P. 1
523EO0169

523EO0169

|Views: 712|Likes:
Yayınlayan: Ferhat Kılıç

More info:

Published by: Ferhat Kılıç on Sep 20, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1
 • 1. KISA DEVRE KORUMA RÖLELERİ
 • 1.1. Trafolarda Meydana Gelen Arızaların Nedenleri
 • 1.2. Alternatörlerde Meydana Gelen Arızaların Nedenleri
 • 1.2.1. İç Arızalar
 • 1.2.2. Dış Arızalar
 • 1.3. Korunmanın Önemi
 • 1.4. Kısa Devre Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri
 • 1.4.1. Sargı Kısa Devresi Koruma Rölesi
 • 1.4.2. Ters Akım (Vatmetrik) Rölesi
 • 1.4.3. Mesafe (Empedans) Rölesi
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
 • 2.1. Kısa Devre Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri
 • 2.1.1. Trafolarda Kullanımı
 • 2.1.2. Hatlarda Kullanımı
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • 2.1.3. Alternatörlerde Kullanımı
 • 2.2. Kısa Devre Koruma Röle Yerine Montajı
 • 2.2.1. Montaj Araç, Gereçleri
 • 2.2.2. Koruma Röle Yardımcı Elemanları
 • 2.2.3. Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası
 • 2.2.4. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar
 • 2.3. Kısa Devre Koruma Röle Bağlantı Şemaları
 • 2.4. Kısa Devre Koruma Röle Bağlantıları
 • 2.4.1. Bağlantı İletkenleri Özellikleri
 • 2.4.2. Bağlantı Yöntem İşlem Sırası
 • 2.4.3. Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ - 3
 • 3. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ
 • 3.1. Trafolarda Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–3
 • 3.2. Alternatörlerde Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri
 • 3.3. Toprak Kaçağı Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri
 • 3.3.1. Faz Toprak Kaçağı Koruma Rölesi
 • 3.3.2. Rotor Toprak Kaçağı Koruma Rölesi
 • 3.3.3. Sargı Kaçağı Koruma Rölesi
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-4
 • 4. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI
 • 4.1. Toprak Kaçağı Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri
 • 4.1.1. Trafolarda
 • 4.1.2. Alternatörlerde
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–4
 • 4.2. Toprak Kaçağı Koruma Röle Yerine Montajı
 • 4.2.1. Montaj Araç, Gereçleri
 • 4.2.2. Koruma Röle Yardımcı Elemanları
 • 4.2.3. Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası
 • 4.2.4. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar
 • 4.3. Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantı Şemaları
 • 4.4. Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantıları
 • 4.4.1. Bağlantı İletkenleri Özellikleri
 • 4.4.2. Bağlantı Yöntem İşlem Sırası
 • 4.4.3. Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar
 • 4.5. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • 4.6. Topraklamalar Yönetmeliği
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • ÖNERİLEN KAYNAKLAR
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

KORUMA RÖLELERİ 1

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. KISA DEVRE KORUMA RÖLELERİ ............................................................................... 3 1.1. Trafolarda Meydana Gelen Arızaların Nedenleri ......................................................... 3 1.2. Alternatörlerde Meydana Gelen Arızaların Nedenleri .................................................. 5 1.2.1. İç Arızalar .............................................................................................................. 5 1.2.2. Dış Arızalar............................................................................................................ 5 1.3. Korunmanın Önemi....................................................................................................... 5 1.4. Kısa Devre Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri ................................................... 7 1.4.1. Sargı Kısa Devresi Koruma Rölesi........................................................................ 7 1.4.2. Ters Akım (Vatmetrik) Rölesi ............................................................................... 9 1.4.3. Mesafe (Empedans) Rölesi .................................................................................. 12 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 23 ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 ................................................................................................. 25 2. KISA DEVRE KORUMA RÖLE MONTAJ ..................................................................... 25 VE BAĞLANTILARI............................................................................................................ 25 2.1. Kısa Devre Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri.............................................. 25 2.1.1. Trafolarda Kullanımı ........................................................................................... 25 2.1.2. Hatlarda Kullanımı .............................................................................................. 25 2.1.3. Alternatörlerde Kullanımı.................................................................................... 26 2.2. Kısa Devre Koruma Röle Yerine Montajı .................................................................. 26 2.2.1. Montaj Araç, Gereçleri ........................................................................................ 26 2.2.2. Koruma Röle Yardımcı Elemanları ..................................................................... 26 2.2.3. Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası ................................................................... 28 2.2.4. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar .................................................................... 29 2.3. Kısa Devre Koruma Röle Bağlantı Şemaları .............................................................. 30 2.4. Kısa Devre Koruma Röle Bağlantıları ........................................................................ 34 2.4.1. Bağlantı İletkenleri Özellikleri ............................................................................ 34 2.4.2. Bağlantı Yöntem İşlem Sırası .............................................................................. 34 2.4.3. Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar .................................................................. 34 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 35 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 36 PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................. 38 ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 ................................................................................................. 39 3. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ .................................................................... 39 3.1. Trafolarda Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri ........................... 39 3.2. Alternatörlerde Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri ................... 40 3.3. Toprak Kaçağı Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri............................................ 41 3.3.1. Faz Toprak Kaçağı Koruma Rölesi ..................................................................... 41 3.3.2. Rotor Toprak Kaçağı Koruma Rölesi .................................................................. 44 3.3.3. Sargı Kaçağı Koruma Rölesi ............................................................................... 47 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 51 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 52 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ................................................................................................... 54 i

....................................................................1... Bağlantı İletkenleri Özellikleri ........................ 59 4..................2..................................................................................... 55 4..................................................1............... Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası ............................ 66 ÖNERİLEN KAYNAKLAR..............3...............................2....................... 54 4..... Toprak Kaçağı Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri.............. 55 4........ 69 ii ............ 55 4...................................5......................... Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantıları .......................................................................................... 60 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....3................4................. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği............ 58 4............................................. 56 4....................4...................... 58 4.......... TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI .............................2.............................................. 54 4.............................................................................................. 54 4.................. Bağlantı Yöntem İşlem Sırası ...............2...... Montajda Dikkat Edilecek Hususlar ................................................................. 59 UYGULAMA FAALİYETİ .. Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantı Şemaları ..4................................................................. Gereçleri .......................................3.................. 55 4................................... 63 CEVAP ANAHTARLARI ..............2.. Koruma Röle Yardımcı Elemanları ..............................6.....................................................................................................2.......................1.............2...... 58 4............................................................ Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar .. 59 4.................... Trafolarda ........................4.....1.............4............................. Montaj Araç........................................ Toprak Kaçağı Koruma Röle Yerine Montajı.......................................... 61 PERFORMANS DEĞERLENDİRME ......................... Topraklamalar Yönetmeliği ............ 62 MODÜL DEĞERLENDİRME .................................. Alternatörlerde....................2..........................................1.........................1.................................... 56 4........... 68 KAYNAKÇA ........................................4............................ 54 4......

Amaçlar Koruma rölelerinin kullanıldığı her yerde. üretimi. standartlara ve kuvvetli akım yönetmeliğine uygun olarak: MODÜLÜN AMACI 1. montaj ve bağlantılarını yapabileceksiniz. kısa devre ve toprak kaçağı koruma röleleri ve katalogları. kuvvetli akım yönetmeliğine ve standartlara uygun hatasız olarak kısa devre koruma rölelerini ve toprak kaçağı koruma rölelerini seçerek. kumanda Kısa devre ve kaçak akım koruma röleleri montaj ve bağlantılarını yapmak. montaj. koruma rölelerini hatasız olarak 4. 3. soru-cevap) uygulayarak. Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında. Bu modül sonunda ölçme aracı ( uygulama. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Atölye ortamı. iii . Toprak kaçağı koruma röle.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 523EO0169 Elektrik Elektronik Teknolojisi Yüksek Gerilim Sistemleri Koruma Röleleri 1 Kısa devre ve toprak kaçağı koruma rölelerinin çalışma ilkeleri ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. hatlar. 40/32 Güç trafoları. Kısa devre koruma seçebileceksiniz. rölelerini hatasız olarak 2. Her faaliyet sonundaki değerlendirme testleri ve değerlendirme kriterleri ile kendinizi ölçeceksiniz. araç ve gereçleri. montaj ve bağlantılarını hatasız olarak yapabileceksiniz. kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirebileceksiniz. bağlantı şemaları. Kısa devre koruma röle montaj ve bağlantılarını hatasız yapabileceksiniz. enerji elemanları modüllerini almış olmak. Toprak kaçağı seçebileceksiniz.

iv .

Elektrik enerjisi olmaksızın çeşitli sektörlerin üretim yapamayacağı. Burada daha önemli olan enerji kesintisinden dolayı üretilemeyen hizmetler. Elektrik enerjisinin hiç kesilmemesi veya kesilmesi zorunlu olduğu durumlarda kesinti süresinin çok kısa olması tüketiciler açısından çok önemlidir. Ekonominin ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından birisi olarak elektrik enerjisi. Çünkü kesinti süresince sadece satılamayan enerjiden dolayı sektörün zarar görmesi düşünülmemelidir. Son yıllarda geliştirilen düşünce tarzı.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. arızaları oluşmadan önce kestirebilmeyi amaçlamaktadır. Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde enerji sistemlerinin iyi bir şekilde korunmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. günümüzün vazgeçilemeyen enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. iletilmesi ve dağıtılması için yapılan tesis ve işletme masrafları dikkate alındığında. Elektrik enerjisinin üretilmesi. iş gücü kaybı ve sistemin onarımı için yapılacak masraflar da dikkate alınmalıdır. 1 . sosyal ve ekonomik hayatın duracağı bilinen bir gerçektir. edineceğiniz bilgi ve beceriler ile elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımı sırasında kullanılan en önemli elemanlar olan alternatörler ve transformatörlerin başlıca arızalarını tanıyacak ve bunlara karşı kullanılacak koruma rölelerini kavrayacaksınız. Bu modül sonunda. Böylece hem donanımın onarım masrafları azaltılabilmekte hem de devre dışı olan donanım sebebi ile işletmenin aksaması en aza indirilebilmektedir. güvenilir ve sürekli bir enerjinin sunulması ilkesi doğrultusunda enerji sistemlerinin korunmasına her geçen gün daha çok önem verilmektedir.

2 .

üretici firmaları. çeşitlerini ve temel özelliklerini tanıyacak. Trafolarda Meydana Gelen Arızaların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: Transformatör sargılarında aşırı yüklenme sonucu meydana gelen aşırı akım Faz-toprak arızası Sargı-toprak arızası sonucu meydana gelen ark neticesinde trafo tankının delinmesi Yağ seviyesinin düşmesi Transformatör sargılarında sıcaklık artışı Herhangi bir arıza nedeniyle meydana gelen ark sonucu katı ve sıvı izolasyon maddelerinin yanması 3 . ürünlerin kullanıldığı işletmeleri gezmeniz gerekmektedir. KISA DEVRE KORUMA RÖLELERİ 1. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Trafolar ve alternatörlerde temel arıza nedenlerini araştırınız.1. Kısa devre koruma rölelerinin çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Bu öğrenme faaliyetinde kısa devre koruma rölelerinin yapılarını. Gittiğiniz firma ve işletmelerde bu konularda yetkili teknik personelden konu hakkında ön bilgi edininiz. Araştırma işlemleri için internet ortamı kullanmanız ve ürünlerin satıldığı mağazaları. 1. uygun ortam sağlandığında oluşan kısa devrelerin nedenlerini belirleyip doğru röle seçimini hatasız yapabileceksiniz.

Resim 1.1: Güç transformatörü Şekil 1.1: Transformatörlerde sargı kaçağı 4 .

İç Arızalar Alternatörlerde meydana gelen başlıca iç arızaların nedenleri şunlardır: Alternatör fazları arasındaki kısa devreler Stator sargısı ile gövde arasındaki kısa devreler Rotor sargısı ile gövde arasındaki kısa devreler Sipirler arası kısa devreler Herhangi bir sebeple uyartım akımının kalkması durumu Mekanik aksam arızaları Resim 1.2.2. Korunmanın Önemi Ekonominin ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak elektrik enerjisi. Alternatörlerde Meydana Gelen Arızaların Nedenleri 1. günümüzün vazgeçilemeyen enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir.3.1.2.2.1.2: Montaj esnasında bir alternatör 1. Elektrik enerjisi 5 . Dış Arızalar Alternatörlerde meydana gelen başlıca dış arızaların nedenleri şunlardır: Sistemin yanlış bağlanması sonucu meydana gelen arızalar Yükteki dengenin bozulması Hatlardaki çeşitli kısa devreler Hatlarda atmosferik veya başka sebeplerle meydana gelen çok yüksek gerilimler Frekansta meydana gelen değişmeler 1.

güvenilir ve sürekli bir enerjinin sunulması ilkesi doğrultusunda enerji sistemlerinin korunmasına her geçen gün daha çok önem verilmektedir. Elektrik enerjisinin kullanımının kolay olması. Böylece hem donanımın onarım masrafları azaltılabilmekte hem de devre dışı olan donanım sebebi ile işletmenin aksaması en aza indirilebilmektedir. 6 . iş gücü kaybı ve sistemin onarımı için yapılacak masraflar da dikkate alınmalıdır. basitlik ve ekonomiklik özelliklerine sahip olması zorunludur. güvenirlilik. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya paralel olarak elektrik enerji tüketimi artış kaydetmektedir.olmaksızın çeşitli sektörlerin üretim yapamayacağı. Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde enerji sistemlerinin iyi bir şekilde korunmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. Son yıllarda geliştirilen düşünce tarzı arızaları oluşmadan önce kestirebilmeyi amaçlamaktadır. Elektrik enerjisinin hiç kesilmemesi veya kesilmesi zorunlu olduğu durumlarda kesinti süresinin çok kısa olması tüketiciler açısından çok önemlidir. sosyal ve ekonomik hayatın duracağı bilinen bir gerçektir. İdeal bir koruma sisteminin ise sırasıyla. yüksek verimle diğer enerji kaynaklarına kolayca dönüştürülebilmesi ve tüketilirken çevreye zarar vermemesi bu enerji kaynağını tercih edilir hale getirmiştir. hız. Elektrik enerjisinin üretilmesi. seçicilik. Burada daha önemli olan enerji kesintisinden dolayı üretilemeyen hizmetler. Gelişen teknoloji ürünlerinin de elektrik enerjisi kullanımını zorunlu kılması ve nüfusun da sürekli artması bu talebin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. bu kaynağa olan talebi sürekli arttırmaktadır. iletilmesi ve dağıtılması için yapılan tesis ve işletme masrafları dikkate alındığında. Çünkü. ucuz ve güvenilir olması. kesinti süresince sadece satılamayan enerjiden dolayı sektörün zarar görmesi düşünülmemelidir. Bununla birlikte sunulan enerjinin sürekli.

4. 7 .2. Bir izolasyon hatası sonucu alternatörlerin faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için kullanılır.1. Tanımı Sargı kısa devre koruma röleleri büyük güçlü alternatör ve transformatörler için kullanılır.4.Resim 1. Kısa Devre Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri 1.4.1.4. Yapısı Eski modeller elektromekanik tipte olmasına karşın günümüzde elektronik ve daha hassas koruma yapabilen mikro işlemci tabanlı tipleri tercih edilmektedir. 1. Kısa devre arızaları elektrik devreleri için en tehlikeli arıza tipleridir. 1.1.3: Laboratuvar ortamında kısa devre deneyi 1.1. Sargı Kısa Devresi Koruma Rölesi Alternatör ve transformatörlerde sargı kısa devreleri ya farklı faz sargıları arasında ya da bir fazın kendi sargıları arasında meydana gelir.

3. Sargılardan birinde meydana gelen sargı.2: Sargı kısa devre koruma rölesinin devreye bağlantısı Şekilde görüldüğü gibi alternatör çıkışına bir gerilim trafosu bağlanmıştır. Çalışma Prensibi Şekil 1. Alternatörlerde kesici alternatörü devre dışına alsa da alternatörün uyartımı devam ettiği için stator sargılarında indükleme devam 8 .1. Röle.sargı veya sargı içi kısa devre arızasında vektörel toplam sıfır olayacağı için röle enerjilenir.Resim 1.4: Elektromekanik ve dijital koruma röle modelleri 1. Alternatör yıldız noktası ile transformatör yıldız noktası birbirine bağlanmıştır.4. kesiciyi açar. Normal devrede 3 faza ait gerilimlerin vektörel toplamları sıfır olacağından röle çalışmaz.

4. 1.eder.1. 1.4.4. Transformatör sargı kısa devre korumasında uyartım sargısı yardımcı rölesi yoktur. Ters Akım (Vatmetrik) Rölesi 1. Tanımı Alternatörlerde ve transformatörlerde faz-toprak kısa devre. sinyal ledi yanar ve uyarı kornasının çalışmasını sağlar.2. sarım kısa devre arızalarında transformatör ve alternatörü koruyan koruma rölesidir.2. Bunu önlemek için kısa devre rölesine bir yardımcı röle bağlanarak uyartım sargısı akımının kesilmesi sağlanır. Geçici olaylar sebebi ile alternatörün devre dışı kalmasını önlemek amacıyla kısa devre rölesinin içerisinde zaman rölesi de vardır.2. Arıza ortadan kalmaz. Uyartım sargısı ayarlanan süre sonunda enerjisiz kalır. elektronik ise. Kullanılma Yerleri Sargı kısa devre koruma rölesi büyük güçlü trafo ve alternatörlerin faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devrelerine karşı sistemin korunması amacıyla kullanılır.1. Bu röle aracılığı ile kesici ve uyartım sargısı yardımcı rölesinin devreye girmesi geciktirilir. Kullanılan sargı kısa devre rölesinde eğer zaman rölesi yok ise ayrı bir zaman rölesi kullanılır.2. Yapısı Üç adet gerilim trafosu. Kesiciyi açar veya ayarlanan süre sonunda transformatör primer-sekonder kesicisini açar.4.5. Kumanda panosu üzerindeki “sargı kısa devre” uyarı lambasının yanmasını sağlar. palet ve kontaklardan ve zamanlayıcı bölümden oluşur. 9 . (sekonderleri birbirine seri bağlanmış). 1. Arıza sonucu sıralama: Eğer sargı kısa devre koruma rölesi bayraklı ise bayrak düşer.

Eğer sargı toprak arızası için vatmetrik röle kullanılacaksa aşağıdaki bağlantı şeması kullanılır. Arıza sonucu sıralama: Uyarı kornası çalışır. gerilim oluşmaz.3. Kesiciyi açar. 10 . Sargı kısa devresi meydana geldiğinde bu denge bozulur ve paleti çekerek kontakların konum değişmesi sağlanır.3: Vatmetrik röle bağlantısı (sarım kısa devre arızası için) Sarım kısa devresi arızası yok iken vatmetrik röle içerisindeki seri bağlı sekonder bobinlerde gerilimlerin vektörel toplamı sıfırdır. Uyartım sargısı ayarlanan süre sonunda enerjisiz kalır.1.4. Çalışma Prensibi Şekil 1. Kumanda panosu üzerindeki “sarım kısa devre ” veya “sargı –toprak kısa devre” uyarı lambasının yanmasını sağlar.2.

senkron motor olarak çalışmaya başlar ve normalde alternatörden baraya akan akım. 11 . Bu sakıncayı önlemek için ters akım röleleri kullanılır. baradan alternatöre doğru akmaya başlar.2.5.4.2. enerji üretiminde kullanılan türbinlerde. 1. Birden fazla koruma rölesiyle birlikte kullanılabilir. Kullanılma Yerleri Termik santrallerde.4: Vatmetrik röle bağlantısı (Sargı.toprak kısa devre arızası için) 1. buhar girişi bazen tam olarak kesilemeyebilir. Bu durumda alternatör.Şekil 1. Eğer bu durumda alternatör devreden alınmaz ise alternatöre verilen güç momenti sıfır olabilir.4. Özelliği İndüksiyon tipli yönlü röledir. Bayraklı ve bayraksız olanı vardır.4.

5: Elektronik mesafe koruma rölesi 1.4. arızalı kısmı tespit ederek devre dışı bırakan koruma rölesine mesafe rölesi denir. Tanımı Enterkonnekte şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarında meydana gelen kısa devre arızalarında.3. 12 .1.1.4.3. Mesafe (Empedans) Rölesi Resim 1.

6: Enerji nakil hattında iki faz kısa devresi 13 .Şekil 1.5: Enerji nakil hattında tek faz kısa devresi Şekil 1.

Şekil 1.7: Enerji nakil hattında tek faz toprak kısa devresi 14 .

Çalışma Prensibi Genel olarak mesafe koruma röleleri hangi yapıda olursa olsun. Eski modeller elektromekanik tipte olmasına karşın günümüzde elektronik ve daha hassas koruma yapabilen mikro işlemci tabanlı tipleri tercih edilmektedir Röle farklı görevler üstlenen üç ana üniteden oluşur: Başlatma ünitesi Yön ünitesi Ölçme ünitesi 1. ölçmeler sonucunda karar verir. Bu rölelerin en önemli özelliği.1.4. arıza akımının yönüne.3. arıza halinde açma zaman süresinin. başlatma. Yani röle Z=U/I değerine göre hattın empedansını ölçmektedir. Sağlıklı bir koruma yapabilmesi. Devre açmalarında mesafe röleleri ile birlikte aşırı akım röleleri de kullanılmaktadır.4. Empedans değeri hattın uzunluğu ile doğru orantılıdır. rölenin ayarladığı değerin altında ise başlatma zincirini çalıştırır. Kısa devre arızasında hattın gerilim değeri azalır.4.3. normal işletme koşullarına göre daha küçüktür.3. Mesafe koruma rölesinin tam selektif (seçici) korumanın sağlanabilmesi için. Buna göre kısa devre empedansı. arıza yerinin besleme noktasından olan uzaklığı ile doğru orantılı olmasıdır. başlatma ünitesi. hattın bir noktadaki akım ve gerilim değerlerinin karşılaştırılması esasına dayanır. Başlatma zincirinin çalışması ile işlev yapması arasındaki aşamada. aşağıdaki ünitelerin zincirleme çalışması sonucu gerçekleşir. akım değeri artar.3. 1. yön ünitesi ve ölçme ünitesidir. Rölenin ölçtüğü empedans değeri. Mesafe koruma rölesinin ölçtüğü empedans. arıza noktası ile röle arasındaki mesafeye bağlıdır. Hat akım 15 . Bu üniteler. Yapısı Esas itibari ile bir direnç rölesi olup hatların ve şebekelerin dirençleri uzunluğa bağlı olduğundan mesafe rölesi adını almıştır.2. uzaklığa göre açma verip vermeyeceği ve ne kadar süre sonra vereceği. yön ve ölçme ünitelerinin zincirleme olarak devreye girip görevlerini yapmasına bağlıdır. En çok kullanılan düşük empedans başlatma elemanı denge kollu elektromanyetik röledir. Başlatma ünitesi ( yol verme ünitesi) Aşırı akım. Özelliği Mesafe rölesi selektif bir koruma yapan sekonder tipte bir röledir.4. küçük gerilimve düşük empedans tipleri yaygın olarak kullanılır.

gerilim değeri azalır. 16 . gerilim bobininin çekme kuvvetinden daha fazla olur ve başlatma elemanının kontağı kapanır. arıza baranın hangi tarafında olursa olsun çalışır. Bu amaca yönelik olarak kullanılan elemanlardan biri de yön elemanıdır.transformatöründen beslenen akım bobini çalışma momentini.8: Başlatma ünitesi (yol verme ünitesi) Yön elemanı Başlatma ünitesi. Bu durumda akım bobininin çekme kuvveti. Şekil 1. Hâlbuki selektif (seçici) korumanın sağlanabilmesi için arızalı hattın belirlenerek yalnızca o hattın servis dışı bırakılması gerekir. akım bobinin çekme kuvvetinden daha fazla olması nedeni ile başlatma elemanı kontağı açık konumdadır. gerilim transformatöründen beslenen gerilim bobini de frenleme momentini sağlar. Normal işletme koşullarında gerilim bobininin çekme kuvvetinin. Ancak kısa devre akım değeri artar.

Dikkat edilirse yön elemanın kontakları.9: Yön elemanları Yön elemanı. 1 nu’lu yön elemanın kontağı kapanmaktadır. akım akış yönü karşı merkezine doğru ise kapanmaktadır. Örneğin hat akım akış yönü A santralinden B transformatör merkezine doğru ise.9’da görüldüğü gibi örnek olarak belirtilen ve çift yönlü beslenen bir şebekede santral ve transformatör merkezlerinde bulunan yön elemanlarının çalışma yönleri görülmektedir. hattan akan akımın. rölenin çalışması istenilen yönde akması halinde çalışır ve kontağını kapatır. Söz konusu yön elemanları 1-2-3-4-5-6 gibi sayılarla belirtilmekte ve her yön elemanı kontağın kapanması gereken akım akış yönü de okla gösterilmiştir. Santral ve transformatör merkezleri A-B-C-D harfleri ile belirtilmekte. 17 . santrallerde hatların çıkışında transformatör merkezlerinde ise hat giriş ve çıkışında birer mesafe koruma rölesi ve bu rölelere ait yön ünitesi bulunmaktadır. Şekil 1.Şekil 1.

11’de tek fazlı ve 3 kademeden oluşan ölçme elemanının prensip devresi görülmektedir. kademenin çalışma empedansı. aşama olan ölçme elemanının çalışması sonunda servis dışı kalmış olur. Bunu sağlayan eleman ölçme ünitesidir ve arıza yeri ile röle arasındaki mesafeyi ölçer. 1-3-4-6 nu’lu yön rölelerinin kontakları kapanır ve böylece ikinci çalışma zinciride tamamlanmış olur. Buna göre her iki santralinde arıza noktasını belirlemesi nedeni ile akım akış yönüne göre. ölçme elemanının kontağı kapanır ve hat çıkış kesicisine açma kumandası gider. kademe ölçme elemanına göre daha uzak mesafedeki arızayı belirleyebilmektedir. kademenin çalışma empedansından daha büyüktür. 1. ve 2.10: Yön ünitesinde arıza anı Şekil 1. kademe ölçme elemanı. çalışma zincirinin de tamamlanmış olması gerekir. Eğer arıza yeri. başka bir deyişle selektif korumayı sağlayabilmesi için 3.Şekil 1. ve 2. Böylece arızalı hat parçası 3. rölenin koruma bölgesi içinde ise. 3. Yani 3. Şekil 1. akım bobinlerinin sarım sayıları değiştirilmekle kademeler arasındaki farklı empedans değerlerinde çalışma sağlanmaktadır. Ölçme ünitesi Mesafe koruma rölesinin işlev yapabilmesi. Kademe elemanlarının gerilim bobinlerine aynı gerilim uygulandığı halde. 1. 18 .10’da belirtilen K noktasında oluşan arızada çalışan yön elemanları görülmektedir.

7 sn 3. kademe—ani 2. 19 . Ancak birinci kademe ani çalışmalı.12’de görüldüğü üzere devrede oluşan arızada. Kademe elemanlarının çalışma zamanı genellikle.11: Tek fazlı 3 kademeden oluşan ölçme elemanının prensip devresi Aynı şekilde 2. 2.Şekil 1. 1.5 sn olarak belirlenmektedir. kademe elemanı da çalışır. ve 3. 1. Şekil 1. kademenin çalışacağı her arızada 2. kademe---1. kademe ölçme elemanına göre daha uzak mesafedeki arızayı koruma bölgesi içine alır. Gerilim ve empedans grafiğinde görüldüğü gibi arıza noktasında gerilim ve empedans sıfır.0. Buna göre her trafo merkezindeki mesafe koruma rölelerinde farklı empedans değerleri oluşmaktadır. ve 3. arıza noktasına göre her trafo merkezindeki akım. gerilim ve empedans grafiği çizilmiştir. kademe ölçme elemanı. Durum böyle olunca. kademeler sabit zamanlıdır. kademe--. arıza noktasından uzaklaştıkça geril ve empedans değeri büyümektedir. 1.

kademe: B ve C trafo merkezleri arasındaki hattın %80”ini 2. genellikle kendisinden sonraki 2. 20 . kademe: B ve C trafo merkezleri arasındaki hattın tamamı ve C trafo merkezi ile D santrali arasındaki hattın %20”sini. 1. Şekil 1.Sistemimizde mesafe koruma röleleri.12: Arıza anında akım-empedans grafiği Şekil 1. trafo merkezine kadar olan hattı koruma bölgesi içine alırlar.13: Trafosu için kademe elemanlarının koruma bölgesi Yukarıdaki örnekte .

enerjinin hattın sağlam bölümlerinde sürekliliğini sağlayan koruma elemanıdır. ve 3.4. Bu akım.3. 21 . kademe uygulaması. hatlardan geçecek akımlar da küçüktür. koruma amacıyla kullanılan aşırı akım rölelerinin çalışmaları için yeterli olamaz. alternatör ve transformatör gibi elemanların çok kısa zamanda hasar görmesi ve enterkonnekte sistemin tamamında enerji kesilmesi söz konusu olabilir. Kullanılma Yerleri Enterkonnekte bir şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarında meydana gelen kısa devre arıza akımı.3. şebekenin birkaç kaynaktan beslenmesi nedeniyle oldukça büyük bir değerdedir. kademe: B trafo merkezi ile D santrali arasındaki hattın tamamını koruma bölgesi içine alır. Şebekelerin yükleri gece uyku saatlerinde oldukça azalır. 1. Şebeke yükünün az olduğu saatlerde oluşacak bir kısa devre durumunda. Bu durumda alternatör uyartımları da çok küçüktür. birinci kademe elemanının artçısı olarak kullanılır. Mesafe koruma rölelerini kademe ayarları daha çok yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınarak belirlenirler. güvenli bir selektif korumanın sağlanabilmesi için. Mesafe rölesi bu tip kısa devre arıza durumlarında arızalı kısmı tespit ederek devre dışı bırakan ve şebekenin diğer bölümlerinin enerjisini kesmeyerek. Bu sebeple hattın kısa devre olan yerinin belirlenerek anında servis dışı bırakılması gerekir. 2. Aksi halde.5.

transformatör. alternatör ve hatlardaki kısa devre nedenleri konusunu gözden geçiriniz. 22 . transformatör ve enerji nakil hatlarında hangi amaçla kullanıldıklarını ve aralarındaki farkları araştırınız. Öğrenme bulabildiğiniz Öneriler faaliyeti diğer içerisinde ve kaynaklarda.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Kısa devre arıza nedenlerini seçiniz. Kısa devre koruma röle çeşitlerinin alternatör. Kısa devre koruma rölelerini seçiniz.

B)Kendisine bağlanmış olan yardımcı rölelere kumanda etmek içindir. 5. 6. 3. D)İç aydınlatma için kullanılır. 4. .ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli sorulara cevap vererek ölçünüz. enerji iletim ve dağıtım devrelerinde kullanılan transformatörler ve çeşitli devre elemanları aşağıdakilerden hangisine karşı korunmasına gerek yoktur? A)Frekansın B) Sabit kalması C) Yüksek gerilim D) Salınım aşırı akım Tek veya çok fazlı devrelerde akımın alıcı olmadan devresini tamamlamasına ne denir? A) Açık devre B) Kapalı devre C) Kısa devre D) Aşırı gerilim Sargı kısa devre koruma rölesinde kontakların görevi nedir? A)Yanlıca kesiciye kumanda etmek içindir. 1. Aşağıdaki arızalardan hangisi trafo arızası sebebi değildir? A) Trafo sargılarında aşırı yüklenme sonucu meydana gelen aşırı akım B) Faz-toprak arızası C) Sargı toprak arızası sonucu meydana gelen ark neticesinde trafo tankının delinmesi D) Uyartımın artması Aşağıdakilerden hangisi Alternatörlerde meydana gelen dış arızalardan sayılabilir? A) Altarnatör fazları arasında kısa devreler B) Stator sargıları ile gövde arasında kısa devreler C) Yükteki dengenin bozulması D) Spirler arasında kısa devreler Aşağıdakilerden hangisi alternatörlerde meydana gelen iç arızalardan sayılabilir? A) Frekansta meydana gelen değişmeler B) Sistemin yanlış bağlanması sonucu meydana gelen arızalar C) Rotor sargıları ile gövde arasında kısa devreler D) Hatlardaki çeşitli kısa devreler Santrallerde alternatörler. 23 2. C)Yalnızca uyartım sargısı rölesini enerjilendirmek için kullanılır.

DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 24 .7. Vatmetrik röle nerelerde kullanılır? A)Alternatörlerde Sargı kısa devresinde B)Trafolarda Sargı içi kısa devrelerde C)Alternatörlerde Sargı içi kısa devresinde D)Hepsi 3 sargılı gerilim trafosu hangi rölede kullanılır? A)Sargı kısa devresi rölesinde mesafe (empedans) rölesinde B)Vatmetrik röle ve mesafe (empedans) rölesinde C)Mesafe (empedans) rölesinde D)Sargı kısa devresi ve vatmetrik rölede Hatlarda kısa devrelerde hattın yalnızca arızalı bölgesini devre dışı bırakan koruma rölesinin adı nedir? A)Vatmetrik röle B)Empedans rölesi C) Toprak rölesi D)Sargı kısa devre rölesi Aşağıdakilerden hangisi empedans rölesinin ünitelerinden değildir? A)Yol verme ünitesi B)Ölçme ünitesi C)Kademelendirme ünitesi D)Yön elemanı 8. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrarlayınız. 10. 9. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

1. 2. Hatlarda Kullanımı Enterkonnekte şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarında meydana gelen kısa devre arızalarında. arızalı kısmı tespit ederek devre dışı bırakmak için mesafe rölesi kullanılır. 25 . Kısa Devre Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri Enerji üretim ve dağıtım tesislerinde kısa devre koruma röleleri tesisin farklı bölümlerinde ve farklı amaçlar için kullanılmaktadır.2 Bu öğrenme faaliyetinde kısa devre koruma rölelerinin montaj yerlerini.1.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ . uygun ortam sağlandığında kısa devre koruma rölelerinin montajını hatasız olarak yapabileceksiniz. 2. Kısa devre koruma rölelerinin bağlantı şemalarını ve montaj özelliklerini araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı kullanmanız ve ürünlerin satıldığı mağazaları.1. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Kısa devre koruma rölelerinin kullanılma yerlerini araştırınız.1. Gittiğiniz firma ve işletmelerde bu konularda yetkili teknik personelden konu hakkında ön bilgi edininiz. bağlantı şemalarını tanıyacak. 2. Trafolarda Kullanımı Bir izolasyon hatası sonucu transformatörlerin faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için büyük güçlü transformatörlerde sargı kısa devresi koruma rölesi kullanılır. ürünlerin kullanıldığı işletmeleri gezmeniz gerekmektedir. üretici firmaları.2. KISA DEVRE KORUMA RÖLE MONTAJ VE BAĞLANTILARI 2.

2.2. Montaj Araç. Alternatörlerde Kullanımı Alternatörlerde aşağıdaki durumlar için iki farklı koruma rölesi kullanılır: Alternatörlerde bir izolasyon hatası sonucu faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için sargı kısa devresi koruma rölesi kullanılır. demir testeresi.2. Koruma Röle Yardımcı Elemanları Akım trafosu 26 .2. yankeski. yıldız tornavida. elektrikçi bandı. Kısa Devre Koruma Röle Yerine Montajı 2.2. eldiven.1. falçata) Açıkağız anahtar takımı Emniyet ve güvenlik elemanları ( önlük. baret) Bağlantı cıvataları ve kelebekleri Koruma role yardımcı elemanları Gerilim trafosu Sinyal –alarm rölesi Kesiciyi açtırma rölesi Kablo kanalları veya kablo bağları 2.1. düz tornavida.2. Alternatörlerde geri güç beslemelerinde (ters akım durumu ) ve faz-toprak kaçaklarında ters akım (vatmetrik) rölesi kullanılır. kargaburnu. avometre. Gereçleri Elektrikçi takım çantası ( izoleli pense.3. kablo soyma pensi. kontrol kalemi.

Kesici açtırma rölesi Kesici açma tertibatına enerji veren röledir. Yine TSE’ye göre sekonderleri 5-2-1 A değerlerinde yapılır. Sinyal – alarm rölesi Herhangi bir arıza anında arızayı sinyal lambası veya ses ile bildiren röledir. Akım trafoları devrede iken kesinlikle sekonder devreleri açık bırakılmaz. bu akımla sekonder terminallerine bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara denir.Resim 2.5-15-20-25-30-40-50-60-75 A veya bunların 10 katları ya da ondalıkları kullanılır. Gerilim trafosu Bağlı oldukları devredeki primer gerilimi.1: Çeşitli akım trafoları Bağlı oldukları devreden geçen akımı. bu gerilimle sekonder terminallerine bağlı cihazları besleyen özel trafolardır. Primerleri bağlanacak devrenin gerilimine göre seçilir. belli oranda küçülterek. Sekonderleri ise TSE’ye göre 100-110 V olacak şekilde üretilmişlerdir. istenen oranda küçülterek. sinyal sistemi beraber üretilenleri de vardır. 27 . TSE’ ye göre primerleri 10-12. Açılması halinde sekonder devrede insan yaşamını tehlikeye sokacak değerlerde gerilimler oluşur. Röle ile beraber ses.

Devrede çalışma yapıldığına dair gerekli uyarı ve ikaz tedbirleri alınır.3. İletkenlerin kablo kanalı döşenmeden toplu halde düzenli bir hale getirilmesini sağlayan elemana ise kablo bağı denir.3: Pano içi kablo kanalı Resim 2.2. 28 .Resim 2. Gerekli güvenlik topraklamaları gerçekleştirilir. Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası Montaj esnasında uyulması gereken işlem sırası şöyle sıralanabilir: Çalışılacak devrenin enerjisi kesilir.4: Kablo bağları İletkenlerin pano içi veya duvarlarda bir yalıtkan muhafaza içerisinde düzenli hale gelmesini sağlayan elemanlara kablo kanalı denir.2: Yardımcı röleler ve sıra klemensler Kablo kanalları veya kablo bağları Resim 2. 2.

Montajda mutlaka araç ve gereçler kendi amaçları doğrultusunda kullanılmalı ve mekanik zorlamalardan kaçınıldığı gibi gevşek bağlantılardan da kaçınılmalıdır. Daha sonra dikkatli. düzenli.4. 29 . Kablo kanallarının röle ve yardımcı rölelere simetrik olarak monte edilmesine dikkat ediniz. Röle ve yardımcı röleleri uygun şekilde yerleştiriniz. Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alınız. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar Rahat hareket edilecek ortamlarda çalışınız. dikkat ediniz. 2.2. temiz çalışma ilkelerine mutlaka uyulmalı ve aceleci olunmamalıdır. Kablo kanalı ile klemens arası mesafenin rahat çalışmayı sağlamalıdır.Çalışma ortamının gerilim seviyesine uygun güvenli çalışma tedbirleri alınır. Röleleri mekanik darbelerden koruyunuz. Röle ve yardımcı elemanları daha önceden belirlenmiş olan montaj yerlerine uygun araç ve gereçler kullanılarak monte edilir. Montajın sağlıklı ve güvenli olması için montajda fazladan harcanacak dakikaların önemi yoktur.

2. Kısa Devre Koruma Röle Bağlantı Şemaları Şekil 2.3.2: Elektronik ters akım (vatmetrik) rölesi 30 .1: Sargı kısa devresi koruma rölesi Şekil 2.

Şekil 2.3: Vatmetrik röle bağlantısı 31 .

4: Mesafe koruma rölesi başlangıç ünitesi Şekil 2.Şekil 2.5: Mesafe koruma rölesi yön elemanı (röle) normal çalışma durumu 32 .

üç kademeli ölçme ünitesi bağlantı şeması 33 .7: Mesafe koruma rölesi bir faz.6: Mesafe koruma rölesi yön elemanı (röle) arıza çalışma durumu Şekil 2.Şekil 2.

2. Kısa Devre Koruma Röle Bağlantıları 2.2. Bağlantı Yöntem İşlem Sırası Montajı yapılmış elemanların konumuna göre kablo kanalları panoya yerleştiriniz.4.4. En az 2. Bağlantı yapılırken iletkenin izolasyonuna zarar vermeyiniz. 2. Bağlantı vidalarını iletkene zarar vermeyecek ölçüde sıkınız. 34 .4.1. Bağlantı İletkenleri Özellikleri İletkenler TSE standardına uygun olmalıdır. İletkenler kablo kanalına düzenli olarak yerleştiriniz. Kesici açma rölesinin bobin uçları kısa devre koruma rölesindeki kesici açma kontaklarına bağlayınız.4. Alarm rölesinin bobin uçları kısadevre koruma devresinin alarm kontaklarına bağlayınız.2. Gerilim trafosundan gelen uçlar rölenin bobin uçlarına bağlayınız.5 mm2 tek damarlı cok telli olmalıdır.3. Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar Emniyet ve güvenlik tedbirlerine uyunuz. Kablo uçları klemense uygun ölçüde açınız.(NVa) Koruma devresi iletkenleri ile alarm devresi iletkenleri ayrı renkli olmalıdır.

transformatör ve enerji nakil hatlarında hangi amaçla kullanıldıklarını araştırınız. Montajını bitirdiğiniz kısa devre koruma rölesinin iletken bağlantılarını yine röleye ait bağlantı şeması doğrultusunda. işlem basamaklarını atlamadan gerçekleştiriniz. röleye ait katalog bilgileri doğrultusunda montajı işlem basamakları sırasıyla gerçekleştiriniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ . 35 . kataloglarda. Kısa devre Öneriler koruma röle çeşitlerinin alternatör. Kısa devre koruma röle bağlantılarını yapınız. kaynak kitaplarda yer alan bağlantı şemalarını inceleyiniz. Kısa devre koruma rölelerinin öğrenme faaliyeti içerisinde. gerekli iş güvenliği ve montaj tedbirlerini aldıktan sonra. Kısa devre koruma röle bağlantı şemalarını okuyunuz. Uygun atölye veya işletme ortamında. İşlem Basamakları Kısa devre koruma rölelerinin kullanılma yerlerini seçiniz. Kısa devre koruma röle yerine montajını yapınız.

DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 36 . Alternatörlerde bir izolasyon hatası sonucu faz sargıları arasında oluşan kısa devreler veya bir fazın kendi sargıları arasındaki kısa devreleri önlemek için sargı kısa devresi koruma rölesi kullanılır. Montajda mutlaka araç ve gereçler kendi amaçları doğrultusunda kullanılmalı ve mekanik zorlamalardan kaçınıldığı gibi gevşek bağlantılardan da kaçınılmalıdır. üstünlüklerinden dolayı sekonder bağlantıya tercih edilir. Koruma rölelerinde primer bağlantı tipi. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 7. devrede çalışma yapıldığına dair gerekli uyarı ve ikaz tedbirleri alınmalıdır. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 8. Sargı kısa devre koruma röleleri hem trafolarda hem de alternatörlerde kullanılır. kullanılacak iletkenlerin uygun kesitte olması yeterlidir. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 3.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. YANLIŞ ( ) Ters akım röleleri yalnızca hatlarda kullanılır. Röle montajı esnasında. Röle montajından sonra yapılacak iletken bağlantılarında. 1. Röle montajı esnasında yapılması gereken ilk iş gerekli güvenlik topraklamalarını gerçekleştirmektir. DOĞRU( ) 2. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 5. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 6. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 4.

İletkenlerin klemenslere ve bağlantı aparatlarına bağlanması esnasında mekanik zorlamalardan kaçınılmalı aynı zamanda gevşek irtibat önlenmelidir. cevaplarınız doğru ise uygulama faaliyetine geçiniz. İletken bağlantılarında mümkünse renk kodlamaları veya farklı bir yöntemle kablo kodlaması yapılmalıdır. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.9. 37 . DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) DEĞERLENDİRME Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarını karşılaştırınız. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 10.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Emniyet ve güvenli çalışma şartlarını oluşturdunuz mu? Koruma özelliğine göre kısa devre koruma rölesini seçtiniz mi? Rölelerin montaj yerlerini belirlediniz mi? Bağlantı şemasının okunmasına tamamen kavradınız mı? Röle ve yardımcı rölelerin montajını uygun standartlarda yaptınız mı? Kablo kanalını uygun standartlarda montajını yaptınız mı? Bağlantı iletkenini seçtiniz mi ? İletken uçlarını uygun şekilde açıp röle klemensine ve gerilim trafosu uçlarına bağladınız mı? Röle kontaklarını uyarı-ikaz yardımcı rölesine ve kesici açma rölesine iletken yardımıyla bağladınız mı? Röleyi kısa devre akım değerine uygun ayarladınız mı? Kısa devreyi gerçekleştirdiniz mi? Gözlem sonucu. Cevaplarınızın tamamı “evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 38 .PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendiriniz. amacınıza uygun mu? Planlanan sürede bitirdiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine dönerek ilgili işlemleri tekrar ediniz.

Gittiğiniz firma ve işletmelerde bu konularda yetkili teknik personelden konu hakkında ön bilgi edininiz. ipek . kağıt. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ 3. Yalıtkanın yıpranması Fider iletkenlerinin kopması Direklerin yıkılması Aşırı gerilim sonucu izolatör üzerinde ark oluşması Buşing veya izolatörlerin kırılması veya çatlaması Ağacın enerji nakil hattına değmesi veya yaslanması 39 . ve izolasyon kağıdı ile sağlanır.1. Araştırma işlemleri için internet ortamı kullanmanız ve ürünlerin satıldığı mağazaları. Trafolarda Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri Transformatörlerin izolasyonu pamuk. Toprak kaçağı koruma rölelerinin çeşitlerini ve özelliklerini araştırınız. ürünlerin kullanıldığı işletmeleri gezmeniz gerekmektedir. çeşitlerini ve temel özelliklerini tanıyacak. üretici firmaları. uygun ortam sağlandığında oluşan kısa devrelerin nedenlerini belirleyip doğru röle seçimini hatasız olarak yapabileceksiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ .3 Bu öğrenme faaliyetinde toprak kaçağı koruma rölelerinin yapılarını. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Trafolar ve alternatörlerde toprak kaçağı arıza nedenlerini araştırınız. 3.

2. Alternatörlerde Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızalarının Nedenleri Statorda izolasyonun bozulması Rotorda izolasyonun bozulması Alternatör çıkışı bara yalıtım bozukluğu veya yetersizliği 40 .Resim 3.1: Güç transformatörü üzerinde buşinglerin görünümü 3.

Fiderlerden¹ herhangi 41 . 3.1. Resim 3.3.1.1. tep ayar vidalarından oluşur.3. güç transformatörünü ve alternatörü korumak amacıyla kullanılan rölelere faz toprak kaçağı koruma rölesi denir.3: Mekanik toprak rölesi 3.3.3.3.2. disk tertibatı. Faz Toprak Kaçağı Koruma Rölesi 3. koruma yapılabilmesi için trafo ve alternatör yıldız bağlantı noktaları. Doğrudan topraklı devrede faz toprak kaçağı koruma rölesi nötr noktasına yerleştirilen akım trafosunun sekonderinden beslenir. Yapısı Mekanik olan endüksiyon prensibine göre çalışan toprak rölesinde akım bobini. ayar anahtarlarından oluşur. Tanımı Alternatör ve transformatörlerin yıldız bağlı ve nötr noktası. topraklı olan sekonder sargısının beslediği devrede oluşan bir faz-toprak ( gövdeye kaçak ) arızasında. doğrudan veya omik değeri çok yüksek olan bir direnç üzerinden topraklanmalıdır. Toprak Kaçağı Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri Faz toprak kaçağı koruma rölesi Rotor toprak kaçağı koruma rölesi Sargı kaçağı koruma rölesi 3.1.1. kontaklar. ECU ( elektronik kontrol ünitesi) .3.3.2: Elektronik toprak rölesi Resim 3. bayrak ve bayrak kaldırma tertibatı. Elektronik toprak rölelerinde ise yardımcı iç röleler. Çalışma Prensibi Faz toprak kısa devrelerinde.

Kapama devresi kilitlenir. Pano üzerindeki faz-toprak kaçağı arıza sinyali yanar. Ancak röle belirli değerde zaman gecikmesine ayarlı olduğu için fidertoprak korumasının görev yapmaması halinde ve ayarlandığı süre sonunda çalışır. güç transformatörünün sekonder sargısının nötr noktasından bir kısa devre akımı geçer. Bu durumda akım trafosunun sekonder sargısına belirli oranda yansıyan arıza akımı röle kontağının kapanmasını sağlar. Genel açma rölesi çalışır. akım trafosunun primer sargısından devresini tamamlar. Bu durumda: Sesli ikaz verir (korna çalar ). Pano üzerindeki faz-toprak kaçağı arıza sinyali yanar. Giriş kesicisi açar.1: Doğrudan topraklı devrede transformatör toprak koruması Omik değeri çok yüksek olan bir direnç üzerinden topraklama yapılmışsa. Bu akım.birinde oluşan faz-toprak arızasında. sargılardan biri toprağa kaçak yaptığında toprak üzerinde kapanan devrede bir akım akışı olur. Şekil 3. Transformatör çıkış kesicisi devreyi açar. Bu akım tehlikesiz bir değerde tutularak faz toprak kaçağı koruma rölesinin çalıştırılmasında kullanılır. 42 . Bu durumda: Sesli ikaz verir (korna çalar ).

Düz zaman röleli ya da ters zaman röleli olarak üretilir.4: Korna rölesi 3.Şekil 3. Bir bayraklı ya da 2 bayraklı olanları vardır. Özelliği Elektronik ve mekanik olanları vardır.2: Direnç üzerinden topraklı devrede transformatör koruması çalışma prensibi Resim 3.3. Yalnızca toprak kaçağı koruma rölesi olarak yapılan ya da birden fazla koruma yapan röle şeklinde bulunur.1.4. 43 .

kesici açma rölesi kilitleme rölesi )birlikte kullanılır. 3. büyük güçlü alternatörlerin rotor sargıları (uyartım devresi) ile toprak arasında oluşacak kısa devrelere karşı koruma yapan koruma röleleridir. 44 .3. Tanımı Rotor toprak kaçağı koruma rölesi.3.2.1.5.2. Kullanma Yerleri Transformatörlerde fider-toprak kısa devresine karşı hattı korumak için Transformatörlerde trafo çıkışı –toprak kısa devresine karşı transformatörü korumak için Alternatör çıkışı –toprak kısa devresinde alternatörü korumak için kullanılır. 3.1.3. Rotor Toprak Kaçağı Koruma Rölesi 3.Yardımcı elemanlarla ( akım trafosu.

5: Alternatör rotoru 45 .Resim 3.

4. Yapısı Eski modelleri elektromekanik yapıda olmasına karşın günümüzde koruma hassasiyeti ve güvenirliliği daha yüksek olan elektronik ve mikro işlemci tabanlı olan tipleri tercih edilmektedir. rotor sargısının üzerinden seri bağlı ve orta noktaları topraklanmış iki dirençten oluşmaktadır. Köprünün pozitif çıkış ucu röle ve sınırlama direnci üzerinden alan sargısının pozitif ucuna irtibatlıdır.3. Toprak kısa devresini tespit eden bu tasarı yalnızca uyarma sargısı uçlarının yakınındaki kısa devreler için olumlu bir sonuç vermiştir. Röle kullanıcının tercihleri doğrultusunda şu işlemleri gerçekleştirir. Özelliği Alternatörlerdeki uyarma devresindeki bir toprak kısa devresi kendi başına tehlikeli değildir. 46 . Bu sistemde trafo çıkışında köprü diyodlu redresör bulunmaktadır. uyarma devresi ile toprak arasına bağlanan bir gerilim rölesinin çalışması ilkesine dayanır. Titreşim ve yataklarda hasar oluşturur.3.2. Bu metotla rotorun yatakları üzerinden kaçak sirkülasyon akımları akmaz.3. Bir toprak arızası olduğunda.2. fakat mekanik bozukluk ve yalıtkan zayıflamasına sebep olur ve ikinci bir toprak kısa devresi oluşursa sargı akımı artacak ve bu durum bir dengesiz hava aralığı akısı oluşturarak rotorda titreşime neden olur. Sesli ikaz verir (korna çalar ) Pano üzerindeki rotor-toprak kaçağı arıza sinyali yanar Kendisine bağlı bulunan kesici ve kilitleme düzenlerini kumanda eder.3. Çok duyarlı şekilde toprak kaçağı arızasını tespit etme işlemi ise duyarlı bir röle üzerinden topraklamak için orta nokta bağlantısı ve lineer olmayan dirençler tekrar yerleştirilerek elde edilebilmiştir. rotor-toprak arıza noktasında kapanan bir elektriki devreyi içerir. 3.2. Alternatörün rotor-toprak arızasının tespiti için en çok kullanılan metot doğru akım enjeksiyon metodudur. Bunlardan bazıları şunlardır: Potansiyometre metodu Alternatif akım enjeksiyon metodu Doğru akım enjeksiyon metodu Her metod.3. Rotor toprak arızalarının saptanması için çeşitli metotlar kullanılır. röleden arıza direncine bağlı bir akım akıp röleyi çalıştırır. Bu da bölgesel ısınma ile rotorda distorsiyona sebep olur.2. Rotor tehlikeli bir şekilde normal eksenden kayar. 3. Çalışma Prensibi Toprak kısa devresinin belirtisini gösteren geçmişte kullanılan koruma düzeni.

6: Sabit zamanlı toprak rölesi 3.1.3.3. 3. Kullanılma Yerleri Rotor toprak kaçağı koruma rölesi enerji üretim merkezlerinde büyük güçlü alternatörlerde. bir sargı kaçağı (stator-toprak arası) olarak tanımlanır. uyartım devresi ile toprak arasında oluşabilecek rotor-toprak kaçaklarına karşı kullanılır.3. Sargı Kaçağı Koruma Rölesi Resim 3. 3. sekonder tip bir koruma rölesidir. 47 .2. Bu tip arızalara karşı kullanılan koruma rölelerine sargı kaçağı koruma rölesi adı verilir.Bu olumsuzlukları önlemek için büyük güçlü alternatörlerde kullanılan rotor toprak kaçağı koruma rölesi harici beslemeye gerek duyan.3.3. Tanımı Büyük güçlü alternatörlerin stator izolasyonunda ki delinme ve sargıdan demir nüveye kaçak akım meydana gelmesi.5.

7: Alternatör statoru 3.3.3.Resim 3. Yapısı Eski modelleri elektromekanik yapıda olmasına karşın günümüzde koruma hassasiyeti ve güvenirliliği daha yüksek olan elektronik ve mikro işlemci tabanlı olan tipleri tercih edilmektedir. Stator sargısının bir izolasyon hatası sonucu gövde ile temas etmesi sargı kaçağı oluşturur.3.2.3. Zararın boyutu sargıların yıldız noktasının durumuna bağlıdır.3. 3. bunlar iç arızaların yaklaşık %70 ‘ini oluşturur. Çalışma Prensibi Alternatör stator sargıları demir gövde içine açılmış oluklar içine yerleştirilmiştir. Yıldız noktası yalıtılmış ise bu kaçak durumunda herhangi bir akım akmayabilir ve bir tehlike oluşmaz. Ancak başka bir faz sargısında da gövdeye kaçak oluşursa bu durumda sargı kısa devresi oluşur ve sargılar yüksek kısa devre akımlarından zarar görür. 48 . Farklı bir faz sargısı değil de yine aynı faz sargısının bir başka noktasından da gövdeye kaçak olması ise sarım kısa devre arızasına neden olur. Alternatörlerde en sık rastlanan arızalar bu tip arızalar olup.

Yıldız noktasının direkt topraklandığı durumda hatanın sargı başında olması halinde kayma gerilimi maksimum değerde olup faz gerilimine eşit olduğu için hata akımı çok büyük değerde olur. Bu sayede akım sınırlandırılır. Bu direnç genellikle lineer olmayan bir dirençtir. Ayrıca hatalı faz sargısının geriliminde bir kayma oluşur. Sargı sonuna doğru gidildikçe kayma gerilimi azalır. Bu durumda alternatör sargıları yanabilir. Ancak bu durumda da yine arıza (kaçak) giderilmelidir.3.3. 49 . Hatalı sargının gövde ile temas etmesi diğer faz sargılarının gerilimini yükseltir. sargıdan gövdeye kaçak olması durumunda hem hata akımının hem de kayma geriliminin ölçülmesi prensibi ile koruma yapar. Yani yıldız noktasında bir gövdeye kaçak olması hiçbir soruna yol açmaz. Baraya direk kumanda etmesi durumunda kullanılacak sargı –toprak arızası rölesi ters zaman karakteristikli röle olarak seçilmelidir. Alternatörün yıldız noktasında oluşan bu kayma gerilimi tespit edilerek koruma yapılabilir.4. Kendisine bağlı bulunan kesici ve kilitleme düzenlerini kumanda eder. Özelliği Elektronik ve mekanik olanları vardır. Pano üzerindeki sargı kaçağı arıza sinyali yanar. Bu durumda hatalar açık olarak ortaya çıkar. kaçağın sargı sonunda (yıldız noktasında) olması halinde ise kayma gerilimi sıfır olur. Sargı kaçağının birçok belirtisi vardır. Alternatörlerin yıldız noktası genelde direkt topraklanır. 3. Bu nedenle yıldız noktası bir direnç üzerinden topraklanır. Bir bayraklı yapılır. Bu gerilim yükselmesi gene izolasyon delinmesine sebep olur. Yalıtılmış yıldız noktası ise hatayı gizler. Kaçağın sargı başında olması halinde kayma gerilimi maksimum değerini alır. Bu durumda sadece yıldız noktası topraklanmış olur.Yıldız noktası topraklanmış ise bu durumda sargı kaçağı toprağa akacağı için faz toprak kısa devresi oluşturur ki bundan ve zararlarından önceki konularda bahsedilmiştir. Kullanıcının tercihleri doğrultusunda şu işlemleri gerçekleştirir: Sesli ikaz verir (korna çalar). Özetle sargı kaçağı koruma rölesi. Yalnızca toprak kaçağı koruma rölesi olarak yapılan yada birden fazla koruma yapan röle şeklinde bulunur.

kesici açma rölesi kilitleme rölesi) birlikte kullanılır. 3. Kullanılma Yerleri Sargı kaçağı koruma rölesi enerji üretim merkezlerinde büyük güçlü alternatörlerde.Yardımcı elemanlarla (akım trafosu. Sargı kaçağı rölesi olarak kullanılacak aşırı akım rölesi ani çalışmalı olabilir.3. 50 .3.5. stator faz sargıları ile gövde arasında oluşabilecek stator-toprak kaçaklarına karşı kullanılır.

Toprak kaçağı koruma rölelerini seçiniz. Öneriler faaliyeti diğer ve içerisinde ve kaynaklarda. Toprak kaçağı koruma röle çeşitlerinin alternatör ve transformatörlerde hangi amaçla kullanıldıklarını ve arlarındaki farkları araştırınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Toprağa kaçak nedenlerini seçiniz. alternatörlerdeki konusunu nedenleri 51 . Öğrenme bulabildiğiniz transformatör toprağa kaçak gözden geçiriniz.

DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) Faz toprak kaçağı koruma rölesi çalışma sınıfı bakımından sekonder koruma röleleri sınıfına girmesine rağmen. vb. 1. 3. Transformatörlerin sargıları birbirlerinden. 4. alternatörlerin sargı uçlarının dış devreye bağlanması için kullanılan silindirik porselen elemanlardır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME SORULARI Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) Faz toprak kısa devrelerinde. sargı izolasyonundaki delinme ve sargıdan demir nüveye kaçak akım meydana gelmesi. çeşitli nedenlerle bir izolasyon hatası sonucu elektriki temas oluşsa bile bu durum stator sargılarından toprağa kaçak oluşturmaz. . güç transformatörünün sekonder sargısının veya alternatörün stator sargılarının nötr noktasından direkt beslenir. özel kağıt. 6. elektronik ve mikro işlemci tabanlı sistemler geliştirilmesine rağmen. doğrudan veya omik değeri çok yüksek olan bir direnç üzerinden topraklanmalıdır.) etkin bir şekilde yalıtılmıştır. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) Toprak kaçağı koruma rölelerinde. bir sargı kaçağı olarak tanımlanır ve bu tip arızalara karşı sargı kaçağı koruma rölesi kullanılır. 9. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) Alternatörlerin uyarma devresindeki toprak kısa devresi. izolasyon yağı. koruma yapılabilmesi için trafo ve alternatör yıldız bağlantı noktaları. titreşim ve yataklarda hasar oluşturur. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) Alternatörün rotor-toprak arızasının tespiti için en çok kullanılan metod doğru akım enjeksiyon metodudur. 8. rotoru eksenden kaydırır. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) Büyük güçlü transformatörlerin. 7. 5. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) 52 2. elektromekanik yapıda olan tipleri günümüzde koruma hassasiyeti ve güvenirliliği daha yüksek olduğu için tercih edilmektedir. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) Alternatörlerin stator sargılarından magnetik devreye ve gövdeye karşı. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) Buşingler. magnetik devreden ve transformatör gövdesinden çeşitli tedbirlerle (vernik.

Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. DOĞRU( ) YANLIŞ ( ) DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 53 .10. sargıdan gövdeye kaçak olması durumunda hem hata akımının hem de kayma geriliminin ölçülmesi prensibi ile koruma yapar. Sargı kaçağı koruma rölesi.

bağlantı şemalarını tanıyacak.ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 AMAÇ Bu öğrenme faaliyetinde toprak kaçağı koruma rölelerinin montaj yerlerini. Gittiğiniz firma ve işletmelerde bu konularda yetkili teknik personelden konu hakkında ön bilgi edininiz. Trafolarda Büyük güçlü transformatörlerde. 54 . faz sargıları ile gövde dolayısı ile toprak arasında oluşan faz-toprak kaçaklarında sistemin korunması amacıyla faz toprak kaçağı koruma rölesi kullanılır. ürünlerin kullanıldığı işletmeleri gezmeniz gerekmektedir.1. TOPRAK KAÇAĞI KORUMA RÖLELERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI 4. Alternatörlerde Büyük güçlü alternatörlerde. 4. Toprak kaçağı koruma rölelerinin bağlantı şemalarını ve montaj özelliklerini araştırınız.1.2. 4. uygun ortam sağlandığında toprak kaçağı koruma rölelerinin montajını hatasız yapabileceksiniz.1. faz sargıları ile gövde dolayısı ile toprak arasında oluşan faz-toprak kaçaklarında sistemin korunması amacıyla faz toprak kaçağı koruma rölesi kullanılır. Araştırma işlemleri için internet ortamı kullanmanız ve ürünlerin satıldığı mağazaları. üretici firmaları. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Toprak kaçağı koruma rölelerinin kullanılma yerlerini araştırınız.1. Toprak Kaçağı Koruma Röle Montaj (Kullanılma) Yerleri 4.

Toprak Kaçağı Koruma Röle Yerine Montajı 4.2. kablo soyma pensi.2. Gerekli güvenlik topraklamaları gerçekleştirilir. stator faz sargıları ile gövde arasında oluşabilecek stator-toprak kaçaklarına karşı sargı kaçağı koruma rölesi kullanılır.Yine enerji üretim merkezlerinde büyük güçlü alternatörlerde. eldiven. demir testeresi. baret) Bağlantı cıvataları ve kelebekleri Koruma role yardımcı elemanları Akım trafosu Sinyal –alarm rölesi Kesiciyi açtırma rölesi 4. Montaj Yapma Yöntem İşlem Sırası Montaj esnasında uyulması gereken işlem sırası şöyle sıralanabilir: Çalışılacak devrenin enerjisi kesilir. avometre.3.1. kontrol kalemi. 4. Uyartım devresi ile toprak arasında oluşabilecek rotor-toprak kaçaklarına karşı ise rotor toprak kaçağı koruma rölesi kullanılır. Bunların dışında kullanılan rölenin tipi ve modeline göre ek donanımlar da bulunabilir. 4. Koruma Röle Yardımcı Elemanları Toprak kaçağı koruma rölelerinin montajında kullanılan en önemli yardımcı elemanlar akım ve gerilim trafolarıdır.2. Devrede çalışma yapıldığına dair gerekli uyarı ve ikaz tedbirleri alınır. Koruma rölelerinde sekonder bağlantı tipi. Gereçleri Elektrikçi takım çantası (izoleli pense.2. falçata) Açık ağız anahtar takımı Emniyet ve güvenlik elemanları ( önlük. yankeski. kargaburun. düz tornavida. Bunun için röleler ana hat üzerine yerleştirilen uygun değerlerde trafolarla sisteme monte edilir. 55 . yıldız tornavida. Montaj Araç. üstünlüklerinden dolayı primer bağlantıya tercih edilir. Rölelerde harici besleme ünitesi olarak akü veya kondansatör gruplarının kullanımı da yaygındır.2. elektrikçi bandı.

Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alınız.3.4. 4. Röle ve yardımcı elemanları daha önceden belirlenmiş olan montaj yerlerine uygun araç ve gereçler kullanılarak monte edilir. 4. Röleleri mekanik darbelerden koruyunuz. Kablo kanalı ile klemens arası mesafenin rahat çalışmayı sağlayacak şekilde olmasına dikkat ediniz.2. Röle ve yardımcı röleleri uygun şekilde yerleştiriniz Kablo kanallarının röle ve yardımcı rölelere simetrik olarak montajının yapılmasına dikkat ediniz.Çalışma ortamının gerilim seviyesine uygun güvenli çalışma tedbirleri alınır. Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantı Şemaları Şekil 4. Montajda Dikkat Edilecek Hususlar Rahat hareket edilecek ortamlarda çalışınız.1: Doğrudan topraklı devrede. transformatör ve alternatör faz toprak koruma rölesi 56 .

2: Direnç üzerinden topraklı devrede.3: Faz toprak kaçağı koruma rölesi ve jeneratör korumasındaki bağlantısı 57 . transformatör veya alternatör faz toprak koruma rölesi Şekil 4.Şekil 4.

bağlantılarda kullanılmak üzere. En az 2. Bağlantı mesafeleri ölçülerek iletkenler uygun uzunlukta kesilir. Bağlantı Yöntem İşlem Sırası Yerlerine montajı yapılmış röle ve yardımcı donanımlarının iletken bağlantıları esnasında uyulması gereken işlem sırası şöyle sıralanabilir: Öncelikle. Toprak Kaçağı Koruma Röle Bağlantıları 4. Bağlantı İletkenleri Özellikleri İletkenler TSE standardına uygun olmalıdır.2.1.4.4. röle ve yardımcı donanımlarının açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış bağlantı şeması temin edilir.Şekil 4. Mümkünse renk kodlamaları veya farklı bir yöntemle kablo kodlaması yapılır. Röle ve yardımcı donanımlarının gerektirdiği kesit ve özelliklerde iletkenler seçilir. faz toprak kaçağı koruma rölesi 4. 58 . 4.4.(NVA) Koruma devresi iletkenleri ile alarm devresi iletkenleri ayrı renkli olmalıdır. İletkenlerin uçları dikkatli bir şekilde soyulur ve ideal bir bağlantı için kablo pabucu veya lehimleme yöntemi ile bağlantı klemensleri için hazırlanır. İletkenlerin bağlantılar esnasında geçecekleri yolların güvenli olması için kablo kanalı ve benzeri gibi gerekli tedbirler alınır.4: Doğrudan topraklı.5 mm2 tek damarlı çok telli olmalıdır.

Bağlantı şemalarına sadık kalınarak belirli bir düzen dahilinde iletken bağlantıları gerçekleştirilir. Bağlantılardaki gevşeklik, temassızlık gibi sorunlar son kez elle, gözle ve gerekiyorsa ölçü aletleri ile kontrol edilerek bağlantılar tamamlanır.

4.4.3. Bağlantıda Dikkat Edilecek Hususlar
Kablo uçları klemense uygun ölçüde açılır. Bağlantı vidalarını iletkene zarar vermeyecek ölçüde sıkılır. İletkenler kablo kanalına düzenli olarak yerleştirilir. Bağlantı yapılırken iletkenin izolasyonuna zarar verilmemelidir.

4.5. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
30 Kasım 2000 Tarihi’nde 24246 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can ( insan hayatı ) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümlerini kapsar. Bu yönetmelik yeni kurulacak tesislere ve kurulu tesislerde değişikliğe uğrayacak kısımlara uygulanır.

4.6. Topraklamalar Yönetmeliği
21 Ağustos 2001 Tarihi’nde 24500 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik esas itibari ile, frekansı 100 Hz ‘in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümlerini kapsar. Özelliklerinin farklı olması nedeniyle, yüksek gerilimli elektrik kuvvetli akım tesislerine ve alçak gerilimli elektrik tesislerine ilişkin topraklama kuralları ile bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklamasına ilişkin kurallar ayrı bölümler halinde verilmiştir. Bu yönetmelik, yeni kurulacak tesislere ve büyük değişikliğe uğrayacak kurulu tesislere uygulanır.

59

UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ
.

İşlem Basamakları
Toprak kaçağı koruma rölelerinin

Öneriler
Toprak kaçağı koruma röle çeşitlerinin alternatör ve transformatörlerde hangi amaçla kullanıldıklarını araştırınız. Toprak kaçağı koruma rölelerinin öğrenme

kullanılma yerlerini seçiniz. Toprak kaçağı koruma röle bağlantı

şemalarını okuyunuz. Toprak kaçağı koruma röle yerine

faaliyeti içerisinde, kataloglarda, kaynak kitaplarda yer alan bağlantı şemalarını inceleyiniz. Uygun atölye veya işletme ortamında, gerekli iş güvenliği ve montaj tedbirlerini aldıktan sonra röleye ait katalog bilgileri doğrultusunda montajı işlem basamakları sırasıyla gerçekleştiriniz. Montajını bitirdiğiniz toprak kaçağı

montajını yapınız. Toprak kaçağı koruma röle bağlantılarını yapınız.

koruma rölesinin iletken bağlantılarını yine röleye ait bağlantı şeması doğrultusunda, işlem basamaklarını atlamadan gerçekleştiriniz.

60

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Bu faaliyet kapsamında aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doğru kelimelerle tamamlayınız. 1. 2. 3. 4. 5. Toprak kaçağı koruma röleleri Trafolarda sekonder sargı ........ akım trafosu üzerinden orta faza bağlanır. Toprak kaçağı koruma röleleri alternatör .......... akım trafosu üzerinden bağlanır. Klemens bağlantı vidalarını ............ ........... .......... ölçüde sıkılır. Koruma devresi iletkenleri ile alarm devresi iletkenleri ............ renkli olmalıdır. Bu yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının , işletilmesinin ve bakımının can ( insan hayatı) mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayan yönetmeliğe ................ ............... ......................... ................... denir. Her koruma elemanı hemen önündeki işletme elemanının korunmasını sağlayacak şekilde, bu elemanın .......... değerlerine göre ayarlanmalıdır. Koruma rölelerinin toplam kademe zamanları kullanılan işletme elemanlarının tip deneyleri ile kanıtlanmış anma kısa devre akımına dayanma sürelerinin üzerinde ......................... . Ana otomatik aygıtları yardımcı bir akımla çalıştıran açma elektro mıknatısları röleler vb. yardımcı aygıtların akım devrelerine genel kural olarak sigorta .................... . Frekansı 100 Hz alternatif akım (aa) ve doğru akımda(da) elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması , işletilmesi, denetlenmesi , can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayan yönetmeliğe ..................... ..................................... .denir. Yüzeysel topraklayıcılar .... m ile .... metre arasında bir derinliğe yerleştirilmelidir

6. 7.

8. 9.

10.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrarlayınız. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz modülün ölçme ve değerlendirmesine geçiniz. 61

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koruma özelliğine göre toprak kaçağı koruma rölesini seçtiniz mi? Rölelerin montaj yerlerini belirlediniz mi? Bağlantı şemasının okunmasına tamamen hakimisiniz? Röle ve yardımcı rölelerin montajını uygun standartlarda yaptınız mı? Kablo kanalını uygun standartlarda montajını yaptınız mı? Bağlantı iletkenini seçtiniz mi ? İletken uçlarını uygun şekilde açıp röle klemensine ve akım trafosu uçlarına bağladınız mı? Röle kontaklarını uyarı-ikaz yardımcı rölesine ve kesici açma rölesine iletken yardımıyla bağladınız mı? Röleyi kısa devre akım değerine uygun ayarladınız mı? Kısa devreyi gerçekleştirdiniz mi? Gözlem sonucu. 62 . amacınıza uygun mu? Planlanan sürede uygulamayı bitirdiniz mi? Evet Hayır Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendiriniz.

(Alternatör koruması yerine trafo koruması yapabilirsiniz) 63 . Uygulamasını yapınız.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Aşağıdaki şemada alternatörlerde sargı kısa devre koruma rölesi ve düşük empedansı sargı kaçağı koruma rölesi uygulaması görülmektedir.

ikaz kontaklarını uyarı-ikaz yardımcı rölesine iletken yardımıyla bağladınız mı? Toprak rölesindeki kesici açma kontaklarını kesici açma yardımcı rölesine iletken yardımıyla bağladınız mı? Sargı kısa devre koruma Rölesindeki uyarı ikaz kontaklarını uyarı-ikaz yardımcı rölesine iletken yardımıyla bağladınız mı? Sargı kısa devre koruma rölesindeki kesici açma kontaklarını kesici açma yardımcı rölesine iletken yardımıyla bağladınız mı? Kablo kanalında iletkenler düzgün ve anlaşılır mı? Toprak koruma rölesini kısa devre akım değerine uygun ayarladınız mı? Sargı kısa devre koruma rölesini kısa devre akım değerine uygun ayarladınız mı? Sargı Kısa devresini gerçekleştirdiniz mi? Gözlem sonucu. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bağlantı şemasının okunmasına tamamen hakim misiniz? Koruma özelliğine göre sargı kısa devre koruma rölesi seçtiniz mi? Koruma özelliğine göre toprak kaçağı koruma rölesini seçtiniz mi? Koruma özelliğine göre akım trafosu dönüştürme oranı uygun mu? Koruma özelliğine göre gerilim trafosu özelliği sargı kaçağı koruma rölesine uygun mu? Koruma rölelerin montaj yerlerini belirlediniz mi? Yardımcı röleler için montaj kızaklarını monte ettiniz mi? Koruma rölelerin montajını uygun standartlarda yaptınız mı? Yardımcı rölelerin montajını uygun standartlarda yaptınız mı? Kablo kanalını uygun standartlarda montajını yaptınız mı? Bağlantı iletkenini seçtiniz mi ? İletken uçlarını uygun şekilde açıp toprak rölesi klemensine ve akım trafosu uçlarına bağladınız mı? İletken uçlarını uygun şekilde açıp sargı kısa devresi rölesi klemensine ve gerilim trafosu uçlarına bağladınız mı? Toprak rölesindeki uyarı. amacınıza uygun mu? 64 Evet Hayır .MODÜL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değişerek değerlendiriniz.

tebrik ederiz. Bütün cevaplarınız “evet” ise modülü tamamladınız. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır.23 24 25 Toprak kaçağını gerçekleştirdiniz mi? Gözlem sonucu. Öğretmeninizle iletişime geçiniz. amacınıza uygun mu? Planlanan zamanda uygulamayı bitirdiniz mi? DEĞERLENDİRME Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksik ve hatalarınız varsa ilgili uygulama faaliyetlerine dönerek işlemi tekrarlayınız. 65 .

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C A C B D D B C ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D Y D Y Y D D Y D D ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D Y D Y D Y D D Y D 66 .

5-1 67 .ÖĞRENME FALİYETİ–4 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çıkışına Çıkışına İletkene zarara vermeyecek Ayrı Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Anma Ayarlanmamalıdır Konulmamalıdır Topraklamalar Yönetmeliği 0.

tr www. www.tr www.gazi.tr www. erciyes. Koruma Kumanda /11 68 .ÖNERİLEN KAYNAKLAR ÖNERİLEN KAYNAKLAR Kısa Devre Koruma Röleleri Katalogları Toprak Kaçağı Koruma Röleleri Katalogları Endüstriyel Elektrik Kaynak Kitapları Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği İnternette Koruma Röleleri Satışı ve Tanıtımı yapan Firmaların Siteleri Çevrenizdeki Şalt Sahası Veya Santrallerden Bu Tür Malzemelerin Satılabileceği İşyerlerinden Bu Tür Malzemelerin Kullanıldığı Üretim Yerlerinden ( trafo fabrikası gibi) Enerji İletim ve Dağıtım Hatları Kitabı Endüstriyel Elektrik Kitabı KÜLTÜR.edu.edu. 2005.tr TEDAŞ Genel Müdürlüğü.edu.com.selcuk.tr www. Şebekelerde Primer Teçhizatın Özellikleri Kitlemeler Koruma ve Ölçme. Deniz. İzmir.entes.gov.teias.

Endüstriyel Elektrik M. 1992. Çetin Başoğlu. Prof.B. KILINÇ Eyüp.com.KAYNAKÇA KAYNAKÇA PEŞİNT Adnan.F. Dr. www. Yayınları OSTİM Mesleki Eğitim Merkezi.Ü. Endüstriyel Elektrik M. Elektrik Enerji Sistemlerindeki Üretim Elemanlarının Korunma Tekniğindeki Gelişmeler İ.B. Elektrik Tesisleri İle İlgili Sorular ve Çözümler Birsen Yayınevi. TMMOB EMO. İzmir. 2002. 1999.E. Yüksek Gerilimli Enerji İletim Hatlarında Arızalar Ve Devre Kesicilerin Etkinlikleri M. BAYRAM Mustafa. 1999.K. 69 . Doktora Tezi. 2000. İstanbul.Ü. 1995. İstanbul. 2001. Yüksek Lisans Tezi.E.Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası. Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Röle Koordinasyonu M. www. ÇALIŞKAN Kemal. BAYRAM Mustafa. Kahramanmaraş. Yüksek Lisans Tezi . Ankara.Ü. Eğitim Dairesi Başkanlığı. Prof.E. Yayınları G.tr.Ü. Elektrik Tesisleri Laboratuvar Deneyleri Birsen Yayınevi. Necmettin Tirben. Elektrik Bölümü İş Ve İşlem Yaprakları Sınıf 3 M. İstanbul. Ocak 2006.B.E. Kemal Yıldır. Basımevi. İzmir. www. Basımevi. 1990.aktifmuhendislik. Fikret Kök. Hulki Pak. Endüstriyel Elektrik As Ofset Matbaacılık. Ankara. KAKİLLİ Adnan.F.entes.tr.demarelay. İstanbul. Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi Seminer Notları EMO Yayınları.E. 1990. İstanbul. 1999. Orta Gerilim Elektrik Tesislerinde Koruma Ve Kontrol T. Şentürk Ayşe.B.com.B. TMMOB EMO.com. Özdemir Badur.E. Temel Şener. Ocak 2006. ÜSTÜNEL Mustafa. 1988. Dr. YILDIZ Bülent. İstanbul. PEŞİNT Adnan.B. Elektrik Santralları Enerji İletimi ve Dağıtımı M.T. Mahir Altın. 1989. İstanbul.F. BADUR Özemir.E. Ocak 2006. Mehmet Kızılgedik. Orta Gerilim Transformatör Merkezlerinin Tasarımı EMO Yayınları.B.E.

etmd.org. 70 . www.www. Şubat 2006. Şubat 2006.tr .endustriotomasyon.com .

71 .

72 .

73 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->