ACCOUNT Reklam ajansının bir müşterisi (kişi veya kuruluş) ACCOUNT CONFLICT Doğrudan rekabet eden iki ürüne

aynı reklam ajansı tarafından hizmet verilmesi durumu; Müşteri Çatışması. Ajans birleşmesi, şirket satın almalar veya çokuluslu şirketlerin aldığı global kararlar sonucu karşılaşılan bir durumdur. Her ne kadar ajanslar iki rakip ürüne hizmet verebilecek kadar profesyonel olduklarını savunsalar da düğüm genelde ajansın küçük müşteriden vazgeçmesiyle çözülür. Çok sık bu durumla karşılaşan büyük ajansların bir kardeş ajans kurmaları yadırganmaz. ACCOUNT EXECUTIVE Ajans (veya herhangi bir hizmet kuruluşunda) müşteri ile ilişki ve iletişimden sorumlu Müşteri Temsilcisi. Bir üst kademe, ACCOUNT DIRECTOR. ACTIVITY GRID Markanin medya plani, promosyon plani, yeni ürünler ve diger önemli projelerini bir sayfada gösteren özet yillik plan. ADCEPT BOARD Konsept testlerinde kullanılan, üzerinde TV reklamını temsil eden bir resim ve markanın temel mesajının yer aldığı basılı malzeme. Genelde bu tür testlerde kullanılan basit “concept board”dan farkı, reklamı hatırlatan görsel unsurlarla süslenmiş olmasıdır. ADDRESS HYGIENE Adres listesindeki bilgilerin dogruluğu. Adreslerin toplanma yöntemine ve güncelleştirilme sıklığına bağlı olarak degişir. Tüketicilerin kendi iradeleriyle ve postayla katıldıkları kampanyalarda en yüksek doğruluk oranına erişilir. ADVERTISING CONTRACT Reklamveren ile medya kuruluşu arasında yapılan reklam sözleşmesi. Bazı durumlarda reklamveren adına reklam ajansı tarafından yapılır. İdeali reklamveren ve ajansın birlikte çalışarak sözleşme yapmasıdır. ADVERTORIAL Advertisement ve editorial kelimelerinden türetilmiştir. Reklamın sanki o yayın organının normal sayfalarından biri gibi sunulmasıdır. Bazı ülkelerde yasalar, çoğu zaman da ilgili basın kuruluşu o yayının reklam olduğunu bir şekilde belirtmeyi zorunlu kılar. Çünkü haber şeklinde verilen reklam o yayın kuruluşunun itibarını paylaşmayı hedeflemektedir. AIDA Attention-Interest-Desire-Action kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve basarili bir iletişimin aşamalarını anlatan eski bir terim. Pazarlamanın 4P’si gibi, yeni nesil iletişimcilerin pek rağbet etmediği bir ifade olmakla birlikte, bilmemek de ayıp sayılır. AIDED RECALL Yardımla hatırlama. Araştırmada deneklerin bir marka adını veya reklamı kendiliğinden değil, ancak “duyduklarında” hatırlamaları. ALLOWANCE Üretici firmanın brüt satış fiyatından aracı veya perakendecilere yaptığı indirimler. Genellikle belli bir performans karşılığı (miktar, peşin ödeme, teşhir) yapılan indirimlere denir. ANIMATIC Fotoğraf veya çizimlerle hazırlanan, basit bir dublaj ile bitmiş haline yaklaştırılmaya çalısılan reklam filmi benzetimi, sesli storyboard. Nispeten pahalı bir sunum şekli olduğundan genelde test amaçlı kullanılırlar. ANIMATION Canlandırma, animasyon. Statik objelere hareket verilerek canlıymış gibi bir izlenimin yaratıldığı film çekim yöntemi. APPEAL Çekicilik. Reklamın tüketicinin ilgisini çekmek için kullandığı satış mesajı. ART DIRECTOR Sanat yönetmeni. Reklamın görsel açıdan nasıl olacağına karar veren kişi. ARTWORK Reklam veya ambalaj baskısı için gerekli tüm malzemelerin (çizim, ilüstrasyon, resim vb) toplamı; orijinal. Basımdan bir önceki aşama. Ya da ART. CD çıktı, tarih oldu. ASP Average Selling Price. Bir döneme ait (ay, yıl) birim başına net satış hasılatı. ATTITUDES Tavır, tutum. Tüketicilerin değerlendirilen “şey” hakkındaki düşünceleri, duyguları ve aldıkları pozisyon. Bu şey; ürünler, hizmetler, kurumlar veya fikirler olabilir. Ancak en yaygın kullanım şekli, bir kategoriye karşı olan tavırlardır. ATTRIBUTE Bir ürünün-kategorinin tüketici için önemli olan özellikleri, karakteristikleri. Örneğin; besleyicilik, lezzet, hijyen, pratik ambalaj, fiyat…sıralaması bir gıda ürününün muhtemel özellikleridir. Bunları önem sırasına göre dizdiğimizde “ideal ürün profili”ne ulaşırız. AUDIENCE (GROSS) Her türlü medya aracılığıyla bir reklamı izlemiş olabilecek toplam kişi sayısı. Bu rakam gerçekten izleyip izlemediğinin cevabını vermez, yani televizyonun o kanalda açık olması yeterlidir. Bu rakamın % ifadesi GRP, kişi sayı olarak ifadesi IMPRESSION. AUDIO Radyo veya TV reklamının “duyulan” bölümü. Yani konuşmalar, müzik, ses efektleri… AWARENESS Tüketicinin bir marka veya reklamı bilme durumu veya oranı. Doğru bilme veya detaylarını hatırlayabilme önemli değildir. Haberdar, farkında olmak. ABOVE THE LINE Pazarlama bütçesinin medyada yayinlanan reklamlara ait kismidir.

Markanın o bölge veya dönemdeki satışlarının ortalamaya bölünmesi yoluyla hesaplanır BRAND EQUITY Marka Denkliği. Reklamda başlık. pazarlama masrafları (maaş. dışında kalan metin. Reklam bedelinin reklamverenin ürettiği mal veya hizmet ile ödenmesi. BARTER Takas. Marka Müdürü. Özel mavi kağıdın üzerine şekillerin beyaz renkte çizildiği bir baskı türü. Creative boutique. BLIND PRODUCT TEST Kör ürün testi. Teknolojik gelişmeler. Entegre pazarlama iletisimiyle birlikte “crossing the line” terimi de giderek yayginlasmakta. sembol. B1G1F BONUS PACK Aynı paraya daha fazla ürün verilen promosyon türü. kişi. Marka (inşa edilen marka) BRAND IDENTITY Marka Kimliği. BRAND LEADERSHIP Yönetimi’nin yerini alması niyetiyle ünlü marka gurusu David Aaker tarafından ortaya atılan kavram BRAND MANAGER Marka Yöneticisi. direkt satış giderleri. BODY TYPE Basın ilanlarında ana metinde kullanılan yazı karakteri BOGO Buy One. Yeni anlamı ise. Pankart. Yaptıkları iş aynıdır. BILLBOARD Büyük boy açıkhava reklam panosu. işaret veya hepsinin birleşimi. Ürün bazında ayırımın yapıldığı firmalarda “PRODUCT MANAGER” olarak adlandırırlar. bez veya plastikten yapılan ve biryerlere asılarak kullanılan tanıtım malzemesi. Bizde. Yani çizginin ne altı. internet sayfalarında rastladığımız küçük. BOTTOM LINE Gelir Tablosunda vergiden önceki net kazanç satırı. BENEFIT Tüketicinin bir ürün veya hizmetten sağladığı veya bizim sağlayacağını iddia ettiğimiz fayda. Dikkat. üst ve ortak markalarla oluşturduğu hiyerarşik yapı. kırtasiye. satis promosyonu. çizginin alti ile üstünü ayirmak zorlasmakta ve aslina bakarsaniz anlamsizlasmaktadir. Tabloda vergi ve vergi sonrası net kazanç satırları olsa da “bottom line” deyince vergi öncesi geliri anlayacağız. ne de üstü. Marka (tescil edilen marka) BRAND ARCHITECTURE Marka mimarisi. POP malzemeleri gibi harcamalar “below-the-line” olarak adlandirilir. şahsiyeti olan ve tatmin sağlayan bir karışım. BRAND POSITIONING DOCUMENT Marka konumlandırma dokümanı. BRAND Bir firmanın sunduğu ürün veya hizmetleri diğerlerinden ayırt eden söz. POP gibi sadece grafik tasarım yapan ajanslar. BELOW THE LINE Pazarlama bütçesinin ABOVE THE LINE olmayan tüm harcamaları.. BACKGROUND Bir öneri veya planın üzerine oturduğu geçmiş olaylar. CEO. kurum ve sembol olarak tanımlandığı süreç ve sürecin sonunda ortaya çıkan kapsamlı döküman. Marka Sorumlusu gibi farklı ünvanlarla adlandırılan Pazarlama profesyoneli. yeni öneriler bu standartları aşamadığı sürece onaylanmaz veya “benchmark” yayına girer. Ambalaj. VP… BRAND DEVELOPMENT INDEX (BDI) Bir markanın bir bölgede veya bir dönemde gösterdiği performansın yüzde ifadesidir. BALANCE SHEET Bilanço. BLUE PRINT Ozalit. Yani meşhur “bir alana bir de bedava” promosyonunun kısa ifadesi. fiziksel özeliklerinin yanısıra duygusal bağlantısı. broşür.Buradan anlasilacagi üzere. Extra ürün ambalajlı olarak verilebildiği gibi. BANNER Eski anlamıyla. Bu yapı içindeki ilişki ve rol dağılımlarının yıllık bazda profesyonelce değerlendirilmesi. Markanın sık .demirbaş) normalde pazarlama bütçesi içinde değerlendirilmez. kupon vs. Bir markanın ürün. BENCHMARK Ajansa üretecekleri yeni işi değerlendirmeleri amacıyla verilen standart. Get One Free cümlesinin kısaltılmışı. rakamlar ve deneyimlerin derlemesi. basılı malzeme vb. reklamın sadece yaratıcı yönüyle ilgilenen ajans. esas ambalajın boyutları büyütülerek daha fazla ürün de konulabilir. BRAND BUILDING Marka inşa etme. resim. teksir gibi ozaliti de emekliliğe sevkediyor BODY COPY Basın ilanı metni. Mevcut kampanyalar veya başka hazır örnekler standart olarak verilebilir. Bir markanın ürün/ pazar bağlamında alt. Tüketici tarafından satın alınan. dogrudan pazarlama. BOUTIQUE AGENCY Yurtdışında. katalog. promosyon. Bir markayı sıfırdan şirketin önemli bir aktifi haline getirme süreci BRAND CHAMPION Çok markalı organizasyonlarda bir markanın sorumluluğunu global düzeyde yüklenmiş tepe yöneticisi. Tüketici test ettiği ürünün markasını bilmez. diktörtgen çoğunlukla hareketli ve tıklanarak bir başka sayfaya ulaştıran reklamcıklar.

Yaratıcı stratejinin oluşturulması yönünde ilk adım. CONVENIENCE GOODS Kolayda mallar. ne istendiğini ve zamanlamasını içeren formatlı doküman. Brif. BUYOUT TV reklamında oynayan oyuncunun tüm haklarını bir kerede satın alma. Pazarlama organizasyonunda Grup . Basit. konsepti. o reklamın izlenme oranına bölümü COST PER THOUSAND Bin kisiye ulasma maliyeti CREATIVE BRIEF Yaratıcı brief. satış planı ve muhtemelen reklam filmini içerir. CALL BACK Anketörün daha önce bulamadığı deneğe veya aynı deneğe araştırmanın devamını yapmak amacıyla. Formülü. 1 saniyelik reklamı yayınlamak için ödenen miktarın. Kara geçmeye başladığımız yer. tekrar uğraması CANNIBALIZE Bir ürünümüzün satış artışının. araştırmalar ve tartışmalar sonucu müşteri ve ajansın üzerinde hemfikir olduğu yaratıcı strateji ortaya çıkar. CONTINUITY PROGRAMS Nispeten uzun bir zaman içinde birkaç kez ürün satın almayı ödüllendiren promosyon türü. Genellikle işin öncesini. Payout. Bir yatırımdan sağlanan kazancın (reel anlamda). CASE Karton koli CAST Bir reklam filminde oynayan oyuncular CATEGORY Aynı tüketici gereksinimini karşılayan ürünler grubu. Nihai tüketici tarafından. BUNDLE Bir ürünü pazara verebilmemize yeterli olan tüm bilgilerin toplamı. konumlandırmayı. ambalajı. Kategori. Örneğin havayollarında “frequent flier” programları veya gazetelerin kupon biriktirme kampanyaları. açık ve ayrıştırıcı olmalı. Brief üzerine yapılan çalışmalar. trendler hakkında sahip olunan daha kapsamlı bilgi CONTINGENCY PLAN Mevcut planın bir nedenle iptali halinde devreye girecek. hizmet firmalarına veya diğer departmanlara çıkan iş talepleri. Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem. CREATIVE STRATEGY Yaratıcı strateji. BRIEF Pazarlama’dan ajanslara. COST EFFICIENCY Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak. COST PER GRP Yada CPP (Cost per point).değişmeyen temel unsurlarını içeren. CUSHION Bütçe hazırlanırken. Tüketicilerin ilk görüşte satın aldıkları. Çokuluslu firmalarda birlikteliği sağlamak için merkezde hazırlanıp ülkelere dağıtılan dosya. brief CONSUMER GOODS Tüketim ürünleri. Marka Anayasası. muhtemel olumsuzluklara karşı pazarlama bütçesine konulan ek hayali harcamalar veya reklam bütçesindeki şişirmeler. çevreyi ve tanıtım amaçlarını içerir. yapılan harcamaların üzerine çıktığı durum veya an. karşılaştırma ve satınalma için pek fazla çaba harcamadıkları tüketim malları. BURKE TEST (Bkz) DAY AFTER RECALL BURST Medya planında bir dönem çok yoğunlaşarak normalin üzerinde bir erişim (reach) ve frekans elde edilmesi. tasarımı. kişisel ihtiyacı için kullanılan ürünler. Yaratıcı çalışmanın yönünü belirleyen temel doküman. CATEGORY DEVELOPMENT INDEX (CDI) Bir kategori için. Satış hedeflerine ulaşılamadığında bu harcamalar kesilmiş gibi gösterilerek BOTTOM LINE tutturulur. Müşterinin reklam ajansına geçtiği ilk doküman. Tüketim ürünleri olmayan ürünler “endüstriyel ürünler” olarak adlandırılır. tüm yönetim kademelerince imzalanan tek sayfalık doküman. dış çevre. aynı grupta yer alan başka bir ürünümüzün satışında azalmaya neden olması. CONTINUITY Reklamın verilen süre içerisinde sürekli olarak medyada yer almasını öngören medya stratejisi. CATEGORY FUNDAMENTALS Pazarlamada bir kategoriyi yönetebilmek için gerekli temel bilgiler toplamı CATEGORY MANAGER Group Brand Manager. onaylanmış alternatif plan. Dayanıklı-dayanıksız tüketim ürünleri olarak alt gruplara ayrılır. Markanın temel konumlandırmasını. CONSUMER INSIGHT Tüketici öngörüsü. bölgesel pazarların ulusal pazar ortalamasına oranlarının yüzde ifadesi olup BDI ile birlikte incelendiğinde marka için o pazarlardaki potansiyeli gösterir. BREAK EVEN Başabaş noktası. bilgi ve deneyimlerin birleştirilerek tüketici.

kişisel ihtiyacı için kullanılan ürünler. COLOR SEPARATION Renk ayrımı. CONTINUITY PROGRAMS Nispeten uzun bir zaman içinde birkaç kez ürün satın almayı ödüllendiren promosyon türü. program tanıtımı. Markanın özü. Tüketim ürünleri olmayan ürünler “endüstriyel ürünler” olarak adlandırılır. Türkiye’de bu hizmeti veren şirketlerin olmaması kupon türü kampanyaların yaygınlaşamamasının tek nedenidir. (%) COOP AD Perakendecinin sattığı ürünler için yaptığı reklam. Bizim reklamımızın etkinliğini azaltıcı etkisi nedeniyle olumsuz anlamda kullanılır. gücünü. COPY Bir reklamın metni. Her müşteri ajans için bir “ACCOUNT” dur. CORPORATE ADVERTISING Kurumsal Reklam. Tüketicilerin ilk görüşte satın aldıkları. CONVERSION Bedava verilen numuneyi kullanan tüketicinin kendi iradesiyle o ürünü satın alması. DAY AFTER RECALL Ertesi günkü hatırlanma oranı. Reklamveren kuruluşun. Bir zincire dahil olan ve perakende satış yapan mağaza. Örneğin. medyalardan birine reklam fonlarını yoğunlaştırması. belirli bir ürününü ya da hizmetini tanıtmaktan çok. CLIENT Reklam ajansının müşterisi. Mülakatı bilgisayar yönlendirir. Reklam maliyeti üretici firma ile paylaşılır. COPY TESTING Bir reklamın etkililiğini ölçmek için tüketici tepkilerine dayanarak yapılan araştırma. COMMUNICATION MIX communication mix DAGMAR Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. Reklamverenin. COMBO PACK Banded pack. Dayanıklı-dayanıksız tüketim ürünleri olarak alt gruplara ayrılır. dış çevre. CONSUMER GOODS Tüketim ürünleri. Araştırma sonuçlarına bakıp bir karar almadan önce mutlaka sorulması gerekir. CATI Computer Assisted Telephone Interviewing. onaylanmis alternatif plan. Gima mağazaları.Yöneticisi. CHAIN STORE Zincir mağaza. imaj yaratmaya yönelik reklam faaliyeti. Nihai tüketici tarafından. CONCENTRATION STRATEGY Yoğunluk Stratejisi. CONSUMER INSIGHT Tüketici öngörüsü. duyuruların toplamı. yeteneklerini tanıtmayı amaçlayan. bilgi ve deneyimlerin birleştirilerek tüketici. olanaklarını. filtreler aracılığıyla üç ana renge (sarımavi-kırmızı) ayrılır ve üç renk için klişe hazırlanır. karşılaştırma ve satınalma için pek fazla çaba harcamadıkları tüketim malları. Ancak doğrudan hitap ederken veya cümle içinde “CLIENT” kullanılır. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan . kirlilik. Migros mağazaları. Örneğin Migroskop. CONCEPT Bir markanın tüketiciye sunduğu fiziksel ve duygusal faydaların ve bunları destekleyen kanıtlarının özet ifadesi. Örneğin havayollarında “frequent flier” programları veya gazetelerin kupon biriktirme kampanyaları. Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem. CHEESE CAKE Içerdigi makul “seksi” unsurlarla dikkat çeken fotoğraflar. CLUTTER TV veya radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam. trendler hakkında sahip olunan daha kapsamlı bilgi CONTINGENCY PLAN Mevcut planin bir nedenle iptali halinde devreye girecek. Süreli yayınların net satış rakamı CLEARING HOUSE İndirim kuponlarını perakende noktalardan toplayıp tasnif eden ve bunları üretici firmalara teslim edip perakendeciler adına tahsilatı yapan hizmet kuruluşu. İki veya daha fazla ürün birbirine (genellikle bantla) birleştirilir ve cazip bir fiyattan satılır. Renkli orijinal. CIRCULATION Tiraj. Reklam hedeflerini ölçülmüş reklam sonuçlarına göre belirlemek. Buna gölgeleri veren siyah klişe eklenir. Metropost türü uygulamalar. Bizdeki uygulama biraz daha farklıdır. Anketör soruları bilgisayar ekranından okur ve telefonda aldığı yanıtı yine bilgisayarda ilgili pencerlere tıklar. CONVENIENCE GOODS Kolayda mallar. CONTINUITY Reklamın verilen süre içerisinde sürekli olarak medyada yer almasını öngören medya stratejisi. Dört renk ile yapılan baskı orijinal renklere en yakın sonucu verir. varoluş sebebi CONFIDENCE LEVEL İstatistikte güvenilirlik düzeyi.

eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur. o bölgenin tek yetkili satıcısı olarak satan ve genelde son perakende noktaya direkt ulaşan toptancı. din. Yani eee brand? EDITORIAL Herhangi bir mecrada. turnuva. Örneğin. Teorik olarak öneren kişinin konudaki uzmanlığı inandırıcılığı artırır. editör. ırk. teşhir. Sonradan normal alandaki markalardan özünde bir farkı olmadığı anlaşıldı. ruh hali. Perakendeci ile anlaşarak ürünlerin her zamanki yerlerinin dışında ve dikkat çekici biçimde sergilenmesi. Self. Nihai duygusal fayda. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. DRY RUN Prova. DIRECT MAIL Doğrudan Postalama. END BENEFIT Son fayda. DEAD NET PRICE Bir ürünün tüm iskonto ve primleri düştükten sonra müşteriye net maliyeti. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. EYE TRACKING Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu. Otoritenin kabul görmüşlüğünün somut bir ölçüsü yoktur. Ürünü kullanmış sıradan bir tüketici de öneride bulunabilir. FACING Yüz sayısı. Genellikle sponsorluk şeklinde..) pazarlama iletişim faaliyetleri. Tüketicinin ürünümüzü kullandıktan sonra içinde bulunacağı durum. Sağlam demografik bilgi olmadan her şey havada kalır. gelir gibi somut istatistiklerle ifadesi. mektup gibi iletişim yollarıyla anında tepki verebilme imkanı sunan satış tutundurma faaliyetleri. BURKE TEST. EVOKED SET Satın alma söz konusu olduğunda tüketicinin markaya dair bildiği ve farkında olduğu tüm olumlu düşünceler. elektronik posta. ürün/hizmet/firma bilgisi vs. Potansiyel tüketiciye doğrudan postalama yolu ile gönderilen (broşür.Expressive benefit. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken. konser) bağlantılandırma. yönetici veya patronların halkı ilgilendiren bir konuda görüş bildirdiği yazı veya program. DISTRIBUTION Dağılım. EXECUTION Uygulama. EXPOSURE Maruz kalma. Düşük fiyat politikasına geçiş. yaşasın psikografi diyenlere aldırmayın. DUMMY Ürün veya reklam kahramanının canlı veya cansız. tüketici promosyonlarından vazgeçip aradaki farkı fiyata yansıtma ve ürünün fiyatını kalıcı olarak düşürme. TV izlerken veya gazete okurken karşılaşması. Piyasalarda “NET NET” diye kullanılır. DIRECT RESPONSE Tüketicilere telefon. DEMOGRAPHICS Hedef kitlenin yaş. büyük boy maketi. cinsiyet. Yaa! FEATURE Perakendeci tarafından bir ürün için yapılan promosyonlar. o ürünü bulunduran noktaların toplam kategori satışından aldığı paya ise Ağırlıklı Dağılım denir. EVENT MARKETING Etkinlik pazarlaması. ENDORSEMENT Kabul görmüş bir otoritenin bir ürünün kullanımını onaylaması veya önermesi. EVERYDAY LOW PRICE Bir ürün için. fiyat . DOWNSCALE Alt sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır. E-BRAND Internet patlaması sırasında sanal alemde yaratılan markalara verilen ad. DAYPART Bir televizyon veya radyo istasyonunun günlük yayınlarının bölündüğü zaman dilimleri. Ülkemizde dağıtım maliyetlerinin düşüklüğü ve hedef kitleyi oturduğu semte göre ayırabilmenin göreceli kolaylığı nedeniyle tercih edilir. gereç ve tekniklerle iletileceğinin ifadesi. Ürünümüzü kullanan tüketicinin neler hissedeceği. örnek ürün. Demografi öldü. DIRECT MARKETING Doğrudan pazarlama.15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı. İzleyip algılaması mühim değildir. Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü. Reklam mesajının hangi yöntem. Bir ürünün satıldığı noktaların toplam nokta sayısına bölünmesine Nümerik. Bazı pazarlamacılar bu terimi doğrudan pazarlama ile eş anlamlı görürler DISPLAY Tanzim-teşhir. DOOR TO DOOR SAMPLING Kapıdan kapıya numune dağıtımı. Bir kişinin reklam veya promosyona muhatap olması. DISTRIBUTOR Bir sektörden sadece bir firmanın ürünlerini. duygular seti. bir promosyonu bir etkinliğe (yarışma. EMOTIONAL BENEFIT Duygusal fayda.

FLOOR STAND Kendi kendine ayakta duran. Çekiliş kampanyalarında büyük hediye . HIERARCHY OF EFFECTS THEORY Tüketicilerin satın alma kararı verme sürecinde bilgiyi işleme ve kullanmalarının zihinsel aşamalarının modeli. Bir raf grubunun basinda yer alan. promosyon vs. FRAGMENTATION Reklam bütçesinin çok çeşitli medya arasında dağılması. olumsuz anlamda kullanılır. medya planlaması. FEEDBACK Prova. FLIGHTING Medya stratejisi. FOOTAGE Bir reklam filminin kullanılabilir nitelikteki tüm çekimleri. OTS (opportunity to see) FULL – SERVICE AGENCY Reklam sürecindeki tüm işleri yapan reklam ajansları. Reklam filminin en uzun hali. GONDOLA Marketlerde bir raf grubu. GRP Gross Rating Point. FLOP Başarısızlığa uğramış bir girişim. fikirleri. Selpak. reklam. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. tasarım. HARD COPY Bir sunumda asetat. HEAVY USER Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok üzerinde kullanan tüketiciler. HOOK Reklam metninde izleyicinin ilgisini çekmeyi hedefleyen bölüm. FLOWCHART Yıllık medya planının şematik gösterimi. satış tutundurma ve doğrudan pazarlama hizmetleri de vermektedirler. özel teshir amaçli tasarlanan raf. FEE (BASIS) Reklamverenin ajans komisyonunu. Ülkemizde henüz marka tercih sebebi olamayan bir “attribute” GROSS MARGIN Brüt kar. Ya da bilgisayar ortamındaki bilgilerin kağıda basılmış hali. Sektör dışından birine “Marka Uzmanıyım” dediğimde mutlaka bunun geyiğini yapar. Yaa! GENERIC NAME Bir kategori veya sınıfı tanımlamakta kullanılan. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. reklamları tartıştıkları araştırma biçimi. Stratejik planlama. FOCUS GROUP Grup tartışması.indirimi. Toplam izlenme oranı. slide veya bilgisayar aracılığıyla aktarılan bilgilerin kağıda basılmış kopyaları. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken. Dayanıksız tüketim ürünleri. aslında bir marka olan isim. ortalık batmaktadır. Ancak reklam (Pulsing’den farklı olarak) hiç bir zaman kesilmez. 4 koli alana 1 bedava. FREE GOODS Mal fazlası. Ürün. Örneğin. 4+1 FREQUENCY Bir reklamı en az bir kez izlemiş olan kişilerin bu reklamı ortalama kaç kez gördüğü. FACING Yüz sayısı. GONDOLA END Gondol basi. bir moderatör yönetiminde ve yarı esnek bir soru formu çerçevesinde ürünleri. yayınlanan reklam miktarından bağımsız olarak dönemsel sabit miktarda ödemesi. Net satış geliriyle satılan malın maliyeti arasında kalan fark. Extra Full Ajans Supra. yaratım. HIATUS Medya planlamada iki FLIGHT arasındaki boşluk.üç tarafi açik. Bütçenin gereğinden fazla dağıldığı durumlarda. O zaman da haliyle tencere taşmakta. adası. 6-12 kişinin. GREEN MARKETING Çevreye daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi ve bunun direkt ya da dolaylı bir tüketici yararı olarak sunulması. perakende noktalarda ürün sergilemekte kullanılan standlar.Belirli sezonlarda reklamın yoğunluğu arttırılır sezonun dışında kalan zamanlarda ise reklam yoğunluğu azaltılır. HEADLINE Basılı reklamlarda tüketicinin ilgisini çekmek amacıyla iri punto ile yazılmış başlık cümlesi. FMCG Fast Moving Consumer Goods. Belirli bir zaman diliminde herhangi bir reklamın elde ettiği izleme oranlarının (rating) toplamı. Günümüzde ajanslar bu hizmetlerin yanında halkla ilişkiler. Reklamsız dönem. Üreticinin perakendeciye promosyon amaçlı verdiği (satılabilir) mallar. prodüksiyon. FOLLOW-UP Yeni bir ürünün piyasaya verilmesinden veya yeni bir reklam kampanyasının yayına girmesinden sonra bunu takiben gerçekleştirilen aktiviteler. Yüzdelerin toplamı ama yüzde değil. eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur. HALO EFFECT Araştırmada tüketiciler sevdikleri bir markayı değerlendirirken objektif davranmayıp tüm özelliklerine hakettiğinden fazla puan verirler. Jilet.

duygu. bölümleme. LAYOUT Basılacak herhangi bir işin taslak çizimi. IPCT Identified Product Concept Test. Mevcut bir marka adı altında piyasaya verilen yeni türler. Pazarlama İletişiminin tüm öğelerini (reklam. Kalitatif bir teknik olan derinlemesine görüsme. LIFESTYLE Kişilerin fikirleri. düsünce. Layout üzerinde anlaşmadan tüm işi bitirmek ajans açısından risk taşır. Burada amaç tüketiciyi mağazaya çekmek ve bunun yanısıra kar marjı yüksek diğer ürünleri satmaktır. IMPRESSION Herhangi bir zaman diliminde. Başlık dışındaki unsurlar net değildir. rakibe bulaşmadan satışlarını artırma çabala MARKET NICHE Pazarın özel bir tüketici grubuna hitap eden küçük ve iyi tanımlanabilen bir kesimi. tavir ve davranislarini anlamaya yönelik bir arastirma metotudur. Görüşülecek kişileden telefonla.HOUSEWIFE Ev kadını. LIFESTYLE SEGMENTATION Tüketicileri hobilerine. yayınla birlikte ciltlenen veya araya sıkıştırılan reklamlar. Sales incentive. Uzman görüsmecinin tüketicilerle yüzyüze. ilgi alanları ve harcama biçimleriyle ifadesini bulan bireysel yaşam biçimleri. diger arastirma tekniklerinin gözden kaçirabilecegi noktalari saptamak için kullanilir. IN PACK Ürün ambalajının içine yerleştirilen ve ancak tüketicinin ürünü satın alıp açmasıyla sahip olabileceği hediye ve bu tür hediyeli promosyonlara verilen ad. INFOMERCIAL Information ve Commercial sözcüklerinden türetilmiştir. LINE EXTENSION Tür çeşitlendirmesi. Yeni ürün tanıtımında “haber” formatı yaygın ve yararlı bir uygulamadır. evin hanımı. LOTTERY Piyango. PR. Normal TV programı görüntüsünde. MARGIN (Bkz) GROSS MARGIN ve NET MARGIN MARKET DEVELOPMENT Pazar geliştirme. birebir görüserek onlarin gerçek tutum. GRP x (TV sahibi ev sayısı) INCENTIVE Bizim veya müşterilerimizin satış personeline performans hedeflerini aştıklarında verilen maddi veya ayni teşvikler. Bir evin (HH) 16 yaşından büyük kadın reisi. Şansa bağlı promosyonlar. tavırları. herhangi bir programı veya reklamı izleyenlerin sayısı. Cingıl. birkaç dakikaya kadar uzayabilen reklamlara denir. KISS Bir işin kısa sürmesi dileğini ifade eden argo kısaltma. INTERVIEW STUDY Pazarlama araştırmalarında birincil veriyi toplamakta kullanılan en yaygın araştırma yöntemi. KISS sözcüğünün “Keep It Short-Simple” cümlesinin kısaltması olduğunu öne sürerek meşruiyet kazandırmaya çalışanlar aslında bunun “Keep It Simple Stupid” anlamına geldiğini bilip bundan garip bir zevk alırlar. tuttarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir. Ara onay aşamasıdır. müşteriyi de beğenmediği bir işi sırf çok emek harcandığı için kabul etme baskısına sokar. meslekelerine ve yaşam tarzlarının diğer öğelerine göre gruplara ayırma. söz ve efektlerin uyaklı biçimde dizelenmesiyle oluşturulan basit müzikal yapı. doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde. Ürünün markalı olarak ve konseptiyle birlikte test edilmesi INDEPT INTERVIEW Derinlemesine görüsme. Üreticinin mevcut ürünleri için yeni pazarlar veya tüketici grupları bulma yoluyla. Niş pazarlar genelde birden fazla markanın varlığını kaldıramayacak kadar . satış tutundurma. INSERT Bir süreli yayının içine katılmak üzere ayrı basılmış. komisyon. Genellikle yayından daha kaliteli bir kağıda basılırlar. Layout sayfa düzenini gösteren basit bir karalamadır. IMC Bütünleşik(Entegre) Pazarlama İletişimi. Aynı ürünün farklı bir boyda piyasaya verilmesi ise SIZE EXTENSION olarak adlandırılır. KICK BACK Reklam ajansının. müşteriyi koruyabilmek için müşteri çalışanlarından (herhalde yetkili yönetici) bir kişiye yaptığı illegal ve ahlak dışı ödeme. varyantlar. LOSS LEADER Perakendeci tarafından maliyetinin altında satılan ürün. JINGLE Reklamda çeşitli ses. postayla ya da yüz yüze görüşme ile iletilen soru formunun doldurulması istenir. ilgi alanlarına.

A. afiş. Brüt kar marjından sabit giderleri çıkardığımızda kalan. Bir ürünün normalde dağılımda bulunduğu perakende noktalarda geçici olarak bulunmaması hali (%). MONADIC TEST Bir ürün testi yöntemi. MERCHANDISING Ürünün satış noktasındaki bulunurluğunu ve görünürlüğünü sağlamaya yönelik pazarlama çabalarının tümü. Heterojen bir pazarı benzer ihtiyaçlar ve isteklere göre homojen kısımlara ayırmak. yayın kopyaları ondan çıkartılır. duvar. ON AIR ON AIR Reklam yayında. NON-TRIERS Bir marka ile hiç direkt deneyimi olmamış tüketiciler. Yayında mıyız. MARKET SEGMENTATION Pazar Bölümleme. MARKUP Aşağıdan yukarı kar marjı. Şirketin sabit giderleri OFF INVOICE Fatura üzerinde yapılan direkt indirimler. MOOD Bir reklam filminin atmosferi. durum bildirir.A. NON-FOOD Yiyecek dışı hızlı tüketim ürünleri. Bazı durumlarda N. değil miyiz? ON THE JOB TRAINING Şirketin bir eğitim bütçesi veya olanakları yoksa yeni alınan personele “sizi iş üzerinde! eğiteceğiz” denir. MASTER Filmin asıl kopyası. ürünün uzun dönem hedeflerini gözardı eden. kısa vadeli pazarlama stratejisi. METHODOLOGY Yapılan pazar araştırmasının yöntemi ve buna ilişkin detaylar. bölümlemek. MEDIA PLAN Reklam mesajının doğru hedef kitleye doğru medya ile iletilmesi için tasarlanan plan. NOT AVAILABLE N. OPINION LEADER Görüşleri ve davranışları diğer insanlar için model teşkil eden kişiler. NVO Non Variable Overhead. MARKETING MIX Pazarlama Karması. giyim gibi çok değişik kategorilerden ürünler satan büyük mağaza. MASS MERCHANDISE Beyaz eşya. basın. benzer tanıtım unsurları kullanma. ACTION PROGRAM. kısaltması bir tablodaki eksik verilerin sağlanamadığını. ME TOO Genellikle pazar liderinin başarıyla uyguladığı bir şeyi taklit etme. deneğin istediği gibi serbestçe cevaplayabileceği anket sorusu. hareketli araçların yüzeyine . pano. Tüketici tek ürün kullanır ve sadece onu değerlendirir. Reklamın yayında olduğu anları değil.=Not Applicable.Tüm indirimler NON-COMERCIAL ADVERTISING Ticari olmayan reklamlar. NECKER. aynı promosyonu yapma… MILKING Bir üründen kısa sürede maksimum kazancı sağlamayı hedefleyen. NET SALES Net satış geliri = Brüt satış geliri . yani “buraya uymaz” anlamında da kullanılır. Çok iyi korunur. tutundurma ve dağıtımdan oluşan ve pazarda istenilen tepkiyi yaratmak için kullanılan kontrol edilebilir temel pazarlama değişkenleridir. NET MARGIN Net kar marjı. hedeflerinin ve tüm faaliyet detaylarının. canlandırılan karakterlerin ruh hali. Ürün. Toplumu veya bazı kesimleri belirli bir konu hakkında bilinçlendirmek üzere bir takım fikirleri kazandırma ya da toplumsal bir davranışı değiştirme amaçlı yapılan reklamlar. Daha çok geniş kitlelere yayın yapan. bulunamadığını belirtir. Yani bildiğimiz 4P MARKETING PLAN Bir markanın yönünü belirleyen. kaybolması halinde yeniden çıkartılması pahalıya malolur. Cevapların önceden verilmediği. OUTDOOR (ADVERTISING) Billboard. outdoor gibi yaygın iletişim araçlarını tanımlamakta kullanılır. radyo. bütçeleriyle birlikte yer aldığı yıllık plan. TV. Büyük mağazalarda bu konuyla ilgili bölüm.Maliyet = Kar marjı) MASS MEDIA Medya. Bir malın maliyetinin üzerine ekleyerek satış fiyatına ulaştığımız brüt kar. MEDIA STRATEGY Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji. MARKETING pazarlama NECKHANGER Doğrudan şişeye asılarak tüketiciye ulaştırılan promosyon malzemesi. fiyat. OUT OF STOCK Stoksuz kalma. yayında bulunduğumuz dönemi anlatır.küçüktür. Aynı iddialarda bulunma. Bunun anlamı doğrudan çalışmaya başlayacaklarıdır OPEN END QUESTION Açık uçlu soru. (Maliyet + Markup = Satış fiyatı) (Satış fiyatı .

POINT OF PURCHASE Tüketicinin ürünümüzle karşı karşıya geldiği perakende nokta. Tüketici ürünleri birlikte ve karşılaştırmalı olarak değerlendirir. Hedef pazardaki bireylerin farklı şirketleri. POSITIONING Konumlandırma. PANTRY LOADING Genellikle mevcut tüketicilerimizin. aynı marka için üretilen diğer reklamlar. PASS . PILOT (STUDY/SURVEY) Pazar araştırmada soru formuna son şeklini vermek amacıyla yapılan ön deneme anketi. Tüketicilere iki ürün birlikte verilir.kapağı. POST – TEST Reklam medyada yayınlandıktan sonra etkilerini ölçen test. PERCENT OF SALES METHOD Geçmiş satış analizlerine bakarak reklam bütçesini belirleme ve gelecekteki satışları tahmin etme yöntemi. PENETRATION Bir coğrafi bölgede bir ürünün veya promosyonun kişilere ulaşım yüzdesi. . gelir tablosu. Hedef pazardan bir grup birey seçilir ve alternatifleri değerlendirmeleri istenir.rengi.yapılan açık hava reklamları.malzemesi. POINT OF SALE. Etiket tasarımı yapıldığı halde. OTS Oppurtunity To See. En zevklisi otobüste. Bildiğimiz reklam yani. Bu noktalarda tüketicinin ilgisini çekme amaçlı kullanılan tanıtım malzemelerine de POP denir ama doğru bir ifade değildir POOL-OUT Bir reklam için yapılan çekimlerden. PACKAGE LABEL DESIGN Sadece ambalaj üzerindeki etiketin tasarımı. önceliklerin belirlenmesi ve portföydeki her ürünün. özellikle de satın alma arzusunu ve ürün algısını etkilemek üzere duygusal ya da duyusal çekiciliklerin kullanıldığı reklam süreci. fiyat indirimleri veya promosyonlar nedeniyle her zaman aldıklarından daha fazla miktarda ürün almaları. PEOPLE METER (Türkiye’de AGB tarafından yapılan) TV izleme oranları araştırması için evlerdeki TV cihazlarına yerleştirilen ve o anda kimin hangi kanalı izlediğini belirleyip sinyalleri merkez bilgisayara gönderen cihaz. şekil. PAY TV-Cine5 gibi ek ücret ödeyerek ulaşılabilen şifreli kanallara denirken. Çoğu zaman aynı tüketici vaadini sunan benzer bir ürün çıkarma şeklinde olur. kullanım. Bir süre birincisini. PANEL TEST Reklam ve yeni ürünlerin ön testini yapmak için kullanılan bir teknik. Yeni bir boru şebekesine su verdiğimizde. Markanın hedef tüketici tarafından nasıl algılanması gerektiğinin pazarlamacı tarafından belirlenmesi ve bu yönde gösterilen çabaların tümü. PREMIUM PACK Ambalaj içinde veya üzerinde bedava hediye taşıyan ürün ve bu tür .. Kanallar normal stok seviyelerine ulaştıktan sonra sevkiyatlar ile tüketici çekişi daha paralel gider. boş boruları doldurmak için gerekli su miktarı gibi. PIPELINE Lansman döneminde kanalların dolması için yapılan normalin üzerindeki sevkiyat. PORTFOLIO ANALYSIS Bir şirketin markalarının sistematik değerlendirilmesi. POSITION MAPPING Konum Haritası ya da Algısal Harita. ambalaj tasarımı olarak kesilen ajans faturalarına dikkat! PAIRED COMPARISON Bir ürün testi yöntemi. markanın toplam hedefe ulaşmadaki rolünün belirlenmesi. Kar-zarar tablosu veya bizim kullanacağımız şekliyle. pratikte farklı anlamlarda yüklenirler. vapurda yanındakinin gazetesini okumaktır ama o grup toplam okuyucu içinde sayılmaz. boyut. ürünleri ve markaları algılama biçimlerinin resmini çekmek için kullanılan bir pazarlama araştırması aracı.ALONG READERS Okuyucuların yayınları satın almadan elden ele dolaşarak okumaları. PAYOUT (Bkz) BREAK EVEN PAY TV Sözlüklerde PAY TV ile CABLE TV aynı anlamda kullanılmakla birlikte.koli yerleşimi. istifleme gibi tüm unsurlarıyla ele alınarak tasarlanması. OVERSTOCK Genellikle bir kampanya nedeniyle satıcının gerek duyduğundan fazla yüklendiği mal. (Bkz) FREQUENCY PACKAGE DESIGN Ürün ambalajının. İzleyicinin olası tutumlarını. Son test. daha sonra ikincisini kullanması istenir. Örneğin şişe modeli. Üç boyutlu tasarım. PREEMPT Yeni bir rakip ürüne karşı veya mevcut rakibin beklenen bir hareketine karşı önceden tedbir alarak boş alan bırakmama veya önünü kesme çabası. PERSUASION PROCESS İkna süreci. P&L Profit and Loss statement. CABLE TV tüm kanalları eve ulaştıran kablo servisine denir.Bu tür okuyucular yayının toplam okuyucuları içerisinde sayılırlar.

satış tutundurma. Belli bir ürün türüne olan talep PRIME TIME TV veya radyo yayınında izleme veya dinleme oranının günün diğer bölümlerine göre en yüksek seviyeye çıktığı zaman dilimi. Türk halkının en iyi bildiği İngilizce sözcüklerin başında gelir! PRIVATE LABEL (PRIVATE BRAND) Üretici firmanın kendi markaları dışında zincir mağazalar. barkod. Talebi arttırmak için eşsiz ürün özellikleri geliştirme ve ürüne diğerlerinden farklı olduğu imajı yaratma. RATING İzlenme oranı (%). Kanal kampanyaları. başka biçimlerde promosyona katılanlara hak ettiklerini verme. Örneğin Coca Cola’nın 20th Century Fox Film ile bir sonraki filmde Coca Cola’nın göze çarpar bir şekilde gösterilmesi için anlaşması. PREMIUM PRICING Pazar ortalamasının üzerinde fiyatlandırma. PROMOTION Satış promosyonu. REDEEM Tüketiciye verilen sözü yerine getirme. basit bir şey ama bazen de çok işe yarar. Pazarlama hedeflerine ulaşmada kullanılan çeşitli iletişim faaliyetleri. PUSH İtme. Bir çok şeyi açıklamaktan uzak. Bir ürünün satın alınmasını teşvik etme veya perakende noktalarda bulunurluğunu/görünürlüğünü sağlamak amacıyla yapılan süreli ve taktik özellikli tüm pazarlama aktiviteleri. Daha sonra tüketiciye bir ürün daha verilir ve bunu ilk kullandığıyla karşılaştırması istenir. Tüketici bir ürünü kullanır ve deneyimleri değerlendirilir. kurum ya da ürün hakkında hazırlanan. Tutundurma da denir ama o laf da pek tutmadı. PUBLICITY PUBLICITY Bir hizmet. Psikografi. kitle iletişim araçlarında parasız olarak yayınlanan mesaj. toptancılar veya başka kuruluşlar için ürettikleri ürünler. Ambalajın tamamı veya parçası. hedef kitleyi yaşam tarzı. Reklam. Öz marka PROBE Pazarlama profesyonellerinin tüketici ile bizzat görüşerek yaptıkları esnek mülakat. Ortalama perakende satış fiyatı (KDV dahil) RATE CARD Bir iletişim aracının reklam tarifesi. Dağıtım kanallarını yükleyerek malın aşağı doğru akmasını zorlamaya yönelik pazarlama aktiviteleri. olgunluk ve satışların azalması devrelerinden geçtiğini ileri süren pazarlama teorisi. PRODUCT DIFFERENTATION Ürün farklılaştırma. Türkiye’de birkaç kamu kuruluşu dışında kimsenin kullanmadığı bir doküman.promosyonlara verilen ad. kasa fişi olabilir. PSYCHOGRAPHICS Demografik verilerin alternatifi olarak. PRE – TEST Reklam medyada yayınlanmadan önce yapılan ön test PRIMARY DEMAND Birincil talep. PRODUCT LIFE-CYCLE Ürünlerin ya da markaların ard arda giriş. Prime Time. bazı şirketlerin portföyü ürün grubu bazında ayırmaya uygundur. PULL Çekme. Bir reklamı en az bir kez izleyenlerin evrene oranı (%). öğleden sonra (afternoon drive) gibi gündüz saatleridir. REACH Erişim. PACKSHOT Ürün gösterimi RASP Retail Average Selling Price. REASON WHY Tüketiciye yaptığımız vaadi destekleyen kanıtlar. kişisel satış. PROMOTIONAL MIX Satış tutundurma karması. gelişme. Tüketicinin bir malı veya hizmeti satın aldığını kanıtlayan ve genellikle bir promosyona katılım için gereken şey. Hedef tüketicide istek yaratarak ürün talebi oluşturmaya yönelik pazarlama aktivitelerinin genel adı. radyoda sabah (morning drive). PRODUCT MANAGER Ürün Yöneticisi. Bir programı veya reklamı izleyenlerin kabul edilen evrene oranı. Dağıtılan kuponların bedelini ödeme. kafa yapısı veya davranış biçimleri bazında tanımlama. Pazarlama bölümünü idealde marka bazında ayırmak daha doğru olmakla birlikte. Okulda kompozisyon yazarken öğrendiğimiz “giriş-gelişme-sonuç” gibi bir model. PROSPECT Potansiyel müşteri PROTOMONADIC Bir ürün testi yöntemi. Daha da yüksek bir fiyat seviyesi mevcutsa SUPER PREMIUM olarak adlandırılabilir. REDEMPTION Geri dönen kuponların veya yapılan başvuruların toplam dağıtılan miktara oranı (%) . POP (Point of Purchase) ile karıştırmamak için uzun yazım tercih edilmeli. duyurum. Dünya nereye gidiyor? PROOF OF PURCHASE Satın alma kanıtı. PROMOTIONAL PARTNERSHIP Üretici firmanın başka bir firmayla promosyon amacıyla birleşmesi. brüt liste fiyatı. Televizyonda genelikle 20-23 arası olmakla birlikte.

SHRINK (WRAP) Ürünlerin birbirine veya promosyon malzemelerinin ürünlere ısı ile gerdirilmiş şeffaf plastik malzemeyle bağlanması. SKU Stock Keeping Unit. SHARE OF VOICE (SOV)SHARE OF VOICE (SOV) Reklam harcamalarının GRP payı olarak ifadesi (%). SLOGAN Bir markaya ait reklamlarda sürekli olarak tekrarlanan cümle veya sözler. O döneme ait satış / Yıllık ortalama satış SECONDARY DATA İkincil veri. SWOT Strengths-Weaknesses-Opportun ities-Threats Bir marka veya şirket için yukarıdaki unsurların irdelendiği analiz türü. SYNDICATED Abone türü araştırma. Ancak yaygın kullanımı direkt satıştan sorumlu olmayan şirket çalışanlarının (Genel Müdür’den. Marka bağlılığına giden yol. Birim veya ciro payı olarak ifade edilebilir. Hiçbir şey belirtilmemişse ciro payı anlaşılmalıdır. TALENT COST Bir reklam filminde oynayan sanatçılara ödenen ücret. Bir marka veya kategori satışlarının mevsimlere veya aylara dağılımının % ifadesi. SHARE OF SEGMENT Pazar payının segment bazında ifadesi. SHARE OF MARKET (SOM) Bir markanın pazar payı (%). Katılımcılar yeni bir ürünü veya kampanyayı gerçek yaşamda olduğu gibi bir müşteri veya tüketiciye anlatırlar. Yüksek enflasyon ve posta dağıtım sistemimizin durumu nedeniyle bizde uygulaması olmayan bir tür. STAND BY Yedek reklam yeri. SACRIFICE Net bir hedef kitle tanımı yapabilmek için nüfusun önemli bir kesimini gözden çıkarmak. Biraz daha ucuz doğal olarak. Daha önceki araştırmalardan. Reklam filmi senaryosunun çizimler ve özet sahne bilgileriyle desteklendiği sunum biçimi. SINGLE MINDED Reklam mesajının tek. Araştırmada anket için seçilen ve hedeflenen evreni temsil ettiğine inanılan bir grup insan. SHARE OF SPENDING (SOS) Reklam harcamalarının ciro payı olarak ifadesi (%). STOCK FOOTAGE (SHOT) Hazır çekim. SHELF TALKER Rafın kenarından asağı sarkan. REPEAT PURCHASE Tüketicinin aynı ürünü iki kez üst üste satın alması. STORE CHECK Esas anlamı satış noktalarında stok kontrolü. Sadece belli bir segmentte başarılıysak yönetim kurulunun gözünü boyamak için kullanılır. İletişimde bir gruptan vazgeçmek. detaya girmeyen kısa-öz kampanyalar. promosyon veya ürün mesajı taşıyan POP malzemesi. Filmlerde bazı detayların daha iyi görünmesi için veya özel bir etki yaratmak amacıyla sık kullanılan bir yöntem. kitaplardan. REPOSITIONING Yeniden konumlandırma. Kampanyanın sağladığı gelirin kampanya için yapılan harcamalara oranı. SAMPLING Tüketiciye az veya sıfır maliyetle küçük bir miktar ürün ulaştırma. STORYBOARD Resimli taslak. REMINDER Yoğun bir reklam kampanyasından sonra veya çok yerleşmiş bir marka için yapılan. SLOW MOTION Yavaş çekim. SALES INCENTIVE (Bkz) INCENTIVE SALES PROMOTION (Bkz) PROMOTION SAMPLE Örnek. basit ve anlaşılabilir bir satış fikri üzerine kurulmuş olması. Kesin rezervasyon yapılmayıp. . Bu hizmeti sağlayan kuruluşlardan alınarak filme monte edilen belgeseller veya çok sık kullanılan bazı görüntüler. Aksi halde tek başına fazla anlamlı değildir.REFUND Promosyonda vaadedilen paranın tüketicinin ürünü satın aldıktan sonra posta ile gönderilmesi ve bu tür promosyonların genel adı. Örneğin Nielsen perakendeci paneli veya AGB araştırması sonuçları düzenli olarak abone olan kuruluşlara ulaştırılır. Farklı ürün kodu taşıyan ve tek bir satış birimi olarak değerlendirilen her ürün veya ürün grubu ayrı bir SKU’dur. Marka Asistanı’na) yaptığı perakendeci ziyaretleridir. Bir kampanyanın mali başarısının ölçüsü. gazetelerden. SEASONALITY INDEX Mevsimsellik endeksi. Bir marka ya da ürün için hedef tüketicilerin zihninde var olandan farklı. ROLE PLAY Genellikle satış teşkilatı eğitimlerinde kullanılan bir teknik. o gruba satış yapmayacağımız anlamına gelmiyor. ancak yer olduğunda yayınlanması koşuluyla satılan reklam yeri ve bu esastaki anlaşmalar. hatırlatmaya yönelik. net ve ayırt edici yeni bir konum oluşturmak ROI Return On Investment.

Bu sayede pazarı. UPSCALE Üst sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır. Mesaj hedefinden daha geniş bir grup. o gruplara yönelik ürünler geliştirir ve pazarlama programları hazırlarız. Bir pazarlama aktivitesinin birden fazla marka için yapılması veya bir marka için yapılacak kampanyanın sürmekte olan diğer kampanyalarla birleştirilme çabası. konumlandırmasını içeren ana reklam kampanyası. riski azaltmak. VOICE OVER Dış ses. Kesimleme. TOP OF MIND Akla ilk gelen. TEST MARKET Yeni ürünü ülkenin tamamında değil bir bölümünde pazara vererek pazarlama planını test etmek. Pazarı daha küçük kesimlere ayırma. UPGRADE Bir ürünün kalitesini yükseltmek. reminder. UNAIDED RECALL Yardımsız hatırlama. Promosyon ve dağılım stratejileri satış hedef kitlesine göre biçimlendirilir. esnek olmayan araştırma türlerinin genel adı. TARGET AUDIENCE Mesaj hedefi. dağıtım kanallarına yönelik pazarlama faaliyetlerini TM yönlendirir. THEME Tema. TIE-IN Birleştirme. markanın genel gücünün ve değişimlerin ölçüldüğü.dergilerden. Belirli bir ürün sınıfında özel bir markaya yapılan talep SEQUENTIAL MONADIC Bir ürün testi yöntemi. karşılaştırma sadece çok temel ürün özellikleri için yaptırılır. gerçek bir USP’ye sahip olmaktan ziyade tüketicinin olayı nasıl algılamakta olduğu üzerine yoğunlaşmaktalar. sunucunun sesi. Tema kampanyası dışında. Reklamcılıkta bir ürünün temel mesajını. Yeni kuşak iletişimciler. daha üst sosyo-ekonomik gruplara yönelik olarak yeniden konumlandırmak. çizgi kod. Ülkemiz coğrafyası ve medya yapısı uygun olmadığından ve ulusal lansman hala nispeten ucuz olduğundan test market çok geçerli bir yöntem değildir. Kaynağını veya üreticisini belli etmek için bir malın üzerinde veya ambalajında yer alan kelime. Uzun süren bir yöntem olduğu için. Barkod. TRADE MARKETING Pazarlama karmasının PUSH ile ilgili kısmı ve bazı firmalarda bu faaliyetleri yürüten bölüm. poolout türü filmleri de olabilir.000’den fazla olan yerler kent. dokunulabilir özellikleri USP Unique Selling Proposition. UPFRONT Planlama döneminin hemen başında medya yeri satın alma. Tüketiciye bir ürün verilir. TARGET MARKET Satış hedefi. TRACKING Genelde aylık periyodlarla tekrarlanan. TANGIBLE PRODUCT ATTRIBUTES Ürünlerin fiziksel. İkinci ürünü kullandıktan sonra sadece bunun için değerlendirme alınır. UPC Universal Product Code. elde edilen ikincil kaynaklı bilgiler. aşağısı kır olarak tanımlanabilir. yazı veya sembol.. Merkez nüfusu 50. 2-3 yılda bir yapılıp kategorinin temel dinamiklerinin derinlemesine ölçüldüğü kapsamlı araştırma türü. TRIAL Tüketicinin bir ürünü satın alma veya numune dağıtımı neticesi ilk kez kullanması. SELECTIVE DEMAND Seçici talep. bir markanın promosyon. TRADEMARK Ticari marka. Reklamda görünmeyen kişinin. devlet nüfus sayım yayınlarından. Bir markanın iletişim stratejisini odakladığı çekirdek hedef kitle. kullandıktan sonra değerlendirmesi alınır. Bir ürünün sahiplendiği. U&A Usage and Attitudes Survey. Yeterince büyük organizasyonlarda pazarlama bölümü işin tüketici yönüne konsantre olur. literatür taramasından vs. hedef tüketiciyi daha iyi tanımlar. Daha sonra bir ürün daha verilir. bağlama. SEGMENTATION Bölümleme. URBAN Kent. Biricik Satış Önerisi. TRIAL SIZE Dağıtılan bedava veya düşük fiyatlı ve çoğu zaman küçük boy numune. . Araştırmada deneklerin bir marka adını veya reklamı kendiliğinden hatırlama durumu. tüm çabalarını üzerine kurduğu ve başka hiçbir üründe olmayan tipik özelliği. Araştırmada hatırlatmasız sorulduğunda deneğin aklına ilk gelen marka adı veya reklam kampanyası.

WEAR OUT Yıpranma. Bir reklamın veya promosyonun etkinliğini kaybetmeye başladığı nokta. VEHICLE Belirli bir hedef kitleye reklam mesajını taşıyan kanal ya da yayın WORLD WIDE WEB (WWW) Dünya çapında ağ. İsviçre parçacık araştırma merkezi tarafından yaratılmış olan hipertext tabanlı. dağıtılmış bilgi sistemi. yaşam tarzları gibi psikolojik ve yaş. .VALS RESEARCH (VALUES AND ) Tüketicileri değerleri. cinsiyet gibi demografik özelliklerine göre gruplayan araştırma yöntemi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful