P. 1
öğrenci tanıma formu

öğrenci tanıma formu

|Views: 141|Likes:
Yayınlayan: basegmez00

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: basegmez00 on Sep 04, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2011

pdf

text

original

ÖĞRENCİ TANIMA FİŞİ

NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI? Öğrenci tanıma fişi eğitim –
öğretim yılının başında, öğrenci hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılır. Tanıma fişinde,
doldurulduğu tarih, öğrencinin kimlik bilgileri ve fotoğrafı, ailevi bilgiler, öğrencinin sağlık
durumu, duygusal ve sosyal durumu, öğrenim durumu vb. bilgiler bulunmaktadır. Öğrenci
tanıma fişlerinde, öğrenciyi tanımaya yönelik bilgiler, öğrencinin kendisinden ve ailesinden
alınır.
KİMLERE, NASIL UYGULANIR? Öncelikle okula yeni kayıt olan, yeni başlayan,
!. sınıf, ". sınıf ve #. sınıf öğrencilerine uygulanır. Öğrenci tanıma fişlerinin her yıl kontrol
edilerek, değişen bilgilerin yenilenmesi sağlanmalıdır. $ınıf rehber öğretmeni tanıma fişini
öğrencilere dağıtır ve tanıma fişinin doldurulmasını sağlar. %erekli kısımları aileden alınan
bilgiler ışığında doldurur. &lköğretimin !. sınıfında olan öğrencilerin t'm bilgileri sınıf
rehber öğretmeni tarafından, veliden ve öğrenciden alınarak doldurulur.
NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR? Öğrenci tanıma fişindeki
bilgiler, diğer birey tanımaya yönelik teknik ve uygulamalarla da desteklenerek, öğrenci
kişisel dosyalarına işlenir. Tanıma fişlerindeki bilgiler, t'm rehberlik ve eğitim
faaliyetlerinde kullanılabilecek temel bilgi kaynağıdır.
ÖĞRENCİ TANIMA FİŞİ
ÖĞRENCİNİN
(dı $oyadı )........................................... *o ) ................... $ınıfı ) .......................
+insiyeti ).............. ,oğum yeri yılı ) ........................... -an %rubu ) ...............
(dres –telefon no )...................................................................................................
.................................................................................................................................
ÖĞRENCİ VELİSİNİN :
(dı soyadı ) ........................................... .akınlığı ) ............................ Öğrenim d'/eyi ) ...............................
(dresi )0ev1..........................................................................................................................Tlf).........................
)0iş1...........................................................................................................................Tlf).........................
Aile Duu!u
A"# S$%&"#
S&' !# Ö( !) Y&*
Ö'e+i!
Duu!u Me,le'i - Tl./
(**2
3(3(
-(4,25 !
-(4,25 6
-(4,25 7
-(4,25 8
-(4,25 9
2vde aile dışında kimler oturuyor:
(ilenin aylık to;lam geliri: 2v kira ise
-ira bedeli:
-endisine ait çalışma odası var mı: <alışmasına yardım
2decek kimse var mı:
(ilesi hakkında
,iğer bilgiler:
3oy -ilo 3eden ö/r' %örme &şitme %eçirdiği Önemli =astalıklar
$ağlık ile ilgili diğer bilgiler
&çe ,ön'k
>'d'r :
$orumluluk
,uygusu var mı :
-endine
g'veni var mı:
3aşkalarına
$aygılı mı:
.alan
$öyler
mi :
,'/enli ve
temi/ mi:
(rkadaşlık ilişkilerin
de başarılı mı:
3oş /aman ilgileri : 3elirgin yetenekleri var mı : 3elirgin gelişme sorunları var mı:
?@T@A4(?

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->