T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

PVC PENCERE KAPI ÇİZİMİ

ANKARA 2006

581MSP005

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER..........................................................................................................................i AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. PVC PENCERE ................................................................................................................... 3 1.1.1. Pencereyi Oluşturan Elemanlar ............................................................................. 4 1.1.2. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri...................................................................... 6 1.1.3. PVC Pencere Şekilleri ........................................................................................... 9 1.1.4. Çizim Uygulaması ............................................................................................... 15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 22 2. PVC kapı ............................................................................................................................ 22 2.1. Kapının Tanımı ........................................................................................................... 22 2.1.1. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar .................................................................... 22 2.2. Kapı Çeşitleri .............................................................................................................. 25 2.2.1. Teknik Çizim Çeşitleri......................................................................................... 25 2.2.2. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler............................................................................. 27 2.2.3. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri........................................................................... 28 2.3. Şekiller ........................................................................................................................ 28 2.4. Çizim Uygulaması ...................................................................................................... 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 38 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 39

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM065 İnşaat Teknolojisi PVC İmalat ve Montajcılığı PVC Pencere ve Kapı Çizimi Pencere ve kapı şekillerini çizme ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 40/32 (+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Onuncu Sınıf Teknik Çizimler dersini başarmalı PVC Pencere ve Kapı çizmi yapmak Genel Amaç: Gerekli atölye ortamı ile aletleri ve donanımları sağlandığında her türlü pencere ve kapı şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: Pencere şekillerini kuralına uygun çizebilmek Kapı şekillerini kurallına uygun çizebilmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Atölye ortamı, proje, cetvel, gönye, hesap makinesi, 2H, HB, 2B kalemleri, silgi, para bantı, çizim kâğıdı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap doğru yanlış) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

Yapıların inşaasında önemli yere sahip olan Pencere ve kapı da teknolojik gelişmeden çabuk etkilenmiştir. Her insanın bir üretkenliği. Kullanılan profillerin ölçülerini bilmelisiniz. PVC pencere ve kapı çizimini yaparken. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile PVC pencere ve kapı çizimi PVC sektörüne sizinle ayrı bir kapı açacaktır. İnşaat sektörü teknolojik gelişmeyi yakından takip eder. Bileşimine giren klorürden dolayı. 1 . Gördüğünü çizebilmelisiniz. ateşle alev alev yanmaz fakat deforme olur. hava koşullarına dayanıklılığı. ısı ve ses yalıtım özelliklerinin bulunması. su sızdırmaması gibi özellikleriyle günümüzde tercih edilmektedir.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bu modülün sonunda ilgili bütün sorularınızın cevabını bu kitapçıkta bulabileceksiniz. Ahşap doğrama. Bu modülde çizeceğiniz eserler toplumumuz için sizler için çok yararlı olacaktır. PVC ve katkılı plastik maddeler pencere ve kapı doğramalarına ayrı bir renk katmıştır. PVC pencere ve kapı standartlarına uygunsa. nemden etkilenmemesi. Pencere ve kapı tasarımı yapabilmelisiniz. demir doğrama derken PVC (Poli Vinil Klorür) ile istenilen özellikler toplandı ve sektör bunlarla adım adım gelişir. bakım gerektirmemesi. tasarımı yaşamla ortaya çıkar. estetik olması. alüminyum doğrama. Temel çizim kurallarını uygulamalısınız. PVC Ustasının imalattaki hassasiyetini çizimde göstermelisiniz.

2 .

ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Pencere şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız. Pencere Tanımı Yapı bölümlerinin dış duvarında görüş. Yapının kullanış açısından pencerelerin büyük önemi vardır. hangi şekillerde açılır araştırınız. ne sıklıkta. Toplam pencere alanları uygulama projesindeki net döşeme alanının % 15’ini geçmemelidir. genelde bina dış duvarına. 1. Araştırma için büroları. Pencere yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. 3 . şekillendirme. Pencere düzenlenmesinde cam temizliğinin kolayca yapılabilmesi için şekilde iki tarafa kanat verilmelidir. Yapının projelendirilme aşamasında doğru boyutlandırılma. bazen de bina iç duvarına yapılan elemanlardır. PVC PENCERE 1. Pencereler nerelerde. yerinin doğru seçilmesi ve iyi detaylandırılmasının yanında. çizim yapan kişileri. binalarda ısı yalıtım uygulamaları bakımından üç bölgeye ayrılır.1. Kanat – kasa birleşimleri rüzgar ve ısıyı geçirdiği için olanak sağladığı için çok sayıda kanat yapımından kaçınılmalıdır. Yurdumuz.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–1 Uygun ortam sağlandığında pencere şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Pencerelerin boşlukları ve yerden yükseklikleri yapılacağı mahalin taban alanına ve kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeli ve kişilerden ön bilgi edinmelisiniz. yapım sırasında kaliteli malzeme kullanılması ve özenli işçiliğinde büyük önemi vardır. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir. aydınlatma ve bina cephelerine güzellik sağlayan.

Şekil 1’ de denizlik kesit olarak gösterilmiştir. malzeme ile imal edilen su ve nemin mahal iç kısmına geçmesi ve duvar dışını koruması amacı ile yapılan yapı elemanına denizlik denilir. duvarcı ustası pencere boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. Kasa ve orta kayıt profilleri ile oluşturulur. çalışma odası vb) 0 – 80 cm Normal odalarda ( yatak odası. Ancak kesitlerde gösterilir. vb. Şekil 1 : Körkasa uygulama detayı 4 . 1.1. Pencere alt kenarı ile duvar sınırını 5 cm ve pencere yan duvarını 5’er cm geçen mozaikli beton. sabit kenarlardan. Tasarlanırken kullanım yerine göre 400 X 400 mm2’den az olmamalı.1. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlanır. Çizimde çalışma yönleri. oturma odası. Oda penceresi genişliği ise 600 mm’den az yapılmamalıdır. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle (kalınlığı 1 mm. Denizlik yükseklikleri aşağıdaki ölçülerde yapılır: Manzaranın kolay görünmesi istenilen odalarda(salon. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterir. Görünüşler de sıva altında veya denizlik ve parapet altında kaldığından çizilmez. mermer vb. Astar boya ile boyanır.Döşemeden pencere alt kenarına kadar olan yüksekliğe denizlik yüksekliği denir.) Wc ve banyolarda 75 – 90 140 – 160 cm cm 1. (Şekil: 1) Pencere kasası Pencereyi oluşturan sabit çerçevedir.2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. Pencereyi Oluşturan Elemanlar Kör kasa Bina duvarı örülürken. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alırlar. Pencere kanatları Açılma veya hareketlilik özelliği olan çerçevelerdir. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler. yemek odası.

Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcılarında geliştirdiği menteşeler. hastane.Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. iş yeri vb binalarda görüyoruz. kilitler. (Şekil: 2-3) Şekil 2 : Kasa profili 5 . Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile klasik olarak çalışır. Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. PVC aksesuarları bu kanatların çalışma şeklini sağlamaktadır. Profillerin et kalınlıkları. Amac pencerenin sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. Graj ( dayanak ) profilleri Pencerelerin genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olması düşünüldüğünde. Bu değişiklikler profillerin çap. Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüz uygulamasının ilerlemesinin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. kollar. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. cam çıtası. köşe bağlantılarından oluşur. Bunların PVC profilleri doğramalarından tamamı ile ayrıdır Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. Bu tip takviyeli pencereleri resmi dairelerde okul. PVC nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla pencere bölünmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. yoksa duvara dübellenmeli veya vidalanmalıdır. plastik fitiller. vb bu işlevi yerine getirir. her 700 mm’de bir kör kasaya. Kanat yukarıdan aşağıya doğru açılır. et kalınlıkları. odacık sayıları. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur.

Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini. Şekil 3 : Kanat profilleri 1. Bu gelişmeler sadece yalıtım yapmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. vb 6 . beş odacıklı gibi ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. Ses. 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmiştir. Yalıtımda hava boşluğunun PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde ODACIKLAR bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı.2. iki odacıklı vb üç odacıklı. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (Ön görünüş) Bina dış görünüş ( Arka görünüş) Kesitler A-A kesiti B-B kesiti C-C kesiti.1. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam. vb gelişmeler bulunmaktadır. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlanılarak. 70. fonksiyonlarına ve görünümlerine göre sınıflandırabiliriz.Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir.

// şekillerini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve serbest elle çizilir. hangi kalınlıklarda çizmesi gerekiyorsa ona göre çizilir. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. Şekil 4: Bina iç yönü pencere görünüşü İç kısımdan pencerenin cam çıtaları menteşeler. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. 7 . (Ön Görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da #. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. Çizimde bunlar gösterilir. Bu ölçüler size profil ölçülerini hatırlatması için verilmiştir. Pencere kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 70 mm alınır. Firma Ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır. Bina Dışı Yönünden Görünüş Çizimi Burada cam çıtaları aksesuarlar pencere kolları) görünmediğinden çizilmez. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır.Görünüşler Bina İçi Yönünden Görünüş Çizimi. Bina içi görünüş şeklinde. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. (Şekil 5) Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur. Şekil: 4’de verilen pencere görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. Ölçülendirme yapılır. bu elemanlar çizilmelidir. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekilleri çizilir.

Şekil 5: Bina iç yönü pencere görünüşü çizimi Kesitler Şekil 6: Pencere kesiti çizimi 8 .

Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır.) 1. Aşağıda birkaç şekil ve isimleri bunlara göre belirlenmiştir. ayrıntı bilgi vermesi için çizilir. kanatın çalışma şekilleri. tuvalet gibi yerlerde görülür. Sizlerden de çizim aşamasında bu özellikleri çizmeniz istenir.. • Havalandırma pencereleri Küçük ölçülerde yapılan bu pencereler daha çok banyo. dışında. balkon kapatmalarında PVC pencereler karşımıza çıkmaktadır. daire. PVC ustasının denizliğe göre profil seçeceğini unutmayalım. Şekil: 6’daki kesit için. Burada ihtiyaca göre B-B . • Panel pencereler Bina içinde. PVC Pencere Şekilleri Pencerenin geometrik şekli.. Fonksiyonlarına göre çeşitler • Aydınlatma pencereleri Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan pencerelerdir. mahal bölmelerinde. Görünümlerine göre çeşitler Geometrik şekiller pencereye ismini kazandırır. En altında belirtilen 50 mm kalınlıklı denizliktir. üstteki küçük görünüş planında. nerenin neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi gösterilmiştir. (Dikdörtgen.Pencerelerde kesitler. 9 . kare.1.C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alarak ayrıntılı görüntüleri çizebiliriz. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır. kanat sayısı.3. ortada kayıtın olup olmadığı pencerenin ismini belirler. pencereyi yapacak ustaya. Şekil: 8’de penceremizin bir normal kanat bir vasistas kanatlı olduğunu görüyoruz.

a) Kesit detayı Şekil 7: Sürme pencere b) Görünüşü Şekil 8: Bir kanatlı bir vasistaslı pencere dış görünüşü Şekil 9: Sürme pencere 10 .

Bunu okul pencerelerinde görüyoruz. Yukarıdan aşağı vasistas açılımı da olduğunu çizimden anlıyoruz.Şekil 10 : Düz iki kanatlı orta kayıtlı pencere Şekil 11 : Çift açılırlı orta kayıtlı iki kanatlıpencere Şekil: 10 daki fotoğrafın çizimini Şekil 11’da görebilirsiniz. 11 . 2500 mm açıklıklarda aşağıdaki tasarım düşünülebilinir.

Şekil l2: Okul penceresi Şekil 13 : Daire şekilli vasistas pencere Daire şekilli vasistas pencere bizlere güzel bir örnektir. 12 .

Şekil 14: Kemerli pencere Şekil 15: Vasistaslı Şekil 16.a : Konut penceresi 13 .

Şekil 16. b: Konut penceresi Şekil 16. c: Konut penceresi 14 .

Kenar-köşe çizgileri 2B. 15 . Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz ve karalama olarak taslak çalışınız(1100 X1200mm).1. Taslak çalışmalarında pencerelerin fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır.4. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çiziniz.1. tek kanatlı basit bir pencere çiziniz. Bu çizimin iç görünüş olduğunu unutmayınız. orta kayıtlı. Çizim için her zaman en küçük kâğıttan başlanır A4 olmazsa A3 o da olmazsa plan ölçeklerinden çıkarırız. Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız. Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Size verilen 1100 X1200 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli. Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturunuz.

Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. 1/5 olabilir. 1/20.Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz. Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. Silinecek olan yerler koyu çizmeyiniz. 1/10. proje ölçekleri 1/50. 16 . Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir. Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgilerini silip ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılararak çizmelisiniz.

Orta kayıt kalınlığı 50 mm kasa gibi olmalıdır. // taramaları ile belirtebilirsiniz. Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesini veriniz. 17 . (Her kenardan 10 mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. Açılır pencere kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz. Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. Camın varlığını #. Ölçü çizgisindeki rakamları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız.

Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz Gölgelendirmeler sağ ve alt cam içlerine yapılır. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz. Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirmeleri yapılarak çiziniz. Çizdiğiniz çizimin adını yazınız.Camların kaça kaç olduğunu veya alanını yazabilirsiniz. 18 .

Mermer 20 mm’den 30 mm’ye kadar. Çizimde mermer xxxxxxxx şeklinde taranabilir. 19 . mozaik ise 50 mm yapılır.Denizlik çiziminde denizliğin malzemesine göre kalınlığı değişir. Çizimi böylelikle tamamlanmış olur. Mermer bir denizlik çizilir. Denizlik pencere kenarından 50 mm geçecek şekilde çizilir.

Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Kalınlıkları yapım malzemesine göre değişir mermer kalınlığı 20 mm’den başlar. 6) Verilen orta kayıtlar arasındaki kanat genişliği 500 mm’den aşağı olmaz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 11) Ölçü çizgisi sayısı 5 tane olabilir. camların her noktasına ulaşılması gerekir. 7) Camın varlığını gösteren taramalar yoktur. rakam ve ölçü çizgileri B. 10) Çizimlerde ölçü birimi cm’dir. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1) Temizlikte ve cam takımında kanatlardan. 4) Kanatlar orta kayıtlar çizildikten sonra çizilir. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 20 . 2) Kenar-köşe çizgileri 2B. ile çizilir. DEĞERLENDİRME DOĞRU YANLIŞ Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 12) Denizlikler en son çizilir. Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri 2H. 9) Cam çıtaları dışarıdan görünüş çizimlerinde çizilir. Pencereden 50 mm uzatılır. 8) PVC köşe bağlantılarında kasa profilleri 45° ve orta kayıt profilleri düz kesilir ve çizimde kesim şekilleri gösterilmez. 3) Profilin dış kalınlığı 40 mm’dir. 5) Açılış yönünü kesik çizgi ile ve 2H kalemle çizilir.

Cam çıtalarını 15-20 mm çizdiniz mi? 12.Çizimlerinizi 1/10 ölçeğinde çizdiniz mi? 4.A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? 2. UYGULAMALI TEST 1200 mm genişliğinde.Denizliği pencere bitiminden 50 mm daha uzun ve malzemesine göre yeterli kalınlıkda çizdiniz mi? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli.Tasarımda yatay orta kayıt oluşturdunuz mu? 8.Ölçülendirmeleri çoğalttınız mı? 11.Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? 3. düzenli bıraktınız mı? Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.B. Daha sonra aşağıdaki değerlendirme kriterlerlerine vereceğiniz cevaplarla kendinizi değerlendiriniz.Kanat verdiğiniz yerde ki kol açıklığı 500 mm’den büyük yaptınız mı? 7. A4 kâğıdına çiziniz. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli.Tasarımı ayrı yerde tek çizgi ile yaptınız mı? 5. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1. EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.Pencere kanatını çizdiniz mi? 9-Gerekli taramaları yaptınız mı? 10. 1400mm yüksekliğinde bir pencereyi vasistas ve normal kanat olacak şekilde tasarlayarak.Tasarımda dikey orta kayıt oluşturdunuz mu? 6. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 21 .

Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlaştırılır. Görünüşler de sıva. Kapının hareketli kısmı (kanadı) 2. 2. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Kapı şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız.1. duvara. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler. duvar ustası kapı boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar Kör kasa Binanın duvar örülürken aşamasını. 2. Kapının Tanımı Bina içi mahalleri birbirine bağlayan. 22 . 3. Kapı yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle ( kalınlığı 1 mm. fayans altında kaldığından çizilmez. Kapı kanatlarının nasıl açıldığını araştırınız. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeniz ve kişilerden ön bilgi almanız gerekmektedir. kaplama ustası sıvacı gibi kör kasadan montoja yer verecek kadar yer bırakır. çizim yapan kişileri. 4 menteşe ile bu kasaya takılır. Ancak kesitlerde gösterilir.1. Alt kısmı isnilirse yere gömülür bu durumda. alta demir profil görülmez.2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. Gönyesinin kaymaması için inşaat demiri ile puntolanır ve astar boya ile boyanır. ve kolona bağlanan kapı elemanıdır. Kapı kasası Kapı kanadının açılıp kapanabilmesini sağlayan.1. menteşe ve kilit gibi kapı aksesuarlarının takıldığı ve kapı boşluğunun kenarındaki kör kasaya. Araştırma için büroları.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 Uygun ortam sağlandığında kapı şekillerini kuralına uygun çizebileceksiniz. kirişe. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir.1. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanıdır. Şayet kapı yapılan yer ıslak alan ve kaplama sıva değil de fayans ve benzeri kaplama ise. PVC KAPI 2.

kilitler ve kollar vardır. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcının da geliştirdiği menteşeler. Çizimde çalışma yönleri. Örneğin tuvaletlerde 700 mm’den kapılarında 800 mm’den az yapılmamalıdır. Bu tip PVC kapılar garajlarda görmekteyiz. • Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Kanat aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru açılır. Genişlikleri kullanım yerine göre belirlenir. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterirler. Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. 23 . • Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüzde aksesuarlardaki ilerlemenin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. Bunların PVC profilleri. • Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile çalışır. doğramalarından tamamı ile ayrıdır. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır.Kapı kanatları Açılma veya hareketlilik özleliği olan çerçevelerdir. Şekil 17: Kapı kanat profili • Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. sabit kenarlardan. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alır.

(Şekil: 18-19) Şekil 18 : Kasa Profili Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir. her 700mmde bir duvara bir kör kasaya yoksa duvar dübellenmeli veya vidalanmalıdır. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur. Bu geliş-meler sadece yalıtım yapmak ve yakıtta tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır. Hava boşluğunun önemi PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde odacıklar bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. Ses. Amac kapının sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlayarak. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. sağlamlaştırılmalıdır. Profillerin et kalınlıkları.Graj ( dayanak ) profilleri Kapıların genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olduğu düşünüldüğünde. vb gelişmeler bulunmaktadır. et kalınlıkları. Şekil: 19 Kapı kanat profili 24 . destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. üç odacıklı. plastik fitiller. iş yeri. Bu tip takviyeli kapıları resmi dairelerde okul. 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmişdir. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. vb binalarda görüyoruz. hastane. köşe bağlantılarından oluşur. iki odacıklı. 70. Bu değişiklikler profillerin çap. cam çıtası. odacık sayıları. PVC’nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla kapı bölünmeli. beş odacıklı vb ürünler geliştirip serilerine katmışlardır.

Şekil 20: Kapı lambirileri Şekil 21: İçe açılan balkon kapısı 2. kullanım yerine göre sınıflandırabiliriz. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (ön görünüş) Bina dış görünüş ( arka görünüş) 25 . fonksiyonlarına ve. 2.2. Kapı Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini.1.2.

1’de verilen kapı görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. Firma ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır ölçüsü vardır. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden bu elemanla çizilecektir. İç kısımdan kapının cam çıtaları menteşeler. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekillerinde çizilir.Kesitler A kesiti B kesiti C kesiti vb Görünüşler • Bina içi yönünden görünüş çizimi. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. çizimde bunlar gösterilir. Şekil: 2. hangi kalınlıklarda çizilmesi gerekiyorsa onlara göre çizilir. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Bina içi görünüş şeklinde. (ön görünüş) 26 .(ön görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak iç görünüşlerde. Kapı kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 90 mm alınır. Şekil 22: Bina içi yönünden görünüş çizimi. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır.

Bu ölçüler size profilin ölçüleri hatırlatması için verilmiştir. menteşeler) görünmediğinden çizilmez. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da # // şeklini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve. Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur. Burada ihtiyaca göre B-B.2. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. serbest elle çizilir.2. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. Ölçülendirme yapılır. 27 . Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır. Şekil 23: Kapı kasası kesiti çizimi Kesitler Kapılarda alınacak kesitler kapıyı yapacak olan ustanın takılacağı yerlerde.• Bina dışı yönünden görünüş çizimi Kapı açılım yönü içeriye doğru olduğunda. Teras kapılarında sürgülü sistemde çalışan kapılar görülür. 2. bina dışı yönünden çizimde cam çıtaları aksesuarlar (kapı kolları. C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alınarak ayrıntılı görüntüler çizilebilir. Şekil: 23’de üstteki küçük görünüş planında neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi ile gösterilmiştir. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler Dış kapılar Balkona açılan kapılardır. Pencerelerle genelde bağlantılı olur. ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olacağı zaman yapılmalıdır. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır.

2. sineklik kapısı.3. dışında balkon kapatmalarında PVC kapılar karşımıza çıkmaktadır. vb örnek olarak verilebilir. mahal bölmelerinde. Daha çok banyo duş kabini.2. Panel Kapılar Bina içinde. Teras.3.İç Kapılar Normal kapılardan küçük ölçülerde olabilirler en az 700 mm genişliğinde yapılır. kış bahçesi. Şekiller Şekil 24: Balkon ve tuvalet kapısı Şekil 25 : Sürme kapı 28 . 2. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri Kapılar en çok kullanım yerlerine göre bu şekilde isimlendirilir. tuvalet kapısı gibi yerlerde görülür.

Şekil: 26 Balkon pencere ve kapı bağlantısı Şekil 27: Garaj kapısı 29 .

Şekil 28: Balkon kapıları 30 .

kapı kanadında orta kayıtlı altı lambiri ile kapalı içeri açılan balkon kapısını. 1/5 alınabilir. Biz bu çizimin iç görünüş olduğunu biliyoruz. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. taslak çalışınız.2. Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz karalama. Kenar-köşe çizgileri 2B. Pencerelerde olduğu gibi tüm çizimlerimiz iç tarafltan görünüş çizimi olmalıdır. Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. orta kayıtlar verilir. 31 . kasada kapı üstü camı. Taslak çalışmasında iç hatlar belirlenir. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizilir. Size Verilenler: 90 X 2300 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli.4. Proje ölçekleri 1/50. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız. Taslak çalışmalarında kapıların fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. açılış yönleri belirlenir. ölçülerin doğruluğu kontrol edilir. kapı altı eşiği olan. Kapı eşikli olduğu için kapı altında da kasa profili olmalıdır. 1/20. Çizim için her zaman en küçük kağıttan başlanır A4 olmazsa A3 oda olmazsa plan ölçeklerinden çıkarılır. 1/10. . teknik çizim kuralları ile çiziniz Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturun.

Orta kayıt kalınlığı 50 mm.Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz. Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgileri silinir ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılarak çizilir. 32 . (Her kenar-dan 10mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. kasa gibi. Açılır kapı kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir. Silinecek olan yerleri koyu çizmeyiniz. Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. Bu çizimde dik orta kayıt yoktur.

Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. Camın varlığını #. Camların kaça kaç olduğu veya alanını yazabilirsiniz. Çizim şekli tarama olarak görünür. Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesi yapılır. 33 . // taramaları ile belirtebilirsiniz. Lanbiri taramaları her yüzden de aynı taranır. Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz.Ölçü çizgisindeki rakam-ları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız. gerekli olan kenarlarda verildiğinde yeterlidir. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz. iki Lambiri profilleri ince kalemlerle çizilmelidir. Kapılar da en az bir orta kayıt gerekir.

çizimin adını Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirilerek çizilir ve çizim tamamlanır. Çizdiğiniz yazınız. Çerçevenin sağ yan ve alt kenar bitimlerini kalın çizerseniz gölgelendirme olur. Camda gölgelendirme yapabilirsiniz.Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz. 34 .

iç görünüm çizimlerinde. Kapı kanatları kasalara 10 mm açılan taraftan binme yapar. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Bina içi mahalleri birbirine bağlayan. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz 35 . 100 mm çizilir. Kapılar kasalara.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümlelerini doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Lambiri taramaları her iki yüzden değil sadece içten yapılır. çizimde kasa profil kenarı görünmez. Cam çıtaları kasa seçilirken birlikte çizilir. Aksesuarlar dıştan çizilir. Kullanılacak ilk çizim kağıdı A3’tür. kasalar kör kasalara veya duvarlara monte edilir. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız Doğru Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Kapıların açılış yönü gösteren kesik çizgi veya oklar kullanılır. Çizimde köşe bağlantıları hep düz çizilir. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Kapı kasaları dış görünüm çizimlerinde 50. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanına kapı denir.

düzenli bıraktınız mı? Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.B. lambirili çizdiniz mi? En az iki tane orta kayıt verdiniz mi? İç görünüş (Kabin içi) çizdiniz mi? Profil kalınlıklarını kasada 50. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? Çizimlerinizi uygun ölçeğinde çizdiniz mi? Tuvalet kapıları görüntüyü engellemek için lambirili olmalıdır. kanatta 100 orta kayıtta 50 cam çıtalarını da 20 mm aldınız mı? Lambiriler 100-120 mm ara ile HB ile çizdiniz mi? Eşiksiz olduğundan kapı kanatı altında kasa profili çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Uygun yerlere gerekli yazıları (Resim ismini) yazdınız mı? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli. UYGULAMALI TEST Bir tuvalet kabinine 800 X 1900 mm açıklığına. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz EVET HAYIR 36 . demirci ustası kör kasa yaparak sizden buraya kabin PVC kapısını tasarlayarak çiziniz ve daha sonra aşağıda verilen değerlendirme kriterlerinde kendinizi değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TASARIM Çizimde önce tasarım yaptınız mı? Taslağı ayrı kağıtta çalıştınız mı? Tek çizgi çalıştınız mı? Ölçülerin son halini verdiniz mi? Pencere ve kapı elemanlarını ölçü kurallarına uygun düzenlediniz mi? ÇİZİM Ölçülere ve kağıdınıza göre ölçeği belirlediniz mi? Kağidınızı A4 seçtiniz mi? Çizim kalemleriniz Sert ( 2H). Modülü tamamladınız.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizdiniz mi? Cam çıtalarını ve aksesuarları gösterdiniz mi? Profil köşe bağlantılarını gösterdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Pencerede denizlik çizdiniz mi? (Tuvalet kapısında eşik olmaz. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB.) Balkon kapısına eşik verdiniz mi? EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Öğretmeniniz ile iletişime geçiniz. tebrik ederiz. 37 . Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. balkon kapısında eşik vardır.Orta sert (HB). yumuşak (2B) seçtiniz mi? Kağıdınızı masaya dik yapıştırdınız mı? Çiziminizin dış hatlarını kağıda aktardınız mı? PENCERE VE KAPI ÇİZİMİ İstenilen isimdeki pencere ve kapıyımi çizdiniz? Pencere ve kapıyı iç görünüş olarak çizdiniz mi? Pencere ve kapının kenar köşe çizgileri 2B.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D Y Y D D D D Y Y Y Y Y D ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D D D Y Y Y Y Y 38 .

Ankara. 39 . Yapı Bilgisi Cilt 1.KAYNAKÇA KAYNAKÇA Doç. Villa Dekorasyon Dergisinin 28. 2003 ERARSLAN Adnan.Temel Ders Kitabı. Temel Ders Kitabı. Pakpen Katolokları. Dr. 2000 Policad Çizim Programı. Bina Bilgisi. seri NEES System katolokları. İstanbul. OYMAEL Sabit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful