T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

PVC PENCERE KAPI ÇİZİMİ

ANKARA 2006

581MSP005

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER..........................................................................................................................i AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. PVC PENCERE ................................................................................................................... 3 1.1.1. Pencereyi Oluşturan Elemanlar ............................................................................. 4 1.1.2. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri...................................................................... 6 1.1.3. PVC Pencere Şekilleri ........................................................................................... 9 1.1.4. Çizim Uygulaması ............................................................................................... 15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 22 2. PVC kapı ............................................................................................................................ 22 2.1. Kapının Tanımı ........................................................................................................... 22 2.1.1. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar .................................................................... 22 2.2. Kapı Çeşitleri .............................................................................................................. 25 2.2.1. Teknik Çizim Çeşitleri......................................................................................... 25 2.2.2. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler............................................................................. 27 2.2.3. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri........................................................................... 28 2.3. Şekiller ........................................................................................................................ 28 2.4. Çizim Uygulaması ...................................................................................................... 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 38 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 39

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM065 İnşaat Teknolojisi PVC İmalat ve Montajcılığı PVC Pencere ve Kapı Çizimi Pencere ve kapı şekillerini çizme ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 40/32 (+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Onuncu Sınıf Teknik Çizimler dersini başarmalı PVC Pencere ve Kapı çizmi yapmak Genel Amaç: Gerekli atölye ortamı ile aletleri ve donanımları sağlandığında her türlü pencere ve kapı şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: Pencere şekillerini kuralına uygun çizebilmek Kapı şekillerini kurallına uygun çizebilmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Atölye ortamı, proje, cetvel, gönye, hesap makinesi, 2H, HB, 2B kalemleri, silgi, para bantı, çizim kâğıdı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap doğru yanlış) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

bakım gerektirmemesi. Kullanılan profillerin ölçülerini bilmelisiniz. ateşle alev alev yanmaz fakat deforme olur. İnşaat sektörü teknolojik gelişmeyi yakından takip eder. alüminyum doğrama. PVC pencere ve kapı standartlarına uygunsa. Yapıların inşaasında önemli yere sahip olan Pencere ve kapı da teknolojik gelişmeden çabuk etkilenmiştir. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile PVC pencere ve kapı çizimi PVC sektörüne sizinle ayrı bir kapı açacaktır. Bu modülün sonunda ilgili bütün sorularınızın cevabını bu kitapçıkta bulabileceksiniz. Bileşimine giren klorürden dolayı. demir doğrama derken PVC (Poli Vinil Klorür) ile istenilen özellikler toplandı ve sektör bunlarla adım adım gelişir. su sızdırmaması gibi özellikleriyle günümüzde tercih edilmektedir. PVC Ustasının imalattaki hassasiyetini çizimde göstermelisiniz. PVC pencere ve kapı çizimini yaparken. Temel çizim kurallarını uygulamalısınız. Ahşap doğrama. nemden etkilenmemesi. 1 . PVC ve katkılı plastik maddeler pencere ve kapı doğramalarına ayrı bir renk katmıştır. estetik olması. ısı ve ses yalıtım özelliklerinin bulunması. Gördüğünü çizebilmelisiniz. tasarımı yaşamla ortaya çıkar. Bu modülde çizeceğiniz eserler toplumumuz için sizler için çok yararlı olacaktır. Her insanın bir üretkenliği. Pencere ve kapı tasarımı yapabilmelisiniz.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. hava koşullarına dayanıklılığı.

2 .

Kanat – kasa birleşimleri rüzgar ve ısıyı geçirdiği için olanak sağladığı için çok sayıda kanat yapımından kaçınılmalıdır. yapım sırasında kaliteli malzeme kullanılması ve özenli işçiliğinde büyük önemi vardır. Toplam pencere alanları uygulama projesindeki net döşeme alanının % 15’ini geçmemelidir. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir. Pencere düzenlenmesinde cam temizliğinin kolayca yapılabilmesi için şekilde iki tarafa kanat verilmelidir. Pencere Tanımı Yapı bölümlerinin dış duvarında görüş. hangi şekillerde açılır araştırınız. aydınlatma ve bina cephelerine güzellik sağlayan. Yapının projelendirilme aşamasında doğru boyutlandırılma. PVC PENCERE 1. şekillendirme. 3 . Yapının kullanış açısından pencerelerin büyük önemi vardır. Yurdumuz. binalarda ısı yalıtım uygulamaları bakımından üç bölgeye ayrılır. ne sıklıkta. Pencereler nerelerde. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeli ve kişilerden ön bilgi edinmelisiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–1 Uygun ortam sağlandığında pencere şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. yerinin doğru seçilmesi ve iyi detaylandırılmasının yanında. Araştırma için büroları. 1.1. Pencere yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. bazen de bina iç duvarına yapılan elemanlardır. çizim yapan kişileri. genelde bina dış duvarına. Pencerelerin boşlukları ve yerden yükseklikleri yapılacağı mahalin taban alanına ve kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Pencere şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız.

Tasarlanırken kullanım yerine göre 400 X 400 mm2’den az olmamalı.1. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlanır. Şekil 1’ de denizlik kesit olarak gösterilmiştir.Döşemeden pencere alt kenarına kadar olan yüksekliğe denizlik yüksekliği denir. oturma odası. vb. Astar boya ile boyanır.1.2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle (kalınlığı 1 mm. çalışma odası vb) 0 – 80 cm Normal odalarda ( yatak odası. (Şekil: 1) Pencere kasası Pencereyi oluşturan sabit çerçevedir. sabit kenarlardan. Pencereyi Oluşturan Elemanlar Kör kasa Bina duvarı örülürken. Pencere alt kenarı ile duvar sınırını 5 cm ve pencere yan duvarını 5’er cm geçen mozaikli beton. Şekil 1 : Körkasa uygulama detayı 4 .) Wc ve banyolarda 75 – 90 140 – 160 cm cm 1. Oda penceresi genişliği ise 600 mm’den az yapılmamalıdır. 1. Görünüşler de sıva altında veya denizlik ve parapet altında kaldığından çizilmez. Çizimde çalışma yönleri. mermer vb. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterir. Denizlik yükseklikleri aşağıdaki ölçülerde yapılır: Manzaranın kolay görünmesi istenilen odalarda(salon. Kasa ve orta kayıt profilleri ile oluşturulur. Pencere kanatları Açılma veya hareketlilik özelliği olan çerçevelerdir. malzeme ile imal edilen su ve nemin mahal iç kısmına geçmesi ve duvar dışını koruması amacı ile yapılan yapı elemanına denizlik denilir. yemek odası. Ancak kesitlerde gösterilir. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler. duvarcı ustası pencere boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alırlar.

kollar. yoksa duvara dübellenmeli veya vidalanmalıdır. köşe bağlantılarından oluşur. Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. odacık sayıları. PVC nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla pencere bölünmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. kilitler. Graj ( dayanak ) profilleri Pencerelerin genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olması düşünüldüğünde. Profillerin et kalınlıkları. Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüz uygulamasının ilerlemesinin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. Amac pencerenin sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. plastik fitiller.Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Kanat yukarıdan aşağıya doğru açılır. iş yeri vb binalarda görüyoruz. Bu değişiklikler profillerin çap. Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile klasik olarak çalışır. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcılarında geliştirdiği menteşeler. Bu tip takviyeli pencereleri resmi dairelerde okul. (Şekil: 2-3) Şekil 2 : Kasa profili 5 . hastane. cam çıtası. her 700 mm’de bir kör kasaya. PVC aksesuarları bu kanatların çalışma şeklini sağlamaktadır. et kalınlıkları. Bunların PVC profilleri doğramalarından tamamı ile ayrıdır Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. vb bu işlevi yerine getirir.

2. Ses. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. vb 6 . 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmiştir. 70. Şekil 3 : Kanat profilleri 1. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini. fonksiyonlarına ve görünümlerine göre sınıflandırabiliriz.1. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlanılarak. Bu gelişmeler sadece yalıtım yapmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır. beş odacıklı gibi ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. iki odacıklı vb üç odacıklı.Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (Ön görünüş) Bina dış görünüş ( Arka görünüş) Kesitler A-A kesiti B-B kesiti C-C kesiti. Yalıtımda hava boşluğunun PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde ODACIKLAR bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. vb gelişmeler bulunmaktadır. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam.

hangi kalınlıklarda çizmesi gerekiyorsa ona göre çizilir. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. Ölçülendirme yapılır. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da #. Şekil: 4’de verilen pencere görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. Çizimde bunlar gösterilir. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekilleri çizilir. 7 . // şekillerini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve serbest elle çizilir. bu elemanlar çizilmelidir. (Ön Görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak. Şekil 4: Bina iç yönü pencere görünüşü İç kısımdan pencerenin cam çıtaları menteşeler. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. Bu ölçüler size profil ölçülerini hatırlatması için verilmiştir. Firma Ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. Bina Dışı Yönünden Görünüş Çizimi Burada cam çıtaları aksesuarlar pencere kolları) görünmediğinden çizilmez.Görünüşler Bina İçi Yönünden Görünüş Çizimi. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden. Bina içi görünüş şeklinde. Pencere kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 70 mm alınır. (Şekil 5) Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur.

Şekil 5: Bina iç yönü pencere görünüşü çizimi Kesitler Şekil 6: Pencere kesiti çizimi 8 .

üstteki küçük görünüş planında. kanat sayısı. kanatın çalışma şekilleri.1. daire. Fonksiyonlarına göre çeşitler • Aydınlatma pencereleri Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan pencerelerdir. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır. tuvalet gibi yerlerde görülür. mahal bölmelerinde. • Havalandırma pencereleri Küçük ölçülerde yapılan bu pencereler daha çok banyo. Şekil: 6’daki kesit için. PVC Pencere Şekilleri Pencerenin geometrik şekli. balkon kapatmalarında PVC pencereler karşımıza çıkmaktadır. nerenin neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi gösterilmiştir.) 1. Şekil: 8’de penceremizin bir normal kanat bir vasistas kanatlı olduğunu görüyoruz. Burada ihtiyaca göre B-B . Görünümlerine göre çeşitler Geometrik şekiller pencereye ismini kazandırır. Aşağıda birkaç şekil ve isimleri bunlara göre belirlenmiştir.. dışında.Pencerelerde kesitler. • Panel pencereler Bina içinde. En altında belirtilen 50 mm kalınlıklı denizliktir.. Sizlerden de çizim aşamasında bu özellikleri çizmeniz istenir. Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır. ortada kayıtın olup olmadığı pencerenin ismini belirler. ayrıntı bilgi vermesi için çizilir. PVC ustasının denizliğe göre profil seçeceğini unutmayalım. pencereyi yapacak ustaya.C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alarak ayrıntılı görüntüleri çizebiliriz. 9 .3. (Dikdörtgen. kare.

a) Kesit detayı Şekil 7: Sürme pencere b) Görünüşü Şekil 8: Bir kanatlı bir vasistaslı pencere dış görünüşü Şekil 9: Sürme pencere 10 .

Yukarıdan aşağı vasistas açılımı da olduğunu çizimden anlıyoruz. 2500 mm açıklıklarda aşağıdaki tasarım düşünülebilinir. Bunu okul pencerelerinde görüyoruz. 11 .Şekil 10 : Düz iki kanatlı orta kayıtlı pencere Şekil 11 : Çift açılırlı orta kayıtlı iki kanatlıpencere Şekil: 10 daki fotoğrafın çizimini Şekil 11’da görebilirsiniz.

Şekil l2: Okul penceresi Şekil 13 : Daire şekilli vasistas pencere Daire şekilli vasistas pencere bizlere güzel bir örnektir. 12 .

Şekil 14: Kemerli pencere Şekil 15: Vasistaslı Şekil 16.a : Konut penceresi 13 .

c: Konut penceresi 14 . b: Konut penceresi Şekil 16.Şekil 16.

15 .1. Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. orta kayıtlı. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. Kenar-köşe çizgileri 2B. Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz ve karalama olarak taslak çalışınız(1100 X1200mm).4. tek kanatlı basit bir pencere çiziniz. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız. Çizim için her zaman en küçük kâğıttan başlanır A4 olmazsa A3 o da olmazsa plan ölçeklerinden çıkarırız. Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturunuz. Taslak çalışmalarında pencerelerin fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çiziniz. Bu çizimin iç görünüş olduğunu unutmayınız.1. Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Size verilen 1100 X1200 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli.

Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. Silinecek olan yerler koyu çizmeyiniz. 1/20. Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. proje ölçekleri 1/50. 16 . 1/5 olabilir. Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz. Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir. Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgilerini silip ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılararak çizmelisiniz. 1/10.

Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesini veriniz. (Her kenardan 10 mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. Açılır pencere kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz. Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. Camın varlığını #. // taramaları ile belirtebilirsiniz.Orta kayıt kalınlığı 50 mm kasa gibi olmalıdır. Ölçü çizgisindeki rakamları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız. 17 .

Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz.Camların kaça kaç olduğunu veya alanını yazabilirsiniz. Çizdiğiniz çizimin adını yazınız. Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz Gölgelendirmeler sağ ve alt cam içlerine yapılır. 18 . Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirmeleri yapılarak çiziniz.

Çizimi böylelikle tamamlanmış olur. Mermer bir denizlik çizilir. Denizlik pencere kenarından 50 mm geçecek şekilde çizilir. mozaik ise 50 mm yapılır.Denizlik çiziminde denizliğin malzemesine göre kalınlığı değişir. Mermer 20 mm’den 30 mm’ye kadar. 19 . Çizimde mermer xxxxxxxx şeklinde taranabilir.

11) Ölçü çizgisi sayısı 5 tane olabilir. 2) Kenar-köşe çizgileri 2B. rakam ve ölçü çizgileri B. DEĞERLENDİRME DOĞRU YANLIŞ Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 7) Camın varlığını gösteren taramalar yoktur. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 10) Çizimlerde ölçü birimi cm’dir. ile çizilir. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 4) Kanatlar orta kayıtlar çizildikten sonra çizilir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 12) Denizlikler en son çizilir. Pencereden 50 mm uzatılır. camların her noktasına ulaşılması gerekir. 6) Verilen orta kayıtlar arasındaki kanat genişliği 500 mm’den aşağı olmaz. 20 . 9) Cam çıtaları dışarıdan görünüş çizimlerinde çizilir.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Kalınlıkları yapım malzemesine göre değişir mermer kalınlığı 20 mm’den başlar. 5) Açılış yönünü kesik çizgi ile ve 2H kalemle çizilir. Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri 2H. 8) PVC köşe bağlantılarında kasa profilleri 45° ve orta kayıt profilleri düz kesilir ve çizimde kesim şekilleri gösterilmez. 3) Profilin dış kalınlığı 40 mm’dir. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1) Temizlikte ve cam takımında kanatlardan.

Ölçülendirmeleri çoğalttınız mı? 11. EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.Pencere kanatını çizdiniz mi? 9-Gerekli taramaları yaptınız mı? 10.Tasarımda yatay orta kayıt oluşturdunuz mu? 8.Tasarımda dikey orta kayıt oluşturdunuz mu? 6. UYGULAMALI TEST 1200 mm genişliğinde. Daha sonra aşağıdaki değerlendirme kriterlerlerine vereceğiniz cevaplarla kendinizi değerlendiriniz.Denizliği pencere bitiminden 50 mm daha uzun ve malzemesine göre yeterli kalınlıkda çizdiniz mi? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli. 1400mm yüksekliğinde bir pencereyi vasistas ve normal kanat olacak şekilde tasarlayarak.Kanat verdiğiniz yerde ki kol açıklığı 500 mm’den büyük yaptınız mı? 7.Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? 3. 21 .Çizimlerinizi 1/10 ölçeğinde çizdiniz mi? 4.B.Cam çıtalarını 15-20 mm çizdiniz mi? 12. A4 kâğıdına çiziniz.Tasarımı ayrı yerde tek çizgi ile yaptınız mı? 5.A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? 2. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. düzenli bıraktınız mı? Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli.

kaplama ustası sıvacı gibi kör kasadan montoja yer verecek kadar yer bırakır. 2. Kapı yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. duvara. Görünüşler de sıva. Kapının hareketli kısmı (kanadı) 2. fayans altında kaldığından çizilmez.1. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeniz ve kişilerden ön bilgi almanız gerekmektedir.1.1. Ancak kesitlerde gösterilir. Kapı kanatlarının nasıl açıldığını araştırınız. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler. 4 menteşe ile bu kasaya takılır.2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle ( kalınlığı 1 mm. Araştırma için büroları. 22 . ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Kapı şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız. duvar ustası kapı boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlaştırılır. 3. Şayet kapı yapılan yer ıslak alan ve kaplama sıva değil de fayans ve benzeri kaplama ise.1. Kapının Tanımı Bina içi mahalleri birbirine bağlayan. PVC KAPI 2. ve kolona bağlanan kapı elemanıdır.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 Uygun ortam sağlandığında kapı şekillerini kuralına uygun çizebileceksiniz. alta demir profil görülmez. Gönyesinin kaymaması için inşaat demiri ile puntolanır ve astar boya ile boyanır. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar Kör kasa Binanın duvar örülürken aşamasını. Kapı kasası Kapı kanadının açılıp kapanabilmesini sağlayan. Alt kısmı isnilirse yere gömülür bu durumda. menteşe ve kilit gibi kapı aksesuarlarının takıldığı ve kapı boşluğunun kenarındaki kör kasaya. çizim yapan kişileri. 2. kirişe. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanıdır.

Örneğin tuvaletlerde 700 mm’den kapılarında 800 mm’den az yapılmamalıdır. • Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır.Kapı kanatları Açılma veya hareketlilik özleliği olan çerçevelerdir. Şekil 17: Kapı kanat profili • Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Bunların PVC profilleri. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alır. doğramalarından tamamı ile ayrıdır. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterirler. sabit kenarlardan. kilitler ve kollar vardır. • Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile çalışır. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcının da geliştirdiği menteşeler. • Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüzde aksesuarlardaki ilerlemenin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. 23 . Kanat aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru açılır. Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. Bu tip PVC kapılar garajlarda görmekteyiz. Çizimde çalışma yönleri. Genişlikleri kullanım yerine göre belirlenir.

ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. Şekil: 19 Kapı kanat profili 24 . sağlamlaştırılmalıdır. odacık sayıları.Graj ( dayanak ) profilleri Kapıların genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olduğu düşünüldüğünde. plastik fitiller. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlayarak. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur. her 700mmde bir duvara bir kör kasaya yoksa duvar dübellenmeli veya vidalanmalıdır. Hava boşluğunun önemi PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde odacıklar bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. beş odacıklı vb ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. Bu tip takviyeli kapıları resmi dairelerde okul. vb binalarda görüyoruz. üç odacıklı. iş yeri. 70. Bu değişiklikler profillerin çap. vb gelişmeler bulunmaktadır. Bu geliş-meler sadece yalıtım yapmak ve yakıtta tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır. iki odacıklı. Profillerin et kalınlıkları. köşe bağlantılarından oluşur. PVC’nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla kapı bölünmeli. (Şekil: 18-19) Şekil 18 : Kasa Profili Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir. hastane. Amac kapının sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam. 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmişdir. et kalınlıkları. Ses. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. cam çıtası.

Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (ön görünüş) Bina dış görünüş ( arka görünüş) 25 .1. Kapı Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini. kullanım yerine göre sınıflandırabiliriz. 2. fonksiyonlarına ve.Şekil 20: Kapı lambirileri Şekil 21: İçe açılan balkon kapısı 2.2.2.

Şekil 22: Bina içi yönünden görünüş çizimi. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden bu elemanla çizilecektir. Kapı kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 90 mm alınır. (ön görünüş) 26 . hangi kalınlıklarda çizilmesi gerekiyorsa onlara göre çizilir.(ön görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak iç görünüşlerde. Şekil: 2. Firma ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır ölçüsü vardır. İç kısımdan kapının cam çıtaları menteşeler.1’de verilen kapı görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. çizimde bunlar gösterilir. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. Bina içi görünüş şeklinde.Kesitler A kesiti B kesiti C kesiti vb Görünüşler • Bina içi yönünden görünüş çizimi. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekillerinde çizilir.

ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olacağı zaman yapılmalıdır. serbest elle çizilir. 2. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler Dış kapılar Balkona açılan kapılardır.2. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. Şekil: 23’de üstteki küçük görünüş planında neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi ile gösterilmiştir.• Bina dışı yönünden görünüş çizimi Kapı açılım yönü içeriye doğru olduğunda. Ölçülendirme yapılır. C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alınarak ayrıntılı görüntüler çizilebilir. Teras kapılarında sürgülü sistemde çalışan kapılar görülür.2. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da # // şeklini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. Bu ölçüler size profilin ölçüleri hatırlatması için verilmiştir. Pencerelerle genelde bağlantılı olur. bina dışı yönünden çizimde cam çıtaları aksesuarlar (kapı kolları. Burada ihtiyaca göre B-B. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır. 27 . Şekil 23: Kapı kasası kesiti çizimi Kesitler Kapılarda alınacak kesitler kapıyı yapacak olan ustanın takılacağı yerlerde. Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır. Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur. menteşeler) görünmediğinden çizilmez.

kış bahçesi. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri Kapılar en çok kullanım yerlerine göre bu şekilde isimlendirilir. mahal bölmelerinde. Şekiller Şekil 24: Balkon ve tuvalet kapısı Şekil 25 : Sürme kapı 28 . dışında balkon kapatmalarında PVC kapılar karşımıza çıkmaktadır.3. 2. vb örnek olarak verilebilir.2.İç Kapılar Normal kapılardan küçük ölçülerde olabilirler en az 700 mm genişliğinde yapılır. 2. tuvalet kapısı gibi yerlerde görülür. Panel Kapılar Bina içinde. Teras. Daha çok banyo duş kabini. sineklik kapısı.3.

Şekil: 26 Balkon pencere ve kapı bağlantısı Şekil 27: Garaj kapısı 29 .

Şekil 28: Balkon kapıları 30 .

31 . Taslak çalışmalarında kapıların fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. teknik çizim kuralları ile çiziniz Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturun. kapı kanadında orta kayıtlı altı lambiri ile kapalı içeri açılan balkon kapısını. Kenar-köşe çizgileri 2B. 1/20. Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. 1/10. Size Verilenler: 90 X 2300 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli. Proje ölçekleri 1/50. ölçülerin doğruluğu kontrol edilir. kapı altı eşiği olan. Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz karalama. Biz bu çizimin iç görünüş olduğunu biliyoruz. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız. Pencerelerde olduğu gibi tüm çizimlerimiz iç tarafltan görünüş çizimi olmalıdır. Kapı eşikli olduğu için kapı altında da kasa profili olmalıdır.4. orta kayıtlar verilir. Taslak çalışmasında iç hatlar belirlenir. 1/5 alınabilir. .2. açılış yönleri belirlenir. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. Çizim için her zaman en küçük kağıttan başlanır A4 olmazsa A3 oda olmazsa plan ölçeklerinden çıkarılır. taslak çalışınız. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizilir. kasada kapı üstü camı. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB.

Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. Bu çizimde dik orta kayıt yoktur. (Her kenar-dan 10mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgileri silinir ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılarak çizilir. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir.Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz. Silinecek olan yerleri koyu çizmeyiniz. Orta kayıt kalınlığı 50 mm. Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. kasa gibi. 32 . Açılır kapı kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz.

Çizim şekli tarama olarak görünür. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz. // taramaları ile belirtebilirsiniz. Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Camların kaça kaç olduğu veya alanını yazabilirsiniz.Ölçü çizgisindeki rakam-ları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız. Camın varlığını #. Kapılar da en az bir orta kayıt gerekir. iki Lambiri profilleri ince kalemlerle çizilmelidir. Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. gerekli olan kenarlarda verildiğinde yeterlidir. Lanbiri taramaları her yüzden de aynı taranır. 33 . Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesi yapılır.

Camda gölgelendirme yapabilirsiniz. 34 . çizimin adını Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirilerek çizilir ve çizim tamamlanır. Çizdiğiniz yazınız.Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz. Çerçevenin sağ yan ve alt kenar bitimlerini kalın çizerseniz gölgelendirme olur.

Aksesuarlar dıştan çizilir. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz 35 . Kullanılacak ilk çizim kağıdı A3’tür. iç görünüm çizimlerinde. çizimde kasa profil kenarı görünmez. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Kapılar kasalara. Cam çıtaları kasa seçilirken birlikte çizilir. Kapıların açılış yönü gösteren kesik çizgi veya oklar kullanılır. Kapı kanatları kasalara 10 mm açılan taraftan binme yapar. kasalar kör kasalara veya duvarlara monte edilir.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümlelerini doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. Kapı kasaları dış görünüm çizimlerinde 50. Lambiri taramaları her iki yüzden değil sadece içten yapılır. Çizimde köşe bağlantıları hep düz çizilir. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanına kapı denir. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız Doğru Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 100 mm çizilir. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Bina içi mahalleri birbirine bağlayan.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.B. kanatta 100 orta kayıtta 50 cam çıtalarını da 20 mm aldınız mı? Lambiriler 100-120 mm ara ile HB ile çizdiniz mi? Eşiksiz olduğundan kapı kanatı altında kasa profili çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Uygun yerlere gerekli yazıları (Resim ismini) yazdınız mı? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli. UYGULAMALI TEST Bir tuvalet kabinine 800 X 1900 mm açıklığına. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz EVET HAYIR 36 . düzenli bıraktınız mı? Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. lambirili çizdiniz mi? En az iki tane orta kayıt verdiniz mi? İç görünüş (Kabin içi) çizdiniz mi? Profil kalınlıklarını kasada 50. demirci ustası kör kasa yaparak sizden buraya kabin PVC kapısını tasarlayarak çiziniz ve daha sonra aşağıda verilen değerlendirme kriterlerinde kendinizi değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? Çizimlerinizi uygun ölçeğinde çizdiniz mi? Tuvalet kapıları görüntüyü engellemek için lambirili olmalıdır.

) Balkon kapısına eşik verdiniz mi? EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.Orta sert (HB). Öğretmeniniz ile iletişime geçiniz. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizdiniz mi? Cam çıtalarını ve aksesuarları gösterdiniz mi? Profil köşe bağlantılarını gösterdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Pencerede denizlik çizdiniz mi? (Tuvalet kapısında eşik olmaz.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. yumuşak (2B) seçtiniz mi? Kağıdınızı masaya dik yapıştırdınız mı? Çiziminizin dış hatlarını kağıda aktardınız mı? PENCERE VE KAPI ÇİZİMİ İstenilen isimdeki pencere ve kapıyımi çizdiniz? Pencere ve kapıyı iç görünüş olarak çizdiniz mi? Pencere ve kapının kenar köşe çizgileri 2B. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TASARIM Çizimde önce tasarım yaptınız mı? Taslağı ayrı kağıtta çalıştınız mı? Tek çizgi çalıştınız mı? Ölçülerin son halini verdiniz mi? Pencere ve kapı elemanlarını ölçü kurallarına uygun düzenlediniz mi? ÇİZİM Ölçülere ve kağıdınıza göre ölçeği belirlediniz mi? Kağidınızı A4 seçtiniz mi? Çizim kalemleriniz Sert ( 2H). Modülü tamamladınız. balkon kapısında eşik vardır. 37 . tebrik ederiz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D Y Y D D D D Y Y Y Y Y D ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D D D Y Y Y Y Y 38 .

Pakpen Katolokları.Temel Ders Kitabı. Bina Bilgisi. İstanbul.KAYNAKÇA KAYNAKÇA Doç. OYMAEL Sabit. Villa Dekorasyon Dergisinin 28. Dr. 2003 ERARSLAN Adnan. seri NEES System katolokları. Yapı Bilgisi Cilt 1. Temel Ders Kitabı. 2000 Policad Çizim Programı. Ankara. 39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful