIOn.

1'111 V

hak.r.:lIId'd

' .. l..lba.' IlIIlo'llru

.tI

1"ENI.Aalll

Almira.
d&Tlla:rlt'1_'!!U .. •· .. '·n.raJ<; "'<'''''1> ,,(,ro1l. n'il:1 t"!~ il'dlyerurn. Fl:gm~lJl.l'1mu.
rnU!lIL! .. bort~" blll',lIl1!1''1fuIiIlZ 'i'lIb.nilIoJlA-:'A Ur.l Ji:!IlI[~" sJyaat 111 n ~ell!rdl'J'l ik>~ <.IUJrru.n1Jk hI.lul ~lJ~ut mlJ o.lll.n :!E:lbi!tte hAyrr, <t;;1111 k~ _~)'1U1 fllUl' Vi!: kanl.l!~ a}'nJ ,l<1&. n hte liIr'lmlEln vte d&r"" o:lJo.dl!!cr VI.

Serman Val,ingtanda
Londl-a. :!I1 CAP.l .A1~d8.lll!:di' •. kl Am~1kuJ. ill Ml "''II',~ donn.n...-nl.
III

komlJtoa.Dl "I<1!!1UII Lpl Fo1'h'!Ot P. I!lIhl1lrnl.fll1., IJl.lg1il.!:l, V.o.~lnst'l!l_ 1111h.H~t .,lmlftlr. BUI.!lIlIJt.l Il'lbl Ileatll 1i1U'!:ki.u ,kUt'll!lllY 1::u!.g111lJU e.m.ln!J .Low E. Do!I'IfU,h:l. ~'~"n I'ICI' tJalldlll1t1 rl!. IIoar.'! Ilo·J-IIl.ifi;L't h1s1erL gll:l"lu om6ml<"l!rUl'i I~nl~ IYU&t::rlou. .Allo:li.io;miUH I::i~mly~ em. kaydly'I!I B~OUl Tr',m .._n til.. t.be v.o.l.o.ndQII'k b.M: Til IioUrrlytt.. I:'llrOllil[UI. "::!IP'dIlmr,,llr. l('l'Inln ! ",S\-t'lZ IMIIH'~ bu mlllll!. LO.il.oJrad&. DvR'1l AUanUtr v,e Akt.In. 'kbdm". r...rlll[ VI! s;a&d~tIJIl! dcnlf.o.l"kl Blrleli" Arool!r:Ik.... denil: ~'.vwLlo·rlnlli IO'IH!l kan.rgA]lI !!!lz:. e llerl, Ild~el!', amlr.ll.l Sl'le~mlUl'm \'ql.n;l!"fonll dAY~l ro.lilllJ.Il;'lil ~<;:.ld. makM. i"'" ·,l "\i!ll~! ... dlr. Sh"r.n(ln ttl k"m 1Jt <111.10:.1<'J~n "1 rlL~ll'rI Wl'!un<'!1 101" "'[yard! milL(,IIJ<1T1 bllrun Bryruttllon ....tinayllo bllrc:l<>rt d m!i:'l~nH:r.

II~'"

i. H'I'ldd. lll1i>QB "Ir,Of d. lrulll N'qtlIB1Q; .i;i.a J'n.a U. I.4ml..lulijd8ri1 PLdJ .. 1q]!I.1I.IIIUiAd.l.l'. n 'Ill T~.I Hmllm ~h!lJ! 1II*"'1ail Uo.Id.nl!!ll(I, 1.1;11HI.IaIl'i~:D, I.~ .. t ~tJ:I:iiatir. Ul.iilllll iLIildlJr, dllll .116:\ id;t3l!.1- mil> ,1" d"" .dbl .... " ISO 1nt nl Llgll"".L'r~!l 'I'(] .. b4.alll 13.".. 1.1.1'<1 r~ ... bl-U 010 7.lJi i.lp Iioir ~ f "air- b'. [TlI1IlHPliDJi... .,.aA;l.J.&ki a;..... ~lI:rll.llJM.lll1l &1!tU 'nrilItliatir. IIlr

,..n....,

Degerli va M6nah bir I Tebrik
1

=

Mec is" hugan yeni y I ~a l,maia.rIDa bafllyor

r ...

,~~b..!;

'L.lI'"

t

umbor

h9~klDJD

'!'lJ.rid.b l(l,11'I Jlh bllt'idilljl1 VII"",h.tlllol!l1D 9 l1IJ1ro •• lira r.."l.i:lJ.r. 1(111'1 mil! :pllfi.aIc .." Sih.to",1. .. ~IU"IILII ai~ Bd " ilk el( Idell"~ hllTOI1'll t.1 Mini .111 n,lly n lira"" :it hir Ln."n.rrun .. Mali". .. D..k"'(lll~IlID Buntlll". ~ot.r"mi ai" miited .... 11 .... rtnDy.,li hleri io;io bir lflllllm b ....ns' ltnJI,rlo.lUYOE. l~.iO ;r,h h ,t ......i"ol .. IImlOur iII",dr" 1",",,0111 jlOO .. ill linh1o. mi:1I.tA1,dlom knilrnlimndEl 1.0:1 1M hin lir~l',k 1.ir I", .m.!'F t"mLn ,,11.;.1.. F',_k"t, bit' !'l,. mom'" I'l;l Ofl ~1Io ~11rnrrn'."l'It"I, 1!11P :!IIII l:JaII1'RlhmlK ]!Jlfl ,..111 h.rt,lilu,d"" 1u..d",Ju. Tuliin mi~.t"hil1"rir"l"u IIlPlnJI • Il'f" t.rI nlILfi }"iil'll" mOT1" kUM,l,"nk I.i ~ tUUL ha.l1r1"llm., 'kt ..... ,. lI..lI,,~., .ip,,", flLLnll:. '1iL" ["t c ,,",,"m,J... b""In.~·"",.~ II!, PH. ;m,ll."i i -j llLi IYIId lir Pfh ...." k r,I~D ditlle'lloJirm" y .. r''Il11L m~~"il. t II ~.ahl",h h .... l"l',,""'W",.(' ...mlll to 1" .. "1':rJllln t(l".~ii .I1T.tr· !ro i.lil>""I'n 9rUmiulMl '1"9 1"'!lUI:! r~in 'II ,..b,,11 ~IIrd,nllnt!.U htif.". ,"Hler.!! "<'rr'kli tCl"i.'~ril1 J'IIoPl11M~1 ~'~I'U .. mIIL.,.i ';-11ltl'lla1I1oflm"';, duvilm nhll~l;;hdir. f tih.1lI1 I:'d.(,f'r~jml, taL. I.Lr~1:l I'l"yoilit b.p k,"m.111 ,b.J.".t .. ,,flr"r~ ,::., ,/\ 111o,jbrl .n illlt r r~1i" i{[llJ rniitf'J,IIB'W. tiltk.ikl rilli hWru i, v£> t;,.,.j h. ),"Intl"" j. t i food.. [n.kilullOrlOll

hL] "4IfJIli.tir, _ 1ru;O YLb I:!.H~mi.i"

rl)rPlt~1'6d..

I>&~ fflrm.
I>C.

n. , ..Pllw,..ll,1&

II."

roLl. fll1l ._iIU., ;l'illli I!I bln ..lID Ili!H"'uLIru.'II: Irnlo:AmD.l b,dmllftuk, 1I11 .1.
lLogJ~l1l. ,~o:lr.~r K ..~"I ... t"mlUllr,.l. 711rll. t.llUI .. (i1l
-

'b,,~1 001", ~

d.1I 1mill ildillili,.tir. La .. Ern. d .. ,!(j.j"., r,lirilfdmi .., 10" 1I'lllnlm"j]'LIi' ~DI,I.t"lImkl'llLlll "C1r,lL JI,rl'110ftlll 1I'Iil.!IIIlI,lII, b .. II 1I(~lll k Li .. illi]1I Jl:iJn.l.m<, e rdll 1.11.1.,n.... JII. Nfl i">1<Iti. h.. rl uln. 8 mil!;", iliilrl'l e..(t.~lllD ]6 m'l;r(lnll. ~ll<lnl!l1a .mlu Ii1limlo:'tl!"ll·ldu~UllU him L,lrdir tli. Turk ~,1td"l1 h~r ~."",],, olt1lli" I'~l, l[1gi I taro:.!" 0;1" hi lhn.."" .• rm ~Ei 11 I~rilo:l f:<)1c 1>iljo';liI; 1>lr r~il:hlllt b(lll1lU~

t.ur.

"anl<".!.

j, tir.:. ... e!trt~f"

IflOO iI" "fll.e.Ak 13r~~.,,1 ~.. rl!;lllIlI Ito!.'"... rl.iIM;. .
_"ti Il!l.m!ln'"

kiIJl'1t ... t.,lanna tabi. ,lornl< te!Jir utmi,li·r. 4~ 1'lJtt hllllniDlrMlrliufl!< kit. it ""'In'~ rlA ",in .lIfid,k ,,1,vlLt.; J"ll t.erilmi" 19Q1J Ylb blll ... m;"'rle iu~ bu mikl.,r 00 ";n r,,;!dlta l .. d'rilml,tir. t f~irn re YilI[tllou, ..'.. "m~D Tehl m.~deld"'''' hL~ btr ll:u,lli. 1~lrl "I mlU'lo.tlllbr. JIg I-amla.rI mtlhkliF 1l.[].n .. fl,rdOI:! k,., .. 11 ~"'1I.r~r"1r h.,L-

to riilt,lma.!l

rd.,

C&.kb'~~lll

.rIo;e.l

1m -

Iln;n.[,A'~IJ".

II', miih"mCl~i. lIu.rll .. kimimr'ki iml;i,hl .. r l'1id""dllu" I "Ik ... Ihti'l'll~'II "'"'''''P \"I!1'!!cek ~.lnl.rll ter.nin ~dj)mi.,tir JIo

Ankara Oni ersitesi a~lIdl
(I!l ~ l;lflrl 1 lheill.)

(Bq tlll:lli I I'lQI!:I" t 0'IlI }fi." ,.in UlII"~ •.• "ndl1.!1 l1ulku,m .. i<",..~n.lo;tJr. "" Imi. ,ilCierq; 1eri yprnrr (O.:t'fTlIllIoHlltltl'l dili/ m) Nut],-un b!lt ~lQ'f. !n.du tuUni'l IIU.d P.rtili dl d&iuJ .h,.,:!. fl!;" 1II11olri I~tirllo.'~"'~wr. ) 'ltiulll 'bl, ..., .~ poHl.ib id•. :ri.J11o 1..u.:r101'" .... tki.:r Plllrlill.infn kft .. " 11 II!wllll Ult ..,. ilH... t ~ IlJjlrllr,. IH;lItLl At· riloli{~ ~l"l'Im ..l:l..:rir. N,.!-g!ktaD ~11ti ta ...... al.lr"tllJ.II TJ.md: u.. '11'1111\ PiII"-II.IIiI till IIJnlll,ilI:tI'h. A" .. nn M.,.,ll. 1'1."""", n n"..Ilhll1lli: i4;lIl'" Li.. ..,m I!r.oll HI 1"liIIl 'lIolll'M.jlo:m 1M' Di'1!.llIl"'fu~llfJ T flo eft,... D; .....lll .''I'rml ... i :rnrnllll':!IIlit'f, r L.lImUt."hr. ~ blfl)rrllrlM nlYililli !:iIi' itLIfiWi O. H. p, C_1'[;j~11'Ii1l Biujl.t, O. B. p, Hfi&n:lld.o.ii Ion" II .tif:rlllH' 1t.1, In IIIo! III, lilll'llt b;aJ lo,pfll1hll m. l11li.... 11. HITJ _DlI,,<!tdiiJ larl .... !l1'II' IOlll!lml mlll1l.""U.r Allkl..:n (Hu~tIIl O. If, rlL~k.U~iM.li~i",i t~ulli Mooo;.... All,. '''Ii'l.!lmPlttJF. TrllmlllJln [Jedl~1 .IIt'J I ferl, nno[;Jll bl). , • h.J.h .!)pl. li.rololr, Incl fi.oim.i 'ril." i. tn.,,,"nda;a • ,,1ITIl. IHliir mrlllltl~rln h!lr tUrlll IU:t11o' MlOtlf, 11. nll"l IId- 1 II" ]I, .knl1 mi, hO, em l'&O -nto •• , .. n Ulld.IlIIrI" 1)I.l'I, il'iiolloli'lil. r .. 10k ll'!"D1 ilo.l 1 JIltL c~m.,ti~·. 1I,\iill hI] In " .. d. IlQIII.I..., b_~Ir- Il1lolf.ll'l1l'lnl '''II.mli,1 mIl1'" 11["'1'11. Ilh~k."I,"", .d.,I,ICl ... ~illo; hg Yilki iYMh r ..I.J'm..rl&l'lnJ .... d.. rIlIT.. & J'iI lolfl II! IftImliU lllirlmJJi fU ,fl"""l<Oii,lll, ?of"", IiII II , oUlo ,elul1'1' ",""I.r v.. t«!"n.I!! .. n:rb, dt<lilrftd'll .ramllhi mn@ul dC>iltsnl WI .I!!! 1iI\LI- 11hl.'ri !I.I'TI,lr'rml'l' dlloF ...ld'JIlo Fill 101 j!<"( ... o:-liini lij.h.rm.JlIo.d .... .Bun. r IIUjiMUBI Jllr~1!l )',Iili II h. fa ri 1"I1I,I'roo~,,'. fl lri Fuim fr,o:'Od". d .. " L.. 1<" l8f;i.lll IrUIIl:OIl, hum .._ lllolO'iU)lj !l1l~~i.l1 Illmldl In.l'tl'W.It .. !ia.. 3'1. no,if R'n.ndnl1l" ."",fm',I"rilh. .Illflll dill .ikl'eclilln,.t<" de,tt!' !:'"'ti •. rml1Wl.lellh-.l> D,r.l.n I,i'itr"likl.,,.; 1I!lII.:I'hkl!llnrt Iwnrl'U'Illr. oIIImarlll.l, 01_, !I.,II.I TLlr,kl!l" 111:;1, ,I", N.... Tr<o1L:n E~nrr '"'],"'11, Ibil '0- BI1l~" "'dr·1,,"i, b;llr .... '" ,...,i ileli1 Fi1[1llitl~ ...Ji'i h{!r n ... libou~ 1!.. llormol ... r.'1~, <: 4M r'tk, :'>tol.ir K61t11 (',,. IfllW..",..t. .." ~m."jilll..I, I ....dl~ lu,. rl n dl,;lirlmn loll,. "I~ b:ulollllnll U,bl t:illl' At.;, 11 "", mImi (l L,.h ...., ida- D Ull" blhibh I'll'll ,.1,1. ".I"II&HlL o!Im hmn m!!"nl!f~1 l!1orrli ;,1 rInd", \;,J".M:l0' ad vl,khl" d nec'ljt"kll't IlIUIHI1~,.,I_ll h.o.Iamu.oIOcii 1 .: [lB,II:'II'l",l!l'lnl 1'lj)lO', iF!JrJ.IWiIII wm. (ijjr"I:. C 'rilit HI' .r~~'" II lit B ~r kt ..i.-lotl J1tIIU:r .• b."d.b_rll.,,,l ~ .. IE Murlnll, !hnr IOrIO tm."lya n,aNf!,-;n,n'lh",Ut ..r~11p;;;riil ..... ~""'i •• Q"I!lnI ". oJim'elll I!.Uliin "'",,,'I'lfllcrl' Yil1" Im[pinlcii U.pl nh oJ.. C H P Y"nn ('nr, hTJr B 'i:.IJ:I1 tl.raJ',.lI , n ...lill mll!lJlfloUln.1 I",hli. IdlOllllnl ,1£(·1i. Grur D. 1mB ,', ldlli" .'111:' ft.n ... ril .,. 01..,. I...rlh ilft' "n~dali;!! "'!I1tfll< ~In ¥ rdrn\1 iii Tru - Po, __ \' ~"t B ruirlt~.. Bii i.. 11.1]111111 1>" "oou,1,", t .. mu .,Im Ii m~n d~liIll"lnl OIm.illll:ln I:IUhrmJ.II. C"l,it "l 1~'n: C.R 'P •• r Ii, Urn. ibLim. .. H ~k bVT,,'li !;"Iunm~ ...~ n,C.me:1I uJ1r]l"I~jlo'l'l'Z I kdlrda. 1"1 ;,181'f! l.i:llfldl] 'fv".Jil.ltril .. d. A- d,r. IFIll leolird" rnr"' i..1! dl.luo. 0:1.. · I'!lllilk!:ln M!'oIWlIl IIIrHl.iI 1I.1I.i Ij.O :1- tlr T"",I.". Em; ... H. Iim F.r~lIn. B..- h .. :raT'..!Ti oLo.u.I~II'& b1'l. btl' I,,,,nt. .. II flhrJlIr.lmu. Cll:nll<ll 1'1'f;JliI'I lI~n- U r X.I.Ii. , ~ it II, mi 1 ".",.,~1u ..... ,1I'm.:J.; t i~. dumuzu, 'Il\Ojl!'ll~~."'.r"~lm'll I'Jwun' t.....'il <:: I>lm 11. 11111111 X"(!.Illlll'l, --~-.-------~ffI~1iI OWI!Uo:;;jJ,I. fBunlJlI 1",ln 111,1- R~~tf, K..oirlhn. F~tlll h U.~I 11"~ ToOdnol) OYUDICD~IIt'llmQ mlJ:I~, tlrn..u1lml~'. ;;IIr~!'IC.II!; •• IMn· ~<'r"r TI,,· o:..";lm,.!"r.l.r III r,U.it.:lIl'oIillo unlltflll"'41 dl 'brl, .1 An 1L:'>1""lll.1Ir d 1\.11\1. 1111111. m.1II1I1~' II. IIftl .. n 'filli. HI.\I1~"r~ ,IItll:lloloi.. itihJor~1l RClma. 31 (AP) - IlB.'.lIn f111'liJml.ail"lmll: louvveUI '1111 Un3IU reden ;<i'l'I!'[ 1Ii11 .IIb .. [""Io\m,. 1>t1ll11UI!oo,J.;I.li.ou:nbD3u dlkn, blr n-:allr: ~:tl''''ll'l.~ !i'ilrlllm Itlirn",ori #dr. Du h I, blzl d,r Y., ..... Inn 'l.!n-un~a m('ml "din fl,Ihnl t". mllC..llll1lu<!llln "'[h1 ,g!~lrl1laol. A,nll ru- m1lM I" (,rilll.I ..,'.d 1'"" .~m ,I irC!- !!Ia (lImn, Dll1n Tmino l.Dlo lIU .. 1 r-me " ... hLi htr z.ilm.1nllllof] flU g I ,1'I'griJi, l~riQi ~~r k tkjk cNlIl bul mrnUI klml l'lyullcul

.I'M,

~r"

"'!i'

r«!'

l

1,'.

""'2"

rnahaUesin'i ziyaret etti

Vali dun unec"kondu " :0

r...kulh·leri"in rkL.... a lI~dllmh Bnl1lilf1I'1.T 'l'loJ.~ Lu '''Il .. ImrlJlll1u, "llL!i illl.hi:!l'lIt f&tLllulinin lili.mn", it.. i(<;rii .. m .. kl.,,)'oJi. mit1i •• rotiltlil maT',l .;j}'l~mlikl n 10m., 'J"K\'" m 'M IR or H P".kttir Ordi[ll'''''iI~ ProloS;Sl" Biluud ",liin :1;;'111,,01 • D,rnl1t. I; .. [LII• ..-,,), ,..,.. "nrn t'ni,..,nl tol"nlr'li tlnh"r ••• ,nill hiil'Jn " fLrllhim A.IHedGlin Cih~ B '" in .. h.. ~h r~kil1t ..l"rill bir t :\,ul1i d~r. I' •• ~'pm'", .... 1m .rn .. "~llm', "j .. "[<1,, loi'U;t .0 '·n.titlll.·..;nq!e •. 1111' J(l 111'1 ~ni1" I,! L U P-4 " 11' lmhi!''''t ¥iJlriilt, ",ill!) CIa t~Cln. ~'~>O- h, I:IIl .Imh .. i iI:(\"r"l'nn" 1l...1"I1nn,J" YII-PI 1'ok. t..'U. f"kultl!!J:lill. d'D ilimll.lri :l'1!. Fd"ilt h•. ,,1o:: (tli'" b,r 1",."nID ..~.. ~~nJtllr. ~ tittirl'N'k. i"li'LmlJ',Hn .. nn pr ..".iplf! . f du,l",1 ..." T"kmlr 1jn",,, •• i~" i 11'1.,..,.. m.;Jh~ I.r~1~1'I1 III!J!! rl,.~mlt gl· rim rileY'! BIH ,,~lcal"llo::~liL!l1 'Oylilmi, l;;'Iydl IlI)JUlfI '~rihl gr~n "1J.11~) I" ""kAIl \.0. prof .Cicl, ri Hi '~Ilr, (l1aOi.Yl' l'Ll f"k"ll .."ill mil1 .. t" h')1.rlo 01 • ),.Ionln!l I:iloJm hll,I"'! DI.n (1114'11) Id !lOLls "'~'~fitll~ri jl.:l iJLir"k .,d,. 1.1"TmJ "1lI rlll~I"1;~t ir. ~"'m.ill~ mllli III1!!",I ~ Io,ft roUll!,1 !lir, , • itnio:l' c rt "i.."r"l"Jinin b"a;ll'i;i 1'\ ilil mBlt"'IUIII, nl.lili ilC.illml R ·klor Ord'"~r"'l1 P ["tOr i"I. i... llhrlflill tla:o'uu,fol.lk, Lill~l'ii "' !lih"l, (l~nftIAilo brr o!Irml~ ellolr," ~ Iff,!I'" meT ""I~I;<; r<:. I'lL rnoJn.l·, u..tj" bir ",Itluii:u .... "ir, lui m ..... oJF .... if"C'tI" btL Dllirll. "'l(nk Hri'",k hir yolhk ..-alJ,m Ilk.. ,nl'd'[(II1' 'b.clh1f D ...,k.ii., Uni .. r.i~r" AII.Jh 1'.1I1In,t .yruln, blr.ltim A· j""h .... l ..r"'l.;ti ... • 'Il Hll!'l- 4S d.. :I"lil fllhtlfia. !(,fl.. " II edtill1 !lu IlIoIlIbfd. I'lil, ..allill biro! 'I'll' Y"Irll1t'ui",J.ld ilk r1 u; '" Ii ~'tJ lieu b,ld,rmi, 'ill ,ht'f ~ T' Ii... ~ Bl-Itdi,." Dn.~1<11'l1 fl • PrOf. Dr. ril1do dUTllIulhll'. f".Ilr,tl;11 K .. rim 'GI>I..,. nr('('"klir. HoI"r1"t llir.n~, b.u"d!llll "' ..,,' 1'oi 1"!i1·'I,lhL , 1n1l ... r..lI .. I,n r'ln." 'l"iil"'lrl~..11 .. Al'rLllpUlDllTII i.ni ad'eo YDI!JlIIII.TlnrUD, nd'rl"~i ..... it~I}.!l n~ .:I'llht I,'~,IL.I:!I" ~Af1jnl. iI""rn'f" motlo .. l'1'.l lirl'.,,!; B.-r.r, tu.· I~U' ~_" a.hra,. Inllo .. 11 lIuY'u lr ~kr''''D rtJ n;"'~r.,it, birlcolml'"!!Ji ,,,,,:ru~ I'ldlliLlnl;l, lI!itti.k~ ihI'O'etll)' Y;~k.'<'c Ti"'nr~t .." :rJ,;":rt'lm1 Oku. ~lt1!b ... ~ (!!I,'Io Iv I, ~ 'MAM) n Il 1>" lucrI .., .!nhr;IL IIDWij,l"!iit".~. IIJiidll 1i'.. l1i ..;....... .,,11 bu r~'l.t~~ IIst('I.rllllfi. Jlllril n Oloul lII'iI:!in d~Il:l'1I ~;[ll""roi~"I,,'" dlF!1 .. nda Hl 110. tIiT~1I1(1 a.o;ll~kll~_ ~"r, ~'" m'IDllMboiroLl .. !;U mcllk m&l\Lnl "I:1n' n buJunm.dlgl ".... m ..."l..iO,,: ..,I",,~~al n bu In. cl" .. il ti'ill.n nl ; <lr'm 011'1 .llli'l'~rri .. y.. ,·"r'l ..n muM" bir 1i1J~ ",It .0.1),,1'!,(Jr",lctir, bl r t,~k. .B..UIIl" Jc\[rl.il.'IRlllllr. p (D.' I.rm II 1 mc'ln) HOICll.l!llJ'ill. .;on (tIlbc, I.:f ml"fm. Ilmlr YJ}ku.i;; EIoIIII~rlt'l liD TI" riyetl .. rn~.na [l.ldii!:'1'I1. b" h· do. l:o"~1 1I.1tl'JPII. n1emj,::.ktu<'l'"lttJCI tatllLk "'tm~t ow .. tu UctL!sdl 51.. Inm.dnn li..i.-.n;it", mUlll&fi.l'81-lIili .nlt IIlmlu CIl".I.r. blJi~dl "ldl"nllD. yudin Iflba dQtru £iltlbllll, SOv tal)l;. 31 'Hu ... ~i) - lomi ..YuJr· ~cirW~n 1II.11:r.~'L 'i'(' to.r,m d ii.:r ~'<I! Yllklotkliib"ni .. to1o: M!;;yuIL 01 d"k1 O~rI('me}'1 hllol!lklI ~Il .1.}'.iII.fl1 I y(!L R~yamB ..otuk .bub] .rlOt!:.. ,lll~lill U I.!n,ri' .... Hkmi tir. mca!i.9mi "", 'l"ir.lno Ot.ulu, "llLn hayr",tJ 1I!:Il",d~rllol ,·ud'landumLl m~k ilzer!' o!'IUgu da bl!]jrt.llm"~C" ~.w:r"Lim .... ""l:itim rnul:o.t.ori,. ti illG ~l ,l.,ro 7lLiD" \UIt,;'1n blLi. I 01]1 "hr. ilr. V;: ti,lnl.r lIl'I.lI~ !od~lm<!kltdlr: tSov1h rnl:lnn .. 1>f'UI< "lmlo1 1l;!I' ~1'" rimj" ilurnl:! rl'I.Jor, mul.il.l'i~ . 811111 Almll.l1,)'11 hUkCimC'ti 11:< ~ "1 yet RU3~·1I. do.tu Jo,'·rUp./Q' mtLHL rill ..leu I m~ldli.IJ Ill1 ~I.I~ ~']ilJfl ... ,,.IL', ,l..m"'ku .. i rllo. I , "i ::r1l~llfIIot'. tlJ bakJmd.a.n ku~tarllolI1,)'I.(: ...k ".~ :fa oill.1'ak bu lu.n:!'<'~·'l>!l B~!I'brol'.ln ,·.wlln tll1iror~il' ~~iltl ftHliloda. I. fll .. ,.,di KII ... ci .. i I .. o;nfl"d Il lIoir 1toQo. bll m"ml~lIelll!rdl! slll'lloUI oel;il<RnU) YoU'<l,mc:~~' '1' .. 1:':I'r~t a.'HUli FNlIUl .!!],i~".'k,lI"" . II~ lim .... '1nl i... hirl"l~r~k, ltI. li'I"k ""kill nLl~'11& :r""dml,llr. T~I ]-0"",1 01ItC.n.ktl r. Bl!tlln IJ'ml&fi :Eill'.l~.. r III rilJmdllr. t~m ~I ~dllmfll l'I 0'" bir 1!"Ml'ld& f':' lif""'lil:ini .... 1:.1>-,.1",. d"'r~ Jr.li:!!'" oiii;'''l'''fotJI i J'lfn"lol1 rnfim!>.1ln ol~'.~ t;teLktJrmmk l"y~l. l!Joi.. ,'r.rtr"il] hl,l ~ln"ft"l1 :r...,\ 1o!l"'lJk rilmi~~',. !o::Ln SO\'YI!!~ JhuYIII 1:."..]1 II. E't'l'llUlk A.]\'[E E?jK A , ..... R [ '1' lL Y Y Y Art.. hir ~';.. m(>1t" !JollluEl.I"~IoIn .... (;,kl .. m'~ I jU'oIt yt:on~ lllllJl dllnYIlD'1l bLi Iorl.!. Dll<fDAN IHTtlofT!;l rpono:h. 01o.iI km·~ ... .a.nm~ " .... ldO:,I1 '"" n.( ,1'I1011oi1>u.. nhj,,1o:1.flil, 'Uhl'" &n Tnnt BallMal'la H.:oprnrlll~, Jl UI.P.) - Billo(':a:ll< I:"t'n'nntllrml.}·. \'~ m mlek:~tl rl blr ('!!Ie unh'or il.....io 7Brl.e~rll~lnt l.,.li~l m[,~ir4 .....muilm t1YIIII m<l!cIlBlI, .. l. To.h:! Nt 1;I1rl..::rII(lutr ~m"v "ktl.!l.lek~l!. Jlnl',D1ak j liyoll' lar k.o;.on l~~lnt.l i\zllaln, dlln bur~ dl~' d~ f'l'Pt:o:k1!on I>b b ,f! Ilonferan ...n (Ba ra 'I.iJ~, 1 jllt'!do: J Arn!"'~zHl Mllr~~lnhl cA, .,.p~ iI. kllTm r!t llF.!U!lIlloll1, oldll~.!1111 btl ~ mwf l'i yn.' )'ard.lm Ylipmll~t4lI1 yor IdultU· 61.... t~tjr+ Amf"rik8l1r nCm'IlUD vp,deUiCi lkl,o::rlloid~ Atll!lI. hllba;lcr IIjlUl... DU. blld.lg:t:rm. IIdyl~ml,l(rdlr. "lim a·lIdJ ·!!!:Qil_. tI:lt:tndl l-lIblrll,tl J.Il.r.· ...._ 111 Clllhnbl:-~n!l vanl.l!l1 ~""'.ll.U .. l:'~ Lip'l'fiWD YI:I·L"fhw. Jade, l·u.!: ....lii.!/')'111 li. bl!lbb L1~llLcL !'II! Clnhtl ,,11I_n mol'mli!'k.ptler de ::n'lla (1!I'!l~ 'UNltl 1: i-TIo::"~I!II.oI £11U~ ni1o('ti<;! lfIolLkllllilll ~ t~L' nrJl..!oll1o!.Lo.ki I1!IUnlLldll!lIetJml'll .1. b(!'~ 'l'ilkIlllElI'J tlril11 ." h1.01lIao'.ll .lU,• .11"1,, •. "" 1$.r''IIl"~tHIl ~y.!Ulat 0t.m",kt~ jIol n /4. m.lrl'[(_"11 p;~ ii··kd"n ..... t..a.lyoln 'I] ~Uytlk I:i'~ TD! "'l~.~'o.l>JJ>c" flUi Y~filo", "tdlod .. bl1hll!l.rnll.~ VI! Il bit, .. r..LoI . ,i, " . nj!ittll'tl:'l't. .ty! Y8pl'ib."llIl:1!. klo~1 II- C:~jn'dtllJ" L r.rn,!. blllLli. m lJ'Iult1l1 Am."rll:.·",n nudl mil ce~I"l ..a.l'l~lI'll~lIr. krir U"Jduu~ ~ ~,!!di.i,.I. J!i,rli ~milllilr+ lablU .... 1f. memll!koe tlmlz LUlntltlltll PJ.lnl.!i!'. \'Ll!iOl>..I.", polLlbUro5uIIIJD Zill'l""'"Unl toll!p etrnl.,ur. ,\t'1lopr .. :al ("'.1\.) - Cul:lJobnr- R~'t Dl\I.I ho,-n'!'l1'l. loil)r.!l1'l1loJ1 plAnl oileVllrn lin Ucrl Jl'cl.m Uj'e.h:'rlnil!!ll b1rldtr, B'J t!1'dlllf'l. 1I'~~llko"ll:n Pottfl<.l-Z klllJ'1 f lII..t J,,~toU, h,] n C .. h~dl. elm rUIltir, tlly'''blll!:"1 ~t d'm~I<l!!'dIr, MOSltoVADAJU l.'VOOSLAV UIWklllll1 BIl.I~li;;' Ila Y.lllllR1 I...mlll m"ml,,~, ti"ivJ.. rn. nJir b ,l,m.n, CEJ.1lL SAIl' DARILA8 HOFF. DIPLOMA TLARI rruJ!JJr I!!l"umdlll Iier! . aUrlJ.ldUgu. II '[lImn', "\m;,r,lclln ,p:n.U!l .. cilOU'indCD itANN"LA. 1010k6vm, 31 (A.A.> [o.f'P): dJplom IUlIlt ~llT(olerden bl1dlrUmtk ,in; hbul bePn.rI . :n (h.A.)( tp); 'FUj'~ Wall .. r r..ll'pmlD il Y'.~o!II!I.VYiil. atlyUk Eh:UJIt. mul .. kdlr. kt)'t ilA'l'Jllt Il.llhm OiomJI rut ~ yurmOJ,l",rdlr. fig Ie loolllll) Du .. l" 1 hl!;~~At Lll.oo Le.UnovL,Ln. I"a¥ri LONDRADAln ATILAm IX JO!i.K:_ QIIl ,"" D, ,hloAg ,.ni.w,HI Ni· mlJ&)')' .. n 1i!J.r- :ntu:!Jl<!l IzL1111 o1.B.rQk IU, b1.Il:lIn 8gtM~1!I IIflnn. );lIIIr.1mI.I TI .Ii SHJnU CORUljloIlELERI lI'l:elUrrlll,rm Ile blOt l!"'rim, B.o.IIII no Ylll1l1"' ... 'l'1!.u!l'O.I.,-y.o.d.a kal In l( iL[~rt; t'I'Ibi. pL4lw. 1!l&t :i:aU Paw i!..gni:ll"a, n ni,o,f-,:nl ,l\t.lM'tlk. ~r',l,mll,tllr. lJu I lit 1lP.. U d&kl. fizm Gcl'l .. l l-flldilrll Elii~1'il p.l'1"r d. , a PlI.l(b 1:!I!ll:e\!":J~ dlllhUlndo gI( .. rI .tI"!Ioko ... dllll lIynld, fol'lL bLldll"lftl" ulJll1l1r"",'''.' 1m. IllfumllJlllr. ur. ~tlL,meJi!'I'j!j bUJriffi Lendn4. bq..
i} .,," imi""niL"

ite m~n~IJDllirl ... LilYIJ'k hir oltrcn. d knl.,I •• h!i1 )1Ii... lr f",1,,"m;oll"1'l1. li.:oll r .1"1JIo1 n11lllQllI.Ill ' ....r' f : 1>11 ..
l.m

jli1.rl.d, .1Imo II iUDI.t11Io.~, \I" mUlllllllirerlmllln liilordl!11 tr.t~I1IUIl'1 mu't.alok::oIoI,f', "'m~,III .. III· mi'l ~. tAl~I"d~,ia &:Llll1lJk l'Qlilih tll l!fI'l~ wli Iflqg hlr mllilltin (['Mllu ttrr ~;:bl' j1" k., ,,1iI~l'ilu i"n' "tl'''''11n dC>J,Ct'L1 tu" llTn.im;r.nsill I yllil .. 1",,,,,ht!:II.l1 0 .... 10:m.1, VEl foii.t.l.ri"i }II". vatln II'Iwbllbltl!tl, II]~I 1fI1lt11• .alUl!'llU" Ilil 111'1(..810I~,~i 1I(1~r. rUr~,I)l1I tbllillk.lra jJ n' .. ruit~UD' Iourl'n}o t'lltilrj,;;i ~'~I'I mUlti,,,, .. ka'l'fIl'l!l "~rHlnd;iIIl'r l.u rm .. U .. yii.J rd rrlo:..... Ub' ""uH ~o- bllllUfI 1&301:11~I;·, urn., .. C Wlr.t. ."ill. gd i!1I,.. i i... .1.1:" . h~ G"'Ii~"rod.klrll~ iii "11111 IF. lnly.,n In'';IlU.,tI. ~rl"mln~ Tk bilir. bifi C~lt

iiiI'

r....

,n.

1".

llTct..!J~: tv L:.lh·r; l,~m .. n '.o.o:n rncll l'im.ek ilz"re 80.821, bir bllia.at kabul l!tml Hr. Anlo:.. """" o:lol1mul b .. I""," ... 1.. 01 ... L"r, Trnm.R'1'l'ID mn:t'l"iui 11·1'1 I k"'ftlt'mi, ~11I)1"rdl)n ~!II TI. "'01< ... 1. 1'. rti 'lI.n U!)'II,., •." if. r, It' le"I~I'1,lir. (In.~~r :r,gr Iii Y<'I l{I'lt'1;." Sa.illt Louta. 31 (A..A.) - Alpz ~f'Jl' <1i~ ... "'"rl(."],, 1"000t'IIr.:>.".r l r-""Bay!! f1 Ca.i"l~lollll .H:.rdilll!Y db'!!. Ii. otoll"rI"lO ,1.......m rlm"kt""".t"r. Bi:rl~i~ Amerillll Ba.P:IIin Y r.. r'lImhll..-i,,,,t. n r:l.mL lounlrrin~ dlDlclsl AJbllll Sutley Oe liT" k _t'I'I:1Illlkhm iirl i M di iD IIf,I,le.nme tiinmi !lin 18 'KIwmdl. !f'I.~ 'IlLlto. un, bulllnm, "rill. In n .1l1 ,11'Pll~C!lIhIU. b i IdirttniaHr• BII)"BJl Carleton Hardil~y ST. h. ,,1tor;, mill

Harkle;,r he 71 rqmd.ll.dlr·.

""'toO'

}'I.!

TUlI'kioL'e\'e ",.rt:1~m J'" • y~rindli!! \o~eelze.mdir
1.i'Ja.,'.... dfJ f
1 too t;;Ur !;ulria t Irilll.roI. 11 <"11;:Ur_ ?ol..mlllhtimr . .. ,.In

"11 [...

u..:-1;:h'J
tJl.lI't

IIffilP

tI"II ; ""0; Sol n.t..,rl
1.Jr.II_ J1P h.~Dl

nlpt'lr.
r:!l'lI I<b:n tootlUkl .. r • 1'fLr!llm :UP'l,jp m~ii1 ....,. .... II.... hal't"a"

II~ AmrriknLlJD

r.

fa:-"

"",I• .,..J-..

"II

",k

k.d,"'-

K~1:Idilul •." ri""uI • b.!dLkl&n iii\! &'ill UoHilid. rur:d ft! ~a~·ri.. mY .Jt1Jl~:r1!taa •• T!rt .. Bi~~dqrj il" a plll,lanIk. s..1Y1 ..... rll IIQ'UiiIh v,1I,,!,oi:1MiII Iln.Nhtl'ld_ 1"1"Al l:o:e!l,l1~ll. ~rll~M Mr l'Uod<:>n CJr II L.,. ..... iIt.Ii lmlwu ,. rd: ,.,.:!'I~dtmiJtin ~ Iiohricjlol!o!! \o:!lu~dcmiill mlldd.tt't!, h;~ ...." w1;{Uu Y1ptlk. Btl IIrad" bt.1nbul rFon,,1 lo&dik· ~TI !til: T rlchJ1il1 ilrUudl kqlf,., ",li h&kl<LIld.& llfu: ..l bir Ullir ftlIIH.. Cullll1T1ri.y.t Ba,r ml.Dd ,'Fib\' i'iI\oo ll.!Unnllll ~ relm;IId'. II1Ilulldlll.. Turk- n!"~tiJJ ir. Iro...... ethd ;r"'litil.ll mil.!lJ.h...:r", rwt, BilUI.1:I bul ..rda:II edU;d.iti.llli~ k,ulI':Jt ,dll1' 1iI.i. ,Amorl knn~11 T" rki.:reyo 7.111*11 10 1' 'Hirll!! .. .I'*nl,m roTin",' \ 5 e-rHllldi:r,~ AmlrJII!HI Ilia II rlMln ~'II.nlM.JlilI

"' ....:1:,w •• l ..r.

cal., ..

U'brl."'l'I!_

pplill lll'Jll!iiiti or- hrillli~1! b,,'"un }.oneril!~a bo "I1Lii,1 .. "i i[" t"-lll'md. ~ ... t.l.I.llbl!ll h" jI:"lmi, "I:", .Am"rLirlo.ll B~1I: II

~Eli..,

~1Jo1 ~rr, W ..... orth. o:IiUI AII'1o:u.:7i !lid I' I\.. \'orl",.I", b rllbotr. d15DmoI • mi, 'I'''! • trrimi.. Itn.lml tIr. n",oIlk lWei un IIlrJlU11l •• rolfttlH;dO) r.t~"l>ulol L""1I1:! II r .. m! Am .. 1'i k 'rl ",ll,i.1~ti("n1" I. tirlkl,.'fI htl' tal>1omB Y'IlP"'I,hr. l!!I."hr;m in J!,m.,rill_ ... t;'IIT1' .. 1.rL lli. ... 11!lY..l.obll. t<1ph..,t,y;;, wrnmlJl'd , Htolul:lm.!kldlr, Bi1'.rIJk "'1~, 'bu i111 !"I~,ldir

ooRotnrW

IilIl!!]l.,tI;.r.

tublt t:~nt.fl oII&V'.Inmlt l:itjl,,",'[~rl i:!atLll1n;!le b'lJ!UIIUl m.mlll Ilof!tl~WIo ul<... w;=n",I'IIn..n rI Ilk top. lanlUl.rtlll -.kd.,J:m~lcv.... _WI).. mil Il., Hglli b1r'C"lt m •• 1<>]1)1" 'Un rlnll,' Dllftlm",rl<ll Vii Nor"'~Q a..l... L.rl toll"ln!'"1 lopllloillotJ)'1 )'lIflll1lJ!at'<tlr Bllltl A~TUpll. an"UlIm bAl.& I ,]A! topl.nll1l~tll". Akrll'fllz Wj.18f'~1iJa. J('II"I.'.IIII" <f .. rr,Il::!Jk .. rcl(,Tl r~_
VllJjlng"liMtllI,

bt.l.Dm IIldu.i1U IJ.zCiUi, altA l.:l/dM b.rd IHIra,lll 1r.IIlllm'YlI,h BlIfllk ~L (L CarlQ Mr-a.,!1'i!I, !'If mU'IIoJ;et ;;m ~BIo'l'}·o:-t IIIlk(Lmdl II1tbn.1!1. !kit
mlYl: Ir~ftl!ll' Dl&n.K \'&.llflIIiIICl.LrmlJ-

tlr. E:1,;lU!o; 1~1<,.rl, blrlr.tcl :Http nilm~r St.r.lor.tDVL~·!Ii "TIIJ(llmlrtn~. TfrONTJN ASKIIlRJ HAZIRLIIL.
1~.r\lU

Lon,JrB.
:':>;1

Jl tNflroll) -YugOJlIM
follDUyt (ll.

:.'Jin ..~mckt .. o'U!".

Yl\.tln rn In;1I1l Ill ... ,... lIrr'J

5lf'Uirtiu~.

\'efllL

('ui
1 Ml!1 ) l1 inhul

(D~ ,I :trlll"1

,ror

SkIm' K!rml lk. rUtt'v('fFt\ btl!!'p d, vl"l 1'1<'1 , ". dhm; V'1'nn '!,c! Klr:lrm t "lI;il • tll'lln !J,.I[ \'e iBlrlcljml nil t]..r

!linin Inz kllnlfljlldlr. !itr kllll'lall.rL llli ~Il Po ...... ,..,.I, 0 2

"'9 rMlnl!.

Ti'ljkll II kU,J"uldllib ,,,man Dill' hlltf'1 D',kIlDl 1<Ili B~~'az an~h Vi:': ynhl lkh :n.d 1m IIhUI St'lltlnl~1'I h flU:!: 37 YlllilmUIJ 1\((,rL Illrlt'!Jilr Am rile a ~I!!Hk K,QTT'I~m.IIYOllu IdllTa m(,ClH' III b;l~I!iln!J,~mIl. ~Uik "lml ll, Blr· 'It:'jllr .'\li.,.Tlklu"rl Ilk IEi:lrl~'lnt1 "'filli'll", 1l"lqJ;"'lll 1,11, StdllnLtt:!l ~,'r"l1 llkbal'H!l1'i3 'nbf'rl knlb h I' jl!lhtlnrJ [l muzl./lrlp~i.

1.:0000mllollt!!d.r.iI~T .~ lmt1.ir :ll.tn UI'" - Yug..:oJlllL\PlIudud:Ul'Itl'" p ..tllll." """"n ~ ilht,n MdLI';) llOi'I!rJ'Ilt. ~1,Prrl., ..1,,0;[ .Ul'flrll!:l~ 1uo.1I"I,!~.o..."'l~ l!i tU Mn ....~ l TII.!;o tl"rh~;fI till,. !hlLl'l"ltI!o: kll rlfl to.~r tllrll1 t dblrl .ro.Im !log. "¥J :rI1 1!"(J1'If,Ugl'llr. l'lurlLY F;r1"n tl ~boor 1.~ lir, 1IC)T1 hllhllnl. y .. nl 1>1 r nltJn .lflllJ IIltm .. I:!lfl'lnlllllil ~lm " 111111. "~kn'rn Yu 0 I".", IIlmnm tl II 1III,!h!llIr I'lI.r1mda b 1 'lhUl ..l _lmlilln ..lifo .. clllTlnr O1bl1lJlIr. 11:,,", I~ ;!.h Yfol],Jl> mUnD 1,ttll .. IIl1l11h .• II.Ihru, ~1IA1nlm', olan hlol. lJ.Z!ker!~n! IICIllr III Ln. t~ rlil" e~llmj.'ol'l!~ ~k1f1l'I yJ(!'"'11"tll". l:l,.IIIn.nn nu ....'kJL tlJl' hJ. 0011, kler:l ",lLdlrllmtml[t.lr. YUCOi:l ....'!V. MAC'lIRlSiI"IIN nu DlfDlJl,'DAKI BADtsm nlld",~ ...,tll, 81 iAP.) :8", 1:'_

.1.

Mil[ " r

'tI.lkllml1lll,

OY'Jfc!i.lB,VfA

lI.

II.ruo.ndl. vullLla 8,,1 n Bon .'IlI~ 111\04"'1& II. :Ic1o: nClfl )'A~D I 'In IIif'r t,cbll!t<I• .Il1nll"'\ IIH,yd.~ m1tlr: c!.t .....•• U 'l·jto.VUkIllUhU 1do1JIL t U~I abEd!! IIIl1o,r hl'ldI.B.!ulrrl bah ... , 1lU1i g tl, reJI. 14.... t.1IhlI: Tn n:1,IL hi IIlr rnrdl' _II'!:TI.klo:l n .... ~rJ.. m Ml1Id"n :)-'lI,nhm k",plI,lm.M<J.dhl'.-

Mncl&llltan

'l'pjrkJ;{!I'

HfiJtlill"'- S~,ri~

I't'

T{'l'zl Jlll'l'{_'i'iB('.~('fiI':

Satlhk Gayr'lmellkulJ.er -~
Sult.an!lllhmet·
l.lllU\lbu.u

~

(U.D'fOSU PR.oCn:U,1lr.
U'~9' I!l.u.r

A (; A
•• wlIl!:!lml.

II .. I·!I., .... 'fl't-·I.·ltl

ct. I

'rifr'll'illi!IIJ1f

KiJ JjltJR L E'R I
\
\1.11~ \..:aN'.\

SNII"~lnd".'I'iI':

B~rh1l,~i SUn~ Hubul( Yuj'-:~Igmd ..m
luJiul

P ARANIZI
iluniir!;iim:a

lfRI NLEIt!
ftlill 1O.i'j.~i
!Ill!!.;' -

f UII1H

U2
01

'rtl.,I.lM

I

'.'" B.lirtiTl.r "iI un !"'fJO 11,00 IUIlk: (IIo.rln'lAT' U".!.) S.Hl MIlLIk ]DTAi ml1lfl,1v (Pt) 8,'2.~ GIllian .r1'OllZlW1[1I. 8,lJ(I MoJt.fk: 'FI.fiI rnlk.11iI. ~PI,) ,1'l,.fi(I !ll'lkllo:' 1!I.OO MpiIIJ11f, i!ii.~ JI.~h, TIi 'P""IJl'tim, E,~ M. lit .&..nn. 12,:90 'lib,lI:: ~,.. t1w. l:!r,OO H M1tr.
ni•

',30 _'r, 8. bMJ r ,31 "IUilk:

lill..
Fi'ltill

S,1I11, Y'!H\I4irh
CIIt'",k""

08

K;" u~ Emi rlhll K.tl,lIu]'

lI!otl' Mr"I'i,1 '. ,;; .. '.

ti

kucln

DIHC!(,Al'
TOl"'IT-,!1'4 1~11i'IVL."'RI

O.I.tll ..·.,.1'1'(111' 'Il [0)1111_lIt 8 No '! 1l.1:oll1 J1lbllm ~dd.ll Rn.lk"vU ""r"rnIllL ~,}ki'lt IIllfUI! RlLr"""." hil, No, I!\/M n.J];IIn1'll II ri .,,111..1.: No. ]110 'I',,;pt.-I' .. ,,0:1 Kerr "f~d" 'mo1'1.[;.bl!bI<nl< 'N'n 11

s..

4aihlllnda ~1!Ibl.oJIu mlha.l.ll!!linm Ir:nl!!IUYlI\'!Ii S..rl!.lo.r 1;l!!frnul 10111 DoftrJlI.u., !Ukl !!. 'i' ¥ill ,.tnt 2ri1 -n. Upl ...~ 313pUl4 " .. ,5j!li!!.d. "' 'I' IIlI:rlal Nil, II 'i'lI _kJ H~flpotU. ''I'I! 1'1I1l.lli.ull' cASTA!\! fiamll. maruJI: lid 'tla!, ~a.rlflr MI'Ul& 1141 I.ym ma ~d.. il!l.r Ut!drol1ll. SuiiMt'l'lamlrn c:&~d.l!!n, ukl iiIJ.S1 '11',11 y.n.1 81 kill" B)"lh lllL Jiillf!..nt V~ IIJZ 1.4& "'"' UI, iPImI11 ~~fllJU'\I.lI mYhkllt odaII." Vi! .Llcmla.n 11;10\'1miil~!i.ml1U' JIII/U1849 IILn"1 ~i. 'U. ,_16 )'.. b.d&r .. tllamldu. IFill I!!. LaJII!lIit Le1n lrilll.k.m" Ba.t!dUlbIM ..
1btlnllnll, ~~11/!7 d!l''''lIIlYo. mLLl'illt'I.'i.Hflfi,

111,111'1 Ihlb .. ~.njnlJ:

.1 '011,,11111'1 1m 1"111,I! I !!I

Dabk.oviC
v APUR
'''.pu.r
.!J/S

f!t!i!!ai'! Ilii'lli'itl.ii.

En 1,11 1l~lllt

En Ul)U;[ 'I Hu!lr,.

ve ~ki.,
IL.lNtdJU

P. V. K
'11IC&:IIIh'I;IDnm, J)ikJ'ileYAli IlAo. 1111 KD' ',(1 J(SIE:Kr.'fIIIUrr lTIarunii IIII'IIIII'IIIM IRGO~I[N

lw.'C

II uH'Jhl-nyu17I11I, , J!"H'k.o~ P.lru U rVllr;r:J!~I'dJ!) ]M) 1I1.dll) 1"'11,;." IIci pro".h

J,i.jI EO
~;J

utl".~ ,.,,111111 ~FlM)ln.r;;J:fI I1fi!'<'o""d • ., d .. li:li .. n I,li!."
illrl(!1:!
1:,,1,1

Mil.I..., ... lnl'rlo ..

F"I"'" HI

).1,11i Mul.i1I:' ll,3O O~l.. pull ..

r.

M!lESSESE

"".,lIL1!lFln .. Wmll IIl1r~!i.,-l" to,.Hm III"PO'L~nINIlA au L.UNUIF!.

..dnir. (1<13'141)

I_.......
ICMIlblllc :tabrlkl FlII.l;rU!;I,IImLI'i
IIUUllnnl

FLORA
t4/.11/~

ts_tan..,_' bU..,.._I_T_icI...._rB_t _ld_3S_1 _UI_'nIB_-n___,j~

Ilm 7.119

,CUDRUN
ll/U/lUIJ

Istanbul 'I'iearet ve Sanayi
OdaslDdan
nn.Ll.lt"'Uf klllllDhI'~o-'Id !!illgl.(l.l'lfi1!8
..... hru IIllrnilm '"

BECK Y
lB/li/ll.jJIl'

."kll..) 1',00
AtlUll '0

13,"15 l\1ullk: ~" pvo;.ln.r 13,50 K"m'll~m.! (H\ll1I7
l'rOitl1&'IIIll I!,aD

(PI·1 D ..m.4i
....poor .. ,

Mii,te,hasSI,S, i,~i ahnaeak
Pk _.0 GHI reg . Deuiz Fa brika'larl Ge'nel
'·· ...d --JIIii";.'i'.ru""nden naU ••pr ,",5 --J

8/8 A'I'~~1n1
I'Il!ndl~

HERA
2.iI./ll/ll<l~

Asl(el,j Posta 145,30 K. dan
1:i!t Fa~tcrry dl!Dl!ml!
}.III.

Denizciler,e iJan
Admiral
iI'n .. "kld~,

h

18,00

".on

... kl.Ii'MI'" "Iill~"!
(1,

U. B.

Ok".n

Ue Jw.'I.!.!''LILat!:r1flle!!ll; i lliUlJ1IiGj4iil
mil.rIlGIIIiI\llIU'I

1:'r1lIll!lJ!id Gluak b!.ln.!!i. .....l ::nn.lil.m .. t.

1'I/S
'I'lIIl1lifJ-IIn

G U '. IJ A
SO/.11/!J.'I1l

1 drnUcl'l

t, fI1!!.n11.o.ra tit!lIlZl b_il.'1~11'I<J11 Ur mL.lmn - 1 Cldn ""r IulItanl.ll !'iaIJ g1.In.L:1 :>:~"Jllt! .. n ",nip
[k,m ... ) (;ih~t!lIt! Omu ,,11A.hhmrul'

'lIt.d:l"l •• 11m ~r'h.tr~

tbn~:!t ...tI:YCil'~".I~rLn m~k .Iaoo:oo hI
pllil!!sLnI!

IIllhllnn(!'k )flaIL, :r!Cilo ol1l11-:.lr.

I:Iltr"J1UI!Il:W2)

VllJ.l;tlne 104l,i..ll.rJ.i!',lIld n t.I .. ntzo U,g.~ iltl,LLm YlI{'lll'lt'lIkl,t'.

'19;0 :o.r u..;t: !k1l1 .. i ...... ~1o:.11". 111,00 i!.r. B. k:J~!'1 T!li lI.b,,,1 ..r.
J9,11'! Oootilli.l b~i\ln. 1I,~' lru&ilr. ('\'"l"I ........ 1,,1') n,M) Mu.illr: t'l!,iUi !1!1.i .. i.. (PI.) JD,!~ 1181'1,6 !!&Ht.~i, .,j(J s...bo.tt lUI. .,35 ~i'" ~ tl!lO<!! liI.l (Lf.bul ro.

IlktnmlJllI

Odll.mIZlt'l

:i.I!J :num 111'11.11 l<t'1:kl

FlIl:l1'l.luJ.llll"lmu:ttn.

ltobrlt ,m.'I<ln rlNiI

v-

'bu.z 1Io1u.p],an"lllt

'I:.a.l!!am.nc

Iln~
1;('1i!

mlltC!1U.I:!l1l I ~(;!Y!I IU:itlyl!lljl \'udJr, fmUIlM\ rh11rl!tinll l'dfl! S~VHlly," \t!:'tlll!'::i!-ktlr. T&llp

n.rtl-cut tah.kkuk !!deol&lll.:r1IJ. .nIlH.l!lAi!lU'll_ U&'2(l:1!

===========::::;;;;;:;;;:====;;::::===:::::;;;;:;;;:===

Id

istanbul Jandarma Sahna1ma Komisyonu Ba~kaDllg..Ddan
,Kom~)!'I!!nil&. !II'II~v:o{u.t .... ~ i'l!to uat
l:rI ~

yu1I.lIl"ldr; !!.rIattrtl.I'I ta."ItI~rtll! bfklo!'!'Im.~1I16 oJup ANV1:ll\il R.ci"fT1IlFt OA..M ~ LONDRA n IL\.MEu,ma IJml!lnl" n i:tin I'ST llNflt.rL \f~ tzJ.J11l·d!:''11 y1.Ililbe~~)ctlr.

T~bJJk"'lI .11"'1.11: T.=2!!i dIlx~(''' r "i,5 d..;l<lluL +A=10 k.ri 1.~ n;miYI! m"vlc.ll W'T~;fi. ;;] "1'\1'«' !!.4 !!.do.kl<ka .jIa ~J;{l~'BI ,~ !o81llyc ."""klJUj III'll..Iil\daJd hatnn'

+

STAUHD LINE
-

:Il,lil!l KlIlIl.lfr:n.A; (p.1>IfI.iI. ei.clil'ld
!f],:lQ

~

aJI".t ,~ltlL~;jj bll;lU

mol.6J'lI

Hblll

1

~.~ K~lIl.1'~ W,OO K.mll'l1lll: (B~II:1: l'illrt Ir..t' 1I1)111l'1Il') ~,111 II A'i!ll: '!i:I&a. mO.!!; (PI. j n,i!!I II, 8. ~" ft, boo1",],.

~==~~~~.!:!~::~~:::_~:::. __ ::::~~~::~! ~ 1f."

8, IfDIm '!lIla ~,,"m'ba&aIi,n aJ:,.n~tJ ~ ~ 1:.fiIIflijf'C'IJI 'Mill

~u
1".

AYUPIlJ!l(l"1

'l!OJTIIyg(lcl .. pll. ...

NEW.YnElli:'1. NORvm:~ hllll &uih :lImntllZ&m ~Ik w '01,~u !hlllt!

mil 40tu v" hal'J'lid~1 W uzun1.u,t.ln ... 'Ui mlk1lk mlotal!b. l'llnd,dlr. A.tl,I":ro. 'T,.,28 d~n(' M <la.l!:lk" +.4\=4.0 t'fe",,<! 58 d!PILl<In, 045 ~IYi! ml!v!tJIJI", "1'11111111.1111 l tillk!! Gli:! Sp,,"'rll!'lln Loka. e<Jjl;J1o'"i! bBfllmll(!d: Ye' III I'M'!t. lllhsyctlM 1I:ad:l.r to!k.. b llmdu.~j'. I)ciil"m .. l~rl ya,pdl!lclik 1lI1f11'11Inn. r~1I yan !bllnd! VI! Rkm" :yap. maI&n Lbtlrnalin.d~ illol:Jly.J. Iti,lllnll d!!vUll.~ !'nOd! ..U.nc" VI! t ..tu~k. 'l,IIaretlnln t.o'ku. mOdd !;lm:" bikUmf~ ftI;>r&kl'bLn Ib'u i~hlllc.1I AN.~ buhmma.li\FI, !:hemm.lYllthr Il'!n gloom'. rU.1'itJ

+

dr:fI..'t'>!!&8 Llul. +.l\_~(l d".o,r.<! genl 1Ljj'IM b"~'l'

+

lit.,

*~

,u.:hkll.

MiJ.h.mm!l'I lu!.:il!l bb'l Il:~ yl1rl ~tII ll~ilQ".

1JJ.

MIS

ELI.N HORN
15111/11111

B.LlLU" ·l'i'oml.),!!!1I1l1!1. 1:mlLlnm!llll1lrl.

U.!J05UI

MIs MIS

UA.V

13.00 XIPUlI"

* (STANBUL ~YOSU
f>ROIJR.I< loll l IU.BI

~U

SAL!'

Ballkesir VaklllaT' MiidiirlugiinJen
:1 ,r(ik

Jil/n/eU

EIIL 'HA.VE1il112/1HD

IB.!5ll 11I.O{l J9)UI 10.00

A~'liJ

\'~ PTog'RI.[II

VI.I."fl",r

H.bpTl« .MU;.Lk; ;r.flhll{; ~1L~3aE!l"

ll'l!D.kbc.rell

hlMiI'3Jllc' ll.it U1r~ml.Lttl BUJh1l,flJy .. d~ (Yll. VI! Bar~ Mllhsnel'lll j("",l'lr1U~L1 Q"l.nML " .. l~ i!i~II''''1:101!y!! lire. r.2:11~ kill'" her ,~ C.:,JI!I ll!mIIlSlt! (.16101' ]l;;o.

JOW.,·"

GORTHON UNE
IIIlIol!".: h"lIi!1lraU

At;J!k eks,iltme ilinl Is,tanbu'l Imni,yet Mudiif)tlgu SatIn Ima Komisyonl Ba$kanllimdan
ClrIaJ
l'[~aUm Lj lnIJ'U

,konulmUlltur•

rile

cENUBi
tI "t

yo 111 gl!fl'l.lJl!,AM:ER:I:KA'ya 1-

lllikttln Co!!1C1
odLlllI1

If..... m,." Ikd 14 a ... Lira
'::~IO

Ilk

Ie''''
l.~ 211

r Ii'J.l

n lOJ'l.(Wl::r
t.nl!;'QlIl,r, 1M
I

mLll>l;.%ilIII'Il

tnlrgt!ll

:u;~

!lO.l~ M1Ullc;
Ili'rgP1lRl

T\lriOl-!;:t .. ~n.d~

[kIll!' !P~d~U (2211711 (!I!i~ l!:·Jrurt-llf. II· -

~I\I

A1.IDA G .
\'e

Yuki!.nd."1. tbi.ll, 'I'tl1Kt4c ~ ftJ<!biA.lllmm kdl!lI ile b ;)I!IZIb OIlnn IIi,~J:l!: li!k.bltmc IUr::tI LI" MltUJ Ll_l.Il.K'iI.."tu, 2-

Hk

hm~n ...

:!!I\I I~t: !I.Il boIilllll evrlt

Babk .... lr Vl&iill1l1.r Mlldllrt'J.._

10.:10 MlUtlc: H.v~ JO..4G MIU:I1c
lQ1&r IP.l,.~

I:iJm"~f6rtI!.I~bllir. I
fI _ Ib~ H/lI/S4 PILUU'WBI,unO 1Ia.a.t. l~ de Vl.lnrLEIJ' 1111. dllJ:'lllgllilde :mlllll'.II!l!kkU k!lJlm komla.YQI!I.llnd. yaplll!I.u . JfIndr.:n L.~i"kll~ 111111 Lb&ll! ~W'i!lcn I]!l& Ill: If1.l1I ilVvd ITII.U.I g1bJ11l1:'1 d&bIlI ""IJIIIDIcm'l1nI.c:lI&lI8i:' 11&'.d11n.. ,(&I"!I al'R.cillkJlIl1'I ~lilil'['l 'o!ulku:i lie tJclII.n' 0011_ !Ie l.tmlTle.~ 1l\!!:Jr~~ III! !)Lnlltl kom~!;In ... m.. U.o.tLM'j IJ.I\n ,elu_ IIUJ'. UM'DfI)

U/l1L/il~~ CE:NOVA., RtO DEI JA.NElRO
1oI0N'I'E'VIDEO BOIl::N'OS

;E;k.,u.t.ne

7/U/1Mg

fil!.U; it!~•• f.I 'I'll le'i'IIZL"II ''''I!r'l

PH...rl.e.ll gtlnll IrIlJlt J_:; Mild\:. d J W. tmJr ijll all 3.lIM Y J.Le.Ii.kl1~. if I.I!.!lUc:rlndli HYIIJ'l
VII LeVUHrl

'*

AYRES

CI:IJt ytIWLLyee!lrtlr,

3 - ~rutMm.uL l1.L"f &mirtlt1Jl11c!' ,~tl.llebmr.

11m

J!!tl!!1

!I~,M lUUfk ,I).OS Ilollu,m&:

J'I!I ~f.JIIl!k~Ufg1!:"c

tl.l'

Iln;rlt; It.a.:nrll)'el3: 0"'. Prot. Otto s<!'1t6n M~k: FUll, 1JUllir, Pel"-"" Pllr 1Il~,lm !1,~'I.lm.." ~Im ~ rru ~eUI1l'!l1.u ~d!!.,l.'fI. d6l'ldlilID; Nlil Isln !I\t~U ~~p: T ..kIl:rn: R ..hwntUf'I ,.,y :!'\l,l'J1.I 1!d'1!I i Olltl d~ ,cIrn~'Il"1'dl: l!u II.ItIL"Ilo IIl:\ldJ bl.w~: !Ju: iIi.rn~. MUf'Uf;

JUGOll Ni IA
Adl'I:'1 ia ilm.lli.ljflnl lDUR ViI ISTANBt1L'i:lA!I,

" ~ hbJ!.k]Jle:r'l.n mUIlY'fI!D ~l!I. VI! ~tt~ ~1!iJ&IJ&nL!_mlnII,t m.ll.1!I,buru Ibg~r ~l,gelerl!! 1b1.ll-.mmll1arl !A!:llIL!b:r.

241M) UlI'IJ.

'blrllkte

-Ilnunda kOml~Yf>n.l!I

I1fJl!iOl

He'f ye,nu~kte,Dsonra '~luna~J ~,e~a
rli_,eri!J,;zi R,ad'yoliD Dlt~· M(lICU1NJ ,le

S,ABA,f.I'- OGLE -A KSAt;'
(,r,olayttuz'.

mU1it~

liIJt

Reyoglu 'Vakllar MUd'u~Uiiinden
;:lummlelll to.mller(l(!; ~ulo€ oll\lll lm.m 'II'~ Ha,;I.Ll!Illkl!l!E" li!l, ImiJ:eu.lni IJ" kIiY.)'lmllklg-· I(:m 1",11/1"',9 Sill.!. !tfuill Mat. 10 tin. 'Eh~YDil1il IflU\UlllgUJ:ld'l! yapllElellilt Imtl.blan .. j"tlr!k !!t=m.j!~ Istzyf!l1l.;!M b1rpr 1!J1Ip1{!iCI JrlJ!dl1r1LlttbJ'l L!% liKl:'blU'lL !l<1.I<:l11h:LC ile mOrl!.,utlan. (H5513)
lfml.aiUl.l!'r.Il!:!:

!M

HERCEGOv.INA
;'0110/9 ... ; SIS

SOLJ N
UII'U/S';'

tl.AD

{PI.)
7~DD MUsI.!c

~~m

"I

w:!;lo!:Wn

~.11

~.UU aJmIiI 1W1: a~alt!. 1!1I'k~ Tah:1.I IIIflOIUI, kUill'!'Ildg, Ft'liJlI:f kill:. 8, l1'l:I-

----

,istanbul Ja'udarma Sabina Ina KomisyoDu Ba§ksnIlgtndan
1 - TDnImlJi 1)11' !~..Dyc ~c ".tll"bll""~~ ~b[ ,~b:'-r }"Ii:;: Iget. l1k lwiImlu halIndl!! d. 111;)11:'11 llyn btddll£IT de [b4l" ~H"1:ek ot8..1111 (U(lO} AJUl, liUtlll CUt d!lft.lr kluyolaJUll .l~ Ka.!IM 1JU CIUJ&.~blt gUnUI .11&1; ill de -'t"'paIJ ZIli,l':fu. 'DJ(.abn .A.II'Up.,adD.14:1 loIv.."lll",.onumlC'..tin Ib ..... 1.lt YB'PllAl11rtl1'. Muhmlll!:.11 I:Ioedld r2~:Z.OOO J Ura aI '" mu\l'lJJcal t..mlutL (l'IlYiI llradIr. ~~ (~) k\l;rLltTIilI: filWiUtdJfo fhAIIbuz:u kar~ b~~.:1a 1uim!aym.Dda!:!. verllir. :2 ~ ~lULtuliri I!!l!.rtnllm!l!dllo )'BZ1Il. b~IKal(:l'Il(l I;ilrilklr. mu,' l~.. 'k"t ~Lnlllt, mil IlUldiSt ms.k'tllll!:u V!l!,!/ b&nkll kd'al!t u,0!'1o.tub".in14 mu'htev.1 '1:1I!1di.t GLrlI.L!'Im ekll.lllm. A.li&Oi:D '''It ULIIt '::17'i'~tlne klul~ ~1II1ja ~LIlum.m&lAn. (13~OO)

:U.lII! Ml1.!!k; K&bI.I:du1!Cil. Ia!' 1(1'1.)

~ ~kWel

n.slJ Mum: ~k!lar (Pl.)

n

23_00

ii',:U)OMumt:: D..., m~i!tI fP1.) F'li'o:r-t..rn If... 1~!l.J1IY1lJ..

u.~ B:.A.8mu.ER iii

Devlet IOr,man I,letmes.i Anamur Miidiirliigiindeo
Jekel Genell MDdorIDI0J!!n1anl
Malzeme Allm ~ubesindeD
Q!nt.~m.II

ell kll.tIi. J;J'10rUAllt Ttl: 041701

:I. 19'1ei:.rtJ.cm.lzll:l. il:o%,y1l<Z1biIIJge.ll! ~lml.l!l1. ~m8:l11 .li!ilJ.Il laW )'01!!.n~JIi 1.81 .4o::de ;;l;{:nk 71l.&2.8 !Ita, !lim JIlU<:!;li~, ll;;!:!t.I.!Jir b!lg~n 1r~Ue~ UllI] IBt!l )'~1'11H'I1I ~V~llt ,It! s.dede ii!ilk 1!3.4olEi MB '!;111m I!.W:;lIt~, 'im 1.11daot b!1S'!.!1 Cadd.ere Oora'l!:ln 1.cI yM'lni!le 'J'!!!l, .. ;ndia< o!enk !lll.U8

~ H!I.II1DI.da

1.UrtIa.mrru:Edi.,

1lti&lU..!11.~11

J.ur

Kbed~.,eIsm.ll
Vii.1>1I1'l1.~derlye

b4J.JgUL .Kl:r.lka.ltaYII,It ~ Yi!!flIull!l 1111 Geol;!(' BoZYM:1i IIIIJ.Lg~'d 'i'ekm,.n !lqmeg! uhli IItit ;ye:riaRD 229ri adede dl!1Ik UH,Mll M3 !:IIIJD Imllanl!l!:&k IiIUUD, iL):r. )'HI. V. Ca4lo~ Mlgesl .IBO~ sahli V,I!MeUi!l: IIIIlbU !stI1 yull!rtmlm

M!

'lIMl 1r.erl!Ili:.e, KlEliidAl'

I'I!mlc: 1',11:19 JIll. ~

kN("lI'!:",

Yor~
:yot£u

Vol!

N.wPhilade,]p1I111 1_ hanJu:t ~iI: 1Id6~kUr . ~~

elY!! alaorali

--

Ii

i

iN

L

i

MUt;ffln )
)

PofQ.t

~tiI'"

I1I'AL1I'
'~IJUII

11'11 iI.d\!;!!t deMr 21.0'13 l[:;! voe un .;!r(ll!! den.k j!;.l:2B M:!I ~ II:1111aml .... uJI: 1Mt'~ar:! T pirlJl lmlli:'I~ 110,110/£140 t.uif!" .. d"", 'tlb~n 11.11 Un :raUd g ~I!I !I.l:ILkMltlnr.i~ IlURWiII II'W~e. '~l'l!;fl.nmu~br. :I - A_ uthl!'ri.'i~ :l-,/UI'IH1J tulh[rt(ll! I1-8.8t 115lilli' A.mmulr 1:1:11 1'1'4. ol'1li..pitlli. .. tgp!ia.!l~1C 'i!<GlIdliYl;lfIj I!il'll1!ldo!: Y.llp,lR}::iJjlrhr. H(!r I~ "''1I',~ma..bUi!! i',cd.;:1 t~mjlll!.t II.hmr. :II. -Eu Ill: II.It "ilrlJmmlll 'L~]cL part!
LrI.

ill iKlI.nmilli.

.E'g.:lai 11~/.nIiU .l!4."U:I>y, 1"~

1'14H. • C'I

~r!l!

G]lcb.nst Walker at 00,
LW:ii mUI'II.~Mt 'rdl ~~~M

1 :2 Yl!t ~ Porl.allr fl 1'm~!U pit. ktrl.k 1:1h&ii'l 1000 d&n, u
pll:l"l
III! II.&)'DL.

1i
B ... ) iQD Urll, 21J1ll/ltt9

SOlclu Mg,a.:
1. Kat ~: f)'D huylll

mcrt 14!url; :I! ~

l
)

I,....
:11.0 10

11r.1l.1! J3lcD;yan, til;~..m vo KlI~1d1ll' b6ljj:& ~fllItI.,rmtic 4. - tll'tekIll!Jim. b!:lll ,.un VB I!!lIIat-te mUsblt B'.o"'flilk ~I. blfl~ kom.llJY.:I~a; 'mtlr,lIeu.tloflft_ ClMM}

AlIkacI'l"

AdMl.&,

1S1lI:tkr.,. A.rIWl{&,

An~u* ,Or. Cl!Ill!l )Id. lBtuJ.bul. M!:~ v , A]n.J!I,~ Ol'llllln I~;:;ilm!! mUdlll'mll:·
\'t!

c~TilII!l:i!lll', Ilk t~mln!lt-

IIA$, Dl~,

N'EZLE, AD'ALE

ta ~ !I
!IlVlit II:

iBwma

fUr IUl.lrfln IIlf"""QU; 11·.... hlbl: 4 1.1~.r&m i 0]'-

SINIRt

ROAIATlznlA

'iiutm& ~ I!!i ~ I' 1~1l kOo!:le!) 11M II:M1O I<II~ U:50 11m
::!11l lIM.t 3to 11~ca

AYifilp ...t1l itl!: 1lc:hi:r 1 Mil. hUdl",.,,, blr -I rElt; ,Cjlw-

!iAn

1¥ukl!lroa !:IlLS \Ta' mlktarlllll"J. ::;,ulh maJ.zf!'l!n& pB!.I!atllkll1L u.bn iWnl1i~lIIkttr. :Ii -P_hk ~d.. lIiI~uUen g!Jn 'IjI',1!! BlI.JIjtl~l'd..! K!l.JJ.a1:i&l :ll - ,Kly~ti ;: - air gnn ~I; matzem~ 1IIl1m !JUbeal.nd.ekl lkomJ .. yand.o. Yl.pl18Jl!aktu, .ru1yet; 3 KoIIttl IIlr ilmyw!luz: Comel lllldlUlt.lg1l l - 8&rtnam'l!kl'l lu!r IJIllI ~lI11. If!CIrn ,111' !Til gIIrllI!!bUlI'. Hlr ref'lk; f - iSoDlmlbn Olrunll:rw.1l!

n O!runUIU: lI"!lI.TlI.vlAdli. bulwmr. & J11lnd&n 0~<1IflUBil (!ldcmn.p m fl.. I!IUl!lI!l g..Ur; 9J _. A.lJl; A vrup£>(lB. bL. rlelilr.
l' 'BL.
~I<I"

e-

1.J~1&n.J..n: II -

81Lng:~.r II!I:!Ju1n 101(11 fI. ill ~rm Zrm

illll/rUt
5i~/nl'!u, 2:(II,i'lll'9~9 :II:/11/1t9

UskUdar Ts,pu Sicil IMuha'flzlijlnd'an
Ku1ell mal'lQlluln;i.l1, TB!Jcl:il.gl. lIIokl!lgUl!!l"I.:I V~ !! tnJ !lLl'Hlf;ll 2'1 dI! Nil. ~ IBUltan M'fth.'1nllt H ..m .i.ni 1(l'II.1dl g>elbin.lrn rn~k"~:'lIk"'''1'1. Infa olu~&J'~lI.II:lbii. • 0-.1I1l fIortG.l, I'<UI!IJ: J:!1-' '-If.n J["j"ml.\k, :r.hl..l!tafapqil C&rIllJl Imlll,!ll ¥8' mulnf m~'1f'Ula. l:i!.lle h~ell tin" U5 ~ IoJ'IHiJlIlrI taPll .Ll!lllJ 1.Iz"'c1llodia y~,ljJ,!01. :ln1!"'I~med<!! ka$,jJl!J:lII, lc"lIIdL!Jf ... 11. 'l"eI: 4~JIIIII ltilfLllm'ILlr, 1!:i115 No, 11 I!~DUD 116 nlnmll.ll.O'H·"lnll ~;::vfHco.n lill/U/lit,lD !JlIDU -.&lIt 10 d& mahllJ'hn.d.. IAilid4[&t )'lI.pllaeagmdan me2lk.or li'Blyr1. ~ru>\.I'J.D[LR k.HI .. rA OPER..-rot merlk'Jhl!n mWklydlfl~ btr hak tddl eod .. nl .. ..tll ,,",b('~ gUn :uu1.nth SUl. M3.kllllrillde trma.I\moau.e UlIIkIlds.r Tapu ISlcll muh!!f1zbf:'tn1l. l!IVTIIkJ rnlllblt.elui. Ile ,Bll.!lt 20,80 d& blrllkk mUraf:li>a:tlfL.-. blldlrLII... USU2) R.A.KTh,[:1M MM1n!!lel', Cumll.r teBl, Pu,!.'r I!I (II OY,alnu: ~ll<I!llrl.l.:!..l ~Slnu t~:tI"~1 y.. kb....Gklj" her ~ , ,M'IIJia'''mnI ""ym.c~~ 11 (Ie R~lll.'". Lir'\l B'llIn1f ~n.(;'l!lkby

IG,OOOki'Jo

<I~1L..a

Y~nol:&n

qa~lJ':

*

Istan'ul ._~-

dlrbm'l

m!nUlll" gj!lll': A!l'I1'I'~ 11]{ - ;(lt~klI.l~l'ln bi!Urli glln Vo: N,IIU>I! ·bl&.lJ.fM1nl;]n. R!:ilt.erll .. n AU,:11.,.; (I - Vjtrln: 6, CeiJ~ IS ...elrlUI pIJ.ralan Vl!I Ii:IUIWlI IfUa.1k111 IJ.Jrlik~ 'IIl ikQr .!tgmLaYOi'l1ll Iltklrl,. la.1!: 1 - c...dl (t!m.l), I!I - .A..t.; fJ,!lI'Mi) llJtuttllnlr: Bommdlltfl "kllllll~. l:irn ~tI.!It .. I'I nob D1W1l'H. rlCrilUQe. l>U,yU:k IJ.II' kl~' g~r;
(I -

Beledtyesi ilanl'sn ... Alakahlanna satiloC"ak Belediye 1\100 Al'salar
1111:: r,oml:Mlt Lim KlIIl"IIfI
i2
00,

-I

Illr 'HlIt.;

Ar~lL"llHI.

DQJ'I7li:O

IiULMiI(;!'dMiZlN LEDt('MI1! ~BKL1

HAL.

rZ34&~1~9 k S IE1M A V All H '~Ell AILIIEIM. LIA 'I.;J RIAl S IAIDIElD' E1N

Istanbul Janda."'ma Sabnalma Komis,yonu Ba'~kanhitDdan
UlI!\VJt Dtsafma. ~re blr lIII..t blm& uZjflfu leapab. K1IiIIiI.l!Il9D ~!i irllnl,l, eat HI tI! A;yUp~dii:k!I Inllml"YOFu, nt:rn. BlmKutlr .. 'Mul:lIl.mmrn Itcd'l!tI !1'l(I!:HI) iJdn, mlll've.k. ,~'t Uf'Mlnati ~11 111'11025 'kuruttlJ ... tlj.futnllltntl komtllYomllJ. J]",r ,gilil ifd- I t'11l;!!bmr. 1... .Jdll!m Ilk ·il!mllll.t 111;;,1 iI!iAd.IAl mu'blJZu VoI:Y's. b!l!li:U. lig.. fjJJl~t IIIt'ktulru iIi! DAr.tnam.~d!:i y=rl.! dller 'l{('Mltl!ru hll"'~ ti!'kJlt 2lU!fI1Ut1'l1 QIt!llDl1me __ tlnil~n b:li' &aa'!. "" ...d li;omh,yondl!l bubJII!'Iul'nl.nllU'll. r Ut01'l
·!tDml.i¥oodll.,

..

1"]I;t ~~: Cl',1i ... M .IBBl

00

'1'UdI: Ooath~ 111'i'1q;ut: ll'Il'll!.~!!lM .

...uaT
ammu
(&1\

S~Oif,rurul.lll. eIl!lI1:I!:'!I_f :IfIaluill!'sWlIi !!lttHo. .IiDluI.~4111 ~;&d... trDlUl.lI. 1141: ll\eL ~da 2 li'lIJr>$et J1'.lDHIf'al& &:!,u'lllp m!Mn;z .(8 m~i.nlkAn "alia... iii BeIClilj'ill 1I1a.b .1o.z.l.lz UYl'lm 1IIl1k..u
l!.i;q

Mblbino!!

LItmL!!1

!flirt Wll,Ill~14

bJI:P.a)

II

II!!J

Bl:yci!l[unlla Cl1\pp

mnh ...h""inlo. .
'"',

'hIaI!'<)ll:

UUi'

:'::1I.t:n. ftllultm4.
Iim:1

...A rA. ATLIAI
~ ZIAIRI t
.. A DI

I

Kom.e4i kI.:rn
B~B.I!I'.K' l'~n:
·J.tiIJlmIe.!'

I

,I~AIM

:I pHlIe.l 1\0"0. .b an 1I!Ido.n mtitr~1I 41 me~arl! B~~ dJy~ :mall yUu0.2. ll'BAIl,n "lAklllh ':F.
11111

a4U1na..

kIdutro!;lrlllfi

..... IE. F T
,'" I

IAJYI.AI'R, MIA1K'AtM
~

Bt'I'iOOe'Ll, Hnrl

iIIulll!ne

n'l:l1llL1I.·',

Iml

I5tl

LlA-'HI

IT
K]

SU
IZ,

~tK. E v'EINI
ZA YI
1 tlll11tul JHL.. diYMI!nLlefi.

Ma,ra§ Belediyesinden
E .·1,tnk t .i I~ ilJli."" n,;"." ."nl".,..k tAli ,.b.:,kll i";11 u.~iI~,d.& clllli ..., mild d.dl mIll ~n'I1I(Oli !;. l"ltr-ri ,1""1. mnlr'II1" l'rlk .. biltm... Il .. ma mut' .. ynll ]II"",";::'io"<I. l.li .... 111111"" 17' .1(" .. l!llfl ... :'rl1''' ii;u:nij n. III on "artt ~lo!>dir" BAtk"nllij;''rI<i m"1E>.ckkll BcI.,JiVft E ......~l1ll'nine llllira ... ,,~ tm.l«ri m..... 1.. " ...r. (ll1.5311) Mt.;/ialflrnCO'l b.dol Llr.o rr. l![ I:r4 lI.m.:.t 1'i'I,

TIlr" t.r,.L:

l'.I:akJI1 I1ll

iiJ!!'=.

Bl:yoghmdrIJ C[t ..UI!;'I r Jl1l1.halldiLlilll )l,!:ltU'a ."ka.gmda ka.do.strl;II.'_ lit T
1rIci Bo'Ii!l.nrnl'1IJ ~

J-ler
srhhath

'l!'1!!!dOii:
Pallllr sOnl!],,1

400II09'
tUJIlM'"

pai"l':I:'M~TIlmllIr"'.

II'

(!,1~ltll''Il

HZ8::1 III~JI flumar.nl, ,orb!" .. hlly-dlml knyheUlm. Yf'nllflnl alKIlj}'imdllin i'.lKI.lrnln bUInnU Y"~hlr. M.-~

_t 1l"1Ih.!;!I<i

867 ilS1
Hili7 700

M !!O
~

al'il'.i
[l~~ ~IH.

2n; 1.0

rum. 16 "
l>

ve j.9_iirbDz o"lmssl i~ln
b) zumJu
AJ~D

y~vrUnlJZl1n

~agda,

111 d. ",I,Un!>,

Uti ,,0 C;II~II~ B"'i'I1l11rl n dill CIli:U1i TIYIU rl)!U (!Ila..I,," BUt 11 de "'llhr. PA%"rU!sl Ill<, mlaft Dr.m llHWl1nL1II., SllIl .. 'I<'I''' .... trun Kom~1 mmlM .. tl'm Illl y"lfrur"

lIT nwtr.-kar .. bl'lah B~l'1!o'lJy..,Mall }'Il.uUiIl IlJ'Mnln I!I.M.k.a.lJ M.!In !lah!"9J.. no!' ;&EI~lb.''', IJO
DtI' Be!{'>Jtlunda :!;,t"trlL ('Ihuglr moJmll, .!i!f'lln

!(jkl~lIIda ko.d.3.!!tronlln "',. Ino! ildll..3ll1d!l. II PIU'!I!I N(I. II IIr. JW.dan :nllfn~ a6 met:J".e-ksr .. Bl'hno,!l Btleuly-e ml!.l, Jl.r,,!Lftln 111$.\(,,11,rSIl " IIJ1hlbLne !l!I.tllPl~~.

bll1~lilll

~1l1l;1I'

b;l

~

N "1Tiy .. h 'iiI"" j,J roO , I"ll'

R!I!,tlD, PE:'I"II YnlZ(jN(l~
Dlz~ldllll ~~r:
'l!IjljB~tll IUUdrJI - . 'Jllsrl!lb

• WIH.
I

urI

mn ... lIlpl1antl1
millltnlt

00 406& 00 292: 00 90 flU

l~OO
1~!:l

Dlre:lc

IIIIgO.rl:J.Sl

Dly.ll2.<"t

7s ,BOO
S(I'

111".

gi)

tzotlllo[,

:a

laO

00

3..':1

BI" HIIIIUml!k Ir!)~<!bel'lt I!.,..". Ill; .. Un 'll'YIIIlII'l.&k (J"mlr !lIB SO.".,.UJI

Ibulaca~s~ruz,

un t'aNn

gzdaiJ

03

7ol!Jl'Illml'l'l",n 'Iuymct'('ri II.!- ll'l! t,·mHUlt.!ILn Yllkrmdll '}·II.I~I Bdd1:,(> '"'!lll arMln.r frHllltn 01['1 p.T.flrle .. 1 ~l1lmtd H.dt" !l1.,·l'm:'·[ILil.II:RbUL EmDly~t I!Il!Indlf!noil'D,kI lund", :se.h~rlIY" U~.rk~" llkilasmt'lil. ml~t~~eokldl Dr.ht'l~ K~mll!Y')fldl& ... lM.6Ot. . Dum. al'1!.b h~3Ilb .. ".It \'R,1c:'1. likal.L 1Lr.llil ",u.llIlm nra.nrulll a~,l( I.U·ttlJ'ITlIII B.tI ..... tlL~ nt.I!lI:'ElktlJ. . U bonayu lliilYl iIl~LI"_. Y,'nls[ nl,n. iill!l,rtllllID~l"ri B~lr Iyill Mnko:.:r; blnp$1I1L13.k.1 ~bLl 'I'll l>iua","l~$ 6llfindll.Il I!~n I,. 'hllllmil fllmlJ."h~ J,IDdllrLlll\lI"I .. " ahnl!c i 'l'i!'}'11 goli'r 1Jl"~l'ln!l'_ • 11M ollJl1\1?,. .. 11ft 1m \'c ror3o.Lpn!!. llik • ",r, .."IJ.iJ1i aarcp ,t'J.rtilJjlol1'n htfklllllrtn 1111:t~U1 t mlJl:lJouz veYIl m': U .' .... 1I11i'l. l ", J3DlUl'lfoJi.y Ol!vl~llit cnAI:uuLeal XII1'. ~R!lI~l'tl' Inl - '" t U l·_ .... pl.II .... n~d1 .. ~ ~IIP ibl =~!111~ IULglUaTLle - ~1~DJW!J r • \ ~u nllfl.l( No. :20 ,."ull'Iinll II lot H til DalmJ i!;Ortl!&yood.i. gill'lrumll n m4J.r"

l. A V

t

"u~

.,;l.r~lillJilllu,

Snh;Ji.F ~ s..f.IUII~loi~u
Id.. n~
!'lURI~Ilh'. ~II: U

2
I[ASIQ

"I.,

SiY,ASAL BiLGfLER 'DKULU DA AlelLDI
.l\nIiINI:
11

>I!!i!J!t11! ,"v 11MI l!JlII,,JIII!h 111.11'. ttll,IU L

(1.."1' ...

'8g lIIIbi!.h.

hi lr:oOlll'e.ru~
ktl1B.

,1!I.b;JLUil.I~, ~tmlm 98

1949

'lil'ltl'on I iOUIl ,_ U1U,

W'riolJ Y.f>lIl1u~!lI'. I'ti:rt[]t'i'll, lllJ' hn...1I' MlhIJUDl:l~''''fup.

S;yPo.l ]3Jlllilor Clku,. lliI~\1 ~ot.1 Jo'Llu.", b..,. J)r>!IfuIl1Ie.r "'" !.al..b...

illet
Devlet Reisi Inon·· YI hk nu kun rdi·
I!I

c

un

••

.
ns
WdJ,

Muhalele,t P'alrli:leri Mi Iletvekilllleri In'inuY'ii a'llkllllalmadl ar va ayaga kalkmadllar ... gl b-.IIII'''II~ r 011d..ugul . _
II!

Meclis Rigaset Dioamna agnl zeoat set;ildi ,
. .aIk f'U'lliJ Gmpu., II! ~hdl!i' n1l~qJo:tp.rL,fI" "l'm.~~".J,.':I' Q!onId~ ~i;l.Jl!'m lal'lU:ii1JlI~ l &:i.Yifj lDiU"h"lI;ill" ... i. il:i HI4tl 71bnd!l. d,hl,r!:.IiltI.:n
Allt.r.r-o,: ] A A ) - CJ;j,,,L.'Ul'1i!i11- ,JlJlOC]JJIl" o:lJII.~"~9 L,r. Dli "Y. .IIlTllllnl. 110:0.0. ttm,,[ lo.l>[]11 !I .uti IIilJ'uL:. M.JI- .. 1Ulill(:;[ .BIlg-lll hl.~lrt, ~rci;'1J.hdn ~f""'I'ILllin" ;;'[]"i~ t."f 1.. "r ",n. lll'lmlrJort mllk!!oaojI<:J~,.tlllln iiJ!U' fli:tat
YLlIol"'iid'. tI.alJ.t. i;l'Q

f'I,"Ve'Il.

'Id ,pkII ~pl:mmrndii. g"Lr.iJ!.[; JllUiirt.k :Mill~t IIJ""ILI'tl;ll Bll;vl.m: Millet Mecll.d Ii- ;lilluilll",u !Djll1nh .. ,II. aii 'll"'" m..'Ii'il. p.£t m\'.i..DlJJ.l. O]aJli~ItI'!J1 molimo "" k!,~[] t .. "". tI1J11) ii~frl+ni MJ'1r'. 1\u:5 e:!:mcli: karaJ:tru nnll. 1!!~'IIf!- ""rll! ..",Flnl·llIrtm.
~~l!i:&nbgmdll. )iilo S1i!r:!Kllj!:lg Min..t'~r.IIrJ!&' mOl"'''', J.cU.r ulunsu Iroil'b v .. d1lik1erind~ J hI!; '110- d.. Jl:'V"" l[!l';>'''~ hI hn"i'!l Ii'lf h:!

d~ild.ir_ 'Ylt"t I ..".,.n ma.], Ij.OJnlDlUld .. ""k 1I~·n.",k 'H! t1ti" bt.r II~J:'IIII..!i ollll.ill ,h1;;~"'~ 1,;.&Lm:t,t1l' , DiJ.1tn. lUee!i";iIlI ~"dI y,1 "'lN1 L'Il;:J'",nI,,~ l<111nun'lA;r _~nf'
",iTll ,""""nmn. 1",)o;i'Ii!Llnllln 1I.• (Dhallbll 8 a, s iSli. 1 1:11,

Bayar, InoniiniinMeclisi a«;.1 :Batlll,lclrln nutkuna cevap verecek .sovunmo
, I

"~~._~._---..,."" ...

~-

Go d.D:rgm, D.:tlk IP~ n.»FDlUMIDih!; .n., gidi!jioiJe hcy IiIi'fio I gi 011'dei!~lWl! Y~lli[IJ:&k. i.:!lte.miEdi ~ ~~.n.kI d~etJiI!rlm~~ lULr
I.itk ~'i1, l!IiI' iiUr..elte, hlyit -Q~~:mI9t1:r" ~ !iiiSleoeule:l'fC!! Ihba.:zi 1:IJc.

b~~m J~. dej\i~tillild.1.

~~

I~

hfiUp ~~~--~----------~~~~~--

:fl'"

.tm _~*;~"II'I'

IDlio

==~=- __

A~li!~ehirde kQDU~alD.D. P. RIiII~k.IiIIJ[U,.!ie~;'Q IilDill1iiyeli 'uudnde nedeilll . JSFarla dut,tluLta.I''lI1I1I a!Ji~kl'8ld't,Baya'r Kuhlda d. hir :kQIIIU!i1fi1li yapu

pldnlcn
I
r.~'

II '1

lhdi: nrmell: m1lm 1l!!e Qt~ flfi !iJOgunluk. bahemtolu\l Ii!himl", I OOZi ~iblii II i:i'lll!ir yap~ ~!WtmO
!;I1l'd!uYII·nh.

1IT11i!'n.. rin~t!I;, bUt'!1ll, dlllno1l;Nitl_Di

lI'Iirniltlkdlofrde.

e:~ mUUoIl!!I

bJr m~'I'khlli" Omn, ~1aeretll :mt. beham~.&I, 0 mati uba.c."lnile :lma Ihk~, ~,k bIHJ.Ii]f.l; !!1lD~1I "0 mell.SYP oltl~ parliyl onutal'ldl: 1!lIu1i mHld'llImlt"tliQile 'b:mlu,1lI • II:l.:aib IDt#bu:r(loll:. Bu bl4mldfin dtiDllU yuLmI:td&, Fhnm: me~1l .rdM MiJ'!1~'IBurlotJ do bilhkt IId!ifilL :dJtllftill I!! m", c.U • r,':l bdli:l Ji':r:a.n ;.&d..klilul etll d!1Ii"milndi1r. BJ'J., hlr ~mli!lde ~ fitvly,eI!'re Ilfla~!li{l dhl'Sli-nm!5l''I.i: IJI'~ Jtrl' I:t1r pni!;l(I:II.Ir'l I",m] "l'lerlol1e
!afar cim1;reh!Jlrdil;:, Jh.hu~ul'l Id lm 1J!l.r!:l!I ll~rt:I nl l'I stluIl]' 'II'(! etnmmlarrn :ru~~ diilk5a.!l t11Joo IrnZIJM l'!ltlrik clml:fil.elif!c, !!!deme:m.dttildLr. m~Tl~.I!j ~'9b!. 1:rg 1IT1iD.k:mJ, !IUrl' ~lrill:~tu! ai~ 'dill' mr",

.....k··· D un .• Mecliste'D Dotlar
Uk
D~:rt'l'! S",ha:ZiI;' lli'l:f1a'll m.iiD:rtk!il~,a

Aluebir, 1 (f.I1.I!9.\I!!d ".!lrette de. bl.lyllt ~!mI.i~t]fI, 'I,lgw-la9<1:[J. :Band 0, Ve' davul ~rni3.LI!.r ~alaro.lI. ,tI'llderdlglmlz ~I!.I ~~ d- 'CeB:tiJl B.'liyar, 1I,]a!j!l!Mr. d;cl.ay]armMr ,!ilIa)" h&1!ndt' odl;liruc;;!' Dilik !i· I,.rut ed.~r:J. atka.daI!jUlilJ';t .A.llltdd.1n dlll,oto.bllllla-k VI:: o.l'lil.r1a C~]I'!.IILIIII1"'t m!1yd.~.mna ~Idilhn, .., B!!l'.k lI:ti4Hli;VClr). : blllk tiU,I,:l'LlIdllll kM'JIllmdJ. • d!il~ JDlIlLl!t1 dill". , bo:! _:g~ldilll_Jo I 'P'I.In ~yI, iSi'HblHlc: lir.elfir~n BII}'lIII:r, IUl13Sba!i'iil ~k .ka]i!l:r.Ji,· ,i'bnre"I!Illta!El'yan h~ ~k ,b~!I"" D- P. ~'ll..,kWllI Ct.IAB :Sayar, ~ Ill!; blr.b(l.JIk kitlulm.ill ;r:'[~~ 1s.1Im1!l1l. Mt:rd:&l!ll(I aitl _ k.~rl;.ilde ,gilD f'r:fElka.'~i:ndl!kUI~l~ !J;.:rll'kt~ VMg.l!. diy!! h:Jy:llln~liBlfl VI!! !3I:F.Y!ll]'ll:', ~~ b3,5"l:.IIID !;lulh !JIb· U AJII.~l],il:'e !llIlJdt Gco}'H~iher J,'o!'r" !IIl,l,rekl~ JllIlal!jlan Qrl3.S!lodi! gll:di" ,(Ill e\l,llmI Sill. '" so. S a'~)

I

. umma l~a8ill}'et lnildra, :1 (A:Pl _ .Atlac!:il!: hktJJd:i'll'Mlm,
I~

h

• - .r

~~i Dille:
B'II gi1.&

mlk!!w

he.ml fie !i.lDu~. 12 do'lvll!t"' ~D 1lli'iJ~lddl gru:PUll A.alu:~

Ii:: pvgAm:)ta.nnm

Y~DI ~ir ~I!:p-

======;;;~=:::::;::::~=====~=========;;-::=::::::::===':;;;;;:::::;;:;:====

Maheme
}'IlJ!lb.~

'!'Ii!

]'rlibsal

'KoD!1V'';,

11k 'bOp1a:Dhda, !lye II"",· I.cI:li:rti1 b.~ revlI:m:rn ~tilu-l!lh:· :Nil .k~nli.D1!I ebn~ge b~]llm~!!.ItI.1:' Qal1§ma va m ihrui;ercl e? gi1H C~
reyam.. ed!ll~ktk.
~e:reyB.n OO~CI LoDc)n.(la

dun oMu,.

'·e

,rl, S'ID ar S' e erd·gi. beyanat
mem.lluDluk

f~:ri..f11fJ iii n~It:fi.ll"hn._

!)orr rl!Jdfrll,r! Amo!rtJra1'l

AhlllUlit Ogllllz'a Balkan.

'alk AUlI1Itlll: paid! tClplll:lll1!!1lDJiI&, BIi:fllk Britany<l.. llanima.rkll I;'~ ([I ~\ll!l1'Ii 81. I!l all. B. Ill')

d.ig~

e;~"eLlll@1i
~~~

--._'. ..
_

Ahmd

by

Tabta

KdlrlCHI.

b\ll:!H!:!Itak~ ~jj.z~erl

!o-:nl<a.r· 1 t T~ll!!OOIbd -B. lit. ll!('<:'!l:.d hUI5Il:n lion ~"h,:'tl1J, :roiJOOiI, b&Jladl Bf'eell~ lI-!:"n\l!~J'I1I }'Run UI.tltl~!"de (!adr'l.r, fry~Il!lWiJ ,rrIlnJ~... ~i!Jtj

Ili.hlyat 'Fakiiltesine yazllarua'r
ij.gr~nci]
f'1"

U;allndll

~I Iml~ lII;)!11:UroOll &Imoktoon kI ~ Itlc dOg11U MJ;)"IIloi.mlJ.li. Raldl kI r.:rnJ 1:1.00 BII'j'bakJm:hk: iUlllklllm.WI< fLU h:t.'ll kl"l!l.a.~1 Ij:rI~ ~nkld'eQil lI'!I.m.L~tn"_ &rnnh:k'f1'1n 1mI!lllli lIu-

fi:I~Y1

!ll.hru~bo

:m~... kiJ. hi'!" a
_ttL

Ond4~1er ~to:lmi)!Jill",rle

d,;,lmul!I,

1iIilII!IIMII\I: ~tr!lf1 I!:IU' ,. J.f'~II:JljI 61'1Ul'li11;!' h!r lI~k~1"1

Inzlll.1"
Ankara

Vc:

Ame.rikaB I ~1lI'
,_ Art.'-II!J'&
II:IlJ::!)t!'

Piiltl.!!:I. 11.,11. (Mg)Bu a.nb8l1 ~1!J.iLJI p]4m It! 'I..tl;l.pJ P!Jul H€lfJnulll :B'rt!ito~ Mi'lind!!j F'nmce. ln~!X Ik }'IIIpll" l!'~t1hm!l h!di;lIlllld1i IJ;II,.. rumo ~1i'r!:l.um bfin KmiD8.t \'II!- muh!lhLi1IMI<II1;iul N~l'I TIlJ'klJ'"nln hat ""'!"ttl''', d~mtgth' kl: vaitll:rlnin ~ Ii:a!trI'er'lj) tL.r~ub A \!'!'Up" Wtl.l!lIdI I~b!:tlI!?L k~lll'·rll.l1_ .K""rrm;J,nn'n T'LlT'~I),,,nI" mll.Jibi!!! 1I11:1'BCe:!l!!)iipheU 1Il5rill:m.il:'ltil f' ",1'1 Sl lI.o,%d:ln~ temi!ll,l~L..I, Il""'lct So.kilo DIlL du,f1UJnunll lzah ~t'ltm. flO "[]~1I'11~ 1I1J' toLl n~ri,)'Rt 'oJ! 1_ , lib CrmU Salt 'Barln, u:lm :Msr. (illB'lIl1~J ~. iii, Sit II di') ,r.a.deler nlmu,1'ki:r. Butilo '!Jl.lJ:lW --~--~---~ ...... -.....---:--__:......~ __ ......

d.,,!ll'
1 ~Hmustl faJfW~t kQydq,. 1IIIl.o.n.t.:i!:.ltl:loM~ YI!!bnJ~l g~rn!'
On!\' .:r!l!tMlllae V!!:1'11cn .Il!l'lJil".D~ ll'l:lJmaana

(Ihllilml Sill. Il .sU. ~ dill)

B'• IU g IU"I T U r k.. e -" " ... .'.. :;.~~j~':':k~~:~~~r'~ki .....••.. '•1 -b·' '. .... n h.,erc,e'y-. d ·r ~,:,:~t~~,~~=f~dl~::'Irl •... ·IZlm .. '. :1
~r'O "rIltlI:; il_egi[ g:ih~ I!t~e~et Mdoll'
m!!'k iP~ 1118

,Mil·

Beled .. iye
cezal.arl artlyor
8,eledjyeleu

h~r

tB:!'

ubm·

I

y.'. _

1:.1I.1:IyOi' ve ne dill e&k1 MlillII· tlemaJ'1 IELrIITldl.1I

dun
btlUlhul

i,sta n bu I On'ivle rsit1esii
merasimle
Ur.d
U!Z111E1 ~D,h'.Ii!!I(IJ]lirllDi1ifi
!!!Irt:mll:!lli

tIr.

ruy.:!!i;llllllj.Q,glhl" UPll'IO

I<lil

j;fJt

a~lldl

l'W'lo;:l1u ~ \fi'L[1iI;r, Jl.ynl'lll FlI:I A.m~~ .gt!;'l'l: 'tIt! IJ!.h!Ylllt :l'IIkUJ't.cslm. ~l;: bul_ m~&i!u.Wal!W~JI. l!IW'<'nlH B ...
I'1Ul1

KanUIIl1

Ii!:li!~

IlIm ..!ik !p.:tI)·l~ l

C\',kHllU' ~_tJ!II1!I 11.11[1.. PtWII- t:li:~lh hAk'k:IJ~1I. ,~jp olllo::lIli:

lJlrrU'aci

mLllt:a, v~, ~~

gilI-N mlYol

od~)'lII.n"t

lkre'hkUp fORni, builunuytlr. Btl!!, 'frlEI ,,-Jdl1D"", U,ti]ll~rI 'l't!, 'Ida rf .. lmIrr ...'Ih! ~ l 1111.111 :FlIU'tm... Iftm II"!! m'I1rhlt A,)lIlJ.fwI&r. dAhl! olrnnli Ilw.!'e._, M~lIMn IU):!!. JIlJ 'I'l\!lI1yrl1'erlno:ll IJcI glrI", ItllI'BJ 6tinf'1ldh 'klI, Inil!&b !run-et vt< UOia~l!t .. ..--f'OOl'k
1fi&rI~!I'!I.

)i.1li'l !clol p rt:1'OJIi

~

~.

.

~

Rektlir'tI'l1.!lt}j:Ulndi!lll, Olll~'¥~ u,~telJlin

.:!.::.:.r.:;;ih~'t,~

Iilok g'If:[II!j1 dahl!l!

geldig~ifiok.t.El.'~JIII:I. fe'J'iIllI'"ilz eW.rdi

A.m.1!!: till' 4D A:5ik,e f;'il Y 8irdll'll!! H.ey'

eUIB!II:§Ik«i!'Il

Ji.m,uiklln giu:de:ciye
..11Ln H<!M"IIt ~tnln1n

iflltiibab:rm'l
~

'bByl'!!:

b~ r A~hth

~r;l:ar'lIlly<'l:l'. B.IlIml k~ ld. mlld~oll~lIb!,rt ml'T.Jll~tlm!~1l (U~'f,amJ S:;j, II! !liD. iii I!!I,~ kLIU .. F41!o 1:iulUliinuti!dJ.r.

MIl

Nn!!rl:lmti.B,!l1] rn l]yOlL fikuytlo:!!ill!! tlz.ak i!lIIi.r~ :I'M,!)'l..,,'bIr'I Mr, Ray ar~bll.'!'di!I, 1M
'~I:'t

KmdI!l. 111l1l, A.nkan.dan lI".~tlmlI dG.II.I1IItf,Uhr. Mr, me.lllIl~ J.or.ndi II ila lIt1l"1lfr'n nlllUl.EI.IIJllllu:!:1I. d"m~ Ur- kJ;

Unl\'(>r.aItru.J"'~II. 19l19.i~ ''i''1ill 1R Bd,:,dJy .. Bo7kll.nj ON, 1[1 Kcll'ilm Co/liIllIlY, AlIkl'i.r!:l,LI.!l. t(l;p11Ul1I,II :aC!I~dJ:re>cJJoI!!r, oiIJ!1'I!I yl!lt, dlln, 1I1ll1!.~ d~ Fu. Fb Prot. Ir.. FliJ:rrdthi .1'li~IL1l1ly!, [-tIUlUIlWL\IJI ~,'l \~ 1'0 Ufl.- klil~1:M1 kmrl!<rllJ!8 PLI[]i'lLJJI~Y.p1- Barp A.k&dQ.L'li.IIl HnmutMi Kori~ E.IlIa! F'~)'z.I ~1;:-.nPl~, latmllJ!.1l &0.CU ",,,dlll,,li'.,J.n1n tfldd <!dlLrnnL yo.- 1M!.'l:Iir ti:lffilh!l (I,~I~rnl,llj'. 11II1IIda. .bllkQJ]nt~ 'I:J~ l~"kll:r :l'Elpmlili.
lil.n:bf.
J31~1L1ll

:!l~lih1ye:Ue,r veri]di

-

!i'd~,

13'1!III!i'U)'" 1klh ..nl l1tl0.-

;'L~rl;J~.

haVoft.}'lol:l:l;litrlJl'ly~d"'n

~

Turk ve Islam Eserleri
Miizesi diina,~ Idl

""I.r"
tor.

bkll!lITlull'I !:1i!i& I<"Ylllbll."c~1i: ,,~

I'i~ IlfoII, ll~

.wo

]:'li:rll.

ml!lU'dC'l£:2"UlII, oi!ezllln......
;J!ll];~1IIk

Dalal e'r.oiD. fa br ik,as'l

:~~~t~~~E~ ~~:G~~;::55 k,i,i
=:~~tl: =~O:ulI:C~I~~
!\IUI

Yenii Ibir u(ak Ik d .aZl'.IISI n·· a

__

-

aldU
•. I!I- ••

lin.

l.'I'UIIJI.dilo.

tabkika,i:'1
Mdilffic to
'11'(1

!!il)'llilil

.tmC1"t~I'i?!

Wa,'lI"F Ljfliiml'l!'i~L

~q:ll'r"n

~ipp,mann lstanbula geliyor
,Am,;; ntlUl WalitlT Llpf)lnJmh,
(1M

By Ii:N,[I, mBhlll~m(l III1U'IU'I. !:Ii. 1llII!,iq,'<:m Itnhlkl <!iIlk\iUC'rl!kl~, J\lfFl~1I. :li glin(lm. .30 g'LlH!l Io:IIdlll'l' o11ljud1Il Jui.1I4~mfl, ~"Zll.:ll. ]3<:!kclJy~. IDlIlml Ellot'lIfi11c:1lilt'r:i till rllllflml.!iJ1 VI!-

1!L1.I"011 'IilUnl-.rm

HIW'l:!IUI'm 11.1:11(1I.Il.IIy",Ue
frol1l

'L~[lkM'dC11 Bill! !II:. III:••• m~ tl'~RI",r.I s&nly~ o:Il ~i yLldIIn'I:J(!rI ,ill I
bulwulultlllr.L BEIIII!l ~

",.. i!lflr~ bll\~ ~a;kll] f:til'1W, l;ilr 1'1. ~~l'Il;t~ mull '!:loln'lI ID,]jI'd!l.t'lL !bill .. ~:I!(Jlln .)'I4!!dIJduL b~1 ~!J\l [['Pi' ..mel;! BI:III\'Ya}'!l !! LL 'bil" !l.-"Ilur! u. II.. 1:!~!&m.'m'lJbr. ;1>1011'" III!" Yolll-e'.1 U [I'fi 'l'IlrpI11nIJbl'. (Dn<lml S-iI. Ii S!), , lIIiIII)' I ~::i Q:I~IMI'I illGllgo 'IldJlli'llly,,'"
:11-.- ,.-...........
-,:jii. 4I:jj::

Loll<l~ei J

-. ~ _

nViI-

.-IJ- ....,--....-~-

~ .• - ....

rU.btlocrkUr
!iJ<!!IIi11 bu

.
t~jOI

~15" B"'l.!d~)'(] 1Il¥k.,JAd", uv.rtltl .. , :lhnn ,,~ dt!1b" mrm_1{!N!< .1 k1;i:!!"lIrl!,l!; 'IIu:rnl !;i&liLfb.
I

ImIlJIIIUIIllli~. I'IlhllYct. bll#ll. ml g 'I!o m.J[I~rtml~:r dUn 'Lam!lm~ tC!\'k!I!' C!tl.llml§lli. 8.i!YilllE zlllLLr '1J1:1II,l!1!![J. :a~~IIIn,]1I: BIll~ 'lia:ll"JllJIlUn )'~mmll. BUI'II!II.d:1I. 1t:Ii: 'l:lilLlg" y.:! b~r mll1f01:l lim kll'~lJiIll;'lJ1ll II.

rAlwliMDEN H~RYA.PRAK .,.'"!:it:::::s!_
UlUNAY
I

Sut. kaynakIar.m11 kurtarallm
5 [li"'f~
'dllJ!I'

mbllt'~~1I:~1r,

iii 10. oIi, !:IO

ulll'fi

til! r. DlfJli,
1I1'!i'~"

I;M", mi,

.LYoiilIl y!lBill"I l:!uK1li'l A1'Ik&:'EI.

IIli'brlmia lGi,;blO~ VI!! IIIU.~ 17 I dll Vltl[ 'rill 1ll!!11:!<l1)'8 .!lqIHI!U Ord,
~( I •.

D;r. ~tJl;JlI'I

Ki!lfi'fn

G(i.I!III.!I'1

VII&)'I!'tt.c ,;ly8.rd

..fI.,,,tlWr

Bogazda bir hllrSIZ lebekesi yakalandl

10., .Ulm::nwii

If>I!l' It~iilll
, i,(liiltll;

vememu,r'

olan iiyel.er
m!i'l'llr!j,.

nilim. tMI!'IdllJ'I II: I.. Ulli!h Inillilil" hI' -m.nt!lill h:~'IIIIr, iltll,lfLi-'- .11:1111.1 Ill'" ,1:1. II! 1I!;IIlIf rn.l'o:DiJ'1 dallUIIr- d. !IIIII'! 'IIIIMII ,lIl'IflIl'ltb,gfU'1 ~3 Ii;u tioU.j'!L~11I IIIld.,. ~I!i-~. !I.IIIliIill iIIlbl IOI!lj'nll~n.lIlll1n ~ mlll!iilrolill It::lt' " ..DI hl~ dllJIil nI!llLh«!ru~, IIHli:ll "_ 1I'I~11.l!r lid! IOn 11<.1111111r' ~"~"I.rln1n ft;lU brr tlli!!iI!!'~~ ~~1I1 tilO1Iil1n'!. t'I.:tII '~!i oillfill] Ii)n'!!i!F1!in6J1n IIlr f!l!alllilu. 1lI11"::l 'l'fmdlbfo!! It ~ ;:IlIr 1~1C:llllllollll m~WLlII IIILfI'l[l~ IfnlliU 1'~r"iIi ~I'\!cl<", Il'r, !'11! ~oil"'1 dai;;lo bo~ill;llD, l'I.:i!i ~. nl 'III!! iIIl'I.ll'1l.:lr 1~IlIll!llll1 MJ,11(i IIII III krl Li!lo III!'FlUor~' '111111uIYlmltmlli'iI:~. 1

i1i111laalll' 1!'!'I\II~r!lir'. ~.'!1~!1'I I r:;1'll'lIigm~ II!,t~!U'lln, 1II1H. 'dt-

ii"

,iii

1011"1 111'10111" IIui!NIIU IIii' '!:Ilhl'lii ~:inll:l! l;.iII'i'I'LI!i1!!11 IIlr ..u1 rn.L'I!;Ii'ii~J111111 nij' il.ICAIIli.I!I'IIF i tI".lD.t tul')tlllnlOl 'INIiIln ~aml:!f~1'I1 bu bnlkLhi 1i'lliiUJIIIUII!I )'l!IlIfli!lI.rI!lll1!1 11111f:;1t,i ne tlUI.i!I!\!_· 11'11'1'1 Rillr~1'l11J" ~ilrtll r" 'l'lI'IIrulllll", dQil1.l! !:Iotmu IIl.Mfl. l!1lI Im~.i!I IIflJ~I!'\, lEi~unbl:llldlli)lr .1'l1·1~
1I~.r ,~u'~!)'il!~ 11.::1 IIDJI'IJ 3:1'.IIk'lIfrIIIll!I

II! !II!'!t", !lU~:lil'l'li,.!Iii!lU :i':;'~ inJ(iI;I.I' 111111 blhiilti!Uil'o... U-a,jII lilr IiIl~dI I 1:16,,[11I111III10, t. brr mn'lollllmlr i'lJl ••• Ii: IrlliQj: !Jilit[lnllj:!llu IIUJII IU!II:ar,1"
mu IQ"l!lliIollnli I:Ilr' taktilim !lOrll hll' ~In~ Itn ol~l!!idlir IDIII ~j!h~ (llml· ~i:ln 1m 1f1l1ii'i'"!~;;!r Ii1II1-Il'bIi blr .11 Mil lr~llmllilnD •• 1m1D mlolllJ]Jlu ~(Jm~ bl.il!!O~'rJ 1>p!1.g'll t'fIl~' :UrJl li<nlllh In.~l nl1:l:ll I!lilmJ'.lIn 1I11'l!! IOIo"nl!!l~ I<t~lr. iio! ~I!I11In~ mllt~mnd! £~ln!llIIlln. '1i~1~ ~"'!il11" I !Iiioii\l(bIltm!ftl~ _ H[lIJN. !!J ImhUl!Oi nil IoU[lr frlnlUlliUrrl II!" dilne, I'li:!!llii 1111 Ili'I 1011\1\11111 111111:1 fl· 11111sQIIJ !:I ikllllal' mi!b.fultn I~III'II~!I Dd!!"r. IhJ' n(lkl DLDrI •• ~lf!1t.olille pri. ~!t. • l!lriD!n d[j,!ln~lC!rlnll! t~lJm:illn Q"l' dulum.:l, C!mln'm. '" I!i.oZilil1 .'I;i.g~m .. !erl. mlll kllrlJiIIUA1.!niUI IIllil ~Im. !II dill lilt llilion IiU Itn'ol.nl ",1II~nn.,

n.

d'ir.

£1'(11 Cl1h'G" El!la~ ,[,'i.!,I 1I'1,I1:W'Jl!It.1 o1dlJ(i!l1lda ~i<lrl'I'" cdrrr!)!"

D. P, Ii BI1.~1<inJll lUlU C~I.,O. D.P, B~klLnl ],;lIi11t DUn1IIO,:.'Un, • !l"'1 ~C!mlJr ilIetlLlm, f)lIrLLdl'n ~;,.

II'I~. 'II~r!t"1'l1 mlillh·7 ,~I!I!;rlllr 1J:1lin~ m11i 11'1' DO.llIn 1I11Jlrfl.l!"" i'li 1111I'i'or'l' Ilhl III mu·rlQnln [It'll 'iI~ 'bl~bl·

.n

1'\1ld.n !11illt!ITI!llr. ,imil~n \1'1"'111 ol!r mn ~I LlnlltrnT 1fhll.J II tgqrl;]11 Qatr,
• 'I'mhu tl'rml 1Gil1fi3lUdi .hl'l;ln ,U~• DII!lr', mlil'l'o',J1tiilihlr"! 1m, ylnl ImlInl" ~''''!It II~j~ blr lllll'HIlt 1'lMI"!IlID!1dJr. ID~1!.n l!'1I",nlll'U.Jll f.e~lncll!c IIIJI'I~ IIII' 1!'I~~il! pSltlrlllUIII', Ii'I~1<, !tll~
nilL.in~ iIIaiillili!tij«il!i. ~II1Jnll~I~II;.

i

!.IlrlliUr. hllo:llLkl tcldl~.fI. d!llll :!f.;:'nllll!.fl VoBll' 'ifill r.... f"k U:~mtrtl:i: It;1I!.n"nH Ill, ~ 1IIIl1J1lI1B.1'
t;-

)IG-

..... 11.)"lIka.YL

,~I.!J,t"r"m
(til-liMn

tL

BIII~lliIllfl~n

n Ir
AmlJ.Ji

!Gil. I lil!l. 15 Ii~~

w ...

.. L~

I'Ji Ildll(-~t"flheri &gu:tllll rn.rlllz.hl!: :YII.PIIIll hlT tI'\li!'I!:., dL1.~ ", I"TIl,Ur 1;: .be".:!:;," JlU <!IUILlp rtUk,rU, Agllp '11<: ·M<'h.'l..:t kll IIJ1IIlrilUS '0'1 1:~IJde.l(l:r,~ ;:;!lI:rCi.lQJ!' mU!l.iOf .. oQlwmlo'~~wr.

liII'!IIiI! 1!.1Ir1g-mlJrt!lm...

G~lIIl<I'iU~ I

Yii'kseklik'rekoru
O/'ll':., Iraml ti I~J ,a:jfO \'lm.R;lnl blr loun .. dIl )lii'l'li,. L.huJ!I. b il,1'iI", blr ~1~ litCfllll' QItU :I!.dlli.~m Kii'iitll IUtili. PIIWlIlm.l" lI",on llilml iiiI' YI-m~k 1I.lI'I!I' II" m.ulllmi •• O~n IINI.ii.! ire'''', UlI\alll!l, iIImr.i UIIM 1:i.I'1l'i"- 1;)" ,"1~~ 1I1I1.n ~riUl. iiltffill!li 1{~_fllm.;-!!t• ..,..lIlllft! I ro~r Iit;i ItIlnJ;Ul'," Ullllr;llIlH II'"
I:.!lin~radi!l" dilnan blr IIG11tllll1l. n!aUf.

Sana'yi
B nk,aSllna y,arcllm
Ymetlelf,illntllll _Jlill"'chm blll'lika!l'l 2.0 m]lyollll Ii fa Yell"eeegil!li b~ldi f\dll

r.'~~ ~
Altunizade lisman Z:tihtii pa,al

ml"

MOI1.3luJr~.II1i;l1l "!PII

'D1-d'Llnul.1

1:i1lbJill!'l'lllti,
tIIUIt'I'

IIt-U,nliJllI'I uh.lti3 >;a6ftliillh 1wiI!!I,IIW·Llit't.", AlIi1'I', !IiU U.. il ,

ffi_1I.1~ril IU 'CftllJl1 1!Ol.!1'I'lI:IaI!JI1 ,DoIi'I:'

-

1:1_1, ~
"'

_ 'Ihn bu.. ~d~n g_"~iI.tM MI!r-.l b,q1o.1 Ifll' IlIInlllo. ,..,.. dl!ul jtM!'iII. ION!! ~ 1.(1!1 I

-au -

Ioldnlll

,i1'

_
.11t!D

L -UlIJap

,ail"l!l!m,

rJr"

,llIn ill r"a - _ lUll 111m UII'IInn N ILob:rl111l .. (nmrt' _ 1II.lIm lUI kl pImIII] lU. It, l!'I' Ulliftll AmIII ~Clrum tol I Ilfr r IJIIIQIIIIL, 1iI1I1I'IIft1l Oil! I_ IJIH 1111111 ..... wrlul~lllnlnu. Ill' l."mJi Duft\l II arur.u bU ••

.-1rG·
IIlIn,

air I»tlo I, .:llhab:tiiUl'I' !llI!jy.lr 1l:i1'l' .IIIM r,Dih!'. C",111~" 1:!!OI1IJ1Ul ~I.n IInQ' 1011.1 tlll"~llt!. tnm .... !(1 tlIMlIU"," "ITrltftWl', 1DKt'kllfj !Ill,.,. IA R.tldlll' MId, IIUU~J,nnl!lfln. ulJ'IIIU.ml'. IlIu~u Iitl:yl.ll!.iM • 1l1• t l • .,.r ..l~rmJ lrol.ff'l'iD'ltln Inm!MM\ Ilpl'r!l 1110 dl~Jmh, t'lilaj 1'iWJ11 bll'!!riII1!. IUw. 10.1 IilU.. tool Jliillili .rlo. 1!1nJl>l !)r);l' Ih.III'IiIIIIAIl mwNuL 'l'lllilU.lv U.!lI!'lullInl!fllrl

au

Ill!' ~II."'_IJ"

ftil~.

A"!JlIm .l1'li c!&IO,Milu. TrUll"'lJ "I_ ~III 1 nll.l, iiiOr[jj" t'1Ii'. Illr liN lu.lm].,. _ Dirt UlnII' I!!'!!!I!I 'II. dl.um, ,~trnl,\
I! IlIliICI IIlJt IIZli rm 1111 !laml}. II pnul1a QlIlHlllfln ol!.!nII IIQfOk IfIlII

r.

(iIN.I:':

Inm1,lw,.

Inn.,

1111.'1-

n.

10l'Ill'1li

_

... 101I'mII1'1 15M,. lit! IIITl.1 Umlii,

II
IlIIQIlU
~J

B(llfi:!" II'IN, Ioal'mutl
_ SlIml nl TII"~mnli't'liln

1~lr llC!rl 1J11IMt1 pI,r nlnl ..

11m!..

~P'HIAII

!iiI ILIm'!' ,d!ml., MIn ~'CT !l11~fll1l. II' flsrillnl. Inlil!Io,lr!l alllr,iI, hl:lll'll!!l h!1I1-m,1 t;a1O~ln 'unutlllll
'm,...m'i'i!iIf~Ii'lUI' IwIk"'lril

Illftl.

IIl,jnun WJlUf'I.1 _ s:lbJItl~,l
T'III'III'IU

:Ii'I!l1!1iI1 jj'~'. IH'I~ "'frltl~,

t1'~ml~.

Dug V'aliyi ziya.r,e't edenler
hgll!!: Da~rl!~l II:c:lel 5!!~'I;pttin Olo:lI.n. '1'.... roK Il!ru 0 H!l1 MlldUl1i. Ell

_,

_
all

IlIr.Jiz' 11ml,: Ail'll, Illoi)fllli. Innt, Ii! Oi~mlllJ!JI 1:111,11.dl • .tiLl InmuJ' !:i.tU,. [ Olii!ii I!mm, LIo.I.1 lit p"'~1 1I1r ,tI'a~. 11111111.-_" d~1'I1 m! ~

dol !:iIi' ,OIo. ..... rllI r.... ~LI

flllJl II IDIIUI I'IIPI Gmt nil 1m· I~.. =- cuI " kadlllli n ve Am' T:~:ILkll_n bal} piRROPDllll dUn \llIIliyJ J;l;mILDrlllp l'IuduUllin dl'lIRd mil cl.an iJ"UI'i<IIrJ dI d J4inil!(m"i:lLI; dya .... !.ltmi~]I!I'dlr. !t ~llnllln mlfll~",I~1 1I1r ild_mUI"I, eln T II' IoIIIIoIII.IIlI!l lrklll m DI.:ttn Ki~ n '"

"'~l' G1iu.1' 1

mlldll-,J l.fahllu!,

1(j"a"IT.11lI YG IhllYII~llIrtnl r.ultn!li I'l:l" fi!..loll.. ~"I.III!lI. 0 !.IITIIP'I :r111J1, hl~ f-i.,rrulA ItldulluVllrdu. II,HI.II&II!U IIlUtOn It I'iril"'iLnl'~I;nili r .. l'm_, f.. I.Ulle~ 1I!,llrlnca, 11nIii!.1'1 -;r;II~.1il P3.alllfl lII;1tnl:t~,rI .... ~IorlU.I pl:il!lPlmlllt:L. pdll'll'lllllll, lillrro. ~ U'd!f'1 1I1It.1'IlIiI~n plen I VQ h t.lill"ul [J.I I~ll tllr hoil!!. "-31 n mlJt:~~I'f~. rln l~hri'J:lliLrlln iIIIullrtiilo I'ln J'. 1I'~1.:!j' bill1,I.lI!I, lilr ilia Ilolln;tlinrdl.

Biiyii

~)jkaD
Blly~k Dotu_
"U-'mJl!1I

ya:zdar'

Dog-uda

r11'l411b!r

IoJlIII'Idl

11 pm~l,

r; ukuyayrm rJa.dinleyiniz"
1m

lab

br"

U~rinl! Ceval My 0kap.ad.l; Kudntu· 'lht VI kRl",m 'l;'e,rr

reI[ Sridramm F~rit. pa~yJl. tli~p !!doD uzun blr Ittif~ mek~l1
bu ~'l1i dll'dl, Ell fr~:f~ dClt M1-

yin:' J.arfl'L tlJ.hl,OT!lU Cent: bey bl.J'Tl -c1ivrlHJI mUdde-iumumm~nl if'Iull VI" h.a:cg'l ~rtln:l'l .. 1mblll IlttlJtini hab.-· l.thkt&1i CDf;I, !lout [}1Ank ~~...
lp d; 'Qrdu;

ml!-emu:aE!l:rIo!IlfI kll" hUll p:JIr=l111I.1' '~IIt~IIII; &1. hazi Isnarl [Fudill bul'll:!UnQII 'l1JUnrU!. ti_hIJ:lIU~1WI l!tll'! "if'mL~ IlU]'l'Uyle mtlbtcllf ya.w.v ",'iiI! !!.alII rrm.dl 1:liZ-JmItldl; I'iLlku ~ .... UiHi Neclp FUll Klultl:'i r ~LJ) ii'lii i Wbllll .. IIanll '~h'l.r.:tdl; iPII<l1I i ,WI bin Itm i In, ,1m .. bu )h.lJ.lilr1 !l1I.'\l'ultln;A ihbar m.li,- 111ftl.l .. h.iYI!'!indc gOrUldnguT.lden iaba.Ll !lilT 1I,!1'~ml;l'l<I ! I mll~C!n lira _!iD' Wmd2 ljulullIll.!. VII r r6ll:l!!lIa .... Irusuauuda Emniyet Mii.dtlrlu" ..\¥II liiLhl v,i'lr:l m"h.J. [,~ ~l!rei1;iniq )'apIlJD!!.B:1 l..io blr y:liiJ M.illrJml elrllr lo.omlQ'llllu b.:I UII[Jtm;r li)'111I II "Iler!! ya:rilllllllltll". IUunliu, mlilUm !U I rl ~r. Idu. Reuter muba~;'II'i Illr Ut IffIr.l iii.adlllilJI\_IIIt If:.m 6fllI!:lI, !~'lt.I' g, !tandl Inl !lil,,.,. bli' .M'S.I ['a. gl (I.. yo r 1lIi:!;!Imdl, Ihtlr:U1 111.1 li;~d .."Irj· Ii, Sir mUddl!lLo!:!nbi!rj 1'll".,,!_~k~I:.Lm..ll IoiIliinlill1 1'IO_,I:lnlll1'II'~IIL1. i!il~r " ·...,1111. d~t~t.kJJUElrd.!! buluaan I't..;L-e~ 1&. lIir ;lin"" HOQ:g;ap y,ulo,llfftl in~r.-

I'll.! mui'l.rlllem'nil1t It(IIHllmot:~, IU I ~IhklilJ: ol::!r.lk, i!.;lJirroa' I U urUMI

"aJ~

.&.,.

J.fIJ.,

l8il1..!li1Ll.ll :rt.a Gark O
NlcliolSilllm
[Ifill

m ]~iJlrJ

Mr.

:at>1!L bn rnlljU:UDII kallun Vol! adair dltiN!ind~ I, gOffiuk ij~ lie ;'"ddim. On Ikl Eo!! ellk ml!1"!1J. I"i '"~thayntll'nd~ dDm!isUilkt.ec. BXr'llmaduo.. tltihaf; VI! Ter.a~lt;l t"r]{'" IDJIll bill!' )onilnlDa 8)'lnn.
J\g.n1letluioe bTtI d,!!rnlJllllJ~ i't1lLlUt I'me:llI!r udma au~,e<I:m; Izrnlrin cp! \'II.! If';L tttibU;I Ita:.. mi b!!I'Le d.~ IldaJd ui'ru-rLaI c.l1' P,.hm ,,~ ImBthl '[IluvUf .. k_ 101d.'m. Blilulld'll~ lillie b!q!adllilln UtI'I1}ten hI!- bfllta 1'01.1:-"1 bu wu'tt,n ''II':uifeme mii!Lllb • Ie li!dildi. U7. ri~ .. d'urdug,unUZ t.1riI!l db: ~ "alLiin .. '1:'11: lldaJ·... to! Iy~n bi.- ekilde J1i!-ik~lelJdiru-si"k minf iHlba=nlZ:1!l. arM c.II.K1"li1ph("I·,dlr. H:tlbuki bUll;'! tmk!n \terilrn~me~il:' h:l n"'h~erem Sc\"l-"ill\.:;l.im hnish;!. t" Hi '!'I ("leri ndill!. l'L~ IliXL ~1mp.i1<.: m<lll'kilm bIT halde !liiri1lim~llte: r'rrr~r; ~1I.. hih;):neYt ]l:llldinlirl'::l! Ittn ml'llckLnda.ld 1ut.rn'lDlI: il'lfu

1Di:.i1l Iill'llll Pat:. ~ n 1M 1n rdi !iI!. mu,,"I:Ur. ~iiir 'ol=t.ua hlr '!;l)i< r.rdlml;m:l .. }.t~blr, IDo!mIl!'ketlm~ IOQlt: iJurllllll'WLtI i!I rillw IItUI ~ ~amll modrrn ". mlltc.-~kkl. bu.ldLlf>lll'lJ. rlUl'llr "I Uf!U. U!lJbilLlnl.il ~mlll 11m 1~'ri!f1 bii' I CLIlDhlhlYllt Ba,l!TMtlwdil ),.Iop'lIL.'l Wil~lhr. II Gill, - "":prIg fCc:o;;llt i'1:'.m."d" OJrnLJmUZUD kuv¥m. ml~ll.
ll~1 ~--v.jo:)ndllD·i:irDl

llnk:I...a1Irl

~{lII-

Inlli;

a~"'~'I'" fi'BnlJ;

~lIn~ti..

~"'lu,

It"
.. "

I!Dk~u;u !l:CMIJlU

i!llifyju

IutJCliI IIII1C:

,-II!.! - UIII.

c:II-

~lIlilngllnll
IU~ •

~,.I!"ml,

mil muvnjl:lICI J-tlm!lI ifli. 'firk Larllllnt:l" D-\h'tI IwIllyatli \I.Iun&_J1' T oDlOlJl!.dli1hl r. Gumf'lllr[!i'! n !!l1.,..1 i'ld. III! IllninnltlJoi II:a!l:1,llirdii buluBllnllr O'I()lJ; llililJl lIir'i1
iIIdilmliLrl UlUIl 1I!I!~111'"11fI_FilIt
I(lp.

liilllld.nI ,I:I"t !:Illarll blnJfI'l1i kI. 1i1!IIIannimill!!!. 11~[!IJ'! !IIUII ~. 'ErnrrumtLl ,,",'illll 61)1, hm.IM g. ~ 11mn ilIlI1I.rlnll u",.nl nmf.:tt 'Htrll itl'Uullln... ~~il'lf' l1~dlll. IlmJrll. Vllhil Y~"rl kilHnr mDIIII!!'II!'lI!rj yatl .'..-i!nru, Tllrll Ib" Ku.rumunll VI dFI!IiI' bllli< kumm' n nil bajrfiHdLl lrulmuln In Cli Bunl;u ~n 1I.!I'i'CJ!: .sll'l.1~l!ir!li!n!:hr. ~Idncl !l1l!1il[0l SoI.I-

,«.

ili1o:j.ln ~rll 'l'DI:tlal'l l,c inl-,il'Jl~ i~n!illl 1 l:ihiG Polif;l [hI! rinl ~m.1o tu I~ llir Tllr", mirlJ11 d.h;;r !;auk 01

iL vtnl~ U:l!.."L m\lG_]I}'en bI.. yerd ~ ghinDag.. me:lllul' t(111 melenll.dw jlb~ fu. Muh;a.1rp.· meleri netleelenlm:e_),e ~ .... I~rinde k1llmaLrm ~min olunlI.bilir VI! ntHi hlUlti'l olduklnn I~in'k. ~m 1:m~ilmUl'I yo-kl tIIr. If!lo.lnti I'-e]"lfambe:rin lii)aIJ IJ L !.>1~·l:-nlJ:on'yu(liLlan bu 'nil-kant YI! ti:lke.nu vicdllnlaruruzl

iU1HLJI1

":IIr:mIlDH~bl'. 'FiIJ'ibimkde lJu "illf'~l; IDa.UmI 1.ig1JJ I!tmi!l btl

11rJdirciill
I-~ __ ••.....

--ii

riA F 1,'
po ....

II I

Teknik oku'lde kaldu·dan klSlm
Mill! Ekll!m, BIIJ:U1lIgl. btlUlbuli 'l\'knll<:: Okw.1l nl.b~ndl!. boflma.rll k'llm,rnd • 31. B:XI[Ildmltfban:.n tell ri:o~bfl du1"du.ru1m!l1lL yn.!unoio. bIl' t... fI:;a Yll.rlllll n 11'11 ~lIb~<'I" 0]0;Il. YI.ll fib'rneI.J.<:!I-ln t~'I!t '!"'fIl' ,,111 1;Ik_·.rnIWnru mllJIa'p ~rm11 ..t"f. Kan!lllDl

wz:iab)"()l'. Dl£ec tan.ft.am. bir ~k E'DhikaJEll' donme1d",. hRlrIOlz.b.klar 1iB-pllrnaJd ..., :§Ahsl lcin

bll;.alklayan
yakll!i1and,

itlti I"DJltan .. tedri1c hU'.::.k~t edilm~kl", dl.ktin belinnl!~lnll Imkln bWJU!iiulmaJdadrr. Sir balta ~ :ki.njl~b~.u; blle.r ileri.£ll! daha ain'vPlyet\'1"

Afi!kuad.
I

Yedikulode ' erh ..bl EOka.'" guula 42 Ilwn&.ralla o.tU!'I!lD "li'imuI"Ufi U~ gijn e.... d kum Ncclit.yt. 1L1~erio!Jell bl~4k~a a~~ ~~kllde y
Y!t1'iiiI1'Yf1!!!"d D'iitl!nnt

tllk.. ~'Ddiiimtle

WD:AIIEV
I\Il!ln ~.IJ. mlyim? Ha:l'lr. Biz 11fl:' halcJ~ yanlhyo-I"!IU • llUZ __ Ben andl."G1.! murnr.kemi"nlq da.lJa ('ok l"l~djil roll. nit I':D i.nee- du.·jW ~- no rurbll. lyi lahl.iI
thti}'3.!'

D~dIr, hrl!lk b1Ell1duytllonlu.m. 'iiolall!tlmL ,i~}"(!!1'
hnl tl!lJlllpmdlll.lI D"l!llt. I!IHY>IJ!'dlu.

bil' &ll.l.dd Rilf.gir 'l!1. GaDI!;i bt!n ~
!IOU'! I.I.YI.I-

Bli k.trllLlltu~'lI

~f:rullda,

blrr; ~~il

KtLt.linlLk
t.O:f1TI

j,~('-.

Il- hllYllbn! ~tolli;n 'l:IIIil'l :1':1H:r g1biyodi. Etll"Jr bi!'''';!, a.1I ,UO"
!Iln.verlll!_!/oolI

:ceEIa!l'i

mllidrlilrlftr.

klU!1rgaJ'11'i

k~=L.t

FfI,k!1l ,l!<}M k!Zll1. g,Gilcri.oe g<! cMfilru'lfi lU'kaElllldd kll.'lilbilmr!k d(l g5MlillJ".pml!zU" gin bnl!il::l1 bi .. ,~kU d!!gil mi}""
TU nmtden

~..yt.an!l, bllo him rdtm !

~1!'1\'~kh:'1tlrm.'k t~1iro

.DJ.l)liiWa-1M"! bjle tl!!ee.&Swl'ilm1h 'i~-"oI"t:I l,,)'kLk.~ 0 tiN!1i 1m t ilrtlm. orWin ~f)rlru Il t: val" ["lonkallul Oil h~l .r",·03{'"b",~L II kill\" hfillndt: .I:'.....!],YtlTdum. r LJlJIbul.. '''' b"tilll me.m.l(O 'o .... 1\ Y"'II S'll~lu ibtiYlU ]1IIII'1rl ,g[lf:el 1':. 'ltir .iir,l!ii.1lo.i WlILlldul"hr. II.. i~lIn]]e. i ga.lds y1k!U11II'kf!D f,"b:- 'Jl&l.. tI!u," 11'-1) .. " (j"lem flIcJU.r]~ ]lICe !lli!rH!ttLl<luilli kl'lydede;:r. NIIJll,:i1 ~~~[j 1I11.. cl .nr ..r"i., "ll 1

r~-

L

"St.,

J!,.niU.l"aillc tB~~ VI! ~ • r~JI ElllLnm.L"~U·. Diln :.:: ~,d I !ruTh c:e:a :maJ1IwIIQl !IIlDJk 0.8.,,ktnd.'t ~'Ilbl tell'''iil' miiuk'k.ere-.sJI
'F:imllr',

1:JltdlImJ • gllre fml't

du

kesmi!llir.

bel:"· de hi

' •.;.:e!li.

kalo.uirm .•• 1l'qlt.bf;t bir hamilldo o-rt.B.dllin mlivuBII muc:i:::ell
kaynak_ t~iuled[r. SWP. y-eQlln II!derlm kl, 0 b!;1__mvarbgmuzm
i!'11 dt'T!" bIT' k~!lndl!l gizlld~1I R:~1l~. ee. icQynl.Ylll". Kuw~t d liII 1I(''II'll'Il1:, aN!ukmoU! kI Z,'1UIl'l", g

Mil~bildj~. uk1run peN~ per· de goen~!, IlISJ, ";~f!:tin IIloi:ll'lli: 'i'li algun .... m~_)"Ila ir o1111ii:rdijJ til]'
rlJjl iUI"!LI!; d.m~
;0:'

bl.llulluyorum..

yg!1-llfnnI (I!!g1~-tlrlp C'.iJldlll.fl:1lar !.

bm'l1l'l!

Ilk-a.-

dam, Rirdcobire kalblm, g:u'lP, bir 1lluk hi!taill! doldll. KAI'IllJ]' ldrlnr1& ~ /Tell bLI' ~Illlijtijncll!l ]C•• I'ldiml gtl rbf't" 'Illl ~m 111 1.IID· l1.~ltim. D,le;"'J.tLlla..iJ.IIIlIi:i1D !.topan bir lea!!] ~-il~]1!irJ ~hJdl!llf! 1;.'1.l:' I Lycr. kllf1']Uno IID'fLhk1J'_"l'Id

klZm

od::iltlilUo

duvarm.a

Ikva

~rml!k 1I:al,!l 011lt.[l](11. df-\'. fi.aJt(lml'l !:UIIm,. Pll.nrol'lllrm

Z:I'
bOil I !Ii'l·

mlOtt<rnllldly,-"n II.~~-Il do-hu r'U]t"me~!! co.]I:III)'OT'du.
([Ill:

ren,

V,po

V:lrol;i1fr1

Ikl

tlf ort.u;mdakJ Dir mllva.ze-

1m olgll"l]nk

nolrt:!.JI1:

nedl n •. Lhhatli "'f! r.J.hat iiiI' 111\ yalm III '1.1' L IIOli ilbl!nkU blr '-0 ... 'IIrli!ilili ~"ITd'llm .-luv m'LIrl';;o:1 ~iJoI! ihtlfn.tU~m act kurli n: zligi iLratmda "h'rilen hll' lrpl·(il bqka bir ~-y degildlL
I uruiUl oo}'le

iiiI' ,..ak: aJl411m lar, ytllO: bU~'Wi: blr Lhtiyatia hlLl'elu;!L ederclt guIIi'I .woD.d:m ~IYDr y gidip
IrapLnm tiyar .!I.DII.hlAr dl'lIgi.ndcfi I b ,for,>II'in tub filklB'r1IIl
f

*

ltyre-diYilIrdum. H
yordum,

IlJn I bcrum lillIununda m!? ,J m ki !;eviyofilm. kl,!IIVd-

havatm:T.

11m

d.d'ahwih yu.kllrd iii bah8<!:ttJgiIn fi)"fil garlll "'I!!PlIilnlji I'r,lhl'ltlulo knnjlh.,1 •
ThU,lmr IUIlcanm
VI!

jlnlhlt"y._.r,l!k chrllrl1lald bUtiln irUrll_jtWnl. OO~:lo'OJ'du, lkn iLIIllZ li:eceJe:r;;le-, Jti~ll 1'1dJun la.rlll, i 1i!;rfl"y"n blr hllyalet • rnfmdan dnim& bt.klll cdildi. glml vehmPd ..1' v~ k ...rlutl'lm •• , BQ~'I IL111URlIl. topmiln ugultu 1!!.I'1.Ilidu!'l.l' gjbi [}]umm, Ban
gee _ bllbll!O yu1:Jhvi!]'.> "'k V, 11:0PM pl.I'Qalanndan blrl,!:I1%' d ..'11'"~ inJuJ!1p I!dIVl'l'I"eo:-kmlf gI.

A.

li bir rul:t.m

iJnmL lh.:i:il m!:,.im ~ Y:q dllcligmiz Ba.hl.c ti!t;;il ~~ Ila.Dki nermi ... Ben IItksenlllJ: bil: i.bLL~ bile 1l1_. ar d~CUmI ld IIBJ'fIID-clB 5C''o'dij":im~?C bi I" lut.dlD \. :r. i!1beUe ki rl~hnB_ ge 1lI]I

l3ylll'll.flZlllL,)'JJlI!. En HZ Allnll.·nln Ih·mp.:ill.qllrt~ h.ak It:tJ.

1mlli'oID ~7.lerlru d.l.iJ!UItie dlT.lley;p onl"lJ"llJ. iii W'H li.lI.rfok~tler:l"
III t:eElt:lH t'tt!kl.cll.

ba.~r:ere Inly()ruw.m. Bir lIu·ayll. c-lJrnJfI ,(!n~ klll!:1D illd.s.sUUj.l y~l' II lilgl~ tNinmll!Kini
bckliyon:lum.

ADI'Il.

d"Jm__n

Sir gf'C .;:\1" d.imi .0[1 haddlrul vlU'chl'lJ iIlL J.leruJ,V1!ID £ ..ng

bl ~lli ... Hillbukl fI ~, kllllU'§II. 11011. Uin hayaJeUi".r'I ~bmlJh. BunUD l~iIl ml?lI"fI [n.1lin ti:u.:LDl.akl.Q. nO'. bUl-ilk hiT' ce~r'j!tll! b 1:'mII.1!Ii IItm. fDiI!er nln hWi.llm:1 ~ilm:e yllti1mll, Ill! n ~1l!1ar"ln 1I!'klL a.ro..
'IIkhltlnll y3.p11tudnn. lit)·l!cllll.drw llkanaellt: ~bl}'(liIn.

"'rnl~kl!l1'1 1!"lIn ",,\'. dpll!!', odnl'1ln I~rnl Iyico I!~m~· mp. miDI CllUlfl;>T'du.UI1.llWlla. h~ I'l<Df .. tllklmtle b-:1.1UM~ g~nlJ. kH'J II U~r']{r- yerlUtlr lllni& biT' ma!'llHl1l1 IU!tulldl! ~'1'!.Z..I yru:Dlllk' 1 me:~lnll o1!lu~u goroUm. D'IIdllt-'lnnru lupll'd tlirtl-k bil' §eyliI'T knrnhyorilu. Zaman tao man ·!ta~nl lrll1rhnp llr[ I nit· ~··or.onc& klll.()Uk mcondilil6 gibl~rini sllLyt'>tdu. Bu 1Lkik:a· da T1Jl1umu, merhrunclll:'D p. a~T1 blr duYmJI kapl!1dt. BIL ml!L'IUlI'I c.'l!IIUl.lo oyunu, 1ihnJ· ml Ij-l'IH"clll dlll~Dt ..Ie-:r1c do]du:rdu. Rl1zgl'l.l'" glbl. 1H:1iciiU: v.1!! buill
peIlCI!1"l'Y~Urt~n

(lya1t1nmaYI

nihm!:a.tln p.!In.;:orI!!.lI'lB IIIiIIl-G IIU :likllilrJ.ll.Gan I~rlyp. ,1t1l1U.ml,i'~..m<! )'l, lliilllmJ mlldilir~ k~ndlml Ie • flO' :'Umlll}l!-t j:Jl r l' mll,l}O IthJlti m.k gl!nlj lrI"-ln y nLn .t.

"Il

u

,!:ok

l.9u1I'dIrn;

~r IN;";" r.n U ,.or mill n 'bi~ ]" !.(r ill!ll>ft' dullBl ;;L,Jur"'~ Idi, fi iR:"ldi;'i'lldr" ,mal tltal1(>1!" ..nstu..... _t.r .... k,..kt n Ilk 'biirn.u .fi Calir- A11"'.., k!>lJIjwr .r~"I)., ""mt.r 1Il1l1i";11; Ali £r<'l1. f.'ol'. Z<. bu!!lu hilf ~r:edll' Im-wn " h· 2J1"lannD biro ~!,yL8lt 01ml)llII.C;'1," }-"'I'I.I.11#mdlm I{i~rl"fiml blr t;lrlb. 1J:i Erkill', 'l'fI M"amet Ii i Artm, i!'" iJ,ml blinn kim tt'lblll puebllir OI)"1l"MYily.,ril m:o. Fllolcnt bUW,q I E;~iFt!i-"l.,..i ILF ....... "1..,," kClk1.JTopIIUlb.d.I, bUb btlkl 1 cad G~? All De oturdu. Sll"gbd'Sn 'lrlldtm! kuUl.hlL'l:1i.k C!1I8b ill... 0,,11.01'1 u!.iT nm~ ru' Di",~i It~!~r.. ae!lJJ.t!le ,rot! <I!to'r I;JelI yul~ril" MbUm" ('mlrlol!J"ill-l. !1;tceoln mil) dim_. Ml;!rdriV!!oi, ~·I:ri['lr. kOfd~~ mitl"r ,-it Led... i .:ihn I1hl'llLn!ok l;;<lII lIal1. l'e 1k!J,llo."IRn m~ytl&nll. ~H"'II ~~Ulnd", l:.:a.lllmll!. }"In:abibu!ytllll 8100'1 ro bElI:i(lr!l!l dQla~m!'l.f."I, 01[1 ..'-;".. I,i-n ..l",r- ;lI'.",!,""hr. UIWhkil!ti'1U'I. C!ln! IIJ'1,llI~Ur. t'ILmI MM. lu'~'hst L _ l'l.m~'lc tll'. bn~adJ.m, ,Agar;!ll}J:h yolu, gt'nl' !JOII.UIIIlI:rll'[! J.n.l,ij.lrri,-,Lldl Met! gm h.a}";illill't'. I\~k' Elillll }IIo)' sdiml&rllll bir IllhZ:):LI:la l!,l!'ttim. Eml!,!_L. Balik 1 mewdYII.i; Dstnme! !lll\- m"t t\1~lQ!,t, i'e rdr~ H,i .... l ,-'" i !IIIoK Ii r~U cibl b~r k:a(;!k kl"n~!r.iI kJl.lloi RiI'i!gUr. bii'dtnl'l'rc m"Ii1. Simdi !IIlvrl tlrllAklariltl 1.11111"11:0 mdJlf leri SonL!"<l .. " H.. n. i.lt:r.aJDi,e!~ ~lI!:kildll brat>Uirdi! 1 gOgs;llrnU VI! OllJlallkrlml iJ:mlli'l., rd~Jlii\ L<'kuLi: Cl:~ Tilr'klyr EmltUl K.'"'oI!di B ,Ita... Alina, m~lllllbwnu }'llLlP hI' 1t.._·[}rUu.Bana. "" "'~lInoe.c. hu ['''~n- [,..... , ... ,hQorT', ri"i" n.ii .. btoy;a' ,-_ _111 __• 81" tird ilkt.Pn Ronr'a lI.}'a~a knl kh. .. fI"",.n~ ·'1 L"'-,.'">'rtl'"r- ~ , .. l!i!lenJl'n hablilr5i1:, ill ulitlllm, !JJ.n' \hm I p;". _. b J I tlnlUl "'- Id eI!I'", ""_"w" L , ._ .__,_ Kilg,(il 3~f' gibl bir hllrl!k(it I U'I1I'" fir"_" 1..']'11 w.LIw::! .. !!'l' :Ut II.dim d • I!J :l:1/10 1l-.19 dll Ban:..'tanm A.nkn.r1i )Capo. Bu, hf'r hald!! zarfl 11;.1;1- :)-,,011:13.blobif' ndiun ile'l'lcm~f ~11 lr1ti'D k'A.Jr. ;Ukl J:ilf'rk,,,..ln YlI.pllnufbr. flp kR.plI,qRIf h,;I'fIdl, Blr 111'11111( I!Ilrga,ra d5nmil~, ~g,_n:l"o:rdum: tt" r...... ~ J.nrd"1, U"UI1 ~JOli,,~rr- EJJ krl1d de bIIll.lJlaJ1 K I,rnl,. I)IIIlI W'l"d~ll kllyboettlm. BiT' k!l\l _ Bnill BAlI. I!ta ~lremJ,~·t.:,oIrnbr-r; rlij'i"n.m~lh.!~rL Uoo) ,. hi. ~ ~(~L III dl;l~U IIp....... m.n !lilnl}'~ IInn ..n I",lrro!:' g1lrUJ'ldJj. Cl!luiin. hab:l.l rubllJI bDY'l'Tffi.. ;~i i,in~e lJUil"l,I\ lr..... l1tltr I.J.,[ Sjl'~Uj .. PIII!'i.:! olC]j tuthL1l1 r-.: 1111 RO~llnlJ. ~l!ntrml"lI. Val'l O;;:lll· SGy]a' bema, i~illj, tltr[>m~1:fi left,. "1 m.,lu ~ ...... ~IIUI,n.l" L ru]ilit ''l' AkYLmll!l-1I. 15Il.b('L .. l...... i, Ir. 1.11_ IlIk blr hl11.dol'yollll. Kn1btrn, hlzl:!. ailii~ IIE:vinilltl;" KlJ.I;. !:lIndnJ b:io.- n.kn.~' ."l"hl otllllllll>rJ,r, IJ.Illl YILland..., i'li!n ]3.tlJjllllll1n l<.J:a.r:l r;; ar pill ~;]. h:u,IEIiII. bl'dm'l' KIil.\: oiaml.IJ. kin."mitla1lll1 B.lcm 1I..111~ (':Ilr,llLl!Ill! :!'iIor,J.' II. tml ,-ubealnl! ndlrtlll::lI.I!.t Nf'I"M< IlColin'!: lnr.J'I'I i"n ufalt: bill' kJuo:;:urdun! Sca D!:kndlU' l:Iidd~Ul BnLnll. ..d ..l .... :l.nli ndD I'l;r fill< bi - p-Y'i..r;:nllfllil r~ rllj!: mll-l.ll1i1!l.~,,1 Ir;l.m IllLldwJJljJ., 1:J~D~ Miltilk bir hal.,.!]1ro:tku1aml)'fi"11.1,,,1' 1."'lI'I.i!, rl "" .iu"" .o\yrn'.. BLJr gl!H!kc.ll m~ml;!ll!"1'" 't.oI!vor 1l1 I: ttnll ... ~[]_[l8 dilqUI'il;:'·13rd'll. Odll.mo :1111- I:'Fll'!I"!!oI'n 'LO.IIbocn.l t=1!.1::'. benl yolu.llid.iitn allL alikO ..... Ih "9 ~hlik IJI.lln 11]",,1 lIuda. ili-_ AI""~lIlIlI'Ilrl U'IpA~' 'JjlllJll~ "II Uin (!"U'UII1l etlrar,ll \'111 ta.h r i:t y,(Uillyncilklun.!.. I Oo.ynm(,,,kul nln.rnl.; 13., ... r.-rl' .. r; b1r {l..!r". I t,[1l dI.~nml. . filii", unf:dlcl llPlr mldll"emlY tid JGlll bin ,.," mil ....... icn!lng in..1u, 1{>1,ILl~1 d"n lFfiJ .,ltllltrin d,)·&r.t- ne .l. bulilyor: Allnll'mll. b'llU!t:I b ,-

di" GoldE'! t!}prak 1'Int.!l1nd!! Inl';lmhllllU'li tutUrtmU!l gi'bi n!l'lh du,..mrlnm bif ml1t:lz.ed ..n ne f;'lrlo ,\r:ttdl! BiE.II.:riLlI.TI,!ten~ 1(1" :lm U~IUne uldll'lf! onn 1:-

wllkaddea li:ibL):!taki mfLlOII], ,,:,1i !lim! m[ltt:.m.lldiY!."D kurt lJyillt'" liu" Odaooki I~!k .a.OOUIlCE. h f!!.Ilmde gf!bvl!t .. Gaili' bar !;ok Ie"· l'lalacIm]1I!JIdl" Bl!ni lI::t::ndiliine Iillllv .. t eden ,g"1"1~ klllJlIj k rliDl.'It:

~·rnd.:.t"

,el,

._eyru.sefer

~!'JI ern

BUgtln au.t l.!I 'ltl: Bekdly...Je I'!-..l MI' ~yr"iIR!u [JIecl1kl I'lIlUc 1t::D ~dll" vaJllIln ~k.nh~:!I' bd' tilpW\LL )1!.l'~tJr, TIIPI~by," ElIlnlyi!'t UcllhiJ, EmPJ:r t JoIildllr Mwt.vtnlr r ". Si!r.UMfer DllLr!!", hlgtlUtn l,UrMl: eileee1rtl.,.,

::-:i.,~u:'.ti1:~~~

y~

rr

JI.

g.,

rekellc:rl.n.i.b

hial!liz !jahll;U

01111]

(,D!.I\·lJllll

'l'0

rJ

,,"1ql'mn.~ibr.

ma~

tlJhl.l~lIikladlf.

!"'' , 1".11

: ••

~.
M

-Hoffmann)ln

--------,tir8kile
.Iu,:sh ....n pl 1\1'" id;:J.I'~~il!!~ ~~(lU
mDDii

A'n'U!p5 ikt1s-o.dl IlIlblrm,dllliall! i~.l'I._l'"B.k • etmatLf. ' 181.1. o'tynl.Dl 11" rnirll.m bJr busulircti d~ Sub Alma.'1 dcleg ,I, Aln d bwr tJululllD:&ISlClrr. BUyI~il Atm1l..nl' A l;Tllpa o.i1!?l!iu

liil

Kanser .ted_~isi
Bu
hUi!'Illl!\la ,.~D i

ve 1;ok

Ispanya hakkmda An erikan siyaseti
FI"BDl"o:'nun

Tiil"k ve Islam Eserleri ~Iiizesi dun a~IIdl
Dthnel dllny& bu.-bj !!Ifllln.nodil kllp;llltmJl!! bulunnr; SlI.'Ioy.amJJ.TLI • !i'fldtk'l o:,[,I!I-k ''I'~ lsllm Escrlof!rl :Vllz.i:'3l~ li~IiHau ~Im e\[HI nut" 'I,'I! dlltJ. ,ii!l!It l'i aill a~11P1I~tLr, A~lhil! U .... eolIldl) 1"1,'lz(! m 15diL' 1 rl, tli.D'lJilllJlI Him ~ lUck o.drunliU!'.i 'He iJl!.IHn meDlup] rJ hl'Q:u buJufim.lJ!Jtul!'. D v(!UIl~Te milozCiylg122i1Lrerek 1mbnt venn mOz:o id.ll:reel.'Jl FeUatm. Ell:!' Nncl sun lUl l!Ic.ylemllllltlr: Evll:ll,fl :'!slimire Ilrd.lulli adi altme, 11k di!'fa 1914 de a,;:I· I 11m bu milLe 1918 d{l. )JOO Ea-IUrn EI'lIoko.liill~LlJa. II:iHl!al elml'ltIT. Bu d ~lfi. mavcut e.Boi!':f'l~r kr~lLoll)jllt hi[- !1!I1.'R!i'll. ,S(i'1'I!I ~rtLp eo t dll:mlil: Ilthll bah, blrl y8.1t1 life mlliYilltiilr, d!hr~dt lllybteliil' iilj' yatnq yt!rl'll~tlrUdltl dtlr1 IlruOD bnLl mtc hBlkiii!L latllnlltBifil! :nn~' dJImll!ltir. yl\z) lIalonu. TUrk, A· rnp, tl"lI:l:1 III y,,:ml!1.l"UIlUI ml!th~rt tllmu!jtl.!,., FL\LI S.ALONU 1'1t1, b ~ll IifihliDulld&ll blrli'lelgi ~n uklMii ~111f1I1Lk !!d~li.k,UInk, Kul!., aHrd!ea; lIdndl!l h!o;;: Iii' v,~ 18 loe' 1!!,!'!I'["mfu:rJnll~:bDdf,D] K.onya, LI\dlll:, Kflr;lJl1111!.f,. Btl'!"'" gamll, Mu~ur'. YUI"~k bnhla.nm IhUvl!. ~tnu:kkdU-. n1Zl!'utlz, elI!.!! ~tlharlll! IbIT hal.L m ilz£&1 ill'-'
Idflktir. YAz.[SALONU Y&zl flillonu: Muhittio:-; ArnbiJ!J.ill1l kendi 1'1 !>,azL~' ile YIl7.llml 37 ci1mk FlJhlh:thMekkiye~a

...

baberlpl'IB Va ioglouda Vf'J"i1!1"1l Cf"vn, rlri~'or ocml';cUr. Ho(trut:.n.u, Av mnll~d I.'lt:onamlk hirligm\ i!lIl.glaPre!ll!l)·: V ~~ngh)l]j 1 (A,A.,) - (AJ['!) : I3-l'I1t:OOI AehI!.!lOD'llobh· k.q ay f(I.ak. t!;:io ba.u ~Ui!' Ve tedbirlef AmerlkllD k.'1Jn:!';>r I'IOIOYl?ie85111b Eirl~ik AmI!".ilm,llrlil:!. ~8p!lI1!,a. 'b[l.~ ellVe1 t~Tit E!l:me!l;nl hl!.iJrJ t,mJ1IIJk. ~!erIDdl' iBmr ill:! ~l.It']T1l1l1tu:,. 1 bir klnd.a giI'tt:tl~ lili}'RIli!'1 dl?~lliIjJu:' taofiull'J.r. ill.IITU]'I-a memJekor ll~rl Film ve ~'1Hik. toplo.lllt.1l!1 'mh ckunan 0 ~fLii A.::bt:!:ML, !spalll!i'1l1tl11l [Ilali [~lerL a;:,.'nrlllfrll[i,hfhrllll" VI! I'apor, lmMel' tNfI'I"i:!'I llIU!lU!I'LHI' mi~Ur. F'rnoCfl'mm, P<trieklzt: ynptliL tilmi!~ Lniinnbl1n"1!YeJtD.uloei h\lr. bl'T11 pl:\lIrt gO!:"1! dtlzcne kl!'l'yn1 '1.- (1111 ,fliWIUI )'~1Io1ve ~I)k ~n!WI1I b1r g53i£.rcOJ ikmokiraUk b!:f Ldl:rLBr FlI.nllU'l [J \-c malh;n n fldlml Ilk dl!'Irot (I]a,l':Bk a~lkl!1.mL'l- sen 1!I~~'abi'lUeB.'1Jfj1t:1Ul Salnl!:a'1"'6 met IsPl\llY3flll1i BIrt~$ All\l"tikadi 11 mme~ olllmk I!f!.wl edilrru:.I'l'I'i IIItrM-.st.:;:oJ! bir piya!<adao 6'bu,r In- til'. T ClBlrl lr!E;Il'l!. vif cuduuduk] bill! i~iImall yardtm ~rUnp, R\l!':ya s[Jgllyocnk tcdbllL"Ier1 lneD'lk ,Ill:!iUIIYil In ik I f(iebilme!ll M.B· gudde lir&u'tulolo klUl.9.l!.rl! but"" ill! blr hM"p vukuooda bat! devlel mnwt,Lliu b~llrtmt~tlf. l.. lImlllld'f. I1'SA!!I'lUI. da~mnm&.k~· lerine !r'arwiD ~deb~tkDl .sl.Iy. }foffm nn'~1!;r:lImrijk o;D.gt'Ih:· lara. u'I"kl drr, l!I!d!it "Olunda Mdrlt'den gcleti HII !JQl'li!tle Am.!!rlkoo. Jet r,BelrI ~eyhlnE! oldugunl.l VI! 'kamb\· AmeJtikam. kun.ltl" !loll)-et.;!lli .m!!1Ii hELb~ll!r kaJ'IiLI!iIDda Am~rlkM Jeri bn.zl yarlAm,I!Dto m.e-uuplai"l j'Ol rm ¥llIpm!Cli: bll' IImye muttl. 1iIt!~ I'tmelerl bUl!l'lllluniia !cR~1 ~llplfli1 bu bnberln baam tam.{jlli fe!lIt1t ~evN1BriDin flkrl btl ~~kil· lll~ deDJ~terinl! hi!'DLk :n~ ClI!!TI K-IlJl!!lel'in dev.'i!ll bulunduw d belirtllmelrtedirr. bata. a1maoll!il garurun~ktenlrJl!r. kIIn.llite 8Ablp oldllob'"U amJe.~lhIs- I G~~'k:I;D Amert1{lltl. r~ml JOev BUlilar f!rp;:mYIl'dRn di511UII'e-JoT. A~'1'Ic:ri Amefilfao idan(l1!;!1! ~r-~lIl1dp t~lJilkkt C'dllmemQSiDi r &pol"t -Jm- rlilde Bh:,I~1ll!:'.li.merij{FIJ1l0 FrMw J\vrupailh:u-_ 1: U t;>dbirleri 1IJ.!!lak ttml!lJl... fak:ll tlyPll =fLljJd~ iii!. rslar], tlOpIIll)"iiya port Ballilca!ll ts.ra!~Ddiillilo IJd~nA; ~ eo. bllldllllcl.llDe :!l;OO.COO.O@Oola ... d b(J 5uBundla :i,~('1 ' I·tmeler'oi de t;tv bu :l.'oldilld !;ah,ml'll:&nn nflticet~ 'h'll: liIliill ~'ardlmdi!l. buhllRmalllllll !'lire I! t.mlli tir • C'tlllkli A\'~p"<L U!:. eldl1' ernHl'\I: L~lo gcc~c:et .o>lFlt'l_Zd. 'IT~rilmoeclline D1!llll1J!ln BQ.k.Dl]h~run Dlub'll[lf 1I'llil1gum.l rlJ,l~I(':r1 I.llt!!,[lli~lerdlr, tl~!ldi birlil! ll[l.lk:mmBSl II~· m!!Llll J:'ok 'k1 ~JLI E:llgH]J; VI! blllfrnmtLn ie.liml'ltl l1e alde edi!lell 0';HI(llIr c;abl.llr tllh&k.l!:uk edt'rs:!!, Ame;rjkamn bah;)·.. gill;'enid~ C tkf'nin h!VI"t't uyrHLdlfac.o.l! ktUI II bUyijl! hit mumrr~klYi!t t~'IiVl oisbcU I\rt:n~l!.lrtJ:r_ Bu hakitm.~tlif:t"i kabul etml;il~1'd{r. ti.a, ill lk~ l!:ld~ olunm8.5l qok Korti.!lOD Vol! Atth him! ve.ri)",1J iyi olmu'itur. Cil~kll hrut Da.zl memleketler eskl du!!ilJ.m:~ "ji! 11- gudde Lfr:uau RllIllathold s.rtirid Vf namatilc: hummalllrdn 1.;011: ~il"len3efl &\'Tllmlt dpg.,lIprdll'. mu'l"t! rc kiyttll n i!'tki!ler ..,'el"Pli~· f'ranll8, Alm"::tnyamn d~mllkratktlrt.l!lol'J. I 'lmfl!'lIHI ~Ie in8ll!Dll.mnla Vol! ti_ DoktClrlli,1' ):H1~l!ri'[J n~ t ~avi!linlD blh'Ok pfobl(omb bLlll1ln i~!I1, hL~ olma2sa, bir nl' hi! 111 I.; in. ~imdiro1' 1;:ad3lr k'flbH 19i1zamanlXl g.-c::ii'tl ~ I I(L%].1[\ r,e-Idlc '7t:1tiDgiom., 1 (A.A.~ - (Un;Kahire 1 (A,A..) (Uilite-ii glni ifadE! ~¥lemt!;:t~dir .. Bi.- nt'- C'diiml.'m1!t iJ'laD m~~J\dE!l~ Wiulil hd PftB!l~; Prli!':!l~): 8.~·dllll!Mljln! :soyl~sil cole U <lin bi r 0 i!'~·ndi.- ~'e rQ- m ~d(!'!I[nl G~nem'l Ji, La.wt~ll eoUlns 9~!':j S1l~i!i'e Dllili!j]>I!!riIE!;o.lI:al:m, !l1!U~ 1iI1'k'~cdlr1l"r . litlkn hfl}'1tl l,;;I11. kulllllJllaULL: 1.!1.1 TruDJIUIl. tij·ant ~tm!, ve K~&Ili dlln S~~~IIJ 1renl teli:Lif Bu h'ilD'i<nill talbik f-dildig-L Ii':! r U:zali: D[Jgu seyahllH bll 0(- GildeD Ar-ap Birlillol GUvelllllt pal( jjl~u d~Sildlr. Nlteldm Tn¢L.!:I·T blLZl b:U'hlnruFikt kamll!l' 1l.1"h.· ,• . _ hOI !'!onUQIl. kBdai' GI!1i1l!'klf')'eced hiLle, f. briklll:ll"ln ;;okUlm"lIi kell~L5me malU.mlflt hLod€!D ya;~geJ;mi~ ck~illl'r-d'·. I'lniO 'IIfaL p lyile~mE!ye :,ilz ttl'- ~d&. Aml!rlkan kll:fll. arduliu vr::rml'l inn I n~lk]rtml~b", hr. C:c-. "I tUP;uOllrl mli$fl-bedo:! e!iildigl 1Q En anll!)"llih \-e kB"'HL1(I§h (Ja\'rf\nel'kllT'1JlBV BfI!jk.ll.mmq T'r'llman:l A 'lll I!JUIlilnGS :&,lb1,~1 yapl· fB fWlrd 'I a~ Ildaflml!;lt.rr. :. .., 'mllIl:IJ;l. Illan Airllp Blrbgi mU7::L11:1 m''1·lIm,I.·. HoffmallD, ~Jrn· Hpr nekadl!l,. klillilr ta.tbiilla- UZillr pO~lIdi\l.kl A.mt'f'ik.&.n _k~~" k('l'e]~l'i"e ba'i!lI'!l.m.hk I!d n Ko.JiAit didll'n . h r till yijYdc ellisin n Im'jd bu '1~1,l]ij1L !lmlTilrulmllS'1 3vc.tl~rl hllkkLml!~ bBZl \Ook, ~u~~ru nptlb bUm topl:!ntll!l1nda ku\' l!icrb" t blm Ilrri3:~ln' Vi: h"~ ft'I,DII mul(tVllll:klf jJl.e dl!' Ul!nanpllmlFll' v... gTitilkll!r ve1"d.1tI Ilioy- ~d]i bir oNl1muz oimILS1I1Il i!i~el"t ilrlii ka V1tJardan .. ani kODtenj'l'-. S:l!!k k:ollektif bit' gilvconlik paktl VI! f''I/V,e]e(" mih.aade almBl! glb; I!l.r bll ~:tDl !fe!jf, fI bLl ;5,db:l.I;la.\;. ~ lenml'1ft~lr. ",;1 l::uyuk: adllTI' ti'~kil ettii~wjl' fo:gi'll{'t"llen ma!lun oimaBLDI il~r', !'Hprp ~1iI(h)su ll1'lfl1ill11m(thYl~~ liIemiiti.Su:riye rt1 Llttef ikti f'l~r, I'\t'i1\Ui'i, hu c:lnet 1I1gl1il!1r!rced~r. ,. DL~!~ltrl Bak.-.m bll!1ldilo IiOllr~ h:Jl k"'buJ olunmu.lur, FranE'lII 01 IUan' SliD ,-argllalU.U1aS'1 ku .... vdli bir iirihl J{'IJ.....,,·~tli hir , mlll;y&y~ day£i.IUil" delIl!:stll'. proCJ:l.-"iJl itibari!oe, bU1li1l kabul <'tmi" hliat z,ral mah!lUlltr i~lll "u HilDlbLLrS'. ::l (II. Ji,,} (UnlKoCIsdi Su:ri,..~ ~'Il ]"~al!ln birt~'i~ rbe:!ltli~i ,·ermoek i~tl'ml!mi~1i!'. ted PnEiIl): me!lkne dair keDdhiooJ!" Mrula" bit Mar~,,!(l,l Erich VOl'! !lla'M,·tl"n. !I'1lnle 1'~~'Jl.p \'ennektl'n kno;;m:}Bir Amerika G,l'r.erlllli Yubudill!fill kiltlilld~ H.itl~rle ra.k .Filistinl? dn.11" 1\1'.'111 Birl@llnkara, 1 (Hususi) - Uc; g'lill iI1IuUblk o)arak ha!cket I!ttitillt fllO aldlg-I bi.i,hilJl ka1':J.rl:1.malt· VI.).O ~ .yad r SUl"l!e€'k Dill!! !'sgbk ~iiri\Sl 11 dalr olll[J it'hlU!lliu'J rl!du('llPi~ remdir demillltir. )it":1 nndn. Sn~llk VI.' S[19YBL YMYlhudlh ri.n k tli i()in b.r i::mir u-o~l:n'y;'l hiikumetioin BJ.rlIm B Ik~ ul,~n""n toOTllanat"lIk \O~ v('l'cU~i!t1i b:1l1rIElml:>4'Irulil. d"" turmcl~ri h:ln. ~"lll' verdigink j. Ilk Ial'l'lami}'l i!' Amerik.lllj. iI giindcminddi mt:'l('lderl inl:eil(Ji:jndili' nh '\'il1I ro", lult:\ Mami~tir. tinE etmi!l. ~ In.-ibtl!' Ru!!lfln y:r 'lnl Tita bir I'l'jlmh Kl!ni'rl- YPJ:!!ktil!'. Dii;1!l" UI":U't:l.D D1illf'tlrr Maroe-4BJ VOJ1i Mann!ltein, 19-43 yerL!kt('n "'c il}l;:jd~1II nlahruM etB.J";l!q q:fyon kongri<:i3! de:U KIllin ,. lip CI·du~,. vakJildan ~tilte A]m:tll klh1:m !r!!!Ti (i!l'I:ilirmek ]~in Du t.J!'dbil"h:rllll g~rill1'm 1 I!IU'Ild:'ll'f'n~ :Sn~llk 'i'e Sos;ylll Y:u- kf'r1 Rml k"6yJllleTinl btrnbl'r go- ohhtlJlll,I fij1"llI!mi~r. m(·~.ni ye in P' NI!Il dil"Cklli1l:'d top1Illnacakh:". Yl'_ m~i.n.i Is\emi} VI! fii!~1J bl." dLm BlIk(llih~Dda.
ftllpil

~krar,!Uk

l.apI,ian.

dll

'~Ls.tI,

- ...-NsV'vork, 1 (....,.1\,) -

BBllIhlat4

yardl_

,..deUigil'[!e

d il'

"'II

Truman'a Uzak rap GiilTPoUk Dogubakklnrla Paktlna,Soriye rapor verildi l IIe taraftar

j

I

~~lrll EJ MUl!ltJ!'saminln, S"'yoJ Hnm ~u!ll\hID, Yah"l1 El Sofb'llI~n, Abd'llIlIn Saynrl'llln, Ahm,·t r<:II1"'ZiI:1i I:'! rill in , ~'fa.rIZ O!l'itllll'l, Mustafa R:o.k1m 'Ire "ie&ILl'il!:'i';1li
BJI,lcmui!'LlIi"_

'!'ttl!:Ur.t ..1illll'lh.oCl'e~i [!!;II.-1t'rlJJ bem'lln[ 'be-!fuil:' c!ml!I!J i1l'gilll':. ~tkuk, MIllLf, MemHlk e"er~tri, JtakkBl. ve Samra lnill'riV;\!IQ (Jan J;lknn il:l;!rllmikll!rini, I.-an, K:J.fkal!l "t 'Ila:z:.'1k"hnll kollekaiyonlanllll dill .~~bi" I!tl'!'!i!'k elz~1I • diT. Jili;elblzll bllgll Tl'i.bhan~
H:JllimUmZm onli.nmu

)'nkmi!ili

bi-

Saihk §.u.ras·1 1.7 KaS1P1da tolaulyor

terlle !:Iu f''?el'l~i de ~hir ed~bi. lecegL1.. BII nlll. tam bir 1D1EUII In!l!lUl'lb d~nm, 11ll1:(', P:!i2lll1', Sa:Il "'I!' l"fT!jembt' 1:i.!lllcri eglcdl'[I lionn,ln'I"J d~·al"l~I;::i1el"ii!' k bul U nduTul:l.'''"J. 'ka~]

..... ..er Y I erl.. d egl~en
6~l'etmeDler
A.nka.-a 1 tHusu!ll) - bt:mblll i Ulu)kullan [Ida. !ladro (:!IZhH!I,Idui;u Bolaljlllilrak O~ft'tm!!lJe .11' tiY:lCI bllhlTl~n ~ra.'nl1oiller,;: • .iI "c fi:JII:k ka,"lliy~c n[lkletlllel'l tit;roi!t· tt1rmle,. rnclil!JCll!li, lb~lis{! :DIk~i'trna, bulunmaktllDu. Nlgde m!l· ~etvL'kiH Hill!!!!yill Ulu!!CJoY.B.
l1IF1l'1\r;[rnh~ rill verdifl biro [io , 1'1t>!'~e iii: tlu drTR rIll l;ia!)lDi!ln nc ll~~ m,.rkf'~I~rl!ldl.' !~tihdam cdll-

hr.

y

,Fi!:J.e.a] de btl vuifc ill" ~l~.n· d~ yoHanmlPilll'. F~:!Iu. ~Ildyo. Y!I

CRoh hayvan

mlndilJ1

n vp.rd~~i h hall!?:r. Billll.lIhrd:!lld lIlurumLiD. l':eli~ml!Ei b:dcJ-

,,~:t bU etr:1.~lCalL ha Ii gUrliltUlt'1' )";'lv" '" I. te(;l\'1J;: hidls(:sil"l[ ';;6' haClf tl?l:i ki ttlD;1lI n' Dunliloo en -,m.ydl n1m.il.(h6!11 hlltt. .. leril lrurun YugO!llavl.a.1' ta!'IDoda.D :rl!.plldl~nl l1!!rl IIUrmil~Hir. !\f:L: ma[ib ;Sl'lgrllt, :{o.-!l!"!llHle

ihracall dev,am c;ok ehoemml}'etl;dir_ Jr.'lfnediyor ilmdl, Yu~!):<;hl.l'la.tll1 ilU.l
'T!lkendenm 1 (A.A.) - Sea hafta h;:iDde YunRoi<ltiui, SurLye ve Fillitinl!' 73 mllnda., 1:131 ko· yun ve 7~EJ, &ui:n:' ibm,:; edilrni~· til'.

RiJ.f1,J!;.-cUr"

rL~

~Ib;a

, l""\.:aU Ya§.nut,

L.

ClKT'L

1:111 &a.)'ldll!

N';!~II T(!Vhk. J.1Um till: FaUt P'enik. 1:J.e.

r
I

M.

"f.

dU "".lkIk, KemnJ O.

[o'a,nl!ol Ji"{-n[k, Du",n

Borao,

R Orn&I1VBI

tnat ltml"kt 'dir 'II'~ bllmo hllG.VL t"·'J'U.odiLkl hi 1"1Ilil~re ~Ook IlyOOI't olrnala'r1Dl teblii dml~Ut.

\Ie Arna lIulluktll

AmaWr
~mL'lll

...... Proll!!.llylllloJl!l!er
IIi! lifta,

m~:rnh:kHtl.' de muli:'1' "I'M t h.liir ktt1!!rLoll!l. 11;0k GI! dujtunu hatti ban J;p.LpliIll"'in 111Kl hil" rul i ~'I!-tte b IUnd'llkll\"'~

B u iki

I
I

tr-kr rlanmllktJi,dlr'. Bilkl"'tlJ rnd' j"tl u, Trnn i IVl!llya. d;~CliLl'lDd:l. Hir:'lf I'ylf'mit
tt". fll'flllYf'linl.o

bll- . z,hrJlHII yakalan'll'ak idlt!'l:l "'~- cliye hlr ll'Iuhtar !da!'~ k!JrulmalJL )·31 "'~~h!l 4!diMi~lerinl I>lldirl'l'lI~- n:l MI'''I limdldt'n IhliYlltll 'if" tlr. ledbirH olrn.llktL'CorlHllycr kll .~~!!!!J!I!II!_!I=II!I __ n~1 il!. 'ku IJj' i'e I 1~['i VI!!: tnJ!;illere, Yuoll.nil!ll'ln mulladd • rnt I LIJ' nUkIt"lnl 1ic:f>lll"llkt;! dei!!-

l;'e b'llnlal'dl!l[J

In vC"udt)'l!!tll1l

~~~~~=======~~ ---1
dlr.

1!lh.~b Ar ydm. Cayjl Ya:n!l.'i: _ Burbi1r1 At'pIltl _ MiUtflt Polin, ..n Ol'll8l!l lIelL, C'I1lrH IT~1lt . ZtYYlllt G~."n. A z:~ O~bay, lliu[J Ada. Ley'" SIIoy:' lit, t', 3avgen. TUrloilJrl Ttirl1er, l\_ J\.J'iUI. Ct"lIn Ozkl. nm. rUnt Ek'n~l. 11'1". A1:I 'l."ah;m'lo Ynz', ~II;-, hklia 1(o!> 11C1I1[l]I'1:n, 'I],;"",. ht"k;l}'oJ! ~'.. ~!lr m'll$;)j~~IlI&rJ. Ayn~fi dllli)lll. tnil~blJabfl!la:n IlImrm ~u YII';lIllll.~; II !lOll nilb!1P Moll.. Iltl{!1J. blr ka.Chn. DUfly;,)"I' lklyt' lIY1raIL ~ - llr-koJ!n 1:"("I~n 8'('1'11;1"", - T'l~~ - D.i!nl%.I""r· K'rm.!hl;ie!!l ~ l<~!l.i::h;jne 1~Ils~TI I<i!!.dl'lt Lau .... ftruJ OIl\"J",.- [klncl !llln!i'1I. hi!l.rlI'lnln MolilltEi 1!.1II:'l!i1 UbCl m[jctll~n - Yc:nl :Y1ll~{11leldll ..rj - Fliq tuV'IIl!:'tJ.erl - H~m f"r_ I k{lli:: h~m. kUln GlU"U('Im>!olil I,I!I Ylldi:<:lau glllrt! 1:1-... lO.y 00. 811.ntnn n 3<II<:1dl VI! 11'11 ay n.,.l~r D,,.Cin.k' - l{olly\\'!md'UfI 1;113., (61 .1 :EI fILl, Aro .. rllf;)'1 nJtlJI,iMt lid 111m- g"ndlol:r;L ulllyor mU!lUn"ii: Klmlofr cak 1I11!j1'fll~J1Ir 'if (].alJ,a, bli !;ok 5I!1PIl1:' ylt%l:IIll". t. ml!JII! '1"!,!Lf1I1',' Ir/"" rlf:Q", A'I .. tllth, 11!'I'!"Clln.' I;ltill' l[l;...... "111

kad- I' igretmenLn )'erinl:n d~~i,tirildigtlli. hudi murll(; nti "'''va jlll,~ba't moe-cli!!1 Ikafan olmad"n 'nlllllHI Pllkillerin memleket m rirllll~ ifiydll.h olup olmBdill?im, t8kGi.-~ day9.DI]Olirnk ye-r cl!1~I!J' tl.-mr: lil!lulilllUIII 'Io:aldlnll!llD 1 jl'io BElli III n rl~ n 1](' tlll!jUm:llll!'U nil \1 E. &lmDln1ian !'llOirlmllLktn Vl: Meelil! h iil.UTundo, 1t(,:r~U IIIrt'l rille 11I;lltllll'lffilllli LI!III btr::lilc:k t~a.ill".
Blor

hI" •

',a

i

JIl

YENi

TESEKKOR
Bl.lyOk
"" I

blr rLl1:rnltlltl('

nmcllylltl-

kri!l

I!d~JI t"t!l.!nl)'J~ 0'111~'''rllt(';!!~

Ic'uv~·etll'lfill. c: ri ~]m"", kanmm vumi,!!i :r, lr 1l!Y:~lIln 110IJ.a ermi~ bu]unrn"111 hu k:v"'f"''l 1elo: ~.')i"i ~ibi ~a8t!!rillyo!', Y,,''m. ~~Ii\[1i!<:t, bil' mi'kt.a.r IO:J!:ili..: neil!"". k~f~p;aH:llr. Bumm Io!;'h,bl

J kp.ri ngil!erl'

YUnillni

t mlakl

'I."

frankol

ve

Pert.ll· z

r::

nl'm1 ll'rl!.nkomuo POl"tpkL!I ~iy rr·tlnLn minfllll V·1l <'<l
TI'IIt. "P

hJllllri

hlr ~et'" teljl'hhilll '\f~ tanlllI'tt:nl ofllt'ml'k ~'e Makcdolwrl

B"It'''r

Vf.yD.

'iu~"

Invl;<lrln

h~~-I

b~bl !lhdrliiJh'l, SO'o'},<'tll!ra i.lIrfjl hlr I:uIrptt'. lU]al:ltllil: paktlnJli d'll,' hi1 mpl"i'Il,.~ tI!'l' lurutllndll.ln~nr.ll.. ll~inEi"'n Y('r Illiu:<I~m \:ii1dirml!h
oldu~u :!IInblhyo.l'.

LI
·rt'

'IlILrtl\cl !:'~rmtl.~ tfUnlJt1 Or!llnllTylllll pr(1fr~ril ""'}'m Bu;,h"ncULn Tn! •• .'r lOt, h.1i"l!!.lin.netl,. 1,IIldlltlm mlld_ .Jd.r i!l.IU<iiI v.. ihtLrn.,...nl IiItltlln blll8tfilflf'J g-Ibl brml(,o II,.. .. ~lr~"IJ", !i'~n ):.ym"lll !!pcrlltbl" II ha &'2,,1'
U~ SlY,.",.J. yl.l!tn.n HntlJ}'1:l BUl{I', \'IYLI Fpt1lL1l1lll, ZlYII 1Ik~r. Jfa~.Jln Ak".I, S""dj Son. S1ddlk Alp 11(0

J gH!N('O

DIPLOM Al'
'i"nl r .. rTa £I Idlnnlyord II , Elltcr 'or Ilrk dl1flll. li'HlirI :hl1i'J gl:lrntemt!l .. rtne g~ ml'n 1111'1.kUf'a h-indorld l'>;ll ~!'rMot-Unl !irln d1lJ]]1i1111T1nlind r 11;; • m llll, diii:!r $Dm1Ll::u d.n III10Un ~. 1:11 ,'jUI:m'l'Ila I"dl. 'Mui!i."ir'~yah I nam IU'IIH cemll3t be 11011;;, lohnnk lilJ're 18.l. l"2l...m mCllCl't ol!.ml!; kLlH!P'lIlI!1D II'I.illlrllJOill ~ld{'".-kJ:'n. flllr.i1~'Ball: TIInll IfiI'U'''~ ~.cl.el"l!k )'l'Lnmn t'1I· tlrt'li. Sir 1I:r:r!n1'1l. ~ktl '\'1' !illlytlt. yllv III 11":"1]" bir a.yll!f .a.lo'll'[lI."
r""

.

",

.

Yoz::m: CEIMIL C AHlT CIE.~.:1 M'UHdk: FEHMI EGE,

mU,m; VI! d".~l"H ·hwo1 ntm~'rc '1' .. !!II .. ,A"kkn,'h'm, h("m,'...... B!:d.-Iy,· A ptrn'l! J:"1lZ"trnlz ",,-,utIl,lllLIIII 1]n.'!'I1 t"~1"i11< ~l'lr rim In (11">"1"-' III!:!'kinr~ II!.
[I rlrn., S.-mlll hilL Eri~lC In

['o,f,t ... kim

H 1:I~n

n~_ "!II I

11 • (Inn I ~481 EHnl
']

('"nbc t,"n,m , ~ m I.. I,ulllnO nl.a.rrhr·, dn.nll ~IlRe~lE!rih. li1.llU mr.J L rm i" i n i>!I,:r Nl'rilm_ E~t ...I', du~il[J~l!'.S.lni :l.~lkhl.dl: l Allmhm Rj'!!ullJ ml}'1ll"lYlUil 11~[" kl .. Altln 11"(, P111~'vl!il'r Iful· 1:1 mllJr 'k:,,]anhra mall IJ.JtI:lJr, Po' f.'LlmIJH<'n "'''\'r!. h"hrdan, dahl!. 'yoi I I)!lr kt3T1 kapi!lr t· IrtJ~ l!cram • mrlllrl l!lt~lIdik Muwiyl)o JjttJlUm ,!II "'e c'-Vftp
I;',._rcll;

:!llr!lI.rdl: rllki'l.L M'Llln·I.\IiI:· a.ldlnn~

d'"If" Irl:
-

'"'u ~~ Omf'r' "lInl!l"l'l'lIJ.I~tu

.R'Ul~l,=

ttlD. ~'nLIl '[In~ELrnlo..LIlm. topmk

'II.ull

hlnnn.
il'lImnl

Vol;

B~i:II n5 f:rTJ rJilrntlJrl'll
vI'! en.

.E .....~I

InJ-

undan 1If.l1'll"aG)'le Yllp. ;mn1 n"1 "ml'l!d'-'Il,'~m ~ U,n. lila]' 1Jc~ ljI.. br:t "llmllll ku· pill;"l n t"p 11.·"", t.1')~·i'Ili"ll.k ~dHI·
lll"l

nlz, IOrirn l!~tH, '''loIllllt 8a~1\ ;0.011 1111111.yarnk ylll d,>dl: ·,Ilba "t ... 1I',·I1it'n )'!I!:m,.~ h3 tJrlaYIiC k 11M'll' ,,~ ,. .. lo'or-nn d' .. ~IIr.!. l>h ",Iy" niD lrn~1 n Co'llllClI: - Slz bl~ UYIillWll'imz hll' z:J,t'11J'fU2l lij]f<Me ill:z,e u~n. ~Dm .c\"U11l1'l'l1li~1 r~k ~Itlvl' .t1;'1. m:EI'lkalnmun .A11a.h bra'" filldan kf:rlcJ!1l1r1n,. W'l-Il'roler'l -

YI!'ml"itInlll ylyLIlllmll:<:ll!l:Qi :lnll1l11:!"

"11

I!(,;r,gil"l.

bllyUk

Ulk"l~rJM mlrn~1:1 olu(I tB. AI'Il'[)
11l!'lii bllrUk biT kLElTnll'l1 !I"'TVl'tf' k \'1011turunr:fI , bunl r rfthnl" d dlbjtm.-.r; bal v.e gOZ'" y"mp• ~oI!, gllPl v,. Iy! glylnml'l!", b I'j,'

75 'wUrop dollJi..1~k k'l't"d; lit,lcb
Ff"l1inuyll

ClUn.:"

i!I 11 Iii 1'1'

:m
MI

:...
:;::Ji

Ofh!
DcIn41

1(1

II'
M

9 12
11

<10
01)

S ral' BRliaun:
il-fli1!:lilljll.

~'i~'I'. 'l flO:: ftPlld nf'llO).f1i'nl ~ 1.... l"lrll, II karL 1i:onlJ~fll:1lTUlIL 'b0lll ,]1 Y.ilnm liB'll: 'IliiidRr 111)1'1~ Ilit·

),lyll'l, y,.m~m"'ll'rlM, 1'1:1[11 h;mom ...ld'lni!il ~~lp g'lymmlll!l r rill!! fllll"llfmllYi II:!
-14NJ(b!l1l 'I'll

1'1u'lIl.o1': :tU'Lfckt"t r-n lnldll~r, ysr:1!]Mdlllll r. MUin~lye l'jto bunmrdan IJlri 1dl, il!oookl"llrnlJjU: hllrbi> g1LU~1 :r.lll'Il1In i!'n g [II; Illlk~rl"rl"l'lC'n J:ll{'. Ii Imbm:lo~nlu, t'FllIllI,!;gllnlllk 1'1.[1 Y!l.Undl! ~e\ldUirm al"jMl, !i(nrnIIl2n l,l,.ttll ~Ir iMll'1mc'lI. Kendl· 1I'ln1 y..m~k. ~I glyLo •

BII'jUllillnll. er..:mdlmb'. Dly.,l' 'lr y~me'k ufommJl clot

18

..

:'11
li2

33 G

"I

1l'.IN' "" m:ull\t1nn bl) hlilr l,II'LI dlkmtle Vllt:]P p.lllI,'r:b:u'l lill., ,ljpht'I~'i]iIll~r Vll ,,~yl" lIil. II;Fllndl'llf'T~

~I''''

11'Jr'1i' "'0

rnm h

C\UrlhlLli:
~UI

R.y",'Hla

~"""'rn bIr

h

mil!:Jonrl
'UI1JnIlil"

rim,

lllilr,
j'

F.'

1".
·ltlll

1m

IIUr,·n

lI_neL ..

ljIe Br~Rd

glafl d& !fall!: Udl.r: 'btdm

1 r 1>1'11 viyer,··
Hnma::'] v

JldH Im1l U,OJd"U yem"!( IHI.. I!V. .... YIIIJDlflliur! d Oed!. Ell' UdJ!.r m.kLIYL'lUndlJ!' ,,1110 1m iJ6w D.cLrri lm4Ik Ian JIlL-

tal a.da.mLan IC!ri I ol.arak ~. )11, l;'l'v1k, dLn\l ve RhlSllTJi olur· I 1'; o;lInkLl dalma hll.relret b&lJn dGdlrlp.,.; ~Qt y('mezl'tlf, {Ok I!I" Ylmw.:~r vo k.nbll t.&lJbosl Qotu.r rnl!.llJl.r. 'l'a.blatl'll kLBJrllfJ, flnlru"l
'l:n.Iu,II'II\YiI,

,.:11 IIlannd'l.o hllrn II'd(-nl"MIj,ylll d1yord II: - AlIllh, !ih'!'i.. Ueriol l''''~'lk o. IA.~ lrullfl.fina. vi"l1r: A lIahJ.!1 '1,1' l'
dl~[nI

n:llIl"1i1ydl. mllilLLlmllnh _ 1l~.!"Jlm, 'Ill U.

:all loillrnld Ildnm. ACAbil 'brz~ blr il1J;mkm~ hIi:r:lr~ll'CI]," Fn'kl'Lt 'hll fjilphil!H'1l Y"'n1fv. L!I!. flu~unn hlJJkm"tl'l'U!kllJ ':l·dl:lr!l'I· dller, r:l]okll MIIO\vly" onl I'D !Plr \ u l.1.k h D.!iII"lELinIl._ LBttl!~ydl. M·

~1"II1'i,n~

ml'mllk n, kull~t u,lz d'D~ldlJ'": Ylltmz IlUkntmtmf 14:
,gIJ DJl!J,lIl:.

y.;memeJr,

~rn"I1'l"''', J:ily.

ya ZOrJMiJiltill".

yllr'Liml'le

IIIl,VJll'ImA

-

Mlbilllmall]11i!

bU

JhlDU1'Il~li1 d'MJti ,lIIwe.l :Eb);l Zfl" GU'orl glMliII:rIn I!1h1.eorllla 1I1dI rnULRll1!I i Ol!lhtn IlIIIlIzlt> rlJlI kll, Ill! II \l'1·YIl. hUyllll f'lIl"k'llIrl~tek.·

rll.}' BakaD! Ile onO",nn B~zlL!n nl]nd~ kO"lIIJfllJUlldi. MI'lIfU, bllyUcc\t 'blr .lIor d 0 Ib.fl.r"i.tl; ~'i'l"IO>;I'I!rUz~1 ]n 'tlllhl_n 11 !lenml~LI; (lu\'lIIl'l rrl- ,1Ii.yoPtltr YllZllu ll"vhallJl" 1(llrd.l: kIll fl'! t mll'l'ldl!.kt d!UVII:l"l'l. kll!;l1k b!r

"'2

B""o..,jy
it!:l1'Ilmlnll Ec_ '\"L'811011'1 If (I." "..... ,ti
8111'ltlllhoJ

I

y("ol T\I.-liCl
SIlfi'iBl~'

E~
Rml::~

mlhr po of\llmulltlA "'if! ml.hmLIn u.mot! • TAt I a~hl1l n hlUElh, M'll,' hnmm~1!I Fio[!ll'lllullnhl Y"~llm~fJ Ikl ~l.ra!I"lnli ~llfl1ik !lamcilm kOII·

'l'1J'1l".op' Ullkllua!J1'

'R'llmd!

Gel

c
I
evvere e gitmimutla a y,a,plyor
okuyueularm u a He e i
-0---

Y.I'l;an: Eski hi' peh ivan

fdrika Nil

(juster' b,aha/un fell dell kanl IUa pe/d'lJBlIll'1 ne demehmi, J
,dd.
Gih'L IjI lru aur tl h[) l ranll b'I r S<Iifh flyJllj gl n:r:d~ bulun llyor•• Lir(!~i dJ.kk:dIJl
A1"IliLV1Jlt.(l;~hIDU]]

l:aldp ,er.]r·nli!!t,

L
I'UMo

Bizil Memleket Haeilarr edinei yorlar; Turk Hacrlarr bu ziyareti r YAZAN: Hac, Murat
-I." ibi
1< !11""Cllttur. IIlfUlItb, l!ir mMI:"•• .,.,;t. J0lruu. Ora,. .. ¥lol "lrnn'k +-HII1t,,,,, iIt<Il\o uNlar <I,.lIa 1IIl'V",1 'l'f!Y" ~ ""nm :M6d.illlli fi.i.u ...... ,..,.". liunt odehi!i,.1" •• EI. killen Iooara ,-Dll1l1 IU.CClil ahl .. "I"r, I" I&. ~r"f.ol JJ "11," erlOYi IIUllf .. t n i5derlor, blln,1.an ~b"" ~1i.U:ei 10Nk r lII!m II! (,Hrl nli. D;mll,t", d.. t..lm" M...a'll.i iln~" N!!iO uJ; ....... a..il.

)'Bvq I'BV1I.!lI lull>ettlkr. Hall! 0 c:trt rilcutlill d l1zelm:41. kDbw:gll. h:nuklut d :kayblll.mllitu, Adem IrUe mJ, 'bulunu~lmllJda o]d\l~nu

·blIltlu.m, FBiat ylml ~ Im:;milo ~i1pl"l[·I:!PII fro rtul 1UTI1lr]I rn V !II" zln bu huauata dahl! ffFl.?ln rnaHlmahrnz oldug-UllU dU,unl'"l'!;'ic. 'biY Ii 'Id~l"l :nh"ri nlzf 11{1n1'l~.k il!l~

trodbn., dJr

B\I aual ba.klkal~n
VU

j;olL muhtm

yomu.

G!J.rq !Ill btl ulllJ'etle Q.uklc!jmill tlbi bLr lIDEULZ.aXiI. :aim 1"11.1, HU,cLlTIil.a.r ¥o hnmleler !Jundl k(L~1l1k11 oru)'onlu. Hnlbu.kl gil ~~i.n lbqlilng"ll:lD~ g1.l1rq~ hep ~ll~ bag IilchlLYiibll 1I'lIplyor, bu!lII kti.:vubk AnIll'lrlltoiUu Inp mU dabai3a glbi garUnllyordu. D.RJi1ka!a.L- llt'rledlAte Arna.'1o totlu dall ell! hMdm slltqtneIe bq1:a.dl. Gem; ~ peh Ihra]] glmdl rnLihlaaya I': ~1I}'(I!r Rib! idl. Qllnkij arbk Ar1l4vul,oilut.&
itlrr le\i; gU!:e1 el I!Dlle bUe ektmlyl:ll'da. BilfUti" Am.a yuloglunun

doRru bit ensp "cr ·bll· M"lr "n wl' hlr riy.wyco l'IlUf"h!aln I ib,;'lilctmek ten lila hiI ,giio;t 111'. Evvtll bil lid bUyllJ! prhl~'lfa· lUll 1'1.Icut'Lo.nnl mukilY['1!C etlr-11m: Kazlk,,1 KlIlI"lI. Bl'lci r ~1'1!l tou.y
I~ blr
m~1'1l

dokll.[ln i II: lI;r~rmr;t.-

re sewn Doe!.l aanl.1.m 1:Iol'u~da ve ylJ.J: till. okka ,.iDi yilz kirk 1.lJo iljtIh.k1'.ll. bir }loI!bli"andl. IBLlgijn l1ia.yat!;a. bulun.an FliLr lik. let ~hll\li!.n.l.l"J1lllZIn en. ;!.g-In o· ~n. S~]u Ahmcdln 130 II.LIG old'ugu. diqUnUlUne Kaztk~J KI.fB Bl!ildrln ne mnht ~'JrI bir v!.!cude m. !lie o[c1ujtu dah"jl kOillay nnI~d .. blHr.

HA.tl CltlllH iQia a.di~.imi:& 1Ii"!1lbpfm.l:, UR10 dalK" f!ldno JIil. bi.i ·UII 11\11 tanf Iltlll~k'" .... nd",lt& "j'"UeJ"1! !llIftiill.ll: kUldjlf". H~ Nfl llU'Rl .. n 1ll'IlIdu,br. l"al;:~~ llrw:1 ~~IIWI I)...... 11l'&;l'"& W",. &ilmi, buhlll.fUI 'bill' J[i.i.lilmHlIII I'..din'" UiI<·· r. r\, •.~n;ri dll r.l,:a!'>ol. ,NUt'ic p.,!Iil.m M-ri!l:l.; '11 ~ .,111.,)Ill, bbirl.ri lla.!'d&.l 1J'el.bhan,.e Ttl. l;]rmNi d. ",,10: It'. ~J>t rr, Ullti& b\laou apma b(,ftllll'. 'I3u huilU i mUt", di~ Wi,l ..... n..r J T.tJlr. 11",1.. : dol II z.a:re 1c.l>ri. ,~ Hldlli 'Prir~ndll P['1~bt.rimi.

ArkadlliJlmlZ

Serforiu 8md~l!rl!
cevap
VfH"IY°1r
Ka.rnJI El'lIl1l1liH:

MUl'at

M!'iliMl Dull ....." ,..,,,,1 Ilacl.a,n 0"1'01 ~"'J" wl.!w .Q.Il.•• t.iY...J:1lt. fiLm· bu

Ii lerl1r:('ndLmJ
baljllllmLljiL "

.JtKlJ

IIOlIll

'U.BtILea bit

HTt

B(!11'!lo:l tm~tll
IIJ':J.

I e-q

iu'll~

Hmll!R

11 ve tdl!lim

kl bI.I

,Il-

B.

II, I!c,m! h~ll! IUllsng GI.lIi\Otln li'li";,.l,,,

K~II!'" IlI:iIp,DUI'II AlillllrBo!t:

II,

f.. ht k

),J[llo ....

fimffljj

"hlut"

l"yt."lllrtO .t1bll I.II.,IMIII I:I(! I"lld!lji;YlIli I"'ruV"'.LlIL"" ." L..,] ... No rl ilIulll.lt "'1 t I ,.1 ,,...IIIJ. d bi,..,,. d.flj. It.dLl Glm 1f Ii),RI K"ldJ. Rllli ~"".II.v"r .... l.d 1.,lllJ''lfI ~rt.e.' il:unil .T"k nldn 1;1 ,,,'unl .. "ny; 11('-· 111.... 1. d",~~ ini b 11 .k lit,.

da!!lI1 'lie hktell. kapamk ha«mI!U yll:o:l.lkolroD :"I:'T nRt \Ie liz';:·

;Ii, mIl'llllt.oMll.1i

bird."!lJ

_]1'.

riD!! VOU'<Lral'l: ~lIl1ld~lII Hvn.m. Artlk .(ilnlJm eck1lclo. d~ mbj Oltbu{;'"Dlld hl!ritea ta.vlt:etmll tt Amavutoglll can].lnm~ "Ie
gllflP.I}1 bindinniljtl.

.1IcrI.lm '10: br; mi I(r'-' 1 ... 'u, ••• r..... tim T~ip ohl... b1lnTIIIIl~h.rd... BUllin 1IIl1Q"Ir[u" li P",:ralo.l:ll'bolo";mi.. (is .1I..j lllCli ...,j MII" ••·uril!1! &i"iIl· r 11: Ir:.b [rl!1!ri1li .Q-D-t 001«,,11:010 rm...... s-Jiilllfnllll mIJ.,,~1' Il:tin.U tl!'IL. L' edQ(" III rilll ",lit \II!11rmlll1,,~Jlr. r..,.Jill"i&1ijD.\'l'-em ill) " .. .,Io",i Mol 1.0.rt'm ",,,,h!,,:lOJ Dio_l .. If"ri l\~ 'lnilim 1T'eYt- • ,,'hr. lII:i ,ehir .HI'IJIOda dllirllnp d,,~,";tt Ibi, ...1 ,'.,._ E. .j} R.ao::.. 1(\"' .... ']" 1,,1" t, I1Jti '" 11. . n kn "r iTi .k~l!dir. l.ir' kim r nill }.ir II 101 """Itim 1I1Il[l Ol ...mobll "' ..I "i,lil II:Loj, '''''':1=. Idr.rU,,~'.biln. ill.oC d", h .. hn :j'Dkhlr. .iyrut" d~n k.,,,.1oII1.n t.al'llrl!ld~" i 1i"lul'l ",led .... !l;al .. n ~_,ut }.!'Q ~. ,Hn.d • ..tnmrll"toldir. M.U",i MilII;lIr· tlan i wlIlmtlllll d"h.. ",·",,1 kinrern,..:'IM !f(<lill~i "i!l'hin~"""I."'1! Rid l.tt..rtilll,W."" bUll'." lhti!l'lld .. nll& IIi 1>" mek ;.11:1 h'llail" k.'" ..n.l .... J!Il1CH ... 1Tl"1.... '"n ...& ulul~QllInmu,t"t. t Ii,; • M..oil]tI :l'olgdu •• !If,,\:l ..i M"I", r Oi.lm :r.r~1Jo.,,],a bir kilornttTCl m<'" D. .... ".,.]"" ~rtcljn.' i MWleV'l',-'.:r(! l!;d~ " reye Ilido:-bih....1o: i.. l!ir tlllt~i "~ i II ..",,,k 111....,1.. , M.kJ.!du C;!ld~J"lI! il:l~l" biliDe otl1 lnrlt; !L.u. \ ~'n ,k m Imri "'r ..~ DrA.hn ~J >'3ill"i :Pi.Hm~V'I't'I'c:l'~ ,luI.... r ltlrd 1l'l;il.,1'£"<'",. ilf1 Cid ~'"etj]l,d8 ld~w[JJ" ohlu. Til fOil: I. (1" ..... nd ki yo1 b"gUll Jl.lr.Jl ,,1. mllli lJ J)art:fl vt'I'lI:'"'" h.",u ol.dllrill I hUJ Cidd ... lir..ain., Ji'olu .... ' mu balda .. rt>brr. "ruIiJII~ll"', hlt 1"'1m :!'II> h'r I!.iJ'Ll dlt 1lq1mk\I1r. Ull; III r 'rt."nd" L'Ok iyi~"yi 01 B I:"iill ,,!omol,m r ol1.!bl],'u h illl lIJitll'-rl'- IU~lllq I".d.r .Iffolu HI ..at ir., ':00 IMl ....... "d. L~ lutd&r olmlJ"ul1!r, it.Qlldn .. rilli in",,,l n ktad ... F.nt S11lldl A:..-o.h'tla.!l NlHi1i!r lie mWI! f 1], _llt1nr. BClIO Imlt:.fLlllfIfL ill< ol lc In. ;Jol~ d.ao _. 1."11 i.imtl.'ritl i "3'LlJI"I!lk iot~[I)';J"TUm. (1IL'''mo~ .. I<u oemit o'"'I'. r.. OT.<1.& itoll lH,kLhlj'ir# 0<;)'1.... M ... h: .... ii'('I!'I:'1!11;'!llfl Ci<W1Io ._ ~r.dl. d,m, M<"fll"Dl .. lo.t.o.lol.n1l1 "Motti" r, r." 1",,1Clllfl I r"ll Oli!lrM !ml~.I.t1.ml' A'!lCIl" ~'ll.n"'llnlll .... L~it'lbir ,"I'!L~lJ '" 1<11110 Im~ VI! i!JfJ prlJ..r Idlltl! ril1eL kllD1I1 eddmitf'F, ... f.t ....b"llu iIl-. :l.Toolri i ~hll" 1!YC-J", :H<:o"'k~i ~T.i· 1;111 .,.i.Jba.r;;1o;. ~ehr, .:I;y n~ ,!tll'leil: 1CirH JI! Il"ilmrk till" aitl .... Hil: IlIr I'u !lit WI, "'t~ti !IoiHi ~""""okl'" i1i ... ~tNdllola.:IJ" k~nrm ...lc 11 d"b .. tlell" bir .~b~rdir. till bu,ll'u!.: bir ."'" I, (>Iua.t"hr. liilt' "" kri>uu.ir. B.Il.5un1. ~r"b'T R n"1 ~ln. bin .. 01.1:... I"rindir. Yo(i ,"hi~ ol.1um. l'~b~l>I;. d.. 1;1, d!iF~ Cid!b ]1.. If .... i"'li M'iI..r!H"!'.N &1'&- 'l! \Ubll) I1.lIIn.lm, "Ii fHl... u n(' dt'U· !lillilktell 11lI,...d r ..,illllo:l.I" .. I!i .~,ll1n .., 'tUlI- :It Ilb[ !j/J'iil<lluell'cya ill 11'111:III.n II...... 'b&t11 d. II HOlm k!t'dir~lIr' ijf ('til'" milmlr lImlu",. 1If~. rla. Md[ 1:'11 lIt,Ji ...cJ II[tbln ....nyl til! IIDnll... ....-rLJ.. ulldl Ar&bi.1!.lID taYJlI.l~ul .Al'!m.t Emi" Bo'llaJr. Muhammc,l kIlL .. iya.r.t, ,.fm"lt: , •• th., Itrd .. hit RoDrulm iy,,;fI. lmnn.rr. .~ (11m I bilLim "':amWa :100 lin,:r. bcJl~1 Rar..u.n1 ..II Abdu]]1Ih L ..~. d[.,!! IlLl:<!o1b.,.l .. .,,, 1~:ItI ,. zMni :\I inri J'nulI ........ ned .. m'fft1llt'llr. V .. bi)' bCltu.k IlI.II1:o> '13dftl!D ll''''in~i MIlt.Vfln.~ 11"'lldil(l.rra. n b ... lid,,,,n,·m yrr fnk:lI~ ~f.",r.. JIILl ..... ror,. loUkil,:rollr'I'-l'. ~l mIlrt.&mll !la.N! .. olllm![l.l' tutm"kb bu mn.h 1I1lli1iJ M1:!kk~i Bid; i '",<ilind" 11'"", Hi\:I;... I.I ~'hI H,,"dln.J an~ll'!I'J!or.l Suud, A. rlll'lllU'. Bu Il-Ihmtaf lI..r LIII!IlIn 10;1"1- tl" R,jjnd~rir. BilEI 1M1I11€'htlere m ..n"llp' bnr.lnr h.. mmOOi (S,}',): r..~i tlll1In bau. ,".. II..n do. Mr !a,-li 1... 1" m",pl olllrl .. r, Hrr ,uti,. ..d.. • 1.,jri~af elllli.Hr. !iiu"dl Arpi,t!!o.n 1- roI! lo!!ili:i elm 11:1",r<:nilllfl.-j". mu!. .. 1 JI,'r.. rlihl" MUJU·Hflr,·.I"<' ~ibil~" ! lIlr.um eRir 1ri1J1"'~' '11,,1:' .del' nl! b!<nim ikl!b I~ ibb.r!ll', ~d.t 11"':' ~liIt ., ..IIII-·M lddoe<li..rlf1', l!o.1l"lol'iI iltl .. ,; It.ld" Tlirk Iuut!rl.ll rl,llift I rimi ,Ii_nul!-t et mllnD b:nlJl. ~r.a ;; Imi, I

I~,A):

Mtdiui M!ln""l'J,.."i!da lie b.oll.t. mui..lUa o.Iellll N ~"I...ut. Mer. Hn. .. e.r;IJIIJIU FHIIl l!t"t..I rmrt ~1'fI OT .... 1"" jhl. f'i1U'. ]2i«Clllti), .. n".ill<i ;<In mull Irli~ 1U1l·I:6.!I'I'dl.l.l"~ <I.;lh.11'1.1'. BOI IfjU ~..,.,..n~·!l tll.n, htrJ11I~CULk 'H' l~ min ejm"~l', t .... r 1ll"~mol'll, ~To1". LA clIh~hll -.-lIit. 1o.1""ldiI. tillJ!', 41\'., ~&d,1' 1I,.1r:na,j.1I, 'h~l' hI!!.'Inlla III1IIuiluiall d~1l1,,1. .11ll lila IIIIl IIU.,f1;,1 F. H"cIlI:r .. ot"llI"bil .. "IoLJ 1. ri d.. benlnr Imharillr,

J'o"_,r

11[1 LIlt.

u,r.t

"11,0'

n.,.

",,,,hi

,..ik.

b.,

'b......

!it'..

,JI! ((ray. JItilm~.. 1.tI.'obm .!dill, tis.. .lJ kita.,pL&1'Iiad .. 1',711] ,.,];dlil ]u,.t. - VaDL'Ih ~In elint tutncali: IlLr GJUl) t.UlIII.Il boil ,u;:.. d It ..r&lIIeh p~h1lVlln yok~ ol.l"I"li;LL {ddil!o !ildi~kl" - H.ili~'dl 11'.11 lhulltCy!.~ k O""!l il;in 1m i,J. fIIJlJ. .. lliJ:ltle L!!t- Go aU! r bll..lutlJrrn Ij'll del.ikan .uk "~m~Fi hi, L""9 .. ndim. J!!.'I'! ~1I.1~V3JJ1Jk :JIB d.eml!kml" ~ DIiliA IITl!l .'11111 h;rd ]",i.,. Ii; Fakl.t A!"1lI.vutoglu ki~de Illc ,,11 ~.il.i.m.jy dli 1I",.r hllnl4!' r I maP. hili,; tq@hblilB etnti)l!Olidu.. ;Dllnf1Ul.k y"kt.o •. Vo fill K.ur'anl K!!Onll!1 ma]uw:ll VI! miyeU ~ki!!i "11>,1" II" .....1I.i ,. ri fl.,,] .., lL d Idtl. ()yle llumml b.uit btr ~ Idl mOJl.,\. f Iritapl.rdllo Ln.!!,.!!. "Ioln.n hi .:Ie yt'nmek ' ~mIYO'l'iilJ, Bir dUtunll J'"k j)llllJi;.!JlI 'ys fll!!.. 'II ~llneC"ti.i 'liard]' dllir lI,r bYlL m'T;'('t:it. d.l";,Mi •. Cen I:; hs.!;I ·pehli1;an yerdl!o. .kw" Bu",!'a I'tl!1in t B ~1J1r.u k •• ';1 ", >!.ulabllml'lI: t~11l 'bo:Qun8 !i:ll1lllilp ). ~ u((IILlt (!~m ... il]d!; In,lnr nlmlld.uruyordu, I!.rnawtQglu. nk.l~ II i~ Il~l ..I t [it,n" 11"'" ll.fteL~IO ,(!<y bLna r;:£!lik gihi k.oll.a.n Ile Y.El-P1V t",,! ...,..,1F1D t" 1" DP:; 1[ rLnr! .1 ~.Ro' m~, Dm.U II bbtU.llb~ ~1iI]UMllJIIb~l.:r1D rn,_""IIIIIU I,n..-mi 1'".n ~I 171r n:m bfl~a. ~tt!l.l'lYo!', bp.kl Illr Ii~.l,.tim"ir .. mil.rLl"il'r Elf... iki "U.ll " n.::k ,,'ali:allynn blr 6rijJTl~ek II· t 11"1 bLr " ~ vlllo;tin.r" !" 1:""ll1ra kRp:'ltsi iJI.l iiL\,mln yorulup t.1.Qt lat lItail. bll"llltir .II.lJ.:U ill:i yiJ1': bin talll diuffIlesjn! bekii1·lJrdli. Ulllli",dt" mllt"!>1 ... lrr. Ydnj I:nr ImI'.&SllH Clkuya.mach,iml bi mdro- 111" .... 1:>:" I,[r ~"Iu" b,r h.n, okiJ lo"Ucumdan Icbi;qn blr mu, yilhl!klikl" bpllY bil'r. 1!lii,iin lou tUl"ta !iu .uall!:Ohlluyor: 'l ,l.r .:.!..II1I1: .... il.... dUll i ], n ~(~ BIi:.'"iik; rk pehHvllnlann· d~ Jln~,,1o; bii7" If; biT odn)", 1""1)1.,·...· It ill!.ll Kankl;;l K:u",1. Bekil' 'Ve IU);"dllor til' b;!"i1!""ilir. thin!. I'dnn rl... fI~\I!o;:;h.l J\li PfhlivllII]:t.1'UI gil Imlili. l"",·lckill ~J ~ilrr i' ineo tabi, ;m. r 1 rial de ht'y e:mln I)klHlllID. llFt.rl ~Irlur, 'VI! 1m 2 bil yiltc 11'~'lLnvallltL ha;nil fil.",.I. 11:,,1..1,'" ~.ll,In.m 11.1:1 olduii: l 6..ini!1o dab.1I ilst.iJ L'L oldugun.'l kDl' !!L.~..L""[no... H'J I1U .... d.ll. .1i.!md"r Tltt' ~I!re:medim &mm!!. KUI.Il:~1 "" m"mura, I4lrvl!;lll'1, fto'n.f1 i", lot bJ{f"l1":I1 Bek!ri AII'lI8,vutogtu All ml 1 ndll.ll !"DI'I!. 'R'nJ~mr ~"n'"nn.k p!:blh·all.dan bl:r ~ml","k I.i.!ltllc. ',I)lm'" d ..diii;! jl:jl,j sin" h,lilL l('i:liloli",inin "nil ki o.'f.'IOJ'oJ. d!ikUI. ,~rifl"Jd" lc!.MILif • .In .. ,,: ~iJ~1.I 61:1y]",dt .'llh.hllo:.. Horcrn; _ltr;lof. t.I. t"lkll"ll ""il,. ,.flt,1l edip kll.\lri l!iclJ.cl i) i ;,j~II rr l !'3er;ri,. ",.. IIlSU,UllD ta III li:aph 111m.· tni "l~ d oflltl.ll. k~1.L1l.11.n110 '11'111 ikln 1. 3 MIOli lI:imle, l"fM.r,,;ti Po)"!> mll .. ri h _ ~·n.n In ••m]JlTlnm 1", ~,it ural{ t&,- pllmnd",,"m "j'"rrI1 ..rl,,1 kl1"l1k L!l 111ft.. ilorlJj .;F"~l!t l mit gihidir ~ lull!. bpI! 0I<11,1~nlllll d "iGllt lIut. :lffe lIIilltrd·r. Ii cumm"l;md~"1l !iln',,1!1 hali oh,p ii'll olU". lof. 'dB 1!lll.d&n ill ..... tir. ! SOr. gill. I LI'ilflD) [ hm ilil '''I'rU .i:o.f('~ I!tm'!'i!fnl.f it;1I &I'H (I_ '0. San,,1 "1'..ilY - A!;''''lIIi1l11: hmm!!; ""'.rim. OrJI!& blr l:a.; IIIJllu.:I1 - Dil Y"',INlIl Li. 1<111111 It.a'li... "tOIl'",nloill" ""hl]~1c rllMn" mll ml... ,.D. G,lIl flllJll ..I;;i' ,]" 1>"11 """".1;" r[yd, ,!\" Ll" flkm""1 [".. 11.... ruii~lo;;in l>lLlT, ilur, Fakrr.t b!lBIlD t(lk diAn "l1l •• oJ. ~llof" g;ij,t~.",,.k! ~dl:r, 2.- Ac",r.tb .. 1iii:l . '" jk[tldi n~m..'1 I, "l •.,.llih".. lI:il,!D.iili:l. Hc.c . I'Icl~Il' la:n bi:r I)r.d~ hh"l r "" .un n"~ 10-. t~.,TO)II Imltlab n.J"nk but I Il,U;Ul .... I.onI1IU. P..~:albll ....~mi~ r ,.") .1" ;;.-' 1,lur. BUnoD mn Ir:\hil JlFlkil

J\,."i nm:r.ti

b~

d...11 "'Hoi dllJmtl~

~Imdi bjr k~ klli mUeteBna hi<:rkt'i!I lbU}'M , ['lebllv DI II}. In,IIIJ'lP dllfilyo:rdu: Y,~a A.rnllovut(lglu I - MenD AI! pe-blhlElii I

~be1l: 1uimIDd", doegil, hI, gij.~!1 V"e kldlr kJ~l Tin. da. t~]nrumFltl. B~llm..~ K.ul)(.. ;;1 lYlm Bek:l:rS1i IIrtmm l"kl I~· limdt!i Idlnk ke:mlldcrlndl?!I 1MH· D1' kads.!i' Inen )nsrm.l:u-md·"l. lid 1rl tonk ba.lJgl reE.amf't~lI<le i Irl mltth!.iJ u"ltdl!'l1 h.1, r. Belkl de bu dtv p.cblmuuD akJa baya,lQ mtmu kel kuVl'ctirun
eliu!lJ:ll beu Ilda.1oI!!e1" t8Jldl 6!!li)'o. dQ.

,t

Ti!nln.i.n treDgi de Ikoyu I!!r41. Ha.ya.tmd!J.rr'l glOp IIldu~L1 l!PIIfiJ.Qblyl'lt:L de .Am:L !lUi 0·bqJ&? Bu",1kII
.•

~er 1011 iB.<fJUt avlllr.1!I bebd de dJ5Z'd"i.}, M"l ~:mC'l!. "Oil,
pe.l!1.'1hl'll:ntn Y:\~

bnk. gllre.,nln ~Ut:IIU !l;OllI ~rd9 YMm1l)Um. Bu gU.rc~ te Arn.'Jvutog-lll'l'J.1J.II klSbeti Y1["" ~ oldufun_dAB ye.nik !llI.yll~ 2IlI.!Ibx'. Bu gilRfl:en ~ 1!161'1 raI yapllaD war :lnd:e;d~ r..

na~il'll

b'. "n

,.r.

JlIll"

almtT.anm.!

ita.yd,lm!Jtrr. Yinl

~L

:rr.:an..

VI!- dl

a.o

Beklr phj bu it! i JMl"hlioo
,'IOrI

(I.) 'ilml

11m

KaImyonla ormanda,n ilillkliyllit y.pdmasJO.a miisaade edilmiyo;rmulI?
.Po"Im.~ ku.jiLna!r.lo o14t!1M~ Mr me-:\;!'LIlJ1ia, Ilu J(I1k~ l'Iayt>a:II y'm~ dM-llgl yIL""I:I~ "'!i:!I'iJ ~t~ (;II"" m.a !'!iH'4t:1 tiJMU tdiktl,. t;t.aTIO'llo11rtll IIlllkJiniri lmkdlUUl .fud~ !lh:.'lm.:;~~ IirllayL!'!ir!! ycd~ kIti biJl'lqerek br,. kalll!ffJ1l alGi'l~l4I"ft' t;~ bu milk.!, t fa dG. Orn'l4l11 IJtj odlH'I ~ml41 JI"l':::'IA J1l"aMHda 570D lIm 'm.'!·Hlf (I"" aCl"!::k yoT YiJ;phl;!Q:"11IiFl1. laklJt. 01"!' II'I4'nI Idllr-.tsi faro!tM4t1 lrnm 1I!m.10 oGfii71 nail:UYlltMuI ml.i.llWde ,<ftl m.~I!li' !,r'!UlJ4rak fl:Fyl{!' drni1~
!,Ili!dt klfl
RIUIHM

Olllml'l.Ml'I.

'"

Iii,.

~'n

m.ddl!l!lli-:

~~.~-~.~..,..",...".".

..........

~-..,.~·IIIIiI?.;;JiJrh

...

~~~

...-~.~.~.

.....iIIiJIP"~-#-~~

...,..

JI~rillf!l1

'1!I111:I.r1LLI

'!'In[

"",ttil

m~rt4-e"

"B.aI~kf
P"I

Calafc.IJ erma,! i:l'I.. tb!lJi.;a. ~14IJi: !I~nlll1 r.I igd l"
i'l:amym'llQ

6TmIln l!!~Mi!'imnde

·~IJJ.::"lll1l" _paf&IIII~!

d, f"'1i; IIlf I'8Il ..., tll.l1b '"';1 r • .lik, Din 1 Rel!I(' "II l.o:rramlaJ'u, b",ln ., . I! bu ".,ir],;, il,. kl... a..h, iu.n • tI.... It•• bli"i11r lliivtIli;; but llrl ill. ... .Illua. lJit l.,1ID-

C umhuriJ-

!

llll:!'TlI.IIWl.I,

.d

.~.

If

h..

~en'lll - IJo,fmll,la
lie U,lIuz'/uA'
- E..dl. - 'rllilllll!] 11"''''''''1"1. ol" 1I111yta.· b. ,,'Ij.J,min 1..l' ..... P1l- ~tmlloa. i!1;;;'.!l.mll

1~lIllilc

'.HI11i,.....

Dillin. roo lIl.l"pmu&4l: .., "'''''''P. fi ...·"k, J'llltIJiDDf, UtIU' t.hll~II hl"n hi jlEl Wlt.Ill, .. I>I.trD J~InJi. ;md.i baJ"1Orum, bll wcnk ~,~ItIl(f!.k.luiJ" "1'nfD .. Iuill ~Il.rk. j, rin un I C((c1lklIlMI.D Jul •.

Iii ••

r. I

Idh'ayes,;' _, Ziiiiiil',tliih Haddln varsa sen ill'
H•. d~1 VllOCLU m
,_. Y8II,ilil'll . ".,'
= --

Nefes

II
I I

.. , I C'l.f.. r.,'kr .... '1"" JI.. f~!1I. ~,k.lJ:'llJr, ~ K.B:lJ:lI.l'll iII~.1 11It~buli 111l1U liUlle.Dt~ I d"n ,.I "d,l'. R ~d[ b YlrlJ II .... ~ml,5Lncll> hndi n kd TU",l.!1.no•• ,,, 01.... 1,11. RO'llflP. Allll11"llir. ~ ".t~rl rada dol&fllnllll.. iun In k'p.!'i!!i ~~U\ "" 1,."",,'11... t1... <~f1 ,,[ll ,,,~,,.. Bacia;,.. I?m". P ~elll h.d': dr 8.Ln1II1~ Dnlnl Bdk, htnllill d~ lrn1ii.1U~' R II yr.d.., st 1ulIn n"{f'" i 1 ........ "'''' ••, 1m!.till" ..... 1" "'"11 r'· ..,tllll ur I ... "lJ,''''lI: '" - 0 rlolll> J 1,,-. , Il11]8 " '--b .•~ .I . rnL rn I' .IQo;lo.. Fl' I. "1<'.'thD .o@ _. . I .... l.nUII • 10lD nO! ,,0'1]' I "1'1111. rim, I J];,~ "''''r.tl(.r'Q, l.del h;:r hll... il;ord,lll', &11 .141 'kIr" ::rll~'n.Dire '-k k ..hrl.~·,mUfl1 ri Ill'["o" ell",ilL fir. rLDd.Ylm. nlif.lmL1: .. t",.kldir !'da. ,,]." A Ulfi. ,~111"D .tIC ,j"i':ilm;. I;n.~.m .I"",,,,II. }nf.m.rflorim i '''l'I..nm. LlII, l<.torw.~, Dll!!.on. n iiilmi I;i i,i.n Jl'r· Y,IOnd"" ifi!] 1~."'1,, Sloli .. ,11.1', lIil!,.a,I:" "'r('bul". tIl1 l~,ri[IU tII.,..",-

*

1I:.IIAl1~ mibl7M-e cdi!rIHl;t:tf(!iI". R6y7illmim\riJl 'r'U"a;tQ.ai !r m~ h n:aMlyti~~ "eden mjij ...der eallmlyoll' th,IIm.1I= kti oldll§,~M

"lt~,·
,In,...

1i'1!l h-ayt.\IlW

"y

Y' r.' ...

It§1! yiLzi1f11lfI'l mQm1dhi olma<1'.· ~ g~ hmlOliki I'iGkliiwUJi hir ,lilt,! ~1!1 m4!~ rfilm!?..!1 "tit atikillllan" n di,Uot<lJl J C't'Jltflm r-JI ib riril 1!!d.er4:.,

Mk:ly

'llI!i~

~

._

......

R'1!'1;r<rrd!:l.

'In.llta, In.lQtn-r .. iICi bi .... 1 iri,,, .01'111& Ill. ,.• l.b':rll!h ~ _ ~,I;i'l'.... 111 t1!, .• 1. ,oIIiJ:U. A.L ..cl.\.fllllD .rlt.:r l.lI _ r.r!tr tlm;,;:liJll. A'].Ilm I",~j bll",'. • nn I fl,i 1.i1U[ I!:.. l;p, I!li!ld"I.i ......... ,"or p:.libIllL 'fLln'ili.o!o:. Sor" ... f[lll Nf'fpfJ hikd"Iot'lli: l"IlK',"1 Jenl" ~iI .. !tllthlll onr~, tII.,rJ" 1 kl,m. .. ~11.",h t.i1' Illli .• r. 11<ln_I<. '1z.1ll I",ltc~ tu.lt.l~ k"hl n. 11,1 " ,i IIIJ~il bl<.akm.,.E, I".ntli 1"" . (lin!.r1" ~:tk1IlIi'k ~.,.,lrm ,,11;. [lI~etl; iyO Ii" klr ....~hlD.11o ~ 1I.ldllJ!.. !illY" 1'lI . dimc.i !('nl",t .01'·1", Lir'b i ri·"" " '''' "'I'I~ lll'llI.Il~ lrun",nlYol' ki, f<!. 1...t.l "" tu." Iir1.I.IIl', .. hl:o ..... Il.l11i !',.Of'1'"i.'lifti "]<, fl~" ...l"'.m,I,1I \,,,1,,,,, tI•• lI;r.I j(ii..'i "i!iIi t<il' T II! a u tOon, [,f'~ ... " ll~iirJil~lliI~ L. r dllnl •. lI;riiil d~, J..,."bn", "ZeRi.i ,,<>,, m.hk,mc M flfoll.!D. ,.r-.lr. l'lnnJn-li.Wlloii1", 1/'6' b;rim;~ I,duna.1)]111. jlk Rli!t Ii, ,o,f IIi.. .i ""lIftd'nlll i~k@1 r~ f3rli:1. Cllllllr'" (Iil>ll,·" II'IFf.~l.N. 1[. d I~IIIIII. kili1 rlnl. }'lID, dtdim 5iT'k... id J:II r-rll.prli:l"ii klI' l1:;b[ d~l"k . ri k~J.a(.ld r' 'Blr ..k "m, Ill. D'llkl ... uk n ~al •• "Bklll 'l!1IJ', <lilbaz .,,1 ,1;1L" ... ~''lrii.~r ... iJ1 " .I"I al .,.llll "yc.lI.m ..... tt njl~ d., ris, 10rL•• li. ol•• !.<tIde. 11 1111 l.. dBll ili~""r] j"thilr1ll(' bI III rl.<lI~t;l1n OJ! F;I , Illlir"ldr·TlII it- ·di",.O IlJn I r rill, <;,~nn.1c ),.1",. led, >1 . ,· .. i RU!.('I"1!t\Jl Ii;IUaI"IllL niB..• nJ I. , biltull 1r('II;I.I .... "1...,,,l,!,1 .. ' j"l-t'l.. yy m T('ii!;fllL dJ ,I 0" 10:... II or I'll IiIlIrlIr", to irl"i .. ,.. Inmnk 4')' k dlor '" Ii; ,."kt1l, 1m t:! r t •• ao j".nn i, 'nbll!bm."LI, ~ .. \q1r] f~~11l ilIU,1'I111mnt:-. IiJr;llm y!>'ic, ..... ~ kllll, I.'r Cr "I< modul ,'" .... lmqJl.; u.llaY,'·I, 1I1Iu.,.ln.ri 10 dQ. ....IlFIlIII lI.iizliiii:"''ld",1rj I!lnn. ~ rnj. iU I 1.01 ),oI'!llt n ."11.1'";; U.. urull .-,~, """rid i III'; dHI.', ..~ hI JI"'"U 1&. .il.II"" ~'tmi,. ~,"r~k j ,'o] L 1!£IJi· , lit II' kid b;l1'i"'1n ", rH'~'11I ,k'in< n.ri~ ."'8, ~[;,!,I~ hill tolru,rlfll1~ ...{""llll1 ""'I,l~ I~~r klUi drl'll'rfil" hl[ogutlf. r " Ill! I, '·u!h.. " dd..n 1,,·loJ"1I ddml" 11I1,Lj'1 .Tahll-t to ""lr.,." L"." A'It""1 ~ir" tlIl1l:.. d" h.. "1o:),<"" I..lmllm, I... Ir,U', Iklll J~ldlZ a:i, .1"".- ].,f .. hi. IIL'nlhu~ \>uiltur. Ail:ilo~ 1.1li1b", r... T,I .. "'lo ... ,.1'\1' ~f"r 11I'·mIln. b•• 'l Tnn-pl 1'''I> n k,,1 LII,I h-iJ:!'U!I "j;;rr, "': rd"n iIo"JJr: irulQltu rid '" ~~lr]"flll"!1~ I:i hi. OV:ol.!u~l. lo... . Inr.'l iA:ilIl~N i, nllfi f • ,.rt ill Il'IIU; 1.8, T"~ .. m .... t.k~j P Killl 'wlboltl 1.1 brn Arlo: 10m. b::.kjlm, Il.l,·" b[rik""" . III 1.11 I. \',,1 lin II ,·~.1;~il1l'lIi h,r IrnPllo"n ..... 1" 1t "" kAi. kl~i dh(! .. ;.• ~ ,,,". ~t\lmn'" 'arl> H: nt" U,.,."n Oil '''"i:.rn.n 1 ir .]"Imll, ,,,rllrQ rliid'ad .. I 'r ," 'f....rn nn',,1 11""(1,,, f;'o t "I Ii. nwd.k •. !hlo:ad.a. II...,kIt I vu. Inr 1m!".. 'l'llo('n ",,~~,. rtimf i .li " On,l .. l ir I"ril., t-.ir ilHi,teri. B.,. -,11 'ft1"!\1. kl lil~'r- m nr mit" '.'.lIr f1 Ur~lnh .1,. f,nlm ,I, 'irm<" ,1", il~ ki,. 0,,],,1< leT II I" ,Ii,,, ,.11 1 I"" nil 1.'1'l,triM. All '. "r(l". ~ dIll. oDlmul 1!;Illmo. to".!", 1)"ln t "p r .."" -.:. i• ... ..,...J1, ~,ir i "r' I ."nnl '". ~.l. ",1.0 nr"I''I'I'', ~Jrl"I'n kt.llllil .. t;,. I IILn 11~1n~ .... Ilil,i jl'Utnlll]"n o:T,,\,.tm """null'll <1.,1'"... 1'"•• :viI.n I\ ...rl .1 1 fr III d. Iii-..~ 1,111 b~lrI)fI.T, !lllk, 'Vr,. cllb:l K.Unl'! ."10;.,,,1 T" "'111, tm ..I' "'"" hoy .it,..I'.'Iji, ", 1,1] 8;111 !IIdHI::II()[l1'!I I"Ilm.ll~1 r:I"'''i'I]f1 et lI,m TJl'iL.h~_rdh h,jNr nrl1=riJ,I"llr • 11:"1,. ]I} lih.~1 Ib~ Il~"" I':il,i ,,"r"~n •1, ~ll ~l]llk[1 I" IL d( tor"'n"" I'll ~ a< \'" li"ik, yllTI~oIuk Tq",,, I; I""~ h·.urn "'I'{Jit ft.r,,,],, 101' 1 'lin L~I ;~"{' "til )"'" rlil,,,,i,.t. lJ 'll1d" hir m. mlJr ,I 'h., FI ,1 i ItIrlim, 11.,~il nil ~ 1I,,1.IIOlll1t RH •• ),11']111" 1'1, 11",111,.., 111I11I1i , I,,,'r rll1 _ • '" 'I.", ""rid" l.i r T., 'I I,,' 11 ",. .. ,] .. ,1;111. y,.u" h ~I~ LLtl ~aAf1 5!l ....llk. 0,,1'; d." "10 ,J..... 1 II ". ~I" '" Ul[' Fa kn "lUll', l,,,d'm.,, hir lu ••tll. rn [Mil k ", 'J hu, I·ir (lId. I",llltlt. - Arb ••. Oui\mll:li ILl I{liJnl1i,.fir ., t;K. KU - Arhd .. iir; ", i HI" " !rd, ,. "l"" 1/,10 II ... , I", lam 0] I.u k,,~ Ik, I"RI•• I)"tt ,I I]IL n. ('I~"r? k Illn "tI !,tll r ,r "ti.n I rmJr. ('iI..... t1'J,,,d<l,r,, IIUI., InIJ" d II, • Irr:' , :,uj rnL flit! IJllm I If'r.

H,n,fn

Aib.m, bu ... ("".II. [ • .111'b.. .,(:«uk til, ..lu .. I." di3'~ bJr b.li uri". U .... tml.d.m. ;riirild"m. EVlll. tQrul[ IIII, stili' tabjr. POl. &r Iboe:rl.rll!i ... lld" ha".mllL', J In 1m luI.dt.. "1.,,I.ron. '-""11' I'iULu.k, 51" I1II'dr It.lll~ i;,'ru. ditlJl. llill i}~ ll'U(l .u:"~~, lm .r:;Il"lLi 1I1.:!'l:oJ..n Y!>"tJD!!, bO.fllDIl dl!1." f•• ;t. ",I<'rlll'1l1' tot' lila lIlul.

kU_.1

._

I

T,d"'.:IIill1l!1

.\lIl.'.1.

\"illrtll •.i:;.lllIllI

'Ql.mnl']011 IIIR.E\(~

It khm. SIPl<+<:"d~l:I ri ~ I .-'1 ,p:,·{llli,. ~l>!.nni-mil., di,I""ioi

tiW. ~.",rl

:;;.Tun

Il'.~'"""

bw,•• k I:Un, 1l~llnl.u. dH~ 11.1'1' • .,. 11 lim!. .. ~ _ Dir try db·on "lrruo..f ml? - Rim "II tliF~k B ..;r.m~. Ar· L t.or .. f ... "'~ '1.hTl'D ),oil, rl(~di. i...U',lnr m.i~l<!l"j ihr'lIlI. ]).5rl. 1I~. I

Ll.. l"lIk

lili IHll'U' ;reTilloC Ifl)"

]JIll.

;Ilrd •. Do

mih leri, 1ir,;Il.i.i 01 , ",,'k ,1('11) 01'01' .. \·... tI.... ltj",i~ .. , ";,n' "" I elr· rlnil ... n... UUT,... d"r[l.nlnlllLl bLr Ill. n , nll!l F.BtIJ"DNIl.

","-ni ~;d, l:url:mE Llri~LLlo('l I.. 1O,lc "~,.!lI1.JlI. 1':<><",,".'''1\ k., Sttl.lin hhn "Y1I,"L!rg. ''''I,l,l( 1«, .<;tJ> •. lini,. r.d.. ,i. hi ~lIjl'" I"IJ"I'IIL rj,ill.11101:.. d"khH,'1!:J.i: Ifl. ,' ..fa.t ulrr.i11Ilila , "lilt;!!", .ek \>ir ",Iim('o'ik ;. I,. ..", ..tli .. n.i, slid .. II Ilu I Ru yaJ') ,I. ji;,I, buh'n Ihill ,'''')., ,.. ",Iori ..dill. dill .r1!",~l,H•. F.r F!tf. ",i,"" ~a.yll .:":1,,, ~rill ""n 'It~rt~i.. !loll! I>ir lo~:rnlllm tt1~nI 18("irr'-f'~~L d.... ~ rJPIt

I,

""j

" ,JQ

.cr~oo
4.uIQ 4,5.00' "4.20 ~.OO t2;HI "9'1M
4,62(

.. I

*

B ....

.r

ZI~(jU,.Uij1r 1,.
]i'l"

~'1!1 "'NIl:I,,"

..

.,f,.r".

-If.~

IG. oJ.Id"l;!rJ,·
.
11,,1"'"11

~irll1l,,·r' hk ~I"ollJt"l~" ·tlll.d" 1.I,i', .. m ~_ .hl;rn"
,I
m

.~."1I,s:.z;:.

r

u u.

4C; 00' "'1111

eoo

i.,

!f>tr

t<!ll

<i ..

11.00

.11,f' fLIlUa, 1I11~I.. j r ...,.. 1I1"~... I"",h.m dit~ III ,. "p,.m"., Dem .. k ki " "id.,II. il,4 irn.nlf,.,., • ",..l.I..J.lldi Li:lll.. 1I:4i. <', 1I~·1l! l1,. ~.1'~1 jJ.II" j·n ml ~.lIt tl, ", .. "tir .. . 1't(.J1, " ..... i h,· ,!..rn., dll~I" .. J"",ik Y"'II!I"l ~it.i I" r 1:ulU ij'. 111dU m.no "1.,,, "'\' Inr ml.~l""d"r] ",1m ~ hir j .. nl'l'll !';"~hl; Mllrlnrll "lollLi:1l I,i" 'I T.l" ul' :till! !lprlr lire I1Iil II, 1 [",'''' '"tll'~rn TllI 1!J~",iI.,hL,r, "fit. 1'1111I \1;1 ,1.,k~(lmll, " .. til" .1,.1 i). .. Io~r 1,1.. m"~lIu1 old'Iil:,," ,1 11111. l"r ~. J Iii nl rids i nl1lirll iJI loud Illn,1 I r. f .,1111" 111 ii,..ILll."I(,u· h, 1111 "n.fr,ll i ,-,,·t ler .IIIf'.'nl, PIIIM.." m .1~"t{Or<'11 •
f!:f1I~"n ~n]-

d"n".·

""Ill

.1.

(if."~

"'"r

"~'""".~1

"n.

lJ~m,,,

1-'".

fi2

Biiviik
...

illet

eclisi dun a~IIdl
Il' n till! r oJ"",. I "milS" f"I"mnJ.1.11IT 1rl':!"II~lr, 1111,1111 ~8 III ifillilHlrMI~i'lml~ IIW ..... U; i!.:;rt 1.1, mI>J1l1d .... titnlJiI.ii 0 IMiIljlul .. l,,·m 1 .. ,1, ;I"",iJrn nc"w..,

(~11dm

""'flm) I

bJ maUJ I.u fialib

amm

[ldJ

t "kILlliWlU euaT.II 'VI!

-

"nth.1I lIid .,l, .. ",k l..._.1thr. 9clti kI mat \'B gl:Ir!l.Jlerl1l,~ IAml' lo!uthf,J;'mi,. DUJ'I11r; lInl"" ..", fl. II ,~i B"l'"';J.: ~f, 11.. , :Uoc1i,,; .. II o""n "'0 fildr hIi'C"m'fFr!!.tmlI zmdrl !IIlJ~ktII Va)lingilon, I (A.A.) - D1I!t, Lkl •• umiml til ibr ~h"L IN;rn,. d .. l(iJl"O" u illl!l.lW III i. lilo:J .... 1J Cllm'ltu- dcfim lli:!er'lli) lUi ol~' F~I!I" mllJet1m. m.Y:luDI lore~lI!l~k int· J eM Ba"kruWg1 j!il'.CI.i.!lUnDn b[!db· .,.n'" "LJlrd~tedir. 1!'u :m Iltl",B'llb~1 ~.)P &1;11 "'1'"",,1. ),'Il~u,,1"I. nrtl.l. l.m 1m I~ iIllImIrum ~ alu- '1'011 f1Jlltll..l1 1l0000yledl~ yoru.z;. SlImn ",.lth::rjllJ' I'~gr:c."rr. dJ..rml'! gC5rc, .5ovyt't DJII"h:ri B",· I.u.. u• ..l,.[_ 'lib'IJ.!l(JJ:j, m~r~mD ILI'r.ri~·.' n OCIllt1I."l'C..iidlReJ:llnin hOi: i't:EIu.k ilMep P"fIrkM'lII lI&lui da .. kana V J,lru!U '7 KtI,Ilm P1 [1;9 ~ "'- Cok 1fc!'Y'11 n.lnlLdrq]acuil: lJ"j bir b.DWI ,.:tk&ra.maz'lI-l'ltB. De CO)r.tlL·ri!D drkil:lli!. ""nlnli .. lm.!<t. 1t"II nJ[lInL r",L" &<,nil~ ouI"nl..r II.tllLlkt.wr ~b b:I. kuiDD UI!I dllDlo'krn,WIlet.l!l!rr:1n t&1'1.bm4." &Cl ". IQI),'I: rnoln-at 'lIdl~, a:rme1'1! rillill'!l..:I gU:r.t1l Dlrl ~,ik A.nit'nkls. OI~lIIleri 11.. it:-, ""l1.M:I ."U,!cnit:: mt!nrlli",ill!-' lle g4r1l~ loiou.n"m.,ILf. (,{Oir: 'pn..t.Ll~ mllill.ka1'1 Inld,.n diYll.!lI t#.Jlf Ilhr.tlaJnU lJBr;efn H:llnhi1" !,'JLnL.r. BIdm TUrrill ml.lhlrl!l bolT '!,'I.dll v[lnbl:', 0 ~13.;d- BII'i{ulI Deam Al:'belMi rJU" 'II ...,1 .. :;dll .... illii ~I!nllr "hM ~Cfktll". h.,at,'lU1l. ill{ rl ..i.l.MII r:u.a.b- M .. , Ittel lie "'II blntbnl&billr le.:rl hlndo '&.Dteltt.n I:rq.a !Ii l'BfIe d u- fill Gnlliiltmleolll II.TIlIUml 1I!!:~bmlnrSCZlCIl VIL!fLDgtDrul fClm Dluj] ," k.," I rlm<,h.",J" .. 'Jlltt:.I~" >rib , ... • n. 1", t~l,kl:r.nn.lG!:t em"i;r .. L '!lilLdiD U ....huld, bU~ inll1mk- tu olClugu hId!!! !bu dlllll:uroi'l]o tilr cLmLh\lriXl!ll k.l1umnnnm !II· ,ilLi "0 111 illi bir k,~ lIIIIt ,.]Jall "I. c Ln II:l~O"'~"~,,!,~,~'oru&. nllrlJ}r: MediAii'l IIII' \'Ii Ill!J'aIlB't1w~ sIS)' m'l.Y 1IIIl7.· IIl~ndllll kurtararm:y1U'l&1c [U!I hi· ze vtrdlgi udl!:r'1!I 'blr li.~llIIIkd, bILk): d yalllH"ii.k Illn Vhlln.llki'mD il ,£ • ~J;U'" liliLi. Blh iiI.: Bt.t " • ... hllk',m .. II,,"ll;n "rj"iJe ..... urn"· I~]' h~ 8ft II~ demo'lrrildl nlmrl'k dlltlt:r kaydl!tmllUr: ".Ilgill Btbtfiml!l reyl~tlj] IJlllirn bl:' rlyareH Yl!:pacag..ru blldirm lI)fuhiil,ilm I'nin <1 .. hrr ['T1IlLtI. bU}lJ1r ",,,dlL d"'ill! i•• n..lli 1tullrlllrill 1111 i'ruil.'U'!drr. C4:11lBayar', bund:l.D IIODe. fjtluld~ hede!e 1l1!aUnlt.bl h;:ln bi5_. L"leii •• , ... iJi;il'l;I"L,rDl.)ile I..,h ·'I"~n.. h".bhtl T111l"!liml[l b,m!r I i Mr~}fatbuat lGIl.IIJUDDIU. mlhim 11m.. A.llillehLrl1Tl!!l"'ln ~!lhmml.lllllklu.· I tDo ~m Yrllmi%J kullanmBl'lluJ,r. 1118111111 uuivcr8ih' 1 do Fr!lf! II. d!li~lI!.!"'mLLI: nlll.&l.lD w" oI.!n ,,,,ri1m~!l>i,lil. BI'II111.1 I'iaIiI: HI:-' lmnUDg d&mIl!~...... nbr. DI ll'l"!l'1n, VI) S!lltl. d:emckrnal dl· U!1lL'ml!."Ilak. 1lnrrnrur kl ."(jim til' su Bi~.~! klll1nf. '.rkl,UIIII[llr .. f.l ll"lill Dnn.<'h iTa !WDk ~nl, f,lllfllnco!1!"- V!l.!UDJI l~tlkoJ t'nlrel"ek lI~ml tLr Jlun.pnl,iil f'lri alili Illkll1hl u rnoh~· mer imle 8t;ddJ hI.t. liU.,rtlll1 ~hlli !/;n.. nnrn ... j],ll, "''' Tw.];i,." il" I~'rl ilhf"l"m" I<lLolI"ro.1l. yn~ llld:rr~l"r Ilr • .,I1" tlll~- roe mn.lLk oJm.!!!k ~ '-jlTiIlIT. Jd' IIIl'l'lBdrtD fn1'dBJr..DIIIB.~ 11dl,j1'l1"ll B[J "1"'_ Hlro1tulliol.i1I[~d;o", , • hot Dt~ [M r I'" .....'- hlt.nm .. t ll'lIIla,o.ft J dfldth:J rnrl"I,1 nlrllllillllll 1-0;"" .""il • It ,;", . m ... I,k tohllnllA;r[ I~pn"k 1l1e"ILIlJ.,.1 Baihnhan bl) b&M!l1io ,=o11dnl'fllI'ldli " LDc raekraa 1, adaJetilll lerdl'oj w>11':nJ1Il:' lJHllet DII.lIr:In:nn lI11rih blr VllCulri nOl!'lon nIJ.., ,('II) ~"J' 7<!l1iLI"1I ''';'lI ~r ..... 111U1' ;o;dirr.n ~rm ..... I>I! i 1Il.lt~B,lt:r~" R!!!-l~~ 000. Prer, hih""ro"rr:l'U, F'rnlln HI!, I" .. ltolt" hrm,,,, lr;.r ~LuoJ .. m"lo;rl~ .. FC;;~ ri1.,,, :,,\ish:.nn1l3 '1'0 'I:ILHil[[l .... rmcITllt'lu:ttr 1'1:10 l~k r;oardir. Bu prenln tJ;;,- ~ klIrilllI toccavill! il!dlyol'Jl', t1m'~k' "loultr. Id\'I'Ll!t", ilk f)l;,;.~LJJ:D bUlltllll'l y,u';u!npn [U"-I.:,,,; J"",lu Omo.r C.d&J. ~. ~Urll.l:l''' I!:"cll!r<!k I:n. t'llrl .. r.r.ml "01,, "'0\"'" :;:,1 T"mm"" nliJJ,; ... "'1L<" '11r1'UL<lIo 0,,"10 I'~ InrL'II; knTltill! \'Ii ,'::U1;'IIIlZ tlIDDIJ(l!t hllklnl m,dl.pt1 f1l~Im~~ltr, Fllbt lIze-I'" lli I .m .. k I", [ un' I nki ;n;m ill'l;., 111-::;0 " .. 26flfI "b. I m(n kn.1I1.] I IT,,)"" •• Unlvullitl!nirl ]93:'1 ,-.Jmdlllltltri b"r !JuL!!ld;- 1"- etrul''Ii t:u!:Undfl ollluhno U'ade 1li1! IJIT" bll:llL kl.lr~ l"iUI" 0 bll'1fubl V3Deliirl Bfl.ynr clah II l!IODt"a IIOS" ''-iJ .. rU:rdl'l \ ~ (Jr:intm~lI ..'Ie" ll"nnd .. I:\K I~LiltlaoutL.o.d .. !oil l""li&r.l 11,11:1 t,kl'll!'!r, ~ l,r. ,,-'I'IIo!i l:"yntl" l'lIl~'m,..i rh.ll1L m ilt[ killl:Jil hlr ... ". iI;l~cJrliltl urnal&,!"1 I..i::ah ;r~tlId ...lJ, ll'Jli<lIl, .~ni mm.HI! "r1fnll'll I H B.....hll ' l& Y[l'l'i1[mt'l. h [ldu"h[ nn t~rllh 'if!!: llarule-tl l~' )'iIl1Mft'll.h~t '\II!! m lHk!Ye't bahilll(!'" .",d .",., I .. rllJrll.[lI~tlr. Hq ;<.1, 1m iU,rlllm Fru,,~io Lllr1IrU"I'n I.tkrfl"lrl •• ; ",],l.kilrr, !il(l ttklU.,. llLl\.;m IH J I;t-mi" 13 .... fEll"C 1 t· 1IDnr.&., hUkll~ttl!llo 'D:runnllA! Ii!.. ~: 11 ri";"t .. h1 ..... i;,n.. 1,t1~IJ" bllOI] f.'rll"r'; I.Im8111 ~"1.L;1Lla.tl .'Iu,m:>ubk 1. dnh.a. i1l'rI Itlll"Rlk, ~'i'lJd ~mno i..l.n I1dllcmemi[Jtiif_ l"'lrLewirilIDla Ill£"mtt'.!kette yel' y"r Il... rllrrm, hr. G L'II ,I [1 lvtlk HI t! \'<)- I }In.ltll''' "'I'l'~' l"... ,1ard~ "Im.k b """" ... 1\"'" L.r ,"r,! I:.n.al bUd;]. h"II' ldr tid .. ~~.l, li 1lI1. nell wk'lp Il!.lIalB.nrun I:!L.fUl lelll CO milyo" IInIL 1lli.1I~ ~min.llhn koDulml!I.'1IBaj'ILr. mllletll'l lIIi1lJ buduUru' toprnll:: dii..Vatll yri'lllildn b3.dllll!le,r II •" ilf~ morh- .. i",d .. !"fD -,I. Q or I ttl.,,", t"Ib'l) .. nLIIl l .. d •• la. Lsh.!lsat almlh£;IDA II&:; !Jo!!, Ii... ,,11. <11;. .. ,1..1111 I" .. rr,ot Olrlllrl;>Ull' .. Ii. ",nk r .U."blli", nIL ~lLh"i'1II VI! partiJo'l ,..Jrn .. moaJt"lruif! l!tnZIJr VI' I'l!rOilllD Ylt4MIIa:t ?!IikubuldUt'llllu beYII:nlfl. demi!j"UI' HDlml B.~llm', .-. hu IroHll.r; 2-.'1, b r!llbll n I • h. VD 011. 1!.lI1, <1- l{l42 yUm!ll:!l bllollM1m'~ VII! R" .""Iori .. nr"mr.iJ.. lIt iI"~lIImln. u,lnnIlDlc'" nz nldofu hald& rf muh 1f]erl Ifltedl~n'l. Ifnd~ f'dt:l'~k layl!! it!!' k1: ubllmlZ ort&ok .. III k:""UIID Llfillr [ff- 'I'lln lIlm;Jrir, IInJwmli!! mubl&rty.Lln.e );fr.da:r g I.oI .. r ....,.Illnl ![. n" h<!o[1tr•• i~·1L i fn.a.l[J'1' 1t';imi&iD bbnbli I~D 111m Ila. nz.1 oidLlihI. mllJtlr: .. ',I"I]rlliyetile i:oprak!l]2. hl~blr tD .. \;ul I'J"~ n;1~rJ mil,..l:JL... h It.~ I '!fak tn"l!h. 11!!!; 'h"lr;ln",] .. Tur., CM dllirl It]!! u yap h t>1 .. 11,i'i hhdlA ml! prillmlar Il\ Rn' 'Q"rnlLiflillffi m('<'rn •• n•• "ybt-bLlIlID~"" IJ,,]II 11 Ifade l!l'l"Jni~ 1rlL. ~Imdl JI'U,. .. I! hill!ill.rli> I n; ..J..Jmi,Li?, J.i h ,\{U" d .. dlit.m - F'3ht bl.1bw:ma, l.M~1 lI"!r \':atB:n.d~ kalm:tma1[a~r" Frut .FJ!II. v<!! FAl'l!btJl'at. lI"II.1!Ultdc~ I:l oluulilll]u ]Ill uk :Ut'C!lil 1Il!Jwnm, [••• li ,]~,"Ierim;r;io r d"'m.i.d il< :T"rlLl 6iliJ bu cfi,dcrin 1O0 "'liltlertn Infu hBngl ibir tmlllie 1st hBl'l ll!n III ~ri tMilfta mlllklydi'! Mb.ip .,. ll!':il yW _l'luna. kad r 'blt:nal ... ~'D milhl1. bll6l'"i, i..Juih il lIl.r I<_nr:l. t.. miD "di1 01" '\rutrr"K ;'r"f;m • 11'. lI1ilJ1 1 '~ilJ li!o]:i"lerd".nIJo"'; C"llJ!J'OHi blla'l!1to:k :lIlrntl.DI gl!.hDj~M.r, tel' rl lUI ~ldel11l"~11i1!1mmet.l;:e "bUYI'l ~&iillnno ib. baklnn vudll'. ,.hrul "kor:mmlk ;lhirUll t_..,k;1i, m;n;r. JIrT ] .. 1<1 ..." t, hila: .,kul1"N. Hal: m.I.!I. olLIDmllltur.1 d<!!ml'l1 IiI'l!'Jl'I ~1,1!1""1r <!~ 1,,(I~r "r{L.!!'n,]"cK' "" .1,. rU"E, l~ T .. mmllll LeYiIoClllo.mr.i u.oslo!! Omr I'tCYllt, m ;dsloo hl:ll '!i1!!1"e - O'tTl]~J!'1~~C 11th tfnddOt ~tml· dB. gfu.etilmtl!lLdiJ:. Top..rak t:lav.;r,· FrllmLt.u.IJWI I!'_' IlIoIJ;Wm"i 1"1 n.u",.Iy'" .lIT .....~ mill", Leri". }"i" 1J:i~ ~I ["id~" itU.... rtl"t.IJ.!I Ilir r",~:1J.nt til .. ~lJI'''\) i tlId.r.,t..Li m~ .. Ir:i; (i!illi1<~ .. nr hi. Iil ,...,..,ti" mr,".ulwlih TlcHdlltl. re1!:, IimlP'!i'l bit' 1110e\F\'"e4: hu_'tcD:II'I~ ~''I)l''ti:''z:.. !IIDlm b!T'h!T]I"Ir' Zld drllnen bn II1tI ....... I!dtftk 8tiz!e'l"J.[]l )!" m ,,~o'·1~l"Tin1i~ilJ. P"T11 TI> !dma. .1<m .. 11~;U1.J'm' b,.., {111tilL"", (lIo!(I~ ,lkvl!o;:rn ta" F.lIll.nm" 1.~ I~bli, ik:l ml!m 1J1uh&I~r"'I[[') kllf~'h~11 mOA'I1liy~t'Drlnl hi \ !!mH~lIdlr, Velv('lcll fllkat kl1f ~'II V'l L9 _ ] W..ll .l..,fuIl " • .;1. lI'I .. ",lellc D P. Bal!lklllll lmtk-UM. QByle 1J-Dltt.~1 1l~:rHl MH t:dllt[l hall I ~tmlfl.Jl'· f.....l.li ' .... "Il)ri omllm; 11...,·.. L,mlulo. i 1~Ir~t ..m.ml" R.. 'I·""k 1",I'lli nlw.l ." lLliUI""1 l:lIa.h1Iutl~rini irlLd" etIT-~'k ~II I";fIi'lo lJidl.l~ !II<!lo.rwJan IIIIllllJjlllAD devam f'bnilJtir; t'" illO ....... ,1 ... 1.'lTI'lrc,lon J'LiMnli mil'll:lkillidiil'. ~L;;'d,ol~>l ltoo.r.<lilli 1l<O'~ !'I""'-'1~" lur ,I.~ 0(En b~}'WI r.ltWt.oamIii clu. ,,1LLII i1MLhl~,'!l drg"r'r r>ml' i ,,,. '" .i. i~i .. rn:::'I' I[]]~ ,,' jy I ""ti'f'1 rr , rll i,- bill' t lUn m f'i.~Tll'ri "il.rl l'h~"!'Mti'l1l :Rl,.(' !lofll),llrlar ~ ...N'I2rl..!D BAY An. KULA'DA .r"U'III' ~ Ir:~Llcmm .. ,.1"[1]..1. ~ m LlI' ~I']ll SIt.'I'I1IlE!II'i. !I.'Ia:l'1!I,hrhk. 'rip FiU<Ult2sillltl t 'I.J. dUIf\lID'-l IJ.MI. .; roo llu lor. 1\" " .. m'·I>'[] "'\ hun. Ibir QII'.ahl1l~b[f' Jll.Dha limn bdtItnlc... j:;Jtuullr 1l.. ~;C>!IIi!3' brlJ.lam...t~L.o_ btr J:'iUi~lni't yerce bl.l l.eli1m me ll~le )'em~ilJi r:nl.'iteakipo B!I.· d~"Ir:-m~ttr: TIn m, i!l""01~ i ... 1l.I.dolL(!ilik Bl&l1I&- .) ,,~i ~..tJada. {"'.,II" I>;'YDI~tli (II"h"""",li :!!III DoIl'l.&l:L ".r na. I"rm'\l"~i,,~me :!1elli bi'!" 00", B.,n' Ii .rliitldri .".hlru".i, nhi)'. Itr ~-arl~'ct1n t.:\~lIIiil1I1 l'akG..r k ,1,11''' "~,,ltull;drUI prr'k.~ l'lnd" ",ir"t1. .. ~IE!!llnl t~kl"ll.l'" ~d!yl'l~u:nu:z:' Slf,! yu', nrakl!.tlndeTt:ilnl.. berti'll;!'!' iJIIl dll%!I't~ m .. ki r.r1qmr~ dl'\ii:Hl l,h,rldH"ill oj. blJo:CUJi 'b~llrmlll t ... D HI brlk,kLl.t" to.lJI.m,)I .. U'I'k"rn- tu~. ,\m~r dnnk.(l d'lL<;el dh'i:o! ka t;jf'~'le~ IIIkhl1l1<1 erm.iyor mu1. R"uTaya b(Lr.e-Kt't (' mii'!t!r. .ko;r11 ""It .,f..rlt,,[ id&f,·.i.nd~n jltotl'ii- !lIt oil ""i~ !J" ~~!'"i""'''' Qn~t ,ik .. ll • .t1 h, ... r' .... tld,r aa)o'lil~" mllJOIllBk A.lI'I'I!rlU lT4l.lll!IILfitlimul. i <l,"_ nll"" .nu~" okum,k. ik, t;ual !>a;;II'!lIIt'rindl! hclllrnn zlhlll ,.f, .10ilt Hr;r :9 "Y(" ~ll"rl1l:>: l!1'"iyoT", Fak t K"h.l!:l1L dB. teu.hl.tratls knT~llnn- delWtllf. ~Ir\D !fi5ml btl I~ \IJ1 r. '" I I..nik -pm.." ,.."]m,, It:altul, IIln:Jn ". ,.I.~J kt.trl f,n b~r 1'(11 ", .... millLlrLJ \mrn' nlrl~,~ n....lrik.. II m"nuII>. kn ......IIr.ed.~.(I j,;' rld'r. II'n. t'["..-,ill: ~n!:l 1'1't VI'1tl ham.l~ hir I!"_' f!l:rebilmc"k IelD bf'T m Ii "');1" ri1n~tlJlm •• '" I" t..n ,h mll!.t ..., liili Lu i'llmll'lEUJ hII._'!".t, .... (0 bi.r ko lli<ms VApml lIr. Qw.Jw;bwt.l!JndAkl IIniUWI 1,'1 hlk m m~ .lw>llr?ilt\l~ II prill, ~ldlleL !fitly Ir'fm mil iile!:""ll t.,.'':H,nr. ,,,,,,, allY<!' t ':I'D! r":funl ... r h'mmiJ'I'H dell I!\,v·l elimi1.d" biJ: Iln:lrhtar B,\VAR [Nf'lllll ~ CEV P '~ .. +nd. ,...",.t .. ol'urm.~" kine bl1l!l bqt.nm.lp_. P'Brk .. t YIlLo h.i" liild.i;i ·dlild .. ;oki, .. f .,t",~k"I .. !'[YII (' r"";II11lnn b,. dda i 1.1 'l'ENf U,\H tM"II,,~ik- r.r>li,,,,rri !tI. I) I'll lewr Ll)lm~"1 l.!'InmdH"" n Ylet ioar oll· \'"ERECEK zLJI:kI. B&ktll1ol .... J(Llrulunul1 1'1 .,._, I,r n, ',lrri Brr.hrnml .. m ~.~"O Ilf. I~no. hlHlIkl.r.n aDD"-,., ,.illllJr' M, "rli hLllllnrl,l'IIr tt"LH' aile.l"rilll'!I; mnb .... n,Tot nolini rl" D1m~I'Ic ir.ln llb.'!m o1'1n Ir,. hmir. I r'lcl{"[on.1l1.l - LlIl1l.1· tUl.!l'm • -1kI11nUlo aJunollUu 'II.. lind" ,. ~m1l:t"~' •• 'Sil1"'t!·; [In,,.miln dmd .. ,..,. l.ull,'_"mrl. it.l;m:.I'~;1l brlir p_ ,"'!p IDl'mur m; 'r,nr:l" i"kq",r ,1Il~1rt., .. , "'""d,. nabtal da d!urt1at l'l! t.t-mlndlt Ill" hr i:I[r k.s.ynalrt.iJJn aLthglm !Ulnf:" Hn IlZerL1Jo!!proll ml~ IillD YJrI'IIIh lo)mll"1 r .llmY" .1)1"1[110"11 10.).. on",""i. m~m'(!I;M:'mi .. l~i" her ~,1iluf"'l Ill'V1 m; (]fF'I"l.f'It 1I'll.n1 m~T" Ir,..j,,~ d n:rll I1l<'Dllrk.-€ 'I"!l'ltr",l poi" i !I.{! .. ~mdr!!1l bll[OII['I. D[..t"v d~t:.Id[f" l'e ~;;;'rc D P B:Ulkanl eeli.1 fI • lIu.uimugt!U'. 8u 1- II }fI.lli1{ ZBrnUi nmr"u~ i~ifr. .k; m.,,,,lo\rd 1i.1'II."it,Ja I'k I11m1J'11l1', BII ".11 .... ,i,,", bun,.l10]0111 uye1C'1" rl ..,,_. I !irTTl,,1< lII'IF1]rL I,•• Jill ',("<l ....r" b.l'lirl\·",n ..~,..JiTl ... _ . n"lftolu'at P1l.~t' "1 .. ".l'cmmm: !,'l'Ir. onLimllt.odd.!i CIlTl"l(l F:'liltnll At ~m kaym ..:ill!lll ~l<th.',;,; ~n.," ","'"ut ,J".n"lo: .. " n"I"~.",, ""tCl""o li-llilll(1 ~Jryb~*'I'l"./Il"1I 1,11..111' nfl'1 de l~i~ lul,[h" L.c-e ll'r'la~1l ~ e~~im]eticDtl'I'" .... ". , -I -jI,,.rlLiIi( l:r~rdB., l:liJ~ )'lLnml3.kla. Clldu!?n Ill[ E&h&n! "I'I!!d:oltr. Dm.I ~'C"ra 1tel'llll AIft'. wr.,..IIiiU:'I' (!!Ill mal[ ~ InoJlth) ",r.mt S .... litm ... i bnlmnu[,ln" ........i bi. L>brnp!n." "" 1illyoCrm,.d.l.r ~,,-.f, I ler[M """tni.l~~k, y,1 uri'l.I:u'l. -Oll!a millet h~'ldmiy".... tiQ;'11 b[r h:1.ft",hk !ll/}'uhalin.i.n lUll. .rn:l- nml -.wtol'l'!U.lu -.hUU"' ..~ gl. rdl1'l[g!nl .blli'bt-r ,,~rdlgl HI1!! 1'1 ...10' r mIl i1"t ,." hu.., •• ILJ:r\l ~Irr:- m.rl~IJ .. tal".hlmi,lil", ,..hir1i if,.hl.,.. .t"".m L'1l~ktir" ufllll1~k ;.v,.u,r.tde 1)1:11IU]][0[''1'";1 oHI D1[!r'U".l1:i:1I1 'I , him !<Ollrlll!lmVlna Y.BrllJ.csk.hl'. rt"J oI!illl2D U~"~m .. lm ka}'d.eok;J1 .... L~ .. nUmo.tru[ kuun, U83 ".~ ::iI2ti'i 11&511'C(lcuk 1",tLrm, l!: kill. lLun ."ti: ..... 111 ~re. .. I"''11.. Vo!nt niimill !rot>mllJlumd .. TIl .h,B",~hJ] Trum_." !:iii mue ..... i",lI.nml~ VI! kanU'la[ OM. gCil"'e lie mil. ttlDIl o~ltdl1U fwtl J.,ul 11'1 nl!! q&r~tl~ e:t" "Ian 11!fIKlli,~1 r. Y'l!l'1"I'LIIr •• ",1111,1 ;11,1'l"1'1 ~n.,l .. n ton- b.[;,;" "I]nrl ...rr:l'i!:i h ok"lluru4~iI, t""'r.II:r hWmn..n Iplll r;;mj. 'tm",ri rrt.il .. ,I" N( ell! 0] • ..-, t. bii nr.lmalc I'lirIm, .- Oniv [lilt" ~1Ilt.! y.pJ! n 1<0:. oII1rRI.IIr!1ct;ila lflIpllaotaj':] lAhmi!ll ntr:lek 1>0 f,,1 l1'li 1 'rtl!fll~1" Hr, k"n,,, Tf,,'(,,-i,..~ P:""t''1'fl1~kto) oldl!hr liL.T..m~" rn bu t ..klI.moll 811[1>1\111'1.111 dlIrm,t.ir, Ih_nu Il~r zamu lJPitt mleUI". Se-~illll ~Iim be}'elinAn r;ahomlL' ~dl1ell 1'11.(!<OQUIIIlLII, Cumhul"b .. 'jln.r, yAnl trulaJLu. ort.&ya. at[lo:!l n 1'1 " Il II.dIlD i tihsalj &1&:11 hir m..... rfiI. alb" .. .lll'id mAIf~<:Ifr .. UrtldlirlnilA:r I;' -!nIL 'I'll 00 1olJl .. lIlil.kum Li., dorrie ralr. Vflt. "n.,l11 ',"b,,,lu, 1I~1IJil" mutJ "I'ljmaJ UCI (tIi -'" .21 c.dll(U nl• kl!l.Dl laiiDdi.ln hI) Jri.!nldli B. M. r[ ~d fI J'II L I.a "". oIalL rn .. t.i- Ie, ""loA nnunllnd& Nltol!kifii. :,erulIa'lnLn R1v_Uc Ir- IJ.rrrulall] Ve yeni f'e.;lm kRoun'aT' "'Y' 1.1'ul .j~n III t..11 i~ ;;.d,,, "" 1I!u=1 .." Ik:a til bil •• ~ktir. TurK "1'"/11."" .. hnnl[! IbDlllJYln!! ""lIl nUD fil! $l':kild~ 1I,l1KIlol' ttllm bill~Mei:1i6i.rn nl"IJj Oil 1clln Cfvap mil.· bL m;mh!,ko!t1ml=.n. iI.. ~ ! mil ~ .. !...;lua 1..3.1 hlklllL ... IrllP:IJ.ImlSl h.. ~lm"hki ".noDd .. iI". hgaJt ~"mnu m~rnUrlilr mr,jllllllll.M,P_ ,h'.I!", .. "I,·" i",ptr ... r".1,]. mf:"k c rl... dl:vlll~nn llilt IU rmaI&rm mr. Till!!dlglllden i b3bsedtn f!ny;tt, btydinde ol.ac;U;i:tr I umu m I i !!".I r:l. d .. ,nm '"" .-~klir. . I1a Did,,!,.. BIJJ&hi,yJ!tll .ma»r:aInl:u· i,ikl klu "",PLlI hllq'lliu Jiir. h.\"'drni .. l"'m~llm"~ Ciurnlllll"i,'''' f. mn~Tj~lik h...,,,,t., ~k "fIulil •• i !.emt t..s.."'"1 II ~ I.:DJl.lkl b8.ld.l uo. u:l"ll&. 501.J 1'1'1I11! de"'amla dem i.§Urr Id: P"'tol "r.lm.h.n"", R.lmll" b;;.llI.~ r.1 w~rt';J, It:.llll.l IJdllmil. mt!:tli. .. 14~t~r PartLl~yiir\l1'lUleo f~r:!,i1i11 ilo dell.3n" i~birlirll' I; ... tH, SI'III hir •~m 11[k T"l'm"l~ri Itu'!i'illc t .... nll%Lrll.lndit. mu; 11.. nunla bn-allri 1MI alI&d. Me-sell!! ynlmz kiln IlD mtl!lI~ ~",rl"k:I 'i ... mil.bIot n.otgy. 'fU- 'Irml4tir. T,< .. not. hgln..krl 11 "'. rJn,J.(. YllJnLZlC1IIo ;;l~ll· z:lkmLU~ I~.. InJ 1'1:.....,il] It<IH,,,. I"" 1.11· ,,,bLlll trbn"~!llr K"llUnlll.rm m."ln. Il!!r..j.,~il"~ a~((ult'Wlll mllmllr·.rni,..~I. diirliJiL bir "ekH ie rill. , "1'trif[", i,l .. tm~YtI ~.k kJl1 m'R1 LUIli! "Itrli ihtiJ"aJ;Ir>ra lntibo.k .t~ Ill! mlz bJi:' Kl!Jro IIll!lclm 0011; iela. n'," lui d"~iJdir, On.rm .. Nmckt"pi._, 'nn., V" m, ml"k .. l" In<'l!Cr.ib dl~" l:tI!ul"ti!nl!k ,t .. rim. Jr(1ll1b.-Jll' ~:!I o klllJUnUD 1:.IItbikl gcrcktll'. :B.~ rrk 1 Irl,kL',r lItllUUlll&"m"i •• _ Bir ml.lr \,ilLrcl",. Blill c1:1a!!t de yin!! Iryru I'r«-i'k Turk ifl:ar.~ !tamlnu tJr •• no., FlUII rill. mllmlmllrlon!:E t"ld k.l"rillo IITII~I1rn ~'li J, i..i m II 1 he a. 'Il,.el~lzin t'roU!':r1 lI('U"",·, ..!'Inl LII Demok"rfltl::lr k.nd[lerim kul" L h:o 1l.~Fl!l:kurn.luoeo.,-~ I<.d/lr ""rn Ril1'Oik )'£..."Ii~. aLlil1Ilrnllllur. IIW'. llo I"'pilt cJIl.i!~!!(i(I.l •• ", s"l'i n s""J'"ll,,r 1l,.liiH ' OJ iTi "1"",.,."".,, ViUlr'l1l1"dir, 6u[1~~ J'"lI;t"r Id, 1.u tl .... er:!~ d~1 l1d.!l&I"U'I.!'Il.I.Ij, Vt tlI bu1.m:adq ld fll"l l~in bu gibi I'dr<ll" it JI'fl'"",ulnad" <;L~.tli.rtiloJ" ~t:n.[ r:;~ll~ krir ,o.d..o.l., ...ti:lnr:mlLu. yo. .... m,miJ""de I1f% I ~th~IIfo[" munHtl>;)t na,r.l .. rill it.. "", ""...ll ..,.,. n "M,tn, i me:-rol~k...:tin l1:ind(' >;'1! 4LJ:Im4 .. &P Ankatu, 1 r H~t5HH!i J;..me;(i'lJOlhlur.derle d.ime. mCIBe1~ Iflk:;:r.r. iI; "ll",,,m.,k i('rn 1.1"'til'l~r ",l,nll:lXlll:t. "",,J"]ri I I",,,,ij 111" .con ,,~tit:, l... Ln; I..s.r:J bit' al.!.b. I;ltkmeldLdk. le";mi~i • bu ....1]<1 d.. li, ~"J" Ln ~ I"M" h.., I1>r:l I'! , 'o:nn"" ..• ;~~~ .,lhlm. Wadsrr'ei!mi,tir D n:llr;~1 Itll,r>mlJt:rJ ... il,t" 'lip milletl oY3ll~'orian dl)'OI"~or,- k811 lDu ~'ii.k e.ll;wi Gt:-O:r~() en h~kl]k vo!< rNII; rn"hI'.[JI~ II~n, if"r]o L~l"" J. rl"nlmh .[~,::il;:;. ~~I1[ I~.blll"''' II I rl,lmIll; "Co \"LIII;:<1 J.Ullflll:'N.l'1UI. U ''''''lllNo!! lIo:.fI... ~orth ~uglll'L bWIUBi bir u~[\kla F;!1l(nt l:iri~ i!j.'lhH ~ldugumu!!! :bad,,· rLr.r.l8 I. III PfOtrll y.lm, .. I«rubrl .." I~ri unlL1 katiUIl1anlld;l, d.~ili•• tIJlc ta labk;]!{QU DIJ:u mHn1.,li.l!lrulill rnOn<!l1!.lctlml~ I•• 'll ....h".l~k.i ~;i'" ,.I"rl 'l'atrmdn~ .. "", II ton II IJ"'''' ... '<'10 'r ...... trt, •• ~c1C"rdm dol~YI tatlill' ltd t:!l'"af tfiti?l"bulO~1l LI~llI',mlze d5llmi1r nl!. te dUI!' l!!!Uen yJ.htlt n<l!,riYIIJ" ... n., r:l.a ,.."," h: hu nrunu:r..rr. ••• lui. veya ~anltT"'ll'l'II~kI [11'1' IllII 1111d ... lIr."flLlLel"riml ...1 "06 i.at1 I!IlukAd- R" n.. m"k '" IInl.!m~lc ~ ,Iir, 1'11:10I", 1 i1r, (Ill", h.,;jil 1 [nettl<!!) BIZ nll11ma;l-'E!.l"akll1:rJm 0'~;.,,, I h.,,, ~[1 r.-b''II111 "J'"l' hll]m"'''e,. 'lI!rIdBr. kil!niHI!1Io1 l_ul!&fI pro!6!Oi! rl.. rl! Imloo3 b'·rJ1lo.trlik .. 1"0 kom II. ",be.. \'01) ;...; ", .... !Ii !'''Iii" 'I'II\"".~"'" dar f.lIIi., roYIl BiIlIIlp "la..nl Lf hakk:1 [1i;u,d kab .. 1 b'IITUrrlll~ (;d;on"t;I. II [ii IUlnu"", m'O:& YIII1IlnIMt.,I.I on .,10:. rlll.thlk T. .. I,,, ",I,ll!. .. "11m' d-vt rod - il l:tlh:..kat ~111;1 .. ttllf1 tl<'lcdJr. VI' ~U~ ..hnl!:lT.l"11I' !.i!~ rim,.d. illi l;o!lttLud.r:i. ...~ lh ,I> bnl]J>IJ.II1I1I 1,6, b~"':md_ i~birligi yLI K.!~l.m"1I:1iI!d1r. Bllntbill IIQIIa L Emolyt!t~o y'.pll 11 lahklkau mirnrur!J"II"n"'Tj dlWllm h ... lor l1mul.... ""u ....l"n d"mAlkntu ....."." prfl.... l1J'- .." bll b.loikJ r:l1,l.tlITgn:n 1111111 11.!41t 5.!ilmJ m\'c .....'1.tftlrI ml!.lTIl probl ..", ..."'F:"lSl'I! AJlMet Sr;>y.aJ. cy·\lt!l~ Joflill il:illJ...rt-~~nr. I lLwiJw, s..<r;hk, 5l"ki.in"; n It ~I ill",1 ~hdi ,i Kaik.l1irrll!. PILrtIalIJldI!l ilr" Idl ,... rtl;l'td. ~'s.b fila! Itii'l'\lli: o;ru,m ,,,_r. • 11',,:1 I", '01 kin 1J1'I11LII PI 1:;"''' lriF ,,-"I. JiI orilme.i I'ffl,,!illi &,1- r-. m& iv.l,lme.illl! (iloa, lQuh I 'nolA) .... oj!!; 1,;. tT, I'. i....... toml'" j"".r." um ca;al~1!I M1 i1ario.delG iDlloIIll!m"]., hL~ m..lrll!l,Tis. I.<ID ,.118m", "'Ihnrl II", d~m ...krllti11 l'artlehULk klaov~.JI1 I!IJtJJ'IIr:I..:J. r::Jl,!lnL;!WIo blr Hll ~"..-.dl~ da ~~biJlT.· 1r.l&.I.. uu !'",I pl"1.llm il]ill' &:raJ \I. dn Jut..., 1k'1J!:.'n I"<!~Jnl Ira ~tml!k U. rt....IL. lot.... tcl'.ll!lI ~.u.u ~tlll.i. !Sen olJiN.}l', 11r.iJ~ 1J;fftr,,[ ~ lu In btl III.rir:ni" i:alktllo,,,ra:r;. "'..d,. Il1Ittir YlllnlIih, Brlvtllo: M..!!t, IU· tr&n dnlcl, ill' "" ... mimi mun .. thlemi In:r';_tklii!htJ~, iII.rJlfJti.rLCi lI.'l.p.t"fI IIDhlll[.lm''l~n·• .lUI... t Soy- :z... " :&...1. .. " S,n.ultl·1 [], i1lJilJIl",iI ....... Iluluullbr. n.. lnaO .1.. , .. 1iIIl'[1. I{(''i~ "YI II dI!Il"!Il[Jll~<!! nIlL ~"riI:.r.i dy,a.lOi!U. nil! tM:I!~ ,,~ 1Ift'8. brlLlerirni. Ll...... m .. LmtTt:t, •• lLf "1;1 \Iou La.., 1111 i.......lJ~rdour, < A j'"tIrutmnl ~ vil!; .::lJCI m.hiy"UAlilir. il:ht Hi hi M.)"U!I<, BLngl:lt Mll11!t J... m"drl" "lmllr:l'Rlru trbliii QJ~; ~ J'l!U~ lIl""i, !l1~,,<I ~It, ... Llo.ltl.:JI;Il.ll iI..lt[i. 'r~IIIlU "lmrlLl1 1,,111 jtlloll":llir: .. 1"11 ,kil!~ 1.'= det_li .. gm~ Ir.-.J:.tj,~ ~f1n.I bd' !"1D3'1& ... a)[!~ M Ill~t P..nai ill!n !;I! vctull Focrldnn lhdll F AIII)'.U FI1HL DO,U:mJe!ln ~",dl!J \llm~t ~I~. I~il.n mll.W"u H1I1't&". d1JH'IIte IOYI.. .. mi .('~imif"l, J;!"r;;JI!I. ~!ilb ..1.ril~r:I u.. lM.l..,rlft~ her I[ •• n ~t&rI rH1 flliu.. rt m.t'U"ri&, G"*'n F:kim _ .. I.mi",,, lI1",""it hr:r.....'" r:n6TUl.k .. I~.J i 111' "if11 .. nd i r"lI! hiltK\j[~ ~teslnlll )'"rl.. OO~".!!JJJI'UH11L III< ch'mrr1 ...,lad.i Ib~~.:h~uL' Ir.aL,rlllL .... ".k. kilo,,!JJi!i.L I:~ ,"urnl.,. t".] ..in .. hLfr.lr:. 'I'i~1i: ~..~ {ocl'rln' m.lill .:.IMIok,,1 m ,dlL "'. mL:ll11., no> NUM!!ltLn Ard.t~~'l-J Ill! ]DO bin ,\f &n~'tru:t ill! .... um;mi iPhl'lt;:[J1 i ~'Il;; ,. ~""h",,, rl• ...l\ YokJ.&ml!. y.np[hh. Jf~!;l14l!: III» sr r!l m llaml,,., i.1, ,J I. F"br t I. g 80.: • ¥V1'llg.tlr: 0:OItLnm"b! d]'Ul!t yW'I !k.h, 11.~ r. ru ll,·";nln i~""tt;"""iir:i tollli. 11m ~i!!'m'\l""Tl blr ~=I!t. II;lkill'mak m., ,.itl"~1;1 11:0& 5"lind" tUI;r:l"'1"I-k. .Ilt!'"rLiQr.r 1t."UII1I IlRllrl" mey(llU:l& b"U"nml ~iI'I dOll'i't' ,j"T"m )'6JHU. KQMllIlQ[[')lIL~rf,.! !,iIhsl!J I!'d.I - 11Ii~lu. d~ Ill' • ,"rI" k(lllg~llhU!aJ;; t It I.... kn..-r"y." 'btr 'lr.lllu,,1 ~":P"- ~~"MlllaI,!nr1l! 1rul"LllllluQu tUblt 1'. I~n lo~a, <;ok Im1a.bBrI.!li;tI, mellUllLllllJJcJ.. J.n;rd.-1~ri,.. ~,rt';rnIMr UO b,,, toll l:".lldn ml cm. "...i nl"" .... " Buyiik Meeli.& I.Vil: .. B1UIJ.Il b,•• ". m:L!ldll .!roktur. SriiI ilfl Iilll" !IlL iIJtrenm. "'1 ullfb.rmll pri 0* .. rwt4aD Ibg ,Q1dald l~~ibn.llm ~11m.ak yD~. OmD.1 'I'lD t'll dlU!lJI!jtir. K""dil ... if 1'""1:1 at.lrl.tlr I '.rat;.",. lu" .lYlia m.hn.,hr. rn~ lr... , t1. ",,11'11 Ii; urer .. hl;lhl.c!llIl,tUJ', EI..,Hr:'r liu lI:'!1.fI .. A'I"rnp& 1ktJ. - tn .." m.hh .. ,f"u rl, .... I ?!"rmr. AdJl IJr.il te,ki!il.t, j~1.. mt'bo b~I • Y. s",,_1<tlJ.1'1 d"~an p:, !o"L ulr,' • dI. mlil&maha ~ .0 dq. II~' I!II ,,,ullim 111 r nrlrn .. blrL 01.I"lltill"' taTlU"tMi :tt· rl;nlit~"kl c • :Adl 1,1;IIrllt..nln • n~ Ir;r"'"D bnl .. ~ l~ li.E.. mlfrko:o;o.. 'T\Idrlyl" u!mI cia[ d., llI.. nllrl '-'<efTne • IJlrll~l T&1!t kJ- ~BrrI.IlllZI.n ".:Z:1l Inonllnll"un tAk~rn!J". !I- .i" mmhk. mb'~I'JlIL.I bclht;rr I~." roll'ldllk faall)'rLLn III baD kml •• Rus;;d O;:'l"r !11. gdmL'Jleror;l! 1'IJIII-!l. l,~; <Flir milll!t r, .,lri1iuln 1J III hd"I !"J. ...om kht 11111 Ll1b.t .lD'lr:t~F] II&- ~... ih.l.:f"I~ul"'TII.. brtilh \llIlIm .:oak·,t. lL hiik 'ml rinm [Ik d!r. "' ..rak ~r. 'I"1I1i1 MOlin IolDum.1 JanlBna tr.avLI!: ,.~ }&l'dJm I>l"dlltu tflYl EIcl:!l, Ii:U-;lik &Iyab k; IpI~ II" ~'nd • ...:;.. i.t"[l"i ri " .i. Ilt'··"I".n ia dLljtl1ml.l1 Ati]l' dr ..l"tl.rini.l1 t'1lI,~j. t. vaIj.t1ll tl:i iIl.j nlh-tln" illl 'I] btLl Dlmu,. Dt!:\'AJn ...1.01 .. kt~ ~ ~;m ~IUI1I1lLJ !.IUll un.d '" " .. k. &lL1lJ 1 mu.l:.ILdJr. \" ampLlrri fur1rl!"u it"rll d .. hn,o.(jlk'llLU ~lIjycnlLJ, 'l<"kltuliitlill !..tIm, otoddmi, \l bll. IfJtoC'lil YI!!lr1 Vall "'. B;l~41YI BaJk.UiII "u, KOJlil ....b.,rla."I ..nn e.n.ii ,i- I, 1 Jr m"~i"I('d,r t oior 1"llur!A.;l "h"l"IImi,.cllirJir; h I ilL oli1.r1tslIkil£Lll r.mllP lhtlIJLall~1" 1:&1: C"rrrlt", llrIr'Io: .... LLItJ locll&ilJda, bllIlJrlL1ldJi Ii:~n.l. 111':' bililrilm' lor Onl I"!'l:If Dr. U'l"i"fttl.lli ~ bi~ ol.n, hir .;:W;: n{ 1Ir1", .finllilda lllLuht'!.,1'I: IIl;!nl,ldilm~'kt~lIll h, klmdan ....,.. , p lr',rn ",larlJrrl • , t ~"'"I,; f.. k", n!l'l'''.~11 E! .. )'el'l InonU. blr "SLU Vc kl21 ill! J!lllll .. niO,f .. l (..I"m",rr.~~t.\n ;YIU .;t"& ClUj', :n.;m uat U dr:t Trp F'a1lW In:r1nJ1<1 Illt;1illMlIl '" 'I1l(Urrl.d &mrl!, Ill) kill ,,,Hfflrn't.krll'li dnl'l I!'!(imrt .. I t1" fm mr. Vill il.rl"mol, ri. lnnl'l "lir.l!lrlo1., tUllt~ ~~ lalebw 11 I!t.Ir 1iti~1I .. )."'" .. IMilll l.oc&nlll I!:l'Jt1Il)d." ~". 11.11, nt"ilJll"'~ I'rl nllpl~~[nll or n &nunull. l'I\i:JhjJ':l], 1., r ~ "r i,a.o1 ,,]~,, Ilt !.",uk "ir P,,:!-k L.. ltip rtm~k1 ...i>: I ..n. "lm"d'RI i"n"puJ' vu1.,li''''t1i; " .. 1 HI! rftr"'YO B~kBr.ru VI! :!.Olund ~ ,I i'!~DIii~J t..ir LI~ I"" ,I .1,,..i 11.&1 yap8AJ' El'l" • •• 11'111::tATI,..,,.!,,k dNliini l>,j!l"I:ar.d A ..... ' lIiTl'';;;i d... T ,.,'Ll()rilll ~i:<,."' m'~!l. t~,r fj:II""n l,in n.· kofI<i If (,;r1~.;r II" DlLm~l.ny EI"~I!,,nl ru IUU)'"rou F-ar""vi.III, .n, ""' . k I' ,kll.lw. .h IISVU DI1l 8, UIJkIik "Illr ,UII'AiAJ;! ~ .. , Illok iUcrr • ."",.it ...e leri I:<il' ,,,10; 11- •• hfU,'rlm;ril1 kilH1hl:h 11im •• !.. '" 1['I\on., 1~ri Il<'l""~,,,, S, (, mdr .... r k ,Jllu.n I>lnl~j'l!llll!'~(' "yrtl"", 1·.rl<!!:", 1:11.1- [11",,1;.,1'1;" tI .tlnl tt'mi"l(I ,I" ,,,ubi. . bu.,rIIn !llJlllflllOr II,., t ..k"I,r.;" en 11('ri m"~l)tl11.nl .... " Or'! "ol,,~rl .. a'l,-[ rl, i ~t.i rlii",;in .. rl..>"1'''-- m ih••",,,I. Io~.;n "hrnlr; o..l.nml,li. k~l!l }~k m["mlJ1"l.u-:r tIJ.rII,llll .. IDfi:ir.,. <I. Ir '" "!11r,n .. 11 k"'Jt rh, I!lt!l.r1'bul 1j:llillenitNI BuI{-:dt; I"iIi ~:riI]48 I Ib,lti I.. mrn .. d'rl u.nl ..., ,ml1 l,;lI" I ~\ II h';lId" I'"tn,~,,Inhll IJ.~ d,r rrnk "h~" k'l",l m~lllLr " ~I II'{! dliJl J'b-ll Nlllmlrll :'<1.,(,1, I JI;iU rh' 0, ~lU,u Jl.:J.IIl I ~ .II kIlII!.i!lILl'ldc 'nl <!I~I"I yIh 'b11 !IiI.bdI ~.,. KG"" bn:r: ........... " t-l'!lllm .i .. [r,,1 \'~1iII .1. ,n k'l\rli~; lutl;1t1 h (l'Iill IIU'Url ~ ncltlll) I" r lritU. J 11'1n;.<.li~" r..t.Ut~llll!f'o!! Bvrll.". rljt If.t. ffill t ..f'tnn .. ~ktrr, ~l 9 Il h... 'Y ea.'k n ~ ~ k. ~n~ I..uann HLIT N; !lIed • nu. Y"'rJfI if..li.m ..'", knliimn .. m..mlt'h Noro'er; klirmBY h "kl!ll'lt"rl. ku· hl)'Jc:! '",1'\1 kaLablllt:M._ Ytnl Illmlhnn D~ RlheyLn N&!l Kilbal, Rr\I cul",,, Lu•• D.. "dan I>"'tk... io"' nm.n Yo I....... b,Hllo:lcn IOlU& B 1UIol'i hn I ,lin; llti"i"i ~ .rnnl'k t "2; Y A"~fi Ral~ Plinl ltrm.1 Ye .. , f d. ,." "Imhunl<:' ,"in lull. nn IDLi"k.&III],Jo M_,U'U[), rO"Dlali\"ku : 1 tT l"rOD' , - Bu unkii ecM<tlr. DlltuDkl' ..r; ·-~·tlIJJNtt'-:u: v;):-d,r, I, .Liimall , V:l>lurrbill'('R'Rlnr B.,yi ..1. I g .... Q~1 l~ ~I':;:i.hllll kurmu!jloTrli" 1111 ,\,. 'P L ;\,jn .i}'o..l \'11 e• I"" ko.l.) I",tm •., hi... kU'llL In. .... L:urtJlm D. ;'J.r ;nl!'!:l;~11 II" C"n,h"rb I "linIn ~~: ClIMI'i,"" F'o.I!,J<BP' 1ntlnllllilllra "lr,I[. In I]ilkllt;,,; ('o"m '" • nr."Pm·1 "f)ingLon. 1 ~A!II _ (,up: kll1\Or",K 1.Jk,mdnll Ioi ... i.hkrbr' ." t:.:..! rill ilo, .nr l.n' Uhlll'lUl'l "Ururl,,:;,, 1"JLkunu m II luI" " .. I Ia IIlull<1. l.;zjID r:li., AUant.ik !JIll"lunma. h • II roll '-I!: kllnLld,[] II'l I. Y"Ic",r:I. R",rm~.'nrl .. 1'1 ;;~, .. k, ol" .. inl" on 1:'.... " krnnu. ,m IIr" k},I"IlKt"l'''' f;',im .. k .. <lill'. I .im C'ft"ulr.,l ,. ~c ...e,!;i dllhillndl! luu:(y AlIELntlk;. t .. ,"'u ":!1111i t • v, P' ],... ~ llr.,k[lO ". ,- Ii<l.... lh .. n Ai'IILIlt O'lIUJl d"f(,Jdi. k .. h~ll hrll11<'Ii" i U~ rm hn, ,.t1ltlf do(',o.mll !Jt'O,fTlln .. ra d .. ,\'-rtl po. I< "·n~"J'in. l'!;~n :her ~e)'d~'l' ji' [il :U,·c1i. 1I;"I;n'''' .. karl"r IIl,mlll' gl"UPIHlld Ilk lnplact[!l1 dun ya- ,,,,d,, J.u.~,I.J" • 11.;1 A"n.l, ,Di Il f' ~<,[] .\I'II,('t T 1.1 1J(III~ir"', " .. hll.,,I, ~.nll&r1 Ie" ~J!" • n~(h .. ~nlfr'''ti n \" "" m"io.,,!1 k',r."" .•• 1Ii [1"1 1, H ... ~nmoel ••, !J.,."m 1.t"rllm,.1< i- pl!lI'll~t[l", R[[ gr'llpta Blrl,;:o!jolk \. "" ~r I""Tl,~,"", mr~. 11["! ""Ii,·h ..L..iI- ~lllld, t.pn lalr<fi~ 1,1erifli l.idD;"~lI;.,. .. P, i d r BO,11llmJI J trid:hl •••i r' )<'r 1....hIr;J..,.iPll ."r.jqm. ~in "'t1l1l,1"",n ,;'hll.l'i.l" run "mil, :i:Der'.kB., tn,:rlll~T~ ve Frtl'lll.l b·.L' ~ 1:111I~I .m d,l~r OI,,,clll~l ._ iUlkllr&lI.a "Paf~ GtlII.&.I.. 'rL~R1rlD Illlr:Jjr "'" ),oOlk,.j"" v"r.n ., TJ..b1 Ill: 11,0;', rIrllli:Htl 1'1111 I11'11~ "m" '.....l 1.nkl'f1 nrl" i Jr.I'i 1,ir 1ullm:'ll!tnflli'. 01" oI•• L hl(hll ... ~.n"n 1 ~ 1'1., nd" ]111 ... 11, Mo:"k.ld .... ,,11 [11 : lll.)" Wi Amc;rI1iIlll"1Ui.! yudLm.I, 1"'"01<;1 -muli.lLr.....", d_m, It; hukil"wHn! IrJ itlllJt!r al= il;e"\.'l"l!lero Il:QI'o! f";;",,nul] nlllllu.tll mlll ... kif' batll.. !lTl1I1"1,("~! I r, T'1'1;1 f""tkill'iu"l ~. G..aual l!!.:. BrJdIt iii till!!.,. 10mu alia;, tr.fUclmL)'otUn 'I'iC b",IW?:1< ,.(n.lr, .f,lir, r hLl btllll ....nt[dll ~"mi Imri1er ... rh'l!:' kiln D"t"",,.J, j. 1I~lIhk Lhv'uu cI'!l~l.a.r ... l...,Jar 1I:5'IH",,,i<: h" ... ,"'1.)'1' '1\11 "rl""I11 .. 11; i.nr" .ilnd,1.c ~,., •• lIm~nbrm kQrgnmll:!ll. dU!lm'l,\ mllli mU"lL~{I"l:ntl'l Ilil.lUa "'''''1;I.I~ ril!ltllm .IfC. arId. limn .. d!d.i ld~ III"in .. f!.""lr""j(1I11 htl.l,rd;" rlDJ LU .. ".urll-l' .16. ro."r" 1l.II"fj p- T\lfk 0111u:>".mun A..m1!:11<g Ic;ro or _ I) K,'IN' k k•• 1m trlo:"k I,or .r ",,,,,,n d~nL2lll!ltI1rI'l1l k rlL mih,II'U':' AI"" .. t 1 11.0"kl!-,n,h.. ~u' ot'"4,lrllti Ila r =nt"nl' "..II" tirilm k d[r, i m bir J~ t'1mkk v" f,"r 1W'1(fi b;, I hllrl!lu>t v" bland IIi! c: -ol:nln ndl I L.. rli :st." "f.lm. nnn, ,~I"n.,l '1' 1 ' [:'IUU IUI:mu1& n,.;:!IliL·kel Iflcril halt; ru.o.lzl!lDelr:'rln~ In.llLBrDmIl)'1l, 6frL!ll bultlWt VII!! mil;; 1w:Irl.:!. I!o:.; .. U.U!.o;n tlkLJ \Ie mLII,1..LII. mi!kh gOetudl,at AIOl}!J "" ,motYI! 1.JI~lh~ - 4..hlt: • ..u. I~ , .. I lr... .J.... "lo. l I"'''t'm:, h..,iX ""fill 1 b.lit ko)rllll~11 In -:IV IrunUI mescleleri gorii· " dlhm ..'luri .. in. ..... U1id .. 11k LAlctJ", 111 r::~kUr, ..... ,lC!nlf,'kl<,lir UII i ;u,jl:i f"'] • 1- .1,,1"' 1f" lrn.call bJldJ 1"11 !'I terllilr • I'I~ .. I., pyuu l'tIiJ,"I' .. W r ~liIerLQ'u TfIIilina j:I~" ".1 I< ~'!JI rt Imllllnm",'nl .II;1.libm..l;; '~TIt,., It - r ilIrr Id 1 'k""ulI'J ,.tirlirtulo:" m ,ll ... lj. 0'.'''" 11.0,1 U til kr Unr'lnJt Inlll-t cl!:iJ.lUUUD ho.!r !lie '1'n.k.1 ..da y&p,]Ai'! ::naJ'lfi¥Hl1u.:1. !iilr tCf1lJltkl 11iIitudlLr"l'. i:ftlDliJI I'I!! hC1" )'tMle I'ffIk[ul bu. Q{tJf ~~ IIQI»lTIIU ~ lpflfl .o" hi r h"litlL .. ,kil • •• Io:l in ,I, ][ r, Dll. It:irlli.D I.lnd b.l>VaUm, .. dt''I'fI't''l'1I1l ""~ liilDMh &!Ju 11:1. 1;1 bUJ1l.!JI: l,.c-;JIlc~ 'pn m,IL..t ....lomrr1. cb. hi>yu-h t",r'lIIi.i"i "m·l[d.n i¢.Il ... l1[WIIH.l: ..)I,~I ILitJ[r."\ "hm,ll-I. Iti IUJlL'DIlk \'~ mt.lt~llrl W ~II.'I ..,. gibl kt.. W. m g:. b .. ,laDl1It:t'l' 0 ...1 illMel.,r l<Lnll Ri:ru t 1;.. .1 !mI.i)ll~ io:'ind. ilrll 11Mnwt ]:1.vil1l1 L ",kl,ml ~Imrtl, II E""ll- m~1!: I-iIrtllr h!!JU...nd,r_ .t:n"-J,hlr, Qt:n.llllni 'lnnunJi uk>"!RI r1"r!:UrIlIft.ii I':"Yi,_ ;1,,,,";,,rI .. d,.h ..U. DIl d.II J'ii 1Ia.!i: .. 'l .. ~ 1.1.,,1 .. rlll,li'~ H;,lr M .:~t~ lib: 1.t.cmlf'K VI: ;1(;1:11 rl.I1' r:I'~I".I". u••rI 1.1l1diIIl,l. 110 IoI!i>nl (&[Q. IIUlil [ 1 1J1 Ifl) toOl! t>nrn. rl.akrl [l!1.!r."! ~.·I'~l... ~!d. ",i7i~ IJsmnilii ~ ...laiftmu: p[foI)"tiph ...~' "rJrlI,'" nllllE".! tI~lJ.dir. ~;I r Cllm- .]il .. m~lr. Jr.n.&yoLll&lllD llJll"lma.tI aI.. Iteil!n !llr er. t!l mooern III t-anb LmlJi mlli;~MM:llhBrlI p'"nl "l"Ilrk'lYiI L~ln ""'11 h([fl,~,1.: ""1~1l rl1lIi;" h:Lldllf ••11l ~ I'd n m •• 1 HIII ....mrlri!ldir. 1["1 w~ '1'(1 oI_{"t1r Lf!!l(liil" 111:t1ir .... lm II t.!mln bul!lnlln bLr IIllkt[1" v!" mul\o..II; bl.[l!,'!:l~ vUdt, kuII.a:tJ."!I'll'l1 <.lel'tiIll ~J'tW. i!lu. dl!ri'-e~""<: m .. rnnu_nl I< "!!!tIel Ii,fll" l.f. LIIll'J,. ~ n.nl"iJi, .. Jq IIm,.~.'t"' ill [' n"m. BliL[]ri. drlrL.ft1.-rL..t[1t'h"311t11 re""llJ<jn.r.[u. T!!r.')·i .... m",..}, ... · Ifli. kak :l"i!NrLt! g.!t1:-1I31u'J till' Ir.B..Z;I "l'ad.. t!.lllU d .. ~nt; etmitk llrtprlm Jllrnl ..jiJc 'lli'Ui:!"l!li. bUnI"!' Tn'Flrl"ir D..mok .. 'ilt h •• mllh.l"r .. i "lilt~lu. i"ilJ. (Il]'1l)i,...l I. iHr. P'tlli!riklkll, d1l'_ 1'Iu Itlhnlli Ciil'!'l.hor EI.,atIlJU. 1l1lluJOdll i'3, ((IUIrJ:....17.1 II'? k!lYIU, bu '~I"'. o;inrl" (,,,It," IU.IIII ltJ.j!I"br II' nl111lru ml!!! blfl bill ,",1]~ Ib[..- nr<ILI}'U IIIII.!"! a'I ~'·lTtin,,· hl.Uc'6rn .. 1,1.. dlJ',''''nift ;~.. b, "'Im. mll''''',\l.l'n"l Oihll ""Ijr.i.n II.,rI" nil .. I Tlln A.n"lf".11 r:"npn ~lfUfk 1Ll'Ilbibln III< lundl!4 Unu... tlit'DIlCJr ml'r bur t.m1,L1r, nL, Jr I t1"m .. k.lJ,IlI '.nr!"kl <mgIJ "Iau 1"lIIirl "Hirei kn.<1"., 1.11 m n IJ. Un t ..... Y11.:'Fak! "11 ~!lhlfll1l1l n "r I.....it .·.1;•••••• b ,I..rrn riT"'..t I!'IiM t;!ly'Ll.k m!:h J'(!'t lIilte:1yCl£ U" yJl:l:cf," d~ g"rl'liI 1b1.l.t.(JrlliLt:. ,lrI~ulla m"'It I.ir t I>i, IIrlllli,., "Inrnk ",.,mlo" }'.. hmdrr. hA1Ufllll'l'" Ie B Jyiilr: !l1""" • fj;L'('Q y'J I ~ al·.Ill2lIl.. Ufl>.m oiJri.n'''1n I .. 1·.kk"lulld 'n" ... ...:;.. TIlrkb't' olm 1111" blloUm K&l'B.. II r k~.. tl"fll.l'1!' !ftu\'I!2~r,.,ml" [ ..I 1h., k"U" )·... 1. ,ml'ili liI..llw1'r. liu .,"ur. f;{1r1i1~ tc:;LlhlTltr IUllcJu.noJ sCiyli:dl \ rN'l ~jni L,IJ,.d., t;knl.l! Vol! Ak4"'nlz, R .....' r _C1111v ,I 'kt{;d.lr , ~I Ylulukt"n SID,U , blr mllldwki. .1 I! \'r( .. t.l,n1tlmlll 11:" .f"I". ~[, ,.1. r~li.J'H" .ltl '<'r. 11t:'II!,i~i, Am"I'IIUi, 1I"~I"r1 yor ImlVrc M r_ 1\1, I'i"." 1I.~.h". Btl II ,J h 1'. • " lin"" '!lllrll hnltlnnd~ l.!t uljJ:I I)~n I:llltb. B'J~nn TiJrkl}'!! IIlItm I~ln. rt,. ,,,., .. up m,lh,t, ,·I1II1~.i ~ ,. .. ttlm .. "'~iil. mUll m1l1'aJ(.n.l!e1J hl- tol'l' F}'ril r 'l"firkl~:rl l![[IyIN!U~llTll" .'''Iul' rll"lil' .. lI, f "nl1nn id"rl .. 1,.. lr,. IluJ.II 11ll.nl yllnhm [n' dnJ1ru flJ~1 bl r ~. "ok ~n k..yb ... d~t,.~z, Eu Iloi.. P, 11"I.r L;.J..rl rl<.." ~..knu" ",yo hm"k" l!'!~ln .. lir" ]1'15.11- I.. "n l'llr."uil. Clililif N, 11'111 .]'lmn pI rtI" iot;.h~. " .. II'\Ymn k (i(,m('!ftir. II!!. il.ftllyrutJl 1J"II;,IhN.u.r:I basJI.m <0111" EU'!!', ,1, >'1t. "I' mllll h"'k~m1Y"1 p:-"''' 1r-r1... 1n" klmtllD TUlilly,")', v"pt[~mll!! yor I"M 1.;'>"'"1 I(,i"," ."'~.ir If[ 'J', 1111 u- ~~ iIl'nl"'81 1~11I J,fllfll~~11 ~' rrl,ml btl .. d,MI t:ilr bo:dl~'(1 ~t'lldlr, .. yUk blr IltJlrnlllllor! lI....rl[[111 U<'1.11I'1t11 ~"rl n r ,,1.11 " •• l.~ ",.11..,11 ll'J rtT .. rh n. :nlll.tll..lI1Lll". Bllb" oS Cl.Imhlll' ~,.I.. t'I"II. ~.1... 1 '1'" 1"• .1 .. lIl".l .. lui. ~"." 111,11 h~rli F.~•• r li)11';J ..... I .... I ~I rillftrr(''' <ler:>lI. "11'.Vll ....m ..rll<L l':loIl I nln hr~ I'Iil'nl'kl l'11Illtullrclll Dldu. r.1I1l d'I.n 1. ~do:r". I .... i 10, 1.... i \'11 j .,rll[ r I!ll.. n.... ft !I01:IM Mr. llil rdJlr Ct'!<tlT. I.. ,"'r"~, ~r:J-[" .. ~. h[], Io(ii,n ~,,'1'1i".I~ tu .Il"ll,~ '''F~a}'a 111'1' b_!(.n'I. IIJlh,,1 g~ ,. rt ,irld. t ., r,·:0.'>1 ,,[, •• HI'" it([ol.,'1tt 11lnr t.nr.I[l'od.li.rl tf!HI Me, prl",,·'n 1Ii!i:r:I~Tlftt!II!Vftffl iii." Btlyl~lIkl[" Iku""dl 41bl rllttJi IdIT. ~I. ,L" ~.,,,,d•• il., r;,lhin T fi~,,,i'l ~.".1I1<1" 1"1l'l'1t"l' .iltn"ili.~]. ltlr lrrn Yl]mll .W. rnLUt.ll' ~I, h .",~ Il\flnrrh~, ""'-',,n.lollnMI' f'l.4H~ 'lInl AVrII[1.['1)'! LLClI~ tll n L'Lr.. • , 1;.. r .. ".fl.JIk", dc\hl ~d E;;..n'" t'I n'll 12 T.mtl",! l!(OYlumlim. In, f ... b'fl, ,inin 1"'14,17,1"0 ." .. Im ........ n., tun.JULy .. ,'e l"-rlM bIIklhrI..btlr" ..... 11 .T"<'~lr('.. ttLlr. ", ..;\f.,r.l.; • I m~. ~.. Ir' ,,~i' • JJ, tl(,n b.lrv.tJL'r ~, nihil:; I ok:r.l'I1[ ,., I'OIr 1,,.,1.1,,'l'"n "".in "llI.r .,.. "..'",t nl. 110 TI.klth .n'" II:'h~m ",I rtl ~ v.::t; 1"Ittbnd' I~M~lItl 'konl!r)1 I.,. .Q. k klll"l\<lllLl~ b r tc:.b!.cJ o;Li!!h.~'1 hn.klnn • ~rl' P.1U,I • '" !l;" ..... ""Ir,,""h~ • "'" 1<<t1nt fll1l ,iiiI'. 11 mUtt fill n 1(.. llul I!UII!"'L WedIn'" dJl ~I ,~t"J'<!'n !;Lir mllt.-ttf'ldHn!" , III I~. rI " •• tt, r.fI .[}"l.I[ lin III~ blr Blrl.,..t C! ban 'Hllfblnd.. Tl,ldl: bl'l:l tllmnm"D mt':nn.JIj ~d r-rk Lh (1Z \~rm~mek. )1.. I I tnkCt I't& d,',m,di il. 10:1'"1 .. ,1,1"""-,, "It; ,,1-;1.1iI!oikL'1'1 Canl!ll.]c \., l!!orl'loylll!. kl») {Onlll~ "'11'l n i:'"lm I, II] ~ n!<1 ,I' Ilnd~ nut.!ru ,,,,,.','1'11) 1.rn1, 1»1(01'I 111,]1011"'; i ... m'lJl,.I .. lllIIi~i r ko<:lI. Brlt'fwD JlftP~ :-!Lttarlu!uDilli HI rhnhl.. C 1'1: I "II Ilrr "'1'",1 '1«'. m~1~, 'J.: ""Illorl", ,m..lntrU!' JIl"'''frl~tIi Ii • I, jl. tlHllr Ir: .nll, "'1",,)';.1.1 _ Ide" bnf,nill d,rrrtlu .. """,lllT. lin Il1tl.,..~<:". ',I~bl'lIl1dto ,I.b .. IIrlIIL, itt"lli"r Llr MI:II "I:", 1.1, III '" 1,1•• II'rr~t ,- '" IllIfl",il.n h.lnd r'!lhnn :FI rblntle I... AI, .. M" "" hn7.i!!1Jo YII.I'II.('M t I r" lnl.nl.l,.[111 Io:nl'r .ill'rlll, raJmrl1 hI'!. I, I rolll. 'i"nlll",].'. I", " 1 .. 01 L 0",'1 T'l '.n,,[ (" ..,1' 0;:;, r 1!11" ~ :wJlUllo" IlUlIln l':elKlul.lfll"l ls.Ua pt. H.. i1~i: hlll:llJ k ''''Ill 11 !l1~ '\1ll,m,d.: 1'1. Halk p&rlbl Bqb.!'l]'jI!Im ":. •• m...'ri !"Ill];I.' 'f'ojrklvO'<l'n l Iir~(~m~ glirn",rr."'1I, 'm,hr 0,;... 1.1.. ,,,.,,. I.ir .], I. ~,ll" I.I~ ,>1 "trl( ~,,~ ~I.I~ Tlnd'{I lI1,mll(l:iI. pUIA1 1l1l~UllUillra" dlk~ .. ., h;:1n ~1[~lr" t:;lrl"mr,lJl('l"_ IlfUln-tn, ".[1,'11.1H"rrllH~nn'.ft 011 _ Ir" ,01, ,(,II 1[,01 ... "" I i~1n. II~. bu Mlili,,'l.'rrlo I('rtlll e1L'1t(Om I'e &I~fnk bl ~ 1I1l1~ 1'1 1L"Ft'1tOll I'\l t Ijtj"l 'TIMr~ I \,." .K('~""" hlll'fJ"te ....1mn"lrtr.tl "lin tr [ , tllljo! r,,,",n, .. [N"" ,nr nl~LLn 1'111'1 !>Ir t ..r.lIIl1.llrllrr.1l ll"l'lirll b!1t[&,.IIIl b"I["F'I:J"I!t!F, rnJlt.II b'l l. mubt~m",1 blr l:itirp ,.,i i .I" I1",~I,k. I ." Il,m..t i~iJi n,.Ylr t LLJ~ oI'l!rllJllr. II,,. nil.",,, ~" m .. ml,lrr[;n ,11, (10 ,·"l,ullndll RwlllT dll u,lID", ('<t.·b:L II V" h.'IIL .... 01 •• .,kll ... h 1:11:r.. u.ul l111kll,r,tl", l!rt<!!d'flrnlz

,-.r ..

itnDllIk.

~U1i olac.Yi fill 1bahWsd'1!I dl8

Hlfhn kfI. fIIod 111 a-

Celli Bayar IDonii'nun DutkuDB cevap verecek
fllGltGl'cm r i~j clojh.!. ~ bqkam Smith "C"i!i If" l"N!1 killi'liI. fiyyl F'I!iYII Lfltl~ hi' ni." l[Cmu~mlL Y[I:~t.:l1ar, MUt.Cfl.k\, l:!ifI.II kilrI!l.I}'~ ~lM s..YIlI:' g~hll ltlyoru.t:. B;1; bU:UI.n i;llnllihlol'dMl! tH 1I.cn!.k Be;11!:!l! Ic&nunu bir hraf ollY'il.k: I:&!:bIIl!; edeec:k. kimJaelen,J 1& M!f]JJBI getll'Umel.l !lilJ"BtI~b

:t'1De

Co-

Acheson ... Vilinski
mUI akat.

oot

,1\

mi'

L,

"""o.:r]",_

,.Li

I

"".m..

.,.1.."

',1....

I,

fII!'~"- 1!I1l~'

C. H.

l~ler

.,>,.~

yo"

"~.,,,~I ...

u.',·

,,,I(

"I>

A merikan E1c: si i Ankarayadondi

Ilruflml,

,..p."",

tan"".

II.,,,

Diinkii
~rd,.

eclisten Dotlar
b.,

"l"

,-i:

"'M~

")"~""n""'.m~"

.r,... "'.

"111 .

Bugin, Turkiye

'Ii.'

.r.; ,,,..

I

(\.,ll... " ...

"lJIi,

_4.

I."

J"I1j'

11""[

liI.,,-

("1'1"."'"

,I" ..
1;,,.,

r"

",,,I \'llr ill "1

".,k '" '"'-'....1" .• b"d",.
!.ulll,.dnrJ"nlo;

1 t;! u ! <llkk t

J,.J

[I, ....

\1';1(1 mI. T •• l'(Jhtlk,

Ilnll

blrl:ilrll ..
I ".

I'n[ifllu ....lrnJ

1'llllIntl ..

"rio .. .:! .. Iti

,. k MI y~ I Iii 1... 1. fl. ".1"" Jl',ltri VII, .. I. jM 'ttl..Irk.,,, ~, C, ni" K ril'fl :;!{I~, J'tl>ir .~,ld t1nr. JI~knJl '" ,rll Llill.! 1".1"', Ii i(,hl., I In~~ P r[.),[ II ..",1<.1 li)1I",n ,,1, 1'0" ,reali (11< ... lirl.. .1 I.r> ..III1ln. t ..,. kur ..ui .... ,[.'.'1<11, " .btl 1'.11 ImllrtlLklN[I'lCl "Iii" J. L 1))"I,;IoI ..r • .;"'fI~Ll ~ '!o'r1.h, J;I[,[[III.fill

n..., ,) .. ~"..ra

n,

~ h. fbi It '~llIml:drr.tI mLll.Jtt C"llrnl'- liT:!o:' "Br>L~\'lkl dl";]]okrllUk blr 1do..... nlo II..),'br<jl·ll.'r,. t.rl', ru~h '1(1 m ..ml"k",Umlt. llJ.bll n Llenl Nl)'llmll'l r:n.rurt bll • )'111IWID bl.r m~c b'k V~ hl\kkIPldll. ~" 7.,11~ mBkPLlr, .. r. r Cillilllt\[ r BIIL,killll t,,.!dutd.n Lellll ~'lII'llL HL'IIIJ"~ J{u ... ·~Indr \'lIIt[lIl .... kuvv~U TIll Ilnl1 ~)'1t"1'l11.," flJdrl~- 'I1U:&kb.r. Kf''' 15J. bll' kll" ,-;'" I.'i II>.Ia. ALllIIln I1lllkh:n .ollrIl t Indl' rI li11Jhale, ..lln nUl1 t.. Ullti~1(ltlJ"l. e fli im!l ,L:rlC& "'''ml"llk. ro.ko.l l&lanl:mll!! lUJ. t ...... I< "ct ,] .. ~~

abzl. t1m'II>, :'u.111:
Y&1l
\'II

~l'lIJ'

I~.li

'NrJ1m~"

)'1I\,J'a

I1dOlCllkll:'.

KI.rmlZl Pol Tahi Ettirileeek
Ilmarl.ml!! fI.tll.l'I ,Irlm
IDlI'IIlll!U.

li.htkuglllrrnll, P'.

1~ln,

1iilJ111~ "'.

vr~dl1ll .mrl nd ... 1

Ae ken
IA.lluod

F.brik.lll1l'
foIJ.brIJJalH
(Dt!
~Jl'

D'Ollllill' S el'mJiI,e

&.. uLuJ
mn'Qllt

!!In IWI 1,".III'D< .lllir m

-

En ILI.w~tr,allillnJllr. ' kat.

S.nhmdma KoruiElyonu
elbl, d,~OO,(lOO. !I01k ~!.mJ! :1 -

Blllk.DblllldlUJl
pll1:r:rIlII'l""t RmkII.

iPL 'i,4I5 !I&bl1'. r n baVI!l. ~ 1,00, )J.'iIaUI.: "NJ;1WIil.l" (p4 :nl.m!I m'!l.I~l!;lut hil) 11,115, :M~· 1I,'il3 ,(]U:g(ltll. JiIf'O,p&mI 1111) ,I,au "_jU~lI!: HiBlU 1r1~ 1<,00 &I-PIUUI '0,111 JIo.full,l 'lUI ptogNm. U,30' M, II. 1I;Jl&ril :U'"M ~:~lu 13.,00 Bibi'llI' ~i!Ilk"ljnrl.!" [plJ< lUll ~;
',lU,

7,!itI

.9 ... M\Wk,; 'F.I:i&tIl Qv..rtLlrlV

,an

,

V.

iii: hm.

.gJt.II.Il1uimam. DIkmnY,1IlI

M EK 1K'TteJ"'il' mlmlnllliDRJ\1Ih1 L1....
il1'Clr OI!kd (~ .. ~) P",Il<> tn lilli Ill"Hi

mOOREN

,---411
,r,

'g'nttfl. .. L lIIoA-TJ.o~ll Eihi • ., 1111 f)fo'j'l'lih

00 IINi

mllJ'oa

:u...

tlylll

IM.I.lIU',IL ~C1O lI41~llni!& yO%. IJIDI I!.d.t .r.kuL talleH fC 1rUI',

kIJnu.BI 1'1!J

II Kllmrrl 11<19 II'PnlM P ~Q IIDt l~ '~. II ,,,Il::"lnllna ". n8:mlU! ,I !!I" t FAD '¥II II.... UI1'!'lnd-a, !ttl ,JUrI 1Iro· mL&o!1d& g"l"IllI!btlli'. 1iJ .. ~l(l1 tl!millMi .~:!1'6 IJJIlLdlf. III Ek&1ltm",l'CI Ktrmflk ~U'l'll'nl~ rln (I~ tol rl1wnlil alli EI-lD 'I'll u.rI.!.l.e 9i ..~~1 o..mkr3<.piilJl, .A1I'If~~ u,rmrikllllu lfotrll:ll1l1ol1m~ kl'ln'lhp· )'MI- lelm!lller'J '1'Iu,Y\l-l'IIJilur. a 1 l!ii i!l"J -

iI!UIul

11111R1lrin
~'Il

PI RINC VE.HU
lU' AR'I

I

\I

"""PW'

!i:UInI'

..

nyumm

~s

FLORA
2-.ii/11/U9

I!!/I!GUDRUN

IS.!.O

~~ DIM ,mild#! O¢I ,A,Iq.rn PI'Ililr-1UIl.l;, nt..

Oil. ,IIM.. I

_ViI.

Niksar Belediyeslndem
Ii; i. ; 1-1•• or ku.."t. In' rl<•• 'n']" ,.J>ld.n ,_rhr 1J1£1l. 720 m"l .. lCl1 T!l,~I\lk lI'n}II.11 i , ..Iund"'n ©O moirll I(lH.llillb L.... ~o 1"tI 1(, l!brll']) in, ... " K bNI, Ii " '1",,111'1} t!lln .. mlllill ll~l,r t..-<l.1i llL, rl 1.,1 !2!l3Q1) liM 77 3t ,".,, !lll.lJl b'l'll~ ,,,1 1I1I,ln " 1. ,I IlllLolt ",01 In,1 boolr.ul T"' I~n ~ll"il 111,,10: • .tr~11!1 I.i.i m 'i" lI .. n 11 ril1<1"n ... 00,1'1101:1) "I" b~rl IIrlilhll;- ... Inr 7"p~I . I~"nldu. . (l~i(!i t""'"11 t ,0'[(0) I'tltthr ElujlLItJ" ~"ltlt ~ .'I.~,I!; ,r<II.'lrIJ'" ~\lt, 1,1", Elt iltmon fa.,], "" 1!'I.~lhlli : 1I/IlHH1 < "m,' IIItl"U UI .. t 11 J Njlt.nr ".h 1["" 1),,,1111k""d H'I'I.",<l .. 13.. i, lIit "Hill"", l " air r .. nl ""I'M" ]'I: ill... I In ]',1.. Ii".) t,"r 1':;1" 1':0.. ,1 ...1>11; r, Ek.,llrll,'v" 10:;,., I' k i,1 ',,"l"rm fl..I!lI " III TiI'"." 0<1 11 I, I·e; II" .. (O,O!Jo)) lir 11\ ~ir iii ,n,lt! h-, U:, I" l'n'I'r"'~I"1I gAil' .t~'11f "'1 It.."..,,. ..,,"1111" ~ISI:' II'r .. ~ LIII I ,,,rlhr • or,:nn)

U/U/IH'J

"fiB

B,ECKY HERA

1M':n&"I"~

, .pllrlll.1'

118,JUJO.j,~

M. ~t .... !BOO I'IUL1D1:: -K~lI D':!!] Kol'luFU U~.~ IIt!Lllllk Ill'll 1 :lJt..oo N, oS" Q,IIoft, Vol: \.!I'a!~r~1' 10,11S I!il i!cmlltil buR'\lJl 1111,%0 MlbJlt ~,1I U),M :Ml.Ixl)!: Gm'kI!.M' _,n R&llro 1fILI:!lte-! :lQ.ao Btrk!!t .... t IG,al!o I'IUf.1k T,ut_1I.1 TUrk ~tt 21,,111, Kon~m .. I!-rOllLilmultK tpl) 11.;90 WU'!ik:' (p1) 22,00 Mnnll~ D~I m~l!l'l y~ 1I.~11r It... '!II. eL ~ ~ ",1)0 Fromm 'VlI b~1 In'J.:N1I.UL lRUI'fom

1'1',151, :1,8,00

A'Ilili.

PrOPJIm $... ,..n
"''41

9/13

,rr

:ifl/ll/lI1f:!

i.

lollS (;,

ND A
~'I

fill/nil! >'apUT'IIIIr.l yuk&nd.i.
ll.l'lli1 .. nlll

gtbtt!l'Il~n
nlup

brldoi!.nm~kt~

ANWP;~B R()T'lEI'I'DAJoI LONORA !It HAMBUftC IImfLnl.C1 lilln lS'l'ANBUL Vi! IZl\UR'd~n yUIIlI)' ( leUr.

STAURO
lot

LI, E
Yeni Saf Naftalin Fila,tlan':
'Turkiye Demir we Celik Fa brikalarlMiiessele blden
SELf' IIJUlIlIln

I'~:
~}WBA-

'*

NE\·,,' ..... ·uRK'1I, NOR.VEQ b n dmw mUIlt.n.,nm yOk Vo! yol· Ii:U IHIUI

!i!'/U/MII

D'izp) Grubu Salin AI]nacak
{pi) TUrk

is

'ELm HORN
5./U/'IH'!I

lIA,I"i'l' .\CMlIl "I PI'(Ign:D. ;Bja,I:I.,l'iIu :JD.M ~fIi.J6 J,mz:lk:' BAM m~~tar ,bt_lnoll J{OIl.l!!f\'Bituvt J,UO )tue1~ ten. ~myet.i

:MIS hilS

R AV

...

li:41'B.

I -;!rm!Ull.n '!d ,0 ,.:NA I - BUm!! u:t.!II 1'111.1 ,_ Cll~lo't, loO~ kil!",. I'IlrI !lo-TIk~ '. _ S~rl ~lrll PIm!llO!'r1 un
'I' -

:rt JI.-P~"

Her yemekle,n' sonra ,guflde J ,de~a disierlnizi Radyrdjn Di~ ,Ml1cunu ile
f.,rr;aloy,ntz .,

,S'ABA,H ...OGLE ",'AKSAM

Bolo Bel edi ye Ba,'ka,nhgru:ldan
..1.. lolrlk 111f1l!r.bIlJD tilK ... Ill'] ..... rIc; ·rli, Ol(lllld'il t.ldf,1I bir di.d jp'1lhu ... r... ..1,11,,1', Ichr. II;i"hrimi. t""~li

]~/l1l' 'lI'

itin

:roo •
<";
In'

ELIN H VEN
!l/12/9;j!l

2:lO 1m111:ir
milk u 'rli

71iU d"ni

~ - ElillYiio bu lIil,i moLiit'Li LululI ... lllrl" .. " 11;0'0151 11 I['IJ9 t.rildflo bd,(U Ilw-h:cl.i,..,,,,iu, t I<li( rn~k"Lul'llLril!) ~irH"t:!o !.iT d.. k.t, IDgunu WiD~~r",dllri
\'ii

'GORTHD. II N£
I

!M'IL'n.l..f.c:
1-

uan

til

!II1~

y;!!D.l ILatlIll'l.'"r.IlZ "Yin mll]Jttrt-

!;Ihumr, 1;:ln ~ ..
1;Ln

Ul'i232J 100 J,iI1II.
~~

i"."m

11';~I!,]"t ... , .. bildirdm".,.

IlMIj~~

lll'o'et ba:r.!,f, r.!1 ,)'f!IIl g'emllill. rllil CKN'UBI A,MElUKA'y.IJ muMJUnil'l '1"I1!lt

3D

U-ElIl
~l-lOIJ 101

wn

~jO ..,

'. ;JO tondl!r1 ~gf!!J

~

Jo

.

~; J!.tll or~~"!'I!I. tnr l1.d (plJ MUIDII Jl,UIIlb& 'IT" AIi:'.hI!.los

SU

IkrnliJIl

10m 'JomPiI:~ ''I'IiIl&41~

lP1)

.o~o
11,111

lpl)

'1.011

Jot:tWk: 'DltuJoIUIUr: (:pI) MOI!k~~n
Ilt<l':

i!lW)kn

~h-~~~,l:==~=~=::::::;:======~::~!!!!~~==
(pl)

Devlet OJ"man I§letme!i Dursunhey Miitdtirliigiindf-n
nu
HiI.N.IIla.t"... 01 k~1i. bi:ilgi!lfrL ,Ilm ol"mll.n

CENOVA, run [18: J~O MONTEvIDEO \O<l< ll:OItNO!!l
A.};RF.:S I~~n YUkli~C:!I!IHlr.

'l:2I':llJIH';I

I

. l-ltll!lmo'!:'l!Ll~lll

lei Illlf y(!!' AIi,llillM n"'-"ftllf[llil ttMUl 'Ito 1ST .tNBIUL'4
ml.!n~(!.M

Ok-p,van: 6m11

KAmU !Z.

1,-

l-NL'!;m

In.cofl ill t

tl'tk'71~
~glJf!~

_,00

:u.411
:t!,S!lI

!lIiOllI!1e _IP Iu~ m1 ,~Ih il - TlI!~Iul'blm tqIjr b.r • e - xqrblill ,o'blm 'I' - I:am.,., bqIlD •• :n,1IS ~: Operada. bk - HAt

S-QImlp

'IW

,lI't

_l1li

I'" bol S Iar Iood aresin d en stan 'U .

Iii' 1n~-o D11l',\:,!Ii

plllrtldo

(8IIJ,30f, )1"3,

tomrugu

:12 _0/11"19l .. rI.

"1".

,llboll~tel'lo:'t'lJ:r-ln rllnllJk J.btJYIL~Lnl ko..r,Llllmo:k :l<u1.Uf Tomnikllll'l1:1 l!el!ier rn,ruc!IUlIILJ:nkln t.s.tardl'kl l:led~U (17~ bmdu'. H<!x , ... me.'I'IlIn1 I~m yWt~l:'1o! IX'd;ille Dr!vL~t Dt!.n!zyol1!!ltl. Ihb-.l'~,alrulom kJ rll. pllrl.:L 1nn yIl.::!(l~ V,.5 IIl:ub~l~ It'iL~1 t.cmlnll;t .a.hmr. ,u:i, ]:ElqlU'l. InmlJ!~ l:ad~ 4!dIJmiIJUr. SU,fllfl dall. 1!'l'Vl!"t Oloillltu: !fIb! JI'I:v. iJ B~ I,(! lilt !'H'~nllJnll AnIl:IW"a~a On]}.lLn Gt'"n.:1 !l'lllol~II Ll!l:'J.m:l~. t4irlft"tD 1!.:Klln1l iIlqIllRrIlJJf Old\l!hrndllD :ZO/lO/949 tllo!rL.l:iln~~ ilQlU'li Ard· redJl;;:elSk 1lI.'P'llr.!. bel:l.er rnt"l;;"I! mlk4l.blUullln 2 ~ ,iii lIu"" au b~di!'ll 4~ '!rum, Iz:mJr OJTl'lIill'iEl~ M1m~ntllill~illdC', lotlLl'1lhl. Bll.lJke:!lr, B'.Ir'f'1I., z.,Kl~rhlr K~ny. Orm non JWlge i!l!mgln. aalrlI, Ill!rIlU 1l.I, CelD.ILI1 '1'1,5 ~~ I.lIJlIAjI aaym Jljboo.et~l!Z1n 1:111_ BILDd'Jl'IIl:&l, Ada.ml!l. Illdml!1 MlldllrllJ.kl1lI'UI! ~ glSrUl bllli". ItJ.rtn. lnAIolunur, (l6M:! l
BLl¥~&k1

IIJIlden i~Lb'«Jl 011 ~ mLlddlltl" !lClk IIJ"thmilfL ~ gb~& ko!tnmU~'lur :;: - Arlbrm .. 11/11 /949 0Imnn. A'lJnll .M~ l!l d~' f,!"~ni!! Mihl~,.ltl(j,ll b.LnfL!lInll. t.o.llll1.Dllcilk ikl!mbyo~ ti.nbllde ),llplla.('iIlrtl:'. .

JI.t
m.U,(l~ b'llWlM

;sBl:Hct:GO\lINA
l1mllJl ..

11101 CAM PIE

9oCIIC. ~

,I!.Z" 01 N"'iIIlG",Z,IONE'.

L l A Va p uru

'iPEI!lif!21.

SIS
FiI.zlI!.

SOL
l~/ll/lU9

IN

MIiI.I1k; .o-~ mnz;lll (pI) Ptolft",t;m VIII 'kaplUllili

I!IIJle1'lIl'

.. - lJ!ll..!k1l1;;l"LI'I 1l~1I1gUn ve, l18at~e mlillb!t IIl:d.tIl ,kombY13I1J1 m'llTil.I;iic.tl&fI. 'lr;,II~l)

CUP

wc ll!t l",ml:nat-

t~I."I]~1iI i~~ Galata 1!8lcl 'lolC'\l Wiill]1,iI kll~I!Illlda F':AlI~' loIan. 3 1m. ell btl!. mll'l'lc.""t Te~ 04 "l~'I'f8

111 lISJmi:lBl. 1.J'-'1l1l11mlY !}<!l<:!O:II"1[ 'lie r;; i{uI""dl. K elJ'l'}"I t.l'='ilr'l7~ lII:u IIJt; CENOVA VIC BARBJ:LTA J.LmI,r.Il.UUUII 1:I&:,j!lt!!t. oed~l!ktlr, Fal .. taJai.l1l.t. I~J.n GA[~IIL Jil~itndo A.l:i!RIAT1C.A, lElA" dl NAvtOAZtC:INE urn~ 1I1:1:cl'lwNtml!: m.UT.liMt.t~ Tel. -44~H - n!lj

Is,tanbll1 Universitesi Orman Fakiiltesi sabn alma

Su ,BorlE.suNakil Ettirilecek BOl11ll
1. Iallll1buJ AI bol'\!ll1rl!llll"

Kht"divral
:3
,Kaglm~1!.

M,aU Liioe
limldllmll!'d:!!,

lefediYB IS$kanl1gtndan
ll.rl!ldlr. HlJ.t It] de 8[,\,,<11,)'01: Da nil

komi.syonundan
:!dub,

:IJJc
Umina.l1 Ihl.ll!' tollIill

br!'kl ~.n

Cwl P.aJ.t.o !tIbial! Ntw· l'!;b d1klrni
Ibale

IlIJrt&:r:I

U!tIIr1i

IOUrn!"lJglli'ldll teall.n 31Ji:!. ~110 ton Elrlf .. ,ml1L f'a.nt ~lH'Lr1lY1'1e!llne~r" I!IQIII:)'d !l1l'k1lyc hi l~llpal.L z rl l1li11111", eJ<iI!lltmcyo 1;;11<.. nl."IIl rt.r. 2 _ B~btr milD muhlLll1lJL"n n~ll'''' bcd:<:H 60 )lfJ.dlr.

Khedive
Yorl~ :yolcu
Fi::lZfg

tlSmoil
-

g1.I.nll: 'l'1ll/&l-li9

F~~

..... ]].1),30

...apuru Iakt'l'lduiyc
~ "c e~.'i'll IIl:n~ek
[hl!ir"k ..

at-

}.!uvakkat t.t!lIIlnl!!.l. (Ufl5) ID:mlc l!!i/Jl/IHIl
.aalJ gUnli

PhlI.d~lpM

~dlm!!.lIlIlae, Yllpdllcakb:" ,I!! Iate'!d.ll~rLn 24190 1I!i.1'11 ka.mm ..... r",r,tnce hUlrlnyaellkWI tA!klificrl.n1 hIt'!'1 kaf.i::l7,i r:a'l'ftl'lf!n'rll Ihlll~ 8!!if!rl"fl~1\ hir 5IJ,.IIt '!!'~'Wolin!) kllds;r 'Sel"""iyo BB.~'I!:!ILllhtmll, c:rmlg: olrnu!.llll'il !II [J;.f'IItJ:r, v

iii KIIl~lm~

edecek~lr

mJ~1 iffll: Goili-llJ llal"Ol~. YCIII Mil ! d 'P!:4!JUn

8oI.4&n

Ab:

i. E. T. T.
1,
l .. m'llbaJ'u

'I!i -

161;.ic!!lIkdn

b':.ll g3bl blr l" ~lIPlb'klllrma
Ibtu ..tmckti,
:!4m1lJl

o:ItI.l'l' bl~ bol!l~o1l~
Lt(l.''o) mlJ r."I;.Q1;

u.y. ~ ....

1-

Bl.r lGIol.l*lUmlkl filt:rllhkttl, f[o:t.ll1l l!iIjr m~~tt, IS - DCJIIlJ'YOlu, BlmUl!.di!i:n. 0.

"",.da etn.

i5LETMELERlND'EN
VI!

Tlell~

Odlll!ll ~i!lIi!mII!IJ:'loI'l'

,_ ~

SU!I1iIl. illt C'a.nnam~ ner

:B .. ~".u~WlI:I
kllbul

htrll~bl~llml!z.

Tel:

42:1164

l'Ilkl..a.;lan

SOUlIJ mAl.z«ru~l<:r :p~bk, Mlib. tied. Tnrlhl JllllI/.t\l

.wreti..

t4i1,1!~i!'){t!!I'.

"(I l:ll..:'n~b!ll!l'. ,8 Portada. '(laid j:lc,.;lkl'l1elt'rdell m!)lUlly~t D _ TiIl1lp tllaniarm yuJ< nd L y&Z.lh~tlar !!!I.IIU" Mllr!lt'u:ttan

Jl Orm!I.D F&kI11t:ul 6gftncllerI l~iD ~f!\lr.le g3re ll'l9 tJ],kl'l1l I:lbm Uf: :M) Ad,.t p.&J.t:.o dDc1mI, k~ ve ut<!111 E'lLktlll>(:co Ve'!lll~ nzel"~ kn.p.n.~l ZlU"l USlllll~ duiLttmtyo ~~tH. lJ, l)l'llluLmmen bedeI bl::.bcr t:t.k1m ltoi iO llra.d!lil 1M9 1!1"&. ~.e pa~ ~ L~ a.c yLn;a 40 lU'ruIJI.II 21;101] IU c:emllll !lJiMOW'Ildll'. Dedcl t:emI.. :!laO 7i'i iJrll. olup ldanbuJ 'UnJ.w1'dteil •• yPl&ll!J!tINI yat.J.rulC,aklLl'_ II - Ek!iLLtmll 'W. UJ;JJ,'II'Cl'iIlt6l!Sa,manhk M1.W,l!flllj'll dahBlndi!i tl;lp4li'1~iiiJ! ;l.u rl!lktlll"l' utm ~~ IwmllyotlUJ:Iu yapl'lll~. 4, Ek:!!i1t.me ~apL11 Krflll ~eaEliidELn WO .. ~ k&n\mJ!l!L uno nne 1i!jIglolJl olaT'1Iik hIWrllU'lac:iLk. ~ID t1nRbne 'U,ktmi:lHlb~ lei: ~l.I'\"el Ii:tlml!:yOlL hlll§kBlllll:i,!ma 1LI.m~ kMll'b~da WTfl\l!,lui, h_l'l!l:J!:rI hid )'apt.lkJAn1l& d~ ,il 8000 LLnJ.lk "j!.3lka II. "~IIIIl~1 IlHrmek ~ym. 10'1' !!,dl geC.,r:I SlI:ymlU'J.hk M Ill.lrtll.~~ bs4 'I'1lIi\'Lalan_ 1115l'1'!I)

n....

~l!.ll'("~in!l4) a<ll

But !lIIU\I'.l4m

"Hlr ,unI. FtIIk t;L''I'LID E5lCl_ i! - QrU, 'I! ),!:...mtiU, 8oft,~lIdl"'" ,,!fun!!'!'!lII ~1Li.i!1I .. l~. 'l \Ju.1 ul\1P, mU. 8 DIit1\eiUilul. lB.p!t 'l;!11;1L'k. 9 - ,iii!!.]' • _ lillt!.q, It(l~ .., ,AedC1;!Jl\i.

kwiLlHli at; t&:rv.

I'~~m g1ln _

IIfLtt olunur.

U~5U'

UI det !"!::01)1.l.i! '11>, lbtlll 1000):':20 ..'1M!(hnd.) IWKI &!let 35/2Ji1o 01:' iltQII·.. kulu UOOO )0 1~ln(M'I'lIf 1lI1l1lu.i
I) Ilu

12,000.lO,tlOO.10,71)1:1,-

"\f/U/",
'l/UtlEl

:n,~
10,11,-

~f~17150,803,1:oedB...

........~ ..........gnma.._

T,·.rItUlolpt'lil

Y'ik&ndan 11-

IIJ!lI'IYII:

IJ~ lilt

pll'Lnam.eJ,,[,

;M!'tIorOOUi :M!\'a!!]JIul:l1lim p~

rlk l!dJ1ebJ]Jr.

(ilM3!l)

..I!o..r.im.nt.h.lt- mt:kn1, Elk ~ 1d1l1llJ1 .2 - air C.li,"'. • po D~, CRI[]lllli~ eJ.un1llo tedll.vlBl ~r~ur, 3, - Nolif. "Il'a.prak, ,,ED ID>:uml .. mllddt, l:I~m o:rlu:k ht'm J~ "II lmJl' Ir, .I - :E:.t .... t.a]' 6 - Jl..v !'Up d.& 011"«1', 13k harlln' olrunllfU' "\f Soh-k, BtIyllk MJldal. 8 '~. Llttltl", ill HWlvsl npur, Ni!.UJJ:'. OtJNl!JJ BULMAQAM/Zm .B.!L.

Ki

i

.N

I

I't!Il.I!1 KiJm~'IIIf1 ..'lll li'B!iB'K YtL.:!.ll'l = 1£8urll1:l!! Btfldddl, lfArt Arutll.

!!IIW',

bUlWJan .m1411",I~r .LfiM~ ,~.4lJ:L itr' M D'HUJIRMil'!I ,i!I.rtlldtl &1 ..... 1:1'.1 • .1'1 "I!I~ '!UJ ~ idiIortk ~ 'We ~'r~'l/ltt; U:1t'I.llI I!Ido:r.

Elbise, Palto eKasket a]luBcak'l
BaYlodlrbk Bakanhgl ista.ahu'l s. A" ]C" Reisl.iglDden
:l ~lb~, rtndtll i! U~9 K&pb:n" mliKLnklt, IQalmrno
.p.,o.lt.o ,,~ l~ 8l<J'!:t 1<8IIJcd
Vi!

to

gemlci

l,!:in mght.c!lU '111 1:.IIkt~

IJ'BIILl If '1 Ii 9

:m ~~t
~Jk

:1:80:5 llC"IL mllJ'UunltLrn grim'de

1l-il4~1 11z1!_

e:!uLltni>;: kt.GkUI~11'I

u~ :y1lop1;lrllii411:ld;'f.
iarl1l1Jl11DW d.aI~ '"' llltl :ol:LO IIria !WI Ofla,g ~tlre'!t:r& (l1aiM)

POInr glI;nls..-1 U Ii. IDJllln", CUIft3l'" hili \II! ~:numba ~nl.!'1 11 d~ Co~1i T~!l'IIII~iilU GL~!!iIH .IIl!LILl11, I'I~ 1I1;11Ir. Puart.nL altlJTil'rllllitl D~ kllmlmlla, Sall

I
"i'linrul1lllll.!n

diJ,rl k,])rlllfl

u,

,i'i1)1mTlil IIWlurt:lln At'IFi

mil$llrll~finJ 111'1, .1"IiI1~

me",nurl

loIialillme'k

1'11111 IlIIU. O

II; ~Il la'tl ;:!11LI1t".] nrl:l.

1:1.'111 tIIr J'ud'j llelll

1rul"Y1l1
01

lid!:: g'f!'ijII!:DtemJna,t mlllllbuzt.

)IIiI.a TiC8l'fl:

CUI"""~

!UnIl. N.&t. 11 tteKillF&Kiy

P'el1itDUl ~aic:

~mll-lllt

B'A~. nl,'l. SINIR',
~ PrJ;,
~j

N1?ZLfl., A,n ALE ROMATIZJfA
kllDlIlt~ f1"I1l'1in

1Iki&'[n~tln K.oml'<l1 ki!ll'rillldli

tern.

t~l('d~k:]eri

.liDyol~tur.

'IUAMJrIER X ~,.... ,. ~ I"'IPF"'--· • lIof.n:Jrlllml!i1! Sil.llt :2Q,lW U ,RAKIM 1815
1.tI\Ul\l!'li!:r, hl3J, 111 dol 'YlIlmll P!!I'!;!irtil!i!1 I!.~I t>,:",,"l'l Y<lktl.ll' 11 dl! 1!.!;ll'T,

¥

Evl

j

ilRSAYl,

HIM 1. c'L :klllt.a. S. lL iK, f'I'!lJ]jtin ... gelm<!lC'ri.

~.

IDUo1lIi1l'f.klj/.tt8

lrullaml..

TARL.AYI.
Ril.lllUlll

D. Demiryollan Gentl

DI;I't ...

t

an

Ill. ~1l_1ldor :!I kq.

MIL_';bllll".

BegendikJi'ri
IEdll,m"," 1IIIlilniartni

Pa,z""

CumIU'

E $ YAY 1
iillUll'llmL1J

1949

IKKAMIYE

TUTiR1N'

DII". Zuni.] S.... i Ol!:~en
~~ H:a.at.,hikl-.n
Ela'l'dtd 1,Ult..'oJLi'liUtll

o 1y K S ELT rtf

Eyki~ Su I III. Hu k-uk

-I;lN1I'I1 !'i1lM.I:iiik'i' U5:J5

y (H'glfi:hg~ OdBII1~
g'WI1
Ey1lp nwnarlldlL IDl!rtt'l"i'Inr, IU"n Yenl ,"f~rnll l<I

C.d, NII.~, 'f.ltf~j'j;

4

c;ekm~,P

n

IS T ~R

her Lirll1de

All Ju ..to.n 'I' rllI),!!-

MllllaUiml,erBj:rligltlde bugiinkla laplantl
:BulOin lor U~IJ!:I k>JlIllUliiea.k 01li0ii

pndl'D Murottcr, Kfmal, II'coMlm, Mit'h t HaHt. lHlvffid ..1 'IrIM'lInIl ~I ...... klmlan
h.rt

26.000, 10 ..000,

I

di>vdlfl!iile

1kELmetglUllGJ"1.
1!.'111~11i!lI!pndan muc::ibl"",,:-.e bu1:!kllLh.

5.. 000 II

ra I ,"
nIn
~n~ '1111 IIl-IJ .,,110..

MunJ)......
Dllmt'ltl,

me<Iml ol"lu!tu
'lrblls&t
I~<i!)

Jd.a.fll 'II eN" tl M,P!antlBl. MIJ.BJllrn'C'r Oi!:m~l'ell ~ MuaUlml.:!r BLrn~l ml.l.:mtB
H.(>mlt~!

ull'1llLJ:n HI
D~en VoerdclJIIn~~!I

lnli::l mllddl!!1

A
N.c,riy.h
RlII!~n

rut, Kllldllo;~.'i' OJ'roetm~lIllO!r

,...,pllm(Lal .. rt kara.1r l~tk1kl!.tm
.I!ut l,Q,OO dIlL ~"':rl1B1.

fii I.", '<],n-.. .d",,:

1"1:'r:U vOZONcli
Dldll:ll'll lIer:

N
ktl)fIIDtl,'1'! ;BlrllT[ o!(Ju!uJUl"l1 Il(JI;/l'f1Ii
Ad.

I

lkrItmil drrdcn. oo'lkrt 10M lin!. LIe aO 11m um'lfllb mol!t.,.ut mlklalllEL .tJ'lI U.nloluiy 1o.l1ll',I,r. f,.'ofldU t!!r: 28 ~ ...b~t, 3rJ ,lIfl1Y~, :U ,tgullios, 36 AJ".(JIiI'(
IIIJ'iiIJll i)l~IMCl~n fll:tdalilnm:UI I~Ui .. ~ lIs:r 'II;td!~b: t ..rorrun Iuoliilblflod<Ll
Iol~l ..a j'lIplrJOiIl!. OJ) 111"I1~j 1l~I .. nmlllo;

'lliC1il!.lul
&IIn:tllllil 2UD

.one/tli llir,
J ~'Il!lll Kr.

hbm.lllli
tb'kotl.nr"
)0

It! :ll/U
011

IJ'IM.~ U~

.aruk Elbl.!.an

II"~III 'T'Ll.r1'~'L·r("[l d&nmll,

O!t1'.1

• QHl!t~(iO

1000
IBtill

-mC-flyl .. BlrUII: Hanlmlll.r ~lan Irrnhd.

d~.,,~

edlll!!:ettlnLl,'"

II"

I'd iI,AD.11b miJHUlp'lunu1
8ullI:I111 ~IIITI

!'Io.!hunlu. !Lohm'llt. Biber, Int,L'JII.
(42'10 111(152 "

rUn

k",1'&r iL IlIlIJli, lib,.Q]z; kllJ'fl'll'lnUI !<lIhlIrd.m1

01tlullu lIdn oLunu r.
Amll

I I¥I'III; MIll 11 1,111. 300

" ..

1,'~ "
..

ItLi r,n.1{"df.fi!'ktl!\"'dir. TopIdlmall ym-tl'lII i!MLl.Jllml~ Yllr4lm k")'Illlldll1'l

bLzzl!.t ..... 'kJl'llJru V '1~ll SiSFl il~rmi!'clJkl~l"l, t.al;,dirdG Siy.a.l'l!l.rm~
Gilnlil;

,a.

mm'y)' ..a

tllll'il ~:eklll, Ur,ll'oilm "JIl'~:r dtI'","niP ~~kllll~j'lILllr.lIfUIl ttntlll! kill· d!i'. A ifni !I1nrill~ ~ r:url pdli :1I1J~pl.UII1{[~ I Dol! UrltdLn r;U:~il lilr b~"'I' )flY I Wluhllol.~ ~od:G1l1 I' I'lDr !I;!KI Un 1~ln .a,;fl Iblr li,ur ,
.nUIPiI1'351

i1ollr1u.

lila

'JI!JIilb m.lb_

ge.lJfJru!51"'o!!

karm mtk

......"Uecol!Ai tchllQ:' yerm. ~ril

ge~-

~lllulll:R "dlleC>4kUC_

ilAn ellJJl'~.

SOl

~

~~I

c:Ylllllu

.....

Atlantik
"4I!kllrB. 'l (RatJ (0) '-IIm.;!'-

YUDBnista'D
"".I1'l"I.IlII,
KIl""', ~~

pa,kt.
L..... &lulmo,!1 j;¢1J

ve

'1849

111'

....,.., ..... -

••

•• .'., u
II

.. N ...

1.

Y"BlIlIi.tlm lmAy .iI:(lm,ulnnl Alu..ntlll; P.:JcLma

iap.hblbll!:~a

baJlUlacn~

~aJJ.mlJl&ir.

a~'I' Bayarln Ege seyahatine

"r- nlipler Vaitl r h p iyi, I kat ...
"I l'BDl "'nreP ~ hIirIIob. DII I'll III JI4IHikQI etra!bt.ll ,_ lid. h .,._. b b711 maIaDII 1'e oINdtiJ'. pard. fcntDlII, UI teJ :b:ml mdA hi' 1Il hg lodl'tiII o,"DIlIfIIllL 0 rNII&J!Ilar deJ('1' :flIrl1:a &]1'1111 h.da lr k'!I YAlI'dmu. 'ormalikmln

C

,-," " ' umnurafan1nln a~lf nuikuna dair Me,cli'se takrir oerecek
C"'" ' " ,,1-

'- I ,/' et M una C, e ,

isl ry

I

iktidarln mukabeles·
laibakan 'Glinaltay, yarln Esede bir se,ya hate ~Ikacak, Y'e kuvve'tli fbir ihtimaUa' Bayarln nlUluklarlna cevap recek
lll

'b' saslc ' '

mn'''~ ~I emn

.tNDI Wr

"J1D

Meclisi Gel, nutku i~in mUzak.r. aci'lmaslna, Imk8n verilmeme,si hakklnda Hilmi Uran, ,that Erim" iinceler'i ridun Fikri v Osman Nuri

Kuln.: il! (l8rIUU i .unit., """d ... ili. Q:imil! CeIp.L l!~o,T ni ... .,t; 00.11 I'T~I.dii'""'kl .llil.!drtllll Iklrk bi Id[rUM) - K.d" d"'r1"!.r"lllrull" du ... J.tn.m r.. llklllfitopl.nl:ub~ p iE'aui L{ltn

KJLr"osm~LLl" D. P b ,k~ III ,ee!iI!l ~~"''l' tATILt.nd"" ImH' ""nu~1II1 ~ __ ::::::a!!":':;:i"::-:_II":'":2I.I" l'11',llfil,tlr. MIUi RU .... rn.oJ1oDicltl kDll!y'.gJ.&.".,la Dcm"lo.r.lJL p ..rli,o!o ".fil I~ D anml 61. DI8(1. ::J Ii_}

1

TI,-to'ya

hiicum!
Tjtoyu
NiI'I"yor".
DtlEl

~'1qtrdl. !Nlttldm !')g .outukIaF .hafm. da, HI of 1Il1' tartqma. " 0D.IJ m& olan~, dld dciil i1ll. H.... buld 1 kn.Jhllll\ 1d'1I.HI llI1.I.TllD Lnzijte:rode bl1 hUkUmihno mecll'il ~ DUtkulm. A,n:rn Il&macabffiCl. hili' lI"el1lp b.&i:t tl:r.nll' U bn
IamImlll.llm!lo!lJ

i.ham. ediyol"
2 (A.1Iu.) CUp) :

m milmkerMl ttlfllamt:i!l. l'artl lI:",rli 'I'll ='Ia.JI~fi.1 1iedll:f "I!' Ou:a b-llkldoe ').IL) ILIl I&CirdUi;D Im~ (tira:z:1a1'll.W
ti.d

ee

iUiI de o1dor. mn ..m.lt_ II her- nI uJnhar ,'ka.I:l'tJumm u 1I:1!lIlei;len Irl ,JlI!a1l1 :f'"
PIliII'. FLIiM 'Ilu dd:l lCIlll~lf"fet

Ill!lIrlilr. RWI!I!. bu IlhlkJil.FiI m tal1lfmjfu htr I:~\iap' r!lm

mlll.h"t:k1l1e1"ln.a 1m b!.rl Ifi'ilht:ktlm ~q; del'fW lIlmalli UtBml Itln,z 'I,'~ 1J~r'l.I~ 1It.adQ ~tmek bl!"c:sl "" bpllanJ, :lIll;af: ~1~<B DHmlkkaten ri~ .I lUI. lh:W :r;a;t& !Miil 'td'ii:u:ImS fI -dill, riyaut dJdw ~i3IItk.D II'IIn" rlyu;et J:!I!I~!I!k "afu5l:ao btpni I 11111 5Hr. Sef;2m ." II. _ il:.!:n .liJ:aD1lm jjldc:p 'nIfhj. 11:. rac:ogJu ~k hDi1a1y0 e CIIi,. mohaJd'd mUJdrl!l.iilln1 M'I. 'l;errneml. <!lab il,(ml [bIt· :ml t1u dtmlltJl'. I,te ~Slece b!.r mllll.akr!!l mllbgl!woUD Cfilll.b:UJ'Ib."unmm
rnftlll!O, t:r

b - Hit autuklerrn Iuuln. min I-o'r ... k .... " u almnd'lI>l m .. IOmc'Ilr Abl:!n k 1iii bi, dBvlJ:'41 2ir (ijil,i",ill i~in ~ .. I t II tlr mmn lI11lIn. tT,JI'ndll mll\:J~"".T Il" Uti ,..jlj]" j',1o; 11 muml ",n.;i.m ",,,,.od.LmClli, Jl"mA>" rMI i{','r>l~fjn"n.n mul •• ~ 'I," i) ......'1'l'Jl-ll1I Ila. 11.11'11k ILI1ld:, r.lln m;,u'~t:~'" *fUI:i'U, 1111:1'; ~n"; nnktLt'1.~"r \'IIJ' m,ihr f B" nrnlliln C' r,al'l"n"h.mnlr ff'" 'llltir,LC;u,\ "I t'&1 m i" nll.'ht ... ir pa:r!ile. l l' Jilt'" tip r.e~J1tID b\L it;ollud milL:.h Ilion 'Ullln.Jlr·

"II~"

~n"'" .......

eniden emekliye ayrllacak Dr. yok
~{"hl'imiz~ g;f'lrnBa Miidiill'ii, 8ii'd.k :So8l}'al Ya:rdlw 1!;?leri Gl'nel hu, hu u to ~Iklllg !;!lIiIyialarl yalaollyor

6gLeo:Ii!!J!I flOW-a. NI'V~' Jrll.t, 'IiI'~ac. !!EIki Yug-oElla" Knl. lkine! I'hi!n'I!. ga.zol!tef:i1e:ri 0 t." ... Inn" In cevap!a.lldH'M·nk Tib;tDun ~la.III kQmllnilJt o!duguou Ve YngJ}!lIB.'IiP, D.evlet ~i!llLeriyll! Komlnform r rn-~lDda lhlilMID bq gisttl1l1eoo lIIiDdembert ''Il~yeti.o daha. d3 ~50 tUlf~Hki1l.i dyJmi~tir. Siililk: krn].blll'dll:J !lhT] I'il. Blp le~lw Jlm!e,d.ka wwnclllll Ti~~y& odi.lo,;;: ,.~rUmeami t~okH ~e"' rek deDU!3tlr ki:
(iii nlLffil

S • ,5 &Ii. II d:i)

"[h;lt

hinlll slll"e

erilen
:DiinPariste, iki DlilyOD dolarllk bir beyaDDame pa'rafe edildi
r.

Du :'t'nk.,. ~"rilllll(,I' ~i11-l • rlL 'Inl .. rul .. n 111.u,Io;ilrle c~\'Ir.llJJ!tlll'-

ilmedDI!

OI!\'ll.p

n!r·

lUhill. oih'l ' il:" ynp dlnll tt.pla ..... ,. II ola:il mccll t.e bill bahla nJ·

_,I_Iil~",.r.

Ilk WM' IdII, Im'lam

biJihhJ U'Ad&tot:lltJ:.'l.l!rdir.. i~te hq ktlno IDa I'Afzl~ lmIdka.tk. PIll' 'liIh~r lUMmi. Ll'l,til:1rti '1"6 :mli~ hir ol}li:hnm d""lIm I 'I"f) tckrar baJ] .. 1n r.&!:Il~ d!fm!ilriill. hrlll.n1111JJr l1:'li nflnickn:t Partbl!D ba..,~ Ce1.lf BaYllr. 12 1\emmlU

IlIrinil!! 10: oTttumya UllilIs ,etter_ (J:!!J TmIIn &YiiiIi.iUlDLS&iPari j :J A A.. (Mp) Tiirk.~ lito do rune l' "iI! 110 IlI!Y;uIon.' II !il!: 'EIP)"/i:i mUlt.!1&n 1 II", mmm, blr 'lanth 'bill' I\elll~t; QIID~. "da eltl .." FrlLi'll .. n..,i,fl ..ri B ul:&IITIP Im.rtublltl teSb.h1ht m1il1J, !li!tlnJ 11W;! fcan milr.ll~"hf,tlcl' ~mt.i d'N!

den canlanahWl'. Filbaklb l!ayllJ. Cumhu:rb!l< IDUll b A,!ilh~, dem"~

It.tiril
n

Ytlhi:Lfl'it:ill Fclilf, nrj!. D,~r,lni
o.llm

FrlD

'ribk'iyey!" (lh'l!l!lJ'Il ,eil!. Ii! SO. ~ If.e)

1111:111:1 il~ B"t.a'llJ ".",1" vero>tl}j i... j

u...

•• suman B. Ba,ka'DI
_~11 __
I

.'t 'IS -an

E,,~d Y.rgn",l.aL1 Rroll Pi t"r'ill 91:nrli~iJ1e aU!}fr raim

Tanzimal'ID yll do -iimii
...............
'

I -'aIID.BJlll!l!lllol qd~de DdllfiIb.!!!!l Ihlll]l I' b'Ilr fi -vA trahbilt ''VI! '!i.Il'ftf"l: y~ l'I! bnrmm tes\1S' slid klediltiol. ce"IHl es!1~1!'1'11IO 1k1am1'1b. ., uun>nfu
B~)I'DTm

1m.

nrl:lmf!m'!,

n;JII 1;1 Unmdan fa,.dll.li1.1!Il~nlr 1m e<ikl meeele ~e:mnIi!l Vii: u~ VQifl'th .. ~~'IMm.d<l d'!ln uil.oi!f;; Ut; yllj'l;l'4~ ~"1Iri1""eJeT 'IIi-.pl dInlmu,bJlr. ~1nI :nntwtfu 'r~PU'i III h:op!IOIlihm 1'1 J.D 1J.n.n1l' bultJ l'1(1l1lar blr' nl'J,",- ml:lnllk&i:l, b.1IIo~"lIIS1!!IedlEllllktWlJJ. I DOyl~ I,dr tam~

':lot

1(

lIte hfo;; (':e\'ap ~lmM m~ll~'n

IIDIl4. :.:1eN! C.II~ \'-~k b!.',._.kler'l1l 1IIJn't'uaJr}'dtcl '1~ (Jill- I lum d& IIn"IlDI!IeTI'lrlnl a~k1_111lU1 RI u1I'!l'I • 1~ID!!:k m, ntlki
olDr.

_,1)' ~_
!;iJW.~

haJJ

110

lb. d.1IDda b~

ilbtlllil&

~o ~b
U)'IIll

Cumbu·

Franls ,Almanya ,dostlugu is,tclnbul valisi'nin faaliyet programl
~'e'I'l?l1

Talmda Tirkiyc"'y8 gelecek
fAllld.... 2 A "I., ~r10I. ,'CI PI"(! ~J'"kilt .. :llu hlm .... Bi.llI~i .... Ie.IlL l ... lirJunl>mnn. Imll~ll ....,..n H, liuLun .. ml< m"lI,k .. ~~j.D~ "ij~l'rlum T1L.lo., .... ,.i r:iyllol" t L.~[oo"ooil!iIlL ~ildilfllli. ,tll"'. JJiliDJ!i~i Pll[,i 1'Ii~Ihlm'" Bfrlf. .. ~i Ii" lI&nol <)rl" dI"ii!lIti. h,. "o;o..... hfl."

__

il,lncy!

yJ -I

dlo"n~,'''''''i!l .......... 1.1.

bU~1lI

kuu nua.k

'i"'IIJGbllJ.llll. no bll<lU "ldll'nlimll mUrJll.lckUlt, bluJ;1JIl IOUt]6 da,. OflkljWM BIJIh'9I t6H.lilidlUl, YU
ilf:'1CJjlIilg[l(!l]ll "'. TL~liIn:t Oliiluhi ~ clJlI rel:~ 1I'Il000Wldi. IbLr aJil'lllll t.:tn!nI

~llIm',

• ,'ml"hU nil ~lu"ri"illi iJ'lll'tlt at~i, I iI", KArll.'li'J'" .. dcmmoxieD .... '" 'I'ilrkiy('yi d.. iDhn ...1; lI'nLU LIIf"h ...

'....

Til ... ,..

h.>i.ril/

bQ'T duJd

WI',

demoknl'lk
fill ~]'I;;ev6ll1

1)e1l'!:!lir. BD lol'l r:t1lD&
(1Iluml

Indo ~£ 1:5l"1li11'1& lIu.ll''ltb":- 11.. 110 .'I'\I.!<TfI Ira IIlDRODl~ r,e lid!] t.oblllllHl1in 1l.1dJ.. EIII!Il'l hl~fI '!<OliJ IIIdmII 10rllmnll ,,_
1lIl1l"flll' \'0

em.

R;elh,mEll.EJ:i, fJ:'Ina'e I:Ul:YIIll

DoklOr' Fahret1i1ill Keril GO S ptisefe:r j it, ,.~ "e y8ikB~Slk i'lui)! lUll" hey ilz zeb h,·le mucadel e hmuliluula ;Ilk
,I}lig._ ]~ d"

Ii"~

Iki giln,de,

hamJcde ')'aFulicak

50 eroinci
yakalandl

v,upa Konse Dlfbakanf,arl

• I

yap Ila~:aiktu • T'Of~.ruI~, Iimall !l:Jabip Sc\l'Uk; TII,IItimILM ma.bl~iI'tL'I'II ,a:n.h,ta ... k.l~i'. Milt 'lIJrllt<"n TIU1ZUfllilm b",ta.. II'1p!lu. ,J.lUJlWIl 'R ~It, Au 'I"!' [l"L1&t

PtJ~lI.Ifil"li!i If bl'tlJ!<rin(! U !Iu.a.c'lrU va (:1It;J!<rn.OJ!<ntRll>r lu.lm !;a3C:!1kl.. r kolln.ellkhr, JiJI P'1l~'" kalH'l sill~ym"IJ,lyO "J!L."n1ll'''nl~ II, \!.[U talli R(' t i"1i\.O :JAi'lln klllbtJ BJ!<)'IILZILtA O~~"'I ,~. 1i"~1'l.f'~M'I'D Inba1 lu S\ll~nM," l'l'l"tt~dJT"

·,u.s

i"le:rj, IIiInJal,h

1:a1l'Zl1mdl:'
I.. • 1I[l.

Ii flFa-

~.kuL'trnd.,
dtl~"rJlmlll_

• lIiI)

lI!ol;;;Ji;lOl'd .. TnJJ.ilLill ~ JIIIfJdllll,L,r, 'iI' .. "IIl<lh ."!lllll't., nli l!;J'ril r"",lfti bi'loti1lf(l bldrn.ru Dr. Fll.br"UllII Ka.. milll.llliidil.. bll" i.tlopln .. h CD.1r1m1 611, II, 11'11). II 1111)

~ijhrili

I

'1'.

Kadlkoy KIZliseleri Okulspor yurd an dun merasim e aC;lldl
Anayur,da
... slglnan

I

,-

Lip 'm.8n ,ehrimiz e

i:lt:~lIulm!lI!fllkm. IlIlnalJr',d ";hllrl IiiIJ d11lllo'i'1 Iii r UIFIIi! I1l1ollad'rn.Di'll'~I~1l hI'. B'DliIr' '!ll)ll toln L'iU 1!Il1~'allll ~~alnNiiliI!nl !!:III" Ilfiil;lJmllllr. CUGttlu 1 10 ii'll .. _rlll1~ 11111" :liulll!Jlm Iflll!l,dll" • .1111 Il'iill'l'lCil 1I1~I\I,tu:r ... F.,.iUnlllr' ,ll!b" II! til 1'. ddlrnnn ,ellar liar, T,II,JU'111i1 III. ! r'd Ofilil ~.1Oi 111111 , d' r. bUa!lll't ~IIIIIIsr 11'0'palo Inbl 01 r Ii. h III d .. - Slklh'OI lid,!,. iI!'11r1 d. , III 1'11!1I~1 .lhhtr Q I'IU1'1' 1 rll'llIi!1lC1n'.

MIUmUI'I~,1iI'I fii:mlroIlon '

CI mlrlmllll't!i

Ill~1 nall",rar IlllDIlilll 1J~ltI IiII I.IIl!lk Wt1III11.
'II E!oI'IIeHl

1I1~1fi! 1lII1~

flo rli'lrW:I!lllIIIoIll'llIlLiJlII(fubU...::d. I~ 1:i1~1 !rIa illi1!rlllll II!! LI'" k'll'I'olo.'Dr1n t. nil II~ dgl~1 d. I.arB 1111 IIlllltrrlDll§IJdir.
ElY:nl.l fIi. IIU I lI!IIan;c. rlrln~I .." II!, IItmB'll. &;]I'II~n1l1ihltlllII. 'I'HUlIi. mll'~'Qfl II!!! 1lD.k.1o11'11d)l' .i!"amli Iillh.mrnilOlI~ilil Iolllth!li"~ olYf.

,,~rt1J"

ll'"U'IIHtI'iQ!Ii

,;I".,

,1"',iU '

M,II

eM!) IlDIIml !t.lllltiln<lu .1.. 'b~ldG olliulul ,Ibl It.r h~I" k.m k .af!p
),1I!i<'lur. FIf'II'i'~r c ml!1< l'aJl3r, tAmnllfl miI!Ol!jfln! rIIIl nd flrr~r.

F ..lOIIit

IllIHlIr!:lLl

l'[Io.IfI)"lltlrIlM

Tiirkler
,-,__

mlhll10l blr 1\Il~~n' III", C'~Ul!mN. Elormk bolr Inu'all ~'I!IIlnd'ii lililr. li'iLI 11I1!~1 In~jllali'~nl ..p It[JI Itli'i 10.11.1'1MinI) 'ly"Llf IIIII'-I'II'!.III; .0&;1'11 ffi'l!m-

Oill.:o"11 Ifo iiI 1111 ~ralt4lt aden I;Jrr (lkUJ"ll kr! "'IUd Ii'. IhlllTi'or. 1,,011. ihfa IlIrl.llrrllr 'IIarlr,ll'r •• , 1:1;11110.lilt!
rDl'riElmlrlorl~l'. DI!I!i rnu bu a;;IHllntl IIlrLk.lulM Iil *<1 , dultllr' 1T!!lltllrIClndl. EilJrndlllr) ,F~~ 1<11 lip ... rUn ... fI!'I·'t.a~1fI
ttmill

kiln

III,gmO!'t11,lIr.'Hill Qlu¥(lrt

1M .II'

l:ilr j.,;Jr dl III
,III lim. I"ak.;lt ~Llu'lntll

tlloM'!!r m' Io.lllian tllJl

tp" III Z t .i::tU!lWlll - "l LLD8Jl t " ntn r k.. a Cl!hr'iniil n ~" l'l'ktD~l_ mu: bq II hili hud.lIdu..,arllk _a. )'Ill'll I('I'n,jJ.L1" ,glornlJ\Ut1.!11I1 Hlo ~ lllri'M,efl'iur' Amf:rlkall mLI 'lillnll. illll1ii.7j "" t..... 11r; g d'!]Pl JfLlli Ffll'tTCUilt (IDnol'lI !! ii, !!Ill. II dl~

~"'1Jn'.ur.

lliJJQ Kt~llti

I fflllfltlr-l'1t'l'lll
,IWI'
c(fnol!:11

/lfirf'j W1I11l'f' L llplfltHlPII,.
.la-111m t'iM!ldle'l I;'l~;i!'llll"

(1"!mH

'"

rj f!!~/ooa.:.!n'J

n.o, IIlrlft IIlm!!l bill' mullmiffilli 11'11:1111'11 llil [m1,lIrt B I Ilitl¥O, .. z. III~lll'llIIlbl bllHLi! .Im hi till tlLlm'l)or., II n Inl1l'l1slnl 0111!Fo 1l1i1ll'1l bJr IU~!1I bl~ 'IUllliIll. ID;tlm I 1D1i'11M11 b,~,IIWt£lilitul'lIU Illr Qlul ,I !l;ur\lIl'JI< tlU mnhnH d. v.ful ti~ .... nU1I'I1.ttl,HUlll l .1i11i1 liIIlltn

r,

~~I'I!II~I'I'Qr Yolllt-:li 1';;110'1. ~ I~n~ I '1Io~1IlL'i1 ~rblrl"

'Ilf

I

b~nlin Iltu

BlHDn d.llar ",~.ltih dlrQn ~1I1o,... nl'-'I'omlll. HII Itlill ..h~'
III :slldl"

mlnl!.!~ v.r. 1l.o1o,lt' ~nwlmuyr;rllm III lIuciln Inilo~!.11 '!fIllU.1 II' 11'1I1y... r.Illl !lIQ!J.ICir Filhndtlll", 1iC1lr1~ill". Dnl:l IOI'I!IU:! Il.lm.! p~ Fnl IDylfidlm ...

IMOrurlye
ful", D 1'1111,. 1I,~l'ri.1'~"rt IIIiIIIIII!Jo
1111)'11 11'1"11. 1III,",ailll'l~.n

11'1,..,

1U1I1; 11111101'11.1»1 milia.",

Ib!r nll'lllJ1111r', .imy.
1(lI111Lft lIMI.rtOdI,

!li:!trfJ!, ~.P1uu:. 01'''0. 11111111'muaflUll'lliI. YIIi;lIIUl r<!n'1 '!,uT!nm "l'i'rll'll~1Idill ItIIt!!l'IIIllt[]1ItPl1I IIII!!U IIlm~1'
dg.,lu -11!lrl~, ,. UII"lI;r I , ~]~

"_S~nlll iIIhlrlll<ll biilO!bti" !lit ~ III.! ILl Il!.tm.kJ'il!! !!Ir bI~'I.

l'1li'h·

Qllocaklarl dUn a~ddl

kilill'illfil'l'.

I"'~QIIU'I FW'II

~" r.tOttlt.!!plllu .llilDlwln .'I'u~l.rlU
Y!!i~jIJlUi

ti.llfI-I.! 'tI!~ flom-JIJlPilmiJ o'ln..., 11I111f[lm!lIi'iJM~U 1Ia-1!!'U'!'ulln Pll"IIlu", C,i'ltnnUIlCl'.Ild "'hilt nll111

lI.!i

~r kmL_n 11 '1:1'" mrllILI .... .... Ilrm _(jiM IUllill .dln ~llrH'. JlllBrtn .V!IOfIl'IIY PIn da-1!1un.Jr, anl:i_H Ililllrill ~11IILOhm;. n. YQlIMlllrdl. lUI 14.t fill In 1!I"lI!illn - If-

'IIIrl!mllll rU_1l1i!1 fjillrur!J'1Id w. l!l'lI 1Il"llll.lnlii til IIIP'1tft-nllmlllJ

tI,.

Tii'i'il' lid ""rumlt IKI RDWI htnr. IKa,d'lll C !'Inlmll IIIIrDlil mll"oru, par.hI ~!1111 -I'I .. "IJII .1)lldll 11'1i[lILlIo,lII.hll Irl !!-t,,1 mit 11m • ll'llllrltl' VII ihLlj'.n, Im.lliil~liIJ tlik. IICI",IIWI'II1! 61'11 !I<!fn:nmd 1!a..l"lnt!!lltl~rl,1C'''~llnBmll'' '1liI'llllllhnln. 1h.IU... n htllnl:h!!lIIJl, il.nlr'll .. 1.fL· II.. 1~1,j~'rlnCl. IIUn~Mrkl'" ~nimlllaJ'lrii:l lHlll". I'i 'II'.I!lill!, bu lIIoitl.all Il!.liln1mll, dlll'l'l'illl blr ~~nl bulmu;;'il1!" ml,jw' nLillt l'1r ~allill Ii.IIIIIIH" bill" I !:!llIl naMnl1 II... trlli~ !:)[r;l,l!.=a.nlInrl W.111111!. Wlll'tll, IImul pit! mO,llU !fink II 1.!l.II'IIII&.r[l" (!a!ld. 1111 ~"r!"!t,1I1irI .,11t k~"lrl Ilerm.t 1,.1nIl'i!I.I~l~'ln dD'lmll ~rl II. dlliu irln'l.llil Illzlm. '''Dm.ah. 'aa.1I biD nlll'lll' loll'" 'CII,.nftlm io..J'I.~I .. ,nl p.l.l'!!J III. liIoJ'LIJ"rna.. IrJ.UrALllllll, liI!JnY.llf.llkl .9 lell!) Ce'lHmlm •• ]j~Io~; !.:ir:ml blr 'lfirill dQllf:l'lI.1m nln VI.d IIJ IIhilllfJ Iil tml'JII. lfirnllr IlIII,II. •... nnln Rull. IivIMOn II'I_JUIIri~1 .~1!1i umao, 1"1111;1 ri I' '" dalu ~1oIIt!11' lI~ty_k. Ul!h tlrlln ~ Irmfi!'fll, iii, Ill. IQ win. an'IlI'l'KI~II. dOn!i'll c;e'henMmlnln I<lIr!~t!lIul, nil" 11'111 Cchc"n~'II"'dIlB lila;' lti~r:l'!Lrnll1: ;:olil1!ll!',

eon"~.

lutz! F.-nt pt'l1j.l1. 13lSft bUyWI lIJI.)ofa_(I :l.;;tl; ",J~'lt ~!lf.p11:' ga:r: 1IttJ..k
,.. 'L g"ltl 1M lonm &011u.tIf'1Jl.l."l uurlr1.h

-

-

Nt"l imil!l!

Okum:J!ilm

~r-e~dim..

dl~
diztinil

tle duroll. Or:uill '1bW'a.
~rliDce yU~,,'11 ull :

ltJr:dlCI br:oUlydl. l'kLm' butunanlara ; - MlLddeiumu.1 Cent illltil 1t43\ 01': nlruya '3ID ell djn].!!yi.rJ.U.! D .:Ii \'(. :!Ie"BlJ o~okumllgs. bw;;!.ldt. GIliileFi &ll.bl'Il1' URrill.de ilerlo:-djJu;~ h.L!!Id!l!ti II.rtJyor ve L I(lrtia}1;)Qrdu, Bit:i.nli~ 1&ma.n. t~~mtl:'oril.dakl..l~m bdb. - BLl kil~h~ Ilcdir? Ben.l, VI! h .,'8 1 '1I'tik.am alm.iJ.IiI: iUlV!I
/lIl ~.~-

':.lAo

ithllom

~IH)'or_

s"v"lili&lim SatrI. ef'eUdl k~ pi d : -J -I fll'lJu dmdilW!! ~~ titi m ftl:l:hIt ve 'I'llI.W )'1I.lii&iD"1a.rm4aa olduia aolq;LI:dL

o
-

n!

dl,j,"iitr1 1'1 ~

11f'IBI'I. rul:ql

811 y... .n1 ~~

i!de1"'et:

Adl..iye 14'RJ:l

Ib.:!n!

.,11:.

.kUldqtll!l tnttw., ini:lu.i:o£ blkbn old.a.; VI. It!: Q>,-a t bevin leh.lmJe lllilnlllj<looTI ttl: Y:llnll bem mi? !iiJ!:, d~ 'Lay '!!i~'''' ICtrnL .... mllD,lIlp ~TTl'iI1~ e

h.Iil~1J"

Di ... ~. ~ 1 . iI Sltll1

rabt

'I!!fe:ndll IIl!lpBan

11.1"11. ".;~

-

cll'Vil nd Idinl:? T raCl nra&W.dA

. uzunea

b il'
En

mUtl.akl1.~ \''I! 'i;'l!Jd;me eMu. oEIlnrn dedller Itl:

- Bi~ bUDWI lih'umi.l yo};:tu t'; fakat bu !tbl1ln Intlktllbu· nil ~<.: rl ELi5Ln d.a lllbatalZbg-m' da.a ba.h.l.ah: bir arru.!J.al gondl!"l'-

.lnl

to::lerinden blli. :1-'111 dedi: - Harp did.mmm 19le"l'inl ali:
tll!!r'ld.e.

&atal:.agmdan I!hi.~'etini

bulOodamlU1Doelo
Dl3Mut

y;l.pmnJi:

Hem-" Ytlri.ne liMb

Bazl llim le<r !l ~rindl) diurul'dll ~ ..ilit ~ 'I'lll"1lDl1.dan to.rl.mb 1Sll1l[J, N!dI'. C~"lJt bey trtYl: ubll.'b. ud I;owf ~1 mlu. Adllve Ne.I!;8TeU feftq bt~·I."U t~u.g;, Il}kne trIttl; od· JllndB ~qb. Oil.edm 10M'll OOB.CI ~e1ip:

L!m.

UILm u' 1I:1:htYD1'W!.. birini bub .•

bu

DedI. Cevat bt!l' netI~l!Iyl men" ,·-dl,·ornu. Nml.'lil!l Odu:I. lb:i • tJ kma.i1 ShUn Il~mdl Il: yet Illnlrll Ld1 "Ill!! yIlxll IBM'IiII'DIJTI

-

~anr

beyd'l!tlIli

1rti)'0J'!

'I,EV
C~vitll'e'Dl ~ N,hmm. Kem.l
RI]q::: no b\ ~n" g~~!1 ge lI't'rck \·nril.me~olI Fr,Iyn'l e<iiyo!'dWl'!, 1{ r; nldrta ~1 ~ ..orda.m1]. IJ r'I~l"ktr1, tinltmi': mUWI'W bir
-

ylttnl'lmm
Eh'rinl
llJ.Tlmm

])1.'l~~

htr hfi.!irma Ulttl.
hi]' ~!;!fkaUe
ge:zdirdJ,

n~

-

1J..r1! !~Lml:!i. ..

~T.l.me d.,Wu 1I!l:1.lIp. y!h,t!:rnl', uzun u:rua 1'J.nktl. ~Olll'!. b~nl )'a ~ea. klliltJ.k.libdl. Sluk gi5:o:yna" lanDill. )iUzUme danllad.i~m hl.lII:tttlm. Sa.n1d 'T.cl'ii!U neye at. llyord'lI? BQ budalnea b--:!i5t" yalllLfum kuruyu1'1'1lti,
~Ilidl.

'U~

i'lL

Teri'~"". !);.1!;!kIJl 'bill' 'blilde ~ ~ H]~." fIll;., dllye k!!!i:elll"

Bllrlli!BI.

ne

]I'IIl.(l'}'(tI'9Wll"

BlJiytik

m )"sJmlll .•. dLye I:tIlAmlIld. E'rl", I ~~, ynui'!lmdaD ks.1ka.m:l.Ihm.
·It:tnm

·BfI.lmfi dO·nIlYll!.

00-

r.1

Bin:/:

J:Ulelre!!;

UylU kuli.ibe51 O:;I!rb. lllnkomck ~.r:lll !)I r mu'llidJ!t dll rdllDL FIi'tJ.na. yin!! Iddctle ~}·ordu. hili! •
II1"ull 'n kll"'~lanllll b.bi.atJll

gll.!uD fignlolOfdu:.
Ttl:'tl.tEL'1I1in

Bunll 1'B~1t1l
IOOOI:lJtll1'dl"!J.

dim.
1>Ir

~flP 'I'crdim: B~n ~.n.ten bLlndl).'l1 Mtl~nArtlk ya:nn yatal.l:rl!'iJ ka~k

'I'ernblaml§t.J.m.

DoIUo-·

yet, b~nl tl!P'i1lrmllsh. Yd'111'Idel) hill 1rnmId.1YIU.i!11ID. 1.J!!.'!I

bll' ~ Y4pms.dl~1 ,iDruyorum., l"t'kl .lie 'III bot yo !'I!I vakfint ij1dlnlilY0r:!lun" - Ama. lifiii. 'h~'I1i81n .. DUsU.u dUm kl-- Goru~·nTE1In. kl hh; bl'!" ~ylm ro'lr;:. Ynlmz; kalkmll.li!: I U .

~ mt

'hlr iUnE!! U!! bm~ Clllium, ytII:l!!.Y'lP e'i.bi.!>l!m ~ g!~" dll!tcn t:f.Hlltl ye-mek oo!l.!illldl!.kl mullld y~rlme gldlp Yl'rill!~t.i.m.
;rnrllmli}

I

r-

.ulJkt.or

DllJJi oldum.
bulmu~.

gelirb:J,rei:

Iliittme!!ln~.

mah~'11D

. h.'l.Yll', a.nlrllJ. hIllo'l'II

.'"

lIulUleri ni IilU)/aI' phi oldum, ,,'lIlub<!ntc ~':UU ~d.akl hs
. ·'at"lann(fan
V l"en!i(

Ak1jf!.l'!W. d.~. 8.. tQim y1:l~!lf.lmlll. Infl!: dl!fe~~'l 'm;l1kll.
Vlihp

YaYlr.

lane
VAn.

ler Ilk5ciliror.i1J.

lfilil.iyetlI self· Suimn bill:" .ludl"ml'-

flrbn:Hlln

Inn~ bekledlm. F'abt
EO Ii

bm

bu . I-

:rada kulllbl'fl",c. gUr 1M ti"kek ~1.lk5i.'L[Jj.BUyiJ II: 1M t,d3 dli.~rck Imndillli \"(}11!1. :tlt[m.
III,Ii""iBtint il;r'llk 11)'r'lll'lanlk. ',iz:i.rn ,"ve dO"r'll k~m:o.jfu ~~ 11"11.. li:.... e Vllnnt:'fj, I'I;C'Ii)'"j q.;r.hp iliIlLtmc ka. plyt kilitl dim, DI).I.l'loo tlrlH.LII' nlD bo ~1I)' VI'! k.,111 ~jl<:;;'''''lI. h·1 n ~'~m ediyortll Ell azan dC\';l 1ra:r~uJ'!h ,carll lOl'DlU m rtbl illtibl! UDlfl galiJi 1':'I!ldiJ;1 bit .1«:' - EllJlilt'll ':~Un!e, dllrmEi bei'l111'll'lJl1i"~

Rlul!a.nn

iyor. hll2ll!ll d~ Io!l;ll fn.... la" n IlIrl:. uyllntp daLI}'Dl'd .. m. Yuml'J.!iDk lr'll.taWmlh, tllk<::ll !!"tUnc ya'b:!Jhj ginl .!!llll'!l'll It;:ini1~ kwra:lllyor: z~hnhn :mUttrnil.dl)"'n korkiJ nil "a~'il]eU~I'It! I'll ',).'ordu,

't·
V

IJ)'Illltlll'UCD
llaatiPI"CI'I

hlr

"U:\'lm-

l{4"lIIIlm.d('n

,,:IIi'

TC-f1'Z3, Ijarllk"

~hr half uII:wmllin
G~IWl:l. ortll!ltJ

1Il;I1QL1'IC:~Y!:l k!lto A)"nl'ih£lrll."

dol'd'Urnn~

"~rldo'yu veIn'';' G:1;.n~(' I'dIk. Jroy, t:!o!lru. ref~kjlt'nd.., hir dok lo.•rla gdd.L Doklor ben! mlllLy(One ·ltlk.
fen nRIa hOiffiurdftndl;

ni?-

Rill-

Bu. muhim blr hu'l!ahk: d~ga,,,. Sa ~t hir l'Ie:-:ie.. .

-

ye u.JlI.r pell: berbAt ghl!ym.'·. Hell'li !'It50nra{lJinl.z d~ :rok, a;yle dl!,{i'l mi!' Ne de OlD, IIlI..zlDf! bhka'l y ~;i1,. Isth"llbl-h1 muhta9B1J!IlZ, OgJI!dl'n .onra ~Im.!lIml 1;0 da'h.a !yI IIIJ1.11ellUo. Atbk }'ft." ta~"I.Im. UZIflIIlfi. dUn gl!Cll' ba"lm· dll.Jl gel;enl ..rt dli,UnmIl!k:tI'D '1I::t' y('ol yelll mlfl~en.l.ll:r l.n.a.a.dll.IWiJt t n b:qq. II.Il },Bpa.bIHrdrlm ~ ~Lmd.! AnC~HI 1I'!:.I1~~ft.lIlIT.l 1::"ml1J] gb:11!:!l ~d:tglml \"e (Ve f(lrla !bJl1flarIn IDll d oku I:lBklI • acnnli!lerl n~. h,,!Jo-rucu. blrCT birer !I $adJl'l.ml RIITII!r·ClrnWD. COr:I riml ynmmll,,llD-Y limi ul~kJ rdll. kflljt!H'll),ordum. . kilt kahm, bu ni'vid{'n bul Y:lJnrlu. tam ml11Jrul 01, ugu hir I radl!L, TIi'TI.":r.a. Ulult GC L.[i
o

)'!l.pm aYUILIIl. Ske tavelI!tmf:m. lBlII.YOtlllllm.li& kl bn.

"~:l'

jhtll'lil:'llil dllyuy.ordum. Bird~Tt bll"dIo ynta~l:I...dn dii:ndilm. V~ uyllyan brr IIdamm Ixmll! dJ.ljl otomlltnf blr' hllRk~Ule b!illl~ml :Io'or~MIJIl B.lhflll IIlfIklUI.III. Knnm 'rere2&,. l~[nJ ~llll:,erc1l: 'ummi!l!l.11I i.lmkI!lfI_l. iJ:nun ayak1'o.mnn u.tu.na baa. bnu. od..a d JJ fllk1p ~UU~inI ani Y1n ' citrin bilr lu:f!!1J alwm. EIImI IS""' Ill, e yUrlimB ~ i1r11p :r,'ll~ Illl.~tml lIihlim. SOlll'B YClllCl'cn 'irnedtmL ItBth hllly&idr& t.t1'httim." FlI.ht Mr IUl glli~leri:rn1 11.1;11:1-

m:o:~tmdte

OJ'll1 lime'll:

ben!. ro.hnt

yorwn.

Bf'ni rahalt

bUlIk

r

BbJ..m hili ~M!lclan OOiLdlm dl~ c:ikh. 0 I"f!:~, bUlIIIIlI,lllTMMmn ,r-.noimen 1iI"l!tI t1cllmdrUI bJr tUI'Ul lILyrllmll'lll, Sa. t: IIr~vlI doJrnJ. oDDll hir 1I11J1'1'I1 dllho. gld Lp yli1:.mtl.Slfll rl~ elt· tim. Bi1'n.! dlolcmt:-dl. 'hr '1.\'111111 odru,1I all lJ.,k i Imii1diiinl gilrllnll:lI!' ~rlbnli du.,.nrlJ donUp hamuli"
Tel'llzl,

I!otuk karlLl.Il.dl. Bill bEl' DIi!Za' bt I;:atd~l!Ii.iii1l i1aya.m, IUldl!ceJ h.a.btJ.m~ sonnalda ). ·tindl. KI ~'l lI!.Z lie kU!lkil:rn. blJrbrui "Md •• '1ddD kap;lndliJ, limammll'iJ bl.r ElilkIH:. E::I.DI!l koPTl1ilsile I"tnnm I!I8.lrIm I:lj;,'B IiFolRlQda IU!l1m II:!!' ~mUnlll:i! btl.' !!UrnI' ~l.mnl!ftl. '00 gtl.I'I gene IfIz, Ix:nl.'rrllt' bILl ~'l 'i'cl"lp hlZ" ttlrlDi ko[1lJ..~t:t1c

AlIDa.

bllmem

1'l~E!1I.

hl!!ni

I L................. -.J _~ ..........
KI~A BJi.Rt:RI.ER

""'\

ReDliin olm!u

dllrllllmlBi:S1 HiiJ.&II. Lm,t """"",.i m".hll"il !rulll n'" SadJt: A.cD"m ..... 1"" t.tA!lIb,,~ _,,-r ml3dilril Ltf'lll 9'tI',.;;' ~nl ...a.....tdl;M. ~1t1'lm Ill!. "'rtlDhl:l" ... ..,lm .." 1l~ u,.li~ elt1~ ];W.f'aYl T'!'" lII.,l'd<>.ii ......,,1< 01....... ::! el L.U""
mat. ""f1!o!t1

t..tcmedl.

Ak~ dD~Tf'I. utl'9lil'!n, b"ynum bll)!ijli.l ~dAmri_ ~1lI1!:11m. ArtJ.k 'bu bot V~ fJ1}'dJl.ll~ ~tm vJPr~m"l~ d(!jtil m'y dho.'_

i rln ru1Ji1

1 .. d"'rIII:iI

odiIm('lct.-dir

dancllm: ppkl nasll II!~e:II. 1lJ,~'lo ~'flp,. $1l'gm;truL IUm i1 g8ze ulclllUll. bIlrtdll!J hnoti. 'l'IP!•. Trr~l'Jl, Dlur'hl~'1 'kaltllt<"-4I luuuhlAl!J ,gibl h!i.T",I!(!t~Lr: k,aldi. Blr- d~h!l kimlld.a.llmlldi ]yI-

E, 1'" lriia1tii <:I[]rn ....d. booIt. t"olkl r in' 11m' ft b.a ["r"ld.nil CI. <.11 ill I;;,.um iriil ~ ll.l~rn' do ru rn b.. J." I,lr I'J.D..

11 ... 10;·1.......

Dr. C fer Tay.ya ..

11.',. Ul.l' m.Udd~t 1110[11'111 'ben ':Jal 11:11. yIn!! 'il"E l"e:~!l"Y1 'ktl.lil"lITLd.!I .. nue. UYlIjmI, ka.l'ml'!lm. billdom. Yiltafrmin, bl.r'ko.iian'IHI II I!1mr", nllllk' gEizlule b~na Zihn1m. j.{pndtl raba1l1.7J LgIlD· bo.lIlYllrdll. AJ;:aba 'l'llrc:m Imdan ziYllile /l..1Inll.ill!l m~_,~tdu. 10m I.;;lc{j;'j 'Iliulcla~"!I;n dll Oui:ln.ll Ill.;; "blr llab~r 'l:'i.I'j1'fcrcelerl. bir In'hlilliu nl'tlLnd n dum, Nlhllyet hll!lWl..J.lhmm 11ef!)Tedlyon:nult glbl, okuYlllbiJ' , .:llllcll gtinll, Alin '1.l1ll11L".rctin mig mj}rdi! ' .11ly:rnnmllilim. Kanmm ~il Un Yllrl o£keli hiler il!:.1118 b:\j}1r' 3 if. '>'(l !:aVJ!i)'d rll'IU IrtL 'm '11 dim: ~.ll:!ilLmJll.Il Lldl gilll ;flrLll'liltLL

un-

YIUlt

~AB",n

Edonezvamn j, tikI ali,
K
hJl.be:r, Elndotlt!2}'fUl1Il tAm latl!l::IJJ ve !lBrlJ>2!1tJigl
l~blr

Hububot
I

LfUlo!<)<Gfb!l" sDlqmll1)"1\ T!LMldl~m hUdiriyor. lhlOm 1I1dugu ni!!:hile 'EndDUezyR cumlluri)'et~ileri ill! F'tlcmt'nil: h!JiI;l'j, .J'l'II!U ~"lJl'1Lrla.k Iil&!a l'trafmdll topiSLLJJ:n ~l.a" 0.( Iliyn yllkm bir mmlloihr konu~D1Eilt\ra devBlD 'Ed ~·"'tlru-, IUn k~ mWl:UlI
!bUILlRUl'Id;t

.,- '... d uluyor
-u---

,fiatlarll
!n.hBIIIIUcri

Buigarlstan ve Arnavutlukta
Dt'\ 1,[ ...
11:"(1BllkanJ

I
'I

SAHiB SARAH!

Islahat
Bdobul'lidll'3 ~irli!l'e' gidml'iD'I"i Wilellt b!,. @Jmw:1a
TokJ:irlM ~Mrlt:lr'. DlI'CGUIl'I ~I.'I:l1'kl! .!)l,. d'Dlm~ra §'~

ru.

!1:qO ttl

Dld.Bwl!IU'.

'1U'3smda

Toprak

Ofi-

Llll un ~tlm.~t~llllr. knl11 muwfflLkiyethl SOli g'lJ.r!l~1'lf.e • h!'ln ]["I'C'k llitl. j:l'f'rml~'l"1!' Va g8rl1aleticdell f.'I'I~]I,ll"1Lk }'apm.amu~la.rdJ!", LI· Ylre. h;:1.n mllJiLm 111[' l«ontenjllll a:)" r. ~'~tnn • .hoi}' h I'Ikl)rnetL Lqlild81i tamm'~' rl'nUl. l;:a.,mrl~ttl".l.Jru!iill bLll IkI ...dJ!l,~:!!1 t!lrll!!muv:. k~'blt e.. dan N'l'l'l lim tJ.l.HLla ml!lI-l!lakr:.b lriiilUpli:rII!c }'.Iunda ~ Jlo"J.~linl l~ tem l~ ve .!lllcal! lrD.d:'l11 d11t~~k 1bt.l3~ tot~I.1.J"'1I bil!,'lllU'lBt:W<VA,;ng:lan, .l.l~.) _ ,ko.CI SOIl11l i.aliklill p:'lt'Il.!'llpi[l1! muV3- 1I1::I.1Z ~epek C~!i'h&n :2 riE"Iu~~"~l1 Bu~, 1[fi,blr~ :;: IL~. (A!pl - Al Ab. U;-, Bu I!lJrI!tr yi.lk'!!~ korpek ,''rrllrmll> dun, Birl';;lIlk AI1']~J:iurul'l f'l."tllt cyleYI'N1'~llll lleon sIJ.rmil,· I~hrlmlul", I'e~ blr cln~'d Lt1en. URI gEl!!o!ll!..!ltrie b'lglliL Yllp'bll b .. nllii,nnllo mUdlllli,.J. ebJI ek !;J1'kll.rll hit. Fnka~ Endonel)'ahl3E -en!!ll ml;rUr. DaVlil.t otlLl NIYllzl KlIpI~ ~'11 1~III"ki 'liiltt1llin.i", '1>" ... , "maru )'Bnatt4!, lJ'1I.5f Bqbaki!l.'Il.I. NlJ:rI SaJI istikliilln kabul ve Ila'hllll.! V{o dj- b-.JJ.unaell.kb.r. [~lfI.b[ r uiro.l' 1 qJ.i1 ud_k dlllllK>8il. IIIdLndll, Iilr !tU.. 2<l Y""llmlakl kor. PII.$!I. ltwn S'III"]y1! 11 bl.rl~m!! .. v. BalLlt ULLh lill bu MIl!l "ok M 01 ~I!f nokb.lllnD billha.rc mUZAk",1'1111Ar[tC'1 blj;aJ(lii. gllbfuld~11 vue ~b ..nk olutojUl1 hildirmi,lir. 'I'l'!I" yn.klll.l~fIII"""1 I4UiI!:a.m edeD SIll1 m'll~tn~_ !llitiln 'limit, ullkLImm I:! :r~j hnsMund.a 1l!T~r t'ylt'll'll~lf'l'malt !lureiJJ" lIldll ... mlL;llll.... Bl!.dillco iI1i rill, Itro 1.:lfwlllt... Y-nl.flllilnn gtll!et!k hlr t.OUr !nllllon t..hm1Dl"r'n!! lL,llnll'l bOl gl:nn~m!l bolfl;I.(ilt. 'lI ylt! o!mu§t,u;r: wr 01111 ( ..kill. hi It&iifll~iIIIf!lIiluu b~!lk tI... ! bU]Nli ",'.11.1... !I)J:I .. er~k ,-~<>--Nlyu:l. lJ<! ka.."15. I.fUI [Ida. '.l.ZUD AnI~llan FDi r.1.IDlb1.ll:"lyet 1.111 m .. l1 I .... ", lI,I!OO,OO!i,OOO d(flllr m~~t.!ro []Ju.ra.b.iLul:l.nDlll. gorUlii ~1fl!\~ ZlImllilldanbel1 ,11!!d"lJ.1blli IIrC~luutz I>lr ~li: ill UJ.oo,.lliOO,OCIO 1301,,"11; IbkAI!I diluirul dM'llmla qkIDI~. IDi v&l"lllr. fh.ll illLlJ..41l j:!"'D!l kMm, ~llIllJ". ~eb \J.tllSan bll h.\ir 1!11. !lmr ile kII".nn(!",lt1<, tlIr kl: m:l.Slll. BlIlIl!'lnda EtullQ(!l.t!Z)'IIJIII Ivlnl tuk"'(]oI!RIf: b&l:N!.:!lnLl1 IlvIDl!1 ~\lrly~!n m~.!uJ1 'd.evli!l IJ.IiI!.l11iUl II!It~l vll.tiyet dll."lasml!l '!"~ b.ll.... kllllml~. 'I:I1flU! liQn[!I, Nl;.razl d"" 'kll I,VIII 1I!:1"%I!!4'iluhmdlJk1111'ffi1 bl.hllr I:'I.ltllloi eVl~ 1!',~tJFm!:li: I.li;~n! klllfLll. I;lUlll,mal::!.r olm!l.ga bAslMille Ieli. dlkleti tnkdir<;l~ 'lrak; i!!hll'lye III HoliandiloMlir utl![l dlilliHi EnbabutnJII f!,otnl:o(dlml,t1r, Yllplllll"ali y~ll...~~1. "I'll Itblr111l. Ankan. 11 (8W1111.1ll1 - '~Ln :OU .dom!Z'I'a mil:!!lilmilllllinclllo knr<jol Nlyumtn I'lrll.l'larui& )'JLpell, !lIt'~lcUl!'rmJ!o Arm' 'Tf~ TarlIl _ Cotr&tya taktllt'~:!Itnd" .e.e.rt -danllJlm Ilk iBtl'mI"llcI' Vi!' ~!IldJD 1I!"e tIoI;Inmc!li; 1Et.mn!mll, bu.. II.i:m dJpl' Arap vermeffil!",lIn! dlkkll.t ~~~!r. n~tIlL~u nun U:ztr'ln .. NI.l'1I*1 h1ddetl.~n~:,~ mlistemlekedlik daviiSlnau br" BclA!cityl'ClI 1'It D~rnettnlll 'Vn,illlll:l<>.ao, :2 A,j" (UJliW Pre.. ) topl.n.naeakt.lr. tilrlil ferl!.gfl~ Y.llllMIDallU~la=-· ko~1 b:1'l1ltLm ~.'kml... e b:lr upl~)'lflR nO 111 kuylU1ere .sahlan &!vY"~ R".;r", AmJ!ori:ka, .. ,g;tilld;;r dll·_ Fa1rat ),-erl! h!l.lluo ftl'~l"JI,l'l klln.!Ln.l 1>1dUrrnillrtUl'. KaUI NIyu:1 ii~iD flra:r ~ml~tlr. 4.iiii hi. nliitadJi, hQoll &~.t iaWIn,' Birl!!: ik Aml!ri:klfl.n1fi LU.he.'i' muhle]if zi!I'aM aletle nLll, 1'.h.nllJ hllktlim6L "i.at oln.. !!; hijkfllnetinl' itidal ta''l!iiycler:l du .il' milm.ph.S"8 rlah!l. . k..... i1~ril:!i kiij'd"Uim!~ir.:l.filld~1II rumll biru dl1zeUmiijtir Afil<~nL :z (BU&1Dl~ - liJU. ~ .1'oll!,J], [WIlil l ..... f.".!.n "li)v'kirini pro Am ler·!!!ca d a. b eV"CII.Di ~~lr"Uye nz Irl~ ~ !l~II"'I', 105& luto "lml'kl...lir. ~cli'I'Eilf:cek I.rlJ':t~. ~, Ilo;:bln, y&km, b"il;~~'- , P ..ri •• ? .'l.•.&.. n:lubllbkimil:.' An.'til;l'll :l (lhml!!.l~ BIIDd.an 1111.. ~ldlll1 iIl!"lmt. .ft!ldl Ill!otLlIln ~br. ~y~ndll'l!IIlII T'htil:iF - 'IiJrir.jy" Bii.1ii1t; El.,i.i ~f"~1!- KLrnym blr' mlJ.ndet. jj,Il'::~ memll'4<cUd1t:1!I Ii!- d.", gilbnl '1'0 Imlu!dele lIlI~a. rnen.~ioil:lo. nil... ,,'k~.m U~:lk.l& I'a.n. ~I lbiUy!l.C1 dBio 'i:a';:]JlUIlrn ikUllnle.nmel'ikad.o dDDa.m.mll 'l'e h[l.'I,.'i! m~1hl1llk IllUItlIl~ ~~ III ~lr "II []]I!!rlkllIN! dtilimli" ,,1"1'1.<:1[1, i:I.HI"t BILk .. " I ml"lL~. kuv\'.c-t1£:rl ~S:Lnda biT" )'11. II r.J.D'IJlUL g'l't:'t'Ii,:, "'111 till m~'i'Zudlli, bl:r I .. H"f~, .2 A A. (R""(D.) - 'y" Co-mil IhrlM1 [l;ll liuyu'll D1fnik 'i't! it· yakln bEr urn al!.d II' gi'Hd~n Irlz· :rllpIIl' II'tl'lHl",t:.I. M';lbe BakiUilJl'aMu.noUni' niDi e~5.edi .. !'h'k hlll,l~ K()I!I rl'r'II:1 miD bll l(iir1 il~ li."di l~hirliii 1l.J'~~.i t ..r. F,nd '0 klu liye bJr lhlllif ... rm. Bil ibtiU.- Dl.II r&l'LI[l~ I~vrn IRuln. ir.Ir :IIIU., a l[il.;,o, 2 A" • (/lip) - IIiI' !tt.l... IL-d;!m.!';OT. ;r:1I'.'&1 KIene! ol.'Ilrlllndiil. 'ka.. ,dnrunISltr, f1[1 h ,IBJ] t:;1 C1. gl!~~nMap !I! a~"lD.· t~llo. '"~n dahll g'oi!ti:'tllmUl:l:Io! IE:nUOQIlZYII Rrrlc,Lk: Dc'l'~elluj CUIDnr ",ertr:nlatlr, 110 II nEOO!<:·.i. lIm!!Ioli'lli'nln Ilcl:.cdinlfl dil '-lilli 'MildaI iBu.am Misbr hlJri;r{'unill 30 ..... !IICI.IID a..M ."",1 j$rrtiktdUiu ;:rrrlil .nt:a,k 01. Ici~i (I!l h IJ.!'IOfl) un buyiilr llir i:ayyare _:lIIlkillf'ada yeuidf'n iiI;; " ..d.", Lilitll:liiiioi y .. zm~tI..l4hr. Dn" m.a In;;' kfLrn." "I',ilmi~ ir. gl!mi!li: In eM IMI. biT" k3.ll!mde yolr J~r filltil. ZilKa. n nllip P.riDi itl etme:'!ini!l'1l dtl*,"ulrt~. Amerilla nmJe""1JI evi 18 p.ah d. Sil, itO, J:l (.~.'P'.) I••" dip.. ltliJlj.n'lo po];. mL.t!uE'i.I illt .. ~Mi"j'l', mlkfllr1lll.511loda b '1":1 ku.v-;'et.ll'T"il'll! .II_UJik '6l .. ~·"" r"!.:Jllt m~.Illlola };I:[l '" k:I~i lIIuU..J: bir ;:'B:ra;rlll birliir Anklll"& iii (Huuall ~ :Ehl lilblldl l?ml don:ll'IJtl dan fa~kl yc-o- v ..rllmc., doll!.l"1ILlD 01.:,,1 .. d'nnm !1d~lIll:rI!!EI I' Il ~1o:i 1 ~l1ril11ti:d~ llot; l'1I!.IIi!eVII ~~ lIil.b!!; kl IIIlnl' doC'TU buLmwl'<ln P!Uii1ik do' L"'I! 11611. ...tIh 1!,'kll.lto·tlJ ,i)lli Itnl .. I .. I?,l.ri '. 2 {A l'.J - Fr'HUll di.l.ll., rUI'HI],u, :kUJDUl daDl \'Je h.lZll blkhIl· P il.tlliru~ II'~ !!'\I 1IB:hJ bi! I Pf'l Sa.~b. 'U- fl.l1Il I.JIJ1m"~t1U: !loUd .. run III' i10~ ~rtu. EurI)';! Ylld,z ·~II h1~n4L)'&r tllllHttlr!!l Ur!l;rUlila!!IJ ,.pllIiDl blObh·· \'l" Ilm~r&lill bu ka,l'lIInll m:alu:ud.rntlfokWir. _ , II!o~Uii~,"I1; llJ'On.lJt,,~g[I.I.l1 ril.'" f M ii'IIrl bak1l:mdll. dikk:atn.lI.Z-8hlll II_;1!'ii !;IQ'lu bak.'-ImLlIl. t,t.bld!<gta 'b&tIUi B.,-ILIll H,,'i!I bL,r,"".,"rull' tu.~1t11~1 Smmlh.a P~r ainilll gEl m eli!': '!!Q'lI1i ... d",CI mglSf '.utlli. Ini"!('rd~. 'EatLI!~n Bl,,'U biT" m~ m Jhr, Illr Il;~ t.t r"i!I m .. 1.: i ''''., III .lnI ftt. i,ld Uo niWIU .:J"I. I;IlllU hkliIi liI'IJIIJ i!tmil mllr da hI] Rf'ml 1~!'lSJ!lID dUTdllm"ktQo 'rl! RaJ Holt, li'l'l':e["ri hU:i!J .." rl.llm8.ljl He Oll!.1!il nrml'lTa.m U~dn ']ODUI1tI>l.,.ki,m'llni t,·1rr,ul".t,C;1 c1r,.~ ~lli'1ll )i'!. (lZU,lIt1!lID C ..ml.crl.y, '2 A A (l1,"lIj"r) bll!ler 1'D:t.l'i~1 ~!'MIDd!l. blr a,\' muuk(',. ...I1lI'; lll.l.:ip "tm"L:~edlr. ii.I.IIiiih'!llllChlll:r ' n..111o bek1l.rfll.rlllIlI "ll nn"in i .. K"I.i r I"r 1 bll ",,!.il,h h ~l'fWIII:I n I. Tlikjl "'e kl:lb:t S;1kuyo!" "e lOW Dr, 1 ..... ,,11:Dr. John imtil. 111 1'" girm,jf!l! lIlili~l'Iljjd", 1 m~ r tllI:r1n hn ~i:1imrua· d9dil'~D "il.ti.St! Fatlh.: UIJt'-l9 'Tl'1ojh\lrD Willi • .., n, .h-mpa<i& [),r (;Ik a liad I! ediyordu_ DollalmlCi t.c.rl,";t kumtndAD VII! II1~D.!iuplanD.ln dr! gez.i ynprnak w:.'J'Il lO.aoo R.!rlin. '2 A.A. (Ulljt~d Pre .l imldl!ri]]~ DU yold.a f'lIDOrU.r ~'ol k..,."'rtil1d~ld Ik.el u~ .. ~ ;1.. bnr \;rt ni:rl~,ik Amli ...k ..mn )l.fo,ko"l0 RilC,.n!l1lIl I:Ulm!!'r h..o..m.l"ll!lrllDlzL. lamalsFl Rl!le blJ rnpol'l.il.no g"'D~ .. tl'1]i, ,.;'(1, ~1I_"f'! ..'\m·if'nl,.ml, .. lJ:itmf,~I&: .,l,.r.[ tlmlNlI ;/11"11 K,rk Mill'!!:!) mul-Ia\l'~rnd ICUi klJWI!IW 'iblliu:nWlUZ'!. 'M, mblt fjl:tn Mister C:FQ,llIl!lin Ur ""'f" lI:i~ In;!!! ilIeN; BuHl'ld"D Ui"i.i" t.Draflndan [f!l~f"1 1;:0'1« I:iI!Y~ii.n 'JBU[) AD,OTT ve COSTELLO iloll Itfl1'i!'k~t i!ltc.i ,l'r'. B~.jJ It "I~i .:I... yandl:rmljjtll', BIlIt:ri>re Nl!:%lI.rttr· I.JlITllIr,ndlin ,.n. BOll. ;)II! rllllli> mil:' I1nrtl kn~.l!d!l tmllln.,. dipr al.! d'~ ;n~lltllr.' 'ille 1:ondtl"ikM b~ J'tzli lahrlri:l.hr. Am" r.ilrltl1 ipll)l1\.!I t1 n", 1111 ~d ril,molOlI 01 fLlrllir.!llnl.!: 1I."llrlanmlLSl Amf'rik;lda hav:lJI lla.f'ro r........ ... lrlunl,li. tr.y

ht&rlbula tc:!llm, Id donE'.l'yn.tll.a:n. hll.kkiyl~ 'i'~ t • hug-dll.ylll.nll.fI. ITlllrnf\'lr !101'rbI!5t blrnkmamak I- tD!U 30,11 i(1l!rU~f' kllU'lo.r irr.nlJiUr. 1:1:11" bu~uill rIJI .,,'\'.'1 llyn. l>'lI~II.Y c1n bin bir bahaneler' \[:at ebntg, 1111' n, ~ Irlll'DiI i!l.!'Ht[Lf4!. IlIIlLl _ 'I"~ blr ~II lie vi!rlr gorilldllgil rnlLkta 1111Bu Ilatla:"m L1aha 'Illl []rr1~'l!ti dlger 1I:1iIegeri alma. l~tl'l' ~bl 'l"u'lar akmRI1~tu·. dl,l:;«f't!nI' UlnIlYi)rUZ. ~'lle1dm l!.. tll1b1uiLll m,,'1II. nGlI.ra.n ~'a~h1.r F,~k t lfeJli~ JIl.1Q_mft11 eumburlf~lllo mlk!.ii.r "{('!In Itm~illlilJ'rt bUt11n till m30- c.Il{1lftil,1iJ \'11 l..tAnbuls

EDdot1e.zy~nll\ l'UkIAlI, !lnnllkiDdi's. v(>~illen iizu.li.at limn \·iU.lYfU, yenl bllkfijc.. TOPfU l'>faIJ~MI 'Ollal. li'Ir.ilge mdiD ~d!'e'''''' Tnrtll lSir~,.fp.U. bon;: h1Jlrutili.l :rl~ lIne t{'~\'i)'e \'e tnsn;l"1i tar .i!~, ~JIldL!r[l :U:'W6.- Clli'ill; 1zi!.lll.t "rdLII1UM If~ ba:hl'l.ri!'nln dlizeu- 1!,,1l&nntn tlUf1,I;n1l lJ&kkuul.a; TI 1J.1,. ropllUlltl ;:'.Il'I.:l..~,nd.. .....n lm!~ T..omira a 1l,,,1!. l~n _ Y'ayml Jrl'l!TI~ !J{!kli \-I?!'Ir1itl! ~bl I;O~ hJj- [!i. kJ\LlWlJ'n'WI'tur. '1.11'. ~1I :ru4ri. :n,t'Old.'bllt flll.t.Laft gUn . e I!i:rldllll j'lll1 da'l'lllllJ'dlr, E!'Iltlllla::la l§&ret "dLtdlthl1" I{'IIr", 'T'h:'1J.fI r.o.o;'IYllRl, oI\:tJ:lIli.l'II.tru1!: Uhl!'" hilkOml!ti, bir tiltiil £.[1- !l~n ;etl.n~ tll.l~m..lt~dLl". 'l"rillfy-.!l IM!rt 1li1l'l't..IU\ Dlmlirnv'ln Eak.n.m.l Iiflg-il'lio;:l'}'G ~k," Il.'I O.l1lmll mUnri • ttl
I!t!bt!tn. Tra.lJl:ko luu~j;"'t
&I.:r'I .. l1lkt
J(cgtovun

SOfYI1 :.I iII)l. IAlp) E3 I 1]'11 ltlkllmBoUIck i:ltem I,tlr. W 'I.'IILt.1l'1. t'c"h~.111 mllh B.II.Upl",r, Jronln \!'I! Illr let gru." hOJ1~~yl <!.!Iki Or.~1 ,!!",tko" ll:I1.TI~D bllRLlD ayIIL :!1n.l!I:rL!i. h!8.IkBLIL-m.l y,1Ji bUi tl!!lk:J.ta.ullln Iflr[l~ o:'clllm!~Ur, &s, !10~ [{e.tovl.:!t fti1! I!:4!.!i.J1tn m~lUILlp I"D.I' !:'ald I1I11l!IIDlIl Ih .... ~lIrti n~.~'Jl!.I u,YIlJ1j t"fl<ll ..tU1!l",,~ h.)'\UI .t. ~'M 'h~r ;;;01'1: .batIPlrrl .. .:!IlI..: 11!.I1.iJJ,].n. mLII]Udlr ••

"r....,

l~mizlik

hllla~h

1"1\1 1'lIDJ;..oitrlr~ 2'akithflll ~nlor doImlli'lan y~rI1ldo(! ~ u::ama)"l~.cG bolT m~I'1I'I4-' rn .JO'I"rnil,ikll' 'lI.i!!1 olldtm , yna,,~ICTlrll ...,lght {riP! dcr~

~il'n ..l.J"'d~. t~f

~

Pli ~.

1nqT.tJ"" Euct:
1l.f'P~ni

bllu Qlm~la1".

kald1nllitg!

frnHl'

nutuleta,

y~m.l:i

K'III1I~,

ba.fllln
!U~IJ

I;'llkltrlldl,glnl Ilk Bakanmm
"ju"',Lit,,

w ym~n..
tByin

B.nll'UUllr. ,.dlLdlt;lll! 'tJD-

i~Y!;fI,[i.T'r~ M_rl, NaZI" ~tJoktiHI mdfL Am!);, diFLH{Y.i;:° biUil1IL1 ~ll!if'itji\~!11 l'lr-ayr1 EI~m.bjr ,ill.Jd". ~1" 1IlI:II..Iud: yafll101".

l'lo7tii 1;J~!ta!:anHII' bird_ kaldlrSllJ,: Il~rihcfcr m~.'I~l&iHr k6iIriltld'c~ Ml'lclm,~ ofu P"UZ. Maari/lrJ ~~IU Ifi" msk~e,lllC1i.!l illi!l'~:.;:h 11!lmu'.MH~ h'

«

eUI!l'I:r<1

11.. 01 .Urcn'k

.. .,

nevmlan

J"v~l

illenenl feci bilr cinay.,t

Ceyhanda

Irak ile Suriyenin

Am,erikan

but~e5inde

Birllelmesi

a~lk miktarl ~~--- n .. z~

Belediyec,iUk
k,o,og,resi

De:rne,ii

Am.erikaya
verilen
Do,ta••

Rail

Emekl,~iik Saurirg'

Menemencioglu Pariste a~:!;.1

ri

A

End,onezya C umhuri yeli

1

'blillaR tal,ebe ».,

I,in kolaYIDI

t."

!.ir

:n::~:D=::II=l:11'=a:r:.==::;:-~-:-

f\i

Fra.sada yeni - .. ... t "'f- eSI • .umru k I.arl

DUnyamn en liengin bekan

-I

w,.1i

'1

.11",,.

Amel"ikao]D Mo,skova ell;isi

LOU

mahnm m Llhfirrr-rati ae::lklll.lll::l.~m nt l!11drrr ilfrll" bIT 1{f':I"'jy~~ clduill kt'ndhdne &3\'!enllf>D I';cn': ,..Abi dl'n') ktMir ki; • r"hJlI'ITI bil,; <:" ... o!lcUt. dO~\":l1 n m~tbu !.a ;a1u; ...ttinDt'K ~,kl! 1(' ~-.k~ri' u~ul Vi" nlzamla!ll. ),;1riii I ·kllik bill" kllbab~t bJllEdii:Lm mul'l- kkakbT' f'altat bu harekr:tlil }lll)llrna~1l VI! mrm'i>k~tin 1J".<I.;I{I·... tm.1hI1 11L2:I!11 Ml. dlrlE!T. ~1:11 l'irllnn ibasJLmM b.fad· milYlln do~arllk FII':lII'Ikoya. kBII";:J Amerlk:l!lll'l !."it tll':lrrlJ:!j\l hi ...nu1hm ya,[}Jtml!:lll IlllkkHI.i:l1ll1~~ tavillylert ill!! ElY!!.1 'If'l!ilde ce",ap,

t;Qk buJewmnru!ibr

Rcmnl

'I"

I N'OOS:r;; !I'.lA.NCS HICR, Dr.I alli&'U!k iI.{~Ilh. ~ !'I<!" nti'flt !BY AK!JAJ.lDII..N 1T1BA..REN

B~rbirlerinL
:zanllll!dCD
'T,.. "drn.

81d'ii
kocm

kiln

Oll'ijinaJ

k0li'yas,

T"ulrli'ce

S,ARA

Yv'e

INCt

kopyul

rao,

lanclLrllrn L!!ht. V!lllifigtonu 1:1 dl~ poliUka!llll Jo ['n('ral Fu,!'u:o'l'l1ln. Porldd.1 blll'l toCrl'ddilt \I'll! ~tbnb lar ,,1· .. pr\'Aha.tilld('. kr:ntlLllin~ :rD, • dlljhJ &nlll.ljlll}·or. Ci!n k 11 l'l)lIihiJ ~ 'nhm ..,ra.ptldlg, takdill"de b • 1:1 .. IIlUn bakl~n VI! demokr!l.~1 lIn.p! miidolfJ.lU'II'I:o l~Ura'k e.d '" YQ r dly~ Y::u'dllIi eholyccTep ...e~i bllikktnc!ll.ki IflI!I!an kar~I' lIhrp~31 Titar:t ptklUI. munc!!.d IIlnda Va"inM,.on I!!ll'lalWadEJ. de· elle-rlmi Uz:a.tJnllllru-dll'. Fr&m:l'lnlln tIl r>k~rI ~i1f \'r' 11'111,.'0 hjj,klnrma riR' knbal'l[lIH gilliba komllnl!!t (lima.' yr:-t ,,1!1 "Il b~t id r!" k u rulm8J;1 \'!! l'II!l.khr. ond!' II .lOIl.£.IIy.a ~d.lm YSIIIHIIhiJ rOr;J"g l V"lllJ:ida CE'Vap V~rm L'kte-

po!it;ka",

G

~ A o'l ('Upi. 1 PIT'.~ D!III.Ii I11l1.bl harp, i,jIlila 1i;00000LDID tdlllhlJJil. tlOl!'m I.It til. Cl rtr D ..l:!b l~fIkiln In.!! ]'ir Lo .. d....L<lmb..nI.mn nn'~1!J blc!l.Iiiinu. iiill'lllImi,H. BlI ~1I;:; 11",", I<~. JlJl!.bLI l'oldll. kllor l.tl .... lllcl ..n I:o.rn",!!! t111:l'du~ I ~rl l'il.Je>~!lti 'l'O'Y'"' )''';rf'l)t 'tJj.1"rirldrn 11.1J1!l.tl "i•• tlihll Iti ... \'ntti ~dlliolll!l <Ii mOJrni" ild liOOll.kluil!l b[!N!.1"1'1' ~.q Ulrllr wbl!di:!,~10 Lil"lilt.lf> j'1r,rYI1t'!!k· 1Ir!'lllU lIij.:¥l ..m;~j;r

til"." .,_

ir
dtED'
MOfJt, ,BIf.EAltER An~1II

SHOIESs
_
M'lfIlu.! IjIllI'Iine

DiPLOMAt

WA.L'!:!R.oOOK

va '
flo

bl"mlf'r'I

l!'a.rllllmLyan

111mJ!!'!'1

II. M~rll&"rfli:i'!!

ill ~ 'l;(IliR(;f'!'.

'I' I:il'lIij fl ij rl

I'!f'II"'"

flilt

!,:!.fIt!'

'(

7Binl

KADJRCAN
rnl r

KAFl.I
!f1l~llk de~lIjz.:B~ gGl'l) da.gl"'UlIU lijqdlUf kl .A nLll k!l.vml. dU I!tkU ufiLletl{"n bu,gLlnffll ur!l.ha 1!!1~ 1IIII'lmliglO ,rlUltt'tI ,m.., Y .. .IIln<;! "nnl"Ur. DIUlYil mo.hn . .. , d.UrI fIt IIB1Idi'tJnll VII E1kl"D~hl!: Sl'il.'r' LIM hPIla.n mlll ..tlHI bl! D.ZBTI.

Tefrika
IgLll

NOo. 69

!llye yrm k ~lln(UilldB. yI. n .. 13i~ J.kllllH'':I rulyOl', n~kl!'r } fll"mlli.

l.fu

Wil ~ olmll.d

u:: 1~111 IIzI

[I"

Y cml'ktoe n I'! 0 nr.J. dl: (lfrll'l;H' Iqlku
Yl:'rl'="JII'~r.

dlflll

t'dlL-

Vol! ~o;:'Jlrler~

'r''' K6](!'d .. CoILlpbitt'DI...... il'n I'}Znr;tl: Ar':lrll~nn ('!Ikid 'n. II r r:ok II, bllcla'kn lbi!. r i n'lp '1'111, b1rh r!t:ri!(' anvruJ m.'k .O>'UI'I']"I'I uYlf d'[]lJtilltl<:,ri.

'II~'

ullayamk Il'ml. kh - VRHIII!J~ b~DIm 'Ulkema~. bl!!l' t)By;j'(l1Jj mahnun I:iIr Idmllt! XQktur. 'B':n.,Im~rr ... de de bl.:I. r rllll!!'Lll.dl~ I11.11. emlnhD. 21~ra. UI rJ

nl ... Imdi d, vl"Ul'r"

hUtIln

k<lbIJ.I'T(':nn

Im1!' Uti.nl. hI]

PI:lye4,..

buy-Ilk

BrJvll't p<nrl"lII!:!nn )":Inlt, .:Iii "Un.f[1 J.. rln i 'bI>lJMmet(· ~JJ Ji~l _

kn",,1 7. ..... rI!·r Jrllr.l.fI;ln;lk UI~A.·r"' r..rhdtllrl"MI. hlivuk I:irlr t/"'vl,·t kll!filll~I;U1fil ;)'lIl"UI: "nbl~l" Io! }\lll at)r("oIH' i.. tI vr. t II II ri1.n];U1n nYJII Q.;1.rt. Jar idl1o'I" .~'lIll,'rn"rllnM'1 Jmk~n. .c Imil'" -Inl m••"· dll.

y~rou, ~ilzleril'i[ bltlri~1'1'! Eljlr>r Uri R rkm1 'rtlnn, liON \I : -,'1 bunm, iIle d"'I"I!!inl;o:~ Do'>~ c:lc>gllmldlr", n"pslll,in dlJl1i E!,rt.er (""VIII~ 'li'eNi' , - ~)'lo 'l'ey lMyl~ .tIUiDncli.l-

HIl,fIl', .• Faklit Allrt.hLI'I Flo ""ulUnLln '1'111 DlUln Jlk hlllll'poII[1'I1n h!~:Mnd,.n !IynllJ"l'lllk fUn".. b~. lar. DlSl'IYIi mlllll!lB. l'~ dOIl'>'1I!I %'1vkln dll kllnllIk nrtrmllhr"'_. Akrnh hk \'4.' destlull: g:l.,fl'"il yll. If;klerimbd'l }'!'T' dmi~tlr. Nc[11l1N''lmizl glln.ah olmaYilllld.:tn

TLlfiM I.lI~n'I<1IID. (lW!I!l h~ blr )1 olml\Vruui f!D. ELi bLI' dnve, hi r dnvea1, (lIMiII. Olli. d(!ve, 1:10. devf'a1 di'n '1I:~1. ~~Ur. Onlann 411tl- Olm1tL dB. dabn iazl9J!ml VoIlnl'll'l' }tll hll.llr-rlnl taldlt. ed~l"IM!1Cbill til'. 'U111 TlIDn nn.eak J.A)'l'k: 01 de y 'nn omltlfin bnp:UnIrlI blll.na. v~rlj' ...!, I ylk olll.IU kudl'f>t t 14'.-IM ,j~r'lr. uhl!)1 Yfif.!Uo - Ey E,tf:i", clll!Q1 B3ylUyl))' SoIU·tJ. IIoISzlli blllJlul kODUyti. C • IItIn, t'alt:at h l' ,@z..r·l P,:ey 4ob'u rirdl. Medl!lt8 St:! rI ~lII!:1' IU'III I~ Gkflldlr, IlIldmd'.a. z .. kUI 'l'ntk!l ,d" !kI li1Lllt 1r.~.IIIt' JlI',,~1l blr hllmal hl'IAldll' ">'I Mill ml!l.lI li!H- • va 1'd1. EIlter \I'll! !I!(~kBd'qbu"l ['am.ll!k la GlIIID.b Yf)iffur, G UlIA..I'I bll!J? ,IILultuJll.r, :1],-01' 4lnh:dl.1er 'lilli' fJJ r:r.I.~y,~mJaIi. n.eO!!I"Tii'lI.h:1 mlft;I'I_111 J:l.1lmi!4l~f.F. rom f'lmp.k (:l!I.lz mldlr'" Ci!oe )'1ilTI!!1M. do~ M1JIiII,vI-,

,..e

yo [r1l.1~l.. Slllo.mdift.n o(;lkWkllIl" mlrgUnll"f'tI rnlillt uy'.lmlll.r d.llo.'

TAT\\'m" Arn'PlarlD Mi.lsll.lm nlak~fin. O!"\'btmb!lyllS ~;o.r_ \11pfia:rlil. ks.pmmml Olu. AnI • voI!lki Vi! !!!ell'Irn.kl hnllerllll I' BJrlm 11,.1 I )'n:!lIJ,)'ot: An~hfL ,llkreLmfk 'It.~ t:lIyLl Y.!ll~ldll:~ ynurmllliAt, 111· rilldiH I=;OW"! I~1'1 :loU III .)',011lu. Dllb!l KMo Uti !'Snm klldlv ohm UJu TlInr:tmn takdi'k,ldltu, rlnt" boyun ""im ...k 111.lm 1:4.'11I1Hn.t_1" llII'BBm !I1\.1{1 1'01;;13 ibn. blr mlil'· BU'lJ11I1!' ml;gu.i1r I!liydih:l", yoll '''·''''II'.Llm ilnL LI1'k!f3rh),ornli. Dnu» rikrin- I r'l;;'7. lilllc~r lIill(]lI'r.!'rok Juh('tFlli ~ B 81Urglllli olnn.k mJ gQllm~1 r*'! 21 p,.r'CI,""" gt~lrl;cb\l1rdl. H ~'elut klhgllll!ll ,I"I' hl'r ~I!;)o' AI111hm rollMlIlp !l;or dl! 0 lI:ilmlUla. lrn.d&r ~rdnklcI\1I1l1r;(' ~ A A. t.Ji.fC1~ oil:, ~fl"" JI. -_;.;.;,..=.~----~~II ,Okllli:::I,gl !I.dum]1lJ'n ~ldlQrteblll rd1llill:il gi,bl oturcmJu. Nlrm ~- tit It ,. .. t~.. ("lImh .. rio•• rI mUllI7Il!ley'e g!l"ro ~Illn blr hit , ~i.ikrU H 1~lr: ~1111•• W: ~ I • !Uln: :3i:il dJI•• _ nlll!1du VI) 1':Iu ni:znml bt)~m::lg!l" 1t:Um. varm~k :lm..klm roW;bJ. Hill" [,:1 KIJ.,~"II;d"I1. IULomlok"tiu idLLr,' ill; E •• tll 'II'.!!I~" " -,·Hi ..... dC'~filUrmf'f:" 1I1'11!4:l'3mf'lk. Alltl.lia "liIlP ..l,n-,I[ ;h:,...... Suri_F";),(l ~,·III".' bnldo ~9b~1ll bolr IlnlHkilt wr4a l'MJ{ARE1' L..yJ>n oi:Il!ml'kU. kI, MWivl)ffi, II01'l'run 'b'Jylnd~rtril' "I,loll", ItLi )'",r.nI.1<1 ~~ A rAl' [I i~ 1 :!'1 ~~ ,H m~flr, K(l['el1 BUrg:Ilnler. MIJII.~ly(l b!i n~ kM'l1 dill}TIlJlllIll1I hlllll!'r t.1I!Plll'" F:"lh~1" V~ FLr'hdll.~Ii11'1 Mlll'l'lll li~i ".J}I", f 1.. d;; k.,m:ll"i 1Ir; IIIl din'''! i Iil !:i3 11 II'H CIi':'I,. mandan II.li! mlnli:rlel' ~bl 0.-' yO;),,] B:ado:('''' d'll],n~'(lrlllr, mJy.oFdu: aai!JC:l:o Ol'IhiFLrL ;(ikl,l'lo mlll:l'L" >'0~IIIII 1':11. ip. h(lr.'L j []~· .. I,·rird ", I<lil. fI ~ii blndl H 15 r!!'ll Vtl I!{i,Du:tl~rlDI beicnm~· R~r'tllmyoflll,:l'lIli. On Ia..n gUul vo ilnEl~'!I'1i. r:ifll(!b\ly~r'IDrdl~ t.t ... f'''~t''''ri., ('''~ori'''',,~illil'l 11.",11~Llnldl ]2 00 ~DI., bill" lUlno.ijll )'el'lC!"I~m:d,)'01', ifrol'ldl h:1ndlilkl.a.n.nJl. .on1 n 1'1' fI'I ~1II~.1 ifil,j~ ",U;kll>rilli l>nlirlmrklOOlr. AIt;!1fT1 M\'!lvlyti KUfeHll!TI' Mtapt'l 'U, illmlrl ..l"lndll 1lll'RkTllin ,'anIl df\ JM!I['1lrmak lJ.t1lr'i)l'I!iu. YDl~l l:lfl t:18 bulullnmy~:r. 1!!IIm 'Ilk ... tmlyo·. v.' tl!'T" 1ht:[YIl~IIl'li. Qg;lFl.ll1yordu_ &~~['r \1'9 lI1"kMnp!larJ s.oyu)'ulllLl: rd.H:rll :'r'lLpl)'ord~l, I iElilt(!l" ve- nrli: d~l:n Ilk 11111 !!!our YlltaJdlll"ll1J!, Glrdlll'l'. R.'1lZt. " i rI, Bu mml bl!rltbt'1" !!U'I'gUnlH I .:::~=~,;,;_;.;;.._ ....:""'""!'!""' ; II;'l,myd& ycm~~ ea.tlnlmllt lieIIVl Jlt>1{ yorgun flld'llldl!lnlldlm kC'l'1t1I· renol! d~ li!'liyarlal'. I )'11 Vel !.k· bo~kllilJ1it1'le kom.u~rkrD. b;:["In.l"Il'Il yuh~ )royll ....koymu Amntnr VI! F.omM, 'Ku:rom ~ljri.l:V;;>r'II!it'1!h. F\kt onJGi- • Il"l'illu!' IJ(lnilduihl uyudlJ.ln. 'BnnlAIL'1 flflll kLlllcl.1dM. l\~Hbli"lfi Erz ndeo.r m'lU.nll1!. reYIl< knbilf'JlID(" MI'n!IUI'I' 'Orneyn[l Umeoyye o~llIl:"In' breI! lru r+-uIIlITI.llmI.]UU·\\JI. JIf ril'l !;I!'rl"rlnl ~'I!I ilIiltllnlll fstlm d(lvltU,d' ... 3.11-llfl4Q b~illl!'ellk1erl nCl:l";et aaU 8.mJmI. yltJlrlklllnDln ftlhnill. kQYI"llljllnr" '~~mdl (lm~kll!rl Iml" prlb! Idflyor; bi!lkl B.ri.Jl'mili. CUJrnklli (1'1. HlI.tUt ~lImnl i!!U 131!J'I'IIlUI Per ~,eTl!l,~oe ,f'-'I rl:l 11'1t1kl(,TJnl ~)'I"m('il:ll'Il~· !,lq!d:n, YOi!lG.mi'lli: lUJ.bUl.IIlIl"l:n;i!ln n.ywFfilI",... lml r ••• yortl,JI{nlltM ]I: 111m 11~lartll , pel!: fj,QI gfIl1YClNII. Dl)vlet!n, t~ Clth;!",rI lm;pi:d.4 VI! hlllkl n 1l1~ SllTl.Cil1 .U;.:IOi'IlI, I YI"!\lknfl' M'Llllyl;yc bl~ tl'mWl/Ei kE'IIII'I.~·' l7I!jte)'iII. :SIr Bl'itkhk B:"li!lr dlli.y:Ilii. 1illl!;,aiell VII :I]'I.ulli!lu mnlnrmlllril - '
~tel!'
BII.IUI'Q] Voil i'lr)m.u!j!1l1M Sam.y la,ral'lIIc1a.n 00U.}'ll g-l5tllr "to k~ntJl Ilnl1l'riIul blrD

'bullllidunniio~.

§ukriiEl Kuvvet .. Ii S'llriyeye doneeek mi '1

~----::::::=====::--

rilinliu(lrln r.

r~r

"

,-"

.3

'.all.

I

f

::'!IB1~

1\ .1:01_

..... 1

-.

""I
J

dl. 0 jfl'C!l II!I.~ym him mlIl.1r1 r. leri ol~uklal"lnl. 'r~BI gUn :ll:l'l'I-

IUmIlz

I~h~, blrl I:>,u,rl UlJl' nin n;llt:lo l'o'l«lur, ~a.y'"

~

k Irn lit yra.

mailrum ,·tml,lo'clJm am), 111"1" if!!, or" mllhl"1ll'h k;lInnlftn da \' uz: Dl'ltll l ..rn.1 fJllt,:.llm ~_ • Hu II ,,'Ii'C". b:-l1l1D1 h l [i t ham'

dlll'r1 Jr;ln hll2l:rlnnmUJ ...Ian ko 1I klo. yer] 6nlok vey dll4'djkl'~ '11 YI!r1{"rdi' 011Jl1JlIlk: J)UIIUllUnLla i!L'rbr1lt o!'lill:kla.nlll ~yledl. Sl.irnUnll!t1!'l ~'''tlllo!hlri BIU'IlYwn
binn I k ttmd'l III! bllyU1t: C>t1it~' rl I'IIi. t I, Ild II "'~ k 11lI],111'10 II' mlrlO:fluu ~'" rlll1~l;JU

Blr fl.B!Rt, Ud iWLt jf"CIJ, ArtUs korlJ. lIamyd.o. Vii: d'tlJIl.ndll ~D lid' 'iUk lJlr gUrOHU yoktu. Am ,lUra. kQrtdorda g1illp gel ... IJpkn T fin hnflf 1L)r'Elk &Jl!lh::ri d& ktlIlm[!jU.
lrl'lilm \:Ill" IIdlJ.m 01111:1. Idj DllIJl.r1 kO'llfcn.ldn.m IIt1lr M·
M'lll1\'ly",

lUllTlBdq (Ill ,

vo

Irlllll'1li1 a~ Fgilytl

1IUr-

hll' Ilz[]lIl"ydl!. OmJar III)ln ... lh1 tJro~ p~=IDdll olm dlJtl "m 116.10' UIYQt1 1', h~r hil1"t'k 1IrTtl0 de bWlIII llbat ildlyorl8J'13l. Ii" ht, )/1 ndl1n1 (II!! tllrklnglll olm kllll!!ln, IDI1l:lI!"w:oluk n!!'11I1 bll!lIdUkI rln!! IlIpbil :ro1d 1.1, lIfll!l~'l,l"'I" O['!lIrlil lin bulun -

tWJ1!'D!1l dmool'tnnllJ, d· 'butUIl'ln'l.'1.1'I1 :!J.1h:llndl'll, 0, jlfLa.~nm:1R~ or-nmopm.r.olil: te' Ilytl
]I' t'lllIde

:Dm.

k~bI9...~lnl!:l. Amp 1.11.\':1111l"l!.lIlII· n dfl.ld }'~h~k IUbEll"mcill'M, !JUillrt Arft" lU11bltJ:'If'T'jl'll' UltUn oliiu.-'
tuno:1Bli ba.b!ll'dlyonlu; ~l1n1r.1 HIlJffU Illllh I'IIm!!'u d(' KU[II'Y'i',dl!ndl; MUllvl}'c nynl kitblle en oll!f1, 'lIrnI!oYY'" nlll'lllol Ildet.D. !lciI]u.m p~)'j:lmbl'rID11iI .,jkiB; Iml~ IrIDj ii::b li!'rm~~ ~t!lL~I)<'Ordll, i,{)I!'LlfllfIl
I

IIlnl

n~i!:ID!lo

.01m Ly~l';

[l(1I'i'eytll

BIO\I!L."lIi
i!lMJQll'lII

I

I,u[fl'li: .. gl,

.114'1'.',
U,,1O:i1d;;JJi'

ill:mhtln"
lh.t111'l1'lrll1.

.,
t

I

GUDe!l Il".c.

B.I!'r
ldel'lIU

Ite:md

1

lhthil Sl1nbWil: I, I)t1.U,hoet OuU

lI'lI'I"tlI~YII,

~
1

f'Ojlbtl

11,;;11 .fhU€!.
Inl" IIIr

Imn1Jrt

I.. ln.

119m>'I·

ILl

('lml:'l!~,

l!IIJrr.illl!lwdil

dulll ..

J'

.ml!'l:U.h:nl~· VIlHJL \. kit.

r

ttt1b14

1

"T)

I I or
-,acJlardao ahnan ayakbasb parasi indirilmekle beraber yine ~oktur., yol parasi, yemek i~mek ates pahaslnadlr . . ,- I. l

GlJrf!l)te Ise IIIJ'IUI eh'f!mmiye,t;

t.:,oh lJ'iJ.iihtiir
Viliii

I'tri Iill'I.m. d.iib:Jl AmIIiwt.oihI, J. kln~ 'lsi! K.Bm'!:J HAm BClkll"
hUMn'I,

&rumu

)'1IIpLlanW gil"!.

\!u;rn.i1nM
Vliii~

lx'!lz!ye

!D:!i't!b.t1lrt:..

bIr VU",ldtl Y.a.Irur. yqnr.I

m.n'll'llmd~
AJila.wto,g:L[I

e!lJll!!r 1Gl](JIliu

IuIlde

oDlm:aJd& bemb:t:' IbJt hir pebUv,iln dl,ferlm iItrlU],1 Y""" ,N gUrmll!k lurelile :"otnmi!l it ~ fUd!.r. Ancal! bill Ihl t.a.rrL!l:I mal lDlbi,ye'!.'I'r 40 dlkkaUe Itir.dlJ:l ,goe CIFilecek; OlnrlBil Kulkl;l K.a!ra. Dakin'll p]lbI~ kun t. II'el'Jdn dEB ~ua b:I:r 11IlU11ye.t Q!Il!!fuo halde mII:tln.~l'dlnm lII'bt bIi _orlan ve kl!!bilt.!nl:n )t11't1.1.mum dll.Jll 1L!!a.et etmlitll'. Bu:m.dan ~II:" :A.3:-owtoll""· nUD ,y~~edltI \l'e bi!~ i.a! od'if. KaVIIBO,8;hmv uKUJ.lIiC!' X. m Dekll' '~~ \fe 'iro[l~hlllla d.e:rhm l1bo ede.tim b, ArnawlCttJLI Ur: K lC1;~ K~ Beklt knqiLa§'lllIlAn ULli'iAIl li.rna.votoj;;lu I)lru'k ihUyulam,aiG bqhmllj v h li nklir ~ pllhli'J.'a.nhgmdan ~~c
pa.oum:I

tu w.. 'bYgOo

1:J1

~;limamll'

GIm.a-

.· . 'c·.'_....,ura··... ' M ' . .,' I . H.a L
. .... ill&i. W!PTfoI'tli.iD t1ri.hillill. oak In!ol iT, (fill: b:br .... , nrdJr. lI",....,tj "n..mm",j (Fi J!j) Irdlr.NfIU M.din,e,u Me. I !It! iltlcJ'l nol!ln l&!b>;p.~ ~It bliFUll tit ... UT'.i1" .,In}. :7W,li1i•• , II!"-'''J.., l'IIIm;, TI' UIiIJtrmi,1i.. Jthl~l~i E'g Ipto''''l. tl, l' ·f.Umis't~ .. h~illJtIIIg" ~illj .. l ..... 1 I-il!dII. IQIIH\ bu "ri aillolt . "'~'I blll'l.iild ....d:o.rui& diltt~'" I •D t;[nt1~ m[lyo.flluao 1'IILJl'I'...t Anl>m i~Lnd lruflllllllll If...r,~ !G-

r

Y ,-AZ A,N :

" lIfE!!. ::::
~r

BIlI-.JLa.

of "IIU

1I\!&Il!:! .......

~l!~~~ r,i;'l~m bnlUl II!! i1m_u.:a 'al!Cl'(,I.'!.o, ~"'II:. Ib&'IIib. Auyi •• j"liil ~§liilJJ

~!~~::k
I

-9-

m.,"'!.... ,'h.... baht.lm, Hm. D h!!l!1IIIn. m" ..""t Ilir ill.,. iI'IldW eariri do !In; tim. ''I.IJ,R, BpI' ti MJ.i.II.umI!'l~ nil, llI. ~ .'" rtll!tIU AI ,-J n....ui :r.Ig'!,ahlq.. n'.Qi .. Ar,l tllid.n 1M,,] bel' :ru 01. d. Iu.kI'flllt .. d;;;;r!. mnhlob.lCl dill it· lir ... l."., '.;lI.nJu. V. "'.....Ioll: &ci1:l ~ mII .. 'I, 1L1)'~"" ",!;md:, bJ;!:n. MidrtoU{! rI IlIMIM '~II ~bti lI~hlir. M&!i~ ",,"otb, I~n. ,WI tlc!I;:I'\'Itl*'l illJ~oro"' ..Ki~lr. Yill" b tilcl1 OJ,..... R .. T... M!II~. '~,u."tii!l, 9J11", l!~
l&n . a

HI", :f&:l"llid'L. 1;j!1 If ll'U, \wo ... l,k • .da ... IIMilr Ii: • 1_>1.1'1i.!tr . U.. " 1<Mi. p",1t to'" liatl:ilH M k . M....,i'I.. , hlitlA Arlifll.~ lI'",UUUI'la, hIl,. d"u.r l"""'ild_ ilMiirilld~ 1'. njli· ti:...,.11 ..... ,Im" .. ii' ..:I..m I!W J'il II!III, ,in :r.I ..,. h.u.illHLod «0],11.1""",", J haku- .. rdg. ......, .. L h },a! D'DIoII li.ihlI"ilf. AbdilIlID r"od ~1Id' N..dU ..,. ""'Jclo.~1; II'd--.k Il[JUln l1ii:ll~ "'1'.1''''' L .M<!U.i ti 11 It l"NImlii lliI Mel; ..". :HiJ I'I'"",M -, :!Ii d" olii ~irili, 1lIL1!ti1n mllilaUdll Ilu J. ... L".1 .. Ii~ -.;ripi ..ld, " 'I11mi. bU!IU"'!Jor_ H .. ",lIr clUlIJln""I" .. 'if" ml!.!1 rt",lan '[I!in "I..... lot..tLlklm ~~ W<l"lJm.

Fwt

MII'IIif(llk

obnTi§l:ur.

halde blir :i nl!hll,,~"11 .,oon·.ttf'!d!r. Y f}Q~Ll IIUll m~I' \I ctln Smdll'gllL §~rIli y,.:ra,. Ama v ulof~ da lI'~lI( }lIe bI ' - It Ka.T1'k~1 KMi!!! ~kl:ri y,. rm~id . ~tlliL bu.n_~lI'I'dan btl' [I rtiM Illkacm.aat; leap df I'M ~Jllt dJ,r"MI.Irl:;~ Arnawt..Qglu LL :Kazili,"~ lihrill Bickir:i.Jl. V'Unt fa.rlluu, namn [. tJ'hli!J'l i!.l~ ol~ A mrt'i'U' tngLIJJ Ii'CII: 4Iha. ,thlIv AYI~-

cl.u'le m.alik oldugu 'liq pebllvruiliLn

bey;ii.uh. YILfl8I' DO'" 6!'j o!ibltk bl~ ri·

~!'Jo.

ut

hlLDuyonIu_ KA21H~ it lrI. ~lIi1" d.'CI pek ~ u:tnJal!'JAIDull. be· nbci:" Arna\flJu,*!WlIdu. hlc. ol~ Iil.a.U3 b~, fll!l dah!)., ;:'I.i. 011 ikl :pchl.v811d~1lJ 'KIuL_k;::1 Klim Bl!k1rbJ doium 1:a1"l1t!Ai 1cat.'1 5IlI fttta bll.:mM:lliim i:.d :D. IN fa:!ikIo ne il:B.dJlr o!dll~u 'It l 01Rmil: ·bll«mlyornz. F 'I. AmI.VIItD~l'uaun dAb.1. yn h olcJu~'1I ID1l
hflkllruUT'.

fillp.l1

l;eltilm~

be:-

mak Jlnml4JI'. II."HhUUi~Iu,IILln -vilcudn 116 okll QIIIl.:iYtp del! iIaD, ytlz. yahlllt yli.l 5inru i1J"~i\ DIIia}·m. Km:lkl;J Kllrn a... 1c"inb.!!1 ki de on d .. kllvtlb. ]I n'l:biB rd.l_ FBikt.t I"jlm;y,b~ g' \It: .lIaill gUn, I mill~ 'It t&!S1 Il'k 1\ "'~yrp m"yd d.a ~aliblll'"l 'lie fi'l3~ l{lbl.},! t oldlliru.m ~r Anun II· to;i'lo 131':1 ank, I KIll"3. B kit aR ~dIl. Yllpllall2k 'bir mukayclie ili! ~lu;1 Kam Bi!!'IIlri rlA1rn;, UBtlln iLddet.mek~ ml!CbUffi7'_ ADtall: 1.111 'IJ!I"__hUIIIlnanumdui h rk

aa

hi]' elm)
~ml!'1r

d"~l.

b'" "'M II mit'" Ioa.l..:!rhll Ia II: td Ln"I'.;I.Jonm nil.",. B• til' ;tnd.. bOr ~ok p"..,.Jrr
IIUI

"'('''Ill.

111 oJ

Imu;t=n. Pla'hl.1... (.., till, 011. Ilf. m,u.,k u.din;n IatkJm II \d",r 'sabal. 'l'UmlO'i b laL~n.b.D dA. bbUt. a1i1lIAIi ~Dl~ WI...:r, j'~~I1:I. D.lu. f .i&wi. "MI_ P'aJL,... L Hlll'l\nL1U'iJll mlkg_- .lrMtl i "It'DIoi'!' F,t.!J ki l'frI.;llli.a 1 ,",ti,"".!! I'ltItll .-.t4!lIoI .. n tqLl:Jl P'lII ... Ulhir1~:rd ma16nu..1. b"l.ohlli.l ..l". Ia. hl9 Mr t....nlllH ~t...j\.m~kr. BiUm UII'I(]',nim;., !;"uij.I1 Iirl.l!~lkll I'l",,, I<'i:'i''' l.lll JdimlE' herd II.... h,Uril.n<' tmin '!.g II". ~&J'l ru.....H [t..i"Iouvntlellilir .. r 1l~t.iC'td" lU.,.Jl- Ib.a!r& IJ&nJI; C:ii!l~ • U.... ... !fIiIDDU Iin. N; liin n- ,..;r",.. hnd~t NIp' h.. 1>t~ II1II ", ...,1lI ullh c!~nJ;~.i, 11.""1..... 11 lim ordlJlRI ~ I."",.i de upil .. tll, «I. Mr" .. "i 1... H~iII 4ErI d )u, klirult ....lIin ifi»oI. LlL [III.... ilt;' :rid "1"'11 ,r 'I" hi. lllAo Mttifi ' I'liill~ , ...... '. d knaHlk .. mil .... h>lr !", ... I... ;.U.A.iuII, rlAi l.·mi ... ,;d!'tl:.lr ~C'IIboi •• j

!11..,1

&:r'ti U:q1c~d,".; ByU'dL4!1l Y'1>III.r. rd .. 0111 liH' ...... tmil,lUdi·r. A"cak ~!U'.ta"'"" .llUmIitUa. 01111. ~""'. iiiI' mill:La.r i dJl"'i1'r l!an m ..U...... M\-din i r;:, ., ... boll ~_t..r coklllr, It..-.e • D ,,' .",,1 "i .. ..niD lill-lIJl1u ml, olIDula

{,,'I]

r

:! 1 puwJ..",

;,.........

"'filll I~ .....
IlQ

Il>'

1I!&haM1'I1idll'.

~"ul

.JJ.~il>u.'iiIi

~ .!ili b;;;l..I'iIlLi fiI d~ 'I>r.I m~ml.4h:",~ln brtI!11c'..,. ". .... ;].:m..
d!!.D
Ildi

,..".11 ....
iIIUilIIM.ID

I,&hl&t hiT 1.". .. [ m .... lar-

p<'t,.,,1
ltlJ ...

{.liIt ..

ItDo

~,r 'u ro.m

l'.... lI"llll.

:1IJuli 'hil R I Y'-ib. T~b., ToL. I lr~JIo:~",,., H~'I'!!!, KlP'm., Z~I"iI. 1\I.J,In..... A~!a.I:l. Dllrul

lC'. ~I HI.... frlok II.. 11.. lin", .~II Ijalfi ~I II' ,,,II... d"" lJrr h..M, l"I>l ral tall iI ~'Idrl<~"l1 ,-.. Illl~ll.n}"j ,ii'mi .. "mt !",If'!lo\glr br, .1 h.... ictlil.!"m lorln IIii' hu1i inrr.
IIr

I,.. r.~, lhrill

DoITil~ n..... , DuLd ~I"ID. ,[,,,fl.. K.. tb;,lill [.Iam,

Ea Dilior3.da w.1.. bci,.l... lart 1liuJHlm ojJ'r1u~ lIIn m .. .id"l ~... r....la. tm iki ~'L1l1add~" "I i"oI" ~,h.t

t .. lmIlJuil

t.J.i, mi

.! I.olI.lcnlllll.J.lU

1'11-

1l'..-ytl'(,,1 RJo.ml ... 'KMJ''lt .. I Ro .... Kut1t1l1 :I:m.a:n. J'lLi',miDtI'. iib&n:l!e. J,{, dhtJi SJ.!Ik. lfoEl"UlJf~ "-hi lI"m. Nile,,, • R[I maw,"," ",'h"" IIi!! War ~. I... kadlLJ' Riiul in~l"F Vlf"11..,. L ic .. ...1.t.i, MiPllii'l'<4 wihj.,do 1... 1 ~.,..kf old'lJiu . knk l!l", .. ldd-r. tI~J.uJn b mlili&'felil 11'. p. l"IJII~ HLA,) 111,1II1t'_~. 'fulbulll t.i~" bhi:r'lor,fr.li IiFIlr! ,tm!lnill.(D 1\IIl}- ,"hi Li. rniiddn

dir

~""'i.tii.n l\ui:(lm~I;lIiIl hw,j~", illjl ~'k lboilFl'k j>.ara.1J11' ~il'l' , k lHlil' _ ArlJ.lI: bR>I"ID d .. 1.. 1.0 11 ..,.11:1", • il, 'l'\lJt&..T'ilo I.. IlIII lralfl'1!1m,~ht_ JJ .. t II ttii.iU,,,... I.r ii&lllll'l .... III.. !lnl .... rom.; .. "ill A""I.; t II 'hllkllm"li )\lI"hn, biT 'mnh. ,~i .. 1.... til I 1... 1 kD.. nakl rI rn<"J'n..n .. (lliihirtDI • n. ban ,,1 n .I,nlllakb ... ~ 1'II1'iii:l'l hn. tJ"tlln ,fortir j ... ~ uy,..J" .. '"rnklf ,,, "n~l", IJoo.llti 11"1"111' J'!Ill.. 1l1 hn p:r!r "Ie, "r1;." itih;ll'!il" m"m!.Io.I .. bLrnkid,I .. T1 1'...... !wilLi ,II! linJ!lill 111ralonl"l1 .... ,.,.,1.11 t;' Ir dlilu. rQ11o. (11 - I raltllf !!Ii.:!; y iJl.~ 'r~,J illoj . "' .." .... , r<!)" llfeIl'lim: ~ l,'. II" ",II .... t.1li k~r R\1r I<;",n""_ nIT. 1(,,1. ill.1I ,).. ,],,,1 Lapal ....... l,r: Ibml. n '.;ml~rl ,udlli':

-I

lJ,t ild hh'i'all 1U...IILndalU G[ll'~tc Lk ~m eh mml~~ mok:ayl'lII' ,.t- Imo ... boenim rillU p~k b\iyYk i1r. Hel pehlivlI1lm:..fin ikl!DJal dl!vlrlli!rinJJen IIIODTlI rim h1.lc)yl"VUeut II :1D3. TB.f,"m' 'Ii _1:1 kili )fAIl f'arln ,>Dk I!h1'mmi}'etllIh,.anhk IrudreU bobMnl' !:l"lin~ .., dh. MI'!~IJ. ~D hI! n &Dr!. dt1m bOll1l.l!tEI. A.filJRvutOtl' fJbtot.il.' peMham l:J.1':l1ldnq KI\I'II. 11U· [1m T~klRl.agh Hil yl_nClen hl\1i to! KaziIl:CI KA~ Bfldrdl''I''I <":oil!!: de d !lb.:1 I':~ri bI:r l'ICl'lllvitIi I!Iili1ti- tk!u\ 'IlliylllkHIlI'. 'Ve S'~lmiJJ jl'[,"r • arn.nntla. ,Ilnt"' II d.l~ 11: I.ftil m. Balhukl Te:lt:ii'- mi!j! pehlJ~r dP~lJ HUle)'i1l KAr-R An)·j IUlI:a Tdril'!!: Ali 'II'.e All .Abm .. t p""H,.. fl!'lmyl. :"truni,u... 'Frurl1lt 11m g!l~ ~1Il3 nHl kayIM cdilc'bihr_ ,(]'- ,- 'J. rlf ppblhrn.n!:1.1"1 r~l~r l'apll.rkE'n Uti p;e:ltllval' 11.- q;( u hi.i}-iik ArnJlovutoihIlUI:\.!I dlJ rW!llnda 'Dn ya, brlr \·nll'ill.T....... 1bn.hllD.a~ bD)'Uk hi.. pi!'hlinll\ 1II1~r:t1r Ali kIrr1aill Hli!leyirn, Ra.n Alini Ahmed] Lanl~l'flVm. 8~n..ljk d~vrinde' 1t;,.ndimll' luBu,l;l:ln h-l" h )0 It" ,1111.111ilfi tll~ idl. l) l1!Dl&n gorfu-duk. A',! v~ }"ot'1mi!ll ~ LruL yakl !l1an oi A<,kilCl!" bugUn ~ldrd:a.glt Btl .Ali Ahmct P~hlh'lUl da Ylnf""..... n" I,. B.a.}' reboluhl Sill~vDu"n f.l1n h'1J1 )!!ChUnxu old~ )r~1<i1!l p!'lIJi!;'u ki'lil"§1la~li'ir T'cldi'"' II~ 5a olla geliYlIrnu. Yli.n!l cI~~hDm gal] 0 1'!<,lputi hM1n£e

lutir.

d tll

Ib I l ~I!yr k !l;i\m-

ham.

~1"mI

wa.

"10k "Upblidir'_ SlndtJglh !Serif dl! be.o ~ Tekirt:l'ngh Hil~yUtl ooltiio Y'~nrbillr.

D.lbl Cumll
"'."~"

n "I

.

m, Ihlil K,M." Bilb. ~.
,. ( ...... m n
~~
I "."

1
fI'

.em

-iI.,.,

."nno
""in

"'n''''
l"'l"m

IIlU'

"Inc

~~ ~ .._". "'_~, _ , Mill!!! 'Mi
"~lll!JI Kiljl;ifl,ll

]9)]
AIILorll XIIT ~ aWN

_lhl1u ..~,,,,.b l",,:r hOtIiRi t..ir.blOrl!l. 11'i1"nl~T'11.' "'Il~"I!nill J'1lt1'"'' ~'''O~~l iojT",rnll !!,,1'I>"" Cll~~ t!. ••nil NlI!t~l'ln", A.rtllill Lar",rJl:I- h Eu r"'llILJ'I'J'" },"'r' ''''J'lo, •• L,.' h)". I,;rult, 1>1r frT~Il'IL]e V'4lrdJ!. 1"" ,,·,nd,. I.. 01,]..I,l.m P"'J'lln,m kJ"ln ,-It"'"' 01II J] r.t1JL:iJJ KID'I.Iu:. .ih.:flI'l,uol """011 ,!lm@ll;lrn Ii"' ..... lllil;:r"k i.I:,mi. f.;lIbtl ~'],..i ~ht".jnd" V" Ibrnhi",! ",,,k- ,111""",10 AJlph ;r<ll'llrlo;il'lo.nm 11b~,hk" lIloll'k.. lt<\i; .... ..:o<"i b,,~h"l .. II)' yet 10 hlr ru~ ohumoo. Dqyll) d", i "-0 rlJVllni Io.~tl cHi". IIi", ih~D l'{li.·i - lnr~M1" !liInalj;Lm fi t r:.~ r b, 1iFltln] •• E!1LI1i'1 lot T,Ift~ illt lru ~a?iJ.lo lilajr '" ,,)ii~uJl.(!['I,,,.. "TUJ'" illlil 1i'1. nL,ldt> iD~lIfil yu-.~11 ,(>}, hir 11.'1. lJIuL ..ld'l..J. h""I, Ih'illl .,1)"ld . ~ g:"rlii\iJ T!II :,!,u4klll,,j~l.,rdjf, BLlILlIIl,< , UUIJ li_-'mtr : d. birL1o: iJ"d ro..n ]l[lr'h .... ,.. lr1c';g iLi!lLAQ ilim 'oro lLIL DJJ I:l;U ! In"'" I",.)' ,k hir Jro:rbD.1l lo,..ld d. I" kf~r .. un... C"MLL E...I", .... , R" ulil ""lUI"'!? I :2(J:u.:2(] :!.'It e.lIl1hurh..,It.:!Ia,i (I'i". "'~;]l.i o!cqdl!m. I>rlUl 'In'l 1 ...",111<1 1.. , ~1J,.r, a~,.. i !II<. tt;'.;n i~iD ~Dra, R:.lenl"r- .TII In. Ki".md"" nil]"" i "I<.'m ,." .·Id ..1 N"polylln G ... O .(!j 1.':; '~-. ~ 2.7 '20 i5 M'l'S • uri'iiln I<rl",m ~l!:lIiraf.fl [li!- {.ltf m... w'~'o ha'ld.,,)d .. "m,I'1" 1..,1". ",.Iir 111\ .ilrri emil blrukllk \ .. ~rulu""T. 'lld"jl;n rnlll1rl .. lo:"n nl",h ,,1,," N bI:rI_it A_ ,u 2~ oJ· 00 l!l4l ir.rcdn I :20 iO :20 70 toll, • Iff 'j (' ,iii ";1Iin lb:ahim AJ y - .u: ~~Il mil;nrrI..rwrn. n",< ",,,,f Ili ,lim \"'(1 "ill<' jtu,!I.r!)l'lJ'·:U. b.lio. n mlh.n .. t fl,.lfnnu,m, Fr .. "Ii,,'" H."'r Ilf/ri hllKiIll~" d u.. J!j&7 ';8 19 1 b i:ryn]v. II 2IlUI 00.41 h; .,111""11 iIt<>ltJl"ii;il r!lY''' lJZ.<!rme '. \I., irflltlill. j~lII.a'iI1l or" !<,r ... iT.,n d i;u lit! ka.d,u n,u~t.",I.-.. nJut""::oi ,10- J"I rnT"r~rl" rf.!.PI' ~ mJit till'J.i*"rI Kid~1I ~ rli Q.j,O; N. 19'.LI D i~ lu m llUl.'i lJU.)· I I II il Ak hi ·1 ...... ",,<UiLlI " • II:",UII" .OJ_' ulit".a. bunl. r,] II Ilalll{' i-I" .... '" k... It, I; il"";)'" d i),..H £urdu)iulD' " ~f _;> hie lIir P,.:!, C, 11l.OO lHI(] 1I1l1J ludar .. l' 1965 19 fir. • P-liLi k 101]-1.1u.cd:i.'li' ""miai ,. hma.oI OlIn ,~ .. Rf·!.""RU.' to mll<,]) 1}11oal&1 UluL" .. li nlur. N'rbi ...ilgl, "reb, Ei'n IfIimb"ric UII •. dlbd,,1L ,_",nluRu P.Ed I!! rlf1l.1!r - 1'111 JI .. l!al•• D 2JJ 15 !l!'l U ., AI.. Li ~l.i.m'n u emir TO biikm" 1J~r IJ;lJllr 1I!,IJ.i ~i .. (1ioa:r, d.m; .. ffn.l!ntll!ri 'J.uJ'urrl ",I...,.. .. 'ki LO ...,1" lDu,"M olmru X .. tupi Ekf~ Mill. 11".1.r .... m J{I,!iQ' JPJ1()' n: DD :m; 00 J.Al h jtOollOrmr'; h.... k""IIlJ'.i b..)·n. IM,rwinl"l<; hrr b .. n"i 10r m.. b lim,]) 11' Iiddn.lin P"J~llmb rlIO", ""11 !!In.,...J.[..t, K""'nl 'n' ~l""~!I!),j 1I,m ~r .. d.ara]V' 2']1_M ~.I!ill '. 1i1200 Sl .. 00 il ,)· ..""; JULJ1L1 F-F.,.",,: '!iT '" ~ n.lo;lo:inrl& "'TlI.h,,. i K. ...... "IJ'. r'" lu, r.1 L'"ll1::l!"& ilc ti!!" mlJi I;Jt ~,t ~- ur~mftt< 111 frlrtijj:i r. r.lc>f ~if. Ieir c • t-'nl IUlloir.u:r3r "'i,1[)(] ~~,OO ,,,•.!... '" Ilir m.... g .. " II~I!",,' liir ht- "... IM I>ir I,lrir h...... "j"l.k ~ k g .Tor.' I!( Ii "ljl,,..., ."r"", L""",,,. m" ,~- h.,I[LFi ,c.lIl iU Ir, )'I L;'nlri'rl<fll mordllr 'K~~lltU j t:itJc.l!LI] M_Ki, M.ioO ~ 00 225.00 J..i,~~,"li.i" mo.i n~ k~lIillr h'Jbt li''' illi ill.dt.,u. i)iri"iyl" 'lfilli',L 1I1m,,"·I~ ut 1.J.r1l n.l"IJIL)" IIimm..!<> n ...ll11;~ ",,,1m 'Ii'(! It, iT' .Qr~II"n I i n;ukllZ"Nlhi. 11111 1J~mir'.]u 9Il.,'j1l {IIi,'O· C"if,ltli Mil 00 2~~.OO 1,11:0;"1'.. 1" 'k~r I>ir riliir H fie u4,r j ~uI',L,t:.dir. Blllllnl"'j,.." I>i., i ~;III~.t, 11,_ B.,,!' .... 1.. .:r "._ Gin-iilLIJ""rli IIlUll _ r)]1L IUllln!trlllah 1)]1111 ipliLrl \JJ iUltiJU.llu"",,, IT 9fI..o 1M! 8:1 11I'J'b!.11' PI,~da tlkl!tu· uJ..r.I"l! hir lIal .. ti f"-:!""ilir. M"2.kuf I.h~, r[ ,m 'iiriki hi" ,tD knl'i~d .. n III 1, lllr ,(:in"", b~rol!"h; r'h.~,tin I e", n.J...n i,"1l1 rum, ~tnl ;,,, IIJ lIIt~ v<! k1. ",ltII. Kalkm m. m 00 ~ !1fHlO 44'; ... 7 nLI. L'.. ·II liir uro:a·LlII _:!I'Ll'1I kilYu" "loin f'r~;Ii:n ,,,hi'" \'10 "lLr" &um'''''1 ron I.o'r llIir~ , 'barlllAll jJlllLi \ lIIifIlJ1Fl Toh.-ill 1 00 Yi !If,!II. <Ii .. IT! • G...., hn '.r I.. ",J] lo.lUI t.' Ilf[l .... d~l,,' l,rll 1.1l1r.,i ~. tll"n tEl!" I;".t..!!ll" lui_,Lul .. ldu·'u mrr· ":12 W UHF! Tal \ ill n !lI&. jQ M.o· P ..y~mb 'r liJ ... h,m, ...,.111 1 [II i1. II "inrle l~r" .. Hi". F""bL 1.1.0 dir. I,fLlIIKU T':rlhi..aJJ, J..i~lIm ·m",bLl. nun" .,"ml~~Ir" lUi.mi .. l.. nn ",,:hileri 100 lit!' ... Him llydd I t'i~.5 lS &~ ]00 • TaDn,. 1<11< 1I;! tm lr '''ink .. ,g;;k 10k h tji lI"r..in,j", ,,'" krn Ii h."mi l,ld.ultlu" iJ1IWILlI.,rin1 i, ".1 T, i1md \Ilo,h i~;u. m .. l.. nm .. ..;..... n btln'",,, I~:J !,; , g:;..w Ir.i:;o ~oixund n b,r lJ1"b U [nlll ... j rRIl@.i ;) Ililindc J. Im.1r 1iJ.lm 8: lir. 11..,1.. - ,& "l1lo1.nll ~HiIlLIlI limm(ol ,ri am- ('.MillllnJll 'I1or'~l!l .. b'f nlll1"L hilirt.'T, < 5 '.b'll '''''lI'li:rc!!ltr Mfa MOO 11J L.~-n1m .. IIiI' .... blYlit "'!!m,ni IIlur. h1flJ:lill. i.,1W J'6 lilli' Ii ". r,"'. hir ",do. Icr. I 1"'.I.hUll1 .... Ii" 1!11 WI!Li>meti daf'e'li'n an n.k \11 1 \'e Ii: ~ ,,~ no 17.00 '.>.l!t,() ~.llI' 11.1 (,01",,, D...-bi .. i ~"",,, .. .. I~n ",,"im ~,1t ,. ~ilr']'" IIl'lIlld'rmro.A .. 1,.ld41 n· fnl,l ... ilrrn rI'lf"r ",1<1\.11,1' ., gnu 1I""I]",i -"1.1,1:1 rlr Til U' 1 iLl' ~_fll'l ::'lHO 2f! FoG • O1uiller itin 11t.1l< hir iJIIItl.,lill kurl.m'~.'::J;';' Io.nllll.tu ..d J'JI'i. bir ",.mlll.n iirnrn,.Uvi i!l tlilld .. _... md 'H' ..:Lltil.mLiJI m,j[ ,I c;lt tI um 'i"lOO lfIlfi 1'lf • r.... o MOO o bon'Llilm i 0 bun llI,;Uli~ tIl' .~r )I.. iz "IIlu)iuc"l .. r If" .I, "in I",J "ldukl"nn, KlJr"'T1'~(fiD' 11,,]'., lUll .. 1 ..\.111._ EI.iJurklb! N!lnHllill 99.30 9~ ~ lRll'it1i1 lit II. "hDIlJI9. ~"'r(klbr. A.1II"r.ltl'" ..chilI. .-l.r , ... I"r: A.I Rim """VIRllI ]00 (J,f,] t'kl.o... • ~ud 3iB.OO !1.';ooo 'n, tI'~ni I"'fl ilir lfiL":"IlL IIh r.t!Ilui I i Ji:hmJ" i. t i..,,",.,. t1k..... J. htr fl~.r.o 9,,; ~ • [lElu.id ~El.OO .'t.'iI'lOO P!f.Hlflullx'r 1tJ1l:uali "li:hllLll r.,. m,,1i \"ill r ;.,til" ..., m.M'illl ". i.J:ir. H"rD, 'i'o!u ,i::ru(lU' moo moo 1(i1l kJ.llo'"lliI bll"rn'~ 1II.lIo111l1l (jldull.~o b, dlHlP'1i'i VQ lIh, .... ! ,\l.f'milMII 1tJ'U ]01 r~ t07 00 Arml :I Y.i llilll. t.F:5'i'oI"lIIf111 I>ir lL;L~ ..ILl .._ NoytlD 11>11 irl.lI"f gl.tg_kh.n .... 1!1},r,U""n n'lO,l L~ m, Ai U'llIlWIlu! ~ 00' M.W 21B,(II) 22000 .!II iLd.... i!l"r-,.",IJ.l""m .. hn 111l1CJ> h.L". 'D-r:! lIorrl(11rl im.rhllnon. TNm.'k. [rlIT 11 m.... I. r. r tr~ aa IiO 00_00 '. l!l.'i,(lO 18i' 00 ..llAllil, 1'''' "I"~ 1I'.. :y".... b .. ,imd, h lO'. hi 1'1"1. .Ll.llltr JlL.n.k",t ~ rn,,"IIrl<Jt1 II!tDIIlari '~lImhur,,'i 1!i.mk1'l .ma:r1 .., ll..mrndD~ ",t..,'nR !!Aiml.- IO.:u.. "riQm~ llIl.IIi~il "lmIJd,. 'btrr ... "1<.'... I Banku 11'i.00 lU.OO '«.00 ;jdl.2J rumitllr. BPlld d 1l ,..I~m L!!o1Il",.i. bu liRlla.rd 1III·,·.ht-l." " .. I. 11111 • ") ~lill IllJ.OO 11'1100 loa.sa f.lI j 1 IJ... n lI"ruli.illl b<-d...... ad!!;. ro. 1OJ11",klo .. t<!u Iluna"dll ... lea mtAl< I'J;;;""m"" T '[;"Ill t l3JoIl &II "ril'l 42,'l ~OO 200,00 l.,11 LOr IrDr1, n 'I:IlI" i"" ;!I>n.rUI,.ti.. m"l •• ilmd .. rlu.f_.DiI J Ilk H] 111 H'I " ,,"hid e Jllkl'll'n, hr ...... 1600 11'13!) _IIi" -'.nm lir. n.',0 22. 'ill: S '" 111"";'11<1111 l' AAnLi'ii\iinib d"j, I,m t."rim.!.... f:iu.,,'1 (',liI """""" __ 2l.!2:i 29,M 1;'~7H Ii.. , 1Uill IH'lD .,•• ~.JJI'" ~"1II1ncl k; ~1!;J11k: 1l"':l'BIIlJI' i r1~I< ••• l1in~ 1~'ii ; .. ,,; .... "li Chlllu,,, ElekulJli: DIAlJifI"H!' fan'lil1l " 1I1JIUlIrlll KifI'm il,tli.iT. Il ... t J1 d. J.",r ,im<li 11P1.. r"llrneot8tll~m!'1ldlJ!! gl" .... ; i.. ml1l1"k"d; hi,,,,,, I",r],;o. 1:.i. U,IIIlI jjJ!lilt M' i 1001 11r.l.OO 1e.:J.ct'! Ilu.m'lhr. "c. p;i>" ..... ilIJl1tti olom .. ldl) dl> Nq~j ru I.~lrk, hU!!! m .. l~, I'.ftno:!_ Tn Ii'& 'I.etrl'k d>tin rhm l"I!","~ii li>fIi'hflD 101t,,hi.- h ~l'lL"'IlI ,!Iroildilo jl" ;",hlul11 ,...:I.,. hHl_ rl 1n N~m ... iI ~r_".I[l I!:fI!'P1) din; ~ ti~. Rul>,him blJ!lh .... L·,b.,....llt •.r; p(III't.,m d 11 ... 4, ~L' mi'iILAIo:"~1I iiJ:~";:n.9 N~mrndllD11Jr. miij<l 'I~ btlTr'llI"f"l'. K"''''rIlWTiTMrI",n mllt(ohMrI.1Ii: U L'm J.1 'I'hi .... I..oru ilL" .. .H" n N"l.iyi !L'h.lllt"nm J.:[" .. ,limi. H ..... pit. '~1!fl1kI! "". , ... ;;.. ." b1.Jnn<ln.h h'!",.IID.h ililhi,.rnlll de I.ir H'tl rjllin hcytml!!l!:llh.,!! • nlf'''cl.:lO,N:! 8 .• ~ 3.~O 11r!le hut .r••n .. nldllW1IlBJ i~"'r t etm,;k ilt .rul Iri, ~c1 ntll ~II ~ldd~ 11";1" k-""di .ini. 1I00!! dan!! M I Drmirkdy iltmllll\ Itl<'l.m>ulnln lcnHolSa ,,- A~,!,ltiII t.tIt )'>I!t.l~rLrL. h •• N mnuhln ::ralrtU'dIil ", mu I'I'i J',(j, III 1.1.111111'm'.bl Ii> r,i1 V"'. PIIYJ 1 !aytnlli Il.. m@\·c~t. ]lIiI..~e .It :lOa -Il00 X n- ::13 'ill - III ~::n. e'l!'li.OLIII'la X .. . ill idllill llbr&'W.m t All',L'. 1i\IJH iJi r I!iymll"kj L1;1lTIl i.,.t;" h \Itt 1I:aTtma tllD It rJ rn 2!51l :aJ. rn~;" !<'!!l'('. t.... bulIlJU~ .. 1II141'L Y<"'I"4P'1l mO'Ulrle IlItanbul "lhNhitmcLa.lbn.him Al ..,It.i ...·l.m; I ri" h. mda ",.'.n ,<,d.m "{,,ul. I\Ml III .. 1 IlL .. l!JIlr Urll('~kUf_ .Inl!'; "'. HliIiIdItIi 61... tu,ll· JlLh. N'lh ,....ivnIIi.b. lloralnm R.hlul 1110 1dIo l'!iSj!Il1.1\ o 1.1/ll/1HD StlllJ:~r btl"klll rll'l. yilkJ"me ~lm.& btrabrl' 11'1>)'1, &In mllllnkilp. IlaJa.L hlatll'" 1>18•• II. llild.6dtci .. ,..,1"" p,[,,- I i,l" Ill' 1Ulimllllih. I " ll,.'",I!"h :10 lUlt>HM]rn. Haumkol.:J. ;I'oj! IIMi'LlIlI! d&lr I ldrn.,llu ]I ,R'e.a 'I'/U/IH'" t:AvIhlne Ii&du ":I'op"4n,.~ 1..1<.",/1 n 'UI 11.11 bfr billlllllllrtbtl .. n flll'Ammod d~ l'i~'1l111IJ1i~ ~ I, •• '~IIm', ~,takIm Zun ,,,:,,,,,'0 ml1dllrIUru"l! blH'llrnlPl~~1 Itbi o1'L1J1o.Jr, U"lll!ii) !l'll.rd'm Id.clll'lmM ItIbD t..'.fil' till l- M hn...mgi,h, il, .."l ... II'n "I. \', 1:..1· parn Ik: I. !-to .drl !I.jJ1J 11m :BJn~t-ll ""1"11"'111" ulll rn.e:!']i!Jtmly. r .. k i<&t .. r- rnfLb:llmlltt~ ~r •• Im., m"Io:'lirTtinga 'Qlfl 10,(jolj(lt kilo ,'looo 111"'.11. 22/ill9~!1 .JIlt! :rIlI.. r\ .... 11. yUlri!o~" r.. rn,p:lIlhr-I'""hillin dli~"" "!d,,H.n 1..11'1 \" ...... kI ~S'''HI r"bisl!.rl"j 1(11 mn.l,J{j !;Iir, dilrl ... i imhban "d.l"ll" L.~ 1m kLl'lI.' @itd~ CI 1I1 lUlbt'lJ',a... n .s.r fintlmlll- ''''lJill\d,," .. JH.1'1U'm."'L YirJt'I Iiid.....,l>rll'L. iII1Lrlol!.~ktLi' 1111ICt.L"']:I'..~"" • .-m"i ;". 11:1 c. An.,}" .. '1111J1.Lr1 mbJLi'l ... ! II" va :2 PUIU'll1l: 1IoLz.II.LII!'l:nt1tI. ,4~1!1'1I, n ~n '!I'D IlLAlJl'rtbl KUtlltIi;J K,rltl~'.dl Mer-k,.z;n",.lIl1lln fure fiul!IlIlJ; mCI'ILl!zlnl!lll l'lu '~t.Ii.,nm E:J tli.te n.H,I!.' l'brllhim .....,." .. vtli .....:I .., ,'t, ltuHIf<'ti tala.1L~ I1:ci"']I>mio.t:m,1 l!lidll:rlll,ltO l:D.l.ultl<!l al,m "lbul ..dt'lU Ja; .. ml.yoml .. ,a,pIlIlI:Ii1(h>r. r btl!. 111 illltilil'llla.rcl .. mUJI.YY~D u.I2 ,K1illLotTln"~.Bay'-" rmttJ!' w ;pt,f~kt JfilitM"lcrl _bL- I I>b] to .. riD, 1;.,. ]dM> IIr.m.L: ur"tJ! - ~lflll.nlLlo!l'L btr I\Iln BIlz:1lfl!('81 rul'ird ;:1lT"UI!I'bUll'. I" II", l." '1'6 tikllrc tell .. mAk 1k1!T" blr IIZ<ar )'!!'d IhdlLll ed1I i!'<'tI we eYflye1:111 iQiR.1loo.1111U'lll 1'111 II'ii mlt.III·"lII':f~~ , .... rr 11 10.... ... _ lMeoldllM"..n briidl gUn ... IR1All:" hlDIIL<'lJldli. Rlb'l dlfi1 IIC.e M ,.HhlcMr "'Imi. 1 .. 11 d :!'.k,,,,.iJk Imlllnmll~llIIl'dll'. ttL" b..t, il'lli,' ,~ I!l.ikk&t 1I~ nna IUUdI'me nill KJJklaull 'l!61llJglnden 1lkJ,i!I"'I<Llglnr1~n If kSllkm! 1t1'~iII btl:'llk~ ~llGr :!uunJI]'nnfll mUJ'iII,. 1."Jahm ,1"1li.,H ... hra.! iii' 1>'011.. ~1" .. 1,,11 l'Lr him .. I .11 1 ,hi ... v.,nmll ]>!inliln U I5UIU .11 ... IJlm. tid Hk. E!l]"fIl1dror. I Illml.ng blr" ill col II .m • l)aaUlin !Lln EilunlU',

l/.'j. O,8IJt Frnnlls F!lI\iI 0.103 I 1\'11 I, I 'filii &:I~h 5'1'. 7l.iI8W ]00 I)riD 04. I_ O.'(U'2f.O 100 lArd 00,81 .dC! O,oM'.!!IO 100 Dltbml IU3!)IJi ~OO E":aiJ",

1 ~I .rlfll .. JOO ~I .. r

.MNI
~

IM._OO lS,i 00 t'.5 ~;o -. 00 UO.OI1 I _ QO

Dini 'liB i~timai ~.~'.·"' Ba"isler ~~~~~~,.1 .. Arnavutluk c;eki~ Kurban ve kur_' n bayr 1,010
,

_,..."' ~.,..-/.

"'A"~,JIJp~""p-tl'

p~"."':'"

-J!1-_

~~.,.

~'-----r/#-~~~~~~-:+"'

"':.

.,.~-(;.

~~~~~,:o."fV-i!'

.. ...-.;"

iI'

'""

~

..

L/.. ~ ~

;ojI.. ;i!"r~

;:r.1

an dBJfEkada ye:r:lertll. Nakh!l!lJi ~WI ~t i181:ta, pl!bti\'a rt 0~O::I Kilt's B.elWio I)~ mgh t"!j~m dl!v vO~dlifie k "",11lf. Jan Kara Emin, Sebl!bliH Il:ib;cyID, San Hafn: Kor; llelimet g:I Am:a\'1lt~]u eo iyi L'i.III&l'ltMmdB. 6S olrl'l:<IlI).'U ~m ytn bi1' vii· b5. pehllVBJlh!.n du. Il.!!'ka IIrlr3~ llEm U 1IJ.Sa I:Db ttl 11k • V"1i~odill 0'11. be.pz. Vi!< cwt!adan ~. iII_ Xl)ilan lw:i. idi Boyu da bb met.rl.i' IiIllt.ttl.l.1 belJl sam.tim ill I. vtlna AU AIlmrdin dtVl'ini3ilO Egu A.mavutogh.mtlllo WC'IIRam Ahm~t~ :S:"'1fI! Y . HadihL~ bugiion1m WmmJ.' bJ1. rt~d Ibr.ahlm ~'hi pebn.:mla:r Vllnlann 'l'ilmUan Ile mukart!:1C ~-o!lhl. ede~clt; Dlu.n;at Ya~ ... ])o~nllll r
Y:lllln.

N~

i!W',

m~VlUdM

I.UakhL~

A:rn1!.V1.Ji~lIlJ!ldall ~kh: .... k-JI. k (lias ha1i1tI. "Ie b:qla gilre";,"", atl 'UI.OlA:llmL~ 1b4". F_~lvl'lnlaJ"ill'U'I!.1I !1 ~'f~llli Nak'II'a.,h Er,Til'hil 1

,'ellm,.

~~~~~

1.'!;. ~

p

"''Y

,••' ~ ~~."',.,. Mo

"'4'j..-;.~"!i.-.:~

~

~ ..~_,~k~~~

/

-;

, 1.~:;..~

I'l"""m

n,;.rI~1 1I1,!.n "ilil r~ L1nlrlo :r1i'I'U!ff 'k altml .41:1 44 no J!t>~:l.L a.lbn, tG_10 {",ro HqaL I!l,ll...[ . 4-4 OU 44 HI ~ lm]PJ'Il .iI.i.50 ,,'; I1lO iiltmit .ot:Ii Il"; 4:'l ~5 ha 112 SO oJ3,00 lngilla W SO, 1111~ (I GuIon ~:l'. tn ..:2 I'll FriI'" II. tM ,,Ij .oj.. 00

hi-meti

alt.nda inliyo'r

U

'",un

!l, 1.0 !'I~9 i31'tbli

1IL1.ha·1

bOJI_E'~""a]'l

Halll y'airnallalllliirlig'or
dlgi Isald:e 88Va,a

meebar edll,'flO'r

ve Isterne·

10.'...

L

n.:

,,"i.

fi""

~""T"

,<'

,h,.Ilr...

I.,

'0

,~= ~.. ....

1\ alzeme Ahm Subesindeo:

,q

I

'1 ·· IIarl 11- I· D D 8ftlzya ..• . an arl .•

,,"111.

.,1.,.

..
Adapazarl
SliM! tam 1rl:Lam.! lif&d&i' mind .. 111 lli~Y:_

listanbul Beledil'esi IIAnla!!]

As .. Sa. ,AI.. Ko. daD
1.,tn I e! ~.II,r
)'C!'l'mb"('

"n; ~

mflt~;,:U

... .;: ku

ill

t mi. "n(,111

'1"'8

]'1Ljl11 tli!b&nn. boyEl~'~1 III!' 'IIlln ql(tJ:l"_

Tid p nllll'

I ~Lll!r.-

M-

,\·crI1'1"F:kLlr. T IIplHtll 1T.Iurl.Cut.Lan.

u.., "'....

,.lmak

~fII

muJta.l'

komayona

tm:J -

ro.:Ln. mlll1'l::n:tIJl llilU:l)

rman'm • ar rs D t, ar i
rim Cukl!i1. I m.i}ti-. : •• ~!JilI, lluB 1 jji~II:1!11)' HIU!'<treil ..n. IlInl.n .<;1'. 1110111.10m!!ffIlasi

Prens'ipler Valitllelr he'p
Iyi, 'aka,t .'.'.'
~ 1'llJiii,,'Icil .:",lL,m.lIlm•• ~..t.aD1..1l_1 LmU,me .,,~ .... rn.... ll!I.l'iI& biT , tLmp 1J1,,'tIl.m "'II ... k ll:!Jnd,,]j'lf: 11",",,1,,11>1''' IlkJT~.~tr'lrn ."! .... ~[~I' 1,' ;b.... i,," ..I·
",I)

•• Y- ." Inl f I-Iyetlnln -as,s _ca hdidi i ., 01 'I" Ilstelnlyor
I

t,,,

BUI!:"11 dih..t
lIIui:tlll

I",n. '}', I Ji\; t' n1"",r6,tede aeyn fc;r ... ..1",.i h~1l I, f r"my ..,. {d",r,· i mi.hli.l.· ~o:ri, Tu~i~11l \,1l1ijp!rri munl'" ill •. ,i il .. Ilmll!Or 01.1.11 1I"",h,p, mul,·ll"I'l~. .Ii;;rr d.:..btlb.. ",Olen". "'. Itl>l...rlo·,. ('o"I1'1",,,ti rr'.', ["kd;,,@ 'r(']' rnu .... ifll Illrinin i,tirl\.lci ~"'tLtli 11I'~1d ,,""unr,... d"lI jOO'(:lJrup' 'rd, ... kiJrni ::F'lor,q tl>pl. ... 11,m. n"yiu hi>- lc"m'.~·"[] Ie .,.""'I]th~. Boo'" bu ];"rJ1i"Y"nu tn"k"h" dlinl. ,trklld",'n,. m,.-r]"J"r nFr1 1I!!1'I te,. rib orr Bop. B;nB •..,al ..,.b ~ill'l ha.hm,!lo d lI. 1"1 t ""k lr~bt. L.J.il L B'Jn'~ Itidorm"," if;n. l'l" ,.n~m ..k lio Imd 1'1 61_1 m 1 !Iii, ...ib.llml. kiU.fll 1'1 (jllll ]",,,..,k irill nl! IIlh, to:'.dbirl~r .. m.... j. (rtlJ;l .,diyur P Se),rls!IIltr 1~1'Drl

:n-is<,r"rllI

"U'":im

"rl"ul",I",.

11\.11[1)1

"irmlUl

m"."l".i"." ~""l ino". ,,1.. ,11, .a.11,llLr r1".. ~m ........... ·!ir. Orm.u,. dillll'" mrl rL m1it!i!rn, -j]" bl'T ·m"I"I;,,:llYt,. rm rd, •• nmit ""]rrilll l<i :1' .... ,," 0nun dl!lI!:! I!imi, ,,1"1] "ilWil Ratan, til. r- rh!l'lml.lll da bi"lcll" h"munf f:idrr l .. r. ri~IL 1'Huml!.l'lu. R,,,,jll'l tiic" r rl D il1«liicim IQ", ",pd II:.llh liILI<. 'I.Iln [iJ,!l n rf; I:Oh li!ltl!' n,lllli' du. l!lay,u .rrhrr !IIball Bu Ili"l1,Yl kulllil'Jd .. n kaJ.].,t mrtk d" mu,,,"u.·I .. m.illl> d!l.biLdir. B.Jfl.1o R.-. I", tla ..... ,," hll.l kill biilii .. ItIJTo.retlm 10 .... I>llliln imkhWillin i.m.lI" IU r1'lilll ~.. ha .. ~a~,m. ll!!n 1.'111 1-t"I1t1tl", tiQ drr .. mi]".<lr!"J"1h I'!i.,,]im. Biri .. r.iMi M .. Hi.k 'I!Q",Illl1nd ... HtJe~j.i HI.'IA cl .. , Ufill,,,,il.!l rill ~imdi. U'II. t.h"h,,!nl] .I·n.l r')t'i';ild.il'. l~im "i.Jl<~IJ",,,t d. flU illm~1 (T11i.~lk .... d&'!':JoYI M, Ic1.iL .,ll11'sk ,,1 .. I,.rol.llf. Od,,,,
]3:,,"""11 ""bi.oil"T biIILr!l.,r Iri TliriJ; Ii';"n,..inin k"'fllns i"mlim.rz.IIf'!F '" lma. lRULl.~I'""'t r.d.m(>J'i •• VII !l'il!loft '-111111'

1niBJJJI: hi~tli:1ll1deD di:illi
IQl'e:r:tie

(Ii Lfl'llI'll,'I.!ltn 11I11I,.tn) h&thmlodli ~1I tf1ha.rlJUl p;n r U,!,Ulp IItd Din I~n hie Jimrol:W·

.,J

llilgiliz, dip1QIIJ.1'11

'V.D!!I~U.rt, YllllzI hom'k .. f..JiyeliniD

!ll!J.OIlD

:I'5;I1dJ

mllllDJ!IIhr. tragi li'MIIH f'l1I;.!!It aluolJlaPl.IdIU;o,1ij .li1I1ru~ mg)mJI!f!l!o'

Ingilteredeld

I.ahdidhJ~ il1i1,eeek

Un.lv~l'1Ill:.i11 I!Iltfli:'l'II Ilblurna .1.: ONllk kn.JI1I. elif.u<!nhukuil: VI IkUu.l tlli<llitcli!T1 d~~,,!'In1.D. bulW1 • d1.ltu Iu IJUD a'!,;lllf U:;rell.l bllll'l1.n t II) WI. propeao:lrl!r u ilnl?'tll1lJ IcllI ..rll'l L~lr.fi.k1.LiI< ya.pllmJ'~lr. /1.';1111~rl!nlnd. 110);~ I:!uliru!{ ra.kll.lk ~I dll"ka.m Pf'l!f'. lI'URlr'ln HILlI, KUbllll" kin, bI!r h!la1:M Ilol! !.lJlI\!~rJlil~ In ,uliJllll ~1U"llmLUl'] 1z.nil et..nl'l ..,'11tam1lffi11lJ11!J> y!!!!1l ya )ll!UII lIfJsllGl "II. UnI'l«lrll'!4 tJ~U.m U!!l.e[~t'I n.. .u.tl"f1::II~Il(l:rm11\ mll.(ll1l ~< t .. klllr."IIII!I,,"nm "bc'IIrU:llaJ1: I I1nI r "d'1I1h:liI erlJ ~~lll!<1' tI.!1I!dlldtn B-Onra bu kl~'rnlll.n!ll In!jllll$tmda l1U

bil"nlu J.i hi'f '.!l.11I"'11 nr I."",lil,.riui .,,, r~n 1,,1'. h">::iln utm ~ITIi,I"rllir. i

~1!r.aIUl"l.rlt'lG !D{l9 ~ ~ olen 11 ~nh, ~lll ...mll1. luI,gllLrTlIl.IM'dLr

til :pft1TLl!l!'tIIMtll IIII' I!&Y.fIi:rel II!&I.oIll:r. ... go (A,P.) !llllil 12I.... 11..J' ~rUllor \n. aJlm.UIII ]~ U ,.. ~"'Ir. iktiidDji Ih. ,[jOB r.'IiI.3'e-tn~ m,i IldleHlil'. ,Buwl! Dl'unTa;n 'lOe iey rid ~lll'l"m ...~ln~ 'll Lord V~II in.r.t: :nl'd"~b b[l:' hitlmt .. ~IDlUdl!.tJ:o.IJaI ~1I~111" huk(;~~tml.lJ 8o..".n T. • .... nI~ ." 11i.""" .Ul,llrd :1Ji&rI .armlitpU!iulalarmda hll 1,1' Y 'PIImMI tuu,..!1" ••,,; lit. 0 _"-m.1I ~.' 61;11'1 maldc. _ [I'll, kll.D1:JlnIOD mrmnniSar. Onl fill JlLn.,nln Im]fllllr.d6k1 ':"hr]it Ill.,,), [el idoam;t ... " H,. Inlld- JmI,." ~rlll""liil 1.1. nlMtupL&, 11'..ka.1'I\I1 d. 11.:-111 'l'[!\\'II,tm .111 dl!!oo' bulLlI, R:oYTl!t dll l'ad"iu b:r.l' " ..... , "Wll el'l yul'k lilmll.ll1n lil'lDIUbr. ZB- II.. it-Dl.fl. TnJI.b"k"'m .:' I~ rn] ';1'.. ,. 101 ~DLD d1~~ £rille. n bn ilibull dipfo:m!lU" [IllLq tal lui'fiU !leI;lm !mhs!nd", bel' 11311 rnnd mn.l[lr rn "ni.y.ti Lilotilujf,'J"" ,... D.!ntl~..r:. bo.ll1lidll~Im'll II rl .ibnl!!, tJ IJlr _ta.l,J'Ilkin ~ 1I1'1,1 mplDl!I IIIf<JI'l &l",,'bind-s Uti ... " .. lm,.. Ill. Bil ~;;ru~1000l'"lda:a l6m,i. rT'IU tar o'ld'I!I~'lJnq \011 1110btl' aruod&,. L.. Iql'l;l<liI k..... r<- bmul l.a'Oormd .. " l.,-ld ildiln.i,ti. fa, hllttl V~"·t' 1::-) 0 bUm '[J]:IIhal k~",iI. r)J.,•• , ~lmI1~rl1l Im,ilrlnl.". L..rd V.n.oIH&ft, T'jI~"'lD '1'" •• .j.".'l1tl'l ditnr.nlr:l Mil ~h kJtJlfJ.1IDIlik 1ii:3!;11I"ledlg! 01 lelrml'-:d'.1 l"'<Illc~ bir ~ h.!!r'~r ajan!1 01· t.",k.,,,n ....lnilw .1o:~ri.Jnd" b,w.l.llI I&..m:tn.r. ... j ..,r.-llll'l" k.ll.rnaru[~dll loll. ....T<I,.,·. Djil;.r ajlLl:IIllOr lIf11T!i '1>... "i ......i BilIlUn1l1D I{U'>'I'I'~I'llDl!Il \'1:<, J1. .:I~~,,~, IrllllJ"ll~ IJ"" •• '!tn. vrr.H t .... hI! mlli~.jJ,jt .bt-.ul.J·'Ja lQ,b.o:rl •• IHart]] .• I'jIlmr'lll fjlHTli. bllulilltnn.l :llll'luLliI i.tlJBc,,···n; 1.<i"I.mi, tenl . .. lm.kl«liJ'. All k b'IJI bbe~l.... lottmril'B.n, ba..'lMa YIll1:l~ blr ~f.:Ii hi.l~ri ,Lcdll, 11'1"11 lI'<:IiJm.I nUl prop"lIIlcJ .. llat1.lm ~, :,1111:: yunl.~l&:-J KorW~n "I'!d wUlr )'!)ktnll:'. E""di. et;lm \,.., '~u: t..i1'. Bil ~h" h.o..cl ...... H"i><-rlil<!"'ni.. 1ri I'rl)J".;;..I~ri dtnl ..tmelttc.l'r. .II.J'1"1 .:.",..r.U t... Slddlk :Saml cmon t"'lel(ktoir I;. 11,1 bnm>1i DB !fI!killj'1'i'fe ~~.nk V"lndmi .. KTiliin_1I ,!~I .j,MI1 alto,.b1.llutberl"ri Mj)~k",," n.d)'".~ laJ1ifiD,. mi.Jtlr. , 1IIL -'lablll mlllhlmmJ-, .In" 0'1 .. 7",..11" n 1'1 'l'tirenl mUte~ljI Iljfttnc:II.1' )'1!n1 IIlralaftDd& DlII. 1I t..rLu!.k >BdHmc k r n .. T",mil'1ld .. ""h,. If Ifa d va 1 !tot''''' ...

"II

,I

~m.

)'1.-

~I!IDI!I

oakta

m.liI Mml

.!Gn"l1

!lllll

1'.. rl, ; Nhr'i ~ .,,...,~1I1nn ~l. "dokl"~ 1n1l~ ~~; .... ·k-ll'T'.{rlUl. .. ~L"lUdu r. s..:ll Il'iJnCl rertll ldm.n ~.I"'h.. VI! I",. "JUIH:.U II.. ayn .yn K'li 1)o1lL.mr. C'.u, .. mh ~iliTll~k ulb ["rdl "lim"lI Jl'nI'.I,r. PN~omM lI'u"ii JtI r I Cal!: b.tllIn f cJ.it ~tm~k'. 1m L...Jjru!e kar'lh.k.11 ~I. r .,.... ,,~um 1:"1.1,,11mnllj VI! tl<JX· I~. "1111\" n .... OoynlmL".r • .!.J:rie:t. III f j 11>;11. .,!i r<:t'k Ai L"IT' TO h'I.i'l' b<ll"bl,r. r'lJlIlIU'te.; '-oI!Y&PJOur •... LU d~ m.Q r-~Lhr. L'..lo",J..r. •• t.a& 1".5,0CIII L.i~illl;tir. l!, don !!':nrri .1",d,n r.tnof,n.tI .. '2;;.."

dd II:m1 ....11 B" to.II...rd• "L:.o fllu dOor ,-..1" .... k"lrnl.lLm li. L"lol,,,-r 1;;1" .101 oldllktllD ~flnr'" b"lll,n,,, k"1\... il...... rirld. nlTll1iunoillD <'I-:J!~'" .:.:.iir diledi. I{!:'. Oygllo li.I.fIlr"m biT .lJl.n"", .. ~Tm;. L; ld iU;un"", b;r d",J Il~ IJYUnu t.til IIlli. Dc kail r &:I' "YIUI 01111' mil di,-. iiii,ii~I11'Ir]l II. B"f'&.CI 11 101. .. ~: - Buua, uu. ~ba.lo: l .. b,," I ~m<' I':oiniimii •. 'l,ir, """" i,.il1 :!,"nm «"r UII~ nlrn.k ii.wro altl lllkuc flY ruya k ,'. ""ti~ .. \",}:ue, ~ c~." Bu 'b.al"",rlnn <i.. ii• .:I11~nm d.·elL U'tcltr ""h" l<~nll.T1ru.. t~l<mrlo:"'n ~ ''''Tlm~n ~ n ""~~~r \nhi'"",nn 'Tni OJ'1LJl.CU da. .:!'l"l .rrl f()tm",l .. rt" r ..lIlIf'r; bu DI'&.1I, J.~L'k I"I:OD~ 3;:;.) YlIrl"riuj .I11,~or,ju. lIu 1",lumla. " .. {mil J d"llllral'1lk hllCa1..r1 baJjlll- D~'I1nU1I>.1'1m .IL'I d~·.JI1 ~ttilr1"n dJ. ~ !'.'I' Mnrl\ "n1!l. oM ~l;,iI~l'tt ".rleli>l.i ye ni ild kl."L.> l~rk oHiI,·r. AlII t.n.loun o;;-u"""lan YIOTlm· ... L !'no'noToIllT; 1-..:1' II'll Mil'" k-

11I.1.jU.1I>

yu

J14

Vil7:t1a:l lIe ...Oif P'(I~ ..

me.

. I I( .11 ... I.:.. r" "nr" JLnn .. \'Ik""rak II • i.J Jr ,,1_ I r 'I . ..., •.• 111" II • ri'l E 1< ro 1'0" II hr •• 1" nll21:"" n It t... ~ . ,'-" • I .f.& ~, 'Dlrl ""ll'IIfa.rl ..n . d••• ,1 , ".. In

If,th7

I'

III.tlc.

nnlll

"Ill

P!'I D],.... ~ .,.

'l'0I>1111.t Z lliiti!l,~ .u _ ~Ir.r :l:br.._ hIm llz"n.Jr:.I,. 14m '" Ihd<l. ~O ·lI:>k.1 pM Ill' IUm:!;cn. L.:l.lllkfc 11 IIltht' !ill..! y"l"'u II,. M.rCIJn~lt MytJ e.v. rJnrl r r 'I:'rhllll ~u.lm", I dOlaY'. II I d~vrJl'D I ytll"lll.f'1l3n tJ':oJ l),L ~n.,. d" 1'1 <I.. II!!,! r ,0\1 ~~... YLIII"IL. Jl.n " ijofflr, I'I~I 'YI 'nUt!!._
~'II' ~ ,ml,tJr.

JIMr 31

flZll-JtllFill./1 1 ~~) bl otomotik ~e"i1p mckallizIDBRlnj cRII k"n.".I l<i."l.. ro~ IJ-iif.ijm lot bi:tlm. :Ill., lIUfII.,1 I!trnnniz 'hiQ J':~h;,,!, 2 (~\ P., - Real F ..rnli: bir ~bep l,oktux. C;linkll I" • Iki 50 eroind dUll, AI'III:p "'!>ml<Lkdl.rin'" ,,, .. i ..... tllr ~ .-I"ml,I,. " . .lFuJd' ~ Fikrlnl.n Imlitiill"~;l1 nm ~ywmmu; B. M. II. f-, !I.,!I' raall"ri,,; IlnllL!lr.11l hLHlIl'I .R:":!,f tItJi Bln~,,1 m.lI""·LI"iT .. " ",,,,"1. In.,. p..lrlaOH!Dtol.s.nn l:!.a.iz oldu'l iii .Ii ,\r .. p' l'Ii.liiiil:lio Ie Ilhu 11I1.1i.. O. . k-o'l .. ,ltilifrill""" ~', .id"" I"ik-ri Dii. yetkilerde:1l bu Clew: fJ bakkllli i· f, • 1"11 tmlll!l!:rill i I.to>m i ~IIr" (D;jII 11';or1fl 'I Inc'!ltd .1J1uel 111] !~nlll'~11 "ldllk~iI n,m b[r !rlnc.l d.ereeed.c ltl;ikld I!tlif'e~ .. k: te:.... If ",dUd i~lfl'!T'I i bi ld:innilt['k. ·k .e, .•. 'II1" ·.·('rJIJI;~lj" Fl'Tld'lll F"lkn Di.i. (1'"11'1:1 bu)o·tik 11!!1ldJer vo> rmlo;":\l'Ii!u .Abmd SOyJlal .olmnll !fElde-sin' .... lin ,·1 ,Vllml", 1I"IMri .i,,1 v~rmi!l! buhmmaktadl-r .• de NlLr~ddin Ard~Lt)glu He bl"1" iI· fflu t rail ~ Inlll!l!U DE'vlet 131l!"kalll blrafmd:m h~r OS gi!ll OlTl13dlg-1n1 bl!lirtcr~k !!a.'t']~ TltQ, bir ller-e In.al'll''t !'ttl, !IU ~t'li i.a;Yltnjle~.M~Cll.!i a~l~ nutlrll d.erni,tJr: Ita rclo;dini t~lrmrllYl'lbUir. L~rd.f.;1:1ds. miiZa.k:t.-e iI.<:llmuLI Jt Millet P:u-li!li ~1erJ i~ GrU£l1I. ~QDa dl)kunmlYiIl. !DDUn b!.i Klr.al. ~Q!1 1Iiarnk Birl ik A. otmr atik biT' !Ielti!de Illz:um 'Ok· Bqkalll ht.anblll • r III~tvl!'rc il~~ i!jll~rlf!. il,::i!!l; Yolt:tlll\"." IIlC'I"llffiY:I ~Lh.si lIebeplerle gelmt!j l!,lf'. F,l,;lm !lnRYII.rlUlllalh Devll!t nnd~n Q!qft1Ul NlU'I. Kl!inl. OLltU1!!: Dl~ ... t.ataft n sa1sLtakl IElb· oldugUllU bildirmilJtir. r In1:l.k1.1'. B;.i'~t:II~t.I1l M~15I1i.n. her topllla' riluLlim NYilIfI."tl genilil mlk a,· STALtN1N D .l'8~ .!'It.i :l';II"l"r.l hOIlI'"16. Zi'TTTOYU DEVllLtE tl )'1J[ t.a.,.mds DUtull:: irad elm i. (.tr.lfmd'il. mUdkel."1! B;lloJ.lllil.bUt: !.·i:!.da 31JaysAllda mini bil' hn'8, sagh I.e k~ikd.lb'D' l!!, lliirmih oldu;;U QnlB.!}llnn J?1!t"!L. ru jocri.iaG llii~ Y.:1f. II", k",",1lf1ln.. GA YRETl pT'pn ipl lIRbul ~clihni" b~ de e3" t.il=n bl;llu.rJIIIREIIg-a n.1Jtprel (:dl!ra II: krndt ~rfi,inlerin ~Op'lltlhnruli IC;10 0;).1. ' •• Btl . ILl( nnivllr.'li) l'rnr~.rjrl(' Lonili'a. 2' CNIlfe'll.l _ Dany ki KailiUDd 1!:l«'1.lidt ml!ljJl'U"j dall b r ~ehyor !jU;c.I:art slJyh:.mi.fl ir: Emblytt .2 i.nci f!!ubl! ttlt'mur"lnrl :!Jir:roir- guZEtl!!lin:i1'! 0.!1'kupte '1iJ.tl.- h.;jkumeUude rind. .. d .., TI!o\·,.t. ~l"dj"!,,, l:i1"YIIoMllgu gllJ:ii bu if· c:Dr!..tet Bn.... Jcam t&rt,(uld'lIlI ~~ri IHcbm,"t Ali Ka,~IIC'''I;h.J. li"ilrj .\"I,"v' (A.A.) - H"her aMIIt .... ffl[lli),ete tel,;;jfii~l'r. Sol)!"1 ikl gU'1 I una II busu!li mubllbil'i. DIJ'!'i,j tJbt.b7 Iluth Qllm'Istill. !Iekild>:! eel' Q:l'llU:lJ etn.f!nda t hlillr. I",L.. r"h'"~n mi.r<!urll ""'11- .. ~"" IBi.',..,l1Ii. "Mille"L1cr DUI1}"I> I~"ri ..illlde mullu:1if s~mUerde LiD Wal'-':e;r g<!.zetcl!im.!! ~J.::tig'i b{r ttl "'''11 verme bl,llllJllOi dot'lI'JIilj I!dlilmll!! r.hyTenllen aJ:llrnut JI;.II', 1Mi!!1". T ...~<lIlT, -"ILL TIp trimJ"l.~~Ti Cdll ,SaRI,k "J·.. ,k'I"1-I uycrl,·rin.Ii .. 1I Dr 1Ii'il- !II!. mlltl:'l:l\"";:II (:t'Dln l(:tl'l 'll'r! i!lal..an rra!bJ. lji;:r1e d£mekl~drir;: rni !j.lir. Bu IlUtU'klltll'lll. mC~1"U1i::i m~ktr;t C1i1ll.i.1 ~1'1(''l'I iJtil nt'll Jr 'tIii ~ IJ' 'T .. ",i!l •• !'rb'l3~ lriIDJ'IIIt<>T Roilrn .. ddi 0 ~OJ: b .. I;"1Il gUn!> l.i:tilu ... <lmlr1ldirni Ylllcll1 BIIml ~ Wl1flkllU'lOdn. t.J1Ill lilt @Stalto. Titayu !:levin:nek h:;;h:;, me'll'!lle~etll!l:'d", ~~. p vcnue mo r;afl:Jr . .An. )"IU'1I1rU·J,dI. :'Io111en evrllklll, .Adli YI!YI! Vl!'fil· s...v:r, ,,{i. Ili.,.,.... lteri Z.i~n K.lI' .. t. I p:. 1"~Jllo;tir. YugDsllJ;\"}'~!la bir ~ht.iI~1 ~lklU'· ra.!'l'uf["'!!lellHIIl hDkiimd!.rll III;.,.. mPte h". 1~!I I:roiri .. fUll.,,, ..ol,m. 0 'I>m"'n lliibi laI;'liiYt'ft;Lrto.r u.rilJJ .. iI..n IUltiIlt Dr. Will''''' 1"1'"1111~~.liril.i""d .. KnIll.. PI iIlk.-dl 1.". mllo'll kiln. jl:arllT',,!':,d.gl lakdil'oJe bjll' haH:uil1!'. B'!.I cl!'vap ~t:i. bOyle bi,.. mli~IIt!J'\l!'YI! rnilni ~ Jill du,;;"diirn. BilllOj m ..... ""':rIO ." I flit'"" I ru'!w. Nlllmi,tlr. Pi'lII. '3~1 m!JJd, t "".f,,,d .. tunrn; """1. ilk k."lDIn Osk\ipte d5killo=oe;;i ml.l kumd3.Tll. kar$1 ll~cli h!r ~n:u.11!- ll'r bUkiHIl YQld:\Il'. DelIl ok,..- ". ""!. I r"'lm .. " l.i1 r illf1~ h"l"kr.JI 1l0DU .. U 5'n. ,I k " .. 1If' tl g tn. ••",; II" .ttiiii Run IIldnrln L '·k I. I~ '[.,IlT]" 1,,,11 11111 1 "u I 1 J\na}'lIIli't1a 81g; non hRlflr::Lktlr. Bu ihtillilin hi!' lleU!'.'", I"ID! j"~h:u ('i..mek illll.k&nuu 118";· jiitli. hir t ,C l'tjimi olm!' "I" 'aIDrl'l1JLlIl:I1 .y.II),,,,h,'.nn,,, hir t .....& • --"d"d'l I .~r~ 1".llnaan mil k ~I r ". JU'kaJ.a,IILf'llIllstn ".,,110:-1' h",kl .. nJ" fhlmllhkl& 1..-1l1'" vCl"mt'31 L,;lo Bul~ri~tandD !ll,In lumlllo: U~e:rc limn hi mi.llldd rafl:rr. tenk.itlel"·'I" I"t"j;ml old'll~nBI or!!, mWf hf.!. !lUr ., du, "''' n... IIY1Il<I~.J lri.- b'rllkto ;"int:. J~~.. klir. Tiilklcr d~I"[~",pye k:u:!t..,. j.tifndr:)'c k::Uk1-. beml!n hcmr-n t~k ml'kaoL'm 1~lIm" ir, ,,1",. r".m I 1121 ~:1J1I 11 ril,. kimiJ.·~t bl'llklmmdlll!l b1iyll! blr (Stl,ftlrD!1 J II'Iclt1d fllCJl,;t mub IJikll.ktJr. 11::.ljnde,-di. Thkll.t biu.l..., bU'kum' l'iQ'" kIIdar" Ir' l',r !-I';',IL BIJ I, iDw-..akiC'J'C cltt"Uf ffWd Ill! yo! bl! t~_ Y(!'1njJI.l"t~l1l'11. Ij;l't.:o 'u.Llre~1 Ru"klrm M;:u- Eli! BUlganin,-, dlUhk olml'ltllltJ '1'8 btlim Dp\'h'l ti zarurldir'.. . r "ti 01",II. Irl I riP &Q''''~Hlktoll n son J:UT1ltrd~ on" ~Ilm~,tlr. YIlI. Din de omd!l bl,l1umhlgl.l. Yu· Ba5kllDLmlil bit millehekUi 011'1. riMI! 'b;o",,.,.,,,.& l!i.ai~iUi Umillm I." 130 1I:0nll l·lnIlDdtl. mlJV3f.1J·11111 nI:~ dal;Jar:ll. GIC'In~ bMl !'IQmUn1 G:()~I~v - Bl.Il~-1Ir huduullnda e-I!" ..;Jui;u ~t;'in 8.nt\Y.n~i\1II l.aru.irniDI i.m 1;''''''' ,1.,- ,. ~Jr "', kit -l',it"[II3'I>r Icr 1I'1'.:ldll B r.lJ.U,a l!Oyler! 1:>II4:l1;11cttT (:('11 tum:lilzhi bum m:J.lI bLr f:Ll.li d(:- hUDI3. 1i.l,1,1l''Igi;D illmem; Hr. E· 'l'll!fa. muhlllef ..tc: menaup milletVt, I.i ."hi rl .. nl" ,·.Io:.]II~',",ITflll ... ·I!kilh::rl nnL,S,ndn. ,,1!:~tH lI1'!l.t.!.hrlJ1l:'. .au ....lml~d['n olml!l.ll Llul"t' ~·et gi:ize t;:J. " pmtJ,lf til "'(1 6l,lI;;-lH··! IIIMi'n icrlil Vol!!l.l$n klH'lI'o?ti Me-cliHi"l"" I" r.r 1" .~'." f',IIplld I ,." A f,1'nT"t: ik~ g..~(' o'v'1 13k ..~~ ~ b ~iI '~I '1111:'111 ~'i"'c M::n"l',;~1 TlIIl!JIIli-in,·1 :!lin 1:111ld .. ofd.lJ.~'UndM tll.ln!L i!.l· llLJ'!!iara fllStl:mrnlktndar. 1,1 ~u 1""1"] I tin' ••.j~n ~~" "r " hall~ I TUrl! I;IllIn K.ur . 3)'u lur.ntl.1 n JI cmr J lilh IlM II u~· •. tt I i ,'.:0 Co" I zum d:J ~'okt 11T. BUDuoln o l>f r.a.b~r OIN:t W: A.bmlt't Taht,.r. "I h;:':1 lr!ld· ... mtz:, t !«izl"nmillt ~",ir<1 r:•. " ...... m .. ". "1]_ (Ba, Illrill! '1 III~II!I".) "'" .r-n r~..;r; mil.JllIllllll Gtu.rumdno nl t ~rl.('" ~rrl bl:l-.-n"II' Y'Y'IL'u'( ma,l Ijitri 1I!1\ni Jj:<lrf' l<ul"Cluklal'l i~I1' iC.'1blndn 13.~lh, nutlClHlrl.e.kl Io:OoTlll I!;l:lcyi g~lecek O.I'lo:!' 'l.Bnn(!UIY[lTUnl J(J. bu yolda 1r r for "IiEl, il nlurn." ~".il:1 1;<>1 ,.L ,gi> [ .. "lOll jp.,,,hiirn~I!I, 1111 millllmi!V7:UU ~dCf:tlr:ll'r~ Wlllt1lml'kll.tlrtlktc kiJylJ'l'I ",lilm~kll!'cUr. Innn Mei:'lif;tl' mUz.'1l(ereslnl! n.. .,,,• .],,1< JI .. ill1 1{lll ~"lii., I, .... [m ".fI1I:1I"11"" bir i,a.r~L <)1Iutull~. t;:. r" 1'"(1 ~.!L1l< lu.l...... m..n.zlll(lki dll, ucl ...tllc IllIp -!LmI~lcrLIi". IilL' IIlIU ret fuhabi. ';1"1~ nI o~1[' E"ono .... nl hic-bi,. hlUcilm \'olt \II" RU mll· r'h~. RnUl me l'run l'.l!lIl!t l"i1r. n" KII· h.nrclltU~rtnt. bLl lErml .i "]m",l'-~, .... i"il I-tir ...1.li~,,,tt" ,. _ I 'II Mlk..cl.I .. d~n i<mr", milli lTi.kl· :-tllt olmayan gi'J.n~,"lilil~lJ Yun:m hll'~Dm~U ~u nl! knr.loT (lil'Y' I"~r,"'il ,.. dnr l";1T kl bll mij:!::tkl!l"~nin til· tilll ~Tl\.lnd:l.clB.hI <;tkl"r! klU1f!ll,ll Y8.llmllk IlIte)'tnIL r bIJ,g. II'" I rJ. p; 1I11,".-iIIdll. -." mi~ t NOli .I.lnl" !tiil~l~nd,p:."i. tim !: c ]u.Jl i.~al'ru2:lll13. ~,r:., d{OMuni1illt'J"in Ylinani!;!;til'ld" :r.lIk hllkiirnh,"i d ;resinril' ileTI!- :e.ihlcl'IilMtklt-llir. dlr. 1.,<1 a t mlU:lmlz f~ im h...klk .. Ji 1m "I!l""i" Jut"n "II iller" oldukUl"I~rln Iifo.!l, m 1.1<"0;:'" ~d'r II~ E;(" tl :r:1dlklnn hUirnoettCD sonrtl 1 )PAll .. tml?!l:i. ~onni "tomllltik bit" Biz QIIl[])':.Iz:d_ lnhll1ll tmi.lo· k gu:zcl ~t.:ml,1' 0" J 1.",.,,,. u"nll I,'yli .. , N'k min .. li" mul nbl.o"Li tlllflll!J,i'e 0:1 .. 10k .ri~1 T'.lrk [IlIOn 'II kedonynrl:l Sf.3linin pr!.' tiji 0;;01( mti :.krrp dei,il. C.,mburbll ..k.l,t· rn" 1: OVI'" ~... It.n 11:11':.'1 i r" Ll>lt1t:II,lo ro~ IIfi III IJu.r oJ.l"r.: ....u D. moQoh.;\ P",rl1- Il'Lz. .IJ i:d t.chdm". z.. ,J )'(llnmuzd 11 , .. 1<' I, .I'Z 1llIlnli/illlf -11 .... "(: dlJ~ll='l buhml'l"ll'..kta~hl'. mnm bilnmum 'i!,IL~1 fall yeti!" j:!ll,')'~~rkl~r~. 1m:. dllllil 'dlyl"l<;r 1,·.Ii"" 1:;; -"ri1~k i.t",,.,-lim n", • ~,;"" IUIII il~ris., rlo(C:rc. J1iII'1I'&~ oLa.r:l.1i: yu fi}"lT"l1U bu yUtd."" bU}·1K<. blr :lllm,hya I.ll.lill TTTQ l.LE B1R K,ONU!;iM rl,ntl"n m(,.!I.d ohn ~IHtilmeb~. tli)'. "I l:p:o bll:tl!Ild'I~mlll: &lImlln. ku:rnr Ililim QU'jul , .. '""k'n ...J'Ji:lu I n.,:!', ··ini !",li1'lifli lir. !EdoJ!b~y.d A e!D~ 29 nell LondrEl" 2 (Nnfen) _ YIlP.'n~. ,ilk 1II~!.::iif(l, ... !'i TClllfc!'lnd. .tf"'. '. nnl~t1Jf= CII1~h,n ba,lffiLUJ. IIIlL, mUljl .. I'dI.-.. 1"",,1 k... 1J11,,,, im ilL yak, EilII!I'.... m I1luill .. !1 1-1·i.!!",=,I[ImlZII1i lIi1hltll.dtLrln~,ltD I !n\'YII(ih bLlI,I1JI1!1 OfJ.;ly Ht:!ril.L'1 nil ~d:lm~s;~, !,!\la!. V~Y.EL 1!I.rIE!Ul :!iIiilj'll!li 'i-.1dl ;)-·~.hrulnr !idOl! rnillilt lJt"rllntla 1;0 '-.1 ~"'mmIE I>Iit1ilcttl .. Janrll., .I.d i""::.li I,tlUi I( rMJ 111.. "I)i:h, 11 111 N 1Nl.z1 YUnliI' memurl~n, Tllr~:Lt'· J::(l;"t'tl'!!Iinir1 "8",U: ,n memlpok('tl~ri ~m:-!ta~D:zm~I'II.;m.lfi l!lilclll[J] .... ~ lie 1 .1 .." ~11.:"rJ..<.'n, "!U"l'~f':iI ~51'11 1;Ul"U- ",I,m. l"rI"'lI1 '-'l<lHii Il":i'.r illl(l~l.11r 11 'm.B~dan ....111: ~,j!~i~~~,,~!." T1lrllly,,",t' .I~ ~ ulllo II t t.l!d.rllll'ltl rl! l;"1 "I'IUtlID(!I,; ~'IIPL1'lIl"MI .. dlrlt'Lr. mulull:dd Gcdyc Bt-IJn1Lt dIJjlnd'l·lmumktln ola.Hl r'. NIJt\11t: hnkkm'Umlll7]1 IqJ!:ifliJl .. It ll"-Il"Hm i:u" himi 'I)~n II.. " L."J"l&n '1' .. Ioimi. lirn. I "d.. l II" Ito.lc l'rk In,,, .. ,mil' YI!.P"TJ BOIY'u'I, Nalld,re ijoll r hllh_ 8u .ur,·tl~ Ikl lD~lIll1 Il.f'alud" kl ikn.m"'t~i;.bmdii. Mnre~!d THI! ~ g~II.~1 n1Ilm.ktore- at-llmnSL 'WQI!!j'j,TI" ftinil'l I>i itldl, ri lI, .• Ui.d,l"" .:I•. ihl", I! 1111l1",1 .. ·~: aEnd~ - .UIII",nmU!:ln td ••• r'l:rl l~"'Ih.n T~lrklH ~nt1"1'\lr'da Iltira ~t. i.l;1 blr g1)rM~Il1e- yapml!jlJr. bl .milti'rr<:>t blr "l'ld 14'1 o.-ltvn " B.rI.flJ.':", bllnll!lJ'j ",,"rll I-(uIEL,1I IJU ~rllJ.>,rk m.IlU" 1uJ.an,], ~"PJU jot'lll lUll iklll,"~ 1'4 .,W dl1P!]mlllll - H'll"cyln :$lnt!Jl !!On ,ul' <I rJ 111:", Mu.,ko\'ar.nn l(O'ndi!'llne ka!f!fl ~l ko ....·' "''l.:r. !: [lI!,n<' lilt h!lbrWl'I1'llId.n IJIIhs-t.... ",,,I.: Ij;JJI l~r.llt ltgllil.maUtlltln lJir l1'1~k rp li.t. ...... r<f". Hi", d, R<- .J.I.~ tr",bi"l", l,nmQlrIl"ftl. - EiJ"biyt!.tlmu: 1i. .. ~kuII1. HllLIIi S3 rlfjtlgl J:l1'(lrmgnndl. hi.lclIml:m ':;ul'l"i1 Cumh11rla"Iu'nlnln nll~ • n. mit. l! 1ka:rIll!llEI" I:lliIlr rUt 'M to..blo• }lifer nekr _yILl.y"r HI]lI: !!d b~ t I· rl" VI) ... it .11 lb.!,hi" 10' nil. I." l.n.o~··r. KlIlllbl.ir h"~lIt "'.llnDml. 1liI1r11lDda. Tilo QO!ile d~mek II': kUl'u:III bll.hill mevEUUI r.cll1~n m!!'~ I I I· I' .1Im:l "lUOr,.lr ll"yll!! d~ml~tJr: )'II.tl KHllbll1 Ylldll!!l slit'lDvor rnu Uril.llTlik ....k11,· ., ...1 l.. lIii11 .'r mil ·Ulil. y""r ... ·k mllvtlfi"k;:F.t· .. IU n .~ 4$.irndiyt! kader ~iriJIIUkll!.-1 I!n sdel~po i~ablJJ.da tl!vap v(:rmek .Si.%"1Q .. Idt ;!nd It ..J I ~lll'mU, - 'l'arlhtcm ~""p"'kl r - .A1I11! C. elll" 01.01," rd", ,l~mi. II Kill •• b!ld~II1I(:f1 b.BlI'i!'kft beDim p_runm hillulmek Bit blr vuifcdir. TI;Ln· ma.n Koc.mall Et .. ndl bu g'lln.klS r.. dl!J<' UirIJ'l • .ijLli'ldl III~ n" [ndlDH! 12, .nl' 'Clh;it !lRMAN I ~'tI,'II" 11 I";ri,ini ... 3.rIlU,. I h kJ(1t'ldn IWdurdl.lklUI 4ifr~D" d", Imlund.l.I.1bJmuz dl"mDkrosi In' mlIlll\ .11"1.a;."1ll11 I ral@,tJ '01' - Tllrk dt' 1"]~I.n!iI ViiI'. un".1'I'I1 \Pu) ",·"in. millJ II.LTII:o;LIiAktm.llld ["mi. (B~IIINlfl 1 ,,('Id(l~ :lInJ~lru:diJr. 13u OOeJlII: onl 11"111 Ir!mm.fun >';mi .M~Cn. slAtemiml h!;; '1'; YII .n.I'1I~ l!tr'Lirtmlt flo". "'.ta.nd~allin:;l1l, a.zh: avllUllIITlm I..U:IllItI &ilnli!(ol:' Hi~4l'oI'i':!1..bJLkklnl :.! rUlhl'1I 11,.11 "UUr n mll, .. Ili:k2.dar Ziiyll bl,. du.ruD'l [loldl,ll-! J!iD her an l:;'Ukfun!'tl m\lrnJl!l.bl! ya_1111 ll....."d., dlll'm.ll, !;u.. n.tl\IIk h.n.r4~,I"1'1m '110 1l~1Ibi!-yI~rtm. MUh::l i 1 1' .. Orro>;: rh.,-,! ~." lI~fl1" Li .. 1.... ""nRl"f) I'ornr" ,I wi " y IlIfllll IlIbal:.B "Midi!',. ~tml!~e Jl'f'tJrhi -aol1ndelll Ilt;llll::ll. T.. I Plirti I!qlLnl'ln IM.I.r[". "'11. dii- d'Ln,mdl!.. millet ~Illil IIlrli~l 11- t""l, o;·k ..'1II1tH• I"ro.ilr. Ihl ..tlmOl 11"~II""L T .....lolvl' ,I'll tm:il!:i!1er hBlkkmdn TllD ke!!L~~- me:jruti bl!tli;;il.m~lh:Td", oldugu. ~i [hJj I I ~rl 1,lI!t.£J.n 11811~ dll"'etlilll In omm t 111t til": i :tlmdlr. 1I!:!tI·r b~blrt:t11:u mt'mltkC'~ If') l!'oITncol'1iu 'l;ok ~ blr -... ~ I ot:ll1'iik m~rnlt·k~tilT.li.Jd1l ImJun 1l ]"till VjI lnlfjljm"LI" "n1 il•• I' r r~l '1"1n(JoI!! Y'nJJI 1.1: bLI'"r!J.l~r-ll':L1o« Ul'i101mt FtliJl '-' I" ...""J"lo;i rio'l!ri "1111.".1 .. 1,,,. l['·iyle 1 11Jh1l1t1 olil. '1;'1'1 Mri!l;;L h "f.lII'r'IIUI ,~:t. ~~rlltnll II:YIlBT mubllrdr ve I.e! Dllly,,,,ill ·1 'll.ldi Ilir , •. l<il,103 J'unlhll (1\'· .... 1 lI!tUJI"IJ" 1I11'd Wa1u.r LipPn'llll'1n, dLln. u,~ 1I1'1'",nil) "!l1'lIri ol,llli1ll1 kn:nutind .. bLl mil o!lIr. IkmokT4~ ,1\10 " " ••• 'lml" [ t;!:LII~!II . ml! jf~rtkl . b:!.h AnlnJ.1·sda!l ~~lrrimlze I:l'lmh 1uarl"i:i1Inll .. "I"II!,.nill rur; .. 11 r>'II"ilu- (J.n. h..p ba"lIix!r v;:: lIaA~ 12.3{j rJl, \'jliyctel:!1l<-r ·k "" I11:11Mlo lB,!il1ll p:"",<"" IJmun>1 Xf,,,. ),01:'. Biz. mlm an."lImg bli2Jlt k~n !!c'I<!' .... luln~ ~""frI1i Villi v,," BPI~dl v", nell!J Prof'. b Ifr 11111 • .]" b I I Ij un I., nbnlhl' ~ riO•• rllnl:r. tea1'l"l.l1 .11,. "'1IJ.~1IJ i1uL •. """"" III''''' I 10 l; ICu 1·1.r,llll'. klllll(YIi blf'lnrl ~ .. u§ Ulul... ),,111.1 ntLin K ·run GOIrIlY1l lflilJl::lJ'n.lnda 1 I Iii rim ..,r .. " .. \r.,. mull .. hiri7.jy~r t ..tm.F,ltir. Ir • '" Ir. B..n ..I" l'IINoI.. im.hill. &1-1 r;nIJ,ahC'fi Ifrlmdtl "Idujtu 1:11>1. 100 'rllrl<l)" fI"II,,1 8..1..:..,,1 Cf.IT'il • iii,e-i] rr, ~. fm.y",l .11 ." ~ lit 1 _ I~t.n1N1 bra I· II I dOl., " ..... ,I,· • • 3 In 1r CI Ird"l'flfi mn,ah ..d.. l~rlm.,. i.] An.ln. ~u'1I'"1 .... ·l.. ml,lLr l Am Ie 1I muimrr1.. bu Iih ,,,,1.1,,, I·Tl..o.l.ll1r. 111'",101 ~I lI~rT ,,!lil "lm.1I III II.nrl.ld FIAT ktnnL Ln,u.tl lnp .. 11 qr1 lI!llilyl" I'l<!ilLmL"YiL' k9!1nllmu,tur • <lIlYllnl!.fnrk !!o~dJyorum: I3IzbJ btl • ",n nl"l1 Idll 1'r " III rl.."",lut 1 .7'.0 dEl G:l.l':~l"t!Hj>r Ccmi- m" rrllki~ tl~f .1;1...1]1.... 1(1 Lklih, •• :.! _ Muh.lLTlUn.:<n lif!o ..1 l.5-I'i.:i:;l1.SlI 111"11 ohlp ,.,=~T I lcm IL[\U 11,1",' m,::o: rnu..... llrr~~ ,,1fL.fllJ.rtl r,' Ihlm,j, olm. IUD TU n roll! .J1.U~ll.l1tJll' y~LincJlI! h'l.III11 m!'lull.lrl rb'l~ gorll ,H,-.ol"llm" ". 1Ii'''''Ib.ab,. ok! ll'1:I"1I<' i1'lijlllfoll' i>"llJllnfl 1111 ."b ....~1I Li Il,,~'1 F .... u d !lV,nll.OI l~rldLr. f!!CekU·. 100!m b.:IIt1lfil l.mll1l :'Ii _ Ek~lIlm .. 21 KII~"rI ]"111 PILMJ1.(o~1 g;:.lnU o.t 11 de fi;l.Ii!'llllt· ""nk.rn, II l'I'IUlI'J I ~ - !EllU!lb kiln • l,uki'lm, I ir ,. l"lI,,, ... 111111, ".k,j • 1E!I:1."I~r I'll 1I·1t il .I • 1 Mn Jh:!'.1' , ~'i I,",h. in'll m L.. m" ~ , 1•._ III m lt!1] Gllnfl.!lIlY. hrrrtbrrlm'lr 1 l..,cI ~;I\·rlL;. ;,aj; '-1m.! ""nn ,im. ]_o·• .uI • III, T,~,kl ....nlll [,1'] unl,.1 ik • III C""II'I "Hldllrll.l£LlnoUz. Lr:.·.u.lM J!\llln H~lBYfln!Jrl,hl ynll',I!l[':tkl" r, k >I""",li. IIi: ~tl e'l 1. r n.kll n! lI,tU"L.. ];I h·.1I1 nl.. II ~dl .j'lnInP' h ,.~!."I" ~..... 11,lr(,"k 1 _ ~lIIrtIl.m(l V!l If'(r:!'!> '~Ih ~"'I' .:U 1'1 'L"'~'!I%l:n V.c. E: :rn.~ !'$lIb< '''311 2'~ 'j; 11< UWI ~l'IL." ~er !'Nd" h". "'1l'IMl !:.U mrdlllN !-["',lll Cnmj1. ~Dnll E.J:" bIIlp! 1.ir 110,,1'" l;.(iH".lI1i~ hIIlLll'J1l1Lkl 'lir I~,'n. "yrlrll "'nll:&T~ '111<' ~mlr iIllOrmllolllrll.l~l.riml'.d.-n ,.111 II ,,·It.l mu. )0 "e1~I,J'II l",h •• d'f"r, ,Ji ......dl:l1', l.:llllll.-o 1'''nl ,!::'1hi3n I';El:tf'tt>&1 y:-l:l.l :1fI(!< 'i< ZI ~ 111,.,1' ., I p "'''rnl'111.1 ... ",In,,·,,10 t I r. .. ,liN' 11I~!lt"'" Id~I.;,""'rlil" .1", J.;;~ 10 marJ Urll.lt;iln",: t. II h ,]«, iti~• .!'.!'(im !n"".. I, i nm '1 ';0 '2:.111 s 1oI1lo1J.1l1",1l.. II1lLm ~bl1n.bl1l~. l301U1:mlflHl N'ulIlIJr Ipllk , ..hrUnl hir ""I .. ,,,.. ""I ,.1;00t., .. lor'l'h.I'·";1I 1 IJt:tll .HlJli I' ,,5 _ IITt..1Cmtrl'll. "klklLmryt' I>I..d:.llm(lkrl l~ln blr lII~hmn 11.1111111:' !lin"n 1{.IL':'r-l,·nhln , Kall'!T:l {lFII m ....111, iI. mill tim'';n UO II 'I' IIIT'llII..... h:mlr H8Ikllll'm"~'1." kUrU 1]:11 IIUIU Ill. Inllli11 I""i" ,1" II'r III k.lld", t,.II ..I"n.rn "III kll.tlor 1;'1"" fulhll \ ... :l.il2Fi JII:1.vLIJ nll"lhnlPvctl!rllU ~lJ:~lrrtl1l ...... ~lIlm.. I;'IlnUml ... Il~ !';"UlI "V~·'lil'l" llnl1 r . llltl~ I"ul( ,.,I",n r'lolmmlll f~brlkM lUll 1,,,1 f "nl 'l'l 11 ,1""1'1111"".10' .Jjilli ~"io:" J,I11illl> <' I',D •• IIln 1 'n,,' lI:1lyfR..lnd1. r'Eill!;-it P.. d, "lIm B 10 IN i< i:Dnl"J "uri!; In~lit ,"./Imhc,frll eirnlll,".! lJ·uUl.r. ,. mt'JlI1I .. c:~ v" 1I1IIlJl ,. "1'1 '" IlIhl rI m",llt: 'htll I', I IU "I .....:""kll.r 'iI,II~l Toln f.lrlkQ I tllhldk'l,tll bliijll~1 6 _] t '.lU ..t1n, mUhlir!U orl t t ... kllf rnl·lctuplnrllu. klulIlIt'l1 'l"Rlk,. nl "BnIlIir.Jllr.. Ill. ro'd.l". Ecnab! 1'[1,:1. I'ID I 11 ~inin .. " I, altl,nd;l nl," '.:':1<1& rn~7nun. huh ,uvr.nrn· Pc .. r.'!U mllkhw: ,.,,}'" tilal1"" t .. mln~~ "f'~jt" IlInr.l ~~~;-."& n 1>1111;nln hi' .,," 11!l1I t" dTl '1m. ~II"'I)Kr. E n Ilk ~AoIlri Kr. d .. nln.!] Kml,kHy KIZ ~i.~l':rf"ri J..J.nJI'I n A hm L t F"f.V Ul'al't JI).ll't I. nu 11...:,111 Aruwrtll . til' IhUm"II ..., (,11~ l< elD "'DpT1.hur(]H.flnl ... !k~lItm{' .,.-.,tlndrll .... blr ~lIIl "~'Y('!I",· OM ~ 11 .. ,,1111 Ufl 'Ii 111 m11111' Ie '\"IlIl ntrlu( I \"fI fl:"lf!l,.j. IIlm ('. HII Un )'lI.r& ~"'''II.T1 y",""" 0 J "'!fIt' ..l0!l r orh K"o;'~n I!:on,lill)'nn bll.,\l:rurh~1'I DlII',bllZ rnultllbl!lnd~ vrrrn.·I('r1 11)0'[1 .. l ,II,III!. 1100 ~ OkulHpilr yurd~.nr' f'~jn Ii~ lei !'-,I nltlnlJIl. "l"o:Itllcilik )',1II • Mlyt.ll' 1I~t! • II-Ilt'! Cll'll',r. lll:l yn7..llmlilctrldJ ... II 1'0'1111 ~IDCI .. Biz" vvo:klt, ZI tr:o:mm'.:! rUol;ffll.. • 'i _ I'.;T"'I;'j.~" ",,1m!!. !;~IO<:l'k 1:.·.,.lIrn'Lt r l'I [lb,J' .. Llilnl"!, I" J111'rll~;mlf'1 .ni?lllf~1 1 rJMN'L otvvt>1 .. (' .. lm1tl'lll d11[lI.~L VIU1..;1:J, b"hLI"koroU9U 1il'1~1] 1\'11' ==-) \._---z )'1I'r.IIMfJ.bl 1<1'1.[1d"'~MLI", 1I"~lmlrrlll m('l fll'lovlI.11 11.:0NlIr'dUn A~jr,:.ntK;ulildJ.)· K,I:; UB~II~rl -I)J.qJJ !IF'OT all:!"11 I Y<lr"]dl~"j.." rr!lll"iln In;tn. Il.lnnn 1!"f16 10 Ilmtf(J ]'lJ.rtiml:=:..rl'n j'\I.rUl.n "'.. llyun >'\I.r;'I!;] nn 11,\:111" r"JJl'1cn Ihra .. flrllhllkll'rl b'l Dln L In.z:llndlr •• 1.. Illl),'>rI'Iu. N" -., ",lncJlr kl :n I"'TlrIIllB to<'~lml. rll'll 1I1IIri rm m hlt:'i'me 1;i.'I"iLhndo,l1 1111 1 iII, t k ... "dJA.lrIl la\.,.IIn <'o1lel dll_ II 1',,1 ,Hk ,·dilmllj (Jldullu '/e I:! 1,rlhtnn,..rl paftlm~le hl~hlr 1u"ko \'Il nut I!!'CJm.1 html;'Q ll'lTm'!mll 'Ibl (lir. ,JJY';"12: kJ; ynpllJtop]; 1'1,]('_ mUm. I' •..U rl llUlunm~dl-:'1 k!1y"" C"'("l, j t "I.,,,t. ,I, n I)" 1m t r. K ..yrly Un I.!. I I kMUI1, mUlrL" ",."nlyH • ':ml)'LlT 'Cvt'r:""IIly!1f' .r.~"rb ill" ym )"0. R''''Pl Nft. ("linl I~. I{r-. m I .,1 r tk F llot:ll<:! IUI\ r; kl 1 i!;7.1 )'. ~J"r!l.. l.u Ie nlm Iyl ile dill rim. I nlllill n111T1:11U)'" r. BiZ IIIU IILrd n t~JLlr.... T~j .11 C I Ij I HI•• , Malt! ll!:mlTlll Pl!rltd mlll·t!n ]1 '{j{lnI.IJ f.r!llmmn"'nI ) ul"lrldti. ~~III dllk'll n ~ub.Jl !I~I lIDro..."~ ""..ir kl. )'11 nrll<crlollir I h J ~ j" II J' P :t IIdl t;1l11l JI<t ,t 'lmllmF J{ UI Ir r)IUZ la'jll.rll7. iB' I· I II, I~. I" 0:1" .lIjjplln.., ..~I"dtm !Hi kill 1 no Gun \'" IIlJ.ln" hd", lo.lll.& Iftl....... rl.\ I...w.lolm~nc. nolltolOC L,.e. 1.o!,·1L.,:Jat. b.I. Siln UUlmr t l~ ilIo; blr i am!lll III.)TLIUt. n I rllk ~un Yllt"~"!I~IUI. ... P~.:I~JJ

,m

.1"

F&!'Hllin Rrrl1ll Gab. Ult"."..JH... ",rodlL' te<:'ri:i""IOr:in.D .!D.JlI.IIU I. it" n.LliiQo.'TIoI ),~ mi, nlrnnlo:l .. brl'~mu ~b.n.d.I"r'!ll sol.ttt. F.m"h ..t "Lli ..,i~~n.'t Ulii.Ul1 ~1'd. f hn "Iun.k dii. lrl" ....ini •• ~:rriK!~eri,lrri'" mr,. ,I nh·.r~ite(lj'i f~ II tfltu.~. CiI'rB 'IlIfl!<'.i''k1rC!1 "R'I'T1UIll". "'Il:!l.\'ini FotIri l ,,~ hir lir. \r~1i. ('aroad... TIP Fo.killl-O).inda <:I" T~1rnik tln'..-rroil., "'~rjstf(Or hI)- ilk u"nj l,u;:un OD~] L I]" \ r1"«' kt'r. ra.o, l~ n,l!; mo.r. blJ~un k""n.,u1u 1II~":IiIIllIn rlikk"1~ ,111."1\10: hir rliid h", 1Ilrll~r.1!1&rdu. {lo;'l!eo.·t haf ... i 1.:• r toJllllntt,,"k .. 1.n.D kQll'IIi':r"EI hg_ t'ledil p:or.du Itod..,.,..k VD L.1Itl'i1t: tdi 1 1ii; -.:,-rif<'i .. r p'''''lTll l"U'IU"]...,l,J'&...... (Bat tOTu/1 mritlcid,,) ('.I1.l.;t.,·. nq .".,..-1 n TjI"knrncn nh,,.,, •• I 1,1.11.1111 "·rl al,,(,i il.. tI" 1.0, r m ucl.. ~ n.:iL ollln. ledl>lfh ... , ~j)U-'!,T<llL "III"· r10lt ll.jru~IIU;l'h.lT. •• "r' mii,h.ir. nun tick lll~ ....t dll J[,g]'"ijl~~k--.J:lcli i j1" k""".1L11 I!or'l",d"~,,m. t •. t,r. AJneJl TeI,,,j,, tJllinrlit"lIoll.;.j tMlt. .. ldlLl!;i +rtkikle'i bakkllldil anIttl r ii.... 111. 0!ll11f1r~,rln. .i,'(,.i r~it-:L bcl,ki jl'a"b(ltl "~rrnL,lL' ~ I:mr J"B[TIlll.(:.Jlkhr. V I! T .. I<;o" k ItIII .... T·H(',,t.ull!.l1I", R..t[~[m i" t,,1r; •• l...bi IAl'llfLlldu rnuntll'llll.lll bir i~lIUI.hlr but~1L Lbl,i kurllml,um 'I'{I jJn.i<.o;nh. J"a.h1", ... tl llDlrlil."ltIlI~'ln VI!! tU~rind~ !pml.'" ~lLii'l hubh.n.n~lt-rin YJlhll: ih· m"YCutl, .. .!... bnl"'~'.frJ1o'e tifll.:l~!;"i !irl1.~lll,rllll, ,.11 II~"'''Il-lm ", ".,UJ1"' .... ri~- f'lectiim. hrti]e e".bit ..Imr-l< .... ",.f.,.idir. 13,,'\'.I' mll:YllllSJ ltJ.nk" (.Iii nlrii' ul>1ih Eilur.I'El'indto 111.1 IIrlkla. 11: ~Il II:tJilkii fK._r1ic1l",b· bir ~iln l>enim bnrnd tc!mllll.. C\'. Intn :r~"h, ualll j!ab b.n..tJ Iustrnlull:IJ k rlilm~ i flli~ik"iill'n d"lcl"r' .. r rnr., .. imh Im .. k u.,onm. ~r""," ILlIrt", tl' le.i ill!! m"~K"1 [lldll~mll il~ri [irii· ClLn'I",11l 11: .. 1"0 Tl~r. ~"'I) F.k"n"lI1i !!'or. Bit hal>Nlo. hlmllmiltl II 11 LEd,t. ]J.,: hm \' 0.1 Il~ nitl~li ih, t~l,,:nt.n Brl1im bu i~].. d" ""rm I..un il. "Ill ...dt"il;irn ~".ilJ ll'Iahlmtl~ i.kklriP1~ Kim "lar"i1ft. Ro lrll" I," ~ fCi, 'i<11'rlIhil bddirrr.rk rrlll! ki. ~1It.1 0;"1.; nlll- Ila':"ifaul H"mnl Onj;l~ .-Ie t~t"nhlll.a., "[Iii; Di;l'-II1'bo.klt nih I)fi"coo t(lk Mil lnl~u t ;,Ir,i irin ,g~lJ!'1i~1i'l". F'lr'u.~ mittir '1'0 If) kOOJ)l:lll.dt" ·'''''d~CIIl.k· In" I.lir!ld.., td~rr],. .i1' .. r"~I,,.;.,illl' I Lr. P"nok.lld .. fi.llo.r ~".Ii, r,li1.1 iil;i to. 111 rt,r.D Imt 0:1rn~'<tf'<lill', I GLIII ",II, ;r~rI~rini ,J" iii'll e<l<:'('rj"im. lJu 'iin B"il~t.d .. in,. Nlilm,·]d" o. PI;f." Y1I ,ll{n'lll('lI.k urUi ~~, .0- 1,,1> ;<>"i ", n... 1.nll.1".]1r in. d" RV.. fi. rem~k. "~I Ill.hlli ~~,,,,u·,,k..li~ '""3ru, .. cum .. r\i)"i il:l.lnii ,dLl •• I; 1'01, kil"l"k t'l1r'l;~IEr i~lnJe • 11- (t.j ,jw;.un.1!

-~<O-=-

.•

IllDfadwdn. ..

YEN
VC

I

8" RAlII

"'-r,

Truman'ln diinkii Dulku
V"',II,don, 2 J< II. U.!niloolcl Pr"U l IIIl)r'lo: n,uh"ndil'('fillirl !llhk 101m ~Ii miillS~bolhj .. ..,;;··!..aij!i hiT ItU I,,'kln B",k",'1 Trnm ..lI, "0 R If mi, killtder,' ,,;)'ruB" N~rti.IIl'ol ]lift 1<. ~In T"'''''·]Il,.,] Amnil.lIn mlillaT 1Il ntl:"11 Il1daT1,h'l"f1C11f.IDI ,~ bot !,'Nt , raD, II1U~.lLrrll~ "T<h,'::'~ lull.di!'de Fli k 1';1;1 kiln .. " in kr."di., nil .. il ,~!"ri ~1rI dm",~ ~o;'l1 .. IN:n .. ,1 ~'.l'biJL~ lI"iri,rniJ~dillj lI,.l~mr,li •• E,,~"n.1:I T<u m .... 10:1:1.1",1]1> t,[lyl", de "'1'1"111 "tmi~tlr: (lay~UI • .l!hlidc IoIIIHUlllin d"YIlII"n bie id""l"j;"'lJ ..11l1l..... 1I.i1I"ll~riniD hnJ' r11'l'" "In. .. hr. ~)'i :r"JHIo~.lr.Oooliini p;ii.~ lurrl!'oktir. n"l]flftll ..... ,Ild .. bulll'llilu g.,md fl ",...tll tlldllr:mll k ...d". !'minlm"

.A.l!Dlf'rnrR

Iialya'dli

Cu:m'hul!'iydill

26

DC-I

InODU'DUn, eelisi at;II D'ut'ku akisler yaptl

..

Yd. ,ltinH mii
N(!ory"rlr. '.ii, . r . i.) _ T.:1rlol.
y~ 'CubJ}'llr;) "I i ",in M IK'I ,.1d;;11 mil mlWa "1o .. li1,, 'J'iir mel'1l>1on ':fl. mi3'iIIlf tl'r.trlnrhm "~rfli!ri ·".["WI Tii.loiycvlekj ~ftki .\.mrrJklln bii;·uk ..1. ri i J(I,~p],c.. r,..,w tn r~rmrl" bi. nliluk .ij_,.I,·"r,T' Hi,... RDm ... ::'13 U CUillhllr;l.d.i lIIio:irl ~ lieJ :!',],]rinumil mimn .booti,. l~ Ital:'!'ull r .. .I::r"wLI".a. hir iIrong,CII.II Y"'f'o.n D.~itl"ri n"I;:;o!!!1 :!I'llI'dllllC'llJ1 pr0 r".". ,,1.11;0)r(lol'li Tu rlf '" l1l"tr "II ],J. l n.er'J .. hU]lI.I:Im.. dur.

Y'Enjden PIllek1iye ilyn]a ak

doktor ~'ok

J,.,

\c' -

KraJ Faruk'UD slzleri.

---.-

I

lITumle

'.j

Ti t D"ya h·u'"... m .u

1I'I'=Jt'.:

~'!.Fi~~ab:8~'WlN

Dm!'!

doktorr

n...,,~

"I,

"I

ya- 'ID Ege reya'batir_e

iktidarlD

mukabelesi

,J

.I

"'~i

I"

'b(l%'1

I~~"

I

.'0"

ii,,,

o.

.\1,-

.n••

:5';,~~::,~:~,:::::';~::,~:;:.:~~:, :'!:~,','"" ;
Y~ni
h.AN

Jstanbul Tek~I_~nel Miidurliigu ilin~]

Levaznn

hnt Kon1_isvOnllllllan

RI'

./0.

.-.'Ir

I

i.,,-

..

..

..

""0

I,----~~~--------------------------~ Beyog u Vaklflar MudiirlUgD ilanlan

~~.--------~~~----~---

'Iii

'lo

,., . .,.

~

C R 1ST
.-.Nr.A.RA RADYC:SU pgOO~ Pmwl!lMlll I,~, '.31 ',111.1111.11)1

RAND

o
IMI!!:~!

A
".. pl.yUl,luu -1J"M".,t'll'ld'.
,\,111

il!t ••

~II,I"I.

',~III BLMrk'l'V<!;
1,00 1,1iii

MU_'llI: rpl!'

1nW..li~ !LluICllP' U''L) MlbiIIlI:: on dak!k. plYpo

u-

1IW...1!.mmlU¥e.tl.tIdt!i1If. 11
T&]'d1"l:l

"JiI'II

~:p'i)
1,11!I, IlIIl!!lLbl prolJ'aml. ",0 ~i a.m' ,om.tHo ,.n. I.rt. (pU

'l'AHIlM'l..'!i II!A'l"I~

~rlUd~'R~:

U.u ,A*'"' 1I~
II.
D.1iD II.
0,11

".011 ~IPPll
1

":100
1~,1Q 14.'00

.~=

:mIdI1 I~ .... N..rl!'W.r , HIIoh'fl1l' MQ;fO a1JI..rI. ntDIiII.

Q~

n,.... ItiIIdl!it
ponl

~ OIM~

iMd,tcI MlC!!!J 01110. )I:ro~, h ...... :N.

~4P'U1'1t

A.ktIm

q, kqu,1,Ii

'lUI

.11,10

'l':J.~
:LJ,eo
2O.;UI

1II1.OO1 If. B. II.Y&r1! ",00 MUzIk: IIlM .. fUlJI) 14611 !IiIUSl..k1 (pI) ii_OIl It. I., ~ n ~lv ~tr~ HUlaI
loIQI;l)! (,])

AttlIl n ,~

Hitlro Elektrik Tesisatr Yaptmlaeak
Iller BankaBlndsn :.
lmn
'fr[l~QII UllI. b.a.iZb I.!!rrn~"II' l!ulibllJll I'll!'kti'fk l-.nlrt,biIli ;dll~OlC UZl:JiIl:! :I.. 1I.iI1'I. sa b.~!i'gl~lill '1.1.Ir'bI!lgrubl.1 u:t.ut IU~IIL~JI it, ~ek 'I'll 1IilI!:D: r::rrlllm ,'J!IbnJ< .. !~'rl fiirJlotl!r'tl!.eilikhr. 2 - f~!n IItrllf tI~!~ U5,'l80 U liradlf, :!II C~dcl ll!mhlllt 111.0:11:1.- Hr!l";['-i'. iii - Zar1111F 11I.'k'buZ' l'I'Iu!i:&lllllnd:i! 1:11 gE"C 11 K'IJ,ILIM 1MiJ Jl'OI:"tI.'mli>r mlnll .I!IMt 111 Y kAd.-r Bankn",L\ t.osllm I!lImrjjollllr. lI' - Klllllih lJ:!\!llt "!lirl1~n, ]8 K!tJum j,f!·~D cuma II;'IJnlJ"~l II! !le toplllnac:tlk' Blll1lu1ml~ II bnllolrnll ~~IT!'.)·'mll till.ra.rmllan 11."11-

f",-t"tfan
~

.-lU}
~

1e,IICI ~.M

b,OIlI

n,M tJi,U ... U "',00

I"aollei'l IIII&t: ,~I hm..lll ........ MIl.I:Ik:' (11],1, ~ IUt'!Ail1 ~~ M' • 1.pIt ... haltolu VI ke.J.'.m,

~ II~

~,.,n

~P.am

Jandarm.a Satrna lma Komisyonu Ba~kanll,glndan
K6ffiLBYDndo, mevCtlL ev..!I!f' "'. nllrnllfi,;sl kaJik3-.. '(, ~X~ ~h ,1m.. lubatibo AylJ.zp~ 1J'1~l~an:" ~lLn .. 4 .. 110 ad~t o.'rlYltl
'I:!It(!<1l

mANBm..
~lIllI,lH.i! 11,17 ]',00 11'.11 U,~, J9,:!!i U.41~

lUD'fosm p.RoMR.i.lD

*

lilifl'lkhr.

e-

Po.lrldo,

""leI

~clkm.ler
Inln
nlt1

l\a"lIn
UO,-1

'l -

Bu m",I!J Illt

Ill'bllf'1'I Illinmayataktu·. 11,,11 m'lk blllntlj! iBanklb

lStt;1l.,I1J.lin.poll
E'ksllLme

BlId"f ll.!IuUle llII,~lll ,d,n.lLeJlktlT".

A~lq '1!41 lI:ro,vam Habr.kl' M"llJ:flll RIIlIt' m~~dller (p1) W&I!i::: DIlII1I mlJZl.tl. '~iill I(OlHjf:fI'<lI.: TMdnQ!:t1rL ytlo4tI IIoIlmIl mlll1&.111!:~tl11;; M\l.IlIIIri.: \11lo[krlu 'Vo! tUrldllilr Oln,g'Ul~ NNm.I Rl..!l& AhitI!I -

m,:z mlJ'tiIl""I;I(' mllt1nrlll~lhn<!l~n krnln jJ~mrl!llIr .Ill - ill!! I'll':; lilt 'bU,.llml J[)~Yl~t ye T3"!r>dl1o'oI! 'i'",rj1;LVI) r~lm. lori, notcr 11"ro;; ,,~ PI n J~ .. flL!'l. fll" nil! nIl GltLeJlkt, r. Ei - 'l"'':IILnlll me~l~bll ilnul'lIIblllllrl'!' lI'1'ElnB· Y{lrll,"I1lI'7., .]() Bn.nj(.'I. I~ I\I~}'I YiIol'Lp Y"'lIn'1fln'l:!'IJfI II; dll~~,It'IJU! "ll'l'rn ... t.~ :IIt'riw>!!I:ttlr k j12:"i7~ ~

b~fl·1 11500 ].I~I\. Ilk

mln t 4S7 111'\i1 ~O kLlI'll{t1ll'. iljarin;!.tne kmnlJll.i 15 K&IIUII {IIU SiIIlI gfirlll ua.t u l'I Y,L"]Il~.lI.'ktrr, ~'~lildn lLlil ~rnlT-ll.t bLr J!u.'t m~ktubu

,~!

yoncl.."I, gjjrl"~blllr.
I

",lIrlllK1 k(lml!l"fon'r.nti~.dn. ;:Ill! makbuzu i111:krl h~"'ll.oi:'.kllf kAllukCl.rurycll,lfi

""'y~

V1!!i'~B00..1.1; ~dll!" .... imllmdur.ntIJa.TI.

vo I<utlll!.mt',k'ki lIiI\!r bitt.. .11j1ulld~n _

JI1~](tUP]!!.r:l1I1 'II'!li~ntme

O{[;j'T~j

IWL

.'-AMl.k_ ~
b..,l&lU!.
lO;d

,UI~,I&I2l ~

lIinm.l

a-DWi!Iltllbl!fl.lll t-TaUlm II ~ BU.~m :pb! •• ~ ._~. bgl"b, , - D!V Ili:I!liJ,JIl I!tr dIIbmi

FbIlVl.

Devlet Orman 1,letmesi Anamur Miidiirliigiinden
Tasarl".'f'heS3'pla.rl i,~iR haZllrlaRa.ft 1'50 ,.1'11 IkralD'iye DUiDIUdaki yenililkle'r= , ~ekili""'Iv, I DOKKAN ve B,yrlca 120.000 lira,hk. Cellitll
;r"llrtml"l'Tli.dn Bo:tym btiJ;!;e> 1 T'4!k'Mn i(i!!lml!~ illLhl1 h!'tJl ye&&3 nll!!d!!! (leD It '72.8':18 MS. r:'iWl kU't:lltr, c~t:o,rll_'k boII1J!l.!! K~IJ",,; 1I1lli1! l'o;;r.lr..ou, n\~.'eut 1'1"1 M ...f1", dl!nl! ~3.«8 MJ, (imi kI'!rC,II\(!, K!;. I ~~IlDl llI:IJ~~.l!1 C\lih'l!11'11.' ol!r;J1lJon I~I IIUI y~.IM~ l[;!l 8.do!d(l dltJlk ~~Al8 , ~[3 ~-.r.n ker~BI(l, Kn!lI[lL(jf btIolgUl K:u.llcll1<lJ.)'.o.itJ I~ttf. .~<; rll'llil-r. 'liiliS all .. oiIe ~!lol!: J,i.!!I'>15l J.13 "l1l-T1l I!~I'I'M!I', EI.>:!yn.Z:l bblgul T4!km'i!!l1 'i'1t.Jl11clO\ uhjl (Btlt yerlmroen :!:!9!! II.dr-d~ i:l__nk n )..... -<;:1Io1!i'i. kullaniliu.k nM:I OoIILm, DM._ )'Uf ve Clltal(>lf hi:l!~~.!I1 ~UI Ii'lIiIlll ve J;fclle~ Il!lhll I.ltlr YI!:rler1ml<'J1 l'iHl 1Ii!'f1'k 2':1 .O~3 Idl 'I'e 101 11001' den'll: 1.22ft '-13 cam '1<111101]111..,(1" I;'IIiIt; oo"JJlllllrll '1 PlI'I."ti 1l.1IT1dl! !OI10/lHB t:.IITlbllid1!1l 1Ubarm I::; RUn ::nlld <l.tlt' a;:d< "I rH:i<I'M0. .ul'..tl(~ lI!J.l. & C1kanbR1.jit,.-. 2 - A~''k tlrltlrmlll 1.1/11"'1111 t&l1lLll'l(fu ,,&lilt 111 ~~ An!I,Jrlu1' 1~1~t..
riI;nflell

1-

,,,til

Mlli:'I!k: ~~iU4 ~utm. •• 1IIIIr1!1lrt !to.~ MlWk ~ KU~ ~m..r.!iIi'l -.!o4l.Iu !to,&! Mlli1k ~ DJ>ora. ~, '1Ji&) m 00 KlIBI.JImIJj: llpol" 1t:&Idm.I!la iD:U ·1lIlalIi = Hmf I!It.Q!lIler (pJ) ILl' MI.1aIik; Fail (... ~ All· I:W;D) P~IJ"" - B:Ili, i:'d'a!Ill' ,.!lII - Y*1141 4W qkiJ:Im - E"!IoJD "fliP T.:ki!!m Chl .1' ~ 1LH'Il :p". rk1- Ey cq:nl. '~Il - 'M'. den Ik&'l'b!.m. ~I. B!!vili,,__ ~~~l 1'1,~ 'lom:!fk~ ,!JIH-InIU !i!oe lO~f..r dpU 22,1:1 ).llZ:rlk: :!?,2~ ""tis \TIl Vt.n&o~ j pl) l!:2,~ " ... lItrlH t.a,GO MDzrlot: D",. rnl1~11fI (pI) 231,30 PsaS"rtun v~

5u

um

~.pa...",

~~~=m~~~~~~====~==~.""""IB~===="~IaQ,~~~""~""m.~"~ ~======================:=;===--==--========:-:=======:=======::::=:::::::= An,takya 5 J. Er ,Oku/' A/agl Sallnairna Kom,isgonu Ba,kanlzgln,dan (1st. Lv. Uginden verilen As. kJlaat ilanlarll
.,-Hkttil

PARA IKRA'MlyELERI ...... 1'9'9 gIl, SOllllll3 lu~'da,. a~"aca.1l150 Lira lJa/dgeli tasal'rn/ .hesa'p'/aT,' dB. gen' ,1111111 btrlnet ,ce.ldlifine jatll'Flllr ..

!!!",,'~

me lIid, Odl!Ulln.dll.t&pluuu:a.k !forn'''YQJI IInllnde Yllplracnkbl'. Her p;utI ldn. %'1',5 ~B~bklr;, !l'f~I~L t~m1nDr~ &lmlr. . ~ - I!u [~'" ~!U ~lIormllmll /i.nko.r.n Or, ('l~el Md, 14t.anbul, Jler)lln, AI'I1<1L1"1l, J,..'I(i:nil, Sl~~~k .l'l.ntlLly,1lo '!,lI(!' AlanYBI OrJl1"n ..., I!l'l.,.~e mUdU]"1111k, l~rll~ BOi;YR1:I, i:;1I.t.illllluk .... Kll!lldl'l~ bIllp fi!m-!d~r1nck '-l.t5i'{U~MILr. " " - IlItekUl~rtlli b~lU Ii:1I.n V~ "h.IIIH.a mliL!J!ldt. cV!IIlk ",.~ Ilk teminl!J.t. llJ.,:,IJ"blr]lktolJ kom!lf}'ot>fil'l milr&~BU!t]&n. tJ!li~l'iH

~II;::~::_::. =.::_;:11=.::.=.:::.=.=.;:;:.=.=1=1=11=.=.:::.:;;:.:=.::.::.:::.=.=.:::.;:.

I:;

=.::.::.::::!- =.::.;:::.;:::.;:;:III!!::II:!!!!I::i.::. . =. =l1li = ::Jd

=.

=.

i

Y,opla.llbya. d6".t
UJ'llvl!'nlt ..·Hl~r bll.v.tl.~,l(k

o!lem.~tl·

nLn i,enClllrunll aUt: U5 d8 'T/J'l/1HfI p.D.Zll.rio!B! g1lnU 't>1IjlIlaM..l1II ~:~nll!lca tJn!1m
Ug ...tet'lrl

I=!!!!!!!~
hve~
vapul" kumpL!l,)'UUlID

de hillunmlllan QmmC!1

"ea.

gem'"'

mr.kt!%UL •

Ql~III.T,

Her
k"l'I'Ilkll

MikloiiPlii Biil!J(lJi'.

MIlA. kd..:11 IL, Kr. 1!'!IifXJID 00 ~B3i'~ 00
;lIDO -WII

Q. l'Cmf~t z"., KI'. tooO 00 ).3'HlliJ ,007 IIi!i

~"I

tlJ",,~

:!JUII'Il

l'tJr ttl

10000000 :'i;iooo M' 11..0000 00'

111/1Vflit9

S~

-Mt. 115
1!..&a1

Knm

f'eulyt!!

KlJru yq.l! D'I~r~m~li'

1I'i urllll. AIj1uk 1.i' n'llletll Pn.a~mbi!l nat UJ t. &lDllb.

'1~t'11jlU9 i!:Is.:I'IlIlimlie.

Hl!.palL IHl'"tle. ~:pall

1E.1l~' tJB.d.'fi.!WI ttI~i~L Ii N-ll be}'11 ~.n.IR. lOO.I1!Jl' &de~ I 11411 No. 11 lUiIIk vii l'l:loIIetim kllnLll3lu:n t Ib~1I.,llIllpiU'l'l Il~~d] 've .231104 It 11'1' oIOiyen. ooya, lmplI.h 11Iirf!1I II X.8.!!lIm Mil no glI:nID. Int n do An..'lutfl!. J;t Iil D, 1111..Al. K!O, dn. lhillyl 1'1l¥'IIlo!!"Ilrtlr 2 _ 'Y'ht'Um ku?u1'11 'n Jlf!netd]1'11) ng<'l :Ii No.

1 - Antalc}'& 1>. J- E,· o. ~muu IlItlya~l 1\;11lJ yuIllor:lda. yU'l]~ 'OU1IIDM mPll:.lI !!'f;;; etll. f&.rJlye kaplJjl! arf)fI. Irn,-g Y~.JII m~relmek I.e ItkflU~~ 1I~t,tJ Ie !llIItill 2A.l'n~ =1<111."0 ml'lrtllLn. ml>]'Ilimm~n bl:<hlilJ, ~cJC!1 teMina.b k ...r~III111d',a g&!f.ErUlrnlS : Ye Ib&ltlrt'll'l hl%J!Jlllnml'lII nnll J:iln 'l'1! aallitll!ri.u'l" Okul AlaYi INItio ,iilll'ilil! I!oLrlA.~Jn~4 'Ire 'l!:f>rn1I!!VODd. ,!l,PI1I1.C01.k:. !bir. Kuru IlIIJwyl'! 'I'e ~relmegtn , '11'8111 ~ p:l'btnml!l!!!ri 01cuJ "'.111 - tm iIIllmlll .... Jr"(lmI5)"Onundni, Ail .,

ac'~

altn!l!:Ue,li'.
III,:rtn

wn.!

JkPIJroIn "amfl lOrl,DOD ~lTa (flup tl!'mmllQ ~~1!iII 111'lll.li.r, TlI.llB.iBIIUl'''IIU t&n.I'lT!dM.ll I,le:rlk!n '~k U-l'Q. ulol,t!lk:parllf& gillre, BfIlYI:!l 1l«I'.,,~n mlkl.lI!!"1.&rt.Iitollil", I.'UIlI li!l&liId 1lI:n.:rtlll'li'l'l L!ltullul eJi~ Lv. A, de ,g.I!rOlUif Vi! I.'M)j) kltlnL,1I a.a.WI1~, 'li'll. Upll!ilJ:i :kammi ~l],c~D.!rllj'j t"'~tll meiktuplilnlll Ih.jle i!ul/ttindSL 1;ilr Io8,l'!.t ~ = Yl5lutlm 'kUnitu VI! oi!IentL~'· cVO'(lliflodllallllJr IUimta.yon II 'Vf'rn"Jl!ll!t.l" (40~ ~ n07t) II.'til!1. "1!~'ImI.

!lIS

FLORA

f1.15!U/lH';I

IUHI'Il4!lo

If/.!!

nECKY
IS 'JlliNl

Ao:!:lOir'a VI! htanbul ]1 J. K, 1011'11","1..11110. g6r\1]ur. Xem!'ldl liU'l!tll.J!l, "'iu kUMil1l k~I"jI1ndll jUan!'!', ! ~ AeH( 1"1t~llt:n.ll II~ /I'1If.I11*eall '!h.l~ ....111~Irn
LH'JJe blrllkUo.

1Ill1"

,Unln ~

enlif b;fa.:r

VII

ml!"lnlQ

de 11m

iK.

!!lI/S

'R IER A DA

!:'fin ~

tl,ml:r.iat. mllJlbu1i

"I. mt1ctup
:lollS
"'6'pul'11ifl

204..lIJlU9

1So1l1fM III!!III ~ 1, 'IF.Iim

~ - KIIPllJh zuI' II1ll'"l!Ule YIIJl,la~sJi: llisJed" r~\'@'ldIJ:!rlI'I bBoUl edll!an ,ran 'n U_lIti! Jtlll!br l.lILInall: rmtdll.!.{'IJ Vl:'ya 't!:mkll. m~~tubu De b~aJkt~ E1J~~1" 'hu;lgelmn.1 :I!la'l'l bpda Im'IlArmI Ii!. lI"t ifI,'Ii""i' .... almda klUilj,lIttm!.a.koO·ml.'I'!!fn 11oii.ljkaJlh~,nl uC'I'tlol'lel'! U,"" ilitUI'IIlT. {:i.500ln

CU
SO'U/nll

Qt...nWu1n ~bllll1, !;I~I'''',"'1:'I'''--:-O~'l'-_-"'''''=''------b&n. Il - 'lib: !;unJJ,LJOIr--""" v..._IA,<t - YUkll':lo: 111m 'I.-e I!'nlll\t bltIlWt. 0'10 K~y I:'fC11odl,l III Pu. P. 1 J.I!t1.rl ...."lJ, 1t:\l1lJl.nmllJ'l'"n.
8-

o-

MAl

ar

SI.I 1(91lVI.M ..~

ifii.p

KlId. Ta1<lm. a_::a.&';fIIl: :2 PUlJ,

ANA FOR
Ttlit' oplrfll !I 'peroe CoIlrClI.mbli. • C1.!l"rli'l"~~I, :Fua..r m~.
UIlI 115 ~

.

,Y1.I\I;"'I'Iy. g&t·~nl ~II tlll!!'lbll!roiIeo 'bllil'l..:"II!!!1ril! tdCp ~M lUl!TTERP.u.r _ Ulr.~FI:..I. "'. BlU!lRJRGl Jllcma:nlan l,:,lIIfSr..i\NDUL Til ~DR'di!1I ylikIl1l!1:r.kllr•

Y·lkal'lollAn
mil!: (u.fl,

STAu"iLr E
·NEll'.
d.n.IJ.
;r.Ij,B

lUll' ku !rml, <'hll)'.tll

km.",

T••
~II

ORl{'_ :NOR\'fi:l; ban. mllritU&lll Ylnl v.! )1<)1·

:I -

Wl. "'II 1I!:\1n ~i: klLP,l.n, 15 - loT. u~ ml.'I!U1nlll.~U .., M!lbrnl. 6 - Mz:~I1". 1j:.111 7•• BilyUk ~('m' dk'r!l, Ka.b<-II.ki .. . ~'kl ~ytlk J'u~,
6Taharfl .. tm .., li!Ilr t.;-11<&t, ~ ~mrn, )l'lU1m,

iCU Ihllltti

ELTN HORN
If,S A 1:!l'1l/ll1t9
E!~nli!l'"

'roOl: (91l"~
M1} ..,:II.I'I'I'!'lI:ff ,

JCI' p,!.r 'I dill

lJllJ.liIll

BOLMA.C' .. llZlzr U

B.IlIL.

Mu!lnI

*

np~r"'t'O'f
11/8

n

V

Ssat ZD,!Il d .. R.AK1iM:lIU: JIolLn ..I...., C'Y..1IJt1M" 'IAo"l, P!!<n'!' IrI- <:Ie.
I

ET rN HAVEN

" DlLMIS '?

4iSlrl.l

"$"''1RrI

....1"'~11NIUI ... t''RIAN

i

18A Y

Talnu:.

1'1I.z!I.rt!!o.!1
b.~ bn.nd.....l1 ,nl R'I'Il1iI... rllII eEmm1 "urE!'tfi{A'YlI! munWn.!tl hI.~.

~R AIV
, ... A.1M .

~I~IRIA'T
M

SI;\II)'A

il!l..1r,e.0l1 l>e~lull Y'"ktur, GIJ" l1u r BfJ!!'I 11 II!-e 1I!.'lll"l"_

IK A1DI1 VAISIAT ~~N YAIS/i.~

litvALIDA
10/U{D!I!LI CE.N 0 VA., I!;to 01'] I~O

l>mN1"I':VI

[l-rn

I

Her
Ttlrkiyt' GU.rllJltl nanl'~lns nit 248 .mm,n.,LI..! gL'jilo 1 hLl;;. . um-edl
Pl"k!:iuzumu I!l!Iyb"t.tlm. Y.'nll'nl ...llleaS! :l'Idl.r.I r.Jn!ll'Il:n hlliunll !ink t':J r. Ttl."", Akarc,ll,.

SABAJ.I-OGLE -A KSAM'
yemekten sonr,a. gunde

AY~F.:;;

I,J ....

~'''' tOENOS I 'lIdIYI!~Mh.

r~n""
'')'' I'rr."o: "JIST
Kom!41 I'l~B"J'[ 'I1'iI=rn

IWIA)

dis,lerinizi Radyolin DiJ M,f]cunu ,Ie

,.,,'0

3

de~(j

JUGOLnJA

IOYJ'uz.

YI1,l.nn: lo~llIur1('1" Bl'fi.iI(Joell, HIIrt 'l'IJTkoi;:l!'~j: E-le.1~!n [l1I!l'rt • 'l1'~h .

Al'I.lta'

Alirl
l7..lottR

III!. IImi'll:mn'
'I'll

tSTAl'oW

1.'<11111

II1lintllzlom Il

bAl

I

HERCEGOV
11111 "01 I ulll ILI'1
!II/t;

J-\

.,',..n ~ tlUoItiJ'
d.

~
FIlll'l

ti'.JhlJ''''

SOL IN
U/UJ11t9

N",ri,..h rid,,"l id .... , I~!l: RIEU.1f N" HI!!!IU"I" 11I111I1I! 1;1 ye" ,1'III'I! BA!II"H. mllni!.ll;tJ11li..liliI'lI1

P,l!f-!!r ~!lnrnl U

'1.,1 n

Q:lfPl'l!lb.il,

1m! ilii"" DIHIU'" PJnl'lrl U ill

11.,1111111 ,en • &GiI; •• lIr.b m-Ii!!'gu:

1

(: III!IlIt TllI_lrll11l _ Glllh,r a.u.l U ,i!iI lII.~lllJ. P&urtm 11 amflln .01'llM kt.unmdo&, IIIIlJ -..ktaml..an I':QIIl.di kpulll.. bm • ,,:!i )lGlItU:!Ir.

..

bJ.U~lC 1,ln: 1I:t ",lcl.U -.J 1111 ar,Hl. do. II"F, lID,. lIn 1!1.1, a'a ml.rll.~..... t
G ",)lIh .. II
1

~.,; It'jul I

..
CUM:I.
&hihll:
IIIIII'll
T

S.d. KtlI~bol:lg
H!OH'U1

111"

No

I 1'1'

SIH

TIt ......

.V'IN'_I'

~Ib

19 ,

IlilTA".'UL
'1f.1:,rmll

II"" ~

11111

y • Ir o ulma
....

'.. Demlrel

IIlM.

1i...

i bir 'i'lW:r " •• 'll' krui'OJ1.,. IJa FII1Il_ b yilt L;r Ii".. II'" rma !<>d.irlotl', ,in. r tl"nlJl]YIfIIIII rn.k.tJlld.. bN I, uri_ I;ir. t, r.. r;'iOb S Uta.., V"I'II VLltll _ yill kit&KI" 7'..G~, n:UH F.lmfl )!;!Th~)
U:.lI.,bi:9Atll,,,,.,II\"ITj>J,,n

ao;m.,tll".

r

13

a

II

Gayemiz millet orcsmdo nifak yaratmak degil, milletin hakklnl ara mektlr"

layardaln yvel konUlan, Fevzi LOtfi Karaosmanogll da 91.·t lakanlnlnl a~11 nutkunal tel,mih ad re·:k: J'TOrk milleti d,e'mokrasi' hast,asil ,deiild'ir.". ,dedi

asarruf .Derken, •• Bm
ma~
illlT kJ!yf1 l' -_ _ m. IiJ:l.h . btltl.ln pa.rtI.I'~j', k$

IITl.iB:l.: 3 (~l81lEla:l"al'l!l rda,1I:1'i~ .:dtD ar'lr:lCL._~]'fr1:'l biidil"iYllr' - Gc:e~~'l S' IIhlldr g 'f;l, .'il B.!l. ya., bl!nlIbl!rlnde FC'nl Lull] lila.·
'\'e 1JamEEI. damnkb!r h!'.~e t ald'll.gu hal. (10 'c!1lMbah [lemlrel !ll;"!'~inof:bilrck ... eUi. Yo] iltcrl.i:II:1c Iillhlll.ill1 t k~yl!1rnBki Dl!'mokrnUjjo'r 13a)'lirtrl oiomo'bili ilnline i;:1IU!.rnk lumdi!linf teznbUrn.tt.tl btllu1'IOuLar. Bu It-

r.I'.CI:JIJ'Ilano~lu

mtl:11,mtfLIl

iiq..emlJ.d1< bsarirnf'. D~ b4&r. mIlI]:~ oh]~ '~l'htd'a !lund· d'cimI eedI ~r. IIIf,Ik
K1U Ik.

thlu pa1iJ Qillo.ll Halkplal' 01 uhIIld~. ~II t'!IJ tJ.u:_ rn-lidafiJ rolimU Uur1u1.J1fo "b:rlar. Ama d ~ bu ~ ~rn~llnt w; dll It <lr! lfiillyab lDtiIui.I· ~HI_,.o;A • !lI "~y& pIin-

ftlI

cdi!lrell: bUrUk LCnD· h lOe:ktJ 'Ie.rioi, sefllietl! dU'lt1.ikll!dnI 1IO}'lediler, Demil'ciri' .~rer.ken file ola.ml( yQEU n. f..:l IItll
dan lLUyd

I"1Vl

bllh .. lIsa

t>l'm!ol'l

k.rll"Iu1"Iun·

..n_.

~ tdr tddl I.lll'. Oy'le ~ nlumrr W tlmMld lJo1 &'Id!, 'It dJbe:DI! I ~~~1~ 'lMai" I'tlJ ". .F~ n:k.lll~Jt.a.Ia :J1lldi VI!! ,.,a1lU)!1amq -Id b.mlan hlr JUimI • b1'r 'g. !t'fI1i: mlI1JIlII 11m u.m ~ 1· ~

!IlI!Ii

D um&Di

~.

JI!!JfhlllDD

mlll!!!!'j

m_.u..~1I'
u.tm.,
yoorlaa

d....... bit ilotmmlm..m

AYflIP&

'l'e logDi:l mu.n.h· lilt. TDI'DI9I gtlnBliyilll;;

UI,I-'_ TO tcQI'dI HI II IIl.f:mIeI mIl~ bI.J' IUltim IIIiaDk hlLre!LII·

bii:r1 ~ IImI
D .. arJyett.!l

m_Imeo'
(10 •

~m

t'l'!

nnE>
I'L. -

Av a nse oplan trlar i
at
PAN, I rAP.) - A.VruJ!1L IIGnM ylJWL Iyo lIll"ellJ'll 1fil~!C:::llndo DIM, Dlf lt~. 13~ljn kl1mltul, bugilnkl1 ."'1, o:hlrumllll~ Bat! A.lmJUlfBllIll fiyellfl. :n.!.!Io!le!inl mU alIneye t!q1uruftl':". iiakanlB,
l:

I

ta.sar:rnJ islnndi: 'l'e bd.Ie:ml!lI adid& II!I!Ildllmd:c. lIa· Jl:'enio t~rbU dl!drklerl d1~II.IIIlIh.al 1Ine III ,.. ~k1~ m 'rl 0I 1". ]'&but ImI l:r tlhlr II hb u\..p pbJ.I.IIll.J Iflrlll!b~e mlblasl:' alor. '!l'1IIYfiIIIf. ~p" I1MI:r., ri!dJli:lridl: vo 1WLIl~l!t Gkrl II Ww:'I!!II14IJ'. i'.g~ !;taUIIk
'I'D _

Imanya, D da oyer' I mes'elesi miizB.kereye ba§landl

LcrInI bll,ll

fa:m mtmUl!lll hI.~1I p1llblllr 1m! r
~

'rdlMmm,' .,.aII ~

Iika bW!nlmt.t'l1lIHi p ilzerl:ndl! em kfulUr tmldhab. ImIlliD (I 'DbJi mlkta.lt!uIDP ImID;!Lm'lll' W. lyI bill' 'te!!ad1U' eHlidIr lid 0 !tiD kmnbJrQlld ba rIuInuf fLk· atnl nm rea ve m data.. ~en Nb"'l'~tle' I 1khl1 od'rI" lmaJikll ko.l'lltilid!l ,fl.&Ir.&!:IJhr. Ib:1II h~r! !lob· t lI.loii Da.karu. dlie.. .... d>D EhMmI 'B:II!amdlr., ~11!I.ImI.0I1 g~m 'B-!'filil, 1m LmUlllo .. ruin ·l:aadlk iKlllm~n H.I&In tinJJ~ preJ mll)"OlI!Iak!!1f mt"kh: 1Xn.b • 'i'.JrtIn ~Klluni!ill

bit

~11 yiI

19I!'!1im1!lll

fla.

1Il{l~l'zGII-

ylUI ttmrldcdlr. Bkf Iforu;zy !:IJ.ll.ne g'Dn:, 11':1konu, y.:J!J Il.rUl:Il.d.B h~ hltapedlilD. ~y8!' wys.yed k ~Y!!II!r- klil.buJUhaltkHl. mllll IIitlll:.8d.,ledekl d.akl ~KY .141U.!lU 1l1i1: y.a.pllm I!Ivdll. 0 tl!kllr .1:4 1~1l IUClllkl.lklu gdr1lJll,.. bu1 I ,_ I~I~ .. U 1IIf'.I(".. oIi!~""& IltaJm"lI.r_ On Iki :.t'1J ~ me-... -........ a:!lrn • eve bltt;eemeLl. d!M.!.t; bak~a.:fl btl Ui!lH 'tIik ' !IlemIl'd". 1~!Iili''''' 'J'nnq P1.~orl bml!mld. tepld_ IlhiJb.. Il1Jet:tt]f'j mlmlnunlyeti 1UIt~_1J;!u. M'Il~u.udiit ftldl __ Wilorrinl ikl ftl.t m1lddetT~ 'I'!'I Uz&1t;~ lIn.mti l'-r~ tim!L.tl!'r v.e r;,l\mJMil N.:I!t lO.1lO (Ol'llun !I•• II" 8Jl. tI alli)1 .. kl.dlll!r IU,,,",\!\!::rllrnl~Lr' ,-"';JiIlAV~~"'"
I!lo

II halilll.hih b.Wlru! tof'lmIb:ea dedt Ikt: - Do hMtalJja. demolrr'ui h' Wtit tiiyeD1~:r de buIDnnMlI~'(III'. 'lNlrlr 'mll'rl"i;l hlo;: blrblUtAhga m'll l' (]~.Jlrr-. Tl.i nilll l _ mckI'R!II tl~ de latl.lclAlhM !.aald.tl". B~ bir aPe. 'l.ul1llm\l~uz. Omm '!!'te.di l~nde YIHIY0T1ll'l'.:. MIl. akL~ bQyUk -tl:za.bUnt

B&§kll.nmm rnoeclhd fUll,. DUtku.ndEi. Iloe.ri i!Iln;i1ijil dmlckn..

Devl~t

~I<ie 'hUkID i::i8.IIdlm 'i'e Bleak .eUk.. 1.a.n Vi:' t~fllhilrle.rl. lI.nLc!imdl'l pal' !:I binalllna giW, ;BQmlD jj,nDlnd~ t:opilln.n bi1'll ..rc;ovsllmd.atIlID Glkl,1 n meIDd.. b&lk~.L'I1I CLkll!l F vd L1l1Ii &m~Iln[]wTu mf!III l!:kt:'tln ~i!ktlii 1I.1:111!.1'1."..~ hUm), t IIIUead "ll!.IIlnde De:mok t. PartlQ~lI 1IL~rlne dD.l5tD vazifeleri a.ruaI:&n blr kClI.uflila )o'l!.ptl. Bu 8l''fI!cIB

,elu1n l!N1.IIr.indn. biniI!EC'!: Drmir· dH hCYCl:'anla Demd~['Ilt Pam biuikanl!l:n E!!lfunl:;l.Ihlar. Ea} I' Ill! cierI, E"eldlG'l Demir'·

o diin!!rr ki ; bi]tiJ'I ofllrn,.!I', mr.<aH"l/. fid.,Uei't tlkla I:'e Ipa~ff11e B:tjmaql'lfl' l1flritJt>lf!rile KarMW"l OiiPi !IiI" mnIlfUriril1 go:;;. iiOOn ell ~"ri~ IUllirule gf.·f!lli· 'ntllJlIltyol". t;inlif 'l'f. JaptmJarl. rlintlileri. Sillamldnrl, ell1tl8u ,iyak bl!ga:. 8m'll', kl!"rom Irkg IlIImsup rl'nhlerir" hU,iI};n dunya lmurruar.1 E'Suf Mnhnwt KClJl".Qkuth.l1':l Diil',u,.. 'cri(U'. leUc:kh'H' ffl<f'f' U ,oMu! __, • Y Iud S,aba"!1 dfO{;iI bir Turk r;azH il'lin. rm-I I "tllY!l~rf.lrf O{'j:'('lI rU'I-J:!.!!!!.ql biT t!r'f'lf'hl 1'}W'l."f~'iliPl}1I1 =-~ .....:--~-....... -------~~

r'l" IPPI giUtdi! J'l'llllllnl"l:'jU E!'icR,off fjl'mllt dUn~ltJl/l amat rna/ill fm'i l~yfjMk.P ...

13 I(mmm!all

Wflw"t"l1

!n!'"m'f'kl'limfciil1 f'1I biiuuk K (Jr(lkul'/, fIIlze

d"',~

/1Im11rJD;r,r,u Id. 13 .li:mnmdan 'OMiJ ~F:inI Sa&o1i!ll vaIm.!' l'.rnl Sabi'lhrn delil. Mum '1'U"kf,~d,e1d olwllH. <l!!ufanll ga:rofl.eli i!ilQ.cllfdD-l H4J'4kllrhll.l ya..'·dllflnJ ilIIlip tdlplz! SIWdruyern'nn itzuindt', mlUW'W1Il '~iI§lIldd 6inln dG!I!l,;J,IfJ ,iir,euk, acutek !lie ~!!llU.lm;r ..

¥dabilfi:e.~ bit' Jj!il'!tUiP..I, bu .~~ fd.iilll~ dmeklll'lI (:fkilUlJ'f'mi{!, aynrn, lilt .I.tIlai1aU' memji,~klPUn {>II c:gk "edlM Pt' ell ('Dk bym bale fdlle,. ~ll blJ' Ildifdne 1I0ptO'maJi::lu~le. gfl'i.,.tf~· &u mmu~am ~e.!It&b~, 7'iiI',t llDjjim ':QJ'ilUnm eult ,rn'r Mdlfai llaUne- f1f'tir Hr.

AQ.I'ilyltklt.l ,aD:Ii~'td.IjfiMIYlI,c'i!IiJ

1,o.iiOO linll lib'

Ilerfletliti-

Istanbul •• Se:rglll
Tuf,i),'!'YC
,~"'~~

....... --

kOlIl.ll!lYOllllllU Imrclml1l ve

~~ !mel!

B8$bakan bugun Egle,ye gidiy'or
h.
80lD

1n@lll.r k-.yn.lII~d.. r!ll iii bl'll! BU., A.l!nI!;nYII hlmQm ..tl, Ihtblllkanlar_ d:Im 1Io1rhu! .!tou JU! !run-lImn I:l. .IOCrco Illr Dyellil: dI1Ck'\'E!Jl, gll'rl,t F_ mllllli· :EUr ft~l'n !liII1&rI l!.eylUll ~tm Iatlr~ cB:Lifll!l1!M', au IIi!] ~411. b'lr, blr d~"I.llLl.k 1~!Il yt'l'Ild'" gh I~!'JIr 1.[ m)forla.'r._

Ank,aradaki
miJessif kaza
Anll:.arIl.:3 (HIlS1i8t) - Bu rlln ~rk Ha"iL KUTllmu m~!P'ihtDlnd ' :l<'l!.pllllll K!!llterill!rt ,!U!yredl'fIj To~ kat
milletvcki1i ... oHBV~ KlLTUlJlll e

M. dle' cereyan eden hadise
811•1M.
llir Otmolrat I\)jii'i'~'~ro~ IfUi, Millet Pwli,,~mj1 QiirD¥J111iJi deJdekll'U'of, dJillotf 1'«r:tt ...,,,lr began!it!itme 1uu,riJ1/or
Ankam:
yilk

m,ltmu'F :kcrmi!lyo:DI7. bi:o I'lli'. hall'!:8n~ 'BilJ.,thr1.n,hnilli bh' ],ullmad1inn bi],dlrd.

~'Ci

~.;.".;..;,.;"'-J1-.j.

ifii'" "" iJ!l-III-T-. ~.AN"""_
..-"<'"

....

•.

OflIlDlA tnllYli une1jyUl bb" tl1r],ll 1lamaml - . IlBIDBmUladtr. ~D Y!l btl. fill lillemU ed.Ilelll·1lg Id,illk . tllrlomlB,yoD, 1 lIyhll:- me~ Dtt1c.e~ ~l:iir rapor halilldt: . vtayete \'el"lDl Ii 'I!c. bu mpor kati!>'f:t !lade dmgme'ktedlr. 'ladi(ye komlsyonu ilJl!.IUl1D6 mesall riJl'l! ~"k' ~ile 'rnd Ufti tahlliJllt \'erllmi~.
Mahntlud
" " •• "~' I

AH·lae h,'Ii
III h

l.nj!l!IIem~l:;]'1I U!l"J:I.JIIDmit aU Olms.mul Jijlll.ndeJl 1m t ftJl f i hllLlledilemtmJ., l'dl. §II'fi.dl, "'nk !"lid •• Mail tI BlLIu.nmD]l hli.'l' bnh~ mlill.lm 'blr komI :r011
IIUlliI

...e

IAl'yabs'ti

ile

'Omit

'Ilrlr.l~' bJl:llk DI Re!:ai GUT~1i'n.n yenl blib;e andlld&n.n:& OB ... J..ntlOZ'a· I' (lfu.".j - H .1. k n ~~Lne Ani 'ij1iL1iJ YSPIl:rl blr pi br lHoI!k Itl;z.eredlr' VI!! ...;wm Ju.bet1u ~_."t.tlo '~UD ..11 Y YU1I1 t H,oIII .;;&rp~ k 1l~1I~ !lurl1!tle ~ll'IfI'Il, • do:"nJ 1,!Ii. II< J111d lil!~ - dll, .urn'r !"'~lL "Ir WI .. il...... ~ ltl 'LIT' Gli .. linin l"erlk~1 h~t.ahll· I rmfl!:ali V&zll'·~tlir. pI.Ibl!.!;r n or'It 01.11 1!:p t"Y.',.a.l.JJ:LI' .. ,'It"" .." hr. neYI! kaldJnhl'kell yoldA vc:r I e1· ~.Dtkl )'iI!kllno da. IL\'lk.a &"h!.n. .. boll ..:ru.fi.tl". D",,11.1I, :Ii... Ii'LIIjUI'._ Ii.!r'na pl!lnl5r Hnv.Ilclhfc ~III' bll~f]jf :rnJn,.T 'llil'k 111'11.<;1011",1111, A"..ha, t.:mEr, J.r...,I ... , lllhJo,~" Dail'l!'RI Gfonel Dlnkilil'lI R.crru.L l!io)-LJYuaTf't'I r. myJ'i!I "11:' 1Iet1t:' ..nin ~ VG KtI~IiIl1)'&y.. 1J~.'iIip;!IIJ<. O.nli: $ellcolln ell'ioE! d" ~arpm I ", faka~ 'l!In.:J'!l~ SA, • I!!l. f dO .. (D 11.I.Imi II • I sit I. !:lit) bu hz.a baH! II.UataLmll~tl'l:'.

.1'IIIl'.t:

d·'· •• •• Tanzim,atJlD 110 uneo y.'1 '_ODumu

,.... ~rlibem
~lIdir,
<1-

Loll.drll, 3 (Ii. A,) (Alp) I Iklmlt olmiMDlLklo bwlibel' iH· Comb ba.tlili&.runm nlltkundtlD A.lJi'Qdil komurU:mi mill eod lill- b1l- Inglll:Z Irl y:n iftR • J Balin, Ahmet Dturun Il0l5: illtemlJ- UJI,ljl'lii'fil: leill oalll'ci fIIurf I.'d€Fdlllll OB'r~nndlginll gij:r~, }'IlIU[fdll .11'\ hllkkmda Oumokmt 1'1I.rt.'L mil. kFn 1J.an!i kuruklma:" !!leVlll, Achi?lll:m ve .!'ll'!humtm Pn.h::t'l'~kmof!nndl!Jl ;M:ulI.mrn I' A.TaLDndr .. 3 lB B,C., - Bu"..,:tll lII~ r11100 tl;l,~l~.Alc:o.cklardar, l:ill." htyanl.tto bul'ummuatur. hI.ml, ~{llt~tll!l"L d~~~1<!l<11YL'l'l Be_ 111.1lilll.Q.en. ll.L:;thlll!rl BELlmnhfL lhll3D1 mcor AJnJcut, MlJtnt hI' "I.n blr lfll1'funt.L!lmlJL lIJolJ.!Jfll!l'l:6"", De telul.p W! dill' teyld ,ttm1~ th:-, tilll.le Mal'll:. i'arlbJ ilt'1iJlUldIl.k1 bY! ~I.a A\'l.ilu, RlIII),iI!. 'i'6 'fH!¥kl~J.<I_ EDlin k~ynMllI,rdll11 VC'I"il!'D 1II!!oI illtlWta ta.mf8iZ oJ(!,uj'u: gtbl plJ:' DIll 1io1m,,1f1 t4!mlnL311 Il!t~, m&Illl!I Hll:l:LM.tli.gijr~ U'GDIIlI§l'~rl B"luLn~ Ilmem.tffmm teamliHmrl Vill .Pif,¥o ol!l.III!IKlCIl. ka)'4:~tm~; Ve df.i'illlJllr! tumm IJiInzat.erelol!rlnde ~1IIll. YUr.! l:mk'llk b~hllllj!lI'I!Ildc llithlUl :kH (DIoII.li1fi1 iii .10 SD. 1I d.) ] yill. &J:I p;lllnd(\ .gt.!«e~~lr.

m Il"t

9 {T'elerolll1l1.' Ielilllilll'!ln
(i.~lh -

Su.·

etmiyo'r

gUnU

wt

o]a.rn..1c. 'mlll~lvotIIr

TAKVr
_...".,....

uta YAPItlK

.uataD1m bi!:lIIYia'
ADIlYIl4I1.

d.a. 'PlI.rllltm~JLto tamlW!arl, D' let Mec'!~.ltrlll..ln mlJU hU:hmJ!r'Q; thl! te!!!l~1I nl4u:IhJI
(II!'IIIJ~!'

~k DDlrtalU'li:ll 'DMuju ib:(" un· I~t ~U.! ~...~ WI toIlll.-malnnn,m bLr IIlU eiidliiHru I preui.btnd.t!1Io R; ,Ii III~. T u),

&II ftib,dar I bu'k'l1lrnDu biT

P1etr1ol div8,Sloda iirk gorii,ii
Blil" A Il!II1'rik.o, i~ICili.:m.eli

Slan'a.t' 've
I~dl~lfP ,II. ""r yntl" , .. 11'11 iill'itMl" !lIU!I:I'.n C.. _bf.l:l!U' IIl1w~ I!lm llJ lutl1'flC "~1iI .:. liI!I!rll il'ill1lM1.- nwlllll';:lIr. Il:Il'lIi (I 1'!'i!i~" (llIU III) H'i kiln!ll

Devle

UL.UNAY

B

'rqdt;lJl>IIl dlVI'lt

Slllhhat

ut'teciI9igi .... TO ..k petl['ollIf' l ioin

u.

h.Jui'tJIde ,.ill.djl~ jntiba~llr

Balkanllglnln

b'1l!' hilt. I\I.du ura",,11 .,.daT. !WI· I!lI tHorn MUm ,I Ib:lm'!!rr. BII U. 11U... t !i!IUI ' film OI'11lrn ,IDd:l'lJl roll lIul,.1.II GGI'lIJllllli dill! !1,1I!d. t.-.
r.llrDrfl_k IIIRItP' bi!:filr IlIlllJi. '1ll1lnJ;,Q 11m IIl1ii'lsl b!] !OFIr~ mllnf.lirlt L1inUI II,I'IIDI Va>' ul~~1"1 jg. ip:iill _Iu,1 bUiltin mIt'!! ,I UI Illr ..... 11tll,"1 r .. rt'!!P'Dl•• 1

kfillJIti'i.

,II-

b,ir t,ebliii
~~~~

'I.,

111111 rll:l;1m .. IIq.. a.'fdlrT 811 tn.l'illr.~ II nl:ll'lll 1ft! lulld. a.. 1lun::II 1""l]lIQ'Ilr 1bI'1I'nlliU_ 'IInlll!lll[r~ 101'llJ!ir, ranfllln Mlwn II!I!rl""'IID~ filiIInlilla u~ iii i!i.IIA!Uil:iJI Itl" eWifrYa II!lirrlr, IHmuii bitunl irtlO1I'U' b'li!" 1'I11ldDritUlr'lLr~ve tllm, ;whrfnill!l" i ItulIJflld. klr. 1"IIu·ILIlliIllIUI, ~1I,lfIllr._ 1'1 LIIIiUI'.tlll ur 'I. 'Iert'" II ga:l¥«!l r CIfl
~..d;an kllllt;li'iil,
IIiII IIUI;

olur

-I.il:r"hl·

l'

tillk

ne)"1t!i t milan I 1'1 tli'.,g·UcrID

I rI I~'"lOur-

I,n'-

I.rnln .111 OlD:!'. b ;r!lll 11:i[JIOn film Ukldll!ll I"I~

IEmeJ.c:hye ye:nlden
!l!ilinmll

I!yrd I p daJ,
"1I.~·I~eYI:

~1!g..rfH.m.
'ld~lun
1I'IifI~llr.

D!a\!'l~·t hi it

'l)MJiO IUllo11b'1l1'!~:II'
III~~

1II1n1L1]11!"mal!. Man,.'1

doktof' yak

Jlil'llilllr..n., i!I fA.A I s.glJ]{ V~ I!!n)aJ Yar<lIm liIl~MI~ndlJl Ii!II llI~:'lI~41lrkt1'.jf 91!th l l

IBI!i.,.~~ ,o.l~1IlI!1II il'D"'lliIlln hi rIl .YoUlltlll, !fIIrtl 111m p\llten 1'I11:1.noMlan n.~41y.nllmll' .. lIuhmnlOilil1 mDmklin iiJOImiJj I'Ilmdl, IMI~, ! to

OI!'I' I)lrt~;:O~Ih. tMI¥le mu Uim til!' IIHI&'m-l· lI'IU'lfU'1 'f! 1'19!IUII 1"I.[lmko!Jln Qillml~o:r. Olrtl]ir!i'[l'It:.111 II'Jii'lU !l'lil!!rniik dlUJl<IItllldLll'lr .." FUn I'll! ,gtU'im E; mlel'l Q[]M InillilklilllMl If'' II 1n p~1Ii Io.I!It blr I m:I"lIi11 m.l rr, -

!tin'

mt! Fni4t p~

llfl.r!Julnln

hand e

~~r.1II

flUTlI,d'rll!'ClI

!¥ir (r.L11 ..
l Y;[W.II, ID JIDd ",~adIl4l,rj

dlUl Ih",

m 1<11:1"<" lI.yudig;. d tfi{,o'"r. 11011' Iu.mam tdi!.r-r 'iltl.z1 ~ Y &l y(! <I.IA" rhll1rtb! dyTU.nllJ U rln
Y n Id~n t;,lIcUtllll'. (IIiIU!l'lll h. I; b

"'' til
.........
.D.;;;....Jo ...... __ ----

ili>

(Ill

u.. r ,IIIIJ

IlUll'll. ,

1I<1l~NIIl. ",brkm ,[Flinn I •

1~1n )'o'lotiJ:l'. El'11I:1,,1:, ltilflll5l Ibll" Illl~U ... dl",,11 y,lIJ'dlmn lloOntHli llll' mllltBII.U~r. GIlnI IL 11m., 01 rilnlU Mrllulr_ 1P,,.;;nRUlf1Id;Jfn IlLurlar ..nt :J:J,llIIn, D11'1!Il

"r

'In' ~llorilf.

SIPHllllili nl;ri11.1111 blr I I G ~~i:1i rlln ~41jj~O iI~JI !i'o,du: 1lI1z, bu "al1r A..",p rlloo.,.! ii;.. I·dl••• D h Ii !lien lilr lell 111m Iintl;)!" fillml di1,llI illr ... BU!'!!.!:n ltiti IIlnl

mUm

I]

I1n IIU'''"

'''Jla8.ll

II"

Illt~u

IIIl!

Inri

IlialMntrotn.

11'111

'lII:I~I'I.!l1J

mill.

... ~~ .-----------------~ ~------~--•• o ruden ge,~erkeD
tn bD)'1I1o i'!IIIU&Jl'l" n!tillrt ;;11)'1 IIII' IIf.I1 rutu!, "qDl" 11_11111 151 !lD lir. lUI 1111 :11"1;. II i!ll~. ,~O IltIr '1IIrllIIJ;l!IIlun u~~ ..tln~ II11WJ1'1'Il),r.a1&111 u!iMlrlllinlm ~llln 1C"'''!!j' Klblll'llioll. umm 1lIIJ1'11111, nl, rd'.",lr, Irt!'! !Ju.u.sly.nn d ..
ICllprtillll'lUf! IJ'IIlnfm Itl ~,

ith,alCit
AI-

~~~~~iiT!!~[I-I
dll·'bra
"11nM.hi:(".' '.ilnll',J'liollm Ii,r. tl1l• d"iIIn1.'J iJ.i mil !III .. .t!o 'ii m .. JOIT,ln I mi d..h. I,ilti. 11(' m L,l. IIJtIL",. ilia Jill ~f..... ,~" 1JrJl'~. ,1,·11 ile .'Lllltn. HIir1 kim'" 101m' .....

F2

" K '-.'(1,.

"'I"

azalma
yalunlda
--... .,

d •• trlrl ~tl·

9F

• •

'r\[JnmIlUlllr. IIImm III!!. Il1u1 I!I'I'U "Gprl) IIoIIrll1 hill. Ilhli IMI h;ill"". ... ,lUI III, inllll); I!l!ILllr iII, ~n"'n .... 1..11 Illlu IIIIprII lhlhiJl ill rtUI. IdUll r4rmarll.n lIiWdlll'il" IHI nil H~I tim'" uil'lp.llU'l 11I~1I1l1l1:!WI IftIlIIUpln'll IMnHl'ltl'llll. Bl'iliill. ioIlrl I mIlD ,clln bu Ilu:melltlr ilillnalll., ntIInElfilll1 afll!C!"n.ILlndl"'I,1'I

--

U

annesinin kalbrt •.• M ,,.In
;'1Ii'

"ij Peygamberimlzin
"'lIiilir!f "'QIlj'ln
IllUcU. Ir,II., " IRI tUI:11'1 MlI-III.,,1iiI

-

INIYMI poa, •• bll'rIJJIi

A',.,up,dll

'f1'1!~]III:r11li

t... ,,1 ... J" ~lr 11.,,1 1~I\ikH ~Io.l 11.10:' d .. lit i•• ~.li,..r. I" 1<nt ""111Ium em,ili.,e edihyor • lillUI r 1li,1 Io"r d, roe.:Yol r.",lnr 111.1... Itrl. .. k.t'ul ,,'Inr!c I' 111•111'. IiIInr,ilI, K pii'!l 1b11' I'IllllidjJ<IIii11 .~tnd, o1rdu. 1':.1, ur,.tlll, lim hUI, 1'1111.;. 1)rl'l, l1[n .. II'haJlt ido YIlrpllrlfl mOn· k -1'iJ. fl'nlrdllo.l ~u1 Qfillil Inm.~rllIf 11111111 Cllllftl!Uv mQIDril liil '" hip m&al rl..r."nll'llJ ['f 9 1E".t... eIIlIJtl I" IIDl'm ]j: f4, dl!ivll'l fiallfirl Inun " g lIFaftII. llilil".)I,iIlIIg. IGIII!r III< I.Iftr - 't!!ll, 1Ii"4Ilkllo, Iltlt" jJ,li" .. d, "I r ~1L~L1lr. F..1i:1l1. dU,lDI!!kt.e-III,... 1'd1 HQll !ill - - lin, KiiJpril. Dlr bl! gtln till' mlktu I Pli' ,rtf b'f 111"10 ... 1 n 1!tJl.' dUIll'!! rdlr. M~pl;l~ ~ma "0 dl:lm - IIIIiI' II1'II 'rid _'" ~. au rrILliMr'!JiI!!in I!I loldlrlll.'f'l I.h,p ..d':i'!'I', h ..,.. hfi ifJ run dU,l!.l llebt!pl~nDI btr iii,. oil r, lSI kII....... I[IIIi DdI~1 Ii'~ Itri"lnllll ..,. n ,L, J:I1..... rlll II,. 1ti9 lM IJ~! rtIIyle LmlJ. dml!ktedtr; nn tlrI IIoIir dr~ II! ..,.. Mnill'lJI ,01 rCII. 'I' • .-.dIn IUII::rdli'i'll •Del'lLD.!.te 'nitd 1Jli!'"l.ruI:l!'n !roT! QQ Inr lIIIi. L.,1u.. bir ~"rl'll Rill'!""'" t 11111<11'1 ,,1111 ",jbn. l"ll."r, II" 1[tI,.l'!orJ.' kl(J'" _ 1II't1r8 tg_a. ~JlrrdtIdI. lor. fiI. fLbu !ili~"nP.I'I nl!nl1z IIUllrll' ",Lohil~i"i r"'l.: .... "notm.J"Hlm, i"I IIlIT .u.:lrll, 1Mi'D 11Irnrtlill, tm ~ liIpll.nP!' k.Ii1!IrncIJ I 1, t,.o 1IL1l~n.Iri n.l" r II~r .II~"'" flllMIIII!. 1111,IIfIl'!PIIi 'mujllplu' Ilkrn'J'lHP hlillSl, II;vu. ... 1!l ilU.flM "Uf!· ,"o;r.r LI" m"ftll". 'V'.~',aln~ lIi]"1,1- lilllli'. J:!nilial ...iilt:. j~li 11111, :mi'.JlM • 'd 1."-'ct I'Jlr- __ • 015~· rDL!!b~ · I'In 1(11.1 blljl'llllllt, • TJl'lO)r II"FtoL I,,,oh lit. hon,l liilifIlj 1~I~m .. " jmkfl.ml1l O .....!·i 16n E1mlnaQU. K~" Il<!F"'1'" IN .... , •• rllrillidJ. Q nJ C!1l """"'''Cl !illIJ,I , Ami. JlIPI'CftIIn II: I !'WMDJ,IJIJ" ~11.nbul!unUl'I 1Q'li'MI1iI1I1 IlIULJU;dLll', t bbll5 cde1:riJ. I.sr ~'nl,,,, Ilohld.]"lIlo Ina d11 O!lj ... ,·I, ,nf;"''f.. 1'Ju ,,," ..111 1"1 in.rl':!,I~ .. , i!6111:)111.111 II:'PUI9t:!ll'IlIrn ,-_tIII W1!ririllj] 1LO""4I,. rU_lInt'l', ImIII umn etl Dl;l!r ~~r. m~lek'Ctbill" 1!1I1ot.tI,... E.... r •• "rlnd 'fl. .11, kIJ.11'1!1 i illli ol .. r. . ".Alr. D. blur WI PtQf. M ,~, IMI!I lkII!dlil. te lthallt buill boldu. Blr ~ m.... L.~llJ.~ di.kilr:ld 11 ~o)lI P r. ').1rlrl'J" kflF.hltu lor.. l..rum 1~11" ~U.IIII:1I1[[II"Y !!I'II.d:Ii dIlJI & -ifill'll. "lltaJl'l, 1l!II11IiI'L!.IIplJl.,', 111.. lui dJI. pl)'1LdJIn. p!IIn. dnrh· d "in luo.,.~ IUI.I. tAd .... h.1lI iJJI rl"rln biJ:1 Il:i!.im .. ,lIoli,., t .U"~I 1<111, .. I'd 1iI.,,1I flap. pnat, II; Ibm. II; IiiI'll, .,.tIlI [!oil tllillm tIl<' ft hid blr nfblLlia.wr. RUktlme.. ..Ion biJ q~1o: tnlllliai rdl:ilo!l'or ~'1Ii Mr Ti:r"hoAU Kllm6tJi ., "'1 I.... • rim, 1111". 11'1;" '!IR!IIiJ1III. Jl'lniil Irlmlll :rrMl,ardl.l. tin ~"rrillan 4f'VlI.IDe' ttrn1v· ~I!il uyndml"r b,. IImbblt' ["i.,11... 1 " .. ~rl~ hAil "ir mr llt;141 11l1d rrwJlx 0.111 ..,., IIlI ilardi ,.IN!. 1(0110111 Ilrk III!',~ If!!'11Ir1,DI'liIII. '" Ii' I U blr ftUr1!!tta lin m\ I ni,!1f .. I!nI~dJf!ndlur. I aa,UJ'!ulu. 1'1.'[11 dmf&rn J!!lblmfil If.. iiii' Iill 11 'lrlinl~. A_, ~III. ",11'Ill: ;JIrII. Ihrnr: mtlll [!m dliol!!' b~Ulln 0 dnl CcIo:I hroti lin '1".dil'l' Ell l bir Ira...

!~VldC dl.'i~ec~giTlde[l

I

1111'",n

Alllrl'i.~1

r"I.1I<

o,~".,

l"oI'Il'pmt.ilrl Hlolntl .. ",tl'UII.. lI!JJiI M~~I!li'UI[1I hi III III\! ~ II 1m fI• .lII!'11 iMIr C.lad I!IJI'IAir IRIII [igj:. ill'm

rul

..-n!

t........

"Ii

.ih.

,,,It

.It 1111 nllm ,1111111'1111IIITGD",. I!! IOn 1Ii'I!I'IIIrmb ,1,,"11:111 I!.I~ ,Ih bV lrirrnda III if VI I.m bll tdl_J. II~n d,," m ..... . II II , HI .. m 1'\1 uhIp Gld'uiIiUmulu !'Im',Qrull!l. o iI'.m1l1nltl 8Bllm •• !;oIlr, IH"l!:' tl I., !;II
"11#1, li'amll'.oIlI, ~OIl:I!II~'" QlPl~'" 0 !IJ!,~g•

t!V .. I~l1odlLl'l tll)!.,I. Itl!lill Ill" InlOI:!'II!, ''']iiI:!: bJr Tlblrl(i!i III, mOl'll", III~aiel'!,

~:~=:~rb~~:~:i~~::-;"~ I

IlIlln)lUI ratifi',!l

II,loi", Ifhlll~ OI!JC\!lrIloIrJ;! bg.. 11 i),ILlIlIPI II.bO Ina ~ ....P riCi I1IIDII.,. .. rtU IIml,ll: I!IU II:tbl. I, III :tlorruLII .~h 'hnlb ol;rn MM!Iflit ~{!, U"'m IJrhlnllGr"flu. IiI;Ul'llcl Mlih.iJmm.4IJ ;lldl In'I nl

".'j

.s

~"I!!II rI!Onll'l .nl'l4ll Am] ... IJr:llp g,. In.! IM,HilI. -IH~dl. Murin kalJl1 .. linin tiUltlii1 Ilbd 1!!Il.Ii.lIb. b1bnW ~!'idlllnlo ilil rn.;u;lnd nl 'IV"" I ImUJ 111m bu uk I Ilol nur ,[];rill t!.1~lInL!JlII 11'111 H'IIIWlmllll aAuI!arll K b nip! p: I-

II rI'II III flL1i1U ",.-,.. IId1n1!!"l. I"lln,I!!IJJIU. !IInrll.. MI' dnIOtD II I II'Itr _~ll'l _Ub! null I;.I'k l'1li, bl __ II. ~,' ,.. 1111'1, ihlj'tn I'tQr\Ln lPo'llIJII!I", !1II'1i1 •

If.

~!i

mal. VI rqy&ru.rl [!at!anfida:. liIll' l!iI~li ",rlltlrl,m.',ifk. Etoo.... '1', mUIfItlkUlk beltlC@Elm~kt!I. 'bIr trDolum ~mril1i.m;ll!lo:lll i.l;ul'l ",.l.o:lijjmi ... 1«1 !fIBiI!] ~r'ln gJ·l..r1o& ,glf!l.!;": bu ,iii"'" hkrllllt~ Amfl"1w:! i•• h];f II·' ~Ml!krl!lil!lo 1C1Lu,1l.dll. btl ~'l,hrJ:dl Ji" 1Iio __ p .... .. '"' • ·Ii·. •. * balllhk haf1fllvi',f""il mm;[lljI,B.i~ ~n
-.Ilndl. Jrel!IDl!ld.~r.1o

III1MI

IIIhmllilrl;u

~I lI~r :111:1",11'1 .. toQ.n.lIlUnu "Inln~ '-UTQ!'dlii.

mill

Mntl~

lr'I!'''~

""rdj

)'1i!l'111l11II !PB'nl;lWi,-MllfIn1IU"1I1l IIl'tU'il !llil. I.l .. l'lll,,,. Il\!wrlolJl il.11~

Ih'l'QI',

I'In,..1I

!alii IlIQ~C"kti1, ;I'!Jlc.;J'D~l.

Olli t No. 9

endm!!tI

r eu

Im;rl~r~ u·umd. III!~iUrr
Erml'l,iJlt

Vali elOn Uk
dersi'ni verdi
VO "'. lkllollye Rel.I! Orl1. hut 1:I;r, FI.l~j",tu11 K.rlm ~y 4llD T!b r&k1.llttJi1ndlli IlII r&:r;l' deninl 'll'HmllHr. PNt. caD), d.e::'JIlol:lc III Iklu~ bq.!j,mJltu-; ~M 'bql&r'lKiIJ Ii.UkJ:nda t:aj batulmlll I4II~I'Ill.tJ.m~ :k.~_"'_' !I.1;n~ok. I'I'IFJ~~I&Im. s~Wn mad !U 'I'll mlMY.! l'ar.l!.b'!ruI Ilu m!!'m., LakelJ.n l!8u'Jdlt·. Cu, allm b.o.,.11n b!!'r aanu. lh dmdt omItud. It wuJlcnUdll'. Omrllrr,,1lrl ~I!i yJlJ... ry I!.~ kulClIUl.d. \'e ~CM'I~1'1.fa. h: k.a.ry!I :karJl,.. g~ll"dlfl'" l/Uk.eJI. rim )gYIlmUI. Vii' tJll(I~lcrinw y"n], V&,g[=di! cit! ;}J:I piAn ..... h.!!'dllli oUnak bmlm I':'LDIll?Uk eo nEll !iiiI' iM~m<l:t ol.a.uJl.Ul'
~tJnuZ1l!

n In

lIAkf.l.Jm,iI.,a hur-It

kond'Ui 1.n

konU~f cali:

Damat Fent PS§8 son dereee kin giideo bir adamdl
bir kit; !fun bllvu:l{tde bulunmUij alan Ul')"lUllade CemJJ 10[01
llI1:ayin
" In .

CulQrlHi gUliI'll! 8clC'dlYI' [lal:m:I :SnclJmenl, reylri.lld~ bbr top· lub!l'. ~dm!;a'br. Vall. Fabtl!!t~ till Kcrlm lo bQkanbiiJlda Y"jl!' llitu bu top.tant:ull. gtef:konClq 'IfIItl!l'1nb:i ",n1~tI ,I[.JtrII'IIUuek bti D:lr tan!'. vanlit!ilrtlT.
nr:f"~'llI:iI"lI!!I

rt 1'j(f'l!Inl4I ro.~urr;rpI'Jdlol, tim!:l' IFlilo li'olrul [ljolHlmlflfl 1'lJ.rIIl.~Y41 OI"lrtlll'l I).urd. d-,,!lI' I'iII' 10.1: 80yD.. IlliUlIllil IlII'lIn'llnll IUIur riYl'iII I'IIYlIlsllll41 :nb (:i a.1:m blr i'!idl ...
llliill ..

ruth:

.imJDI. 011_1.1 1I'11P 1_ II'. _Y, dllJ!J'll'UI 1).1.111 HI~r

do Dr
Qtu!.

:i~l'm]Jen

ltdlij

e NllZII"htmll. (ilf\'UoflI!dfl
I!dIldJ. Yfild l~

gt'ldigl

.~

(ivat

Bey

do: r~brllr h;:il!l MA4LDJIt giltI, b i1 di Ln~ tit: - Tefti$: heyct! rdsl Cel'nt. .. C<.m'l ~JC111lUlIn !turd.! 1lS1lch \'~ l!Iomu: - H '1l rl!h'Il!DI mijdd~u.mll'tul

l.i~i.rrdol!n Ulw:a redell loll: :m,!!llmIJl: - Eve-t d;:nutim 1 On u, Wddetia .r.lI.enk em nottl:
Ohl M,lJlIg.!. Ct>'I'~t!Bty btr l,'.'nl NIWI':

5lIIdd:&iun111 ynpbld¥lDl teDkit lunao 8 ...c IkincL lIilll[tI. blllUDI'! o;'e onu ll11tikam d4'P1'II!ll gUtmt'k17 l:ijh-~bcl (,·.velki gUn v~ dlln . It jthMQ eOi'!re.k istiIam VeoriYOT _ bmldan buylr dl!¥amlra:n [Ide· 8U11., \'W uJ bl1'ai.; Lp ;gidiY0nlun. m:1'i - in~"lat "l"bE!!lioi[L del'lllet~· Blf Em illm tendil!l1 Damd Few n('. girm~r:!ll:jih!rdir, !'it pap,nlD :lil!liD~ k"y, 1m islifa :rnr:ktubllcul;r. YUliaitlan utl:t.Vakohman ka;sk T,~kd M.~lllr ml&in"! Nil' is!!', ~lan 01.
mlil.:j ~ bu

Tdrnik, ok!!!. tolebui kZI b.aklllIlUer do d1lt'uolmlr E~t Myll!DID~:E.. T.emik Okuldald Mllbtl1db Bu:1lan iai!! ~y1.IeII~bWr hht JUm~ $,ubdiniD llg..cdUdll!lId ~; Ilele ball. t1mulen; blldlrmittllc Ugv. takannr e· hl~ )'wl&mlll.L Sen mllitCbid bl:r den 1Ibfon! rI birlRcJ. 11IIIIflnda bY!
n]!l

d~' lGyleDlr.

=

i.ml.. 12111111'11 Ilmd II "1'I'l1,ll. ami. "~lIaPlI.n ",,'raJ; 118.1.n Ol'l'lmli IErmll'i'l d, !ilrll.11 lIl!!ifQ.I'IIl~I~. "tu r!bI liJlrwi'iUI, j rnLml Ii} fo!ll'l!ll 1A.'b [j'jl!,! J!.hmw iovll n tllmilUltlJ:rll Pi'! ~ hnl~. lill if.. ~tr;II Iwblrr. !o JG~ HI I:l II'nrhunn fnt.u ntlnll!l II 1"111. IdhQ'lIl. 11C1:mblllr~I"1 lie ani.]. !:!!I.II "11'i<!lJlII i1i"lto.dilJil fj II, tllr .Dl'Ilianr
1l:J!'ir.l

dld!.ll

d.,..

Jiikl.llllp ~!II -. IQt1T. 'l'1~1'" rll'IJO allJ'ld~ 111-1\1_ "11:1.
IIZI1ft

II i:!;madu

1fID!l11'l

!iiO:rJ~limii u:nutrn.J.
1!L~~!t'~~

'l"e

ba

him

"~llll!!ra 1I~~1.

,gi bi 01, Cf .. ~t. belo'
.'

o!mrl ~

JWird\l ~.

-l'%:;iti IltIf'B ~tufib:! Diye IKlrdU. Cent Bey IBlilciiSlhhI ~beJl1wdflll •••

'fIetJ~ Cl!vap "enil. ~

-

- Carum. b-u. botJWI: IE'bebl blTl'lm da dotnwmll ii6~yin~. ~ti bu l.IIma ile lIIrm:11~kele ~:r: ienRJrJr efHDb:! 'f'mJl~1d 'P1nI l' reUli. l)Inmlt fi'IIlb YIIIP.· h1fJ.)1 ] B\I~lu1r1.fi1n ~l!WIIl'l[lL. lilmaltmnl!l tJmr: ~tmiJJtll". HU. lIIu~t D~ gillllliIUr mUddchlllllllrnJ bu'!l!l'lIYO!. Allah &OD1.lDuZIl Ir!IliY:retflln !. e- U Be;)' ~pI!ya: ko.,. lil. V,a hi NI.W"II IUIIJ bl"pl ~rl an'a!. mliLk IlirumullU hI! l:tti. ~b;i!Idim iI~ I-lira. III tubmmft Imre-,
tiDI ellen", ,rem.! HI 00,110 ken. dl 1)abidtnl taDldLg.m h.'ltrrln •

,rna. liullHL! (!fv8.t bey
" III

lefhi! 'eU reh!Ul;1rldf!D 1l/1l11tifll ~lp bllJJblltun c:ellL!l)1m. - HD}'Ir .. gi.t di! ftJZifr!iiI..rl Ita·

til

-lttU!l!~nf:: hemen ::1lmdl

bLFdW: !u.:!Jh .•

l:\d! ve

NlDn
All Riz:I

Idrimladt

Hlnu:

r;:Jkb.
!lQ!'U'll

yan.li: dedi kJ:

Beye:l'e[fdl, ell) ~ $eyhlili~llmil'lnian A bdu rr.shrrr IIIn N'e!!ip FF ..... d "m~Lr .. c ben ..:ii £mCl Abd1lrn b lIn elt.lldlmlD oillJ.fU rn. ...e kB!~wl'lda

onun y("l"ifll' Yl'Yli bi]" liIIlmak II::!. I"!!' gill . rii .mllye kOj'll Idulal!' • Da.mat FlOrit pai.ill Sun dE!re~ JOn gi.lilPI'l bil' •. dllm!lh ~ ee1o'lll

'G 1111:'1 fume :mild1.irJlIlk· l~hl el,emen y.h§otiri 11ll'I:!,ek leri biJr.olll:n~da !!ivi~ oLIlr.llk qn· D"'ItI~Ollm ld1tc!'l, .:IUiI.. tIkWuI ba.hscUJ .... ded~ M: c' 11~1l b1itl.ln :rI'Ie'm.UL'lJU1,n c:md 1'll:ll I.lIJlarl 1ii'i.<lI!.«fr'1I1 ~1i!'tU kuJ _ Biro: IClIlrk:uttlim am_;l. tlbig~ HI!! ~-Elh~8!larl:n!1. ...e ICllbul '&Ln.\lIllUl '1'"0 'l!!:1!Junu L~liII i!lrM'l.l1 )., tl,i.lr.nl!'~ llI!!ef1!, I'll, IiLellllmUtl dct tillr'mtf::1. fI-.!,1 J\~flur~1.I~-1 da hl't Ull'lfJJ poliB lil.tmetl~de kill .' i!·il1I155 .. Amerlk.. i. [~2y.arY"· mtln felldinln 0111.1 olduhlJDll !a.mlmaluull\ kilrar 'I'er''D.i.~Ulr. !f11<l~}'i[!l::@ Il:tWIIIDl!kmi dcgt,Ur' ... i!'. ·1 01. II G"tie·1 Idllre.el v ltblk ~lil!mllJD gimdudlltl. ute .HIlI SF . n Ill!' Jt:anu "'~rmlrtJr. oILI erlkllJ, 'l'1! Il:.II.Iyay.a r, :ncll!n:,,_
~111J1 y.s.nlllll ~i['(lI. N;\:!:lt 6tl.l1oCeo vat be vi r.r iI!Itfl' ""L Jlll!s;;;:II:l!inli!elll

bb'Lm:1 rt'lsl

Tem~'br milhl!~m~

cTl1rk G<!'lI"LLk trl!,Id'U tJ> 1'11'1 tl_ ~n!l<l:ll flhlg-IlTllI.!rt[l 1<"lIlrrc~1 <ltil\ Uo.l'll'lIUIl. Jok.o.llndl!' hl]llluiJrn1,tl r, m8ldd:leri Cen<;nk dlLvoIIlll.Tlm t.()py~kQn mll<:llll fn c "i!'mUm~1l gll.l''''~Ue bUI pnm. Tl'1' Ii!I to LIl lri>kilatl, sQ-1'I gih11rTCl.:- Si!tr.~" n ~1)]g.eIl~~C!i;l 2JIl' I i!!Jip k. rll.rfn.rll11l vtlnll!J'ki&n r.Dgra. ,;Lm~ mllt'i!~dp de!lu' 1ca,;;:sl; .1:: !;!)l'fI. kajpGI, N:l!r- &iJJl l>!r'1a ynpl~YII1I Fin Ddl'{£il:.ce Z-'i5 litteo IuIliak JI!?nl l!llYll l>eydl &§l!IQ1dUt:~ 1l"'l:ler I::ibl"e:.... "100 litr;;: k1I~~k I'll!!!. BA- dt'll I,' ~.ekkll1 ftml"~I:: M;)Ua Or"n. ,~ ..It Iio t.!illyst .. , t;"p:~ki 'wlllndlll b1r mJ.1d:.aJ' 11&~!k !nyd.mlrJi WWtt )·!lks:1amlttl1'. A'feh.-net Aydin. ld&n AtqU .., N ilo Clllj 'l'Innlrulu, Orl:!.B.nArm, Bl: "" ~mll Kurull, S~'b11 TWl~dIf. C,jJk. . rtSma e bue 1 • hu E~'lIfa.O!IU. gll".Iif!.Cdt poli91cr

mAne,,'1 1{1du.un 1111 ;'CnUl HllIlJI~1I PlY; • y .. ", kUnIldi!Jl IIJdlk. BlI,,},. batll gl&. I'Ilcntl1'ilf~ enroll Ulnul!ll b[rlll>~11 nlk bIUnr:I!YJ!J ikad!ir l'I..r ',r1rIr.tt., tt tll1r~y.:l. lillilubul n :rlnlle Ilmfln IliiIb. 1~lx:ltrJmllt ka':"Jl 1t.8.l'fIJII. biJJUll!IIJI ,ec!JI,~ \11 QqUQ Witi' nJlI 1'1.... ~,ar l'r[l!e~r btl J5&:l<:nlrIl "0,11"3, All dcr!lfi" tlql1i.ni:JJ vee ~k1 L~ n01lliLblt. 1,,1"1IHIG'll"rll1l~ t.~!-:AI'nUIll U7.L'.lnd~ konu!:'mugtlflt. IJr. Faltrtttln Kerl::n Qlut.y I1Ill!bI! Urllllnllll.lII ILtlcl.,ue

p ~1t"'~rB.rlln,)

C!!mUHl !lru hOdln R~mJo.r. ': 12\111' III "Ir U IrIJlJ!llhllLll 1011"11Drl d"r.tmtk IJI!Uil .' "1l1"1.
byr:! 1I~H'mli III! BI![LiI,

"!YJ

'"Itt Ir~·",!

"lid;.'

R

.

-..

'I

bI!'~'Mi·

-.

3, 1,

FmD~~

Miidlll"lilgU

t;:r.dE:ma,

M,oti5rn&

temlrnelrl

idar,e

IS! VI"

m'udddumumi

f'Ollf'O.

Miidill'ii dliill1cliiil

bf:yin harc-l1et tamm l1.'1h. unut :m.a.dI.Bir mUdd~l 80lU A w[rli· de B<UIII.Il T!!.n.Ln ve lfom~m~II'

Blr mlldrl1! 'n1trrt: ~hr1M[!d!i bWll;li!II ~~~l o.1mt~ u,'T1\!m ""Uatl ~\l All Tl!ornMl, ddn lUrum /Lnkan.)1'1l II.Vtlt·t II!tml'lllll'. All "l'eom&n. IDJ'!Ju,t1mdlCll ,,""'~l tler.ldai:l~ gir1J iIIe1l 'li!1 r I.flllllnlu~m~ ,.UlIJ[lIn .Btl;!'.
I.~II>IIU,,:

t."k c]s.n bu ell!lIllUlla= .Jl<l.1 Z.l:.i:.u Il ':11 MII1'lItuill yanbm C!n ..1DC"1! Lie l·iI'.....o31anru1. I,Cl'laeliJl kl'!~l 11~ 11,. I'·:;t .BlltAlll.Cak muhtdi! mfljll!tme

nlll m:Ikta.n 'hI!..e.oktir.
nl~

"Q en.aiml tAytn I!de.
D1!.1.-!i':Jttlllrl~'1'

1:::LnlW,

CA:miJ MI)lian:rlll glliz1e-rt aclidl Jrll dlkka.t]~ :liuU':rek: - Ya. oJ'le InI otlurn ~ Dedi '1'13 iJA\'1! etu: - Bab.a.n AbdulTIlhim eFO']'!di gcl"9I!.k ten bUlr6rm.ete II'!dlk Va 4ica 'etil hir .at Idj. Nfl 11 ,,]dru
d& rHl'lllll I1C1'ltd clmJ;lo·1ll

.ahLiln·

nl almlubo?'

lI!":IdA odada b .. h •.nan 11'1.. fl r i!lW .'re ;jo'B.lnu: h.ldll,1.!r. I~. m!l Mo!llil. iEtifa iru !'ft'll'ii Ol!:umll"' fa b:lJl'lladl. S~!irr.r' Ilurio~1!l i·, ] ~rlt'dik~!e m'~D km!!,Ol'. bauo till [jmlUyol'du. BLtlrdlllill, Mill. m ~lgId. geri vrnrk~ ~yl~ !lie'dl: Qllum
ne ce~fUI'!"tIe

o

liMde Mu \'dfak bey gibi bb: ~- Ekam~t okullan Il~ rnunt(! !loll klmll~lt1l1 SiinoDa, ~tlnnel! I'J:I"I utkl~lu1=rorli'Ll \·l:ndiNr. Cev.:lJt My1. d~ I!.~ III b!.!!1 oltllllaTdu.l derI t!iI1lldltJm IIIllbil" l'evklll&c!edJr. h'Y!!' lioktu: Vi!l!Im h8~rla.ndL. lBak:arrll!l;a bu hUBWltll. tLr raper \III! F,.lr:lIJt Dl]li~ !li ..... i kl:!lll!l miidil~ ~il brt. 'lBu okulLa..-dJll 'fiIrlq;e v>! l"iI HIIRllln Hllanll (EmiDiinll ~m hane~l abi II Cev..,t bcyin hem killttir dU&Jul dk-ltt.n agnlml':nle_ GtM !eIi; ]'(Ill:! milJJIlri:r. Tab &in rlm11: LkI Ily"" !t"dn.T, i'lt'nd,I,j1lJI rtUUU ElIt.(rn be,:.!! gity; li~te-l'i IliliriYl!l YI! f"';' ]t.VlI¥lnkllr·'I'1I n lrJmlly~.lnf!o 1l1m.cak ltilM fll'ktl.!lL ml'r1(~in~ gijJld!'!' Bf\'limll:ml breI! t)nllrL ndinl cildlrdl. l"nltr .'" BUllunhl. kmkr 1i1~i'11!'i1 Ih: M] I.

1~VIya HUE)h '!Zmirill YLLIl.aTI I
1.([;1.1'

1l1Jliilm

yudm?

~WLt

btler

Wlrdll'~!Ie'

bl!y., bulan ~r;I ~kl. d1l~!knUlUl'

br.ndmldIJ.ruo , :B irilll'lD.rmI~ f <,nt ~III1!1,' 11.11.' 1)IILMI dllittl"i'l:61 .1I01lrI. 'Salih 'i'e All Rb. pgr,,!!.lum Iruniu1ll:1llrl b:bb1,.1I:rd, ~t btyln ~I t:aktlrle lttLql1a.ndl.

tualmd'1I:q

~gaU

D~Iil!JC

.l'i.nndllluhi~arLlld'll
2lUda Ill"OIII

VI!! ElU ~ tU ~~
ull!l'e! UM

j~JLIl!.thIiDe!ll I,lr!lt~fJ yak!DJfIlIllr.rrJt:' 5 incl
mllLhke.ml!:Bil!lrie JlargJ

~d.a!'l 4 i'I'OIinc.i v~ 'KU"llkpa-

I ».0 ,Sefer. ge:gJht.. Idehmrtt 1'i' liamet Emlnlilu 4110. bit BIID hapae,2 D.C Itlrg1I.o ve 25001 Itrill Tl ... CUUIDa mabiki'lm ,l!!dllm.l.· :Iudl!l",

- rf
BLI11un l~lll mllatehzl b!r taklllllr ''r ].rt)mu.nililldIllD·
Bu lwu" mu! .' tavll' ~[: ',",11

= Tnetre Jr..:orUe ki call1B.nn
an1l1llll.:l

favtli!lan ml bah2edlyor"!lunm(t ~ma bu. M-i5r.n~!jrln yOz l\'araJlll.d.Jl", - Nldo'l - Bu tavul''IIn. Mitllil til:rlr-ri d~~ltrlll!l uyu:;: hir tavu'k ",I d u~ IlnU ~i5rmtiyor lDUllul1uz ~ Thllyar Morell b,'ni dinlemly~r, ~'~In"~ dik"'n.t'e tavuiP tI!" Jdk edh't)rdu. 811' mUddet EQIl!l'fi

di5n8p: - ,Tavu;ftmu:z tlr kuga Jw,. dar SI vllh , d di. Onu Ot'irl'll n Q tlfl !l.l~Ir1Ir:" elOBI nedil'"! Nerffir'n '!:llm rl.hll_glml, dog:ruau p:[tr'ldl. hatJr]ll'dbllYO:r.!m; arad~'l bi r ha)lil :1:tlmao cc~ti. Cin!,i1'le ~eliftQl!', rfIbtUd dE!

"OB doM

-=-

bl~

~rol

t.'U'lJk

lhtlynr r"den bo lanmnr1lflrH llol;Jtmak' h;in mllt~U1~diyen Ol'flll. atllf._loor, ba.1iuJU 16hhfafl" u'h,'orJIrnL lk It 0,. bUD. bl~ !lldl'1, ~I:ml. ~o.nIu. Blr mjjdd~l endl~ll Pil' allfl'lI go:·z:indi. Sonl'lL kal1l~ ill IdUu IBGrdu:

.Fl'l!ruBlttlllr, MOl'tll'e, 'i}u lturh31t,E'-

h;r hl<!11i:l dnydum. B(I~j kl" gUnh'rinde, hir I"ok ;,;'"b;lrri e}[lll'l1l:!:lilno vadly{> k:l(bl' - Sb!e 11."1' YiII!.nl;r; ei2: IlIDU In- B.oklllduklnrUlI bildiflm I"ln, "i. na utmllb I Dir'Uimlll '. Itthtma ElFI'I.'l'rtnlll bir 1Ii;!!.~..Ion u .. - pan! &11 buWl, ~~n rn. 1oi[J&lnll ~171"lldim, Kll·!lI ....~ ~Ik;l' ~.)'1l'lI, An~ k b11' .kI!n! d~ Jtoz:<:n r'1iJ.. hlwvaru, bll:ytik hlr 1:rorku l' do!l'l1 darul<mBI1InnllE. ~1r1l. ta\'uk: (inile bprdl·r~"n. birr:f!?nbll' ..... r;,;3.l!l" paz.al:'ll gt;t!lIrtip Urtiio a- hl.nn nnullndllo beyBJl'. bl£ LAvli' dur." :fun !{anllo lnnm ~JrllWlrl!k bll!l;,'. \' ml gim 1.0 '1111 Iiz.l! rill E! lei I JldJ*,nI P ordfun. Bin:;; 5ftdr "~Im, ·ammcllloD utaJiliu!b. i'1I.- bOo urtlt!tller !!idd! ..tH blr rim But Mnr:: \' mel!: od :lllln • J'I!I TI'i'I"U.z Ifalm fli g[bl BiJ.lIl.myor1d lILul;ad k ... LI~ H QtlmDD~, du. Kendi 'lr:lmrllmr:>; r>encerl'd('11 ahcrve baklyor. - Bu. hl!r halrl .. b1r UlkL ~I • dum. BiL' 1II':L1iK ibU""aI" Mo .... II'. cak" 41:.'i' dli~iilldUm.w 111 laua t:w'uf;:u b~ ~lrUL Fnkrl~ tfi,. tilki yt'riD@ F.llq Rouocdonntl ,·Linden :I1dlglrll ,',' Mor .. lI'ln, kalJBfil .. hllVIlYI y~rlll(jIlU p.o.n:1e!!1.l UIlUIll &ll;nll lalllljj rIIi Ii: 'b .. ~" lavulfun a.rk:~l [fd rl.'l jiloliirdi.rg-LlniJ l(ii-ruUm. lor~blmJDU ,tirUnce ~rdlm, 0, I'fu Z8'lalll HLU)'1iJ' r!lMc.nUI[j "LkllrlllJl ~%d q lI.ybl!!lmig olmllhrl.Sl.a ktlt:Uul1da kim hi I i r nt\.~1 L 1L~'dl Il! I,l .. mUdd€:t durdu; t'Un" ~1h:lll·bir dbji(r ..iyC!l·dLl~ fln b r Indl; GnT.iL :llJk~l Il'Illk'lErl~lIi gUn 'Elm.. .Ionll'lrr blr m"Ue kill fil ~fl ~IRdl" Birnll I· Y~1I1 lubaf1ltJna dElba ~ahlt 11)1. li"rdf'. ~>p.y :It lMuk, dikt:nlerln kll (111m. &:tnla tr.fnrlna. Io:Llill.~ITlln !u'1d,· II vr.lllflrJ'lil~' "Llhljlyctrlll. ~L" nndalri k.l'.ll'Udll rtllla<l~ Ill' • III i,'l'r 1:',rl'll onl,.. y~·r'"1 le.. dlilll. Blrdelll 1;1 reo bend~n bi:r k,,~ ["dince. h'l7j· a tal.r :'·(lII:lo,JI. rOna hayn:tl I" ~~Ve,p '·eniLrn: - Nil ~' plt£l!'l.r~.Lllll:! .. a

l~r miJllJl.i%.~

- .au

tavugu

baM I;llmalrr Is

K(>n;11 gld.!!~clItJr, BllIlun[1 W;!Kr Me:k"'I(~ I'l'd~'m' Ill! 'ill1ro1 AJlli< B.?ll'll mlJ"bo!r~ Hlrl "1'i~Lrl1JUlUnUII .. htluln! I t.rllla 11r· Io'~ .. L~kUl"'II:l"! IIl.tIkJrMa. ,,It.ml~ vc m~Jrllrdlr i I illrlnd. b'l i"on ),';'1, .. I~ pr"p lr;mr"k l~tl!;nl~H:". Ilt.lltk!l.n "I ml,. 1!<Il!lf 1;:1<11.1'1 !lull '.11' E'!frloll'" Iplerl }< cnlllELnI!< lrGkl ~'C'rm{'k b1:4!r17 i-t!:.. h~rJl, IN mullllftill iudmlil mcm[~;!r, bUlla hlod&!tl~mm Ah. B~nl B.ak~ blrahllln,·lilt!' met, bl!;lllfiilm "ckel'elL her Iktslnl milunrlo lIi.I~dlJnOi'l t:b'lli lien tw BI:r .Ilf.) !lYe:!. !ibnl I"ah!llal%" lI~rlllft lIah.. Slmfil '" e kU' nllll.· II !i1adlul dOl!lJ/l 1lI CEll bulUDIIQ }'of'n l bm It'l1m ail gen~ tor., lit rl dol! YOI'!iJlam1Ihl'. Sllrho~ 1111i;tul Arll:m.r;a,. 3 (A.A.l D~vle" 1111mb Illdu}u 1IJ'l1*f,iJul'. lut.ulm WlI VII hl.kkmdJIJ tllhklkllt IMtdj'y~ Nill Mildiiril Ali ¥a"..",r Demiryolllll'1 hasllilt d&ire.sl ba.'!i Rad'iJ'i:an. R.tf'l.I !l'..!-~ILml!ftlr, Afs.:za.1 ta.mllmiyl~ lyli1~rnlll ',~ y ....I'L JIo'llyrll:! C'~rm'hp~" h,. t.n kan yan;illmCI!l1 Emin PwU~ t,f , - • ........... ....~ \'a.z;~fe!lll'll!l (levlLlTla w!!!lltmillta", Belediye It.. raihnd.1'I 1Ianell~e' kll.!d:Jnlrull1j ve u,mkl8,l". tl'l' h(,yetl b:l':!jKlIonhg. v~kile-Ul'lf". Valt.r UpprnlllllD mL'uc A.11 'Y'Il.'tr Mn~1 "C~ I!lli!lIe.:r'~ tdti'l nr!Yl:tI b9!lkl:lD ynrdlmt!'SL llr"an:n!!lj'!I b!)'I'lM1ml~~l;:', sa.lhnJ,an mll!lbru kat ylllufl blr zam.n:r:rdu' !fJJ.1 miidtlrl· KtmHI GtinlL! mElh.~IiU!' CI,:LtN~i Vel eii[(ll~eri tr z;dl l!kh,dl}'ll'It., IItlUr rUM t=lm 18.ydllld~ blllunmu\iI dilri.istmgu ile SIJJh"'lI,hkem~~' .ri ne b!ti$kan. yard!! []]cll.tuJU t.llytCL".e .J'L"n~nlia.ll t:o.lllnmLI jfl'L"2:rto!'C' Woi!l t''lIlrunnt. dl·VBr.M r!;dl1rile~U!!£1IJ'. l."~hl'bl'll!! hl1ldiJD I, !levl;lirmilltl" tlakh:dlLmi'ijlerdii!:'. l!r LLppmlmt, o;JEln 1'tl000rn1eko!'tim~ ,,1 l<'"blt DlurtlLri naLL gdl'!l IIII' de 'III' ed!l,en dAvrfll~1' b,del I'i.ny~t u1.ellll!l!.i If.s:l muhl· d.., biJllU1&ll A.."Tl ·rlk.llL mlRl!lv mil' 'I:"lo:.l m., .. r!ldllnU oW! teBlJm lrB ll-. llm;ie: me-mlmnlYl!!tle kan;r)IIl4Hl'lti ISmDbu~ Erkek L;,!lt3i t~ M:i'. 'i'fblttunorl iIi: blrlL't A[]aJet ~bll,I.!IIIY{> mall. hI:" hi J':':hrtml.!13"kI i:'8rlMlfn .... muvol .. kemelerlml.e kkilmll,kt.a bulul!JaJ1 .r,,; !rll.r "n ouumu l.'l.!i U... dll'. Hill. I!;ln 11'1 pnllflLl IiLliW'ltI!II I:ekn:ieml!ik Mudii.riinum Cell8'1esi tl. g~'jll!rdlr. Hltl Jd.:J.r~:!iilie. hI! J.!l! ()l~c.k jl' 1000 :Uuy'& !<nilar lII!iUi b11l1l.. d6.. 1&111 :!iIC'Cc4I~ lIr.yne. CKI'meu.Lar1a Ii In:mml)t1!Ct 'i'l!rI'B btlmDU! Vnh .lin.1 dlJ r lidl Hr. Llppm1linlJ. b'll uMh. s-...z"t",. ~ nmlyaUnw. ftrJ! gueteeL1e'i'unn .ulir. PI~k~fI1elcrln.. t1.a.v. blrlill YQ~l1r. lB JtlAlaatla Ve f3'l!'ll!diy~ 'I'te;~ 1'Jl". Fillilt-etti,n rllil! konl;[~"'ilrktl:r. A.1qIIJm .... t: n:!IDffl- 1mL blJ' tamUntII Uwl111en Villi. Dd;meuLan ClirllJmek .I~1n ,M. E """lit! gllii Il101 IiLf kII1tI Jul&i I[('~rr'm yapll':J.uk l!llBhnl hll\(~ID111.:H1 !h. Vltll ~ s,,!«llYl!! &:U.L 1I"&h1 nrrUo..·!I1ndol! gdIlerlnl ebedlydD 1Jil'" 1!ofid1;mw:r. I v~t <@tmltir. tI!f. feQ.lk1 "'c ~a!JIIl:!'!ll!Jbr. r' Wn J[~1"1m ~, kn rlrlcllh Po IDlID. ktll!llbuJ i!:rkek 14!: tnUil\Ui.l z;e~d fl!Nlfi"" 'fuudm ~ kl~og A'tllJdl'm rf:enUui Iltln ki- ~ Inr ;pmriJ l'~kUl'. dunn, lliu knplll'lT.Idi9., prip '11= nnwr "iililinlml JlI::'. Bu ~p Ilftwk, be.oJ manit. lnrln g«!llL!! uJondml £e~erek IhTII",aibzoD"l h:m;:rcle 11;:11 m ~1odil~r bE!;ftte~jr()rll!rlil. dU=rllnlllllitur. Oar ,:mtllmlll1'llra.n t1".1m [L ods It.:lIlll.HllUn tlIlliLml va.r· Co !:':'K!li!l GIlD RblIJ:i 10,030 <II). l"tpm C'lo:'I'd~d~n Barulln G'd.i'rm".!Ite Ib Ji!lJf 0 rl ,qaloo !lilJl'll: I YliL~untl:'l b'ul ·I<:rk-rll Jiir:l:i. 1l!!ll).!llnt!ioUl kllJo:llUerUyerc'1r: ~e!llle:ri FI.c dl.'liJWm. E6T dim, ])a·hPl. llllttk l :z1YrH'ettt!rrim· rul'luDIi )£lll:il.IIIJ YD 11 ,r!l.iI: i bl r pi· n111n11[, 111!,m~' ~~I;; .n.a~ .rnll 'n.n r!.Tr"W:on" IO:'l'ml!l J:1tm bmlre dl!fulfld.IJ., bC'),'u: tDvu1c N\(Qlnmr dl"n hi r~nr'lo!'. YD.rulnllldan i'!;erly1l g.,LTlljtll'. Gern] J;:umart .._~ g1lnrl l.i. 'i;(o~,!p ~t rf.aillUndo lulmUm ),[!noYfl. b... .n'Zem!1jtL. gibi oiuym:, flLkllt bUytlk bir j{3)'- nhmh: ilr:>y£~r:'Iebilmek t.:;:l" bu' Her Y'FlgmU:rdM'lll8~n, nYD biT till .Ii Ol'Ira , l!al'lUlBoh Slr~ ~I I"IbtllTu m,o.nnuLll!!. Ji;'l!lm I "'.I1w:racultr retil! 'l:lIi'PlllJU"-ak 11m! lmrlwluyo:· rayll Mr ~l1dl!ly,· yt'l'll!!}til'mi'lDlger 11l,.a,iI..,. KL~lniJa.y firm "'" hUlu~1 bIr \·apUJ.'. du. Bir lIn!lhk .l.htiyB.T' l\Inri!rl, ko- tlm, ~~mcll .n'f.lJldll~~m ytrdf'1l 1111 1lDla. ~[Ilt~'ol'1lll. Butlla.r.:!r'lll. kimi. /III .. otlld]l~I~, ":1 &it -X' r Mis!: .:Ie HIII:'II-. {opfllk vazolarns. titn:'k onJm.· 1111.Udd'~'1ln1! I .. ~11"rt'1.c: IlnLd8.ll 111 1m u.1I&h IbnD ...."il1%& .rel~ ... ur. ~:ll'kel!l r;amU£li, YI.lVi!lrliindJ. T.)· n~1il. (Jda.YI din] illm. IeI' ko~tlll'uycr; kim! de baku d.I. OJ ",1)oIL!lli'r]1! &ll::'&Y1 Ced.:l~ mef'llIr'llIIII3T'1lli: h.1I:I'at' a ':r.fa, ka1 h. Son:r:t. !l'67Umil nnllhbtr def!' A!;1~&t!l.k d'SpBIJSeT' tepslleml!' ll~fc5 l!I£slc:rll tID zarlIk'bJI. n.kJi!d!1m~I.!r'. Bu efl"r, IIImllOEiIZ bir lotllLai'm !':inll IlyduN'IIm. Fal«'at hir; blr hyacdu. BBhln bu daglmk Sl!3.' tn.,.<.asb 'l:l.r:aamlana.n Vl!!nmllt s.IDn .At.&1[I<:'o!I ctn tl)l"I!ILInbi' ile 1 ';'IIRU tAkib .. kOYllldu. t')' J::tir"lllLiyor']'.m. GS1'er11'l11! Balll.t ~T', mll'bLr blr mU.llkl Ilst.ac:'lI· de Val.! 1111In. !lULU til m 1.1IldLl- lmelldpl~ C.::m[yetic.l!! III Za.vruJL hRyvan. nllm bi:t I!:n.. b ..n.z b!r peftle Inmi~ R'ljl)lrdl. uv til.- VUI!III DispD.nr;:~rlCLlm:IIJTte8i nl!l rL'l'TIT1M uyilll"llkt.lll'l Rank.i .8z ~U 1.Jurll.l: Umz, l)Jtrrtrnr,,]ef tlrin Inlc8il'ma dU'lIDl1'mt~iP (ali, Her M hlp AlInll k IIIOln yAl1l1t btl 8I.t!.t U de 1.r;lIaL:4lrtJT, gild,. If! gtIrlJnmlYrMli bcllr.~ bl.r tll· li!br!:k:1 ha~r buLunmu,ttlr. '!rUl fombnl hi, hdlJ'l h.,liL.Ue, dll btr Yl:fe tH1ll"l'IlUi olmlllllydl" 11.1;111 )iI'(Th.llma TlI11rldUl riahme.t, ..Il~ koy Vf:nD1 dl!fPanlli:r!nio ].Gol1Il ru~loll!l' ih;~ril\ao,' ~ g,lh IL 'i"~01 'trllyr"lal'l.('\ mliltemnrl.;· YE'IEHi:: kNll~l;lI'i1n, l",fll'r'lrtn EI1.1'iHU1, tEircnl ill!'! 12 Kanmda I5IL1.l14 d\! !!.III'" rnqt;rl!! <lLl rrl2. bl'r ihoPl'Iltl"" dllml t:r:lI!o'O-:n]\I. y.t'n lra-:I ~'n rilu. '1l'lmm hi .. fli"!1 :Ik!le-dlyol',lu. VIIo YRpd Clllr:lll' y~jtmQrDO ·!'ufut lel!l!"lU ,lIklt " 'P... I'I ,i\It!n.Dllt:ibm 1tl"rCen bd 2lwtin, hll']lmll],! dCl'lm ~lvl!l!"i,lI lIo!:\'1mll Vi:' tat.1L ,ukl'" !.. SOi!' Mtlfl n~ mIlI1lUIli", r"''r''Tedl2rkt' [L olll)ilr[,r-gilli ~111111ln~I'I'k bl'JrI('.
Il'l!jl

r "r.JJ.&:nnlh m~i!' kI.lMlldJIUl. dJ.ll '\lit: bu ~llUIJ!.l:I ~i!mlil!!rln. ~1rL ... gcukl.lf1r.rd>!n l!lllil'J! ar=tli! olari!oll !!l ta 'b11L1-Jn=n~tur. Boflll!:.L'ldiift klLr. :mmJllmab:emHdn tJ!1'l'lhIJrJ" rr;aliJ. ,unln Jo'flrIlJ!Ll1o!lll \l'J!J cak 81u1'o0, n. mlrld.dJ.r, J ru, I>tl!vrIolZ, ~JUrlu.yll, .1.1 Ifild~yJ H.;J Miidur'liiijili V.. rml,;

.l'll1'do:r dlln &~e<: !:ut 2_:19 all Y".J1I I.kul'" gJl'lmt, •.~ o .... drt. 1 B:ILJl.tkll.dr1r 1['1.1J!lLKL1.n :w:!rl t1 ••• barl yolLlR!I, Il~ Doli!oplh!r.!!tL.o. oturlln A.bmd SU(!1' N~\'l'= !r!I!l'rl!nilo!l bl!'il "'i\'(OI!k1 li:'C''I'am h~.:un I'Ltttckc t .tm.l~tL .." B~)'ogIYJlJI;lll ClltlLll Ce l!'aal ::U.:W !!!, ... l[Lnn~l!I. BnIIlJU!L IIdLnoll" t:rlr ~I\'i', Mr. Rqr. o!de, gr!ltl~ H.on~. Ult:tln,r,1.I OsmMl S.!I ~lll'll! Od.It~,n.rm Y!l.rllh IIlr V[J,;i;I~l!t glr II!l.dtl".lmltl

B~cog.ndtl"l Y'raJ,
bU~U[lll.rI

N'fJ'Vr'ui,

'~ki l' ~ illm"eyh: Ce t blll;ainu ~e-kefi sariu.n,

a!klfllL:lm~trr. n Dif<'c L..."OIrn dLl.rJ !,,'flrll "~ Bd". IDiIlI Anlflll4l, Ebl iI.."UIIII ; i'1I1 ll'il", dly.. hu.;)k~ Onl, Pmt. Flflhrcl L;o] K"rim Gl!lfl!ljl, P.T'1'. G.!ncl M· dU. lir'lBW"D. IIlll.O 1111 It r&dil 1& ,6.1fil. rQc :a:alt!l:Ml IS rt)-IJl v~ tllllflll2 I>ll&ln AIlUTl!I •• palml. !fIb:1J d.. ,::r.j;:iI. .t11¥sIrll . .wi 1II~l!Jt~r. ),.Iml! I"nm 11ft rII!Hy;Ift ~111 .... 11m ~"t[U' II fimmiJ EJI'III'I'I'I lUllDilnya. luruna ~]ka[l tri. KbI.. '~nl 1(fi1~'!i. IIklncr.. n 1lII",Ameirlkah ILd1.rdle~ liI[ltJJ~ d~n[liJ(I~ Ikl drlll!:!l!,,! IIInl !!I•• lUI ,i:!l.Iiu:~ i:i;!;",ndlrn1 dJ 11r'111 1I'Cllbll. Do!rrJALk;l!o!!l'I:'J rl4trr'lfl~ln. ~~rlg,n rf). 1'Il&U.1D Iillllr.lJl iltI;l;R.I ~,Ml! I!I<Llerr~ 1!Ill Aml!rlksJl mJJ),rU'iloI'1" )'iJJtflllJ I:lI mH. R~.>'n"l~ .IlI.VII hlltlrlrU'!lD u~ajdll.IUb:rfd I:iIlU~LKI.Ilrlnl'll~11'lI A.rlil Itl!,!" rul! 1:!!iJlya. til r1l ~It t Hkonll\Jl kl.!' m3.)"I! !lZmn.~l:.Ir. J:illWlUU\J.II, II 1111_" !lUI ~I!lIiU1i1'1'lI" C fo.. r1 !'I.ir~ UP gUn 3 8U.t OJUI IN ftltlo!'U inmlll.k 111'!i[Cii'1 11>[11'1_ lUll bin 1I.D!n! nillyll rclJ!'1' PIJJ1 AmerikAD 1.1pt": • H.ii "'1",[ rl IN! n m:;I ~li'lUE! b;r antll11nJ!. y p::r.U$br. :M:, H!U1'IIIl Pt:.'!limbmn ~ lilt!.! iil":llnl ReYllf!ld!l, ayrn 1. Indi!J N~·i'ror~{tru.. Mlllnun Io.UflI\I U."ltclH IlIOlIJ:O'lhar ..k"t etml~ VI!! !tl.] J.'{u.unel~n ., jii,I-., Imine lulurl 1iI.... ~I~tUIl:: Ili" rotArla Lofldrlllhl ~ml~ m.nrhIJi', EU dfi'lUln Ii' filii nlid Ur. LQndrQ~ 8t1.lk'J:I~ S"'<;<'n mil Itlnl1 VI anr:l.il ~!>~!mil,m .•

It:Inli!1 ,1111..,. ... "nlfllulnl MIU.. 11M! iluti'l'n ~ii"lr,l'il1. Ilrtl&nlUl bin. riB.,.. !tiit arl. lWU; ".rd,Uln _.

,U-

,h'. ,I.
1n".

MIJ~!i

~fr

::m.ll'lln.

on IJ

1I!rU~1l1l

urI' .!OI'lI':I, 1l1ilPl.n llihlnltll ",,,,lm.Hl 1111 !'null .. , O~u!tuwmL.ln !bit" j ir: i "~ 1:Qt.illi nl m 1I.;lJ!111111'!nI l:I!r ",,~r~rn.
lam glwii!r., I'£llklol Li'I'IBl'I IMlr.

t 11Q I.ll,

Demiry.,oll idaresinde degi,ikUk

1ki

ri1z~<

kah1{al'lnlll rIp Irtilml:n:l("1I!: 1dn d fl' II klnrlm, IInnyon!um" Nibay!) Iht i \'DoT' 'GUlli, be '1l.Z, ta ..'lIb h'r b nd~gin "!'lIIllnoda. 'klll .. Dl8~4 muvllffak 01dlf)l. Etn.flTltl [I ek tirkl!1I: baklnmlll.n.o "an ...l., bavvanL jJ.ilrd~IiUR;i.lllllD Illtm Bokfll ..." "VI> doiru ."rRlle ko,· mata. bllF.laru.

mr-~e kal'ur '·I:'fttlm. tlA!>IIDI aVUf"bnrnfD UllflIIlA al:1ffik !:Or.furtml kafJ'ldnn. lb' 1IYrlrin dericdfll duil'r d~yvhl'l
lid. bpnl Itd(-icr. l>a'lh.\·fll'r:!lI. '1''lt ·11 blr lIyu~ukluk. dilo:"IUlm I~· m:'lmi1'I(' d~~ltmL~tI. Zlh 1m, ef'~itll huly,s,llifll1 JW IlItll"R leo·
I;<L.YD~dl.l,

n.in

l'1l.

1l!D ;;~lnl"
Df'r

b

biJe b~r tj>b4'! .. lJJnd~rI fl!.Tl:1 var l Sim kOrlllUlDIfl
Urttu.

1.1;1; blr

·rdedcn

:rtlks,;:"

HtD

---,
ni
ER
J

I

>l11U11Jttn

kU..,UlE

culr, r;iJndll:ztin "i1' IIU biri1ciott· "inde !o1h:dUrdii Yi.llfJir~ttELII k"'),1 ttbl dll!}'lim:ftk Uylru .... l'anr: R liIJllr, lIl'Vgillill bi'l'lilr:te &lllll' d.rr. bArlndlg. bIT' r::l.ll!1'l. hl.Ylllirrr

II

Onull bu hald"., l1I!8.klll.§lhgmo :F!orUm.c.-"kend.i ki::udimc;
..ZuValtl r;llgJD~ df!!:'iilJl. 111m ;r;'U de bvuk lIollelia:i:.oll r;u )·Il!'1ll Ie boc""c:!IIiJJedil!lttl, , ,.

blr hflItD. Z;.'!.1'f"J1ld , b 911 R lUll! Inll.'b"t g'itme!!t ytlrlAndl:l1 liJLly tf "'Icm>U'11l 1:llhllnl'ldanol
IDJ

T

*

bo:;:t!nlr~rumlll ~" ~iln ]{nCmurun mutt,"l.rlt Ilhi!'n~ le r;:lnl:t.mn~'I. i:mf')I!!dl. 'l'p1Llde 4 ~r.:"e fI~~' fill. (hrnlnlnl', 1I:tt'f.mlt·

IJ ir.l f'nt.'r~ ,1;l ImWnkla.11

gen

il:l

Ilnl01l,

d L!'jllt'

dell c~"'lrir; thti)rar, ,~!lkl MtImllLfinl,
~I

t.1lIIf!1<.'fi fr~b!. blr~r bien CcP:l' brektt11 mll!.I,lnl hlll!r~o;!
,1I.Il1ll'.

t, P):I,

tI!e tf';llbar.ill

1,111:

l!L"yr

iG'tl:1l rlllyrJl1~madlm.

Wd .. ml'l'i'Il~t

m, Fllkat

Sea..l:r. adtim.·

hll"

IltmrJ:cro lrlmln l'l"~lIJ'olitl l',k C.hl1tlllT'dal1l tllpJ." It; l' J:'G d~ nl1m ",arT YB~LlroB hllzlln dlyr! klillJ"I[\rl",r':lI. S.!LlOIIJUlt !lLH'! lOll' 'bi: lOe:.' yo'*' kl.. 0, Irl g~11u Tllmij'l lavsDlnd 0 1';1,1,: Ilt!p IIJ· hul~'4h, IlUD, bLr gen'l .bu. bau ksn )' tmur 1;Int-1I"rl. d34~mc. r. 100l'lLml 'liar) .lLln IUtililde &lrII IIIIli dizllmll

lcritr. tMlIml'l' :!fllvrulilJD.lYot'.

In·

YIlp:.urull

h"h~nl1nn

t;e!'ell'

"

lUllnM

18'l

Ticare Serb ·stligli
,

BpI ediyeeili k

kongresi diin
C~f~i ro.o.Uarnu kOflllmll!l '\i81if~si de B;e'ed ye1eu ruilmek ii!l~l1iyor

B,atl

A ab.llll

\'l'Ilp6

ii!.!UtclJ!l

i.klill Iii

'Iill'l.:

fHol'fmll.!ll:ll

Irsl. MII.f

!)loa dnJill mk It>r U"lllllDd!!., 1(11" 1:o(IIt tlc:a I't bl[linl meaclcal ll!l u!';naDlI'itl'r. Hor(mllnD, Am('nil;a

<ll la.!;,l!lycl~rlnll 0lJip;!L d \'h llerl

'U~ll.TIIII, Bnl:! .1\"'. ' ~'O M.tl'iliall JIll-

toplandr -----

de komunlzmi asfiyeye ba,lad.
'-!a

Z,Gman

allmll
le1L.rilll!WI ,d'"'If. II'tII\'!r~Jtet!ml:l haltkm· dGI :!Jd:i:lka.~t ronumUi ad+1'I' 00 .;t~ t~.g:rkni"U": lI~ylil B'JN Z!lmlIft lift. CO:rc1 @If'II.; lwkJml'u::dil lIa."1lrrom1l; Mr f'omlll'll1l !lid, (IL:JriJl; hp.'l liP "lI'I1U2I- _
f'~i:!IM

TOd.!I. intrllimrl /ongl.ftll

.B1r mliddstt~bm

A'nilroi·
ka:dtll

om

da ym m Ii siatE'mIJJI!. \'I!rgi U· -0LuU('rlillC mollik elm !lllli V~ @1mn~ fII.. :I (HUIiUIli) Tilrk nl» C"r.:.;".ll'rinin oct dan kaldlr~' Dcrn1!"ginin Ikllll~1:I m 101, nibai ilk gt'iy~ ollU"fik ~.. - 'BPI dlyeellik bu giio. lillt&t 10 da OIl tfIt1EljOtl!r- LngiHI!~ \'9 AnulNI dev r{oll~1 It'll~r[. bu tekHn~I" ilzertnde Ku- \'o!' "l"lI.I'Ib Cl~Ta~~'a Flllrlmi!!linLfI l!;anfl'l"lIollo!l &.IIlolllllld::!. 11.4;1 Im!!!I I;t:', bll!'-m.:l.~11 bql:aDII!)lnniiLr, !'i!bakikil Am~rl\(·Lh mUtli!hali-loi:Oon::rfnll'l a~lh~1ndll. Bil~b'tf L311l dediti .)'II.fll]i1 .... II=st \'of1 ..0\"-1"1:1' '.~I'llfl S(>m~1 ddlD Gijll!l)t,IY, BI!'

-Ini lIeTI au

r~lr. Avrupamn

tngiliz sosyal.istleri Kremllnl flddetle i,tham ediyor at"
l..omlr .. J: \ Nmt. ~ I - 1),..tJ .1\, (11 l'npn.cnlt1m ,.,Inmg' p ..... ,N bl~lJk rn"lI'Ilrok.,tJerJ:ntl"kl k.:. YLI '[I. l!l.l'yny ~fcl ml'nl~~ rtllt'nnd", of!!' ,ld~UJ blr IMemlC'lcoCttll Tltl;lv.ll.rt

p.a rn~mlelo~Ul!rl art

:!!~lld \81:1

cilm'

rt:Lkll'1' \'e "jmll)'~l~r klildthblb'l~ " irdenblre, vrupanrn ~cbl'~'i d -I f.m him ~ a~'elIinde ku r II u!f r l:irlk':ilhl' ve <! i l",,~ bird nbi!"" kr.p ern g I hkflm n- hulunm l Yl.hlar_ ToplanWnr T' lur. 1 jJ r iqElil hr.. h('r h- Kill;lln 14: dn.r devam edI!N:ldoJ!', rIft . flilel ~ iiziindcn kOrnllni!lt Bo EDIYELERE VERII.!!I'Est t [I1\1}lnl.r ~~!lh!l'. Blnflenale)'b 'iENf v AZIFE IMi\ ill harelu~t etm ek ~bbrlll'1 ISTOltLEN Hlrd Ir, nnu 11 i~i~ to!,:!] leJ'~ milAMm, J (Hu!iuELil - bp::!rl&

~ hald Jr. l'JkI:n ol.n bu 'Illr Immnn.l%.m tlUl y blLrrKL'Unln b&:Il~LI' q1tl\l- tlll"DIt.., 01 BJtlli..nn 1111.)'1111 rill! l.. h blldir1lJl'lC'lftNlr. Bu ~ornllilJ.rt m4!:kl" 1m 'l'lIZlyd It~ kJlmll pa.rtuei1n Krrmllml(,,,, I'lIIml~ oldulir. ttl!! I!I.IU'U5Inln Ic!lv\-.:tirtl mtITl& hi.. 111:1'1 ('ml~I ...., "t:L:Tl1!I nmdll!. y,' rln" Ji1jlnol'k~lr_ Gllrol!t. l!lIytl bUJ\lDlltl Urml"!Il~' IiIlmnJHl l'a nll.l!Lnnil ..l~! rflg'lll. :lC:lJ1\lirI .. llerl .ILfllII MdiJI('ll!11' 1Iy.rI",rdrn ]oU;_III.TlI'lln t~"bLl e-dll ... " rtlzll'nnJorh bU!tbU~lbJ. !lUlImll;:Jllfr .1' -, yoldllllL ~~III ('In ~I~~mlf bulunma.. ',Il'rt!.lIJ'1I! k!Ultllr kOTTl'i.,' .t1~ rL tu!:.. ~uk htillet Ml'!clisl iBllIllI:m \' C" mllbrtll DhlO 1n,gilli lL~ln IOI"Y&I.I.It. km"rinden Ferldun Fikri [)iJ ~i.hi lUI bu h:mLzll!tL' y<rl !!cml ~br Fmn 10< I'ilrnUnll<UoI!!I'1 "" ~Intlakl Il:'f eli! «pb'" d~. 'l'Ll~ml"lrr \l"a !II!! 1, tl;W (,ri Bnkam Emin Eri!lic' K:!I"{'mI nl 1I1u' , fj;r.lrrlll l.lham rtmlil 1(1. "f! lI'I L!JLt~IJr il "'~ i1o;:d('Td~,. t<'ml-lllt Il'l)~'t rn!l.nldll:rdir, ttl \'ii.<h L ~ l'omnnl~t P.;Irtl not ",lm~ 011 l"'~!Jl.mlul ·.111'. 1:'1 n B ed~' :B,],.Qkan1LII"lh -Ir

f;liln i lIaUettt!~ di!'rrUI11 kl!l:l'ild'a V6llJ ~~!er :I'a'1:1!/61' _ Bl"'~ 'P'IfGlIhl'll

Bgk.Jal!.Wl_

pt~_1

111;1: j~rl'l btlI"n hliml/ltlr de'l'~rn, aUI11 mil""' oII:t'r.: y ....ll g~S"lubl ,te>I'i! M.zc ~l!!I..'..u'!.l hal Ina' rTf:"

Bdcd'[,yl.'~l' JI ,,"lop'q''M"hiJl'lll'I' ~-

UriHY<'l:r. V~lhaMl, :" mo.tl 11 kll~lllJl' J:UiJ Jrl, y(;!ptik, l'flik dedi~ffllU: '.rlHiin mc.!'['rclO'i y~
kl.,a dli.fllrIlWgumll~ ~ah"t til ~eT/la1lim kasallg. yil3H!" d 1 tellil'8i.:: ktlkh1dan 4in Ifiln. aflrl y£lIid'eH 16 Qfmakran In~nt.Lo11HII1VOrL.I.: .•

Iclh"

OlD yanl hci b mgi bir buauets mU$/li1de ~'~ l:lhllldc t ~b~ ol mad LID lrn~lnl t~!i:IiI L' I, miill,"- Bu bal £,utnrllk CC" illmf, rinin k ldlnlma~l ma!!ta51Ll" d -,ldu-, R.~l yill'urLL. .\c I)l:m 1>.11 nunl:u-In. C l d~n rl1lDJZ gUmrllJ;; I mi ahnnu)'ol" ynca lisB:D:!I ra-

M1l , roullJIld~1t:riJ:l, :.;i!'t"l! ;lit: DLrlllumiPHll

Y:l.rllIl·

Ii'ILIJ~tvt:ldn Kenl311 Turan M«1ire 'I'~["dIHi blr 'tll:!larI!Ja, ~ lftA;J

mlill

I.ill

kol"UltLn l!!lnin

bJ.>Il'dI)'"

il;in hl:1IlHl. brmcn h1o:: toplarun1 III itblll l:_U u<,ll'nnf' "Ii! bll.lJ hu m 1ft chrl r. Vil'l'ilell tfl~1!on. bll hrdJl ko.lll~nj3011]&T:t illtlba\c.a hkl'in di.l%l'tilmesini ll!llbdlil et· nut: Ul',' et \'llrdlr. htl!' bn iki kat m{' HI"Iilr, Lnbdi'I~~ k:lloU-lhl~n.ktlr, gilmrllll. I'C irnl i'rl tJaki kala(:al:tlr. MIIIl' m!lIlh b I 'kad IIITi liim b'le. Fran-· 1511a:..: ~1;I1I :r.orluk ~k.D;rtb \'t!' hi~ oJmllZS<J. :-.l'I':1i m::thE1UlI ... r io:;in tab· dilhrm "'L'Jl~1I8ma ~rn.f~r ~". funiiyor. MfLllmaf1b 10 I,;:lHer'l', b'll
111 nu

ler ....vcrlJmE!sllll i~teJJlr-kl!:'dll'" Mil 10m 111du~ [iI::~(' til 111 ~hlr 'I'll If. b:lol rdr\ !i~ne~1'1;;: bl!yttlc-re rlmlsJ.% OollU'l\k ~~rdilrillm('kt, takat he "ct ilyc-I<:r;] ]!Inl4 :tlmadl(l

Staj'a gi.den Y ugoslavya'ya hucumu Denizcileri miz
O.

merika va ...

~ ar-aeistan

II

.. +

!6 I~"I vlldliJlUI11'l. HIl'll1lUebrliJI Amerl~ad., '.1'11"7.: ![lfiR~illd'£' l'Cl'iI'~lt dy~/elll!!l B'~lim 8t1rpiIT 'lie f'eriJu~1 r"11rClI I\:rk;:", Tilrk - itmel'ikan DO,ttl1l1l' C'smi ydl BII.ll7.:tiPll llH.9ft\ll' Wik~1I (<M
ClfIJ~hu ...rydil1

B.lJ9-0tl) 'LIe drnvn/'o;amn

lldUrodi

drm

Mi.!1~r

AHen"

MI' a;~

\';>

I l

rill:c!!k ar;t ic;~n kO!lular. a-tlerin kaldlr,Il'lIasl d.a. diJ.,'J huill': l: di,,_ log-iltere '~ n 15h:rUn r.an:uuH~Bo hllyll kalayhll: 1;).1' g~ttl'mekh:dir_ r- Imaflya. de f'rafiiSa
LV

kt'odi ml~tir.

bc ~bm[l
rnl

tilt.bili

kal"at
.l>E'}'l·Il"ll·

Amerika He yapdacak. talebe miib,adele.si

UIDBlld.i:t

AolulI1ir. :l. (A.A ) _ Amari· Imp H Mrter Bil.!-oollM 0 biu 'erlll'D 11'1 III10 maLa gore A.mt:rilt'l JidmrrU kUltllr ml.i'b:ld~l~ !lllb~' !ii, 19-0 ·51 del"!! Yllllld Amt'"rlkan Unh'eJ"lIite1lll"ilidc Q]{U}'IIbil-

Budalle[ltll!. ::t (A.~\.) (Unit.!i ~cki% d~L!II:r:!lub[lYLDlI:t. Amen· Indtl Nedulk teL5[lIiclerinde :IIwl Pr~asl ; RUe, ::L (A.A,) - Sir >,[dlJ.~· . f!3mristiln hiikumt'tJ, 2'i F;kim gormek il:ool'o(' bu E<lIbah bi:r Am rlkli.l] UljofJ ilp 6311t 5,45 tc Yi!"- il e ''l.Iln~bul8.o budll t hid i101' IlLak bl'["i. dN'um !'den ~a:II~ma Il4:U('l" "ill!ilt 5abilden Samllouna Kad'!l.r !jjilko;L'dopn hareket oOl!ceklir. kiIDcJ YO!l"-eslavyamn mlhltcrek R Itl:1'e YFl.~ln ~"lI;'di ll'h: ~11ll1 iI'Juk'nl! 'ie l'll!!~!!1mot1Srh~r.llile hir ta.hklka'l: 1l1;11m:l!'.lnl r.:od~h'lliA.nk.IJIll;ra bAS It"illi ikri BUrct'ck {>ml bir b r., Icr(]JJ mnl!:tb;;,r('sl :ifIO(' 8ta.j go.-ec1!'k Ilub yillrunn 1111.'11511 }'Rratmllk lsbrnllkll' il, IUIIoIDl!) blllurunLlkl:Bldlr. ~unIBr(hr: Jl.1UblmdIB dL!lh:brt ., ham ""~E':il:tedir. MLlt.'1.1' D11I~!lleri Tii.l'k t;:'IlIIClddanHl R1I!f Heogl!ll1, miJJbend:.s tegm"!1 Yl!lgiJ.:!i],a,' 1LJ!!I!u!1:"ll"rin.n MUiWffe£ Km1tu~, rnlib!.emli.9 illl· HIi~rH1 ~~gm~DNulll't"t FII~p~'I., mlih~'II' hlld'llttSLe L~eri IJrlO 'm('tre .{lrdlol;l:Iud~t T'I]]JIinrn:lflr~m It mu' diEi te"'mn VnsO G61rm""n, ml1- It Vfll!llllF,i:.oD, 3 (A.A.) fUlLl I !!:fllHll'ldlll Il.~~hkllir ;afl bln,EliL!l il.!ltctrn I!'ll Hl1!!IIU C'ubu k:- dahlli~pl TUrk (m-:uklan lnn.rmdao ) ,'~u, mllbeeili!l tegrntD hhnmi !" rr. J:; ('II I] ~rt:k atC:!! al;'lllUIlIH:1I hi! ru1an )oilze ralnq boyall Ire' !lcafO dlrmi:!ltir, til!!]! v'-'~'a yarl1lanB!I Dowumankalem r(,!m'Ii. Do,bn K.IlIrdi!'~. yolltUI', Dli:;u ik1 Ja'bIl~'1mn, milb!!nd~ derFtiel l!ll!!"o.rlndan ~_1[l rlk::;n'f, :AllknD, llluli&eyi hil' YugIl1l1i'" . ilHC"tmNJj Ihrahim Pe.lrin 'Wi!' mil' muhtdlf ljehirl!!rindll 'I ebl ;'1111: mpom:ils tl'r,nll'D !!;pyf'i Gijl!tlln ,i .. til rlkl 1I1auk vIl3Jflaridirmakt mrk IlZ(!in;! BlTlelijik Aml'rlhYl dlL". flL li1:.I'ik~mk ai.ajl y<!pJ1~~lda)'OnlJ.!IIml~h. Eu e5ei'"lE!l' Vir jil'lYtI

---

R lj,zeve clvar illel'in telefO'D hat t 1
oO ,.

rim.

du,

mei I~ll!l bu1"!l ...~ ~·lIi?O!hm. kot!lYlLkl;tnnl t(>m!u ebnek ISii:,oenJerm
knbll!t· bn!ilhuntlll'

JapofiVBda harp kpnu~
,d'o11
N~vY'Ci:rk,

d~\'l~ti

Imlln>'llo ball bilkllIn~tI ~1IIll- :milMellllUaflm l!o"'e~1 doktor A~e!loauer br. fI:!.m b11~gdal;;:i bil: gautc)'1: ve'-Omel'" d~tJ DLIlillm b~r deml!S:t.I: Fron'W ih: QI)JlIIIH: me:;:e1t'l!Iine QokLl1lfll!lJ-

A

... gore
Prt
LlLlull.'r, 3: (A,I\ AlaLmi:scma
Koleiinin

sac.
l(United ~
II

.tnou.

700
-

Hr'a
}:
Genel-

reRkleri
1'Clll<:'indf:kl" • -k

Y!'Dl lhill. l!di!e.ll Japl:m II.JUI YdIlII. I bru-bi kBDun dll!jl add~tm~k-

1"11':9:11:
lE!~UI'_

a

SliYI]I}'!o1l' {A.A,) -

(Unihl

geo ilmi1Lir.

rtl'L~U :!I~n~lik :l!crgi.Bmr!l~

E~lt:m

Cem~Yl!ljnin

}"l

~oll: L.:-

Hur Lilt
'1'''''1'1)'&
fll

v,3llrya
-

l..ur.
Bilindlgl FriUl!!l.al'

.yhlkJa '\aziff'ye ahndl
3 (Kusu:ai) tfontimall

~b."Jrltidlr. Almmyamn. AVTUp3 birlik mcd:i!lin£' ~!I'5k O]lIlrFl" !4;abul ",:lilm~s.~bU8nBt.lJlda; YJlPl-· hn tekl,Ie,FnlnaEl., mul';Il,hi.kat tmt'k io;in Sar ldal:"!!!iilJl.n dB l-ltira.k IIltLkilm '!II 1(.:J.~·,jllll lied till: 'mIlttDI'. R:tlbukl AJmnnlru'lU,
$ar'H\ A!mJl,Jl)<a dlLll II.yrl w.LlIltIl.kll F 'cLlILS.l2. Dtifu~mt. t.'\lli liILI" !uta Ollll1ll!l1l1.& n5la ta'b.llIomlillel'i :,'tlktur _ N~t~k..m til,clenaul!r) fI e 1m !Io.ktaya bl.kll ol~k I!j&ret >lot 1111, ve d mj.tir ti &I"tD alihl IJ.!lC::i Al!llJ.n)'1!I. ile yarllllll;.ak IIllIla. 1;: ayyilll. il!decekul". ~~didcll 0 aulb YIiPllmAd8.D blf PIll1:3 toprnStn lorn lie mti1i~kJL 8Jlj)'llmll!l1 ,"'iI! II IId'atla milletlp.r 3'"J-'" lopllln1:.l lara lI,lkak ~ttlrU!ti.l'.5i hili: tt kabulE! ~Ii detHdll!'. BIMt:D .. leylJ ~l'" i!li 8u]h~a

gibi }'('ni hDkilmet rei"' eo '1:0 dOlt ol:l.1!l Alm1r,;

j

Anku.ll, lrunnayda

ol&ralt ye· d k su.bJl)'hgllU y:tpa;l"llk terbi.! tdllmill bulu.1'i.an Om~r h!i5QU .8h'IndlIlik BAknnl$nda 100 lka I1rr~U bllmnbe~ti~e ta.yl:a Ldl1mi,;dill'.

mad a addedilm!:ktopdir. County

l:"'<mnnt

blr t:!lk IZ "2;' Rncllril B~l;ln.TJTII ye!lil. IIfII"mll"l v!.'y !:lUl nnkl~rl! bOll"8.Il11~ladu. fi.l2:l!:J.UllllI rnl dl!. ce!!itll ranklu]e bOYII,l]jlILL;~W".

•-

Karla I .. Kedi
Iduellosu

Arr

len~lIId,a

YBlkB.11.anlaTli
rI_'"

b e'l"B11
N't:l\'yt:iT:k,

::telLl]!!" tg'CIFI

mllrOO<l.:)t i'd~rl!t 'kill' bll~ Li··J edebi miikif,a't v Dl'l!L t:ldmhuT'iy~t nin kurulmll.'lol it;;in ya.rdlmda ulunulmll~JIl.I l!llo Londf:i,3 (A.A.) - (Afp) ~ t~ml!!tir" l!l:l.;lye gor~. K .c;",n ywhn Sund~ , T,jm~1II gazeti!!!liniq kill'I 11k BUI nY1 iq;inoE! Sovyet mil' !ltcrllllhk rocletl mUkl\fllU~'l'e ::-- kamlllH 100 biD LitU!il D!JmllVL lJlll m:idlll}'8!SlllI Cburchill.1I t~hlllir t:'lod!ll~I"IHr, l'I!I.L"FhlltlrnhJ.flIllo IUl.kleden "F."" I _ _ brul Ynk!tI~I)'~u 1;"11 ,Ell gil;!;IlI' I l!l1[tlrL ~ i;!l Lrnli Idt.apJ 1I.:r:t kaze.nml'J

'Cor!:i~"1J

vL!:,ile~

LODdrii.. :l (A.A.) - (1B.,'lSIn YaY:LIlb 1-::- l VB~\ngt0!-Ldil::ll~i~:·
t:1;'.!I.

Ir.i!I!iml!i

-

LY'~n, .3 (1\ .A.' - I Alp) : taJdbattae !ionr~ Ehrle!jllr AmC'-1 La R publlq ue dl1' Lyon g'<lzcte.l rikanm f'1l bU~1.ik b",yaz z~blr ta:btl' kt'odl ile bi:r karta.1 Mrt.llIO,JI\ !'!iT n:hay.et t~,k.iC f..'iiil<1'bllmi!Jtir. gartliml!'mil} PhI' dildloyu nAk]e~TUc:ellrill. dlndlb' Clok miktMd miolltir. Keedi!li }'~n:l.en iikl mett'e be ' ::; ~hlr Vi! bu a!l"i!dfl b£ij Ubr!' ynk!lf;'gp Sraldlrllltl k:'lrUlJi. klU"!'l! rcolnle alb bin amjJ'ul mOTfin Jt:e-dl " It dAr lyL mllclLddl!' l!lmil! bulunmu~tuT, Bunlllll'lll. kl}'Jn~tl Uri kbllk ~II ~'lnli:1 lru til 0 be .... bil.'· mil n"~dQlIvdlll'. bUDU l1arc:'lllam!l}l"1II mLl\'aHllk 01' mUlillur, .Klu"tal EiJmi"del'l 1i!V\'1"1 dll~:uul'll T,l1)1l,!:cleri E!!'III!lndl. hbanbul'd!i. bo;mO'!iUI'. He. Ikl hYV~II'l, .1:1--

Nevy[}Tk

civa.n.nda.

3 (A_A.)

'!!

-

(Alp},
Illy

,pjjr~1.l

I

ibr,

..

r '-1.111'1.1 un, - Bugb H'll" !le~'tD Sin;' PB.:iIl-, istifBSI Uze in· d D bcni:iz iki Ila:lt gl'!l'mCoden yeni bir kabillle kurrn.lI!.,tull". Ye.lli keblQf'nll'l I'('smiyetc:: gilme!'!i ·iQln, Itral ::"al"uk tarafll1dno ([oD~!o'lalilmJl.:!Lj llbJ !llthr.

e

V ~ ~erftl'lI K:lhl'l'f, 3 (AP,

.

M~'l1r

tt

i

ki3Jb~1'i~'~ idHa
.
I. ,,-

T,l.iks EVtN

mli:cmuElJil~i!illl'

1-'

Mode.rlll J{ADININ mecmumnd r

FESTIVAL
FESTi,VAL,

Miilnevver ERKEC.tN
mkmlll QSldl r

lil!dmc
!!iii!

lAlik

J)lruly"1I.

Iflmdidltll

edilmeU Ji. \'l"Up.!I

.'8

Ai-

1 NCr
HAFTA
L

blr'H~"

ln5ll blr ktl~,Ui "tarilf1n!ilalrli
1I.lDmu~tUl'.

1m-

ahrun:o.IJrur.

Amer~k •• llliglllZ, g'orii:;:

Ord. Prof.

KBlfJtroyi!r

'lerH fiJm1erin arnlllm ... Hi!; hi]' fillne
bllklmdan

i[I[l.l;Ii'l1

o lID.a 'an , loij"'Lik rai;bet ....

, ill' l"~lterf'nln gOL"ll'ilIErl a 1'1.111 !Iii d hrk1I1f' 'IIardl1", Am!:" f I'<.. hl 1" AltiHl P:lo'llI\I!I tekfil.l' Ill!· IIihlandt:nlmru!I htlLN~na 1;0'[ til ,-r:LZ gilrilnl'i:Jil.yorl r, 1'1 !ltU bu m~Ullckr'Un AtlllJ:ltlk p:Iokttna Ilb lm(: dl! rc!nrunll)'ilclil;rltr. 1!1~hr: l~l', A1l1L11Dlann ku<'lrei \'t! lIiJ .... • ..etlnd n uiml!L IIm:lige duyduk1111'1l.. tn, ~'fIll ilill h~l...rin tcdrid olrruL3Inl cll!~}'.... l r_ r ..

A 1m

fdli.kl .. ,.1
1ID}"Ilo.

JWl' n

~'1t;fll e' med I
hakkul dll Amel"11

l!'~kot' )clrArn."

Japonya

lIe ~u\h

t:_
Hu tI Muhnmml utn 1i11t"QI 0~!ln fI'.Iu!lm ogulhmnlr.l h~1' tUr.,1If'llX Vto IlibaRlan InJl hru m 'I:I1Mkllrl,!'ilnl Itl].tLrlllmll\( "'" h!Ltl rhtlllllk 1l}lnt'L g ImlyoMll. Hununl;\ IJ,-rnbrl" Kur,· .. l. r d!l H 1m og-lIlianm AnmlVOl'l 1'111; b!l)ln \~pl!kl .., tn.ldlrd HI'I,l!l',.U All ,n,hnlt d "!tel ~[mull 11-..ru dB. k I." kl niL: (lnla,. MyI. I I r lill .. IIl;lkhun.a'k i1ll1 ml yr,rllll'dl, K Idl kl ~t~r v(' ["" 11. dll hllJ"1lla Iil~r .. Hur tl Mllh~mm"<lin .Blltlll'l MijllIDmlll'lluI' 11 nI.."Ur rJU~ rllruJ uym !t: lI":l!lmrll: k Dill Vn iI~l" rlJ.rilL !':"' 2. tm~ull.ln bfl' Mih.IUmlJ.> Til 1 n'lk Olrlllgll m,.,,1d VI 1"11"1'1 f'JiydL PI gUn MWlVlv.fnln :.brt Uk r.,JI.. .rlIrgtInloel"f' "'''phed''n, J! I rrur.[l Kr'I':U; d dl kl~ l ,Am[ltilll'l ,II' k"ylm.lnil:: J 1 Ilk III 1" f rt .. rrnlnl:r: • RhlU I< I n, 6l' I lI ..q, pulls.I"& 1 pmk n Ie 1J1L1lt) JlU"; nlee I II I. T, II lip ~ I..,.. 11 lt11 rrulllll"ll M"o'hIllUZ_ JRil 19l111C gOI\i!l ~tr. KII y 'I '111'1, Ijrm U}'Ol'1nUI!lIl -

n,

dnn :elz: Inllnml"tlf; Arap kavmln.ln 1l"1'1'flU Illm'li~tul': lhlr I': lm.'U1 P<_'ygllimh",rillol T11U1 'l1'.:n f"II h_1 k~bl~!!I IlJ'ltl!lrId:l-'n, iJ'!llnLutlr. RuftYil IIIlmLl.Ll.rI Ill: 1':,.l1j

,.n.

dUIIIllk IAi f'il1~ zomnll 4)DUn bll~ lID!!. blr 1'J;'IQtllillni VP.}'U bllllki:llaIl'UII mUl!II'l.lIat il!dN', M\IJ\". I i'e , !Jill vllZlrrl'L~n Alllllh bl"Jlf'Ll'ldllo :iUOI'l-

1111

r_

un}'

~~

nm..:at

AJltlh

lal"flhl'l

nL ' rLJ \ ~"nln !Inn ..,zlt:rt P"ik !cum ,~ lI~y'..oml~U' .Slll ~IdUrUrUrn!~ .JtmJ~flL"rlLJ; .AlInh tilrJlIrUr!J, d"m, II I LIy.i'llilJ, UILI 'filnn .mll, iltLa b)j 11111 C '!I I Im-

dd611'l1l Voi!'rll't>t:;I"RiDI !Il~flE!mlPk IIL...lurdunw:; Kilrral:i.1";ll 1I1'11IUr ,.- tI)'o nlll , .. Q rdln!z; nl·hut Mrblrll'l~Z'(' bo. Eltl'r y" JIrkndIi,l.!1oTl ~1l11t llIlIDLdl1l, ~!"1Il 1M hld.drlllil nelet i'uIJUP blr'h! oIzln ~'IIn.l'mnl 0<:'1- BlJ)'\CJl'l rdl, :1\1'" d" 'lit." Mil vlJi". '!;L UJlI ~ 'k"rOLlLlf". ~en.b1:J,l'!l ~In:nllniz. V I!lI.Jllbi dUrulllUl1dFl Idt III!! 1I:f"rl N ~!lIl1lJBlIIYOnolln.'l'" 0 dill: HI. I linl! Vt' hlUjll nl II'1Itll Kudlf ri Inl ,.nfTlill'r; Ilokrnr 5n~ l"rlm dO!:'TU d",gil IDldJr'!' tadl • 'n 'n oldu~u J'l:1n "l,1nmi Jlsl- onun Oflil.mda l'tyip l~ml",('1'0 I nll!lZI I:MrtltHlm. llJ1;ln kabul IIlz, BlllnJz Id onlar n!u kalklmtil. K IIIdl l!"ndll"rln" lIayl dUo I ll'iJYOrBIJrlLLZ? Sid ·lh:l ..riml'O Idll'; i'I lluimn Il!... .. l!.yaklanybln ,1l1l U,yor!JI,rul ~ nPlmiLl'!I.m rlamRR IW!boobl n dlr'! m'l Y'!DlZ \,I! iI-}'l"i1 i1fi .lJ"v. U I ndlln Mu Vlye bu>l'ru;I ~ylo'!~tn!ldml!d ft vlI!I:SI!(mlYl'tl"lII: roll!. ...az~,'ClnJz:~ tn. ]'11" bl:r:lm Cln'lll'l mllJllrlrl 01- pi, lBIllml)"(JI'" IDUI!Unlj'l: kl r1Un> 1111 'l!.fu.o., ~)'I , lliih.ll'nnln t.; Irl"f11l1 dlLI~muz, nol!de filLUll. b-hlm ml,.IIlT... Ufl-un \'1' >'11 11th IIdlllll [Joz lyle," gtiN'blrmdl I~~n mll!n.f'Jrl{', 1'1 tI MuJ,1!,DW\1 d bon ~ nlcft I1IUj111'1' urlr[mlr; QI.l'u~ ',!r )On-ilia ill1!1:'o rill ~ dnb tHll'ki\f I.. h~ltll: hIT" ~~I~mOlIa!i'd!1r; blloG bI!)'le 1I~:I'r!'. d II IIrm!l!iliU 1'; ~11W1 h::Elld~l1.ll"ll· It t'! IIfLr.IYfl .I'lyl rt.' dll retll: 11: I ,I- m"lIyClI i;fl kd'~1 'nmll~IB eevJlp m~k b'DIM de ·baynumum. borell" l'ln41l.kll"No III., 1:.11' d·~glklik Vi: rmf'U:,'dl!k ! duro " hall!!(d ~ilInnl'y!nl!l' • illnl furn1)'('nl11 1l1d.d1:W ofIldutllnlll f:I bill. 9uhrm AMI R' Yilt llll< IHI ...... ~~hdlt MtlUpll .. yokhl; I.r'l V-!j dl S.rI flrr _, 11.~ 1 kOllUIf.mL!.Io:T:'I ltInLnmI" blr .. V II! hI. )'11 bu baM 1'1 mlUl glbl durnD g3:r.ll'fl [1 nltll r IItJ mdJ; IIU~nl"t'fi'I J) .I!:un n ,KI' l'IIill!<l yubut Ii 11ft , r; Illh I doll. Idl: vnn kl,onll. penbP. It dill' cb& EfWr nllUk d.ld n Mlyl.lk 1,1i' bod'y" utra - 1- Ilk \"IJImU til: ilr II kill! dlmdlk' YI1Hlu: "UnkU 1~IN1n,(h' c:D !l'L!I.U-

N !HI lm:J'flDIlIIll kl IIlhgOn. 01It'lnl!L mKmf,i'n bu lJolUDBiiIIl'1\ h; [til.l n l'fIanbPrl 'eonn tll·rc~d ft §et R"all~f'rml,!; I'll l1li1 rtJ], buJun rI1 If, fiiItllbfitlt.'r vtnnl : h I· 1 I'lnL dL1u1tm!!j(I', aI~ln~"m b!llll 1 'no g't'UII"IIIlI'!_, hJ."lft "t nynUk vn]unclII'I ~l'rI e[,'I'Lrrn~~ r. !1~Il'IIIl, h~oM'ln!' !!I0gru blr ~J1:n bLlI! I~!''rl('m('k mUml.;u'D 'flll'l'lll. cllj;1H1 !i:"onnlhjlU. 0 =mIHILJ kiidb ~ I1lol!l' h, n;;1I1I "'f' nkll.l llIdI!.m]Jlj· n yol gl'll~ltH hll1d<;l blllni m hit; te!Jlr rd('m"111J"ltl.
:rna]

IDJtt'r onA:
-

V.~1; SLUl !t' C'~VIIP

Sen I"yle~

Lilirnda.n

"'Zrui:

dlll'hal J..flll vir H:n;ce
~IJ

-

[t!Y!I k ""'VI Olin ~ :!I
E:rJL!ll
:II:! L ::ill II M ti:!

l<!s'I ~!'11!. va klilJWr. to" ,dL~por 1mb II'1r'I't' "llilUn dL'flldll 111mill UI!.tLLn ol!luD "i' IIt!'III bid ~l'IUIIIn kCiritl.llo.JlII'l. ,A.m.p krivrnlnJn.

tlllln ~IIJ -

n-

bll' Ii'Ilk l!illhll .....rl [(II"Y~ 1I11a"l'l] nil y"rlIr>l!'ludl ME,," ..'It"vn tOZ"-l!tI ~lbI !!lIpUf'lJrli,-rt'U. $Imdl de bI!IylcdlC'; (nkat \I'l: kIIllllll dAvllill plmllyoR.~I!i" Jhl" b!rlmk bLllika billjlc,lIi. .k1\h>IMI"'t1!L ml:DIIU'p r.I~.. dUj:;'klIMUr. 11 ].,je blrlt'!;mIQl bl!lllllnU.'r'IIr'iJ E, ~1Uf, Ie LI fJ 1lc\'l\m LI III tIl· I, mllirt d v III, _JRlet VI! bAlk tlhl1llluh •. n: II!: n IJllm111· Lflil gellllt:B "nun. mMlltlk KUrto)'Jltl!1\

VI~II ,!ll(l.nll\l
I].

01&
Illilldl J\.I<~
YIlIU' 1m n.1o!:

:it If,

IJ8
U,

17 '02 111 S!I

,~

'"

~n

3.1, !II

clmwil

ml

I

lIII'l<Ju1

Biz JIItI MllBlllinllnll~ I'Jll~IYIZ. 1""l!nnl ol'mnll:.t.ll.Th d ftlcl:s. tlc~lJl!, Klhq G'llml.]'1~~1I. klllll:lUl nc),'iI Yi'I mr vo IJlII'Im In. IflLlkrHL1m 111'll'mJlln ~IIIClM 00"1 ·ml tlJtmn,. IldJI'? Yllkl!la kllLQ Vii t~lIl'''n. bl'l' I".I~ .r.ulmtl iIiIlfil 1I11 olmll1wl~...

"~,1till'Oli

r '7.1'1'81 NIJi .. 1
r
I

1,o'l;ltl11t

t'lIt'1lI'kllf'\1
ail~alat!i!r

lttr~

1;i'I'I1~llll J'mI!11!,; -,

,

.sz..

almn I:IhlldJ, aabo'f;lnln Lilli nt kr'Vu~lunJu~ I'H"'rlfi~n d m I.r. 1.1'1 I lBl .. ,!: IOIIJIt "lIn!n Ijl'lblt(l,t \ 11or1 'pllrm ] Inlll rlllrrTI Id n knldlrLlllll,.ltl d!nln UIiU.ln'l! vuru

I'll,

1.0

Itl!. ~lmdl M'l11iI.vi~·ll IJ

hillt],

I Va ~n nU:r1Jililuil

.klth d •

!<'ordu.

~H 1'11:1.,. ll4'1'iIIllIl l,mpll'l'oMu, llUTLu.n l~[n i}[LJI. IuLI1::I I! n ~Ill,,"l IIOl: 8l! 'I ' n I v(\ "n mll~ 01 rmL I!:J.. Imrmnk llblmd:L.

MLLII.'IIIYI!l:do hlddoU ~c:m ... · ". til; KGtollll!I'Il' 116),lll dill' - ~lm1il JlnIadllD Jd td bu. dAvllyD. dll.~llrtn nil nO\(Mnlliltdur. SDnm. SImB:I.y:II. UlIncf k. ill vnnl ttl;

",.11m,.1 "tnl N
~I [1'1

RILmn

lfudtJIlJw' 11:0"'["'''''
B'dllfll:llV'l

Hllik 'E:~.
Tull'liD

Tt"filil
L;'I'-

Tli!l'''illH

-

fUrL

'1firmUyorum.

SiC!n blml nq llIl'lZoI!lIll1il I!)tdLl hnide lI~n[Jll nkLhfllJl IIDr
Bllo LIllllJU.

n..ldj,la"

Ahml'di}"

lIilunlJ-

-

~!l1Ji~ [. III:

ki bir

pehjif3n

0

154

All Aholet lIalRlz memlehette
,'II harlel
Adalt
rlilr, K\I~id"fl

de-

de giirf!!J1cl" lIapnu§.i,r

rn M ura IL!!aC,1
ZG ~ Hl.A) iD \id(o· ·"'n t"dll!l.illl M tt:i.H ~rir. bI lliin i,illrlrrlir. RJLUrH ll u h&lmll (~.A.) III f.,di"", 'l"il"r ......tfid ~ .. ri, m.U!!~. II. 'bil'._ilk-li.

Mescidinebevinin i~i.Ravzai tahhara. Enver asamn eygamberimiz (8. A.) DID ka irlerinde dna etmesi. YAZAN : --, Hac hakkmda
t
,suallel~i

~===================
I

RaJlI, BU!iUk Y ..• II g:lbl Dilylik pnhhvnnlnr till. GUI'P.~h.on ~('klLmJlit.l 111m!!, ortada 1fl1l hlr;o1l; IruV" ,~, rbl!l H.a.!l::wJ. olJ!,u, Br:ph.!:11 elaun bU.IlTa.r da f 1:1 pf;'hllv!.nlar de~ildl. VI! bfiJllI1 III' IJttIB.D.JlII1.& )'I!t.!!DI~ vk.lm. Uc )'III_Z okk IU'Il.IImtla pebHvnnlll.n:h. k~ All AJ!met D g,m&ft IIrunlllr'llII btpiini rdI. Yl1ll'; ~ t1~vrIri 1'1 t..Imunnl~ pl:hH VMlllnllda~ KmI(nklJ hmul'till] dA llrl t:3m1,.'Ir ,Ubd, t'l!!ldJvandl. All AbmrJt '!i lnu: mLInlr-kdt& dl"llti, h.llri.!;jtl:! d!1! I:llk btl Vl1k gilfttln' ynf.!m~ "f! bUAhmn da hl!:p.ainJ k=onmIlJt.:rll'. Dlhllk Yu· aur g'ltrt II <lit, Am ritaYll gitmie" t.il'. Ve 0 d.1. omd& JlnfJhb b!.ltUn g1Lrel!krl kru:a n.chlctan 1I01lC8,
"rill tolU,l pl·lJlIVBnln.r I'l'l :MilmliclI Hnann olaun,

f'''~ltu.
Ll

,'n

I

...

_-.-.-

......

-..-"'II!l!!I!'"

....

-11

..-~••.•

Eu l ..",.: 'I'i.Ir r. hll'o'Jlnl[lll! ~!tlJ hidd,.tl'lll 'I"l\tl hral:01lml!'k h.:w tpil''y gtl~1 k un Dil d,.ill: tum, .. N~lli.lY[~ NlIkkBll'h E)'Ll· LUn Mlyl bi r I'jl!~' !!ilyl('m i-, 1iI1-

~"'I
b~nll

okuyucularm
ArkadaiJlmu. Mur t Sertoglu lusJle e ce:vap v·erIY01"

r•.Anm1.of'l1Illo

-

1,,""'''1'.
I..,.

r ... ·1.1. 111 nil T... t. dlnll ..., WI' liI.tllll nm ..· "_I bu ib {"Ie II'I 1, r n m~hrr ... \ lilr In·
A.koh~ Ki ...Ml.ll iE"lill kb ~ lit.
~!! .. l\ l'll"mi, 01.111,

"uIUlI oldu, Yilltl _ddi

_--

mlunmL lhtlrrtal YIl.f.111l1'iI y;ilULnl~l
mUEj

C'lmi'lda!tln1,

bu

... ~ 111.1' •

DEL

,l'lllthl", TUrb mfLnam.n1L1 .T"rri bll T :Ita adml talmu.tlar· ,dI. ntdtobl!lrl tnnlTlIrk 'p~bllvlll!ulilu.alyetL, MIl. olmlLllldn". K{'n gUr~ b.'!.y 1m dl\n bs.hlW-d~~k('n bru~ gl'll'H: 'till' bilyl'l lI'I'kl1. on Illlm. Btl eu rill!; Dll'Un ~IIO bLll'llk 1iIt':rr.t':1' mIHE!'II"Ell!1 dJ gil l"e,ll!!rinrj'en, OnJi
-

.IrtL yue gelml!dell (ll;mmilJjtur. Afilc.rik:o.blnr All Ahmet p.,hli,,11.

,md"
{I"

'f1Dbull.l'lAn ~ .!S "I " I_ I hi It! pi tl1J.Ul • .~ II nl ~njll,j I ,_ n .. ttJ, ~ IJ", t!id)r;Io[O;II. 1J~I..uk ..,~., hae Ifil!dl. ~1I IoL' iI~'" aim lilIl I-Ulli(l Jrl.ll 00(1... 11." Ill... !fIO 11........ 1 ~.Ior.dltr. l!Ill ;tihrll ~._ hi· W1A!l:Jl k dilillli 1111 IILlJ'I"" nor;~_ bli ,,1 k h••·• d..h. D' Il.k r>1n.eu ...... ..HI.laJn J""jJ 11";111, yedi ..~_ '1.1'1'. I r 10:"1/ 1101 ."nn j .. 1,10 , .. I.. I..!'II' Ci 1!I.!l1 a... k IlHl'flilrn~~i 'rill ~i 'I'll m"L }LA-'" Lnl ~ 1.0 rlill. I" ... ,.I ... nl, d... ttL.Eu ml.ldol..l . T• .llll (oIjeN;.,j .. ,.. 1 ..kllk ddll. rlr.1! • bi, IDkll ... ,,'mdt Dili, Il.t ClI.... Ln• .EliC&l.l.lJ D ';0 nlili }j.. ,I" hlf Y'1" Ill. l~tI. rl.hk. Oed, Stlbet ~•• nih ..-,~~ Jfn. , illrl' .~ .'''~i1,f"k.""1 '!ltlInmil. ~_ 1o.no., tr ..duf .. lIl.i(lI.l,J~n I m,· ,·1 till. ylmll Lll II i.II.",Illf I~ill 1'<1.. '!IIi IF. I,u]'iik ;10, hALul"lui Hur.,ti KIm k&y~ 3 roI! d .,111 .,.. t.IFII'..b. BlI II· "r~ _!~F"" ~"mdil' Nil. Ul~ .. , ~t 1Itlrir il.. U ...... eti O",.,.in d .... ali.i.] .. r !I. RahIllUl 'I'll RAI,!m ...11l1! CO "b, IIIN: "jj:rOn.&Zll"l,. fill J'ltlh <tit ... ·.111, .• ".1111 IT&t 1m II:1.. b .. or i WK" • fllfllll lr"bg] oil.. ktl mHiI. Irap ...j~, I;i Ir 'fl. ml't-TCU I'D' LIU. I l' I .,R.~ • u.rI. r'.1J1 I Ilvrigl,,, r A) in fLot:nmf1Hi ..th i.... ..... r fjir LJdi ~~m'" [1'1 ~ F..ll m.. lliu.a),r"!1111 h";rI~ 'l'Udlr. ri b.LIJ"tI nilld, VII P"J'~,b~rI ml" (SA -) J!l:LIhbirlcr tOI'[1I !;i!r hA.I!lt "'ft.llhl ~1I1. OOfl!II I}d.1I .Ir~ h IIl 1.0.. '1;" 'ri_gh, "~rl11I wc.riJ'l1. nil' ilLl ... h pi.rill"l' bir dllTUt:.. ~"Llj ~loJi l'lll i!l~lI majl,~1 IIIld1iP lIIiljdf IlJi nD· III ilotll'illl jl,q !"Jil' n klil<lli,. .. t; !iillk. Ill.. ~t.lk JnJ;n uHi .'r fu't" if .. kt.p.ltdlr, di IIilI "vilJ. ]lanai Mllt.&lthaJ-..,. .. Ilf'll 1rim. • t.tllllm fin II.t. boll ..h.~ b~l .. nh' mea (1"[1 ""rirk 1], mihhJ.lI1JllJ .,.1. t&J"lhfJ1J)riu d.. 1m hllllllt.dd Dab dotruJIII b"ra.!& ~l'C!. h ',' J f, .I.nni klljrd .. I ..... IoI .. lti rhu;~ hir B II liltllIDllD L= ·llJill;. Ipmok ". e.g) bl HU:·",r , mm-st.,l •• _'" I L· "-'" • ,,_ • "II !'d (EllJt I I It b mOLD""'!," m.... ",Iull. "...t • ..ul" il11.. III III k PI! n.dil" !mUir. ..... 11 II Imlll . • ' ~ .... nt'l "W:rtr. H r,i. _""..am •d . utI" "tmLl, hi .. !lilliE! i~. .. a%HW:"~ IoOllr .. A. blllnl". ~1J. III· bi:r l'Ia~fi I'm .. j "ld'l$ig_ ,.,,]Llfldll.,k O. II Til bill; ; I' t " .. IT if I II II 111m", .. ill, Tii.1< 11111'1 d~~"I:i']fI 1I!:!"l'u~trI.l;prl LIII. "i •• ·tlol .... 1.." .. 1.. , 1\1,.·1 "I ~ 1'~1i'llyl) i' .~. . I 1II,,"n lIiJ' 1111 , T"I • lrum ndalil tl. " .. I "tm,,~lur. 1)"11· - . I ' • r . .."'. • Lid nn -. "d". •.....•'lllL.Q'..... .. In.f1'''i,,IIIIIl 1.1 r, \'.. d" II .... 1 II !>i.. t" ,·r p" ..... dij;Pri ~ r r,.urn,." '<"'.m,.. "un It h r,o ...-lord.. II lie &qMLl. Li__u 'f"' :'1'1"'" .~.'" "'II" .r· ", ,j'I1"u YlllI",.,,-r'l! 1l"!!:!1..fllll 01t.ip .. 1,,"It '11" 1".,.11. "['In.n ~,..,. • ItI .. rrl" ·I·.p,fat , lmi~ Illlllllii.ii Fool:! H...,. ti 1[l;Il.mmN (!L\ ~ Il,!il .. 11,& dlbll '1>11-1::1 "IJ~I\I~''['U ........ Jam.k 1""t"1I: nU.lI.IL'IJI 6hn i!.anRltl!ld .. 1'1n"D P-.e.,?, r, mu.1 ,1..,,, lL • 1U.!Il!l' Imn,l. t,l.rl.r, . ]I: t.d l.I1I. I. 'u,_ 1.1"'· um .." il" 1;" "1. ) 'm. ," 11.11 • & ,! Itt, m, n~~ .~if:nn-r p .... 1lm n"Tlll.i ]'IIIl t.J,I, ... ,.. iii j r. ~I!..l_'klrri 'nJiltl ""II "~., ...,, k",.,.n11. o>!lIufl:"'''. Tr I'r, nk IIflIda :0'11-,",.'1 lint i"!.II.f Inihlolll tll";,,1 hro:lb .,]".1, rdi. r1 n It rll,lllll' n~·,1< .... mu" ..klll,,,lo,, LI.~., dEl" "Il.i]'bd", 1111""<1$ CttlliruilUli. Din ~'r.~,;~l"rin<l,· i~ln,,,, LIhi !"In,,;.. .lll''elliD P'4'" , jfdj _ ,"lDa,'1 .,=",Iown "Clj,-a n.1 - Iiiae . .]:)ell r.. 11. rl.i~1II11lD 1m .. 1m k r,· II (II.; 1':" t ...._1C' no lui to T II rile JnllW..a "JloJiii iIlf'lld.a., 'Ik, 111' f,p'nt !II "11~ -r.;i'i m ......l~ u1 mn. .. I 1. r Ii:K It.. ;. fIJ1 Mia",. ,.... .bpI. I r." lIk i.ut,. • rll"h,lll h T ·(J",,a,ji;IH'I' . _ ¥"nU.·1 -Il'" t. t InllOfk' m"I • .,1k bl1' IlIlon "\"'ar!llr ki "U" d J I; ."k I,r ~,I..ilol ... UII ,"k ..., ~ C.<II ml NI'· rl t-T ..,. . til , 11 _ H.u.', i,. .-1.11 •. 1"" •·.. tbl< I _"'" • :lilt • ,1l"00 1111 ,-llll' .. r'"IIiJI. ... u~"1! ~ p;-f"~1 ... !r?a.1 ma· ml luko loll" .." ".k L'F ~,klll1" IIrt."" 1 "" .• &rIll mllbU'1' bi. I'I!r,lll ALI.I .. • 01<10" I idr1' I... ,,"I"!"'" d~lfl ..n., nO' mil r~1 "I" ~ ),f",n,li :->.1>;;, IJ ... mO'rlTrf I!1;"l;rr 11;"111.,hit'["lin F ~ Ir..illiliir. nlllll'l n j. \, II.. ~. i ,,,kilo1,, I.:h. ·1h!.im d,,!tllaD "LI.-utl,,';'1 J.irli: ,.al'lflll ,10ft Bier; ~ l.o.n~'n~N po )ill" "'''m;'''d l,,,Jtu.jnd,, I "T rI" 1>'1 k lli' I;: '" 1i.1 Dt.hd..I.. .n tl_ll~p, <;~ Hall ~J lU·o.l Illrnf, r.1!;o" ,.u..lll mll I.U r II "{I" L'T "k,hl" m ,....li M...!·jl i 3ru" rr(J"C!r~ Id .. mt<!il.r. 1,1'. • • '~"ili" \'" 11"",,1 ,.liLm' ..., t, ,,<110 L.n, Jil" .<;~o;' TUllo; n~ui. ""I .. n lill'.JJJ' Hnr<",1 I'~.I"'LI'! (1(111 .bl'l'-' ;IIr· II n rmll.l'Ili m~1ZIII" "i;ll , oil" I, J <., IbI ... b. .1,.· lbl>1 ~'IH.m, ll'k'l ~I." 1", 11;1.. I3rtla ,·jjrchr. l3,t \;; il" illl I Jl.1. cidi .~cl!ti'I, . Li. {till: aLituol .. - ltl ~'" II C.d rd, l... ·"·'Il jIm, .... ;rOT :l'od .. "d. pm h .. I mane l.iF m. it iI". V.. tu .fl1"I<'I'1 I ,..... ,.. Il....lim~ d.rh, hlDlarul L'r~ 11ft loll., d ". _Iilii hllo rl hrln~, 011,'11 l~i", bu "'" I upik In IQ~I ri w'" nief~tt ..n ., n,. B' t'li :!tluh.ommedl f;::.A.) DiinlLlwlJ I!.r-I~ I!,Ji,,<:"', r, h'llil .1,,:1''' I.U(' 1~1,"'a<I ,1111"'''' 'II ,J.llf1. dClC; nl .,.1,.11'. HllrmCllninni IlrE"<i:rriUl. A hi 1.0 " , ... mulol.FlnI j,1l1'll,l,a 1.:.l... .~, 1· .1' II In IEL<Jji Ku•. ' I>

ntikl,./,I "'II!! lkYlIl nr]QII aFillr~"' 1I<'§;lIIllllllll.tl", '" l"c, Iowm dI M",tt.iili ~lIrifoli IJfl.l1f' "IIlII,CHII, UI hlll II Mr 1i1lt.1IfI 111'1'(1 of'rlillliiJtlr. I I" Rlua.i Mutahlu_TA Iror~lIihr. Eu ~'. iIuA'iI Ebl!ll B..kit't S,cld,1i: ~R JI ) in hri mill"'; "II P ,RlJ.mhlorim'" I· .J!. ) in iDIl i u.·tJ'I."; ..,.., lil.u. h i .'1.3' i" ri id], •~ 1a.r<'tlin !lIDO. nn
'Ill

rllo

.1\.) Ill!'

All Aluntt

pt!'bliVilnl!l

~~Je

'I", ~

Evitt. All A~t' P hlivan 15" 'I.e bayle b r p.ehll"l,andlf. V~ 111.1 giln ynflJ giJrq pchllv:mlolnml :tin. J!lirldll'. K~Dd! Ktl"lo:p-ln.LJ:' gilrr~l~rind~ elf' S;~lyt,Ic:U 11'1"'" • hum Meh.m~t pl"lIll~'· nUl.ln ""n· .I'ft bn.t;l"ftall:mll~i ~ IIm:1lrtadJ .... JlJi Abmet p,·hll YiLnln bLr b,j· ~tl !II;! Ttlrk ~i.lr~" lllntlJ i·
eln o!Ij.l!i2: f,lIym tte blr IHta!) ylU mll IJI.mRSJdlr. Blr mlali V" b 8:1: n bulunrna:van bu I!Ber, TlI.nil) "" Y~ni <: •

"lm~lnln d",bl'l. mul'lIl lilt! ~Ih~ I t m BiJ'9.l. ' • (' t~Ir hlbi ~h111. Fil.l!-~ t,mllmlIe tatmin ,dill." ml nl<:1ng,1 ,1:1 muhakknktr 'i'anLmd,," 'yl"r:e ayn'th, 11 ~'aJl I birmlynrum.

oldU!:J,lnlJ

flU'.

d~lIk&II1IJ, !lib I
I!01'll.mi!l:
YBt!1II

utarur

...e In:lIIl1J.

II D gikn!lj

Nakll:a"h
j"!H1ml

:EylJp

Jra~lI Eyllbu b"r zaman da.kik.s. l.;-Incfe ~'~llmi§l!Ihn. Nallil

om

01'1 ",.."

Nat be-~ an

mil!

I

,.nk

~,!t.R'

""'"DlI

o.I4u ffiJ :r-1.I~kr! l±hrak CiUlim bUlllhrr'l ., Ne ,~Jy(lnrun il'!1II~d IjI!¥JlI)ri! H:iIi:i'lT, fl-iI'Ilnmd: J1itlyofiru;m, Nakll.qh Ey[lp ~k lIIu hi!. Ill' b'lr p.rhliva.l'uil? - Ha)'u·... Nak3ta"ll Eyilp iyl bl:r pehllvlIll.Ql.

-

l"'ekl nasI!

sen~1'din ,onu

Ium,. Rill ro, '·oII.jllaki merlhk .~'o(!" to",aru Dof klldair' bii}lIk, Ile karillJ' e,. ,mldl. Mahsu!;b'l:! k;>fld[sinl lazdu' m:dl Vel Ri;,oll!tm!'k i~1n z.orlalt. !rat a~lI;jdan b:l!JJm blr 1M :tJa.' ,

Nakkqb ba.na h~! tillUIJI!zdi. ICUI'e-\'l ~Ir b:l.ft!I. Ileip ll-

bii!r'le CfLt..III.~ak? GiiTi~!Il bu... :&!llE OIDl1}:l: kt .• Yl!noenllm .L,,:t ... EI!!' h~e

bl:J' I..,tj_r. iBu l1i IHI lInb.1':1.!!: Ikden TerniyBlii Umflm MiidUrlui!l yap::Lbllir ve bu xi. t::if,lIYu.rI1. 'lrell:.iltlr;tinl1l nf'!i:rl· yatJ Illl!yanmU ~Hlja ~lkill'1 .. lB.1'lHir. HI!.m~1!- !lAve til l'im ki B~d~o Tl!!l'hijl'P-lil UmWli udiilllJ~ bll llig Y ptliJI takdirde. pan da
iilUlIl[U

b "lit!' e y_.,. Id· tap halimde I;"lltm l'f. lBuDim bill:" Il(l.linde Inli~iYl. 'T'1i .. li: £ijre!J tarIM I~Li'I Ion dl!~ H.I~ oTma1d:

mb ~'Tintl

.. I (rile

f"~hl..

".l.ap

k~!li:l.bl.li • l:;ijnkiI bu mUI' m" ~I flfrlo p k lruJ.:t hi]' EaT" 11.

lr,..indl! to,nuLmilf' !!:ltll 11hakikakbr. 5~Yln \lilihn A",inl1 IlliZ;loI"l dilcJmtini crlbPt:1!"rim B1.li l-rSt.ap bu Mne ·Ra:r'.r:rllnarr
gUr~Jt'ri 'i'akti:ce k:ui81l' hl'r h~T de ·boullm!l.h FI:1.tJ.. ~hr:ll '.

uw

ra-

malul'rl'.

'.j!

"",11.81<.,

lIIl.;J,Zdl1D.

BUDdll.n l!Iir muCIc! ·l 1!"1"'V~ bi.r ~!:retedl! N kk~h Eyup gijrelJ hli.bTIIIM1lH A.I1iI tmJ • bml, c..i~ mi b,.l1l olm )r'lID btl' :tOm d·h liva.nlrl-1"1 IlMl'l }'(!ndi~lll l) 1...11 Ibl':It;cll Ali Ahnwt pchliv&lllnm iLl bablletml!J n Ali Abmet pi!bUvl3.n [~[!I: Ali All1llH, iJillll!i !lHlio! blr

r

"!II

11l"""~"

~It

pe hliv:m41, A~da. bir j'fi !:ilrr""t;1 r !:\Il'GIi'meudi hJ:"Itl. 8'; b! hi.
eilmk l!aFfi!lmilii. llbml!odl! ll~y1e~1 J!lL bw4u.
hll11

Hunll

Ali Ah:md pl!blivn.n. ,ge1ip ~. HayatlmdrL ill!: ddA (11 rak bu bi.JyUk TUrk pehlivahiddo>t i~ind~ giiI1!Uim~

r.

de.

AU

dJdinm.d.tPdir. T I'bij l!!li mmn fildUrli.lgil. mUyonluk bU {m rlen bu bliyii.lr Tllr ...,..hli &ninll h.'1y.atmm!;101l t'il. II!! 'ode li(' he§ kllTlil§ yal"dirnria buLoD!<1. Ile lr!103.r blll'uk tllIf 1I mpat.l !ell zalllrlli? ~ DI! dUIlYIl b~. l'io.;:::mmnl kuana.n gUl'f' rilf'Ft yiTm~!lU bin. limh"k yardlm ya.. P.1II biZ' b~ Ildlflt, Till'll: gi.ll'l!!li • n1n 'i~r-e1ini Amt·rf.k.ada t~1f ba, "Ina ylila!~ltn bu bi.ly1l~pehli~a:nn da blr IliIiMa:r yardl1'Ll.dlll

mal:

Bun.d.an b,'l.!_lk All Ahml!t pi!!h liivan lr'"O~-",ultiI~ dii$miilltliT. Eu y~tfill IICnra haya.tJm 'len.::'!" _

~dell

lliin

r

'ba)n.Mfi:ra2l Jl1l}'dl? (D "-_1 ..ad

.~",Ubl

Kira:rrr I>ili1a

II 01],111""-

~"'1nro-

kl'

iitlll"lu cl""il ~ II.Il""ll" d iJt.ill IgILLrlar.rl, Dil liil,m Millo b.ri !i:l' ~ir!lecJ:l, !tlillb..-r' !-i,,,r.lrt~o, 1,,"111 .-ilidi",l .. c ..... ~..m 1ullf",,,I.,, dill HfUJ1.CU ,,!all liJt\lml" .. r. R ,1>1", tit;_.,
I

OD"""

If''''J1umlrll
,,11''11 "hll>1Jl'

.IlJ_] ...

~fulq,a1.11 m_jhnJi.p -Y'"
%&Ill

ill.j

J>t1rllb 1Ll iit

IAI.J> d lla_.. Cn olibind ,.do.

'1";0"
.. I<

-----I"

----_;"-"e·-.-ett~~V!iIt

_n O"'o"R" S·A:"th.....'- ...._- ..,_... .'J'
.. I~,
i!Iiit

""I" IJ. I kaT"']" ,.b li:l~ '~l II" rrnut ,,1,I"ibI ri, 1Io~ t'l .. l"'JU:J'"r. "'[, ~of:Ld.i :\"d .. ,-i m.,I.I,·lil oI~drl, rd. .'11, t, IILJIlirl" .. gr;rrn.i!Gliir. :'I-I .. t,·DUIi ,,·wu, ttrn~. "in AWulil.i.ll cl<irL 1]11' Il.Ir :'I'""T'II1"llll. hilli*'.... ::;:"~r~ m.1ln ~ill JIlt..l Ll1m"I" 1.0.11>1 rdlln 'hi n "j "I1thrm, .JUt. "Ji~& b-il mi llAl'c 1 k"".F "I',l ,'l'<lr. !"Inl tol 1:,,]1 • ., X ,It",:!, I, illtl." LI,!'uli: I:oi,

ml).':I(!Jlin Ii I';" I"r yu"w.lr

fUir.. tl ...,,,,,.,, I~ "kltur ,,".-rIITl. BII [j1".... 'l"~('odll pr,,~; toll IUD b[JrMI] d .. j4i101 ir. Y~k .. ""'m '~T

'·L'

lI".ill

m .. k ita,!:! .... rr. 8nl1" lllIJr"n lJ;'fi ","iil.li ••

'_"i,l{Or'tI d. !!I.L<.-t

(Jltl11.1.1.
Rilli ;tilt

I,il. (I~'I1'J,,"h I,,;;; 'l"JI'" I oJ " .... ormfit: mil.'JJl1<U!lrJlIr. :r&_i(.t. iill N~ .. in I!) tam;ri TtLl-tii but;i!:! bo m ..lilmal Mr •I idi :l.D~Ulrullllll. .11 till.ilk hilll rN h,·,·jnLD ,,,hi., ,,'.Iini },I. ]'f' iii... :",r-r.d..'l1 ·' CD" Ttlrkl..rciil'. Bum ..t,;I..,)ir. !IT.sddi Nofh vlni" PI'!

k'YII>loli, !!lUilnaIl DlIII! 'L'l lay rr.rIi I",kdir. Bllr .. u, ,~I"'[] b", ImU· idi Ifull'D, .... ruti.i"'; """ llZ '" .. t.ilNI-gl .,1- I"i .. bar l.Ll9Utlf k:r(,lUlf, Or. d", WUlI b,l. Inlllbilm"lc, Jili\·.:ni !of III,] I,.r<,,,i,, lit!

lilT

I'l'llk

r't~"l'
'" ~'11

, llIU1m 1...

'lrlU l!!,Jj;lItirl

Til'kiye CUID'huriyet Merkez BaakaSIDld
AK.T1F
A.1IJh ~ SAl'!

2,1 Ekim 1949 vazi yeti
", . .. " kamn)ll ..
1lIll1l. ,.1 ......

leriD ~Iikaye~j YUIIidJi. AlllIlll bU!'!..ik LiE laIIu<Hi,. hta.nhu1 Saghk lI!udi.i:rH.igug. Te~d IdaI'!!In.ln y 111 tol!kaiLt ,,_..-... in Y6nllltlD.n .,. .. rnn bn . m • den: Jmn:pou ~m..n~e t kaUde M~" Imi,uJI :kllllbi mULfLl;k .... l t •. Irmil: M<lih~E'r'8M .tl~ tc-nid1; 1 ..U.9~:9 hH:ijj mfmur'la:rdan III kmlll "I",.. (Un"lImL rlr) ·farihl1 r1W.M.,..,.1 d&djht gudmJEI! :Ii~"III&k1 lk yHY hiJ~.. "I"~'i!:i..n '1.1. okuytKY 'IUlIi:rr' ImlOIlmIl~r: ~. ,",fll!HIMG (.oo!'i'~m E~ oIiTdtd ldafl!!zi, Ti£:mM~ "'yt mUllyerte'hatl~;j '4~rtlGJt 1iM~oII) ~ ~ kaddml d.o~lII rnr
IIHD

Sag;l.k M'ildurI6guoull'l bir ,ij..;.aydc yak; i1gisi

T'eke:ld~n lek.iit ed1~eD.

] I':ilulill

100 "I".I,oI.r
FR.q·1

no~
2B2.2S

im
00

i~Fr. t~iluo I.,.. 100 ]P1"r10 l00L[rc 100 I}raJ, mJ 100 ,"lbIdtl
"

~101::'2 O.aI
1J.o!I{)J

M 00 !l.I!I.OO Ii: LlP"lII 100.00 J;li;? 00 iIIC!I'u hlJIIJ ItILlI'! ~.lInUI Llh'llk ~IYN!lf' T" rll: .lll.. , .. ~ ~~ ~ 10
JIt I .1111l1 0111'1.5 l
.j

...m".ti

lira.
eg. nfl.';!: I':" ~

Lira

I
I

PA SIF
8(1Tf11IlY" IM'J(lt •• iJk(:m
VI!

b~ll~~ OUIIWll ilUqar mM

!llin

It'1.DOO

.000.-

I

,.2;';

73.iI8iO

OH 1'DO 0 «'1200 OO,fIT.C!O o,nw.m '9.'ia90

II. ""l

l)lui ~I['lll

'" (0
4!i

ro cle.

"3 ~ I~.OO
!lnIJt'u

'" ll'i I ~l.a.~

U!'.l.1;(hU oIYtln;
T&k

B~ot

Kit.

".

" .. "
,.

..

~lO '~.I78

0] 3i,3tA.5J~:JIBE! J~~:l~

2l ;2t1(12:2,fl.,·

HLlIIu.a1
H'IBud

A.~

hvo.ka.l1l.de

f.3 J.lD ;no }iO
1!.IXlO.!lOO.-

-4:'100

Mil Klg.
Urlll3

IElIt.!II If. 'II'l"~illt '1 , .. 1111 It l'I.. urlr

:
:ov,:.'~
~.,,"J

E;''I"i\ ·l':rzllOllll

J

2'),26

1·'r.l!I)I,. J.r It:.

w.1;O ·'11:.1 .• 0

",:z.,~
d~ 00 4.~i'.Iii

69 60

.. ,.

tbankam.u:;

de 19)
2~r..D~Z.IH 2 ....!i.Q8:1 •. ~

..;'i'.;.;.il,;O,;.;,~T~22;.·_1

:;r. ""II.IiI.ri(,Vc,

bt."iIt""IInT":

llar1O:-Uld

.rliiI\i4&JT~: II!! 917,.0111(1

~.;,>

Hl~l I)r-mil'f.ol" n HIH [ miry .. l" J,tilll !ihlArllll , M.ni Illdar"" 11 flli I r... HI

f; 'rIi ·Em"lIt,]. 2.1 l!l·t] Drmi ryG!tI I

:,>o!!O

:zoO'a

w.rn

Ilm~A.
Kul>;'l1 Kill" !'dAti"

~"""'l"'n
rk.iNl& "rTli

f.",. ",0
"",",

m

~.U 19.G.'
]'1 iIj.'ii :iJ)

:roo ~]

.~~ 'Uo 1;1 fAl ~i 6r09
i!.11J

Altm: San Kllr. ID6IlIJ ·bwt'~hdll!l'J: .. ::lIS:! .!I}'lhllr

:1W81'll.C!!I),1'

!11.1mB £,lr! r~

D,m~ht" !l"'IIQD ,..orrnkJ. 'Ilal<~IY~ 1~.'il18 !i~.KIU>Ull'J'l III - 8 In~i IDlLdd e.kr 1 I ILl! t(!vtll1an h.a.r:Lllo!! l ..ntuHlar "fLk~ !ldl!lI1dn "" Dltn.ihte !1hlel1 e\'l'lIln .IIlIktLyJ
bII'kl)'~1I1 " ... ,...... ••••• ".

I
-

1I11.D.IkfI~

HI~" •
19 j).~ •

C.

Is

',~~i

::t"O.oo

m~

2I'J 16 • :!Ot!O R III :!lIM' HlI.nUd lI..i~

UHIO ,1~ltllrw.ler 215(11) ,,)200 2..liflO 225.00 ',(j i:ID
Pil.UlIlIJ

11 00 'ill 21700 &HOO

HiIJ1~l{'Jf:lm'wtll'1€'r JoIuhieIlt ,.. , . :: I 1Ii:it.'i!l I;a,flll loi.&l1U11l1 1\11 go
1iIJ.:!i=:

I
I

U,rl:n.OOll.9t l.l!ill(~!li~!I .

Kl\f~'llb
"I'M

t..o.morn~11I

a.J.tlD
.. '

ohl
••

2!l;.... 't.)1JorH.UI5.2.:l2,!'ISO,

2GO.oo

i.i.I ...... j l~n D rni".. ..lu LIIo:1!I1!1 IT K.II:InII1.1 ill ]lJ4111'fil,l,,·lli J
]fI ~

Rfll.ln"lI)

r

T.d..

"fdli
~ "1"'.1

11 \ll1oi r.a.!l I I il! ra I
Iii

M.;o;
(II(!;1I)

~r,

rm;o
j,<~

M.rn

lIti70· 00 FIl !HI Fl1
tIiI
~ FI5I!

i;'i«

r
8fi'tltSl

moo

-

H~Ii;t1!kl mill u!lJ:Jer li'Ii.J1'ib:'llI .. klJrIJ'IK; Wrtl'llilon

.. ..

~01500

i!'1MI':Id I.. JwlfU:ri.:

..~ ..

M.:!l2j' .Z81.5'i
IUIIJ~.~ll

:i.MIl."

.:2

U~!j;"I3·1t

KlIV'l1h1tt M .. tz: alarllll e:mlll)'fl. 1J.Bo klmu.l..a.n . III :H.~!l I!llIo)llh ~lInUD glil'1l ••••• _.... ib - M56 llIIy.llt
_.-0 ••••• _ •••

I!mLnr.oI'l&

k"Gnulan

I

nmrIlIl'U BOida~u, mu.oy fI-!iI o1tht~ !fa i'IIIl'dd'~ eI );1,kmf\l1l mil: 'lilSm#.'yma:JIiY!I DoJuf'l Elli ,I.'(l Sa- y!! tMilrnll1!JGY • Ij. ~dtMilfM .!'B:rI rlUlJli.!jof sil91I" 3t"e:r~~i ofrM"" ~U~II !i!ftl"kdm.ek MJrt:tl!o'k f~ dl~1 9 fbi 1M.! 1'lt ill!:!t"NS.~rerd II n4.l'11. kor kI_fJ?U,J btr.l.wujid~adll'. do do bir rf"JrlO"!.lN?lII~ am~a· T~1rlo1&o! 1I!lLMan. 10 I"J!! ,,{J4 rlll dar. H!it!i.fI~ltl husu.ri te.,ejl:ldll .. lk:II':H~1t j'jold:1.!l'4flJann,!nJ t"ICT ,._ l"l'l!: boJj11 di3cpa 1'LKl'Q: (:N"O- ytJ ayr'1lmalan lIt,ukliM'e'I' l.'C! I 'yaH !'tHyi alllaflld·0fl ! IHI ti!tH~tl· yollfa list~lmhll.: I'lA i·, dCJj' tqf:kkiU Brq1' hgl"llCII 7Jl.1V 1diI:rl'c!:! \'j! tlMt:r k rtdlaUIl fJlOi1li,!/" 11 1!al:ktl1da 9t1'l!kn ka lUI'" kaf'1ll'DJ 'atbD.:!J!4nI 1>lD"f~'I"'~"-i" IlIIli lak il;Jalm ",altum '1 kfl'! 1Il~ milm~"" dtl bi:lerMJ..-kltlda Ir.I~'" ~1I:JlllJ mila H['l!l!,ll'l h:t.~I!Ii>ill cdfPd'i bik ,ulU~I1 :r.1'I!~.<tc:lvllJ' Ltl "1<1di.. iI'llffb~ ~rtJ:"· rJ4;n I" II~I nrll Mri.:!: ~ir .uWit:!ir. olt::i('~~lIlWoi1 t;:lt'zihrl.!l 1U'~~ilOill mill Teoll' ..l G~ t::dih'lilol:lrl hrJ"'r~ Ll... bir"ot:sill!' ~llE""['Uol!1' (dmm. tIUI1!li6 1:'t'Y" J)'I'e'lJJrip :kur Tum .c.U.ll~9 &H/II!iIQral: &." ktI:'i'IIT DH'l1]'''''~ S.,jhl! t'C S. Y. MiWi!riI telGi1r(il .:lC"r.:rlmi., "h h.lllliUM' Dr. F ik }'W"gvt, ~u I'IInltU ... In .,~~ 1IE'I!1,W dITJf~ 118 g' biT' fll:rul'll '1GrOr~8koyde hiT 90Jcllk

ii":cnfll!" !tltJ,pda~ ~l1C"t'hLe~:

M1W!6Lfllal'l

~ yir

f1l1' d.;:tld"l.Iro"

i!>tlIfkiJ

.0

~r

'0

JJi..""IIIrl

Vi,..

mr

"'l~

'F'

m~

,Il

gar"

_.. " __... _..... ,. ..
"

dll1!T.lJoar

r..o·

!low N. V
OwJlu .. f"lIht JnlrrIO Fr li'I'.-. ... " F~, (llO)

'!l~S 'j:)~. 'ill 2'1 ,;0 ID $;I
I'll I'll

0:0; ¥I

4-4rl ";1'.1 tJa 10:2 lO~ 100 HIO'
~4'l .' 8~ll

!O~ruht~ lI!~ll;;1l kr nllktlye kllT"lh~ Kl!1nt"DUl!I 6. 8 I,,{:'l mil.!! d61mrl..r t;>!;lflllJllo/1Hurn l~ tuaIUi lit;; vUd ildNJl e.
1,,1' ...... Zdil11i1, lII~n tl~r .. 'ne&ri , .. , .. ,", .. "

R(,r'.lIi{cnt lrl'!nl:lllLD

m'llli..bLl.l ..

1!&II. i'.jiS.~1I3..-

lloi!"1-'tl1I.IIf:

AtJnn:
.Harln.~ ~~!l:i!ii.~.2;1.~'m!ll;;\ll._ itt'l' OOu .11Hj) .. "........
"(I. J;Jl.!'I

...

liI1J:
..

:l~ IU~':ll!'l' 61
I! (li'!i1,:n·iI.li! ll!i:l,!_iJI!:.M2.41

JlmQrtL!p)III-Il • lnill.l~1

1I"lO.I~ 2,Ul,!!lA."io

'tl 111211 IkranrilfOl1 i.~

,1 ~ W • ILrlllit 2Il EO .. Va.f •• ,t 1!l I)) • Auk '11.
(I~ ."UJ,
!I

n.

lIr .. 111i II.iI'n..Uar ,,!> 00 11' rill
1(';900

MOO 0000
';(100 00

",

;...

!I'll Itcll'1e- .. C'l!1'd:lifil.

-.
..
II·.
011.121),-

mru
a -

T<lrlt: \lrJl.l;1
Ul!iI:rH'fl.~·
!!1:1:!

"" •• "

I),.m'rJ',,1 ~~I.

r.r. TV

A:! 00 Ii
AI'I1I_I

•-

~11ii'm

l'min-c.ll' .",.
bl&li IIll,i1dolU TIlIIIlII,r

100

o.~

1 00 n.~ •
~r:".W·

M:zOO
S$l!oo

"

!P.

3li,o;oo

p~ 00

00,,00

II. 'l'ol\! G 1'.iJ1!U:

1-2 HH.QIl ]01M '.'!-Wl A, •••• .,,,MlI.ri ~ M 6.t m II 11m,. I" ~lIdlf'''; ~ f.;O f1'1 00 • :9;11".10111 'lIlu(lJI.fJ ]j,j". ,.. 13.",11"'1 j Jj' fJl'I ] III rQ llan 1<.1' lI~.W :lG 00 11'. T[nrll E..hklllli £00 .r, 10 I .. u ~'illl~n"" 111 00 :JIil::lO Slirk d"1i:ir; "lui f:1 25 2'3.rA) ~",dl rll<n!llyo 1&2 00 lfl.l(lj)

r,

I

11% RIll. :21:8.00 !lm.OO 1M 00 ]00.00 Dumflttlil.If'U 1IIIIn[~H J,., .... hlp; ....... 1I.5 411 00 :1¥l lnl! 107.60 lDflIiO 1rJi'.OO 2!1E100 22.tl! W-l.1o"1 11.W n.oo

"mg

W71l1

2213.00

~\:

b ~ BMll!:".11mlLb tBth'l"l.!I!!'r .....141'.

~Um ""'I'll< ·1 m·(1llI)<tJYI! 'IU1I1ILfl, ,p ·IiB ntalJ'i1llit (tll atl kI y. IlU'tlrl "'.'."'._.00

t OrTl_IMe

&:nYlh il:lI.l'Ilolnll. ""hml..,~n
H'tI,h,:l ..kU

{l.e-Ul.,,' rdn,Tlmitt fm 1I101aU_n, IV !mJ' if ZI!I '111"D'1 tI1"ln ro"lo II.4kWi dUJ'IoIMnnl nrJr..OOQ_fLln lamb ". ('f¥fa" 1j,IIIKm11i11r -"'~ Ortalrolh' Dut'bCl}'1l Pil1lil'l "0' bclirhn.ul f;ir wrm 1'" ml" [... kid. ohixall olmygcl.!Ilanlnu: Un ,MI'I'IIt"t bo-r-cu Dba qf"fr/;."1ir, .mntba.am12e. !]:!"If"rek e.pgllil:U:1 GQ,,-:1!i81lilrifl ·fuI 11. ~.... ~,."r.. t.i'rnoenui!fl!! bul u_mlll1ar = "tlrm4fl.11 ''''lJI'' tml.trd'II~1l mIt.: itt,kn:l: fI~ I1tCl:!' :vah:1'I!1M f~'" (l'I .{la riro tei.l1!'I"'I" .wili:tlI~hll'. Btl ,rok1lklll lliNll i !tim I!I t'(ll'i:l:IT'. Sohthm Lo:i:iI dnc "Iloywlfa iJ I«.. l'a:r. r:.. 1" M.ll!{lg,oI ill:11" d'a1i1 o!kiMf kllpmClctl bit Ol'll'lI ~ ~imck Zllntiylt' 9~diii]l'. F(!lra~ . , raff1.J;,· ",h"lI~\ru1m1 dol,lIIt !O"'1"C~. lelrdd Ud ,.,_'t Lr.~ fJ'1I'" HI Ill!" Ill'.!l.:li till' SIlkru1'1l'1tL:!' "O'l'cm!!kf,T. Burodll lopZtHI4J1to!loa.: kl"t'!U"~ bll bcp'''' .'U)li'd§tmva, 1>1" i'4!ft11)o 1·{Too 1'11-1', r:: !1l!'no,;Zn- ~Hp 9" ~ "ko lit 'r'I~ 1nl.ndRIl'I' WII ~,

~kiD[eri

~iektrik istivorl r

r.t

(:1!kl~k

14,

:lRp"2G 'I'Hi.f.
"'O.:15~.JI!'l1.3~ It! J.ruMrll1 !!:!1IG .. ~II "lu, ",ndan "tl .. rlOi:l .. 'liil kllJllIDl!.

J:i :lin ..~~]&, .
2!! !lUl.U

r.tJr
.•

7,1I2_1. ~'l2.

istanbul
<

]I .l\Jtm 'iI'<! drlVb Ib;~rlll~ ID.'I'M ., TtlbyUler lil1.:rlm:: 1&Y1I.Il. :n... ln .. )'f' 1(I_sn yo.iOl.I!lL ..... 1IUl1 D.u.."~rllij'.

..
I

!!l1:l .... 711·.... :.7.11 Ul:100!J-

m·ll:Jabhl ..r

:\!!'iil]w.rrO,Il' t..!'iIllJ.DOD -

M..vllullt:
1l!.[u.Mc_u1'

1.:!.n.fL.1::1)!11 iii [1]2 ~'1~.~·1

Deniz Komotau 11glllc1an:

n.H'O.El~I!•• I
II ~_:n1.1 111l.0 11 MI'I;~.3::

ji ll!llll1cll/:

T!.llilim

. .!.

61.I!t:iO

jjiOFl.~fJ

1L.'"D.ll"" Hil JIA.

e - KliringoaJacakltlll.l1, lIullldIJ.' ".,

.•..• ..

II

1

Temm

1'9.18 l rihirul(!11 • iharm:

bko

~o h ddi \IUlde 4 altlD, UzCrUtil a\Ta us fUzde 1

I

kd

•.Motl5r; Tam DIH11000-1200 !7~v!r Dlnamo: II, • 10 K'i1'. no 'll'olt ~n>I fl'ti~1I1 1lIll'aIt.1.; MILI'III !!l!!~.

T.nnzima
I'uifJgrill Hud'uUfI mukiDt.jinin
trtR

lin

~ipii

d!Jkikada bu'rlujumuz
do.lllf,liiT -

tr~n: -

_. -

Parts:« !;cd'ti - Sen Fl'ffncaJ'a, 'Z.lyaldl ~

110 u n eu

k-a!'ll, -

Rommin Smnlfl f'rlallJin a/r:i1'(JilJJaFcd~ "a.M bae:wklW-1 - Niflfillld ll:t.{ijj &Iil.ai diJlt~.

LI'l,~AttA

1it.A1.Il

u:ru

PItUCR..OtJ C
_.30 M_ A~AI"I I ~lMili;llI;;

s,

A-

H1.1 l!l,JI
(PI)

1IrIlar

'i'_....:; l'h.t?rl~ ~~ Hava r3poru 8,00 Mit 11t: $a-.'"kIlar I f"!..1
S.l:l :-'IU" it.; Hartt 5<'>l()lII.r lP~.} !t~5 ~Ul\~ pro(;ftll j

S;;:O MCo-

• HlIflf

rn~z~k

{i'].l

12..3a ,R Ay&n 12,00 MIL:: '~_ ~n" ,Iar l~.OO HAI: R1".ER

1:.2a

900

K'l:'t' III', 11.-1,; 1, \'1:

pro~

-am

I'm
V~ ~"~,, "'11

11fT.!I,

'El'iIV&

rL

ar.s
l!l_!IO

ru A~lJ"

r,. _,

~m
fi

Ii,

Yozgat iii aimi omlsyoDun d an: . K-·'
1_ JHij,,5.,Ii

1d.OO MII~k;

Ur~e

111 LA:lD :r{ONUSlrL\ If'., !S).'Iib . Db.""t lQyor H'!" s. -,an Yo! Hl.t>e<l;:or

J1n

M

k~nL'

mlJl

In:"fllatL[I" \"..rll<'11 tll.t

~qbt i.1Il!!!rl! ""~<l"",...d,.n! II rb.ll 11<.. lr.arldL It}'1k !'iJirUhto:dL~nt1(!n ol/J1 1I1~ uY!

c~

l.IEI.lC.

~

LlIb.tll"rT1 bolO' lB.}' m!ldi!l~~l!! p.il.Urllfil kGl'IwrtU1_'lur, 2 _ Pu:t.~hk 1/11 !hI P~ Lr]i~ v. mUtr'nklbl Ii:C"L~n ItU1llLL ,'" pillnrtrl!1 r,'"O.DII!JrIu.IIil: U do 11 rl nrl ,kQml!Yt:ortUllib. y"'plLllcllkbr, .'i _ Elt*Ulmoye "'T~'bll!rtt'k l"lll ~tckJlI~rhI Mal Dl!f':11hli: tC(fI.l"d

Bab

AfmlllnyllD1D nn

mr"irkni R

w~"lnl ~tI:r, i _ lIItl'klU",r1n bll IrlD t.!!lmD!; rlll .. mllil bl:r Itl bapcd'I1m ],Snal& ~"'!I'ar b.~lflC'l.rit b.1rl!kt. lIlIII g1JnllndaJ. .. '11'\'1:1 mW"IU~lUl,u.. wtik ... -.!...
1I1:I!JlI l

2l.!11 u::M3l:I.. :21_t1
22. TIl),}'llr .., :K@,nlln: !il -1,,_"1 JBk tilth IJI4bI.1h!tt; tSnnulI,laJ'l II!k"n·lr n .hl~" 01. ':MIY 11 ml\Jtll4ll1ll ..... 1,.; 1311" ~nlm ...

flPl )

li3>J IilDlU II.It lI~,Lt, ~i!J, I:lIUQull:.' n l:Ilglanl1lan DI ~hr']. 178 lllI'Llh liCe II:M'" l!bJmt kom"'lonw:ula lui l'iirr. glfnu~'bI!Il'_ 200 oylll B~t!I AltnaI!Y* Fed~· G _ 1I.lakli!~ u.,m orGLL~:n~ "1: M.Ilt.ll!nI~ u'ml.rul.t ~,,=j! yl!! bc_~ rill 1:111'11 i.m ~U U p!Il'limre:otJJ!lLlC I:tI!'~d'[~ DoJm~ 1IWrn~"Ou mllr.n.GU.tlra.n UU eluaur, U~'i'J81 DIm merli:e:E-j, ~1:-llmJ!Itlr,

,I

B[]nn, II (A.~_~B[]E

,Alp):

~_

rr

~.,

.n~Ildlml:

I-

Itloo 8uth Umid P.'lmiyor
'Brift.anJ/. r fII,trIdiI J R-w.ya. "'dD IJ.&I.I~I~' I!lp.sl bir llt1. ol.ra], JrullaTlffilJ v q;t]jll.r
.t-

hIoY'o'Iin.; .... Yem l<; Sir 1.llIm .. m .. I11I.. 1<.. I; Blr hllJl1'ln g.1n["U~: G Cl!""-i km~: '1 NII.%IJ.

.... ... B u t ull Don ya'D1R
Tercih
elli't:

Ik~"c1 hRr,: ""YllmU'lln: 0 riatl ,'1 nlan I] I "I"~l Y rl,
y·.loIlnd • ."

HI-

,"I

ell! 1r;Ltrr.

~.u

~r,

...

C'.Il

".,Iirt II'm~ll~I"Jru LaltvL,lIolI "tm L, I" Bu bajrL"'.:i.n ill..,.. ~Qfllt •e :!tU:"
RUfIT& A.oIrYI.d..i.ko!hUfllanL }'1I1"1lULk 10,;:1" lrIfl'ict Iilkr/etl.J 10;"'11 illlrli k ... u

"~lIit1y!J:

ATE, , . AGB .
Ie.r. OCZ;lnOOe bulWillr.

liaci

1 - lmUtlnl rd.!'-1I; 2 - C~·rt-l """'''; ill - .SMI1lI11l1lll I"'klll"l",""" fie.. 1\11milll,.8In[ !:"u.-: 'K1l)'lP; •A.
11'11; ~r,nLlnlL A t:'>'1lr~" m ..?l'klr 1,lr F'1'II.i'UoI~ .·dLbl olLlr: fI Dtmn Itl!!; TIlrll<;; Ltl.'Yo .... : "l' - .\]110.1.

DR

...... l 2ii d .. : H1R

.u

.JltJST

BI~V'lIk nnn,' : II B 4rI

Alii:

UuJ<t

,,\t~~11I1I

YIYWi' TUrkgyl:

ac,pthll

1" Ic.f

:m~

c::I(,1u!.u rr.."n JW'\.4I)

.~1J!I1l.

JEqm"i!I 1 In.-m llIllI.BII.I!' YP"AlI:

U'U

T1'lr,

~L""CU, H.u1 : Bd!lt'I ail :~, Te~: (OtW
' .. wi

Al1.LLn,

tlRII,

.'1'

rvr
9...... 11. ~!inn-I

D

,...1
U!_

II
It

tiltrJ 'II U .. Tfl'lltram 11 l'!.. ilCilrr. Pa.u.11

""""J

lttJIf.rnnd., mll:lLDdi.

_

l£;n

"I ''E N 'I'

,

tilemen bug'un hcm,~ikefe 1lle"ini:t! H@fhonogi bir General Eln~lI'ic Acenre5ine veya KO~ Tiltal'e~ T. A.~,

f 'Golata, lamkalar
bki,chnr,
a'iI:~i;I!iII!1

('ad. - Ankara,
Ine
I1lIUI'Gcaat

UII!IS Mevdl!ulI
@ttiginiz

_

I<Qpruba~l)

gWin'un
'l'Qrifi

ISTANBUL

limkdnfll'l

VI! A,NI<ARA RADYOLAIRINI bi ... iii'1iiik.emmcl~.,eue dliDII,leu.illliz.

FIA 1"1:'
340 Lira
,.

Istanbuil]audarma Satlnalma iitebassis i,~ialmaeak Komisyonu Bu§kanll@;lndan Gil'c.iik Delliz, Fabri,kala,I',1 Genel
I

1, -

'I'ImImII

t!!r 1Ihk1.l~

lh&Ie f!dileIlUer:.eill t;llIi

Rlkl:ur

Y'IlZ ,.del:..

Miidii:rlii,&iddeD J5

~lu l!aalliW'Ie II.. ill,," ayTl ~!re It. IhIJIl ~dlI~C!~1iI: niall (1400) &ltlI !WlIU ~ Ikm1r ~11iIII'n 1111 Kulrn 1I.f!il pat i! d. ltaplll ~IL ~ '&JI!up1lfl.daki k~:nl.syClflumlDda ,I.ba" JoiII ~. K~ IIatII tm:.Oi)ii) IJDOl ~btt

'n

(:&r..... ....

.IINi:kr, .~ ~n:rWr,
t-

u,..

ili!.up

mll'l'akkat
p\~~

IU1lie.rtdljl1

·t.emlu:i:! U4M&) ku"lllUlda

===========================~
C:Ui20e)

'1!.Iilr!ltlllADm:u tc~rlt miJdDflI: 1':1 "1IJi.ur; oolaJ!1annila c4lJ,~ki IIU':N! mlltiil.aulll ifl:".ill! 1h.t1yll4l vu'l!!:r. lmtthaII ~lltJ>:!t>1M~u: eeJii, chlIytUnl: ,K6I\1I ,nomly. YUfI ~', "l.up ol.i:nl&n.o :nUrllbCutlan

illi Eii,tim, Istanbul ~!!!!:!!; iidiir')u,giinden: i ikinci devr~ ata.l1labkoVi;ve ,Ski. I·maw Batip Kor
iU1IIiUD jill VAPUK~

l'i!I~iI:nbul '" am;;U Memur! DgU 1'1 dan =
,lair 1Bil!i;;:lI,kbJI. elll!ayl

JCT,R 17}J'l'M' hUl%q ~

dski I.dlan

:I.IIIY.III.ijg~.nc; abDaeakbr.,
me.runu
Q,'tm!L~

Ut, ~ ~ ...... ~,

~ NDGlfi_ ~ talM' ~ ;tIgI!~;; bUlJ.mI'liillLn.

:r..:wtl'bl

~i(lill'

ruLIiI 'lid(rIlloc:l"ll.
..

g.ati1':!tt..,.

n:,.. '~

Ib~ltkl;a; rrn.... Il!:. :kda.l",t :mtlt;bJlr"JJld 'bh' o... ,I!9Vj!jt- 'ki!lW t O.I5-!iM I

Bapndl1"llk Bakanll,p Yollar

TrllSllrinl rn·~
SIS

1:2 -

E!II P: Of~\D1

~lJp,1m :lirllrl!' ,Mttl.:nlLllll!l kaH." ,( "Hut r.&i1yo m..q pJ]{Ap !Ii! ~ I'll I , .. !!alp vc:.~ g'J!)I lIluJItcnl M. M~ 1l1/'H/~"1II u:1t.lll! n;jJj. u!ID' P~1l. gtlnll. I-Ul U!1al:I 11 1I>tl' adM' Il!rit:l~ &9~ 1lr.,'ll"IP4 " Il. KurtuJ;1IJ saYIIiI !lOOk :t6a '3.11.0 manh han!d~ ut:llaC'.l!!t..m, "'-I'l/'!DILtI m'lTn&mmLn .. !inl:n. ~n5 nl tulm& ~I'! 1:f.ll~1II 16 1f'1''1 Uri Illn.• r&!Ith.)'lI1!I CMpmba g(IJI~ aynl 7'11 d., HJ I}'lli ~,IIU, ~D'j al;l'k .'!It.

'Il''

ViIlJii-l.Irrumpil.Dyumm I

I., ci Bolge M·iidiirliigHnd,en
d.'nl 1 - '!'"o!JMlI, ~I:ij BOln, 1htJY&l:l I~.!D (110201 i1mmllhun.mi;n bi!. _ 1,I!!?"i: KUakO t.&bUleu1 ml~~>!1 III.9Ik !tklMltm.O qfol:l1 Atm :Ii j.]'IlIA~l.Jr,

nORA

'" - ~1I'l:i,lg.!J,g,

l
1 ,

Bm~m\lItu fo'IVH!l.rda Ikl:ltll lW1IIn tLllWllll.lt\Itma !am IS1 I!ItJ il!:t,~dl. -=1 v. oAWc f-apoftl U. "' la-dial VII~ :r!lil:m pUrme.1I" , Bu ,llrlllLft I:u!z ellll'llDd_ :LI"tekUJtlM 1m 4Llir!k n.. 1Il1,!!l.&t.l1'M.&1 .... :l)1li., ~ ~Il lIJlI L:.~-"!dIJlmD'l _ Hatlp Kum Y'&I.e-tlm m..-mmlu. \"II p;!I,I" -Ii: - "''I!i~-. J!I:U.f.II. mill'llO<!llIItiliJJI'1_ (:il.n~1
-

hlll'L&
!UB',

.'.J!Rl:Illl

NIIbWL1:'!

sisCUDRUN
~11111l~g

-

UI1I n! ...... n {U~;n't

n....J1I bt&rr'bJ;jJ,da

Xarakd.y<l:t,

P~rt;unH

_~

,~t

kAn

)III.'!

REeKY
:JlII1]/fl!4ID

YOUar 1 In~ MlglI Mildllil'lll~~ .bIi}ll'n~ lill)",lIlI¥iinWida JI{11JII'1l PU&ttaII ~lJi M&t 11 de 'J~I1&t:aIdIr. .8 ~ Du I~I! <llit t.um1 '1'111 ,8Rl prlI.qm~.fI.I" YQilar 1 lriel BIlilft MnJ 4il1i'1lJA1I."d~ 'il!ll1~ .... IM,tlarl l'lnllill ber tI!D ,J6r1l1c:W1~. , ~ Of~e:1 1mDInl!.t ~:z.s I1ra M Im:nrp:~, E1<4Lltmllj'tI tll.t.~ IIt.I:;'tIl !'I=51a.rm !1j'~ inll 'T1CiM'lI!l Oil!.ti lIH.Igt.!l1 'InI, "",iIl ~,!:!ol gthr.1I'JdIk ,ru]fblttLanm bAmil~l'I bl,UI'Ulj!1'I ~iI \llil .... 'I.t!! I&dl !'!IU.l1 ~)'I!-ndll!. bulumn IIIILJ'I , (lI1VIlHII) I:i -

SAl·
MIS
'.....plJll:'tll!n

BI:RA

I

:l4J1:i/tlfl9'

II

G tJND
30/Ti./tIjp l"ll]o;lI.ml'...
gistel'UI!l:L

tllll',[bl'!'l'41~ 15,=,~nm!ktl!
Jit.N'IlEF!~ ~O~A.IIl[

~lllJl

KiN
lEvinizde dCl~ma bir Ika~kUIU A,RI
pi r'i,"" ve d igle r

INL ,

L(lNDJU. y. HA],mURCl !JmI1l1." [!:iD I8'rANlliUL '¥e InnJ:!;'d.<'ft ~eiktlr,

STAUBU L NE
HZW~ YOI:tK.'.ii. NO"RVEQ 'bBJI ,dJrab mW!ltnDt. yDli: .. '·01II)"U,h5tlJ.

if/lEI

EllN' HORN
l5!Jl/hil

:W/I 1(/8EUN

H A,V W.VEN
~(
1"*11'1

hububat

dan buhu'ldurunuz_ .•

un lorln~

UJI1/BtiOj

BA~"
A lit I u-n'1an DI litilllrianan kllii
p<IU1ft1". 1.01'111 V~
~

N,RZLfi:. ADALE SINI,1l1 ROMATlzMA O'IS,
~ .......... IJIiH

I/DfII'tD

I

.•
In-e;. -h&tl4!Jn.I.L rlllII'~!~'n
1II..1lI~'!i.&t

__ ' ,f4l_!d

..-....r.

IEI'ilp"

-~,.,u.

~

I

DI« !IMi ...

'.

lEba. I !up LIla!!! 1>11! c,

U/\\'

AlJDA 'GOR
iLO/U/O!'lO

,mllll allldDihl:d~ h
nefa,SeJ
lefi
!;!II'

lu'

ge:l'\d: sutel'll g:ere.be ,"15.6,· Ikl'llnlZJ d"adumLe
m crnnulIi! ~de"",
1:1...

CDI'OV lIi.. RlO DIC J·ANm.IllO ONTEV1DEO li'i!! BO~OIl :A.~ ~JI ,nlI1l1e~ktIr. ...
~"

a.ftilM
'!B!~1..g, pli!!

abtJlLiI: 1- 1

Tolc.Y

,-

II

F'FiNl!r .J!M., II i.!g.. ~u katJI. m'llr&fll!.lI.t

T!ll: 4t101 II

In, aat Fen Memura Aranlyor

A]8~ehir Belediyesluden:

Z AY
tsb1lblJ.l tl'llll
I.ldl~m Y4!nl iJ1.1

1

~MiMtCill~ plLiaport'.lm.u. kaybeltlm,
11.1 ~l1lfill1t1f.l:1. ,~

~U!=U )'iI!'l~. :!.Iehm"t RPIn BNIDiIiI.">arl

CunHl'rtesi

SaMbi = ~lIt. K.J1'I;;ho~lg
hlara I NU"l.JOlmllln Ttil IIdrllill IITA,NI 1T1lI.rMI !lOUIi ,.VEld

No

I~ 'l'

10111 lege luwet ~urub'U
12 to
j

K

IIABAH.

1949

u

i,

U1D

ttl" No. 3831

HOkRIYET

Vii HAKK[N Y.LM'AI MODAf~IYlz -

s

pal 10 Kurul

D.P. Balka 1,/no ii iin Part; Geel Bas an/lgl a ~l In Anagasaga
tri

olduganu soylugor
bh
11

Balyar, 1946 ses·mind n emn·yet a II d Ir, a al Para n

vet, i d Idu ma .1
.,.I<..

Aht~kn
.ra>
bolluj;u.
• rII

O..lunde
lr m!:I!I1wl; Idn. bya~m B:u mM

JJ.~I,i r, ... (nu~1.I i 111. t til llii.nd .. , alII!;"'" ColRoI BuJ'1>I'1!I r~r lin. 500 .,.k.""ql m'" j! 1io~LI;n Unrlo: ftl!'ll .. 'bi Idlr.,.l'r) C'-<:lI'yi )f"" ••n.rl .. II'" "',.," C.JIl &:ra.r n rl ... l_", 1"11 Bol n 1,..,,,1,, ,.;I.i'l!o 1i:,,1.l1,iftir ;,nr ,-1'11.rod!! ,10;>1'" "" .. obOr,,!!!! br .11 IlJlll,llr. B~ t"' .... i,i.-.t b,lhoau. AIOl..r. .. rll ifinrlrerl I'{'Ir If! j,t",.!11 (DIIV.Ull h.... G. j CI.)

I'

fI

t.·,.

na.-

IQl tiJDJ'm<!ifl!l', __ itte deulilltL
I.a
dcgildlr.

JJ

lurmetl

!CMDHIYfIo
fl!

D tHode mlllDl!rl a~mfll"!.D. Y£:rl ~k It JIlkDktIr. Pa.N.&lI ~ ke1 -~. b&Ik, .IdtltlMl d!!rI4t.1 p1J,bn. iWm.tJ] i§I!I IrMGD mJd di ~Cl].hk:rNl ti.ml.r edu ..re ad,fcbillr. lIiM0'1 upbedll {oii- ~~~-------------~--~~
7
1

I 'Of"",..

np.

b'

u1!; 01&11 btl' mi!m"-

...............

motU aldu di h&kmJ.dao
'Fill UlIdn ~lrurqlJltD

e

0 m.emlak!!t
_~l'

madmuuffl'll

oluna!l'
Q d1bIn!ll)'1I Ift,a n r. It It

D. 1mI111iil &flAmnn-

mahkliIJ'

Bnnlu bldliatlu cihl giriifilii'H Ii btlun ~1Ii b:!!J." it. 1l1.i!ln h!l.rehtlm1 bile p bls:!" rl i\lil1r. lLo;l:iltareile. ICD gtlnJer~~" !Jir 1wJ1Hl pl:'ilJor.d gClFItflliD:f!lF 1'(:
m . ~teJI &e!:m~] ..rza
IJtllD.U-

Almenya de Avrup Konseyine giriyor
JJ1giliz
lr.Ull

a$bakan dun Ege'ye har'elke etti
-=-,..&---

Ustad Esa
~~'m pa__:iar
:!"qm

.....-

aUnaUoy

bu sabah
()]ac.ltk

IDen;z]ide
Dn
.An.kUI.,

ahmut arar uri 13 Kasnnda yazdarlna. bashyor
d'unva
rontwiCI EBit ma1'mHl~ K aruku.rt-;--fa-Ka- oiiw'ind'l"? W~(U'''II yapJrl1~ • l"pi.: De rI';Wfl.!~ 8j fJaJ.. rl~ IUltrralaruiIl ·d'em 8trh .... ,rln fU'!j" hYl

Dr~i~'~J"j

Ba om Ball AlmuDp mo.
Iehlndc
OldUguollll

,lnmi1l-:l" ';!!l'& ~I.i'" ~'bij!'i md'millrinl Ibn .hue:h'i!'r1!1rlnil!!!l !lAo bt'rd til '(ann hCl 1II:ey8:r!!t1 buIrWnc'kl Ibbiu' etwdm ta.kHMIl • endill!rine oAkdl mlDdkt "eTlI, :P!IIDI' darrdlr. Bl.lyll1I r4buJynom ~l bahm da:rJ, nll!o d'ar"eCe -, 'Ill ~e IJI!-

yg . Bu IIYlbU .. liert. !l,lirUl~ flm rma.' de1'lnl kI ~nHI!d~IIko.-

eye kabuli

iii. il'di

(.A.A.) B~,:) Clmal:wy l"tletrD.t l!i.l' :l3'akQI Blr el itr. b1l1ilt Ibti E,(l lt5J.gc&.Im18 btl" ,111Il:eleme 1Ir~1 )'Ullmak ill;:ere 11tIgfjll. IItVIt 1,4.(.5 Ite tre:gle Ank:aI':ii.O [l,'[l ynl
$lIml!~dll'!J

"~'I"

"

1--lJuyuk

l:r

K(1fnffl

p62t11'"

jJutI'Jjl,ui'en

itilulJ'-en

Tol'lli

SfliJuilla

ml·il:'lr •.

__

,

Pllanarc

Fe bfl$lll/rJF. lUidiu, f'l,oklkl,r,,'n 6Jjm"ik Ie,.. yapmrj" fmlil~ .mf!mleMI llkuyucularJ111 ilgil(:n.dimli~tir. JU.i.iINi· U]guytl hI') ~{!p",(ldan Uad'e eddUiri<; hi, bol.ldl'ff'Cl" ern", ilW81iI:!: lIIe rdMb~t edilm('fii pek Mag almJl!Itll! biro !'lelnya1 /ulF,r:kf!li.flP hfnU% Turk fJli:.8!1n Iflril1inde r(l.",UflFlmlJml(!tlr.

lir.:·

l.ll.Ddutu 'IlMoIlbndo:r. ne.dmD· 'V.ucue:!l blQ de (IJ~~ lIq[lruir. ~ mU do1p ~ &detH mllha:l:dlr. D !IMtlll!,' ki~il'..., ~ lo~rIn ytI', ..o.y. II! t ''Ii' I-Kl b!tli!l:m~b iIWIt -Ind' lnll:1a.mu.1c Jfln ~htl!i.li!1'otI girt m~ ~ribJ· II! ho: ,tdblllaRJretlt'lin
)'1L!nlmakta

Necdet Co-a,kl tevklf edildi
A:nl!ruadi'llkil

OU'lide I"QflUIlI'Cl Vl? f'dip 1:8«« l'",almmt K'(JJ'aku.rl Turk lJegaJuR {!dl!'h;:IJ~:.tr jaart'llda ~iddl;'a f!'IlI~aJ -i: N' ff!t,llfl;(tide crufp. defierU Iii,. f'ger t'Ucufl'L" fI!1!!irnu~tir.

DiiflljU

'lfW:iil1rle

lQO.flOfJ

kilomdn

d'al~aJ1,

,zd rcsiJJller. diyebilirir kt. firmHu,r: Imdrrr Turk ga,;:delennlif! df'iii/. Am Tiki! De Aro'Upa mi'dbuatrnda drJ fniiIll.!" dmePJ1i~tir. cYem S«ball'!! ,,!ire e!'le:l 1(MOO ll:ul. earfUl! ('iitfUle (Je'l'l'm~e m.u.rJallak oltlujrJ' bu dim.llt) "iIpmd'nA~ .trlE', filJ"k akuguJilwlI1"IIlC!' hb.m" Uti' fr~ rI'f1.fJliIUlFdir.

kf!'ne-r~m 6W.t'lCMIUi'iIi'. y,l!I'I'yfldi oelllU'llerlnilell tIlfU.l'ill:f ria ('n lwfPJ sda1et Wi' lfFi~e ~{ll'l'w li:eMl. W led niifJin flitm'l!l!dir ltclf!'s;esinde S'i:~ oiirii!'lN:~kUI". Bw fJuguk I/UI td i.tJl qih.liyer.ek {lru.lk<l~'tid~.ooiI-

'gk-ille lio!rwJ~Llall'a.i,un~ bit eserdf'.

bl\itiin dii_nga mew!:'-

:mile:!J~lf

.ka:z:a.da pJiinol['CiSJ
gli:r~ldYI

p~lu

Yeni ,P..T., IT.
mer'kezleri a~lllyor
id!lI!'ed.e teRllk-l

IIlldn,iu

hlH~-

·kMH q;,yal 'W8 b3/p1lll: b'lr ,tInu,k, kala, detlh'lb~ !rima~ ]a.
pull!

WJr.

..x.e kw rutl'a.nn
fdt
VI! 111(1

tIillf'.

~ bkr ~ g119" 1'il1'il.r:n& h.1'llIZ mmet wn\fri.Dlo, 'IrIIl:lmi.i .omhl.f~

Mll!lrlnde:a

.,.&-

T. T. Gene), Mud,ilrl
Dr.
Hlol'l

d ··h· _ Iyasla. a mu im P· hi.rhaeiz hadisesi ~-----"'I~~~Bir Bank.a. m;Jyonllil'ea. ;i.-a b!lHC1I1 ,.,1ali biJ' i.du IiU~1,)'a. haei z: li:ovdul'ciu bu tn r'e yll 1.1:3 e k " ~8nl,. p,u. "'~!li'li[l1 er toe:!.!t ~'e1t.uB e '" r
I'pgi in'!. b"I" .. "", ,." p.,..h.nnl fALIru.12 ill'lAllt<;,hugq, .'11110,1 ,i p.. bill MlIm.ydl.iuilL ..... .lU'l, :J'lIDl kg)!' u ...... ilid.n iId!mm!,Ur. '11 MJ, wi!" 1.. 011 ;<'.. IU1I1... ;:;]JlI'I1I, b:i:r C(I!t ll1uillt '''lJl lPu,lrtil lI"nllnd. i;••nm'~l,r. (·'h,.,-.ill!.i,.j !I"rMr ,iL.it".!..., p.r& I ,IDMm ~IIM u.ci,br, HI!I(I"IIo""l,on H .... " ....... 1...1.1,1> lllle.-, .,I'.1"lIlI":I' milk .-~ ,1""" .ipori.t" liultldm!!1i: lkM-. '" ~"7".""''''' J'lth,I". fn.;o'" fhlo"' WI"'''ITlI,lllorol,r 1";,,...nll,,,, 1tIr>1n.tllul. .... • 1"'1'11. fl!i I 11:)1'<1 ~ ilo.<!,. ~. i'lO II II dlllf yul ~l,>liltil', "lUll l "",I...,oA. I n mn.U.r 1.0. ill 11 I~LI••

Mee'li,s,in Pazartesi .. .' UD' 1"-- ,de -m" "•
M. f'a,ri:i ini'C m.nsUp Mille'~ "',ekmer~~c:kral' 30Z i'3~e,.t'¢ekli1!:r
;.pl..".. ~, I :EI.uu i) - .1lI LlCl"iik
jl'~

t

figo!'. .

:.td'.t·1!NlliTj M'j!'.c!i" Bd,!IhtlllU

(Ft1t{)O:

as' ~~
II .. .P.~
=

I JR'p1~m'yQjIil:~jl'[l1' 90yh,;diJ

I

u.

''illl!<

In~ kif.!

k&a'llD. IIi.Hlilml EI.... olu

'!:.tnt 1pa. 'ih~Ttr.~

ma.Wli

Ube

d' . DtQlolrrl k[ffi!eym~ Datil AlmlID Yet'ldll b'lr ktLy.!I..IIIr~n l:Jj;renlM .. bllfIb: 'lDlUJ' ~ .. ) ya.nlg da: lumny.e. !l.hnmalu IIBJ1. line ,8:rt',. B!rifln bugOliI. Awq:l»!I, InI iu&nm ~..JI.!I 7U- ktn-da 4a:J:m1 toDaey~ mllnc.ut Ito yl Bilkl.l'l1a.r komt~f..lnk
('Din I II. I IlL I 1hI)

mu"

Lortd_n .. fB,B.C.) QIe4e.n lIOI:IJr& pm.ste

BIJI;U'll
mp]llnlln

BEVIN EAB.lJ"l. LE.WNOE:
Fa'!".'
(A.A.) (Rt-utcl!f')

~ .. T. T. 1)1011"] It,,tilLrll nAlol ill! I'lar 'u~,E'yICilt. tl:liiPli" H. _~ de".d~Ci II1l;1,l~, •• llu,tllD nv:rln hl!.lllblg M'll dfuJ lil;fllm ..&"110..... ;1'11, b" .... 'I1:.. ~ "I m!l~ ..I.. I""i"", I...elllill ,mm•• mitlLt. £:.,,,,.1Irlli!dil •• Alftk"~"!"l .. ~" ..dUlli .. !.!!", IOIl:na_, H:l8 1m1'!l'!! iIl;:rino. ~ d.m, M".I._ Ball.lu.u 'i' ,wn. bt.l driiI- 'J1!I:l.;liokh .... " pLH ...g.. 'i'el Ii: iidl ..,I" l:<rml~ l!ir N ~I'lml'

til"

'WJ,I

,OJ "I""'l I'iWhmlLJl'r •
(I:l'aV.lMI

edIl.mf:sll!.i!i ku'1Q' \lU'Dml,Ul'.

lDRell

!j,I.

ll! ,0. 'I' ~II)I

la,

II _II. it ill)

Li pmanlD ve digi cevap .ar .
A.. b'r.: oJ! (RIu.... P r II: jlU TlIrk Ib..... K!oJr!lm!:ll hbo III!!.J· d .... , "~I- lI'iI'f'lll!o.li 1')l1."I5. !lid, t..;.II. ';,,11 .. To""~ mlll;;h.,.kih R-.n., (J~r..l[iIIill .. ,111[1'1 !lllIm~Ii" ... b"J1i .. ll11 ... ki.IL .. ","""I.;
.fOe'!'l,"i 11111. II

Af ··merl ·k 'I gazieteci · aru, A ··.8I
I

Zablta
G'i!~el1l J1UQ.

VlI ktiab

a.f"tlyor
eyJnn
I:th·d~

-- ,,,___

"'r,..

bou yilln EI.e"lm :i~tOitisn;-gi fal"k,
{l

EmnJy"t }.IUd15rIU~U DAS de 9'19 Ylh 10 UDI::U lflB.rlDd

1I'.U.II[I.II I:il!ibnilLddtL p&UrlNJ' EIlmk(iI EItDoa"lIIht!l1 0 il'!AlI Iljr kila. ",i, ..lqllL' ilDo~., 1!IIo'I. bq YU1'm.Alb; ImIWloliloamatt&lhr. n III'U"dtimd.: kltl:1!m!Il ..'hl:, •• DI.III a.tta:m, I:.IOiIiI ;pi= f.-hall., bllhlDIUI NlIlCmN 1illl s...b.k"~ J"uMla d"L f&A 1>i. 'blll; fa ,I"r;;;. 1bI:J:' '" :F"A"" 'll'lIhr.ill h~~'a'llll" 1/_ '!tiC .... h[, itliAlI\o;, ID bo. ",!~,,~... 11. ~llt ...dK~ haJi: )nO Od~ir'~~rb"'; ll>' 11 b6 uk lIiI II ... ..... ,g.. ""'""'...... l I!',"'''' ....' '" !iOn Qo H!UJiIio II] III WilL 8", ""mil Bi'~!I'l, naif n; i\1'il'! olill!!! ~Ill:l k~~u.rlll".,h"'. Bu lth.o.'l"t~Iilfl ...; ~ifl!!olli 10errlllill IdifiUUU it ~ "l~b u IIlr .... 1 D "(1 .. 1d _,.u!t • ..&= lrll.Clhllt i 1!;"l't'! rill' ",... ~I ..... fooi .. l khN;1 lHIHIUlIl til II i;l~ bir _d~ illlihilp Mil III J,r:lI.Clb Ioill~"in lao ..,;lr"i111 iIL du. lJIIoIIIb t.o... mub<..t ~1I1'1'li"ud..,. Du. m",,\i.t&lllrlll! t",i,"d,,1J. m"tllru1 ·lL.rfiml1illrn:lhoD f,E!(1 itiN~"",, ~n"'l!Jotl lnb ... irI ... 1,&6'1 k"!lU! tm iro) PM!! .... rm.' hllil&:!" k,t" killd !.IiI'. I'ivJ.AI!I.h. 1" i PLl&nri' L .lliOll1kil kl ,.", F ... iol (ll(lftl'lInn 1101. sll. I diil) I (IU"",ml Sol. II SII. iii ~;I)' , -..- __ ,.... ~ elf •

.'J

I

i ld.il""~"!q1i:r'

t

CI"!:Yllft !!dell mllllttclilC \!l!.I(II "!lml S ... SO. J dO,

T

rnl DEN Bill tAPW
kOrUDUr ? ULUNAY
1I.I..,I.hlLnuJ.n,
~n.B I

n-

~m.III d'.!I'Il

I

I 'be,inci

L"'I{ ma!:l-l

1950 genel nofu,s 'a hazi

Amelen.asd,
!>t¥!!n '1Iml,_ Itlm. Itflilgil IIlr '!!' ~'!I !Li!!'Io!I Ill::IIi'RlII llinmill" rIIli'!mll, lilli, 'II II 1'1 In. Io!l,m....
Hlmll IN! IIIlr 'l\llrlk. I 1'51 Jkl .mll UII I .-.. ~Ir~ Inl ,aplllll;m i>l!ii~ii y l(filI'lLlm! ~lIr
c.li

B 1.1tI~!!

11 '111!!ml

,rrhidhl

]I'll:"

mill.

~i!'!i'!JI'. "'mt-lill'lI'ltm IIIOPIMI &!Ir r.!"" IM!r ~ a~IIt'li!r '1111 bu roJPDI'tloIi i 11'1 I'l'll .If r 'liiilrb lednl IOIlllmiBli 1111
11111" 1Ill' 10 h'lz-mlill Ii" .p m

!"~
1ijj;IJ.I'1

l'!III'IIHlla....'" ~r.:Jt!oIi l'!Ido!! ... lfl lQI!'i1~ffUlIJ,j"" t rll-

J."

Ioill'flll
[

I '1111"'k

IotLNIlu\1fllr.
hrll aldun... Ar llii lAB;. I hIIJl!CI~ !tDtUur.. IIJ}r1 r11i11l1 PJlN)lii 1I(t.l'hor I'Il1;ift II... 1jj\dl~I" d r ~ r ~'l' n',jfr,. j!:1 un jjI~ II. on .Ul'\lj.U ! rl !llmii'" II 1!..liot~O~. I"~I iii!! lII~m' i~'fl 1I1111.flilil lfil!iy"'IIl{l n1 I'II!I.me,1 Il1iI!RIn.il i loll f'o pq IfiO'hlO.it1II. IfiI III '111:;1 nle.arl'l'

I
_-"_.. ~g~w, 1

haftasl!
iluuutJ

I, hl~ml,.

Mu IJ na '1IIiI'fltlilflr.. I •

,'~loF

og;;;:;;;cd rnl1~lIa.sll ~h:' ndfc.f> L'L'"

rdJ.Ur.'

,,~,ht~J l'II:I[tUlrLlll Ilk Ifi1n Ilar'll"PRn IIIJJ;;U"n- t.j~~C::;" t tin'll lit" l!'Iob O}'DUII.".l r. rot UI!!;. ,.. ~~~,_ o ."tfre 1'1 l... Y",.;hoJ" aln.n 11k.1·~ 'I'ill. IiiIlK1JnkU mlLo;"l mm r bLltiu q, IkIIrl d~ t.a.lYml I"Im.z I~ln btlylU! f' 1il:i_1,. ..1I 1] Ioilir.
LII!' r'Q!l'i:I .. "fll'l'l

....... ~Q
I

ol .."!

fIk .:il..nu

lilAllM .. 00

11'1 d "~o&l'._ r.ii~~II~·HJr
iiQ,t

II

Y&V11uilll:

(Ou.ml

Ik.I ...11111 .iiP'W )'lI'l/U . ail.

kUJllllf"'II

'1

II

,g,

'II dill

11!~YL't~1II l{apilM fu:plnrdM'ml.

lY«.nu 5 inc. !!I!!Iyfa.tl.4d',rj

1ofl'lldUtd,.

"

m.:oltk tldti I mm II n""J~]j"Iif, N.II~nln In_ !l!1il.W!..ii'l1 bll.mlj'!)o< ("".rll') l.an r ,"lII.li, fYI, II" Ut IlIln h 10.11'11 l;&.BU II-; II mill' !II,III ~'II"!r ml.I II. hnl ill ,;111u ,u,II.II1 Mho U~I .isillrta (II U' >ii'liI"I" Ilji'k.'inll:IJ lilr r pM "."'Alii 1,,1 tti'll'IMlIln .,.,.iil! IIII'D ,oItllfll~ I1nliinin iijol' "'111'11.11 ~IJYI""IYil~~IlI.rili ... Ifl1 "'t'l p!rtll' III¥' II IIllmh,. ~oJi. lI~l.llo 1lQ1' \lumm II.fr"'lI fl1!!'lu'I' I,~b. Ill., lin, Itfl!! ';m IIi,!lffll' lTI~a~ 'I..ulmll~ ~IIIII 1.11 ~I' q WlV& Ct,..;lir;piIIf1!
bl lIallllllljljll'l,

m:IfTi n 1111'111 II ~g!'ilM' OilluAlil I'l rill uk IIllnml~, Inn 1>1 11I1'Hiln kin." .. .:iII man ,,1 noll" hlz.nliJl Itlll'll,. H:illl ~ 11'1\ l~Itrllo illlIlJI'I I nm I!IIlr I,ln bill< nu, 1<1 Mc.n'k'" rl flC.I, CI ri'!!m .rloll" IlIUIII.nI !lk!.§ir:lJri t11" Ii'll iiii' "~I ifii... ToIIIirollr Imll''I'~n.~1! UIftjl i",l .. ritlu~ IIL!4 ~am Ic.'IIIIUh H~,Ii'd,:;'p<1- _ li0ii'1'.-1-1. III'IIII¥IIII iIlTnr!l tUf'll till 1M1I1l~~nll l'tDlIllII'ln . Il;!nrolJ

IKl

"

~ POI'IU IIhi'l~

,Sin

i1,~lIonrl""

m

I,

~"'J~

.II!..r~_';:."'iI.r"'""'Ii!~""~""~~"

YAIAN : Tuih~i

'ehh~Meclisi
I

'Beyazlt meydamnda ehpalar kurnldugu bir 9Irada".1

Arallk
,toplla nl'I151

-

Islam kolturunde rnunokosch m~~~~f~·~·'"
~~"f..~

-

r,_

-

'Iii#:af"''''"i!o",#~~'''..

;if~(II'''''''",,~~1r.'''.a!''''''';I';.''''~''''''''''''',;.~~~'''~''''~'''~~"iI'

-YA"'".r:"a"'/A~"'" ,,_~ .J."" .....

"'-il'-fiI'!if"

~""

.,

tI .....

.., ~

if.

~~

I

pt..~

~

..~~

~"'ti"h~~~"

""~:;?~~~~~""~~,p.,"''''''''''''''.?''Ii'!

...... ~,._-r_

"'~

lfI_lGu,,Yin,e
Kadl'rga'lar
yo

nsanda ira

IU •••.

Ccrr.ah1'1l U; L.a tw .&fide trout G.iirm~ktQo ol "-" "jJ,i I:!lo4hllbIJ. JlN,ep I'.. r'i~ h ••w,lll di1:tdmrA .. b ,!J.mq iLu. t>~II:e-r, 1 .•• \I!.b",,!)d.JI "n. .,,.. (liI:~ktl:i. no "~'lll) ai!lip i'Wnpt" • 1.lL:r_

Crnko

b~rSl:U

iJri .;.ocuk

or
m[jIUlJl'btM
d!!lI~II1G dilb.a. coli Yllklqtl'rall~ tlll'lB 'l1r:I;Imlcl b'r fD!,:IlMmYla. kn.n'11a!!lilm~ ElliUi l{m'I!ll, d'Iln bllyil'~ btr l-·
Di't1lB1 It-&ldp elml,!! ohJugu bl" :lliZ tavugu 1101 lroltul'llll1.l1'1 ",t" tLl'R mlnEJbTlll1iIJtl. Sll~ .,,!l11l 411, prnl plnl }'nftlLn I,ctL.!IlrID bit· bl'

I KrS4. H L
ElIM Moroell, I'Iljl1bm! k1lk htr lll:roelyeth JNIiX1lo!1~na kQJfiJD 'tIu lllilidilig-LI l"gt'nIn Yam bB.flDda. kCH:<lmIlEL kldr 'kUa.buLd en 'Illiln U=rI bll'~cyle:F oktlmlll blllJllfL' d1. AJlLblan 'kl1l.dan }'Uk!leln b8 III blr butu (H.·11k kalml pence' l'!eeen e!len !logal!: .rUlg'ii1!l 1m" "IJlyo:rdll. YlLnfLlII Dli mUJl!lI.lD titrl!k B.I~...I. dUVIIlrdll. k-iIlIlIIP aI'
ml yM'dllfll.

HI.Eft

Eakm

'ill

d.'tlt: lkada

bl~ II

'ner p.Ll"1Il8klarilf' :tlnlblll 8l!nn!etlvnr, ~'II! bar'1\{1 f'/'1Q1ID her fI'~.
~ !II nI

,es1fl lnledh
- S1i)']e,nlLlll oll1u da \LYIl' nl\b~ldln? lBlllllQ bltlllL B.oJahrt~· h.m1 •. - AnlMJl~lIk h[~blr !lEY bu· ~ 1IH!lfOrum. Y&llllJl blr lBlI: lie~Iml"yll! IBiz.e ~d'lp V~t~li'oru:m'~ A 11l;! Amla! AlIlll! .• Mor~ll'!n '1M!.1"!.g,IU( bb· hall 'I'llI' d1. Bilk 1[1 biro 5I!II11i!' yal ...aroll - Bu lI:adar Innl bl.gU'Ill.a, "

pr'ya

GC~~"IZ.

~lkb, Onun,

~I!V!\" Yt<m1l!dfTl, 41 odaalll1l!. c,o-

raH.
~byf.lr,

dflnuk b~r lI'elll~ oo)'av.a.' m I'Tuf' Itll' eoi., 1111 dl~l.a•

dum.,

"lLi~J lfl}L)'1 k IlIt'I~d!~.m.1 duj'" ba.ma bM~

m.

}, .. ,

~.lln:ll.'I'I~o 'l!ul daldLii;l1D buljl~rl.a.n bl!t'! [ blrdenb!.rl! uYaJld'r 0, bll" ~1""'lYI!' . H.·WlI! . H,,'t'l'F!.. B.s"

EllAI5 hflllreU, t-e'~ ~It=t8.. "" nJd yegl!'[1l blU:flll~Flyntll!i gibl, kUiilrler "V-LlI'IIlutil.

11:",'"
j'!.DI

~lIk tut'Lly(lrdlu. Ibtlyu amea, leg~nl.. Yilm f.1."illllda ·db 1l4kni!k J)[rka.c Ifrj,," kU'l b \Ilk: tl1ivukla mUeadt'Te ~W J!<;"ll'lbt b~yvlll}, klh lis" m" 'Jr nn! ;;:Irpl'i~ kurtulmaift
~.IIh~!YIJ:l",

!'Ina klM'11

.mi;r<'! bafinYOl'du.
.:1'}

Bu

B fel"

IJ~I ~ umnl"lI. ooa'Hn 1r;inl gl'i""h!lr;'hm, ALina. lI.yakta dllll"1l ~-"rdu. th r Morell hi!! biz' m' P":-'Il. ,'iUIIllmmU!I. ],..!LYlf ell~. 1.. ('!I:l'uTI hlr tn_ 1m "ar<:<kei'I , )'lIplyor, 11'"1'1'1: ku.a: ... U)'U !.- UfU r.. dly(1rd!l. ~n 11 mtl:'d lyQrum 'LlY\J!__ PI I inn, lI~l'.[eth: e.anlll-lllral! 1:.111

I!'.

Umu

11 Dab!A,;r

<111

Evtlelilleri uyamilnLeWI'IL. ~il.Dkl umurum-de 11101'1 51'!!it, .on ddlll olMalil iIIiiylllycruml C"·~:l1!1tlkl:l.l"lflID, ne del"eee)'B bda.r mlrirli:ilnl7. arllIilDlz, lie" ILl OIlU dlh!lllnnu::ktorn, haUl! gUo 11110hI,., ndo In~ndiml {:ID!!. tl!:!!lll:m

devlLm lit· SaI'lI!. penl:~[,!!:yI ard__lllli; 11~ • dAr _nwek bldu;:t'vt, !Il~y-re daJ" Ill. rnlzUmQ 6Mbtiq df'lImnd~n tam IIlYl~~ blr IIII'1LQII, t~1c l:!,r bP1VoIII do~ "I'ilrUdll. ~l~o

H.

l:!'a! Miyll'k bl1' llm.I tBLzllk 1:t;liIlIde Q]1;I~cyl pgnll" 1'ord'll, Nihll~'l?'l MOoN'lI, h."'L:libI klm'td'anllm'~l!Jk iI:Ill' haJ~ g.a." til"r.r.ld~oI) M(I'I1I1f{"k ;C)ldu. VI! bl" !.;f!~lftn~ bl'l" tfk dll.!'bc,U , h.aY" VII[JIJI b.n...'1l'1l ~var Inden. ILYu'
til

1:11rJikn.ra.1l:: b[r kere dll.l1In dl: - Seyta.n ~--~:rran t•• V'e ln~br:I. bl!;:klm oi1l1m::IL~ bll~.a.dJ. SoIHll Ibrnun'oll'ei II.pgs fu'111dl. EJlItl':ln! Idcndekl kafiA, bit." bn,p, oman karanhglL IiUtb. UzgGn VB \10,1 blr ale",] parhv 1"1 g&derlnJ II:tilll: yU:rlIo~ (eIUn!1£ bofull: blr aesle )'1IlIVIL:'"' dl' -ahyordu, - Ey IIB.DR ml.lthi~ hrtlyar Morell tek.l'llr Y4'rc· ell I bl:i" ii;lli!!n.I.n4.l!m!h"h~ 'lP'tkulhr lIJ';,mrUllJ1l"jj:j'il!l mlidi1r .. Hwr ..~ U. l;~kHt Da~nl'[, In.r 1'I~111.'t"1, snnIk1 ha valunmak, uemak tlltl'l'CJo1"" !II\! VlI mdtlU"ip ruhumu .. n- rll.ll dill!! Kad~ti'JJ 'flo tl.kildo..t .lJCtn'l1IJ!I uiI&ema. b&buu~ billiJ.n I" ~Jn:J.u.; orloD'irn 1 "'" li."I."; .IOW, ",t dll. Bula..Dl'k gtdomlJ'l'i, 1'Illrurero' nil'! <:"1"n;:&V1!'lol'ili~1 luttalLl11e g"'~fI ·l'llhUT'1D .•• pfD:'lI.Il. Mil!. mu.l·I'II':' m"l... !limn-auk ~I :ruhwnu Wliml! :'Ie dllcm~l!ltl. zaYlf ellll!lile, m" JI:IlI;U IN1 Itl d. 'I'ii~Ql'_"" Ilrwn ID!.. Gel IIrllld~ cablJ.!!: mOTk. lade c:Oeo.llbJu t.(J111lo11tl \:t ... 1\.l\n 1lM'I:uI, bD~lukh. tBrar1111:11r-

bail

t'"

s.c~,

... MD.1i..ti:l ot.eRmlell. !ou lJIAlii'l.&lI .lIfl'll ~ .l&bllailJ dru; lIim.r;r 'I'lLrtll :l"lIkllllloru"lt Y<I Y<Yii .... ,-11 mjrt.ir, G~,«l.cd1! atihL... Follin" D.dllldt. b:i:r Rdm. brJnn:o.k utA:! IE" t.;m N.III.k !J11.ftIl: biri",,_; -Ill' <:or"'" mtiJ!k<!II!I!>a.i.a.d, l'I'W'~1UI1UL .&.hm.t, Zd.i: 'OW n-"""td h'o r.. iItv IJt!in haT'." m.a.htlkm .ailrrci,llU'11ir. 'f:~.nj!ol" IImum mwdiilhltll. 011 ~b", b&.I:;'b1lD .i "..... bill 11. mu, lr:milJl,llJlm "DlIOnmUl bra,,, rm1 tiro Du i, ;';0 ~nl'_n l&h :ipt' 30 bi"

lm.l.I.!.u:-

*

va SIl!erm~ Can'Ln uliibe'lI. nIn tceril'ltli!ki 'lilckO J!<"'~~I:u'1I.I. ~&IIl M~keD yakn.lMILD. 12 j~ ~- IlJldl. Erel YI!! 13 ~IIlHkl HO" ID.Ill adJ1pye verl1m1.Jll,.. AdhIEv'lr8Ifll] Va rdt lID1
ETbi id 1'(I~i,,':n., lIOIJ'"l n,"'hm r.. !ro.du. olll'llok u..1., mJ.bu. mllb t,tfff t,;;; e.1'irldw fwl' 1lW:~ Nllirilmi6W fba.,le",," lJr. BiI J:IJ ~~ 1Ii1i.., nlt,,, 00ClI .Ib, T,miaoJ

""\

J

CGrll!~e Ka)'1rdAf cadde;:;illl'" de Vali ",e B i!.Il!di:"t Ba"lki!:.rll Ol'tl. Prof. Fah!f'l!!ttin Kerlm GtiI.-a.}'TII evmi!:[ l:i'll'a1'1naa bulIUl.8D bah ;,.,

*

I!e1tw_
IiLIri

Dii.!!l 1.Ar:ai't.A ubI iu-i, :u:., ... ~ up 'mtlll.l'indd:i jl!!l ..... ~ 1Md. ;"remelt 1;1"11 ~.at.rf1j ~

II.

~,sO

d""

700

~t.",",J:u-tJr.

T e.dllyu}deki
'TW:iU)'f>

par
l"rk'
~,~,

Cumhurlr"U
HollOhltldkiDll

*

BankiUlWll

til'ltiM

l'L1I'r'Pkc Ut:r

l'B.'Pfyordu, blr bll'

'G~rlp dulllanm

o1ru~'l!lp MtI!'" ediyot'
bllttek@t·

dlktl'll I!OtlnL f;svkBllde Eu Hk!!llntl.lrld
Dll!.n.Z.!!.rB

nlm.

kap ttrdliI. I"hh1c: ~lI!!!lmIldnn VI.! ""Han Idem donmut gibl ba" rl'lcI:!tsb dll1'!!.D R1IIIt ,.U1"Otllldu
]u'II'IUl.1lk bl!lI I ydI. !J!Lq':lDH'I

dll,ilnCl!l~r~

ebnclden
Allr,a'run

r.:hk.Q~'Jlm.IYll.ca1!liIlD1L.

H ~·n.' 'IIytlmIYkar;un. bill!. !Ibn aQlU'A :Il.Ils. uyumlrac'IL'
ItJm .. &nil nil l'apan!Wl:l: y&'. plnn, 1111.0lil arlll( lUll.., lt6a.t . t. tnt 1!CoI!lim, 1,ltlY'Or mllllUfiU!I, ~lll. .•

~RP v~rdl:
-

.

mala l'o:ll3llLw.
IlkIm't boguk

bemli!'1l bJl.h!!C::l'tikl· nl I{nJIlYln~li, albllllJhl:,:la k (4fl1

ttztl'lnd!!:~1

blltll.n

~.

Y21 ellnl1'l. t.errilrlii bll' .l:JamleJIe ~'1..
dJ;~ltb. Ed! ba'l"ilIt.I.ndan InaJ' 'l!Jlr 1rttA.:p ~Jlm.rdJ:

lbtlYi1r Uore-ll yumrulllFlnnl tltr-lyordu. Btr Milltl!:: bl.... !!t'!I1e b:ooiIrd.l: ~ Af!llklD., f!lel Mr IIlJ'!!tt
N~l'IIdeQ, geldli£!111 l>\n
lI.mImJil~
_II

flflrl:fnd!! Mrnl!Ub81I1~

n ~on.-a !'lIft!!

mum ~'I\1!:

koca" u~ 15M

II c:ek .•

Thtll'.lI!' K-uJ,

~I&maldl bL.

ml.IJ ,edl!mLyee[!!ti. tI !!Jl"b.yl al~cek .

biJ:

Blr'_&~ dakikR. !50T'll'1!. k~ku" I:JU'I hog"IoliIJlllnhf\ I:lflak bl~ I>C lrulBitum LfinalndI. ~:zli.·

B'f}Illri:Igl bl!!" l<l' it j If(l eml!nln llstUn.e ikoyup crtlldMi ka),'bDtdl;!.

!linda dl'h~¥.!U. MJ1Illdun. 0 gilnl! IrJlijru,- Ito Ddl)'nun blri!:Ok ta.vukll!ln bog&llJadJilI:r:1l g!kmlh f:ak1'lt hlt;:blr I'MIlAn lM'Iyl. bll" beyoollnll 'k1l.T,lilin.&rmfb.m. Rill' hulde bou flBrru-lJi 1.D~"IIIi, bu ](11." :ro.mihk W'''~''lbttprtD mUtt!'kllt .• Jill ~t'h1"lill1, liUtll,D bLllQlu, milt· bahta rIl11!lUIi Ml.' ~kih'l!l< e!r~· 'JlIP erfl1:blleel!~ oll.ll. bll amJtU1'. )'t. hrlrnmq btf QlD&,yeh~ ;wlr' millU. Kal"l!, vuiull!!ln 1.1oJ!j ili.lubet·1! u~tl!U Il\rIlnet. n-tlm btl" hi: .:iIaha, ",rtb. I!.hI bll lid cinayetl t&]dp tGfCllli .&hne!l<l. eaz.dQ kB.1l1J'mali: ~hl'

Ira:r-

dlllI.nln VU'lrlIUELS iotha DIu! l:'i'h'I, blr muddet
11111'kaldl,

ndnn, ~1', I!lklntlll <!la'll!' lmllllr Fi:U. Nlbn-j'J!'t: F.lllI!!l Mr:]f;-~ll ,bB.l)llU g!lo~'lllllllJ if~ ~fl!lmlt Ifiledl:

SoIi.L'!!. ClQl u. dh.gLII boialW"l qI] lUi. bli' c~:b~YI!! It!'lIdJll!lhd kl.'P'"
Ul'iJrili.'k

~

ScyioOO.L

dakilr • bal1tl dD d.s.hll fiUla \Ill pm,&rI ~tJ. Bu serer" EliS3 Morell, gkl.!j R6rilo mlytD, magrur Vl" k~tI\h Y' b..m& klP'!ll )"11l11roklanm Ilkb, 1 - Trat> "nu..-k. U~e!lyl~ A1<~ bitt, VakfLkebllr, S ~ .. viii MIIII~Yft,yakIQIP l!I.I!rt btr M:reor LI-;:cll'rtn1l:ldmb .ulll1ll' rt U ....ydlye ~~m1 1/1 950 urllun j1 l:!JI 1mU!i Ild hllJ"VoIUl'n ~I!S~iDI, ktl'" 1:.I/1J1';:J taJ'llilln.. Itlid."f' Il'l; !tlbl m oli!U.. a<;:Jk. aritu'Jn U.. I.b.D.l!l edt '" ('~ n fll.i!lJr- kltJIbllJJ, VI'! kv.n 11}~tlr. dolu. l,,~ol ponc!I!'TII!dl!'Q ~
blr

reI!·· AI'a.dfm

t~villdeld pllJ'1l. miktan, g1.'r;:eo 'haftsva 'I'1.1lm:ra9 .700.000 lil1li rUlMl.l!!' 009.23:!,551 Ul':II. alM&k
tf'lIbU of4l1mi~tlr.

m; I~"~lr,

Trahzon Defterdarhulodan
:I •_

Me

tan! .. lIll dlvot~, blrt;D'II d.tal&r t.~ TRrlll.dl. dll~lI. h!]' llinJ t" flyor
1I1~l!lte dol'fr\l. y&vq

-

t.krorldll :i'Gyb.nI .. iIJ~yQ.DI..

Oem.

11&1:vdi.

Y&VIII

K,oUanru.

111

kilO

SIm&l·dI. hon!l)1 !:!:L:rip 41· !(~!iIJ:., d1~fol' mmJlI:J.mtlllJ.", P&irll.l ihtlY!.f :MClnlJ, lM!l'LC:M". yI hlUa 1tap.1I:f111i oOrtBd&It P;j" Imldn. 3lmdl odada, "lLlm. 'lit" tJ1!n ~kllnd~ dldn dUHl'I He mUIDun y&JWlt.I Dl ,enb'0:r4WIL
1-

!,!r:liAl.M:I. B~~ kell.d:I. ~eltdtlme I

'0'1
Bll

"clll!: mL1.hamm~" bell" .. t801S
.Ij. 1l1t. "",'1',0 temll'll,t IBiLil.~.eaI :l~~

It'rt!.Ih~.
HI"III 8.lIi kur~'l'tur_

iJ)evruwHi')

, ~ fiL:!.llt 11/.1 tj9..19 ,giliLl.lIl~ 1rut.L1II)"lm i'Harlr"r rill'll1 U&~ :1:1 01111 'l':rilbl!:l1n .De.n!rd£htrn'lla. k ....... !1,1 II(>m~" .. !llmu'un l'iLpila.c:a.kLLr. Eu .hurlIWli:&lrL ,as:rLnameyl. I'IIrmd!; Istl:'YClllrrln Tr Ucl" l)<orter I t'tI. fI:ILI., :r.tali.buld& AT \r<lIilrlLel"l MIILlurlucun~ rnUr "'.. 3l <ltmcl.ltl r];:r. !:! _ h~k.llle:rlJl layln edlll:1l !l'i~n '...., "B.ll.tte .110 11"~'Oll" l"mIJ,IlI\ 1l.J..W 'bllmrll. blrlJkc.. bu W'1lJfl.1· lIb gllrnur. t 551)

SARAH SAlAH

I'

Y'etmi, Devlet

. ihracatlkontrollngilizler de Tito'ya Milyonlu1k blr "" k'"arar ,aF u~a k ,satalca: ar I kl 1~ln "-II MUslUman
---,,~an d Ii
I'

K'urtullUI
IIfllihTlIihQ' O/lainl

etmi!ll ml!~'()nLu,k veni b'r lHlsUirnll!1 d4!"h: Li nino 1:" donrzya mUtUi'hit l!iikumI'U!!u' )lill d()~m. III, h~r ta.raH.a bUb 5' ~ legll "co FrDll.!,iz ma bUlltHI da dcril'l tt'pkil;:;r p,r:1.t11. '!j.:J ~'Imi dC"leUn hu u~i)'cti eu HI.lIItada.dlr k], bu. blIlm kilUI!, ra!linda F'I;rml,k1IH' [li:!,fl.ll!bilt'ccli: hl<; !lit kllUe yuktu r. t:..n.hll'yil~1!1 I~;; In' &i1n"fI kO[lU~[]lIL~;D,1"!Ii,ra!l1lLrh Hothtltla. mILr!lhl'la5lnT'1 fiayLi (l. ~'I Lo! l,omnh Ie \'f' kur]lo!U:lLl! gt'!-•• i,-:-morl< l!lff'mi!;,l!!rH' de ~dllnl!';::· v~ Ie ell'l'i. bl!lUn. []yunllL-n
k:Jnll
!!'_ 'I'

y

KOUllfO!i"'!i TanmHVIlI

i

I{~

111'01111

kalll tll('8Jk

;. IlttlU"!I

Tk:
tn"!.

.j lH, ... I!~ll 'I'A.rt~ Vol' t Ba.kiM2!kla:n., yi!nl VI!< mU., blr ka.rll!' 8bm~BrdlT_ BY1>1I

Yugoslav u~a,klarl karl'lhkh o;nak lartile Ing:'iliz ha.17a meyd ani al"ID a i D'eceklel"
Roma, OJ 'A.A) - (alp): Sol n ~ Pln fl~11l !lofnMl hlll«!lrn I er~lrlllli tat biTllndl'm ~lkELIi IIl.ce;~lcI~l"blr bril ~.ait"1!1 DuimaJj;; i~ln ilalYIl Ill! Yu'

'lOr) il-iH-I';I'ro. B~.Im Mr ~(JJ: mi.l:lIl bUt alma a, !:III 100' bit; liTo(!: &101 .::amaM,- (Ull\llnlruu'ak !;Ilr fltlJdar deY 1dh-.

YI!'li''' m81'l1t1.1" kom'byOfl, 111· I~ yaJ"m,hall'lu, Ba!/j, ck· mflJr fi P"1~11n~ btl" yar,If,' rnl.!la~U~!!1 aMhf11111n:! If~rd~Ml1"', ~a r("a;~-[HI :I'Ilm'JI fom

t~I.·

"'tl

"I r: Imi!Jlerdir.

Htlf'

m.a.l.t ml!

'konu!;,ulrn!l!1. "Dk usua btn olmu!irur. Hir ~ra1tk m'i' lskrrel('l", flollallda O1'!!mrllDI.HI m-";lllt Yl'rli halka. bJ;];:j;IJ; ~"B~' hId In Wl'TU1 VI' t~illvUiLli!rdell flola)'l iMly!u' ~ttiltl~TI m_£II1'12LI'"Uli Yl!nl Ir!lruhl[n.h; ~mb.lJjl'l· yet U!.r~ (IndRn ~c: Illfu!!llni iElf~-' ;"lell!Tl 'ire D'u ilnauru 1 IiJfllltlarl v'i:i.ii nden I n l£~tl!..11 11WnYIlc:nk:tL hlikUme-l(! bi!l" ~O~ t,hmll ('diLmiljtlt"J',.lem(,1I KT'fI.U('O!si miil!~I'ek hd J;r,rn Un r illl alaC:lI.k VI! bi:rligiJl jl,J '1~J'lt'ti sa 'll11C Irbr. F~Ie.menlt lihrlrri l'e -il ..e-e-Ir '"C: 6M'1Cf- birl 1I.r!C::I Oks!!" ublt, Yl!lli t:lImbul'l' ~t ordll!lUnUn kurulma.!11 !I'~ tlllim y 1'I1'1\1l!I][]1I v:-r.rdlm kin II,;; ",ell Ill'i.iddeotl~ J.::al~klllI;jI:r. Va I"nda. t,mUllI' !"!'!;im YO]!J.llacakl:1r, Kri1!l. M.'aEdl!' buhJ.oao ~.Qka.J'· Do'nun mlli!: m'n,lfl hu;;;.kllJIlll."l 'k ...t·j ~bidjl'. PJ.ug1indell ~t;bar~[I biltUIi . i}":1st tnUl'ri.mll:'>" kin bir U[ll~m'i III ilin d.ilmi~tij', Komil.I:l;lit!r' in C'indtki J:'ll!L:'bclm Of" :H lU" !l:tB.nI n a'll! !'I!'fIltu 'V!! Amcri~ ... -::r 'i nt.t:1 ihbullll", Lahl!~'dekl Ii~k"n!lt"rin. !luraUc b;!')" sit d" ~"J.: teslr I"'tmi!jtir. Bu h~l'... - lD ill:': I"lI.:!~l'·''''rl 'l;'l!'nrll!'!(t dll"- Pa]('sli\n l:illltumeU d'!' Y~:I! 'I-"r ]"I'<m l:i.iY.ilmttinin doi'mil.5I" ,I.. '1 '" I"mnu.ol u k Izbar ,-trn ~J;;:te 1:1:[ ..:
JI"'l11

:~Icri.o

11'15.11tarim UVB~ !Jo\..n..!oYI;ml"nnul Lo~Gra., .. (AP_) In~lltl!!ri! f~tkll !'I 8'l'ni~I~Ull1u·l<t,.. \0", 'TI<: ... DI"leler1 Bil k:tl'ltl!~'l'rilfi bugUo iIIN!t BIl<l!Jlhl! ..din!!. 1I!.•• .,a.ll k"n ~lkl!l.dllitnll. ga.. , Mw-c:~1 Til!')' c lH1 rd'!'n 0:-1< Iplr rll'l m1.!~tr.-..11 1:8lJ.~nun t..al(!bi i1:Zl!rjD~ YlIIgcElI!lv:I'.(I)'~:L ml!ll~fI l~r.n111 rLlJlmo-Loihdl'i' • u!:'ak v", U!;Flk:'rilotll'r!Ji ~1IIt1lmlL!lm..L Bqt.n. frielr, It'lli"ll ll!'l.1.i"fI 'Ii'." lilt. fn!;1lil': !I'~ AIl"_f'I'I1utn bllko.m r-tte,M!: obn n.X lll!:~~ Ultlln. Pl'lJnlll! VI!r:! kanr verml!llenU r, 1I1~'" bllUkn 1!\TtL~ mllll ..,... bu mll§. BnSrFlnllK R~1AlI.Il!U,uC:l'lk VI! mo t ..",,1( mlJnyl'~c 1li"},.. ttrrUIJn t"tJdk kulDlIo· "',r m~~"iltI"IITlr'I'l1 g-er:Ll'll~-!!dlk!l1l! 't-81"h_"rln. a["LI hl\V1l,Ct!lktfL !I,!lll'd N.mhUlr• Ih:-lll:1:I1 "1: S'... bn.JI.~l m~~eTlye V" ru!~!iJjhf'j' SCS"dl, LI.I:niiil n~JJdamIHid':l baIImln. bin ,,,,rilft\IY~.Elr;~IF.

mall: irln ail-Fa gelCR f~k ~ 11",-, fU olm g(,tfJ~ : Bllfkd )'Icrln-de !I~ptrll"l!I al'.:.t1.nc, f,lld ,Iell ilfct"il1 "I'tilrl~ 11r::Uc.rfc;rt'p :rIcI'"li!'nJ1'!,Il/CfJegi· !<Ii aJll.o1"lta~mablldfltl !1i.!l
kG·

aiJlJl~ .!i"~rQf14'Fa

w1r(l'l'rul-

Uo::IH!m i!:l.'I.ti!i! ~Mfi!ll!l ,gcalElvYI\ .IIf8_'llll.dll yapLllJiIlJ.Ii11111&- min,rG:nkin, kI[NJI.Oltll'l:, m ..lll!j.tJl'lllI!!I mlll'!:tll: I!l'i!'ter bu RiJln

Ch If;l 1S000rB.yll.dll.b:l !ll:l.ml "til:'.
DJ lti~leri
'nrd'mCI!lI kiln! BakElllilltl \'e llaly:uL

*' ..

atltrl.1lt:r hl!!I'eti ba!l

Endo,nezyahlar komiinist,
diiiDlaDI
'LdLl'!l' ... CAP]' BIII§'bl.!l<an Mo. I'!rIL,.,ltIeclJ Ei'I!ott;!l, Endooc;;'uLII Ilialtlm~JlI!U oi!llfl &mL!hm mutu.ldr,

iii

ml:'m1l!kcUl:riJil

karardan
lit!

11110'

berdll.1" edllditt'Di ilave- e!:mi!lt11" Per~pmbC' Il1J.nQ V:qin~ol:ldJm

GIUIISi:iPJID Bl'U!B.(1II bIlh8'~ sn : cEhlgUDI!! kll.da.l' )'9.pll!l.d .mO%!Ile~rclllnD mell'ul Dl!!till!!'&Loln l!lel ml"mleket !n'l•.tnndn dahl!. m8crmr blr Il!blrUllol! ttmt! te'lklll e!:ml",b ~lnl!'ll.nll!llnde b".dlllnmILI tLlr,

BUdeedle

tasarru"
,endi$esiyle
Da~ll"e

Y. gruJ ''1' H,o\VA

r.C.l..~D ..enl
viildr

El!ldCll"'Z)'oanm 'herllangl mlr Im:nll. 1)1ml h.r~etlnl Ilnli!lIW!ga ~(:t!u II'IIli bnuu·lI'll,tLl'. BqbuM ~'!II1lAn lil.llVt! et~lli: Imne m II !IIIade i!dfr=ektLr_ <- Komld.n!lft.h!l\ muhllkka.k .:II'•• utte RolllUlo!alllu!1!i. YA]lllan anI ~ - ............... ---------------------mll.)'n :n bald"t 1!i:ll!cdlludJr. ';'11. Ilm klltly .. Up ~lnlm kI., [ll.."T1l'lur11i'l>t aTdU~11 lurhutgl btx a:F,,1<}n.n_ mllY'l !!Irues~ek kUlfuettedk.'

Dife.r t:Ju·aftan. YUJ;[I;!llll'li' heME YDA NLARmD A]'.' yt!t! hll:!jl!.nl'il B~yOl!. Ell:! Briloj: F."'- DA~Nl'>fA Y 'b~y(:'llIito 3 !1p1Dm lib Londrn, ... ~A.A.l (!I.rp) , C·YIII'::M]no". :ber lkl 'b\. DJelil,'l~r-I Balt;MI.:L~llide.o bil[Hitll· olnn III il2".8kenl",TIII raf h;ln d:e m~nf'Mtl~rlno!l lIygun i!j~lnf! ,gare. fnWllel"li! ki!.~lllkh ollllPlll ~ rU1£, Y I.lI:!OSllW u<:n I!: IIlTI blr lIl.n<la .ill!'tlccl!!1IbLE'1!II temenI~rd m [I ti'ig'lliz h.EI'i-'1! IIIlanlannEl Lnm.:o ol!lill! lRomlllya. g,!'ldiiill!!"
T

mil taibdjd.Bihnlh lanml!jol".

:-a.

lI'i:ttk

mf,lt5r

III
M'k

knldJl'lral~

-

mud ii..-Ie,d:n~:D

"",3z;i fd~;rilllle 30:0 "el"~.mesi mllJ!blcmel
M.;uYB B&IYUlll~I\l!I .. GMlI.I1 11-

IJlIIil Rl.lftO AkBa.Ll\

etmi!ltiJl'_

tllPIUlIIn

BakanWt

batkllnhAlftLla.

MUlit.

,ill"

'll"i!

Iki feci utCak

f;;mHfy~t til"!:ikiMlllildlll

Ri!1dyo, Teo·lf"'foD It"chizab

tamam

IBD~)'Or'

JL.ruc .. ra. ;I r Hu.llW"I) EmnI)'et G"""'l:!.rtklllrlll:!tll 'I.I!JkI1.11.lLrIlft l'.Ild :fc - T.leronla t.... l.z.lnl: d... h vam e. dllm.elkt ...dlr-_ hkJU"fld .... IIcl'Lrll bg L... :hll! ~ II I~t.nlM:iId,n rr..,l:=nlle 1J","ntlir. 81.1 m",k~.J,tlll I~ bill IIr:L hk t:lh"L""t lIynlm,I¢IT, hta",bul~q "o"o~ u::rnjrlili' d~ I!ynu t~knlJ( It.tlb.,,,t ~hl1 !l,.I;~1.! r.

1I.n.I'I:!I.-.ll." r A..Ji...l' - 8l.1g1!.n, JIliI. HiUnlltol'l fJ;l:l'mmdllo) ill fAP, k ... ,BlV"],,~ 111: .oIL mll'rll<. I'iIlVIII ku1{"j'~W rl. ya:rb:!.lc.:r _ In,aillfT1~'' ~~11 . 1'I'~l'(rIll" all blr B,illl ucaf;l, iIUn J;;~I! HI!. llU'l, O.!rt'lrI!1I~' . j~QItI!"a ibil!.lIl.IIIml\.kl;.a, olM "'Uland .. 6!.a1i.dllrl OU kl.lll.1Pillnlfll.llJl ken, ~d ,arlo;:ar'Lo,.n tlLt'ptc ~l"l,'rl yilkmlllll'lDl!. dU,,,,I'I!'k mll'~lI, I'tIlIl"fllrad I>:.klltl!nnlll ml'Vc is ma ..~d11i vlIIgoRumm hs.. 11l'1m, ,-() tut.u,mu17l.ul'_ Llb.o.mlll5llll!. IIoI!!beblfl!!'~ "lPnnl~ U~akm buluntln 13 k~ldc:n 10u ,,~tl::mlnIII yUr;U oIilmil' lerclr. U~f:rn telr bl_,. mo' Hr. Yo-l1:u ks.il.ft hnlif ~~ rl!ll!nml~Ir •• tiil'l(' u.l[lYlIl Il1.mege S'lllmlrl 1!I"3' r t.n.s~-l)ndll. lm]Wl81l JI!l.J1I"§IlDill! d.a liir tenet!!! carpbg'lo bild.lrilmtk ko.t .. nndl!l " ~ !llm!l~t'1Ir, Kalar tedir.AtE"fn 1m dvar(li!!l]d [ll'hlll lDI' }'(1I~lIIT1nB lll!vam ebll~lerdlr.

_.-kazas,l

bir tl'en. ka~a,sl

Osm8niyede

tImUlrt MUdUrlerlyl UgilU Baku. Llkh~. 1lIIIuhu"be mUdQrleJ'iJlIden m,u

"'1~1cep bUt~(! u,llLlk .. II ta,D%1m ko. ml!yllirl\l m!:.:II&b!1.o11 ,cvam e!.mlllktll d

aJl'.
!l1~!!lJ.dt'"1I ElQH.M_'lI.llllli.
V!l

Jk.llbii.

kUII~aJj.!.1f11 IilIIIllll ml.ld'ilrlll.l-ll,:rlJ; I blm sa.k.tr.hlLkloii.r bll~'Ill:'krtI'Lin '!:-rt. klll! !I,e t;:ui..ll m! .!IQiJ,.D> <C'r(nl~ 1'l.,,;ll1n. mElkt&dl!'.
~ SugIL~ klld-M' 3'&.JilII&7l '~t'k Ilc.l",r 1'M'i.11ift Ul!$ILI"N~ :kr.""rlll,"l bLt"

J~'"

f.QIt;

dLLml!'!ct,,"lr:

n..lru!.dIl

1\1 ~.lm'!le

hUI

hYl.llrUlnEl.
coll!mek te~ldliih

p.,k~5lfan

\le n;nJ.lm:a,rklli~

fs1anb'U.~ RGd".'..o~u
An~(a.rll \ lHu.llu~~ I.&turbul

fro

11;1 Hamilton n iti'l,lya 1If' ~<:'rb;>1" (01''1'1'111,tu!",

fIluhtem~! Il!~yctin;

Lnndm.4-

ll~nl.I~1

I'!~lnila dll\"dui> lla\Tllnl16 I~}:"IJ" tmo;til". Yi.1:: mn~'l}nll j'a1nn nQfll~lu f512.m milletl"l";nin biJ."1r~,.. h>ir irinl mllt~k1p i!lti.kHJ on. lull riwtl.l :ni k::J.2.il.ll:tTillIc: mn il·U"T aLmifll!l Mi!HIM. r!:~TI1.ell!.i arr<:'\'o! j.'1.IrJir \. - 6~vinrh! k:U.!jllll· .. ,h' r_ P.'1tlh bUi-D.k rn[jltem.t~kl! fI .·I,·'~krin}n k6t't1i.inimi As;,'adti. d !nloralbilmeil. i(in en :O:Lyad~ 11t,mat dtikleri Imwct I81b.m h.J" kumr lendi!". Nltckim yenj EIldon P:r\'ll Cl!mhUT; , tJ. komiln\oJ"!.]t>r 1'1 Hil Aaya Ilabilh:rinf' k:uhr 1.111"4>1 vine bir deDiz.1E! ii~.'Tllfl)'!l .... ~ ,lllnd -klan ;~ill bu hareke'e ].. rll' nJ1ltclU'l"met edc"n~ceklerri:j,

mllrk it b Ii 1!;:W:r:i r.ti !{{'II i te-dlr. Bl'l" Ltlnm.:;;tc'r ile bi .. ~flY'l !Ita (lldiyet I!!trnl§~I!'"C' "I'll 1m n!kabePli.ld r\n 'efin dun, M,'- :rad)'o. u mUdllri.l .Htt!I~ R~Iilt Er. aHyloemitrul, .fl!lLt"Iml.z .. gt'lmlJ, l'tu1yn 1G'1;::. kito c;a.rpl!jm1Ilbr. Kua hll};km' tin lIlililan dUlitlnlU.g1iIlII kT I ..t r... jrlnp i~imatn"II"'lI!ni da dfl'hB 1l:"l'nl!!maHimr-t 'll"1!~ilme- ludlr_ l' 'J'm etu.ie \' ;!!B.utdl:-e Vf'r- 1'1 ,"c !&tA.aJ;ul ra.dl'~ur"lIl~·flYJm Ba.sm hal1trl,;!'LlIe g&'e, Jlt)ft IUI.f t'!t!l".II.f, 'idll t.,l'rul!I\n .... brL, m!lJtir ! l'- il' ':1!'!l'1r..' t~ "iii. 'l!liamD !lZ ml.i i- Pl"O~1 t.a. lI:8J'fmili!l. bqhll.!J rll!l.tla.n, okka d ·ttl' gu~I! d' 1 ~l'li!iml!h'l' 1p.- ~hr_ BII;;un i'i~ Hakon
a[]

D

i!liP d~ni.l'f'

UCAK CAR.PISTl {'\\P.l - H'a\'-!I:811-' B-r.'r'l"'IIt Ii U,l"D SorLye VI! LQb l.r~l<:rlnd" lid iII"CI m:il~I!l'n l''I.l'101· n&nd!ll5<1 hllilh~ mU.!!t.a,lta.llJi!rJ.. h:I'III, blr rIIort'l."k
dilstlllffillR.i bil dinneJr-lld ...kl o;l·rt.ctlerl1l rl!kllbetlnill!!rL
111(1

Mus{'-v:ifel' U8. 'hal dampillgil y.PlPJ}'orlar

De~ll!ot kli"\.A3iYC rfl)'8U1Li!fll'I. lIILmdl)"i! ~.Ufar 2 II!J;lyon U".. 01\'&_ rL!'idiJI. blr tlul!il'nlr t~lJ1j edll.mllllr, Bll tM:;r~u.r ....·<\'Il;l k .. t:~iY<'''1 lib tlliJI fHlUltr.rn'll! fIAUIe 20' nl!l;be-tll'!!i. ueU:!ll1.tJ1':1'111" a:lIrellyH:' 1!1E!e I!<J 111fIl!JI bU1lJnt'l'll!-klnt11 ~" l!311' 't1I!"'-iirTU:I' ~r;1'blo1 d'e dt'loIlr;rt dlllrui~"l1illll!Jl klt't.naI~'l!nl.rr Ii!'!rn~' VI! \III tlm~n G"!' I'ek .UI~l;'I[Ir"l~~ ....ajl ...~ gel1"k .. 1:111.til ,,",klllTnn~ML ~rI1lfL'olmf!.!!lcia;" Bu. tTll,lhim btl' tl!l&Tnd . rLfl:1ll11. Ylle!l!k. jirdl,'Ioc:t 1)1(" Ildlm O~IlT4l1t mft. !'i'i< t.e6birll! ~1tle II!dl-

tollta. er;1Jlln["kt.."<JI ... Eke .. l;ru 51:Q.nd!P-dl:t!l!~.li'Qn aYIi'
mlPl.lbI. ~ ocvrr.lC l.tlh[a.~1

lBu t .1Il_'1ru-1 n, l!tl.Jonb'.11 :-..d,YlUu llUJl .o1Iorm.a.1~SlJ~I't]s. Ml~lIItlll.AglTO C:.f'gi t.arJh.im i.e. bLlL U~ 11.'1' U!l"III bD..

ba.g1lllEl. rilOO, M!t~r
lilt"

lLrMlnd{!n

!SO MI.

'.'hl ;mize If.!:eJiyor
:Ilnka.1'i!." ~I'[U.!l""~1! l!ll.:rmt:brhk, T~lir~1.... Mml :!j""'"IIl/lmEl. B.II 'li:'rL_nI rLn , liu akll'lJ..,uu cl<:ljt:lT(:-!I~ 1:5Urtb.,ln 1J:o.r....w.rt '1t:;nI,I"rdh-,

IIr.8.-8l1'l1!.dil.~m.~i1~.

IlllldJJgu

11.I11B.~IJJnlll!lI.dl r.

Turizm
Kut"uhIli,

Domlltl1l!.a!

rtl'li!, ~e t.a.~lyc lc-c:ck nt<::tIr::1!1 II"',
l'lll 811i.\l:a1<tu,

ciilolLlnc, Ila. lpltrrufkl!iTL

Mrm 1pllu~~ 'ize gp'lPeck iT....
V.n.~lnfl'lon .;. tAP I ~kGMmlk le'l>lrl!~ Id ..:mlll, nl'.ldJ'1!!1Illl :!!mI

~OpIBlDllc_.ak

L,tl.b. n.Jlnl arttl1'mB.y:L gtlz t:iIlUndl! tuf.ltn III M.nhlllli ;plAm proJesln! I)n )'ladlf.1ru 1I.r;1k!lIJllItOr_ 8u projd~1' muclblllf!!, III Afi'll!':'J k." .. t.nm 'Hm1!.1lI. :r::I.rB.l ukr.ilk "'.. g..liJpn"t~rl ~tm.ek Va bu faall_
Yf'Urr" .I'lunrd LcJ.DIkL Yll :nDdllet

bkarB., '" {Eu!lu!ll) BB.l>IO Yilfl:b \'e Turlzm Gelle] MJlJdi,lrIiIgil, itill.:!lrloDm2!ji olllD tUI'Wn rMl'iyt-'~ progf'&Iil.l 'l'e bu k-onuil:';l

'f=s.rrll1u j.!J,~I~411 ~~lli'Iell bl. h:dMr' do mC'[tJ'IH' kl.dtOTun" lIerd!Ul ""~,,,,. mUll'll ~11ilt""l!' dlb~1 bulUi'llm
dll-lli!l t'liUd1J.rlwnln ~.lI:hnlmll.:!ll V.D.,. ~liIi: ldlr. :DIll Ild! !!;I jilbl, dalrll mlliltltltf'l ud~, GoIlaodL'II'I e:nlZUk, l )'f!.!1~",gllfi l<!lnlPmll!. ~t1.lbatl. ev· tak nnldl 'HI ml:murl~r" !li"nI"l~ ysp

nilZirlB.mm klOlOUiD tp_"Ianls";le AVat nUl " CAPI - VBtlkit.n 'r&d mer-ltllII mll~h.D.IIi!Illi l:arllElD.da.n. J,""'UlII11l b'llglm bUd~dJgill.i! t:l"ilr!!O, lLtlrla!JJ&fI l"apor i!-b"ar.fmda mo.Z b nUIUI' IIn."lrolU ve ~!:Uk tl141lnr.ie kerelet'Gf' bulUIl.DUi.k Ilzer tuttll1l kl.llunlAl'IlIIn Jap.:onyild!. l!Jihul e_ Will mB. lru ruJu 11m e.)'1n sonJa; 1· dJ.Imt'.a! JlllpOIi IIU.l:l;llIk t'n1l.h!1l1crln_.I dl!l ~,III1~i'li!i ~~.f!.tf11",IT.rm:Jltlr.

r }.,~, lnm bi r t;uiifra!l Hoi I" Tl]rid)'~!f~ gonderll"e.!'leJrf'dI.-. ~I !nil :t~'IIIa.rl;ll ~ul.J"peodet"l ~rk!!'n d'.!" JlI hI.. ]"omLini!t dyaklanmasl.M1 VlE.f'AT 11'11I i1m i "!i!'f ve iIri ccphl'd ~
~c~

nB d,llg:" tIE',

top)h.:a.trvil !;s.gu.laeak·
-

mlllk bllklmmdim ldl.rO edl 'crrlM' \lllli!an lifuI[dcnlll rr>Urt,C-II.IJt m&. mudut'.J YIIIplYCl'taJr. DUo te~kl!1!h!'i IkllldlftlmlYl !la hll.tm. II yubi' hlr tuMrIIl ~mlnln.l! lmIdUJ y!:!'>.,<tkMllmU'r k'lldrolrmnda brdlrmll y-... p;r:l;mwn " '1m IIl11fllttD m~ '1111 Ile :ret ollU"olLk !Jilt!;'!,)'!! kOilula.n 1:J,_,1",Lg't tc. .rU~'" 10, MUA n II! I1lttlfl... blr 'lll,B.!l.m.JiI' tL"nln ~d1]meBl "'gml~fon !;lLh,HIII.lllnnm I!.II!II!! K'IlYl" Inl tL>_,"k:1I ~ldl!~ll', "'WI fiu gll)'enln lBUh.:!Il.IJnl!, m~mu(". lum kndm hArlorl ed1l.m~!lIa dr 111, fa lit I!mi!klL &IllI.dl~ kIlDlJJ1U Itu. lillmli!rtnl ta,lbllr lIurI!UJA!' &1;11111:' k mLlJilia,lI~ )"Ull ml!!mur t yln'll~ lml-lA.n "'~rllmi!':i'lul SIln!UIIIo:o.LI ~Il. makLa.dJT. i!l6yI.mdLe1-r.I!! "tl.. Mallo yii :BalliAlttlglnt:lt. ~ru rtlm1!.Ln(! U]. z:".I."n hl5.!!~r:lntrt telrilillt !,.t!rI mll!~~.:!I, bu l'i'iillf.mf['!1 S"bUI ,11II,tm hu:.ktJT. Bu yi'l )'111'111111 te.kl!~t mu, nm('ll!l~rlnL~ blr n.!'tl.i:~!ll ~ mmr. d Ic:llLd..~ 'mlai!'t.llll.dI..rn k~.!I It!rl, 1.10::_ Tr til Vl!yA ye'!.'m!yI!H dllhl 01.0., hi.,... m@' l~rrJi!'n 8:f1~8.k &ln~utLr. d• nllm"lr;l"'lltr.

Ur.

lI"budl_ ~imdi Hc-llll.[]d t1"p~lf"'1i l'!I1m3dl~Lna ~1ire ir; odri} ~.:nll:!. fll b riHtOletll)! mUl!illu'l...r ' ·I..lril~', ~I'l'dl]""_ DElh:l dagruB':I E ...l.lil.lm. ~'e!.-n~l? - Snti:sDn1i n umlUer' boyll'dlr.
":lI"I"",!I?

l!!abrJ( DllhllLYi!: V!!kJh Rom.!!. mLlmesml lrH. em
"I)

$l'bj'r KOmJeodi Tliyalro:9UDW

VI!

CAMI r .. tm~,
,g-

BAYKURT
IrI.lnU "~fat

II

'I{u ~

,[Jrrl

Pa~a. kabil'l€:ll.'

C\Imli.rt

Ir. CeIlZ.IL,1 lbu~1J1lI ~ KaIIlm

:BEBEK
Komedi : 3, p.l'de
'l'ilrlt:c 'II; HAKKI
SlIil:nl'!YIJo ~: IIVl.l'lJ'lfUT

Bu ak~8m

6tlil!

fllt.II!'LIIoZlnl

:

m'llteaklp

Brujh3.lnnl Sin! Pal-' dart bll}llk PartlOlOft teT~if; "'tip ~en i{llbin~.!lilljl:l i!ltlfli.SHII Kral Fll.n.Il(' "'('Tm!'~1: mec:b'JI'
Il!Ilf

M

nlarllk rl ·fnN1U1'c:r,ktJr.

B<:YlToZlt I:amllndtrt k.::..!th Edl m ..Io:IIP 1 ml'~i!I"llrr't1. ~...l.Inlrno:-m"~1 ~[[oll __ bl1ba...,

Bn;.':l:['Q
1>10RALl

~~l"nk

n ~Iollorarl _ _

...

Y IE N ~

..
yaHl1

M girifl.lIll!gl terelb ~lmi"lt1r. HlL· klklltl!ln ~~ml('rde oCmni~'c\ L~I.. 0 dl!Wri!!de hlikilm.elin bj~hLr par tiYl! mli'n!!up (llinll'ao mlliitaldl vo! ta!'aflllz.ia·r ellnd~ bullllhmB!i1 "c-'k UYII:IIn ilir dU~lJnl::edlr.MIBlr~Q kll3.lis;,'on ~nlb ne.BinllL oorul Lartbjk ·I:m .. k IlItedlgL hu tanl m ,j,~ll'iL Il.·hcp ~ tn.i .. mumi l!Ie~im- ll.Cllbn Filll. Plu1.i.51 kabul I!di!'r ]"1 1I;ln Inliban dll.ltlli":"L."ln ta'l;- de onllll1Li:tdrk'l ae>:;lmli!'r 10;1111 LJa-1'"1 'Ii'~ lev:-I tanl olmllllill" r.:@- tld!lMlln Ci"knerork htlkCmlell 'flU iii I LI p~r!il r 1:1ll b odu llan.n t.il.yl· t1l!1bl",r.. blukmagB rlUl oll.l.r I'll 1'..UI\llIulld.a lUifllk fldl'lnl!mll' mu? ORr'lnde d1.ll"1!1l.m.ag dd' ..r 1~n!ll", B~h~kllJl dfl r!lWa elm!!'" bil' IlkiT. gl VI!' ]:I:l.rtlll:l:, miJlltaltll badfl':11 ,[) ~ PLO:M AT mliln-Irl!ep ilLr bt;,'I111 eo j]"lllb."L1'l III I

~ n.

a'm~l) ~f!:tynl ~n, !Id lI<tat i~lndl'!. td<c.a.r nnl tlLr Ir:-..Oinl!! leurD"Lilf:1l munHall: Illm""hll'. Y"'O); kabl." dE:' blr;;Mr PILTU Itll'rillU'rU ~"(lkl r. Heo,'t't I!I<I.dl!'~1! m~ IIMI ae'.'le' iJdlHnl I!"1l1dll.n !hll.l'.... ltir,

S E S Oper'eti
DELI

B'EI glln \l~ yann matil1eler saa.t 15 d,s' ,sU'f'aa:e 2 I Ide

GONUL
lnnn
dil .. di'k1~rlli'

HiI' tekz'ib
LoniilJ"ll .... 'B B.C") - [ngme r DIn Br.IUI~'l ILql(~rl! a,nln mll-'n.DI fC:llh 1!'4 Klec;e~! vey f'nhttmC:1c;

]]Iyet I rt4~ oldll.lltll yol~dlll"~, ~frler k..Iit·[ Glilhk tieln;~JI 'mel!t;:dl .., II'Mu"ui'lJorlnNI; &dun f!.dun kDva]nndll<l
'11"('

£~'I!I'

hll·

I
YI1!tln;a .ilt Il.:syOOoiJ 1r1h.tI:i1r 'lltrllli'l!i ....r f'l'1Imlfl 'P:d~~ Il'd.::" A fmaf1l ~.::lllr1J'1 oon doomillUll'

(jill-

n.

Mil
T't'(c

V:I)'I!

hnlliandt;
So7'l1

bu 1IIoII:dI!:rd n Bon d~·
ollllln(1I

11111'

(0'11:

bn tnvlI'

lllLl'·p\r .. U....nin .11[1. t

lit

11!11'I~

H IIIUltlne J,1'1.I1I.ViYf¥f' h bcor ve· rilcU,a IJUphf'BI:4I, fA ill Fit Du nil u1.(l IiliII ttlrmJ.YO'l'lart'll. !du vlYil IIUrgnole'rl rlklr'!l"'nllhldd~1L III]Il d"~Yl"nnr.c'uldll, Il.rkm,~1;:);I;'n d" '1 tu mlalillJ"ln 1 1""NIt tUJ. Oallda 'tIc-!} c.;c Ch!.~II.;!Ol. poe'J!i: IUKLCI 1';.1 r S!'"iIjI!:rJllt \'!' hll. ..... k I'bLzLik a.1du. ~n:ml" rdan blr Iklsi I;Ik1f.l glU Unl': !Lr-d_ ... n SOnI'll !:>m.dl. ttl'lanlllf'!iln bl~ IhHYJir" Gltmdi! lab'l' mh'inl:!;'~ Dly.o IIl1rdu_ F""t....r: 'Hrm (I" blr r:1 h burayn. go.. 1m m 'k Ilv- ..@!" DI!'dI. l'h ')'Br YUI'I'IIl~k do.vl"IlI'lIYl'irotl"

me.8.rll!l!'1' llr:f'rind ill milk dl!dl ki:
,Tkdll

kf)TIu,to;
lti.l'1DID

hoIJ'

"kllllllU

c ... 1 l,ulmue!1l; , '"m~l~k h~lvlu. ~Im'h I)lm~kla 1TI"lIlhur Qilln DL! ll..drunlJ1 hiltin~ me!:Jl~tclul.'r I'Il!Iyr>l't ecllYDda.nl.r, MUlJ,vly,. l!Ion 1I1k11·ri lloy(,·.:k<:1:1 i11"B.Kn kallrmLIJ, "lir~lhll.'l"'ln irn.r11!11111!1 ge'''!'-\! dunnllf!hl. S..i'~RfllII gOz lerin n i J.o(: bakarn.1& V~ 1i'l.1; ell-

Mil' vly~nln

1.!I!lar . IUl.vlye ~bl ynp:!l'LIIJ'~ dlil.VM\IZln l'i.ilklJ 61dLlt;Jrrll. bun,tkn CII!bS, hem hi r r:t~1J1 'tJ.ulu nn.,m.IIl!~h. M'u III V"I:!i' I!!, kerH:li.Bl 1'1 I~ hRI!:
1IJ~1:i clClu';"llU nnP:l.lifl'; B6:!lltrt 1ij.1J"ld!\i1 f!o1'iul'lJi. 1!:t.dM" [i;Il.lP~

dr'n 'I'l"! knnI!8:Ur-rintl ..n VIlZ~~~!rmelt. I!lhm jJjQn,v~nniFl dd'lI~;

hAll!. 1,0'1"'"

iii!!.·

l(l r.vn ",yn ".,~",!,....-,,_ "t'[lhn nEl !'lll nlLlnlu'! 'l",I)i1hi oMukll'll"l. 11]rada hl~I..-I,,·" rtVnlmASI

'·r----·-

"1"

H I!'P1111 !.

~'!KlUlk It'nll.

"l'i.n.ln~

I\ylnn gtl~"'''IH;'
I.. l rdol'b!1lr-

,,1 t.rn. n n. r~t

ttiglni anIiitlm
bilglr·

hlr b"T' :.lI:!U(!< 1l31lJY rak Ill!:

dill !bii.r ttl. E"tr.~t ,,~ylil d~dL: En I!llnl'fl, talAm Dtll.nlllrd:n.n 'hlrln&n v,. hlr II;(I~U"UIII. <'1'1 rvvfll

]I'r \' .. bunlln irl"

181 m .,1 I'If1tnI'L l'lDUne g('~rt'll"I"r:! i;o!tk ifullr; bUy-Uk nUll"! 'I'll!

MUIl\'ly ... kin 'ul'ril~rlJll bir 1I.i:Jl.md.1 r: 1I1il"'i"e Ikl'fll']] v.... Ih· !!linda bl.LhJ.fima "tan II!'" 1.rlllml" l";ICJ1IrlU'; bnllto !:KIyl!! "mrr tmlQ"tll' V~ Jm'llooiyo OIlT!!1'I I'mil ..... rlnl y",nna Jl"o'UMr, E.,-t ..r bLr lIey ~ylem ..oltl \It! k plyll Clo~ru ylhilCill. Ko dorill rda, IoOfnlflrcill, m~r' dlwnl",rde 8lln a~r "to ~btJyat 1ti-(~l'bLrl"rl II.lDnm~b. f.!l.kllt mill • firlr r h. ~ I11l1l51"ttirllmlYllrtlu. 1..or 'lie IIIrko.f.!lUjll1ln II l"lIY· Il'I Il. l'IAm~tJ(! I;dnp lorolul1l:L.mnu

Mil lLlm.anlnnn bn.J:t1lLP.!. I!D b\lyU'k b ..1~Y'1 gell.-e~~k adn.m l'll!! Mi!dl. 1'11"(1.. , nt" KO.i'l"d,I", n ... MIJlI~Il, Dill BAArWadn": Sllmd.(i,Il'IIT. 1~)o-d b1n SI.lMi'l11 !NIdI);!: [lUi:
ValL"'IlL ;!Jolin! ~)'J!lynr!!Iun~ Uh.l TEinn bt:r-'" bllilll S!'b.r,.t' l",~l: lcln Krlr..d"l11 !;rllnya lI\1r,gUn ...cIlfml·mLz:11'l lI!"bfoblll.l yarnt· tJ ~ l'Ii"nlm rl!fi.iJjl"PUm 11ftrnt" O'I! dlvrun kUV'I'ctl.-.nml"t 1'. Di~,·tll!'rf dB dMlI]"r 1.1: Bundlll'] doIJl}'l Uhl T~nn· )"11. btl!. d~r, Illik1lrli'll' oll'lun!

Dll' d~flL dn hru rtl1 drnr1.'l1: finc" E.'j!r1!'l CI!.~II"4I. f:a'l[o.l (I pit. mrdl. fl;-tl'i Sno II.. t- ..... • i d' F..!}. +1:1' ~!?1. IihvmndrlA'I'. !<fLblt, CemIl. C'i'ndl .. " 1!1"'1l1" VI! t'iml'r H.IIId"r .. jll.,l .... U...II'; ml'IIII1"II~ ~'Il gtrilfTl'll'.~IIt'r, ~11I'lfl'kll blr r;-IW"JtI

111'1]; b~~a tUrlU. I!ll'blrler Vf' UlIIO ~">'C: dll.lt1l, Sonm bllyUk hir m~lor b Ilnnull ahllkl v 1!IIJ!I"u.~~ mklO!. ,. .. f"<:lll' b n.... h!lk'kmookJ rl gll,rtbjl ... l:ri! r ~ ~ hfllk~nI' l']q]jI!I~ blJld." ~)'11!! ihm ~ HII'll,ll"litlnd!ll1l billlll"!l.f1I1''i' - • .l!.f C'l!Ielit, MI!'dJ n B b 1I11ra 1'1.1'1. Onlllf"J beiL'~lrlm, ",Ilnklli I>IMI .. ;' I!.·ndlll·rlni> dojtnl 'tol~L s::til'lt!'T!'O l"l"(' 'l(ll( ltOllitlr. IdlUllUjif ~Ilrllk- M,'dinill Ilulb kitl.~'Il ~I:l I'n bllria in!lllnll!l.niI r, first ktlUllLlk 1·Yt'[I~~rC' I;ok: 1M kim "~'rillr! )' pm:lktan lila en. Iklz nlllnll!lr-, MUll 1i'1\'(' onu hT,IIIiLk et tl: Vnllalll !Ii\'ledir; !SELIDIIIIIJ"~ 41r. KlId~tL[lrl y.etBI!I !:llan,'!\!o'"' 1>o_'I'I,1I'n 'v, 'klm-~•. bilmn Mnlr· h,,1' ijol!}'CIf>n III IInlm e-Ulll hl!r Il'" ·lm, E'"o'de hjlIY(lI"lllUijiBun! 0111 )'1 kpndllni'l18 nhTI r; bq lI~UI'111' b:1111l. ilFlnlh Ir1: ,l;lInkU rill>~ (II'! b'[" qeyi jIILrllnll.~I;lH! ~f!lrln. 1 I va-lu s:-6I1tC'rh-i.m -..r,. II liml'li!' ml'xlr! ~l tllriirllm, Flll1& 1m ellm ~Ik- J( fif6 bl\lk!lln null bill r-"
jill"

01, ruk dola,ml'ldl~n besoolll! H 'n hn.kllrilti g6rmU,. lin ve gal' d I~l.in glbl wyIUYit>l1I'11n! Blr kIII( BlLnly", I!IUElhl, d 1l:lj.I.! n-

Mil IIW" dtdl ki: - 0 v"rl~n gtir:I!'l'in

(TAKVlftl
kBpiili 'l'ahmrr., ,4
Sora!/, llllklllll

~--~
D~

AbdmI:l.U~Y-1l

(A.A.) (lIfp) ~ '1111 ('.akl Bd!!bBk",g Haglr, bu, nk~B.Jft

T.IIIbrn.o Bo!>l1l( ~lllliIilDdfi YBpllnu bir IIvind!' .. uvel'll".ru11!1bi!' 111111;1111 d 1I~!!ml"l.Jr, Dco..hlll hlll..!llah!ltlll<}'e laa:liiJrlloo cll!'.

5
I
I!:ill..nt!f O~lfl Dr:tndl Cum ,rtl!lll _'_I_U_l_1 _ l!.l" 11 Q

na

I

MulmArll

14
\

fll"l.~r'ln hl\l{llitl ttbHkrde d ~ftI·

.... =I_.n_I... ". ~ E ' lS!!1 iii l'8

'8[1 \IIIK 'nd!l!l!! hl!mll! 11 iIl'llllinl, nil' 'klllm" t, T.IIbr'j1,neI~ IlIk~~'!ln~tlm ~. IlLn ,l'lmi'lth. ... g~lill alIItlilll rill'll, MIl~lI1m afiliiT lil"UPU llye!er'llId~nd lr,

:U, ,IS

P.. T. f.
G
B..

~
YlltBl
trmrllk

n
..

~
U

to
n

r

(Ii.

00 53

m,emUII'IRll"lt'll'D ] 2 '10 91 g i.oJfI11J1

18 8.,
1M

1
U

'Prim ... esel,e.!I~
t"n.:z;ln,

nij.~hlUrn.lo. d'. T. mlJlrlllnnln IlrL~ll!l"h

T.

~,III-!1 ." ..- ,b~~11j:t1 &l.Ll~'

hllr'nd'i'i1 ::!.i'ImlJn ~I\\'I" dcdl1.rr: Mdln.lrlF ""I\'I'IIII'i'II", ft .... nl'l·
IJ'I'I' vctllml~tjr! I11n1 Kllo;on IILLrxiJl'Ill'rin on rklDHI~(lk buylullu Idl; &on 'l: mlHt· I nh yurt IHiBrl tl onll [11ft ll· rUy'.ordu~ p,rullviYoCrtln ~"k ""m! \'eo klld~tlnl YlII.lun,iflll ~alrdu.k· It n 1110111"11. nd"t:J. ydmllJ g rUnll·
)o·ordll.

- 0.0111 F hc-r hnngi 1;111' [If, Ill· k~y.r t "''' I!!;,'an 1r;ln t[]plll g'I!UI'll'r, d;l~m1r !;-l,El tlrll'r: ~(jk .rll Mlt-, 1'1\ r.llrlll'l rl Ill", :!'l1!lI{1tde ... ·l1m rUl1",. m('zJ"r~ D...IlIlkli..lftrtll·Ilnhulm!lz. hk hllllnd~ Illr]uklllnhl ~JI~11"'In""
M rLIIll IlnlElJlmnzhk hlldl 1\I nnrllldil'. Qabuk par] ... ~ft, "P I'll)'; 1I0ftJ!oll Il'tl!!j.e, IJamlirl 1(,<1o'I1'Ie

m 17. \'1'1 bllI'llY,o r.;h-m,·z, f(Lk:r.L bll'l1<~ YVI·II·niI"," I;lkllf V~ D-,'lo"kf!. !I·.. tlr.ru ml'i;'r. 8..!nLIl IIrk"d!llIjl.:r.· 1'1111J11dn l'lllkilmU ;Il"lIrml1~-iJrlilr vo bfiLIL ll.o::r1r!iI~ Qllnlf'l:!,.l"-r'!' On IlII"n dr:o,fnl 3'al1u ~~Plt!'T'IINI

I"

Noh~,I~E . Eczllne.If'1'
"': ~

dill )'ayI",l..nnJl
Hr.tt.!!. tpt!1I

~'Ml

Inl;.. lrll.1l_
\.;: ~"<\"dI \.

:Illlld1llYIIP

Ii

III'LI}·¥;:I..,.lnll!, ~~'" ~1'1n!1:!. <.:"II:rt1 nlM
mdll.krlll

I<~n I ml':!II!llIm I lIl"mu: '¥(I I'tl:!-I

"',
A,k.!araw'
B"""'tiI:ft~

I • - 1."Ii.t1 Curml:!lrtif!:!I~
:
:
I

Q,;ll i'IJ

) ... I

'..

.'.

I

-,..-

1'!.J;\III'<;!l'I11l'''1'II~1I31""ll'h!

d

tt~, 'ldllor.
!'Ill

olI~ndWiI,·ri

:lamll"

FI:~nl, bl!" n!)"
at;l;

SIli~~ij 'l:EI rr) l.jm"..Ji!

Alii dL:fllri!lU

k,1~

In.l·

'II',.nI blr dl'!l~ml!l ~Url:'lJnJc.r III r 2'amllnJ.t1 Il"Lb~ bUr !II IYGrlllr(:ll; ~ChiF Il;mdl!! rillJ-ooi~tl ri ~... rl'l1:o.l Irldlyerli.l.r;

-

,,~-

r uwly'll

OIl.P.!.

SDrdU:

- B~nl nUll blUf'lIln? Sr"n 1I"1"'VL'lU :r.lyall... IiIoUn ~I !;ok, h lUll'" f!"'V~p, d!"rt.1I dll"Unr::r·. II, VUrrtLl!I'llk huy1u, IlIlilmm 1It"t;;kln blr i.d,ml.lII_ S,'nlnll' ~tjr. k.un~ bh ,t«.'tIiil. k;[lIJllhmml1.Jr.

''''n:r.:'tl~r_ MIIlIT balk. hrJrkmd kl fik· rtll ni'Ulr7 - Em call: gilrlllHi c.rJip d' ('I] C;llbulor pi mill'! 01111\ kimllCll'l"Illr. A](llhlrl "'II I I!l"r. hialer! f'rken II'''~ Ie Alo:llhn LI1,l~ I IIII! ItcHD'. 1:.11 hlllc:rI Il..:-mc'o Yi.ltl~lr!

'""Ii

ltl'i dhH nmnl"llm llllr .. t tl:'n kl.1][LII:IHlk orlm I, h"tlllko~1 FI l!itl~nml&~tr. olm iii ml" FIII'III.}(11111L 't.u 1.'rllJlLI'II 1'H1} )'111 - Fl.. n nrJrmlalj!lnnmln cn nil 1Id,1'I .. 1I, ,r~U:I~PI~i'Ie Ollll!'r lizerlndll:' ~:r: Mil r.lr'I~ 1~6nlll""lIl Diu Ullo:('nml, i~,~ ,I .. bIlto::~.d1!o YILp,ILu:1IlI 1hlbl I)hl'i lit/: i1Lm1 n.lbukl b..,,,hn oLmFlj!n ~(' "):t~T'",1I. 11~ 6d ,.~k tl'mllllil~ t~ • lit • ..,,!!. illllll'onl"tr Rdmlt kOflu mil (\ ... III 'Ik ... m rd.ln1 II r. n <,; kmoz ;,[tll"l"" HlI" I'il'1nrl n IlIOn· oleIn E;"o In! ':" Rbll Slir~·Ano':h.l, k>IU ..- l 1[1 i"tlh'uuilrLl' d8 1!11('l'Ir~.:>It; If" IIln k! IlI"r i"lmln I'll 'Illi1 r." I"l:'t'll! ,Ill~~m!l. 1'111' ~lmll)i'lIIrll"hr. H 1.t;1 .. lll1l'nrLlIlll.l "m bu yl\llnll~ (Jifln J,:Co!; 0"dl drUn~' <:lit (likll.yet f:"" tllllr<'l rnYIIlI.nm"1m, rh" .. .knlmIl.I!.d1. 0J.l.-, ~1l."1.1!!lrLJ]>1 Iollftllf 11110

C4!1"'J'ebp<i'l'l'i
(~,"'lkJIKI.p Klnyonll i!hhhJt

1

,1l~IN:I'lw EmjlllilJiI
.l'[Qtf.II3,v !rll.tlm

lilt 1ii;1I0
I ;

nuli'll' Mtr'lcl!

O.man

"''i~''

S'l!IIfflJllV::J

: iRl'oWO.!l Ii&-

7'(tphrll U,.I<f.!,/a'

~
!

}l"I'"

'j

""HI'

Imr.t:illr

"""""

BA1'FJl.i\ E!

=.iIi

TARltll

I

Hazreti Muha.mmed(S.A.)o Iari a inine imana Ida'vet uhammedin elini optiiler etti, onlar da hemen Haze r YAZAN::

-0 I. ~====~~~~~~~,

Sell'rcller

i.ri nde bulo Ruyo,.'ard,
~ ba Ifl nrj)~I;llrdJ ~

IJQUiiJr ,6/,. h,lJllre't
'Y'qa Aml\'iUtct1u!

Umll ,f'odl'r:im III b'll )'iI.:r:.ll.nm bJr Iko.;;: llULbl)·cllnd. kllk:lcl 1:' odIlIl' d!!. de",Jc 1111.I'lJw bUyllk pl'n IIvIt"~ tnroA'i' uUl.[llr. BlitUn mil y.a.zdar'f.lo.n. 1I01I11!. ml l.fZ.uum\l.:l! ' dtJjnr~lm:
lhtl)'l!f Am _vUlloA-lLl k m.dW· nl! :kn.h tllt II !'JlI: bat pebllva. om bUillIeklld bu rml.~ v onun raga kalkm II Itln RlfrjOtUili Jr.I),r"Ueri Do, ()lk"r:rn1, tI. &~·kr~L1 IIUyllk btl' h} ret ... r l!!lndt' bulll.'I:IIl}'OTluda. GU~ DiJ.Illil.d.tg;Iz.amnn Amavulotlu III. klirlll bu b dllT U.tllnllik g(}at-€Il:n bull'!' h 1~Il:LI'III ~yll! n.e

~ NllIl.Llm~" bOYlU!~1Iruk 'II!!I]' mll-k? Gt,lIhu' I!UDIiI.! - &~ All pchUvn.n! i\dam

&IuI1I be.i! - 1yl bl!lJ dB, bir ~,. diU'Uti ilul'1IJ'k kJ:mMyc l:Ioyundu.1'1I1I Vl.Jrml.lI: aklma g(:l.m In! - lIt:rhnm t elm ... Am \'I.t-

oglul 0 ibundan aalar,

Arnlilovutotll.1 !!li] bo}'WlIlkmlLklA ~~\lnm r.l rken iibib' ehle a,)'iliJltfL 1«0 kIWI!'

durugu

LHacl
_ !Ii l\ din ~ AtUB

Murat
'H&&lit
1

(llmu,tl''! '!' Naill OILISf.ll dill 135m,Ill ayng'IL bUt' JUI~ Ii:runlYOl'1hI '!.
FhYi!'!!IUlrll !'1I1r! l1L1nklh' bltl!-pehHvJlImnu Rlkl!Jl11:l-"lP dl,U''U!r'or1.rd.I:

vul'Ilu VI! ll!! iii ~iL,!1I. !tapUi. EURiI!n 'tt;n PII.I:il. oyunuDlm iCCI'LIcldl d~ A:mlilvutQ!ol:lud'llf. Bu' nu 0 JUidar mllkemmel bLr SD·

Jo~••lI~med 413 o:i1lL bl V'I'(Kll" .Ii!- 11",", l~dJkltrl ~run.b nfl11 11tA! M ~IU'J)i'IrI WI m~~lI&l v@ 1.! _ Iprlrt L e!!~8plll;ml!nll. S:a.Ml. m ""'lip 1.ft.Jn1~~1J1i lruvVorLlUlip rrnllmn lU'l rinle, trJ l'~butD Yi!Jlilldi !:ill' IlaI ~d I Jig rn(ll).RlI: Q,L·I1JI~p ~"old.u~1.I d.. 6,fftfitn.. -~ !!fill: ~)'lI.dl )fUi:"U NiI!_ 'Il\': blr klJ dlllwl tpt.ml1W1 ,1l!111111.!!'. 1iIoI'!\'l' I!tiy~ blr J(rnlr, :r..tU.milllf1}l I!abll l-rI11'lUlnml.a 'kiln 'lI[efi;llrl ULIfI \!'I:'MII!~'1e 'I'IlfUI ~I. bbr 'l'l"LUe lmtuoml.dM_ <"I"Ilil!l'blr d~. 10'1 1l!l.I~m""lIll. "fir! ~llJt all1nl1i: !IIJf. 11"11. 41!i MeillDle,)'C dOlLili'dl 1t:UI~ Ll!rl hll... ~..IVl Uk m"~, bttftl;l;1l'l". de m~R~u1k b!Ij,lIlnlYlP, mil.!!&. P..y~btrbtt. (::I I\.l tTl Mt'kk'l!- II.d~iI1n! Ll:tl'(!rlu. ten Mrtllnpyl! 1:IA!l1 ~1~1r;ll:Il. ,-inl !Bu u!U'Ill..- HuJl!u .MioilJlIm_m d 1n~n:Un ... 1....,1,".lI!!'IIDuliduk\'T.i1l dIlL jiLl\. l In '0 1t;M!t,r t4a&Irlnd'l! l!lIilmIt1 btl:'tld& In ,C4 iIIIftlll.tm.k Yi'rlndl!' larill Itl. )r!!d1nt'Yo Itr!'ni!r dOomt. Drll.~t:]'r kanullIntitylm_ {'III; bUytI..'" bL- aiI!!!Inl:!!; iarll,b'khlilml 'dtrn r ........11I. J.li!dln~1 )!in IanN. bunl[n 'YabudJltFin 'baItI!I!imI, II"~ 1'f' r. d V111d& W: l:lIlytlk VII. DhlUkJan ""I!'gambl!f vlll·lJfIIIlda.n ,,",,011 IULliI I ~ly~rdu. BlinL&r: Jilpbol! t."~,,,k lap I!'\Ufl!ftl .:ByI8. .. lkDl KUNfUl. Bornl l:f..fi:Ytluk. \'oI! yIp l"IL)'dil T. !!Ill 1I.abr;. Mf<!IllU!~ B<nl ;rn N!IU!lr KlIobl1.. ln'l ldt. btIyt1k bl:r b"j"~ u)'lMldtr.:!,. Bu L'l1l YII.l'lIl!lI k.... ll~, b II!r,,"IN-_ lE~nl lun!! ~u kIllldl!}'1! m~u!!J fknoc:rl bl r PI. !>.gttmlJ.!,l1n .1Ih1if 1;. tl.aY.la IIoballk bkl' R'llrup )I[!::ld,.)'e, keJ d~or~mlU1 'Qh, ;"d.Ira'tllllrd.i. Vo:! 'boD Hfi%r,,;'tl MW!i&mrnl'tI llil It b I~ 'I'lL1"' • .lI"'lUtl1;l~ ri 11 1<,,.,,;:11 &mlJ~ll!':'lJltko[l ~nl dlfill'mt'l(l IIl:tldl. 1:1!1''C1'~Lmlotn J:mln II"Lunu'!'OrllU'dJ H!loi\r.. ~L ,ub.s.mmMi is ......bun. 1 TaDLI Lu rT'I'BwllcTI M.dinrl 11111lara dill 1'liliml~ U fl.mo.ttJ '1'1! k .... dll!.' nO. ~ " r,'ill . y~ ....r~"L'" LlIiI u If rl 1 'mllll1a da \ ttt.l. A.-hk Jm.lp. InlJ louhmu)'orlo.nl •• )[(' .. I nt Imn.n n,II·'" d~lI~ 11ul"nlln If l1l'i. .. 1'1 h ',im mt' K1m. l,ulunn.:'l bLl adilmlllr daha fll%l/I tUtdd~l A I' knb I" 1 8Pni 1iura ~I • tm"df'n lrOT DCr"" HI'LUfLl MuBu !tab"",;" m I'I5Up l1.1.Z.1!IIKII ba h"(T>mNI (5,'\ J III Illi DJ"l'1' Ill. "d k;TJ, II!" "frR]!;e el .... &nn III t ott I.... , • AIJahtan "lIIk6 Ali.Jlh }JJU:r~!l Muhlll11m.... ~S.JI,1 ll'i Iii:r 61:nIl.<lJg.l1n. l'I!l!".ntl !OluhlUJlr.n~ll UL ",' :urn dID fmiJl~;d '. HIlZrdj Mol. A ~ 1 dt' I'nll" ;,e Ll.ItI !lI'ldU~~ n L ha..-nmcd ~S.II..) KU""t'HUI"ri .. ' 0'11. man oI!UI~lrrlnl Ik-yllol'l tH.Lli!1'_ ':h'r Jlut~1'Ut AJ"apl.n lmllll'll !':. t1 I 111mJ~·~t yolu Im!IAI.ll &Iolu bt;~ bi.lmdl ItllI 5tl'lfl~ rd!t.nberL h.:r ytllthl. FllkEil .IIy-ni A.1I>MJ.d. bu ~tI! "r!ln.lUw'l L!lti ,..tle ,<Ii)'"" \ ~ Il.~r lLl:-. 'l:f'lin liel. ~'Old'J B-lly1.l!!o'1<::O:h,ltArl.k_ m~yrt n'llrwm bl] mll~.".l.·," ~~Illf'. ]LI toptlUl ['] .. r~ ~ru.lftl.rt.d8JII V~ b.ill[ 1nr I~ ..rill IlUyllk 'blr putP'!'rut 'II'~ iIl!n tHl&I'I'3. !MIS!"'''~(l Ii1l1ll~lI1bllll'dl. B6!1'l"e(' Iblr "~11'" ~b!l. g!'1;U 'II'" JT1l1.dan Allnhon bi';IIk!nd"l1. hl.AmJ. 'I.·U'I1I1iJ ltHlr"l k .. ndLIA!:rlnt dI]~1I:r1 Cld.-t bl!" yru'I'J1t1" II yet nunm'.m u.&fT!IottinY'I';J h..h...lli" kes:llf,« U. Burd1!lrh! IrItla.1l ~Ic It.- yin" JI tnblalamn JIf .. kkl'YI!, Kl~",kl putltl,.. t-ll;",ml!l~ YO'l'du. Bu II1IrdJ'I! Crn.'bi HDiJ<'k'n :tim!!l. Arap ·IiIIlIU ..11'1"1 Cofldltt Z8. k.?ndi.alne \'Pnnj~ ftldugu 1tJ~1ilt; "1'&-1 HUHlI MuhiUllme;'ll IS-A.} bll~ iJure 1l!hlJlllb Ibnl Uml!')"l' yumd. r.ll!yl J'.rtlliI! r!!Unn ge 'raL yOJ"_ 112" !nlfll ...n oal4l'lIo !;ok I&,=Ik111['d1l- m~. .lfordl tdrkl 11:1 Arilp lcabU .._lnln .n tI:: II:' Lah .. W. Y tlllll, :k1~1 oodu H'.I U,ill,,~ t..sirL ,Ill'l'!,."ll! BtIF&kllil I<'cIllHkrlnd.n !Ill '~'i!vllilll ~tl"Tl f( It'lll£l'"lI:IoII~ ku hllldJ. h.1~ks.t}'c K'l'kIJ. BlmllL'l"1.n !"W1I:ro~u He-r glliI mil v!.l:!.l ..fI BIll]: II. ill1I.I~mil VIt !~lIlpl .. rU''Id'' IlrLMI klJ.kEtt '~;)ld .. A,II.I lta.at lll.r.l dotmu~ till' lI.e ki.g.! gillp ItI~.Il 'MIllie! 'Ii'!!' 'kt(lI~r ,~lrrmdc ru.Llle mlat "dJy-t!IIIU' "ll IJil&m11l rtld!i( 1mI1l~ ,~dr.c , ,1'aJ1L'JIlf~'1 unn
:k 1)'11

A..'

-

y~ .., Arnll~'uwglu! var 01 .. nlan!

iii!! beL

Hilllll'l!

ce\,nl!.I" vllnnll

lien

I"f't:~ ILlm.lillll Id l:iMJDlJ lrlcta I· .. I kilt aim ... til. KlpU"druniPllJli! iln!lt:fln yokhl. Am O1l:hl t -djjt. :l."d~ humml blUr, "bll .r 1tI'~gel yeti~ krtnk mrtll5lll kill'!

,"u.

mp

- 1'1 ydl klind ArnavulDtlW)IID

ypnm.,.k ~U'ye~.ekli bll!l" 'fn.lI.l;jl.·. Fillk.lIIt. Arnavutotm bu IDYllm.u hi .. tilrm PlhurnYDrd I. B:LJ!IkI!. blr ~y L3&lu·hldlfl bflHydi. VI! ninllyn 1ID'l'ladlg, bu b IJl'yl, ~Qk grm~d~n !.atbllf t", ettl. Ha ilillnL ye nil! tllt.aTk!!n blrden, J;e1o'ilr hi r' hfl N!kelle bq tArnlmll ge,;:ti w· b(lyuni!urug-u

ru y~nmf ~e- e:lll~~llimd.IID II:E~ kimSI' ~l:iphll: , lmLl/Qnru, Bu Imdllr ifl.Cl!il'ltk gillt~e~ riM bll:r.lll:Jlr bOUlJlllbH~'nm, lI'I.klbln i b .. r h hill! r-n bllylJk U.Hto _ ILkla ~n.lk I!'ttlIii 1m oynl'lla

kL1ndpl"'l"lnd~n blrHI> hamu-

le II.rl:.Jlr. 0 d.i'IIf'Tp. !fin

bblm"ia ~tir wHbUkrdl, .. FAkQt 'bunu jfJlpml},oniu. Yar,rnllli! ltt!!m.lyc-rou, BI! kUa1:.llJ11 ~ofn!; l:ww~hlh'''1M .ruI!!.m ,[l'lnlh b:~r d:~ftI '11 l'TI'l('k Ii!~dlj!i iLlIl!I!,lfIll •
}'Orcllll. (.l~~

de bunRlml!Jll.

"1\

d~. de:vlet If'jtilltJ Ol."iT:l ~ I' Ulete b1i~'1I!IlJICbl" a y~llI bl'l" Lit> V ~~A_~~''''''''''''''''~~''''''''''V''''~ __''''''''. . .....•... ' Ukbflt i!!.lmJ~ltt", Beden 'I'erblve' m~~rnt ol'llorarJ.udl. M"dh .... IIL~r hI~.tn.n ."n r:o!JMHI'IIII!! . Ill, Umwn Mil dl.lrlll~1'In!l!.de C~mlL ,Ilna,k IaI!rn.I.l"~ Un b&)'Il! Y'& ... .., IO:dl!'riJloJ' Ritrnrlil: '[lz~re HHNi:1 MilT~Ili!T btl'" IIJ edllm [lilli, ,lila ~!I& 1ru'I"V~tJmm~~~ l1ll!: LutmlL. hll.llr.ll(;~ IS A l t '\'I'd~ "lmH. iN:l11'938 IIflIal.nd~]'J, 1M2 ,f-J:ll'311l1li -.!. I1IfU putperdtltT!. (ella Jjil.ld~ CIlmMrt.."'Il.lll IS A_l );~II!iil!'ru'!" 'Q .... I a""""",,,,',,· 'VVV'o 'hd.lll' ,d5rt 1il!J:ltlik .fdJlyct dt\'I:\& l.i.r"L!t."tL b blL;ll!ml.,tJ. BLmliino 11~ lI~l"" f.sll.ml)'elin. mlllluml b.,,;);BII~lre]] .Bed~li Tublyt211 U.I!1Ull11 vWtLtl.... ..b"m(T>l)'rt V'l'l'ml'diltlcrL yardllt:t ..1m!!. i l~ J.lu!<ab Ibnl 0'_ Jlflldlll'llIiU. UI.t2 u.n lIIde .Ma;l..Hal!'....U M,," ..mm d ~S,AJ l! klH'- m.'yr·! d I4-rflk .. lIL. Imh. Dalla d~grnllu bu 'hevl!.lS- fit Vf'klletiM ~a.fla.lLII!rak ell EOD ,. 1mpril \'~ dlltmaniJlHlm g.tWCo;e B~M e ufllktn Uk dd!!; Qllirak ki ...lanlLds. :rapmll~ o14ugu IIp01 ~k.llfii lIlinIa oldu. ~rtl~·o;;du. H.Iu"U ),lll.tlfLmi'ltl .... (8 ir Ilmlt .nmor~1ylltnglB!n _,.L n'i'lj ,&.1 DunlM'1I g<!h artJk t.. 1111k~lllI>lr tL Tah..m bUlla. Hurei.l MuJulJlunNil hal'i>ketleM. gonil1 eg'l m.e!1lOind"D CE/i/r'I.I SPOR puLl· bI!lk~ birll(:IT dl["gJlrli. Bu gl!vird~ YETI. R.t olm~u_ (S,A.) "mIMI_ 'cn.lI\bl Eildlkm bu !pCI' b3.r~k~tlnl. Dlrl!:l!l.: ~i'lin.lll. .' Benl HurJL k"bil c L m~n~pLMl~ .. Hn lfOl<1!! If.nfll .. Lnl Y1U1'I1:!blllBlr.. BlIiI'"LIIlt .. o.mll,D Omnil! HIA(llllIOil""" (l'tiJi"lC" ~ Illil.fi : hUllUm te~hbli!llerilt' ItIt)'dalla ~1J,f.lrd d(,\"1'uliiden Iil~ HUI'OctS MuJl.mrnll!d liS A-' m '(T>I~·I!.Il~tma lfI!J,fllyr.oriil1.l. FtJl<iU be';! ill ,d ..1 i,jlli..., ..jlll nJDli~ ,j)lihliliu l1li[111ifVAZAN: bugUnkll Ort.u .&,. COBml!.1I gW\n~lll.[imll'l s~lml!!= olan blr lki kuliilblln k<:lir- kl !l]:M)r ta.allyi?lll!rlT~ 'Iol1Ur1 ~ t.. Ir il'lmtrtl. BuJLl u ,U·II;. j'a::rmmm n.. Z!II:l!IIl'll gl!nlill 'lilT !,i'IJlI'. Iklll LLlrbt.lIln Wlj ,OHIo. IlllIlu'IlDii>YIli. :r~lb[l1 m!l!~l!1i.1'l i3,D.or :rool!y~tlerlnl rtlu.llllyesiI!_ ttI.:denlJl .,uiild 11111), AIlJ.j;tul'I FIl.'!', B. .I!ILhkll YilpotlklMI Unndll: lit a.laci,lml 'l:illfml~~du. Nilrsyet roM" 1IIl1um",..d" ]1, .. 10" b.:Irr mNi8.k ~d Q)]1IttD.k; uad. tark oldub'u ~~ m.t Be!,. F .. t", B .. i.. M"LLI. 1B ll, .."., Vt' peek' iIJlaboilut"b~r !la.b i~.mh:ld 'i' __ lldfl~rin lJa:h,,,llilo.l."n cIoJi:ur ,i:!ul1illln,' Mat '~t:nLI oiaq A1'a-pll1>. .... t ..Lii., ;1I'J1d,. il:'obo.J!l .;p, PIl2 I'1 D. y, lrii=e, e5.I!:TL~, gi.l~~, i:JiEl!li:let, fOli"U2, E!iklden Spc:r m~d~~t. ~I~ rna,.. :I" ~gambtrl I:I~; h&l!ill! b:u 1'1111, l.t..d,nPd.. ~illl,lnM W!lln 1<01"kit, ~qnrld.t:ll :F1lI..... e.n JU1l'IJ'IIII,. 'I'oC' hQt:('y h ....lIyetl~nnd.t"n IbiiNt- EI],mre laIdLCdAo keY;l1 •e :: ~t.:n.:J.Hhr. l:hr lUI "'....... !mil bi&t eIo IJ'i druulI d MIDI Iydl' 'ITII!J~ ..~IP bol,l lliJ!!1:I11I J Inlruldl!. T;mt.])l. AiW.:ottin lil ydon ba, J.u.. i i",Iolini' ";lIio ;t'!!.J:Ill1ln. l;".lIIlIllImJl"rlll~il ib.b 0.. !DU. OrMlI a.. 1'lIIill billrl'!...i'I.rh{j;1 hrU.I, Il.rt. teo 11;111. apllu·dl •. {lu,;ili:lllll: m"..m y I!tllm! dlS!!' :':~n~uDlk HB;ZNtl Mu. lI'iI .. m!YECd,l\?l"I beW d~t'1£dI_ E~r uulil bu mri~""'.11 GFN'nd giln.~ ti. Za:rnanl.u: bu tei\!!I!kktillenn rrn8, ,lIhJ~ Oh.fp: ~';hn ~p, I. hl!llPUir. lild .. mlillJ!illl bulol.DililpDU .u't~ bt~ t1.f'Rfmdn 1:1!1I&tlI llllilllDll!<.I f S A;,) m )'1lllII'lI!. 'll'llrd,Liir. Allalun liOUu Ill! MiHllnl! b1Amly ..t 1I.I<b ...ll1 h.~ bir masJ., sporan 1;1!'§:k'ill'1.tJlIDdmlmBS} l~lie~ . l'lIlln;lfr. V-\:Ii ~;II IOIiIlIlU ~Bulld.o bli~'" ,io.Itf,~"'" 1.1 ........ rl'lll lall Olmiln ~11"T' eper ilIubdcrinln f cl:er-all),'onlarn. faa.liye:t1tn rOle l<!!.l!'Pmafilad .• 0IJ1£8.n 11I1Ambd halUru!.dlI. dllli.. HUTU Ill!' dalu-Ilk ahn·H. 0 :!J!I.ft'lIllll l!lJlr<".t" 0 •• IuiUlin Irulleelm, 1l;llJi.~ j 'fA fi.. Dey.iD, Albui" ,,1"''''1 .1. m telD!!L- m.l'.m ..~.mllll YQktur. a.manlt "iltkiundi.nin knl'llC1llIl1l CIbaglanmli51 t&mam~1li ClImhu!"J- ~lrldi!l1 bl!~ !.'Ill)"! ~mly~n {U • rut m !!,lOmat 1st d.i1i>1". k<mdl til' "f'A}'. ",1I .. bI11 r v.. talft _ on; nud ... dll oiullan n ,dil.",r '1;".",1.., idi ... A,lqilin;n, L.tlll olmaYlPJ Lllk~ 1111111 Boy tft:r'bi!llnde kime lI,j~ olduibl lHi 0111.11111 1I!6', ubrlle BII.!'I.. lUibol, volfybal. Ii.tloe11ml, bBSki!t· l"'[II'Dl!!~m bir Wun Io.llbirl.r .. d"r. y-tt d~vrlni'!1 P!IIi?TLdir. . 'rlllLl:I islJIlI..r[ yuill... alolu~ m.liI!mdor. IillulJUlo .bJ'JlDd,g-, ..~L. ,im.JilLl tUr ILK 'fEijl(/LA'T bo1 fati.lIyeU bUgUn (-011: geni'iilt" an. oiildo ..ttI. ki', 'bill Itim.ll1oJ'.... '. lIULIII OI'wull ~nb!Hi ('hmlloll Delk[ 'Ill'illl .... Of!: ..... C" ..in't1 I", ~,,m5~ ,.~ e.!ikl~ nlllbeU!." adNl~ CilbrD'1'! ,...rind l:",I"~,,g .. Cdm'iiaUi <ukl..,. m"Uu ...lll'l'. n.m!l Ikr.:rill 8,0 lR S Cumhl.ll'ivet de,,·rllide ml'Ullekl! mugu gibi f&all ·et baJu:rQlJl.:I:J.n di!i. Lim', t. i lI~.IrIIUI prmU" IliiLII :r•• ntl ... Q.m.lIl Bn:rio 'm~.lm!l' Afft.. .D yj1ll olllilll.JLlf>iI~,OrJ..." ,." J.1«tillll I;'Wton iUllllloil;!lli.i i:'.t!:IIl"'~ Ilu i~~m \·e. Umhde aeee-' 'r- + ._,_""."••. ' • A,_ .... _ ",tHo 'Il.fll nJ'1!o ,Ul4ttilL BI>j> 11",,"- illml.rlu.J" ikl <>l;:1" hL<I!iuH :!'ullr _ 111(-l'!\I'l'lllllD. be1lkLlfl.t ('rUt (;illr goI!.lJtd!!:li'ilI!lI:r. Orl "" lJI!J~. A. ldYIi! idmllll Il"'mlyetln! b,,· I",r. Hn.Lkamlil ,1m tl~ oAlll il>,J'III,klol.- rilme 1 tun~ili lD.blllili .. lI:ii,..." mU1l.1I1· - O]l:ul. iiiliI'&t!m 1,,!>l bu £;iaruU,l11 dl!~ l:Jililo ,1l6rtlllllem!!li:I"i'lir. Bu Spor k-ollar:rrun J;1I'1l i~I E"mE:E.ilo 1J.a.d!.!t~,).I!I. b~lIIil..!l lan'ull, 11"'u,,,l .. ~L OJ]'.) BLI ItI'm!y~~ j 92:3 Eiell!!!!Iinde jjJ 1AmQrt I 115,00 • no ll'll.f!fe~~t "eo m 'I'!! bir ~1Dl L;<l!Wrl! I.' kl<'.Ji r. H 111li.lhub.li ... ,.. Lt",,,, ~'" oli.T~ v. ili .. t ]'lIIIIn1Q1" "'& ILr&il"l.i bof'Mlber' rull.ri!'!: !:J.ht'llllT'IlIda .::'~1II~.h. I(lpjilil ~'IllllllmakM", 1>1 j]]!ft"hL,Jr!n V".irl ~'PllllJl:a.rak lK'upnn . __ ].IiI')rIO 11:12.00 l!itmi.li. MIH:lImol.nrhk miOl... d..ll t .o ~oDllI!:!'IlIb'J~ blllil.d 'ii'iI~i.J .., u.i .. ". O.mn... (l.~injn Hk kon~I'&lIDi yllp.1 t<'rlill 1M 791 r~w 'b.,. ""mIL 0)11,11 l:!lll!l V~ fti:!!HgJ!! All So.ml, 1\11111:1 fl! n[~leclil~'II1 v= mI!lZlT~)Il"Ull mnb'I'!'Fn IIIfrJ>t".~tin I'ti ll:udo!!, ".Jl. .... _ ",,,t.,.,dol.it fo~ .. lI.r' "" bi. l<1~ml • EmlF Ccbn." ,,0. IBtiJl'AJ II1II,,101' ,,,II In "iii! 1'11"11 0.11111 ~Y. 1~2!l Yllllw.1I. BuriaYl telU' kkclerIIli&! :),'llLYlMJlfBnl e-ii"" 100 DI'jI~r :MI ~.50 l!ll'\Ihl!i ,jIIP'IItI!1' Ib.'r t"rmQlrt ..d,... :fil",}" •• I;tjUl ,(JY!" hir ""'lII!klir. iBli~ Cf,;,df't K~nm "'f: B'IIMIID mli!'tr. IfUbti tdlll"r:~1r. biT l.:tlfill:n t A' .... "I,I~rdBJ] lIIid!i:iIlld... bl.b IIl,D d!Lt.i III.Luimi, "o..h(l~ til h.rru."il J"rUIlI... rr..~ O.~ IIHul.ht. m~bllli. AIA".ttI"ir.J blra.d ... lil.;I. t.rll" ~bl .. bmr: 13....... kf',:rrJ"J.i ."'''~I, "TlI'md" Felek, A!.:lJJklom Fetbi mrl.'hlln1, tlr. Spcrno ordU)'lI. mtl,. c'" • r Turlo; alL.tn.1 ,(4 00 4~ 00 1II.,ini II ft':.iD>li,hl]'''' mLed kU,fIl J.! .. ~,a F". OrlLB.n'D !i;;anl"I ..r; "r.o P..... r. NlIIlIllhi Iillytlll'l!'; Talp s.c,.tt, Ofl46 15 !II!H.Ii I.olm,,1c lur til .... ,10,,·.. li .. i tu!mu,t". Vi!' nsmt dll"M.: le§leld;1jlltr;"jf Bel~h I". I eo 1R"f" t Iltill., I" b'l:I 'i.l-Fr<l In i.rui 1!;(i~nJ~kledir. Man. Fikri, lamll.!I, Jltt.leti:zm re<le g1.rmll!l olmlJ,!U C'umburht 111'."1." nxl 44.11 U,26 00 .1I.n :&yin i>liim ,..h, IJirl!Jl.rip ,.,·':11 100, 1"1...,.;" 1l1i.1lB40 O,i."nlD k"SiIlP",I ..,j Bi II .lmlltln ruy0911 relslitiof: ~I!rrt Futbol de spera. "'''rileD. e)1,l!rnmiy,.n n ":CO 1<1111:'111 41'100 ..!& 2,; mRilfl b..bi" \lYlIlam3lIrtadlJ". HII.' ,100 r•.,1 DiUm o.-rl4.112S0 1"ru \8 tllrib.;-i "&"Ia IJI,'IL H",,:r! {eden yonil I'l"islii iDe i.'" \' 11 zj. bUyl.l1Ii:ddlUdlll'. Bu gil II II] }oj ,.n'· rr ill'.&mil ,1.1.00 .;JJ M Rol 1[... " ..1 illl' !;l;ul<rlillll, 'dill Oil Ililoli 100 Dr "rr [ 00,&1 M 0,0I!1 00 i'31. Mllil.lll 1331l ;Ill Urb .. l1l... r n,,, r .. }'IL Cilr~i! r~dfm!lYODu rel'lHiti'll L1,oo 43 ro (I....nll) (ilumi.l ; Hkrl no. lilio,JI Ile Q!'er hlr dent mflb.i ·ttl ' 1lI1lYJ ' I. do liU'300 lor And ""'Uk"."T mrl n,!I.;'l 1"11,. t;I,. il.hmet Fdg~ri)'l L~~mil!ill!l'- ml1 Vel ~.sldden 'Iern ~:1l'"I;. f -''1':10 UUl d., lill"i~L Iljdihl·d., Hi..... 121, ~ro &Uill E":IUm 'II. Tilln!l!l~ KlLpa.11 llrll.. tok£ULmullll lallp I;JJtmikdlglntan IhtL~'aclt'l'llz ",y. ,.1.'1) 1",I.1"'''D'I1 ~ I]h"~ll.-~iml" iii. Goi'rI~ iIlyoi !lene I.ufmda 'blr b'lUU"el'!!k il!'k Ri3 Doll QJL!hj t: ~.. .'1 ",0, 4200 I!I~dt 13:il1, Uu!!l1tI1 KIiLuJ.hlLn ..... ' ... '~ "allil {ai<l llfn I ... ,alan knrl!~rl.lI IJ.Jr 1II.!li!'t 1·1I!n!{OT!Yl1. J~. 11, ui, '2]/IO,!lUI t.a~U'I~L £)''''''ll~'J"illi "fdll'''na "'!.J!I' lilla ,,.- ..ok I.'ilo'lytt ml'rllezltrlnde mlntJ .!II-' ill .;t!i 00 HIU rl([!I,II ..... !ii.. mf'<'mlJ".b !noll! ,•. h h:r1IleldE!1I ;;1I!1I U:tNI )n:rJnnml,rI", ~i ••• F"n;lnlllJ I m 2S 20:?~ iltllil1 l'iin.dil"; I'd tlU I)h.lul:<11111 YI1Z IID.IEl... ~urulmll!rtu, 11't-nl filll!!B.b, ''I\'<I!! 17, 1Il, ,21 2:J110/1ililii l .. r[i'1]'[ l1"LII Cazew!.rI1MI .... 11.11.11 hk ..imil .. Hi.. '; 120, :Mi,i;jj UiM 415 1.15 ~POI" h.ll!£"lIl'tJl!rl~ E! lril t1ltll'nk ~.h. F;i.... I'. n !IN m :2'-7 2O.ffl 211 F,.O 1I111o:1.tlu'. lIh rohlJla.tl, flJl,t \f<, ~IIIl'"LIII rl.. u :%8/]lI~D [lIl"lblJLc~ 3I:1l<lIlT bll" oily ;&.4,2!' 4<119) U1:2(1o. Hili. 1'...,11 t:l!!l"ihiDlie ni~r[ 'bll,W btr !St'll:i1d~ l'~l~~ti.rihnlrl!l 'J't)RR SPOR EH'RUMU W~ I fJ !Din "I II , :10:;0 :l!n 70 mLlolllil~l 1~Im1.e iPlI.ilarlllda I!l'it'lnlllll>''':~ato, l~tekilLet"" I. ,ur mdt" !Iro ilI!I:l ElI '''1""tl.''~ .. ".n.,... n 1 I~I'! 19",1 Ulll:'~lndt' dant MliICilfl- bI!.~hmmL!lhr . '1']1t, !.f,lli,ili 10li018 "", G.bb!>"j' !.II! H11 HfT",';!Olt1 11 W 46 20 19 Fl,.h.1I ""h .... .... It,.., fI !T~b!r I'~m m • ('l 1:l1I'IrQ~j' t\t8 tlJp'!.lu1m m8'~ t.a~lh" ~!I;I1l&r bn.rl<&nlljltl 'rII::!~ I!;ItnIlk:T~('lerl ltizu. Sper on'Ium1l»ll'l:1I. )'!:irmi "'e oI!!I {o..rn.nli Iml'iU'I"rlu~" )[l.Ir.. lll,1.I1 ] 1m p..", i.ry<o!q 111 Hl!'l.!i 1!l iI6 • E~""'~h'''r, TiII~I>I"rill IIIDllmiy •• I. rnlil . ~I o1km P ~-a.vtILmM~1l none-ill., u1ak birl~1dl!rn:l!' ~\ ]0,00 1I1001) I.;'nli elerir.HllI H,,'fl 72'(1, ~hl1u.li l:'loo gllr:l' (M'n" Jl'!1.l llilinI!lhlll'u. fll:lUll _",.0.'1 ]'i"_' , .... , me tlmu III y.!liT d1m . t. '" Milli ~hi..Jnl 1l ] H),fLo; In M .. t!llrilJ'l",ril!lcl.. Ki> l.... lmi, ."LlJp A ,," Y"~ !'Hli lIur" -.. , 1.... ":",f~ il'1Itb!)]. aUr ,!, Bialklet, Eak ..im IDly'S blli ]lUl'I'$hr. RAl"1:wlrull!l vIII .... t!J!J'J!k!!!r JJhlli 'Iludalil IT :;;O,H! 2JUII· IU!IUII. 1uI1.t1l', B.llml" b ,"1d,~ - v~ Ilalterclll"Men mUrl!kktp blr Ollgn glbl daha.bU-C'ok ru!1I: i hUl' P&~IZ.rl", To.riilt ~uill, ..~ 111i 011 2:1,700 )fllii 'fud .. rlUL lU 20 00 20 ro d.. £at ~.t.l""11 hlllomil Om .. r &. , Iritrn .. Ile I,UrMi. rttlk. BII hllTe- Ilklertmb:ln ;;l", T .. rih. 1IJ~1I1 I' fi~\in .:o.[u;1I g15:!tl'n)llolerl 1m!laI"l.' 81400 811100 '''Ii "'Iud l.... I'!" :2O.M ro.~· ..I.mk JlL(l'!I"r>lm.!r~' rh~. ket b~il:lm l'ITlOi" l:lI,k]{lnllBJd bl.1J;!:i "1 fa.1l11·tt11T .. btu. WL""],~' n.m h Tn ::'i. AlL .... I'll: .OJ"dIl.6U"' :h1.oo 2liO 00 ",. " 1:11111 1"'''"oj',II,1'I11' Ek .... t ... iI,i, fin Th·••• ttl";l1 1l1i- "Il geliiDJt!1l'lhi arth'nb. '1'. t. C. nun ku",,·et\ne bl'!" rnl!lSl t.l"!kil 1'1 He 1r1'l'kl\t ka,~~1!1'i. cia )'''Ii Lu ... Yal"V8,J1lh Y'Jkan KGC.II.d"r~ .dl.. 'VI! 'bu !l6kt.,d1lD ~tI II .. uhlll! dog :2:2ii.OO 227M li.'.1 'nma. ,.,iUu:L I 9159) 88 SO ali!>,,,, !&rilJl ""'bill "tmitl .. r.l;r, BUII\I ytl. IUhl'.L! PlllykJlnd~ l'·a.kml a.llD-- o:'lI l'mUdar: ""'~I1 v.. T{ IIk4,)'!B!'Ia r . bl ILtll" ir.. " 1> .. FAI, Ali, t~. 'tillh 1936 seol'Bi:ce o,j3:ior 1:3 m~lI:ltediT, !!l2.00 2i15 011 llJdl llomlr:!,nll,l 1';0.,71) Wll'fl' lor i!lf'n" mUddl'tlE' f' lIyett!! bul 1}U2'7 d. iRlItl! •• onl"F .1" .. n .. h.. lI~1 Rum , .., fl:radlule kanglk ..l nlhEI.Yf!t l:!lllllIIJI I'III.U ..... brd III! z;ahlte r~'m"1'I r;ujr;in "11",.1,,,1 II uq ;VVE.!lS8!ELERDE gp(I"" IIilil'beB1 !II,.... !!.. f!,lh,olz'ltl' apo.run1.11"l bug1lilkl K 1 "til. n M m (If! El) U'albllkl "lim'.... Jriil'Wlit ILkr'!: r&lt: tun.rn!rtnIPld!ll UII!JI 8Mlbl " &rifll Lmtldat Id~i'i ye KrullkJo)"ada ~T"'d nJ.". ollni.I ..Nlir. u.lI. !101 ,,11 c:lu.Memh!ket SPDnll1 mlleBle!'l!'ltM de r....ml!J I::t"lor N. T'. iolD W ,Kfillfl"ma rn E1fl,M I1t 00 tHI'I. (I m.1> I1tinkl!':lIflnlT.l ~II! t()b1!Ll'!'l11l11"1Dl 1,1)23 ~24. Milidl 1:'i1'1h'l'I'lIi "&liI{Il.~r.u". ve:llnllilili rrm',.,.. t..AIlI,rrufian tayJn 1lI.llIll.J'!tt blIla:n bllt tii. !i!]"~ hLldudu 1;:0• .'1'1> Il<!r" M"I n.. !t.". blll"f;ok mU'''~''Ic' ,,,"In. '.~ ...IO ][11.01111 'Ta,] nli 1 M",(j 00 • [I"I.IIr ..rr-IrHr Til] • ,r"'Ina.1I ."lIf" .. ~, .. lI"l.hr. Pllme~lndt lItlll'lil!!: memll:l1ntt,e bll· ClImIUL! l'IIlI.hll'lU'dil! f'l1I8.Ij ... ~Ue "",I"Tib Omlill'" Lu tniMe Ltll!iil...d"r "hltL. Vol l~!tbn "r'lII~c1erL e'l.tl'ldlL llU toiJlkll ~[]er_ guf!!! [ ... ;....... 1'"r. 10! 104, 1 ~~fj 7'.h ..d i IT !l(I 7'0 M 'Al • ~Oll t&'t'·I'IIl"lj;"'dil'. I\lw bill<!" 0._ 'till' liutn I)'llI.rak '1'00 Ka.b,.]1 ~tll'~ (:alL ckr('>sll1" !lIIII,w,,; IlfllkU1"1 h..~.I" O... rr E, ~ !.imdir P ,... ik hiun"ll~nI~ blllu[]i!Jn bu. 'tf!l- mW., 'blze t Il'iu·.mllf'riet,t!" p:il"u.lll 'Frauu For (~) 100 100' U.lii ~rl]rl.rO& :r 1!'1.6.~ 19.M m ..... :k'!.o;rill nrat. t.nhJJl~ U:2t d"" :n.amIJ .. Ill .. klta. hanind~ ml!l.rilkl -kElY<L II!' !;lI]lIl~fI!I t....n~lltl1 1IJ'1!.1!1!l. 13... ilOolli,diii! in" ~tiTl·. nli rmJn kl1lU, '1! 1136 5.l!iiii!lilnih!' Ii; n'li:llrlJ.i!lIlI lurll;~ WrulDdiUi Yflmlmt,..". M.~ 1919 lot.1o '" ! 'IJI"'.so 95.~ .. "~1 "'11:1'.... CI h.r'J. b!L,.n-l .. ,,1.....JlII: yeu LIU\lIIlk.'~ ~tJ1Jril(!fl!ok IfflC:IIII!U ilakJ, wll ,Lmlll: Ve Drli~dlk"rllTLIr'l< lUir!. rLDd,., ",I.I",({" ....LD ~.lu - t'l'lfllllnllil i"1li 1!lnct Iil.muDLl koogUnhll oIIl,..".tlar !lflInflll!'lrll 1riI:d I!'I'I.... ,I hIlda Ul1h!!.' " lr...ho!11 tw.1c lh,md'l. IIIItItn TI'vrJ?' Koml.yon.unull 17 t8/ dIUII ALI)'t W HllhJ}·.·nJJI 1<orLll",n , .. r V.J.fiv<\)'", g"r", Orhan &'1'11> "Ii'Eli!lldeo tJ51mlllti (Ttlrlr Spot 'ftllTU')l,,, rallil fI..r.tnllGIII~'" M.lll'C:!111i: ~r 'b11.Tekoi!H1r, b 85,00' hro 123 R .. mUII" {I:'l2-i ~}'ICJn urillll 926 rlln w 109 !B1I.7111 kll,rllr v<!' Y ttt>klerl §.III'lu: !Uo yiM ..... llya .. 11a{' i~rll 01. o."le . bir il n.. I 1.1 mill nil I;HiIT1"t:k ),1'1]'L J'1'Ift!liyH 241, Vlll~k Ctlmburilrl.'t d ....-r·l1illll , Z? r.ll 2'.2 00 • R'rtmit 78 P'l' sa flO Alp .. r .. ]8' .. [1111 ... nkfi~ L ••d,!.i lu.J- 1<1'\'. It~ny" JI!Jlruk Yargttf\i11mlll 'D hly!!TIln kOT'" !L.·kl.·rl "(,Ul!]1. t,], III"b,I,r dt'{'rl'l!htl' gird!. Turl'!' 6]Xml.lili !>II' l!1i.z ~.?di£l3JI1t· ro!l(j ro.f!)· V ..l1id 11900 'lO'M 0, 1t1.l'<". 0 • ..,,,:0. Oumlll btL , .. riM.. ~/3/9n :"lIn YiI' 1I"4Ij 'it) UlYJ,b I. \III! IHJ.fI\FlJUitly III,I'iIl.2J Il., h"U, r....'l ,r I"r.t Il .... , lb.nlllm &", E'...lt.lI. Bu k{lH~d .. TUrk 111'110[" kuru" lo::!'I. SOI'lI'1l AtA Ilrll:'Uo !p"T 1",1!l! HIM I1aOO' lin r,1Io M,W M.OII Ul"&HA .. Id,,·u oIIull.,.IoI.K.lldnn. ...•• I;~m. mu,.J'blnt"I'! bududll .KarIl.KAIiA .."kll .. <1...... v ... ftllLfi "pl ...n It '1_ !';IIJ,,.,,, II .!' li,,!.1 El. "En":I1. munllll Cumh1Jri .... t Hn!1r p, rtlEiI .' ilylei!l,<rl .... dl.. I !,r,llZmIYa 111111 'r, 1 ~ ,1,. TV iJoll 00 [i1l::1I1' A!'IM 8 II. 'rUI Ji2'j ,.,11\1 D.. 1824 .,,!Or i Mnr I diu. trLb!l!rrl1 KlUull karL 'nt '11111. U'h 0:""'" l dn!lI'U -150 mrtr!' .mll. Orl,~" ll;"TiIi roi)llli"I"''',] n f'~1 "'''. np kll.bulU ~!IIl'ri}'dll' I"ru I'dil- 'h8}''o:' vrrelirn. ...!.. 'Ii" 1m 1" IrQ 11'1 Re'At i&~2 00 IWi.OO ....... nd ... ,,1m I rhr i1a~n.. "'Ir~kol biJI.1l'l11!l !cadll 8.Ii., "tit ..<1 .. h 'l;a.l.Ldl!r" Ir.lltp "ud~! lilt .1. r.. ]"" 'i'lI'HiYf'(l" I!~ri I.. " kC Ii,. milo v(o bu I!.I"ZII pit 11 I:: ;leo' 'ba~' ~~'~ r... l '!I~ r..o 9,';,.';0 • A.'l'ATt RR D/r(lR Ht" :n;g., 00 ,!It,~ro Hilmi" O')!ln ... ,. htilnimd"d,li:1 00 allll.· I'tIl !)a.)'UI1(!" C'!i\'U'!1 ... i"Tl h .. t ,~11I1.lIl t"Jk!1 rlkr.) d f'I,h.n ,a.li ti "djl: .nd.. 11,,1 11.1 kll1'1lJiln~EI k:tbul (' ]l1d~L:!~dcn .~.illioDlu D. "00[11 C~UPUj .1ftI' I;~~it II'~I' ffllllliv"'" ·r·nl AI1 ..... Ta 227,(1(1 ~OO dli IU ""', ',I" 11"0,). mullrilm.II'1I bir "', k .... llko! bLl'IllM I!Inlln!l .. t1'<'III~ HI" 0:1:'1'1 R.l<~~. Cil5~) mrln D'IK Io;ilmhrll .. hnlo.l.,IlJifi :O",IIII'n. ".smul - T!lrlf' "I!IQr 11I'r'umu I:1!T IJ i"tl '~r"";11... 1-~ 1 ltl'!' '1() 11)i'.1'iIli 'iN.lrk ;r:('nt'U~illi[l mllil tr" IwCJ!. , •• !L,·..,.:r .. k tlt!f"FI.l"f'. ",i.l<i"I"],, Ki!. n"E'1I'1!'l1,7l beil I!!! oeeml" I !tlt1Anl 'RI1mlll I, .... );n, .... rlll'll ""~ulIln 'I"'.'nl_ III.! ru•.

;r-tmrn

dl!MfR,

bll

ttll'l 1111""il'l~ JI nlphlnnlll 1'~lilmlretl kl!,blll r'bnr-t.·rl (leml'.kll. o .R!!C", ~Ide Tnunt.,_,. b". t!lfPIUlll )"lIp,tdl, ft&:::l'!!tI J.ruhlll1v:tH!d rS.A.1 kt'l'I ll.. rlne 1 Ilhn~)'fUn. ilil. \'ly.·tlilll btl' r;,rrl.' dllha lzab eLtL f n 2iOriulila.rml dll ~Inm"kt .. n ~kjnml!dl. :BUlllI r.JIukilol>11 1!o:l;h~ u up !;II. olrlru: Bl~lm kll.rllrlmllC !It!tLal'l\~m'!lItlr. Heplml;;;!11 ko.r&n Rntl"L ..... "M.I!1~

IP-tlIYillru:r. Alli!.ht.lln l3:t.md"''' Mil1rD aMI! Nr ~ilk ,I'l'. 0.:,. ... ·1'11,. ti.<' I..... kCjJ\U~lll1lu MI!<llllll'tl Lr'l" I'i !I.:z~t! Qld,,!tY..na. E{!jwdd 1::_\1, Mu1IlIImrne(i ~s110.1 ~DI <'fr k~ndlLrrl yom;, Ylllm.o: ftD blzl l~rkttrne ...e ll(j blrllkll!J J.1'<lI!"l .. p' ~.. I:n." ·'illl IIIblrl bJrIikmll" t.lyorl.lli'lll_ Pi!y~ mbl'riml' IS.A,) FI!'IlJralA.J!l!! 1'I:i;;l'I'Lnufi lI...1RlI, QI.. n pl...: ..A:fn I vln buyul'du, IIkaL bu. H$2r ti M'lilb.!!;Inrn~d IS,A.) OJ inL n'lT! ""'TD~n 'fIl'kubulllJl!>l}"8.l ilt.I'I' ~}' III'!II ItU i:'!:vm vndl; ltd!. \'aku ~tllliitl Unl ·n mu ' .. 1,& - BolIyle bll: Ii!)' 6!.m~~·:Ltilklir. Me,] R.l·" 8'" 1"'''I'~:n1 do:- 1I11\-~ !!tt!. i!llzl'1 k.8JLL= bt;nlm kllJllm ..".-. Ben Bl:!:lm. IILz (!Ie bilnillli.r,zl
ba~BA1I-.J"l "nun rr .ul~ ,;1jn'lll.d.~.n.

di!dlr. SD.n& billt

vurdu, 'FlaS!JII. lIt'fbi:.lll kah:rl(:a dogruldu l.'(' bo~ ilndurukt.a.o Irurl:L11 malt: h;:in. u~['IL"m ..ia ba~fldl._. IF'! ;:U o.~ mli.mkun!, .':lUi• Kul"t.J!l"In oJ;lam!. &ylrcJ[~r Ilimdl Arna ulo";lu Kl'lcmlann I;l~tlkl n. g~"ili AI:1 pehUVl1Il'Im makJIno:hm anlar 11'(' hhval1 ~I'I f~ I"Yt1 dina k 1I"I{l' "1", ~bi ...lltll.l.1ardl. Arnavute~l]Ji ~ gUlm!!k mI, 3i:lnmllk: 'lDI ll'o:tim ;g'f:ld'-l anlB."t1IlIllJ"an k~lldiA.ini venml'de "'IV I ~'p!li~L iro].-llnrlunl[{llrl , lIn.nl 'C11car- blr milru.lra. hawlB 1lI1u),Dnln Arnavutoflu mk5blni hm12: m;l~rI. lfflmr \."I"l'n~ gori.mlli·l1IrdIl.ha. ba~lI1:tll! han lIonM !! "roe mrl: 1] !lHI :(.rlnbp a.lh '1,1 : Jhby~" pl!hlio.':llIlln dt)J!lllln, It.J.''\lli'l di:iji:Un !lahibi (lld'll~ 1.al- l'lte ba'bam dB bQyll! gu ..~ dii'. b~m~ 'PI'1c IJ vi~IlI!!'I". §ir '.. dl:rn'tk yIlJr1ldU, (D .l.mJ 1'11.1 ~lmd! bU'lllllT 1:'i.!1' rtjtl::,:,hn ~y-

Dii.fI :!'X'hliwilD f!:nil balVe bini n daya.ILJHnlYIllr.11o! m'!!.1I\dll gi.J:H W!7;lnnlI P bMWlI~ - IBlRk rc.. nll Olll:,'orum •• boguluyorum !.. Bu, ~t II:lenmrd 11: blr l'Jl~ 1dJ, 1t1; halk lo'l:rlndfJlJ ~. . 1 dilgun vinio ~cn cen!!l:nd YI'1'deD yuU a ltalll 11 kadlhliU' da d.lL:!j·alLllmL)'amit :fi'!l)'ad.a hql.a.lhlal': - Ohilill' CEO!!: ~ btiy r, CI~1i kElIll hrl!..... :)'01 I'll:! dl.l.rnyor llIlLLl'! .. l<~~r1a.rI:'Ln.U:8, d~IIJmDbyt lhli:FU''rIII eUiidm ~. - Ne lrui:afBlZ Fr ym i.t IJ i.h-

au.

.,(!

Turk sporuoda 26 yd De yapddl?
Curnhu:rly.et ldaTl2sl lrkLfilhlUk-1 tll.n &Ortro, II~TI hallo.'Ile IJb:ihSri[li. taklpo !!dn Jllkillif'lDif uasmdJl. IIpOJ"IJ.IIJ manS51 1lJl1.i!.1'i1]d.t cl:J.emmij·d. w!'lIe:re!t lU:el"illdoe- diJ!MJ.Idd, 'Yam 'I'llFkl~edll IPOl"Wl te!Jlrll!t landmna iJjine bal2lnndi. Spo .. , 11k !!2.!IIallla.r .mahdut ba ZI hc-veskarl r tnrn!~pdall }'ap~-

~!J'!!_ e '" B i r Y """""",p~r~a~k...,.."...,...·.· i Os- an ve Orban Gazinin ~ocuk arl
U"'.....

"v~

"'I:

II 1 II C,el11_i;I_1VE-~ ER I
r

".wJ.

Ii~:

___........ ,~~

_____ ~"t.
"01"" 1,...'

....... - c_.__ ~,.. _ .
.wI'

,e;,,- .' ..

_

4.-4-%4--4-

... _

~"

,,,rI

~'f ~:.!
1

p.

n.rn-

r.

r;"

:Il!",

m l'Iille I(>nndlll''' oft;.I 00

61'~

"fnI.

r..Nr',~nil

• l'I"tl •• i ~ 00 ~ 1,11111 .llulern

W [,0 •

:II1!l.OO :mOll 1M 00 1!11i".1 00
IIlillnl~l'l

H'f~'

I,

1JiIi!.", ••
rt t

uroo

Jlanlo:lIll 'I"r

~

AlII 11 0;'01 "III,. l'"k ,]! WJl'" 01•• 1 ,lie nd) fan.II}l1iIi IE? On 11'1 flO 1M!00 Iii .. 00

n "....1

]HIOO 26 00 foOC! ~lO ]~ 1'10 16,31) 2!,1!!j 2':l 00
::1<1 f,ll

IO!U~lturl.. U
J.'r"hlf 2% Illlr 'i rim lll'i1i C.·:!'.tok liT-a

"",,60
]n

U '711
Htf-l':,

."ill

fIO~ .011 2il8 00 27.50 :r,;!,1'11 ]1.ro U,1i)

II

"I.

-

fll m
mlllll.

j!;,,1,pI!'~'1l.L'·Ti.. ~m'Lld[d, iI~1'l "'~ Itatl1 t.flJAclv. J,!" •• '!'drip r~mllll 1o:lrI '!'ftl! 5!LPI""' u kill]- c.. U'k Hon metrfl me5a{tt:l., Il'.du _ lUlU mllh.", IIfIlAI I~i" l'~II~i It I!olh nAn 0i!1'I ~1~1< .. 'k tepeYI! "'0' bu t.,p .."1i'tll!rin.l Pl o'li' u,1 ~T .. r"iti .. L 1Iult. de:rt _ .."d,ra j·~!LIoilam~t ~ ~'Id~n lb4b, '.... Il.La rllilln orR[lil MI- IloO :rnelro: Imtl<l~~ I''!frn 'Ie mlllfldlrA .~...l n "~I"l.,rlll.in .. I.lhm 'lin rim t'i'~O ", ... ft. m ....... ..'" "on ""J I {"'I ilo,mll,h.r. 1I\.~t kllZlgm(]B.n IJIod lip tnl'lu ~lml!l V ... [luu1n ttirihl 7:21 n.l>.IIJ. ,,,I nf. IIDkru K~"III '1/., Zlllfkl. II, r. n o.rl, 1~1 'ItL rplld .... ri" V&Ta.n 21.5 mf'tre mol'qU'l!doi' m Illiit J [Ill ' [" ......,,,vllldi,..,.i",n 'II ","U,irn f!oJen v,. Kot'mkrd baJ II. al'IsJ it ",btl1, Oam.1II IiIU'ld,. l'iI;If.t1 "bllttl Iud t.. ~l.Jl L:d~ll 11&1CCflUP.
!I'Ipl ...
11'

r..kjrl~rol"n

",u'Inlr

.. It,,! 1m LUlrl" "'"

."rlr ..tlDI1

m'llb".rHU~mLl], rI H ....i1n fit ..... h "" .. m... "<en" ... "r,!I!kh olu.k f. Vi! ",.l ..I']1LrI nlUl'I,fjn l"9CI~1 ~ ..fo!I". t;1 IU.t,,,, :noF.1M,t, I...,.,.. .1.. ,,,iul.!n !!.LL~nlllll.ll~~"l~rll~ ~'Illd"tJar dll- "',il , " nO) 'b.bI lun!I,·, hir'Lirin.di IJ ~hlr

hlUl'lJ.!"

IiIIUt.UL

Vol!

hll.elll:

Vi!'

hln

I

iil!:!I"', >'11. n~rhaJ\g'i bJr Ililk II III. lI.&.ir.1I1 Id.JJli5mdll. - 'JlunlUll~r ~·lIIr. II i!Jo"tL Ts.PIl 811:1I1J J.1'Ul1nhT. • Ifll ]I, rLndr.hl ". ".. lkJ .. lvirW<i.· lS

Irll"

.., rrmua

mllrlu,

tlllT, Ill.ll (,]u

.... ,'u tLdll1 mllh Iii" ':I. If '9:1'

• kllillil mnhl ...('tini 1L1mL:,!II·. ' 'ift!rk I!J.l1or'kul'umUnUll rllil.n!I{o!'t di!\'~"'i 'i1lJ.!l ~ kltdtlr 111;:1.. ",ne liIopvam I:itmlCl l'e :1111m'a 'kanji gil1'1 d!l!n gilD(, I1IdRII :n.lil.kn, i!'em;1cdn IPora 0111.'" hi'l' i, tcm;H!!in !I!'~ ll'm 'bnn~'o!]1 yptl'.lm~~i m!'s.;:]~, I bilvllkle.rm rfu:Unlli D li;lJ(nmD'i11S \,,,.- :HJ:J.I! &"II"!IIlnLle' IHly1l14. Millet MediJ!linin Ir but lllil blr k:mun lA. Ti.i.rk "fio .. l!;uFumu. B rl. n T '1' bl,)'di Uilniil'l Mil.dlirlU~u ekliu'

n~n un!lurl rUldHn 511 ....",,11 I""m dr .., Bu M' hlllcilm!'UO 'imd1\'lIO lr!ldar >[Ildniu1'1~:tn O:u.Il:'1 11;01< till 11 dHik,Llll fl:wrAnmn'"l. 'l"llrlt CC'II("Ii.~inln, 1J!'''r bilik,mllJll:; II dl'l, mUll hI''''' rlirl 'cindJ> ittnll 11(' yetrlJtlrilm~.s1 nl'mli hl~1l1m"'lt·

,.p

CI'"


)·.a:U'I

K.

MaUltI.:'

Cliflal

ARJ, ..IN

,

'R._.\::!lL~1

19J{I'

€'52

Samsoo ,eb,irierarasl telefona baila'nd.

c. Sa id Barlas ~
Pariste1n
donuyor
ill

O~ler teplcnnsmde neler gorii§ulecek?
Aeheson hareket etmeden evvel Vi~im8,killlekonu~acak
FN:II:J): AiI;he.l!OD, ~vIn I'll S:cht! m' D ILl'fI!'Jnda Pmi!3t1) rnub~~] Dlarnk !inllmllLdtkl fum. gIloU yapllank tnpiubiia. Inaolhil' k yn!llCll1.!"JIl UB.Ull'fiii, Alm:lmyac i· h. b~n'l .. nU!l~IL'I1 IIZIrll.Ul.m.\ye!l:ilIklllo<' de, l!\'lI!itw'y1 y.a.pddt· ;;1 glbl AhtUlllIya HI (II h~ It!!,·

Londra,

" (A.A..)

-

(United

1

taml'inillLllJ b!l' tlaL:!' .Iru.IlllIl]QI

Di:lgu .Alm&c~siI& Rua]'a clh]k Dsnokn.'VI< ml1pb.4lm d. uI • II!! Bth·"U. !lok lIt1et1!lI tb!~~d!. bQ1T1nula.eaf1.D.1n VUe!lllml1 '
II,

1-

n,

~igma~larl be$inci hiaftasl
JapODya ile snlh
y PDi ,.]1 billllannd a
Tokyoda imzallli_]J.BI~.k

!Ion vtrllmoe!ll, fa.b:rl~lLliY'm J - ,20 t:llIt:llClf' lmnlh.c 80m dJl1durulmaJl1 'I'll J," 'hllllihneUnl1l te;:rilb~ eod.l!lmJ, o!.~aJ Rrl:atL!5lJiLlllo tAdUl'L !ncetellfltll'.: m:w, Ur. 4 - lI'abr-l1clllann ~Irtll:r.medt:nin d'11fdiIIfiJ1mBl IGtn AJmW'l.t.l!; 1J1!ji~eri BLlIiADlnn. g~en nil vAkJ. iall!pierl 'Ye :Bonn ~1~1IIJIj oylMde Vnljingi:.oD toplllntain B, h'llkllmetiola RuhI' m ]{1It!llIIO:~!II,!! YJI btlillll.U(lJ'I evv~~ bLr ~ab tCJ':;I bllmn.iLyt 'Ie deI II>!!ilAylnllle 4..... l;Iln:us'll: Almnll;'lIl/'n. karJjl D1Ll'l!l mi bml!lyan1a ' blrU~LD-' If III dumml"l'1D1 gC!Zd!!D gc 1rmey~ o!lIr3l( 1"ol'ddetmit cl.ma5t. . It:LIrar .'ermlllll!n3i. Bilyl Iblr top h~b~lQ,nAvrol'llya hanketl.a· lanb!f1 aljai;nlllki h dlll!lelenm. 10- d~D f",1Ve'l VlSil'lllld Ill! Ifl! R:.ed .. rnm.Ju hId' ~ lllirult!t'or: ~~ktir. Une
yl.ki.lJnU1IIUI

2 - lI..L:nB.nfi'id~kl VI11a k il:CIo" m.llll!:rll!rio Yi!ltkltl:iriDJ. Ity,u! BSb..cs. uenldetianek lilrumu,

j' 11 ..~lt:mlfl I jm:~e"1 fngitter!: bii:kiJmHin)li, bIIIb AI, 1I):!lJ!1,yanmAvrupa kOn!eyIQt; kn-

Bfl.Is:Im,~

DUm. IlOh[lIcIe:oldulunu tiro
AL~IAn-

bildlrmll~
KK[NDA AllnllnyaDl1i

lrON~

'R

kQmite.~inln z:l.m.M1:i,InI wyl!~1 wvip E!ttifj mbPIn& ge1eeektir. XoDll!iytn limdlkI nul 'lie kBh d!l!ill!irl mutlbin ,'SatanJar komi til!!lllnLD hiT' l[jy:o!Hk te ed~bnm~l

me 10llnl'~ IlflD~YI Wllrlm komttulne bavaU~lf! ikI b1r lI:oh~

Pa,lI"i!l, ·Ie (AP.)

-

A ... up:i. kllll~yil!le o kllbuJU me,,,,," ] 'i!1I.i. kO[l~~yin !lcy&n medi!a m~lII.lJ,eiind e 01,11'11 tl,ferj (la,kanla Il:iJ rr ktlmi.tCO!llnCieDlr lkillk vuku'l. geti.rmi!jti.(' B;'lkoTll!l1" kOIll'tl':'!~ 12 hlro;: do!!vloBtln B:!lkan!II,J"LDd"i!l mUt~"ekklldir. Buitda.n baJjka. resmt k:J}'1"IlI.l!.' lara gon, DIi!bakanIBT,' Saar btll

[uk oyun,a, ~ldll'.
Bllllunlil. bii!f'allU yetkill b~ 'lmynli.P Ii:&'re, yM'l1 ada.ylJJJ:lv on;. :fill, konuhlugu 'Ulmln Baku!Qi
lI:f].mLte!lilJdl! mubbi!l;rlel cl&r.lllk

Ile llde Ik, b!.'r tomw.t l:!inI 0" l.!lcaktlr.Bu taIt~1rdlI SaAr, M" mallya V'e A~~Fy.IIiDlD ml.krn.J:'a.~ tJ:lIn mu!ll!rm~] ol~lI: ~blFt __ gel!lin1ngell!~~kt~ld durumu hlllll- Yi. t.:tnz1!'j'! 1[D]]]itl!lln~ ham ... t4I klllda ila. anllJlQllmlUDl*lar&r. J!h lip bn tl'!!ekkiU;m f krI portlll,"' kalllar komitesi, JUmOYIiL. Sa,.;l'[" iC1Ilrbr. Boomil:.e tOl'l&Dbl:1n'lll ,"'I: Avustufl'llnln lIydik aC!ayJ,Of- burada p3.lJl.rl~lIlndil!n !Hbarell
LB.tIDI h'orij!!lmekte Idi. ll!ti~'!.re b31!111"I'Bcakhr. kunaitH11J.n dillmi i;rlil,!maYL 'lanzirn }(o!l)ii<sillocl.l'n hu R~i:I}'lLkhr Plalllireu

teli

C11_... III rAil I 11'1<''''-' NooiI" 'Cnh.k ppl. hI" 1110:,J'!;:,L'l"Il1n " rnut ... ki:p ,,,,,lr{f a+l belu-tmi!!llerdir: Ad~rl'kll!l"" edilm1, ... <,"rim;~ ~ ind 1otJ· ~q, dan h .. rhllD~ biril'ii ,alL, JIL:n'"l maltk m",j"" .. k, lilmi tir. BlJlI!U TIl.!lZ..im l{omi t tnE! bA'ill elm 1" b .. ilk ~dr.; I'lIDCirn.1IJlI, "kuln mildilrll .. , \' bill 11'~flo:l_ m iia.-"";' Hlhlllen ti~ r.brilrllllll m~dilril yil'" Ie- m.1ih9di s.l.lh.at'll1i11, M..II!.J'flI milOUdD II;I!llIl ml!dlirlllM ,,~ ~,.,di i1.Yin ~I[I IlP b~ " .... re,. b'lbmll< alu. Ri!m_d .1!l1l1 taallr ",n.1I clilll~",ilillilflir, Tn"I""",1I 1:1",", N'.e.d!Ft ~l~ .. g pl~ri, ppmmlr. ~ QtLl'l Ql.u&k '!Li\'' ' ,~ Pl._" ,. ... ]. ,15 t:II.~ r. ,..u.ta,'l.1;;LM" ll.ti.lJlllI,i lIft.mll litN 00 'lIU,Iimd.1I ... • t.£i;"J int:llf!m~i I..... ID pl~j iii,.l ... liI mij1.l1,kl!:rf' l"clilmckle ld], E'lalillQlilirrh,Ll b:llJ!lllJt"! su kSI:l!l.·
1I~"11' ~lm.""i "

"akl;;lIl1d~L>;i flknnln s-orulDm.s.m dn! r 1I!lU 1 k(lIU.lJa die il ~li Lill' tek :

I

('ci!et

Co]."

i1,.:ru,,,,

,,~.i".Ib,_

mr,l.!'dir,
SallLlL: _'~ N ('01..11:t8rulrl.nll if ... tr"n ......l'JI bir ilv""JJit ollll..t.p ..h'~mi,Eir, EIlrraiml! 'h~ l .. fln I'(Irnlm~, tC"1! 'bllflirl! bi. lin. ,11T"1'llr,

f

~~ .... p". ltumpa.!'Ly
Sl!il

FLORA
&-JrUI'!I-IO;!

11 11 ll.~

MI18ECKY
11 elll1

s!a HERA
:U'11 iElltJ .. , ,_ Jhl, mllieHo,,1P ::ill d..,'l.;ltotn m!ltl ~ ~ Ifkll .!JOI"l Ik.omJ~.1 'b~
S,Llccu..

HI

'II (A.I' j -

l\iDA
:!:O 'Uf9HI vo.pur]an ,.ulllnt!1. gi!I.r!arl11!!1 tulli.lfj'(l,.. ~ Ittnil'kt. 1lL'l1lp' _ LONn1.L VI, II'AlimW!:J. Umu.ILln !eln fST~UL 1'Ii ~llI". ';J~II yl1Jo1J,.rc:dIitIl".

~el
'll'1i

blr

,....,,..mlllkl.ll,

BIJJ.~lUl!

... ",",1JIn

UrladJ hiT k - yon ,dmildi,
iki U U bq Yar:Ul
'U;o[& I J:I Ia. t) -

U.r bi&~~llli

11m"

lk11.II;'I''I.nh.t.k 1
~'II~jJ'lI-

'f\IJru:1I.ll

!lllIHliJ6 iil~ ~hUkl:~c' ~IA,

~-

~J!LW

liar
'!l:iln..

ChL.'1I&rull I!~YIlll <!I1fCll 'lH\!lyl .. ,mt1:!:r. Tdrtr, ill p ~ oyl.. bblll "d11mlqtJr. •

0.1., Ilk' 't.&krtrl
"

A_blla

40:01mnLn<;y ro:olllU' bIll,g .. 1t1 II", .. U hi k--J'Gl'> ~lt 1'. I. ,,11'001 b lLUI&IL. It.l l"rrlm "'1 bUt 1Io.~ Yllr'l.lI vU'llllr"

JIr..,n

STAUBDIIN
N'EW-YORJ{"lI

:NOR"!;f;
.)'0101 ""

dil'il!,h mu.iiilHUil ~~ hll!.ttl

yol·

bUS

El.1

HORN

.II 11 '!H'!I
WII!!I

H 1\ V

:MJ'S

Ef IN Hi t\ \r EN

n/11 'lUll

rs"('e

1'"" to til", CIi:~P'nt
JT1unlnUlIII'I

I,

A

~,,.,,,I

,Ilt'· RliC ·f·

B~~'llJjkmllzayme i'le ~m~a~sh~ iI~tJ~ biJr
P.I IHll lin I'~r

i'llI,t

IrtlnLl ,,,,,L iO 11\ Tl>kllln "'~llorlLmM!""l1
tolimbll.

'}'"Um!1'lll'.

Lilmllf'I.Ll'l,

IIIVAL][)A

GORTUO

c .lit! 11:1 Z8 Ne. iii "ilL:i:oy.,~
b~L1 ." "'. Jj:I,rlIJII;rLn J 'Yl'l HI, k"Url

e

No, hJ i:!ftolft$.lI1I11'"
l'otlLI.','i'1li. &Ii .. a.l[ "'BoP

]nrl1,t:ltO CDNOV"" IUO OEJ !\.N'EIm.O 1JOl'l'TE\']I)EO ,~ BO&NOS }i. Y1U!!!I I~I" )"lilll)lM:,.'1rt11',
1flj.,D..

ma....r tUr:l;.~rl!1.1'11l111lll
.mAIl V(,l"IllllllU'l'll 'W'I,

'Bq 11

:rill, P,[Irll
11

kJ'l.!!t&!U VU~,

I 1~,,11

:a.k;g '11'41 lort m
't~JI'I11In
V,.I.

Balq "'II vlyj.!llj

'k'll
tid lIfI

r. blbloTn.r.
.. '"

I I.., Jo;J"I.atal ta:twrall.n. IfOBlLy/l.

,.t.IJI

P'UP

b(Oy.

4ItiI .,,

)'amlllC

.~Ion

VA. &t1'!1: ilrthT'll'lIL

11. iIIliWK1Wr,

F;t1':1tL tnr~lltd

1'110 PORTAKA.L

~VI'l;!iIL IJLllrat_t.,

t.oJ'l'Ul.i: IIlrnodo ICln: (lllt.ita I ., Yr;rkU! ulOIIU brt!III.rta I"ftJ '. un. a iol.n. (!U lIat lie IllllrKIIAt 'f ..I' H7o':l 8.

I'i

FMd'lI~1 I~WI

~;O .14Z·lliJ
ANI:~~:iU:St:' C'I]!IIIARTESI \II./1:I.;UIII 11,10 L S. ~j '.n MIl2lJt: l.'luU JIUCII.I.!liI' (PI) 'f.tI 'RlIolRrlil<.f,..1i hlll'l'lL F4ljJOru I,M MLlLLk: Tlll'!iUJ~l' GPl) lUll :III11U.1lt: 'l'lI1,loIIlu' ~

T,lirkiYt,

II

AOACLI

.K6rlIiJr .. t, ""1' T',,~zi Mi!!C'B!ir'~~.'!!i d IldtJ!.n.bul Silb"':t~q'(If!rI';

I).·..

OI'JA

rr .u:RI

KiJMlJRLERi
Ii'AITJH.;,liSA

n::>1.1

J

PI~I'I"'illld.

&lIIlt, y""lldl

HIJM .....
KolllI~~IlrIl,

mHko;r;r
IlIlt •
r\

.I,:zn
S.U 'iI.OO

~pn

(lllolll'!

~r'Ol;l'IIm'i

l:;il,lll
:IillI.so

;MLlmk (fli ~.'J!'MI1i
"'",III ~ );11 Pfr;lp-L"'II J.!i. 9, aylLn ,W!:r;IK(lUdl~ g,[on 01'):~ I"nLS1

E<l!.llIililll 1""lll, K..;'hkollJ'

..

,"I

G.'LIu, n'd:i~U11 ~.,tdgli

Cl.. I'Iw.

'il!nUr(ll~

Wo.DII

I.t!

,II

No

1.

Llk\~ 1;1".n!r<!Jf'llldi

",,,k,,t

.It1,.Il'll: &aI'\Lmlllll !lid. No. 111M
IhlitwiJiii burl 10111_ )Ill. 16 lll'iIIl:"I_Und, K.'r~llrifMII at."t.1'lI Sohl!;}rI'".'!Ifl. 1111'1'..... m"r'iI:~ il>d£i ...

n
TIH'I'

Idl(~ ...

:rUO

ol:KKAT
AM

I ATI ''=A R I

::13,011 Hrll.bi!rlu ~.l'Iulu 13,1~ M~: Otl r.:llI.rt!!~i 19,30 :!:i.tII Mnd-: ~k'll!J'IlIo d"'o'1U1H (CUmllUl' RB.:okBJll!,fI :11.(00 J,tllllk; .. .!':III.OIl.D IlIrkIlkul ~ :1.«,"11 MIklk: .lirtdNUlu- IpU ::Iil,&n; I !lIlq~mll h.va, !!II!.. J4,oo A..1qu.rr\ pro~, p.;irU ..... bpalJll ,11,00 coe!l.k R.IIU 18,(1(1 M!l.:l~: .:Ii\1I!I ft'IlUljfl (pI) ... IS,:m JIro.I,'Irk; ICtLnaJJi ~I r.t. S. ~i>l'i 'i'ofi Il.bo!'mr llil.OO :!.il,lill C';ml.'-'I bugIJ.n ~lt (Y'IIrUII;II K-,lcr) :!.UO {lJ%l,k: Ipll m. XU!! RMd)'tl! put.a, til\.3.0 EI".bMt uat 10," MiJJ:Ik: itnce M!Ii ~

MIlES8E8E

.... ~'!.&1"'.11l'" tf.lllllil ,"g... t1y[n IJEI'CU.AHIHIlA HULUIHVR.

,..JIII",

B'I"',ta ... p

r.l.'~

"'1 1:1Il,

.r"fIOIIIDdu;

d.nl .......... Ur"lIm elhli •.

nt,,""
1'. .

(11!l7t)1

Istanbull GiHnruk Muhafaz! Deniz Bo1ge Komutanll~ :S'atlnalma Kom~syoI1L~~anl

piIRiN~VE HUBUBAT
"EM

-UNLARI==--'

1 - 10 ~n b..ru:ln M.hn ...hn:u:n.Do!;lrr.'T""mlll bt~ll''' M'lHl Ih u, iCl!r,;J~ L !i..·m.ln .. tl U'l 1I.h1 " l!tln1.11hu·, 2 - At;lk "ludUml! II!! !h1ll1!!.1 22/11/8 i~ 1411jfllnll &II.. t Hi t ... lill" I kby.1t III.)'nL k!!m..l.llyoruln. YDPllllt.o.ktJ r. : .'3, OI!"I~1 telll"l.lnll~. Go,IlIiad GO . Ilk :t<[u'lrl!llf . 8'4' Mlldll LIlW u S.nymApl!!ulift. )''!t.tIEat:llold, ...• Il1nrLnn.;nrl..r Mri;Un ~!!"''''YQnlll · gtirl.lllJ.1Jjr, ODiflO),

!!i. tl,

Y,er'ell'l"

'IPba

MIldlI,'

)[Qft~:

11,111 1110

1100
P:!O

...:.
1I,OT

If&lll.: !lilJftf ~ (PI) KlJ.IIIIIg V~ Ir:D:I1dIrl.~riI IlL .. .,.." n 1i.UfilG' JIitIIJU DIlI.I mlll&lfl (PU F.I'Oj'i'&lii ""Ii bp&fiIl

~,

~~
-~

rQlID4lle
~ ~

~========~==~==========~=========
istanbul Jand,arma atmelma Komisyonu Ra§kanllg.nc1an
K.oml~1qn!la. m~\''''J.t E" ..II.!!'.I\,II 8~r., blr Ad .. t lornJl. 114 J;:~11J. IH.9 paz.arwl IJIIinD !.!UIl 15 t.e
irllllll IJ'l1P'l11kllr. Mull ammCD tler:lc,U (l1!lJ~l' nrf UJulll.e ,bml.lfol'iCl

Ista,nbul

Deniz KomutaDl1~l1dan

1-TAN DiU I. • 1ii!!'iJCoIl;lu,
.. lilt !II; A A ...

HAL~L NACI r..1I.'11
1II!11.f.~..

MIIHCIO(jjLU
'~UdH.1 Nit, IIYil. 11'"1'1. ,

4ZIId

cacUI",

No,. Ii!r.

1I'al.• f

n3.

:,

lST.lJIII!iU!L ~08U PROQ#U.ID Ct1lr(j.R1"Zm t/1..l,'VO 'q p~

..

U,oo

~:.lI)III

l:UO

IIuJ: l.mlirll"U rg,'i';lI lira .~ ~1IU1.I,tllr, ~arlJlllrm'l komlJlyoodll hu gtlll gO.. l.m:IiII~ J!I'.... liI ml!bdlJ.u (pU rllle'I:rWt, ~!ffI Ilk t~rn!llrllt mid 1I1111!~IJ., nlLkl:lOI~lI \01;:yrl. blUl.MIIl 'ker 1lIUJ;tk~ 0q1ll' rt!uu ~~ - fa'I.et me'khllru ll~ !I&rin~!IIt!dll yru:'l' jll~('r YI!H.lkl 1\111\'1. ,kUf Urflltl'llil U 'biUl pK!llTUILt ~tm!!l ua:tlnd'e[1, 11<1['Mi'll ",,""'1:1 hmlllll)'fllldll. bul111ltill.l"i'!'IJijI.'!1. (\1S~1Jo1'l
bulu

A."'" e..

r"."E' 10, lc.. p~ A)'UpliJl!.dakJ
Ur!!i mUYllll:-

D.:vlrt g6n

.otn1zyolJ.JJrn

matt. ..... Isln, ~.lltc:rl!rCekl~1 'f:l IIz.-n:J 1)1..

'lilly!t

V~ Ik~lr;lll.. la.lflm,

le:.o,I:

UI!....t:J!!..l tayin rl!dIJm~k

mLlnttjp QkerlJk rUl7ISG.

1Jd

tl,.~

'ii\c bl~ J!rt!u.n.l l'n Id1il.-tl IIIImllr:.oki.:r.r,

:M~~ .Mu.uc: ,su-luIa:r 'W tlUlfClIr; Sp _rler1 1 - TU1r i''IIIIrtllk JlcjTc'llill I -:'t.tur pllltill!: -!J~ IM!. I !!IIAb!

-=============-====::;--:;;;;;;;;;======
Su Por'USB Nakil Ettirileeek

IstJtIl!1:ud A::!IHy'e Ye,dhu::i H~k'l1k Yerg,~hiUlld'Il'!l:
Ta.vdIt til'l/2n Call1talk Unyan hlYl.nt!" J'tl'llftl& 'f'IlrK Ilmlt!!!!l "~eY ,erlklertndom Ji,.drlyilli. BllyliU ,,~KI!1I.!!,.... p._ LlUI.Ilr. i"!.J,'II:! a.I~yhl:nl! rUl • ..:' ~rurur H~~ il.e.rll.!m!llm. 1I.~11an. J!l.1l'llt, de-. ru!ccllJ: 1i"~.rJ;!orj d.!li.lI,il.l'ld' A'I'an dtlrVD~L .. ~ <;I~v.o.h ,G&.!Il!'l'rlml,
OOl~l:m~,aan
'l1'li

t.lIl~KlJI~ dLll!kf;!!., n[1fut 'bO:Jl.lluvJ.Rl!!!rU!I! 7111/11'1'110 l"~ II.latlilllll.. .n.m.lriltLnll mUmc.u.atllll.n

I:r.1.iY.lylrt. CllUi:s..nl.
.. l

fUn!l

IlIIII.t

'till :!f1C I<ru!ru

vnll!;.il,ll "'. To;phMl!4.

IIIUI <;>(I11>l,:Ir.

'-'hIIIiIm t, ~ 0J!m1b..~
11l1j

Jiltb9Ii: ~.

"1', tIblI:Wv
IU

(RJilMll:l

Bollu ,Belediye B'al$kttnlliln~an
ll'uv.a.kka,t
'U!m~nJl.I

U,I&O 1I!I,QO' !J,G' .oIl;LW'II "''' pNJNIIl. I&lM :HI.berlll"l' {'p;\) 1!l,.l.~ I4llSlII:: !l:ilill m~ ('flU lll,m MII.I!k: Dul), m~ lUll Ml1dk: ,lJu'kdI.r ft ~l' I~: HIIiml.]I1J'l fte-I 1. ~ 'aimlllm:r. to.nI 1_ Nlclm. III ,liIIvml'!W:L !!:lI1j!!l. 1_ Nldn l4fjl'b , - ·Y-aU Jl,1II'I:irUf!U
.f!Ir -.IUI:n AIiW:JJ. I-Bllltnl.llo'W c.'liIIIU'Ahh lId'l,bJik; &dyo ~ of'lk~!Ii. trui lU;;.n*,rli J,HI.'!J.II:: U.l~ MIa~:

Hdidk: Hc:qJ"'~ t!lridU1lri I(pl.l 1rNdII:~ DPI, 1Il11ElJl. (ill) .f"!i'IpElftaTll ...e ~ILIIJII

1. hI~1;lJt SilJm1.lgllnd\! tallm :EDI•• no lon. a.u.:nndlt. J6c'llt 'IIoI'UIMlJUn llIIICi:.nll.llunne grIlrl!! BolllJ'lI llldmYI! ~ klll.pllll ~ ulIIllh, eJWIlmt!~ ~~hll,or. 111- Bi!lIJl!tf' tJill'i\;ln mub!lLmm.nI . :M,klJ~ bi!1I~1l eo lln.dtr.

tu

~l(Iutill..

2!5/10/l:i1l:1iL

I: _
.. -

U:at!!Io~ ,Ull'illl.I", ,glliL1I
!.8At

1iII.ru" ~:5/1l/MIl nb
l'apllll~b::,.

Hi de ·Hal!all'1!! ~aJmt

~tall '!{eJLI .s.ab~ gau'W! •. ml~k~ I.ltn l ~h.!'r.I uae etunue, VU/1H9

,p.cllmmHulli

J.rt

....Ufi. kllld'lIJ"
7lI.r ...

,II _ IIIl('l{lIl~rin :::no No)'llJ ka.nun ~r~~" M.n!rla.fIIl~lIkte.klll!6'!JJI !lIlYi kap~lI zal'f11U1lU lI'ilL~" t.il.ntlnd",n Illr !i, t ~Y.
.S~l!di.)·c lI~k ILnllp Il lIuml'l QbnaJC'l
'r[Jl1L ~:li"I;tiI'.

----

~
F.:;n FilkUllA!.slndcD IIIldJlfrm If b~
Yl!!DllIlnl
,aJllC& -

III - t.l1:!dII~rtn 'b'J. ~Id ht!' I., J8.phkt Tile&!' 04!1I.II] villl1lmlflnl'lI. Ibrl'lJ! ebnch:r l• BIlll . !!It ~rlnllJ'llll
~n~1iIUr.

ClMr bll' he.ig-e!.ll!

lIt'r ZI.lDIIJI Bcll!dl.llr.ll.b.dt!

rbrWebl•
all,

10,1"

.s, _

I

I

SultwllllLlIIrl,1ll

DIJ,;T&JIY.o.n

P"st.w;l1II ... hl grt!el km~lertll!l'\ mesllll},,,t

Ifllobul .e<lllmll!%, dm.!r~;;lndlll U!'HHU

tG,lSO

;iO."~

11,011 I:U!:i

I N IY C KSI ~. HWDk:~I (~ ~~lll~============~~============================ .~.'iL Galatasaray Lis(I'si Allm, Salim ======~=--~-~~========~~~--~~===
um
),~IkIlDI:: Sa.trllllllu (p I)

II - TaU ... flll1nlllorll'\ YlJkfJ.l'111il. :fUll, ~I.i:'niir 1'!I~J1 Itflri Vi! ~Ultt .. ml.l!'dlCJLnllJln Iltln Qhl.l"~r.

'I r

rilrtnt~r~dd .. tmllkh.dLr.

1M

IIrai!k

Hill lOt ka~t.a P. V, K. lirtne!l!'le!!'ul, E:Q\'erkot. Eilrnle!lilh:ri Yi!rIh4 15 JI,.,ll.lI'<L

:l~~~~~~~ ____________ ~~I~~~========
'ic>!:ml I<~lr'b tt.lm. ...

mdan

fl

ellkll!lnm 2~ 111!!m~t Gllnata h1l:kmU yo1<tll:-.
Jd.aToll

N .. ,,..;~·",lo lill... 1'l!!!~""D

111'11:

II

o MEOEN

IFII! UII

lI'IU:ON~O

.1" EIN

i

Dllllr:llil lItu:, .!iA 0 IIIH I mOl'\l!1~lph.[J.J'II1L1il e:ulrlltlU
~'Ir I mllllUlUJ

Dizel Gru'bu SatlD AIIDI8Cak
1_ blr ~hrilillJ.
II!.I

Pq'rI!Il'

;SUu=. qkIrI~'"_1-

,.JBleirt!r ID@ Talt5I.m ,I)"II:!' NIh~

!Blr glmlll,l\yla:r ~'_
GJiI~J:D

",Sv -.u:rar..

11 ,DO
ft.OO ft,~

R)"b!k H1kIk: Ifprlk:
~(pl)

- CalE'o" ~
I!:lnllJlp-

dfill!! -

RIIrt

TUI!'OIU

'Jcr' ta.r~

um

Komisyonu Ba§kanllg.ndan ~'i"'"
1GUata&s.t-)' KI!f1' kvrnbj'OI'l 11Iical Crla\lJ;I' lIube..!ll OIl1i1'JJU I§I (M)
kunJ.fl!r..

..I.e~rn. oin.Dlhfi!rl..Llk1iri I,o,uij 1iI1",_k'tli'.

Uh~!Jl.d",
j]will'

If nl'IU,

ioin :100 250 b.!.nlr ~1:mad1~tUdJrd. 7~ d.m I~mem.,k liu:J~
r

d.llliil puoo ••\,I!I

~ksi1.ti::r.JI!l!'C

H,e,

HIibn'IuJi!'Ibik: DVC!i ~'1I"1iI.~'!I

kornLlmll.¢ur.

be<Ir"U 0 :It.filn J.lm lBra:l'uulan

·~r!I~I.trn!l'

(~
I

1I1'W maUlrti lLul'unl.Dlum Ill! IP9 1-01U IIkI&1S,..m[J. t.'il:1Gr m.ldtl)!J&ffl~ l:oI.1.M.a IItt If
"'II ~11im

Elin.b

h

f!WI

wLhlD.

.,00 !I:'l.~1J

m~tI

('1M

!lrt&mm ~U)1II1u

gilnll, .!lot

i!il l<:I ilk'.lfQjlIIlli J§tJklr:lJ CIIdd~.!l1Nil. :'1'119/2 d~ :!i'¥L~ILl)...st'tI,r. proj.!: kqiJ: hrullru.81yh: bu-

lI:1lt:li!l4lrm~'el't

m[ldd'llil.,ln

I!ildirilmw,

tcJ!Wt~
2: -

BLI la~ ~n ~",... Ik

,..mt:1IJ'dJ r: J.l1J.I( ...... ~1t'. e~kltlTli:, li!it.}'mmllk..
~tnam.l!rI, G!I.! .tu.. -y 1k~lIImlll t;l5rll.Iclrlllr. .

111~rl lene:l, ImruBl 'Vol: f~nl'lrl
rtt. mUt..ffl:rrl

dltu'

'!!~

- EkaUt!ll'i:YII t,tJ.dk '~I!II ".(1.1 'I:«.Ilpl.,rl1'l IZU) lim 1!51J) ~'II_ rutIllk muvllkka.t tHn!l8i1rt YII.tJ:rtb~nil. rda.l.rmakb"uz; l~Mi .tmut VI! (N9l yilmdll Til:~t OtlHlfid lm,y(b buhmdllguna llfa1r i1!1:lgeYJ hlmlll ~1lIIllen. ~IlJ .silDful hllol1!; 11.,;; gfin ,1tn'lI! VI.l_.lyo!iL '!:11cJ:..:k e"hlJy!t'!rfi!I!iLkIIln .:tm~l ••••, yu:Iq.;-I(I& ! ~"'U maUd. ,fUlJcn enw ,~l!'!i1.p ~ltmll pj'tR&IIlt:ill.:mf.. yatili, k..,y!ll. .r&!I Ic&blll ~ ~ ~ .-ttlr. (1M';l~)
JIlI.laLmm.& mJl:rIlCI&t

Devlet O'rman 1,letmesi ...u uruguD' Anamur M··d··I··v·· den
~!ctmii!mlz1Jl BuyUl WI~II Tekmm ~illl!'" snhIl Irtit po. ra.1U:fI", ~ef!.ll n.S28 H1. t:am liuu:te. {'&t&luk. '~p.!il JIII.eIl" u1L!!! 1IW' yl.ffild :l'iii!VCl.It n4. iiiltll. ;:'I~: 1Ml'.iWl m: G&m. ktrc~t., ~. iEiltl-.lt 'b1l1~m Cadlil!Jrl Orr;:r:LlIZI 't~~ UW' ~II ''I'M .. :4111~hnk l'It'i,UI ·I{S u.m li!l'Jll!'de" Mli;!',I1 Klz;tt~~~m ? 'I:'tII'Id! U~ 1I.1t~1' tknl! 1(1'i2ill ~ ~,&m ku,e.tl'. Birllll"aztI btIlgW TelauD rji!l'JFlII:!l1!ahn l.IU!'ye:rIill.n'<"n UElI!i ,d!1'l .. <I~ l~J,iU,Q l 1ru}J1UlA1::1Ik O~'W1. Boll. Y,M:.i VIII ~n.tlL'JlI"![ toOl,JH1 .!Iik!Zj'II..Ii I;Lhll va ·Mrrill~-ll !f.Ilill trtLt ym"r'lmlrt.J:I ,111111II.lIlrLdli ifmII: 27,073 M"l! ''iT. :101 adl!illt dl.Dk ,11,:11:<:6,MJ ~ Irul1llmla. ~ """.m)1in 1 plllriJ hlllJ!l.d .. !tII10j'IM9 ita:rl.h.l.Ddl!ll IUb&ren l~ ~ .::nut! 4~!I ~ !I,,.~I'ID. II'I.1J1'1!'tIIe u.b.,1II gkWlff.I!F, 1r\lnd;m S8l

olrnYl"

elUl1tm"

Kimld.,.

,am.

2Mii Md.

~lk
~'ln'13

~t.V"-!!'

Uf)lM9
k(Jn\!1iY

t~t1ofi

.ut 15 ilit Afl

Llf

I.JIe'L

I:OplM1&G&lii:

iJ.:DUIII'I. yaplllt'.ak!U. !'f'O:-Ii'

f'Ilrt'I

I1met;'i'I!IkJU~rind~kI d.,~run"uti. 2 - ~t~. :Ii SMl ulI,)!:'i:&nll'llf g ..llr. J{.r,:tun Iny m'l!tli t&t. t - iw'. ',Bi,. "91:& :'i C~l!l nr.-'Y"IIIIl.~titlq, III Beli'1Gl lwll., 'I' - ~'fIni'l1.", !K{lJk.r. iB KI.Z.l.a.r, 'a.bll,Dln kJ:t 'lrn.rk;;l, ~ Bor.u.a.n •• 1 50l1t1.1IdBn o1m..mu..-.IIa k>YJmda, ;;-,~ ft:llll 'Mr Iiu:t&l.Jk
mmLlI: Qly-. ;l'u .. "de -

1-

1~1n ~T,I h'i!38b1le ,"~r:lel tl!mlnat aln:ur. !! _ By, J..:!.. ~U J4r~n mOl lUIka:rill Or.. (];mel ]ord. ht:a:n'bUl, l\l~""1iio AIlrkillf",\ Adl).J1., :;;itll'1<e, A ...~I~ 'l'r!I AIMY'" lIm1tn IfI.ettnl! mildtlr1I,lI'l:· Illl'l1e ~. 'C&bloluik
b~!II

~re K1Z,1d1l$ bIIIU ~l!rl.m10
~j]n
VIII

gl:lrllt.bl!l~.
1'(1

~-r~t.. rrn lo:llI....

oatLltf;

mlJ.lillll.

I!\Cra.k I

Ilk

ll"rTlll'i,1t"

~Il:;'il, bl'rl~l<"t.! hm I..yonn, mllrM .. tllln,

{lMM

~:¥&:

INIWIIMk. 2Mllke-l'lImf!l, Ililri!l.!m'b1r'1! .fi m" 'bIr If@' }'vama4J1I NJd; Kll!!I"" IIII' m.n.f~ !.irA 1n1l.llit'1!II1olMJ •• IH' ... ' -P&h.Ib d. !:'II, 'D11r1m d.'~6_ I'.k ..t., Bmumdl'lJl okul'lll~~1!l km ... "..J' b'.m.nour, SonLmdan O!runLJr ... f.<!".y
Qln:lIl),an,

1 .~

Alii£'! mrutl!iro2e

,u, m. -

La~

"""1]]


H'e,. yemekten sOnr,a gunde.1 defa di s/'tN'iniz'; Radyo Ii" Di J Macun,u iJfJ
flrca i'aYIn'z.

LokomobiUi Elektrik T,e.isatl Yaptlrllaeak
O'l.ll.. .......
~

Iller B·a,nkaSIDdaR'1
,Rr; t'l!:tl.., .:I!:UuI'Uln lIEn .. 'IlJl!2II At\tdl!!l l<urdl.!.11 e:iNr: trLII: u,nkQr:. rl'tlJIIl'li!'k !.ller!! 1 lI!lflt 155. 'I'll .lM'ygI.rWI: lo1l:omobij 1"lI'bu B.,J,!.In I!lmauk VI! I.I~ i'l'rlll '" ~b!!kMI )I'~ptJII:.l c&ktU', :;: - r",IJ :It:t~lr!' 1I drt.1I 0111O!l:S,'l8 lll'lIdl:r. .II _ Getl!!!!1 t!!inlnat e.O.53.t,lra.dJ r, 4_ ~ " mllk.bu:r m'lll<.",lillllldG ,~D gEl: 10 ,ua.l,ic ]90111 Plr~
,!'M'I!!11

::I. _

fir bUillT'!o:" lib" rd&t oltlt'. '!' _ "~'" I.to::~Ii(l~ "I~ lL.m.a..n~IE. S"ttl II! - 'Y000l{.... Hllb.!1jI I'fai.l. IH.)NIUJ BIJ~!I'ACAMr7.lN
LED", ljJ

n.

HAL.

,'U::HLr

SA,BAH- OGL.E ... KSAM A

S'~
UMU'M

MOMESsiLI

~

l~

gimU lIallt 17' Y•. k.1I111' 9~kll:lJl'~ tuUm .4I1mclllllf. ~ _ IKIlrP"" t.Plclll urflllon. '1.8 MlLlll< UI'~ CUm ... gtknfi .u.t a, tOl'lll1lflDrI: k S4ll.lt:1IlI11'R B",I:II... l'm. l[oml.yOl1'J We;l'llldan 6_ 1_ P!J3b1dlll vak~ .fl!r:-lkmtt~r ...uan ~~lb""'11'.Lhnrt:Ja,..,c~Qr B'J I~. It a:arlrlaIDlII (11.-) Un, mul!;&bWfl<;!~ Banka!rJI.I:I:
:HU!lIJd~.tUmkn tel'OlII!dL.L~bLUIf"

1I.~1!.<.:&IoJbr.

E
,

M'Illtn.ll(,w


ij,n~1JJ !o!.!it, IlJ[)!J!Ir. il t.~EiJlblJ1

Il _ :au II! ,a.Ltl:illdlml!l Dc'ill..t Vil B('!~(ji~'4 .... rgL n ruun" e I.('rl, llDtl!1' VQ b.1I11! ITllur.eL"lan u b~I'''IIH'IZI EEL;;n:t_ IfL al&lllll< alt
ollL~a.l<tlr • " _ T'i!.m.In.t

~

Jq,!IiIml

~r:ll!.

0&4. .Ild I'O.1a1l -'!Ii!! m&Ja_1
~.

I!llJOt:lU k&qm TAlItR ;RAN
iTiiiIi
F!~~1\0

adt.t.n. li:u.rI~~lltr c..d. NO .. M ~ta Cai'. !No. 'Ii

I'Il1; ~:iI'I1iO

10 iNrli<!lIt.tlr.

D~

II\tlI&:t".i'lrn m~Ik'tiIli.nde rHlII.lllI 'i'erLltmll2!. . milt}'" Y'I;pml!.DlHa "Ifli dIll'lll.!l!Jt.1 Wl'nn~

~'i!15

ARb" !.M.'I"VK.

t1l6ililU

-

1

lAB

S.lilld
liI.r.1
hi I

I

Sal.

KtJ]~+
Mol

-m)fl

n

Pltl'!o, ' "rd. Ii n iilbl!'!l • rl'ld • I'llf

'1949

1,.TAN.UlL

dilri, Ilstlln malzeme
HtU

"11''''" ~ MIIU -

12 ~Dd'1d. No. 8812

HOalOYET

HAKK1N 'YlLMA'l

MUDAFUYLl

MVAltfELE

u

e

'. . rlZI

$. Ginaltag: "Maceraperestierin

egdana ctlcmasina imkiin oerme . yurdu [eliikete siiriikler; digor

e~hn emniyet,inin m'u,laka' temin edileceiini belli'rt.n Ba,bakan dl, yar I,mlardan bahsederken 1Jbunlar, bizim el8 giizler·mize Gs.k olduklar. i~in yapllmlyor" ded'i
Lippmann ile ,

Yalc.n aynl FI irde •••
IJk PartlsI ~lUdlmderli dUd pllhr. up' dcil1t!JHe-.. re, ~t1l ~tf! ~ b.rt. ., ~B1ri 'll'lUlwe b~ IIm'II!m _wuLdt .. 11:1 ihlbBl n ha]'Hb 1M ~ .rum .b~ had Ik«p 1"~ III.Udlml!tI u:ma.oonla bl:r ml1d:u IdL S4.:rI.oD lII'ektll'. e de 'OOUIboy _bl· urlt I NeIlrro blr'Iolu.r~ laalIydle:riDe yi1J1UIiIlile olu IIUolbuat ka.ti[]JJ'una dab .. demoll;·
ntflc II: r hBJo IIOInn foril'1'm

~,
...
~~~~.

T)·"M', ~ (H,ull.1) - ~ d.e hnll.ae&ii >DIg JllIaD I~it Ipl~ f.bJ:ikullLD:I t-l!lltel .. kl:ia. ti5'iI"lOl 'h,· ~" .....t '10 or" Bqb..tu !;i__ ttin (lglbl.!~ ... J,ltotmo'l..,. BdJ.Iu Ii • ~r BinwliD IJtiri~1t :r"f"lg)lll!;r. 'I'em&l" ilt ~ Ba.tb..lu,,g, lInlm. (D mi .s.. I. lli •• III) .....

Ejl_lf M'd1lmttf

H41"tiikICn m jIfll[,

.rl',,~

lJlldtzt

WiUia.m

Bollk1ol. De bua&er

cq.£'",rin. B'GJIi"'M 41 bl'mil

,,1m,"

,e1dllfll

&mR-lm~

tb~t

bimwl!mu.

I 'd8wIIIID.

Om

-

]I'd!lhmmq

etl~.

blllJmm.ali:-

leml,le'l'dl 1m hi. iW.rliI mWauidu

It! 'kabul ,ayIlMefe ubt1. (I

p olmUI)TOl'. proJI!II!I',mlakEs)' hu:JirwlInaJd. l,ttpl P.diU • JIg ]dill' ,it !Ji: POI

nm

na-

Parti 8a,' a- I, Go deste k nust
Celli BlJyar: "'B,z birbirjmi:ze di.i"mBlIll d('~rliz, Birbil'imiZl ilkna .i~iD miicadcle I!d,),orW-Jj diyor

B,atlll 01$ Bakanlar topla'nlYOf
Pat-iilM

.

.

••

A.

I

Topll:lDU, C;lu·!I.I!!mha
. I.6nlirR.
r-;:In:lIZ VI

S-;UIDD
b:i.lll1l",

ibaghyncak
15 {B B,C.) Amf!'r:IkllD

Esat a m t arakurt, donya turu yazi arma 13 Kasun' da ba,byor
I
I

bllk"Ume'!o1 c:rl..nto. matbuat ll'Urri !lnJi,,~ ,dBlnclm-uln!:n tam atbildni candan. \'8 I~ dlflidlklu'l·
I 101'.'

.B.waol:4n

8DikmUzdakl

bol RUnt!.Pm~e Ach~JJ '~b.ll

l!!:anabilme.li: ~k

~

olmu

dJr. Amertlum Dtl
{I!liIl!ol3f111

Qu..r!.Itl\. topI~la.r
&klml

I", rt Mr.

gaoU

P.lrl48

lit MuJmu~t 1[-',,~ rs Ell. ' IJQptr~ t. VI' mlllll:Q!i'Z d!'Uillia 8ii!lIaJurtl ,.dhrai'annJ .Yenl S'olJilh. tld lI:l!;'jJ'f1 ba.,J~U!fcaktu-., Bddile. baAlklften 'rllyuk ~bJl'cr IICJ{}-' Bagilk romarK'I
ptBIU

t1W'r1JMJJn

tt.ttJIJ'J1!rJ

H

ril, onu,.

alE ,II oyalsmak ~ a OhlD~ bUIlhutI, it oWi bLr h:a:l"I!kd~JmPb. "-f) H~1o Ca,. hit I'll ] dl!nlokrn.i!lk m~1kt<lInde me-vet! t .....t'b-w baUD. •

IDNlu ~

ttt

B

1 I.l'IIhk,
r:....bn

EiD.l:'Bo"11,,<

&"1.1

D, 1. i1,)

nu,.

bfrJ/Ok

(ikl.lfJ!lcU

/dtI1l81n! 'fOk Ud.>mti'tm lIldkod'm

~1!Ii,

Avrupa

e-Irm,fi._ E1;tL!~n" rr.d1b1ll6ijallll hi, !lQ'mmi'an et!'lIlJlliriz frI. bu deref.:f! emsaldz (,1'4 .relo~et MUm~:d prlc koray

Uu.

llin bzldanila Inc61~tU:1I y..{I-' 1Il:llolr Ib:ero .!hap,. ldt ~':dJ& I:I'! yoUI.dL SankI I'm hap~ r.omk. 1t'1' !e;1 Lo:ndm., Parl., ~rn&,- Ail'na ..8 \"-.,IJJ~Il!l IIihncl'!' 11.l'Im ~ rib L, , Hcl" ii;ii! ba'I .1M! I'IIJC.ID. bill . 111 p.pb 1/11 I!W, Ir!lnde ~_~lIerl" n tOOl bb' ~:opIa.n!:JU., lI:ezclllL ~
11
III

konseyi
kapandl
Sadak, 5umal] we:

I

11f"i1lirzd~ ru,S'UanmawlI,hl". l)ijRJ1(oI rrunmd,,- IOO.OO(} kt· Ilonl~lrltJfk blli" I'ltllMM y-llpaD aiJdd,e rommuUI'UZ .E'ad I illcrhmut Kar,(lklJl"o~, TUrk 'tlln1.ud ed'dlyafl iO"llfillda dtfdlln cn~.d~ I.'C f~l!'ka!lJ.a,f?} C'az-~'p. dejeJ'll Mr II"-,!'!.'!"

o.lnUYillI IILl

It

~rly{d ltaroekdine

hmiU

Ttlrk

mat~lIo!1t

IJu,rude !1d!.I"m'~lr...

13 11:' 1m' pruQ.l" ~M~iIlI iHIlarenYeN So.1.HIh d'unlm'Jndm ~rgaclJl1VIUI 1m: bUglll: f!uJ:.de, 1IU1.in dilrr!llll fflPmb-ke'ierlnJ bulac-4k,B:lm::. Fe,. lIilzIJ CLJUJrlhrim/en tr.ntullUf dCf 11 kGUU' I#tiln l'iIllJlitl«lne .A:adar 1u:prl. il.JfQd Millin 'mt"mkdr atfejuin4 flu ~.rl.in.e,eektir. Bu biig:iik lilY. l'msLm !tillU:u~l'k ,llDiihlUde,n~tI rl'-IlmJl'l". dlyt6lUn:r /d. ,imdlYf Imtkrr TarA: DIG' te'e.ri.Jfiil-e d~iU. Amerlkl]l (If!' At!n.!ptJ m.!I"llillatmda dll ~ar dJlflf'mi fir. d'€.rU Sdah. mBl?gflC!ll'.d. '1().(JOO n· rfi: .!Im1ile fJiitJ,ldt g.t'"l:{I'fflCfGe 'IfW'lJalfuk cdduUu &.u diIln· I1t.II ~Pli1't1M' Ii!'~eli'le, rfirk okuyu;rnlW"llttJ lIirmtf Nfl:ql iitin~l'n:iletfir.

'n-

till

111

!!lU~J" II mB.t~

hU&t IID.nIU!Tll ~ 5tH biro nllu. Ii 1ftl'VCQ.6 oinmdl.f;ml ~r 'HI' aL 'o-ruta ma'tilLmt 1r1l'r;'13n, !.mlumJ Itli1rl:1m.l J' 1!:a.11I'Hf1l!1e, m&hkuna. Le-r-e Z1ll'lt alg_nu I1nl. • 'lin' 1q1. ~e t b.nbnTh, ~l!l'l!I l!I!iyJe.. 10t11 b'ii lIIihlell'l, n.por IuIlbll'llD Ill.:

=_

Lippmann dUn gitti
BLr ha!t.&anNl'~ m!ml~~~t1ml!l!
,fA-

E,min,··'nii sa C H P I-'''-e '!'. ~:~l~:t: l~:;; ~~~~r~d:! Awup. :~~~: kongresi, ~ ~:=~I ,..~~rr;1
h.t

Bevinl.

gor~,lo

Al<blKr-15CtLliI f
eden arkll,dlLtlClI;:

Bay~&

rtf ••

tt!lclol'llll.

~LI

dllrllfOr} D,P. 2",l!lllDl C"-lAa :!IU, D4!mctr .. t. Pllll"ti Eg-e bal~~1

t r:I B.:kJl.flllg'1l'l1Q Y&SltlirL liIqlnC-i otur'lll'IUI'I. .Ol'llJnae, .. "..,ltIdakJ 't~till,t! YlI.Ylnln.bllthr:

K!:~IIB::.r~I!~~f!IIt.";::

I-----------------------------==-----~--------~---------------------=----------.I ,Ii,"·'

Hudud '.u gere" n' lk -I" Piyasad,aki fI
B U Igl a r a 5 k-·'r I e
.. . . . .' ~ ", I. . • I' .,

ltel!:~ ,gIUnIJl;h:-.

-----===~---

-, 5i h,i ,dis e
aI
A

B.w,bdYl.na I!II bUkOnl,m 'l'mn~iiiI'. DllDuo ~I!I l'1&f11.ml!lu MI' II. h& h II.Im-rd.lyl ak.ona IlImaii. btr Do::th::m .~ lID ldmblUr ...11:1' ..a.,.lforuL ._ WIll Ikmokru mllD!lck..-UeriJl!I1:' fI1 YI lar "&1', btl bylUlI.r 41)'11 (D'~lml III , 11111 III.J •
.... "-!In Cahill d~ ':'11_ l!!UkAme1'tti

4" l!ulu.I\UI Arne

~eTrind

1'1

am-

BiIIYIIII" kllJlu-' y~Junlarmo:lA alh Ul~oCl Ll:r, Will f Llppm.&rul, 'bLr gTUJl Yoo lKJ\labllhk. bl.: halk l..~ tars:f'l~t11l'1. Iml1d~[, ." ~ • 61lq 'Y:p.kl. ~"'!1& mQt~telhrfi bimlu ~I'! IL11II'l't.I.r. ElI~Mde J<III~_ IVImI.z.d.e:n. &yT'Ilml(iIJ:' • 1&11'Dian, b..,tan P!l~UI lJi:!{mcnl r • Ltppml.fl..n, 1CIf'&'ii& IJlr ka( tI!]~:N!I"j e:le-.all mahaillIq iii WI O}IU ,1Gn klld'lifb.1l IIiDnc& Hin.41at8J'I.. 'ftU o1an C!!near oyunu 1Py;n"},&:'iLk cJMI!e'lt "'I o:ra4a 1l.::I "]I ~Uh!! r4!. t.eu.h'llr.a.t Y"PIIlI~I~d'r. oO.I.a..It tetkltdu-<'e buhm~6RtJ'r, (Dtll nU 8,&,.'I. III. !II !:Ill
rl.ImJl mi!Jhur

ktll

Valinin sa.rho,lukla .. '. m·ucad e I,esi
h
reUln

iI:'

~"

. K'
.

,enm

g~ce .tllll"W I

I'

Em;II"I1II~ (:' a, r Iii:... 1<01'11' Ii, ,I i t"I'I..,llliLn.. I I,"" ,,1n.ml.7ll'I .a-~ .. l" olill,o h..lrl". ;I iI.. t Iii "'" f·mlJ".n,1 Hallt.·...; bin ... ," ... 1..,11rCOf"nI nl"'DUA,ll JIIr'llml~tl~.

--

S-eriQd'erdc ~W"ti lrk,iJgii'flf' a~/r."Ir' 1mTof'kf'·' t>dpnler bJi,l1Jnd'u;1.I Wrrrt
dtti'fJ(lF

Bir kuy Dlubta'r.BID iizeriae atel ..'Id eden .Bu- arlar d,an b-· G . ii • '11"1

.g.

HAdiJ!!!emii] t1:rlu fl:ki1d!l :I1:ideTi oldu
Mllycnlu.1E bLr tlrmlnll~ Ilmv&.lkJc l'Iul.li kOlldiogun (lair db Y.l!flTIl" old'upmut: b beri. rllUlll" Iml tiNlnt piy&S .... , IItL VI! II!n .... · i ~ Me kvi'tllClll:lIEJ:ur. Bu hU!lij:;r~
dlllL JPdindL;clmil v!'nl mlililcmai!: ~}.'1t>d511"~ D~'I7lI-lUNleD £1)11"- b~mE!JJ bl.lilLIl Itb fil U{'lll'lf Il::ln;,~nt' gel;irmi" :I\!~km! B~nlu'l!!lI(!< dii;Eiif b.:llllk" U:in,;'!",I, ,sA. l' !!1I. 1 tlii)
1'11.:

Be,i'kta!j "'" aslmpa§a K 1 - 1 bera,be.re kaldl

.!10k_,.

k!,1!1 r d a tefti ~J Ii r

I

yBlPI_]fCI" iI.. VIlli Pool. Dr, F.b IIrc<l ell'l'll,(ltll', ,.fm (l"UYIII b...,IucnI.,,'l1da. Bunun UIi.:rLnIl BillSa;' 11001., .. _1 ~l1llJ1m !Mol adiJ'i> liMn; I MQ,I me" r, I,{Ih,.." ,l1!i.li 1M. II .. lot.:n. I'tndt!n bJrl5l ot<;lmatlJf I.Llllan!:. !.Ie lOOOb[j~fiin r.. .".. h.o.L1U11111 mUR.1I!- bul mil1"h'''l'~h .!'lId '" IL Ilml,.. IBDLIlb ~rn. IIh'~ !!tm l!: '''t-<-m~ - IlJ -,.. ",.bl' -fIJl',I ... lir, ir kill ml.lbtoJr dii.l:i& aUk II.lIfWIlIIrllJllwlml lIiI. 1'. Su. l' CIa') CO.!I'IlIJlI s•. i, ,l'iIu. 11dl) ,'rnk ,Ln."t l1Q kL n-Ulln. Ilk' 111DilQ mH]J
bJl ~ U

FIoI' I, II,~I ~i s....:Ii.1 r''' ..... tl l,.1 r"Hi ~ bl'lI F. lLl D"nlO";F .... b.11 C, If, 1'. ~I n,ilJ"h.1ull"fJIIl ,~h' :!.fLdi.i lh.. I~rinln mlJ,fll it "llImlr .,,...,, I"""n..!lIill.rI 1II"Il .''', yolllurnD'f1 ",L1I .. alti..,"

e

KU'kianl1l ~ CRu-lIIJ.,:'" - BuJgl\!' 1(ncoM:I l<!;yo..'1'i Bul~r uk rlnl yIl, d/"ft yIlnlll1llD1,tlr. hlllciu-u dnLnnd.. ~kr k8ylJ.mlWl~ QunWl 'l.lLN1J1fl :I,.. tf! )'1I\'&rlLP&P ~~t;~nh!-rd,a b!r hMlIlG olmugtur. uk~rI ;;"~bll'ldfM bl:- tl 110m Billgu h'lluudurula.ki l{ona.:ieJ'Olll ~!.!lgu k~yIlnilll mllb~a.n SalIJu Ij;'l hll 1', Ilk- ibML O~{I'J"lIrll.k mlJhta L11 illume! flrl.tlmt. muhtN- l'1n.lLr .'IlIr~etoil If<:I ~~rl tll.rlEillilTlMn r,yln 1l6nmubakxUi blr rtlltkt" lke'll ikI 1I'I1.'i.hIJ SL:lII!r"" &II .• IILI'I<lM y&mllUln.rn.k l~NLnin h'lld.lIltM. I!:~o:-"~k kll)'011dol "m<l1l1~ IrJ:rtulml.!'IIII,!I', 11101 alma.dll, tll,iter Bul.,gV ulfm '1"\1 I... . ""~ll t'!"lnt oIrlll'llllll. Ih-ndl1tl1nD C1UI'IILJL!~rl \f,jj, gc!rt. dbnrrll~hl'rt ~bi

'liM

"F''''

"lUI

Ii!I~ .. .. -

-

·

" ..

I_

H

H.~.~""·""'·"."."' •• ·

,...IP!

'I~ "" . ..

BIR Y A.PItAK

,Sabahacldin

Ali
boil'

d8VG'SI
yerill'ldi!l
1

BugOn cinIJyei,

ke.,'f

Yllip,]acok

.. sa'natk ·ar' ,a.l ge,Id' ..)
A . . I_

Yunan

I

tiyatro

B.'kt.k lJu zup'pelikten
y ,ml
"Dfl

ULUNAV

Illp PiP 1.111 ,.,."'1 _ rr 1III>lIIllItIla.. I~BlI ~lkt!1Ii!:!:.
!LllIIiI ,tuif<

R'!!!Ci)lIl • ., ... 11, M'liI)'fllI'
;:!II)'.

!!lUi b'JlIm U:Il\.li'ilnll 1ft "l'In,111. I!i.. fltrll 1iIt,'llrutirill. I!Iwlt blr !'I.I~U' ~l.Ilfl!rum ll .•.
lIu ~DllpilillJl:1 lf~(! ~ I ,,'" 1'1 ..... II. iUll;ililtu l1ImJl" !f-Lall lIrj11J1jl dl!>i'i ,!lull; Lilli l18n !;IlI,unml.l~ IIf' oAiill IlMimUlpeu. Bunu'" m ... In-

In. ~drl'lJIGII'PW""
!'I3111 IU[Ui,-lH'

l'tr!l!ilmcIU:r,
pil'l!lll

IP,lIi'.
I

kill d

IJnFIl ,arm!'

!',

IUnl!,

),318-

1I1l'f!~l'ifIll: II "I!'!II'" II'!IFIi Iialul"" Ita.rll lil)llll'jlllr !f[)Iao (!l;apnJ'III,., I rril'
m.yhilnll 1li1l1<1II1111'11 lUUurlliJ'oll!!r~ IIIIlf ... lih ••• FIIor.nln ",III'! rrlrlN .II: fa lIu,,1 I' Rued., H4 i:II'I\M nn11<. n.n liilll!, IIfmlll;)rt G.llup Ep,' 111-111.0 11. 1101'-111 lI.lllllll . .,,1 ,[Ioplnl,"" I~", YI:lIrG h:l" Onl, t:!r:\I9'u II '~iII"

dill All. hiD bllrI:!Io.PIlM!.

Pay _,IIII!)I.o

riM n Ilml I'i ~ nil Il! Inr .. i111Iml" IIIlIlllII o;u,.lJr d.. brr ,r jJpelllll tilll

RaVIO-IF

Ikf

,.t

Bakan n cevaplarl
:IiI&lImtllrllli: Bn.liniliol ,iJr.. Il A4 ... f!l!Q dUll ft. hllin A.nkQ rIl ....... hrl ml
,z:o,

rllrlll, tlih'lfi

rd ",I .1ml IIU IIlIJ ~ rl M Lit. 1'1:11,11<1111 ~n ~3~IIQ IUIil.J IIh';!I~"k. IlIIco1In 11".10.1
ihI'I'IIrJI

"'.II

,t~. ~
D\lII.n,

kBllilr l1li1111 ~111l" r rl lI~d. lid .. y~1' Biz firkr r'Dr;i ,,It'3d,, ref"'"" Pli'iiU ikoom l:ir Imll'l'ol'tlJflY-lu bu. BUn lJ,IUUI !l'~11 !-ioN .111111",11 ,~!il}:r

l.lIf~lI'Ily«.,"ml,1 "l:nl 1Im'III, ~

nb) II (Ktulml!l') 1I11rift,III!/' \IiLIII~.m, (.I<~~) 1'([,ln' till=! I!!II:J~~t!.... ft!i'nn HlII I.i!II'l1a rH ~II kunllnk. I. ... h 11;.1IoUI rll'll... N, lia , .. '-'illt
b1i1olmllill(W'Jnar) DI ("'o~ r) iii
ka:IJUIlIDrl

"'i'I,

I,

mi,t r.
lB.. k,llfj
.1LAJ(;

HI d ~ \'LLi\~' 1Jl.. Vill L

Y. B "'dL)... HaJjlClLI"Il Prot. "urlll e q KOIirlm ~ '-":! !lIUII 'm'Ildil.t !lol.l' MnUFfl& Y4pml,tdr. \1~L -

I
,

.... 'if IIUAdIlAJ, lillhlrklll !lUllllllml, ... I( I,ll I!>Il daru da~n

lI!ilJe', mU-ilkl II -

hlt~¥IIi11111'hi,
rlnl,

millT !ol)'.r.u ...

nlhlinl III. 'II illl, I,.)

e'~hrlrnf.:l8

g,den y" !'l(l1l11 GflUUe:;o ,FoRm l'

.~I

I

ltlati'l'Id'tr}.

lIir Il . '. 'Ii rlr. !Gnu 111 ,,!Ian b r Clingl ill !'ur; • 'IIi. liealhlll'... Gual, lib' d!li!.liitll. .1 lurk.. mY !III til H¥dllilm mml .InlO.llli'lmQ.!r.

ti 'II IUli1!1UI Mlilir1liflJ dlllfUlii dll bl,dl rlln. IN!tIl I!!!II Hii' tier IIluJ<DI In 1",1 k.1Ii

lulLHIIU II I 1'1 ,gAL III I.~ l'G YU) 'lUI", Ilir Ibl.Wrllk 1M mLr l1"ru 1I!:I1'jIllrLr. B'II1!i ar. 1110101111 d~'k kim: nlii ·llpel.n. o;mlrM.

,.)tI
4J

C-n.1i1l OD R:IIrl'l

arr-OOJ!I.TI!II _ tbi. ~ ,.. ,.IJ rflq -

1II11,11fI'I.';

'*"

• IT
r

;pI/III!!~",

r

.,

""~

-:..""~-4f,o! _,~

~

;II~"

_...~

HagatlmlZ
;II __

~

y11 yurtla

"r-"r-~

~,"'j,ri"~

~~""""I!'''' ..''.......' '#' ".'.... ' . ..'' '' ' ' ~~~.'

"""' .......

Yava~ yav _~ !..

0 .. 0 bin ve emli o]iiyor
VeJle-Ie 8In, Ikrnelinin
te,fll!JbUs~ it RalaHI bir displDs er apldJ
~ft'D1lt Doom.iif ill 1.. JU. MliJlWI lto.lnl. ~"Nll'I di.~ .... .. ri dilll au' ).II !l4j m.rU'iml. It 1Illlttlr. V.tl ·Oft. p~pr, Dr. &hr.~It.. rim Oi!!k .. ,. 110. Will;; t:nlldllrtl Dr. F..,1c V"-;I<llilll ria, lllLl .. ~",ILln. h.~u mOlr ~lmL. D...r."1. t!q"kln, 11:". n...rli~ Tn'ik IhN..m -frnl, ..... D, r... 11 h1al,-utl"rirJ i~1-! .. tWo.! ~n ."n· rIO, I~I' :onl :l"l.Il1"1.l.A 3J' - 4(1 ",1 I] l' 'l·rnlinin t.lm .. ln .. I"lilllli" .. a it "" mi,· "ntlml! :biJ.m.Um ilk d {.. 'L'lJ.rJr lfli~ ..r,,,,11 - .Ihlrlld t Zi). (l~'UI, 111"1m jj~ :III. IIloIIJ ,ilinI lIinnl, 1rIdD.DQlIru., OT11l11 JlJklbt.. t. ... - f~i " Il: kllll..-I.. r:.,lIl1k K.tJUll Il ltJIo]' .. lUII bit.ul.,. filOIT, ~ ,,'.1 I ..... W.mJJi. j 1.. " .. ,; '1'"41,J..:I.i, .. II.. ilKI.1 ,,1....,1 . ..... "tr.rilM SultAn Ir....r'. "nllll Jilibl Vii I(fln.,li d.Mm. ,I,".... 1 , UI d'lI ;i,1u ~","mili'" ., l~b; ml, l.ul .. n.1il !.,. hl .... H I In ""'. Til!f • mlbl.l ~lfUi bl,lIl. t...r ~·tlil l"I'IIIdI.1I :rIU~rlill ill "' I'ln Du og~I!i', hIJ I'Illllid, II "".[~n 11.1kinl[ ilill ~~jpn.". ;;:Ill&l; loir !t,'rrik1 III, • ,gi.i \'0 r~I'·1l 'l>lr :rlirdc I'~' I '~i' 1:,.: SoUC.rI MIn "loll 1h1l'Io.Oltl«1.1ir Ill· .t,. h Ln-1.. ·'fi i1l1lmlM .. k 10 ~lrr. II~, Di,..a.rbn.ku'dt!. ,1<ltP-'I) ., hid •• Tilrk b []ir hf.lit"" "ul",]) i..I.t.llnk!w,I" IL-ai ~Ll";Il, jl:ll bu~·\I1t "!I.~U I rln ",[pi 11i~j III ,1,\11, 1,"1"",1f m'!!'t<all. Il. aiTlflelil .... illral ~<i!lIdl!lr.i•• Jd.LlIi '" eli k lam Im"""I"n l,ul,l.dljf.1 TtI"Th. ",~kt." b,t.,. bir I!I~ ~tN! b"b ...... i..1l1'1 I."'''I~. I 11111... Ii. n "" . !l(I''' llibQk ~ lnn I.... I" [lrull .. 011 Ililft ,.~'n.. InD z,j. i.,n,!] ""1"",1",, u iJ"lj,jollll . uri. n, i d.rin Wr Ii1IlliIl II. h 1>.... i , IolllidAIl I/lkU'1f111iJ111' ". Lu III.,Ii N~mdr k:'lm.li" Vlfim lul i i ilj1,w. 1101 ....1 b., rrh.li L.. !... Ii,m , ''''If'tl, '!I1i, •• l til! I II rllll ~"i ..d1ll"' .. 1 .:b.. re .lnf,,1 o1'1111,hl. LW1I ~l' :I'll...",,,, .,1101.... ,d_lI.IiJ:l, !!III1!11i [bl ".1.1;0· k" I!' 'nl "ylUr ,Joilill 'l'1I.,1nw.'f' .I" r ....... D"I.LII ltadJir , hi'l.-ri'f'!!tl"U"'f~l' II'!!IIUI ~ Llll mlllJ m ''.In., tlfad ,ud &1 .,:'k"llt. drmi,tL ~1t11l r~il:'JIln r".,m"!'I;"il.:li."N';1l 1u7m tH .. 11..,10 .kIll i~'iI1"g, Zlr!!;, t.b_'Iii ....'" "lib. 't'11. '1''' IIlk "k.nilli .1", ..'" "lm~1~!1., <'IIi. rikirli "no !!'!lim .1U:l"Ji1.lLl L111V(·~d!) diltli.lLto kl~',",l»i AIl&<lohJ lUll: miU'T'!to;llij,J T n 1i:.Ill:III!III !Ji.· ~

M
III

l1.1t.1T. RIIII"I f,..Ja:aiiL Nil:JiD .II~ 11\1 S"LtllMl "'~m.ud&m hW;u rllllllor
,1Iy

II!WILlJ1C!JljU

'Dlr

.-Im.lml. .. "t:.... on :m.t:!lt.k .. '

FilI.ri.a1&

,;o'l'IU1.

I... ' & oJ ~ -,J br.

lI.url.Vnlllk I~I" ~ rn.lljI"fIII lUIli..-1t Ihl11At'IlJIlilr. I wntln.. III ~r IIu 11;11 11. ,.JIUI A¥I'1!J)Ii'

=

IA"n

,,11111 111411.

IJI'I'U IUlI!1

II...

UIUIII.III

..,1

I:Io1.blllr I ~ Iw..... nh:ll .. d 1o.JI~ ~lrt, IhlruU,.1'I

r~."o:1.

Lr~J[]fI' tll. Itumta ....1II 1m11t1il lat" h". 1IlII!Ir !l'lIiotU • &lJl1l11n M'lIl'1mul b .. nllln 1I'~.flng-

j",.

e:. ...

"ll

Ii".

11'!oJ 1'111r11 mllloPlll. I I ",toIlli IIvrlhl I bUIll r y July,U. II'IIrI mI!'lI!lI.lpll b rlnDl J I!d. WILlI, .. k[~J.I.:!1 O"'UI . lI.l " ..nil t IIIJ • r Idllip .:I. tI!J ... ym ~IM!-Illr. lIul.nm. .~. II ukru iIIIvrlllpll.ll.l !;:ilih IU.. (l1h.. "I IIlIlI! l1li 1M111 ·TUrlo.~. ot!l~IUIIll] ... ill'l ..,u. I , Iolllr'loI'I Dl!.UI'ILlr, 'IInl !.,-!,Ihrll "1m hl 'I' u nilnlll::ull KI'I'allllll M gilKU( 'Ioi ImWIJ. b flltl tlllir tlU~rl.!I»nu hll.!I;\n.n. mJll All i):I.t:llPliin C ImlJlll 11'11 l'1li1l1li'"pn.,llIlh. E, Tilr" ~llu, r,ll 1O~~n QlrI ,- 'f hlty III.rbIM A'IIfUjlII I iN II rt eil rtli tnlllII U , v~I''',!1111 ~1Ud.1I'dlJ.1a:r1 illr DIU !II ..... r'lllI1tiJ d!n~ i;!!:!U!11 Ih,lt JIiIt-1' J Ii IhI SUII n MIIII1ll,! Ab~wlm~dln 'mil)", lIul'l 1I11l."l1i ... !.ulllll

1l'I'.

hoalllldll

J'D[ clll[utn

Sena.tOiDun

1."1". n ; mt"ibll_ rnru~ ara~Q ..
ng·i~h"~i'i

-_ Ar.m _dill Lu]o.

nBIn.

•. - j)11c~rl"l'i:l'l" il1irll,.... irmi bL" ~II-o ,,,,LaI,. d"l,itl>1I1mlJli d.llt:lltiqi, .'[n,.. ('sr.r IIJl.lh'lu:I"li' ,... :Uul;':lirni .",,,.h ~jLi

:OlIinnlteaill lI1uhklif f i.l1t l.ril"i I" rkil'llR "or;"", EII.d.lI ,OUI' Trll-· , i d.II' t. WI '16 Ia.h.neal... bll.luIII ,._ E1i'".,..d IUulllU,T1. Illb, LUir 01",11, 11 ImUIIIU! 0.[1"'. ... n II I ' In II ~bn ~mt. ". 1." ....u !JTl b" •• iarfil" .. 'k. b.'f D.l ••nll .. d.. EIlUJi.1 ~ mlNllrliiiii ".~"k b;). ~.~,,'. nllm L' 1 ' k!ZidLI£ i 'Il t"k '" lan mmaEljlfill i.!illl ,-a.km r.n~ I r<"ll m..m!];rl&rul~ mil.~ lI:1:il "lil' ,II .... ·I"1I1lII nil lJ:oll.~:'j .1 I • t.. II:____ V "',m I III ~.ftr."',,",I. Il mil, "11' nill 1...... 1!l1lI1i1dAlu. fltme .. ....,.. I f, dilg .... bt.h Gill ....... IiU!ltaltli.JlD.:J. ""'~ t' .,. U" ' .. " r .. J t. -. T '- T 1-"'" B' 1':" ,- -" ............ 1'1'" 10 , .. 1lll'Il.. • ... : lUI IIr... ........ In,,,1 ... r.IU'''· an! bir (anm. )'IiP!JIl,I,.,r: ...... , II ~ 'T ~r k.!I ' "rnum! ....'

~1l!lniU.l t .rill. Itti. II no JIIl,:',1 Olar !lOIn, IoarlJll;a.o TIT .....11 1'. lilllrlk.1I1 !)Uri I nell. 1 ,,1.1 •• h"llllli!:ll k.lr:nl.l1111'll1J. TDrlr.lJntlD., &11' un. ' Ilhi! IIIInIU on ukU: ,.:. 11'1, E), Tnr. 1)111.1, ''''1 • 8111 Q.I'ldlr II. ijlan t'ul ~1'lhll lind nil. Ilu II'IIt~nm1 tul\m.:ll AtI,n tJPlIl Pleml.".lIn, Ilrirl ". iiilBUK'lI1I ail"lfl ~u It..llt - -lL1!i:i1!1 .. d11itJ.r, III;;Im"l'l. rrtC~dl ilL" Jehlll'hul hll'lIIIm.fl'ha~e'Grt. )lllI"tlLI, iiil1lU.n MlIIIIll tDhJ''III~1 1t... ·J'" !:IU, Iblll ~"'I1.:1ln ,.,i!I i!iIII~IDtin Hlrltlllrl blrblrlnl Ulm III

IIlml. fan 'I r.linllilr.

r

..

,I

dDI

tall!. Ilrkll"D11 JI:l: .. 1 hianlHlI .. !l~1'Io" II'I:II 11y; l.:Im - ~OM .... I:l.iii ....

I"

iI"

mllo!!,l,

......

l.'

w

,1 .. 10 A ...'Ull'lnlll l

'

Un!

.",rClll ...

I;

.. J'lIpJllli - 1:1111 "' .. '"' rlill limy- :lin Illr IdJr. 1r.~l'ff\1I~ fill .. I. clllbBu. It Ib;ll blr 11ft 1"11 III. P.;IlIIOl". H . gil P ":11M m I zlla..
fCltnl on" I(lil L.,.rn I.ml 111,11'1111 HI]_", I"J],{istrrl o!m.... !a'UIL Il..i nU~

d. II'

iMtln

y A 1 AN~Ya"t-ay Grigo:ti Tak :f~f

HiikOmel Tefti$ BakanhlJ Servisleri p'lanlann tat'btki ile me$luldurler
.V re y Tok nl.
lII!ocplull!, bUh llDuhtJiliJ Sooviret NUl

yadJl. l'1lkaelt dl!vLet mdilUiflan· ;aI, ha blnat ~lan Jillii ~ giliKl !"II.! t Hillfl 1;11i&L1slLlk o!,." '1Iluini It k~nd1slAl
!;ol.; sw bu gOil hafll'imlll! lu'l· tu.\;:hnnl bis t'ttift i.;ill logiltl!r~~'11i ~1fLm.m~. bu ~"U1~' !IIIr.a.d."
....

me'l'kiltl'Q ~"nll!! \'aziJ~l.endiri[· mill olui. ~moJlJ!1 nLui, G - Blll'!'llmc:t tmrJJ bI.ku • ~ aervis.leri !rl. b'UnlP pJ.&n~J"1l!l tall:li.lrl ill! me.~!nI.ldijrl~r '_'e gillL \"IWielerle JIUillk mevld
Nhibi !kimseLt'r':i.e ~azlan . ~]<:-r'! de - .t I!olvn l~ rr.b.ltiE t ~dl!ll:l(_'1.kr. Hail' 1!Ial:nJJ. her E.l!n,g !;-eA. her dDmlcWr, li'en;lijt 1r1L~lfI 1'du hn bifilliD. Dtl ~trol lI~r

)ilmHll

U'I"V~t 111.~.b3.t bH'D..kJIIar. Vi iuskl, G:ro.m.l~, " " mill tJera.r:Dl konfe ... nil • 3 llLt1liH, bu duromlarl!eo, G~ll' ]111' tlzerindl! bu tnJJt lylilfD !y1.
V.:Jl"....

SM"...!t IdllIedt~l4, ! YIlbe.nt"1 :m i.J ;:Lh.Itl-e:r Ilzerinde. gi'irliDli~tl!! r;;J.r.nlmll! lmi3!i.inl l.~eren bi r gtJ. Mesor]

rtGlt:lt1 t.a.raflnlll.m bjcl!~l!ne!:e~-iIli bilk 'Elunu bildigi Il:in. (iI1', noef .tnl IUmpdl mll.temll.ill.,..eli aar· • lIJll. I'"llksel!: mevld sa.rubl her
ID58ll, hl!r gilD bir I:,;ok l':mlrl~r \'I! dir(>~f1 , '~T'lDl!:k .Iorund:a-

Yllbu"Il·

~.
.lUl.ll'-

Bo·,'yet RllJIrJml~ kl9l.lil 'larJ. i.;lndf'. mtu VI!

klHttr, hl~ b:1r!.1 nnnilan !min. detlldir. M'~tm li"" I-~t11 UV1J"UU'I, bil' mnk,Men iJria • fttl,j r. iIr.t rtlull:e Din II!.Itmdo. A & ,gi.!le-ndiiNtl. b!!1' tiM1Li i1i1~·lI.ld mll ID:I.I Lt'aJJlJJ d!!jIn.a \'B I!adeu ~ :1 bahmdlln. SO\'yetler BlrlJth 1 reoefl .. r1nin batitl lMhlyetler1 III oldugueu lo6yltlnl!k me-rim.
IfemJtkttlrnilll1iltkk.
mtmU'I'ls

yiltk II: d,w[et r.oe.rnurl.Jrn. i!!oJl'D1 !:!Ili :'I' orandmrlu. Fakal: hi.-

ban

lIbr. Sovl'etll!r

Am

ttl~lld!l

ril .. gili;ide l!T!!.Lflnln b:J.~" IU Clair ola~!k, (10 :l' s.enedJ 'nlHirl her gUll Ya.Ptliml. 1D.1II11he-de· ll!l" ben! lBu w~te VIln:h... L!im
til!": lrrId~gl .RomlMl'l'I!T, p1lkopcru~ adJJ]J \'e~l:Iilr:t!iimiz Il.p.iI.!I'TI bi ~ itiaa.fl knmpll!k!IUI HturlbqJel'!.

So\"y~t Ids.redlmruo

~IJUfil

'l;'o!

kirtlatn .-fiJhulJudem., II&!l.tto Vii· ~ tmihte gl!ll!.ilmi'eIIl!Ml"Il. ... br amu k~ D1Umkllil c;ejil.K di~. myle I!.ILI VlJ ~buld.lJ. ll'rl!Iu: Vp.li'Il~lIndh ~:lu,iiip 61du muydu, J!il!lrumlu I!!lYlJIII:n.lAr ell. ]3jr mlJd.d,,1 """ .... ri rrl!l:dl.oprU: 'b~ t1Qt1Jj, Mtyh].Il'lle fa.allllJay(J~JIIIIldJ., P-oII:.KLl;.r IiIl'kaimdA yet. i1ih ¢_t!, sU!"] ILrla tohmil' - rlLHwlntlc:o.l!;i omhll!l.i1 ,r .. hl'1h.rL eJYlI OIl ]:J ""mllO,,l •• "'l1Elmil.iJ," , Uncl:l ".... ltDdidLill'lel. li:J1ri!I~ klrruIe-. bl'lbt'1'1 Inll t",.. l II HaIL~ ~""" ....l,,,d ... bi. hudllo otUHII. tOO YB."lld.J.:1 JjU.IOiII. U r olma.d.a n e"k18lDdtD daIm di.l'l:krLt ri, dLll> 11.ILopI'!l.k pooliti U".tlDrle mmLrn ybL.uklLlrt..:ki IllI!Ii~ued~ dil,YOI'·l!,ra.D1DI1 .0 tald,gl .. ,,' ...... n'I .. ,. bi. L' It' gO: P 'Ill! a.liJmr. Glinl.m bl mih, dun ..1 ;oJffl ia~iJr. blJ:n Inuud ......... ih"';,ti •• rind de, blrdtnbiro ort.ade.n kaybollJl'. :Slln'lIIt Ellstilti.isuil,de Ot<:ki lda:reciler lI'el'a :-iJi:ksek madeDeilik lubesi .KrSA BABElUER 1ll1!~'1ri 8.l1hihl r.oc.murllU' da, bu ka.yooPm ~l:yli>'l2tl II"IU'!JUlliJdll, rk,k SiLC;)t :En.C.lu] .. r'"Ja 't.'\f .... \__"""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_~_J bUWn llimaUIIlTnu kll.;'bedl!rLI!I', d.."dhl< ~U!JVI'" 'h.h~ ('<'jilmi~11~, Bli Ed ..bi,rat Fu.ltLll!.,I; P"d&!!Cfji Polltbliro iydl!d, !:ogu :E.'LM~J:'I t"L(o,fD Oi.r~lH'i ~irtli. oI!lI.li t lIilLiIL i· 'H'(lftlOrlorill<ltm P,t ....,~ , !l""""nt Ii"myetiJ::L bUtUo. t~Jerrua.li.itL Iill- Ilicel IllllflJw 1';' «'[ ..~l"r nr:mn.'n :1". ltllllJt...1L TIll"h:w. tiOrbi.Y.. DUln'lllll me.:leli emirler verirll?J". Neti~' IJd"~ I; L,fo .~1'"d"f1<:i I~\;; ~n 1.oI!8i:nill birin J:1l11r"J'u" ...lnr ' ........... okLDn!'r. ff'rlfi ;dt:~ muullyetJ, 0 L~ 0; d,l' lll_lInlan "lol,.~.,1Ji "d ".]..... *i\'11 cm.b:lil~r ttollgy " .Jlln

Birliji gibl mtLuNr dl!vll!!Ue, hatJi-

m:r pam

L"u" ~.r UI;P tl ~~ mlll,r. Ii ItIlttvrJ _l._, bi!" ullollne& "'" Rill,. 1.,.11 I>if 11 ..... Ifl .. d.. ~T.)I' ... bit, .....,&; J:[hL~ '0"';; M.hmn Iii· lllolll:l!l. Mil .l.ut. jj. r.amril. Jod II tgfl w-m.dJ. iki 'Will 1IIIIttikt rI IE.hnnil b n'U.dU:i ~d 'III,. d" 1.'1 liilTl:i1c ~R _lW,.bi'l' ~MtI~ •g,., L~'O .. 11 , •. 1*. . lon" ..... 1:1,... dill: lJl!u.mUlI.I; .!,,, .. 1IIK!mJ.tll'i: I MC.. Lil/. t'I b"l~I"il!11l Blblill ,'\rd. ilQ ,ylm.i,1 :1']110-.11 I!,'rd: ,.,ti ,,, ..I:". lat. U6I!Lil[ nlJlriliJl.d. IflI.II.mul.M 'IIi.. m~.1Nir. ril l· ~ b ItLiIl~ An ,t'lJId ~ , ,." ~.' ~;~ I 1· ,s,uUarl.!l,e liJ'm Ii!:I11 tlli:) Vii 11'''00;:"", 1J.o "". ,n ....... "....... I.i, 'J5roIuII' mi]~tnIllllvm!3"'1l ~1!I'Oit ,olru,lI.rt . '1 -11m i1....... <0 od.nk rtf..:!., boll Yil....... 'rdUeon D:lmlrnrlJl!t !Kill: 1J. .- b' ._ • • •. I -'__,.. . ... or t .... rlf ,"",nl",,,,,,,, on' IIii'lL! bln~lfid.g, ...-,lmlL';;l MLllu .... "'" I rr1 ... • lr. bullJI"ip £s .. tll'lil;;ou:>J n K •. Sllfll.~ k.dUJ] 'bir tltU .. 1,I_ 01(' A~ 1(.<:; SuLat o. 11_' • . d b kl d ~1iI1.I u 'rnnE;;L b.y4m1l. ~IIUI. ",,11,1,. 'e 'I~.IJ· ml::;tli". O!rulun IIlIfIIDl IlilI[[IUnlJ. lid T.oplil:Lln!dr. KIU'lllII.a.tdU<J ~,,!.i~~jll-tl.. I:1In u.r1'mdll. ::1.:3O,~nstlHI miDI ~Il "urnnml, " ..d~ 0111.,,'" .-'I'bdur.,Lb. 3!Ii ,tl~II{;1 mLiul:l!!at dmlgl1J'. m.an, .:mi .,.,<1" IdfUl b"lJI"Il.1I l1t.Aml']"1i'l.Ilh petrol 1M AUllh" b111-l ZLlb.,yd.. it" II,!:I i> ,_ b d'Isl ' .. aTD'II[IJl"mill mU en LirlJ'ln " 1>ir """,,11.1 ... '1.1, ""!'~fZ.llT1",. rl,;vmiiJ1i:ir, DIl k"-<lnl .. LrllJll al Amel"1HlllJ:IlD m.W" peCrtii rat..,. II AI!J.!1H'"dJmn, dUJ] H.,,,," AJr urlll.ll.. mUb.O!Ilulalnl.!!dl!.n .Mr. Llord I:I.J'II1 da. "olulIU "1!I!er ..... mil"lloll a.. M ~lr, dUn lJ~n.kll! ~rli.tnLLu ~" !'. ......1.';:';, .... blflLklB. RnJllUIl gO. II:1I~Ur. Bllb~ur. p<:~rl;ilJcIJYO,1..11 -fUll" II T'!I . y.~lJdilfl'tn muhlclif ,"ul JJ1.IIk LW:oind.tJ Iht.lllll~ byJwnap rnUrill.d n l'.r.lllnu,lll'. Yllra!J BoJC1i;lu hooda. hUkGmel:b:l.We. 'l'tl.-il!yi:1lo Haatl!.h"m:..ll"l1 I.n.ldL<llm'" Jhilu""Il YJL '!;l!lIJm.alr: llz~n bI:r kcntnt alnn I~ rmlaltllllll..r, "'1'1II1!Jl.l'!'•. I,[lI'. ·:II.'I"ll'I'oll !! .. ;w... 1.J.pdann& ~.;;"~ l~. '[.I I lto pr!lk'l so yQD, 011di(j,J:t. mettl: l Ii! n
Ii

It 1""''''

diU!, dOn

e hu.d.'bQu:tdaki,J lei

Bini"

I... lhaaD ultad& birilliD e-rU!d. "- lh,..t-

,,,.:1•

~a.r;a~~. Nna.~:lI~':n

lin UIo' fl I!••• "nne

11... 1111 I.. IIIlww H1~ hLu,; .~ ....If ! d -l r bd:kl! II Ir-I .I., ~In II:~ ·r.

1

IL

l~~.'. ··~~l-'..• m·:. ·,' fI'.,..... "'" ...1111 ... l~"

1'
I., ,

I'

mlDlurl

UNh

l~

11111
:I"I';}1!i ..

nl
a.n!lt~

m~',:,,'."
I
't' ~ ml~.J.

~~:~~j
r

'"~:r"

M'~'." ~ L_ ._,....

Cl~~!I.;1I ~&d..:;1 "I.UU1!'!I ~_ ~ ''IF.1! ., l", .. b.r (lid r u ht:lN-t .. ""I 01.. rnk knlmll,nlJ' Ii;tot;'1 CI~IJ'I rn!l,..JUk,I,

,' my .,."y~"",.k;ttr.1'II~Url .,L""!oJ' 1M,. llll!.I"I,.",n, L um liil<t.o 1It1.
..-~. t·

l<,:....~._....:"
or.

rellllll .. - "~".P:ll

MI!o .

':0'.......

lkl

do~do.,

a.,

i

r
I

""'\
I

'*

al 1I OL·IUilJl K:.Ik.II"' .... I'.. uillia n ."Lr;>nunrl TOp'lm" ~iI n ];.,r iiI on, mifd ,So -etler Sirli!t bUyU.k. t\l~ llun b 11ul''k d ~lIm 1m \'0 leri. barelretlertnlo Fre~ gliodllil ro...~•• n .. rot,dnll I.,,,,.., !' pllw- 1I11 alb tane resmI 1!!l'''U Ileteterl i tt.n:.1"d Il tnfl1nntl ,nmIn hL[n.k,111 tarnfl.l'lilaJI tan\uul edilrlltini !;In. ;lo'anlJ emir olmadr""11 i~ fntClmraful ["I .. eki! 'e ell r .. k 1'1",1.; !1:u .... l"'lik """iiI,,; til bllil'll!:l'. • 1 unoe e:r, o!'l-r ~:4i"k- muo:l"rlu~u ,hi". kUI'.iI Su :;errlllitl roc.lardlr: F&ut BaJranla rl. IIIrdJmCI. 1)f.. r!hLlI J:a.ruJ"m 1"1n.n, ba~ fa. iJ l"I'o;1f! II! P'rill lI\t§>n ! ~r1('tli" ,-n. 1 - Giill polls yllhut 1lIVD, llLn, daha ,rUk-e.ll: btl' malwn _ k1p;Tal~w Samo-I R.p.,;-"n'b~r~. dllD ~nhlml)llr .2 - Partlnln ,;,tz.d.iiJ dl.ll.hlaD dn iz.in ahnwdH;:a, bOy!'! blr Ij.... rlm1l:1! !;".. lml~l", J, 1'".'d,•.tIIlIoJ T,h"Jk 011:111[11], mll. .hl~ kim!;1'l'l1n a,y:n!mlfl,(l],UlmI I'J I!_ emLr ~'!!rrn.l!'kbm I!;QJ"karlar, "la. Mr. Ra..sI!1'l~rK_ :n mLJ.blNL~ mem hl'llri i~ _ m;[IUlI'l tllbe~, ni" 1:JiI:'r' I ..k. ;z.aretle mukeller IW1:l "oHtrcl M emi'l"lu, ir:nulu, viz('ler al. l'l!koptY! Uol.qar .. l-I r(j'o~.a!lllr a!. kmdllill ":1<1 .... 1I:~'l'L akll1"!l1.:I.irIn1l11ko[imll'J:onu. mali: Io:::lo pll.rLl merkl'z: J.;....mitl!'- In!,tll", K-:11d1aL ~nUmll:ELle:{d Ilkbri.. .OJ ",J"" ~hll i P.~it"'1 n~ ... .,1'';;1 .L.. l... J - PaJl'!:ln!D m)'3l!I1 lu.1lye • !iIDe fiiUra.;.'tSt edenedll'. Fakat bl!1'dll )/Il"iun !lllulmill n ..U,,"'I..l1n~ mBal .. ,.] bllllJ.um .. k Y.ef., t.lo;! 1o;,;Jilo ti nl temi] SO"I'}'etl-tr Birlij1! g4!i~L'oIl Uzrr lt~lllll_ M. h'~J:..r, I .~"'li tliilJ u.k~iIImuh .... eldt! blIyl bir !!:anaoH ~m1t.ln.l:Ila. JIlILa~!La tol'rnkJ!\l"!JId:a 1daJ"e,'~ mf!lDUr· dOO;!I., Ji,a,.kanlar bill! (:O~ Z."l. eu rglnl.c fot.oghLl1"l"l1U bUlrl. 'rll lili~IDif.ir. llar11 tUft! U, yl\hut kmniiAolll man tmir "'tnnek f.slell!l~rer, m~"'drr" MiIl<1. P .. rli~i r ...... ""! 1-."01 j:!d\'"I)'1ili! nzift:l~rl mit. yahut meI"UilIl-'l!tl Ill.aiyl!tl ..rio.de-. Mr. Rc.Hntll!'J"g, rnl:rnli:k",U.m1ild'oi! ii;lIld!UJ: Bllltiifl XUI1I1P& o.da. 1)<; te I!I, bUtuJl gkli "'~I~I~j{ 1_ k:! m IDW"I~T'8. j1llc:l",rni:,fa lr'el~. MlILI'1ib&l1 ]118.111 II~ ~"JI'lIn nIDc:o d. I:iylI (I nal ~n ..rnn.] YlLl1l1ld" P,u. d...-e edtn g!ill Ii lbe. III r1 P'. 1'11.:1 klllkt.llmll}'1l tmlllr f!lto,ITan.r IJ"aIIUIo&11C til>:!" ~aat 13 !I!' tQ,,,,I. 5 - h;Uerl blrilld IIh:k_ ~1rt'1.:ekUr. .l.f'lil£'nlobr,

il.;itld d",'m ",~..mlllrL .h mem urlano Jill"l!na yiJ.kbnir. J~J:I n"'1~'"'Il~''' rI ,.-, "I.: (c,' ". \",. BaDIa", I;ebll1!e)'i !I:(:-zd.ikleri Z n 91"0. m T IiI,.ril'lillJ ("JI, [m.l .. h;;iD. ·U~alI: durul'hr "Iii it"abmd hr, kenclil Tin! itemlz'! !;lk.arm:lk i. Zirai ~II'I kil.!ilmam1tln dart !l~ ~
ollJl.

kll.;:llk

11.

."r~-

.n._I".nr ..

'*

*

·1'r1lot.Y>l). Cl1!'Itd"rt ~ 01 J.dl:1J. Ili! Er~n!llm, IJt!I'\ nil utWlnu}"iIn"'II, D~r.llei Duu ..... I.~rhi icil1d" ZLj"n h~f']('I!\' ftml, VI! btl ygleulanll 1m, 1101 hAlltI~lm'" B.., li1'rIlIlol tiln c"it:1l11' "" nd... d lArI, 1'1[;111 1lcl;",1 2;,lB Llll Bl!1"'IJlII. blrakml"t.ll'. 1M .. arlnllUi I,tlyfm III 1114" u.I ... Itlil'llii ~iY*'l.:,tll) illIlli 1I rl "" 81,1"Amerikah g ehci ~1~MA'mrll.n lImllllm yoJIolu .... L:".li,il'tl raL,Jjllillal'liii. LlllllJldL1l"r. 1111 • Tanllll1ilt hrm;Ji'j11l1ll sIIflI ltln u.. i.jliiLi • ...J.,;<"t :U•....-mLl'LJ.jrul.. 0[,1. liehirilllue- geld' 11111 III t!'lIIani III! ulIll ol.c;Jt""; .....r· 11 Ilctil'.Jlt 'Il,,1i.1-. I,.,h II m l~ k~rn "!r&1 ,nbll 0[110111 It" MlI.rtlllIIU pll.ru Jd... ..j Hortm.... Tlli II r.<iIc;;lp, J'15 1I. I.rl,i!l . lI: .. r"l. iu n d"gdllil"llln "'''LO."aD, ·T(timni n..ft .ell. rB,k1lL dD~tu b~.h rI. Ame:d ~II ......'lIlIibliU r mlUn'UI III anlm."a. 11 yalll~ trll..,11, mill QI\ cliln -rind.: i,rnotin II.i"'TlIIl ,.~ Ul'IU'lI!tiW ilmi IL1LlI. ,gu.i!lru Mr. HM 10._ 'if pm~ U%1!r1! ~'I ~i1 ~nr:r! n IlItill'l:.Jlalh. C.lltll~ ,lill 1'bkC'l .1;(,... kir -.z.i,l .. fr .. 11 Br""'''Il&~ ..... il,,~i Tilrk~'<;:d.. t&kJkJu 1 UIUt ~1JI1 "fliEiI U lIllI qI'ImI Lr! hllnbAJl UnllI!lIaJ1l, l"riiU. D<lTI.L Lc,;,II.kIj.U .. rl,.i 901:10- IJChr:lnl.!l;{: lo!lm~. ulb'i;j ffi;lU 1.1 I 1 •.unll.JJ 'l!.tl, aul . hit" .:In IHoI! 111<1&, .... it ~"h.1.la. .",-il.D.1 t ",.k L~I" dklL"LIIIll '-.HmlgUI, p;III!I19h Unvnl""' IE!ri ur'.1I1l IntoIl!i~~ •. _ ~~ ~ml!ilil IIi kllr ..,., (TiJrlw,iJi.ikli" .. &)I"rn Im1lrltr II'l'I'mlJ'Hl\UI, -G .. " .. ~f b~lr .. tll1"llId.. E 1M!) Ldhli:it~llll:lda. o:it:l.iudt DIIP'!etolllr Id '1:11;1:11tt-G:!'1u1lml hil!F" [I r~r, 1L.i.ktuhik~ .. i:i".,.,]J I:dr 1U ~,. • .,.n ~_.... ...._,_,~ 1t&lblrL kUl Mgt .. ,;, Fhtll [l:ta,a.rlln ~[mtnP i1iQr!!;U!t!!fi 'ii!Ccjf~1 l1li1\ I< nlili, 1l7JI.! .m&Ild m mlolklti&£II "" !r*ULWU' .. .u Ill" ' _ ,. Im&n "1:11"11F.i!l!iiiithu.l ii1fl"lrll". mi&.ll. iI.. d.. r. !;~LIt .t~tin) .. 1 lIinNIN! .AJtift.Y.:I l' hmlt vt !:l Il:. _ II" 1&:1. - _,_._, IDlnl bfr. ValiDu bli"1 !,. tllhlrrn.i d. !<1111,..'''I}.,i .. , rm;;,_-n C:I~.t IU1JD~1. I;o[r' m~ n.n u._nl!!nl.1lD 1!Ig;.~ 1111 .dlm • yoktlH. .)'TIl2 bu rom- 1.lITIMg IlllIIl,ur. Olm~II:II Ifp.nl ~Ii'. F.k"l J'lLpm.,. bakfki .... de·~.li bir II.a.DirLmlz BI.! !ln, a mil I n I on m&.5'l Zi~ (;"k&lp I k: I'LlVI..".·[li ,,,,,,,"01 ,It 1;11 Z n 'Ulli. d,rli "I' Wradll g .. teml:t_ .borLA yap ]"in. !hIli I'IIO'kr ff t.i1 ;· ..d,lt:h ills.....J .. rd.n".1 '11~1 0.111 1 '''·1 it! i~ L;~ lI.i I.<!m t. WJ1) Irall et l'i:lrI., hl( Idml~ye b.IAhll nr1ljnO ~I mil" m ~ I bill" ., Id. 1i_IIIII,r: III1" ,', I;';nlo:iyl'l p.[II"'''dm"k 1<'1 il.'in. m...,J,jh .... Oil 'I, ~ ~i'll···n d;t m ..... l'nt~tI:r. ~u btl u.mlll hmlltlll 1.1IU !:fI]lIM'IU I 1olmIIl1lr dllha M [,' 111 rc<ph"!J!rini .l"~t'ro II: \~ i". b!:t,...-iik ri1lJl!l1l11'lIII I, • ,. h~t~mlz adm:l. ,,\>oM. (Opla)'lLfI Jo.~!1 t U "IIlll:l:II;Jtilf, $;Ir"'ll"I l'Iu kat ""I,. mp!.: 1i..lmol,r. Ali ....... ",111.,[" k;r l1liu.e~, :rLlhllfi.d"l<i "'J:I.!I:.C ld£o.L1 klill. ~ IumJIelu 'br.rJ'~1I IllUnu hato~r larmlJ:lO .JJiW'::tl~ 11101"111111. ~Ir, "u ~gf. Zi)'" (1;;knJIl" vnl.", fn.,I .. ,nh.;, n1J.n r.t', i'1."""I"o [n.ki ~im;rllti, d",.-i" !Ilma'ktayJiI. Ill,[ ,,~vl rlla.1iy~~rtt.·.n .,.,oLll har I:o"Ih !I. 1tiiinu.mJ11 IIItr11lldlll. tlk~] II) hllllif~i lililol"<'nl"T olm'l~t"r. 11m! Vl.llrnflil 'r" iIUltn.I~ 'I<iT'i .... U iI~ :gllll!",l..miz fu~ hjr In Illlvet bbul """ I'Ilul'lhliiln lIurtul ..m.o1)'u. j.·.!,n.t TLI.k l11iLli]'''I~il;iriJii, ill1lill iii· n:lS3rt 1:to.t,JI.d& Ititbl'la.r '" m..,k~I"I .. r rlrn ..!:. G&;dUgtI;n1h: Ulrum l]ilL"lin Ii G~irca" iii-If'll Dill 000;1] k" .... .. H".lit lr~bt~ " ~lm<d"Il. "-"""t. <l,·r.I"r ,... bll("....,.lur "'" YI.I~A.d.1Jo(l nokto.larl 1l"1cl ....ru. rll IIJ.v.ollrm:lrlJn mlilmkilll 111;11.'"..'. mi~ ~ lit. l"rnh~ J'nhlll' f"'ir Tooi. 'rD.(O",jj;.nJJ. l"Im[J'!lNU. Zo.tOJll "t.;~'11.11l illd .. :L:IlLIi1Dklii ;ellnllliy.~ k tltt-i. dt-n "n"~ , 7'lJrk,,,t.rl,, ,.\"TI.'cl, n .1.. Ir.. t 111.1>1",", L1 fil,lml', r"rtkilik ;mp ... Ii d , ~lt . bUrlIrl . j~i. k. ~Tin bLl 1111,. dril. 1"'}"IlIJ!lI k T'I 1111, "LIlm.llll hi.ll:1 "tl~r1!11 ':13'RJ 11e rlUIi lj.:l-i'ba,II.fJ. I ~1J'llLIll", b I Ii. "ILl! 2, n ?<ikoJr, Ye-":~ ~f""m )'11 ! _ kt.imnl !'ttl" .krrn Illll,mn..'n , mllkltl0!0Jlrl,l", p!i .. 1 III 0.; cl .. \,!1itll ~""I.rd." l'II1il ,"(I my" ..Sa .... 'i T",lr!;l!oI!lk- II"llph!,PfI, t'.lf- 01111. ralmmttIl' . rf[JIII",'"'' "ir ~<!r!1'l"~II!ll, l\lrko:IJIiJ.· l&.il, .... k...!.~TI; ,.-.,loD"miln,l • t:i:1I1l"1l •• h, ",.'"l»'" cofdi n.. II",..-iIn 1 .. " m d.,,-[1!'\ hlbnll'1U' 1InCI.IC!t. "" hU kkl T1lrkfi.dule bn,ll1ml,tJr, i'j)ni ,"uk lJi:J.lIIeti.l!ljll.i dd~rlol'tldirlP7ik ...l . l

Ilrln:r_ ~"'~~I.LllpI ~"l'il .11oI! ~ TI .!I. ~~II'dl"" <1.1,or r r, Ilk I, 0 .. ., I" ,t' '.t 1I 'n.lllla .... J::efUll ,r I, 1111 ,., .1 1 "'_....." I .I 0 mll,h,r. "",,_)'a. !lllt .. n..... !"In nl"i1" 'I" teUlin i<;ill 71L"ol,·,. rV~nl TIll' y&t, K, ,I 'Elm. T4! T l~l.;ciiILl~lJn 'r.. 1...,) lci~"pl"nn.Ja., DI,.. {ii(- ill11I1~'m'r.'l'( .' I"n 1 ,lllkl."k I t~lrllll' ottldu I'f (Gil 'I"~r.II,t "' il ,1 111 I~ri ''''''01 ml".n"n. ~lLOllli~Hrn.,","" If',,,, ·"1,, ",~lolhll;,,1 w,.rm{t\;I>l'F'''' ~\J'1 Tllrl<~~l) ",~Ui ~lrl; "II ~ ,hr •" ' .1 t ~ " (" ..... .. u. '" .!",uno I r", 1 t IIWlk'D1I, OI"HI1ll 1>'.'11'11 ~[n.1 [lo.I,Lml,u. Dilimi,.-u r.ir ;;-:,IJ; ~l1i "' ft WlI I.... ~' ". loril1:11... '''h''mj~lir, ,'."11 I ;" .rkilfl'. IT .. ~. T".Jini, Lni.hll' 1. J>.!.] ..... lu', ll ..,lo;r~ hi ~Ihi 101",111'11·,1, r, I,.,p !tJDunllli.r. Turk <'Iili .~; .. b" ,ijI

f'. n.~I

Flq1t iRia CI "d I 1IJ:.l.um .I!finll ml4nl.fl' '1I!1IJW:llQl f !'IlrtJ G<iIhlJ.nllti. )"[I_k~ mcM'IJrll"nn, "I"un n ..... !Il-I dil\lllL otIl~lmnrn til.l:rurul'lCiI ~I<Ulfll. GllJ'lltM"'!MPI ppt tr~ ~h,!lll Ih:illl"ltllll.dl.f'i!:!II. iiN1Iip rrr,;!"l.. !!I'M·III.!. ... .. k«laj •. m ~.li;liICUI -

11.

TG~lll!illl.

IIUh

Ilxll.

_ JIlIlfl

lID!

IBJ I~l.rl lillkJ.lnrD hIfJ.il rIiII m01l1 lilt

.lI.

vapUfllJ

Hi! CI [8
Hli IlIlo.n r;rlir.n
(!.

~

'~eti.rdi
k Uzer"

IBmll. ~flI, emwll r.ldll~ - b!yn h~!II"I'l1 l;Dk.an,

!TIl,. :I K.!MII'I I!i nOn !II !i'lInul'ld_ III i'I:IIftm nlmlNl .tll~

n_"

1II&ril.t11'l11l. 1,.1" m;ln IbI.l'Lllma·
I um

11·1. ..
JLl.PDJi1 n! IIU

"",It

II&n111.mil"

n IWn

Itt

1::

I]

Truh

n 'l'1l]'lI1"u. dUn

de lImIl.nl1T11~"

c..lmll,'1lL~

, k.~.'!Afll1llu

Iilr>llo IIbm~

!I' !'\JIIII ull.iJ< Ilillir ~(I:UI1 ,U II&:lIl1'hl

I_

=

"'I.!'~.

Zaru·ri bir ,3f;lklama

s.:..~

.1...

.,.~~"&

s

u

hal bi ._ Ie a II I

.u'.

iB(iIHiIll.l.e!!meP.'e

kQIa.11

Tn

III "'(11 ,1I~lh1!ldll

hec;Jgw

'*

i~:!ie talebe5l1 .. e.sl1en ~O!:'uk Imrl. k.n.l.... kllil"l .J d. ["II !hirl Ni]'A& Ikhu,j. n :r~IUlnd" bir ~ filiI!: ol']IIj(_n iI/I" .. B"tu"!,,.,,,)· .. k,,~· nllr, dli:n, tll.kac..id" 'T"l'ltH.Pt _ jJ~h. m,., rull ..r.u.dMi li:r'Il!!~.1I;: 01 n If SII II II: 1'1 I'l'mV(Ll'1nd ..n ..... m k 1.1 . '1'TlJl 11 .'111' ~""lIi:i!I .. r[tI;1L 1 IJt III rot! , tllk TI..k]"r{" BIt. Il l''ln'ui.nml iUltilarwl 1'1, .'1' .""LI .._" rl.. iru !to PI· '1'1 'bi~ 1L~a,l. kl!.l:ilwi ill.. mn.t, Culllt!..1tll". twtib.sBln.n h I'\J!nhr ... """I'''~'' l"'l!lI.ha.II(!~i". kn.l<l ... lml~hr. I'IU[]ClI III" d""llm .,d"" ..ltl" ir.

doatlul'umU2'l1 beDde.D 'P1t"~}'('-t;-I!'l' mhrlniz ~ A.J Ina.'"rtlJl ~t;l' !!i:lzkl'iI'1o huHI!1 lIfkrm. bi.r kere i1ahR dli~h· vl"rdi Elr 111ndn tiildilt:'E1l!'n DI1 ~I!nr,; 11'1':-08 yi:nE' ki\tbiml "i;;mlllk 11'1 11)"Il~lnl. du,;-dum:
kiU1jll~".

MD -

1!ltly"mez:rl,lm, Ni!~'e bo!5yle 15ylllLj'Clnl.lIl1l;&, pmmebl.:llrdlo.l.z., Hi!c}'lr, bEl}... ·.. Ef;er .yllt'll·· olz.:la bil"l olll!.ll.5tL~'dl ,
101

I!hrrumn ILIII!!"Lin.:'lIdiJ
1'lJ ..

Alioa'nm
n:'IlI. .. tti~inl

Yuan:
Kl!la~lIn.li.

f"er"andez. flon:z
So.nnt kI~la:n I;l!llh, J'.'lDlmdAn u1.II.kl~h. B~ odc, I'l!!ndilll nu l£u1jj1 bill" Ilgl duymadlg-Lml a.nt tmak lelm. d!!I"b.II!.J g~riYII Gr[1l!! Il~ d!)nd.l1m VIII ~.I'II.k M ... ofii~rot ~
v:lI!l

derlnden dE'r1t1I", II· !'!'llul 'of 'hI' !:Ii.. InnU Abe' Ii "'"rdu. BU\,uk n~r" lht!~UlL Nklu'
fI,r.tm yeMt'1l .ynirllm. b~ 'bi..F.1t .i:!lr nb~1I bU r:tnmll om N'!I\PoC1-1'}'M lrorku ~D j'.'l.71lJ:l::l "31\'1~Ullktl FllkAt I"~ viml i "l'Irmumn !'!llLl 'an ~mU1 tlJ''''' lIiI h8-11 C~'I"(> ~Noillr. mcfl. .-Im;:!1 ft.!" I~ bel'll It. ngi haVJlo; OB,

~ !l)f)!lt]ogum, n~~I1" tUrl!l IIlj>C(' bll' :lnvlnl!l deimdir All. nil t1Pd1ll'1, pf.M- ~yl biIiY0rEUn,l:

nl.c vefailir.hg., ben ( dl!1i:lldf!n ~e ril1t! aanD1LlI 1,Ie IJ I!"I'IliJ.m, Got"".· :n gi!:Z:I.n~ fa.l"kl nd.:l. olmnil n n,
"koruya dnhllm. Um IUliz'1'8

I:.t:itturdwn.

H"lbLlilri

AJ!nJl

- Ya 8ylo ml B:uuyorsunuz! DogJ."UBU "fOll. rn.rklndEl. bile do tlllm .. Cf1t;o>kt!1n bilml),'':'fUm., - Slz h IlII d-::liIna. lyi mu.l· m(!:hl I!tU~ln~"ZO hnDde 'btn,. Ben mi lIize iyL muruol!ll! eHim" • Fier hillde aiz: i:,'lHldo
ni!ULkttl

ki BIZ(! kar~1 du~ugum

" ..v~l.

(";ol!"~ l ben !l:n:ll !'W ia"lm fLeldldOl' ,!loll!!' 8.c1lfill'llldlm, 1'I1t'lrl lit? ,·1 Itl.m'l' edul!llILz: Id .. 1'I"'k 11].11 III hl~ dlll'lImda
• ~U!l"tu, F.DIl1"E1 [1('1'-

dO:>ltlU~1l1l ~(lk IStl!'illn<' \'lIrfio 11 1"1 tlf "j! r'I!"l'le loll' dllr~d[lr.

licvhu;ten ht...l& tI. !},on'lLl, BIl"!Jl'ublr@' ~p fib k Ikhm: _ Ell" mz n "Cnol' 'tm rlt I'd 'lm kl diinYlld."!. aiwf']'! b ~. k!. hi .. kim!!>' !!;iizllmu!l d~giL
Ali!!:', It.-dim. YD1I1ml~.{I0i.Eml!k i 1-11.. IXl'Ilm kIn bl,. redru;;!r~lk EnrU'Llrmll!l2-, .

kanm 'I'l!I"tz"Vl I·· I!.nllul ~m. Kalbim, p!)~. Illn cat kad'lr

,,!.

nrlJs·]!.H - tkl tnrnn.m1.llJ,.n~lr.'.

i!'I~1!1

~~ ..

[UJ

l!dniif>,!UIl WI'I

~1 tl'!lIll!lI flt,1 n I~brlmll: hlI hI.< It k~mlT'ldll ::0. dl:,:kg..
lill'"t"l_1 Cu!.. hurLy~t lJ.ayrllU

d

HI diUik

n \'IIrdJ •• BliJllI1ln

mmdrl YII.rnlm'ltJr. D,!Un UlI1A"dllD~ m.hhl !.mktmlllhk4:r lCJnd., tb& bLrd _:II mtY"". 'I'~ .,,1)1:;<11''1', bu 5llreUIII ~rt~_ an:oi!'dJ.1m ektl!dl::-.

blilunlJ\'fI

....

pI"

Dr ·ilteb'11n1i?' Hi l·r NU. ""lIn m ..r 11 • "den dlr
~ ~ r..

Sir
Il~jr

kl""'~ da·

II lor'n!!"'ndIlD
111.1'"

(n"'m.
-

.(I.4att:r·.

nrt.afJ.

KU-il

;to(

TlIJIln bir balde yQJlunJu bil' ta· ~In UsIUnc otUl"d em Bi.-k8l; d I. lrib. aoora htr arall!: RIli fluvdum, Ba lID I II.I"II:}' <' drin!:" , C (n: "Izin ko~ ~~ ' ....diilnl gOrdiim. J..ll.n, viklJolUlnun b~ dondurilcD hUtUo Ell!S.fclllt'1nl ba.
0,_ hial5l!ttirol'

den dim' dl'l"L R len! Yrlpt.IIJli. qte :bepsl bll kad r,. Bt.I, banE!:: bile d('~·
m~!.

li:.f)n!lliltlYO!"EUDU2:. y";!'rWDI IttClIll"tiDU;,

~

[I

dl'I?l.
IF

?:tItf'1'1

AlJyor-d,I.

11:"1111

tulland, ;

lil1r1'

In b!rdl'nblrE' yl.i;;;ll bu'

Ge n. klu

do~ nI dSnilp:

Su hie nJdlilll~:t; ·rneJrI!:nb!l, V Idt gqirmf'dl?n .j:~b.al " • " 1'1 yn:nr.n.:, ~'I!d!1IL Zirll bl"!1 ya 1'1 IJ:9.h, l'!;rlrlP 00 f'n , GorlomU'e in,. lm. Alina, kaYld 1~ bl[" Ui.V"lr ta:l Itt; homunlan<:l1 : - Su ml!ktuplqnta faJlh artJ~ .,IIJJ. erm buhlDuyur. YB.J6.C1lk till' y 1m k l.lDdw,

!'oku Idu .mll'",k blr

'II. k.:uilar VIIfllltlll \'f' Jrlllu ~Lma ...~Il P )' U

bir bayr.cUe irkl1· B n~ (j,olllm:.,i!.'1. 'lllolllJlnl:r. _ d!m: R n, , b rlim tllllla.lara l"'l jlg-:.!' - Ne d ..ml:k" istt-dj~nl I 1 I 1"lm "'ntll' I rim. BurnJ..l, pl'k I.'j .DU:I"aml. "gr'um, }, liD!!, j:! "irdid'm II..:: w t:Ilrilnda 1"11· dltdlm. Beni ne db'c ul.mli, o· dlrtnllldll-'lm h:il: 1I;'I"I)'!'onll1'1 , labillr-d 11112; Z R [l'11 r"l'i<:add!',1l. 1m n7l'rin~ - Son ITUlo1.ud.:J. 1I':r II.rill ,', 1,1 i" 'l"l'im ":i ci .. j:utl IIlIulLakLruh ·um. It yJt.au: "11'1'll'l r,. rul ,ell ~IUl.. Ac([ a ];ll! Lu
YapTI1 ('Ik

-

Siri

!l.eHli! IDlnlda.odl: l1u:Iilm dt¢i.L rnl?

- I8enlmlf' hllkllch! '[0:0"11 :mlllll'a hak v'e.rr'l'lfyo.r df'~II'n LucianO) df'dk Zir:n \).I>n 1I1'[n lU! n l'Za l!j>Unl:,' D;:!;(II" J: "I!1.I1~· ';I"' mukllbt'lf' i!!m.f'g"l I,]itllm. AmPl lnlll'lHllll 'ki I:ti!lh:irn l,a'k·
1!'I'.Ia tnm"'mil .. yamllyol":!!'lInlJI.

~iknulm p;a:plAnlJ) 1;-:;ldlk nn !'.fIDradl" kl i!'lno "n d.ml!m~J I!lt('dlm.. UIi!I' BIz, R('I· l!!"ndO'l111l'! ml.'ktulllllnmi Coon· mll'(! j:!'itl.lrn"ll'flillol' mlin~ oOlmli·
fill

,

mllddl'-t V"" ('HI~

SIr

onu [! I' r~ml" .11 :S'I rHldl1l dll~u~m kn:mndITl~l b~U!l" ti~m 01· Iluten Ilnntml'T!l.tl!Q1m. i1l'1. nr,t rl"nHpD pl'lIbe1 nmlt "lib hnw'" Illf 1J,1'I11JII.11! tll l!nllmdi!' !ll]l'l'Id,11111 1!'1Iru~· r j:!H I,::dim. Bnl!ln
A !Ina,
11t:"'U11

a

bul Unive, sitesi Or an 1u · ~."··1tesl sat10 :uma, komisyouundan
:r.1uh.
rl~I.J'I.M
tut4l"1
]j

t In

lJ

Am;'!. I!lmml tC" "Itii:-im L"in b·il" (!oe llu,mli.chk duy. muyorum, tcimd.. neda.m, tl'l brllll!y bir bill ''Il.rCIII. CI ClII Iy:l· Hr.iniz;[. IBnginlzl. . ~kt:tr:n. ALi[]Jlnm lIozlericl uk~rlik hE'\·U:'lnlll.

'omu,

II[Zi'

I!IJILII.

IllJk'lUnI

".

btikh 11m, (loun 1\~:lndlU\ 1;'. rPlI!: blr 'lmC )'eIiOJI'ya 11\"0.1. N'''rll!n Ba!'i1'A h:k.rnr ~ .. b '"

lAdl: _ R"-or}rhllt,,,, tl"o?1ip c:dt1, dcal
r:luml:li.lml!
m'l' nd.l'IU·l'l'k·, 'dutulDM A.rtIk

PlII,

1'I1l\lI.v·et
Il)'n'

$Imdl I'IJ"tlr , It-dlldlgim II"hl\1-.1D.

-

baiudJm' H Ibukl bi::o. lllu I!~ I.[i

1r'll:r:ld~ bl'

milIIG1kll!JllYI\

~'or.. nun.
iW

li-llilrunl'l bLllunll· 00uI'I13 mil tbl. hl'l"

ytll!l.n~lkliul

prl

:II Ik hi~ hizn]··tte tiulul'll'n;Wl" m ll'nl lV(lrurn. Ar:;:;ul nnlZ"1 \l1Ii idn~'- r'i"t!rmt>x I.Il!rl1ndfi h rl!lll~ Dli bil f. dlt\·:t hll2:ll"dlm. HOYlr, irizoJrn daha 1'42111.-

k., 'Kat!:

"t>.

d&lrelt'r I;ll~yardu. Sir I!JJJdr;j~ lIoon ifill rlt:!J ,lJlI.
I:lh'\ll.klM

nll'ID'l1 verdlm, . AnnA.. y!nll liU.. tO. Ellntt. B lJ k";;nk M~ de!n I"kla

Nt
~

ABAIR

SABAn SAIAJI ~

Asyada

Amerika·
IC· 1m II: om UILirrt.!ui..ain,
k ltU tUm
Ctlll!

Rusl
Id&r. ol.inBJ.-.n. D·
lngllWl!.tin
~[l

I

Kursuno

,Mlicadelesi
m\lvaff'1Lk

IImll bl.r
'Vl!I

&C.rInc. A:mei"llm.l.J

Ad" ha' nseIerl·

dizilme

B. Illetlerde miitareke teklifi
So .,
tlIf'1' C

Yanh,lIk
var!
Na.slk IiIt1I"nL::~r1 de1.cil-tNl.e
..-~

rlhll1 'rn~lu/.tiI~

WPlMI'lfJi\;il

AfII'!I-

Uuk:OO yC'.u

ba~lI.ih. Rlnd!&lan BqDakIl.DI Pandlt (Nebru) :Clln v~illlgtoU" dB. fdIrl lrabulft. EI:Idone.zya b· 11m hll1cnn",t:l:nln l.t:ik lllio.iD, 1.1l'I~y hllkllmttInl:1' tammna.:!ll, ho'p hu 1II.I'8dadlr. 'Yl!.undB JapooDYII.

1nd.i..ana'[!Olls !IIi CAP) Blr· JqrnlJ IllIJt.IlH'ln Gend Kurulu EiHW'......... Gmen.l. CuIol!l lUmu· J C!"Ir bu !iUD, Sovyet VI! Bah liItuk lion "l'Q'IM mrrvllikk.. t ve IU3B b~r mll~1rfI }'llplllmwnm hldll Anon, 10 tBWlU3lJ - 'I,.1I.ru.lI O'I!I c:i::J:n1:Ur • 'PI' .ulb mUJlb~ u:lfdllml!~! alp llcWnd~ .'il r:lIahk .. GclJfrll RamulMll, 1m. mlJilal'l!Ik'!I rI'krl iiI!! ruV'Ff'tli iIIUdllii.h~r 'Q.'ll· mil lfuan olmadrm k.UlfWlIllo Ill:!: ~ nln, 'yt.ina ill!rm ytmll!TIl 1111T'" lI1~kl.crl a. '!!1M G~elkmm..li1 dw-m.a.'k kin" 1:1Zcfil. n1d1lgurm nllllrl.ll.drr. Y~D! 'bk ib.Adksede Va' rnLtL'k.m~.u:re vull~ 1~lllgtonuDTjb l) ~I' !liyn~i mil· B~uilitr bclirlm.3~tlr . iUku1 tahI.!ann dllJ'lli.§IDaJanrI& IU~stbellrr Im.rmAk WDllylilfidlil'. 'tJ'J deva.m I!IfilmIStlr". Myl",t'of m rrr'kul ~n y!lbclr 1)1 r !I~nr:ll!l:tm.. )'aylal.an d .. HUll - Amerlt.n reIIlII~al! d !kII.bet ,,<II milemii!'ll!l!Ilnln iDkI~i'Il :I'll VlJlln C-.ldJrn.n Illr mlJddd e9Wl mdlllo!!m. pbllm Dim lII~t ~rilnl:L· '!:11m

poUtlblarmd.a I~ nydnl~1.

TrW,

--

BaD

b10klln

.ldlDdii

mu .. .kk.u d. , dunllu
py .01'

01... lair mu'f ....,rke liizumn
B
rtmln

i.I:z rinde

"'~jJ. ~t
Va

1l1Lll, BU.t1lD. bu B!!Ibebl, hPi' ~en

lIir
e~.

""U1~1

IDl.I.h!t.l.~1'lll"Il3I allmd h\l"k1J.rn rlUr mtkte (lIsa bn ,ldcletll t.A.ryllI:t.>n kurlulmR.k: lbtJJll.Clnd nlclurfrtmu I<J. bl!l!Jlebnemdin d£fill .,~ «:liS' j'et lou btL ~ 1ld'1:tI IILmnJ{ ImkAmfl] bQI'!Iuak bu anda. bl1" IlflokInMli!leh:n iii!! h&llttil!!bil i!'t:'l!~mlll' lruuuyorwn~ dlyc Lllh-eo I"m! tir.

,o.pdIrl'l! blQU!l krpiarlill.l!l.flda, gilZckterin 9ftiI'Ilj 64illEll"li ilflkIafin, .llJylool, Orall-Ui,., A Tfl4!TOiGdil! n 1'1 1l:,'Ull.lffli. d~lIe MlI' tI1J bu.l·ll1mad'I~''IIl' .!htr1!oil. Bu tIn olllf,olHr,

t.

M;r,
-ti

Li)9pt11<lPlI'l,

"·E'l1d ¢In

Wal-

hno,,-

?liMy

1l.Inl1l &lImGitl·

Ui'lbUf'ii 1tQ.<1t1 lla\IGhfld ... ti'l u II lilefi!t I tim,.'!.1 'ktflA-

Paristeki ~in

10 oJma.dUl IllLl. 'Il'~ ku':",n bg hAdJatdfl .udu HBltJrlru-da 1J1loi. ,fpJlek:tir kJ ,una ~ Villi AtIl'" CaL MlLb.,Il'!"\:t'n y,..l (Tibd' de.n hP!;!i ki;1II.k IlIrWt1!ll.rlrI k!ml!';lllldoi!: i;l~ .. ba.ilimnl I:ll:r lTlurahblllJl bc)'ct VqlngtoD.J mJ fI.Ui', ]lu IlIHI.le V' IIiII bal,CIb.d!l' r:tlll'rt'k A.merlka L1!!t.l!mu ~~'!k mJLb).:tm.I lit WVI ~lm&d.tm ~:or'l. ~ \II!' b~~ ml'l"Cll d!l1a.rhli lrlr ~Im t!!ltllnbu!, .5 (A.A.} - Inn bLl· dlzmrt I!II1IKn 1kIl('~,=,liul~'I.It P&riI, 15, ~,A..A.,l (Rl:lltl!.r) ~ II"~J m&k 1~II!IIII:o;l!dt FAk.t .VIIiI.&dIr. Parllle. C'ln ~1I~tlndl!ld 'ko· yIJJt: tleilll Kmum Onl bu ~Ilb<l.h !)ingtoll e vakil bu !I111nr.hhur~.a nat BAoS de HclJhds u~lIIih IJI! !pill'll t waft&rll memur'lfI .. !',fa· 'h I~ IItlf.a.t etDIt"'-'t:I Ldi. N .. 'T';t.t~tljli~tir. B~yi."r: pUn b!rlll~1bt1lll !!lll g~~ll'1Dh- T h1?1U11l hRrebt m:ln 'l'"e 1111 de H.lrl~I:r1' lhk!!UI J\m1;''F11r!'ur.\hh:l~. n kabul ~V1PT1lllt ldi. . ler 'Ill! r.tmIn !kiLtmd& da n:r.iIIiyct ellOl lr1!1l ~'ili1Il~hlqln d t;;'ifilUtrle lh: V&"B)'R balarm ~11lr- }':tIo Y !}IIe:!lih 1~!I'llhlHt k~n Lilli" is d~ IIrDrrrfi. VI! d8rdllltcll L'l1! "",rllkllt E:dtccklir. recede :In ·mLlrIarlB k11I1UjjDl..",-l! h ' eliI'. Vnljin!!'l:Gn. II (A.A.) - (Un'· FrlLD.n:r: Dlgi!jJeM Bakan 1£1 me 'bll olmu 1u. R "'~!uk ks.bull1n • m"u, millf f' Clnin. VB"lng. mu:!"lanndnn blrl i:;lo ~l"rlU"eH bi. ltd Pr1!'lls): DI~'!!'ll!!ri B.a.'ulJlll~:1Dibn bild!· l~nil \'8. h h t rSktt .. 'T'Lbeb ..uN1U'& 6 (11110·,,1) BllI.ildJZI !"lad ldlHbl "t blr polill koml!l1'1"1 n'dl~ne r-l'ot""'. Irn.n. !!i:thl !I'[ubnm l'lpyhknd c:~viIdifi [1Tl~ ,,'"l O ..,·ltt D.nLz.)"~II... , ItLr !:1I1t 1 . ~f4retln i!lonUn.r:l eki 'kaHIJ.nJnI! Idl. c;t", [Tihl't) 'In llltilr1ilini ta· I!'l'),.n.nm fU!.l<lI InllLmnnl 2~9 h.1/'l. oturmuill '\Ie 'bW1l..dablr hal"p K>OI1' ~·.f'dR!%A P~h1I!v1 bu IYln 1~ BlIi' hUllllm:t]dn VI: I'InI:'llnl rinln b1.r II kM'Il.nl ..ll?Idr 1 lm..kta ""' »11 .!~.rl ku rm.\l ~lllrii.,r Ber1 '!fD!! 0 I!. drl Jlmil:dkfl)'J i:1lr'B-r'l!'!:I!di!',=sktir. [{lIIIh:e lJe bl'robl?l.' ,g'l!1 ecelc 1:11 rtn parc;aSJ . "'moU ~,jhr. lDiit'r t..L· Klbi q.llU:lm nakll a,rm1LEl>d~r '!:la- polit!leT r:l r': tehretill bah.rl1'!'II§1]d~ s,., h Amtorl kam n !"let' tn~lln] 1'1'.::raftan {TIDel1 Il'IIJ"lthhn.rbrut.lD ;alU1dan :!"IP'lfimllJY1~yllI. II~ Ie ret hu If ..vp'}'1 .II ~yPt· %£c[!k. BlrloP~j!j: IDIle-tlc:l' VI" Roo 1IS.!lt1l! paaa rtJarln ~ ·llhll.t I!t· 'lilA tn""!L BfI;Jfl!I,n.l.!f1 l!q klLllllImb,tlr. PoUlIIlu bu.."'US'l lr mil· b U""f'fi de C lIIt.r ta:r;a[m~B.D. U"· nu YMlu'l:l'I ~1~ l!lrm'!l V~ umat~l'Made olrIllidan dlplo!l'1l1tik mIL'!!!· IA'Vi1U'lo m~.mrml. otoll1obil I'ab" 'Ve h.a.'\Ia i1iali!l'iDI !lj. l" f'ilrlilm ~ l<Ii I~r r!l~ ".~( 11 Iml<lbu t..mr .aaklldCl m.lyeU lilian Dll kaVJf.lCllm1 a}"Lru.· rI :.cplanlll ret I!dtuktir, $a1u, YIL'IIII."tOD· ;::('111, ';;in mtmTI' eU Ii:!:mil'list tlld I .. bnl,Ur. 'FJoIlOlJrlanu1. tua:n mlj"lICo.ltlanm !l.cl1r:lamlslanl1r. d:, bjlZl!~ Truman j("IIT,JlI~'"Il''' If'rin .,line g< De"', "m~rik;; l L L' IlIOn 'fkllill Urm, olup y~ Jtd.. .l!!.
YD!".

EI~iliginde

"dahili hOl"P' ",

Ay]kal"'afiaki iran B. E ~isi Tahrana gitti

h'~ (:'l:lk mr'l:him. Il':!m' of' j"rl;1I m<f,kldllf ,.piNt.!bal1. .!idt i<1iffi (z mf.Oft/jr ill bu 'Jltr!ttl ~TI'!"" aroG !,Ia rlilerl, !I.IIi~nr 1a bi.::k'r g.fl. !!Ieri dmilliz.

mlll1kf9;lfl.'f!Y~ ~UU~'HP11 ~II!P"Ifl.~l ~nl.l tlli allgJ!!'di.

~1Jl'm.

,tl.""'t h""

~T

!ram(l~

'I'l~

.OIT"."

Radyo ile idare edUe'D mermi", lerin tecru belli
--"''i'f!ol-

A rm a t - IerIE! ,_.1' t aDIDac.a k
yea. 'hak I _ar

An'beCH..

Rn.dYII !Ill idart leT] il ImllMlllmQ) DtAVlU:ti1lIYllldll.

! (A.I.,l - (Lpa3: fodll~1iI tn.erml.
,1lBh ilI~!lila

yap"

hll'rde

fll'SMJDI

I!Jd~ etmi!Jlt'nlir, On blr fU7.~ alllml!j Ve bu III ll1"Ln ll~lL'J Is!'). i:!'hl'rl!'ll ITltklter£' ve Al'
1

g&l'!ttedler

de- Imlu.D.IIl.Jllk:

Gil· n t,e.e r1l.

m!l.1ly.a.dall ~ctJr-tiI1Jilj" (1Illl[1 ClJl'tik '111l"lIerl~ tELklll ~ Ilmlllir FUuh!
riD
IIblma!llnl bU1{l1l
V,.

bl.:r
dU~llr1"

dll:ml?~to!'
f'Hill
hunl'>T"lrt

"(lat ..o] !!deli! bllll.ln~-

i'''1I;, 0,1.'1 f!llTl~rin 1'I1l1l111d[l.

blr

"" ...

h'"

::::IT

"I·

In.Hand8nl~I'dall

t.Lt) ~ ~·ar I III .n ..1;.

IU'DI rtl'gi~lT

M.

1

1!!lID .WllIl (Ilktr!'.

HiD· Idam r.e-2lI. IOn,! i.. ffl.Z.lIU!. mUrllu. CUr~~o;H"dmiz :tmdhl~n ~("rekl~ 1m 11'-1; lim ... .:! 6nlltl!trnlj olllCM Hm· II. ptml!ml'S ~lm:l.llllz.a ragmen ,,-t. h&I::I:rhlttru-.o. IrqlllDHf]I!,l'I:II~. hr, d' 1.111 II" Tibet lITalUnda taIHIim ClUH!!1II UY[e 1ildiirmekten d Or! ediJm • IIii I: ]diltindl!D (Ti- In~ftl. dahli mlie:!l!lll'" l'e dahn. b tl Il!ittdi~nl ~I bilee~ktil'. Cl· Jeri blr ullul ml!vCl.It ~la(:atuJl Dill miHk.; ~.mhitl baTdnndH t.ahm in I!del'lliyol'uz, dl!mi~~r .. e V~ngtDnun Ii n e azm.i. bll m:lk lur~ Iylr> id::r.mm derbnl )'eni ('llliell buJdl..mttini 1'I."L· ~tLlmli in!.&(; etti~in.i. IIliytrmhllcrlfl::!.kla jII~ {ok bill£lder oIuyor I d'r. Dib ... tanltaa lioklmhl. ... ,. fijUri f1:If~ ~IU' "niF'"oJIJrn.to!'r ar,It."'!Il!l:a e~m!ll !lIn ~ dU"'f. hMl!a.]Jf& pi dAm mllhkErmla!l'1 i"in .&yn 1!I!r l:'!I.IItlaii'mylWlo blr Z'!;f;]J lUI (hr. mllrnd Ie tI('b~rillocll!! pet! :fer 1l1!.J11.h"'!n~ Il!Ihsi.j Rlf'}'hjnd~ blJ.. Annu olurUm ii:lbe glMe :tI.A.RPUT't.II,. blr: ~·<)k~W'. lunmu~lM'[lrr. r~ladlr'. HARPUT'Wl .lnclrrl .o1"IIo!1, Imll .. II bn",likle. ..in ko" fer 'n.!!1 'Cor\"H"ilil 01... 1 miir.dimllmner lIlr 1a,~1\ d,rlrI. ~k, .tun VII 1.Ib .... p. Ifl.rLrn l'I'l~kA blr ibltl'LtpTIII. tafilr • .:leT, merik • In'f!lltcr(' \'e Fra . fait DI 1 I mubl<t'm4'1 Sayili mrocmlllA.lara l'u;d,,. 1IcrYee&ll.1I hr_1lt>. . OlIJiPlt ri Dllkan'ar'1 6nUm~ (j III h f I~ 1:, PoIrl.Ill!. bull.l't- I Stodl:bolm.. 5' (It A) - Rtur't 'I'~ ( ) m N:!:rnu. 111.tl& ~ 11!ltlarlIa I:&VH'ililidtnBr. :U:iII~ w; runml~ olaJt rat"]] .. ESEJoi"J:n, !JIltI: 'uu14lr. Ia.hb 1IJ u~ pan- &~eBu.sah.3,h !ll!r:.BJl tn-I:'': ~I-=KU'fVCItil bkr mev:~ lB4Iyu btl M.....~:t.. blli" .kUr. Amuih ~II!J"I 'B...'lokaDl. rtnln yAZdJ.kb.rma 1:0Te, ,!!:d.,.blyat ktlJdJI, bUllml" UIllJII:iJca.ni.!tI bk t&bl0l'U 1q~ii )'oll!. ~.kmB.""'!Io "vve]. Ru.n HJI.• mda No~] mUklfll,tuiJ kl"LL nci'l'''' BakUI Mo.J~ \'1.:hin 1""<Z&lI.lllll!.~·11 bDyIDt; OJI.llW!t 0111·· {lA-TIff }" B;ll:L- 11.1: Y&I:l kul-e kllfMikla~ ... ,."CII ~l~. rn !.! I!' bl: krnlli1jm I. }"a. p&r.ti 1rtJ, J:"B.k !".i:i~l.eri]roll i.lmler 1Il'":IlII.!l.;ll'J, 'Bu mllU.kll.l lliya,d mFml~tl!'!li!!l!'· t.lllllbuJd .. AnllU'lI!. ~dw. B.;yurt 'n ~litl~ ~. ~tqrn. Winston I"hul"~hill'in 1"",,1 nlue. ~rJ, Ankll..'Tl4Ia .A.KBA kltabnl. dt'. 11)'0:11 bkr e1JA!llIlDi~t nrtll. dillTl"'~ll"di.r. yor. H ru! Imda.r Z,P_l'I!t l;'e l~ 1'0 BA.TFA, rIA."' I lJR.It,.. m~m mrr blr rL~et bul '!.. 11

A.nkUlli r; r.lt.iJ$'..I~H - SlJl.!k E~ Lotldra!i (A.A.1 - (N 'utt'r): Jrnkan 1Io (.RU1iI.lli:i) nllnyn gil !<l'UIIIt;J bl., A.n~f=au dI';ul 111 • iyi olur. Do itlb&rla Milllh:r Tr]· fngUJ,z; bllp!iIIhanfltrl ,'ktm·. ftJ pmpJyonla. .. ~1U1 Yl4ar no. ~1I31}U1d;[j, elllttllok 'fu;e~ Jkl htlr'll',( m'm lIjimdl t'T'i.~t} lil!!-l'!' ~ g'U. ]ti,I"kDdt!I ..n dlrdli bu gDn Ilnilr;i!t y~. I'Ll Til OtHI.I Ar.J.k.. ClIllmLLztlL-k I 'fI1 114'1: d!!:pIl!1.l 1.1,[i'I[]~6. ,kllll"&r .,...'"r!'[li I lL'r ..'iI~ ~te:rmfk tlmll!.11lt.1il1lnJe·paD. Mt' komill¥6n i;inlJ.nc1~, I!:ti lyI ,1!:bll1~ .mgi]h:rt, A:ftf!fIJtI.. iRlndla .. 'l'e bl!I MmlI .. o.lb n~ lIh bUli;uL. ,jilT' Roo ~I!'nin .. iktiaatt.a go.", !dam u:IIu1U:cUn. IIfI1btD Ida.m old':Jo' lim Vr PrLkli!ltAn ld .. I~Ln .. a!1UI bU DI! yl!ti!'l" m'k-e..ro.1I 1Jd~~'r 'lco:!P'l1I.lC' ", mtekelJtrl." ~"lU'i!Itm i;;in (7S) !hi }'oI;)luDda bt'·ll.D.att:.a hlllunmlJCI bile dlbl~'1i. t.uruna ~11urt a.t-a k.B.. tur. Bt. ckpo1&:r IIrnLIlI .eI~cm.-tol!l1 m~lrpn dol 1"11k hlrtahllllillt 1m. I&rru. DlflkiorJar Da!jllaWlull~l'l!: n.r \'~ rmJ, 1fo.lIW'lIn4k'tIl'lhrlar. 1III11U·!t Hm IUIo z;a._·IUl.rI MIIlNa:n:1IIo ,~_

d.lJyml)~f'. C'!lo.. ku 'I (C:m' .y.~].1:~ I vr. mil, liyel i CinJ dU'1.llDlaK ~hb mE'\' I'~U d" .ildir. oml.lnl t Cine, Tlbet wli]!! bi!' I'!a:rbl! 'I'UJ'3:IU bne

lilZlJ

un

En

b angl 81'!JI cezasl I:
Ii -

I-naa_'n"") ida.m ~

y ["~Ill'

Dogu va

til undl.!~nnll

"Alylemi"tir.

hr.

C Wnl tik. dun a
nHIlI DB '!;lk yor

tid bu,ii' ili~ d~po a
yaplllll;l.Qi!;

1,lemmf' [er Bakal!lll
mjj!l'av~l'ligi
iulk,,~;t VII 'tJc ... ~t
riel 1'I'ItitlUrtl
!j

gl
",IJW

1.111'

(1'IW!u ... ) ~[!UI.H'tt.111

~ Apak,

S'a!tll.Dhta._._,.! :Elal!&lllJlI

Jetftt.l'lt:l'
ta)'l ..

.,.,~t!:r_

p. 1'11-

miLp .... rl-t,nno

rule

Elam 11M I ~ TICkd 9&111U1'LlJ1. 18,,"1Il0)0'1UIlW1'n mlldU:rlllltUn lamhl tayJD e.:lU('i;It'l'1 ltclliU ~IU d:4!tudlr

Uiitlnrlen
I)""

...e bn

pltTII.
~It

di

• Filipin,

lDgmz ~eh('kle ..it
.un d:aklao!ml, acak
Preu) :
I..clIldnL,

RAHI'KA*

Ii! (A"A.) mda.n

OJnit ..d
lIalit

"',.[1

bidj:iH 1!1;I:g:!L<;~n'lln IbIld.in:1.i~tI] ~ra ~ollll' ,!:!611:"d~J'ln& JWDul: IIlitmB.k "ayuJ. lIE! hglD ~~f'Ii!o!lil CoIII1lldal' 1au, .-eo kuo.dakl8Jl.lIlllya,·

TOf!lil.D !ilol'"wD:I

0..

!llllkb....

A

bah.Yllt F.kuliletli
~

Dll!bahl .. (B~I
Iogl...ll..ci lWlIy&t.lD"akUltul

IJI

JIl
0..

ir!'

RAIDKA

Ja.lI
~

~~~:===~=;;~~i
,,_. _ mil' lIUllIJl~ Ji;ar;'Hlnlertn t'n"' "" " ..
bwll.a1.l1l

up,

, - l .J.neb'tlll

-.;Ilmlti..

tffR lfl'i .l'alll'QII'I 1t1,l"'D

de

r.

.1 o!Chi,p
m
D Va.!!l

lr.rin ladr;r. Amerlka ve Rlil Baka.rU . nnln dogrorJlln r.iotru)"1'I. tcm3ll" lan, dJl.!ma 1.11\]1:;1uy.n.ndiTlJ'". FII.' kat &.On d~,kl:kll.da Vh:blwiTd fi\h.;r.ll'l':l:lljhnl Hen iJljr~J'e]( 1m mil· IlkaU.an 'IlLl.ge m."Ur. K.o:rnunlillt GIn h'llk[lm, linin bi.nmm8.!ll

tim IdlrillUyofill d:!. AI m,...rle!ll. JBpIllL !IIllhll .... · t 4! dlJ;eT' ~k 1;11:1'0 me"e]('· [ kon[lm:Jlam~ ttj tlolunm'1.

j

n
mr.

Il~rlk

blr

(lIIWi;.&

lIaIon'! ..

u-

Se1ka.ti BAY AR Cumilumyei 1STANBUL

p.zll.td~

nriibntl lUI' dildl ,HlI.n.· ,0'. hllpnlf.F Nf$iln!iI~ Eml.... cail'tlHI or I'IU'l1i1.I'JI Arm3l1'1 P;l!lill
1:1 !I1um r J~.iII mllr:ta3 II TI,

JDw.va sinemfll:ilii!1nm en

~m

11 2 bllyUk

:J.l"tIst:I

~\GRIED BERG~fAN ... ClMRU'S BOye,
m.r[l
r~I,I, .""d ... ""(lIl!'!; ,.1.1) .
i'

rheml'llll'oI!'t \fC!'nniye.rek, cd d hll [tlmn!! Ilzer~ spony 11(' II 111 yap lmoo It I!ulh !kll dii uD.W~bilir, IO'Il. ~ bu ml'.mll'k,otlll IlfIll kIT de-a J8.J'll'Il"I IIlhu I~D, ~.ok liter rnlinllft ~rh "<1 ?'~r:11 1 !;.uk .Ie.ll !;lInlcU btitlill JIlJ'l'ODYUUI, IIn'U .dllm kl ..hr. Gel! liil 1h>; !"'d U glbl, Amtrika eUnd .. Vt Arlliul' J p.,.n IiUJIL ImUll T6l(yoo.t 1M' ~ (Arthur) un ~mrt1:ldc o'mll' mil:>P11 u! lodlJml?o!ln(! liIlr';tft"rh'~' n 1r,nlll f:1,lr-utuniio ,"ell: cf"kllll· !:.m~kr,'dir. Ama 1..Qndr:t f'IU",a f rrrnlotadlr.

~u Ildr-lT. 1, n.a.ra1c ll:Ie".t dB. IraY' lm:r.kt.;lI:ill' • J3pnnv lie !lulh

,,!l

·rllli" mli~ljfli "~'ri.

1mJK8 'Pl!mA

iil.rS.&ll:l·

lfil'ldrnr. }hj bIl Irl Tc:r-ky{] 11rl' A.l" .. blr tmuhlUir It'uBlllnD. ! 111lI'OR Iulbu I~i" bil21 e.ngellfT 1:1' Plmala.n 'htlmilli pel!: or;ol!:tIi:.
SunJam

RDr.\RDUl':'nin

JDrrlller,p

ABIDESi
is \uhallilnU7.ln

A T lAS

e MEL EK
rtaJlt
U

bu ~Ilhe&eri

rakatoR,

~.i:lrebi1mel~rI

Il;m

l1nemallLrl~dA birdml

Y&'y~

v, .....
IJ.Q:

nli'O)'l

d

i:I.

lor.a.lIl

I

1

lr~

,,"Ii

.,

DlPlO'" MAT
':::~:.

~ru~I:'~~d!~~~'~~I:.n~~b~~~~:~:Y~I~~~G:~~b:':l.~

..

::~:'~~::::::=:::::::::::::::~=:::==::~~~::::::::::~~ __~~
et.tlflnl ,!(lrll~TordJ.!.: I!lIlIpbe l.z bu bl.r kunn::lu; takn'!; bI!r lmk'!· :DIn cJa onUn iIlJJIi!:UIl' oldufuml ,kabul dIYDnlU. Zlm ~rt hiit'll. do.M bll' Irllnllat utl"!lnll. hU "bn~ dlgn yolda bWaeugl mad' lA· n.ndM "GlAy ]I{}JIIY lIynlalnll£r:lI, Bu hllil"l'ket g~r;;:f'~teD blli' w.,i'!I.IlI clq,!l'w 'belkl vn: Rffirdl. MIlI~ IJol'Il'lU' !'yan Myrn~ .kll·
IIlIi'im" t:l p.~L1ll'rnl. Bu dumrn k!!.I'lUlmda :r.fUl1V! • 'yo dRhfl l'al':ln .om",,!,!I,, "Mlanri l'lf! !Til u~Ul·lactl. ~"'n f'i1. .tIrgUnl !'rl tf'knI.r !:Cf.l"8SLM ~1!~np ~a8:rnnR1JII!.lr mll'fll!'lr'1I1 0. Z'...rlnclo UZIm llroD dllllllrill. Oil

I

ATLAS'da. MELEK'de

lJotaDt;lar: 2 - 4,30 - ,8,4;5 _ D,30 da e.enrulfr1:1': 2,3CJ -J.ol~ _ 7 _ 9,1.5 d9
Ii"rliM iIUI1 Ii

Il!e

IIIlYfi

NI'lII.o'l.r

.... flfU.' r.

~~~~~~~~/l~.~:lg~~;:~~~:~':~n:~::~a:"~g;~;"g:;~.:~ rr~~~,~~'_~r~~n~ .~.~ __
M ,•• _ ~,'

..

·aI·,,__

-.m'IJI~

,~._
UN"~~O:~~.

,__ r.i ..rJ~,~l",
~~,~ ~ ~

bltl!(!etLol 41 :tI:
-

kl!lItlnll

'Vi"

hl'ID n t!e· PI~

EJto!'f
trJ: -

(lnu Yll.luwndll.ri

tut·

Sltk'l Y IFcab

'II'

l'~,ii~

KADIRCAN

KAFU
IhIanIann hhillcicl
ol.!rr ,n lII~ndlme j'lI.lnttIr;unlilm. IIIII' yo]1I. ...

Tlifl'ik.
i!a!;Ijz '1IIl1'lIlj'l.Ji:

No. '72
J'II(III\I.-

dJ~mm, )'81 VCI ikmm ~ J'OCl!tlnl16 Jnanm.anm tiC'. tde· 11m.

l1IIIllllcl'

ve

dOllt oll1'ak

lid

dAItIDlkid,dl!"ri2, i"IIk"t

1lIDruLd.JJu:a biz

I r' ,"I }:
1'IV1}' , 'l/'

ttlllllaU, 1.yr.1!l'1:LmJl.k 1e;ln ~1 ". rrmh,E!. Oll.lrtr .II)'l"11lflArM dIy ~m yook.ltJ r, 4.a.nlmll..lIl. A,. nmr.a hI!I1 Ilynl~ I"IIIml. VI! O!lW tGptu In hl.lk t,.ttlC null. !;titan ? BI 1m dll!'II'ilInlll IIImln. I.. d .:Ftl P:: t l:In ,:I, I)~dlr: rl Ii Iti II n rh~lJ.nl'l
r'>na hale v.,.n:lJ, JJu 11l;t}yllJyorm:lIIi 1{1I ~I In b 11 t J"II] 1r'QDUpl • &ka. NIIl-'or mu un III ~ i t,llI A , b.llllt .. nJn KMb:hi 'II',oldIlIJlr' "'011 HA....tlil[;p;tlk h!!.lIf .. ys ItalltBtl:: ~ Gl]

u1a1i !~D. 1.1111 ~enV!l' mall: Il.rul':I.l:'l'r.r .Ar~l\.d~ln.rm . KO. Ibnlln:nA n6 .ay1~lhrl'tm ~1l:l:'I bIkma dJJ. l18yill)"DTIIlT': Glzl! 01 lIDyanl&n h~rl!4l.lllbillr, f t bIon 11"1:1:11 (llml n ,da btllrim.

r.

''''rid'

M IlII.wye

ikkl
81ttl:

mOnAlr~

De IiImI

K'l1.... a,ft.
i'1!-O tl~y.L

III

bOyl

mm

&n f~llllln

!!'!'Ilm.Jr[ln 01·

i;.tl'lllD

'1m <il'l;i:iru ynlo1l\ ~~ .. I~ f 11 II hi I! mil haldA.nn,h ,h f ',d II f11urd II. Sil'n d., oDInI'll. f 'l 'w I' r lid ..." rim 'i'f.] '''111''1111. Rf.rl I(onu tlly~ hi. II I ri 1~lndlr: nl~'l"t'l'l'I k6Hl 1iIe. j,'illd I r: ... illl r,l r h.l!:klnrjll IBII
1":' •

r!

Illy 1.,hlllnfi ..ll1flUr'. • :,'1 rim, I' J krtl d!nli!!t'!ErIkc !-ImJ f! nml)""'fUIPt, ~n befl. d~D cole • .I!llb III vg Al"3b'ln d6rl: dAhl In f1 1>1 n! Ill' n {)nla.n i1 blllrt.".,
n til blandl. 0 h 1d" I'loi'jlrdlln ~)'n!!

btWJdll"DlBf!""

~ Bt>n KClfe11], ro llf/iI'i"'·m' k I!tv..m~: lrUtrlJi.lll to:!J,lu g4!ld1k.

lildlr, - B!m &!t BII, Jl..I'a k&l11 1IIlu!'11 "'kml)(llm V!'l uli!. ~km~. ~ II) d& KrJII!d'!l ~rrln ~hl dllvrunyllil bIl.ylo "~'l r' olmauh: !Unl!. uy~llnlru7. h.aJl~r1 ~oktUI', liLYf:lJn II\lZ kom mtUJtur I Sen 1111"1 t!L h a. lI'Il k ~ nd h!i.1ct!TIlUlt odIp kl5'tulllltlln lIl\Uml Il?'tmlyol"llun! Dillen v K11re b LlklruL emu b0il! ndlrm,.k blr.l n~ 'ht!tkn r_ .ldl'TI ki'ilayJ.lI', Blr J:1C1y1 u. Ill., t1bl.t!yI b 'lll'malr: TTl Um. kiln fl1~uJt;1 hllld" bin keEl! hlrt kIm., yl ~1I1n ~lu'l Idn i\l;Qrl.~
mr.lk r l,;j mli1lH

I:Md.I. tnkat Q!IlIa4mBilitn. ~ III) mr'.tIln'. E1l ~nr:l. lfDmvty. d I ki, ~lmdl III'It, "mB rll Ii' t cml.n. da. '~erit.b!!["' III ReI=' l!oc-NI 'be:r kOrl11 nlll:'!l~ Onhlr'hll l:IuUlft.
Innll
11)111

d!!:!'
rwnu

on am
Ii:
I'!

IIIJIU'1I aubll aetl l' m!ydl?

tt1~1 l ftJn'1'IIItt,.n t:oplu. ...IaT'll! I'll· OeoIJf1 rM dahl!.
(h.lm"'l1· 'HI'1I'Ill'Iti, cl"JdL

l:6rli...

dA"l"lll1IUalrti,

rill"

h~plmld i:1J.ftlr, to lin 111m alJ. d~l1 ToTlr!C!fBIl !llSy]tr1m, ftl'Il'lt':zl ne ~ b&lJk& f/llp;le ~ yClktnr. lflln.vlyl', II'lIMIlrinin Ilk-Ilnl hIo Il~GlmbIU, 1"l!J<lIIt r,nWl. 1llr:111'I. dllIll, hiJ;l]f!"rino u,Yj}J.ralr: ha....lt'd . D2P1.m. ~D

Ifi n IJh·t I:'cekl~rI 'ft;:,l!tn.yn Iddl!n :rnl Inlll! JJi', - On1 til' pUrIcI'~ kfi pUrtm, 8m, Do3ru!dJL'ri J!)h1y1m I IBalddn "fa YldlnllI ,e?c:rH.;1ll. oaym ~ bAokl, bIr II'Y lolI.P"

YB-Tl: 0 tnml'l1!1.h"'JlI m~.

Bt Il{l IIIU rt;1.ln''''' lu1;dc 1:In.~'"I..1n ",. Iol'~I'ldl'-:fdl. &1:1' bl. Ih lIm81 cl, m'I~:rll b, f!,bN· rUllvlY6 blr dl!" n.f'1'I'IoII 111M... 'llpmnl' bUBhlU'ln
tD}'.IIMlll bu!mlllyoro1J. I\lI'KUD!tn! ray !llIJ,aru:nl 1'11'1' iIrol'dl; ~tl0 yemell"o cal'!'IJ'dJ. SUrgilnlor blmu hayrt'tlo kQT JIIllldtlLU. EtUr. h~ &dill .. Jro..

lJQavl ~'e

g.6Ji

(I", ~

MLIJlvly ..rtOI5 I14.W aOI' n

nl'lIctl,Rmll ilm .uW\'!~ :ba1li!l. ~bil.1IIk ilI~~lrr4J" IIlLl'1l mI]I!Il\flr U'WIbJ J~tllmlUIL ,fII~~ .n 'beld~:nIj'ol': Ollolgell, D.P, lmi'lll IIw'nlI 'bru:rkrt .. ~I1 h~meD h~rb!l dE 1!'~1il,I~riIUl II),dunmrlll'l.nr.o. 1II]{C1~ln~n 'l'1li tlBkl 1EI1L11'lu.!IIE' D. ~l!Ir.ku.lmd: :ya.l.lIIl\l tutuYflr. ZI'I- ]i!I i!'l"Ur41t~ bllJ!il1liKalcl.I IUr!tfl1l P. ~I ~kam SLttu Ylfi:.ll.bdall to. Il"fa hlil,l l:ilr ualr yajt!UDlli:1ljt1 n' Iofllll YHlIJIru IMiIl. fIIIr.1.1fm by ,J:!i_ I£m. obiYl)l'. lUI lIIyl..lf'rhull'D dan dolay1 Kendi kl!ndl.slD8 de ~n .. i}lI. ik rlmn.ycllk blylfl bLr dJV'IIVo. 1:lu!:"l},ul"du. BunliliT IIII.IiIiI !ldl\lltiblmudd(. lot,.ft\,l'l'(,yI ra'hlitAil i.Jr'D ZArt'tanll.nlkll'l A~""'''lIk l1.lilartll.ld DC lfI5~e. nt Ilrrrimi , Ill"" ,,~ mRllkemt' 1Il.1<Jd \'i!lm ~ L Ibn lr Itltol'rnlyornz! :nl! 40 b'ho!!lltl yumUllatm,lk d I'i IiU eI va bD 11 In!! 1O'mIiI. - F klit: IIIi11tl ""bit gt!r1IlmcdlJt1nd Il Slt"l ,11IJ"('''lI tne:llnll1l' oldufu I- IiIllmlt11l'l1 oll1Y~'ITI:lu: 1hl.al1k mI· 11110;: Milt buIUI!I'IIl'k1Rn iiam'dl!l U· TI'r<:~I,"m l:o~ro.cUI1. :Cat-a.!' . '1'(1.11 PnIYOIC, III!I!! IA 11k 1I:Ud mu" m"yye Q~IJllnn"llil bl1rn ~~'i'h1" ml,t1 r, l1li ~Io edl!ukt.ir, tlDt!I mut!l'll1U 001d1l1!lf!nnl n~lk· Jo.jI('I~1\ Mil 1l1.i1'i'1I111 t(l"~'I1oI' '!f po.. " _ ~1l::4 )1Il':I.a;[l: tam ...:;lila, b t rlil I"IHl 1l,Jj,~·llIyor~II11'- mll.l~ I'lI~Uj\illln m ..I'oI4. ill"~'<11 ~·~rllotn - MnllvlYI!, let o('JIlllJ'J 'll~, AY"ll.lcLk D)". n",. IM.-I'lrllli "'!H~1t pn bl:r ..oil"-ltldlr; dlJ~('hr fll elIl. :!1:Ulil' &kUlI""1:I Md~.II~~ h.1",nii. EdrIPmlt n·" t ]~" Dr ht dD,,!1'I!P1 ~r1jnmcm Ie 11:1' "nlll1rnllil MU.llv1y!!1! T!.Lno:'Jl.f 411 b."C.Il"~ .tm!,~IT' 0 ~"Il lDtfl r. Arlrk J'U1ik1!l4 tI - Onl~r b1;l1'Ul(ll re'm~lf' .... V'l tllklp eillll 1t.lIc1"', 'bu k r l!lrt dll~!l'1'1.ll)tur. Rllbu &O:7"IInmul" 1'1 CtJ:llylJ. gi !h lim 1 . .ald:d~tlt! ~kl,1.r'Ju,tlr. r. :Ou.nlJ, ~ntlk~ 'VII anta41lr. 5 D~r:!I, tn~urt\·!l.nll. b'lndJ, "Irk &my Babnl 1"1:1 ~lr 'IInlU. 'lIfl. I" mll'!!llfidlltj Ml"M.,. a'l).nl Imn"p bllt I fa!'\t II )'erl,,... oldll 11ln lea· .u.uyof\'!y VI ya~1 eCi1 rnly!t- IUnI;.,rlll

m IU'I'l1I R'I bl
-

~Ul",

III b.a.klU'tlt. hl!bst ,ftml'ltlr

mbu EW'!(DIlo:f;lu.':!lllU!U"

IIn1!,mnlt'!Il!l!ln11il vo duy d.en.m tl :

YllnJ bllmCllI.ll1 Ba dlv iB.a.ltke.lr (8'111 -n Jl.llhluikHle l'Ilhllll adilall'l'Inn it! iIUIl d.t: K'br1l Ot!mo'kl"atIAT,lI \I.!:'eJI • n AlIUdlr. pn!n'1l; lU". bu~ _ JllPbIdIIn O"n'll !l!:B.PI;)o'!. 1u.dllr deln. W· 1J1I' toplant'4& JMldMm!!llorllll I, ~ rtil!le41 V" OIp:r1 .. ttl. mGlmlUM III' mila blr b1dl1!t lit:!. J'&D~ k!Jll.a.nbmn :mu..

beraet .,ttl

kl btz. V,I! dO.lt du~!t\lln· Alul rome k'efi"

VlI.IiJlI M"UIlt'll'IY60 OUJnI!l BUI lin. 11II.d1lT.EIID z.e., lFuf'dil:l lI.cbe~

!!!::un

am. OAF ••

~"'-

ml" uAdiilll

\I' g~ il
ll:l"'f'I!!'!II ill

hol,l

a

r"

tJt:l ..
IIml!.!1 ",.Iq~1l TI!J..III

U

~
t~

aBo

l Ci

n

"
1

3t 157

AI

11 00
1:1

1::-

oa
~

:t~ ... 'k

-----

til.

n.

-l

AkMI"II:!': B~}'p,l B"yn,11I E..,Ln&.Ll

}(p,dIk5y
IU1!IiDlP
S&III&[}~

,II

6i!~t be hlllydl.

lillga ~ttL

JIll"

DU"t,. :
~

Sn.ral' IkkUl

bJKUn1 tut4·

VIII

,l1nl'lh~ )"!!I'ID Iltm!tl! Do t-.g u Iu r. P'l:I.k lit,. •

iln-t gllm QIlLtIil~w
lIo1loti.ln 11[&811.

DlII.i!II:

,'brA!l' 13Li1lIl.m, bL.l

III.!! ..&Jlly.oylm 1:1 Mlllflvi Ill! ~1';1l1Jn"l'1"~ tthHkt'H'lI1': 0iii. UlI.IIt .lIpn n11m le 1!1'\I!', nlill~8ltnlt IIdo.:ll, J:t1ilm(IJ:I oh.u: 1 ,.

t

Etli!r
il

,,111')1 kabul dip lB~t::rJdllt jt!lsterC!iler. Dol KlJivll Il.i!'!l.lk.!:

Va

u.Ii!l4li.lJa.n

1:i'r I.rL 1I::1..!nj!D]di
Fakilt

Tol'k"p' U8kll n.r

~

c'~

LI NY IT

n

1!l~U1

Hmtlli :hhl,IIITd:II,UI na"li!lall~ ilL!! R;:;.rel IFlnl .. t:iI (j.r
---fit!

Duma Jilpm.d.n """ Kaiu ne,retmed.,. borul.n t.:bmad!lin l[!lml1rkr~ mldiln'!; 01lIl* luJ&:rll. yUu!<:1 malitlel..,1 :rUm*
.w:.We .!!mMlorm l!a1"I.I1!t InI4nUl:!:t 'llill' m~U M'lw ..

',",',. 'he~",
'iI-

luull

'I'!l1iIUdll

ml 1: 54ilo .. 'iI,~j'lrmll "ren

1!i!'PIi!"'n glhl'lgl

Jt.~nk!lOI'1i.nrnl

'O'bl!.ld,'r1

fl!lllilJlliQ

Ida,b .. ,,, mukn ... m.1 b;!l!ll!orc b"" !I"~ )'QlloPit'l rop" co ~I lah"Dah I ..le....
,

eDi !!ion iltldulhl'.
,

.

IEhl'i'" ~n,j"!J
:-'"Ji~'

IIllll'l

,
.
.......

'I
,r
~~'

,

'11.'1'.

MIll!! ,'B.YUlun .. Sl!klhlL1!"Il~ rvNC &D..:mK Uii;lUIQyl., DIU!:! KOm-1ll T'evd WI>UI!_Lnl.iI .... AQI.! kb O ... !'Iyl. v. lI'Cutemo .. 110. vlJlj'eU_f!l!I ..1ZDAVAr m ..!1 n kbm rfi"t. Y.. pll .... t.cl"Obt'l Kl'll"UIlBk!,rClU. 'g tktl.mnAlUr. t.tNl:1T "'.' mllld..p ktlm11r1l!\dMl I't!lIAob I!olr. atIuo, t~ ,tilL m:alii ru_kl.t.l diI. k!f[].:IlIrrkrill rnBlLlw b,.....,. ~jI'l,ri:nd!i yllikU.

~,

_:..~~

1C1l11l1b", I iii I 'TIi!~"'n
j!;lIIr~nll ..I"Illli', rnun

~

~ilid!!l.I.Jih

DIKKA T
~t..!ntNo,d!~T

1

fiu.IIY 1.lr.Il d

iiJorulanll bl!anmn",rm

Vi: tLiitHI~tI~nMk Im~meB'

r.

m.?
~It~'

mho I k ..11f1llllmCl141'11

Sa,tll Yert t H. YARJIA IV
~,,,~j IMkM {'Zli'i{'I.rl!

lGi lar

.iIi ~l:Il'I~" ~ol1~rd~

dilllClP!illiill

a.ll'l!lt T'IIt'l1I1"nihlir. IILI tlJdbl!n

h Anl

"10; .. Ill

No: 7 'TrH

;I

:uti

'lal1h:u ". alunG

DI'lun,la~la .... ltilCim e

, Itt, 10m
d , .. :11 II "M
II , l'Ilvtl...1 rnillt

I rill yl:l,prna
~H

Ir.l

tttflln

1.'i1!1I tiu't':1i

b"",n .. !!Iel.!! W.<'~nll:

ma.ug'r "Im.,kl ..... !lan''',I!.

lI!r l'arrllml'rI",
dUJrkl1n.l,

I5'lhhI
ULmjt

Iflr"I"'~

doll!J'1'1H"
M:t.m.lL

I)C:'. ta 1I"J1I~tlr. c A A'r: 1'[&'1""1115), oto.

Swt:.an.l'II.m IIJD DIJg-I!;li'I~'!dI Be '1J,g lltia ,LtrlgJerJl!kI utmlllddlir. 1M 1Inli.k Kovcdol

p, V. Jb

Mi!~Y.(! liray

J.iUt1ullkrl

v!!1ru% 'II

1. GtiNDE TEM1ZLER

~".

JI.I"'I~J1J&.

U N·o. -

'Demlrb-~ haJft ~1 ..rGn: UllID~

F'atib 3 Inri ulh Hukuk y argi!;ligl n~!.IlIn
949[10 ~( ~

En.hklt
,lJiI.!'I,

1o&ata.hll.l1l)lIln~, NLiUIl)"! 91!) lIyl ...mda !:1I~nlcdn r

Rum

II

U. S.·'
IIJImum

,DEM:E.K
A~eorlillilii:

U'5TUNlUt(

DEMEKTh~ II
(,A'lIIl<liIfCl
Gl:lrllllll.

1l1.~ ta:rllilmi~fI Ltlb.n·n IIl.e;=AlII ve w'I!'ei:ekillotl1fikn 1 II,If .'''' vn.rl!tl!!:'~run Ill: BJ' l.f;lM.; lIIlilh\lr!rrI>1'mi:l:CIn'ilrl : u.Iltlo.n. Bk81 h ..lAb ~err:Jul"'ri.'1ln H=1nqe dBVHlilllc;;!~,!i !JAr! ohm'llr.

lihkiVIt

K'OC; TicA.RET 1l.Ati,
~IIJElEsi ~ hlanbuJ.

- IUi:lIII!lrul- IE!Ii'r.._teohil' ~
hfml.lluilu

rd!.inli,CillitliI

'hri , lA'S,"!i'il!i MAM!WLAli'

No. 90

KIR'M'<UK. BA$ Ye BEL A,tRlLAIUNA KAR$I

G,R

VAKALAR~LE siN It AQRILARINA Sur' litl. tni:r edtll'
Dl!rt1'Ul1IftI Ila ~~ Ilml.bllir iit~ kap

Ip

~_!!!!!II T'aksitle
PALTO" il1);1""" ".. N~

UCUZ

Sall,
'f"Ol\"L'Cr.
IPEKLI _nlllh,lt:l:an ,.~

P'AR.DI!:S1Ji. TaElNCKOt'.

kI.:M<II;fL:ll't 111! kadnl

Ad.apazarl AI .. Sa. AI. Ko. dad
SUtII tturllrli.nn I I'l:tn ~ III RilL( motlin:D, ~ klU'O.H'lr Wn.Ir,.I.1 .,. ~ .. boY&C ... ~ • .:nm&-'rtlr. 'E.r.rp o1u; Id.,.. 4!lI~rn" IIi:I ~ 11UI1ii1:11.1:1 :Lb"atY6 !a.au ,.nml.fofl 'I'1!1''Llc~t· .. "IlIILl~llIrIII. tWI, 1III1.1Q~lfI,i .1mlfl.k~N ffil"il.k'Ol" 1t~tJryQI:liIL mfir.lll::utlI.Ii!. I.j,~:l].,- .•,

lLAN

HI,llr
'mmPIlE3 1rum temi:il",.m.C1
fabrikW!l~ Tal!:!Ilm Elmilda! :No: '6 Tel: 1!3J3fJ

"e .rsm~rJ8tmll!l
~t

E

11

Ai!.r;.:!~AlI.ap;uub

mmI C1:IIAN,
1. No_: 15

ih,UIlllh&mIBm I. ~i VWf fI~,

D~vlet Orman i,letmesi BandJrma Miidliirliigtinden
1 - bl~tJT1 .. ;n [~ tfldl!li!t b!iiG"j!!lnln 23, 2--1 numarall bdlm.cl~rl de.nllInd!! bulllll1i.l!! (12~:21 lutntal ~.ok mku goi!.mlol"l'Im lOpLILl1i!,NL,i.{ S\!zrurlul! 1~'1I01l !!lUi!' yerrn~ 't.att]ttt"L~rn~ !I\!I !.!Itlci' ~l 1111/'!l: , l.twrlltln.. d@i!L Itibarf!1l l:i gfuL mlldc.lCll~. ~llr. I!~Utm!:!i'~ l< .... lili'rlU~t'llt. :I: - ~lll'Ui 1I.611111i·(IiC!P'~!Ln'I~ glim'I lI'Il-8l Ui tit StLllu.lukt,B, O!ifl\EIJI 00l,ge ~it'tlLfJ 1111 toplBllI!I.'GiIIJoI !l<g,mE~IlC'i. tilnl1l1d.:! .)'&F'lIMll,\L 1I1", Odunllt,fi1'i ~ k~Jltannll!< b;>p11lJll1lo b!.ci1ID1II"C 10m "t:ne 100l'~~1I

'Ii.

i

i

Dabko¥ie

.'e ~ki.

""",!'i!Q

1 70 1Iru.l'lol.J~ur.

n.l.va..'d~t

temhlllil:lyLIzdll

'1,~ 'h9llibllll.

(11'1041 IIr~

(21]

k'.1~tlJ.l".

1iIv~ wpu:r kumPILIIYuwm /I

3: - B'U l!:I" aU !J:tl"tnamll .Arul:va Om'l8.li Ckn~1 IiHldn..IUA1llld .. , jIlnllara, btt.nbul., 1311.ldu;~hi, Mu~tIl.riLlt:f:mal~ rJletml! M dUrlllldnll.! ,SWlIl,ldkiR. :l!f&rl}"M, 'Goml1 B61!{e .!irnJldsmde n 1~1"l.Jne1.lUdIlrIOlil1I:I.1lz1l0llgi5rWi!lIl11r,
<5. -

BA "'. Dl,f;!" NItZLF,
I lI.enb.n1l.&

81N.I R.. ROAI A TzZlJl A,
Hqa. ........
Dll'1'I' .....aI,

I-

AnA LE
1II:L'!l~

nORA GOOD.UN
L:r4!!

111-"1.:11/5'«'

Ue 1JI>o<tilily&n&

lalelUlll!:rin

'btUi

£1m VI!

.a.alU

mO,obLt oevmk

ve

t.r.nlnllU,m

p,Il!!'l!.f:etla.n_

C158un

1!!!!!I_r..I.

kat IMW 13« rtmJijj I

!!!!I!!!!I--------~.
'1!'1II 1!II];I'Ij~P:IJ'..u.

.

!nu ~.

11l1'.

IcIS
:M/.

Bayram 'Ii'eT~ti l ~lim lerinde

L1mIlJ!lJJtI

BECK Y
1i/l1/sn

YENi MOIJEL
Cift MazQt.
f!(tmJ)!l.I& ~

.liRAA' IRIKIORLER11
rift Ha.vm Fi1tNli
Spiel!.
VII

I,. HERA
:ZWlll/l..w
MIS

'Imi bir ~rl viMIlU

.Bosch MELwt m&wil& bil.e1r

C UNDA
3C/U,lt1~

'!'''purlan '7URfiob ~rll.Qi t.:&rlhro.l\ll. !n~~1rt.I ctl"liP' ANV!:HB ROWER-DAM I -LONDI'I.III .... ~a LLmMIII:n 1~Jn lST',,"NBllL !j',~ Wft:p;.'d ~II )'tIlIJi "lIUI<t1r.

stADIO LINE
1'."EW-YOP-S;' .. NORVl!:tI; ,~hrjlLI mutuel! y1lk w eu I'I&ttl

y.n-

lIan

lI/!!

ELlN HORN
LtrnanLmiZ41\, iiiI'll

H AV

B. r Ork,es.irad,aa
fAJ'IundJ:r.
St,(f](lUllnl:l P11<;.,p.I1I:]!!1,

_ruXIlR. DAWI

1ili!Ult'.tg :H/5

ELlN IIA VEN
1I/t2/lH,1l

!I.eI' I'lli!t ,~tdrI. W'l:" e.!i ,l!oTVl!l bilIUII.iIIiIJ1I. ~W! ~'I1rIlI _u~1ndm &1m,": if'r..I:rktp tr"",~1

A"t!I'I.t~

IGOITHON LINE
I!'I!~'C

NIDAlqll ItAIWOPON
8U1t&Dh&lll&lD. HAWilii ~ Ng. :1

rUe

~t

bAnd, r&ll iII..t

~.JlI.

,.~n.1 g"'.IiilII .. TORKIYE UMUM

bWibUl NI

US", t~RKln UI.lUM MfDl,iE"&1Ll
!Slmull liI~tI 1n..... 1III.. RIll ..

mun,",,!!'_

~IVALmAGORTBO
lO/n/~>illi

Z A. Y ~

MO'MISSILI'

~bu1

w1ftl

~

CENOl1'&, IlUQD!l11l.l'i8.l!JiC IIfONTl!lIi'1DEQ ... BOI!lNOI'i1
A"lRl:8 I~Li'i ylildl~kUl".

LIi'h~ taI~ mll~. I C!. iii 10llil ~~d.l.a l1lNmtlll

.rblk. IIIIIlIat ,aruRLtu..1:Jn, ~inll ,~1!rwm. Y.. ~ l!~.~ .~ ....I

NIZAMETTilN TiURGAY ltd. Orla'kh~I'
-4<!1!4"
1Hl1~

i"o.z1& tlJilllU ~ IIOL!I: C~ta .skl Yl!il~u i8i.1OUll hr~ 11":&1'"...... Un. a Il:ll~ 'kalA Cl1l1r_t Trl: U'i'07/1i

N"ll"lr..tI. rill.lI Ill.,.. .dn,.
IIl!:tl.D "IVIII
1!IlJ:lldili

YOIOMO!lVI

.. 11' IN II ,1.. 1.,1.111
QlIdl.l!

41ili~T.lInf,1

',II'

1!'ID:l'llIIpftl.
I

mllbu.

....

'I"

."~

P.

..

!

~

.I

vs; If

--"I

Hazlrl,a,yan

II"ARF.RLER
ibM tlli' • J"acquel!

, J
tI....

.. liIll;)' III Frrt.u~z a.lrl8r VIjI J"O"

Copi!H1l.81m1i1'"

ShiEl!!"}" Templo 11 VrunJs, Hendrix km:alll'Y'J'll.d8JI bo~ • lIU~l1lJ'dJr. kek

*

'*
..

DDl'otby Lamol.1l' b!:I" I:;ocuk; i!l1I~rmL1§:rur, Ikig1!H, i;lper&oiJl

.~ GI.nge:r
c'ElLlllmi'n

PIUia'l:.oeo 1I.d.h bl'r
Cbair'"
pl·

1,Ie\1NC~1rtlr'.
Piel'e E!l:loIu:bllJ' lie
]l!!11 Boyer, bfrJl.bl!ll"ce Yl!!1Ii1!! oynlynea.li11U"dmr.

hlr

Job

(hI)' Gr.mt, :ngLlt(':re'de -Cl!v[rdlfl, ..Rub Gt!lInh, 1LlrQI ,1DlL1I Mr .~ok I!IWel!!llIIde ImdlD ~nyllfetil1'le oynamll.ktruhr.

* *

caryGrl.Dt~ lngllt.ere'de I Pa.Y-fie 1Itli bltn~Mlstlr.

BI,r mlhhlet1::eul!Jier:l ILNLIU"J Ju'l'ly Gartl!..n! ~. hi ItIII::.EIIIIl Vlll~l!.te Mille!! I {b!r kere d!!.hll) 'brlrIJCD1!!1i\r9.,.111.1!;u]lIDl!.n

*

1i'J'tHl.ft'l!.t

d'ltm 1781lllil 1!'11 m eJlfut I' H_.J y;lt!:i:I!I, .1"nfl !frrMl-t

lIfkhl. M'01'JiM'II

a-.

&r.

.. Ann: $bmdb Ue Brue!!l Cobot, !!Gn g'Ilntarde, pek Blk1 lllY o!mu!!lP'dlr. lei Fener lIe lIoylenmekte!!llr_

*

Shirl!:}, T'pmp1e ill! !>Irk',el Robi:'rt. Low1'ey·ln. !Il!vi tUderl dedikodlUEu kul ~1C't:aIl ku.'lllfw
fI811danmd:t.AdIr

*

lOaD cmwford'UII

yatll1d. uD~b.laDa('1I.IlI

-t Ava

I,.nwfcrd

Ca.rdner blrbLrinclen

B!!:hllFd.

lIollv1lt' YI!DI Ie] III IrOAI Jtalyan Il:ttUI Vi.li!I1tlM Cor t!!!;~, AmHlka'd.ld Ilk t'lmlnl

*

HI!

iPalfl:r

VlrmLg:Ur.

a]lfi1r4&·

DI &lrtMI.Jl'IIII'.

~vlml.e~1!b~&ml'tlr,

*

Conte

!1e btr&btr

C1t'"

June.lll

Ca.rn~Y.

tek.r-s.r 1I11III

"Geee ve 5ehir"
I

Ir

o:KI.9ks.li~

1{B.dml

\I,ll f!;i.llng-

:01 Bat.Dkl:IjjJnel~rh fllrnlermlu gi.lzc] ytltilw Gene 'liem~y G e· ee ve ~l:blP (NiG'ht and City)
afth bH~i1k bir
",l'l.I:i!'1"Il

1

film.L '!:i!

vl.nniJUr.

Genfl'inIn 1 U f:.cl'deld

pllrtoncrl1l!rl Rlch1L.nJ Wldmark lie !>evim li tllgiliz artiali 'CflOg[1! WI htTl'l dlr. }IlEs Ti£1"D~1 .Gtte Vt Sthl ... d", 1,'131"Ha da s5yleml!lrtedir.

J3DiQl

PIi;ge A"rupalll. kal'lJlli 81 'k: ;sti yl'.l r
'::0 ~-tnl,' Ylldlx]aT1P

Pag'I!. RCJlD da..IiJd film I:"f'\rlnilkten BODI'II P.IlJrie gl.'lml, tlr, S(ivlmll ytldIz.. k~JLd' lyle gGrU$t'1'1 plld.I!c1!ul! AlI'nlpa ,lJtll.d. '~'olrumdaki I;8!llJm.a, tar.nudan !;olt m~mn'lJ1:L kol~_lIJ VC< r~" Quill! HcUwt·B, diilln!lk n'Ly.eUD. de Olmd~l MldLrrn.l.ftJ.r. dan hmll

Holi\ ut'un

Carla del Poggio, Silvana Mangano tre Gina' Lolobrigid«, gii.zelli'kte 01d,ugu gihi san' alta da birbiriqle gar1lmaktad,rriar
ll.aJ}1J1
Jill! I,!:indr.

filmdJ~ii. bir ikl

-.

Artis
glb:l!1J Ik

olmad!Ul
krallt,;u!

e'l",el

Ram;'
0111

d UCYUln en Ii1H.. a:a.nayl IDukeutti1e

bDybx bQy

lI~llm.IlS.

l.ns:tll)

6hiUt~bllfcek duntma ttr, 1fA1~'ilD.la.r bnJUI. dien eWE'1 rejW5rleme

ge1ml,"" bf. !lI1!'Y lllcdyll1l.

do I(lnn. da blr lerzih8.Dl!dl! m~n. !:n1ik j's,Prn.J.thr. SUv!MB.,ftllltn h!l.l:llile bul IJ.II
JiSutumJali film i'lir. Holivut'un. !;evirl
lb~yLe

ljIiddicUe tohtJlyabiiil' mi .lAm? diy,a !!oronl;Jl, ~I'IG kl2.: .. E-\i'!:t !'. ccvablllJ lI'ermL~ \1'&

dUI'J!!.r. "1ta I yal! mmdli~~njil thY[I$l1 Yll'luTild RQSll!lIt!l.~. de SIC!I. Li\ttlll'J.d ve dl! Santl.l hi

blr ~h~
IlUI.

<!mek~1l •

:r1 'ife-mUn - ~,[:'I£.m!!'1i: I~ill hIT tl:lr

buau hemen isbat el.megl." 1 T.lt bulunr;Ju~nu Wive lI!t.mi"til', 'BIlIIUD 'ihe:rme. film I\mlll, ClD;p.'YIl. J'llnlmhl. ih.an.D IlkUIr A'rol(;'l~ Tirerj.·yl tohl:1l!1.mll:ll tm

Sesl i!rb .... ..AD.it3 e Ga.ribllldh tllmleriml'e OyruLID.I!Jtri'. tid yd I!r 'iI!l ,gem; hi!' i1oklO1' fie 'Bvl~D. ml~li.r. Dokto:r, IhLn&DI'l'i I.rut Ibcrim.e il.cUSm~ bliljlamt~t.u:·. ~A.nItIl. Gullb:ddrb !llmlnd-e rn~ na')'R ]mrtOoerU'I!: (ltm~l!te.dtr. GLBa, ylI:'ml Ibtr YMlrul'" Viii

blr metr!!! 1Ilm.11 bq
)'lJIndni'lll".

.anUm.

be .

Sir ~.11~ ve bil!yt;el~ cndllfl k.ilIl.cHll!rtn~ mod~1Hk )'IlV mUlm btem!.~l~T8011 de, ClM (1) lllnll bu anruilil"llll yerille gotkl!~flillI!!lur-. Zll"B, be!! dll'k:lhdan fmll. lI'ert:n.d-e dlll'E"8D1ll%.

Haai ran G,cliui

IKain"aman 1\1., Bonifas

bllrf-jLJlltlfrlc.
till" •

ro]1.l 'ti1l:501lk elfin.,.:

III

h~dll.kL\rlil!1 hnkklihlu. Sih·all.lJ

gihif, a.l~

Jerinde;rol vl!rd;kl!!d artillUl!r i;J!!n baml dUl!o:'edl! tabU Dyn.a L lanru Il'Iteml!kU!dirl er, E!!kl

Nlm • r.:&llllt mll!ktebine mii:l. p 01&1] bu lanatk1t1Ar, film,

MIl.Ilg'"8!1'lo'!IUl!l!

bILl ~

kib1!S1 elc.a fAlobrlg'lda film ha.!{lIIhnll b;r gtlz.d!lk

da,
mil •

&r1I.UeJ'den lJ:ogu. bu 1111 ba!j1L r.t:mlloilllllF1nndan ~'l!rll!ri Y!!!Il!ifIo .. ,I .. ;:!oldW"\!lmu!jt1J'1"'.

I&ilba.Wln.1 iklUlllldlkl!31l1 1Ii{ln:r1l l.oti!ll1p etml tlr. Cil'! , Ri!21!1IIk m'liBaMk 11m kaZ8.D d.lgl gUll, y&l.IUlill. yakla.~eII!!I blr til [D. mill, ono.: .:BlI:'

Gi~lI., T:l."ri'yI 00 !til lc:tk:ltllln:n ~i':11I" M I::Ilcal'e E!.~ tor ktndilLDfi gelebn !lie!!: l~:1n b!l' ka.d~b knnyal[ ~!! Ltmi~. • Cent;;; 1"1LdkZ. MIhDII'a !i.1:1 III vc mlJzipllkleri yI.1,,!lIld.eD blltnn ,!!;~.fl!!'mI~UI".
dar !i!h'ld~tle BlUelyo memmbinJ. tfLra.flllld il

mLr-ocl

!liok I!evllmeirledlr.
l'Al"dll'.

A~lI

bit
• Ctul

bu y[IM.~IIC1[D' ttl !Oil. D~r 1k.l ·Ii.. I'l:itlde Italyada blr ~flk l'W a:r'I!U-l ffil"l!'lnifSt.i.T. BUlll'l lUI. "M!.31ndllb~lhau.a. !Jo'o!:l'll \11. am YLl!ln.hr gi3n l;aTl"IIIU t&. &C. 1l pli d I" 'D~blrlnd.en g'il1"rl
ve lIa.natk
la'l"'lfJ.

r"te

1I0j)t:rllCla

d ~Imldcrt,

kl.c.da ~ew!l.eD iilmleor, .!'filII g~.; II:lko;!' iU"l:Lyor • .$Imdl de 'hI, Holl fllme ala.!;akur. Hu...uil'L h~Yllt~ o]duk~1I. mll~eFllilu ~~ J_O:!!t;llbloe.'J.IIi, tklnd Cihan ]3'nbl, ~I TlIlJl:l'ilo.da. rnl1Hl!fUder bef!aDIDll. e3fiUliluk ynPtlID "II C1UeUn'llIllrl! rllmin 'blr hll.YU 1l1U", l:e'ko ~ 1';1 m[lbRll!knkb..I'. cJo~l!pbline Dtlku'in Roms • 'ft.> diu bu fllm;:\l'. Follt'll &1" R:r.I'~'il! mC1h 111" Y'lldllJ'lJ. kill. "Home temlloLJ. Iliill!:ct'][tlr. .silllllm, _ . _ ,!JbCli'tl"iI f",fI;r.UMeI
fllrl

I£~~m.l" nrtIBtll"r~n llIo.Y[l.tL h '"

,iill!!n il~1"1 G1I!ImlltrtcdlJ'" Z!r • CE':" (iJlIl lIe, b-e... ~:r ayllllln 1 lin."

:n.IL

r:iy~dll ilr:ndillini dll'lllTlml'fhl

IO"I.It Film ~U1ietL, lIiY·!lh '~"ddt!1 rnr~~LnJ1im ..nlllmom:l Lilli ad JO!!!'l'b~n~ BlI.k.er'.iJI bnyabnli 11 rlhnln !;-'C'VI'ilmninden Il'lmd~R>Il17taocJ!! - Roft il:endL lIe$llbma film, (e,,'irtn~ ~Ii' bqlllyon gII.zlt'1 FrMIII'I: Yli' 'diiD VLvIBn~ Romlln~~, ynlundl 1n;"1I~1! C:Si':rt~1'Q..e alII oyna.m.a All. b!l Ill' roktir" V ,'lMlt:. pet: lI.'klnda, lIIBV· lUll Pl.rll!h~ !i'~1I!'n blr tn~Hlr:;!l filmdo (l!efirgeRllrlt'll

ak

,'ugr:;;;;llmit!t!r.

r .. u~d.& CD ~ot Il~

T o1.an b1l. l:''''ll,.

k.z:

Il:~

';af'p"lII.ktndll". Bunlat dll.~ C<tr 1& l'fl'-l Poggic', Silvana 11 n~lIr 1110 Vol! Gin Lolobl'~gldl!. !l.F.

1111: !:fa .Davaot. d rJ, Randllo) !l'Llmlnd '. 'kanm,l dO)'llT
bllmo!k J~~n ,,1IcIJQIJ.lUI kll!ah·

)'.an hlr' I:t.ed baht TIJ11J.nlie .Ryr & HginlJ!: Cnr!o d"1"1 Poggi!;). rJ~' U'li !{1.I1lI ao:ll.ot.llJ'. C", rl II. (Hllydw.U fllmlnl ,!:~n·l.rD](!d~nil:\'V~t Ill'iI'II i{ blr Ytld ...LI Il1'1.LaU:.'I:'lIi iBlr ~n, A..I ",11.0tt:kli dl y
1:(11'.

I

1iJ>nIl2 otWl t(12!! )"III,liilDda ll:iu·" IbI1I.llIl 1Jm'1t1<l!l, F.l'illok :Slna!ra.' d l1nYllltI fUme ohnll.tll'll.-

biT

gJizlnooa

'Dhll,9Jl"k~ reju.fli" La tull.da'lIIln dlkk,tifll ttulLd.ll., r.~\·il"{ft'fl

r lm1

h:1n C'-l'm'lD.tn
Rcjl'

,"n( I!JYh:l.' ~1Jl~ l",'kUr dU. Oa.rlo.·yll. Ilk r('l Ulna" ~lI't"l"dili mU"..:lrftJ.ld:.- ,t 1l,,e1"l1'l'" bll.l:'ka ('jlmt!'r,rn~ dol! t,ll ~ W-rr. 'Lnt~JIIdll.. CI!'!"1Il'~(il1l II klli'lM' l'Jl!'l'l'II'lU'1'J trll.lrmllh lI"i. ~k JCet:11Ieden k"'lIiU,,11'1 (!o 11A t 1..'"1 nI blrh:llt1rm "I tl'l!l it' dU.
GIl~fl Ylldlz. t:I"«nl!'l'd ... rr" trunn'" hlillre ttl,. ot~mlaf.lz • ill", filmjnde' 'Dar &11: 1l1T" mu'l1'l.! t"..h·ot dh. k mIl:rm Ir.

tlplm:ll> blr

kl'Z I' vndl. kl;r;B.. filmLlld,.

hr. FUm. lie d~"'l'ey6 ynl GIlIf ,lanlLtkfirln. 0110Il.£klz Yl!Alm· _ .. _ .. _, , dAn bu{l!'ne lu~.w olan h".y~ DI 1.;ln~ 1l1.ac.ak lion ild dl!'vi'C bl!l!Zllt ilcndlsl tv (lllcaD temll!' ed IIf1l:ektlr. Illr [wa.;,n nh",;iI film ....'·, ....n"·. BIT Orin.t VIlI I~ l':no Ie ..... 8.a.._k,;t!' A.nn SothUD, ln1;'lUfre Mallye BlllulTl'I SLr tckr~T ~t:I'~~I* "IIIIIMfll-!'tLr" 9tt1rrorJil Cr'lppll"l.n m.pmll"keUI'1:I GlLr.d }"ld'iE. Klwk Oi!'I Ie 'I'll! (I. n para IIlmll1'illUi'il"lellL Ill'! In. C:~~!"!I~!I fi[clQ1L II" 'Mr'l Uoi to!! "UIl III gflyr!"t IltUfl1 :m.llH:imtiur. duIn. hlr m"klllJl~ 11."]1 '':>1.. m"!ld~ U1(ln b&lmJl, hlr kll'To 1.;1'1 fllf.l'lll:r~C.lIJlrtlr. bl .. lIItl!J~1\ yl!lI'rnl1! lle. lta'I yo.'y<L .tl'll"nm i[IlYII.tI" nl. ('<"'I'll'ml!!'!1 Kn~hryn Grllly On',

(C' .t...m S .-.. '- " ··a k IZI, teo k· rar·: f· 'I-Im' BorcialalilD intikaml •• ~evlrlyor

flUt~Do!'rllk

etl:ecel£tLr_

nUrl.lk fad!!. FInisH B!:!tte DI\II1~, dIad· ."iin g~1I ~i.. IIdll ibi!' kcmel:lirjf'l Q~'Il~ ml,ttr. Fil· mL .!I~~d!'n miln.,kklthlf. M_b Dil.vi.!l'lll komeCIJfl~ dll !;£ill muva.l'll.li: ohlillgunu filZIlli).lr:tll.dll' lar. Btl evrln d.!gf':r nrilstle:rl!Ek!bi!d MOl:'lt· gom:m!llry,FlI.y F!!.il'lter VI! BeUy Ly~m.'dli'.

Beyu

adll -;:0 C~r1iel"lr.l y~ bu C'~rde. Ben. A'I'l~!'l'II. VT;'l!.ii ~auJJ di!d:l 01'uiBmBl! ~du1u.

dtn, F'I'lIlFln~el,

ell Ion'" LlI omlkltrln· «Ka.hnm Ii ~rl;SlIy3 Bonirll!li f,,'!>11 blr film !Oilylf'1'llb,tir. GernTtl !lirlt'l
II'iIII

penhmln

uUaUI!I LUch!!.l Ar-,

Sam,SOD ve Dalilah

~.r
!rId

kll.'I""dy mill".

n filmoeUi!!l'llD. mEl.llrtll1lU'111l calC ellibia Inirlnz Uri. HU -:llfll~nlnrJnR mlhmde jOt •

Sblll'ley Tem,pl ~e

e ,.1".

IlL

Z

"lJilI"

1:1"1 IIlr'
bloi!lil". ollLl!;I

no bdu!IIdll', Clb:1'1 ntll bnll ,.1 'II" YI1~ r. .... A..ra.talMlI>:I.. r.n gIi:~1I

a,.!h:t~,. kalM Ol!.U) _n ~ih!l J.lJIiI'lryn CL 'I. Elil YJUJlII.lL I(t!lml'1llne. tlc\ t.;I n nil 8tll<'rJ' T~mp"'lll m;nllln rUIi !!!Lb.lbl GimMlll1l iIIlnen U!}1'"leMDl!ltrieh'hl klllbi b!l' 1I.~lrl'l1rt' r. }'raU!.rya. 1B.b.I'~tly'!, o· • I VI J'l'lelu 1I1mdI d '1I1gI. I 'Ift!lTil ·:r.III:hMI WlDdlnlll·" f1j1b"Y'Yl'I,lrmllll!. I::i!!n.f."hror. and", L fhl 1;!I'v1T4ll1'h;li film! b!'Iir~r M t~mHn;1I11p~ Il'ul"',~ I'llmllh ..·,
tlJlI'.

UlrJll

Y'l"}1.ft!1:11'1'l1Y01'.

l!ilVrlnn Mnn~I!M-. ·b"llI!.Z boll! b I r tllll' '.. 'l)'llnmlll "Imullil mitmrri "1" muhllrllLl"tl.:hr. 00, bu ~lrr"{'tlDI d.ab:lll fLyw.dD em.sllll 11, .1lz,rlllt!ne m'·':;.1hulul', ft-·h.·n Rita HllywOrllII'1I d.e" clhm ~.1"'.8 , htnlJz on dok YII'lllldadll:·. Boyu, bI:r m"lrl" 11 ~u, iI ntirndlr a~en ;'Il. Cui· aI' pi.' d IS:"ntl.l' n Idlll' 1!I1r,d lC"'lnH~1 #I\rl P~tlD-:' _dill !il~ mllll ml21 otu..z: lift Yl.\ljUiila b1f ll.lruLB [)llIIIO dQ L:11ll'EIlt\1 ~le IIW
~IU

IlILB .JlIohlln:!,JII1mStan·U bqtlUl I I" 'klImtlll oliM.llkI& 1th4m Oj~"''I!"tHllr.

Cho"'iII!ll;e:r,~ rekrilit'

Jiolivul

yolundiiii.
tD 1flH1 Udw aed,v ..!al llalI1Mit a&I tDrribl b1r ~ .1111 1'01 LWmWr. D.DbDr VI~aIJ yddtA\ ibI;L e,el'd. 'Ill tor 'Me.tnn pmnlDi ~1P~l:'. iSI:kill mll>'oa <::ta~~ (iba, ;jJSMniOli 1'11! Dalllnh1'1 C -:U ~ de Millo MEin dml,Ur 1b&I'1'•• S~D \Iii

!ollirr "'I)'~ lo;lI1!iar, II klM'LIU U 11Q11' ~ L llllZWl'l! glnrqr,crL Mu I~ne. by' cd .. t'lli 'py-l t~m]dDU

II!tmelUI"I, Pd" llil if~ 'l.nlll.f.tD&kU!.dll'. .... 1;8 W&r!" n fcruNrG Fm.J\a1l 'ho1l:1!I5!"(1 If.. r~t C r dl.n'ln I!Il!lml.hi1l! COok UI"Ulfll In· ipm
!liUlhndII.11 blrl do t.:Imblll fit" W8IIt'd.!r M ,,'n11!1 ~nllLlrIJ d1.

n- eket

DIIIIS' Or."OIIby. Yllikillda, fl'v1 ~~1tI ..UlHer MUJ;hk~ fill· b Cllmd. :Mauri - CbL'lvlllll!:r'nla lu'mIll DI ~lIfflikHk ~·.p!U1I 11'Il\ IltnmJtlr. 1:1.1 "_'IIUl!JtII. Ilk r1:ne rnU1'I.!llu>t dlll"lIIi FmnllS 1U'Ift~III, Crotty'nllI ~'ldIfL ..1 (rn rcnu.n.l;).·tU.:!J kabul ettllnl blllHITllIIIIUr. bllr ... ~dNcldiT'. kllt
("·vnli~T. YII..Illndl!.

'B }'u ,e~fl.II.!A

• :1
Hazreti
r

Terrib

. 15~

I
.ede m··s ,iiman ara gizlic • .' 1- I, e • e u u la

SIrs. ba
ortaga'
KII,Wc meyllltm
jlord\l:

pelll;"Bnlara
d(J,.,t pe lrltlJan
Illlcl~1...n

rnll-

flelincp, lhmr"1
h:lber lUnd "'JIll
IT: -'Ill

YUUtglUM

_ -

~

VIII' 01 J,.nn.vuto-~l.1~

Ylip A.rn;:i.wto,jla! VIII" AU pllbliftD.!

billJ biLlu:iIln~

rtm:i"1l.

!! ,",0 .. i m

IUniL'i' LI~ld

da

VI,.lIAiI elml ttlt. k Mr ~hllll'!U! .¥ok ,lm.avu[o-ilLllllm. YIlnm lut evvel 0 Iu.Inna It Fmlyan K :II~ pebllvw.n. yeT d~n n.nim.i{ iL!' )'R.nI1 milo kalkti.b

YiU' ArnB.Vu'lo hunla bu ya.Ir.J. IlklI dl!!lik.llllhll'llua! W:OI. LJ1!& !.am1LlLi0i Ill .. lUrl1i. cd mJ~1'I hdmlM. b.;W ld JdlJlkAr hat po£hll",aDlD.ll. ntlfi ti.llu)'orlm:rw;
_ Nili' II!le r11 af;lnndru:!" () L• dL1l'11!!ukli 'IfflJl'iLh,! _ ~n;I~_'l ~h\J r, YGili

:rordil.

I lhtl-

mu klrnmJ!I';J.caf1 ~ll r.iry 1· Ii Ddt )'apl'II-CiL1i: bJ; 1nd .. 'I:! luhmJii:!! til dOli \I'll Edlrm: t G yui ku:rr.1m ,~. 1111:1 bU' toll 'lam1llIlQl pehbvIll11,n, aynJ .g'Iind_~ ~ ..... y rl I'd.<: all

gUN:IlIler oldllgnnnan

u.l'Bya II' Ie

I

memllala • .EiLll.at yinI! !;ok i),1 p"iI livanlar Dmda tml'LInuyo"l1oltrm~ 11]1 gil~!e~ lrc':1pUlP ImUI u-ml • Sin. bq pelt'liYllDl.a.n. ~Ii[ll:l!!. 'lm.ay-l. dJlrl' pehUY1l.!;!. ii;1~'IIII'.

dt'giIDJ:~ ;J"I1k.dnl!y l - HI! IMa! lZ. :ne lmullZ:
~

Ayni 1!8.IIl.a.Dd& Iia ~il' tat LIl!! !I'!'.dik!lld ular Vf: C.I.Ik.Mlar ... .,111.·
m_~

III

B:J..blhinlii pen~1:' It: 'I!! btl' ~11 kMm 8'Il1WL' 'beDIm 10" I!!nllJ'I1t PtnlCO!n,.! !!101m Ibu\:g;gu ki\dLolaJ' leer'! ~klldil r. GfUt; bq fli!!b1lvl!D ~II bill' c;.e)"Tt:k .aa.al i!OIU"!!. k~IU:tLlL ~ n1e DUjftn
d~

1211 Arntiiv"iltil

d~

VUI~

"tbil ~

hIi'lIIlbm, klJdlrmit!!" Iluro Ibn W:r tarudJjb )'iJ.fiIII& gelcreli.
II[] ;

B~

kohl

:umuyac Arna.-

va:r
-

lImbi!nD Inl Amt ftt.Df]~ '! ~ Ne lihl .I.lfIu Ul!I.UyOl"'!

-

~

1l.nud:Ll]

OFlada bJr ~
.I;!
ML YILT? QNg:i1'

VD'.

A.

blId!

VI! 11k ~!_ AmaVll'i..clllg:all"!!J ~l!!:re_lI: KU81Im b:tkll!ll). Am vnl(]i:IUI~ BiT i:nhUlilt ettim, V!:I" d.G
SIl1lIlll!. III

mlUl! ~nii
._

E"'f!t.~ S~ 'ftII.mn lI.dm(lakl gen.;;;~bli'lll._ 'l:il:!'~Iv~r blliiilf

olda. F':'i"""t Arna.'¥Utogiu.nlllll hM·· dt'ti hAll g~e::mlJtI. Be),u bly1Irlan bJ1I. dimdlttt. ElinJ Y~r
y;tmnd Idler

clhu I5pey1m! demd

_ :BJmgiIilbaan? - 'in ~III:. hep :a.ynl k3yde:IL Bift!
&ani boi:'ada

lamr..,tu.

ODllr1eL"l

mrk IIftemedi_ BIJ,nun J]%f rln~
~l"Itl'

ettilt'T. llUto la d,m m:r ZlI:Ir btl It!! ,0 rmc b:Ll! prhHvan.n I'I.icl llptllrdU. 811 lllLrf'tll! hndhllnl Ill!dm"
oldu.

Arnllvu bJl;lu.n IJ Jl b'l! ,!teA; bo!,t ~hliV~rib. y;l.pm~ oJl!ltlga gtl~

pel!: c;a,i)1.!li: etmra yaj'1ldL. Itt'!' Ik.II ~4k1 blIDkL.- ~' peblivJllllnin bu YBJ!ltan .Ol!lrt! ~:fU~1l1l
kllib4;!t
tllnlnl'tl

~ yntt'. I.IJ gtM

In. ve
b!.F

bu tcklldt! 'toml!!lI'n1 htr.ycrtI!! ~l1JLda. Bu gil I'\!!II~
lhdikaoQ"lJ!ll.l.

p.:hIi'lTaJ1l bU)'1Jk bir

"Idb II:e

kYCIe '1m Dbl b1'lt'lI-r vllm F.t· d {lId' trot btl htl.krl'il .alllhdj'l,l' Il.du.. Bil~ 'UI:'Ill. bndiBloi! bu .aI.zl.m a5yli~n ad.~, ~ne ~r 1i'1I'!;b1te Uimlli Ndeo~k. bI.:r &da.mdl~ - A.msn 'ba1lI. 'eN Itin io;: }1lEIh:illi bilditiD ~wrmmt? eHy. rka. dti. Bil pehll lIJUD l~Jldo 0.-11IDA. p akJd. fl. Befq< p~bll'ViiI;!1d:Jr. Jb!lam Is hi-r kIu; gtireli!~
DA

Illll"P RII. III~Jm:udar. H..m, &lIlli a.1Ju:aklar, bl!Dl ~ ("0('11 - 1ll limit. halde mp bll~pllhy:lCal!br. AnI!l.1I'Utc~1D 1'1 -nbP-.rI @f !I

~. ba 'IA ayLa.rca de·3m em,
durou.
A.rn.a.voto,glunun ih.tJyJl.1' YIlT y:aptJ ~I g11rq bir

K'Ilnler«' , hllt:alru'-

Fatih

I 'I"1Il:1 ·J;;'u~h. Huk'IJk

y 6Jrg~,~lljll'ld;llJl,
't);fflol 1

u tAR

lfiLl..u..inlr. GL1i"-(! lJIeydn-runm 1ft: 1':iI.fLn1:la. da ~1likli!k ~ vu
&lr.

~k hllkl'] olB.l'il.k intlkam a1m3k. :l!ll:el' v .. kendil!linl YPIIPDo pIl hli'l'i!;. nlil pe.'liM. dUp,t"r, &n 'Qumlll btl' ~y l;offilllJ 'OI"ll1li. - HaW, fin, AJI pi! nlh.-aD, anak ~ Ru:un ba-'l 'bru!" "lIlUgUn Kn'lrpTn~ g[i~reMn.in p,:!,ea.b biT JI:Dre!fte d.e y n. Viii 'Y' piJdl~ yerdJ • Gnr~" I~ID OCo.k c~fin:l 'Ml'dlf[ kin yanmda. d : mi!
fk[ pchlIli'llnIa g'e:mlelill 'if"" tT'1H-8.o 1M 0 tekD.de b'Lr yuda yaJt:'l1a~'JIli brasb.rmab -;·ih~l}'ol'. ~te till'

~ntl!'. Daha. bu ~ldIdll- dOrt bet rUn!!! \l"aFdlT. Hele Edime-de Sa 1'Il.Y' kinde }":ifltlb bif' g1m~ VU drl" k~, bunda.n ,,=011: daba mtra.ll:lId.r· Bunu da. hilraye e(jelim: Edirn VaU~~. Samy 1lD~' , I.I!rlip ~bnif. Bo..mi. I.~ c!enilm yer,

w.e

111;l. de-,

b!r ~. iIO ttUI . n ilUCI!!&I a",1k du.("urm~. ,~ Reo QP de IIP:mda.n in'i::lklmL .[map y.:mlo ,~, vc ~~ dUll" ml1J!1. - Cii:r~~ 1{tnmJe.k IIldn~ :Ita: dill' ye!!ill:Jl:lek de ''II'aMLr " bbl. IdIr. YflillC'l'lJ bLJ' p.ebUT;I.D 0

'l'1'!".

Ilk

~rl"5~rd

Yf'll!¥m"'TT1

Lt

t~~= A.m~VlJtfl-gllJ nuYll-kmihn
WU"M
t'e

['RgbeU

au

__ ................

===~r~··--"'-iOB~s:r~~-!l"I·-"'_-Jr __ - ........
\..
... _-_._

ArilIrnmk

VAll

P:J.M"

~.t~!ll_e,. l'itln ArnA-

kHae yttlnlZ {jord!J~

gtIn de :91U1aJ11 bm i.udif.! ~,.'b...,,-n3 :;"a.kal.:IntIJ
(D"J~1ml "1'.:1')

·- ..'---IJIiiCW-_,, __·.••
~4·. \&.

n:Aeq;-c;.i

I i(ulm

1- j Ie 11l2nL'I 'I: ~!'

1,n

156,00

15;-

fOOl

!ISO 71'!0 ,~,
O,al 114.0l .'

• 00 KflplJlJ 11iO.00 11,2 00 IiII'D liutal Il.llm ".II,tr~ lIl"I111i Il.JHtl .. 1'IIrIr ilJhm t:'I 00 tjOO

AmMd

85,00

,I!II I jk!Jll 13,Id&lQJtr,.t. Q]~ N.U~ (l 4U280 "b~ptg OO,!IT.i!I!I 0,081.110 B .. ml"t,

.,&"
tn.ml
rj'alI~

~l!I_'" ~.OO Ui,~ ~,~

~.1st1!l1 ,~

U11li!'""

ok.

ill.,'! I

N'.PI!b:OIl.
lni~l'ii A KiJln- degl, ...
110

ew
Ift.jj'

.~
~.5

..r 311 ,II ~
-Ill rI(l

7tol1i

'liIt) 00 -JlIrU.rv

PiI"'tiD 0,
~&mlfl'll R.. i!U B.mld d.l:.ilI C'ifrkli S1r11e11 DalA!' N. V.

ZHiOO
:lU 00 "7110 Il'.:!OO !!4!!_flfl
pI,.. ... 1111

::n:; 00
:'Ill'i.OO

:[1

00

.u la
.A 9

Dou..:r ~r"Jttif

rmCTfl

ll1 1)..1 Fr. If!.) 100 FI'IUtUI Fr (rJl ) 11.1,.11. 1'1"'111 8$.0000 7~ 00 ~O 00
MOO ;-0 I

"to

4.,';1

"1'IIIa ~ h.

PiOO

"00

:Ji~:2m
!,- ~ 00

it' Ill-Jim
~ RAD'Iom
PllOOll..Ull P.A.Z.A.E tlll.lli-ii

I

Amiral Bristol estobckm oku

a
U

L'ippmann ile Y lei aynl

Flk~rd·

Valinin sarhos uk a I m .. e a d e r e s ..
(8~
'i'op'lanh

l : ay&r.I, hlMlrlar 1''' b. ..,. 1'&'P<l ru I,ol.!'i U 1.l:I1k: GUna.foJJn (p IJ .. 'H! C'Iln1m )l'rQ(iT1I.JIU II.I;Ik; IDlI:l.l!!Y'lel !..erI.~ ~ lUll RO""fm 11.: 0111dwltn.:. hll,bl\1 M JO."~ MIl:tllt:: Sa ..... il Tcu.I.l iI,

;o!,.so

II:H~

11)111

J.\tu9!;;

(3a.lOIl

oIIoT~;:.tr"'·1

11.00
12.30

:.itt

He;p bn.bef"
l ..]..

.aJu-

'1'"

MIl%1k~ 'l'aJ:d~.,

l:':_~ n,l)O

M1Xj:t: Oyu.n hlwlllan r _ 5. "",,1' ~ Il.l1bo1!dn 1:9,1:1 {Wit; DI!..lIJI m11.Zlgi Ipl} U,~C1 00.£,1. EII201'leti 1:S,"'~ tu.:.:Ik; Dahl mLlllltt r[ln
'!I.~ ,00

H.."

",penl.

nuru v. kaP1ll:.11 11.~S ....... '111 ..... P"'JPll'I 11.00 M. s, &yan 11100 MLl%Jk: ln~lJ M.:II
fUll}

&1<""""

J'H'I·

(Hll!u

1.',00 lEi,'l~

J,f,

l'.m

~c-:n~ t. ~flliI
-tb;Ik

13.U'-'

v. hGtrlu

Dill!. meriun Bristol Hll.Illn· hanc:ainill ytLQIDda yt.J:IJ blr Bat·
'lJibaJul:! Olmlunllll in.q,a.nl!ll.& b~

%1,1.l1li 10 15

illWll Ipll
I!oDl'

pnlMI

i!O:SO lirUdl.: ILWf\r ~ :.n,ll! :w.ilIJk~ 1111101.n.n n.ll loIaaI:k: lI.u,LJ;1k11 ,..n. »,00 EDnI.LJl!lol.: Spor' DIItJ ~(111 ,. nnn. ll.I.l:iUI!ldl 22, ll!l Wl1Ilk: DII:IIII 1lIo\lZ3i1 [I'll :lIl•.u M~ S, "~'U1 ve habn)(.l" 2.3.00 J"-n)~ V! lu!l.p&n.ll lS'l"J..NBUL IUDYOSl1 PROOruto...t.lI

'lUI

lnnmurtlil-. In-.a.atlll a~qUI1 ru.:will hulull.lW. A.m<:rlkan lilk rlglal Mr. Wudmvol"'lh

1I-B.,P- I:':!~tlx.

el,· bll·

mlill l{I! bu m,·ktebln. In!m.Dlyete 1I1mtel ~I!.D. bu ab!'l.lmnllll'a Ith!lf clllndutunu Inyl~llIUr. Mekt"p to tall!b~k 01 l'1k Viii !i'llda lakrl'bell 11 mg;ug vt~l-

eiJotN dOl!li.lir kll CIMka,nlllld _ DIl.;mI "lIiIiLmw "".pLln',nn.a Q_kt;".llll fuI.... II.I.rinLn " ....,..1.1... ; rlI.U do. [.bt .. 1J!111ilj. (J 'ko.ad'l1ldt""'l""Ill hu1t1]lfI,.. ~17'111 ilePbllluim j.ll. tII[emoi .. IltI -1u.IhJ1 m JJ:lU .U[m, bo1d.lnundb. I.u.h lmod. J ..1oa.cd. bit ~Ind .~. Jlr.r L..kl.m ob.n.t J'lIluotu ~ YDrn ""LllrnlL d .. d " •• rlall' .. 1m I.nfll. dJn1<odlttm DOIII .. !t.~ fPlan,,,ll'u t.m;1I • ..)""",~r.. ,.l.:tri 10 T"tIolilo!l "iind., I! .... l'_lrl.ri i-ltialllll!l ., Ti"" ; .til Po, '1'_ • i.l r .. II. Iol..o..m'b" 1 h .. llmuD "i1IJ:ruI ~_ I WI II:'I(08l:' ~. 1~ ....... "... OJ pale ,_ u.m~d. J.ordIIiJla lIlol!!le nnljl'foC~r;[m. I IImillrm. :!l;arhlll-la,J - me 11111 13\1 Umimill. biiHio IU1u&,t1ut. _ D!lrt ~,;;:" I"~ ~iJ dID ~ ,.. In,d.., 11.1" ~all.lJl, 'bn<lin1i11KUid .. JeW ll.jcllu"tL.. t .. Udl:.1,,:,]e bnlnn1l1m. Film'. d11!!Mm .. Be ........ " ...... <ho, ,. a,lU1J...{htn. '11'1):1 Ily ..... 1r.. fI".~~l" .. ~ •• ""rililil ".rilotlIli:!l'.... ""Illl n b'IIlaoliJI !"R[ll Ord... .Fr"r. "'ttl 1!~l)n."'I)" lo'llcc1t: i,1on mlJiliiril Lll', F'din.nilll ·J'{·a-"I;m ('lollb ~u.1I'1!!Ii io.~ll'lII.kW<1h·. T11OJ~l""" IrJ .....1 d ...... 1J T"'~ B a"allI'...,-r! J...tio. iPdK"t'A,im n bu blllll"t. /J..,.- lI:il~~ 11" 'I'."""n,. Itmum m1irl~" t'lJp&d ... tlLthik .,lDllall Om! 1I11111.rI 1hn.1;'r. LmalBayboo-J'II; ..tIrull.n"';IIi!"n_ ml,!ir_ V.l.ruJdllfl.nlll.lo l, ...b.r .. ri.D11l ld, ----~-------... lnll ••,k "lm.,.it.. tr, EwinoDti C. R. p. .Paurl.!!'!i KiI,.a tu.pn ..... ml.lrlarl...

"Jlln.

t4raJ.

IJ;lriJIcide)
~...

03 • .,-,

doJlI!&

bh rdM .. 1..11"1 11.,[1. PIll... dJldm U .. ..,.1ImII: Qlmu!m Id..i.!!l. B9blru,; UP , .. pct!.JI po "lddl bnllUllliLl:! II ~1» [(II' i"1 nn'lm.!1 tr. V.w!ll. ....... J, ... III It.t.w IdAirhll &. a...Lrtl .I.Lil h ..UIIIJ.-.L, iIII~~ baa ~ IIU. wril; .hUllml dPlIllllL bad.d!llll

m'ra"

,..t

'~II.

n....

.r,."ro~

,. gfuJ!l

d. Sat,.." 1,le1'l •• ..."

il,,111O'1.

dOT 13:00 13,1!'i :L"i,1<O

Band.a.D II.QlI1Wo H.;. 'bt.t ",.b11!!l rh. F&l\l ttin K.oim G5Ir.., .tn..a.I,..t At&.n.(Il&nfmhD, il;Cill M,an hnlllI' " jlllld .. rmay& IlJ'kulo.It:f h.mimE '1>1 linn n.,an. eblllDl1l1~'!Ir • Llml,.Ur: &fIOrdA.. ib or. .... n t.1r JI'II ~Yli.loir.,!I. lI~l ..~ l.&ri'lH.oI!R iti" ;~".J. M III Io.i.dDJ ,. ...11: (I! • .. ;.. ~ K."o;o:TI 1[1..., n.J lIaJi.ll,.., r&k- m&.t ~. ~ ~iI&pa dMll. 1·',DJI,tlr. nq nlltl ..l I ri illd. Ilk dill bal.inilmlki_, dilaJtlarl. nnlpl- Il"'" 'I!brin IlnniT.l n. t..7 iti GId~d Iii .·1. "ld~lm.l iliYflI'l'Wl'U. (;_11 diji ih..-i ~"n:.1 ~ ..",l""hi ina.l,,1IU' {rl... 11:iI.II.1I,'l.& po-. rill. ioampla, <I... d Ii -l ..." II',IL. Ii:...... ,.m..nlll .... il".. u... ~ SecilZ'lilrd. .rLI: ,1IId bnldum. B .. m mlllll1ll1lrl", Inn 'hank l !II. olmu, j ~li:rt.]IIek 1~1;rrh.". 1:0 nJi ..,-rn ... ,. a1.. y....Jt 11:. lu I;:u kii.ljl" kl Vn, nil I, ~ I' u.. ~iillde .... !.I.kb.nnr'l (1 .... "11 m"'1a.nl.. g;H4;t.. liii,.f U I'l1IIIo hod r m~loIi!H l'l'lIIlmlrLtr. ~-l.m l.ir k"",.... ..".r(hr_ -0 d. r,_ t &.cirn~rd"i mll'T'lllf iJo'll II I.rr

hi!' lo!Iol'lIl1 I Z ...,.qllll. V.llnln lIl!nlml Viall 1!'11 bt-l ...U,." n' Ii ON_ .PJ'IIII

il!i:lO

kongTHi
(::1.1. W'lfl' .... )

~'.111.10

an

.,-1, .•,.

II"

,,!••

I.a1kil" l i,i nl.d,.jj: .... 1IIIl. WI'! _.imrl. I,'F 101..... dUll l _nih .Lmf,w.. K" •
.....IIIIIIIJ..I. k!I!.d~"lIi iJLl1llU !!J

un
III DO lB,lI7

l'll,oo
Iii l:l IS,la

(B~ '~tncJ J L l lk1nc I dew" I.OpJ£'I'lls.rn. r;v;na.tl:.:I!l g(lnU bltl!'m4ur. Kg:mlt.,. ~4i'1l m~JiHn.I.D l",moCtlIlIIlID" ~r IJf.l'!ly.B.1 gtl""'nLi~ ""hlQ1T1UtL hblTliti Y&!I.Lrnll..~n JI1lLt~ 111-~1yelntn 11II;UlI n,,,.t lkil hi" J1I,11 el ... ;l,1t b.lllt. I1l1k!h1et~rtnl! blldlrll fl1.nl':lJk. ~ullkLl ,~l ~.f"li.fl. i~;rni1.fl y. d."'~ll"T 1II1'!"u,[ kabUl tt m.I tJr II!ltmL, nll1R ;, ...... 1.« i~k""r 'I',Io: •• m.lo: A Vnll''' p.a.eaJKfrlu Ihdul ta.5arlirnkll.lI.'r,d" J<on:,lImntla. !la ~1I}u,1lI!l1" Komlte r.... b I ,.d'c" i1n.-,..,j'n .:,UriUmo., '"' 51. kllp:re m.cJIJllnln y!tlCm mlill I'} ~'l.Ikl ,le "Iltl. I:'l'r .. l.,lhir i... .""I:t1I~tLl'. b&lQII.llkl~ t~LIdk t I Lil .In,,l,,t r~i,i d 1ll!!1!; l>IIP,inii tllV8l)'c,1:n1 111111111tml~t.lr. 1!tt1~Umsl e .. r.:i.i",l, n I!."T .. 1< ;C:llji ,..it n ilhirlllBIlk4llIH kom!t "I. mui'ltrlll Id h .1 n Jltl!m d'!<mt!l:\'T. t"1r;,,,r "tmi, rI :n~~,·1I·1 ..-! tT~ tAn'l:lm etrnltur. .. I,;. d"mali,a.s;,I .. m;r;ml ... .t ,,In.. illi llVr ....lU' irol1lllul l IJUb.. tl.a.n 'l!V. vrl topIIlDIDlIIy&c.a..Ii;tJ..r. XliII.! yo PIer Mul Str!II.iElv.ll'g ~i ~ .. bW!! u.-

'al'a,.

Ulwlatl ... n ilk iii iii..... ti1iJI:J u--mAa tall m .... ". &~k TIL .. -..nl!l!l.. liW ..memJ ~Ff.J.i ..I. otI·J.e. ..t.

i-

ml!tlr.

:Il-Rutimlll!l. A ~ 1- R~1J:i b:r_llYf:p ~I~ "-Jl.-lbm '1~ • ..."w I!I Srn.I ~ but II -AJW Bllfd ..t .,;irtl~mu t - C11zn M'II.!o Jti.&l.11nl It.ilr:lk (pll Ml1l!Jk: 0&alI !b:Ik.: I!'&al
1.1 J !'efn"I' RamI ~ tn. er1l -

~

mlWlll rim

!deli:CaNn~ TaMIm. ",fa, ~'k" ltr MUz1'k: l~!!rll.Ltk~ U1J'l.l1.l.ltrt rpll KGnu;J[ll "1) =roIl:!Jk. &bnl r Klli:;Ik: Dnu mQ2l!, ~pI) I" VI D 'I
-

-

r It&I:Cl,&l"
E7

Sahnede kueokllU1l1iD artioale
IAZlllllinal
RI,IDDlld (VirJjnlr~1 !II tUnl hill Prl!!A~- Alrtllr TuJ'Jl~r VirJtn y .. ~a1~1. IoIlIflll"=,,o:!lIUnl.mlJ.ncaa' !d ~d( ~, .hlull~ ~ • tld.tlfi lruuk Whg, 1!:I!j' oktrllJill IlJflIn'" ClirpllJ a.k .) Tnllldqb !;Iu_nnlJ.n.1oI. t~dwl lUr. m~1I: 1"ln .::uiettlgi 178 illll ron 11y.tre Bhlbl t.Yalmlllllll V .rtIm~ IemLr bu)'Ul"lllmallllU l.. mS§llr. t IIl:!ml!l}"O~.kUn.IIln r;lI1JtmIL I!".m& amu.a VU ImbiJlmuj <1ldutunll 110 n IUb:I1l'& ~ .. U~"'tco &!I.IllbLnl. ur T l!I~rtn ynpt,{tI pq._.,-..n n 1Id.:!~egl!

tamrulGn [Mpl TIlrld.J1!! rJo~t.!ri ~l w~ml!'Uln SAdD:. bugan !ll-SlI"d'" .IQnr" U1ti.Jlul BIro k~I1"~ru'I. FrlU!lJl 1)1,1~!O!'rt BIl)(1n1 S~lIm ['1'1 i1;(1Il'1'! "'t .... 1 Uf. TQrItLy" DI.ljlllrrL !Baku,. ll'lg'll. LI'm t:ht",rrrl Bll~nnl Bt> In lIe d~ g~rlJ.~lTIl1tltIT. S.a.dlll<. ynrm IIk.pm t.rl:'nl P• rt.I~1l RomQIL haT'~kl!t dfHlI T,
Partll ~ Il.L

Bd<bl.-'J

L._

kll,,:nl~.

(BIl-iI,qraj! l fllld;i j }'.Ilr~1.J Bul.li'lLC -.;;:51,,1'1 K.rloi

IllftHn" gNJrllml!11llf'. B'Ldli;"llr

ub

r1 "otl'lllg'l !!!!dNl~. TUrl[lr(!.).·~ r~JUl ~r maJuatlli. g'lrmt!illJl]~rlnl 1'IIo1'1~-

.y t a dlgl
Panga'itr Ajansr.
:ll K
Ita}, h~1

iSTANBUL

ml U:-. BLll~;!!~
:Ionrll

IlI~Hf'T'1bLr mUdd..,'
JIll,

liJrull,t1lr. ],[,.hl;.. fll'I ~,"'-...1II1,1';-'nlZ

Piya adaki Iflas ha isesi
t(1! I:J ~ r rl 1 1",!:oIde'

fl.

fUJII "y" 'II koy.:.n 7(,rkllr~1I

I
I

.,,1181
~.nlllLt

11 ~lllnll ... lall bat }lIpllmllm&311l Jr.. .. ~I-nltlr. Dlpr t'1,H!l:.IIn ,.. di LI '" Il • MrdlLr ~i!II('n I~hl~rl B a.nil muh!.&:' !ii1ll11J c;mlLn b9r IlIlm H __
nth! tll.lt~r l'tm'~t!!I'_

:t

olu.uguna

"n

ma ;s11h'LU ~u.J~

":ll'lll

n...n:1:J1lZ1ft

~

tlnld

'YIL"RJ(l1r_

OM"!

Adre, : O!tmanbey

Po.stahsnni

kU.f1llndl

l&elf!

!)u Pl1IIUlb,.,

·b'rle:l"I ~edkml~ll'.

cnl@~'1!.oCek t1!1· -08t1!Ii~ bu

m!IJ.II:OI1l

~LmI,Ur,

'tIrll!lmlAn ttl.r Buml8Jl'l
~1.

pnl'!jll!!l:ml...!. I!lln.u. bu· clWII mBld8.r:I kUlLiyetll hUJunda n:lelz mllllmJ IMml! t e III eden b:!nlto'l.Y !look cttir rell plyuBQ8. n t yUlr leJcL ~1n.1 muh&rllZil)-'a. gayret ml.t1r. Fak:a.t. It.ok I.'dikn bu m~I' Lflr, yak tIe ;OrIlye('!1k yl~eel! m a.,. lntJen oldutu.DOaD 1(;1.i:rtl. 1iIll." iII.!.Ip ~l.nIdl'l t&kiillrdOli bYllItUlld~ ~'k IICII.2I. ... -0 .. 1:8.' lJ I.ll! III. !bUI'11J [l u~r;lnl!: 'InJi tlt~relhi.l. lu Wl.O b Q,l:i t.el'ct

I!:rw., hllil;lJm.lLe: :rt.k6bl1.!! ·11:'1J'i4m11l, I.yru ma1.L ha.d!:l!! u.t:nn.II

KiffNl i EOKA LMiNA
I

K

S

lER,i

,.Fe"" k allde
Jl,fasif
.ill

BAS,DI$
Atl'llarl
NEZ L E" G8

ma.vulJdan slil

'VlCt karyolah lng-iIiE
hut pqakak:

)'I\ta

(I....

acel ... 113Uhkbr. GUllld1~yu.

1ctU: ..

Jlarlmanl kapIClsmR mill" eaat.

1r

f:l.atl.!.nn,p

b lder..l1 uDllldma

ll,

~ib:e yum Wkll, tLClU'll!t".IIn~, mUI!"~!!t!!:jO '11 .. hllll~ I~ ~rl ftl!.lI.ehett jO 1m~1Imil' ,1m .ul'l!tl!

11th.

r. !!Ill!n

bu mJWdenlIl Gtaea~1 n ucu:.lIli:1l1l •• ,a!Jyn.cllitJ •
.aIiTt!

'lrll

It.

dU.IiDIm.I.!.·

NEVH ALJl ye KAR~p,
Blyut BANK'A
Vf'N.:lllillj,lfl

dll \!klUk

istanbul Milli Egitim M'iidiirliiiiioden I
fmfm
I-

LIl:Illl, pt-,lII"lida.

lEJ;nnu.ARl!NlN IIUH1 dUlblln f1~1l- ada ((l.ldb« IIr"'I~'11

~:

Iblip Kur
1tn _

UD11U

ikiut:i dlcvft

!olD" IIr·1Lo

hI'

'1 T'I'I'l I!. dOn ~l c~lr!'d~n!k y\h<l~ l:'l Iwngu$to kltlLrilllil' blll'lfU~D~' tur_ Aallll.·;ul&ttllJl. l!1}~ bll t~Ir,i1 kn.I"Lil "dil. II: '1'1'\ mjs d... hu .url.-tll!" 611011!!nm':If (I ..alftlT'_ lf1A1! len .

hllll"WO m!lT

Inl:".Jl Adl "'''''''D

1Ifl.l!mn m

MO
Bill 4:.(. bllillll4 l'normlUll'IJ'Il'IA

G'iYiM
!JI\aH..l.

d kri ,,,.rd.n
2_ Ida ht:l-

k~I'y.D i:ljl'euci ..11Di£.c:ikhr.
f{!lU1 hIll(';-L I!ulllllmll,lllf!n .. d&Jr 1y1. I.d I

grtaokul. m('tUA" clmll.!t

boll' ho~lI1f tl1m1kk ru:"r In.. tlQIiUl1Lltlr_ .tlilLrlm,:!!.n IIrtmn.1 ~'l
~i rt ,

B'Jlunilll.liW coe'l'1'e.ll!fd.

l'JI "(!"I,LE(f1la.kdlrdr: B~ hli
,plyll::a~

ZlIrIlJ'
I

bU,lIl1

01· RlclLl'_ !I:\~ml!Jt1r E'n'el c de Y:I%dl.l. mlJ: ,,11'1' blInkai 1'111 ~'fvi kl"l.>
1111"'1"

1001 eE$IT
TAKSiTLE
HER NF.V~MtfCl1'HERAT

rF"'j!!ll~i;"--~~:1I.~Ql1JUI !tUIII.JQ~ f!.1'I.
11

fT'Il".w
"

•• nU.I'!1b

lblu

. 1011,-

:>J;,' rlP1!IL.. ~h' 1, r·
.Ilrll

ot... n

1 n I" Mhlplot'rl kt dl.r.

">hk

llzdl!! 2'j~:10 I~I2'l!!

EmvI'lil'lC badt ... ':1 r rna ItLy n til 'I.\t. :r'r t1,.. "l(".ok 'J'IlI1'& 1", mi!ltl r. n.l ~ d,,1'1 III~ rl"n yilk ~k rabh' pfl~
"ol'rrnJF'rln IIIYba:l'tl
.llml II

to,,]

VE SA.AT S,~TISI

IU'l'l1l~1 II!'!.!'"
!.-!Jilin

r.IJ.tl (J I(U.lldW1 tl...lI]:(t'l l

Deniz

Andl,R1ru Ile~t v

1I JIk!II OIllul'. U;O;J'I. []]U~t • IluI ..bllLr. .I!!!:I

lar1.. 100-.1. Q!:!JIlT;tl

hu !ill I I mtlJllm"LclCT'I'1 Ilf~IIHJI:!J '11'1-1 Ilm'l-'tnrJlr, T[, Ilr h4)r&"U'Id I;hll OIRUle full tit.- hulllnllp, h'lnlmdnll PIlI dI. yu.ili l!iV (",~ rllr. I .lUI. IIlihnIaLllk Ik1 &I:l<it EI"Rlrr'J Tn" f! Ir vtJlr • f&5lllc ~r mtlltllUIt!'lIl~ 'I' rm..g. bbJdl lllKaklAnn b'lmUl hII'll' I!! 1'1' nlc"rl r t:lQnll n __,tla! n talllll mO~ tJ rb>1 ltlU _ -.!I r.iII'k1...kUi! me1du.p.ttlb: r· n b(l" UklU mIIRrn .. 1,.1 J • T/KUlm/IH!J a}q1lJ1UnA :lu.iI&r I{gmLl.t&nh~1. 'I' rme.. ,Iurr. UII'JIIU",I.a1'dlr. U 11 131{1'.;nt1If.J.n.1l:~;!,L1 " ~ Cumh J'.y t sanl "~l, Itrl 1olc.L""r; TAm DLr.fl lflOO 1:1:00 "~vlr ~ til!' i' Ii "Ie plyua~ J)U'iJtI .~ J Dlm.nHl: II _ 10 KII, lUI V<llt 4aUn:f-''" .. " ill IH"" n" 1<'1'''1:1111( yap In Jp' Ed&!! hln!:li:et I lo-lnq Oo\.QmaL.I1; lji,c h 1111111'4 f.&kl!.mt.-. i'~'.;mhUf'.

oluulallhgmdan:

TGfl'oCIdtlll

"JIoIl"'"

IRI

Ijr

X.l.tlllal

lo!Iat'larl'!r

:>aJt.D fln.nIr .- .. _ " _ , 1.\m.rUcu D !:! c-ihnl 'Ie. -.,." . ['QPUn g-timlell !:l.It .~Ii w.. ll'iilI~21 oe 1_I1U popl!n Ifl].mlllk r;lft ,'AlIa IpII'II...,."11 Ptlllln foIl:lll~ (1ft yllll<~ ." Pl1rlnal 11111' ~l!::rUi I'''pllfl ltiml ,1ft. )'11.1~., d:ll k.:IJ .... , ",........ l!tH<oJMd. m.aJJ pLJrl"l1& • , ,........ 1'll,M f>J]1lI'i\.I, UI'k1!l pllZtll. ~JlHn. _.•• ,. l6.8O _,_ .......... ._ ....... " BI~~ _ fJia:t1t. rUllr:~1 lXIpllt:! JllJamA ,.. 'I!I.M "'1:11. ]11 I] ill JMlL t,f"CII.~lrot.laJ'''oI JiGJ"IlIlar J¢n. Girt, lIl~U tnll.~ru.t.W, ]",,'I1IIIl'Ht l-.1lgiUII '" kumq plU'dul'llll', ",i!Il~IU ~ .lb~ 'I'll tnnvlt;.l.1 ,mw-Ih kWnq ".. popUnJli.l', pmk R&.I.lIi ahlBuJtl.ll4lr. TopLBs I~PM"l.l kA:h'Jii IIdJU!I'. AdrH: iBu11_1,..m ..
1'l

,~

tu rc~r'll Ilmulk=. h.r!lqk.6t plol'dr .. I1 1 rt:l.::ILLI bltinol mlJflllmb. ~!I~kot IlVlli '!j Illb.,,1ar J~ln pard!!.lI ....... " .. . ~Lrl Ie ~ Arnllrtlum 51.! J("Cl'i'li!lIi t.r!D'iJ<<J~

kAtub, ..,1 " olhll: fli.pow Ilil I Uet '9ml<lIlllii. !"ulm ,.tlrm~1I Bu ,Mil .. ,.. !HILI; 01U11 r!lM wtekIIIortn. 'b1r !:lil1l1Ct,:1IIII IIln'1.t~ dIi DlL~tP~. KI1~'IIk LIU1,p..11akl Men .• It:g;llp Kur.u, YHn.t.tm mcm~ll]U. [ p~T~lIl A'WIIl, mll~u.tllln.

111:1,,-

.._

- - .. -

,.

[!!kel

Genel MUdfirlligli_!!!nlarl
SallD

J

,Bohin halinde siga."a ka~dI

ahnacaktlr
1fI.~.~lbm~i! 2111,,6 t~ m Wt II.(l.DD~ .1<1 L I""bln

'Malzel1le Ahm $ubesind,en
1I _ n~~IiL llaifllll.ll:lNI

:iliIlll'l'l~ IILgdll1l. ~d.J JlUilIllkla ~lm n1!nMl!!ktn'2 ~ I'P&rlIII: :W/l~, !lHI lll!ob &tlnlJ. AIl,t 10 'II

1J1l!!1l'k }.tal.nrn" (iu1x LII rJc1 Jramllly(}mlA. 1" !"la~LJr, I J _ (I&r'Ullbr,.I ..1'I I:u "Un IJ:j~ I~"'I Ib Ilt ,'I'l /til).;...,. .. ,

.\IUD

K b ......

G nt'l

Mu·
\"

:a...
"'.'
1~

I!.Dll C!J; htanlNl, I.
HII)'UrIlIIUliu'

le.. Ali, ...'. ) c.<JJ ftl, K • }11", nil

II"II\II[]( B nllllD

}'&I"I1.. 11&

Tuh.tll

iIllUl I,

'lilAl

JllUdlRlUld.rlnd. i. _ LstililllVlD p.a.n.l.ln '. Ifan~
TI

II :r1ll.b 111-. II!otUrll,.ua

,,&lYtrA
JI~

~m5f)!) }lral,1!
'A ptl'U

r

,,","Ikr

MJoIII!

ENVER KllLAC VE

ORTA

LARl.

Ii'MJLid!I
II 'I'e1n

IIr ICMn
'"'

.

(In

I ! r:'l l1\!lr"(, .,..,.

Ilia lilts

11&11!DLunur .. iii _ ~t'l&!'.; ik.

1:am.1W11n

i.·~"l;wp .. ,

'-'II ~"

-.

IIp1~n UUII .tll .

lII,c:rb~!lLlLr.

1~'11~~

Buyok

Form gosteren Be§iktal Kaslmpala ile berabere koldl. Vefa lstonbulsooru yendi

r

,
b .. rt... ltilr.llAtIlU.1"TIIJlIJ:l liII fi b..lmltlll, 11'11.11. 'Url" r "i,inll lit WIlli:!. dl. 0 01&:1>, nJ .hM, S&lim. ~r fta!l\l'&.Dua II II. hi loa biir ~m: F'.I t!lll Killo. I",·ifr.i .:111"11 an ad, ".:I'li Iidl. 11k I~ .. r~,j_k~ t.ir hrt.u. .. Ilk .. Ln, • •,ll1m!. "\'"r... I... l.t."J.lil.po.r Itar d., lad •• ~'ih!Dll. 16,,"ru1:l1l;1I 1LD1.. V", hI... fir,. lki l(l;inm ., til knd- """'fi Inllw 1'In tullAn n."Io!."1l 1"<11,1" tllftllar' .. Ira IJIlll:I d.. loll'" f"rld. !.!!Q" ~ Vr. I hi"in; wri '"nllI, ~""UllJ>llr.l 1'1, r $.il<,.~, :!rIll 1...1, rtlltillli. [ Em 1, jpo;r .....i11 \'!Ib,inN; II"" :r m_elr. idlll 'M.JIIl. ZOIt.i. HLk.mri, (1"10.,, "pI.; ,llilJ.tllD err,nun! nrl<!djJ'lfTdU. EIu,1r. h~t. :B",l",.. Ku.mlp&4!l. tmmlli ,... V'Mrlmll L.JT.. !.1:&ii1irll.l>OT! ""p mulli lhti"klN II1U~fQZ! 4lilllillli TIlra:!l. Salm. K.6g IJ, '''rlll'taJ'j" 4!> Mir:'lllll ~,t\hil. lildill 'bill) Im'l'llruoo Klllljl! :EII~;<:t, .lI'oII.l"!!lr, Gllilllr, f;l~ glly<>n1!L klJ, NIW.!'Ur., Rrd+.ll, BqlllJ~ltJn 1111 plD 8.1""111' I'F. ~u,t N FIr. S i-s du,lo.ih .. 'KU1Jr1l101 " IiiUd.... Oyul:l cot .l:!nHi b Ia.dl. v.ra III. flLUl ]f"mn.H , ..VtllllI dor:d .. rd . Un. In en .. TIll lIIalibir-.lill l ul .... mllk {. I til! :Ii!lli'''' ILlmJI.iA ~II.f" .(Inld .. Bil. 6t biJo ..... FU't.. Iwlg1l rn !;'Jk...... , bill 110 . G ..ULin It.. tel' ..... Y il :n... mil.&. ..<I ~ ..... &I.er .. ,Ie II 7"" kill l~ft T'!!1"AIlI1 m.. I dllrllm.. t,....>.. 1L1o: ••• ,-"", J'l 1 rllr b!r!rim] Illrnl ~lll<"'O~rJU. ~""P'P..p. ba.t~IJ"1I.D mp ~!L, ",kip V,rilHll'I Ill!, lli!tD • "le! i;illrii:cld~~k lehllk ..ler ~f;l1 m. o..l1.!ro i..... i d~'k;W1. O]lIIlI~'imllo&'lL& ~_!jj ,)•• JIO}'I 1;".1I1~! .h~ .-1', Zetrin'l'l (I'.!lJf'('1i~ puln ~I mHll'l'l biHr:di&.,ilItq ... ~ !Shim ",I Ii.r o:r~ TIlrI'IllI Riki:llll'hlL Ili.u;i"U<-iIlill f!rt.!U'", Fl1hr't'uu.1 l"lli.!;lb; ...hllL • I. to'llHl uli'Ifil , ..,i"d.. M. .,.rlll),l!! di. Ikind dllTl'lIJ'!lBelj'k~ yilill ]0 Id.. f'I',iI:~", .1",,, .. ~r[1tl~!IJ'lLk 'lat....nbc~ PlU ,I Wlacl'i. 11k rdA .'IQ1lr Uklll1r. ~l"'';I1~ PlIr~II. 1l1"li11.1. ratm .... li!i]oI.b _ .D.piillLT •• hlhndlbll I!:!~n. ~.tD.b!l.1l]l6.l' l-l:I1. ik:i""dl. gUl'II d!. ;p;f.,lih 'jill Z611:iJJlill liltA!1 ..yo:!! 9 u='!! cWrllr: _13 .. iI'Io:rU"uc I.;, !!!oo
!lL.1l rnno;l"-FI d,."

&"n'"

iJ:u~,.ra.
,mu.

.=.....e

."I..

1.l1"libu 1.]... ,,1...n Ilrk ~rm"''' !h;!
,~.im.l.e
~!l.

-ra

tlU,QUffllRklI.

ail.... IkmlD.d'.n AH to~ ell. htm~b m .. b ikrinU_n d. Qlr;!u. V!!J'l1oon (ll8o&1t1 wpu 16 krO.
I]]n !lo[, 1'111"1:1 1;&kal)ao i!ll1.1;~1i1l .l billJkmlhn _~ IIi,; pldJ'lJ ,,)olD. :a."ik:tq W.li,"~lI'.li:~~outt.lI bll

e

III~d.b. .. el.n dikbU oaki, Den!; hi tIIln)i!I .. ] - 11 Vr!111
~.i; ..

I tkiJ>cl

le-hll:i,irr

:rd i

01....... ''I''~ dl!l1(lJD . .....,.111[1'1 I.. rnd IOlD IUl;III

kt4di.

d"'ilu.tuda
..... -

Hi IIImh,

~'Il;ll'll

EJwm.Ir

k ..l,w

Ii miilrJ.m

ki .ak . -) eze )AI ralp ta ...m Ik· bug~n karf. karsrya
Bel'ikta"ID d·ii.'k& berabeI'Ugi:nde,n SODl'a, bugiinkii FeBe'rba.b,~e GaJatasa.l'ay ma4C1 ehemmiyetini bit kat dah.a art'tlrm,l, hul unuyor
Iii ..r!uik!lm3. yapll.uk ol:11.TII Dil.n,.. Xup,,,", m"41 [,piD .bfu.rrr.rtl"",," ~r:i (I'rt.Alo, tiWtI ri'il!J'atJ~. d<)i.q.lIIr&ttadlr.

..

1II11J:111!lIkl dJlkike. 1iC.a'Pnt»lIJlil1 11:1"",1 liir p.d ';u,1J . :r.l ktl!li dllkilmiln. umat.[11 Y',fI,l.f!'lllllJ Siil.",[ .u ... f~ bi .. illifl.sn pm.!!. Voe-- ..i!i. •. bu.~" 'dknl.oJt!!I'IO iI<i"" k.pan Bib r"IllD :1ir:illri II-oliinll :J1l., tl. lI&(J b ... ""- kil.1.cllbh.lllooin ~It t.e-roidi;id h lii ..a ""Ull Vi!'fMlll r ta.'l:Il:iu] IpOtll d.1l. illtiradl!o .ElM K.urmp ,II.DlD :II • n I{rIrI~I....~jyl" "1>1'1 i, b~1'ii.l>rI']& I!lI>Hln, DE$lKT AS _ Kt. ilPAflIA Hn 11<>1 "<IJt.~1I lid.. k m('l t ... t ... .. briJ'l6 iMfI B lA1chUJIn KJl.IlnlP,,",'" .fI'pb • .KUlmpa i... Ii llil C"lIl1l"1lt k,mlnn T-i-"~II r Her iki lacktm ~1Io llT'1111 ~rjy 'C' ·kip mtld.rMl'!!I-..o:F I Ii ".'F'" ,II 1r!Uil"f'llIrllS !:lklllu.f ~ .ru. t",.. 11'111 ~.l.ilIII fl.)' em ;fa.. B1llIkti!1: .. iluLr.rtI .. 1;; .. 1I'I)1i fllcm!!dl "" &M..bnl-;i., y .... ". 'f''''111. Nllu~t, fl"!dll' til X ....'DlIl ,1Io,."J1I J - 1 b~~, " A. fl...", :r:r .i~rin. S!1ll':I"lJI.&D, Be. '" lralW. Ljk lief,," k r,rnnd'a .HII£· Itll.l; miloll~ Fnh .... ~tbrJ, liliikrll. loll'll bu ull(!l!<l .. " drrtll.,.., KUl"I'I!1'&1!"" K.I!$lffijJi!.f[l!· 1r.'I&!'lI I..r>M-r'li: cd .. ril. . ..,1;,,,l;IIlIIl.!J • .ilIi, l\.I1l!I'I1ilJ., :Uu ~r.'" liltl'r ''iIi'II-MIU:

iIlflla Hikm"Hel>

1'4 iIJ&.yH

IorIlrlJ.l; t!wb., ... bilnJ:ieji'nJI

.,m

,.1!ifi.

!Ln....

:00 Kamllda.

i'>llr;ye

milll t.ki.ml-

Ilir iki :IIOIlt..a.
m.~lor

Jj:1IHII"&

ftlnlam ..

~iI.Jl"

b.d1l:I',

Y&;Pl1J1'

mll'~ d.h.i ....lll "Imlf"n. 11l~ IIJri~ I.!.t'j ",ld,ni <!fto :J61il6l'i11, 1Iti!l!lel!'ktuilli btLdirm 1(1;. h Ittmi'lo;; I!MIII. tel",bbi.r., le~lmi,li •• &." ,,1M'" dlJ,1J Anlr:I.I....u .... 'iii'" 1m 1IL1lr.hlJ;.. tH Ii,,,, •..h, dIU, d,...l.... cliti'lIIiW pro ~ilrk mtu~ ~.IIkIJ1" aJlab nklln. lw'bit !lJililmiB, :rilrlllil

~'lm1,..

,." .....I&-

EJ'!J!II bi .. Ji,,~~ Qll!.r~l!: Iq,b .. t Ittiiilliili.r. bllJ h&'LHrr" II lin. bAl!1Io ·t:rIIll6ll.i Iilkri."ll", IIiIi,t"l Ilir kMu n., ril"m.,rnl,~l., Bi;t]!O.l'1> .. ,.l,M ; .. • t .o1t& Du rot. N'"",l, t .Io:.... d". ... ·011 torqf~ ~ ;141 ~ki i.!.14!1¥mA.yelt l.mtot Il· ; qriudl! duJ'lllIDla.tt&dJl". &r hi.Hlb.rl.. I ... .n~ lilLI Nul1:6-1:. 'Bil..~ ... nirhnf N"ml., GH.rp O1wh!l)yerlermi lilollmi •• ,lOt 11M IlinLlH iI<r I.cnl.la ])ott'll]'. I Filh ..t hn, j ...... oM'ft~1lo ~I:;; :&r

i:U. Y.hw! 11,1 d·~lI'''BI.,.hrr.l!r(lriU :~rtaf Iron..:rrr.t. t...k"';J" trdi1f;o-eIl-

.~

f ..r hftmil.... tooJl'!;l:~~

.toijj,-

mho

GUllI! m:g III!In" II: d 1Q'i!u];UllItGa ~tll. ...1 11... III .. ki,n .. U:lllcl 11.:". mil rt.kr.m'IAFlJ\d"-c ~riJ:! at .I!&fi, dCntU O:~lI.DlII, mllQ.fflllo: ,,1'. dllliu ;da, ~ h.l:lac.Im.". ~ ,1h.uJ.l, bngltDkil d'unlln hTtl' I.cd' .. hoo~"s1m. Y'UI11~ ~fI .t)"I....'iil \lir'lIIIlmill' i1r J".. ~!if. Eus ",k;1 ItIl3(l.k blr ~timBl dalrilinr:l", lX'rl6I'iI!:;iI 1Il'''1I!l belli ollU'lti1r.

I
F I<o.l (In bl,,-tl.t t~IlrI"llDinlil IlH\ bi!i',,!i blr' w.. lIluhalJolIl!; ,irndlt1"" ~j", n, ~TJ." r.. V09 fl. &lIMO :ru.k;,JJ' lie, ~ !>aN • Lid .. 1't., San - X, emu" nrm",k lblm~lirB Ill~ 1>1·. II"L r",r.lr: Illrt ...mio:lllitEr Onfi.uJiJdltl •• , .N,,'I;iclO nli&t...~ [ b!lilj;illl pin; t ... cJ ,.,.,lr: TI I.r!r PO. n.. f,o •• IU·D.IlI.]h i/.'HiO"lr;k. b ilrind dl?r<· ",Je lr:.. b. ,1.rr~&[L&.t .. r'"1 'b;~1~11 .f~ ... ." r'i.1.i,.~~i, • .I'l'ilJ:lu".. 'k.o.,:r nPJI.." I." P. Ihlli;rol - O. 11.,... 1.7 III&J;1D d,," ......... ; bit ilr.; ~.. ~[I'I mll.l;luun .. I b..ld n miry. II.Lit.o, • YoiIfd'lj Yil ,....... I lip n.lnmm,{!'rat;' lri!lIItdi!H lM:I1i ,,1m .. I J'~O:' ';;pl •.. ir·. Ik&t"lJ o,-I~ior .:I..... I". 1) (..... • o. &11I~'iIII m..~ l'Jr1"lnrl& dnlr..o. ~j'MII... .. "", 11 fOI"
Bug(].D 1I.itbol i".,lffl" mla~ biT l(lld • "J1koJoh... 1I11~rill ...... .._ '

hi IIIMI bll,..nk 1 ... ilJ\ilD;>Mi •• 0.11_/11:11.

r

~I"D

oylUlU

b.allllll.

irkl

U]J&

t"

nor"",,,,,

fttil:l

Im ...

~t'

:.,iltl

,RlkJl!r.m

ISanl
l'w

Iloinci tko-

met: .aleR kra.lhk mevkiinde

--------~ ----~-- Mp 1... Il:aleei
BiUe'Dt vie

Iii (KurtuluP,l) ,go'.30" c'Je: Fehm! m!.clol'l1) H.II30'l'd (BIl'§ikta) !DOn FBt.ih Gtl.!"elJI K1.'IlUbllnde l!':tMtlillllKilge=!l !erb t t GIW-I!!) Kcmll1 (GD.rf J i!! ~w- 100'.51''' <fe t~llA; Ali Yiice1 (0. Spot') &ema1 (1\:. Paga) )'a im" g1lr~~ mUlIl!!bllkPlimDda.Ilp~d • Ifikle. tu~le. gaJlp. h.kl.ili. g1!!.11p. Id !leticl!ll?"\" aU.nmJlru: 17 Elk!: B'S!rflQ: lIif fWo,Oaman ,Oil: {ClireJl 1ii1!"U' (GIll.. . i J,'Ill!lilil~ (Gill"f:l) OmIt (~)1 iCemu' r-'ClI~ e l',24i" dlfl'tu~;Ii!L S.U.ll ~A· (Ktull.mpa [1,). ~ jttiI&llll. liIaU! Ka~'l3o (GIlreI!-)1 Y. Doju U;UUj) e 10' d" tu~ &rve1 (E.. P,~). SiU.ih (G11r~)l ·0 10' .6" de tu.!j( gelIp. n Kilo!
YII.'P1J!!.D

J'1!O<id" ill il.l.[:r. TiI'k rnib.!rUl!lll.in 11:1 iii mibloani.otr.kunlDlD 1>uJ,i:[i",kU m"'l'"R ir;ill -II.. ";fDL '"'" tP:r~nll..fuLlir. .l"I'.li!'r"".lId.. b.,. ikf I.n:i. d~ ti1]l'lIm'll . }>pk; lyi d.i31 Ti!lh.a4f. mn~il!i."0DIt lu~1I l1A-1b)',," '1'" Duh9(l t3rafh ••I,m DI t'i',k lIz.ooBl hi. !I~riT"r. 11". rIIi" .. lril mll9 n h~ i';"in ~..,k iill"'m!.Idir. G. ~nr"y t .rlLft",hl.f,,,.,, 1'111 p:_ lib,.. ".·1.;1.11 ·in· rll ,Ilph<t ..rJ1I"'l)i. • ~ '··'n .. l':I>r.. III QII n'! 1I:W:D.r ~~!ilJ

",n blr!cl

g ..b"hm ll:i:)yd,,~ UII! 'RllPi7C!lJ.llJ 1111)11r ... II,t;, .... ,m .... ~n' ~~ ].. , pn.1 ~ 1':[11 tJJ Lbalt'1.l'lrll'>m'I'II 1l1'IL.'l'lri. r..-Io..trhod 1i.. .._.rtH M.

hut (Ana.d'olu) CUlF Pqa) ya .Iffifi III.~EnAD. I[~" J't'3l :eniD (P. Ba.b~l yeo '~,31.de tUi)IEI; ~rvl!t Mm~ (lL h!II!. ~ S&l.lba.ttl:l!J CKmol!:u]li:e) \II
Mtt.bl!iJ: (Gllffil) • bllkmll'ill ~ ~tJ; ... I!ilet Olrtml (K., Pa.IJII.l BtklT (Ill !"'e!j) eo IH-If"ldll In' n D '19 J!ij1.n'
Ahml!t }{[lndeuUt. '1',2~' de rulJl!lll~ N:e-vm1: (G'I.i~~

"ri.

;r.'f'" b" "'' 0;00 P:t'I;M hnr lei 'kn.d•.,.. dllr, rOll<"nlirn "rin., D'>t .. " 1 .. I'I' f".. 1'\'(,1; r r",,~'''"r. 0'1""1",,, M·OJhI"., IIof.,.aff •• ~,~& H~I, {l".kJi. ,1I1irrj), t.; .til'l )·.rnok ~LI[II.Nlfl ·~·]"ni70T. F 13 h. Ukrm" ...n I, ~" "kli ",.JIrak I ,tr.. d .. ""'III ol"£JI,1."",. nil .-u."':r"t,e IdI ft. m&(m W. ooJlIi.",.r .... rtard .... 'Ij,.... M lr[Jltlillk mil ~1l1I11I .... ~r •••

,,"VII ~. ni,"lr:ii :&,iInM • R IlIIl_ ma(:1'''" ),.pm!!."" hil .... rnelOIl I<lllra bnr IDIl<;"" ",,<'m; r..iJ'll:!l 01.1 ..... rU. R.....

9ill"~~'

~rmhl[r. f" d.Lnliln .. 11 ~fl-MmU:l illf KIl ...lrti lJl&(l.8l"l1:rrl .. n "lUi!> u !'Ok IIiII ,d.o.nl.nl"l" ldrtomll.lIl· I - fiiU~1U F."c (BJK.) II INI, 2 - filLl!rtni (BJR.) 'J 1:!I _ 1I-1II .. 1 liME: , , Kl,mil (VB " (111... lb (Gfl ). fl~li .... rt 8.1"'1') SBn'l 'I' _ N.,m' (Ka.,"m.,.., .. 'I. F!"hm (8" 'm], IL. 2 I{"): !It _ FI .,.!till ~h·ym.n. NlJu l UI.HC I: l>!'f. T, Ihlm, If All, Hn.1lt ()I'D.'); IJ.UJ"ilL, G",rb, In" I. Uir;, ~ph[ br:n t, !Bill lit rv..r...; (ljI.Ennl'ill', )
vel Ilk,.. ....} JlllwDIi (Knll.m"~ .. ),

lAr11 f"Al

dD.a.lkada. 't1;!!jlagaUp.

,Ahmede t

B7 KoIf,,~
10' datll!jllll; Jhydar ,d~ tel' Ahm~de I' da bIg1a. pllp. A9Jf' ",kid· ."
;;'I!I) ~,(,

B;;r,",>,

i;iI'1<rlI.

rf.;m1'li,,_"O

br..., ~"I. ,!tiJ"Jtii mll",lir.rdnn .""r _ "[1 IU 11:,,1 ,,[nn Iml...,OI"ri.. loh'lom .... 1:>1 ,,.. , ~M,,.Hr· 1 _ 'f;:;llrlJ .. t Ai~,I".· U!.TIK ~, II ma.o;t..... iii"!; 2 -I'l~m'm (CIAo.) 8 2 ""I, :3 _ Ab-lIlU!\1l t KIl"IIII(If.,I' 1I 1111,1 ... rII 1101; <'I._ '.~In.I 1 [O"I'I.} ... l""~ .. g"l i II ~ Trll'ltn.l' ((l~ l 1 111",1,0. 00 rIIr.l; tI-- ''rur~" rl R;J>I)r)!l "'no;tll,.4~; '7 _ Grhu.o ~d",kr'z\::1 ","~j.. :!l. !(<I1;.sErr.l,,~.n ~1. F.f'I>r') 2 "'m.tillr ~ Rill. f1 _ ukn' I'i"d ..) I'i mru;l.n '1 itlll; to .U.I'III'~ n IJlr.i;'>I·L) .f A 11:'''; 11 }\rr.]urr 11:1'1100-'>;, :1 111.0Wi. 10 1(01,

'l'8.bsln

(Gill!:'!!!!) RifB'f

(P'.

lid

r.

,',n,

m"-~'"

---IIIi:::I--_-

1'

~!'I.dd fIt. P&fll.) StldstrJiJ:1. h'!al !ro~ i daklkmlll. tutti:! p. lip., ~'hkl"'tl...ldll dertoo .am I1IB!." I!i'III 811il'k1l m~.wlbal.1lll.ll.f'dll.D. 1~IIB!btI \ Ii oJl.co.kllU'llht.

ell.

7
,U
TIl Idnid. ~I'I'''N 4\'iENI '''BI,H1I' lUI!. ,-I!nll

lH.; ....i', lAFT\II' It:'i"'n:. NJ!:t::AH J LEJtINIJ(!::, IlI!:R.MANSlZI..JK \1E.

111rrJfJI

lege K wei urubu
tlAj_...

19 '9

HURR[YET

Vi

HAKKni YILMAI MUOAFUYIZ

SaYUJ 10 KIU'IIf

ZAFh'E'I'LER1NDE KULI..ANfLAN BrR K UVVET &URUBUtlUR.

unu

ee
u
dun vardlQI
izmirde
(j~

I I
nutuk ired efti
I

C. Beyarla oyrn bolgede doloson Bosbckon
Izmir Halkevindle ltiyl. Idedi: UBir tari'h hOCGl1 -I,'atil- lunu stilyliyebilirim: Demo'krasi b'I'r memlaketi yUkl.lt bildiii kadar inklraza da ugratab'ilir En derin I Ba,bakan bugU -0.ertl e'MmIZ . Manisay8 gidecek
GUnaltay

_._

I

Ii

!I,

u•

11':'[11.,

G

r~;!..II~. -

~ba.k.p,

G-1.III!!ltay (lUI'!. g..at ,~~ a,nlJJU!l', 1iI1.!1WJ, IIIl!n.t. 'lI.O lit. .l!.J.e:rJnk ~'OnWl-l!. s ..lml:f, mu.. tad mr.aa1mIl!I kDr,liJ... m' ,br. S«,e kklloZl, DemirkllJ111ik b&lkonund&n klft l!Ir 1I01l.11§m.a '!J lI,l'iIk k~lIdJ.t1 (IiIG....ml s.a. II; 5~. :Ii iii )

~,n"'!!In

6~r:rISl:Wfl

Askerlik ,mUddeti ve nakdi bedell,
S.vulDm. BakoJDID
Ibir .. ~klaDUI81

y

soyedi
e,.iren D. P,. Ba,bun,
#::'::=-':=IIIIf;;::;:;::1I l..n:llr ~ f'I.lerollllll) - Alh.I",.Jolllnll ~ to.melllll.ileri at .... ". .J. Ii I 1111 i3e"lIlD ..d.." C.,I "-I Jhl1l.l" jlk oll.l'&k ,B~t,rlci>.Ml""" 0.:.1...... tru~. Btu..tl .. In ... I>i'!' kOl:mpru;. ,.lIfIII" Baju, IIT-i:fulllAl {1Ullan -.1,.r..tlJl"U .. r r~I'm;ndll fl:Jlti,. ... f1 hi", l'cil11l. nk"~r, 9Pn.t.. rn...nta ... hliJ'li'l!; Irnp..~rdg !ll"Ial.", LJm_ IIIJ'IlI dQ'1IoIl.l11Ink 1lD.I~ 1I&1W1ii m~Jr, l ..btll'I.I,,~ Ililvurmllk 1lRur.'f.t::I_ domoh ... ; I!I~ 11,. ... 1 1.,,,,11 .. 'Nrilir. E~ har.k.tlu d'!V1Im lII;lol!rlf!, m'Imri".~ h.ene'!l lI'.orbllLLI'U'l blilt'lulIlI1lll1 11:",1 motlill [ bil.".rkl;r '"
o(])m1gkrYi:

Lta:obul.. , (A.A.,) ~ MllJlI VJJmla B&karu ,91!Mmft 'CaIwr, laut..doI :w.o 'MyaIIAt:!. JI.UI&I' iILa& km>;l.llfl, I~m bir ~ .. ,JUlIIan. ~I!I!m1ILir: (-, BMLilm WU'onla III:Ird~ , fI.a 'lfollnlltw l!HI"p t6yhHllr: ~I!l"d, bUll pzi!~If!nt •••

bugiia

Yenihul e, Do emsa s·z yazdarl13
I.h..iul ikl milyu
ll

(IJ'WIIJU

.. _. I

iii. " ill)

Kasun 19 9 tarihin en iti aren nesre ba,byo uz
l'cnf Srrhrdl ucuete illin. J"y;j:N'U l'olruillt"Jrt 1t1Jl.hfH'ri'l' Eo at Mahmuf Km:aAurdo lJ(jpttnlrgl dftnYIl .~ "a1lati dalm ~lmdidef;l pet ,bligllk fill" idMm IJlJfJIldlrPUf aulunmQktai!lI1',. BiiyiJk 'O:I1t!lVl('um.m:! ,Ieyahid Mh· "'Wm"l!U RIl' ~Qm4fi1 1It',rl!!' Illq(ollaC!fIl1I.1m:Z' _ b'olund'a IU#tfllarfiWllJeri lJitdef('-.ce0ItUl'glJl"-DmUZ iand:rndoD .om/an d,., lU,di: ,erll:rp./9ndu·~hr. Bu: ",w:dat' I'; lla:. ,!lilul tg;ir-ifdrrdcn Ulhllun uan1'emb:d't (lkma,iQ lJiI~.rQlvamk~lI·. E'BMen. miUwlo'igilya 1I1r Q'lJml!lfllll ilo'de , ddi1trl~ AI-. !H.£ de;t.ce tm~w'd.: VII' l1!.':kddrt edllmt:.l pri Mlterl}, O~l'ln9HII' 6.u Re~J"ilJIlt. ftw-ekl!tm~ ImWz TiiFi' matblnl1~ tarihilllli" Ti1IIIl'laRm.QllB§ffl".lUl.fiI!lOl ,umndfJ' IOG.(},Of}kJ'·

"",..t.

lir.,..... huluyor
.bit,..,. d {Bug) ,Bn'kIlii'!M .It'lmllll" h'bakIlZl.111 !I,,.-d.tInd II H:lI.
M

1.,. ~

,(II a.... m! 81. !Ii ILl. " ,dl)

liill.&n!! .. I!... I~

her' I~III ~pl&'ii""_ ltD!.!; ..., (IDUmll !III. , .

II-Ufo

..um'~.r

ctddll'n fJlmJal ,i,.. (Ie: 1.·J,'faJdde rrilrru.an ~fi"'mi,li,.. lJ Ka till lHIiU:rr ,g~en lfl'baT.nI Y nJ SolUM gturilaTmdl1 lI;t!fre lIu r'UIle'QiultIz- till tJlJyrlk it (I'.rh. buron dimytJ ml'l1l1tkI!!'Ut!'rilil lwllloC'a/r!'llru:. ri"r yii.:iZ l"~lI.IlU'tlniluleQ itllhi'iUJ' dg' ,en /.TI1!U 'Selal~t kii ('rH.m.tt "'"' d!lrJ'iwpsi, Uliu;t ,f'lirbln !I~kdr !ide e4in4e &ize Oilru,B~ &nU&lk b'1Dl.emln' .llliifi1yt'ui .'jI~I1"U:I!M:i't" U,ul'.d raimJ'pl', diy,r;l1l"ri: IU" ~imdi1Je klf4fIT Til,k Gwe-t~r1m1e drill, tLmtrika lie A I:Irupa maU)ou~a da lnI.'4W" ~1flt'mJ" tir. d"t'nJ' S.abah.. mi1i?ue,1l' I., 'U},OOO 11m Bariiloi!' 'iaud.'1JJ (If'lirmeje fflaVOJfok DldJ.lOII br. .dUIIYV fllPlndnki elf!. :Tihk okuJjlllc-ulal'lI'rolib t flit ka_ncmtindm'ir.
iI'I!ii'it'ltkfir.

IOm£L"t!l.lk

Mdnnd

bir' Ullahat apdll uUdd~ TilmmlA::ImU Efcd Karakurl T,Ur,,. al!'ua1ial erJe61Y(fPi jmml'l'4tJ,

,
F

'11

olduruldugu yerde
DlIn 1l5li e yerind bir k~irJ'.a'p~ltb 'fe Ali Erieki
erede ye' nudl DldllJldQ2Ufi'~ nfatb a

ebehetrin AI'inin

______..

TAKVI~

Dokaz kuy r'uk'iu kedi
r

I)~~' -iii

ill"

.,.11

II"

....,

G'IR YAPHAH
.' UlUNAY'

G~
IIIIIdklltDl

g{ifi I 9U1iI!!11

. !II b]r 1'111.

t!l.II __
1;,

lU

!luna
1!lInllll

Cli hllblill

.tm_~
It!! I'r!

1t.. !O! YllILaIaJlrt_.,..
IlIln IllrDlnll

81r
.f'

In I

!11.1 H

:r-=nli Ibld.rl
'-Hr.

III. y-mli,.-udl ...

!SIn II!

kII '~!I

nil
nJr ..

_nil""

- K. I!~
r~nt!U'flll IUt.

I Jim' dedi. II·
IItIiil :JI tllII. lal .

1I'1I:i.1!;I III.rtf)

lIIIiII (DIIoIo.UJ: tll'li1r' ,l!dlJltn IIIi' III'

'D'

10fII0I11I

In,

,11."""
,

bqulll. HiI\[iII, ~IJI' !111m ~y .da. 1r.11 "!CIj~lIr:n !tRW (I'II.pnm.alli m;lfilHfJil
~ Yl:l't IJtIINi IiIUfB1' Iiii'D II:fIln~1 'Itldlrll14l!

II

. 11m'll. !(1!i'!~1 IlU!ndlmt illl 1Un.!:! lim I _ liu .nUI 1111110.1 mObiillg!!
11'111".

l~ru 1111 I!!llln!;il 1U~lt;I"
,11fi!l1!i IlIII'Oi I~Ir flJ'lfll1'll

:z IRlJ
liilljij,

,-llnll

1'1I1!I1i.n'!"11 101'. b'"
!l!riU;I, ,1~1i 1I!111'IHII~loCt:ll,

~Iun .. bUlll.ln

bldhlllH"l'l'l
ff).lIn.

MIIi,'

11:1111111 klt!111 •• d.t. Dlr
~rolnm
I

116",., I.rdl.
rl]f

N1"

IInll'

I'Un1l' allliUJ

'lilUt!1II .d.(M!" .'1'1fI!11 lilf.cafln ..
.,UI"

I!I:JW iI.. ih1!.tll'liiYlI IlIu!rufV!lda dIY.·

Bp]efliy eilik
toplUUh 1
Bina , i~rill
Alllrru 1l1li;" lhk "(

Rus Ba§hak3D
Y3l"dimCHU
~ Gf"nc Ru~y8dl1kj lOrD:

',oP ~li"

n ,·lId mtuQ

I
I~ II iii

1Ia,1I1111:l1"

Z.t

11b.,IGnl'

h~i!r"~l'r

/111,

IMi
11'I1Ii'1'

to.
v-alll

m:ultanJMI

.. MI IIRIIIFIIII. II
11IDr!llil)lGf'1Dill! idl,,,"IDJ'1
lUI CUll

IDllrI... iIlmIJ IbuntllrlLi

.'1rbIlO ~hran

lIiIJr!lJ

.1Il_n'
IIlf'll~

.b!lp 1'1llllii
dill !:iI!~I~1 wnlIn

"'n! k.1I1'I!1I1!
"

eII.lllllr.
Ilf,

!ill'rfu i 'iliIIiiHII

1,lIfl'lnCII ~lIltll" ,dr.,
Io.Ili!lUdl-

• .;;1I!nl 1It!fi~I!i'orl~r.

(limn

j:illii'lSnn'l !lU1110111.·

IBllJtlniMU
!loQI'illi'.

pilillHIL

JUI

tc~"ik
or

JI!_i", m.l1Ir. mDdtfiit
IIl!i

Il 1l'I'!-1Ia1'1'1~
,1)1'1. ,

I8I~W~1:I tJlf
!JI;D~

~-!iU ;:oOr!;JJnlnl'll p~tdL.C""1

¥AIU;,""

1111O.c.;Jk!~r,
n ..... t Ell'u

KiHlI"lJlf]ar
E' ..

Ulllill

bomJuu.m..iunbsh
Lomira" II lAP.)

'nil

.IIlr_II'!fW.

IIoJLIltIIoII;3' Oilli .. lI11n!lrlll!

Ie

i'lUiI

...

ZUIIU'-

1llIIIfIDlU,.MUifll
d.,,, III'Ii I~ fl,

Iromlu

"r .... l .. I _ TLlrk 0. r .." g_;u. 01 11.... 1.1 ,Il: Dil _lr .." , iF kiJihwn,l';
KQ"lI:r"'F(! I, !.lld.~ •••• ~ 1111. ii,

M

!i,tml' IIIlbllu,PI

H~III II'i'ilnk

erllillllrIJ r:l'1I IIU

,DlniIPiI ,_

• tlGl4to.Ja."~;r ma

,~!t&:ti Oala:tWlGl'all

wa/ilndlmn

T(H'P II WII' P n eo!' hi'! ~~rH'IUi ti.ra~!o.Jhf'lf"'Oft." Iftl(m C.Mf JlC!P'IIliIf hmkKlI1'lt 1.!1I moliflPl 1{i!/~I~UI'l1&l:fll'(:aj IGY1G tnuda ~s~l'Iltu.

ka1l!'~r

Arnu;B

tAlI!

1a.o"""I,r. tcllll.lo

o!l)"cL lEI"'" .. ~I l1li Ynr I'DC: I rind." Oeergl t '\). 'nk!:!'" ~ ,g1.!IIU tl'iUliWn 32 .. 00 br-'ro~ 'II. Btl Y'lllllll1um.1l ".. lln ..... b"liLll MOIllit_I< IJr, !k~¥AJJa, Rr<l ~ I'iI1~ukta ~uom born

IIIIIltlnr lI'lII , •• ~'I.nm

rr

relerl,~

,.I,nn
• dl,.11

l!ILlm1Q dlinYld ,alii r. ~ ifll!.rllml

II!llnl]il

lid

• lOCI',

d!!!ilul

IoUiJrul<lD

1I'l1llrd.:ma

UJlul' oIn nDo I~I Hnn ml1 0.ra. ,11111 ol.n'i11!o. V!I ~naLllill'fiI' 'I"~ljllt dlll'l

,,[llnnll!

lilt)

(i::i.nlJll

S .... '" III. I

;I."

It~,. tlr.
IIj

"1l'lfVlIIrm~'l!. rlmlUlI' Dlllflfillol "Dill

". 'II pln,f,.
~II'

.11•

a d,asl
U. 1(o,.II..r 1f3r "Y,

lead
Id!il~ tIIlldlll 1!l1Il n,
JIIU.

D mokratlarm diin yaptlkla
I~II\nU~

IMdm "*,,'0.1111

t

tlt(1)a 'Viii'll I::iliJl'. N Til ~...... !:!~ '1a.11.r'dln IIlIl'r I". I"."m iIIgl~"I,.. _l'IllI'l~ y!hm. ill'Qllulllrl'll .I.n t t" Pi 1OrI,1I'!I£IIF ,. IHf1OI!, j.;1!, ..,[111 I'Rlh,.u:J11'I 1l,.rutH! Unili1mlA11J II111'Ilmn _ 1",lr. RltI),ill ,",l'llard.nilJr. II..I 1<1111"Hilli 1;11' !IWIU!'!")' IfI"'n"Alft. ;:t;dln!11 I'IIJllunll

r"

IOp]anhlar
HlJjpI r yenidiHl mll)nZIl! i adm.1t L .Ill eder ban.iI ~i deUe Md Hiler
D P. ~H like)" bU~f!.run Ylilik • II! clllD IIoII.ILt l!!I, cI.. ) IIptlnt.l,tlr. To lJiJ!Ib~ b:~ Lq ~I blU IdCOM 'bLr )lon.a~ .. 11 lIIi;ml'
"11

t:l'lIrlhtll.rln b,.1 '11. Cllf" m .h"" ~Im H_IfGr, bwnd" UQ 1:o!'1 J n' .aDD 'I'unornlllllJ1.;!IIQ Or"".li'illi "'

I'!n, 1.1 bli Irll,
Ii;lJi'irt •

In.l 1-11 Irtlh'lm
NAIl

~

,UlnlJl

II Till JI1m.

)ly1p louin, ~WI'I"n {l:irt.1!llll. Jlu.1 - IIlIIIJnoII IIIJ: .. toiIl" 1I 151l!'11m:!m. 11'11 III

!tin.

Mr'I'J'I

..r".
,,",I!IIlft

mill bliHln "f In",. Oft. DutlF.!.!' dou-.:u; k!1H1~ m m I .ll ctan Y IINII' abmet All 8avk1Yl d v rrlrt.rulln ll~ Io.Ir II JIoI ... I~""1 I'" lI.nkal'll,d'1l Ml\llI.rit' l' ]ti\letl moP.C- 1!!I111IJn, Mo ,.. III ~Q~ ~ A .. rnllll.Blnl, Vj At:l1cnra funlllmi r iOlIi d.nllll'l ""nUtro]o 11 Ioll'nllill lilr vall. FlLr1I~ liJt'Cmu lInn] ~Ika:r,:h. Tllr Wllilll;lr YII1tl11 Gillin MIIr' 1'1111 mol,ki:l'BI 1h.:I.11'11 tnrlbl dh r ttl•• Tllrk T' nbi 111"11 !lab M.i 'Uk .. r

iIIfanlv btU IIlpII An nISI" IlIlJlnlNl1 bill
I'IW'&Il 11I.t.l14-"

n

Iii klJ"\fIn II, -.. IIDMIlI UI'i ,,011,

11ntllillJ 111.1 III1JIIICllt .Jt lI:Ilr kll !LUI"'~' IIKu'ihrilr. III IJ !lOll i:ll.!1uJ [I. Ara1111Ilfl' kId'ln _1,IUnl dlror, Mimi 4H11r!lnl Ill'. lUI

IIInm". '-!'IiI'"

l1li

I 1II't!um.. J fndlk1 ifill'

'a!""k..

-

1;;11",,(1 o'Il!r l1li illmll, mO.l Il<Plldrr !fin AIG' mllklbll,.alrnIJl rill til)tur'llld"~ Illfl 1m .... a:p !l'1n~ i!illl!lllln Iblnit, Oli'l&lFllJl !J:II~ITI, 1m. ~m. liWI" dlln, CI"lI'yl 'I'-:1I:1i1ml!ilt)~u, . l1li. iO)III M [ilirt II'G'olli'lmlllll.llu,tn bDI, .
MIl i'lli'll. I, "I~ ..... '111. Li .. i ikIlJu.dl bl· t"'!'IIrl:iIJI.Il!. .. rUlli, lt1i' _jId 101 n I, mlU_dlJ'IPil dlli!flr.!IUMQlb lIIIIUll'Il!tlrb1lJ', !a1i,OIlo t,GnI, lOn , unJi "'rnlJl.ld KL'IJmd.i II. - ._l1'I1 IIIWMII, lo_'UI.I,~dlI. III canrimUi .pfll'll .'l1n d(CIPIIIu:n .I mrl IliulrI. Ken'll] nQ!!II'_.111'l1li bI In nUdl' 1'1" lI'an _ ~dl. 1111" IIIr 1uI.... Qf(1I' "'dlfrnl I!ulmu,. !llIlmu Mn:rrl\lll'. CII:nkQ .\lUlI I -' '!A ruiliU rll'illl'nr. l1li',"

d.&I'I D.P. y. lPt&~ ",Willi iJJl1.. uanm m!J<!CliJl.U'.
),tUtmllll_~ alrunmDoll .... IdU'&

O",mokrB't. I'ILr'tI.II..I.rI.' lnl JG!'r. II!tml" tm,yat llMr.lnLlIII drumul. C_H.I'.

,...

\

'", 11~

l"o.hq,i,1J1I

bu'JL{,n-

D>'.n'llua

111 J""l'ill:ioil'!l tTUrk nLlll 'br~lI,rl1 d~ d ,'11m rH' lnl t,(l erdl. _ No.rl Atuf KaIIl!1! _ nu yazl'k kl kn....I1n T idl"1I111t mbu

blr ~I"'r III1rdur .... 0.,.11 oIIun.ur. BII. ~d. Aha Hat- III, (oil' l!m':lir.ID' "'Irdlr, r......t b" rLl[b- t 1f'j,1 11111 • CU,I.! !!lIn 11I1l"""'_ talr In.:! lliorla. 1:1I1t' ,alII'! -I 1,11'1111,1-Inl tn)'rtl f'Jklrb I M!Ar. C 'Ii!JI,;I I 11111I lel1nl I-

r.,.

~o>n~

h~y t1 flIJ1cor1l kAbul ,,<11]-

lnllUr.
IJtmJian III
allnrl!

Ibuhtdll

!Ill ]cl~::'_

'irulwuwn

I V. lllpllLlltJ~· ..

,,1m

FA.TIB li.1Erua:~ D mflkrlLL Part1n..L1\ Fill tI.b m lr.. but: tan.m )"lUlk ]w11~1'1 dl ~ t U. ~. IokI1 bll\&.'," III )'&plla
IDJltr. ... Ti'ipl -

1"UmIfI.lr'.

lIul rl In m:ullD'. H!II'lIlhIl'ulI 00..,,1 IIIIl 1.,1" 'kll~'11I ill!IlI!IlIl !llbl 1111IIl-lIilifili II:IQbJUh QMlrl. nun ornuJ!lFLl'llU yLlk'lIllll~1 alhr !:Ilr. 'lCLl"IlI~ ~rnl:l1 dnl d(iv8!t"t:tl1!' ~IImlUur, ~lIrllnJ "~all!;lI'!·Q., TTl: TIl tnm to. Irtl ~i Po blll:l ,blr ",OOODt nrlT Ill< rnm.::Inl ibI' IblI liun blffllr:U, Pnk t ).nJ'l111r1nrl, H ~p m~l""DIIIMI Vll'lUnu 1t'1I11I11I III milk llll"ulk] ["I'I k III j;tth'tlI'lU bu bUill !" ...mlll Irk III 'I'll' 1I111rl!. 01110 ton ~n v ]nnij .... h r1rll"l!!J¢Q ~11 C.Dr. '1 AIIIJlld Jon lIib'llk blF d."IIIE ol'1ll'ldil'. J\.Illlh rabm"'t yl JIlL klU.A1 J k.1!L.rl '1\1.lt1 I:I.n.... " IIodlll'll luillt. 1I'0,I.anm, mil llafilra 1 lIeanl v. (11;'01, diytl !lDII!).. II'IO,,:r• UlIrliil" !PIli .u IlII•

«

____

.

liuiLl, .1. aw Vol! rti
~1It11l

'~'l&'l',ilf, [ lair, l!! lib

..-.ulvo,
r"

1;1!.tllll;}<

Fir'

11:n11Hl1"llilll.nIaJl,lJiiiCI bin .... n.lI]

~

torlC A tItfir-k.1I

"' ... uh.ma.Inlil"I

1"111-

d

I'lllLrrum MUrll1'l ~lIlI'lIl1 tlLzlm It1a )'II.~~ Itl:il!'lilll lll' h: ;lUlmJJI \"It rlyB..llfL iJ.IVILI'II u. ,lrnl.!lll ml.ltuJdp 1d.L""iI!. br-jI;:tl H.
j)QJ1I

AbdIlrrul:mnll .. Ul".I'!'U

Bilt ku ~OCliig1iL Be1~d~ye ,u'bUlni n kli::~1DrJ~1
Cildm!,
Iolc!\'ll.'l'!~lrlll]'lidli ;:;lU:m> !'l,dllUI. Ie milltl!! IkO.. 1tII: inl' klZ, I] h m BddlYl!. Tabll!l, I ~ !, .~

O~I';f;r.C ~ltr T cknik
uJI'Ii,vnsite rI!lde.'n
~ 'T'i:lIalk

I rCi.!ll ml!l;.lrnrl

Inl'ljh blilIUjUII:lII.11 .110.1 ~1II"" lilrtrll"lnil! ~lnl'"11t Ir..

~1II]ehe yurt]B' ,I

,ik.6.yd r:d1YOill'llll:r'
Un.W~1' 1te TIlL.b
I

Rl!.p!lT'Wlo olll.l!!,Tl4&!L H'Iln. t~lll!1' JllIJ'l1:nl~ ~Im me'l'Z1J.Ll ~rlI'Idl! !lund_
o'II\m.l'I\l:I~UT,

:J:llIlal"lll ml:inh*ld' l!![tI~IjIl', On ~~l1ncD .Imiil V!ndli.1I Mil'. 11.0 Pli!~, ,,1111111 1iIJ.Il'YIP1... , IlIII" blllli!!. Tin-I! illl'l!~ {fl'lln 111l1rJ1"uilrl t!H"lilJ'
I1JII"I

mUtGaklbl!D ya>1 I ~
fti:!',

hffl(!

<lunda yntrp Y=l lda,..

In"

I'.

bn lItl

ru:.J

~Ij'if' ",r,

. _ Hillil

n _Gli'I'll '" ~ rup:!,' I anlttl: !!liI;.~lal i!;li'! du_ m.rilllol.a ~I!.LIn·
buslln d.
.,!lItH!!.

au;
tvrl

.

I fLnl"

-

...

U~

?'

lIr

------n----

Halkl" dilelder-i iein
YA7AN: YaT,"iII.Y Grigmii Tok",d

II kl.£lt ~'Jt.r. Sl kGl1 II< ::In ~ndeJl~r-5 Jkl~dl}'" T bt:~t b.lnu,nl!l ~nlI ~"....:r [ruJen ~ MmI Wnjlrl t1lJu Ill! ~vc I< II bar el!r.t1JUr. Suhlc.. ;,;u !.Iarun'., tAl\..
Ifllmtl, ~k )' pU!:'I IllfllWltl 10 Y*J1",d[L

No. 2:

Bel'1dlve b(j~~~ine 215 milyon Jir,D, !kOlal,du
!Jlu:lo mil d'ImJ.lltWlrot l!&D.n~.;nm[1 'V" t.!!Wk rrlllmelt IlHN D~ ~ .j'lo1'llrt~Ji'. 'Yet1 bti~JI illtltkj]l~ . pe1! f&rkll IIotmadrtL .G.:rJmm>.1rtIo. dlr. Bu .!!IlIfokli but~ d~ go1Jc v. nfllU'l tur'bJ.l'I.r!.l< t.ekJLblll m kll' .alr. fhlk dllotkl rID1n YI ['l.n.. ik !mal I~ b!itQl'J'* 1,6 ml1.Iou ll., knnulmllflll.l'. Duml KomJpYdI1 6n!t",fir..d ...k L ha.n...dM ItibB.nm bUt'i:mll1 teU: \(1 lit- b!.~lt:ra~.

Harp

eSDB,S1Ddubu mii~tf"hi ~e tah !!dinil a 1is ,IPD ---i§ti
atbea;1 ol&nk ...

:!3dt\tU:r" bntp_1'J huAp

~lf1:.lT.

,~1Iii

H • .,..,foUan ADlerl ksdil~ mllh:!tm.!: aLu::lik
tll'i1I't IIII.v& yaUan mUdD!'
flUI-

Ulll.ln

iktiaadl bn7w. d.lI!mlf IBlli ~;Iltl uiram-rE '11' h ~cilillt -nnl~'"l!~ idU't! Bu Iwta.ti~j iyet me.m1J~, ~Il.
m~mletdiD h.~
dUYIlle.'!ldIH'l

.Vtr;,J RID ~f1id WI ylll!!!II:k mllh N dJJI Al.hddln Sd~u.Ir t6yyar if.~m .1 VIII mot6.rr -k5!1.;rnl mU!..yas

IL~'-

U rim hrmal:t:a, llu Wr 18 tcm.kld,ll'e' ~ngt'l Gl.:mU_t&du. Navati t'brmmltJ'CU Ill&ii Imilli Illin1&nQ .Ilbm!!bI 1lif;ra~
b\!_Ilod~lr,

!

t&Iarc

ktm"

aLIikn~' ba!b~rtblr'leri!l~ "lUI

Uure dUB 1L~&I<l1!i. Jun"-I'IIUI... . !,& 1II1t:m!tlerlllI', B~ m!!l ..=rnt! tl!mln 1111, IIDnm b4lo1'n. IHilyetll!o ~kll.lrUl tAl" yar.:lnLn tl.rnlr cd[lue~ II~( l'!l Iilk mlolfl o:tLUmlrun olllr.u.kl1 r. BL! IUl'I!l.

t,."

M I!et P.s.rtis1nmn dun 1ki fUb~gi, Q~llch
PTt.Ia!.DJpZ!ndf'UlruJ,"Iltl..ll.i;L

le hltl eJI ,lIIJrmtikt& 01.. '1 ;1:l tnonrl!r;: lI'l~ 11 tB 0:: yUlu!!!I~uk'~lr"

lJfe

0

nIllIBli

!~

ih: tnUk 3\lb~lerl h.nliyeta g~t'rlE'r. BU.anlar 'f! l~&er..i! sefle!"i. ra.~ri.k:a airekblfir lm orWl kaY'bofurl!l.:r. BlJ p-rtl _f IIlblldl&, ~A lI.'mnl· Ytt t'~'2: Wm"t dll!" ml' 1%."
criaTi i~tel'l umkl!4hnbl"lar.

~'I!tl·~ BirJi ~df, 8!ltka1i1Q.r1<l lilrk!l~k mnl.:-i !8S.I'Ilb! mI!!IllUl'l'llnQ slk "Ill: t~D IlZllt1a:gbnJma1:101"l~''' dll'b,.tlrllml'leJ1 itbll
bUI'ld31l

TabY-I ~ Y" 1lCI!!W1: JY.!am bu~ dnn IIJ.Ii.l ~ It!. mr-rull1lle Dt;rll.zyalllU"l ~dare'alnln lc!,<.g,Ik lI.~d!lll,lll', n Idnn k-nulll melUllllp Tn 11.\\'111, r.r~hml!t En..: .An~lLI.do lannm dll. haur ba1'1m-llu,tu to]llen. ~n.1l1 r11~ gbrllpnelr llZefC !JJaIbllJ' lilt' 'prnnh bl'l' !til"!! j,tn~ I:e_ )ian ~ml, "'~ ~::! ~I,ll IQItlpl ..1', . JiI'Ur IlUkOm .. Ur!iI.._l1 fl;natml '10:1dtltLl! ttnkolt ~rt!l ha.kll<1 Pli;ibalc: ~etll'l lIlelL'l fillet PI!.:i.La1 tru..trndBoJl Y8J1'IInr.akt.& !lldu~nu 1113)'Jcm1J lerd.lr.

nln m~lJrm kJ'I'I'IIIILII~lrukn 11I1I'11~llr., . I0Il "oII!li~1 IIllrif;l fI.j.Iml, 11111" EllII,rI &.1'1£011 lliitliln ~i'I jf(fIIlIl'UI !II Ru~. 1l'l~ltl, 61Ir1~!:l'1 .... 11111.;11'11, halt,'I, SBlIaH) a. ynfl me!! dC:!Ii lralll, IliII,IIIi.!IIJ'.,I, CO[l f !lUI-}!Y'. ,.011. ] loII.u;u"fliLlfiI. A\lUltUr.vUh Alrllal'll' • tdiJ";;!.f· L"'~ ell e!\' l:or , Jor II I'IlIttl n!:lI.4ni! 'ill dllialt! ~ 1filrk .s.,YlI.!'IJJUl. }111Ullll r:tl'1l. 'i!j'1I11:J,1 .OW1- i ,nl'" .ai'lllO',1 Ililin ~ k~btill!lI!r blr n ~ Vl!!T- blb~1i 11 1 "uri,. .. l\'LeM,. bulnnmaktAdlr, 'fa M.r ~i.i I'll. Ir ~I;,II! hUr.i.r. 10,1. ).IIsIr-lI jll'fiLll ~"'d.UI .. aUF! ~L tlkll lillllli!tl.[l IlL! )I'" 1.1'-'1 111!U!Ul'lmll(1l1.t:iIf;t, p1"@Mln k :;dlm ~61.'1~,.r_ II, dlllli'Ii'i1 dO. rl'll!l; trclkl (flo.t.lnllll dJt1 ltllM!'J>:-1 de t ~n1lt ~tI~r:,.:1P1 _l1li..1 ;rnld ~i'Ulr~l", tJr, SQ!I lilr lIurhllo uman d~Inlb, "II~ 1.;).1 !;'tIre: y~ mU JIIltl!;a~, Cal)@ ~r-l'Ii11IXWI'I. ,,,r lr.krar J,f"",]iI;ioIl mll.n&.k mJ!!'I'Zli'.1 KlilD&i, 05:111", Sim .... FOllli'l Rrnol 01.. l1.li;. l:!1~1!. iJ.tltc~ tenll,itlel'l. 111;[11 "Uf~" blru III ,1!Un.!!r.1"J.'l1 ~ M.k:t.aIl1nnbn blrlaJ. t.ep.il I!El-Jllllilr'i bun'liuln hazIT... , U,zU It&I~r: It'W', IU.bl'14rdu. o14utu ~ III bll\':IIt ¥-lIpld ..r, b.J.lll.lr1 orb M'J':lil;l l~UkQ_met,~n , en!!! ~b 111m"'tan .lIrt!;lI;jl dJllr. ; iU·j 1:11 t.lmnllg->w. ra:lo.t b r - Iu.i_d. 1)1.11IIUI!I'I IM,JIm.alo.Hf. M..
'tNlLa."1.il,.rJt:I.A,n1!!lan IIU)'d dJ.r1 durum.dll ~K11!

"',!,n.":lIll!!wl!r'"'-~

d.rm J11I1JW1:I nldnklMl l~ dlln.... l'a.lL~nl1ii. 'OlE 'IaIJILUltI ). p- T 'I' kL illk ~ Titl bI! ha1d.amn ~It'!!r ~I I I ill 0 ~I!l' dun f. , 7rIr _ '!!' ." 1~1Ik"!~~..f~1lll r1n t. ...

':~:l:~
mkIlfJ.l!:
y.um
_~,C'UI!!
A~~

~' tllfiJl r. A[fnl umIa ~Ul' .rap l4ol',aJJ~ IMm~ I ~ ill' L~. Akdllnlt ~. l",allnIh5l.[ m.m' ....;.,I'1 It'mll; OJ-

c(j_n

:r.... t..~m!tl..!!l'il~'

VI!

dntltlnln ,kWilllIll Ilru.lnd~ I!.I A'i'i !lglullI Tim. il I It. II 1If.u'.· r~nI 1.rIIUi, pu On lillll TUr. tarA'd.
"'Mill

Ii.

tl'rl t!u1B.mll.d.t>ru 8IlJlJ~ml,tI, Mun1l&nm k&r'fl11UJl:Lk !llIltln
I!O;t;n~1

~ Ilunl
1tJi~

C -(iVllllll'nlll YI y;udl: r~kllt

Hajj '1'DIlillionun flS!rlndJI UlI Ilut

till'

mllzlll W! II ot.cl ~e )ro!undo.ld tet.klj(l"rulm iII.IlrIa..,.n;p:jl,Ur. 31'1

i'IotIl.:3JllrIu: Uf," SlrlqjJu:n![1'I rnillrlfillll IIlwduJ,vli\1R II IgI,1

bl'::' nr't!c~

nu:r~.

fUll

RlI!J~I<~fl alrruL.lo.'I;ln

alll.ak

u'k,

DU

klIr.UlLa.lllalillflJr•

l!!!lan!nda
:roll

gE'~m' n1alli:'a'k

Eg~ M~li_mul II!! iml!o.ll.t '1II1om!!!!! !!IOn.11I dQliiliiJi'lll1'l.l all, )ittll:i rll'lJl 111111= 1I)i'1Ii". Bblr:illl TIlr .. IiIlJ'l1!It ",*b18.

il~rl t: 1h-.

One~d()o Icendilulne DBbc.'"l' "II Jilmroen bu i~libdll.drll Irurb9.Il1 alan. So"-..'et Idn.re..;ill!'rinLlim bit Ir.~ TOt -. ,.Jlrl'f'ilelim:

brll".hy,1I. ba.ftllida ~ki dlrefll !IIt:h·1\" a'pd,ac.k y

He:1" gijn m~nfU8imli_fi ke.9i.len CereYBIIII

H

t.u

~'1'11'~.

Moi&ael

Clinon • bll1.Bcilik ilrlibBlll B8,!iur.!II, parU ml!rll:e1! !tomitl!!li \I. ye!fl. ~itJl@1( SOIl1'f't ~filnll.md FI
111_ Wo1l,

xa·

Clllriilil AWYPIII U DiI I! ,U PuLa, !! 1_ ...&.,) ... {4lJ.tl: T1J,_r(;f1 !.i IIi! ... liIllra aCII)'A m~IlbL~kd Bakam N'c(Jn~tiliIr flII._ :AnlvlU ~ tlulomlllCl'. "'l't..IlI.i.JJ~ .:t!1;c lIu IIJ<.~ t:-i!n1I!. Rom fI. ct- !til tilUllTmll d~crlr v.. lr~ Bl"l!1y.. 1I.~911e IIIll:I1I J''illll!Jl'lnl !ItIn, It!I mlE 10111 !MIlii 1I)'~i'U1II, IDUl'1I IlItrzrn HI r~bmo:"rnlt;k"LIlI" hNl:k"l dl!'Cektlr, 811 l"llllil ib_ IiD.I" 1iJ1i!l U a eillinil'll. InU1! R.h "kp:nl ..blJla ~.J Kodir _ K.tFU li'LII.eakL'r.

If"'"

!_i!lnr~~d 11II.:ie&1 hil1ldi, 009 dll birdl'Qblrl:, biit8n \°b:.ifdt''I'i~· lindl!c IIlmdu H ki!Ddial Iril.Clrlk
IlIlr 1:a~1"Il
fabrllr&EI:rIll

I'rWotkeUlil

If'g &er:'UQ

mUdlh

Sovyet ill h1u-sm1l1lJl idl. SUvp-1 RUIi_ a.da mol!!l"£Qt b1l IlII ~n!!llI I) le,.~ :tit! ptl. F~at .H!.c!

rtnY1n edild i, Ra P i!Ilrul.&ll1da., J{a.v3It!ll'li: fat' 1 B bmllA Glf'n~- 1 ~!!i kun rl ,- rll i. 0 da Pll1"li :mer'lrez to i eai U -elll "'It f .. '1.&.0;;0&

··Id~., dugu yer e ru
[}ii.JJ _ idj:se

at In

Sahahattin
1I

yer' ndt!: hlr k~if y_apnlill V'Il . iyi nerede v.i,' nam jjldiirdU~D
<fI

aula h
11t
l

dlr. a dll. tdrdMhl.r~ 'bil.l~ ~'Iiilll:lcril\dl'~ uu.IU~l'tldI, dl-lin ba.o;k.o. Illr:oe- kimsl!ler gjbl. )'oli Ir'I j!D.lTt hlII)'I!.hlD. m E1n'lrll:m, I!a
dlMi,

Pli14:ov, • ""1"P,t1er E!i:r'lmniD.
kab{

SLmnJf

~I

]Uta] Ea.!.
OJ)

b ~ Jdi. S' lin) f.1:1fI1l kd!r ed.iyordn.. Fa~ b1rln~ hLl. adui!!a tE'medenber'l cUd.luk: iiW,

""etlj

pvU'

,.11.0.

In1!(l&::1 .hili! WI

,·"l'r:u..wAJlki :lilili .......:m o::ic..i IIII!1m.faa !!dt pot. Di.r nIdI. !'d=~ cil' n i'ti nt""",1;rrl1 .. , lam t d.I! ~uhr nrth. BIiT1 1m kl!1fi Il. ,...pJl.,.lijj:' mo.h.lI" hIt""bt Erh"".ilLdl!1I ""lid ... <:Hi.k. V"J].a.r 1i'Q\" uk.. dab

.a'; Er' Emb, ,11= I<~
<~ •

1o:'.,ill", i(p.ld 1. £:lip Til<

{Batt,,"'rl I ~} Ali r.ri_kill ViI .. ..nIl
d. bullL...... lID-

'cr;'u

1Ilth:a!JJ.

t:.1~ L-ilul!!1 o.-.l, J'1ITII _,' wm.JJI Iiir <liIIIIoJ'L h,..J
IW

Oin.:f...t.·

oJ.I:Cm"

z..tdl ....

2.1'. ll:ir d", vIol ''lin .HI

."...Io.n 11

tlmdm 1ru:rI:tJ:1(lu Vc d.1cfft lr'tl.l'llmlllu u.z:aJ!l:!'ol.ltl.B!:mz n~I'II(;. !:!'urcl.~ B DI!. diQl'nJ: dlfnil,iI litll· Jrndl: - ~bUr gilJL. rabah altura. !..
KClI'UllllTI ciVBru::Jdn ~•• UlllltlIlU I!IT1lZ dl!'fil mlor

Y ~bI..m.r dJgJ. 1fIl.n. kanultulLlanmm !hI.}' ml4tu. 'ETI: t. eft a~ bit; (Ilplll! mt vudI! JhUyar ».orrill!!'. hu ~ ... ~i - Molt
hl blr' klI~, nd3 knornnarak b1::( mUu:msdi~n

al·B'I,.]BfUUa.

-

'![~

buIi:nik bid

.u z.
III

20 ~
!;f'l.eceflm _• - Peld YIl bagajllU:Z '!, All" ,kah.hnalarl JrtH :!,,,i[ nun! a.ndJ: - Y~k_ ka.r!A bavullllTi -da bctab~obndp ~auu,n~e1 b~n~ l::J,v Ly~ c1m~t: ml hlksraksl' IlIZ ~ 'Halo" r, IUllr!!', blip 'IIaliz; boA IlB retpl", - Pl'kl II b1lh'lr. yilmnr:!::'l. 11."
!:lC!l~lI'u:t l'

A-

111 I
Il" •

c::t

1Iu4~trm k

de, i'll~1:.1.. Alim,
Ilr&liWB

llof(l"lnl rI.',-u~IBrUtJ.1.D

Aldrm_ I'lfnde de,d1'l11.11{' dl!.finlqe I:"ll"Ely"" ta t h bl!' mLnoet du ~" ~;JIU. b ,ni~!r Ellllll!u ;;o;,<v1rm1tl 'i.' ~e;vt!ll ill a'!lllni!e dir: ~'--!_ m 11: 1i!:+..:ed I rn. Gth,~ y~1 .. ooldc_ li ru;;"ru!:l mal'!!' dllll yanlL!I t, r F tm ..lf n 110 kUYQ'rdum. n ~.. 'JOnlllm, : 1 i.Ce CdijnUz mli? F' L ivi~ d1UUndUIii

ylizllmde t:1"!'dil"d. Sonra. katt bu:n:m. !;Oktall v!'.rmilll kim.&o rl!Tf' h::LII liir I'I1U11y,.,Ut:

l!itl:lclerinl II vur l1li.,!furn hoi-I" rIhd.r gibi lIlr;lu, glut yrtlnu. hluilIIlB hhm:a. IlrnttU,.,1 1\!IIa.n hIll' IUUldl"Un. t th
~Oru'!.

gnu:tllyorou _ Bmn. 'be d~ A.Iin..&'Dln ihtly~ fi p C1mll tu.. 2.o.'Un ~ tn: I.",

lini hm.

HII.}'lT, APyll..b.a.tirnlzj[]. ,~k'
hl!'m~n

El~r.

!llmdi kl!l.rtU·ffil'rllI'il:7.j~ ... bundtJ.[]. 1ilil'lo!',

o

ranw'1. !is.t't JrJI" - F",.~_ Yo f"l1 II UI 11k, HI..
T" . t!
II<)

I:;iipheyi Illlr'l'd. d.DJ.tm~'k i~~n ba.p:1:rq1l v I'ip ii;rli gizlt Ji;:{}]J1l~' mskb..!l kOl ~uunak mru nd.'l Ifa'" laeafil:!_ FI!!'r 'l"~·d~n tine... GI.I, domi1'df'T1 ~irl:'Hm. Nc di>rIn;;!.. by llidblr ;redDd!" dl!~!1 mi .~ f:.D1U'a ban L:uu(hld ra Btbtm. I(: kht.irnalinl QQlfi~m' t in d~ tn'"n hinmlyr im. Aluli
'!tltikam

blrll.lrm"YI
-

p,cnll,ll ~alo'1 \ IJnutm"'-'lflm~.
YBlIUZB.~'" 'IU

:r,vl

'I"IIdum yudum rulllun.4 I;;1II1l!Jb.m, 1'I(('~ ...m>. alllbllJ I~" kOlllnruDlIE~I!!~im lPnha 1.ll' \i:I!I!I!lye [",,!111m'" IlItr dIm, Jlil~(llll{h .J..l'l" yo!'~'11!Jl !Il,'!rll"m~" blU!l::lo:]~ItLJi,lln.,,·nrn 'b~:J. tun: 1.111 Dldu~1i m.uhrLIUr:fLk 1J, Bunn k'maat fi',,-'lIrm~'k I~tn Alirt:l'mn Mum ~ldl~1 lIo-.'l
hElZllDI,

Iilr
11

lI.'kIam.UH'I1

aindlnnegf'

fI

b~l liO'J!,~k ,,~ 1:1.!:J b-ir t..1.V1r t.&k:r.1IIil.l
blUllI

, !';llpbll! )-olr: k.I ga!l ~11 etmd: I

IE'r i er:;i
'1(1 t

~...,nkU~
I.

:!f\1

ile.kllrltd~ h ~r !!eoy~. bl.lUln I , l':jil ~ .nl~!r"O~

;r;:I

d'lnbl!rl alup bllen.ll'rl,

"''''i'

IInjnJ1x
ntmlD.

Ii:'
Il(lll""

l":l

bllll

l'llc.,.akh

oo~
-

dum" Nt>
f'u7."
~Jlmlll'l

ynl ~

I"Lkl}'O'-

-

P.h YF.l~1l b.r l3mlin.d.a. Ml!'!;dil IL ml? •
UIIYI['.

K~ tJlllI. y"hmrl , C~11o; 1\'i I ,_ OYI(' il!t! "KtI",. t1ll;'\ 'olund~rt Cldl!'~t;i;o, BiH~bi. Hkend 11 bl'l.rehl "lXn~1lJI'li

bld neTIl'!o',.

I I. d

in

~det~k

I"l!.dil'll ]311,

nn rnn"l'l~ ill Iyordum' Klintt11& )"nill. burad 10 kit .. kUom"t-

TJI'IUIOIllm

gllnli 0011111111 YlJnK: bit' olllnl:la ku~k kUI:B'!1l

OCTn.i J,idelim !;i'll'rUe?

r-(!

t

d('dir

I'

AlJt'ltl i'UlwTJ 1'~I()ml·tTt' • Wll'i.lb1liT mlyll, - EIIlo~tt,·,

'!In, Oil

Ii! 'I

-

'''''lIhi, .... rCJ.~·1I. oi:l~lcd~1I ~'If""l
dcrolni~~?

llbUr iI!iW.
11 h:.ldll

Jbun

miz1n
tlnrl

-

PI:.k..

~ Ill'll :rann

JI(·ya.l'lltl1lM9r 1&I}-

- Pel{ ~tr."'1 ~., lir~lk bu Evdok.ilerLn !!hIph Il'Il Jnn;>uu ....r clllhIl )(nnUl!mIY,1lIys.ndIJ"Jl\I~ I Cilli biT. ij;aalLe, rl1l" lorn. Ill. fllb'll t nllida YQ!, r,'~ - !y~om • l""nlm "' • lJyU· III 'ml ne II,. inu:" E\'~I m ." }lee Ie hir BiizUm VIIl"_,
lid sab h *l nltll'll n 'VllnlllJa ni Hr 8111: btkl('~'in.iz;. TaJII vak linrJ." B,.I'lIll '11.. Alina'~ .. bl!lI .. d n l'ftvrn '. ~ ,m k i ;r, • :1'. Bt D, ~ Lk t.lJ' bl1r~k til:! •

\Ie 1I.r-1i; blr rnA. temu. ba k L~lllrl 1

(11? Y h~loI! bll.lf.l'! olal'!. II ~loann n'I. mlitL SOT.!bir melrtu pta, 0 Itll'llf o>tml!k ~..:o;tl.l" tI1l1 ~I:l 10"'1'0 "']~l1k blr l't1l.)'!U DnnkbJhna ut r('k flm(::JB1DB. ftlyll I~1 '1U rLlm rro t-m Llilb, D~lkI ~ Ib tI:ra.rt.a It· Je}'L mml '1.1[].1l t.hllir JIm : r~JL~ B1'zlUlIoa 1n.ll:lrlLili l - r.1'l!1nllldnrLlJl~ 11& den· I)ll.I. ~''liiYl' Il!tmIl!tt. Qin:IIllI ' r ..y'" kll.d~. nrtlrl~'ifll;r:; IItITL~ 1.a ~ biT f;':~1Io11: J.:IZlD QWIlI ail. 1m l!uIld:l v=rh t EV ~t. .AlIn .. 'y! n17, h nJ. Q nu d lJ.&l1nfnl,ktollll. hat .. !lrueaflDl.:l d~r'i'n: D.D.1i1'i 1l dIDo U. ,[;thilln b!rl.n.de krndlml on" ..kru~ mclrtubu oW,... tu, t lim ptrn(!kt!!.D. il.h):oyamlyaF~r.r ~tmad~n ~nt, tlLI[) cnkSID1L 111:1 gUn arlmd NUUn \,1\ tlml, Iht! ar L!flrdle, thtlmllT k', ..'" hll.llmlU! 1~1'Il DIllen })&." ii;~ l nbr:d bll' n'i k~ 11111 l!oP. 11 tNlldk ell 1 ~gt.. .IIimLz.Ln lllrln.lld.o.I'.II. IbUmnl ltd rll~U

:glmh: dcJo:lk.'1.IlIn, t.& ~ml n.bp lra.!;mak IlItf'dl~lm zllmllll1k-i 1 r. nnl h tlrl:tmnk killl d,..'tl triLl{'"

inll"

r I DJ d j) ke~f-!l1m_11 giblyi.tti. ..IulI :=B:I'Imll~m j~l" , ...!It : UU:tl'renil.llna .kaflJl.l' }-.I!I_\'Tam tn.llunllVOlrum. H~ balde> AUI:! n.'m'!] baal m il' l Hen ~IS hcdb 'll.t S'~

AmI!: !lfl'l'dllm!.T:i dlgllf' 1.1.1'1&.

iM!Ja

1011 evlnd.

banndlrm.ali!

lIIl'

lIsuw SABAD!
lir mUtalrek. Teklifi
I

:Komi you]n.nll! iI!lt'~im'eri

M eUs ---yap.beak

U g"o U
C:t'I'ISflnJI

Franco, Atlantik Paktma imendi
Madrid
Ispaa yaDID. bu istegini resmen a~lkladl

1

e·krrU"dfJr

-

I
t
t.«!

efendim .... ..
oS L4 kUo!l,p~1lL Mrrw.Lifll'.J1

Rol!.mJ.'iU Anm« AiJ04Dl~:l'itm r8rih~ ir!'*O Mhrolan) Wrnp lGNMIiI ",kGnlm..,. ~bel1'!.l:.dJ1, iih. ~"1q1.ri ,... , tabH kor"'~~"l1't ~Q~mJ.:-

Rad.yolu,

LoDdr1III. a (NateD" Dill JlUllik ~b. ".. Indo ke.adiliine dll" hlWZ' 01" Madrit ndY08ll tn.ra.lIndu y3}'J.D fen V8l!!feyl ynpml}'a du~mll !lilyliIlm.i6tlr. lllIum veo Ge-D.&I"aJ. FrIIJ'lCD h.'ml'm· f'ot!n em] FTIIlli!.o, hPILO,YELmD iii dan blr .Amuikan IllLbi!r!i!r njll.ll' 1.l171.m In." Y~fll>e-n bEyanntta fSl)A.'I'IYB AtlELntil!: J)llkl:llir!. II,h~1Wl.1 hWdlmlCl 1l1I.!lt~a:Jll tllp;D.iJ)'fiftll:1 At (rtldi~>L1 bi!'ID.rtm'le-Ur.

10 1HPf1i4e' g~giz. 11:(1kIJ" rm aritJr. f4mOml11! tarl11" m4l'1 olm~ l1i" IIGbfod" ..,,, ISVlf! _tuldfya.ru. kl, bl'j.·
k~r:lnl
IUllrtp ~P'I

l"ffll!: dktbdin!

callI. Mr 10:.1.1)-

l'lmu:gfi

ucrJ,;H l... da~au·lIi:· .sa;~ ,.e'k kabliJ"iN 01.,

M111t tablommM'I& tlD'iill:f1'l ,fo,blo.nl7lOl

,oIt"

m~y~lIt".,

r

'I a nml i$ ~ileri ii' ka nu nu meVluuna atln8cak
tl A"n~r!,Y'. "'1) Sar'm B'l'li,Ii'lRt l4a'IHl.IIl, Almnll· IWIIII hh- -ordu '1m ru_l.m..RI I g~b~ ml!JPlder ko:ntef.l\!"IliltI. ~ndemlD dl! QobCll<ur. Rusl&r dll., ke.ndll ,..1/,'10 <Jnl'lnda., A.lDl&ny!!l~ mU ma~t etmektedlr]r,. T·d: AlJ"l'l&ll!" }'l!. ~'8l'!ldlrm IIBI ,'f' Be;rllnlo m"rke, !];m'lJu So,'yetlem ir r,rolAl'f'an.:lA l!IilMli ola.rak kullanlhkla.r-. k !J..r FiHLaki Irtl bn:r.1 lJ!'vl'r.t Rel1l1 O'leO!;!I) dn Hel'lin! z.l:t'M~~ HJg,. VJ.t:'lt spl'lfn!n tek ImlJ.llrllruD m~rte:ti. o!)l:i~ag,.m i!8de ctr:ni.ljt!, Fali;ll.t ub:a.tll~, k~ mil.[I~i!ltAlrulUl btllrllmcti iJe t~· m[1:!l ('ylo£'moeml!!ldi, filII h!'1"ll rag.. Ml'll l!1'.rliu ile {Bou) ;'il"3.l'lm<il ~ 1 'I's:-auUIIol' ,(Icli.kUl .., u:rn1l,lac temas]ar OIm:UIl !;Dk Ihtim.u dahilindl!dir. AlmIlllYO iJe BUll!.
Avr~pa 'yBPllmadlk~a pli rilzlil!'J" ~f:3.h'P

kalmy Oil d evrildi dokuz alii var

mresunda bir

~

rl'eVl'Lm,

idaresi
--

..

ha law

decelrtir.

gil

II.ju ilLlD lIerdW b~r . babl!fe g.D1'1!! CiDIil~rde do! 11tOm wahl "1IIlIl1!l, Bu 1!I~!I'l~fl~1 do~ 5'!j1!. SOl'Y'eUel'd(>1l ~nn. I;i..ni!l die b~yle a~ blr vli$qt:l,ya mIlT'1r: Qmlal dillly.l.d&kl huzur,.ozlu~ IU"I:JI'D.WtIc. H~r De-molar hlUlgl CiDj~ ~tQmll otdlll:gu Iiclkla.rJmlYor u.e de mllllyt~l tiDin bOyle blr lm)'lna mallk bu IUlLmadl!n :a 11rtIr. {'in kODlilohtIeriain atomu yapIlll!.iarJ, b.l
ml!mlekctt!! IptJdal madde J{tly nak1.B.TUlI[l bollu~fl!l.RD d~laYl.

AP

'i_;ok ~lIemmly{'tUd:1". lntilteT~nilll bu bahl te 'Dk. ,YII\'B1ji davrJUUIlIELo!I] '1;'1,1 Stl"o'}"dlm~ ba~i C;Cllilu1r, lncillzhmle-Il I!\'''~I JLtOItl IllTII'Ll 'lArafta a1D:!l
!Dr kalm,';'!Ioe bulm~ be-<
UYlltldr~mal(t'ld:Il",

Lndl,a" dueumn

11'" 1.an: KAOlRCAN
- 0 un] ko.nugm!lYi !kn. :ml'lk Cit II.mlZID g3.rI.Ilm~lno
mbl
J,pn In 11m

KAFLE
!lilt

r>ln1Fl1tllr~ '~Ilu
}'lI,J}rnla51nl,

dAvn o.!dl!l1!JJl1m BiZ.

IOOll:uk hi]. III~ yl!.Jl!I1&f" Be. 1l1m. bul'Jl.ElaMlll.ntn ~.e·tlU 01lin Yllptddlll"J!l1n

k~t~d

Ii... Bir

Tefrik. N,o. 73
kcriru:Jrlan" b.lltll IOCa:nm .ifa;pl.lId tu ~Ufta.1'd1 ~ MU5vl.ve 1(;ln hlQ bir iI:~rku ~'oktu: l!illI'Ktinlcl' ,I!IIL& .lt1Li11 dll,l}mIlLDCII hi!:' 'bu~'k!1I: hi hLl.h.m.dulllJ.n. i!lI:.i!l~rinc 6'lI1h~ ~ iSs ikAtIltklU'l!t.l!.Irtirde h~p, I' b1r k&Q ~kl. ICIDde C;D.1'I111Z, yere SerlIPiblUrleri'll. KD.feHII!'l'
bu:rm l5Cill{(lrtM'dL MaltA MUlnrt~

dJ. v li!.l::iI&nn ~l'lrinm'.Ii!lri d villanml'l ~IlMJl{I:o.tiini!: d~'U tni'll I{ll'i'a do~ a.H.ylUyonl!l. BUBlin Ib: ..rtDt. l:l('p4Ii de imnllbll fiol1l.811'1 kUdl1er; Bl!i!dlrlllre CJ;. turdul r; E!iter IJ Jlklal"!l.~ !lf1l

dlJ~umu dUIJ!!run"yor mlmlDIH:! !b'llliJ 1!I>Il!ll siril!ll 'L!!1l.lruur;a, m =_

.....tlJb1Tl1'.

W 011llI.k1!:Ir, Slz1I 1twYOI'ilm.

mUll' 'll~Ur: IKII'!IIM. kndlol' bu. VlLI!l1eYJ, Yl!<Pl.!Ciafm. eu ~l(eI:1nbJ It!riatm 'I!Jmklerllllll mul'J:&..

~n-.

:r..

rlr1 Ie:e-rli a1rru:r,!

- E"t... OC'up r

Eml'ln.1 r; kapld"D

vly!'! t htrr

mi.

VIIJld3D

Indl'

glI'rJi, Ki!!lJdlll'lnm VI. "rkMU v<'l"!)'Qmun. It. _ IWnl.· .. tanJlnw h.'1JI1:ll!l1lnl,- Jacm' I"IIIfnll hlluY~D. m LIJ olm~ 'b\IJbUtlln 1Il1llrlcl'iti.·!j ftI_YrIIl blrlm yolmnm;d.u, )'iI!Aa~, dolmntlu; l' kat Md'dl"UllJ .fm1~' )lal IBe ItnLn. v.... h.Im!l.ye i!ttlA'lD rn"dl '1,1'" kl'lnlio.rdlll'l ~~k h:~. :tIm~l!'!r'Jll rohuhe. II dUll,lara tmlanl!lJ buiullduIk'lJl.o BUill!. .~qJ b.nfti.: 1"'1 Mfanln r'1Ii.:1J!lJUI lIMar yIl:r'll. - &D S'1Lr!yode haWe1ilii tIll: .. ftm verdi. .kill (lima,. "'. hIIJ:lrn:I. ~11I!Z'ln. ~!lfJ(U DIIll' .. tAml e.llllJMo '11'. bakm. 'lIJ1l1t ~ ~i' '1'1, r1 Dd!!1't lrumj <::I 'Ul1ilII.illla:r

1Irllr-:

!!~: - Ell' Ebll S1UygOj'lu til HIUIIhuw..r UMrI;. m~anu o-Imu 'btl' ad'.a4nno; hakh blr cU

Dot.

v.

yenlQ !r"ru1JJar-lnl IdIw bll' hll~. • le, !lUlhtl hilI' I:iJ:!nvllm tqv .ftlll CI null: !bll" thHmq I d' ~I. ,dl: I) ZlOMD. aUvgUl'Ilerfn loptllD lItilfllrlllml!l .. rIn~ hakh J:t~zterm"1!: mUmk'!ln ol~nkll. Bunun !<;l.lli ~1llD "'Blli8.lllhL ~II lihr IltIllel1f1fi !lot .klmLll.'kI!l. br-m'bl!!l' O!>I:I kUr:::llk: bll' h.~kel1j1blihllDmuynr'!ilr; ~'i'llt ~lITu d.llruy.oi'lRnh. lII'U.IIo,ylyi" I:evlI.bn':l1 II!'ittllt:~ ku" "feU_ ruiI rdl : tx-Ill hlun~tlnd!fl loll JI, I. onll~ UtJpll.Qinl "JIlDllok !I'-refIne r. dim; en }Falun IDlfh.:l'ql.!l1"'l kit" 4J.r a da ,ofo'['olnll: Ollil h,'p .adlII: kIlMLm, ,lmdl (If} aynJ dl"1\ ool!o Chk o1duttunlil kim IIll!) iiI! Ild..bI[lF? 131 r,nz l1efi!1I hi] : 15,,1.~ tHftln Yumru.~!.lnu dlrjnill U.atllm.~ koya
Al!lIIIlul'l
f{:JlULIli

lDIlBomCiu'

bl~r !fool le{I Ey 1l0rnlll MyU1r::l~ri! 9&' llmdwiumd 11 YI! baq lIy~dllt. 1 lIt1tlll [I' h IdhlrU, tna~ JI.·]amJamD.L% Ooln! ,.,hllL ~t b Yttl'[dlr: al-klo yan1te yoldo. 'I.
\I~)'I! I'

r

11 p.lnl

hi

rdllfh,

Ie 1117: : son:ra

MuVlyo "!ro!lolm Uul .. dJJ; l.leptilllDon.nnda., a ~ :Ii ~' rw ohlJidu: - E'7 Sun, yzqlhyor8l;ln. Val bthl bu aelili:i de1U!iJu k'lUnr. dUro H pW!I In :ftklrdii III(cli h. flhl_b kUIi'1U l,lD!!Iellnh:!

Mll~Wa.r

!con_hi!

l!IJlllnLl,

1E11It! b P JJya!l1lifll. dalet'll, bJ1 R~U Yo QiiJl"lumlllnllll!larli k~tl" lu? Hnttl onlnr, Iltt film Inn dl ya Uynk t'll akrnb!l.la;n:_Illytllkli k Srl'""-' II onUD lIl'jz~~nit 80nll emir mummhudaD. m&hmm ,lMiiyar· rn -Inl b('klh;~m~di ~'ehidd"'tl'o 11nil. Sen Ebu SU!yanID o~llJ,· baglrill: Q,e:1:I r.o.n aldulB.l'. O!n'UJ,Iil.Ia.Nl aLln 'lie Ew SUt'YlIn, Alhl.lJln Re· - Gf'~)t\'n rA1,,'n lyIU}"Or. be-l'I.I !3amd!l brmkllDELZ1llnh. Ben !JU.IUDI! Irutl .!UI.~ deh. ledl( Q-eik SUD, RIl1k, EbLl SUll'lnld;m elluklrT ..n bnRn;l1l liflllrni.IJ v~~'1IL m..u,.Ur:, 011.11 ~lkmtl vt:rml'ltlr. hll. h.n.yo rh olBn HllzreU Ademhizml!Ul!a Dh.m.m.11IJ'blr l!.aJim d!!, SJ'n.in bO),bruJi .Qll CIl'k Me'll;hnld den dflAdll: CI Uk InMn. 11'1 UJ'II f'IUm, AlI~tlln lI'elhll"-l ILe Gnu 1:1 fethlllt'll!'l1 IIIOllm 11:11 IUDrfoallill1!l ~ T!!J'IIO .o1ll1J kLli.:1N'tile li"I'Ir,pth ~.. ilk '~.I;I !lIillFt:ll1ll..n g1.Iv~l:I~n1 18Il"!!- MUallmmn oimu,stu't": len d~ tQ!! ami ruh ~'Hi'li: c-n 1'I('~Ii" I!'trne· hlell]: Jrllf.lljnal:iilm!!W IlYD'it4l.tW «:tan 6W!!It Mlliftll1m.rllB 01mMh1l1' lerinl m(.'I~kl~ro <"mr.!ul. H{l1bll g6.stermli blr [Ii1Bm ur m,dll'? Di!ihll kldemU ~el' _t.k!!n H.ln4lh kJ Adl'm .mgulIIH'JTI1il IdmJ ).l;ltll.l, bll!l'&tIalrlilit'lin. fJe1l>II!et mujdr-!l nI· .Ierin !Ion M!I.nl !l:1:'("D\l:'lell'l 101 J]!IIo klml nhm~lI:, Idm3 de !f!llldJr. ml-. kblll'l 1,,:1' 'h1l6 II1szlflllUdHer. mm"nl!l; gayn:UmlH tl:okun Iil,~nb.n"anl !'O('I .. IiI;I,-r\n ImC'l:do ~t· I'lfIn lWoIUllllEfL4lm. )-hl;r;rI!tt Ol~ lJI!I>r. U~1 vo mahlflldann 1!('il"et1laJ o· P'l1ln1n llt1mn.llilll! VI! knhillhk 9111 ~f'o,. K1J.lIIvt~, om,un A(lzU· 11m Ilk lrumndan Vl' Ilk f'I'YIl:&myntll!! bu ml!.'kIi.ma -relmlJ 01nO kl:Jltl: coplin blr b~dl!. yLlik bcl'd:l'lI lbltUn mil g~ tNmegll! 1;& d'lltumu Iddili. !!!den Il'r "If IfII" ~k: perd.td~ k nll!lU: h..,lrol"!lll.n" 'VIIIIMI bUI'IIUI k fir d!i.l"! 111'11"11" I)l!IJlr ifUra elm.I)'ol'· !3h! V(i, 6lzl1li IIb! d ll4.J] nl!'p Ilk oldu~nd !lJ]p~!! )"oktur v~ l.a:r mil' ."n~htll RoI'PiUUl bllr I AnJl"tn kl~ binI. ,wkmdlr, SeD rhlinl p\md" ".lJU olmllJUUII 13I'nl hill!! ImflnJhr bHt.!, IE:'bu SUI)'anllll o~hlyum dlfol! !dill!! I.lYOrRLIflIUz. II 1'1l d In~ Zll'kl E>lIilll raUl, r"Im;~ bu E~'f'ml. 'Urn "d11 IIIl:r;;JI bll!t' K11re~ IJlIlr .Id Eb"" SUlff'lln "'rI' I!fLdl'll" kfJld! D ~ b~~"l'Im I biT nO' f'lIIl!'l::d"l."JOI'ID lr"n;;ltmt!l,,~ 'i'6 Illnn ~n Illh, c:tJim.Ni, lyl hU:.'o'lu, IMIIl! 2:f!kl 1I.n)'I1!lm1l.~ B!J.yle F1I1I.'M h Jk LtHinn ba~IIrnm: IJOn" I:' "iiI' va m.l'llIhllll' olD null .. : oo.blJ.' a!!;.;]t!1" 1I~!I'IE'T'I!iI~DPE'nlfll ~ 11011'1" mill",. t(!kUi' "dNim. "ulmfl-l! II dt!. ilIiY'1!i 1111. 1"1II1111~ A II bUI S Uoa I!ID un 1I~~l1n11kull: 1il!."'mm MU.ttil:rllldllT', ~nll;U () nmtlll. I!orll.tm bll1t11m· Iu vl;)l" YII.('IlI~ ~Ilfl .. nlll" UJu 'l"ilfift [mil tLhlr zamaT'l P'lf ]p.rtnlll. n. .IIynhnndlD; :r.ir.J. DVM. mu,b, prada j'1'Il'!1 kEllmoYI d(,~ gl)mlNrI 01 m.k; lIe~m k1e Mil, In.I1I£iZd[l!ll. AlInbm a"'l5ulo h,,'1~m ru bulru adl, l,.,m II J,'prllldrB MY''' HI m",hulI" lnlml,hr, Sill'll l I, rlnC Iyl ~rrnl!Yl!nlforl!l m IiIAlkll, I;llup W. nm kl bUtUn Lruto!llliu' Ebu Sll(mnb· lrn~ZdI lill! .~1II Ilunu I,ll i"5Ur~llnlC!1" YlMllllf k. hom dill; dolru J"oldflQ rtynlInll,l(oII ),I.ncncn dollifil .. lill' !ll Itl'P 11111'nMUllvlyc IUlkkul.clli II lr .IsIS:I!!::' If., iU'f'Il II:dll!me:!:~ln. Ehu Bt'ki:r d" olgo", dl);m,. r. rtlllll, !:y; In' Y l!J,yl~dner: hllltA E~tcr: 'if! OmL'r do; mllllnmi'lin hI1m('t. lu Vtl ~I YII' !:Ilyrlrndl, Arnl1 1r;IDJrnll, 'llllll!ri dllll"li!i t. Hi I!dHoj,. hur"f},'i 1'1,' ill'" KU~Y4I o;tl1UI: II!rdl; I, lutlbllilk !!:L~yrdl gLll!lcd(l tJlLL.[Un uyJI." Idl; bunu, •

ra.w allrgurllere in VB Jll1rlak ~:Il Illrtlllu b!lJtliD %ilkI'!. pllI"lltllll.rlle 'lie dJika.tJe bakti ; Iltw me 1MI11o'1&4nvImI ettl: Sonna. HElZroU Ebu ~k1 ... Hnz:reU thn~r VI lhzreti Omum dll benl vall yl&pbl r se bep 'bell

Ierdl

kO'rI.d1 akJ,.loohln

~'Qok PlD.

tlILI:J>'l}'I!Dln Kur~VI,I'll'i 1<;lll.d~D Ebu Silfynm on 11111 k! Inll1IL ,01.0U nk gG&t"nn~~~ !<AlklllmnBI ):0ft'lill!rI I;'ll!!i:leo. Cllu ~dl: II IIdN'

AmeHyat esn:a;, 'Binda Tetanos a
tutulalllDr'
Roma, 6 (A.A. - ( {p): !IlIInoDuD 'blr kiln! IbCfe I.'L[IJ"
I Yilt olonhHd )'.IIkalll'lnDIl!l_'li'1!! Uitan~ bLlnJ~BD O!l:.! ijl.... ill\'lilr. UgllI mallmrwlnr tll':'rln~lI.n. 1L~II:IIJ1Itaht.lkllt 'i'lBI!I~I!I'.!I 1I/nr-.!!illlrJ tRlI:l!I'I~1lI j(11'I ikllllimllul

r..... ( TAliV~_ j--" E:: 7 MI::"~:.
I H~
KUllD

IIl1:rl:

25

p"'~j\ FtTE;S1

~'6

~

dBrdll

Hn:rrl ':II - ~'r: VI

n ~COnI
III !IIi

311

ZI!! ilil U
~g II

hUlIlld lpU~i.n I!i~bep I!IrdutuoOi jliillltl'rml,Ur. ]S"LI.l'Id !ml'll ed.l'1:i rnbrlkn, rflJ1'i'lc U!I'f'il'D bl'!' "eklid.~
IIt~lIIu, ",tmtmlll biJlunll~ordlJ

'n
]liullUi

ai!
~

·U U U

II
12

iii

K,ZlllcalhRD18mdli ornum kill~lJk~,,1.8ri,le )'~p"hm
,kftlU,ra,

:u

1 :.t!

tJ

~7 '1 L!i1'

t:.ii.rpl,m,s, e iHY5ui'1I
O!'ITlII-'llanndilo

(Nobe'l!;i E~
~IL.

-

K~'l",'" I1'1"M~ r~lli"

"'JI~

II.."T'~"
IITllalm'l ..

1lIi'IUI

rI
I

n(":.. )'

1 ~ I I - I 9.:1~

I~

,1I!t;,<LII:'llr m uhll{UII!.

'bLr 'i\rplamll 01mill , "'0) bll' eLI! VIB li~ YIIM'[1 bi'l'lllklm 'I!: .. ~1lk
~lIar nn.l'. II m u\'lilr!llli:

A.kMlra,y:
Ill~)'f[r;,t

~ Y.:nJI<I\JlI Sl.nm : B>:']/~.It Etl
: D"UII'i'Jtill : DlJml no!lllll ,E.c ..

olrnl1~II.r'~II",

Hlhll'.YI ~.1I!l:1 ncl.

mllLll.DJUI ClJa.Il'IllrL)'iI'l III" '1'1 ICcllulm'1 ,tll]",

I

~;;~'tlotlu

:e::rhlll'll'ltl
KDd11o:3)'
KIlljJ!ml'lI'~

AID(,l"ik~. Jllp,nu)'ada iilll killll'l\4!"uk
V Il'Igt"n. 8 ( .Ji... ! - ( nlt~LI '["r.. ,.,~), ()~r''''~ljU,.n glllnr. Am,~rl I,." 1'I41trl~,...1 Til")',;) ~lIlnnLnd. 1m

9.fI1..ly~
Toplo;lITlI

U IttlcllLr

r : : : •

'¥rld~gll"lnrn~

lIh'rlh"Z: ::l m"L)' Ell!. N"",.Wi 'Ir. Om"~ 1~,'m~1'l

tllll,~aHL _ kn,j I' tL"klltlnl Il ][ll'l'yll('lI.k ,'L' 1.11 IUIl"n \ "ltnsuka b I)'''' ""nl:!. tJ,. I!I t~:khtl [,'r In''' .. In' It",\! II!! ~ oil nil 1JJI!IlI ,1J1ijJud L~111 II.Irll~a.I'IHJ.8u. _ }1l1~'·~!.'! tllL,l.Ir I.1l" JIIJr.

Halll, #Ill ~a,.anllzr fieri lJerin 'gahol ,iire,le,ri ba.,lallll diflor do

• Ebubekir, yaln z degiliz. Allah ya mnzda lr" de 'I. Ha.c hak mda , YAZAN: ' okuyueula " s ua lLe r I I'-Hac, ur~
_2!1<M~dlr" I • yl<:d • daIu tl!1t~ l!~n'1lll ~"<)lufldMl HM't II lI.hlllli.ffi",,,d (8 A, I ll' luiyli fAltt. 'tall' Y"h;lLfr, fib,.. - dl.i n", !fII ~Y .. ·" \-udl ~ U I.Iham;;nwd II:'! JI...~ lUI'p1.~J!o Imr _ 'IiI&,JU' Ebu !BC'IIII"i'!YII.l:r..ia Mlud.

~==~~~~~~=-~, • H zreti _uhammed (S. A.) Haz .eli Ebu e urer H .. ylr,

Loin kO,jllllsu {Ol n hu J" hl i \';J.nr~rn.Ln dn.!J.1I Irl f,11l!.1II d'E1
1I'_1ogl Rl!-I:ep Iyllrmd.luhr. BtUr:I HI !':cbi d. }'01!~ m..lPJh.ir. Fak:id RM"l!'p oyijn I"J,>Ilk.

r~ '~r

{

:;;111'1(:11 Ill' Ii

'1 t •

kl/\·~,~t1jdJr. En

.l\rt~IlIi;'I"G r m. t [jn. :0. ..... 111II{! II "
hlntl\'Ol'du.

11I.r,,~tun'

Arna\'LlL{,i::hHIIHt

kailllLfL !r [J 'l:J.lur.i

I:11I:!j

bu
d.a

rufmdsn «lclngCIl Re~"biD

oldu,,"1Jndn.o
:In:1.1!t

Dna

!i(/l

drvor.
.VIII»

\"

nrl

hidd·U S!itgld ... IloTb'>'Onlll }'f;t 01 Y 1rnl.iI..dI:

:Nlh..:io-

tam

mriDdt'QlJ'

]TIL

d.. Om."r Nhhv~n-dJr.
!)IDte1l.l1 bir· ~rl.a]ll" i(,i)rero!:lulltl! Ilk a

Digl'r1 I "

~~im I roa nUl Omull! hl'm~lll I.U)'eaokl.er. Rtc.t:p dop 6b'llr 'II'r.iI IJW!hllnnl.a

tutacak VP ~-bi1 bq d.i.Jrlhl.t hlr (lyn~lJIn t:om. l"I.ic1h1pell
III'ilrt~tt1l. -;;eltll.~, k, 'OmnIa Jiua.nm I{li:rel,!l uzun :Bar!lt::llk VI! Huan fll'IO )CeDebilme]c h:lo MaUri lu:l'>''t'ellild hi1Trtyal'l1lr. );j 11 lip Icl&'! bile UJ'I!U h, lind!" &!~ 1:I1:a Ul"Illllmda IflIrd'l tnl.m b Il'II: efi!l"'l:.,iindi"n

13,]]1'1.11. J1'!llhio<Jl

y tu, 1I1.!kI<t'

lull'll. fc "~1"IJl.I hirn_n' kltl 'tu>td n mN .... nl\ "telwUn.nDI ,

Arksdq1:m'IZ

lun-

5ertoghl aua len
'Ce-WiSP we,flyor

Murat

bur olac.ak .. A.tlIk II ~pJlfabrundn_ 1m lIurcltl!
l&ak_

1O:Il.1Jl1!J

ptkaR.rcfP Ha-

y:a;n'IT .. ~ldII'. B"l,l"" HUftU.Ebu ~'IIlrI. 'li,'I'IIl.D ft tl ~ II:!IIJI~ n'!~IR,.1 brltl~. III e ~dl.Iw. mlfI.11". J!I\ll:.lAn Do.l ko~'" <'nl'~'1I'!' .. ClIlWl I~fn .liuna! lI< lIerum~ u \' ~ I51.JH lIku 11.. 6m dod('~ d~'I'\,I .lid. r!,~n ... - "4' nP1 IUlII. 1'1,. IIIlIan.,-.l<J rhiIdm klJometr •• ",dAr m~. IU •m ' In ~mlDdl!', dJLJj en J1II.ID I.IU~l ~ III.... do -.,zmda d. I~l ht :'liD ln1d11aJ ilII m~& bllllm" k'utMdmlltlu. mak '1'. Bura .. tN,cIln bw I B1r kwnnJ. n.1JA! m.t-raruu cWrlImlt IU!lDlulaillIr, IInll1lde bllhmUl b4r ~ .. I,fI,tlll C Ii HIrtl!i~IL Ilk ~I'!! ~ till' J'lI". ~ yu:!J""UIIIIUI uz1I I!-U ~4-..'fi, lIlIom n blr Ill'llm.(:~k tc: 'b~ [t.lr ill) uru:tll:! ~I ColI: 1l'1'1l=n~ IIII' RlllA:n~.pm ~j! !JrIIIC" IIti una, C' 't.!ll "[\lZ om ., III 1111 HI. III.IotVUt1:U'" H.i.J:rR1)l1l.II.1.mIMd f- IIIMII_lu, 'llilndl! P~fPll:ie • ~EI.A.] d. ~'I.I 'ElK! ~ ~Jt. rtmlI (S..A.) III Iml=~ ml.. .A) I ~ilIl1 \'I KlWJilui.n ~ 6n1l:rl1! 'I"anblrlu1! ram~
~1laI:I Ik ~ k>J!I"I.a("dJfI ~'II'kll'l1'u6I.r· Icm .

tlilirial!. 1~.In 1m ~ blr h...,tl t;Mkb bit )'Q[ 'I.&.\t!, fItlnt, "'it Cl6.. dt'r dlllnl, KLIIol16!:rJ.la.l yqJmi. IMJ .ka hll' yew.. 1.l!!'rl!!mt!Jo1 IrrEJ'II n.

1IlliI,

«

l dg'crlnl BOke JIoiikIJ)' ""c-ek, jilt 1I1t:UlIlIll kr,t; lra.t a-

VI' RN'jOfi I,flh]i'!' Pl ~Ulk9l t.1~Iill' nJlI'J ttllo] riotil'l1 ~'''r'~ !Ii, YIHmk "I l!"rJl: lEIu AmIlW'llJlt~, -Iu i;iinJl.l.,ri ya,p'bnllat 1_''''mll-'1Il • 001"1' Il~ R>l!IUI 1.t:dlJ?j D1.'d" '"mJislll.e! erm '!Ii nnhoT II vn.r:iYol' kll~l"!intiJ. Ii yapllam L

,u1'P:\l

1I1M1.Ja n - 11-'1 81..t~1l mll.llda Mr :rllllllill ~ 1In~ olc'ILlJlU"r.
•• lIIIII, IUllt.
Ie I.bl:luG!lu,! 1

rurm

DUM] Ill.r. 1mIB.. bel.l

n

1 Wm.i:lo'6. e:r- d& H<LMI:Il
F.fikl!!t
>

air;: IiJolr ~y

)i!eilf!bilPCI'I!

;:)Urumd<i.dlll·,

l'Wlllmmg, o:W.m pr;j..I\'I'!' ,(8• .1.) li.un.ri:al bllan.QDTU.m. a'll. dill ."glllJ!Jl.IlLhIl Jl.It,l'hl Vuell:lc'U I.Ibl r!lnlD ....... 11110.1, ..k1ldir, 1P.,..."It~

hBl'!i! oltiJlI~ l;Iemiyl}C.t fl.
ce~ ~le

nil

hl'llo;'lc

lie::

Mat

ndlslnl ~'II! dnUleo - dl'
akd

fol!llllltlnI 1"1It~ b ~l'L me%: VI!' kudl~L t'! ...., r ~ I ;lin. 'lili'11I' Bi'l "IITii'l"ll

"J'l~I(I. Jtii~1"I

\11 d:'i.r Il~ Elcm~ I.l!.~ 11'Ir !rllhl!'l"

""1:1-

ktnd:l.a'l.nlll.dam,

11. blUrt!?
1I1.1Q,

yaPI'll1WdaD scnra pe~

mat
ff-,

i In g!:ldill! bIU)'1)I'U1. ~
CUre, Pclili"a.nl&.t olm

~il"~~ 1If'~I"I!Ot.

riml ..

(,B.A.)

hI

C .-.I.-P lui

I -~ I

bUk,ad. EI1D!lumu IOthmda }jlli ~ J1mdI:Itun1l.l BlU'iU 1f.tt'IWI U.....,. P'~ a"~(ldlll t.lP1lll! _ a.mU ..

4t."'_a .-" ...JiIIIlld cUlnfl111., JrrI.'. rMlU t

.,-ru

III.

~ KImlEU

~ 'IImlDl

BunU ~
_ ..... iIlY.

Ihl
L
".,ua;

pWItJIl.
~.

In 4J. ~I' ~Plll KllInI!Jr:"l tifum l.P kUldljidUD iii.. ADml,aiikn N
I ii!AJ

1;0,1)'11 'blill,gulc. IlrkH'l!1t bATa!a.!I.. aJm!l1 ~~II!I iIIIenan. <;f!1ill(lI. bId ~m I~I_ tDmd& ... 1r&.daHI"!: (lIIolum

n'bId, lUI 1:bUm..:!J It'lltmil ..nt! ~Ui 8!L~""'g,.. oablJ.. ud& li-f,.l< .i!!.k t.elJ'ui t__ J b Lll"U1& tl.1I bt I: n .i:6I Hr 'flO 1!li1J' IDdW iHt.Id lIclrll!'l'dl 1.1 ,timl Yfll<tll _ab •• "'1IIfOI~ '11.11'11
g

'BllII

.a.m u oil> ,1WI!.l

yU1k 01 • Sot d bd hil.kB!l.i CtldLl,"1J1l it;lD. 'liIfhaJ IIil.f:mdB alaallanl1. no.billun bQ IIhIe:ri Aml!>'-Ut.o~WI!Il fi!!"~!1 bide l'loi1 eIe ~IRI. VMiY't hatiUln!i jot IIbflrlil. AmBvulotlu ,Ilnt krill bn hUe taratbm:rn, '[lVp:!" larl· ~k lyi b!lJrd3 ~ 1'Jq1I:J dU\lI. silremn
~lI..Ildl,

«Jtl'iCk kendiRi.I'Jj bill hald RH(" bio k.rm,mmll. !lnll'ee ~. Y.bl }-I -

! Gll·
pBlftlm1Z:lI

I1e

g~ri almz ! - Hu:a.!1. P!'hl.l,.
tul:u!}$Il! ~

-

0

r agll.

- Al'nllVuh:oglu ll.a.hi~1I. eekil!!l!l. Bi'lJI'b h&k'!"m mt!'ri ,

;JYllIII'

Ulil1mik;,

~ I'~ _

III

..

~:t

A'I'Ikt ~ ~" dill 13J. Blm IIi!!r Tar. 1hI,Ic::r.~~

F'aI< .. 1
IIp~

bw- 4... ~l ~f1l!':'lnll: tm.'Il&J'I VW' :n'! HI,!:, l ..b1d", !lnMn Wlunan i:U1' 1!1~_tllll ..p.ttdakI IIII~ Ji&Z;!"C.U II~ (S.).J &n~wnl'\l !t"il"" .'I'-pu mL! &m. III ULl: o!!dln"Jl' g1~bliirtl.l.. Bu oIIill'tt 8rUmC1'k .J1:"llrUIl r[]nnllyiJ~ rnU.I" ;,redn.kl Ul\Ilkc loI<!ndil,rrl I~ll"l .,.Ii. ~'Ilu Ilr C".Il. II;:!: lIoil' ball*" fto l!.1_ drn~kre 'fQII: UtMILMI. N" NIT Orl.ll<:bilJr Bu .tl!U1 Pluro;:nLI.mllol"n )'_P' P onu ~'"Ohla. "lIIw f8l';1I1!1,rnaJa. ,"~YII. lIi!gU bb" Ln~IUI, 1>11'
);!Ip~

~....r,rui&

a;urlllf!

Jttr..d2111n1 d.I. ~.

~~tm:h-

DrD

mlm.l:t '!' d~.

b!;'3l.l~ nlmLlt=a

n

IUd

tin,

Lkl_md.l.. IitLli

IlC'rI\I.I rn Iyl .A:1I.Jt
IJI',

..u.n:n.3.
<:1k~.

tlln.

t<1r

B'

mlUn-u, yaldInlb

.liJDIr- muC"dco-

r. I:iazn'l Y'uh&!P rn 1 r:$.4.) l\I!I!djll.«1~ ~ltmLa ~ Q'i"'C fl .. ~d:rnllJnI.i.. BlInl&. .:ta ~I 10l 101 11o.~,,<h'lt; !Ilia Jr .n. dtitrin" _"'d 1,,",,101 pd koby ol!l.-

&ft.

.wlil !>"k (ircml"%... , !Iv :NIo7l " " S.II.dar manl>,kl, " .. I"I1n )l'orOli k IWcU J<;:uI ~f!iII:l vu; .. ~ • Bir bqt< ... ukto!' dr:
.tlL Ii!lUl"lft l&,...n l'IJI lanmu.n& IrnI,:\1I ~'O:t. BQ~I.. rr· Irri Il'1Iofbn:r.llkl;tl u=iil.lI kAl-'b:-d~ Ilk oll1n"lIk,_ -1 LlLrII.'li~li .... ~1I:1 ~lAn1t&'Il 'baJi;:tI! .. Mill ~r

-

I[)opu'

l'll.k.,.
Ant'u bu (jmILJ~ 1;::It;t!ld;;:!D 0;"_ 'kan.Jol Pd~rJ~ a!''iJI";'" 1 :.l.';lrJn drrt DalA Iu.IdJJ'U, uko!rtn..ak :

bulllr,

B.nl"~ bioi.1I;onu;.,"""1~1'. .r..:,'$ll
1Iaz:rr.tl
~I.llu!.mt':'lj!d

t1ellll

o1j!!

".I;~" lI'!'i"'~r.

"o.Il1lkO!:'l

t S,_~.I

'~!eri klE:!!l&J'

1IlIrt"iJnrt.;:

Bufttir~ lIIi>ha.auned 1 s.A.1

m1ltn.ll'M I lrloif: Ku~'~."'1 Ko!r1on • ~ndU!a. ,~ ,.on.lu nII~T ,-r- J.li6.Inna l'i'] Ill: bi7 6o!"n, ill! 1IiLI1m. ukcrh'rI rtmiQ' I~I'I LUI !!D4IDI!~ r'llJ)'o!'dl.l_ IlI'W.daD ~I'. Nihil e g',.. 'rL"r m.p~·a IIlb)'olilu. IDf"dtn It' 111HI" jiiltllu. Hazn"U

cnn:.-

,,11mII.. Ii: tali;], -J .... nk' 6i. d ..r.. d.lu. lIome" n If.. n.iO.",l~ t;Ok lot kllr II!! Tim. .&..!'''~ '!II ' ~ M . m ,...u.n 11111.u,nlri "Ii ill - .1Il! Umllllla.l1,Il'jj,n 'fill t::IFUM.Jif "'''''''111 :r'IIn mlllhtol"Lotl"bltibl~ nFuiIII tlr. BIlh... lliitini:ll 14I,,,bt.u. 11'.. bll:oIn....... 1l 1>1. l'i .~.a.J.:Hr. 1!!.. ~l .. to_Ii: 01 U ."""'... m"ll'UIw;reU. 11 t:l~n.~ H'.fIIII~tll)l"imi an..o..,riw, 11- '-'11 !Eiil!n - Ii) , Ow: T.v.i,..",i .. i b.-JI dJl .1il iUI.m.1t.e 1dim, Y ..... nr" IIlII1 hwin lla l1J ~ ..J ~il:iJl1. fhlrmflt n1mj ... ,. n , B. I!i~ml Mrn;mJ1 If B. Ml.Il1i:Il"IM!m shi'.lil!l!fc I '·llolri.:·"lr_ .11'111'" ~I fI, 1" II ~e ft'o ... p",ti rtll:11 r..rm ... '; .l1hm__ ... ...!(~l~lhtll'" ~{;"' 11r.n.l,.'"", 'F ' .w~Till. :r.. I,ul t& d~1D.1S Kil>i ketilill" Jl"1.~.m "I m"jI'" hil'il:lill. rer,lu.! ","'. m .,, liL.'"",;j",, Eii;,ot" 1tu '!l.n.., JloNlr ri'•. 111;11 nlmlli", ,,1= .."'.... ·I:.II.,b biri-cu! T. iI<.fIld to ..., ,...h,tl r~irli:ll, Ha.::e, 0 ;p;idnr s..n.J" m",Irn" TWl... ["i .. r ...i IlIgr. nil 111111U11t:l. al.i 1<"",, rr..""n r:lalIoa lit!!'> lD.:I.]um .. l .I".b,li ..

II. ~

iatlal.llI.b IIii'

'tall!

1.1111D

: AlI&b III"~DdI!DHLI ohm! J dffl.[, Ben de OJII)' 8".II'I! hankl'l il!!dll"yim. -

AI'";t u.."lm

Bilhll.ga Recebil:1 Uymlt'r1 hil" ha.lli\d I:! ~uNc:r.:11Y1. ,...1"den bDl'lol!: blliu-l1lt1!'llI.r, Amln'll~ btnm'll< lHIh:mHlrte ~hrtfl'\or :Uti:,'arI':H.!IdI- CUnltil \la, ~ki !'run· Ur II, "PthBv HUD llIrlllClO.
prufll
:ml,ij

b,........

".11~ -

- Reell'p p hlinn! d -i. Se~ :yIlb<!'ltiyorla.rdl ~ ni lbn~I"JI!! lutl!l.,turaea:f.im. lJ!l~ ArnIl'Nt.o'::; Ilt bU1W'W~. BQ IB1l da !lsil"lI' PE'hlJVMlIJr. t. 'lui habm 1Rtub! ,Clllipler d',. b[rlflTluIJ~ ~~- Bu Ile hlt;im !uUie.1ll bl!:" G..1 nt lrOztlJ'l..nl ~y eder[er. lI'·l'ljil blnl.lyor • J..rn.aV"otoglu bayl!'! I'lFLl:"fk~:I: - p4flLl'i"i.J.i\ gtri 'l'l'riD'! BlI elkr.k 'i;I\'"~ IILl"ylian "'''TIni'ff blJ [:By-a HFlHJIIJ] peb&.'iULla rima c:Ilgil'll b'il:apIJ~'Grdll. B' Atl n~ aflrnllJ g{lo..-inj JIIoI'yl"(' b:oek i.;ill n1 olM 1m. ~1't1l pchlh-rrnml 1;'81l'!,ldi!£f bl!:~ l,eDerdi. ~e1" d~ R!"r:l"be t!l"ln It il%Ul'lt.! lin mf}'dO bi:r PI!'!! N!!l:lI!jf,l1f' jlri rPhll,lI.1]. ~k kim1>elu de bu lui), ., 1 I'll ~'61"\11mnml~ ol"'rnk in 'bID r!lbtiliycllriar. 1m ItUIil!!tl4o If va",1~:riDl ytlPl-bllirludi. eo flV'Il'1",*ldlr ridi"om

lIe~:

.sOlll~

dllrt PfIlUVlll'Il

.

on -

anlqili}1if,c 1.1. BI1Dlar :Reeehin de iK!ue.riodl!'1Io lIbwn il.l!!.mk Bi!!l!lmnl gittikc;e

,,1 - ~vtan

{':l:II'Ii!jI

old',~

~r,.

gan

ontE'mek

l!;hll bumh,n

I!t:uJkR

biro ~ ds yok 11. FnkIri Am ..uloglu da.ba &15r;lmtl bitirmedi!n Recep ,lehth'.Im
giirlf:di ~ - Dlllr tf111 bOJll~ mn!"1tIl~l~k'2 NoI'nlde ~l"\lilmU'l bUylo ~J' '!' Ba nla Cl'mCl' i1f.:iYl ds.)ll"O:mu n, Ha.S;s.na dll ~n JJ;Yjf pel:I lWaDl \"I!!-r:IYQl'!i\ID ~ Sellin ~hJili!a.nl11fui Dn

1111'

1f~eJ!I .,.tn
dUIWD
&r.l

tL CiinJru bi" QOt: !Omnia .ra.lllnrll nr'! bt~ -II' t"a!I'D1mu!l-

I:te

1!J~

l.3.nh. 'M"tnI& k ya'['llU bu ~~slc:rdl!!ld tJfU'It IHl'I ~il"l::nJ~ ~\I"o.l tOflla"I'l.L.1 t1'ltomO~-DrdTL Bu "r.L.!!ill btt !;ok yll:d~~

.v,

mid ctur be:!

II.nl!;

l!iana be!

B }Ian C~lII

E61h

Slii.lJ

-

is.IIN:Iffl!

& '!'~;:y .. llD

~ti in illlil!1lk

k.. cl.·a.,na4& 1:0 fU'I DlmDI ~ Ir"IIlIJ'Dmu..

)....,.p

h"td..u:n~n !l"uoJ~r. B:a.arlI M~I!lI!!Il rt.?l~( l.I'I;!.}owdu.

E1nI C~lIil. n.. 1':11'1])
(&_A..I i

~ml'

1c-

uLs.mmtcJ t S A_' U! ~dl lcir IR...A 1 <lr C~ ~~r~

'ED'iI HUln..,

b~ IOU. ,~rlu

Cf'orr'q11l, mag-IIJII.",_ HHrd.l bu CM:iri1li Iu-:g E.:n.a 01.1\1 n.wl:l.b galdiltr \Of! ",VIle ~l"oI!)"1lJI

~~-I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j
Ab"j
f'

------------~----------~-----------------~--~--~
.w,
!IA t...., fli"';

~lll.l.

';lh,1) H.e tmkU.mJl:II; ur,.ID>.
1.......,. 'ai&dHt .kIt

..!uP.

Ill!

E.

Kllrtulul Tr,lImYII·Y h!!!!Unun ~ih. OISiT k

oldl.lfunll dll ulnd:l: - Dogru kODUIi pehli,'RD! U, ilL Ee'r.I )'RJft::rg1:au ~:iyOrvDl_ 'Q'r"tad!!. ma.aIr.'1!'Q.Ilk: f~11L1'L YO!!! - Klm dmiis yak diye'!' KAI:rul I!tm.~ b&yle ~I!:)r\ b!-D!
.Bans & ~ili' ~blh'1!lll Tllr! - B1iyle ¥y (]lm.a.z.. 8l!'nln R'.I.

Arna'l'"llwgJu. 1m Eiidue f@fl.l. halde i.t;:~:rIedi. AYIlt ~ IIIIn i~dt. l't.1ldkIl.t~n b4r ~'I"!3:r

y:(lJnhnD~l1(1 'ba~llIlllld1

Emlr\'tutl, Cln,..1d "l,ll~1'l dal! lit!'. kp;:H!J', Milllll fn ..tnnlAI, "". TUklB: ua.na~uh, !t.T~~);:( 't'in 'EoJi" 1!hJj.jj;",1I 'Iii,. .M,li' II;drqq C!Ian 1.11 cIIl... I.I. rrnllla.lll& ... 'rll'''''''':jI C!tdw,.1

d,1'I hAill. '!ri &JU!!olUl.ll.I'. Nt- BiUJ I!ll AllIrf, III 1I'l! 1Il;~ b.&Jt

II!~!::!~~!!!!!!!~~~!!!~~~!:!~~~!!!~!~~ '..

I

-

Pelii ~

V~r H~

YRpallm!

tOmer' a~Yl!

tJ N, k .•n'I.l: IiuJ ",!dull~fll.
hu

~'"

III,. IL"TlIJJ.J;: JI1I.~II.f6.IUU llr.1!.I1I.If!fl:tl llrama.ll.~ Imlllll

1i'r(l", ,ddetl.,

J";1'dI: mP lup rdI,,"rdlJ. dOJlchl.ncL _)lle<1Ilcor• A .zam.a.n .....~ kadmlaJ'J E~ ~ !I'I~t.l7.b, 'Hi Jrl HII. 'U HaIretl £till Ii'll ~ A - tobllllan;a4a.rJ. bil1 .!'Il'-~o1'I"'nh!!o ,)! itIllb.llJ do. rE1l:f& ~knlIwtL I! • "i!: .TI:r~<;ck I' tJ rdl. A.iI..:.UI I rl!IMI la.r lib. H..zr"l'l.l J'J'IIh&imn!:d I 111m wtUn 1Iltili: d .... "m .. l.UtlD _I ~n n""",,, I!;;llmlf olll gunll bJlm!!. HD m,q-an.d&n ,"lloan.!< l'IfediT.l")'i!!

I
YAZAN:
,•

&->\i~:1.o!nkT]"~T1t lI~kl\nl ]fQ!\1.I U glEilflh·lo!linU.I Kwtul~ trml.'Ilf., lmtruun ~lfI. Ilh,Jl':M Yl!-Ji4Im 'b1lf14ruJ:m~tlr. ~ t b:aLlm ,.. .1mA.! &y !oiIriundll um&ml.lml.cd IIIlI ~~ iru :batta cola tr,IIiRI.' .,.y lah"Ufr<n:1ti: oflkl.y~Ul!:r ftn'mml,
olll.!:!l-'<tlr.

I

~1.It.
blr

~H[H!.m~"II.'

an.ti"-

ril"e~trn. ilolQ1
VU,

amnll! lib - ukfl.~
)'1IPIII.

1m

l1!;1i de ~ll~· dan burnd3n JIM'll vermedel'l gil rq ~J]I! ~ btmlood ordtl •• Gfuqleri btil tt:krek ba1b pa • Dhnm !tf'I'l ',·umei.. de 1m. lIIo ~ • 01 ,. mI'll f3.llb;! t~p. en lJu ~ 0 baY'r 1.$1 h;m bie b\ir m~n~pt tt:.m1n etmtyeq.H!. ~Ili 'i~1.ini Uk n'&y"G VII.H .Pap I!.ldu_ Ve.Am tolJi!lIlU il!Jemrr! y&lIm'tJl ~: - N~ cl'lif'D1' rom.li~' rr" 'N~ Cllagllc', td!'f!!(j!.fil- I!difJti~ fUtim. ]knJtro , m-l]'l I!t tIgim pkllde tu d~ rna l"I ~ tot ~U: - JJ.maD 'I :Iill Weduae
cblLuvorlar_ IU:ndiJeri is' ..,.r:k.le " i tiyo.rJu. ! ~...

tl

blllle:rtl:c

hat·

iii lUI

edln.. C:ii~!!tJ!n ~1dII!i:nh!I". SlJ: d~ H~J1,1 blL'J b:t,'4:l bir gU~!:I

rs.A.)

IUpl1WIiSiC AJlllis

T,iekmlyo:rllrdo. jI;.~;lU' 'blr be Ill'~~ "~~~".dD: b _•. !idll dUll. m:q;~,n.'IUI1 &!;01lr1~ ~4..-. £O.r ."DO"~"m .... " .. r. J:." "~_" .wu.. lii:r:ldtlJtr, i'akl.t kWllT'.l "(! !lru ..... H".lu~ )cr.I," R,;,i"r.,,", l",...,.,fl!m .....:rU" vu:J! IHtnI. hl!'r HIII.&n YII'[.J.I I L 'I>'¥ "11, ... ~ L to'II ... , od :0 1&, ~rll br' 1n"" .. ll!rill "nlTU. l!'fJdl.,ll'. t.i •• 11 1 TID' s.tmtlaJtl =n.aflUwnl'" II-Nihar t .~I:lnn.a11l"J' 1!..,....i!I. r TUl .,.] t H'bi ..w..ii;.,n.l .;:il"r k. iIiM('" d 11$ Tl"r .!lo!:~ I tdi, IIIl.aznJni.d (9. 10 iol.. ur J Iii .. Ii..o.dml II:';.-!rrm, Bvnl r. lilt lie I (lar. 1l'!1%- .A.) U~ Bu. tI Elm Beki:r tR..A) ,. ~11 .. , -mr1,Jrilir: fA! IU' oM :I J.!al1f! bIlHI:n ma,{;l11..' flt bll itIn.r"~ u.r.&k~ old1,11>JI. r.J.I.:"I p'.110 k~ blro. bI... .In klUll"lIt !!:o!:L~I.§If!fdl, \ rrl'r : "''T I' u.... ar:!;:H'YoJl"ll1r, ~",~~n PlnlJ,."nlLlt"l'h cflllLn iIlI.lllbnm/lo; roO\: rl)'o l&fd,. 11mLrll ii.IIc:a:~ rlahl. ~ mmllkl!. _ - r.f..t, 10:'" I,omm A 15k rlU1n lillIJ:J alloi'\ll't"1 \'0(. lAnlli o14bltLrcli smUn ~I\'~~ k:llbl_ - 1fn.i1. 1]1" to ""';!,lLn \,11"1.,1.. I 1<0 lJ~m~hn onl&nll tJLlh..l1du]da~1 J .. I~ ... J.tAl:.:.I~. [!!iILll' •• ltll, V" Hu - r, ..... I",I"" ~ nlll~u.ildll bill!" rllJyulll}'''''''u_ Tea ·Mu.llD.mmHl rS,A.I I !jill \'1."_ - B".IUi'''KI ~~plO. B.'m Ll~ClrllH r I, '8~u Brkl,. IRA. ) Ill;; <'1'1'. Yll dll"L .. lJ..iIII.k t ..II'''m .."'<"f'·Wi QIIUUl ~1t!llIk_ Til. bilylll, b!r kOTlIilll:l'"& klllPlldl ';0, :t'lL!: d""'",, l'I'lult.!tr .. '1. l' ..... llo!f'Pfi HAll ~ II Il i I ~ rlh, b'l"rl ~.:nll I..IIJ 11 !I&""" bl r 0>1' 111 l"t'yp.r:rob.,·r1mPi n!i"h, ",'1I r.a~ ~r"''' hi. h.l.l •• rnui •. L.,. t:S), I .. l..!~locfnll1 bllylH< OWIl~ b . 1'1uH·LL M·"h"m" ... d'in rS;,A) Cp I..... Aill1 I.um j'r,ula d~, ,. '" ..dr r : mol :l'lInl, n.. IJ !.Ira!r 1;i:r ,U\h 1Df.l TurdJo,1<1 bu m~:t..... d.n ntl.!lll - R....t. tlf,I'IPlo.lo;L.. ti~hlilde
t.hlt.1·rml 1IO,)'1.,1Wu. 'p L~ blJ ~LJr tlU!tIIlr.: bir l"llh'I",= bi!ltl'lII.I.:t olrlil. ~I.J. 1I" _ t llL"Il(:d j S.A.J U~ H.!.D .. U EbU I'Kkll' IR It.) In 1I&ItJ.D.l'uIU." ... l<luk..

_I.....

<;EVi.REN:
ol:.J.iki,
II I .. ",~

Homdli VAR,uGLU
.J~'oIlIlIllI ••

BllyiilkU,dQd.ald
EVvt!!kl
If'HoI! 1M-!:

)'&ogm
2:l.::W 1'1" :BU.

mFUIl~

Olnr mu ~ Dl!'n b~.blan1ln.

bJ'l!!j-

.I.... 'IZ'; i";" i>~.,.rlJ~n ., J1fJIf,hIti~ '"L '''I.n~r. iiI II, I d...i Kol."I ... "k ,'~djl, Dit ll, <'Ii III 1.aZJ r "'ih ..11 ulllrw,1!. "U Irn al L"p, 1m I r•.r d~ b,r l.i" .... c-td hi],::;', .r,z. l<1ICI'IJ~ )rndl Inl.t!r, rI~ll~"~'"'",TII" lrir_ .B.:nI;m d.1H.li' In..i:I,,h lin "lUdrr, filn' , I,L "a.,h,,111 bu 1'- ,nx..I, In .. ""'U1 iii aJ.1 d.a.I"" !,ir ~I"h., ~ d.r y"",,..!.. 1,,_i.,1I"1.:. P." .. ,h,.j) .. r·· k lit LlIld'll~" k',pddc.li .m iii,' 1..,. "..ti., l.... lp~i~l ,. I.....iir, A.hfo~ilanJ,np.' gj!,t.iflr, []Io., I,. , :!'~11o blm, (l1~,.1ii ,1... 11\.1 jI!~nli, r ynfltlIttr"'I.~1I t..... ..r-. ~ .... "'1", H."tta -4 r~.nk" d~"."~'.n 'IJtlhulT L .~" •. bu. j "I' IIImu .. l.. iJII ~r,Ili"lta ,..1.08 1[l.IIL. 1.1 Ii, a .... Lr~J i LiJ:.... i1';'~I".n d •• l!o'N' 1.'IJ ... 1,io;mo hll_'O,,;;, .. I.n.n ~'m" I b Y I]. r, Bu I<Ll. U"""," "It (.;i (nuol<:l If" rn~ r 1I1I1",i.... 1,,, ""hi" UJ'dLC'. !II"';, nil ~r,"rn n.. r,o II ~ rd.r, ILl: J H"JoI r ] ,,,Iu n" •• I"., hlll'~ .. rn. b"mll< f II;}n" "CIO 1"'11'1, 11.1l.n I ,,1h.L me 1...ld,..,I ... "1'11- AHd 1.lI 119 1."9' kid a,. 11';':'., )l.n,," •.t Liu,r. Ell 'fOlD "k"1111,"", .k;md;~uj. ....II' ,,':nll roit' It[)~.,}<' il.'lI no " "I'll id II ,,~IPrin 11I'pnni JI"riil" 1;,:110. 1e1 ... kil"~ ... ~ ,.r,,-J, 1t.1" 1.1" t .. ~1II... k ~iF ""'I" .nb!lU, ffll I"., rnl.. rh..". 1:0,•• lrf&lIl, ...Iim - n.""'m Irir IlJlul'I:.Lm n .. IJ" d· bh.p, b;rd.... i!1I! ".. wi, iti: t,.,.l"nmRJ.I ~ 11,,] ,"".ndllu".n'1 iIol. " nln't rlUtll>' vc, '}fr;o;!lLl"1 MIIii,di.;c JIIUJI " .--pL r. ,tiJ1l,,,,I, ri ~itl ... di. 1Ik1Fll1u Ilie d .. lI:"ll!lnKUli, _ 1.'111p:t!ofo!l Mil Ruf. b.u. ]". t.I,rmd( It-in l rJ r'lm 'm.',ll!l.-"OI:' Tf''1f'l ''''.In, ,,_I ulwf'llnu dill m It: ~iwlir. )!,mlJl~, In.Di ... "mm, .., I ·u~ "t ~n<llIl .. dilill J.Ui, "''1"_ • Uti i.D1' 'I,kl.lhld lInrunnlll 1< lid r ~.llUIlllJ'1 ml, I'lIr" btl fD.n11 ""l"tm" ,Il ...:I'Ij.1: m. mLtlIll", I<nml'l!dOnllnnn .Ii I]dil - .Ii., ; ..IHi l~ml"lrh", . ~"r. nd&m.l..ra. 118.1111 k:Lrf1 1(0)'a'blJo!.:-ek t ~~"M\I >;'IITl ... nil r1plakt,r, <·ltL]';-L[olro."khr. n _ .D:l.c •••• ll'ri ..... i'mh]rl.lr' n"".ii~ bill 1~1"r. to;;" iiI< bi r Ilk, i - :E •.• an ... "l«r; I[ millO:>llf ',u:lo!o ~Hf.l..r, "h~-, ,., li, '... Ii, .:!LOrI. 'h,nGi;. ~ I<t:r. dUn".mn i I~h".,iil ...l,p ,,,;,, ;-:i .I!'ro n 1I;;I1d '" m~....t in.aG'ldlr. ..:111"11'nlr. d .. '· ... m !<d.,' - .:D .. ~. f:I.. P fldMd d.,,1'Ib D"lU - lI'f"!ll kill Ilk ~i',lliAnrn (l:iln, .... ,,1 .. r ~ h.,,-li I<ollilin. b;r ",... 1.. ""'!l1l 'F~r'. TI"il n.b.iei d.o.,,~.... :!'flrtfnll, yillilo <1I1U ;r • .".~ 1111, 01mn I\hllfD lim tl ...lil".ln; l'llIlIolum a... m.' .11 ~rJI.r "ldukl"'nl bm,.ifiil B... UIl!r.,j·IGrI r.,u;btill ~ud1I1lill'" i!!t\"! rJ1 0 '" ~1I.l !. ono.. 1IJ1l"1!..I11I ko..... ',tllr, m[,.. ......... nlb<!",iI: k .. ",lini ~rr.n ~, r \, ... 1 ~ibi I '"c-.i),; It:'!'1 ,lrktjJJ,l. blL I;",)'" ..rrir, "'l'llliJiill .. 1I.,1o.r, F.It .. " "RI, Ilori <;I.. I;ql!lI. r. B .. k.~l T', ",.,," .n ... , liiirlilltl ",.1" "rlu lei, dAr) .a 101),1 m",rtllndilrla.r!d, ~IU" Ii< y or1<. ilrllO .""", .. ,, m .....Lor ,,1"1" (l,.t ItIJ Ill.I Lilli dan .... r..d .. If,] .t.r, bTl .III IClpfllYIII m~"lL.k. lI~h". b'r,j 1'1. I y",J." h,1 lliibi t,nJiir .. 1,101.". <Ill" . .r Clil, mlLn.",...! { ~I"I' 1o.h".}" d"JI 1"'1 "Iju r"kJ"..,..l,,"";n[ j.llllrelLlll~ ... Jr IUIliPpt'lr~ DlI' ...,..,. .. I) JIJ!!1 !d. It'r hl!J.it ..1,< "&Ci bii"~Jl\"r 1,1.. lA. AI1"it1!lm, kat. bir ~.,. 1m hIm l"ifill1 ,,'FIltL !.l<:diRim ",,,,t, bij U,,].,n 1f11l1 b .... ,'" 11Lil....... i>!f!!'1II {'lur. !iiI'!>IIHt; dn.n'.[;sl<'rln" m ... ",III1Ulr, O .. Hr. 1:'11I.in "'" b .. ,h lib, 11M 1 .-171 f~lo '''i~' df)I!,II'. Ol'lbil .'F,hh;llt "H ... ,. "Dnl"n .. ".I.. r.1JJD bir- htk~~. mafllUD>,.,,[] n fima:tll, b"c .. kl" •• 1JiU'- d to IfIJTIo[] II! I.tt, , d. ddTl.~i nlmlll j~I" blr jt ... t bk - C''I)••• D.hllli.,"1 1"<lII,m. Z.n loy~e dn.t"tI, Ill""? l.'r d"'n~U 11:0. i""li, :lPIl. """1i~,,,j bn' HbllJ ,"'lIre ~tIltF .",j'rir. OIiJio 1111'"" r~,," Iiu to ... <'Ii m;lI'D.,IIl.F,~I~ r1>Llml1lo! I",,,, .... .. llir, If,,blr "':I' ikr .. m .... " d'ii. 11~ hun..... i.likl .. r !,.p~rdu, j I; .. hill! mdu tini ....,tL rd.-l. "1I,l E<l ,.. 1•• 1".;11 k ,,",iEl leu t'!Ilo.r,Il". nU!l.,.,.I. 10.... I. .. J'flJI.. don ... -I rodi, ti • dlT"t ~1I1'. Ollb d .. lnl., im b ..I" I, .......... U..... rr I ..mit ~m h[ 'IIi.. rhill. "'!l,1I bi. r~hl 1"lInin taplmLlId,lnrl b,f 1".1,1'" .. !fit ,t"IJ ~olo.lll"', Olw-dll l.o)"" do. Ii,. ""'" .Jr. RAIl 'r1I!..t~ .pl ..I..!! ","h",J ... , d rur ilid(·r. A rl,1< ..J.:'1omIIo luwb.
r''''yl>ll(l1',

ALIo"L.m, bti",~ ..
",

u..
n

l'W

!.or, .,.rn.!",
YNI,

,J,,~,., ,l.:;,;u

Bonkl

1>:,

"'l>&.l"~'"

JI

I"r,,-

.rl}hll~ll1r:1

olllnYIillJIi,

'11(1

~t'.'r.

~1UI;IUbd:& CIkIl1 .... 1 MyU 1 lo:n~I •. mil ItlJitlll1l.il.mI gO:rl.ion:f1 )"IU.gln til! .LK~llar c:!.dJll!:sm[l", Adll YI!.I:II;.I:!"J

~ Blovleo !llI'Y nl::r:rt.u P:L..<;am:., Ol'!:!~ritl de he':rnetl .len ~'1ikMlPchf~v.ll;nL1T lrt ...,jih:h.·rl J!i~ hl = iIli; 1t!Lrak o"lsnl;u, 'IUI.J: ern I Ill. SUI ~ l~tmu: ~ mill kal]]'''l, bu.rlLya geldlm, BI!!1I:; Iii"!!'!!! ,IlK' II.It bll" pum-=r"h .1IL'iJ!;indal'l bll,~ll'l Illln i"J'meJ:_ Ben H!ISiI.Il ~hli\":UllDJ.~tJT. Stb"ntJ..: 1':".'~lly nate, y.... ~~_!!!!!" _ '!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""---_ nmdul no; IIollmarah JUltJ;;u dllkkL nllli ela. yakullk 15pum r1iJ1 liw-

m~u:

GEmiltflyil ~ Arnll.Y1!toglu

"J

t

Pwsay,a

muauD.

nIu.. '!'

da klZ -

m,h l<llh~"!nJ sarro" \"t' l.JUDW1 Ila b.I;- 101, 1.101 h1l..l'911 (ttlkt('n .... M)Jlr'a
Ilflll'flnln ~I\yrl Li]'
\

m !lIra '~t
dll,WJ1Iti4lUl'.

TTlfrlill.f1

t.a.~ L"I11m

'II .. u.lIIIICIl ..

.m

1m,,,

reb. _ BUl!.ul> yinll i I",·."" fl It! I>ILd l!.n"",n m .. 1,. Lot. m ~t,,].., di'6 I:'rd".
la,ll.n
('II

illii,,,,.

yf':ve

Garpm'U
"11.1'

liD'

Glohti

i!!I

liiJi'u edilen doknorhumt
j mii,'orllir

,!!lkJnJ1"'"~11

~ik,h("t

_

j,lhd\ ... dL4.1n .. r.

Ir,.....

"I.

.,,1, ~

Br-ri."

t\.-I". ".. ~T lJ!c" L,.. ilul'"lL.' m ,.~r _ Jj,~ 'I'I~ 0:1... 1, 1 t",,·,. k ! 'Iln.r,;,hil\ I'tldlg,mll'! blr m ktull lr,lllll' H~EII L' I. (,I"N Ii; i~."U. ';'(;\,1" <'I nilml!k1~dlJ': M~T/llt1id B'a..,t .. ,r,flPI ..tJ 18 IJI!1 kl, brulur ~LlhTo"" k~,r.. "ll, L-ir oj . ilimi:.irl \I~u"tr ~ W 11'4" II dl"! ,..kll",u.JI. DndI '11 B04l_ DnYllullar, ,.1111 .. 1.... "I "",,<I dalrto..,. _ ~r ~"IU!! !liblft~ lcoluill: dill. T, Z-i!lIflP u' 1~1r .. 8.JkQIIJI~tll" 'd lite ,nrnb.n"11 bill!1;..ni; \lull. III'. n- 'lin] 11'(1f"'~ i"'C"iJ!B~f"". B d 1ritI. lI';u. ","ltr 'l>lr p ,,:ml; 0,1 .. u k Ii, ilo1d~r -VII t ..rl:lt;l .. ril~ dMI 1I'!I!t!F'll T ~lIr'lIm ".Td •• ",.rl"11 b r LTrlllll m+11 _ DO,,]."~

'nt'."
'm

~

FlltI.h

- Cai~bl'l ,.~mtind(l CII Dim ;m:'II.tal"i:Dnld.alJ.3Ila~"

b,.

1.'"

lJs:,.."

n.~.

~li "';r :!"{<~B.ll ...~1I; II;,. (Hi~ .. &i "lil ••. ().1 til n lHmtr bi~i~1 IlLL klk'U'.: ~Il"". ; \'1~ tIl, 1P,"~nIGf'" 1,aji:h.1II iI~wir p~ rn ." 1,.. ln Il firilin'~tl ..., 1>11 Jl I tr I" bir ... I"p, daM d...;inu"U \0IJ'lI E·I, brl' 111<: ir y.T 'LnJ.l:!"O,JU. b
'f:iIJlII:W

OM'l'</l~ frJiI
Iro.;:!lPloJ~tf BaJliaiIt.1"'1J
...r!Jrr.lil:

1l.Pt1cMJ'I.
":'1

:mr~.

ft11,19'b:lnl ml'1',.,..t otobd.'I ~t1/I1!'l"lrP1 WI!'

u\od meMu bu !llnl : .,QII M1I~ ~ If'; C-41l'H'I"Iba - jf~ ttiir dtfll ole) '1'1 ;lIrr 1191 yilzlirult1l rillI!I..,t ;(rM bBtuill lIM rot""" • k"l,., i'J1J?il~~~ W,..,. !hi ",Jr1P1"· 'ItI'I..-i.JIJ.(L'l7ti i!ltkyUI. B gCld.FJ "all'! boltMi'iI
rNII

i"..

Ii.. ...

~+ ., .,..1.:,,,, "" .

;111,j .tddi. ' II IiJ:r "f'I kII. Ji)'Uo • .,I.,I!!. on ... rl..~k _:r'l 'klllllll 111 dill, 1,1 'bltinlllrll'ii '1' ..... IJl1'I, d..ti. ]}u..,..",.Iu, II l",,1 :JIT1llttiNI'k11i I'] "Ind., ",I... 1.,"1101 Lil.d:'11 bIo.tl..Ill< mLlh. l"!1..".,~ ..,, Jj;untli.!l: '1,1 " .. I bl';rp[, "tmlu,""" "In ~ U.. , .. lLD.I.n •. 11111tullli ,ildllo1l, &kat, bll:'lil,,,b~N. hlli__ r ..... n .. l[hi. ;'K1liPJ" ....,. '!f6 .1Io~~ld.... ka dl.lkl.rI hp], iidiiolo.lll t 11; ... 'I W, lin !Il'IKf',,,i!IIJI[1.ari IIIr rl.".. y n ,.... 1':""1t. < z.:nlOln .... t. II lI"rn .. !! 0 to nlL[]' .. Ulni.dID. '. IDII lin Itr.

ut,

IIrLoIK:

II

dti'fllnll

..

""iii.

.our_

'.rI

~'I'IIdtJ 1if~'1 ... !i1J'il:! I'dn !f!"I"~ ~ 1 «'f4.It'I':\t'>ti,r Btl',. , ,." !~~;,._ bl!:" bd~r ti r.t j 11QP!1' ';f .. r.ti tlfoblldt"T"J • In Mnlz.1I f'/f .... ffi"l! Nt fJ.lim" :0,,' Ii ('~iD gidf'D (',.r~m bfll,li1f' B<!'fOO'itlll1" ....i:o.1 !ojl' <l.! I!'Ii'I'T \' [Jl.leb~[!!.'j" sabOlhl [1 ~O· Ite"'fff-. 11Ite' f.l'" bu II,., I IIlli c.=eklyor m,r'\"bl1l brl.rtillH i l' B k<fiuill" IIlbiH IIlIm" .d \ ,«r", a!~' Cuthea L~tnd!! blr 8~Dl(,I1lanmul~ rWd! min ~II ... "(''[[IiIL ~ n II!I:!I:d Tot' 8.dno.sl 1i!1kFQ,., t~1mI" " sar:ct!!m!zde m.n.M\lll 'tit. ok\l!f1.l- ,ro~.~ ~I".mu lfll.lll saaP'tililkl meolrt!.J;w 1IIl· iSd'ir, B lJ.rn]J1l .~r.JboJI 1«1" II ria; cbt: tl'l;\si..'t cdifl:lI , .. 11 C1ta,r-.il..'! r. ,ttl .. V.,.k'UJm" ~1.'ilylall"l I.lmll~ ft 8!mtPl\oI!1J .,.,.,IJlIV rrtf1!fflri.Lnlh. ~kn 1,;1 hAlnlt llk e~~ !!lI1e-.p... Btr::l~f' "~ ~Utfl·~ ~(lH fMnl. ~ nO Ji'drl tJr!Amffi'1fmII I.lI RoIl'",ij~ ~"dlJlH" ~C'JII,IlI m~iUI. ,aIM tom, if. N1n~ edn 0.1"" Bfydlai ~~If~lrim.SIJY r~•u- ilL'!! 1'I"~1 VInI'I . !I .r l' trm,mIlyT"n, tft','II' II um ma~dd l}fr 1I"fciIm. 1'O'f'. Kru"'k~ W~,m"d! Al'IJi{I- ." mildilrilni .. Mrftn . '" dilCJJ1ric" sfr de m wln .(16 fa: IKtI,,!I lal'fO!1B ~;rJl'I ~ N.• ~ol'Untn "ei)bofklmn, sU 114/"
1~

;r"..1~"1I1/m'd1.ol,

l!agrLII:

fTi"tIlOG'i'H
w

("'1"" ),:OT:C'I!L-

Cam.tu~a

da1:to<'ltlll m...l1.., 111 rir;';I l

"a-

f,,"'m

Sodok'm
beyonon
D'",i Jeri B-lkao1D10
PDTi!l lop'
elll"llhod:IJ
£f)

Dert erimiz •••
Ylnl I:!:u nrnrn VII tarama Il.a rmmlm~ Qlm:J.1t leU. UaI bu.ld IH< lUh!li:l bu 11!:1!l_~~ lI:n:tlfill I IIII' 1100:00= lazlu bill' ,aU! ,!(tOOL S!EMRA ARSLA.NLI Bayno n..,b:dm_l1 -Ya.rol rnoSlDID bu :lo 0111 YII:~:lllru:l' tell hn'll\ klttt ~II rtllmooL Do !:tal, "'-:<IakirunJI rlllm~ n I tnlctp otliflillJi1;oolL. yunl {" I IiI. Id:!' !lcm ~~'lnl)iUr. Lilli III IIll lL~ \'1i taA:m.IIl.... 11';1r1llllll l.. l1UJarJ I1.id.... Ll .. mell 'I!'ll )'IlipIlU1lr!'ltlD." col j(l1u PIli b~ ill li!.rlh'lh'ilU. &'11 h b hI:! "8 dunu:lPu-"i1 til!! telln l!lir lIi1ll , ..tldl tal ..ml..... d ••h1D[" II r
([I.iI,"';;"'.I~dan "'.)

nt.I~.I):r.m

i

..--H·,,·Io.II°. '~

SOtl#ri
-

Piil"i

1....

"'a

Mods haberleri

"""""'" - P..,u .. Ahe::r&noo\ ... lruh",. c II ~ N' I'n1I ttl n

Ege
ut
mil
nl k~iliyanlan. !:II', D-IIJJ.a .. ann.

(~.-.. h!"u"

I •• ue olar
ar§
I
1 In~lIfl'

tqek.k1l1" .r&hr~'[J

o:tm

HaiItI1Plft" I'll! ~Ir !ijtllJ]c.-blU]):

!fit.

La--

"'...

t.::. Iu... 1tmm1l4Wr, Burail& trlDm:III )n.Ii~ll.-liJ. i:!<!!val d,F[Un M~- ..L tJlft' tahal rml~t.!1'_ Vcnth:" I Jl:&tta,,, 1m11q1} 'It1na ItO !:&!II 1;Anll lLl&t:I.k OWl fllbrlk. 110 11It me trcka;r1llJk aali& f11;erlm-c: kurulacak, ~m yllbqmda IJlem. £l!I "11a{1lIpcU-b:r. KaJIro.u. :2:.200 id 1ai-1IktLr. Y Lid. 51'.00 ton M:iPBrn'Jtil kulllllll aeak, 31)~ loll. ::ro cum .. H IplLk !IMAJ !dJ.!i!<tbll: -llur.id.!Zl dA ~ :mUfM ::eI~t"" b'~ l'II-PllaH.k. 1:1::>. Bmed. " btn ton U!lyll UIIIIl rtl J;..:iQ].o.a,xll r, FII-I!!rik._, :u.,:l mil. ~c Itnl}"I' mill "]&~lf,
V>II C11!lL1lJc:.t

mill aLm~ m~lctLc

,,<:!n.

:U:1I~

I ben

j-tlc~l~

Mtlhl r S!r~l ImnIlJIDUII. fall;rlk.a.. ftlJl d 1Ilml!JTrllnl boPlIrtmiJtir. lilmil" BrlDdlYfl rilil dB 'konuatuk'bm Bap&kan, III!' nutu~ 1rBt el.mlJU1"_ !L\I..IU.PmARDA.IC AClj NUTlrtf

_=110

edi1!!m.l E1~ ..lik. HoJb"ld b!l. _ Id<llu, ••• &IIt. !lum+l0 d~ t-ldl - t.,1.r -tllkJ]Jak 'l't'k mtJII ... 8u.cla:nlaa blllrl1Ji. lathnat It~un(]r Cca ..!'I'K hlUWr kaly.l"r: ~IU" m'll lIII.nllfiui'll.!JI fer!; bUl"riyetlnl b. '~_ :;:un 1.i1~ .. f iiIi 1I11..iJdiN' b'.mlHl LaI,,~a:D. blUl mo.ddtkrl v 1l1N! "ernm EoJJo.lItI I!iair Jlu.IlDda b unfar Wi. YII'1111 m.adJ. J'O'I"_ DrnLDIua~ "Id-f'.mi kUfulvDk !I ~ PalJl..,:-. Ir~rl;l",.00 Mn. pM ~h-:J.. ~~pllmrdJbl'! ~,~iJl''1. !.:('l". n.-"JI.(L... D,i'l .... n'ktA~p"i' lI.,n"!!,n rol" coptC!n veo dHulDh:'l'U'ell temI..i!oo - t,,{; tlln l<o1lall , I,~"" o;<'lo I i <>iI. IAPkl'1 .. r weiln!;:r, ., D.landn Ja_~11 yi1rUml:'k mlintMII.f'l'IJ .'!)i~.. lIl"r"fI1Hht.rI, hep kabil D'g_r~ B,,,1" 1II1umll. 1'f'ri.lt!rin bllo ki;ll"l .llr j'a))lllIlaJrt..'lor. ",6 lJartllr,ln tlIyakla£UJ.8" toIn1'lh .1 - Bu ... "",ul .. IIIl mcd"rllll~ .1. I'D!:!!l hlllIll". IIJlI;1~ 'PT~- ~Lb .t'c,.., gN" tIa~ I .... i.nolumlz bUkfunetin ~itI UDIlI gd - '" ,,,,,, ••,di •• rn ... dJ\-.la'll'1 rii)'C'i: etm~hll!! In 5 .. - Siph ... J:-1;IJ'lI ma.-ri ,lLnjA-D1I !mIlIil1" 'fil 1,Ir ,!;oidanlula {la... II !rum ~larr ITIl> ~ maTI PUMInflflWl I>M'Ih CIIlI'l'lnt g~fci-ln("e. UY. "'" r<'!f<lfh,.l.r, Iy&h t., or klrnuDlDnm )'1LPllmllLlrt 11'111". Ie lllle- tI" mu.d 1011~h\F, &irab _nw "'.. m&II rbll miisr.aila'lL ni ..bl:Hnil'~. bill - tcJ oI~ k<lTQ m~'rl o.k. u r In:tJlpo klml!' rlmi:l: {[~Dkn.!.l T'!IllD1'III rnalt; ,,()1! moo.d,r. I!>orrnlUI;Ku. C&h.,-.yorlllr. Bu ~lh('tl .'I - Bn Iu, krJl"1rHlu.n·crl.r Pft.k 1:11.lyl.ilI minnttIll It.yil~tmllk ]1· !t..Jll .. lLll .... .I<l:ul.r_ YlJ.lullllnll& TIl kol nmdlr lI"l! m!!llll('kct1e, ,J.d'makrlJ.!o1 11i1111:1. iULr~ .... "".'fill LuU' lo.ta gp,lllP'le'ilnd... TUr..-tc llf!.Tli:mln~1'I di. -lliv\ill: '<{·-·1 11J «pol \'UCihr. «I - P .. HQI"r p.lhi ('lora Di~bft ...n , ht adaJr.tl bu ".-o:ro~ du·, ki a,lhr mmdflJ1 kUlI't.iumall 1'& Im.nnnllll1'l 7 - T'.II,j"~e'I"r. ,d 1ft - ~Ll 1.'rini rna ~lIJll'l!; l'I!DL 'listc:filln l!';;lll1l_- L,lirl.:t.l'y...,.,k .."1-;11'),, h-ta,... lrl~JIr_ rm O_"f!ull olmllh;:h1". !I m1cl>eHmilhl ,!l",lI"In 17trfl!lP \.01'1 lIIemrni ":J.hhtnu 'l_1~ di', d1i ",,,,1i .. k\l:;Ii' '101rim, 1,11 tar,f ,'to mnn1. ru \'''' idl!l<ll'ri:rni2l1l rnlW7U uruz IIr'l.lilll iLn.ki alllI!niIPIlrlLkhl ,II- tii;lm Lord. I-ck h",ij[ 'HI .... k I, w-ol ~Ldifli mm:ik Ibumbi'. Zv.ten ;;eJT'l!i: a- II hr. Rm",,, il.D' I"ir mi!:uir .;;IIu.crI""', nrsa, f;lrl'llr .. hll!';lmi~dl!l bUIl1~"';O,'lf'De· 'lI.J,.i I, IlIln;" i~i, kUk Vii rolf. -mil' ta.1"l'I.rta btllll hrm, c :r !llf' "~!l1I 1I.tO. bir- :rcrrr-l. hiJrimly~ti. millet ~ft"",lII1Kl dillUlk ~!.:. rt rrn ~ 011lri"-", Lli , IIml'llnk_ !jer I!mll'tUlJ~nR) nhu • M~I'~fI'Ie, dllr~ etim val" tI~lIr, bin DlIlh· 12 1.'''13 ~1ll1.~ !ill"! .. ~m mnnMflIS(II1 iI!I. dunra-f3 {lme.l olarak lir.r-dik. Ii! ~l de J!DIoll di;"~'illlda~;"tl:, BiitLt toptan III ka.n1lD 1f~!lp'ks,iYDDIl • I ~~Ir harfin!! dokullID.l.I' ,1p",il"i1 7m l"Itpdi~mh; j(iJ,( n· )--. oldu!;u1il1lZ I!lbl ~;:;ril.nolem
ta.<J:LHUI'

1 kl)m-I .. ",

taIc,.-

""<1 ....

~n

"'0.-

Kolay --Ulla~ B"r Ii

,I',·..... """t!iD I.

n rl",-",.II"

S~

~-.;mc~mullll.l, lO!"

v.rr1h:n p-Il.rp.-llI"-"--'!.r.rn t.:rniU I.-l;:n& lrnln~ "'<1::;;11,11 IIlIIiL;t& v-a EI"III Wl~ Wi hi. ft ~ donmly.t.ln~ bU. lJmmm fUmda In!Iutrul bat-I 1ar..acatJ:n1bn bdaed!!rell dl!JnlrtJr kl: bJnlrtn bdf ~Lz' llItlklia1lJll InIrtJa!tm koill.lli1ttr.nWt l~ hlUWlli .um~ dflV:hl!t m!all!lI.l n.. MmkU oIHak IQIlL P-~ 'll'e !ilak !aria ~!kI 'Il'. ~1!ftlI..uun IlUIL 0IIII; ~l. 'Il.IIlC: ~In ~ _ ~Nlrrt ... Il'rtll iidtol v _dat.tI.nm a.. mcnltcbt ~ 'III. ,... kcnlll Illcnf&&Ucrtn. bl.tm 1m 1C;., lie tlblD 1.c!II!1."4 b" 'ifillI' m 'I;i1.d\.!llI!!i"lIl9.1.:1:. B1mI&n t.l'I.ILk-leak cli o;1D mI~ 1'Jil.ru" tetklld1!rinl Y'&PBYltIr_ ~. r.IDU bug-ilnl erd~ vB'I!'cektJ:r, E!;Il)__ 1m, DII, Ibu dl!vlr Io;lnda I!'.u !tlb!U'!a I! BlJUAfI'Ill' bulunuY~!I:. ltofo:.:nb:k' rnlll5W1;Ui: ffYll (~ n :mmll.llda. u1qm&111OJ !Uln:lu:c. b~ m~ 4aha :l:ia"Jn'11 mll>l! Ht:I~rl!l hqlMlg'l,!: 01JII.UIill te:mecnl rdUim_
DI'ulClu 1ti.I:JI.II·_t

~@!ttl1l pmard!J.

• !I (1:111.1"II1II1 BII~ CfiruLLtLy. IPIlIfllJl HalkL

I:.UaLna

~

rB~ial'a/l }'-llbC!'~l"r lI%~rlnl!

glbl,

''In kU).'CI J!.yttlma
klll!.l.lnl

t hu-r4"~ e3yl~tll";im muam-!!l
o-ruud&

m I!vn,l\

hllllflL~ler-.ln

trti!d,mb~rI e!r1 olID! !W1"m(ll wrul._ 1!!f" daln!alnd_a ta:lblkuu'!"fi 'thEW i:n... .ll'"~1II. lewB.liWs tcr!lblr \oahill mt~'l:U'J <l<!!l1I!lJr 'l"e ~lmd~ ko.dl!f I bI.! ,nl.rdl~ Mn.,-l.dl}·Ol l!IynllllllH'1lI IIl.)'m >ill. 111 dli'_ !'lI!iLl~1 k':bulll "'a P'll:tt'lUl:: :h1Jzma.. tl mtlo:Idt-tlnln ~l.dmlUll tI& blhJ.l, ~l'CnUI\J olmlim.l,tll"ri>

F_

.

Ba eG. raYI 1- 0 yendi

n!: I!'iWlni,.~ hh~~1nof)l lo:~bDi,tI.

fiI_P.'

tmlt ".
.~

r.i!!I
....

Lotli ddilwh. t..ftIIb p1 ,. BdiiI • I!WIURo lQ~ Llu:rt ~ d1iDWJiiil nil mQ" 1nJ.:!'1!IJ Idai' tell: b..- ~llll ~
9-"11111

"u"',,1idl
:II
n"rl>~

Celil Dayal" dii aliI Dutuk siyledi
D"'!.Hlli4d.,c htl.."k tl" I\"rl< I:n"", i-CI;illJli~, b~___' d. fuSDr... lol,S":

dilt\l
"lm!i'li

19p,,-. :r1.lnJl

1II.....t...t..
IrQ

d__Lf&l!I!

ru.

I\U. Srnl!2lriJl ~ IPIih£m ft MTIoll OJ"I" a'll I<1LnI."lat,a "}'IIDori: .... !.rIb1l .....
:r&nlm III' 1611:', rlub Q'lhgl"" tIL. i;;:. cabllQ'll"rdll.

Ol'Ullllll. ..... !Jut tAumJ,

nJd"-JlAQI.

,~

..

1'iALT<.JWIND·E:li'!l 1GT JU3 ~ 11"nll .. , II j T'~ldQ1l}1al ~ Il&ibii •• Un .l):m..ttLIt ClllJ.IIJl.a,. hIm..- :aal ):c:vl nd 1JW1I'IIlnIl, .;:;z ler1m:, 1mrtr gel4l.Dm lunilllllc.dl! bty J'1I!'at fm1 lIclJrtmeklfi b 1~ VII Uc:t"~l Dlbly~ fiMhi. nIn AD IU"mI'"L'le r: "r1 d 1t",LhtmJ:1' Ttl

b_ o"loilrnt
n.~(I Un IIIlU mi~h.--

a,·" "'~

;!'.l"llmll~ll'.

iEb-,.... , Kt~"-

R:_(>iKli~i~li I!<I1Jo.lllk

I ... o.!t-r;c ..

,i» II! !.ienm

..t-

hl'llbuI1i~l t..mill.tm* I.. ,;in {'"",nll'k~lI, Flln(l.bah~ d. ul-fNW p .. r"d{lf~1II r'l ,emil!ll!ll!: rVioi ."...ll;fOrd". ~1~-wt b;lm" ,... i!.Jab .... L<.ft .. r. a.IQlou ..r ..,. klilwllJ t4ni
iurnl h:t-dl U1l

ldt3nl-m

JIlrIl~

e!llo:l'I.n\UI h~m

tcu-

LId ~'pb-~ya nynian Ii m.mlwttmtzln ioIl5prU n>t.-l!t:LnCle ilJWnwlU~lllU, dlll'U. .!lUff! Cck I!InrlDll I:IllIujfun[l 1tade I!_ d:cnk., ~tlliIlnm dJ-lI pollllk.,.. ~Jilii p"'P&rUlI!JUIi I~ vU!!jI I1'Wu.z !:!ill'! ygt[l.1l ~I {Il,:nalan d& 1H.'l~Jtt tlblr1lA1 \'Q..Ilf'll.l'Io'hHr.a: II>Yla dl:\-am .tmlfUr: kI eJ lkmll-k vatLndqrn b1ual QLduIiIl!I ,,~,,~ _

1iE,,1iJ!'lUli' l!t'1lltdi. .~n da.1r1\:a'l..r - 6rl!!1!"1""inl "1"" lito, n_.r po:m_ft olUJ. 13 1I!11l:.iD,utll.k"aI.,. ~ ~ ... ,dl Ifi . • m c-oh- b,.... ..... fl'1i; ,"~"".hW i Mr&l:Morlrtt.. bJrrIi lIIMI "m~~, {DI t_ tanf~.... lll'l1 C!I~ htiratllt 1 - 0 F~c,-·rb",b.;-.·oill plibl!!' to.. ~D b!!lilll..

~"I

F.. !mt 1l1> mill"...

,,14"11"

Flllll!ftn.lrucl, dO. ,~ III'liIl4lll bli' Dyclfi ~b.:'dJ '1'1' Lith I, loop ..U .. d .. c ~l"rI_ IP.'I'Nti ,urhKl-

0""--

aiddIl!'!!t v- .., ..~ .. TUl'ilz 111111.11illlll.lE.a.r bl!< bli1'lllf ;;liTI! Il'" Imr IIImdn. .imt:in 11; .... nlh.l bAI'!!.f 1'f7\o

Emn1 el ,_ Beyko-.

Rn Ra~bak
(8

n]

yard:lmelst
!J.II'I ~)

f larnfl

T

GA AN'TI

..

'A

~Inil III'" 21 _'It\: ". R pPI f'H'l'I"JI~ 19 T.k bJ oil Ii ~rd ... LI III T.. 'ItIl;CI~'IIlI!I. p!lflIA'II

'k'"

tlli
1~

RI5
]00 ]01

111

;I~

,It

Mil until. MaC!! bUM :I,Ja,wnIMIIlrlll~ blll4

112
.. HlIII'II

2'l ¢i ~ ~..tlJ

'II' III (\'lIft lu,l11n PIII!l.. l'ilJrdlilin. M UIt'k£aYMI t&1I: In.! ~Ia. ¥1I;~tirlkil

:nil I 1mb.

III I!;lC"mll'II

1iI

HIIIQliI'IIiI'!l ~I~i"

to
0'13 2.:l 4:1!!

Ai,

l1C1 r,o
Io.~
r't)

100
04i!1

&l
17

.7

I'i1

\1m

Ioull pil!rd.~

rtl

~G

W:rl·lill
~ RMlY05!J

Istanblll Sular irla,"esindeo::
IizLIIruok.ll,
.~ a:rllM: Y.pln\llIIIL.II(! CIItU IIltl

II prUalI

~'IUI'ndru'l l;.rpl{1 (I (U'I!

m<,,'lIl1n(l
m~t:;-dl~p

kuru' tal
;PI--

Il>i!l\dekWli IllUl'f'tilC

IIld~k(l1l1l.l

..,dL1ml~ ~C

Wldll ..n 2<10 ~II"I" ~~~~~~~~~~~~~~

'PROOUJP
P.il.r::,iUiT6,1U T/JI.lI/1UP 'r.'!O W. II, .i.}V1 '311. ~~ 7JIWl'IM fPL'1 ,'n Hlli.ib!ml' ". '1iI.VII. npom 100 MiIidk: .lllo ~~~:~O I,uktl.&r CPLl

1:!IIIe'L:n~IP'II dI! d&!::l_m!.l

.... 1yI:U .. buhmn.n U R"!J.lorll

.,"n'on

uj!'br,

~~:r

1!'~'I~r !o'luw,dtokl tllntly",m]zill

r

(I-.IdM hAl'll' jo!Il!1 '._
fl"l)

1.2" CIinlL'i p.rop&ma I.l'Ill flWli:: Oft! ,uulnl ",00 K~ ..

!IJ..2! 'U.!Q<
U.lI.~

&~ll

.,

v

.i.yan

pK!~ ~

U)30 M~: lI't'anpiI :111<.00 JI.B'II!I\L_D 9

==:;;::=========:::::::=========;:::;:::==:::::=== IIII__ ---[!IIIIiJ!--I!IIi--Ii1Iii11 .. B)- u,BeIe~· y- e d• 0 I '8c_,' anIIg_'ID d,all: ,a k
•• _ ..
I. W

mllili

kliIulo 8 II g 1';1 SlIIll );;1Jntl "'.. .,~lpl1l'b1rllktll! ,41 ~''C' n yred

JO,:i.(I <Ill t' .,5 nlJlIorllllld .. i:.~ hll.%lr bulwml1JlIJ:iI. (l.5N~')

--.j~ =!!i!!!~ii~lj 1
'-'-:.1~;:--:lF--r'7-"'"
k'il!!1;1 v&pur IrumpMYu~

.:

,.:00
lII,B.D

],1.:10 ilUl'lIal! :IS 'IIi:j MllIiIiII

mIl'l" 0".
1'1'_

JIi!IlIIn
,..~. D,II!:!. iPftI~

!I inhl

"-' ]_!::I.:!!illil 111"11, k>IIrlI~ kqolf ~
,Jlloe~

~d(!UI I-I:llkd m'l'l'III1Ml"l'I t;1I1 ~ "~l,)'UD.lIlI k1;11~·ldIIlkrIIl'[]lh ~.IiU.

=~

'!llI NI M,p1llJ1l"

11.M A~ili. on 111,00 f, !II, A~!III
]JI,a)

,rvJT&DII

_.

lI8klJr: DaHl milll:;!
Korlll~"

'I, (Pl.)

;uJl., Ihale!J (ilr.r"~I'n,j,l.'r. IfiI&l1!ll1 2j"i.2IW9 t..rihl n. mll.ladil CWJ.J.a IflllLil N.II.t 11'l iiIII 'JkI~u S !~.J\Yt~L l'l'm'l CllaltmMllnCie Y"JM1fu:8Jo:tll:'. IGe'Cld LoITIIl!!lli U"(O lJra.d~. .. _ B'J I~ lilt ;PJ'DJ~, 1I.",l', ,utnlim ....... e.'lftkr. 9011.1 Ur Iltil'tfl 'I :Ba$C&lllaltm " prilll!bHll'. ,I! _ II!:kai'ltnw,.~ Itt!.. ~ liImlik IrtJ C'nlerln Bol~ n )'b!'" ,:.". ... 4lJU1:!! Uti mllra.c&tl.tIa tJ[v lcolll!:Jllde '110 mlll-~ udri.. 'bl!ruU!rI It :J&Ptt1UIUln.a dal:r ]liI!~. lLk ,,9Lk_ r M", .. llU'1 IbIm-4tr. , _ IatddU!!':rln IIIml!! ,!rII1'l1i AlLt 1'1 till Ir~r :1201.'10 III.,),!!! ki,.. 'l'IUI'IUI'! t.&r5fat-i drtlfi!"lrl.:r~ hlLi:lr'Lll/G.cl\.IHllfI. tl!.k1.U' m~"Kt'llplY'1nll ilIn ~':Ill TkllJl'!!t OQ.a.m 1/lI:!1~1;W, tflmlnllt: m(';:.np' v!<>~a. m~, -.mu '~n:!k 8~1",alYI!I ll<ll.§k&l>II~1\ Vf!:r':IlII!I~l 'Itim!!I'!:', 7 _ i'oabldll. oErr.~a( zez::~llm!le]u Il:I!.l!ul I' 1l11Of'!:. !/.1l!1Il4~

!illS

F[;ORA

iii .6/u/B.f:il

_ _ ate (ltik: PIIm J'i!JdDlIrt amylli. !'Or 'PI,) 151 00 M. 18. ~yu:L 'I'll! 1f... b!~iIf !.II' III! C~'trnlftJ! IB~ Jil,OO Ynd~; I;qltu 1't'LQ%:O!i (pl,) Ji& U YilzDI:: T",tfM TQl'lI mlR'lJl :nI.nJ Rd~o C;aut .... 2'0.:10 IIIdl!Nt ",.t 10":111 M1bflr;
11.!:!1l Iif01lIilll1A .U ildk:' .rlnlg n ta.*'InIr 11.00 .K_ ~ II. JL Il. lutI JirUrI'It: p..... m1Wfl. 1Pl.1 11."15 lL ....,..,.. II&ba:rJIIl"

II/sGUDRUN
L!miinlllil2!dIl

lf/.
,1/11

DE'CKY
H!/H/if.i

"I'[IrlluJiIIlIIci.!fi

dClr! 1i.15~e:5lntI~ YI,1l1'rl11

IIl1lun'fj

r.:r In

r:

'1:IIIorll'li
.lltJ,ll:llJ

m.mllUIl GdeliHmak 1~ljj IInll!lrl ba!ll IIII' !i~HU, 1),,,11 ni" illr d~'11 liloadllt.!gril litrill.

OR'
". :!llyallJlOlm .illrud!:n.!:l!ll
U

HER A

:ii.4l/1iiJU~W

HIS

G lJ N IfJ A
!!I)I/lljll'flii

EV

I,

miJ.!;:<!!m.m.l!i!YEtin.z:loetlJr,

1:1.

liyn

:;nQ<il!l

".1"

L---------~~--------

ARSAYl',
Edlnnf~" Irnl<lnl

T'1I..Ksrn:.Ei

BATlIll

YERLn:1~

•. 00 JIi'titT&m -

~

nPllflm :ru~JU'I.." IIlI!l.u:rlltli t&rlhl!n!e bc.:kl,mmekl~ ;;hlP ~B ~RDAM _ LONDIU.. Yll RMrmURG

TA,RLAl'l.
tUTARI

'Bf'gcod; kl£'~i

Ii.~ r A 'y I

r:i~iii~~~~i~iiI

V9 nl

'JDI'id.l.

KUVL"UI

dtuuk
'ItAJU,DA.Q-

mT~N'B1JL RAnN!IY PRf)['JJ!." 'IlII

*

1lmpl"n t~li1I ISTANBUL ""'" I fn:z:.·~-el'lj YLlkllyu:l!~tL ...

I"lnl KIIj:rll.m.a~I IilhQnn1l1l

ADEl.!

1949

UiRA.MIYE

'flr__ /lIIlSl

~

U.Jf .... l' 'u I'NJTI:D N If!.OO ·1'tIti;rt]~1' lP. II Mutrlil: H..nt mt!l~l!lI'" (Ii'L) I.;~ lHII!lIt: ~IL!\ tar (PlJ IQ,30 IFt01'1.'llflllII: BakI'nI:n ~O il~!l 1I'I!Ib:Iae'bnll.
lII,N1 M(Wk:

ST.AUBO LINE
NEW-YORK'il!I NO'BlVEC bllIn dulll Mlz!lIh!!:&M.}'Uk!;", ~I!fleu h':ru

II

y
~R

Cd I!'Q: lD ABDu:u:...tJ[

Chlata II~A

y~

,

aLII dtJl)tll'!l 1I:H.jILIIil J:l'r.I.IntlnU kl_tllil!l\!:o

YUKSElTMI$.'[
4. (Rkm~iD he-I" biill'ilnde

WOAZEL ~ Cd Hg~nil

- Mun~ KadJ!-!>!Iy

MIS

ELlN BORN
1111.

25 .. 00" 0
1lJ.OOO,
!llc~I)'I!T:l!rdell.

10.00 W!hIk to .t I! IIG'.i!1I ~uklJl:J'

a..ru

UloIIQdlI!III'

{PI.~

H A.. V

,... ta:r:wlotJo,

~
"utili'
~
I

lJ!;/lI/lJ'"
.....

5.000 "r,all
n""

i

~
:Neo:atl
:11(111,

1Im.r:
Ta~,

'h:m.d Iiil.mo:alu, !'urtAI:' •
!'IIU!:i.Iif: Fe.!, r-o .. "... ... ; Olrndl

'1'iIITP

HI"!!

ELlN HAYEN
8f12/IH.1I

~kr'!l

~ 11)00 n... H~ 00 IU'BI!lmd muh'tell~ m1k.1!lor'l'd. 4l'18 iiwa.:nU)-1l 'I'M~I.rr, C~kllilil';I;": 2~ 61.1~a~" 30 MagtJ" ,.U Ajat08. ,!tJ AI",aZ.J
lIl.ill'

1tI ,Ill! KofillJlll&
Jl.Hi CB1= t'ull. ;!IJIII!i'~ D<!irdlT'I!Iksl.l.D;

GD'RTHON UNE
tav,='C b!PI~IT""'1 ,.en! Itrl!l1 i1~. rile ~I AlmRt1CA.',1Ii mU1lt~1ft ,1'1."

ml

n.~

'hll4:l'r-t I~: RI,m,U t'Ilr'lr!lJt!'l. lofllrlk

~"r1

li]l1lMlLnI.

dlmtUim: .A.§lnm

IltN;ml¥lil ... iI'l:n t'lJ,fllrt'unm.k 11~1l'! 1!i6i1r:ll! ,"[P!I'.!lCUI ,.;111 II~. V!!!!!t:SI:.: 11N1IV'Uf IttAllml13 11)0 [1N.tl lbulul'lmllk It. ItiUI Iml:k. t... !lMllff Lirl!ilna, ....iI iI' lI~llltlfllll U!o!lil'll l'IIul!&1'UIr .hl'lMi unn 11:11'.":If"! lIIli!d'i!Jllt Ur1ll'tll! hn PilrlM.J 100 nt'AI! i'ul. btr t! ."" ,.,1 mlllM'IiilH tilUiW' h!r g.o l[rlll I~II'I~JII'I IIII' '.ut'l JIoum.:!r,u1 .llrW,

2'I.'HI""i!lr'!Ji: J;i U RABImt.l:R 1'3-00 1f!1Zfk: :D&M mb1t1 I~UD ~ ~ bpan.,.

ft"!!,l

Her yern ekteQ 50nra giinde 3 dekJ di,Jerinizi Radytlll" DII Mocunlj' ,~1.
;;rca laYllul.

,SA BAH- OGLE -A KSAM

wvA'IIDAG
lO/l1/lall~ 'CIlN,OV.J.., 1:.10 D~ J~O }~ONT.l!lvmEO n BOPtl,s '" YI\iI!lIll, .l~~, ;rQI:1~lliJ'~e i!'lI'I.Iz , Ir.'a:zi& taJldllt: ~ztlc: 1,,,10: GIlilat.. .rt'ld 'I"lJlzm ul,:mIJ, ~m.'I!4a 1'r1lJ:' lP. :fI, ib2,. ell btA mlloracut T~1: 4UIIo,. I I l3ultanb!&Il'lJllm DI!(rilolLl'lA "ltr!nb~nkkL
- tm8.1tta1il1l'

,
HILll n.t ltI:~t~
Ko\l~fl{t;!t.

1". 'Ii', K.

-~ ..

ilZ!~, u;rllWr

~!,Ilmull

y!lUlJJl y! ~

Istanbul Slhhi Kurumlar Artbrma ve Eksiltme
1 - DIJ!U"4a.n bir lIkr ..'ba.. I T ..II..jI, Gi5tlrrl glllrrnil'}'iI'D, !II l!lr
'nIrliC ~o.nml!.~',

'l'lip Opnl:L Yurdu ~cJioortnln :lbUV&Cl lndunllD 700 rt&IDm afb!SiMI un dan aIt\Inllr.l& rorWLn.r· .... a.. RIllI'I L"II:n:i.U 1&Il klll],)lw Hr!' u~LlII!fl-8 clu<lltm~r~ k,:mlllm~tur ' tl .:;Lur, lMI Unt r~"'el 1ii:n&'I1~1I 1. EI<JlUh~, 2lt1t!lLl"lm /Eit [J CJlI'JIEl..'II"i). g'C111'Il M..t; l~ ', .. ~ k ..'I!Uf&D bl.f ...lJlkyJtlm I~ tI 13M HII'fl b~n Jntl. bJplBlnMl S!.hM K'lJrumIiU' bl,lfl.lf1, ~mun~I, '7 Ill!' 1tU'- Q!!~!JIIda:!lI.L f3a;tW< ''1111 S "l. "'d. fln G:>'kllJ'IILI'J, Jl.kl't.n1 Be..t~!I. KO~OrrLUnt.il 1i/1I!I>LIJl.CIIlrtlr, 'fill, Yu\, 0)'1". II - J<l.d:II.ll"::l, ~ - If'lllwt'i mt:'.D l!~dtlU ~ Eelw!.r 'klrim .I~ nln tmllJ 2~OO 1IiYnl,tuw olmal!: ~rl! tyta.ft: 1&..(00 11,.., <;I]!.IP, lilt: "'mIn.tll UII!! 1lm.dJ'I". '1'~daD """)'lL: I - MUdUrl', J>t.I IP iJI: prlMm!)'I ,plJfmI. plerlPiil. II:QBiII. i: ru. 21 - all' kp=blye, ,,...cta rlNbillrl'll:'. II F11ftI.IJ Uti lSd.e::r!e. KiUJI 4 - I:Ihld.l3ol!rin, c~ ....n~e lit UcMet DJ:b.a YMiDm !j_. ~ DUI1l& lPi!1ir MI" at&,t. " dllll okuuur .. Odum m.em!\i!!k.l ~ Itlmmdo..:F1ml. 1>r1F:'~l!!l' lP'.e IbIJl It. yel~1' Uk hmlinat m&k~ .';,. lUI', IIJID.I 15- 1lI1ak1Lh:, t~d'! 'bu- 11mb fi'lt'ktllLbu. YoII ayru: .. pmtlllfi\tdii :y- _ b.lr.1M' otIll!!.u~ lUl1dlll;imtWl AJ'n&lJ ;& &ltundoi Uti 11", bpah ... ~I wlll:n. IlU.tlJ:idm b!r -t ~.Ilfi;;j ~ O'lnmIL .... \ilr tol'!lullr ~I 011i1', m~uz muJtahlllll~ kombyOl'l!!L Unnf!ll!l"I, ('lllfl'tll) ElI':'!' klbn.mJlA,. 'I" - Reng1 '!yell .:I. Qb.. beo)- Y'Pl'llrUar, Ii - T.iIi 41, U~ mII'I....,.H.IIi. g.!!J.l". iI _ DPI: IlllU'. 1"11., rh II,

lsl:a.mbl'tn

~.

Oy, .. 41r It[likn

S~Irt .. l>Ln, Ii

,Komis'Yonundan,:

KDmfllll 'km>1 BBBJlllE' Y&IUJ~ MAgrl~1!< E:rJIM.'IIl, brt "I'W'kl:": lfdl[l BIlf:i'1:. 'fiklu: 40.4.(19 Plur

Juilt ..

lektrik Tesisall YapbnIacak suMotopomp,larlD'egi Molorn SatIn Ahnacak
Iller 'BaukaSllldaD
::I uygun

PiRiNc;.VE 'HUBOB,AT
-UNLAR1~

I

"Teke'l Bayilerine,l'
I.tanh.1 Tek,el
l_

,,~ar,

lI!:!nln'il Iii d. !'!'illll'll, CL!rrLr' rill I!llllr~lIjj Il!III'loIrl 1 iii H !lj:BIIUI!'f'lutrolU Gl:pl"'~ ,u.al 11 d4! d'lQllLr. P.s..r:n.r'tui 1I]r"'0J11~ Drlllm ~iIm,"dl!." (Ish IihIIun]Ln !lz[QI'I'i.~dl l:Jwrnu,a .. lim· III J<'l1lt:w:'.

~,,!

tow
IIII~

NlJtdC! 1ll[]~ ..,11 D.rJnku;yu ImiII,\iUli lOIn p.rtfi.1U!'I. •• lItt olllllll.k nc~r. 111.1 Ibr;itO~!l.mpllL1'l., !k,t!!!'mIlD mot1l.rLl. detlnn~n " • .1 dn ,0 -4oiI 'l!iII>yz(ll'lLl!i; 1)1- ~ ~u Nb.ll._~ 'hi IL

geUlm ",lM:kui p,pb.n'I ..~I', Z -lhl IJ1J1ltY1. I!..,.lt l'IIIUl1 '!I'2JI77;tI!I Ur6r, I - GIoi:ll!l il:embl!&t 41Uti ~ UJrUlIJ. " _ ~, ='ld:'bu.l' m~illlbIl\ll~ p. ...; n.1IMIm r&at

Ba.'Imidiil"l ti iiiod

DI

n:lCi

,.rti~lIr.IbIo NO,... II ..

IiliIIJ.

YJlJ

u,'b~ 'lG1lII!~~t.II~ yoIncLlrnn:'lerl ]~IJI. :ro/.Ka.B"lm, 9·1. ",ut III r;l~ IUl!u411 WjIDIlEI!lc: :111 AO'Illk/'!H'II pmU t>'!I

e....

tI'fIl.'blil ~ •

:n ,..

kadl.r

~PIoIia~lm

1IaHmlli&r.

I - 1IA:Ii'-.l'L ltlrlU' IIUfWI\, 11 I!:u:lm lill C'W:!!a tcpl!lin:l.Uk :B&nluim II .. tm ~ !lfoml.,mu ~

~IIO v81'1l1!t:~kt,tl'. _ I _ Btl' I: nt d pomuu ~ bl(yIlt!'1JI. au It ldO hans! 't..dl'l~.ffi!. Bq:iIIOtHirlQlUm~ D!l!r&eI,Il .tm1l!rlI lU!rm ,,,rut:l!fIi ~ ~t ... • 'f&y.f;D. 01l'fIililer ~nd.! tglqHl!!rlnL J'eiillm)i' nl ... l/OUkA 'HI) U!'Jldn4lm Jutaren aepolM'imHId& m.M!lIul&t Btl,_ f.'Pd!nl~tl'. I _ Ih;7IIft izIIvnllll IiII11l1 ol!1111ti1U'l .. bill teB:mlllC.W btNJM:r1 .. 'ffilliie p1Utt!t'kll!I'f11J, (lM20)i .A~
.lJqt!l'':;

~tk'

haft. ,.._

lIMo'!'.

_1dI:
'll"d
I' Ii'
II

Ik.
llil.1i.'ktII .'(udi

yr., 1Urb1 ~

;I

,
w-

:s

" - J"QIU.&. ftId I«IUCm~IJ!'r BIa&UI IitniDli 'T - Dll a,. &it prbIlm!I U,-) Il_ ..... 'MIIII.lIt BuiIrAml.I MIll'JilU1)1II HUdllrltl~ WnID. ,.&Iehl.ll:l', 1- Bil I,. lilt 'b!lGIt'rI.11I :Dtlv'l~t VII' 'B4I~ ft r1II!m. LIft .... not!!.r 'II UiII 1!fl&i!1lloll1.'l'l, IItI 11111'111. Ltt ~.
" .- TiaT"/IbiAt. :m!lllltubu muklbJ1ln~ "'.,J]UI u~ 10 - \ii~lItl!C Ih.Ild~vr",PIP ]l't!~rn!!.l'fIlIld& 'ft.,., ,dlldllfij
, • .,-r1lott.lr,

ft.

"_Q!.:!!I""~,
'l'ft'lll1iI

E, '~JId Ilalmacaqw Jg,JJedllmllJ

Id1II
J

ZlI,,

r R9
I~ 10m

II II III

..

'II Ii

il

100
1M

iOll

:1.0 ~ N• 111l2/;liJ/1Ln1 'KUlm.

P'~l1tm"Oe NO
C'lrnll,

Iilll:::!luttlll,

~a

p~,

lUi

Ii
I!:

UtHU

P__ 1-

lJp

kOfmlan

II,

II.OM'
Tflrt.lrrl' I I40nJll UM lit"" I .,11. "010 , I .,11" 11-(10'I> ~ 1,1111 -00 ..

21(IJJ llrJl, is:! k~ !le-a1r tuU.,. Bo.PzhylYl hllll'lim~ I'. lmn&f,r. loi.p&.l.l urt wruUl fL~ >'lI.J?lIan .kal.ltm!lIlndlll t.a'k1'11' O!dlRa.'!. 1If,rt13J,IYlk gOrillerne(!llltlnd~ I UI irlIn l~dl! Pll.Ut.dUU.. a,plll:r1§n,allnlll nil. I!.IIi.rll'.r~n.lm4Ur,

~MMioI
!IIIOO "" MOIl ..
.. I,

1

iii!.!

Jandarma Satin alma Komisyonu B,a~,kanl~ndaD
K~""l~Y9l'\.!la m eVl:ut '. It ~,t
Illl'llIIItia zIYiI,U Til ~llll\lg101'~ blIt41I'1:1d.!o VII IX!!

:Ba¥oQi,1l111 K.wcIioGl,l! Panp..l.1.l. I!ayant na~:Iktq Y",nlkl)i BalD:l'M,Y

J -:- Jt.Iir.iilltm<l 7/11lVtiI, 11/11 /~"IjI, .. ::L6/11/9'UI Kfurl..rlrr4. II!, iIl'. Ba.rmdlrlJ.k HUllllrlURU oda,Bmdll mllte k'kU i<(>m!.}·DIJ.!I'S.
1;Ii.Il.&k~'ll", .

-.t
)'B.p1.

II"

II'

fbllllil!.-

"'-tnl:llU, 'Upa:I'rr IUf mlWltmll

1IIiLillI.,

M'tr;r:I. a'b:rllll!l!l.'lltl

, M'uh.Bom~

:lI .,.rm~lOlI1
J!I -

IDiJd.I~n"vo
"" 1m lain h~T'

I!PHb1l:m6k ~~11Ilate~lJ! .. rln line; liri!. kat1
I:cl<n.lk tlD~I1ltlll blr

t~lnl!ll

nu.1l lHOt] HOO ~ .. I~, tullln.A'I. .,
N"lnYllltl i.zl1lll jii"~ .'IGoI MURAD IfIERToOilLlj 11I~lId18i YU I Ill' IN. ,BAD,A 1iI1'" I'IIllra1~lp.n.""1
Il ~11Il1I1' Jfrl

111;>81 llurutiur, !O
~~
ft,

,Ut.rl:n&mll lromla.

II

ynpm.l3I

~llJ'ttlr.

IIl"rin plWJ.rIJ.R~ j;I .. iiblll'rlr.k ktll 11, Ilmksmmilan lilc hl.-eli aJ.m.~ lft.zJ.mdl'l:", . II - Tllllp!.l>rln !klm:1 madd>!dlll )''-'1.111. tacJ.hl.rd. f!~lIk dU:r11lllli10 m~ otJ=lr1'jl II&n oluPW",

,..m
LU-

I'OIld.!l pI.\!.hbilJl.t'. It! .- DlM!brur:u I"I!1er1l ~Vl

:!Iilli KMl.m. (!;Ill BIIIIr I'UnIl jiM'!. 11'!1l /l.YGllIi· d Uk t.f!mlniLt. mWlU). Illll'l.niune&kL 1Utffl.lgt m,'kiubu

pd.BikI klllftilQ'gllJ'::r:nur.d& ,..:Jl!lacrddu. toIfnf

'H,. ~.
:m

wi'

btl].

c.:rgll.IJlbJI., J1Cr1~IM', <;:u~ ~ofIri CWDmtl.!ll ,gtIl'ltl 10 KIUlffi 'MI:l Pau.rtl!..!ll, n.l1... ~.mll rUntocut 2l[22/Za Keu" !wl F"'rvm.~, ':1IIJ1.I!., rnmr.l'tu!. • iifi/21l12!!! Kulm 11,,9' ID'~!!IftI!l., ~nfI KAllim El 9 ~ a~ '::amm,l Al:IIJdt: tlJ9 t:arlPlDllm• ,.., r~ ::nb. Cttmll, C'1l!JlIal'! al ~ :t/3 Malik" '3 PUII ..tnl, . iii' :t. t5/ft AH.h'k UU lUlnot C'ar~ll.lD1w!. !l'1lJ',U 'll AFa!1!lc U' B~ykoDiill hF¥mbi! cu :rill. C1.ftTI rtol"lIl ~flkrl IJtI Q Mill!.! i1fe U~dLl' PIl:!:llI'te:!l tl1JlU ll2 A'r~lk !) It.) ltl'en.k'~l Slth, ~1I'l:'l{nLtI..., pt'T,,"mbl: gtlnU!li'll 1:zl,lil4l1l!l l<.. nJl~ IHIt x:..dlk-ll'l' CUtn a, ot:Urr! 'IttO!:tl 1,1/17 AnlLk IUIll J[llBlml'lIP ,p,jj.l:nJ'tul S'llnl.l 11.0 Jl.raI:Jl.I. IU[I Kum:kll-il !1i111z (ltr~ In,blL, p. r~~l1lb~, Z:-'J:;tlll '2:0dl{3lI/1!3 jI,.:rlllhk 8·111 ,sLrll~~~ a;;In'j.,rl o.[mlll,..t~... 1'[10 ,lIrte51i w'. CIIIIfIU/21!1~'lm ArIWU.Ji' GIl.o.tJ!i.

ItDlIIlul

111/1 ':r /l1Si K6IIl.ID IU II

"IIJ.

~

p.mba

KLl"L"r~

.tunG')

Jrtu.1l1&rllll MaHtm.,

Il.nun,]g

bLr

t

...... ~Ul:!

Tqpl:lll.lllli

I!'I) ~nhk

9U

II!J••

,llnl·1 mIIIl. II

I!a4M Jto~~

bu1uiu1~lDiIm

"ptITI.L

Bwut

IIlI .A.llhlt 1)"_

~

Pr=1l~m

..

J;Un\i'

,

SALI

S
SIll

S.h~hi S.f. I
IIl.r.
I

K..h!:I'milu
filii

NlIII'\IIIMIIinln

n'

Izmit iirfezinde akala an Dla,skeli oygunc Iar
limit, 7' <.d"IIL') Ir~:rl.rl .....
1Ig,;.

"hI1 _dr_1m

iIIY.1ii1 HIiAlh,

K_HaIi PI

il~ i i

.,'94.

~ll"AN.UL ,...".. IItfNI ..... '

'0<1 .. 1Il..-1.. ,.

,.h,

.hit" ",;1

H.-

12 lDcl Yd,~No, 8834

HOUiYET

VE HAXKINI YILMAZ

MWAFiJyiZ

I JlI 10 KUnI,

(..kILT.1.
~.

1IIl7KW>t:llluk

n 1'1",,1 ... IIl&Dd&.,

¥,. 1/

rlllln!ll1A

Io:ip"..

Ioir

abllifl1,1 .. -dl'_

c tes v • er 51 I: d'" I A Skterttgtm ·gapm'Q·_lgllU.' ta ounaR, . /-".un secim zaptl, iddi edildi, A. Odii.l' iade
I
_

Mill I Pari. i tarafmdan veril n IniinU,nUn M eli i ar;a. 'ulkuna dciir , • nlo,ru, Cuma BUnkU glnd ma ahndl •

I

ahillar d _Iii Pr.nsipler Ozerinde' _OJ.

A..fiII.lllI"a: l' ~BII.llnj) l!U:rIk tlm... lleiiIlt:! ~ , -.i U ....... 1fI.i11rll rciDi DIl tl;ju.~iD "1mob 'io];ii..llfDll, ,1l)lIl1l1:it'ill ,........ m~

kt:r..1..:ru.iI 'b.. ,I-mI,t.-r. Iill;l Qtunamila O. E_ P. roUl.t; ...mn.ri hmamoJll 7U JrnJl; II lm:l'tm1!J'ari .. rtl,l.BIh.a.. 1'nrdJlf) Aoj.I ..~ Billel :r.....t. Sirmllll. Ifml F.ltitJ", Il'al"u", T.h.ill 11 IIDI'j~U, Tanm BakBJ:l.l C.:'I'i& Or':l ... 9"lok &llli.ll.] E::_ ..U "_u,t, ~9lt.

mI,

11'111 &1n.<l1 ltwsa.! !b.tl!'> 1'«.1 JIb.Iu, 111'1 ~.I..tI:I1I D1l:I':IUI TI! ~billru ,.., dnn"u, Nl1u.t Eri.,. .i., lo'pl!L1l L..,. .0!iIlR!I

I"ri

"1111.1

El:I:Iill

Eh",Irti1. 1l'l..rtu.

k&.du ~ .t!I'l,I~T.li •. 'VQkI.m"J"I !l!DtNkip Kllllrl m mu-

dbi . 'nil],>. Birlit[ KO'OleJ'illtbi Iml'l:!.fi..... DrJl'.lllri Balt.JUlla lUillf m.. (D.-YI sa. II BD. 1 ,II.)

B ,bakan, matbuah faz a
efes ala hir ins a benzet

Giu_ ItRy, blr b _ IDoafer __. ,Ind , matbllatlD D beDiz bey,ecanlard.an kUl'tlllup fikre inmediti.ni, Ibamafialenklde tahammul edee.egini soy ledi,
litblf i f'I'e.ld'iln.1al...:t; ... ".iDlilcl& GiID.aitar, D,M! ~m Wl...r.t .konllQ'mi!& ,.,lIB1 bum to;plultillmdn.. ilQrYlolYl lIuBJIert IU lekii!le c!1!;"1-!)IUIfumJ.rtu'~ - tlltUlJblll& bo!J'll!!l!l'iII~1Itl.r toa:r II!~"~III IQ dr.Y!.'nI~!' (CUlIoml S!II. I so. ,,_ J:l'G)

I
I"nn miI_J1Iii

I!Irt

i1C:r

"10k

da.li!.l' Wr11'1 ~:rQl'. Bu 1Imm~ !l'cJ. 1l&1li: Pu1i1l t'le,,~ aduol ..ftI Ibn" r Iilaat GH:n.a!Itay, mntla Ib4thaat iu.nImDIIIIP !I!!1tI IIMfill - 1J.Iy.i!II!~ dd'O· Ib.baeHfli lh.aIIlIe lh h !ned&1dl'!.UU:Kt.ulIu-,. (l:m.II~ JlmID III jll.:ruI m1H:af I 11mUHre ~,Q:od~dbr. So;im I - IJ!tJ bah.-I cTe .J'IIl dlmllbda )I1kblllr. ~ 'b1i Illi~ WlIlrttID. 1Wl14k" oil!!lld 1uL~ D.Im~ Idla:r~ oldD~na I:n~.
Im;kr
~i!I kan'llllU

a1IlfI1l. lIu,aJIoli ~ b ,;!~~ ua ~'~

Wi y-.m. b~8tiD1 a&rlD1I.dJI. 11Iwrtl_bll!

m...

nn

t.o'lmmR't t.II nt.an memL~~ct Ibooreu _nror. 0 balClft '!iu b ...fu'i!J I da'Ila, b!;'L1:I'~ rl do.'1'rnn~ Ie bb'll dtill mI.d!r't' ntltUn !l!liln !ld&.il!l IK'oi:hn ilulHIJlfarllH t•• r,'UI t.ed 1'01i mnh~ o1mlVll tt... 1J.m.1 he"etl~'r InJJ!"!'Il::lo!hD..III 1m halledll et mI 1111'1' IbdhuId bluM !!III ~nJ~!'t1l m"nu 1)1. Jiyv-ab.k , (C.l!.1 BilJ'nn. nt-akat III, nih Il't gDI I bthik ~..rl!1-" ~ ,u-Ita.4&.(rlmUI l>\1dlrJYM) - D. b.&i:lldlf. U:II.II yIlrilrlUkto!o 0- p. BQkan. ~IJ] s..~'1U' bo!orllbmlL. r.n .... I11l8 Tl!'mmDIfllld' . blt.lk ' bul"r. l.. bLtlIkttlo bll~ l3u IIIIIlcn e;;:':m bJl.mUJ Nilra- lmIJ1" ' :"I'I.il.aJ'o. AYV4ll~ ",~1mI~tlr.

ornmJyet1]

'1',

~e

Bayar, Ankaraya buvii d-ugun onecej k
- V-~li-;'i'~ --I
diinkii 'toplantisl
1"1Ji Ir madd,.lel"i. Gt:Ctflondlllar, mmlFukat meI l~_f mu.kmtlli. Fw.r-e~ £III, Kerlmin f/tnl &e1l1llWl'J.
V.II "'"' iB;r;IO!4i)'1I N!.I1 Oed Pret I Dr. I"AMlititjn Ncrlm ~... llJ'l V:lL&y;!U;; .~ b fJ;l. kl,ymI, .• bm!U'II II:<!l'top1li.i'i'lil lfllfl-:r:l!1I '11', YUUIliYiII I;;,~~ 'tin h, (IIIn oli!u I'IIDtI~ '1m ~!I kadaJr 011 1'.,1I'k1 ]I!ril'll uJIiIl!ikamlDlla;" --.nlll 'U k"",dlh!rtMrl'l lIahll!t, ilI_m~~bl'. (0'-11&1111 &II. II 1111. Ii OIl

manasi'le Ru,s ha'kimiyet~ nde
JI;u."ejal Rolco ovskii. POIODI. 'YnnbllB B,akPlnhguJII sefil'ildl
V",,""j>; I 'i' (AI'_' - MJa,nq I g""1 't&noli n:.:.lI:o~"... 'o:" "in P"bonf" urdu, 1." M"'h~ .. !illttn. "II Ptoln[l Mini S '\'111111]. 1 1.1lI:lh~III I.1Y'" I!doldlll .... (ii &'II;Of1'11 .!j_a. I !ill. II

Pnlonya, tam

'"

13 K,as,lmd,a, Tiir'kiyede ilk de fa '"YeDi Sabab" bu kadar miihim ve muazzam bir esere ba,llyor _
"

.I,

BSlba'kaDln IZDlir autkuDa tema eden C.,Bayal': "Buula]".D birisinin izG diteFini tutmuyoru dedi.

cr.,

Esat Ma.Amut K arakuri saheserini 'verdi
lli#/JJk IIIl' 8th-let. li.tt' ~dlp ,1Ji' romanCll lie defo. diJIzb~rflJOmynr. B r Til,./.: f tllf~eff,'~~ Uk d.et,. ,!!Iu I:ndlIJ'
1

.

:.

-

--

-

,
I
I

":II.

.muaz:nm btl" 8('110.111'11 IJj'l':~'Sf 1I('~r('di1!fI". Tilrfi' ba,~m t'Q,..'M ilk ddfl 'l1).(lOO()lira,m 111m nJnn &Ir' Ilfm~ did' kQlldt'tUrloJ'. nt, Turk mJ.J"af;~rl ,ilk dCfo. [I.e,. uuz;,/jflde "O(j kilrJm",h ... dn'(I~lfInr. TJfi'l"ikrdl"!d'p iiiI'" £iilZI

rIO

·film, :fendler'/. umnyamlan ,lnlJ'~- BiRdi tanm tlih mny,ndul.: kitl lE'rinin 8 r ,d(l1'1 .IlIl"Ft>nel'lml' &lJrrrrltJ. }n(l'Gnya. ("b~. ;pmm, O,'la A yn fnml'tfa. f..oruirillnln bu· S
yilk flallah, Nrljyorf/IJII lJl'l dlindul'M oeC'r'If'I'I. fmtia nCiu':dl7i Imrrnia. J'[1' b~Uln Imwarl, bir rJ,"~of'tf! ";ilJ",,I(lJC'I~] dt'iiiJ, rmm.fekf'UIl toll ,t.I'l'J1I'Jinl~i' Ill.' 1I1r.ii{,ck f,!llotJrrnn flu-Ido ~dip rJ'e' f(jl7l(mc!.!l.! YI"I'lTrlli1l", Y f'l'd S't;l6aJ1'lll\i lm to(' orfd,nsi1, ~/n'Ill: TllirJdU-C f'1'I1'uutn (I,.jill, drlnyl'l iilriJsitnd-r- bir ,f"irJl e

too.

1'Il'riRi

M, Uk rJrffl

IL'Uvnlllulon Io!lYLdrl:i; BaylY'. yolli1rd6 bl.lyllk W!UL!l. OJ'illl'l yapmllfon. mll. :t'MI. Ioml'lll..iJ'omcL.kt.I!. IdL ' U&de ~hYlI' mg Idl 7' ~ dIlb Ocelli BI-Yl!o1' Dik.i.ild.. 'ucU.mla (poW _IIIJ a... II 11:1. I Ii.)

Ia.rtT.a ,.

IflFlJ11!J, q.hd:"

t: ~'fj

, f,.[('flPfi!

.

1'(>1' u~o (!,f'nnrn Ol'lllWrulu lnmull1. l!Iia.l"fI'Ia mlt'rbd l.lalilJllt IJlJnldl1, Cll"nl.ljIJ Ammkliluli B'jI'ez;llrJ(J~'. r}~n~ A tim Ile t!llrdJl' r.l'n-FI:lIiii m'rokdlcr bLmrdo, Afi-lkrrmn ['ru~-

dUPI-!1f11'!11I 1'.!i'..iMIli fliiz.('lUkI'(Jl'tnJ, ,l'H'!!!", hlr~fn'Plc Zl~ '~Of~ t"F (;f'miUt Ult~-i{d f:inl: miNor.

n",<·

I

ell'''lr

pal'll/fIRm

t'iI:

'mu'aI',rJkry(!~ m'nUl~tl(J' •

I

nkarada a~1an Belediye kongresi

~,db

Ilat P·Iyasc' d a f"· ,suku,tunun ak.'isleri
I

On1:,o1r1 B(llIk~

()mpr inonii' e V 'Filen vazife
nl1;)'t1l1l1~rl,k Rakam. OiIl1UII:H]1!II f; vllududelik yu!klurr ,. d' -'I' Dr _ .
~~ qtm.1!I 84"", t.. JrtkM II' ~ ,,~.
~"1t4J'~G (F'iIZMt Ii yajt!hkrf,!"1

Il..UI
,I!il talll,ad3)

, Anlm.,;.

~Ir; .. cJl),illi 1,.. 1. J"oJ, f I.;a.r; b.nlH-rl,. kitrrln!ll llaJ "'IJ, I.
1"T

1110"

fl.

t;e
Ii

11',n,1

ILIL,IIJ. l! (Dan,!"

'7 t"'.A.) - II I LIAlI.rln~., ,r:.I,"(or 1..... ,HI'nUIl

",h,]".:

II

I_

BJ!. III IU, •

a~,

P rllmiD" Bnh ,]".,1 11".1",,111.;' HI .. I., rli io fI.,nil] 10 I -,. h"'.'lb 1<... '''r~k ffl~1 ).(It .d.1'j ~,.r.,. 1",1., I'inllnl"lol'l d, ,II ,I h 1.1 .... ,, ... ,,(. 111 11''''1''1 pi, .. ")" ur..."r.: m~L"ri". 11111 " 10"I ,.. ' IIIIT \'" l"IIl"'~n I.. -'Ii 0:1._ I nl" Rl:lfJ'llI.IoII.II.lir. Bilhn .. " '''IrJ'I!,jA Imld"y lilotliUtll,f! !Ii lotlr", I..rl., I.. BlIIllI.klln al1lmij~de'ki "Ifi I'I~~ ~o'j" to,!, r,.,.. t.t"n!J."I. ~ir.:r..t 1 "'bdta TUi"lkiyeJ'i! fteJ~yor "'11~ ~u IRI,Ur. Ud illI'dl.llb"'rl IHllillllm.n Orl.s Dullo pi,l'I .... d.. d"l .. "-III hh Il~b..r']•• - Jk,:!II Ill' ml"SutJeHo! dol!LI- .m ... Un<) b.,·J... k"u 11Jtf,! , l lit. m!lJ, elM P.Dikllltlln MUlIlllw..wo mlill mil,.'II1(uk iJuU.d 0 b... '" ,I Bj1'"H~ B.lktluLnl. CndFi fldl" ,1[1, PI di.i:~r hi. 'no ,l. 111J'~I, lIZ - Zaman. "lmdl)'P. kada.r h1l.1!. iiarlllHo .-trod'ie' P'I'I' 1I(lf! 1..1(1'. mil. t • Buud! Ara'bLrfnn"~ "'"tl 11l1l ,_ •. ,11 'I'Illdf.A;i lIu 1111.. ' alye et 6tJnl,ulI'. Bq ?lD 11t:1l!,1:1 t'llr. D'wll T' Am .rill,.,... lIlIlltl 'n b- Imlln_ 4a 1.'1lrlllyoy~ ail'Ant bOlD ..-Iii I>irl~" {i.-hilL dlJ. 1m,." .)( . lIdecoktLl\ (Ii tUII'UIL !! 'II. I IIIoJ

Pi -iRtan
birligi

Zi'I Ill!" J

S,ir ce,hik

--~~~""I------~U:llrl ildlllii!llllt1da

') ;',a S,arh_o"U k'i
-il!' INfI.tfrnll II 'lJ..;ulql.ri,l mDddlcl.JIIi 1'1rl,'I ..• Bu Ii Imlll'lim IIlr ,U.IIO'I I ,mIDI '1'IIY'l.lllf.ll!li ,Dliln. U'" :IlI.I'IOIBWI I<otfiditll!tl' hlrit.M II1'II111 IIr Q'kti~. 'If II dh'", 10.11 dUmu .-dIgl ... 1'01 n:rho,w, tlltntJll(l1,.. II mllllll3rl ,1111nPi U!lltlll)'1!I )l'1lk.1li11JI 1IUI'io.'. IIl1itll Ilifll)'Q~:f:llm~ ,..'l1li11run .fhl)"~1 '11111101 gi:!tCdlm,. ..
F'ijlIoilil ~"o:'ldlmlm, IIlml),ln,. 1811'lIJj't1., !:IUd. ~IoII!I,lIll1'bmUr"lhliQ ill'" I!!'n JlP.!1Q,I!!1' ~!klPllkh!nlIFi tml;l!i',1Ii

•• macaAd e , e
ULUNAY
MJ'On Ie nltl IlI.!IIIdll'lllll.. Bill' ":II.,.
'~k.B¥lm dll onlill!' IIl1l'Orlll"h db!lii'. Bu II!'1Ulr• Irn,' • lOll, 11m, odtullJl M.rl III, )'8"" I IIIly';;I•.. ' 8011.1111'

alii ,ol.,rak bU]Ufidu.
hl!Jilde?

V III

Pil}" :!lad. dUr!:lm

IDe

an

ft~j_lril 1t"ilI'" .d, IRln S-lirllll1'!ul (J;!Ib dl1 . rotu

d

Jr!HIIC!fl IlIblllilJj 11I11t1ll .,rllll 1<t.n d. blr Ill' ~Ilum.u. 'Urn blfd. bll ~,I,I I-.IIrllll~lu!l ,blr jII)u .1I.I~1 11111" m<llolir •• , Jujllfl IIIIUI"o:Il!'. i5.1to

"'IJ~...~

U,."dlrlfl'"

iiI !1i!JlI-Tt:rlnd' ~

Irnrlorl r~ldl!rr I;nu,dllil.-rl ..n ... 11 ~1I~lr, III! klmlln)!

1:1"'' -11

kim"",,..

rill·

.llll'nll.n bDrll .. p

l~"

t,

'Ii

'I'lim ".iIIl,1 II' lIuru):l' ( IIC1rlar lIiII In d iii Mil!';! nD<l"mnllIi liII RDllrlor. Bun Ani iIIft'[lnf... lfl!lf ,vI~IImull t.~Ilr. br, III'lIlbu'kl l!ill I,d nUn, !lClImo.1 £I'J'I!"~n nl'i ,I • (Did nil' I) lifrllll!' i n".rl n ItIIl)' f'lIl II", y "tl1lJ. :l'Qf k!'... Illtom GllInllrl mn. I IIIl

G'!. "fC1ruu .,13 Ij~n 1111 Ill' Ilolt..lli roo IIJIl'U..... Mel ,. plr mU IIl1l1'd~Il!"" dUnl J nl .... h"llnl dll,l!(I!l nm.ln lUI }I.II:IIIIII,"1 pa •• 11i IiUll'OII' ... i!l1I~ ,Drilrlar ,Dr: Dilll'! III IlIu!! ml I)lu.,.Il!'" HI.,lIhll !l1!!1" bl!' PUr Tl.kl'll" 101'11 Hila I'! II.!!" JUDI!

M~ 1lI~ ~"In!l Ilrl 10.11'1110 1iII1J, I itlll'" ... ~~rs:ot I 0: 1\1 a' :I'~'" !,)lhl1l b'lmh'o>r ..~ S~f\I'!!)~'iJI. I ril.l'''ti~'' I(~ !;.Ii!Iv III gl "Inpl;'g t I~!~'l'~" blr~ ItIIl<lIn I ~IJI";1.11' GlrlJ}lOIIr, H gr irl1i'1 .", ... I.U;'l'o1.

.mn

IIIUhllldrl n.:lmz dlnl 1Ir1."....' ;:II,... . €Dn!!m! ••• 10. II ,p)

terv n
m
Hir komisyon. hari e g'due rnldcf~f!riD ~itluinl
esbi l Mi}"or

II


I'


.1'11.1 ... 1
&1."

In
~iI

Dehset devri ...

• 51
U.1A 0111"" i.r. Na.l.

h,IM.1 801t..n .... lImlld nat I' bJ'Io, til 9~1L11- In.ll.ltlpgl p dl~ DoliNG !8W'oIlI li.llm'lli f ..ll)lrill!l' t.... fr~ .. n nl'l !l!l!nll'lll.-d 11' Onrl Iii &!Imd. illr Ir.lldm III'IIIn IIQ-'llIIII
IIIl1r1.iii'ffiifll, OImlJ'iII

1(,,,,

~lJkl.l

n: ....

1,,1 I },II.. !>"lIU 1~1 'r hnk",'~hl ..III.TdlLlI lI: I1IdJll1 " .. ru, G ..J , f,.. ,t. .... l];tina 10])

£'!'II

I"",

m.).
lI,h",~: tw rinlld ..i 10l1,1[ .., ... il~.II,'r.lnl ... 11rlllf~ "'D.n.k~ "&.fiur.II., 1\ ~llI'[l>oIl nr.l.ml, ",lm..a, bal:uIll.L1IIrlllll1 0011 IU;'ak oIIl" .... dLII ... n UII- ifl .... ",LillW<I!gpkm ... JIll "IIUI ...,..~iliU j.!;1o: B'1i "'lTi .1",Lor &1. ~ntl I&J'DI~' '<lull. rolmM. AhJ lon mndll &11~IUD r... l "" Lo{.lulult. 0111,. mk I:.lltil" L.1l"k.1I1"l I"...... r, II~ ... 1, j. l !In], Jill !Ill, wulI 11:101' lor. tln~hn 1 Mar, T~Lr. 'l'iI MIW,..ll r vok ... <;,111: .. lDld. 101ld'!ll:l.&.l!d.lnIml. 'H ~u;. • IlInm.I,t.Jr, JIHt1 or..d .. dJII.·i Ii I a.d .. l.. tl.iJ.llM: 1~I1 dA;rr ldl"il,1W 1:&1'. • iy., ,... t .. altihlor i1. y.rJ.. 1l,1I",k
h ~I. 1111:1 11IiJ( "I"" illl[!D

.n~ _
.101,..11I

)},tll.1U

l... r..'llIr~L.liIIw Il< .QlI1. ... )'~tJ:uILJi'''.JW.1!.WH !Yo r1Io:IIUl1'!n -~ ll'dtljJ.Il l!orI!lIJ1~ bft 'jr.tn'1~lil':rIl" 'U.1fUI l~ln!ll :tt!.J:O)lm-o Ifu. SUHIIII MIII1it1ud ~ hll'~~ ~.~ IDI!'! liar t-t),!l!n 1111111 -Y11~~rf _ tJftlll IlWIlIilrtlll'Mll r.at..bI·11'1J,u !II· lJyonI.d. raklll UftLlJ1l • Y".,lir .. I'mll.." 1'J Clil\LJII mDIIIdr!u ~....

If!'"
1 ...

I

1"1

.,... DlmIu.11l11. III duwl l&m T I,J."il Mr I ItnlYllil"!l;.llr Ill, IIIqlJteyi II.
____ --"-4 ...... .. .... ---........ -...

r... ilI.,..
tIlb"lla

I

ft ~add.J"'ri -II rnl!iLul MfIJI

I,fnl :10 1i11:!1l· totkill'l, b.

Mu.Uimll!'r'

Rim-H't

nu"lllnnLD

Va.iye h;v muracaal yaptl

Bu mezalirn, azl klara \lanncaya kadar Amildir ..
BLI ~lit.ilnYl l:J l.I ~I"'" ml!'k !~. m11l1 hay.blll bfi'liln be eriDdl'. hi" tahm lIe~pler lrulm at lup I!ttiri ldi. ftitw.m buluD,)o da. Rntl!'Urkbild.l~ bu k IIIn n.n...J mra.r ;:5Tdlill. I.e "'i bir mi !:' ul.taytID:
-rle.nnd II tta Vii! K1u,Y'I'V, k"DUi it!lml rl" bq b&rilt:TII" l.d.llll'1dlnl&n 'bir ma[!ljl! k ,.t· n.. lerdt '811 maClile. klWSU tetil. ;",de faydflb bil" ljClLild... lrulI.ulh omniLl. 1~6 d!l., par H.' nill.· n '!::In, komll~in!l'l. 1}1';;a.III ('Jot n put~e, bu 11:, K. 'I dfl'f bir y&.Z:I I;lkb. YIIlP.nrl b.11Ill'1lndil dl!., BYIU 1IH!\~u,m (I'l;1' bit "'a bit' lila Ah! IDtiJU' etti.

IWI

tafro" :m

ok

DUll ooi'll iLk Il0:01 mt.L..ll. [II IiA i,Jrik r:dilmi.... l"!i,,,u,Ul; ,;;I hill I~m;.'"nil; r, lElI.r.~ Ql'I'~; t luLul .. oll;ull="d.tl.Ki IIlfilr C'ii'!Tl"Inlln II , an" li;;do Ullrum " l.11tD~c!'1' ur. n.hLhI· t I. l'.... mnII>OI.Il lt: til'lIl! 811 - 'to ~lIhl1 r.. 1u.lnll II(U" IJlUrl n '!"!II ...,,'It,\ lu. hstv. Ua1iy .. , plum l.atbild _.,0,1 ..... l.tm.L.llJl'. r. rlllen- mll.1Iollim111!fil!o 11lJI"'m.~ Ilildil'"llrl bir il' ~i.nt M ~ih:1II. PU1lth:[! ibl!: ELlnl1 m.r::tdik iulaEru vI!rma. ruE' Iil"'"iJ .. rd .. t.1l r-.. ~ ,.,1"1 hhl ~1Il. tatiliit!1I .1'lr1!1l11m.'llmiJI!;l'II 1!f1h1.... .1..... II t'd1'lllciJ "!>J·1. [lI""ll'\eof i1:brilmr1.lLl :mU dijrlUCU nil!' (<tun I til IIlI ut'!lm.i,! ..odiF, ~i ol!1.Jl bir Iti~run. bu !Ill anI,I .. ; 1lo:!a.J:J'b!:11 "u.rJ no' I~Jn 1 It.mdlJ, bu. ba~rl line:. • p, SiIi,1ri illfCl il 11 .G8 mg~timlll1 d;<;lI' fn'lll,mmi.

lUI

D.l.l oJ..... ,..,.-ilm, raill mil 'lctI1 tl~ dolltllrdubl1l1 1~1-

lJ&l_

dI p.lIlDnJ

bi.r

IdAkwII
bunda

l:eh-

c.

i nrn:lffiitcai

1l1'Or~·

Il.nd.» <1l .~"1Il §oe.lrild.!! f~I.i~'ct. 1>1,I""T"I .. n, s;li~ri k.OJI~wI~., h:t.r:d • ~ril.l:t1rl)r. K1u~'ln·1.:l Rask.I. t;,lI.I' i:I'l'-t,:" " 1I:& .. t!~rLllnc..l;~iB-d II .i:IIIe ilia! &l!l.bJuunda IllUIll f ('i:lil eo- 1 L <>'tJII1 I U T"III , r:a r-;ti IoiPtI hiIllJ... d.iJdil"l"'Jii(!, ("'~nlL'r. In ~j'ler 1"" ok.! fialJannll1 .,-tbnlm ..... BaJ.bu;-'lar, KaImnldU'. EInm. t hind,. 1o:""l1Jmtl~Anilr. R:rind makale. partim..ln V~I brlan pbi, 'lletler- de kl~£o ClnaJ.t j~ledlgi ibbu' );a"11 1:!l'mlt 11m maJlim&b ~. ~n Sibil"' d"l ~- d 1 'lin&; tIldlliu bl!.l· iIIIlba ~l!:l', ..u.r'lilIe Ie gt cit!l'-OD . U u ~, Klu~-v., RoIk'!A, !levitt m'" }'a)'3 \'"01;1 D:rtII. Aqaya Udyb BIII..,.IIUID adl1li!b biri, LJ..L. ... po. lULD. fat ve 'lI'.. bn BIt}"" mLlJle"rdiT. .I!lah.a ~b ~ 't umht !b, Y1rL11!!bilyL@u, I»It:"rul,,11lI'IIIJh IItlll'lUl 1 Col&J&· hindc (;BAli).' tte nlunmlkl. brnd.uJ tJr- til Llhretirmi¥i~l>Ii1oon, ~ """[lit .... 1f'IIl. Ba.r~ bir mu;:I IIhdmldal:tl'. J!&.l!Ol', bunlJ;.lI 3ll mlU,m palltik .... 'lwirJl!I!I' ciuJ lt1~WIlI an:lhP, wm .-tDurinl!, ya~dJ.K1 hir ge!;pllte:tir'! ",juir. 5.t'l'Cl.'lI.t S"h'$Il1i ..r;, ..mnl:ut. m~khr.pl&, bu iki 11110111 ~ bllc!Dm I!ltl, ortlt,n n.t.Iln &l.e~'h. Gqlaq\;1:&. Le.1kID• .!til-yUJi .In- m;"'(j~lUlUDII ~ ri.l' ii.dl:lliaJ .l,. Irn~ ~Ileli: _ ':1<""", ,n Lh& ...:lJi.JNilllI d, bi'i;rlll ta:rllh!i! l!.bam. ettt, 'I'~ oCI!l~ha[lb DlfJn.n ~bir ttttJ [, p!"'be k&l'll. Ilij"l~ bir du tin .,tirmeni~. ~b1ibli olsmtJ_. bir ~111 ~in ,,1"1l ul!l"l.ll.lLi!;nu n.rmu, ru.md 'lmlummlarl 'I'!I.tII!'Il al!yoh nl, partlr!: ke!!Lo ()!lllrHll: sliyle· till'. fu IOJiliY"fti ......r.:Hil UTIlI"1I tArl!l.nM )u,lkm bSr iDUfi'ldele mirti. FU&I: Stalin. lafol~t.itr \'e tKi 1 bir ~[o.Yt~ d"ll'IUID" r....tlll.". B.1;llmllAlllt i!ltll'lli. M.ii.I:.u:!:l}h: se· sanndJUJ Jratledikll Ki.ro!. ~blr m..t!,-ml .. " II.r.,,,.I1Y3o devlLlJl ,~,lilo:'<lC' Di.,ll1di, t~irin.i etP.da. YBydJ., .kllit 0 rnk 6Gr"atl~ .kcUeld:iflc - • iDi b1Hirrnirlir, .I.r'klOlbir irtica hlJirJe geldi, li.uu. tinnc !I"oluna lI;tphbal'. ~~el ]0; e!ce ,l~ U"~I"~tlmBil I;'",lak • ~''-'' ,[malinde. bunu hlcip oil .. tt.l!kntlb ik.l ,1ru[1 ...in :'I'!!~ ill,... DIan hl:.i' 'S' Ur!l t(;ri1n1! mdeden aHiLhh i!lyan1;n-. rl!:ly.k~· rt ),.p,hru .... a ... lal"lo.l.nll; ..l:Inl'"llii... hl!lii1mrt!l IMI, 1ID'I'In. g:a.rpteD jfelerl ber ~t.)"IIc goerllik \'8 te ya'km bir bllh:rana Bellep 1111. if ~t'II!1ihk g1l:nn!!r1m.ll!lr balt:k1nd:l! duo KoyliJtere Ho!lekHl rejirnl ~l1rhOilll.a1r14 libijcodi!~e tnLl.lt~Ql~{' bi .. ilLllm talb1kJJla .EorlilL tfl.lbkk!! 1II~mur ",dilel:l kim ~dJ" B!l<p, Sm.",},l!t1.e.rl.c., i- ~I~I" bu n~Uq:~NIr:nen'ul tl;[t\i:l. lil::~" "'~k;;"~:~I!'~f. lim. &BJ.l'iILt 'Il'tya d1!l B.1I.hah.n.n •. dll. Pa.l:t!DiJI. lDl.c1t'1'CoD kfI'ilWf m~· ,cTilmi~li:J'. EII111i, 1'~ y~I<"Io.(l''''''1' da'ki bil~"ill;: iista.dlnnolian 1:1'9 qllru ve o.ye-si te:v.kif I!dlldi, hu' I""I",~ <l,,"nJ,hJ1 ,]j)~rl'Y:ll. Il[rm[,m;:-, birlli, ,,-mJl, hi'l: 'birW yolrlur kl, ~UWl (]:lrildi, ml!!cb~ri ~Jl~ma .h'I~ m hhm('lrrin" • ,'ri'"",.lr '1'011, hll.t:. bit' Run I~Dm, cniiWI!III.l!ih p.r- lulmpml. 1liI11derildJ. M"a'nliye-l·· '.l'1nill!l II 1'111l1jtdiblLl .. ~1.ru. bin ItIlTlIIIBda. e~ek~ 1I1l!;i I!I lenll b«,1kWnnnJD .,nUl )'Ilk·. Bil~ Jon h"-I~ •• ~'__I •.~ .. ~..11.nT t. I 'II ·_1 h._ ~1IUl.I."""L _.1 _L" .. ~l_""l' ,." Itbllm ' ell d.aIma 1Il'limlrilo ..., e _ty ... even.... md..rin .. ,." u;rlnnibllk ,fllllOJ.. Ilduguna I2I1i.n buillilm. hrln "Urntlannm ortada.a. .kal- • b 111' I' Wnlmaal Uliulq, gl!i~If';'1! genUjr no mU.unn .. "'" 11lI:!'e«:tlr, EDtel1e1clUel1e:r blI! VII.%.i)'cttdLr, le.r. bir 1Ii.~ billa. gl;!!£iL, OkulJarda ilpOI' Il&na~ liDce, eeelIi fAbrilra di~1'Ie:rl yt:dl d3Jrt0lliD ,emn &t1 ~tetkrialo Birl~ifi.k A_. lIilll ~i:ii im I3I1b.llhiD; leO.,. .,'"1 ~11::mda.dJ.dJlJ", Fm .. Gmllt, P lili.J:wl r:nerik \1" ~lbkrLiii ~E!Fe-k .nJdlk tr.Jt!rl: Ill1 1i .. U nl".11>k olrnlllLruWl lan !lloildE!UI bedblr]e:r ... ",ktHe UPCF '"dl rll ....Hmllotn;;mI>liiDi ,..o~ ] L&rfi ~1'1J, tn..t.'bikini em l"I!t:m1;tlr. UVD. cnoed-en Ihbf;.r etmekil:!zlo Pollth'llf'O'nm gUHUgD. YClydma ~idrn 1ru1•. i!ll 'II.l~rp1o; iWlil.I" bll,J;r<J.iIuktl5rt11; .. b.ut iKlhmi.ilen. b~r pDUtU:UlIU idmdfJ.i.k durdurmuJ lIIS,tlr. baog] ~ t.!ivJ[[J' edebIDr. mx. Fa.k.a.t "_'W}'II!t di!ii'llJr!:l1!! !lila!! ~],II !~.u.y ol~litM"l'iDrlelli PutJ, id.art!dlni. d..a.ba LIn hlc PoUtMlrQ i.el1lll1 Rlnetlne dGne r.u1i,.. .. ll.f. ; .:.1ttll kJ ~bt,.,.b,n, • llul'N.l.l.,yle:t wterier. F'arll..DIn ~I!:t ,glu,"" ~ _~r ~ li:1ilNllr U1IooII WJ.l~-""", GikulJu eyaJet kMD1!c&L, hI:!!llIlada er.J! illaW. BIiI w.m' '~ oflam ........ ..,w,lI!d. ;u~. l:il~ kal:laJat blll'dugu. dlrekU!· olmd: 1:UUl. ~ ye ge.lE!l:e.k I'll vui ind .. n ~bl.I!::'. tIr, G ~ IAbml!!t u.ltIDik .k.'!lJ! ~ lUI ". Brb.1I: Ijut.rl 3]. multi'.!: 01[1'11'11:,.,1 d ·",Bl. pallID tatb1ld.i:i. '1l'ILk', 1IJI.'C"fI tb ~ ~. IIIIIlb.:n a:r.... u:u!. ",,.--no& Tiirldrlll 'h!rln dJ!'1d hl!r abUhtlan Gnu .omm rIin!.tC1 'l'iBf") fh"lJEn leTb"b ..ai!,_ktrr.

r. , li ~i Jl.;. C, n, P. k r.r;T't! • diln Bu mnnJim, oil..illlklaD van!l- ' .... lII"1 .r. 1- 1\It~. mill,t k'li , P CIl)'a kwT" p:rnildi.l'. CilnkU i'Iou hi (U"I C. II 1". Dr. '. 'lDplulllidar ~il.!lU t 1')1":,,""'" II i.l&J'e ~rQ.ltmdlLll . r Ii r 1'1,1 mun hmrulm ...'Ida ,:ilillltoJ.ll'" b'Q !riWt:l SoV'y~t lJI,!~yhtan bir h.:. "-'1'11, lHlIulI1 B"lrJf!IIl' mOl. Id (l1J- i ar t lnlll1 Hr. fuliy.et mutlfiJm k~din! g.Ci.IJ_ .. 1t t,u,rl' h'~I'IJ,l"m"~ln.nl.... . 'l"'lIli f1 r 'fl'.umH'J1 K"rim (l"k:ll". tN"!il1' 'd('d ir" Bigat R~l l' ",,G, H P. h!cr l«!oC!.!:,~" I)rmall a· ko I m d !.crIll! Dl'l'tzIl1 <;oboe.p", ,·.a,,'
~.

dJt: ttifiDi cak hi 00<:'

~nN!

kUDgrC"51 yap.ldl

"l'"'

OJ.... '"

:tar

mDlI lollnd
An.
_ me~I!rin.LO~1II m~

bp.Jill1II1.I!'IDiID
• L'

II.~'

I

Imhn
-.

-J. 1

etma

'1
~

(8

r.m....

tm.U) _ ' e. um... bcyAmIIi .• II

7°1"

eyUlxi&ll(r:: lim _, bLl ru.&i.1:u' .... ~1J,. ,t:nl",t.b. DlHIJU:r edi.l.tl .Ii!lai.:le fi;lr 'rlI .. tn"!~ il.;Yol.'C'7t;1f' r:lTI .. 11-,,10:,. Iii!!' I1l-!'1"I.D1l1!i Ku"1.mI. lmdLt" Mtt 11m I rse.Id~. lJ.Itelerm bIJJlIm.Rem"-ll BOl:tU,ey1fil 1fI, t.flr.!Ome; Il~ dm SCm:' her !n!Iem1lfi:lB FIIZi~i{cl!:1 r", 81i .. ,l"roJI: il.. li1jj'. B"p:,.b,,! 1>1. ~ ~lll olflCJ;!.ttu·. mld'm, lP ..l tadil. t ilih u t~bdjl _ k do .tmedim. Ie-UMl)lIkri: ml!fhllm·· MI'I:I'l'pede yapd:ac..BI. ~ mid", ..lcBil:Lll v. r... l.aJJ g,ilmit. ..

Htr B&k len tunlf~

'I':I10;~~~:~ ~;!
M "" ~

U

De:IJ1if !lin, pul.&:milOm JIIU IIiil .mit mElD liP dl!bJ'lr mlltll!fl!t.Irir FiloUlf Riu To!>'f' hikel~lvl! bl..no.mn mmRlllI yaK:1I1' filr, I;:ilnd,'" 1Il1l- ... Id Id,bn.ll,,1 bcia ekl!lIt:mI!YIII ~kll1l6.~b['. ---,~-.. u.~lr...... PD!otlul. il:i k.:rde in tl.an. n fiilal' iJe 1'IIhlitca Iron\! Ilhllm!. 1lnIId. 1m anda bndi'UlI dkeletl dl!ml.dc:.a
o][llm.kbll'.

r&l!ut ~m.ektealrll!r. $imdfr!l! 10:'11 11m e!lr.., nzlfi.,. b.aII.r.... PJ:'It" dm.r g.!hrimJ.H.~ ~ k~ Iitomo Ltdiii' dllM' IIIE~Po _a'al4Hlt IiiFil· u ..lbg lliariooo ~ ~ 1111k-dl "nmsk J;:m_ e'hllyt't: !lm_'1= lind. hill .;; ~'. em '11'10 11 mr pi ~ MiUlo: .... ~, q. tIr. BWllaHl&iI 17 1 g.en,. 'ku.r3r. nl}l'nlmn ~iIl1I III4n'D; pj;"""'_1 .1. ft MITlt.IMinI IIIYIWip ,.t. I'EhlIyd &lUI ba.n. 'h.dLD:l.nr erkeJt 111 .... !'Ilfi.£lnllM1 rll:l I " ... , EIk.IIIUl ~rm" ~ ":fill&, Bir i!JnJ:o..ijOrmiu ~blI takmL i,1elmelrtedi.r-· DlIWi!!n IiIdl,.:h1lr S-III"I Mlbk--. t.i.o uH1 n. lnn- .... t.li.&I ..,.ru qitllkt. l~. lhl du:rum er ek !j(lRitlt:rl I'P dl)j~'" !'Iii _;turn I'!IIII'I Ila.arliU". tutul.lm.Y n wf;n h.n:. n-rnoW. ~IIJ.I'II"I hl1f;mn1 Ia'll'irll!l'llli. d.,,, .liUJI,MII< ~7" m.rn,t; pla III- mtDmWli ebn~l!k.ttdlr. iliI!d1 dl IItllnbiln "",I Id rl) n.lrlr.)'l~im, J;-clilf, no jboJ,'r,. 1:.m..... B* :J'omlL 1lrlaAlloNl ll~ KODy.d..ll ar.d lfJIllrlD<I IiIIIItlold I, Toibioli III. 1.1 DiD a)'DlIld.u..!! K;i:rubi mw II milll..... bl'ftl:ini Nibnr, Iii.)..ruu tMiJoli IIIJIIiI ,.,. llfiru)'fll', ~n ...~ Ii:ln. r...rdIm: hiLI', ~I ih... ·11 .71"". ILlkI AnkUII, ., CHu!lust) - Ma.lle. ,.. .JJ...bt .• I'gi i Jugiliz: .... 11 _tan _.lI . --, , KIIIr.un· f 11 b"'lko. .. Iisll,nj,,,urI . 'Villli, Q,!loL ...i.. ...I..nh:rl .AlI.Ih W QI'l', -til pede ynpU:n.tU l!gat'iI ·tllibrikl8.B! rUll!I ! Ken}'&; 7 tTtlI:1Ol1]a) - 811 1m.1lJ til", olIrall. I. Ultkl !,;Lo Tekd Ma.resl blr J\.menkaa FJIOlOf R] 2 Ill. TC\lfi;,in Llml.BilmlZIL. gdi:rileD mnu( I Oli\lc:U.llr. 1!l~1'1JI III tIJ.11 BtLllcl!!vi u'lCII:I1l._J:ldlll 1m rill: hmulillil bud~. H. III f:lllII:IltlnJI )'iI • f1rmasUc lI.olll4IDllY{l. vo!ifimJ~W. "., AnlRg.IlLII. 8eni;lm~e ;firrnR tan· Imhb.ti lthal ml.UIIU !L:B.n8~'~~ nrgilll ar;IImIatLI', I'll!! ~g". 1I!'Ir1l'1.. 1II1 III '1i.1LI I1rr. tU:ldlUJ bia!'al'lEuuLfl projel~r EllDil' tn.t.FIaI hlllolklLlij;l.l ylJ_uJldy, JIll ~r.t. i~n..i"cl." liUL1IolIImIM Sergi. NLi!be.t Il:crmekt{"d [r. It".dil"f\l'Jr.I JI.;.i P ymdlI1J.k BakanlaK1 I:£i.nrl'Lnd,u"\ k!ll!l.trlluJ8' ~~1lo NiJmulliII hy 111001 'IlNld.n.l.a II SOlrnL fi!"I",if II ~~~r~ taEdJlr eClilm.ll!itlr, F'u'brii<anlrl. hi, twOfti!1' ,. tml.TI ..Iilmoalrt.l! 'bill",. 1.1 Hhl.l mlllllln 1I1otlIIDi,tir, L1m1Lm'
Tl'ltLt.rio, if9di ....

~Jtt<":

L..I"IIJ pU lrom:tlulllo' f.yrlililanacak blf'be ve .:lInd. nirt, hUan'liolJld.akl uln!:l., BW~· n,.! ),Iplrtuft M11,1 ..IHell QIl.un d.. h,f.c-dip Ilh Clh'1l!,n.a.r,. 1;111'11"1 I.ill.h II]' ),1" •• 14Imlftlo "rnull' al~l. MBrh.JIJiiIHI 11-1. (l(1orMn I......." haltl an boiYIIoI!MIl'tGlJ j Irm.K ..... toomiAiamn ".. llttm"lrlir .. Iilm elm1-T .... flll, Jrr&lli. ile:11 HI" ]1i1!J' d ... n..a ~1 lilt • AJ.IaI'l; 1IIm(1J nm. __ b.lu.tlo;tTlnf Ji.dI.I ~1l. Tlll"IIIlQ"IUD 1,,1.d..."'q·"Ll&n.... lima.nl .... till. DiI. i!.llmlaf[!! I." IltllU! .1 "" 0SoL! R -11, 111, !:Iamlllr; ,1iII1I lit LluJIIU1.U.IJ>d. 0 ,,,11:1 til . i,lctm ; lfD~l mllrludii"i), Ofr. • I!ii,h ~Df!I,I OIUIJi'id[rlll.1 I" .. bl) jIll: "amUllll ~ ILkI' :n .Itdi),lne. Im"""" J"b".:1... l'W !lift J Ili. ..12. AJIIoII; nllmil nii:nt:rp .nll. bl'd,11.l'" m~1l n lioiJ; oci. r. ai~ I ",,,ilith k· "lin "Ijnd, '1111 'l:tlr l.iI"ViTI ,II n1 - I'iroeda 'b.l.ll di!ii,ildiki r ,. pmq\u. lin' 1 :r~ Inlandh 6'u hllld.., illf.an. Ianni 'lmhn', b.Oisl.lkl "Q~T :. .... tu IIV'II11 1 n T.,Ili.-k]. at: m 1_ I p; Uww m.~;>T1.I" ..w..L 'n p 7 - ... PI!",. ... "'J'Uor, IGIottlI!IM 1I'Il EM _ GIII"I'-' IIIIIl rm ill ¥ • If. , '"UY.i1rl bell TI 1::0:U..." mL..riT o.l.o.rok 11"1",,, ilk ... (If IIIiHifflj!" lI~h; IIt"bI>J'tI ~II Mllra hlr .tal&lllll. tlJ It, kIr. pia,1J ,.... h...il,.~ ker .I mLI'I 11IIm .. n I.... n un;""""';t liI"rin ~n ilIllt J' ..nillil! IIla~' I1lr blllkl. k&lIuI., IMf'fvfi !l7t.m •. a-i IIiJo. b.oku~.,., 11 Ii IIII.ml nucdl 1:!1..I11ruIiiire.llrullri u.mL!L~ II illIJlkl ~. m,,.,j D" ],j r IIAlII' 1I~:rlod~;'I"J<i!ir. Uol' m..J'tJi1::II:.o.fJ f_1eU,UIi ·1I.... ~l.Jrlr, I II? ~m:a, 1lD~aIUr. ["It.riM,. ,_.....t.itdiiiA"rl'lm .."J"ri i.ti'oUIA <..J{lrui,.~lrtir, "'D, m.~j"' ...... arn"Io:l.r Il...nll.ll~ iTM1h-1 Ci!lldali I.. 1111nllTI~F .:IIr& uro:w;ldllh. d,qilll"lb-hir. HILI'. Dlot!fl' t,a. .....rl...." ),.lrull [.o~n:Lml!ll]<! umko.J'l!"u!'~:r ;rll.p.!ll.U .llft-t;;, ....... , L I .... .r:i.J:II on t.aru;ilat. yw:jllln I>k-onil~ .... m&:li"' .~h~II.ij:I., fIlol..kdvi b..,1r W- obir "' &'11Im!1 HTI!I II;;;I"F-IJ"",;, 1 nnlllF II... _li.rd.f ~ YI1lILIJIIoml'l,ni" uLl t Ii IlII1.1I.1il t.e,!ldl n.. i-d:rull 01mJ',1-1 h.l.J1r ;!I'l)iUIl illli "&111 IIi!; ilt:i mtw;l<l.,.i ,n<lur: I;a-ririR. M.~ ... m "t'lilleril!. di1:Jnt :lliI11 fJ.it.im BehDIq.II'" b.oii;!1 ltk ~tallU1la:l' l,ilr ...., bgkok mLuni ""I •• Bulll"l': n.. r,.l0:0r'''. \"I ."nio I ..m 1[,111 IIi.Il.a.t I>lr{Jll11iM, .~m u ~rlo:<k olA ,.t dai.!t1I'W v. '!m ,rl 'ft olduk- nar.ifla RI,illI:r.i:m. 1",1 Inlra,1; ..... ria U'Jln.l. "Irull.n.rl. Io.v:\' 1I.~h InrI p b I miii,."ili";.i iIIlllL l:...cllo l!il...rIL!t.l'. l....:Jj"ln ... EILIiIoIIu.ua.t11l &&r 1"01. !lllll1 ~;ci n",'''''', 10:",. E1Ir,itm.",I"fi, b,th 1,).l~rI liil]" "nl ..:r }'"ri~., 1aD& pm li""-Irt olrllll"n, Hnrb .bol, j. l"rill'"l rnrlll.r; 11110111: lJtr]nmll" l1"f' 1.1 r.Oj"Y i i;."r;l1. lrllruhllll tl:jf, n .. r L.a.k ... hIIk.i1ID~. '1J"I':,Ifi lit, n1,. Ii, :rilll.~ I", m nkul" , t. l.'lpt k.kI:ilIll1.:1n .o.l'l<l!<J'~ tDIlik t •• _Ili dlli.rin. olrallan, >oIIt"rinU" II:!, 1 .. Ilm , dell l~tU" m"t.I.t~eft.II: ,,1111 rlm:a.le i.. NUP ..... "'"["C .. kull n, Cflrull. rrt " .. I.... h.lll.:t.nnlll ],arnnm", ;,in- ~"JM11~ ..... It!,rm ... o.'kllo'l'!1 IU ." C'Io li";l ii;Vflttr,r.IlHlri, ,. 1l.tillltl ~ji1a dir, flu ~1al<Ii'r IluII ,nh,.: ,Humy t .10111.110; ",d;ll.lk i.. lI" Hnnd ... ,.::IJmllllol ]"~'"' u 'JIM kimlik kj,ii:.thmnm I,.r,!; [lMII;I nlm.llft ~lr IlUtull:m'ard;ln lnillld.rL"t - I'tllniYl'~ HI rt.,lrn H' "to .!tlIlr, Al "liy., :fg..,u~"Jol,K"" DIGr· 11111a~oI:'r. Itlrl Ult,II, 100ta ll-iIilflll!~tl; .&..ti ... I...:" ,.,t,-d~r.JI" 1<' llJlIklLUI. I nm..i ~",r"I'",lI;le _yii:rl. -jr;,; f~l'ah!n~~ .. Ai'iH.I'I,. II m rr.diU m<ltLir,1 k~ ,,1'111..t n .up k AiIl"kall"ud.. Lab. luUD-Dan I;Illtl ..rtn~l mun AI h lrm1l lo'Ii'" YiIj h..,b m..td"~. rCemiy Owten:!DCil" ",r ... mwma.bo-r m"'I>,ur ..,. IDti I.II.bll~mdL·" b"I~1I bAy. Ntll'lDi "Ima. ~nll<'" ~ r4' bil. 'kl:u:!'l1fio0forler t;'o-lIIhyQ[' !M.k In_I: - 0l1li m~ Ii i~,Btl! anJmrm.I'I" .,..l<1., ... r,l'f, - &d ..u LIo- .iik.liilt: ~ 'I'~lIII -.i:nlir .• d,. Ank&ra, 'i' (HUSRai) - ~chrl· rn,., m~,f1.i ~Tti in. bit ,Iilmi,!tg,. yit b.ibil"rli!'l]!l • 80)'111 " .. pm_; ,.iI1'fImimI! otomobil }'1Q arlmJ ,. *ill l'iI!I,n IIlllrl hlll&D bir Iui.r.mD.UD. Li:Jku . 1IIIlk. Ie.atl& dDldllrrM}; " .. diaa, n~*, DIIIII. Bu II,.Hlt II ill 1 11II1II1111", BUllIJ.D netitesl I;Illiorail: ehJ.iyet • mnlt:l:. -....fa dUt.IJlcl:. '1'4! dial ••".l.n 'Ianls.r ;;ogah:1I1 ibr. SOll gU_n- iCl!I"IYQ'.lI IllriUdytg '" ~d_ ..tI [4fJ!t rniJulm.i,..li t..hookkni[ il1fOCn'" tah.ri'. JlIoPa.mo.kl;ar. Al.lah- Tu!1' - _III! .D1U.r dr. lrie ebliyet aluiak 119iOMr ,;ok ,.,..." at..n 'In !Jar l1,li1,11 ~rri~~m.'dU:' :O~I- I1W t 'Fi 1(uilntLaJ. ltloul'lll.dm DdiA ..... luziar be1ed.iYl!ye mil· «I. mllllrtKtr. !:!illl.dl bll' dIo A!Li BiIi II. 1lUik'LI..ttJ:J'mt. iii. amm Ullib!:Ju hdl.
IiI'I:

Uk 1iIt;lt,.r",". hilld bir II'I'lot 11<1'1rlI1' Ilrd. i<!IJI h.rlik}; !le.1' "'" 1ILI1.1l.J1iui.1 '!' d. 1!).Io'l"l ,,1.,.

Mg

1>15inD ·m.umn

"I<nn,.

Trf"II'I~rde

IC:Il:liil lilUlI:!l

~I 1!iI!'illJ, ~!IJ'O'll.flll. ,Ir mO>!ll1u1 IlIIIr.. m th"" HIli iff.ntll 'si!II. n M~i'ln:l"'d'LlII' biUklUbl ",. bU mO~o,"'l. r,1 1D'!lO. lI!o 1I rrf'l 2 'III '!!l111II 11I,in! ... 1m: '11Qi1'IIJIun J ·11!f';I.~ln!li n IJ njj. lun :i!Wt:tllJ'u I-JIfJlcCl1 IllUlI'C'lII1Ij'IVor. I'D lilt UII'ID b!llIlIol'1tl.~I" "1'1 !lzilrlcrl., YIOIlI'tC'"111'llOlltlJrm;;lIl 111,.11 !Ii.L~ rlM'''LI, I;y UI 0!1101!1 5111'1 Jil rdU. Ilu m!J.todIt reIn til' mullil!! d,j.l:,.1 f-.I. . pilj; ;ml Ull.&111 I 0 "n· dll. ClnUIU l,lIIy.nlarl ·If....... ,.&1-1;1.• Ilk «I T<afall1l1'"l ,9l!.1II1nJm.!o, mOm1l.1111' II1m&1ImeJI a~ loll' Jk !#1IrIt!rilOl dD' i flUI Uyar; 1!e~1_ IflI!dJ nr[[i':OI'dl!l. BunLo:nn I_ 1m. 1111 111111 HiII.1I .r.ndlnlll ~.II~,i Ill· mtttl1 ~.,..f'.tnU. iii lIr.imclllJllfl llildllr BIiItOI D.III"pi"iIl'l. nUll'! AIlIIIll'r9l'lmr.:n IDjln IdUIl~lImHl n R,.tlt ,IP

,1"11,'1 r!ll,

:I"

I;lInn..,

d.

Y.n!~ll

..

I[~"

,..1.0

C!I'' '

ha,·.

"Il'~. tml.nmL

"in

u.

.hJtllli[lL1' .."' .....

'Mtilq

r.d••d tlii,b.nk

.,,,.rt...T.)

nr.itli

111011''''''' 10:1""

Yliiil

halLllUl

I1A1l111 FaM'.-<fji",

1Ii:.-

1Jl",,.

IctJrlllOl1 .ilhAl. ma&n

,un1arrueDlll(,lll

,Jur: 4:17 tan ..... d
toD

&'."""f,,.,
ImI

Ir • •

Hit to!!!

,un!"!..,"'"

<t.,

La,. 'JI>I!nCl!.re

\...
'* •

II KI~A BABERLER

r- ......... Pi i land -----..".,

1.,

Ibr., JU1I- ....

htolNIi • r.i.1 17 tOil lJIftTlt,... t.l>", I!i1l ItID '11 IIlIoI R~. Dr. "ah~ ~rim GI5 Dll""" 81)(l tcm mgbt.alll D9 "...t..~, KilltD.r CemiYli!tl bit" ~"'jlIIlJltl y:m Ac.kJl.rll, 'I" fKulI'Il&1) 'DUn k"'~lD :ll:1!ltanlW hIi"5~ui.r~tt<ll1loIlVii. no !:DII ""1]1.1111., ftIi& pr:rdll opi"";.-[, !.Ii .A'IlIn~ ~ml.L doJn! I U <1. 1IJd~ '!".::: 1m to-plElJrb dan S"l'Inl Cllm gl!CQ 'li'OlatlHllll Klllrgt,h klly(lkdo l1!lJ.l. mtH.h.II..lIBiI I)llnll,tmr. . t!lllo Imll d,,'..b,. G ta-!I uit IULEIl.rUo;, burb3lj-k-illDl II:I(illllye bH" tl!L~k f\ecl blD:' ciPaYl!!t 1!lleIl.IDI~UIl'. Ati K!!J'"III"tIi o.l.o.d.. h{I ,ir"lu t.m~n-- 800 t~ ,.lllfllt ILmD'U'llm, U (011 191 ,Oicllo "'" ~'j tan ~,,']<ll> Eli! A~ meS-iljJ g5m]~rilml!Jlit". d.."io b.o.ttl. l-<II[ui.,r:I"!'n danll1 ""Hlr. VII Abdullah Ei-iW.!I:ElIii 1Mll"~ Ill) .trn~. pr... Ji1l1l r (;Ipl.an'lldu Ttl '"k basin II b.' lId IuIrdi!!!il 14 s.@c.edl!rlWi DlE' 111.1 11 bh)B sayan 19 G~,c:ekondlu illkokuUlII D. P. KLi;:\lIqlun.. 1m"..ii."llJo ~!ll Tiirkiyl! i1~ , ',kl'!l:an 1iUll.'l' It ,djl1 m!Uli!loI11 ytl.t1lnil:90 aralJ.M 1],' . d'.'!l.. . MIIl.! ElItim m~.a.cril UTlr.'i;. 'lJr-..z, IIl.C1Nik k-<lIIjJ:r""u 21.1 1.9 L9 puac !lu. d.Il!lI1 ,.,In b!J.giardan :.b.'9<1!tm',C1k bnJ.IID1I.D. N'w'-1 ii.lhnda bJriatnl I jIlin_liB], nITSI!: dilo X..,.,llfu~iIl61le iIoflLmuI klJ.J'lII'nJ • alii l.a' !J .III KlI~'ul:.p&AI' lUto,k ... 10l!l },,',.. d..a Irocak Il)k .... lli-. gee.]lIuw. 1mn.l'lli! 11lllit 111 J'.I1.~ Ka.....Jio.l'm Q ciurm bnlrm .n-.oIlUIl illlllluhD DUll bi- ,Jill C1i~ Ka.llkiil.li..D.l.c. I!'.! i Bd'dire Relll lit tin k tl..l lSIdO Ii.gal. 4a iJ ~. ~111. "p,. Or- n.I. mea.elyl it. m~pt,1 .,lmlJdD:r •. I1Ioi. I~rinde.n Abdurra.lJ:m1Lo 0111 slI.1 _ I!fJ 'P I!. 1I1I._II!I!. ;I.e. rm ...a 1alD7" Y'Mlm.Iert. I n MifUI [Ill ~lIl: bir ~«{!lwoniloo In.li:ro • s"re.. m...Ulm. BabDbi, l it ~ h_ ,81m], '!;'e ~yl~ ctemi,tir ~ TUdtdIJ'. bTdellB' ynkBlilnlml J'&lt..ml4 YLIndI HAlll ~ , ,.. ...1- "luo ilkol':;IIh. I!!.cihJ I bu uti ~bnhihll.ll. iU't·. (;pi A1:.. leI" ~ mtilmij'l!tinl! uymu§l • Va tllhldbta bqlIiDll'ID.I!1'br. bl .... lII...... o.II!iy.y;. yvilini ":r. "!1ft.. kQ.d. 'h""liyl£aIfW. TV ptinl.:ra.i(i:ir. r&bi.l MUalUmen ~ml~l!l.l"ihr•
Ar.t

l~'edigi

&ci. ctUayf"t

..a"11 ;film....u ".

fllo"'I, 68 tdD. kublkr d!) k"lliftlm, 216 L.<ln D. '1"., oW tOI1 1"11..... n Hi)~~Dt D.

.....

J

I

n t 6niiye
mf'l!lllilj

~ij.lld til .... n
1[:l.nq.i, '1 ( 'a[..:D}:

0nJ.

TlJ.rlc:iye Cumhurl '~1Ini.n. k"lj.JlJ,= lI'J.!!".ntun lli6 inC] ylidotlLiltl il. mlilDDSI'bI1U}'h! PilWbln· TUrkirl!!

'*

xam

*

YAGW
Yuan
rom
nl!
~"l

'Llyn]. nchri, lJe:o-eHdtbe.11l1i 'l!M.lIiM.l! JdllM.a.J.e Sul!b: V&.d.Id gilili!Jtml.z ~11~ M pl!.l'lil~ p!00!t .sa:rillyorCu. AmI:!mlm ~ri bl:r flreDl Ill·

0. ~1:mcU tlrmflll.

~

1L&.d.J. ~~

1M. sUr.tU;t.a:nhlLdr..a
SeanI k.o
J'Ili!'Im 8.

oltum{ll'o
btr

aN

J«,1l.:JinnJ. !l.qm.l1J bekllJ'tlL IIUIUIo IiM'Ildl. Gll~erimlIlI

kOfil. KidJp

be,

do!"-

man zaman lmIllM u.i'f"flUltI1.
Y(JliWd ~rullly

F~rnllllde.il. hleylo
'.nmll

Flonl ul'
& bal:l bem:! IIOlmU -tu, Cil:o, afarma,k ilr.ere Wi.
Allnam.n. BLnlt!II1b1~ AlIlIlI. hJJ!.ilunll
=

"'lll'1 vo !;lkb:m. Ona r,\,1 Yl!billirdlm'!'! bdml:1ra d~. l'I'Iuka.ddl!ratUl.ellnde ~II'";!<:' oYllncn.kt.a1ll ne I!i.rluTflt.il 1;':11'" Ii" .\lin Ill!! \'alLdIli 'I'll beDim. Ir~m ... r: ~biliml. ~ci, n 010· nun Jleuerc.lnd'l!!"~ 1J~ulc..all!lk 1I1j.."'1.~1 Inclll'illm OlJl.sn. gllm11!~ '11"1'11, fa ~·E!r~tlrdlm. CO" (!uklugum ait hAbraiann EIt!,]; 11 I, IIUJ'ldutu .. aId 4!vr.n<!!. bIt'" IHI . Ik (l1"t , dilollp 'bakma.dim, !",'mde hi. teo . I!~d~ VIrdl: AIII'H,'nm blr \,[cru.n Jl2ll.biIR!I. l!.Fllll n !Irtll'd n ~'azge.::ml!l!l.. lkat hi .. iI.. ba),le blr RI!)' !ll· rh. T ~.. IUle .lLCiYi! 5On.ra! AlEna, b'rdtnblfe IF'I1lIlD dgllll:mlJ T!'w. lmUid.J.n. 11:0111.1 tna:!:il hI. ~ 'll'l.k.it bIJ1.madlk. Y,uJ.rl1::1b-n r n.rn1..lk, AlInavt g~~1lm1C iilo~ ru 1"E'ld[), j1b:ll.cdc!D Vto daMn· d.uI ipm .. k j!!tt, m. F"\w.ll~lId~ !lIIlundug-UJlIliZ m~lrlI. durumu U!.1!'tek bu flJuim.cl~n "I'1!:.g~" tim.. Qua deoo uHmi Ul!atrna.k. III yeUndI.m, Yllrl,lm. Up&arI Idi.

bile

e..

blr gil ve:rdn.ln beya:li 1m.natlnl"rnJ nnatELR hh.· !l.mrll.t!llnm Ylrtll!l
])eJl ~

,ttlip Dllnldalllh: " - .Art.d! hilrckct cdclim! 'Soihlk Ml' &e!le 'b:krn.:rIadIrnl - Ha.nk'il't Wi!1iID ~ &II.1"'II ddJp IlIlIlhmuo. jl,o tarn.· lmlllalel "'ere OturdU!IL J;)iJ:ghita1'8 aulJp .. 1:1 d~bleolUm. .A.l"Iibll, unalllmk yol b:ruldil.BCr tbo 1wu ~\lkurIUtll. llRTlDde.n .1fe Belle k I I!l'U~T~l"duk. k til.(: E nly. banm pc!rtMlI!rilll a:r.IIYMSk AUnaya. .onium: Yb.IlUIIl!. ge-tmy Jllb;imaz m.LIiliIJ: ? Bu.rads ~'k n.habm ... Te~ leuUr !!dl!lim. EUarinl i"l.W I!n. ~ kaVill tum,U'II A&IIbc. DruruyOJdU. P'a1! loili lJIl'D.r' &mad.Im.. Yi1d=, 118.. Irluru Dl.m.:IJc Ij;io nQ CIIeIU dlye hEta.p rlme-k DU, lIonfarll Gllilcl.'",*
CBV'IlP'

h:tJiIl'if' A~rlll'lt'bmi'l'li. DI1n ~(. p.brIJ1~ hdll-I' ,otv. :rup wllrl&d!ht.n iIItyahd pl8.ln· 11UIlRl':Irla.dm:l: KMt!lIc. l!Ohm. 'i'''NIIdan &CDR, Gull1:fll"e!tr,)e!iL 'btl' trent! atlllYlP P[]rtl!ldr6 yctJnnl!.ea.k.hl.. F&kat (I!II1m ~n ee, gt! i:iiy! IIluU!lU .::iVAI' k(lylerln bl. :rtniJlI g~rme:k m!1'l!l'mrlyethll:l'B 14I~

kl

BlI" an.1lk uk&ta d8n
tU:r&r iMIllm.dlm:

p g Dil
m1

vudI

- Nuil. yeti:D.b:: fi.h.D.t llnfl.t -!Jail; 1'Bht ... derlndl!U dl!rtc. 41111,.11 h~r te~~lo

cln,l"

gtlrul:Jll'o'l!rdl

ft.

A.llnanIa

yIlrllna

glllllm.!dye-

llpmBmY. 4;1111keDdImI GJ' tut· Ubdbn.. Fl!lI:llt bll·· tum. Ab lftor~qYTp cU5rt nata bll"S.lI:m~m dJthn kaldlrdU1l. uygun Ql.aubru. di.i.§i.lnd~jm. Eel Yllell bi. t.!peyj, 1I01lI aIlm.UQI ld bu and.s 'I'!Iiln' kellml!olJj 0- Inmf!'c b~lB.dllf. lJ"dornlTlo (na &CD dl.'lrcoo kaba blr har' et, kJ.r I: l.:rI. coli: £"~rll.erda blIina-

b-sktJm, 0 muabi!olll iii tti. a d.aJdkn-"- a.rrJ, b flI d lU"idu. IfIIP gl!'n~ mm ~:rI.o. fLtiliruI.-· m.n-, mw Jlrni;:,'lIbnL abp d.£lIU

ln1.n.l 111tiillLlola lruc.aklft71p uz:uJl' UWl ol'lIgtiller. Nil Yl'P' i1;un .. NIILI Jl&n!okl!t ~~~ bUeml· 4u; yOrdum.. KaJbim, Iltll' bit' tell-· Rartilill 'Yo)lunll. dablio O. kcUn j'ilkill'! er:iliror glbI)'"Ii!. IrndJU" VIIlI'? Hayretteo, doni. ):lI.lml~tLm. .- Yal"lM fW_l\t kiuifLr .•, AIIm, la~kUl bIr nt',,!! i~llldl! hpa dnil-ru. ytl..rltdt1. C-ISzlcri po .. - O~']I ,•• yamDJZIio gl!leyim. J.].rDl"1iu. OIlUIl b:uJ andn.'id hll.UDl aUvUk bl" I'l'V'I.n<: 1{ll'lde (l..m. asl!l !JJl\Itlltl:l.n"~'li::1m. Gt!z;Ume, bl\,YI ,lu.rdunlnm. A RntLyt ~. hi,. bu 1trldar ~Uil:l!'l ctlrUnmcml" mn ll!iilUill. SCinra t('kra.l"' 1IIon.'tKl:rt tl. AIlOOnl I!Undl'ntutan.'k lrMl I-UrdUm. ftll\ YIl'klllo8!l. 'Tatll 'bit hli<!l!!ilIilmYelda. hl!le.il!ye I'i!IE. muavlJllne rn..'rtTadl1n; IIt'I~mh1.~~Ic. Bu l.~ -- MUslUldl:l c:4e1"Elenll I!I2:i!'Id. l ab1 dill' CAlllIIIIJ Inkrntj I. fJlIl1.J.m1 t."'l1I:di.m od ylm, d~l, Kn'ba~ltIlII. ~lllmmk hOlnul'dan Di!likmili, lma~UnJ ~lb:rnrall: i.bml - ~f4 b.ak.lnrrn.rdil. ffirlO de-. beDt bih:mctle aaltlm1adJ., Sonn dilmdular }"1lpmrun Ihtlm IIH ohq al.ddl btl' t.wu''ln. :LIava eW: - Sa.ad.ctlnll rl, si1.e bot~lu. o\blr' IlDl41'k r •• " • dwmn-17:U a.l!IllI.lIDUbm)'ILClliul. rrt"llt;: lqr, ~q;P vermll/'ol", n· :B~lml dlilr.!lt mukabeledl!! bu m1YlIl'dq. ~lIrnl"lI h,U. Nlhyd btl' !lU.t ~I' a b1r yo] hmcl'I.IID. ;oi!llk\\,.,h mtl.t "Irn:l~kle me",~1 aldulN bl!r G:'Dll.ltrt.;D ~"'ru'IIi ltutlU. yo!,. ~ II'1tlldU, Blrod... -nhll"O Al.hut, :kQh.~. A1IIUI ya1llm. lolrulrJu, mu l.'utan.k ht1"lt8.11 <!!o1u bfr IiY YlIIlftl'DlI. bli fII!:!ill!1 j ~ ~1z:I Dl l!llI:m,1IlIlI: lJtIyoo I, b.1fil'dH - Duronl Nm" d~. Kenlil lH:n41.rti lIJ1.teli.llt edll~ ~km bill' hlLlill!, d~J:!T-e1'tl a.1.llclim. Y"lun hnarmda blr 0.- bI.t mn.kI.!J.. Jr.'UeEi:illfllll 'Tl"ll kmo ~ lin glttlm. Yo d , tolnobll dwuyordo. _0\ UnallolD I 1m., bl.. t.tlrlll. IDIIIYRml!l'ot"'. '7:Lf1i)'lkfi.l. !le~rcQ riirudWI. All· na ¢r BilE IC,l:qbqllllml dum, ,. Amda!!. ao1t l1li

UIltilnda mULa· 1] ~ .. m:hymdh:!, Bu !!!'!tel:" Una, b OIl'll \l:mt~ 1:1 na IIQr-

IlDilIl.b.

blrblr-

f.qla.f'm

.. lla ..h:ll u;a~t".-;r"m". tuhlr, ~ miliUMalaJ. Dr. i.(,,'bm!L tahorll e,tmedlgtw ~ ... ~ ~lID l'iiillUln. hL11l&b vcra. ~lnnl:l:Ii:kll. ~Irl. ·11 be rim 1\.. 119, H..:!'~. a olm!idllml !ddla Nlp.relc: kedlm! ... .tn. u.~ "bu.!l.~1l1 n .:rPIl; ...... iJc... ' h.o..k.h gtIs~cr{!blllr.lm J..Iu-c:llL'I'Io. .ilI!! 1:i.,I&J:I1oI ,I I r. Aml'l. ben, boyle blr idd.lo.d!l. bu· ]unm'y;lC!~K!J1J. Zim kill1Ls1z blr te.VU' t.a.kmaw ClmEl cll!!rinlefHnn~i: 11Iiyctmde dt'j-il 1'l'1. BuDUD. Ith:ll IIbil·m nt dili ·of'lJ.ltl. ]j{'I ... i,,".'nliJ: rlrklrlk o mnlr II Hllt k.ime b£.nI 'I' '~!'Ild bUm.. Fllpll 111 b.cC1liY~ rdllml!lk IaHI!!, yor, hatt~ ru~lID1lm 'line,•• Se.vg'lnld tlUt!lnd!l. b~ln!! ~
'lIlInhm Eltr mUdd!"t 51lstu, D n Senra Yllmu ~dl!te ~1"U" dl'M-a
nAl'DMI.

TUrkiYe.niin dnDY. bl~ri~de gu.yet mtlb.im 1"01 Qym?l1.cll.~nn. PJ"P Ill!' %I'~ nrlL&lll.CI:w Dm>;"""l'1! Ii b:r
bBtl~
tC'l:"uUlI e-m«!'gtnl' m:ll'i C 11'IlUl v.or.:Io h1VT£"t

H~

Ke$an BelediYB Ba$kanl gmd n
HJIJ l"1P. Ilk D pt"G31', tl:"l1l I"
11 );11-

k. ~ 111.....

,'e ~

IMIIIII e~&UM d~!I'1Im

!'ttl:

k blr n!·

I'll: .rLell: 1nITC1II. Y'IIPLH'tI .. O!Ikbr. B1.l I, lilt tupl~..,nlll r'" l!fIf!! 1 Ill! 11"lL!:II.h1l11!! kad.a.r Bd.r(1I g'llil g~mll!r1l"'"'1 lib 0lunur. f1~1

e'dlt m~k. all:lllIl'-

yoktu.

Itm~.

e&m!!k~ll

aLdnnil ~tlrm~U " ~Imd~r;RfI lIedt}'Oru:m:rg va II tlill 1r.lmlnl0 ·mekhlpl~h.flID] lIrtl~ Ilnla.m.1l "ulunilf(1I'$IHUUI, Bdl.l ilIffedlDlI" Bqb. 1.l1rl~ h.oh!IUlt ('de !]I", dJ..m too. Y r<hmmm !. tc:mcf. ~aJlmmd.an once '10k tt!CeoddUt

£urn'll.

u'li"l~"kt'l!l 1l1~'11 anTa}'1TlI::.fL, bI!1:i.l prIll. Ilohp

"EnrlkJII

Devl t Orman i§letn1f~~i a Miidiirliigiinrlen

..tmlt,

hl!' hs;yU

tll1l'L }.:ml'l

.Ina...

oonufid ' ml1'Qbll1' kil· !I'!!1'l'I ... §UDII. emlii (ihum kllls! IBlcm.l.YIi Jt~[rl!l 1!.liTllttlm, •• & :nil IU':k:!l'lI Il/llVfl.p verinl:r.: K~t:L· l lliI. yoll1 lU:ortnrJ:e 'all' I"rk!!}!:ll! bu 11.I-:I.J.t'ajLIIiio ~ Ii'IO:b lInl:'~"!m. 113yl<!mI" t)'laaydllD, bUIll h'l \l yv
dJm ",dl!w ml ldink" JtE!~' IU!1'1dlml homurnlLlldlm: .F.lb~~· kI lloYlr... Sil!J Jrl!'nJI I'llmle M,li:SAlDIlo !l11m ,etme~ lclu, 1m i~ blkm
{D~tlJa

kafa

yorn1'll!j-

FE _

-

IUSD!I'

] OD

Japonyad,a
ils :'
aJltl:r:!Ya nl!l nlli ~P!1.mBl&l l1!ImI. se1d1f1. k:paMi bUbASJ;:!. [,onmdB., ~tllDlr(lrG~D gUn dE! ,i!j&rtt dtlgi.lnll; ~-' hl. )oW: milyac. nIUuJllC'. bbtilll.

3 IDI,$b,akan
bu haftal loplanlyor
-.

· , ua BUIgaristan
siyasi temizlik

,SAlAIr

p,IFlnCln ...
,BWa ~1IoiII 14'b:rdklilar
tUmRJI'n'i~rlL :Ltllp"ht~I,PLl'

AYlkla . I. • k'.

J

J:IIponyDJ1l..A Aml!rl.kllla g>CDtI'ifl.lli.ll, Id!In v~ em>mE! bagla ltftlmQlJ. I Dt'mi1ryollllJ'd.ki lemi:zJi .,. RUAy.-Yngosla'\1'III tot. lng:Utili!u¥l dll limmkt die. sOl;yeUIlT, p,B1!Il Tok)"'()dmuollkolc '!liirleminiD t.ullzlilQ;. i,ile .iilgili :l!;ol"uUiyor Vi i kli n~:u hazli' clup 'bitenl.rre tamJLmll II[DBI'tr LOlld1'l., 7 (A.A.) - (LVI!): hllk-ULS, komilulit !da.-['cl]~rtlld:1! bu1nonu)·.acagl dlrlJl.-. OnJara gore g=1ll'&l. ArtTribUlle d~rg'l!il 'l'llnlELn y.o.:mE!.k !i'llTli!Elml~ bLr "'Mute loiIr, biT bur JnpoD,IJ.1rI dl!mckrntJa.(br'lllllL La.iiJf: I:UT] IJ id!B.rl b.a.Lil ViI!'}'C eh~I)'et!llb. lei pl'.ut IIDl n giindf"ml bIlJum~.aIlI!', ko.mllJ.ll.m!.t'I PFp laoDc-mil: p!!:rdl! gtrulI1deld dibl' ILk ~mrtr~iJl bir I8.1ILboUl.jtmrelletlrtCJD .a.C!ttlU"IDda blr lIet }·an.bPak I Faria, 'l" MP) - Bu hllfu. YIII- menUckl'\;I("FI. Ikllllk (I,lRn :E'J.Ji1'g:rriEi Iilit muUIlk d:=lnild l~It'll:11t1:melirga}'l'Bio! gIltmcl!tooi.r. Cl!Jde.k11' pll:U:;l1o; 'Dle Inglllz, Fr'.:lctl9111 v. gir'!l'- 'l«llr. 'B1I1iLl. blr ytlkr;~kBul(l:E1T mUniznll1i wcrL 1J~tlIl'l Al'lgl<ll A.mtrlka.o ]I)] tllf,l!tri Ba.k:Im1iP'\ tol;l 'nn, iIIomllnl!ltler tll1'lmda till! lemh:.lllr n:J.uk("Ul'rine arB. memu'rtl ilir mi.!!l.dl't evvcl 111 &eSabo:nl&n. J:l.ponyn ile dllob illT.ltlALllcll!l, AlmAn)·a.nm biro Jld nm y~!nnd.tln ILgill!Dmtt~ mecbW" oet" 011\1''1111: AVl"llPIlo milletl~l"i aUf;9jni!J ~.rnIfiden de .... et:m~ktsd!t". Dev kiJdl!l ilfadp. I!Lmi~ti: Hl"r blltnnlll IC'L1D !d.:J.rl' I<Itdmhiftlll1l1, IlIma" nrlm.!\tnda dil~ II:IL Va 1It'Y" mi,tlr. J pnnlar. j'abliLlJCl hgalin kll.Wmaal mseolE'!linJn de mliDrLkil I.lr vr te~·k1rI~'I' gcDI!I mikflL!lt b!.' dl den Irurianlma.1l. rulh n:lt:tedil- va edll C' gl "tr'enlimle.Ur. pl'lI:un Ltm' Ml'4lir_ B'tmllllia bC"ani n1hu In!!lfedlllil.tllr. mell. Tokyo, Am rlkamn h.-m 8§ington, i (A.A) ~ CUDI- b'l' hU.lU]] i ten et l!lf'kUrmelerin BlIlga.r demlryolu 'll'jIJ yol ldlD1!~ miitiefiki bl!m All!ti olmlllIth'l'. ted F.'USlI): mllL1k:t siVlUli bl.r Ii~ebl yokt'll'r. rcrilld~k.1 temlrlik bareket1l!l'l RuB.... ,Japon ulbulliiD. }:endlal"i§lna1d Dil glin DJlJi"'WI"I '18A- t r12nm. rhli"el:;Iz.U'ktl;;o oihllayt da miUbl, aureU.fl ij'enl!iltmekb dir. 't;IlDI Al!bc o.n'l!. b~r Dezaltd dilwenin d&hH OlD!) -I h('!!' Ililrilld('r B.,'\k.lnl u- "CO lJIf'murlal":! yQ:l AlJUd.nll.r W, YUgosJa.\")' II" RU!I DLplom!l.lik mn",. \ll:rihlL~1 va.llidir. lofaamnli:b. ko- ya. aralllRda bu.lu.nom ml!.liJleketi(r tarar ndBn ,) JlIlma.!llW 1It1z;a.rn tl Jo-apmLljbr. flllE'f bu dnv~t~ B:i}'3.sl biro m",nIi 'mllnl!l memle-\cet1~I"d.1! eh1iyetalz- do mlmsJ!aJlI I!Itllt~m.in' lanr:1m "'11 i,'d.lYi"JT. Bu be~ bLlrlik.ler I,rn..!Il.Dh .i.clL~on. \fi· t~'(! IIOl.'as! blll!lUDMltLn I::ilr ELmQiI. tCIlII it 10:;1f'I btr lI~for:1"1;ierl 1fI'['~i,1 tin d~ vardir, p, kIn ~l2hrlnilt lUll n.!:Cetmt'ktcdlrlt:l", 19l!! IIlDskt lie rllila(!F.l.g,. mll11ikntt.n1l ~-.urildugu d(j MIl.nm~\;t.(:dlr- Fil- m.l~nr. ntllrust ~dore:;;1 yer-le~I::Ii~ gn_m BE!'I'1o Ve S(hmllLr119I1'lll gIlgt!J1! !!111h mel,')ll~lndf". RlJ-"'J"Il; ilz;el"O PIo.d!~ tLJ.i~;:-ekttll". kendlaiot bit \'JU1hmCl dahll. hnl rIl~ek t'rllldlg1D!lI gill'l!. 1I'l; D1,mU:jI 01 ellktu: 13:1.1 U:ibada 11," TII.hmI.n !~Icr1 :&ka.ru bllhMD ,\\lm..iwya' poD.y:I Deo A)"l'l" SoIl'}'!!'UVW!1 bil' dan komllDl:n:rl o:a,1I:l·iejbi1:IJ1J.!: I!ulb yaPllm ] dlliilnno.1UYilr. Uta l"ln II,lInru::a\ tedibicltrl R'fuil.JJID~ ll nntila. trl.kahlM. ljimdlde etkl~rdlr. BUIIlIda,g dc>lan Vl· Tokyo clvanoQa., lJ.!.r deall IlImU IIlnskl~n. batlW~ IIlyDyecei! Id:nlm.m I t.ll"nrlM, oho: veya. bl.r !!Jey va!l'U bug ~lmdllynpml. doku.1!IJ Jlllik ,1I~'Ir hu lu.r m Ilnmihr. llme-Uyul lie lapoD}"B, Amedlu. .A.aJ;1~n i (Tddg.fil&l Hac B...ndcnl:z ~~Ill.l 7 ~I[Ll!Iu;d) 1LIIIk:erl 'l'~klldJkteti IiOlJt'I. C!IL yil. m Iil _ nemo'li.rllt .Pmt1 unlmd!!,llo tl!r_ d~1lI1.1J1l lliiuobfW. Iull-ill'l.ll bntrol IEdnI!'M1e~'k '!til! Up'dtD ~, liIlrun JII.I!i1u u uJtn.1B.1l. Y"Qloala,..,.. Jr.t~ lmm[nlZll'iIl l~ bh· bantl't 11:10. 'L'1l !li4rt ~~ bo:r...YII ~~'Lmi.li1i1' unn. Y&JlIlmlIJtU'. tull 1M~IBrull]J! ~1~~i".

lIaMgGe!~ a:~;'IIf,;. bU. 16 !!!~flJ dah~ IU'~ grllh. ijimdi W!JI" mmn:b, I1w dhlll". bml''Ilhl.D m,L!Mlk/,t!1i!!11 IfUrma.:l41lo ~~ D~rm hriJd Y<14'II;I,. ll'arlIM ililr ftPli W1IU. Vmll !WI' ~Utvo ?11(1 1Je:fll'1 lIi1J1ftri •• Jit.lyu·, My:Lr I bb lm .:fI"'. kk mvooH!n, ~ta.YIi mC,"N~ ~aral'ar d~aill. 1r!Cnd'iI'Inll Mb~ t1oi!'1't'r!m.: yuiii;a,,,,U ril-ml" MI' ha1J:fil:.II.I'~ 'r'l7d~ ,ddnm tN~nI Btl'"-

II.

aur

d... !)Nhi llma"tarl'tr. .,llf'l'lM! dGI AMdolli

!:ra:rcmnm,...~"

~~"P.8I"j. Ilro.8"1~-

il'b:ld.
AJn~{tt

tn rllfuwlJtl.
itlr.

ba:'l'IfIa' 'VtI'i1r.t "'"'

... *
--

1

eln

eel tik i,~Ileri 'i~in i!Uli"hk tedbil'leri ,ah,ndl
(HIb:IDlI' ~ 9111W1. QOUJ.k 1.p9[!M'mLD. nil! ftru kMuml. yoi;mi1& b!db!rlu almaf.

li!:.-ikild'u

Ml!slu

III Ht"rSn "1 McyClS

Bioi:!1I-rnHet19 gnllmelidlr"

a7'"bll

V41'117'1.a Indai

U.

olom'lbR ,.,a~ledilmd;!~!r.,

K., Ereglisi

'Demokratl,arl

Yugoslav mUf'UI,ij

lWwWltI
~ al.bJar

.!'I..IIk;1IoN, T

baI'f.1llI,llr.
yarU:

m·ting YUlptl

Adapazarda

II~ tUM tG,lkUU.!~ ma.;fdeUlll: hlLmat IliUllm _ I 1runl1H b{ltlm ,"~1tl};:c;:lIen

~mI.·.tJ.mI-

II~ DI::Il~lerl BalmDI ,1d'1.ndan tetki.t 1II1nnllcl.klJr, tn~ilteR t;lmf'l!ld bll ~ ilk u.tl@M dol.ap!!ill! bu l:i.nnnl..!& bu'at'tardrr. AmI!'J'lka bu i¢e ~olc dah[L '!:tklng~ndir. ,- kat httLr:o. bru;. iIloklalar tetiti}f'lrte-ril [1". Ctn koOmillllilltlm II'lile1i VI' tmlru'kii.D kttboJ ed!HIIC':~i':sov~'C l~r'In Iorn.rdukhll1 dlgll!r bh· b.ll irfJml!t~ !I'MI ~gu J!Jm:lDpiC!lI,kt ;d uvl nll:i!ll t.s.rurruI:maluJrl" '1' l- ",,(lId clmll,k l(in bu YDls~'-;':n"l" s nuna k3dM ylJ:I"UlIifl:: 1,.....1n...a.l'Ce:ktlt.

giliI PQlUb~ tcpialluak.

K "clip wrmBt IdnRlllnl bbulbu !lmUnilt Cl!l Dlf:!lele::!l,

c::~

III ta'nll

nI r,!I ~

mUfi.WoJI, eL... ;r IMiI!JL~:rdo:n dI! k&ll!.bAIJ.'IiI 1!!1' dHl!llJ.kzU klll1<::.!i i(UrlLlI ntm.If'l.i'L'. Mlunp.; LOI. 11.II.n 'ha.tMp.. I~". kMlIm@n "&Ilk .. b1r kgtkula.n

db. :MtU:tll "". &Ii':Cad--'ti lin 8,1. ,... metfm,l. W,lmDl, W phdy-eltD. L Yind. )'Cmtll!IIr v. m!.lt~""lbl!'D 'fit. ~IL devam. ~1Jl!!1'411'.

t.hl1r ·almltl5'dlr. TlIIlmat hUkili:nierln. 'hi..N1J:l!Jl ,lie oe-1i!l'k,II;;r, "10' ,,,,,Dla n li:~bfi._t~Ujc.lUCl1I". I:II!!Iu. ",1"011 ,~ klkllltJ&n IlI1. PgIlUIA ttlt,!],k tar~ tcklll' 'I.1Ik~r md&.)I'6JlJi!i 111-.. cdt, In:Hl!Ir.l!I '!IfL "' D.'D.or. plllllkllrt

...,Ian

atl!

IIIlNtIIoa d. tu-~..nta
'\"6 iJL~

-'Lm.lnlk

~MUlI\'I

6'aif!(Il(llll:

!Wir.

clDL tlJlJm ~11!mI'l'INt1l:r.

MltlJlge ZIl'Ii'IguJ:dak D.P_ MIIIctvl!kill tn~" .AJe.m~l'hDiun blr de'l'll!t tc~ekklllli!rl mOfiMiPesIi DlaB 1tr~jll Kgmlbr ltl.r!Im!:.'llrll! tfm.!LI 1!4i!n ... ~'tkU d. ilQn vllrUi<Jlltlr

hlgi Iiz.F ....'ull:z_t •• ly.u SaVDDmlll Blik.nlUl
toplaudJ

Harp. Ilr.il1e 100
m ilyoB

:re'l"li ofi

mal oldo

Pn' e!;,lk ;btH!lin Ylldonumii:
. lIilmil. ewel~~ gllil. kuUllOmlljl.i:r. B 'd1!metjj Wn:n Malerl.~

K omi.Di:;!m
;,'lWI,l,

UlLillli1llgj

ylid-lli-

klllf atom bom1r.m1lll1l. '~u:!iIa.r11l1 T:n:oLlik olmUuu b!l' IIlJlh lcmmBib .
VI!

AmerikAhlanlll ~b:lde 1m ilIri.l:i.Ia (~rll.. :'! v I :un fiBj'lDlltrr. U ifsalll!Uib RUlI pOlilikll.CJlIlla gare

ImJp~n

CMti:t

birlnl!t odUnya larlll kOlhUnimlJ. Utmcl
I!OTlUJ:101 <;[11 Vie

lon~dB. Ril.

dlltmqtul'. . ~tln~ll blr cIllnyll. tmrml !:§e -Il '1'cya bu bplta'I!J~

AE¥ k<im1lDlmd

dlln}'1L har:bl

d"\']l"tl

In!. "libll7.m1 1I:6k11:cd!:!n b.ld1I1lCH 11 ~. AlmtiJiym; 11(1 !1llb. y~Ji:m '1;Ihkc::l. IriIkfull.l1:1 ged a.mnm!ye.ctf1i
d!' "RulIlli.!' muh.ll'k'lmlroJ'.

yok

tm.e'kl~ bbmyatak

Ayrupa Birlii"i=

YURn:
~ ludll El5ylo blr oTfI:n&na

KAD.CAN KAFU
):-llstalull
1.nMi.l"ll!;JI,

Tcfriikl No. 14
laLd&l' ~yledntletilll.l:z Imk!IIli!t~

yer) dt'~I"!r,

A.IWlun

1~[n MU 10m ft oldulllll"; bu 'II! bun bc-'!mvt'tJll!'r hi .. dllllYlllllnm ImIllI' h-In AlIlI.]'lln Rf:lulllm.I'
tn nmU! ~r{]ndIHI!'I".

k1 bliM 1(1 ISallhea.a.p 1mklniDI V'tI'IfD! dil!dl. DIIIl:!'lu1. 1.II.e~ Vallnhl UflnUI'! Yllre~Jnd ... MO"'IDmnnllktan •• eor yol!: tur. R. 'kn!an ' 1'-l"lIrrl.fl~ 1mB"

III!.IU arn1i. di.lI~T"Jm. aorml.H!

IC.'1kti r: 11% 'HO!JlllihLII1!W' lIIBllnil fibul 'tohu.lnlU'1 UCl)"DDll"

Muunl 'I ~ "[III '111 - GlI!M \ll;ulffi

JlIII

DU~: 1b5.l1'1"~e

(lyn!I'Ii:...

dar

mll.n]jli;

kaJlI!1l:I"!:1ll qlVEll"lllUIIII~

~1I U7'..a\'h:r; ml1lfum1l:1 )'01.:Iu de.11mllyol'Eloouz;
IlUZ,

1I''PI11 ,e#lll
alln:IJ'

E~"IIJ
1 ;l.S

t<l.nlhto R,psu1 il d.lllm!) btrtil(: VI' nllol II. taV8'Y~III~e bolunmu, Ill": III: ulu 1!!I~Utlp"ygmni)m. nil' 4n~~11UI Ilylnn tl'IlV1"lLflly()r

.unuz:

0[;11D

ronRvK!lUtrtnll"n blrlydl, bBk VI! dID uitTgl1 n'~!!1 IIlklmbTrl'r' '1tlan~. 'Ill; ~ ..r& bti:l'd't

1md, !'JamA olm

at

nh'!"II"!nll'dl.

""'llJIrt 'n In lfU:l'ilh' .. vr' lI'u·· i! I~i r "'~ilpllr al"lI:.itdit.,ll1irrm.n J'1'P'1f "I"IlIunA g1.lrnl.tI. 'li"lHlllel'il: d 'i"lIUI!1o tsnmnl1l11 r-l,," MUI1Vl¥{> ",1M v!r! v m,."r.tlfq illY'" ..."tll 'hlr adlll'l'!l ~1. flQ!'I1{1'UIlI,TII. y"~Hlilll!t]; 70111 "n dah.. ,- :;11. l ··nu mnVln 1ral"llI'IlItl d 1111 )'111:

F' m'l . u
tlk
B')rJ

lllLVJy '!:IIl1 ydm • nmAmI,tL F.rt .. I ,;on yin" .nrR'IJnJ~r1n. hulun<il IrlVl l!f}n ... l Jr>P,hll, I"" 1

d""

i"Jlmu~tu_

1!'l:rrJ1 til': Ild ilcfac Ihm!l.t olmlll ~!l'I"l"'nl!llll rmla-tir _ KAfll"lM"oI! 1r1l.1 ~ ~11I.1'l.~I"Il"D II.IIlU'rl~ rln binI,..!" I"'ellnl I Ll'r.'hhlnilll"'iiJ Ill, lIn"du Ih~ Hyw<;,lan ~~In QOk mill ve JIlin VN"!n~"UI'. 'flI'a'k tJln1nln "mlY'] i:!rln! YlIJlmt tal', Omlrn icedII!' Iyl IulB';il. :yumul')si huVTe V,I!! 1:11"1' lu' IcIllT,1 Ikl"llm ... ld Jl'lilllll0' d mJlI.r P'l'kI!.zal"~ Biz Clnun V~· klll,.rJyk, bl:!:.e ltut. "1lJII. Lbld UI'; 'hlz.e I hl!Jlk on& It 11" LuwIY'!l dllha bl .. rl)Tr B~lo('r ellylht Iloll n ""nl"t. ~1'1"" dr-rll· '!I 'Rc.rr'nln bllyIHdpl"!. B 111 n 1:.1111MnI~ I..tIl kon L!lU!{1'I'" Mln:l; BIl~I"rlml, "'1!'I~ru ""'YJi !l'n
I!(l ~ II

yttrl.tqlmnlQ ve b\!'t't.in ml.l. Ulm!ll'lrRZ"t!.,f'rIydlll! "lim. ,,('yl~1i lsL-yIlIfI I avly. bl:r gUn 1''IV'''lklndpo ~b 11'ItlyatlJ l!:r,lnU!luynri!o:' gllrmO¥tU 1rI 11:11,. ..p'll~ man p It 1I.C1. "evl.]!Ilarla 'klll"l'Sdqlycr dg. -41-

dIlJllil~n.l1z;

!1J6\l11I!l'!dllnir.il '\'6

I
11

1'1

iJrJl'!ol.i AI~JIIlD y.:bn Im!.ll.k

IJIII U ,101 Ii! M 101 ~l
ill !lS

,II ~ t~
:II 00 1

.'

n

1M

9ALt.D1'N OI'tLU, •
II a II'lht

'RuPly8Jd lil Jpll'nn
h:J:Il"p' e8irll?'I'li 7, VLA.l - (Lp.d sov,)'( tll"rln ('111I~(! bllllunM J~ I"flfi ('~!rlrrl"'ln m 1l1cn(hJfTlltl YellkIlL mll.hnll~rd~ I!.'ndi!l llrJlndllmnlft c~",n.m ttml'ktN.31r. 50.0nO J.pnn ;;'JliLrlnln Snl.'¥l tlr,- til ra!ln, dlJolll. m~h.".,lI'·rlne St'indt'rlll-I II blllnmr'lfla bcr",b"r d 1111 10 btn JIII~"nUn RUBya lornfln!! ;11 k... mOD~t ('Ind tut'llldu:ll b h· h~1l t'uUml"kte-dir. SO~')'l't mr In.t::ll'l~ onC:lk 'Mlr::bll" ,~'" .,·I'Ir.nnll '111111 t'"irll'Tl rlwml",kL,I]crlnl' ~'"1 irunlJkt ...... r. J[!iJ(lID ~·3Irh,rl. 91ihVII'llD~rlra
Jl.klj1l,UY1 ; Zl!(1. NIf['I

MUI!VIy-& Ul!al'lJllll.m.llfl.1:

11 ~llt~hlllt' yollu 'kOIl Il:iJITlllJ,]1m11. drm 1l.... l'lm'~TIlI'Illr. Etta d".u kl: Bh: IJ'I!rttLt yotundln )'UfU yQpJ:!! V.. bll Ilm tt l,rur,tnl!l.nD. iledlld"rtof' UYftllIt~ytj' S n ne
~ d ,. ultrn"II.:m h3.k hlldl~[ml,f. III n dlSnrr' Ir 'ml:.1!f. "n'~'i"JI"II1D" ~IUUHlQ, ~l': ftlhb:

kIdIIlJln.1"I

I"t:m ~'kll'1I. fll1(JliJ:' 'EIltl,')r V(l1i}l" CIrUlli nuLbllU" r1l1IllI"R,

:fiIC!YMlt
!!,!",),(j.J:11.i EIIIIf1ljonllJ KIII111,!f,o\· KMlmp"g SlImlll,..", T.:.pJl pI

: KuRt ',.,,1 1I~:!,Qli1'lll _ I till"

; lk!l11"
; Sllnbtnl

J(nuJ,1

:l'

: 1{ll.Ihlo;~_\·

• Y ..nl 'l'UfIIJI

IIIr:lI'kUr.

: "o.m,11 r.:"JI: n
: M r},~

tlskUr.lU'

viI'l'Inl.tl. DI:'IJIk!:
-tnltdIDll'

;.rln 1I<IIr.ilnll lIijyl('mfk v,~ h'hfTil"llnI Yllrmnk IiIllr.Rl"1nl i'lb.,.,rll
g~liIll' L·

hi,

III [1.111! 11"'1nl;o..

Ijltlld I~"

1'11111'bll~ .. 1m""g(!' r-hH r.I"~ll· IIln. A!lri'hln Rt'qlllUnlin Ill< InI1r III il 1'1 I<'d I mild .Ben Jlilz.,_, ~I ~,m .:I 0111 r:I{" "!I,ll, rI r ITIlr~er v;; ~ll,"

-

For Etfll ~Ilf!l'!lnl).i!lu.

fI 'II.

r

IlnlA"

Recep pehll'Jllll adelli glJ21erilJt! '"aaam.gordo
halk, rnu.Uah sUr&!! la't;I,y.ot'. Ak IIi hll.ldl! j[larWn.TlDl. gl!ri 't.tdyoP Illr. Para.lll.Fil prl v mleil;e [m-

-

Kuma

~lili"aoJ,I!ll.k:ll.lJ.1I

II

hi. MUll.
.JU.n

Ill,alh uckmU hnlu .. VIlLI! Pa!l!iI da bu al" I.·H· IH£rutl! rah!! t bjr !let .kll.
Yak

IIIn
giLl"f' 1I1l1l111

oImB.I:bg-lI'lA
lJI.ZIm_

'~1'lI'. mullua
n

Tll!mndIkJanm]

IIOnl"ll

}'!!:Dlu mailllp

~ 1,·nm~1..11!'1"JI • bunu k!ilill! c-bnJI!I.YLhr~I! H:UiIll

-

gllrq lerl.Ip ,t.dilt'bllir! hkl. n.\ yapmali? Eil!l" b.nlm latl!dlgim ;ill-I

bLlI11~m KiulI'l[l ,fll'!lIli'l' • hA7lrlam II}I'fI,f', ynJi: U ~ .Iym ['L!hl"lI.n~ 1'1. k.l:r.h _ ~Iat<akm1e 11th! "h !mli'rLe Iru lQ ar blik lu%.dlnh Iydll' ~\I AInBvutogJu I\h fl'I:hlh'l1 ha.lU..iu.tl!ll arbJl: DUJl2mJtI fJ.r Inilirllmll..ll b:u.I ~; ~)' -, dLi.
iii. oyun

NUlJ

oi!mu

ta

(!

kmcl.i.l1in.l

aIt- .. l,.'i IJ.i

S lib" Pt>Ip.I>J'bou'i.llia (S .... ~ in dlltmil IIlIlI 1ItnbuJ. i4i. VOl _,.... ,b.ctldl "~.1'MLi.rd,_ . IIiIu.:l\eLi H..tamm.... .A.l M&'IoIi:ri Iuhr ... mr:.!cn llJ....i!I"; 1_1-' 11:1......... "" .. bk-rI'l i mi,n 'l!' "I' ·m1f111.1 . 6:2ii1 tAr.! ,., .. I. Oild!lf col, r. Du IIirr II b_ 'I'&I .... I'.!) lil&li. ~ _ ,Inr 9l' a"at ", llilto p.rll.1T d.bi, !...d il!llo, ~t ... to oJ... m..... 'man hk 11 . 1111l1ir 1;m1. b... " u.r.... :rmih\il.. Nl_ J.1il. Call: (m..,)"", n..d'r. m." I, I. IIIIh.hl. ltMl.!r;, - H I[ .......l'M ...tvd:. lm!'u1"", ' ~ Mad; .. · "<II mn.l'l",;I.. i.11ml. I ~ dillma!! 1mBll:r1a:r t~>I!I'lI~ ~ ... nlNt,. l 1IL:.1t i ilI.,'I!,..rrnm" dl YPtcdi~·li. B!.Lrl!h.n to" ... LN iJ!1.ImI.y<IL .. '11m v<>lk,i ~. !l r'.-

11'-1

~clJJln.o MiI.lLl'BJlIr'.
-

I

1

-

~.a.

'II

dJ~ ·"",h.livll.ndlf.

H'Jl.M.lI. pl!'bUnn, brntm de~,."ihl(' g!lr* g-OIZI n1.R0

Bl.II BfLl!IIJJ Jll'I!h1LlliMl

kim ~

Vall ~ nlli. Il)ln l~ yuzll!!IU lI.oh}'il!!IIil1'L!lrdu, Cuum ne mp.h:mr \'Iir: .• BmLk J't hliviUl:t.ll"l. ilitodlkl~ ri
gibt 111'lBunlarl.
EdLTIll! V111ll"l. :l.l'lIk

'l.n.V'I~'e tturu.llh:r, Ii da. MmbleII"Ille -uYlcmk OlIU Ed1rn1!);'l! da,.. ""t .tm~h. IdrlhI2:ll~ !I'iW!ndf'n II::' k.a.II!olll. l.a.mi t· I diLrrnu: bilyiik bie iCa..cl.a.YI.L .llI! bt'p r,1. e ktl_ Anl.a\ll.Jtot1 tIlJn .)'!,~ bM b.l..kemli k )'Rp;u:.; iT! ru 'bulmll 1P on d3kil!a~h h II..,.. di. Sa

~"m+

! 3:l

0--

IL)'CtJ', IrulftIf Ulib'r1.ne IIl1'GUI'J [ll.a.m.k: i;izmE'd Jl )'Ukan r lkil<'ol' do Aminulotlu k.f<~I:IIl:'UiIl ~<lth~ - PaiR. p~[I! dedi. Belli "nln 'l'fI..!:ilIk I"hw. k.a."~I~o]" muyum'? 'IElu l~ D'l Ilil bt.nlm ilk 11m
1'P'lD(,:':i<".

b.m -p ~hllvanl 1 ted'il hMemdi. K l·ri).· t J:u.lka. iliD relndl.v~ r.1IZg'lI ortll.:i'1II f;lUra.k
U!!Ukn.

n,..C'

bl!.tp r- hlivanlart
~~l:-dl'

yeniE!:en

m"yd~m~

da::llan da .IiIl)'lmmUl} o\1n.k 00,_· pcl1liwT'll~k i ilL!! d~ ~ nin ~kll1l I'm! :r .. 1 ln L~lndf' 1~lytlrlar4l. .... 'RJlkf1D d~ Recl!bin ~.\'g;al'. yikrij til YU. "d b.3HI ult~di" Qbl Om Han M! 1Il.n!..IUD da. dol~ bAllu t.or: - vffdi. ReCl'JI de e1i't.I' p.i:bll ni.m aleJthimde ill"ku1...ao i.i~ j[l€'h It!fi !;il.nmds dnrdu, VI! pehli Il'fIli lu l-.gUI!llm1l· b l:a.dllar. llvan bill" olmllillBr, Iil" 7.:lvB.lh lI..'lcn 10 tlellk~nhl'l Y JIm, k }TTI 'lnaar u.hi jilin!)' ban Jdmm~1i. ~I, uip gldllrnu'k i L. !!"leI'. ~ H.Iaal:J gUr I I'll :i.II.! yorl.i!.r, Giiz gGr bu O~'UJia. .l~ Ezdlrmi!:lf mj m1yO" nu!: alamam •. Mlrl

B:t~hlivanl.ar m..y.l n;I! B13 pchliv.rm1a ~['I ortadi!I bulunuyor i!J'd~. 'HllSan da, ReD!p b!, Omer de, digu uu-

Irl".
i" •

.J.lim ol.~ 91-1--~--------""':'_-_ •t ... lu 1o.beri i r..l:i ".""11 pelt: r;:o.bu ... Tii:r:k limil Mu:~a .... oIm"t!uB-I'Nir. Icu~l ilm .....l .. r. C. rullib l~iIiil dilnkm iL '1 Pi.,i ',-ant ~ Ku.'lI;t.·,. .. ..a.:u.

p~;

rLlMmIllI!<]

(9, ..,.,} II! KIlIJoio,'.!"l' ,,'_T'1III,

Hoill

rO{,YldJll

.. U'~

~,...;lt:mli:ml'l\1. men hl2l'll:rI bir

tll; pehlivan :r V!~men

III :oa,phklB.n tahll<l.'tlCf! 1IPl'mI'IHe ,<j:ill'ldi rutl k I r.L ihl'·

Ha -

In

IIg.:ilan

'f3~'lc

:rwtl :u.~
poolr.

( .• q

lt1l

it•• Bo ]'01 fGk m bil' yr,Ml:I. il -II. UJ.., To~ kim kl"r.. h .....d"'f dlll>l1lrrl Ihtimalf .... olb Ili. J'"ldtl, ~"hl HOISR'!l b'i'og.. hitmmod (S. "') i llil '!'on. din III!!li........ ~,.a. din milW" ,,_ o'I,.dil itiD.l alii."... d"""lI~.. IJ"I 1U1bv1."lll~ .,j",.u bb1.:t .... ,. :J'11llM:1 n..H.... ..d. hi"lJll''It: WoniIOT il1:hlo..a..rd ~n.... ~ niH. dinrT" &:!Ina I~ ~ alut bu rkI ~ ~ ~\. mil !ardI.

mubi hi bror tlfr 11...,. lo.o.d. blanll
Ull!r ...... ,

l.II:I'1a r~IlD" IIrlrdi, H Li )fllh&mm~ (13. A 1 d,.. iii Gki.rr ',i .... bo.w'l, Jb.,,...m14h .• Uro.lLl:.d. , ~CI J:!f'}'" i]" Ilk h. nyllo ..... ~ iI rT Ul!uil!il'll '1H "1Ul(~I.,!',h. B.I dt< YodiCl.i H. .......... "":1'11 KiTlfl...-i pek ..,,,l.·.flll hi!' lIlnl .,tm.W'. T F Lo.iI .. 'I:.a.u .. b..ILln&nlar l"ibn dQLdIl mll~. 11 lI'irit'i "-I1.I.1l lImklll yu,1l ..r~I&rI. Oltlt. .it .tbl !).,dc. blhnJ.,," ".11., ltni;lrrd'r_ .-hrll'l!! 1aod.I' i1t:r. Dkomtli k. Mi~ "nodi,

daha },., rld.tl i.t..inol,j\t • tti. Bun,l m ... mll'h.i~~~m bir
till

~ora",

r.

'ILk ".. Ul!l_. Dl .. f'iJI: O<aIim loil'
lilh.li.UIIl

l'Oplillnb
TYf lLIimi....,. ",1IIlI1'm 1Itl. r Ca....., 11.1. t..kk.llda Jiin, IlIl11lb",l. Birh~; r ml\>l!i!'%:l1d" bir t lanl" IIpdJll',lrr, Ilu ruG." I·I~ I. I.. 1'",1" fi.. ZJ:'ki V ~lioll: blJJ'i;!c iii", ..dll"""'11 JI ,,10: K",'~i. PoJtrr b(lrll '1'1 Il 1>AH4.JU w..i1 h&f.lIll1 _latmil ... W Ill&Q [i~md" t~hir "']i. 1_ _ril"rl bldm:!d& d•• flt i:u.l1.t ""fIl\,..!I[; Ilim:ill .....rllll .. , d;,,1 'l'tl'1l. 1~llIf. ittillal. ""di""d.lrl r nil,kl", ria; i:mh ,rim;,i-ir,
U

n_-nl

b:l~rdJ"'b.I'L duyuluYDrdU ~ -Arr,s, "lllojloou ,!ltNIl(, t\.rnllt-u!nglu gUTf'q ri!ll'br J7l.l'1c ill <:ml}·o _ Oml:l'l~ Ii n t Il!lf 'lJ!

~-u!

DI",e lMg,rdJ Ia.r. Jl'a.kat buRl a , ra. kulak asan Qlmadl_ PehJi!1l1.D 1M }'Rgi:mm.'I'ta 1I:.a!i] a.il!1..'lr __
Hrullt11. per ar.ii ol:11";'111: disln .. hJl.T.lrt~"l!n Cll"UIl b,llYQr Ilu, TTl 'II'U oglQI1~ n, u r \'0 ...il I'll nJ,. Ii "~l'Idillillt ~(1 dt'IfC~ mmndtsJ:' b1r.ilkmllilh. Fakal gin I tlraJrJp ~. il • IDI!!y1 h;' tlirlll n fi!lin ... y-edi1'"M1liyonlg, c.ol'l~iI'!; 'ea.h£lIlk: 1!;'t.e tam 'bu Bl.fida. biltful M~ l''H,cikn SWlBllZ bi:r hay~t.e !Iii.,iinn. IFiL- h.ii.fJiM l:e~!I'1lll ,·tll, ·!d·cy'!!;lJJ:\a. ufn.k tdl.!k til' ~n. livan fl. M. t;I.Il •• , Sill"'II,ue .kaza. Dm d1b:lnl! d~ yill'i.l~'{j'l'iil! ve )'EJ glan rnai .. b:l~,L:1.dJ. En·<!!lii. bUrllI.D kim old'll -un'l

poel'llf1"lln1 H[~ <olm~

~ kur'a hl:m1!

It,,",

t ..... h"'JIl

Iii.

i,,yn:;;l

Dtur,.':I.

'.\l'iiJi]p,

.
n
!!!-

~I

geTi ahn:t:. Pap. I':'itKide ill'll\.; t.·hdLt I!. di~ bir ba'- ahn 'ou "If ri A-r. li.'li'lIl·ogluJl.ll. i I'tt rL - lfa~kln :siizJuini durn~ OJ'
mUEUI:I'I

-

E\" ~~

_r.

- Bt. n VIUi}o('l~ ~o1t n:ilz!t~ gQ rLlyoru.m. Huan !Illrul bl'ru alikll.da..I" elml!!z_ Bt 0 1UIiil.)'I;L kD"
\·a.zif"liyim_ Emil" v • III II 'P~hlj' 'rut!an 1;8t~l1bkjen r:bi lutkl~ 1Jnlitr'. 't.btiyar AInilvutoglunno I}&quo