P. 1
lisanspro

lisanspro

|Views: 612|Likes:
Yayınlayan: Murat Caydaşı

More info:

Published by: Murat Caydaşı on Sep 08, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ A. ZORUNLU DERSLER (TPK)/AKTS 1.

Teknik Zorunlu Dersler

1. YARIYIL FĠZ 101 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Ölçme, deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. İki boyutlu uzayda çarpışma. Hız ve ivme deneyleri. Yitirici kuvvetler ve sönümlü harmonik hareket. Hava masasında esnek ve esnek olmayan çarpışma deneyleri. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Titreşen sicimde duran dalgalar. FĠZ 125 Temel Fizik I (404)/6 Ölçme ve birim sistemleri. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacık kinematiği. Newton yasaları. Parçacık dinamiği. İş, güç, kinetik ve potansiyel enerji, iş-enerji teoremi ve enerjinin korunumu. Parçacık sistemleri, çizgisel momentum ve çarpışma. Dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği, tork, açısal momentum ve yuvarlanma. Cisimlerin dengesi. Basit ve sönümlü harmonik hareket, zorla titreşimler. MAT 123 Matematik I (425)/6 Fonksiyonlar ve diziler. Dizilerin limiti. Fonksiyonların limiti. Sürekli fonksiyonlar. Türev: Fiziksel ve geometrik anlamı, özellikleri, zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, bazı temel adi türevsel denklemler. Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi, Cauchy ortalama değer teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi. İçbükeylik ve enuçlama. Taylor formülü. Belirsiz formlar, sonsuzluk içeren limitler, asimptotlar. L’Hospital kuralı. Riemann integrali: Özellikleri ve uygulamaları. İntegraller için ortalama değer teoremi. Ters türev, belirsiz integral. Newton-Leibnitz formülü. Parçalara ayırarak integral alma. Ters fonksiyonlar. Logaritma ve üstel fonksiyonlar. Hiperbolik fonksiyonlar. İntegralleme yöntemleri. Rasyonel fonksiyonların integrallenmesi. Yaklaşık integralleme. Özge integral. Seriler: Yakınsama ve ıraksama. Eksi-olmayan seriler. Mutlak ve koşullu yakınsaklık testleri. Güç serileri, güç serileri için yakınsaklık testleri. Güç serilerinin türev ve integrali. Taylor ve Mclaurin serileri. KĠM 109 Kimya I (404)/6 Madde, özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı. Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar I: Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II: İlave kavramlar. KĠM 119 Genel Kimya Laboratuvarı I (031)/3 Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri, Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin koligatif özellikleri. Çözeltilerin hazırlanması. PH kavramı. Asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri.

2. Akım ve gerilim ölçme düzenekleri. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. KNO3’in çözünürlüğü ve saflaştırılması. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Elektrik alan ve Gauss yasası. Yönlü türev ve gradyant. Stokes teoremi. Çok değişkenli fonksiyonlar. İkinci dereceden eğriler. Dağıl teoremi. Ohm yasası. Enuçlama problemleri. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Türkiye’de fizik mühendislerinin çalışma alanlarının tanıtımı. Green teoremi. indüktans. Kimyasal dengenin ilkeleri. Limit ve süreklilik. parçadan anlam çıkarma. katılar ve moleküller arası kuvvetler. KĠM 120 Genel Kimya Laboratuvarı II (031)/3 Kimyasal Denge. FĠZ 102 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. YARIYIL FĠZ 100 Fizik Mühendisliğine Giriş (010) Fizik mühendisliğinin uygulama alanlarını tanıtmak. Dönü yüzeyinin alanı. Birim dikey vektörü. İç çarpım.ĠNG 111 Konuşma ve Sunum Becerileri I (303)/4 Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ingilizce okuma becerilerinin geliştirilebilmesi. Fiziksel araştırmaların mühendislik uygulamalara dönüşümünü tanıtmak. münazara ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenmektedir. istemli değişme. Çapraz çarpım. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. Kondansatör ve dielektrikler. Vektör fonksiyonlar. Çizgi integrallerin temel teoremi. Doğru akım ve elektriksel direnç. Cu(IO3)2’in çözünürlük çarpımının tayini. Dönü katısının hacmi. MAT 124 Matematik II (425)/6 Analitik geometrinin temelleri. Asitler ve bazlar. Uzayda eğriler. Termoelektrik çift ile sıcaklık ölçümü. Manyetik alan. Zincir kuralı. Uzayda vektörler. ĠNG 112 Konuşma ve Sunum Becerileri II (303)/4 Bu ders. Osiloskop ve dalga biçimi ölçümleri. Yüzey integralleri. Çok katlı integrallerde değişken değiştirme. İkili ve üçlü integraller. Çizgi integralleri. Organik fonksiyonel grupların analizi. Düzlemde vektörler. Alternatif akım devreleri. Kısmi türevler. FĠZ 126 Temel Fizik II (404)/6 Elektrik yükü ve Coulomb yasası. Alternatif akım devreleri. Birim teğet vektörü. Elektrolizle bakır kaplama. . Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. Eğrilik ve ivme. Kirchoff kuralları. Wheatstone köprüsü yöntemiyle direnç ölçümü. Uzayda vektör fonksiyonlar. çeşitli konularda yazılmış parçalar aracılığıyla ön tahminler yapma. KĠM 110 Kimya II (404)/6 Sıvılar. Manyetik alan. Elektrokimya. sözcük bilgisi gibi alanlarda beceri kazandırmayı amaçlayan bir program izlenmektedir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatta gereksinim duyacağı tartışma. İNG–153 Konuşma ve Sunum Becerileri I dersinin devamı niteliğindedir. Fizik mühendisliğinin çağdaş dünyadaki yeri ve önemi hakkında bilgi vermek. Kimyasal kinetik. Elektrik potansiyel. asit baz dengeleri. paragraf analizi. Doğru akım devreleri. Faraday yasası. Sabun. Entropi ve serbest enerji.

zorla titreşim ve rezonans. Diferansiyel denklemlerin uygulamaları. kırınım. Termodinamiğin sıfırıncı yasası ve uygulamaları. Optik ağ ve ayırıcılık gücü. Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiği. gazların kinetik teorisi. üniter ve normal dönüşümler. İşletim sistemleri. Boyuna ve enine ilerleyen dalgalar. kuadratik dönüşümler. Korunumlu kuvvetler. Vektör uzayları. çiftlenimli titreşimler. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası. Newton halkaları. vektör ve matris eşitlikleri. FĠZ 217 Titreşimler ve Dalgalar (303)/4 Titreşimler. Ses dalgaları ile yansıma. FĠZ 215 Mekanik (404)/6 Newton mekaniğinin temelleri. ısı ve iç enerji kavramı. YARIYIL . Ses dalgası. duran dalgalar. İdeal gazların hal denklemi. Isıl denge. kırınım deneyleri. Entalpi. tensör kavramı ve dönüşümler. Faz dönüşümleri. Küçük titreşimler teorisi. Termodinamiğin birinci yasası ve uygulamaları. FĠZ 219 Bilgisayar Proglama I (122)/3 Bilgisayar ve arabirimlerin tanıtımı. Carnot çevrimi. girişim. Isı iletimi. Joule-Thomson deneyi. Vektörler ve koordinat sistemleri. Parçacıkların çarpışması ve saçılması. Yansıma. girişim. Dalgaların üst üste binmesi. 4. Maxwell bağıntıları. ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Atma ve dalga paketi. Çok parçacıklı sistemler ve kütle merkezi. Termodinamik potansiyeller. Diferansiyel denklem sistemleri. Tensör cebiri: İndis notasyonu. momentum ve enerji korunum yasaları. potansiyel enerji. doğrusal olmayan diferansiyel denklemler. girişim. Gibbs-Helmholtz bağıntıları. YARIYIL FĠZ 201 Fizik Laboratuvarı III (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Isı makineleri ve soğutucular. Hareketli koordinat sistemleri. ayna ve prizma. FĠZ 211 Fizikte Matematiksel Yöntemler I (324)/7 Adi diferansiyel denklemler: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Kepler yasaları. Yansımalı klaystron ile mikrodalga üretimi. Görünür bölge lazer ışık kaynağı kullanılarak ışığın girişimi. mikrodalga ve görünür ışık kullanılarak Michelson interferometresi deneyi. determinantlar. hermityen. Doğrusal cebir ve matrisler: Doğrusal denklem sistemleri. özdeğer ve özvektörler. sıcaklık ölçeği ve termometreler. ikinci mertebeden değişken katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Helmholtz fonksiyonu ve Gibbs fonksiyonu. Matris cebiri. Isı kapasitesi. Elektromanyetik dalgaların kutuplanması.3. Paket programlar: MATLAB ve Origin gibi bazı paket yazılımların tanıtımı. Sıvılarda ses hızı ölçümü. Termodinamiğin üçüncü yasası. paket yazılım programlarının matematik ve fizik problemlerine uygulama örnekleri. mikrodalga kullanılarak yansıma. kırılma. Mercek. Merkezi bir kuvvet altında hareket. FĠZ 213 Termodinamik (303)/4 Sıcaklık. kırınımı ve kutuplanması. kırınım ve kutuplanma deneyleri. Termodinamik denge kriteri. Lagrange ve Hamilton hareket denklemleri. benzerlik dönüşümleri.

C programlama diline giriş. . difüzyon denklemi. Çeşitli örnekler kullanılarak Hall deneyi. Elektrik ve manyetik alanlar. Michelson-Morley deneyi. Fortran 90 program dilinin temelleri. Biot-Savart yasası. göreli Doppler kayması. uzunluk kısalması. sonlu Fourier serileri. madde içinde elektrik alan. Kararlı elektrik akımları. FĠZ 218 Modern Fizik (303)/4 Özel Görelilik: Einstein varsayımları. Galileo ve Lorentz dönüşümleri. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Faz ve grup hızı. İzdüşüm düzlemlerinin tanımı. döngüler. FĠZ 222 Teknik Çizim (122)/4 Çizim aletleri ve kullanımları. Kısmi diferansiyel denklemler: Laplace denklemi. göreli momentum ve enerji. Elektronlarla kırınım. doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. kompleks fonksiyonlar. kütle-enerji eşdeğerliliği. Fourier dönüşümü uygulamaları. Fourier dönüşümleri. Cıvata ve somunlar. Maxwell denklemleri. rezidü teoremi ve uygulamaları. düzlem elektromanyetik dalgalar ve özellikleri. Fortran 90 programlama dilinin uygulamaları. direnç-indüktans (RL) devreleri. görüntü yük yöntemi. Özel fonksiyonlar: Legendre polinomları ve fonksiyonları. elektik potansiyel. Işığın ikili özelliği. Poisson denklemi. Laplace ve Poisson denklemleri. Zamanla değişen alanlar: Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon. yazılar. Salınımlar ve çiftlenimli salıngaçlar. vektör potansiyel. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Rutherford saçılması. sabitler. Hermite polinomları. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. Çizgiler. FĠZ 220 Bilgisayar Programlama II (122)/3 Bilgisayar programlarında akış şemaları. Fourier analizi: Dirac-delta fonksiyonu. Geometrik çizimler. Katot ışınları tüpü ve elektronların elektrik ve manyetik alan içindeki hareketi. X-ışınları ve kırınımı. çok kutup açılımı. Diyot tüpleri ve magnetron koşulu. FĠZ 216 Elektrik ve Manyetizma (404)/6 Statik elektrik alan: Elektrik alan. Laguerre polinomları. Compton olayı. kütlesiz parçacıklar. Hidrojen spektrumu. analitik fonksiyonlar. Statik manyetik alan: Lorentz kuvveti. bu parçacıkların madde ile etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan olayların incelenmesine ve maddenin yapısına ilişkin bilgilerin elde edilmesine. Ters Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon. giriş-çıkış ve program akış deyimleri. Bessel fonksiyonları. Kesit alma yöntemleri. 5. de Broglie Hipotezi. dalga denklemi. dalgaparçacık ikiliği. Bilgisayar yazılımlarının teknik resim çiziminde kullanımı. Kuantum mekaniksel parçacık olarak fotonların ve elektronların özelliklerinin anlaşılmasına.FĠZ 202 Fizik Laboratuvarı IV (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. yer değiştirme akımları. Laurent serileri. dizinli değişkenler. Direnç-sığa (RC). çizgi integraller. Fourier serileri ve uygulamaları. Bohr atom modeli. Yapım resimleri çizimi. Planck sabitinin varlığının ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin geçerliliğinin saptanmasına. Cisimlerin görünüşleri. ölçekler. elektromanyetik alanın enerjisi ve momentumu. RCL devreleri ve rezonans. madde içinde manyetik alan. YARIYIL FĠZ 301 Fizik Laboratuvarı V (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. zaman genişlemesi. değişkenler. FĠZ 212 Fizikte Matematiksel Yöntemler II (324)/7 Kompleks analiz: Kompleks sayılar. fonksiyonlar ve alt program komutları. Ampère yasası.

kristal yapıda doğrultular ve düzlemler. FET yükselteçler. isotropik katı cismin elastik modülleri. Katı döneç ve hidrojen atomu. işlemsel yükselteçli devreler. FĠZ 306 Elektronik II (303)/5 . kırpıcı ve kenetleyiciler. potansiyel engeli. FĠZ 305 Elektronik I (303)/5 Kirchhoff kuralları. FET yükselteçler. Miller indisleri. Kuantum sayıları. Zeeman olayı. FĠZ 317 Malzeme Bilimi (303)/6 Kristal yapı ve kristal sistemleri: Birim hücre. kübik kristallerin elastik sabitleri. RC devreleri. ortak emitörlü yükselteç. FĠZ 303 Elektronik Laboratuvarı I (031)/3 Osiloskop. Transistörler. Katılarda bağlanma türleri: İyonik bağlanma. Yüklenmiş zar problemi. Stern-Gerlach deneyi. bunların saptanma yöntemleri ve enerjilerinin ölçülmesine yönelik deneyler. FĠZ 304 Elektronik Laboratuvarı II (031)/3 Sayısal elektronik laboratuvar deney setinin tanıtılması. kırpıcı kenetleyici devreler. Schrödinger dalga denklemi. kovalent bağlanma. Basit harmonik salınıcı. RC devreleri ve RC süzgeçleri. çizgisel kusurlar. özvektörler. FET’ler. transistörlü anahtar. Maxwell-Boltzmann hız dağılımı ve siyah cisim ışıması kavramlarına yönelik deneyler. normal dağılım. FĠZ 315 Kuantum Fiziği (404)/7 Kuantum fiziğinin temel varsayımları. Zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin bir boyutlu çözümleri: Serbest parçacık. karışık bağlanma. Elektrik sinyalleri. sonsuz ve sonlu potansiyel kuyusu. dalga fonksiyonu. süreklilik denklemi. olasılık genliği ve olasılık akısı.çekirdek ışımaları. radyoaktif bozulma. Zener diyot. emitör izleyici. hidrojen bağı. Dirac gösterimi. Katı cismin faz diyagramları: Katı çözeltiler. doğrultaçlar. Katı cisimlerin mekanik ve elastik özellikleri: Zor ve zorlanma. YARIYIL FĠZ 302 Fizik Laboratuvarı VI (042)/4 Deneyler için gerekli kuramsal bilgiler. Açısal momentum. işlemsel yükselteçler. seri düzengeçli DC güç kaynağı. Van-der Waals bağlanma. flip-floplar ve uygulamaları. Poisson dağılımı. giriş/çıkış empedansları. iki fazlı katılar. metalik bağlanma. x-ışınları kırımını. atomik spektrumlar ve spektroskopik gösterim. Bragg yasası. ortak taban yükselteç. düzensel mantık devreleri. Pauli ilkesi ve atomlarda elektronların dizilişi. Kristal büyütme yöntemleri. işlemsel yükselteçler. başlıca kompozit malzeme türleri. transistörlü yükselteç. Gerilim düzenleyicileri. Bravais örgüsü. elastik ve plastik deformasyonlar. Thevenin ve Norton kuramları ile ilgili deneyler. Diyotlar. Schrödinger kuramında işlemciler. Mantık geçitleri. düzlem kusurlar. basamak potansiyeli. Kristal kusurları: Nokta kusurlar. 6. özdeğerler. eklem FET ve MOSFET’ler. Olasılık dağılımları: binom dağılımı. beklenen değer. Thevenin ve Norton kuramları. doğrultaçlar ve Zener diyot. Kondansatörler. spin kavramı. Kompozit malzemeler: Kompozit malzemenin genel özelikleri ve sınıflandırılması.

mikroskopik durumların sayısı. Yarıiletkenler: Yasak enerji aralığı. toplayıcılar. Brillouin bölgesi. katılarda ultrases hızının sıcaklık ve hidrostatik basınçla değişimi. manyetik duygunluk. Yalıtkan katıların ısısal özellikleri: Örgü titreşimlerinin enerjisi. London denklemi. kübik kristallerin yapı faktörleri. karşılaştırıcılar. Fermi enerjisi. üç-boyutlu serbest elektron gazı. elektriksel iletkenlik). Mott metal-yalıtkan geçişi. eksitonlar. yaklaşık serbest elektron modeli kullanılarak Fermi yüzeyinin oluşturulması. YARIYIL FĠZ 415 Katıhal Fiziği (404)/7 Serbest elektron Fermi gazı: Bir-boyutta enerji düzeyleri.Sayı sistemleri. bozon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. durum yoğunluğu. kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler. Boole cebiri ve teoremleri. Maxwell-Boltzmann. tip ve II. ferrimanyetizma. Devre tasarımı. plazmada enine optik modlar. plazma optiği. kanonik küme. büyük kanonik küme. ısısal iletkenlik. ardışık mantık devreleri. paramanyetizma. katı cisimlerde anharmonik etkileşmeler. akustik ve optik fononlar. ideal gazlarda termodinamik nicelikler. Katı cisimlerde örgü titreşimleri: Durum yoğunluğu. kristallerde örgü titreşimleri. elektromanyetik dalgaların dispersiyon bağıntısı. Çoklu titreşiciler. Seebeck olayı ve Hall olayı. Fermi yüzeyi ve metaller: İndirgenmiş ve genişletilmiş enerji band diyagramları. dHvA olayı ve SdH olayı. Bloch fonksiyonu. bozon ve fermiyon dağılım fonksiyonları. polaritonlar. sıkı bağlı elektron yaklaşımı. piezoelektrik ve ferroelektrik malzemeler. hole yörüngesi ve açık yörüngeler. Sayaçlar. tek ve çok atomlu moleküllerde üleşim fonksiyonu. Parite üreteçleri. Üleşim fonksiyonları: Küçük kanonik küme. tip üstüniletkenler. 7. Karnaugh haritaları. girilebilir durumların saptanması. Katı cisimlerin elektromanyetik dalga ile etkileşmesi: Serbest elektron gazının dielektrik fonksiyonu. FĠZ 318 Maddenin Yapısı ve Özellikleri (303)/6 Kristallerde dalga yayılması ve ters örgü: Ters örgü uzayı. ısı sığası için Einstein modeli ve Debye modeli. boyuna plazma osilasyonları. elektrostatik perdeleme. optik süreçler. elektron-elektron etkileşmesi. sadeleştirme yöntemleri. FĠZ 417 Spektral Analiz Yöntemleri (303)/5 . Bose-Einstein dağılım fonksiyonu. polaron. FĠZ 316 Ġstatistik Fizik (404)/7 İstatistik fizikte olasılık işlemleri. ters örgü vektörleri. Süperiletkenlik: Meissner olayı. Kronig-Penney modeli. BCS kuramının esasları. dispersiyon bağıntısı. doğruluk çizelgeleri. ısısal genleşme. kırma indisi. Bose-Einstein yoğuşması. saf ve katkılanmış yarıiletkenler (yük taşıyıcı yoğunluğu. Kayan yazmaçlar. Düzensel mantık devreleri. I. Maddenin manyetik özellikleri: Mıknatıslanma. Makroskopik ve mikroskopik durumlar. elektron yörüngesi. plazmon. bir enerji bandındaki orbital sayısı. enerji bandındaki bir elektronun hareket denklemi. eşüleşim kuramı. yarıiletkenlerde termoelektrik olaylar. Dielektrikler: Dielektrik sabiti ve kutuplanma. kritik sıcaklık. geçitler. serbest elektron gazının ısı sığası. Fermi yüzeyinin tayininde deneysel yöntemler: Landau kuantizasyonu. boşluk (hole) kavramı. Fermi sıvısı. iyonik kristallerde dispersiyon bağıntısı. kırınım olayı ve kırınım koşulları. Veri seçici ve çoklayıcılar. etkin kütle. FermiDirac dağılım fonksiyonu. Binom. örgü titreşimlerinin kuantalanması ve fonon kavramı. Gauss ve Poisson dağılımları. grup hızı. elastik ve optik titreşimler. mobilite. İdeal gazlarda üleşim fonksiyonu. diyamanyetizma. Grüneisen parametresi. metallerin elektriksel ve ısısal iletkenliği. Entropi. Enerji bantları: Yaklaşık serbest elektron modeli. fermiyon sistemlerinin istatistiksel özellikleri. elektron-fonon etkileşmesi. ferromanyetizma. kodlayıcılar. kod çözücüler.

bir öğretim üyesinin gözetiminde. x-ışını soğurma spektroskopisi (XAS) ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS). nükleer manyetik rezonans (NMR) deneyinin temel ilkeleri. Öğrenci yaptığı çalışmayı. kırmızı-altı spektroskopi teknikleri ve uygulamaları. yayılma alanları ve bugünkü durumu. elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ve uygulamaları. beta bozunması. Nükleer momentler: Manyetik dipol momenti. beta spektroskopisi. düşünme. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. çok atomlu moleküllerin titreşim spektrumuna dönme etkisi. değiş-tokuş kuvvetleri. gama ışınlarının soğurma katsayısının enerji bağımlılığı. 8. Radyasyon dedeksiyonunda hata analizi. mikrodalga kullanılarak boru antenlerin radyasyon alanının belirlenmesi. isospin. Yüklü parçacıklar ve gama spektroskopisi. gazlarda alfa parçacıklarının enerji kaybı. Öğrencinin deneysel ve kuramsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla fiziğin herhangi bir dalında seçilen bir konuda. Yazılı anlatım. çok kanallı analizör ile farklı radyoaktif kaynakların alfa enerjilerinin tayini. YARIYIL FĠZ 414 Nükleer Fizik (404)/7 Temel nükleer yapı: Kütle. uzaklık yasası ve gama/beta ışınlarının soğurulması. x-ışını kırınım yöntemleri (XRD). Fermi gazı modeli. Radyasyon birimleri. yarı-ömür ve radyoaktif denge. Nükleer bozunmalar ve radyoaktivite: Alfa bozunması. Nükleer reaksiyonlar: Nötron fiziği. çok atomlu moleküllerin titreşimleri. nasıl yapıldığı ve aşamaları hakkında bilgi verilir. iki atomlu titreşen dönücü. Yapılacak deneyler: Fotometrik yöntemle uzaklık yasası. Radyasyon aktivitesi. nükleer kuvvetin özellikleri. parite ve enerji düzeyleri. yarıçap. x-ışını cihazları. kan damarı modellemesi ile kontrast ortam deneyi. x-ışını flüoresans yöntemleri (XRF). bağımsız bir proje çalışması yaptırılır. dil-kültür ilişkisi. Kompozisyonla ilgili bilgiler. manyetik rezonansta temel kavramlar. paragraf vb. (Konu. nükleer füzyon ve hızlandırıcılar. Ortak Zorunlu Dersler TKD 103 Türk Dili I (202)/2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri önemi. Radyasyon dedeksiyon sistemleri (gaz dolu dedektörler. Schmidt-diyagramları. yarıiletken detektörler. nükleon-nükleon saçılması. FĠZ 420 Mezuniyet Projesi (yıllık) (082)/4 Bilimsel araştırmanın tanımı. organik moleküllerin 1 H NMR spektrumları. kolektif model. parıldama detektörleri. Türk dilinin gelişim evreleri. Radyasyon ölçüm sistemlerinin özellikleri. 2. kabuk modeli. nükleer radyasyonların algılanması ve ölçülmesi. Çevresel radyasyon ve günlük yaşam. X-ışını spektroskopisi: Temel kavramlar. dozimetreler).Spektroskopi nedir? Spektroskopi ve manyetik rezonans. proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri. x-ışını dozimetresi. Bölüm tarafından belirlenen rapor hazırlama yönergesine uygun olarak yazar ve bahar dönemi sonunda belirlenen tarihte bir jüri önünde sunar ve notu bu Jüri kararıyla verilir. Nükleer modeller: Sıvı damlası modeli. nükleer fizyon. titreşim-dönü etkileşmesi. plan. Türkçede sesler ve ses özellikleri. daha gerçekçi modeller. manyetik rezonans görüntüleme. açısal momentum. Nükleer kuvvetler: Döteron. FĠZ 418 Uygulamalı Radyasyon Fiziği (223)/5 Radyasyon tanımı. İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon.) . nötron detektörleri. Kırmızı-altı spektroskopisi: İki atomlu moleküllerin titreşimleri. nükleer kuadropol momenti. İmla ve noktalama. gama bozunması. buluş. Nükleer Reaktör.

Optimizasyon: Bir boyutta sınırlanmamış optimizasyon araştırma yöntemi. Newton’nun bölünmüş-fark polinom interpolasyonu. sayısal türevler. doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon yöntemi. Etkili konuşma tekniği ve uygulaması. Sıkışabilir akışkanlar. Kütle korunumu ve Bernoulli denklemi. sinüssel fonksiyonlarla eğri uyarlaması. Yazılı kompozisyon türleri. ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi. Açık kanallarda akışlar. ikinci dereceden interpolasyon. FĠZ 355 Fizikte Matematiksel Yöntemler III (303)/5 Dirac delta fonksiyonu. B. cümlenin unsurları. AĠT 204 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II (202)/2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde. kuralsız integraller. Borularda akış. Gauss kareleme yöntemi. kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Taylor serileri ve hataların tahmini. devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu tıoplumumuzda meydana gelen siyasi. sosyal. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili örnek metinlerin okunması ve incelenmesi. Boyut analizi ve modelleme. Romberg integrasyonu. Teknik Seçmeli I Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 351 Akışkanlar Mekaniği (303)/5 Akışkanların özellikleri. birinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green fonksiyonları. AĠT 203 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I (202)/2 Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi. Green fonksiyonları: Adi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları. spline interpolasyonu. sınırlandırılmış optimizasyon. ayrık ve hızlı Fourier transformları. Akışkan sistemlerin momentum analizi. güç spektrumu. Akışkanların kinematiği. ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için Green . ikizkenar yamuk kuralı. Bir matrisin tersi. Cisimlerin üzerine doğru olan akışın sürükleme ve kaldırma etkisi. Borularda viskoz akış. ekonomik. Lagrange polinom interpolasyonu. Richardson ekstrapolasyonu. Akışkanların diferansiyel analizi. determinantı. SturmLiouville tipi diferansiyel denklemler. Eğri uyarlaması: En küçük kareler yöntemi. Denklemlerin ve polinomların köklerinin bulunması yöntemleri. Uygulama. çok boyutta sınırlanmamış optimizasyon. Nümerik türev ve integral: Newton-Cotes integrasyonu. Kararlı olmayan akış. FĠZ 353 Sayısal Çözümleme (303)/5 Temel sayı gösterimlerinin hesaplanması. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri. yüksek mertebeden türevler. makine keskinliği ve hatalar. yüksek doğruluklu türev formülleri. Basınç ve akışkanların statiği. QR ve SR ayrılmaları.TKD 104 Türk Dili II (202)/2 Cümle. LU. Fourier yaklaşımı. Cümle ve anlatım bozuklukları. SEÇMELĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Simpson kuralı.

özfonksiyonların tamlığı. karışık sınır koşullarını içeren problemler. alıcı iletici antenler. Antenler: Elementer dipol radyasyonu. anten radyasyon desenleri ve parametreleri. açısal momentumların toplanması. Poisson dağılımı. Binom dağılımı. düzlemsel dielektrik sınıra dik ve eğik geliş. FĠZ 357 Elektromanyetik Dalgalar (303)/5 Maxwell denklemleri: Potansiyel fonksiyonları. GramSchmidt ortogonalizasyonu. dalga denklemi ve çözümleri. Varyasyon hesabı: Euler-Lagrange denklemleri ve uygulamaları. sınırlayıcıların varyasyonu. kanallar ve filtreler. Açısal momentum: Açısal momentum komütasyon bağıntıları. elektromanyetik sınır şartları. dikdörtgen ve çembersel dalga kılavuzları. doğrusal dönüşümlerin matris gösterimi. Kuantum dinamiği: Zamana bağlı Schrödinger denklemi. baz değiştirme. zamana göre harmonik alanlar. Rayleigh-Ritz varyasyon tekniği. basit harmonik salınıcı. zamana bağlı pertürbasyon kuramı. Hermitian operatörler. Düzlemsel elektromanyetik dalgalar: Kayıpsız ortamda düzlem dalgalar. sonlu iletim hatlarının dalga karakteristikleri. Akustik rezonatörler. . diyagonalizasyon. enine elektromanyetik dalgalar. istatistik. Schrödinger ve Heisenberg formülasyonları. Teknik Seçmeli I Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 350 Akustik (303)/5 Titreşimin temelleri. doğrusal bağımsızlık ve bazlar. grup hızı. Lagrange çarpanları. baz ketleri ve matris temsilleri. Ses dalgalarının akışkanlarda soğrulması ve zayıflaması. varyasyon yöntemi. Poynting vektör. Normal Dağılım. paralel plaka dalga kılavuzunda sönüm. Akustik dalgaların iletimi ve yansıması. Akustik dalga denklemi ve basit çözümleri. Laplace dönüşümü. ısı denklemi ve Helmholtz denklemi). karışık olmayan sınır koşullarını içeren problemler. kutuplanma ve çeşitleri. Gürültü. paralel plaka dalga kılavuzu. İntegral dönüşümleri: Fourier dönüşümü. konvolüsyon integralleri. dalga denklemi. gelişigüzel değişkenler. genel iletim hattı denklemleri. Borular. Yaklaşım yöntemleri: Zamandan bağımsız pertürbasyon kuramı. İntegral denklemler: İntegral denklemlere örnekler. tamlık özelliğinin uygulamaları. FĠZ 354 Kuantum Mekaniği (303)/5 Kuantum mekaniğinin matris gösterimi: Bra. kaviteler ve dalga kılavuzları. diğer anten tipleri. gözlenebilirler. adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulamalar. klasik Fredholm teorisi. toplam yansıma. Olasılık: Temel kavramlar. 2. zar ve levhaların titreşimi. ayrılabilen çekirdekli integral denklemler. İletim hatları: Düzlem plaka iletim hattı. dielektrik dalga kılavuzu. anten düzenleri. alıcı antenler. ardışık yaklaştırmalar yöntemi. iç çarpım uzayları. kısmi diferansiyel denklemlerde Green fonksiyonları (Laplace denklemi. ince doğrusal anten. Çubukların titreşimi. başlangıç değer problemleri. WKB yaklaşımı. ket ve işlemciler. kayıplı ortamda düzlem dalgalar. doğrusal dönüşümler. Saçılma kuramı. Dalga kılavuzları: Düzgün yönlendirme yapıları üzerinde genel dalga davranışı. Akustik dalgaların yayılması ve algılanması.fonksiyonları. Sturm-Liouville teorisi: Self-adjoint diferansiyel denklemler. İki boyutlu dalga denklemi. Akustiğin uygulamaları. açısal momentumun özdeğer ve özdurumları. düzlemsel iletken sınıra dik ve eğik geliş. işitme ve konuşma. FĠZ 356 Fizikte Matematiksel Yöntemler IV (303)/5 Vektör uzayları: Uzay ve alt uzay kavramları. integral denklemlerinin sınıflandırılması. Akustik dönüştürgenler. Titreşen sicimin enine hareketi. iletim hattı empedans uyumu.

sert kaplamalar. vakum odaları. Laplace ve Poisson denklemlerinin fiziksel problemlere uygulamaları. renk ve renkli görme. yüksek frekanslarda yükselteç tepkileri (BJT ve FET yükselteçler). bileşik sesler ve Fourier analizi. iç kulak çevrimi ve iç kulak potansiyelleri. standart model. Etkileşmeler ve alanlar: Etkileşmelerin klasik ve kuantum yorumu. tam yansıtan ve tam geçiren kaplamalar. kuvvetli etkileşmeler. kalp devri. ses ve işitme. Görme ve işitme biyofiziği: Işık ve görme. güç yükselteçleri (A. sinir-kas kavşağında uyarı iletimi. pasif zar modeli ve kablo kuramı. insanda enerji gereksinimi. Hopfield sinir ağları. Kısmi diferansiyel denklemler: Eliptik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. Teknik Seçmeli II Dersleri (Güz Döneminde Açılacak) FĠZ 405 Elektronik III (303)/5 Triyaklar. İnce filmlerin mekanik özellikleri. parabolik denklemlerin sonlu fark yöntemi ile çözümü. tayristörler. kuark çeşnileri. Nanobilimde ince filmlerin yeri ve önemi. zarlarda difüzyon ve osmoz. Dirac Denklemi. nükleik asitler. FĠZ 455 Hesaplamalı Fizik (303)/5 Adi diferansiyel denklemler: Euler yöntemi. EEG dalgaları. Elektroansefalografinin (EEG) biyofiziksel temelleri: Beynin işlevi ve elektriksel aktivitesi. Hücrede biyofiziksel olaylar: Hücre zarının moleküler organizasyonu. FĠZ 457 Parçacık Fiziği (303)/5 Kuarklar ve Leptonlar: Temel parçacık için kriterler. etkileşme tesir kesiti.FĠZ 358 Biyofizik (303)/5 Moleküler biyofizik: Biyolojik makro moleküller. elektromagnetik etkileşmeler. akciğer hacim ve kapasitesi. W ve Z bozonları. gazların dinamiği ve akışı. kayan filamanlar modeli. elektriksel özellikler. Rayleigh-Ritz yöntemi. İnce filmlerin kullanım alanları. Sinaptik iletim: Elektriksel ve kimyasal sinapslar. Taylor serisi yöntemi. D sınıfı). renormalizasyon ve ayar değişmezliği. vakum ölçerler. C. B. Higgs alanı. Aksiyon potansiyeli: Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyelinin oluşumu. Mikroelektronik üretim yöntemleri. Gelişigüzel sayıların dağılımı. bozunmalar ve rezonanslar. Kuantum mekaniğinde sınır değer problemleri. Dolaşım ve solunum dinamiği: Dolaşım sisteminin yapısı ve işlevi. Film hazırlamada temizliğin önemi ve temiz odalar. çekirdeklenme. Runge-Kutta yöntemi. Feynman diyagramları. güç kontrol devreleri. lepton çeşnileri. AB. geniş alan film kaplamaları. Monte Carlo simulasyonları. amino asitler ve proteinler. kalbin etkinliği ve gücü. Film büyütme. lipitler. 3. Optik filmler. aktif süzgeçler. parite işlemi. diyaklar. solunum sistemi ve işlevi. Yukawa kuramı. Film şekillendirme yöntemleri. parçacıklar ve antiparçacıklar. Kalınlık ölçme teknikleri. Elektromiyografi (EMG) ve elektrokardiyografi (EKG): Uyarma-kasılma çiftlenimi. vakum pompaları. Manyetik özellikler. kütleçekim etkileşmeleri. güç kaynakları. parçacıkların sınıflandırılması. parçacık ve antiparçacıkların paritesi. pasif geçişlerin nicel tartışması. pion spini ve parite. Film kaplama yöntemleri. kalbin özel uyarı ve iletim sistemi. uyarılmış potansiyeller. ısı iletim denklemi. kalp dipolü ve Einthoven üçgeni. Biyoenerji: Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri ve enerji akışı. çoklu adım yöntemleri. yük korunumu ve ayar . FĠZ 451 Ġnce Film Teknikleri ve Uygulamaları (303)/5 Vakum bilimi. zayıf etkileşmeler. gözün yapısı ve görüntü oluşumu. Değişmezlik prensipleri ve korunum yasaları: Ötelenme ve dönme işlemcileri. Film karakterizasyon teknikleri. litografi. Ising model. elektro-zayıf teori. İnce filmlerin hazırlanmasında kullanılan alttaşlar. Crank-Nicholson yöntemi.

sağlık fizikçileri nerelerde istihdam edilirler ve görevleri nelerdir? Radyasyondan korunma ile ilgili nicelikler ve birimler: Işınlama. Enerji kullanımında çevre: Enerji üretiminde ortaya çıkan çevre etkileri. hava örnekleme hesapları. bir Lie grubunun ilintili bileşenleri. simetri grupları.değişmezliği. üniter temsiller. eşdeğer doz. dalgalar ve akıntılar. ısı enerjisi ve fosil yakıtların taşınması ve dağıtımı. ve II. kosetler. sanayi ve ulaşımda enerji kullanım yüzdeleri. kanser oluşumu. . Enerji dönüşümlerinde verim: basamak verimi. nükleer. değişmez integrasyon. Radyasyondan korunma: Dış korunmanın ilkeleri. Güneş enerjisi dönüştürücüleri: Güneş-ısı dönüştürücüleri. enerjipara ilişkisi. güneş. CPT değişmezliği. biyokütle. baryon ve lepton sayıları korunumu. radyasyon gözetiminin yapılması. homomorfizm. çalışanların gözetimi. sonlu Abelian grupların indirgenemez temsilleri. İç dozun belirlenmesi: İç dozun hesaplanmasında kullanılan temel kavramlar. petrol. izospin simetrisi. Grupların temsili: Eşdeğer temsiller. Enerji depolama: Enerji depolama gereksinimi. I. jeotermal. foton ve parçacık kaynaklarının zırhlanması. izomorfizm. örnekleme türleri ve örnekleme stratejileri. kimyasal. İyonlayıcı olmayan radyasyon: Ültraviyole (UV) radyasyonu. Enerji kaynağı olarak güneş: Güneş nasıl enerji üretiyor? Dünyaya gelen güneş enerjisi ve yıllık değişimi. Standart modelin ötesi. nüfus artış hızı-enerji üretim artış hızı ilişkisi. mutasyon ve genetik etkiler. FĠZ 465 Enerji (303)/5 Evrende enerji. çevre kirleticilerin izin verilen düzeyleri. Grup teorisinin temelleri: Grup tabloları. barınma. enerji kaynaklarının kullanımında geleceğe yönelik ulusal ve uluslararası eğilimler ve öngörüler. rüzgar. hücre sağkalım incelemeleri ve bağıl biyolojik etkinlik. Grup kuramının fiziksel problemlere uygulamaları. Güneş-elektrik dönüştürücüleri. Lie grupları: Lie gruplarının tanımı. hidrolik. taşıma ve dağıtımda güvenlik. kompakt ve kompakt olmayan Lie grupları. akut radyasyon sendromu. radyo frekans ve mikrodalga kaynakları ve bunların biyolojik etkileri. stokastik ve stokastik olmayan etkiler. direkt ve yarı direkt çarpım grupları. Enerji ve toplum: toplumların ısınma. değişmez alt gruplar. parıldama detektörleri ve yarıiletken detektörler. ısı. soğurulan doz. sayma istatistiği. kirletici ölçüm teknikleri. Sağlık fiziği alanında kullanılan araç ve gereçler: Gaz dolu detektörler. sınıflar. tuhaflık ve hiperyük. Radyasyonun biyolojik etkileri: Biyosistemlerde hasar oluşum mekanizmaları. Çevre gözetimi: Çevre ile ilgili radyasyon gözetim programları. FĠZ 461 Grup Kuramı (303)/5 Grup tanımı ve örnekler. Enerjinin taşınması ve dağıtımı: Elektrik enerjisi. parçacık kaynaklı doz ve dış dozun hesaplanması ile ilgili modeller. direk çarpım temsilleri. verim iyileştirme olanakları. doğalgaz. elektriksel ve hidrojen enerjisi depolama. atık ısıdan yararlanma. Schur leması. eşüretim. yasa verimleri. karakterler. bazı depolama düzenimlerine örnekler. Dış dozun belirlenmesi: Foton kaynaklı doz. FĠZ 467 Sağlık Fiziği (303)/5 Sağlık fiziği nedir. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması. permütasyonlar. kanser riski ile ilgili matematiksel modeller. yeniden kazanım. birikimli verim. matris temsilleri için diklik teoremi. radyasyon çalışanları için doz hesapları. indirgenebilir ve indirgenemez temsiller. Lagrange teoremi. kerma. radyoaktif atık yönetimi ve genel atık türleri. Yararlanılan enerji kaynakları: Kömür. faktör grupları. Radyasyonla ilgili düzenlemelerin tarihsel gelişimi: Radyasyon kullanımını yönlendiren uluslararası ve ulusal bilim örgütleri ve geliştirilen radyasyon kullanım standartları. nükleer tıp hastaları için iç doz hesapları. mekanik. projeksiyon operatörleri. lazerler.

yük depolanması ve ters geçici tepki. DC akım-gerilim karakteristikleri. çoklu girişim. kuantum verimi. heteroeklemler. geçiş sığası. Fresnel denklemleri. aygıtlar ve verimlilikleri. Bloch eşitlikleri. Schottky diyodunun yapısı ve uygulamaları. epitaksiyel büyütme. lazer diyotun temelleri. elektrik ve optik bant genişliği. güneş pili yapımında kullanılan malzemeler. magneto-optik etkiler. sanki-Fermi düzeyleri. doğrudan ve doğrudan olmayan bant aralığı. doğrusal olmayan optik. grup hızı. rekombinasyon ve enjeksiyon süreçleri. FT NMR spektrometresinin ilkeleri. seri direnç ve eşdeğer devre. T1 ve T2’nin ölçümü. pn eklemi: Isıl dengede pn eklemi. Puls ve Fourier transform (FT) NMR: Fourier transformu. Schottky diyodu ile pn diyodun karşılaştırılması. kuantum verimi ve tepkisi. boyuna durulma. pn eklemin beslenmesi. serbest indüksiyon bozunması (FID). fiberoptik iletişimi için LED’ler. heteroeklem fotodiyot. fotovoltaik etki ve güneş pili verimi. varaktor. uzay yükü bölgesinde üretim ve rekombinasyon akımları. spin-örgü etkileşmeleri. enine durulma ve çizgi genişlikleri. ışıkla üretilen akım ve toplama verimi. zaman ve uzay koherentliği. fiberoptik yükselteçler. fiberoptik iletişimleri için ışık yayıcılar. LED karakteristikleri. çok katlı lazer diyotlar. Teknik Seçmeli II Dersleri (Bahar Döneminde Açılacak) FĠZ 452 Yarıiletken Aygıt Fiziği ve Teknolojisi (303)/5 Yarıiletkenlerin temel fiziksel kuramı: Enerji bandları. azınlık yük taşıyıcılarının enjeksiyonu ve taşınması. pn eklem fotovoltaj. anizotropik bir ortamda ışığın yayılması. manyetik dipolün manyetik . fotodetektörlerde gürültü. optik modülatörler.4. saçılma mekanizmaları ve mobilite. düzlemsel teknoloji. I-V karakteristiği. oksit ve nitrat maskeleri. Işığın kutuplanması ve modülasyonu: Kutuplanma. FĠZ 454 Optoelektronik (303)/5 Işığın dalga özelliği: Kırma indisi. Metal-yarıiletken eklemi: Enerji-band diyagramı. akusto-optik modülatörler. kırınım ilkeleri. ışığın soğurulması ve saçılması. akım-gerilim karakteristikleri. kuantum kuyu aygıtları. sürüklenme ve difüzyon akımları. tünelleme akımı. saf ve katkılanmış yarıiletkenlerde yük taşıyıcı yoğunluğu. Dielektrik dalga kılavuzları ve fiberoptikler: Simetrik düzlem dielektrik dalga kılavuzu. tünel diyodu. çiftkırılımlı optik aygıtlar. pin fotodiyot. soğurma katsayısı ve fotodiyot malzemeleri. FĠZ 456 NMR ve ESR Spektroskopisi (303)/5 Nükleer manyetik rezonans (NMR)’ın temel ilkeleri: Nükleer presesyon. ısısal oksitleme. çiftkırılım. uyarılmış yayınım hızı ve Einstein katsayısı. Schottky engeli ve metal-yalıtkan-yarıiletken (MIS) güneş pilleri. pn ekleminde çığ olayı. Temel aygıt teknolojisi: Alttaş üretimi ve pn eklemi yapılması. Fotodedektörler: pn eklem fotodiyodun temelleri. Güneş pili ve ışık yayan diyot (LED): Yarıiletkenlerde optik soğurma. elektro-optik etkiler. Zener diyodu. homojen olmayan yarıiletkenler ve kurulu elektrik alan. fotoiletken dedektörler ve fotoiletken kazanç. fototransistörler. optik lazer çoğaltıcılar. tek frekanslı katıhal lazerler. dönen sistemde manyetizasyon. Yarıiletkenlerin denge dışı özellikleri: Yük taşıyıcı üretimi. iyon ekimi yöntemiyle katkılama. Lazerler: Uyarılmış yayınım ve foton çoğaltımı. katı-hal difüzyonu yöntemiyle katkılama. lazer ışıması koşulları. Fotovoltaik aygıtlar: Fotovoltaik aygıt ilkeleri. katkılanmış yarıiletken tabakanın karakterizasyonu. azınlık taşıyıcı enjeksiyonu ve enjeksiyon verimi. Durulma mekanizmaları: Moleküler hareketlerin frekans dağılımları. sıcaklık etkisi. Elektron spin rezonans (ESR)’ın temel ilkeleri: Elektronik manyetik moment ve açısal momentum. Yarıiletken temel kavramlar ve ışık yayan diyotlar (LED): Enerji bantları. optik aktivite ve dairesel çiftkırılım. çığ fotodiyot. pn ekleminin küçük sinyal analizi. serbest yüklerden arındırılmış bölge yaklaşımı. heteroeklem yüksek şiddetli LED’ler. pn eklemiyle ışık üretimi.

konformal tensör. kovaryant dış türev. FĠZ 458 Uygulamalı X-ışınları (303)/5 Yapı-faz ve yapı-malzeme özellikleri. PROM. sinyalin algılanması. Intel 8080A mikroişleyicisi üzerine kurulmuş mikrobilgisayar deney setlerini kullanarak. manifoldlar üzerinde integrasyon. korunum yasaları. Fourier transform ESR. Killing denklemleri. Elektrostatik kristal alan kuramı ve uygulamaları. modülasyon ve dedeksiyon birimleri. rezonans ve rezonans koşulu. skaler eğrilik. topografi. metrik uyumlu bağlantılar. puls ESR. PseudoRiemannian bağlantısı. izotropik olmayan g faktörü ve gelişigüzel yönelim. elektron-çekirdek çift rezonansı (ENDOR). X-ışınları kırınım (XRD) yöntemleri. Basit ADC ve DAC devrelerinin mikrobilgisayar ve ilgili programları kullanarak gerçekleştirilmesi. Klasik ve modern x-ışını kaynakları. Kırınım ve saçılma deneyleri ile faz diyagramı analizleri. tanjant vektörleri.alandaki enerjisi. İki atomlu moleküllerde elektronik açısal momentum. Gravitasyon: Lorentzian bağlantılar. temel analizler ve örnekler. aşırı ince yapı etkileşimleri. algıç sistemleri. Newton kuvveti. türevlenebilir manifoldlar. EEPROM) ve çalışma ilkeleri. FĠZ 460 Genel Görelilik (303)/5 Özel görelilik teorisi. Bianchi özdeşlikleri. Lie türevi. veri ve kontrol yolu yapısı. ROM. X-ışınlarının madde ile etkileşimi. X-ışınları mikroskopi. Mikroişleyicilerin temel yapıları. Elektronik spektroskopi. tensör alanları. eğrilik ve torsiyon tensörleri. spin Hamiltoniyeni. Bağlantı: Doğrusal bağlantı. vektör alanları. basit programların yazılıp çalıştırılması. Moleküler orbital kuramı ve bazı moleküler orbitallerin şekilleri. bazı temel giriş/çıkış deneylerin yapılması. Seri ve paralel giriş/çıkış birimleri. PIC16F84 entegresinin tanıtılması. durulma ve ENDOR: Durulma zamanı ve doyum. deneysel donanımlar ve uygulamaları. kaynak. X-ışınları soğurma spektroskopisi (XAS): X-ışını soğurma yakın kenar spektroskopisi (XANES) ve genişletilmiş x-ışını soğurma ince yapı spektroskopisi (EXAFS) ve uygulamaları. Elektron spin rezonans spektrumları: Çizgi şekilleri. mıknatıs. integral eğrileri. elektromanyetik teoride uygulamalar. İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı. Moleküllerde elektronik ışıma türleri. 5. Örneksel-sayısal çevirgeçler (ADC) ve sayısal-örneksel çevirgeçler (DAC). küresel simetrik çözümler. moleküler terim sembolleri ve uygulamaları. Bellek haritaları ve belleklerin ve giriş/çıkış birimlerinin mikroişleyicilere bağlanmaları. X-ışınlarının saçılması: küçük ve geniş açı x-ışını saçılması (SWAXS) ve yatay küçük geliş açılı x-ışını saçılması (GISAXS) yöntemleri. Mikroişleyicilerde adres. Reissner-Nordström çözümü. madde alanları. Gravitasyon ve torsiyon. Bellekler (RAM. EPROM. S=1/2 ve I=1/2 sistemleri için enerji düzeyleri ve rezonans geçişleri. tensörlerin kovaryant türevi. dış türev. g faktörü. işlenmesi ve değerlendirilmesi. Einstein alan denklemleri. Teknik Olmayan Seçmeli Dersler . parametrik eğriler. diferansiyel 1 formlar. Doyum. Einstein tensörü. Moleküler spektrum. Kesilme işlemleri ve kullanımı. Makine ve assembly dilleri ve programlama örnekleri. FĠZ 464 Molekül Fiziği (303)/5 Moleküler bağ ve bağlanma enerjileri. litografi. ESR spektrometresinin yapısı ve çalışma ilkesi: Mikrodalga kovuğu. tomografi ve halografi yöntemleri ve güncel uygulamalar. Manifoldlar: Topolojik manifoldlar. FĠZ 462 Mikroişleyiciler ve Uygulamaları (223)/5 Mikroişleyici ve mikrobilgisayarlara giriş.

kayıtsızlık eğrileri. FĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNÜN DĠĞER BÖLÜMLERE VERDĠĞĠ DERSLER (TPK)/AKTS 1. Kişiler arası ilişkiler. İnsanın değeri üzerine. ahlak ve etik. işveren ve personel arası ilişkiler. talep. örgütlenme planı. kültürleme. Basit harmonik hareket ve sarmal yayda potansiyel enerjinin değişimi. Kuvvet kavramı üzerine deneyler. işsizlik. norm. gelir. Kültürel ekolojide değişme. Toplam talep. Sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi. heyecan ve güdülenme. Kültürel kurumlar ve değişkenler. duygu. C.Kişilik ve uyum. Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir? TAR 106 Bilim Tarihi (303)/4 Bilimin kökenleri ve ilmi bilginin niteliği. Davranış. yetkilendirme. arz. ĠYB 198 Örgütlenme Ġlkeleri (303)/4 Örgütlenme. kültürel süreçler. PSĠ 101 Psikolojiye Giriş (303)/4 Psikolojinin kapsamı. maliyetler ve kar. Reformasyon ve endüstri devrimi sırası ve sonrasında ilmi gelişmeler. merkezileşmiş ve merkezi olmayan örgütlenmeler. toplam arz. Sosyolojinin sosyal bilimler içerisindeki yeri. bütünleşme ve farklılaşma. difüzyon. Eski uygarlıklarda (Mısır. yatırım. kültürlenme. monopol. İki boyutlu uzayda . Enflasyon. Toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar. öğrenme ilkeleri. sosyal bütünleşme. fayda. sosyalizasyon ve kişilik. Rönesans ve modern bilimin doğuşu. algılama. tüketim ve birikim. Psikoloji okulları. insan olmak ne demektir?. kişilik kuramları. Ortaçağ Avrupa ve İslam dünyasında bilim. Sosyal sistem. tam rekabet. Kültür kalıpları. SOS 104 Sosyolojiye Giriş (303)/4 Tarihsel.ECO 141 Ekonomiye Giriş I (303)/4 Fırsat maliyetleri. sosyal statü. Güz Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 103 Fizik Laboratuvarı I (031)/3 (Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri) Ölçme deneyi. denge. Kültür teorisi. Tarihi örnekler ışığında bilimi doğuran ortam. toplumsal ilişkiler ve devlet. İş çevrimleri. sosyal çözülme. sosyal değişme. Piyasa yapıları. meslek(ler) üzerine. büyük işletmelerin örgütlenmesi. ANT 201/202 Sosyal Antropolojiye Giriş (303)/4 Kültür ve kültür kavramlarının evrimi. örgütlenme çeşitleri. kültür değer. kültürleşme. Yunan) bilim. sorumluluk ve otorite. deneysel verilerin analizi ve hata hesabı. FEL 110 Felsefeye Giriş (303)/4 Felsefe ve insan üzerine. Modern bilim kavramına yol açan belli başlı teoriler ve keşifler aşağıdaki safhalarda ele alınmaktadır. Mezopotamya. şubelendirme. piyasalar. ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı ve konusunun belirlenmesi. oligopol. sosyal tabakalaşma. sosyal kurum. sosyal rol. Esneklikler. Günümüz dünyasında bilim ve Türkiye'de bilimin geleceği. sosyal yapı.

Hidrostatik ve hidrodinamik. yuvarlanan cisimler. Kimya Bölümü. tork. Elektrik potansiyeli. Hidrostatik ve hidrodinamik. Parçacık sistemlerinin dinamiği. Işığın ikili özelliği. Heisenberg belirsizlik ilkesi. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Fotoelektrik olay ve foton kavramı. Vektörler. enerjinin korunumu.çarpışma. Siyah cisim ışıması ve Planck postulası. Akım. FĠZ 113 Fizik I (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji ve Odyometri Programları) Ölçme ve birim sistemleri. Bohr atom modeli. Hidrojen spektrumu. Parçacık kinematiği. kinetik ve potansiyel enerji. Matematik Bölümü) Ölçme ve birim sistemleri. İş ve enerji. Coulomb yasası. Akım ve direnç. tork. İş. Alternatif akımlar. göreli momentum ve enerji. FĠZ 133 Fizik (303)/4 (Çocuk Gelişimi Bölümü) Newton yasaları. kinetik ve potansiyel enerji. Mercekler. İtme ve çizgisel momentum. Compton olayı. Parçacık dinamiği ve Newton yasaları. FĠZ 195 Fizik (202)/3 (Eczacılık Fakültesi) Ölçme ve birimler. Isı ve sıcaklık. Coloumb yasası. Hız ve ivme deneyleri. direnç. Manyetik alan. Isı ve ısı iletimi. Salınım hareketleri. denge. enerjinin korunumu. Çarpışma ve çizgisel momentumun korunumu. Skaler ve vektör nicelikler. Einstein varsayımları. Lorentz dönüşümleri. Elektronlarla kırınım. Doğru akım devreleri. momentumun korunumu. İş. enerji. İdeal gazlar. Titreşen sicimde duran dalgalar. uzunluk kısalması. göreli Doppler kayması. çizgisel momentumun korunumu. Mekanik dalgalar ve ses. de Broglie hipotezi. Gauss yasası. elektrik alan ve potansiyel. zaman genişlemesi. Katı cisimlerin dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği. Kondansatörler. Basit sarkaç ve yer çekimi ivmesinin ölçülmesi. Akım ve direnç. Manyetik alan. Katı cisimlerin hareketi. Bir ve iki boyutta parçacık hareketi. açısal momentum . FĠZ 153 FĠZĠK I (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Kuvvet ve parçacık dinamiği. Skaler ve vektörel nicelikler. Parçacık kinematiği. Newton yasaları ve parçacık dinamiği. Elektrik alan. çarpışma. FĠZ 333 Modern Fizik (303)/4 (Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) Özel Görelilik. Kondansatörler ve dielektrikler. Elektrik alan ve potansiyeli. FĠZ 115 Fizik (202)/3 (Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü) Skaler ve vektörel nicelikler. Düzgün dairesel hareket. İş ve enerji. Esneklik. İş. doğru akım devreleri. FĠZ 137 Fizik I (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri .Yük ve madde. . Michelson-Morley deneyi. Katı cisimlerin dönme hareketi. Newton yasaları ve uygulamaları. Bir boyutta ve düzlemde hareket.

Doğru akım devreleri ve elektromotor kuvvet. Kondansatörler ve dielektrikler. Ohm yasası. Biot-Savart ve Ampère yasaları. Kondansatörler. direnç ve elektromotor kuvvet. RL devreleri. Elektrik potansiyel. Faraday yasası. Akım ve direnç. Kirchoff yasaları. Akım. Radyasyon ve özellikleri. Alternatif akım devreleri üzerine deneyler. özindüksiyon. Manyetik alan ve özellikleri. Manyetik alan deneyi. Manyetik alan. Kondansatörler ve dielektrikler. FĠZ 114 Fizik II (303)/4 (Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji Programı) Coulomb yasası. FĠZ 154 Fizik II (202)/3 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) Coulomb yasası ve elektrik alan. Osiloskopun tanıtımı deneyi. Manyetik alan ve manyetik kuvvet. Wheatstone köprüsü ile direnç ölçümü. Doğru akım devreleri. Radyasyonun madde ile etkileşmesi. Elektrik potansiyel. İndüktans.2. Faraday yasası. Elektrik potansiyel. FĠZ 138 Fizik II (404)/5 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri. Ampère yasası. Kimya Bölümü. . Elektrik alanı ve Gauss yasası. Doz birimleri. Alternatif akımlar. Alternatif akım. Coulomb yasası. X-ışınlarının elde edilişi ve özellikleri. Bahar Döneminde Açılacak Dersler FĠZ 104 Fizik Laboratuvarı II (031)/3 (Mühendislik Fakültesi Bölümleri) Doğru akım-gerilim ölçme düzenekleri. Akım ve direnç. elektrik alan. Matematik Bölümü) Elektrik yükü.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->