ACCOUNT Reklam ajansının bir müşterisi (kişi veya kuruluş) ACCOUNT CONFLICT Doğrudan rekabet eden iki ürüne

aynı reklam ajansı tarafından hizmet verilmesi durumu; Müşteri Çatışması. Ajans birleşmesi, şirket satın almalar veya çokuluslu şirketlerin aldığı global kararlar sonucu karşılaşılan bir durumdur. Her ne kadar ajanslar iki rakip ürüne hizmet verebilecek kadar profesyonel olduklarını savunsalar da düğüm genelde ajansın küçük müşteriden vazgeçmesiyle çözülür. Çok sık bu durumla karşılaşan büyük ajansların bir kardeş ajans kurmaları yadırganmaz. ACCOUNT EXECUTIVE Ajans (veya herhangi bir hizmet kuruluşunda) müşteri ile ilişki ve iletişimden sorumlu Müşteri Temsilcisi. Bir üst kademe, ACCOUNT DIRECTOR. ACTIVITY GRID Markanin medya plani, promosyon plani, yeni ürünler ve diger önemli projelerini bir sayfada gösteren özet yillik plan. ADCEPT BOARD Konsept testlerinde kullanılan, üzerinde TV reklamını temsil eden bir resim ve markanın temel mesajının yer aldığı basılı malzeme. Genelde bu tür testlerde kullanılan basit “concept board”dan farkı, reklamı hatırlatan görsel unsurlarla süslenmiş olmasıdır. ADDRESS HYGIENE Adres listesindeki bilgilerin dogruluğu. Adreslerin toplanma yöntemine ve güncelleştirilme sıklığına bağlı olarak degişir. Tüketicilerin kendi iradeleriyle ve postayla katıldıkları kampanyalarda en yüksek doğruluk oranına erişilir. ADVERTISING CONTRACT Reklamveren ile medya kuruluşu arasında yapılan reklam sözleşmesi. Bazı durumlarda reklamveren adına reklam ajansı tarafından yapılır. İdeali reklamveren ve ajansın birlikte çalışarak sözleşme yapmasıdır. ADVERTORIAL Advertisement ve editorial kelimelerinden türetilmiştir. Reklamın sanki o yayın organının normal sayfalarından biri gibi sunulmasıdır. Bazı ülkelerde yasalar, çoğu zaman da ilgili basın kuruluşu o yayının reklam olduğunu bir şekilde belirtmeyi zorunlu kılar. Çünkü haber şeklinde verilen reklam o yayın kuruluşunun itibarını paylaşmayı hedeflemektedir. AIDA Attention-Interest-Desire-Action kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve basarili bir iletişimin aşamalarını anlatan eski bir terim. Pazarlamanın 4P’si gibi, yeni nesil iletişimcilerin pek rağbet etmediği bir ifade olmakla birlikte, bilmemek de ayıp sayılır. AIDED RECALL Yardımla hatırlama. Araştırmada deneklerin bir marka adını veya reklamı kendiliğinden değil, ancak “duyduklarında” hatırlamaları. ALLOWANCE Üretici firmanın brüt satış fiyatından aracı veya perakendecilere yaptığı indirimler. Genellikle belli bir performans karşılığı (miktar, peşin ödeme, teşhir) yapılan indirimlere denir. ANIMATIC Fotoğraf veya çizimlerle hazırlanan, basit bir dublaj ile bitmiş haline yaklaştırılmaya çalısılan reklam filmi benzetimi, sesli storyboard. Nispeten pahalı bir sunum şekli olduğundan genelde test amaçlı kullanılırlar. ANIMATION Canlandırma, animasyon. Statik objelere hareket verilerek canlıymış gibi bir izlenimin yaratıldığı film çekim yöntemi. APPEAL Çekicilik. Reklamın tüketicinin ilgisini çekmek için kullandığı satış mesajı. ART DIRECTOR Sanat yönetmeni. Reklamın görsel açıdan nasıl olacağına karar veren kişi. ARTWORK Reklam veya ambalaj baskısı için gerekli tüm malzemelerin (çizim, ilüstrasyon, resim vb) toplamı; orijinal. Basımdan bir önceki aşama. Ya da ART. CD çıktı, tarih oldu. ASP Average Selling Price. Bir döneme ait (ay, yıl) birim başına net satış hasılatı. ATTITUDES Tavır, tutum. Tüketicilerin değerlendirilen “şey” hakkındaki düşünceleri, duyguları ve aldıkları pozisyon. Bu şey; ürünler, hizmetler, kurumlar veya fikirler olabilir. Ancak en yaygın kullanım şekli, bir kategoriye karşı olan tavırlardır. ATTRIBUTE Bir ürünün-kategorinin tüketici için önemli olan özellikleri, karakteristikleri. Örneğin; besleyicilik, lezzet, hijyen, pratik ambalaj, fiyat…sıralaması bir gıda ürününün muhtemel özellikleridir. Bunları önem sırasına göre dizdiğimizde “ideal ürün profili”ne ulaşırız. AUDIENCE (GROSS) Her türlü medya aracılığıyla bir reklamı izlemiş olabilecek toplam kişi sayısı. Bu rakam gerçekten izleyip izlemediğinin cevabını vermez, yani televizyonun o kanalda açık olması yeterlidir. Bu rakamın % ifadesi GRP, kişi sayı olarak ifadesi IMPRESSION. AUDIO Radyo veya TV reklamının “duyulan” bölümü. Yani konuşmalar, müzik, ses efektleri… AWARENESS Tüketicinin bir marka veya reklamı bilme durumu veya oranı. Doğru bilme veya detaylarını hatırlayabilme önemli değildir. Haberdar, farkında olmak. ABOVE THE LINE Pazarlama bütçesinin medyada yayinlanan reklamlara ait kismidir.

teksir gibi ozaliti de emekliliğe sevkediyor BODY COPY Basın ilanı metni. BRAND POSITIONING DOCUMENT Marka konumlandırma dokümanı. BRAND LEADERSHIP Yönetimi’nin yerini alması niyetiyle ünlü marka gurusu David Aaker tarafından ortaya atılan kavram BRAND MANAGER Marka Yöneticisi. BENEFIT Tüketicinin bir ürün veya hizmetten sağladığı veya bizim sağlayacağını iddia ettiğimiz fayda. Marka Sorumlusu gibi farklı ünvanlarla adlandırılan Pazarlama profesyoneli. BARTER Takas. BOTTOM LINE Gelir Tablosunda vergiden önceki net kazanç satırı.Buradan anlasilacagi üzere.. sembol. POP gibi sadece grafik tasarım yapan ajanslar. Tüketici tarafından satın alınan.demirbaş) normalde pazarlama bütçesi içinde değerlendirilmez. BANNER Eski anlamıyla. reklamın sadece yaratıcı yönüyle ilgilenen ajans. yeni öneriler bu standartları aşamadığı sürece onaylanmaz veya “benchmark” yayına girer. VP… BRAND DEVELOPMENT INDEX (BDI) Bir markanın bir bölgede veya bir dönemde gösterdiği performansın yüzde ifadesidir. BALANCE SHEET Bilanço. Bizde. BACKGROUND Bir öneri veya planın üzerine oturduğu geçmiş olaylar. fiziksel özeliklerinin yanısıra duygusal bağlantısı. çizginin alti ile üstünü ayirmak zorlasmakta ve aslina bakarsaniz anlamsizlasmaktadir. CEO. dogrudan pazarlama. diktörtgen çoğunlukla hareketli ve tıklanarak bir başka sayfaya ulaştıran reklamcıklar. katalog. kişi. Yeni anlamı ise. Tüketici test ettiği ürünün markasını bilmez. B1G1F BONUS PACK Aynı paraya daha fazla ürün verilen promosyon türü. kırtasiye. Yani meşhur “bir alana bir de bedava” promosyonunun kısa ifadesi. Mevcut kampanyalar veya başka hazır örnekler standart olarak verilebilir. Özel mavi kağıdın üzerine şekillerin beyaz renkte çizildiği bir baskı türü. POP malzemeleri gibi harcamalar “below-the-line” olarak adlandirilir. Marka Müdürü. Creative boutique. Ürün bazında ayırımın yapıldığı firmalarda “PRODUCT MANAGER” olarak adlandırırlar. Tabloda vergi ve vergi sonrası net kazanç satırları olsa da “bottom line” deyince vergi öncesi geliri anlayacağız. basılı malzeme vb. bez veya plastikten yapılan ve biryerlere asılarak kullanılan tanıtım malzemesi. Yaptıkları iş aynıdır. resim. Bir markayı sıfırdan şirketin önemli bir aktifi haline getirme süreci BRAND CHAMPION Çok markalı organizasyonlarda bir markanın sorumluluğunu global düzeyde yüklenmiş tepe yöneticisi. Bir markanın ürün. üst ve ortak markalarla oluşturduğu hiyerarşik yapı. BENCHMARK Ajansa üretecekleri yeni işi değerlendirmeleri amacıyla verilen standart. kurum ve sembol olarak tanımlandığı süreç ve sürecin sonunda ortaya çıkan kapsamlı döküman. Reklamda başlık. BODY TYPE Basın ilanlarında ana metinde kullanılan yazı karakteri BOGO Buy One. broşür. esas ambalajın boyutları büyütülerek daha fazla ürün de konulabilir. BRAND BUILDING Marka inşa etme. Dikkat. BELOW THE LINE Pazarlama bütçesinin ABOVE THE LINE olmayan tüm harcamaları. Bu yapı içindeki ilişki ve rol dağılımlarının yıllık bazda profesyonelce değerlendirilmesi. Markanın sık . internet sayfalarında rastladığımız küçük. Entegre pazarlama iletisimiyle birlikte “crossing the line” terimi de giderek yayginlasmakta. kupon vs. Pankart. Bir markanın ürün/ pazar bağlamında alt. Markanın o bölge veya dönemdeki satışlarının ortalamaya bölünmesi yoluyla hesaplanır BRAND EQUITY Marka Denkliği. pazarlama masrafları (maaş. BLUE PRINT Ozalit. Extra ürün ambalajlı olarak verilebildiği gibi. dışında kalan metin. rakamlar ve deneyimlerin derlemesi. BOUTIQUE AGENCY Yurtdışında. satis promosyonu. BILLBOARD Büyük boy açıkhava reklam panosu. direkt satış giderleri. promosyon. Reklam bedelinin reklamverenin ürettiği mal veya hizmet ile ödenmesi. Marka (tescil edilen marka) BRAND ARCHITECTURE Marka mimarisi. Marka (inşa edilen marka) BRAND IDENTITY Marka Kimliği. işaret veya hepsinin birleşimi. Ambalaj. Yani çizginin ne altı. ne de üstü. BLIND PRODUCT TEST Kör ürün testi. Teknolojik gelişmeler. Get One Free cümlesinin kısaltılmışı. şahsiyeti olan ve tatmin sağlayan bir karışım. BRAND Bir firmanın sunduğu ürün veya hizmetleri diğerlerinden ayırt eden söz.

muhtemel olumsuzluklara karşı pazarlama bütçesine konulan ek hayali harcamalar veya reklam bütçesindeki şişirmeler. CUSHION Bütçe hazırlanırken. Genellikle işin öncesini. Basit. karşılaştırma ve satınalma için pek fazla çaba harcamadıkları tüketim malları. ne istendiğini ve zamanlamasını içeren formatlı doküman. CASE Karton koli CAST Bir reklam filminde oynayan oyuncular CATEGORY Aynı tüketici gereksinimini karşılayan ürünler grubu. BUNDLE Bir ürünü pazara verebilmemize yeterli olan tüm bilgilerin toplamı. Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem. konumlandırmayı. Kara geçmeye başladığımız yer. Pazarlama organizasyonunda Grup . Satış hedeflerine ulaşılamadığında bu harcamalar kesilmiş gibi gösterilerek BOTTOM LINE tutturulur. konsepti. CALL BACK Anketörün daha önce bulamadığı deneğe veya aynı deneğe araştırmanın devamını yapmak amacıyla. Tüketicilerin ilk görüşte satın aldıkları. BUYOUT TV reklamında oynayan oyuncunun tüm haklarını bir kerede satın alma.değişmeyen temel unsurlarını içeren. tekrar uğraması CANNIBALIZE Bir ürünümüzün satış artışının. Müşterinin reklam ajansına geçtiği ilk doküman. BREAK EVEN Başabaş noktası. CONTINUITY PROGRAMS Nispeten uzun bir zaman içinde birkaç kez ürün satın almayı ödüllendiren promosyon türü. Nihai tüketici tarafından. COST PER GRP Yada CPP (Cost per point). kişisel ihtiyacı için kullanılan ürünler. brief CONSUMER GOODS Tüketim ürünleri. o reklamın izlenme oranına bölümü COST PER THOUSAND Bin kisiye ulasma maliyeti CREATIVE BRIEF Yaratıcı brief. Çokuluslu firmalarda birlikteliği sağlamak için merkezde hazırlanıp ülkelere dağıtılan dosya. CREATIVE STRATEGY Yaratıcı strateji. onaylanmış alternatif plan. Kategori. bölgesel pazarların ulusal pazar ortalamasına oranlarının yüzde ifadesi olup BDI ile birlikte incelendiğinde marka için o pazarlardaki potansiyeli gösterir. CATEGORY FUNDAMENTALS Pazarlamada bir kategoriyi yönetebilmek için gerekli temel bilgiler toplamı CATEGORY MANAGER Group Brand Manager. Brif. Yaratıcı stratejinin oluşturulması yönünde ilk adım. Brief üzerine yapılan çalışmalar. aynı grupta yer alan başka bir ürünümüzün satışında azalmaya neden olması. trendler hakkında sahip olunan daha kapsamlı bilgi CONTINGENCY PLAN Mevcut planın bir nedenle iptali halinde devreye girecek. Markanın temel konumlandırmasını. yapılan harcamaların üzerine çıktığı durum veya an. Marka Anayasası. açık ve ayrıştırıcı olmalı. BURKE TEST (Bkz) DAY AFTER RECALL BURST Medya planında bir dönem çok yoğunlaşarak normalin üzerinde bir erişim (reach) ve frekans elde edilmesi. satış planı ve muhtemelen reklam filmini içerir. BRIEF Pazarlama’dan ajanslara. COST EFFICIENCY Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak. hizmet firmalarına veya diğer departmanlara çıkan iş talepleri. Tüketim ürünleri olmayan ürünler “endüstriyel ürünler” olarak adlandırılır. CONTINUITY Reklamın verilen süre içerisinde sürekli olarak medyada yer almasını öngören medya stratejisi. CONVENIENCE GOODS Kolayda mallar. tüm yönetim kademelerince imzalanan tek sayfalık doküman. Payout. ambalajı. dış çevre. 1 saniyelik reklamı yayınlamak için ödenen miktarın. Bir yatırımdan sağlanan kazancın (reel anlamda). Formülü. Yaratıcı çalışmanın yönünü belirleyen temel doküman. tasarımı. bilgi ve deneyimlerin birleştirilerek tüketici. araştırmalar ve tartışmalar sonucu müşteri ve ajansın üzerinde hemfikir olduğu yaratıcı strateji ortaya çıkar. Dayanıklı-dayanıksız tüketim ürünleri olarak alt gruplara ayrılır. çevreyi ve tanıtım amaçlarını içerir. CONSUMER INSIGHT Tüketici öngörüsü. CATEGORY DEVELOPMENT INDEX (CDI) Bir kategori için. Örneğin havayollarında “frequent flier” programları veya gazetelerin kupon biriktirme kampanyaları.

CONTINUITY Reklamın verilen süre içerisinde sürekli olarak medyada yer almasını öngören medya stratejisi. Örneğin havayollarında “frequent flier” programları veya gazetelerin kupon biriktirme kampanyaları. COMBO PACK Banded pack. CONTINUITY PROGRAMS Nispeten uzun bir zaman içinde birkaç kez ürün satın almayı ödüllendiren promosyon türü. COPY Bir reklamın metni. Nihai tüketici tarafından. Reklam hedeflerini ölçülmüş reklam sonuçlarına göre belirlemek. Reklamveren kuruluşun. CONCEPT Bir markanın tüketiciye sunduğu fiziksel ve duygusal faydaların ve bunları destekleyen kanıtlarının özet ifadesi. CHAIN STORE Zincir mağaza. Bir zincire dahil olan ve perakende satış yapan mağaza. CONSUMER GOODS Tüketim ürünleri. Buna gölgeleri veren siyah klişe eklenir. CONCENTRATION STRATEGY Yoğunluk Stratejisi. Markanın özü. CLUTTER TV veya radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam. gücünü. Süreli yayınların net satış rakamı CLEARING HOUSE İndirim kuponlarını perakende noktalardan toplayıp tasnif eden ve bunları üretici firmalara teslim edip perakendeciler adına tahsilatı yapan hizmet kuruluşu. Mülakatı bilgisayar yönlendirir. (%) COOP AD Perakendecinin sattığı ürünler için yaptığı reklam. yeteneklerini tanıtmayı amaçlayan. COPY TESTING Bir reklamın etkililiğini ölçmek için tüketici tepkilerine dayanarak yapılan araştırma. CHEESE CAKE Içerdigi makul “seksi” unsurlarla dikkat çeken fotoğraflar. Renkli orijinal. Araştırma sonuçlarına bakıp bir karar almadan önce mutlaka sorulması gerekir. karşılaştırma ve satınalma için pek fazla çaba harcamadıkları tüketim malları. CONVENIENCE GOODS Kolayda mallar. varoluş sebebi CONFIDENCE LEVEL İstatistikte güvenilirlik düzeyi. Örneğin. Dayanıklı-dayanıksız tüketim ürünleri olarak alt gruplara ayrılır. COLOR SEPARATION Renk ayrımı. DAY AFTER RECALL Ertesi günkü hatırlanma oranı. kirlilik. trendler hakkında sahip olunan daha kapsamlı bilgi CONTINGENCY PLAN Mevcut planin bir nedenle iptali halinde devreye girecek. Bizdeki uygulama biraz daha farklıdır. Her müşteri ajans için bir “ACCOUNT” dur. imaj yaratmaya yönelik reklam faaliyeti. COMMUNICATION MIX communication mix DAGMAR Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. kişisel ihtiyacı için kullanılan ürünler. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan . Gima mağazaları. Anketör soruları bilgisayar ekranından okur ve telefonda aldığı yanıtı yine bilgisayarda ilgili pencerlere tıklar. Türkiye’de bu hizmeti veren şirketlerin olmaması kupon türü kampanyaların yaygınlaşamamasının tek nedenidir. olanaklarını. CLIENT Reklam ajansının müşterisi. Dört renk ile yapılan baskı orijinal renklere en yakın sonucu verir. onaylanmis alternatif plan. Örneğin Migroskop.Yöneticisi. Reklamverenin. Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem. Migros mağazaları. dış çevre. CATI Computer Assisted Telephone Interviewing. İki veya daha fazla ürün birbirine (genellikle bantla) birleştirilir ve cazip bir fiyattan satılır. belirli bir ürününü ya da hizmetini tanıtmaktan çok. program tanıtımı. Bizim reklamımızın etkinliğini azaltıcı etkisi nedeniyle olumsuz anlamda kullanılır. Ancak doğrudan hitap ederken veya cümle içinde “CLIENT” kullanılır. CONSUMER INSIGHT Tüketici öngörüsü. CORPORATE ADVERTISING Kurumsal Reklam. Tüketim ürünleri olmayan ürünler “endüstriyel ürünler” olarak adlandırılır. medyalardan birine reklam fonlarını yoğunlaştırması. CONVERSION Bedava verilen numuneyi kullanan tüketicinin kendi iradesiyle o ürünü satın alması. Reklam maliyeti üretici firma ile paylaşılır. Tüketicilerin ilk görüşte satın aldıkları. duyuruların toplamı. filtreler aracılığıyla üç ana renge (sarımavi-kırmızı) ayrılır ve üç renk için klişe hazırlanır. bilgi ve deneyimlerin birleştirilerek tüketici. CIRCULATION Tiraj. Metropost türü uygulamalar.

) pazarlama iletişim faaliyetleri. EVOKED SET Satın alma söz konusu olduğunda tüketicinin markaya dair bildiği ve farkında olduğu tüm olumlu düşünceler. ırk. yaşasın psikografi diyenlere aldırmayın. ENDORSEMENT Kabul görmüş bir otoritenin bir ürünün kullanımını onaylaması veya önermesi. o ürünü bulunduran noktaların toplam kategori satışından aldığı paya ise Ağırlıklı Dağılım denir. Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü. Tüketicinin ürünümüzü kullandıktan sonra içinde bulunacağı durum. Sağlam demografik bilgi olmadan her şey havada kalır. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. konser) bağlantılandırma. Düşük fiyat politikasına geçiş. İzleyip algılaması mühim değildir. DUMMY Ürün veya reklam kahramanının canlı veya cansız. din. DIRECT MAIL Doğrudan Postalama. Sonradan normal alandaki markalardan özünde bir farkı olmadığı anlaşıldı.Expressive benefit. gereç ve tekniklerle iletileceğinin ifadesi. ürün/hizmet/firma bilgisi vs. DIRECT MARKETING Doğrudan pazarlama. Perakendeci ile anlaşarak ürünlerin her zamanki yerlerinin dışında ve dikkat çekici biçimde sergilenmesi. DISTRIBUTOR Bir sektörden sadece bir firmanın ürünlerini. DOWNSCALE Alt sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır. fiyat . Otoritenin kabul görmüşlüğünün somut bir ölçüsü yoktur. Teorik olarak öneren kişinin konudaki uzmanlığı inandırıcılığı artırır. Genellikle sponsorluk şeklinde. elektronik posta. gelir gibi somut istatistiklerle ifadesi. örnek ürün. eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur. Bazı pazarlamacılar bu terimi doğrudan pazarlama ile eş anlamlı görürler DISPLAY Tanzim-teşhir. Yaa! FEATURE Perakendeci tarafından bir ürün için yapılan promosyonlar. DRY RUN Prova. DEAD NET PRICE Bir ürünün tüm iskonto ve primleri düştükten sonra müşteriye net maliyeti. mektup gibi iletişim yollarıyla anında tepki verebilme imkanı sunan satış tutundurma faaliyetleri. Reklam mesajının hangi yöntem. Nihai duygusal fayda. Ürünü kullanmış sıradan bir tüketici de öneride bulunabilir. E-BRAND Internet patlaması sırasında sanal alemde yaratılan markalara verilen ad. DAYPART Bir televizyon veya radyo istasyonunun günlük yayınlarının bölündüğü zaman dilimleri. BURKE TEST. EYE TRACKING Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu. DEMOGRAPHICS Hedef kitlenin yaş. DIRECT RESPONSE Tüketicilere telefon. büyük boy maketi. END BENEFIT Son fayda. o bölgenin tek yetkili satıcısı olarak satan ve genelde son perakende noktaya direkt ulaşan toptancı. DOOR TO DOOR SAMPLING Kapıdan kapıya numune dağıtımı. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. bir promosyonu bir etkinliğe (yarışma. DISTRIBUTION Dağılım. editör. Ürünümüzü kullanan tüketicinin neler hissedeceği. Bir kişinin reklam veya promosyona muhatap olması. Demografi öldü. tüketici promosyonlarından vazgeçip aradaki farkı fiyata yansıtma ve ürünün fiyatını kalıcı olarak düşürme. turnuva. Piyasalarda “NET NET” diye kullanılır. Bir ürünün satıldığı noktaların toplam nokta sayısına bölünmesine Nümerik. duygular seti.. ruh hali. cinsiyet.15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı. Örneğin. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken. yönetici veya patronların halkı ilgilendiren bir konuda görüş bildirdiği yazı veya program. Potansiyel tüketiciye doğrudan postalama yolu ile gönderilen (broşür. teşhir. EVERYDAY LOW PRICE Bir ürün için. EVENT MARKETING Etkinlik pazarlaması. EXPOSURE Maruz kalma. Self. Ülkemizde dağıtım maliyetlerinin düşüklüğü ve hedef kitleyi oturduğu semte göre ayırabilmenin göreceli kolaylığı nedeniyle tercih edilir. FACING Yüz sayısı. EXECUTION Uygulama. Yani eee brand? EDITORIAL Herhangi bir mecrada. TV izlerken veya gazete okurken karşılaşması. EMOTIONAL BENEFIT Duygusal fayda.

Belirli bir zaman diliminde herhangi bir reklamın elde ettiği izleme oranlarının (rating) toplamı. ortalık batmaktadır. yaratım. eksiklikleri baştan görebilmek için özel bir grupla yapılan (bedava) ilk tur. FEEDBACK Prova. 6-12 kişinin. aslında bir marka olan isim. medya planlaması.indirimi. Bütçenin gereğinden fazla dağıldığı durumlarda. FOCUS GROUP Grup tartışması. Perakendeci rafının ön cephesinde yer alan ürün sıra sayısı. O zaman da haliyle tencere taşmakta. FRAGMENTATION Reklam bütçesinin çok çeşitli medya arasında dağılması. GONDOLA END Gondol basi. HEADLINE Basılı reklamlarda tüketicinin ilgisini çekmek amacıyla iri punto ile yazılmış başlık cümlesi. GONDOLA Marketlerde bir raf grubu. Reklam filminin en uzun hali. promosyon vs. reklam. tasarım. Jilet. reklamları tartıştıkları araştırma biçimi. FMCG Fast Moving Consumer Goods. Çekiliş kampanyalarında büyük hediye . HOOK Reklam metninde izleyicinin ilgisini çekmeyi hedefleyen bölüm. Bir raf grubunun basinda yer alan. FLIGHTING Medya stratejisi. Ya da bilgisayar ortamındaki bilgilerin kağıda basılmış hali. Dayanıksız tüketim ürünleri. Selpak. özel teshir amaçli tasarlanan raf. 4 koli alana 1 bedava. FREE GOODS Mal fazlası. FOLLOW-UP Yeni bir ürünün piyasaya verilmesinden veya yeni bir reklam kampanyasının yayına girmesinden sonra bunu takiben gerçekleştirilen aktiviteler. FLOP Başarısızlığa uğramış bir girişim. OTS (opportunity to see) FULL – SERVICE AGENCY Reklam sürecindeki tüm işleri yapan reklam ajansları. HIERARCHY OF EFFECTS THEORY Tüketicilerin satın alma kararı verme sürecinde bilgiyi işleme ve kullanmalarının zihinsel aşamalarının modeli. Sektör dışından birine “Marka Uzmanıyım” dediğimde mutlaka bunun geyiğini yapar. Ancak reklam (Pulsing’den farklı olarak) hiç bir zaman kesilmez. Örneğin. 4+1 FREQUENCY Bir reklamı en az bir kez izlemiş olan kişilerin bu reklamı ortalama kaç kez gördüğü. olumsuz anlamda kullanılır. Bir sırada üst üste üç ürün dizilse de “bir yüz” sayılır. Extra Full Ajans Supra. Stratejik planlama. GRP Gross Rating Point. Net satış geliriyle satılan malın maliyeti arasında kalan fark. Toplam izlenme oranı. FOOTAGE Bir reklam filminin kullanılabilir nitelikteki tüm çekimleri. adası. yayınlanan reklam miktarından bağımsız olarak dönemsel sabit miktarda ödemesi. Ürün.üç tarafi açik. bir moderatör yönetiminde ve yarı esnek bir soru formu çerçevesinde ürünleri.Belirli sezonlarda reklamın yoğunluğu arttırılır sezonun dışında kalan zamanlarda ise reklam yoğunluğu azaltılır. prodüksiyon. FEE (BASIS) Reklamverenin ajans komisyonunu. Günümüzde ajanslar bu hizmetlerin yanında halkla ilişkiler. perakende noktalarda ürün sergilemekte kullanılan standlar. FACING Yüz sayısı. GREEN MARKETING Çevreye daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi ve bunun direkt ya da dolaylı bir tüketici yararı olarak sunulması. Genellikle eğitim programlarını hazırlarken. HEAVY USER Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok üzerinde kullanan tüketiciler. Üreticinin perakendeciye promosyon amaçlı verdiği (satılabilir) mallar. FLOWCHART Yıllık medya planının şematik gösterimi. slide veya bilgisayar aracılığıyla aktarılan bilgilerin kağıda basılmış kopyaları. Yüzdelerin toplamı ama yüzde değil. FLOOR STAND Kendi kendine ayakta duran. HIATUS Medya planlamada iki FLIGHT arasındaki boşluk. fikirleri. Yaa! GENERIC NAME Bir kategori veya sınıfı tanımlamakta kullanılan. HARD COPY Bir sunumda asetat. Ülkemizde henüz marka tercih sebebi olamayan bir “attribute” GROSS MARGIN Brüt kar. satış tutundurma ve doğrudan pazarlama hizmetleri de vermektedirler. Reklamsız dönem. HALO EFFECT Araştırmada tüketiciler sevdikleri bir markayı değerlendirirken objektif davranmayıp tüm özelliklerine hakettiğinden fazla puan verirler.

birkaç dakikaya kadar uzayabilen reklamlara denir. IN PACK Ürün ambalajının içine yerleştirilen ve ancak tüketicinin ürünü satın alıp açmasıyla sahip olabileceği hediye ve bu tür hediyeli promosyonlara verilen ad. Pazarlama İletişiminin tüm öğelerini (reklam. GRP x (TV sahibi ev sayısı) INCENTIVE Bizim veya müşterilerimizin satış personeline performans hedeflerini aştıklarında verilen maddi veya ayni teşvikler. diger arastirma tekniklerinin gözden kaçirabilecegi noktalari saptamak için kullanilir. rakibe bulaşmadan satışlarını artırma çabala MARKET NICHE Pazarın özel bir tüketici grubuna hitap eden küçük ve iyi tanımlanabilen bir kesimi. LOTTERY Piyango.HOUSEWIFE Ev kadını. postayla ya da yüz yüze görüşme ile iletilen soru formunun doldurulması istenir. Genellikle yayından daha kaliteli bir kağıda basılırlar. KISS Bir işin kısa sürmesi dileğini ifade eden argo kısaltma. evin hanımı. Görüşülecek kişileden telefonla. LIFESTYLE SEGMENTATION Tüketicileri hobilerine. Cingıl. ilgi alanlarına. söz ve efektlerin uyaklı biçimde dizelenmesiyle oluşturulan basit müzikal yapı. tuttarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir. Sales incentive. IMPRESSION Herhangi bir zaman diliminde. ilgi alanları ve harcama biçimleriyle ifadesini bulan bireysel yaşam biçimleri. duygu. Ara onay aşamasıdır. Layout sayfa düzenini gösteren basit bir karalamadır. IMC Bütünleşik(Entegre) Pazarlama İletişimi. Başlık dışındaki unsurlar net değildir. KICK BACK Reklam ajansının. varyantlar. tavırları. düsünce. Ürünün markalı olarak ve konseptiyle birlikte test edilmesi INDEPT INTERVIEW Derinlemesine görüsme. müşteriyi koruyabilmek için müşteri çalışanlarından (herhalde yetkili yönetici) bir kişiye yaptığı illegal ve ahlak dışı ödeme. yayınla birlikte ciltlenen veya araya sıkıştırılan reklamlar. meslekelerine ve yaşam tarzlarının diğer öğelerine göre gruplara ayırma. LINE EXTENSION Tür çeşitlendirmesi. INTERVIEW STUDY Pazarlama araştırmalarında birincil veriyi toplamakta kullanılan en yaygın araştırma yöntemi. KISS sözcüğünün “Keep It Short-Simple” cümlesinin kısaltması olduğunu öne sürerek meşruiyet kazandırmaya çalışanlar aslında bunun “Keep It Simple Stupid” anlamına geldiğini bilip bundan garip bir zevk alırlar. Üreticinin mevcut ürünleri için yeni pazarlar veya tüketici grupları bulma yoluyla. doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde. Uzman görüsmecinin tüketicilerle yüzyüze. Normal TV programı görüntüsünde. Niş pazarlar genelde birden fazla markanın varlığını kaldıramayacak kadar . birebir görüserek onlarin gerçek tutum. komisyon. Mevcut bir marka adı altında piyasaya verilen yeni türler. PR. bölümleme. satış tutundurma. INSERT Bir süreli yayının içine katılmak üzere ayrı basılmış. Bir evin (HH) 16 yaşından büyük kadın reisi. JINGLE Reklamda çeşitli ses. Burada amaç tüketiciyi mağazaya çekmek ve bunun yanısıra kar marjı yüksek diğer ürünleri satmaktır. herhangi bir programı veya reklamı izleyenlerin sayısı. Aynı ürünün farklı bir boyda piyasaya verilmesi ise SIZE EXTENSION olarak adlandırılır. LOSS LEADER Perakendeci tarafından maliyetinin altında satılan ürün. LIFESTYLE Kişilerin fikirleri. INFOMERCIAL Information ve Commercial sözcüklerinden türetilmiştir. LAYOUT Basılacak herhangi bir işin taslak çizimi. tavir ve davranislarini anlamaya yönelik bir arastirma metotudur. Yeni ürün tanıtımında “haber” formatı yaygın ve yararlı bir uygulamadır. Şansa bağlı promosyonlar. müşteriyi de beğenmediği bir işi sırf çok emek harcandığı için kabul etme baskısına sokar. Layout üzerinde anlaşmadan tüm işi bitirmek ajans açısından risk taşır. IPCT Identified Product Concept Test. Kalitatif bir teknik olan derinlemesine görüsme. MARGIN (Bkz) GROSS MARGIN ve NET MARGIN MARKET DEVELOPMENT Pazar geliştirme.

yani “buraya uymaz” anlamında da kullanılır. (Maliyet + Markup = Satış fiyatı) (Satış fiyatı . outdoor gibi yaygın iletişim araçlarını tanımlamakta kullanılır. pano.A. afiş.=Not Applicable. OUT OF STOCK Stoksuz kalma. bölümlemek. ürünün uzun dönem hedeflerini gözardı eden. ME TOO Genellikle pazar liderinin başarıyla uyguladığı bir şeyi taklit etme. NVO Non Variable Overhead. MASS MERCHANDISE Beyaz eşya. Reklamın yayında olduğu anları değil.Maliyet = Kar marjı) MASS MEDIA Medya. benzer tanıtım unsurları kullanma. yayın kopyaları ondan çıkartılır.Tüm indirimler NON-COMERCIAL ADVERTISING Ticari olmayan reklamlar. deneğin istediği gibi serbestçe cevaplayabileceği anket sorusu. hedeflerinin ve tüm faaliyet detaylarının. MEDIA PLAN Reklam mesajının doğru hedef kitleye doğru medya ile iletilmesi için tasarlanan plan. NECKER. NON-FOOD Yiyecek dışı hızlı tüketim ürünleri. MARKET SEGMENTATION Pazar Bölümleme. OPINION LEADER Görüşleri ve davranışları diğer insanlar için model teşkil eden kişiler. METHODOLOGY Yapılan pazar araştırmasının yöntemi ve buna ilişkin detaylar.küçüktür. MERCHANDISING Ürünün satış noktasındaki bulunurluğunu ve görünürlüğünü sağlamaya yönelik pazarlama çabalarının tümü. NET MARGIN Net kar marjı. MOOD Bir reklam filminin atmosferi. kaybolması halinde yeniden çıkartılması pahalıya malolur. Daha çok geniş kitlelere yayın yapan. Yani bildiğimiz 4P MARKETING PLAN Bir markanın yönünü belirleyen. duvar. NET SALES Net satış geliri = Brüt satış geliri . TV. basın. Ürün. MARKETING pazarlama NECKHANGER Doğrudan şişeye asılarak tüketiciye ulaştırılan promosyon malzemesi. Bazı durumlarda N. MEDIA STRATEGY Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji. Brüt kar marjından sabit giderleri çıkardığımızda kalan. Yayında mıyız. bulunamadığını belirtir. ON AIR ON AIR Reklam yayında. giyim gibi çok değişik kategorilerden ürünler satan büyük mağaza. Tüketici tek ürün kullanır ve sadece onu değerlendirir. durum bildirir. fiyat. MARKETING MIX Pazarlama Karması. Heterojen bir pazarı benzer ihtiyaçlar ve isteklere göre homojen kısımlara ayırmak. NOT AVAILABLE N. tutundurma ve dağıtımdan oluşan ve pazarda istenilen tepkiyi yaratmak için kullanılan kontrol edilebilir temel pazarlama değişkenleridir. Çok iyi korunur. Aynı iddialarda bulunma. aynı promosyonu yapma… MILKING Bir üründen kısa sürede maksimum kazancı sağlamayı hedefleyen. Şirketin sabit giderleri OFF INVOICE Fatura üzerinde yapılan direkt indirimler. Büyük mağazalarda bu konuyla ilgili bölüm. ACTION PROGRAM. radyo. Toplumu veya bazı kesimleri belirli bir konu hakkında bilinçlendirmek üzere bir takım fikirleri kazandırma ya da toplumsal bir davranışı değiştirme amaçlı yapılan reklamlar.A. bütçeleriyle birlikte yer aldığı yıllık plan. MONADIC TEST Bir ürün testi yöntemi. MARKUP Aşağıdan yukarı kar marjı. hareketli araçların yüzeyine . Bunun anlamı doğrudan çalışmaya başlayacaklarıdır OPEN END QUESTION Açık uçlu soru. Bir malın maliyetinin üzerine ekleyerek satış fiyatına ulaştığımız brüt kar. Bir ürünün normalde dağılımda bulunduğu perakende noktalarda geçici olarak bulunmaması hali (%). canlandırılan karakterlerin ruh hali. değil miyiz? ON THE JOB TRAINING Şirketin bir eğitim bütçesi veya olanakları yoksa yeni alınan personele “sizi iş üzerinde! eğiteceğiz” denir. MASTER Filmin asıl kopyası. kısaltması bir tablodaki eksik verilerin sağlanamadığını. yayında bulunduğumuz dönemi anlatır. Cevapların önceden verilmediği. NON-TRIERS Bir marka ile hiç direkt deneyimi olmamış tüketiciler. kısa vadeli pazarlama stratejisi. OUTDOOR (ADVERTISING) Billboard.

önceliklerin belirlenmesi ve portföydeki her ürünün. Bu noktalarda tüketicinin ilgisini çekme amaçlı kullanılan tanıtım malzemelerine de POP denir ama doğru bir ifade değildir POOL-OUT Bir reklam için yapılan çekimlerden. Bildiğimiz reklam yani. POINT OF PURCHASE Tüketicinin ürünümüzle karşı karşıya geldiği perakende nokta. kullanım. PREMIUM PACK Ambalaj içinde veya üzerinde bedava hediye taşıyan ürün ve bu tür . PANTRY LOADING Genellikle mevcut tüketicilerimizin.yapılan açık hava reklamları. PANEL TEST Reklam ve yeni ürünlerin ön testini yapmak için kullanılan bir teknik. Yeni bir boru şebekesine su verdiğimizde. daha sonra ikincisini kullanması istenir. Hedef pazardan bir grup birey seçilir ve alternatifleri değerlendirmeleri istenir. Tüketici ürünleri birlikte ve karşılaştırmalı olarak değerlendirir. .Bu tür okuyucular yayının toplam okuyucuları içerisinde sayılırlar. şekil. PILOT (STUDY/SURVEY) Pazar araştırmada soru formuna son şeklini vermek amacıyla yapılan ön deneme anketi. En zevklisi otobüste.. ambalaj tasarımı olarak kesilen ajans faturalarına dikkat! PAIRED COMPARISON Bir ürün testi yöntemi. fiyat indirimleri veya promosyonlar nedeniyle her zaman aldıklarından daha fazla miktarda ürün almaları.malzemesi. istifleme gibi tüm unsurlarıyla ele alınarak tasarlanması. Örneğin şişe modeli. boş boruları doldurmak için gerekli su miktarı gibi. Çoğu zaman aynı tüketici vaadini sunan benzer bir ürün çıkarma şeklinde olur. POST – TEST Reklam medyada yayınlandıktan sonra etkilerini ölçen test.rengi. PASS . (Bkz) FREQUENCY PACKAGE DESIGN Ürün ambalajının. Markanın hedef tüketici tarafından nasıl algılanması gerektiğinin pazarlamacı tarafından belirlenmesi ve bu yönde gösterilen çabaların tümü. Üç boyutlu tasarım. Son test. POSITION MAPPING Konum Haritası ya da Algısal Harita. PEOPLE METER (Türkiye’de AGB tarafından yapılan) TV izleme oranları araştırması için evlerdeki TV cihazlarına yerleştirilen ve o anda kimin hangi kanalı izlediğini belirleyip sinyalleri merkez bilgisayara gönderen cihaz. Tüketicilere iki ürün birlikte verilir. PENETRATION Bir coğrafi bölgede bir ürünün veya promosyonun kişilere ulaşım yüzdesi.koli yerleşimi. pratikte farklı anlamlarda yüklenirler. İzleyicinin olası tutumlarını. PERCENT OF SALES METHOD Geçmiş satış analizlerine bakarak reklam bütçesini belirleme ve gelecekteki satışları tahmin etme yöntemi. Kanallar normal stok seviyelerine ulaştıktan sonra sevkiyatlar ile tüketici çekişi daha paralel gider. PREEMPT Yeni bir rakip ürüne karşı veya mevcut rakibin beklenen bir hareketine karşı önceden tedbir alarak boş alan bırakmama veya önünü kesme çabası. vapurda yanındakinin gazetesini okumaktır ama o grup toplam okuyucu içinde sayılmaz. PACKAGE LABEL DESIGN Sadece ambalaj üzerindeki etiketin tasarımı. PERSUASION PROCESS İkna süreci. POSITIONING Konumlandırma.kapağı. OTS Oppurtunity To See.ALONG READERS Okuyucuların yayınları satın almadan elden ele dolaşarak okumaları. boyut. PORTFOLIO ANALYSIS Bir şirketin markalarının sistematik değerlendirilmesi. PAYOUT (Bkz) BREAK EVEN PAY TV Sözlüklerde PAY TV ile CABLE TV aynı anlamda kullanılmakla birlikte. gelir tablosu. CABLE TV tüm kanalları eve ulaştıran kablo servisine denir. PIPELINE Lansman döneminde kanalların dolması için yapılan normalin üzerindeki sevkiyat. Hedef pazardaki bireylerin farklı şirketleri. Kar-zarar tablosu veya bizim kullanacağımız şekliyle. aynı marka için üretilen diğer reklamlar. Etiket tasarımı yapıldığı halde. POINT OF SALE. ürünleri ve markaları algılama biçimlerinin resmini çekmek için kullanılan bir pazarlama araştırması aracı. özellikle de satın alma arzusunu ve ürün algısını etkilemek üzere duygusal ya da duyusal çekiciliklerin kullanıldığı reklam süreci. markanın toplam hedefe ulaşmadaki rolünün belirlenmesi. OVERSTOCK Genellikle bir kampanya nedeniyle satıcının gerek duyduğundan fazla yüklendiği mal. PAY TV-Cine5 gibi ek ücret ödeyerek ulaşılabilen şifreli kanallara denirken. Bir süre birincisini. P&L Profit and Loss statement.

Tüketicinin bir malı veya hizmeti satın aldığını kanıtlayan ve genellikle bir promosyona katılım için gereken şey. PACKSHOT Ürün gösterimi RASP Retail Average Selling Price. bazı şirketlerin portföyü ürün grubu bazında ayırmaya uygundur. brüt liste fiyatı. Hedef tüketicide istek yaratarak ürün talebi oluşturmaya yönelik pazarlama aktivitelerinin genel adı. PSYCHOGRAPHICS Demografik verilerin alternatifi olarak. RATING İzlenme oranı (%). PROSPECT Potansiyel müşteri PROTOMONADIC Bir ürün testi yöntemi. Televizyonda genelikle 20-23 arası olmakla birlikte. PRE – TEST Reklam medyada yayınlanmadan önce yapılan ön test PRIMARY DEMAND Birincil talep. PRODUCT LIFE-CYCLE Ürünlerin ya da markaların ard arda giriş. Prime Time. REACH Erişim. PULL Çekme. Bir ürünün satın alınmasını teşvik etme veya perakende noktalarda bulunurluğunu/görünürlüğünü sağlamak amacıyla yapılan süreli ve taktik özellikli tüm pazarlama aktiviteleri. başka biçimlerde promosyona katılanlara hak ettiklerini verme. Talebi arttırmak için eşsiz ürün özellikleri geliştirme ve ürüne diğerlerinden farklı olduğu imajı yaratma. öğleden sonra (afternoon drive) gibi gündüz saatleridir. Belli bir ürün türüne olan talep PRIME TIME TV veya radyo yayınında izleme veya dinleme oranının günün diğer bölümlerine göre en yüksek seviyeye çıktığı zaman dilimi. PRODUCT DIFFERENTATION Ürün farklılaştırma. kafa yapısı veya davranış biçimleri bazında tanımlama. REASON WHY Tüketiciye yaptığımız vaadi destekleyen kanıtlar. Dağıtım kanallarını yükleyerek malın aşağı doğru akmasını zorlamaya yönelik pazarlama aktiviteleri. Dünya nereye gidiyor? PROOF OF PURCHASE Satın alma kanıtı. Ambalajın tamamı veya parçası. basit bir şey ama bazen de çok işe yarar. Daha sonra tüketiciye bir ürün daha verilir ve bunu ilk kullandığıyla karşılaştırması istenir. Psikografi. PRODUCT MANAGER Ürün Yöneticisi. duyurum. POP (Point of Purchase) ile karıştırmamak için uzun yazım tercih edilmeli. Türkiye’de birkaç kamu kuruluşu dışında kimsenin kullanmadığı bir doküman. Daha da yüksek bir fiyat seviyesi mevcutsa SUPER PREMIUM olarak adlandırılabilir. kişisel satış. Ortalama perakende satış fiyatı (KDV dahil) RATE CARD Bir iletişim aracının reklam tarifesi. REDEMPTION Geri dönen kuponların veya yapılan başvuruların toplam dağıtılan miktara oranı (%) . toptancılar veya başka kuruluşlar için ürettikleri ürünler. Kanal kampanyaları. Türk halkının en iyi bildiği İngilizce sözcüklerin başında gelir! PRIVATE LABEL (PRIVATE BRAND) Üretici firmanın kendi markaları dışında zincir mağazalar. Bir reklamı en az bir kez izleyenlerin evrene oranı (%). olgunluk ve satışların azalması devrelerinden geçtiğini ileri süren pazarlama teorisi. Tüketici bir ürünü kullanır ve deneyimleri değerlendirilir. gelişme. hedef kitleyi yaşam tarzı. kasa fişi olabilir. PROMOTIONAL PARTNERSHIP Üretici firmanın başka bir firmayla promosyon amacıyla birleşmesi. Bir çok şeyi açıklamaktan uzak.promosyonlara verilen ad. PREMIUM PRICING Pazar ortalamasının üzerinde fiyatlandırma. kurum ya da ürün hakkında hazırlanan. Örneğin Coca Cola’nın 20th Century Fox Film ile bir sonraki filmde Coca Cola’nın göze çarpar bir şekilde gösterilmesi için anlaşması. Dağıtılan kuponların bedelini ödeme. Tutundurma da denir ama o laf da pek tutmadı. radyoda sabah (morning drive). Pazarlama hedeflerine ulaşmada kullanılan çeşitli iletişim faaliyetleri. REDEEM Tüketiciye verilen sözü yerine getirme. PUSH İtme. satış tutundurma. PROMOTION Satış promosyonu. PROMOTIONAL MIX Satış tutundurma karması. kitle iletişim araçlarında parasız olarak yayınlanan mesaj. Bir programı veya reklamı izleyenlerin kabul edilen evrene oranı. Pazarlama bölümünü idealde marka bazında ayırmak daha doğru olmakla birlikte. PUBLICITY PUBLICITY Bir hizmet. Reklam. barkod. Öz marka PROBE Pazarlama profesyonellerinin tüketici ile bizzat görüşerek yaptıkları esnek mülakat. Okulda kompozisyon yazarken öğrendiğimiz “giriş-gelişme-sonuç” gibi bir model.

SHELF TALKER Rafın kenarından asağı sarkan. SHARE OF MARKET (SOM) Bir markanın pazar payı (%). İletişimde bir gruptan vazgeçmek. O döneme ait satış / Yıllık ortalama satış SECONDARY DATA İkincil veri. o gruba satış yapmayacağımız anlamına gelmiyor.REFUND Promosyonda vaadedilen paranın tüketicinin ürünü satın aldıktan sonra posta ile gönderilmesi ve bu tür promosyonların genel adı. STORE CHECK Esas anlamı satış noktalarında stok kontrolü. STOCK FOOTAGE (SHOT) Hazır çekim. STORYBOARD Resimli taslak. SINGLE MINDED Reklam mesajının tek. net ve ayırt edici yeni bir konum oluşturmak ROI Return On Investment. SACRIFICE Net bir hedef kitle tanımı yapabilmek için nüfusun önemli bir kesimini gözden çıkarmak. Marka Asistanı’na) yaptığı perakendeci ziyaretleridir. kitaplardan. SHARE OF SEGMENT Pazar payının segment bazında ifadesi. SAMPLING Tüketiciye az veya sıfır maliyetle küçük bir miktar ürün ulaştırma. Bir kampanyanın mali başarısının ölçüsü. hatırlatmaya yönelik. REMINDER Yoğun bir reklam kampanyasından sonra veya çok yerleşmiş bir marka için yapılan. Örneğin Nielsen perakendeci paneli veya AGB araştırması sonuçları düzenli olarak abone olan kuruluşlara ulaştırılır. Filmlerde bazı detayların daha iyi görünmesi için veya özel bir etki yaratmak amacıyla sık kullanılan bir yöntem. SYNDICATED Abone türü araştırma. SEASONALITY INDEX Mevsimsellik endeksi. basit ve anlaşılabilir bir satış fikri üzerine kurulmuş olması. ancak yer olduğunda yayınlanması koşuluyla satılan reklam yeri ve bu esastaki anlaşmalar. Yüksek enflasyon ve posta dağıtım sistemimizin durumu nedeniyle bizde uygulaması olmayan bir tür. SLOW MOTION Yavaş çekim. Bu hizmeti sağlayan kuruluşlardan alınarak filme monte edilen belgeseller veya çok sık kullanılan bazı görüntüler. SHRINK (WRAP) Ürünlerin birbirine veya promosyon malzemelerinin ürünlere ısı ile gerdirilmiş şeffaf plastik malzemeyle bağlanması. REPOSITIONING Yeniden konumlandırma. gazetelerden. Aksi halde tek başına fazla anlamlı değildir. SWOT Strengths-Weaknesses-Opportun ities-Threats Bir marka veya şirket için yukarıdaki unsurların irdelendiği analiz türü. Farklı ürün kodu taşıyan ve tek bir satış birimi olarak değerlendirilen her ürün veya ürün grubu ayrı bir SKU’dur. Bir marka veya kategori satışlarının mevsimlere veya aylara dağılımının % ifadesi. SKU Stock Keeping Unit. Birim veya ciro payı olarak ifade edilebilir. SHARE OF SPENDING (SOS) Reklam harcamalarının ciro payı olarak ifadesi (%). STAND BY Yedek reklam yeri. promosyon veya ürün mesajı taşıyan POP malzemesi. Hiçbir şey belirtilmemişse ciro payı anlaşılmalıdır. Biraz daha ucuz doğal olarak. detaya girmeyen kısa-öz kampanyalar. ROLE PLAY Genellikle satış teşkilatı eğitimlerinde kullanılan bir teknik. Bir marka ya da ürün için hedef tüketicilerin zihninde var olandan farklı. . Marka bağlılığına giden yol. TALENT COST Bir reklam filminde oynayan sanatçılara ödenen ücret. SHARE OF VOICE (SOV)SHARE OF VOICE (SOV) Reklam harcamalarının GRP payı olarak ifadesi (%). SALES INCENTIVE (Bkz) INCENTIVE SALES PROMOTION (Bkz) PROMOTION SAMPLE Örnek. SLOGAN Bir markaya ait reklamlarda sürekli olarak tekrarlanan cümle veya sözler. REPEAT PURCHASE Tüketicinin aynı ürünü iki kez üst üste satın alması. Sadece belli bir segmentte başarılıysak yönetim kurulunun gözünü boyamak için kullanılır. Ancak yaygın kullanımı direkt satıştan sorumlu olmayan şirket çalışanlarının (Genel Müdür’den. Kampanyanın sağladığı gelirin kampanya için yapılan harcamalara oranı. Araştırmada anket için seçilen ve hedeflenen evreni temsil ettiğine inanılan bir grup insan. Daha önceki araştırmalardan. Reklam filmi senaryosunun çizimler ve özet sahne bilgileriyle desteklendiği sunum biçimi. Katılımcılar yeni bir ürünü veya kampanyayı gerçek yaşamda olduğu gibi bir müşteri veya tüketiciye anlatırlar. Kesin rezervasyon yapılmayıp.

Kesimleme. TARGET MARKET Satış hedefi. TRIAL Tüketicinin bir ürünü satın alma veya numune dağıtımı neticesi ilk kez kullanması. TRADEMARK Ticari marka. reminder. dokunulabilir özellikleri USP Unique Selling Proposition. Reklamcılıkta bir ürünün temel mesajını. UNAIDED RECALL Yardımsız hatırlama. Araştırmada deneklerin bir marka adını veya reklamı kendiliğinden hatırlama durumu.dergilerden. TRADE MARKETING Pazarlama karmasının PUSH ile ilgili kısmı ve bazı firmalarda bu faaliyetleri yürüten bölüm.. UPGRADE Bir ürünün kalitesini yükseltmek. devlet nüfus sayım yayınlarından. URBAN Kent. Tema kampanyası dışında. Kaynağını veya üreticisini belli etmek için bir malın üzerinde veya ambalajında yer alan kelime. yazı veya sembol. Barkod. TIE-IN Birleştirme. aşağısı kır olarak tanımlanabilir. 2-3 yılda bir yapılıp kategorinin temel dinamiklerinin derinlemesine ölçüldüğü kapsamlı araştırma türü. Yeterince büyük organizasyonlarda pazarlama bölümü işin tüketici yönüne konsantre olur. Belirli bir ürün sınıfında özel bir markaya yapılan talep SEQUENTIAL MONADIC Bir ürün testi yöntemi. bir markanın promosyon. TARGET AUDIENCE Mesaj hedefi. U&A Usage and Attitudes Survey. gerçek bir USP’ye sahip olmaktan ziyade tüketicinin olayı nasıl algılamakta olduğu üzerine yoğunlaşmaktalar. daha üst sosyo-ekonomik gruplara yönelik olarak yeniden konumlandırmak. Bir pazarlama aktivitesinin birden fazla marka için yapılması veya bir marka için yapılacak kampanyanın sürmekte olan diğer kampanyalarla birleştirilme çabası. Pazarı daha küçük kesimlere ayırma. Reklamda görünmeyen kişinin. riski azaltmak.000’den fazla olan yerler kent. Bir ürünün sahiplendiği. elde edilen ikincil kaynaklı bilgiler. bağlama. TRIAL SIZE Dağıtılan bedava veya düşük fiyatlı ve çoğu zaman küçük boy numune. hedef tüketiciyi daha iyi tanımlar. tüm çabalarını üzerine kurduğu ve başka hiçbir üründe olmayan tipik özelliği. Daha sonra bir ürün daha verilir. Yeni kuşak iletişimciler. SEGMENTATION Bölümleme. Ülkemiz coğrafyası ve medya yapısı uygun olmadığından ve ulusal lansman hala nispeten ucuz olduğundan test market çok geçerli bir yöntem değildir. Bir markanın iletişim stratejisini odakladığı çekirdek hedef kitle. VOICE OVER Dış ses. dağıtım kanallarına yönelik pazarlama faaliyetlerini TM yönlendirir. TOP OF MIND Akla ilk gelen. Uzun süren bir yöntem olduğu için. markanın genel gücünün ve değişimlerin ölçüldüğü. poolout türü filmleri de olabilir. kullandıktan sonra değerlendirmesi alınır. Tüketiciye bir ürün verilir. İkinci ürünü kullandıktan sonra sadece bunun için değerlendirme alınır. esnek olmayan araştırma türlerinin genel adı. TANGIBLE PRODUCT ATTRIBUTES Ürünlerin fiziksel. o gruplara yönelik ürünler geliştirir ve pazarlama programları hazırlarız. . TEST MARKET Yeni ürünü ülkenin tamamında değil bir bölümünde pazara vererek pazarlama planını test etmek. UPC Universal Product Code. SELECTIVE DEMAND Seçici talep. TRACKING Genelde aylık periyodlarla tekrarlanan. Mesaj hedefinden daha geniş bir grup. Promosyon ve dağılım stratejileri satış hedef kitlesine göre biçimlendirilir. THEME Tema. UPFRONT Planlama döneminin hemen başında medya yeri satın alma. Bu sayede pazarı. karşılaştırma sadece çok temel ürün özellikleri için yaptırılır. UPSCALE Üst sosyo-ekonomik sınıfları tanımlamak için kullanılır. konumlandırmasını içeren ana reklam kampanyası. sunucunun sesi. çizgi kod. Merkez nüfusu 50. Biricik Satış Önerisi. literatür taramasından vs. Araştırmada hatırlatmasız sorulduğunda deneğin aklına ilk gelen marka adı veya reklam kampanyası.

cinsiyet gibi demografik özelliklerine göre gruplayan araştırma yöntemi. Bir reklamın veya promosyonun etkinliğini kaybetmeye başladığı nokta. dağıtılmış bilgi sistemi.VALS RESEARCH (VALUES AND ) Tüketicileri değerleri. WEAR OUT Yıpranma. yaşam tarzları gibi psikolojik ve yaş. İsviçre parçacık araştırma merkezi tarafından yaratılmış olan hipertext tabanlı. VEHICLE Belirli bir hedef kitleye reklam mesajını taşıyan kanal ya da yayın WORLD WIDE WEB (WWW) Dünya çapında ağ. .