P. 1
Kurd isyanlari

Kurd isyanlari

|Views: 933|Likes:
Yayınlayan: eskilerden

More info:

Published by: eskilerden on Sep 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

KURT İSYANLARI

Tedip ve Tenkil

o

o

o

^

>

I

ı

<

\^'

I
1^

te. o

V>
'

■:i«p.-,.-4-jr.-v,'

AHMET

KAHRAMAN

EVRENSEL

BASIM
YAYIN

-vn^i;

^
EVRENSEL
BASIM YAYIN

AhmetKahraman

Kürt

isyanları
(Tedip ve Tenkil)

Doğa Basın Yayın

Dağıtım Ticaret Limited Şirketi Tariabaşı Bulvarı Kamer Hatun Mah. Alhatun Sk. No: 27

Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 361 09 07 (pbx)
Faks: 0212 361 09 04

web: www.evrenselbasim.com e.posta: bilgi@evrenselbasim.com

Evrensel Basım Yayın - 237

Kürt Tarihi ve Kültürü Dizisi - 4

Kürt İsyanlari
(Tedip ve Tenkil)

Ahmet Kahraman

Kapak Tasarım
Savaş Çekiç

Birinci Basım

Ekim 2003

İkinci Basım
Eylül 2004

ISBN 975-6525-48-7

Baskı

Ayhan Matbaası
lYûzyıl Mah. MaıSil. S, CaJ. No: 47 Bağcılar 02I2.Iİ29 01 65)

Kürt

'

isyanları
(Tedip ve Tenkil)

. "amaç Kürtçülüktür" diyor ^^ ... İnönü geliyor 112 Şeyh Said yakalanıyor Binbaşı Kasım anlatıyor ÜÇÜNCÜ BÖLÜM H^ 123 Seid Abdülkadir ve davası Diyarbakır'daki zafer şenliği istiklal Mahkemeleri 130 138 141 Şeyh Said davası Toplu idam karan idam töreni ve yan yana 47 sehpa 1'*^ 1^° 165 Babalar.102 108 Okyar gidiyor.İÇİNDEKİLER önsöz birinci Bölüm ^^ TC resmi tarihi ve Kürtler 15 Kürtler ve isyanları ikinci Bölüm 22 Hizbe Azadiya Kurdistan ve Albay Halit Bey . 58 Şeyh Said Efendi Şeyh Said ve Seid Rıza Şeyh Said halka karışıyor 69 76 81 Piran'da silah sesleri Diyarbakır muhasarası ve isyanm kaderi 84 86 Türk basını isyanı gizliyor 93 Bir ajanın portresi Yenilgi ve dış destek dedikleri Başbakan.. oğullar ve torunlar 177 ..

. 286 Müfreze kolları Dersim'i sarıyor Kadına tecavüz ve Seid Rıza'nın yeniden çıkışı ... 289 293 Halbori gözeleri 297 . 281 ." Erzincan'ın kurtuluşu ve Dersim Generali Koçgiri isyanı ve Dersim 258 262 267 Seid Rıza ve Dersim kıskacı 275 Tehlike çanları ve ismet Paşa'nm raporu Tunceli yasası. göbek havaları ve şapkaya hücum .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Islahat planı ya da tedip ile tenkil Tanıklar ve resmi belgeler Babamı diri diri yaktılar Hayali isyanlar ve sürgün yollan 186 191 198 203 BEŞİNCİ BÖLÜM 212 Hoybun ve isyancılar ibrahim Paşa Bildiri savaşları 218 224 Ruslar ve Iran da savaşa giriyor Ateş çemberi Resmi tarih ve Yaşar Kemal 228 233 238 Katliamcı asker anlatıyor 242 ALTINCI BÖLÜM 249 250 Dersim sırasını bekliyordu Rızo Osmanh'nın son dönemlerinde Dersim 256 Seid Rıza şerefine bando-mızıka ve "koşun yiğitler vatan imdadına.

isyan KAYNAKLAR ISIM indeksi 398 414 417 .yedinci bölüm Bomba yağmuru Bombacı Amazon Sabiha 303 307 Dersim dağlan yanıyor Alişer ve Baytar Nuri Dış destek ve Bese'nin ölümü Seid Rıza barış görüşmelerine gidiyordu 312 319 325 328 Bir garip yargılama infaz görevlisi Çağlayangil anlatıyor 332 340 Sehpadaki babalarla oğullar sekizinci Bölüm 349 Dersimliler kurtulduk diye sevinirken 353 Kan sesi Ölüm kafilesinin 6 yaşındaki yolcusu Resmi söylem ve Pülümürlü Ele 357 360 365 General'in utancı Mağaralarda ölüm 370 375 Bebekleri de yakarlar Zeynel Çavuş'un madalyası Kurtarıcısını arayan Paşa 380 382 385 Adı da yok olan tetikçi Kırım istatistikleri ve sürgün DOKUZUNCU BÖLÜM 388 393 29.

.

20. Örneğin resmi tarihin rakamlandınldığı sayıda Kürt isyanı yok. yüzyıla sarkan trajedik mücadelelerine genel bakıştır. "anne ve babaların kayıp evlatlannı. 1980'lerin başında. Şeyh Said İsyanının gerekçesi çarpıtılmış. ma¬ sa başında yemden üretilerek. Marr'ın deyimiyle. Kitap. aynı zamanda. Fakat. hayali isyanların gölgesinde. gerçeklerin biryana. pek çok kişi.. Kürtlerin bütün bir siyasal tarihi değildir. Başka bir deyişle Kürtlerin tarihi. TC tarihine serpilmiş "siyasi amaçh idanılar"ı yazarken. Y. altüst edilmiş. "tarihin üvey evlatlan"dır. Sı¬ nırlı kapsamı içinde. "var olma" mü¬ cadelesi olarak çıkıyor karşımıza. Rus sosyal bilimci N.. Ortadoğu'nun en eski halklarından biridir.. sürgün ve asimilasyon fırtınalanyla savrulmalanna. bu ne¬ denle daha derinliğine bir bakış için ayırdım. Bu mücadelenin yarattığı so¬ runlar ve trajedilerin bir kanlı harmanı. burada yaratılan kültürün mi¬ rasçıları.. varlıklarını koruya¬ bilen Kürtler. kitabın böyle bir iddiası yok. Asılmış Kürt liderlerle "Kürt isyanları"nın dosyasını. olamaz da. Robespierre'den Babeuf e kadar. "tedip ile tenkil" vardı. ama. davasına inanma ve üs- II . "kendisi" olmaktan çıkarıl¬ mıştı. bu kitap.. Şeyh Said'in hikâyesi ise şaşırtıcıydı. Sokrates'ten Spartaküs'e. yurtlarının parçalanıp bölünmesine rağmen. adeta sipariş üzerine.ÖNSÖZ Soykınm. kardeşlerin birbirini aradığı bir tarih''tir. yenilmiş olmasına rağmen. "rejim doğruları"nın öte yana savrulduğunu gördüm. Bu pencereden bakıldığında Kürtlerin tarihi. ağırlıklı olarak Kuzeyli Kürtlerin.. Bölge¬ nin yerlileri olarak.

Okura kolaylık olsun diye bütün ki¬ taplarımın genel tarzı olan ve çağdaş pek çok yazarın da tercihi olan "röportaj" tekniğini kullandım. "içine duygu sinmiş" di¬ yenler çıktı. resmi tarih ve devlet raporlarından alıntının ya¬ nında. sayısız makale. Ama ben ne yapayım ki. bütünlük içinde eriterek işledim. Bu kitabı. olay ve durumların kendisi baştan başa iz . Seid Rıza trajedisinin dokusu ise ayrıydı. Ayrıca. bilimsel formülasyon adına.. röpor¬ taj. Ama. benzeriydi. ama ezilenleri bir kez daha mah¬ kûm eden.tüne düşeni yapmanın huzuru içinde. "altta kalanların" sesine de yer verilerek. ölüme yürürken. Şeyh Said. Yazdıklarına karşılık hayatının yansım cezaevinde geçirerek bedelini ödeyen İs¬ mail Beşikçi. altı ay sonra ikinci baskı yapan bu kitapta. Bu teknikle kaynakları met¬ nin içinde vurgulayıp. bölüm sonlarını "dip¬ notlar" ormanına dönüştürerek okura eziyet edip. onun sonunu noktalayan nedenlere "Dersim İsyanı" diyordu. sayfa altlarını. elbette pek çok kaynaktan da yararlandım. araştırma yazısı ve pek çok da kitap yayımlandı. * * * "Kürt isyanları" hakkında. yazarın taş duyarsızlığında olması mümkün değildir. 2001 yılında Almanya'da yayımlanan. Resmi tarih. Başka bir deyişle "duygusal" bulanlar.. güçlük çıkar¬ maktan özellikle kaçındım. bugüne kadar. gerçeklerin tarihinde isyan yoktu. tek yanlı. cellatlarıyla şakalaşıyordu.. farklı kılan özellik buydu. başı dik olarak celladın önüne yürümüştü. tek yanlılık ve tek pencereden bakış açısı aşıldı. öteki çalışmalar birbirinin tekrarı. Kitabın ilk baskılarını okuyanlardan. muhafızları¬ nın görüş ve bakışını pekiştiren. Özel araştırma ve tanıklardan edindiğim bilgilerin dışında. "resmi tarihi" yaratanları gözeten.. tek bakışlı çalışmalardı. Ama alıntı yaparken. Mehmet Bayrak ve benzeri birkaç kalemi hariç tutar¬ sak. Bir yönüyle. tek sesli.

ilk içeriğe bağlı kalınmak koşuluyla yeniden göz¬ den geçirilip düzeltmeler.birer acı nehriyse. insanlık yangınları bütünü değildir. "resmi tarihin maskını aralar¬ ken". Ben yaratmadım acıları. ekler yapıldı. anlaşılması için somut olaylar ve tarihe tanıklık edenlerin ayrıntılı anlatımlarıyla örneklenmiştir. bütünün algılanıp. Tanıklığına başvurduğum bazı kişiler. kitap. yüzbinlerce kilometre karelik alana yayılmış kan golleriyle. . bir halkın çektiği acılar. 13 . İn¬ san hayatına saygım nedeniyle. "On söze". bir "son söz" ekleyecek olursak eğer. Ahmet Kahraman Hamburg Haziran 2003. tekrar yazılmasa bile. İstanbul baskısı için kitabı gözden geçireyim derken. Sadece olanları aktardım. bu yazarın kusuru değildir.. Başka bir amacı yoktur. çağına tanıklığın gereğini yerine ge¬ tirmek ve insanlığın evrensel vicdanına karşı borcunu ödemek¬ ten ibarettir. Sadece. bu kitap. . Yazar açısından da amaç. kendilerinin ve ailele¬ rinin güvenliği için adlarının açıklanmasını istemiyorlardı. korku çemberindekilerin isteğine uymayı.. yazarlık ödevi ve insanlık görevi saydım.

.

başka kimlik ve şekil alıyor.BİRİNCİ BÖ LÜM TC RESMÎ TARİHÎ VE KÜRTLER Genel bir söylemle. daha sonra tarih sah¬ nesine çıkan Selçuklular. "elalem ne der?" kaygısı yok. Resmi tarihçilere göre. Osmanlılar bile "Türk"tü. "abartılarla" doludur. Türk propagandasının fokurdamaları arasında. Gerçekleri ters yüz eden "kaşif tarihçiler". Çin masal ve efsaneleri. Kimi resmi tarihçiler. Onlar için gerçeklerin dinamiğinde. beyzadeden sipariş alan kunduracı yakla¬ şımıyla tarih üretiyorlardı. Türk tarihinin "başlangıcı". yeryüzündeki halkların çoğu da Türklerin soyundandı. varlık içinde yaşar¬ ken. gerçekler eriyor. Ateşi. Macarlar. Okul kitapla¬ rında. bazen "masa başındaki keşif ve icatlar"ın gölgesinde. TC'nin en saygın tarihçilerinden biri. bütün ulusların resmi tarihi. Etiler. buğdayı keşfe¬ den. Türkler ise evrensel uygarlığın tek yaratıcısı oluyordu. yazıyı bulan Türklerdi. Selçuklular ve Osmanlılar. Mitos haline getirilen kişilerin savunması niteliğindeki metin¬ lerde. "siparişi veren müşteriyi memnun etmek" vardı. hayvanları evcilleştiren. bir "kuraklık ve kıthk"tan yurtlarını terk eden Türklerin soyundandı. Türklerin Orta Asya'dan çıkıp. 1920'lerden sonra masa başı buluşlarını. kafileler halinde yeryüzüne 15 . sınır tanımaz boyutlara vardırıyorlardı. Asurlar. yaşanmışlıkların kınntdan bile seçilemi- yordu. neresi olduğu kimse tarafından bilinmeyen "Orta Asya"da. hâlâ Sultan Mehmet'in tek¬ nelerini karadan kaydırarak bir koydan ötekine aktarıyordu. TC tarihi ise "masa başı üretim tarzı"nın koku ile ses¬ lerini yaya yaya karşımıza çıkıyordu. kağıdı. Zaten. Amerika'nın yerlileri olan Kızılderililer. yine hangi tarihte meydana geldiği meçhul. ilk uygarlığın yaratıcılarından Sümerler.

Nedeni ne olursa olsun. Halkların ayrışma. top¬ lumsal fokurdamanın önüne geçmeye çalışıyor.dağılıp medeniyet ışıklan saçması. aşağılamak istediklerine "Türk" diyorlardı. yankıları günümüze kadar gelen terörle yürüyordu. olsa olsa kabileler arası çatışma olabilirdi. çok halklı bir imparatorluktu. "Türk" sözünden bile hoşlanmıyor. burada Osmanlı devletini kuruyorlardı. Osmanlıları meydana getiren 300 çadırlık aşiretin Afganis¬ tan'dan göç nedeni. gür ateş üzerinde kaynayan bulgur kazanının fokur fokur yüzeyini andırıyordu. yaydıkları medeniyetin içeriği. * Afgancanın "Peştun" diliyle konuşan Osmanlılar. askerlikte. imparatorluk. Mora ya¬ rımadasında kırım yapıyor. oklarla gösteriliyordu. kılıç zoruyla halkları bir arada tutmaya. Afganistan dağ¬ larından koptuktan sonra. Huzuru kılıcın keskin ağ¬ zında arayanlar. tıpkı daha önce aynı coğrafyadan yo¬ la çıkan Selçuklular gibi Hazar Denizinin kuzeyinden Bizans ül¬ kesine geliyor. çağın gelişmelerine ayak uyduramadığı için geri kalmış¬ tı. Fakat. sivil bürokraside yer vermiyor. Osmanlı devleti. niteliği her nedense açıklanmıyordu. tam "huzur buldum" dedikleri sırada Arabistan ayaklanıyordu. "kuraklık ile kıtlık" değil. gerçek hayat¬ larında o kadar Türk'tü ki. Kürdistan'a ardı arkası kesilmeyen "te¬ dip ile tenkil" seferleri düzenliyordu. Türkleri eşiklerinden içeri sokmuyor. isyancıların üstü¬ ne. ı6 . Altında farklı dil ve dinleri barındıran bir kabuk. hakarette bulunmuş kabul ediyor. kendilerine "Türk" diyenleri. çobanlık ve askeri hizmete karşılık bugünkü Söğüt yöresine yerleşiyor. bağımsızlaşma istemiyle başlattıkları is¬ yanların dipten gelen dalgalarıyla sarsılıyor. aynı kıyımı Bulgaristan ve Bosna ile Sırbistan'da tekrarlıyor. etnik homojenitesi bulunmayan. Orijini ne olursa olsun. hırpalana hırpalana 1800'lerde iyice yorgun düşmüş. çatı yapıydı. Kabuk yönetim.

Çerkez. Anadolu. İngiltere. Kırımlı Türk. Kuruculardan her biri. Son yüzyıl içinde.Saray yönetimini şaşkına çeviren isyanların hızını koruduğu bir sırada Birinci Dünya Savaşı patlak veriyordu. kökleriyle bu topraklara ait olan halklar. Pomak. Dr. ken¬ dini Osmanlı Türk kültürüne bağlı hisseden insanlar. Fran¬ sa ve daha sonra da Almanya'nın himayesinde ayakta kalan im¬ paratorluk parçaları üzerinde. Amerika milledni 17 . 10 Ağustos 1995 tarihli "Yeni Yüz¬ yıl" gazetesinde yayınlanan röportajda. "Tür¬ kiye" adını taşıyan bir toprak parçası yoktu. Yeni ideolojiye uygun tarih tezleri ise bu süreçte geliştiriliyor. yeryüzü haritasında. Trakya ve Kürdistan'dı. Türkiye Cumhuriyetine (TC) kadar. galip devletler tarafından kurdurulan bu devletlerden bir tanesiydi. resmi Türk tarihçiler bile. üs¬ tünde inşa edildiği toprakların tarihsel adı. Bu bakış açısıyla. imparatorluğun ayrı parçasından geliyordu. » TC'nin kurucuları. Halil inalcık. Bosnalı. icat ve keşiflerle tarih üretiliyor. Türkiye Gumhuriyed'ni oluşturan mozaiği şöyle açıklıyordu: "Türkiye bir göçmenler memleketidir. Kafkaslı Türk. Gürcü. yüz binlerce insan ana vatana gelip sığınmışlardı. havaya karışıp yok olmuş sayılıyor¬ du. Arnavut. aniden buharlaşmış. "tek ırk" ideolojisi egemen kılınıyor. olmamıştı. Bunlar¬ dan Prof. "buharlaşmayı" yadırgıyor. kendilerini ittihatçıların "Türk¬ lük" ideolojisinin mirasçısı olarak görüyor ve Türkiye Cumhuri¬ yetini bu temel üzerinde inşa ediyorlardı. Oysa. 24 ayrı devlet kuruluyordu. Balkanlı Türk. Türki¬ ye Cumhuriyeti (TC). TC'nin. zorunlu resmi dil de Türkçe oluyordu. insanların "topyekûn Türk" olmadığını söylüyorlardı. Ama. Giritli Müslüman Türk. birçok halkı "Türk" yap¬ makla birlikte. farklı kök ve kökenden. imparatorluğun sonunu hazırlayan ittihat ve Terakki Partisi okulunun mezunları ya da kadro adamlarıydı. Abaza. Tatar. Osman¬ lı ailesi dahil bütün Müslüman halklar "Türk".

yırtık postalla Rusya cephesine sürmüş. kendisi yok" hale getiren Itdhat ve Terakki Cemiyed'nin (Partisi) üçlü diktatörü (Triumvira). imparatorluk topraklarım işgal edip parçalamıştı. Fransa.meydana getiren göçmenlere bir bakıma benzetilebilir. 120 bin kişilik bir orduyu yazlık elbise. iki Alman savaş gemisi Goeben ve Breslau'ya da Osmanlı bayrağı çektirip. ingiltere. istanbul'da kurulan hayaller Sarıkamış dağlarında bo- ı8 . Rusya ve italya'dan oluşan "emperyalist batı ittifakı". Sarıkamış'a yığmıştı. "habersizce" gemile¬ rine Osmanlı bayrağı kondurup Rus kıyılarını bombalamışlardı. 5 milyon ingiliz altını karşılığında. Talat. Sultan'dan habersiz." Yine resmi tarihe göre. "ileri" komutuyla hamle edecek. Resmi tarih. bir darbeyle ikddan ele geçirip Sultan Abdülhamit'i deviren. Biraz daha geriden alırsak. Fakat. 1914 yılında durup dururken Osmanlı devletine saldırmış. bunları atlayarak "yok" saymıyor ama iki Al¬ man savaş gemisinin. 1908 yılında. Almanları "korsan" yerine koyu¬ yorlardı. "emperyal" niyetle saldırıp savaş ilan eden Osmanlı dev¬ letiydi. Enver Paşa'nm emriyle toplarını ateşlediği¬ ni de inkâr ediyordu. Fakat onlardan farklı olarak beş yüz yıl imparatorluk içinde yaşamış. Rus toprakların¬ da ilerleyerek "anayurt" Orta Asya'yı "fethedecek" ve bu toprak¬ lar üzerinde. Bu amaçla. Enver Paşa'nm Alman komutana yazdığı emirname ortada olduğu halde. Alman imparatorluğunun yanında yer almakla genişleme ha¬ yallerini gerçekleştirecekti. savaş ilan etmişti. Osmanlı ordusunu "kiralık asker" misali dünya savaşı cephesine sürmüş. Resmi tarihçilere göre. Oysa. "adı var. kaynaşmış insanlardır. yerine oturttukları Sultanı da. Fransa ve ingiltere'nin müttefiği Rusya'nın kıyılarını topa tutmuş. Almanya ile anlaşmış. "Büyük Turan Türk imparatorluğu" kuracaktı. Bütün bunların altındaki "emperyal" niyet de şuydu: Itdhat ve Terakki adıyla Sultanlığın iktidarını ele geçirmiş ırk¬ çılık. Ordu. Almanlar. Enver ve Cemal Paşa'lar.

Çanakkale boğazında yaşanan savaş. vurulan düşüyor. halkın. rüyası bile görülmemişti. Resmi tarihin.zuluyor. "isyanın" öteki adı. Örneğin. "Zafer" kutlamaları sırasında. Filistin cephesinde uyguladığı bu savaş taktiğini Ça¬ nakkale boğazında da tekrarlıyor ve boğazın yamaçları 250 bin as¬ kere mezar olduktan sonra ingiltere donanması istanbul'a ilerliyor¬ du. Cumhuriyet tarihinin "iç isyanlar" sayfası da. ingiltere ile italya tarafın¬ dan terk edilen Yunan birliklerini kovalamak ve yer yer çatışmala¬ ra girmek vardı. 90 bin asker donarak. Biliyoruz ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin (TC) kuruluşuna ilişkin sayfaları da bir tuhaftı. taraftarlarının katıldığı ayaklanmadır. bilinmez. çarpıcı bir örnekti. gerçeklerin di¬ linden uzaktı. sade¬ ce geride kalmış ve müttefikleri Fransa. Mareşal. Engelsiz kalan Rus orduları. bu yenilginin yıl dönümleri. "şanlı zafer" şenlikleriyle kudanıyordu. "yedi düvelle savaş" yoktu. ingiltere'ye karşı verilen savaşta. 19 . sağ kalan varsa.. Oysa. Menemen'de ise böyle bir ayaklanma olmamış. toplu halde düşman mevzilerine saldırtıyor. Kimi Cumhuriyetçiler de savaşta yer aldıkları için mi. 1915 yılında. 120 bin kişilik ordu yerinden kımıldayamadan kar. * Yenilgilerin "zafer" şeklinde gösterilmesi resmi tarihin bir di¬ ğer sayfasıydı.. ingiltere donanmasının Çanakka¬ le boğazını geçip istanbul limanında demirleyerek şehri işgal ettiği söylenmiyordu. bundan sonra ellerini kollarını sallaya sallaya Kürdistan'a girip diledikleri kadar ilerliyordu. 1930 yılında meydana gelmiş bir "Mene¬ men Isyanı"ndan söz ediliyordu. has¬ talıktan kırılarak saf dışı kalıyordu. kış. Ma¬ reşalin savaş taktiği basitti: Elinin altındaki asker kalabalığını. Kuruluş. "zafer" kazanmış oluyordu. bit ve salgın hastalığa teslim oluyor. Alman Mare¬ şali Liman von Sarders Osmanlı ordusuna komuta ediyordu. "yedi düvele karşı verilen savaştan sonra" diye anlatılıyordu.

Kürtler resmen "yok"tu. "sen. 1921-40 yılları arasında. hiç olmadın" denilerek.. iç ile dış etkilenmelerden arındırmak için. Ama resmen "olmayan" Kürtlerin isyanları "var"dı. ta istanbul'dan. Osmanlı dönemin¬ de. Ankara olayı "isyan" olarak adlandırıyor. "Tedip" ve "tenkil" Arapça deyimlerdir. Cumhuriyetçiler. "miras" gi¬ bi kabullenip kullandılar. onlara. varlıkları inkâr ediliyor. bir¬ birine bağlı. "Kürt isyanları"nın bastırılması amacıyla. Bunların tümü. Sarıkamış'tan Meneme'e getirip idam ediyordu. budama işi arayan beş esrarkeş kasabaya gelmiş. Onları "medenileştirmek". kafaları dumanlı bir halde kahvede dini konuşmalar yapıp. alt sömürge" oluyordu. herhalde safdillik olurdu. Kürtler üzerine düzenlenen "yok etme ve bastırma" seferle¬ ri bu deyimlerle adlandırılıyordu. "Var" olduklarını söylemek suçtu. olup biten¬ lerden habersiz muhalifleri. kasabada kimsenin tanımadığı beş kafadarın yaptıklarım tiyatro sahnesi gibi uzaktan seyretmişti. naralar atan esrarkeşler kendileri¬ ni tutuklamaya gelen askeri birliğin başındaki teğmeni öldürüp ba¬ şını kesmişlerdi. onlara ilişkin olaylarla durumların doğru. 1925 yılında yürürlüğe giren "Şark Islahat Planı" ile Kürtle¬ rin dili. gerçeklere uygun biçimde not edilmesini bek¬ lemek. "yola getir¬ . kültürü yasaklanıyor. ismail Beşikçi'nin deyimiyle Kürt coğrafyası. artık "sömürge bile değil. bir sabah. Gerçeklerin böylesine tırpanlandığı sistemin tarihinde. tarihin oluşumundan beri kendi yurtlarında yaşayan ve bölgenin en eski halkı Kürtlerin tarihteki yerini almasını. Fakat. terbiye etmek. neredeyse "Kürtlerin iyiliği için"di. Menemenliler..1930 baharının "bağ budama" zamanında. birbirini tamamlayan sayısız "tedip ve tenkil hare¬ kâtı" tazelendi. uslandırmak" demektir. "Türk" kimliği boyunlarından aşağı asılıyordu. mek. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre Tedip.

es¬ ki zamanların birinde. (zamanı kendileri de bilmiyorlardı) kar üzerinde yürüyen Türklerden bazıları." "Kürt yok" TC'nin birinci sınıf vatandaşları vardı. "spor olsun". o arada aralarına sızmış "vatan haini terörisderle mücadele ediyor"du. "sen aslın¬ da Kurtsun" diye kandırıyor. "birinci sınıf vatandaşları"nın Türk ol¬ duğunu kanıtlıyorlardı. Resmi söyleme bakılırsa. Zaten. Generaller rejiminin "keşfine" göre. medeniyetin bütün nimetlerinden yararlanmaları için çalışıyor. Türk düş¬ manlarının uydurduğu gibi "Kürt" diye bir halk var olmamıştı. Her şey gibi bu da. dünya "Türk düşmanlarıyla doluydu. TC. on¬ ların iyiliği içindi. Bu kanı ve tanımlama yanlıştı. başkasına korku ve ibret verecek biçimde cezalandırma. . 12 Eylül darbesini yapan generaller. Çünkü. "hiçbir sorunlan bulunmayan" Kürder. Türk devleti. kendilerine "Kürt" demişlerdi."Tenkir'in sözlük anlamı ise şöyle açıklanıyor: "Kamuya zararlı kişi ya da topluluğu. ortadan kaldırma. "ne mudu Türküm diyene" diyen herkes. kurt" anlamında. ayaklarından çıkan "kart. Türkleri kıskandıkları. köyleri yok olsun.. ya da rahat ve huzurdan bıktıkları için evleri. Bütün kışkırtmalarına rağmen. dünyadaki güç¬ lü mevkilere çıkmasını istemedikleri için "Türk oğlu Türk" olan ve "kart kurt" sesine kanmış saf vatandaşları. "Var olduklarını" söylemek yalandı. rahadıkla bu sözleri bağırıyor ve huzur içinde yaşayıp gidiyorlardı.. TC'yi bölme çabasıydı. bu vatandaşla¬ rını şefkade bağrına basıyor. fırdolayı düşmanlarla çevriliydi. "kart. kurt" sesine kulak verip. TC'de Türk'tü. kimi "kart kurtçular" da. Fakat. basit yoldan giderek Kürderin hiç olmadığını. "çağdaş medeniyeti yakalamış Türk devletine karşı kışkırtıyorlar"dı. evlatları kırılsın diye ikide bir isyan ediyorlardı.

Kassiler. Oysa. Osman¬ lı'dan miras üzerine "tedip ve tenkil" seferleri düzenlendi. bunların büyük bir bölümünün "hayali" sayılar olduğunu görüyordu. 20. 1984 yılında Partiya Karkeran Kurdistan (PKK) öncülü¬ ğündeki hareketle "29" rakamına ulaştırıyordu. tedip ile tenkil var" gerçeğiyle karşılaşıyordu. "Dersim isyanı yok. tekzip ediyordu. 2. S. Şeyh Said'in adıyla öz¬ deşleşen 1925 olayları.1920'lerden. sayılar düzmece kalıyor. gerçeklerin tarihi. "kaçışı kur¬ tuluş" sananlarla kovalayanlar arasında zaman zaman yaşanan çatışmalar "isyan" ise bu rakamlar doğru olabilirdi. Kürtlerin köklerini ve insanlık sahnesine çıkış dönemlerini milattan binlerce yıl öncesine dayandırıyor. Ağrı direnişi ve PKK hareketiydi. analizci bir gözle değerlendirebilenler. Rus ta¬ rihçi M.. sayıyı. özellikle 3-4. 28" diye sıralıyor. Bunlar Hurriler. 10. Bunlar. Lazarev. kağıt üzerinde tersine çevrilmiş "tedip ve tenkiP'di. "1. aynı tarihin sayfalarını dikkadice karıştıranlar. 3.. . "ol¬ mayan" Kürtlerin "isyanlarını bastırma" gerekçesiyle. Halk isyanından söz edebilmek için planlı programlı örgüt¬ lenme ve örgütlü eylem gerekiyordu. 1940'a kadar. bin yılların sonlarında. KÜRTLER VE İSYANLARI Evrensel tarih.. Onun dışın¬ da isyan yoktu.. Örneğin. Numaralandırılan "isyanların" izini sürüp. Ön Asya'da tarih sahnesine çıkmışlardır. bu sayılan doğrulamıyor. Geride kalan 25 "isyan".. tarihin en kanlı sayfalarından biri olan "Dersim olayları" resmi tarihte "isyan"dı. Karduklar ve öteki bazı boylardır" diye yazıyor. Lulubeler. ancak yarım yamalak üç isyanm varlığından söz edilebiliniyordu. hemen hemen her baharda.. "Kürderin etnik ataları olarak kabul edilen halklar. Resmi tarih isyanları. "Tedip ve tenkiP'in kırım ile kan sesi arasında. Bilimsel bir açıyla bakıldı¬ ğında. Halbuki.

kendi topraklarında hayat bulan bir halktı. Kürtlerin dolaysız atalarından söz edebiliyoruz. Vasilyeva'ya göre. Iran kaynaklarına göre Kurdistan adı. yüzyılda yazdığı Anabasis adındaki kitabında Kürt¬ lerin varlığından. dağları kadar "bınge" (doğal derin¬ liklerinde). Rus tarih¬ çi E. Bu saptama ve hak teslimine göre. soykırımlar. Lazarev. Kürtlere ilişkin bilgiler. yapısını koruyup. Ortadoğu'nun "otokton" (yerii) halklanndan başlıcası. eski çağlardan günümüze akmış nadir halklardan biriydi. dünya uygarlığının en kadim merkezlerinin filizlendiği top¬ raklardır. Kürderin etnik sentez sürecinin kesin ola¬ rak saptandığı kadim başlangıç merkezini de içine alan bu böl¬ ge. şöyle diyor: "M. Batılı tarihçiler ise Kürderi." Mezopotamya coğrafyasını gezen Yunanh komutan Ksenefon da. direnerek. komşuluk ettik¬ leri birçok etnik variık. Kürt etnik sentezinin ilk kaynağı. 8 bin yıl önce. Başka bir anlatımla. varlığını 600 yıl sürdüren Halaf kültü¬ rü. sürgün ve asimilasyonlar so¬ nucu eriyip yok oldukları halde. etnik ya¬ pılarını koruyabilmelerini mucizevi başarı olarak niteliyorlar. yalnız Batı Asya'da değil. 23 . iç içe yaşadıklan. daha çok Arap ve Pers kaynaklarıyla ve yazadarının kalemlerinden günümüze gelebilmiştir. I. Batılı kaynaklar. "tehcir" (toplu sürgün) ve savrulmalara rağmen. ilk kez Selçuklu Sulta¬ nı Sencer zamanında kullanıldı. Kuzey Mezopotamya'da. dünya¬ da kendi etnik yüzünü koruyabilmiş nadir halklardan biri olarak belirliyorlar. "Kurd" adı bu dönemde ortaya çıkmıştı. bu topraklar (çağdaş Kürdistan'ın Suriye'de kalan toprakla¬ rı) üzerinde ortaya çıkmıştır. yani çağdaş Kürdistan'ın tam merke¬ zinde bulunmaktadır. yurtlannın. yaşama biçimlerinden söz etmektedir. 1. etnik yüzünü. bin yılın ortalarından itibaren. kuşatılmış hallerine.Ö. Kurdistan adı oldukça geç dönemlerde ortaya çıkmıştır. çev¬ rilmiş. 5. yok edici darbelere rağmen. Kürtler sayısız soykırıma. M.Ö. "devletsiz halk" Kürtlerin. Halaf kültürünün yerini daha son¬ ra Ubeyd kültürü almıştır.Yazara göre.

. ayı. Avrupalılar. 2-4 . Bu savaşlarda Kurdistan şehir ve eyalederi büyük zarar gördü. Tikrit ve Cezire direnişleri. ay ve aydınlık üzerinde yemin edilen kutsallıktı. aydınlığın kutsiyeti. yüzydlara yayılan savaşlar başlıyordu. 642 yılındaki Ne- havend savaşı ve onu izleyen Musul. kültür ve dört bucakta paylaşılan yaşa¬ ma biçimleri. Müslü¬ manlığı. sahip oldukları doğal koşullar (coğra- fik yapı) ve ulusal sentez sayesinde. yüzyıllara yayılmış kesintisiz savaş ile soykırımlardan korunarak geliyorlardı.Lazarev'e göre Kürder. güneşi kutsal biliyorlardı. hayatı var eden aydınlığı. Halifenin yönetimini kabullenmiyor. aynı zamanda Arap egemenliğini kabul. ortak dil. Uzun muhasaradan sonra. V. ona biat ve tes¬ limiyet olarak algıladıkları için direndiler. Nikitin. Dasin dağlarında Halife¬ nin ordularını bozguna uğratıyorlardı. Araplar.. Kürder. daha son¬ ra da genel olarak Müslümanlara "Türk" diyorlardı. Güneş. dini yayma adı altında sınırlarına dayanınca. Cafer Faracis'in liderliğindeki isyancı Musul Kürderi 835 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalan toprakla¬ rın büyük bir bölümünü ele geçiriyor. Aşiretsel ve güç¬ lü aile bağları. Arapları geriletmiştir. onları koruyan bir başka etmendi. Müslümanlığı kabul etmelerine rağmen. yaşamak¬ taydı. O nedenle Selçuklulara da "Türk" diyorlardı. Araplar ise kuzeyden gelen Müslüman göçmenlere "Türk" adınr veriyorlar¬ dı. Islamiyetten önce Zerdüşt dinine inanıyor. Şorezor şehri ele geçiriliyor. Atilla dahil doğudan gelen barbarlara. Kendi kültür ve medeniyetlerini de yaratan Kürtler. P. 2000'lerde de hâlâ sürmekte. Kürtlerin bazı kesimle¬ rinde. fakat Kürtler. isyanlar birbirini izliyordu. Şarezor savaşını Kürt tarihinin en önemli olayı olarak nitelendiriyor. kılıçlar çekiliyor. Islamiyeti gönüllü olarak kabul etmediler.

Selçukluları "Hassa Ordusu". çevresine döne¬ min bilginlerini toplamış. Kürdistan'ın en güçlü aşiretlerinden biri olan Hazbanilere mensuptu. Kürt Usıf e Selahaddin e Eyyub (Eyüb'ün oğlu Yusuf Selahaddin. "Selahaddin'in sağladığı imkanları.. Türkçede. Revandi (Ravadi) aşiretindendi. kanlı boğuşma yüzyıllara yayılıyor. kadın ayırımı yapmadan önüne çıkan Kürtleri kılıçtan geçi¬ rerek Isfahan. bütün çabalara rağmen Kürtlerin Araplaşması akim kalıyor. Cebel ve Fars'ta yenilgiye uğrattı. Fakat. Revan- di. bu gücü ulusal amaçlar için kullanamıyor. ^ . Ta ki. Yusuf Selahaddin. P. Selçuklulardan oluşan "Hassa Ordusu"nu öne sür¬ düler. daha sonra TC tarafından de¬ ğiştiriliyor. aynı Kürtler. kendisi de islam alemine Sultan olduk¬ tan sonra. Kürder rahat bir nefes alıyordu. ihtiyar. kültür ve bilime büyük önem vermiş. yüzyıllara sarkıyor. Ama bu yenilgi Arap-Kürt savaşlarının sonuncusu olmuyor. günümüzün deyimiyle bir tür "kiralık asker" niyetine kullanıyordu.Araplar. Yusuf Selahaddin'in kökleri. "beğenilen". "Hınsı Keyf" diye de telaffuz edilen isim. ya da "hayran kalınan" anlamına gelen "Hüsne Keyf"liydi. yaz aylarında ta Erivan ve Dovin yaylalarına kadar giden. Rus Kürdolog V. 10 ve 11. varlıklı. Arapça deyimle Selahaddini Eyyubi) bütün Müslü¬ manların Sultanı olana kadar. Kürtlerle savaşta ye¬ tersiz kalınca. Selçuklular acımasızhklanyla tanınıyorlardı. Nitekim. ço¬ cuk. uluslaşma yolunda kullanmayı kaçınyor"lardı. Ailesi. ama Selçuklu akınları ve kanlı baskıları devam ediyordu. Islamiyetin iktidarını ele geçirince. "Hasankeyf" yapılıyordu. Vasıf adında¬ ki Selçuklu komutan daha da acımasızdı. koyun sürüleriyle. Vasıf Paşa. bilim ve kültürel alanla tanınmış bir aile¬ den geliyordu.. Selahaddin. Nikitin'in deyimiyle Kürtler. daha sonra Moğollar tarafından yakı¬ lıp yıkılacak olan dünyanın en zengin kütüphanesini kurmuştu. "ümmetçi kalıpların içinde" kalıyor¬ lardı.

bu ordularla Mısır'a girip Kahire'yi başkent yapıyor. ama "ulusal¬ cılığı" da yadsıdığını görüyoruz. Selahaddin Tikrit'te doğdu. Kürt ve Selçuklulardan oluşuyordu. Çok iyi bir öğrenim görmüştü. Haçhlara karşı Akka kalesini savunmuş. "Aslan Yürekli Richard" diye bili¬ nen ingiltere Kralı Richard başta olmak üzere. atak ve akıllıydı. Selahaddin'in imparatorluğu Kürt devleti değildi. Bu dönemde. çok sayıda Kürt. Verimli toprakların ele geçirilmesini amaçlayan birleşik Avrupa ta¬ arruzlarına din örtüsünü çekmiş. Haçlı ordu¬ larını Suriye'den Filistin ve kutsal Kudüs'ten söküp atıyor. da¬ ha sonra Kudüs valisi ve Eyyubi ordularının başkomutanı olmuştu. Sultan Selahaddin'in komuta ettiği ordular karmaydı. Kavmiyet yerine din savaşlarının verildiği böyle bir atmosfer¬ de. Nitekim. Komutan Selahaddin. batılı yazarlar. Kürtlerin de yer aldığı Arap ordularına komuta edi¬ yordu. Selahaddin çok zeki. Adaleti. Haçlı komutanla¬ rı yenildikleri bu karizmatik lideri derin bir saygı ve hayranlıkla anıyorlardı. Savaş ortamına rağmen. tümüyle ekonomik. 26 . dönemin ön genel örgüsüne aykırıydı. Kürtlük bilincinin üste çıkması. Kürtler açısından iktidarına baktığımızda. hak ve hukuk göze¬ ten tutumuyla islam dünyasının tartışmasız lideri oluyordu. aske¬ ri ve sivil organlarm üst düzeyinde görevler almıştı. Hakkari Kürtlerinden olan Ebul Hayca. Selahaddin de.Selahaddin'in amcası Şerkux (Dağ Aslanı). en seçkin ordusunu Kürtlerden oluşturmuştu. siyasal boyutlu olan Ortadoğu hamlesini. 1169 yılında. Arap dünyasına hükümdar oldu. bütün değerlerin önünde duruyordu. Eyyubi imparatorluğu Kürt değildi ama. Araplar¬ dan. "ümmetçiliğin evrensel" açılımı. Avrupa da. onları esirgeyip koruduğunu. "Haçla" kamufle etmişti. büyük bir askeri komutan. kadim şehir Şam'ı ikinci merkez yapıyordu. bazı ayrıntıların eklenme¬ siyle film konusu oluyor. ekonomik ve siyasal amaçlarını "din mihveri" etrafında birleştirmiş. babası Eyub ise Saddam Hüseyin'in de doğum yeri olan Tikrit'in valisiydi. hakkında sayısız maka¬ le ve pek çok kitap yazıyorlardı. "Haçlı Seferleri" adını vermişti. Richard'la olan ilişkileri. Selçukluların baskısına son verdiğini.

Musa Anter'in yazdığına göre. O dönemin Şirvan valileri de. aile köklerinden gelmek bir yana. bunu bahane edip Kürdistan'a yöneliyor. dedelerinin Eyyubilere hizmet et¬ miş Mand'ın soyundan geldiğini söylemekle övünüyorlardı. Fakat çok geçmeden. Rus tarihçi Lazarev'in aktardığına göre. emrinde çalışmış.Selahaddin ve Eyyub ailesinin adı. dağlara sığınarak katliamlardan kurtulmaya çalışıyor. Selahaddini Eyyubi'den sonra. Ahlat ve Şarezor eyaletlerinde taş üstünde taş bırakmıyorlardı. ufukta Moğollar görünüyordu. 1219 yılında Harzemşah devletine saldınyor. Moğollar. Sultanabad'a taşınıyordu. Moğol. Eyyubilerle ilişkide bulunmuş. Kürder için bir onurlan¬ maydı. valiye rağmen kaleyi teslim etmiyor. Moğol Hanı Hulagü. Kirmenşah'ta kadiam yapıyor ve şehri talan ediyordu. Kürt savaşçılar. Günümüz dünyasında da Selahaddin'in soyundan olmak onurlanmaydı. Cengiz ve komutanları yakıp yıkma¬ yı. Erbil valisi Taceddin. Selçukluların Kürtler üzerindeki baskısı artıyordu. 1231 yılında ele geçirdikleri Amed'te (Diyarbakır). onlara hizmet etmişlerin kökünden geldiğini söylemek bile Kürder için gurur¬ lanma payıydı. 1258 yı¬ lında Bağdat seferine çıkarken. yüzyıldaki Kilis valileri. dedelerinin Eyyubilerin vezirleri so¬ yundan geldiğini söyleyerek kıvançlanıyordu. katliamları sıradan uğraş haline getiriyordu. Kurdistan Mirlikleri barış ve sükûna ka¬ vuşuyordu. Kürdistan'ın başkenti de Bahar'dan. Hasankeyf'den Trabzon'a sürgün edilmiş aileden olan şair ve ressam Bedri Rah¬ mi Eyyuboğlu'nun babası. Kirmenşah'ın kaderi¬ ni yaşamamak için kaleden çıkıp teslim oluyordu. Tarihçilerin belirttiğine göre. Selahaddin'in soyundan geldikleri için "Eyuboğlu"nu soyadı olarak aldıklarını söylüyordu. Sultan Celaleddin kaçıp Kürdistan'a sığınıyordu. ve "dünyanın dörtte birinde eşi benzeri bulunmayan" diye anlattıklan Erbil kalesini terk etmiyor- 2-7 . 18. Kürtler. Uzun savaşlardan sonra "saldırmazhk anlaşma¬ sı "yla uzlaşmaya varılıyor. Yüzyıllar sonra bile.

Kürt Beylikleri. saldırmasını beklemek yerine. Moğollar tarafından ele geçiriliyordu. Bidis valisi Hacı Şeref. fakat bir baş¬ ka Kürt şehri olan Musul'da beklenmedik bir direnişle durduru¬ luyordu. ordusunu yol boylarında "vur ve kaç" yöntemiyle hırpalıyorlardı. Rus tarihçi Minorsky. ordusuna büyük zarar veriyor. 15. Ama bu Timur'a kesin zafer sağlamamıştı. sonra Cizre ve Mardin'e saldırıp bu şehirleri ele geçiriyor. ertesi yd (1259). Mirlikler (Beylikler) Bizans. Fakat. daha sonraki yıllarda Akkoyunlular ve Karakoyunlulara karşı da yurdarını savunup. müca¬ deleyi zayıflatmıştı. yüzyılda iç açıcı bir durumdaydı. daha sonra Musul'daki komutanın işbirlikçiliğiyle. kendi halkına hançer çekmesi üzerine. bağımsızlıklarını koru¬ yacak. mancınıklarını da yakı¬ yorlardı. Timur'un 1400 yılında. toplu kırıma tabi tutuyor. Arap ve Acem¬ lerle barış içinde komşuluk ediyor. "Şerefname"ye göre. ondan önce harekete geçiyor. yolunun üzerindeki Hakyari aşiretini. Kürt ülkesinin Mirlikleri. Fakat Erbil kalesi. 28 . gece kaleden çıkıp. refah düzeyi yüksek bir hayat sürüyorlardı. ama bu arada Roma-Bizans topraklarında oluşan Osman¬ lı devletiyle yüz yüze geleceklerdi. Savaşçılar. Suriye üzerine yürürken.lardı. Bağdat'tan Azer¬ baycan'a dönüşü sırasında Kürderden ağır darbeler aldığını yazı¬ yordu. Timur'a biat etmiş. Ti¬ karşı davranıyorlardı. Hulagü. Timur'la savaşın seyri değişiyordu. Kürt tarihçi Şerefhan'ın. * s* Moğol mur'a istilalarında hazırlıklı büyük kayıplara uğrayan Timur'un Kürtler. Moğol karargâhına baskın yapıyor. bazı işbirlikçi Kürtlerin saf değiştirip. "Şerefname" adındaki kitabında an¬ lattığına göre.

Kürtler. Her biri. Doğu Roma (Bizans) toprakları üzerinde kurulan Osmanlı devletine. Sefaviler Pers iktidanm ele geçiriyor ve Birinci ismail olarak da bilinen Şah ismail 1501 tarihinde taç giyiyordu. Egemenlik sınırlan İran Kürdistam'nın batı bölgelerini de içine alan. Şerefhan. ayrı ayrı mezhebinin cazibesini öne sürüp Kürt¬ leri kazanmaya çalışıyordu. Behdinan. kendilerini Pers (Iran) ile Os¬ manlı imparatoriuklanmn dişlileri arasında buluyor. "Romalı" niyetine "Rom". Hayatta kalma şanslarını büyüme ve yayılmakta anyoriardı. en gözdesi ve güçlüsü Avdalan (Evdalan) hanedanıydı. 29 . Mezheplerinin mensubiyetini. Kürder ise iki devi de üstüne saldırtmamaya özen gösteren yansız bir politika izliyordu.Kürt Mirlikleri arasında. Ara topraklan Kurdistan. iki gücün farklı zoriamasıyla "din. "Romalıların ülkesi" anlamına gelen "Diyare Rome" diyor. Bohti. Güçlü aşirederin ayağı üzerinde durup "Miriikler" (Beylik) ha¬ linde yaşayan Kürtler. Evdalan'dan sonra. Fakat. Erbil. karşılıklı düşmanlık nedeni ola¬ rak kullanıyorlardı. bugünkü Güney Kürdistan'ın tümünü kapsıyordu. yerieştikleri top¬ raklara da. batıda giderek yayılan Osmanlılar arasında baş gösteren çekişmenin sıkıntısını yaşıyorlardı. Aynı dönemde. Bizans'la oluşturdukları iyi komşuluk ilişkilerini onlaria da sürdürmeye çalışıyorlardı. ikisi için de önemli stratejik ko¬ numdu. Hasankeyf. Osmanlılara "Romi". Komşulan birer imparator¬ luktu. kısmen özgüriüklerini kaybe¬ diyorlardı. Günümüzün deyimiyle emperyalist ve birbirine diş biliyoHar- dı. Afganistan göçmeni bir aşiret olan Osmanlı yönetimiyle. So¬ ran ve ötekiler diye sıralıyordu. 16. yüzyılda. yüzyılda başlıyordu. mezhep" görünüşlü çıkar savaşlannın ortasında kalıyor. öteki aşiretleri savaş gücü bakı¬ mından Hakkari emiriiği. Kürde¬ rin siyasal ve sosyal ilişkileri 15. zaiyata uğruyor. 1500'lü yıllann başında doğudaki komşulan Perslerie (Iran).

iyi dileklerini bildirmek üzere. yüzyılın başlannda Kürdistan'ın tek merkezden yönetilmesi kısmen de olsa başanlıyor. Şah ismail.Şerefhan'ın yazdığına göre. Şah ismail. Amediye Emiri. sıranın kendi egemenliğine geleceğini düşünerek. ele geçirdiği topraklarda. Şah ismail. Şah ismail. tuhaf bir davranışta bulunuyor ve konukla¬ rının tümünü tutuklatıp sorguya çekiyordu. Tuhaflık bununla da bitmiyor. Kurdistan 16. Cizre ve Bitlis valilerinin de bulunduğu on bir Kürt emiri. eğlence sofrasına davet ediyordu. "Korkunç" laka¬ bıyla da anılan Yavuz Selim bulunuyordu. yüzyıldan itibaren merkeziliğe yöneli¬ yordu. 16. di¬ yalogu derinleştiriyordu. Tutuklu Mirlere. Hazırlıksız yakalanan Kürt Mirleri. aralarında Hasankeyf. 30 . Kürtleri yanına çekme entrikasıyla. batıya yönelip. * Bu sırada. 1511 yılında Hoy'a gidip Pers Kralı Şah ismail'i ziyaret ediyorlardı. Kürt Mirlerini hoşnut tutan jesderde bulunu¬ yor. Pa¬ lu'dan Maraş'a kadar. hepsini serbest bırakıp. Hasankeyf valisi Melik Halid ile Bitlis Miri Şerefin adını öğ¬ renince. yerli yersiz zamanlarda armağanlar göndermeye başlıyor. Osmanlı sara¬ yı da boş durmuyor. Şerefname'de belirtildiğine göre. bu arada yayılmak üzere. bütün Kürt illerine kendi adamlarını vali olarak atıyordu. Pers ordularının karşısında bir varlık gösteremiyor. asla bir hükümdarın onu¬ runa yakışmayacak. Kurdistan Mirleri iki taraftan da gelebilecek tehlikeye karşı ha¬ zırlık yapıyor. Osmanlı Hanedanlığının başında. Siirt'ten Cebakçur'a. kimi de çatışarak direnmeye çalışıyordu. kimi yan tes¬ lim halde yanına geçiyor. Fakat. bütün Kürdistan'ın emir ve valileri tarafından ka¬ bul edilen önder haline geliyordu. Yavuz Selim Kürdistan'dan sonra. tutuklattığı Hasankeyf valisi Melik Halid'i görkemli bir düğünle kız kardeşiyle evlendiriyordu. Pers-Kürt savaşı birkaç yıl sürüyordu. Kürdistan'ı işgal etmeye başlıyordu. "ziyaret için kimin öncülük ettiğini" soru¬ yor. Şah Ismal'in kurduğu akrabalık ilişkisi üzerine. Fakat Bohtan ile Çemişkezek'de zorlu bir direniş¬ le karşılaşıyor.

Perslere savaş ilan ediyor ve iki ordu. V. Van Gölünün kuzeydoğusundaki Çaldıran vadisinde karşıla¬ şıyordu. Çaldıran Savaşı. Kürt Mirlerinin Osmanlı ve Perslere karşı saptanmış ortak bir politikaları yoktu. Fakat. zemine oturamayan karar¬ sızlığı. sonra da ayakları. Tutarsız biri olan Pazuki aşiretinin önderi Halit Bey. Sultanlığını ilan edip. aynca Muş'un bir bölümüyle Malazgirt. dostumdur" düşüncesiyle. Bu yüzden birbi¬ rine kılıç çekecek hale geldiler. Saldırganlığı nedeniyle Şah ismail'e tepkili olan pek çok Kürt Miri. Kimileri ise şaşkınlık içinde her gün karar değiştiriyordu. Başka bir deyişle Kürdistan'ın Osmanlı ile Iran arasın¬ da bölüşülmesinin başlangıcı. Mirlerden her biri kendi doğrulanm uygulu¬ yordu. adına para bastır¬ mış. Ulusal birliklerini pekiştirmek yerine. sonunda başının belası olacak. Tarihçilere göre Kurdistan yöneticileri. haremini. iki imparatorun çatışmasından yararlanacaklanna. F. bunlar¬ dan biriydi. Tarihçilere göre. Şah'm himayesini kendi gücü sanmış. Halit Bey. Osmanlılar. 23 Ağustos 1514 tarihin¬ de. kollan budanmıştı. bu sayede kolay bir za¬ fer kazandılar. Şah ismail ile Yavuz Selim arasındaki çekişmeden yararianmayı bilemediler. bir süre sonra. tahtı ve hazinesini savaş ala¬ nında bırakıp kaçmıştı. bölü¬ nerek tampon olmuş. Minorsky'nin deyimiyle Kürtler.. Ya¬ vuz Selim taraflnda öldürülecekti. Perslerin yanında yer alan Halit Bey. söz dinlemez hale gelmiş. 31 . Hınıs eyaletleri¬ nin yönetimini de kendisine bağışlamıştı. Perslere karşı savaşmıştı. bir çarpışmada kolunu kaybedince Şah ismail ona som altından takma kol yap¬ tırmış. savaşın dönüş yolunda. Kurdistan tarihinin bir "mi- ladı"ydı. ikiye bölündüler. Çaldıran'da. Yavuz Selim'in yanında yer aldılar. "düşmanımın düşmanı. Bu nedenle büyük çoğunluk Yavuz Selim'in yanında yer alsa da Şah ismail'i destekleyenler de vardı.. Şah ismail. bununla da kalmayarak Yavuz Selim'in yanına geçmiş.

32 . Buna karşılık. Şah ismail'e karşı Yavuz Selim'in yanında yer alması kulislerini o yürüttü.Rus tarihçi E.. yanlarını tuttuğunu yazıyor. Tarihçi Muhammed Amin Zeki. Edrise Betlise (Bitlisli Idris) idi. Önce Akkoyunlu Sultanı Yakup Bey'e katiplik yapmış. Bu amaçlarla düzenlenen ikili gö¬ rüşmelere "yansız kişi" ve hakem olarak katıldı. ikili görüş¬ melerde Kürderi gözettiğini. Kürt¬ lerin Osmanlıya askeri destek vermesini öngören maddeyi de. Vasilyeva'nın yazdığına göre. TC Kültür Bakanlığı tarafından. Kürtler arasındaki adı. Farsça şiir diliyle yaz¬ mıştı. her şeye rağmen. O. Din adamı. Korkunç Yavuz. Bitlish bir Kürt'tü. Ki¬ mi çevrelerde "Sofi" (bütün saflığı.. 1989 yılında yayınlanan Solakzade Tarihi adındaki kitapta. çok iyi bir eğitimden geçmişti. kimileri¬ ne karşı da yoğun bir diplomasi yürütmüştü. Diplomatik manevralarının kandırmacalarmda bu yanını sıkça kullanıyor. Farsçayı da çok iyi bilen Idris. Ama. I. Kürtlerin kaderini satan kişi olarak nitelendiriyorlar. biliniyordu. Kürt Mirleri çoğunluğunun. rolünü oynayıp hizmet veriyordu. tarihçiler genel bir kabulle Idris'i. Kürt beyliklerini Osman¬ lıya bağlayan. Melle'ydi. Kürtlerin bağımsız ve özgür kalacaklarına ilişkin maddeyi o koydu. Kürtlere karşı diplo¬ masi ayağını yürüten Yavuz'un kadim hizmetkârı Betlisi. ilk Osmanlı sultanlarının tarihi¬ ni anlatan. bu sü¬ reçte tarih sahnesinde beliriyor. temizliğiyle kendini dine ada¬ mış kişi) diye tanınıyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname' sinde yazdığına göre. durumdan görev çıkararak. sonra Osmanlı sul¬ tanları Yıldırım Beyazıt ve Yavuz Selim'e aynı hizmederi vermişti. Idris Hakim de diyorlardı. Osman¬ lılarla Kürt Mirleri arasındaki anlaşmalara. hey¬ beler dolusu altın karşılığında. avını dinsel pusu¬ larda yakalıyordu. Idris. Betlisi'nin Kürdistan'ı pazarla¬ ma konusundaki çabalan uzun uzun anlatılıyor. "Heşt Beheşt" adındaki kitabını. Hayatını ise bölge sultanlarına hizmede kazanıyordu. Kürt vali ve Mirleri yanına çekmek için kimilerine baskı.

Yavuz Selim'in. bağlılığını bildiriyordu. Betlisi. bu süreçte tasfiye ediyor. halkı kılıçtan geçiriyordu. Bidis. Bedisi'yi kullanarak. savaş alanından sağ kurtulmayı başaran Şah'ın intikam seferierinden korunmak için Kürdistan'ı. Aşti. Osmanlı Sultanı. İmadiye ve Hasankeyf beyleri dahil. Sultan'm "nazik" davetine icabet ediyor. başanlanna "duacı" olmak amacıyla Yavuz Selim'i Tebriz yolunda karşılıyor. pek çok Kürt Mirinin gücünü yedeği¬ ne aldığını. Mektupta. Solakzade sonrasını şöyle anlatıyor: "İdrisi Bedisi. görevi dolayısıyla bu işin gerçekleşmesi için bü¬ yük çaba harcadı. Yardım etmeye yanaşmayan ya da Şah ismail'den yana olan Mirleri. bu sayede savaşı kazandığını yazıyor. Sultan onu armağanlarla ödüllendi¬ riyor. "lütfedip davete icabet ettikleri takdirde mudu olacağını" bil¬ diriyordu. Bedisi görevi kabul edince. Şah'la giriştiği savaşta yaptıklan katkıdan ötürü şükranlanm sunan Sultan. Solakzade tarihine göre Bedisi. Mirieri tehdit ediyor. atının terkisindeki heybeyi altınla dolduruyordu. Çaldıran dönüşünde. Savran.Solakzade. Ör¬ neğin. Bir yandan da geri kalan Kürt beylerini ikna etmesi için Betlisi'yi kullanıyordu. Kurdistan beylerini. cömerdiğinin nişa¬ nesi olarak da. toplam 25 ilin ünlü komutanlannm gönlünü Padişahtan yana çevirmeyi başardı. Yavuz ve Bedisi Kürt beylerini "onuriandırma" yoluyla avla¬ maya karar veriyor ve ortak imzayla birer davet mektubu yazı¬ yorlardı. Kürt beyleri." Fakat bazı Kürt beyleri anlaşmaya yanaşmak istemiyordu. Diyarbakır ve Mardin Mirleri işbiriiğine "hayır" demekte direniyorlardı. 1514 yılında Iran seferine çıkar¬ ken. kafile¬ ler halinde karargâhına gidiyorlardı. Sason. övgüler dizi¬ yor. Osmanlıya itaate almakla gö¬ revlendiriyordu. Tadı dille Ermi. tampon bölge yapmaya karar veriyordu. sonuç alamayınca bizzat başında bulunduğu Osmanlı ordularıyla taar- 33 . kendilerini kabul edip ağıriamak istedi¬ ğini. o arada.

imzalanan anlaşma gereğince. dünyanın sarsılarak değiştiği dönemdi. Osmanlı'yı himayeye alarak bölgedeki değerlere sahip olma savaşlarına daha sonra Almanya ve Avusturya da katılmıştı. özgür ve özerk kalıyorlardı. bağımsızlaşma atılımları yapıyordu. uzun bir direnişten sonra. Batı Asya halkları ve Kurdistan da etkilenme alanındaydı. Eylül 1515 tarihinde ele geçiriliyordu. Diyarbakır kalesi muhasara altına alınıyor. ev¬ rensel devinimlerle yayılıyordu. hizmet¬ lerinin karşılığında da heybelerini altınla doldurmaya devam edi¬ yordu. bağımsızlaşma yolunda isyanlar süre¬ cine giriliyordu. Osmanlı ordusunun kılıcıyla tasfiye ediyor. ama iç işlerinde ba¬ ğımsız. Almanya 34 . Kürdistan'ın bağımsızlaşıp kop¬ ması zararlarınaydı. Idris. 1800'de. Solakzade. O nedenle Kürt bağımsızlık ve özgürlük hare¬ ketleri her defasında. içten içe çürümüş. güçten düşüp tükenmiş olan imparatorluk var olanı korumak. Kabuğun altındaki halklar ho¬ murdanarak uyanıyor. Osmanlı'ya yardım konusunda teslim olmayanları. batının büyük dev¬ letleri tarafindan içten paylaşılmıştı. bu emeğinin Sultan tarafından ödüllendirilmesini. Osmanlı'dan çok ingiltere. Batıdaki komşusu ve dolaylı olarak bağlı bulunduğu Osman¬ lı imparatorluğu Fransız ihtilalinin getirdiği aydınlanmadan da¬ ha farklı biçimde etkileniyordu. yüzyıllar. Kurdistan Mirleri. Halkların ulusal bilincini ateşleyen Fransız ihtilalinin etkileri. ayakta kalmak derdiyle Fransa ve İngilte¬ re'nin himayesine girmişti. Diyarbakır olayından sonra "ikna edici" olarak Kürt beylerini tek tek dolaşıyor.ruza geçiyordu. tümüyle kopma. Rusya ise himayedeki topraklardan pay kapma savaşındaydı. "idrisi Betlisi'ye gerçek ayarh bin florin irsal eyledi" diye yazıyor. 1800'lere kadar Kürdistan'ın özerkliğine el uzatılmıyordu. 18 ve 19. Osmanlıların müdahalesi başlayınca. savaşlarda Osmanlı'nın yanında yer alıp yardım ediyor. Fransa. "Hasta adam" adı verilmiş Osmanlı Devleri.

Osmanlı egemenliğine karşı isyanda. Amacı salt değerleri sömürmek değil. zayıf düşeni saf dışı ettikten sonra diğerine yöneliyordu. en azından azalması demekti. Bulgar. Kürtler onlardan farklı şartların kurbanıydı. Kürtlerden çok sonra isyan edeceklerdi. Kürdistan'ın bağımsızlaşması. Soran ve Babanların bulunduğu Güney Kürdistan'da doğdu. 19. 1800'ün başındaki ilk Kürt bağımsızlık hareketi. Osmanlı adına birer engeldi. Çünkü. Öte yandan. Kür¬ distan'ın bağımsızlığı söz konusu olduğunda. onu arkadan vuruyordu. Kürt¬ lerin karşısında. her defasında. ilhak etmek. Sırp. Osmanlı'nın işine geliyor. Doğuda ise iran'ın kişiliğinde. Yunanis¬ tan. kardeş kardeşin yenilgisinde mutluluk arıyor.. doğrudan iliş¬ kiliydi. Mora ve Girit isyanlan. çıkariarının zedelenmesi. düşmanlarının körüklediği din ve mezhep ayrılıklannı kavga nedeni yapıyorlardı. bir bakıma öteki halklara öncülük etmişlerdi. şeyh. bir yandan da işine yarayacak biçimde tahrip etmişti.. bağımsız Kurdistan. Kürtler. Fakat. düşmanının yanında yer alıyor. Rusya'nın ko¬ parmayı tasarladığı payı küçültüyordu. Behdinan. Arnavut ve Araplar. En azın¬ dan. bütün olarak parçala¬ rını koparıp el koymak. Rusya. ötekilerden farklı olarak bölge devletiydi. Bu olumsuzluklar. yüzyıl boyunca Osman¬ lı'yla kesintisiz sürdürdüğü savaşlar boyunca. Kürt isyanın¬ dan yirmi yıl sonra baş gösterdi. çekemezliklerin yarattığı iç bölünmeler ve kardeş kavgaları yüzünden Kürtler birlikteliklerini kuramıyorlardı. Bulgaristan ve Sırbistan'a destek veren sınır ötesi batı. onu himaye altına alan Rusya ile. bey ve aşiret reisleri birbiriyle üs¬ tünlük kavgasındaydı. sık sık Kuzey Kürdis¬ tan'a girmiş. doğrudan ya da Iran üzerinden müdahil oluyor. Ulusal kurtuluş hareketleri sırasında. Mirler. onlarla savaşmak zorunda kalıyor¬ du. kendi topraklarına katmaktı. daha derinleri ele geçirmeye çalışmış.ve Rusya'yı karşısında buluyor. Osmanlı ile savaş halinde olmasına rağmen. 35 . bastır¬ mada rol oynuyordu.

olayı kendi sorunu sayıyordu. dört bir yanda isyan ateşleri yanıyordu. Abdurrahman Paşa Erbil'i ele geçirip Kerkük'e dayandı. başlangıçtı. Merkezi Cizre olan Bothan Mirliği kendi bölgesinin egeme¬ niydi. Yerine kendi adını koydu. Osmanlılar Rusya ile savaş halindeydi. Abdurrahman Paşa isyanı bir son değil. şehir ve doğa yangınları Kürdistan'ı ayağa kaldırıyor. merkezi Süleymaniye olan Baban Mirliğinin başına geçince. 1813 yılında Revanduz sancağına bağlı Soran Emirliği Kur¬ distan hareketinin merkezlerinden biri haline geldi. Abdurrahman Paşa'nm isyancı mirasını Behdinan ve Soran Mirleri omuzluyor. Mir Muhammed. Cuma hutbelerinden Os¬ manlı Sultanının adını çıkardı. Küçük Süleyman Paşa komutasın¬ da küçük bir orduyla saldırıya geçti. Abdurrahman Paşa girişimi.Abdurrahman Paşa. 36 . Osmanlı'ya karşı bağımsızlıkçı siyaseti izlemeye başlamış. Osmanlı'nın yanında doğ¬ rudan müdahale ediyor ve Abdurrahman Paşa yönetimini yıkıyor¬ lardı. Merkezi Mardin'de bulunan Milli (Milli) Mirliği ayrı bir etkinlikteydi. Osmanlı'nın yaptığı insan kı¬ rımı. 1800'lerin başında egemenliğini Iran içlerine kadar götürüyordu. bu amaçla öteki Kürt önderleriyle itti¬ faklar kurmuştu. İran ve batıya giden yolları kontrol ettiği için ay¬ rıca stratejik öneme sahipti. Soran Miri Muhammed. Bölgeye yerleşip Osmanlı devletini vesayeti altına almış olan ingiltere. 1833 yılında da. Mardin ve Diyarbakır'da¬ ki Osmanlı egemenliğine son verdi. bağımsızlığını da ilan edip kendi adına para çıkardı. Abdurrahman Paşa'nm üstüne büyük güç gönderecek durumda değildi. Yine 1800'lerin başında. işgalci Osmanlıları kovduktan sonra. Osmanlı ordusu bozguna uğradı. 1803 yılında. Rusya'ya. bir bakıma dış koşulların da el¬ verişli olduğu bir zamana rasdamışri. Fakat. Hakkari Mirliği. o sırada. Ayaklanmalar birbirini doğuruyor. onları ötekiler izliyordu.

iki yıl sonra. Sultan'm orduları iki ayrı koldan Kürdistan'a saldırmaya başla¬ dı. He¬ define giderken. Karargâhına kapa¬ nıp. hem de kuzeyden genel saldırıya geçti. Fakat genç yaşlı ayırımı yapılmayan sivil kırım. Zulüm. Duhok ve Akra Osmanlılann eline geçiyordu. Kürleri birleştirmişti. bunun üzerine saldırıdan vazgeçip. 1836 yılında. Güney Kürdistan'ın isyancı aşireti Babanlar üzerinde soykırım denedi. bazı Kürt beyleriyle ilişki kuruyor. Bitlis Ermenileri ve Yezidiler de Kürtler¬ le direnişe kanlınca. Aşiretler ilk kez ulusal ruhla or¬ taya çıkıp. daha bir öflceyle di¬ reniyor. onlan satın alıyor¬ du. elindekileri korumak amacıyla savunma haline geçti. Kürder bileniyor. nihai savaşa hazırla- 37 . bundan sonra entrikacılığı seçiyor. 1833 yılında ordularına Kürdistan'ı "tepeleme" ve "fethetme" emrini verdi. Botan Miri Bedirhan Bey'in başşehri Ciz¬ re'yi yerie bir ediyor. savunmasız sivil Kürtleri kı¬ lıçtan geçiriyor. Mir Muhammed'e ulaşmak ve karargâhını ele geçirmekti. Paşa. köyleri. bundan sonra ileriemeye başlıyordu. Dört yandan kuşatılan Mir Muhammed. Merkez güce komuta eden Reşit Paşa. Semih Paşa komutasındaki ordu Trabzon ve Erzincan yoluyla Van'a yöneldi. gerilla taktikleriyle Osmanlı ordusuna darbeler indiriyor¬ lardı. iki kol halinde ilerlemeye başladı. ingiliz takviyeli Reşit Paşa'nm orduları. Soran bölgesinde büyük kayıplar vermesine rağmen Zaho. Irak ve Suriye'deki or- dulannın da desteğiyle hem güneyden.Osmanlı Sultanı ikinci Mahmut. hareket etme yeteneğini kaybetmişti. Paşaya istedi¬ ği zaferi getirmiyordu. Paşa. Reşit Paşa. örgütlenerek direniyor. iki sene takviye birliklerinin gelmesini bekledi. Reşit Paşa'nm ordusu çakılıp kalmış. 40 bin kişilik bir orduyla Sivas ve Malatya'dan. Çok hırslı ve Kürtlere kinli olan Reşit Paşa'nm nihai hede¬ fi. ingiliz ajanlan- nı kullanıp. Paşanın zulmü arttıkça. 1834 baharında. yıkıyordu. Reşit Paşa. Osmanlıların ilerlemesi imkansız hale geldi. yoluna çıkan silahsız. kasaba ve şehirleri yakıyor. Reşit Paşa ordusuna büyük kayıplar verdiriyorlardı. Sivil katliamlar yaptı.

Sivil halka dokunulmayacağına dair. dönüş izni bir tuzaktı. Revanduz kalesi 1836 Ağus¬ tosunda kuşatıldı. Hafız Paşa. Osmanlı ordusunun Kürdistan'da yü. bu konuda şunları yazıyor: "Revanduz'un düşüşü. Lazarev. Sincar Yezidilerin! acımasızca kırdı. Bir süre sonra. Fakat. Ama Avrupalı danışmanlar (Avusturyalı Feld Mare¬ şal Helmut von Moltke de bunlar arasındaydı) tarafından eğitil¬ miş ve güçlü topçu desteğiyle donanlmış orduya karşı fazla di¬ renemediler. Mir. Ona saygılı davrandılar. (Osmanlı'nın onur sözü yoktur) sözünün tekerrürü de yaşanıyor¬ du. Rus tarihçi M. "tedip ve tenkil" (kırım) yapılıyordu. Revanduz yolunu tutan aşireder. Hadi. Osmanlılara koşulsuz ita¬ at etmeyen ve direnen herkesin acımasızca öldürülmesi devam etti. Bu kez. Yolda öldürüldü. dolayısıyla ona kılıç çekmenin günah sa¬ yılacağını söylüyor ve görüşlerini yayıyordu. cezalandırma saldırıları kuzeye yöneldi. S. Mir Muhammed'e veri¬ len söz tutulmuyor.. Osmanlıları tanımlayan "Bexte Rome tuneye". Kış başlayınca saldırılar durdu. saf değiştiriyor. Kürtler umutsuzca dire¬ niyorlardı. Reşit Paşa." 38 . ülkesine dönmesine izin verdiler.mrken. Osmanlı ordu¬ suna geçit veriyorlardı. Kürtlerin. aldığı yüklü altın kese¬ lerini "dini fetva"ya çeviriyordu. Melle Hadi'nin fetvası savaşçıların elini kolunu bağlamışken. Kürt ha¬ reketinin karşısına "ümmetçilik" unsuru dikilivermişti. Osmanlı Sultanı'nın Ha¬ life (Peygamber vekili). Güz aylarında. istanbul'a götürdüler. Osmanlılar saldırı üstüne saldırı yaparak kaleleri. tüttüğü 'tedip ve tenkile' son vermedi. direnen herkesi öldürüyorlar¬ dı. Yerine. Mir Muhammed yalnız kalmıştı. direnme noktalarını ele geçiriyor. 1837 yılında koleradan öldü. en az onun kadar acımasız olan Hafız Paşa geçti. beklenmedik bir olayla daha karşılaştı. 1837 yılında bağımsızlıklarını korumaya çalışan Botan Kürtlerine karşı saldı¬ rıya geçti. Mir yö¬ netiminin etkin isimlerinden Melle Hadi. halka dokunulmayacağı sözüne karşılık teslim oldu.

Güney Kürdistan'la sınırlı kalmadı. dünya me¬ selelerinden biri haline gelmiş. zoria el koyma. Ertesi yıl bahada biriikte. Suriye. Osmanlı ordusuna büyük kayıp¬ lar verdiriyordu. Türk si¬ vil ve askeri yönetiminin günlük rutin işleri haline gelmişti. Lazarev. Hafiz Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu. rüşvetle satın alınır hale gelmesi bir yana. Malat¬ ya yöresi Mirlerinden Said Bey.» * Osmanlı ordusunun insan kırımı. Osmanlı'nın giriştiği soykırımı şöyle yazıyor: "Cezacılar (Osmanlılar) inanılmaz bir vahşet sergiledi. onlara "iyilik" için "medenileştirme" hamlesine geçiyordu. Osmanlı yönetimi. "Kür¬ distan'ın uygariaştmlması". İstanbul yönetimi. Kürt sorunu. Avrupa da ilgilenmeye başlamıştı. Rus tarihçi Lazarev. Ne ka¬ dınlar. ne de çocuklar bağışlandı. Böylece Kürt¬ lere karşı kazanılan zafer sıfira iniyordu. il¬ gi üzerine. yaralannı sarmaya başlıyor. Do- 39 . Kurdistan yeniden nefeslenip. öteki Toroslara olmak üzere iki koldan kuzeye karşı saldırıya geçtiler. Kürderie Ermenileri arada kadederek ileriiyor. feodal anarşinin ortadan kaldınlıp. Osmanlı'nın bu taktiğinin sonuçlannı şöyle anlatıyordu: "Yönetimin tümüyle rüşvete bulanması. keyfilik. Sultan ikinci Mahmut. yağma. 1840'a doğru kendi coğrafyasını aşmış. Paşa'nm ordusu ise 1839 yı¬ lında Mısıriılar tarafindan darmadağın ediliyordu." Mısır Paşası Mehmed Ali Paşa'nm (Kavaklı) Mısır. daha sonra cumhuriyetçilerin de tek¬ rarladığı "ıslahat" pohtikasına yöneliyordu. biri Akçadağ. Av¬ rupa'ya karşı kendini "medeni" Kürdistan'ı da "geri" gösteriyor. Hafiz Paşa'yı Kürdistan'dan çekiyordu. Muş ve Hazro yörelerinde. Filistin ve Lübnan üzerinde hak iddia ederek Osmanlı Imparatorluğu'nu tehdit eden ileriemesi üzerine. Van Gölünün batı ve kuzeybatısı ateş içinde kalıyordu. asayişin sağlaması adıyla devlet terörünü dağlara yayıyordu. Fakat.

"Hıristiyan dünya. Bu arada Kürtlerle iç içe yaşayan Hırisriyanlarla da (Ermeni ve Süryani) ilişkiler kuruluyor. kışkırt¬ malardan fazlasıyla etkilenmişti. tüfekler üretiliyordu. Süryaniler. vergi ada¬ leti sağlanıyor. ticaret genişletiliyor. halka yap¬ tığı hayvanca muameleyle ün kazandı. 1843 yılında. Kürtlere karşı ayaklanmaları için yardım sundular. yerinden yurdundan edil¬ miş Kürtlerin hayatı düzeltiliyor. Süryanilerin dini lideri Mar Şamun. fakat. genel ittifaka katılmıyordu. Yardım için ingilizlere sığınmışlardı. evinin üstündeki direğe ingiliz bayrağı çekince olaylar patlak verdi. üzere kışkırtıcı ajan ordularıyla ingilizler hesabına çalışan Amerikalı misyonerler de iş başın¬ daydı. Bu arada Be¬ dirhan Bey adına Kürt parası basılıyor. Osmanlı'nın güçsüzlüğünden yararlanarak yeni ekonomik ve politik kazanım¬ lar elde etmiş Fransa ile ingiltere'yi de rahatsız ediyordu. bütün çabalara rağ¬ men Dersim dışarda kalıyor. Süryanileri. ingiliz ve Rus yönetimine 40 . Özellikle Bağdat'taki Mehmed Paşa. himayenin doku¬ nulmazlığını göstermek amacıyla. Osmanlı. yeni terör ve talana isyan ediyor. toplar. Ama. Van Gölünde gemi ulaşımı başlıyordu. Bedirhan Bey'in binbir çabayla oluşturduğu ittifak bozulmuştu.ğu Anadolu ve İrak'taki Kürt halkına daha büyük baskı ve terör uygulanıyordu. Kars. Kürdistan'ın bağımsızlığı yalnız Sultanlığı değil. Kürtleri birbirine karşı kışkırtmak. Hakkari. Süryani köylerine saldırılara başladı. bu arada Süryanileri kullanıp çatışmalar çıkarmak Kürdistan'a doluştular. Kürtler. yeniden aktif protesto biçimlerine döndüler. Mukus Mirleriyle ittifak kuruyor. Kürtleri değil sizi destekli¬ yor" diye kışkırtmaya başladılar." Merkezi Cizre'de bulunan Botan Mirliğinin önderi Bedirhan Bey. Hizan. istanbul yönetimi ise ekonomik olarak Kürdistan'a savaş aça¬ cak durumda değildi. itti¬ faka daha sonra Doğu Kürdistan'ın (Iran) Erdelan valisini katmayı da başarıyordu. ingi¬ lizler. Aralarında provokatörlerin de bulunduğu kimi Kürt din adamları Hıristiyan karşıtı propa¬ gandaya. Kürdistan'da genel seferberlik başlamıştı. Kürdistan'ın genel ayaklanması için Muş. Yumurta çadamış. Gençler silah altına alınıp eğitiliyor.

Osmanlı saldırılanm püskürtmeye çalışırken. bağımsız Kurdistan fikrinin öteki iki önemli önderi Nurullah Bey ve Han Mahmut'a saldırıyordu. güleryüzlü bütün çabalara rağmen Kürtler destek vermiyor. adeta öflcesini halktan çıkanyordu.ayrı ayn başvurup yardım istediler. Sıpki ve Hayderan aşiret¬ leri de bir süre sonra cepheden çekiliyordu. rakipleri Rusya ile çarpıştırıyordu. öte yandan. ordudan firar ediyordu. * Bedirhan Bey tutsak düşmüş ama Han Mahmut ve Nurullah beyler henüz yenilmemişlerdi. Bedirhan Bey. Osmanlı'nın. Eruh kalesine çekilen Bedirhan Bey. vaadlere kanıp cepheden çekiliyor. Direnişi kıran faktör. Kürdere karşı Osmanlı'yı koruyor. yeğeni Yezdişer. Ölümünden sonra yerine atanan Gözlüklü Re¬ şit Paşa da onu aratmıyordu. arkadan ku¬ şatılmasını sağlıyordu. "Tedip ve tenkil" kural tanımıyor. askerliğe çağnlan gençler dağ¬ lara saklanıyordu. Osman Paşa'nm komutasında. Fakat. "ki¬ ralık asker" niyetine. uzun bir direnişten sonra 20 Temmuz 1847 günü teslim olmak zorun¬ da kalıyordu. ingiltere ve Fransa Osmanlı'yı kışkırtıp Kırım Savaşını başlatmışti- Osmanlı yönetimi. Osmanlı orduları 1847 yılının baharında. Bedirhan Bey. Kürdistan'da birkaç koldan ilerleyerek. Tehditle Osmanlı safina katılan Zilan. Nurullah Bey iki yıl daha direnip sa¬ vaştığı için Osman Paşa.. Girit adasına sü¬ rüldü. Oradan Halep'e. Bedirhan Bey. Bedirhan Bey.. savunmasız halka yapılan zulmün şidde¬ ti her gün artıyordu. arayıp da bulama¬ dığı bir firsattı bu. Kürtlerin "dm kar¬ deşi" olduğunu hatırlıyor ve Kürdistan'dan asker toplatdması için seferberlik başlatıyordu. 1849 yılında bütün Kürdistan'ı saran kolera salgını oldu. 1868 yılında öldü. istanbul'a götürüldü. Sonra. savaşa hazırlanırken. Zorla götürülenler. ingiltere. Kürder buna rağmen direniyorlardı. 41 .

hapse konuyordu. Öndersiz kalan Kürderin özgüriük koşusu bir kez daha kesiliyordu. Kimi tarihçilerin saf ve dengesiz diye niteledikleri Yezdişer. Dersim'i Kürdistan'ın bir parçası olarak değil. görüşmeye gi¬ derken tutuklanıp istanbul'a götürülüyor. küçük gruplann direniş ve çatışma- larıyla isyan bütün Kürdistan'da sürüyordu. 1854 yılında ayaklanma başlattı. Ayaklanma şaşırtıcı bi¬ çimde büyüdü. "barış görüşmesini" kabul ediyordu. uğradığı "ihanete" isyanla karşılık ver¬ me hazıriığına girişmişti. Yezidi Kürderinin yanı sıra Ermeniler. Oysa ingilizler. güney¬ den yayılarak Erzurum ve Van üzerine yürüdüler. Yezdişer. fark gözet¬ miyor. tam "sin¬ dirdik" diye sevindikleri anda. bu aşamada. Kürdistan'da yeni ittifaklar kurduktan sonra. Yalnız. Kars yöresinin önemli Kürt önderlerinden Kasım Han. Süryaniler. Ama beklediklerini alamadılar. Yezdişer olayından sonra. s- Fakat bu da "son isyan" olmuyordu. Ama Osmanlı yönetimi. Botan Beyi Yezdişer'i. "ayn bir ada" olarak gören Dersimliler sessiz kalıyordu. Dost¬ ça yaklaşıyor. Fakat silah kıtlığı çekiyor. üstüne yürüyordu. Osmanlılann. yoluna tuzak kurmuşlardı. bölge Rumlan da Kürderin yanında yer aldılar. Kürtleri yanına çekme çabasındaydı. bir başka köşede. ingilizler aracılığıyla "banş gö¬ rüşmeleri" isteğinde bulunuyordu. askeri güç olarak da yetersiz kalıyor¬ lardı.Öte yandan Ruslar. yardımda bulunuyordu. Osmanh yönetimi. hayal kınklığı içinde istan¬ bul'dan ülkesine dönmüş. Ruslardan yardım istediler. 1855 yılında Kürdistan'ın tamamına yakın bölge¬ lerine yayıldı. 42- . 1854 yılında Osmanlı'ya öldürücü darbeler vuruyordu. onu Kürdistan'a genel vali yapmamıştı. Kürder. yeni bir insanın ateşi alevleniyordu. amcası Bedirhan Paşa'ya ihanet etmesi için ikna eden Osmanlı verdiği sözde durmamış. Yezdişer. Ruslardan aldığı yan destekle ayaklanı¬ yor.

"iyiliklerine iyilikle karşılık vermeyen" Dersim'e. ama şehrin İran'a ia¬ desi için Osmanlı'ya baskı yapıyordu. Osmanlılar. son anda yeni sınıra karşı çıkıyor. Kür¬ distan'da yeni huzursuzluklara neden olmuş. en az başvurulan. Sınır düzenlemesi adıyla Kürt topraklarının bölünmesi. bu arada Kürt topraklan bir kez daha bölünüp. kaybı düşünü¬ len taraf Kürtler oluyor"du. Rus yazar M. Zaten vergi ödemeyen Dersimlilere. "devletin bir iyiliği" olarak vergiden mu¬ af olduklannı açıkladı. Ama Dersim dağlık bölgeydi. Menyukov'un deyimiyle "sınır çizilirken. 1875'te öldürülüyordu. şehri zapt ediyordu.Erzurum valisi Semih Paşa. 4 bin kişilik bir orduyla saldırıyor. "ingilizlerin amacı. Kürt topraklarını bölmekti" diye açıklıyor¬ du. Osmanlı-Iran sı¬ nın 1869 yılında yeniden belirleniyor. bunlardan Gulabi Ağa. Ermeniler de Dersimlilere yardım edince. Rus yazar N. A. Ne var ki. I. Rusya. Semih Paşa'nm planı tutmuyor. Kontur'u ele geçirmek amacıyla. güler yüzle yaklaşmaya başladı. Kürtlerin devre dışı bırakılmasını. 1877 yılında. 43 . stratejik önemi olan Kontur şehri İran'a veriliyordu. * * Iran yanlısı Rusya'nın Sultana dayatmasıyla. "sarp köylere medeniyet götürecek yol yapımında çalışmalarını" istiyordu. bir ingiliz binbaşısının komuta¬ sındaki ordusuyla saldırıya geçiyor. Osmanlı devleti. Kürderin kaybını dikkate almıyor. 1870'lerde Dersim'in "tedip ve tenkili" ile görevlendirildi. DersimHIer oyunu seziyor ve yol yapımında çalışmayı reddediyorlardı. Osmanlı ordusu sonuç alamadan geri çekiÜyordu. Çaresiz kalan Semih Paşa. Halfin. Tujik ve Hut dağlarında çetin savaşlar oluyordu. Ama bu "iyiliğe" karşılık. Halk. kaynaşmalar başla¬ mıştı. işbirli¬ ği yapan bazı ağaları tecrit ediyordu. insanla¬ rıyla birlikte yok edilmesi gereken köylere ulaşım zordu.

Borçlarını ödeyemediği için İngilte¬ re ve Fransa mal varlığına el koymuş. sa¬ vaşa seyirci kalıp sonucu bekliyorlardı. içerde de İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın egemenliği altına giriyordu. Kuzey Kür¬ distan'da "güvene layık" aşiretlerin listesini düzenliyor. yeşil bayrak açarak Kürdistan'ı Osman¬ lı'ya yardıma çağırıyordu. Erzurum Rusların eline geçmişti. Kurdistan direnişe geçince. doğrudan soyguna geçmişti. Osmanlı orduları da kırım yapıyordu. Osmanlı'ya yardım etmiyor. Ayaklanma kısa sürede yayılarak büyü¬ yor. Kendini Osmanlıların efendisi olarak gören İngiltere bir kez daha devredeydi. 44 .Öte yanda Osmanlılar. Bidis ve Van bölgelerinde aynı anda isyan patlak verdi. Çöküş. Savaş ise Kurdistan topraklarında geçiyordu. Osmanlı'nın din propagandası çok az sayıda Kürt tarafindan ilgi görüyor. Botan ve Hakkari yöresine de yayılıyordu. "Tedip ve tenkil". gelir bulmak için Hıristiyanlarla Kürdere yönelmiş. bir kere daha orduyu devreye sokup terör estirmeye başlamıştı. 1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus sava¬ şına kadar aralıksız sürdü. ekonomik olarak çökmüştü. Sultan Abdülhamit. Kürtler hayatta kalmak amacıyla dağlara çekilmiş. Buna rağmen Kürtler. Osmanlı yönetimi. iaşe sağlamıyor. haraç toplayıp. Kırım Savaşı'yla "sıfırı tüketmiş". İsmail Hakkı Paşa. Ayrıca. çoğunluk arkasını dönüyordu. Botan ve Hakkari yöresinde katliama gi¬ rişmiş. yer yer isyanlar alevlenmişti. Osmanlı yönetimi kı¬ rıma ve toplu sürgünlere ara verdi. "din kardeşliğini" keşfediyor. Savaşla birlikte. vergileri artırmış. 1878 yılı ilkbaharında Muş. alevlendi¬ riyordu. yönetim ekonomik bağım¬ sızlığını bütünüyle kaybetmişti. Kürtlerin ulusal kurtuluş heyecanını besliyor. İstihbarat sağlıyor. Kürtlere şirin görünmek ve desteklerini kazanmak amacıyla. 1879 yılında resmen ekonomik iflas ilan ediyor. Bu savaş Osmanlı çöküşünün dönüm noktası olmuştu.

Nakşibendi Şeyhi Seid Taha'nın oğluydu. dertlerini ve uğradıkları haksızlıkları anlatmak. Fakat. Kürtler. saygın kişiliği sayesin¬ de Kürt liderlerin büyük çoğunluğunun desteğini ahyordu. Kadere bakın. Mardin. Kürder yenilgiye uğ¬ ratılıyordu. özgüriüğe aç ve susuz Kürtler geri durmuyor. Şeyh Ubeydullah'ı tanıyan bir Ermeni. Ermeni Gregoryan kilisesi ve Süryanilerin lideri Mar 45 . başında tanınmış bir önder de bulunmayan ayaklanma. Nizip. Şeyh Ubeydullah. ingiltere'nin bütün çabalanna rağmen. Kürtler onu adil ve insancıl bir lider olarak se¬ ver. 1879 yılında. sayarlardı. bir kez daha bütün ordularını seferber ediyor. Kürtler. Seid Taba. 1879 yılı güzünde.Başlangıçta kendiliğinden oluşan. dini bilgin olarak ve saygın kişiliğiyle Kür¬ distan'ın önde gelen liderlerindendi. "topyekûn savaş"la." Şeyh. Şemdinan'da (Şemdinli) Şeyh Ubeydullah başını kal¬ dırıyordu. Faal. ayaklanma için temasa geçtiğinde 50 yaşlarındaydı. din ile ahlak konusunda fikrini almak için dört bir taraftan Şemdinan'a gelirlerdi. ama ilk hamleler boşa çıkınca. İran ve batıdaki Kürt liderlerie. çalışkan. onu şöyle anlatıyordu: "O. isyan bay¬ rağını indirmiyorlardı. adı tartışılmaz saygı ve sevgiyi ifade ediyordu. iki dostun torunlan Seid Abdülkadir ile Şeyh Said daha sonra aynı isyanda (1925) birleşecek ve kısa arahklarla idam edileceklerdi. gü¬ neye sarkıyor. Şeyh bu arada. Daha öteki isyanm dumanları tüterken. Variıklıydı. Yetim ve dul kadınları. mükemmel bir insandı. Bedirhani Osman Bey bağımsızlık ilan ediyordu. Şeyh Said'in dedesi Şeyh Ali ile okul arkadaşı ve dost¬ tu. Bütün Kürdis¬ tan'da. Sultan. Şeyh Ubeydullah. efendi ve bilgiliy¬ di. Celile Celil'in yazdığına göre. Bedirhan Bey'in oğullan Osman ve Hüseyin beylerin ortaya çıkmasıyla nitelik kazanıyor. babaca bir ilgi ve himaye ile kollar¬ dı. Amediye'yi de ele geçirerek toprak¬ larının büyük bir bölümüne sahip oluyorlardı.

toplantıda Ermenilere karşı herhangi bir harekette bu¬ lunulmamasını ve işbirliği yapılmasını kabul ettiriyordu.. İran ve Osmanlılar ortak düşmanlarına karşı ortak bir cep¬ heyle taarruza geçtiler. Kurdistan tarihinde. 46 . İngiliz-Osmanlı entrikacılığı bir kez da¬ ha Kürtlerin önüne çıkmış. isyanın bu cephede başlatılacağım söylüyor ve önerisini Kurultay kararı haline getiri¬ yordu. Kürtlerle yeni¬ den ilişkiye geçmesi üzerine Mekke'ye sürgün edildi. Urmiye. 1880 yılının Ağustos ayında Mangur Hamza Ağa ko¬ mutasındaki bir Kürt birliğinin Mahabada taarruzuyla başladı. savunmaya geçtiği Oramar kalesin¬ de tutsak düştü. Ubeydullah'ın genç oğlu Seid Abdülkadir'in başında bulunduğu birliğin katılmasıyla şehir ele geçirildi. Şeyh. 1880 yılında Şeyh Ubeydullah'ın liderliğinde Şemdinan'da toplan¬ dı. birleşen güçler karşısında. Onu. Uşnuye merkezlerini üs olarak seçiyordu. Şeyh Ubeydullah. hepsinin ay¬ rı ayrı çıkarları söz konusuydu. Ubeydullah. 1882 yılının Temmuz ayında kaçıp Kürdistan'a döndü.. Iran Kürdistam'ndaki Mahabad. Şeyh Ubeydullah. kimi Kürt liderlerini. ba¬ zı Kürt önderlerin zaafiydı. Ama onlan durduran etken dörtlü ittifak değil. önce Musul'a götürdüler. 1881 yılında tutuklanıp İstanbul'a götürü¬ ldü. Rusya İran'a askeri yardım göndermişti. Şeyhin amacı. İran'ın.Şamun ile işbirliği için temasa geçiyor. İsyancılar. İngiltere Osmanlı'nın ya¬ nındaydı. Kürtlerin parçalanıp birbirini arkadan vur¬ maya başladığını görünce. beş bin kişilik bir güçle yeniden ayaklandı. Kurdistan ittifa¬ kından çekmeyi başarmıştı. Oğul¬ lan Sadık ve Seid Abdülkadir'le birlikte. ilk genel birlik ve dayanışma Kurultayı. İsyan. daha ilk aşamada kurtarılmış bir merkeze sa¬ hip olmaktı. memleketi Şemdinan'a geri dönmüştü. Osmanlı ile İran ise saf halinde. Toplantıya Kürdistan'ın dört bir yanından liderler katılıyordu. Çünkü. hüzün içinde isyan bayrağını indirmiş. askeri açıdan daha zayıf olduğunu söyleyerek. Iran içlerinde daha fazla ilerleyemediler.

okullar "bekleneni" vermiyordu. Ulusal ruh bütünlüğünü kıran iç çelişkilere rağmen. "Kürt Halit" lakabıyla tanınan Cıbranlı Halit Bey ve İhsan Nuri bunlardan ikisiydi. Eğitilip devşirilmiş bazı Araplar. aşireder arası daya¬ nışmayı kırmak ve onları. Onlan eği¬ tip "Osmanlı'nın savunma eri" yapmak üzere "Aşiret Mekteple¬ ri" kuruluyordu. Osmanlı imparatorluğu ayrışa ufala küçülmüş. köz olmuş her ateş. Sultan. sultanlık haline gelmişti. Okulda. mücadeleleri yaygınlaşarak Avrupa'da da destek bulmaya başlayan Ermenilere karşı kışkırtmak üzere harekete geçiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra. kendi yurtlarında tutunamadılar. 1800'lerin sonlarında "Kızıl Sultan" adıyla da bilinen İkinci Abdülhamit. başta Yunanlılar ve Bulgarlarla Sırplar olmak üzere. Kürt ve Arap bazı mezunlar. bağımsızlık savaşında kendi halklarına kılıç çektiler. para ve nişanlarla ödüllendiri¬ yordu. ataklar durmuyordu. sultanlığın başında bulunuyordu. Araplar arasında da benzerleri çıktı. Fakat. zengin sofralarda ağırlıyor. Binbaşı Kasım (Ataç) ve Revanduzlu Ali Saib gibi bazı Kürtler de yetiştirenlere sonuna kadar "sadık" kalıyordu.Kürdistan'da sönmüş. kurnazlığıyla ünlüydü. İstiklal Mahkemesi üyesi oldu. O arada. TC saflarında yer alıp "tedip ve ten¬ kil" yıllannda Kürdistan'da görev yaprilar. 47 . tıpkı bir zamanlar "devşirilen Hıristiyan çocuklar"a yapıldığı gibi Kürt ve Arap çocuklara el uzatıyordu. Torunları ise 2000'lerde Türk ırk¬ çılığının öncülüğünü yapıyorlardı. daha sonra kendi halklarının ulusal kur¬ tuluş mücadelesinde öncülük ediyorlardı. Kürtleri bölmek. Bazdan milletvekili. bazı Kürt ağalarını istanbul'a davet edip. branşlarına göre değişik görev¬ ler üstleniyorlardı. eğlendiriyor. Kürtlere hoş görünmek için harca¬ malar yapıyor. Sultan. adeta yeni alevlen¬ melerin habercisiydi. Bağdat ve İstanbul merkezli bu okulların askeri ve sivil bö¬ lümlerinden mezun olan gençler. Ki¬ mileri. Abdülha¬ mit.

ev¬ rensel boyut kazanıyordu. Ermenilerle Kürtlerin iç içe yaşadığı bölgelerde. Rus kaynaklarına göre. Hamidiye Alaylan'nı Osmanlı'nın kılıcı. yer yer 48 . Osmanlı yönetimi. hem de Osmanlı karşıtları tepelenerek. bu aşamada Kürtler arasında. sanıldığı ve beklendiği gibi Kürtler tarafindan coşkuyla karşılanmadı. uzak duruyor. sadece 13'ü katılmayı kabul et¬ mişti. Hamidiye Alayları için politik ve askeri amaçlar bir arada dü¬ şünülmüştü. artık Ha¬ midiye Alaylan'yla. sadece 1894 ve 1896 yılları arasında. Kuşaklar boyunca Osmanlı'nın saldırısına uğramış. 1878 yılında yapılan Berlin konferansıyla. düşmanlığı fokurdatan körük olarak kullanılıyor¬ du. gönüllü yandaşlıkla hem Osmanlı'ya güç katacak. "Hamidiye" diye adlandırılan gayri nizami. komuta ise Kürdere bırakılıyordu. Hamidiye Alaylan'nın amaçlarından biri. Pek çok Ermeni yurtdışına kaçarak hayatını kurtardı. Bu süreçte. katliamlar yaşamış olan Kürtler. Din faktörü. silah¬ ları devlet sağlıyor. Çoğunluk. Hamidiye Alaylan'nın oluşumu. Osmanlı subayları eğitim veriyor. kaynaşmıyor. Fakat. kültürel ve ekonomik bağlar bulunan Kürtler. talanlar. Öte yandan Rus sınırlan boyunca Ermeniler bastırılacaktı. düşman gücü ola¬ rak görüyor. sistematik olarak Ermeni kırımını başlattı. Baskılar. 1890'ların ortalarında. Kürtler. Yüzyıllardan beri Ermenilerle iç içe yaşayan. Alayların insan gücü Kürlerden oluşuyor. birlik ile dayanışma ruhu dağıtılacaktı. resmi devlet gücünü kulla¬ narak Ermenileri kırmaya cesaret edemediği için. 300 binden fazla Ermeni öldürüldü. 53 büyük aşiretten. Hamidiye Alayları da kullanıldı. Kürtleri Osmanlı'nın yanına çekmekti. hafif süvari alayları kurmaya başladı. Ermenilere karşı göz dağıydı. Abdülhamit. 1980'lerdeki "koruculuk" sistemine benzer bir örgütlenmeye gitti.Ermeni sorunu. istenilen oranda katılım olmuyordu. aralarında derin sosyal. baskılara rağmen katılmıyordu.

Jön Türklerie Kürder arasındaki ilişkiler ilk aşamada oldukça sıcaktı. bütün çabalanna rağmen Kürtleri sindiremiyor. Kürtler birbirine silah çekmiyor. Kürtleri din kardeşliği ile okşayıp Er¬ menilere karşı kullanıyor. Bunun üzerine Kürtler. "Sultan'm. öte yandan. 1905 yılında yeniden ayaklandılar. tugay ve tü¬ menler kurulamadı. hiçbir za¬ man istenilen kadroya ulaşamadı. Abdülhamit. Bedirhan aile- 49 . Lazarev. Abdülhamit yönetimi. bir yıl sonra da tahttan indiriyordu. Bitlis ve Beyazıt'ta Ermenilerle birleşerek. tersine isyancılara katılım ve firadar artınca Hamidiye Alaylan geri çekiliyordu. Sason'da yapılan Ermeni kırimına katıl¬ mıyor. Kürtlere karşı kullanmak üzere Hamidiye Alaylan'nı İran Kürdistanı'na saldırtıyordu. Osmanlı'nın birbirine kırdırma.silahlı çatışmalara neden oluyordu. Kürt milliyetçileri¬ nin de desteklediği İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti). Ermenilere destek veriyorlardı. 1906 yılında Erzurum'da isyan başladı. Dersim. Ermeni sorununu Kürtler eliyle çözme niyeti. Fa¬ kat. bu arada Kürderi. "kardeşleri"nin kınm ile toplu sürgünlerine devam ediyordu. planlandığı halde. Bışare Çeto'nun 1906 yılında Siirt'te başlattığı isyanın dalgalan Diyarbakır'a ulaşıyor. Sultan Hamit. Başlangıçta. 23 Tem¬ muz 1908 tarihinde düzenlediği "Jön Türk" darbesiyle Sultanı etkisizleştiriyor. bu olay için "Kürtler artık dostlarıyla düşmanlanm ayırt edebilmişti" diye ya¬ zıyordu. "tedip ile ten¬ kil" birliklerini püskürttüler. aksine kendisi saf dışı oluyordu. çabalarına rağmen. Bu yüzden alaylar. . 1907 ve 1908 yıllan arasında çatışmalar yayılıyordu. sonunda bütünüyle iflas ediyor"du. 1903 ve 1904 yıllannda. Bir Rus yazannın deyimiyle. Kürder. Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Seid Abdülkadir.

1911 yılında ise Kürt kurum ve derneklerini yasaklayıp kapatmaya başladılar. Kürt ulu¬ sal kurtuluş hareketinin merkezi haline geldi. "Kürdistan'ın taçsız kralı" diye adlandırılan Mdli aşiretinin önderi ibrahim Paşa. 5° . ibrahim Paşa isyanı sürerken. halk desteğinden yoksun kalınca. Ama bir süre sonra. Kürdista¬ n'a gönderilen ajanlar. Ardı ardına Kürt dernek¬ leri. etkin liderlerden Musa Bey'le birleşerek. Paşa Erzindan'dan Halep'e kadarki topraklar üzerinde ege¬ men oldu. isyan ediyor¬ du. Bunu. kendi halkına zul¬ metmeye başladı. Hamidiye komutanlarından Kör Hüse¬ yin Paşa. Süleymaniye. Öyle ki. Fakat. beklenmedik bir dönüşüm oldu. Bitlis ve Beyazıt yönetimlerini ele geçiriyordu. Seid Abdülkadir. Gü¬ ney Kürdistan'da Barzan ve Zibar aşiretlerinin destek verdiği Hemavvendi isyanı izledi. iki Hamidiye Alayı'na birden komu¬ ta eden ve batılılar tarafından. Kürtleri birbirine ve Ermenilere karşı kışkırtıyorlardı. İttihatçıların ırkçı yüzü berraklaşmaya başladı. İttihatçıların verdiği umut diriydi. Paşa. Araplarla takviyeli Osmanlı ordusu tarafından kuşatılıp sığın¬ dığı Sincar dağlarında öldürüldü. Baskılar üzerine. ayaklanma¬ yı tarih sahnesine çıkan ve daha sonra Kürt ulusal hareketinin önde gelenlerinden biri olan oğlu Şeyh Muhammed Berzenci yönetmeye başladı. Kürt önderlerden Şerif Paşa ve pek ço¬ ğu Kürtlerin haklarına kavuşacağı umuduyla İttihatçılara destek veriyordu.sinden Emin Ali Bedirhan. isyanı başlatan Süleymaniyeli Şeyh Said ölünce. elindeki güç ve halk desteğini kişisel çı¬ kar ile bireysel egemenliği için kullanmaya. Çünkü ilişkiler sıcak. 1909 yılından itibaren. ilkin. Şeyh Said İsyanı sırasında da adını duyuran Hay¬ deran aşiretinin lideri. kültür kurumlan kurulmuş. gazeteler yayınlanmaya başla¬ mıştı. Dersim ayaklandı. 1909 yılında. Aynı yıl. Senatonun karşılığı olan "Ayan Meclisi" başkanlığına bile seçilmişti. Ağrı'da isyan başlatıyor.

Afrika'daki toprak egemenliği de bütünüyle ortadan kalkmıştı. bekleneni bulamadılar. Çaba tutmayınca. Kürdistan'ın bütün şehirlerin¬ de. 1910 yılında. İttihatçılar. Şeyh Abdüselam Barzani. Enver. Kürt önderierden Abdürezak Bey. "iş başa" düşüyor ve 1915 yılında devlet eliyle. silahlarını Osmanlı'ya çevirmeleri çağrısında bulunuyorlardı. İstanbul yönetimi bütünüyle gücünü kaybetmiş. yönetimi devralacak komitelerin kurulduğu 1913 yılında. Kimi Rus kaynakları. bu süreçte tarih sahnesine çıkıyordu. da¬ ğılma sürecine girmişti. topluca sürülen ve kaçarak canı¬ nı kurtarabilenlerin dışında. baş- 51 . 1915 yılında başlanlan ve birkaç yd süren Ermeni kırımı boyunca. Fakat. aynı süreçte kılıcın öteki ağzının. Baskıyla silah altına alınan Kürtler ilk firsatta firar ediyor. bu aşamada "birinci tehlike" olarak Ermenileri görüyorlardı. öte yandan askerliğe alınmış Kürtlere. Arnk Birinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri de duyulmaya başlamıştı. Bütün Kürdistan'da. Osmanlı'ya karşı isyan baş¬ latıyordu. "etnik arındırma harek⬠tı" başlatılıyordu.Müdahalelerini kuşaktan kuşağa aktararak günümüze ulaş¬ tıran Barzani ailesi. isyanların pınrak gibi baş göstermesi ittihatçı yönetimi şaşkına çevirmişti.5 milyon kişi katledildi. Barih kaynaklara göre. asker toplamak için "İslam uğruna ci¬ hat" çağrısıyla Kürtlere gittiler. 1. Kür¬ distan'ın kuzeyine asker sevkiyatına başladılar. 1912 Şubatında genel ayaklanma hazırlığına başladı. Talat ve Cemal Paşa'dan oluşan truimvira. "İti ite boğdurma" yöntemiyle Kürt-Ermeni ça¬ tışması yaratmaya çabalıyorlardı. Osmanlı yönetimi. 1912 yılının sonuna gelindiğinde. dönemin etkin liderleri Abdürezak ve Yusuf Kamil Bedirhan beyler bir yandan Ermenilerle ittifak imkanı anyor. Abdülhamit yöntemiyle Kürtleri parçalama planları da tutmuyordu artık. Bütün Kürdistan'a yayılacak askeri güce de sahip değildi. bir iç dar¬ beyle. Osmanlı yönetimine bütüpnüyle egemen oldular. Sultanlık.

Daha sonra Osmanlı üniforması giydirilmiş. başrole geçtiler. kırılanların dışında. Alman-Avusturyalı "Goltz Paşa" ve "General Moltke" Kürdere karşı izlenen zulmün mimarlarından ikisiydi. ken¬ di hayal gücünün yaratıcılığıyla yok etme yöntemleri keşfediyor¬ du. Almanya'da Hitler'in ırkçı politikalarına hizmet verdiler. ihtiyar ve çocuk 60 bin kişiyi kılıçtan geçirdi. anılarında ihtiyar. Kürderi hayvan gibi birbir¬ lerine bağlayarak sürüklediklerini. kadın ve çocuklara karşı ka¬ zanılan "kılıç zaferleri"ni anlatırken. 700 bin Kürt'ün topraklarından koparılıp batıya sürüldüğünü be¬ lirtiyor. Kürt so¬ rununu kökünden çözmek amacıyla. Soykırımcı bu yöntem. Halka karşı uyguladığı yöntemlerle "kuyucu" lakabı alan Murat Paşa.. daha sonra. Nizip.ka bir yoldan Kürtlere çevrildiğini. Kürtler 1803'ten 1914 yıhna kadar 12 de¬ fa ayaklandılar. daha sonra Ermeni¬ lere uygulandı. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Paşa rütbe¬ siyle ordunun başına getirilmiş Alman ve Avusturyalı generaller. Osmanlı'yla savaş ha¬ linde olduğu halde. kurbanlarının başlarını kestirip kuyulara dolduru¬ yordu. ço¬ ğu kadın. Kürt isyanlarını bastırmada İngiliz subayları danışmanlık ya¬ pıyordu. İsyanları bastırmakla görevlendirilen paşalardan her biri.. İttihatçıların bazı kılavuzları. Kürt sorununun kırım ve yangınlarla çözülebileceğine inanan General Moltke. Paşa. 5^ . daha sonra yol boylarındaki dere yataklarında topluca kırdıklarını yazıyor. Urfa çevresinde. çok beğenilmiş ve bütün sorunların çö¬ züm formülü olarak kabul görmüş olmalı ki. * Resmi tarihe göre. elini Kürt kanına buluyordu. * İttihatçılar içerde Kürtlerle uğraşırken bir yandan da fetih ve "büyük Turan Türk İmparatorluğu" hayalleri kuruyorlardı.

İlk soğuklarla karşılaşır karşılaşmaz. Beş milyon İngiliz altım karşılığında.. direnmeye çalıştılar. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'- na katılmış oldu. orduyu "ki¬ ralık asker" gibi Almanya'nın emrine verdiler. Ordusu saf dışı kalmıştı. bir Kürt aşiret önderiydi. Kendi kaderleriyle baş ba¬ şa kalan Kürtler kendi olanaklanyla işgalcilere karşı durmaya. yerierini B ve C takımlarına bırakmışlardı. Kürtlerin büyük bir bölümü yurtlarını terk edip muhacirleşmek zorunda kaldı. askerler kar ve don'a karşı dayanıklı kışlık giyecek ve donanımdan yoksundu.. 120 bin kişilik ordu. Rus işgali üzerine. 90 bin asker açlıktan. İngiltere. don.Hayallerini gerçekleştirmek amacıyla. işgalden sonra. çoğu paltosuzdu. Çıkarlan de- 53 . bunların pek azı hayatta kalmış. Kimi ça¬ rıklı. Gü¬ neyi İngilizler ve Fransızlar işgal ettiler. Ruslarla karşılaşıp tüfek bile padatama- dan Sankamış'ın Allahuekber dağlannda kar. Birinci Dünya Savaşı'¬ nın başında. Savaş sonrasında Ortadoğu'nun siyasi haritası değişmişti. Almanya ile ittifak kurup an¬ laşma yaptılar. kimi yazlık ayakkabılı. hastalıklar başladı. Sultan'dan habersiz. Kürtlerin muhatabı ise yüz yılı aşkın zamandan beri bağımsızhk savaşlannı bastırmaya çalışan ingiltere ve Fransa'ydı. açlık ve sefalete yakalandı. Bu yeni bir zamandı ve bu zamanda yeni devletler ortaya çıkıyor. Göç yollarında salgın hasta¬ lığa. Fakat. Osmanlı'nın enkazı üzerinde 24 ayrı devlet kuruluyordu. Osmanlı bayrağını çekmiş iki Alman savaş gemisinin Rus sa¬ hillerini bombalamasıyla. bit ve salgın hastalığa yenildi. yok olmuş. yurduna dönebilmişti. ısı¬ nın -30 dereceye indiği kış günlerinde ise kırım. Savaşı başlatan ittihatçılar aradan çekilmiş. Ruslar Kürdistan'a girdiler. Antep direnişiyle efsaneleşen Karayılan. İstanbul'u işgal etti. Ordu ise Orta Asya'yı işgal edip Anadolu'ya bağlamak ve "Büyük Turan Türk imparatorluğu" nu kurmayı sağlamak üzere Sarıkamış'a yığıldı. hastalıktan ve donarak öl¬ dü. Benzer mücadele Urfa ve Maraş'ta verildi.

bir kez daha "tarihin üvey ev¬ latları" olarak arkasız. onu tanıyan hukuksal bir belge olması nedeniyle. kendi kaderini tayin ilkesini tanıyor. Tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi bağımsız Kurdis¬ tan. ezilen halkların yeni "esin kaynağı "ydı. Bu arada. Kürtlerin hakları konusun¬ da ısrarcı olmadılar. Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Seid Abdülkadir'in başında bulunduğu "Kürt Teali Cemiyeti" Kürdis¬ tan'ın temsilcisi olarak ortaya çıkmıştı. 1919 yılında başlayan banş görüşmelerine Şerif Paşa'yı Kurdis¬ tan temsilcisi olarak atadı. Tersine Kemalist yönetime açıkça destek ve¬ rerek. konferansa ilişkin bir rapor ve Kurdistan haritası sundu. Paris yakınların¬ daki "Sevr" kasabasında imzalandı. yardımlar yapıyor. "Kürt Teali Cemiyeti". Hatta ezilenlerin evrensel sesi iddiasındaydı. Kürtler açısın¬ dan önemliydi. ortak hareket için Ermeni Daşnak Partisiyle işbirliği yaptı. anlaşmaya rağmen. Kuşkulanan ingiltere ve Fransa.ğişmemişti onların. Kürtleri görmezlikten geldiler. madde de "Kürdis¬ tan'ın özerkliği"ni güvence altına alıyordu. dil ve kültürleri konusunda. Ankara'yı "ilerici" sayıp dostluk ve işbirliği anlaşmaları imza¬ lıyor. 13 bölüm ve 433 maddeden oluşan anlaşma. daha sonra kesiliyordu. karşı hamle ile Kürtlerin hak¬ larından söz ediyor. yine çıkarlarına aykırıydı. Kürtlerin başlıca engellerinden biri olan Çarlık Rusyası 1917 yılında yıkılmış. arayışlar sürüyordu. "Kürdistan'ın özerkliği" için Avrupa nezdinde girişimlerde bulunuyordu. Paşa. desteksiz ve emperyal himayeden yoksundu. 62. Yeni Ortadoğu haritasında Kürtlere yer verilmemekle birlik¬ te. Kürderin din. Örgüt. Bu süreçte. Fakat galipler. "gerici" Kürtlere sırtını çeviriyordu. Barış anlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde. 54 . yenik Osmanlı devletiyle galipler arasın¬ da. Öte yandan. Kürtler. Kürt sorununu dillerine bile almıyorlardı. ancak konjonktürel bu söylem. Anlaşma ayrıca. Sovyetleri kuran Lenin ve arkadaşları. 1922 yılında ise artık. öteki halklarla eşit haklara sahip olduğunu vurgulu¬ yor. Kürdistan'ı ilk kez uluslararası arenaya oturtan. yerine Sovyeder Birliği kurulmuştu. Mosko¬ va.

Kürtlerin hak ile özgürlüklerine kavuşacaklarım. galiplerle banş görüş¬ meleri öncesinde. kendi sorunlanndan uzaklaştınlmaya çalışılıyor. "Misak-ı Milli" hakkım öne sürüyor. A. Kürtlere haklannın teslim edileceği açıklanmıştı. "Halk desteği" ise 1919 yılında Erzurum. "Misak-ı Milli" ise Arabistan'ı da banndıran 5 milyon kilometre karelik alam kapsıyordu. bu yön¬ temlerden biriydi. ikifat görüyoriardı. Sevr Anlaşması hükümlerini yerine getirmemek için çeşidi yöntemlere başvurmaya başladıklarını yazıyordu. Osmanlı'nın sınırlan konusunda. Osmanlı yönetiminden sadece baskı gör¬ müş. Yeni oluşumun Türkler ve Kürtle¬ rin ortak devleti olacağı. kınmlardan. Milletvekilleri "Kurdistan Mebusu" diye adlandırılıyor. Yeniden yapılanma aşamasında. 1920'de parlamentoda Kürder kendi kimlikleriyle yer alıyor¬ lardı. Bu söylemle Kürtler. "canlanan Kemalistler. yangınlardan geç¬ miş Kürderin katılımı ve desteğiyle gerçekleşmişti. Gasratyan devamla. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına idi. Gasratyan'ın deyimiyle. Destek. bu süreçten ıriba- ren. bir yandan da. 55 . O nedenle. "Memleket ve millet menfaaderi için biriik" sloganı. Kemalisder. Sivas ve Amasya'da yapılan toplantılaria ortaya konmuştu. bu deyim tutanaklara da geçiyordu. liderlerin ağzıyla sıkça tekrarianıyor. görüşmelerin bu esas üzerinde yapümasında ısrar ediyordu. İngiltere ve Fransa'nın tam desteğini aldıktan sonra 1922 Ekiminden itibaren Kürt sorunundan söz etmez oldular. Atatürk dahil yeni sözcüler. "Türklerle aynı haklara sa¬ hip" oldukları tekrarlanıyordu. acılar çekmiş. Türk milliyetçilerinin.* * * Osmanlı Sultam Vahdeddin yönetimi. Sultan istem¬ leri yüzünden devre dışı bırakılıyordu. Kemalistler tarafindan "hoş" tutuluyor. Kürt sorununun Lozan Konferansı gündemine alınmasına da karşı çıktı"lar. Ni¬ tekim Erzurum ve Amasya toplanrilanmn ardında yayınlanan bildirilerde. Rus tarihçi M. sürgünlerden. "namus sözü" olarak sık sık tekrarlıyorlardı. Oysa bu toplantılar.

" Bütün bu manevralar boşuna değildi. Atatürk. Bütün bunlar. Kısa süre için de olsa onları umut küpü haline getirip sevindiren ve dişlerini sıkarak sevinç gösterilerine katla¬ nanlar ise emeklerinin meyvasım. böyle bir sorunun olup olmadığının tesbiti telgrafla Türk meclisine sorularak yapılıyordu. Kürtlere ve Türklere aittir. Yeni yapılanmanın tek söz sahibi ve karar yetkilisi Atatürk. konferans sırasında Kürt sorunu gündeme geldiğin¬ de. sevindikçe Kemalist yönetime destek veriyordu. Kemalisderi Lozan'da temsil eden İsmet Paşa (inönü). "haklarımızı alıp kurtulduk" diye seviniyor. Kürderin bölgelerinde özerk yönetimler kurabi¬ leceklerini açıklayarak umut vermeye devam ediyordu. Tabii ki cevap çok önceden ha¬ zırdı ve "böyle bir sorun yoktur" şeklindeydi. hükümet nezdinde eşit haklara sahip ve ulusal hak¬ lardan yararlanan iki halka. Kürtlerin hak eşidiği teşvik edilip öne çıkarıldı. Lozan Anlaşmasıyla topladılar."Türklerin ve Kürtlerin ortak Meclisi" sözü parlamento tutanak¬ larına geçiyordu. Kemalistlerin Sevr Anlaşması şartlarını yerine getirmeme konusunda başarılı olmasını amaçlıyordu" diye yazıyor. Lozan görüşmeleri sırasında. 16 ve 17 Ocak 1923 tarihlerinde İzmit'te gazetecilerle yaptığı uzun görüşmede. Kürtler. Gasratyan. Kürt karşıtı senaryolar bu rahat ortamda. Anlaşma metninde. Öyle ki. M. tek tek kitabına uydurulup gerçekleştiriliyordu. Kürtle¬ rin de temsilcisi olduğunu söylüyordu. A. Musul sorunu gündeme geldi¬ ğinde Türk heyeti başkanı İsmet Paşa söz alarak şöyle diyordu: "Devlet. Galipler de artık Kemalistler yanlısı tutumlarını gizleme gere¬ ğini duymuyor. tek kelimeyle de olsa söz edilmedi. "bütün hak va özgürlüklerine sahip" Kürt¬ lerden. bu sorunun en özlü ve inandırıcı biçimde cevaplan¬ ması için "Kürt" olduğu söylenen mebuslara görev ve söz veri¬ yordu. Bu kürsüden konuş- 56 . Daha sonra gözden düşecek ve Atatürk tarafindan ceza¬ landırılarak dışlanacak olan Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş) parlamentoda yaptığı konuşmada şöyle diyordu: "Bu memleket Kürtlere ve Türklere aittir. "Mustafa Kemal'in ve onun çevresinin ön¬ cülüğünde.

Kürt mebusları meclise ulusal giysileriyle gelmeye başladılar. kültü¬ rü.. söylem ve tutumlar aniden değişiyor. Bütün bu manevralann meyvası. Hasan Hayri. devletin varlığı tescil edildikten hemen sonra. her şey tersine dönüyordu. Bedir Han. Kürtçe konuşma yasağı uygulanıyor. 1923 yılında. "bütün hak ve özgüriüklerine sahip" Kürderden. bu konuda şöyle diyor: "Mustafa Kemal ve diğer Türk milliyetçileri. parlamentoda "ayrılmazlık¬ larını" bağıranlardan biri de emekli bir subay olan Dersimli Ha¬ san Hayri'ydi. resmi tarihe göre..ma hakkına. çarşı pazarda. Çünkü. kişiliği ve bütün varlığıyla. Kürt mebuslan- nın bu konuşmalarından çok memnun kalmışlardı. yasağı çiğneyenle¬ re ağır cezalar getiriliyordu. cendere gittikçe sıkıştırılıyordu. daha sonra giderek ağırlaştınlıyor. Kürtlerin "resmen" bu¬ lunmadığına ilişkin kararın uygulamaları. Ama "olmayan" ve "olma¬ mış" Kürtlerin isyanları "var"dı. yalnız iki millet sahiptir: Kürt milleti ve Türk milleri. Türk meclisine soru soruluyor ve "böyle bir sorun yoktur" cevabıyla. 57 . "Kurdistan" adı. manevralara onay. Lozan Anlaşmasıyla toplan¬ dı. Bir sabah aniden "Kürtlerin var olmadığına" karar verilmişti. 1925 yılında Ata¬ türk tarafindan imzalanan "Şark Islahat Planı" ile sokakta. 1926 yılında Şeyh Said'le ilişki kurduğu ve Kürt giysileriyle meclise gelerek bölücülük yaptığı gerekçesiyle asılarak idam edilecekti. mesele kapatılıyordu. galipler Kemalistleri destekliyor. artık "yok"tu." Ulusal giysileriyle meclise gelenlerden biri de Hasan Hay¬ ri'ydi. Kürtlerin dili. tek kelimeyle de olsa söz edilmedi. Artık Kürtler. Anlaşma metninde. dili. Lozan'da imzalanan anlaşmayla TC'nin sınırları belirlenip. insan isimleri yasaklandı. "resmen" yoktu. 1959 yılında Paris'te yayınlanan Kürt Sorunu adındaki kitabında. 1924 yılında yürürlüğe konan Anayasa ile Kürtler. Öyle ki. Mustafa Ke¬ mal'in önerisi üzerine." Kürt-Türk kardeşhğini savunup. konferans sırasında Kürt sorunu gündeme geldiğinde. senaryolara geçit veriyorlardı. Fakat.

Şeyh Said İsyanının yangın alanlarıydı.İKİNCİ Bölüm HİZBE AZADİYA KURDİSTAN VE ALBAY HALİT BEY Bingöl dağlarının adı. gümüşi sularının arkları düzlüklerin içinde yeşil birer yılan gibi kıvrılıyor. kilometrelerce uzunlukta bir yay çizerek batıda. Ve iki dağ duvarının arasındaki vadilere. * Bingöl dağlarının inip çıkarak birbiriyle düğümlenen tepeleri¬ nin yamaçlarında. İşık patlamalarıdır. rengarenk çatla¬ yarak. güneşi ağlıyormuş gibi buğulanarak. Bingöl'ün "Qox" (Kohğ) tepesi. Ağaçtan arındı¬ rılmış... Qox'dan seyre çıkanlar. Sabah güneşi doğmaz. Güneş. dağların ardında kay¬ bolurken görür. Kürtlerin tanımına göre. ama aynı yerde bir başkasıyla birleşen "mesiP'ler bir baş¬ ka yükseltinin başlangıcı oluyor. "mıj u duman" (sis ve duman) içinde yıkanır. buralarda yeşerdi. ayak altın¬ dadır. hüzün içindeymişçesine yedi renge ayrışıp. "Bin GoP'dur.. Bingöl'ün tam karşısında Şerevdin (Şerafetdn) dağlan. Qox'tan seyredilen. Kürtçe "kokulu göl" anlamında. birkaç kasaba.. İsyan tohumları. sessizHk içinde kızıl bir devinim olur.. ovalara kurulmuş sa¬ yısız köy. Yıl dört mevsim. Dağların doğu ucu Hıms'dan başlıyor.. ışıltılar sağanağı olarak yağar.. Qox'dan bakıldığında. çıplak edilrniş tepelerin kıvrımlarında bitiyormuş gibi gö¬ rünen... Qertalıx (Kartalık) dağlannda düğümleniyor. Varto'nun kuze¬ yi ile Erzurum'un güneyi boyunca. bütün Kurdistan göz önünde.. kaynayan pınarların. "dünyanın taştan ve topraktan orta direği"dir. 58 . Efsanevi "Sipari u Xelat" dağları bir sigara içimi mesafedeymiş gibi görünür.

Sabahın sessizliğine. Yavaştan yavaşa. de¬ rinden gelen destanımsı şınltısı olmasa. pınarların şınltısı sağılır. Ardından güneş.. usul usul büyüyerek yayılır. Sonra dağların doğu ucunun doruklannda. Denizin rengi gri. Ça- yıriar.. yeşil. sisler arasındaki dünya ölüdür sanılır. mor renklerle şavklanır. kırmızı. mutlu gelinlerin yüzü gi¬ bi "zelal". güneş vurgunu ayna olup parlar. yaz boyunca arkları "kevcır" yeşih. Şerevdin doğu ucuyla Muş ovasına. batıdaki boynuyla da Cabakcura (Bingöl) etek olur. yüzeyi kırışıksız. Sonra. verimli düzlükler ortaya seriliveriyor. aşağılarda kalan çayıriıklann sonsuzluğuyla. Dip¬ te. ışıldar. soğuk pınarlarla sulanan 59 .. yedi kardeş renk aynşarak.. her sabah yeniden sarar. Kürtlerin ülkesinde dağlar yer yer kınlıyor. şavklaşma yayılır. Bu deniz. pınariann su¬ ları. alabildiğine ge¬ niş düzlükler. Qox'un doğuya bakan yamaçlarındaki pınar kaynaklarına dolar ışıklar. sularda sarı. bütün o dünyayı. Sis denizi ışıktan bir Örtü olur. uçsuz bucaksız odaklar hâlâ "mıj u duman" denizinin al¬ tında.Tan zamanı. Kürtlerin "geli" dedikleri kanyonlar. Ça¬ yır ve otlaklar. Güneş yağar oraya. dört bucağını bir araya ge¬ tirir. iki dağın sırtındaki geniş düzlükler. kolik tepeler. yavaş yavaş bir kı¬ zıllık peydahlanır. sis denizi¬ nin üstünü aydınlatır. Aynı anda. Güneşin taze ışığı birkaç dakika.. bir ateş topu olarak padar. hüzünlü kaybolmuşluğunu yaşar. Önce. kutsarcasına kucaklar.. Oraya harelenip göz kamaştırarak.. ışıktan yol olur. uzak karşılardaki Şerevdin'in (Şerafeddin) "Qur" tepesi şavklanıp yangına dönüşür. dağların göğe yakın ulu tepeleri aydınlıktır. dağ eteklerine iner yavaş yavaş. Kürderin tanımıyla "mıj u duman" içinde büyülü bir denizdir. Pınarlann. mavi. derinlere iniyor. Yayıldıkça. rengarenk bir çiğ aydınlık olarak üşüşür. pürüzsüzdür. uçurumlarla hevenkleşiyor.

geniş ovanın kuzeyinde kurulu Varto'nun kadim adı. Halit Bey'in yeğeni Doktor Mehmet Emin Sever. tarım ve ticaretle uğraşıyor. gerilerde değil. geniş düzlük¬ ler meydana getirdiği yörenin genel adıdır." Halit Bey. Gımgım'dı. Kürtçede dağların gürültüsü. halim selim. cephede askerlerine moral vermek için etrafına yağan kurşunlara aldırmadan namaz kılıyormuş. iki dağın birbirine yaklaşarak çukurlaştıgı. Mah¬ mut Bey. ama cesur. Halit Bey Cıbran aşiretinin "Mala Süvvar" (Atlı ailesi) kolun¬ dan. Sarıkamış bozgu¬ nundan sonra ilerleyen Ruslarla savaşırken. 1910 isyanı da bu yörede patlak verdi. sürüler için otlaktı. Esmer tenli. Bingöl dağlarının güney eteğinde. en önde yer alması. efsane gibi anlatılıyordu. Arnavut ve Türklerden oluşan bir "İslami imparatorluğa" dönüştürme hayali¬ ni hayata geçirecek kadrolarını yetiştirmek amacıyla. yankısı anlamına gelen Gımgım'ı. amcam 1925 yılında tutuklanıp öldürüldüğünde 41 yaşındaydı. * * * Varto. savaşlarda emrinde bulunan in¬ sanlardan. sonraları bütün bir yöreye isim olan "Varto" yaptılar. Bu hesaba göre. 1892 ydında hizmete soktuğu "Aşiret Mektepleri "nin ilk mezunlarındandı. Onu yakından tanıyan. tevekküllü cesareti hakkında çok şey dinledim. uzun boyluymuş. Ha¬ yatını umursamayan bir rahatlıkta cesurmuş. Mülayim. amcasını an¬ latırken şöyle diyordu: "Babam ve diğer akrabaların anlatnğına göre. Gımgım'da (Varto) da han işletiyordu. 1884 yılında doğmuştu. Hıristiyanların isyanlarla ayrışıp ayrılmasından son¬ ra Sultan Abdülhamit'in. fotoğrafları ya- sakn. Kürt.engin çayırlıklanyla birkaç il ve ilçeyi kapsayan yöredeki yayla¬ lar. Osmanh devletini Arap. Kulan köyünden ayrılıp daha sonra Varto'nun mahallesi ha¬ line gelen Alagoz köyüne yerleşen Mahmut Bey'in oğluydu. 6o . Erzurum ovasındaki çarpışmalarda. Çocukluğumda.

isyan eden Dersim'e de gön¬ dermişlerdi. Halkm Emek Partisi'nden (HEP). Yusuf Ziya. Halit Bey. Fakat. Değişik bir¬ liklerde çalışıp. Kasım ise sınıfta. kan dökülmeden.. Onunla anlaşıp uzlaşıyor. Hasan Hayri Bey ise bir yıl sonra dara¬ ğacında hayatını noktalayacaktı. savaşlarda komutanlık yaptı. Öğrenciler. zaman zaman birbirine yaklaşıp uzakla¬ şarak farklı biçimde gelişecek.. Bu dördünün hayatı. onun sayesinde bir Kürt isyanı. Kasım (Ataç) ise Binbaşı rütbesindeyken emekli olmuş. hısım ve akrabaları Şeyh Said ve Halit Bey'i ele vererek. onu daha çok Kürt yörelerinde görevlendirmiş. barış içinde sonuca ulaşıyor. Harp Okulu'nu bitirip subay oldu. sivil olarak devlet hesabına çalışmaya başlamış. aynı ideal uğrunda onunla aynı gün ve yerde idam edilecekti. Dersim'in lideri Seid Rıza'yla dostça görüşmeler yapıyor. Alişan Akpınar. Osmanh Devletinde Aşiret Mektebi adındaki kitabında beşinci sınıf öğrencilerinin notlarını yayınlıyor. Akra¬ ba ve köylüsü Kasım (Ataç) ile Bitlisli Yusuf Ziya Bey bunlardan ikisiydi... İlk defa. not ortalaması 150 üzerinden 148'di." 6ı . Var¬ to'ya yerieşmiş. 36 künye numaralı Halit Bey derslerindeki başarısıyla sınıf üçüncü- süydü. Abdülhamit'in propaganda için kartpostal haline getirdiği başarılı öğrenci fotoğraflarında yer alan seçkinlerden bi¬ ri olmuştu. ama birbiriyle bağlantıh olarak noktalanacaktı... Dersimli Hasan Hayri ise okul arkadaşlarından.Sınıf arkadaşlan arasında yedi Kürt genci daha vardı. Halit Bey. 1991 yılında Muş'tan Mil¬ letvekili seçilen Mehmet Emin Sever anlatıyor: "Bastırıp susturmak ve yanlarına çekmek için amcamın kim¬ liğinden yararianmayı düşünmüş olmalılar ki. "ihanet¬ lerin evrensel tarihine" adını yazdırmıştı. kendi inisiyatifini kullanıyor ve Dersim'i si¬ lahla ezmiyor. not ortalaması en düşük olanlardan. ilk aşamadan sonra askeri ve sivil okullara aynlıyordu.

dolaylı yoldan ilişki kurmuştu. Organize bir Kürt cemaati yoktu. Kürt Teali Cemiyeti. Nitekim Şemdinanlı isyancı Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Seid Abdülkadir. vaktiyle kurulmuş olan Kürt Teali Cemiyeti adındaki siyasi birliğe dört elle sarıldılar. 1908 yılında. Cemiyetin başkanı Vanlı Seid Abdülka¬ dir. Cumhuriyetin ilanından az önce kapatılmıştı. 1918'de kurulan Seid Abdülkadir'in liderliğindeki "Kürt Teali Cemiyeti"nin en aktif gizli üyelerinden biri olmuştu. Kurmay Albay Reşat Halli imzasını taşıyan ve Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan Cumhuriyet Döneminde Ayaklanma¬ lar adındaki kitapta. Birliğin merkezi İstanbul'da. Damat Ferit Paşa hükümetinin büyük Ermenistan projesine şiddetle mu¬ halefet eden İtilaf ve Hürriyet Partisi'yle özerk bir Kurdistan kurul¬ ması konusunda sözleşme yapmaktan geri durmuyordu. Kürt aydınları fiilen bağımsızlık peşine düştüler." 62 .Halit Bey'in İstanbul'daki öğrencilik yılları. Kürt Teali Cemiyeti şöyle anlatılıyor: "Birinci Dünya Savaşı Osmanlı imparatorluğu'nun dağılmasıy¬ la sonuçlanıp Anadolu'da yeni bir Ermeni devleti kurulması ihti¬ mali ortaya çıktığı zaman. Kürdistan'ın ba¬ ğımsızhk hayalleriyle ayaklanma halinde olduğu. Tunceli ve Kürderin bulunduğu diğer illerde yayıldığına şüp¬ he yoktu. İstanbul'daki Kürtlerin ulusal bilinçle örgütlenmesi daha son¬ ra başlıyordu. kendini Kürtlerin kurtuluşuna adamış bu liderle. İstan¬ bul'da. Muş. 1914'ten sonra ise ilişkilerini sıkılaştırmış. yardımcılar da Mustafa Zihni Paşa ve tanınmış ailelerden Be- dirhanlılara mensup Emin Avni idi. Aynı yıl Kürt Teavün ve Terakki Cemiyed'nin başına getiriliyordu. sokaklara dökülen Kürtler tarafından sevgi gösterileriyle karşılanıyor ve daha sonra onları örgütleyen lider olarak ortaya çıkıyordu. dört bir yanında çatışmaların yaşandığı harekedi bir döneme rastlıyordu. Elazığ ve Bidis illerinde bulunuyordu. Bununla beraber teşkilann Van. sürgünden başkent İstan¬ bul'a döndüğünde. 1918 yılında da "Kürt Teali Cemiyeti"nin başına geçiyordu. Halit Bey. Bu amaçlarının gerçekleştirilmesi için. şubeleri özellikle Diyarbakır. Bu Cemi¬ yet. Cemiyetin amacı İngilizlerin himayesi akında bağımsız bir Kürt devleri kurmaktı. Kürder henüz dağımkri.

Var¬ to'nun Diyadin köyünden Melle Selim. Bu komitenin de gayesi Kürdistan'ın bağımsızlığını sağlamakn. Hasenanlı Halit. Hacı Musa. biçimlenen gelecekte. Fakat buna karşılık." * "Azadi" (Özgüriük) hareketi. daha ılımlı bir örgüt olan "Kürt Teali"den farklıydı. "Azadi" ise barışçı yoldan çözümün imkansızlığı görüşü üze¬ rinde. 1923'te Cumhuriyetin ilan sene¬ sinde Seid Abdülkadir. "Hizbe Azadiya Kurdistan"ın kesin kuruluş tarihi hakkında. Kürt medreselerinde öğ¬ renim görmüş. banda alınmış anlanmlannda. örgütlenme biçimi ve siyasetiy¬ le. 1923 yılımn Haziran 63 . "Hizbe Azadiya Kurdistan" olan "Kurdistan Özgürlük Cemiyeti"ni kurup. isyankâr bir örgütlenmeye başladılar. Kürdistan'a yer bulun¬ madığını görünce. Lozanda "barış anlaşması"nın imza¬ lanması arifesinde. Şeyh Said İsyanına ilişkin olarak. "Hizbe Azadiya Kurdistan. Melle Selim. Şeyh Said ailesiyle de bağlan bulunan Melle Selim. Aile çevresiyle yakınlığı nedeniyle.. daha çok bu çevrelerden dinledikleriyle tarihe tanıklık ediyordu. bazı Kürt aydınlannın anlattıklarının dışında fazla bilgi ve belge yoktu. eski millet¬ vekillerinden Yusuf Ziya ve ailelerinden müteşekkil olmak üzere gizli bir komite teşkil edildi. "Kürt Teali Cemiyeti" silahlı mücadeleyi öngörmüyordu. dinlediklerini aktaranlardan bınydı. silahlı mücadele inancıyla kurulmuştu. Kürtçesi.. aynı zamanda gerçeklere yakın biri. çevresinde dürüstlüğüyle tanınan bir din adamıy¬ dı. Genelkurmay'ın kitabında bu konuda şöyle deniliyor: "Bu cemiyet (Kürt Teali) Cumhuriyetin ilanından az önce kapanlmıştı. 1923 yılında. geleceğin inşası için ör¬ gütlü çalışma başlattılar. Kürt ay¬ dınları "yeraltına" indiler.1918 yılında her türiü legal faaliyetleri yasaklanınca. Albay Halit Bey'in uzaktan hışmıydı. Melle Selim (Taş).

Ağrı yöresinin ünlü Hami¬ diye Paşası Patnoslu Kör Hüseyin Paşa. Kürdistan'ın her yerinde. Aşiret önderleri.. Yine anlatılanlara göre. Van ve daha uzak yerlerden. Varto'ya getirildi. Cemiyetin üye kayıt defteri ve evrak- 1. görevler alıyorlardı. Melle Selim. Kürderin baş¬ lıca alışveriş merkezlerinden biriydi. görüşmeler yapıyor." diyor ve devam ediyordu: "Yolun başlangıcında. Bildiğim ka¬ darıyla. Azadi'ye merkezlik eden Erzurum. Halit Bey'in en yakın fikir arkadaşı Bidis milletvekili Yusuf Ziya Bey 'di. Devletin eline geçmesin diye Qerqerut köyün¬ de tandıra atılıp yakıldı. Kürdistan'ın önemli isimlerinden Mutkili Hacı Musa ve Fevzi beyler de kurucular arasındaydı. Muş. Bidis. o dönemde. Kürtler. kervanlarla Bingöl.ayında Erzurum'da." 1925 isyanının lideri Şeyh Said ve Seid Abdülkadir ilk düşün¬ ce tohumlarından itibaren. Onun için kimlerin cemiyete üye olduk¬ ları karanlıkta kaldı. "Azadi içinde". ya da taraftarıydı. Türklerin casusu olduğu sonra ortaya çıkan Binbaşı Ka¬ sım da cemiyetin kuruculanndandı. Miralay Halit Bey tutuklandıktan sonra. ama sahnede görün¬ meyen liderlerden başlıcasıydı. Halit Bey'in konağında yapılan bir toplantı¬ da kuruldu. şeyh ve ağalar alışveriş bahanesiyle Erzurum'a gidiyor. ağa ve şeyhler cemiyetin üyesi. amcası İsmail Ağa tarafından Erzurum'daki evinden alındı.. İkisi de Kürderin sevip say¬ dığı birer kişilik oldukları için Kürt din ve aşiret çevrelerinin ka¬ tılmasıyla. alışveriş için Trab¬ zon limanına en yakın kapı olan Erzurum'a geliyorlardı." Melle Selim anlatıyor: 64 . önde gelen aşiret reisleri. hareketin taraftarları kısa zamanda artn. HaUt Bey'in açıkladığı program kısa ve özdü: "Bağımsız Kürdistan'ın kurulması. Ağrı. Bütün Kür¬ distan'ı temsil edecek kurucular listesi tespit edildi. örgüte destek için ta Diyarbakır'dan Erzu¬ rum'a akıyor ve üye oluyorlardı" diyor. "aşiret önde gelenleri.

ilk etapta Erzurum ve Bidis tarahndaki su¬ baylara ulaşılmış. fakat Hakkari yöresindeki Nasturiler buna tepki gösterip isyan et¬ mişlerdi. harekete katılmaları temin edilmişti. Şeyh Ali Rıza'dan olayların ayrıntısını dinleyen¬ lerden biriydi. ordu içindeki Kürt subaylarla ir¬ tibat kurulmuştu. "isyan bastırmak" üzere. Hakkari'ye gönderilen ordu birliklerinin içinde "Azadi" üye- 65 . gelişme ve hazırlıklan günü gününe izliyordu. Buna karşın. çalışmaların ilk hedefi. Kitaba göre." * » * 1924 yılı baharında yapılan geniş katılımlı bir toplantıda. başından beri hazırhklardan haberdar olan Türkler harekete geçti. Urfa ile öteki taraflarda bulunan subaylaria irtibat kurulmaya çalışılırken. Seid Abdülkadir. Genelkurmay Başkanlığı tarafindan yayınlanan resmi tarihte Ankara'nın isyan hazırlığını tesadüfen öğrendiği öne sürülüyordu. Onların lideHik gibi bir iddiaları yoktu. ama gündelik işlerin dışındaydı. merkez arasında irtiban Şeyh Said Efendi'nin oğlu Şeyh Ali Rıza Efendi yürütüyordu. öte yandan silahlı harekete hazırianmaktı. Teşkilatla doğrudan bağı olan oğlu Şeyh Ali Rıza Efendi'ydi. ça¬ lışmaları düzenleyen komitenin içindeydi. Ankara. Şeyh Sa¬ id Efendi ve Osmanlı'nın eski Devlet Şurası (Sayıştay) Başkanı Seid Abdülkadir Efendi de kendilerine düşen görev neyse onu yapıyorlardı. istanbul'da oturuyordu." Melle Selim. bölgeye askeri güç göndermiş ve çatışmalar başlamıştı. Melle şöyle devam ediyordu: "Şeyh Ali Rıza Efendi'den dinlediğime göre. Onunla. hazıriıklann 1926 bahannda başlayacak ayaklanmaya göre ta¬ mamlanması karariaştınlıyordu. Ankara ise örgüt içindeki kaynaklanndan doğrudan haber alıyor. Fakat Diyarbakır."Her Kürdün birer dava neferi olduğu bu dönemde. Şeyh Said Efendi de hareketin için¬ de. teşkilatın merkezinde. Bir yandan da. halkı aydınlatıp kazanmak. Birer ne¬ fer gibi çalışıyorlardı. devletin variığını Kürtlere gösterip kanıtlamak için bazı bölgelere askeri biriikler göndermiş. Bunun üzerine devlet. O.

resmi ajanlar tarafindan da yalanlanıyordu. Başbakan İsmet Paşa (İnönü). ordudan ayrılma konusunda "beklenmesi" talimatını vermişti. Hazırlıkların öğrenilmesine ilişkin resmi söylem. Bunlardan biri. Osmanlı Sultanlığı'nı ihya amacına bağlı¬ yordu. toplu firarın "isyan" olduğunu derhal sezinleyip. öteki ikisi ise Vanlı Rasim ve Tevfik Celal'di. "bağımsız Kürdistan"ı kurmak istiyorlardı. "ayrılın" di¬ ye anlamışlardı. Fakat. Dört subay. Kasım "aileden biri" olarak. Azadi hareketinin eylemi olan Şeyh Said "is- yan"ının nedenini dine. bir diğeri "Azadi"nin kurucularından Bitlis eski milletvekili Yusuf Ziya'nm kardeşi teğmen Ali Rıza. Kürtlerin "kötü niyetlerini" aktardığını söylüyordu. kopmak. Halit Bey'in eniştesi Binbaşı Kasım (Ataç). Yu¬ suf Ziya ve Mutkili Hacı Musa başta olmak üzere örgütün bir¬ çok beynini tutuklatmıştı. Aynı resmi tarih. Yine resmi tarihin iddiasına göre. Ali Rıza Bey ve arkadaşlan şifreyi çözerken. Oysa Kürderin. 1924 Eylü¬ lü başında kardeşi Ali Rıza'ya çektiği telgrafta. Onlar eski ya da yeni sisteme entegre olmak istemiyor. telgraflardan biri tesadüfen ele geçirilmiş ve bu sayede is¬ yan hazırlığı öğrenilmişti. "ayrılmayın" sözünü. Görüşülüp konuşulanlar bir yana liderlerin beyninden geçenleri bile anında aktarıyordu. 1800'den beri savaş halinde oldukları Os¬ manlı Sultanlığı'mn kaderi diye bir dertleri yoktu. 66 . devletin resmi ajan¬ larından biriydi. yanlarına lO'u makine¬ li olmak üzere 380 tüfek alıp firar etmişlerdi. 3 Eylülü 4 Eylül 1924'e bağlayan ge¬ ce. Hatta. "Azadi"nin liderine sırdaştı. Ağrı İsyanı'nda İh¬ san Nuri Paşa adıyla ünlenecek olan Yüzbaşı İhsan Nuri'ydi. "Azadi"nin merkeziyle şifreli telgraflarla haber¬ leşmiş. Bu subaylar. birliklerindeki 351 Kürt eriyle birlikte. "Azadi"nin en öndeki üç lideri Halit Bey. Melle Selim'in dediğine göre örgüte üyeydi. Yusuf Ziya Bey.si dört Kürt subay da vardı. 1919 Erzurum kongresi sırasında Atatürk'le görü¬ şerek.

Binbaşı Kasım ise mahkemede söylediklerinden başka. günü gününe izleyip Ankara'ya rapor yağdırdığını açıklayan bir başka resmi ajandı. mahkemede Atatürk'ün 1924 yılında Erzurum'a gelişi sırasında. Muşlularia biriikte Erzurum'a gelmiş¬ tim. isyancılara katıl¬ madıklarını. bir Kürt ihtilali hazırlığında olduklarını. yoksa büyük bir felaketin gel¬ mekte olduğunu gözümle görür gibi olduğumu. Kabulden sonra." 67 . ama yakın durarak edindiği bütün bilgileri doğru¬ dan Mustafa Kemal'e bildirdiğini belirtiyor. Bulun¬ duğum çevre ve bölgede bir Kürt bağımsızlığı ve Türkiye'den ay¬ rılmayı amaçlayan akımlar bulunduğunu. 1945'te bulunduğu Söke'de Kaymakam Ka¬ zım Atakul'a verdiği ifadede hizmetleri konusunda şunları anla¬ tıyordu: "24 Ekim 1924 tarihinde Atatürk Erzurum'a geldi. Binbaşı Kasım'dan önce dav¬ randığının kanıtı olarak da Genç eski milletvekili ile Vali Hamdi Bey'e yazdığı raporları gösteriyordu. karşı koyanlann örnek ola¬ cak şekilde cezalandırılmalarını. hükümetçe bir an önce önlem alınması gerektiğini. Daha sonra eziyet ve işkence yapriğı öz amcası Veli tarafindan vurularak öldürülen Mehmet Şerif Fı¬ rat. amcası Halil ile akrabaları Veli ve Ali Haydar ağalara birer mektup yazarak. ruhlanm bildiğim için ayrıca kanıt gerek¬ mediğini. ajanlık yarışında adeta Kasım'ı geri plana itip kendini öne çıkarmaya çalışıyordu. Kabul edildim. Mehmet Şerif Fırat. bu akımın halkın yüz¬ de 85'ini etkilediğini. Halkın saygılarını sunmak için. yandaşlarının gün geç¬ tikçe çoğaldığını anlattığını ve kardeş olarak kendilerinin de ka¬ tılması çağrısında bulunduğunu yazıyor. 9. Fırat. ihbar konusunda. aşi¬ ret reislerinin batıya sürülmelerini. söylediklerimin hiçbirinin soruşturulmasına gerek olmadığını ayrıntılı olarak arz etmiş ve teşekkür yanıtlarını almıştım.Resmi ajan. Atatürk'le özel görüşme istedim. Doğu İlleri ve Varto Tarihi adındaki ki¬ tabında. Varto'nun Kaşıman köyünden olan Mehmet Şerif Fırat olay¬ ları. kitabında. Mehmet Şerif. Kolordu Komutanı Ali Said Paşa da hazırdı. gelişmeleri bizzat kendisine anlattığım söylüyordu. isyan¬ dan yirmi yıl sonra. Şeyh Said'in 4 Ocak 1924 tarihinde.

bir yolunu bulup. Sarıkamış'ta ordu için at sann alan Kasım adında¬ ki bir yarbay. evinde göz hapsine alıyorlar. Ağrı'nın Patnos ilçesi yakınlarındaki konaklama yerinde. bunun bir tuzak olduğunu anlıyor. askeri bir müfreze eşliğinde Erzurum'un dışına çı¬ kınca yön değiştiriliyor. izini kaybettirmek üze¬ re mezarlıkta saklanıyor. fakat yakalanıyordu. Hareketin tutuklanan ilk lideri Yusuf Ziya Bey'di. Halit Bey. Sarıkamış'a gitmediği. halkın içinden çekip almak ve sessizce tutuklamak. Mustafa Kemal Ankara'ya döner dönmez. Sarıkamış yolundan. Yusuf Ziya olayı ile yakın takip. Giderken çocuklarına. isyan hazırlıklarının da önemli liderlerinden 68 . gece sarıldığını anlıyor ve evden çıkıyor. Ama sıh¬ hatim yerindedir dersem. Kasım'la aynı köyden (Kulan) olan Melle Şafii'nin (Ballı) an¬ lattığına göre Yusuf Ziya. amcamın ailesine gelen telgrafta 'Sıhhatim berkemaldir' diye yazılı. tutuklayıp başka bir yere götürüyorlar. sıhhatim berkemal dersem.Kasım. Ama yapabileceği bir şey olmadığından emre uyuyor. Fakat. kuşatma altında olduğunu bildiği halde Erzurum'daki evinden ayrılmıyordu. Amaç. Hamidiye Alaylan'nın komutanı Pat¬ noslu Kör Hüseyin Paşa'ya bir not göndererek "yolculuğunu" haber veriyor ve "bana kırk altın gönder" diyordu. Diyorlar ki. bilin ki beni Sarı¬ kamış'a değil. Yeğeni Mehmet Emin Sever anlatıyor: "Dört subayın firarından sonra amcamı. "Kırk altın"m. Bir ay kadar sonra. Olayı soruşturmak ve araştırmak için Sarıkamış'a gitmeniz gerekiyor diyorlar. yolda tutuklan¬ dığı böyle anlaşılıyor. "40 kişilik bir grupla beni kurtar" anlamına geldiği açıktı. yaptığı ih¬ barların ışığında tutuklamaların başladığım söylüyordu. 1924 Ekiminde evine geliyorlar. Yusuf Ziya Bey ve Hacı Musa'nın tutuklu bulunduğu Bidis yoluna sapılıyordu. İki gün sonra. Am¬ cam. bu tutuklanmadığım anlamındadır' di¬ yor. Erzurum'da Halit Bey'in evindeyken. devletin parasını çalmış. Halit Bey. 'eğer size çe¬ keceğim telgrafta." Halit Bey.

Gözler. Hareketin belirlenmiş. Adı ve karizmatik kişiliğiyle saygındı. "yemin" kavramı oldu. Halit Bey'in tutuklanması. o da bilinmiyor. Şeyh Said'e çevrilmişti. adeta kutsanmış Kürt ulu¬ lar arasına kanştı. aileden kimseyle görüş¬ türülmedi. Yargılandığına dair de herhangi bir kayıt ve belge yok. Şeyhin yakalandığı gün arkadaşlarıyla birlikte idam edildi. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. sonra devlet safina geçecek. Şeyh Mehmed Said'di. Daha mesafeli ananlarsa "Şeyh Said Efendi. Adı. moral bozukluğu ve korku yaratmıştı. Asıldı mı. Genelde idam edilenlere ilişkin tutanak ve belgeler pariamentoya gönde¬ rilirdi. "Efen¬ dinin başı için" diye isteklerde bulunuyor. Yargılandığına dair bir ize rastiamadım. ya da "Efendinin adı üstüne yemin ederim ki" diyerek inandırıcılıklarını kanıtlamaya çalışıyorlardı. henüz hazırlıkların başlangıcında olan Kürt isyan hareketini başsız bırakmış. teflerin eşliğinde. kala- 69 . etkin ikinci adamı ise yoktu. adıyla halk arasında." Türkçe söylemle adı. Kürt dervişler bölge bölge dolaşarak. "belayı üstüne sıçratmamak" adına Halit Bey'i cevapsız bırakıyordu.. "Kaderim" dediği idamdan sonra. Aynı Kör Hüseyin. Meclis belgelerini taradım.. Şeyh Said Efendi ele geçene kadar içerde tutuldu. kısaca ona "Şex" (Şeyh) ya da "Efendi" diyorlardı." ŞEYH SAİD EFENDİ Kürder. Halit Bey'in yeğeni Mehmet Emin Sever anlattı: "Amcam cezaevine konduktan sonra. buna rağmen sürgüne gönderi¬ lecekti. 1925 isyanı başlayınca önce sessiz kala¬ cak. İnsanlar.biri olan Kör Hüseyin Paşa. Bir başka bilinmeyen de nasıl idam edildiğidir. Onun ne yapacağı ve nasd davranacağı merakla bekleniyordu. kurşuna mı dizildi.

Mevlana Halid'in Şam'daki dergâhında eğitim gören öğrenciler arasında. ölümün¬ den sonra 1844 yılında İstanbul'da yayınlandı.balıklara kişiliğini. 1776. Nakşibendi şeyhi ve Nakşi¬ bendi tarikatını Kürdistan'a aşılayan kişiydi. Dengbejler. Bir öteki Seid Abdülkadir'in dedesi Seid Taha idi. üst düzeyde bir programla yetiştirilen Nak¬ şibendi Halifesi oldular. onun üstüne düzenlenmiş "kılam"lar (şarkı) söylü¬ yor. yeni kuşaklara. » * Şeyh Said'in kökleri. Şeyh Said'e ilişkin bu ağıdardan. Şeyh Ali oğullannı da aile geleneğine göre der¬ gâh ve medreselerde okuttu. matematik ile din bilgisi konularında özel eğitime tabi tutulup. Mevlana Halid. Genç şeyh orada imamlığa başladı. Mehmet Bayrak. Şeyh Ali.. şairdi.1827 yıllan arasında yaşadı.. Mahmut. her biri imam ola¬ rak bir yana dağıldı. "mes'el" dedikleri hikâyesini anlatıyorlardı. Palu'nun Kelhasi ve Ekrek köylerinde imamlık yaptı. Değişik bölgelerde görevlendirildiler. Şeyh Ali Palu'da evlendi. Şeyhin. Birkaç yıl sonra ayrılıp kuze¬ ye geçti. Şeyh Mahmut Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı. felsefe. üç kuşak ötede. Mevlana Halid'in öğrencilerindendi. dedesi Şeyh Ali ile Kür¬ distan'da din sahnesine çıkıyordu. "Bağdai" (Bağdadi) lakabıyla da tanınan Mevlana Halid. Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri adındaki kitabında. Şeyh Ali. Şiirlerinden derlenen Divanı. aile hayatına karıştı. Mevlana HaÜd. Diyarbakır'ın Lice ilçesine gönder¬ di. kılam ve kasidelerden geniş örnekler veriyor. etkin bir taraftan vardı. Ama Kürdistan'da ve Osmanlı'nın baş¬ kenti İstanbul'da. Şeyh Ali'yi. Mezuniyetten sonra. Şam'da oturuyordu. zamanla büyü¬ yen kasabanın mahallesi haline gelen Kolhisar köyüne yerleşip 70 . Hasan. Bunlar daha sonra mantık. özel olarak ilgilendiği 118 gençten biriydi. Hüseyin ve Şeyh Mehmet adında dört oğlu dünyaya geldi. mücadele ve ölüme yürüyüşünü destanlaştırarak anlatıyorlardı.

kirpiklerinin altına sürme çekiyordu. doğumları kayıtlara geçirme alışkanlığı yoktu. Tahir. ağarmış sakalını kınalıyor. önü ibrişim işlemeli "Halep işi kırk düğme" yelek ve onun üstü¬ ne de pelerin giymeyi seviyordu." Yazdıkları gün ışığına çıkmamakla biriikte. ol¬ gunluk çağında ise Kürdistan'ın dört bir yanında. Arapçayı. İslamiyet'te kına ve erkeklerin göz altına sürme çekmesi. dönemin en iyi din tedrisinden geçmiş. Malaz¬ girt'te Dev Abdülhalim ve Hınıs'ta da Musa Efendi'nin yanında medresede okudum. Ağarmış. Kolhisar'da evlendi ve burada yedi erkek evlat büyüttü: Şeyh Mehmed Said. 1925'te Diyarbakır'daki sorgusu sırasında eğitimi konusunda şöyle diyordu: "Muş. Bari kaynakları 80 yaşındayken idam edildiğini belirtiyor. Mehdi ve Abdürrahim. kızıl parıltı veriyor¬ du. Dini dergâh ve medreselerde eğitim gören yedi kardeş arasın¬ da Mehmet Said öne çıkacaktı. Arap-Islam felsefesinin yanında. bir yazı¬ sında. Genç yaşta çevresinde sivrilmiş. Bu yüzden Şeyh Said'in doğum tarihi de belirsizlik taşıyordu. sün¬ netti. Bahaddin. Kürtlerin. esmer tenli. Kürt yazar Musa Anter de bu görüşe katılıyor ve 80 yaşında idam edildiğini yazıyordu. okuyor ve yazıyordu. tanınmış bir kişilik olmuş. Hınıs ve Palu'da eğitim gördüm. gabardin şalvarın üstüne. Fakat yakın akrabalarından Şeyh Abdülmelik Fırat. 61 yaşında idam edildiğini söylüyordu.imamlığa başladı. Şeyh. eski Yunan felsefesiyle mantık derslerini okumuştu. O da Kürt erkekleri arasında yaygın olan modaya uyarak. Temizlik ve şıklığa özen gösteriyor. Kürt medreselerinde eğitim görmüş. Palu'da amcam Şeyh Hasan'm yanında. Muş'ta Mehmed Efendi. narin yapılıydı. Şeyh Said şairdi. Malazgirt. apak olmuş sakalım kınalıyor. Kürtçe kadar iyi konuşuyor. tartışmasız ka- 71 . Diyaeddin. Şeyh uzun boylu. Necmeddin.

Sü¬ rünün ardından. bu yoldan sağlanıyordu. adil tutumuyla kararları itiraz götürmeyen başlıca "aracılardan" (hakem) biriydi. başka bir yol izleyerek. Şeyh Said ve ai¬ lesi de. Kürtçede "Pirlerin yurdu" anlamına gelir. yaz aylan boyunca Bingöl yaylalannda ot¬ latıyor. 1914 savaşının hemen başında Osmanlı devletinin saf dışı kal¬ ması üzerine. ticareti büyük oğlu Şeyh Ali Rıza'ya bı¬ rakıyor. Kürt önde gelenlerini ziyaret edip konaklaya ko- naklaya. Daha sonra. Dönüşte. dosdanyla buluşuyordu. "aşağı memleket" denilen Musul. Koyun üreticiliğinin yanında.bul gören saygınlığına. sonbaharda. aşiret ya da aileler arasında yaşanan sorunlarla kan davalarının pek azı Osmanlı devleti makamlarına yansıyor¬ du. Bu açıdan bakıldığında Şeyh Said. "Postnişinliği"ni ekle¬ Kürdistan'da. Şeyh Said. toplumsal barış. dar günde yardıma koşma geleneğine bağlıydı. görüşmeler yapıyor. Köy ve çevre¬ si dağlıktı. Ticaret nedeniyle Güney Kürdistan'a yaptığı seyahader. pazar şehre gidiyordu. Ruslar. İlerleyen yaşlarında. adı "Dicle" olarak değiştirilip Diyarbakır'ın ilçe¬ si yapılan Piran köyündeki kardeşi Abdürrahim'in yanına yerieşti. Halkı yoksul. Hınıs ve yöresini işgal ettiler. Kerkük. sahip olunan koyun sayısı. saygın kişiliklerin hakemliğiyle sonuçlan¬ dırılıyor. Kürtlerde. O. bu sayede okuma ve toplumsal olaylara daha çok zaman ayırma imkanı buluyordu. sürüye değil sürülere sahipti. Satın aldığı toklu ve Kürtçe de¬ yimle "hogeç"leri (koç). Nakşibendiliğin nmişti. varlıklıydı. Şam ve Halep pazarlarına götürüp satıyordu. zenginlik ölçüşüydü. Kürtlerin "Peze ner" dedikle¬ ri "kısır koyun" ticareti yapıyordu. Şeyh'in gelişini onuriandırma olarak 7i . Olaylar genellikle. bir bakıma kendisi için dostlukları pekiştirme vesilesi oluyordu. Piran. ama yardımsever. kış ortasında işgalci güçlerden kaçan Kürt kafilelerine ka¬ tıldı.

gizlisi saklısı bulunmayan iç içelikteydiler. Kasım da onun küçüğü Güle ile evliydi. Diyarbakır'da yargılanırken. at sırtında ta Şam ve Halep'e uzanan uzun yolculuklara çıkıyor. ne de en öndeydi. Ka¬ sım'dan da aynlamadı. Şeyh Said. Şeyh Said ile Binbaşı Kasım bacanak. Oğlu Ali Rıza Efendi'nin damadı da olan torunlanndan Me¬ lik Fırat şöyle diyordu: 73 . Zamanını okuyarak geçirdi. Yakınlarının anlattığı. Ama. Kürdistan'ın isyanlaria yeniden alevlendiği 1910'lardan beri ruhu ve beyni ile Kürt sorunuyla meşguldü. gerçeği anlatıyordu. devletin resmi kayıdannın da doğrula¬ dığına göre. Kürtçe deyimle "xınami"lik. koyun ticaretini bahane ederek. idam edilen kardeşi ve eniştesinin matemini tuttu. muhbirleri olan Kasım'la.. ICasım'ın oynadığı rolün acısını ise daha sonra eşi Güle çekti. "olayların ne başında. Elbirliği ile ona bir ev yaptırıp yerleştirdiler. Anlatılanlara göre Güle. içindeydim" diye açıkla¬ mıştı. Rus iş¬ gali sona erene kadar Piran'da kaldı. doğruyu. O ne¬ denle ne geride. Kürt Teali Cemiyeti'nden önce Kürt sorununun içindeydi.. O yüzden. Bu şairane sözler. Yeğeni Mehmet Emin Sever'in deyimiyle Güle. Çünkü o. Şeyh Said. Halit Bey'in büyük kız kardeşi "Hewa" (Havva) hanımla. yaşadığı sürece. konakladığı yerlerde Kürt so¬ rununu tartışmaya açıyordu. Sonra köyüne döndü. ne sonundaydım. töresel bağlar nedeniyle. Halit Bey ise kayınbira¬ derleriydi.kabul ettiler. Şeyh Said. Cibranlı Halit Bey ve Binbaşı Kasım'ı birbirine bağ¬ layan "kader" bir bakıma "hısımlık" bağlarıydı. isyandaki rolünü.. "evliliğini kötü kader" olarak kabul etti ve acılar çekerek sonuna kadar sürükledi.. İsyan hazırlayıcısı iki lider. aile için¬ de ayrısı gayrisi.

üyeük temelinde de olsa örgütsel bağları yoktu. kafası 1910'lardan itibaren Kürt meselesiyle meşguldü."Kürt sorunu hakkındaki düşüncelerini. Dolayısıyla genel toplantılarda bulunup seçime katılması söz konusu değildi Yakın ilişkide olanların anlatımla¬ rına göre. Şeyh Bahaddin'in anlattığına göre. Kürt-îslam Ayaklanması adındaki kitabında. Hiçbir zorluk. Daha Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kardeşiyle Kürt davası konusunda soh¬ bet ederken. Şeyh Said'in. hiçbir engel beni yolumdan alıkoyamayacaktır. Oysa Şeyh Said'le birlikte çalışanlarla. Fakat Türkler. Ortak noktamız ortadan kalktı. res¬ mi görevi yoktu. hazırlık aşamasında yazdığı mektupların birinde. ama hiçbir örgütsel. Fakat bir militandan da çok çalışıyor. artık sorunun çaresine bakma zamanının geldiğini söylüyor. o. tek taraflı bir kararla Halifeliğe son verdi¬ ler. Şeyh Said Efendi'ye Kürtlerin genel yapısını ve durumunu özetliyor. resmi tarihi dayanak yaparak. fakat zoru başarmak imkansız değildir. Kürt ön¬ de gelenlerini ortak dava etrafında birleştirmek için toplantıdan toplantıya at sürüyor. kardeşi Şeyh Bahad- din'den dinlemiştim. Bu durumda biz Kürdere. Aşiretçilik yüzünden paramparça olmuş bir halkı birleştirmenin. hareketin manevi lideriydi. Şeyh Said'in. özgürlüğümüzü kazanıp kendi geleceğimi¬ zi kurma hakkı doğdu. yakınları bu iddiayı doğrulamıyordu. ortak mücadeleye yöneltmenin zor olduğunu söylüyor. Şeyh Bahaddin. Şeyh Said." 74 ." Uğur Mumcu. sonunda ölüm de olsa. Tek başıma da kalsam bunun için mücadele edeceğim. Bunun üzerine Şeyh Said Efendi gayet kararlı bir şekilde şöyle diyor: Zorlukları biliyorum. kendi yolumuza gitme. yüz yüze görüşme olanağı bulamadığı Kürt önde gelenlerine mektuplar yazıyordu. çok zaman kaybettiklerini. aynı yılın Ağustos ayında ise genel başkanlığa seçildiğini yazıyor. 1924 yılında Erzu¬ rum'da yapılan ilk kongrede "Azadi" örgütüne üye olduğunu. şeriata dayalı devlet ve Ha¬ lifeydi. şöyle diyordu: "Bizim Türklerle müşterekimiz din.

Genelgede şöyle deniliyordu: "Yüce Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen 30 Nisan 1341 (1925) tarih ve 1835-2270 numaralı teskerede son isyan ve irti¬ ca olayının basınımızda ve özellikle İstanbul basınının büyük bir kısmında bir Kürt ayaklanması şeklinde gösterilmesi. bu savları doğ¬ ruluyordu. Bakanlar Kurulunun kararıyla. isyanın ayrım¬ cılıktan ziyade. Kürt sorununun bulunduğunun dünyaca bilinmesini istemiyor. Lozan'da TC'nin sınırla¬ rı daha yeni tescil edilmiş ve tapusu verilmişti. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün çabası da. O nedenle. iki halkın eşit olacağı belirtilmişti. Os¬ manlı Sultanlığıyla çok sorun yaşayan Avrupa. irticai cehalet ve aldatma neticesi olduğu zemi- 75 . isyanın "irticai" (dinci) oldu¬ ğunu işlemenin. isyanm "bağımsız Kurdistan amaç¬ lı" olduğunu anlatıyor. Ankara. Avrupa'nın Kürtlere sempatisini önleyip kır¬ mak. tamklığıyla Fırat'ı doğ¬ ruluyordu. dış dünya açısından "memleket menfaatine olacağı"nı belirtiyordu. ayaklanmanın gerekçesi olarak. Do^m İlleri ve Var¬ to Tarihi adındaki kitabında. Rejimin ajanlarından Mehmet Şerif Fırat. dini kişiliğini ve isyan sürecinde dini motifleri kullanarak "isyanın dinci" olduğunu öne sürüyordu.Mektuptan da açıkça anlaşıldığı gibi Şeyh Said'in amacı. Şeyh Said'in.. Lozan sürecinde ise devletin. Binbaşı Kasım da. iç ve dış düşmanlara propaganda zemini teşkil etmekte olduğundan ve esasen smırh bir sahada. din öğesini bi¬ linçli biçimde öne çıkarıyordu. çeşidi amaçlar ve aldatmalar neticesi oluşan olayın büyütülmesi uygun olmadığından. Başbakan İnönü. basına "gizli" kaydıyla gönderdiği genelgede.. İslam konusunda oldukça tedirgindi. Kürtlerle Türklerin ortak devleti olduğu vurgulan¬ mış. bunu sakmcah ka¬ bul ediyordu. 1800'den beri süre gelen Kürt isyanlarıyla aynı ve onların deva¬ mıydı: Bağımsız Kurdistan. Oysa Ankara. "ilerici" Türkiye Cumhuriyeti'ne destek vermelerini sağla¬ mak için isyan batı karşıtı Islamist ve Padişahçı gösteriliyordu. Çünkü.

Kürtlerle iç içe yaşayan Ermenilere karşı da Osmanlı'nın terör kılıcı yapılmak istenen Hamidiye Alayları. sınıf ve katman farkı gözetmeden. birbirine düşür ve yö¬ net" politikalarıyla karşılıklı bilenmişti. bazı aşiretler silahsızlandırılmış ve bu politika ile Kürdü Kürde düşman kılmıştı. Hınıs. Hamidiye Alaylan'yla. terör estiriyorlardı. dini inanç ve mezhep. Osmanlı. Kürtler arasında din ve mezhep ayırımının körüğü olarak kullanılmıştı. 76 . Azadi'nin yönetiminde değildi. keyfiyetin bu açıdan ya¬ yılması için Dışişleri Bakanlığı'na tevdii münasip görülmüştür. ayrılıklar derinleştirilmeye çalışılmıştı. Erzurum. bu genelgeden sonra. "irtica"yı öne çıkaracak. ama yükünü taşıyor. Kürt sorununu asla dillendirmeyecekti. o neden¬ le Azadi hareketine sıcak bakmıyorlardı. Bakanlar Kurulu'nun 3 Mayıs 1341 (1925) tarihli top¬ lantısında görüşülmesi esnasında genel ve tertip olunmuş bir irtica- nın görünümü olduğu tespit ve malum olan hadisenin. ŞEYH SAlD VE SEİD RIZA Şeyh Said. Cahil. Bingöl. "böl. Sultan Mahmut'tan beri." Basın. birbi¬ rine düşür ve yönet" politikası izlemişti. Bunlar. için gereğinin yerine getirilmesi teklif Keyfiyet. Varto yöresindeki Alevi ve Sünni Kürtler de ta Sultan Mahmut'tan beri "böl. Genellikle Sünni Kürtler silahlandırılmış. olayların neden ve amaçlarını hü¬ kümetin isteği doğrultusunda işleyecek. yetişemediklerine mektuplar yazıyordu. özel çıkarları ve üstünlük duygularını tatmin için elle¬ rindeki silahı halka yöneltiyor. Bölge Alevileri. Abdülhamit döneminde kurulan Hamidiye Alaylan'yla. gün görmemiş birtakım insanlar. "sen ağasın" ya da "beysin" diyerek silahlandırılıp güç haline getirilmişti. Alevi Kürtlere karşı da kullanıl¬ mış.ninde yayın yapılması olunmuştur. Kürtlere karşı. bütün Kürtleri tek amaç etrafinda birleştirmek üzere yöre yöre geziyor. basında 'Kürt sorunu' şeklinde yansımasının gerçekte mutabık olmadığı kadar siyaseten de sakıncalı olduğundan. tek kişilik örgüt gibi çalışıyor.

77 . Dersim'i ziyaret etmek istediğini. * * Şeyh Said. Abdülhamit. efsanevi lider Se¬ id Rıza'yla da buluşuyordu. herkesi "ortak davada" birleşmeye çağınyordu. Dersim'in variıklı ve en etkin liderlerinden biriy¬ di. Büyük çoğunluğuyla Alevi olan Dersim. kimi Alevi önde gelenleri adeta "terörün kol başı" niyetine kullanılıyordu. kan davasına neden olan cinayetler işliyoriardı. TC döneminde tersine çevrilerek yürürlüğe konuyordu. Şeyh Said. Buluşmaya aracılık eden ve 1938 kadiamından rastlantıyla kurtulan Nazimiye ilçesine bağlı Civarek (Sanyayla) köyünden Seid Bertal Tanrıverdi. Osmanlı yönerimince dışlan¬ mış. Varto yöresinin etkin Alevi liderlerindendi. bu nedenle dargınlıkların unutulması gerektiğini işliyor. Şeyh Said'in güç biriiği için kendisiyle yaptığı görüşmeyi kitabında uzun uzun anlariyor. kimilerine de mektuplar yazarak Kurdis¬ tan hayallerini anlatıyor. Pülümür'ün "Ağuyasini" köyünde oturuyordu. Mustafa Paşa. ayrılığı ortadan kaldırmak amacıyla Alevi liderleri ziyaret ediyordu. ulusalcılığın mezhep ile din farkından önde geldiğini. adeta Hamidiye ağalannm önüne atılmışlardı. "resmi ajanlığım" da yapan Mehmet Şerif Fırat'ın özel çeteleri köyleri basıp soygun. Özellikle Şeyh Said İsyanı ve daha sonraki süreçte. Ali Haydar Dikmen ile Mehmet Şerif Fırat. Bunlar. gerekli ortamın hazırlanması için Bertal'ı. Varto'nun Kaşıman köyünde oturan. Şeyh Said.Osmanlı'nın "Sünnileri Alevilere karşı kullanma" politikası. Şeyh. 1924 yazında. Şeyh Şerife bil¬ dirmiş. Çarekanlı Mustafa Paşa'ya gönderiyordu. Dersim'e uzanıyor. Kürderin birliği için bunlarla görüşerek çalışmala¬ rına başlıyordu. Temmuz veya ağustos ayı olabilir" diye anlatı¬ yordu. Ale¬ vileri öne alıyorlardı. "sıcak yaz aylarıydı ve evler yayladaydı. buluşma tarihini. Onlar da. Osmanlı'nın Sünni Kürtlere oranla daha farklı bir düşmanlıkla baktığı bir diyardı. Örneğin. Mehmet Şerif Fırat. Şeyh Said. talan yapıyor.

farklı tarihlerde asılarak idam edilen iki li¬ derin bu ilk ve son karşılaşmasıydı. Toplantıda. atlarından inip kucaklaşıyorlardı. Sünnilik nedeniyle daha başında so¬ ğukluk yaşandığını. Seid Rıza ile de yakın dosttu. Kürt geleneklerine uygun yol boylarında karşılanmıştı. Aynı idealler uğruna. Hayderan aşiretinin lideri Kamer. destek ve işbirliğine soğuk baktıklarım belli etmişlerdi. Mustafa Paşa. Dersim aşiret reislerinden kimileri."Kürt aşiret birlikleri" de denilen Hamidiye Alaylan'nı kurarken. toplantıda amcası¬ nın da bir konuşma yaptığını söylüyor ve devam ediyordu: "Babamdan dinledim. Dersim'in büyük aşiret liderlerinden Yusufanlı Kamer. Bazı aşiret liderleri de. kaftan ve kılıçla onurlandırmıştı. Alevi Kürtleri gözardı etmesine rağmen. Mustafa Pa¬ şa'nm çadırında gerçekleşiyordu. Seid Hüseyin'in yeğeni Kahraman Aytaç. askeri birlik kurmasına izin vermemiş. onu gözetmiş. 1937'de Seid Rıza'yla birlik¬ te asılarak idam edilen Kureyşanlı Seid Hüseyin'di. Şeyh'i karşılayanlar arasında Seid Rıza da vardı. Sünnilerin Osmanhlar tarafından yaratılan kardeş kav- 78 . Dersim kaynaklarına göre. büyük saygı görmüş. amcam da bir konuşma yapıyor. Bertal'ın anlatımına göre. Hamidiye Alaylan'nın Dersim'e zul¬ mettiğini söyleyerek. Şeyh Said'in ziyaret isteğini Seid Rıza'ya ileti¬ yor ve istek olumlu karşılanıyordu. ama paşalık rütbesi. top¬ lantıyı anlatırken. Seid Hüse¬ yin'in yeğeni Avukat Kahraman Aytaç. Şeyh Said. Alevilik. Sünnilerin geçmişte Os¬ manlı ile işbirliği yaptığını. işbirliği ve dayanışma havasının dağıldığını belirtiyordu. Ağuyasini yaylasında. babasından dinlediklerine dayanarak. Kahraman Aytaç. amcası ile yakın arkadaşları Baytar Nuri ve Alişer beyleri yanına alarak toplantıya katıldığını söylüyordu. Karşılaşma anında. Toplantıya katılanlardan biri de. Mustafa Paşa. toplantı. Seid Rıza'nın. kırk kadar atlıyla Der¬ sim'e gelmiş. Dersim'in önde gelen bü¬ tün liderlerinin de katılımıyla. Areyanlı Yusuf Ağa ile de hısım-akrabaydı. Dersim'in özerkliği garanti edil¬ diği takdirde ayaklanmaya destek verebileceklerini söylemişti.

Buna öflcelenen Der¬ simliler de. bunu sonra ele alırız. Fakat bir şarda: Dersim'in ayrı bir statüsü olacak. kendi kendini idare edecek' diyor." diyordu. Hele önce Kurdistan kurulsun. "Miro. Seid Hüseyin'in sözünü kesiyor. Çarekanlı Mustafa Bey'in konuklannı ağırlamak için koç ve koyun kestireceği sırada. Hamidiye komutanlarından Kör Hüseyin Paşa'nm Ağrı'dan Dersim'e. "bir ricam var" di¬ yerek söz alıyor ve şöyle diyordu: "Girişeceğimiz harekâtta. Geçe¬ lim bu konuyu. bu söylentiyi "gerçek- 79 . bizimkiler hayvanları kesip yemek hazırlasınlar" de¬ miş ve bu sözleriyle Alevi olan Dersimlileri kırıp ayırmış. Dersim'de Hıran.gasına alet olduklarını söylüyor. son anda destek vermekten caymışlardı. Kürtçede beylerin beyi anlamında bir onurlandırma deyimidir) kasap ve aşçımı beraberimde getirdim. "ortada at yok. Şeyh Said müdahale etmişti. Şeyh Said açı¬ sından Dersim'in tutumu aydınlanmış olmalı ki." Şeyh'in bu isteği kabul görüyor ve Dersimli ağalar. yine Hamidiye beylerinden Palulu Haşim Bey'in de ikide bir Dersim'e sefer düzenlediğini naklediyor. Dersim özerk kalacak." Yine aktarılanlara göre. Kürdistan'ı kurma mücadelesine varız. hazırız. En yaygın söy¬ lentiye göre. daha sonra değişik söylentiler yayılıyordu. (Miro. Aktarılanlara göre. Topal Osman çetesi ile Sakallı Nurettin Paşa'ya yardım ettiğini. Bize karşı çıkmamalıdır. ortaya konan tavır karşısında. sözün burasında ev sahibi Mustafa Paşa. siz yular pe¬ şindesiniz. İzol ve Şadan aşiretlerine büyük kayıplar ver¬ dirdiğini. 'Dersim olarak. Koçgiri'ye yürüyüp. "kestiğimizi yemeyenlerle kardeşlik olmaz" diyerek. İzin verirsen. Mus¬ tafa Bey'e. Dersim'in "Hizbe Azadiya Kurdistan"a destek vermemesi hak¬ kında. Şeyh Said'i tanıyan ve amacını bilenler. Kurdistan içinde Dersim'in statüsünü tartışacak zaman değil. Amcam sözle¬ rinin sonunda. Dersim hareketsiz kalmalıdır. "onlann kestiği bile yenmez" anlamında aşağılamıştı. arkadan vurmayacaklarına ilişkin namus sözü veriyorlardı.

"önüne konan öteki yiye¬ ceklere. yayılan söylentiler için "asıl¬ sız". Buna itiraz etmeyen kişi daha sonra neden kendi¬ ni küçültüp müdahale etsindi? Aynca. ziyaret amacını peşinen yok etmesi demekti. Şeyh. niçin gittiğini biliyordu. o ne¬ reye.le bağdaşır değil" diye niteliyorlardı. Anlatılanlara göre. bunu yapacak yapı ve kişilikte değildi. eti. çiğÜk ve hakaretti. misafirliklerde. Alevi. Nitekim. Şeyh Said'in torunlarından Abdülmelik Fırat ise şöyle diyordu: "Dedemin böyle bir şey yapması mümkün değildir. Musevi ve Kürtler ile Ermeniler iç içe yaşar. Kardeşçe dayanışma amacıy¬ la gittiği bir yerde. Hıristiyanlar arasında konaklayan ve bunlar tarafindan önüne konan yemeği yiyen Şeyhin. daha da ileriye gidenler. onları aşağılaması. "ulusal dayanışmaya karşı olanla¬ rın yarattıkları zoraki bahane" diyorlardı. birlikte yer içerlerdi. o evin kurallarına tabiydi. duyulmamıştı. O. Şeyh sık sık gezilere çıkan bir kişiydi. bağışlanması mümkün olma¬ yan bir kabalık. etin kimin tarafindan kesileceğine neden karar versin?" diyorlardı. tasa kaşıklarını batırırlardı. Alevi. yemeklerin yapıldığı kap kaçağa itiraz etmeyen kişi. ne yiyeceğini sorması görülmemiş. ortak sahana. önüne konacak yemekle ilgi¬ lenmesi. Ayrıca Kürtleri ortak amaçta birleştirmek için ortaya çıkmış bir liderin. Misafirin. Şeyhin çevresine göre. Kürt aydın çevreleri. Bir misafirin gittiği yerde. önüne konan yemeği yemiş. önüne ne konursa. Sünni. Birleşme ve işbirliği için çabalayan. Bence bu ba¬ zılarının uydurmasıdır. duyulmamıştı. görüşmeden önce. aklı ba¬ şında bir insan böyle bir ayırımın içine girer mi? Şeyh Said Efendi gibi birinin. hele hele bir aristokratın. yemeği yemem" demesi görülmemiş. çay kahve içmişti. yanında aşçı ve kasap dolaştırdığına kimsenin tanık olmadığını söylüyorlardı. böyle bir davranışta bulunması mümkün mü? Onun 80 . kabul görendi. Dürzi kesimlerde. o nedenle. böyle bir tavır Kürt geleneğine göre de büyük bir ayıp¬ tı. Bile bile bir yere misafir olan kişi. Böylesi bir davranış. "senin elinden çıkan ekmeği. kime. Yezidi. Dürzi ve Yezidi. dinsel ayrılığı ortaya koyan böyle bir hareketin içinde bulunmasının imkansızlığım belirtiyor.

halkı bir dava etrafında toplamak için yola çıkmış birinin. karşı mezhepteki insan¬ ları dışlayan bağnazlık yoktur. üstelik grip olduğu¬ nu bildirerek. Hatta bağnazlık¬ ların ayıbını bildiğimiz için. ama sessizce izleyen Ankara. Onun için. Tek yolculuk aracı attı. bu işi de gürültü çıkarıp halkı uyandırmadan. Bitlis'te bulunan Halit Bey'in bazı açıklamalannın bulunduğunu. Bence bu söylentiler. "tanık olarak ifadesinin alınması için" Bitlis'e davet ediyorlardı. kar ve kış koşullarını hatıriatarak. Mevsim kıştı. kar denizinde adım atma imkanları yoktu. içtik. Hı¬ nıs'tan Bitlis'e işleyen araç yoktu. da¬ ha hazıriık aşamasındayken bastırmak üzere. bağnazlar bundan ders alsınlar. Biz Hı¬ nıs'ta Alevi kardeşlerimizle hep iç içe olduk. sessiz¬ ce yapmak istiyordu. 1924 sonbaharında hareketin liderleri Halit Bey ve Bitlis eski Milletvekili Yusuf Ziya Bey'i tutuklamıştı. Ankara. uzaktaki dava tanıklan. Şeyh Said Efendi gibi. dolayısıyla Bitlis'e gitmesinin gereksiz olduğu¬ nu söylüyordu. orada bulunan Alevi kardeşimize özellikle kes¬ tiririz ki. Halit Bey'in tutuklanmasından bir süre sonra. böyle bir tutum takınması zaten mümkün de¬ ğildir. Çünkü dinde de yeri yok. eğer amaç "ifadeye başvurmaksa" bunu Hınıs'ta da yapabileceğini. Yasaya göre. Birlikte yedik. Kar kalınlığı yer yer metreleri buluyordu. Nitekim. Dersim'de an¬ latıldığı biçimde bir olayın meydana geldiğine ihtimal vermiyo¬ rum. Bu durumda Şeyh Said'in yürüyerek gitmesi gerekiyordu. etkin liderler Şeyh Said ile Seid Abdülkadir'e gelmişti. eğer ortak cemaat için hayvan kesilecekse. en yakın mahkemede ifa- 8ı .kişiliğini bilen biri buna inanır mı? Bizde. Gelen askerler. bahane yaratmaya yöneliktir. Adarınsa. Bugün de aynı sofrayı. Şeyh Said'in Kolhisar'daki evinin kapısını çalıyorlardı. yeri geldiğinde. Sıra. Şeyh." ŞEYH SAİD HALKA KARIŞIYOR Kürtlerin niyetini yakından. bunların doğruluğunu araştırmak için ifadesine başvurma gereği¬ nin duyulduğunu söyleyerek. aynı kaşığı paylaşıyoruz.

yolu. Köyü. bu konuda Fırat'ı doğruluyor ve şunla¬ rı anlatıyor: "Halit Bey cezaevindeyken. Ama mektubun sonraki bölümünde bir başka öneride bulunuyor ve şöyle diyor: 'Kış vaktinde harekete geçmeyin. Daha birkaç ay önce. her an tutuklanabileceği ihtimali ile kuşatma altında yaşamaktan rahatsızdı. ele geçmemesi için. kolay av olmaktansa halka karışmaya karar veri¬ yor ve kararım uyguluyordu. kaderini bekleyerek. Kolhisar'dan ayrılma- 82 . Halit Bey Erzurum'daki evinde göz hap¬ sine alındığında. "Orada oturup Kürtlerle sohbet edeceğine. Mehmet Şerif Fırat'ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi adındaki ki¬ tabında yazdığına göre. Ankara ile te¬ mastan sonra. Ama göz hapsinde tutuluyordu. Şeyh. bir yolunu buluyor. cezaevinden gönderdiği bir mesajla aynı akıbeti yaşamaması için Şeyh'i uyarmıştı. çünkü ifadesini alma bahanesiyle. Şimdi aynı hataya düşmek istemiyordu. Halit Bey'in akı¬ betine uğramak da vardı. dağların misafir ka¬ bul zamanını bekleyin. Hınıs'ta ifadesinin alınmasına karar veriyorlardı. Bit¬ lis'e gelmemesini. "Tanıklık etmesi için" kapısına gelenler. Erzurum'dan ayrılmasını isteyen oydu. evinde göz hapsinde. bir an önce Hınıs'tan ayrılıp izini kaybettirmesini öneriyor. denetim altına alınmıştı. Tutuklayacakları kesin. * Melle Selim (Taş) da. Şeyhin yasayı hatırlatması. eli kolu bağlı biçimde oturup. Halit Bey de. evi. zorunluluk kapısını kapatmıştı. Şeyh Said'e bir mektup yazıp ulaştırıyor." Şeyh Said'in torunu Abdülmelik Fırat anlatıyor: "Şeyh Said Efendi. halktan ko¬ parıp tutuklamak istediklerini. hal¬ ka karış" diye uyaran. Hınıs'taki mahkemede ifade verdikten sonra serbest bı¬ rakıldı. Evinin çevresi ajan kaynıyordu. Baharı. Evinde. Yakınlarının anlattığına göre Şeyh. Şeyh Said. Her an kapısını çalabilirler.de verebiliyorlardı. O zaman yiğitleri dağa çıkarın. Bunun üzerine. Mektubunda. Mektup Kürtçe.

Seid Abdülkadir. bir yandan da öteki aşiret reislerine. Kamil ve kardeşi Baba Bey'e misafir oluyor. Yola çıktığını duyan Kürder. canını siper edi¬ yor. Sadiye Telhe'nin evinde misafir kalıyor (Sadiye Telhe.ya karar veriyor. babasının köyden aynldığını duyuyor. Melle Selim devam ediyor: "Şeyh Said Efendi. Hınıs'a iniyor. Gidip parasını aldıktan sonra vapurla istanbul'a geçiyor. Ardından. Şeyh Said'e oğlu Ali Rıza aracılığıyla "bahara kadar beklemesini. Halk adeta onu çember içine alıp. Şeyh. ona naklediyor. bu vaziyette konaklaya konaklaya ileriiyor. Konuşmalar yapıyor. Yolday¬ ken. Kırıkan köyüne akıyor. Seid Abdülkadir'le görüşmele¬ rini. Kargapazar köyüne geçiyor. onu tehlikede sanarak pe¬ şine düşüyor. Kınkan'da babasıyla buluşuyor. Kınkan'da birkaç gün kalıyor. Son¬ baharda Halep'e koyun götürüp satmış. Yolunu değiştiriyor. Kanireş'ten sonraki konağı Azizan köyü. Kırıkan köyüne geliyor. ziyaretine gelen ağa ve şeyhlerle görüşmeler yapıyor." Melle Selim devam ediyor: "Şeyh Said Efendi. Hınıs'tan ayrılınca. 1927 yılında yaka- 83 . Gelen insanları kabul ediyor. şeyhlere mektuplar yazıp gönderiyor. şimdilik sükûnetlerini korumalarını ve kar eriye¬ ne kadar beklemelerini söylüyor. Seid Abdülkadir'le görüşüyor. Kınkan'da birkaç gün kaldıktan sonra ayrılıyor. kendisinin de İstanbul'dan ayrılıp Hak¬ kari yöresine geçeceğini ve o bölgede de bir cephe açacağını" bildi¬ riyordu. yönünü Şuşar tarafına veriyor." Mehmet Şerif Fırat'ın yazdığına göre. Şeyhin peşine düştüğünü duyan Kürtler de. sonra adı Karlıova diye değiştirilerek ilçe merkezi yapılan Kani- reş köyüne geçiyor. Ama parasını alama¬ mış. Günlerden cuma. Cemaate na¬ maz kıldırıyor ve hemen ardından atına binip yola çıkıyor. Ondan sonra dönüyor. Halit Bey ve Seid Abdülkadir'in öne¬ rilerine uyarak. Mektuplarında. Her zaman cuma namazını kıl¬ dığı Kolhisar camisine gitmiyor o gün. Burada da çevreden gelenlerie bir toplantı yapıyor. Oğlu Ali Rıza Efendi. o sırada yolculukta. Orada. Şeyh. Türk devle¬ tinin. Mehmed Ağa ve Helile Çeto'ya misafir oluyor. bahar¬ da dağlar yol verir vermez.

Yakın çevre ileri gelenleriyle bir toplantı yaptıktan sonra Melekan köyüne geçiyor." * # « Şeyh Said'in köyünden çıkıp halka kanşmasıyla biriikte. kardeşi Ab¬ dürrahim'in evindedir. PİRAN'DA SİLAH SESLERİ Piran. toplantılarda Türk devletinin hazıriık ve ni¬ yetlerinden haberli olduğunu söylüyor. Temas ve çalışmalarını. Şeyh Said'in kardeşi. kimileri köyleri dolaşarak. Melekanlılar yakın akrabaları. kayalıklann karşı¬ sındaki evde oturuyordu. Şeyh.lanıp idam ediliyor). caminin arkasında. Şeyh Abdullah ile evli. yanında üç yüz atiı ile Şeyh Said. 'Hani ve Lice ağalarıyla buluşuyor. Oradan Çan köyüne geçip şeyhlerie yapnğı toplanndan sonra. Va- lerli Sadık Bey dahil. Ath gruplar. Şeyh Said'den ağa. Birkaç gün kaldıktan sonra Diyarbakır tarafına gidiyor. Genç de. toplantılarını sürdürü¬ yor. Piran'da. O zamanlar Piran. Mahmut Çeleyan Mahallesi'nde. "Hewar" (imdat) günü havalannı estiriyordu. Kendisi de büyük savaş yıllarının muhaceratını Piran'da geçirmişti. Eğil bucağına bağ¬ lı bir köydü. etrafın bütün şeyh ve ağalan yanına koşu¬ yor. Genel heyecan kaynaşma başlatmış¬ tı. Uğur Mumcu. 'Bingöl' adıyla il merkezi yapılan "Çevlik"e geçiyor. Sonra Piran'a geçiyor. bey ve şeyhlere haber ulaştınyor. Kürt-lslam Ayaklanması adındaki kitabında "Piran Olayı "nın başlangıcım şöyle yazıyor: "13 Şubat günü. Çalışmalar açıklık içinde yürütülüyordu. Şeyh'in de ikinci köyü sayılıyordu. Türk devletinin ajanlan ise Şeyh'i yakın plandan izliyoriardı. Eğil bucağı da Genç iline bağlıydı. Kızı orada. ilkbaharda ayaklanmak üzere. Melekan'da bir¬ kaç gün kalıyor. isyan hazıriıklanmn gizhsi sakhsı kalmamıştı. silahlanıp Şeyh'in emrini bekle¬ melerini bildiriyordu. Kürder arasında. eli silah tutan herkesin silah ve at temin edip beklemesini is¬ tiyordu. Şeyh'in ayağa kalkması. Kardeşi Abdürra¬ him Piran'da oturuyordu. şimdi- 84 .

Behçet Cemal'in de Şeyh Sait adındaki kitabında aktardığına göre. "kaçakları yakalamak" değil. hem Cumhuriyet tarihinin en büyük olayların¬ dan birinin başlamak üzere olduğunu elbette bilmiyorlardı. subayların amacı. bir ilin adıydı. ya¬ kın adamlarını uyarmıştı: "Onların istedikleri mesele çıkarmaktır. Şeyh Said. Ben köyden ayrılana kadar herhangi bir davranışta bulunmayın. Yakalayıp götürmek zorundayız. kişinin yanındaki kim olursa olsun do¬ kunulmazdı. Ben ayrıldıktan sonra yakalarsı¬ nız" demekle bir bakıma yakasını. 13 Şubat 1925 günü Şeyh Abdürrahim'in köyünü sardıklarından. Yola çıkmak üzereyim. Şeyh Said. tansiyonu düşürmek umuduyla subaylara. "ben köyden çıkıncaya ka¬ dar. bu yüzden subaylara. Şeyh'i tah¬ rik edip tutuklama gerekçesi yaratmaktı. yeni bir öneride bulunuyordu: "Mesele çıkarıp olayı büyütmeyin. kaldığı evin sarıldığını görünce. benim şeref ve haysiyetimi çiğnemiş olursu¬ nuz. Sakin durun. Evin sarıldığını gören Şeyh Said jandarma teğmenlerine haber göndermişti: 'İstediğiniz adamlar benim yanımdadır. Şimdi bun¬ ları yakalarsanız.' Teğmenler şöyle karşılık vermişlerdi: 'Bizim görevi¬ miz bunları yakalamaknr." Köyde ortam gerginleşmişti. Altı asker kaçağını yakalamak için görevlendirilen jandarma birliği komu¬ tanları Teğmen Mustafa ve Teğmen Hasan Hüsnü. O nedenle ricasını din¬ lemiyor. karşılık vermeyin. hem Nakşi Kürtlerin. Onu. Şeyh Said. aradıklarınıza dokunmayın. Bu iş için buraya geldik. tutuklamada ısrarcı davranıyorlardı. Ne ya¬ parlarsa yapsınlar. Ben ay- 85 . kapısına dayanan provokasyonu görmüş ve tuzak¬ tan kurtulmak için çırpınmış. Bu suçluları istediği zaman ya¬ kalayabilir.ki gibi Bingöl ilinin bir ilçesi değildi. dolayısıyla onurunu kurtar¬ maya çalışıyordu. Kürt aristokrasi¬ sinde onursallığın gereğiydi.'" * * * Kürt geleneklerinde. Hükümetin kolu uzundur. düşmanına teslim etmemek.

Şeyh'in sakalını yakalıyor ve sarsmaya başlıyor. 'ben gideyim. Fakat jandarma teğmenlerinden biri sinirlenip. sonra ara¬ dıklarınızı tutuklarsınız' diyor. o gerginlik içinde jandarmaya silah çekiyor. Piran'da kurşunlar namludan çıkıyor ve silah sesleri. bir anda er¬ ken isyan ateşine dönüşüp yayılıyordu. kalanlarsa tutsak ediliyor. Silahlar patlıyor. subayların "hemen" ısrarıyla or¬ tam daha da gerginleşiyordu. diyor. aradıklarınızı o zaman tutuklayın. 'sen kim oluyorsun da. Şeyh'in yakasını tutan teğmen dahil birkaç jandarma vurulu¬ yor. o dönemde. babasının anlatımına dayanarak. bu teklif olumlu bir karşılık bulmuyor. Şeyh Said'in iradesi dışında ve vaktinden önce patla¬ mış. Cevat Oktay. Türk devleti açısından amaca varılmıştı. bana emir veriyorsun!' di¬ ye bagınyor. öğle vakti. arkasında yüzü aş¬ kın atlıyla. Kürt asıllı gazeteci Cevat Oktay'ın babası. o heyecan ve şaşkınlık ortamında. Şeyh Said de atına binip Piran'dan ayrılıyor. Teğmen bununla da kalmıyor. Orada hazır bulunanlar.rıldıktan sonra ne isterseniz yapın. yöre¬ de "Nahiye Müdürü"ydü." Gerekçe ve olayın şekli ne olursa olsun. Şeyh Said teğmenlerin olay çı¬ karmak için kararlı olduğunu görünce. ilk kurşun. Kürtçe olarak. olay çıkmasın diye soğukkanlı davranıyor. hakaret ediyor. Metin Toker'e göre Şeyh'in karde¬ şi Şeyh Abdürrahim. Şeyh Said 13 Şubat 1925 günü." Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'in Şeyh Said İsyanı adındaki kitabında anlattığına göre. Babamın anlattığına göre. olayın patlak vermesinin iç yüzünü en iyi bilenler¬ dendi. "ilk kurşun" olayım şöyle anlatıyordu: "Babam. ayaklanın' anlamında anlaşılıyor. 'gereke¬ ni yapın. DİYARBAKIR MUHASARASI VE İSYANIN KADERİ Olaylar. Yanın¬ dakilere dönüp. silahlar erken patla¬ mış. artık dönüş imkanı yok olmuştu. Piran'dan Darahini (Genç) yönüne doğru yola çıkı- 86 . adeta donup kalıyoriar. 'kuro rabın' (kalkın çocuklar). Ama Şeyh. 'Rabın' sözü. böylece erken isyanın başlangıcı oluyordu. Teğmene karşılık vermiyor.

kimi yaya.yor. Varto'yu aldıktan sonra kuzeye yönelerek. Erzurum. İsyancılar. Kürder ayaklanmış. Doğu Cephe¬ si Komutanlığına. Şeyh Said'in askeriik ve savaş deneyimi yoktu. ama organizeden uzaktı. "Şeyh Said Efendi ayağa kalktı!" haberini yayıyordu. adılar bölgeden bölgeye. Daha önce Rus işgalcilere karşı gerilla savaşı venniş olan Şeyh 87 . Bu yüzden işlevsiz kalıyorlardı. yollara dökülmüşlerdi. ardından da Hani bucağı isyancı- lann eline geçmiş. cepheler genişliyordu. Daraheni (Genç) il merkezi. kimi ath. "Şeyh ayağa kalktı" haberini alan köylü kalabalığı büyük. Fakat. tüm Kürderi biriiktelik içinde ayaklanmaya katılmaya çağınyordu. kısa zaman içinde kadanarak artmış. köyden köye dört bir yana dağıla¬ rak. yol boylarındaki telefon ve telgraf tellerini kesip bağlanriları kopararak. Şeyh Said'in damadı olan Şeyh Abdul¬ lah. Yusuf Ziya ve Hacı Musa beyleri kurtaracaktı. ertesi gün yayınladığı ilk bildiriyle. bölgenin merkezi durumundaki Genc'e doğru ilerliyorlardı. bazısı silahlı. Bu arada katılım büyüyor. ne yapacağı. Kürt yönetimler kurulmuş. Şeyh Şerif ise savaş deneyimi olan başlıca komutanlardan biriy¬ di. üç yüz dolayında atlıyla yola çıkan Şeyh Sa¬ id'in çevresindeki silahh adam sayısı. Bildirinin altında. kendi deyimiyle hayatında eline silah almamış Şeyh Abdullah atanmıştı. Piran köyünden. direklere Kürt bay¬ rakları çekilmişti. ardın¬ dan da Bitlis'e yürüyecek. savaş stratejisini de kendisi çizmeye başlamış. Şeyh Said'in yanına ulaşma koşu¬ su başlamıştı. çoğu silahsız. Kimin nerede. hayatında eÜne silah almamış bazı kişileri de komutan olarak atamıştı. kimin kime komuta edeceği belli değildi. "Emir ül Mücahidin Muhammed Said Nakşibendi" im¬ zası bulunuyordu. tutuklu bulunan Halit Bey. iş başa düşmüş. binleri bulmuştu. Şeyh Said.

batı cephesinin komutanıydı. Şeyh Said.. Öte yandan Şeyh Abdullah önderliğindeki güçler de Varto il¬ çe merkezini denetim altına alarak Erzurum'a yöneliyordu. ardından Malatya ve Dersim'di. Şehir ele geçirildikten sonra. Bunlardan yararlanacağız. Şeyh Said'in başında bulunduğu güçler. İsyancılar. yani Lice'yi de almışlardı. zorluk çekmeden hedeflerine varıyor. Türk resmi tarihine de kaynaklık eden Behçet Cemal'in yazdığına göre. şehirleri. kasabaları ele geçiriyorlardı. Diyarbakır'a açılan kapıyı. Lice'de halka hitaben yaptığı konuşmada şöyle di¬ yordu: "Artık bu işi durdurmak elimde değildir. Diyarbakır üzerine yürüme hazırlığındaydı.. Onun hedefi Elazığ. Birkaç gün sonra. Kürdistan'ın başkenti olarak ilan edilecekti. Kürt topraklarım Türklerin elinden alaca¬ ğız. Kuşatmanın 88 . Diyarbakır yolunu kesmek üzere Fis ova¬ sında mevzilenmiş Türk Piyade Alayı yenilgiye uğratılıp dağıtılıyor.Şerif. savunma konumuna geçmişlerdi. Topraklanmız verimlidir. Şeyh Said ise merkez güce komuta ediyordu. Malatya için ha¬ zırlıklara girişiliyordu. önemli bir direnişle karşılaşılmadan Elazığ da ele geçiriliyor. Piran olayından dört gün sonra. Ağır silah ve toplarla takviyeli Türk birlikleri surların içine çe¬ kilmiş." Lice'nin alındığı gün. Madenlerimiz çoktur. Ne sonuç verirse versin devam edeceğiz. Gazik ve Kiğı boğazlarını denetim altına alarak Elazığ üzerine yürümeye başlıyordu. önlerine çıkan bir süvari birliğini de yenil¬ giye uğratarak kenti kuşatmışlardı. surları delip içeriye girmek üzere gedik açmaya çalışıyorlardı. Onun hedefi Di¬ yarbakır'dı. İsyancılar. Merkez gücü Lice'de toplayan Şeyh Said. Şeyh Şerifin yönettiği isyancılar Bingöl il merkezi olan "Çevlik"i aldıktan sonra. Yayılma "göz açıp kapayıncaya kadar" denilebilecek bir hız¬ daydı. Kürt öncü gruplan Diyarbakır'a doğru akmaya başlamışlardı. Pi¬ yade alayından sonra.

Önemli bir basan gösteremeden geri çekilip. Vali Avni Doğan. Kürt öncüler açdan ge¬ diklerden içeri girmeye başlamıştı. 7 Mart 1925 günü savunma burçlarını aralamayı başardılar. Diyar¬ bakırlı Şeyh Ahmet ve Şeyh Ömer'i Şeyh Said ile görüşmeye gön¬ deriyordu. Dönemin istiklal Mahkemesi üyelerinden. kuşatmacılan arkadan top ve mitralyöz ateşine tutmuşlardı. Para gücüyle sayısız ajan ve provokatör de iş başı yapmışri. Bu olaylara tanık olan ya da muhatap olanlar. isyancıları halk desteğinden yok¬ sun kılmak. Pirinççizadelerin çevresinden Derikli Necim. Diyarbakır Valisi Ahmet Mithat Bey de. Paşa. hırsızhk yaptırıyor. yeniden surların gerisine kapandılar. Siverek ve çevredeki bazı ağa ve aşireder. genel olarak yararlanılan tek kaynak. Bah¬ çeli Hacı Hamdi Bey'i Diyarbakır için görevlendirmişti. ka¬ dınları taciz ettiriyorlardı. Sadi ve Aziz'i de gizlice Şeyh Said'in yanına sok¬ muştu. Bu amaçla para dağıtılıyor. Kürtler. Türk güçleri kaleden çıkıp taarruza geçtiler. Bu konuda sayısız yazı. Nakipzade Bekir. talan. anı¬ larında ajanların Şeyh Said'in yanına kadar sokulduklanm belir¬ tiyor ve şöyle diyordu: "Bu arada Mürsel Paşa (kale komutanı) boş durmuyor. Behçet Cemal'in 89 ." Kürtlere en büyük zaran "Diyarbakır için görevlendirilenler" veriyordu. beklenmeyen bu darbe karşısında paniğe kapıldılar. Bu arada Ankara yönetimi. Geri çekilmeye başladılar Diyarbakır muhasarası isyanın "kaderi"ni tayin eden dönüm noktasıydı. isyancı kimliğiyle şehir sokaklanna salıp. Muhasara safları bozuldu. Fakat. mevki ve makamlar veriliyordu. Derikli llyas.üçüncü gününde. çapulculuk. bu sırada takviye bir¬ likleri yetişmiş. pek çok kitap kaleme alınması¬ na rağmen. Diyarbakır'ı muhasara altına alan Kürder. Bunlar parayla tutulmuş insanları. "Şeyh Said bunun için mi ayaklandı?" diyerek cephe alı¬ yordu. bu yöntem¬ le devletin yanına alınmıştı. onları karşı karşıya getirmek için de her türiü yönte¬ mi kullanıyordu. Fa¬ kat tutunamadılar.

Bun¬ lar güneydeki sudarda bazı gedikler ve özellikle lağım yollarını açmışlar ve asiler buralardan şehre girebilmişlerdi. güneyde ise surları siper alarak karşıladıkları halde. asi güç¬ ler ilk defa karşılaştıkları bu teşkilatlı ve azimkar direnme karşı¬ sında dayanamayarak panik halinde kaçmaya başladılar. Diyarbakır'ın kuzeyinde sa¬ vaş bütün şiddetiyle devam ederken. ilk baskısı 1955 yılında yapılan kitabında.. Şeyh Said. kuzeyde asileri surlar dışında. Fakat şehrin savunmasını yöneten İzmir kahramanı General Mürsel. Asilerin içeriye girmesiyle. Diyarbakır muhasarası için şunları yazıyor: ". Arnk (Şeyh Said) Diyarbakır'ı ele geçi¬ rip Kürdistan'ın özgürlüğünü ilan etmekten başka yapacak şey kalmamıştı. güney cephesinde bir ara¬ lık asilerin başarılı oldukları gibi bir durum meydana geldi. Genelkurmay. Hükümet hâlâ kıpırdamamakta ve isyan karşısında şaşkına dönmüş gibi susmaktaydı. Ordu birlikleri. Behçet Cemal. güney cephesini tutan ordu birlik¬ leri iki ateş arasında kalmış. emrindeki asilerin büyük bir kısmını doğ¬ ru Diyarbakır üzerine gönderirken. Diyarbakır'ın dört kapısına bir¬ den genel taarruza geçilmesini emrediyor ve şehrin içindeki taraf¬ tarlarına bu yolda talimat gönderiyordu. Uğur Mumcu ve Metin Toker de daha sonra geniş ölçüde bu kitaptan yararlandılar. Bun¬ da asilere içerden yardım eden unsurların da tesiri olmuştu. kendisi de Ergani ve Eğil ta¬ raflarına gidiyor ve buradaki şeyhlerle ağaları ayaklandırıyordu. hükümetin tahminine göre 5 bin kadardır. Nihayet Samaki'deki genel karargâha dönebilen Şeyh Said. durum tehlikeli olmaya başlamışn.Şeyh Said İsyanı adındaki kitabıdır. Derhal elindeki süvari yede¬ ğini kuzey cephesine çekerek dört nala güneye sevk etti ve içeri giren asileri baskına uğrattı. Kürtlerin çok kısa zamanda önemli ilerlemeler elde ettiklerini an¬ lattıktan sonra.. soğukkanlılığını bozmadı. ana gücünü buradan hücuma kaldırmışn." 90 . şehir güneyden de saldırıya uğradı. Şeyh Said." Behçet Cemal devam ediyor: "Nihayet 8 Mart 1925 Pazar sabahı güneş doğarken. 7 Mart 1925 gece yarısına doğru. Şehre hücum edecek asi miktarı. Şeyh Said'e göre 3 bin. 7 Mart akşamına doğru şehrin okul ve kışlalarının bu¬ lunduğu kuzey tarafindan şiddetli bir ateş başladı.

burada birtakım tabii gedikler açılmıştı. her ih¬ timale karşı geri çevriliyordu. Diyarbakır'ın dört kapısına birden hücum edilerek şehir işgal olunacakn. bağımsız Kürdistan'ın ilanının Diyarbakır'ın alınmasına bağlı olarak planlandığım. mavzerler ve bir kısmı da sadece sopalarla silahlan¬ mıştı. buralar barikatlaria tah¬ kim edilmiş. tam Sa¬ id'in istediği gibi uygulanamadı. yani beşinci kol durumdan ha¬ berdar edilmiş. önce Mardin. Karanlık bir gece olmasına rağmen. Av tüfekleri. Asiler içerden aldıklan istihbarata dayanarak en çok Dağ kapı¬ sını zoriuyoriardı. Plan. Şeyh'in kuvvetleri¬ ni nasıl destekleyecekleri kendilerine bildirilmişti. yani karariaşnnlandan akı saat önce ateş başladı. Alaturka saatle ikide. Savunmayı muntazam asker yapı¬ yordu. ne şekilde hareket edecekleri. alaturka saatle sekizde. Fakat bu bilindiğinden. O güne kadar top sesi duymamış ve top nedir bilmeyen isyancılar. ağzında ateş sa¬ çan ve gök güriemesine benzer sesler çıkaran bu silahtan çok 91 . Buradan içeriye girmek daha kolay olacaktı. topçular sabaha kadar "kör atışı" kesmediler. Samahir'deki karargâhlarında toplandılar. silah isteyenlerin talepleri. Verilen karar. 'Sallallah' naralarıyla suriara yaklaşmaya çalışıyorlardı. Asileri en çok yıldıran da bu oldu. İç kalenin üzerine toplar konulmuştu." Metin Toker. yenilginin bu planı bozduğunu yazıyor ve Diyarbakır muhasarası hakkında şöyle diyor: "Diyarbakır önlerine geldiğinde Şeyh Said ve kurmayı. Asiler. buradaki Şeyh taraftariarı. taarruzun 7 Mart günü. Sayıları bin ile 3 bin arasındaydı. Bu arada Diyarbakır'a da haber uçurul¬ muş.Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker de. Akşamdan başlayan yağmur aralıksız devam ediyordu. Çünkü surlann eskimesi yüzünden. yani gece yarısından sonra başlamasıydı. Akşam karanlığından faydalanan asiler. Dicle'yi geçerek Diyarbakır'ı çevreleyen surla¬ ra doğru ileriemeye başladılar. 1968'de yayınlanan Şeyh Said ve İsyanı adındaki kitabında. Mürsel Paşa'nm iyi bir savunma hattı oluştur¬ duğunu anlattıktan sonra şöyle devam ediyor: "Halk sokağa bırakılmıyor. sonra da Dağ kapısına yüklendiler. eldeki kuvvetlerin önemli bir kısmı buralarda mev- zilendirilmişti.

gelecek emri bekliyoriardı. surlara yakın karargâh kuran bir nakliye kolunu dağıtmayı başardılar ve bir kısım askerle bir subayı şehit ettiler. Akşam oluyordu. Fakat gece yansına yakın kötü bir haber duyuldu: Mardin kapısından saldıran is¬ yancılar şehre girmişlerdi. keşif topçu ve piyade ateşimiz karşısında bu surede kırıldı. içeriye giren bu kolun yok edildiğini anlatıyor ve devam ediyor: "Asiler şehri dört yönden sarmışlardı. Derhal bir emir verilerek halkın sokağa çık¬ ması yasak edildi. Yollarda yüzlerce asi cesedi yanyordu. Şehirde birden bir karış¬ ma meydana geldi. Subaylar koşuşuyor." Metin Toker. savunma karşısında fazla kayıp vermedikleri¬ ni.korktular. Cephede sesler fazlalaşmaya başladı. Aslında bu doğruydu. Şeyh Said'e yakın çevreler. geri çe¬ kilmede en önemli etkenin. İçerden gelecek yardımı da alamadıklan için. Fakat buradan içeriye giren asiler. ilk hücum dalgası. Gece yarı¬ sına doğru ikinci hücum dalgası da püskürtüldü. Gece yarısından sonra sokağa çıktık. Savunma başanyla yapılıyordu. gökyüzü kıpkızıl kesiliyordu. isyanm kaderini de belirle¬ miş. geri çekilme başlamıştı. yorgun düşen savaşçılann dinlenmeleri ve insan zayiatını en aza indirecek yeni bir stratejinin saptanması amacıyla geri çekilme buyruğu verdiğini söylüyordu. provokatörlerin halkın tepkisine ne¬ den olan davranışları olduğunu söylüyorlardı." Öte yandan Şeyh Said. Sokaklarda hiç kimse kal¬ mamıştı. Top atışlan ve suriar şehre girmelerini önlüyordu. Diyarbakır muhasarasını şöy¬ le aktarıyordu: "Bir söylenti çıktı: Şeyh geliyormuş. General Mürsel hiç istifini bozmadan emirler veriyordu. Sayılan 120'yi geçmiyordu. Buna rağmen bu asiler. piyademiz mevzilerinde güç zapt ediliyordu. Saat yedide ilk ateş başladı. Top¬ larımız durmadan gürlüyor. 92 . Dönemin Cumhuriyet Gazetesi. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nde mu¬ hasarayı anlatırken. kapıdan değil lağım deliklerinden sızmışlar¬ dı. Toplarımızın sesini duyu¬ yorduk." Diyarbakır muhasarasının sonucu. Sabaha karşı bu emir gel¬ di: Şeyh Said yenildiğini anlamış ve asilere en kısa zamanda geri çekilme emrini vermişti.

Bu arada Ankara. Isyan'ın lideri olarak haberde Bediüzzaman (Saidi Nursi) gösterili¬ yordu. isyanı duyuran. Yetişen kuvvetler üzerine Şeyh ve avanesi kaçmışlardır. bu yüzden "ne olduğunu" açıklamadığı olaylardan söz ettikten sonra. Fakat." 93 . Gazete. Abdülhamit döneminde İngiltere'nin vesa¬ yetinden. telefon ve telgraf hadarı tahrip edilmiştir. şu haberi veriyordu: "Şubatın 13'ünde. Türk kamuoyu isyandan habersizdi. Aynı gazete ertesi günkü haberinde. bu amaçla uçakların bölgeye gönderildiğini ya¬ zıyordu. 16 Şubat 1925 tarihinde. bu işte İngiliz parmağı olduğu fikrindedir" diye yazıyordu. haber veren değil. ışık sızdırmayacak biçimde. Telefon ve telgraf tamir edilmiştir. o yörede bulunan Hınıslı Şeyh Said'in adamları arasında çarişma çıkmış ve iki jandarma ölmüştür. yarı resmi Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberde şöyle deniliyordu: "Şubat'ın 13. Ankara reji¬ mi. Kanlı olaylar sürerken. "tenkiP'in başladığını duyuruyor. basit bir "zabıta vak'ası" gibi göste¬ ren propaganda niteliğindeydi. Ergani'nin Piran köyünde bulunan jandar¬ ma birliği ile. küçük. olayları çarpıtarak. Saldırganlar şiddetle takip ediliyor." Haberden anlaşıldığı gibi isyan liderinin adı bile yanlıştı. basını denetim altına almış. Rejimin resmi yayın organı Hakimiyet-i Milliye gazetesi 16 Şubat 1925 günkü sayısında. bu olayın da sorumlusu olarak İngilte¬ re'yi işaret etmeye başlamıştı. ama "ne olmuş da tenkile geçilmiş?" sorusuna cevap vermiyordu. Cumhuriyet gazetesi. Almanya'nın himayesine geçildiğinden beri. ko¬ yu bir "sansür" uygulamaya başlamıştı. günü Ergani'nin Piran köyündeki jandarma müf¬ rezesi ile civara gelen Şeyh Said Bediüzzaman ve avanesi arasın¬ da bir çanşma olmuş. 16 Şubat 1925 tarihinde. bu da. basında görülmeye başladı. "tenkil" (yok etme) hare¬ kâtının başladığını. "An¬ kara.TÜRK BASINI İSYANI GİZLİYOR Dönemin tek kitle haberleşme aracı gazetelerdi. Olaylara ilişkin ilk haber. süre gelen geleneksel alışkanlıkla.

Hakimiyet-i Milliye gazetesi 23 Şubat 1925 tarihli sayısında şu haberi veriyordu: "Piran'da Şeyh Said adında birinin.Aynı gazete. * Gazeteler. "Eşkıyaya hak ettiği cezanın verileceği"ni yazıyordu ama. kararımızın dışında. Şeyh Said. okurunu merak içinde bırakıyordu. olaylardan yaklaşık on gün sonra. ne olduğu bilinmeyen "Piran olayı"nın etrafinda dönüp dolaşmaya devam ediyorlardı. asilere kumanda eden Öğretmen Fahri öldürülmüş ve 'ussat' perişan edilmiştir. acele hareket edile¬ rek erken başladı. Tamamlayıcı bilgilere göre. Gazetenin haberi devam ediyordu: "Genç." Gazete. Birkaç gün içinde bu eşkıyaya hak ettiği cezanın verileceği muhakkaktır. bir soru üzerine şöyle diyordu: "Diyarbakır'a hücum. "kuvvetlerimizin takibinden kaçan Şeyh Said'in. Tekrar Diyarbakır muhasarasının başarısızlığına dönecek olursak. isyanı kamuoyundan gizliyordu. yörede bu¬ lunan güçleri isyanın tenkili (yok edilmesi) için olay yerine gön¬ dermiştir. iki gün sonra. ilk kez "isyan" deyimini kullanıyorlardı. Genç'te ne olduğunu saklı tutuyor." Egemen güç. Askerlerime al- 94 . Ama gazeteler 24 Şubat 1925 tarihinde bölgede sıkıyönerim ilan edildiğini bil¬ diriyordu. Olay sırasında kente girmeyi başa¬ ran 120 kadar askerimin akıbeti meçhul kalmıştır. mahkemede. birkaç yüz haneli küçük bir vilayetimizdir. başında topladığı birkaç avanesi (yandaşı) ile beraber jandarmamıza karşı giriştiği saldı¬ rıdan sonra meydana gelen olaylar üzerine hükümet. Çeşidi silahların ateşi sabaha karşı direnişimizi kırınca çekilmeye karar verdik. Fakat. gerçeğin özüne dokunmadan. 150 kadar yandaşıyla birlikte Genç'te olduğu" habe¬ rini yayınlıyordu.

Gevzalan ve Kara Ki¬ lise köylerine gittik. Hacı Leylek. Albay HaÜt Bey'in de eniştesi. gönülleriyle baş başa bıraktı. Bu yolu tutmak üzere Dengecük. ruh haline uygun denebilecek bir anormallikteydi. emekliye ayrılmamış. Varto'ya yerleşti. hükümet askerlerini mağlup edip. Kürtlerin ele geçirdiği kent ve kasabalar. Burada Siverek'ten milis askerleri ve 100 adı kadar hükümet askerinin geldiğini haber aldım. Türk devletinin şiddetin¬ den korunmak için karşı tutum takınmıştı. Yalnız Mardin yolu açıkü. Varto'nun Kulan köyündendi. Beden yapısı." Behçet Cemal'in yazdığına göre Diyarbakır muhasarasının başarısızlıkla sonuçlanması. dağlara çekilmeye. Gece Siverek yollannı tutmuştuk. Ora¬ dan hükümet askerleri Diyarbakır'a geliyordu. İzin verdiklerim sekiz gün sonra geldiler. Varto ve Elazığ olmak üzere tümü el değiştiriyordu. ayırmışlardı. "Kasım Ataç" oldu. moral çöküntüsünün yarattığı rüzgâra kapılıp. bacanağı Binbaşı Kasım'ın kurdu¬ ğu tuzakta kaldı. Bu cepheye 100 kadar adam gönderdim. Bunlar. Kasım. Gönüllü olarak aya¬ ğa kalkanları. Soyadı yasasından sonra. Bingöl. da¬ ğılmaya başlayanları savaşmaya zorlamadı. Geldiklerinde ben batı yönündeki Tılham köyündeydim. 1918 yılında Binbaşı rütbesindeyken. Lice. milislerden 80 esir alarak geri döndüler. Cabar. Bu arada. erken yaşta emekli edildi. Orada beş-akı gün kaldım. Normal halleri aşan uzunluktaydı. BlR AJANIN PORTRESİ Binbaşı Kasım. o ana kadar sessiz kalmış bazı Kürt aşiretleri. Sakiri. Şehir özlemini gı- 95 . "Aşiret Mektebi" mezunu bir subaydı. Şeyh Said. başta Genç. Süvari olarak orduda çalıştı. Şeyh Said'le bacanaktı. Hani. yeniden toparlanıp gerilla savaşını başlatmak üze¬ re. Tuttuğu yeni yolun yansında...ti gün evlerinde kalmak üzere izin vererek Kazkar bölgesine gel¬ dim. ihtilalcilerin moralini bozmuş. Ben o sırada Çaksor kö¬ yündeydim. gerekirse İran'a çekilmeye karar verdi.

Kasım Bey burada" diye aşağılamıştı. Ali Haydar Dikmen. Eski yandaşlan.. hatta kendince "itibariı" günler yaşıyordu. indiği bir gün yakalanıyor. Erme¬ ni yapımı eski bir evde oturuyordu.. kalabalık cemaatin içinde. kayınbiraderi Albay Halit Bey'in evinde kalıyor. onu görmeye gitmiş. upuzun boyuyla bazen Elazığ sokaklannda yürür¬ ken görülüyordu. yatağında yattığı insanlara ihanetini hatıria¬ tarak aşağılıyor. Kürt eliti ondan uzak ve o tecritti. gelip geçenlere öylece bakıyordu. sonra gidip onu ihbar ediyordu. onların "sulbünden" gelenlerdi.dermek için sıkça Erzurum'a seyahat ediyor. Akıbeti kuru. "güvenli". İlerleyen yaşlannda. TC'ye aktarıyordu. eziyordu. Köylülerinin aktardığına göre. Nail Bey mahallesinde.. * O. Kürder için "Hewar" günleriydi.. babası Ahmet. 1925'te muhbir. orada oturuyor. Onun tepkisi başını öne eğmek olmuştu. Gelen ve gidenleri yok değildi. babasına sahip çıkma bir yana. Şeyh Said'e de bacanağı ve "aileden biri" olarak yaklaşıyor. Şeyh Said'e si¬ lah uzatırken yanında olanlarla. Kazara onunla bir araya gelen elit. Elazığ'da. anlamsız. O. gözünü kırpmadan onu ezip suçluluğunu yüzü¬ ne vuranlardandı. Esmer teni. yürüyüş yolu hep aynıydı. Güzergâhı. iz sürücü. kardeşi Ali ve oğlunun işlettiği dükkâna gidiyor. tuzakçı ve "tanık" olarak gö¬ rev yapıyordu. yemeğini yeyip. melul. edindiği bilgileri. Kıyametin ateş yağmurları. nereye gömüldüğüyle de ilgilenmiyordu. nerede ve nasıl öldüğü ya da öldürüldüğü. Varto'ya geldiğinde. yerlerde sürüklenerek götürülüyor. "dikkatli konuşun. aileden biri olarak sırlarına giriyor. bir daha geri gelmiyordu. derin düşünceli lıalleriyle yürüyor. Evinden çıkıyor. Varto'nun Hormek liderierinden Ali Haydar Dikmen. soğuk bir kelimeyle "öldü" diye açıklanıyordu. O sırada. 96 . dağdan köyüne iniyor. "kardeşim" diyerek sarıl¬ dığı. yemeğini yiyor.

Onu yakın çevresinden. İhbar edip ipe gönderdiği adamın kardeşi ve oğullarına aile¬ den biri gibi konuk oldu. İkram ettikleri yemeği yiyebildi. Kardeşini ihbar edip ölüme yolladığı. kardeşi ve eniştesi için ağlıyordu. Çok uzun boylu. Amcamı. Yanında. son anda yaklaşmış. Yüzüne de bakmadım. Aradan 30 yıla yakın zaman geçtiği halde. öfke ile dolu yüreğinin öteki tarafiyla kendisine nefrede bakan bir kadın¬ la birlikte yaşayacak kadar tuhafi. kapımıza geleni kova- mam. siyah bir ihtiyardı. o. Bunu yaparsak lekelenmiş oluruz' dedi. Bu tuhaf adam. 'kardeşimin katili de olsa. Hastalıklı gi¬ bi görünüyordu. Fakat. HaÜt Bey'in yeğeni Mehmet Emin Sever. Varto'ya döndü. eniştemizi asnran kişiydi. Hâlâ hüzün¬ lü ve matemliydi. benek benekti. anlatıyor: "Kasım.. Babamın hatırı için sesimizi çıkarmadık. Halam Güle de gelmişti. eve alınmamasını. kapıdan kovulmasını istedik. Annem bir gün ona. Varto'ya bi¬ zim eve geldi. kocam diye elaleme karşı katlandım. 'kardeşi¬ nin ve eniştenin başına bunca iş getiren bu adamla nasıl yaşıyor¬ sun?' diye sordu. Sonra şöyle dedi: 'O olaydan hemen sonra yatağımı ayırdım. Yaklaşık 30 yıl ayn kaldıktan sonra. Halam ağlamaya başladı. Diyarbakır'daki mahkemede. Ama ne yapayım ki.* * * Bir tuhaf adamdı o. Şeyh'in damadı Şeyh Abdullah'ı kullanarak. kafilesine katılmış ve onu tuzağa çekip düşmanlarına teslim etmişti. bacanağı Şeyh Sa¬ id'di. kendisine hiç çocuk vermemiş Güle de vardı. Yüzü ve ellerinin derisi pul pul dökülmüş gibi. Fakat babam. Ailenin bütün fertieri. 1950'lerde Söke'den Elazığ'a taşınınca. "devlet tanığı" sıfariyla. Bir daha birleştirme- dim. sırdaşlıktan uzaklaştırmışri." Kasım'ı aile çevresinde en erken teşhis eden. Onlann elinden su içti. "geçen 97 . bu yüzden kin.

Şeyh Said Efendi diniydi. Ben hain değilim. Namusum ve şerefim üzerine ye¬ min ederim ki. bazı kişiler öl¬ dürülmesini bile istiyor." 98 . yanına geldiğinde eğilip ayağına kapanıyor. Çıkacağım. Hatta. Bunun üzerine Şeyh Abdullah. 'Size kanlıp hizmet etmeme." Kasım.sene (1924). Mesela Halit Bey filan siyasiydi. yanına yanaşnrmıyordu. kıyam (isyan) edece¬ ğim' dedi. Fakat Şeyh Abdullah'tan çekindikleri için dokunmuyorlar. onun düştüğü duruma üzülüyor. görüşmeyi kabul ediyor. akraba ayı¬ rımı yapmadan suçluyor ve şöyle diyordu: "Kürtler (isyancılar) iki gruptur: Siyasiler ve Dinciler. Çünkü. arnk emrinizdeyim. isyanın din meselesi yüzünden çıktığı iddialarını geri çe¬ viriyor ve "asıl sebep Kürdistan'ın istiklali (özgürlüğü) idi" diyordu. Kasım tanıklığı sırasında kayınbirader. Bölge liderleri Kasım'a karşı şüphe içinde. hizmetlerime ihtiyacınız yok¬ sa bile. Fakat. 'Bu hazırlığınız doğru değil' de¬ dim. Şeyh Abdullah. Şeyh Said'in damadı Şeyh Abdullah'a adam gönderiyor. ajan olduğu yaygın düşünce. Kasım. 'Benim üzerime vacip oldu. Adamlarına. Kimsenin güveni yok. Kürder ve isyanın emrinde olduğunu bildi¬ riyor. Onlar komiteler kuruyorlardı. Hizmet¬ lerimi kanıtlayayım' diyor. Yanlış anlaşıldığını. Halit Bey'in evinde kaldığını söylüyor¬ du. Muş heyetinin içinde Erzurum'a gittiğini. eline sarılıyor. Kasım. 'Beni dışlamayın. 'bırakın yanımızda kalsın' diyor. şüphelendiği için onu. sizi ziyaret etmeme izin verin' diye adeta yalvarıyor. Şeyh Said. Kemal Paşa geldiklerinde" diyerek. Bana bir fırsat verin. Şeyh Said'in. Varto ele geçirildikten son¬ ra. Halit Bey'le ayaklanmayı konuştuğunu bu sırada öğrendiğini açıklıyor ve değişik sorulara cevaben şunları söylüyordu: "Şeyh Said'le evinde görüştük. bacanak." * * s Mehmet Emin Sever anlatıyordu: "Babamdan dinlediğime göre.

ajan olmadığını. Şeyh Said Efendi'nin de damadıydı. diyor Osman Nuri. Bildiğimiz ka¬ darıyla o devlete çalışıyor. Kasım bizimle beraber değil. hareketi des¬ teklediğini söylüyor. Melle. Gi¬ dip Şeyh Abdullah'ın elini öpüyor. diyor. Gırvas köyünde büyük bir toplantı yapıyor. Şeyh Abdullah Bey şaşırıyor: İyi ama. Aramızda ahbaplık vardı. Askeri komutan Ha¬ lit Bey'di. Kasım'a iftira edildiğini. Melekanlı Şeyh Abdul¬ lah. Bizim hainimizdi!" Melle Selim. önder kadrolarda yer almış bü¬ tün ailelerle iç içeydi. Bu sırada Kasım'm kardeşi Reşit ortaya çıkıyor. bizim hainimizdi. Kasım. Şeyh Abdullah bir konuşma yapıp diyor ki: içimizde askerliği ve savaşı bilen yok. Bize Halit Bey gibi biri lazım. Sizi gö¬ türmeye geldim. o da Bitiis'te cezaevinde. Piran olayı padak verir vermez. onu hareketin içine aldı. devletin adamlarındandı. isyana karilmış. Emrinde olduğunu söylüyor: Varto hazır. Şeyh Abdullah. banda alınmış tanıklığında. Kasım'ın kendisini kanıtiaması için fırsat 99 . Toplantıya katılanlar heyecanlı. Şeyh Said cevap veriyor: Zaten arkadaşım değildi ki koparayım. Bidis'e doğru yola çıkmaya ka¬ rar veriliyor. diyor. Sorguyu yapan Osman Nuri Paşa. Şeyh Said'in ilk sorgusu Varto'da yapılırken. Mehmet Halit Fırat da hazır bulunuyor. harekete geçiyor. kimliği bilindiği halde. Siz bu sözlerinizle onu arkadaşlığınızdan kopanyorsunuz. hareketin önemli adamlarından biriydi. Bizzat ondan dinledim. ToplanUya çevreden gelen 3 bin kişi katılıyor. Şeyh Said Efendi'ye soruyor: Kasım için ne dersin? Şeyh şu cevabı veriyor: Kasım. Kasım olayını şöyle anlatıyordu: "Bizim Varto tarahnın Alevi liderlerinden Mehmet Halit Fu-at. Şeyh Abdullah. Şeyh Said tarafından itilmişti. Reşit. Şeyh'in en yakınına nasıl sokulduğu hakkında da şunları anlanyordu: "Kasım. bizzat Varto'yu teslim edecek. hükümetin sadık adamı.* * * Melle Selim. Harekete geçmek için Şeyh Abdullah'ın emrini bekliyor.

Mademki bana gü¬ veniniz var. korkular içinde. diyor. Eğer hayatım garanti akındaysa ve kabul ederse. Canım başım ve bütün sadakatimle davanın yolundayım. Binlerce kişi var. Ama olayların sıcaklığı içinde. Evet. soruyor: Davamızda beni önder olarak kabul ediyor musunuz? Kalabalık bir ağızdan. Dadina ve Rindalya köylerinden Varto'ya gidiliyor. Halkın. Hareketin başarılı olacağını düşünme¬ miştim. Konağı teslim alıyor. Askeri bilgiye sahip kişiye ihtiyaç nedeniyle de Ka¬ sım'ın katılma isteğine rıza gösteriyor. ben de. Pişmanım. kimi dua ediyor. Eğiliyor. Savaştan. Ağlamaya başlıyor. gelip eli¬ ni öpmek istiyorum. Gelsin. Şeyh Abdullah. Fakat ben hayaum boyunca silah bile patlatmadım. onu da yanına alarak Hükümet Konağı'na gi¬ diyor. Şeyh Abdullah. Arnk mesele kalmadı. ben de ona gü¬ veniyorum. Şeyh'in ayağını ağzına koyup öpüyor. diyor. diyor. askerlikten anlamam.. diyor Şeyh. Bir adamını gönderiyor Şeyh Abdullah'a. Size biad ettim. yalvarıyor. Hata ettim. Varto kansız teslim alınıyor. Şeyh Abdullah. Şeyh Abdullah. Bağlu. Kafile büyüyor. Bunun üzerine Şeyh Abdullah şöyle diyor: Siz beni kabul ettiniz..verilmesini istiyor. Beni affedin. Adı ajana çıktığı için vuru¬ lup öldürüleceğinden korkuyor. Tamam. Sizin bana güvendiğiniz gibi. Kimi heyecandan ağlıyor. köylerden ko¬ pup gelen adılar da kanlıyor. Bu sırada Kasım. Yolda. Sonra ellerine sarılıyor. bunun üzerine yu¬ muşuyor. diyor. Kasım çıkıp geliyor. Başka. Kürt bayrağı çekiliyor. Ka¬ sım'a güvensizliğini ve öfkesini bildiği için olmalı ki. Hükümet Konağı'nm önünde büyük bir kalabalık toplanmış. ağlayan koskocaman adamı ayağa kaldırıyor. Bizimlesin. Şeyh'e karşı çıkıp itiraz etmiyorlar. Gırvas'tan Varto'ya doğru yola çıkılıyor. kalabalığa bir konuşma yapıyor. Kürt ileri gelenlerden kimsenin Kasım'a güveni yoktu. cephemizin askeri sorumlusu olarak Kasım Bey'i tayin ediyorum. diye bağırıyor. İnsanlar heyecanlı. loo .

dedi. Bana dedi ki: Şeyh Said öyle cesur bir adamdı ki. Reis tekrar sordu: Senden başka Müslüman yok muydu? Şeyh Said anında verdi cevabını: Herkesin göreviydi. 'Davamdan vazgeçip can derdi¬ ne düşmem. o da asıldı.. Yalan da söylemedi. kimi mırıldanıp arkasını dönüyor. Benim koruduklarım asılmıyor. * Melle Selim anlatıyor: "Kasım. Sahaglı Melle Emin'e dedim ki: Mahkemede kalk. bazı insanlann baba adlan. Kasım. yıllar sonra Varto'ya döndüğünde. 'Ben oralı değilim' diyor¬ du.. 'Hakime akrabam olduğunu söyle. oturup uzun uzun konuştuk. Bana. Seni kurtarayım' dedim. o anda kimse açıktan 'hayır' diye bağıramıyor ama. Davamdan vazgeçmem. mahke¬ me sırasında. "Olan olmuş" diyerek memnuniyetsiz¬ liğini belirtiyordu. Ona Şeyh Said Efendi'yi sordum. bazı Kürderin gösterdiği cesarete şaşırmışn. Evrakta.' Temo gibi." lOI . ben Sahaglı değil. ne de kim¬ seyi ele verdi. kimi küsüyor. Hayır. Da- dinanlı Temo'yu da övdü ve şunları söyledi: Dadina köyünden Devreş Ağa'nın torunu Temo'ya." Şeyh Abdullah. Hiçbir şeyi inkâr etmedi. Kasım'ın isyana kanldığını ve komutanlığa getiril¬ diğini bildirdiğinde. dedim. kur¬ tulursun. Böylece olaylarla ilişkisi olmadığı anlaşılıyor ve ceza almak¬ tan kurtuluyordu. Bazen biri çıkıp köyüne itiraz ediyor. köyleri yanlış yazılmıştı. Bongılanlıyım de.Şeyh Abdullah'ın bu sözleri soğukluk yaratıyor. oradan ayrılıyor. Hatta mahkeme reisi sordu: Neden isyan ettin? Şeyh cevap verdi: Ben dini vecibemi yerine getirdim. Şeyh Said. 'Olmaz' dedi. ben de kabul edeyim. Beni kurtarmanı da istemiyorum. ne korktu. İnsanların yüzü buruşsa da.

örgütlen¬ me ağı ve kidelerin birbiriyle koordineÜ ilişkisi yoktu. Hınıs. Organize olmamış. babadan oğu- la geçen söylemle aile ve bireylerin hikâyesi söyleniyordu. Ali Rıza Efendi. ileri gelenlerle görüşüp görüş ve düşüncelerini al¬ mak. Bundan sonra ittifaklar kurulacak. silah tedarik edilecek. Amaç. ama isyancıların hazırlığı. 1951 ve 1952 yılları arasında Şeyh Said'in oğlu Şeyh Ali Rı¬ za'nın yanında. kimin ne düşündüğünü anlamakü. Darbe yemeyen aile ve aile bireyi yoktu. Şeyh Said Efendi. Şeyh Said Efendi'yi tutuklamaya gerekçe yaratmaktı. okumuş." Halk isyan etmeye hazır. hazırlıksız. hareketi bas¬ tırmak. Varto'nun İnalı köyünden Melle Şafii (Ballı). düşün¬ me sistematiğini kurmuş Şeyhler sülalesinden. eski adı "Gonik" olan Karlıova yöresi. dışardan zorlanarak padatılmış bir öfke birikimiydi. 2000'lerde hâlâ. Silahlan¬ madan komuta kademesinin oluşturulmasına. savaşçıların eğiti¬ mine kadar hazırlıksız başlayan bir isyandı bu. Kolhisar köyünde Medrese öğrenimi görmüş ve Melle olmuştu. isyan etmek fikrinde. Şeyh Ali Rıza'nın anlattığına göre niyeti. İsyancıların çoğu silahsızdı. Ali Rıza Efendi'den dinledim. Sopasını kapanın ayaklanıp katıldığı bir isyan. Aradan geçen ydlara rağmen. Varto. Türk devletinin bilinçli ve hesaplı olarak Piran'da Şeyh'in yoluna çıktığını söylüyordu. Kürdis¬ tan'ı dolaşmak.YENİLGİ VE DIŞ DESTEK DEDİKLERİ Şeyh Said'in isyanı.. nerede ne zaman ne yapacağını. daha işin başındayken. hemen başlatma gibi bir niyeti yoktu. iki sene sonra da harekât başlanlacaktı. zamansız. kimden emir alacağını da bilmeyen köylü kalabalığının ani isyanı. İsyan ateşinin yakıldığı asıl bölge. ama Kolhisar'dan çıkarken... silahlı mücadele için hazırlıklar yapılıp. Melle Şafii anlattı: "Bizzat. I02 . aşiret ve aile ilişkilerinin iç içe olduğu Erzurum'un güneyine düşen dağlar yayıydı. bir Kürt aydınıydı... erken başlamış ayaklanma..

kama. Dersim tepkili diye Necip Ağa'yı isyana katmamış. Şeyh Said'in ifadelerinde anlattığına göre. Kürdistan'ın bazı bölgeleri. o da önce yansızlığım ilan etmiş. Fakat. ilk darbe olan Yusuf Ziya ve Halit beylerin tutuklan¬ masından hemen sonra. Osmanlılar döneminde. "demir kuş" dedikleri uçaklar morallerini al¬ tüst ediyordu. Dersim'in imdada gelece- 103 . silahlarını önemli oranda Türk ordusundan elde ediyoriardı. Bazı Kürt kesimlerinin saf değiştirip Kürderi arkadan vurması da etkenlerden bir başkasıydı. sonrasında. Çünkü o. Şeyh Said. Hamidiye Alaylan'nın başında. korkmuş. Kürderin pek çoğu silah yerine tırpan. Bu Hamidiye Paşası. isyandan haberii bile değildi. Türk ordusunun toplan gürieyince paniğe kapılıyordu. Bu durum en azından moralleri bozmuştu. isyancıların karşı karşıya bulunduğu ordu disiplinÜ. Aynca. ardından saf değiştirmişti. İsyancılar.Asıl önemlisi iletişim kopukluğu yüzünden. Birkaç ili kapsayan bölgede çarpışmalar sürürken. Silah üstünlüğü de tarrişılmazdı. Ordu geleneği. "yenilginin bir değil. Dersim'e girmiş. Ağn yöresinin etkin kişiliklerinden Kör Hüseyin Paşa başlı başına bir faktördü. halka zarar vermişti. "isyancı Botan" bunlardan habersiz gibi sessizdi. Melik Fırat. fakat bunlan kullanabilecek eleman bulamadıkları için tahrip ediyoriardı. so¬ pa kullanıyordu. tek başına bir güçtü. Savaş görmemiş köylüler. kabuğuna çekilmiş. Dersim ise en azından yansız kalacağını bizzat Şeyh Said'e taah¬ hüt etmişti. düzenliydi. Şeyh Said ise son ana kadar. İsyan genel destekten yoksundu. arkadan vurmaya başlamıştı. birçok nedeni" olduğunu söy¬ lüyordu. Dersimliler. Türk or¬ dusundan top ve başka ağır silahlar ele geçiriyor. Karakocan bölgesinin etkin liderlerinden Necip Aga'ya tepkiliydiler. isyan fikrinin öncülerin- dendi.

hazıriıklar erken açığa çıkmış. Fakat. bunun üzerine bari cephesi komutanına. Dersim eski mebusu Hasan Hayri Bey'le buluşuyor ve Hasan Hayri. Halit Bey. Ali Rıza Efendi. İsyanın hareket noktası. Siverek ve Diyarbakır yöresinin bazı aşiretleri de. Şeyh. o sırada eski hasımları Necip Ağa ile birleşmiş. her şeyi hesaplamışlardı. halkın silah- 104 . Asıl tahribat Albay Halit Bey'in yavaş hareket etmesinden kay¬ naklanıyor. nihai zaferin yakınlığına inandırmıştı. olaylann içinde. İsyan bölgesinde yaşanan man¬ zaralardı. Elazığ'da. bunlar. O. karşı ted¬ birler alınmaya başlamıştı. sıcak ortamında bulunmuştu.ğine inanıyordu. Halit Bey faktörünü öne çıkarıyor ve şöyle devam ediyordu: "Bu konuda kendi görüşlerimi değil. Şeyh Şerif bu amaçla. Sebeplerden birincisi. Abdülmelik Fırat. hızla yayılması. sonucu birçok sebebe bağlıyordu. 1926 yılında. bütün askeri hazıriıklardan sorumlu kişiy¬ di. batı cephesi komutanı Şeyh Şerife sık sık nodar yazıyor ve "Dersim'de lehimize bir gelişme var mı?" diye soruyordu. Zaten böyle geniş ve genel halk yığınlanna dayanan hareketleri gizli tutmak da mümkün değil. Bu işe baş koyup çalışmaya girişenler. Kürt önderlerini umut¬ landırmış. "arkadan vurma" hareketine kattlmışlardı. Dersim'e tarafsız kalacaklanna ilişkin olarak verilen söze bağlı kalmalarını hatıriatması talimatım veriyordu. Ha¬ san Hayri. Fakat bazı Dersim aşiretleri. isyancıları arkadan vurup köyleri talana başla¬ mışlardı. Şeyh Said Efendi'nin oğ¬ lu ve kayınpederim olan Şeyh Ali Rıza Efendi'den bizzat dinle¬ diklerimi nakledeceğim. Fakat erken haber almanın tahriban tamir edilmeyecek gibi değildi. aşiret önderlerine. politik çalışmadan çok. "Yenilginin nedenleri" arasında. İsyanm adeta engelsiz. Bu beklentiyle. bu yüzden idam edilerek öldürülüyordu. "tarafsızlığınızı koruyun" diye telgraf çekiyordu. asıl hedef olan Diyarbakır'ın zaptının başarısızlıkla sonuçlanması sonun başlangıcı olmuştu.

h güç olarak hazırlanmasına bağlanmışn. Fakat bütün bunlardan sorumlu rahmetli Halit Bey, sanki gelip tutuklamalarını bekler
gibi, Erzurum'da evinde oturuyor. Hem örgütleme ve organizas¬

yonda yavaş hareket ediyor, hem de bir türlü Erzurum'dan aynhp el akından uzaklaşmıyor. Organizasyon eksikliği de büyük.

Kendisinden sonra gelecek ikinci bir askeri kişiyi bile tespit edip
görevlendirmiyor. Kimseye görev ve sorumluluk vermiyor. Ken¬

disi tutuklanınca her şey başsız kaldı. Halk ne yapacağını bile¬ mez oldu. Yeni baştan yapılan organizasyon da zaman darlığı
yüzünden yetiştirilemedi. Halbuki Şeyh Said Efendi, onun gör¬

mesi gereken olayları uzaktan bakarak görüyor; 1924 yazında, karşı tedbirleri, hazıriıklan ve ortalıkta dolaşan ajanları sezinli¬
yor, Halit Bey'i ikaz ediyor. Erzurum'dan aynlmasını istiyor.

Ama Halit Bey çok rahat bir insandı. Şeyh Said Efendi'nin

uyanlanna da aldırmıyor. Çok geçmeden Bidis eski Mebusu
Yusuf Ziya Bey tutuklanıyor.

Artık tehlike ortada açık olduğu halde, Halit Bey Erzurum'da¬
ki konağında oturmaya devam ediyor. Şeyh Said Efendi, onun

bu korkusuz rahadığına sinirieniyor. Bir kere daha ikaz ediyor.
Bir pusula yazıp gönderijor. Diyor ki:

'Etrafinda dolaşıyorlar. Erzurum'daki konağında oturup Kürt
köylülerle sohbete dalacağına, komutan olarak işinin başına geç.

Erzurum'dan ayni. Halkın arasına karış. Askeri hazıriıklar yap.'

Fakat rahmetli Halit Bey çok geniş, çok rahat bir kişiydi. 'Efendi fazla büyütüyor. Bir şey olmaz' diyerek, Erzurum'da kalmaya devam ediyor. Adeta tutuklanmasını bekliyor. Çok
geçmeden de, gelip onu konağından alıyorlar.

Bu olay çok şeyi etkiledi. Hareket başsız kaldı. Geride kalan¬
lardan kimsenin askeri ve savaş tecrübesi yoktu. Bu haliyle, za¬ ten askeri nosyondan yoksun olan hareket, Şeyh Said Efendi'nin

kişiliğiyle yürüyordu. Şeyh Said Efendi de Kasım'ın tuzağında
esir düşünce, halkı sürükleyen lider kalmadı."

Şeyh Said'in oğlu Şeyh Ali Rıza, isyan günleri boyunca baba¬ sının yanındaydı. Babasının tutsak düşmesinden sonra, bir süre

105

kaçak yaşamış, ardından yurtdışına çıkmış, yeniden isyan için
"Hoybun "un kuruluşuna katılmış, genel af ilan edilince dönmüş,
cezaevine girip çıkmış, sürgünde kalmıştı. Şeyh Ali Rıza, daha

sonra köyü Kolhisar'a dönmüş ve atalannın Medrese geleneğini
sürdürüp dini eğitim vermeye başlamışn.
Melle Şafii anlatıyor:

"Diyarbakır başansızlığının nedenini Ali Rıza Efendi'nin ağ¬ zından dinledim. Türkler, kendi askerierini Kürder gibi giydiriyoriar. 'Şal u sapık' içinde Diyarbakır sokaklanna dökülüyor,
Kürtçe 'yaşasın Şeyh Said!' diye bağırarak, kadınlara el anyor,

boyunlarındaki altınları çekip alıyor, evleri, mağazalan yağmahyoriar. Halk bunlan gerçekten Kürt sanıyor. 'Şeyh Said bunun
için mi ayaklandı?' diye tepki duyuyor. Desteğini esirgiyor, kimi

karşı cephede yer alıyor, kimi de kapısını kilitleyip içeriye kapa¬
nıyor. Şeyh Said, bu olaylara çok üzülüyor. Gerçeği anlatmak

için çırpınıyor. Muhasarayı kaldırmasının tek nedeni bu değil
tabii. Ama bunun da etkisi oluyor."

Asıl neden olmasa bile, "isyanın kırılmasında" provokasyonlann etkisi vardı. Cephe gerisinde, halkı isyancılara karşı kışkırtmak,

tepkici kılmak üzere, parayla tutulmuş ajan, provokatör biriikleri oluşturulmuştu. Bunlar, köylere kadar yayılmış, şehir sokaklanm
ise kontrolleri altına almışlardı.

Kışkırtıcı ajanlar ordusunun bireylerinden biri de, Liceli bir
gençti. Dönemin bu genci, 1980'ler Diyarbakır'ının "dede" diye

hitap edilen "rengi"ydi. "Dede" gündüzleri, şehrin merkezindeki köşede oturuyor, "o günleri anlatır mısın?" diyenlere, "hele yüzü¬
me tükür, sonra anlatayım" cevabını veriyor, sonra anlatıyordu:
"O zaman, çocuklukla delikanlılık arasında bir yaştaydım.

Şeyh Said'in askerieri Diyarbakır surianm sarmışlardı. Türk as-

kerieri, surlann içinde mahsurdu. Biz de içerdeydik, Silahlar pat¬ lıyor, surların tepesinde toplar gürlüyordu. Ortalık gürültü patır¬
tı içindeydi. Şeyh Said'in askerlerinden surları aşıp içeriye giren¬

ler vardı. Kimdi şimdi hanrlamıyorum ama, bir adam biz çocuklan, delikanhlan topladı. Bize para verdi. Evleri, dükkânlan ta¬

lan etmemizi istedi. Dükkânlardan alacaklanmız bizim olacakn.

ıo6

Bir de dönüşte ayrıca para alacaktık. Ortalıkta bir sürü işsiz güç¬

süz vardı, benim gibi. Söylenenleri yaptık. Dükkânlann kapılan-

nı, camlarını kınp içindekileri aldık. Evleri taşladık. Kırdık dök¬ tük. Bunu yaparken de, bize söylendiği gibi 'Yaşasın Şeyh Said!'
diye bağırdık. Bizim yaptığımızı görenler ve zarara uğrayanlar,

'Şeyh Said bunun için mi savaşıyor?' diyerek soğudu, geri çekil¬
di. Kızgmhktan karşı cephede yer alanlar oldu."

Elazığ'da da benzer olaylar yaşanıyordu. Elazığ olaylarını ya¬
şayanlardan biri anlatıyordu:

"Elazığlılar, Şeyh Said'in askerleri geliyor diye sokaklara dökül¬
düler. Sevinç ve alkışlaria karşıladılar. Fakat görülen manzara ve

şehirde yaşananlar, coşkulu desteği bir anda tepkiye dönüştürdü. Çünkü Şeyh Said'in askerieri diye karşılanan köylü kalabalığından bazıları şehre dalmış, kırıp geçiriyor, çapulculuk yapıyordu. Bu

manzarayı gören halk, evine kapanıp kapılanm kapam. Şeyh Şerif
ve adamları bütün çabalarına rağmen çapulculukları engelleyeme-

diler. Çapulculann yapnklan. Şeyh Said'in askerlerine mal edildi.
Halk desteğinden mahrum, orta yerde kalakaldılar. Onun için.

Şeyh Şerif Malatya'ya yürüme konusunda emir veremedi. Başı bo¬
zukluğu disipline etmeye çalışırken bozgun başladı."

Şeyh Said İsyanı, 1800 yılında başlayıp gelen isyanlar zinciri¬

nin bir halkasıydı. Bu yönüyle yeni değildi. Var olan sorunlann
silah gücüyle giderilmesi çabası...

Fakat, Türk devleti "sorunlann varlığını" kabul etmiyordu. Os¬
manlı'dan kalma gelenekle sorunları şiddet yoluyla "yok" saymaya

çalışıyor, o arada "sorun olmadığı halde" yaşanan ayaklanmayı, yi¬
ne eski kolaycı, kestirmeden gelenekle "dış güçlerin kışkırtmasına"
bağlıyordu.

Ankara'ya göre, bu isyan "dış güçlerin", özellikle de, "emper¬

yalizm" diye tanımladığı İngiltere ile Fransa'nın "tahriki" sonucu
patlak vermişti.

Oysa, tarih gerçeklerinin dokusu öyle değildi. Gerçekler söy¬
lemleri tekzip ediyordu.

107

1923 yılında, Lozan'da imzalanan anlaşmayla TC'nin sınırla¬
rını çizen, tapusunu veren Fransa ile İngiltere idi. Kürt sorununu
yadsıyan da...

İki yıl önce çizdikleri sınırlardan pişmanlık duymaları için bir
neden yoktu.

Aynca, Türkçeye de çevrilmiş belge, bilgi ve kitaplar da, "em¬

peryalizmin oyunu" söylemini yalanlıyordu. Çünkü, suçlananlar
Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımda bulunmuştu. Ermeni yazar Garo Sasuni, "Kürt Ulusal Harekederi ve Erme-

ni-Kürt İlişkileri" adındaki kitabında Şeyh Said İsyanının bastınlması için İngiltere ve Fransa'nın yaptığı yardımları uzun uzun an¬
latıyor.

Sasuni'nin yazdığına göre, İngiltere, o dönemde egemen olduğu

İrak sınırını tutarak, Barzani'nin güneyden yardıma gelmesini önle¬

di. Fransa da Suriye sınırını tutmakla kalmadı, Türk biriiklerinin ar¬

kadan kuşatması için Suriye'den geçen demir yolunu emrine verdi. O nedenle Kürt çevreleri, İngiltere ve Fransa'nın tutumlannı
da yenilginin nedenleri arasında sayıyorlar.

BAŞBAKAN, "AMAÇ KÜRTÇÜLÜKTÜR" DİYOR
Makedonyalı Fethi Okyar, Atatürk'ün hemşehrisi ve gençlik

yıllanndan beri yakın arkadaşıydı. Atatürk'ün adını duyurmasın¬
da da etkin rol oynamıştı.

Çanakkale yenilgisinden sonra, Atatürk bakan olmak istedi¬ ğinde, en azından anımsatmak için bir gazete yayınlamış ve bu ga¬
zetenin sahipliğini Fethi Bey üstlenmişri. Gazete Atatürk'ü tanıtı¬

yor, bu arada Saray nezdindeki görüşmelerini haber veriyordu. Fethi Bey, daha sonraki süreçte, Atatürk'ün yakın çevresinde
yer alıyor ve Başbakanlığa atanıyordu.

Fethi Bey Hükümeti, isyanı bastırmak için askeri birlikler sevk etmiş, bu arada sıkıyönetim ilan etmiş, isyan bölgesinde as¬

keri rejimi yürüdüğe koymuştu. Başbakan, 25 Şubat 1925 günü,
parlamentoda sıkıyönetimin gerekçelerini anlatırken, ilk kez
ayaklanma hakkında ayrıntılı bilgi veriyordu.

Uygulanan sansür yüzünden, kamuoyunun önemli bir bölümü

ıo8

bir Kürt isyanının varlığından bile doğru dürüst haberli değildi.

Kamuoyu ilk kez Başbakan'ın bu konuşmasıyla "isyanın var" ol¬
duğunu öğreniyordu. Başbakan, "isyanm ayırımcı nitelikli ve Kürdistan'ı kurma

amaçlı" olduğunu söylüyordu. Fakat, daha sonra "Kürt sorunu" bulunduğunun dünyaca bilin¬

mesi "milli menfaatlere aykırı" bulunduğu için, İsmet İnönü Başba¬
kan olur olmaz, basına bir genelge göndererek, "dinsel amaçların öne çıkarılmasının memleket menfaatine" olacağını bildirmiş ve bu
isteği yerine getirilerek, bağımsızlık amacı "yok" sayılmıştı.

Başbakan Fethi Okyar parlamentoda yaptığı konuşmada şöyle
diyordu:
"Bilindiği üzere, geçen yaz ortalarında Nasturi Harekâtı ya¬

pılmış ve bu harekât sırasında bazı subaylar (Yüzbaşı İhsan Nu¬
ri ve arkadaşları) yabancıların propagandasına kapılarak sınırın güneyine gitmişlerdir. Vatan ihanetine işaret eden bu harekâtın içerdeki teşvikçileri hakkında elde ettiğimiz delil ve belirtiler üzerine bazı kişiler, Bitlis Askeri Mahkemesi'nde yargılanmak üzere (Albay Halit Bey ve Yusuf Ziya Bey) tutuklanmışlardır. Tutuklananlarla uzak ya da yakından ilişkisi olan ve askeri mahkemece tanıklığına gerek görülen Nakşibendi şeyhlerinden
Şeyh Said adında bir kişi vardı. Bu zat, bundan bir süre önce ya¬

nına mürit ve taraftarlarını alarak Genç ilinde bir geziye çıkmış,
uğradığı yerlerde bazı kişilerle, özellikle hükümete muhalif olan unsurlarla sıkı ve gizli görüşmelere girişmiştir. Bu arada Piran'a

uğramıştır. Şeyh Said'in yanında bulunan iki kişinin firari oldu¬ ğunu fark eden jandarmanın bu kişileri tutuklamaya kalkışması
üzerine. Şeyh Said jandarmalara silah çekilmesi konusunda emir vermiş ve çatışmalardan sonra jandarmaları esir etmişlerdir. Bu suretle isyan başlamışnr. Yalnız, isyanda harekâta başlamadan önce, biri Halep'te, di¬ ğeri İstanbul'da bulunan iki oğlunun Hınıs'a gelmesini istemiş

ve onlarla görüştükten, Halep'te ve İstanbul'da ilişkide bulun¬ duğu olası kişilerden haberler aldıktan sonra harekâta başlamış¬ nr. Söylediğim olay (isyan), Piran'da 13 Şubat'ta meydana gel¬ miştir. Olayı başlatmakla birlikte derhal telgraf hadarmı kesmiş
ve hükümete isyan ettiğini ilan etmiştir.

109

Aynı günün gecesinde. Hacı Talat adında bir kişi, Genç hapis¬

hanesine ve jandarma birliğine saldırmış, baskın şeklinde mey¬

dana gelen bu olayda jandarmalarımız esir düşmüş, silahlarına
el konulmuştur. Çabakçur'da (Bingöl) da hükümet konağına aynı biçimde

baskın olmuş ve hükümet konağı ele geçirilmiştir. Bu surede
Genç, Çabakçur, Hani, Lice ve Palu ilçeleri de daha sonra buna

katılmak üzere, bu yöreler isyan mıntıkası haline gelmiştir. Bu¬
nun üzerine yöredeki en büyük askeri kumandan, yakındaki bir¬ liklerin müdahalesini emretmiştir, isyan birkaç ili kapsadığı için, isyan mıntıkasını tedip etmek (temizlemek) üzere, Üçüncü Ordu Müfettişi Kazım Paşa'ya görev verilmiştir. Kazım Paşa'nm em¬

rindeki müfrezelerden biri Hınıs boğazından geçerek Lice'ye git¬
mek üzere hareket etmiş, diğeri de Piran köyüne uğrayarak Ha¬ ni üzerinden Lice istikametine doğru yürümek emrini almıştır. Hınıs boğazından hareket eden müfreze, boğazın işgal edilmiş bulunduğunu ve hareket halinde bulunan müfrezeye ateş edil¬

mekte olduğunu ve boğazın set edilmiş bulunduğunu görünce, müfreze boğazı sökmeye muvaffak olamamış ve boğazın güne¬
yinde bir köyde kalmaya mecbur olmuştur.

Yine Piran köyü üzerinden Hani yoluyla Lice'ye hareket eden di¬

ğer müfreze Piran'a varmış ve orada bulunan tüfek (tüfekli adam¬

lar) ile karşılaşmış, meydana gelen çatışmada onları tenkil (yok et¬
miş) ve kaçmaya mecbur etmiştir. Ondan sonra Hani yönüne ha¬

reket etmiş, keza 'ussatı tenkil' eylemiş ve Hani'de karargâh kur¬
muştur. Bu tenkil (yok edilme) neticesinde, Hani'deki müfreze bir

gece, günbatımmdan yarım saat sonra, ansızın 'teslim, teslim, salli âlâ Muhammed' sedalan ile her taraftan gelen köylülerin baskını¬
na uğramıştır. Baskına yazık ki halk da katılmıştır. Savunma ya¬ pan askerlere içerden ve dışardan ateş edilmiş, askeri birlik ateş alUnda kalınca geri çekilmek zorunda kalmış ve Hani'nin güneyinde

bir köye kadar gelmiştir. Bu surede olayın önem ve ciddiyeti orta¬ ya çıktığına ve çevrede bulunan askeri birliklerle yetinemeyeceği kadar önem taşıdığına inanan hükümet, daha önemli askeri kuv¬
vet seferber edip gönderilmesine karar vermiş ve bunun için gerek¬

li önlemleri almıştır. Bu amaçla oluşturulacak askeri birlikler, ya¬ kında isyan bölgesine hareket edecektir. Umarım bu isyan, hükü¬
metimizin terbiye tokadına vesile teşkil edecektir.

no

Efendiler, bu ussat (isyancılar) Palu bölgesini ele geçirdikten
sonra, dün de Elazığ il merkezine saldırmışlardı. Orada bulunan birliklerimiz, dün gece yarısından öğleye kadar şehri kahraman¬ ca savunmuşlardır. Metince savunmadan sonra, her taraftan hü¬
cum eden asilere dayanamadıklarından, maalesef şehri terk ede¬

rek, güneydeki Izoli köprüsüne çekilmek zorunda kalmışlardır.
Şimdiye kadar anlatnklarım, isyanın askeri yönünden ibaret¬
tir. Bu isyan hareketi ne amaçla meydana gelmiştir. Ne gibi ge¬

rekçelerle zavallı saf halk kandırılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin
gücüne karşı kıyama sevk edilmiştir? Bu konuda heyetinize bilgi

vermek için, ussat yerinde bulunmuş bir mektuba nazaran; güya
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti o yörede 800 kişinin katline ka¬ rar vermiş ve katlolunacak kişiler arasında Şeyh Said de bulun¬ makta imiş. Bu maluman para karşılığında elde etmiş ve bundan kurtulmak için zaten muzmerri olan isyanı şimdi yapmaya mec¬

bur olmuştur. Bu isyandan maksadı da şeriatın temininden iba¬
ret bulunuyormuş. Diğer bir belgede, alınan raporların birinde deniliyor ki: Hadi¬

se padişahlık, hilafet, şeriat, Abdülmecit'in oğullarından birinin
saltanatını temin gibi irticai bir propaganda puşidesi akında Kürt¬ çülüktür. Bu genel olarak kabul edilebilir. Ancak bu umumiyet

içinde, eylem Piran'da zamansız patiadığı için, güçsüz olan Piran, Lice, Genç bölgesine mahsur kalmıştır. Halen Lice ve Piran hattı¬
nın az güneyi ve Genc'e kadarı ve kuzeyi, arz ettiğim propaganda

levisine fiilen kapanmış gibidir. Fakat, ötede beride dolaştıkları işitilen ve ele geçirilemeyen tanınmış Kürtçü kişilerin eyleme teş¬ vikleri vardır. Bu rapor 17 Şubat tarihinde gelmiştir. Bundan başka Diyar¬ bakır'da, isyanla ilgili olduğu anlaşılan bazı unsurlar tarafından, 19 Şubat günü hükümet konağı civarına ve askeri karargâh ci¬ varına, el yazısı ile yazılmış iki adet bildiri yapışnrılmıştır. Bu bildirilerde. Gazi Paşa aleyhinde, ordu aleyhinde ve özellikle su¬ baylar aleyhinde ve paşalar aleyhinde, devlet memurları aleyhin¬ de birtakım kötü ve ağza alınmayacak sözler sarf edilmiştir.

Öldürülen birinin üzerinden çıkan bir mektup dikkat çekici¬ dir. Mektupta, 'Kürdistan'da bir hükümetin kurulması için do¬
laşarak Piran'a gelen Şeyh Said Efendi'nin beraberindeki iki

III

mahkiîmun tutuklanması üzerine olayın meydana geldiği ve iki yıldan beri cereyan eden fikir ile sözlerin bugün hayata geçiril¬
mek istendiği ve Şeyh Said'in Hani'ye taarruz ve oradan Genc'e, Lice'ye hücum ile Piran'a geri dönüş ve Piran'm merkez yapıla¬ cağını, aynı zamanda Muş, Bitlis, Erzurum'da ve Hınıs'ta hare¬

kât başlayacağı ve Türk memurlarının hapis, güven veren Kürt
memurlarının serbest bırakılacağı, güven vermeyenlerin tutukla¬ nacağı, halkın canına malına kesinlikle müdahale edilmemesi,

islamiyet

mahvedildiği

için

ihyasına

çalışılmasına,

Cenab-ı

Hakk'ın Şeyh Said Efendi'yi aracı yaptığı yazılmaktadır."

OKYAR

GİDİYOR

İNÖNÜ

GELlYOR

Atatürk, isyanın şiddetle bastırılmasını istiyor. Başbakan Fet¬

hi Okyar'ı yumuşak buluyordu. İsmet Paşa (İnönü) şiddet için
aranan adamdı.

İnönü, tatilini kesip Ankara'ya dönüyor, evinden önce, doğru¬
ca Atatürk'e gidiyor ve "elimi masum insanların kanına bula¬ mam" dediği öne sürülen Fethi Bey'i görevden alma süreci başlı¬
yordu.

"Azil" işlemi, "demokratik" yöntemlerle yapılıyordu.

Parlamentonun yapısı tek parti diktatörlüğüne dayanıyordu. CHP hem diktatörlüğü, hem de parlamentoyu temsil ediyordu. 2 Mart 1925 tarihinde, aynı zamanda CHP meclis grubunda olan parlamentoya verilen bir güvensizlik önergesiyle. Başbakan düşü¬ rülüyor, aynı gün yerine İsmet Paşa (İnönü) atanıyordu. Başbakan değişikliğine neden olan "iç çatlama", basında, "de¬ mokratik bir işleyiş" varmış havasında, ama tek kalemden çıkmış
gibi haberlerle yer alıyordu. Tek parti iktidarının resmi yayın or¬ ganı Hakimiyet-i Milliye gazetesi, 2 Mart 1925 tarihli sayısında, meclisin on saat süren gizli toplantısında hükümetin düşürüldüğü¬ nü haber veriyordu. Gazetenin haberinde şöyle deniliyordu:
"CHP'de on saat devam eden toplantıda meydana gelen gö¬ rüşme ve taruşmalar gizli olduğundan, ayrmnları bizce bilinme¬ mektedir. Ancak görüşme ve tarnşmaların, isyanın şiddede basnnlmasım isteyen çoğunlukla, normal önlem ve harekâdarla

112

zaman geçirmeden beklentileri gerçekleştirmeye koyuluyor. şöyle deniliyordu: "Kürtlük cereyanının başında bulunmasından dolayı. yargı görevini yerine getirecek personelde. Mahkemelerin kararla¬ rı her türlü denetimin dışında bırakılıyordu. şiddet yasaları ardı ardına yürürlü¬ ğe giriyordu. son zamanlarda dış düşmanlarımızın teşviki ile halkın cehaletinden yararianarak. 'mintarafillah gön¬ derilmiş peygamber' kisvesi akında Kürdük ve saltanat ve hilafet lehinde ve Cumhuriyet aleyhinde irticai propaganda yapmak 113 . idam kararlan üretiyorlardı. Kimsenin hakkındaki karar için üst makam ya da mahkemede itiraz hakkı yoktu. olağanüstü yetkilerle donatılmış İstiklal Mahkeme¬ leri görev başı yapıyordu. isyancılarla yan¬ daşlan hakkında gerekenin yapılması isteniyor. İstiklal Mahkemelerinin oluşturu¬ larak isyanm şiddetle 'tedip' (terbiye) ve 'tenkihne' (susturulma¬ sı) taraftar olanların çoğunluğu kazandıkları tahmin ediliyor. Bu mahkemelerde. infazların gecikmeksizin. geleneği de ortadan kalkıyor. Önemli olan rejime bağlılıklarıydı. hiyaneti harbiye (savaşa ihanet) ve vataniye suçu ile Bidis Divan-ı Har- bi'ne çağnlmışken firar eden ve Harb-i Umumi (büyük savaş) es¬ nasında dahi. olaylar karşısında sıkıyönetim ilan edildiği hatırlatdıyor ve sıkıyönetimin verdiği yetkiler kullanılarak. İlk aşamada. Kürtlüğün din perdesinin ardına gizlendiği belirtiliyor." Yeni Başbakan ismet Paşa. Ruslaria aleyhimizde teşriki mesai eyleyen (işbiriiği yapan) Hınıslı Şeyh Said. * İçişleri Bakanhğı'nın 25 Mart 1925 tarihinde bütün valiliklere gönderdiği genelgede. İdam kararlarının parlamento onayına sunulma. O nedenle birçok sivil politikacı ile asker yan yana oturup insan¬ ları yargılıyor. Asker ya da si¬ vil olmaları da önemli değildi. hukuk öğrenimi aranmıyordu. Yumuşama ve şefkat taraftarı olan Fethi Bey'in azınlıkta kaldığı. derhal yerine getiril¬ mesi yetkisi de bu mahkemelere veriliyordu.basnrılacağmı sanan ve yumuşaklık taraftarı olan Fethi Bey (Okyar) ve onunla aynı fikirde olan doğu illeri milletvekilleri arasında geçtiği sanılıyor.

iktidar şeflerini öv¬ memek de yeterli oluyordu. 7 Nisan 1925 tarihinde mecliste yaptı¬ ğı konuşmada. yapacaklarını "şiddetle.üzere. yanında bulunanlardan bazı suçluların tutuklanması sırasında müfrezeye silah çekmiş. dikta rejimine kar¬ şı çıkan Türklerin tasfiyesi. o bölgesinde tesirini gösterecektir" diyordu. yol ve köylerde hayat karartıyordu. Kürt köyle¬ ri yakılıp yıkılıyor. Korku yalnız isyan bölgesine değil. din perdesi akında bir Kurdistan kurmaya ve Cumhuriyet aleyhine gelişmeye giden isyan Genç ili. ala¬ cağımız tedbirler.. Genç ve Palu üzerinden Ergani Maden ili dahiline girmiş ve Piran köyünde. çoğunluğu sabıkalı ve mahkûmlardan oluşan yandaşlarıy- la Hınıs'tan. genele yayılmışri.. isyan etmiştir. memleketin her yerinde. benzer olayların bir daha tekrarlanmaması için is¬ yan bölgesinde gerekli önlemlerin alınacağını. Bu arada. yedek asker¬ ler silah altına alınarak. isyan. alınacak adÜ ve ida¬ ri önlemlerin meclise sunulacağını söylüyor. Elazığ il merkezi bile işgal edilmiştir. Bundan sonra. bilhassa. Diyarba¬ kır'ın Lice ve Elazığ'ın Palu ilçelerine yayılmış. birinin kararı dağlarda. toplu cinayetler işleniyordu. yeni birliklerin oluşturulması için seferberlik ilan edildiği de hatırlatılıyordu. İnönü. asla müsamaha etmeksizin. Musul ve Yunanistan sorunu nedeniyle Türkiye Cumhuriyeri aleyhine bazı dış tertiplerin bu¬ lunduğu şu sıralarda." Bildirinin ikinci maddesinde. ayıklanması için de firsat olarak de- 114 . genel taarruz için ordu büyütülüyordu. güç. ilgisi olmayan kesimlerin. Terör devleri iş başındaydı. Başbakan İsmet İnönü. derhal fesadı bastırmaktan ibarettir" diye açıklıyordu. Alınan önlemler ve gönderilen kuvvederle köy ve jandarmalar kurtarılmış ise de. yer yer mahkeme yerine geçiyor. mevcut gücün ya¬ nma ek olarak. Kork¬ mak için muhalefet etmiş olmak gerekmiyor. "ümit ederim ki. isyanın basrirılması için. Hemen ardından genel seferberlik ilan ediliyor. arrik.

Ancak Ahmet Emin. Şark Islahat Plam'nın 41.. "Kürt isyanını özendirdikleri" gerekçesiyle tutuklanıp Elazığ İs¬ tiklal Mahkemesi'nde idam cezası istemiyle yargılanarak tutum¬ larının bedelini ödüyorlardı. İki yazar. bütün muhalifler için korku dönemi başlamıştı.. daha bir yd öncesine kadar "kardeş" ve devletin ortağı gösterilen Kürtlerin "var olmadığına" karar veriliyor. yıllar sonra Atatürk tarafından affedildikten sonra mesleğine dönüyordu. diktatörlüğün demirden duvarları inşa ediliyor. emirle meslekten men cezasına çarptırılıyor. Bu. sosyal ve ekonomik alandaki bütün hayallerin gerçekleştirilmesi için araçtı. dilleri yasaklanıyor¬ du. dehşeti ydlar süren "Takriri Sükûn Yasası" yürürlüğe konuyordu. "Takriri Sükûn Yasası"nın hedefleri alabildiğine geniş ve uy¬ gulayıcıların her türlü yorumuna açıktı.ğerlendiriliyordu. İsyan bahane edilerek.. Kürtlerin inkârı ve dillerinin yasaklanması bu dönemin ürü¬ nüydü. "tek sesli" bir toplum yaratılıyordu. "İsyan" gerekçe gösterilerek. Ahmet Emin ve Hüseyin Cahit. ama bü¬ tün yapılanları da övmüyorlardı. * Öte yandan isyan. maddesinde şöyle deniliyordu: 115 . hayali kurulan "ulus devlet" (tek halklı devlet) mode¬ li için ilk adımdı. Parla¬ mentoda şu ya da bu şekilde muhalif davranmış poÜtikacılar da. Dönemin iki ünlü gazeteci ve yazarı Ahmet Emin Yalman ve Hüseyin Cahit Yalçın rejime açıktan muhalefet etmiyor. 1925 yıhnda. Basını susturmak üzere sansür yasallaştınlıyor. . emrine girmeyen basın başlıca hedefti. Atatürk'e birer telgraf gönderip pişmanlık ve bağlı¬ lık bildiriminden sonra idamdan kurtuluyorlardı. Sistemin istediği gibi "adam olmayıp". gizlice yürürlüğe konan "Şark Islahat Planı" ile. Yalnız Kürtler için değil. "Takriri Sükûn Yasası" Demoklesin kılıcı gibi bütün muhalefetin başı üstünde sallandırılıyor. siyasal. ırkçı politikalar yü¬ rürlüğe konuyordu.

Palu. Allah nezdinde müsterihim. henüz yeryüzünde yoktu. Eği'ye var¬ dığı gün tesadüfen. okullarda. Melle Yadin de namaza kanlanlardan. Hozat. iyi sonuç alamadık. hükümet ve belediyenin emrine aykırı davranmak¬ la suçlanacak ve cezalandırılacaktır. Babası Şeyh Mu¬ hammed de Şeyhle birlikte. o sırada Sil¬ van tarafinda (Farkin'de) Melle Yahya'nın yanında okuyor. Diyarbakır. Besni. Bir de hutbe veriyor. Çarsancak. Şeyh Said de oraya geliyor. Büyük bir kalabalık meydana geliyor. Varto'ya dönmek üzere ayrılıyor. Allah nezdinde bu halkın hakkı ıı6 ." Bu karardan sonra. Eğer. Eğer zulüm kar¬ şısında ayağa kalkmasaydım. Ovacık. Diyarbakır'dan ayrıldıktan sonra. Elazığ. Birecik. Diyor ki Melle Yadin. konakla¬ ya konaklaya bir adı grubuyla birlikte Solhan tarafina. Ama. bilmiyorum. hutbede Allah için. Çemişgezek. Şeyh'in orada olduğunu duyan çevre köyler. Çermik vilayet ve kaza merkezlerinde. suçun kar- şdığı dayak ve para cezasıydı. Arga. çarşı ve pazarlarda. Bizzat 'Şeyh Said Efendi. Urfa. İs¬ yan haberini alınca. Eği'ye akıyor. "Exi" (Eği) köyüne geliyor. hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer kuru¬ luşlarda. Ahlat. Niyetimizin sonunu getireme¬ dik. bazı ileri gelenlerle görüştükten sonra kalabalık cemaate namaz kıldırıyor. halkımızı zulümden kurtarmak üzere ayağa kalktık. da¬ yak ve para cezasından kurtulmak için müşterileriyle el ve kol ha¬ reketleriyle diyalog kurmak zorunda kalıyorlardı. Ergani."Malatya. Bidis. Pazara ürün getiren köylüler. Halkıma karşı sorumluluğumu yerine getirmek için ayağa kalktım diyeceğim.. Babasını buluyor. kıyamet günü Allahu Taala bana neden ayağa kalktın diye so¬ rarsa. Türkçeden başka dil kullananlar. Muş. sonra bi¬ tişiğindeki Baskan'a yerleşen Melle Yadin (Aydın). Şeyh. Benzer bir uygulama. ŞEYH SAİD YAKALANIYOR Melle Şafii (Aydın) anlatıyor: "Şeyh Said Efendi.. ona sorumluluğum vardı. Hekimhan. Binbaşı Kasım'ın da köylüsü olan. Evrensel tari¬ he "Türklerin yeni buluşu" olarak geçti mi. Melle Yadin'den dinledim. Adı¬ yaman. Erciş. Van. sokakta Kürtçe konuşmak suç.

" * İlk tohumlar süreci. Şeyh Said Efendi. "yenilgi anında" isyancıydı.nedeniyle sorumlu olurdum. Şeyh ise burada toplanan liderlerle Muş yöre¬ sindeki Nuh Bey'in bölgesine. Melle Yadin'in söylediklerini aktarıyordu: "Melle Yadin. 'orası geçiş için güvenli değildir' diyerek karşı çıkmışn. Abdur¬ rahman Paşa köprüsünden Varto suyunu geçip. Çarbühür ve Hınzor köylerinden Bulanık'a doğru yol aldık. Şimdilik ba¬ şaramadık. bilemiyorduk ama bir gerginUk vardı. Şeyh Said Efendi ile Kasım arasında bir gerginlik olduğu anlaşılıyordu. Melle Şafii. onunla buluşmak için damadı Şeyh Abdullah ile birlikte. Emrinizdeyim demiş. sorumluluktan kurtulmak gerektiğine inandığım için ayağa kalktım diyeceğim. Biz kaybettik ve zafere ulaşama¬ dık. ama mazlum ve haklıydık. Dünya ile bağlantı kurmamız. Melle Yadin. Şeyh Said'in ayrılmaz parçası olarak. . bu yüzden Şeyh Said ve Halit Bey'le bağlarım kopa¬ ran Kasım. Kurtulma gücü olanlar kendilerini kurtarsınlar. başlangıç ve gelişmeler zamanında isyana karşı olan. Şeyhin bulunduğu Melekan köyüne geçiyordu. Muş ovasında Murat nehrini geçmeyi düşün¬ düğü köprüye bir keşif kolu gönderilmesini istediği zaman Ka¬ sım. Önümüzdeki tek 117 . 'daha Melekan'dan yola çıkarken.' Şeyh Abdullah da o gün Eği'ye geldi. Tam tedbirH. isyancıların safindaki babasının yanında. askeri bilgi ve becerisiy¬ le plancı olarak baş köşedeydi. orası güvenli olmazsa İran'a geçiş planlarını tartışıyordu bu sırada. örgütlü. Konaklaya konaklaya ilerliyorduk. Kasım Varto'da ona kanlmış. Allahın önünde. köyüne. Şimdi dönebi¬ lenler. Kasım. organize olmadığımız için başaramadık. sesimizi duyurmamız gerekiyor. Biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fakat bu. Yükün altından kalkamazdım. Ama haklı davamızın takipçisi ola¬ cağız dedi. Ya¬ nımızda tartışmadıkları için tam anlamıyor. evine gitsin. hazırlıklı. haksız olduğumuz anlamına gelmez. aynı ka¬ filedeydi. Gerekirse bunun için iran'a geçeceğiz. Yanında Kasım vardı.

Karşımızdaki bir tepe¬ ye gittiler. Paşa bi- ıı8 . "kurtuluşumuz yok. Şeyh Said Efendi. Kasım. Kasım'ın ısrarlarından kurtulmak için. Bir anlaşmazlık olduğunu aruk hepimiz biliyorduk. Onu takip eden adı¬ lar da. 'teslim olacağım' demiş. Orada uzun uzun tartıştıktan sonra yanımıza geldiler. Çarbühür köyüne geldiğimizde. nehrin ortasından geri döndü. Meğer. atını doğruca Kasım ve Şeyh Abdullah'ın yanına sürdü. yanımızda de¬ ğildi. ama sertçe tartıştıkları belliydi. dinliyor¬ duk. tam nehrin ortasına gelmişti ki. Ben bunun için söz verdim. Şeyh Said Efendi. Kasım'ın yanında kaldı. Tek seçenek. Hepimiz. Atlılar arkasından gittiler. Şeyh'in kendi ayağıyla gidip teslim ola¬ cağını sanıyorduk. 'anlaşmamız böyle değildi. Şeyh Abdul¬ lah 'bfen gelmiyorum' dedi. Mektup yazdım. Uzun sürdü yolculuğumuz ama. Tepeye çıktılar. öteki Muş ovasında iki köprü vardı. Üçü birlikte. 'hadi' dedi. Şeyh. Ne¬ hir suyu çok kabarmıştı.mesele Murat nehriydi. Şeyh Said. Konuşulanları artık hepimiz duyuyor. yeniden Abdurrahman Paşa köprüsü¬ ne geldiğimizde yanıldığımızı gördük. atını köprüye doğru sürdü. ben de gelmiyorum" diye bağırdı. biz Murat'ı geçmek üzere Bulanık yakınlarındaki "Pıra Şeyda "ya (Şeyda köprüsü) gi¬ diyorduk. Hep beraber peşinden gittik. Kasım telaş için¬ de yanına gitti. Şeyh Abdul¬ lah ve Kasım adarını sürüp bizden koptular. kabarmış Murat nehrini ada geçmekti. Şeyh Said. Ka¬ sım. yine bizden uzaklaştı.' Annı sürdü. Ne dediklerini duymuyorduk. Fakat. babasının nereye gönderdiği¬ ni bilmiyorum. 'ben gidiyorum. Varto'ya gidip teslim olacaktık. 'geçelim' deyince Kasım. tü¬ fek atışları başladı. 'köprüyü Türk askerleri tutmuş' deyip yine itiraz etti. 'Geçilir mi. Kala¬ balığın içinde tartışmak istemedikleri için Şeyh Said. Muş ovasındaki köprü için tehlikeli dediği için. ama Şeyh'in oğlu Şeyh Ali Rıza. Sonra Şeyh Said önde. Su atların sırtına geliyordu. kim gelmiyorsa kalsın' diyerek atını nehre sürdü. Kasım. köprüye geldik. 'Varto'ya gidip Osman Nuri Paşa'ya teslim olacağız. Şeyh Said. Şeyh'in nehri geçip kurtulmasına karşı tedbir alınmış olmalı. Murat nehrini geçmek için biri Bulanık yakınlarında. Şeyh Said. geldiler. Geri döndüklerinde Şeyh Said Efendi. geçilemez mi?' diye tarnşma başladı. burada Varto'ya giden Kereseid köyü yoluna sapacağına. Arkada. karşı tarafa haber gönderilmiş.

ama ben teslim olmuyorum' cevabını verip. 'nasıl istersen öyle yap. Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Melekan köyü¬ ne geliyor. Kızının evinde ge¬ ceyi geçiriyor. Abdullah da Şeyh Said Efendi'nin damadı. Şeyh Said Efendi. isyancıların yanında görünüyor. 'Kasım' diye bağır¬ dı. Şeyh Said Efendi. Ama tüfeği ateşlenmedi. hareketi öl¬ dürüyor. 'birlikte teslim olursak kurtulur. (Gulo. Şeyh Abdullah'ı da kandırıp yanına alarak elbirliğiyle tuzağa çekiyor. Düşüncesi. Kasım. Binbaşı Kasım. Genç üzerinden. o za¬ man annı sürdü. Akrabalarından Kalecik köyünden Kollo'nun oğlu Gulo. çok kimse¬ yi de kurtarırız' diyordu. tüfeğine sarılıp namluyu Kasım'a doğrulttu. Fakat Binbaşı Kasım. Ölürüm. Görgü tanıklarının anlattıkları da çelişikti. Şeyh Abdullah'ın kö¬ yü. kızgındı.' Kasım. Şerevdin (Şerafet- tin) dağlarından Muş ovasına inecek. Sabah yola çıkılacağı za¬ man. Dinlenip ertesi gün yola çıkıp." * * Şeyh'in tutsak düşmesine ilişkin pek çok söylenti vardı. İran'a geçip kendini kurtarmak değildi. 'Ben teslim olmuyorum. kardeşi Reşit ve akrabalarının yardımıyla Şeyh'i esir aldı. Şeyh Said Efendi. Onu dışarıya çağırdılar Şeyh'e neden ihanet ettin diyerek ateş edip vurdular) Şeyh. Melekanlılar akrabalarımızdı. daha sonra köyüne döndü. Bir gün üç atlı indi kapısında. Şeyh'i düşündüğünü göstererek oyalama taktiklerine başvuruyor. Diyarbakır cephesinden çekilirken amacı.zi bekliyor' dedi. Kasım. Şeyh'in atının dizginine yapıştı. ama gidip düşmanıma tes¬ lim olmam. Bongılan geçidini 119 . Diyarbakır'dan ayrıldıktan sonra. oradan da Bitlis üzerinden Hakkari tarafına geçecek. atını hızla sürdü. Hakkari dağ¬ larında bir cephe açmakn. Torunlarından Abdülmelik Fırat anlatıyor: "Şeyh Said Efendi. Şeyh. Binbaşı Kasım da orada. Şeyh Abdullah ile birlikte köye gel¬ miş. yalvarıyor. Şeyh'in yakalanması bir bakıma "tarihi değiştiren olay" oldu¬ ğu için bunu farklı anlatımlarla sunuyoruz. Akrabaları da Şeyh'in etrafını sardı. Köprünün ortasında önünü kesti.

damadı Abdullah ve baca¬ nağı Kasım bulunuyor. yalanlar uydurup Murat nehrinin kabardığını. ovada nehri aşmanın zorluklarını anlatıyor. Ama halkı serbest bırakalım. bundan sonra yapılacaklar hakkında herkesin tek tek görüşünü alıyor. Abdurrahman köprüsünde etrafını sarıp namlu doğrultarak teslim olmasını istediklerinde. İsteyen bizimle gelir. Şeyh Said Efendi ona hakaret ederek tüfeğine davranıyor. Onlara güvenmek zorunda kalıyor. Emrinizdeyim. Söz verilen herkes. Kürderin büyüğe sadakat bildirimidir. Yolunu kesecek. ona tabi olduğunu söylüyor. ayrıntdar hariç. Şeyh Said Efendi'nin yanında adamlar var. Kasım onu teslim alıp devlete veriyor. destekliyor. Bunun üzerine Şeyh Said Efendi kararını açıklıyor: Doğu'ya çekileceğiz. 'Benim sözüm ayağınızın akındadır' di¬ yor." i 20 . Bu. Fakat ateşleme¬ ye zaman bulamıyor. Sıra Kasım'a geldiğinde. Ama Kasım planını yapmış. sonunda güzer¬ gâhı değiştirmeyi başarıyor. Kasım ve akrabaları. gelmek istemeyen de köyüne döner. ne¬ reye yürüseniz arkanızda. Şeyh Said Efendi onunla burada buluşuyor. Şeyh'in kestirmeden Muş ova¬ sından geçip dağlara varma düşüncesini değiştirmeyi başarıyor. köyüne dönmüştü. Bir toplantı düzenli¬ yor." * Melle Selim de Şeyh Said'in tutsak edilmesi konusunda. o yoldan gi¬ dildiği takdirde kurtulacağım bildiği için. benzer şeyler anlatıyor ve şöyle diyordu: "Kasım. ayağınızın altındayım demektir. irtibatlı olduğu Türk güçlerinin bulunduğu Varto mıntıkasına çekmek. Yol güvenliğini ve nehrin kabardığını öne sürüp. Şeyh Abdullah ile birlikte Melekan köyüne geliyor.aşıp Muş ovasına inmek kararında. Orada en yakın olarak. Varto yoluna sapıyor. Abdullah da bir bakıma ona arka çıkıyor. Amacı Şeyh'i oyalayıp hü¬ kümet güçlerine el altından haber ulaştırmak ve bir yandan da. ne de kardeşleri var. Fakat Kasım. ama yakınlık bakımından yalnız. Yanında ne çocukları. devlet güçlerinin Muş ovasındaki stratejik yolları tuttuğunu. kış ve kar şardarını öne sürüyor. Efendi. Erzurum cephesinde mağlup olmuş. Abdullah. Bağlılığını bildi¬ rip kafasındaki planı uyguluyor.

Darahini'den Meneşgut'a gittim. Muş tarafına gitmeye teşeb¬ büs ettik. Varto yakınlarındaki Abdurrahman köp¬ rüsünden geçip. Bağlu köyünden Tem- ranh Guloe Kollo. Şeyh Said Efendi'nin güvenliğini bahane edip. Geç olmuştu. Muş ovasında. Kasım Bey. Kasım'ın talimatı üzerine Şeyh Said'e tüfeği¬ ni doğrultuyor. Kasım Bey de öyle söylüyordu. Lo- 121 . Ne zaman ka¬ tıldığını ben bilmiyorum. Ayrıca ovada nehri geçme¬ miz de tehlikeli." Şeyh Said.Halit Bey'in yeğeni Mehmet Emin Sever'in anlatriklan bir başka açıdan tarihe ışık tutacak nitelikte: "Yola çıkarken Şeyh Said Efendi'nin amacı. yorucu bir yolculuktan sonra. diyor.. 100 kadar adıyla Abdurrahman köprüsüne geliyorlar. Murat nehrini geçiş için yeni bir öneride bulunuyor. Burada kısa bir mola veri¬ liyor. Şerevdin dağlarından. Çarbühür tarafina vardık. Şeyh Abdullah'ın yanında idi. Çaksor köyünden dağlara yönelmeyi. Ka¬ sım orada. Çünkü bahar sularıyla kabarmış. Kariı Şerevdin (Şerafettin) dağlarını aşıp. öne¬ risini uygun buluyor. Kasım. Beş gece beraber kal¬ dık. Çatış¬ maya girmeden geçmemiz imkansız. Çok yağmur yağıyordu. 21 Mayıs 1925 tarihindeki ifadesinde yakalanma¬ sı olayını şöyle anlatıyordu: "Şeyh Abdullah. O sırada Kasım'ın akrabalarından. O köprüyü biliyorum. Fakat Kasım bu fikre karşı çıkıyor. Gırvas'a geri döndük. Ertesi gün yola çıknk. Şeyh Sa-. id'in aklına Kasım'ın art niyetii olabileceği gelmediği için.. Karabegan köyünün yakınındaki köprüden Murat nehrini geçip dağlara varmak. Yola çıkıyorlar. o bölgede Şeyh Abdullah'a katdmış. Gece yürüdük. Muş'la Meneşgut arasındaki Gırvas gediğin¬ de cephe komutanıydı. Fakat gizlice Osman Paşa'ya mektup yazıp göndermiş. Muş köprüsünden Nuh Bey'in yanına veya Varto'dan Mu¬ rat nehrini geçip Hasenanlı Halit Bey'in yanına geçmeyi düşü¬ nüyorduk. Başında karakol kurmuşlar. Asker vardı. Komutası akında 200-250 kişi vardı. Suya düşersek boğulur veya donarız. Kılavuz geldi. O gece orada kaldık.

ilerde artık asker olmadığını. Orada teslim olma meselesi açıldı. yolunu değiştirmeye. Çarbühür'e döndürdüler. 'gidip teslim ola¬ yım' diye geldi kalbime. Köyün karşısındaki tepede gündüzü geçirdik. Gece Melhemli'ye git¬ tik. bir yandan da teslime ik¬ na etmeye çahştığım. gece teslim olmaktan caydığını duydum. 'Yapamam' dedim. 'Askerlerini öldürürsün' diyor¬ dum. Hükümete çete yazıl¬ mışlardı. Kasım Bey teslim olma fikrindeydi. Takip edemediler. Abdurrahman Paşa köprüsüne geldiğimde. Bu yolda ise beş dakika geçmeden telef olursun. Çarbühür'ü ge¬ çince. Bizi orada bir odaya indirdiler. Uzaklaştık. teslim olmayacağını söyledi. Orada. müfreze gelir ateş eder' diyordu. Kasım Bey orada bana ulaştı. O sırada Paşa bi¬ zi telefona istedi. Müf¬ rezeler geldi. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nde Şeyh Said'in savaşı sürdürmek üzere Nuh Bey'in yanına gitmek istediğini. Adılar nehirden ge¬ çiyorlardı.lan tarafinda görüldük. Akşam namazından sonra Varto'ya doğru yola çıktık. Görüşüldü. Dinlemediler. Kardeşim Reşit. onu yakala¬ mak için oyalamaya. Fikrimi anlayınca. Onlar Alevidir. Ba¬ na. dolayısıyla kurtulduğunu. Şeyh Abdullah teslim olacağını söyledi. Gece. müfreze göndersin. olmaz." Binbaşı Kasım. Bizi ilk bulanlar Çarbühür askeriydi. Ben ona. Gelip bizi teslim alsın' dedi. Ben. Geçmemelerini söyledim. Sonra ben de 'Teslim olurum' dedim. Ka¬ ranlıkta birbirimizi kaybettik. Ahmet. Tam Abdurrahman Paşa köprüsü üzerine gelmiştik. Ken¬ disiyle görüştüm ve bir saat boyunca konuştuk. 'Olur ki affederler. beni teslime iknaya çalışıyordu. bu gerçekleşmediği takdirde İran'a gitmeyi planladığını. Bize ateş açtılar. bir ara teslim olmayı kabul etmişken yeniden caydığını söylüyor ve devam ediyordu: "Şeyh Said'in. 'Efendi. akrabamdan Timur. O da 'Olmaz' diyor. terk edilmiş olan Sipyan köyünde kaldık. sürgün ederler. Beni kandırdı. Kargapazarlı 122 . Ben Osman Paşa'ya mektup yazdım ki. henüz şafak ağarmamıştı. Döndük. Neredeysen. Belki çıkış yolu bulunur. Askerler her tarafi tutmuşlardı. Şeyh Said atından inmişti.

bu kez mahkemeye değil. 123 . Hemen hazırlık yapılmasını emretti. istersem kendisini öldüre¬ bileceğimi söyledi. Ev ve arazi verildi.' 'Biriniz beşon atlı ile ileride yürüyünüz' dedi. Osman Paşa'ya tez¬ kere yazarak ufak bir müfreze istedim. 1945'teki ifadesinde. Oğnut beylerine. Bunun için en yakın tanık Kasım'dı. Atlıların hepsi kaçtı. devam ediyordu: "Şeyh Said. Şeyh. Şafak yeni açmıştı. Kasım. Kasım'ın. Gır¬ vas köyünde akşam namazı kılındı. Şeyh Said'le Bongılan'ın (Sol¬ han) (Exi) Eğig köyünde buluştuğunu. Murat nehrini köprüden geçip Huvit Reisi Nuh ve Ha¬ senanlı HaUt'le birleşelim. savaşın vardığı noktayı biriikte irdelediklerini belirttikten sonra.Mehmet Reşit ve Şerifoğlu ile Halil'e hemen ateş açtırdım. ama devlet tam 20 yıl son¬ ra. Şeyh Said'in idamından sonra. Benim de aradığım buydu. bu öneriyi uygun buldu. Aynı ifadeler. daha sonra Mum- cu'nun Kürt-lslam Ayaklanması adındaki kitabında da yer aldı. Şeyh'in nasıl yakalandığını yeniden derleme ve dosyalama ih¬ tiyacını duydu. Gideceği cevabını verdim. köprünün ayağı yanında yakaladık. Bir saat sonra hareket edildi." BİNBAŞI KASIM ANLATIYOR Kasım. 13 Ocak 1945 tarihinde Söke Kaymakamı Kazım Atakul'a verdiği ifadenin tutunaklan. Şu öneride bulundum: Akşam karanlığında kuvvederimizin Bongılan gediğinde bir pusuya düşmemesi için. bitirdikten sonra altını imzalıyordu. ilk kez 1991'de Cumhuri¬ yet gazetesinde yayınlandı. Yüze yakın mermi atıldı. dedi. ileriye bir silahlı biriik gönderilme¬ si uygundur. buradaki 400 kişilik kuvvetimizle Muş ovasına inelim. Varto'ya gelmeyeceğini. Yanıt veren olmadı. Şeyh Said'in kısrağı da kaçmıştı. oradan İran'a geçelim. Varto'ya dönemedi. Neden gerek görüldüğü bilinmez. Şeyh Said'e silah doğrultan kardeşi Reşit ve öteki kardeşi Ali ile birlikte Söke'ye yerleştirildi. Söke Kaymakamı Kazım Atakul'a ifade veriyor. Şeyh Said'i. Kasım.

Sabah görü¬ şürüz. Yerleştik. diye sordu. karların üzerinde yürüyoruz. Habiban kö¬ yüne vardık. Sabah şeyhlerle görüştük. Arkamdan kardeşimle beş-on adı geliyordu. iki saat sonra Varto yüzünü aşnk. geceleyin son derece kabarıyor. nisan ayı taşkınında. dedi. Ve bunları izledik. ilerledim. Şeyh Abdullah: Hepiniz geçseniz de. Uygun. dedim. Başka zaman diğerleri alırlar. Geriye dönüldü. 'Murat'ı geçitten geçelim. Evet ama. Beni gözlüyorlardı. 124 . Şeyh Said'e haber vermişler. dedim. Şeyh Abdullah'ın da yardımıyla öneri¬ mi benimsediler. Fırka komutanına gönderdim. Herkes yorgun. Şerafettin dağını aşıp Varto'ya inmemizin vaziyeti bi¬ raz daha kolaylaştıracağını söyledim. başkası beni öldürsün. buradan köprüye akı saadik mesafe var. Şeyh Said: Haydi yürüyelim. Muş ovasına indik. Orada sabahlayalım. ben bu suya girmem. dedim. Tartışmalardan sonra. Bunu herkes bilir. öncülere tembih ettim. hafif tipi ile karışık kar yağışı başladı. Bazıları. Gırvas'a geldik. dedim ben. Gündüzün sular azalı¬ yor. Bongı¬ lan gediği denilen boğazı geçtik. he¬ men kuzey yıldızını yön vererek. Bata çıka dağın üstü¬ ne çıktık. Şeyh Said: Şu halde ne yapalım. yatı¬ yor. Köprüden nasıl geçersiniz. dedi. gece yarısı Murat'ı geçmek mucize sahibi olmak demektir. Şeyhlere. Addan durdurttum. Şu memlekette. Birkaç yüz metre yükse¬ ğe çıkınca. Köyde kimse yok. Ben bir mektup yazdım. Ovaya inip de bir yere kaçmaya fırsat bulmasınlar diye. dediler. Öğleyin Şerafettin dağına tırmandık. ölümüme ken¬ dim sebep olacağıma. Biraz sonra şeyhler geldiler. Gündüzün adı geçtiğini gördüklerini söylediler. Gırvas köyüne döneHm. Saba¬ ha da dört saat var.Bu akşam nöbeti ben devralayım. Şerafettin 2500 rakımında.

Ben işi gürültüye boğmak için bağırdım: Sen bu ağzınla mı 600 yıllık hükümetie uğraşmaya kalk¬ tın? O müfrezeyle değilse bile. hepsi ata binmiş ola¬ rak bulunduğum yere geldiler. Şeyh Said görüşümü sordu. Geçitten geçtik. bir yokuştan sonra Baltaş köyü tepesine çık¬ tık. posta. İkindi vakti. Hiçbir engel ile karşılaşma¬ dan. ne bir kimse. hatta gözcü bile yok. Güneş doğmuştu. Geceledik. 125 . Hep bir takip müfrezesi ve kuvvetin hareketini gözlüyorum. Biraderi gönderdim. Hiçbir tertibat. Burada bulunduğumuzu etraf ve hükümet hissetmesin. Bizi de ister istemez atlara bin¬ dirdiler. baş¬ ka geçide indik. dedim. Varto suyunu geçip Hınıs'a doğru gitmekti. Murat nehri üzerin¬ de bir tepede toplandık. orada bir yolcuya bir akın verdi. Tugay karargâhı yirmi dakika sağımızda. Senin gös¬ terdiğin yolda müfrezeler vardır. dedim. Melhemli köyü. Biz onlan bekliyorduk. Beylerden biri: Sen göz göre göre bizi Türklere öldürteceksin. Murat'ı yüzüp geçerek.Şeyh çağırdı: Atlıyı geri al. Akşam namazı vakti. köyün kenannda akan incecik suyun başında toplanan şeyhlerle beyler beni çağırdılar. Beraberimdeki bir miktar adı ile Şeyh Abdullah. geri getirteyim. karşıdaki köyün adamlanndan. Ben başka yollar gösterdim. Şimdi geri çağırırım. firka karargâhı bir saat solumuzda.. o gün akşam üzeri Ispahan köyüne indik.. başka müfrezelerie karşüaşacaksın. Akşam namazın¬ dan sonra Melhemli köyüne geldik. Şeyh Said'in fikri. Nihayet bizi buldular. Oradan ayrıldım. Çev¬ re köy halkı. de¬ di. Ancak yerinde yeller esi¬ yor. Ne bir şey var. şeyhlerin köyüdür. Bizle ne düşmanlığın var. Sabahleyin köyün güneyinde. işaret attşları yaptı. Gelen yok. kendilerini geçirmek üzere geçidin başına gelmelerini istedi. Mektu¬ bu yırtıp atlıyı geri getirdi. Ben birini göndereyim. Şeyh Said. dedi. Onlar da bizi bekliyoriardı. Dürbün elimden düşmüyor.

dedi. Büyük bir kütle ile geçidin başına vardılar. Bir iki saat sonra. bir müfreze sağa. Ve sizinle de gelmeyeceğim.Bir aralık. Beş kilometre karşı¬ mızdaki Darabi köyüne indiler. Dürbünle baktım: Herhalde bir fırka geliyor. Şeyh Said: İşte. Köyün ke¬ narına vardık. buradan itibaren hareketlerine katılamayacağımı. Şeyh Abdullah: Ben İngilizlerin ve Acemlerin ekmeğini yemeyeceğim. Kendimi tanıttım. Ben. Bir saat sonra beş-on atlı geçit başına geldiler. bir müfreze sola çıkardılar. Ölüm nerede olursa bizi bulacaktır. Nuh ile Halil'i bulur. teslimden vazgeçtiğini. Köyün içinden geçtik. Şeyh Said: Zaten ikinizin gizli gizli görüştüğünü biliyordum. Diğer kısmı köyde kaldı. bizi geçirmek için atlılar geldi. Yolcu yüzerek Murat'ı geçti. Murat'ı geçersek. 30 kadar yaya tahmin ediyorum. Şeyhler dönüp bi¬ ze geldiler. Ve askeri kuvvet beklediğimi. 90 adı ile inmek 126 . bütün çoluk çocuklarıyla köylerinin yakılacağını söylemesini tembih ettim. bir askeri birliğin dağdan indiği¬ ni haber verdiler. Ve yürüdü. kanını boş yere neden heder edeceğini söyledi. Bu süvariler öncüdür. Murat'ı geçeceklerini söyledi. birlikte iran'a geçeriz. Önde Oğnut beyleri. Aşağı caddeden çıkalım. Yolu yukarıdan geçeceğimizi söyledim. karşı köydekilerin şeyhlerin geçişle¬ rine engel olmalarını ve aksi takdirde. Köyü geçince. cevapla¬ rımla idare ediyordum. selamete vardık demektir. yolcuyu bir kenara çektim. Kar¬ şıdan yaylım ateşi gibi silah sesleri duyuldu. 100 adı. akşama kalmaz. Şeyh Said'e yetiştim. dedi. Orada. dedi. bu ya¬ şa kadar Türk vatanına karşı nankörlük yapmak tenezzülünde bulunmadığımı ve geçit geçilirse kendilerine açık olduğunu söy¬ ledim. Beş çeyrek uzak¬ lıktaki Abdurrahman Paşa köprüsüne gelinceye kadar. dedim. dedi.

Emekli Binbaşı Kasım. Ben silahı göğsümden uzaklaştırdım. Ben de indim. Birkaç söz söyleyerek ateş ettim. Gittik. onlar dört ki¬ şi. Biz altı. Oradaki akrabalarım¬ dan ikisi silahını almak istedi. ihtimal ki. resmi tarihle çelişiyordu. Meğer Şeyh Said silahı göğsüme uzattığı zaman. Elindeki mavzeri kalbimin üze¬ rine çevirerek: Bak. Os¬ man Paşa beni takdir etti. silah tetikteydi. Varto'ya gitmek için ne kadar ısrar et- tiysem para etmedi. Sonra. Sonunda firka komutanına mektup yaz¬ dım: '12. Akrabalarımdan ikisi de. Başlarındaki subay Çarbühür'e davet etti. silaha davranmış durumda bekliyorlar. Elini şöyle havaya sallayarak köprüye doğruldu.. Genelkurmay Başkanlığı tarafindan yayınlanan Ayaklanmalar kitabında.. Şeyh 127 . Şeyh Said üç arkadaşı ile kayaya arkasını dayamış ve eUnde mavzer. Küçük bir müfrezenin gönderilmesini arz ederim. Ateşe karşılık gelmedi. Geçmemesini ve bırakmayaca¬ ğımı söyledim. dedi. arkamdaki bi¬ raderim silahı ile Şeyh'e nişan almış. yolun üzerinde.' Pusulayı bir atlı ile gönderdim. Fırka Komutanlığı'na! Şeyh Said'i. Kaçtılar. dedi. Köprü¬ yü geçtiğim zaman.. Kim olduğumuzu sorup anladdar. Çayın öbür yakasında atlıların karartısı da kalmadı. Bir buçuk saat sonra. Fişek yatakta. akra¬ balarımdan bir ikisi önünü kestiler.için atından indi. Abdurrahman Paşa köprüsünde tutukladım. fırka komutanı telefon almış olmalı ki. Ben silahımı beylere çevirdim. Hepimiz silahlıyız.. Çarbühür sırdanndan bir bölük asker çıkn.. Ben Şeyh Said ile karşılaşüm. bu nedenle ateş edememişti. Ve beni çağırdılar. 15 Nisan 1925.." * * Kasım'ın anlatımları. Şeyh Said: Vermem. Bize doğru adım adım geldiler. Şeyh Said köprüyü geçtikten sonra. Fakat akrabalanm çekti aldı.

Varto güneyinde Çarpuh (Çarbühür) köprüsü civarında birliklerimiz tarafından sarılarak yakalanmış ve Varto'ya getirilmiştir. Şeyh Galip ve beraberindeki hizmetçilerle ailelerinden mürekkep bu¬ lunmakta idi. Şeyh Ali. Raskan geçidini geçerek. Şeyh Said. Hanşeref dağı güneyinden doğuya kaçan asileri yakalamak için takiple görevlendirilmişti.. Çarpuh geçidinde bulunan süva¬ ri bölüğü. onları da zorla yakalanıp tutsak edilenler arasında gösteri¬ yordu. ayaklanma hare¬ ketinin tertipçisi Şeyh Said." Görüldüğü gibi resmi tarih Kasım ile akrabalarını da "isyancı" sayıyor. Kasım'ın adı ise "yaka¬ layan" değil. çarpışma sırasında sağ olarak silahıyla birlikte ele geçirilen isyancı diye göstermişti. Reşit. Şeyh Abdullah. Mahmut. Kasım.Said'in ordu birlikleri tarafından takibe alınıp. Varto cephesi komutanı Şeyh Abdullah. Bildiride şöyle deniliyordu: "Genç kuzeyinde sıkıştırılan Şeyh Said ve diğer ayaklanma li¬ derleri doğuya doğru kaçmak isterken. Esir edilen asilerden önem¬ lileri şunlar: Şeyh Said. olaylar "başka türlü" gösteriliyor. yakalanması istenen bu asi ka¬ filesi." Varto'daki askeri birliğin komutanı Osman Paşa da Anka¬ ra'ya gönderdiği raporda. sonra da göğsüne silahı¬ nı dayayıp tutsak düşüren adam olarak değil. Bu yüzden Şeyh Said'i yakalayan kişi oldu- 12» . Bu asi kafilesi 35'inci alay 2'nci taburun baskısı ve şiddetli ateşi karşısında kurtuluş çaresi kalmadığını anlayarak. 35'inci alayın ikinci taburu. Alınan tamamlayıcı bilgilere göre. 15 Nisan 1925 tarihinde yayınlanan resmi hükümet bildirisin¬ de de. Kargapazarlı Reşit. Kasım. aralarında kısa müzakereden sonra. Binbaşı Kasım. tutsaklar arasında geçiyordu. Timur ağalarla. Ceyranlı İs¬ mail. Kasım teslim oldular. hatta adı idam istemiyle yargılanan¬ lar listesine yazılmıştı. Resmi tarih kitabında şöyle deniliyor: "Çarpuh'ta (Çarbühür) bulunan müfrezeden bir kısım kuvvet¬ le. önce Şeyh Abdullah.. bu söylem ve resmi rapor yüzünden Diyarbakır mah¬ kemesinde güç anlar yaşamış. çarpışa çarpışa teslim ahndığı yazılıyordu. arka¬ sından 25 avanesi. Şeyh Said'i köprü başında tu¬ zağa düşürüp muhafızlarından koparan. Kasım'ı.

Bu bir yanlışlıktır. "yanlışlığı" güç bela düzeltmeyi başarıyor. Şeyh Said'i ben tek başıma yakaladım." Kasım. 129 . sonra da idam edilmem için İstiklal Mahkemesi'ne yazı yazıyor. ödülümü isterim. Onun için ceza değil. kendisine yardım eden kardeşleri ve yakın akrabalarını da kurtarıyordu. haksızlıkttr.ğunu kanıdayamama sıkınrisı çekiyor ve mahkemede şöyle yakı¬ nıyordu: "Şeyh Said'i benim yakaladığıma dair Ankara'ya telgraf çeken Osman Paşa.

Şeyh Ubeydullah. 1700'lerde yaşayan Mevlana Halid'in öğrencisiy¬ di. Mehmet Bayrak'ın Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadelele¬ ri adındaki kitabına da aldığı bir raporda. 1880 yılının Temmuz ayı sonlarında. yüzyılda Rusya. Medresede kaderleri birleşen iki şeyhin to¬ runlan da. kendi medresesinde öğrenci yetiştiriyor. 19. sayılan bir kişilikti.ÜÇÜNCÜ Bölüm SEİD ABDÜLKADİR VE DAVASI Seid Abdülkadir. onun baba ocağını kutsal kabul ediyorlardı. Şeyh. Şeyh Ubeydullah'ın oğ¬ luydu. Kürt ulusal sorununu görüşmek üzere Kürdistan'ın önde gelen şeyh ve halifelerini Şemdinan'daki derg⬠hında topladığı belirtiliyor. bağımsız Kürdistan'ın ku- 130 . Yine resmi raporlara göre. Seid Taha. Rus subaylarından Avriyanof. Seid Abdülkadir'in babası Şeyh Ubeydullah. Şeyh'in. başarılı olanları "Nakşibendi Halifesi" sıfatıyla Kürdistan'ın dört bir yanında gö¬ revlendiriyordu. Türk resmi raporlarına göre. İran ve Osmanh Savaşları adındaki kitabında. Şeyh Said'in dedesiydi. O nedenle yaygın bir halife ve müritler ağına sa¬ hipti. Mevlana Halid'in. sevilen. Peygamber sülalesinden geldiği iddiasında ve Kürt¬ ler arasında adı yaygın. Nakşibendiliği Kürdistan'a taşıyanlardan biri olan Nehrili Seid Taha'nın torunu. Kürtler. dini eğitim ver¬ mekten çok. Kadere bakın ki. aynı davanın yürütücüleri olarak kaderlerini birleşti¬ recek ve hayatları idam sehpasında noktalanacaktı. Şeyh Ali. Kürdistan'ın bağımsızlığını gerçekleştirmek için çaba¬ lıyordu. aynı dönemde Kuzey Kürdistan'da görev¬ lendirdiği öteki öğrencisi ise Şeyh Ali'ydi.

liderliğe de Şeyh Ubeydullah getiriliyordu. ilk aşamada Kürdistan'ın İran'daki parçasını kurtarmak üzere harekete geçi¬ yor ve kısa zamanda. Nitekim. bu öneri onay buluyordu. Fakat hızla gelişip başarılarla devam eden isyan. Kürtleri sistematik olarak Ermenilere karşı kullan¬ ma politikası izlediğini. 21 halife. bazı Avrupa ülkeleri. İran içlerine kadar ilerliyordu. Çünkü. İki imparatorluk zaman zaman karşı karşıya geliyor ve savaşıyorlar¬ dı. Osmanlı devleti. yüzyıldan beri İran'la çekişme halindeydi. 42 prens ve 68 beyin katıldığını yazıyor. Bu arada Osmanlı parla- 131 . Kürdistan'ın bağımsızlığı için girişilecek silahlı mücadelenin stratejisi tartışılı¬ yordu. Osmanhlar. Meşrutiyet'in ilanıyla bitiyor ve Seid istanbul'a yerleşiyordu. Bu harekâtın önemli komutanlarından biri de 1925 yılında ası¬ larak idam edilecek oğlu Seid Abdülkadir'di. bu nedenle Kürdere dokunmadıklarını söylüyor ve "eğer Ermeniler mahvedilirse. Kürdistan'ın bağımsızlığı için genel isyan kararı alınıyor. Ama ikisinin de. Ancak. başkaldırı halinde Kürtlerin de Ermeni ve öteki Hıristiyanlara iyilikle yaklaşması gerektiğini savunuyor. bütün Kürdistan'dan 5 şeyh. Osmanlıların. daha sonra İran'ın istemi üzerine. toplantıdan kısa süre sonra. aynı hızla sönmeye yüz tutuyordu. Kürdistan'a kaçış hazırlık¬ ları içinde oldukları sezilince Mekke'ye sürgün ediliyorlardı. özellikle ingiltere. Şeyh Ubeydullah. Şeyh Ubeydullah. oğlu Seid Abdülkadir de Hakka¬ ri'ye gidiyordu. Osmanlı nezdinde Kürtlerin bir önemi kalmaz" diyor. bu ne¬ denle uluslararası bir nitelik kazanıyor ve Şeyh Ubeydullah geri çe¬ kilerek Hınıs kalesine yerleşiyor. bu toplantıda. Seid Abdülkadir'in Mekke sürgünlüğü. Avriyanof. aynı toplantıda Ermeni ve Hıristiyanlara karşı iz¬ lenecek politikaların tartışıldığım anlatıyordu. ortak endişeleri Kürtlerdi.rulmasını amaçlayan bu toplantıya. İsyan. 16. baba-oğulu tutuk¬ latıp İstanbul'a götürüyordu. çıkarlarına zarar verileceği endişesiyle İran'ın yanında yer alıyordu. Toplantıda.

örgütü kuranların da danışıp görüşlerini aldığı liderler¬ den biriydi. tavır ve düşünceleri. Seid Abdülkadir. Şeyh Said ise başsızlığı dolduran lider olarak tarih sahnesindeydi. oğlu Seid Muhammed ve İstanbul'daki çevresi 132 . bilgilendiriliyor. Seid Abdülkadir. kasaba ve köyler¬ de toplu tutuklamalara girişiliyordu. tamamen babasının dü¬ şüncesini taşıdığı ve babasının yapamadığı şeyi yapmak. o da gerektikçe yönetime düşüncelerini iletiyordu. "yerinde sonuna kadar susturuldu"lar. İstanbul'daki Kürt aydınlanyla yakın ilişkiye girmiş. Seid Abdülkadir ise yakın takibe alınacak. Cemiyetin varlığı. "Azadi"nin hareketinin devamı. Damat Ferit Hükümeti zamanında da "Şura-yi Devlet" (Danıştay) başkanlığına getiriliyordu. daha sonra Isriklal Mahkemeleri kararıyla idam edildi ya da "tenkil" programı çerçevesinde. başar¬ mak hevesine düştüğü anlaşdıyor. Ama Kürtler arasındaki saygın konumu ne¬ deniyle.mentosunun "Senatosu" ya da "seçkinler kurulu" sayılan Ayan Meclisi üyeliğine seçiliyor. şehir. Lozan görüşmeleri sürecinde "Türk çıkar¬ ları açısından sakıncalı" bulunduğu için kapatılacak. Şeyh Said İsyanı. örgütün kurucuları arasında değildi. hatta günlük hayatı bile gizli polisin raporlarına geçirilecekti. Şeyh Said'in tutsaklığından hemen sonra Kürt önde gelenleri ve aydınlara karşı genel taarruz başlıyor. Bu dönemde Seid Abdülkadir hakkında düzenlenen raporda şöyle deniliyordu: "Daha sonra tuttuğu yola bakılırsa. daha sonra da "Kürdistan'ın özerkliği" için mücadele ve¬ ren "Kürt Teali Cemiyeti"nin başkanlığına seçilmişti. Ama üsdendiği resmi görevlere rağmen Kürt sorunundan uzak kalamamıştı. Görü¬ nür bir görevi yoktu. yasal ze¬ minden koparılan Kürder bundan sonra "yeraltına" ineceklerdi." "Hizbe Azadiya Kurdistan"ı (Kürdistan'a Özgürlük Cemiye¬ ti) Lozan sürecinde kuruldu. takip Lozan'dan sonra daha da sıkılaştırılarak. Gelişmeleri İstanbul'dan izliyor. Bunların pek çoğu.

Duruşmalar için Diyarbakır'ın tek sinemasına el konulmuş. sorgulamadan sonra. Kemal Fevzi ve Dr. Mahkeme heyetinde. oğlu Muhammed. Nafiz Bey. propaganda kaygısını önde tutan dönemin sansürlü basını. * * s- Seid Abdülkadir'in duruşmasına ilişkin tek kaynak. 12 Nisan 1925 tarihinde İstanbul'da tutuklandılar. Fuad. Mehmet Tevfik. aydınlatıp bilgi vermekten çok. Fuad. savcılıkla görevlendirilen Süreyya Örge¬ evren hariç hukuk öğrenimi görmüş kimse yoktu.. Heyet. Dr.de hedefler arasındaydı. istik¬ lal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderildi¬ ler. Bu sinemada daha sonra Şeyh Said de "yargılanacak"tı. Onlarla birlikte dönemin önemli Kürt ay¬ dınlan Kürt Teali Cemiyeti'nin genel sekreteri Kürt Sadi lakabıyla tanınan Palulu Abdullah Sadi. İstanbul'da yayınlanan "Vakit" gazetesinin. Seid Abdülkadir davasında yargılanan sanıklar da şunlardı: Seid Abdülkadir. Mahkeme başkanı. Abdülkadir Sido. Cemil Paşazade Ekrem. Erbilli Nafiz. Palulu Abdullah Sadi ve Kürtçe çıkan "Jin" gazetesinin yazar- lanndan Kemal Fevzi. 14 Mayıs 1925 günü de "özel" yetkilerle donanımlı İstiklal Mahkemesi'nin önüne çıkarıldılar. Divriğili llyas. Diyarbakıriı Ahmet Ce¬ mil. Diyarbakır¬ lı Ahmet. Hüseyin ve İlyas. Balıkesir Milletvekili Süreyya Örgeevren de savcıydı. Kırşehir Milletve¬ kili Lütfi Müfit Özdeş ve Urfa Milletvekili Kürt Ali Saib Ursavaş üye. Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Kansu'ydu. vatanı parçalamak ve bir Kurdistan esareti kurmak emel-i hiyanesiyle senelerden beri ça- 133 . Hacı Abdul¬ lah. Diyarbakırh avukat Hacı Ahti.. Mahkeme heyeti de yine daha sonra Şeyh Said ve arkadaşla¬ rını mahkûm edecek kişilerden oluşuyordu. eski as¬ ker ve valilerden seçilmişti. Rıfat. Hacı Ahti. Seid Abdülkadir ve Kürt aydınları. Hoca Askeri. bu konuda Hak¬ kı Naşid imzasıyla yayınladığı haber şöyle: "Şark İstiklal Mahkemesi bugün. mahkeme salonu haline getirilmişti.

Türk vatanının doğu bölgesinde. İddianamede. Üst kadardaki balkonlarda hanımlar. Onun için milli sinema dairesinde daha evvel tertibat alındı. yeşil örtülü bir kavis yapıldı.. "adım Abdülkadir.. Bu hazırlık aşamaları. Hoşnev aşiret reisi Nafiz ve Abdullah Sadi ile. Bu haince hareketin ana hatlarını şu basit sözlerle özetleyeceğim: Gizli amaçlarına ulaşmak için sanıklar. dört devrelik bir düşüncenin sonucudur. Eski Ayan Meclisi üyesi. üçüncü devre karar ve dördüncü devre de icra." Gazetenin haberinde. sanıkların Kürdistan'ı kurmak için aşama aşama ileriedikleri öne sürülüyor. iki buçukta muhakeme salonu dinleyicilerie doldu. Seid Abdülkadir ile arkadaşlarını görmek için yolları. utançlarından önlerine bakıyor ve sertçe yürüyoriardı. yargılanması kıs¬ men yapılmış olan Bidisli Kemal Fevzi. Geniş. Habere göre. zaman zaman meydana gelen ve memleketin ikiye bölünmesini amaçlayan bir hareketin hazırlayıcıları ve kışkırncılandırlar. dört devre geçirmişler¬ dir: Birinci devre hayal kurma. maznunlar için bir sıra önüne bir masa konuldu. aşağı¬ daki localarda kumandanlar ve bütün memurlar ve birçok dinle¬ yici oturmuşlardı. Hükümet konağındaki daire buna müsait değildi. Heyet-i hakimenin oturduğu bu kavisin arkasına. İstan¬ bul'da oturuyorum. oğlu Mehmet. Vanlıyım. damları doldurmuştu. iddianamede "hayal etme suçu" şöyle anlatılıyordu: "Huzurunuzda bulunan sanık Seid Abdülkadir. ikinci devre tertip. Esasen suç olan hareket de. Seid Abdülkadir'in kimliğini kendi açık¬ lamalarıyla. 134 . İstiklal Muhakemesi 'nin kadın ve erkek bü¬ tün Türkleri merak ve ibretle alakadar eden muhakemelerini dinlemek istiyorlardı. Diyarba¬ kır'daki birçok aile. "suçun ilk aşamasını Kurdistan üzerine düş kurmak" olarak açıklıyordu. Önde. sanık kimliklerinin tutanaklara geçirilmesinden sonra savcı "suçlamayı" (iddianame) okuyordu.lışan ve memleketin en mühim makamlarına geçmek firsatım bulan birkaç serserinin muhakemesine başlayacaktır. Halk. Seid ve rüfekası. güzel bayrağımız asıldı. 75 yaşındayım. Danıştay eski başka¬ nıyım" diye veriyordu.

O zaman bir Kürt Teali Ce¬ miyeti vardı. "İttihat ve Terakki iktidan tarafindan Mısır'a sür¬ gün gönderildiğini" söylüyordu. bütün hareketini bilir. Cumhuriyet hükümeti ordusu ayaklanmacı¬ lara şiddetli darbeler indirdiği sıralarda. harta 11 Nisan gününe kadar bile. doğuda Ermenistan yapacağım dediği zaman demek istifa etmediniz? Ferit Paşa bunu söylediği zaman. Bundan sonra Abdülkadir ile duruşma yargıcı arasında şu diyalog geçiyordu: ". ikinci re¬ is vekili de Bedirhani Emin Avni Bey'di. İstanbul Suadiye'de oturduğunu. Hükümet." İddianame devam ediyordu: "Seid Abdülkadir. Amacımız Ermenis¬ tan'ın kurulmasına engel olmaku. Bunu cümle alem bilir. kendisiyle boğaz boğaza geldim. Nazif'i günlerce evinde misafir etmiştir. İçerde daha iyi karşı koyabiliyordum. Cumhuriyet hükümetinin dikkatinden hiçbir şey kaçmayacağı bilinir. Ferit Paşa kabinesinde? Danıştay Başkanı oldum. Birinci reis vekili Mustafa Zihni Paşa. Ferit Paşa. Hatta 135 . Seid Abdülkadir. Hükümet. Ermenilere karşı Kürderin haklannı koruduk. bu melun fikrinden vazgeçmemiştir. Seid Abdülkadir. yargıcın sorusu üzerine. Ben arkadaşlann ısran üzerine hükümette kaldım.İttihat ve Terakki hükümetinde görev aldınız mı? Evet efendim. Ferit Paşa kabinesinde neden görev aldınız? Mütarekeden sonra Kürt toprakları üzerinde bir Ermenis¬ tan yapmak istiyoriardı. Ayan Meclisi üyesi oldum. Biz buna muhalefet ettik.içinde Kemal Fevzi de olmak üzere başlayıp devam edegelen ey¬ lemlerle sabittir. Beni başkan yapttlar. geçimini sağlamak için evini ve eşyasını satmak zorunda kaldığını ısrarla itiraf ettiği hal¬ de." iddianamenin okunmasından sonra sorgulama başlıyordu. Ben Musul'dan gelmeden önce kurulmuştu. sırf bu adamlan yakalamak için sabretmesini bilmiştir.

* » * Seid Abdülkadir'in evindeki tüm kitaplara. bilmiyorum.bir gün beni İngiliz elçiliğine götürdüler. Fakat Osmanlı hükümetiyle islam halifeliğinden de aynlmadık. İnkâr etmem. 'Ca¬ nım." Sorgulamanın bundan sonraki bölümünde Seid Abdülkadir. bütün Türkler utanmaz/Aslanlar durmayı- 136 . Oralar Ermenistan olamaz. Herhalde ben dahil değildim. Nasıl inkâr ederim? Fakat o tarihte Osmanlı devleti vardı. Hürriyet ve İtilaf Partisi'yle bir sözleşme yaparak. Bir de bendeniz vardım. kabul ediyorum. Bu sözleşme gereğince Kürdistan'a özerklik verecektik. Evde bulunan bir şiiri de yargı masasındaydı. İmza koydum. Ferit Paşa'nm Ermenistan düşüncesini kırmak istedik. Bundan başka bir Kürt cemiyeti var mıydı? Hayır. Bu sözleşme hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Nasıl bir sözleşme? Hürriyet ve İtilaf mı? Evet. bir gece kaldığım söylüyordu.. Bilgim vardır. Bunu nereden çıkardınız?' Dedim ki. yazılı olan her şe¬ ye el konmuştu. Hem Ermenistan'a karşıyım diyorsunuz. Amacımız. "Türkler. Başkan. 'Oralar Kurduktur. şimdiye kadar Kurdistan yoktu. Ermenistan'ın kurulmasına engel olmakn. Şeyh Said'i yüz yüze tanımadığını. Bu imza sahipleri kim? Molla Said (Said-e Nursi) vardı.. Kurdistan Teali Cemiyeti'nin başkanıydınız. Evrakınız arasında. Zeynelabidin ve Sabri Hocalar vardı. Olduğu gibi kabul ediyorsu¬ nuz değil mi? Evet. ocak ayında imzaladığınız bir sözleşme meydana çıktı. oğlunun bir iki kez evine gel¬ diğini. Biz Hilafet makamına bağlı bir özerklik amaçladık. Bedirhanilerden Mehmet Ali vardı. hem de izmir'in işgahne kadar Ferit Paşa kabinesinde kalıyorsunuz. Kanı¬ mızın son damlasına kadar oraları Ermenilere vermeyiz' dedim. Sözleşmeye imza koydunuz. Bunu nasıl açıklarsınız? Biz Ermenistan'a karşıydık. Orada dediler ki. Hürriyet ve itilaftan Vasfi.

Ama. alt tarafi yeşil. Behçet Cemal'in Şeyh Sait İsyanı adındaki kitabında yazdığına göre. Seid Abdülkadir. Palulu Sadi. sün¬ gülü askerler sıra sıra dizdirilmişti. heyecanının ifadesinden başka bir anlamının bulunmadığı cevabını veriyordu.nız/Hücum ediniz/Müşrikler mebus olmuş. isteği yerine getirilmedi. idam mahkûmları sehpada son sözlerini bağırdılar. Seid Abdül¬ kadir. Ölüm sehpaları Diyarbakır'daki Ulu Cami önündeki alana ku¬ rulmuştu. Mahkeme. Çünkü ayağının altındaki sandalye çekilerek sözleri kesilmişti. alanda büyük bir kalabalık toplanmıştı. bu dizeleri heyecanlı bir anında ifade ettiği. Kemal Fevzi.. ortası güneş motifli Kurdis¬ tan Teali Cemiyeti ambleminin ne anlama geldiğini sorması üzeri¬ ne. oğlu Muhammed. "Ya- 137 . Oğlunun sehpadaki son haykırışını dinleyerek ölüm sırasını bekle¬ di. Seid Abdülkadir "Anlaşılan Kürt bayrağıdır" diyordu. idam sehpasına yürümeden önce son isteği sorul¬ duğunda. Mahkeme başkanı.. Ardından sa¬ vunmalara yer veriliyor ve sanıklar suçsuz olduklarını anlatıyorlardı. Önce oğlu Muhammed'i astılar. Hacı Ahti. "Oğlumun idamını görmek istemiyorum. Daha sonra öteki sanıkların sorguları yapılıyordu. Önce beni asm" dedi. Seid Abdülkadir'in oğlu Muhammed bağırıyordu: "Peygamber soyundan gelenleri asamazsınız! Ben Peygamber soyundanım!" Muhammed'in ağzından dökülen öteki kelimeler anlaşılamamış¬ tı. Seid Abdülkadir. sistemi kınayıp protesto ederken. Kalabalıkla idam sehpaları arasına. karannı 23 Mayıs 1925 günü açıkladı. İdam "ayini" daha önce şehre ilan edilmiş. bunu neden yazdığım ve ne anlama geldiği¬ ni soruyordu." diye devam eden di¬ zeleri okuduktan sonra. Kemal Fevzi. Seid Abdülkadir. Hoca Askeri ve Avukat Hacı Ahri idam cezasına çarptırıldılar ve 27 Mayıs günü şafak sökerken idam edildiler.

ata bindirilip. yakma ve harap etme konusunda büyük şöhrete sa¬ hipsiniz! Burasını da Kerbela'ya çevirdiniz! Şunu bilin ki. komutan Osman Paşa tarafindan değerli bir misafir gibi karşıla¬ nıyor. Bakanlar kurulu. yaşasın Kurdistan!" diye bağırıyordu. ayağının altındaki sandalye çekilmeden ön¬ ce son olarak şöyle diyordu: "Beni asmakla Kürtleri gayretlendiriyorsunuz!" DİYARBAKIR'DAKİ ZAFER ŞENLİĞİ Şeyh Said 15 Nisan 1925 tarihinde esir alınmış. saygı görüyor. orada bulunan mahkeme heyeti ve yöneticilere şöyle sesleniyordu: "Sizler. kaçması ya da kaçırılmasının önlenmesi amacıyla. Binalar.şasin Kürdük düşüncesi. 5 Mayıs 1925 tari¬ hinde Diyarbakır'daydı. Şeyh Said'in ifadesi alındıktan sonra yargı¬ lanmak üzere arkadaşlarıyla birlikte Diyarbakır'a gönderildiğini açıklıyordu. insaf¬ sızca dehşet." Şeyh Said. alınacak askeri önlemler de ayrıntılı olarak duyuruluyor. ikramda bulunuluyordu. Diyarbakır sokakları. yakalandıktan sonra Varto Askeri Garnizonunda. kavşak ve meydanlar askerler tarafından tutulmuştu. 138 . şöyle deniliyordu: "Kuvve-i muhafazanın muhtelik bir alaydan az olmaması ve merkumanın hiçbir suretle elden çıkarılmalarına meydan bırakıl¬ maması lazımdır. bir garnizon asker eşliğinde ve gizlilik için¬ de yola çıkarılıyordu. "zafer şenliği "nin tören alanına dönüş¬ türülmüştü. olay. sonra devlet temsilcilerinin sıralandıkları asıl tören alanına götürülüyorlardı. Tutsaklar. Şeyh yirmi günlük bir yolculuktan sonra. zafer bildirileriyle kamuoyuna duyurulmuştu. direkler Türk bayraklarıyla süslenmişri. Seid Abdülkadir ise idam ilmiği boynuna geçirilirken. Yol boyları. Hükümet bildirisinde. at üstünde sokak ve caddelerden geçirilerek halka gösteriliyor. İlk ifadesinden sonra. sömürü ile şan şeref kazanılmaz!" Seid Abdülkadir.

vatan ha¬ inlerini görmek için sokaklara döküldü. Said'i getiren kafile şöyle oluşmrulmuştu: En önde bir askeri müfreze. bilmiyorum.Diyarbakır'daki asker-sivil erkânın. iki ay sonra gösteri bitecek. Zafer alayında. damadı Şeyh Abdullah. uçaklardan havai fişekler anlıyordu. bu dumanlar. "sefer" izleriydi. sıra sıra dizilmiş askerler tüfeklerinin namlularına çiçek takmışlardı. Şeyh ile avanesinin şehre getirildiğini duyan halk. önünde ve arkasında at¬ lı. arkada Şeyh Said. İngiliz yazar Lord Kinross. Behçet Cemal. Yetkili memuriar Şeyh Said'i dikkadi ve nezaketle karşıladılar. göğe yükselen duman hortumları görülecekti. Binbaşı Kasım ve öbür 28 asi geliyordu. zafer şenliğini anlatıyor: "Şeyh Said. Şeyh Şerif ve 28' kişilik maiyederi. Romalı muzaffer Sezar edasıyla önlerinden geçirilecek tutsakları seyretmek üzere koltuklara oturmuşlardı. piyade hükümet kuvvetleriyle Diyarbakır'a getirildi. özel tribün yapılmışri. Tüfeklerin. 5 Mayıs 1925 sa¬ lı günü Diyarbakır'a vardılar. yanında 30 kadar adı asi. Şeyh Şerif. Generallerle özel konuklan. O zaman.. tutsaklarını zafer şenliğiyle sokaklarda dolaş¬ tırıp halka gösteriyorlardı." "Muzaffer" ler. Halkın üzerine. tutsakların geçişini huzur içinde seyretmeleri için. "bir daha ateşlenmeyeceğinin göstergesi" miydi." Behçet Cemal anlatıyor: 139 . Tüfek¬ lerinin namlusuna çiçek takarak Diyarbakır sokaklarında "ba¬ nş" gösterisine çıkan askerlerin. Ama çok değil.. tutsakların muhafızlı¬ ğını üstlenmiş. her şey kendi gerçeğine dönecekti. Diyarbakır'daki zafer gösterisini şöyle anlatı¬ yor: "Şeyh Said. devlerin bütün olanak ve arşivleri sunularak ısmarianan Atatürk adındaki kitabında. Köyler yanıyordu. Diyarbakır surlarından ba¬ kıldığında. Akşamın saat beşine varmasına rağ¬ men.

Diyarbakır Valisi Mit¬ hat. ince uzun boylu. iç kale kapısında adarından indirilmiş olan asiler." 140 . 'Ankara'nın taşına bak' adındaki zafer türküsü¬ nü söyleyerek. O halde sizi daha tedavi etsinler. Bu konuşma sırasında film ve fotoğraflar çekiliyor. Bu cevap üzerine general. üye Ali Saib Ursavaş ve Lütfi Müfit Özdeş. Diyarbakır garnizon komutam Mürsel Paşa. İstiklal Mahkemesi Başkanı Mazhar Müfit Kansu. daha korkuyorum. tutsaklar önünden geçerken Şeyh Said'e sesleniyordu. tutsakların geçişini seyret¬ meleri için tribün kurulmuş. Hükümet Konağı önünde. nasıl oldunuz? Şimdi iyiceyim. Askerler. köylülerin yolda taktıkları çiçekler vardı. Diyarba¬ kır halkı neşe içinde sokaklarda kaynaşıyor ve hainleri lanediyordu. Kolordu Komutam General Mürsel. Askerler bu heyet önünde bir resmi geçit yaptıktan son¬ ra. Doktorlar bakıyorlar mı? Allah hepsinden razı olsun. Paşa'ya cevap verdi: Sefer zahmettir.." Hükümet Konağı'nm önündeki meydan. Ordu Müfettişi General Kazım Orbay. mal'den okuyalım: "Hükümet Konağı önüne getirildikleri zaman. Alay'a mensup olan askerlerin göğüslerinde ve tüfeklerinin namlularında."Sanıkların hepsi hayvanlara bindirilmiş ve ayrı ayrı muhafaza altına alınmışlardı. Yolda çok rahatsız oldunuz mu? Seyahatiniz nasıl geçti? Sonrasını yine Behçet Ce- Güneş altında bakırlaşmış renkli. yaşlıca. Peşlerinde birer piyade ve süvari müfreze¬ si geliyordu. fa¬ kat dinç görünen Şeyh Said. Şeyh Said ile Mürsel Paşa arasında şu konuşma oldu: Hoş geldiniz. halkın alkışlan arasında caddelerden geçtiler. zafer alanı haline ge¬ tirilmişti. müfreze komutanına emir verdi: Götürün. Türk seçkinlerinin oturup. sivil ve askeri erkân bulunu¬ yordu. istirahat etsinler. 19. Hastaydınız. 3. Yemek yemeye başladınız mı? Hayır.. yaya ola¬ rak hükümet binası önüne kadar yürüdüler. erkân rütbelerine göre sıralanmıştı.

Başı dikti. Mürsel Paşa. ana gövdesi varsa. İSTİKLAL MAHKEMELERİ Isyancılan yargılamak üzere kurulan İstiklal Mahkemeleri. korkunun (terörün) kılıcı gibi işliyordu. Gözü uzaklara takılıyor. mahkemeler ağı meydana getiril¬ mişti. bu sırada. Mahkemelerin kuruluş amacı. yalnız kendileri¬ ni meydana getiren güce karşı sorumluydu. ona sesini duyur¬ ma çabasıyla 'savaşlarda olur böyle şeyler' diye söylenerek mo¬ ral veriyorlardı. kendisine süngü ve namlu çevirmiş askeri barikatın arkasında. "mahkemeler kuru¬ lurken. kasabalarda da mahkemelenn kollan iş başındaydı. Fakat sonra İstiklal Mahkemeleri ismi uygun bulundu. dudaklarında bir gülümsemeyle "gale¬ yana gelmiş seçkinler" in sloganlarını. "Türk adaletinin şaşmazlıgmı" ve çelik yumruğunu kanıtlamaktı. erguvan rengi dağlara bakıyordu. Halkını selamlarcasına bakıyordu etrafina. Bu mahkemelerin hukuk bilmeyen. "Gücü" memnun et¬ mek koşuluyla. anılarında. Şeyh Said vakurdu. terör mahkemeleri adını vermeyi düşündük. rütbe ve makam konumlarına göre sıralandıkları tribünde "resmi geçit" yaptınlırcasına önlerin¬ den geçirilen tutsakları aşağılayan sloganlar eşliğinde bağınyoriardı. 141 ." Şeyh Said. Şehirierde. yürüyüş kolundaki askerierin haykırdığı zafer marşlarını dinliyordu. cadde ve sokaklarda. ama saldığı korkuyla ün¬ lenen "yargıç"lanndan Kılıç Ali. "isyan" gerekçesiyle yaratılıp sistemin tüm muha¬ liflerine gözdağı verecek biçimde. Zafer şenliğine tanıklık eden Diyarbakıriı bir ihriyar anlatı¬ yordu: "Esir düşmüş Şeyh Said geliyor diye tellal bağırttılar. hüzün içinde yo¬ lunu bekledi. O nedenle.■r * Törene çağrılı seçkinlerle aileleri. sadece gülümsemiş. Diyarbakır halkı. mahal¬ lelerde. kendi işleyiş kurallarını kendileri beliriiyoriardı. o yana hiç bakmamıştı. bazen. Şeyh geçerken insanlar ağlıyor. İcraatından anlaşıldığı kadanyla mahkemeler. tribündekilerin gösterisi sırasında." diye yazıyordu.

Hikmet Çetin'in Kemalisdiği. Ekinci şöyle diyordu: "O yıllar. Lice'de." Burada bir parantez açmak gerekiyor: Anlaşılıyor ki. ailesinin "şapka devriminden zengin olma¬ sından" geliyordu. Şapka satan tek dükkân var Lice'de: Hikmet Çetin'in amcası Tahir. 199rde Demi¬ rci ve Tansu Çiller hükümederinde Dişişleri Bakanlığı. bu mahkemelerde evrensel hukuk bir yana. Oysa öyle de¬ ğildi.Örneğin. Diyarbakır'da kurulu "ana mahkeme"nin yöredeki bütün olaylara ilişkin davalara baktığı sanılıyordu.. Diyarbakır eski Milletvekili Tarık Ziya Ekinci. kendi köyü de yakılıp yıkıldı. Hasan Ce¬ mal'in Kürtler kitabında yayınlanan açıklamasında. Çalışma temposunu bozduğu. Daha önceki bölümlerde değinildiği gibi. 1924-1925. Pek çoğu Türkçe bilmeyen. onlann ya¬ nında siyasi işlev gören İstiklal Mahkemeleri de iş başındaydı. Başbakan yardımcılığını yürütürken. fa¬ lan zada şapka ticareti yapıyoriar. diktatörlüğün kendi yasaları da geçerli değildi. Normal mahkemelerin bulunduğu kasabalarda. do¬ layısıyla iddianamelerdeki suçlamaları anlamakta güçlük çeken 142 . karara varma hızını kestiği ve "boş yere zaman kaybına neden olduğu" gerekçesiyle avukat "nafile" bulunmuş. Ömer de tel çe¬ kiyor Ankara'ya. o sırada Avrupa'yı dolaşıp "TC'nin terörle mücadelesine destek" arıyordu.. Lice'deki mahkemenin ilk kurbanının babasının amca oğlu Ömer olduğu¬ nu açıklıyordu. Ucuza getirip bayağı pahalıya sanyorlar. isyan sonrası Lice'den ilk idam edilen babamın amca oğlu Ömer oluyor. 1970'lerde CHP'den milletvekilliği ve Bülent Ecevit hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. Mustafa Kemale: 'Sıkıyönetim komutanı. fazlalık sayılmış ve varlığına son verilmişri. Hikmet Çetin. 50 kuruşa alıp 5 liraya satı¬ yorlar. Hikmet Çerin. Şapka inkılabının sonrası.' Bu ihbar geri dönüyor. Savunmasız mahkemeydi bu. okuması ve yazması olmayan.

hukuk diplomasına sahip tek kişi. ipin ucundaki insanlar yan yana asılıyordu. O nedenle "Kürt İsyanı" gerekçesiyle kurulan "İstiklal Mah¬ kemeleri" dört yana dağıtılmış ve muhalifleri biçmekle görevlen- dirilmişri. Bu savunmasız mahkemeydi. Karardan hemen sonra "idamların infaz" yetkisi de mahke¬ meye bırakılmıştı. kendi "hukuk bilgileri"yle savunmalanm yapıyoriardı. yandaşlığına güvendi¬ ği kişiler olmaları yeterliydi. * * * Mahkemelerde görevlendirilen yargıçların hukuk öğrenimi görmeleri şart değildi. aynı sonsuz egemenlik alışkanlığı sürüyordu. O nedenle idam ayinleri anında başlıyor. Örneğin. İçle¬ rinde. savcıydı. Resmi kayıtlara göre. Sultan mülkün sahibi dolayısıyla "vatanın kendisi"ydi. "vatanı" savunmak. Mahkemeler son mercii. kurum. asker. sivil bürokrat¬ lardan oluşuyordu. Sistemin beğendiği. ko¬ rumaktı. Gücün atadıklarının görevi. hem de "vatan"ın ta kendisiydi. itiraz edilecek bir üst mahkeme.sanıklar. ma¬ kam yoktu. O nedenle mahkeme heyetleri genel¬ likle milletvekilliğine de atanmış kişilerden. kararları kesindi. Kararı nasıl ve ne yoldan olursa olsun. Osmanlı döneminde vatan "mülk". İdamların istatistikleri hiçbir zaman bir araya getiril¬ medi. hem sahip. 143 . Seid Abdülkadir ve Şeyh Said ile arkadaşlanm "yar¬ gılayıp" astıran mahkeme heyeri atanmış miUetvekilleriydi. Cumhuriyet dö¬ neminde. Mahkemelerin TC genelinde astırdığı insan sayısı bilinmi¬ yor. gücü ele geçirmişlerin muhaliflerini "temizle¬ mekle" görevliydi. idam edilerek öldürülenlerin sayısı bir¬ kaç yüz kişiyi geçmezken gayri resmi rakamlar binlerle ifade edi¬ liyor. * * Mahkemeler. Sultan'm yetkilerini ele geçiren "güç".

" Ankara." 144 . bazıları. kayıtlara. Lord Kinross'un Atatürk kitabında vurguladığı gibi basın. Lord Kinross. Fenerlerin ve ağarmaya başlayan günün ışığında asılmış birçok adam görüyordu. aralıksız "karar üret¬ tiği" dönemin Fransız elçisi. "bir¬ lik" ve "hepsinden önemlisi kuvvet"le açıklıyordu. Henüz sırası gelmeyenler ise suçsuz olduklarını söyleyerek ağlaşıyorlardı.istiklal Mahkemeleri'nin hüküm sürüp. sehpaların çevrelerinde oynaşıyor ve hiç kimse pek üzüntülü görünmüyordu. Her sehpanın altında bir se¬ yirci grubu duruyor. Kağıda adları ve suçlarının ne olduğu karalanmışn. Bunun. Hepsi on bir taneydi. sabahın erken saatlerindeki bir Ankara manzarasını şöyle anlatıyor: "Sehpalarda sallananların her birinin üstünde. Ankara'nın bitpazarı meydanında salkım salkım asılmış insan manzaralanyla karşılaşıldığını belirtiyordu. Pencere- den bakınca meydanın üç tarafimn darağaçlanyla çevrilmiş ol¬ duğunu gördü. korku düzenini. Çocuklar. hâlâ otel yerini tutan (daha sonra adı İtfaiye Meydanı olan Hergele Meydanı) yıkık dökük handa kalan Bul¬ gar elçisi Simon Radev bir gece. sanırım daha yakından görmek ni¬ yetiyle. rejimin gösterilerini şöyle anlatıyordu: "Gösteriler tüyler ürpertici nitelikteydi. istatistiklere geçmeyen idam edilmişler manzarasıyla "insan mezbahasına" çevrilmişti. Fransız ihtilalinden sonra başlatılan "terör dönemi"nden esinlenme ve onun bir tekrarıydı. herhangi bir manzaradan far¬ kı yoktu. faşizmin temel ilkeleri "kanun". sa¬ bahlan uyandığında. Amerikan elçiliği katiplerinden Howland Shaw da. "düzen". TC'de yürürlüğe konan korku rejimi. komşu evlerin merdiven basamaklarında bekleşiyorlardı. Ankara'nın belli baş¬ lı meydanında. beyaz gömlek gibi bir şey ve buna iğnelenmiş bir kağıt vardı. gürültüyle uyanmıştı. subaylar yüksek sesle emirler veriyordu. Kinross'a göre. Paris'e gönderdiği bir raporunda. Bu sırada askerler öteye beriye koşuşuyor.

"Şark İstiklal Mahkemesi"nin ana "karargâhı" Diyarbakır'daydı. Fakat. askerierini ölümden ko¬ ruyamadığı gerekçesiyle suçlu bulunup ölüm cezasına çarptırılı¬ yordu. Genç teğmen. Muhsin Örtülü adındaki bir teğmen. Onlar için bir şey yapamıyorduk. il ve ilçelerde şubeleri. Dua et¬ mekten başka. bölgesel merkezlerin dışında. salon "yüksek Türk kültürünü" yaymak için kullanılıyordu. bazı askerier ölüyordu. gazeteci Erdoğan Örtülü. ilçelere da¬ ğılmış kollan da idam kararlan üretiyor. bir idamkaran. Kinross anlatıyor: "Mahkeme yargıçları saygıdeğer kişilerdi. Türk Ocağı salonunda top¬ lanıp kararlarını üretiyordu. toplantı ve özenle hazırlanmış gösterileri izliyoriardı. Yargı için ülkenin başka yerlerine gittikleri zaman. insan asıyordu." Isriklal Mahkemeleri'nin "adaleti" değişkendi. haydudarca yolu kesiliyor. Türk büyükleri yan yana sıralanarak konser. meydanın asılmış insanlarla dolu ol¬ duğunu görüyorduk. sonrasını anlatıyor: 145 . Onlann çabaları sonucu. istasyonda devlet töreniyle uğurlanıyorlardı." Ankara'daki istiklal Mahkemesi. Mahkemenin toplanmadığı zaman¬ lar. Ama öteki illere.istiklal Mahkemeleri'nin.. biriiğiyle biriikte Anka¬ ra'ya "intikal" emrini alıyor ve yola çıkıyordu.. bütün siyasi muhaliflerini susturmuş olmak¬ la övünecek durumdaydı. Boğazlayan'da. Geride kalan askerierie Ankara'ya varan Örtülü. emirle "yok" sayılabiliyordu. kollan vardı. Oysa o dö¬ nemin tanığı Cizreli bir ihriyar şöyle diyordu: "Sabahlan uyandığımızda. Oğlu. idam gününü beklemek üzere Ankara kalesindeki hapishaneye kaparilıyordu. Hukuk geçerii olmadığı için. İstik¬ lal Mahkemesi tarafindan yargılanıyor. çatışma çıkıyor. TC kuruluşundan bir buçuk yıl sonra. Cizre'de idamların yapıldığı resmi kayıdarda yok.

Atatürk'e muhafiz yapıyorlar. Üye Lütfi Müfit Özdeş. üniforma¬ sını geri veriyorlar. "Beraber mahkûm olmuşsa. sanıklara karşı acım3<^ızlıkta en ateşlilerdendi. Ama edindiği servetin üstünde. Revanduzlu bir Kürt'tü. ön¬ ce oğulu idam edip babaya seyrettiriyor. İs¬ tiklal Mahkemeleri'nin dehşetini. 12 Nisan 1925 tarihinde iş başı yapmış. babamı dinledikten sonra. Seid Abdülkadir." Necip Fazıl Kısakürek. eski vali ve Atatürk tarafından atanmış Denizli milletvekiliydi. Diyarbakır'daki "Şark İstiklal Mahkemesi". Adana ovasında bir çiftlik satın almıştı. Atatürk'le görüşüp hizmederini anlatıp. "maaşından biriktirdiği paralarla" zengin olmuş. Ama."Babam idam gününü beklerken. Özdeş 1940 yılında öldü. "Kürt Feryadı" adındaki yazısında. Zamanının çoğunu bura¬ da geçiriyordu. bağlılığını inandırıcı bi¬ çimde gösterince affedildi. daha sonra Atatürk'e suikast hazırlamakla suçlanınca. sonra babayı asıyorlar¬ dı" diye anlatıyordu. Ali Saib Ursavaş. ilk icraatı. Kurulun hukuk fakültesi mezunu tek üyesi olan Savcı Ahmet Süreyya Örgeevren Büyük Ada'da köşk satın alacak kadar zen¬ ginleşmişti. eski asker ve Kırşehir milletvekiliydi. bir gün dönemin Adalet Ba¬ kanı hapishaneyi geziyor. 146 . uzun bir ömür sürdükten son¬ ra 1969 yılında öldü. Babama suçunun ne olduğunu soru¬ yor. Ali Saib. Babamı hapishaneden çıkarıyorlar. oğlu ve ar¬ kadaşlarını astırmak olmuştu. 'böyle saçma şey olmaz' diyor. Mahkeme Başkam Mazhar Müfit Kansu. Zenginliği nedeniyle daha sonra yolsuzlukla suçlan¬ dı. Rütbesini. Bakan. o da kendini entrikanın ortasında buldu ve soruşturmaya uğrayıp yargılandı. Suriye'den gelen bir tanıdığı. Kürtçe bildiği için mi mahkeme heyetine dahil edilmişti bilin¬ mez. 1930'larda. fakat sayılı arabanın bulunduğu o dö¬ nemde tenhacık bir caddede trafik "kazasf'nda can verdi.

gerçekmiş gibi işleme tabi tutuluyor ve kişiler ceza¬ landırılıyordu. mahkeme heyetinin üyeleriyle. Jurnali (ihban) hazıriayan başkomiser ile İstik¬ lal Mahkemesi üyesi Ali Saib'in çete arkadaşı Aşkotanlı Paşo'nun da. Bu hususta feryadı figanlar zerre kadar kan kalbine tesir etmezdi. fazla olarak 50 bin ahım vardı. gün 147 .* Rejim tarafından beğenilmesi nedeniyle. Şark mebuslarından. Şeyh Said İsyanından sonra. Hele İstiklal Mahkemesi'nde. evvela babanın gözü önünde oğlunu. Şark İstik¬ lal Mahkemesi Başkanlığı'ndan Ankara'ya 60 bin altınla geldi. açık artırması) yapılıyordu. Şeyh Said ve arkadaşlanm yargılamış. Elazığ'da kelle mü¬ zayedesi (pazan. Şark istiklal Mahkemesi Savcısı Süreyya Örgeevren ise. 500 altına bir kelle alınıp satılıyordu. baş ziyaretçileriydi. 1964 yılında ya¬ yınlanan "hatıra"larında. sonra babayı asardı. "İçerdekilerin" dünyaya açılan tek pencereleri. Büyükada'da merhum bir mareşalin muhteşem köşkünü satın almıştı. Savcı. kimseyle görüştürülmeden ayrı ayn hücrelerde tutuluyorlardı. ne ka¬ dar baba-oğul varsa. ŞEYH SAİD DAVASI Şeyh Said ve arkadaşlan askeri cezaevinde. Ve netice olarak Doğu illerinde kulplu ve kulpsuz altının kökü kesil¬ di. haklarında hüküm vermişti. dünyada görülmemiş kötülükler. gardiyan askerlerdi. tek ziyaretçile¬ ri. Bir kısmını da İstiklal Mahkemesi'ne gönderdiler. Savcı Ahmet Süreyya Örgeevren. 1950'ye kadar ara¬ lıksız milletvekili atanan Vanlı ibrahim Arvasi. fenalıklar isnat ediliyor." Bu heyet. Yalan ve yakıştırma kampanyası ma¬ kineleri çalıştırılıyor. Bu surede Ali Saib. aileleri ve dünya¬ dan tecrit ediliyor. İsmet Paşa'ya güvenenlerle güvenmeyen¬ ler ve korkudan kaçıp da oy vermeyenlerin hepsinin akraba-ı ta- lukatı sürgüne gönderilip uzaklaştırıldı. İstiklal Mahkemeleri'nin öteki yüzünü şöyle anlatıyordu: "Savcı Süreyya Örgeevren.

Zaten kendileri de farkındaydı. onların iyiliğini düşünen Türk büyüklerinin şefkatlerini esirgeyebileceklerini ve hiç düşünülmediği halde idam cezasına çarptırılabileceklerini anlatıyordu. Verilen namus sözüne göre Şeyh. baharda onu. Savcı. onların "iyiliğini düşünen" adam olarak. Verilen sözde durmamak. en birinci çıkış yolu siya¬ si savunma yapmamak. mahkemeden sonra. haysiyetiydi. söylemlerinde ulusalcılık bağlarım koparıp. köyüne dönebilecekti. "mahkeme¬ den çıkıp.boyu hücreden hücreye geçerek. dolayısıyla hayatları tehlikeye girebilirdi. İsteyen orucunu tutuyor. Savcı. Şeyh Said bile. "dostluk ziyaretlerini" ve Şeyh Said'le yaptığı görüşmeleri uzun uzun anlatıyordu. Kürtlerin hiçbir sorunu yok¬ tu. böylece ölüm yolcularının savunma ve söylemlerini hü¬ kümet bildirisi paraleline çekmeyi başarıyor. kurtuluş umuduyla. Ölüm yolculuğuna çıkar- 148 . Kürt so¬ rununu isyan nedeni olmaktan çıkarıyor. Kürt sorununu ağza almamaktı. idam edil¬ meyeceğine inanmaya başlıyordu. onursuzluktu. "Dünya" gazetesinde tefrika edilen anıla¬ rında. huzur içinde evlerine gitmeleri için" ne yapmaları ge¬ rektiğini de öğütlüyordu. "dosduk" ziyarederinde bulunu¬ yor. "Kürt sorunu vardır" deyip bu konuları deştikleri tak¬ dirde. "Söz". Kürtler nezdinde tanrı buyruğu kadar kutsal ve onursallık kadar bağlayıcıydı. Savcı. Hatta mahkeme heyeti. yerine "dinsel düzen kurma ve Sultanlığı ihya" amacını monte ediyorlardı. Savcıya göre. Kendilerine verilen sözler buharlaştığında artık çok geçti. idam sehpasına yürüyordu. halkının arasına. Kişinin şerefi. ikili görüşmeler yapıyordu. Onun için "olmayan Kürt sorunundan" söz etmeleri halinde "yu¬ karıdakiler" kızabilir. Şeyh Said. birkaç ay Edirne'de sürgün yaşayacak. istemeyen namazım da kılmıyordu. idam edilmeyeceksin" sözlerini. Binbaşı Kasım'ın. teslime ikna için "bana na¬ mus sözü verdiler. ardından ülkesine. mahkeme he¬ yeti üyelerinin dost ziyaretlerinde de dinleye dinleye. sanıklar. Kolhisar köyünde ziyaret edecek ve vereceği kuzu ziyafetine katılacaktı. Örgeevren 15 Nisan-26 Temmuz 1957 tarihleri arasında.

yollar." Dışarıda. * * s Mahkemelerin "aleniyet" (halka açıklık) göstergesi izleyicile¬ rin salona alınıp yerieştirilmesinden sonra tutuklular getiriliyor¬ du. Seid Abdülkadir'in duruşması sırasında alınan ön¬ lemler. Kürt köylüler arka sokaklara sürülüyorlardı. kırmızı-beyaz Türk bayrağı¬ nın altında yer almışlardı. Lord Kinross anlatıyor: "Şeyh Said ve suç ortaklan. duruş¬ mayı başından sonuna kadar filme alıyordu. Yargılamanın halka açık olduğunun göstergesi olarak. 149 . "yargılama"nın olduğu sinema salonu ise etten ve silahların çeliğinden oluşan bir duvarın ardına alınmıştı. bir ay sonra mahkeme önüne çı¬ karıldılar. Yukarıda kalan sahne. Şehir. De¬ kor aynıydı. semte yaklaştırıl¬ mıyor. kav¬ şaklar silahlı askerlerce tutulmuş. sinema kamerasıydı. Kürderin ve Müslümanların yeşil bayrağına karşı. Türk bayraklarıyla süslen¬ mişti. namus sözü vermiştiniz?" diye bağırıyordu. Bunlar. Bir alıcı makine. Salondaki tek fark. söz verenlere nafile yere "kavf'lerini hatırlarip. "Durumu şüpheli" görülen insanlar. Diyarbakır'daki devlet görevlile¬ riyle yakınlan arasından özel olarak seçilmiş sivil giyimli "izleyi¬ ciler" yerleştirilmişti. Ama mahkemenin "adil ve usulüne uygun" işlediğine ilişkin görüntü unutulmamıştı. Mahkeme heyetinin sıralanıp oturması için. * Şeyh Said ve arkadaşlarının davası.ken. sıradan insanlar için ürküntü vere¬ cek boyutta abartılmıştı. açık bir protesto niteliğinde. "Hani ya şe¬ ref. yanm ay biçi¬ minde yüksekçe bir kürsü inşa edilmişti. Bütün mahkeme üyeleri parlamento üyelerinden ku¬ rulmuştu. 26 Mayıs 1925 Salı günü Seid Abdülkadir'in "yargılandığı" sinema salonunda başladı. birkaç kat kuşatılmış. birkaç kat artırılmış. arka sıralara. sahnenin ortasına.

izliyordu. Mahkeme Başkanı'nm "oturun" demesiyle. Askerler. Zincir şakırtıları ve kilitte dönen anahtar sesleri duyulmaya başladı. O arada öteki sanıklar da getirilmiş. salona doldurulmuş sanıklar sandalyelere oturdular. Adım attıkça. Sarığı apakri. gözakları sürmeliydi. bütün dünyanın bildiği bir isyanın çıkriğı anla¬ tılıyor. arkasına di¬ zilmişlerdi. İddianamenin so¬ nunda isyanm amacı "din siperi akında irticai bir bölücülük ha¬ reketi" olarak tanımlanıyordu. Şıktı. İsyanm iç ve dış kışkırtma¬ lar sonucu meydana geldiği de anlatılıyordu. pranganın zinciri beton zeminde şıngırdayarak ses çıka¬ rıyordu. ileri yaşına rağmen dinç ve huzurlu görünüyordu. Şeyh Said öliim yolcuları¬ nın başında salona alınıyordu. iddianamenin okunmasından sonra sorgu başladı.. renk uyumu içindeydi. ak sakalı kmah. Bir süre sonra da gözleri ışığa alıştı. Omuzlarını örten harmaniye. Dalgah. Kalabalık isyancı grubuna ilişkin iddianame kısaydı. 150 . kaşları çatıldı bir an. Siyasi içerikten uzak. şalvarı ve Halep işi kırk düğme¬ li yeleği. Şeyh. yaşlı Şeyh'in bilekleri kelepçeli.Mahkemeyi anlatan tek resmi belge niteliğindeki Behçet Ce¬ mal'in Şeyh Said İsyanı kitabına göre. film kamerasının ışıkları onu hedeflemiş. Rahatsız¬ lığını belli eden kıpırtılar dalgalandı yüzünde. sorguda ilk sıradaydı. Etten ve çelik namlu ile askerler¬ den oluşan duvarları aşıp kaçacağından korktukları için mi bilin¬ mez. "kriminal bir suçlama" niteliğin¬ deydi. Yargıç. Şeyh Said. ama nedeni açıklanmıyordu. Salona girdiği andan itibaren. Prangalar çözülüyordu. soru sorarken olağanüstü kibardı. ayakları prangalıydı. ellerinde¬ ki anahtarlarla koşuştular. İddianamede. İşıktan rahatsızlanmıştı.. Gözleri kısıldı. Gösterilen yere geçtiğinde gür ışıklar göz¬ lerinin içine dolmaya başladı. » Kimliklerin bir kez daha saptanmasından sonra iddianame okunmaya başlandı. iki yanına.

Sonra işin içine köylüler kanştt. Amacınız ne idi? Kitap. Hepimiz Müslümanız. Öyle ki. Seriye şartlannı uygulamazsa dedim. Kürt ayırımı yoktu. müskirat gibi durumları yasaklıyor. Bu halin imamdan kaynaklanmasına bir Müslüman isyan eder mi? Benim niyetim böyle değildi."Siz" ya da "Şeyh Efendi" diye hitap ediyor. imam şeriattan saparsa isyan vaciptir. Adamlar nikahlan üzerine yemin etmişler. Olay patlak verince ben köy¬ den çıknm. kıyam vaciptir diyor. Halbuki ben teğmene üç defa fica ettim. Sonra sekiz tanesi¬ ni bırakmış. Bunu isyana ilişkin sorular izledi. tutanakların açıklanan kıs¬ mından özetleyerek sunuyoruz: "_ isyan hareketini nasıl düşündünüz? Size ilham mı geldi? Haşa. Demek ki siz. bir daha çıkamadım. zina. Hiç olmazsa bir kısmının uygulanmasını isteyecektik. onu saygın yere oturtan deyimlerle konuşuyordu. Şeyh Efendi] Piran'a gelmeden önce. Bir daha içinden çıkamadım. Çanşma çıktı. Kitaplarda gördüm ki. ne zaman ve kimin yanında öğrenim gördüğü¬ nü sorarak işe başladı. Allahu- taala'nın kaderi beni bu işe düşürdü. Hükümete şeriat sorununu anlatmak iste¬ dik. Piran'da bir olay oldu. şeriattan sapma olduğu için kıyam ettiniz. ısrar etmeyin dedim. onları bırakın. cinayet. Özellikle kıyamın nedenim söyleyiniz. Bu¬ nun şartı yok mu? Şartım bilmiyorum. içine bir düştüm. Türk. Şeyh Efendi. ilham gelmedi. bu manzaraya tanık olanlar. Buyurdunuz kİ. ikisini tutuklamışlar. ayaklanma başladı. Bu da bana mal edil¬ di. imam şeriattan saparsa isyan vaciptir. din meselesinden do¬ layı kıyamı düşünüyor muydunuz? 151 . Kitap. rahadıkla "Şeyh biraz sonra buradan çıkıp köyüne dönecektir" diye düşünebilirdi. Yargıç nerede. Şer'an vaciptir deniliyor. Yargıç¬ la Şeyh Said arasında geçen diyalogu.

Yunanlılar memleketimizi işgal ederken. muhare¬ beyi itna etmez mi? Kitap öyle diyor.Kalbimde düşünüyordum. Müslümamn Müslüman üzerine 'kıtal' göndermesi caiz mi? Evet. isyanı kimlerle nerede hazırladınız? Önceden hazırlık yoktu. istemediler. Oğlunuz Ali Rıza istanbul'dan geldikten kaç gün sonra isyan oldu? Yaklaşık bir ay sonra. Hatta Halit Bey'in tutuklandığını Erzurum'da oğlundan duymuş. öyle mi? İmam eğer şeriatı uygulamazsa dedim. O zaman çok perişandık. Niçin yapmadınız? Bu konuda önce bilimsel tartışmalar yapayım dedim. topladığınız o 4 bin kişi ile üsderine yürümediniz. Bu savaşta muha¬ cir. farzdır. yasaların şeriata uygun düzenlenme¬ sini istemeyi düşünüyordum. Şeriat uygulanmadığı için isyanı çıkardınız. Müslümanlar kardeş olduklarına göre. 152 . durmazdık. İmama kıyam etmek. isyan meydana geldikten sonra. bu. şeriata göre is¬ yanın gerekçesidir. fakirdik. Küfar Kur'anı çiğnerken ci¬ hat nedir? O da cihatur. Beli. Bu kıyam vaciptir buyurdunuz. nasıl birbirinin üs¬ tüne sevk ettiniz? Hazreti Ali'nin savaştıkları da Müslüman değil miydi? Yi¬ ne kardeş kahrlar. Zamanımız olsaydı. birbirinin kardeşidir. Balkan savaşına katılmak istedik. Fakat. önünü alamadık. Kimseye bir şey söylememiştim. Biz de içi¬ ne düştük ve işe başladık. Oğlunuz istanbul'da isyan olayını kimlerle konuştu ve size ne haberler getirdi? isyan meselesini istanbul'da işitmemiş. hiç olmazsa günahkâr olmayız dedim. kader beni Piran'a sürükledi. broşürler yazıp meclise göndererek. Ben Lice'ye geldim. Piran olayı çıktı. Fakat savaşla değil. Piran olayı ile alevlendi. Müslümanların kardeş olduğunu söylediniz.

Oğlunuz istanbul'dan döndükten sonra nerede buluştu¬ nuz? Şuşar'da. Her şeyi kaza ve kadere mal ediyorsunuz. Jandarmalar olmasaydı. Herhalde sizi teşvik edenler vardır. Jandarma görevini yapıyor diye bütün halkı ayağa kaldırı¬ yorsunuz.Vurdular diye. Jandarma geldi. inkâr edemem. bence bir şey yoktu. isyanın nedeni jandarma değildir. bunlar teslim ol¬ mamak için yemin etmiş. ondan sonra mı başına geçtiniz? Ben Darahini'ye gelmeden önce muhasara başlamıştı. olunca da ben başına geçtim. istanbul'a ne amaçla gitmişti? Halep tüccarlarına mal satmıştı. Propagan¬ dalar. adam vuruldu. 01ma-saydı. yapmayın de¬ dim. irade de var. Yahut olmazdı. akı ay sonra olurdu değil mi? Hayır. açıklamalar yapılıyormuş. Hayır. bu isyan çıktı dediniz. jandarma olmasaydı. belki akı ay sonra olurdu. istanbul'da Hınıs Kürtlerinden birine misafir olmuş ve Se¬ id Abdülkadir Efendi'yi ziyaret etmiş. size ne oldu da halkı ayaklandırdınız? Ben köyden çıktım. Ben boş değilim. siz ısrar ediyorsunuz. herhalde şeriat şöy¬ le böyle olmuş diye bir şeyler söylemiştir. kitapla belki bir sene sonra olur¬ du. kitapla görevimi yapacaktım. Jandarma vurulmasaydı.Oğlunuz İstanbul'dan geldikten sonra. gittim. Ayaklanma oldu da. Ayaklanma koptu. 153 . Benim de dahlim var. Jandarmaya. . Şeyh Efendi. Allah kader saydıysa olurdu. Sizin iradeniz yok muydu? Hayır. Nasihatinizden sonra bir şey oldu mu? Vuruştular. Jandarma meseli düşüncelerinizi eyleme dönüştürdü. İsyanı tek başınıza başlatnğınıza inanmıyorum. belki olmazdı.

Mektuplarınızda. Yalnız halkın çoğunun dine eğilimli olduğunu biliyorduk. 154 . Sonra yalan olduğu or¬ taya çıkıyordu. 'Emirülmücahidin' kullanıyorsunuz. Bu olay meydana geldi. Yani ümitvardınız? Ümitvardık. işittiğime göre. Fakat olmadı. Demek ki ayaklanma ve isyanı yalnız zat-ı aliniz düşündü¬ nüz? Evet. ne de irtibanmız vardı. Cemil Paşazadeler ve Necip Bey neye eğilimliydi? Ben kimseyi tanımam. Alamayacağınızı bildiğiniz halde neden hücum ettiniz? Birkaç savaş olmuştu. Halktan ümitvardık. Zaman kalmadı. Yine öyle olur sandık. Ama kendisini hiç tanımam. Öyle ümit ediyorduk. Nakip Cemil Paşa¬ lar şeriata meyyaldardır diyorlar.Ne içerden. Din kalkmış. Bit¬ lis işgal olmuş diye haberler geliyordu. . Fakat bazı kimse¬ ler istedi. Bunlarla görüştünüz mü? Görüşemedim. içerden bilgi alıyor muydunuz? Diyarbakır içi ile bilgi alışverişimiz yoktu. Kimler? Hanili Halit Bey taraftardı. Böyle önemli bir istihbarat araşnnlmaz mı? Haddi hesabı olmayan yalanlar da söyleniyordu. Büyüklüğü ken¬ dime layık görmedim. Ne postamız. Seninle birlik olur diyorlar. Muş. Bilim adamlarını. düşünce sa¬ hiplerini göreyim dedim. benim fikrimde vardı. maneviyat unutulmuştu. 'Emirülmücahidin' yazıyordum. Hiçbir şey yokken. Hariçten dediğim ecnebilerdir. Sonra Hadimülmücahidin'i kullandım. bu kadar ümmet-i Muhammed'in kanı¬ nı dökmek caiz mi? Zaten olmuştu. ne de dışardan teşvik eden yoktur. Bunları isteyelim dedim. İn¬ san kendi kendine Emirülmücahidin adını alır mı? Emirlere. Darahini'ye hücum etmişlerdi. Alacağınıza inanarak mı Diyarbakır'a hücum ettiniz? Diyarbakır'a hücum taraftarı değildim. Başarı Kürderde idi.

Diyarbakır'ı alma amacınız ne idi? Rızkımız. öyle mi? Krallık bizim niyetimizde yoktu. Ben ne başkanlık kabul ederdim. Şeyh Hasan'ı da Kiğı cephesine verdim. günah bizden gider. otururduk.. Benim düzenli ordum yoktu. ne de elimden gelirdi. Milletvekillennm büyük kısmı dindardır. ağalar. nasibimiz p tarafa gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti askerleri. Diyarbakır'dan sonra hükümet tekliflerinizi kabul etme¬ seydi.Elazığ'a saldıran kuvvetlerin komutanı kimdi? Şeyh Şerifi tayin etmiştim. 155 . öyle mi? Sonucun nasıl olacağını düşünmedim. fetih deriz. çekip gidecektiniz. An¬ lamı ne bunun? Her neresi ahnırsa. Kim yazmış bilmiyorum. Başka kimdi kumandanların? Gazik cephesini de Şeyh Şerife vermiştim. Diyarbakır'ı aldıktan sonra ileri gelenlerle toplanıp. Odur. şimdi anladım. Evimizde otururduk. Bir mektubunuzda 'fetih' kelimesini kullanıyorsunuz.. Hükümet taleplerinizi kabul etseydi ne olurdu? Günahtan kurtulurduk. muhtarlar. Fetihten sonra bağımsız bir Kurdistan krallığı ilan edecek¬ tiniz. Müslüman askerleri bizi t u- mahvederler diye düşünmediniz mi? Bu kuvveti size veren nedir? Kanıtımız yoktu. Hicret izni verme¬ seydi. öyle mi? Beli. aşiret mensuplarıydı. Kumandanlar. Şeyh Hasan burada yoktur. Palu'ya kadar gidebilirsin dedim. Buradaki bildiriyi biliyor musunuz? Ondan haberim yok. hükümetle müzakere yapacaktık. medreseleri açarlar dedik. isyandan önce hükümete başvursaydmız ya! Vaktimiz olmadı. Sonra anladınız. Melekanlı Şeyh Abdullah'ı Gırvas ve Muş cephelerine tayin ettim. Bu kadar askerin hızla gönderilebileceği¬ ni sanmıyorduk. Şeriat kurallarını uygula¬ ma idi. isteklerimizi kabul eder. hicret isterdik. Hükümet is¬ teklerimizi kabul etmeseydi.

Bunların içinde alimi ve cesuru sen misin? En alimi ben değilim. O olay oldu. Bunlar yapılmıyorsa. onlar neden talep etmiyorlar? Ne kadar ehli şeriat varsa hepsi talep ediyor. Fakat canın¬ dan. karar verilmiş şeyler. Kışın iş yok. 156 .Bu isyanın esası nedir? Esasını kime atfedeyim? Lice'ye yazdığınız mektuba göre önceden düşünmüşsünüz. Allahutaala'nın kaderi ol¬ du. Sizin durumunuzda olan (yaşlı) biri. ziraat ve ticarede meşgulüz. Ben önce vardım. planlanmış bir şey varsa zaten biliniyor. İlkbahar. Ben içinde idim.. fikrimde vardı. Memleketinizden hangi ayda çıknnız? Kununi Evvel'de (Aralık) çıktım. İsyana ben karar verdim. nasıl Diyarbakır'a hücum ettiniz? Her¬ halde bunlar önceden düşünülmüş. Yerler müsaitti. isyandan iki ay önce çıkıyor. yazın ya da sonbaharda çıksaydınız.. kışın en şiddetli zama¬ nında çıkar mı? Günde üç saatten fazla gitmiyorduk.. sizin için da¬ ha iyi olmaz mıydı? Yazın. Odun. sonra isyan ediyorsunuz? Evet. O ifade za¬ ten benim değildir. malından korkuyorlar. Padatmak niyetimizde yoktu. Eğer düşünülmüş. Oğlunuz Halep'ten geçiyor. Bu havalide sizi tanıyan kimse olmadığına göre. Türk askerlerini Müslüman askeri olarak mı gördün. dediniz. yoksa kafir askeri mi? Müslüman askeri olarak telakki ettim. imza da benim değildir. fakat tehlikeye atılan benim. İslam içinde sizden bilgin yok mu? Varsa neden sadece siz düşünüyorsunuz? Alim elbette çoktur. Fakat patladı. isyan ettiğin zaman. isyana kadar ne kadar zaman geçti? İki aydan fazla zaman geçti.. ateş çoktu. O yazı benim değildir.

Eğil'e gittim." 157 . Bit¬ lisli Haydar Efendi. Baharda Hınıs'a gelmişti. Kürt Teali Cemiyeti'nden haberiniz olmadığını söylediniz. tutmayan tutmuyordu. İstanbul'a gitti. Şuşar'da buluştuk. isyandan kırk gün önceydi. Türklerle neden ilişki kurmuyordunuz? Eğil. Darahini'ye geldik: Licelilerin karşılamaya geldiklerini gördüm. parasını aldı. Hamit Ağa. Orada meseleyi açn. Dinimize çalışalım dedim. Parasını İstanbul'a poliçe ver¬ mişlerdi. Çay içip gittiler. Ma¬ den ve Ergani'nin işgalini orada duydum. Ergani'de kimler vardı? Şevket Efendi. cephane çok olduğu için. Ondan sonra ne gibi harekâtlarda bulundunuz? Çabakçur'a. onlar katıldılar. Benim köyüme geldi. Öyle midir? Diyarbakır yakın vilayet olduğundan. Halep ve istanbul'a ticaret için gitti. Bidisli Yusuf Ziya Bey geldiği zaman ne görüştünüz? Yusuf Ziya'yı tanırım. Birkaç sa¬ at kaldılar. bilhassa cephane almak için buraya girmek istedik. Size söyledi. Kürt mü? Türktürler. Lice'ye gitmeye niyetim yoktu. Hacı Hüsnü Efendi vardı. 'Bir Kurdistan kurmak üze¬ reyiz' dedi.Ticaret için Halep'e gitmişti. Siz de Di¬ yarbakır yolumuzun üstüne düştü. O geldiğinde ben çıkmıştım. Yusuf Ziya Bey'in Muşlu Reşit Bey'le ziya¬ rete geldiğini söyledi. Diyarbakır'a neden hücum edildi. Ondan son¬ ra Kürtlere izin verdim.. Muhaldir dedim. Bunlar Türk mü.. fikrim bunu kabul edemiyordu. Bana gelmişti. diye soruldu. Diyarbakır'a girmeyi başaramadınız. Siz de ayaklandınız. Oralarda bazı kimse¬ lerle görüştü. evlerine gönderdim. Kendisinden ders okumuştum. Ramazanda idi. Sizinle beraber isyan ettiler mi? Tutan tutuyor. dediniz. Ergani taraflarında Türkleri de davet ettim.

Şeyh Said'in bağımsız Kurdistan hayaliyle isyana karar verdiğini söylüyordu. fakat tepkinin genel isyana dönüşebileceğini hesaplayamadığını söylüyordu. Nitekim mahkemede dinlenen Binbaşı Kasım da. Oysa. Şeyh Said ise dini cephedeydi. kararını doğru bulmadığını yüzüne karşı söylediğini belirtiyordu. 158 . Yusuf Ziya Bey ve Hacı Musa Bey'di. din uğruna tepkicilere katıldığını. Albay Halit Bey ve bazı yakın çalışma ar¬ kadaşlan. siyasi cephede komitelerle çalışıyordu. söylemezler" diyordu. dine karşı girişilen kısıdamalar ve medreselerin kapatılmasına tepki olarak doğduğunu söylediler. Binbaşı Kasım. Esas maksadarı istiklal elde etmekti. Şeyh'in köyünden ayrılarak halkı isyana hazırlayan toplantılar yaptığını. Kasım. Şeyh Said'den sonra sorguları yapılan öteki sanıkların hemen tümü. Kürdük dahil. ilk destek sözünün Kanireşli (Kariıovalı) Kamil Bey'den geldiğini beürtiyor ve şu açıklamayı yapıyordu: "Asıl sebep Kurdistan istiklali (özgürlüğü) idi. isyanın planlı olmadığını. Salih Bey. hiçbir siyasi akımdan haberli ol¬ madığını. Örneğin hareketin önde gelenlerinden Hanili Salih Bey. üzüntü sonucu birdenbire doğduğunu söylü¬ yordu. sırlan saklayacaklarına dair yemin et¬ tiklerini söylüyor ve "yemin o kadar müthiştir ki. örgüt siyasi ve dini olmak üzere iki ana kola ayrılıyordu. Kerem Bey. Dini alet etti¬ ler. Siyasi cephe gizliydi ve çahşmalarında daha çok hücre esası geçerliydi. Şeyh'le evinde buluşup konuyu tartıştıklarını. Kürtle¬ re en azından özerklik verilmesi amacıyla isyan ettiklerini söylü¬ yordu.* Şeyh Said'in sorgusunda. yemin edenin kafasını kesseler. yakalandıktan sonra Varto'daki ilk ifadesinde. benzer sözlerle." Kasım Ataç. Siyasi cephenin önemli liderieri Halit Bey. ayrıntılar hariç. Kürdistan'ın bağımsızlık ve özgürlüğü için kuru¬ lan örgüte üye olanların. "Kürt sorunu"na dokunulmuyordu. isya¬ nın planlama değil. Kasım'ın anlatımına göre. Halit Bey'in tutuklanmasından sonra.

toplu idam kararlan "üretiyor"du. "benim katkımla yakalandı" dediği Kayınbabasından sonra ikinci sırada¬ ki kişi olarak 47 idam mahkûmu arasında yer alıyordu. daha sonra da savaşa katılmadığını belir¬ terek beraatini istiyordu. Savcı Ahmet Süreyya Örgeevren. davanın "esası" hakkındaki görüşlerini açıkladı. oğlu olaylara kanşmamıştı. "esası" anlatırken. bu davetin eski bir dostluktan kaynaklandığını. Savcı. idam edilmesi. Fakat söyledikleri dikkate alınmıyor. Kürt isyanını. Seid Abdülkadir. isyancıların. ek olarak geçmişte Ruslara karşı sa¬ vaştığım anlatıyordu. topu topu bir aylık bir zamana sıkıştı¬ rılıp tamamlanmıştı. sorgulama ve sa- vunmalaria. soruşturma. Şeyh Said'in damadı ve doğu cephesi komutam Şeyh Abdullah. son ana kadar bir Kürt isyanının padadığından bile haberii değildi. TOPLU İDAM KARARI Diyarbakır'daki "Şark İstiklal Mahkemesi". Fakat. sanıklardan her birinin geçmişi ile son yapriklarım uzun 159 . ama niyetlerini din perdesiyle örttüklerim söylü¬ yor. hemencecik karar biçi¬ liyordu. sıradakiler Şeyh Said ve arkadaşlarıy¬ dı. "elindeki iş"i bir an önce bitirmek üzere. Şeyh Abdullah. Zamanı durduran hız. İdamına karar ve¬ rilen 47 kişi hakkındaki araştırma. bağımsız Kurdistan kurmayı amaçladıklarım. Şeyh Abdullah. olaydan bir ay önce Şeyh Said'i evine davet ettiğini. hiçbir eyleme katılmamış. kanıtların aranıp bulunması iddianamenin hazırlanıp okunması. "aynntıya" inmeye zaman yoktu. İlk "temizlikten" sonra. Şeyh Said'in yakalanmasında yardımcı olduğunu söyleyerek bera¬ atini istiyordu. acelesi varmış gi¬ bi hızlı çalışıyor. 27 Haziran 1925 tarihinde. Bosna-Hersek ile Arap ihti¬ lallerine benzetiyordu. yakın tarihte yaşanan ve Osmanlı'dan kopma başansına erişen Arnavutluk. Gerekenin yapılma¬ sı için "teslim edilen" insanlar hakkında. ancak siyasi bir ko¬ nunun konuşulmadığını. yine görev başındaydı. Onlarla biriikte ipe çekilenlerden bazdan.Salih Bey.

Türkçe bilenlere. Çünkü. Kimileri oyuna getirilip tuzağa düşürüldüklerini söylüyor. bakışını üstüne çekmek için bile çırpınan yol arkadaşlarından bazıları. Yerinden doğruldu. yine her zaman olduğu gibi tek başına oturdu. Sanıklar bölümü karmakarışık¬ tı. bitişikteki yemek salo¬ nuna yürüdü. Türkçe bil¬ meyen ölüm yolcularından çoğu. Dünkü "dost". Bir zamanlar. elindeki listede yer alanların "idam ceza¬ sıyla tecziyesine" diyerek sustuğunda öğle olmuştu. Telaşsızdı. heyecansız.uzun sıralıyordu. Süngüler arasında. haklarında ne istediğini anlamamışlardı. can almaya adanmış biri gelmişti. olağanüs¬ tülüğü sezinlemiş. askerler süngülerini doğrultup. 1 60 . Mahkeme öğle yemeği için duruşmaya ara verdi. Esir düştüğünden beri. Karışıklık sürerken. yalnızdı. onları susturuyorlardı. onu görmezlikten geliyor. uzak duruyorlardı. O yüzden kimileri yakın akrabası aleyhine tanık¬ lık bile etmişti. daha birkaç gün ön¬ cesine kadar küçük birer cezayla kurtulacaklarını inandırarak anlatan kişiydi. Her ağızdan bir ses çıkıyordu. kaderleri tersine dönmüştü şimdi. Anlayanlarsa. "susun. savcının takla atan tavrı karşısında şaşkınlık içindeydi. Bu yüzden şaşkınlık büyüktü. boyunlarına ip geçiren bu adam. savcının ne deyip. "idam edilmemizi istedi" yanıtını alınca onlar da öfkeyle söylenenlere katılıyordu. sakin görünen tek kişi Şeyh Said'di. Ölüm tutsakları içinde. ne dedi bu adam?" diye soruyor. gücün öf¬ kesini üstlerine sıçratmaktan korktukları için mi bilinmez. Her zamanki masaya. Şimdi. Hücrelerine dostane ziyaretler yapıp öğütler veren adam gitmiş. Türkçe bilmeyenler. "ne oldu. Oysa. Savcı. kimileri de verilen "namus sözü"nün yerine getirilmemesinden yakınıyordu. sükûneti bozmayın!" diye bağırıyor. yerine. bu¬ gün canlarının alınmasını istiyordu. "kavi ile kasemlerinde" böyle bir şey yoktu.

Mahkeme boyunca. Sinirli görünüyordu. "ben bu işin (isyan) ne evvelinde. Şeyh Abdullah. İlk muhatap Şeyh'ti. "Cumhuriyet Hükümeti'nin bir ferdinden. Cebinden kahvelerin parasını çıkardı. Sonra bir tane daha söyledi.Şeyh'in son günlerine ilişkin olarak tarihe tanıklık eden Türk basınının yazdığına göre. ölüm yolcuları için bir gün daha yaşamak demekti. Mahkeme başkanının "başka?" sorusu üzerine durakladı. Hizmet eden askere kahve ısmarladı. Bu. * * * 28 Haziran 1925. Oturum yeniden açıldığında. az sonra anlaşdacaktı. onu dış güçlerin tahri¬ kiyle isyan etmekle suçlamıştı. "Allah'a ayandın Ecnebilerin parmağı yoktur" cümleleriyle geçri tutunaklara. içindeyim" diyen ve olayların "ortasında" olmayı. nöbetçi askerler vaktin geldiğini haber verdiler. Öfke¬ sinin nedeni. Başkan. son bir diyeceklerinin olup olmadığını sordu. Son¬ ra ekledi: "Cezanın tahaffüfünü (hafifletilmesini) isterim. Savcı. ne de arkasmdayım. herhangi bir seyahatindeki molada olduğu gibi artık alışılan huzurlu. kimi de adalet istiyordu. ağır ağır yu¬ dumlayarak içti. Kimi beraat. Ayağa kalktı. ı6ı . Tabağa koydu. sakin haliyle yemeğini yedi. af. Kahvesini. ikinci kahvesini bi¬ tirdiği sırada. Karann açıklanması ertesi güne. Sonra.. "kaderi" olarak açıklayan Şeyh'in son sözleri. ardından öteki sanıklara son sözlerini sordu. tek başına oturduğu masada. 28 Haziran 1925 Pazara er¬ telendi. başkan tutuklulara tek tek. yanı başında bekleyen askerlere "ben hazırım" dercesine bakri. sıcağı yapışkan bir Diyarbakır saba¬ hıydı. Sıcak. Gazi Paşa'ya kadar dehalet (rica) ederim" diyerek beraatini istiyordu. Ayağa kalktı. Evin bir odasından ötekine geçiyormuş gibi yürü¬ meye başladı.." diye ekledi.

sabahın bulanıklığına kas¬ vet ve korku sinmişti. havaya giderek hü¬ zün karışıyordu. Dağkapı'ya. "bugün Şeyh Said'i asacaklar" diye fisıldaşıyoriardı. görevli askerler eşliğinde salona alınıyor. Mahkeme heyeti sahnede¬ ki yerini almıştı. "tepkilerin tehlikesine" Şehrin bir başka kesiminde farklı bir heyecan yaşanıyordu. 162 . bayrama gidiyormuş gibi hazırlanıyorlardı. yani devlet nezdindeki "hatıriı" kişiler. Sıcakların ortalığı dol¬ durduğu dakikalarda. onlann eş ve ye¬ tişkin çocukları. Elleri kelepçeli. bir zamanlar beyaz perdede film seyret¬ tikleri sinema salonuna gidiyorlardı. karşı hazırdı. ay¬ nı sabahın erken saatlerinde. Türk devleti. ana cadde. Sonra uzaklardan. Ellerinde "davetiyeleriyle" sinema kapısından giren çağrılılar. hatıriı davetliler şık giysileri içinde. İlerleyen dakikalarda. arka so¬ kaklara sürülüyor. sinemanın bulunduğu semte yaklaşması yasaklanmıştı. Bilmeden o yöne sapanlar. sivil şeflerle. meydan ve kavşakları tutmuş. bir zamanlar sinema se¬ yircisine yapıldığı gibi yerleri gösterilip oturtuluyordu. * * * Vakit gelmiş. zincirlerin taş zeminde çıkar¬ dığı ses.Diyarbakır'da gün erken başlamıştı. Adı ve piyade askeri birlikler. Asker. şehre dağılmış. "ölüm töreni"nin dış hazırlıklan ta¬ mamlanmıştı. "sekinelerie". şehir postal ve komut sesleriyle uyanmaya başlamış.. uzaklaşrinlıyordu. gözleri beklenmeyen ve "bilin¬ meyen bir düşman" 1 tarayarak yan yana dizilmiş askerier arasın¬ dan geçerek. parmaklan tetikte. askerler sokaklara akmış. derinden derine duyulmaya başladı. Şehri içerden sarmış. Daha tan ışırken. so¬ kak başlarını.. Güneş yükseldiğinde. her yana dağılmış. Sokaklarda görülmeye başlayan Diyarbakıriılar. saat tamamlanmıştı. düğüne. idamlan açıklarken. Onların dışındaki insanlann. tüfekle¬ rinin namlularına süngüleri takmıştı bile. ayaklan prangalı isyancılar getiriliyordu. süslenmiş halleriyle sokaktaydı.

bağımsız bir Kürt-lslam Hükümeti kur¬ mak maksat ve gayesiyle Şeyh Said'in başlattığı silahlı ayaklanma ve ihtilal hareketine çeşitli şekillerde karışıp karilarak. kasa¬ ba ve köyleri. Tedirgin. Ölüm tutsakları. devlet ve hükümetin zabıta ve askeri kuvvetleriyle kanlı bir savaş halinde çarpışmak sureriyle zapt ve işgal eden. hakareder yağdırıyor. hesap vermek üzere adaletin huzuruna çı¬ karıldınız. heyecanlı görünüyorlardı. aşağılayan bir roldeydi. Hukuk içinde konuşmuyor. Mahkeme Başkanı Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Kansu kararın gerekçesini okumaya başladı.Sesler giderek yaklaştı ve salona doldu. yani bağımsız Kürdistan'ı kurmaya yöneldiniz. Başkan. Cumhuriyet hüküme¬ tinin azimli ve kesin hareket ve cumhuriyet ordusunun öldürü¬ cü darbeleriyle." Mahkeme başkanı. kişisel çıkarlarınıza bir zümreyi alet. Önünde eli.. Baş¬ kan. Yıl¬ lardan beri düşündüğünüz ve hazırladığınız genel ayaklanmayı yaparak. yalan yere din ve şeriatı araç yaparak. karşısındakderi bir de konuşmasıyla eziyor. gericiliğiniz derhal yok edildi. bir¬ birine zincirlenmiş olarak yerlerini aldılar. Cumhuriyet rejimiyle Kürtlerin de kurtarıldığını söylüyordu. hatta dili bağlı tut¬ saklara hükmeden. Başkan bir hu¬ kuk adamı değildi. ihrilal bölgesindeki en önemli il merkezlerinden Diyarbakır kentini de kuşatan ve orada bile inat ve ısrarla savaşıp vuruşmaktan çe¬ kinmeyen." diyerek elindeki metni okuyordu. hepiniz bir noktaya. kiminiz yabancı kışkırtmasını ve siyasi hırslannı rehber ederek. daha sonra sistemin iyiliklerini sayıyor. yargıç olduğunu ve ta¬ rihe konuştuğunu unutmuşçasına şöyle diyordu: "Kiminiz hasis. ayaklanmanız.. Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Kansu. Ve hepiniz yakalanarak. ezen. ayaklan¬ manın devam ettiği haftalar ve aylar boyunca birçok şehir. Şeyh Said heyecansız ve durgun görünen tek kişiydi. bir bölgeyi ateş içinde bıraktınız. kolu. Dünya yargı tarihinde bir başka benzeri var mıydı bilinmez ama. O güne kadar sanıklara karşı mesafeli ve nezakedi olan başka¬ nın üslûbu bugün bir tuhaftı. Kürtlerin bundan sonra şeyh ve ağalar tarafindan sömürülme- 163 . "Ayrıntılarıyla beyan olunduğu üzere. aşağılıyordu.

süngüler arasında. Balkanlı Molla Emin. Kargapazarlı Halil oğlu Mehmet. Valirli Hoca Sadık Bey. onlann refaha erişecekleri mutlu günlerin yakın olduğunu haber veriyor ve şöyle diyordu: "Zavallı halk (Kürder). Şeyh Hasan. dönemin gazete¬ leriyle resmi belgelerdi. Hanili Mustafa Bey. Termili Şeyh İs¬ mail. kardeşi Baba Bey. bakıyor. Çanh Şeyh ibrahim. "aldatıldık" diye bağırıyor. damadı Melekanlı Şeyh Abdullah. refah ve mutluluk içinde yaşayacaktır. toplu idam ka¬ rarı. Hanili Hacı Salih Bey. ayak bileklerindeki prangayı sürükleyerek. Resmi tutanaklara kaydedilen biçimiyle. Karar saatinde gözler. Gazetelerin yazdığına göre. Harputlu Şeyh Celal. ölüm mahkûmları şunlardı: "Şeyh Said. Garipli izzet Bey. Ki¬ mi. Cumhuriyetimizin feyizli ilerleme ve mutluluk vaat eden yollarından yürüyerek. öylece kalakalmıştı. Dudaklarında. tepkiye dönüşen şaşkınlık yaratmışri. Korku hali de yoktu yüzünde. Piranlı Molla Mahmut. Şeyh Ömer. Şeyh sakin. Sinik- 164 ." Isyancdarm idamına iüşkin tek bilgi kaynağı. isyanın lideri Şeyh Said'e çevrilmişti. Canlı Şeyh Abdullah. Kimileri de açıklanan karar karşısında şoka girmiş. Madenli Kadri Bey. Ardından. oğlu Meh¬ met Bey. kurbanlar arasında. kimi ağlıyordu. Fakih Hasan Fehmi. Termili Şeyh Abdullatif. donmuş gibi hareketsiz. Harpudu Şeyh Ali. Yargı kulu sahneden çekildikten sonra. Hanili Bey oğlu Hasan. Şeyh Said başta olmak üzere. ağır adımlarla sinema salonundan çıktı. heyecanlanmamış gö¬ rünüyordu. Arap Abdi. 47 kişi suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptınlmışn. Tokiyanlı Halit oğlu Kamil. hakkındaki karara şaşmamış. Hanili Şeyh Adem. askerlerin gelip ellerini ve ayaklarını zincirlemesini bekledi. Silvanlı Şeyh Şemsettin. verilen şeref ve namus sözüne kandıkları için kahrediyor.yeceğini. belli belirsiz kahırlı bir gülümsemeyle mahkeme heyetine ölüm listesini dinliyordu. Şeyh Şerif.

" * Mahkeme 49 kişi hakkında ölüm kararı almıştı. Salih oğlu Hüseyin adındaki sanık. 28 Haziran 1925 Pazar sabahı. Yamak aşiretinden Ali Baban. İDAM TÖRENİ VE YAN YANA 47 SEHPA "Ölüm töreni" hazıriıklan. Mehmet oğlu Ahmet. Şeyh Muşu oğlu Şeyh Ali. emekli Binbaşı Kasım. mahkeme heyeti. cellatlar da tedarik edilmiş. birkaç gün önce satın alınıp de¬ polanmış. Salih oğlu Hasan. karannı 165 . Muşlu Mehmet. öğretmen Musyanlı Molla Cemil. Asılacaklann sayısı biliniyormuşçasına.li Hasan oğlu Süleyman. daha mahkeme karan açıklanma¬ dan başlamıştı. darağacı için kalas. askeri garnizonda misafir edilmişlerdi. Az aşireti reisi Demiroğlu Ömer oğlu Süleyman. Balkanlı Hacı Halit. Çerkeş Jan¬ darma Halit. Bunlardan Çabakçur (Bingöl) Kaymakamı Çerkez Hüseyin Hilmi'nin daha sonraki. Mehmet oğlu Tahir. Adana'da on beş yıl kürek cezası çekmeye mah¬ kûm edilmişti. Bidisli Mehmet Salih Efendi. vatanseverane hizmetleri hafifletici neden kabul edilmiş ve hakkındaki idam kararı. Fakih Hasan'ın katibi Tahir. Kargapazarlı Ahmet oğlu Reşit ve Ahmet oğlu Süleyman. on beş yıl kürek cezasına çevrilmişti. Hanili Mustafa Bey oğlu Mahmut Bey. Meh¬ met oğlu Maksut Hacı Sadullah oğlu İbrahim. Çabakçurlu Mehmet oğlu Hüse¬ yin. Bucak Müdürü Tayyip Ali. Darahini müftüsü llyas. Kargapazariı Ha¬ lit. Ka¬ sım'ın kardeşleri Ali ve Cindi. Hınıslı Kamil Bey oğlu Abdullatif. Şerifoğlu Süleyman. Beraat edenler de şunlardı: Yarikanlı Ahmet oğlu Reşit. Kerkerut- lu İsmail oğlu Ali. Çapakçurlu Süleymanoğlu Yusuf. Sıhhiye katibi Niyazi. Diyadinli Temur Ağa. Sü¬ leyman Bey. Ahmet oğlu ismail. yetecek kadar sicim. Rutkanlı Nimet. jandarma Ali oğlu Hasan. yaşı küçük olduğu için idam¬ dan kurtulmuş. Bahri Bey. Zoravalı Şeyh Cemil.

başka bir deyişle. darağaçlan. "darağaçlan" (sehpa) çok¬ tan kurulmuş. boyları testereyle kesilip eşitleniyordu. tribündeki yerlerine otur¬ tuldu. Osmanlılardan kalma yasa maddelerine göre. Mahkeme kararını açıkladığında. Seid Abdülkadir ve arkadaşları için uy¬ gulanmamıştı. töreni görmek için Anka¬ ra'dan kalkıp gelen Diyarbakır milletvekilleri Cavit Ekin ve Şeref Bey. askeri disiplin kurallanna göre "nizami" olması. Fakat. yasaların gereklerini hesaba katmıyorlardı. mahkûmların birbiri¬ ni göremeyecekleri. mihmandarlar tarafindan karşılanıp. bacakları arasından sicimler sallandırılmıştı bile. yan yana 1 66 . Diyarbakır'ı birkaç ay önce Şeyh'e karşı savunmuş olan ko¬ mutan Mürsel Paşa. mahkeme heyeri. ta kalkıp Ankara'dan gelmiş seçkin konuklarla. eşleri. çekiç. seslerini duyamayacakları aralıklarla kurul¬ mak zorundaydı. askeri. çocukları ve davedilerin "idam töreni"ni. estetik kaygıyla. huzur içinde seyretmeleri için tribün inşa ediliyordu. sivil şefler ile eşleri. sehpaların boy hizasına önem verenler. testere ve keser sesleri duyulmaya başlamıştı. Da¬ rağaçlan. saat ve zamanda ve aynı yerde birden fazla kişi asılacaksa eğer. Diyarbakır'daki asker. unutuluyordu. "Darağacı" ayaklarının aynı boyda. Tribün inşaatı ise henüz sürüyordu. ayaklar birbirine değecek yakınlıkta kurulmuştu. Darağaçlarının bulunduğu alanın hemen ötesinde. estetik durması için kalasların tomurcuklan keser darbeleriyle düzeltiliyor. çocuklan önlü arkalı. makamları¬ nın konumlarına uygun düşecek biçimde oturmuşlardı. bütün aynnrilan programlanmış "idam töreni" gece yarısından sonra başladı. Yasanın bu maddesi. si¬ vil yöneticiler. aynı gün. "Devlet erkânı" ve seçkin konuklar rütbelerine. s- Özenle hazırlanmış. Törene çağrılı "erkân". Diyarbakır'ın Dağkapı meydanında.açıklamak üzere daha sahneye çıkmadan. Şimdi bir kez daha yadsınıyor.

167 . şehir içindeki sokak başlan. bando-mızıka takımının eksikliğiydi. Meydanın düzenlenmesi ve dekoru. "TC'nin biriik ve bütünlük ruhunu zedeleyecek" herhangi bir davranışta bulunmaması. "İdamlann güven. sün¬ gülü askerier tarafindan protokol tribününden uzakta tutulmuş¬ tu. arka sokaklara sürüyor. "kuru kalabalık" olduğu için. şehir dışına açılan yollar. Seçkinlerin deyimiyle bu. bakışlanyla etrafi tarıyor. huzur içinde gerçekleştirilmesi" için bütün alan askerierce kuşarilmıştı. Bunun dışında her şey yerii yerindeydi. Şeyh Said'in son anları için "hücresinde hapis¬ hane müdürü Osman'la görüşüyordu. alanın taklaria. kudama törenini andırıyordu. İdamı görmek isteyen meraklı kalabalığ saatler öncesinden. ya da futbol maçının başlamasını bekleyen seyirci sabırsızlığıyla oturuyorlardı. Behçet Cemal. Kuşatma konusunda. Törenin başlamasını beklerken. bir ölüm ayininden çok. bir şenliği. Bu arada kalabalık. çiçeklerle bezenmemesi. aralarında gülüşüp ko¬ nuşarak "memleket ahvalini" değerlendiriyor. Bkbirine kol mesafesinde sıralanan askerler. "tören alanı" Dağkapı'ya akın etmeye başla¬ mıştı. suçluların asılması sırasında. bir gün önce şehre ilan edilmiş. Fakat ahret işleriyle değil. Mürsel Paşa. "tören alanına" yaklaştırmıyorlardı. seçilmiş milletvekilleri ve mahkeme heyeti bir kümeydi. gülüşmeleri bazen kahkahaya dönüşüyor ve sesleri meydanda yankılanıyordu.tiyatro sahnesinin açılmasını. güven duymadıklannı "yasak" diyerek geri çeviriyor. isteyenlerin seyre gele¬ 'I bileceği duyurulmuştu. cadde ve meydanlar da unutulmamış. "Kudama şenliğinden" tek eksiği. idam mahkûmlarının bulunduğu semte. buralara tam teçhizadı askerier yerleştirilmişti. merhamet belirtisi içeren herhangi bir ses ya da söz etmemeleri konusunda uyarılmıştı. dünya işleriyle meşguldü" diye yazıyordu. Tören.

Behçet Cemal'in, "dünya işleri" dediği, Şeyh'in geride bıraka¬
cağı eşya ve parasının çocuklarına iletilmesine ilişkin insani vasi¬ yetiydi.

Şeyh'in son anlarına Fransız, ingiliz ve Amerikalılar dahil,
dünyanın çeşitli köşelerinden gelmiş gazeteciler de tanıklık edi¬

yordu. Daha sonra Fransız ve ingiliz basınında yer alan yorum¬
larda, Şeyh'in son dakikalarında, insan iradesini aşan bir meta¬ net içinde olduğu belirtiliyordu. Lord Kinross yazıyor:
"Çoğu, cesaretli bir şekilde öldü. Şeyh Said sonuna kadar is¬ tifini bozmadı. Sehpaya çıkarken, mahkeme başkanına gülüm¬ seyerek, 'senden hoşlandım' dedi. 'Ama kıyamet günü hesapla¬

şacağız.' Askeri komutana takılarak, 'Paşa' dedi. "Gel de düş¬
manınla vedalaş.' Gömlek üzerine geçirilirken kımıldamadan
durdu."

Adım küfür, hakaret ve aşağılamayla anan Türk basını bile, idama giderken korktuğunu, tökezlediğini yazmıyordu.
Yerli ve yabancı gazeteciler, Şeyh'in darağacına hazırlanma

anına tanıklık etmek istemişlerdi. Yönetim, isteklerini uygun bul¬ muştu. Gazeteci ordusu, başlarında hapishane komutam üsteğ¬ men Osman olduğu halde hücresine girdiğinde, ailesine verilmek üzere vasiyetnamesini bitirmek üzereydi. Yazdıklarının altını im¬ zaladıktan sonra, teğmene döndü ve vasiyetname ile cebindeki

parayı uzatarak, "bunları evlatlarıma verin" dedi.
Bir an durakladı. Yüzünde bir gülümseme belirdi. "Bakın, bu ga¬ zeteciler şahidimdir, inşallah bunları teslim edersiniz" diye ekledi. Şeyh, az sonra ölüme gidecek olan o değilmiş gibi rahat, hu¬

zurluydu. Üsteğmenle şakalaşıyor, sohbet ediyordu. Bu haliyle,
ister istemez, çevresini saran öğrencileriyle sohbet ede ede baldı¬

ran zehirini içerek, hakkında verilmiş ölüm cezasını kendi eliyle
yerine getiren Sokrates'i anımsatıyor, onu andırıyordu. Hapishane komutanı, vasiyetname ve paraları evlatlarına ve¬ receğine dair namus sözü verdikten sonra, "kaç evladınız var?" diye soruyordu. Şeyh, yüzünde bir anlık dalgalanmayla, "on" ce¬ vabını veriyordu. Bir anlık duraklamadan sonra, yeni bir şey ha-

ı68

tıriamış gibi "beşi kız, beşi de erkek" diye ekleyerek, adlannı tek
tek sıralıyordu:

"Ayşe, Hayriye, Azize, Fatma, Fahime, Gıyaseddin, Ali Rıza,
Selahaddin, Ahmet ve Abdülhalik..."

Şeyh'in hücresine doluşmuş gazeteciler, o an akıllarına ne ge¬

lirse soruyoriardı. Biri, "bütün çocuklarınız aynı anneden mi? di¬
ye soruyordu. Gülümseyerek iki eşinin bulunduğunu söylüyordu.
Korkusuzluğu, soğukkanlılığı ve aldırmazlığına şaşmış gazete¬

ciler, isyan başlatmaktan ötürü pişman olup olmadığını, ölüm¬ den korkup korkmadığını soruyorlardı. Şeyh, pişmanlık ve kor¬

kuya ilişkin sorulan bir arada üç kelimelik bir cümleyle, "kade¬
rim olduktan sonra..." diye cevaplıyordu.

Gazetecilerden biri, son sözleri yerine de geçebilecek bir şeyler

yazması ricasıyla not defterini uzatıyordu. Bir başka gazeteci de, aynı anda ona sigara sunuyordu. Şeyh, önce sigarayı aldı. Yaktı.
Derinden derine birkaç nefes çekti. Sonra sükûnet içinde sigarası¬
nı içerken, deftere şunları yazdı:

"Asıldığıma hiç acıma. Zir.?. Allah ve din uğrunadır."

*

*

Şeyh Said, namaz kılıp dua etmek için yalnız kalmak istediği¬
ni söyleyince üsteğmen Osman ve gazeteci ordusu hücresinden çı¬
kıyordu. Şeyh yalnız kaldı. Cep saatini çıkarıp baktı. Gece yanlanmıştı.

Yatak yerine de kullandığı, ot doldurulmuş şiltenin senli ol¬

duğu sedire yöneldi. Yönünü Mekke'ye çevirdi. Ellerini bağlayıp

sükûnet ve serinkanlılıkla namaza durdu. Eğilip doğrulurken, du¬
daktan belli belirsiz kımıldıyor, kımıldadıkça kınalı ak sakalı tit¬
reşiyordu.

Namazdan sonra, şilteye diz çöktü. Avuç açıp uzun bir duaya

durdu. Kur'an'dan ayetler okudu. Duasım fatiha ile bitirdi. Son¬ ra avuçlarıyla yüzünü, sakalını sıvazladı. Tanrıya şükredip oturu¬
şunu değiştirdi. Bağdaş kurdu.

99'luk tespihini eline aldı. Dua eşliğinde çekmeye başladı.
Gözleri yumuktu.

169

Şeyh, cellatların gelip "haydi" diyecekleri anı tespih çekip dua
ederek beklemeye başladı.

Askeri doktor, ölüm mahkûmlarının hücrelerini tek tek dola¬
şıyor, sağlık açısından "idamlarına engel bulunup bulunmadığı¬ nı" kontrol ederek, yasaya ilişkin maddenin gereğini yerine geti¬ riyordu. Mahkûmlara, "bir rahatsızlığınız var mı?" diye sorup, "hayır" cevabını alınca, yandaki hücereye geçiyordu.

Ölüm mahkûmlarından Şeyh Ali, doktorun sorusuna karşıhk
olarak, belini üşüttüğünü, sırt ağrılarından muzdarip olduğunu söylüyordu. Ertesi günkü gazeteler. Şeyh Ali'nin rahatsızlığını

çarpıtıp alay ve küçük düşürme konusu yapıyor, "mahkûmlar¬
dan Şeyh Ali, muayene sırasında hastalığı sorulunca, utanmadan

iğrenç bir cevapla, bel soğukluğuna yakalandığını söyledi" diye
yazıyorlardı.

Doktor hücresine girdiğinde. Şeyh Said hâlâ dua ediyordu.

Duasını bitirip, yüzünü, sakalını sıvazlayıncaya kadar, doktorun hücreye girdiğini duymamış, fark etmemiş gibi davrandı. Duası¬ nı bitirdikten sonra, başını kaldırdı. Doktora baktı. Doktorun so¬
rusu üzerine, bir şikayetinin bulunmadığını söyledi. Şeyh, idama hazırdı.

Ölüm hücreleri, eski çağlardan kalma zindanlardı. Yeraltın¬
da, yarı karanlık ve rutubetli...

Cezaevi Muhafız Bölüğü'nün komutanı Nafiz'in bağırtısı, zin¬
danın koridorlarında çınlıyordu. Komutan, öğrencilerini pikniğe davet eden öğretmen edasıyla, bağırıyordu:

"Hadi bakahm! Vakit geldi! Birer birer çıkın hücreleriniz¬
den..."

Ölüm mahkûmları, hücre kapılarında beliriyor, ağır adımlar¬
la yarı karanlık koridorda kümeleniyordu. İçlerinde ağlayanlar
vardı. Birbirine sarılarak, "hakkını helal et" diye fısıldaşarak vedalaşıyorlardı.

170

Komutanın sert buyruğu bir kez daha duyuldu. Bu kez emrin¬
deki askerlere komut veriyordu:
"Mahkûmları birbirine zincirieyin!"

Yan karanlık koridorda zincir sesleri duyuldu. Zincirier nere¬

den, nasıl bulunmuşsa, halkalan iri ve kalın olanlanndandı.
Kürtlerin "zincir a çoruz" dedikleri, iki çift öküzle tarialar sürü¬

lürken, sabandan boyunduruğa bağlanan iri, kalın halkah, ağır
ve dayanıklısından...

Mahkûmlar, bu zincirle, el ve ayak bileklerinden birbirine
bağlanıp kilitlendiler.

Duruşmalara, "birinci derecede suçlu" muamelesiyle en önde

getirilip götürülen Şeyh Said, isyandaki konumunu tanımlayan
söylemiyle, bu kez "ne önde, ne de arkada"ydı. Ölüme giderken,
kafilenin ortasındaydı.

Mahkûmlar, cezaevi avlusuna, oradan da bahçeye çıkanldı1ar...

İsyanın ideologlarından Fakih Hasan, en öndeydi. Darağacı¬
na önce o gidecekti.

Mahkûm kafilesi, meydana açılan kapı önünde durduruldu.

Çit şıklığıyla çevrelerini sarmış süngülü askerler, teftişten geçecek biriiğin kılık, kıyafet ve duruşunu son kez gözden geçiren subay
edasıyla mahkûmlan inceleyip, tekrar tekrar saydılar.

Mahkûmlar, son sayım ve denetim duraklamasından yararia¬

narak, vedalaşmak üzere bir kez daha birbirine kanştılar. Elleri
arkadan zincirli olduğu için kucaklaşamıyorlardı. Göğüs göğüse

gelip, boyunlarını birbirine dolamaya çabalıyor, ağlıyor, birbın
için dua ediyorlardı.

Kanireşli (Kariıova) Kamil ve Baba Bey kardeşler, karşılıklı

büyülenmiş gibi kıpırtısız, öylece birbirierine bakıyor, ağlıyorlar¬
dı.
Hanili Mustafa Bey ve gencecik oğlu Mahmut gogus goğuse

......

..,..

gelmiş, biri yüzünü ötekinin boynuna gömmüş öylece duruyor,
hıçkırarak ağlıyorlardı.

171

Mustafa Bey, hüzün şarkısı gibi bir mırıltı tutturdu. Bu bir ila¬

hiydi. Öteki mahkûmlar, isyan gibi anında ona katıldılar. Mey¬
dan ilahi ve "Allahu ekber!" sesleriyle doldu. Seçkinler tribününde, aynı anda bir rahatsızlık, el kol hareket¬ leri görüldü. Askerler telaşla koşuşturdular. Mahkûmları dipçik, süngüyle tehdit edip "susun!" diye bağırdılar. Ama, isyan etmiş, itaat dinlemez olmuşlardı. Sesleri daha yük¬ selip gürleşti. Mahkûmlar emre itaat etmiyorlardı. Şeyh Said de arkadaşlarına katılmış, bakışlarını göğe çevirmiş ilahi söylüyor, sonunu, "Allahu ekber!" diye tamamlıyordu. Hanili Salih Bey, heyecanlanmış, heyecandan kendinden geç¬

miş gibiydi. İlahiden kopan, ilahileri bastıran, heyecandan çatallaşmış sesi duyuldu. Arkadaşlarına sesleniyordu:

"Bugün, erkeklerin yiğitlik günüdür" diye bağırıyordu. "Ölü¬
me nasd gittiğimizi dostlarımıza ve düşmanlarımıza gösterelim!"
Sonra ekliyordu:

"Mert olun! Size yaraşır biçimde dik durun. Tutun gözyaşlannızı!"

Muhafız bölüğü komutanı, şaşkın kalmıştı. Mahkûmlan sus¬ turmak için "susun lan, yürüyün!" diye bağırıyordu.

Türk resmi tarihine kaynaklık eden Behçet Cemal'in yazdığı¬ na göre, Dağkapı meydanında sıra sıra dizilen 47 "sepi" (darağa¬ cı), seyre çağrılanların iyi görmesi için aydınlatılmıştı. Seçkinlerin tribünü, darağaçlarının hemen karşısında, yakı-

nındaydı. İdam mahkûmları, sıralarını beklemek üzere tribünün
önünde durakladılar. Bu sırada, Kürtçe aksanlı bir ses duyuldu: "Said Efendi nerede?" Şeyh, sesin sahibini tanımıştı. Mahkeme üyelerinden Revan¬ duzlu Kürt Ali Saib'di bu. Şeyh Said: "Buradayım Saib Bey" diye karşılık verdi. Sonra, "idamlar ayininin evrensel tarihinde" eşine nadir rast-

172

lanan bir diyalog başladı, asılanla, asanlar arasında. Tarih, asan-

larıyla söylese söylese asılmaya giden bir başka örneği kaydedi¬
yor muydu?

Şeyh Said, sanki hayadarın iple boğulduğu ölüm alanında de¬

ğil de, sohbet divanındaydı. Laf dokunduran asanlarına filozofça
cevaplar yetiştiriyordu.

Ali Saib, ona seslenirken, yüzünde her anlama çekilebilecek
bir gülümseme vardı.

O, Şeyh'in hücresine "dostane ziyaret" yapanlann başında ge¬ liyordu. Genelde Kürtçe yapdan hücre sohbetlerinde, dini konu¬
lar, dünya ahvali ve Kürderin hali dahil her şey konuşuluyor, tar¬

tışılıyordu. Ali Saib, bu arada "iyiÜk yapan bir dost" olarak,
doğruyu söylemesi, kaide ile kurallara uyması halinde ağır ceza

almayacağını, kısa bir sürgün hayatından sonra serbest bırakıla¬ cağını söylüyor, "gelecek baharda Hınıs'taki evinizde biriikte ku¬
zu eti yiyeceğiz" diyordu.

Şeyh kahıriı bk gülüşle ona şeref sözünü hatırlatıyordu:
Ali Saib Bey, hani ya, doğruyu söylersem kurtaracaktınız?

Ne yapalım Said Efendi, seninle Hınıs'ta kuzu yiyemedik. Doğruyu söyledim, Saib Bey. Ama siz cezamı hafifletmedi¬
niz.

Şeyh Efendi, bundan hafif ceza mı olur?
Şeyh güldü: Bundan ağırını siz söyleyin...

Ali Saib suskun kalmıştı. Şeyh, ekledi:

Seni severim. Ama seninle mahşer günü mahkeme olacağız.
Ali Saib öfkeyle bağırıyordu:

Bu kadar Türk kanının dökülmesine, ocaklann sönmesine
sebep oldun. Cezanı çekeceksin!

Ali Saib, yakaladığı avla oynayan kedi misali, kurbanıyla oy¬

namanın zevkini çıkarıyordu. Ama kurbanı darbelerin akında
kalmıyor, karşılık veriyordu.
Seninle, mahşer günü mahkeme olacağız!..

Mürsel Paşa ve milletvekilleriyle yan yana oturan mahkeme
başkanı Lütfi Müfit Özdeş de diyaloga katılıyordu:

173

Beni mi çok seversin, Saib'i mi?

Şeyh, kimseye özel düşmanlığı bulunmadığını söyleyince, Di¬ yarbakır Valisi Mithat Bey de söze karışıyor ve bağırıyordu:
Mahşer günü, adil yargıçlarımızla değil, öldürdüğün ma¬

sum insanlarla mahkeme olacaksın! Şeyh, mahşer günü zulüm yapan güçten hesap sorulacağı an¬
lamına da gelen şu cevabı veriyordu:

Boynuzsuz keçinin ahım, boynuzludan alırlar...

Şeyh'in cevabına sinirlenen Mürsel Paşa da tartışmaya katıl¬ mıştı. Paşa, gereksiz ve haksız yere bir isyan başlatıldığını bağırı¬ yordu. Çünkü Kürtler dahil, memlekette herkesin özgür olduğu¬
nu, devletin kimseye müdahalede bulunmadığını, Kürtlerin bun¬ dan böyle daha özgürce yaşayacağını söylüyordu.

Şeyh, generali dudaklarında alaylı bir gülümsemeyle dinledik¬
ten sonra şöyle diyordu: Gelecek gecelerin, geçen günlerden farkı yok... Mazhar Müfit Kansu, bu arada cebinden bir defter çıkarıyor,
Şeyh'e uzatıyordu:

Şeyh Efendi, sen ayrıca şairsin. Rica etsem benim için bir
şeyler yazar mısın?

Hay, hay! Şeyh deftere şunları yazdı:
"Bu dünyadaki hayatımın sonu geldi. Şu basit ağaç dallarına as¬ manıza perva etmem. Kurban edildiğimden dolayı pişmanlık duy¬

muyorum. Muhakkak ki yolum, Allah, din ve halkımın yoludur."

*
* *

Bir yandan da "idamların icrası" sürüyordu. Elleri arkadan bağlı mahkûmlara birer beyaz gömlek geçiriliyor, boyunlarına mahkeme kararının özeti asılıyor, sonra tek tek darağacına götü¬
rülüyordu.

Mahkûmlar asılmadan önce, "son istekleri"nin sorulması ih¬ mal edilmiyor, ama istekler yerine de getirilmiyordu. Hanili Mustafa Bey, "son arzusu" sorulduğunda, "önce beni asın. Oğlumu ipte görmeyeyim" diyordu.

174

Fakat, isteği kabul görmüyor, önce, oğlu Mahmud asılıyordu.
Mustafa Bey, oğlunun darağacına yürüyüşünü, boynuna sicimin ge¬

çirilişini, taburenin çekilmesini seyrediyor, son haykırışını dinledik¬
ten sonra, ipin ucunda sallanmasını görüyordu. Sonra, yarah yüre¬
ğiyle sehpaya yürüyordu.

Sıra, isyanın liderindeydi.

Ona, idam gömleği giydirdiler.

"Ferman" denilen mahkeme kararının özetini astılar boynuna.

Şeyh'in yüzü kıpırtısız, aldırışsızdı. Yalnız dudaklan, belli bellirsiz kıpırdıyordu. Şeyh dualar okuyordu.

İdama yürürken, sendelediği görülmedi. Diri ve çevik adım-

laria sehpanın önüne gitti. Kimsenin yardımına izin vermeden
sandalyeye çıkn.

Boynuna ilmik geçirilirken, tören için hazırianan "şerefi!) tri¬

bününe bakri. Sonra, son sözlerini bağırdı ve son kez gülümsedi.
Gülümsemesinde acı vardı.

Değişik kaynaklann aktardığına ve torunlanndan Kasım Fı¬

rat'ın "Dava" dergisinin Haziran-Temmuz 1990 tarihli sayısında
yazdığına göre, şöyle dedi:

"Dünyadaki hayatımın sonuna geldim. Ulusum için kendimi
kurban ettiğimden dolayı pişmanlık duymuyorum. Yeter ki to¬
runlarımız, düşman önünde bizi mahcup etmesinler."

Başka söylemek istedikleri var mıydı, bilinmez. Uyarı üzerine
cellat, ayağının altındaki sandalyeyi çekiyor ve Şeyh'in ince, uzun
bedeni, gecenin içinde dönmeye başlıyordu.

Behçet Cemal'in yazdığına göre, Şeyh asılırken, asker-sivil er¬
kân arasında oturan bir kadın "kahrol!" diye bağırdı. Seyre ça-

ğınlan bazı davediler de Şeyh'in ayağı altındaki tabure çekilir¬
ken, coşkuya kapılıp alkışlamaya başladı.

Tarih, idam sahnelerini seyredenlerin hüznünü kaydediyordu.
Egemenler arasında oturanların alkışa durup, sevinç gösterisine

katılması Engizisyondan sonra seyrek rastlanan olaylardandı.

175

Asanlarla asılanların bir arada olduğu alanın hemen yakının¬ da hüzün de yaşanıyordu. Gün doğuyor. ilahiler mırıl¬ danıyor. surların burçlarında ilahi sesleri geliyor. 176 . çoğunluğuyla uykusuzdu. sonsuz aydınlık başlıyordu. insanlar ağlıyor. salavat getiriyor. kimileri cezbeye kapılmış dövünüyordu. güneş mızrak boyu yükseliyor. korku kolonları arasında yapılmıştı. Allah'a yakaran. dehşet içinde sicimlerin ucunda. karanlıklar için¬ deki kentten. Askerler ses dalgasını duy¬ dukça tehditkâr sesle "bağırmayın. hava durgun. ağlıyor. ağıtlar. Askerler. Diyarbakır hüzünlü bir geceden. sabahın seherine akan sesleri susturup suçluları ya¬ kalamak üzere dört bir yana seğirtiyordu. surlarda "suç" "yazık" demek yasaklanmış». İnsanlar korkuyu yenmiş. sessiz durun!" diye bağınyor- lardı. Gidenlerin ar¬ dından ağlamak. vecd içinde ve donmuş kalmış gözlerle bakıyor. burçların gölgesinde. Surlann burçları. surların tepesinde. gökyüzü lekesiz ma¬ viydi. ağlayan. İdamlar. kimi zikre dua ederek sabahı karşılamış. Arada bir "Allahu ekber" sesleri nağmeleşiyor. * 29 Haziran 1925 sabahı. dua eden insan sal¬ kımı olmuştu. ufuk henüz ağar¬ madan Dağkapı surlarına akmaya başlamışlardı. Barikatların gerisinde. Kimi yas tut¬ muş. Buna rağmen işleniyor. şafağın ipiltili aydınlığına çı¬ kıyordu. bil¬ lur billur sabahın alacasına karışıyordu. Güneşin yedi rengi ışıltılarla ayrışarak erguvan rengi dağ¬ ların ardından uç veriyor. tehditleri duymuyor. Diyarbakırlılar. suçlarına onlar için dua etmeyi de ekliyorlardı. Diyarbakırlılar hâlâ. bunlara kadınların "zılgıtı" karışıyordu. yan yana belli belir¬ siz sallanan 47 ölü cana bakıyorlardı. ışık huzmeleri darağacındaki 47 ölü bedenin yüzüne düşüyordu.

"Şeyh Said hangisi?" diye soran mu¬ hatabına sinirieniyor. Sonra karşısına Subay Orduevi'ni inşa ettiler. toplu mezar kazdılar. Baksana. sabah yeli önünde ak sakalı titriyor. 1970'lerde Diyarbakıriı gençlerin çoğu. İpten indirilen cenazeler. 2003 yılında." diyordu. işaret konmasına da izin vermediler.Gözler. Şu yüzü. uykudaymışçasına kapa¬ lıydı. Şeyh ve arkadaşları¬ nın orada yattığını bilmiyoriardı. başı onlara bakıyor gibi duran. darağacındaki Şeyh Said'i arıyordu. Ahmet. o uzun boylu olanı. öteki asılanlara dönük. "Burada insanlar yatıyor" dedirten bir taş. güneşte yüzü pariıyor. Başı yana kaymış. yüzü çarpılmış.. "gizli bk ziyaretgâh" haline gelecek ti 1970'lerde toplu mezariann bir yanı "Yenişehir Sineması". Darağaçlannın kurulduğu alanda. * Asılarak öldürülmüş 47 isyancı. "görmüyor musun. BABALAR. Gözleri. yatmıştı. 1980'lerde ise "toplu mezar alanı" yeniden keşfedilerek. 47 asılmışı oraya koyup üstlerine toprak örttüler. "toplu mezarlan" kendiliğinden keşfetti. babası idam edildiğinde çocuk¬ tu. bir tek en kü¬ çük oğlu Ahmet hayattaydı. apak sakalını titreti¬ yordu. OĞULLAR VE TORUNLAR Şeyh Said'in idamından 78 yıl sonra. darağacında. Diyarbakır sabahında bahar yeli kınalı. ipin ucunda belli belirsiz sallanıyor¬ du. 1980'lerde halk. 177 . Şeyh'in ince uzun bedeni. Uykusuzluktan mıdır bilinmez. "ibreti alem için" gün ortası¬ na kadar asılı kaldı. gözleri kızarmış.. ya¬ kınlarına verilmedi. "Gizli ziyaretgâh" haline geldi alan. öteki yanı Astsubay Ordueviydi. ağzı eğilmiş gibi bakan genç bk Diyarbakıriı.

bu kural pek geçerli olmuyordu. yurtdışına kaçarken. dünya olaylarından uzak. Kin ateşleri her yana sıçratılıyor. öz kardeşine yar¬ dım eli uzatamadığı günlerdi. Genç Selahaddin'i Bağdat'taki askeri okula yazdırdı.Sürgünlerde. Korku her yanı sarıp kol gezdiği için kardeşin. bu anlayışla ailesinin üstüne yürüdüler. birinci de¬ recede "hedef" halindeki aile üyeleri ve onlara yakın olan kişiler¬ den uzak duruyordu. Ezilmişliğin ağırlığı altında siyasetten. Selahaddin. ayrı ayrı kendi başının ça¬ resine bakıyor. emirlerin bazen yasa yerine geçtiği toplumlarda. Şeyh Said'in idamından sonra. itilip kakılan. birinin işlediği suç ya da kaba¬ hatten ötürü. hukukun fazla önemsenmediği. ayakta kalma. suç ve cezanın bireyselliği. yaşama savaşı veriyor. Fakat. olanağını bulabilenler kaçıp komşu ülkelere sığındılar. adeta "ayak altında" kalmıştı. Şeyh Said'in büyük oğlu Şeyh Ali Rıza'nın öğrencilerinden Melle Şafii (Ballı) "Ali Rıza Efendi. zulmü. Ailenin erkekleri dağlara. evrensel hukuk. Şeyh'in ailesinden herkese acılar çektirildi. bugün artık Hınıs'ın bir mahallesi haline gelen Kolhisar köyündeki baba evine döndü. açlık ve sıkınrilan hü¬ zünle anlatıyordu" diyor. Dönüşüne izin verildikten sonra yurduna. Darmadağın edildi. Bu nedenle Kürtler. Suri¬ ye. 178 . suçlanan siyasetçilerin yakınları da yangınlar arasında kalıyordu. kendi halinde bir hayat kurdu. Herkes. ancak gizli gizli aile bireylerine yardım ede¬ biliyordu. Şeyh Said ailesinin "asılacak" gözüyle bakılan erkekleri. Ailenin kadın ve çocukları. yakınlarının cezalandınlamayacağını öngörüyordu. evrensel hukukun gereğiydi. küçük kardeşi Şeyh Selahaddin'i de yanına almıştı. Babasına karşı duyulan kin ve öfkenin yükünü çekti. aile. Yalnız ona değil. Başka bir anlatımla. Irak Kürdistanı'nm liderlerinden Şeyh Mahmud Berzenci onlara yardım elini uzattı. Iran ve Irak Kürtleri arasına karıştılar. Irak'da Harp Okulunu bitirip. Oysa. aşağılanıp horlanan bir ortamda büyüdü. Irak ordusunda subay oldu. Şeyh Ali Rıza.

Onu yakalayıp tutukladılar. Gözleri önünde tek tek asılan 46 yakın ar¬ kadaşı. mücadelem Allah. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahli¬ ye edildi. TC silahlı kuvvetleri gözetiminde evi muhasara al¬ tındayken. "Kurdistan Partisi"ni kurduğu gerekçesiyle 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 11 Mart 1996 tarihinde "Demokrasi" gazetesinde yayınlanan "Ölüm-yaşam" başlıklı yazısında. her askeri darbeden sonra yeniden tutuklanan torunlanndan Abdülmelik Fırat. 1957'de Menderes-Bayar ikilisinin Demokrat Partisi'nden (DP) ve 1980 sonrasında sağcı bir politikacı olan Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Erzurum'dan iki kez milletvekili se¬ çilen. yankılanmış. sürgünlerde 23 yıl boyunca dedemin kanlı gömleği ve yeleğini yas¬ tığı altında kutsal bir emanet olarak sakladı. ayrılıp ülkesine döndü. Dedem Şeyx Bahaeddin Efendi müftü. kazıl¬ mış ve hak edilmiştir. kendisine temaşa ettirildikten sonra. torunlanmız bizi düşmanlarımızın önünde mahcup bırakmasınlar' olmuştur. Rahmetlik nenem hemen imdadımıza ye¬ tişirdi. Sehpanın akında Kürtçe olarak söylediği son sözleri ise. imkansızlık ve yoksul¬ luktan ilaç bulamazdık.' . Şeyh Said ailesinin acılarını şöyle anlatıyordu: "Dedem Şeyx Said Efendi Diyanbekir'de sehpaya çıkanldığmda 60 yaşındaydı. Yeter ki. Fırat cezaevindeyken.Ali Rıza 1930'da. 'Fanı hayatımın sona erdiği şu anda. Bu kez. Torunların seni mahcup etmeyeceklerdir. Şeyx Aliyi Paloyi medre¬ sesinin yöneticisi. Sürgün yıllarında hastalandığımız zaman. Şehit olduğunda 57 yaşınday¬ dı. yeniden tutuklandı. Şeyx Said'in aln kar¬ deşinin büyüğü. uzanlan bir kağıda yazıp imzalayıp Cumhuriyet yönetiminin savcı ve hakim cellatlanna teslim ettiği belgede şu santiar yazılmıştır: 'Bu değersiz dallarda beni asmanıza pervam (korkum) yoktur. din ve milletim içindir. sabah namazından sonra Kur'an okurken askerler ta¬ rafindan vurularak öldürülmüştür. 1996 kışında. Bu ses ülkemizin bütün dağlarına yansımış. ders vereni. isyan¬ cı "PKK'ye yardım ve yataklık etmek"le suçlanıyordu. milletim için kurban edildiğim¬ den dolayı pişmanlık duymuyorum. Rahmetlik nenem Şeyx Ahmedi Çani'nin kızı Rabia Hanım. Allame bir zat. Hiç şüphe yok ki. Büyük bir vecd içinde dedemin kanlı gömleğiyle yeleğinin 179 .

Şehadete eriştiklerinde 45-50 yaş civarındaydılar. Allah size şifa verecektir. Diyarbakır-Bismil havalisine ulaştıklarında bu subay.bulunduğu bohçayı alıp. yeğeni Şeyx Ali Rıza Efendi'nin komu¬ tasındaki Hasenan ve Zırkan aşiretlerinin ileri gelen yöneticileri ile savaşarak iran'a ulaşnklarında. ordu¬ dan ihraç edilmiş bir Türk subayı da gruplarına kanldı.' Başı¬ mızın ucuna koyar. Şeyx Said Efendi'nin yüz civarında yakın akrabaları. Babam Şeyx Şebabettin Efendi'nin 18 yaşından itibaren bütün ı8o . damadan. Hâlâ ülkemin dağlarında kar. beslediği ve koruduğu. Şeyx Diyaeddin Efendi. Atatürk'ün yakın dostu olan Rıza Şah tarafindan alçakça bir tuzakla. Allah kadnda onun büyük bir mer¬ tebesi vardır. kendi askeri kışlalarında mitralyöz ateşi altında birçok yurtsever kişi ile beraber şehit düş¬ müşlerdir. Şehit oldu¬ ğunda 40 yaşma daha ulaşmamışn. büyük şehid dedenizin kanlı gömleğidir. kendilerini ih¬ bar ederek pusuya düşmelerine neden olmuştur. öldürülmüşler ve şehit olmuşlardır. Şeyx Said Efendi'nin amcazadeleri. Dersim'e ulaş¬ madan o ve arkadaşları şehadet mertebesine ulaşmışlardır. kayınbiraderleri. Onu saygı ile öpün. Maksadım mazlumların hepsini bu yazıda dercetmek değildir. cesetleri Murat ırmağına atılmıştır. baba¬ sı Şeyx Said'in ruhundan istimdan niyazında bulunurdu. Suriye'de senelerce yanında kalan. yanımızda oturarak Kur'an'dan ayetler okur¬ du. Şeyx Said Efendi'nin dördüncü kardeşidir. Şeyx Abdürrahim Efendi (Şiri bi guli) yıllarca Kurdistan dağ¬ larında gerilla savaşı verdi. Belki zulmün kuş bakışı bir panoramasını genç kuşaklara hanrlatmak ve çizmektir. büyük alim Ali Rıza (küçükefendi) ve kardeşi Şeyx Şerif Efendi. Mekânı¬ nız cennet olsun Rabia Sultan ve annem Ayşe Hanım. yeğenleri. Şeyx Said Efendi'nin yedinci kardeşi olan Şeyx Abdürrahim Efen¬ di'nin de yaşı 40'ına ulaşmamıştı. boran ve rüzgâr esince. Adı halkının arasında efsaneleşerek saygı ile anılırdı. Suriye'ye geçti. 'Bu. Tartışmasız bir gerilla ustasıydı. Rahmetli annem de Kürtçe kaside ve gazeller mırıldanır. Palu'da Murat ırmağı kena¬ rında süngülenerek. ismi dağ doruklarından ovalara yankılanır. 1938'de Dersim Kürtlerine yapılan katliama karşı savaşmak üzere Türkiye'ye dönüş yaptı. teyze ve halazadeleri. yanımıza gelerek derdi ki.

Fakat buna izin vermediler. Şeyh'in kardeşi Sebahaddin'in oğlu Şeyh Bahaddin'di. çocuklardı. onu epeyce yormuştu. Melik Fırat daha sonra. iki kız kardeşi. ceman on dört nüfuslu bir aile. Sürgünde büyüyen Melik Fırat. Herkes hard hani kendine 'soyadı' arıyordu. çocuklan topluca sürgün ettiler. Çalışma. Babam. Ka¬ dınlar." * * s Şeyh Said'ten sonra ailenin erişkin erkeklerine erişemediler ama. soyu sopuyla ilgisi olmayan adlar seçip alıyordu.hayad sürgün ve sıkıntılar içinde geçti. Annesi." ı8ı . Şeyh Said'in hem yeğeni. hem de torunuy¬ du. alışveriş bilmi¬ yorlardı. Şeyh'in büyük oğlu Ali Rıza Efen¬ di'nin kızıyla evlendi. Trakya'daki sürgün yıllarımız. üçü erkek) ve memleketten beraber ge¬ tirdiği iki yetim Mehmetler ile. onu bitap düşürmüştü. hayan sür¬ dürmenin kaplarından habersizdiler. Ailenin soyadı Fırat oldu. ısnrabını içine atan bir seciyeye sahip bir insandı. Annesi ise Şeyh'in kızıydı.yakın ikinci sürgün hayatı. 13 seneye . Şeyh Kutbeddin'di. onuruna çok düşkün. Diğer beş amcazadeleri ile beraber 55 nüfusa ulaşan büyük bir aile topluluğu. kadınlan. Şeyh Melik Fırat. yedi çocuğu (dördü kız. TC bir yasa çıkardı. az konuşan. En önemlisi. Babası. Türkle¬ re yabancıydılar. Türkçe bilmiyorlardı. o güne kadar kendi çevresinin dışına çıkmamıştı. 1947 senesinin Hazi¬ ran ayında memlekete dönüşünde ancak iki ay yaşayabildikten sonra fani hayata veda ettiğinde 46 yaşındaydı. Gurbet nedir bilmiyordu. Aile kadınlarının yanındaki en büyük erkek. uzun ve meşakkatii geçti. Bazılan ailesiyle. Şeyh Selahaddin babasının adını almak istedi: 'Saidoğlu' olsun istedi soyunun adı. bir gazetede yayınlanan söy¬ leşide "aile boyu cezalandırma" konusunda şöyle diyordu: "İkiye ayınp sürgüne gönderdikleri ailede erkek yoktu. Bundan böyk herkes 'soyunun adı' ile anılacaktı. 1947 senesinde vücudunu kaplayan çıbanlar. Kadmlanmızdan hiçbiri. O da henüz 14 yaşındaydı.

Kürtler. 1928 yılında. Herkes. varlıklı insanlar sefalete düşmüşlerdi. tek varlığı¬ mız olan merkebimize bindirdi. Vize'de jandarmanın gözetiminde büyüdü. Şeyh A. Babam beni. Istranca Ormanları içinde jandarma nezare¬ ti altında bir köyde kalıyoruz. şöyle diyordu: "Çocukluk yıllarımdan bilincimin akında yer etmiş bir olay var: 10 yaşındayım. "burası. 182 . sürgünler için de af çıktı. bir kere daha sürgün cezasına çarptırıldı. Ailenin bireyleri ırkçı nefret ve düşmanca tutum yüzünden. Beş kilometre gittikten sonra jandarma yolumuzu kesti. Trakya'da sürgün ise ayrı bir acıydı. 1935 yılında. ihtiyaçlarım karşılayamıyorlardı. açık hava hapishanesi "ydi. Vücudumda yaralar açıldı. Ailenin dönebilen bi¬ reyleri. kimi para vererek katkıda bulundu. Melik Fırat. Trakya'da Vize ilçesiydi. her firsatta aşağıla¬ yan. zenginliği de yok olmuş. babam bu haka¬ retlere maruz kalmasaydı. keçi. Çünkü merkebin üstünde duramıyordum. Ama ailenin birlikteliği uzun sürmedi. sığır.. Ora¬ ya gitmemiz jandarmanın iznine bağlı. Vize ilçesi bize aşağı yukarı üç saat mesafede.. Sürgünler yurtlarına döndüler. Abdülmelik Fırat henüz iki yaşını doldurma¬ mıştı. Melik Fı¬ rat'ın deyimiyle. bir kez daha Şeyh'in ailesini yalnız bırakmadı. keşke ökeydim de. O yaya yürüyor. Melik Fırat 6 Mart 1994 tarihinde Hürriyet gazetesinde ya¬ yınlanan bir söyleşide. Sıtmaya yakalandım. horlayan yerlilerle göçmenlerin ırkçı kıskacı. Sürgün yeri. kolumdan tutu¬ yordu. gücü ve olanakları oranında yardıma koştu. Bir yanda devletin jan¬ darması." Daha sonra. Hınıs'ın Kolhisar köyünde yeniden bir araya geldiler. öte yanda düşman gözüyle bakan. Babama hakaret etti¬ ler. bir kez daha af ilan edildi. Halkın da yardımıyla daha yeni yeni toparlanmaya başlayan aile. ikinci sürgünde.Şeyh Said'in ailesi dağılıp paramparça olmuştu. bazen kendi paralarıyla alışveriş edemiyor. Ailenin mal var¬ lığı. Kimi koyun. Ben o zaman dedim ki.

dünya yeniden yapılanmaya başlamıştı. Uzun süre cezaevinde kaldı. Şeyh Said'in bazı yakın akrabaları ve torunlan da sistemle bü¬ tünleşip uygulanan politikaların yürütücüleri oldular. 1950'de iktidara gelen ve 1960 darbesine kadar iş başında ka¬ lan DP'nin ünlü Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da Bedir¬ han'ın torunlarındandı. Melik Fı¬ rat. Kürtler. * Kürt tarihinde. Yine 19. Zorlu. Atatürk döneminde Milli Eğitim Bakanıydı. 183 . ikinci Dünya Savaşı olmuş. Ailenin erkekleri yeniden sürgüne gönderildi. yüzyılda Kürt isyanlanna önderlik yapan Botan Miri Bedirhan'ın torunları arasından paşalar. Melik Bey. 1960 darbesinden sonra tutuklandı. Kemalizme bağhlığıyla tanınıyordu. Türk milliyetçiliğine yönel¬ di. 1980'deki askeri darbeden sonra. valiler çıktı. dostlarından biri oldu. Aynı aileden tarihçi Cemal Kutay. daha sonra 1971 ve 1980 tarihlerinde tekrarlanan açık askeri darbelerden sonra yeniden tutuklandı. parlamentonun en genç üyesi oldu. "demokrasi var" desinler terti¬ binden "diktatöriükten çok partili sisteme" geçmiş ve CHP'nin yanında Demokrat Parti (DP) kurulmuştu. 19. bitmiş.Bu arada. yüzyılda Kürt isyanlarına öncülük eden Baban aile¬ sinden yazar Cihat Baban. Torun¬ larından Vasıf Çınar. henüz 23 yaşındaydı. 1957 yılında DP'den milletvekili adayı olduğu zaman. ideoloji ve siyasetin ön¬ cüleri oldular. Mahkeme karan ile yaşını büyüte¬ rek listeye girdi. isyanlara önderlik edenlerden kimilerinin to¬ runlan. seçilmesi için seferber oldular. bu nitelikleri nedeniyle gene¬ raller tarafindan Kültür Bakanlığına getirildi. 1960'da Başbakan Menderes ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la biriikte idam edildi. 1960'dan sonra Türk milliyetçiliğinin lideriiğini üstlenen emekli albay Alpaslan Türkeş'in en yakın fikirdaşı. 1990'larda da ce¬ zaevinde yattı. daha sonra sistemle bütünleştiler. TC de. Melik Fırat.

DP'den ve kopanların kurduğu Hürriyet Partisi'nden. Şeyh Said'in kardeşi Şeyh Tahir'in kızıyla evli olan Diyarbakır¬ lı Avukat Tahsin Ekinci. Bingöl'ün Solhan ilçesine bağh Melekan köyünden. aynı yıl CHP ile yapnğı koalisyonla Başbakan oldu. Melik Fırat. Bu partide zaman zaman iktidar ve baskıcı politikaların yürütücüsü oldu.Ali Rıza Septioğlu. Erzurum'dan yeniden milletvekili seçildi. Fırat'ın yer aldığı parti. Diyarbakır Belediye Başkanlığı yaptı.. Adalet Partisi ve onun devamı. Şeyh Said'in bir kızı. Milyonlarca Kürt mültecileşti. Bu dönemde binlerce Kürt köyü yakıldı. ırkçıları ve dincileriyle bütün Türk sağının birleştiği "MilÜyetçi Cephe Hükümeti"ne destek verdi. 199rde Süleyman Demirel'in DYP'sinden. 1960'larda Kürt sorununu inkâr etmeyen tek siyasal partiydi. Aynı dönemde. Fuat Fı¬ rat da destek verdi.. Demirel. Şeyh Abdullah. TİP. Şeyh'in kardeşi Abdürrahim'in oğlu Zülküf Bilgin. Türk milliyetçiliğinin lideri Türkeş'in MHP'siyle seçim işbirliği yaparak parlamentoya taşın¬ masına da olanak sağladı. daha sonra. Fuat Fırat. Şeyh Abdullah ile evliydi. partisiyle ilişkileri zedelendi. Şeyh'in öteki kardeşi Abdürrahim'in oğlu Fevzi Bilgin. istifa edip ayrıldı. 1975 ydında. Süleyman Demirel. Şeyh Said'in torunlarından Mehmet Fuat Fı¬ rat "dinci" Milli Selamet. yine kardeşi Mehdi'nin oğlu Muhyettin Aygören de TİP'liydi. 1980 son¬ rasının Doğru Yol Partisi'nin değişmez Elazığ milletvekiliydi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Diyarbakır İl Başkanlığını yapri. daha sonra "Atatürk'e suikast" düzenledikleri gerekçesiyle idam edilen siyasetçilerin itibarlarının iadesine iliş¬ kin bir önergeye imza atınca. yıllardan sonra. Parti¬ den ihraç edilmek istenirken. Şeyh Said'in amcası Şeyh Hasan'ın torunuy¬ du. onun kapatılmasından sonra sırasıyla Refah ve Fazilet partilerinde milletvekiliydi. 1950-60 arasında. Sep¬ tioğlu. Şeyh Said'in öteki torunlarından Melik Fırat. Binbaşı Ka- 184 .

Abdullah'ın çocukları ve torunlan.sım'la el birliği yaparak kaymbabasının yakalanmasını sağlamış. bu doğrul¬ tudaki partilerin Üstesinden milletvekili olacaktı. köy yakmalar yüzünden göç- menleşecek. sonra Şeyh'le birlikte asılmıştı. buna rağmen kamuoyunda "hayır" sesi duyulmaya¬ caktı. Partisinin ikti¬ darı döneminde. sayısız seçmeni. 185 . Şeyh Abdullah'ın torunlarından Mahmut Sönmez. daha sonra Kürt sorununu hararetle inkâr eden sağcı partile¬ rin başarısı için çalışacaklardı.

Ergani. Genç. korku günlerinin haber¬ cisi işareder görülmeye başlıyordu. İsyana katılanlar. Ankara. iyimserlik iklimi. yayınlanan bir hükümet bildirisiyle. "ayaklanmayla sözlü ya da eylemli olarak ilgilenmiş. kimseye dokunulmaya¬ cağını. Şeyh Said'in "yargılanmaya" başlandığı gün olan 26 Mayıs 1925 tarihinde. kar¬ deşlik ortamı kurulacak. Beyazıt. devlet imar ve kalkınma için olanakla¬ rını seferber edecekti. Siverek. Muş. Dersim. Bitlis. fakat ilgi ve izini gizlemiş olan herkesin elinde ve evindeki silahlarla. isyana katılmamış halkm ise asla zarar görmeyeceğini açıklıyordu. hatta karşı çıkmış Kürtlerle. Bütün Kürt kesimleri şaşkın¬ lık içinde kalıyor. iyimser hava halk arasında gözle görülür bir rahatlık yaratmıştı. Ankara'nın söylemi. isyana katılmamış. Diyarbakır'dan ayrıldıktan sonra. masum halkın hayatı. Fakat. korku sislerini dağıtmış. isyancılar aynı kefeye konuyordu. "te¬ dip ve tenkif'in ayak sesleri duyulmaya. devletin gü¬ vencesi altındaydı. Malatya. Elazığ. Resmi açıklamalara göre. köylerine dönmüşlerdi. yaralayıcı aletlerin ı86 . Emirnamede. silahlar susmuştu. içişleri Bakanlığı tarafından İstiklal Mahkemeleri Savcıhkla- nyla Üçüncü Ordu Komutanlığı ve Erzurum.Dördüncü Bölüm "İSLAHAT PLANI" YA DA TEDİP İLE TENKİL Şeyh Said. Siirt illeri Sıkıyönetim Komutanlıklarına gönderilen bir emirnamede. Şeyh Said ile arkadaşlan teslim oldukları takdirde. Mardin. isyancdar işgal ettikleri şehir ve kasabalardan çekilmiş. "Şeyh Sa¬ id ve avanesi Türk adaletine teslim" olduktan sonra barış. Diyarbakır. yalnız isyancı liderlerin peşinde olduğunu. bir anda altüst oluyordu. Herhangi bir endişeye gerek yoktu. Van.

her bölgede takibi gereken kişilerin yavaş yavaş ve devamh olarak yakalanmaları ve silahlann toplanması suretiyle kararlaşnnlmış olan ıslahata şimdiden elverişli^bir orta¬ mın hazırlanması için çaba harcanması gerekmektedir. "programın esaslanna" açıklık getiriliyor. kaçaklardan sağ yakalanabilenler ile onlara yardım ve yataklık edenlerin mahkemeye şevkleri" isteniyordu. halk üzerindeki silahların toplanmasıdır.toplarilması. "Tedip" (terbiye etme) ve "tenkif'in (yerinde sonuna kadar susturma) ilk ayak sesleriydi bu. yakında gerçekleşmesi esas olan amaç için şimdiden hazıriıklı bulunmaktan ibarettir. okul¬ da Kürtçe konuştuğu görülenlerin cezalandınlması isteniyordu. 187 . "Kürderin var olmadığına" da karar verili¬ yordu. bazı neden ve dü- şüncelerie yavaş yapılsa dahi. "Kürt vardır" demek yasaklanıyor. genelgeden hemen sonra. Kürt sorunu. Bu iş. hükümete çeşidi şekiUerde bağlılık ve sadakat gösterenlerie. çok geçmeden ye¬ rini dehşet günlerinin korkulanna terk edecekti. Uygulanacak "program"ın adı da konmuştu: Islahat (iyileştirme). 26 Mayıs 1925'te yayınlanan bildiride hakim olan ruh ve amaç. içişleri Bakanlığı 13 Haziran 1925 tarihinde. başka bir deyişle "çözüme bağlanacak"ri. bir daha uç vermeyecek biçimde şiddet yoluyla "halledilecek" (ıslah). zaman geçirmeden harekete geçmişlerdi. yurtdışında aleyhte etki yaratacak kişilerin kuşkulandınlmaması." Emirname açık ve netti. hükümet. Genelge devam ediyordu: "Ayaklanma sırasında. kesinlikle savsaklanamaz. şöyle deniliyordu: "Doğuda esaslı ıslahata azmetmiş olan hükümetin ilk hedefi. Aynı programla. çarşıda." Dört bir yana dağılmış askeri birlikler. aynı kurumlara. pazarda. İlk şaşkınlık. bu işi mudaka büyük kuvvetlerle halledilecek sorun ha¬ line getirmeyi uygun bulmamaktadır. 26 Mayıs tarihli genelgesine açıklık getiren bir genelge daha gönde¬ riyor. Bundan önce. Bazı böl¬ gelerde bunun için büyük kuvvetlere lüzum gösterilmekte ise de. Doğu'daki son durumdan faydalanarak.

ama Kürder teslim olmadılar. Şeyh Said'in üstüne yürüyüp. Babam da onun emrinde çarpıştı Ruslarla. 1925 Haziranında başlayan silah toplama seferleri. Güneyde İngiliz ve Fransızları. Şeyh Said'in Batı Cephesi Komutanı Şeyh Şe¬ rif. Birlik ve beraberlik halinde hare¬ ket ettikleri takdirde Kürtlerin neler yapabileceklerini. Osmanlı. Şeyh Said yakalandıktan sonra da ge¬ nel temizliğe giriştiler. "ya si¬ lah ya da canınız" dayatması ortaya konuyordu.Köyler basılıyor. teslim ol¬ muştu. direndiği gerekçesiyle bazı köyler ateşe veriliyor. milis komutanıydı. "ıslahat" denilen silah toplama ile "tenkil" pla¬ nı bir arada yürütülüyor. Bu gücü gös¬ teren Kürder. canını kurtarmaya çalışıyordu. İsmet Paşa. Bazı yerlerde. potansiyel tehlikeydi. kimileri kurtulmak için silah satın alıp teslim ediyor. Taş ve sopalarla yürüdüler. Antep ve Urfa destanlarını yazanlar Kürtlerdi. olayların bir daha tekrarlanmaması için gereken köklü tedbirlerin alınacağını söylemişti. Köyler sarılıyor. kuzeyde Ruslarla Gürcüleri önlerine katıp perişan et¬ tiler. Silahı olmayan¬ lar dayak. ı88 . her yaştan ve cinsiyetten insan. dünya alem Birinci Dünya Savaşı sırasında gördü. savaşa giremeden yenilmiş. zulüm sa¬ çıyordu. Kürderi sindirmekti. silahlar toplanıyor. birleşip işgalcilerle savaştı¬ lar. insanlar meydanda toplanıyor." Hükümetin "Islahat programı". Silahları da yoktu. hakaret ve işkenceden geçiriliyor. Şahin Bey. kurban zincirinin halkaları haline geliyordu. Erzincan'ı Rusların elinden alan Dersimlilerdi. Karayılan Kürt'tü. Tehlikenin bertaraf edilmesi için hazırhklar yapılırken. ailesini. halkı tedbirsiz ayağa kaldırdılar. yakalanan köylüler toplanıp götürülü¬ yordu. O günleri. 60 yıl sonra şöyle anlatıyordu: "Amaç. kimileri elinde avcunda ne var¬ sa rüşvet olarak verip. Başbakan İsmet İnönü'nün mecliste yaptığı konuşmanın paralelinde yürüyordu. bizim Karakocan tarafından. çocuk gözü ve bilinciyle yaşamış bir Karakoçanlı.

arandığını 189 . savunma refleksi. Süngülenerek kadedilenlerden birinin adı Mıho'ydu. yiyeceklere. eylemleri "isyan" sayılıyordu." "Islahat programı" yürüriüğe konmadan önce. içeceklere ve hayvanlara el koydular. Dağa çıkanlar. ona ilişkin "ıslahat" öyküsünü anlatri: "1925'in yaz aylarında. Köyü de ateşe verdiler. Her¬ kesin olanaklan oranında başının çaresine baktığı bk korku dö¬ nemiydi. Köylülerin üstünde başında neleri var. Ayrıca. Birbirine bağla¬ yıp etkisiz. "ben sizdenim" diyerek tuzağa çekendi. Palu'nun Gülüşkür köyünü basıp si¬ lah topladılar. Kimi dağa çıkıp gizlenmeye çalıştı. Şeyh Said'in ayaklanmasını da. ihtiyar. dağınık ve örgütsüzdüler. Sonra evleri yağmaladılar. Fakat. O zaman. çocuk. Bir köylüsü."Tenkil ve tedip" planında. Varto'nun Kulan köyünde oturan ailesi "ıslahat"ın şidderinden kurtulamadı. "İslahat programı". Üçü. "İsyanlan basnrmak" üze¬ re daha büyük güçler seferber ediliyordu. "kaçış" olarak ortaya çıktı. tepkisiz hale getirdikleri 44 kişiyi süngüden geçirdi¬ ler. cinsiyet ayı¬ rımı yoktu. Kör Mıho'nun akıbedne uğrama korkusuyla direnenkr "is¬ yancı". Gülüşkürlü Kör Mıho "ayrımsızlığa" örnekti. sakat. neleri yoksa aldılar. İhtiyar bir adamdı. İmkanı olanlar yurtdışına kaçri. isyana katıl¬ mayan ya da devlet güçlerine yardımcı olan Kürder. ki¬ mi yerini yurdunu terk etti. Babası Ahmet Ağa. beşi bk arada olanlar üsderine gelen güce direnmeye başladılar. isyancılan tutuklatan kişiydi. mahkemelerde devlet tanığıydı. Gözleri kördü. kendilerine dokunulmayacağına inanıyorlardı. uygulamayla biriikte "ıslahatın" genel ve ayırımsız ol¬ duğu ortaya çıkınca panik başladı. devlet yardımcılarının aüelerini kapsıyor¬ du: Binbaşı Kasım muhbk olarak. Buna rağmen.

dört bir yana şube¬ leri. Fakat bir gün köyüne dönünce yakalandı. ailesi "kelime-i şahadet" getirip din değiştirmiş. başka bir deyişle "ana baba günü"ydü. ailelerimizden geldikçe parasını ödüyorduk. bu sayede kurtulmuşlardı. Öldüğünü haber verdiler. Fakat nerede. ondan "veresiye" alışveriş edi¬ yordu." diye anlatıyorlardı. Bilinen. kendi çektiklerini anlatıyordu. yerinde "terbiye" ve "sonuna kadar susturma" olan "Tedip ile tenkil" harekâtları bütün hızıyla devam ederken. Veresiye alışveriş yapıyorduk. akıbetini "yerde sürükleyerek götürdüler. 1950'lerde Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde bak¬ kallık yapıyordu. yasayla herkesin "atası" yeni¬ den belirlenince soyu da "Küçük" adını almıştı. kasabalara dağılmış kollarıyla İstiklal (Özgürlük) Mahkeme¬ leri eliyle kaç kişinin öldürüldüğü bilinmiyor. Müşterilerinden biri de. Merkezi Diyarbakır. bekar yaşa¬ yan öğrencilerin buluşma yeriydi.öğrenince. isimlere takla attırmış. gözleri yaşararak anlattı. nasıl öldüğünü kimse öğrenemedi. Elazığ ve Bitlis olan. 190 . Ali Küçük. * Dağlarda. Tanık olduğu bir manzarayı. Ermeni asıllıydı. Ermeni "olayları" sırasında. mahkeme¬ lerin hemen yanında kurulu duran sabit darağaçlan ve onlann da hiç boş kalmadıklarıydı. sıkboğaz etmiyordu. Muşlu Aydın Saraç'n. bir kaçak gibi yaşadı. Aydın Saraç anlattı: "Ali Küçük'ün geniş dükkânı biz taşradan gelmiş. yeni hayatında "Ali". Köylüleri. "İs¬ tiklal Mahkemeleri" de yakalanıp önlerine getirilenler için idam cezalan üretiyordu. Bir gün. Bir daha geri gelmedi. Çevre köy ve ilçelerden okumak için Diyarba¬ kır'a gelmiş birçok lise öğrencisi. "Markar". Şeyh Said ve sonraki idamlardan söz açıldı. Diyarbakır'daki idam manzaralarının tanıklarından biri olan Ali Küçük. Kürtler açısından hayat genel mahşer. Bazen bize aile¬ sinin dramını. Bizler de. O kimseye borcunu hatırlatmıyor.

Bk köyden tek bir kişi bile isyana sempatiyle bakmış ya da silahlı olarak katıl¬ mışsa. daha sonra zincirle¬ me. Bir gün asılmaya götürülen bir kafile¬ yi gördüm. Etrafi seyre¬ de seyrede gidiyorlardı. Elleri bağlı. 'Darağaçlan sabit. Tedip ve Tenkil Arapça deyimlerdi. kaç kişinin katledildiği." 1925 yılının Haziran ayında başlatılan. Çanklan yerde. Sabahları. Süngülü¬ ler arasında yürüyüp gidiyorlardı. sehpaların kolları arasında salla¬ nan.'" TANIKLAR VE RESMİ BELGELER İsmet Paşa (İnönü) hükümetinin "ıslahat programı" korku se¬ li olmuş. Yalınayak gidiyordu darağacına.'Dağkapı'dan Mardin kapıya kadar. dedi. başkalanna korku ve ibret verecek biçimde cezalandırma. kan ve ateş içindeydi. Pe¬ rişan. ilintisi. ikinci Dünya Savaşı'na dek sürdürülen "ıslahat" sürecinde. Yoksul görünüşlüydüler. ne kadar insanın yerinden yurdundan ko¬ parılıp sürgüne gönderildiği bilinmiyor. "Tenkif'in karşılığı ise şöyleydi: "Kamuya (halka) zararlı kişi ya da topluluğu. yeni asılmış insanlar görüyorduk. bütün köy cezalandırılıyordu.. "tedip ve tenkil" şeklinde yayılıyordu. ayakları zincirliydi insanlann. Üstü başı yırtık. Eğilip kelepçeli elleriyle aldı. Yoluna devam etti. Suçlu.. yıpranmasın diye mi bilmiyorum. Eskimesin. çarıklarını çıkarmış.. Türk Dil Kurumu tarafin¬ dan yayınlanan sözlükte tedip. yamalıydı. öylece duruyorlar¬ dı. Kürtlerin bütün yurdu baştan başa savaş alam. Belki de nereye götürüldüklerinden habersizdiler. Örneklersek: isyanla ilgisi. 10-15 asılmış kişi saydığımız oluyordu. ayaklannın dibinde. "terbiye etme" diye tanımlanıyor¬ du. Yeniden omzu¬ na atn. ortadan kaldır¬ ma. İçlerinden birinin halini hiç unutamıyo¬ rum. Her sabah uyandığımızda. birbirine bağlayıp omzuna atmıştı. Çarığı bir ara omzun¬ dan sıyrılıp düştü. birbitine bağh duruyordu. hatta haberi olmayan köyler 191 .. suçsuz ayırımı da yapılmıyordu. güzergâh boyunca dara¬ ğaçlan kurulmuştu'. Sonra darağaçlan bölgesinde asıh gördüm.

"Islahat" darbelerini ondan da esirgemedi. köy basıldı. bilezikleri alındı. Aynı müfreze. Doğa da yangın ve kırımdan nasibini alıyordu. Ele geçen tutsakları süngüden geçirdi. Ama. "Islahat prog¬ ramı" dehşetin adı olmuştu." Adının açıklanmasını istemeyen Bingöllü bir ihtiyar anlatıyor¬ du: "Genc'in Valer ve Şemsan köyleri. bahçe ve ekin tarlalarının yanında. bir başka müfreze kolu. gerisin geri alevlerin içine dönüyor. Melle Selim'in anlattığına göre. Önce paraları. Diyadin isyancı değildi. Aynı gün. aynı gün ba- sddı. El ve kollarını urganlarla bağlayıp. Randalin de isyana kadlmamıştı. Diyarbakırlı bir genç kızın trajedisini anlatıyor: Genç kız. kibrit ça¬ kıldı. 1925 yazında. giderken yanlarında götürdüler. 192 . Diyadinliler köyün ortasında toplandılar. Sonra köy ateşe verildi. Melle Selim anlatıyor: "Aynı müfreze Diyadin'den sonra Randalin (Buzlugöze) köyüne geçti. Mıstan." İnsanların diri diri yakılması. ormanlar da ateşe veriliyordu. 32 kişiyi seçriler. ateşe verilen samanlıktan fırla¬ yıp dışarıya çıkıyor. Murtezan. 1925 yazında. Askeri karargâh.yanıyordu. Fakat askerlerle yüz yüze gelince. Karlı¬ ova'nın Selekan köyündeydi. oradan da 'esir' kafilesine 8 kişi katıyorlar. Yakaladıkları insanları oraya götürü¬ yor ve askeri karargâhın arkasındaki derede kurşuna diziyorlar. Önce yükte hafif. Köyü ateşe verdikten sonra. Remzi İnanç. Köylüler arasından. Bağ. pahada ağır ne varsa alındı. "Şey" adındaki hikâyesinde. Varto ilçe merkeziyle Karameşe köyünde 21 kişiyi kurşuna diziyor. Ahırın kapısına kuru ot yığılıp. Köylerden toplanan insanlar topluca öldürülüyordu. Sonra 22 ki¬ şi bir ahıra dolduruldu. Türkleştirme programıyla adı "Ölçekli" yapılan Varto'nun Diyadin köyündendi. Daha önceki bölümlerde de adı geçen tanıklardan Melle Se¬ lim. biri kadın. o gün. daha sonra edebiyata da konu ol¬ du. sonraları. kadınla¬ rın yüzükleri. Botan ve Tavus köylerini yakıp yıktı.

Bunlardan alınan bilgiye göre eşkıyalardan bir kısmının daha önce buralardan uzaklaştığı. Zergezor bölgesinde miktarı 22'ye yükselen köy) eşkıya ile tamamen birlikte olduğu kesinlikle anlaşıldıktan sonra yakıldı. Yanan köylerde birçok fişek ve bombalann infilak ettiği görülü¬ yordu. eşkıyanın aile ve çocuklarının buralarda barın¬ dıkları ve köy halkının çoğunun birbirlerine akraba olması do¬ layısıyla.. Kitapta şöyle deniliyor: ".. * * * Albay Reşat Hallı'nın imzasını taşıyan ve Genelkurmay Başkanlığı'nca yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar 1924-1925 adındaki kitap. odun. kitlesel kırımları inkâr etmiyor. Bazı köylerin müfrezeler gelmeden boşakıldığı görülmüş. tarlalar. kısmen de kadın ve çocuklardan ibaret kümeler toplatdrılmışd. mağaralar. basında "çatışmada silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilen eşkıya" olarak geçiyordu. asilerin vatanı olduğu. saman. Yakala¬ nan bu şahıslar arasında kadınlar tecrit edilerek. aile yakınlığının verdiği ve bu kuvvetle bu ahalinin de manen ve maddeten asilere yardımda bulundukları ve buralarda asilerin birçok silah ve cephanesi bulunduğu anlaşılmış ve her an eşkıya ve ahalinin baskın veya pususuna uğramak ihtimaline karşı. bu¬ nun üzerine köye muhit olan arazi kısımlarının da dikkade araş¬ tırılmasına zorunluluk hasıl olmuş. komlar tamamen araştırıla¬ rak perakende bir surette buralara sığınan çoğu erkek. tanıkların anlatımları doğrulanıyordu. Mürta- zan. bir kısmının da köyün erkek¬ leri ile öteye beriye dağılmış oldukları görüldü. Genelkurmayın yayını. silahı ile tutu¬ lan ve eşkıya ile ilişkisi olduğu anlaşılanlar hemen kurşuna dizil¬ mişti. müfrezeler köylere girerken çok esaslı tertibat almak zo¬ runda kalmışlardı. Kürt genelinde yaşananları teyid ediyor. Harekâtın cereyan ettiği bu bölgedeki köylerin. Kül haline gelen saman yığınları arasında mukadder akı- 193 .Kırım. ormandaki inler. Bundan sonra' ahali tarafindan esasen boşaltılmış olan köyler (Botyan. ot yı¬ ğınları. Kürt yurdunun genelinde yaşananla¬ rın resmi raporlarla anlatımıdır.

bölgedeki şüpheli yerlere ya¬ pılan baskınlar sonunda." Resmi tarih. Emin Miko çetesine mensup 6 silahlı ve 39 silahsız. bir kısım erlerin et istihkakı¬ na karşılık biriiklere verilmiş. Asilerin terk ettiği hayvan sürüleri müsadere edilerek. Kançavare ormanlarında yine Emin Miko'ya mensup 4 silahlı. çoğu Elazığ ve Diyarbakır'a gön¬ derilerek mülki idareye teslim edilmişti. kurbanların cinsiyeti ve yaşları konusunda ayrın¬ tı vermiyor. Süpülük dağının taranması sırasında. Bu safha harekâdnın sonunda Kuzey ve Güney birlikleri tara¬ fından Çotela dağının en yüksek tepelerine kadar yapılan tara¬ malarla bütün meskun yerler araşdrılmış. avanesinden 10 kişi ile iki gün önce Nüveydan bölgesine firar ettiği anlaşılmıştır." » * » Genelkurmay'ın kitabını okumaya devam edelim: "Güney birlikleri. 194 . sayı açıklamakla yetiniyordu. Ömer Faro çetesine men¬ sup 49. bunlara ait olup güneye kaçmlmak istenen bütün sürüler ele geçirilmiştir. 450'ye yakın ki¬ şi öldürülmüş. 12'si silahsız şaki tutularak öldürüldüler. insanları birer rakamdan ibaret kabul ediyor. Mustafa'nın da Paro bölgesindeki köyler¬ den birinde saklandığı öğrenilerek. takip müfrezeleri buraya yaklaşdğı sırada. bölgesinde yaptıkları taramalar sırasında meşhur Saki Bicarlı Mustafa'nın avanesinden ormanlıklar içinde saklanmış 19 kişiye tesadüf ederek imha etmişler ve bunlardan aldıklan bilgi üzerine. Bu arada. Tanınmış elebaşlanndan Hartah Sabri de müfrezeler tarafindan yakalanarak öldürülmüş.betine uğrayan birçok eşkıya avanesinin cesetleri teşhis edildiği gibi. asilere yataklık ettik¬ leri kesinlikk anlaşılan 60 kadar köy yakılmış. elinden silahını atarak kendine masum hal ve tavrı veren birçok kimseler dahi yakalanarak hemen imha edildiler. talan ve ganimetlerin bilançosunun tutanaklara kaydı da ihmal edilmiyordu.

zayıf bir durumda bulunan müfrezenin savun¬ ması ile devam etmiş. Hüküme¬ te gerçekten bağlı olduklarından dolayı kendi durumlan ve ge¬ leceklerinden kuşku duymayan ve bunun doğal sonucu olarak hiçbir korku ve etki akında bulunmayan bu masum halk taba¬ kası. yorumsuz ola¬ rak yine resmi tarihten okuyalım: ". Alay taburlan ise. Silvan. bu köyden ateşe maruz kalmıştı. Bu müsademede 1 yüzbaşı ile 4 er yaralan¬ mış. ve Hazro bölgelerinde olanları. akşama doğru Lice'den gönderilen kuvvet¬ li bir bölüğün yetişmesi üzerine asiler karanlıktan faydalanarak etrafa dağılmışlardı.Şeyh Said'in idamından iki yıl sonra. etrafinda cereyan eden olaylara karşı tamamen lakayt bir halde tarialarını sürüyorlar ve kendilerini topraklarına adamış bulunuyorlardı. Hani. yalnız Lice'nin kuzeydoğusundaki Harta köyüne gönderilen müfreze. Hüveydan bölgesinin aranması ve taranmasına memur edilen 63. Tarama harekâd bütün şiddeti ile güneye doğru ileriedikçe. takındıkları masu¬ miyet kisvesi altında melanetlerini gizleyecekleri tahmin edilmiş¬ ti. Bu köy ve civarı sonradan tamamıyla yakıldı. derhal mu¬ kabeleye mecbur kalan müfreze erleri tarafindan etraftaki hakim sırtlar tutulmuş ise de. eşkıya 10-12 kişi kadar zayiat vermişti. 1927'nin yaz aylarında. silah sesine yetişen köylülerin ellerindeki silahlarla birlikte eşkıyaya katılması ve iki saat içinde sayılarının. halk ve köylüler de yavaş yavaş değişmeye başlamış ve öteden beri Şeyh Fahri ve Fevzi çetelerinin faaliyet sahaları olan bu böl- 195 .. Müfreze köye yaklaşırken dört-beş el silah adlmış. 60'a yükselmesi. Bölgenin hemen her kısmında nüfus sayımı sırasında bir olay olmamış. Lice.. Harekâtın ilk safhasında bu köye ve halka ilişilmemiş. harekâta geçtikleri bölgedeki köylerin ahalisini kamilen iş ve güçleri ile meşgul bulmuşlardı. Önceleri kendilerini hükümete sadık ve bağlı göstererek ha¬ yatlarını kurtaran ve medyum oldukları şükran borcunu böyle nankörce ortaya koymaktan çekinmeyen bu ahalinin yaratdkları bu olay ve çevre halkının hemen çoğunun hükümete ve ordu¬ ya karşı besledikleri kötü duygu itibariyle bir ibret dersi teşkil eder.

köylerinde eşkıya bulunduğu halde. köye yaklaşan müfrezeyi birkaç kişi ile karşılı¬ yor. diğer yandan da köye haber göndererek he¬ men silahlannı alıp dağa çıkmalarını tembih ediyorlardı. Ve Hüveydan bölgesindeki bütün köyler kamilen yakıldı. gerekse subaylann azim ve irade zaafi. köyde kalanlar ise kendi¬ lerini sadık göstermek için gereken rolü oynamakta devam edi¬ yoriardı. yiyecek verecek kadar cesaret göstermiş ve bazı köyler ahalisinin de. bir kısım köylülerin birçok dolambaçlı yollardan çevirdiği bin türlü hile ve desiselerle kandırıldılar.ge ahalisi de tamamıyla hükümete karşı isyankâr bir durum alnıış ve eşkıyaya silah. hem de müfrezeyi şaşırtarak gafil avlamak istiyorlardı. Bir yandan kö¬ yü abluka ve köylüyü soruşturma ile meşgul iken. bu gibi köyler kamilen yakılmıştır. daha önce Cıbranlı Albay Halit Bey'in müfrezelerini kandıran ve sonradan firar edenlerden 38 kişi ya¬ kalanarak öldürüldü. Temri or¬ manlarında bu şekilde. bu olayın gerek ederin eğitim noksanı. Oysa bu köylülerin çoğu. Bununla beraber Hüveydan bölgesine özgü riyakâr¬ lık nedeniyle müfrezeler. 7. tarama si¬ lindirinin önünden kaçarak Sarum suyu geçitkrine (Goderni köp- 196 . Şüpheli bir durumda yakalanarak mahke¬ me edilmek üzere Lice'ye gönderilen 31 kişi de yolda muhafizların silahlarını almaya teşebbüs ettiklerinden hepsi öldürüldü. bu gibi kandırıcı sözlere önem vermeyerek görevlerinin gerektirdiği tedbiri almakta ihmal göstermediler. eş¬ kıya ile birlikte müfrezeye ateş açıyor. Pek kısa sü¬ ren bu nazik durum sırasında köyden silahını alıp kaçabilen. diğer yandan firar edenleri şiddetle takip etmekten geri durmadılar. kendilerinin eşkıyadan birçok zulüm ve işkence gördüklerini ve falan istikamete gittik¬ lerini anlatıyorlar. biriiklerin yaklaştığını ha¬ ber alır almaz yiyecekleri tokattan kurtulmak için hemen köyle¬ rini terk ile etrafa dağıldıkları görülerek. Seyyar Jandarma Alayı müfrezeleri tarafindan araştırma ya¬ pılmakta ve örtülmekte bulunan Sarum suyu güneyindeki bölge¬ de bkçok köy taranarak yakılmış ise de. Bu su¬ rede hem müfrezelerin kuvvetinden bilgi almış oluyorlar. cephane. Harta olayında olduğu gibi burada da ilkin birçok köylere masum ve kabahatsiz telakkisi ile şeflcat gösterilmişti. Bununla beraber bu bölgenin araştınlması sırasında birçok defalar böyle acı imtihanlar karşısında kalmış olan müf¬ rezeler.

erzak kafilelerine pusu kur¬ mak. terbiye etme) ha¬ rekâd sonunda bölge ve müfreze komutanlıklannın raporianna göre. harekâdn sonucunda 280'e yükselmiş ve 197 . hareket sırasında sık sık tekerrür eden telgraf hadannın ke¬ silmesi gibi eşkıyaya yardımcı bir durumda değil. hıyanet ve şekavetle¬ rinden şüphe edilmeyen bu köykr de kamilen yakılmışd.rüsüne) dayanan 3-5 şakiyi yakalamak firsatım kaybettirmiştir. Tabur müfrezekri tarafindan bu şakinin faaliyet bölgesi olan ve bundan önceki tedip saflıalannın çerçevesi dışında kalan Ashabikeyf dağı ve civarındaki köylerde araşdrma yapılmış. Süvari Alayı keşif kollan ile Hanili Seyfullah çetesi arasında müsademe olmuş. Tedip harekâtının son saftıasına tahsis edilen Hüveydan böl¬ gesi ile Lice ve Hani güneyi bölgekrinin araştırılmasına memur 63. 3 Kasım 1927 akşamı Hani'ye geldiler. fiilen eşkıyalık ettikleri sabit okn bu köykrde erkeklerin bulunmaması da dik¬ kat çekmiş ve çocuklardan yapılan soruşturmada bunlann birkaç gün önce topluca gittikleri anlaşıldığından. Köylerine gizlice girebilmek için müfrezelerin hareketini civar mahallerde saklanarak bekleyen birçok eşkıya döküntüleri de. Bu taburlar geniş bir bölgeyi taradıktan ve şüpheli köyleri yakdktan ve şahıslan kamilen imha ettikten sonra. Finto civarında 40. birer birer bulundukları yerkrden çıkartılmış ve bunların silahh olan 1 12'si öldürülmüştü. Alay 1. Takriben bir ay süren tedip (cezalandırma. Alay taburlannın taramayı müteakip Hani'de toplanmaları emredilmişti. Bu alayın araştırma yaptığı havalide tutuklanan şahıslardan bir¬ çoğunun on beş gün önce Murat güneyinden inen asi gruplarına mensup oldukları anlaşıldığından hepsi kurşuna dizildiler. köylerin çoğunda. hakim sırdan tutan erkr tarafindan bura¬ larda güneye karşı yapılmış bir siper içerisinde ve henüz yeni adl¬ mış birçok boş kovanlar bulunmuş. Tuzla'da bulunan 62. özellikk yol bo¬ yunca olanlarda ahalinin durumunu şüpheye düşürecek birçok emareler görülmüş. muhtelif havalide cereyan eden takip ve taramalar sonun¬ da yakılan köy miktan. güneye kaçmak isteyen bu şerir de bu küçük kuvvet karşısında iki kısrak bırakarak tekrar kuzeye dönmeye mecbur kalmışd.

Ashnda. 198 . Bingöl. Babam. Erzurum. genelde Kürtlerin yur¬ dunda yaşananların bir bileşkesiydi.. Feyzullah Koçu'un tarihe tanıklığını okuyalım: "Ben. bir somut ayrıntısı. Dayılarım." "BABAMI DİRİ DİRİ YAKTILAR" İsmet Paşa'nm deyimiyle. Ayrıntı¬ lar hariç her yerde aynı şiddet ve yöntemle uygulanıyordu. 'Gökdere' yaptılar. amacı "isyanın yarattığı şartlardan faydalanmak" olan "ıslahat programı" 1925 Haziranında Van. Diyarbakır. köyün ileri gelenlerindendi. Babam görmüş geçirmiş.. 100 haneden fazlaydı. Sonra ilçe oldu. Şeyh Sa¬ id büyük bir isimdi. Okuma imkanlarının son derece kısıtlı olduğu o devirde babam. köyüne kapanıyordu. Biz ailecek. köyde kimsenin pek işi. 1912'de doğmuşum. Şeyh Said ayağa kalktığında 13 yaşındaydım. Hakka¬ ri ve Bitlis bölgelerinde aynı anda yürürlüğe konuyordu. büyük bir köy¬ dü.. Tanımayan. Anne tarafım da öyle. Yıllar boyu süren "ıslahat"ın tanıklarından biri de Feyzullah Koç'tu. Adım Türkçeleştirip. Muş. an¬ nem. Sonra daha da büyüdü. Genelkurmay kitabının. uğraşı olmazdı. Elazığ. Feyzullah Koç'un anlattıkları. Siirt. Genelde yaşananlara bir örnektir. Mardin. Palu'nun Erdürük köyündeniz. bilmeyen. "babamı diri diri yaktılar" diyor ve devam ediyordu. kız kardeşim ve ben. din bilgisi derin bir adamdı. Safran köyündeydi.. saygı duymayan yoktu. Biz. ayaklanma başladığı haberi geldi.bu köylerde veya dağlarda. Kışın. Herkes evine. Varlıklı. ormanlarda yakalanarak imha edil¬ miş eşkıya ile bunlara mensup şahıs miktarı da 2000'i aşmıştı. Erdürük. Biz Safran'dayken. kışı geçirmek üzere dayılarımın köyü Safran'a gittik. 2002 yıhnda hâlâ yaşayan Feyzullah Koç. büyük bir ailey¬ dik. büyük bir heyecan yarat¬ mıştı. Onun liderliğindeki harekât. Rüştiye'de okumuştu. Ailemiz.

Adı gruplar. Baskılar karşısmda bunalmaya başladı. konuşuluyor. Onun için Safran'da kalamadık. bizim köy çok daha harekedi. o zamanki imkanlarla. Fakat döndük ki. Babam bölgenin ileri gelenlerinden olduğu için. 'Bak Kürtler kazanıyor.Halk arasında heyecan. Bu arada babamın üstündeki baskı büyümüştü. ama tedirgin ve endişeli olduğu için kadlmıyordu. Köylerden in¬ sanlar geliyor. Palu. Şeyh Şerif. bütün cephelerde kazanıyorlar¬ dı. heyecanla anlatdklannı dinlediler. Tanınmış çok kimse yanına geliyor. Kafasına. Bir gün çıkıp geri geldi. Gelen haberlere göre Kürtler. Bad Cephesi komutanıydı. emnne gir¬ mek üzere köyümüzden geçerek Elazığ tarafina gidiyoriardı. dayımın evinde topla¬ nıp. gidiyor. Şevk ve heyecan bir aradaydı. Bir grup ath geliyor. Eniştemi dinleyenler sevinç ve heyecan içindeydi. yörenin önde gelenleri toplandlar yapı¬ yor. Babamın hatı- nnı kıramayacağı insanlar geliyor. bk grup kalkıyordu. niye halkının yanında değilsin?' diyoriardı. yanlışlıklar çok' diyor ve üzülüyordu. Bazdan. savaşa gitmişd. Diyarbakır'ın kuşadldığı haberi geldi. 'Her şey erken. ısrariardan kurtulmak 199 . programsız isyanın bu haliyle başarıya ulaşa¬ mayacağını söylüyor. 'Düzensizlikler. Elazığ gibi önemli yerier de ahnmışd. üzerinde çok duruluyordu. Bu iyi olmadı' diyordu. Şeyh'e katılmak üzere atlı kafileler geçip gidi¬ yordu. katılmıyor. içmiyor. Bir yandan da. yemiyor. harekâtı takip etmeye ça¬ lışıyor. mantığına uymayan durumlar vardı. Babam plansız. uzun uzun konuşulup tartışılıyor ve 'sen de kadl' diye zoriuyoriardı. gelip geçenlerden haber al-.. Ba¬ bam baskı altında. 'daha ne bekliyorsun?' ya da 'bekknecek gün mü?' diye zoriuyoriardı. Bingöl ve Genç yeni ek geçirilmişti.. Ağa adındaki eniştemiz isyana katılmış. yol başlannda. eksiklikler. Kış ortasında köyümüze döndük. ayıplıyoriardı. maya çalışıyordu. gün boyu damlarda. Babam. Hal böyle olunca. Köyün ileri gelenleri. babam üzerindeki taz¬ yikler artmaya başladı. Onun için gö¬ nülden isyana taraftar olmasına rağmen. hareketlilik büyüktü. telaş ve heyecandan uyku uyuyamıyor. baskı ve zorlamalara direniyordu. hazıriıksız başladı. silahını alıp cepheye gitmediği için babamı kınıyor.

Mart ayı başlarında devlet. Her aile bir tarafa dağıldı. Safran tarafsız. telaş ve panik doğdu. 'Türkler. Bir saat içinde köy boşal¬ dı. Köyün önde gelenleri toplanıp konuştular. Safran'ın hemen altında Gewran köyüne çekildiler. Ahbaplıkları vardı. kimse ne yapacağını. suçlu-suçsuz. gönlüyle dev¬ letten yanaydı. bir olay da yakınımızda patlak verdi. yakın köylerde olaylar yaşanma¬ ya. kurtulmak için kaçıp nereye sığınacağını bilmiyordu. 'ne yapalım' diye birbirine soruyor. adı büyük. yorganını. . Biz Karakocan bölgesine gittik. Türk ordusunun bozgunu. Göç başladı. Başlangıçta söylenen ve konuşulanlara kimse inanmıyor veya inanmak istemiyordu. kadın. Bozguna uğrayan askerlerin öç alma ve hırslarını çıkarmak üzere katliama girişebileceği ihtimali doğdu. olayların uzaktan seyircisiydi ama. Her şey o kadar aceleyle oldu ki. ırza geçme. Orada büyük bir çarpışma oldu. ihtiyar ayırımı yapmadan kıra kıra geliyor' diyorlardı. O zaman büyük bir korku. ne olur ne olmaz korkusu hakimdi. Onun himayesinde olduğumuz için kendimizi güven içinde hissediyorduk. kaçıp kurtulabilenler. kimse yatağını. Akşa¬ ma doğru devlet tarafı bozguna uğradı. soygun ve talan olayları artık konuşulan tek konuydu. köyü terk etmeye karar verdiler. Fakat. Dersim eteklerine. yığınaklarını tamamlayıp karşı ta¬ arruza geçti. olanları anlatmaya başlayınca haber¬ ler doğrulandı. Sonuçta. Türk ordu¬ su baskın çıkmaya başladı. Toplu yok etmeler. annem ve bizi aldı.için. O çarpışmayı biz de uzaktan seyrettik. İnsanlar toplanıyor. Babam Necip Ağa'yı tanıyordu. Birkaç gün sonra savaşın gidişatı tersine dönmeye. tekrar dayımların köyü Safran'a geri döndük. yakıp yıkma. çocuk. Korku içinde beklerken. kimse bir çıkış bulamıyordu. hükmü geniş Hamidiye beylerinden Necip Ağa'nın bölgesine sı¬ ğındık. Ne¬ cip Ağa devlet gibi bir adamdı. yiyecek ve içeceğini bile alamadı. Mirahmet köyü Safran'a yakındır. köyde konuşulanlar kor¬ kunçtu. Bölgesinde savaş da yoktu. Çünkü gelen haberler. Necip Ağa isyanda tarafsızlığını ilan etmiş ama. Korku hakimdi ama. paniğe sebebiyet verdi. halk arasında büyük bir korkuya.

değerii eşya ve kesilmek üzere hayvanlara el koyuyor. şişip kurdanmış. köyleri de ateşe veriyorlar. sunulan su ve ay¬ ranı içtikten sonra harekete geçiyoriar. Bahçacık'ta şöyle bir olay da yaşanıyor: Bahçacıkhlar. korkuları büyütmüştü. Fakat her yer askerie doluy¬ du. koku düşmüş. kimse bir şey ekememiş. neleri yoksa her şeylerine el konuyor. Katkdilenkrin cesederi. Yaz aylarında kıtlık baş gösterdi. aynı gün Bahçacık köyüne geçiyor. Köyümüzden aynlır- ken kilerierimiz doluydu. 40 kadar in¬ sanı da katlediyorlar. bizim durumumuz da kötükşmişti. Atlara binip.Askerler. Hiçbir şey alamadan kaçmıştık. Taş taş üstünde bırakılmıyor. Aynı müfreze. Halbuki bu iki köy de ayaklanmaya karışmamış. Köyü yakıp yıkıyor. iki gün sonra. gitme' dediyse de söz dinletemediler. Kıtlık başlayınca. Orada da 40 kadar insanı katiediyor. Bölgede durumu en iyi olan ailelerden biri olmamıza rağ¬ men. gece karanlığında gitti- kr. Tarafsız kalmış ama. Ateşe veriliyor evler. Köyde bulabildikleri herkesi süngüden geçirip öldürüyorlar. orada burada aç köpekler. hatta eldeki hayvanlara bakamamış veya bir an önce elden çıkarmanın çaresine bakmıştı. eli boş ve harap halde geri geldi. olaylara karışmamanın da ver¬ diği huzurla köyde kalmışd. alabileceği ka¬ dar yiyecek getirmeye karar verdi. Kaçış başlayınca. Eüerinde su ve ayran bakraçlanyla askerieri karşılıyoriar. Babam ve arkadaşları gitmeden bir iki gün önce. Askerlerin köye doğru geldiğini görünce. Halk arasında açlık çekili¬ yordu. Annem dahil herkes 'tehlikeli olur. köy baskına uğruyor. yetiştireme- miş. 'ayırım yapılmıyor' haberlerini net olarak doğru¬ lamış. gönülleriyle de devleti des¬ teklemişlerdi. rastgele 30 kişiyi katiediyor. Palu'nun Karaman köyünü basıyor. Bu olaylar. İkramda bulunuyoriar. hay- 20I . Askerler. Yanına birkaç kişi aldı. Babam ve arkadaşları. Karaman'da olanlardan habersizler. birkaç aile. Bahar geçmiş. Neleri var. Korku ve ne olacağı¬ nın belirsizliği yüzünden. babam gizlice köye gitmeye. kurdar. kuşlar tarafindan parçalanmış. isyana des¬ tek vermemişti. Hatta. susamışlardır diye soğuk su ve ay¬ ran hazırhyoriar. yaz aylarına giriyorduk.

Onlar koşarak köyden ayrıldılar. çamur içindeydi. Bağladıkları insan sayısı 50 kadardı. Bir müf¬ reze geliyor. öteki gidiyordu. köyden ayrıldılar. Onun için köy dışı¬ na çıkıp saklanıyorlar. Bıçak ve baltalar bile. köye dönmenin da¬ ha iyi olacağı kararına vardı. Köye yayılıp evleri sardılar. Tepelik bir yerde köyü seyret¬ meye başladık. ağla¬ yan kadınlar. sefalet içinde sürünerek yaşamaktan bıkmışdk.vanlar tarafından parçalanmış cesetleri gömmeye karar veriyor¬ lar. Köyümüzde henüz bir şey yoktu. Yan¬ larında. Bizimki¬ leri de yanlarında getirdiklerine katdlar. Babamın anlatdklan herkesi şoke etmişti. beyaz beze bakmadılar bile. Geldi¬ ler. Sonra köyün erkeklerini bir araya topladılar. Alay köyümüze geldi. açlıktan. Kimde ne varsa teslim edildi. onları be¬ yaz bayrakla karşılamaya karar vermişlerdi. İnsanlar korku ve belirsizliğin yanında. içlerinden bazı¬ larını seçip. Fakat gündüz bu işi yapmaları tehlikeli. aç. Devamlı tedirginlik. Babam ve köyün öteki ileri gelenleri. Askerler. Ama orada burada. yavaş yavaş cesaredendik. Silah istiyorlardı. Götürdüklerinden bazılarım. tüfeklerinin namlularına süngü takıp içeriye daldılar. Bitişiğimizdeki Hor köyüne gittiler. hayvan gibi birbirine urganla bağlanmış 100-150 kadar insan vardı. Akşam karanlığım bekliyorlar.. Kimsenin huzuru kalmamışd. orada serbest bı¬ raktılar. 'tes¬ lim olduk' anlamında sopaya bağlayıp karşılamaya gittiler. çocuklar. Hepsi perişan haldeydi. Geri kalanları büyük bir ahıra doldurdular. Varışımızdan birkaç gün sonra. Ama korku hakimdi. ihtiyarlar kaldı. Önlerine kadp. Onca insanı süngülemeye başladılar. Onlara ne yapacaklar diye uzaktan uzağa takibe başladık. Gece top¬ ladıkları cesetleri gömüp ayrılıyorlar. kaçacak za¬ manı olmamıştı. Esirlerin sayısı 200 do¬ layına çıkmışd. Ağlayarak arkalarından bakarken. 9. urganlarla birbirine bağladılar. açlık ve sefalet içinde ölmektense. Geride. Babam ve amcam da aralanndaydı. Kimsenin saklanacak. .. Toparlanıp Erdürük'e (Gökdere) döndük. Bir beyaz bezi. Askerler çok ani gelmişlerdi. Üsderi başları toz toprak. Bulunduğumuz yer de artık güvenli değildi. se¬ faletten çıldıracak hale gelmişlerdi. Babam.

Onların içinde hâlâ nefes alanlar vardı. "hayali isyan"lar gerekçe gösterile¬ rek tedip ve tenkiller yapıldı. Babam da sürünerek çıkmışd. Süngüleme sırasında. Bir feryat da o za¬ man başladı. Yüzbaşının ırza geçme girişimine tepki. Her yaştan binlerce kişinin öldürülmesi. O zaman köye koştuk. duvarın dibinde ölmüştü. oradan gelen emirie "tedip ve tenkif'e girişiliyordu.. "Islahat program"ından kaçış ve ta¬ kip sırasında meydana gelen çatışmalar da "isyan" olarak adlandı¬ rılıyordu.. "Ağn İsyanı "ndan sonra en çok adı geçen. 1925-1940 yıllan arasında. Ölülerimizi toplayıp köyümüze götürdük. Olanları uzaktan seyrediyor ve ağlıyorduk. 193 5 'teki "Sason İsyanı" bu "hayali isyan"lardan biriydi. 203 ." HAYALİ İSYANLAR VE SÜRGÜN YOLLARI. figan. Sonra askerler içerden çıkdlar. işlerini bitirip herkesin öldüğüne kanaat getirince gittiler. Ama uzaklaşamamış. "hayali isyanları" bastırmak için birilerinin tüfek pat¬ latması da gerekmiyordu. hayali olaylar yaratılıp Ankara'ya rapor ediliyor. kömür olmuştu. gömdük. Ahıra kapatılan insanların çoğu yanmış. Hiçbir şey olmasa. Köy. Ankara'ya "isyan var!" diye bildiriliyor. diri diri ya¬ kılan insanlar feryat ediyordu.içerden yükselen feryat. sürünüp dışarıya çıkmıştı. Bazen. insanlardan bazıları hemen ölmüştü. yalvarma ve inleme sesleri ta bize kadar geliyordu. bk yüzbaşının bk kadı¬ na tecavüz girişimine gösterilen tepkiydi. Bk Kürt'ün ırza tecavüz girişimlerine tepki göstermesi de "isyan"dı. köylerin yaküıp yıkıl¬ masıyla sonuçlanan bu "isyan"ın nedeni. Bazıları ise yaralıydı. Bazıları elleri. "tenkil" emri çıkanhyordu. yanmış et kokuyordu. Ahır tutuşturulduktan sonra. Askerler. Ahırın ka¬ pısına kuru ot ve saman yığıp ateşe verdiler. tırnaklarıyla duvarı del¬ miş.

Tam bu sırada yüzbaşı geline yaklaşmak iste¬ yince olay çıkıyor. "Sason İsyam"nı anlatırken. yanına bir askeri birlik ala¬ rak Harbak köyüne gidiyor. Korgeneral rütbesindeyken. iktidarı elde tutan generaller cuntası. General sonrasını şöyle anlatıyordu: "Teteri Bedik'in evinde erkek yok. 204 . Ama gerçeği yazmıyor. yayın yasağı koydu. Kadın direniyor. tepeye yerleşmiş biriiğin yardımıyla canını kurtan- yor ama. yoksa "devlet sıriannı" açığa vurduğun¬ dan mı bilinmez. Sason kaymakam vekili. Gelin. isyan çıkd. ömür boyu senatör oldu. Madanoğlu. Başlıyor bağırmaya. Tecavüzcü yüzbaşı da "isyan basriran" birlikler¬ den birinin komutanıydı. Madanoğlu'nun. vergi toplamak üzere. "isyan" senaryosunun hayali olduğunu gün ışığına çıkanyor. dilini bilme¬ diği. Yüzbaşı. "isyanın bastırılmasından dönerken yanına aldığı ganimeder arasında bir Kürt kadını da vardı. 1971 'de hükümet darbesi hazırlamakla suçlan¬ dı. Peşinden koşanları korkutmak için de birkaç el ateş ediyor. On yıl sonra ölen general. Anlatılanlara göre. Ter¬ fi edip yükseldi. "yeterince vatanseve¬ rane" bulmadığı için mi. General'in anıları 1983'te Cumhuriyet gazetesinde yayınlanır¬ ken. Madanoğlu. Tutuklanıp işkenceden geçirildi. yabancısı olduğu İstanbul'da kendi kaderine terk etti. Teteri Bedik'e konuk oluyor. 27 Mayıs 1960 darbesindeki subaylar arasında yer aldı. genç ve güzel kadını bir süre yanında alıkoyduktan sonra. Harbakhlarca öldürülüyor. bu arada anılarını yazdı. Darbeci arkadaşlarıyla anlaşmazlığa düşünce tabii senatör¬ lükten istifa etti. Yüzba¬ şı kaçıyor. sonra olayı rapor ediyor. Yazdığına göre. Sonra. gerçeğin ürpertici yüzünü. o za¬ man yüzbaşı rütbesinde olan Cemal Madanoğlu'ydu." Ve isyanı bastırmaya koşan devlet Sason'da taş taş üstünde bırakmıyordu. diyor. harıl hani akşam yemeği hazırlıyor. Jandarma yüzbaşısı. daha sonra "Dersim Harekâtf'na da karildı. olaydan habersiz kaymakam vekili ve diğerieri. ib¬ ret verici zulüm manzaralanyla ilmikliyordu."Sason İsyanf'nı bastırmakla görevli subaylardan biri.

"2000'e Doğ¬ ru" dergisinin 20 Mayıs 1990 tarihli sayısında "Sason İsyanf'nı anlatırken. 'Halk isyan etti. Doktoru rehin tutuyorlar. Oğlunun izni olmadan. yüzlerine is. Muhtarın annesi konukları buyur ediyor. o hizmet edecek' diyor. ne istiyorlarsa kendisinin karşılayabileceğini söylüyor." Kadınlar da "ganimet"ti. Kaymakam 'Gelini getireceksin. yüzbaşının değil. Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi'nden Diyarbakır milletvekiÜ olan Mahmut Akunakar. kay¬ makam öldürüldü' deniyor. çamur. "durumdan faydalanma" seferieri sırasında. Bunun üzerine Ankara'ya haber veriliyor.1980'den sonra. O bölgede. içki içiyor konuklar. 'Sen yorulmuşsundur. daha doğrusu nüfus kağıdı ol¬ mayan gençler. Sason isyanı budur. Ziyafet softası açıyor önlerine. Jandarma komutanını yaralıyor¬ lar. gelinin yabancı konuklara hiz¬ met yapamayacağım söylüyor. 'Gelinin bize hizmet yapsın' diyor. Sayısız kadın ve genç kız. Gençler yine saklanmış. Kadın her şeyi anlatıyor. Koyun kesiyor. Olay üzerine muhtarın annesi dışanya çıkıp ba¬ ğırıyor: Hey ümmet! Ne saklanıyorsunuz? Sizde namus yok mu? Gelinimize saldırıyorlar. muhtarın annesi¬ ne. gelini zoria odaya getiriyoriar. Her yere. 205 . Ve kadının göğsüne bir yumruk atıyor. asker kaçağı olan. Kadınlar. kendini kayalıklardan azgın sula¬ ra bırakarak kurtuluşu intiharda buluyordu.' Ka¬ dın yorulmadığını. kaymakamın kadına tecavüze kal¬ kıştığını söylüyor ve devam ediyordu: "Muhtarın evine gidiyorlar. Kaymakam biraz çakır keyif olunca. Jan¬ darmalar. bütün değeriere uzanan hoyradık kadınları da hedef ahyordu. Köylü¬ ler kaymakamı öldürüyoriar. Saklananlar dışarıya çıkıyor. itici görünmek için paçavrala¬ ra bürünüyor. kara boya sürerek "huzura" çıkıyorlardı. Askerkrin silahlarını alıyorlar. saklanırlar. köye asker gelince kaçarlar.

otoritesi.. Yolda. "Botan İsyanı" bunlardan biridk. zamanın nahiye müdürü. Ankara'ya "isyan"ın raporu yazıhyor ve karşı taraftan gelen "İsyan bastırılsın" buyruğuyla Botan dağlarına asker yığılıyor. "hayali isyan "la- n kişisel kazanç yolu yapıyordu. "tenkil harekâtı" başlatılarak..Palu'nun Geylan köyünden Gülbahar'ın 1925'teki "ölüm yolu seçimi" binlerce örnekten sadece biriydi. bir¬ birine bağlanıp götürülüyor. kendini aşağıya. Annesi in¬ tihar ettiğinde bebekti. baş edilmezliği kanıtlanmaya çalışdıyordu. Irzını korumak için ölümü seçen kadının bir oğlu vardı. Bir aşiret. Mahmut Altunakar anlatıyordu: "Yıl 1935. bunun üzerine "isyanın ibret verici biçimde bastırıl¬ ması" emrini çıkarıyor ve gereken yapılıyordu. "devletin gücü". Yaşlılığında Hacca da gitti. azgın sulara atıyor." Ankara. Kendini kur¬ tarmak için Ankara'ya telgraf çekiyor: isyan çıkd. ya Anka¬ ra'ya şikayet edilecek veya öldürülecek diye karar vermiş. Kafile Murat nehri¬ nin üstündeki köprüden geçerken. kurtuluşunun olmadığını. Güzelliğiyle namlı.. bütün köylüler toplanıyor. aşiretler ara¬ sı çekişmeleri firsat bilip yükünü tutmuş. 206 ." * * » Kürtler arasına gönderilen kimi yöneticiler. genç kadın birdenbire fırlı¬ yor. kelle hasadı yapılıyordu. Sonra yaşadı.. Bir kez daha kan nehirleri akıyor. Onun trajik hik⬠yesini anlattılar: "Geylan'a baskın yapılıyor. Kafilenin içinde bir genç kadın da var. Senaryo oluşturulduktan sonra. Ama yiğit ve mert bir kadın. Midyat'ta. Tek çare var. komutan sarkıntılık etmeye çalışıyor. Kadın direniyor ama. komutanın onu çekip çalıların arka¬ sına götürmeye kararlı olduğunu anlıyor. Adı Keko'ydu. Karar nahiye müdürünün kulağına gitmiş.

"ben devletim" diyenler bundan yararianmaya bakıyor. Oğlu Osmanh subayı olan bk "ağayı" anlatmışlardı. hatta kışkırtıla¬ rak. "tehck"de rol almış Kürder. Kurum. Olayı dallandırıp budaklandırıyor. hizmet verdiği devletin güçleri tarafindan yer¬ lerde sürüklenerek öldürülmeye götürülmüştü.* * * 1940'lara kadar. tuzaklar döşüyorlardı. 1980'lerde "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği" adını aldı. Diyarbakır'ın ünlü ağalanndan Pirinççioğlu ik Cemiloğlu aileleri arasındaki anlaşmazlık çekişmeye. ya da mala tamah ederek. ahbaplık ettiği Ermenilerin başına o fe¬ laket gelince. Mardin'dekileri de Diyarbakır'a götürüp yok ediyorlar. Düşman olduğu ki¬ şileri Ortadan kaldırmaya başlıyor. yine derin çıkarlan için kullanıyor¬ lardı. Kürt bölgelerindeki "Genel valikr"e. O da bunu firsat biliyor. Bir zaman¬ lar elkri bağlanarak ya da süngüler arasında titreşerek uzaklaşanlan seyredenler. DP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin tespitkrine göre 93 kişi. Bu "derin tuzak" ve "hayali isyan"ın basrinlmasım da yine Mahmut Altunakar anlatıyor: "Olay. birer diktatör yetkisiyle donatılmışlardı. 1925'ten itibaren benzer akıbeti yaşamaya başladılar. bölge müfettişi Abidin Özmen'e yansıyor. şimdi aynı akıbetin kurbanlarıydı. "Umumi müfettiş"ler. oğ¬ lunun arkadaşları. Bir askeri hare¬ kâtın gerekli olduğuna Ankara'yı inandınyor. 1937 ydında. birkaç yıl sonra aynı akıbete uğramış. kavgaya dönüşüyordu. İki tarafın karşılıklı öç alma baskınları başlayınca. en başta talana koşmuş. Kimileri. 207 ." Ermeni " tehciri "ni yaşayarak tanıklık etmiş. "Umu¬ mi müfettiş" deniyordu. Diyar¬ bakır'daki insanları. "derin yetkileri"ni. Ama çok değil. fakat benim araştır¬ malarıma göre 700-800 kişi sorgusuz sualsiz yok ediliyor. mahkemede sorun var diye Mardin'e. eziyetçiler arasında yer al¬ mıştı. Düne kadar biriikte yiyip içtiği.

ora¬ da bırakılmış insanların etiyle beslenmiş. Birkaç gün sonra askerler köye geldiler. şaşkındı. Koç ailesinin trajedisi. bk bakıma 1925'te yaşanan genelin bir 208 . kendilerini şanslı sayıyorlardı. her biri en az 7-8 hane. hayattaydılar. öldürülmüşler harmanına üşü¬ şüp uçuyordu. içecek. Babası diri diri yakılmış Feyzullah Koç anlatıyor: "Bizim Palu-Karakoçan havalisinde gördüğümüz kadarıyla. kurtlar için ziyafetti. öldürülmüşlerden. Palu havalisinde bilinen. köylerin kıyısındaki derelerde öldürülmüş. "tarih te¬ kerrürden ibarettir" deyimi doğrulanıyor.Şeyh Said'den sonra bütün Kürtlerin yurdu "suçlu yatağı" muamelesi görüyordu. ardk yakamızı bırakır¬ lar diye düşünüyorduk. 24 saat içinde köyü terk etmemizi tebliğ ettiler. Sürgün yerimizin Niğde oldu¬ ğunu söyleyip ayrılddar. Öte yandan. Aile dediğim de. tanınan belli başlı sekiz aile vardı. Kan deryasından " sürgün "le kurtulanlar her şeye rağmen. Babam ve amcamı öldürdükten sonra. insan kalabalıkları çaresiz. Böylece. insan ölüleri. Tevekkül içinde "kaderlerini" bekliyorlardı. akbabalar. giyecek ve her tür¬ lü eşyayla birlikte ateşe veriliyordu. evler. tehdide rağmen boşaltılamayan köyler. öyle olmadı. Zaman değişse de yöntem aynı kalıyor. Asıp kes¬ mekten geride kalanları da sürgün ediyorlardı. Kürtler suçlu. isyana katılmamış da olsa. Fakat. Geride kalanlara da sürgün için yol gösterdiler. "aksi halde" deni¬ lerek. Dağ başlarında. Çünkü. göz dağının yaptırımları sıralanıyordu. 1990'lar tebligat¬ larında da köyü terk için gün ve saat veriliyor. Bu ailelerin ileri gelenlerinin çoğunu astılar veya yerinde öldürdüler. semirmiş akbabalar sü¬ rüler halinde." Garip. önde gelen Kürt aileleri hedef alın¬ mıştı. ama 1 990'larda Kürt köylerine benzer tebligatlar yapı¬ lıyordu. Şöyle veya böyle susturma planı uygulanıyordu. içindeki yiyecek. Bize.

Nerede. Yol boylarındaki köy. Niğde'den tren yolu geçmiyordu. Ürkek gibi bir halleri vardı." 209 . 20 Temmuz 1928'de yola çıkdk. küküriü. bize mesafeli duruyorlardı.. dükkânları boş kalmışd. Fakat devlet korkusundan mı. Temiz. Akrabalar yardımcı oldular. Yola çıktık. Taşlar nakışlanarak duvarlan örülmüş çok güzel evlerdi. ihtiyaçlanmızı karşılıyor. köyler. badanalı. her neyse fazla yaklaşmıyorlardı. en kötüsü. Yaşanmışlıkların bir örneği sadece. Tekrar konaklaya konaklaya memleketimize. Dönüş izni verdiler. Beni. kasabalar boştu. yirmi günde Niğde'. Bir iyiliklerini. Türkler bizden uzak duruyorlardı. Bütün Rum ve Ermeni evleri bomboş duruyordu. Bize de. hangi bölgede olduğunu da bilmiyorduk. şehir ve kasabalann içinden geçi¬ yor. Feyzullah Koç anlatıyor: "Hemen toparlandık. Canımızı kurtarmışdk şim¬ dilik.bileşkesiydi.. an¬ nem ve bacımı Elazığ'a ulaşdrdılar. hanedan insanlar olduğumuzu gördüler. Böyle konaklaya konaklaya. boş evlerden birini verdiler. Üç sene kaldık Niğde'de. Ne diyelim. Ama sonra ne olacakd? Gitmemiz tebliğ edilen yer Niğde'ydi. Sonra af çıkn. O zamanın parasıyla. Sivas'tan sonra her yer. Hatta özür dilediler: Ne güzel insanlarsınız. o kadar. Sorup soruşturduk. köyümüze döndük. Sonradan. Karşılaştığımızda selam veriyoriardı. Rumlar ve Ermeniler kaçıp gitmiş. Niğde adını ilk defa du¬ yuyorduk. 100 liraya bir at arabası kiraladık. terbiyeH. Benzerini binlerce aile yaşadı. yanımızda gö¬ türdüklerimizi pişirip yiyorduk. Ya¬ nımıza alabildiğimiz giyecek ve yiyeceklerimizle bindik.ye vardık. hangi bölgede olduğunu öğrendik ama. Oturmaya başladık.. Yaklaşmaya başladılar. insanca yakınlık ve yardımlannı görmedik. Niğde de öyleydi. dışarıda yadyor. Halbuki sizi çok kötü anlatmışlar¬ dı bize dediler. İlk zamanlar büyük bir yalnızlık yaşadık. evleri..

Kürtler arasında sürgünü tanımayan aile bulunmadığım söylü¬ yordu. Yine Diyarbakır eski Milletyekili Mahmut Altunakar. Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar anlatıyor: "1936 yılından 1947 yılına kadar Kütahya'da kaldık. Ama hakaret eden çoktu. 1991 'de. * Akunakar. ateşe verilen ormanlar. sürgün edilen insan sayısı bilinmiyor. aile genişliği hesaba katıldığında. Çocuklar rahat bırakmıyorlardı. Kütahya'dayken tanık olduğu bir manzarayı anla¬ tıyordu: 2IO . sürgün trajedisi¬ ni yaşayan insan sayısı milyonları buluyor demekti. Aydın. sürgün yollan ve mecburi iskân yerlerinde horlanıp aşağılanıyor. bahçe¬ lerin dumanlarıyla. insanı kimüksizleşrirecek boyuttaydı.* » » Yakılıp yıkılan köyler. Devletin felaketine uğramışların. Yaşadığı sürece Kürt olduğunu gizleyerek korkularından kurtulmaya çalıştı. Okuk gitmemiz mese¬ leydi. "2000'e Doğru" dergisinin 20 Mayıs 1990 tarihli sayısında. işkence olarak yüreklerini ka¬ natıyordu. ailesiyle birlikte hayvana reva görülmeyecek biçimde trene doldurulanlar arasın¬ da Bilecik'e sürülmüş. aynı akıbetin 1936 yılında kendisini de bulduğunu söylüyordu. küçücük bir çocukken. Merhametin yardım elini uzatan çıkmıyordu. Kürtlerde. olmadı da. 'Hani kuyruğunuz nerede?' diye soruyorlardı. Aşağılanıp horlanmanın acı ve hüznü ruhunu karartmış ola¬ cak ki. kurtuluşu kimliğini inkârda aradı. En sıradan aşağılama deyimi "kuyruklu Kürt"tü. Dersimli Kürt bir ailenin oğluydu. Manisa. Kürtler. Irkçı saldırganlık. Nazilli. ANAP'tan Muş milletvekili olan Alaattin Fırat. Devle¬ tin sürgün ve ölüm istatistiği yoktu. "Şeyh Said İsyanında bin 500 ailenin sürgün edildiği" yazılıyor¬ du. İzmir ve Balıkesir'de sürgün günleri yaşadığını. bu da." Şair Cemal Süreya. Şeyh Said İsyanından sonra babasının il il dolaştırıldığını. ikinci bir ceza. destek görme beklentileri yoktu. gittikleri yerlerde halktan yardım. bağlar.

pence¬ resi de bulunmayan. Yanında gıda. Bu insanlar. hastalık. Sersemleşmiş şekildeydi¬ ler. memleketimizden çok mu uzaktayız?' diye soruyoriardı. tuvaleti bir yana. Ka¬ pılar açıldı. susuz. su bulunduranlar şanslıydı... Kütahya'daydılar ama. izinsiz helaya gitmek de yasak olduğu için koca koca adamlar ıslak haüeriyle muhafizlara alay konusu oluyorlardı. Kütah¬ ya'nın nerede olduğunu bilmiyorlardı. pislik. açlık. Havasızhk. hayvan naklinde kullanılan vagonlara dol¬ durularak sürgün yerlerine gönderiliyorlardı. bizim Diyar¬ bakır yöresi insanlanmnkine benziyordu. Bazıları feryat ediyor. en yakın tren istasyonuna götürülüyorlardı." Sürgün manzaraları.. Bu koşullar altında hayatta kalabilenkr. Bu süre içinde yük vagonlanmn kapdan kilitli nıttıluyordu.. her şey vardı trende. daha sonra oturma yeri. 1938 yılında. Bir gün istasyonda geziyoruz. Bir tren doluşuy¬ du. sürgün yerlerine nakledilmek üzere.. günler¬ ce bekletiliyordu. Bu ikinci toplanma yerinde yiyecek. Sorduk nereli olduk¬ larını. izin dışı gökyüzüne bakmaları bi¬ le yasaklanıyordu. Dönemin ağır işleyen teknolojisiyle yokuluk günlerce sürüyordu. O zaman il¬ kokulda öğrenciydim. sürgünlerin genel bir özetiydi. Pislik. Köylerden toparlanan her yaş ve cinsiyetten insanlar. Çoğu baygındı. kilometrelerce yürütülü¬ yor. açlık ve susuzluktan. başka sürgün kafilesini görüyordu is¬ tasyonda: "Yd 1938. ölüm. kışın soğukta. aç. inliyordu. insanlığı utandıran örneklerie doluydu. Kılık kıyaferieri. 'Burası neresi. Siirt'in Sason bölgesinden getirilmişler." Altunakar. Bir tren geldi. 211 . Dışarıya insanlar döküldü.. eski çağlarda pazar yerine satılmaya götürülen köleler ya da yabanlaşmış hayvanlar gibi birbirine bağlanıyor. Ama ttıvalet ihtiyacı sorundu. Mahmut Altunakar'ın Kütahya garında gördüğü manzara. toplama kamplarında yazın güneş altında."Bir tren dolusu Sason sürgünü geldi Kütahya'ya. içecek sağlamak dahil her türlü ihtiyaçları izne bağlanıyor.

eşek dahil. adımı yazma" diyordu. Yediğimiz bazı bitkiler zehirliydi. hakaret alışılan olaylardandı. askerlerin geçtiği güzergâhlarda. Türkçesiyle 'gazap günleri'ydi. pe¬ riyodik toplantdara. Bu yüzden çok insan öldü. Köy meydanlarında topluca dayak. Aüesine. bunları yıkıyor. yaban hayvanı gibi avlanıyor. ki¬ me ne zaman. Ürdün ve Suriye'ye kaçmayı başarmış ay¬ dınlar. Türk askerlerinin geceledikleri yerlerde at dışkı¬ larını topluyor." Irak. "bunların. Şeyh Said İs¬ yanından sonra Suriye Kürdistanı'na yerleşen Vali Memduh Se- . Lübnan. o da örgütlenerek mücadele etme düşünce¬ sine dönüşüyordu. torunlarına ilişkin endişeleri var¬ dı. Ne bulursak ayrımsız yiyorduk. dönüp bakamadığı hevvar'. Askerlerin bastığı köyler yanıyordu. ama Kürtlerin deyimiyle. Dağlarda yiyecek yoktu. zaman içinde. "Ben çocuktum. bütün hayvan ölüleri bizim için ziyafetti. Kimse evinde oturamıyor. bir araya gelenler. Askerlerin yakala¬ yıp götürdüğü insanlar bir daha geri gelmiyordu. geride bıraktıkları "dehşet ormanını" uzaktan izliyor. Kimse niçin arandığını. 1925 ve sonrasına Uişkin belleğini özetlerken. "Hoybun"un fikk babası. Ken¬ di çarığım yiyeni gördüm. mem¬ leketten gelen haberlerin tartışıldığı sohbetler. 'anaların bebekleri¬ ni attığı. köyünde kakmı¬ yordu. Dertleşmeler. At. insan ölüleri toplanıyordu. yiyorduk. Her yerde korku vardı. ne yapacakları belli olmaz. "çare" üstüne tartışıyorlardı. yakınlarının niçin götürüldüğünü bilmiyordu.BEŞİNCİ Bölüm HOYBUN VE İSYANCILAR İhtiyar bir Kürt'tü. içinde diri kalabilmiş buğday ve arpa tanelerini ayıklıyor. Bazı kaynaklara göre. Çoluğu çocuğuyla dağlara sığınan insanlarımız. Iran.

Görüşmeler. Ağrı Dağı yenilgisinden sonra tekrar yurtdışına kaçri. Nasturi isyanını bastırmakla görevli olarak Hakka¬ ri'ye gönderilen birliklerin içinde yer almışri. Kürt aydınlarından Şükrü Sekban. 1976 yılında. arkasında halk desteği bulunan pek çok Kürt önderden oluşuyordu. daha sonra yurtdışına geçmişti. 1893'te Bitiis'te doğmuştu. Kürt Kongresi 5 Ekim 1927 tarihinde. Berazi aşireti¬ nin reisi Mustafa Şahin. Birinci Dünya Savaşı'na kanlmış. bütün Kürtleri. 213 . daha önce adım du¬ yurmuş. başkanlığa da Bedirhan ailesin¬ den Celadet Bey'i getiriyordu. İhsan Nuri. Çeşidi as¬ keri kıtalarda görev yapmış. Hoybun'un yönerimi ve savaş kadrosu.lim'di. bir trafik kazasında öldü. İhsan Nuri. Osmanlı ordusunda çalışmaya başlamıştı. inanç. din. Hoybun Kongresi. görüşmeler yapıyor¬ du. aralannda Şeyh Said'in oğlu Şeyh Ali Rı¬ za. ilkokuldan sonra Er¬ zincan Askeri Lisesi ve İstanbul'da Harp Okulu'nu bitirerek su¬ bay olmuş. programlı toplantdara. Lübnan'ın "Bihamdun" kasabasında başladı. Hakkari'deyken. Kongre. ikinci bir kararla. üç Kürt subay ve çok sayıda as¬ kerie biriikte Türk ordusundan ayrılmış. Paris'te yaşayan Şerif Paşa ve Mısır'da bulunan Celadet ile Kamuran Bedirhan kardeşlerin de bulunduğu Kürt önderlerle ilişkiye geçiyor. 1924 yılında. giderek büyüyen. Albay Halit Bey'in lideriiğindeki "Azadi" örgütü¬ nün içindeydi. İhsan Nuri. Kurdis¬ tan mücadelesi için oluşturulacak ordunun başkomutanlığım da Paşa rütbesine yükseltilen ihsan Nuri'ye veriyordu. Şeyh Said İsyanına ka¬ tılmış. İhsan Nuri. kalabalıklaşan toplanrilar maratonu Kürt Kongresine dönüşüyordu. mezhep ve aşiret farklılıklarını gözetmeden. 1926 yılında yeni isyanın askeri kana¬ dının başkomutanlığına getirildikten sonra ülkeye dönmüştü. Hoybun'un kararıyla. Kürdistan'ın kurtuluşu amacı etra¬ fında birleşrirme kararını alıyor. 1926'da amaçlı. Haco Ağa. Memduh Selim.

hiç kuşkusuz Ferzende Bey'dir" diye yazıyor. Yolunu kesen Türk ordusunun çem¬ berini yararak İran'a geçmeyi başardı. "sıtran"lara konu olmuş komutan Ferzende idi. çarişma çıkıyor¬ du. Ferzende. Kürt kadın savaşçılardan uzun uzun söz ediyor. Kürt dengbejlerin pek çok "kdam"ına. 214 . hem de askeri yönetim¬ de görev alan. Sözlü Kürt edebiyatının ustaları denbejlerin "kılam" lan dışın¬ da. kendisi üzerine gönderilen ve iki alaydan oluşan askeriere karşı. Ferzende'nin babası Süleyman Ahmed. aileleriyle bklikte ayaklanma¬ ya katılmıştı. Ayaklanmadan sonra. Fakat. Ferzende Bey'in karşısında bozguna uğrayan Türk askerleri¬ nin komutanı. Raporda yöredeki bütün aşi¬ rederin Ferzende Bey'i desteklediği. Bunun üzerine Zilan'da seksen Kürt köyü yerle bir edilir. bir çarpışmada. Ayaklanma sırasında bölgede bulunan ingiliz gazeteci Rosite Forbes. Rohat Alakom. Ferzende Bey. burada İran ordusu engeliyle karşılaşıyor ve silahların teslimi isteniyordu. sahte bir rapor yazar. altmış kişilik bir süvari biriiğiyle sa¬ vaşır. isteği geri çevirince. Fer¬ zende ise yaralı olarak Kürt lider Sımko'nun bölgesine geçiyordu. ağırlığıyla Malazgirt'te olan Hasenan aşirerin- dendi. 150 kadar arkadaşıyla birlikte İran Kürdistanı'na doğru çekildi. Ferzende'nin yürüttüğü savaş hakkında sayısız hikâye anlatı¬ lıyordu. Rohat Alakom. Ferzende. Hoybun Örgü¬ tü ve Ağrı Ayaklanması kitabında. "Ağn ayaklanmasının efsanevi liderlerinden en önemlisi. bu yüzden çarpışmada bazı as¬ kerlerin öldürüldüğü dile getirilir." Ağrı isyanının liderlerinden çoğu. Şeyh Said ayaklanmasında. komutan Ferzende'nin girdiği savaşlardan bi¬ rini şöyle yazıyor: "Ferzende Bey. daha sonra arkadaşlanyla birlikte Ağrı'ya dönüyor ve yürüttüğü gerilla savaşıyla ayaklanmanın efsanevi lideri hali¬ ne geliyordu. hem siyasi kadroda. Hasenanlı Halid Bey'in oğlu Şemseddin ve Zirkanlı Kerem Bey bu çatışmada ölüyor. Ağn ayaklanmasının gerilla li¬ derlerini nitelerken.Bunlardan biri de. Malazgirt cephesini açan oy¬ du.

1928 yılında yapılan banş görüşmelerine İhsan Nuri. Türk hükümetinin isteği üzerine. benişttir (sakızdır) ben çiğnemişim hakim beg" cevabıyla korku ortamını "5 . Rus işgali sırasında 18 yara almıştı. Fakat o. yolda kaçıp ül¬ kesine dönmüştü. o da tutuklanıp Yassıada'ya kapanlmış ve yargdanmışri. Halis Bey. Halis Bey çok zeki ve espiriliydi. Halis Bey. Da¬ ha sonra Trabzon'a sürgün gönderilmiş. isyancı geleneği sürdüren bir aileden geliyordu. genel af ilan edilin¬ ce geri dönüyor. 1900'lerdeki ayaklanmalarda aktif rol almışri. iktidar tarafindan çiğnenmesi davasında. Yassıada mahkemesi başlı başına bir korkuluktu. DP iktidan 27 Mayıs 1960 tarihindeki askeri darbeyle devri¬ lince. Sipki aşiretinin ön¬ deri Hamidiye Alaylan'nın komutanlarından Abdülmecit Bey'in oğluydu. Türkçeyi "bilmiyor" görüne¬ rek. Anayasanın. 1984 yılında başlayan isyanda ise torunlan yer alacaktı. Ağrı'nın Tutak ilçesinden. Ağrı isyanının öncülerinden olan Halis Bey. yenilgiden sonra İran'a geçiyor. Bira ibrahim ve Ferzende ile bklikte Kürt tarafinı temsil etmişti. Dedesinden sonra kendisi üçüncü kuşak isyan¬ cıydı. HaÜs Bey. Türkçe konuşmalarına Kürtçe kelimeler katıyordu. "ma va (bu). tıpkı Ferzende gibi hem ayaklanmanın yönetim kadrosunda görevliydi. Abdülmecit Bey. daha sonra Bayar-Menderes ikilisinin partisi De¬ mokrat Parti'den (DP) milletvekili seçiliyordu. "korkuyla dalgasını geçer gibi" davranıyor. mahke¬ me başkanı Salim Başol'un sorusu üzerine. fakat o. Ağrı isyanının komutanlarından bir başkası Halis Bey (Öztürk) idi. Halis Bey. sorulara kendi üslubuyla Kürtçe-Türkçe kanşımı bk dille cevap veriyordu. Kurdistan tarihinde. hem de gerilla lideri olarak sıcak çarişmaların içindeydi. Bu yüz¬ den Türk parlamentosunun "en renkli" üyesiydi.Ferzende Bey'in eşi Besna Hanım ve annesi Ayşe Hanım da sa¬ vaşan kadınlar arasındaydı.

Kör Hüseyin Paşa ve Hacı Musa Bey "Azadi" hareketinin ön- cülerindendi. onun efsanevi öyküsünü annesinden dinlemiş olmalı ki. Nadir ve Memo. yakın çevrelerinin tepkisine rağmen.. Seyithan. Memo ve Nadir kardeşler. TC yanlısı bir tutum takınmışlardı. Kürtlerin bağımsızlığı için büyük fedakârlıklar yaparak. daha sonra sinema ustası Ydmaz Güney'e de konu olacaktı. Yine Seyithan tıpkı Ferzende gibi "kılamlara" konu olan adı¬ nı Şeyh Said İsyanıyla duyurmuş. Ağrı isyanında ortaya çıkan öteki gerilla liderinden ikisiydi. * a Ferzende ve Halis beyden sonra adı. Fakat.gülümsetmiş ve "el kaldırmakla çiğneme ohr mı hakim Beg?" di¬ ye devam etmişti. saf değiştirmiş. ge¬ rilla lideri olarak savaşa giriyordu. İsyancıların toplanması üzerine Ağrı Dağına geçiyor. devlet yanlısı tutumlarına karşılık ödül beklerken cezalan¬ dırılarak. Seyithan motifi. Yılmaz Güney'in annesi de aynı aşiretin kızıydı. babalarının olumsuzluklarım giderdiler" diye yazıyor. 1925 ydında Şeyh Said İsyanı padak verince. birçok gerilla lideri gibi daha sonra da çatışmaya devam etti. "Hüse¬ yin Paşa'nm çocukları Memo ve Nadir. 1932 yılında Suriye'ye geçmek isterken kurulan tu¬ zakla öldürüldü. "kılamlara" konu olan bir başka gerilla lideri Seyithan'dı. koyu sansüre rağmen biyografik öğelerini serpiştirmişti. Kayseri'ye sürgün gönderiHyordu. anılarında iki kardeşten söz ederken. Bunun üzerine 1928 2l6 . İkili. 1970'lerde yaptığı ve başrolünü oynadığı "Seyithan" filminde.. İhsan Nuri. Yılmaz Güney. Hamidiye Paşası Kör Hüseyin Paşa'nm oğul¬ larıydı. Ferzende gibi Hasenan aşiretindendi. Seyithan. daha sonra uzun süre kaçak ya¬ şamıştı.

Bu sırada Medeni. New York Times gazetesi bir haberinde. Burada hepsi bir pınarın başında uykuya dalmışlar. Koç¬ giri olaylarından. Doğu İlleri ve Varto Tarihi kitabında. Hüseyin Paşa'nm Hacı Musa ile birlikte yola çıktığını yazıyor ve şöyle devam ediyor: "Hacı Musa yolda hastalanıp ölmüş. Kürdistan'a gidip doğrudan ordula¬ rın başına geçmeyi düşündüğünü yazıyordu. Hoybun'a katılıyor. Alpdoğan. 1920'de Koçgiri'de katiiam ve soygun yapmakla suçlanan Sakal¬ lı Nurettin Paşa'nm da damadı olan generallerden bk başkasıydı." Ağrı ayaklanmacılarına karşı savaşan Türk ordularını. Yine 1920'den sonraki bütün Kürt hareketlerine müdahaleci olarak katılmış. Ağn ayaklanmasında yer almak üzere geri dönüyorlardı. Alpdoğan da 1920'deki Koçgiri olaylarından beri Kürt hareketlerini bastıran ve bu konuda deneyimli bir subay¬ dı. Orduları yöneten komutan ise Salih Omurtak'tı. silahını alarak uykuda bulunan Hüseyin Paşa ve oğullarını öldürüp kelle¬ lerini Birinci Müfettiş İbrahim Tali Bey'e getirip affa uğramış. Daha sonra Genelkurmay Başkanı da olacak olan Omurtak. Hüseyin Paşa ile Ağrı eteklerine kadar gelmiş. Atatürk ise Ağn isyanının uzamasından rahatsızlık duyuyor. Mehmet Şerif Fırat. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak başkomutandı. General Hüseyin Ab¬ dullah Alpdoğan'dı. resmi deyimle "kari" ve tartışmasız disipline sahipri. "harekâtlarda" deneyim kazanıp uzmanlaşmıştı. batılı basına gö¬ re "asabı bozuluyor"du. Şeyh Said İsyanı ve sonrasındaki "tedip ve ten- kif'den de deneyimliydi. İsmet İnönü generallerin arkasındaki ikinci güçtü. Atatürk'ün isyanın daha fazla uzaması halinde. deneyim ve başarıları nedeniyle. 217 . O.yılında Kayseri'den kaçarak Suriye'ye gidiyor. Aynı uzmanlıkta olan bir başka komutan. daha önceki Kürt "hareket" ve "harekât"larından deneyimli general¬ ler yönetiyordu. Hacı Musa'nın oğlu Me¬ deni. daha sonra "tek başı¬ na" Dersim harekâtının başkomutanı olacakd.

Düşman peşinden köye giriyor. Geniş yayla ve otlaklarıyla. savaş. Ka¬ pı kırıldı kırılacakken eşi kurtuluş umudunun bulunmadığını söyleyerek. evine kadar geliyor. Türklerin adını. Ivo Beg eşi. Rus istilacılara karşı savaşa gidiyor.. Dünyanın en ulu dağlarından biridir Ağrı. düşmanın gücü karşısında. onurun ölümle dansı hikayesiydi. bilindi bileli Ermeniler için "Ararat". zorlamaya başlıyor. kapısına dayanıp. Ve Kürtlerin "Bira İvrahim e Hessık e Telle" dedikleri Celali aşiretinin önderi ibrahim Bey. mertlik ile yiğitlik onurunun bir arada harmanlandığı destan. Beyazıtlı Bira İbrahim e Hüssık e Telle. bu özel¬ likleriyle gerilla savaşları için doğal korugandı. öne çıkıyor: 218 .. öteki ucu Kürdistan'a uzanıyordu. destan ve kasidelerle kuşaktan kuşağa aktararak geliyorlar¬ dı. Denbejlerin nağmeleştirdiği "Ivo Beg e Pasin e" destanı KürtRus savaşını konu ediyor. "Ivo Bege Pasine"nin (Pasin Beyi İbrahim) destanı şöyle: Ivo Beg. İsyancıların orada toparlanmasından sonra "İbra¬ him Paşa" rütbesiyle çatışmalara katıldı. İran'a. Kürtler için de "Agiri" idi. Ağrı'ya çıkmış ve dağda hareketlilik başlamıştı. o dönem için erişilmezdi. kızı ve geliniyle evde yalnız. onların nağmeleşrirdiği ve özve¬ ri. dilden dUe aktarddar. bir yanı Ermenistan'a. Buzul ve dört mevsim bulutlu ulu¬ lukları. çaresiz geri çekiliyor. Fakat. Şeyh Said'e ilişkin sayısız kılam ve kasideyi onlar. "Ivo Bege Pasin e" kılamı da. hayat da sunan Ağrı.İBRAHİM PAŞA İhsan Nuri. Erişümez heybetinin yanında. "Ağrı" diye değiştirdikleri dağ. isyancı Kürt silahlı birliklerinin başına getirildi¬ ğinde. isyan ve toplumsal olaylarda rol alan halk önderleriyle. trajedileri kı¬ lam. Çarpışarak köyüne. Kürt sözlü edebiyatının sürdürücüleri dengbejler. 1926 yılında isyan edip Ağrı Da¬ ğına yerleşti. Degnbejlerin söylediği Kürt Beyi.

ölümden başka seçenek olmadığını biliyor. genç kızına ve gelinine kıyamıyor. 219 . Önce beni vur.. kansı bağı¬ rıyor: Uyan Ivo Beg! Sen ki dağlann şahinisin.. Uyuşmuş gibi düşüyor parmağı. O anda kapı kınlıyor. diye sesleniyor kocasına. ardından kızını vuruyor.. Vur bizi. Şerefini kendi elinle düşmana mı teslim edeceksin? Uyan Ivo Beg. Ivo Beg. namusumuzu kurtar baba.. Bizi vurup. Bizi düşmana sağ tesÜm etme!. Önce karısını. demir menteşeler sökülmeye başlıyor. Sonra tabancasını çekip kapıya yöneliyor. genç gelini ve kızına bakı¬ yor.. Ivo Beg namluyu onlara doğrultuyor. Neden öyle derin uykuda gibi duruyorsun? Namus ve şeref anıdır şimdi. Namusunu geride bırakıp nereye gidiyorsun böyle? Namusunu düşmana mı teslim edeceksin. Parmağı teriğe gitmi¬ yor. Sen Ivo Bege Pasine'sin... hüzün içinde geri dönüp soruyor: Ben ne yapabilirim. Gencecik. Ivo Beg. Önce bizi vur. Genç gelini öne çıkıyor: Vur bizi baba.. Kapı tekmeleniyor. Kadimiz helaldir sana Ivo Beg. Vakit yok. uyan! Kapı kınlırken Ivo Beg. kaskatı. Kapıyı kınp içeriye gir¬ mek üzereler. diye ekliyor kansı da. Bugün. uykudan uyanır gibi oluyor. Düşman askerleri içeri doluşuyor.. Düşmana sağ teslim etme!. diye haykırıyor. namus günüdür. Karısı arkasından sesleniyor: Ivo Beg. Çarpışarak öle¬ cek.Ivo Beg. sonra geÜnini. Dirimizi düşmana teslim et me. ölmekten başka?. Kapı kınlırken. Taban¬ casını doğrukuyor. kıpırtısız kalıyor. Onur gününde.. Ge¬ lini ve kızı yalvarmaya devam ediyorlar: Geliyoriar baba.. ceylan bakışlı kızı. tek tek. Ivo Beg? Ivo Beg. çaresizlik içinde karısına. Kurtar onurumuzu. Fakat onur savaşında da olsa karısına.

. İb¬ rahim'in kısalrilmışıyla "Ivo" diyordu. onun destanı mıydı? Bilinmez. Fakat. "Bira" Kürtçe erkek kardeş demekti. Ararat tepelerinde bir trajedinin manzarasını ortaya serdi. Bütün nüfuzlu liderler ve şeyhler. 1930 yılında 100 bin askerin uçaklar desteğinde giriştiği Ağrı Dağı taarruzunun trajedik yüzünü şöyle anlattyor: "Genel taarruza rağmen. Eylülün 2'sinden (1930) 15'ine kadar. önce sivil halkı kurtarma ve sonra da orada¬ ki güçleri başka dağlık bölgelere nakledip savaşı oralarda de¬ vam ettirme çarelerini aramaya başladılar. Husseke Telle. Bira ibrahim'e halk. İlki her türlü erzak ve yiyecek darlığıydı. Türk ordusu. Bu devrimci gaddarlık içinde. Bira İbrahim e Hussek e Telle'nin değişririlmiş öyküsü. Örtüşüyor. Husse Telle şu teklifi sunuyordu: Bütün kadınlar. çok sayıdaki sivil halkı beslemek imkansız hale gelmişti. Ararat (Ağrı) cesurane bir şekilde 25 Eylül'e kadar diren¬ di. Ninesinin "Telle' olan . Ermeni yazar Garo Sasuni'nin anlattıklarıyla bu destan pek farkhlaşmıyor. son neferinin son nefesine kadar savaşsınlar. yaşlı gözlerle Ararat asla¬ nından bu ümitsiz kırıma son vermesini rica ediyorlardı. Ararat liderleri. planı ilk önce kendi aile ve akrabalarına uygulayarak. Her türlü irtibattan yoksun olan Ararat liderleri. savaşa de¬ vam için zorunlu olarak iki ayrı sorunu düşünmeye başladılar. zaten on kadar gü¬ nahsız Kürt. Garo Sasuni. Husse¬ ke Telle'yi yumuşatmayı başardıklarında.. bir oluyor."Ivo Bege Pasine" destanı. güçsüz ihtiyarlar ve çocuklar kılıçtan geçi¬ rilsin ki.. bağımsızlık ocağının alevlerine kurban gitmişti. Çünkü savaşçılardan başka. arkalarındaki bütün köprüleri yakmış olan devrimci güçler. çok zor bir cephe savaşı vermeye mecbur oldu. ihsan Nuri ve bir kı¬ sım liderler bu planı uygulama taraftarıyken.. ikincisi ise cephane ve teçhizat darlığıydı." Uzun bir adla anılıyordu: Bira Ibrahime Husseke Telle. en büyük lider Araradı Bira Ibrahime Husseke Telle buna karşı çıkd.

buna kar¬ şıhk Kürtler de onlara saldırmayacaktı. bu boşluktan yararlanarak Beyazıt'ı işgal ediyor. Sanıldığı gibi Kürtlerde. Ünü yaygın Celali aşiretinin önderlerindendi. Ruslar. Osmanh ordusu yenilip dağılınca. anlaşma gereğince Ruslar. dört bir yandan ilerlemiş.. Dağa çık¬ tıktan sonra ise Hoybun tarafından Paşalıkla rütbelendirildi. kendi başına kalıyordu. Ermeniler. Bira ibrahim'in dostu. yöredeki Kürtleri de rahatsız etmeyeceklerdi. Bira ve dostu Gur Huso (Kurt Hüseyin) önderliğindeki Kürtler. aileler erkeklerin gücü (baba erkü) üzerinde değildi. ihti¬ yaç sahiplerine her ay. Kürtlerle Ermeniler arasında. bundan sonra Bira ile ihşki ku¬ ruyor ve anlaşma yapıyorlardı. silah yoldaşı Gur Huso şe¬ hit düşüyordu. İki taraf da anlaşmaya bağlı kalıyordu. halkın normal hayatını sürdürmesi için destek verecek. Osmanlı devleti yarı dağıldığı için hiçbir kurumu yoktu. Bilge kişiliği. 221 . Beyazıt'a da dayanmıştı. pirinç ve sabun dağıtacak. Rus işgali sırasında efsaneleşti. erkekleri geride bırakak aileyi simgeleyip temsil ediyordu. geleneksel soyadı. Babasının adı Hüseyin'di (Hussık): Telle'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Kardeşi ibrahim. ünlü dede. aylarca süren kanlı çatışma başlıyordu. köylere giriyor ve o arada kan akıyordu. Bira İbrahim'in lakabıydı. Adı. Sovyet ihtilali üzerine 1917'de çekilene kadar. Böyle adlandırılıyor. Beyazıt'ın Ermenilerden geri alındığı gün. anılıyordu aileler. şeker. Aile ve çocukları da onun adıyla anılıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda. Ağrı Dağı eteklerindeki Çiftlik köyündendi. Ta ki Ruslar.. Ruslar çekilince Beyazıt. biliniyor. Yine Kürtlerde. Bunun üzerine Bira ve Gur Huso yeniden silaha sarılıyor. İhsan Nuri'nin de anılarında doğruladığına göre. Çeşitli kaynakların belirttiğine. liderlik nitelikleriyle öne çıkan ka¬ dın. engelsiz kalan Ruslar. şehri savunuyor. ailenin kökü. Ruslar. Beyazıtlıydı. O nedenle ninesinin adı. ni¬ nelerden birinin adıydı. Rus işgalini önlüyorlardı. Beyazıt merkezine girmeyecekleri gibi.adıyla anılıyordu.

TC tarihine. daha sonra yapacağı katkılar da hesaba alınmayacaktı. Tabii askerlerin kaz adımlı "zafer turu" da ihmal edilmiyor. bir direğe bağlanmış genç kızı "özgür¬ leşmenin simgesi" olarak çözüyor. Şeyh Said isyanında devlete sadık kaldı. Vefa borcu bir yana. Şeyh Said İsyanından sonra. Bir dükkân açıp başına geçiyor. Bira. TC. her yıl aynı tarihte. Beyazıt'ı Türk askerlerine teslim ettikten sonra köyüne dönmüyordu. Beyazıt'ın "kurtuluşu" her yıl bu müsameresel manza¬ rayla kutlanıyor. ilk eşi ve çocuklan köyde kalıyordu. yeniden "temsili düşman" kuvvetleriyle temsili çarpışmalar düzenliyor. anılarında. canını almak üzere peşine dü¬ şeceklerdi. hatta yalvarmaları geri çevirmiş. Onca hizmeti. Bıra'mn yönetimi teslim ettiği gün. Bira ibrahim'i anlatıyor: "Bira. Bira. ordu birlikleri top. is¬ yana katılmamış. bir gün. Fakat öyle olma¬ yacaktı. tüfek ve tankların eş¬ liğinde şehre giriyor. isyanm yenil- 222 . direğe Türk bayrağı çekiyor¬ lar. Oysa Bira bütün istekleri. "din kardeşi" Osmanlı üniformalı askerle¬ ri karşılayıp ağırlıyor. Aradan aylar geçtikten sonra. "Türk ordu¬ sunun düşmanla çarpışa çarpışa Doğubeyazıt'ı kurtardığı tarih" olarak geçiyordu. birkaç Osmanlı askeri yolunu şaşırmış gibi çıkıp Beyazıt'a geliyor. tersine TC'nin yanında yer almıştı. Beyazıt'ta "kurtuluş" şenÜkleri dü¬ zenliyor. İşte. destek de vermemiş. hizmetleri öteki yana savru- lacak.Bira. kentin yönetimini devrediyor. kendince huzurlu bir hayat kurmuştu. o arada Belediye Başkanı Mahmut Efendi'nin kız kardeşiyle ikinci evliliğini yapı¬ yor. Bütün düşman askerlerini süngüleyip öldürdükten sonra. Bira. köşesine çe¬ kiliyordu. Meydan savaşlarını kazanarak Beyazıt'ı kurtarmış Türk ordusunu anmak üzere. Ermenilerin çekilmesinden sonra savunma birlikleri ku¬ ruyor ve şehrin yönetimini üstleniyordu. İhsan Nuri Paşa.

Yönü¬ mü Kıble'ye çevirdim.giye uğraması ve Şeyh Said'in yakalanmasından sonra. Süvarilerin bir kısmı peşine düş¬ tü. Türklerin gözünde Kürtler ister hizmet¬ kâr. Anam subaya. Qotis üzerinden giderek çayın kenanna vardım. Bira. Türk devleti Kürt önderlerini. Dükkânımla uğraşıyo¬ rum. Bıra'mn dosdan. senin atını alacaklannı düşünerek atladığı gibi sürdü. Devletin dostuyum. engelleme olayında bunlarla beraberdi. O söylenenlere kulak asmayarak. senin köyde olmadığını söyledi. Şeyh Sa¬ id'in oğlu Ali Rıza ve birkaç Hesenenli lider. Dükkânımın önünden geçerek şehirden ayrıldım. Fa¬ kat düşünemiyordu ki. Bira Husseke'yi soruyorlardı. Bir süre sonra birkaç el tüfek sesi gel¬ di. isterse asi olsun. yine de Kürt'tü. aileleriyle birlikte Bad Anadolu'ya sürgün etmeye başladı. sür¬ gün edileceğini söylüyorlardı." İhsan Nuri Paşa devam ediyor: "1926 yılının ilk aylan ve kışın sonlarına doğru. Seni soruyoriardı. Fakat geçişi engellemeyi başaramadılar. Caminin önünde durdum. Bugün bir şeye ka-^ nşmıyorum. telaşla bana. Hizmetkârımız.' diye¬ rek Allah'a yalvardım. 'AUahım. geçişlerini engellemeye çalıştılar. Rahatsızlık vermiyorum. Şimdi beni sürmek istiyorlar. bir gün şa¬ fakla beraber.' Ona çabuk köye dönmesini söyledim. adamlarıyla ve Celalilerle birlikte bunların yolunu kese¬ rek. Tüfeğimi ve fişekliğimi çayın kenarına getir' dedim. 'Devlete çok büyük hizmetlerde bulundum. Bıra'mn Ağn'nm Çiftlik köyünde bulunan karısı ve çocukları. Ben hemen yola çıktım. AUahım. Beni niçin sürsünler ki!' diyordu. kendisinin de listede olduğunu.. Bundan sonraki gelişmeleri Bira bana şöyle anlatd: 'Ben Beyazıt'taki evimde çayımı içiyordum ki. Şeyh Said İsyanının bastırılmasından sonra. Devletin isteği üzerine.. 'Şafakla bir subay ve 20 Türk süvarisi köye geldiler. O gittikten sonra evden çıktım. Kör Hüseyin Paşa. 'Ben de kısa yoldan ge¬ leceğim. Fakat ne olduğunu anlayamadım. Ağrı'dan gelen küçük oğlum llhami. yeter ki tüfeğimi kavuştur bana. Sürü- 223 . adamlarıyla birlik¬ te İran'a geçmek istediler. daha yeni uykudan uyanmış ve sürülerini gönder¬ mekle uğraşırken. 20 Türk süvarisi köye girdi. Sonra ne olursa olsun. sen biliyorsun ki. ben devlete hiç kötülük yapmadım.

tek tek. Arap asıllı İbrahim Tali Öngören. İbrahim TaH Öngören. köylülerle birlikte yer sofrasına oturup yemek yiyor. birkaç adamıyla birlikte. yaralıyı Beyazıt'a gönderdim." Bira İbrahim'in onca hizmetine rağmen karşılaştığı muamele. seni bulamayınca adnın peşine düştüler. Çobana meseleyi sordum. Onun adını ve dağa sığındığını duyan. Hoybun'u halk desteğinden soyudamak amacıyla bir propaganda kampanyası başlatıyor. cebine dol¬ durduğu renkli şekerleri çocuklara dağıtıyor. Askerlerin yaralıyı benim evime bırakıp gittiklerini söyledi. bir asker yaralanmış' dedi. ya da 1980 sonrasının "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği" olan "Umum Müfettişliğe" atanıyor. Bira. bu yüzden firari bir hayat yaşayan Kürtler. bütün yörede şaşkınlık ve korku yaratmıştı. gruplar halinde yanıha akmaya başlamıştı. Ağn Dağına sığındı. Çoba¬ nım tüfeğimi getirdi. karşılığı genel valilik. Köye giderek. Pek çok kişi. ezberlediği birkaç ke¬ lime Kürtçeyi yerli yersiz sözleri arasına sıkıştırarak konuşmalar yapıyor. Türkiye Cumhuriyeri politik ve askeri ta¬ arruza geçiyordu. dört bir yan¬ dan. 'Askerler köye geldiler. bu arada "ben de sizdenim" demek adına işi Kürt giysile¬ ri giymeye kadar vardırıyordu. Çok geç¬ meden. halktan biri olduğunu göstermek için. bize ne¬ ler yapmazlar!" diyordu. BİLDİRİ SAVAŞLARI İhsan Nuri'nin çıkışından sonra. Çepe Kubent köyü yakınlarında Keskoi'lerden birkaç kaçağa rasdamış1ar. yanına aldığı ba¬ zı ağalarla köylere gidiyor. 224 .lerim çayın kenarındaydı. yanına gelenler çoğalmaya başladı. yer yer çatışmalar başlıyordu. aralarında çatışma çıkmış. tehlikeyi sezenlerle. "kendile¬ rine hizmet eden ve sadık kalan Bıra'ya bunu reva görenler. aranan. Ağrı Dağı "Kürt Ulusal Meclisi"nin merkezi haline geliyor.

Affin bir amacı da sükûn var diyerek Batı'dan yardım almakdr. Türklere güven yoktur. 'Rome Xayine. Türklerin riyakârlığına inanmayacakdr. yakın geçmişte ya¬ şadıklarımız.ibrahim Tali'nin propaganda kampanyası karşısında Hoybun da boş durmuyor. aranan liderleri bir bildiriyle uyarıyor. karşı bildiride Hoybun'un gerçekleri saptırdığını. Şimdi de Hoybun'u dağıt¬ mak istiyoriar. İhsan Nuri Paşa'nm anılarında yazdığına göre. bundan önce de suikasder ve hileler yo¬ luyla Kürt örgütlerini dağıtmışlardır. bunun bir tuzak olduğunu. "af" sö¬ zü üzerine. Sürgün edilmiş yüz binlerce Kürt'ten kaç kişi bugün hayatta kalabilmiş¬ tir. Genel Müfettiş İbrahim Tali de. görevlileri karşı atakla köyleri. 'Kürt sorunu ve Kurdistan yok' demektir. aşiretieri dola¬ şıyor. Bundan sonra karşıhklı bildiri savaşları başlıyordu. Türklerin affi¬ na inanarak teslim olanlar öldürüleceklerdir. Bunun üzerine Hoybun bir bildi¬ riyle "affin tuzak olduğunu" duyuruyordu. yaptıkları konuşmalarda. Bildiride şöyle denili¬ yordu: "Türk hükümederi." 2-İ5 . Türk propaganda¬ sına kanmayın!" diyorlardı. Bu affı çıkarmak¬ taki amaç." Öte yandan Türk hükümeri firarda bulunan ve aranan Kürt liderlerine "devletin şefkatli kollarına sığınma" ve genel aftan ya¬ rarlanma çağrıları yapıyordu. İsmet Paşa hükümeti de bu arada barış taarruzuna geçiyor. Halbuki Kürt halkı örgütünün arkasında ve onun aracılığıyla özgürlüğüne kavuşmak istemektedir. Fakat Kürt hal¬ kı. Genel af çıkarmasının tek nedeni Hoybun'u dağıtmaktır. sınırların dışında ve dağlarda yaşayan Kürt milliyet¬ çilerini hile ile ele geçirmektir. Hoybun. "unutmayın. Türklerin sözüne inanıp teslim olmamalarını istiyordu. aftan yararlanmak isteyenlerin hiçbir şey¬ den korkup çekinmeden teslim olmalarını isriyordu. Haybon'un 1928 Martında yayınladığı ve "Kürt ulusuna" di¬ ye başlayan bildiride şöyle deniliyordu: "Ey Kürder! Türklerin affina inanmayın. bexte we tüne!' Atalarımızın bu sözünü unutmayın. gelecekte olacakların aynasıdır. ge¬ nel af ilan edildiğini açıklıyordu.

halktan isyan¬ cılara inanmamasını istiyor. Fakat Hoybun. "Kuzey Kurdistan Cemiyeri"ni kurmakla suçlandılar. Türklere has öldürme ve yok etme devam ediyor. 1928 yılın¬ da dağdan köylerine. öldürüldüler. devletin şefkatli kollarına sı¬ ğının!" tekrarında bulunuyor.Genel Müfettiş İbrahim Tali de karşı bildiride. * Hükümetin propaganda savaşının ilk etabını Türk hükümeti kazanıyor. Ama Saide Telhe idam edildi. Daha sonra Suriye'ye geçmişti. birer bahaneyle hapse adldılar. Kürtleri zamanında uya¬ rarak pek çoğunu tuzaktan kurtardı. Şeyh Ali Rıza ve Selahaddin'in mahkûm edilmesi üzerine Hoybun bir bildiri ile gelişmelerin kendilerini doğruladığını belirterek. sahte afla bazı Kürtlerin dönüşüne izin ver¬ di. bildiride şöyle deniliyordu: "Türk hükümeti. Said e Telhe (Talha'nın oğlu Said) Bingöl'ün Azizan köyünden. 1400 kişi hapsedildi ya da sürgüne gönderildi. Yakılmış yüzlerce kö- 226 . yakılıp yıkılan köylerin yeniden imar edileceğini söylüyor. Kürtlerden oyuna gelmemelerini istedi. bu olanağı değerlendirmek isteyenler de vardı. Şeyh Said kö¬ yünden çıktığından beri yanındaydı. Kürtler yeni büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Şeyh Said'in iki oğlu ile birlikte dönen Said e Telhe ve öteki bazı Kürt liderler tutuklanıp Ankara'da yargılandılar. ilan edilen af üzerine. Şeyh Selahaddin 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. yasal zeminden yararlanmak. Saide Telhe'nin idamı. Şeyh Said'in iki oğlu Ali Rıza ile Selahaddin ve Şeyh Said ha¬ reketinin önemli adamlarından Said e Telhe de aftan yararlan¬ mak isteyenler arasındaydı. geçmişteki yaraların sarılacağını. bazı Kürt önderler. Gelenlerin yok edilmesi önceden kararlaştırıldığı için. yurtdışındakiler de ülkeye geri dönmeye başlıyorlardı. Şeyh Ali Rıza uzun zaman tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme¬ de. Dönenler arasında. "gelin. mudu bir gelecek vaat ediyordu. Şeyh Said'in çekirdek kadro adamlanndan biriydi. İhsan Nuri Paşa'nm yazdığına göre.

Fe¬ ci şeyler. Ayırca yöre valileri. İhsan Nuri Paşa. Genel Vali İbrahim Tali Öngören. Çok şey anladyor. külliyetii miktarda akın verilecekti kendisine.yü. doğrudan İhsan Nuri'yle ilişkiye girerek. Türklerin kaybı ise büyüktü. onun yanlış tutumu yüzünden başkalarının ceza gördüğünü söylüyordu. Oyuna gelmeyin!" * t * İbrahim Tali Öngören ise karşı bildiride.. Türklerin ama¬ cı Kürdü Kürde öldürtmektir. karşılığında. Ankara'dan gelen bir delegasyonla gerçekleşti. kaymakam ve generaller. ihsan Nuri'nin anılarında yazdığına göre. Müthiş masraf olmuş. Rıza Nur. silahlarını¬ zı koruyunuz." Türk devleti. İhsan Nuri silahını bıraktığı takdirde. Lozan Anlaşması sürecinde yolları ayrılan ve gözden düşen Dr. 60 kişilik bir süvari birliğiyle görüşmelerin yapılacağı Şeyhli köprüsüne gelmiş. önüne maddi ve manevi olanaklar sermeye başlıyordu. Atatürk'ün yakın kadro adamlarından biriyken. Türk heyetinde 12 milletvekili yer alıyordu. çatışmalar yayılarak büyüyordu. Ayrıca seçip beğenmesi kendisine ait ol- 227 . toplantıya Bira ibrahim. anılarında. kızlarınız ve kadınlarınızın sefa¬ letini gözlerinizin önüne getirerek birbirinizi seviniz. Ferzende ve Halis Bey'le birhkte kadlmışd. Meğer Kürtler. öldürülmüş binlerce Kürdü. 1928 Mayısında. Aranızdaki çekişmeleri unutunuz. karlar arasın¬ da iki alayımızı imha etmişler. bu döneme ilişkin olarak şunları yazıyor: "istanbul'a yeni gelmiş biriyle görüştüm. doğrudan "barış görüşmeleri" önerisi götürü¬ lüyor ve bu Kürt tarafinca da kabul görüyordu.. Kürderi Ağrı Dağında bütünüyle imha ettik diye. dağdan inip teslim olmasına karşılık. Bu yöntem ba¬ şarılı olamayınca. bütün çabalarına rağmen sonuç alamayınca ve kayıpları büyük olunca diyalog çabalarına giriyordu. ihsan Nuri'ye çekici armağan ve vaadler sunuluyordu. Hoybun'dan silah bırakması isteniyordu. görüşmelerin en önemlisi. verilen sözün tutulmamasmın suçunu İhsan Nuri'ye yüklüyor. Kürtler dağ¬ dan bizim araziye inmişler. ku¬ mandan Salih Paşa bildiri yayınladı. 1928 yazında. Öte yanda.

bu şartların dışında her¬ hangi bir konuda müzakereye oturmayacağını da belirtiyordu. İhsan Nuri'nin şardarı karşısında pazarlık ortamı yok oluyor. Muhatabınız Hoybun'dur. Görevi. eski tekliflerini tekrarlayarak. vakit var¬ ken. 1926 baharından beri Ağrı Dağına. bunun korgeneral rütbesi ve kolordu ko¬ mutanlığı olacağını vaat ediyor. Türki¬ ye'nin. Türk ordusunda müm¬ taz bir yer verileceğini. ister yurtdışında dilediği makamı. İhsan Nuri. sonuç almamadan toplantı dağılıyordu. görevi alabilecekti. Çünkü sorun kişisel değil ulusaldır. tüm Kürtler bundan yararlanacaktı. önerilen rüşvete çok öfkelendiğini belirtiyor ve mektuba mektupla yanıt vererek. ister yurtiçinde. "Ben Hoybun askeri lideri ve Kürt Silahlı Kuvvederi'nin başkomutanıyım" dediğini ve sonra şöyle devam ettiğini yazıyor: "Ben bu görevde. Hoy¬ bun'a mensup olmaktan şeref duyuyorum. Top¬ lanndan hemen sonra ihsan Nuri'ye mektup yazarak. ama eli boş kışlasına dönüyordu. sunulanları dinledikten sonra söz alarak. nafile genel taarruzlar düzenliyor. önüne konanları alıp rahatına bakmasını öneriyordu. ihsan Nuri. Sürgünler ve cezaevindeki¬ ler de af kapsamına alınacaktı. Kürdistan'ın bağımsızlığını tanımasına ve onun ordula¬ rından boşaldlmasma kadar savaşı yürütmektir. her sonbaharda büyük kayıplar vererek. onlan Hoybun'a iletebilirim. bağımsız Kürdistan'ın derhal tanınmasını" içeren kar¬ şı görüşleri öne sürüyordu." RUSLAR VE İRAN DA SAVAŞA GİRİYOR Türk ordusu. mücadeleden vazgeçmesi halinde. Fakat. beğenmiyorsa. Bu arada genel af kapsamı genişletilecek. Mü¬ fettiş. İhsan Nuri. ibrahim Tali vazgeçmek. rüşvet karşılığında halkını satacak kadar küçülmediğini söylüyor. Bu da ancak ulusumuzun bağımsızlık haklarının tanınmasıyla çözümlenebilir. "Türk askerlerinin kayıtsız koşulsuz Kürdistan'dan çe¬ kilmesini. 228 . Siyasi öneriniz varsa. Hoybun'un emriyle bulunuyorum.mak üzere. Görevim. yazdığına göre. ancak Hoybun emrettiğinde terk ederim. istediği miktarda paranın hazır kendisini beklediğini ekliyordu. dilediği ülkede büyükelçilik göreviyle. pes etmek istemiyordu.

koyun sürüsü ve sahipleri. "Birinci Ağrı İsyanı" için 16 Mayıs 1926 tarihi veriliyordu. dev¬ let otoritesine "bir isyan "di. 229 . 1927 baharında Ağrı Dağını karargâh yapmıştı. "eşkıyalığını" her gün biraz daha ileri götürüyor. bir sürü koyunla Ağn Dağı yaylalarına çıkmıştı. Otorite¬ sini kanıtlamak için Üçüncü Orduyu. Devlet. dağı terk edip geri dönmüştü. Fakat. "sıcak temas" kurulamamış. derhal harekete geçmiş ve 28. Jandarma Alayım isyanı basrirmakla görevlendirmişti. "asilerin tedip ile tenkili"yle görevlendirmişti. büyüyordu. zorunlu olarak çatışmaya girmişlerdi. bunun üze¬ rine. o arada havalar soğuduğu için or¬ du. isyancılarla sürüle¬ rinin peşine düşmüş ve Ağrı Dağı eteğindeki Demirkapı bölgesin¬ de isyancılara yetişmişti. Türk askerleri. Beyazıt'a bağlı Muson kasabası¬ nın Kaleci köyü. "yasağa saygısızlık etmiş" ve 16 Mayıs 1926 ta¬ rihinde. Jandarma alayı. tersi¬ ne.Resmi tarih. askerler de ölü ile yaralılarını toplayarak Beyazıt'taki ka¬ rargâha çekilmişti. "ateşle karşılık vermiş". ulusal birlik ve beraberlik ile güvenliği için Ağrı yöresinde yayla yasağı ilan etmişti. bu taarruzları "Birinci" ve "İkinci Ağrı İsyanı" diye adlandırıyordu. Bir ay gibi kısa bir zaman içinde hazırlık¬ lar tamamlanmış ve Haziran ayında "büyük taarruz" başlamıştı. Bu. Fakat jandarma alayının şansı yaver gitmediği için bozguna uğramış. Devletin iyi niyetli bütün ısrarlı çağrılarına rağmen. yamaçlan tırmanıp yaylaya çıkmış. "eşkıya" dur ihtarı ve "teslim ol" çağrılarına aldırmadığı gibi. TC. teslim olmuyor. Fakat. Genelkurmay'ın Kürt İsyanları kitabında yazılanlara göre. dağda "asilere" rastlanmamış. Resmi tarihin kaydettiği "ikinci Ağrı İsyanı" da ilginçti: Genelkurmay'ın kitabı yazıyor: "Hoybun" denilen "eşkıya çetesi". "kandırdı¬ ğı" Kürtleri yanına çekiyor. Resmi tarihe göre. Devlet isyancıların peşini bırakmak niyetinde değildi. köylülerin yaylaya çıkışı "Birinci Ağrı İs¬ yanı" ve ordunun koyun sürülerinin peşine düşmesi de "isyanın bastırılması" oluyordu. Ama bütün aramalara rağmen. Genelkurmayca yapılan "resmi tarih"te.

Hava Kuvvetlerinin de desteği ve top atışlarıyla genel taarruz başlamıştı. Türk basınında endişeler belirmeye başladı. Resmi tarih. Amaç. Ermeni yazar Garo Sasuni. "aranan eşkıya. Yüksek askeri idare birbirine girdi. Türk ordusu yeni büyük bir savaş için hazırlanırken. Bu da. Birinci kol. kara birlikleri. haziran (1927) ayında İğdır ve Beyazıt'a 10 bin ka¬ dar asker yığdılar. Kolorduların topları. Ama Türk or¬ dusu. nereden peydahlandığı bilinmeyen eşkıya aniden ortaya çıkıyor. Ağrı Dağının sarp kayalıklarına. ama isteni¬ len sonuca yanlamıyordu. gece olunca. Fakat." 230 . tankları. iki hafta topa tutuluyor. ikinci kol da Kars'tan İğdır'a kaydı¬ rılmış.TC yine de insanca davranmış ve asilerin dağdan inmesi için genel af ilan etmişti. resmi tarihin "İkinci Ağrı İsyanı" diye adlandırdığı olayları şöyle özetliyor: "Türkler. sıcak temas kurulamıyordu. bunun üzerine "eşkıyanın kö¬ künü kazımak" üzere. uçaklar bomba yağdırı¬ yor. Ordu iki kol ha¬ linde taarruza geçmişti. gün ışığında bulunamıyor". Hükümetin prestiji kırıldı. Ağn Dağı. arkasında da uçakları vardı. Çünkü.. "eşkıya insanlıktan anlamamış" ve affa sırtını çevirmişti. 13 Eylül 1927 tarihinde. Zaten bir kere daha havalar soğuduğu için Ankara'dan "ri¬ cat" emri veriliyordu. Ayaklanma serpilme¬ ye başladı. gerilla baskınlarıyla Türk ordusuna zayiat verdiriyordu. sürgün¬ deki Kürtler de kaçıp harekete katıldılar. iki kolordu ve 10 bin kişiden oluşuyordu. Ağrı Dağına kesin darbe indirmek ve olayı sessizce kapatmakd. taarruz üstüne taarruz tazeliyor.. "ikinci Ağrı İsyanı" ve bastırılması "harekâtı" oluyordu. Türk ordusu. dik ya¬ maçlarına yürüyüp tırmanmak zorunda kalmıştı. Türkler ilk taarruzda mağlup olup dağıldılar. Ama. "eşkıya"nın sayısını vermiyordu. arama çabaları boşa çıkıyor. oradan hücum emri verilmişti. Erzurum'dan Eleşkirt ve Karakilise üzerinden yürümüş.

ikinci bir hamle ile İran'a atlayacaklarından korku¬ yorlardı. kışlalar inşa ediyor. Iran ve Sovyetler Birliği'nin (Rusya) desteğini almak için yoğun bir diplomatik faaliyet yürütüyor. Bir yanıyla TC'nin Kürtlerle davası. bitişik Kürtlerin başarıya ulaşmaları halinde. Sovyetler. Türk diplomatları. İran'ı işbirliğine ikna için Tahran elçiliğine atanmıştı. Moskova. Emin Karaca'mn Ağrı Eteklerindeki Ateş kitabında ayrmrilarıyla yazdığına göre. O nedenle kişilere rüşvet niteliğinde maddi ve manevi olanaklar sunuyor. Fakat Iran. bir yandan Ağrı eteklerine asker ve silah yığıyor. öte yandan dış destek arayışlarına hız veriyordu. "emperyalizmin Kafkasları ele geçirme planı" olarak nitelendiriyordu. bu çabaların nafileliği orta¬ ya çıkıyor. sıkışmış Türk¬ lere kendini pahalıya satmaya.Türk ordusu. manevra yeteneklerini kırmak ve Ermenilerden yardım almasını önlemek için Kürderi kuzeyden kuşariyor. hatta tehdit ediyordu. bu arada Türk birliklerinin geçişine de imkan veriyordu. Stalin yönetimindeki Moskova ile de görüşmeler yürütülüyor¬ du. bu söylemle "ilerici TC'ye destek" veriyor. İran'ın kazancı büyüktü. karşılığını almaya çalışıyordu. Sınır dü- 231 . bunu sıçrama tahtası yaparak. TC. Toprak bile kopanyordu. TC. İran uzun uğraş ve müzakerelerden sonra. dağa tır¬ manış yolları ve kışın barınmak üzere. teslime iknaya çalışıyordu. taraflar sözü namlulara bırakmak üzere hazırlıklara girişiyordu. diyalog kesiliyor. Moskova da. 1919'da Samsun'a çıkıştan beri Atatürk'ün yanında bulunan ve çeşitli vesilelerle sadakatini kanıtlamış olan eski asker Hüsrev Gerede. 1928 yılı sonbaharında. kendilerini de ilgilendiriyordu. aldıklarına karşılık olarak TC'ye istenilen desteği veriyordu. Kürdistan'ın kurulma çabalarını. İran ile Sovyetler Birliği arasında mekik dokuyordu. gerek savaşçı sayısı gerekse silah bakımından zayıf olan Kürtlerle başa çıkamıyordu. Iran da "kendi Kürtleri" nedeniyle "ortaklığa" sıcak bakıyordu. Türklere yardım etmesi için İran'ı sıkışrinyor. Çünkü.

büyük ve küçük Ağrı'nın sembolü olan metal bir arma vardı. başka silahlar ele geçirip savaş cep¬ hesi açamıyordum. Bu taktik. düşmandan ele geçirilmiş tü¬ fek ve fişeklerle savaşmanın kolay olmayacağını biliyordum. Artık vuruş zamanıydı. 232 . kendi rütbelerini belirten armalar bulunuyordu. hançer. Xoybun merkezi tarafından tespit edilmişti. söz namluların diyaloguna geliyor. Genç savaşçılar üniforma giydiler. ingiltere de Irak'ta yönetimi elinde bulunduruyor¬ du. Hiçbir yerden destek ve yardım beklemiyordum. on¬ ları genel ayaklanmaya hazırlamaya çalışıyorduk. gücünü gücüne katmıştı.zeltmeleri adı altında. Onun için Ağrı'yı teslim etmeden önce. Subaylarda ise Ağrı yerine Xoybun'un arması ve onun üstünde de. Xoybun'un (Hoybun) arması. Elimizde ye¬ terince silah olmadığı için. Top. Bundan sonra temas ve görüşmeler kesiliyor. Öte yandan. taraflar. anılarında. Ağrı Dağı¬ nın eteklerindeki bazı verimli alanlar. Bu. Türkiye Cumhuriyeti çağın egemen dünyasını yanına almış. Kürtlerin mevzilendiği Ağrı Da¬ ğının taarruz öncesi halini şöyle anlatıyor: "Ağrı Dağında durum geliştirildi. gerilla savaşı ile. 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Anlaş¬ masıyla çizilen sınır ilk kez İran lehine değiştiriliyor. desteğe karşılık İran'a ve¬ riliyordu. hesaplaşmak üzere silahlarını çeki¬ yordu. * » İhsan Nuri Paşa. buğday başağı. kalem ve güneşti. Erlerin 'kum'lerinin (şapka-kasket) önünde. Türk¬ lerin Kürtler üzerindeki nüfuzunu kırmak istiyordum. güneyden gelecek yardım kanallarının tıkanması için Fransa ve İngiltere'den destek alınıyordu. tank ve uçaklarla çok iyi teçhiz edilmiş Türk devletinin ordusu karşısında. aynı zamanda "delinemez" denilen Lozan Anlaşmasının da delinmesiydi. O dönemde Fran¬ sa Suriye'de. Bunun için Kürtler arasında bağımsızlık düşüncesini hakim kılarak.

Grupların sayısı azdı. hem de darbeler indirecek fedai grupları göndermiştim. Kurdistan içlerine. Tarıma elverişli toprak kıttı. her türlü tehlike ve eziyete razıydılar. Fazlasıyla verdiler. Kornikork savaşından son¬ ra güven artmıştı. gece. Üretim yapılamıyordu. Türklerin bir kolordusu bik biri¬ mizin üstüne gelmeye cesaret edemez. Varolan topraklar da Türklerin devamlı ateşi al¬ tındaydı." ATEŞ ÇEMBERİ Türkiye Cumhuriyeti (TC) Rus ve İran'ın gücünü de yedekledikten sonra 1930 baharında. Saldırıyı. ulusal bayraklarının gölgesi altında. yalnız Ağrı'da değil. dağların kan eriyip yollar geçk vermeye başlar başlamaz. ihsan Nuri şöyle yazıyor: "1930'un bahanydı.Kürdistan'da Xoybun'un teşkilatlarını oluşturmak ve genel ayaklanmayı örgütlemek üzere. Savaşçılar at. Bu nedenle çık¬ mak mümkün değildi. yemek için tüccarlardan bir koyun istemişti. Rumiler. Düz bir arazide bu¬ lunan köy. Süphan dağında. Eli silah tutan herkes. 133 . Türkler Keskoi aşiretinin bir grubuyla birlikte Şeyh Abdülkadir'in üstü¬ ne saldırdılar. taş ve kayalarla duvar gibi kaplıydı. Bunun üzerine bir başka grup gönderdik. bağımsızlıkçıların yaktığı ateş. Tarımla uğraşacak kimse de yoktu. ele ge¬ çen mitralyözler kuUanılamıyordu. Bu zor ve kötü koşullar altında Kürdistan'ın bağımsızlığı yo¬ luna başlarını koymuşlar. Çok az fişek olduğu için. Düşman Şeyh'in köyünü sarmışd. hem çalışa¬ cak. Bu da gösteriyor ki. süvari alayı komutanı Ferhat Bey yöne¬ tiyordu. Ağrı'nın kışı daha bitmemişti ki. diyorlardı. Ağrılılar sayıca çok azdı. Fakat tüccar vermemişti. Savaşçılar. sürekli düşman karşısınday¬ dı. silah ve cep¬ hane konusunda çok zayıftılar. savaş uçaklarıyla desteklenmiş 100 bin kişilik bir orduyla genel taarruza geçiyordu. Bunlardan biri. Onun için kıdık çekiliyordu. köylü uykudayken gelip köyü sarmışlardı. Türklerin hakimiyetindeki Kürdistan'ın diğer yerlerinde de yanıyordu. Ama Ağrı savaşçılarında ol¬ mayan tek şey korku ve ümitsizlikti.

Gittiler. Biz çadır açalı henüz birkaç gün olmuştu ki. Tepedeki askerier ise aşağıda arkadaşlannın ölümünü seyrediyorlardı. Karım Yaşa Hatun yaralandı. Geri döndüler. Köylüler uyanıyor. dağın kuzeyindeki Miro yolundan geliyordu. Odamakta olan hayvanlar öldüler. karşı saldınlaria zayiat veriyor. Besse de. Ağnlılar çadıriannı alıp dağın doruklan- na çıkmışlardı. Birkaçını etkisizleştirip silahlanna el koydu. düşürülen uçaklardan birinin sağlam parçalarından oluşuyordu. Abide.Şeyh sabah abdeste çıkarken kurşuna tutuluyor. Kabaktepe'nin irtiba- dnı kesmek için gece harekete geçti. Ömere Besse-Keltanilerin re¬ isi de Kabaktepe'deki hedeflere arkadan saldıracakd. Ardından birkaç düşman uçağı yaylanın üze¬ rinde uçmaya başladı. Bir saadik çarpışmadan sonra askerierin tümü öldürülüp silahlanna el konuyor. Nitekim. 234 . Çadşma öğleye kadar sürdü. Sesler. Davo yollarını kesiyor." İhsan Nuri Paşa anılannda. Türklerin gece bir piyade taburu ve bir topla gelip Kabaktepe'yi işgal ettiklerini gördüm. Fakat öteki askerierin yeri çok sarp olduğu için onlara ulaşamadılar. Silah sesleri¬ nin geldiği yöne gittiğimde. Bıra'mn oğlu Davo'nun biriiği. İhsan Nuri. tank ve toplann desteğinde başlattığı genel taarruzu da şöyle an¬ latıyor: "Yazın ilk günleriydi. 10 Haziran 1930 günü. Ama bir başka birlik. Köyüler savunma için dışarıya çıkıyor. Köy tüfek ve mitralyöz ateşi akına alınıyor. 1931 yılında Ağrı şehir merkezin¬ de. 100 bin askerin uçak. kuzey- bad yönünden silah sesleri geldi. düşürülen uçak ve ölen pilodann anısına bk "Hava Şehitieri Abidesi" dikiliyordu. gecenin karanlığından yararianarak askeriere yak¬ laştı. Bu. aynnnlara yer veriyor ve şunlan yazıyor: "Bir gün." Kürtler direniyor. Kabaktepe'yi uzaktan kurşun yağmuru¬ na tutmuştu. Ge¬ ce 15 asker sığınaklarından çıkıp dağdan aşağıya inerken. Türklerin 1930 yılındaki büyük saldınsının başlangıcıydı. Cadıdan bombardıman ettiler. tüfek atışıyla uçaklar düşürüyoriardı.

Teslim üzerine tepelerden iniyorlar. komutanın aklına gelmemişti. Zilanhlar. Hasan Abdal'daki ordugâhta 200 asker bulunuyordu. Erciş'in bir kısmı. Yardıma gelenlerin yolu kesildi. Burayı savunacak gücümüz olmadığı için. Şehirde bir piyade taburu ile bir mitralyöz bölüğü vardı. saldınnın yolunda gitmesi için. Fakat Kürtlerin kendi davalan ve vatanlan için ken¬ dilerini feda edebileceği. Kürtler. Bu arada. Türkler. Bu sevinç içinde. Bayrak sonuna kadar orada kaldı. Hasan Ab¬ dal üzerine erken saldırddar.Şunu söylemek istiyorum: Türkler Kabaktepe'yi işgal ettikleri zaman. askerier az olduk¬ lannı görünce silahlanna sarılıyorlar. Zilanhlar. Norşad. kadın ve çocuk¬ ların topluca kadedildikleri Zilan'a da değiniyor ve şöyle diyor: "Ben. karşı tepede Kürt bağımsızlık bayrağı dalgalanıyordu. Böylece Türk yardım biriiği Erciş'e yetişiyor. Komu¬ tan. Norşad kalesini savunmak için. Kurtulamayacaklannı anlayan Türkler teslim oldular. Ağn süvarilerini büyük bir sevinçle karşıladılar. en büyük trajedilerin yaşandığı. Kürtler mermileri bitene kadar çadşıyor ve orada ölüyoriar. O sırada. Çanşma çıkıyor." İhsan Nuri savaşan aşiretleri tek tek sayıyordu. Kale zapt edildi. Bargeri'nin tümü hemen alındı. Kör Hüseyin Paşa'nm oğulları Memo ve Nadir. her tarafi onarıp muhkemleştirmişti. Ardından aynı bölgede bulunan Norşad şehrine hücum ettiler. Erciş halkından Seid Resule Berzenci ve Heseni süvari biriiğini Zilan vadisine gönderdim. Türkler bir türlü buraya yaklaşma ce¬ sareti gösteremediler. Türkleri esir alanlar Hayderi savaşçılanydı. Norşad'la biriikte Erciş ve Bargeri şehirierine de sal¬ dırmışlardı. sa¬ vaşın kaderini değiştiren nedenleri sıralarken. zorlu bir savaştan sonra Hasan Abdal'ı ele geçirdikr. Sağ kalan asker ve subaylar esir alındı. Erciş'in imdadına yetişmek üzere top ve asker gönder¬ diler." İhsan Nuri. silah ve cephane kıt- i35 . Askerleri esir edip silahlanna el koydular. emirnamede yazılı tarihi anlamadılar. 24 saat bile dayanamadı. arada bir birkaç kişi gidip orada görünüyordu. Komutan çadşmada ölmüştü.

önce top. Kürtler. ihsan Nuri. Sovyet cephesi için şunlan yazıyordu: "Sovyeder Birliği kuvvetlerinin. Er¬ meni Taşnak Partisi'nin söz verdiği paralarınsa kendilerine ulaş¬ madığını belirtiyordu. Türk kuvvetlerine yardım için. Ruslar Türklere yardım ediyordu. 1930 Eylülünde Ağn Dağının do¬ ruklarına sığınıp burada direndiler. Gerçeği gözlerimle gördüm" diyordu. Dersim'in bir türlü ayağa kalkmamasını da. 236 . Dağılma başladı. Fakat fazla dayanamadılar. ihsan Nuri. Sovyetler Biriiği ve Iran da savaşın hemen başında. ilk çatışmalarda başarı elde etmişlerdi. Kanikork savaşma kadar benim bile tüfeğim yoktu. Çemberi yarabilenler İran Kürderine karıştı. hiçbir yerden maddi yardım alamadıklannı." İhsan Nuri ve arkadaşları. Silah ve kurşunlan savaşarak düşmanın elinden alıyorduk. Bunun bir yanlışlık olduğunu san¬ dım. sonra mitral¬ yöz ve tüfek sesleri yükseldi. » * Kürder. Fakat ilerle¬ yen zaman içinde gerilemeye başladılar. Bu savaşta bir tüfek ele geçirdim. üç¬ lü kıskaca alınmıştı. Gidip kendim baktım. Araş nehrini geçerek Küçük Ağrı eteklerine vardığını bana haber verdiler. nedenlerden biri ola¬ rak sayıyordu. 1930 Temmuzunda Türk devletinin yanında yer alıyordu. İran'ın savaşa girmesi konusunda. Keskoi aşireti ve diğer bazı aşiretlerin saf değiştirip Türklerin yanında yer almasının olayları etkilediğini yazıyordu. İhsan Nuri anılarında şöyle yazıyor: "Silahımız yoktu. "Iran sınır ka¬ rakolunun bulunduğu Ayıbey yönünden." ihsan Nuri. Kuvvetlerini Culfar'a yığmışlardı. Bu arada Kör Hüseyin Paşa'nm oğlu ve bir diğer aşiretin reisi olan Seid Resul'la çekişme içine girmesinin de zarariar verdiğini naklediyordu.lığının yanında Kürdün Kürde silah çekip saf değiştirmesini en ba¬ şa koyuyordu.

. Dersim başta olmak üzere birçok Kürt bölgesi hareketsizdi. Yusuf Redkini. çocuk ve ihtiyarı kadettiler. 7 Türk uçağını düşürdüler. Türk¬ ler saldırdılar.Ermeni yazar Garo Sasuni. Ağrı isyanındaki "üçüncü göz"dü. 5 bin kadar kadın. Üç liderden başka şu . Fakat şehri uzun zaman elde tu¬ tamadılar.. İğdır ve Iran sınınndan taar- ruza geçtiler. Savaşçıların silah ve cephaneleri tükendi. Kanlı çadşmalar- dan sonra Erciş ve Zilan kasabalarını aldılar. Kürtler. Hükümet.. Ermenistan ve Kürdistan'ın bağımsızlı¬ ğından yanaydı. öçlerini silahsız sivil Kürderden aldı¬ lar. Yüzlerce Kürdü toplayıp Van Gölüne dök¬ tüler. Zilan ve Ma¬ lazgirt'teki Kürt güçleri biriikte hareket ederek. Ta¬ ceddin. bir başka yerde padak veriyordu. Pergiri. Avrupa basını. Mustafa Kelo takma isimli Dijana Hesse Sori ve diğerleri.. temmuz ayında Beyazıt. Ulusal Kürt Hareketi ve Ermeni-Kürt İlişkileri adındaki kitabında. Fakat büyük kayıplar verip yenildiler. Buna rağmen. Savaş kızıştı. Hakkari'nin bir kısmı isyan bay¬ rağını açıp Türk askerlerini kırarak Çölemerik'i aldılar. erimiş biriiklerini takviye için kısmi seferberiik ilan etti. 15 Temmuz 1930 tarihinde Ağrı Dağı çev¬ resindeki bölgede 60 bin kişilik ordu ve 100 uçağın toplandığı¬ nı yazıyordu. Ib¬ rahime Husseke Telle Paşa ve Zilan Bey. 200 kadar köyü talandan sonra yaktılar. 237 . Türkler temel güçlerini Zilan ve Erciş bölgelerinde topladılar. Vanlıların hücu¬ muyla Van şehri de işgal edildi.liderleri de sayabiliriz: Ferzende Bey. Binlerce kur¬ ban verdirttiler. Ağrı isyanının bütün Kurdistan ve Kürtleri kapsamadığını söylüyor ve devam ediyor: "Ağrı hareketinin üç büyük lideri vardı: ihsan Nuri Paşa. Bu sırada. Ağn Dağına çekildiler. Çarpışmalar yayıldı. Kürder daha hazıriıklarını tamamlamamışken. Türkler. Adevi Aziz. Garo Sasuni. Olayları tarafsız bir bakışaçısıyla inceliyor ve yorumluyordu. Bunların üçü de geniş siyasi görüşlere sahipti. Aynı gaddariığı Van bölgesinde de devam ettirdiler. 1930'da. Türkler. Abağa. yollan üzerinde bulunan askeri ve idari merkezleri işgal ettiler. Kamil Mahor. Çarpışmalar bir yerde sönerken. Güçlü yeteneklere sahip üç liderin çevresinde is¬ yancı aşiretler ve devrimci Kürtler toplanmışlardı.

panik içinde kaçıyordu. Türkler çaresiz kaldı..Bundan sonra cephe sabitleşti. Taşburun çarpışmaları meşhurdur. Kürderi boğmak üzere Türk¬ lere yardıma koştu. "tedip ile tenkil" için sonsuz özgüriük getirilmişri. sı¬ nın geçerek Hakkari çarpışmalarına hız verdi. Ağn bozgunundan sonra. Bu amaçla. hukuka uygun olamasa da. Kızıl Ordu birlikleri Araş nehrini geçip." 25 Eylül 1930'da düzenli ordu karşısında yaşanan başarısız¬ lık "genel yenilgi" sayıldı. "Muhayyel (hayali) Kurdistan burada gömülüdür" cümlesini yazarak sonucu ilan ediyordu. Çok sayıda uçak kaybettiler. "Tenkil" ve "tedip" başladı. "isyan 238 . Birbirinden kopuk kimi liderierin. Moskova bununla da kalmadı. Kürtler zaman zaman baskın yapıp panik yaratıyordu. "tek kişilik çıkış"la uyguladığı gerilla yöntemleri işe yaramıyordu. Türk birliklerini Sovyet Ermenistanına sığın¬ maya mecbur ediyordu. Kürder. mezar taşı¬ nın altına. 1931 yılında. Salih Paşa'nm birlikleri Beyazıt yakmlanndaki ba¬ taklıklarda kısmen yok edildi. biri çıkıp insanlığın evrensel hukuku adına suçlulardan hesap sormasın diye. birinci sayfasında yayınlanan bir karikatürde. Çatak. Buna rağmen Ağrı Dağı 25 Eylül'e kadar çok cesurane biçim¬ de dayandı. ya¬ salardaki boşluklar sıkı sıkıya kapatılmış. Bunun dışında Van. Şeyh Barzani. suç işleme özgürlü¬ ğü ise sonsuzdu. Günün birinde. Ankara-Moskova işbiriiği de uzun zaman gizli kalmadı. Dönemin yarı resmi Cumhuriyet gazetesi. RESMİ TARİH VE YAŞAR KEMAL Kürder için her türlü muamele "mubah". Hınıs ve Malazgirt bölgelerinde çarpışmalar sürüyordu. Lider kadrosu dağddı. Kürtler zaman zaman İğ¬ dır'a hakim oluyor. İran'ı Türki¬ ye'yle işbirliği için zoriadı ve ikna etti. kısmen de esir alınarak büyük bir yenilgiye uğradldı. nereye olduğunu bilmeden. Hakkari. Savaş kesintisiz bir hal aldı.

"onların da Müslüman olduklarını bilmiyorduk" diyordu. bebek. cansız olarak yere düşüyordu. Bir yayla baskınına katıldığını." Böylece. dokunulmaz¬ lık tanınıyordu. Zilan. Kürt trajedisini en iyi biknkrdendi. Bu yasanın birinci maddesinde şöyle denUiyordu: "Erciş. vicdanını yıkamaya çalışıyordu. ihtiyar kimsenin sağ kurtulamadığını söylüyordu. korucu. İnsanlar arasında ise yaş ve cinsiyet ayırımı yapılmıyordu. Birçoğu gibi o da. Ağn Dağı havalisinde meydana gelen isyan böl¬ gesinde. Zilan bölgesinde yürüyen bütün canlılar hedefti. Ortasına bomba düşen koyun göğe fıriadıktan son¬ ra. ruhunu temiz¬ lemeye. işlem) suç sayılmayacağına dair kanun" yürürlüğe giriyordu. "müstahak olduğu akıbete" uğratdıyordu. askeriik yaparken Zilan bölgesinde sivil katliam¬ larda rol almıştı. eylem. Düşman görüldüğü yerde. bunu müteakkip Birinci Umum Müfettişlik mındkası ve Erzincan'ın Pülümür kazası dahilinde yapılan takip ve tedip ha¬ reketleri münasebetiyk 20 Haziran 1930'dan 1 Arahk 1930 ta¬ rihine kadar askeri kuvvetier ve devlet memurları ve bunlar ile beraber hareket eden bekçi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Etil köyünden İpek Yıl¬ maz. Çağımızın ulu yazarlarından Yaşar Kemal.bölgesinde işlenen ef alın (fiil. emir gereği suç işlediğini öne sürerek. ihtiyariığmda. Pişmanlık ve hüzün içinde anılannı an¬ latırken. 239 . Trajedinin külleri. İpek Yılmaz. yeryüzünde devletin her personeli ayrı ayrı birer "in¬ faz" elemanı kesiliyor. 1990'da 85 yaşındaydı. hemen hemen bütün roman¬ larının sayfalarına serpilidir. "Kürtler ko¬ yun kılığına bürünüyor" denilerek koyun sürüleri havadan bom¬ balanıyordu. onlara sonsuz yetki veriliyor. milis ve ahaU tarafindan is¬ yanın ve bu isyana alakadar vak'alann tenkiH emrinde gerek müstakilen ve gerekse müştereken eşlenmiş ef al ve hareket suç sayılamaz.

Tam tepesine kadar mı? Tam tepesine kadar değil. gördüm. korkmak diyordu. Belki de Çekmece'de bir taria alınm. Meyme¬ netsiz bir adamdı ya. sayfasında şöyle anlatıyor: ". Asıl Ağn Dağının en yüksek yeri. adı Salih Paşa. Eeeee? O düzlüğün üstünde de. diyordu.Yaşar Kemal. Ne. emekli ola¬ cağım. domates dikeceğim. dedim. bu paşa var ya kuduruyordu. Şapka¬ sını yana yıkıyordu. Çıkar çıkmaz kasketim en az beş kurşunu birden yiyordu. O en yüksek tepenin de yüksekliği altmış met¬ re kadarmış. o en yüksek te¬ peye çıkamadım.. Ben o zaman Erzurum'da askerdim. Ağn kırımının bir sahnesini. Ölen her askere karşılık bir Kürt köyü yakıyor. söylediklerine göre bu üç tepecikten biridir.. Karşılıklı çarpışırken. Cemal Gürsel gibi kabadayı paşalar hep böyle şapkalannı yan yıkariar. Bana. ne kadar erkek varsa köyde kurşundan geçirtiyordu. Ağrı Dağının tepesine vannca önce bir düzlük görürsün. Sen Ağn Dağını gördün mü? diye sordu. At yetiştireceğim. geleceğim senin Menekşe'den bir taria alacağım. ben asker kasketimi bir değneğe takıp çı- kanyordum.. diyordu gülerek. Seninle balığa çıka¬ cağım. Ta Büyükada'ya kadar kürek çekerek gideceğiz.. baskısının 88. Kürderie çarpışdm. Selim Balıkçı... inanmaz inanmaz bakd. çok atıcı. Gördüm. Ben bu yarayı Ağn Dağında aldım. Hiç aklı almıyordu. dedim. Sen denizden korkarsın paşam. Bizim bir komutanımız vardı.. üç tane başka küçük tepecik var¬ dır. bu dil 240 . hele bir bitsin. diye takılıyordum. işte ben o düzlüğe vardım da. Deniz Küstü ro¬ manının 8. Ağn Dağında diyordu... Kürder yaman adamlar. Tepesine kadar da çıkdm. Nasıl ölçüyoriar dağlann yüksekliğini? Bir alet var. Beni yanına çağın¬ yordu. Başını kaldırdı. Atatürk onu severmiş.. Demek sen Ağn Dağında. hele bir bitsin Selim diyordu. Ama paşanın denizden ödünün kop¬ tuğu belliydi. bana bakd. Bir Kürt bir askeri öldürürse. Ağn Dağında Kürder isyan çıkarmışlardı.

alimallah tüm orduyu Kürtler gibi kurşundan geçirirdi." * * s Yaşar Kemal'in anlattığı Salih Paşa. hiç kurtulmamak şartıyla yok edil¬ miştir. Bir bahar. Bazı askerler zengin oldular. Bizim memlekette can karşdığı para alınmaz. altın hızmalar. gerçek bir isimdi. akın balballar. daha son¬ ra Genelkurmay Başkanı olan Salih Omurtak'ri. elinize geçen her Kürdü kurşundan geçirin. Deli divane oluyor. göbek atardı. Hızma dediklerini de.. din kardeşi değil miydik? Paşa böyle yapdğımızı bir duysa." Hiç kurtulamayanların kaçı bebek. yakaladığımız Kürtleri serbest bırakıyor¬ duk. bir tanesini sağ bırakmayın bu yılanların. Kürderin kökünü kestik. bu dereler etrafinda tedricen sıkışan çemberi içinde. (.) Gözümü açdm ki. kadınların ayak bileklerine taktıkları bir hoş bileziklerdir. bir karyolada. yangın yerine çevirdik. birçok altın gerdanlık. çok altın vardı. Halhal dedikleri. İnsanlık için. Asker onun de¬ diğini dinleseydi. eteklerini bir bir dolaşarak yaknk. Ben hiç para almadım.bilmez köylünün Atatürkümüze başkaldırmalarını. kendi de. bilezik.. Öldürmedik. Salih Paşa beni çok içirmişti.. burunlarına takarlar. bize yardım eden Kürt beylerini de çadırına çağırır. çocuk ve ihtiyardı? 241 . Dersim'de de ortaya çıkacakn. yıktık. o gün öldürülen Kürtlerin şerefi¬ ne kadeh kaldırır. o gün çarpışma bitip akşam olunca. kadın. Bir sabahd. sürmedik adam koymadık. ne göreyim. Biz as¬ kerler ne yapıyorduk. Her askerin çantasın¬ da kağıt paralar.. Kürtlerde çok para. Kürt beylerini de oynatır. Ağrı Dağını. Ağrı savaşını yöneten Salih Paşa. diye bağırıyordu. çok perişan ve münhezin bir halde Zilan ve Hacıdırı derelerine sığınmışlarsa da. Salih Paşa adı.. sabaha kadar içer. sakız gibi bir yataktayım. 15 Temmuz 1930 tarihinde yayınladığı bildiride şöyle diyordu: "Eşkıya çeteleri. Salih Paşa. ordumuzun. bir altına bir can bağışlayarak.. Ben bir kuruş almadım bı¬ raktığım Kürtlerden. şimdiye Türkiye'de bir Kürt kalmazdı.. Bu Salih Paşa..

ahalisi Erciş'e sevk ve orada is¬ kan olunmuştur. Muş. "500 kişilik bir ek gücümüz olsaydı. Zilan deresine sıvışan 5 şaki teslim olmuştur. uçak ve toplarla tak¬ viyeli. iki tarafin savaş gücünü karşılaş¬ tırıyor ve şöyle diyor: "Her ne kadar büyük miktardaki Türk biriikleri Van. savaşa kanlan Kürt ulusal hare¬ keti savaşçılannm sayısı 10 bin idi. Zilan'da topluca yok olan silahsız. 15 binden fazladır. tüm alan¬ da birkaç bin silahlıyı bulmuyordu." Devlerin yarı resmi yayın organı durumunda olan Cumhuri¬ yet gazetesi. pek müthiş bir tarzda cereyan etmiştir. bir müfreze önünde düşüp ölenler 1000 kişi tahmin edi¬ liyor. savaşın asıl merkezini Ağn Dağı teşkil ediyordu. 1930'daki Kürt ayaklanmasına katılanların sayısı. Zilan vadi¬ sindeki toplu katüamı şöyle veriyordu: "Karaköse. 14 (Özel muhabirimiz bildiriyor) . öldürülenler. kaçışı kurtuluş sanıp. Zilan harekâdnda imha edilen eşkıya miktarı. Türk ordusuna yenilmezdik" diyor. Zilan deresi. Hatta Avrupa ve Amerika'nın önemli gazeteleri. Ayn¬ ca Türkler 1400 tane de uçak kullanıyordu. bu rakamı 100 bin olarak vermekteydi. savaştan kaçan masumlar mıydı? KATLİAMCI ASKER ANLATIYOR Merkez üssü Ağrı Dağı olan isyancılar. lebaleb ceset¬ lerle dolmuştur. Basın da. Ermeni yazar Garo Sosuni. Ağn'dan Van Gölünün güneyine kadar. Hınıs ve İran sınırında isyancı aşiretlerie meşgul olduy¬ sa da. bu konuda herhangi bir ayrıntt vermiyordu. Buradaki harp. 16 Temmuz 1930 tarihindeki sayısında. anılannda Ağn Dağında 300 kişiyle direndiklerini söylüyor. Halbuki Türk ordusunun toplamı 60 bini buluyordu. 100 bin kişilik Türk ordusu ve yardım eden Ruslar ve Iran- 242 . Hakka¬ ri." Gazetenin yazdığı sayıda silahlı isyancı bulunmadığına göre. Yalnız.Ağn eteklerinde eşkıyaya kadlan köyler yakılarak.Salih Paşa'nm resmi bildirisi. savunmasız sivillere ilişkin aynnri yayınlamı¬ yordu. İhsan Nuri.

boylu bo¬ yunca uzanan dipsiz manzarasıyla. Yamaçları sarp.. Baharda yaylaları. Van'ın Erciş'ine kadar uzanan vadinin adıy¬ dı. bazı bölgelerde kilometreleri buluyor.. Türkçedeki deyimle "dere" diyelim. deresiyle Zilan baştan başa çiçek ko- 243 . savunmasız halk kırımın hedefi olmuştu. yayla ateşleri uzaktan uzağa birbirine göz kırpıyordu. küçük akarsulara. cephe dağılmış. Kürtçede "filizler" anlamına gelen "Zi¬ lan" bölgesiydi. kabu¬ ğunun altı kütür kütür olmuş. duru sular ça- ğıldar. yan yana konan "el"le (obalar) "şe- ni"leşiyor. köyleri boşaltmış. Biz de. Bazı noktalarda ise uzak.. vadi ve kanyonlara sığınmışlardı. Bu. Beyazıt'tan başlayarak. koyun sürüleri.. yayla ve otlaklarıyla. ZUan. ihtiyarıyla insanlar. çukurluklara. Dünyanın merkezine varıyormuş izlenimi veren derinliği. Aşağıda. doruklara. Kürderin efsanevi "Geliye Zilan"ıdır. Zilan deresi olan kanyondu. Gece yelleri. kilometreler boyu genişleyerek açılan çayırlan. ağaçlar. Ingilizcesi "ka¬ nyon" olan Geli'nin Türkçede karşılığı yok. Zilan deresinin uzunluğunu kilometre olarak bilmiyorum. Yamaçları yaklaşsa da uzaklaşsa da Zilan deresi. dört bir yana dağılıp bebeği. Zilan. bıçaklanmış karpuz gibi. ama Beyazıt önlerinden Van Gölüne kadar uzanıyor. Sığınaklardan biri de. kurtuluş umudunu dağlarda aramış. ot ve çiçek kokuları taşıyordu. iki kol ha¬ linde yarık. yer yer daralan. yamaçlarından aşağıya cam duruluğunda sular akıtır. Pınarlar.lılarla savaşmak zorunda kalmış ve yenilmiş. düzlükleri. yükselen tepeleri. çayırları. yer yer bir kıyıdan ötekine adanacak izlenimi verecek kadar yakın. çatlayacak kadar olgunlaşmış. Zilan zemininin orta yeri. yer kürenin merkezine inen bir kuyuyu andırıyor. Zilan deresinin zemininde dört mevsim soğuk. Yıldızların alabildiğine yakın göründüğü Zilan gecele¬ rinde. Türkçede. si¬ vil. bahar karlarından hemen sonra başlayan yayla zamanıyla birlikte. otlar arasında çağıldar. kertenkelelerin bile zor tu¬ tunduğu dikliktedir. Kırım kollarını gören halk. Derin ya¬ maçları. dipte birleşerek. "Celilere" de "dere" deniyor.

kar. Yaz Ortalarında. "Zilan deresi"nde topluca kadedilen insan sayısı hiçbk zaman bilinemedi. Ama korkudan kaçan Vanlılar. zalimin zulmünden kaçanlann da ba¬ rınağıydı. Fakat. Yeni doğmuş bebekten 90'hk ih¬ tiyara kadar her yaş ve cinsiyetten sayısız insan. süngülenerek. "Ben isyana katılmadım" düşüncesiyle. derinliklerine iniyorlardı. * Ağn Dağı bozgunundan sonra Kürder akın akın Geliye (dere) Zilan'a sığınmışlardı. Zilan'da olgunlaşmaya başlayan yaban elma¬ sı. çiçeklerinkine kanşarak akar. Giriş ve çıkışlan tutulmuş. "kom kom" çadıriannı aç¬ mışlardı. ya da kar¬ şı çıkanlan. ZUan vadisi. Beyazıdılar "Türk askerierinin giremeyeceği bir ko¬ runaktır" düşüncesiyle Geliye Zilan'a akın ediyor. Gula Maran'ın benzersiz kızılhğıyla açtığı tek yeryüzü parçası değil. Toplanan insanların sayısı. hiç kimse tara¬ findan hiçbk zaman bifinmedi. Dibinde yatarak ağır. Ağnh. yalnız yaylalar. kendini güven içinde hissedenler ise yayla ve düzlüklerinde. "Gula Maran" (yılan gülü) mevsiminde Zilan'ın yılanlan sar¬ hoştur. uslu öyle dururiar.. En son. kınm başlamış. yamaçları ve Geliye Zilan tarihte benzeri olmayan bir kadiama tanık oldu. buğday başağı biçilircesine yok edildi. mazlumu esirgeyip saklayan efsanesi 1930'da kırılarak yerle bir edildi. Birinci Dün¬ ya Savaşı'nda isrilaya çıkan Ruslardan kaçan Kürdere bannaklık etti. Geçeni sarhoş edercesine. on binlerce asker tarafindan baştan başa sarılmış Zilan deresinde. Hıristiyanlan korudu. armut ve "hulitırşık" kokulan. Zilan'ın koruyucu. Zilan dağlan. 1900'Ierin başında da sakladı. Havada çiçek ve ot kokulan akar. çayıriar cenneri. mitralyöze tutula¬ rak... kırım boyunca yer gök insan feryadanyla dolmuştu. odaklar. yanılgıları aynı zamanda tarihin en büyük toplu kınmmı beraberinde gerirecekti. otlann. Müslümanlığı seçen. 244 .. Bidisli. dünya kurulduğundan beri.

Dursun Çakıroğlu.. Kırımın resmi söylemdeki adı. Mahallede "Laz Hoca" lakabıyla tanınıyordu. Tek derdi ise hacı olamamaktı. hacı olmayı Allah nasip etmemişti. kurşunlanıyordu. Bakışları yere in¬ di. utanır gibi olmuştu. Gençliğinde. Laz Hoca. uzun yıllar askerlik yapıp "memleketi kurtar¬ mak" için canını siper etmiş. Susup kaldı. can derdi ve feryat figan içinde alevlerin arasından çıkanlar. çavuş rütbesiyle Zilan katliamına katılmıştı. Kürtlerle savaşmıştı. Benzer soruları o da kendi kendine sormuş muydu? Öldürülen çocukların. Ama devlet hizmetlerini görmezlikten gelmiş. Zilan'da öldürdüğün kadınlar. gözleri açık gidecekti öbür dünyaya. parasızlık yüzünden. kurşun sıkmış. Çok istediği halde. askerfiğinde. in¬ san ölüleriyle doldu" cümlesini manşete çıkarıyordu. "Sen Müslüman ve dindar olduğunu söylüyorsun. Dursun Çakıroğlu. Yangınların içinden insanlar firlıyor. Dediğine göre. hacı olamadan ölürse. Mekke'ye gidip Ka- beye yüz sürçmemiş. ibadete vermiş gibi bir hali vardı. Dinç. onu hacı bile yap¬ mamıştı. Zilan yaylaları yanıyordu.Dönemin yarı resmi Cumhuriyet gazetesi. Kendini. Ama yalnız kö¬ tü talihine. Hac pa¬ rasını bir türlü denkleştiremediği için öfkeliydi. sağlıklı görünüyordu. Zilan'daki kınm ve kan sesini "zafer" olarak duyuruyor ve "Zilan deresi lebaleb. yürekten bağlı ol¬ duğu devletine de. Geçmişinden sıkılır. yardım etmeyen çocuklarına değil. çocuk ve ihtiyarlar da Müslüman değil miydi?" Irkildi Laz Hoca. ihtiyar ve savunmasız kadınların çığlıkları rüyasına gi- 2-45 . 1990'da Ankara'nın Söğütözü semtindeki gecekondu mahal¬ lesinde yaşıyordu. Uykudan uyanır gibi oldu. 1906 yıhnda Trabzon'da doğmuş bir köy¬ lüydü. "eşkıya tenkili" idi. tutku derecesinde İslam dinine adamış..

Yerierini önceden keşfetmiştik. Adarı. yavaş ya¬ vaş yaklaştık. Zilan yaylasında. çocuklar. bu rütbeyi vermişlerdi. Emir verdiler. Asker et yemekten bıkmışd. Adarı yükte. iki taraftan da çok adam öldü. Çok kan döküldü. Emrine uyduk ve vurduk. 'Askerier geliyor' diye göçe. Karşılıklı kurşunladık birbirimizi. Yayla meselesi yaz mevsiminde oldu. Yüzden çok çadır vardı. Tezkereden önce oldu o mesele. Görünürlerde çok az erkek vardı. uykusunu bölüyor muydu? Utancın kahnnı yaşıyor muydu? Sıkışmış.riyor. Yemek için kestik. Sonra kendi kendine konuşur gibi. Sabah erkenden yaylada bir hareket¬ lilik başladı. Sonra yaylayı çepeçevre iyice sardık. "Ben. 1934 senesinde bana tezkere verdiler. kahvakı için emir verdi. Geceden sardık yaylayı. büyük bir düzlüğü çadıriaria doldurmuşlardı. Bk askerdim. Karaköse'deki (Ağn) harpte Kürderie savaşdm. Komutanımız Deli Kemal Paşa. O. Her taraf sahipsiz koyunla doluydu. Sonra söyledikleri birieşririldi. Aşağıdaki metin ortaya çıktı: "Askerlikte çavuştum. "Oldu bk kere. yaptım. Herhalde kaçmışlardı. kanlı bir tarihin celladanndan biriydi. Adyordum kurşunu. Koyun çoktu. kaçmaya hazıriamyoriardı. Komutanımız Deli Kemal'di. Herhalde üstierimi memnun etmiş ol¬ malıyım ki. Koyunlan yanımıza aldık. Aralannda birkaç de¬ likanlı. Onlann hepsine el koyduk sonra. söylediklerini kaydediyordu. öğrenmişler bizi. Önüne konan teyp çalışıyor. O orada kaldı. 246 . Ka¬ dınlar. Kürderin vatan haini ve düşman olduğunu söylüyor¬ du. çaresiz kalmış gibi savunmaya geçti: "Benim bir suçum yok ki" diyordu." Sustu. Vurdu¬ ğum olmuştur belki. eşekleri de çoktu. Emk verdi. Yaylanın çevresinde yayılıyordu." dedi. Kah- vakımızı yapdk. Sü¬ rüleri çoktu. O zamana kadar orada kaldım. binekte kullandık.. Her nasılsa fark edip.. Ağustos ayı olabilir. ihtiyarlar vardı ortalıkta. 'ateş serbest' diye. hepimiz emir ku¬ luyduk. Çok mesele oldu.

Ama bunların çoğu öldürülüyordu. Laz Hoca. atlar da vurulmuştu." diyordu. Birbirine sarılıp kalmış çocuklar. ihti¬ yarlar orada burada düşüp ölmüşlerdi. Çarpışma çık¬ madı. bilmiyorum. Kadın ve çocuklardı. Sağ yakaladığımız 20-30 kişinin dışında kurtulan olmadı. ağlamalar. kaçarken vurulmaları. Kürt savaşında "insaniyete dair" anı¬ ları da vardı. Yaylım ateşinde köpek¬ ler. Diz çöktük... inleme. Her şey çok kötüydü.. konuşma... paralarını aldılar. Kötüydü. Yayla ana baba gününe döndü. kıpırdlar kesilince çadırlara girdik. Ama çadşma ol¬ madı." Dursun Çakıroğlu'nun.. ağlıyor. bir hayat kurtardığını ise gururlanarak an¬ latıyordu: "Bir köyü ateşe verdikten sonra. kadınlar. iyi değildi.. Kadınlar. İyi bir şey değildi. Devlete isyan etmişlerdi. ölülerin üstlerini başlarını aradılar. Çok ölü vardı. Bazı arkadaşlar. kaçışma. Sonradan 600 ölü dediler. Aniden basdrmışdk. Çok kişi öldü. Çok kanlı oldu.Bizi karşılarında görünce. ço¬ cuklar oradan oraya koşuyor. çocukların ferya¬ dı. O yayladakilerin suçu neydi. Bilmiyorum. figan ediyorlardı. Kadınların. Sonra bağırdı: 'Ateş serbest!' diye. Deh Kemal Paşa. "Esir aldıklarımız da oluyordu. Akınları¬ nı. Kürt diyorlardı.. esir aldıklarımızı birbirine 247 .. köyde hangi yaşta insan varsa. Dört saat taradık tüfek ve mitralyözlerle. İnsanlık da yapıp. Belki silahlarına davranmaya vakit bulamadılar. Ama emir işte. Küçücük çocuklar da vardı. verdik kurşunu. Benim yüreğim kaldırmadı. Ölülerden bir şey almadım. Her yaşta işte. Feryadar.. Her taraf ölü.. Bir evde... bir feryatdr koptu. Sesler. Ben¬ ce daha çoktu.. Çadırları yakıp ayrıldık oradan. Rastgele. 'Çök!' diye emir verdi askere. Belki silahları yoktu. Hiç karşılık veren olmadı.

Çünkü esirler de öldürülüyordu. 16-17 yaşlanndaydı. Yürüdüm. te¬ miz bir delikanlıydı. Tanıyamadım onu. Hu¬ zursuz oldum. Savaşmışdm. öteye gittim." 248 . Esir aldığımız bu kafilede. Bu kurtardığım delikanlıydı. Onu o zaman hatırladım. Birine benzettin herhalde. Bir sıçrayışta kayalar arasında kayboldu. Kürt şivesiyle konuşuyordu. Kaya¬ lık.. Çok yakışıklı. Sen Dursun Çavuşsun. Bk iş için Polatiı'ya gitmiştim. Kürder arasında çok kalmışdm. çetin bir yamaçta. bir genç vardı. Yanımızda götürdük. Yürüdüm. 'Kaç saklan'. Neden orada öldürülmedikkrini bilmiyorum. gittim. dedim. Otobüs bekler¬ ken biri uzaktan bana bakıyordu. dedi.bağladık. Yüzüme bakıp güldü: Seni tanıdım. dedim. Yıllar sonraydı. Benim adım Dursun mursun de¬ ğil. Çok dikkadi bakıyordu. gizlice ellerini çözdüm. Onun ölmesine gönlüm razı olmadı. Ama onca yakını öldürülmüş birine tanışıklık veremedim.. Kinli biri de olabilir diye adımı gizledim. Ama yanıma geldi: Sen Dursun Çavuş değil misin? diye sordu.

ayak seslerinden habersizdi. "Dersim'in iyiliği için" inceden inceye planlar hajurüyoriardı. yangın¬ lar yaşamamıştı. 2-49 . anneler. Ağrı'ya karışmamış Dersim. kendi ayaklan üstündeydi. dostça söyleme ve güler yüzlü yaklaşıma kannuşO. babalar evladarım arıyordu. 1930'ların ortalarında Kürt dağları. sırasını bekli¬ yordu. kışlaların inşaası bitmişti. dağdan inen insanlar yangınları söndürü¬ yor. 1935'e gelindiğinde. kan ve ateşe boğulmuştu. köyleri ve insanlarıyla baştan başa yara bere içindeydi. inadına köylerinde oturuyorlardı. Yurduna dönebilen. "sefer" yollan açılmış. yaklaşan tehlikenin ayak ses¬ lerini de duyacak halde değilkrdi. Ama. hazıriıklar ileriemiş. böylece sıra. Büyük çoğunluğuyla Dersimliler. "Sel Seferieri" adıyla vuruşunu yapmaya hazırdı. "siz on¬ lardan değilsiniz" söylemiyle Dersim'i adeta ayırmış. yıkıntıları inşa ediyor. Ziyaretçiler kapıdaydı. Osmanlıların bütün akınlarında başarısız kalıp bir türlü gire¬ mediği bölge olan Dersim. Cumhuriyetçiler. Dersimliler. "Tedip ve tenkillerin emektan" İsmet Paşa (İnönü) planlarım hazıriamış.ALTINCI Bölüm DERSİM SIRASINI BEKLİYORDU 1920'de "kanlı Koçgiri" yaşanmış. çoğunluğu Alevi olması nedeniyle. bir yandan da kayıp kardeşler birbi¬ rini. dokunmamışn.51 gelene kadar kırım ve kan sesinden ayrı tutmuş. Kürtlerin safinda Şeyh Said İsyanına katılma¬ mış. Seid Rıza'ydı. kendilerini güven içinde hisse¬ diyordu. yeni dönemde yara almamış. halkının "Rızo" dediği. İlk hedef. O "güven ve huzur ortamında". "girilemeyen tek bölge" olarak Dersim. "Sesi" haber verenleri "felaket tellalı" ilan ediyor. 1925'ten itibaren Kürt yurdunun bütün parçaları. Ama kurmay heyetle¬ ri. Dersim.

'Siz yeyin. kazancıyla ailesini zar zor geçindiriyor. önünde eğiliyorlardı. Genç¬ ler. Bildirilerinde o. Karşısındaki kişi ise. bu da geçer' diye teselli ediyordu. Bir süre sonra. Elazığ'da beden işçiliği yapıyor. sevecen bakışlı. Heyecanla bekliyorduk. mülayim. ziyarete gelenleri ayakta karşılıyor. ak sakallı. Hizmet etmek için yarışıyorlardı. Kimseden bir şey istemiyor. resmi bildiri ve söylemlerle tanımlanan kişiye hiç benze¬ miyordu. dev cüsseli. kendi halinde bir ihtiyardı. zapt edilmez biri sanıyor¬ dum. Ekmek kıtd. göbeğine doğru sarkan sakalını aklar sarmıştı. onu görünce şaşıp kaldı. Seid Rıza'yı da Elazığ cezaevine gerirdiler. Elleri ke¬ lepçeliydi. Cezaevinde çok az yemek veriliyordu. Ayak bileklerine zincir vurmuşlardı. Kürder elini öpüyor.RIZO Mehmet Aladağ. 1937 yıhnda "kazanç vergisi kaçakçılığı" gerekçesiyle. Uzaktan seyrettik gelişini. Ziyaretine gitmek için askerlerin çekilmesini bekledik. Üstü başı temizdi. ikramı karşısında mahcup oluyor. halim selim bir ihtiyardı. Yanma gelip saygılarını sunan herkese nereli olduğunu ve ne¬ den cezaevinde yattığını soruyor. oturması için yerini veriyordu. önceden duyulmuştu. ama devlete pay veremediği için. Ortanın üstünde boyda. kızarıyorlardı. bize lazımsınız' diyerek ekmeğini gençlere pay ediyordu. 250 . nurani yüzlü. 'insanın başına her şey gelir. getirdik¬ leri. sineği bile ra¬ hatsız etmemeye özen gösteren. Mehmet Aladağ anlatıyor: "Seid Rıza'nın getirileceği haberi. uzun. geç¬ miş olsun dileğinde bulunuyorlardı. çok mütevazı bir adamdı. Çünkü. Zorlukla yürü¬ yordu. Etrafinda. Elazığ ce¬ zaevinde yatıyordu. Ama o. ceza¬ evinde. Herkes gibi ben de onu. Gür. Gece yarısı getirdiler. canavar yapılı. Etra¬ fında büyük bir kalabalık toplanmışd. filozof söylemli. kana susamış biri olarak tanıtılıyordu. çok süngülü asker vardı. gördüğü Se¬ id Rıza. Kürtler saygı gösteriyor. Mehmet Aladağ.

Hazıriamnca Seid'i.Bir gün olsun kırık moralli görmedim. Giderken bize el salladılar. Tarikat noktasında da. Baş¬ larında durmuş. Ne olacaksa bundan sonra. Mahkeme önüne çıkacağı günü bekliyordu. Çok kalmadı cezaevinde. en yüksek derece ola¬ rak Rehber mertebesine varmış olduğu için kendisine 'Seid' unva¬ nı verilmiş. yani Ocak sülalesinden sürüp gelen ve Kürtlerce en asil sayılan bk ailenin oğludur. Bir daha geri gelmediler. Giyin. oğlunu ve Dersimlileri alıp götürdükr. siviller de vardı. 1937 Kasım'ındaki sorguda 83 yaşında olduğunu söylüyordu. O gece asıl¬ mışlardı. Cevap vermediler. gün ışığı bitti mi? Gece yarısından sonra mah¬ keme mi olur? Bu saatte ancak asılacak adam yatağından kaldı¬ rılır. kendisini aşirederinin baş evladı olarak tanımıştır. Birkaç gün sonra. Hatıralarım adındaki kitabında soyağacı için şöyle diyor: "Seid ibrahim. çok güzel bir delikanlıydı." * » * Seid Rıza'nın doğum tarihi hakkında kesin bilgi yok. Asmaya götürmeye geldiğinizi neden gizliyorsunuz. Giyinmesini beklediler. Dr. Seid'in oğlunu ve öteki Dersimlileri de uyandırmışlardı. Nereye? diye soruyordu Seid. Soğuk bir gecenin yarısında. dedi. kalaba¬ lık bir asker grubu gelip aldı onu. giyinmelerini bekliyorlardı. bir delikanlı olan oğlu Reşik Hüseyin'i ve birkaç Dersimliyi daha getirdiler. Oğlu Hüseyin. Seid Rıza güldü: Gündüzler. Bu şekilde gerek asalet yönünden ve gerekse manevi yönden Dersim'in Şeyh Hesanan aşiretlerinin hepsi. Seid Rıza yatağında doğrulmuş. herkese moral veriyordu. İ5I . Seyrediyorduk. Mahkemeden söz edildiğinde gülüyor. Gülümsüyor. Güzel değil. Ama ümitli değil¬ di. bir an önce olsun' diyordu. Batı Dersim'in Hesanan aşiretinin kabile reisle¬ ri. Nuri Dersimi. gidiyoruz diyorlardı. Askerlerin arasında. Seid Rıza'nın başına toplandılar. gen¬ cecikti. Su dö¬ küldü. Mahkemeye! Cevabını alınca. 'Testi kırıldı.

" Nuri Dersimi. öğrenimini büyük atam Colik oğlu Mehmet Ali Efendi'den görmüştü. Kürt karakteristiği. baba anlamına gelen 'Babo' unva¬ nı vermişlerdi. Kürt civanmertiiği ve Kürt fizyonomisinin bütün özellikleri görülmekteydi. tavır ve hareketlerinde. Mehmet Ali Efendi. Şahsında. kin ve düşmanlık taşı- 252 . Seid Rıza'yı da şöyle anlatıyor: "Kürder. Tujik Dağı eteklerindeki Ağdat köyüne yerleşmişti. hem de yüksek ruhlu bir in¬ sandı. Kurdistan Tarihinde Dersim kita¬ bındaki anlatımı da bu tanıma uyuyordu. 'Ben fakir bir Rızo'yum' derdi. Babasının ölümünden sonra Lirtik'ten göç ederek. Dersimliler. Rıza'da gördüğü zeka ve ka¬ rarlılık nedeniyle onu çok severdi. hem büyük bir Kürt. En küçükleri Rıza'ydı. oğlu Rıza'yı aynı düşünce ile eğitmişti. Kibir ve azamet gösterenlerden nefret ederdi. Dersimlilerin asıl atalan adına armağan edilen Kaimen Sor ve Lırtik bölgelerinin Deri Ari köyünü kendisine merkez yapmıştı. Bunda haklı idiler. Seid ib¬ rahim'e Kürdük düşüncesini telkin eden eşsiz bir Kürt bilginiy¬ di. Nuri Dersimi'nin. mütevazı bir halk lideri olarak ta¬ nımlıyordu. Seid ibrahim. güler. yaşlı¬ lara hürmet gösterir. Çünkü Seid ibrahim. Merhum Seid ibrahim. Aşiret üye¬ leri gibi giyinir ve onlardan ayrılacak hiçbir işaret taşımazdı. 'Lace Baboyı' unvanıyla seslenirlerdi. Bu nedenle ölümünden son¬ ra. Dersim'i tamamen bağımsız ve Türk hükümetinin zulüm ve ihtirasların¬ dan uzak bir halde tutmuştu.Dersim'in kuzeydoğu bölgesinde." * * a Seid Rıza'yı tanıyanlar onu. vasiyetinde belirtmişti. Seid ibrahim'e. Seid Rıza'ya 'Rızo' ve Rayber ve 'babasının oğlu' anlamına gelen. Dört erkek çocuğu vardı. Seid ibrahim. aşirederin idari önderliğini Rıza'ya bıraktığını. hırs. Aşi¬ ret üyeleriyle bir sofraya oturur. küçüklere bir kardeş gibi davranır ve bü¬ tün Kürderin kardeş olduklarını tekrar ederdi. Al¬ çakgönüllülüğü o kadar genişti ki. Seid Rıza. Dersimi şöyle yazıyor: "Kendisi de zaten fakirdi. ikramda bulunur.

O da bunu be- i53 . Aşiret içinde. Yoksulu çok.mazdı. Kurduğun tutsaklıktan kurtulması. bazen ya¬ şam boyu sürüyordu. Evin en küçüğü olmanın avantajlarını yaşayarak. Kadınlarda ise kısaltmalann sonuna "e" eki geliyordu. saadet ve felakette ortak olduklarını propaganda ederdi. bütün bireylerin yaşayış biçimlerinde mad¬ di ve manevi bir eşidik ve düzen kurulmasına dikkat ederdi. zen¬ gini azdı.." Seid Rıza. zenginler ve zenginlik diyarı değildi. Mehemed "Memo" olu¬ yordu. Emine'nin "Eme" olması gibi. tersine çocuk yaşta olgunlaştırarak "büyütmüş"tü. bahçe. onu şımartmamış. Kürtçe de¬ yimle "delali" (değerii çocuk) muamelesi görerek büyüdü. Annesinin adı Kürtçe anlatımla "Xece"ydi (Hece). eldeki hayvan sayısıyla ölçülüyor¬ du. sonuna "o" harfi eklene¬ rek söyleniyor. Rıza yerine "Rızo" diye çağnlıyordu. üçü kız. ak sakallılar meclislerinde bulunması. ailenin sahip olduğu bağ. örneğin Hesen "Heso". Ge¬ nel toplandlarda. bostan. yedi çocuğundan en küçü¬ ğüydü. Dersim'in tartışmasız li¬ deri haline geldiğinde bik o halkın "Rızo"suydu. bazen söylem takı ve kısaltmalaria deği¬ şikliğe uğruyordu. Erkek adlan kısaltılıp. taria ve çayıria değil.. bir ağa ailesi geleneğinden geliyordu. bütün Kürderin sürekli bir aile ve ocak evladı olduklannı ve kardeşlik bağlarıyla birbirierine bağlı bulunduk¬ larını. Kürtlerde kişi adları. Kürderin deyi¬ miyle "hanedan" bk ailenin. Bu açıdan. Isimkrin çocuk yaşta uğradığı söylem değişiklikleri. hür ve bağımsız bir vatana sahip olması için her Kürdün çalışmaya ve gerektiğinde ölmeye borçlu olduğunu ilan ederdi. Seid Rıza'nın ailesi sürüye sahipti. variıklı sayılı¬ yordu. Dersim. Kürder arasında zenginlik. büyük muame¬ lesi görmesi. Daha çocukken. sevgi ve saygı çemberinde olması.

Keşiş Kaksi yâ da Keşiş Kilisesi de deni¬ len ve eski çağlardan beri. Keşiş Kilisesi konusunda şöyle deniliyordu: "Seid Rıza'nın. Keşiş Kilisesi. üst tarafi akın yaldızlı. koruyucusu olan aileye armağanlar bırakıyoriardı. 254 . Nitekim 1937 Eylülünde. Seid Rıza'nın kardeşinin oğlu Rayber. gerektiğinde. Bu haçın ortasında muhaddep bir cam içinde de findik tanesi kadar bir nesne vardır. giderken bakıcı¬ sı.nimsertıiş. aile soy ağacı ile maddi zen¬ ginliğinin rolü de vardı. Venk Küisesi. Zerdüşt zamanından be¬ ri kutsal sayılan tavvaf merkeziydi. Ailesi. zekâ ve yeteneklerinin yanında. Köydeki kilisede. "Kutsal emanederde senin de hakkın var" denilerek karşı cepheye çekilmiş. konaklayıp kurbanlar kesiyor." Venk Kilisesi. 1937 yılında Seid Rıza hakkında düzenlenen iddianamede. Seid'in aile mezarlığıydı. Bu kendi ba¬ şına bir gelirdi. devlet eliyle aile arasında nifak unsuru olarak kullanılmış ve başarıya da ulaşılmışa. hem de Müslümanlarca kutsal sayılan emanederin bulunduğu topraklara sahiplik edi¬ yordu. hem Hıristiyan. köprü başındaki nöbetçinin. Ulu çınariarla kaplı bu yöre. Keşiş Kalesi. Munzur vadisiyle Zağderesi'nin birieştiği nokta¬ da Gogan Kalesi denilen yerdeydi. islamiyet'ten önce. Bu nesne imam Hüseyin'in baş parmağının kemigidk. "Rızo'yum ben" diye tanıtacakri kendi- * * Seid'in Dersim liderliğine tırmanışında ve zirvede tutunmasın¬ da. kim ol¬ duğunu sorması üzerine. alt tarafi gümüş savadı. tahminen iki kilo ağıriığında bir haç vardır. İki din ve İslamın bütün mezheplerince kutsal sayılan toprakla¬ rı ziyarete gelenler. Keşiş Kilisesi'ne yakın Venk isminde bir köyü vardır. amcasının kelle avcısı haline getirilmişri. kendini "Rızo" diye tamriyordu.

Onu ve kişiliğinde Seid Rıza'yı küçük düşürmek için. kendini hissettirmek ve yasaları¬ nı geçerii kılmak istiyordu. Ele'den ikisi kız ve Hıdır. Yansızlığı nedeniyk kararları tartışma götürmeyen. gazetelerde bkmez tükenmez hikâyeler uydurulup tefrika ediliyordu. Ele'nin üstüne kuma gelmişti. adaktinden şüphe edilmeyen. doğal lideriydi. yedi çocuğu oldu. "ele geçirilen suç alederi"nin başında kitaplar sayılmıştı.. İlk eşinin adı Zeyne (Zeynep) idi. Okuma yaz¬ mayı bilenlerin parmakla gösterildiği Dersim'de evinde kütüpha¬ ne bulunduran bir kişiydi. yer edinememiş. önce Seid Rıza engeÜni aşması gerekiyordu. Bi¬ ra İbrahim ile Reşik Hüseyin adında beşi erkek. Mustafa Ke¬ mal'in yanma alıp birlikte fotoğraflar çektkdiği Diyap Ağa'nın kızıydı. eşinin yanında savaşarak öldü. Doğal yapısıyla kaleyi andıran Dersim. Bunun için de. Aşiretler mozaiği olan Dersim bk bakıma kendi kendini yöneriyor. kendi kendini yöneten haliyle 1930'lara gelmişti. Dersim'in sosyal yapısının içine sokulamamış. yaşama biçimine müdahale edememişri. Onun ölümünden sonra. TC bu yapıyı sarsıp yıkarak. bütün çabalanna ve düzenkdiği askeri sefer¬ lere rağmen. Onun çocuğu olmadı. i55 . Seid'in üçüncü eşi Bese'ydi. Şeyh Hasan..Seid Rıza. * » Osmanlı devkri. sosyal ve ekonomik sorunlar. ilk meclise Dersim Mebusu olarak giren. Beşe. Türk basınının en çok saldırdığı Dersimli kadındı. Fakat çok yaşamadı. Seid Rıza. Dersim 1937'de "büyük taarruz"a uğradığında. Ele (Elif) ile evlendi. üç evfilik yaptı. birey ya da aşiretkr arası barış ve adalet sağlanıyordu. Baba. Dersim'deki bütün büyük "davaların" değişmez hakemiydi. Beşe. Seid Rıza'nın. Zeyne. mozaiksel dokunun içinde çözüme bağla¬ narak.

Tarih sahnesine. Silahlı Dersimlilerin başında. Paşa. Neşet Paşa. çaresizlik içinde "mütareke" istedi. isyan zincirinin halkaları arasında olmamakla birlikte. Dersim. Askerler. 1800'den beri bağımsızlık istemiyle kaynama ha¬ linde. 256 . Giderek daralan kuşatma yetmiyormuş gibi. Dersim'in lideri olarak ilk çıkışıydı. Fakat şansı yaver gitmiyordu. Dağların eteğinde silahla karşıladı. güler yüzlü. "ko¬ nuk severiik" göstermedi. Neşet Paşa. Neşet Paşa komutasındaki orduyu isyancıları "tepe¬ lemekle" görevlendirdi. "azınlıkları zecri tasfiyeye uğratma" devletin ilkesi haline geldi. burada beklemediği bir dire¬ nişle karşılaştı. Seid Rıza'ydı. sağ kalan ordusuyla biriikte çekip gitmesine izin verilmesiydi. "devlet otoritesinin tesis edilecek" azınlık planına dahildi. ordu içinde sal¬ gın hastalık yayılıp can almaya başladı. tifüsten kınlı¬ yordu. "Vur ve kaç" baskınlarıyla şaşkına dönüyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti ik¬ tidar olunca. Der¬ simliler ablukayı kaldırdılar. ordusuyla birlik¬ te dağlar arasına sıkışıp kaldı. ordusunu Elazığ'a çekri. Paşa'nm ordusu. Neşet Paşa. ama kararlı genç bir lider vardı: Genç adamın adı. zorlu ve uzun bir yürüyüşten sonra Dersim yaylalanna varmayı başardı. Elazığ'da rifüse yakalanıp öldü. Perslerie savaşıyorlardı. Taarruz için dağlara çıkan ordu sarılmış. kendini savunma derdine düşmüştü. "otorite"nin temsilcisi askeri biriiklere.OSMANLILARIN SON DÖNEMİNDE DERSİM Kurdistan. yaz sonlarına doğru. Fakat. büyük kayıplar veriyordu. İstanbul. 1908'de Meşrutiyet ilan eddip. Der¬ sim sessiz de değildi. Tek şartı. Osmanlı'ya isyan ediyor. Fakat Dersim. kıpırrisız kalmış. Osmanh'nın "fethetme" çabalanna direni¬ yordu.

Paşa'yı şaşırtıyor. Dik dağlar. ordusu çarpışacak düşman bulma zorluğu çekiyordu. ilk iş olarak yaz-kış kalmasına olanak veren yollar. esirgeyen biri olarak yardıma geldiğini söylüyor. Paşa. her şey tersine gifti. Hıdır Paşa Kürt kimliğini kullanarak Dersimlilere yanaşıyor. doğal bir kale niteliğindeydi. kış aylarında metreleri buluyordu. Nitekim Osmanlı'nın başarısızlıklarından ders çıkaran TC. fetih seferi¬ ni. derin yarlar. Paşa tutsak düştü. Dersim tarihinin kaydettiğine göre. geçit vermeyen engel ve ulaşılmaz tepelere hava koşulları da eklenince. Amacına ulaşmak için bir yanda askeri yığınakları pekiştiriyor. Dersimliler. köprü ve kışlalar inşa edecekti. Çünkü. kayalar ve ormanlar arasında kayboluyor. sonra dağlar. devletin şefkatii kollarına atılın" diyor¬ du. Bir yandan da "adam satın alma pazarı" açıyor. gücünden parça koparıyor. Ama hiçbir şey umduğu gibi olmuyor¬ du. bizzat Dersimlile¬ rin peşine düşmek zorunda kaldı. taarruzlar kısa yaz aylarına sarkıyor ve istenilen sonuç alınamıyordu. Ordu kışın barınma zorluğu çektiği için. askerlerine moral vermek için. Dersim'i ele geçirmekle görevlendirildi. öte yandan da "kaleyi içer¬ den elde etme" planları yapıyordu. Dersim zaptı imkansız bir kale hali¬ ne geliyordu. bir görünüp baskın yapı¬ yor. hazırlıklarım tamamladıktan sonra. Paşa'yı. Neşet Paşa'nm beklenmeyen ölümünden sonra. bazı ağaları ya¬ nma çekmeye çalışıyordu. Hıdır Paşa. Hıdır Paşa. Seid Rıza'nın yönettiği Dersimliler. si¬ lah ve cephanesini ele geçirip onunla savaşıyorlardı.* Dersim'in coğrafi yapısı. zorluk çıkarmadan. "gelin. Seid Rıza'nın ya- 2-57 . her defasında bahara erteliyor. Haziran ayı sonlarında taarruza geçti. Boynukara Hıdır Paşa şaşa kalıyordu. onları düşünen. 1935'te Dersim'in sonuna kadar susturulmasına karar verdiğin¬ de. Boynukara Kürt Hıdır Paşa. Sonbaharda yağmaya başlayan kar. za¬ feri yakalamaya kararlı görünüyordu. Fakat ilk çatışmada.

İttihatçıların iktidarı altındaki Osmanlı devleti. Dersim'e baskı yapmamış. Bu süreçte Dersim. bir askeri alay gönderildi." Kürt isyanı için hazırlık yaparken 1924 yılında idam edilen Halit Bey.. Kürt komutan sayesinde meydana gelen sessizlik¬ ten faydalanarak. Paşa sö¬ zünde durdu. Türkler. korumuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın arifesinde. Seid. fakat Sarıkamış bozgunuyla saf dışı kalmıştı. Baytar Nuri. Kaymakamlık kurulduktan sonra alayın Dersim'e yerleşmesi sa¬ kıncalı görüldüğünden geri çekildi. belli bir rahadama yaşıyordu. Ovacık'ta Türk kaymakamlığını kurdular. içerde ka¬ lanlar yeni duruma uyum sağlamıştı. Hiçbir olay çıkmadan alay Ovacık'a yer¬ leşti. anılarında Halit Bey'in Dersim'e gönderilmesini "hile" olarak niteliyor ve şöyle diyor: "Dersimhler gerek Alay komutanının şahsına ve gerekse çevre¬ sine saygı gösterdiler. SEİD RIZA ŞEREFİNE BANDO-MIZIKA VE "KOŞUN YİĞİTLER VATAN İMDADINA. ileri karakol olarak Rusya'ya saldırma görevini üstlenmiş.. bozgun ve Almanya'nın da yenilgisinden sonra yurtdışına kaçmış. Bir daha si¬ lah çekmeme sözünü aldıktan sonra hayatını bağışladı.nına götürdüler. İttihatçı şefler." Darbeyle iktidara gelen ittihat ve Terakki Partisi'nin şefleri Ta¬ lat ile Enver. Bunlar daha sonra "Kema¬ list" kimliğiyle ortaya çıkacaklardı. Alişer Bey aracılığıyla Ermeni komutan Murat Paşa ile Rus gene- 258 . onu bir konuk gibi karşıladı. Seid Rıza.. orduda "Kürt Ha¬ lit" lakabıyla tanınan Miralay (Albay) Cıbranlı Halit Bey komu¬ tasında. Dersim'i terk etti. dış fetih hayalleriyle meşgul olduğu için Der¬ sim seferine çıkmadı. son kez Dersim'i ele geçirme atağına kalkıştı. Almanya'dan aldıkları 5 milyon altın karşılığında. Birinci Dünya Savaşı günlerinde.. Bu kez. * Osmanlı devleti.

Dersim tarihi konusunda başlıca yazılı kaynaklardan bki olan Nuri Dersimi'nin "Dersim Tarihi" kitabında belkrildiğine göre. o sırada Kafkasya Cephesi'nin ge¬ risini güven altına almak üzere. Diyarbakır¬ lı Ziya Bey'in yaptığı "anlaşmayı kutlamak. aşiret reislerini ordu merkezine da¬ vet etti. * Osmanlı'nın ikinci ordusu. "İttihatçıların C" takımından. Aşiretlerden bir heyet seçilerek 259 . Fakat Ermenilerle yapılan anlaşma uzun ömürlü olamıyor. elçi olarak Dersim'e gönderiliyordu. Osmanlılar bu durumdan yararlanıyor. Dersimliler bu daveti reddetti. Kürtlerin saygı duyduğu Diyarbakırlı Cemil Paşa ailesinden Ziya Bey. Hozat ve Mazgirt'te Kürt yöneticiler iş başına geçmişlerdi. Ermeni karşıtı işbirliği yapıldığı takdirde. Ziya Bey. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa. "sağır" lakaph Albay İsmet Bey'di. ardından "İs¬ met İnönü" olacak ve 1937 yılında "sel seferieri" adıyla Der¬ sim'in "tedip ve tenkil" programının yürütücüsü olacaktı.raU Lahof'la görüşmeler yapmış. hak ve isteklerinin güvence altına alınacağı bildiriliyor. Nuri Dersimi'nin anılarında anlattığına göre. çatışmalar başlı¬ yordu. artık Seid Rıza'nın Ağdat köyündeki evinin üstünde de Kürt bay¬ rağı dalgalanıyordu. Bingöl yakınlarındaki Gazik'te karargâh kurmuştu. güler yüzlü bir poli¬ tikayla yanaşıyorlardı. dosduk ve kardeşli¬ ği pekişrirmek" üzere. Veteriner Dr. Nazimiye. ip¬ ler kopuyor. Dersimli ağaları Gazik'teki karargâhına davet ediyordu. dostluk düşmanlık haline geliyor. Dersimlileri Osmanh ile dayanışma ve işbirliği konusunda ikna ediyordu. Dersimlileri okşamak ve genel kaynaşma¬ yı sakinleştirmek amacıyla. Ahmet İzzet Paşa. Vali Sabit ve Ziya yeni¬ den girişimlerde bulundular. Sağır İsmet daha sonra "İsmet Paşa". Ruslara karşı mevzilenmişken. "özerk Dersim" konusunda an¬ laşmaya varmış. Kurmay Başkanı da. Sonrasını Baytar Nuri şöyle anlatıyor: "Ahmet izzet Paşa.

daha sonra Sağır İsmet'le ikili bir görüşme da¬ ha yapıyordu. İstanbul hükümeti. Dersim heyeti. Paşa bu arada geçmişte Dersimlilere haksızlık yapıldığını. Konukların onuruna görkemli bir ziyafet sofrası hazırlanmışri. Paşa'ya göre. bu konuda gereken emir¬ leri vermişti bile. Dersimlilerin önce. devlet olanak¬ larının Dersim'e akacağını müjdeliyordu. oradan da karargâh merkezi Gazik bölgesine geldiler. Ertesi gün. Bunların da "tasfi¬ yesi" gerekiyordu. Dersimliler bundan böyle vergi ve askerlikten de muaf tutula¬ caktı.Elazığ'a. Ama bütün bunların olması için. Ruslar gitmiş. Seid Rıza ve arkadaşları bando-mızıka sesleri arasında. köylerinin yakıldığını söylüyor. pahada ağır armağanlar. Bu heyetle birlikte ben de Ahmet İzzet Paşa'nm verdiği ziyafette bu¬ lunmuştum. Dersim eteklerinde karar- 260 . kendiliğinden Kürdistan'dan çekilmiş. Seid Rıza'yı can dost olarak kucaklayıp yanaklarından öpüyordu. daha önce yağmalanan Dersimlilere ait malların bedeli de ödenecekti. Yemeğe oturulduğunda. İzzet Paşa. Ordunun Kurmay Başkanı Sağır İsmet (İnönü) idi. maddi varlık ve cömerdik gösterisi sofraya da yansıtıl¬ mış. ev¬ lerinin. Ahmet İzzet Paşa kardeşlik üstüne söylevde bulunuyor. ortak amaçlara ve memleketin kurtarılmasına katkıda bulunması gere¬ kiyordu. bu konuda elden gelen esirgenmemişti. Ortak düşman Ruslar ve Ermenilerdi. Ermenilere karşı kullandmak üzere tüfekler ve bando müziğinin eşliğinde. askeri törenle karşılanıyordu. Güç. Dersim'in hak ettiğine kavuşma için sabır diliyor ve "yakında gerçekleşecek büyük zafer"den sonra. bunun için özür diliyor¬ du. törensellikle Gazik'ten uğurlanıyorlardı. Ahmet İzzet Paşa. 1917'de padak veren Sovyet Ihtüali'nden sonıra Rus ordusu." Gazik Boğazına giden Dersim heyetine Seid Rıza başkanlık ediyordu. ardından kardeşliğin bir göstergesi olarak ilk lokmayı kendi eliyle Seid Rıza'nın ağzına koyuyordu. ar¬ ka çıktıkları Ermenileri geride bırakmışlardı. yükte hafif.

devletin eli kolu bağh hale geldiğini söylüyordu. Anlatılanlara göre İsmet Bey. İsmet Bey. İsmet Bey. Gelen temsilci. Osmanlı ordusunun dağıtıldığını. Dersimlileri. kendisinin de Bidish ve aşiret çocuğu olduğunu söyledikten sonra. Osmanh devlerinin tem- 261 . Ancak mütareke şartlan gere¬ ğince. İsmet Bey. ama halkın ayak¬ lanıp işgalleri kırabileceğini anlattyor. 1937'de Seid Rı¬ za ile birlikte asılanlardan Seid Hüseyin Cesur'du. O gün görüşmeye katılanlardan biri de. buna çok üzüldüklerini. İsmet İnönü'nün "hayatını. Dersimlilerin Seid Rıza'nın başkanlığında bk heyetle Segedek köyüne gitriğini anlatıyordu. Kahraman Aytaç'ın anlattığına göre. ziyaretinin asıl amacını ise kardeşliği pekiştirmek olarak açıklıyordu. Osmanlıların temsilcisi. bu kez Osmanlı ordu¬ ları başkomutanı Enver Paşa'nm yaveri sıfatıyla geliyordu. Sultan Halife Hazretleri¬ nin elçisi olarak bu konuyu konuşmaya ve yardım istemeye gel¬ diğini bildiriyordu. Dersimliler isterlerse Erzincan'ı kurtarabilklerdi. Murat Paşa ko¬ mutasındaki Ermenilerin elinde kalmıştı. devletin. 1980'lerde ilçe ya¬ pılan Kovancılar yakınlarındaki Segedek köyünde toplantıya da¬ vet etri.gâh kuran General Lahof da ayrılmış. Dersim-Ermeni ilişkileri kopunca. bu olaya yer vermiyor. Erzincan. İsmet Bey toplantıda. Anlatılanlara göre. mütareke şartlan- nm bağlayıcılığı yüzünden karşı koyamadığını. İsmet Bey'e göre. "koşun Dersimliler vatan imdadına!" dercesine kapıda görünü¬ yordu. memleketin işgal altında olduğunu. ziyaretin "1918 yılının bahannda" yapıldığını söylüyorlardı. babası Seid ibrahim'den dinledik¬ lerini aktarırken. Gazik'te Seid Rıza'yı bando-mızıka ile kar¬ şılayıp ağırlayan Sağır Ismet'ti. baba ve dedelerin¬ den dinlediklerine dayanarak. gönlü bol davranıyor ve Ermenilerin vermeye ya¬ naşmadığı haklann kurtuluştan sonra Osmanlılarca verileceğini vaat ediyor. ülkeyi kurtarmak için çareler aradıklarını belirtiyordu. ama Dersimliler. sanat ve eserlerini" anlatan resmi tarih. Seid Hüse¬ yin'in yeğeni Kahraman Aytaç.

"Segedek Köyü Anlaşması"ndan hemen sonra. İs¬ met Paşa. kendisinden de haber çık- 262 . Bu arada gerekli planlama yapılıyor. cephane ve savaşacak gençlerin doğru dürüst giysileri yoktu. İsmet Bey. ancak savaşmak için silah. ortaya çıkan olumlu sonucu ken¬ disine bildiriyordu. ba¬ bamdan defalarca aynndlanyla dinledim. Doğrudan amcamdan dinleme olanağım olmadı ama. ordunun da el akından gereken yardımı yapacağını söylüyor. Toplandya. Sağır İsmet. hangi aşiretin kimin ko¬ mutasında birleşeceği karariaştınlıyor. yalnız porin ve silah vermekle kalınmayacak. Osmanlı ordusunun ye¬ nik sayıldığını.silcisi İsmet Bey'in muhatabı Seid Rıza idi. Seid Rıza. ama halkın örgütlenerek işgali sona erdirme yolunda çalışabileceğini." ERZİNCAN'IN KURTULUŞU VE DERSİM GENERALİ Seid Rıza. bütün Dersim biliyor. * * Dersimliler Erzincan'ı kurtarmaya hazırdı. Enver Pa¬ şa'nm yaveri sıfatıyla geldiğini söylüyor. aşi¬ ret reisleriyle Ovacık'ta toplanıp hazıriıklara başlıyor. aşiret reisleriyle bir toplantı yapıyor. mütareke gereğince silah bırakıp dağıldığını. Dersim ve tarihi konusunda araştırmalar yapan Avukat Kah¬ raman Aytaç anlatıyor: "İsmet Paşa'yla Segedek köyünde yapılan toplantıyı. ihtiyaçlarının en kısa zamanda fazlasıyla karşılanacağına dair söz veriyordu. bu istekleri karşılamaya hazır olduğunu söylüyor. ama Sağır Ismet'in söz verdiği silah ve ayakkabılar gelmiyor. askeri depoların silah ve porinle dolu olduğunu. ardından bütün Dersimli gençlere savaşa katılma çağrısı yapıyor. amcam Seid Hüseyin de (Cesur) kadl¬ mışd. öncelikle Erzincan'ın kurtarılmasını istiyor. yüzlerce kişi toplanıyordu. Ay¬ rıca. savaş taktikle¬ rine katkı amacıyla subay da gönderilecekti. İsmet Bey'in "koşun Dersimliler vatan imdadına" yollu isteği üzerine.

Fakat. 'ne yapalım. Rus ordusu ve askerlerinin teçhizadm yakından görüyor. kteği kabul olu¬ yor. Dersim dağlarının eteklerinde bulunuyordu. Zeynel Ağa. Zeynel Ağa'yı dikkat ve ilgiyle dinliyor. Ruslann geride kalan birlikleri. ne de 'hayır' diyor. o sıralar Karakocan yakınla¬ rında. Eğer silah yardımı yaparsanız. ondan sonra bir cevap verebileceğini söylü¬ yor. Zeynel Ağa komutanın yanına gidince. Rus ordusunun Ermenilerin yardı¬ mına koşacağı kesindi. makineli tü¬ fekler var. Dersimlilerin Erzincan'a saldırması halinde. diyor. Çünkü Rus askerkrinin elinde toplar. Fakat. Buna karşılık kendilerinde. durumu üst¬ lerine bildireceğini. Zeynel Ağa'yı çağm- yor. Dersimlilere savaş taktiklerini öğretip kurmayhk yapmak üzere Kör Halil Paşa adında biri çıkıp geliyordu.mıyordu. 'sizinle alıp vereme¬ diğimiz bir şey yok'. Sansa vadisine yerieştikten sonra. en gözü pek aşiretieri olan Heyderanlar. yani vaz mı geçelim?' deyince. sopadan farksız es¬ ki tüfekler. Ama beklenenin çok 263 . Balaban. Sansa geçidinin tutulması görevini. Gerçekten de silah ve cephane veriyoriar. Avukat Kahraman Aytaç anlatıyor: "Seid Rıza. Aradan bir ay geçmeden Rus komutan. Bağımsızlık için yıllardan beri mücadele halindeyiz. Gördükleri karşısın¬ da şaşıyor. Dersim ortalarındaki dağlık ve sarp Sansa deresiydi. Gördüklerini anlatıyor. Karakocan tarafindan Erzincan'a geçmeleri için tek ge¬ çk. Seid Rı¬ za. silahlan Ruslar¬ dan alacağını söyleyip ayrılıyor. Komutanla görüşmek istediğini bildiriyor. Ama silah bakımından güçsüz olduğumuz için. Dersim'in en savaşkan. Aşiretinden Çamurekli Zeynel Ağa'ya (Aldntaş). Zeynel Ağa Seid Rıza'ya gidiyor. Alanlılar. bu kez başarıya ulaş¬ mamız mümkün olacaktır. Ama ne 'evet'. Bu silahlaria başa çıkmanın imkansız olduğunu söylüyor. El sıkışıyorlar. Bizim sorunumuz Os¬ manlıyla. Onların çoğu da namludan dolan. Gereken yardımın yapılacağını bildiriyor. Demenan ve Kureşanlılan da emrine veriyor.' General. ancak beş kişiden birinde silah var. 'Biz Kürdüz. Rus karargâhı ile ilişki kuru¬ yor. amacımıza ula¬ şamıyoruz. isteğin kendisini aştığını.

üstüne elbise giyiyor. şehirle¬ rin "kurtuluşu". Erzincan'ın "kurtuluş günü" 26 Şubattır. asker ve polisler saflar halinde. tutsak düşmüş ülkeyi temsil ediyor. önlerine çıkan "düşmanı" seskriyle süngükye süngüleye ilerii¬ yor. kişiliklerinde "kur¬ tuluşu" sağlayan devkri selamlıyoriar. Bu arada tribünleri doldurmuş olanlar alkışa geçiyor. ötede direğe bağlı genç kızın yanına koşuyor. Kadrlardan bir mekare oluştu¬ ruluyor. Genç kız. Erzincan kurtanlmış. kurtancı subay da oradaki devlet ululanna selama duruyor." TC'de. "Kurtancıhğın" bir de heyecanlı sonu vardır: Bk Türk suba¬ yı. Ama. Artan silah ve cephane mağaralara depo ediliyor. son düşman askerini yere yıkıp süngüsünü gırdağına sapladık¬ tan sonra. özgüriük gelmişrir. ayn ayn kutlanıyor. "müsa¬ meresel törende" anlarildığı gibi mi? 264 . Subay onu bağlanndan kurtarıp özgüriüğe kavuşturuyor. top ve tüfeklerini ateşleyerek.üstünde bir yardım yapıyoriar. * * Erzincan 1918'de kurtanlmıştı. ar¬ tık. Rus si¬ lahlarıyla Ruslan vuruyoriar. Dersimliler. cep¬ hane ve giyim eşyası veriyoriar. Askerler. Bu sayede Dersimli silahlanıp. Her yıl aynı tarihte Erzincan'ın ana caddesinde kutlama tö¬ renleri düzenleniyor. Vali. Rus karargâhından Dersim dağlanna günlerce silah ve cephane taşınıyor. bu silahlarla Erzincan'ın üstüne yürüyor. Ardından "kurtuluş" sah¬ nesi canlandınhyor. Tam 117 kadr yükü silah. Bu doğruydu. belediye başkam askeri komutan tri¬ bünde yerierini aldıktan sonra öğrenciler. zafer anını kucaklıyorlar. tutsaklık bitmiş. kaz adımlanyla önlerinden geçerek. her yıl tekrarlanan aynı müsameresel törenlerie. "Al¬ lah Allah" diye bağıra çağıra düşman üstüne taarruza geçiyor. ayağına ayak¬ kabı.

Paşa'yı çağırıyor. Dersimliler. Ora¬ da büyük çadşmalar oluyor. İki taraftan da binlerce kişi ölüyor. çok geçtir. "Erzincan'daki Kürtler imha olma tehlike¬ siyle karşı karşıya" diyerek ikna ettiğini yazıyor ve devam ediyor: "Seid Rıza. Kırkmerdi¬ venler bölgesine geldiklerinde. Halit adındaki bir Türk subayının. Dersimliler. Dersimlilerin aldığı tutsaklar arasında. adamdan zaten hoşlanmamışlar. ölmeden önce Seid Rıza'yı görmek istediğini söy- 265 . kendini başkomutan gibi görüp sağa sola emirler vermeye başlıyor. Fakat Sansa deresine geldiklerinde şaşkınlık içinde ateşle karşılaşıyorlar. Böyle¬ ce Erzincan'a yürüyenlerin arkası güvene alınıyor. kayıplarına rağmen Ruslara geçit vermiyor. görevinin sona erdiğini söyleyip uzaklaştırıyor.Erzincan'ın kurtarılmasında bir tek de olsa Osmanlı askeri var mıydı? Silahı ve cephane katkısı da." Erzincan muhasaraya alınıyor. Ermenilerle savaşmaktan yana olmayan Seid Rıza'yı." Ailesi de olayların içinde olan Dersimli Kahraman Aytaç an¬ latıyor: "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra. Şehir¬ deki komutan. Nuri Dersimi Kurdistan Tarihinde Dersim adındaki kitabında. ama güçlü bir savunmayla karşılaşılıyordu. Dersimliler. Seid Rıza'nın dostu Ermeni komutan Bogos Paşa da bulunuyordu ve ağır yaralıydı. Komutan edası karşısında Seid Rıza'ya gidiyorlar ve 'bunu ba¬ şımızdan alın' diyorlar.. Dersimliler şehri kuşatma akına alıyorlar. Karakoçan'daki Rus birlikleri harekete ge¬ çiyor. danışman olarak gönderilen Kör Halit Paşa. 12 günlük bir kuşatmadan sonra Erzincan'a girebiliyorlardı. aşiretiyle birlikte Erzincan'ın üzerine harekete geçti. Seid Rıza. Bogos Paşa. Dersimliler Seid Rıza'nın önderliğinde Erzincan'ın üstüne yürümeye başlıyor. yardım göndermesi için Karakoçan'daki karar¬ gâha haber veriyor. Aldadldıklarını anlıyorlar ama.. Seid Rıza Kürtleri korumak amacındaydı. Seid Rıza Mun¬ zur dağlarını aşarak 13 Şubat 1334'te Erzincan'ı işgal etmiştir.

lüt¬ fen kabul buyurması ricasıyla. Seid. Siz de sıra¬ nızı bekleyeceksiniz. Bununla da kalmıyor. "memlekete üstün hizmederinin nişanesi" olarak madalya ta¬ kıyordu. şöyle diyor: "Seid Rıza. "memlekete hizmederinin karşılığı"nda. moral vermek için şaka¬ laşıyordu. * « * Verilen bu rütbe.. memlekete sundu¬ ğu hizmede bunu hak etmişti. arnk Osmanlılar nezdinde bir kurtarıcıydı. Sözümü unutma. onun 1937'de. şükranlanm sunuyordu. Sultanlık onu. Armağan. * * * Seid Rıza. Alkışla¬ nıyor. apoledi..lüyordu. Seid Rıza'nın "vatana üstün hizmederi"ni devlet adına kudamak. devletçe kutsanıyordu. darağacına giderken de hatırlayacaktı. "Sultan Halife Hazrederi"nin buyruğunu yerine ge¬ tirdiğini söyleyerek. unvan ve övgülere boğu¬ luyor. "Dersim Generali" unvanıyla ödüllendirmişti. Kazandığı zafer. Kara Kazım. takdir ve teşekkürlerini sunmak üzere yanına koşuyor. kolu. Seni yaramı görmen için çağırmadım. Aldığım ya¬ ra öldürücü. yakasına bir de. Bunun üzerine Bogos. Söylemek istediğim buydu. apolederini kendi elleriyle düzelttikten sonra." Seid Rıza. Devletin bölgedeki eli. Bogos Paşa'nm söylediklerini. yaralının yanına gidiyor. Bunu sen de biliyorsun. önüne bir üniforma koyuyordu.. nişanlı bir Paşa'ydı. yüzüne söylemek istediğim bir sözüm var: Yanlış yapdn.. Ordu komutanı ise Kara Kazım Paşa (Kazım Karabekir) idi. Bize yapılanlar yarın siz Kürderin de başına gele¬ cektir. boşuna bana moral vermeye çalışma. varlığı ve simgesi bir ordusu var¬ dı. Vatan "minnet¬ tardı" ona. hararede kucaklıyor. kınm ve kan sesi ara¬ sında bazı Avrupa devletlerine "general" unvanıyla yazdığı mek- 266 . Seid artık. giydirilen üniforma ve göğsüne takılan ma¬ dalyadan habersiz olanlar. Kirvem. Seid'in üniformayı giymesine bizzat yardım edi¬ yor. bk "fatih" muamelesiyle taltif ediliyordu. Karabekir. Bu bir general üniformasıydı.

tepkilerinin kişisel. Va- adere göre bu parlamento seçimle oluşacak ve "Kürtlerle Türkle¬ rin ortak meclisi" olacaktı. sen-ben 267 . İmranlı ve Hafik bölgelerini kapsayan "Koçgiri"nin etkin beylerinden. Fakat seçimler yaklaşınca. 1920 Nisanında Ankara'da bir pariamento toplanacaktı. sonra törenlerle Dersim'e ugurlamyordu. izzet-i ikramlarla ağırlıyordu. adayları kendisi belirlemeye başlamıştı. Madalya ile onaylanmış "Dersim Generali" unvanı Osmanlılar tarafından ona verilmişti. Oysa. şimdi Dersim Generali unvanıyla bir başka efsaneydi. Ankara. Alişan Bey'e milletvekilliği öneriyor. İki kardeş. "kendi" uydurması değildi generallik rütbesi. Ona da çavuşluk rütbesi verilmiş. üniforma armağan edilip göğsüne madalya takılmıştı. Ankara'ya çektikleri bir telgrafla. "kendi kendine unvanlar veren hafif biri" diye küçümseyeceklerdi. Hamidiye Paşası Mustafa Bey'in oğullan Haydar ile Alişan Bey.tupları yadırgayacak. KOÇGİRİ İSYANI VE DERSİM Mustafa Kemal ve arkadaşları Osmanlı Sultanlığını devirip etki¬ siz kılma sürecinde. bu¬ nu beğenmiyorsa eğer. milletvekillerinin atanması usulüne karşı olduklarını bildiriyoriardı. Sansa deresi efsanesini yaratan Zeynel Ağa da unutulmamış¬ tı. Kara Kazım Paşa. Devletin minnet ve şükran duygularının anlatımı bu kadarla da kalmıyor. Seid Rıza ve Zeynel Çavuş'u ma¬ kam arabasına alıp Erzurum'daki karargâhına götürüyor. "halayının büyüsü" bozuluyordu. Zara. Çünkü Ankara. itiraz üzerine. Sevr Anlaşmasıyla öngörülen özerk Kurdistan ilkelerine yakın söylemde bulunuyor. Sivas'ın ilçeleri olan Divriği. O. Refahiye. memuriyette dilediği makamı seçme hakkı sunuluyordu. Seid Rıza. Alişan Bey cevabi telgrafinda. atanmak istenenlerin Kur¬ distan fikri ve Sevr Anlaşmasının ilkelerine bağlılıklannm da kuş¬ ku götürdüğünü belirtiyorlardı. Kürtlerin desteği ve katılımıyla gerçekleşiyordu. Erzu¬ rum Kongresi. Kürderi büyülüyoriardı.

Fakat. sorunun Kurdistan davası olduğunu bildiri¬ yor. 1920'nin başlarında. magazinin de¬ ğişmez konusu oluyordu. 1938'de Dersim'de kurşunlanarak öldürülecekti. yalnız özel çıkarlarını düşünen. Seid Rıza da Dersim'de sesini yükseltiyordu. Miço Ağa da. daha sonra Atatürk'ün çizgisiyle çelişecek ve idam edüecek. * * Dersim'in geri adımına karşılık. Dersim'den meclis üyeliğine Mustafa (Miço) Ağa. Alişan Bey'i "iknaya" giden İzzet Bey mala. Der¬ sim'in direnci kırılıyor. sofradan sofraya 268 . Ulu¬ sal Kürt giysileri içinde Mustafa Kemal'le gezilere çıkıp fotoğraf¬ lar çektirdi. Görevini unutup halktan para. halı. çocuk ve torunlarının sayısıyla. yani Diyap ve Mi¬ ço Ağa ile Hasan Hayri Bey. Hasan Hayri Bey. arabasına binerek gezilere çıktı. yerine Şakir Bey atanıyordu. temsilcilerini özgürce seç¬ mek istediklerini bildiriyordu. Resmi belgelere göre. Koçgiri'de kanlı olaylara varınca. Yaşlı biri olan Diyap Ağa ise sistemin Kürt motifi oldu. isteklerinde direniyordu. Seid Rıza atama yöntemine karşı çıkıyor. "ikna edici" olarak Binbaşı İzzet Bey'in komutasında bir askeri birlik gönderildi. Ankara'nın seçtikleri. Faaliyetleri Ankara'da duyulunca görevden alınıyor. fotoğraf çektirip. Karşılıklı zıtlaşma. Sevr Anlaşması gereğince Kürdistan'ın özerkliği ükesine bağ¬ lı kişilerin Kürtleri temsilen seçilmesini istiyordu. Şakir Bey daha da aç gözlü çıkıyor. Alişan Bey'le Ankara arasında telgraflar diyalogu sürerken. Basında eşleri. akrabası da olan Diyap Ağa ile Mıço'nun halktan kopuk. milletvekili oluyordu. Diyap Ağa ile emekli bir subay olan Hasan Hayri Bey atanmıştı. özerk Kurdistan fik¬ rinden uzak kişiler olduklarını belirtiyor. Koçgiri'nin lideri Alişan Bey. ki¬ lim ve kurt postu toplamaya girişti. paraya düşkündü.kavgası olmadığını.

Erzincan milletvekili Emin Bey'in. Hacer köyünde as- kerkrie tardşmışlar." Hacer köyünde askerlerle köylüler karşı karşıya getirilip çatış¬ ma başlayınca. İster¬ sem. bir yandan da gördüğü her şeye "benim olsun" diyor. rüşvet isterken. 1918 de basma geçtiği çetekrk Karadeniz şeridindeki Rumlarm araşma dalmış. sonrasını şöyle anlatıyor: "Bunu söylemesinden dolayı Kürtkr galeyana gelmiş. (Çadşma çıkıyor) Bu¬ rada halktan da. bk ara.koşuyor. Bizi Er¬ menilere benzetmek ne demektir. bunun üzerine Mustafa Kemal'i "sulh de sükûnu temin etmek" üzere Samsun'a göndermişti. onlar da Sukana çetelerin önüne geçilmediği takdirde müdahak edecekle¬ rini bildirmişlerdi. İstemezsem bk şey olmaz. Ankara.. Emin Bey. toplu kırım. 3 Ekim 1921 günkü mecHs gizli oturumunda açıkladığına göre.. askerlerden de ölenler oluyor. Atatürk'ün köşkünün yanma yerleşmişri. Topal Osman. Alişan Bey'in sofrasında yiyip içtiği bir akşam. Asker köye gelince olay genelleşiyor. hazır bulunan herkesin duyabileceği biçimde tehdkler savu¬ ruyordu. Topal Osman çetesinin durdurulmasını sağlamak üzere İstanbul'daki İngiliz işgal yönetimine başvurmuş. Rumlar. onu daha sonra Ankara'ya geti¬ recek ve Binbaşı rütbesiyle kendine "baş muhafiz" yapacaktı. Bunun üzerine (köye) askerier sevk ediUyor. 269 . Şakir Bey sofrada Kürt ağa¬ lara bk kağıt göstererek. her biri kendi alanında bker ün olan Topal Osman ve Sakallı Nurettin Paşa ikilisini. "İşte bakın. Ben istersem her şey olur. Laz Osman da denilen Topal Osman Giresunluydu. talan ve ırza geçmelerle terör firtınalan estır- mişti. olaya isim de bulunuyordu: İsyan. İzzet Bey gibi açıktan açığa rüşvet topluyordu. Ankara'ya getirdiği adamlarıyla özel bir biriik kurmuş. bu kağıtta idam fermanınız yazılı. "isyanı bastırmak" üzere. Topal Os¬ man'la tanışan Musfata Kemal. Koçgiri'ye gönderiyordu. sizleri de Ermeniler gibi tamamıyla imha ederim" diyor ve ortamı gerginleştiriyordu. demişler. Sultan Vahdeddin.

diyoruz. Koçgiri'de suçsuz. kırım olduğunu şöyle anlatıyordu: "Şimdi rica ederim. Ordudan atıldı. İz¬ mir'e giren ilk komutandı. Koçgiri'deki olayların isyan değil. Türk-Yunan savaşından sonra. İstanbul'da tutuklanan eski İtrihatçılardan gazeteci ve yazar Ali Kemal. 'ben bunla¬ rı hükümetin tekliflerini daha teşdit ederim diyerek. linç edilerek öldürülüyordu. Nu¬ rettin Paşa hakkında meclis soruşturması açıldı. Görevden alındı. mec¬ lisin gizli oturumunda. Ve üzerlerine askeri kuvvet gönderiyoruz. daha sonra "Ağrı İsyanını bastır¬ ma" olan "Zilan katliamını". Koçgiri'de isyan var mıydı? Hayır. "İzmir fatihi" diye ünlendi. hükümetin teslim ol çağrısını ka¬ bul etmiş bulunuyorlar. daha sonra "en büyük kurtarıcı benim" havalarına gi¬ rince gözden düştü. çember içi¬ ne aldım' diyor. İzmir'de katliam yaptığı ve şehrin onun emriyle ateşe verildiği söylentileri ise kanıtlanmadı. Türk büyüklerinin yattığı "devlet mezarlığına" nakledil¬ di. Kemikleri bulunduğu yerden çıkarıldı. bunun üzerine öldürülerek. Nurettin Paşa'nm tabirince. "eşkıyanın yaptığı bini asri" tepki sesleri yükse¬ lecek. Fakat Atatürk tarafindan kurtarılıp ordu komutanlığına getirildi. Erzincan milletvekili Emin Bey. Koçgiri'de Sakallı'mn kurmay başkanı damadı Hüseyin Ab¬ dullah Alpdoğan'dı.. 1980 askeri darbesinden son¬ ra. 3 Ekim 1921 tarihinde. namus¬ lara taarruz etmeye kalkıyor. iriban yükseltilerek iade edildi. ırzlara geçmeye. Alpdoğan. Rica ederim. ölüsü meclisin kapısına asıla¬ cak ve dosyası kapatılacaktı. günahsız sivilleri kadettiği gerekçesiyle. Asi.Lozan Anlaşmasına karşı çıkan Trabzon milletvekili Ali Şükrü'yü öldürünce. hanginiz bu facia 270 . Sakallı. Ankara'ya götürülürken trenden indiriliyor. Korgeneralken de Dersim kırımını yönetecekti.. Sakallı Nurettin'e gelince. Halbuki onlar. 1921 yıhnda İzmk'te görevliyken. Tuttuğunu öldürmeye.

Böyle bir şeye maruz kaldığınızda.karşısında sabredebilirsiniz? Buna üç yaşındaki çocuklar bik ta¬ hammül edemezkr. diğer evladın elinde bir iple çekikrek. anlarilanlan tam anlayamamış olmalı ki. Maalesef bu adam. Dersim'in de hedefler arasına alın¬ mak istendiğini söylüyor. 'bizi de Ermenikr gibi keseceklerdir' diyerek dalgalanan havadis Dersim e ka¬ dar gitmiştir. rka ede¬ rim." Emin Bey devam ediyordu: "Ve Ümraniye'de vuku bulan ve tedibat denikn bu şeyin. sen bu vaziyet karşısında asi olmaz mısm? Eğer asilik varsa ve bu ise. baba. düzmece senaryolarla isyan havası yaratüarak. bu suretk feciane öldürülmüştür? Rica ederim efendi. Efendiler. nasıl karşmıza çıkanlara kurşun atmazsınız? Bu suretk 5 milyon." Emin Bey "18 milyon liralık servet mahvolmuştur" derken.. karısı cebren ahnmış. 18 milyon liralık servet mahvolmuştur. soygun. bir evla- dımn elinde bir ip. işte Ümraniye hadisesi. Emin Bey. dün¬ yanın herhangi bir yerinde görülmüş müdür ki. in¬ san kırımı ve talan yapıldığını. devam ediyordu: «Kurdistan namına gelen gazeteleri doğrudan doğruya Der¬ sim'e tevzi ettirmiş ve o gazeteler de. Mersin milktvekili Selahaddin Bey." Emin Bey konuşurken." Muş mebusu Hacı Ahmet Efendi'nin oturduğu yerden söyledikkri de gizli tutanaklara geçiyordu: "Hakikaten buraya gelirken uğradığım yerkrde. mal ve mül¬ kü yağmalandıktan sonra adam öldürülmüştür.. Topal Osman'ın tek başına 30 bin altın götürdüğünü söylüyor ve devam ediyordu: "Servetine tamah edilerek. tam ald saat zarfinda. Af¬ rika barbarlarının bile kabul edemeyecek derecede olduğunu go- 271 . 'Kürtleri de Ermenilere ben¬ zeteceklerdir' diye yazmıştır. "Kimin kuvveden?" di¬ ye soruyor ve "Nurettin Paşa'nm emri ile buraya gekn Osman Ağa kuvvetkridir" karşılığını alıyordu. çapukuluk ve rüşvetten söz ediyor. 'Kürtkrı Erme¬ nilere benzeteceğiz' diyen kaymakam halâ Tortum kaymakamı olarak terfian gönderilmiştir.

Askeri taarruzda bütün bir Koçgiri hedef alınmış. köyler yakılıp yıkılmış. anlattıkları da "resmi ağızların teşhisi¬ ni" değiştirmiyordu. bazı "etkin ve derin" çevreler. öte yandan. "olaylarda İngiliz parmağı var" diyorlardı. demiş¬ lerdir. 5 Ekim 1921 günkü meclis gizli oturumunda. Dersimliler korkmuşlardır. Bu facia Ermenilere bile yapılmamışdr. Mustafa Bey. resmi tarih Koçgirililerin İngiltere'nin parmağı ve teşvi¬ kiyle ayaklandıklarını not edecekti.rünce. 272 . Eğer yağma ise. daha sonra. Nitekim. ırza geçilmiş. 5 Ekim 1921 tarihinde de meclisin gizli otu¬ rumunda tartışılmaya devam ediyor. Yörede inceleme yapan milletvekilleriyse. Koçgiri'de isyanla ilgisi ilin¬ tisi olmayan halka zulmedildiğini. Topal Osman'ın savaşını ve elde ettiği "ganimetler"in nakil kervanını şöyle anlatıyordu: "Halıları Erzurum'a doğru göndermişlerdir. İşte numunesi budur. bölgede araştırma yapan milletvekilleri izlenimlerini anlatıyorlardı. Konya milletvekili Vehbi Efendi. aynı kanıda değillerdi. Dersim mebusu Mustafa (Miço) Bey'in. yine "dış mihrakları" sorumlu gösteriyor. hırsızlık ve yağma yapılmışri." Koçgiri olayları. Bir başka ilginç gelişme de şuydu: Topal Osman çetesi ve Sa¬ kallı Nurettin Paşa'nm yaptıklarını örtmeye çabalayan bazı çev¬ reler de Abdülhamit dönemi alışkanlığıyla. seksen köy mahv ve perişan ol¬ muş" diyordu. O arada. Koçgiri olayını "Dersim vaka¬ sı" olarak adlandırıyorlardı. hırsızlık ve talan yapıldığını anlatıyor ve "Yetmiş. Koçgiri olaylarının Dersim'le bir ilgisi ilintisi bulunmadığını söyleyerek olacakları önlemeye çalışı¬ yorlardı. Dersim üzerine "bir sefer düzenleme"yi başarmak için. yüzlerce cinayet işlenmiş. "isyan etti"ği söylenen bölge birkaç köyden ibaret¬ ti. çapulculuk.

ne çul.. ceplerine en üst düzey devlet görevlilerine mahsus "kırmızı pasaportlar" konuyordu. mafya şefle¬ ri ve uyuşturucu kaçakçıları kullanılıyor. Çorum'a geliyoriar.. 1990'lar Türkiye Cumhuriyeti'nde de. * Topal Osman'ın Koçgki vahşerine tepki gösterenlerden biri. "PKK ile mü- cadek" adı altında.. Askerier gönderilen yemeği dö¬ küp. kadılık ve vali ve¬ killiği yapmış. Ne aş kalmış. 'biz şunu bunu istiyoruz' diyorlar. kansının ırzına geçilmiş.." İlginçtir. bu görev için çok yaşlı olduğunu. İ73 . 'Bize illa et bul. herifin oğlu öldürülmüş. Topal Osman ve çetesini anlatıyordu: "Bunlar Havza'ya geliyorlar. eski sabıkalılar. Almanya'da gemi mühendisliği okumuş bir ay¬ dındı.' Amasya'dan bir mektup vardır: Allah aşkı¬ na bu Topal Osman'ın yapdğı ne haldir? Zara. Ümraniye isyan etmiş diyelim. Önceleri Ankara rejiminin gözdeleri arasında. Orayı bırakalım.sahanın (tabağın) böreğini hep beraber soyalım.. Yozgat'ta kurulan "Isriklal Mahkemesi"nde görev verilecek kadar güvenilen biriydi. Ziya Hurşit. Be¬ lediye başkanını sokak sokak dolaştırıyorlar." Mustafa Bey. Topal Osman ve çetesinin yaptıklarım anlatma¬ ya devam ediyordu: "Kadınlann ırzına geçilmiş. Erzurum Kongresi sırasında Mustafa Kemal'e yar¬ dım etmiş. kiralık katilkr. henüz coğrafi ve sosyolojik adların yasaklanmadığı dönemin de¬ yimiyle "Lazistan mebusu" Ziya Hurşit'ti. ama çok isteni¬ yorsa oğlu Ziya Hurşk'in milletvekili yapılabileceğini bildirmişri. Karadeniz bölgesine sürgün edilmiş bir Kürt aileden geldiği söylenen Ziya Hurşit'in babası Hurşit Efendi. Yazık değil mi bu millete?" Mustafa Bey. beş yaşındaki kızının ırzına geçilmek için kesil¬ miştir. Hurşit Efendi. katkıları nedeniyle 1920'de mebusluk önerilmişti.. bi¬ ze et bulacaksınız. Eskişehir'de öğretmenlik yaparken milletvekili seçilmişti.

doğrudan doğruya Atatürk'ü he¬ def aldı. 5 Ekim 1921 tarihinde. "birlik. o köylerin ızrarını (zarar verme) mucip (sebep. olmayan Koçgiri isyanını. tutunma imkanları yok oluyordu. Topal Osman tarafindan öl¬ dürülünce. halkı "devletin şefkatli kucağı"na davet ediyor. beraberlik ve bütünlük" bildiri¬ leriyle de ne olduğundan habersizlerin heyecanını tırmandırmıştı. 1926 yılında da. Görevli olduğu bölgenin her tarafinda. çocuk ve ihtiyarları katliamdan kurtarmak amacıyla Dersim'e doğru çekiliyor. Koçgiri kadiam ve çapul¬ culuklarının görüşüldüğü meclisin gizli oturumunda şöyle diyordu: "Geçen sene merkez ordusu kuruldu ve başına Nurettin Paşa getirildi. ne¬ den) oldu ve Ümraniye Koçgiri hadisesi oldu. o zavallı halkın. Kan ve soygun alanına dönüştürülen Koçgiri'nin "iki kurtarı¬ cısı" Sakalh Nurettin ve Topal Osman da bildirileriyle heyecana körük oluyorlardı. İkili. Topal Osman'ı değil. olayı büyük göstermiş. yıkıldı. Birçok Müslüman köyleri yandı. İzmir'de Mustafa Kemal'e suikast düzenledikleri gerekçesiyle cezalandırılan muhalifler ara¬ sında idam edildi. Yalnız Sivas vilayeti dahilinde birçok köyler yan¬ dı. silahını bırakıp teslim olanların adaletle ödüllendirileceğini söylüyorlardı. bildiri üstüne bildiri yayınlayarak. o şehirlerin. Bir daha milletvekili olamadı. "Lazistan"ın öteki mebusu Ali Şükrü. toplumsal heyecan yaratan bir kasırgaya dönüştürüp kendi lehine kullanmaya başla¬ mıştı.Fakat güce karşı çıkmaya başladıktan sonra yol ayrımına geldi. Nurettin Paşa bu faaliyeti izhar etti (yaptı). Topal Osman ve Sakallı Nurettin Paşa'nm söz ile rüşverine teslim olan bazı aşiretler saf Alişan ve Haydar Bey kardeşleri ar¬ kadan vuruyor. fakat "ölüm pa¬ hasına da olsa dara düşene yardım"ı öngören Kürt geleneğinin 274 . kadın. * * Ankara yönetimi." MecÜsteki tartışma ve suçlamalar bir sonuç vermedi. Bundan sonra kenara atılmışlar arasına katıldı. Topal Osman ve Sakallı Nurettin'in cinayetleri karşılıksız kaldı. Alişan ve Haydar Bey. Ziya Hurşit. Yedek askerleri de silah altına alan genel seferberlik ilan ede¬ rek.

ateş hattına dönmelerinin imkansızlığını söyleyerek ilerlemeye kalkışıyor. etkisi kırılmıştı. fakat. Der¬ sim'in iki ünlü aşireti Kureyşan ve Balabanlılar. bir süre sonra da tutsak düşüyordu. beklenmedik bu tutum karşısında Alişan ve Haydar beyler şaşıp kalıyor. Seid Rıza'nın etkisi bilinmez. Halkıma silah çekeceğime geri dönüp savaşacağım ve kendi dağlarımda öleceğim" diyordu. cezalar konusunda ise adil davranılacağım bildirmişti. O artık bir sözüyle Der¬ sim'i ayağa kaldıran lider değil. Ankara rejimi artık yerleşmiş. Seid Rıza. Ankara'ya kafa tutan tutumundan hemen sonra. Atatürk verdiği cevapta. etrafma söz geçiremeyen bir adamdı. 1919 yılında. yerine oturmuş.umulmayan bir biçimde çiğnenmesiyle karşüaşıyorlardı. Kimi kaynaklara göre Haydar Bey. çaresizlik içinde geri dönüp savaş¬ maya devam ediyor. savaşmak zorunda kalacaklarını söylüyordu. sözü fazla dinlenmeyen. "dokunulmaz" olmadığı kamtlanırcasına didilmiş. başlannın çaresine bakmak üzere geri dönmelerini istiyorlardı. ama yetersiz kalmış¬ tı. artık gücü sarsılmış. ajan-provokatörler meydana salınmış. Güçsüzlüğüne rağmen. Dersimlikr. "sükûnerin korunmasını is¬ temiş. Yolu kesikn Haydar Bey. Koçgiri'den kaçan Alişer Bey ve Alişan beyleri ise yanına aldı. Kureyşan aşirerinin reisi Kör Paso. Alişan ve Haydar Bey kardeşlere sahip çıkmış. Atatürk'e telgraflar çekerek Haydar Bey'in idam edilmeme¬ sini istemişri. Kürderie den¬ ge kurma ihtiyacı kalmamıştı. Türklerle karşı karşıya gelmek istemediklerini bildirerek. Koçgiri olayları sırasında. mutlak etkinliği kırılmıştı. bunun üzerine Paşo'ya seslenip onu aşağılıyor ve "Kendi halkıma silah çekecek kadar al¬ çak değilim. İ75 . elde silah Koçgirilikrin yolunu bekliyorlardı. önlerine mevzilediği adamlarını göstere¬ rek. Alişan ve Haydar Bey'e elinden geldiğince yardım etmeye çalışmış. ama Haydar Bey idam edilmedi. Aşiretsel törelere sığmayan. Çünkü. SEİD RIZA VE DERSİM KISKACI Lozan Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından son¬ ra.

Hasan Hayri'nin oğlunun ön¬ derliğinde ayaklanınca Türk ordusu 1926 yılında Pülümür'e giri¬ yor. isyan hazırlıkları başlamıştı. fakat cevap bile alamayınca Hozat'a yü¬ rüyordu. Bu arada Karaballı aşiretinin reisi Celalzade Mehmet Efen¬ di'ye de "hareketsiz durmaları" yolunda. Şeyh Şerif. arrik genel bir kaynaşma halindeydi. bu atamaya karşı çıkarak. Hasan Hayri Bey'in mil¬ letvekili olmasını istiyor. görüşme sonrasında. Seid Rıza. askerler yoluna çıkınca ça¬ tışma çıkmışri. bir yıl sonra da isyanın fünyesi ateşleniyordu. bazı gruplar sözlerinde durmamış. İzol aşireti başta olmak üzere. Hasan Hayri Bey. Fakat. İdam üzerine. Şeyh Şerif. isyancıları şiddetle cezalandırıyordu. Dersim'de yeni milletve¬ kili Feridun Fikri (Düşünsel) idi. bu telgraf gerekçe yapılarak bir yıl sonra idam ediliyordu. fakat aradığı desteği bulamıyor. Şeyh Said'in istemi üzerine Dersimlilerin yansız kalmaları için girişimde bulunuyordu. Şeyh Said. "hareketsiz" kalmaları için elçi gönderiliyordu. ayaklanma halinde. "Azadi" (Öz¬ gürlük) örgütü kurulmuş. Seid Rıza daha sonra yapılan görüşmelerde varılan anlaşmay¬ la kasabayı terk ediyor. Kürtler. Feridun Fikri'nin hafif yaralandığı çatışmada. Elazığ'ın Hüseynik köyünde bulunan eski milletvekili Hasan Hayri Bey'i ziya¬ ret ediyor. Koçuşağı aşireti. ortak bir telgraf çeki¬ yorlardı. Se¬ id Rıza askerlerin direncini kırıp kasabayı işgal etmişti. Dersimliler Şeyh Said'e. bu süreçte "Azadi"ye destek için Dersim'e gidiyor. ama Feridun Fikri de milletvekili olarak Ankara'ya gidiyordu. 1924 ydında "atama usulüyle" oluşturuluyor ve "muhalif" bilinenler tasfiye ediliyordu. karşı cephe açmışlardı. 276 . Nuri Dersimi'nin (Baytar Nuri) Kurdistan Tarihinde Dersim adındaki kitabında anlattığına göre. tarafsız kalacak¬ larına dair söz vermişlerdi.Parlamento.

sistemli bir şekilde Kürtlerin imhasına devam edilmişti. bizi İzzettin Paşa ile görüştürmek için ısrar ediyordu. Ertesi gün. Erzincan. valinin ısrarı üzerine genel müfetrişi (genel vali) zi¬ yarete gidiyor. Çünkü Şeyh Said olaylan nedeniyk merhametsizce uygulanan ölüm cezalarını durdurtmak için Seid Rıza tarafindan Anka¬ ra'ya yapılan başvurular hiçbir yarar sağlamamış ve bu olaylar bahane edikrek. tören kıtasını selamlayarak hükümet konağına gir diğinde. Ali Cemal. Umum Müfettiş izzettin Paşa. Genel vali. Dersim'de tedirginlik başla¬ mıştı. Elazığ bölgelerindeki boş Ermeni arazile¬ rinin Dersimlilere verileceğini. cebinden tabancasını çıkararak. Ali Cemal'i. Diyarbakır Valisi Ali Cemal (Bardakçı). izzettin Paşa'nm ani olarak Hozat'a gelmesi Seid Rıza'yı kuşkuya düşürmüştü. 1926 yılında Türk hükümetinin Dersim'e karşı bir katiiam hazırlamakta olduğunu gösteriyordu. Bu nedenk gö¬ rüşme istemini kabul etmede müteredditti. Size ufak bk yan bakan olursa beni bu tabanca ik öldürü¬ nüz. Beni mahcup etmeyiniz' dedi. Seid Rıza ile görüşme yapmak üzere (1926) Dersim'e geldi. Dr. Nuri Dersimi. Seid Rıza'yı askeri törenle karşılıyordu. kendisinin Alevi olduğunu. Bunu anlayan Cemal. Seid Rıza. Size şerefimle söz veriyorum. eli ni sıkmak için ilerlerken soruyordu: i77 .* * Şeyh Said İsyanını izleyen süreçte. arkamdan ge¬ liniz. Görüşme yeri olan Karaca köyünde. yazıyor: "Gerçekleşen bütün olaylar. fakat şaşırtıcı bir "gurur okşama"yla karşılanı yordu. 'Tabancamı ahnız. Dersimlilere büyük saygısı bu¬ lunduğunu. Seid Rıza ve çevresi sıranın Dersim'e geldiğini söylüyorlardı. Ali Cemal söze başlaya¬ rak. onu kapıda karşılıyor. etrafinda seidleri ve dedekri toplamış ol¬ duğu halde içki masası başında bulduk. Diyarbakır'dan Genel Müfettiş İzzettin ve Elazığ Valisi Rıza da Hozat'a gelmişkrdi." Seid Rıza. Dersim'de okullar açarak Alevi geleneğine uygun öğrenim yapılacağını ve Koçgirililer için genel af ilan edileceğini bildirdi.

Yeni Genel Vali Diyarba¬ kır'daki karargâhına yerleşrikten sonra."Seid Rıza siz misiniz?" " Dersim'de her meşe ağacının altında. vah. o halde Seid Rı¬ za sizsiniz" diye gülümsüyor. Nuri Dersimi. ağaların Ankara ve İstanbul gezileri. Devletin Dersimlilere ilgisi ve dostça sıcaklığı büyüktü. ziyafetler. Ama karşılıklı ziyaretler. halkın geleceği konusunda mutluluk tab¬ loları çiziyordu. Kürder için 1927 yılında sınırlı bir af yasası çıkarılıyor. yüzü kıl içindeki sarıklı Kürdün. bu nedenle davette bulunduğunu söylüyordu. "Mademki Ağdat köyünde oturuyorsunuz. Seid Rıza'yı Diyarba¬ kır'a davet edip ağırlıyor. yerine Atatürk'le birlikte Samsun'a gidenlerden Albay Arap ibrahim Tali (Öngören) atanıyordu. armağan alışverişleriyle büyük bir balayı yaşanıyordu. sür¬ günler yurtlarına dönüyor. Dersim¬ lileri Atatürk ve İsmet Paşa'nm Aleviliğine bile inandırmıştı. Paşa. karşısında "ukalaca" konuşmasına öfkelenmiş miydi. yiyip içerken Ale¬ vi olduğunu söylüyor. Seid Rıza da: "Öyle diyorlar Paşa Hazretleri" diyerek onu onaylıyordu. her dağ başında bir Rıza vardır. Vali sık sık Dersim'e uzanıyor. Elazığ valiliğine atanmışri. Aynı yıl. ki¬ mi ağa ve seidlerle içki sofralarında buluşuyor. bilinmez ama. İzzerin Paşa Genel Müfettişlikten (genel vali) alını¬ yor. Atatürk'ün kendisi adına aşiretleri selamlama görevi verdiğini. Nuri Dersimi'nin anlarimına göre. armağanlarla uğurluyordu. Siz hangisini soruyorsunuz?" Vali Paşa. Bir "Kürt uzmanı" olan Diyarbakır Valisi Ali Cemal Bardak¬ çı. cezaevleri yarı yarıya boşalıyordu. bu "başı bozuk". Der¬ simli ağa ve seidler de devlerin yüksek düzeydeki ilgisinden mut¬ luydular. madalyonun arka yüzü için şunları yazıyor: "Seid Rıza ihtiyadı durumunu koruyor ve Türk hükümetine 278 .

Beni size o gönderdi. Dersimlilerin dağlı Türk olduklannı söylüyordu. İçtiğim su ile yemin ederim ki. Koçan aşirerinin saf dışı bırakılması kararlaşrinlıyordu. Bu nedenle si¬ ze söz veriyorum. Daha sonra. o da Alevidir. okullar açılacak. 'Ağala¬ rım. Türk hükümetine Kürt milli haklarının nelerden oluştuğu hakkında ısrarlı isteklerde bulunuyor ve isteklerin içeriği Türklerce gizli tutuluyordu. gafil avlamış ve firsatlar kollayarak Kürdere karşı facialar yaratmışd. Bu isteklerden başlıcası. büyük Kürt önderi Seid Rıza olmuştu. 'Ağalar. Gazi Paşa'nm size özel selamı var. Yakında hükümet kuvvet¬ leri gelecek ve öteden beri Dersim'in adını lekeleyen Koçan aşiretini biraz düzeltecek. Dersimi sonrasını şöyle anlatıyor: "Reislere boyun eğileceği kararlaştırıldıktan sonra. hükümet Dersim'den emin olacak ve Dersimlile¬ rin her türiü isteği yerine getirilmiş olacak. Siz de bütün aşiretinizle biriikte bu harekete katılacağınıza şimdi söz vereceksiniz. Cemal kaynağa yaklaşd ve halka seslenerek. Toplantıda." Dersimi'ye göre bundan sonra.güvenmiyordu. daima bu gibi hilekrle Kürdü aldatmış. Dersim'de Kürtçe okullar açmaktı. Dersim'de her şey yoluna gir¬ miş olacak. An¬ cak sizden bir hizmet bekliyorum. sadakatle hareket edeceğime. Bad Dersim'in kahraman Koçan aşireti de ısraria kadhyordu. O. Vali Cemal Bardakçı. top¬ rağı olmayanlara Elazığ ve Erzincan'da toprak verilecek. Ben de Aleviyim. bazı aşiret önderleriyk Hozat merkezinde bir toplanri yapıyordu. Çünkü tarih boyunca Türk yönetimi. ben de sizinle sadakatle konuşup. Bu isteğe. Vali Cemal bu isteklerden ötürü son derece si- niriiydi. çıban başı olarak görülen Se¬ id Rıza'nın iribarsızlaştınlıp etkinliğinin kınlması ve aşiretlerin birbirine düşürülmesi süreci başlatılıyor. Dünyadaki bü¬ tün Alevileri kalkındıracaktır." 279 . yollarınız yapılacak. bu kutsal Munzur suyundan bir bardak içerek yemin ediyorum' dedi ve cebinden çıkardığı bir bardakla su içti. Bu gerçeği en iyi takdir edenlerden biri. Bu şekilde Ko¬ çan aşireti düzeltildikten sonra.

Sonbaharda. bu amaçla sık sık Dersim'e dostluk ziyaretleri yapıyor. "sizin için her şey iyi olacak" diye umut veriyordu. öteki Kürt illeriyle meşgul olduğu için bu dönemde. "sükûnet" tavsiye ediyor. Koçanlılar bir gece bas¬ kınıyla Amutka bölgesindeki bir bölüğü basıp saf dışı bırakı¬ yor. ama silah ve cephane ve¬ receklerdi. Nuri Dersimi'nin anlattığına göre. 1928 yılında Seid Rıza'yı da Diyarbakır'da ağırlıyordu. Fakat. bu yüzden ağır kayıplar veri¬ yor. Koçan aşireti ordu birlikleriyle çatışırken. Fakat. Türk ordusu. dönemin "derin devleti". Der¬ sim heyetini ağırlarken ekonomik ve sosyal sorunları bildiğini. Seid Rıza'yı birkaç ay sonra yeniden Diyar¬ bakır'a davet ediyordu. silahlandırılan aşiret ağa¬ lan. "Umum Müfettiş" diye adlandırılan Genel Vali. heyeti yolcu ederken herkese biner lira para veriyor. öteki aşiretler beklendiği gibi devletin yanında yer almıyor. Vali İbrahim Tali. Koçanlıları durumdan haberdar ettikleri gibi aldıkları cep¬ hane ve silahların bir kısmını da onlara veriyorlardı. Koçanlılar da köylerine dönüyorlardı. yakın bir zamanda bütün bunların tek tek çözüme bağlanacağını söylüyor. aynı günlerde Seid Rıza'nın da- 280 . iki bin lira de birlikte içinde ipeklilerin bulunduğu bir sandık armağan gönderiyordu. silahlarına el koyuyordu. Se¬ id Rıza'ya da. Seid Rıza gitmiyor. Umum Müfettiş ibrahim TaH. oğlu Şeyh Ha¬ san başkanlığında bir heyet gönderiyordu. ya da liderleri Diyarba¬ kır'a davet ederek.* * * Koçan aşiretinin karşıtlarıyla varılan anlaşmaya göre. girişi¬ lecek çatışmaya askerler karışmayacak. şaşırtıcı biçimde sessiz kalıyorlardı. Ordu. soğukların başlaması üzerine ordu geri çekili¬ yor. Genel Müfettiş. O neden¬ le iç çatışma beklenirken tersi oluyor. bir savaş uçağı da düşürülüyordu. Dersim'e karşı yumuşak ve dostane bir politika yürütülüyordu.

Dersim'de. artık Dersim'in tartışmasız lideri. Hozat Kaymakamı Kazım Bey tarafindan bin lira karşılığında kiralandığı daha sonra ortaya çıkacaktı. "Derin ilişkilerden" habersiz Seid Rıza. sorumlu olarak karşı aile ve aşiredere yükleniyordu. bu gidişle. Başbakan İsmet İnönü. Genelkurmay Başkanmın raporundan sonra. kiralık tetikçiler kul¬ lanarak cinayetler işletiyor. tetikçinin köyü yakılıp yıkılıyordu. Kürtlerin hızla çoğalıp Erzincan ovasına yayıldık¬ larını. Cumhurbaşkanı Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü'ye bk rapor veriyordu. Diyarbakır Va¬ lisi. Seid Rıza'nın yakınlanm da hedef alacak biçimde. sözcüsü değildi. Dersim kan davalarının kargaşasıyla çalkalanıyordu. Çekişme ve kavgaların içine çekilip etkinliği kınlmış. birlik ve dayanışma bozulmuştu. çaresiz biri haline getirilmişri. vakit varken onkm alınmasını istiyordu. Genel Müfetriş ibrahim Tali Öngören. dönüşünde. 1930'lara gelindiğinde. "tehlike çanları" niteliğindeki raporunda. Aynı dönemde. Şeyh Hasan serbest bırakılıyor. Dersim e dik¬ katleri çekiyor. ama Dersim'in çeşitli bölgelerine askeri seferler düzenkniyordu. Cemal Bardakçı'dan da aynca rapor istiyordu. oğlu Şeyh Hasan'ı tutuklatarak Diyarbakır'a gönderiyor. Paşa. Katilin. 1930 yılında Kürt iUerinde uzun bir geziye çıkıyor. Erzincan'ın yakında bir Kürt şehri olma "tehlı- kesi"yle karşı karşıya kalacağını belirtiyor. 281 . bölgeye bir uzmanlar heyeti gönderiyordu.madı Aşağı Abasanlı aşiretinin reisi İbrahim Ağa'yı. Cinayet amacını bulmuş. Seid Rıza da. Fakat Seid Rıza sessiz kalınca. cezaevine koyuyordu. bu olay üzerine öfkeyk ayağa kalkıyor. 1932 yılında Seid Rı¬ za'nın gücünü ve öflcesini sınayıp üstüne çekmek amacıyla. Meço Ağa'nın oğlu Hüseyin'e öldürtüyordu. "devktı bekkyen tehlike" konusunda. Elazığ Valisi Deli Fahri. "TEHLİKE ÇANLARI" VE İSMET PAŞA'NIN RAPORU Genelkurmay Başkam Mareşal Fevzi Çakmak.

"Dersim'in ıslahı" çalış¬ malarını başlatıyor. Bitlis. İçişleri Bakanı. Dersim'e yaptığı geziden sonra Başbakana verdi¬ ği raporda. birinci aşamada Dersimliler iyilik ve güzellikle silahtan arındınlmah. yapılması gerekenleri de sıralıyordu. raporlar yer yer Genelkurmay Başkanı Çakmak'ın gö¬ rüşleriyle çelişiyordu. Der¬ sim'e yaptığı geziden sonra. Dersim'in Türklük için kanayan bir çıban ol¬ duğunu. Bunların uzaklaştırılmasından sonra. Türkler arasına sürgün edilmeliydi. İnönü'nün elinde özel uzmanlar heyetinin de bir raporu var¬ dı. 282 . derhal kesilip arilması gerektiğini öneriyordu. ikinci aşamada ise başta Seid Rıza olmak üzere 347 ağa ai¬ lesi. geriye kalanların "tedibi" (terbiyesi) kolaylaşacakri. "isyan" olasılığının bulunmadığını söylü¬ yordu. ama "tehlikeyi" yerinde görmek için de gezi¬ ye çıkıyordu. "Dersim Fermam" niteliğindeki rapo¬ runu kaleme alıp. Bakan. Paşa. Bakan'a gö¬ re. Bu ailelerin nüfus toplamı 3 bin 470 kişiydi. Çünkü Genelkurmay Başkanı isyandan söz ediyor. 21 Ağustos 1935 tarihini taşıyan 55 sayfalık raporunda. Paşa. Dersim aşiretlerinin ayrıntılı bir dökümünü yaparak. İsmet İnönü Van. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e veri¬ yordu. Şükrü Kaya. bu kez güveni¬ lir adamlarından İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı "gerçeği" araştır¬ makla görevlendiriyordu. Diyarbakır. Mardin. "Dersim'deki Kürt tehlikesi"ni kabul etmekle birlikte. hangisinin dost ve hangisinin düşman unsur olduğunu tek tek sı¬ ralıyordu.Cemal Bardakçı raporunda. Urfa. * Başbakan İnönü. bir daha geri gelmemek üzere bariya. ikilemden kurtulup karara varmak için. vali ve uzmanlar ise "tehlike yok" diyorlardı. Şükrü Kaya'nm önerileri 1937 ve 1938 yıllarında hayata geçi¬ rilecekti. Elazığ. raporlardan sonra. Fakat. "çıbanın koparılması "nın ivedi olduğunu haber verdikten sonra.

Kürtlere okullar yapılıp yapılmayacağı. Biz. ilk admu hazıriık ve halkın elindeki silahların toplanmasını öngörüyordu.tüm şehk ve bölgeleri Kürtlük açısından irdeliyordu. . hana Kürtlere Türkçe öğreterek Türklüğe çekmek için ilkokul ve onun iyi öğretmeni çok etkin araçdr. Paşa'nm bu önerikri daha sonra ha¬ yata geçirilecek ve Kürtler arasına Bulgaristan. ilkokulu okutmada çıkanmızm daha yüksek olduğu kanısındayım. Bu köyler ve meralar.. Muş ve Erzincan ovalan.. Van. ka- rariarı yasa yerine geçen diktatör yetkileriyle donammş olacaktı. "ıslah programı" dört aşamayı içeriyordu. Muş ovasına yavaş yavaş.. Birkaç ay içinde "yasaya dönü¬ şen proje"nin adı. fakat "ırk aşısı" tutmayacaktı. Bu. Sonra. Paşa. raporunda şöyle diyordu: ". Erzincan beyleri.. Bunun için Korgeneral rütbesinde bk genel vali atanacaktı Vah. Yunanistan ik Kaflcas göçmenleri yerieştkilecek. bundan hiç yararlanmadığımız halde zararlarmı çekiyoruz.. "Dersim'in ıslahı" idi. Paşa'nm. Bu politikayı halk biliyor. bk de Elazığ ovasında kuvvetii Türk kitleleri meydana getirmek zo¬ rundayız. Dersim çapulcu kollannm içeri yayıl¬ ması için menzil ve yataklık rolü yapmaktadır. arazileri iş¬ lemek için Dersimlileri maraba adı ile kullanmaktadır.. Dersim'in sert ve müte- hakkim halkı ile hızla dolmaktadır. topye¬ kûn Kürdeşmeyi önkmek için. 283 . verimli ovalara Türk göçmenlerin yerkşririlmesini öneriyordu. . Daha Türk köylerindeki okulları yapmamışken ve en nihayet yüzde lO'a varamayan okutmada bir özel siyaseti halkın diline düşürmede hiçbir fayda yoktur.. Erzincan yakmındaki boş köyler. İsmet Paşa. daha sonra Dersim'in Kürtlerden arm- dınlmasımn projesini sunuyordu. bey¬ lerin bir nevi Dersimli himayesine sığınmasıdır. Kürt yayılmasına açıkdr. Kürdistan'm meydana gelmesinden ciddi olarak kaygılanmak yerindedir. .. Az zamanda Er¬ zincan'ın Kürt merkezi olmasıyla asıl korkunç." * s- » Başbakan İsmet İnönü. Van ve Erzincan'da acele olarak. Kürtleşmiş ve kolayca Türklüğe dö¬ necek yerleri okutmak. şimdiye kadar bir po¬ litika olarak mütalaa edilmiştir.

Ilbaylık. Bu tasavvurları. Ilbaylığın. Ilbaylığın lüzum göstereceği diğer ihtiyaçları temin etmek ve eğer Dersimliler bizim düşündüğümüz zamanda harekete kal¬ karlarsa. "harekâttan önce". vali ve üniformalı muvazzaf subaylar il¬ çe kaymakamları olacaktır. Ilbaylık bu teşkilat ile idareyi alacaktır. eylem planını şöyle açıklığa kavuşturuyordu: "Dersim vilayetini yeni yöntemle yapılandıracağız. çabuk ve kesin adalet gibi idare ile işe başlayacaktır. kültür ve sağlık şubeleri olacaktır. Ilbaylık (valilik) idaresi. yol. 1937 ilkbaharında verilecektir. Ilbaylığın emrinde. en az 7 seyyar jandarma taburu buluna¬ caktır. düzenlenmiş ve seferber iki fırka kuvvet Il¬ baylığın emrine. Bütün Dersim hızla silahtan arındırılacak. Bütün tasavvurlar gizlidir. Bulundukça emekli subaylar. yargılamak üzere Dersim haricinden istediği yerli ilgililer veya işbirlikçileri Ilbaylığa göndermeye. Genelkurmay Başkanı ve 284 . devlet teşkilatı mecburdur. Ilbaylığa yardım etmek genel mü¬ fettişlerin görevidir. Memurlardan hiçbiri yerli olmaya¬ caktır. Muvazzaf bir kolordu komutanı. Sabit jandarma ayrıdır. adliye. eko¬ nomi. Yargılama usulü basit. bir kolordu karargâhı gibi. Asayiş. "İnspektör"e bağlı ola¬ rak çalışacak vali ve kaymakamlara da "İlbay" adını veriyor ve bunların. valiye Almanca. "teftişçi" ya da "müfettiş" anla¬ mına gelen "Inspektör" adını veriyordu. Bir başka önerisi de. Bakanlar Kurulu.ismet Paşa. hüküme¬ te bildirdiği icraat da yapılacaktır. Bundan sonra Dersim'e verilecek şeklin safhası başlayacaktır. maliye. fakat amaca uygun olarak oluşturulacaktır. programı acilen tatbik etmek zaruridir. tali memuriyetiere tayin olacakdr. İdama kadar in¬ faz Ilbaylıkta bitecektir. bölgedeki Kürt me¬ murların ayıklanıp temizlenmesiydi. 1935 ve 1936'da kara yolları yapılacaktır. 1937 ilkbaharına kadar hazır olursa. askerlerden oluşmasını istiyordu. orman işletme. İsmet Paşa. yol. Ilbaylığın o zamana kadarki incele¬ meleri sonucunda kuvvetle yapılmasını tasavvur ettiği. özel ve kesin olacaktır.

Rumlar. her vesileyle ona sevgilerini. Bu arada bazı kısık.. Emirkrinde çalışan memuriar bilme¬ yeceklerdir. yani benzetilecektir. genel müfettiş ve ordu müfettişi şahsen bilecektir. Sonraki aşamalarda da partisi olan CHP'nin yı¬ kılıp sarsılmadığı tek kale oluyordu. gün ışığına çıktı. (. 20 Eylül 1992 tarihinde Gerçek dergisin¬ de yayınlanan yazısında.. nede¬ ni bilinmez. isrisna sesler hariç. Tuncelililer. Tuncelilikrin bağlılık ve sadakati daha sonra da devam edi¬ yor. basında "bu ne ayıp¬ tır.) Hukuki ve ideolojik planda kaba. Ve Lozan'da azınlık olarak tanınan Ermeniler. çocuklan ve torunlannın "tapındığı adam" haline gel¬ di." Ve Can Yücel'den sonra bir parantez de biz açalım: "Dersim'i ıslah" pkmnı hazıriayıp uygulayan İsmet Paşa." * Milli Şef İnönü'nün raporu. Lozan'da çizilen esaslar içinde Anadolu'yu Türkleştirmek karanndadır. Yahudi¬ ler dışında cümle alem Türk'tür. kterse olmasın. kestiği kestik Başbakanının bu rapo¬ runda öne sürdüğü öneriler harfiyen uygulanıyor elbette. şöyle diyordu: "Zamanın astığı astık. Can Yücel.. böyle!" diyen çıkmadı. mülayimi asimile edilecek. saygı ve bağlılıklarım sunuyor.. Tuncelililer baba İnönü'ye sunduklan hizmeri. 1950'lerde her yerde seçimleri kaybederken. kalın çizgi- lerie çizilmiştir. oğlundan da esirgemiyordu. ama büyük bk tuhaflık örneği olarak kırımdan kurtu- kbilenlerie. hiçbir parti milletvekili çıkaramıyordu.Meclis Başkanından başka yalnız ilbay. 1983'te siyaset meydanına çıkan oğlu Erdal İnö- 285 . partisinin dışında.) TC. İnönü yaşadıkça. ilk kez 1992 Eylülünde Hürriyet gazetesinde yayınlanınca. Azılısı tenkil olacak. (. Türkiye sınırian içinde herkes Türk yurttaşıdır. yalnız Der¬ sim'de kazanıyordu. Şair ve yazar Can Yücel "istisna"lar- da'n biriydi.

Tuncelililer herkesten önce ve en başta koşar adım omuzlayıp oylarını veriyorlardı. o sadakade hizmet veriyordu. sonra darağacına gönderilmiş¬ lerdi. Tuncelililer İsmet İnönü'ye bağlılıklannı "ilerici¬ lik" diye açıklıyorlardı.nü'yü. TUNCELİ YASASI. Tuncelililerin. bunun bir tuzak olduğunu sezinlemesine rağmen. Dersimliler. devletin medeniyet gerirme çabalanna. Yaranma güdüsünün ürünü yalanlar bütünüydü. Seid Rıza ile birlikte asılan öteki liderlerin hemen hemen tümü. Der¬ sim İsyanı adında bir kitap yazıyordu. Yi¬ ne gariptir ama. yol. O nedenle kaçıp kurtulma şansı olduğu halde kendi ayağıyla gi¬ dip teslim oluyor. Seid Rıza'nın yakın dostu ve tanınmış kişilerden Kureşanlı Se¬ id Hüseyin Cesur bunlardandı. Bunlar Dersim'in önde gelen isimleri. Emekli öğretmene göre. daha sonra Seid Rıza'yla birlikte asılıyordu. Ona "sen müteahhitsin" denile¬ rek. Bazı Dersimliler. okul. "yatınmlann" alt yapı inşaatından yarariandıklan için daha çok seviniyorlardı. ama bir gerçekti. "gerici" Dersimliler. yol inşaat işleri vermişlerdi. "yatınm geliyor" diye seviniyorlardı. GÖBEK HAVALARI VE ŞAPKAYA HÜCUM Emekli öğretmen bir Dersimli. dostça görüşme için daveriye almış. bazı aşiret reisleriydi. Kültür Bakanlığı'ndan nema- lanmak ve belediyede iş bulmak amacıyla mı bilmiyorum. mantığı kabul etmiyordu. Hoşnut tutulmak üzere yol. 286 . normal insan¬ ların kolayca anlayabilecekleri bir şey değildi. Çünkü. köprü inşaadannda. bu yoldan devlete bağlanıyorlardı. bir müfreze tarafindan "komutanla görüşmeye çağnldığında". bunlar. Kitap. Seid Hüseyin. "müteahhidik" hizmederi veriliyor. üstüne kendi bulu¬ şu yalanlar kondurulmuş "resmi tarih tezlerinden" ibaretri. Milli Şefe tapınmalannın nedeni. Oysa. fabrika yatınmlanna karşı çıkarak is¬ yan etmişlerdi.

Dersim'deki uygulamaları yasa maddesi haline getirerek "icracıları" her türlü sorumluluktan arındırıyordu.Başbakan İsmet İnönü'nün raporundan hemen sonra. İnönü. Tunceli. Korgeneral rütbesindeki "Inspektör"e (genel vah) meclis. düzenlenen giz¬ li bir oturumda "tehlikenin boyutlarım" anlatıyor ve onay alıyor¬ du. ortada kalan kız çocuklarını eğitip. Türk kükürüne uygun biçimde asimik ettirmekle görevli Elazığ Kız Sanat Enstitüsü'nün müdiresiydi. O bölgede. As¬ keri harekâtlar belli amacı öngördüğü için. Sıdıka Avar. Askeri harekâtı asıl gerektiren hastalık. Avar.Şimdi burada tartışılacak kanun böyle bir kanundur. Bingöl isyan bölgesi emrinin akındaydı." Daha sonra yasa gündeme alınıyor. Şeyh Said İsyanı ile sonraki olaylardaki "tedip ile tenkiP'krde de¬ neyimler kazanmış. daha önce Koçgiri'de adını duyurmuş. Alpdoğan'la karşılaşmasını "Dağ Çiçekkn" adındaki kitabında şöyle anlatıyor: "Elazığ. medeni yöntemlerle tedbk düşünüldü. Paşa teftişe ge- 287 . 1876'dan bugüne kadar çeşidi zamanlarda. Cumhuriyet'in amacı. üzerinde doğru dürüst tartışma yapılmadan meclisten geçkiliyordu. askerler sonra geri çekilmiştir. ipe çekilecekleri affetme yetkisi vardı. "Inspektör" görevine. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya. aynı yd (1935) "Tunceli Yasası" yürürlüğe konuyordu. O Paşa ki. mahkeme ve hükümet yetkileri veriliyordu. ipe çekme. yasayı parlamentoya getirmeden önce. hastalıklan kökünden tedavi etmek olduğu için. 1935 yılında çıkarılan yasa. "Tunceli Kanunu"nun uygulanması sırasında anasız. Yasa önerisi ondan sonra gündeme geliyordu. Ağrı isyanında uzmanlaşmış bir asker olan Korgeneral Hüseyin Abdullah Alpdoğan atanıyordu. Yasayla. tahlil ve te¬ davi edilememiştir. Büyük Millet Meclisi yetkilerini taşıyordu. babasız. mecliste yasayı açıklamak amacıy¬ la yaptığı konuşmada şöyle diyordu: "Dersim'de 91 aşiret vardır. Dersim üzerine 11 askeri harekât yapılmıştır.

Dersimliler. adaleli bk vücut. Orta boyluydu. hükümete tam ve geniş yetkiler verilmehdir. aynı günlerde mecliste yaptığı konuşmada. Komutanın bildirilerine göre. yatınm yapılmamış. Komutan. Saat lO'da Paşa geldi. İlk etapta yollar. sonra okullar." Alpdoğan. onların muriuluğu için çırpınan adam portresi çiziyordu. ilk kez temelden halledilmek üzere ele alınıyor. Bu yarayı. Dersim'de hedefini bulmuş ve halk ara¬ sında. çar¬ kı döndürmeye başlamıştı. ardı ardına bildiriler yayınlayarak işe başlamışn. heyecanlanıyoriardı. Doğruca müdür odasına girdiler. Ama. Çekme burnu ve kalınca dudaklı ağzını kuvvetli bir çene çevre¬ liyordu. fabrikalaria Tunce¬ li. * * s Generalin bildirileri. Yanında yaveri. Görev başı yaptık¬ tan sonra Tunceli. Tok ve hakim bir sesi var¬ dı.liyordu. Tunceli şimdiye kadar ihmal edilmiş. Onlara moral veriyordum ama ben de korkuyordum. Şişmana yakın. Dersim ve Dersimlilerin iyiliğini dü¬ şünen. TunceH'nin temel sorunlan. Bingöl ve Elazığ'da sıkıyönetim ilan etmiş. göbeksiz. Elazığ ve Tunceli vaH- leri. bu korkunç çıbanı temizleyip ve kökünden kesmek işi her ne paha¬ sına olursa olsun yapılmalı ve bu hususta en acil karariann alın¬ ması için. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Ata¬ türk. Dersim konu¬ sunda şunları söylüyordu: "işlerimizin en önemlisi Dersim meselesidir. ilk bildirilerinde. umulandan da fazla olumlu etki yaratmışü." Alpdogan'ın ana karargâhı Elazığ'daydı. devletin yatırım taarruzu geliyor diye düğün bay- 288 . bu yüzden ham kalmıştı. Yanlılar korkuyor. köprüler inşa edilecek. kısa zamanda bir "mamure" haline geririlip kalkındınlacak ve kurtarılacaktı. çözüm yolunda ciddi yatırımlar yapılıyordu. Çünkü Paşa hakkında çok havadis dinlemiştim.

tepkiler "isyan" sayılmış. bir yandan da. dağlar yarılıp yollar yapılıyor. MÜFREZE KOLLARI DERSİM'İ SARIYOR Türkiye Cumhuriyeti. isyancılar. şapka giyerek medenileşmesi" kararlaştırmış ve bunu zorunlu lıale getirmişti. 1935 ve 1936 yıllarında. Atatürk ve İnönü'nün de aslında Alevi ol¬ duklarım Dersknlileri ashnda kardeşten ileri sevdiklerini hayku-ıyordu. devlerin demir yumru- ğuyla terbiye edilmeye çalışdmış. General valinin sözünü ettiği yatırımlar tek tek hayata geçiriliyor. ceplerine koydukları parayla şapkacı dükkânlarına koşuyorlardı. Köy ve kasaba çevrelerinde temeller kazılıyor. kadeh tokuşturup. erkeklerin "medenileşmesi"nin temel şartı olarak şapkayı koymuştu ortaya. ki¬ mileri de mahkeme kararıyla idam edilmişti. yeni rejimin deyimiyle "şapka gi¬ yerek medenileşme" yanşmdaydılar. kimi ağa ve seidlerle sofralarda bir araya geli¬ yor. "medeni insan" olmanın ilk şarri olarak açıklamışri. pek çok insan öldürülmüş. daha sonra kışla oldukları anlaşılacak binalar yükseliyordu. edinemeyenler melul mahzun oluyordu. bütün imkanlarını seferber ederek. Dersimlileri sevindiren somut veriler de yok değildi. » » * Dersimliler. Bazı yerlerde ise.ram ediyor. Çünkü. Sistemin "iyi aile çocukları" itirazsız şap¬ kalı olmuştu. Yatırımların coşkusuna kapılan Dersimliler. Makineler çalı¬ şıyor. Ankara'nın medeni insan tipolojisini temsil etmek üzere şapkaya hücum ediyorlardı. general. Ankara. şapka gavur giysisi diye tepki gör¬ müş. Yürürlüğe koyduğu bir yasayla "fesi. köprüler inşa ediliyordu. Dersim baştan başa bir inşaat şantiyesine dönüşüyordu. Dersimlilerin anlattığına göre. keyifleniyorlardı. şapka giy¬ meyi. Şapka giyerek bir anda medenileşmek isteyen Dersimli kimi yoksullar. şapkaya hücum o denli hızlanı¬ yordu ki. Der¬ simliler. bu uğurda keçilerini ve ineklerini sattyor. kapanın elinde kalıyor. sarığı atıp. Ankara. Dersim'de askeri . acelesi var- mışçasma. "okul" dedik¬ leri. şapka karaborsaya düşüyor.

bıçağa varana kadar bütün silahları topluyorlardı. Devlet güçleri bu sayede. düşman kardeş¬ ler haline getiriliyordu. kendilerini düşünüp yatırıma gelen devlete kat¬ kıda bulunmak için seferber olmuşlardı. bir yandan da. ata. rakip aşiretler bilenip birbirinin aleyhine kışkırtılarak. "Dost aşiret" reislerinin arkasını okşayıp armağanlar su¬ nuyor. kimin elinde tüfek. varsa ateşli silahlarla birlikte teslim edi¬ yordu. koyuna.geçiş yollan. yol ve ne üreteceği bilinme¬ yen "fabrikalar" a karşüık. hayvan kesiminde kul¬ landıkları bıçakları da. "düşman aşiret" reislerine de gözdağı veriyordu. kama varsa tek tek tespit ediyor. devlete mahcup olmamak için. insanın¬ dan hayvanına kadar tüm canlıları tek tek sayıp defterlere yazı¬ yordu. Kimileri. kimileri de çalı¬ şanlarla askerlere yiyecek yardımında bulunuyordu. "Inspektörlük" de faaliyet içindeydi. Sivil memurlar ve jandarma kol kol köyleri dolaşıp. Kimileri ücret istemeden inşaatlarda çalışıyor. cinsiyetleriyle insanları sayıp ev¬ raka geçiriyor. Dersim'de hummalı bir faaliyet sürürken. teslim edilmek üzere silah bile satın alıyordu. müfreze kollan köyleri tek tek tarayarak. El altından muhbirlik ağları döşeniyor. kışlalar inşa ediyor. Öte yandan. tabanca. Dersim'in önemli aşiret ağala¬ rını Elazığ'daki karargâhına davet edip dostane görüşmeler yapı¬ yordu. hatta numarasını da söyleyerek "getir" diye tebligatta bu¬ lunuyordu. Hangi köyde kaç kişinin yaşadığını ve bunların neler düşündüğünü. inşası süren "okul". Inspektör Paşa. Dersimliler. istenilen bilgileri veriyor. eşeğe ka¬ dar bütün hayvanları ve yaşları. tavuktan keçiye. toplumsal et¬ kinliklerinin ne olduğunu tek tek biliyordu. Dersim'in sosyal haritası Paşa'nm elindeydi. mar¬ kasını. silah toplamaya giden askerler. 290 . taş taşıyıp duvar örüyor. şükran borçlarını ödercesine devlete yardımcı oluyor. bir yandan da.

"devlet şefkatini kötü¬ lemekle" suçluyorlardı. Inspektör. pazarda kavun karpuz seçercesine. Seid Rıza. üstümüze yürüye¬ cekler. Hem de yakında. bir yandan da. Seid Rıza'nın öz yeğeni. adı açıklanmayan bir Dersimlinin anlattıklanna dayanarak. Görüşme. muhbirlik konusunda birbirleriyle yarış halindeydiler. umulandan çok kısa sürüyordu. Ezmek için. Keklik ve tetikçilerden biri de.* Didilmiş. ününü duy¬ duğu adamı görüp tanımak istediğini söylüyor ve görüşmeyi biririyordu. Kurmay Şevket. Tedbirli olun. şöy¬ le yazıyordu: 291 . Kürderin "keklik" diye ad¬ landırdığı muhbirler seçip satın alıyor. karde¬ şinin oğlu Rayber'di." Seid Rıza. halk arasında Binbaşı Şevket ya da "Kurmay Şevket" diye adlandırılan bir subay döşüyordu. çağrıya uyup uymama¬ da kararsız kalıyor. Seid Rıza. yol yapımlarının hız kazandığı bir dönemde "Ins¬ pektör Paşa "dan görüşme çağrısı alıyor. Paşa. gelişmele¬ ri dikkatle izliyor. sonra yakın arkadaşlarının "gerçek fikrini öğrenebihrsin" demelerini dikkate alıp Elazığ'a gidiyordu. Faik Bulut. ama etkiH olamıyordu. Acıyı hepiniz çekeceksiniz" diye uyarıyor. iyiliğine olmadığını söylüyor ama. "birbi¬ rinizi ihbar etmeyin. bir yandan da insan avcı¬ sı tetikçiler eğitiyordu. Muhbk ağını. Dersim Raporları adındaki kkabında. muhbirleşen aşiret reislerini. Ağdat köyündeki evine döner dönmez dosdannı topluyor ve şu uyarıda bulunuyordu: "Niyederi kötü. Ortaya dökülen paradan pay kapmak isteyenler. etkinliği aşındırılarak azaltılmış Seid Rıza. inşa edilmekte olan yol ve kışlaların Dersim'in kalkındırılmasına. Dersim aşiret reislerini toplantıya çağırıyordu. arrik kimi es¬ ki dostları bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. 1936 bahannda.

dedi onlara. Kimi: Çok az silahımız var. Görüşme yapacağı¬ nı belirtti. Yalnız silah teslimi konu¬ sunda tereddütler var. Silahlar öyle yığıldı ki. Tüc¬ carlarda şapka kalmadı. Ruslar zamanından kalma eski tüfek ve tabancalarını teslim ediyorlar. 48 aydır. Aşiretler silahlarını. 100-150 tüfeği. Dedem. hançer ve kama¬ larını. Kimi de: Hiç yok ki. Hiç askere alınmadınız. Aşiret reislerinin çoğu kabul ediyor. odun yükler gibi kadra yükleyip gön¬ derdi. planlı-programh ve tedbirli yürüyordu. hem adli. anlaşma sağlanıyor. Bütün istedikleri yerine getirildi. denilen gün ve saatte toplan¬ tıya gittiler. Neyse. Ayrıca köprü ve yol yapacağız. 1987'de Nokta dergisine olaylan anlatırken şunlan söylüyordu: "Abdullah Paşa. Aşiret reislerine emir çıkardı. Halkı silahsızlandırırken. 36. Eski tabanca ve kamaları¬ nız da olsa teslim edin. Aşiret ağaları ve reisleri. Ona da çıkardı: Herkes aşiretinin bütün silahlarını göndersin! Dedem. Paşa fesi yasakladı. Bunun üzerine Alpdoğan: Hepsinin tüfek olması şart değil. Karaballı aşiretinin re¬ isiydi. Önemli olan silah verdi diye raporlar ya¬ zıp tutanaklara geçirmemiz. kendi aşirederini nüfusa kaydet¬ tiriyorlar. Dolayısıyla Dersimliler sadece 6 ay askerlik yapacak. Büyük kariiamı gerektirecek bir şey yoktu. Belki zor gelir."Alpdoğan. her ağaya özel elçi gönderdi. günlerce Elazığ'a taşındı. hem de idari bütün yetkilere sahip¬ ti. Seid Rıza faktörünü de unutmuyor- 292 . Siz de silahlarınızı vereceksiniz." General. Komutan Alpdoğan şöyle dedi: : Sizin için özel askerlik kanunu çıkaracağım. diyor. Bu arada aşiret liderleri. Herkes emrine uyup şapka giydi. Başka yerlerde bu 24." O zaman 11 yaşında olan Mehmet Kangotan.

du. Hayata geçirilen provokatif planlarla ailesi hedef alınıyordu.
Aşiretlerle çatıştırılıyor, onlarla kanlı bıçaklı hale getirilmesi için

gelini hedef seçiliyor, damadından sonra oğlu Bira ibrahim pusu¬
ya düşürülüyor, kurşunlanıp öldürülüyordu.
Nuri Dersimi, Hatıraları' nda. yazıyor: "Seid Rıza'nın oğlu Bira ibrahim, Hozat'a gekrek Abdullah

Alpdoğan idaresinin ricali ile temasa geçmiş ve yapılmakta olan

askeri harekâtın durdurulmasını, babası adına dilemişti. Bira ib¬
rahim geri dönerken. Kurmay Şevket'in hazırladığı plan gereğin¬

ce, Kırgan aşiretinin dahilinde. Dest köyünde misafir bulundu¬ ğu evde, gece uyurken feci şekilde imha edilmişti. Genç evladı¬
nın kahpece öldürülmesinden müteessir olan Seid Rıza, Kırgan

aşiretinin merkezi olan Sin köyünü kuşatarak katillerin teslimi¬ ni dilemişti. Türk Generali bu haklı isteği yerine getirmediği gi¬ bi. Bira ibrahim'in katilleri. Kurmay Şevket'in himayesine alına¬
rak taltif edilmişlerdi."

Dersimlilerin anlattığına göre, tetikçi, Kırgan aşiretinin ağası

Şatoğlu Mehmed'di. Ama onu kullanan da Binbaşı Şevket'in ada¬
mı Rayber'di. Rayber, olaydan sonra devletin Şatoğlu'nu koru¬ yup güvence altına alacağına dair senet bile imzalayıp vermişti. Senette hem Rayber'in, hem de Mehmed'in imzası yer almışri.
Mehmed imza kullanmasını bilmediği için, senedin altına par¬
mak basmıştı.

Bira İbrahim olayı ik "derin devlet" hedefine varmış, kurşun menzilini bulmuştu. Amaç, Seid Rıza ile savaşkan Kırgan aşireti¬

ni kan davalı yapmaktı. Bu gerçekleşmişti. Seid Rıza yanhlan,

Kırgan aşirerinin üstüne yürümüş. Sin köyünü yakıp yıkmışlardı.
Taarruz kapıdayken meydana gekn bu olay, Seid Rıza'yı bk
aşiretten daha koparmış, biraz daha yalnızlaştırmıştı.

KADINA TECAVÜZ VE
SEİD RIZA'NIN YENİDEN ÇIKIŞI

Hıdır Göktaş, Kürtler, İsyan-Tenkil adındaki kitabında şun¬
ları yazıyor:

293

"Dersim'in Kürder için taşıdığı önem, yüzyıllar boyunca bu

bölgenin korunabilmiş olmasında, isyanlara kaynaklık etmesin¬
de, stratejik ve taktik uygulamalara elverişli arazi yapısına sahip
olmasında yatmaktadır. Bütün bu özellikleriyle Dersim, Kürder
için asla vazgeçilmez bir kaledir. Bu kalenin korunması için her şey yapılmalıdır. (...) TC kurucuları için de aynı derecede önem¬

lidir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra geçen 15 yıl içerisinde, özellikle de Şeyh Said İsyanından sonra ısrarla uygulanan 'tedip
ve tenkil' hareketierinden sonra, Kürderin etkinliği büyük ölçü¬

de kmlmış ve ele geçirilmeyen yalnız Dersim kalmıştır.
Dersim'in de her yol denenerek 'tedip' edilmesi halinde Türki¬

ye Cumhuriyeti rahadayacakdr. (...) Yalnız, Dersim'e gelinceye

kadar, çok ciddi ve ödün verilmeden uygulanan bir 'harekâttan'
söz etmek, aşırı bir yorum olmasa gerek. Kürderin yoğun olarak

yaşadığı bölgeyi denetim altına almak isteyen ve buralarda ken¬ di otoritesini kurmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti, bunun için
her yolu denemekten kaçınmamıştır. Bu yollann içinde, anlaşmak kadar zor kullanmak da vardır.

Nasıl ki, 'milli mücadele' sırasında, özellikle Dersimli bazı ağalar elde edilmiş ve 'mebus' olarak Meclis'e alınmışsa, anlaşmaya ya¬
naşmayanlara ya da karşı koyanlara, 'tenkil' harekâtına kadar va¬
ran yöntemler uygulanmıştır."

1937 baharında başlanlan büyük taarruzun tek amacı, "ele
geçirilmemiş Dersim'in zaptı" mıydı?

Kırımda bütün ailesini kaybeden, kendisi rasdantı sonucu
kurtulabilen bir Dersimli anlatıyor:
"Dersimliler yol, okul, fabrika yapımına, medeniyetin gelme¬ sine karşı çıkdlar. 'Harekâta mecbur kaldık' demeleri büyük ya¬

lan. Gerçek şuydu: Dersimliler, yoldan sonra okul gelecek, fab¬
rikalar yapılacak diye seviniyoriardı. Tilki tavuğu yemeğe karar
vermişti. Yedikten sonra, kendini savunmak için gerekçeler uy¬

durdu. Kimse yol, köprü yapımına karşı değildi. Kimse karşı
çıkmadı. Tersine herkes yardımcı oldu.

Dersimliler yol yapımını, köprülerin inşasını öylesine benim-

İ94

semişkrdi ki, bu yüzden aralarında kavgalar bile çıkd. Bazı aşi¬

retler gelen ve gelecek hizmetlerden büyük payı almak için bir¬
birleriyle yarıştı.

Mesela, Dersim merkezinde yeni bk kasaba kurulacakd. De-

menan aşireti kendi bölgesinde, Yusufanlılar da kendi toprakla¬
rında olsun istiyoriardı. Onun için, el altından devlet görevlileriy¬ le görüşmeler yapıyor, hatta rüşvet veriyorlardı. Paylaşamadıkla-

n yadrım için, neredeyse birbirine düşeceklerdi. Allahtan, aklı ba¬

şında insanlar araya girdiler de, sorunun çözümü için General
Alpdoğan'la görüşmelerini önerdiler, iki taraf biriikte Elazığ'a gi¬ dip görüştüler. Orada kasabanın, iki aşiretin nimetkrinden eşitçe

yararlanabileceği şekilde, iki tarafa da aynı mesafede olan Kahmut'ta kurulmasına karar verildi. Böylece mesele çıkmadı."

Dersim'de "hayali isyana" gerekçe yapılan olaylardan biri de,
tecavüzcü askeriere gösterilen tepkiydi. Öyküyü, adının açıklan¬ masını istemeyen, "kınm"dan kurtulabilmiş bk Dersimlinin an¬
latımıyla okuyalım:

"1937'nin Mart ayı başlannda, birkaç evlik Uhundu köyüne küçük bir askeri biriik geliyor. Tülük köyünden geliyoriarmış. Tülük, Uhundu'ya birkaç saat uzaklıkta. Askerkr yol yorgunu
ve aç.

Mehmet Ali (Menteş), başında genç bir subayın bulunduğu
müfrezeyi evine buyur ediyor, kınmalan ve kannknm doyurma¬ ları için iki kardeşi Hasan ve Beko'yu (Yıldız) seferber ediyor. Kansına da, konuklar için taze ekmek yapmasmı söylüyor. Kan¬
sı genç ve güzel. Adı Fatma.

Aile, onlan yedirip içirmek üzere seferber halindeyken, Meh¬

met Ali misafir odasında, konuklann yanında. Bk ara subay
ayağa kalkıyor. Mehmet Ali, ihtiyacı için dışarıya çıkacağmı sa¬ nıyor. Yol göstermek için önüne düşüyor. Fakat subay onu itip
oturmasını söylüyor ve odadan çıkıyor.

Az sonra genç kansının çığlıkları duyuluyor. Önce anlam ve¬ remiyor. Konuklara karşı ayıp olur diye, yerinden de kalkamı¬
yor. Fakat karısının imdat isterken:

295

Mehmet Ali, bu köpekten kurtar beni, çığlığı ortalığı dol¬

durunca, sesin geldiği bitişikteki mutfak tarafına gidiyor.
Gördüğü manzara karşısında donup kalıyor. Koskocaman su¬

bay, karısını yere yıkmış ve onunla boğuşma halinde. Üstünü
başını paralamaya, çıkarmaya çalışıyor.

Mehmet Ali bir an, kanı donmuş gibi öylece kalıyor. Subay,

heyecandan kendinden geçtiği ve arkası dönük olduğu için içe¬
riye girdiğinin farkında değil. O, kadının vücuduna erişme sava¬
şında. Mehmet Ali genç karısının:

Ne durup bakıyorsun öyle namussuz herif, sözüyle ayılıyor.

Subayın orada, duvara dayalı tüfeğini kapıyor. Namlusunu
sırtına dayayıp tetiğe basıyor. Subay yan devriliyor. Genç karısı

da cansız düşüyor. Subayın sırtından giren kurşun, akındaki
genç kadının yüreğine saplanıyor.

Silah sesini duyan öteki askerler koşup geliyorlar. Mehmet

Ali, bu defa namluyu şaşkın askerlere doğrultuyor. Tetiğe bası¬
yor, ikisini yaralıyor. Ötekiler de kaçıyorlar. Olaydan sonra köylüler toplanıp, 'şimdi ne yapacağız' diye
tardşıyor. Askerlerin köyü basacaklannı biliyorlar. Mehmet Ali

ve kardeşlerinin köyden ayrılıp canlarını kurtarmalarını karar-

laşdnyoriar. Mehmet Ali ve iki kardeşi köyden çıkıyorlar. Pah köprüsünden geçerken, birkaç tahtasını söküyoriar. Köprü, ka¬ lasların yan yana getirilmesiyle yapılmış. Peşlerinden gelecek as¬
kerier oyalansın, yavaşlasın diye. Sonra, ahşap köprüden sökü¬

len birkaç tahta da Dersimliler isyan edip köprü yakdlar oldu."

Uhundu köyünde sağ kalan askerlerin olayı nasıl anlattıkları bi¬ linmiyor, fakat Ankara bunu, Dersim'in Seid Rıza önderiiğinde top¬ yekûn ayaklanarak askerieri öldürmeye başladığı, köprükri yakıp
yıktığı biçimine büründürerek "isyan çıktı" şeklinde ilan ediyordu.
*
» *

Mehmet Ali, güçlü ve geniş Yusufan aşirerindendi. Askerier, Mehmet Ali ile kardeşlerini yakalayamayınca, Yusufan aşiretinin
reisi Kamer Ağa'nın kapısına dayanıyor, "Türk subayını, görev

başında şehk edip, köprü yakan suçluların" teslimini istiyorlardı.

296

1937 Kasımında, Seid Rıza ik birlikte Elazığ'da, "isyanın

elebaşı" olduğu gerekçesiyk asılan Yusufanlı Kamer; "Suçlulan teslim et, aksi halde, köyünü ateşe vereceğiz" diyen Albaya şu
cevabı veriyordu:

"Komutan, ırza tecavüz girişimine tepki gösterilmiştir. Bu

devlete isyan değildir. Her insanın gösterebileceği nitelikte bir
tepkidir. Sanıyorum, Mehmet Ali'nin yerinde siz olsaydınız ay¬ nı şeyi yapardınız. Köprüden sökülen tahtaları yerine koymaya, tahribad onarmaya hazırız. Ama eşini koruyan, şerefini savun¬

mak zorunda kalan birini teslim etmem mümkün değildir."

Tanıkların anlattığına göre. Kamer Ağa, baskıyı tek başına
göğüsleyemeyeceğini anlayınca, öteki aşiretlerden destek istiyor¬

du. Kapısmı çaldıklarından bki de, Demenan aşiretinin liden
Cebrail'di.

Kamer Ağa, bundan sonra Kureşan aşiretinin reisi Yetim Hü¬

seyin'e (Cesur) gidiyordu. Bu üçlü, 18 Kasım 1937 günü, Seid Rı¬
za ile birlikte, bir arada asılacaktı.

Aşiret reisleri, sorunu Seid Rıza ile konuşmaya karar veriyor

ve Dersim'in tüm aşiret liderkrini Halbori gözelerinde toplantıya
çağırıyordu.

Halbori toplanrisı Seid Rıza'nın yeniden ortaya çıkışıydı.

HALBORİ GÖZELERİ

Dersim dağlan, göğe akan ululukları, erguvan rengi kayalıklan, dağların yamaçlannda meşe kümeleri, birbirine eklenip ke¬

silen tepekriyk büyülü bir manzara yaratıyor. Kuru, som ulu ka¬
yalıklardan oluşan Halbori büyünün öteki rengi.

Kaya dipkrinden, sular burgaçlanıyor, aniden. Dans edercesi¬

ne, ahenkh, uyumlu fışkırarak padayan sular efsanevi Halbon

gözekridir. Halbori gözekri, Dersimliler kend.lenm bddı bıklı,
ilk babalarından beri büyülü kutsallığın simgesidir.

Halbori toprakları ve Halbori gözeleri, Zerdüşt'ten ve Zerduşüm'den beri Dersimliler için kutsaldı. Keşiş Kalesi bu kutsanmış
topraklardaydı.

297

Yerden, kaya diplerinden fişkırıp kaynayan, gözelerde devi¬
nen sular, çok uzaklarda değil, iki adım ötede çağıldayarak köpürüyor, yeni kollar, damariann eklenmesiyle besleniyor, akınri-

1ar birbirine karışıyor, çağıldayarak ilerde nehre dönüşüyor.
Kurdu, kuşu, böceği, çiyanıyla bütün canhlann hayaridır su.

Halbori, kayalann can bulup, canlılara can, ruh katması nede¬
niyle kutsaldır. Kutsal kayalıkların doğurduğu su değil hayatın

kendisidir. Kayalardan fişkıran, ondan olan, onun çocuğu su, ha¬
yatın kendisi olduğu için kutsaldır.

Halbori gözeleri ilkbaharda çağddayan, kendi ölmüşlüğünden
yeniden dirilen hayatın coşkusunu temsil eder. Eriyen dağ kariarı, mesil akıntılarıyla beslenip çoğalıyor, geçit vermez bir coşku
oluyor, Halbori suları.

Dersimli ağalar, Seid Rıza'nın çağnsına uyarak, doğu ve batı

Dersim'den at sürüp gelmiş, Dersim'in orta yeri olan kutsal top¬
raklarda kümelenmişlerdi.

Kutsal Halbori gözelerini görmek, kutsanmış topraklanna yüz sürmek, her Dersimlinin büyülü rüyası, bir şenlikti. Ama onlar, bu

kez Halbori kayalanna yüz sürmek, kutsal sulardan avuçlamak,
hayatı umudaria doldurup şenlendirmek için gelmemişlerdi.
Zaman dar, hava kasvetliydi.

1937'nin bahar başlan. Mart ayı idi. Hayarin fişkırma zamanı,

ama kutsal Halbori'de henüz şenlik vakti değildi. Sulann saklaya¬

rak, kayalara çarpıp gürieyerek akriğı zamandı. Kariann yumuşadı¬ ğı, dipten erimeye başlayarak, Halbori kayalıklannda akan sulann çadayıp köpürerek, geçit vermez biçimde çağıldadığı, toprağı dipten
ısıtan cemre, kutsal Newroz bayramının yaklaştığı zamandı.

Halbori gözelerinden fişkıran sular kar erimeleriyle beslen¬
miş, her yıl aynı mevsimde isyan eden Munzur bir kere daha asileşmiş, geçit vermez olmuştu.

*

Dersimliler, Halbori'nin bahar şenliğine saygıh biçimde, sula¬ ra girmeden iki yakasında toplandılar. Doğu Dersim'den gelen aşiret önderieri, kabaran sulara girip batıya, batıdan gelenler de

298

öte yakaya geçemediler. İki yakada, karşılıklı oturdukr. Söyledik¬ lerini, suyun gürüküsünü alt edip birbkine duyurmak için, karşılıkh bağırarak konuşmaya başladılar.

Sorun, tecavüzcü askerlerin yarattığı olay ve aranan Mehmet
Ali ile kardeşlerinin kaderiydi.

Cemaate çağnlı kimi Dersimlikr öflceliydi. Mehmet Alı'mn
namusunu koruduğunu, dolayısıyla masum olduğunu bağırıyor,

"bir suçlu aranıyorsa eğer, o da tecavüzcülerdir" diyorlardı.

Uzun tarrişmalardan sonra Dersimliler, Mehmet Ali ve kar-

deşkrinin suçlu olmadığı, ama devkt isterse serbest bırakılmak
üzere, tanıkhklanna başvurabileceği kararına vardılar. Onlarm,
suçlu olarak teslim edilemeyeceği karanna...

Kararın Türk yetkililere bildirilmesi görevi, Seid Rıza'ya venl-

Toplantıya katılanlar, dağılmadan önce Mehmet AH ve karde¬
şinin davasında biriikte hareket edecekkrine dair namus sozu

verdiler. Sözlerinden dönüşün imkansızlığının dehlı olarak da,

başlanndaki sanklan, külahları çıkarıp Munzur sularına atarak
vedalaştdar ve geldikleri yöne doğru uzaklaştılar.
Seid Rıza, bir kez daha Dersim'in lideriydi...
*

*

*

Halbori gözelerindeki toplantıya katılanlar ve çocuklan anla¬
tıyordu:

Aşiret reislerinin "Halbori'de buluşup isyan karan uzennde
. ı j >.

,

..

j

yemin ettikleri" doğru değil, yalandı. Anlaşma ve yemm, sorunun

barışçıl yoldan halline dairdi.

Seid Rıza, toplantıdan sonra, Inspektör Abdullah Alpdoğan a

, ,

,

>

hitaben bir telgraf yazarak, ırza tecavüz olayını ve bunun yarattığı

genel rahatsızlığı anlatıyor, aynca iddia edildiği gibi köprü yakma
diye bir olayın bulunmadığını, yayaların geçişi için yapılan köprü¬

den bkkaç kalasın söküldüğünü, bunun hemen onanlabıleceğını

belirtiyor; barışın sürmesi için, askerierin halka yaklaşımmda dik¬ katli, ırza ve namusa saygılı olması için gereken emırkrm venlmesini istiyordu.

299

Telgraf, Hozat postanesine götürülüp çekilmek üzere Elie

Muse'ye (Ali oğlu Musa) teslim eddiyordu. Ali de, telgraf metni¬
ni Hozat posta müdürü Salih Tuncer'e veriyordu.

SaHh Tuncer, eski nahiye müdürü Ahmet Tuncer'in oğluydu. Babası vurularak öldürülmüştü. Bu yüzden DersimHlere kinliydi. Anlatılanlara göre Salih Tuncer, telgrafi değiştiriyor, içine tehdit
unsurları katarak gönderiyordu.

Buna rağmen. General Alpdoğan gazaba gelmiyor, tersine

Dersimlilerle toplantı için emir veriyordu. Sorunun barış yoluyla

sonuçlandırılması için düzenlenen toplantıya, askeri yetkililer,
Dersim'den Demenanlı ve Yusufanlı iki reis. Kamer Ağa ile Kure¬
şanlı Seid Hüseyin katılıyordu.

Görüşmelerde, devleri temsil eden subay, Mehmet Ali'nin na¬ mus ve haysiyet uğruna silaha sanldığını kabul ediyor, ama bir

subayın öldürülmesinin de gerçek olduğunu söylüyordu. Askeri
temsilci, olay Ankara'ya bildirildiği için, üstünü kapatmalannın

olanaksız olduğunu, Mehmed AH ile kardeşlerinin teslim olup

ifade vermelerinin şart olduğunu bildiriyordu. Temsiki, sanıkla¬
ra herhangi bk ceza verilmeyeceğini, ifadeleri alındıktan sonra
serbest bırakılacaklarını da belirriyordu.
Dersimlilerin istedikleri de buydu.

* * a

Fakat, aynı sıralarda beklenmeyen bir gelişme oluyor. Pah köp¬
rüsünün başına bir tabur asker yerleştirilerek, geçişler kontrol altı¬
na ahnıyordu.

Geçişlerde insanlar durdurulup üsrieri aranıyor, hakarederle
aşağılanıyor, itiraz edenler tartaklanıp dövülüyordu. Dersimliler bir kez daha askeri makamlara gidiyor, bu uygu¬

lamanın kaldırılmasını istiyorlardı. Ancak, uygulamada değişik¬ lik olmayınca, köprü başındaki taburu, tam iki gün iki gece bo¬
yunca muhasara altında tutuyorlardı.

Komutan, köprüden her türiü geçişin serbest olacağına, nö-

300

Uzun görüşmeden sonra. O da. Bütün bunlar olurken. olaylardan habersiz.betçilerin kaldırılacağına dair söz verince. bir ekmek peşinde koşan yoksul insanlarız. askeri tabur bkişikteki köy¬ de düzenknen şenlikteydi. daha sonra is¬ yanın başlangıcı olarak resmi tarihe geçecekti. iki nöbetçiyi öldürüp köprü¬ yü ateşe verdikleri ve isyancılann Mazgirt'e doğru ileriediklen belirtiliyordu. Haber üzerine bk anda ortalık karışı¬ yor.) Bu olayın meydana geldiği sırada. muhasaraya son veri¬ liyordu. Tanıkların anlatımına göre. Bu söylentiler doğru değildir. Seid Rıza misilleme olacağım seziyor ve olaylann önüne geçmek için General Alpdoğan'a mesaj gön¬ deriyor ve şöyle diyordu: "Size. Yusufanlı Kamer Ağa'nın oğ¬ lu Fındık. Ankara'ya ulaştınlan raporda ise DersimHIerin isyan edip Pah köprüsüne saldırdıkları. Savaş istemiyoruz. Biz. (Genç adam daha sonra Seid Rıza ve babası ile birlikte Ela¬ zığ'da idam edilecekri. yeni bansın şerefine Pah köyünde bk de şölen dü¬ zenliyorlardı. (Fındık olayı. biri subay. Yemekler ve kavurma pişerken. Dersimlilerin isyan etmek niyetinde olduğu iletiliyor. Savaştan yana değiliz. İsmail Hakkı adındaki teğmen tarafından tokatlanıyordu. Seid Rıza'nın köyü Ağdat'tan ge¬ lip köyüne dönüyordu. bir çul. askeri taburun da davetli olduğu şenlik için 22 tane boğa kesiliyordu.) Genç adam. köprüden geçerken durdurulup üstü aranmak is¬ teniyor. gerginlik yerini yumuşamaya bırakı¬ yor ve askeri biriik Pah'tan çekilip Mazgirt merkezine gidiyordu. tabancasını çekip subayi ve silahlanna davranan iki eri de vurup gidiyordu. tabur köyden çekilip mevzileniyordu. karşı çıkınca. Dersimlikr. 301 .

21 Mart 1937'de Newroz Bayramı sabahı. harekete geçme zamanı gelmişri.Banş ve devletin Dersim'e elini uzatıp yadnm yapmasını bekli¬ yoruz.. insanlara kıymayın. yığmak¬ lar bitkilmiş. Söylentilere kanmayın. Seid Rıza'nın evi bombalanarak "Der¬ sim ıslahat" programı uygulamaya konuyordu. Yazıkdr. Ulaşım yolları. askerlerin bannakları tamamlanmış. 302 ." Fakat. arnk çok geçti..

38 yaşına ka¬ darki yedekler silah akına alınmıştı. Sin. Hava desteği için. Nazimiye. kaide ve kurallara bağlanmıştı. hem de bu suretle elde edilenler 303 . Örneğin. bütçe gelirleri Dersim har- camalanna aynlmış.Bu defa isyan etmiş mıntıkadaki halk toplanıp başka yere nakil olunacaktır. yürütücü olarak General Alpdoğan'a uy¬ gulama kalmıştı. Başbakan İsmet İnönü. şedit ve müessir bir taarruz harekâd ik varılacakdr. Ve bu toplama ameliyesi de köylere baskın edilerek hem silah toplanacak. ekonomik ve as¬ keri gücünü Dersim önlerine yığmış. Bakanlar Kurulu'nun 4 Mayıs 1937 günü aldığı ve uygulan¬ ması için General Abdullah Alpdoğan'a gönderdiği "çok gizli" damgalı kararda şöyle deniliyordu: "Son günkrde Tunceli'de vukua gekn hadiselere dair rapor- kr. genel taarruza "Sel Seferleri" adını vermişti.YEDİNCİ Bölüm BOMBA YAĞMURU Türkiye Cumhuriyeti. 2.1937 tarihinde Atatürk'ün ve Mareşal'in huzurları ile tetkik ve mütaka edikrek aşağıdaki sonuca vanlmıştır: 1. 1937 yüına girerken. Uçakların biri iniyor. Uygulamaların ayrın¬ tılarını kağıda dökmüş.Toplanan kuvvetkrk. genel seferberlik ilan edilmiş. 4. öteki kalkıyordu. ardı ar¬ kası kesilmeyen konvoylar asker ve silah yığıyordu. Karaoğlan hattına kadar. "tenkil" ile köylerin yakılma biçimi bile Ankara ta¬ rafindan esaslara. Askeri ana üs Elazığ'dı ve aralıksız yığınak yapdıyor. Elazığ'da Vertetil askeri havaalanı inşa edilmişti. Keçiseken (Aşağı Bor). Ankara da taarruz emri vermeye hazırdı.5.

Seid Rıza'nın Ağdat köyündeki evi uçaklaria bomba yağmunma tutuluyordu. özellikle bu ayaklanmayı görünürde perde arka¬ sından yönettiği bilinen Seid Rıza'nın evi ve civarı havadan bom¬ balandı. "Sadece taanuz hareketiyle ilerlemek iktifa ettikçe." Karann "mülahaza" (düşünceler) tarafi da vardı.nakledilecektir. köyleri kamilen tahrip etmek ve aileleri uzaklaşdrmak lüzumlu görül¬ müştür. Şöyle deniliyor"Not: Malatya'dan ve Ankara'dan gönderilen kuvvetlerin cepheye vasıl olmalan ve cephedeki kuvvederin ufak tefek ta¬ limleri ve ıstirahatian ve bundan başka Diyarbakır'dan gelecek taburun tazyıfi. Not: Paraya acımaksızın. Bu. Bunun içindk ki. Genelkurmay. Şimdilik 2000 kişinin nakli tertiban hükümetçe ele alınmıştır." "Dersim harekatı". "Mülaha¬ za da şöyle deniliyordu. yani 12 Mayıs'ta ileri harekâta başlanabileceği anlaşılmaktadır. bütün bunlar düşünülerek bir hafta sonra. silah kulknmış olanlan ve kullananlan ye¬ rinde ve sonuna kadar zarar vermeyecek hale getirmek." du: Emirnamenin akma iki not daha düşülmüştü. "Dersim harekâtr'nın gerekçesi bir cümleyle özetleniyor"Hemen hemen her gün. "Sel Seferieri"nin ilk vuruşuydu. eşkıyanın şu veya bu karakola bas¬ kın yapacağı haberleri alınıyordu." » » Genelkurmay Başkanlığınca yaymlanan Ayaklanmalar kita¬ bında. Elazığ'da bulunan uçak bölüğünce. isyan ocakları daimi olarak yerinde bırakılmış olur. içlerinden çok adam kazanıp kul¬ lanmaya çalışmak lazımdır." 304 . eşkıyanın top¬ landığı yerier. "ilk vuruş "u anlatıyor: "Birkaç kez. Kürtlerin bayramı Newroz günü (21 Mart) başlıyor sabahın erken saaderinde.

hayvanlar sağa sola koşuyor. Ben de kurtuldum. şefkatii kollarına tes¬ lim olmaya" çağrılıyordu. Biz tepenin arkasındaydık. Ama birkaç kişi kaçıp kurtulmuştu.Evi bombalanan Seid Rıza ailesiyle birlikte dağlara sığınıyor. Toparlamışlar köy¬ lüleri. Köyde¬ kilerin hepsini öldürdüler. kadınlar 'vay başımıza gelenler' diye inleyip saçlarını yoluyor. Benden küçük üç kar¬ deşim daha vardı. Annem beni ve ağabeyimi köyden çıkardı. Bizim köyü ateşe verdiler. evler toz bulutu arasında kayboluyordu. yukarıdan kırıp geliyorlar.. Elden dağıtdan. Oradan mitral¬ yöz seslerini duyuyorduk.." O tarihte 11 yaşında olan Mehmed Kongotan anlatıyor: "Bir ara dediler ki. Ben o zaman 10 yaşımda bile değildim. Dağlar gazaba gelmiş gibi yerden şimşekler fişkınyordu. Şimşekleri. bu da "isyan"ın bir başka gerekçesi oluyordu. içinizde bunu anlamayanlar çok- 305 . Gelmişler köye. Bildirilerin birinde şöyle deniliyordu: "Cumhuriyet hükümeti sizi şefkat ve merhametli kucağına al¬ mak. Gören mahşer günü koptu sanıyordu. kulakla¬ rı sağır eden bir gümbürtü çıkarıyor. uçaklaria yağdırılan Kürtçe ve Türkçe ya¬ zılmış bildirilerde. 1937'deki "büyük taarruz"un başlangıcım anlattyor: "Bir sabah aniden dağlar gümbürdemeye başladı. Dağ. Ölüm şimşeklerinin durmasını bekledik orada. evlerin yerinde olmadığını görüyorduk. sığınacak delik arıyordu. halk "devletin adaletine. Babam ailemizi taşların. evlere düşen bombalar. Konağımız büyüktü. Çocuklar bağırıyor. insanlar öldürüldükten sonra köyde kimse kalmadı. Onu ateşe verdikleri zaman beni ağlama tuttu. Bulutlar dağılınca. Çok ürperticiydi. kayaların arasına sakladı. sizi mesut etmek istiyor. Köye. Der¬ sim'de. Bir Dersimli. bizimkileri. 'Kemal'in demir kuşları' dediğimiz uçaklar çakı¬ yordu." * * * Bombalara paralel olarak bildiri yağmuru da başlamıştı. taş ya¬ nıyordu.

veyahut içinizde bazıları şahsi men¬ faatleri için sizi kurban etmek istiyor. Devlete itaat etmek gerekir. Çağlayangil'in sözünü ettiği köprü Pah köprüsü olabilirdi. 3'ü 33 mü yapıyordu? Bilinmez. Bu takdirde cümleniz ma¬ sum kalacaksınız. ne de 33 askerin öldürülmesi vardı. Onun size son şartian şudur: Sizi ayaklandır¬ maya çalışan zavalhlan Cumhuriyet hükümetine teslim ediniz. daha sonra Senatörlük. Pah bucağı ile Kahmut bucağını birbirine bağlayan Harçik deresi üzerindeki tahta köprünün 20-21 Mart 1937 gece- 306 . TesHm edilen. isyan böyle başladı. İsmail Hakkı adındaki teğmen ile 33 askeri şehit ettiler. Genelkurmay'ın kitabı şöyle diyor: "İlk olay." İhsan Sabri Çağlayangil'in söyledikleri doğru değildi. her tarafinızı sarmış bulunuyoruz. bu gerçeği bildiği içindir ki. Cumhuriyetin adil muamelesinden başka bir şey görmeyecekler¬ dir. Veya onlar kendileri teslim olmalıdır. Bir delikanlı olan Fındık. Cumhuriyetin kahredici orduları tarafindan kahredileceksiniz. hakarete uğrayınca. Çağlayangil. Çünkü ne basılan böyle bir köprü.dır ki. kendiliğinden teslim olanlar. orada üç askeri vuru¬ yordu. Bu suretle siz kıymetii vatandaşlarımızın hiçbirinin burnu kanamayacakdr." Seid Rıza ve arkadaşlarını asmak üzere özel olarak görevlendi¬ rilen. ama resmi tarih de Çağlayangil'in söylemi doğrultusunda yazılıyordu. hürmetsizlik ediyor. sizi mahvedecek olan kuv¬ vetler harekete geçeceklerdir. Düşünün ve çabuk karar verin. Cumhuriyet hükümetinin bu son şefkat ve merhametini bildiren bu bildirisini 24 saat ço¬ luk ve çocuğunuzla beraber okuyun. Aksi takdirde. sizlere son ihtarım yapıyor. yani dediklerimizi yapmazsa¬ nız. uzun zaman Dışişleri Bakanlığı ve Senato Başkanlığıyla Cumhurbaşkanı vekilliği yapan İhsan Sabri Çağlayangil. Cumhuriyet hükümeti. Yoksa hiç istemediğimiz halde. anılarında "isyan"ın başlangıcı konusunda şunlan yazıyor: "Fırat üzerindeki Şeytan köprüsünü basan Dersimliler.

adım. dereleri. yoksul bir ailenin kızıydı. Atatürk. küçük kız.. Bursah. Aynı za- 307 . kalabahğın arasından sıynlıp şıp diye elini öpmesiyle hayatı. Atatürk'ün bir pilot olan "manevi kızı" Sabiha Gökçen'di. Sabiha kızın kaderi o an değişiyordu. kaderi değişi¬ yordu. yardım istiyordu. kalabalık bir ailenin dördüncü evladıydı. İsmet inönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün hayatını derlediği kitapta. Becerikli. "okumak istiyorum" cevabını veriyordu. Havadan bombalamaya kanlanlardan biri de. orman ve köyleriyle Der¬ sim'i sarmıştı. Bursa'ya yaptığı gezisi sırasında. Savaşı'na katılarak geride kalanları yalnız bırakmışd. ağabeyi Kurtuluş. güçlü bir kadın olan anneleri bütün çocuklarına bakabilmek için uğraşıyordu. Makedonya göçmeni. "benden ne istersin?" diye sorunca." BOMBACI AMAZON SABİHA Türk kara ordusu dağları. Babası ölmüş. ailesi 1915 yılında yok edilmiş bk Ermeni kızı olduğunu yazıyordu. Sabiha'nın. Küçük Sabiha güzel ve çok zeki bir çocuktu. Elinde ne varsa sadp evini ayakta tutmaya ça¬ lışıyordu. 12 yaşındaki bu sevimli kızın saçlarını okşayıp. Gülsüm Toker (Bilgehan). direnenler öldürülüyor. Afet 'abla'sı ile birlikte Mustafa Kemal'in himayesi akına alın¬ dığında henüz ilkokul çağında bir çocuktu.. toplananlar sürgün edilmek üzere ayrılıyor. Atatürk'ün manevi kızlanndan en ilginciydi. köyler yakılıyor. Ama cin gibi zeki ve sevimli. göz¬ lerinin içine bakarak. hava gücü ise "asi" denilen köylere bomba yağdırıyordu. Atatürk. o da bir çırpıda yoksulluklarını anlatıyor. İstanbul'da Ermeni¬ ce yayımlanan "Agos" gazetesi 2004 yılında yayınladığı bir rö¬ portajda.si Demenan ve Hayderanlılar tarafindan yakılması ve köprü ile Kahmut arasındaki telefon hatdnın tahrip edilmesiyle başladı. ninesi. 1925'te. Resmi tarihe göre ise Sabiha Gökçen 1913 ydında Bursa'da doğdu. ailesini soruyor. Atatürk'ün. Sabiha Gökçen'i şöyle anladyordu: "Sabiha Gökçen. İnsanlar tutuklanıp toplanıyor.

Bu arada. Afet Hanım gibi Çankaya sofralarında zaman zaman bulunuyordu. gül bebek hayari yaşıyor. Bursa'da birkaç gün geçirmekte olan Gazi'nin yanına yaklaşabildi. Genç kız. Açık tenli kız. Askeri Hava Okuluna 308 . henüz kadın "zarafetiyk bağdaşık olmayan". "soyadı yasası" çıkmışri. iyi ata biniyordu. yüksek planörcülük kursu için Sovyeder Biriiği'ne gönderildi. Tabii ki. Heyecanını kısa sürede yenip. evin en sevi¬ len ve güvenilen sakinlerindendi. Tuhafdr. artık Sabiha Gökçen'di. Dileği yerine geldi. Heye¬ candan heyecana koşmalar arasında. Türkkuşu'nun kurulmasıyla biriikte Sabiha uçak kullanmaya başladı. Herkese bir "soyadı" ve¬ riliyordu. el bebek. Sabiha. Açık sözlü. Yokluk yüzünden öğrenimi yarı¬ da kalmışd. başarıyla döndü. da¬ hası "cesaret" isteyen bk erkek uğraşı sayılıyordu. Piloriuk belgesi vardı ama. Mustafa Kemal'e oku¬ ma arzusundan. savaş pilotu olmak istiyordu. onlar gibi yaşıyordu. Ama çok iste¬ diği için karşı geHnmedi. Atatürk'ün desteğiyle Üsküdar Amerikan Kız Kokji'ni bitiren genç kız artık Ankara'daydı. Mu¬ radı 1936 ydında gerçeğe dönüştürüldü. mert bk kızdı. Avrupah prensesler gibi giyiniyor. Mudu olsun diye sivil havacdık okulu¬ na yazdınldı. bk dediği iki olmuyordu. ailesinin durumundan söz açd. Oysa havacılık. Buradan da gereken belgelerie başansı mühürien- dikten sonra. hayran olduğu. zaten daha pilot olmadan bir yıl önce Atatürk de ken¬ disine 'Gökçen' soyadını vermişti. Genç kız. Çan¬ kaya Köşkü'ne taşındı. Ruhu serüven hevesleriyle fokurdayan bir genç kızdı. Özellikle spora düşkündü. Kısa süre sonra bir merakı daha gelişti. en çok havacılığı seviyordu. nasıl olduğunu anlayamadan hayad değişti. Kendini sevdir¬ mişti. Büyük bir tesadüfle. ağabeyinin komutanı Mustafa Kemal'le karşdaşmakd. Havacılık tutkusu soyunun adı oldu.manda da duygulu ve hassastı. En büyük merakı bir kere olsun." * Yüksek Türk sosyetesinin bir bireyi olan Sabiha Gökçen.

O uçakla havalanırken. Başbakan ismet inö¬ nü. övüp kutsuyor ve vatana hizmet tertibinden kazandığı zaferleri müjdeliyordu. Harekât başanh. Bakanlar Kurulu ve tekmil devlet büyükleri hazır bulundu. Fa¬ kat. savaşın kendisini yaşayarak vatana hizmet etmek istiyordu. "Sabiha Gökçen başarılı bombalıyor. Atatürk elini güneşe karşı siper ede¬ rek ardından bakıyordu. Asiler kuşauldı" başlıklarıyla veriyordu. Elazığ'ın "Vertetil" havaalanında. Askeri pilot diplomasını aldıktan sonra. Savaş sanatı ve başarıları. törenle karşılan¬ dı. Eskişehir'de avcı ve bombardıman uçaklarıyla uçtu. devlet töreniyle Dersim'e yolcu edildi. "devletin kızı" ve "savaş ilahesi"ne yaraşır görkem içinde. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere. Gazetelerin her biri. Ama gazete. 1937 baharında. dahası tek kişilik ordu.. tarihe geçen ünlü "istikbal göklerdedir" sözünü bu sırada mı söyledi. Inspektör Abdullah Paşa. Sabiha Gökçen'in bombalarına hedef olanların 309 . Sabiha Gökçen. düşman karşısında kazandığı za¬ ferleri. Akşam gazetesi.yazdırıldı.. Ordunun Trakya ve Ege manev¬ ralarına katddı. Sabiha Gökçen'e ilgi büyüktü. Ön hazırlıklardan sonra. törenlerle uğurlanarak. bilmiyorum. Fakat "manevralar" ne de olsa birer gölge oyunuydu. Devletin kızı. "Amazon"ların en yenilmezi gibi takdim ediliyor¬ du. Resmi tarihin yazdığına göre. kendi köşkünde istkahatini sağladı. O ise ger¬ çeği. Bando-mızıka eşliğinde ve askeri bir birlik selama durarak. gazetelerde sonu gelmeyen tefrika malzemesiydi. "Sabiha Gökçen'in kahramanlığı" başlığıyla. Sabiha Gökçen. O anı gösteren fotoğrafları çekildi. * * * Basında. bomba yük¬ lü uçağıyla Dersim'e doğru göklere yükseldi. ayrı parlak başlıklarla genç kadını "Amazon"laştırıyor. 18 Haziran 1937 tarihinde. uğurlama töreninde. Savaş uçakları ve onlarla gökyüzünde süzülmenin ta¬ dına vardığında 23 yaşındaydı.

aynı güçteki bir düşman ordusuyla savaştığını sanabilirdi. Sabiha Gökçen'in kişiliğinde yer alıyordu. 310 . Tunceli'de başanh adşlar yapmaktadır. "tek kişilik ordu" Amazon Sa¬ biha hakkında şunları yazıyordu: "1937'de Anadolu'da zuhur eden Kürt isyanında. kanlı boğuşmalara meydan verilmeden tamamlanacak." Aynı gazete. Adı ve bombalamalanyla fondaydı." Sabiha Gökçen'in göğsüne madalya takılması nedeniyle dü¬ zenlenen devlet töreninde. Yaklaşık 25 bin askerie başladlan Dersim harekâd.niteliği hakkında bilgi vermiyordu. Kamuoyu onunla yatıyor. "Amazon "un silahsız. Sabiha Gökçen için düzenlenen övgüler. tek kalem. O bir "savaş tanrıçası"ydı." * Basında. bir süre sonra bölgeye gidiyor. "50 kiloluk bombalaria düşma¬ na nefes aldırmıyordu" cümlesiyle tarihe not ediyordu. daha tarih oluşurken tarihe geçmişti. Atatürk. Cumhuriyet gazetesi 18 Haziran 1937'de şunlan yazıyordu: "Türk Amazonu Sabiha Gökçen. onunla kalkıyordu. onu görev başında takdir ve tebrik ediyordu. tek mer¬ kez tarafindan yazılıp basına dağıtılmış izlenimini yaratacak bi¬ çimdeydi. Devlerin resmi yayın organı "Ayın Tarihi" adındaki tutanak dergisi. 1938 tarihH bk sayısında. burada büyük kah¬ ramanlıklar göstermiş ve en büyük madalyanın sahibi olmuştur. Sabiha Gökçen. Gazeteleri gören bir yabancı. 20 Haziran 1937'de. Sabiha Gökçen'in efsanevi kahramanlıklarını duyurmaya devam ediyordu: "Sabiha Gökçen Tunceli'de akınlanna başanyla devam et¬ mektedir. savunmasız köylerle değil. başanlannı. askeri bir tay¬ yare ile fiilen harekâta kadlan Sabiha Gökçen. Dersim "tenkiH". Atatürk de hazır bulunuyordu. Genel¬ kurmay Başkanlığı.

kaç kişi öldürüldü¬ ğü yolundaki soruyu yanıtsız bırakıyor. 50 kiloluk bombanın ne şe¬ yi olur. tahrip güçleri neydi? Gökçen: Büyük tahrip gücü yoktu. ordunun da istihbaran var¬ dı. Nokta: Bombalar nasıldı. onun açılışı dolayısıyla gelmişti. Dersim'de kaç köyü yerle bk ettiği. Nokta dergisinin 28 Haziran 1987 tarihli sayısında onunla ya¬ pılmış bk söyleşi yayınlandı. Yani bu mevzular görüşülmü- 311 . Sonra havadan. Hedef doğrudan doğruya Dersim idi. Dergide yayınlanan söyleşi şöyleydi: "Nokta: Harekât görevi size nasıl verildi? Gökçen: O zaman orduda çalışıyordum. köyle¬ rin üstüne 50 kiloluk bombalar attığını inkâr etmiyordu.Sabiha Gökçen. Ama her zaman bu gibi haller olabiliyor her yerde. Nokta: Bu olaylara Atatürk'ün bakış açısı ne idi? Gökçen: Ufak bir ayaklanmayı basnrmak. sanatı ve eserleri hakkındaki sorulan ya- nıdarken. Nihayet oradaki insanlar da bizim insanlanmızdı. yıllar sonra. Havalanmadan önce ne ya¬ pacağımızı biliyorduk. "Memleket ve millet için çalıştık" diyerek tevazu gösteriyordu. Nokta: Dersim-Tunceli harekâtına neden gerek duyulmuştu? Gökçen: Ufak bir azınlığın ayaklanması neticesinde bu harek⬠ta gerek duyulmuştur ve kısa zamanda önlendi. Bulunduğum bölüğü bu işle görevlendirmişlerdi. 1992'de devkt televizyonundaki bir programda hayan. Keşif yapılıyordu. sorulan yanıtlarken. Ama ço¬ luk çocuğu. savunmasız kadın. Pertek'te bir köprü yapılmıştı. Nokta: Atatürk harekât bölgesine ne zaman geldi? Gökçen: 37 sonlanna doğru. Evvela yerden birtakım harekeder yapıl¬ dı. Çoluk çocuk olan yerleri doğrudan tahrip etmek insanlık dışı olurdu. Böyk bir şey olmamışdr. Nokta: Harekât sırasında halktan ölenler oldu mu? Gökçen: Yoktu. Biliniyordu bu kötü kişilerin nerede olduğu. Pek mühimseme- mek lazım aslında bunu. Gökçen. Gittik. ihriyar ile köylerin bom¬ balanmasını da "insanlık dışı" sayıyordu. silahsız.

Arazide geziler yapıyorduk zaten Atatürk ile. Bize bir şey yapmadılar. Onları daha iyi bir yaşama kavuşturmak için başka yer¬ lere yerleştirdiler. Akkaya." 312 . * Gazeteci Oktay Verel. şurası şudur. Sabiha Gökçen kitapta. gerektiğinde kendisini koruması ve "eşkıyanın" eHne sağ düşmektense hayatı¬ na son vermesi için özel tabancasını verdiğini anlatıyor. Bize. Atatürk'ün gayesi buydu. "gaye onlara daha iyi hayat vermekti" de¬ mekle. silahlarınızı toplayıp serbest bırakacağız diyor¬ lardı. Nokta: Harekât sonrasında insanlann badya gönderilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gökçen: Yaşadıkları yerier iptidai idi. Ben gösteriyordum yerleri. şunlan anlatıyordu: "Ben o zaman genç kızdım. öyle kurtuldum. korku diye bir şey kalmamışd. DERSİM DAĞLARİ YANIYOR Nokta dergisi. ulaşabildi¬ ği tanıklann anlattıklarına da yer vermişti. burası budur diye. "üç beş çapukunun başlattığı ayaklanmayı basnrmak üzere Dersim harekâtına gönüllü olarak katıldığını" anlatıyordu. Dersim olaylarının "insancıl" amacını açıklıyordu. Günlerce aç su¬ suz ölülerin yanında kaldık. konut denecek halleri yoktu. Daha insanca yaşa¬ malarını istiyordu Atatürk. Ancak görevin tehlikeli olduğunu Atatürk de anlamıştı. Türkçe bilmediğimiz için ne dedikkrini anlamıyorduk." Sabiha Gökçen. Bütün köy halkını topladılar. Daha sonra. Bizim köye askerier birkaç defa gelip gittiler. Ben ağaca yapışdm. Hepimizi değirmen taşının oraya götürdüler. Uça¬ ğının düşürülme olasılığını düşünen Atatürk'ün. Öyle olmuştu ki. Biz üç kişi kurtulduk. Sabiha Gökçen'in hayatını. 1987'de Dersim'i kapak yaparken.yordu. Ama bizi çay kıyısına götürüp kurşunladılar. bir gün yine geldikr. Atatürk'le Bir Ömür adı altında kitaplaştırdı. Bunlardan biri de Menez Akkaya idi.

14 Mayıs 1937 günkü sayısında. "isyanın bastırıldığını" açıklayacaktı nasıl olsa. Bu program. sövüp saymayı. Ayrıntıla¬ rın bilinmesi gibi bir durum. Orada şunu düşün¬ dük: Mukavemet eden ve hükümet programına muhalefet eden mıntıkada ne yapmalıyız? Şimdiye kadar olan Dersim tecrübele¬ ri. vatanın yüksek çıkarlarına aykınydı. duymasını istemiyordu. bilgi verme yerine. "Doğu'da karışıklıkların olduğu yolunda haberlerin geldiği¬ ni" yazıyordu. ger¬ çek anlamda Dersim'de olup bitenlerden habersizdi. ilk kez 14 Hazkan 1937 günü meclis¬ te Dersim hakkında açıklamalarda bulundu. orada geniş bir çalışma ayrıntısını içermektedir. iki seneden beri Tunceli mındkasında özel iyileş¬ tirme programı uyguluyor. hakaret ve aşağı¬ lamaları "haber" diye sunuyordu. girişüen genel harekâtı "Dersim özel iyileştirme programı" olarak sunu¬ yor. haber. kanşıkhklar konusunda net haberler alınamadığını belirtiyor. önemli bir kuvvet toplayarak bölgede ciddi bir tedibat yapmak ve bırak- 313 . kamuoyunun bir şey öğrenmesini. Başbakan. varsa yaşanan olayların açıklanmasını istiyordu. arada bir cehennem ateşindekileri hedef alıyor. Bunu. Bu bi¬ zim özel askeri önlemler almamızı gerektirdi. ısrarla kanuna muhalefetten kuvvet ve zevk almış bazı reisler iyi karşı¬ lamadılar. bu yöreyi medenileştir¬ mek için. Son Telgraf gazetesi. Bu masumane haberin yayınlandığı gün. bir buyrukla gazete¬ nin yayını durduruldu.Basına koyu bir sansür uygulandığı için. "Dersim tenkili" bütün hızıyla sürerken. orada hükümetin emrine karşı muhalefet olunca. şimdiye kadar. küfretmeyi. bütün vasıtalarla ve özel hükümler içinde. Başbakan İsmet İnönü. Basın. sıradan olaylardan söz eder gi¬ bi. Rejim. Gazete. Sessizlik içinde her şey gerçekleştirildikten sonra. bazı reislerin götürmek istedikleri medenileştirme programı¬ na karşı çıktıklarını söylüyor ve şöyle diyordu: "Hükümet. Kamuoyuna sadece propaganda niteliğinde haberler veriliyordu. Türk kamuoyu. Islahat programına muhalefet etmek istediler.

aralıksız devam etmektedir. "harekâtın kan dökülmeden devam ettiğini" yazıyordu. Ka¬ rakol yapıyoruz. Dersimlileri kışkırtıp. yaşadık¬ larına. Cumhuriyet gazetesi aynı gün. Kmlıp kökü kazınan aşiretlerde bile. milis olarak çalışd. Türk ordusunun duruma hakim olduğunu haber veriyor ve kayıplar konusunda. Gazete bununla da kalmıyor. "medenileşmeye" isyan ettirmişti.. Biz. Silahlar. » » Faik Bulut. Tunceli'de "zafere" ulaşıldığım. gece yansı önüne düş¬ tüğü askerieri. Yusufan aşireti. nasıl mı temin ediliyordu? Bir kısmı kaçakçılardan. tanıklığına amcasının söylediklerini de katarak aktarıyor ve şöyle diyordu: "Nasıl yenildik? Doğrusu Dersimlilerin hepsi savaşmadı. Böl- 314 . muhalefet edenlerin mukavemetini bertaraf ettik¬ ten sonra. Baskınlarda askerierden elde ediliyordu. 18 yaralı verdik" diye yazıyordu. Birçoğu da devlede işbiriiği yapıp. "Başbakan inönü Tunceli'yi teftişe gidiyor" diye haber veriyor ve bir isyanm variığmı üstü ka¬ palı biçimde anlatıyordu: "Asikr." Ertesi gün İnönü'nün konuşmasını manşetten veren Tan gaze¬ tesi. Aynca teslimat sırasın¬ da bazdan silahlarını saklamışlardı. Doğan'm anlattıklarına yer veriyordu. Doğan. "Yalnız 13 şehit.. onun üzerinden kuvvetii bir surette ve sel halinde gelip geçmekten bir fayda hasıl olmayacağı kanaatinde bulunduk. Tunceli'de. Her aşirette devlet yanlısı olanlar çoğunluktaydı. Dersim Raporları adındaki kitabında. Bir kıs¬ mı savaşn. çekemediği Demenanlılann üstüne salıyor." Cumhuriyet gazetesinin haberine göre.. Okul yapıyoruz. Ve memleketin bk tarafin¬ da bir hadise olunca.mak. Biz buna 'Sel Seferieri' dedik. ıslahat programı olarak düşündüğümüz tedbirier. güney sınırianndan giren casuslar. kendi programımızın. yabancı bk devletin yardımını bekliyoriarmış. hiçbir şey olmamış gibi takip olunmasını esaslı vazifeden bildik.. Yol yapıyoruz. Seid Rıza'nın emireri F.

ilk çadşmada. akla gelebilecek her yola başvurmuşlardı. Meme Kek'in oğlu Hıdır ve kardeşleri. Zel dağı idi.. Seid Rıza'nın aşireti burada topluca kadedildi. Kamer Ağa'nın oğlu Hü¬ seyin çadşmaya başlıyorlar. Üçüncü cephe Kalan aşiretine karşı açıldı. İkinci cephe Kutu deresi. Mitralyözü kullanmasını bilmemek gibi. Bundan sonra." İlk hedef Seid Rıza'ydı. Bakanlar Kurulu'nun kararı gereğince. birinci cephede Sü¬ leyman Pıhtoğlu'ydu. Makineli tüfek kullanmasını bilen tek kişi. askerler en yüksek tepede karargâh kurmuş. En başta da. Seid Rıza'nın başına büyük ödül konmuştu.. Ama Seid Rıza kurtulmuştu. Pek çok Dersim- H. devlerin tek ama¬ cı onu yakalamak olmuş ve peşine düşülmüştü. Ama kullanmasını bilmediği için. bu ödüle konmak çabasıyla birbiriyle yanşıyordu. Telefon ve telgraf direkleriyle donanmıştı dağlar. Evi bombalanarak ilk vuruş yapdmışri. Bir mitralyözü ele geçiriyor. Birçok cephe açılmışd. Seid Rıza. Ama kimse akıl edip kesmiyordu. Demenanhlar sabah uya¬ nıyorlar ki. Seid Rıza'nın ça¬ dşma bölgesi.genin adı Kızıldağ ve Aziz Abdal dağı. bu uğurda para harca¬ maya acınmıyordu. 315 . Onu ölü ya da di¬ ri ele geçirmek için. Mıstefai Berte adındaki yiğit vuruluyor. Birinci cephe De¬ menanhlar bölgesiydi. kayalardan aşa¬ ğıya adp tahrip ediyor. Hese Gene.. Koçaklamasının esası kısaca şöyle: Aşiretler bize hiyanet etti/Kimse yardımımıza gelmiyor/Unut- maym/Bizi ezerlerse/Sizleri de Ermeniler gibi kesecekler/Ge¬ lin/Bu ihanetten vazgeçin. Çadşmamn ikrieyen saatlerinde Seid Rıza'nın amcası Hüseyin bir uçak düşürüyor. Malatya-Erzincan-Sivas hatd. İbiş sürüne sürüne tepedeki mevzilere ulaşıyor. Aşiretin en yiğit elemanları olan Ibişî Seyik Ali. Seid'in öz yeğeni Rayber. Gözüpek bir delikanlı olan İbiş hem Kürtçe koçaklama yapıyor. Dördüncü cephe Hozat yönündeydi. Merkezi Dest ve Seid Rıza'nın köyü Ağdat'd. hem de direniyor.. askerieri Konaklar denilen yerde karşılıyor.

bunca kan neden? Niçin masum insanlar kadediliyor? Çocuklann. Koşullar çok çerindi.' Seid Rıza baskı altındaydı. "bu bir oyun ve tuzaktır. Pek çok aşiret. İhbar geldikçe dağlar bombalanıyor. Seid bü¬ tün ailesiyle oradaydı. gelinleri. Seid Rıza'yı ailesi ve bk avuç dostuyla yalnız bırakmıştı. askeri biriikler kaydınlıyordu. Tujik dağında olduğuna ilişkin haberler alınmış. * * Seid Rıza. dağlarda da yaşanmıştı. uçaklar dağı havadan kalbura çevirirken. "Kemal'in demir kuşlan" dedikleri uçaklar göz açtırmıyordu. Birçok kesim. Ama çoğu kez ihbariarın asılsız olduğu anlaşdıyordu. sorun ben değilim" diye çırpınması fayda vermiyordu. 1937 yazında. kurtuluşunu onun tesl'iminde görüyor. o teslim olmadığı için harekatın devam ettiği tek¬ rarlanıyordu. Birkaç kez. oğullan. Halbori'de ağalara "isyan yemini" ettiren Seid Rıza tes¬ lim olduğu takdirde. kan göllerinin kuruyacağı. çem¬ ber yanlacak. o gün yanı başında vurulup öldü. yangmlann söne¬ ceği belirtiliyor. tanklar seferber ediliyor. kal¬ kınma hamlesinin geleceği de müjdeleniyordu. Bu yüzden. Ardı ardma yayınlanan bildirilerde. Seid Rıza'nın.'' Or- 316 . Onun teslim olması halinde Dersim'e yalnız huzur değil. Seid Rıza ve aiksi kurtulacaktı. onunla Konaklar bölgesinde yüz yüze geldi.Seid Rıza'nın yeri hakkında ardı arkası kesilmeyen ihbariar yapılıyordu. Seid Rıza'nın çok değer verdiği Berte'nin oğlu Mustafa. Benzer manzaralar başka alanlarda. Küçük eşi Beşe. hükümete ka¬ fa tutan. "Sorun ben isem eğer. toplar. damat ve torunlanyla çatışmaya girdi. ka¬ dın ve ihtiyarlann kadi neden? Bunca köy neden yakılıyor. moraller düzelecek. Askerier. devlet tarafindan kan ve ateşin sorumlusu olarak gösteriliyordu. yerden de top ve tank ateşıyk yangına verilmişri. Ama çok geçmeden amcası Seid Hü¬ seyin tüfek ateşiyle bk uçak düşürünce. dolaylı ya da doğrudan bunu telkin ediyordu. Yağdırdıklan bomba ve kopardıklan gürültüyle panik yaratıyoriardı. bildirilerin içeriğine bakarak.

İki günde bir. Tan gazetesi bu konuda şunları yazıyordu: "Uçaklarımız keşif uçuşları yapıyor. kimse onu dinlemiyor. tarihin ummanına katılmış ve ebediyen ölmüştür. isyan ede¬ rek Türk askerinin kanına giren Seid Rıza'ydı. Uçaklanmız. ama basına göre bunun sorumlusu." 317 . Seid Rıza'nın küçük oğlu yara¬ lı olarak ele geçti. 18 Temmuz 1937 tarihindeki yazısında. Açlık. Dersim'deki tüm ormanlar ve ekiH alanları yangına verilmiş. Haberin yalan çık¬ ması da tekrarını önlemiyordu. hükümetin hareketierine bir baba şefkati ha¬ kimdir. Her ne olursa olsun. Kutu deresinde kanlı bir çadşma oldu. Şimdi hükümet. Cumhuriyet gazetesinin sahibi ve başyazarı Yunus Nadi. Dersim'e "baba şefkari" ile yaklaşıldığını yazıyor ve şöyle devam ediyordu: "Cumhuriyet hükümetinin iyi düşünceler ve kesin azimle uy¬ gulamaya başladığı 'çelik tedbirler' sayesinde. eşkıyanın son barmaklannı da bombaladı." Cumhuriyet gazetesinin 26 Hazkan 1937 tarihindeki haber başlıkları şöyleydi: "Tunceli'deki eşkıyalık can çekişiyor.manlann. programını uygulamaya koyuyor. onun öldürüldüğü ya da teslim olduğu yazılıyordu. eşkıyayı bitkin bir hale getirmiştir. * * 1937 yazında. müfrezelerimizin elindedir. Seid Rıza mağaraya sığındı. senelerden beri adına Dersim denilen mesele. Şakilerden 32 kişi öldürüldü. inanmıyordu." Haberier daha çok Seid Rıza ile ilgiHydi. ekinlerin yakılması niçin?" diye nefes tüketiyordu ama. Mağaralara sığınan eşkıya amansız bir şekilde takip ediliyor. Malûm olduğu üzere iki darbe ile direniş kmldı. "eşkıyanın imha edilmekte" olduğunu bildiriyor ve devam ediyordu: "Kahraman kıtalanmız dün sabah iki harekâta başladı. Eşkıyanın yiyecek ve gi¬ yeceği bitmiştir. Ekilmiş topraklar." Aynı gazete ertesi gün.

haftalarca uyku¬ suz kaldığından bir iki saat uyumak zorunda olduğunu Hıdır'a bildirmiş ve nöbet beklemesini istemişti. bütün şiddetiyk devam ediyor ve ağıriık merkezi Bah¬ tiyar aşiretinin üzerine yüklenmiş bulunuyordu. Türk askeri kuvvetieri. Kureyşan aşireti de Seid Rıza'nın yanına koşarak savaşa kadl¬ mışd. kendisinin affedilmesini istemişti. bir süre dayandıktan son¬ ra. Sonra başı¬ nı kesip. Dr. yangın Dersim'in birçok yerini sarmış ve geceleri dehşet verici yanardağ manzarası oluşturuyordu. Pırço'nun oğlu Hıdır'ı kandırmayı başarmışd. gücü kınlmış. kendisiyle görüşmek is¬ tediğini bildirmişti. Bir süre sonra aynı bölgedeki Yukan Abbas.* 1937'nin yaz ortalannda. Çünkü. Şahin'in kardeşi ve amca çocukları tarafindan mitralyözle imha edilmişti. Hain Rayber. onlan Nazimiye bölgesindeki Heyderan ve Mazgırt'teki Demenan ile Yusufan aşiretleri izlemişti. kısmen yenilmiş. Bahtiyar aşireti hedef haline geldiğini görünce 1937'de Hozat'ta cephe açmış. bazı aşireder tek hedefin Seid Rıza olmadığmı anlamaya başlamışlardı. Ho¬ zat'a giderek Şahin'in başını kumandana teslim etmiş. gecenin karanlığında aşiret bölgesinin dışına çıkmış. yaralı oğlu Hü¬ seyin'i Elazığ'a götürüp. Bahtiyar aşiretinin içinde bulunduğu sırada. Ama Hozat'tan döndükten sonra. tedavisi için Şevket'e emanet etmişti. Seid Rıza'nın büyük eşine haber göndererek. Seid Rıza aşiretine kadlmışd. Seid Rıza bizzat savaş aknmdaydı. Nuri Dersimi anlatıyor: "Savaş. Şahin uykuya dalar dal¬ maz. Önderini kaybeden Bahtiyar aşireti. Sağ kalanlar. Seid Rıza ile ilgisi ilin¬ tisi bulunmayan aile ve aşireder de budanıyordu. çatışma alanı genişlemişti. onu öldürmüştü. Hıdır başına bir kurşun sıkmış. Seid Rıza'nın yanında savaşa girmiş. Bahtiyar aşireti reisi Şahin harbi idare ediyordu. 318 . Şevket'in görüşme önerisini kabul etmiş ve gö¬ rüşme sonucunda zavallı yaşlı kadın aldadlarak. Bunu haber alan Türk istihbaratçısı Şevket. Seid Rıza'mn küçük eşine karşı olan büyük eşi Elif Hatun. uçak şarapneliyle yaralanmışd. Karabal ve Ferhat aşiretieri sa¬ vaşa katılmış. Şahin Ağa. Dersim ormanlannı ateşe verdikleri için. kısmen imha edilmişti. Seid Rıza'nın küçük oğlu Hüseyin Reşik.

canlanm dışarıya atanlar ise süngülenerek imha edilmişlerdir. Kürt kadınına yakışır şekilde ölmüşlerdir. Okuldan sonra bir süre devlet memuriyeti yaptı. istediklerini alamayınca da idam ettirmişti. Tujik dağı eteklerinden llksor vadkin- deki büyük mağaralara sığınmış binlerce çocuk. Fakat bu başarı çok pahalıya mal olmuştu. Kürtçe yazan bir şairdi. haritalarda 1. 2. bölgeyi sarmışlardı. mağaraların ağzı çimento ile kapadlarak öldürülmüşlerdi. bunlan harekete katmaya ve savaş alanlannı genişletmeye çahşıyordu." ALİŞER VE BAYTAR NURİ Seid Rıza'nın dost ve arkadaşları arasında iki önemli aydın da vardı: Alişer ve Baytar Nuri. bu nokta üzeri¬ ne uçak bombardımanı ve topçu hazırlığından sonra şiddetii bk hücum yaparak. Durumun ciddiyetini gö¬ ren Seid Rıza. baba¬ sının planlan hakkında bilgi vermesi için hayli işkence yapdrmış. kendilerini uçurumlardan sarp taşlar üzerine veya Munzur ve Harçik sulannın kurtarıcı derinlikleri¬ ne atarak. tarafsız kalan aşiret¬ ler arasına geçerek.Şevket. Bktakım mağaraların kapılarında ateş yakılarak. şeref ve namuslannı korumak için. kadın ve kız. Uzun Meşe noktasında bulunduğunu sezen Türk kuvvetleri. üç torunu ve bin kişiye yakın kuvveti şehit düşmüştü. Sonra me- 319 . Koçan aşireti bölgesi dahilinde. Alişer. Mağaralara. içeriye boğucu duman verilmiş ve içindeki zaval¬ lıların birçoğu dumandan boğularak ölmüş. Seid Rıza'nın. Tujik dağı eteklerini tama¬ men işgal etmiş ve buralarda ellerine geçen Kürt halkını merha¬ metsizce öldürmüşlerdi. şeklinde işaretler konmuştur. Bu olayların belgeleri mevcuttur. 3. bölgesini terke mecbur olmuş. Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğ¬ du. Türkler. bir yarma hareketiyk çemberi kırmayı ve Ovacık yönüne çekilmeyi başarmışd. Sivas medreselerinde öğrenim gördü. Seid Rıza ik biriikte sava¬ şa katılan küçük eşi Beşe ve büyük oğlu Şeyh Hasan. yarah çocuğu Elazığ merkez hastanesine yatırmış. Seid Rıza. Bahtiyar ve Kureyşan aşiretlerinin büyük bir kısmı. Çünkü Kozluca muharebesi adıyla anılan bu savaşta.

1920'de bk karakolda meydana gelen çatışma "isyan" sayılarak Koçgki'ye ordu sevk edildi. "Mil" aşiretindendi. Fakat çok geçmeden çalışma ve çabalan haber alınıp takibe alındı. Ardın¬ dan düşüncelerini yaymak amacıyla "Jepin" adında bk gazete yayınlamaya başladı. çalışmalannı burada yoğunlaştırdı. merkezi istanbul'da bulunan "Kürt Teali Cemiyeri"yle ilişki kurdu. onlaria sıcak ilişkilere girdi. Çatışmalar başladı. çekirdek de olsa yerel' Kürt yönetimleri kurdular. istanbul'a gidip "Baytar" (Veteriner) okulunda öğre¬ nim gördü ve mezun oldu. Nuri. Seid Rıza'nın öteki dostu. "Artık bu dünyada yaşanmaz" di¬ yecekti. aşirerin etkinliği ve büyüklüğünden çok "aydın yapısıyla" tanınıyordu. Alişer. Bunun üzerine Alişer. "Kurdistan TeaH Cemiyeri"yle ilişkilerini pekiştirdi. Baytar Nuri'nin Kürt sorunuyla alakası İstanbul'daki öğrenci¬ liği sırasında başladı. Seid Rıza'nın yanma yerkşri. Erzincan ve Dersim'de halkı örgüdeyip. Fakat ailesi. Dersimli Baytar Nuri idi. ölünceye dek yoldaşı olarak kaldı. Seid Rıza.muriyetten aynlıp Koçgirili Alişan Beyzade Mustafa Paşa'nm ya¬ nında çalışmaya başladı. Sivas. O günden iribaren Seid Rıza'nın siyasal danışmanı. Dersim'de ve çevre illerde orta öğrenimini tamamladık¬ tan sonra. Nuri. Alişan ve Haydar beylerin yanında çatışmalan yöneten liderierden biriydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında. Oğullan Alişan ve Haydar beylerin yetişmesinde katkıda bulundu. Ruslar Kürdere özerklik vere¬ cekleri vaadinde bulununca. onu kaybettiği gün. Daha sonra çıkan aftan yararlanarak tekrar Koçgiri'ye dön¬ dü. Dersim'e geçerek. 320 . 1917'de Rusya'da Çariık devrilince. ordusu geri çekilmeye başladı. Olaylardan sonra Dersim'e geçri. Onun ölümünden sonra da ailesine va¬ si oldu.

Okulu bitirdikten sonra Koçgiri'ye atandı. Görevi dış dünyayla ilişki kurmak. llksor dağında. Dersim dağlarında son günüydü. Anlatdanlara göre. Örgütün akrif elemanlarından biri haline geldi. Seid Rıza'nın oradaki bir dostunun yardımıyla Sovyetler Biriiği'ne geçecekti. Genel bir anla¬ tımla Alişer Seid Rıza'nın sağ koluysa. Koçgiri olaylarından sonra.. Nuri Desimi. onun Sovyetler Biriiği'ne gidip olayları anlatması ha¬ linde yardım sağlayabileceğini söylüyor ve Moskova'ya gitmesini istiyordu. Geride Hatıralarım ve Kurdistan Tarihinde Dersim adında iki kitap bıraktı. 1937 yazında Güney sınırından yurtdışına çıktı. Dersim'de olanları duyurmak ve destek sağlamaktı. Baytar Nuri de sol koluydu. Burada. Alişer Bey'le tanıştı. kul- 321 . Öte yandan "Kürt Teali Cemiyeti"nin üyesi olarak İstanbul'daki örgüt merkezi ve cemiyetin başkanı Seid Abdülkadir'le sıcak iliş¬ kilerini sürdürdü. Yazmaya ağırlık verdi. daha sonra bizzat Mustafa Kemal tarafından af¬ fedildi. Anılarında anlattığına göre. Alişan ve Haydar Bey kardeşlerle dostluklar kurdu. Karara göre. Alişer Erzurum'a gidecek.Kürt öğrenci örgütüne üye oldu. Koçgiri olaylarından sonra Dersim'de tutuklandı. Seid Rıza. bir gün sonra da Dersim'den ayrılacaktı. simliHk kalıbından çıkarıp daha genele yönelten de Baytar Nuri ile Alişer idi. Seid Rıza'yı mezhepsel sınırlılık ve Der. Türk yetkililerle görüşmeye giden Seid Rıza tutuklandı. 1937 yazına kadar Seid Rıza'nın yanında bulun¬ du. 1937 Ağustosunda Alişer'le durum değerlendirme¬ si yaparken. Ardından idam edildi. Dersim başsız kalınca Nuri Dersimi Beyrut'a yerleşti. Alişer Bey'le Dersim'de yeniden bu¬ luştu. Fakat bir süre sonra. Seid Rıza ile vedalaşmış. 1919'da "Kürt Teali Cemi- yeti"ne girdi. Alişer. Yurtdışında öldü. ikisi Seid Rıza'nın en yakın dostu haline geldi.

"Alişer'in imdadına yetişin!" diye emir vermişti.. dahası Rayber'i yakınına yanaştırmamıştı.. Aynı sırada Seid Rıza da. Amaç. Devlet oyunun inandırıcı olması için bil¬ diriler dağıtarak. onun isyancdara katıldığını her tarafa duyur¬ muştu. Rayber'in yanında başka tanıdıkları da vardı. karşı dağın yamacındaydı. Yakından tanıdığı öteki at¬ lı Rayber'in kardeşinin oğlu İsmail. 322 . çevresini uyarmış. Kirvelik. devlet güçleriyle çalışmış. Alişer de eşine. Seid'in imdada gönderdiği adamlar yola çıkarken. Rayber.landığı mağaranın önünde. kardeşim Alişer hainin pençesine düştü" de¬ miş birkaç kişiyi çağırıp. bir kafilenin bulundukları yere doğru gelmekte olduğunu gördü. Seid Rıza'nın kardeşinin oğluydu. "Heval. "eyvah. Alişer dürbünle yollan tararken. Rayber geliyor. avına yaklaşıp avlanmasını sağlamaktı. kardeşten de ileri kutsal bir bağdı Aleviler arasında. Rayber bildirilerde hâlâ "direnişçilerin safinda" görünüyor¬ du. Alişer'le de kir¬ ve. Ama Seid Rıza oyunu sezinlemiş. Rayber'in direnişçilerin safi¬ na geçtiği resmi bildirilerle açıklanmışn. Daha sonra takrik değiştirilmiş. yol göstericilik yapmışn. konuklarımız var. Fakat bunu başaramamışri. Öz amcası Seid Rıza'nın kellesinin getirilmesi görevi de ona verilmişri. "heval" (arkadaş) diye hitap etriği eşi Zarife'yle oturuyordu. O da elinde dürbünle yolları gözlüyordu. en yakın akrabalıktan. muhbirlik. Rayber. Biri Rayber'in amcazadelerinden Vanklı Efendi'ydi. Çay ve yemek için hazırlık yap" demişti. öteki Halborili Emir Ali'ydi. Gelenlerin başında Rayber vardı. Rayber'in adamlarıyla birlik¬ te Alişer'in bulunduğu mağaraya doğru gittiğini görünce yerin¬ den firlamış.

Alişer. Kürt ge¬ leneklerine göre. Minderini sundu. dost görünümlü Rayber'e güvenemediği için. Ne zaman ne olacağını kimse bilemez. tütün konuğa ilk ikram ve dostluk sunuşuydu. fakat öldüğünü anlayınca tabancasını çekerek hain Ray¬ ber'e ateş etmiş. Kendisi de çay yapmak üzere ateşi harladı. Baytar Nuri. Fakat tam bu sırada bir silah patlaması ve Zarife Hanım'm haykırışı yükseldi: "Yoldaşımı (rehevalım) vurdular!. kendisini eşinin üstüne atarak. onun kirve¬ sine zarar verecek kadar düşüp küçülemeyeceğini belirtiyordu. Oturdular. eşine endişelerinin yersizliğini anlatırken. alçaklığın sonuna ka- 3i3 . Rayber ve adamlan daha görü¬ nür görünmez. öldürmeyin) diye feryat et¬ miş. m nekujîne!' (arkadaşım o. Rayber ve adamları birer sigara sarıp yakarken. Seid Rıza'nın uyanlarım hatırlatarak. tabakayı ötekine uzatıyordu. Rayber bulundukları yere yaklaşmıştı. ziyarerinin nedenini açıklama gereğini duymuştu: "Biliyorsun kirve. kendince tetikte ve hazırlıklıydı. mermi Vanklı Efendi'nin başına isabet etmiş¬ tir. tüfek ve uçaklarıyla bize aman vermiyor. Alişer tütün tabakasını çıkarıp Rayber'e sundu. sonrasını anılarında şöyle anlatıyor: "Şaşalayan eşi. Alişer'in eşi Zarife Hanım. Alişer. Yolumuz buraya düşmüşken kirvemi bir ziyaret edeyim dedim. onu mağaranın bkkaç metre ötesinde karşıladı.. Savaş hali.* * * Zarife Hanım." Alişer'in tütün tabakası elden ele dolaşıyordu. düşmana karşı savaşıyoruz. tam yurtdışına çıkacağı sırada Rayber'in çıkıp gelmesini hayra yor¬ madığını söylüyordu. konuklara ikramda bulunmak üzere yanlarından ayrıldı. Onun için sıkça yer değiştiriyoruz. Rayber. Türk ordusu top." Zarife Hanım. Vankh Efendi cansız yere düşerken. güven vermek istiyor olmalı ki. tütün tabakası tekrar Alişer'e gelmişti. Kağıda bk si¬ garalık tütün alan. tabancasının namlusuna mermi sürüp beline yer¬ leştirmişti. 'Ew hevale min e. Hizmetlerine bakan adamlarından bi¬ rini taze su almaya gönderdi.

hangi hileyle katiedildiğini ondan dinlediler. Alişer'in hizmetine ba¬ kan adamlann ve olayla yakından ilgili Dersimlilerin anlatnğı¬ na göre gelişmeler şöyle: Seid Rıza. Bu işi pa¬ ra ödülü için değil. silahını Alişer'in emsal¬ siz eşi." General. Dersim yolunda. Katillerin peşine düşüp ateş ediyoriar. ödülü Abdullah Alpdogan'ın elinden almak üzere. ne parası? Ben para mara almadım. Onun için şu 5 bin liradan ben de pa¬ yımı istiyorum" diyordu. Onun. hizmetlerinden ötürü sır¬ tını sıvazlayıp yanaklarından öpüyor ve şöyle diyordu: "Vatana büyük bir hizmette bulundun." Rayber. içecekler sunuyor. bu yüzden tüm değerieri hiçe sayan bu hain bk melenet yapabilir' diyerek adamlar gön¬ deriyor. Alişer'in nasıl. vatana hizmet için yaptım!" İsmail Top susuyor. O hain Alişer'i orta¬ dan kaldırmakla Seid Rıza'nın elini. bu emsalsiz Kürt kızına da tevcih ederek.dar gkmeye karar vermiş olan Rayber. "bu işi bklikte yaptık. Alişer ve eşinin başını Elazığ'a götürüyordu. Rayber'e yiyecekkr. Mağaraya vardıklarında Alişer ve eşinin başı kesik cesetieriyle karşılaşıyor¬ lar. 5 bin liralık ödülünü verip yolcu ediyordu: İsmail Top. Kansı silaha davrandı. silahına davranı¬ yordu: "Eşşoğlu eşşek. kolunu kestin. Vurulabilirdim. Rayber ve adamlarının mağaraya doğru gittiklerini görünce içine sinmiyor. 'Paraya tapan. onu kocasının cesedi üzerine cansız düşürmüştür. Rayber İsmail'in pay istemesine öfkeleniyor. 3İ4 . Fakat vuramıyoriar. Abdullah Paşa Rayber'i bir kahraman gibi karşılıyor. para olduğu gibi Rayber'e kalıyordu. O bundan sonra Alişer'siz bir şey yapamaz. Dersimliler. sonra arkamızdan ateş açtılar. Fakat Seid Rıza'nın adamları yetişemiyoriar." Araştırmacı Kahraman Aytaç anlatıyor: "O gün Rayber'in yanında bulunanlar arasında Balikan aşi¬ retinden biri de vardı. Biriikte teh¬ likeye attık kendimizi. İsmail Top'un daha sonra anlattığına göre.

sansür duvarı nedeniyle dünya. İstanbul Konso¬ losluğu aracılığıyla Türk hükümetine veriyordu. "İlerici Türk dev¬ leti". ülkelerin Dışişkri Bakanlıklarına gönderdiği mektupta şöyle deniliyordu: 3^5 . Sovyetler Biriiği. isyankâr gericileri gemlemek ve medenileştirmek için uğraş veriyordu.Kirvenin kirveye kötülüğü. cevapsız kalacak. "Rayber adı bizde çok yaygındı. Seid Rıza'nın mektuplan hiç kimse tara¬ findan dikkate bik alınmıyor. Oysa. insanlık adına acil müdahalede bulunulmasını istiyordu. "gerki. Dünyanın gündemi. Fa¬ kat bu olaydan sonra hiçbir Dersimli bu adı vermedi doğan çocu¬ ğuna" diyordu. Almanya'da yüksekn Hider rejimiydi. Fransa ve Ameri¬ ka Birkşik Devlerieri başta olmak üzere. ancak Ankara ta¬ rafindan. duyulmamış bir olay ve bağışlanmaz en büyük ihanetti. * * * Seid Rıza'nın. "ilerki dünya kamuoyu" diye nitelenen Sovyetler Bir¬ liği'nin de Dersim'k ilgiknme nedeni yoktu. Ayrıca. Dersim'de olanlardan ha¬ berli de değildi. Kürtlerin sorunu kimseyi fazla ilgilendirmiyor. İngiltere ise kendisine gekn mek¬ tubu "bakın dikkate bile almıyoruz" anlamında. Ama para hırsıyla bu da olmuş. dikkatkri bile çekmiyordu. DIŞ DESTEK VE BESfi'NlN ÖLÜMÜ Seid Rıza. Bir Dersimli olan Ali Atik. medeniyete kafa tutan" bk yapıydı. Sovyetlere göre Kürt¬ kr. Böyle bir ortamda. İngiltere ve Fransa'dan aldığı destekk isyan ettiğinin kanıtı olarak gösterilecekti. Seid Rıza'nın mektupları. yaşanmıştı. halka karşı gkişilen hareketin vahim bk hal alma¬ sı üzerine. Dersim Generali imzasıyla İngiltere. dünyanın etkin birçok devlerinin Dışişleri Bakanlıklarına birer mektup yazarak. o güne dek Dersim'de 'görülme¬ miş.

Gece sükûnet için¬ de geçiyor. Bahriyar aşi- rennden Şahin Bey'di. Yaz ortalarında bir sabah. en derin saygılanmın kabulünü rica ederim. kara biriikleri uçak filolannm eşliğinde taarruza geçiyor. Sayın Bakan. günler boyu sürmek üzere tazeleniyordu. kendi buluşu gerilla taktikleriy- 326 . göçün uzak yollarında can vermek yerine kendilerini korumak için. Kürdistan'ın bereketi! topraklarindan gidenlerden büyük bir bölümünün telef olduğu Anadolu'nun çorak topraklanna zorunlu ve sistemli göçler dü¬ zenleyerek. Son olarak Türk hükümeti. akşam ka¬ ranlığına kadar bombalama devam ediyordu. Dersim Generali Seid Rıza" Seid Rıza. boğucu gazlann kullanılmasına rağmen. Üç aydan beri ülkemde tüyler ürpertici bir savaş sürüyor. Zi¬ lan ve Beyazıt ovasında olduğu gibi silahlara sanldılar."Yıllard'an beri Türk hükümeti Kürt halkını asimile etmeye çalışmakta ve Kürt dilinin gazete ve yayınlannı yasaklayarak. benim sesimden ekselanslanna sesleniyor ve bu hükümetinizin yüksek manevi etkisinden Kün halkını yarar¬ landırmanızı istirham ediyor. Üç milyon Kürt. 1937 yılının yaz başlanna kadar ailesiyle Bogır dağmm Sosm yaylasında tutundu. Türk ordusunu durduran kişi. bu halka zulmetmektedir. 1930'da Ararat tepesinde. Bu olay karşısmda Kürder. Zindanlar yumuşak başlı Kürt halkıyla dolup taşıyor. fakat sabahm ilk ışıklanyla biriikte taarruz. Şahin Bey. ana dillerini konuşanlara eziyet ederek. Savaş olanaklannın eşitsizliğine ve bombardıman uçaklannın yangın bombalannın. Sosın yaylalannda. Aydın¬ lar kurşuna diziliyor. yakıyor. kendisiyle yapılan bir anlaşma so¬ nucu bu baskılardan anndınlmış Dersim bölgesine de girmeye kalkışmışdr. Direnişimiz karşısında Türk uçaklan kasabalan bombalıyor. ben ve yurttaşkrım Türk ordusunu başansızlığa uğratdk. asılıyor ya da Türkiye'nin tecrit edilmiş bölgelerine sürgün ediliyor.

duygu¬ dan arınmış bk savaş ve öldürme makinesi olarak gösteriyordu. Örneğin. Beşe. bir başkası aşkı. Bese'nin gözü pek. onunla ilgili haberler eksik olmuyordu. O nedenle. Uyurken. Hıdır. Cum¬ huriyet gazetesinin bkmez tükenmez malzemesiydi. Seid Rıza ve yakınları. savaşkan portresini çiziyordu. top atışlarının kesilmesin¬ den yararlanarak uyumaya çekilmişti. Öteki gazetelerden bazıları. Bu Seid Rıza'nın karildığı en büyük kavgaydı. Ba¬ sında. Uzunmeşe yöresinde ça¬ nşma yeniden başlıyordu. oğlu Şeyh Hasan ik torunu¬ nu bu çarpışmada kaybediyordu. 327 . hava ile kara taarruzlarına rağmen çemberden kurtulmuşlardı. ama iyi ta¬ nımadığı kişilere ihtiyatlı davranıyordu. Pırço'nun oğlu Hıdır diye tanınan adamını nöbetçi bırakmıştı. Ovacık'ın Senkan bölgesinin. onu uykuda vuruyor. Seid Rıza. onu cepheden cepheye koşarak asker öldüren biri olarak gösteriyor. Seid Rıza olayı duyduğunda büyük kedere kapılıyor ve birkaç gün sonra da Sosın yaylasını terk etmek zorunda kalıyordu. sabahın seherinde başlayıp akşam karanlığına dek süren bir çarpışmada yorgun düşmüş. zevk ve se¬ fayı düşünen bir kadın portresi çiziyordu.le sızmalar yapıyor. başını kesip Hozat'taki askeri ka¬ rargâha götürüyor ve ödülünü alıyordu. hakkın¬ da uydurduklannı birinci sayfada yayınlıyorlardı. Gazeteci Barbaros Baykara. küçük eşi Beşe. Şahin Bey. Ama. Hıdır. Türk basınının da başlıca malzemelerinden biriydi. yaklaşan. daha sonra "propaganda edebiyattna" da konu oluyordu. Beşe. Gazeteler. Ortahkta "kelle avcılan" dört dönüyordu. Onu. kayıplar verdirip silah ve cephane ele geçiri¬ yordu. Şahin Bey. devlet raporianna dayanarak yazdığı Dersim adındaki iki ciklik romanında. uzaktan akrabası ve en güvendiği adamların¬ dan biriydi. başına ödül konan bir gerilla lideriydi.

Bu zevki tatnrmayacağım size. Munzur dağlann¬ da mevzilenmiş olan Seid Rıza'ya Erzincan valisi aracılığıyla ha¬ ber göndererek. yakala¬ nacağı an. Sakalım yolmaya has¬ adı.. atmm üstünde dimdik yürüyen bir suba¬ yın binek hayvanını vurdu. yüz-yüz el- h yıllık ulu çınar ağaçlanyk kaplıdır. silahsız¬ ların canına kıyacaklar! Seid Rıza. "bem sağ yakalayamazsınız. Bunlann içi çürük ve boştur. Keçisekmez kayalıklannda bir avuç in¬ sanla. çoluk çocuğu kıracaklar. Nuri. Bogır dağı bölgesidir Baktım (Seid Rıza'mn) mavi gözler büyüdü. Gözleri çok keskindi. 2 bin 200 metreye ula¬ şan uzun menzilli bir Alman tüfeği kullanıyordu. F. Uzun sakalı titredi. Seid Rıza'nın dizi dibindeydım. Bir defasında 2 bm metre uzaklıkta.. Ses¬ sizlik mevsiminde hile yoluyla çalışmanın amaca daha çok uy¬ gun olduğunu kararlaştıran ordu kumandam. Dersimlilerin isteklerinin kabul edileceğini. Sert kaşkn dikeldi. Her ağacın çapı 7-8 met¬ reyi bulur. ölüm haberinden sonra Gogan kalesine sığındı Kutsal aile kabristanı da buradadır. Dr. Doğan m anlattıklan şöyle: "Aik efradmın ölüm haberi gelince. Sinir krizleri geçirdi. ağ¬ lıyordu. Ağdat'taki ikinci mezra olan Gogan'da Se¬ id Rıza'ya ulaşd. Burası Munzur vadisi. Baykara'nm anlatıklannm gerçeğe uygunluğu bir yana.Baykara'ya göre Beşe. Bu nedenle çarpışmalara ara vermek zorunluluğu vardı." SEİD RIZA BARİŞ GÖRÜŞMELERİNE GİDİYORDU. Yere yıkd. Namusuma dokunama- yacaksmız bemm. Seid Rıza'nın. kurşunları birince taşlar firlatıyor. Çocuklan ve torunlannın adlannı teker teker sayıyor. 1937 sonbahanna doğru Ovacık'ın sarp bolgelenne çekildiğini yazıyor ve devam ediyor: "Bu bölgede kış mevsiminde savaşmak Türkler için imkansız¬ dı.. Unutamadığım bk kelimesi vardı: Dersim'i yok edecekler. şim¬ diden bütün orduya ateşkes emri verilmiş olduğunu. Kara haber. Bu kovuklardan askeri harekâd izliyordu. bir ordu ve gökten ölüm yağdıran uçaklara karşı kurşunu bitene dek çarpışıyor. Ölümü bile bulamayacaksımz!" diye bağırarak uçuruma adıyordu. Kutsal türbeler. ashnda 328 .

(5 Eylül 1937)" * * * 1937 sonbaharına doğru. Cumhuriyet gazetesinin 29 Ağustos 1937 tarihindeki başlığı şöyleydi: 329 . Vali. görüşme masasına oturmayı kabul ettiğini bildiriyordu. yapdmasına da gerek görülmediğini ve oluşan zararları ödemeye hazır olduklarını bil¬ direrek. eşi Beşe. Anlatılanlara göre. silahı bırakıp gö¬ rüşme masasına oturduğu takdirde. Ortaya dökülen ödül yüzünden. za¬ rarlar devletçe karşılanacaktı. Atatürk'ün kendisini beklediğini bildiriyordu. bu isteğinin de kabul edildiğini. bir şartı vardı: "Inspektör" General Abdullah Alpdoğan'la banş anlaşması imzaladıktan sonra. af ilan edilecek. Erzincan valisinden. Ağustos ayı sonlarında.Dersim'in tek başına bazı aşiretieri dışında diğer aşirederin üze¬ rine henüz askeri harekât yapılmadığını. kelle avcıları tarafindan avlanmıştı. Dersim'de insanlığın bu denli çürüyüp kokmaya başladığı bir sırada. torunları. Dersim harekâri durdurula¬ cak. babanın oğula. Seid Rıza'yı Erzincan merkezine getirmeyi başarmış ve orada yanındakilerk birlikte tutuklamışd. Dersim baştan başa yangın yeriydi. "devletin şefkatli kolları arasına" koşmuştu. Öne sürülen şartlar çekiciydi. kardeşin kardeşe güveni kalmamıştı. Kidesel kırımlarla kan nehirleri akıyordu. Ankara'ya gidip Atatürk'le görüşmek ve Dersim olaylarını doğrudan ona anlatmak istiyordu. Dersimlilerin bir kısmı "insan avcısı" olmuş. Seid Rıza. akrabalarının peşine düşmüştü. Ailesi kırıma •uğramış. Valinin yaptığı çağrıya göre. şartları arkadaşlarıyla görüşüp tarrişnktan sonra. Bazı dosdan onu terk edip. damadarıyla aileden 47 kişi öldürülmüş. oğlu Şeyh Hasan dahil. Seid Rıza'ya görüşme ve barış yapma önerisi geliyordu. kavga arkadaşları. kızları. kimsenin kılına dokunulmayacağı gibi. Ancak.

"banş görüşmelerine" çağırmış. resmi söylemle "teslim" tarihi çelişkiliydi. ellerine kelepçe vurulunca anlamıştı. 13 Eylül 1937 tarihinde." Tan gazetesi. Aynı gazete. kendi isteğiyle Erzincan'a gitmiş. Seid Rıza Atatürk'le görüşmek ve "banş anlaşmasını" imzalamak üzere. Seid Rıza'nın "barış görüşmeleri¬ ne gitme" karan henüz kesin değU. Seid Rıza'nın da kendiliğinden gelip teslim olduğu da o kadar doğrudur. "eşkıya Seid Rıza'nın Erzincan hükümet binasına gelip teslim olduğunu" yazıyor ve ekliyordu: "İki avanesiyle beraber Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve¬ rilecek. Seid Rıza'nın "dehalet" ettiğini (sığındığını) yazı¬ yordu."Şaki Seid Rıza yakalanmak üzere. Yakın dostu Dersimi. Haberde şöyle deniliyordu: "Dersim'in son sergedesi Mahut Seid Rıza hükümete dehalet etti. "5 Eylül günü Erzincan'a gitri" diye yazı¬ yordu. "Kurtuluş günleri" şenliklerk. top ve tüfek atışlanyla kudanan şehirlerin Rus. Seid Rıza Erzincan'da sorgulandı. Gazetelerin yazdığına göre. "teslim" olma yoktu. Sapürmalar bir yana." Gazete bu haberi verirken. o da gitmiş. Erzincan'a gidişi. "niyet" niteliğindeydi. Genelkurmayın kitabında ise Seid Rıza'nın "10 Eylül 1937 günü Erzincan'da teslim oldu"ğu yazıyordu. İngiliz ve Fransızlarla çarpışa çarpışa geri alındığı ne kadar doğruysa. Devlet." Oysa. fakat kurtuluş ümitleri sönünce Er¬ zincan'da teslim olmuştur. Doğru olan. Suçlu kaçıp gizlenmiş. 330 . ama "daverin tuzak" oldu¬ ğunu. ama ele geçtikten sonra. ertesi gün de Genel VaHlik karargâhının bulunduğu Elazığ'a gö¬ türüldü. aynı tarihte olayı "Tunceli'de son temizlik" di¬ ye duyuruyor. verilen sözler unutulmuş ve tutuklanmıştı. Seid Rıza'nın "gel görüşüp banşalım" denilerek tuzağa çekilmesiydi. vali aracılığıyla.

Seid Rıza eksik olmayan espirilerinden birini padatıyor "oğlum" diyordu. Yıllar önce Erzincan'ı kurtarmak üzere aştığı Kırkmerdivenler geçidinden geçip. oyum işte. Seid Rıza onun şaşkın haline gülümseyip yol gösteriyor. silahını doğrultup "Dur. Her ney¬ se. Ben Rızo'yum dedim. sonra gözlerinde sevinç pınltılanyla "sen Seid Rıza'sın. Adın ne? Rızo. Yöredeki as¬ kerler efsanevi düşmanı yakından görmeye koşuyorlardı. As¬ ker bir fotoğrafa.. İşte bu fo¬ toğrafla tıpkısın. Seid Rıza. Nöbetçinin telefonundan birkaç dakika sonra. diyordu. yaşlı adama bakıyor.. Ama sen Seid Rıza diyorsun. O nedenle sıradan. "Ben Seid Rıza değilim demedim ki.. tanınmamak için yüzünü gö¬ zünü kapatmıştı. Yüzünü aç da göreyim." diye bağırıyordu." diyordu. Nöbetçi askerin.. bir de karşısındaki sakallı. Seid Rıza bir araca bindirilip götürülüyor. katıra bin¬ miş. kimi meraklıydı. Seid Rıza. Nöbetçi uyanık biri miydi. Görüşme yerine sağlıklı bir biçimde varmak için bir tedbirdi bu. bir fotoğrafla geri dönüyordu. yüzünü açınca asker.. Çünkü. Vali 331 .." Nöbetçi şaşırmıştı. defalarca geldiği bu binayı biliyordu. Erzincan'la Ovacık arasındaki AHbey köprüsü¬ ne vardığında nöbetçi askerlerce durdurulmuştu. yanına da iki adam almıştı. nöbetçi kulübesine gidip. yoksa Seid Rıza'yı bekleyence tembihli mi bilinmez. şaşkınlıktan büyüyen gözler¬ le ona bakıyor. fakat daha vaHHk binasından içeriye girerken yüzü asılıyordu.Seid Rıza. yine de emin olmak için "bir dakika bekle" diye¬ rek. Ne yapacağını bilemiyordu. yoksul bir köylü gibi giyinmiş. Kimi görevli. köprü başı as¬ kerlerle dolmuştu. bu cevap üzerine. Bunun üzerine. kimsin?" sorusuna şu karşılığı veriyordu: Bir yolcuyum oğlum. "burada olduğu¬ mu komutanına haber ver. Erzincan'a giderken. ilgisiz bir asker tanıyıp ateş etmesin diyeydi.

daha sonra Dersim'de Kürt bulunmadığı öne sürülüyordu. Aldanlıp tuzağa düşürül¬ düğünü söyledi. olmayan Kürrierin. mahkeme de "Inspektör"e bağlıydı. "usule-adaba uygun" iddianame bile hazıriıyor- du. "Yüksek Mahkeme'ye" hitabıyla başlayan suçlamada. Seid Rıza.makamının olduğu üst kata değil. Ama bilgi vermek bir yana. "vali ile görüşmekten" söz ediyordu. nezarethanelerin bu¬ lunduğu alt kata götürülüyordu. ısrarla yönelrilen "neden isyan ettin?" sorusuna da umursamaz bir tavıria. "tamam tamam. "kınlan testi. Suçlama¬ da. görüşeceksin" diyor ve onu bir hücreye kapatıyorlardı. "Kürdistan'ı kurma isyanı" oluyordu. ha¬ reket. daha sonra. konuşmayı da reddetti. suçlamaya göre. savcının. Seid Rıza'nın konuşmamakta direndiği. Dersim'in aslında öz be öz Türk olduğunu söylüyor. Böylece. Seid Rıza. boş yere "Atatürk" diyor. kesrirmeden gidilerek. o zaman yargı yolu-yöntemi firlatılıp kenara atılıyor. Fakat. "yakalandıktan" sonra sorguya çekildi. "Kürt yoktur" dedikten sonra. Seid Rıza ve arkadaşlarının. Ankara açısından "işlem acilleşiyor". bağımsız Kürdistan'ı kurma hayaliyle isyan etrikleri belirtiliyor. Seid Rıza idam ediHyordu. Verilen sözler uçmuş. havaya karışmış. bir çocuğu kandırmaya çalı¬ şanların edasıyla söylediklerine. Savcı. yok olmuştu. dağ bayır ve aşiret adlarını söyledik¬ lerine kanıt yapıyordu. başlangıçta. Savcı Hatemi Şahamoğlu'nun imzasını taşıyordu. Hatta savcı. Onu bodrum kattna götürenler. BlR GARİP YARGILAMA Seid Rıza. O. Seid Rıza. iddianameye dönecek olursak. dökülen sudur" karşılığını yermekle yetiniyordu. Atatürk'le ikili gö¬ rüşme yapmak istediğini tekrariadığı belirriliyordu. 332 . hakkında hazırladığı "suçlamada" da (iddianame) yer alıyordu. yargılanmak üzere mahkemeye de çı¬ karıldı. Yasaya göre. arnk "ele geçmiş" bir tutsaktı. Seid Rıza'nın konuşmamakta direnerek. bodruma.

İddianameye göre. Kalan deresine. Nitekim seid ve reisler. adeta mutluluktan sıkılarak olay çıkardığı izlenimi veriyordu. "asayişin berkemal" olduğu beHrtiliyordu. çürütmesiyle ilginçti. Şöyle deniliyordu: "Mart ayı içinde (1937) birtakım aşireder sükûn ve huzurdan sapmışlardır. yine Kutu deresine. Ondan sonraki süreçten 1937'nin ük aylarına kadar ise hiçbir olay olmamışri Dersim'de. Dersim eşkıya yuvası olarak nitelendiriliyor. yer yer bazı aşiretlerin. Bahtiyar aşireti reisi Şahin (Sahan) ile Kureyşan aşiretinden Şeyhanlı kolu reisi Hüso Seydo (Hüseyin Cesur-Sey Üse) ve arkalarına takdkları 15'er 20'şer kişilik ça¬ pulcuları ilave etmek lazımdır. " Suçlama. Suçlama. Savcı devam ediyordu: "İlin nüfusu da 110 bini geçer. daha sonra "Dersim olaylarına" geliyor. Tujik Baha'ya çıkılırdı. isyan deniyor. teyit eden ifadelere yer veriliyordu. son iki yılda önemli bir olayın meydana gelmediği. (Dersimliler) başarı sağlayacakların¬ dan şüpheleri yoktu. Ali boğazına kaçarlardı. Bunlara. Asker 333 . Mazgirt'in Pah nahiyesinde ve Harçik çayı üstün¬ de yeni yapılan ufak Kahmut köprüsü yakılmış ve bazı karakol¬ larımıza silahla taarruz edilmiştir. Başları sıkışınca. fakat daha sonra "isyan"ın meydana gelmediğini doğrulayan. isyana kadlan aşireder ise şun¬ lardır: Mazgirt kazasında Demenanhlar ve kısmen Yusufan ve Nazimiye kazasında Hayderan ve Hozat kazasından da Abbasu- şağı aşiretieridir. bu defa bütün aşiretlerini arkalarında sürükkyememişlerdir. 1937'deki askeri müdahale öncekilerden farkı anlatılırken şöyle deniliyordu: "Her zaman olduğu gibi. son bir yılda tüm Dersim'de 1 8 cinayet iş¬ lenmiş ve faillerin tümü yakalanmıştı. söyleneni bir cümle ya da bir paragraf sonrasında kendini yalanlaması.Savcı. ancak söylediklerini bir sonraki paragrafta yalanlayarak. "Dersim baskınına". Daha olmazsa Bakır dağına (Bogır)." iddianamede. Hükümetin işi gücü yoktu da peşlerine as¬ ker salacak değildi ya! Asker gelse de ne olabilirdi? Dersim son otuz senede 1 1 defa askerle karşılaşmıştı.

. Gelip geçmenin serbest olduğunu öğre¬ niyor. Kimliğini özenle saklamasına rağmen. Kuş olsa Bakır dağına çıkamazdı. kendisini karakola davet ediyor. Otur kalk emri de Sesenkale'de verilir. Erzincan köprüsünden geçerken. Bir kere teslim olduktan sonra. Sürekli olarak Ankara'yı sayıklıyor. Seid Rıza. Bütün hesaplar yanlış çıksa dahi. Ken¬ disine zarar gelmesin. belge aranıp aranmayacağını inceliyor. sün¬ güsünü çekiyor. isyan ederken bu kez yanılmışlardı. Dersim'in seidi ve Yukarı Abbasuşağı'nın reisidir. Hozat'ın Sin nahiyesine bağh Ağdat köyündendir. Suçlunun.. kişiliğinde topladığı seidlik ile reislik haleti ruhiyetini. askerler daha me¬ şe yaprakları dökülmeden çekilip giderdi. Yusufan aşireti reisi Kamer ile Şeyhanlı Hüsso (Hüseyin Cesur) ve Hayderan reisi Kamer de yukarıdaki 334 . dökülen su imiş. kendisi Sarıoğlan'da tek başına bırakıl¬ dıktan sonra. bu kısma ait ifadesinde ifade ettiği son temen¬ niyi tekrar ediyorum: Jandarmanın süngü çektiğini. Savcı okumaya devam ediyordu: "Seid Rıza. Son fişengini sarf ettikten ve yanındaki avanesi de kısmen imha ve kısmen dağıdlarak. Suçlulardan. komşu vilayetlere kaçarken Erzincan köprüsünde yakalanmış ve yüksek mahkemeye mevcuden sevk edilmiştir. Çok defa Viyalık'ta. Seid Rıza." Savcıya göre. Eşkıya yuvalan temizlenmek üzere hazırlıklar yapılmış ve önlem¬ ler alınmıştı. artık sorguya suale ne gerek görüldüğünü bir türlü anlayamıyor. rica ederim yazmayın. DersimHIer. Seid Rıza. Sesenkak'deki evinde oturur. baş tarafa Alişer'in adım geçir¬ mek lazımdır" deniliyordu. Dersim'e ait işler Viyalık'ta görülür. Seid Rıza'nın. İddianamede.kırklara kanşsa Kutu deresine inemezdi. Alişer üzerinde özellikle duruluyor ve "isyanı hazırlayanlardan bahsederken. yanındaki dürbünün üzerinde yazılı isminden şüpheye düşen görev aşığı nöbetçi. Fakat köprüye gelince jandarma nöbetçisi kendisini yakalı¬ yor. sorgusunda verdiği ifadede de kolaylıkla okumak mümkün¬ dür. kendisine sorulan her soruya cevap yerine şu sözle¬ ri tekrarlıyor: Kırılan testi.

a- Seid Rıza ve birlikte asılanların tümü entrika. Baş¬ langıçta. astıkları insanların adları bi¬ le tutanaklara yanlış geçiriliyordu. Mahkeme ise evrensel "hukuk" bir yana." iddianamede. birbirini tutmuyordu. kenara atan bir "garipHk"ti. Seid Rıza dahil. Türk basınının yazdıkları ise bu tarihle çelişiyordu. Ankara tarafindan "infazları" yapmakla görevlendirilen Çağ¬ layangil. Yine Dersimi'ye göre. idamların 18 Kasım 1937 ta¬ rihinde gerçekleştirildiğini yazıyordu. İdam tarihi ise başka bir tartışma konusuydu. isyanda Seid Rıza'dan aşağı kalmayan bir rol oynamış ve şahsen ve fiilen asileri sevk ve idare etmiştir. hükümet imar ve reform programını uygularken. Ama "imar ve reform düşmanları" boş durmamış¬ lardı. halka baskı yapılacağını. 7 kişinin idam edildiğini yazıyordu. Demenan aşireti reisi Cebrail. "Boş durmayanlar". Cebrail ve ölü Alişer ile Şahin olmak üze¬ re suçlular da boş durmuyorlardı. Gazetelerin yazdıklanyla. aniden pişman olunu¬ yor ve acele tarafından "idam töreni" düzenleniyordu. Seid Rıza'nın dostu Nuri Dersimi. tuzak ile bir araya getirilip asıldılar. isyanın meydana gelişine gelince. İlk isyan hareketi Yusufan ve Demenan aşiretieri içinde başlamıştır. başta Seid Rıza. resmi söylem ve idam edilmişlerin yakınları tara¬ fından söylenen tarih uyuşmuyor. hâlâ "Dersim'in imar ve reform" programından söz ediliyordu. 335 . Seid Rıza'yla birlikte 10 kişi daha asıldı. Bahtiyar aşireti reisi Şahin de nihayet kendi yandaşlarının nef¬ ret ve kini arasında can vermiş. sistemin yasalarını da yadsıyan. birtakım benzerleri gibi hesap gününe yetişememiştir. kadınlara tecavüz olacağım söy¬ lemişlerdi.zihniyeti anlattığımız tiplerdendir. halkın geleceğini iyileştirmeye çalışır¬ ken. Dö¬ nemin Türk basını da bu rakamı doğruluyordu. Aceleye geldiği için mi bilinmez. yasalara göre bir yol izlenirken. köprülerin askeri amaçh olduğunu yaymış.

Diğer idam mahkûmlarından 4'ünün cezası 30 sene hapse çevrildi. Hayderan aşireti reisi Kamer ve Demenan aşireti reisi Cebrail. Kamerin oğlu Fındık. hem de Kurum gazetesiyle çelişiyordu. Hemen altında ise "Makinede" başhğı ile "Seid Rıza. Atatürk'ün Malat¬ ya'da olduğunu da manşetten bildiriyordu. oğlu ve beş avanesi idam edil¬ di" diye. 15 Kasım 1937 tarihli sayısının manşeri "Atatürk Malatya'da tetkikler yaptı" biçimindeydi. idamlann "ta- rih"i konusunda. Mirza Ali'dk. Haberin ayrıntıları ise Kurum'da yayınlananların aynısıydı. birinci sayfasında "Seid Rıza ve 6 avanesi dün idam edil¬ diler" başlıkh bir haber yayınlıyordu. Seid Rıza'nın idam ha¬ berini üç sütunluk başlıkla veriyordu." Haber dördüncü sayfada devam ediyor ve şöyle denUiyordu: "7 idam mahkûmu şunlardır: Seid Rıza ve oğlu Hüseyin. 32 suçlu da muhtelif ceza¬ lara çarptınldı." Hemen altındaki alt başlıklar haberi özeriiyordu: "İdam edilenler 7 kişidir. Ankara'da alman idam karan tarihinin "infaz" gü¬ nü olarak anlaşılıp. Gazetenin haber başlığı şöyleydi: "Seid Rıza ve arkadaşları asddı. Parti ve hükümet yayın organı Ulus gazetesi. Kureşanlı Hasan. hem Cumhuriyet. basına verilmiş olmasından da kaynaklanıyor 336 . 17 Kasım 1937 tarihli Kurum gazetesi. Yusufan aşireri reisi Kamer. Gazete. tarih ve gün bakı¬ mından Cumhuriyeti doğruluyordu. Şey¬ hanlı aşiret reisi Haso. oğlu Reşik Hüseyin. Kureşanlı Seid Hüseyin. Kurum gazetesinin idam haberini yayınladığı sayısında man¬ şet Atatürk'ün seyahatine aynlmıştt.Dönemin yarı resmi Cumhuriyet gazetesi." Oysa idam edilenler ve adları şöyleydi: Seid Rıza. Demenanlı aşiret reisi Cebrail oğlu Hasan. 16 Kasım 1937 ta¬ rihinde. Resmi tarih ve resmi söylem idam tarihini karmaşıklaştınyor- du. Kanşıkhk. "son dakika" haberi veriliyordu. Rejimin resmi organı "Kurum" gazetesi. Yusufan aşireri reisi Kamer oğlu Fındık.

sağ salim geri getirmek üzere Reşik Hüse¬ yin'i almayı başarıyordu. Annesi Elif. Seid Rıza'nın küçük oğlu Reşik Hüseyin. oğlunun hasta¬ nede tedavi görmemesi halinde yarasının kangren olacağını ve ölebileceğini söylüyor. düzenleme gereği duyulduğu da bir başka bilinmeyen ya. Atatürk'ün Elazığ'a varışından bir gün önce idam edilmeleri dikkate alındığında. Seid Rıza'nın evi bombalandığı sıralar ve daha sonra. Seid Hüseyin hâlâ yol yapımıyla meşguldü. başında bulunduğu yol inşa- 337 . Reşik Hüseyin gerçek¬ ten hastaneye yatırılıyor. neden zahmete katlanıp. * Gencecik delikanlıyı da astıran "entrika adaleti" ötekiler için farklı mı işliyordu? Bilinmez.. Elâzığ'da mahkeme düzme. uçakların taarruzunda yaralanmıştı. Dersim'de "İstihbaratçı Şevket" adıyla tanınan Albay Şevket. "Dersim'in iman" programının müteahhiderinden biriydi. Seid Rıza'ya bağlılığıyla bilindiği halde. doğru dürüst Türkçe bilmeyen haliyle. İstihbarat subayı sözünde duruyordu. oğlunu saklamış ve yara¬ larını sarıp kendi olanaklarıyla tedaviye çalışmışri.olamaz mı? Bilinmez ama. Seid ve 6 arkadaşının 18 Kasım 1937 tarihinde ipe çekildikleri gerçeği çıkıyor ortaya. ama Dersim'de insan kırımı sürerken. Yetim Hüseyin. Ona yol ve köprü inşaatları veriliyordu. Onu. hâlâ "devletin en güvenilir adamlarından" biriydi. Onca kırım ve kan sesine rağmen. ama iyileşir iyileşmez hapishaneye ka¬ patılıyor. olayı öğreniyor ve anneyle dostane ilişki kuruyor. Sosın yaylasındaki çatışmada. onu Seid Rıza'dan koparmak mıydı? Bu da bir bilinmez. Kureyşanlı Seid (Yetim) Hüseyin. Bağışın amacı.. sonra da babasıyla birlikte asılıyordu. asıldığında bıyıkları yeni terlemeye başlamıştı. babasının yanında. 17 yaşını bile birirmemişti. çocukluğundan beri.

diktatörlüğün emrindeydi. Onlar albayların. 5 Ekim 1937 günü mahkemede okudu. idam karan önceden yazılıyor. götürmeye gelenlerin tavrından sezinlemişri. Çünkü. Inspektör Abdullah Alp¬ doğan Paşa tarafindan onaylanıyor. uykulu uykulu "gece yansı mahkemesinin huzuruna" çıkarılıyordu. tıpkı Seid Hüseyin gibi entrika kurbanlanydı. bu kez yol ve köprü hallerini konuşmaya çağrıl¬ madığını. giderken. Tutuklamaya geldiklerinde. tedirgin edecek bir halleri olmamış. devleti rahatsız. infaz görevlisi Çağlayangil'in açıkladığı¬ na göre. hele hele savcının suçlamasından sonra savunmalarına da yer verilmedi. akıllarından da geçmemişti. Resmi kayıtlar. Bazıları Türkçe de bilmeyen sanıkların avukatı yoktu. idam formalitesinin tamamlan¬ dığı gece yarısı mahkemesi hariç. yargılama olduğunu kaydetmiyor. Gariptir. "ben bir şey yapmadım" rahadığıyla entrikaya kanmış. Seid Rıza'nın sorgu¬ su. İlk sor¬ guda söylediklerinin dışında. Savcı Hatemi Şahamoğlu. idamın o kadar acelesi var ki. Onların uyarısına kaçmamışri. "Atatürk de Alevi" denildiğinde en başta "şah" diyenlerdendi. daha sonra iddianamesini yazıp. kendi ayağıyla tuzağa gitmişti. davanın görülmesine bile zaman aynlamıyor. 23 Eylül 1937 günü tamamlandı. Cumhuriyet gazetesinin yazdığına göre. Akındaki aria menzili aşıp kaçma olana¬ ğı olduğu halde.atından "komutan seni isriyor" diyerek götürmüşkrdi. Kamer ve Cebrail ağalar da. kadınlar kalabalığı tarafindan seyredilmişri. Hukuk. tıpkı Seid Hüseyin gibi hâlâ "dosttan çağrı" aldıklarına inanıyorlardı. valilerin sofra arkadaşlarıydı. duruşma. bundan sonra. daha sonra sanıklar yaka pa¬ ça cezaevinden alınıp. 338 . Götürü¬ lürken. Seid Hü¬ seyin.

Onun daha sonra anlattığına göre. "Dersim'de nekr olduğunu he¬ piniz biliyorsunuz. Halborili Hasan bunlardan biriydi. "Ama Halbori'de isyan yemini ettiniz" suçlamasını sinirli bir dille yanıtlıyordu: "Halbori'de isyan yemini ettiğimiz doğru değildir. Mavi gözleri gamlı değil. "bizi asacaksınız. duruşmaya geririlen Seid Rıza rahat ve huzurlu görünüyor¬ du. Mahkeme başkanının. Oysa bizler ekmek peşinde koşan yoksullarız. Dersimliler şehirde. İsyan etmek güç ister. 339 . burada "lanetli"ydi. Resmi propagan¬ danın etkisiyle Dersim canavar yatağı. Horlanıp aşağılanıyor. her Dersimli birer canavardı.* * Korkunun kol gezip. Emir yukardan geldi. Kuşarilmışlıklanna rağmen. bazı Dersimlilerin gözü ve kulağı Seid Rıza davasmdaydı. "Ben Dersimliyim" demek de suçtu. iktidar sürdüğü günlerdi. Fakat TC yasalanna göre. Siz de biliyorsunuz ki. Hangi güçk. "aleni" olan mahkemenin "sorgu" bölümü¬ nü izleyen meraklılar arasındaydı. Halborili Hasan. Buna rağmen neden isyandan bahsediyorsu¬ nuz? İsyan etmedik. Ama. bk şeref ve namus meselemiz için toplandık. kendi kimliklerinin kaçağıydı." Savcı. hangi sikhla isyan edebilirdik? Biz Halbori'de. her zamanki gibi güleç bakıyordu. Ölüm baskınına uğradık" cevabını veriyordu. Kendisine soru soran mahkeme başka¬ nına. Nuri Dersimi'nin yazdığına göre. Dersim'e en yakın şehir Elazığ merkezi ise. hakaret görüyorlardı. Seid Rıza öldürüldüğünde 75 yaşındaydı. Dersimliler. iddianamede Seid ve arkadaşlarının idamını istiyordu. Umursamazlık içindeydi. eski çağların hüküm¬ darlarının yetkileriyle takviyeli General Vali'nin karargâhı sayesin¬ de şovenleştirilmiş bir şehirdi. orada is¬ yan karan alınmadı. "durup dururken neden isyan edip hu¬ zuru bozdun" sorusuna gülüyor. Bu belli. 65 yaşını aşanlar idam edilemiyordu. Formalite için neden yoruluyorsunuz?" diyordu. belgelerde 58 yaşında gösterilerek idam edile¬ bilir hale geririliyordu.

Boş bulunan Cumhurbaşkanlığına da vekalet ediyordu. "diktatöriüğün gözde polisi". Tu¬ tanaklara yaşı 21 diye geçirilerek idam engeli kaldınlıyordu. cezaevinden çıktıktan sonra. DP'nin yerine kurulan Adalet Parrisi'ne (AP) kanlmış. 12 Eylül 1980 darbesinde Senato Başkanıydı. Hem zeki. "komünisderi takiple gö¬ revli" birimin şefiydi. Sistemin.Seid Rıza'nın Oğlu Reşik Hüseyin 17 yaşında bile değildi. makamından indirildi. TC yasalanna göre. genç bir 340 . daha sonra Süleyman Demirel'in yıllar boyu değişmeyen Dışişleri Baka¬ nı olmuştu. genç yaşta. emniyet müdürü olmuştu Demokrat Parri (DP) 1950'de ikridar olunca. 1965'te de önce çalışma bakam. Sonra evine döndü. Daha sonra. Bu darbede tutuklan¬ madı. Yeni ikridann Cumhurbaşkam Celal Bayar'm en güveni¬ lir adamıydı. Bu iki yeteneğiyle. Üniversite mezunlannm "yok" denilecek sayıda olduğu bir dönemde Hukuk Fakültesi'ni biririp İçişleri Bakanlığı'na bağ¬ lı polis teşkilatında çalışmaya başlamıştı. Çağlayangil. düzenlik ile kendisine oy getirecek hizmederin yürütülmesini ona teslim et¬ miş. kişinin idam edilmesi için 18 yaşını aşması gereki¬ yordu. İNFAZ GÖREVLİSİ ÇAĞLAYANGİL ANLATİYOR İhsan Sabri Çağlayangil. Akrif polirikadan çekilip. sokulan ve komünisderi "birinci derecede tehlikeli düşman" saydığı devirdi. yatağında "hu¬ zur içinde" öldü. Çağlayangil. generallere rağmen si¬ yaset konuştuğu gerekçesiyle bir süre gözakmda tutuldu. yıllar boyu valilik yapnğı Bursa'dan senatör seçilmiş. hem de kurnazdı. orada vali tutmuştu. askeri darbeyle devrilene kadar. gü¬ cün gözdelerinden biri haline gelmiş. sanatı ve eserieri" arasında. Çağlayangil'in "hayatı. seçim bölgesi Bursa'nın diriik. bu kez yeni gelenlerin adamı ol¬ muştu. Kaflcas göçmeni Çerkez bir ailenin oğluydu. Bayar. saf değişrirmiş. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde DP kadrolanyla birlikte tutuklanmış.

Duy¬ duk ki. Atatürk böyle bir sahne istemiyor. O tarihte Seid Rıza. Aynı zamanda peygamber sülalesinden geliyor kendisi. Atatürk. gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 1992 ydında ya¬ yınlanan İşte Apo ve PKK adındaki kitabında. Ta ki.. bu işi halletmeni istiyoruz. Elazığ'a Singeç köprüsünü açmaya gidecek. Onunla. Fırat... Seid Rıza'nın bir de dini vasfi var. Geçmişini ve yapriklarım konuşurken.. Bu üç ayrı anlatımının harmanlanmış halini sunuyorum: "Şükrü Sökmensüer. yaptığı bu iş ve yürüttüğü görevden gurur duymamış olacak ki. Karakolda da 33 as- 341 . Seid Rıza'yı astırmak gibi özel bir görev yürütme de vardı. Git ve bu işi bitir. rahat¬ sız etmesinler. Hayatının bu bölümünün yayınlanmamasını istedi. olayı ilk kez. Aşiret reisleri Seid Rıza'nın affi için Atatürk'e tavassutta bulunacakmış. Ona verdiğim sözde durdum ve anlattıklarını yazmadım. Atatürk gitmeden önce bu dava bitsin ki. Asılsın Seid Rıza. Derinliği de deniz gibi 17 metre olur. Ondan önce gidip. Dersim'in lideri. Daha sonra. yıllar yılı yakın çevresi hariç pek kimseye aç¬ mamıştı. Fakat. Seid Rıza'yı astırma olayını da sormuştum. dedi. Çağlayangil. daha derli toplu halde Güneş gazetesinde tefrika olacaktı. kendini emekliye ayırana kadar. gazetede tefrika edilen daha sonra kitap haline gelen anılarında gün ışığına çıkardı. Çağlayangil. çalışnğım yayın grubunun bir dergisi için röportaj yapmak üzere buluştum. üstlendiği görevi nasıl yerine gerirdiğini uzun uzun anlatri. Köprünün başında bir karakol. Şeytan köprüsü denen mevkide dört metreye kadar da¬ ralır. başka bir anlatım biçimi olarak yer aldı. Bir gün beni çağırdı. Elazığ'da bir topland olmuş. 1986 yılında. Ama yaptığından pişman ve rahatsız görünüyordu. Çünkü.polis şefiyken. Atatürk döneminin ünlü Emniyet Genel Müdürlerinden. Burada bir köprü yapmışlar. bu olayı.

Fakat bölgeden aynlmadan önce Dersim'i görmek isti¬ yordum. Kendilerine aşiretierinin başı olan kişileri teslim ederseniz harekâd durdura¬ cağız.kerimiz var. Devriyeler mevzilenmiş. Baskında kara¬ kol yakılıyor ve otuz üç askerimiz de şehit ediliyor. Ama olayı da kaçırmak is¬ temiyorum. Biz ortadayız. Müfettişi Umum-i Abdul¬ lah Paşa'nm misafiri oluyoruz. Askerierin başında İsmail Hakkı adında bk yedek teğmen. Elazığ'da.' Paşa bize 'iyi ki gel¬ diniz' diyor. Zeytinyağlı sıcak bir yemek. Ateşim otuz sekiz. Vali. Diğerinde finndan yeni çıkmış sıcak ekmekler. Ama yine de ister¬ seniz sizi de alabilirim' dedi. Yemek yedik. çeteci bir adam. Ben alışkın deği¬ lim. istediğimizi anladyoruz kendisi¬ ne. Önlendi. Yarın da son gün. banş yapacağız. Hasta hasta önceden belirlenen harekât sahasına varmak için yola çıktık. O zaman bu isyan olayı ile ilgili türiü rivayetier var. Ne olacağı belli olmaz. Dersim meselesini kökünden halletmek üzere. 'Ben de yann orada bir mevkiye gideceğim. vekalete şifre çekmiş. Vali ibrahim Etem Akıncı. Şövalye. Olaylan ya¬ kından takip ediyordum. Önümüzde ve arkamızda birer kamyon. 342 . Gideceğimiz mevki biraz tehlikeli. Yollar devriye dolu. o ta¬ rihte Dördüncü Müfettişi Umum-i Abdullah Paşa var. Ben o sırada Malatya'da Emniyet Müdürüydüm. 'Dersim Harekâd'nı incelemek istiyoruz. işte bu olay. Ankara'dan müsaade istihsal edilerek Vali Akıncı ile biriikte Elazığ'a varıyoruz. Köprüye Dersimliler bir baskın düzenliyoriar. biz. Uzatmayalım. Sonra Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Ankara'ya tayin edildim. Bu ara¬ da devriyeler bize yanlışlıkla ateş de açtılar. 'Emniyet Müdürüm Ankara'ya tayin edildi. Dersim isyanının başlamasıdır. hastalandım. Arzumu vali beye ilettim. biz Elazığ'a gidip Dersim Harekâd'nı biriikte görmek istiyoruz' di¬ ye. dedim. Kam¬ yonun birinde askerier var. Atatürk olayla ilgileniyor ve ilgililere kesin talimat veriyor: Bu meseleyi kökünden hallediniz. On beş gün önce tercüman aracılığı ile asilerle konuştum. Demirci Efe ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nda çete kurmuş.

Açdlar.Geleceğimiz yere geldik. Ettaf birdenbire dağ gibi meyillenir. öte tarafinda Tuman¬ lar varmış. uzun boylu levent adamlar çıkd. Kalanları da koyun¬ larına soktular. Vaktiyle bir tarafinda Kastlar. Biz yann yine onlann elinde kalırız. olmazsa olmaz. Tuman da zamanla Demenan olmuş. Ben Tuman tarafindanım. sonra tercümana şunlan söy¬ ledi: Ben Kastamonuluyum. Geldik. bir tercüman çıkd ortaya. Bunun için 'Kastuman' demiş¬ ler. düşündü. Abdullah Paşa gelenlere çuvallarla ekmeği dağıttı. Benim yanımda fotoğraf maki¬ nesi var. dedi. Sizin aşiretiniz de bu- 343 . İn¬ diğimiz yere silahlı askerier dizildi. Bunları size veririz. kelime zamanla 'Kastamonu' olmuş. Hemen ekmekleri kırıp yemeye başladılar. Abdullah Paşa durdu. bir alayı durdurur. dediler. Olmaz. Bugün buradasınız. Abdullah Paşa: Geldiniz mi. Jandarmanızı so¬ kamıyorsunuz. dedi Abdullah Paşa. on iki kişiyi getireceğiz. Kenti bunlar kurmuş. Yüksek bir yerden aşağıya indik. Askeri¬ niz var. Bir süre bekledik. Kastamonu'nun tarihini bilir misi¬ niz? Şehrin ortasından bir dere akar. dediler. Bağırdık. alır gidersiniz. dediler. Onlar da son derece kararlı bir biçimde: Paşam nidek. Ortaya göğsü bağn açık. Paşa onlara biraz sert: Devletle başedemezsiniz. Bir mavzerli. Bunlar. Siz Dersim'e giremiyorsunuz. dedi ve ekledi: Niçin teslim etmiyorsunuz? içlerinden en uzun boylu olanı öne çıktı: Bir kadının tek kocası olur. Asiler dağlara sığınmışlar. Paşa onlara sordu: Listede yazılı olanlan getirecek misiniz? Üç kişi hariç. bu ağalar bizim kü¬ lümüzü attınriar. çağırdık. Abdullah Paşa muhtemel bir pusuya karşı önlemler aldırmıştı. Ortalarda kimseler yok. Şimdi siz hükümetsiniz.

Neyle gideyim? Resmi tatil gününde Elazığ'da olacağım. Murat suyu üzerinde yeni yapılan Singeç köprüsünü açmaya Elazığ'a gidecek. Beyaz donlu akı bin Doğulu Elazığ'a dolmuş. Beyaz donlulann Atatürk'ün karşısına çıkmalarına meydan vermeye¬ lim. Gi¬ din ve on beş gün sonra bu listedekikri getirin. Bizden istenenler 'asılacak¬ lar asılsın' ve Atatürk'ün karşısına.. O dönemde Elazığ Valisi Şefik Bey. Zaman dar. Size on beş gün daha izin vereyim. Siz benim akrabamsmız. Savcı Hatemi Senihi Bey. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siyasi şubesin¬ den istediklerini al. Emniyet Müdürü Serezli ibrahim Bey. İşte bu sırada Atatürk. Dersim hare¬ kâd bitti. hemen hazıriıklanmı yapdm. Cumartesi günü Ela¬ zığ'a yetiştim. Emniyet Müdürü ibrahim Bey'e gittim. Ve teslim etmeyecekleri üç kişiden birisi de Seid Rıza. Karayoluy¬ la Singeç köprüsüne geçecek. 1937 yılında. Singeç köprüsünü açmaya gidecek. Atatürk'ün istasyondan halkevine kadar ko¬ ruması da size aittir. Ben bu sırada adamların resimlerini çektim. Savcı için 'kural dışı bir şey yapmaz. Sökmensüer'in yanından ayrılır ayrılmaz. Aradan aylar geçti. Seid Rıza ve çevresi yakalandı. dedi. beyaz donlular çıktığı za¬ man iş işten geçmiş olsun. savcı yardımcısı arkadaşım. Resmi tatil günü de yargılama yapıp adamı aşamayız ki. Dersim'den ayrıldık. Ata¬ türk'ten Seid Rıza'nın hayatını bağışlamasını isteyecekler. mümkün değil' dedi. 344 . siya¬ si polisten akı kişi alıp trenle yola çıkdm.. Şükrü Sökmensüer: Sivillerden. Yapmayın. Ata¬ türk pazartesi günü Elazığ'a gelecek.günkü Demenan. Fakat zaman çok dar. O listede Seid Rıza da var. Mahkeme¬ leri sürüyor. Atalanmız bir yerde buluşurlar. resmi tatil günü cumartesi öğlenden sonra. Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer Bey bana diyor ki: Atatürk. oradan da yeni görevime başlamak üzere Ankara'ya döndüm. Başta Macar Mustafa olmak üzere. Sonra Malatya'ya.

cevabını verdi. Ben bunu halletmek için hükümet tarafindan bu¬ raya gönderilmiştim. bu savcı rapor alsın gitsin. ama mahkemelerin cumar¬ tesi tatil olduğunu. diyerek kestirdi attı hakim. Üstüne 'Abdullah Paşa'nm idamı' diye yazsanız kendisi asılacak. Gün oluyor. Hakim bana: Cumartesi mahkeme toplanmaz. Durumu kendisine anlattım. Hakimle konuştuk. onlara kadar ça¬ lışıyoruz. Biz mahkemenin tatil günü işlemesini ve alınacak sonucun in¬ fazını istiyorduk. dokuzlara. Halbuki biz. dedi. Ve ekledi: Ben de mahkemeleri etkileyemem. Paşa bu¬ nun da hazıriığını yapmış. sıkıyönetim kumandanı olarak kararı tasdik edecek. Bana: Sen valiye söyle. Herkes çekiniyor. Her şey hızla yürüsün diye. dedi. 'Yukarı¬ daki karar tastik olunur' diye yazıp imzalayarak boş kağıdı mah¬ kemeye vermiş. Maksat hasıl olmuyor ki! Başkaca bir şey yapılamaz. Salı günü de idam hükümlerini yeri¬ ne getiririz. mahkemenin kararını Atatürk gelmeden evvel vermesini ve geldiğinde Seid Rıza meselesinin kapanmış olması¬ nı istiyorduk. Mahkeme hakimini evinde buldum. tatilde ise çalışıp karar almanın mümkün ol¬ madığını bana bildirdi. Savcı yardımcısı hukuktan sınıf arkadaşım. 345 . çok oluyor.Savcıya gittim. Bu konuda Ada¬ let Bakanlığı'ndan da şifre aldığını. Hakime dedim ki: Bu dediğiniz gün Atatürk geliyor. Devir CHP dev¬ ri. O zamanlar dördüncü bölgede temyiz hakkı yok. Arkadaşım vekil olarak sav¬ cının yerine geçti. Abdullah Pa¬ şa. Kendisi kararı daktiloya çektirmekle meşguldü. ancak pazartesi günü mah¬ kemeyi toplar. kararı veririz. Gittiğim¬ de mahkemenin aldığı kararı yazdırıyordu. ben senin iste¬ diğini yaparım. Ben de kendilerine sordum: Sizin saat 17:00'dan sonra davaya devam ettiğiniz olmuyor mu? Ooo. Savcı rapor aldı.

Ama ekledim: Savcı 27 kişinin idamını istedi. Gece saat 02:30'da mahke¬ me başlarsa. Vali bir de çingene cellat buldu. dedi. Hakim bu defa: Samiin (dinleyici) yok. Asacaklar bizi. Mahkeme kararı açıklandı.Eee. Hakim: Elektrikler kesiliyor. Asacağı adam başına 10 lira istiyor. Ona da çare bulduk. Bu işi bir an evvel hal¬ letmek lazımdı. Edam tine (idam yok). dedi ve bana döndü: Sen Ankara'dan beni asmak için mi geldin? 346 . dedim. asılanların birbirini görmemesini emrediyordu. Ona da çare bulduk. Pazartesi günü 24:00'dan başlıyor. Sanıkları aldık. hakim ilamda idam lafını kullanmadığı ve ölüm cezasına çarpnrılmaktan bahsetmediği için verilen hükmü iyi anlamadılar. Otomobil farları ile idamın yapılacağı hapishaneyi aydın- ladrız. Seid Rıza sehpaları görünce durumu anladı. Biz ona göre mi hazırlığımızı yapalım? Bilemem. sanıklardan bazıları beraat etmiş. Meydanda birbirinden uzak dört sehpa kurduk. Kabul ettik. 7 kişi ölüm cezasına çarptırılmış. dedi. Çingene de geldi. Ramazan ayı idi. diye bir vaveyle koptu. sonradan beş saat ihlal ediyorsunuz oluyor da. baştan beş saat ihlal etseniz. Farlarla çevreyi aydınlattık. Gece 12:00'da hapis¬ haneye gittik. Mahkemenin 72 sanığı var. mahkûmların ayrı bir yerde asılmasını. Mahkemeye götürdük. Hiç unutmam. Mahkemenin yapılacağı halkevine lüksler koyarız. Ceza infaz Kanunu. Bu şartı da yeri¬ ne getirmeye çalışnk. olmuyor mu? Yani pazar akşamı sahurdan sonra mahkemeyi açarız. sabah erkenden asılacaklar. Samiin de getiririz. Kaç kişi asılacak? Onu karardan önce söyleyemem. de¬ dim ben de. bazıları da çeşitli hapis cezaları almıştı. Emir böyleydi. Kararları okununca.

Çingeneyi itti. Ama Seid Rıza. İlk kez idam edilecek bir insanla yüz yüze geliyorum. Biz bu işleri belki zamanında halledemeyeceğiz (idam gecikebi¬ lir ihtimaline karşı) diye. dediler. Bana güldü. Ama ihtiyann bu cesaretini takdir etmekten kendimi alamadım. meydan insan doluymuş gibi sessizli¬ ğe ve boşluğa hitap etti: Evladı Kerbelayıh. 40 liram ve saatim var. Emniyet Müdürü'ne: Ben üşüdüm. zulümdür. istemedi. dedi. oğluma verirsiniz. Atatürk seni çağırıyor. Zulümdür. iki daktilo sayfası yazı yazdım. Gazetede yayınlan¬ mak üzere benden istedi. Hava soğuktu ve etrafta kimse¬ ler yoktu. infazını gerçekleştirdi. Yazının başına da. dedim. Yazı yayınlanmadı. dedi. Oğlu yaşında bir subayı öldürecek kadar kad yürekH olan bir insanın bu mukadder akıbetine acımak zor. Treni gece kör makasa çekmişler. Sandalyeye ayağı ile tekme vurdu. ayıptır. Ayıpdr. basılıp basılmayacağım ben bilirim. Verdim yazıyı. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü. Sen ver. bi hatayıh. Ben sabahleyin Atatürk'ün treninden çıkan Ulus muhabirine. dedi. Atatürk bir gün sonra Elazığ'a geldi. Savcı namaz kılıp kılmayacağını sordu. İpi boynuna geçirdi. O gece hafizama nakşolmuş bir gecedir. Cinayettir' yazdım. Çok etkiliydi. yazdığım yazıyı okudum. Sonradan. Olmaz. 347 . Otek döndüm. Asabım çok bozuldu. 'Bi hatayıh. demiş. Evladı kerbelayıh. Çok kötü olmuştum. otele gidiyorum. cinayet¬ tir. Hafizalarımızdan çıkmaz. içişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya okut¬ muşlar. Böyle bir yazı yayınlanmaz. Seid Rıza'yı meydana çıkardık. kendisini uyandırmamışlar. Atatürk uyuyormuş. Hitabet tarzı karşısında benim tüylerim diken diken oldu. Son sözünü sorduk. dedim.Bakıştık. Basamazlar. Söyleyiş tarzı çok enteresandı. Hiç unutamıyorum.

Arabasına da binmedi. Benim ellerim cebimde ve iki elimde de tabanca yü¬ rüyorum. Cadde boyun¬ ca yürüdü. dedi. dedim. Pek çok beyaz donlu (Kürt) vardı cadde kenarların¬ da. Haberim yok. ben idam yerinden aynlırken resim çekmiş. dedi ve ekledi. Ve Atatürk trenden halkevine hareket etti. Ben o sırada Şükrü Sökmensüer'e yolcu tre¬ ni ile dönmek istediğimi söyledim. Güneş Dil Teorisi'ne ait konuşmalar yapıyor. hemen önleyeceğiz. Ben hemen negatifleri. basılanları imha ettim. İkisini de bana ver. 'Olur' dedi. Beyaz donlulann arasından yürü¬ yerek geçti. Bu resim ne Emniyet Müdürü. araşdrdım. Yalnız iki tanesini sakladım. Ben de kafiledeyim. Ben tam gitmeye 348 . Şükrü Kaya da Atatürk'e ilet¬ miş. Emriniz yerine getirildi. Bir yerlerde basdrmış ve Şükrü Kaya'nın yaverine vermiş. Öyleyse maiyetine hakim değilsin.Gittim. dedi Atatürk. yenilip içiliyor. Sen bu resimleri ne yapacaksın ki? Müsaade ederseniz ilerde anılarımı yazacağım. Singeç köprüsünün açılışından akşamüstü dönen Atatürk'ü. Gittim. Seid Rı¬ za'nın sehpada sallanırken çekilmiş resmi. Verdim. Resimlerden birini kendisine uzattım. Atatürk sağ salim halkevine geldi ve buradan Singeç köprüsüne hareket etti. Neyse. Koltuk arkalarındaki boşlu¬ ğa masalar kurulmuş. İsmail Müştak Bey de sahneye çıkmış. Beyaz donlular hiçbir şey söylemeden bakıyoriar. Biri adım atsa. dedim. Hepsi imha edildi mi? Edildi efendim. Halkevi istasyondan bir hayli uzakd. bu resmin negatifini bul. halkevi müsamere salonuna aldılar. Bizim sivil polisimiz Macar Mustafa. kahvaltı ediyorlardı. Atatürk'e gittim. Ne olacak onlar? Müsaade ederseniz birini zat-ı devletlerine vereceğim. Bana bir resim gösterdi. biri¬ ni de kendime alıkoyacağım. Resimlerden ikisini sakladım. Çabuk git. basılanlan imha et. Çok iyi tertibat almıştık.

Trene bindik. "beni oğlumdan önce asın" diyordu.. Yollara bomba konursa diye baştan bir pilot tren gidiyor.. arka so¬ kakları sarmış. babası 'telaşlanacak bir şey yok. Gencecikti. Asanlar. Seid Rıza ile oğlu Reşik Hüseyin'in kollan birbirine kelepçe- lenmişti. askerler şehri içerden kuşatma akına almıştı. Saat on oldu. oğullarını darağacında görmek istemiyorlardı. herkese son istekleri soruluyordu. şehrin merkezinde." Elazığ Cezaevi. izin vermemiş. demiş. Hepsini birbirine bağlayıp asmaya götürdüler. Kurbanlar asılmadan önce.. dedi. Oğlu derin uykudaydı. Cezaevi ve idam alanı yasak bölgeydi. Belki de benim gönlümü alacak: Hayır. Askerler. Cellat işini görsün diye darağaçlan. Yusufan aşiretinin reisi Kamer de oğlu Fındık ile. mahkemeye gidiyoruz' diye yatışdrdı. Elektrik verilemediği için. Bomba konmuşsa pilot tren havaya uçacak. Gözlerini açıp da kalabalığı görünce ürktü." SEHPADAKİ BABALARLA OĞULLAR idam gecesinin cezaevi sahnesinin tanıklarından Mehmet Ala¬ dağ anlatıyor: "Gece yarısı cezaevini basdlar. otomobil farlarıyla aydınlatılmıştı. henüz 17 yaşını bitirmemiş Reşik Hüseyin'e ayrıca düşkündü. meydanda yan yana dizilmişlerdi. Atatürk durumu izlemiş ya da öğrenmiş. Seid Rıza. yasa ve hukuk gereklerine bağlı görünüyorlardı. Onların asılacağı gece. Yusufanlı Kamer de. Sofrada Sabiha Gökçen de bulunuyor. Sarsıp uyandırdılar. Atatürk sofrada ve yolda. onu.. sonraları "bit pazarı" ola¬ rak anılmaya başlayan Buğday meydanındaydı. Babalar. Ankara'ya dönüyoruz. Beni oğlumdan önce asın. Onu darağacında asılı görmek istemiyordu. Seid Rıza'yı yatağından kaldır¬ dılar. bizim için gelen bizimle gider. şehir zifiri karanlıktı.. 349 .hazırlanırken. Asılmak üzere idam alanına getirilen kafilede babalar ve oğul¬ lar birbirine zincirlenmişlerdi..

Ayağının altındaki taburenin çekilişini. 350 . Babası idam sırasını beklerken. Fındık iri yapılıydı. Celladı yana iterek sehpaya çıkışı ve ipi kendi başına boynu¬ na geçirmeye çabalaması ayrıca etkileyiciydi.. Celladın boynuna ilmiği geçirme¬ sini gördü. tanıklık ettiği sahneye şaşarak baktığını söylüyordu. bir kez de evlat acısıyla öldü¬ ler. seyretti. ayak bilekleri prangalı halde.. Babalara. rap. gencecik be¬ deninin boşlukta sallanışını. Aynı kaderi Yusufanlı Kamer de yaşadı. onun ölümle dansı. Babalar. iki kez ip koptu. "rap. oğlunun çektiği acıları bütün ayrıntılarıyla seyretti. babasından koparıp darağacına götürdüler. Eli kolu bağlı. Celladar. Nuri Dersimi'nin yazdığına göre. Köprü başında yolunu kesip hakaret eden teğ¬ meni vurmuştu. idam edilmeden önce. Onu asmak üzere Ankara'dan gönderilmiş Çağlayangil bile. son düello çırpınışı karşısında donup kaldığı¬ nı. Seid Rıza'nın ölüme gidişini Çağlayangil. son haykı¬ rışını dinledi. Seid Abdülkadir ve Şeyh Said'in idamında olduğu gibi. s* * Reşik Hüseyin'i. Fındık. Ayağının altındaki tabure çekilmeden önceki son haykırışını da. önce oğulları asıp babalara seyrettirdiler.Fakat tersini yaptılar. son anlarında evlat acısı ya¬ şattılar.. gözyaşlarıyla dolup buğulanan gözler¬ le seyretti. Seid Rıza. Asılırken. ölümle hayat arasındaki kısacık çizgiyi dakikalarca yaşadı.. onun gidişini. Reşik Hüseyin darağacında babasına son kez seslendi: "Baba. rap" diye anlatıyordu. Reşik Hüseyin'den bir¬ kaç yaş büyüktü. onu asarak öldürmek için uğraşmak zorunda kaldılar. Kürt ulusu sağ olsun!" Yusufan aşireti reisinin oğlu Fındık.

Nakış nakış. gösterme zamanıydı. Şimdi. Baldırına dolayarak bağkdığı çank iplerinin ucundaki püs¬ küller sabah yelinde sallanıyordu. Uzun boyluydu. nakışlı yün çoraplan ayağındaydı. şalvarının paçaları üstünden dizlerine kadar çekmişti.. Yanındaki darağacının kollan arasında sal¬ lanan oğlu gencecikti. Uzun. Bütün şehir.. * Seyirciler arasına katılanlardan biri de. Gözleri açıktı. artık devletin gücünü sergileme.. Sakalı apaktı. gün boyu parke taş¬ lı meydanda. rengârenk çorapların üstünde. Buğday meydanı ve çevresi gezgin satıcılar ve farklı düşünce¬ deki seyirci seliyle dolmuştu. manzarası haline getirilmişlerdi. Seid Rıza çok yaş¬ lıydı. Asmaya kıyılamayacak kadar yakışıklı. Seid Rıza'nın idamı "kudama gü¬ nü "ne çevrilmişri." 351 . Ço¬ raplarını. İpteki ölü canlar halka gösteriliyordu. korkunun seyirlik Gün doğarken. İpin ucunda sallanan ölü bedenlere hınçla bakıp öfkeli sözler söyleyenlerin yanında. Bir bebek gibi. Güle. gördüklerini elli yıl sonra şöyle anlariyordu: "Seid Rıza ile oğlu yan yana asılmışlardı. çanklan ayağınday¬ dı. güzeldi. hüzünle büyülenmiş. seyre davetliydi. askeri çember aralandı. gözyaşını içine akıtarak ağlayan. Genç oğluna bakı¬ yor gibiydi. "Seid Rıza'mn sonunu görme" davetiye'siydi bu. köylere haberci müfrezeler gönderil¬ mişti. gizliden gizliye dua edenler de vardı. ipin ucunda sallandı.. "gelir vergisini" öde¬ yememekten tutuklu Mehmet Aladağ'ın genç eşi Güle (Güllü Aladağ) idi. Onlar. Fakat onun belleğine resimlenen. Seyre davet için mahalle ve mey¬ danlara tellallar çıkarılmış. Asıldığı yerde ayaklan yere değiyordu.» * * Seid Rıza ve arkadaşlarının ölü bedenleri. Seid Rıza'nın başı oğluna taraf yanyordu. donmuş bakışlarla öylece duranlar. Reşik Hüseyin'in son haliydi.

Kimine göre. imzalı tutanak. Mezarları bile belli olsun istemiyorlardı. insan ayağının bile değmediği bir sarplıkta kazılan çukura gömüldüler.. 35i . Öldürülmüşlerin sonrası da meçhul kaldı. benzin dökülüp yakıldı. ertesi gün Elazığ'a gelen Atatürk'e elden verildi. neresi olduğu bilinmeyenlere götürdüler.. saatlerce sonra ipten in¬ dirdiler. dağların ardında.* Seid ve yoldaşlarının ölü bedenlerini. Muhafızların koruması altında kamyona koyup. Kimine göre. Yakıldığına ilişkin mü¬ hürlü.

yıkılmış hayatı yeniden inşaya.. Dersimliler. tedirgin olmaya gerek yoktu. kimsenin kılına dokunulmayacağını" açıklamış. 1938'de. inönü'nün kar engeli yüzünden. güvenilirdi. Kitapçık haline getirilerek. yakılıp yıkılanın üze¬ rinde geleceklerini yeniden inşaya çalıştıkları bu süreçte. kurmaya hazırlanıyordu. uygulayıcı birlik komu- 353 . Seid Rıza'nın idam edildiği sıralarda. Ankara. bahar taarruzuna hazırlanı¬ yordu. "Sel Seferleri"nin yeni aşamasına. bunun "paşasal bir taktik" olduğunu akıllarına bi¬ le getirmiyorlardı. yeni temizlik ve arındırma projeleri hazırla¬ makla meşguldü. İsmet Paşa. Seid Rıza'dan sonra "yangının duracağına" ina¬ nıyor. tek başına devletti. kimileri yan¬ mış. Seid'in idamından sonra. Oysa. Başbakan İsmet İnönü de. Ankara 1938 baharında uygulanmak üzere. "Dersim sonuna kadar susturulacak"tı.SEKİZİNCİ Bölüm DERSİMLİLER DİYE "KURTULDUK" SEVİNİRKEN. Köy ve benzeri toplu yaşama alanlarının nasıl temizleneceğine ilişkin kılavuz (yol gösterici) talimatname yeni hazırlıklardan biriydi. Çünkü Türk devleti bildirilerle "Seid Rıza ve arkadaşlarının teslim olması ha¬ linde. Dersimlilerin ölülerini gömdüğü. "Dersim meselesi bitti" dediğini. ölüm seferlerinin sükûn bulacağına inanıyor.. Devlet sözü ise inanılır. Artık endişeye. "Dersim meselesinin bittiğini" ilan etmişti. Dersimliler. ismet Paşa'ya söyletilen kinli bir söylemle. "barış ge¬ lecek" sözünü defalarca tekrarlamıştı.

kurala bağlanıyordu." "Kılavuz kitapçık". samanlık) içine sığınıp direnen eşkıyayı imha için. 1938 yılı "icra programı"nı da hazırladı ama. Kapısından içeriye odunlar yığılarak. Bunları yakmak güçtür. Ondan sonra. Köy içinde fazla durmak ve alman vazife haricinde bazı eratın yolsuz işlere dalması yasakdr. ateşleme suretiy¬ le genişletilir. Kimi Dersimliler." Kılavuzda. pencere ve bacadan bomba atılmalıdır.tanlarına dağırilan ve "Tunceli bölgesinde eşkıya takip hareketle¬ ri. yanında top varsa. Toplanacak odun ve çalılar burada yakılmak suretiyle bina ate¬ şe verilir. Ancak dam üstünden bir kısım toprak adlarak. köy arama ve silah toplama işleri hakkında kılavuz" adını ta¬ şıyan "talimatname "de. toplu imha da şöyle kurala bağlanıyordu: "Bir dam (ev. uy¬ gulamaya zamanı kalmadan parti içi iktidar mücadelesinde yenik düşüyor. yıkım ile yok etmeler kaideye. köylerin basılması ve sonraki işlemlere ilişkin madde şöyleydi: "Köy halkı toplanır ve dışarıdaki birlik komutanının yanına getirilir. taş ve topraktan ibaret olup. Kitapçıkta yakma işi ayrınnlı bi¬ çimde tarif ediliyor ve şöyle deniliyordu: "Damlar. Örneğin." ismet Paşa. rejisöre fazla iş bırakmayan usta bir yaza¬ rın senaryosunu andırıyordu. yüksek damlarda mevziye sokulur. ahır. etraftaki mühim noktalar emniyet kuvvetleri ile tutulmaya devam edilerek köy aranır. Müfreze. top ile tahrip edilir. daha sonra "o bizi kırdı" diyerek Celal Ba- 354 . Köyün büyüklerinden birkaç kişi rehin olarak tutulur. askere ateş eden köy. Bu esnada bir iki makine¬ li tüfek. yalnız tavan ve direk¬ leri ve ağaç dalları vardır. ağaçlar meydana çıkanlır. yakından kuşadlmalı. görevden alınıp yerine Celal Bayar atanıyordu.

kendi başına karar alma yetkisi bu¬ lunmayan. Dersim poHtikasının değişmediğini. Kalanlılar. Bayar dönemindeki uygulamaların plan ile projeleri çok önceden hazırlanmışn. Askeri rejimin yapısı düşü¬ nüldüğünde de. yalvarma da boş yereydi. birçok işkenceyle karşılaştıktan sonra Sin köyünde 355 . İçlerin¬ den sayısız muhbir. geçiş engellerinin ortadan kalkmasından sonra." * ^ * Bayar'ın dillendirdiği "kari surette tasfiye". Yeni dalga. emre bağlı sivil bir memur konumundaydı. dağlardaki karla¬ rın erimesi. şimdi hedef olmaktan ötürü şaşkındılar. haziran ayında başladı. yaranma adına. sızlama. İsmet Paşa'ya sonuna kadar bağlı kalacak¬ lardı. 1938 baharındaki ilk "vuruş" Kalan aşirerine yapılmışri. planları yürüten hüküme¬ tin başı olmuştu sadece. Üstelik yeni taarruzda. "bitti" bildirilerinden sonra taarruzun daha şid¬ detlenerek başlamasına şaşmışlardı. Tuncelililer. devlerin yanında yer alıp çatışmalara katılan. kati surette tasfiye etmek kara¬ rındayız. Nitekim Celal Bayar. Ağlama. ay¬ rım da yoktu. ama Bayar yeni bir şey yapmamış. Kurdistan Tarihinde Dersim kitabında. inisiyatifi. Seid Rıza'nın oğlu Bura İbra¬ him'i katleden Kırgan aşiretinin sonu hakkında şunları yazıyor: "Seid Rıza ve Bahtiyar aşiretinin çekilmesinden sonra yerle¬ rinde kalmış ve imha edilmişlerdir. Başka bir deyişle.yar'a düşmanlık edip. önüne çıkanı akma alıyor ve "sonuna kadar" susturuyordu. Kimsenin geçmişteki hizmetine. kalınan yerden harekâta devam edileceğini söylüyor ve şöyle diyordu: "Bu sene. bağlılık faaliyetle¬ rine de bakılmıyordu. dere ve vadilerin kuruyup. Oy¬ sa Kalanlılar başından beri devletle işbirliği halindeydiler. göreve başladıktan sonra yaptığı bir açıklamada. Reisleri Şatoğlu Salman ile eşi Hatice. Fakat Kır¬ gan aşireti iki kere şaşkındı. acımasızhklanyla ünlenmişti. kelle avcısı çıkmış. Dersim denilen işi. o.

Eğer Şeyh Said yahut Şerif buraya gelseydi. Türkler. Pilvenk.kurşuna dizilmişlerdir. Mazgirt. 1926 yılında heyet halinde Ankara'ya gidip. Mehmet Bayrak. meydanda kalan hayvanlarını orduya vermiş. Bahriyar aşiretleri de "Sel Seferleri"nin altında kalıyordu. Kırgan aşireti reisi Zeynel. Kumandan Pa¬ şa'yı gördük. O zaman bütün ağalar Elazığ'daydık. 356 . Kureyşan. erkekler bulundukları yerde kurşuna di¬ zilmiş. kadın. duacıyız. Diyap Ağa ile öteki milletvekilleriyle birlikte verdiği ve 27 Mayıs 1925 tarihli Vakit gazetesinde yayınlanan ortak demecinde şöyle diyordu: "Mevcut hükümete candan bağlıyız. Karaseyid. Abbasan aşireti reislerinden ibrahim Ağa. Ferheden aşireti reisi Cemşit Ağa. devlerin "dost kuvvet"leri olarak bilinen Ferhat. Atatürk'e bağlılıkla¬ rını bildirmişlerdi. Karabal aşireti reisi KangoZade Mehmet Ali Ağa 1938'de öldürüldü. bunlann 1938'de öldürüldüğünü yazıyordu. aşiret reisleri. Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri adındaki kitabında. Dersim'deki bu aşiretlerin tümü. Kırgan aşiretinden orduya sığınanlar da birer birer toplatılarak. Karabal aşiretinden emekli subay Haydar. Şeyh Said İsyanı sırasında hükümetin en sadık destekçilerinden biriydi. Dersimli ağaların akıbetini şöyle açıklıyor: "Abbasan aşireti reisi Mustafa (Miço) Ağa. Pergozan aşireti reisi İbrahim Ağa 1938'de yakılarak öldürüldü. Dersim'in eski milletvekülerinden Mustafa (Miço) Ağa. 1938'de Der¬ sim'de kurşunlanarak öldürüldü." Aynı anda. kız ve çocuklar samanlıklara kapatılarak ateşle yakılmışlardır. Miço Ağa dahil. eşyaları yağmalanmıştır. Kırganhlann yerlerini askeri karargâh yapmış." Mehmet Bayrak. Sadakadmızı söyledik. vallahi silah atardık. Şeyh Said İsyanı ve daha sonraki aşamalarda Türk devletine destek vermiş. Yusufan aşireti reisi Kamber. Hain berhudar olmaz. Şeyh Memedan. Karabal aşireti reislerinden Koço.

her kafadan bir ses çıkıyordu. kendi ayaklarıyla ölüme gitmeye karşı çıkıyordu. Selametiniz için. Peyavangen aşireti reislerinden Süleyman. Doğu Dersim'den. Çocukken ailesinin yok edilmesine tanıklık etti. Kırmızıtoprak'ın amcası Bertal Tan¬ rıverdi. Inspektör General Abdul¬ lah Alpdoğan'dan bir emirname alıyordu. Sait Kırmızıtoprak bu ailedendi. Tesadüf sonucu kurtuldu. 1938 yaz aylarının ortalarında. Devlete katkı¬ larıyla bilinen ve kurtulmayı başaran amcası Bertal Tanrıverdi ta¬ rafindan büyütülüp. gidelim" di¬ yor. Kırmızıtoprak'ın yazdığına göre haber. Albeyan aşireti reislerinden Koço. Aşireti." KAN sesi Dr. Nazimiye'nin Civarik köyünden ve Hormekan aşiretindendi. Sultan Abdülhamid tarafindan "Paşalık" kaftanıyla ödüllendirilmişri. "biz başından beri devlete yardımcı olduk. korku. Dr. Osmanlı'dan beri devletle işbirliğini sürdürmüştü." Dr. Emirnamede şöyle deniliyordu: "Bütün Civarikliler toplanıp Elazığ'a gelsin. kimi "dede toprakları bırakılıp yabancı diyarlara gidilmez" diyor. Sait Kırmızıtoprak. kimileri de olaya daha farklı açıdan bakarak "bu bir tuzak¬ tır" diyerek. Pevangan aşireti reisi Cafer. Konya'ya tayininiz çıkmıştır. devlete ilgi ve katkıla¬ rından ötürü. neden kö¬ tülük etsinler bize" diyenler. Bamasoran aşireti reisi Yusuf. Dr. Aşiretin önde gelenlerinden Mustafa Bey. ailesinin trajedisiyle birlikte. Türkiye'de bir süre doktorluk yapnktan sonra Irak Kürdistanı'na geçti. Kırgan aşireti reislerinden Mustafa ve Soran aşireti reislerinden Hıdır Ağa 1938'de Dersim'de öldürülmüşlerdir. bölgesindeki olayları da daha sonra yazdı. okutuldu.Beran aşireti reislerinden Hasan. Aşirerin güce bağlılığı TC'den de eksik olma¬ mıştı. Fakat. köyde tartışmala¬ ra neden oluyor. Burada öldürüldü. "tehlike var" diyerek karşı çıkanla- 357 . tedirginlik ve heyecandan. Aşiret önde geleni ve Dr. Kimi "daha güzel topraklarımız olacak. Kırmızıtoprak. Alan aşireti reisi Ali.

Kırım ve 358 . Dr. Pilvenk. Ferhad.rı bastırıyor. Dersim'de olanları şöyle yazıyor: ". Memedan ve Karacaseyitkr hemen tama¬ men imha edildiler. emzikli. Basına sansür uygulanıyordu. en tüyler ürpertici bir jenosit hareketi idi bu. "dede toprakları" diyenlerse. bütün silahlannı tes¬ lim edecek olan asilerin affedileceğini ilan etti. Kureyşan aşireti mensuplanyla. 1938 bahannda hükümet. "zaten huzur kalma¬ dı" savunması karşısında etkisiz kalıyordu. Köy. Kırmızı¬ toprak. Kureyşan ve Alan. Liderlerin birer birer ortadan kaldırılmasından sonra. Fakat Nazimiye ilçesine bağlı Razadan köyünün yakınındaki dereye geldiklerinde. Konya ovasındaki verimli topraklara kavuşmak umu¬ duyla göç hazırlığına girişiyor ve götürmeye gelen askerlerin önü¬ ne düşüyorlardı. Şex. çoğu defa da süngülenmek suretiyle imha edildiler. çocuk. Babamansur'un mensupları da aynı şe¬ kilde zehirli gaz bombalan. zulme ve insanlık dışı muameleye karşı çıkıyorlardı. Bu çağn üzerine hükümet kuvvetierine teslim olan ve silahlannı veren Karabal. ka¬ dın. Arkasından Mazgirt. ışık sızdırmayan ka¬ lın bir perde indirilmişri. Mola verilir¬ ken makineli tüfekler ateş kusmaya başlıyor. Baxtiyar aşireti Kürtlerinin çoğunluğu.. Sait Kırmızıtoprak. süngüler ve cesedere dökülerek ateşle¬ nen petrol yangınlarıyla yok edildiler. Yazın sonlarına doğru Nazimiye'nin Hormekan. ihtiyar farkı gözetilmeksizin." Dünyanın haber alması ve olup bitenleri öğrenmesinin önüne demir perde çekilmişri. kitiekr hafinde. kurtulabilen çocuklardan biriydi. Dersim direniş güçleri (özellikle Bad Dersim'de) tamamen baş¬ sız kalmışlardı. Sıvan imzasıyla yazdığı kitapta. Yusufan. Binlerce Dersimli genç kız namusunu kurtarmak için kendini kayalıklardan aşağı atarak can veriyor. oyunun rengi ortaya çıkıyordu. Dersim'in çevresine. Dünya tarihinin şahit olduğu en korkunç. gebe.. Civarikliler orada topluca öldürülüyorlardı. Mazgirt'in bir kısmı.

dünyaya kapalı dağların ardında. demir perdenin gerisindeki dağlarda boğuluyor. Birkaç yerde de ufak tefek müsade¬ meler olmuştur. Bu program yürümektedir. 30 Ağustos 1938 ta¬ rihinde şunları yazıyordu: "Bu senenin. henüz Dersim'e dokunulmamıştı. şimdiye kadar hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordu: "Dersim'de yapılacak askeri manevralara bugünlerde başlana- cakdr. Oysa kan sesi yankılanıyordu. tedip (terbiye etme) kuvvetierine müzahir olarak¬ tan. Dersim dağlarındaki "Sel Seferleri"ni "askeri manevra" olarak bildiriyordu." Gazetelere göre. Bu sene içinde. 359 . Dersim için görev alacak ve genel bir tarama harekânyla. köprü.. bu meseleyi kökünden söküp atacakdr.. burada bu sene daha fazla kuvvetierimiz toplanmışdr. size ehemmiyede bahsetmeye değer bir mevzu vardır: O da Dersim meselesidir." Yine etkin gazetelerden Tan. Geçen sene askeri harekât yapıldı.kan sesi île insan feryatları. bu programa göre askeri harekâtın yü¬ rümesi lazımdır. 9 Temmuz 1938 tarihindeki sa¬ yısında. Basın arada bir açıklanan "silahlarıyla biriikte ölü olarak ele geçirilen eşkıya" rakamlarını yayınlıyor. Dönemin yarı resmi yaygın organlarından Cumhuriyet gaze¬ tesinin başyazarı ve milletvekili Yunus Nadi. dahili işleri nokta-i nazannda. Bu manevralar aynı zamanda askeri harekât şeklinde olacak ve neticede Dersim meselesi kökünden tasfiye edilmiş olacakdr. karakol in¬ şa suretiyle. Yol. Dersim'de bir ıslahat (reform demek istiyor yazar) programımız vardır. geçen seneki isyan böl¬ gelerinde sıkı bir tarama yaparak. orada sönüyordu. "Dersim'de temizlik harekâtı başlıyor" cümlesinden sonra. asayişi bozmaya eğilimli her türlü hareketi ezecek ve Cumhuriyetin sarsılmaz otoritesini tesis edecektir. Manevrayı yapacak olan kıtalanmız. okul. Geçen seneye göre. Türk basını sadece propaganda niteliğinde yayınlar yapabili¬ yordu. olayları "Dersim manevralan" (tatbikat) başlığıyla ya¬ yınlıyor. Bu bütün aynndlanyla her¬ kesçe biliniyor (oysa nelerin olduğunu yazarın kendisi de bilmi¬ yordu).

Başbakan Celal Bayar okudu. Daha sonra Tunceli'nin mahallesi haline gelen Pirgeç köyün¬ de doğmuştu. dağlara kar düşünceye kadar sürecek. İnsanlarla doğa bir arada yanıyor. süngülenmiş.ilkbaharda başlayan "tedip" ve "tenkil" (terbiye etme ve sus¬ turma) harekâtı." ÖLÜM KAFİLESİNİN 6 YAŞINDAKİ YOLCUSU 1938 yaz aylarında Dersim. gereksiz ayrın¬ tı olarak kaldığı için açıklanmıyordu. "haydudar ölü olarak ele geçirildi" biçiminde anlatılıyor. kesintisiz. en son sıra muhbirlere. köyde. bölgede bu gibi olaylar. 1 Kasım 1938'deki geleneksel meclis açılışına gidemedi. kurşundan geçirilmiş. her yerde pusudaydı. Me¬ sajını. ölü insanların kanı ve etiyle besleniyordu. baştan başa yangınlar içindeydi. Dersim konusunda şöyle deniliyordu: "Uzun yıllardan beri süregelen ve zaman zaman gergin bir şe¬ kil alan Tunceli'deki toplu haydutiuk olaylan. 6 yaşında bir erkek çocuğuydu. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. 1938 yazındaki ölüm kafilelerinin birinde yolcu çocuklardan biriydi. bir daha tekrarlanmamak üzere tarihe kanşdnlmışdr. itirafçı ve tetikçilerle iz sü¬ rücülere gelecekti. Ölüm yolda. belli bir program içindeki çalışmalar sonucu kısa bir sürede ortadan kaldırılmış. dağda. Genelkurmay Başkanlığı'nca yayınlanan Ayaklanmalar kitabın¬ da. Kureyşan aşiretinden. "Haydutlar"ın cinsiyeti ve yaşı genelin içinde. "Güvenli yerlere nakledilenleri. "Çatışmada ölü olarak ele geçirilen haydut" kafilelerinden kurtulanlar da oluyordu. medeni bir hayata kavuştur¬ mak üzere yola çıkarılanları" da pusuya yatmış ölüm bekliyordu. Ama bir mesaj gönderdi. Bunlardan biri. toplu katiiamlar. büyük bir ailedendi. Karlar düştüğünde. 360 . kelle avcılarına. vahşi hayvanlar. Mesajda. 1937'de Seid Rıza ile birlikte asılanlardan "Yetim" lakaplı Seid Hüseyin Cesur'un yeğeni. Dersim artık "temiz"di.

Çatışma. sonra gidiyorlardı. Peşine düştükleri ağalann çoğu şu ya da bu vaatle ele ge¬ çirildi. birkaç çocuk kalmıştı. Onu köyde bırakmışlardı. Haberler geliyordu: Türk ordusu. Seid Rıza ve arkadaşlan idam edildi. Bizi dışarıya çıkardı- 361 . Ama hastaydı. diye. öknler oldu. Bu da oldu. 1960'larda aktif poHtikaya katıldı. Dağda yaşamasına imkan yoktu. Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukat oldu. Bizi görüyor. Yolda. ihtiyarlar. mecalsizdi. Elini dizine vurup dövünüyor. 1938'in yaz ortalarıydı. Dağ şartlarına dayanamayacağı için götürememişler. Uçaklarla bomba yağdırıyorkrdı köykrin üstüne. çarpışmalar. Adının açıklanmasını istemeyen 6 yaşındaki "kurban" anlatıyor: "1937'de Seid Rıza ik yanındaki bazı aşiret reislerinin peşine düştükr. Herkes kö¬ yünü terk ediyor. belde. 1938'de geldi. direnen aşiret de kalmamıştı. Ama genel an¬ lamda sivillere karşı toplu harekât yapmadılar. Halsiz. ne olur ne olmaz diyerek. Annemle babam bazen gece karanlığında gizlice geliyoriardı. tanrıya yakarıyor. Kapıya geldikr. Aileler. Toplu sürgünkr de vardı. Geride. Birçok kimse. Halbuki Seid Rıza'dan son¬ ra savaşan. Durmadan öksürüyor¬ du. köyler topluca badya naklediliyordu. 1965 seçimlerinde milletvekilliğini çok az bir oyla kaybetti. Kırım. götürmemişkrdi. Çok yaşlı de¬ ğildi. köyleri terk edip dağ¬ lara sığındı. 1937'nin sonbaharına kadar. Askerier kışlalara kapandıkr. Korkudan eve sığındık. dağda yaşayamaya¬ cak hastalar. Tunceli'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) il başkanlığı yapa. Sonra sessizlik geldi. Adı "Emo" (Emine) idi. Bizim¬ kiler köye döndüler. Bir sabah. Bir bibim (hala) vardı. Aikm 1937 yazını dağ¬ larda gizlenerek geçirdi. dağlarda gizleniyordu. dağ¬ da yakakdıklarını öldürdükr.Dizinden aldığı ufak bir yarayla katliamdan kurtulan bu çocuk büyüdü. askerkrin köyü sardığını söylüyordu. ka¬ derine kahrediyor. kıra kıra geliyor. bibimin haykınşkrıyla uyandım. beni de yanında bırakmışlardı. 1938 baharında şiddet geri geldi. Bizim köy de boşaldı.

Sonra evleri ateşe verdiler. biraz sonra gelip hepimizi ayağa kaldırdılar. Bibim geride bağırıyor. insanlar biçilmiş başak gibi yere devrildi. kimi serbest bıraka¬ caklarını. Gün ikriiyordu. Kupkuru bir yerdi. Askerler. Kurda. Geride kalıp. ydana yem olacak. Köyümüz yanıyordu. Asker beni serbest bırakd. Her defasında koşarak kafile¬ ye yetiştim. onun beni ölüm¬ den kurtarmak istediğini anlayamıyorduk. Ama aniden mitralyözün namlu¬ su alevler saçmaya başladı. bize katılıyordu. Kafi¬ leden ayırdı. yol kenarianna. birbirimizin dihni bilmiyorduk. Sonra beni birkaç kez bibimden koparıp aldı. saçını başını yolup ağlıyor ve yalvarıyordu: Onu ayırmayın. Köydeki bütün insanlan meydana toplamışlardı. askerlerin eşli¬ ğinde yürümeye başladık. Köyü aradılar. Askerier yanımızdan aynlıp karşı yamaçta toplandılar. 35-40 kişi vardı. Biz bi¬ ze kaldık. O küçük. Ben de bibim de. Makineli tüfek takırdsıyla biriikte Ortalığı insan haykınşlan kapladı. 362 . yiyecekleri aldılar. Tek başına yaşayamaz. Ormanlık bir yere geldiğimizde. dağların tepesinde kayboluyordu. olacaklan hissetmiş gibi beni kucağı¬ na almış. Alev ve duman göğe yükseliyor. Ne olduğunu anlayamadım. Hepimiz. Ormana doğru götürdü. Her taraf askerle doluydu. Bu arada kafilemiz giderek büyüyordu. yanan evlerimize bakarak ağlıyorduk. Çekip aldı beni.. Kimi öldürüleceğimizi söylüyor. sıkı sıkıya sanlmışd. Çünkü. Kızgın kızgın bir şey¬ ler söyledi. 60-70 kişi olmuştuk.1ar. Tekrar kafileye yetiştik bibimle. Sıcak çökmüştü.. Yan ya¬ na sıraya dizdiler. Kayahk ve ormanlıktan sonra bir açıklığa vardık. ormana bırakd. Beni orma¬ na bırakan asker yeniden yanımıza geldi. Susuzluk ve korkudan ağzı¬ mız dilimiz kurumuştu. Sonra erkekleri birbirine bağladılar. Çevre mezra ve köylerden insanlar getiriliyor. Ve bizler. yanı¬ mızda yürüyen bir asker kolumdan tuttu. Bibim. İşlerine yarayan her şeyi.

Düştüğüm yer küçük bir çukur¬ luktu. Onun adı da Emo'ydu. Beni babamla anneme götürdüler. Baktım kan içindeydi. Katiiamı uzaktan görmüşkr. Askerkr çekilince. O gün. ormana sığınan bizim köylülerdi. Gözlerimi açıp doğrulduğumda bir sürü köpek gördüm. Ölüle¬ rin başına üşüşmüş çekiştiriyoriardı. Türk asker¬ lerinin peşime düştüğünü sandım. Beni çağırankr. Kan kokusuna gelmişlerdi. Sesleri seçmeye başlayınca ra¬ hatladım. üstüme kapa¬ nacak biçimde yere düşmüştü. Can¬ sızdı. üstelik adımla çağırıyoriardı. Köpeklerin cesetleri yemelerini ve ortalıkta kaynayan yılanla¬ rı görünce aklım başımdan gitmiş gibi oldu. Bir kız ço¬ cuğuydu. Belki de kurttu. dizimi sıyınp kalbine saplanmışd. belki de ormana bırakan asker kurtardı beni. Her nedense o kafilede sün- gülenmeyen tek 'ölü' bendim. Gözlerimi açtım bakdm ki. var gücümle koşmaya başladım. Ortalık yılan kaynıyordu. Akı ay dağlarda dolaştık. Bibimi. Askerier kurşuna dizme işleminden sonra kurbanlarının ölüp öl¬ mediğini kontrol için süngülüyorlardı. Kurşun yarası alıp yere düşerken bile. Bibimin ölü bedeninin akından çıkdm. Daha da paniğe kapıldım. Ateş açdklan zaman bibimin kucağmdaydım. Bir ara sesler duydum. olanlan unuttum. o katiiamda benim gibi biri daha kurtuldu. ağla¬ yıp bağıra bağıra. Sonra. kurtulan var mı diye bakmaya geliyoriarmış. Kürtçe bağırıyor. Ölüler birbirinin üstüne yığılı ya da dağınık öylece duruyoriardı. beni kucağından atmamış.Uyandığımda ortalık sessizdi. Dizimde müthiş bk acı hissettim. Dizimdeki yaranın verdiği acıya da aldırmadan. Yaralanmışdm. Kim bilir. İnsan ölüsü yiyoriardı. Askerler yoktu. 363 . O da kapaklanır biçimde üstüme düşmüştü. Onu öldüren kurşun. ağırlık bibimdi. Üstümde bir ağıriık vardı. Sanki Der¬ sim'in tüm yılanlan oraya toplanmışd. O zaman kurşuna dizil¬ diğimizi anladım. hayadmda ilk defa bu kadar yılanı bir arada gördüm. Ölü tarlası haline gelmişti meydanlık. Ama bizim oranın köpekkrine benziyoriardı.

Vurulup öldüğünü sanarak geri geliyor. yeniden Munzur'a gitti. Kurşun omuzunda kalmıştı. amcam gözcülük yapıyor. Bacağı da. Bir gün çok susadık. Fakat boş döndüler. iki günden beri hiç su içmemiştik.. yenebilecek ne çıkıyorsa önüne. amcam kendini nehre adyor. Biz yasını tutarken iki gün sonra babam da çıkıp geldi. Ben. kurşuna dizilenle¬ rin ölüp ölmediğinin kontrolü sırasında da.. diyordu. Kardeşimi vurdular. Emo. süngü yarası yüzünden yarı tutmaz haldeydi.. nehir kenanna iniyoriar.. yeter) diye ba¬ ğırıyordu. beş yaşındaydı. Ben hiçbir şey yapamadım. bacağından bir sün¬ gü darbesi almışd. Kurşun sağ omzuna saplanmışd. hiç evlenmedi... periyodik olarak sara nöbetine tutuluyordu.. yaban meyveleri ve hayvanların her türlüsünü. hem fi¬ zik. sürükleniyor. her cuma. Ba¬ bamla amcam su aramaya çıktılar. Ama babamdan ses seda çıkmıyor." 364 . Onu çıkaramadılar. Omzuna saplanan kurşun onunla birlikte mezara girdi. Benimle aynı gün ve yerde kur¬ şuna dizilen. 'böyle ölmektense.' deyip. Baygınken. Ama. Emo yaşadığı sürece.. Otiar.Yiyeceğimiz yoktu. hem de ruhen sakatd. Birden yaylım ateşi baş¬ layınca. 'beso. Katiiam cuma günü olmuştu. Nehrin sakinleştiği bir yerde kıyıya çıkıyor. Ne bulursak yiyorduk. odaria tedavi edildi. Şafak vakti geri geldi. ama yaralı olarak kurtulan Emo. Suyun tek kaynağı Munzur nehriydi. Babam. Buralarda su sorunu çıkıyordu. avlıyordu. Ertesi gün ba¬ bam. Yanına alabildiği iki meşki su ile doldurmuştu. Kaçtığını ya da nehre ada¬ dığını da görmüyor. amcamı da alarak tekrar gitti. Anlattığına göre. Kürtçenin Zazaca lehçesiyle. Dağlarda. dalıp çıkıyor. beso!' (Yeter. Arazi sarp kayalık. 1987 yılında öldü. Amcam gece. Nehir azgın. O kurşunla iyileşti. Sularla boğuşuyor. Sağ kolu bükülmeyecek şekilde sakat kaldı. Emo. Nöbet boyunca. Ba¬ şarmışd. Genç kız oldu. Askerierin nehir boyun¬ ca pusu kurup suya gelenleri avladığını söylediler. Babam meşklere su doldururken. askerlerin kolay kolay erişemeyecekleri yerlerde ya¬ şıyorduk. o zaman 6 yaşımdaydım. Bir iki saat sonra amcam ağlayarak geri geldi.

makineli tüfek ateşi akına alınmıştır. birçok haydudu imha etmiş. bölgedeki köy ve ekinleri yakmışdr. yanlannda sürüleri bulu¬ nan 500 kişi kadar bir haydut grubunu bombalamış. Süvari Tümeni bölgede yaptığı temizlik harekâdnda 69 kişiyi daha imha et¬ miş.. Tü¬ men. Ekinlerin biçikceği sıralar. ikinci safha için yürüyüşe devam eden 7.RESMİ SÖYLEM VE PÜLÜMÜRLÜ ELE. harmanlarımızı 365 .." t- * Resmi tarihin rakamlardan ibaret söyleminin yanında. olanlan inkâr etmiyor¬ du. köy ve tarialannı yakmışdr. 6 yaşındaki tanığın anlatnklan. Genelkurmay Ayaklanmalar kitabında. trajedi tamklanmn anlattıklan ürperticiydi. 12 Ağustos'tan beri yasak bölge içinde ve dışında yaptığı ara¬ ma ve taramada.. Tümen de. 1938 yılında Dersim'in he¬ men hemen her köy ya da dağ kıvrımında yaşanan trajedilere bk örnekti. Dersim'deki insanlık yangınından ruhu ve yüreği yaralı ola¬ rak kurtulanlardan biri de. Munzur suyu ik Kalason ve Sin bu¬ cağı bölgelerinde 290 haydudu imha etmiş. Ele anlatıyor: "1938 senesinin yaz günleriydi." Aynı kitabın 464. sayfasında şunlar yazılı: "19 Ağustos 1938. Ama kuru bk anlattmla. Ko¬ lordu Biriiklerinden 41. Dersim İsyanı'nm bir sayfasında şöyle deniliyor: "16 Ağustos 1938. Örneğin. son direnen 170 kişi¬ yi daha imha etmiş. Köyümüze askerler geldiler." Kitaptan bir cümlecik daha: "Tarama bölgesinde. Tümen. aynı şekilde yaptığı arama sonunda 150 haydu¬ du daha imha etmiş. yok edilen insanlan birer rakam okrak veriyordu. 17 günde 7 bin 954 kişi öldürülmüş ve¬ ya diri diri yakalanmıştır. Tarlalarımızı. Pülümür'ün Şıhan köyünden Ele (Elif) Polat'tı. Mazgirt'te toplanan son kafileden kaçmak isteyen 52 haydut daha imha edihnişti.. 15. Bir uçak filosu. 14. 12.

Gazap günleriydi. Hüseyin. kadını. (Burada bir parantez açmak istiyorum. Uzakta durup emeğimizin.. Köydeki ak sakallıların moral verip bizi yadştırmaya çalışmaları boşunaydı. Askerler köy içine dağıldılar. kışlık erzakımızın yanışını ağlayarak seyrettik.) Top ve Kemal'in demir kuşlannın (uçak) sesinden Hüseyin'im uyuyamıyordu. Dersim'in her yerinde. Ayran. ekmek ikram ettik. biz din kardeşiyiz' diye yalvanyordu. diyor ve bize do¬ kunmayacaklarını söylüyorlardı. biliyorduk. köylerde yapılanlan hepimiz duyuyor. 'canımıza kıymayın. Ağlayıp. Kimde silah varsa verilsin denildiğinde. bebeği ve ihtiyarıyla yüzlerce. Ben o zaman yeni gelindim. Meydanda toplandık. Yangından ar¬ ta kalan arpa ve buğday başaklarını toplayıp eve taşıdık. ihtiyarlar. belki binlerce kişiyi keçi sürüsü gibi bir de- 366 . Köyü ateşe verdikten sonra. Bostanlarımızı çiğnediler. Benim de korkudan südüm kesilmişti. Götürüp paslı bı¬ çağımızı.. bir insan güzeliydi. Askerlere su taşıdık. bizi yola çıkardılar. Hiçbir şeyimiz yok¬ tu artık. Ellerinde gaz ve benzin tenekele¬ ri vardı. Oğlum Hüseyin akı aylık bile de¬ ğildi. Biz Kemal'e (Atatürk) baş kaldır¬ madık. Çevre köylerin tüm insanlarını. Askerler köye girdiler. Askerler çekildikten sonra tarlalarımıza gittik. İsyan eden aşiretlere katılma¬ dık. Hüseyin. en önde biz koşmk. Biraz rahatladık. Yiyeceklerimizi yağma¬ ladılar. odun kestiğimiz baltayı bile teslim ettik. gazetecihk mesleğine başladığım gazetede çaycı ve ayak işlerine bakan¬ dı. içeceğimiz. Yiyeceğimiz. Sonba¬ hara doğru. herkes bir araya toplana¬ cak. Döküp döküp evleri ateşe verdiler.ateşe verdiler. giysilerimiz hepsi yakılmıştı. Köyde Türkçe anlayanlar vardı. Kimseyi öldürmeyeceklerini. bir sabah uyandığımızda köyümüzün askerler tara¬ fından tekrar sarıldığını gördük. ak sakallılarımız: Korkulacak bir şey yok. Askerlerine yan bakmadık. Gidip konuştular da bize kara haberi getirdiler: Köydeki yatalak ihtiyariar dahil. Pülümür ke¬ narına vardık. Pülümür'e götüreceklerini söyle¬ diler. Onun için korku büyüktü. Büyüklerimiz. Temizcecik.

Aniden askere saldınyor. Başı¬ na büyük ödül konulmuştu. Vuramıyoriar. Askerler sevinçten çıldırıyorlar. İtip yere yuvariıyor. Ödül alacağız. Asker ihtiyacını gidersin diye babamınkine bağlı bileğini çö¬ züyor. Kamer'i her yerde arıyorlardı. diye soruyorlar.. Askerier bir gün dağda bir fukarayı yakalıyorlar. dayım ve köyün bazı ileri geknleriyk bir¬ likte götürülmüştü. diyor. Babam ihtiyardı. kalabalıktaki tanıdıklardan öğrendim. kurtuluyor. kardeşkrim ve bütün köy. ben. Bizim köyden hemen sonra ormanlık uçurumlar başlıyordu. uçurumdan aşağıya koşuyor. en büyük kardeşimizdi. Yolun kenanna geçiyor. abim Kamer'in ise yaşadığını o gün. Bir yerde duraklıyor. 367 . diye bağmyorlar." "Kamer. Kamer. Babam. babamın dedikkrini yapıyor. Bir yolunu bulur bulmaz kaç. Yolda babam ağabeyime: Benim kaçacak halim yok.rede toplamışlardı. o gün birçok insanla biriikte kurşuna diziliyor. belki kurtulursun. gözden kaybolana kadar arkalarından bakıp ağladık. Başlarında nöbetçikr vardı. Babamın öldürüldüğünü. başındaki askerin başka tarafa baktığından faydalanıyor. başındaki askere: Sıkışdm. Başını kesip askeri garnizona götürüyorlar. Ormanda izim kaybettiriyor. annem. Adın. 30 yaşlanndaydı. Ardından yaylım ateşi açılıyor. Bizi de onlara kattılar. Öldürüyoriar adamı. Asker yerdeyken. Dursun oğlu Kamer. Şapkalarını havaya atıyorlar. Kamer. Birkaç gün önce köye gelen bir müfreze ta¬ rafindan abim Kamer. Adamın isim ve baba adı benzediğinden başka bir ilgisi yok¬ muş bkim Kamer'k.. Babamla ağabeyimi birbirine bağlayarak. zengin olduk. diyor. toparkdıklan bir kakbahkk birlikte götürdükleri gün. Onu çok önemsiyorkrdı.

Dersim'e açılan kapılarından biridir. Askerlere ödül olarak 5 bin lira ödeniyor." "Pülümür deresine binlerce kişi toplanmışd. top. Kamer bağırıyormuş: Erkeksen yıldızını göster! Karşıdaki şapkasını namlunun ucuna takıp gösterince. Anlattığına göre. Birkaçını düşürüyorlar. yangına boğan bombalar atamıyorlar. Kamer büyük ve keskin bir nişancıydı. Ne olacağımızı bilmeden. bütün geçide hakim olabiliyor. ortalığı ölü¬ me. Ta ki bir buçuk sene sonra. O tepeyi tutan. tank. Çok derin. Üsderinden uçup giderken bombalar bırakıyor. Biz olayı duyduk. kayalık bir vadidir. Buna rağmen ele geçiremiyor. Tıpkı bir kartal gibi geliyor. sabahtan akşama kadar.işte aranan Dursun oğlu Kamer'in kellesi diyorlar. Su. Kamer. cephaneleri bitip tüfekleri sopadan farksız hale geldiğinde. Kamer 1943'e kadar kaçak yaşadı. gökte uçup gürültü çıkaran bu demir kuşların ne olduğunu önce anlayamamışlar. Kamer. yiye¬ cek yoktu. O zaman tüfekle¬ riyle. erkek isimleri 368 . Sonra hayad normale dön¬ dü. Bundan sonra alçaktan uçup. Kutu deresi. Türk ordusu. 1943'te af ilan edilene kadar dağda kaldı. tuvalet için askerlerin gö¬ zetiminde kampın kıyıcığına gidebiliyordu. uçakla taarruz ediyor. Onu ardk ölü biliyorduk. Yaşadığını çok sonra öğrenebildik. yamaçları sarp. Sıcakd. Geldiğimizden beri. kendiliğinden çekilinceye kadar. Kadın erkek herkes izinle.. Geçidin tam ortasında bir tepe var. öylece bekliyorduk. Kutu dere¬ si ve çevredeki dağlarda yaşadı. Kutu deresinde tam bir buçuk yıl di¬ rendiler. 200-300 kişilik bir grupla bu tepede geçidi tutuyor. Türk ordusu onları söküp atamadı oradan.. 200 metre uzaklıktan yumurtayı vurabiliyordu. Kamer yıldızından vuruyormuş. 'Kemal'in demir kuşlan' dedikleri uçaklara ateş açıyoriar. Askerlerle karşılıklı mevziknip beklerken.

inleme ve yürek paralayıcı ağıtiar ke¬ silmedi. dedi. Cennete? Evet. Orada süngü¬ lenmiş ya da kurşunlanmış.okunuyordu. aşağıdaki dereden su getirelim. Ertesi gün.. Bakdğı an kurşunu yer. Hepsi ölü. Türkçe bilenler yalvararak soruyoriardı: O insanları nereye götürüyorsunuz? Alay ederek cevap veriyorlardı: Hepsi cennete gidiyor. Af çıkd. Gece boyunca ağlama. Peki. çocuklar ve yakınları ağlamaya başlıyordu. Çünkü dereye indirildik¬ ten bir zaman sonra silah sesleri geliyordu. Subaylardan biri bir kayanın üstüne çıkıp konuştu. Gidenler döndüklerinde şaşkındılar.. cennete. baladlar başladı. Tit¬ reyip ağlıyorlardı. Kimse götürülmedi. Temsilcimiz komutana: Aç ve susuz bekliyoruz. ama giderken ve dönerken başını kaldmp etrafina bakmayacak. birbirine bağlanıp götürülüyordu. Ölüler güneş akında davul gibi şişmişler. Bir gün.. İçlerinde hâlâ can çeki¬ şenler var. Baş üstüne. yılan gibi başına taş vura vura ezme yerine. 369 . susuzluktan dayanamaz hale gelmiştik.. Onlar gider¬ ken. Erkekler ken¬ di aralanndan Türkçe bilen bir iki kişiyi seçip komutana gönderdder. Anlattılar: Adlan okunup götürülenlerin hepsi aşağıda. düşüp kalpten ölenler. Ama çocuklar susuzluktan inleyip duruyorlar. Götürülenler derede öldürülüyordu. Ama yine de emin değildik. İs¬ yan edenleri bile. artık isim okunmadı. Türkçe bi¬ lenler tercüme ettiler: Türk ordusu ve Türk milleti adakdidir. kendini yerden yere atarak öldürmeye kalkışanlar. merhamede. Bu haber üzerine dağları inleten ağıtlar.. İzin verin. insanlıkla affedebiliyor. Gidenler bir daha geri gelmiyordu. merhamedidir. Adı okunan erkekler öne çıkıyor. Bizim kafileden de birinin eline bir bakraç verilip aşağıya de¬ rin dereye gönderildi. Sizden yiyecek istemiyoruz. geride kadınlar.. Ba¬ şını taşlara vura vura intihar edenler... dediler.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Yakılmış köyümüze döndük. Tren yolculuğumuz. Elazığ böl¬ gesinde büyük bir manevra resmi geçidi ile bitti." Muhsin Batur. resmi raporlara "çıkan çatışmada ölü olarak ele geçen haydutlar" diye mi geçti bilinmez... Sonra CHP'ye geçti. Bizlere. devletten yanaydılar. Anılar ve Görüşler adıyla bir de kitap yazdı. Harput eteklerinde çadırlı ordugâh kurduk ve bir müddet sonra. genç yaşta "görev" yaptığı Pertek'te de insanlar. az bir oyla kaybetti.. bir süre orada eğitim gördükten sonra.. Emeklili¬ ğinde Cumhurbaşkanı tarafından Senatör atandı.Bizi serbest bıraktılar. General Dersim'e ilişkin anılarını "utandırıcı" diye özetlemekle yetiniyor ve şunları yazıyor: "Günlerden bir gün alayımıza emir geldi. Ağzunikliler. Dersim'de "görev yapan" generaller kuşağının son bireylerindendi. 1999 Eylülünde ölen general. O bakımdan "utancını" anlıyorum." Derede katledilenler. Onun. Her şeyi yeniden yapmaya başladık. Atatürk imzalı birer madalya dagıtdlar. İki ayı aşkın bir süre özel görev yaptık. Seçimi. o zaman Dersim denilen bölgeye gideceğiz. pek ilkel ve zor koşullar altında gerçekleşti. 40 kişinin paylaştığı kapalı yük vagonlarında. GENERAL'İN UTANCI Muhsin Batur. Pertek'in Ağzunik köylüleri gibi. kafi¬ le kafile yok ediliyorlardı. kitap ve yazı dünyasıyla da tanışmış nadir ge¬ nerallerden biriydi. Alaya verilen özel görev. Tren yoluyla Ela¬ zığ'a intikal edilecek. 12 Mart 1971 tarihindeki askeri darbenin cunta üyelerindendi. ilk du¬ rak Pertek olmak üzere harekete geçtik. 1980'de Cumhurbaşkanı adayı oldu. bunu hayatlarının garanti- 370 . Elazığ'ın biraz uzağında. Okuyucularımızdan özür diliyor ve yaşantımın bu bölümünü anlatmaktan kaçınıyorum.

Köse.. bir yandan da çocuklarını çeşme¬ den soğuk su getirmek ve ayran yapmak üzere seferber ediyordu. Çok iyi Türkçe konuşuyordu. Onu memnun etmek ve konumuna uygun biçimde karşılamak için. Aşağıdaki bölüm. Fakat. acelesi olduğunu söyleyerek. sabah yıldızının doğduğu zaman.si olarak görüyorlardı. Komutanım. 1946 yılında Genelkurmay Baş¬ kanı olan Salih Omurtak mıydı?) SaHh Paşa Ağzunik köyüne girdiğinde. bir şey gizlediğim yok. toz ve toprakların üstüne sererek onu buyur ediyor. Hepsi silahlı. (Salih Paşa. General ayrandan sonra kahvesini içerken. Süleyman Köse silahı olmadığını anlatmaya çalışırken. Gece yansından sonra. ardından kahve sunuluyordu generale. Elazığ'da okumuş. Sü¬ leyman Köse'nin 7 yaşındaki oğlu Hüseyin Köse'ydi. kimisi gece serinliğinde hasadın yapıldığı harman yerinde uykudaydı. evindeki en değerli halıları getirip dışarıya. "kirliliğin evrensel tarihi"nin bir keskinin tanığı olarak yaşadı. harman zamanıydı. Rüştiye'yi bitirmişti. Allahın adıyla söy¬ lüyorum ki. köyün ileri gelenlerinden Süleyman Köse. Ama komutan ikramları kabule ve oturmaya yanaşmıyor. önce soğuk ayran. diyordu Süleyman Köse. Süleyman Köse'den silahlarını bir an önce getirip teslim etmesini istiyordu. onun "kara tarih"e tanıklığıdır: 1938 yılının yaz ayları. karşısında hazır ol¬ da duran Süleyman Köse'ye silahlarından haberli olduğunu söylü¬ yordu. sadece yazın başına kadar kendile¬ rini güven içinde hissedebüdiler. kimisi evinde. Zilan kınmında da tarih sahnesine çıkan. Ulan senin altı tane oğlun var. Köy uyandırılıp ayağa kaldırıldı. onur¬ landırıcı ve bağlılık bildiren sözlerle karşıladı. Beni uğraştır¬ madan getir şu silahları! 371 .. Ama "güven rüyası" bir yaz günü bozuldu. Ağzunik köyünden sağ kurtulmayı başaranlardan biri de. Ağzunik köyüne gelen as¬ keri biriiğe Salih Paşa komuta ediyordu. Salih Paşa'yı. Bu çocuk.

kavurma pişirip önüne koyuyordu. Abbas.. Süleyman Köse'nin büyük oğlu Zeynel. Zeynel. ötekilerin yanına konuyordu. Hasan Köse. Mezradan geçilip. urganlarla birbirine bağlanıyor. oğullarımın hepsi çocuk. Ali¬ şan. Zey¬ nel'in Pertek'ten dönmesini bekledi. Köye girer girmez yakalanıyor. sabah tekrar yola çıkıyordu. Hıdır Ağa. Büyük kızı ergin çağdaydı. Bu arada. geceyi Dere nahi¬ yesinde geçiriyor. Süleyman Köse'nin dokuz çocuğu vardı. konu¬ ğunu ağıriamak için elinden geleni esirgemiyor. Çernik mezrasında oturu¬ yordu. sonra Höşniğ köyüne geçiyor. Şahin ve aileleri de katılmıştı tutsaklara. hayatlar orada sönüyordu. Rıza ve İbrahim adındaki çocukları da birbirine bağlanıp ka¬ fileye alınıyor. şerefine bir kuzu kesiyor. Sü¬ leyman Ağa'nın kardeşi Hasan Köse. Çay mezrasından ise Hasan Özer ve ailesi. güneş altında bekletiliyorlardı. Hasan Özer. Bunlar silahtan ne anlar? Büyük oğlun var. General. altısı erkek. eşi Hatayı. Mustafa. aralarında 7 yaşındaki Hüseyin Köse olmak üzere bütün köylüler. İşte görüyorsunuz onları.. kafiledeki oğ- 371 . Giderek büyüyen kafile. giderken kendisini ağırlayan Hıdır Ağa ile ailesini de esir alıyordu. Dere nahiyesinden Ali. yola çıkılacak şekilde hazır hale getirilip. kendi halini ve her şeyi unutmuş. sonra Pohteris köyüne geçUiyordu. üçü kız. General yiyor. General Salih. Olukpınar köyüne geçiyor.. Hıdır Ağa'ya konuk oluyordu. kolları bağlanıyor. O nerede? Pertek'e gitti. Doğan ailesi de tutsak alınıyordu. kafileyi Yüzbaşı Nuri'ye teslim edip. Salih Paşa o gün öğleye kadar Ağzunik köyünde kalarak. köyün ileri gelenlerinden Hüseyin Zengin ile akrabaları Rıza ve İsmail'in ailelerini de bağla¬ yıp kafilesine katıyordu. içiyor. Yüzbaşı Nuri'nin kafilesi ise büyümeye devam ediyordu. Generalin komutasındaki kafilenin yolcu¬ luğu köy çıkışındaki derede bitiyor. delikanlılık çağına ye¬ ni yeni adım atıyordu.Komutanım. Öğleye kalmadan döner.

Ben yaşadığım sürece kimse bacıma dokunamaz. Ablamın koluna yapışd. tutsakların sayısı 100 do¬ layına çıkmıştı. 373 . Ama anlattık¬ ları. O zaman ananızı. Abim Zeynel deli gibi ayağa firladı. Bağlı elleriyle ablamın boğazını sıkmağa başladı.lu için gözyaşı döküyordu. Ama sizde o şeref yok. Eğer şerefin varsa. işini kolaylaştırmak isterce¬ sine hareketsiz duruyordu. Süleyman Köse'nin ellerini birbirine bağlayan sicim bilekleri¬ ne oturmuş. diye bağırdı. Onu götürmek için sü¬ rüklemeye çalışırken. * * Burada bir açıklama yapma gereğini duyuyorum: Hüseyin Köse ile yüz yüze görüşme olanağını bulamadım. kolu şişmişri. Komutandan mümkünse bağların gev¬ şetilmesini istiyor ve isteği uygun bulunuyordu. Kendini kaybetmişti. Ablamın ellerini çözdü. Hozat'ın İn köyüne gelindiği zaman. Yüzbaşı istiyormuş. deyip duruyordu. diye bağırıyordu. Abim 16-17 yaşlanndaydı. diye ba¬ ğırdı. İn köyünden sonraki bir derede mola veriliyordu. Yüzbaşı çadmna çe¬ kildi. Abim ablamın üstüne adldı. . Ortaokul öğrencisiydi. Yüzbaşı. Oğlu Yusuf daha ergenlik çağındaydı. Sü¬ rükleyerek götürmeye çalıştı. ahimin çıkışı üzerine eri çadınna çağırdı. küçülmüş¬ tü. Ona yardım etmek. Ablam 13-14 yaşlanndaydı. Yusuf elleri arkasında bağlı yürürken. Okuduğum anlatımlarını özerieyerek sunuyorum: "Askerler yüzbaşı için bir çadır kurdular. bacınızı siz gönderin bize. diye bağırdı komutana. ba¬ bası sayıklar gibi: O daha çocuk. Bir insan güzeliydi. Anneme sokulmuştu. abim yerinden firladı. yazılı olarak geçti elime.Namusuna dokunduklannı görmektense öldürürüm onu. Ablam hiç karşı koymadı. Korkudan büzülmüş. Ulan şerefsiz. Ve asker sonra geri geldi. çeker vurur¬ sun bizi. Sonra bir er yanımıza geldi.

Hepimizi tarayacaklar. Onlarla birlikte birçok kişi daha. Onlar toparlanıp tüfeklerini. Onu bu şekilde ne¬ fessiz bırakıp öldürmek istiyordu. Kafile bir anda ayaklandı.Ablam ağlıyordu.. çocuk ve güçsüzler kalmıştı. yüzü çarpılmıştı. Yüksekçe bir yere otur¬ du. Söyledikleri hiç aklımdan çıkmadı bugüne kadar: Boğ beni kardeşim. makineli tüfeklerin namluları bize çevrildi. sırtüstü yatan ablamın ağzının üstüne oturdu. Zeynel. orada ne kadar insan varsa seyrediyordu. diye bağırdı. Gücü olan kaçsın. askerlerin dikkatierini dağıtmışd. Fakat annem dayanamadı. Bu namussuza tesHm etme beni. O sırada yüzbaşı çadırından çıkd. Yanaklarından aşağıya yaşlar akıyordu. Askerler ormana dağıldılar. Er Kur'an okurken. Kaçanları aradılar. Birden ortalığı bir 374 . Gülüyordu. Kur'an okumaya başladı.. elinde Kur'an'la öne çıkd. Ama hiç de in¬ sanca bir gülümseme değildi. Kur'an okutma. Gücüne kuvvetine güvenen insanlardan her bi¬ ri bir yöne dağılıp ormana koşmaya başladı.. Gözleri büyümüş. Bir yandan da karşımıza makine¬ li tüfekler yerleştiriliyordu. kaçanlar bir hayli mesafe aldılar. Ahimi kaldırdı. maki¬ nelileri ateşkyinceye kadar. Askerler şaşırmışlardı. Sırtüstü yat bacım.. Yapma oğlum. Kime ateş edeceklerini. Öldür beni Zeynel. ormana yetişmek üzereyken vurulup düştü. diye yalvardı.. Bir ere seslendi: Başla! Bir asker. Ablamı boğmak için çırpmıyor. Askerler dahil. Meydanda sadece ihtiyar. Bize ne olacak diye korku içinde beklerken... ama elleri bağlı olduğu için bo¬ ğazını kavrayamıyordu. hasta. ne yapmaları gerektiğini de bilmiyorlardı. kardeşinin kanına girme. ne olur! Abim delirmiş gibiydi. Zeynel. Ama ba¬ bam.. Ablam. kafile içinde fisıldaşmalar başladı: Kaçahm. kurtuluşumuz yok. Ahmet ve Mustafa ahilerim ormana yetişip kay¬ bolmuşlardı. Bir süre sonra eli boş döndüler.

Ama her nasılsa ölmemişti. Ta¬ ze kan geldi elime. Kutu deresi. in köyünün değirmencisi ahbabımızdı. Askerler görünmüyordu. Sonra uyandım. Elimi götürdüm. uykum geliyordu. Yaralan biraz kabuk bağladı.. Yamaçlan sarp. Babam onu ormana taşıdı. 375 . Yaralanmışdm. Dersim denilince. ölüleri gömüp yaralılan götürdüler. Kutu deresinin. vah¬ şi derinlikleri bulan. Ölü sandığım annem de yaşıyordu. Tepeler giderek bk eğilim tutturuyor. Uykuda gibiydi. Tam 17 kurşun yarası vardı vücudunda. insanlarla hayvanların tutunabildiği yamaçlan. Babam ve ormana sığınan ötekiler. Ormana doğru yürüdüm. Fakat takip altındaydık. bir dağlar yumağıdır. Onu tekrar ormana taşıdık. pmariaria beslenen bu düzlük¬ ler yaylalardır. yamaçları dik bir derinlikle ikiye bölüyor. "geli"ler akla geliyor.. Yüksekliği 2500 ile 3600 met¬ re arasında değişen sıra ve küme dağlar. Uyuyakalmışım. Çığlıklar arasında namlular üstümüze kurşun yağdırmaya başladı. yer yer balta Ue kırılmış izlenimi verecek biçimde parçalanıyor. Ormandakikr beni buldular. Sırdm sızlıyordu. boylu boyunca uzanıp düzlükler halini alıyor. Bu mağalarm bazdan. Dağ kıvnmlan arasına sıkışan. Kutu deresinin zemini. Kuyu derinliklerden yük¬ selen dik yariar. Ama bazıları insan eli ve emeğiyle işlenerek genişle¬ tilmiş. Tepeden dibe inmeye elveren ancak bir¬ kaç geçidi vardır. Bunlann içinde en ünlüsü "Kutu deresi "dir. doğanın ken¬ di yapısıdır. Yüz¬ başının çadırı da yoktu. Annemi kabul etti. mağaralar ağıdır..cayırd kapladı... ulu tepeler haline geliyor. Gözlerimi bir türlü açamıyordum. Orada bir hafta yatd. Doğruldum ama. Uyandığımda ortalık sessizdi. Der¬ sim'i güneyden kuzeye doğru yay biçiminde. Başımı da¬ yadım annemin ölü bedenine." MAĞARALARDA ÖLÜM Dersim.. Annem yanımda yatıyordu. Durma¬ dan yer değiştiriyorduk.

Çıldırmış gibi bağrışıyor. kucağındaki bebeğiyle gelinler. ihtiyarlar. Çıkışların karşısında siperlendiler. Annem iki kardeşime sarılmıştı. yaz sıcağından korunacak kışlık yiyeceklerini depoluyorlardı. Askerler. mağaralarıyla dev bir süngerin kılcal borula¬ rını andırıyor. çocuk ve ihtiyarlar oraya toplanmıştı. llksor. llksor mağaraları. Dersim dağları. bu mağaraları gerektiğinde hayvanları için kışlak olarak kullanıyor. Askerler akşama doğru çekildiler. Sarısalrik dağlarının yamaçlanyla "gelileri" de mağaralar labirentidir. Dersim'de. bombalar atdlar. O günkü insan manzarasını. Ölülerimizi alıp gömdük. Birbirine dolanıp kaskatı kesilmişlerdi. Bir tanık anlatıyor: "Biz yukarda. insan haykırışları¬ nı hayatım boyunca hiç unutmadım. öylesine delik deşik. Laç vadileriyle. merhamet' diye yalvarıyor ve sağa sola kaçışıyorlardı. biri üç yaşındaki iki kardeşimle mağaradakiler arasındaydı. ka¬ dın. Ovacık-Tunceli il merkezi arasında sıralanan sayısız mağara¬ lar kolonisine. çocuk ve ihtiyarlarla doluydu. İçlerinde. Annem. 10 yaşındaydım o zaman. Arı kovanı boşalıyor gibiydi.. Dürüt. Ba¬ bam ve köyün diğer erkekleriyle yukarda seyrediyorduk. Askerler durmadan kur¬ şun sıkıyorlardı. Vadiler.AH Boğazı. Dersimlilerin diri diri gömül¬ dükleri mezar oldu. vadiyi sarıp mağaralara doğru yayıldılar. ye¬ ni doğmuş bebekten 90'hk ihtiyara kadar her yaştan insan cese¬ diyle doldu.. Köylüler. llksor ve Ağpanoz mağaraları deniyor. ağaçlıklı kayalıklardaydık. llksor mağaralarının önündeki meydanlık.. ağlıyor. bir sürü koyunu barındıracak büyüklükte olanları da 376 . Topları mağara kapılarına nişanlayıp gülleler yağdırdılar. Kırım günlerinde. biri beş.. Küçücük çocuklar. bu mağaralar. insanlar can derdiyle toz ve dumanın arasından dışarıya firlıyorlardı.. 'yapmayın. Aşağıya indik. Kadın¬ larla. Dinamitier.." » * Dersim mağaralarının bazıları alabildiğine geniş ve derindi.

taş duvar örülerek kapatılanlan da vardı. Yasaklar. kapatılıyordu. "Temmuz 1938. kayalıklara. tersine olanlan "ordunun başarısı" olarak açıklıyordu. ağaç diplerine sığın¬ mışlardı. Laç deresi müfrezesiyle de doğudan yapılan taanuz sonucunda. Mameki tugayı ile güneyden. gerikre sığınmışlardı. 1990'larda Laç deresi. Mağara girişlerindeki kayalıklarda beton izleri mühür gibi yerindeydi. can havliyle dışanya firlayanlar da ateş ile imha edilmişti. llksor vadisi ve Kutu deresi ve Ahpanos mağaralarında hâlâ insan kemikkri bulunuyordu.vardı. İnsanlar. Ahpanos. Gkişleri aÇip içe¬ riye girdiler. haydutiann şimdiye kadar olan inatla direnmeleri kırılmış. Böylece tarama sa¬ hası içindeki mağaralarda toplam 216 haydut imha edilmiş. Iskisor. şaş¬ kınlık içerisinde mağaralara. Bu ka¬ dar kanlı boğuşmaya rağmen hâlâ direnmekte olankr vardı. devam ediyordu: "21 Temmuz 1938'de. Laç deresi mansabındaki haydutlara karşı Erzincan tugayı ile kuzeyden. Bu mağaraların girişi dinamit padatılarak yıkılıyor. askerlerin taarruzundan korunmak için derinlere. dere tabanlannda saklanmaktadır" denildik¬ ten sonra. Türk Genelkurmayı da "mağaralarda ölümü" inkâr etmiyor. Haydutiann sığındığı. 1949 yılında gevşemeye başkdı. haydutknn 5-6 bin tahmin edilen aile efradı. top ve makineli tüfek ateşinden başka 25. Birbkinin üstüne yığılmış kemik yığınları buldular. Horan bölgelerin¬ deki mağaralarda. Giriş çıkışı beton dökülerek. Alaydan gönderilen istihkâm müfrezesi tarafindan tahrip kalıpları adlmak suretiyk mağaralar tahrip edilerek içindekiler öldürülmüş. Genelkurmay'ın Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar 1924-1938 adındaki kitabında. İnsanların koştukları ilk yerler mağaralar oldu. ağızları mazgallı taş duvarlaria kapatılmış mağaralar cesur askerlerimiz tarafindan kuşadlmış. Dehşet görüntüleriyle yüz yüze geldiler." 377 . Mağaraların bulunduğu geli ve vadiler kırımdan sonra "yasak bölge" ilan edildiler. ay¬ rıca 12 haydut cesedi Munzur suyu üzerinde görülmüştü.

silah ve cephane ele geçirildi. fakat "haydudarla başa çıkılamayınca". Ve bu çadşmaya 57." Kitabın 477. taş kovuklarını ve bir insanın saklanabilece¬ ği her noktayı adım adım aradılar. bunlan ele geçirmek maksadı ile." Genelkurmay kitabının 437. Tümenin 38. 57. 34. 8." Kitapta anlarildığına göre. Bu müsademede haydudar bir hayli zayiat veriler. haydudarla müsademeye tutuştu. Alay¬ dan takviyeli bir bölük de verilmek suretiyle beraberce mağarala¬ rın tekrar kuşadlması ve içindekilerin imhasına memur edildiler. Kor." 378 . Alay müfrezeleri ve top¬ çusu yardımda bulundular. 4 er de yaralı veren 34.Aynı kitabın 436. Seyyar Jandarma Alayından gönderilen bir bölük. topçu ve piyade ağır silahlannın yakın des¬ teğinde yapılan tarama harekâdnda birçok mağara ve civarında yapılan müsademelerde yüzlerce haydut imha edildi. Haydutiann direndikleri köyler. komlar ve hatta taria ve meşelikler yakıldı. Bu müsademede haydudar hayli zayiat verdiler. dinamide imha edilmekten korkarak teslim oldu. münferit evler. sayfasında şöyle deniliyordu: . 15. İstihkam müfrezesi birçok ma¬ ğarayı tahrip suretiyle. Bu arada yine yüzlerce hay¬ van. Genelkurmayın "Dersim tarihini" okumaya devam edelim: "57. Alayı bölgesinde yapılan taramada. "24 Temmuz 1938 günü. Yılan dağın¬ dan Ali Boğazına inen derelerde 65 haydut imha edildi. Alay boğazdan içeri girdi ve iki mağarayı kuşatarak ateş akına aldı ve bombaladı. Bölgesinde: 12. Bir o kadar da kadın ve çocuk grupları yakalandı. 2 er şehit. Tümen bölgesindeki haydutiann reisleri ile biriikte Dokuzsıra mağaralarında saklan¬ dıklarının haber alınması üzerine. Alay boğazdan içeriye girdi ve iki mağarayı kuşatarak ateş altına aldı ve bombaladı. sayfası: "14 Ağustos 1938. sayfası: "6-7 Eylül 1938 arasında yapılan tarama harekâd. ordu emrine göre bütün ciddiyeti ve şiddeti ile devam ediyordu. muhasara akında tumlmakta olan Kı- nk mağarasındaki 42 haydut. Alay¬ dan takviye gönderiliyor ve düşmanın imhası tamamlanıyordu. Birlikler bölge¬ lerindeki mağaraları. 14 Ağustos günü Dokuzsıra mağara¬ ları kuşatılıyor.

anasını. Bir ara üzerimizden bir uçağımıza nişan aldı. Bir mağara¬ da bir aik bulduk. Topladığımız Kürtle¬ ri Munzur köprüsünün arkasına götürdük. Girenler giriyordu. şeker verdik. bunlan öl¬ dürmek için oldukça çok mermi harcanacağını. Anter şunlan yazıyordu: "Eskiden lisede üç yıl ve üniversitede iki yıl. "Yeni Divan" dergisinde yazdığı bir yazıda Dersim'e ilişkin bir anısını anlatıyordu.* * * Yazar ve şair Musa Anter. Askerler süngülediler ve kayalıktan aşağıya attılar. Dersim ola¬ yındaki hadralannı kendisinden geçmiş bir coşku ik anlatmaya başladı. Pendik. Emir verdim 'temizleyin bu pi¬ çi' diye. Yine geniş bir sahada manevra yapıyorduk. üniversite kampım Pendik'te yaptık.ır ki. Ben oradaki uzun meşe ağaçlann- dan birkaç sınk kestirdim. ağaçların altında istirahat ediyorduk. Kampta bulunduğumuz bir gün. Yemek verdik. Bu hareketine oldukça kızmıştım. babasını ve dedesini keserken onu uzaklaşdr- mıştık. Komutanımız. ders ydı sonunda tam teçhizatla yirmi gün boyunca piyade askerlik kampı yapıhrdı. in ve oyuklardan topladık. Bunları götürüp oradan nehre sür¬ dük. yine de bir şey söylemeyecekler. anne ve 5-6 yaşlannda bir çocuk. Onlan hemen kesiyor¬ duk. köprünün gözlerini dkaddar. bunun yerine hep¬ sini Munzur çayına atıp boğmamızı emretti. Çünkü biz Dersimli ye¬ tişkinlerin ağzından bir şey alamıyorduk. Biliyorduk ki. 1941 ders yılı. baba. Çocuk kork¬ masın diye. Zaten köprünün akında her ihtimale karşı silahh asker¬ ler yerleştirmiştim. girmeyenleri sürükleyip nehre adyorduk. Yüzüp kurtulmak isteyenleri vuruyorlardı. yemiyordu. Erkre." 379 . Bölük komutanımız üsteğmen Şecaattin. Binlerce Kürdü ma¬ ğaralardan. Büyükleri orada süngükyerek temizledik. bunlaria onlara vurmalarmı ve böylece köprünün gözlerinden aşağıya yuvarlamalarını em¬ rettim. Çocukla dost olmaya çalışıyorduk. Bir aralık can havli ik bkbirkrine öylesine tutundul. Anlattığı birçok olaydan bir tanesini sizlere aktarmak istiyo rum Biz Dersim'de temizlik hareketine başlamıştık. Dede. O noktada Munzur suyu derinkşip vahşileşiyordu. o vakit küçük bir muhacir köyü idi.

Sonra çoluk çocuk. tepede çaresizlik içinde olayları seyredi- 380 . O gün Lolantaneri'de 40 kişi yakılarak öldürüldü. Babam. ertesi gün gelip ya¬ kıyorlar. "Ben üç yaşındaydım" diye anlatıyordu: "Babam köy muhtarıydı. Onun için de kendimizi güven içinde his¬ sediyorduk. Topluca öldürüldüler. komutanın para ve akın hırsını görünce. hasta ve dolaşdrmalan. saklı değildi. devlete yakınlığı nedeniy¬ le bu görevi vermişlerdi. İnsanları meydanda topluyorlar. annemin boynunda. Bitişiğimizdeki Lolantaneri köyünün erkekleri de dağa çıkmıştı. yükte hafif pahada ağır neleri varsa alıyorlar. Hozat'ın Lolantaneri köyünde doğmuş¬ tu. evlerinde. Babam. Dağdaki yakınları. Müfreze ayrılır ayrılmaz.BEBEKLERİ DE YAKARLAR Tanığımız. Her şey açık ve her¬ kesçe biliniyordu. Biz kurtulmuştuk. Kapısı¬ nı kilitleyip ateşe veriyorlar. Üst¬ lerinde. Hâlâ." Avukat devam ediyordu: "Baskınlar. İnsanları diri diri yakıyorlar. Can güvenliği için adının açıklanmasını istemiyordu. Bir gün köyü basıyorlar. Dağ hayadna dayanamayacak kadın-erkek ihtiyarlan. bir olanağını bu¬ lup komutanla konuşuyor. katiiamlar gizli. bakımları zor çocukları bırakmışlardı köyde. rüşvetle kırımdan kurtulmuştu. ama bitişiğimizdeki Lolantaneri köyü o ka¬ dar şanslı değildi. 1938 yaz aylarında. Askerler. aynı yoldan bütün köylülerimizi kurtarıyor. Ölümden kaçışın tek yolu dağlara sığınmaktı. bileğindekiler dahil neyi varsa verip kurtulmayı başarıyor. Köy boşalıyor. askerler bir gün köyümüze gelerek. Ailesi. Bir bakıma. köy¬ lülerle biriikte babamı da yakalıyorlar. Avukatn. sistemin "laneriiler" listesindeydi. Kimse öldürülmüyor. ne olur ne olmaz düşüncesiyle dağa çıkıp saklanıyorlar. O köyde yaşayanların hepsi akrabalarımızdı. hepsini samanlığa dolduruyorlar.

askerier işlerini bitirip köyden çıkınca koşuyoriar. Eze'nin de saçlan ve başının sol tarafi. Yüzlerce. diri diri yakılıyorlardı. öteki adı Karamuk deresidir. Derede. genç karısı Küme ve emzikteki kızı Eze'yi bırakıp kaçamıyor. Sonra bir uçurumdan aşağıya atıyor kendini. O günkü kadiamdan bir bebek kurtuldu. Lolantaneri köyü baskınında yakalanan erkekler. Onu bağlı bekletirken. Bir Hozatlı anlattı: "Hozat'ta. Ama yaşıyordu. jandarma kışlasının yanındaki dere Hozat deresı- dir. Köy baskınında Temo. süngülenerek kadedildi. katliamlardan son¬ ra. Kaça¬ rak kurtulmayı denedi." Hozat'ın Ergen (Geçimli) ve Tavuk köylerinde de. belki binlerce kışı burada kurşuna dizilerek. ölmüş buluyoriar. Ardından ateş ediliyor ama vuramıyorlar. O hal¬ de yanıp ölüyor. Eze o haliyle 12 ya¬ şına kadar yaşadı. kansını be¬ bekle birlikte samanlığa götürüyorlar. Bu yöreyi. ormana sığın¬ dı. halk arasında kan deresi oldu. bir kuytu¬ lukta topluca süngüden geçiriliyor. Temo'yu yakalıyorlar. Gelin Küme. Temo kurtulduktan sonra. büzüldüğü köşede bebeğini kucağına alıyor. Ama bebek yaşıyordu. Hozat deresi ise "kan deresi"ydi. Burası toplu kırımlar için kul¬ lanılıyordu. elkrini kollarını bağhyoriar. Sonra öldü. Sonra ya¬ sak bölge ilan ettiler. Fakat başaramadı. Gözü kör olmuştu. Temo. Halamın öteki oğlu Halil de aynı ölüm kafilesindeydı. Hala¬ mın oğlu Temo'nun (Teymur) kızıydı. Saman¬ lıkta yaşayan varsa kurtarmaya çalışıyorlar. ölü insan çöplüğü olarak kullanmışlardı. Bu derenin adı. Kayışoğlu yarması vardır. herkes gibi dağlara.yor. devlet peşini bırakınca köye döndü. Adı Eze'ydi. Arkadan vuruldu. Uzun yıl¬ lar yaşadı. Yıllarca sonra. insanlar sa¬ hanlıklara doldurulup ateşe veriliyor. yolda oyalanarak kafiknin arkasından yürüyor. Yarmanm altın¬ daki bölge de infaz yeriydi. Yere yıkıp. sol gözü yanmışd. altına gelecek biçimde üstüne kapanıyor. Yuvarianıp koşarak ormana sığınıyor. Samanlığa girenkr. Samanlığın ateşe verildi¬ ğini seyrettiriyoriar. Kume'yi yan yanmış... 381 .

çorap parçaları. 1940'lardan sonra. Çocukluğumuzda. Osmanlı yönetimi. yakınlığı yoktu. askeri mıntı¬ ka içindeydi. 382 . uzağında du¬ rup dereyi seyrediyorduk. Zeynel Çavuş'un. yavaş yavaş girmeye baş¬ ladık. Üstünde asker üniforması. uzaklardan birinin getirilip oturtulması yerine." ZEYNEL ÇAVUŞ'UN MADALYASI Zeynel Altıntaş.. "Devlete bağlılığıyla da mutlu Dersimlilerden biri" olan Zey¬ nel Çavuş'a.Yasak bölgeleri askerler koruyordu. çamaşır. Nahiye Müdürü makamına oturtulmuştu. kök adı verildiğin¬ de. bunlar bizim insanlarımız diyerek kemikleri çal¬ maya başladık. Kan deresi. her yer insan iskektieriyle doluydu. Cumhuriyet döneminde herkese yeni bir soy. Yarma. koluna çavuş rütbesi. kollarında ça¬ vuşluk "pırpır"ları. Nöbetçiler vardı.. Biz çocuklar. "Zeynel Akıntaş" olmuştu. Kan deresindeki kemikleri topladık ama. "devlete bağlılığını kanıdamış biri" olarak. hem okuması. Kemiklerin kime ait oldukları bilinmeden. adı sonradan "Dallıbahçe" olarak değiştirilen İresi köyü nahiye olunca. şükran duygularının ifadesi olarak ona asker üniforması giydirmiş. Yıllarca sonra yasak kalkınca.. cebinde maaşıyla Dersim'de "şan ve şerefle" dolaşıyordu. hem de yazması olduğu için. Ruslara karşı "Sansa Deresi" efsanesini yaratan adamdı. Çamurekli Zeynel. Kürtlükle. payeler vermişti. artık muduluğuna diyecek yoktu. çürüyene kadar.. O Kürt atna. göğsüne de "vatan hizmerierinin terribinden" madalya takmışn. Çünkü. Kürt dünyasıyla ilgisi. O. Zeynel Altıntaş. Çaldıklarımızı büyüklerimiz alıp gömüyordu. bir zamanlar devlet tarafindan ödüllendi¬ rilmekten muduydu. yıllar boyunca toprağın üstünde kaldı. Kureyşan aşireti ve Çamurek köyündendi. elbise. zaferinden sonra. yörede "büyük Türk büyükleri "nden biri sayılıyordu. toplanabikn kemikler topluca gömüldü. hayvan otiatma bahanesiyle Kan deresine yaklaşmaya. Osmanlı sultanını deviren Mustafa Kemal Ata¬ türk'ün yönerimi de yeni görevler.

artık "antikaya çıkmış" tüfeğini. Başbakan İnönü "Dersim harekâtı" için planlar ya¬ pıp.. tedbiri elden bırakmıyordu. Dersim. parmakla gösterilecek kadar azalmış. Devleti karşılama¬ ya giderken. daha sonra kan sesine boğulduğunda. devkte karşı "kötü niyetlilerin peşinde" bir görevliydi. görevsiz kalmış bk devlet âşığı olarak hizmet yolunda ter döküyor. devletin kollarına hizmet için seferber ediyordu: "Belki bir muhtaçlıktan vardır. hâlâ "devletin bir bildiği vardır" diye mi düşünüyordu bilin¬ mez. yerli memuriann görevden uzaklaşünlmasını karariaştırdık- tan' sonra işinden alındı. huzur içinde yaşarken. "devlet şeflcatini". "Dersim'in silahsızlandırılması" buyruğuna en başta o uymuş. ilgisizdi. 1935'te. askerkri karşılamaya gi¬ diyorum. Eski de olsa. * Zeynel Çavuş. taşı. Görevlerinin gereğini yerine getirmekten başka bir düşüncesi yoktu. bk gün askeri bk birii¬ ğin geldiğini görüyor. Kendisi de. Dersim insandan "anndınlmış". çay. "Devleti¬ mizin bir bildiği vardır" diyor. ayran.Devktin bir temsikisi olarak. Ben.. bir zamanlar 383 . "sikhlanm her zaman¬ ki gibi devkrimin hizmetindedk" diyen bir törensellikk asken komutana sunmuştu. Ama o "art niyet"e yormadı. devkte hizmet ederken ne olur ne ol¬ maz düşüncesiyk satm aldığı tabancasmı. hazırlıklı davranıyordu. dağı. Zeynel Altın¬ taş. çaba harcıyordu. belki komutan yeni ve tanımayan bki olabdır dü¬ şüncesiyle. Sizler de. silahını vermek istemeyenleri ikna görüşmelerine başlamıştı. 1938 yılının yaz ayları sonlarına doğru artık duman tüten koy sayısı." Zeynel Çavuş. kayası ve ormanıyla bir açık hava me¬ zarlığı haline getirilmişti. karısı ve çocuklarım. Dersim'i düşünen çabalanm anlatarak. Ruslardan alıp yine Ruslara karşı kullandığı. Pek çok kişi¬ nin iknacısıydı o. taze ekmek için hazırlık yapın.

en yeni elbisesini giyip. Ailenin sonu. gülümsemeye çalışarak. anında gerekebilir tedbiriyle belgesini de cebine koyarak. "İresi deresinde çıkan çatışmada. derhal bağlanmasını emrediyordu. Zeynel Çavuş eli ayağı bağlı halde güneş altında bekletilirken. geçmişini. Ama komutan ödünsüz. kız¬ ları. Urganlarla birbi¬ rine bağlandıktan sonra yolculuğa çıkarılıyorlardı. Ne de olsa halef selef sayılıyoriardı. Ama yolcu¬ lukları Iresi'nin birişiğindeki derede son buluyordu. 384 .. yeni müdür Hüsnü Dicleli'yi görünce. tersliğin önüne geçmek için madalya¬ sını gösteriyordu.devlerine hizmet etmiş bir görevli olarak.. vatana hizmederinin nişanesi olan madal¬ yasını göğsüne asarak. sevinçle se¬ lamlıyordu. Zeynel Çavuş. hepsi toplam 47 kişiydi. hizmederini tek tek anlatıp.. 47 haydut si¬ lahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi" şeklinde mi geçti resmi raporlara bilmiyorum. kravatını bağlayarak. Dahası. sesini duymuyordu. "Atatürkümüzün şapkası" dediği fötr şapkasını da başına geçirerek karşılamaya çıkıyordu. Atatürkümüzün eski nahiye müdürü Zeynel Altıntaş yani" cevabını veriyordu: Komutan. eşi ve yakın akrabaları toplanıp getiriliyordu. "eve buyur" ediyordu. Sıkça Dicleli'nin ziyaretine gitmiş. müfreze komutanına. Fakat. Komutan. bazen değerli bilgiler bile vermişri. "sen de kimsin?" diye azarlayınca. "ben Zeynel Çavuşum. Zeynel Altıntaş isim benzerliğinden kay¬ naklanan bir yanlış anlama olabileceğini söyleyerek. bir zamanlar nahiye müdürlüğü yapnğı İresi'ye götürülüyor. Çavuş. bütün oğullan. Gider Abdullah Paşa'ya (Alpdoğan) an¬ latırsın derdini. Anlanlanlara göre. sertti: Bk yanlışlık yok. askerlerine emir veriyordu: Yakalayın şunu!. bir müfreze köyü Çamurek'e bir başka askeri kol da yakınlarının bulunduğu Albusan mezrasına gönderiliyor. Anlatılanlara göre. müdür onu görmüyor. askerlerin başındaki subayı selamlayıp saygılarını sun¬ duktan sonra.

altın cinsinden neleri varsa ceplerine koyuyor. Genç subay. Ama. Dersim'den geçen kimi subaylar. ordu komutanları da çıkri. neleri var¬ sa yanlarına ahyorlar. Genelkurmay başkanları. askerliğin yanında. Ali Fethi Esener ve Cevdet Sunay da unutulamayanlardandı.KURTARICISINI ARAYAN PAŞA 1970'lere kadar ordunun üst kademelerinde görev yapan ge¬ nerallerin büyük çoğunluğu. sakın unutmayın.. daha sonra da "ordunun en disiplinli subayı" 385 .. Kürtlerin "iyilikten anlamalarım" takdirle karşdıyor ve şöyle diyordu: "Ermeniler göç ederken paralarını. en gençlerden biri olmasına rağmen. Batı Anadolu'ya nakledileceklerini sananlar. O da. "para¬ sal buluşları"yla unutulamayanlar arasına katılmışri.ışkan- ları. Dersimliler. Bazdan daha sonra kendi köşelerine çekildi. ülkenin kaderinde başrole çıkan¬ lar. özellikle de paranızı almayı. General Hü¬ seyin Alpdoğan Dersim yangınının kibriti olarak anddı. yola çı¬ karmadan önce." Fakat. para. "iyilik olsun" diye söy¬ lediklerini harfiyen yerine getiriyor. Başlangıçta. yeni bir hayat kurmak üzere. Kürtler daha iyisini yapıyor. Bun¬ ların içinden Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay gibi cumhurb. köy köy dolaşıp. Ali Fethi Esener. "Kürt isyanlan"ndan geçmişri.. adlarını unutturdu. yanlarına aldıkları paraların akıbeti çok geçmeden ay¬ dınlığa kavuştu.. altınlarını yere gömüyor. bellerine bağlıyorlardı. "iyilikleri için" uyarıyor. on¬ ları "düşünen iyi yürekli" genç subayın. Gideceğiniz yerde lazım olur" öğütleri veriyordu. "unutulmaz" olarak kaldı. bunlardan bazılarını hiç unutmadı. "güvenli yerlere nakledilmek" üzere bir araya topladığı insanları. kaderlerine doğru yola çıkarken.. bk daha bulunmuyordu.. DersimHIerin anlatnğına göre o. Zaman yüzlerini sildi. "güvenli bir hayata nakledilmek" üzere toplanan in¬ sanlarla. daha sonra politika alanında da etkin rol oynadılar. "yanınıza alabileceği¬ niz her şeyinizi.

Olayı haber alınca. gecikerek kendikrine katıldığı için onu emekliye ayırdılar. Ingilizlerie ilişkiye geçri. yerine ku¬ rulan "Büyük Türkiye Partisi" nin başına geçkildi. Ordu Komutanı'yken. Dersim'de Bahtiyar aşireti bölgesinde savaşıyordu. O da. Osmanlı'ya karşı ayaklanan Araplar ve IngiHzlere karşı Filistin Cephesi'nde savaşırken esir düştü. Ofluydu. Daha sonra Genelkurmay Başkanlığından Cumhurbaşkanlığı makamına seçikn Sunay. ilişkileri şansım tüketti. Bahtiyar aşireti yöresi insandan anndınlmış. bu arada değerli pul koleksiyonunu da rüşvet vererek. karşılı¬ ğında oğlunu kurtarmayı başardı. Dersimlilerin unutamadıklarından Cevdet Sunay. Birinci Dünya Savaşı sırasında. Esener ke. "Bahtiyar aşiretinin kökünü kazıyan kişi" diyordu. Adalet Partki kapatılınca. 1980 darbesinden sonra da Süleyman Demirel'k sıcak iHşkilerini sürdürdü. Gümüşpala. Karargâhı Pakire köyündeydi. Yıllarca başbakanlık ya¬ pan Süleyman Demirel'in en gözde generallerinden biriydi. Dersimliler Sunay için. Babası. onu 1978'de Genelkurmay Başkanı yapmak istedi. Ancak. Kenan Evren Genelkurmay Baş¬ kanlığına getirildi.. köşesine çekildi. Demirel. kapatılan DP'nin siyasi mirası üzerinde kurulan Adalet Parti¬ si'nin (AP) başına geçti. 386 . Darbecikr. Erzurum'da 3. Sunay'ın eşi Atı¬ fet Sunay'm anlattığına göre. İki yıl sonra da darbeyle Cumhurbaşkanı oldu.olarak tanındı. elinde avucundaki kıymetii eşyası¬ nı. 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri darbe oldu. askeri imam olarak o bölgedeydi. Orgeneralliğe yükseldi. Dersim'den geçerek general olanlardan biri de Ragıp Gümüş- pala'ydı. kendisini emekli eden darbecikrk hesaplaşmak üzere. taş taş üstünde bırakılmamış». Fakat eski ar¬ kadaşlan generaUer tarafindan engelknince.

Boynu bükük haldeydi. 387 .. Gümüşpala. Korkudan sararmışd. diyormuş. ikide bir soruyordu: Hayderanlı Hıdır Ağa sağ mı? Hıdır Ağa'nın sağ olduğu. uğurlayıcıları arasında bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Başkanı Kahraman Aytaç'tan tekrar ricada bu¬ lundu: Benden Hıdır Ağa'ya selam söyleyin. bir su¬ bayla iki eri yakalamışlardı. Titriyor. Sizin merhametinize. Tacim köyünde yaşadığı ama ol¬ dukça yaşlandığı anlatılınca. 1962'de AP genel başkanı olarak. bu subaya. siz bunca masum insanın. Paşa. İçimizde Türkçe bi¬ len tek kişi Ali'ydi. yıllar sonra. Hıdır Ağa'ya Paşa'nm selamını iletti. Aytaç. merakını gidermek için. onun cevabını bana tercüme etti. Bu arada. insanlığınıza sığındım. Dersimlileri çok sev¬ diğini. ama bu anıların içeriğini açıklamıyor. köyüne gidip onu ziyaret et¬ mek istediğini. Çocuklar. sevgile¬ rinin iletilmesini istiyordu. zaman elvermediğinden üzgün olduğunu. Ben şimdi sana ne yapayım? Ali benim söylediklerimi ona. Paşa'yı nereden tanıdığını sordu. "Teneke Paşa" adını takmıştı. Yerine. Geceyi orada geçirdi. Dağdaydık.. "oyunuzu benim parrime ve¬ rin" tekrarı arasında. zar zor ayakta durabiliyordu. Dersim'e ilişkin derin anıları bulunduğunu söylüyor. ona verdiği sözü tuttu. Paşa. Getirdiler bana. partisinin adayına oy vermesini istemeye gel¬ mişti. "Kökümüzü gerirenlerden biriydi" diyor ve devam ediyordu: "1938 senesinin yaz aylarıydı. Tacim köyüne gittiğinde. Hıdır Ağa'nın gözleri yaşarmıştı. Onuruna verilen akşam yemeğinde Paşa. Tunceli'den ayrılırken. bu kez sivil kıyafetler içinde yeniden Dersim'deydi. iktidara hazırlanırken 1964'te öldü. Ali'ye dedim ki: Sor bakahm. Dersimlilerin.Dönemin ünlü politikacılarından ve rakibi Osman Bölükbaşı ona. çolugun çocuğun kanına girdiniz. Türkiye'nin kırk yılına damgasını vuran Süleyman Demirel geçti.

. kelle avcısı. Birliklerine yakın yere salın gelin. Arka¬ dan bakıyordum. yalpalaya yalpalaya yürümeye başladılar. Öldürmedi beni. kara ihaneti temsil ettiği için Lanetli sayıldı." diyordu. Bir gün." ADİ DA YOK OLAN TETİKÇİ Ortaya dökülen para. Dersim'i kirletmiş.Ona söyle dedim Ali'ye. Yalınayak. sonrası için "o isim. Eski yakın dosdan. dedim. Pek çok Dersimli. Sansa deresinde Ruslarla çarpıştım. "parça başı hizmetine" göre para alıyordu. Hadi git. bir çatışmada o beni yakaladı. potinleri¬ ni. Seni öldürmeyeceğiz. Çoluğu çocuğu. Onlardan esir aldık. Söylediklerim ona tercüme edildi. götürün. başka bir anlattmla öz yeğeni Rayber'di.. muhbir ve rehber olarak dağlarda dolaşıyor. Çağırdım. Aradan zaman geçti. Bir don ve gömlekle kaldılar. Subay (Ragıp Gümüşpala) taşlar. onun ve yanındaki askerlerin elbiselerini. Ama doğrusunu söylemek gerekirse beklemediğim bir şey yaptı. Der¬ simli Binali Atik. Ben. Potinlerini geri verdim. Rayber'in ihanetinden sonra. Acıdım haline. 388 . "Rayber" adı Dersim'de yaygındı. iz sürücü. dedim. Sesi¬ ni çıkarmadı. kimi vicdanları satı¬ lık meta hafine getirmişti. Sonra dedim ki: Alın. Çocuklara dedim ki: Soyun bunu! Çocuklar. diken ve ot¬ lar arasında çıplak ayakla yürüyemiyordu. kimseyi öldürmedik. tetikçi. izini sürüyor. Bunların en ünlüsü. günahsız insan¬ ları öldürüyorsunuz. silahlarını aldılar. Ama siz suçsuz. yoluna pusular kuruyor. Seid Rıza'nın kardeşi Seid Ali'nin oğlu. Boynunu büküp kaldı. Biz katil değiliz. Sürgün edilecek insanlara katd. yerinden kalkamayacak ihtiyarları katiediyorsunuz. ak¬ rabaları ve bu arada öz amcasının ruhunu almak için geceli gün¬ düzlü çabalıyor. Can borcunu böyle ödedi. kendi adını da "lanetH"ye çıkarıyordu. Onun "olayına" kadar. Beni Uşak'a sürgün ettiler. kimse çocuğuna o adı vermedi.

1925'ten 1938'de öldürülünceye dek sürdürdüğü söyleniyordu. Hozat'ın Peyami köyünde oturuyordu. muhbirlik. üst dudaklarını dolduran bıyıkla¬ rının bakımına pek düşkündü. Kara. insan soyunun "aşağılık uğraş" saydı¬ ğı bir "mesleği icra ediyor"du. Bu "işi". Dersimlilere göre. kilot pantolonunun akında çizme. Boynu kalın. Dersim'de kişinin "zenginli¬ ği" sayılıyordu. Dersimlilere göre o. gür. heybeti¬ nin boyutlarını görkeme ulaştırıyordu. topraktan koruyacak çarık bulamıyorlardı. duvarların boydan boya değişik motiflerle süslenmesi için kök boya kullanılmış. Özellikle misafir kabul salonunun süsü ve gösterişi için para harcamaktan çekinmemiş. değirmi göbeği öne fırlaktı. gömlek giymek. ustalar tarafindan kesilip yontularak biçimlendiril¬ miş taşlarla örülmüştü. burnunun altım. Uzun boyu ve şişmanca cüssesi bir araya gelince. dillere destan köşk yavrusu bir ev yaptırmıştı. Rayber. tam 40 bin adet yumurta akı harcanmıştı. Köyde. 1937'de 40-45 yaşlanndaydı. Nereden bulup getirmişse. bir derebeyi azametiyle uzun konçlu çizmeler giyiyor¬ du. Birçok odalı evinde hamam da eksik değildi. hemen göze çarpıyordu. Giyim kuşamıyla da.Rayber. uzun boyluydu. uçlarını dikleştiriyordu. Duvarlar. o dönemde. heybetH görünüşü "azamete" varıyordu. Kadın ve çocuklar genellikle yalınayaktı. Koyu renk ceket. Anlarilanlar doğruysa eğer. O ise. 389 . DersimHIer ayaklarını taştan. Yamasız şalvar. kelle avcılığıydı. Kırlaşmış bıyıklarını her gün üşen¬ meden karaya boyuyor ve kuru üzümle mıncıklayıp burarak bi¬ çim veriyor. "mesleğini icra" ederek kısa zamanda varlığa konmuştu. ta Şam'dan ressamlar getirtip iç duvarları süsktmişri. o şişmancaydı. Dağhlar arasında bir istisna olarak. Dersimlilerin "pis iş" dedikleri uğ¬ raşı. Esmer. zemine mer¬ mer döşetmişti. belki abartı ama.

Rayber. Atalarımız Türklerin Ergenekon dağlarım delip. Peşine düşülen insanlar. daha sonra öldürülüyordu. ama günün birinde hayatını al¬ mak için ardına düşebileceğini asla. Bunu yapacak kimseyi bulamadım. ona koşuyor. Bir gün o da olur. Onun. Köşkünde sıkça ziyafetler düzenliyor. öz be öz Türk olduğunu söylüyor. ilgi ve himayesiyle büyümüştü. Atatürk. bayır peşinde koştuğu Seid Rıza'nın emeği.. rakı sofralarında heyecanlı söy¬ levler veriyor.Salonun duvarlarına. Abdullah Alpdoğan Paşamızdan dinlediğim ta¬ rihimizdir.. geyik. Milletvekillerinin maaşı o kadar değildi. içini çekerek: Bu duvarlarda ne eksik biliyor musunuz? diye soruyordu. cey¬ lan motifleri ve savaş sahneleri işlenmişti.. neleri var neleri yoksa önüne serip. Ne eksik Rayber Ağa? Eksik olan. Okuma ve yaz¬ mayı Seid'den öğrenmişti. Onun için hayıflanıyor. bazen konuş¬ tukça heyecanlanıyor.. Ondan her şeyi bekliyordu. ruhunu almak için dağ. üzülüyorum. Bir söylentiye göre. canlarının kurtarılması için yalvanyorlardı. Ödül ve rüşvetler. Bu para o dönemde. geliri¬ nin öteki kalemlerini teşkil ediyordu. İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak ile Abdullah Alpdo¬ gan'ın portreleri de unutulmamışri. dişi kurt önderliğinde çıkıp dünyaya yayılmasını anlatan tablonun bir türlü yapılamamasıdır. askeri komutanları.. İstanbul'da bile servet sayılıyordu. ağaç kabukları ve köklerden elde edilen boyalara yumurta karışrinlarak yapılan karışımla at. 390 .. Rayber maaşa bağlanmıştı. ayda beş bin lira maaş alıyordu. Onun geliri bu kadarla kalmıyordu. "mesele değil bu" diyerek parasını aldığı insanların ço¬ ğu. si¬ vil amirleri ağırlıyordu. Rayber. Dinleyenler onu teskin ediyorlardı: Üzülme Rayber Ağa. yalnız Dersim dağların¬ da değil.

ilk kez önemli bir güç kanlımı olduğunu resmi bildiriyle açıklıyor. amacın Rayber'i direnişçiler arasına katıp on¬ lann avlanmasını kolaylaştırmak olduğu açıktı. ama Seid Rıza'nın çabalan¬ na rağmen. Rayber'e güvenip aranıza almayın" deyince. bazı direnişçi gruplarla bir araya gelmeyi başanyordu. yaz ortalarında yayınladığı bk bildiriyle Rayber'in Hozat'tan kaçıp "haydutlara katıldığım" ve Türk ordusuna karşı savaşma¬ ya başladığını duyurmuştu. Bunun bir oyun. Seid Rıza'yı terk edip Türk ordusu saflanna katılan aşiret adlarını tek tek duyuran komutan Alpdo¬ ğan. Dersim'e bombalar yağmaya başladığında ikili oyun için "tarafsızlığım" ilan etmişti. "Sel Seferleri"ne. Seid Rıza'yı yıpratma. bir Türk casusu olarak Kürtkr arasına girmiş- 391 . güçten arındırma planlannın kolay aktörü haline geliyordu. "bu bir oyundur. resmi bildirinin inandıncılığı kırılıyor. Fakat. Bunun üzerine "Inspektör" Pa¬ şa. Rayber. hak ortaklığı istemini sahipliğe vardırmış. 1920'knle "derin devlet"in gölgesi hafine geliyordu. Rayber'in "savaşa katılması "m şöyle anlariyor: "Rayber. Rayber. kullanılan güç tarafindan kışkırtılmış. Fakat. Aile büyüğü olarak Seid Rıza'nın elinde ve himayesindeydi. Amcasıyla gizliden gizliye giriştiği miras kavgası.Rayber. Hazreti Ali'nin parmak kemiği olduğu iddia edikn emanetkrin de saklandığı Keşiş Kilisesi. bildiri uçaklaria tüm Dersim'e yağdırılıyordu. öteki adıyla Venk. Halbori topraklanndaki kutsal Keşiş Kilisesi. bir kısım maiyetiyk ilk önce Bahtiyar aşiretiyle bkleşmişti. Her gün. Nitekim. Nuri Dersimi. bunu daha sonra lideriik sevdasına dönüştürmüştü. ihrirası giderek boyunu aşan kine dönüşüyor. Rolünü oynarken. Seid Rı¬ za. ona karşı lideriik mücadeksine giriyordu. halk desteğini de yadsı¬ mamış. inandıncı olamamıştı. armağanlar bırakılıyordu. her yıl sayısız kişi tarafindan zi¬ yaret ediliyor. kendisini amaca göriirecek firsat olarak görmüştü. her şeye rağmen amcasının otoritesini kı¬ ramamış. liderierin aralarında kavga¬ lı ve birbirinden koptuğunu. aileden kalmaydı. halk desteğini alıp yerine geçememişri. bu açıdan bakmış. bu dönemde gün ışığına çıkıyor.

Alişer'in yönetimindeki mıntıkada. Rayber'e inanmış ve batı cephesinde savaşmak üzere gelmesine razı olmuştu. batıda uygun bir çiftlik tedarik edilmesi halin¬ de göçüp gidebileceğini söylemiş. birkaç gün sonra kapı¬ sında askerleri görünce. uygun bir yer kararlaştınlınca haber verileceğini bildirmiş. amcası Seid Rıza'ya haber göndererek. görüyordu. Kürt kuvvetieri hakkında elde ettiği bilgileri günü gününe Türklere aktardığı anlaşılıyordu. Amacına ulaşmak için de Rayber'i on beş gün savaşa katmışd. Seid Rıza'dan baş¬ ka diğer bütün reislerin. aldatmayı başardığı Mısto Sure'nin torunu Vanklı Efen¬ di'yi yanma alarak Türklere karşı harbe başlamışn. Rayber. 1938 sonbaharında. Rayber. Türk hükü¬ metinin planlarını anladığını. elini öpüp kendisinden af dilemek istediğini bildirdiğinde. General'e. muhbirlere ihtiyaç kalmamıştı. Kapısının çalınabileceği ihtimalinden huzursuzdu. Kahpe ve kurnaz Rayber. Huzuru General Alpdoğan'a gitmekte aramıştı. Güven vere¬ meyen "kullanılmışlar" ise tasfiye ediliyordu. tedirgindi. Rayber. aldığı cevaplarla huzur bulup evine dönmüştü. bu yüzden nefret ettiğini. isteğini memnuniyetle karşılamış. Alişer'i öldürmesiyle yok oluyordu. Artık tetikçilere. Bazı ordu birlikleri yavaş yavaş kışlaklara çekiliyordu. amcazadelerinden olup. hatta Alişer'in bile güvenini kazanmıştı. Çünkü General. sonunda. Seid Rıza bu sözlerine inanmadığını bildirmişti. onlara karşı savaşacağım. bu arada başının üstünde dönenen herhangi bir tehlike olup olmadığını dolaylı yoldan konrol etmiş. Bu nedenle General Alpdogan'ın biricik ama¬ cı Alişer'i yok etmekti. 392 .ti. Savaşın ağırlık merkezi Seid Rıza üzerineydi. Diğerleri Seid Rıza'nın sözlerine rağmen. Savaş planlarını Alişer hazırlıyordu. An¬ latdanlara göre." Rayber'in DersimHIer arasındaki inandıncdığı. "Paşadan hayırlı haber geldi" sevinciyle koşmuştu. Sıranın kullanılmışlara geldiğini duyuyor. Dersim planlandığı düzeyde insansızlaş¬ tırılmıştı. intikamcıların varlığı yüzünden hu¬ zurlu olmadığını.

" Dersimliler. Orada.. . amcasının ve bütün Der¬ sim'in felaketine sebep olan hain Rayber. oğlu Hüseyin'i de yanına alarak. bunların arasında yaşayanlar vardı.. onun emri al¬ tında çahşan biri okrak askeri karargâha götürülünce işin rengim anladığını. aıksı önce Ba¬ n lıkesir'in Akınovası'na. yaptığı hizmetlerin ödü¬ lü olarak Teştak'ta oğluyla birlikte kurşuna dizilmiştir... 11 te yola çıkıyordu. yıl¬ larca kaçak yaşadıktan sonra hayata yeniden başlayanlar. O sevinçk. bin bir eziyetin ağır koşullarına daya¬ namayarak. Açlık. 1 . . Fakat yapabileceği bk şey yoktu. Köy ve kasabakrda "dokunulmazlar" ve "dokunulmayan¬ lar". daha sonra yurtlanna. Rayber'i kurşuna dizdikten sonra. Rayber sevinçliydi. aranan "münasip" çiftlik bulun¬ muştu. kuşku emaresi yoktu... Dağlara sığınarak. doğru ve ger¬ çekçi değildir. atalarının hayat izlerine geri döndükr. Demek ki. devlet hizmet¬ lerini düşünüp değerkndirmiş. Peyami köyündeki evini işgal ederek. Sürgünlerin büyük çoğunluğu da. sussuzluk. hatta oğlunu. Rayber'in nahiye müdürüne bağlı. köy¬ lerine. Rayber karargâha girerken başına un çuvalı geçirilip etkısız- kşririlerek süngükniyordu. 'bunlarm niyeti kötü' diye uyardığmı söylüyordu. Türkler.. burada köyler ve köylerde hayatlarını sürdüren insan¬ lar kaldı.. Rayber'in evi yağmalandıktan sonra yakılıyor. eşine birçok işkence yaptıktan sonra sürgün etmiştir. KIRIM İSTATİSTİKLERİ VE SÜRGÜN "Dersim'in bütün insanlan yok edildi" demek. Türk istihbaratından alıp biriktirdiği binkrce liraya^ el koymuş.Gelen askerkrin hal ve tavırlarında. yollarda öknlerin dışmdaki sürgünk kurtulanlar. sonra Cunda adasına sürülüyordu. Ge¬ neral.. askerlerk birlik¬ . adı daha sonra Geyiksu diye değiştirilen Dest nahiyesine gelmesini istiyordu. 393 .. . Kaçmaya çalışan oğlu ise kurşunlanı¬ yordu. Sonrasını Nuri Dersimi anlatıyor: "Ordu emrinde hizmet gördürülen.

dahası kana susamış karildi. en az ölüme denk acı veren bk insanlık trajedisiydi. daracık vagonda.. Dersimli bir sürgün torunu anlatıyor: "Ninemkri Erzincan'da tren vagonuna doldurmuşlar. Vagon kalabalıkmış. götürüldükleri yerierin insanlanndan kabul değil. sürgün. Topluca trenlere doldurulup. selam verme bir yana. 'Defolup gidin' diye karşılamışlar.Bütün bunlann yanında. bazıları ise 70 bin ki¬ şi olarak ifade ediyor. * Dersim sürgünlerinin sayısı da bir başka bilinmezlik. aile¬ leriyle biriikte sürgün edilecek insan sayısı hakkında. hain". yaşama biçimine. dilini yarat¬ mış insanlar. silahlanyla biriikte ölü olarak ele geçirilenlere" ilişkin resmi istatistik ve sağlıklı rakamlar yoktu. resmi makamla- nn çok üstünde olduğunu bildiriyor. Çünkü. "eşkıya ile çıkan çatışmada.. Ama daha sonraki uygulamada bu rakamın çok çok aşıldığı an¬ laşılıyor. günlerce aç susuz. köklerinden koparı- lıyordu. pis kokular içinde yolculuk etmişler. 1935 yılında ilk planı açıklarken. yaban hayvanı misali salmıyorlardı. ırkçı tepki görüyoriardı. Başbakan İsmet inönü. ya da "eşkıya ile çıkan çatışmada ölü olarak" ele geçirilen insan sa¬ yısı 15 bin kişi olarak gösteriliyor. Çoğu yerde. 394 . onlar "birer yurt düşmanı. Bazı resmi verilerde. Genellikle. "Şimdilik 2 bin kişi kafidir" ifadesini kullanıyordu. insanlar havasız. yerli olmuş olanlara göre. Balıkesir'de trenden indirip bir köye götürmüşler. topluca ya da tek tek kadedilen insan sayısını 50 bin. parasıyla alışveriş bile yapılamıyor¬ du. Bazı kaynaklar. "yerinde sonuna kadar susturulan". Kürt kaynakları. Toprağı ve ikliminin yaşama biçimini. gelenek ve göreneklerine. Öte yandan. Fakat köy¬ lüler bizimkileri istememişler. konuşulan diline. hatta iklimine yabancı olduk- lan diyariara götürülüp. yok edilen insan sayısının. üst üste yığılı halde. hayadarmın bütün izlerinden.

yakm- 395 . 1970'lerde. kimliğiyle ortaya çıktığı takdirde ışmı. . . kuyruğunu göster" diye aşağılanıyorlardı. Kimileri de kimliğini gizleyerek. köy meydanında böyk linç edip öldürmüşler. bütün toplama merkezlen. ayrı bir trajediydi. okula yazdınlanlar. Sürgünlerin nakli. kalma¬ larına izin vermeyince oradan aynlıp bir başka yere gidiyorlar.. ailesini yadsıyarak tutunma¬ ya çahşıyoriardı. Tren garianndakiler dahil. Birbirine zincirknmiş olarak fotoğraflarda görülen insankr.. akrabalarımız orda (Dersim) kaldığı için babam. bunlardan biriydi. içine salındıklan toplumda. Tel örgülerin dışında nöbetçi askerier dolaşı¬ yordu. kendi çağları¬ nın yoksulluk manzarasmı temsil ediyoriardı. sonra kafileler halinde en ya¬ kındaki tren istasyonuna naklediliyoriardı.Sonra askerierin yanında taş ve sopalarla saldırmışlar. yer yer "kuy¬ ruklu Kürt. O dönemde çekilen ve daha sonra kitap ve dergderde yayınla¬ nan fotoğraflar. önce toplama merkezlerinde toplanıyor." Sürgün çocuklan. konumunu kaybetme korkusu önüne dikiliyordu. sefaletin öteki boyunu sergiliyordu. Şair. Köylüler. Yakınlan- mız. Onun kimlik gizkme trajedisi daha sonraki memuriyet yılla¬ rında da sürecekti. buralarda nakil günlerini bekliyoriardı. Bu kez. te ör¬ ı gülerle çevriliydi. Yalınayak ve üstle¬ rindeki giysiler yamalı. Cemal Süreya'nın ailesi Bilecik'e sürgün edilmışü. bırakıp kaçıyoriardı. yazın sıcakta. Dedemi. kışın soğukta. CHP'den Tunceli milletvekilliği yapan Nihat Sal¬ tık. ^^ arka- daşlanndan kimliğini gizleyerek okula devam etriğini" söylüyor¬ du. İnsanlar. tanıklık etriği nakil manzaralarmı şöyk anlatıyordu: "Biz olaylar başlamadan Erzincan'a taşınmıştık. Bundan an¬ neleri babaları da nasiplerini alıyor. Şak Cemal Süreya. çocukların gözlen onunde saldırıya uğruyorlardı. ilk çağlann sa¬ vaş esirieri gibi urgan ve zincirierk birbirine bağknarak. insanlar. Çocuklar aşağılanıp horlanma korkusun¬ dan sokağa çıkamıyor.

insanları yaban hayvanları gibi birbirine bağlayıp Erzincan'a getiriyorlardı. "İsyan" bölgesiydi.dan ilgileniyordu. 'su' diyorlardı. son duraklarda kapı açıldığında sidik ve pislik kokulan fışkırıyordu. Savaş haberleri. Anne. ne de başlannda. "el konan hayvanlann" aynntılı 396 . o ka- pah yerde günlerce süren yokuluklaria badya taşınıyorlardı. başların¬ da silahlı askerler olduğu halde günlerce bekletiliyorlardı. Kulağı oradaydı. sırt sırta yolculuk ediyor. Genelkurmayın kitabında. Yaz sıcağında.. evlat. insanlar çok pe¬ rişan haldeydiler. yük ve hayvan vagonlarına dolduruluyorlardı. Askerler yaklaşıp su vermemize izin ver¬ miyorlardı. Erzincan'da trene bindirip baûya naklediyorlardı. çocuğu. ihtiyarı. vagonlar¬ dan havaya. sürü halinde. Getirilenler. Kadını vardı aralarında. doğal ihtiyaçlannı.. torun ve gelinlerle. orada tanıştıklan insanlar bir arada. "Isyancdar"ın mallarına da el ko¬ nuyor. Hayvan ve yük va¬ gonları katarının hızı.. baba.. Hayvan taşımada kullanılan vagonlardı. Ne üsderinde vardı. Ölenler. Onlan görmek için istasyona gidiyorduk. oturacak yeri. Çoğu yalınayak¬ tı. yolcu trenleri. yağmalanıyordu. O insanlar. kırım sözleri. tren istasyonunun orakrda. yakınlarının bilmedikleri yerlerde indirilip toprağa gömülüyorlardı. Dersim. en az dört gün kapalı kalıyor. tuvaleti yok¬ tu. Kötü haberler geliyordu." Dönemin teknolojisiyle trenlerin hızı düşüktü.. daha da düşüktü.. Daha önceki bölümlerde anlatıldığı zaman. Erzincan'dan Ankara'ya iki günde gidiyordu. İnsanların dolduruldukları vagonların kapıları dışardan kapa¬ tılıp kiHdeniyor. Vagonların penceresi. insanlar. yanlannda var olan yiyecek ve suyla ayakta kalmaya bakıyoriardı. orada herkesin gözü önünde gideriyorlardı.

Canını ve ailesini kurtarma umuduyla sahip olduğu bütün variığını "kurtarıcılara vermesini saymıyoruz. Resmi rapor ve tutanaklarda bunların izine rasdanmıyor. 397 . "resmi tarihte" de sözü edilmiyordu. pek çok kışı. Fakat. öldürülmüş insanların paralan. "kaderi değişmiş" ve "varlıklı hale gelmiş" olarak döndü isyan bölgelerinden. "Ermeniler altınlannı yere gömüyorlardı. ama köyü. Sadece Gene¬ ral Ali Fethi Esener'in. bunlar yanlanna alıyor" diyerek yükte hafif pahada ağır maüarın da ele geçirildiğinden söz ettiğini biliyoruz. evi ya¬ kılmış. özellikk altınları da vardı.dökümüne yer veriliyor. "gayri resmi tarih"in kaydettiğine göre. örneğin "ele geçirilen sürülerin askerle¬ rin yiyeceği olarak kullanıldığı" belirtiliyordu. ziynet eşyalan.

Oralann her şeyi jandarma onbaşısıydı. O da baskı ve gerektikçe dayak. Siyasi partiler. Sürgünler. Kimseler gire¬ mez. Hiç unutmam.. Bakan yapıldı. İSYAN" Vanh Ferit Melen. Türkiye Cumhuriyeri'nin Kürt polirikasını şöyle anlatıyordu: "isyanlar çok kanlı basdnldı. Doğu geri plan¬ da kalıyordu. Kürderi sadece susturmak için çaba harcamamızdı. 'Biz cahiHyk başa çıkamıyoruz. sırdan Anadolu'ya dönük yaşariardı.' Zaten Türkiye'nin genelinde eğitim zayıfd. Mekn.. Jandarma kimseye gözünü aç¬ tırmazdı. Mehmet Ali Birand'ın Apo ve PKK adındaki kitabın¬ da. Fevzi Çakmak (Genelkurmay Başkanı) 'Ne oku¬ lu?' demiş. Özellikle eğitim konusunda büyük hata yapıldı. Zira kendilerinin hiçbir politikalan yoktu.. Bu bölgeye hiç gel¬ medi. kimseler geçemezdi. Devletin söylenmeyen politikası. 'zenginleşmesinkr. askerde yüksek rütbeye pek çı¬ kartılmazlar." 398 . dayak ve baskı. 1950'lere kadar büyük bir baskı dönemi yaşandı. askerin baskısını pek sevmemekle biriikte. göz yumuyorlardı. Maliye Bakanlıgı'nda bürokrasinin en üst düzeyine kadar yükseldikten sonra ismet inönü tarafindan Mil¬ letvekili. Örneğin.. Zaten Güney¬ doğu Anadolu yasak bölge durumuna düşmüştü. Yine en büyük hatamız. Okumuşuyla hiç baş edemeyiz. Ardından da. hapisler. Zira devlet korkardı. oku¬ masınlar' şeklindeydi. Sadece askerierin politikalan vardı. Dev¬ letin de bir politikası yoktu. 1971 darbesinden sonra da Başbakanlık yaptı.Dokuzuncu Bolü M "29. devlet dairelerinde belirii bir düzeyin üstüne kati¬ yen çıkardlmazlardı. Kürder.

bunu iz¬ leyen süreçte. Ferk Mekn'in özetlediği şiddet politikası yemden doruğa çıkıyor. "iç ve dış düşmanların oyunu" diye nitelendiriyor. barmma dahd. Ferit Mekn. Ankara. Kürtler bir kez daha ayağa kalkıyor. Ankara. dilkndirenleri cezalandırarak susturuyor. top. Mehmet "İşte bugünlere. Kürderin istekkri. yerieşim. isyanı yaratıp besleyen. hıze uçak ve helikopter kullanıyor. donemin Genel¬ kurmay Başkam Doğan Güreş'in "düşük yoğunluklu rek olayları "terörizm" diye niteliyordu. dayak ye¬ memek. olay ya¬ ratan sorunları bir kez daha gözardı ediyor. özel kuvvetkrk takviyeli 300 bin kişilik bir askeri güçk savaşıyordu." Ali Birand'a şöyle diyordu: Melen'in Kürt sorununu "akından kalkamayacak durum" ola¬ rak nitelediği bu dönemde Süleyman Demirel CumhurbaşkamydL Demirel. polis. "Cumhuriyet tarihınm 29. çözümü yine şiddette arıyordu. dağları. devlet "isyanı" basnrmak içm tank. Kurt Isyam diye tanımhyor. daha önceki olaylarda olduğu gibi olaylan. küçük düşürülmemek ve pastadan pay alabilmek. sosyal yangın. Ankara'nın bu dille konuştuğu süreçte. taşlan. büyüten sorunlan ağzına al¬ mıyor. dediği sa¬ vaş için bütün olanakları seferber ediyor. çalışma. Kurt sorunu. bu hatalar sonucunda geldik. bizim doğurduğumuz ve şimdi altından kalkamayacak duruma getirdiğimiz bir sorundur. Osmanhdan ben tek¬ rarlanan gekneksel söykm ve alışkanlıkla hareken. PKK hareketini.adam yerine konmak. ama kestirmeden gide¬ Bu Osmanlı'dan kalma bk tanımlamaydı. Ama tanımın ıçın- 399 . Kurtkrin bütün hayatım altına alıp altüst ediyordu.* * * Partiya Karkeran Kürdistan'a (PKK) bağlı geriUakrm 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli'de aynı anda silah pat¬ latmasından sonra. köy ve kasabalan savaş yangınla¬ rı sarıyor. insan muamelesi görmek.

Demokrat Parri (DP) kuruluyor. Bu. 1938 yılında Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet inönü Cum¬ hurbaşkanı olmuş. dağ¬ ları saran akvler sönmeye başlamış. dış kaynak¬ lı "terörizm" olmuştu. 1946 yılında çok partdi sisteme geçildiğini açıklıyordu. plan. 1960'daki askeri darbe. İsmet Paşa. sistematik olarak köylere "silah toplama sefer¬ leri" düzenleniyor. yenilgi üzerine Almanya'ya savaş ilan etmiş. Kürdere ilişkin Kemalist polirika yeniden yürürlüğe konuyor. TC tarihinde. Kürtlere karşı işlenen bk suçun ilk mahkûmiyetiydi. "potansiyel teh¬ like" ilan ediliyor. Adı duyul- 400 . Van'ın Özalp ilçe¬ sinde 33 kişinin topluca kadedilmesi emrini veren General Musta¬ fa Muğlalı yargılanıp mahkûm ediliyordu. Olaylar da. Aynı yıl. "Terörü bastırma "nın dışında ise teşhis ve sorunların tedavisi diye bir resmi görüş. Osmanlı ve devamının dilinde Kürt hare¬ kederi "eşkıyalık"tı. Kemalist çiz¬ giye aykırı bu tutum. Bütün dikkat. enerji ve güç dış savaşa yöneldiği için de olsa Kürrier rahat bir nefes almışlardı. Kürtler açısından. program yoktu. batı kriterlerine uyum amacıyla. bk yıl sonra da İkinci Dün¬ ya Savaşı padak vermişri. Oysa sorunu yaratan ve birbirinin devamı nedenler vardı. iktidarın 195 5 'ten sonraki genel serdeşmesinden Kürt¬ ler de paylanna düşeni alıyoriardı. "eşkıya" dünyadaki genel tanıma uy¬ gun hale geririlmiş ve "terörist" olmuştu. aydınlar tutuklanıyordu. 1920'lerde başlayan "Kürt harekâdan". jandarma dayağı azalı¬ yor. silah toplama adıyla köylere baskınlar düzenleniyor. DP'nin ilk zamanlarında Kürtler üzerindeki baskılar kısmen de olsa hafifliyor. baskı ve korku genelleştiriliyordu. 1950'de de seçimi kazanıp tek başına iktidar oluyordu. hatta İsmet Paşa diktatöriüğü günlerinde. Savaş boyunca.de "nedenler" yoktu. Şimdi. yakıp yıkmalar duruyor. Kürt tarafindan sempatiyle karşılanıyordu. Kürder. Hitler Almanyasıyla ilişkilerini pekiştirip ricarerini artıran TC. bu arada ABD'den ekonomik yardım alabilmek için batı ittifakında yer alıyor. Amerikan (ABD) blokunun yanında yer almıştı. Fakat. 1930'lann daha yumuşak şekliyle geri dönüşü oluyordu.

"Komando harekâri" başlatılıyordu. ilk kez kitlelerin önünde Kürtçe konuşmalar yapıyoriardı. Adını koruyabilmiş köy isimleri Türkçeleştiriliyor. "tehlike çanları" başlıklı yazılar kendini göstermeye başlıyordu. 1960'lann sonlannda. Kemalist partilerinden uzaklaşarak. genci. Kürtlere uygu¬ lanan baskılan kınayan. TlP'in şemsiyesi altında. "Silah toplama" adıyla yürütülen "Komando Harekâtı''nın ürpertici kesitleri de vardı. "Derin devlet" de denilen sistemin gizli çekirdeği. » » 1961 Anayasası. toplu işkence uygulanıyordu. hiçbir zaman olmamıştır" tezini savunuyor. "Devrimci Doğu Kültür Ocaklan"nı kuru¬ yorlardı. 1930'lardaki gibi "vatandaş Türkçe konuş" kampanyası açılıyor. kendisi de bk Kürt olan darbenin askeri Hderi General Cemal Gürsel. Kürt kı¬ pırdaması. "Kürt yok. Kemalist basında. hepiniz Türksünüz" diyordu. Kürtlere daha sempatiyle bakan Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) yöneliyor. Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Alibeyköy'de olduğu gibi. ihtiyan. bu dönemde telaffuz edilmeye başlanıyor. Süleyman Demirel hükümeti. Kürtler örgütlenip sorunları tartışıyoriardı. memleketi Erzurum'a yaptığı gezide. Bazı aydınlar. "ağa" oldukları gerekçesiyle tutuklanıp sürgüne gönderiliyordu. "TC'yi tehdit eden tehlikeler" sıralamasında ilk sıra¬ da yer alıyor. "tehlikeyi bertaraf" etmek üzere orduya "silah toplama" emri veriyor. sosyal uya¬ nış ve örgürienmeden telaşlanıyor. çocuğu ve kadınıyla insan- 401 . Kürtçe ko¬ nuşanlar aşağılanıyor. Kürt aydınlan. üniversiteli gençler. 1969 yılı bahannda. tanınmış 55 Kürt önde geleni. "size Kürt diyenlerin yüzüne tükürün.muş. bas¬ kıcı sistemi yumuşariyor. kısmen de olsa demir perdeyi aralıyor. cezayı da göze alarak. Bazı köyler ablukaya alınıyor. militer sisteme aykın düşmemek koşu¬ luyla sosyal hayata ilişkin düşüncelerin ifadesiyle örgütienmeye izin veriliyordu. Kürt sözcüğü. demokratik hak isteklerini dik getiren "Doğu Mitingleri" düzenleniyordu.

insanlık arayışında. tutuklananlar arasında. kongre bildirisinde "Kürt vardır" ibaresine yer verdiği için kapatılıyor. Fakat baskılar ters tepiyor. 12 Mart 197rdeki askeri darbe sonrası. her yaş ve görüşten Kürtlerle dolduruluyor. kendini yakan dört gencin ölüsü da katılıyordu. Kürt varlığından söz et¬ tiği için üniversiteden atılıyor. işçisi. gençler vurula¬ rak öldürülüyor. memuru ve aydınıyla yüzlerce Kürt tutuk¬ lanıp. kitapları yasaklanıyordu. 1970'lerde. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Abdullah Öcalan önderliğindeki. dayanıl¬ maz işkencelerden sonra pek çoğu ağır hapis cezalarına çarptırı¬ lıyordu. Türk milliyetçiliğinin savunucusu Demirel'in parti¬ sinden milletvekilleri. eski bakanları. İşkencehanelerde can verenlere. "ele düşmüşlere" pislik yediriliyordu. cezaevine dönüştürülen kışlalara dolduruluyor. köy meydanlarında. belediye başkanları da yer alıyordu. saygın ihtiyarlar çırılçıplak soyularak. 402 . Diyarbakır'daki özel askeri cezaevi. eski bakan. Dayak ise sıradan muameleden sayılıyordu. TİP.lara. Diyarbakır askeri cezaevinde. köylüsü. Sosyolog İsmail Beşikçi. yine köy meydanlarında insanla¬ ra hayvan pisliği yediriliyordu. topluca yat-kalk talimleri yaptırılıyor. legal zeminlerin dışında yeraltında faaliyet göste¬ ren Kürt örgütleri de vardı. daha sonra tutuklanıp ağır hapis cezalarına çarptırılıyor. Kema¬ list CHP'den. millet¬ vekilleri dahil. Türkçesi Kurdistan Emekçiler Partisi olan "Parti¬ ya Karkeran Kurdktan" (PKK) idi. Bütün bunların arasında en radikali. erkeklik organlarına ip bağlanıp kadınlara çektiriliyor. öğ¬ rencisi. 12 Eylül 1980 darbesi bir yıkım gibi geliyor. ilkel çağlarda savaş tutsakları¬ na bile reva görülmeyen işkenceler yapılıyor. iş adamı. Kürtler arasında kaynaşma ve ör¬ gütlenme çalışmaları giderek yoğunlaşıyordu. kendisi.

Öcalan, 1949 yılında, Urfa'nın Halfeti ilçesine bağh Ame-

ran (Ömerli) köyünde doğmuştu. Sıradan bir köylü olan Üveyş
ile Ömer Öcalan'ın oğluydu. Ailesinin herhangi bk aşiret bağı,

hatta adı sanı duyulmuş kabilesi bile yoktu, akraba çevresi de
sınırlıydı.

Öcalan, ilkokula başladıktan sonra Türkçeyi öğrenmeye baş¬

ladı. Annesiyle babası ise Türkçe konuşmasını bilmiyoriardı.

Zor koşullar içinde ortaokulu bitirdikten sonra, sınav kaza¬

narak Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'ni yanlı öğrenci olarak bi¬ tirdi. Tapu Kadastro kurumunda çalışırken üniversiteye başladı.
Öcalan, ilk gençliğinde Kürt sorunuyla fazla ilgili değildi. Da¬

ha çok Türk sağının dinci çevrelerine yakın durmuştu. Fakat, li¬ se ikinci sınıftayken, Hulusi Turgut'un Irak Kürdistanı'nda ba¬
ğımsızlık savaşı veren Kürt lider Mustafa Barzani'yk yaptığı ve

Akşam gazetesinde yayınlanan bir röportajı okuyunca, dünyasın¬
da değişim rüzgârları esmeye başlamış ve Kürt sorununa eğilme¬
ye başlamıştı.

Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken, gençli¬

ğin sol kesimi içinde adı anılanlardan bki haline gelmiş, fakat
Kürtleri ve sorunlannı dillendirmeye başlayınca şaşırtıcı tepkikr
almış, bunun üzerine, "Türk solunun gündeminde Kürt sorunu
yok" diyerek yolunu ayırmıştı.

Bundan sonra Kürt sorunu üzerinde yoğunlaşıp çalışmaya yö¬

nelmiş, ama ilk başlarda üniversiteli Kürt gençleri çevrelerinde de
aradığı ilgiyi bulamamıştı. Mevcut legal ya da illegal Kürt örgüt¬

lenmelerini pasif ve yetersiz buluyor ve sayıları çok sınıriı bir ar¬
kadaş grubuyk, 1973'te "arayış" toplantıları düzenliyordu.

1974 yılında, Türk-Kürt karışımı ve 5-6 kişiden oluşan küçük bir grupla ilk toplantısını yapıyor, bu toplantıda Kürt tabanında ör¬ gütlenmeye yönelik çalışma konusunda kararlar alınıyordu.
Ancak grubun bir adı yoktu. Uzun zaman da olmadı. Grup,

ydlar sonra basında "Apocular" diye isimlendirilecek ve bk süre
böyle anılacaktı.

403

^

»

Yavaş bir tempoyla büyüyen, sınırlı da olsa bir kitle tabanı edinen grup, dört yıl sonra, 27 Kasım 1978 tarihinde, Diyarba¬ kır'ın FİS köyünde yapılan kongrede, "Partiya Karkeran Kurdis¬ tan" (PKK) adıyla partileşip kurucular kurulunu, yönetim organ¬

larını seçiyor ve Abdullah Öcalan liderliğinde tarih sahnesine çı¬
kıyordu.

PKK, radikal bir çizgi izliyor, bazen devlet güçleri, bazen de

karşıt Kürt grup ya da aşiretlerle çatışarak adını duyuruyordu.
1980'deki askeri darbe sürecinde PKK, devlet güçlerince kuşatı¬

lıyor, birçok militam ve kadro adamlan tutuklanıyor, Öcalan, ülke¬
yi terk edip Suriye, oradan da Lübnan'a geçerek kurtuluyordu. Kur¬ tulabilen öteki yöneticiler de ona karilmca, gerilla savaşını başlatma
hazırlıklanna girişiliyordu.

*

*

PKK, 15 Ağustos 1984 gecesi, 50-60 kişilik bir gerilla grubuy¬

la Şemdinli ve Eruh ilçelerini aynı anda basıp ortaya çıkarak, si¬
lahlı mücadele dönemini başlatıyordu.

Kasabaları işgal edip, bir süreliğine de olsa elde tutmak, An¬
kara'da şaşkınlık yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı General Kenan Evren, "devlete silah çekme
cesareti gösteren teröristlerin, derhal yakalanarak, Türk adaleti¬

nin demir pençesine teslim edilmesini" emrediyordu. Muhalefet partileri, önce davranıp önlem almadığı ve "terö¬

ristlere gereken ders verilmediği için", Başbakan Turgut Özal'ın istifasını istiyorlardı. Başbakan Özal ise olayı Türk sol hareketle¬
ri penceresinden gördüğü için önemsemiyor, büyütülecek nitelik¬ te olmadığını söylüyordu.

Sol gençlik grupları zaman zaman radikal çıkışlar yapmış, fa¬
kat halk tabanında destek bulamadığı için tasfiye olmuştu. So¬ runları irdeleme, nedenlerle sonuçlar arasında bağ kurma alış¬

kanlığı

bulunmayan çevreler, PKK'nin de kullanılacak şiddet

yöntemleriyle aynı akıbete uğrayacağını sanıyorlardı.

404

Oysa, PKK'nin dayandığı gerçekler farklıydı. Geride duygulan yarah bir kitk vardı. PKK bu tabandan destek alıyor, lojistik ih¬

tiyaçlarını karşılıyor; bannma, yer edinme olanağı buluyor, karilımlarla büyüyordu.

50-60 kişilik bir grupla ortaya çıkan PKK'nin silahlı insan gü¬

cü, göz açıp kapanıncaya kadar diye tabir edilebilecek kısa bk zaman diliminde katlanarak büyüyor, hareket ise bkkaç yıl için¬ de. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in deyimiyk "Cumhuri¬
yet tarihinin 29. Kürt İsyanı" haline geliyordu.

Demirel'in "29. Kürt İsyanı", rakamı hayali, ama isyan nite-

lemi doğruydu. Çünkü olay, PKK hareketi olmaktan çıkmış, hal¬
kın destek tabanına oturmuştu. 17 bin 500 "faili meçhul" cina¬

yet ile yakılıp yıkılmış 4 bin köy bunun göstergesi, kanıtıydı.
TC, isyanı bastırmak için bütün olanaklarını seferber etmişti.
Basın ve televizyon, "terörist" diye adlandırılan gerillayı yıpratıp

gözden düşürme ve propaganda aracı olarak kullanılıyordu.
1991 yılında, ordunun insan gücü ve savaş teknolojisini isyan

bölgesine yığdıktan sonra, tank, top, uçak, helikopter ve çağın di¬
ğer savaş araçlarıyla "topyekûn mücadek" stratejisini uygulama¬

ya başlamıştı. "Özel Tim" adı verikn polis birlikkri de ordunun
yan destek gücü görevini görüyordu.

Ayrıca, Osmanlı'nın "Kürdü Kürde vurdurma" yöntemi de
devreye sokulmuş, Hamidiye Alaylan'nın benzeri olan "Korucu¬

luk" sistemi yürürlüğe konmuştu. "Ücretli askeriiği" andıran bu
sistemin korucuları arasında eski sabıkalılar yer alıyordu. Evleri, köyleri ateşe veriknkr ise, bunun nedenini, "koruculuğu kabul et¬
mediğimiz için" diye açıklıyorlardı.

2000 yılma gelindiğinde yakılıp yıkılmış köy sayısı 4 bini bul¬
muştu. Köy yakıp yıkmanın yanında, şehirlerin ortasında, gün ışı¬

ğında işlenen "faili meçhul cİnayetler"e ilişkin 17 bin 500 dosya,
savaşın kirli yüzüydü.

Savaşın en büyük acısını, her yaş ve cinsiyetteki sivilleri kap¬

sayan cinayetler, tecavüz, işkence, insanlarm kaybedilmesiyle; köylerin, dağların, ormanların, ekinlerin, bağ, bahçe ve tarlalann

405

yakılmasıyla, hayvan sürülerinin yok edilmesiyle Kürtler yaşıyor¬ du, ama "topyekûn mücadele" ilan eden devlerin kayıplan da bü¬ yüktü. Mafya çeteleri ve kiralık terikçilerin de kullanılmak zo¬
runda kalınması, ekonomik, siyasal ve sosyal hayatı kabusa dö¬
nüştürüyordu.

Bir bütün olarak, Kürdere verilen bunca zarara, çektirilen acı¬

lara rağmen, gerüla Türk devletinin alt yapısına yönelmiyor, ha¬
yati önemde ve can daman sayılan yollara, köprü ve barajlara

ilişmiyor, şehirieri felç eden eylemlere başvurmuyordu. Bk yö¬
nüyle genel tahripkârlığa, büyük yıkımlara girişmiyordu.

Türk devleti, başa çıkma olanaklan yetersiz kalınca, dış yar¬

dım arayışlanna hız vermiş, NATO'nun üyesi olması nedeniyle
Avrupa ve Amerika'nın desteğini sağlamıştı. Avrupa ülkeleri,

yardım çerçevesinde TC'ye silah satıyor, PKK'yi yasa dışı ilan ediyor, militaniannı tutuklayarak, dolaylı yoldan katkı yapıyor¬

du. ABD ise teknoloji, istihbarat, uzman yetişrirme ve yürütülen
stratejilere destek vererek, doğrudan savaşan taraf pozisyonunda
duruyordu.

Öte yandan TC, 1995 yılında, Ortadoğu'nun en güçlü askeri
yapısı İsrail'le işbiriiği anlaşmalan imzalayarak, onun desteğini de
yedekliyordu.

TC, 1998 yılında, Amerika'nın askeri gücünü de arkasına ala¬

rak yeni bir taktik uyguluyor, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı banndıran Suriye'yi savaş tehdidiyk hedef alarak, Öcalan'ın teslim
edilmesi isteniyordu.

Suriye, ilk hamlede direnince, Türkiye ve Amerika, 1998 Eki¬

minde, savaşmaya hazır olduklarını ortaya, koyarcasına, Suriye
sınınndaki İskenderun körfezine yığınak yapıyorlardı. Türk askeri ve sivil yöneticileri, açıktan açığa savaş sözcüğü¬

nü telaffuz ediyor; basın, askeri güçler arasında karşılaştırma yaptıktan sonra, Şam'ın kısa zamanda ele geçirilebileceğini yazı¬
yordu.

406

Suriye açısmdan durum ciddiydi. Amerika ve İsrad destekh
Türk devletiyle savaşı göze alacak güçte değildi. Mısır Devkt Başkanı Hüsnü Mübarek, savaşı önkmek için
Ankara ile Şam arasmda arabuluculuğa başlıyor, birkaç görüş¬

meden sonra Türkiye açısmdan sonuç alınıyor, Abdullah öcalan,
9 Ekim 1998 tarihinde Suriye'yi terk etmek zorunda kalıyordu.
Öcalan, gizlice Rusya'ya geçiyordu.

Fakat ABD, peşini bırakmak niyetinde değildi. Amerika nın

Kaflcas petrollerini Akdeniz'e akıtma projesi için Kürtkrm soz ve

karar sahibi olması gerektiğini açıklamış olan Öcalan adım adım izleniyordu. Rusya ise ağır bir ekonomik kriz içindeydi. Amenka,
bu açıdan Rusya'nın yumuşak karnını yakalayıp tehdit ediyor yar¬

dım vaadinde bulunarak, Öcalan'ın sınır dışı edilmesini sağlıyor-,
du. Başlangıçta destek veren, hatta parlamentonun alt kanadı Duma"da sığınma hakkım onaylayan Rusya'nın tutumu, para karşılı¬
ğında değişiyordu.

Öcalan Yunanistan'a geçiyordu. Yunanistan, Türkiye ile Kıb-

.

,

ns ve Ege sorunları yüzünden yıllardan beri, resmen dan edilme¬ miş savaş halindeydi. Amerika faktörü burada da ortaya çıkınca,

siyasi sığınma istemiyle Italya'nm başkenti Roma ya gidiyordu.
Kürtkr, destek için, beş kıtadan Roma'ya akıyor, onbmlerce
kişi, günlerce sokak ve meydanlarda yatıp kalkıyordu. Türkiye'de ise italya'ya karşı resmen ilan edilmemiş bir savaş

haH hakim oluyordu. Ankara'daki elçilik binası sarılıyor, sokak
gösterilerinde İtalyan sebze ve meyveleri çiğneniyor, giyim eşyalan

^^^Türkte'de, Öcalan'ı destekleyen Kürtlerden yüzlercesi gözakına alınıyor, bazıları meydan dayağından geçiriliyor, linç manzara¬

ları yaşanıyor, iki Kürt linç edilerek öldürülüyor; evler, iş yerlen
saldırıya uğruyordu.

italya Başbakam Massimo D'Alema, uzun sure Amerikanın

..

»

ı

> .

basküanna karşı direndikten sonra, sonunda Ocalan'dan u^eyı terk etmesini istiyordu. Amerika'nm baskıları yüzünden Oc^
lan'ı kabul edecek ülke de bulunamıyordu. Öcalan, İtalya dan
aynldıktan sonra tekrar Yunanistan'a gidiyordu.

407

Bu aşamada Türkiye, Yunanistan ve ABD arasında yürütülen gizli pazarlıklarda sonuç alınıyordu. Türkiye'nin, Ege'deki ada¬

ların silahlandınlmasından vazgeçme dahil, birçok anlaşmazlık konusunda verdiği tavizlerden sonra anlaşmaya vanlıyordu.
Simitis başkanlığındaki Yunanistan hükümeri, Öcalan'a, "Amerika'nın baskısı yüzünden ülkede tutamayacaklarını, gü¬
venli bir ülke aradıklanm" söylüyor ve bindirildiği uçağı Ameri¬

ka'nın kontrolündeki Kenya'ya uçuruyor, sonra elçiliklerinde tu¬
tuyordu.

Ankara'da, "onu alma" hazırlıkları başlıyordu.

Türkiye'den gönderilen özel uçağın Kenya'ya hareket ettiği
gün ise, Yunanistan elçisi, Öcalan'a kendisini saklayamayacakla-

nnı bildiriyor ve başının çaresine bakmasını istiyordu. Öcalan'ın güvenli bir yer bulununcaya kadar elçilik konutunu terk etmeye¬
ceğini bildirmesi üzerine, elçi kalabileceğini söylüyordu.

Elçilik görevlikri, 15 Şubat 1999 tarihinde, aranan güvenli ül¬ kenin bulunduğunu, bu ülkenin Hollanda olduğunu bildiriyor,
uçağa bindireceklerini söyleyerek elçilikten çıkanyor, dışarda

bekkyen Amerikan ajanlarına teslim ediyorlardı. Onlar da, hava¬
alanındaki özel uçakta bekleyen Türk ajanlarına...
*

*

*

Ustaca kamufle edilip havaalanında beklemeye alınan Türk

uçağına binen Öcalan'ın koUanna yapışıp ilaçla bayıltmışlar,
gözlerini de bağlamışlardı.

Bu görüntüleri daha sonra, önce Türk, ardından dünya tele¬
vizyonlarında yayınlandı.

Kürt liderin yakalanması, Ankara'da zafer şenlikleriyle kudanıyor; sokaklarda davullar çalınıp göbek atılıyor; binalara, yolla¬
ra bayraklar asılıyordu.

Beş kıtaya yayılmış Kürtler ise elem, öflce, hüzün ve düş kınk-

hğıyla adeta ayaklanıp sokaklara dökülüyoriardı. "Biji Kurdis¬
tan- Yaşasın Kurdistan, Biji Serok Apo-Yaşasın Başkan Apo" slo-

ganlanyla Amerika, İsrail, Türkiye ve Yunanistan karşın gösteri¬
ler düzenliyor, temsikiliklerine saldınyorlardı.

408

Kürtler, katı, otoriter sisteme rağmen Türkiye'de bile gösteri¬

ler düzenliyor, göstericilerden yüzlercesi gözaltına alınıp işkence¬
den geçiriliyordu.

Türkiye dahil, dünyanın çeşkli yerlerinde 70 Kürt, uluslarara¬

sı ittifakın gazabını protesto için bedenini ateşe vererek intihara
kalkışıyordu.

İmrah, Marmara Denizi'nde gözden uzak, yaklaşılması yasak, mahkûmlar ve siyasi idamlar adaşıydı. 27 Mayıs 1960 darbesinden

sonra idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes ik iki ba¬ kanı Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, gözden uzak bu adaya
götürülüp asılmışlardı.

Ada, o günden sonra yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu.

Öcalan yakalandıktan sonra, Imralı boşakıhyor, askeri yasak
bölge ilan ediliyor, burada tek kişilik hücreye kapatılıyordu. Bu arada hükümet, gazetekrle televizyonların Öcalan ve Kürt

isyancılar için kullanacakları sıfatlan, deyimleri bir genelge hali¬ ne getiriyordu. Genelgeye göre, "Kürt" ve "Kurdistan" deyimkri asla kullanılmayacak, isyancılar için "terörist", Öcalan içinse
"terörist başı" ya da "bebek katili" denilecekti.
Medya, emre sadakatle uyuyordu...

Arkası kesilmeyen sorgulamalar sürerken, bir yandan da
"yargılama" hazırlıkları yapılıyor, Öcalan'ı yargılamakla görev-

kndirilen Ankara iki Numaralı Devkt Güvenlik Mahkemesi Imrah'ya taşınıyordu.

Mahkeme asker-sivil karmasıydı. TC'nin aday adayı olmaya

çabaladığı Avrupa Birliği, asker karışımı mahkemekri meşru bul¬
muyordu. Tepkikri dindirmek ve daha sonra Avrupa insan Hak¬ lan Mahkemesi'nde TC'nin mahkûmiyetini önlemek için, mah¬

kemenin yapısını değiştirdiler. Askerkri geri çekip, yerine siville¬
ri atadılar.

Mahkeme, duruşmalara alınacak izkyici ve medya görevlile¬

rinin sayısını sınıriandırmıştı. Karara göre Öcalan'ın yakın akra-

409

balarından 12 kişi duruşmaları izleyecek, 12 avukat da savunma¬ sını üsdenebilecekri. Savaşta yakınlarını kaybedenlerle avukada-

n da "müdahil" olarak duruşmaya katılabilecekti. Yakınlarını
kaybeden Kürder için böyle bir kontenjan yoktu.
Duruşmalardaki görüntüleri yerli ve yabancı medyaya sunma

yetkisi ise, devlet kurumları olan Anadolu Ajansı'yla TRT'ye veril¬
mişti.

Öcalan, mahkemeden önce televizyonlar ve basın tarafından
kamuoyu önünde yargılanıp mahkûm edilmişri bile. Her gün, her
an aşağılanıp küçük düşürülmeye çalışılıyor; bakanlar, milletve¬

killeri, hukukçu ve eski askerlerin karildığı televizyon tartışmala¬
rında idamın kendisi değil, zamanlaması ve biçimi tartışılıyordu.

Öcalan'ın duruşması, 31 Mayıs 1999 günü Imralı adasında
başladı. Aynı gün, Bursa'nın Mudanya ilçesinde, duruşmalar bo¬
yunca sürecek "idam şenliği" başlatılıyordu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanh imparatorluğu'nun

teslim anlaşmasını imzaladığı tarihi Mudanya, bayram yeri hali¬
ne getirilmişti. Binalara dev Türk bayrakları asılmış, bazı yollara

zafer takları kurulmuş, liman, zafer sloganlarıyla donarilmışri.

İlçenin iskele meydanında davuHar, zurnalar çalınıyor, "Apo'ya
ölüm" naraları arasında halay çekiliyor, göbek atılıyordu.

Organize kalabalıklar, ellerinde Türk bayraklarıyla, "şenlik ve

zafer gösterileri"nde yer almak üzere otobüslerle, otomobillerle
Mudanya'ya akıyor, "Apo'ya ölüm" naralan ata ata meydandaki şenliğe kanlıyor, kimileri idam sicimini havada döndürüyordu. Şenlikçiler, "şehk yakınları" sıfariyla "devlerin misafirle¬

ri "ydi. Devlet, misafirlerin rahan için fedakârlıktan kaçınmamış, her türlü hazırlığı yapmıştı. Yanp kalkma yerleri hazırlanmış, ye¬ meleri, içmeleri için de gazinolar, lokantalar organize edilmişri. Televizyon yayınlarının aynntdan da ihmal edilmemiş, kasa-

410

Mudanya'da "galeyana gelmiş"lerin hakare¬ tine. barınacak yer bulamıyoriardı." sözkrini yayınlıyor. Öcalan'ın yakınlarıyla avukatları. Öcalan'm akrabalanyk avukatian. Imralı adasına geçiş noktası yapılmış Mudanya. sözlü ve eylemli saldırılarına hedef oluyor. "bu günleri gösterdiği için Allah'a^ şü¬ kürler olsun" bağnşlannı yayınlıyor. çağ ve gün farkıyla ilginçti. gizH güçkrin işletmeci¬ leri tehdk etmesi sonucu kaldıklan otelden çıkardıyor. doğum yeri güvenli bulunmayanlar ya da Kürt ol¬ duğuna karar verilenler geri çevriliyor. 29 Haziran. Öcalan'ın yakınlarıyla avukatian dahil. Mahkemenin idam karannı açıkladığı 29 Haziran 1999 günü. he¬ men asalım. karann açıklanması ıçm saptanan tarih ilginçti. Davamn sonuçlanıp.. araya giren spikerier. bu "tarafsız hava" içinde ve gösterilerin gölgesinde " yargılanıyor" du. "yargılamayla zaman kaybetmeye gerek yok. Öcalan. Kasabanın girişinde kimlik kontrolü yapılıyor. . savunmasını yaparken ayrıntı olarak Kürt sorunu üzerinde durmuyor. Mudan¬ ya'da kalacak. Öcalan için kurşun geçirmez camdan özel bk bölme yapılmış- n.banın sahilinde özel bk platform ayrılmıştı. mahkeme salonunun bitişiğindeydı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere. Öte yandan. "be¬ bek karili" diyerek söze başlıyordu. bir 411 . kasabaya sokulmuyordu. Karar günü. küçük bir masa.. bando mızıka ve davul zurna önünde göbek atanlann. elinde skimle ölüm naraları atarak sokaklarda gösteri yapan- lan. "galeyana gelmiş Türkler"in gazabma uğruyordu. bazı kentlerde Kürtler. İki oda arasındaki uzaklık kadar bir mesafeden duruşma salonuna geri¬ rilen Öcalan'ın bilekleri kelepçeleniyordu. "Türk halkının duygulanmn temsilcisi" olarak ekrana geti¬ riyor. Kürtler üze¬ rinde terörün gölgesi dolaşdrılıyordu. bir sandalye ve mikrofon vardı.. Bulunduğu hücre. bunlann. linç edilmek isteni¬ yorlardı. Bölmede. Televizyon kanallan. ama banş ık demokrasi kavramlarını işliyordu. Öcalan. isyancı Kürt lider Şeyh Said'in 1925 yılında asılarak idam edildiği gundu.

Öcalan'ın avukatları. Türk ırkçılarının avukadığıyla ünlenen ve eski bir gizli istihbaratçı olduğu söyle¬ nen müdahil avukatlarından Can Özbey'den yola çıkarak. "devlet konuğu" kalabalıklar sokaklarda göbek atarak. genel başkan Hüsnü Öndül'ü dövüyor. idam kararının bozulması için Yargıtay'da dava açıyor. ertesi günkü sayısında. davullar. "hiçbir za¬ man gerçekleşmeyeceği" biline biline. evrak ve eşyalan tahrip ediyorlardı. birin¬ ci sayfadan.. Mahkemenin onay kararı açıklandıktan son¬ ra göstericiler. dallanna Öcalan'ın fotoğraf ve makederi asılıyordu. televizyon ve gazetelerde. idama karşı çıkan İnsan Haklan Derneği'nin genel merkezmi basıp. zurnalar. Bundan sonraki süreçte. İdam kararı açıklandığında şenliklerin coşkulu havası her yanı sarıyor. he¬ nüz açıklanmamış ve "bilinmeyen" kararı kudamaya başlıyorlardı. sanki "Türke Türk propa¬ gandası" rüzgârları estirilircesine. bandolar ça¬ lınıyor. Duruşma günü Yargıtay binasının önündeki ağaçlar "ölüm sehpası" niyetine kullanılarak.kez daha şenlik alanına çevriHyor. Öcalan. ellerinde idam ipiyle sokaklarda dolaşıp sevinç gös¬ terilerine başlıyor. bilmiyorum. Öcalan'ın bütün görüş ve isteklerine uyacağını açıklıyordu. Tarih şimdiye kadar bu boy bir şenliğe tanıklık etmiş miydi. Öcalan Ge¬ nel Başkan sıfatını sürdürüyor. "şehit yakınları". bil¬ gisayar. Öte yandan. "İdam kararı" yerine getirilemiyordu. marşlar. şarkılar söyleniyor. ilk duruşmada söylediği "PKK'nin silahları bırakabi- 412 . PKK Merkez Komitesi. bayraklar sallanıyor.. idam kararının ne zaman ve nasıl yerine getirileceği tartışmaları başlıyordu. Bu arada PKK cephesinde de gelişmeler oluyordu. 29 Haziran'ın şehitler günü olarak ilan edilmesini öneriyordu. Hürriyet gazetesi. Çünkü. Amerika "öldürülmemesi" koşu¬ luyla Öcalan'ı teslim etmişti. elinde iple sokağa dökülenlerin görüntüleri doluyordu televizyon ekran¬ larına. ise onay için An¬ kara'da gösteriler düzenliyordu.

2003 yılında. Öcalan.leceği" sözünü hayata geçiriyor. silahlar susuyordu. 413 . "savaş durumuna son verildiği¬ ni" açıklıyordu. "genel af koşu¬ luyla" silahlan bırakıp dağdan inebileceklerini açıklıyordu. Hemen ardından gerilla güçleri sınır ötesine çe¬ kiliyor.

Mehmet Bayrak Kürtler ve UlusalDemokratik Mücadeleleri 2. 1.Vecihi Timuroğlu Dersim isyanı 33.Ksenefon Anabasis 10.Hüseyin Cahit Yalçın Siyasal Vasilyeva. Adıvar Mor Salkımlı Ev 16.Mehmet Şerif Fırat Doğu İlleri ve Varto Tarihi 40.Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları 9. Gasratyan.İbrahim Arvasi Hatıralarım 30.Necip Fazıl Kısakürek Din Mazlumları 7. Nuri Dersimi Hatıralarım. Rogan Aşiret Mektep Devlet Kurdistan Tarihinde Dersim 38.Faik Bulut Dersim Raporları 39. Mıhoyan.Feroz Ahmed. Kemgin Osmanlı-Sefavi Döneminde Kurdistan Tarihi 4.KAYNAKLAR Kitaplar 21- Behçet Cemal Şeyfe 5a/f /yyam 1.Uğur Mumcu Kürt-lslam Ayaklanması 20.Sıdıka Avar Dağ Çiçekleri 36.Cemal Madanoğlu Anılarım 32.Lord Kinross Atatürk 5. Ş. 1. ittihat ve Terakki 42. M.Ehmede Kanî Mem u Zin 1 1.Ş.Alişan Akpınar. /ö'« Türkler.Tarık Ali Selahaddin 27.M. Süreyya Aydemir Tek Adam 29. Uluslararası Sömürge Kurdistan 15.Hasan Cemal Kürtler 28.Bedir Han Kürt Sorunu 17.Demirtaş Ceyhun Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler 22. A.ihsan Nuri Paşa Hatıralarım 35.Dr.Dr. X.Falih Rıfkı Atay Çankaya 43.Remzi inanç Şey 34. 15.E.Metin Toker Şeyh Sait İsyanı 23.Yaşar Kemal Deniz Küstü 37. Lazarev. 14- İsmail Beşikçi îskan Kanunu.Hıdır Göktaş Kürtler isyan Tenkil 31. Jigalina Kurdistan Tarihi Anılar 26.Sina Aksin. Eugene L.Solakzade Solakzade Tarihi 13.Halide E.Şerefhan Şerefname 12. ittihat ve Terakki 41.Garo Sosuni Kürt Ulusal Hareketleri ve Kürt-Ermeni İlişkileri 24Kılıç Ali Hatıralarını anlatıyor 3.Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Düzeni 414 . E. S. Rıza Nur Hatıralarım Hayat ve 8. O.Amin Maalouf Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri 6.Kemal Uzun Türkiye'nin Avrupa Yolundaki Engeli: Kürt Sorunu 18.Albay Reşat Halh Cumhuriyet Tarihinde Ayaklanmalar 19.

Muhsin Batur Anılar Görüşler 52.Vatan 2. Sıvan Dersim Kaynak Kişiler 1.2000'e Doğru 46.Kurum 4.Dursun Çakıroğlu 10.Kahraman Aytaç 53.Melle Selim Taş 3.Aydın Saraç Gazeteler 9.Melle Şafii Ballı 4.Ayın Tarihi 5.Radikal 2.Barbaros Baykara Dersim 1938 50.TBMM Gizli Tutanaklar Dergisi 2.Adım açıklamak istemeyen kurban ve tanıklar 11.Hürriyet Diğer Kaynaklar 1.Feyzullah Koç 8.Ahmet Emin Yalman Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim 4.Hulusi Turgut Barzani Dosyası 55. Aladağ 11-ElifPolat 1.Musa Anter Hatıralarım 2.Avni Doğan'm yaymlanmamış anılan 3.Gülsüm Toker Mevhibe 6.Milliyet 7.Demokrasi 415 .Dr.Özel arşivim 6.44.Resmi raporlar 5.M.Ahmet Kahraman Cici Basın.Dr.İhsan Sabri Çağlayangil Anılarım 45.Mehmet Ali Birand Apo ve PKK 54. Mehmet Emin Sever 5.Kazım Karabekir istiklal Harbimiz Dergiler 1.Cumhuriyet 3.Ulus 8.Dünya 4.Resmi bildiriler 9.Dava 47.Nokta 3.Hakimiyeti Milliye 5.Gerçek 48. Darağacı 6.Melik Fırat 51.Tan 10.Cevat Oktay 7.Oktay Verel Atatürk'le Bir Ömür 49.

.

146.336. 108.288. 404. 67.324. 51 Bediüzzaman (Saidi Nursi) 93 Alişan 274. 397 Bahçeli Hacı Hamdi Bey 89 Bahri Bey 165 Ali Haydar Dikmen 77. 146 Ali Şükrü 270.392 Abdullah Alpdoğan Paşa 338.370.255. 311. 319. 82. 66. 40. 45.356.289. 104.382.307. Abdülhamit 48. 179.270.335.142.231. 49.303. 169. 119.308. 80. 320.345.334.269.241.323.223.180.390.268. 51. 258. 61. 172. 310. 68. 41.ÎSÎM İNDEKSİ Alişer 78. 406 Abdullah Sadi 134 Abdurrahman Paşa 36 Alpaslan Türkeş 183 Arap Abdi 164 Aşkotanlı Paso 147 Atatürk 55.347.115. 268 Behçet Cemal 85. 321. 76. 274 Bedirhan Bey 37. 275.226 Ali Rıza Septioğlu 184 Balikanh Hacı Halit 165 Balkanlı MoUa Emin 164 Barzani 51. 332. 77. 321 Alişan Bey 267.217.227.112. 182 Abdürezak Bey 51 Adevi Aziz 237 309. 96 Ali Rıza 152.282.273. 330. 140. 93.341. 400 Atilla 24 Ahmet Emin Yalman 115 Ahmet İzzet Paşa 259 Ahmet Mithat Bey 89 Alaattin Fırat 210 Ali Baban 165 Avni Doğan 89 Aydın Saraç 190 B Babeuf 11 Ali Cemal Bardakçı 278 Ali Fethi Esener 385.183. 167. 390 Abdullah Öcalan 402. 89. 322. Alişan Beyzade Mustafa Paşa 320 137. 175 417 . 150. 320. 184.338. 139. 321. 56. 95.275. 312. 90.344.240. 57. 348.278. 140. 329.360. 108 Bedir Han 57 Ali Said Paşa 67 Ali Saip Ursavaş 133. 88. Abdülmelik Fırat 71. 281. 272 Abdülkadir Sido 133 267.352.

319.262 Cemil Paşazade Ekrem 133 Cevat Oktay 86 Cevdet Sunay 385. Rıza Nur 227 Dr. 355 Binbaşı Kasım 64. 227. 387. Sait Kırmızıtoprak 357 E-F Ebul Hayca 26 Cemal Madanoğlu 204 Cemal Paşa 18.Bertal Tanrıverdi 357 Beşe 255. 220. 51. 184. 281 Cemal Gürsel 240. 73. 277. 327. 329 D Dadinanlı Temo 101 Damat Ferit Paşa 62 Bira İbrahim 215. 165. 405 116. 386 Erbilli Nafiz 133 Erdoğan Örtülü 145 Faik Bulut 291. 75. 259. 268. 318 Dr. 355. 401. 95. 218. 67. 158. 139. 293. 122.51 Cemal Süreya 210. 401 Cemal Kutay 183 Diyarbakır Valisi Mithat 140. 356 Ç:Sl Can özbey 412 Can Yücel 285 Cavit Ekin 166 Cebrail 297. 127. 205. 360 Cemal Bardakçı 279. 354. 148. 340.261. 399. 409 Çamurekli Zeynel Ağa 263 Çanh Şeyh Abdullah 164 Canlı Şeyh İbrahim 164 Çapakçuriu 165 Süleymanoğlu Yusuf Ferhat Bey 233 Feridun Fikri (Düşünsel) 276 418 . 395 Cemil Paşa 259 Edrise Betlise 32 Elif Hatun 318 Emin Avni 62.258. 174 Diyarbakırlı Ahmet Cemil 133 Dr. 224. 336. 385. Fuad 133 Dr. 179. 221. 335. Nuri Dersimi 251. 338 Cekdet Bey 213 Celal Bayar 340. 386. 402. 222. 119. Demirel 142. 316. 255. 314 Fakih Hasan Fehmi 164. 135 Enver 18. 184. 171 Fatin Rüştü Zoriu 183. 189 Derikli llyas 89 Derikli Necim 89 Dijana Hesse Sori 237 Bitlisli Idris 32 Botan Miri Bedirhan 183 Boynukara Hıdır Paşa 257 Bülent Ecevit 142 Divriğili llyas 133 Diyadinli Temur Ağa 165 Diyap Ağa 255.

105. 137 Huvit Reisi Nuh 123 Hüseyin Avni 56 Hüseyin Cahit Yalçın 115 Hacı Musa Bey 63. 216. 66. 390. 39 Halborili Hasan 339 Halis Bey 215. 73. 109. 172 Hanili Şeyh Adem 164 Harputlu Şeyh Celal 164 Hasan Cemal 142 Fevzi Bilgin 184 Fevzi Çakmak 217. 300. 69. 104. 218 Halit Bey 31.213. 303. 214 Haydar Bey 274. 224. 47. 63.196. 60. 62. 399 Ferzende Bey 214. 227. 92. 268. 136. 227 1 Ibişî Seyik Ali 315 ibrahim Arvasi 147 ibrahim Bey 344 ibrahim Paşa 50.Ferit Mekn 135. 96. 398 G-H Garipli izzet Bey 164 Hasan Hayri Bey 57.154. 99. 171. 61. 95. 98. 123. 320. 109. 258 ibrahim Tali (Öngören) 217. 64. 215. 81. 220.158. 87. 82. 112 Han Mahmut 41 Hanili Hacı Salih Bey 164 Hanili Mustafa Bey 164. 104. 321 Helmut von Moltke 38 Hese Gene 315 Garo Sasuni 108. 237 FethiOkyarl08. 61. 302.152. 140 Goltz Paşa 52 Gulabi Ağa 43 Hıdır Göktaş 293 Hıdır Paşa 257 Hikmet Çetin 142 Hoca Askeri 133. 281. 237 General Alpdoğan 295. 216. 275. 137 Hovvland Shaw 144 Hulusi Turgut 403 Husse Telle 220 Güle (Güllü Aladağ) 351 Guloe Kollo 121 Gur Huso (Kurt Hüseyin) 221 Hacı Abdullah 133 Hacı Ahti 133. 217 Hüseyin Reşik 318 Hacı Talat 110 Hüsnü Mübarek 407 Hafız Paşa 38. 68. 87. 83. 158. 174 Hanili Salih Bey 158. 103.121. 398. 392 General Moltke 52 General Mustafa Muğlalı 400 General Mürsel 90. 68. 117. 216. 419 . 276 Hasenanlı Halid Bey 63. 230.

173 izzettin Paşa 277 M. 224. 398. Mehmed Ali Paşa 39. 236 Ksenefon 23 ismail Top 324 ismet Paşa (inönü) 56. 278. 100. 140. 340 ikinci Abdülhamit 47 İkinci Mahmut 37. 222. Mahmut Bey 60. 309. 225. 123. 280. 226. 191. 232. 163 Müfit Kansu 133. 263. 284. 49 Lord Kinross 139. 61. Kürt tarihçi Şerefhan 28 91. 66. 225. 114. 119. 394. 228. L:M Lazarev 22. 351 Kasım 42. 198. 236. 158 Kasım Fırat 175 Idris 32. 227. 404 Kerem Bey 158. 216. 66. 223. 221. 216. 228. 112. 168 285. 217. 261. 120. 283. 4ZO . 303. 24. 353. 265. 218. 282. 300. 127. 39. 66. 75. 117. 33 idrisi Bedisi 34 ihsan Nuri 47. 242 Kavalalı Mehmet Ali Paşa 52 Kazım Paşa (Orbay) 110. 165 Mangur Hamza Ağa 46 Mar Şamun 40. 354. 146. 281. 97. 301. 27.211 296. 1. 215. 39 ismail Hakkı Paşa 44 ismail Müştak Bey 348 Kılıç Ali 141 Kör Halil Paşa 263 Kör Hüseyin Paşa 50. 121. 286. 297. 227. 210. 235. 237. 61. 233. 188. 214 ihsan Sabri Çağlayangil 306. 113. 349. 56 M. 101. 249. 400 Ivo Beg 219. 281 Ibrahime Husseke Telle Paşa 237 99. 73. Gasratyan 55. 109. 387 Kamer Ağa 315 Madenli Kadri Bey 164 Mahmut Altunakar 205. 261. 235. 64. 105. 213. Menyukov 43 K Kahraman Aytaç 78. 40 Mehmet Akdağ 250. 96. 207. 38. 140. 220. 262. 226. A. 259. 149. 223. 390. 103. 262. 278. 23. 98. 69. 313. 68. 79. 287. 118. 147.225. 266 Kemal Fevzi 133. 45 Kamer oğlu Fındık 336 Kamil Mahor 237 Massimo D'Alema 407 Kamuran Bedirhan 213 Kara Kazım Paşa 267 Kargapazarlı Halit 165 Mazhar 146. 140. 234. 68. 137 Kenan Evren 386. 220 Lütfi Müfit Özdeş 133. 307. 206. 144. 324. 86. 109. 134. 128. 158 Kasım (Ataç) 47.

350. 83. 90. 82. 37. 130 Minorsky 28. 293. 77. 184 N-O N. 398. 69. 265. 120. 379 P-R-S-1. 173 Mehmet Şerif Fırat 67. 123. 121 Mustafa Zihni 62. 101. 103. 38 Mirza Ali 336 Oktay Verel 312 Osman Bölükbaşı 387 Osman Nuri Paşa 99.Mehmet Ali (Menteş) 295 Mustafa Barzani 403 Mustafa Kelo 237 Mustafa Şahin 213' Mehmet Ali Birand 341. Muhsin örtülü 145 Muhyettin Aygören 184 Murat Paşa 52. 127. 140. 68. 92 Mevhibe İnönü 307 Nuri Dersimi 252. 65. 181. 116. 66. 183. 321. Marr 11 Nafiz Bey 133 Melle Hadi 38 Melle Selim 63.117. 399 Mehmet Ali Efendi 252 Mehmet Bayrak 70. 98. 192 Nakipzade Bekir 89 Melle Şafii (Ballı) Necip Ağa 103. 182. 91.178 Melle Yadin 116. A. 99.217 Mehmet Tevfik 133 Melik Fırat 73. 61. 356 Mehmet Emin Sever 60. 257 Nihat Saltık 395 Nikitin 24. 235 Metin Toker 86. 128. 129. 135 Musyanlı Molla Cemil 165 Muşlu Mehmet 165 Mehmet Fuat Fırat 184 Mutkili Hacı Musa 64. Halfin 43 N. 278. Palulu Abdullah Sadi 133 Mustafa (Miço) Ağa 268. 91. 391. 339. 66 Mehmet Halit Fırat 99 Mürsel Paşa 89. Y. 166. 106. 71. 118 Moğol Hanı Hulagü 27 Muhsin Batur 370 Osman Paşa 41. 64. 335. 104. 73. 200 68. 138 121. 130. 280. 258. 276. 82. 117 Necip Fazıl Kısakürek 146 Neşet Paşa 256. 25 Meme Kek 315 Memo ve Nadir 216. 141. 261 Musa Anter 27. 102. 259. 75. 356 Piranh Molla Mahmut 164 4ZI . 393 Mevlana Halid 70. 83. 31 Nurullah Bey 41 Mir Muhammed 36. 97.

70. 32. 153. 98. Halil inalcık 17 Ragıp Gümüşpala 386. 346. 258. Rayber 252.317. 301. 291. 315. 134. 261. 62. 265. 321. 281. 276. 254.319. 65. 255. 338. 392. 299. 328. 78. 298. 257. 326 Şatoğlu Mehmed 293 Seid Bertal Tanrıverdi 77 Seid Hüseyin 78.392 Seid Taha 45. 159 Şah ismail 29. 252. 241. 146. 46.318. 351. 297. 79. 63.315. 312. 130. 324. Şatoğlu Salman 355 Şerefhan 30 Şerif Paşa 50. 30. 250. 130 Selahaddini Eyyubi 25. 61. Dr. 147. 304.388. 227. Revanduzlu Ali Saib 47. 324. 44. 306. 269. 193 268. 332. 120. 31. 87. 277. 33 Spartaküs 11 Sakallı Nurettin 79. 38. 172 Rıfat 133 Richard 26 Robespierre 11 348. 351 Reşit Paşa 37. 344. 217. 329. 166. 27 Semih Paşa 37. 131. 296. 272. 336. 70. 159. 121. 249. 279. 300. 267. 330. 336. 337. 88. 325. 349. 81. 261. 138. 355. 240. 43 Silvanlı Şeyh Şemsettin 164 Simon Radev 144 Rohat Alakom 214 Sabiha Gökçen 307. 341. 41 321. 149.213 286. 278. 338. 327. 60 Sultan Celaleddin 27 Salih Paşa (Omurtak) 217.Prof.316. 275. 388 Seid Resule Berzenci 235 Seid Rıza 11. 388. 309. 390. 322. 335. 270. 323. 254. 282. 316. 99. 372 Salim Başol 215 Seid Abdülkadir 45. 260. 350. 391. 132. 361. 136. 253. 318. Reşik Hüseyin 251. 168 Solakzade 32. 339. 262. 118.390. 336. 97. 334. 100. 293. 292. 77.391. 349 Saddam Hüseyin 26 Sadiye Telhe 83 Said Bey 39 Sokrates 11. 117. 308. 293. 252. 337. 371. 360 Seid İbrahim 251. 255. 393 Reşat Halh 62. 83. 133. 350 Süreyya Örgeevren 133. 146. 33 Şahin Bey 188. 337. 266. 331. 261 Seid Muhammed 132 Seid Resul 236 Şeyh Abdullah 84. 49. 360. 349. 143. Sultan Mehmet 15 Süleyman Bey 165 238. 54. 340. 135. 274 Sultan Abdülhamit 18. 326. 353. 291.119. 350. 302. 286. 310. 314. 280. 345. 263. 251.320. 262. 4Z2 . 322.

46. 104.402. 83.199. 72.411 Şeyh Selahaddin 178. 67. 95.149. 138. 123. 130. 104. 140. 89. 91. 88.130. 237 Tahsin Ekinci 184 Talat 18. 163. 128 117. 122.113. 61. 12.181. 327. 319. 139. 103. 155. 167. 258 255. 84. 72. 329 Şeyh Muhammed Berzenci 50 Şeyh Ömer 89. 131 Vasıf Paşa 25 4^3 . 86. 164.226 Şükrü Sökmensüer 341. 148.177.208. 344. 54.158.111. 57. 51. 172. 119. 128. 105. 87. Tokiyanlı Halit oğlu Kamil 164 Topal Osman 79. 280. 22. 92.188.116.179. 170 Şeyx Şebabettin Efendi 180 Şükrü Kaya 282.118. 82.155.180. 269 216. 73. 170. 171. 90. 64.105. 181. 76. 85. 73. 273.109. 49. 81.150. 98.126.183. 274 136.107. 128.195. 70. 141. 62.132. 155.160.350. 74. 79. 69.276.124. 45. 50. 63. T-U Taceddin 27.226. 269. 130. 66. 125.218.112. 272. 184 Şeyhanlı Hüsso 334 Şeyx Abdürrahim Efendi 180 Şeyx Ahmedi Cani 179 Şeyx Bahaeddin Efendi 179 Şeyx Diyaeddin Efendi 180 Şeyh Abdülkadir 233 Şeyh Abdüselam Barzani 51 Şeyh Ahmet 89 Şeyh Ah 45. 122. lûl. 90 186. 139. 99. 70.151.276 Şeyh Tahir 184 Valirii Hoca Sadık Bey 164 Vanlı Rasim 66 Vasıf Çınar 183 Şeyh Ubeydullah 45. 121. 164. 20. 104.189. 77. 93. 162.188. 184. 120.106. 161. 139. 124.178. 96.213. V-Y-Z Vahdeddin 55. 226 Vali Memduh Selim 212 Şeyh Şerif 77. 83. 181. 348 Şeyh Barzani 238 Şeyh Hasan 71. Timur 28. 143. 147. 78. 126.164. 169. 164. 102. 106. 159.178. Uğur Mumcu 74. 71. 87. 287.198. 84. 107. Tansu Çiller 142 Tank Ziya Ekinci 142 Termili Şeyh Abdullatif 164 Termili Şeyh İsmail 164 Tevfik Celal 66 80.190.127. 94.184. 164. 118. 347 Şükrü Sekban 213 Şeyh Ali Rıza 65. 281. 271. 97. 88. 164 Şeyh Said 11. 165. 102. 75. 65.125.128.159.

68. 109. 103.Vasilyeva 23. 87. 157. 66. 158. 297. 63. 274 Zoravalı Şeyh Cemil 165 Zülküf Bilgin 184 4Z4 . 42 Yılmaz Güney 216 Yusuf Ziya Bey 61. 78. 32. 81. 350 Zeynel Altıntaş 382. 105. 79. 130. 383. 77. 320 Yusufanlı Kamer 78. 131. 384 Zilan Bey 237 Ziya Bey 259 Yunus Nadi 317. 241 Yavuz Selim 30. 337 Yezdişer 41. 64. 349. 359 Yusuf Redkini 237 Yusuf Selahaddin 25 Ziya Hurşit 273. 33 Yetim Hüseyin 297. 32 Yaşar Kemal 240.

.

Ankara'da. Hanedan. günlük gazetelerde köşe yazarlığı. 1984 yılında. 21 yaşında öğrenciyken. 1976 yılında Yodıdcn Yetmişe Masallar. değişik okullarda ilk.. dergilerde yayınlanmış röportajları işle Biz adıyla kitaplaştı. Gazetecilik çalışmaları arasında. Gazetecilik araştırmasına dayalı ilk çalışmasını. Değişik gazele ve yayın kurunnlarmın Ankara temsilciliği. Kurtarıcılar. Yazarın kitaplarından bazıları ise şunlar: Bize Özgürlük Verdiler. orta ve lise öğrenimini tamamladı. Üç Asılmışların Hikayesi.. 1985 yılında Darağacı ve 1986'da da Sanık Ayağa Kalk! izledi. İktisadi ve Ticari ilimler Akademisini bitirdi. Hayaletler Prensi. ertesi yıl Banş Toprağı yayımlandı. çocuk edebiyatıyla kitap dünyasına girdi. Anadolu Ajanşı'nda yönetim kurulu üyeliği. dergilerde röportaj yazarlığı. . Islamköylü Sulu ve Bir Dönemin Türk Büyükleri. nnuhabir olarak gazeteciliğe başladı. Masal öykü karışımı Kınalı Keklik işe 1981 yılında. Bana Paya Deyin. Mesleğin her kadennesinde çalıştı. 1977 yılında yayınlanan Boğulan Başkan kitabıyla yaptı.Ahmet Kahraman. Yılmaz Güney Elsanesi. genel yayın yönetmenliği ve genel müdür yardımcılığı yaptı. Bunu.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->