Sayın İlgili

,

29 Ağustos 2003, İstanbul

Bu tavsiye mektubunu ......... Enstitüsündeki doktora programınıza katılmak üzere başvuruda bulunan Aylin K.... için yazıyorum. Aylin K......., 2000 yılı Ekim ayından bu yana, .......... Üniversitesi’nin, dekanı olduğum ..........Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Sayın K..’yı hem, dekanı olarak idarî bakımdan, hem sorumlusu olduğum ......... dersinin “class”larını üstlenen bir asistan olarak pedagojik bakımdan, hem de .............’nin ............. Yüksek Lisans Bölümü’nde verdiğim dersin öğrencisi olarak akademik bakımdan, yakından tanıma fırsatı buldum. Aylin K....., okuduğunu çabuk kavrayan, sağlam bir sentez ve analiz becerisiyle donanmış, üstünde çalıştığı konu yorucu inceleme gerektirdiğinde yılmamak özelliğine sahip, istikrarlı çalışmayı bilen, son derece değerli bir genç meslektaşımdır. Orta eğitimini Fransızca, yüksek eğitimini İngilizce ortamında yapmış olan Aylin K...., iki dil bilmenin kendisine sağladığı olanakları hakkıyla değerlendirmektedir. “..........” başlıklı, özgün, sağlam ve iyi kaleme alınmış bir yüksek lisans tezinin yazarı olan K....., ayrıca “......” adlı bir web sitesi için, ....... vb. konularda, yeni çıkan ve dikkate değer akademik makaleleri ve yapıtları taramakta ve sitede değerlendirilmelerini sağlamaktadır. Çalışkan, uyumlu ve sebatkâr bir kişiliğe sahip olan Aylin K...’ya doktora programınızda yer vermenizin, kendisinin gelecekteki akademik çalışmaları bakımından çok yararlı olacağı düşüncesindeyim. İleride çok iyi bir araştırmacı ve akademisyen olacağına kesinlikle inandığım Aylin K....’yı içtenlikle tavsiye eder, saygılarımı sunarım.

Prof.Dr............. .....Fakültesi Dekanı

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful