ACCOUNT Reklam ajansının bir müşterisi (kişi veya kuruluş) ACCOUNT CONFLICT Doğrudan rekabet eden iki ürüne

aynı reklam ajansı tarafından hizmet verilmesi durumu; Müşteri Çatışması. Ajans birleşmesi, şirket satın almalar veya çokuluslu şirketlerin aldığı global kararlar sonucu karşılaşılan bir durumdur. Her ne kadar ajanslar iki rakip ürüne hizmet verebilecek kadar profesyonel olduklarını savunsalar da düğüm genelde ajansın küçük müşteriden vazgeçmesiyle çözülür. Çok sık bu durumla karşılaşan büyük ajansların bir kardeş ajans kurmaları yadırganmaz. ACCOUNT EXECUTIVE Ajans (veya herhangi bir hizmet kuruluşunda) müşteri ile ilişki ve iletişimden sorumlu Müşteri Temsilcisi. Bir üst kademe, ACCOUNT DIRECTOR. ACTIVITY GRID Markanin medya plani, promosyon plani, yeni ürünler ve diger önemli projelerini bir sayfada gösteren özet yillik plan. ADCEPT BOARD Konsept testlerinde kullanılan, üzerinde TV reklamını temsil eden bir resim ve markanın temel mesajının yer aldığı basılı malzeme. Genelde bu tür testlerde kullanılan basit “concept board”dan farkı, reklamı hatırlatan görsel unsurlarla süslenmiş olmasıdır. ADDRESS HYGIENE Adres listesindeki bilgilerin dogruluğu. Adreslerin toplanma yöntemine ve güncelleştirilme sıklığına bağlı olarak degişir. Tüketicilerin kendi iradeleriyle ve postayla katıldıkları kampanyalarda en yüksek doğruluk oranına erişilir. ADVERTISING CONTRACT Reklamveren ile medya kuruluşu arasında yapılan reklam sözleşmesi. Bazı durumlarda reklamveren adına reklam ajansı tarafından yapılır. İdeali reklamveren ve ajansın birlikte çalışarak sözleşme yapmasıdır. ADVERTORIAL Advertisement ve editorial kelimelerinden türetilmiştir. Reklamın sanki o yayın organının normal sayfalarından biri gibi sunulmasıdır. Bazı ülkelerde yasalar, çoğu zaman da ilgili basın kuruluşu o yayının reklam olduğunu bir şekilde belirtmeyi zorunlu kılar. Çünkü haber şeklinde verilen reklam o yayın kuruluşunun itibarını paylaşmayı hedeflemektedir. AIDA Attention-Interest-Desire-Action kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve basarili bir iletişimin aşamalarını anlatan eski bir terim. Pazarlamanın 4P’si gibi, yeni nesil iletişimcilerin pek rağbet etmediği bir ifade olmakla birlikte, bilmemek de ayıp sayılır. AIDED RECALL Yardımla hatırlama. Araştırmada deneklerin bir marka adını veya reklamı kendiliğinden değil, ancak “duyduklarında” hatırlamaları. ALLOWANCE Üretici firmanın brüt satış fiyatından aracı veya perakendecilere yaptığı indirimler. Genellikle belli bir performans karşılığı (miktar, peşin ödeme, teşhir) yapılan indirimlere denir. ANIMATIC Fotoğraf veya çizimlerle hazırlanan, basit bir dublaj ile bitmiş haline yaklaştırılmaya çalısılan reklam filmi benzetimi, sesli storyboard. Nispeten pahalı bir sunum şekli olduğundan genelde test amaçlı kullanılırlar. ANIMATION Canlandırma, animasyon. Statik objelere hareket verilerek canlıymış gibi bir izlenimin yaratıldığı film çekim yöntemi. APPEAL Çekicilik. Reklamın tüketicinin ilgisini çekmek için kullandığı satış mesajı. ART DIRECTOR Sanat yönetmeni. Reklamın görsel açıdan nasıl olacağına karar veren kişi. ARTWORK Reklam veya ambalaj baskısı için gerekli tüm malzemelerin (çizim, ilüstrasyon, resim vb) toplamı; orijinal. Basımdan bir önceki aşama. Ya da ART. CD çıktı, tarih oldu. ASP Average Selling Price. Bir döneme ait (ay, yıl) birim başına net satış hasılatı. ATTITUDES Tavır, tutum. Tüketicilerin değerlendirilen “şey” hakkındaki düşünceleri, duyguları ve aldıkları pozisyon. Bu şey; ürünler, hizmetler, kurumlar veya fikirler olabilir. Ancak en yaygın kullanım şekli, bir kategoriye karşı olan tavırlardır. ATTRIBUTE Bir ürünün-kategorinin tüketici için önemli olan özellikleri, karakteristikleri. Örneğin; besleyicilik, lezzet, hijyen, pratik ambalaj, fiyat…sıralaması bir gıda ürününün muhtemel özellikleridir. Bunları önem sırasına göre dizdiğimizde “ideal ürün profili”ne ulaşırız. AUDIENCE (GROSS) Her türlü medya aracılığıyla bir reklamı izlemiş olabilecek toplam kişi sayısı. Bu rakam gerçekten izleyip izlemediğinin cevabını vermez, yani televizyonun o kanalda açık olması yeterlidir. Bu rakamın % ifadesi GRP, kişi sayı olarak ifadesi IMPRESSION. AUDIO Radyo veya TV reklamının “duyulan” bölümü. Yani konuşmalar, müzik, ses efektleri… AWARENESS Tüketicinin bir marka veya reklamı bilme durumu veya oranı. Doğru bilme veya detaylarını hatırlayabilme önemli değildir. Haberdar, farkında olmak. ABOVE THE LINE Pazarlama bütçesinin medyada yayinlanan reklamlara ait kismidir.

Yeni anlamı ise. internet sayfalarında rastladığımız küçük.Buradan anlasilacagi üzere. Bir markanın ürün/ pazar bağlamında alt. Tüketici test ettiği ürünün markasını bilmez. Yaptıkları iş aynıdır. BOTTOM LINE Gelir Tablosunda vergiden önceki net kazanç satırı. BODY TYPE Basın ilanlarında ana metinde kullanılan yazı karakteri BOGO Buy One. BENEFIT Tüketicinin bir ürün veya hizmetten sağladığı veya bizim sağlayacağını iddia ettiğimiz fayda. BRAND POSITIONING DOCUMENT Marka konumlandırma dokümanı. VP… BRAND DEVELOPMENT INDEX (BDI) Bir markanın bir bölgede veya bir dönemde gösterdiği performansın yüzde ifadesidir. yeni öneriler bu standartları aşamadığı sürece onaylanmaz veya “benchmark” yayına girer. BENCHMARK Ajansa üretecekleri yeni işi değerlendirmeleri amacıyla verilen standart. Bizde. BILLBOARD Büyük boy açıkhava reklam panosu. BACKGROUND Bir öneri veya planın üzerine oturduğu geçmiş olaylar. POP malzemeleri gibi harcamalar “below-the-line” olarak adlandirilir. kurum ve sembol olarak tanımlandığı süreç ve sürecin sonunda ortaya çıkan kapsamlı döküman. BANNER Eski anlamıyla. Bu yapı içindeki ilişki ve rol dağılımlarının yıllık bazda profesyonelce değerlendirilmesi. işaret veya hepsinin birleşimi. Dikkat. kırtasiye. BRAND BUILDING Marka inşa etme. CEO. teksir gibi ozaliti de emekliliğe sevkediyor BODY COPY Basın ilanı metni. şahsiyeti olan ve tatmin sağlayan bir karışım. Marka (inşa edilen marka) BRAND IDENTITY Marka Kimliği. Bir markayı sıfırdan şirketin önemli bir aktifi haline getirme süreci BRAND CHAMPION Çok markalı organizasyonlarda bir markanın sorumluluğunu global düzeyde yüklenmiş tepe yöneticisi. Get One Free cümlesinin kısaltılmışı. BALANCE SHEET Bilanço. pazarlama masrafları (maaş. bez veya plastikten yapılan ve biryerlere asılarak kullanılan tanıtım malzemesi. Markanın o bölge veya dönemdeki satışlarının ortalamaya bölünmesi yoluyla hesaplanır BRAND EQUITY Marka Denkliği. dışında kalan metin. BLIND PRODUCT TEST Kör ürün testi. promosyon. Ürün bazında ayırımın yapıldığı firmalarda “PRODUCT MANAGER” olarak adlandırırlar. Entegre pazarlama iletisimiyle birlikte “crossing the line” terimi de giderek yayginlasmakta. çizginin alti ile üstünü ayirmak zorlasmakta ve aslina bakarsaniz anlamsizlasmaktadir. Bir markanın ürün. Reklamda başlık. Marka Sorumlusu gibi farklı ünvanlarla adlandırılan Pazarlama profesyoneli. Teknolojik gelişmeler. BARTER Takas. Extra ürün ambalajlı olarak verilebildiği gibi. üst ve ortak markalarla oluşturduğu hiyerarşik yapı. ne de üstü. BRAND Bir firmanın sunduğu ürün veya hizmetleri diğerlerinden ayırt eden söz.. dogrudan pazarlama. Mevcut kampanyalar veya başka hazır örnekler standart olarak verilebilir. Marka (tescil edilen marka) BRAND ARCHITECTURE Marka mimarisi. reklamın sadece yaratıcı yönüyle ilgilenen ajans. BLUE PRINT Ozalit. kişi. basılı malzeme vb.demirbaş) normalde pazarlama bütçesi içinde değerlendirilmez. sembol. direkt satış giderleri. Yani çizginin ne altı. satis promosyonu. BELOW THE LINE Pazarlama bütçesinin ABOVE THE LINE olmayan tüm harcamaları. Ambalaj. kupon vs. Reklam bedelinin reklamverenin ürettiği mal veya hizmet ile ödenmesi. Creative boutique. esas ambalajın boyutları büyütülerek daha fazla ürün de konulabilir. Tabloda vergi ve vergi sonrası net kazanç satırları olsa da “bottom line” deyince vergi öncesi geliri anlayacağız. POP gibi sadece grafik tasarım yapan ajanslar. katalog. fiziksel özeliklerinin yanısıra duygusal bağlantısı. B1G1F BONUS PACK Aynı paraya daha fazla ürün verilen promosyon türü. diktörtgen çoğunlukla hareketli ve tıklanarak bir başka sayfaya ulaştıran reklamcıklar. Yani meşhur “bir alana bir de bedava” promosyonunun kısa ifadesi. BOUTIQUE AGENCY Yurtdışında. Tüketici tarafından satın alınan. resim. Pankart. Özel mavi kağıdın üzerine şekillerin beyaz renkte çizildiği bir baskı türü. broşür. rakamlar ve deneyimlerin derlemesi. Marka Müdürü. Markanın sık . BRAND LEADERSHIP Yönetimi’nin yerini alması niyetiyle ünlü marka gurusu David Aaker tarafından ortaya atılan kavram BRAND MANAGER Marka Yöneticisi.

tüm yönetim kademelerince imzalanan tek sayfalık doküman. ne istendiğini ve zamanlamasını içeren formatlı doküman. Genellikle işin öncesini. CASE Karton koli CAST Bir reklam filminde oynayan oyuncular CATEGORY Aynı tüketici gereksinimini karşılayan ürünler grubu. aynı grupta yer alan başka bir ürünümüzün satışında azalmaya neden olması. CREATIVE STRATEGY Yaratıcı strateji. Nihai tüketici tarafından. CONSUMER INSIGHT Tüketici öngörüsü. onaylanmış alternatif plan. trendler hakkında sahip olunan daha kapsamlı bilgi CONTINGENCY PLAN Mevcut planın bir nedenle iptali halinde devreye girecek. Bir yatırımdan sağlanan kazancın (reel anlamda). konsepti. tekrar uğraması CANNIBALIZE Bir ürünümüzün satış artışının. Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem. dış çevre. Formülü. Dayanıklı-dayanıksız tüketim ürünleri olarak alt gruplara ayrılır. CATEGORY DEVELOPMENT INDEX (CDI) Bir kategori için. CONVENIENCE GOODS Kolayda mallar. Tüketim ürünleri olmayan ürünler “endüstriyel ürünler” olarak adlandırılır. Satış hedeflerine ulaşılamadığında bu harcamalar kesilmiş gibi gösterilerek BOTTOM LINE tutturulur. Brief üzerine yapılan çalışmalar. Brif. Örneğin havayollarında “frequent flier” programları veya gazetelerin kupon biriktirme kampanyaları. tasarımı. CALL BACK Anketörün daha önce bulamadığı deneğe veya aynı deneğe araştırmanın devamını yapmak amacıyla. Çokuluslu firmalarda birlikteliği sağlamak için merkezde hazırlanıp ülkelere dağıtılan dosya. bölgesel pazarların ulusal pazar ortalamasına oranlarının yüzde ifadesi olup BDI ile birlikte incelendiğinde marka için o pazarlardaki potansiyeli gösterir. Markanın temel konumlandırmasını. konumlandırmayı. kişisel ihtiyacı için kullanılan ürünler. Pazarlama organizasyonunda Grup . BUYOUT TV reklamında oynayan oyuncunun tüm haklarını bir kerede satın alma. COST EFFICIENCY Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak. araştırmalar ve tartışmalar sonucu müşteri ve ajansın üzerinde hemfikir olduğu yaratıcı strateji ortaya çıkar. BREAK EVEN Başabaş noktası. açık ve ayrıştırıcı olmalı. muhtemel olumsuzluklara karşı pazarlama bütçesine konulan ek hayali harcamalar veya reklam bütçesindeki şişirmeler.değişmeyen temel unsurlarını içeren. Müşterinin reklam ajansına geçtiği ilk doküman. CUSHION Bütçe hazırlanırken. Kara geçmeye başladığımız yer. CONTINUITY Reklamın verilen süre içerisinde sürekli olarak medyada yer almasını öngören medya stratejisi. CONTINUITY PROGRAMS Nispeten uzun bir zaman içinde birkaç kez ürün satın almayı ödüllendiren promosyon türü. 1 saniyelik reklamı yayınlamak için ödenen miktarın. hizmet firmalarına veya diğer departmanlara çıkan iş talepleri. Yaratıcı stratejinin oluşturulması yönünde ilk adım. satış planı ve muhtemelen reklam filmini içerir. Marka Anayasası. bilgi ve deneyimlerin birleştirilerek tüketici. Tüketicilerin ilk görüşte satın aldıkları. ambalajı. COST PER GRP Yada CPP (Cost per point). Yaratıcı çalışmanın yönünü belirleyen temel doküman. CATEGORY FUNDAMENTALS Pazarlamada bir kategoriyi yönetebilmek için gerekli temel bilgiler toplamı CATEGORY MANAGER Group Brand Manager. o reklamın izlenme oranına bölümü COST PER THOUSAND Bin kisiye ulasma maliyeti CREATIVE BRIEF Yaratıcı brief. Payout. BRIEF Pazarlama’dan ajanslara. BURKE TEST (Bkz) DAY AFTER RECALL BURST Medya planında bir dönem çok yoğunlaşarak normalin üzerinde bir erişim (reach) ve frekans elde edilmesi. brief CONSUMER GOODS Tüketim ürünleri. BUNDLE Bir ürünü pazara verebilmemize yeterli olan tüm bilgilerin toplamı. Basit. Kategori. çevreyi ve tanıtım amaçlarını içerir. karşılaştırma ve satınalma için pek fazla çaba harcamadıkları tüketim malları. yapılan harcamaların üzerine çıktığı durum veya an.

Araştırma sonuçlarına bakıp bir karar almadan önce mutlaka sorulması gerekir. CONVENIENCE GOODS Kolayda mallar. CATI Computer Assisted Telephone Interviewing. Tüketim ürünleri olmayan ürünler “endüstriyel ürünler” olarak adlandırılır. CONTINUITY Reklamın verilen süre içerisinde sürekli olarak medyada yer almasını öngören medya stratejisi. COMMUNICATION MIX communication mix DAGMAR Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. Anketör soruları bilgisayar ekranından okur ve telefonda aldığı yanıtı yine bilgisayarda ilgili pencerlere tıklar. Migros mağazaları. Mülakatı bilgisayar yönlendirir. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan . program tanıtımı. Markanın özü. kişisel ihtiyacı için kullanılan ürünler. COLOR SEPARATION Renk ayrımı. CONVERSION Bedava verilen numuneyi kullanan tüketicinin kendi iradesiyle o ürünü satın alması. belirli bir ürününü ya da hizmetini tanıtmaktan çok. Gima mağazaları. CONCENTRATION STRATEGY Yoğunluk Stratejisi. Her müşteri ajans için bir “ACCOUNT” dur. Reklamveren kuruluşun. Örneğin havayollarında “frequent flier” programları veya gazetelerin kupon biriktirme kampanyaları. COMBO PACK Banded pack. Reklam hedeflerini ölçülmüş reklam sonuçlarına göre belirlemek. CONTINUITY PROGRAMS Nispeten uzun bir zaman içinde birkaç kez ürün satın almayı ödüllendiren promosyon türü. Buna gölgeleri veren siyah klişe eklenir. onaylanmis alternatif plan. CHAIN STORE Zincir mağaza. DAY AFTER RECALL Ertesi günkü hatırlanma oranı. imaj yaratmaya yönelik reklam faaliyeti. Reklam maliyeti üretici firma ile paylaşılır. kirlilik. medyalardan birine reklam fonlarını yoğunlaştırması. CORPORATE ADVERTISING Kurumsal Reklam. Metropost türü uygulamalar. gücünü. Süreli yayınların net satış rakamı CLEARING HOUSE İndirim kuponlarını perakende noktalardan toplayıp tasnif eden ve bunları üretici firmalara teslim edip perakendeciler adına tahsilatı yapan hizmet kuruluşu. Türkiye’de bu hizmeti veren şirketlerin olmaması kupon türü kampanyaların yaygınlaşamamasının tek nedenidir. Renkli orijinal. karşılaştırma ve satınalma için pek fazla çaba harcamadıkları tüketim malları. Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem. CHEESE CAKE Içerdigi makul “seksi” unsurlarla dikkat çeken fotoğraflar. bilgi ve deneyimlerin birleştirilerek tüketici.Yöneticisi. Bir zincire dahil olan ve perakende satış yapan mağaza. CONCEPT Bir markanın tüketiciye sunduğu fiziksel ve duygusal faydaların ve bunları destekleyen kanıtlarının özet ifadesi. CIRCULATION Tiraj. dış çevre. Bizim reklamımızın etkinliğini azaltıcı etkisi nedeniyle olumsuz anlamda kullanılır. olanaklarını. (%) COOP AD Perakendecinin sattığı ürünler için yaptığı reklam. Örneğin Migroskop. Nihai tüketici tarafından. İki veya daha fazla ürün birbirine (genellikle bantla) birleştirilir ve cazip bir fiyattan satılır. filtreler aracılığıyla üç ana renge (sarımavi-kırmızı) ayrılır ve üç renk için klişe hazırlanır. Bizdeki uygulama biraz daha farklıdır. CONSUMER INSIGHT Tüketici öngörüsü. Ancak doğrudan hitap ederken veya cümle içinde “CLIENT” kullanılır. Dayanıklı-dayanıksız tüketim ürünleri olarak alt gruplara ayrılır. duyuruların toplamı. CLUTTER TV veya radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam. COPY Bir reklamın metni. Dört renk ile yapılan baskı orijinal renklere en yakın sonucu verir. CLIENT Reklam ajansının müşterisi. trendler hakkında sahip olunan daha kapsamlı bilgi CONTINGENCY PLAN Mevcut planin bir nedenle iptali halinde devreye girecek. Örneğin. varoluş sebebi CONFIDENCE LEVEL İstatistikte güvenilirlik düzeyi. Tüketicilerin ilk görüşte satın aldıkları. COPY TESTING Bir reklamın etkililiğini ölçmek için tüketici tepkilerine dayanarak yapılan araştırma. CONSUMER GOODS Tüketim ürünleri. yeteneklerini tanıtmayı amaçlayan. Reklamverenin.

DRY RUN Prova. editör. o ürünü bulunduran noktaların toplam kategori satışından aldığı paya ise Ağırlıklı Dağılım denir. Ürünümüzü kullanan tüketicinin neler hissedeceği. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken. EMOTIONAL BENEFIT Duygusal fayda. Düşük fiyat politikasına geçiş. Genellikle sponsorluk şeklinde. END BENEFIT Son fayda. EXECUTION Uygulama. DIRECT MAIL Doğrudan Postalama. tüketici promosyonlarından vazgeçip aradaki farkı fiyata yansıtma ve ürünün fiyatını kalıcı olarak düşürme.) pazarlama iletişim faaliyetleri. Reklam mesajının hangi yöntem. eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur. DEMOGRAPHICS Hedef kitlenin yaş.15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı. Teorik olarak öneren kişinin konudaki uzmanlığı inandırıcılığı artırır. konser) bağlantılandırma. duygular seti. E-BRAND Internet patlaması sırasında sanal alemde yaratılan markalara verilen ad. Potansiyel tüketiciye doğrudan postalama yolu ile gönderilen (broşür. EYE TRACKING Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu. DIRECT MARKETING Doğrudan pazarlama. EVOKED SET Satın alma söz konusu olduğunda tüketicinin markaya dair bildiği ve farkında olduğu tüm olumlu düşünceler. örnek ürün. Yani eee brand? EDITORIAL Herhangi bir mecrada. Demografi öldü. ırk. Yaa! FEATURE Perakendeci tarafından bir ürün için yapılan promosyonlar. Sonradan normal alandaki markalardan özünde bir farkı olmadığı anlaşıldı. Self. Tüketicinin ürünümüzü kullandıktan sonra içinde bulunacağı durum. Nihai duygusal fayda. ürün/hizmet/firma bilgisi vs. Ürünü kullanmış sıradan bir tüketici de öneride bulunabilir. DOWNSCALE Alt sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır. Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü. yönetici veya patronların halkı ilgilendiren bir konuda görüş bildirdiği yazı veya program. Bazı pazarlamacılar bu terimi doğrudan pazarlama ile eş anlamlı görürler DISPLAY Tanzim-teşhir. DISTRIBUTION Dağılım. mektup gibi iletişim yollarıyla anında tepki verebilme imkanı sunan satış tutundurma faaliyetleri. gereç ve tekniklerle iletileceğinin ifadesi. Perakendeci ile anlaşarak ürünlerin her zamanki yerlerinin dışında ve dikkat çekici biçimde sergilenmesi. DEAD NET PRICE Bir ürünün tüm iskonto ve primleri düştükten sonra müşteriye net maliyeti. o bölgenin tek yetkili satıcısı olarak satan ve genelde son perakende noktaya direkt ulaşan toptancı.. EXPOSURE Maruz kalma. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. İzleyip algılaması mühim değildir. teşhir. fiyat . büyük boy maketi. Piyasalarda “NET NET” diye kullanılır. DAYPART Bir televizyon veya radyo istasyonunun günlük yayınlarının bölündüğü zaman dilimleri. bir promosyonu bir etkinliğe (yarışma.Expressive benefit. gelir gibi somut istatistiklerle ifadesi. ENDORSEMENT Kabul görmüş bir otoritenin bir ürünün kullanımını onaylaması veya önermesi. ruh hali. turnuva. BURKE TEST. TV izlerken veya gazete okurken karşılaşması. EVENT MARKETING Etkinlik pazarlaması. yaşasın psikografi diyenlere aldırmayın. Ülkemizde dağıtım maliyetlerinin düşüklüğü ve hedef kitleyi oturduğu semte göre ayırabilmenin göreceli kolaylığı nedeniyle tercih edilir. Bir ürünün satıldığı noktaların toplam nokta sayısına bölünmesine Nümerik. Örneğin. DOOR TO DOOR SAMPLING Kapıdan kapıya numune dağıtımı. Bir kişinin reklam veya promosyona muhatap olması. Sağlam demografik bilgi olmadan her şey havada kalır. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. EVERYDAY LOW PRICE Bir ürün için. DIRECT RESPONSE Tüketicilere telefon. din. Otoritenin kabul görmüşlüğünün somut bir ölçüsü yoktur. DUMMY Ürün veya reklam kahramanının canlı veya cansız. DISTRIBUTOR Bir sektörden sadece bir firmanın ürünlerini. cinsiyet. FACING Yüz sayısı. elektronik posta.

GONDOLA END Gondol basi. Extra Full Ajans Supra. medya planlaması. 4+1 FREQUENCY Bir reklamı en az bir kez izlemiş olan kişilerin bu reklamı ortalama kaç kez gördüğü. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. FMCG Fast Moving Consumer Goods. adası. fikirleri. HEAVY USER Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok üzerinde kullanan tüketiciler. FLOWCHART Yıllık medya planının şematik gösterimi. Reklam filminin en uzun hali. HIERARCHY OF EFFECTS THEORY Tüketicilerin satın alma kararı verme sürecinde bilgiyi işleme ve kullanmalarının zihinsel aşamalarının modeli. Çekiliş kampanyalarında büyük hediye .indirimi. FEE (BASIS) Reklamverenin ajans komisyonunu. Selpak. Örneğin. satış tutundurma ve doğrudan pazarlama hizmetleri de vermektedirler. HARD COPY Bir sunumda asetat. GREEN MARKETING Çevreye daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi ve bunun direkt ya da dolaylı bir tüketici yararı olarak sunulması. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken. Yaa! GENERIC NAME Bir kategori veya sınıfı tanımlamakta kullanılan. GONDOLA Marketlerde bir raf grubu. 6-12 kişinin. yayınlanan reklam miktarından bağımsız olarak dönemsel sabit miktarda ödemesi. FOCUS GROUP Grup tartışması. Belirli bir zaman diliminde herhangi bir reklamın elde ettiği izleme oranlarının (rating) toplamı. Ancak reklam (Pulsing’den farklı olarak) hiç bir zaman kesilmez. FACING Yüz sayısı. 4 koli alana 1 bedava. FLOP Başarısızlığa uğramış bir girişim. Ürün. O zaman da haliyle tencere taşmakta. FEEDBACK Prova. Günümüzde ajanslar bu hizmetlerin yanında halkla ilişkiler. HOOK Reklam metninde izleyicinin ilgisini çekmeyi hedefleyen bölüm. HIATUS Medya planlamada iki FLIGHT arasındaki boşluk. FLOOR STAND Kendi kendine ayakta duran. FREE GOODS Mal fazlası. bir moderatör yönetiminde ve yarı esnek bir soru formu çerçevesinde ürünleri. tasarım. Reklamsız dönem. prodüksiyon. aslında bir marka olan isim. Yüzdelerin toplamı ama yüzde değil. HALO EFFECT Araştırmada tüketiciler sevdikleri bir markayı değerlendirirken objektif davranmayıp tüm özelliklerine hakettiğinden fazla puan verirler. Toplam izlenme oranı. reklamları tartıştıkları araştırma biçimi. eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur. Dayanıksız tüketim ürünleri. Bir raf grubunun basinda yer alan. Bütçenin gereğinden fazla dağıldığı durumlarda. FRAGMENTATION Reklam bütçesinin çok çeşitli medya arasında dağılması. OTS (opportunity to see) FULL – SERVICE AGENCY Reklam sürecindeki tüm işleri yapan reklam ajansları. FOOTAGE Bir reklam filminin kullanılabilir nitelikteki tüm çekimleri. Net satış geliriyle satılan malın maliyeti arasında kalan fark. FOLLOW-UP Yeni bir ürünün piyasaya verilmesinden veya yeni bir reklam kampanyasının yayına girmesinden sonra bunu takiben gerçekleştirilen aktiviteler. yaratım. olumsuz anlamda kullanılır. Ülkemizde henüz marka tercih sebebi olamayan bir “attribute” GROSS MARGIN Brüt kar. Sektör dışından birine “Marka Uzmanıyım” dediğimde mutlaka bunun geyiğini yapar.Belirli sezonlarda reklamın yoğunluğu arttırılır sezonun dışında kalan zamanlarda ise reklam yoğunluğu azaltılır. promosyon vs. FLIGHTING Medya stratejisi. Jilet. özel teshir amaçli tasarlanan raf.üç tarafi açik. reklam. perakende noktalarda ürün sergilemekte kullanılan standlar. Üreticinin perakendeciye promosyon amaçlı verdiği (satılabilir) mallar. ortalık batmaktadır. HEADLINE Basılı reklamlarda tüketicinin ilgisini çekmek amacıyla iri punto ile yazılmış başlık cümlesi. GRP Gross Rating Point. slide veya bilgisayar aracılığıyla aktarılan bilgilerin kağıda basılmış kopyaları. Stratejik planlama. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. Ya da bilgisayar ortamındaki bilgilerin kağıda basılmış hali.

Üreticinin mevcut ürünleri için yeni pazarlar veya tüketici grupları bulma yoluyla. Aynı ürünün farklı bir boyda piyasaya verilmesi ise SIZE EXTENSION olarak adlandırılır. Burada amaç tüketiciyi mağazaya çekmek ve bunun yanısıra kar marjı yüksek diğer ürünleri satmaktır. müşteriyi koruyabilmek için müşteri çalışanlarından (herhalde yetkili yönetici) bir kişiye yaptığı illegal ve ahlak dışı ödeme. Kalitatif bir teknik olan derinlemesine görüsme. LOTTERY Piyango. söz ve efektlerin uyaklı biçimde dizelenmesiyle oluşturulan basit müzikal yapı. Şansa bağlı promosyonlar. LINE EXTENSION Tür çeşitlendirmesi. diger arastirma tekniklerinin gözden kaçirabilecegi noktalari saptamak için kullanilir. GRP x (TV sahibi ev sayısı) INCENTIVE Bizim veya müşterilerimizin satış personeline performans hedeflerini aştıklarında verilen maddi veya ayni teşvikler. KICK BACK Reklam ajansının. tavir ve davranislarini anlamaya yönelik bir arastirma metotudur. müşteriyi de beğenmediği bir işi sırf çok emek harcandığı için kabul etme baskısına sokar. Niş pazarlar genelde birden fazla markanın varlığını kaldıramayacak kadar . herhangi bir programı veya reklamı izleyenlerin sayısı. INSERT Bir süreli yayının içine katılmak üzere ayrı basılmış. yayınla birlikte ciltlenen veya araya sıkıştırılan reklamlar. INTERVIEW STUDY Pazarlama araştırmalarında birincil veriyi toplamakta kullanılan en yaygın araştırma yöntemi. tavırları. KISS sözcüğünün “Keep It Short-Simple” cümlesinin kısaltması olduğunu öne sürerek meşruiyet kazandırmaya çalışanlar aslında bunun “Keep It Simple Stupid” anlamına geldiğini bilip bundan garip bir zevk alırlar. Bir evin (HH) 16 yaşından büyük kadın reisi. IN PACK Ürün ambalajının içine yerleştirilen ve ancak tüketicinin ürünü satın alıp açmasıyla sahip olabileceği hediye ve bu tür hediyeli promosyonlara verilen ad. meslekelerine ve yaşam tarzlarının diğer öğelerine göre gruplara ayırma. JINGLE Reklamda çeşitli ses. doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde. LIFESTYLE Kişilerin fikirleri. düsünce. Layout üzerinde anlaşmadan tüm işi bitirmek ajans açısından risk taşır. Sales incentive. INFOMERCIAL Information ve Commercial sözcüklerinden türetilmiştir. Mevcut bir marka adı altında piyasaya verilen yeni türler. Yeni ürün tanıtımında “haber” formatı yaygın ve yararlı bir uygulamadır. ilgi alanlarına. postayla ya da yüz yüze görüşme ile iletilen soru formunun doldurulması istenir. Pazarlama İletişiminin tüm öğelerini (reklam. evin hanımı.HOUSEWIFE Ev kadını. ilgi alanları ve harcama biçimleriyle ifadesini bulan bireysel yaşam biçimleri. Ürünün markalı olarak ve konseptiyle birlikte test edilmesi INDEPT INTERVIEW Derinlemesine görüsme. MARGIN (Bkz) GROSS MARGIN ve NET MARGIN MARKET DEVELOPMENT Pazar geliştirme. IMPRESSION Herhangi bir zaman diliminde. birebir görüserek onlarin gerçek tutum. Uzman görüsmecinin tüketicilerle yüzyüze. rakibe bulaşmadan satışlarını artırma çabala MARKET NICHE Pazarın özel bir tüketici grubuna hitap eden küçük ve iyi tanımlanabilen bir kesimi. komisyon. IMC Bütünleşik(Entegre) Pazarlama İletişimi. LAYOUT Basılacak herhangi bir işin taslak çizimi. Görüşülecek kişileden telefonla. IPCT Identified Product Concept Test. KISS Bir işin kısa sürmesi dileğini ifade eden argo kısaltma. Genellikle yayından daha kaliteli bir kağıda basılırlar. bölümleme. LIFESTYLE SEGMENTATION Tüketicileri hobilerine. birkaç dakikaya kadar uzayabilen reklamlara denir. LOSS LEADER Perakendeci tarafından maliyetinin altında satılan ürün. Normal TV programı görüntüsünde. satış tutundurma. PR. Layout sayfa düzenini gösteren basit bir karalamadır. tuttarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir. duygu. Cingıl. Ara onay aşamasıdır. Başlık dışındaki unsurlar net değildir. varyantlar.

Daha çok geniş kitlelere yayın yapan. Bir ürünün normalde dağılımda bulunduğu perakende noktalarda geçici olarak bulunmaması hali (%). Ürün. giyim gibi çok değişik kategorilerden ürünler satan büyük mağaza. bütçeleriyle birlikte yer aldığı yıllık plan. Brüt kar marjından sabit giderleri çıkardığımızda kalan. Heterojen bir pazarı benzer ihtiyaçlar ve isteklere göre homojen kısımlara ayırmak. durum bildirir. ACTION PROGRAM. deneğin istediği gibi serbestçe cevaplayabileceği anket sorusu. MASS MERCHANDISE Beyaz eşya. Tüketici tek ürün kullanır ve sadece onu değerlendirir. yayında bulunduğumuz dönemi anlatır. Yayında mıyız. Bunun anlamı doğrudan çalışmaya başlayacaklarıdır OPEN END QUESTION Açık uçlu soru. (Maliyet + Markup = Satış fiyatı) (Satış fiyatı . MARKUP Aşağıdan yukarı kar marjı.=Not Applicable. pano.Tüm indirimler NON-COMERCIAL ADVERTISING Ticari olmayan reklamlar. Bir malın maliyetinin üzerine ekleyerek satış fiyatına ulaştığımız brüt kar. benzer tanıtım unsurları kullanma. OPINION LEADER Görüşleri ve davranışları diğer insanlar için model teşkil eden kişiler. Çok iyi korunur. bölümlemek. MONADIC TEST Bir ürün testi yöntemi. MARKET SEGMENTATION Pazar Bölümleme. MOOD Bir reklam filminin atmosferi. değil miyiz? ON THE JOB TRAINING Şirketin bir eğitim bütçesi veya olanakları yoksa yeni alınan personele “sizi iş üzerinde! eğiteceğiz” denir. NECKER. NON-TRIERS Bir marka ile hiç direkt deneyimi olmamış tüketiciler. MASTER Filmin asıl kopyası. yayın kopyaları ondan çıkartılır. Şirketin sabit giderleri OFF INVOICE Fatura üzerinde yapılan direkt indirimler. hedeflerinin ve tüm faaliyet detaylarının. METHODOLOGY Yapılan pazar araştırmasının yöntemi ve buna ilişkin detaylar. Toplumu veya bazı kesimleri belirli bir konu hakkında bilinçlendirmek üzere bir takım fikirleri kazandırma ya da toplumsal bir davranışı değiştirme amaçlı yapılan reklamlar. aynı promosyonu yapma… MILKING Bir üründen kısa sürede maksimum kazancı sağlamayı hedefleyen. OUTDOOR (ADVERTISING) Billboard. afiş. NON-FOOD Yiyecek dışı hızlı tüketim ürünleri.A. basın. Aynı iddialarda bulunma. NET SALES Net satış geliri = Brüt satış geliri . Reklamın yayında olduğu anları değil. Büyük mağazalarda bu konuyla ilgili bölüm. MARKETING pazarlama NECKHANGER Doğrudan şişeye asılarak tüketiciye ulaştırılan promosyon malzemesi. Cevapların önceden verilmediği. Bazı durumlarda N.küçüktür. MEDIA STRATEGY Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji. ME TOO Genellikle pazar liderinin başarıyla uyguladığı bir şeyi taklit etme. NET MARGIN Net kar marjı. yani “buraya uymaz” anlamında da kullanılır. kısaltması bir tablodaki eksik verilerin sağlanamadığını.A. NOT AVAILABLE N.Maliyet = Kar marjı) MASS MEDIA Medya. canlandırılan karakterlerin ruh hali. tutundurma ve dağıtımdan oluşan ve pazarda istenilen tepkiyi yaratmak için kullanılan kontrol edilebilir temel pazarlama değişkenleridir. MARKETING MIX Pazarlama Karması. NVO Non Variable Overhead. MEDIA PLAN Reklam mesajının doğru hedef kitleye doğru medya ile iletilmesi için tasarlanan plan. outdoor gibi yaygın iletişim araçlarını tanımlamakta kullanılır. TV. MERCHANDISING Ürünün satış noktasındaki bulunurluğunu ve görünürlüğünü sağlamaya yönelik pazarlama çabalarının tümü. duvar. radyo. fiyat. bulunamadığını belirtir. Yani bildiğimiz 4P MARKETING PLAN Bir markanın yönünü belirleyen. ürünün uzun dönem hedeflerini gözardı eden. kaybolması halinde yeniden çıkartılması pahalıya malolur. ON AIR ON AIR Reklam yayında. kısa vadeli pazarlama stratejisi. OUT OF STOCK Stoksuz kalma. hareketli araçların yüzeyine .

POST – TEST Reklam medyada yayınlandıktan sonra etkilerini ölçen test. OTS Oppurtunity To See.kapağı. POSITIONING Konumlandırma. gelir tablosu. PIPELINE Lansman döneminde kanalların dolması için yapılan normalin üzerindeki sevkiyat. PREMIUM PACK Ambalaj içinde veya üzerinde bedava hediye taşıyan ürün ve bu tür . daha sonra ikincisini kullanması istenir. önceliklerin belirlenmesi ve portföydeki her ürünün. Etiket tasarımı yapıldığı halde. PAYOUT (Bkz) BREAK EVEN PAY TV Sözlüklerde PAY TV ile CABLE TV aynı anlamda kullanılmakla birlikte. pratikte farklı anlamlarda yüklenirler. PAY TV-Cine5 gibi ek ücret ödeyerek ulaşılabilen şifreli kanallara denirken. Çoğu zaman aynı tüketici vaadini sunan benzer bir ürün çıkarma şeklinde olur. CABLE TV tüm kanalları eve ulaştıran kablo servisine denir. PERSUASION PROCESS İkna süreci. Üç boyutlu tasarım. vapurda yanındakinin gazetesini okumaktır ama o grup toplam okuyucu içinde sayılmaz..yapılan açık hava reklamları. Bildiğimiz reklam yani. POINT OF PURCHASE Tüketicinin ürünümüzle karşı karşıya geldiği perakende nokta. Hedef pazardaki bireylerin farklı şirketleri. İzleyicinin olası tutumlarını. Hedef pazardan bir grup birey seçilir ve alternatifleri değerlendirmeleri istenir. PEOPLE METER (Türkiye’de AGB tarafından yapılan) TV izleme oranları araştırması için evlerdeki TV cihazlarına yerleştirilen ve o anda kimin hangi kanalı izlediğini belirleyip sinyalleri merkez bilgisayara gönderen cihaz. PORTFOLIO ANALYSIS Bir şirketin markalarının sistematik değerlendirilmesi.malzemesi. POSITION MAPPING Konum Haritası ya da Algısal Harita.koli yerleşimi.ALONG READERS Okuyucuların yayınları satın almadan elden ele dolaşarak okumaları. Tüketicilere iki ürün birlikte verilir. markanın toplam hedefe ulaşmadaki rolünün belirlenmesi. kullanım.Bu tür okuyucular yayının toplam okuyucuları içerisinde sayılırlar.rengi. ürünleri ve markaları algılama biçimlerinin resmini çekmek için kullanılan bir pazarlama araştırması aracı. PREEMPT Yeni bir rakip ürüne karşı veya mevcut rakibin beklenen bir hareketine karşı önceden tedbir alarak boş alan bırakmama veya önünü kesme çabası. boş boruları doldurmak için gerekli su miktarı gibi. şekil. Bu noktalarda tüketicinin ilgisini çekme amaçlı kullanılan tanıtım malzemelerine de POP denir ama doğru bir ifade değildir POOL-OUT Bir reklam için yapılan çekimlerden. PACKAGE LABEL DESIGN Sadece ambalaj üzerindeki etiketin tasarımı. . Bir süre birincisini. Örneğin şişe modeli. (Bkz) FREQUENCY PACKAGE DESIGN Ürün ambalajının. fiyat indirimleri veya promosyonlar nedeniyle her zaman aldıklarından daha fazla miktarda ürün almaları. istifleme gibi tüm unsurlarıyla ele alınarak tasarlanması. PENETRATION Bir coğrafi bölgede bir ürünün veya promosyonun kişilere ulaşım yüzdesi. Kanallar normal stok seviyelerine ulaştıktan sonra sevkiyatlar ile tüketici çekişi daha paralel gider. PILOT (STUDY/SURVEY) Pazar araştırmada soru formuna son şeklini vermek amacıyla yapılan ön deneme anketi. Kar-zarar tablosu veya bizim kullanacağımız şekliyle. POINT OF SALE. özellikle de satın alma arzusunu ve ürün algısını etkilemek üzere duygusal ya da duyusal çekiciliklerin kullanıldığı reklam süreci. P&L Profit and Loss statement. ambalaj tasarımı olarak kesilen ajans faturalarına dikkat! PAIRED COMPARISON Bir ürün testi yöntemi. PANTRY LOADING Genellikle mevcut tüketicilerimizin. En zevklisi otobüste. boyut. Markanın hedef tüketici tarafından nasıl algılanması gerektiğinin pazarlamacı tarafından belirlenmesi ve bu yönde gösterilen çabaların tümü. PANEL TEST Reklam ve yeni ürünlerin ön testini yapmak için kullanılan bir teknik. Yeni bir boru şebekesine su verdiğimizde. Tüketici ürünleri birlikte ve karşılaştırmalı olarak değerlendirir. aynı marka için üretilen diğer reklamlar. Son test. PASS . PERCENT OF SALES METHOD Geçmiş satış analizlerine bakarak reklam bütçesini belirleme ve gelecekteki satışları tahmin etme yöntemi. OVERSTOCK Genellikle bir kampanya nedeniyle satıcının gerek duyduğundan fazla yüklendiği mal.

barkod. brüt liste fiyatı. PUSH İtme. RATING İzlenme oranı (%). öğleden sonra (afternoon drive) gibi gündüz saatleridir. PSYCHOGRAPHICS Demografik verilerin alternatifi olarak. REASON WHY Tüketiciye yaptığımız vaadi destekleyen kanıtlar. Dağıtılan kuponların bedelini ödeme. Daha sonra tüketiciye bir ürün daha verilir ve bunu ilk kullandığıyla karşılaştırması istenir. PRE – TEST Reklam medyada yayınlanmadan önce yapılan ön test PRIMARY DEMAND Birincil talep. Prime Time. Pazarlama hedeflerine ulaşmada kullanılan çeşitli iletişim faaliyetleri. Tüketicinin bir malı veya hizmeti satın aldığını kanıtlayan ve genellikle bir promosyona katılım için gereken şey. Belli bir ürün türüne olan talep PRIME TIME TV veya radyo yayınında izleme veya dinleme oranının günün diğer bölümlerine göre en yüksek seviyeye çıktığı zaman dilimi. kişisel satış. PROMOTION Satış promosyonu. PROMOTIONAL PARTNERSHIP Üretici firmanın başka bir firmayla promosyon amacıyla birleşmesi. Bir reklamı en az bir kez izleyenlerin evrene oranı (%). Televizyonda genelikle 20-23 arası olmakla birlikte. REDEEM Tüketiciye verilen sözü yerine getirme. PRODUCT DIFFERENTATION Ürün farklılaştırma. Dağıtım kanallarını yükleyerek malın aşağı doğru akmasını zorlamaya yönelik pazarlama aktiviteleri. bazı şirketlerin portföyü ürün grubu bazında ayırmaya uygundur. Öz marka PROBE Pazarlama profesyonellerinin tüketici ile bizzat görüşerek yaptıkları esnek mülakat. gelişme. toptancılar veya başka kuruluşlar için ürettikleri ürünler. Türkiye’de birkaç kamu kuruluşu dışında kimsenin kullanmadığı bir doküman. PRODUCT LIFE-CYCLE Ürünlerin ya da markaların ard arda giriş. Daha da yüksek bir fiyat seviyesi mevcutsa SUPER PREMIUM olarak adlandırılabilir. olgunluk ve satışların azalması devrelerinden geçtiğini ileri süren pazarlama teorisi. basit bir şey ama bazen de çok işe yarar. Tüketici bir ürünü kullanır ve deneyimleri değerlendirilir. Tutundurma da denir ama o laf da pek tutmadı. Dünya nereye gidiyor? PROOF OF PURCHASE Satın alma kanıtı. Kanal kampanyaları. PULL Çekme. Okulda kompozisyon yazarken öğrendiğimiz “giriş-gelişme-sonuç” gibi bir model. Bir programı veya reklamı izleyenlerin kabul edilen evrene oranı. Talebi arttırmak için eşsiz ürün özellikleri geliştirme ve ürüne diğerlerinden farklı olduğu imajı yaratma. PRODUCT MANAGER Ürün Yöneticisi. PREMIUM PRICING Pazar ortalamasının üzerinde fiyatlandırma. Bir ürünün satın alınmasını teşvik etme veya perakende noktalarda bulunurluğunu/görünürlüğünü sağlamak amacıyla yapılan süreli ve taktik özellikli tüm pazarlama aktiviteleri.promosyonlara verilen ad. PUBLICITY PUBLICITY Bir hizmet. kurum ya da ürün hakkında hazırlanan. Türk halkının en iyi bildiği İngilizce sözcüklerin başında gelir! PRIVATE LABEL (PRIVATE BRAND) Üretici firmanın kendi markaları dışında zincir mağazalar. başka biçimlerde promosyona katılanlara hak ettiklerini verme. hedef kitleyi yaşam tarzı. PROSPECT Potansiyel müşteri PROTOMONADIC Bir ürün testi yöntemi. Ambalajın tamamı veya parçası. Örneğin Coca Cola’nın 20th Century Fox Film ile bir sonraki filmde Coca Cola’nın göze çarpar bir şekilde gösterilmesi için anlaşması. Reklam. satış tutundurma. Hedef tüketicide istek yaratarak ürün talebi oluşturmaya yönelik pazarlama aktivitelerinin genel adı. kasa fişi olabilir. kitle iletişim araçlarında parasız olarak yayınlanan mesaj. POP (Point of Purchase) ile karıştırmamak için uzun yazım tercih edilmeli. Pazarlama bölümünü idealde marka bazında ayırmak daha doğru olmakla birlikte. REACH Erişim. PROMOTIONAL MIX Satış tutundurma karması. PACKSHOT Ürün gösterimi RASP Retail Average Selling Price. radyoda sabah (morning drive). Bir çok şeyi açıklamaktan uzak. Psikografi. duyurum. REDEMPTION Geri dönen kuponların veya yapılan başvuruların toplam dağıtılan miktara oranı (%) . kafa yapısı veya davranış biçimleri bazında tanımlama. Ortalama perakende satış fiyatı (KDV dahil) RATE CARD Bir iletişim aracının reklam tarifesi.

Sadece belli bir segmentte başarılıysak yönetim kurulunun gözünü boyamak için kullanılır. Ancak yaygın kullanımı direkt satıştan sorumlu olmayan şirket çalışanlarının (Genel Müdür’den. Hiçbir şey belirtilmemişse ciro payı anlaşılmalıdır. Biraz daha ucuz doğal olarak. gazetelerden. TALENT COST Bir reklam filminde oynayan sanatçılara ödenen ücret. SALES INCENTIVE (Bkz) INCENTIVE SALES PROMOTION (Bkz) PROMOTION SAMPLE Örnek. SLOW MOTION Yavaş çekim. Birim veya ciro payı olarak ifade edilebilir. Marka Asistanı’na) yaptığı perakendeci ziyaretleridir. . Bir marka veya kategori satışlarının mevsimlere veya aylara dağılımının % ifadesi. SINGLE MINDED Reklam mesajının tek. REMINDER Yoğun bir reklam kampanyasından sonra veya çok yerleşmiş bir marka için yapılan. SHELF TALKER Rafın kenarından asağı sarkan. Farklı ürün kodu taşıyan ve tek bir satış birimi olarak değerlendirilen her ürün veya ürün grubu ayrı bir SKU’dur. REPEAT PURCHASE Tüketicinin aynı ürünü iki kez üst üste satın alması. SLOGAN Bir markaya ait reklamlarda sürekli olarak tekrarlanan cümle veya sözler. İletişimde bir gruptan vazgeçmek. Bu hizmeti sağlayan kuruluşlardan alınarak filme monte edilen belgeseller veya çok sık kullanılan bazı görüntüler. SAMPLING Tüketiciye az veya sıfır maliyetle küçük bir miktar ürün ulaştırma. ancak yer olduğunda yayınlanması koşuluyla satılan reklam yeri ve bu esastaki anlaşmalar. Filmlerde bazı detayların daha iyi görünmesi için veya özel bir etki yaratmak amacıyla sık kullanılan bir yöntem. Kampanyanın sağladığı gelirin kampanya için yapılan harcamalara oranı. SHARE OF SEGMENT Pazar payının segment bazında ifadesi. STOCK FOOTAGE (SHOT) Hazır çekim. SEASONALITY INDEX Mevsimsellik endeksi. Bir marka ya da ürün için hedef tüketicilerin zihninde var olandan farklı. STORE CHECK Esas anlamı satış noktalarında stok kontrolü. Marka bağlılığına giden yol. o gruba satış yapmayacağımız anlamına gelmiyor. REPOSITIONING Yeniden konumlandırma. detaya girmeyen kısa-öz kampanyalar. promosyon veya ürün mesajı taşıyan POP malzemesi. SHARE OF SPENDING (SOS) Reklam harcamalarının ciro payı olarak ifadesi (%). SHARE OF VOICE (SOV)SHARE OF VOICE (SOV) Reklam harcamalarının GRP payı olarak ifadesi (%). net ve ayırt edici yeni bir konum oluşturmak ROI Return On Investment. Aksi halde tek başına fazla anlamlı değildir. ROLE PLAY Genellikle satış teşkilatı eğitimlerinde kullanılan bir teknik. Örneğin Nielsen perakendeci paneli veya AGB araştırması sonuçları düzenli olarak abone olan kuruluşlara ulaştırılır. Yüksek enflasyon ve posta dağıtım sistemimizin durumu nedeniyle bizde uygulaması olmayan bir tür. SYNDICATED Abone türü araştırma. Daha önceki araştırmalardan. Bir kampanyanın mali başarısının ölçüsü. STORYBOARD Resimli taslak. Kesin rezervasyon yapılmayıp.REFUND Promosyonda vaadedilen paranın tüketicinin ürünü satın aldıktan sonra posta ile gönderilmesi ve bu tür promosyonların genel adı. SHRINK (WRAP) Ürünlerin birbirine veya promosyon malzemelerinin ürünlere ısı ile gerdirilmiş şeffaf plastik malzemeyle bağlanması. basit ve anlaşılabilir bir satış fikri üzerine kurulmuş olması. SKU Stock Keeping Unit. SACRIFICE Net bir hedef kitle tanımı yapabilmek için nüfusun önemli bir kesimini gözden çıkarmak. SWOT Strengths-Weaknesses-Opportun ities-Threats Bir marka veya şirket için yukarıdaki unsurların irdelendiği analiz türü. STAND BY Yedek reklam yeri. Reklam filmi senaryosunun çizimler ve özet sahne bilgileriyle desteklendiği sunum biçimi. kitaplardan. Araştırmada anket için seçilen ve hedeflenen evreni temsil ettiğine inanılan bir grup insan. SHARE OF MARKET (SOM) Bir markanın pazar payı (%). Katılımcılar yeni bir ürünü veya kampanyayı gerçek yaşamda olduğu gibi bir müşteri veya tüketiciye anlatırlar. O döneme ait satış / Yıllık ortalama satış SECONDARY DATA İkincil veri. hatırlatmaya yönelik.

Promosyon ve dağılım stratejileri satış hedef kitlesine göre biçimlendirilir. kullandıktan sonra değerlendirmesi alınır. Biricik Satış Önerisi. Araştırmada hatırlatmasız sorulduğunda deneğin aklına ilk gelen marka adı veya reklam kampanyası. İkinci ürünü kullandıktan sonra sadece bunun için değerlendirme alınır. TRADE MARKETING Pazarlama karmasının PUSH ile ilgili kısmı ve bazı firmalarda bu faaliyetleri yürüten bölüm. 2-3 yılda bir yapılıp kategorinin temel dinamiklerinin derinlemesine ölçüldüğü kapsamlı araştırma türü. Mesaj hedefinden daha geniş bir grup. Merkez nüfusu 50. Bu sayede pazarı. daha üst sosyo-ekonomik gruplara yönelik olarak yeniden konumlandırmak. UPC Universal Product Code. bağlama. elde edilen ikincil kaynaklı bilgiler. yazı veya sembol. TEST MARKET Yeni ürünü ülkenin tamamında değil bir bölümünde pazara vererek pazarlama planını test etmek. SEGMENTATION Bölümleme. Belirli bir ürün sınıfında özel bir markaya yapılan talep SEQUENTIAL MONADIC Bir ürün testi yöntemi. VOICE OVER Dış ses. Uzun süren bir yöntem olduğu için. riski azaltmak. TRADEMARK Ticari marka. literatür taramasından vs. Bir ürünün sahiplendiği. dağıtım kanallarına yönelik pazarlama faaliyetlerini TM yönlendirir. UPGRADE Bir ürünün kalitesini yükseltmek. TRACKING Genelde aylık periyodlarla tekrarlanan. Araştırmada deneklerin bir marka adını veya reklamı kendiliğinden hatırlama durumu. sunucunun sesi. reminder. SELECTIVE DEMAND Seçici talep.. Daha sonra bir ürün daha verilir.000’den fazla olan yerler kent. Bir pazarlama aktivitesinin birden fazla marka için yapılması veya bir marka için yapılacak kampanyanın sürmekte olan diğer kampanyalarla birleştirilme çabası. gerçek bir USP’ye sahip olmaktan ziyade tüketicinin olayı nasıl algılamakta olduğu üzerine yoğunlaşmaktalar. hedef tüketiciyi daha iyi tanımlar. TIE-IN Birleştirme. Kesimleme. markanın genel gücünün ve değişimlerin ölçüldüğü. UNAIDED RECALL Yardımsız hatırlama. TARGET MARKET Satış hedefi. UPFRONT Planlama döneminin hemen başında medya yeri satın alma. esnek olmayan araştırma türlerinin genel adı. Tema kampanyası dışında. Yeterince büyük organizasyonlarda pazarlama bölümü işin tüketici yönüne konsantre olur. TANGIBLE PRODUCT ATTRIBUTES Ürünlerin fiziksel. Kaynağını veya üreticisini belli etmek için bir malın üzerinde veya ambalajında yer alan kelime. Bir markanın iletişim stratejisini odakladığı çekirdek hedef kitle. . TRIAL Tüketicinin bir ürünü satın alma veya numune dağıtımı neticesi ilk kez kullanması. TOP OF MIND Akla ilk gelen. bir markanın promosyon. karşılaştırma sadece çok temel ürün özellikleri için yaptırılır. devlet nüfus sayım yayınlarından. URBAN Kent. Yeni kuşak iletişimciler. Pazarı daha küçük kesimlere ayırma. TRIAL SIZE Dağıtılan bedava veya düşük fiyatlı ve çoğu zaman küçük boy numune. Ülkemiz coğrafyası ve medya yapısı uygun olmadığından ve ulusal lansman hala nispeten ucuz olduğundan test market çok geçerli bir yöntem değildir. Reklamda görünmeyen kişinin. UPSCALE Üst sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır. o gruplara yönelik ürünler geliştirir ve pazarlama programları hazırlarız. aşağısı kır olarak tanımlanabilir. Reklamcılıkta bir ürünün temel mesajını. tüm çabalarını üzerine kurduğu ve başka hiçbir üründe olmayan tipik özelliği. Barkod. THEME Tema. Tüketiciye bir ürün verilir. konumlandırmasını içeren ana reklam kampanyası.dergilerden. çizgi kod. dokunulabilir özellikleri USP Unique Selling Proposition. poolout türü filmleri de olabilir. U&A Usage and Attitudes Survey. TARGET AUDIENCE Mesaj hedefi.

VEHICLE Belirli bir hedef kitleye reklam mesajını taşıyan kanal ya da yayın WORLD WIDE WEB (WWW) Dünya çapında ağ. WEAR OUT Yıpranma. .VALS RESEARCH (VALUES AND ) Tüketicileri değerleri. Bir reklamın veya promosyonun etkinliğini kaybetmeye başladığı nokta. yaşam tarzları gibi psikolojik ve yaş. cinsiyet gibi demografik özelliklerine göre gruplayan araştırma yöntemi. İsviçre parçacık araştırma merkezi tarafından yaratılmış olan hipertext tabanlı. dağıtılmış bilgi sistemi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful