You are on page 1of 3

S&Q

İSE Tanımları
• Olay:
• Kazaya sebep olan veya kazaya sebep olabilecek
potansiyele sahip olay
• Zarar (Tehlike)
• İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan
yerin zarar görmesi veya bunların birlikte
gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak
veya durum.
• Zarar (Tehlike) Tanımlanması :
• Bir zararın varlığını ve karakteristiklerini tanıtan proses.

ISO 18001 Awareness Training Ders 3 - İSG Mevzuatı 1

S&Q

İSE Tanımları

• Kaza :
• Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer
kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

ISO 18001 Awareness Training Ders 3 - İSG Mevzuatı 2

1
S&Q

İSE Tanımları

• Risk:
• Meydana gelebilecek zararlı bir olayın sonuçları ve
oluşma olasılığın bileşkesi.

• Kazaya neden olabilecek tehlikelerle ilgili olan olayların


öngörülen frekans/sıklık ve etkilerinin kombinasyonu.
• Risk Değerlendirmesi:
• Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve
riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.

ISO 18001 Awareness Training Ders 3 - İSG Mevzuatı 3

S&Q

İSE Tanımları

• İlgili Taraf :
• Kuruluşun İSE performansı ile ilgilenen, ya da bu
performanstan etkilenen grup veya şahıs.

• Performans :
• Kuruluşun İSE politika ve hedefleri temel alınarak,
kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile
ilişkili İSE yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.

ISO 18001 Awareness Training Ders 3 - İSG Mevzuatı 4

2
S&Q

Türk İSE Mevzuatı


Resmi Gazete’de yayınlanan ve tüm işveren ve işçilerin
uygulamakla zorunlu kılındıkları kanun, kanun hükmünde
kararname, tüzük ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.

• İşçi Sağlığı ve İş • Makine Koruyucuları


Güvenliği Tüzüğü Yönetmeliği
• Yapı İşlerinde İşçi • Emniyet Renkleri
• Güvenlik İşaretlerinin Simgeleri,
Sağlığı ve İş Güvenliği Boyutları ve Düzenlenmesi
Tüzüğü • Malların Taşınmasında,
Depolanmasında, Yükleme ve
• Gürültü Kontrol Boşaltmalarında Kullanılan
Yönetmeliği, Şematik İşaretler

ISO 18001 Awareness Training Ders 3 - İSG Mevzuatı 5