TANE BOYUTUNU SAPTAMADA KULLANILAN YÖNTEMLER

 Sertleştirilmiş bir çeliğin tane boyutunun saptanmasında östenitik tane boyutu ima edilir. Ostenitik tane boyutundan; çeliğin soğumasından ve östenitin diğer bir faza dönüşmesinden önceki tane boyutu anlaşılır. Orijinal ostenit taneleri genellikle çeliğin oda sıcaklığında soğuması sonucunda ortaya çıkar.

TANE BOYUTU ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 1. ASTM STANDARTLARI İLE SINIFLANDIRILAN TANE BOYUTU 2. ISO-İNDEX G 3. KESME GRAFİK YÖNTEMİ 4. KIRILMA DENEYİ

A- ASTM SATNDARTLARI İLE SINIFLANDIRILAN TANE BOYUTU
  Bu yöntem daha çok döküm malzemelerin kristal tane büyüklüklerini tespit etmek için kullanılır. Tane boyutunun mikroskopta 100 büyütmede tespiti yapılır. ASTM tane boyutu numarası 1 inç2’lik tane sayısına tekabül eder. Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

astm 1 inç2 tane sayıs ı

0 0.5

1 1

2 2

3 4

4 8

5 16

6 32

7 64

8 128

9 256

10 512

m (mm’deki tane sayısı) hesaplanabilir. Burada : n1 = dairenin tamamen içinde yer alan tanelerin sayısı n2 = daire tarafından kesilen tanelerin yarı sayısı n değerinden.  ASTM tane boyutu numarasının değerlendirilmesi standart tane boyutu çizelgesiyle veya özel merceklerle saptanır. Tane boyutu numarası ‘N’ ile yüz büyütmedeki 1 inç2 deki tane sayısı ‘n’ arasında n = 2N-1 bağıntısı mevcuttur. Büyütme o şekilde seçilir ki alan içine en azından 50 tane sokulur.  Aşağıdaki şekillerde yapıların özel merceklerle gösterimi verilmiştir.  .ISO-INDEX G  Bu yöntemde belli bir büyütmede inceleme sırasında transparant olamayan bir cam ekran veya bir mikrograf (fotoğraf) üzerinde 79.  ISO-index G aşağıdaki bağıntıdan elde edilir. Bu alandaki tane sayısı ‘n’ n = n1 + n2 den çıkarılabilir. m = 2n(g/100)2 Burada g .5 için tane için tane boyutu B.lineer büyütmedir.8 mm çapa karşılık gelen 500 mm lik bir alan içindeki taneler sayılır. ASTM tane boyutları 5 ve 7.

ASTM’e eşit olarak alınabilir.3 ASTM E 112.Tahmin ya bir transparant olmayan bir cam ekran veya ölçekli büyüteç yardımıyla yapılabilir.  Eğer ASTM tane boyutu numarasında (örneğin 100 büyütmede mikrograf üzerinde 1 inç2 deki tane sayısı olduğu gibi) ortalama tane boyutu kesme ölçeği (skalası)(I) üzerinde ifade edilirse n =(2.kesme ölçeği 15 10 5 0 5 10 Tane boyutu -ASTM ölçeği .1000 büyütmede 0. n =2n-1 eşitliğinde N için çözüm yapılırsa  N = 2(log I /log 2) +3 Elde edilir.  Normal olarak 10 sayım yapılır. C-KESME GRAFİK YÖNTEMİ Başlıca yüksek hız çeliklerine uygulanan bu yöntemde.Bu ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.005 inç uzunluğunda bir çizgi ile kesilen taneler sayılır.I)2 elde edilir.046 Bağıntısı mevcuttur. 20 Tane boyutu.Bu sayı kesme değeri I’yı direkt olarak gösterir. Kesme değeri (I) olarak bunların ortalamaları alınır.G = (log m /log 2) .Böylece ISO-İNDEX G çizelgelerden veya büyüteçten hesaplanır ki bu da ASTM tane boyutu numarasına uygun düşer.  Sonuç olarak: Sadece tam veya yarı birimler kayıt edildiğinden tüm pratik amaçlar için G.63’e göre G ile ASTM arasında G = ASTM-0.

.D-KIRILMA DENEYİ  Bu deney için bir seri sertleştirilmiş ve kırılmış deney parçaları bir mukayese ölçeği olarak kullanılır. Bu deney çeliğin karbürüzasyon sırasında tane büyümesine karşı hassasiyetini gösterir. TANE BOYUTUNUN SAPTANMASINA AİT ÖRNEKLER YÜZEY SERTLEŞTİRME İŞLEMİ UYGULANAN ÇELİKLER Bu tür çeliklerde tane boyutu genellikle McQuaid-Ehn yöntemiyle saptanır. Bu yöntemde çeliğe 925 o C de 8 saat karbürüzasyon uygulanır ve çelik karbürüzasyon Ortamında paketlenmiş haldeyken soğutulur.Böyle bir hal çeliğin tane boyutunun tahminini kolaylaştırır.Çoğu pratik amaçlar için bu iki ölçek eşit olarak ifade edilir. Bu numuneler en büyük tane boyutu 1 ve en küçüğü 10 olmak üzere numaralandırılmıştır.    Çelik uzun süren karbürüzasyon işleminden sonra yavaşça soğutulursa. Bir sertleştirilmiş çelik kırıldığı zaman kırılma yüzeyi genellikle sertleştirilme öncesi mevcut olan östenitik tane sınırını takip eder.  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Shepherds ve Jernkontorent’in olmak üzere 2 seri vardır.tane sınırlarında karbürler çökelir.Dolayısıyla bu yüzeyin incelenmesi östenitik tane boyutu hakkında bilgi verir.

Bu işlem için tane sınırı dağlayıcısını kullanmak gerekir.bununla beraber. Yandaki şekilde gösterilmiştir.  .Daha keskin hatlar pikrik asit içeren tane sınırı dağlayıcısı kullanıldığında ortaya çıkar.bu örnekteki numune %5 nitrikasitle dağlanmıştır. YAPI ÇELİĞİ VE TAKIM ÇELİĞİ  Su verilmiş ve temperlenmiş Cr-Ni ve Cr-Ni-Mo çeliklerinin tane sınırlarını ayırt etmek zor olabilir.525oC de 3 saat temperleme sonrası yavaş soğutma uygulamak suretiyle tane sınırları daha belirgin olarak ortaya çıkabilir.600oC üzerindeki sıcaklıklarda tane sınırları daha keskin olur(aşağıdaki şekildeki gibi).Yüzey sertleştirme işlemi uygulanmış bir çelikte a-kaba taneli b-ince taneli yapılar YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİ  Temperleme işlemi tane sınırlarını gizleyici bir eğilim gösterdiği için sertleştirilmiş yüksek hız çeliklerinde tane boyutunun mikroskop yardımıyla en iyi bir şekilde tespiti su verilmiş ve temperlenmiş haldeki numunelerde yapılır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful