T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

PVC PENCERE KAPI ÇİZİMİ

ANKARA 2006

581MSP005

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER..........................................................................................................................i AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. PVC PENCERE ................................................................................................................... 3 1.1.1. Pencereyi Oluşturan Elemanlar ............................................................................. 4 1.1.2. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri...................................................................... 6 1.1.3. PVC Pencere Şekilleri ........................................................................................... 9 1.1.4. Çizim Uygulaması ............................................................................................... 15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 20 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 22 2. PVC kapı ............................................................................................................................ 22 2.1. Kapının Tanımı ........................................................................................................... 22 2.1.1. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar .................................................................... 22 2.2. Kapı Çeşitleri .............................................................................................................. 25 2.2.1. Teknik Çizim Çeşitleri......................................................................................... 25 2.2.2. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler............................................................................. 27 2.2.3. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri........................................................................... 28 2.3. Şekiller ........................................................................................................................ 28 2.4. Çizim Uygulaması ...................................................................................................... 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 35 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 37 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 38 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 39

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM065 İnşaat Teknolojisi PVC İmalat ve Montajcılığı PVC Pencere ve Kapı Çizimi Pencere ve kapı şekillerini çizme ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 40/32 (+40/32 uygulama tekrarı yapılmalı) Onuncu Sınıf Teknik Çizimler dersini başarmalı PVC Pencere ve Kapı çizmi yapmak Genel Amaç: Gerekli atölye ortamı ile aletleri ve donanımları sağlandığında her türlü pencere ve kapı şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: Pencere şekillerini kuralına uygun çizebilmek Kapı şekillerini kurallına uygun çizebilmek

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Atölye ortamı, proje, cetvel, gönye, hesap makinesi, 2H, HB, 2B kalemleri, silgi, para bantı, çizim kâğıdı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, sorucevap doğru yanlış) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

ii

Pencere ve kapı tasarımı yapabilmelisiniz. PVC pencere ve kapı çizimini yaparken. ateşle alev alev yanmaz fakat deforme olur. PVC Ustasının imalattaki hassasiyetini çizimde göstermelisiniz. Yapıların inşaasında önemli yere sahip olan Pencere ve kapı da teknolojik gelişmeden çabuk etkilenmiştir. Temel çizim kurallarını uygulamalısınız. tasarımı yaşamla ortaya çıkar. hava koşullarına dayanıklılığı. nemden etkilenmemesi.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. İnşaat sektörü teknolojik gelişmeyi yakından takip eder. Bileşimine giren klorürden dolayı. Gördüğünü çizebilmelisiniz. PVC pencere ve kapı standartlarına uygunsa. Bu modülde çizeceğiniz eserler toplumumuz için sizler için çok yararlı olacaktır. demir doğrama derken PVC (Poli Vinil Klorür) ile istenilen özellikler toplandı ve sektör bunlarla adım adım gelişir. Bu modülün sonunda ilgili bütün sorularınızın cevabını bu kitapçıkta bulabileceksiniz. PVC ve katkılı plastik maddeler pencere ve kapı doğramalarına ayrı bir renk katmıştır. alüminyum doğrama. Ahşap doğrama. su sızdırmaması gibi özellikleriyle günümüzde tercih edilmektedir. ısı ve ses yalıtım özelliklerinin bulunması. 1 . bakım gerektirmemesi. Her insanın bir üretkenliği. Kullanılan profillerin ölçülerini bilmelisiniz. Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile PVC pencere ve kapı çizimi PVC sektörüne sizinle ayrı bir kapı açacaktır. estetik olması.

2 .

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–1 Uygun ortam sağlandığında pencere şekillerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz. Pencerelerin boşlukları ve yerden yükseklikleri yapılacağı mahalin taban alanına ve kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. Yapının projelendirilme aşamasında doğru boyutlandırılma. Pencere düzenlenmesinde cam temizliğinin kolayca yapılabilmesi için şekilde iki tarafa kanat verilmelidir. PVC PENCERE 1. Pencereler nerelerde. yapım sırasında kaliteli malzeme kullanılması ve özenli işçiliğinde büyük önemi vardır. şekillendirme. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir. binalarda ısı yalıtım uygulamaları bakımından üç bölgeye ayrılır. genelde bina dış duvarına. Yurdumuz.1. Pencere Tanımı Yapı bölümlerinin dış duvarında görüş. hangi şekillerde açılır araştırınız. ne sıklıkta. Toplam pencere alanları uygulama projesindeki net döşeme alanının % 15’ini geçmemelidir. bazen de bina iç duvarına yapılan elemanlardır. Yapının kullanış açısından pencerelerin büyük önemi vardır. 1. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeli ve kişilerden ön bilgi edinmelisiniz. 3 . çizim yapan kişileri. yerinin doğru seçilmesi ve iyi detaylandırılmasının yanında. aydınlatma ve bina cephelerine güzellik sağlayan. Kanat – kasa birleşimleri rüzgar ve ısıyı geçirdiği için olanak sağladığı için çok sayıda kanat yapımından kaçınılmalıdır. Araştırma için büroları. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Pencere şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız. Pencere yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz.

Tasarlanırken kullanım yerine göre 400 X 400 mm2’den az olmamalı.1. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler. Kasa ve orta kayıt profilleri ile oluşturulur.1. oturma odası. 1. Ancak kesitlerde gösterilir. mermer vb. vb. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle (kalınlığı 1 mm. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. Oda penceresi genişliği ise 600 mm’den az yapılmamalıdır. yemek odası. Şekil 1 : Körkasa uygulama detayı 4 . Görünüşler de sıva altında veya denizlik ve parapet altında kaldığından çizilmez. Şekil 1’ de denizlik kesit olarak gösterilmiştir. Pencereyi Oluşturan Elemanlar Kör kasa Bina duvarı örülürken. sabit kenarlardan.Döşemeden pencere alt kenarına kadar olan yüksekliğe denizlik yüksekliği denir. (Şekil: 1) Pencere kasası Pencereyi oluşturan sabit çerçevedir. Astar boya ile boyanır.2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. Pencere alt kenarı ile duvar sınırını 5 cm ve pencere yan duvarını 5’er cm geçen mozaikli beton. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlanır. malzeme ile imal edilen su ve nemin mahal iç kısmına geçmesi ve duvar dışını koruması amacı ile yapılan yapı elemanına denizlik denilir. duvarcı ustası pencere boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. Çizimde çalışma yönleri. Denizlik yükseklikleri aşağıdaki ölçülerde yapılır: Manzaranın kolay görünmesi istenilen odalarda(salon. çalışma odası vb) 0 – 80 cm Normal odalarda ( yatak odası. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterir. Pencere kanatları Açılma veya hareketlilik özelliği olan çerçevelerdir. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alırlar.) Wc ve banyolarda 75 – 90 140 – 160 cm cm 1.

her 700 mm’de bir kör kasaya. iş yeri vb binalarda görüyoruz. Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüz uygulamasının ilerlemesinin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcılarında geliştirdiği menteşeler. PVC nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla pencere bölünmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur. Bunların PVC profilleri doğramalarından tamamı ile ayrıdır Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. et kalınlıkları. (Şekil: 2-3) Şekil 2 : Kasa profili 5 . PVC aksesuarları bu kanatların çalışma şeklini sağlamaktadır. hastane. cam çıtası. plastik fitiller.Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. kilitler. Amac pencerenin sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. Bu değişiklikler profillerin çap. Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Profillerin et kalınlıkları. Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile klasik olarak çalışır. kollar. odacık sayıları. vb bu işlevi yerine getirir. Graj ( dayanak ) profilleri Pencerelerin genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olması düşünüldüğünde. yoksa duvara dübellenmeli veya vidalanmalıdır. köşe bağlantılarından oluşur. Kanat yukarıdan aşağıya doğru açılır. Bu tip takviyeli pencereleri resmi dairelerde okul.

Ses.2.Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Yalıtımda hava boşluğunun PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde ODACIKLAR bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. iki odacıklı vb üç odacıklı. fonksiyonlarına ve görünümlerine göre sınıflandırabiliriz. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlanılarak. Bu gelişmeler sadece yalıtım yapmak ve yakıt tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır.1. beş odacıklı gibi ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmiştir. vb 6 . 70. Şekil 3 : Kanat profilleri 1. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (Ön görünüş) Bina dış görünüş ( Arka görünüş) Kesitler A-A kesiti B-B kesiti C-C kesiti. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. Pencere Şekillerinin Çizim Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini. vb gelişmeler bulunmaktadır.

bu elemanlar çizilmelidir. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. Bu ölçüler size profil ölçülerini hatırlatması için verilmiştir. Firma Ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır. Çizimde bunlar gösterilir. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da #.Görünüşler Bina İçi Yönünden Görünüş Çizimi. Pencere kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 70 mm alınır. hangi kalınlıklarda çizmesi gerekiyorsa ona göre çizilir. Şekil 4: Bina iç yönü pencere görünüşü İç kısımdan pencerenin cam çıtaları menteşeler. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden. Bina içi görünüş şeklinde. Şekil: 4’de verilen pencere görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. Bina Dışı Yönünden Görünüş Çizimi Burada cam çıtaları aksesuarlar pencere kolları) görünmediğinden çizilmez. 7 . hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir. (Ön Görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak. (Şekil 5) Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekilleri çizilir. // şekillerini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve serbest elle çizilir. Ölçülendirme yapılır.

Şekil 5: Bina iç yönü pencere görünüşü çizimi Kesitler Şekil 6: Pencere kesiti çizimi 8 .

ortada kayıtın olup olmadığı pencerenin ismini belirler.. pencereyi yapacak ustaya. 9 . mahal bölmelerinde.. • Havalandırma pencereleri Küçük ölçülerde yapılan bu pencereler daha çok banyo. balkon kapatmalarında PVC pencereler karşımıza çıkmaktadır.1. tuvalet gibi yerlerde görülür. dışında. PVC Pencere Şekilleri Pencerenin geometrik şekli. Fonksiyonlarına göre çeşitler • Aydınlatma pencereleri Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan pencerelerdir. En altında belirtilen 50 mm kalınlıklı denizliktir. Burada ihtiyaca göre B-B . (Dikdörtgen. kanatın çalışma şekilleri. üstteki küçük görünüş planında. kanat sayısı.3.C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alarak ayrıntılı görüntüleri çizebiliriz. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır.) 1. Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır. Şekil: 6’daki kesit için. Görünümlerine göre çeşitler Geometrik şekiller pencereye ismini kazandırır. PVC ustasının denizliğe göre profil seçeceğini unutmayalım. ayrıntı bilgi vermesi için çizilir.Pencerelerde kesitler. Sizlerden de çizim aşamasında bu özellikleri çizmeniz istenir. nerenin neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi gösterilmiştir. daire. kare. Şekil: 8’de penceremizin bir normal kanat bir vasistas kanatlı olduğunu görüyoruz. Aşağıda birkaç şekil ve isimleri bunlara göre belirlenmiştir. • Panel pencereler Bina içinde.

a) Kesit detayı Şekil 7: Sürme pencere b) Görünüşü Şekil 8: Bir kanatlı bir vasistaslı pencere dış görünüşü Şekil 9: Sürme pencere 10 .

Bunu okul pencerelerinde görüyoruz. 11 . 2500 mm açıklıklarda aşağıdaki tasarım düşünülebilinir.Şekil 10 : Düz iki kanatlı orta kayıtlı pencere Şekil 11 : Çift açılırlı orta kayıtlı iki kanatlıpencere Şekil: 10 daki fotoğrafın çizimini Şekil 11’da görebilirsiniz. Yukarıdan aşağı vasistas açılımı da olduğunu çizimden anlıyoruz.

Şekil l2: Okul penceresi Şekil 13 : Daire şekilli vasistas pencere Daire şekilli vasistas pencere bizlere güzel bir örnektir. 12 .

a : Konut penceresi 13 .Şekil 14: Kemerli pencere Şekil 15: Vasistaslı Şekil 16.

c: Konut penceresi 14 .Şekil 16. b: Konut penceresi Şekil 16.

4. orta kayıtlı. Bu çizimin iç görünüş olduğunu unutmayınız. Çizim için her zaman en küçük kâğıttan başlanır A4 olmazsa A3 o da olmazsa plan ölçeklerinden çıkarırız. Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz ve karalama olarak taslak çalışınız(1100 X1200mm). Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Size verilen 1100 X1200 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli.1. 15 .1. tek kanatlı basit bir pencere çiziniz. Kenar-köşe çizgileri 2B. Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturunuz. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çiziniz. Taslak çalışmalarında pencerelerin fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız.

Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. proje ölçekleri 1/50. 1/20. 16 . 1/10.Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. 1/5 olabilir. Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. Silinecek olan yerler koyu çizmeyiniz. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir. Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgilerini silip ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılararak çizmelisiniz. Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz.

Açılır pencere kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz. Camın varlığını #. Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesini veriniz.Orta kayıt kalınlığı 50 mm kasa gibi olmalıdır. (Her kenardan 10 mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. 17 . Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. // taramaları ile belirtebilirsiniz. Ölçü çizgisindeki rakamları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız.

Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirmeleri yapılarak çiziniz. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz. 18 . Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Çizdiğiniz çizimin adını yazınız. Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz Gölgelendirmeler sağ ve alt cam içlerine yapılır.Camların kaça kaç olduğunu veya alanını yazabilirsiniz.

Mermer 20 mm’den 30 mm’ye kadar. 19 . mozaik ise 50 mm yapılır. Çizimi böylelikle tamamlanmış olur. Mermer bir denizlik çizilir. Çizimde mermer xxxxxxxx şeklinde taranabilir.Denizlik çiziminde denizliğin malzemesine göre kalınlığı değişir. Denizlik pencere kenarından 50 mm geçecek şekilde çizilir.

DEĞERLENDİRME DOĞRU YANLIŞ Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 6) Verilen orta kayıtlar arasındaki kanat genişliği 500 mm’den aşağı olmaz. 3) Profilin dış kalınlığı 40 mm’dir. ile çizilir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. 10) Çizimlerde ölçü birimi cm’dir.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri 2H. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 9) Cam çıtaları dışarıdan görünüş çizimlerinde çizilir. 5) Açılış yönünü kesik çizgi ile ve 2H kalemle çizilir. 8) PVC köşe bağlantılarında kasa profilleri 45° ve orta kayıt profilleri düz kesilir ve çizimde kesim şekilleri gösterilmez. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 7) Camın varlığını gösteren taramalar yoktur. 2) Kenar-köşe çizgileri 2B. rakam ve ölçü çizgileri B. 12) Denizlikler en son çizilir. camların her noktasına ulaşılması gerekir. 20 . Pencereden 50 mm uzatılır. Kalınlıkları yapım malzemesine göre değişir mermer kalınlığı 20 mm’den başlar. 11) Ölçü çizgisi sayısı 5 tane olabilir. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1) Temizlikte ve cam takımında kanatlardan. 4) Kanatlar orta kayıtlar çizildikten sonra çizilir.

Pencere kanatını çizdiniz mi? 9-Gerekli taramaları yaptınız mı? 10.Tasarımı ayrı yerde tek çizgi ile yaptınız mı? 5.Kanat verdiğiniz yerde ki kol açıklığı 500 mm’den büyük yaptınız mı? 7.Cam çıtalarını 15-20 mm çizdiniz mi? 12. düzenli bıraktınız mı? Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.Denizliği pencere bitiminden 50 mm daha uzun ve malzemesine göre yeterli kalınlıkda çizdiniz mi? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli. DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1. 1400mm yüksekliğinde bir pencereyi vasistas ve normal kanat olacak şekilde tasarlayarak. UYGULAMALI TEST 1200 mm genişliğinde.B. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.Tasarımda yatay orta kayıt oluşturdunuz mu? 8. A4 kâğıdına çiziniz.Ölçülendirmeleri çoğalttınız mı? 11. Daha sonra aşağıdaki değerlendirme kriterlerlerine vereceğiniz cevaplarla kendinizi değerlendiriniz. 21 .Tasarımda dikey orta kayıt oluşturdunuz mu? 6.A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? 2.Çizimlerinizi 1/10 ölçeğinde çizdiniz mi? 4.Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? 3. düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli. EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.

2 mm vb) gönyesinde kasa yapar. Kasayı sıva ustası sıva içine gömülecek şekilde gizler. ve kolona bağlanan kapı elemanıdır. Kapının Tanımı Bina içi mahalleri birbirine bağlayan. Gönyesinin kaymaması için inşaat demiri ile puntolanır ve astar boya ile boyanır. fayans altında kaldığından çizilmez. 2. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanıdır. duvara. Araştırma için büroları. Kaynakla duvarın birkaç yerinden sağlamlaştırılır. 3. 4 menteşe ile bu kasaya takılır. PVC imalatı yapan veya satan firmaları gezmeniz gerekmektedir. kaplama ustası sıvacı gibi kör kasadan montoja yer verecek kadar yer bırakır. Sıvacı girmeden önce demirci ustası 40 X 20 mm demir profillerle ( kalınlığı 1 mm.1. alta demir profil görülmez. Kapı kanatlarının nasıl açıldığını araştırınız.1. menteşe ve kilit gibi kapı aksesuarlarının takıldığı ve kapı boşluğunun kenarındaki kör kasaya. PVC KAPI 2. Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar Kör kasa Binanın duvar örülürken aşamasını. 2. Şayet kapı yapılan yer ıslak alan ve kaplama sıva değil de fayans ve benzeri kaplama ise.1. 22 .ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 Uygun ortam sağlandığında kapı şekillerini kuralına uygun çizebileceksiniz. Görünüşler de sıva.1. Alt kısmı isnilirse yere gömülür bu durumda. çizim yapan kişileri. duvar ustası kapı boşluklarını sıva kalınlıklarını ilave ederek (her kenardan 20mm) bırakır. Kapının hareketli kısmı (kanadı) 2. Kapı yaptıracak kişilerin neden PVC seçtiklerini sorunuz. kirişe. Kapı kasası Kapı kanadının açılıp kapanabilmesini sağlayan. Çizim öncesi imalat ustalarının çalışmalarını izlemeniz ve kişilerden ön bilgi almanız gerekmektedir. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Kapı şekillerindeki görünüş farklılıklarının nedenlerini araştırınız. Ancak kesitlerde gösterilir.

Genişlikleri kullanım yerine göre belirlenir. Her firmanın ayrı profil çalışması olduğu gibi her aksesuarcının da geliştirdiği menteşeler. PVC aksesuarları ile çok yönlü çalışma özellikleri gösterirler. Şekil 17: Kapı kanat profili • Normal kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Kanat aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru açılır. 23 . sabit kenarlardan. • Çok yönlü çalışan kanatlar Günümüzde aksesuarlardaki ilerlemenin en güzel örneğini bu örnekte görmekteyiz. Bunların PVC profilleri. hareket eden kenarın orta noktasında birleşen iki kesik çizgi ile gösterilir. Çizimde çalışma yönleri.Kapı kanatları Açılma veya hareketlilik özleliği olan çerçevelerdir. Bunlar aşağıdaki gibi çalışma şekillerine göre isim alır. • Vasistas kanat Menteşe sistemi ile klasik yay çizerek çalışan kanattır. Şekil ve kesitlerini bu modülün şekiller kısmında bulabilirsiniz. doğramalarından tamamı ile ayrıdır. Bu tip PVC kapılar garajlarda görmekteyiz. kilitler ve kollar vardır. Kanat sağdan sola veya soldan sağa doğru çalışır. • Sürgülü kanat Pencerenin kanatı bir ray üzerinde tekerlek taşıyıcı aksam yardımı ile çalışır. Örneğin tuvaletlerde 700 mm’den kapılarında 800 mm’den az yapılmamalıdır.

cam çıtası. köşe bağlantılarından oluşur. iki odacıklı. sağlamlaştırılmalıdır. plastik fitiller. Profillerin et kalınlıkları. 90 mm kadar çıkan çeşitler üretilmişdir.Graj ( dayanak ) profilleri Kapıların genişliğinin ve yüksekliğinin fazla olduğu düşünüldüğünde. (Şekil: 18-19) Şekil 18 : Kasa Profili Yalıtım günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Bu tip takviyeli kapıları resmi dairelerde okul. 70. Amac kapının sağlam bir şekilde binaya montajı olduğundan. Plastik profiller Plastik profiller fabrika ortamında PVC’nin profil kalıplar ısıtılarak dökülmesi ile oluşturulur. Ses. Şekil: 19 Kapı kanat profili 24 . vb binalarda görüyoruz. her 700mmde bir duvara bir kör kasaya yoksa duvar dübellenmeli veya vidalanmalıdır. iş yeri. hastane. Bu geliş-meler sadece yalıtım yapmak ve yakıtta tasarrufu sağlamak için uygulanmaktadır. odacık sayıları. üç odacıklı. beş odacıklı vb ürünler geliştirip serilerine katmışlardır. PVC’nin burkulmaya karşı dayanımı az olduğundan mutlaka aralarda bir takviye dayanakla kapı bölünmeli. vb gelişmeler bulunmaktadır. Odacık sayıları ile beraber profil kalınlıkları 60 mm’den başlayarak. PVC doğramalarının yapımında kullanılan profil kesitlerinden bazıları verilmiştir. ısı ve suya karşı en iyi yalıtım hava boşlukları ile sağlanmaktadır. destek saçlarının kalınlıkları şekilleri ve kasa kanat genişlikleri standartlardan aşağı düşmemek koşulu ile her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. Bu değişiklikler profillerin çap. et kalınlıkları. Hava boşluğunun önemi PVC profili üreten firmalarca da anlaşılmış ve ürünlerinde odacıklar bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı. Camlarda da çift camdan sonra çift-çift cam.

fonksiyonlarına ve.2.1.Şekil 20: Kapı lambirileri Şekil 21: İçe açılan balkon kapısı 2. Teknik Çizim Çeşitleri Görünüşler Bina iç görünüş (ön görünüş) Bina dış görünüş ( arka görünüş) 25 .2. kullanım yerine göre sınıflandırabiliriz. 2. Kapı Çeşitleri Teknik çizim çeşitlerini.

Kapı kanat profilinin kalınlıkları kesit profillerinden anlaşılacağı gibi 90 mm alınır. (ön görünüş) 26 . Bina içi görünüş şeklinde. hangi tarafın görünüşlerinin çizilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Firma ürünlerine göre bunların ölçüleri 15 mm ile 20 mm arasındadır ölçüsü vardır.(ön görünüş) İç görünüşler profil kesitlerinden yararlanarak iç görünüşlerde. Orta kayıtlar ise firmalara göre değişik bağlantıları şekillerinde çizilir. hangi kalınlıklarda çizilmesi gerekiyorsa onlara göre çizilir. Şekil: 2. İç kısımdan kapının cam çıtaları menteşeler. Profillerin köşe bağlantıları 45°’lik açılarla yapılır. aksesuarlar (pencere kolları) göründüğünden bu elemanla çizilecektir. çizimde bunlar gösterilir. kasa profilleri ve orta kayıtların kalınlıkları 40 mm alınmalıdır. Burada mutlaka profillerin kesitlerini inceleyerek.Kesitler A kesiti B kesiti C kesiti vb Görünüşler • Bina içi yönünden görünüş çizimi.1’de verilen kapı görünüşünde düz bağlantılar kullanıldı. Şekil 22: Bina içi yönünden görünüş çizimi.

Şekil 23: Kapı kasası kesiti çizimi Kesitler Kapılarda alınacak kesitler kapıyı yapacak olan ustanın takılacağı yerlerde. Kesilen malzemenin teknik taraması yapılmalıdır. 27 . serbest elle çizilir. Kesitler çizimde en koyu çizilen kısımlardır. Bu ölçüler size profilin ölçüleri hatırlatması için verilmiştir. Teras kapılarında sürgülü sistemde çalışan kapılar görülür. İçeride verilen 70 ve 50mm ölçüler normalde yazılmaz. bina dışı yönünden çizimde cam çıtaları aksesuarlar (kapı kolları. Açılan pencere varsa açılış yönü gösterilir.2.2. Ölçülendirmede orta kayıt bulunan kenarda ölçü çizgisi sayısı iki olur. menteşeler) görünmediğinden çizilmez. Fonksiyonlarına Göre Çeşitler Dış kapılar Balkona açılan kapılardır. Şekil: 23’de üstteki küçük görünüş planında neresinin kesit olarak çizileceği A – A harfleri ve çizgi ile gösterilmiştir. Burada ihtiyaca göre B-B. Pencerelerle genelde bağlantılı olur. Ölçülendirme yapılır.• Bina dışı yönünden görünüş çizimi Kapı açılım yönü içeriye doğru olduğunda. ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olacağı zaman yapılmalıdır. C-C gibi kesitleri de planımızın önemli yerlerinden alınarak ayrıntılı görüntüler çizilebilir. 2. Cam bulunan yerde ya tamamı ile boş bırakılır ya da # // şeklini fazla büyük olmadan ince çizen kalem ve.

3. Şekiller Şekil 24: Balkon ve tuvalet kapısı Şekil 25 : Sürme kapı 28 . Panel Kapılar Bina içinde. Teras. sineklik kapısı.2. dışında balkon kapatmalarında PVC kapılar karşımıza çıkmaktadır. tuvalet kapısı gibi yerlerde görülür.İç Kapılar Normal kapılardan küçük ölçülerde olabilirler en az 700 mm genişliğinde yapılır. kış bahçesi. Kullanım Yerine Göre Çeşitleri Kapılar en çok kullanım yerlerine göre bu şekilde isimlendirilir. mahal bölmelerinde. 2. 2. Daha çok banyo duş kabini. vb örnek olarak verilebilir.3.

Şekil: 26 Balkon pencere ve kapı bağlantısı Şekil 27: Garaj kapısı 29 .

Şekil 28: Balkon kapıları 30 .

1/20. Çizim kâğıdınıza öyle bir ölçek seçiniz ki bu şekil tekniğine uygun sığabilsin. 31 . taslak çalışınız. 1/5 alınabilir. Kenar-köşe çizgileri 2B. Proje ölçekleri 1/50. Size Verilenler: 90 X 2300 mm ölçülerinde dikdörtgen şekilli. Kapı eşikli olduğu için kapı altında da kasa profili olmalıdır. Ölçeğinizi belirlerken çizerek değil rakamlarla belirleyiniz. Biz bu çizimin iç görünüş olduğunu biliyoruz. Çizim Uygulaması İşlem Basamakları Verilen verilere göre tek çizgi olarak ölçeksiz karalama. açılış yönleri belirlenir. Ölçü çizgilerinin bu aşamada geçici olduğunu unutmayınız. Pencerelerde olduğu gibi tüm çizimlerimiz iç tarafltan görünüş çizimi olmalıdır. Taslak çalışmalarında kapıların fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır.2. . kapı altı eşiği olan. Çizim için her zaman en küçük kağıttan başlanır A4 olmazsa A3 oda olmazsa plan ölçeklerinden çıkarılır. teknik çizim kuralları ile çiziniz Öneriler Bu işlemler sırasında kontrol çizim ortamınızı oluşturun. orta kayıtlar verilir.4. Taslak çalışmasında iç hatlar belirlenir. kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB. ölçülerin doğruluğu kontrol edilir. 1/10. kapı kanadında orta kayıtlı altı lambiri ile kapalı içeri açılan balkon kapısını. kasada kapı üstü camı. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizilir.

Kanat gelecek yerlerde orta kayıt çizgileri silinir ve kanat binme payı kadar (10mm) kaydırılarak çizilir. Köşelerin oluşturulmasında diklik sağlanmalıdır. (Her kenar-dan 10mm) kesitlerden bunu fark edebilirsiniz. Açılır kapı kanatının kasaya ne kadar bindiğine dikkat ediniz.Oluşturma bittiğinde ölçülendirmesini tamamlayabilirsiniz. 32 . Orta kayıt kalınlığı 50 mm. Önce dikeyde orta kayıtları oluşturunuz. Silinecek olan yerleri koyu çizmeyiniz. Cam çıtaları tüm çizim bittiğinde ilave edilir. Bu çizimde dik orta kayıt yoktur. kasa gibi.

Yatayda orta kayıtlar bitince ölçülendirmesi yapılır. iki Lambiri profilleri ince kalemlerle çizilmelidir. Lanbiri taramaları her yüzden de aynı taranır. // taramaları ile belirtebilirsiniz. Çizim şekli tarama olarak görünür. Camın varlığını #.Ölçü çizgisindeki rakam-ları birbirine karışmayacak şekilde ayarlayınız. 33 . gerekli olan kenarlarda verildiğinde yeterlidir. Her kenarda ölçü çizgisi verilmez. Yerlerini birbirleri ile uyumlu çiziniz. Camların kaça kaç olduğu veya alanını yazabilirsiniz. Menteşe ve aksesuarları HB gibi orta kalınlıkta bir kalemle çizebilirsiniz. Kapılar da en az bir orta kayıt gerekir.

Çizdiğiniz yazınız.Kanatın açılış şeklini kesik çizgilerle gösteriniz. Camda gölgelendirme yapabilirsiniz. 34 . çizimin adını Cam çıtaları 15 mm olacak şekilde gölgelendirilerek çizilir ve çizim tamamlanır. Çerçevenin sağ yan ve alt kenar bitimlerini kalın çizerseniz gölgelendirme olur.

Kapı kanatları kasalara 10 mm açılan taraftan binme yapar. 100 mm çizilir. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz 35 . Kapı kasaları dış görünüm çizimlerinde 50. iç görünüm çizimlerinde. Kullanılacak ilk çizim kağıdı A3’tür. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız Doğru Yanlış DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. bina giriş çıkışını sağlayan yapı elemanına kapı denir. çizimde kasa profil kenarı görünmez. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Bina içi mahalleri birbirine bağlayan. Çizimde köşe bağlantıları hep düz çizilir. Lambiri taramaları her iki yüzden değil sadece içten yapılır. Kapılar kasalara. Cam çıtaları kasa seçilirken birlikte çizilir.OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) Aşağıdaki cümlelerini doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. kasalar kör kasalara veya duvarlara monte edilir. Aksesuarlar dıştan çizilir. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Kapıların açılış yönü gösteren kesik çizgi veya oklar kullanılır.

düzenli kullandınız mı? Uygun araç gereci seçip kullandınız mı? Zamanı iyi kullandınız mı? Çalışma alanını tertipli. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. düzenli bıraktınız mı? Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ A4 kâğıdınızı çizim yapacağınız masaya sabitlediniz mi? Çizim kalemlerinizi hazırladınız mı? Çizimlerinizi uygun ölçeğinde çizdiniz mi? Tuvalet kapıları görüntüyü engellemek için lambirili olmalıdır. demirci ustası kör kasa yaparak sizden buraya kabin PVC kapısını tasarlayarak çiziniz ve daha sonra aşağıda verilen değerlendirme kriterlerinde kendinizi değerlendiriniz. lambirili çizdiniz mi? En az iki tane orta kayıt verdiniz mi? İç görünüş (Kabin içi) çizdiniz mi? Profil kalınlıklarını kasada 50.B. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz EVET HAYIR 36 . UYGULAMALI TEST Bir tuvalet kabinine 800 X 1900 mm açıklığına. kanatta 100 orta kayıtta 50 cam çıtalarını da 20 mm aldınız mı? Lambiriler 100-120 mm ara ile HB ile çizdiniz mi? Eşiksiz olduğundan kapı kanatı altında kasa profili çizdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Uygun yerlere gerekli yazıları (Resim ismini) yazdınız mı? DÜZENLİ VE KURALLARA UYGUN ÇALIŞMA Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi? Çalışma alanını tertipli.

Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Modülü tamamladınız. balkon kapısında eşik vardır. yumuşak (2B) seçtiniz mi? Kağıdınızı masaya dik yapıştırdınız mı? Çiziminizin dış hatlarını kağıda aktardınız mı? PENCERE VE KAPI ÇİZİMİ İstenilen isimdeki pencere ve kapıyımi çizdiniz? Pencere ve kapıyı iç görünüş olarak çizdiniz mi? Pencere ve kapının kenar köşe çizgileri 2B.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME) Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TASARIM Çizimde önce tasarım yaptınız mı? Taslağı ayrı kağıtta çalıştınız mı? Tek çizgi çalıştınız mı? Ölçülerin son halini verdiniz mi? Pencere ve kapı elemanlarını ölçü kurallarına uygun düzenlediniz mi? ÇİZİM Ölçülere ve kağıdınıza göre ölçeği belirlediniz mi? Kağidınızı A4 seçtiniz mi? Çizim kalemleriniz Sert ( 2H). Öğretmeniniz ile iletişime geçiniz. rakam ve ölçü çizgileri 2H ile çizdiniz mi? Cam çıtalarını ve aksesuarları gösterdiniz mi? Profil köşe bağlantılarını gösterdiniz mi? Ölçülendirme yaptınız mı? Pencerede denizlik çizdiniz mi? (Tuvalet kapısında eşik olmaz. tebrik ederiz.) Balkon kapısına eşik verdiniz mi? EVET HAYIR DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. 37 . kanat açılış yönü-aksesuar çizgileri HB.Orta sert (HB).

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D Y Y D D D D Y Y Y Y Y D ÖĞRENME FAALİYETİ 2’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D D D D Y Y Y Y Y 38 .

Villa Dekorasyon Dergisinin 28. Bina Bilgisi. 2003 ERARSLAN Adnan. Yapı Bilgisi Cilt 1. 39 .Temel Ders Kitabı. Temel Ders Kitabı. Pakpen Katolokları. İstanbul. Ankara. 2000 Policad Çizim Programı.KAYNAKÇA KAYNAKÇA Doç. seri NEES System katolokları. OYMAEL Sabit. Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful