T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

PVC PENCERE KAPI ÇİZİMİ

ANKARA 2006

581MSP005

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER..........................................................................................................................i AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. PVC PENCERE ................................................................................................................... 3 1.1.1. Pencereyi Oluşturan Elemanlar ............................................................................. 4 1.1.2. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri...................................................................... 6 1.1.3. PVC Pencere Şekilleri ........................................................................................... 9 1.1.4. Çizim Uygulaması ............................................................................................... 15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 22 2. PVC kapı ............................................................................................................................ 22 2.1. Kapının Tanımı ........................................................................................................... 22 2.1.1. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar .................................................................... 22 2.2. Kapı Çeşitleri .............................................................................................................. 25 2.2.1. Teknik Çizim Çeşitleri......................................................................................... 25 2.2.2. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler............................................................................. 27 2.2.3. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri........................................................................... 28 2.3. Şekiller ........................................................................................................................ 28 2.4. Çizim Uygulaması ...................................................................................................... 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 38 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 39

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM065 İnşaat Teknolojisi PVC İmalat ve Montajcılığı PVC Pencere ve Kapı Çizimi Pencere ve kapı şekillerini çizme ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 40/32 (+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Onuncu Sınıf Teknik Çizimler dersini başarmalı PVC Pencere ve Kapı çizmi yapmak Genel Amaç: Gerekli atölye ortamı ile aletleri ve donanımları sağlandığında her türlü pencere ve kapı şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: Pencere şekillerini kuralına uygun çizebilmek Kapı şekillerini kurallına uygun çizebilmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Atölye ortamı, proje, cetvel, gönye, hesap makinesi, 2H, HB, 2B kalemleri, silgi, para bantı, çizim kâğıdı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap doğru yanlış) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

PVC ve katkılı plastik maddeler pencere ve kapı doğramalarına ayrı bir renk katmıştır. hava koşullarına dayanıklılığı. Yapıların inşaasında önemli yere sahip olan Pencere ve kapı da teknolojik gelişmeden çabuk etkilenmiştir. tasarımı yaşamla ortaya çıkar. alüminyum doğrama. Gördüğünü çizebilmelisiniz. ısı ve ses yalıtım özelliklerinin bulunması. bakım gerektirmemesi. Pencere ve kapı tasarımı yapabilmelisiniz. demir doğrama derken PVC (Poli Vinil Klorür) ile istenilen özellikler toplandı ve sektör bunlarla adım adım gelişir. ateşle alev alev yanmaz fakat deforme olur. Kullanılan profillerin ölçülerini bilmelisiniz. Bu modülün sonunda ilgili bütün sorularınızın cevabını bu kitapçıkta bulabileceksiniz. Temel çizim kurallarını uygulamalısınız. Bileşimine giren klorürden dolayı. su sızdırmaması gibi özellikleriyle günümüzde tercih edilmektedir. Ahşap doğrama. Bu modülde çizeceğiniz eserler toplumumuz için sizler için çok yararlı olacaktır. PVC pencere ve kapı standartlarına uygunsa.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile PVC pencere ve kapı çizimi PVC sektörüne sizinle ayrı bir kapı açacaktır. İnşaat sektörü teknolojik gelişmeyi yakından takip eder. nemden etkilenmemesi. estetik olması. 1 . PVC Ustasının imalattaki hassasiyetini çizimde göstermelisiniz. PVC pencere ve kapı çizimini yaparken. Her insanın bir üretkenliği.

2 .

3 . 1. yerinin doğru seçilmesi ve iyi detaylandırılmasının yanında. Pencere düzenlenmesinde cam temizliğinin kolayca yapılabilmesi için şekilde iki tarafa kanat verilmelidir. ne sıklıkta. Toplam pencere alanları uygulama projesindeki net döşeme alanının % 15’ini geçmemelidir. genelde bina dış duvarına. çizim yapan kişileri.1. Pencere yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir. Pencerelerin boşlukları ve yerden yükseklikleri yapılacağı mahalin taban alanına ve kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. şekillendirme. Pencere Tanımı Yapı bölümlerinin dış duvarında görüş.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–1 Uygun ortam sağlandığında pencere şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Yapının projelendirilme aşamasında doğru boyutlandırılma. Yapının kullanış açısından pencerelerin büyük önemi vardır. hangi şekillerde açılır araştırınız. binalarda ısı yalıtım uygulamaları bakımından üç bölgeye ayrılır. yapım sırasında kaliteli malzeme kullanılması ve özenli işçiliğinde büyük önemi vardır. Pencereler nerelerde. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeli ve kişilerden ön bilgi edinmelisiniz. Yurdumuz. Araştırma için büroları. Kanat – kasa birleşimleri rüzgar ve ısıyı geçirdiği için olanak sağladığı için çok sayıda kanat yapımından kaçınılmalıdır. aydınlatma ve bina cephelerine güzellik sağlayan. bazen de bina iç duvarına yapılan elemanlardır. PVC PENCERE 1. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Pencere şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız.

mermer vb. malzeme ile imal edilen su ve nemin mahal iç kısmına geçmesi ve duvar dışını koruması amacı ile yapılan yapı elemanına denizlik denilir. Çizimde çalışma yönleri. Pencere alt kenarı ile duvar sınırını 5 cm ve pencere yan duvarını 5’er cm geçen mozaikli beton. (Şekil: 1) Pencere kasası Pencereyi oluşturan sabit çerçevedir. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle (kalınlığı 1 mm. çalışma odası vb) 0 – 80 cm Normal odalarda ( yatak odası. duvarcı ustası pencere boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. oturma odası. Kasa ve orta kayıt profilleri ile oluşturulur. Görünüşler de sıva altında veya denizlik ve parapet altında kaldığından çizilmez.) Wc ve banyolarda 75 – 90 140 – 160 cm cm 1. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterir. Tasarlanırken kullanım yerine göre 400 X 400 mm2’den az olmamalı. Denizlik yükseklikleri aşağıdaki ölçülerde yapılır: Manzaranın kolay görünmesi istenilen odalarda(salon.1. 1.Döşemeden pencere alt kenarına kadar olan yüksekliğe denizlik yüksekliği denir. Şekil 1’ de denizlik kesit olarak gösterilmiştir. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. Pencereyi Oluşturan Elemanlar Kör kasa Bina duvarı örülürken.1. sabit kenarlardan. Şekil 1 : Körkasa uygulama detayı 4 .2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. vb. Pencere kanatları Açılma veya hareketlilik özelliği olan çerçevelerdir. Astar boya ile boyanır. yemek odası. Oda penceresi genişliği ise 600 mm’den az yapılmamalıdır. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlanır. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alırlar. Ancak kesitlerde gösterilir.

Bu tip takviyeli pencereleri resmi dairelerde okul.Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Amac pencerenin sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. odacık sayıları. et kalınlıkları. Graj ( dayanak ) profilleri Pencerelerin genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olması düşünüldüğünde. cam çıtası. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. her 700 mm’de bir kör kasaya. Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcılarında geliştirdiği menteşeler. Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüz uygulamasının ilerlemesinin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. vb bu işlevi yerine getirir. Bu değişiklikler profillerin çap. Profillerin et kalınlıkları. iş yeri vb binalarda görüyoruz. PVC aksesuarları bu kanatların çalışma şeklini sağlamaktadır. yoksa duvara dübellenmeli veya vidalanmalıdır. Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. hastane. (Şekil: 2-3) Şekil 2 : Kasa profili 5 . Kanat yukarıdan aşağıya doğru açılır. kilitler. Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile klasik olarak çalışır. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. plastik fitiller. köşe bağlantılarından oluşur. kollar. Bunların PVC profilleri doğramalarından tamamı ile ayrıdır Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. PVC nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla pencere bölünmeli ve sağlamlaştırılmalıdır.

beş odacıklı gibi ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. Şekil 3 : Kanat profilleri 1. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlanılarak. 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmiştir.1. vb 6 . iki odacıklı vb üç odacıklı. Yalıtımda hava boşluğunun PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde ODACIKLAR bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. Ses. 70. vb gelişmeler bulunmaktadır. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. fonksiyonlarına ve görünümlerine göre sınıflandırabiliriz. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam.Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Bu gelişmeler sadece yalıtım yapmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır.2. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (Ön görünüş) Bina dış görünüş ( Arka görünüş) Kesitler A-A kesiti B-B kesiti C-C kesiti.

kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. 7 . Çizimde bunlar gösterilir. Bina Dışı Yönünden Görünüş Çizimi Burada cam çıtaları aksesuarlar pencere kolları) görünmediğinden çizilmez. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da #.Görünüşler Bina İçi Yönünden Görünüş Çizimi. bu elemanlar çizilmelidir. Bina içi görünüş şeklinde. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. Şekil: 4’de verilen pencere görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. Firma Ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekilleri çizilir. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. // şekillerini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve serbest elle çizilir. hangi kalınlıklarda çizmesi gerekiyorsa ona göre çizilir. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden. Pencere kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 70 mm alınır. (Ön Görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak. (Şekil 5) Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. Ölçülendirme yapılır. Bu ölçüler size profil ölçülerini hatırlatması için verilmiştir. Şekil 4: Bina iç yönü pencere görünüşü İç kısımdan pencerenin cam çıtaları menteşeler.

Şekil 5: Bina iç yönü pencere görünüşü çizimi Kesitler Şekil 6: Pencere kesiti çizimi 8 .

tuvalet gibi yerlerde görülür. • Havalandırma pencereleri Küçük ölçülerde yapılan bu pencereler daha çok banyo..3. üstteki küçük görünüş planında.. daire. Görünümlerine göre çeşitler Geometrik şekiller pencereye ismini kazandırır. mahal bölmelerinde. dışında. pencereyi yapacak ustaya. PVC ustasının denizliğe göre profil seçeceğini unutmayalım. nerenin neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi gösterilmiştir. kanatın çalışma şekilleri. (Dikdörtgen. balkon kapatmalarında PVC pencereler karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda birkaç şekil ve isimleri bunlara göre belirlenmiştir. Şekil: 8’de penceremizin bir normal kanat bir vasistas kanatlı olduğunu görüyoruz. 9 . Şekil: 6’daki kesit için. kare. PVC Pencere Şekilleri Pencerenin geometrik şekli. • Panel pencereler Bina içinde. Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır.C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alarak ayrıntılı görüntüleri çizebiliriz. Burada ihtiyaca göre B-B .1. En altında belirtilen 50 mm kalınlıklı denizliktir. Sizlerden de çizim aşamasında bu özellikleri çizmeniz istenir. kanat sayısı.Pencerelerde kesitler. Fonksiyonlarına göre çeşitler • Aydınlatma pencereleri Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan pencerelerdir. ayrıntı bilgi vermesi için çizilir.) 1. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır. ortada kayıtın olup olmadığı pencerenin ismini belirler.

a) Kesit detayı Şekil 7: Sürme pencere b) Görünüşü Şekil 8: Bir kanatlı bir vasistaslı pencere dış görünüşü Şekil 9: Sürme pencere 10 .

Şekil 10 : Düz iki kanatlı orta kayıtlı pencere Şekil 11 : Çift açılırlı orta kayıtlı iki kanatlıpencere Şekil: 10 daki fotoğrafın çizimini Şekil 11’da görebilirsiniz. 2500 mm açıklıklarda aşağıdaki tasarım düşünülebilinir. Bunu okul pencerelerinde görüyoruz. 11 . Yukarıdan aşağı vasistas açılımı da olduğunu çizimden anlıyoruz.

12 .Şekil l2: Okul penceresi Şekil 13 : Daire şekilli vasistas pencere Daire şekilli vasistas pencere bizlere güzel bir örnektir.

a : Konut penceresi 13 .Şekil 14: Kemerli pencere Şekil 15: Vasistaslı Şekil 16.

c: Konut penceresi 14 . b: Konut penceresi Şekil 16.Şekil 16.

Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB.1.4. Kenar-köşe çizgileri 2B. Çizim için her zaman en küçük kâğıttan başlanır A4 olmazsa A3 o da olmazsa plan ölçeklerinden çıkarırız. Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Size verilen 1100 X1200 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çiziniz. orta kayıtlı. Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturunuz. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. Taslak çalışmalarında pencerelerin fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. tek kanatlı basit bir pencere çiziniz. Bu çizimin iç görünüş olduğunu unutmayınız. 15 .1. Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz ve karalama olarak taslak çalışınız(1100 X1200mm). Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız.

Silinecek olan yerler koyu çizmeyiniz. Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz.Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. 1/20. 1/5 olabilir. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir. Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. proje ölçekleri 1/50. Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgilerini silip ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılararak çizmelisiniz. 1/10. 16 .

// taramaları ile belirtebilirsiniz. Camın varlığını #. Açılır pencere kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz.Orta kayıt kalınlığı 50 mm kasa gibi olmalıdır. Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesini veriniz. Ölçü çizgisindeki rakamları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız. 17 . (Her kenardan 10 mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. Her kenarda ölçü çizgisi verilmez.

Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Çizdiğiniz çizimin adını yazınız. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz.Camların kaça kaç olduğunu veya alanını yazabilirsiniz. Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz Gölgelendirmeler sağ ve alt cam içlerine yapılır. 18 . Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirmeleri yapılarak çiziniz.

Mermer bir denizlik çizilir. Denizlik pencere kenarından 50 mm geçecek şekilde çizilir. Mermer 20 mm’den 30 mm’ye kadar. mozaik ise 50 mm yapılır.Denizlik çiziminde denizliğin malzemesine göre kalınlığı değişir. 19 . Çizimi böylelikle tamamlanmış olur. Çizimde mermer xxxxxxxx şeklinde taranabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 9) Cam çıtaları dışarıdan görünüş çizimlerinde çizilir. 3) Profilin dış kalınlığı 40 mm’dir. 11) Ölçü çizgisi sayısı 5 tane olabilir. 8) PVC köşe bağlantılarında kasa profilleri 45° ve orta kayıt profilleri düz kesilir ve çizimde kesim şekilleri gösterilmez. DEĞERLENDİRME DOĞRU YANLIŞ Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 12) Denizlikler en son çizilir. 20 .OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Pencereden 50 mm uzatılır. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. rakam ve ölçü çizgileri B. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1) Temizlikte ve cam takımında kanatlardan. 6) Verilen orta kayıtlar arasındaki kanat genişliği 500 mm’den aşağı olmaz. 7) Camın varlığını gösteren taramalar yoktur. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. camların her noktasına ulaşılması gerekir. Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri 2H. ile çizilir. 4) Kanatlar orta kayıtlar çizildikten sonra çizilir. 10) Çizimlerde ölçü birimi cm’dir. 5) Açılış yönünü kesik çizgi ile ve 2H kalemle çizilir. 2) Kenar-köşe çizgileri 2B. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. Kalınlıkları yapım malzemesine göre değişir mermer kalınlığı 20 mm’den başlar.

Kanat verdiğiniz yerde ki kol açıklığı 500 mm’den büyük yaptınız mı? 7. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.Tasarımda yatay orta kayıt oluşturdunuz mu? 8. düzenli bıraktınız mı? Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 21 .Tasarımda dikey orta kayıt oluşturdunuz mu? 6. UYGULAMALI TEST 1200 mm genişliğinde.A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? 2. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1.B.Pencere kanatını çizdiniz mi? 9-Gerekli taramaları yaptınız mı? 10.Tasarımı ayrı yerde tek çizgi ile yaptınız mı? 5.Denizliği pencere bitiminden 50 mm daha uzun ve malzemesine göre yeterli kalınlıkda çizdiniz mi? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli. A4 kâğıdına çiziniz. 1400mm yüksekliğinde bir pencereyi vasistas ve normal kanat olacak şekilde tasarlayarak.Ölçülendirmeleri çoğalttınız mı? 11. EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Daha sonra aşağıdaki değerlendirme kriterlerlerine vereceğiniz cevaplarla kendinizi değerlendiriniz.Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? 3.Cam çıtalarını 15-20 mm çizdiniz mi? 12.Çizimlerinizi 1/10 ölçeğinde çizdiniz mi? 4.

menteşe ve kilit gibi kapı aksesuarlarının takıldığı ve kapı boşluğunun kenarındaki kör kasaya. Gönyesinin kaymaması için inşaat demiri ile puntolanır ve astar boya ile boyanır. 4 menteşe ile bu kasaya takılır. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Kapı şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız. Kapı yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. Kapı kanatlarının nasıl açıldığını araştırınız. PVC KAPI 2.2 mm vb) gönyesinde kasa yapar.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 Uygun ortam sağlandığında kapı şekillerini kuralına uygun çizebileceksiniz. Şayet kapı yapılan yer ıslak alan ve kaplama sıva değil de fayans ve benzeri kaplama ise.1. duvara. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanıdır. Kapı kasası Kapı kanadının açılıp kapanabilmesini sağlayan. duvar ustası kapı boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. Görünüşler de sıva.1. Kapının Tanımı Bina içi mahalleri birbirine bağlayan. ve kolona bağlanan kapı elemanıdır. Araştırma için büroları. fayans altında kaldığından çizilmez. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar Kör kasa Binanın duvar örülürken aşamasını.1. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlaştırılır. 22 . 2. 2. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeniz ve kişilerden ön bilgi almanız gerekmektedir. 3. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler.1. alta demir profil görülmez. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle ( kalınlığı 1 mm. kirişe. çizim yapan kişileri. Alt kısmı isnilirse yere gömülür bu durumda. Ancak kesitlerde gösterilir. Kapının hareketli kısmı (kanadı) 2. kaplama ustası sıvacı gibi kör kasadan montoja yer verecek kadar yer bırakır.

Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcının da geliştirdiği menteşeler. kilitler ve kollar vardır. Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterirler. • Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır.Kapı kanatları Açılma veya hareketlilik özleliği olan çerçevelerdir. • Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile çalışır. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alır. Kanat aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru açılır. Genişlikleri kullanım yerine göre belirlenir. • Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüzde aksesuarlardaki ilerlemenin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. Şekil 17: Kapı kanat profili • Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. 23 . Çizimde çalışma yönleri. Bu tip PVC kapılar garajlarda görmekteyiz. Örneğin tuvaletlerde 700 mm’den kapılarında 800 mm’den az yapılmamalıdır. sabit kenarlardan. doğramalarından tamamı ile ayrıdır. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. Bunların PVC profilleri. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir.

Bu geliş-meler sadece yalıtım yapmak ve yakıtta tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır. Profillerin et kalınlıkları. Bu değişiklikler profillerin çap. köşe bağlantılarından oluşur. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. plastik fitiller.Graj ( dayanak ) profilleri Kapıların genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olduğu düşünüldüğünde. iki odacıklı. sağlamlaştırılmalıdır. Ses. vb gelişmeler bulunmaktadır. iş yeri. Amac kapının sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. üç odacıklı. Bu tip takviyeli kapıları resmi dairelerde okul. et kalınlıkları. Hava boşluğunun önemi PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde odacıklar bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. hastane. cam çıtası. vb binalarda görüyoruz. odacık sayıları. her 700mmde bir duvara bir kör kasaya yoksa duvar dübellenmeli veya vidalanmalıdır. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlayarak. 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmişdir. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam. PVC’nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla kapı bölünmeli. 70. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. Şekil: 19 Kapı kanat profili 24 . beş odacıklı vb ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. (Şekil: 18-19) Şekil 18 : Kasa Profili Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir.

Kapı Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini. 2.2.1.Şekil 20: Kapı lambirileri Şekil 21: İçe açılan balkon kapısı 2. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (ön görünüş) Bina dış görünüş ( arka görünüş) 25 . fonksiyonlarına ve. kullanım yerine göre sınıflandırabiliriz.2.

(ön görünüş) 26 . çizimde bunlar gösterilir.(ön görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak iç görünüşlerde. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekillerinde çizilir. Şekil 22: Bina içi yönünden görünüş çizimi. Kapı kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 90 mm alınır. Firma ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır ölçüsü vardır.1’de verilen kapı görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. hangi kalınlıklarda çizilmesi gerekiyorsa onlara göre çizilir.Kesitler A kesiti B kesiti C kesiti vb Görünüşler • Bina içi yönünden görünüş çizimi. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. Bina içi görünüş şeklinde. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. İç kısımdan kapının cam çıtaları menteşeler. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden bu elemanla çizilecektir. Şekil: 2.

serbest elle çizilir.• Bina dışı yönünden görünüş çizimi Kapı açılım yönü içeriye doğru olduğunda. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz.2. C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alınarak ayrıntılı görüntüler çizilebilir. Burada ihtiyaca göre B-B. Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur. menteşeler) görünmediğinden çizilmez. Ölçülendirme yapılır. Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır. 2. ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olacağı zaman yapılmalıdır. Teras kapılarında sürgülü sistemde çalışan kapılar görülür. bina dışı yönünden çizimde cam çıtaları aksesuarlar (kapı kolları. Bu ölçüler size profilin ölçüleri hatırlatması için verilmiştir. Şekil 23: Kapı kasası kesiti çizimi Kesitler Kapılarda alınacak kesitler kapıyı yapacak olan ustanın takılacağı yerlerde.2. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da # // şeklini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve. 27 . Pencerelerle genelde bağlantılı olur. Şekil: 23’de üstteki küçük görünüş planında neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi ile gösterilmiştir. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler Dış kapılar Balkona açılan kapılardır.

kış bahçesi. 2.2.İç Kapılar Normal kapılardan küçük ölçülerde olabilirler en az 700 mm genişliğinde yapılır. tuvalet kapısı gibi yerlerde görülür. dışında balkon kapatmalarında PVC kapılar karşımıza çıkmaktadır.3. Panel Kapılar Bina içinde. mahal bölmelerinde. Şekiller Şekil 24: Balkon ve tuvalet kapısı Şekil 25 : Sürme kapı 28 . 2. Daha çok banyo duş kabini. sineklik kapısı. Teras.3. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri Kapılar en çok kullanım yerlerine göre bu şekilde isimlendirilir. vb örnek olarak verilebilir.

Şekil: 26 Balkon pencere ve kapı bağlantısı Şekil 27: Garaj kapısı 29 .

Şekil 28: Balkon kapıları 30 .

kapı kanadında orta kayıtlı altı lambiri ile kapalı içeri açılan balkon kapısını. Çizim için her zaman en küçük kağıttan başlanır A4 olmazsa A3 oda olmazsa plan ölçeklerinden çıkarılır. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız. 1/5 alınabilir. 1/10. Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. açılış yönleri belirlenir. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizilir. Kenar-köşe çizgileri 2B. Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz karalama. teknik çizim kuralları ile çiziniz Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturun. taslak çalışınız. Kapı eşikli olduğu için kapı altında da kasa profili olmalıdır. Taslak çalışmalarında kapıların fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. kasada kapı üstü camı.4. Biz bu çizimin iç görünüş olduğunu biliyoruz. Size Verilenler: 90 X 2300 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli. . orta kayıtlar verilir.2. 31 . 1/20. kapı altı eşiği olan. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. Taslak çalışmasında iç hatlar belirlenir. ölçülerin doğruluğu kontrol edilir. Proje ölçekleri 1/50. Pencerelerde olduğu gibi tüm çizimlerimiz iç tarafltan görünüş çizimi olmalıdır.

Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır.Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz. 32 . Açılır kapı kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz. Silinecek olan yerleri koyu çizmeyiniz. Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgileri silinir ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılarak çizilir. kasa gibi. Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. Bu çizimde dik orta kayıt yoktur. (Her kenar-dan 10mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. Orta kayıt kalınlığı 50 mm. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir.

// taramaları ile belirtebilirsiniz. iki Lambiri profilleri ince kalemlerle çizilmelidir. Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesi yapılır.Ölçü çizgisindeki rakam-ları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız. Lanbiri taramaları her yüzden de aynı taranır. Kapılar da en az bir orta kayıt gerekir. gerekli olan kenarlarda verildiğinde yeterlidir. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz. Çizim şekli tarama olarak görünür. Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. Camın varlığını #. Camların kaça kaç olduğu veya alanını yazabilirsiniz. 33 .

34 . Camda gölgelendirme yapabilirsiniz. Çerçevenin sağ yan ve alt kenar bitimlerini kalın çizerseniz gölgelendirme olur.Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz. çizimin adını Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirilerek çizilir ve çizim tamamlanır. Çizdiğiniz yazınız.

iç görünüm çizimlerinde. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanına kapı denir. kasalar kör kasalara veya duvarlara monte edilir. 100 mm çizilir. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz 35 . Çizimde köşe bağlantıları hep düz çizilir. Aksesuarlar dıştan çizilir. Kullanılacak ilk çizim kağıdı A3’tür. Lambiri taramaları her iki yüzden değil sadece içten yapılır. çizimde kasa profil kenarı görünmez. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız Doğru Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Cam çıtaları kasa seçilirken birlikte çizilir. Kapılar kasalara.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Kapı kasaları dış görünüm çizimlerinde 50. Kapıların açılış yönü gösteren kesik çizgi veya oklar kullanılır. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Bina içi mahalleri birbirine bağlayan.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümlelerini doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Kapı kanatları kasalara 10 mm açılan taraftan binme yapar.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? Çizimlerinizi uygun ölçeğinde çizdiniz mi? Tuvalet kapıları görüntüyü engellemek için lambirili olmalıdır. düzenli bıraktınız mı? Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz EVET HAYIR 36 .B. demirci ustası kör kasa yaparak sizden buraya kabin PVC kapısını tasarlayarak çiziniz ve daha sonra aşağıda verilen değerlendirme kriterlerinde kendinizi değerlendiriniz. UYGULAMALI TEST Bir tuvalet kabinine 800 X 1900 mm açıklığına. kanatta 100 orta kayıtta 50 cam çıtalarını da 20 mm aldınız mı? Lambiriler 100-120 mm ara ile HB ile çizdiniz mi? Eşiksiz olduğundan kapı kanatı altında kasa profili çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Uygun yerlere gerekli yazıları (Resim ismini) yazdınız mı? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli. lambirili çizdiniz mi? En az iki tane orta kayıt verdiniz mi? İç görünüş (Kabin içi) çizdiniz mi? Profil kalınlıklarını kasada 50. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli.

tebrik ederiz. Modülü tamamladınız. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. 37 .) Balkon kapısına eşik verdiniz mi? EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. yumuşak (2B) seçtiniz mi? Kağıdınızı masaya dik yapıştırdınız mı? Çiziminizin dış hatlarını kağıda aktardınız mı? PENCERE VE KAPI ÇİZİMİ İstenilen isimdeki pencere ve kapıyımi çizdiniz? Pencere ve kapıyı iç görünüş olarak çizdiniz mi? Pencere ve kapının kenar köşe çizgileri 2B. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TASARIM Çizimde önce tasarım yaptınız mı? Taslağı ayrı kağıtta çalıştınız mı? Tek çizgi çalıştınız mı? Ölçülerin son halini verdiniz mi? Pencere ve kapı elemanlarını ölçü kurallarına uygun düzenlediniz mi? ÇİZİM Ölçülere ve kağıdınıza göre ölçeği belirlediniz mi? Kağidınızı A4 seçtiniz mi? Çizim kalemleriniz Sert ( 2H).MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizdiniz mi? Cam çıtalarını ve aksesuarları gösterdiniz mi? Profil köşe bağlantılarını gösterdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Pencerede denizlik çizdiniz mi? (Tuvalet kapısında eşik olmaz.Orta sert (HB). balkon kapısında eşik vardır. Öğretmeniniz ile iletişime geçiniz. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D Y Y D D D D Y Y Y Y Y D ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D D D Y Y Y Y Y 38 .

OYMAEL Sabit. 2000 Policad Çizim Programı. Pakpen Katolokları. 39 .KAYNAKÇA KAYNAKÇA Doç. Ankara. Yapı Bilgisi Cilt 1. seri NEES System katolokları. Bina Bilgisi.Temel Ders Kitabı. Villa Dekorasyon Dergisinin 28. İstanbul. Dr. Temel Ders Kitabı. 2003 ERARSLAN Adnan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful