T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

PVC PENCERE KAPI ÇİZİMİ

ANKARA 2006

581MSP005

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER..........................................................................................................................i AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. PVC PENCERE ................................................................................................................... 3 1.1.1. Pencereyi Oluşturan Elemanlar ............................................................................. 4 1.1.2. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri...................................................................... 6 1.1.3. PVC Pencere Şekilleri ........................................................................................... 9 1.1.4. Çizim Uygulaması ............................................................................................... 15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 22 2. PVC kapı ............................................................................................................................ 22 2.1. Kapının Tanımı ........................................................................................................... 22 2.1.1. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar .................................................................... 22 2.2. Kapı Çeşitleri .............................................................................................................. 25 2.2.1. Teknik Çizim Çeşitleri......................................................................................... 25 2.2.2. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler............................................................................. 27 2.2.3. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri........................................................................... 28 2.3. Şekiller ........................................................................................................................ 28 2.4. Çizim Uygulaması ...................................................................................................... 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 38 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 39

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM065 İnşaat Teknolojisi PVC İmalat ve Montajcılığı PVC Pencere ve Kapı Çizimi Pencere ve kapı şekillerini çizme ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 40/32 (+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Onuncu Sınıf Teknik Çizimler dersini başarmalı PVC Pencere ve Kapı çizmi yapmak Genel Amaç: Gerekli atölye ortamı ile aletleri ve donanımları sağlandığında her türlü pencere ve kapı şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: Pencere şekillerini kuralına uygun çizebilmek Kapı şekillerini kurallına uygun çizebilmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Atölye ortamı, proje, cetvel, gönye, hesap makinesi, 2H, HB, 2B kalemleri, silgi, para bantı, çizim kâğıdı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap doğru yanlış) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

hava koşullarına dayanıklılığı. Temel çizim kurallarını uygulamalısınız. ateşle alev alev yanmaz fakat deforme olur. Bu modülde çizeceğiniz eserler toplumumuz için sizler için çok yararlı olacaktır. Yapıların inşaasında önemli yere sahip olan Pencere ve kapı da teknolojik gelişmeden çabuk etkilenmiştir. 1 . demir doğrama derken PVC (Poli Vinil Klorür) ile istenilen özellikler toplandı ve sektör bunlarla adım adım gelişir. tasarımı yaşamla ortaya çıkar. estetik olması. Ahşap doğrama. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile PVC pencere ve kapı çizimi PVC sektörüne sizinle ayrı bir kapı açacaktır. İnşaat sektörü teknolojik gelişmeyi yakından takip eder. PVC ve katkılı plastik maddeler pencere ve kapı doğramalarına ayrı bir renk katmıştır. alüminyum doğrama. Bu modülün sonunda ilgili bütün sorularınızın cevabını bu kitapçıkta bulabileceksiniz. PVC Ustasının imalattaki hassasiyetini çizimde göstermelisiniz. Bileşimine giren klorürden dolayı. PVC pencere ve kapı çizimini yaparken. ısı ve ses yalıtım özelliklerinin bulunması. PVC pencere ve kapı standartlarına uygunsa. su sızdırmaması gibi özellikleriyle günümüzde tercih edilmektedir.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Kullanılan profillerin ölçülerini bilmelisiniz. bakım gerektirmemesi. nemden etkilenmemesi. Pencere ve kapı tasarımı yapabilmelisiniz. Her insanın bir üretkenliği. Gördüğünü çizebilmelisiniz.

2 .

yapım sırasında kaliteli malzeme kullanılması ve özenli işçiliğinde büyük önemi vardır. Yapının kullanış açısından pencerelerin büyük önemi vardır.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–1 Uygun ortam sağlandığında pencere şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Kanat – kasa birleşimleri rüzgar ve ısıyı geçirdiği için olanak sağladığı için çok sayıda kanat yapımından kaçınılmalıdır.1. Yurdumuz. ne sıklıkta. Toplam pencere alanları uygulama projesindeki net döşeme alanının % 15’ini geçmemelidir. 3 . Pencere Tanımı Yapı bölümlerinin dış duvarında görüş. aydınlatma ve bina cephelerine güzellik sağlayan. PVC PENCERE 1. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir. bazen de bina iç duvarına yapılan elemanlardır. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Pencere şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız. Pencere düzenlenmesinde cam temizliğinin kolayca yapılabilmesi için şekilde iki tarafa kanat verilmelidir. yerinin doğru seçilmesi ve iyi detaylandırılmasının yanında. şekillendirme. genelde bina dış duvarına. Araştırma için büroları. Pencere yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. Pencerelerin boşlukları ve yerden yükseklikleri yapılacağı mahalin taban alanına ve kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. binalarda ısı yalıtım uygulamaları bakımından üç bölgeye ayrılır. Yapının projelendirilme aşamasında doğru boyutlandırılma. Pencereler nerelerde. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeli ve kişilerden ön bilgi edinmelisiniz. 1. çizim yapan kişileri. hangi şekillerde açılır araştırınız.

yemek odası. Çizimde çalışma yönleri. Kasa ve orta kayıt profilleri ile oluşturulur. Görünüşler de sıva altında veya denizlik ve parapet altında kaldığından çizilmez. oturma odası.2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. Şekil 1’ de denizlik kesit olarak gösterilmiştir. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterir. Ancak kesitlerde gösterilir. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlanır. malzeme ile imal edilen su ve nemin mahal iç kısmına geçmesi ve duvar dışını koruması amacı ile yapılan yapı elemanına denizlik denilir. Astar boya ile boyanır. (Şekil: 1) Pencere kasası Pencereyi oluşturan sabit çerçevedir. mermer vb. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle (kalınlığı 1 mm. Pencereyi Oluşturan Elemanlar Kör kasa Bina duvarı örülürken. çalışma odası vb) 0 – 80 cm Normal odalarda ( yatak odası. Tasarlanırken kullanım yerine göre 400 X 400 mm2’den az olmamalı. Pencere kanatları Açılma veya hareketlilik özelliği olan çerçevelerdir. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. Şekil 1 : Körkasa uygulama detayı 4 . Denizlik yükseklikleri aşağıdaki ölçülerde yapılır: Manzaranın kolay görünmesi istenilen odalarda(salon. duvarcı ustası pencere boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. 1.1. vb.) Wc ve banyolarda 75 – 90 140 – 160 cm cm 1. Oda penceresi genişliği ise 600 mm’den az yapılmamalıdır.Döşemeden pencere alt kenarına kadar olan yüksekliğe denizlik yüksekliği denir. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alırlar.1. sabit kenarlardan. Pencere alt kenarı ile duvar sınırını 5 cm ve pencere yan duvarını 5’er cm geçen mozaikli beton.

Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. yoksa duvara dübellenmeli veya vidalanmalıdır. Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüz uygulamasının ilerlemesinin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. odacık sayıları. PVC aksesuarları bu kanatların çalışma şeklini sağlamaktadır. iş yeri vb binalarda görüyoruz. et kalınlıkları. her 700 mm’de bir kör kasaya. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. Bunların PVC profilleri doğramalarından tamamı ile ayrıdır Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. kilitler. Kanat yukarıdan aşağıya doğru açılır. Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. köşe bağlantılarından oluşur. Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcılarında geliştirdiği menteşeler. Bu değişiklikler profillerin çap. (Şekil: 2-3) Şekil 2 : Kasa profili 5 .Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Profillerin et kalınlıkları. Graj ( dayanak ) profilleri Pencerelerin genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olması düşünüldüğünde. Bu tip takviyeli pencereleri resmi dairelerde okul. kollar. hastane. PVC nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla pencere bölünmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Amac pencerenin sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. plastik fitiller. Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile klasik olarak çalışır. cam çıtası. vb bu işlevi yerine getirir. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur.

2. vb 6 . 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmiştir. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlanılarak. beş odacıklı gibi ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. fonksiyonlarına ve görünümlerine göre sınıflandırabiliriz.Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Şekil 3 : Kanat profilleri 1. Ses. 70. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam.1. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. iki odacıklı vb üç odacıklı. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (Ön görünüş) Bina dış görünüş ( Arka görünüş) Kesitler A-A kesiti B-B kesiti C-C kesiti. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini. Yalıtımda hava boşluğunun PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde ODACIKLAR bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. vb gelişmeler bulunmaktadır. Bu gelişmeler sadece yalıtım yapmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır.

Çizimde bunlar gösterilir. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden. Ölçülendirme yapılır. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da #. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. Şekil 4: Bina iç yönü pencere görünüşü İç kısımdan pencerenin cam çıtaları menteşeler. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekilleri çizilir. Bina içi görünüş şeklinde. hangi kalınlıklarda çizmesi gerekiyorsa ona göre çizilir. Pencere kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 70 mm alınır. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. bu elemanlar çizilmelidir. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. Bina Dışı Yönünden Görünüş Çizimi Burada cam çıtaları aksesuarlar pencere kolları) görünmediğinden çizilmez. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. (Şekil 5) Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur.Görünüşler Bina İçi Yönünden Görünüş Çizimi. // şekillerini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve serbest elle çizilir. Bu ölçüler size profil ölçülerini hatırlatması için verilmiştir. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. (Ön Görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak. Şekil: 4’de verilen pencere görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. Firma Ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır. 7 .

Şekil 5: Bina iç yönü pencere görünüşü çizimi Kesitler Şekil 6: Pencere kesiti çizimi 8 .

ayrıntı bilgi vermesi için çizilir. nerenin neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi gösterilmiştir..3. Şekil: 6’daki kesit için. En altında belirtilen 50 mm kalınlıklı denizliktir. daire. Fonksiyonlarına göre çeşitler • Aydınlatma pencereleri Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan pencerelerdir. Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır. • Panel pencereler Bina içinde. (Dikdörtgen. 9 . tuvalet gibi yerlerde görülür. Görünümlerine göre çeşitler Geometrik şekiller pencereye ismini kazandırır. dışında. • Havalandırma pencereleri Küçük ölçülerde yapılan bu pencereler daha çok banyo. kanat sayısı. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır. Sizlerden de çizim aşamasında bu özellikleri çizmeniz istenir.Pencerelerde kesitler. ortada kayıtın olup olmadığı pencerenin ismini belirler. mahal bölmelerinde. kare. balkon kapatmalarında PVC pencereler karşımıza çıkmaktadır. PVC Pencere Şekilleri Pencerenin geometrik şekli.. Burada ihtiyaca göre B-B .1. PVC ustasının denizliğe göre profil seçeceğini unutmayalım. pencereyi yapacak ustaya.C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alarak ayrıntılı görüntüleri çizebiliriz. Aşağıda birkaç şekil ve isimleri bunlara göre belirlenmiştir. üstteki küçük görünüş planında. Şekil: 8’de penceremizin bir normal kanat bir vasistas kanatlı olduğunu görüyoruz. kanatın çalışma şekilleri.) 1.

a) Kesit detayı Şekil 7: Sürme pencere b) Görünüşü Şekil 8: Bir kanatlı bir vasistaslı pencere dış görünüşü Şekil 9: Sürme pencere 10 .

2500 mm açıklıklarda aşağıdaki tasarım düşünülebilinir.Şekil 10 : Düz iki kanatlı orta kayıtlı pencere Şekil 11 : Çift açılırlı orta kayıtlı iki kanatlıpencere Şekil: 10 daki fotoğrafın çizimini Şekil 11’da görebilirsiniz. Yukarıdan aşağı vasistas açılımı da olduğunu çizimden anlıyoruz. 11 . Bunu okul pencerelerinde görüyoruz.

12 .Şekil l2: Okul penceresi Şekil 13 : Daire şekilli vasistas pencere Daire şekilli vasistas pencere bizlere güzel bir örnektir.

a : Konut penceresi 13 .Şekil 14: Kemerli pencere Şekil 15: Vasistaslı Şekil 16.

Şekil 16. b: Konut penceresi Şekil 16. c: Konut penceresi 14 .

4. Çizim için her zaman en küçük kâğıttan başlanır A4 olmazsa A3 o da olmazsa plan ölçeklerinden çıkarırız. Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz ve karalama olarak taslak çalışınız(1100 X1200mm).1. orta kayıtlı. 15 . Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Size verilen 1100 X1200 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli. Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturunuz. Bu çizimin iç görünüş olduğunu unutmayınız. tek kanatlı basit bir pencere çiziniz. Taslak çalışmalarında pencerelerin fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çiziniz.1. Kenar-köşe çizgileri 2B. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız.

Silinecek olan yerler koyu çizmeyiniz. Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz.Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz. 1/20. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir. 1/10. Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. 16 . 1/5 olabilir. Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgilerini silip ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılararak çizmelisiniz. proje ölçekleri 1/50.

Camın varlığını #. Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. Açılır pencere kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz. (Her kenardan 10 mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. // taramaları ile belirtebilirsiniz. 17 . Ölçü çizgisindeki rakamları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız.Orta kayıt kalınlığı 50 mm kasa gibi olmalıdır. Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesini veriniz.

Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirmeleri yapılarak çiziniz. Çizdiğiniz çizimin adını yazınız. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz. 18 . Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz Gölgelendirmeler sağ ve alt cam içlerine yapılır.Camların kaça kaç olduğunu veya alanını yazabilirsiniz.

Mermer 20 mm’den 30 mm’ye kadar. Çizimi böylelikle tamamlanmış olur. Denizlik pencere kenarından 50 mm geçecek şekilde çizilir. mozaik ise 50 mm yapılır. Mermer bir denizlik çizilir. Çizimde mermer xxxxxxxx şeklinde taranabilir. 19 .Denizlik çiziminde denizliğin malzemesine göre kalınlığı değişir.

Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri 2H.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1) Temizlikte ve cam takımında kanatlardan. 4) Kanatlar orta kayıtlar çizildikten sonra çizilir. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 2) Kenar-köşe çizgileri 2B. 3) Profilin dış kalınlığı 40 mm’dir. rakam ve ölçü çizgileri B. 10) Çizimlerde ölçü birimi cm’dir. DEĞERLENDİRME DOĞRU YANLIŞ Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 12) Denizlikler en son çizilir. 7) Camın varlığını gösteren taramalar yoktur. Pencereden 50 mm uzatılır. Kalınlıkları yapım malzemesine göre değişir mermer kalınlığı 20 mm’den başlar. 8) PVC köşe bağlantılarında kasa profilleri 45° ve orta kayıt profilleri düz kesilir ve çizimde kesim şekilleri gösterilmez. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 9) Cam çıtaları dışarıdan görünüş çizimlerinde çizilir. 20 . camların her noktasına ulaşılması gerekir. ile çizilir. 11) Ölçü çizgisi sayısı 5 tane olabilir. 5) Açılış yönünü kesik çizgi ile ve 2H kalemle çizilir. 6) Verilen orta kayıtlar arasındaki kanat genişliği 500 mm’den aşağı olmaz.

Ölçülendirmeleri çoğalttınız mı? 11. Daha sonra aşağıdaki değerlendirme kriterlerlerine vereceğiniz cevaplarla kendinizi değerlendiriniz. 1400mm yüksekliğinde bir pencereyi vasistas ve normal kanat olacak şekilde tasarlayarak. 21 . EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.Kanat verdiğiniz yerde ki kol açıklığı 500 mm’den büyük yaptınız mı? 7.Cam çıtalarını 15-20 mm çizdiniz mi? 12. UYGULAMALI TEST 1200 mm genişliğinde. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? 3. A4 kâğıdına çiziniz.Denizliği pencere bitiminden 50 mm daha uzun ve malzemesine göre yeterli kalınlıkda çizdiniz mi? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1.Pencere kanatını çizdiniz mi? 9-Gerekli taramaları yaptınız mı? 10.Tasarımı ayrı yerde tek çizgi ile yaptınız mı? 5.B.Çizimlerinizi 1/10 ölçeğinde çizdiniz mi? 4.Tasarımda dikey orta kayıt oluşturdunuz mu? 6.Tasarımda yatay orta kayıt oluşturdunuz mu? 8.A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? 2. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli. düzenli bıraktınız mı? Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

1.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 Uygun ortam sağlandığında kapı şekillerini kuralına uygun çizebileceksiniz. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeniz ve kişilerden ön bilgi almanız gerekmektedir. ve kolona bağlanan kapı elemanıdır. Gönyesinin kaymaması için inşaat demiri ile puntolanır ve astar boya ile boyanır. duvara.1. 3. menteşe ve kilit gibi kapı aksesuarlarının takıldığı ve kapı boşluğunun kenarındaki kör kasaya. Kapı kasası Kapı kanadının açılıp kapanabilmesini sağlayan. PVC KAPI 2. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanıdır. çizim yapan kişileri. Kapının hareketli kısmı (kanadı) 2. 2. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlaştırılır. Kapı yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. Alt kısmı isnilirse yere gömülür bu durumda. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle ( kalınlığı 1 mm. alta demir profil görülmez. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Kapı şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız. fayans altında kaldığından çizilmez. 22 . 4 menteşe ile bu kasaya takılır. kaplama ustası sıvacı gibi kör kasadan montoja yer verecek kadar yer bırakır. Kapı kanatlarının nasıl açıldığını araştırınız. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir.2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler.1. Ancak kesitlerde gösterilir. kirişe. Şayet kapı yapılan yer ıslak alan ve kaplama sıva değil de fayans ve benzeri kaplama ise. Görünüşler de sıva. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar Kör kasa Binanın duvar örülürken aşamasını. Araştırma için büroları.1. 2. duvar ustası kapı boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. Kapının Tanımı Bina içi mahalleri birbirine bağlayan.

• Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile çalışır. Örneğin tuvaletlerde 700 mm’den kapılarında 800 mm’den az yapılmamalıdır. Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. Kanat aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru açılır. • Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüzde aksesuarlardaki ilerlemenin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alır. sabit kenarlardan.Kapı kanatları Açılma veya hareketlilik özleliği olan çerçevelerdir. • Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Çizimde çalışma yönleri. Genişlikleri kullanım yerine göre belirlenir. Bu tip PVC kapılar garajlarda görmekteyiz. Bunların PVC profilleri. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterirler. Şekil 17: Kapı kanat profili • Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. 23 . Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcının da geliştirdiği menteşeler. kilitler ve kollar vardır. doğramalarından tamamı ile ayrıdır. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır.

Bu değişiklikler profillerin çap. 70. vb binalarda görüyoruz. iki odacıklı. her 700mmde bir duvara bir kör kasaya yoksa duvar dübellenmeli veya vidalanmalıdır. 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmişdir. PVC’nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla kapı bölünmeli. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. Şekil: 19 Kapı kanat profili 24 . Hava boşluğunun önemi PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde odacıklar bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. Amac kapının sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. odacık sayıları. hastane. plastik fitiller. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlayarak. köşe bağlantılarından oluşur. (Şekil: 18-19) Şekil 18 : Kasa Profili Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Profillerin et kalınlıkları.Graj ( dayanak ) profilleri Kapıların genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olduğu düşünüldüğünde. Bu tip takviyeli kapıları resmi dairelerde okul. cam çıtası. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam. et kalınlıkları. iş yeri. vb gelişmeler bulunmaktadır. Ses. Bu geliş-meler sadece yalıtım yapmak ve yakıtta tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır. sağlamlaştırılmalıdır. beş odacıklı vb ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. üç odacıklı.

fonksiyonlarına ve.1. kullanım yerine göre sınıflandırabiliriz. 2. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (ön görünüş) Bina dış görünüş ( arka görünüş) 25 .2.2. Kapı Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini.Şekil 20: Kapı lambirileri Şekil 21: İçe açılan balkon kapısı 2.

Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. İç kısımdan kapının cam çıtaları menteşeler. Şekil 22: Bina içi yönünden görünüş çizimi. hangi kalınlıklarda çizilmesi gerekiyorsa onlara göre çizilir. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden bu elemanla çizilecektir. (ön görünüş) 26 . Kapı kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 90 mm alınır. çizimde bunlar gösterilir.(ön görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak iç görünüşlerde. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. Bina içi görünüş şeklinde. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekillerinde çizilir.Kesitler A kesiti B kesiti C kesiti vb Görünüşler • Bina içi yönünden görünüş çizimi. Firma ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır ölçüsü vardır.1’de verilen kapı görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. Şekil: 2.

Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur. bina dışı yönünden çizimde cam çıtaları aksesuarlar (kapı kolları. Şekil 23: Kapı kasası kesiti çizimi Kesitler Kapılarda alınacak kesitler kapıyı yapacak olan ustanın takılacağı yerlerde. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da # // şeklini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve. Şekil: 23’de üstteki küçük görünüş planında neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi ile gösterilmiştir. Teras kapılarında sürgülü sistemde çalışan kapılar görülür. 2. Bu ölçüler size profilin ölçüleri hatırlatması için verilmiştir. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır. Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. Pencerelerle genelde bağlantılı olur. 27 . Burada ihtiyaca göre B-B.2.• Bina dışı yönünden görünüş çizimi Kapı açılım yönü içeriye doğru olduğunda.2. menteşeler) görünmediğinden çizilmez. ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olacağı zaman yapılmalıdır. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alınarak ayrıntılı görüntüler çizilebilir. serbest elle çizilir. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler Dış kapılar Balkona açılan kapılardır. Ölçülendirme yapılır.

2. Daha çok banyo duş kabini. Panel Kapılar Bina içinde. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri Kapılar en çok kullanım yerlerine göre bu şekilde isimlendirilir. mahal bölmelerinde. Şekiller Şekil 24: Balkon ve tuvalet kapısı Şekil 25 : Sürme kapı 28 .3.İç Kapılar Normal kapılardan küçük ölçülerde olabilirler en az 700 mm genişliğinde yapılır. dışında balkon kapatmalarında PVC kapılar karşımıza çıkmaktadır. Teras. sineklik kapısı. kış bahçesi. tuvalet kapısı gibi yerlerde görülür. 2.2.3. vb örnek olarak verilebilir.

Şekil: 26 Balkon pencere ve kapı bağlantısı Şekil 27: Garaj kapısı 29 .

Şekil 28: Balkon kapıları 30 .

Kapı eşikli olduğu için kapı altında da kasa profili olmalıdır. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. teknik çizim kuralları ile çiziniz Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturun. kapı kanadında orta kayıtlı altı lambiri ile kapalı içeri açılan balkon kapısını. kasada kapı üstü camı. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizilir. Biz bu çizimin iç görünüş olduğunu biliyoruz. Taslak çalışmalarında kapıların fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Size Verilenler: 90 X 2300 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli. ölçülerin doğruluğu kontrol edilir. 1/20.2.4. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. Pencerelerde olduğu gibi tüm çizimlerimiz iç tarafltan görünüş çizimi olmalıdır. Çizim için her zaman en küçük kağıttan başlanır A4 olmazsa A3 oda olmazsa plan ölçeklerinden çıkarılır. orta kayıtlar verilir. Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız. Proje ölçekleri 1/50. kapı altı eşiği olan. Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz karalama. Kenar-köşe çizgileri 2B. 1/5 alınabilir. 31 . açılış yönleri belirlenir. 1/10. . taslak çalışınız. Taslak çalışmasında iç hatlar belirlenir.

Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgileri silinir ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılarak çizilir. Orta kayıt kalınlığı 50 mm. Silinecek olan yerleri koyu çizmeyiniz. Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. kasa gibi. (Her kenar-dan 10mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir. Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. Bu çizimde dik orta kayıt yoktur. 32 .Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz. Açılır kapı kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz.

Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz. // taramaları ile belirtebilirsiniz. Kapılar da en az bir orta kayıt gerekir. Lanbiri taramaları her yüzden de aynı taranır. Çizim şekli tarama olarak görünür. Camın varlığını #. 33 . gerekli olan kenarlarda verildiğinde yeterlidir. Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesi yapılır. iki Lambiri profilleri ince kalemlerle çizilmelidir.Ölçü çizgisindeki rakam-ları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız. Camların kaça kaç olduğu veya alanını yazabilirsiniz.

Camda gölgelendirme yapabilirsiniz. çizimin adını Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirilerek çizilir ve çizim tamamlanır.Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz. 34 . Çizdiğiniz yazınız. Çerçevenin sağ yan ve alt kenar bitimlerini kalın çizerseniz gölgelendirme olur.

Cam çıtaları kasa seçilirken birlikte çizilir. kasalar kör kasalara veya duvarlara monte edilir. 100 mm çizilir.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümlelerini doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Lambiri taramaları her iki yüzden değil sadece içten yapılır. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanına kapı denir. Çizimde köşe bağlantıları hep düz çizilir. Kapı kanatları kasalara 10 mm açılan taraftan binme yapar. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız Doğru Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz 35 . Kullanılacak ilk çizim kağıdı A3’tür. Kapıların açılış yönü gösteren kesik çizgi veya oklar kullanılır. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. çizimde kasa profil kenarı görünmez. Kapılar kasalara. iç görünüm çizimlerinde. Kapı kasaları dış görünüm çizimlerinde 50. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Bina içi mahalleri birbirine bağlayan.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Aksesuarlar dıştan çizilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? Çizimlerinizi uygun ölçeğinde çizdiniz mi? Tuvalet kapıları görüntüyü engellemek için lambirili olmalıdır. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz EVET HAYIR 36 . kanatta 100 orta kayıtta 50 cam çıtalarını da 20 mm aldınız mı? Lambiriler 100-120 mm ara ile HB ile çizdiniz mi? Eşiksiz olduğundan kapı kanatı altında kasa profili çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Uygun yerlere gerekli yazıları (Resim ismini) yazdınız mı? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli.B. UYGULAMALI TEST Bir tuvalet kabinine 800 X 1900 mm açıklığına. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. demirci ustası kör kasa yaparak sizden buraya kabin PVC kapısını tasarlayarak çiziniz ve daha sonra aşağıda verilen değerlendirme kriterlerinde kendinizi değerlendiriniz. düzenli bıraktınız mı? Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. lambirili çizdiniz mi? En az iki tane orta kayıt verdiniz mi? İç görünüş (Kabin içi) çizdiniz mi? Profil kalınlıklarını kasada 50. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli.

) Balkon kapısına eşik verdiniz mi? EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TASARIM Çizimde önce tasarım yaptınız mı? Taslağı ayrı kağıtta çalıştınız mı? Tek çizgi çalıştınız mı? Ölçülerin son halini verdiniz mi? Pencere ve kapı elemanlarını ölçü kurallarına uygun düzenlediniz mi? ÇİZİM Ölçülere ve kağıdınıza göre ölçeği belirlediniz mi? Kağidınızı A4 seçtiniz mi? Çizim kalemleriniz Sert ( 2H). Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. 37 . Öğretmeniniz ile iletişime geçiniz.Orta sert (HB). balkon kapısında eşik vardır. tebrik ederiz. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizdiniz mi? Cam çıtalarını ve aksesuarları gösterdiniz mi? Profil köşe bağlantılarını gösterdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Pencerede denizlik çizdiniz mi? (Tuvalet kapısında eşik olmaz. Modülü tamamladınız. yumuşak (2B) seçtiniz mi? Kağıdınızı masaya dik yapıştırdınız mı? Çiziminizin dış hatlarını kağıda aktardınız mı? PENCERE VE KAPI ÇİZİMİ İstenilen isimdeki pencere ve kapıyımi çizdiniz? Pencere ve kapıyı iç görünüş olarak çizdiniz mi? Pencere ve kapının kenar köşe çizgileri 2B.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D Y Y D D D D Y Y Y Y Y D ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D D D Y Y Y Y Y 38 .

Dr.Temel Ders Kitabı. Villa Dekorasyon Dergisinin 28. 39 . Yapı Bilgisi Cilt 1. Bina Bilgisi.KAYNAKÇA KAYNAKÇA Doç. Pakpen Katolokları. OYMAEL Sabit. Ankara. Temel Ders Kitabı. 2000 Policad Çizim Programı. seri NEES System katolokları. 2003 ERARSLAN Adnan. İstanbul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful