ACCOUNT Reklam ajansının bir müşterisi (kişi veya kuruluş) ACCOUNT CONFLICT Doğrudan rekabet eden iki ürüne

aynı reklam ajansı tarafından hizmet verilmesi durumu; Müşteri Çatışması. Ajans birleşmesi, şirket satın almalar veya çokuluslu şirketlerin aldığı global kararlar sonucu karşılaşılan bir durumdur. Her ne kadar ajanslar iki rakip ürüne hizmet verebilecek kadar profesyonel olduklarını savunsalar da düğüm genelde ajansın küçük müşteriden vazgeçmesiyle çözülür. Çok sık bu durumla karşılaşan büyük ajansların bir kardeş ajans kurmaları yadırganmaz. ACCOUNT EXECUTIVE Ajans (veya herhangi bir hizmet kuruluşunda) müşteri ile ilişki ve iletişimden sorumlu Müşteri Temsilcisi. Bir üst kademe, ACCOUNT DIRECTOR. ACTIVITY GRID Markanin medya plani, promosyon plani, yeni ürünler ve diger önemli projelerini bir sayfada gösteren özet yillik plan. ADCEPT BOARD Konsept testlerinde kullanılan, üzerinde TV reklamını temsil eden bir resim ve markanın temel mesajının yer aldığı basılı malzeme. Genelde bu tür testlerde kullanılan basit “concept board”dan farkı, reklamı hatırlatan görsel unsurlarla süslenmiş olmasıdır. ADDRESS HYGIENE Adres listesindeki bilgilerin dogruluğu. Adreslerin toplanma yöntemine ve güncelleştirilme sıklığına bağlı olarak degişir. Tüketicilerin kendi iradeleriyle ve postayla katıldıkları kampanyalarda en yüksek doğruluk oranına erişilir. ADVERTISING CONTRACT Reklamveren ile medya kuruluşu arasında yapılan reklam sözleşmesi. Bazı durumlarda reklamveren adına reklam ajansı tarafından yapılır. İdeali reklamveren ve ajansın birlikte çalışarak sözleşme yapmasıdır. ADVERTORIAL Advertisement ve editorial kelimelerinden türetilmiştir. Reklamın sanki o yayın organının normal sayfalarından biri gibi sunulmasıdır. Bazı ülkelerde yasalar, çoğu zaman da ilgili basın kuruluşu o yayının reklam olduğunu bir şekilde belirtmeyi zorunlu kılar. Çünkü haber şeklinde verilen reklam o yayın kuruluşunun itibarını paylaşmayı hedeflemektedir. AIDA Attention-Interest-Desire-Action kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve basarili bir iletişimin aşamalarını anlatan eski bir terim. Pazarlamanın 4P’si gibi, yeni nesil iletişimcilerin pek rağbet etmediği bir ifade olmakla birlikte, bilmemek de ayıp sayılır. AIDED RECALL Yardımla hatırlama. Araştırmada deneklerin bir marka adını veya reklamı kendiliğinden değil, ancak “duyduklarında” hatırlamaları. ALLOWANCE Üretici firmanın brüt satış fiyatından aracı veya perakendecilere yaptığı indirimler. Genellikle belli bir performans karşılığı (miktar, peşin ödeme, teşhir) yapılan indirimlere denir. ANIMATIC Fotoğraf veya çizimlerle hazırlanan, basit bir dublaj ile bitmiş haline yaklaştırılmaya çalısılan reklam filmi benzetimi, sesli storyboard. Nispeten pahalı bir sunum şekli olduğundan genelde test amaçlı kullanılırlar. ANIMATION Canlandırma, animasyon. Statik objelere hareket verilerek canlıymış gibi bir izlenimin yaratıldığı film çekim yöntemi. APPEAL Çekicilik. Reklamın tüketicinin ilgisini çekmek için kullandığı satış mesajı. ART DIRECTOR Sanat yönetmeni. Reklamın görsel açıdan nasıl olacağına karar veren kişi. ARTWORK Reklam veya ambalaj baskısı için gerekli tüm malzemelerin (çizim, ilüstrasyon, resim vb) toplamı; orijinal. Basımdan bir önceki aşama. Ya da ART. CD çıktı, tarih oldu. ASP Average Selling Price. Bir döneme ait (ay, yıl) birim başına net satış hasılatı. ATTITUDES Tavır, tutum. Tüketicilerin değerlendirilen “şey” hakkındaki düşünceleri, duyguları ve aldıkları pozisyon. Bu şey; ürünler, hizmetler, kurumlar veya fikirler olabilir. Ancak en yaygın kullanım şekli, bir kategoriye karşı olan tavırlardır. ATTRIBUTE Bir ürünün-kategorinin tüketici için önemli olan özellikleri, karakteristikleri. Örneğin; besleyicilik, lezzet, hijyen, pratik ambalaj, fiyat…sıralaması bir gıda ürününün muhtemel özellikleridir. Bunları önem sırasına göre dizdiğimizde “ideal ürün profili”ne ulaşırız. AUDIENCE (GROSS) Her türlü medya aracılığıyla bir reklamı izlemiş olabilecek toplam kişi sayısı. Bu rakam gerçekten izleyip izlemediğinin cevabını vermez, yani televizyonun o kanalda açık olması yeterlidir. Bu rakamın % ifadesi GRP, kişi sayı olarak ifadesi IMPRESSION. AUDIO Radyo veya TV reklamının “duyulan” bölümü. Yani konuşmalar, müzik, ses efektleri… AWARENESS Tüketicinin bir marka veya reklamı bilme durumu veya oranı. Doğru bilme veya detaylarını hatırlayabilme önemli değildir. Haberdar, farkında olmak. ABOVE THE LINE Pazarlama bütçesinin medyada yayinlanan reklamlara ait kismidir.

POP malzemeleri gibi harcamalar “below-the-line” olarak adlandirilir. resim. VP… BRAND DEVELOPMENT INDEX (BDI) Bir markanın bir bölgede veya bir dönemde gösterdiği performansın yüzde ifadesidir.demirbaş) normalde pazarlama bütçesi içinde değerlendirilmez. B1G1F BONUS PACK Aynı paraya daha fazla ürün verilen promosyon türü. Yani çizginin ne altı. şahsiyeti olan ve tatmin sağlayan bir karışım. Bir markayı sıfırdan şirketin önemli bir aktifi haline getirme süreci BRAND CHAMPION Çok markalı organizasyonlarda bir markanın sorumluluğunu global düzeyde yüklenmiş tepe yöneticisi. Yaptıkları iş aynıdır. BELOW THE LINE Pazarlama bütçesinin ABOVE THE LINE olmayan tüm harcamaları. Ambalaj. Marka (inşa edilen marka) BRAND IDENTITY Marka Kimliği. BRAND POSITIONING DOCUMENT Marka konumlandırma dokümanı. BOUTIQUE AGENCY Yurtdışında. BANNER Eski anlamıyla. yeni öneriler bu standartları aşamadığı sürece onaylanmaz veya “benchmark” yayına girer. BENEFIT Tüketicinin bir ürün veya hizmetten sağladığı veya bizim sağlayacağını iddia ettiğimiz fayda. fiziksel özeliklerinin yanısıra duygusal bağlantısı. satis promosyonu. Mevcut kampanyalar veya başka hazır örnekler standart olarak verilebilir. Extra ürün ambalajlı olarak verilebildiği gibi. Tüketici test ettiği ürünün markasını bilmez. kırtasiye. üst ve ortak markalarla oluşturduğu hiyerarşik yapı. broşür. basılı malzeme vb. Tüketici tarafından satın alınan. BARTER Takas. Bir markanın ürün. Marka (tescil edilen marka) BRAND ARCHITECTURE Marka mimarisi. BRAND BUILDING Marka inşa etme. Reklam bedelinin reklamverenin ürettiği mal veya hizmet ile ödenmesi. Creative boutique. BRAND LEADERSHIP Yönetimi’nin yerini alması niyetiyle ünlü marka gurusu David Aaker tarafından ortaya atılan kavram BRAND MANAGER Marka Yöneticisi. direkt satış giderleri. Bir markanın ürün/ pazar bağlamında alt. teksir gibi ozaliti de emekliliğe sevkediyor BODY COPY Basın ilanı metni. kurum ve sembol olarak tanımlandığı süreç ve sürecin sonunda ortaya çıkan kapsamlı döküman. BENCHMARK Ajansa üretecekleri yeni işi değerlendirmeleri amacıyla verilen standart. Reklamda başlık. Marka Sorumlusu gibi farklı ünvanlarla adlandırılan Pazarlama profesyoneli. dogrudan pazarlama. reklamın sadece yaratıcı yönüyle ilgilenen ajans. BLIND PRODUCT TEST Kör ürün testi. rakamlar ve deneyimlerin derlemesi. diktörtgen çoğunlukla hareketli ve tıklanarak bir başka sayfaya ulaştıran reklamcıklar. Markanın o bölge veya dönemdeki satışlarının ortalamaya bölünmesi yoluyla hesaplanır BRAND EQUITY Marka Denkliği. BILLBOARD Büyük boy açıkhava reklam panosu. BLUE PRINT Ozalit. Bizde. esas ambalajın boyutları büyütülerek daha fazla ürün de konulabilir. Bu yapı içindeki ilişki ve rol dağılımlarının yıllık bazda profesyonelce değerlendirilmesi. kişi. Ürün bazında ayırımın yapıldığı firmalarda “PRODUCT MANAGER” olarak adlandırırlar. Pankart. Yani meşhur “bir alana bir de bedava” promosyonunun kısa ifadesi. BOTTOM LINE Gelir Tablosunda vergiden önceki net kazanç satırı. çizginin alti ile üstünü ayirmak zorlasmakta ve aslina bakarsaniz anlamsizlasmaktadir.Buradan anlasilacagi üzere. BODY TYPE Basın ilanlarında ana metinde kullanılan yazı karakteri BOGO Buy One. Marka Müdürü. POP gibi sadece grafik tasarım yapan ajanslar. pazarlama masrafları (maaş. ne de üstü. Entegre pazarlama iletisimiyle birlikte “crossing the line” terimi de giderek yayginlasmakta. BRAND Bir firmanın sunduğu ürün veya hizmetleri diğerlerinden ayırt eden söz. bez veya plastikten yapılan ve biryerlere asılarak kullanılan tanıtım malzemesi. Dikkat. BACKGROUND Bir öneri veya planın üzerine oturduğu geçmiş olaylar. promosyon. CEO. kupon vs. katalog. Özel mavi kağıdın üzerine şekillerin beyaz renkte çizildiği bir baskı türü. sembol. Tabloda vergi ve vergi sonrası net kazanç satırları olsa da “bottom line” deyince vergi öncesi geliri anlayacağız. internet sayfalarında rastladığımız küçük. işaret veya hepsinin birleşimi. BALANCE SHEET Bilanço. dışında kalan metin. Yeni anlamı ise.. Get One Free cümlesinin kısaltılmışı. Markanın sık . Teknolojik gelişmeler.

1 saniyelik reklamı yayınlamak için ödenen miktarın. hizmet firmalarına veya diğer departmanlara çıkan iş talepleri. tasarımı. CUSHION Bütçe hazırlanırken. Payout. Çokuluslu firmalarda birlikteliği sağlamak için merkezde hazırlanıp ülkelere dağıtılan dosya. dış çevre. BREAK EVEN Başabaş noktası. tüm yönetim kademelerince imzalanan tek sayfalık doküman. Pazarlama organizasyonunda Grup . Marka Anayasası. CASE Karton koli CAST Bir reklam filminde oynayan oyuncular CATEGORY Aynı tüketici gereksinimini karşılayan ürünler grubu. Kategori. bilgi ve deneyimlerin birleştirilerek tüketici. Brif. CATEGORY FUNDAMENTALS Pazarlamada bir kategoriyi yönetebilmek için gerekli temel bilgiler toplamı CATEGORY MANAGER Group Brand Manager. BUNDLE Bir ürünü pazara verebilmemize yeterli olan tüm bilgilerin toplamı. COST EFFICIENCY Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak. BURKE TEST (Bkz) DAY AFTER RECALL BURST Medya planında bir dönem çok yoğunlaşarak normalin üzerinde bir erişim (reach) ve frekans elde edilmesi. CONTINUITY Reklamın verilen süre içerisinde sürekli olarak medyada yer almasını öngören medya stratejisi. Formülü. Tüketim ürünleri olmayan ürünler “endüstriyel ürünler” olarak adlandırılır. konumlandırmayı. o reklamın izlenme oranına bölümü COST PER THOUSAND Bin kisiye ulasma maliyeti CREATIVE BRIEF Yaratıcı brief. çevreyi ve tanıtım amaçlarını içerir. Tüketicilerin ilk görüşte satın aldıkları. araştırmalar ve tartışmalar sonucu müşteri ve ajansın üzerinde hemfikir olduğu yaratıcı strateji ortaya çıkar. CATEGORY DEVELOPMENT INDEX (CDI) Bir kategori için. Brief üzerine yapılan çalışmalar. aynı grupta yer alan başka bir ürünümüzün satışında azalmaya neden olması. Nihai tüketici tarafından. CONSUMER INSIGHT Tüketici öngörüsü. BRIEF Pazarlama’dan ajanslara. tekrar uğraması CANNIBALIZE Bir ürünümüzün satış artışının. Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem. brief CONSUMER GOODS Tüketim ürünleri. ambalajı. Bir yatırımdan sağlanan kazancın (reel anlamda). açık ve ayrıştırıcı olmalı. bölgesel pazarların ulusal pazar ortalamasına oranlarının yüzde ifadesi olup BDI ile birlikte incelendiğinde marka için o pazarlardaki potansiyeli gösterir. yapılan harcamaların üzerine çıktığı durum veya an. konsepti. Örneğin havayollarında “frequent flier” programları veya gazetelerin kupon biriktirme kampanyaları. satış planı ve muhtemelen reklam filmini içerir. onaylanmış alternatif plan. Kara geçmeye başladığımız yer. Genellikle işin öncesini. trendler hakkında sahip olunan daha kapsamlı bilgi CONTINGENCY PLAN Mevcut planın bir nedenle iptali halinde devreye girecek. kişisel ihtiyacı için kullanılan ürünler. ne istendiğini ve zamanlamasını içeren formatlı doküman. Satış hedeflerine ulaşılamadığında bu harcamalar kesilmiş gibi gösterilerek BOTTOM LINE tutturulur. CONTINUITY PROGRAMS Nispeten uzun bir zaman içinde birkaç kez ürün satın almayı ödüllendiren promosyon türü. Müşterinin reklam ajansına geçtiği ilk doküman. COST PER GRP Yada CPP (Cost per point). CALL BACK Anketörün daha önce bulamadığı deneğe veya aynı deneğe araştırmanın devamını yapmak amacıyla. Dayanıklı-dayanıksız tüketim ürünleri olarak alt gruplara ayrılır. CONVENIENCE GOODS Kolayda mallar. Basit. Yaratıcı çalışmanın yönünü belirleyen temel doküman. Markanın temel konumlandırmasını. muhtemel olumsuzluklara karşı pazarlama bütçesine konulan ek hayali harcamalar veya reklam bütçesindeki şişirmeler. BUYOUT TV reklamında oynayan oyuncunun tüm haklarını bir kerede satın alma.değişmeyen temel unsurlarını içeren. karşılaştırma ve satınalma için pek fazla çaba harcamadıkları tüketim malları. Yaratıcı stratejinin oluşturulması yönünde ilk adım. CREATIVE STRATEGY Yaratıcı strateji.

Migros mağazaları. Anketör soruları bilgisayar ekranından okur ve telefonda aldığı yanıtı yine bilgisayarda ilgili pencerlere tıklar. Reklamveren kuruluşun. Ancak doğrudan hitap ederken veya cümle içinde “CLIENT” kullanılır. DAY AFTER RECALL Ertesi günkü hatırlanma oranı. Tüketicilerin ilk görüşte satın aldıkları. CHEESE CAKE Içerdigi makul “seksi” unsurlarla dikkat çeken fotoğraflar. Tüketim ürünleri olmayan ürünler “endüstriyel ürünler” olarak adlandırılır. Araştırma sonuçlarına bakıp bir karar almadan önce mutlaka sorulması gerekir. Her müşteri ajans için bir “ACCOUNT” dur. CONSUMER GOODS Tüketim ürünleri. Örneğin havayollarında “frequent flier” programları veya gazetelerin kupon biriktirme kampanyaları. Bir zincire dahil olan ve perakende satış yapan mağaza. Örneğin. İki veya daha fazla ürün birbirine (genellikle bantla) birleştirilir ve cazip bir fiyattan satılır. Nihai tüketici tarafından. Markanın özü. CONVENIENCE GOODS Kolayda mallar. COMBO PACK Banded pack. CONCEPT Bir markanın tüketiciye sunduğu fiziksel ve duygusal faydaların ve bunları destekleyen kanıtlarının özet ifadesi. COMMUNICATION MIX communication mix DAGMAR Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. CONVERSION Bedava verilen numuneyi kullanan tüketicinin kendi iradesiyle o ürünü satın alması. duyuruların toplamı. medyalardan birine reklam fonlarını yoğunlaştırması. COPY Bir reklamın metni. onaylanmis alternatif plan. imaj yaratmaya yönelik reklam faaliyeti. trendler hakkında sahip olunan daha kapsamlı bilgi CONTINGENCY PLAN Mevcut planin bir nedenle iptali halinde devreye girecek. CORPORATE ADVERTISING Kurumsal Reklam. gücünü. CLIENT Reklam ajansının müşterisi. CHAIN STORE Zincir mağaza. filtreler aracılığıyla üç ana renge (sarımavi-kırmızı) ayrılır ve üç renk için klişe hazırlanır. COLOR SEPARATION Renk ayrımı. dış çevre. Bizdeki uygulama biraz daha farklıdır. Gima mağazaları. Dört renk ile yapılan baskı orijinal renklere en yakın sonucu verir. Renkli orijinal. Buna gölgeleri veren siyah klişe eklenir. Reklam hedeflerini ölçülmüş reklam sonuçlarına göre belirlemek. Bizim reklamımızın etkinliğini azaltıcı etkisi nedeniyle olumsuz anlamda kullanılır. CONCENTRATION STRATEGY Yoğunluk Stratejisi. Dayanıklı-dayanıksız tüketim ürünleri olarak alt gruplara ayrılır. olanaklarını. CONSUMER INSIGHT Tüketici öngörüsü. CONTINUITY PROGRAMS Nispeten uzun bir zaman içinde birkaç kez ürün satın almayı ödüllendiren promosyon türü. Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem. COPY TESTING Bir reklamın etkililiğini ölçmek için tüketici tepkilerine dayanarak yapılan araştırma. yeteneklerini tanıtmayı amaçlayan. Reklam maliyeti üretici firma ile paylaşılır. bilgi ve deneyimlerin birleştirilerek tüketici. kişisel ihtiyacı için kullanılan ürünler. kirlilik. Örneğin Migroskop. CLUTTER TV veya radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam. CONTINUITY Reklamın verilen süre içerisinde sürekli olarak medyada yer almasını öngören medya stratejisi. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan . Reklamverenin. Metropost türü uygulamalar. varoluş sebebi CONFIDENCE LEVEL İstatistikte güvenilirlik düzeyi. CIRCULATION Tiraj. Süreli yayınların net satış rakamı CLEARING HOUSE İndirim kuponlarını perakende noktalardan toplayıp tasnif eden ve bunları üretici firmalara teslim edip perakendeciler adına tahsilatı yapan hizmet kuruluşu. Mülakatı bilgisayar yönlendirir. CATI Computer Assisted Telephone Interviewing. karşılaştırma ve satınalma için pek fazla çaba harcamadıkları tüketim malları.Yöneticisi. (%) COOP AD Perakendecinin sattığı ürünler için yaptığı reklam. program tanıtımı. Türkiye’de bu hizmeti veren şirketlerin olmaması kupon türü kampanyaların yaygınlaşamamasının tek nedenidir. belirli bir ürününü ya da hizmetini tanıtmaktan çok.

fiyat . tüketici promosyonlarından vazgeçip aradaki farkı fiyata yansıtma ve ürünün fiyatını kalıcı olarak düşürme. DAYPART Bir televizyon veya radyo istasyonunun günlük yayınlarının bölündüğü zaman dilimleri. o ürünü bulunduran noktaların toplam kategori satışından aldığı paya ise Ağırlıklı Dağılım denir.15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı. Sonradan normal alandaki markalardan özünde bir farkı olmadığı anlaşıldı. Nihai duygusal fayda. DRY RUN Prova. duygular seti. Yaa! FEATURE Perakendeci tarafından bir ürün için yapılan promosyonlar. Bir kişinin reklam veya promosyona muhatap olması. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. Genellikle sponsorluk şeklinde. EVOKED SET Satın alma söz konusu olduğunda tüketicinin markaya dair bildiği ve farkında olduğu tüm olumlu düşünceler. Sağlam demografik bilgi olmadan her şey havada kalır. konser) bağlantılandırma. yönetici veya patronların halkı ilgilendiren bir konuda görüş bildirdiği yazı veya program.) pazarlama iletişim faaliyetleri. Ürünü kullanmış sıradan bir tüketici de öneride bulunabilir. Bazı pazarlamacılar bu terimi doğrudan pazarlama ile eş anlamlı görürler DISPLAY Tanzim-teşhir. DOOR TO DOOR SAMPLING Kapıdan kapıya numune dağıtımı. yaşasın psikografi diyenlere aldırmayın. Örneğin. Otoritenin kabul görmüşlüğünün somut bir ölçüsü yoktur. EXECUTION Uygulama. Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü. EMOTIONAL BENEFIT Duygusal fayda.Expressive benefit. DIRECT MAIL Doğrudan Postalama. Ürünümüzü kullanan tüketicinin neler hissedeceği. Potansiyel tüketiciye doğrudan postalama yolu ile gönderilen (broşür. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. EXPOSURE Maruz kalma. Piyasalarda “NET NET” diye kullanılır. ürün/hizmet/firma bilgisi vs. Düşük fiyat politikasına geçiş. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken. o bölgenin tek yetkili satıcısı olarak satan ve genelde son perakende noktaya direkt ulaşan toptancı. cinsiyet. Teorik olarak öneren kişinin konudaki uzmanlığı inandırıcılığı artırır. EYE TRACKING Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu. din. FACING Yüz sayısı. turnuva. DISTRIBUTION Dağılım. elektronik posta. TV izlerken veya gazete okurken karşılaşması. mektup gibi iletişim yollarıyla anında tepki verebilme imkanı sunan satış tutundurma faaliyetleri. ENDORSEMENT Kabul görmüş bir otoritenin bir ürünün kullanımını onaylaması veya önermesi. teşhir. bir promosyonu bir etkinliğe (yarışma. Reklam mesajının hangi yöntem. gereç ve tekniklerle iletileceğinin ifadesi. Ülkemizde dağıtım maliyetlerinin düşüklüğü ve hedef kitleyi oturduğu semte göre ayırabilmenin göreceli kolaylığı nedeniyle tercih edilir. EVERYDAY LOW PRICE Bir ürün için. EVENT MARKETING Etkinlik pazarlaması.. Bir ürünün satıldığı noktaların toplam nokta sayısına bölünmesine Nümerik. DOWNSCALE Alt sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır. DUMMY Ürün veya reklam kahramanının canlı veya cansız. örnek ürün. DISTRIBUTOR Bir sektörden sadece bir firmanın ürünlerini. büyük boy maketi. eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur. Yani eee brand? EDITORIAL Herhangi bir mecrada. Tüketicinin ürünümüzü kullandıktan sonra içinde bulunacağı durum. Self. END BENEFIT Son fayda. DEAD NET PRICE Bir ürünün tüm iskonto ve primleri düştükten sonra müşteriye net maliyeti. DEMOGRAPHICS Hedef kitlenin yaş. İzleyip algılaması mühim değildir. E-BRAND Internet patlaması sırasında sanal alemde yaratılan markalara verilen ad. Demografi öldü. ırk. DIRECT MARKETING Doğrudan pazarlama. DIRECT RESPONSE Tüketicilere telefon. Perakendeci ile anlaşarak ürünlerin her zamanki yerlerinin dışında ve dikkat çekici biçimde sergilenmesi. BURKE TEST. gelir gibi somut istatistiklerle ifadesi. editör. ruh hali.

FLOOR STAND Kendi kendine ayakta duran. eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur. Jilet. FLOP Başarısızlığa uğramış bir girişim. Günümüzde ajanslar bu hizmetlerin yanında halkla ilişkiler. FREE GOODS Mal fazlası. Sektör dışından birine “Marka Uzmanıyım” dediğimde mutlaka bunun geyiğini yapar. FACING Yüz sayısı. reklamları tartıştıkları araştırma biçimi. tasarım. Stratejik planlama. 4 koli alana 1 bedava. FOOTAGE Bir reklam filminin kullanılabilir nitelikteki tüm çekimleri. HIATUS Medya planlamada iki FLIGHT arasındaki boşluk. Ya da bilgisayar ortamındaki bilgilerin kağıda basılmış hali. FOCUS GROUP Grup tartışması. Çekiliş kampanyalarında büyük hediye . 6-12 kişinin. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. 4+1 FREQUENCY Bir reklamı en az bir kez izlemiş olan kişilerin bu reklamı ortalama kaç kez gördüğü. Yaa! GENERIC NAME Bir kategori veya sınıfı tanımlamakta kullanılan. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken. FMCG Fast Moving Consumer Goods. Örneğin. yayınlanan reklam miktarından bağımsız olarak dönemsel sabit miktarda ödemesi. GRP Gross Rating Point. OTS (opportunity to see) FULL – SERVICE AGENCY Reklam sürecindeki tüm işleri yapan reklam ajansları. olumsuz anlamda kullanılır. HALO EFFECT Araştırmada tüketiciler sevdikleri bir markayı değerlendirirken objektif davranmayıp tüm özelliklerine hakettiğinden fazla puan verirler. O zaman da haliyle tencere taşmakta. prodüksiyon. FLOWCHART Yıllık medya planının şematik gösterimi. HIERARCHY OF EFFECTS THEORY Tüketicilerin satın alma kararı verme sürecinde bilgiyi işleme ve kullanmalarının zihinsel aşamalarının modeli. satış tutundurma ve doğrudan pazarlama hizmetleri de vermektedirler. HEADLINE Basılı reklamlarda tüketicinin ilgisini çekmek amacıyla iri punto ile yazılmış başlık cümlesi. Toplam izlenme oranı. aslında bir marka olan isim. HARD COPY Bir sunumda asetat.üç tarafi açik. FLIGHTING Medya stratejisi. Net satış geliriyle satılan malın maliyeti arasında kalan fark. Selpak. Ülkemizde henüz marka tercih sebebi olamayan bir “attribute” GROSS MARGIN Brüt kar. HOOK Reklam metninde izleyicinin ilgisini çekmeyi hedefleyen bölüm.indirimi. bir moderatör yönetiminde ve yarı esnek bir soru formu çerçevesinde ürünleri. Bütçenin gereğinden fazla dağıldığı durumlarda. FOLLOW-UP Yeni bir ürünün piyasaya verilmesinden veya yeni bir reklam kampanyasının yayına girmesinden sonra bunu takiben gerçekleştirilen aktiviteler. Üreticinin perakendeciye promosyon amaçlı verdiği (satılabilir) mallar. FEEDBACK Prova. perakende noktalarda ürün sergilemekte kullanılan standlar. Ancak reklam (Pulsing’den farklı olarak) hiç bir zaman kesilmez. Reklamsız dönem. reklam.Belirli sezonlarda reklamın yoğunluğu arttırılır sezonun dışında kalan zamanlarda ise reklam yoğunluğu azaltılır. promosyon vs. FEE (BASIS) Reklamverenin ajans komisyonunu. GONDOLA END Gondol basi. Bir raf grubunun basinda yer alan. Dayanıksız tüketim ürünleri. Yüzdelerin toplamı ama yüzde değil. FRAGMENTATION Reklam bütçesinin çok çeşitli medya arasında dağılması. Reklam filminin en uzun hali. GREEN MARKETING Çevreye daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi ve bunun direkt ya da dolaylı bir tüketici yararı olarak sunulması. slide veya bilgisayar aracılığıyla aktarılan bilgilerin kağıda basılmış kopyaları. HEAVY USER Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok üzerinde kullanan tüketiciler. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. medya planlaması. GONDOLA Marketlerde bir raf grubu. adası. Ürün. özel teshir amaçli tasarlanan raf. yaratım. Belirli bir zaman diliminde herhangi bir reklamın elde ettiği izleme oranlarının (rating) toplamı. Extra Full Ajans Supra. ortalık batmaktadır. fikirleri.

Bir evin (HH) 16 yaşından büyük kadın reisi. düsünce. Görüşülecek kişileden telefonla. Sales incentive. diger arastirma tekniklerinin gözden kaçirabilecegi noktalari saptamak için kullanilir. Cingıl. PR. ilgi alanları ve harcama biçimleriyle ifadesini bulan bireysel yaşam biçimleri. müşteriyi koruyabilmek için müşteri çalışanlarından (herhalde yetkili yönetici) bir kişiye yaptığı illegal ve ahlak dışı ödeme. Genellikle yayından daha kaliteli bir kağıda basılırlar. GRP x (TV sahibi ev sayısı) INCENTIVE Bizim veya müşterilerimizin satış personeline performans hedeflerini aştıklarında verilen maddi veya ayni teşvikler. Uzman görüsmecinin tüketicilerle yüzyüze. satış tutundurma. INTERVIEW STUDY Pazarlama araştırmalarında birincil veriyi toplamakta kullanılan en yaygın araştırma yöntemi. tavırları. meslekelerine ve yaşam tarzlarının diğer öğelerine göre gruplara ayırma. INSERT Bir süreli yayının içine katılmak üzere ayrı basılmış. bölümleme. yayınla birlikte ciltlenen veya araya sıkıştırılan reklamlar. JINGLE Reklamda çeşitli ses. IN PACK Ürün ambalajının içine yerleştirilen ve ancak tüketicinin ürünü satın alıp açmasıyla sahip olabileceği hediye ve bu tür hediyeli promosyonlara verilen ad. IMPRESSION Herhangi bir zaman diliminde. LOTTERY Piyango. Kalitatif bir teknik olan derinlemesine görüsme. LAYOUT Basılacak herhangi bir işin taslak çizimi. INFOMERCIAL Information ve Commercial sözcüklerinden türetilmiştir. komisyon.HOUSEWIFE Ev kadını. LOSS LEADER Perakendeci tarafından maliyetinin altında satılan ürün. KISS Bir işin kısa sürmesi dileğini ifade eden argo kısaltma. duygu. KICK BACK Reklam ajansının. Layout üzerinde anlaşmadan tüm işi bitirmek ajans açısından risk taşır. LIFESTYLE SEGMENTATION Tüketicileri hobilerine. IPCT Identified Product Concept Test. tuttarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir. Pazarlama İletişiminin tüm öğelerini (reklam. Layout sayfa düzenini gösteren basit bir karalamadır. Normal TV programı görüntüsünde. Başlık dışındaki unsurlar net değildir. Üreticinin mevcut ürünleri için yeni pazarlar veya tüketici grupları bulma yoluyla. ilgi alanlarına. herhangi bir programı veya reklamı izleyenlerin sayısı. LINE EXTENSION Tür çeşitlendirmesi. varyantlar. müşteriyi de beğenmediği bir işi sırf çok emek harcandığı için kabul etme baskısına sokar. Burada amaç tüketiciyi mağazaya çekmek ve bunun yanısıra kar marjı yüksek diğer ürünleri satmaktır. Niş pazarlar genelde birden fazla markanın varlığını kaldıramayacak kadar . doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde. Şansa bağlı promosyonlar. MARGIN (Bkz) GROSS MARGIN ve NET MARGIN MARKET DEVELOPMENT Pazar geliştirme. Mevcut bir marka adı altında piyasaya verilen yeni türler. IMC Bütünleşik(Entegre) Pazarlama İletişimi. KISS sözcüğünün “Keep It Short-Simple” cümlesinin kısaltması olduğunu öne sürerek meşruiyet kazandırmaya çalışanlar aslında bunun “Keep It Simple Stupid” anlamına geldiğini bilip bundan garip bir zevk alırlar. postayla ya da yüz yüze görüşme ile iletilen soru formunun doldurulması istenir. LIFESTYLE Kişilerin fikirleri. Ara onay aşamasıdır. Ürünün markalı olarak ve konseptiyle birlikte test edilmesi INDEPT INTERVIEW Derinlemesine görüsme. birkaç dakikaya kadar uzayabilen reklamlara denir. tavir ve davranislarini anlamaya yönelik bir arastirma metotudur. Aynı ürünün farklı bir boyda piyasaya verilmesi ise SIZE EXTENSION olarak adlandırılır. evin hanımı. birebir görüserek onlarin gerçek tutum. Yeni ürün tanıtımında “haber” formatı yaygın ve yararlı bir uygulamadır. rakibe bulaşmadan satışlarını artırma çabala MARKET NICHE Pazarın özel bir tüketici grubuna hitap eden küçük ve iyi tanımlanabilen bir kesimi. söz ve efektlerin uyaklı biçimde dizelenmesiyle oluşturulan basit müzikal yapı.

kaybolması halinde yeniden çıkartılması pahalıya malolur. NECKER. yayın kopyaları ondan çıkartılır. Cevapların önceden verilmediği.küçüktür. MERCHANDISING Ürünün satış noktasındaki bulunurluğunu ve görünürlüğünü sağlamaya yönelik pazarlama çabalarının tümü. canlandırılan karakterlerin ruh hali. kısa vadeli pazarlama stratejisi. OUT OF STOCK Stoksuz kalma. hareketli araçların yüzeyine . NOT AVAILABLE N. NET SALES Net satış geliri = Brüt satış geliri . basın. Brüt kar marjından sabit giderleri çıkardığımızda kalan. Bir malın maliyetinin üzerine ekleyerek satış fiyatına ulaştığımız brüt kar. Yayında mıyız. radyo. yayında bulunduğumuz dönemi anlatır. MASTER Filmin asıl kopyası. hedeflerinin ve tüm faaliyet detaylarının. fiyat. ürünün uzun dönem hedeflerini gözardı eden. (Maliyet + Markup = Satış fiyatı) (Satış fiyatı . Şirketin sabit giderleri OFF INVOICE Fatura üzerinde yapılan direkt indirimler. NON-FOOD Yiyecek dışı hızlı tüketim ürünleri. MEDIA STRATEGY Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji. tutundurma ve dağıtımdan oluşan ve pazarda istenilen tepkiyi yaratmak için kullanılan kontrol edilebilir temel pazarlama değişkenleridir. MARKETING pazarlama NECKHANGER Doğrudan şişeye asılarak tüketiciye ulaştırılan promosyon malzemesi. Büyük mağazalarda bu konuyla ilgili bölüm. NVO Non Variable Overhead. aynı promosyonu yapma… MILKING Bir üründen kısa sürede maksimum kazancı sağlamayı hedefleyen. MARKETING MIX Pazarlama Karması.=Not Applicable.Tüm indirimler NON-COMERCIAL ADVERTISING Ticari olmayan reklamlar. durum bildirir. Aynı iddialarda bulunma. OUTDOOR (ADVERTISING) Billboard. yani “buraya uymaz” anlamında da kullanılır. deneğin istediği gibi serbestçe cevaplayabileceği anket sorusu. ME TOO Genellikle pazar liderinin başarıyla uyguladığı bir şeyi taklit etme. Çok iyi korunur. Daha çok geniş kitlelere yayın yapan. Tüketici tek ürün kullanır ve sadece onu değerlendirir. MARKUP Aşağıdan yukarı kar marjı. giyim gibi çok değişik kategorilerden ürünler satan büyük mağaza. MASS MERCHANDISE Beyaz eşya. MONADIC TEST Bir ürün testi yöntemi. Heterojen bir pazarı benzer ihtiyaçlar ve isteklere göre homojen kısımlara ayırmak. OPINION LEADER Görüşleri ve davranışları diğer insanlar için model teşkil eden kişiler. bulunamadığını belirtir. değil miyiz? ON THE JOB TRAINING Şirketin bir eğitim bütçesi veya olanakları yoksa yeni alınan personele “sizi iş üzerinde! eğiteceğiz” denir. benzer tanıtım unsurları kullanma.A. afiş. Yani bildiğimiz 4P MARKETING PLAN Bir markanın yönünü belirleyen. pano. ON AIR ON AIR Reklam yayında. MOOD Bir reklam filminin atmosferi.Maliyet = Kar marjı) MASS MEDIA Medya. duvar. TV. NON-TRIERS Bir marka ile hiç direkt deneyimi olmamış tüketiciler. bütçeleriyle birlikte yer aldığı yıllık plan. outdoor gibi yaygın iletişim araçlarını tanımlamakta kullanılır. METHODOLOGY Yapılan pazar araştırmasının yöntemi ve buna ilişkin detaylar. Bazı durumlarda N. bölümlemek. MARKET SEGMENTATION Pazar Bölümleme. MEDIA PLAN Reklam mesajının doğru hedef kitleye doğru medya ile iletilmesi için tasarlanan plan. Bunun anlamı doğrudan çalışmaya başlayacaklarıdır OPEN END QUESTION Açık uçlu soru. Ürün. Bir ürünün normalde dağılımda bulunduğu perakende noktalarda geçici olarak bulunmaması hali (%).A. kısaltması bir tablodaki eksik verilerin sağlanamadığını. Toplumu veya bazı kesimleri belirli bir konu hakkında bilinçlendirmek üzere bir takım fikirleri kazandırma ya da toplumsal bir davranışı değiştirme amaçlı yapılan reklamlar. ACTION PROGRAM. Reklamın yayında olduğu anları değil. NET MARGIN Net kar marjı.

markanın toplam hedefe ulaşmadaki rolünün belirlenmesi. özellikle de satın alma arzusunu ve ürün algısını etkilemek üzere duygusal ya da duyusal çekiciliklerin kullanıldığı reklam süreci. Markanın hedef tüketici tarafından nasıl algılanması gerektiğinin pazarlamacı tarafından belirlenmesi ve bu yönde gösterilen çabaların tümü. ambalaj tasarımı olarak kesilen ajans faturalarına dikkat! PAIRED COMPARISON Bir ürün testi yöntemi.koli yerleşimi. PANEL TEST Reklam ve yeni ürünlerin ön testini yapmak için kullanılan bir teknik. kullanım. POST – TEST Reklam medyada yayınlandıktan sonra etkilerini ölçen test. PAYOUT (Bkz) BREAK EVEN PAY TV Sözlüklerde PAY TV ile CABLE TV aynı anlamda kullanılmakla birlikte. Yeni bir boru şebekesine su verdiğimizde. Bir süre birincisini. POINT OF PURCHASE Tüketicinin ürünümüzle karşı karşıya geldiği perakende nokta. POINT OF SALE. Bu noktalarda tüketicinin ilgisini çekme amaçlı kullanılan tanıtım malzemelerine de POP denir ama doğru bir ifade değildir POOL-OUT Bir reklam için yapılan çekimlerden. pratikte farklı anlamlarda yüklenirler. Son test. Bildiğimiz reklam yani. şekil.ALONG READERS Okuyucuların yayınları satın almadan elden ele dolaşarak okumaları. OTS Oppurtunity To See. gelir tablosu.Bu tür okuyucular yayının toplam okuyucuları içerisinde sayılırlar. PERCENT OF SALES METHOD Geçmiş satış analizlerine bakarak reklam bütçesini belirleme ve gelecekteki satışları tahmin etme yöntemi. P&L Profit and Loss statement. PILOT (STUDY/SURVEY) Pazar araştırmada soru formuna son şeklini vermek amacıyla yapılan ön deneme anketi.yapılan açık hava reklamları. . önceliklerin belirlenmesi ve portföydeki her ürünün. POSITIONING Konumlandırma. PREMIUM PACK Ambalaj içinde veya üzerinde bedava hediye taşıyan ürün ve bu tür . Etiket tasarımı yapıldığı halde. POSITION MAPPING Konum Haritası ya da Algısal Harita. Hedef pazardaki bireylerin farklı şirketleri. PORTFOLIO ANALYSIS Bir şirketin markalarının sistematik değerlendirilmesi.kapağı. Tüketicilere iki ürün birlikte verilir. (Bkz) FREQUENCY PACKAGE DESIGN Ürün ambalajının. Kanallar normal stok seviyelerine ulaştıktan sonra sevkiyatlar ile tüketici çekişi daha paralel gider. boş boruları doldurmak için gerekli su miktarı gibi. Hedef pazardan bir grup birey seçilir ve alternatifleri değerlendirmeleri istenir. PIPELINE Lansman döneminde kanalların dolması için yapılan normalin üzerindeki sevkiyat. fiyat indirimleri veya promosyonlar nedeniyle her zaman aldıklarından daha fazla miktarda ürün almaları. PEOPLE METER (Türkiye’de AGB tarafından yapılan) TV izleme oranları araştırması için evlerdeki TV cihazlarına yerleştirilen ve o anda kimin hangi kanalı izlediğini belirleyip sinyalleri merkez bilgisayara gönderen cihaz.. istifleme gibi tüm unsurlarıyla ele alınarak tasarlanması. daha sonra ikincisini kullanması istenir. PENETRATION Bir coğrafi bölgede bir ürünün veya promosyonun kişilere ulaşım yüzdesi. vapurda yanındakinin gazetesini okumaktır ama o grup toplam okuyucu içinde sayılmaz. aynı marka için üretilen diğer reklamlar. PAY TV-Cine5 gibi ek ücret ödeyerek ulaşılabilen şifreli kanallara denirken.rengi. Üç boyutlu tasarım. PACKAGE LABEL DESIGN Sadece ambalaj üzerindeki etiketin tasarımı. PANTRY LOADING Genellikle mevcut tüketicilerimizin. OVERSTOCK Genellikle bir kampanya nedeniyle satıcının gerek duyduğundan fazla yüklendiği mal. PERSUASION PROCESS İkna süreci. CABLE TV tüm kanalları eve ulaştıran kablo servisine denir. PASS . ürünleri ve markaları algılama biçimlerinin resmini çekmek için kullanılan bir pazarlama araştırması aracı. boyut. PREEMPT Yeni bir rakip ürüne karşı veya mevcut rakibin beklenen bir hareketine karşı önceden tedbir alarak boş alan bırakmama veya önünü kesme çabası. Kar-zarar tablosu veya bizim kullanacağımız şekliyle. Çoğu zaman aynı tüketici vaadini sunan benzer bir ürün çıkarma şeklinde olur. İzleyicinin olası tutumlarını. Tüketici ürünleri birlikte ve karşılaştırmalı olarak değerlendirir. Örneğin şişe modeli.malzemesi. En zevklisi otobüste.

Okulda kompozisyon yazarken öğrendiğimiz “giriş-gelişme-sonuç” gibi bir model. Daha da yüksek bir fiyat seviyesi mevcutsa SUPER PREMIUM olarak adlandırılabilir. Dünya nereye gidiyor? PROOF OF PURCHASE Satın alma kanıtı. REACH Erişim. PUBLICITY PUBLICITY Bir hizmet. POP (Point of Purchase) ile karıştırmamak için uzun yazım tercih edilmeli. öğleden sonra (afternoon drive) gibi gündüz saatleridir. PROSPECT Potansiyel müşteri PROTOMONADIC Bir ürün testi yöntemi. Türkiye’de birkaç kamu kuruluşu dışında kimsenin kullanmadığı bir doküman. Belli bir ürün türüne olan talep PRIME TIME TV veya radyo yayınında izleme veya dinleme oranının günün diğer bölümlerine göre en yüksek seviyeye çıktığı zaman dilimi. PUSH İtme. Kanal kampanyaları. Ambalajın tamamı veya parçası. REDEMPTION Geri dönen kuponların veya yapılan başvuruların toplam dağıtılan miktara oranı (%) . olgunluk ve satışların azalması devrelerinden geçtiğini ileri süren pazarlama teorisi. Daha sonra tüketiciye bir ürün daha verilir ve bunu ilk kullandığıyla karşılaştırması istenir. REASON WHY Tüketiciye yaptığımız vaadi destekleyen kanıtlar. PROMOTION Satış promosyonu. basit bir şey ama bazen de çok işe yarar. Talebi arttırmak için eşsiz ürün özellikleri geliştirme ve ürüne diğerlerinden farklı olduğu imajı yaratma. brüt liste fiyatı. başka biçimlerde promosyona katılanlara hak ettiklerini verme. Türk halkının en iyi bildiği İngilizce sözcüklerin başında gelir! PRIVATE LABEL (PRIVATE BRAND) Üretici firmanın kendi markaları dışında zincir mağazalar. Bir programı veya reklamı izleyenlerin kabul edilen evrene oranı. Hedef tüketicide istek yaratarak ürün talebi oluşturmaya yönelik pazarlama aktivitelerinin genel adı. PRODUCT LIFE-CYCLE Ürünlerin ya da markaların ard arda giriş.promosyonlara verilen ad. barkod. radyoda sabah (morning drive). Bir ürünün satın alınmasını teşvik etme veya perakende noktalarda bulunurluğunu/görünürlüğünü sağlamak amacıyla yapılan süreli ve taktik özellikli tüm pazarlama aktiviteleri. Pazarlama bölümünü idealde marka bazında ayırmak daha doğru olmakla birlikte. kitle iletişim araçlarında parasız olarak yayınlanan mesaj. duyurum. Öz marka PROBE Pazarlama profesyonellerinin tüketici ile bizzat görüşerek yaptıkları esnek mülakat. Prime Time. Dağıtılan kuponların bedelini ödeme. Bir çok şeyi açıklamaktan uzak. PSYCHOGRAPHICS Demografik verilerin alternatifi olarak. kasa fişi olabilir. PROMOTIONAL MIX Satış tutundurma karması. Tüketici bir ürünü kullanır ve deneyimleri değerlendirilir. PRODUCT DIFFERENTATION Ürün farklılaştırma. PACKSHOT Ürün gösterimi RASP Retail Average Selling Price. PRODUCT MANAGER Ürün Yöneticisi. Pazarlama hedeflerine ulaşmada kullanılan çeşitli iletişim faaliyetleri. hedef kitleyi yaşam tarzı. kurum ya da ürün hakkında hazırlanan. PROMOTIONAL PARTNERSHIP Üretici firmanın başka bir firmayla promosyon amacıyla birleşmesi. Reklam. kişisel satış. PRE – TEST Reklam medyada yayınlanmadan önce yapılan ön test PRIMARY DEMAND Birincil talep. Dağıtım kanallarını yükleyerek malın aşağı doğru akmasını zorlamaya yönelik pazarlama aktiviteleri. Tutundurma da denir ama o laf da pek tutmadı. bazı şirketlerin portföyü ürün grubu bazında ayırmaya uygundur. PULL Çekme. Televizyonda genelikle 20-23 arası olmakla birlikte. RATING İzlenme oranı (%). PREMIUM PRICING Pazar ortalamasının üzerinde fiyatlandırma. Ortalama perakende satış fiyatı (KDV dahil) RATE CARD Bir iletişim aracının reklam tarifesi. kafa yapısı veya davranış biçimleri bazında tanımlama. gelişme. satış tutundurma. toptancılar veya başka kuruluşlar için ürettikleri ürünler. Örneğin Coca Cola’nın 20th Century Fox Film ile bir sonraki filmde Coca Cola’nın göze çarpar bir şekilde gösterilmesi için anlaşması. REDEEM Tüketiciye verilen sözü yerine getirme. Bir reklamı en az bir kez izleyenlerin evrene oranı (%). Psikografi. Tüketicinin bir malı veya hizmeti satın aldığını kanıtlayan ve genellikle bir promosyona katılım için gereken şey.

ancak yer olduğunda yayınlanması koşuluyla satılan reklam yeri ve bu esastaki anlaşmalar. TALENT COST Bir reklam filminde oynayan sanatçılara ödenen ücret. Bu hizmeti sağlayan kuruluşlardan alınarak filme monte edilen belgeseller veya çok sık kullanılan bazı görüntüler. basit ve anlaşılabilir bir satış fikri üzerine kurulmuş olması. Yüksek enflasyon ve posta dağıtım sistemimizin durumu nedeniyle bizde uygulaması olmayan bir tür. Kesin rezervasyon yapılmayıp. SHARE OF SEGMENT Pazar payının segment bazında ifadesi. SWOT Strengths-Weaknesses-Opportun ities-Threats Bir marka veya şirket için yukarıdaki unsurların irdelendiği analiz türü. Birim veya ciro payı olarak ifade edilebilir. STAND BY Yedek reklam yeri. SKU Stock Keeping Unit. Farklı ürün kodu taşıyan ve tek bir satış birimi olarak değerlendirilen her ürün veya ürün grubu ayrı bir SKU’dur. STOCK FOOTAGE (SHOT) Hazır çekim. promosyon veya ürün mesajı taşıyan POP malzemesi. Aksi halde tek başına fazla anlamlı değildir. STORE CHECK Esas anlamı satış noktalarında stok kontrolü. Reklam filmi senaryosunun çizimler ve özet sahne bilgileriyle desteklendiği sunum biçimi. SLOW MOTION Yavaş çekim. Biraz daha ucuz doğal olarak. REPEAT PURCHASE Tüketicinin aynı ürünü iki kez üst üste satın alması. SHARE OF SPENDING (SOS) Reklam harcamalarının ciro payı olarak ifadesi (%). SHARE OF VOICE (SOV)SHARE OF VOICE (SOV) Reklam harcamalarının GRP payı olarak ifadesi (%). SAMPLING Tüketiciye az veya sıfır maliyetle küçük bir miktar ürün ulaştırma. Bir marka veya kategori satışlarının mevsimlere veya aylara dağılımının % ifadesi. İletişimde bir gruptan vazgeçmek. Hiçbir şey belirtilmemişse ciro payı anlaşılmalıdır. Sadece belli bir segmentte başarılıysak yönetim kurulunun gözünü boyamak için kullanılır. O döneme ait satış / Yıllık ortalama satış SECONDARY DATA İkincil veri. SALES INCENTIVE (Bkz) INCENTIVE SALES PROMOTION (Bkz) PROMOTION SAMPLE Örnek. SACRIFICE Net bir hedef kitle tanımı yapabilmek için nüfusun önemli bir kesimini gözden çıkarmak. SLOGAN Bir markaya ait reklamlarda sürekli olarak tekrarlanan cümle veya sözler. SHARE OF MARKET (SOM) Bir markanın pazar payı (%). . REPOSITIONING Yeniden konumlandırma. Örneğin Nielsen perakendeci paneli veya AGB araştırması sonuçları düzenli olarak abone olan kuruluşlara ulaştırılır. Araştırmada anket için seçilen ve hedeflenen evreni temsil ettiğine inanılan bir grup insan. Marka bağlılığına giden yol. gazetelerden. Filmlerde bazı detayların daha iyi görünmesi için veya özel bir etki yaratmak amacıyla sık kullanılan bir yöntem. net ve ayırt edici yeni bir konum oluşturmak ROI Return On Investment. REMINDER Yoğun bir reklam kampanyasından sonra veya çok yerleşmiş bir marka için yapılan. Daha önceki araştırmalardan. kitaplardan. hatırlatmaya yönelik. SEASONALITY INDEX Mevsimsellik endeksi. STORYBOARD Resimli taslak. Marka Asistanı’na) yaptığı perakendeci ziyaretleridir. detaya girmeyen kısa-öz kampanyalar. Kampanyanın sağladığı gelirin kampanya için yapılan harcamalara oranı. SHELF TALKER Rafın kenarından asağı sarkan. Ancak yaygın kullanımı direkt satıştan sorumlu olmayan şirket çalışanlarının (Genel Müdür’den. o gruba satış yapmayacağımız anlamına gelmiyor. SHRINK (WRAP) Ürünlerin birbirine veya promosyon malzemelerinin ürünlere ısı ile gerdirilmiş şeffaf plastik malzemeyle bağlanması. ROLE PLAY Genellikle satış teşkilatı eğitimlerinde kullanılan bir teknik. Katılımcılar yeni bir ürünü veya kampanyayı gerçek yaşamda olduğu gibi bir müşteri veya tüketiciye anlatırlar. SYNDICATED Abone türü araştırma. Bir kampanyanın mali başarısının ölçüsü. Bir marka ya da ürün için hedef tüketicilerin zihninde var olandan farklı.REFUND Promosyonda vaadedilen paranın tüketicinin ürünü satın aldıktan sonra posta ile gönderilmesi ve bu tür promosyonların genel adı. SINGLE MINDED Reklam mesajının tek.

UPSCALE Üst sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır. reminder. 2-3 yılda bir yapılıp kategorinin temel dinamiklerinin derinlemesine ölçüldüğü kapsamlı araştırma türü. UPFRONT Planlama döneminin hemen başında medya yeri satın alma. VOICE OVER Dış ses. . TRIAL Tüketicinin bir ürünü satın alma veya numune dağıtımı neticesi ilk kez kullanması. devlet nüfus sayım yayınlarından. UPC Universal Product Code. TEST MARKET Yeni ürünü ülkenin tamamında değil bir bölümünde pazara vererek pazarlama planını test etmek. Reklamcılıkta bir ürünün temel mesajını. karşılaştırma sadece çok temel ürün özellikleri için yaptırılır. SELECTIVE DEMAND Seçici talep. Belirli bir ürün sınıfında özel bir markaya yapılan talep SEQUENTIAL MONADIC Bir ürün testi yöntemi. Tema kampanyası dışında. TRACKING Genelde aylık periyodlarla tekrarlanan. Araştırmada hatırlatmasız sorulduğunda deneğin aklına ilk gelen marka adı veya reklam kampanyası. SEGMENTATION Bölümleme. dokunulabilir özellikleri USP Unique Selling Proposition. TOP OF MIND Akla ilk gelen. THEME Tema. aşağısı kır olarak tanımlanabilir. Tüketiciye bir ürün verilir. çizgi kod. tüm çabalarını üzerine kurduğu ve başka hiçbir üründe olmayan tipik özelliği. Uzun süren bir yöntem olduğu için. Merkez nüfusu 50. TANGIBLE PRODUCT ATTRIBUTES Ürünlerin fiziksel. o gruplara yönelik ürünler geliştirir ve pazarlama programları hazırlarız. Kesimleme. Bir pazarlama aktivitesinin birden fazla marka için yapılması veya bir marka için yapılacak kampanyanın sürmekte olan diğer kampanyalarla birleştirilme çabası. U&A Usage and Attitudes Survey.000’den fazla olan yerler kent. TARGET MARKET Satış hedefi. Biricik Satış Önerisi. Bir markanın iletişim stratejisini odakladığı çekirdek hedef kitle. gerçek bir USP’ye sahip olmaktan ziyade tüketicinin olayı nasıl algılamakta olduğu üzerine yoğunlaşmaktalar. bir markanın promosyon. konumlandırmasını içeren ana reklam kampanyası. Bir ürünün sahiplendiği. Reklamda görünmeyen kişinin. İkinci ürünü kullandıktan sonra sadece bunun için değerlendirme alınır. Promosyon ve dağılım stratejileri satış hedef kitlesine göre biçimlendirilir. URBAN Kent. Ülkemiz coğrafyası ve medya yapısı uygun olmadığından ve ulusal lansman hala nispeten ucuz olduğundan test market çok geçerli bir yöntem değildir. yazı veya sembol. Bu sayede pazarı. sunucunun sesi. esnek olmayan araştırma türlerinin genel adı. TRADE MARKETING Pazarlama karmasının PUSH ile ilgili kısmı ve bazı firmalarda bu faaliyetleri yürüten bölüm. Barkod. elde edilen ikincil kaynaklı bilgiler. Kaynağını veya üreticisini belli etmek için bir malın üzerinde veya ambalajında yer alan kelime. Pazarı daha küçük kesimlere ayırma. dağıtım kanallarına yönelik pazarlama faaliyetlerini TM yönlendirir. Mesaj hedefinden daha geniş bir grup.dergilerden. TARGET AUDIENCE Mesaj hedefi. TRADEMARK Ticari marka. TIE-IN Birleştirme. Daha sonra bir ürün daha verilir. riski azaltmak. Araştırmada deneklerin bir marka adını veya reklamı kendiliğinden hatırlama durumu. UPGRADE Bir ürünün kalitesini yükseltmek. daha üst sosyo-ekonomik gruplara yönelik olarak yeniden konumlandırmak. Yeterince büyük organizasyonlarda pazarlama bölümü işin tüketici yönüne konsantre olur. bağlama. hedef tüketiciyi daha iyi tanımlar. literatür taramasından vs. UNAIDED RECALL Yardımsız hatırlama. TRIAL SIZE Dağıtılan bedava veya düşük fiyatlı ve çoğu zaman küçük boy numune. markanın genel gücünün ve değişimlerin ölçüldüğü. kullandıktan sonra değerlendirmesi alınır. Yeni kuşak iletişimciler. poolout türü filmleri de olabilir..

VALS RESEARCH (VALUES AND ) Tüketicileri değerleri. Bir reklamın veya promosyonun etkinliğini kaybetmeye başladığı nokta. dağıtılmış bilgi sistemi. cinsiyet gibi demografik özelliklerine göre gruplayan araştırma yöntemi. WEAR OUT Yıpranma. . yaşam tarzları gibi psikolojik ve yaş. VEHICLE Belirli bir hedef kitleye reklam mesajını taşıyan kanal ya da yayın WORLD WIDE WEB (WWW) Dünya çapında ağ. İsviçre parçacık araştırma merkezi tarafından yaratılmış olan hipertext tabanlı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful