P. 1
taslama_islemleri

taslama_islemleri

|Views: 1,824|Likes:
Yayınlayan: Erdem Emre Sanal

More info:

Published by: Erdem Emre Sanal on Aug 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA
 • 1.1. Düzlem Taşlama Tezgâhları
 • 1.1.1. Yatay Düzlem Taşlama Tezgâhları
 • 1.1.2. Düşey Taşlama Tezgahları
 • 1.1.3. Düzlem Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Şekilleri
 • 1.1.4. Mıknatıslı Bağlama
 • 1.1.5. Mıknatıssız Bağlama Araçları
 • 1.1.6. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Kuralları
 • 1.1.7. Taşlama Tezgâhında Meydana Gelebilecek Arızalar ve Giderilmesi
 • 1.1.8. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Zımpara Taşının Bağlanması
 • 1.1.9. Zımpara Taşlarının Tezgâha Bağlanmasında Alınacak Tedbirler
 • 1.1.10. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası
 • 1.1.11. Taşın Çevresel Hızı (Kesme Hızı) ve İşin İlerleme Hızı
 • 1.1.12. Taşlamada Soğutma
 • 1.1.13. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası
 • 1.1.14. Ölçme ve Kontrol
 • 1.1.15. Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar
 • 1.1.16. Taşın ve İşin Hızı ile İlgili Bağıntılar
 • 1.2. CNC Taşlama Tezgâhları
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. SİLİNDİRİK YÜZEY TAŞLAMA
 • 2.1. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarının Kısımları
 • 2.1.1. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Çalışma Prensibi
 • 2.1.2. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Ana Kısımları
 • 2.2. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarında Çalışma Kuralları
 • 2.2.1.Taş Seçimi
 • 2.2.2 Taşlanacak Malzemenin Cinsine Göre Taş Seçimi
 • 2.2.3 İstenen Hassasiyet ve Yüzey Kalitesine Göre Taş Seçimi
 • 2.2.4. Zımpara Taşının İş Parçasına Değme Yüzeyi
 • 2.2.5. Zımpara Taşının Kesme Hızı
 • 2.2.6. İşin Çevresel Hızı
 • 2.2.7. İlerleme ve Talaş Derinliği
 • 2.2.8. Kaba ve İnce Taşlama
 • 2.2.9. Taşlamada Soğutma Sıvısı
 • 2.3. Silindirik Yüzey Taşlamada İşlem Sırası
 • 2.4. Taşlanacak İşlerde Aranan Özellikler
 • 2.4.1. Silindirik Yüzey Taşlamaya Etki Eden Faktörler
 • 2.4.2. Silindirik Yüzey Taşlamada Güvenlik Önlemleri
 • 2.5. Dış Yüzeylerin Taşlanması
 • 2.5.1. Boyuna Taşlama
 • 2.5.2. Dalma Taşlama
 • 2.5.3. Konik Taşlama
 • 2.5.4. İşin İki Punta Arasında Taşlanması
 • 2.5.5. İşin Aynaya Bağlanarak Taşlanması
 • 2.5.6. İşin Malafa Üzerinde Taşlanması
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-3
 • 3. PUNTASIZ TAŞLAMA
 • 3.1. Puntasız Taşlama Tezgâhının Özellikleri ve Kısımları
 • 3.1.1. İşin İlerleme Hareketi
 • 3.1.2. Boyuna Taşlama
 • 3.1.3. Dalma Taşlama (Profil Taşlama)
 • 3.1.4. Dayamalı Taşlama
 • 3.1.5. Sevk Yatağının Ayarı
 • 3.1.6. Boyuna Taşlama için Sevk Taşının Bilenmesi
 • 3.1.7. Puntasız Taşlamada Muhtemel Hatalar ve Bunların Sebepleri
 • 3.1.8. Puntasız Taşlamanın Tercih Sebepleri
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARI
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ TAŞLAMA İŞLEMLERİ

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• •

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA .......................................................................................... 3 1.1. Düzlem Taşlama Tezgâhları.......................................................................................... 3 1.1.1. Yatay Düzlem Taşlama Tezgâhları ........................................................................ 3 1.1.2. Düşey Taşlama Tezgahları..................................................................................... 4 1.1.3. Düzlem Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Şekilleri ............................................. 4 1.1.4. Mıknatıslı Bağlama ................................................................................................ 5 1.1.5. Mıknatıssız Bağlama Araçları................................................................................ 7 1.1.6. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Kuralları ................................. 9 1.1.7. Taşlama Tezgâhında Meydana Gelebilecek Arızalar ve Giderilmesi .................. 10 1.1.8. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Zımpara Taşının Bağlanması .................. 11 1.1.9. Zımpara Taşlarının Tezgâha Bağlanmasında Alınacak Tedbirler........................ 13 1.1.10. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası ............................................................. 14 1.1.11. Taşın Çevresel Hızı (Kesme Hızı) ve İşin İlerleme Hızı.................................... 17 1.1.12. Taşlamada Soğutma ........................................................................................... 20 1.1.13. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası ............................................................. 21 1.1.14. Ölçme ve Kontrol............................................................................................... 22 1.1.15. Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar ........................................ 22 1.1.16. Taşın ve İşin Hızı ile İlgili Bağıntılar................................................................. 22 1.2. CNC Taşlama Tezgâhları ............................................................................................ 23 UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................... 25 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................... 27 PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................. 29 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 31 2. SİLİNDİRİK YÜZEY TAŞLAMA.................................................................................... 31 2.1. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarının Kısımları..................................................... 31 2.1.1. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Çalışma Prensibi............................................. 31 2.1.2. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Ana Kısımları ................................................. 32 2.2. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarında Çalışma Kuralları....................................... 33 2.2.1.Taş Seçimi............................................................................................................. 33 2.2.2 Taşlanacak Malzemenin Cinsine Göre Taş Seçimi............................................... 33 2.2.3 İstenen Hassasiyet ve Yüzey Kalitesine Göre Taş Seçimi .................................... 33 2.2.4. Zımpara Taşının İş Parçasına Değme Yüzeyi ...................................................... 34 2.2.5. Zımpara Taşının Kesme Hızı ............................................................................... 34 2.2.6. İşin Çevresel Hızı................................................................................................. 35 2.2.7. İlerleme ve Talaş Derinliği................................................................................... 36 2.2.8. Kaba ve İnce Taşlama .......................................................................................... 36 2.2.9. Taşlamada Soğutma Sıvısı ................................................................................... 37 2.3. Silindirik Yüzey Taşlamada İşlem Sırası .................................................................... 37 2.4. Taşlanacak İşlerde Aranan Özellikler ......................................................................... 38 2.4.1. Silindirik Yüzey Taşlamaya Etki Eden Faktörler................................................. 38 2.4.2. Silindirik Yüzey Taşlamada Güvenlik Önlemleri ................................................ 38 2.5. Dış Yüzeylerin Taşlanması ......................................................................................... 39 2.5.1. Boyuna Taşlama................................................................................................... 39 i

.................1........................................................ 53 3.............................................4............................5............. 52 3......................................... 51 3........1............5. İşin Malafa Üzerinde Taşlanması...................... Sevk Yatağının Ayarı........................... Puntasız Taşlamanın Tercih Sebepleri ....... Dalma Taşlama.....................................................................................................................................1.................5....5........................................................... 40 2......................................................................... 55 CEVAP ANAHTARI ...................1..........................................................................1.......... 53 3........... Konik Taşlama ................. 50 3......................1..................................... 41 UYGULAMA FAALİYETİ................................... 51 3............................. Dayamalı Taşlama.....................3............3.....................................4...........5....................... 57 KAYNAKÇA .. 58 ii ................2..........8................................. 39 2.. İşin İlerleme Hareketi.......................................7.............................. 50 3... 41 2........................1.........1....................... Boyuna Taşlama için Sevk Taşının Bilenmesi....................................... 54 MODÜL DEĞERLENDİRME ..................2................. 43 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME................................................................... PUNTASIZ TAŞLAMA ................................... 50 3.......... İşin Aynaya Bağlanarak Taşlanması ... Dalma Taşlama (Profil Taşlama) ....... 40 2................................................ 48 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ......1..................... 51 3....................................2......................6....... Puntasız Taşlamada Muhtemel Hatalar ve Bunların Sebepleri ..................................................................................... 52 3......................................5..5................................ Boyuna Taşlama.............................................................................................................................. Puntasız Taşlama Tezgâhının Özellikleri ve Kısımları ...........................................................6...1.......... 47 PERFORMANS DEĞERLENDİRME .................. İşin İki Punta Arasında Taşlanması...........................................................

mengene. AMAÇLAR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . Genel Amaçlar Bu modül ile uygun ortam ve gereçler sağlandığında istenilen yüzey tamlığında ve belirtilen sürede düzlem yüzey taşlama ve silindirik yüzey taşlama işlemlerini yapabileceksiniz. Öğretmeniniz modül sonunda. Endüstriyel Kalıpçılık. silindirik taşlama tezgâhı. İstenilen yüzey tamlığında işin özelliğine göre değişik profilde yüzey taşlama işlemleri yapmak. Düzlem yüzey taşlama tezgâhı. mikrometre. Amaçlar Belirtilen sürede düzlem yüzey taşlama işlemleri yapabileceksiniz Silindirik taşlama tezgâhlarında silindirik dış yüzey taşlama işlemlerini istenen yüzey kalitesi ve ölçü tamlığında yapabileceksiniz. 40/24 Makine imalatçılığında gerekli olan iş güvenliği ve iş kazalarına karşı güvenlik önlemleri modüllerini almış olmak. zımpara taşı. bağlama pabucu ve cıvata. fırdöndü ve aynası Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme soruları ve performans testleri ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 521MMI113 Makine Teknolojisi Makine İmalatçılığı. size ölçme teknikleri uygulayarak kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir. mıknatıslı tabla. Endüstriyel Modellemecilik ve Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Taşlama İşlemleri Düzlem yüzey taşlama ve silindirik yüzey taşlama tezgâhlarına değişik biçim ve özellikteki iş parçalarını ve zımpara taşlarını güvenli bir şekilde bağlamayı ve taşlama işlemlerini kapsayan eğitim öğrenim materyalidir.

iv .

endüstriyel kalıpçılık. Taşlama tezgâhları değişik tip. tezgâhın kullanılması ve elektrik sarfiyatları gibi çalışma ve harcamalar boşa gitmiş olacaktır. 1 . Makine imalatçılığı. zaman. Çalışma şekilleri ve konumları aynı. işçilik. Birbiri üzerinde kayarak veya birbiri içerisinde dönerek çalışan iş parçalarının istenen tolerans ve yüzey kalitelerinde işlenmeleri gerekir. Temel taşlamacılık ile ilgili bu modül size: İş bağlama araçları Tezgâh arızalarının giderilmesi Zımpara taşlarının tezgâha bağlanması Düzlem yüzey taşlamada dikkat edilecek kurallar Silindirik yüzey taşlama da dikkat edilecek kurallar Puntasız taşlama konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. sadece görünüşleri ve hareket kolları farklıdır. Eğer bu işlemler istenen yüzey kalitesinde ve ölçüsünde yapılmazsa taşlama safhasına gelmiş iş parçalarının yapımı için harcanan malzeme. temel imalat işlemlerinin en son safhasını oluşturur. büyüklük ve cinslerde yapılmış olmalarına rağmen. endüstriyel modellemecilik ve bilgisayar destekli makine ressamlığı gibi meslek dallarında çalışan kişilerin temel imalat işlemlerini bilmeleri gerekir. Taşlamacılık.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. belli bir sınıfa konabilen tezgâhların işleyiş görev ve yapılarındaki prensipler hep aynıdır.

2

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Bu öğretim faaliyeti sonunda uygun çalışma koşulları ve gerekli araç–gereç sağlandığında istenilen yüzey tamlığında işin özelliğine göre değişik profilde taşlama işlemi yapabilecek bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken önemli araştırmalar şunlardır. Atölyenizdeki ve diğer atölyelerdeki iş tezgâhlarının dönel kısımları ile tezgâh kayıt ve kızaklarının yüzey kalitelerini inceleyiniz. Atölyenizdeki düzlem yüzey taşlama tezgâhının hidrolik güç ünitesini inceleyip hidrolik–pnömatik dersine giren öğretmenlerinizden bu konuda ön bilgi alınız. Düzlem yüzey taşlama tezgâhına ait iş bağlama araçları ve diğer avadanlıkların konduğu dolabın içindekileri inceleyiniz.

1. DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA
1.1. Düzlem Taşlama Tezgâhları
Düzlem yüzeylerin taşlanmasında kullanılan tezgâhlardır. Kendi aralarında iki guruba Ayrılır: Yatay düzlem taşlama tezgâhları Düşey düzlem taşlama tezgâhları

1.1.1. Yatay Düzlem Taşlama Tezgâhları
Bu tip taşlama tezgâhları da taş mili yatay düzleme paralel olarak çalışır. Tezgâh tablası sağa-sola, derinlemesine ileri-geri hareket etmektedir. Taş mili başlığı da aşağı yukarı hareket eder. Taşın aşağı ve yukarı hassasiyeti 0,01 mm’dir. Tezgâh tablası hidrolik sistemle tam veya yarı otomatik olarak çalışır. Yatay milli düzlem taşlama tezgâhları ile küçük boyutlu ve hassas parçalar taşlanır. Ayrıca düz kanallar ve benzeri oluklar da bu tezgâhlarda taşlanır.

3

1.1.2. Düşey Taşlama Tezgahları
Düşey milli düzlem taşlama tezgâhlarında, taşın yatay düzleme dik konumda çalışarak alın yüzeyinden kesmesi ile yapılan düzlem taşlama şeklidir. Düşey taşlama tezgâhlarında değişik taşlar kullanılır. Küçük kapasiteli düşey taşlama tezgâhlarında çanak taş, daha kapasiteli düşey taşlama tezgâhlarında ise parçalı taş kullanılır. Zımpara taşları parçalı yapılarak, taşlama sırasında meydana gelebilecek aşırı ısınmalar önlenmiş olur. Düşey taşlamada çevreden kesen taşlara nazaran daha fazla talaş kaldırılır. Taş alın yüzeyi ile kesme yaptığından iş daha kısa sürede taşlanır. Bu tezgâhlar zaman açısından önemli katkılar sağlamalarına rağmen elde edilen yüzey kaliteleri daha kabadır. Taşın sürtünme yüzeyi geniş olduğundan iş parçası daha çok ısınır ve çarpılır. Bu yüzden ince parçalar taşlanırken taşın sürtünme yüzeyini bileyerek daraltmak gerekir.

Resim 1.1: Düzlem taşlama tezgahı ve kısımları

Çanak taşların kesmesini kolaylaştırmak ve temas yüzeyini azaltmak için taş içe doğru konik bilenir. Böylece fazla ısı meydana gelmesi önlenir, taşın kesilmesi kolaylaşır; fakat taş çabuk aşınır.

1.1.3. Düzlem Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Şekilleri
İş parçaları biçim ve boyutlarına göre düzlem yüzey taşlama tezgâhlarına değişik şekillerde bağlanırlar. Bunlar; Mıknatıslı bağlama Mıknatıssız bağlama olarak sınıflandırılır.

4

Tablaya akım verildiği zaman. hidrolik güç ünitesinden gelen basınçlı sıvı akışkanla doğrusal hareket yapar. Resim 1.1.2: Mıknatıslı tabla Mıknatıslı tablanın bağlandığı tezgâh masası hidrolik sistemle çalışır. somun ve pabuçlarla bağlanır. temas yüzeyinin ölçüsüne ve iş parçasının malzeme. Çelik ve diğer mıknatıslanan metaller.4. biçim ve yüzey kalitesine bağlıdır.6’da mıknatıslı tabla ve mıknatıslı tablaya bağlı iş parçasının taşlanması görülmektedir. Mıknatıslı tabla taşlama tezgâhının masasına cıvata. İş parçasının tabla üzerine emniyetli bir şekilde bağlanması gerekir. mıknatıslı tabla üzerinde taşlandıktan sonra üzerlerinde bir miktar mıknatıs taşırlar. Resim1.4. 1. Tablanın gidiş ve geliş hızlarının aynı olması için kullanılan çift milli hidrolik silindir. Bu tür tezgâhlarda çalışırken doğrudan tezgâh tablasına bağlanabilecek işler için farklı bağlantı elemanları kullanmaya gerek yoktur. Mıknatıslı (Manyetik) Tabla Mıknatıslı tabla içinde mıknatıslar bir seri yalıtkan ayırıcı ile sıraya dizilmiştir. manyetik akım. mıknatısların dayanımına. Diğer işlemlere geçmeden önce bu parçaların mıknatısı özel aygıtlarla giderilmelidir. Akım kesildiği zaman manyetik tutma kuvveti sıfıra iner ve böylece iş parçası tabla üzerinden kaldırılır. Günümüzde kullanılan birçok taşlama tezgâhı tablaları genellikle mıknatıslı olarak imal edilmiştir. Bu tür parçalar doğrudan tezgâh tablasına bağlanır. tablanın çalışma yüzeyi üzerindeki iş parçasının üzerinden geçerek devresini tamamlar ve iş parçası manyetik kuvvetle tutulur. Mıknatıs tutma kuvveti. parçanın kutuplara göre konumuna.1.1. Mıknatıslı Bağlama Düzlem taşlanacak parçaların mıknatıs kuvvetiyle bağlanmasıdır.1. 5 .

6: Destekli parçanın taşlanması 6 . Resim 1. Pratik olarak şu işlem de uygulanabilir: Mıknatıslı tabla beyaz tahta kalemiyle çizilir.3: Tezgah tablası hidroliği Resim 1. küçük parçalar için çok iyi bir dayama görevi yapar.4: Mıknatıslı tabla bağlantısı Resim 1. çizilen çizgilere taş çok hassas olarak yanaştırılır. değilse tabla taşlanarak düzeltilir. 1.5: Tablanın kontrolü Küçük parçaları veya yüksekliğine göre tabanı küçük olan parçaları mıknatıslı tablaya bağlarken taşlama basıncı altında parçanın kayması ve eğilmesini önlemek için bir dayama parçası kullanılmalıdır. Mıknatıslı tablaların düzgünlük kontrolü komparatörle yapılır. eğer taş yalnız çizgileri siliyorsa tablanın yüzey paralelliği iyidir. İş parçası yüzeyinin paralel ve düzgün olması mıknatıslı tablanın yüzey düzgünlüğüne bağlıdır. Resim 1.Mıknatıslı tablalar özellikle ince iş parçaları için uygundur.5× 50× 150 mm boyutlarındaki bir çelik sac parçası.

1. 1.5.2. açılı yüzeylerin taşlanması için kullanıldığı gibi aynı zamanda düzlem yüzey taşlama işleri için de kullanılabilir. Üniversal Mengenelerle Bağlama Oturma yüzeyi olmayan veya oturma yüzeyi geniş olmayan değişik biçim ve şekildeki iş parçalarının açılı veya açısız olarak bağlanmasında kullanılır.1.1. Çalışma esnasında açısı bozulmayacak şekilde imal edilmiştir.7: Tek yönlü ve çift yönlü sinüs cetvelli mıknatıslı tabla 1. Bağlama kanalları olmayan oturma yüzeyi düzgün olan mengeneler ise mıknatıslı tablaya bağlanarak kullanılır. Bunlar: Üniversal mengenelerle bağlama İş kalıpları ile bağlama olarak sınıflandırılabilir. Resim 1. Tezgâh masasının T kanallarına geçen cıvatalar yardımıyla tezgâh masasına bağlanır. Sinüs Cetvelli Mıknatıslı Tabla Yüksek tamlıkta bağlama sağlayan sinüs cetvelli mıknatıslı tabla tek tarafa veya her iki tarafa döndürülerek 60º ye kadar açılı bağlama yapılır. Mengene ağızları ve yüzeyleri sertleştirilmiştir. özdeş ve bağlanması zor olan parçalar değişik aparatlar yardımıyla tablanın üzerine bağlanır.9: Mengene 7 .5. Sinüs cetvelli mıknatıslı bağlama tertibatı. Mıknatıssız Bağlama Araçları Mıknatıslı tablaya doğrudan bağlanamayan düzgün yüzeyli.1. Resim 1.4.1.8: Sinüs cetveli Resim 1.

Pabuçla bağlama 1.3. Resim 1. 8 . Yüksekliği değişken parçaları T kanallı tablalara tespit etmede kullanılır. Bağlama pabuçları tezgâh masasının T kanallarına cıvata somun ve rondelâ yardımıyla bağlanır. İş Kalıpları Özdeş mengene ve tablaya bağlanarak taşlanması uzun süre alan parçaların seri olarak bağlanıp taşlanması için özel olarak yapılır. hidrolik veya pnömatik sistem ile tespit edilir. Bağlama pabuçları mıknatıslı tablaya bağlanan iş parçalarının yan yüzeylerine dayama olarak da konabilir. bağlama kalıplarına mekanik. V yatakları ile silindirik yüzeyler üzerine açılmış kanal veya kademeler taşlanır. Bu tip kalıplar mutlaka hassas bir bağlamayı gerektirecek.2. Açısı ayarlanabilir V yatakları ile istenen açıda bağlama yapılabilir. Resim 1. İş parçaları. ucuz ve zaman kaybını en aza indirecek türden olmalıdır. Merdivenli veya kademeli bağlama pabuçları iş parçalarını merdivenli altlıkları yardımıyla sıkar.1.11: Açılı V yatağı ve açı ayarının yapılması Pabuç ve Cıvatalar Mıknatıslı tablaya veya mengeneye bağlanamayan büyük ve şekilsiz iş parçaları bağlama pabuçları ile bağlanılır.10.1.5.5. V yatakları mıknatıslı tablaya bağlanarak kullanılır.1. İş parçalarının ölçülerine ve bağlama yüzeylerinin genişliğine göre değişik biçim ve ölçüde yapılmış bağlama pabuçları vardır. İş kalıpları ile Kullanılan Parçalar “V” Yatakları Mıknatıslı tablaya bağlanamayan silindirik iş parçalarının bağlanmasında kullanılır. Düz bağlama pabuçları altlık yardımıyla bağlanır ve parçayı üst yüzeyinden sıkar.

9 .Resim 1.14: Kanallı pabuç ve kanallı pabuçla işin bağlanması 1. Açılı yüzeyler mıknatıslı sinüs tablaları ile işlenmelidir. Gerekli ise parçanın altına paralel altlıklar konularak işin düzgün bağlanması kontrol edilmelidir.1.6.12: Düz pabuçlar ve bağlantısı Z pabuçlar parça yüzeyinden daha düşük seviyede bağlama yapmak için kullanılır. Mıknatıs iyice tutmuyorsa başka bir bağlantı şekli düşünülmelidir. Parça çok küçük ise mutlaka mıknatıs alanı üzerine oturtulmasına dikkat edilmelidir. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Kuralları İşin tablaya oturan yüzeyi düzgün olmalıdır. Resim 1.13: Z pabuçlar ve bağlantısı Kanallı pabuçlar seri bağlanan işlerin bağlanmasını kolaylaştırır. Resim 1. Bağlantı pabuçları eşit olarak sıkılmalıdır. Açılı yüzeyleri işlemek için mıknatıslı tablaya açılı mengene bağlanacaksa mengene tabanının düzgün olmasına dikkat etmelidir. Mıknatıslı tablanın yüzeyi iyice temizlenmeli cetvelle kontrol edilmelidir İş parçası tablanın ortasına yerleştirilmelidir. İş tabla üzerine oturtulunca. parça elle ileri geri hareket ettirilerek sağlam bağlandığı kontrol edilmelidir.

Güç ünitesi elektrik motorunun dönüş yönü ters olabilir. Pompa hava emer. Yağın viskozitesi düşük veya yüksektir. Valf sürgüsü keçelerini değiştiriniz. Güç ünitesi elektrik motorunun dönüş yönü ters olabilir. Valf sürgüsü veya valf popeti akışkanın geçtiği yolları tam açamıyor veya kapatamıyordur. 3-Düzlem taşlama tezgâhının tablası hareket etmiyorsa Basınç sınırlama valfı düşük değere ayarlanmıştır.1. tablanın hareketi değişmezse valfi tamir ettiriniz veya değiştiriniz. Akış kısma valfı bozuk veya kapalıdır. Yağ seviyesi düşmüş olabilir. Manometre basıncını kontrol ediniz. ARIZA NEDENLERİ Bu arızanın sebebi genellikle hidrolik sistemin içindedir. 1-Hidrolik sistem çalışmıyorsa 2-Pompanın hızı düşük Basınç yoktur. Taşlama Tezgâhında Meydana Gelebilecek Arızalar ve Giderilmesi Taşlama tezgâhlarında meydana gelen veya gelebilecek arızalar tezgâhının herhangi bir kısmında olabilir. Oring ve geri getirme yayını değiştiriniz. Fişi söküp fazlardan iki tanesinin yerini değiştiriniz. 10 . Fişi söküp fazlardan iki tanesinin yerini değiştiriniz. Manometre basıncını kontrol ediniz. Hidrolik haznesine doldurulan yağ tezgâhın özelliğine uygun değildir.7. Yağ tamamlanmalıdır. Hidrolik pompasının süzgeci tıkanmış olabilir. Hidrolik sistem çalışırken basınç sınırlama valfının kolunu manometrede 810 bar basınç değeri okuyuncaya kadar çeviriniz. Yön kontrol valfı arızalıdır Pompa sisteme yağ gönderemiyordur 4-Tezgâh masasının sağa ve sola hareket hızı aynı değil. ÇÖZÜMLERİ Bunun için şu hususlara dikkat edilir. Hidrolik sistem çalışırken akış kısma valfini sola doğru yavaşça açınız. Pompa arızasını gideriniz.1. Süzgeç temizlenmeli veya değiştirilmelidir. Yön kontrol valfının sürgüsü yağ kaçırıyordur.

Taş mili gövdedeki yerine çok iyi yataklanmıştır. Zımpara taşının bağlanmasını sağlayan araçlar aşağıda açıklanmıştır. çalışma esnasında ara sıra çıkıyorsa motor mili ile iş mili arasındaki hareket iletimini gözden geçiriniz. 1. 1. Dengeleme işlemi yapılmamış zımpara taşı taş miline kesinlikle bağlanmamalıdır. Kayışı yerine takınız. Yağ seviyesini ve yağlama sistemini kontrol ediniz.8. Yağ çok kalındır. Dengelenmemiş olarak takılan taş kesme işlemini zorlaştırır ve iş parçasının paralelliğini bozar. Boşaltılan kısmın dışında 11 . 7-Taşın kesme miktarı aynı değil.8.1. Manometre basıncını 8-10 bar’a ayarlayınız. Keçe veya oringleri değiştiriniz.1. Flanş Zımpara taşının her iki yanında bulunur ve yan yüzeyleri ile taşa temas edip taş milinin dönme hareketini zımpara taşına aktarırlar. Yataklanmış mil üzerinde dönen zımpara taşları flanş ve somun ile mile bağlanır.2.8. Kayış. Basınç çok yüksektir. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Zımpara Taşının Bağlanması Zımpara taşının taş mili üzerine merkezkaç kuvvetinden etkilenmeyecek şekilde dengeli ve güvenli bir şekilde takılmasına “Bağlama” denir. 1. Mikrometrik tamburun vidalı milinde boşluk vardır. Mil boşluğunu gideriniz. 6-Zımpara taşı mili aniden duruyor veya hızı düşüyor.1. Kayış kasnak tertibatında arıza vardır. Taş mili yatakları yağsız kalmıştır. Flanşların zımpara taşına değen yüzeylerinin orta kısmı merkezden çevreye doğru boşaltılmıştır. Zımpara taşları yüksek devirde çalışırken kaza meydana gelmemesi için güvenli bir biçimde bağlanmalı ve sağlamlığı kontrol edilmelidir (uygulama sayfasına bakınız).Hidrolik silindirin oringleri veya keçeleri aşınmıştır. Uygun incelikteki yağla değiştiriniz. 5-Hidrolik pompa aşırı ısınıyor. Taş Mili Yüksek devirle dönen zımpara taşını üzerinde taşıyan mildir.1.

1: Taş mili ve yataklanması Resim1. flanş çapı (S). Zımpara taşlarının bağlantısında taş çapı (d).8. flanşın sıkma yüzeyi (b) ile gösterilirse düz taş ve konik taşlar için flanş çapı Şekil 1.1. Flanşlar mile kolay ve kayarak geçmelidir.2: Flanşların taşı karşılıklı olarak sıkması 12 . Flanş Çapı Ölçüleri Flanş çapları taş çapının en az 2/3’ü kadar olmalıdır.kalan düzgün işlenmiş yüzeyler taşın sıkılmasını sağlarlar.3’deki değerlere göre hesaplanır. Taşı karşılıklı olarak sıkan flanşların çapları birbirine eşit olmalıdır. Flanşın sıkma yüzeyi taşa her tarafından temas etmelidir.3.15: Flanş 1. Şekil1. Şekil 1.

9. 1.1. Delik çapı küçükse mile geçebilmesi için tornalanır.20 mm büyük yapılır. Taşın iyi oturması için fatura köşeleri boşaltılmıştır.Şekil 1. taşın çapına ve şekline uygun bir flanşla tezgâha takılmamalıdır.1.8. Keçe. Somunun sıkma yönü sol ise somunu sökerken bu husus göz önüne alınmalıdır.8.1. deri. kalınlıkları 0. Contaların çapı flanş çapından büyüktür.3: Taş çapına göre flanş ölçüleri 1. Taş Göbeği Kurşun Bileziği Deliklerinde kurşun bulunan zımpara taşlarının delik çapları taş mili çapından küçük veya büyük olabilir.15 ile 0.6. Sola çevrildiğinde sıkan somunların alın yüzeylerinde Left (sol) anlamına gelen ‘L’ işareti vardır. Contalar Zımpara taşı ile flanş arasına konur. lastik. 1.4. yerlerine takılmadan önce kontrol edilmeli çatlak ve hasarlı olanlar kullanılmamalıdır.5 ile 0. Zımpara Taşlarının Tezgâha Bağlanmasında Alınacak Tedbirler Madeni bir kısma yapıştırılmamış veya herhangi bir şekilde mile bağlanmamış zımpara taşları. Sıkıştırma somunları dönme yönünde gevşemeyecek şekilde olmalıdır. Taş Mili Sıkma Somunu Taş milinin dönüş yönüne göre flanşların taş yüzeyine oturmasını ve sıkılmasını sağlar. Zımpara taşları.8. karton gibi malzemelerden kesilir veya satın alınır.75 mm arasındadır.5.1. Taşın mile tatlı bir sıkılıkta geçmesi için delik çapı mil çapından 0. Delik çapı mil çapından büyükse taş deliğindeki kurşun bilezik çıkarılarak tekrar kurşun dökülür ve mile tatlı bir sıkılıkta geçecek şekilde tornalanır. 1. Deliklerinde kurşun bulunmayan zımpara taşları flanşların fatura çaplarına uygun olacak şekilde tornalanır. 13 . Flanşların taş yüzeyine yapmış oldukları sıkma basıncını taş yüzeyine eşit olarak dağıtır ve sıkmanın düzgün yapılmasını sağlarlar.

Çevreden kesen taşlarla daha ince ve daha hassas yüzey kaliteleri elde edilir. kauçuk ve deri gibi yumuşak malzemeden yapılmış uygun contalar konmalıdır. çapı flanş çapından küçük olmayan kâğıt. Sertleştirilmiş veya yalnızca yüzey sertleştirme işlemi görmüş parçalarda taşlama ile ölçü tamlığı sağlanır.10.Zımpara taşları. imalatçının belirttiği hızın üzerinde kullanılmamalıdır. zımpara taşı ile yüzeylerden talaş kaldırma işlemidir. Resim1.1. Yatay milli düzlem taşlama tezgâhları çevreden kesme yapar. Zımpara taşları. dönme yönünde gevşemeyecek tarzda vidalanmış olmalıdır. Zımpara taşları. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası 1. imalatçının belirttiği standartlara uymuyorsa tezgâhlarda kullanılmamalıdır. yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları ve düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları olmak üzere iki çeşittir. Düzlem yüzey taşlama tezgâhları.1. Taşın standart özelliklerini gösteren ve taş üzerine yapıştırılan etiket koparılmamalıdır. Taşlama Prensipleri Taşlama. salgısız dönecek ve sıkıştırma somunları.16: Silindirik taşla yapılan düzlem yüzey taşlama Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında zımpara taşı kendi ekseninde yüksek devirde dönerken tablaya bağlı iş parçası da taşın altından belirlenmiş bir hızda geçer. 1. 14 . tekniğe uygun yapılmış ve yataklanmış olacak. Düz yüzeyli zımpara taşlarının yan yüzeyleri kullanılmamalıdır.10.1. tezgâha takılırken flanşla taş arasına. Zımpara taşının takıldığı miller. İş parçalarının dış yüzeylerini parlatmak amacıyla da taşlama yapılabilir.

Küçük kapasiteli tezgâhlarda çanak taş daha büyük kapasiteli tezgahlarda parçalı taş kullanılır. Şekil 1. Taş. alın yüzeyinden kesme yapar. b ve c’de taş ve iş parçasının bağlandığı tezgah tablasının dönüş ve hareket yönleri görülmektedir.5 b’de çok sayıda iş parçasının döner tablalı taşlama tezgahlarında işlenmesi görülmektedir. Büyük ve ağır iş parçaları ile birden fazla iş parçası özdeş ve hızlı bir şekilde işlenmek istendiğinde düşey milli taşlama tezgâhları kullanılır.4: Çevreden ve alından kesen zımpara taşlarının ve iş parçasının hareketleri Düşey milli düzlem taşlama tezgâhları ise değişik şekil ve özelliklerdeki parçaların taşlanmaları için döner tablalı veya dikdörtgen tablalı yapılır.5 a. Şekil 1.17: Taş parçalarının sıkılması 15 .Şekil 1.5: Düşey milli tezgahlarda tabla ve zımpara taşının hareket yönleri Resim 1. Şekil 1.

sürtünme yüzeyinin azaltılması ve uygun kesme hızı sağlanmasıyla ince ve pürüzsüz işlenmiş yüzeyler de elde edilebilir. Taşın yüzeyinde yağlanma olmasa bile taş bazen kesmekte zorlanır. Zımpara taşının dokuları gözenekli olduğu için bu gözenekler zamanla dolar ve taneciklerin kesmesi zorlaşır. 1.10. İş parçalarının ısıdan dolayı çarpılmalarını önlemek için taş içe doğru konik bilenir. Körlenen taş kesme yapmadığı için verilen talaş derinliklerine bağlı olarak işe dalma yapar. ne kadar yavaş geçerse yüzey o kadar ince çıkar. ancak işlenen yüzey kalitesi çok iyi olmaz.Tablanın enine hareketi. Taşın körlenmiş olduğu taşlanan yüzeyden anlaşıldığı gibi çıkarmış olduğu sesten de anlaşılır. Taş alın yüzeyi ile kesme yaptığından sürtünme fazla olur. bu da ısınmayı arttırır.1. Resim 1. yüzeylerde yanmalar meydana gelir. bazılarında ise taş başlığından verilir. Taş düşük devirde çalışmasına rağmen iyi kesmiyorsa taş çok serttir. Keskin taş. Bu çeşit taşlarla kesme yapmak zordur. tiz bir ses çıkarır. Taşın Kesmesi Taş işe temas edince kesme konumunda olan her taş tanesi iş üzerinden talaş kaldırmaya başlar. Taş gözeneklerinin bu şekilde dolmasından ve körlenen tanelerin dökülmemesinden dolayı taşın yüzeyi kayganlaşır ve yağlanmış gibi durur. Taşın iyi bilenmesi. döner masalı tezgâhların bazılarında tabladan. 1. taşın altından ne kadar hızlı geçerse yüzey o kadar kaba.3. Zımpara Taşlarının Bilenmesi Talaşlı üretimde kullanılan tüm kesiciler gibi zımpara taşları da zamanla körlenir.10. Zımpara taşlarının körlenmesi daha çabuk olur. Düzlem taşlamada iş. Yüzey kalitesi iyi çıkmaz.18: Taşın hidrolik olarak otomatik bilenmesi 16 . bu hem işi bozar hem de tehlikeli sonuçlar doğurur.2. Düşey mili tezgâhlarda daha büyük kesme (talaş hacmi) olur.1. Kesme sırasında körlenen veya yerlerinde gevşemiş olan taneler taşın basıncı ile talaşlarla birlikte fırlar. İş parçasının yüzeyi çok parlak ve kısmen yanmalar varsa taş körlenmiştir. Taş yağlanmamasına rağmen kesme yapmıyorsa ya iri tanelidir ya da taş ile iş parçası arasındaki sürtünme yüzeyi fazladır. İyi bir taşlama için gerekli bütün şartlar yerine getirilirse çıkan yüzey kalitesi temiz ve düzgün olur.

V= Л. Düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında taşların bilenmesi çoğu kez otomatik olarak yapılır.r. A noktası 1 dakikada 2. Taş N kadar devir sayısını 60 saniyede yapacağından.Л. V= Taşın çevresel hızı (kesme hızı) m/s D= Zımpara taşı çapı (mm) N= Tezgâha verilecek devir sayısı (dev/dak) Taşlar kullanıldıkça çapları küçülür. Elmas bileyicinin taş üzerindeki ilerleme hızı fazla ise taş kaba. Taş 1 dakikada N kadar devir yaparsa. 17 . az ise ince bileniyordur.Körlenen veya keskinliğini kaybeden taşın keskinleştirilmesine Bileme denir. Taşın çapı küçüldüğü zaman taş milinin devir sayısı da değiştirilmelidir (Matkap tezgâhında küçük çaplı matkap uçları için büyük devir sayısı kullandığınızı hatırlayın ve taş mili devir sayısı ile karşılaştırın).r) yerine taş çapını (D) yazdığımızda. Kesme hızını metreye çevirmek istediğimizde ise: V= П·D·N/ 1000·60 (m/s) olur. Zımpara taşının hareket şekli düzgün dairesel olduğundan.N kadar yol alır.N/60 mm/s şeklinde yazılır.1. kesme hızı ve zımpara taşı çapına göre değişir. Taş kenarlara yaklaşırken bileme hızı azaltılmalıdır. Elmas bileyici veya bileme tekerini taş üzerinde ilerletirken taşın kenarlarının kırılmasını önlemek için taşı kenarlardan dışarıya kaydırmamak gerekir. ince taşlama yüzeyi için ince bilenir. Zımpara Taşının Çevre Hızı Dönmekte olan zımpara taşının çevresindeki bir noktanın saniyede metre cinsinden almış olduğu yola Kesme Hızı denir. Л.D.1. A noktasının 1 saniyedeki hızı: V= 2.N/60 mm/s olur. Elmas bileyici ile taş arasındaki ısıyı önlemek için soğutma sıvısı kullanmalıdır. Kesme hızı değeri taşın özelliklerine göre imalatçı firma tarafından belirlenir.2r kadar yol alır.1. İş parçasının yüzey kalitesine yani yüzeyin kabalığına ve inceliğine göre taşlar bilenmelidir. yarıçapı (r) olan bir zımpara taşının çevresinden alacağımız bir A noktası. Taşın Çevresel Hızı (Kesme Hızı) ve İşin İlerleme Hızı 1. Bu formülde.11. Zımpara taşının devir sayısı. Taş kaba taşlama yüzeyi için kaba. Kesme hızı formülünden (2.r. (bir taş tanesi kabul edilebilir) taşın bir devrinde Л.11. 1.

taşın çapına ve malzemenin cinsine göre otomatik olarak ayarlanabilmektedir.11. taşlanacak malzemenin cinsi değişmesine veya taşın çapı küçülmesine rağmen aynı devir sayısı kullanılmaktadır. Böyle durumlarda işin yüzey kalitesi bozuk çıkar ve taş çabuk körlenir.·60.2. Taş miline verilecek devir sayısının hesaplanması ile ilgili olarak aşağıdaki örneği inceleyelim: Örnek: Çapı 150 mm olan zımpara taşı ile çelik bir parça düzlem yüzey taşlama tezgâhında taşlanacaktır. D N=1000.1. Ancak bu işlemler çoğu zaman yapılmamakta. Taşın kesme hızı malzemenin cinsine göre değişir.3. Devir değiştirilemiyorsa tablanın ilerleme hızı değiştirilir.11.14.·60.·D N = 1000. 1. İlerleme hızı. 18 . V=30 m/s Çözüm: V=П·D·N / 1000·60 eşitliğinden N=1000. 60. taşlama tezgâhının hidrolik sistemindeki akış kısma valfleriyle azaltılır veya çoğaltılır. Taşın Kesme Hızı ile İşin İlerleme Hızının İş Kalitesine Etkisi Normal şartlar altında iyi bir taşlama yapabilmek için taşın kesme hızı V=25 ile 30 m/s değerleri arasında seçilir. Taşlanacak malzemeye göre seçilen kesme hızı değerleri devir sayısının seçilmesini etkiler.·V / П. İdeal bir kesmenin olabilmesi için taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri tablodan seçilmeli ve uygulanmalıdır. Buna taşın ilerleme hızı denir.1. 1. İşin İlerleme Hızı Taşlama işleminde taş kendi ekseninde belirli bir kesme hızı ile dönerken iş parçası da taşın altından belirli bir hızla geçer.Motor milinden taş miline hareket veren kasnak sistemindeki kayış çıkartılarak devir değiştirme işlemi yapılır. Birçok taşlama tezgâhının kayış ve kasnak tertibatında kayışın yeri değiştirilerek uygun bir devir sayısı sağlanabilmektedir.·30/3.·150 N= 3822 dev / dak olur. Bu hem işin kalitesini arttırır.·V / П. CNC tipi tezgâhlarda zımpara taşının devir sayısı. Taşın kesme hızı 30 m/s alındığına göre taş milinin devir sayısı ne olmalıdır? Verilenler: D=150 mm. hem de taşın körlenmesini geciktirir.

0.16 .03 İnce taşlama (mm) 0.25 0. İlerleme değerinin artması talaş debisini yani taşlama payını arttırır.1.0.05 . her kursta bir veya iki kursta bir verilir.005 0.60 55 40 35 25 Tablo 1. Tablo 1. İlerleme Miktarı ve Talaş Derinliği Taş milinin devir sayısı ve tablanın ilerleme hız değeri kadar tablanın enine yani yanlamasına hareketi de çok önemlidir. Bu tablo.0.30 18 .75 42 .2: İşlenecek malzemenin cinsine göre taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri Kusursuz bir taşlama yüzeyi elde edebilmek için işin ilerleme hızı taşın çevresel hızına ve malzemenin cinsine göre ayarlanmalıdır.0.0.3 0.02 .3 0.3: Taşın kesme hızı ile işin ilerleme hız değerleri oranları 1.0.0.0.16 .01 .0.2 ile beraber kullanılır.0. işin her iki başında iken verilmelidir. Hızlardan birinin ayarlanmasıyla (iş parçası hızı tercih edilir) oran dengelenir ve ideal bir aşınma veya kendiliğinden bileme etkisi elde edilebilir.010 .11.4 0.100 58 .32 0.20 .15 10 .0.08 Talaş derinliği (mm) Kaba 0.3’te taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri görülmektedir. Çelik malzeme Kaba taşlama (mm) 0. Kaba taşlamada ilerleme.4.0.03 0.0. Bu istenilen yüzey kalitesine göre değişir.0.10 .20 3-5 İşin ilerleme hızı (m/s) 0.01 .03 0.1 .03 . Bu oran taşın yüzeyinden aşındırıcı tanelerin kırılmasını veya yerlerinden dökülmelerini sağlayan kuvvetleri belirtir.002 0.020 . devir sayısını değiştirme imkânımızın olmadığı durumlarda tabla ilerleme hızı değerini ne kadar değiştireceğimizi gösterir. Tablo 1.16 .005 Döküm Malzeme Kaba taşlama (mm) 0.01 .001 Tablo 1.2 0.01 0.0. Talaş payı çok olursa iş fazla ısınır ve çarpılır. Bu işleme tablanın ilerlemesi denir.13 .3 19 İnce taşlama (mm) 0.70 60 .0025 .Taşın çevre hızı (m/s) Yumuşak çelikler Sert Çelikler Gri döküm Hafif metaller Sert madenler 20 . Malzeme cinsi Sertleştirilmiş ve yumuşak çelikler Gri döküm Bakır ve alaşımları Hafif metaller Taşın çevre hızı/ İşin çevre hızı= A Düz taş Çanak taş 85 .25 10 .05 0. İlerleme.005 İnce 0. taş.

18).6: Talaş derinliğinin verilmesi Son bitirme talaşı verilirken işin yalnız bir başında enine ilerleme verilmesi gerekir. Kesme sırasında oluşan talaşlar yüksek sıcaklıkta macunlaşarak zımpara taşının gözeneklerine girer ve taşı köreltir.4’te belirtilmiştir. zımpara taşı parçanın her iki ucundan 5–10 mm çıkacak şekilde ayarlanır. Düşey milli tezgâhlarda kurs boyu: L = İş boyu + taş çapı 1. Taşlamada Soğutma Taşın dönme ve işin taş altında ilerleme hareketi esnasında zımpara taşı taneleri kesici iş parçasının yüzeyine batarak kesme yapar.005 ile 0. Döküm malzeme için küçük enine ilerleme hızı (6. Çevreden kesme yapan taşlar için verilmesi gereken değerler Tablo 1. 1.12. Soğutma suyu macunlaşmayı ve yüksek kesme basıncından dolayı meydana gelen ısıyı düşürür. Yatay milli tezgâhlarda kurs boyu: L= iş boyu +10 mm Düşey milli tezgâhlarda kurs. Sodalı Su ile Yapılan Soğutma İyi bir soğutma şeklidir.çelik malzeme için büyük ilerleme hızı 8–16 m/dak alınır.1.12. (Resim 1. Ayrıca iş parçasının çarpılmasını ve paralelliğinin bozulmamasını sağlar. Ancak sodalı su tezgâhın ve taşın üzerinde tortu bırakır. Buna Islak Çalışma denir. kesmeyi zorlaştırır. 15 kg suya yaklaşık 1 kg soda (sodyum karbonat) katılarak hazırlanır.1. Tortu taş gözeneklerini doldurduğu gibi taşın da dengesini bozar. Soğutma sıvıları genelde iki şekilde yapılır. Genelde döküm malzemeleri taşlanırken kullanılır. 20 . Yatay milli taşlama tezgâhlarında kurs boyu. Kurs Boyu Kurs boyunun ayarı düzlem taşlama tezgâhının yatay milli veya düşey milli oluşuna göre değişir.11. zımpara taşı parçanın her iki ucundan tamamen çıkacak şekilde ayarlanır ( Resim 1.10 m/dak. Her pasoda verilmesi gereken talaş derinliği kaba taşlama için (0.Şekil 1. ince taşlama için 0. Bu olumsuz neticeyi ortadan kaldırmak için taş emdiği suyu dışarı atıncaya kadar yaklaşık beş dakika boşta çalıştırılır.1. Taşlanacak parçalara verilecek taşlama payları parçanın inceliğine ve kalınlığına göre değişir.1. 1.) .05 mm).010 mm değerlerini aşmamalıdır.5.19).

iş parçası bağlanır. iş parçası ile taş arasındaki sürtünme yüzeyi az olduğunda yapılır. Soğutma sıvısı açılarak taş iş parçasına yanaştırılır. 15 kg suya (1 teneke su) 1 -1. Böylece keserken meydana gelen ısı. 21 .12. 1. Bazı tezgâhlarda hidrolik sistemle ileri doğru gidip gelme hareketi yapan elmas bileme aparatları bulunur. Tablanın kurs yönü değiştiği anda enine ilerleme elle verilir.12. Taşın bilenmesi tabla üzerine konan elmas uçlu taşlama aparatıyla yapılır. Islak Kesme Taşlama tezgâhlarında soğutma tertibatını kullanarak yapılan kesme işlemine ‘Islak Kesme’ denir.19: Islak çalışma Resim1. Resim 1. en yüksek noktaya değince 0. Mıknatıslı tabla temizlenir.5 kg bor yağı katılması ile yapılır. İş parçası üzerine. Kuru taşlama.4. Kuru Kesme Kuru taşlamada soğutma. Bor Yağlı Su ile Yapılan Soğutma Çelik cinsi malzemeler için iyi bir soğutma şeklidir.1.1.050 mm talaş derinliği verilir. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası Güvenlik önlemleri alındıktan sonra: Taş bilenir. İyi bir soğutma. Düzlem taşlama tezgahlarında kuru taşlama yapılmasına çok sık rastlanılmaz. Islak kesme taşın ömrünü uzatır. Matkap uçları ve freze tezgahlarında kullanılan kesiciler bilenirlerken kuru taşlama yapılır. Makinenin hidrolik sistemini çalıştıran butonuna basılır.12. Kuru taşlamada soğutma hızlı olmadığından taş çabuk aşınır ve iş çabuk yanar.1. soğutma için yeterli değildir. Tablanın kursu ayarlanır ve yön değiştirme mandalları sıkılır.3. En sık kullanılan soğutma şeklidir. 1. pası ve korozyonu önler. taş yüzüne ve yanlarına bol miktarda sıvı püskürtülür.13. Kesme işlemi yüksek kalitelidir. taş gözeneklerinin almış olduğu hava akımının iş üzerine yansıtılmasıyla sağlanır.1. iş parçası üzerinden alınarak sıcaklığın yükselmesi önlenir. yüzey kalitesinin temiz çıkmasına yardımcı olur. Taşlanacak yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçası birkaç defa ters çevrilerek taşlanır.1.20: Kuru çalışma 1. Ancak bu. Bu şekilde taşlama işlemine ‘Kuru Taşlama’ denir.2.

Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar Tezgâha bağlanacak zımpara taşları. Mikrometre ile ölçü kontrol edilerek verilecek ince taşlama payı saptanır. Taşın ve İşin Hızı ile İlgili Bağıntılar Zımpara taşı çok yumuşak ise ölçüsü çabuk düşeceği için. iş parçası çok ısınır. Taşlama tezgâhlarındaki dönen kısımların yataklanması. yağlanması. 1.21). Böyle bir durumda tablanın hızı arttırılır veya taşın hızı azaltılır.1. iş parçasının hızı azaltılır. 1.15. işin ve tezgâhın özelliğine uygun olmalı. Zımpara taşı çok sert ise işin yüzeyi cam gibi parlak olur. İnce talaş öncesi taş bilenerek bitirme talaşı verilir. Bunun için daha ziyade mikrometreden yararlanılır (Resim 1. Kademeli düzlem yüzeylerinin taşlanmasında ayarlar. Taşın zorlanmamasına ve parçaya çarpmamasına dikkat edilmelidir. Taş zamanında düzeltilmeli ve bilenmelidir. taşa verilecek devir sayısı tezgâhta bulunan en büyük devir sayısı dikkate alınarak verilmelidir. ayarlaması ve bakımı tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.14.1. İnce taşlamada iş parçasının hızı arttırılır. fakat tabla ilerlemesi değiştirilmez.21: Mikrometre ile kalınlık ölçme 1. 22 . Resim 1.İş parçasının yüzeyi taşlanırken yanıyorsa ilerleme ve talaş derinliği azaltılır veya daha yumuşak taş kullanılır. iyi kontrol edilmelidir. Makine tablası yataylık ve düzlemlik yönünden komparatörle kontrol edilmeli ve gerekirse taşlanarak düzeltilmelidir.16.1. Ölçme ve Kontrol Taşlanacak parçanın istenilen ölçüde olmasını sağlamak için kontrol edilmesi gerekir.

CNC Taşlama Tezgâhları Silindirik ve düzlem taşlama işlemlerinde yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi elde edilmesi gerekir.22: CNC Taşlama tezgâhı ve Taşın görünüşü 23 . Çok geniş bir ilerleme hızı alanı. İlerleme hızları 0. rutin. Programa sonradan yapılacak veri girişleri ve düzeltme işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi. Nümerik Kontrolü imalatları ile bütünleştirerek kendi NC sistemlerini geliştirmişlerdir. Resim 1. Taşlama tezgâhlarında kullanılan kesici miktarı fazla olmadığı için telafi işlemi daha basittir.1. Otomatik kesici telafisinin zımpara taşının bilenmesinden sonra yapılması.02 mm/dak ile 60 m/dak arasında değişir.1 mikrona (0. Torna ve freze tezgâhlarında kullanılan standart kontrol tasarımları taşlama tezgâhlarında kullanışlı değildir. taş bileme vb bu döngülere örnektir. Doğrusal (Linear) ve eğrisel (Circular) interpolasyon hız kesilmeden yapılmalı.2. Bu nedenle taşlama tezgâhlarının kontrol sistemlerinde diğer tür tezgâhlardan farklı çözümlere ihtiyaç vardır. Ne yazıktır ki taşlama alanında NC kullanımı diğer alanlara göre biraz gecikmiştir. Taşlama işlemleri ile ilgili özel taşlama döngüleri (Canned Grinding Cycles). Herhangi kontur sapmalarında zımpara taşının bilenmesi. bekleme. Kademeli ilerleme artışı. Bunlar. Taşlama ile ilgili bazı özel problemlerini başarı ile çözümleyen imalatçı firmalar. Bu nedenle özellikle teknolojik bakımdan Nümerik Kontrolün temel felsefesine çok uygundur. salınım. bazen 0.0001 mm) varan yüksek hassasiyet.

001 mm 30-350 dev/dak MT5 25 mm MT5 10 m/dak 7° 5.5 kw 0. Paso Miktarı İş Mili Devri İş Mili Koniği Pinöl Hareketi Punta Koniği Boştaki Hızı Dönme Açısı İş Mili Motoru Kafa Motoru Hidrolik Pompa X Eksen Motoru Z Eksen Motoru Ağırlık G32A/G38A-50 NC ∅380 mm ∅360 mm 500 mm 150 kg 510x50-100x152.Bir CNC tezgâhının özellikleri CNC SİLİNDİRİK TAŞLAMA TEZGÂHI Tabla Üzeri Çevirme Çapı Taşlama Çapı Puntalar Arası Mesafe Parça Ağırlığı Taş Ebatları Taş Devri Taşlama Açısı Boştaki Eksen Hızları Dalma Kursları Min.6 kw 4600 kg 24 .6 kw 0.4 mm 1390 dev/dak (rpm) 60° 10 m/dak 225 mm 0.6kw 1 kw 1.

Taşa tornavida sapı ile tıklayınız. Taşın kırık veya çatlak olması durumunda taş parçalanıp fırlayabilir Taş başlığını aşağı indiren kol üzerindeki mikrometrik bileziğin ilerleme miktarını öğreniniz. Bütün emniyet tertiplerinin (muhafazalar. İşi bağlayınız Taşı bileyiniz Taşı ilk olarak veya yeniden çalıştırırken yana çekiliniz. Taşı bileyiniz. Tok bir ses gelirse taş sağlam demektir. kapaklar) yerine takılmış olduğunu görünüz. 25 . kravatınızı dışarıya taşmayacak şekilde bağlayınız. Tablanın paralellik kontrolünü yapınız. ÖNERİLER Gömleğinizi kolları kıvrılmış olarak giyiniz. Hidrolik sistem basıncının 8–10 bar arasında olmasına dikkat ediniz. Zımpara taşını bağlayınız. Kumanda panelindeki buton ve kumanda kollarının görevlerini iyi öğreniniz. Taşı yerine takarken sağlamlığını kontrol ediniz. Tabla paralel değilse tablayı mıknatıslayarak taşlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI Tezgâhı çalıştırıp durdurunuz. Mıknatıslı tablayı temizleyiniz.

İlerleme yönü değişirken tablayı zımpara taşı genişliğinin dörtte biri kadar enine ilerletiniz. Soğutma suyunu açınız. Tabla dayamalarının yerini belirleyip sıkmazdan önce tablayı elle ilerleterek ilerleme miktarını kontrol ediniz (Taşı iş parçası yüzeyine yaklaşıncaya kadar).). İşin yüzeyinde yanıklar meydana geliyorsa tablanın hızını düşürünüz. İş parçasının sıkıca bağlandığından emin olunuz. Çünkü taşlamadan dolayı ısınan iş parçası genleşir. İş parçasını elinizle kavrayıp sarsınız. aşırı sıkmayınız.Bağlama pabuçları ile iş parçalarını sıkarken her iki uçtaki cıvataları. Fazla sıkılan cıvata genleşmeye izin vermediğinden parçada eğiklik meydana gelir. 26 . taşın kırılmasına ve yaralanmalara sebep olur. (Gevşek bağlanmış taş.

çapı 400 mm olan silindirik bir zımpara taşına verilecek en yakın devir sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1495 dev/ dak B) 2300 dev/dak C) 2000 dev/ dak D) 2500 dev/ dak 2.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME ÖLÇME TESTİ Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 3. 5. 4. 1. 27 .50 bar B) 80–100 bar C) 8–10 bar D) 200–250 bar Kesme hızı 30 m/sn. 6. İş parçasının hatalı taşlanması aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler? A) Malzeme maliyetini B) Tezgâh enerji sarfiyatını C) Zaman kaybını D) Hepsini Aşağıdakilerden hangisi conta malzemesi olarak kullanılmaz? A) Lastik B) Keçe C) Deri D) Sac Taşlama tezgâhının tablasını otomatik olarak hareket ettiren eleman hangisidir? A) Tek etkili silindir B) Çift etkili silindir C) Çift milli silindir D) Teleskopik silindir Yatay milli bir taşlama tezgâhında taşlanacak parçanın boyu 200 mm ise dayamalar arası mesafe ne kadar olmalıdır? A) 210 mm B) 200 mm C) 180 mm D) 280 mm Düzlem taşlama tezgâhında hidrolik sistem basıncı kaç bar olmalıdır? A) 40.

4. 5. 3. B-SORULAR 1. 2.7. Taşlama tezgâhının birinci derecedeki görevi nedir? Taşlama esnasında iş parçası çok ısınıyorsa hangi işlemler yapılır? Taşın ölçüsü çabuk düşüyorsa ne yapmanız gerekir? Taşın körlenmiş olduğunu taşlanan yüzeye bakıp nasıl anlarsınız? 400 mm çapındaki taş 350 mm değerine düşerse taşın yeni devri artan değer mi yoksa azalan değer mi olur? 28 . Düşey milli bir tezgâhta işlenecek parçanın boyu 700 mm ve taş seğmentlerinin oluşturduğu taş çapı 500 mm ise dayamalar arası mesafe ne kadardır? A) 710 mm B) 750 mm C) 1200 mm D) 1700 mm En büyük devir sayısı hangi malzemeye verilir? A) Yumuşak çeliğe B) Pirince C) Sert metale D) Sert çeliğe 8.

29 . İşlemleri yaparken kontrol listesindeki davranışları evet veya hayır olarak işaretleyiniz. bileme elması Açıklamalar Resmi verilen parçayı.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Tolerans ±0. tezgah mengenesi.) Kullanılacak Araç ve Gereçler Düzlem yüzey taşlama tezgâhı. düzlem yüzey olarak taşlayınız. mıknatıslı tabla.01 (Taşlanacak parça ısıl işlem görmüş olmalıdır.

30 . DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işe başladınız mı? Kumanda panosunu kullandınız mı? Mıknatıslı tablayı temizlediniz mi? Mıknatıslı tabla yüzey paralelliğini kontrol ettiniz mi? Sistem basıncını ayarladınız mı? Taşı bilediniz mi? Parça kalınlığına uygun destek seçtiniz mi? İş parçasını mıknatıslı tablaya bağladınız mı? İşin ölçüsüne göre tabla hareketini sınırladınız mı? Taşı iş parçasına belli bir mesafe içerisinde otomatik olarak yaklaştırdınız mı? Mikrometrik tamburu kullanarak taşı işe en yüksek değme noktasına değinceye kadar yaklaştırdınız mı? Mikrometrik tamburu sıfırladınız mı? Diğer yüzey için taşlama payı bırakarak parçayı taşladınız mı? Yüzey kalitesine göre tabla ilerleme hızını ayarladınız mı? 60 mm ölçüsünü taşlamak için işi mengeneye bağladınız mı? 45 mm ölçüsünü taşlamak için işi mengeneye bağladınız mı? Tezgâhı temizleyip iş parçanıza numaranızı vurdunuz mu? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetiyle kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz "Evet" cevapları kazandığınız becerileri. Öğrencinin Adı ve Soyadı "Evet". "Hayır" cevapları kazanamadığınız beceriyi ortaya koyar. Makine Teknolojisi Temel Taşlama İşlemleri AÇIKLAMA: Uyguladığınız ve kazandığınız davranış için EVET. HAYIR. uygulayamadığınız ve kazanamadığınız davranış için HAYIR seçeneğini işaretleyiniz. sütununda bulunan kutucuğa (X) işareti koyunuz.AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışlarını gözlediyseniz gözleyemediyseniz "Hayır". cevabı verdiğiniz beceri ve davranışları kazanabilmeniz için ilgili konuları tekrar etmelisiniz. Bunun için öğretmeninizin belirlediği işyeri ve eğitim kurumlarında görsel ve uygulamalı çalışmalar yapabilirsiniz.

torna tezgâhında işlenen parçaların tolerans değerleriyle karşılaştırınız. Her iki bağlama şeklinde de iş parçası dönme hareketi yapan zımpara taşı önünden uzunlamasına ileri geri hareket ederek geçer.1: İş parçasının ayna punta arasına fırdöndü ve punta ile bağlanması Taşlama tezgâhları iş parçasını iki punta arasında taşlayacak şekilde yapılmıştır.1. b) İki punta arasına bağlanır. makine kalıp bölümlerinde bulunan makine ve motorların silindirik veya konik delik içerisinde çalışan mil veya muylularının (milin yatak içinde çalışan kısmı) yüzey kalitelerini inceleyiniz. pim. Aynı çaplı mil ve deliklerin birbirleri ile çalışma durumlarına göre işleme payları değerlerini. verilecek talaş derinliği kadar iş parçasına doğru ilerletilir. parça boyu uzun ise sabit ayaklarla desteklenir. SİLİNDİRİK YÜZEY TAŞLAMA 2. Kovan. 2. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarının Kısımları 2. Mil delik toleranslarını inceleyiniz. Tabla hidrolik sistemle otomatik olarak hareket ettirilir. 31 . Bu tezgâhlara iş parçaları genellikle iki şekilde bağlanır: a) İş parçası aynaya bağlanarak punta ile desteklenir.1. tesviye. Resim 2. ARAŞTIRMA Otomotiv. uygun çalışma koşulları sağlandığında istenen tolerans ve yüzey kalitesinde silindirik ve konik yüzeyleri taşlayabileceksiniz. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Çalışma Prensibi Silindirik iş parçalarının dış yüzeylerini silindirik veya konik olarak taşlayan tezgâhtır. mil gibi silindirik veya konik olması istenen yüzeyleri taşlamak için kullanılır.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Bu öğrenim faaliyeti sonunda. Tablanın her kursundan sonra zımpara taşı.1.

Fener milinin iç kısmı sabit puntanın.2.1. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Ana Kısımları Silindirik taşlama tezgâhlarının ana kısımları şunlardır: a) Fener mili kutusu b) Gezer punta gövdesi c) Kumanda panosu d) Zımpara taşı başlığı Resim 2.1. Taş milinin hızına göre iş milinin devrinin azaltılması veya arttırılması kademeli kasnak ve kayışlar ile sağlanır.1. Döner tablası üzerinde yatay olarak kaydırılabilir ve cıvatalar yardımıyla istenilen yere tespit edilebilir.2: Silindirik taşlama tezgahı ve kısımları 2. İç yüzeyi konik olarak işlenmiş ve yataklanmış bir mildir. dış kısmı ise üniversal veya fırdöndü aynasının bağlanması için biçimlendirilmiştir.3: Elektrik motorundan alınan dönme hareketinin fener miline kayış ve kasnakla aktarılması 32 . Resim 2.2. Fener Mili Kutusu Elektrik motorundan kayış ve kasnak sistemi yardımıyla aldığı dönme hareketini iş parçasına iletir.2. Fener milinin yataklanmasını sağlar.

1. Zımpara Taşı Başlığı Zımpara taşı milini ve bu mile hareket veren elektrik motorunu taşır.2.2.2. alın yüzeylerine punta deliği açılmış parçaları punta yardımıyla desteklemektir.1. iri taneli taşlar kaba işlenen yüzeyler için uygundur. demir olmayan metaller ve metal olmayan gereçleri taşlamak için silisyum karpit taşlar seçilmelidir.3.2.3 İstenen Hassasiyet ve Yüzey Kalitesine Göre Taş Seçimi İnce taneli taşlar ince işlenen yüzeyler için.4. İş parçalarının ayna-punta arasında veya iki punta arasında taşlanmasını sağlar. 2. Görevi. 2. 2. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarında Çalışma Kuralları 2. taş seçimi ve seçilen taşa göre iş parçasının ilerleme ve dönme hızının ayarlanabilmesidir. Resim 2. Dikkat edilecek en önemli nokta.2.2. 33 .2. Kumanda Panosu Elektrik enerjisi ve hidrolik enerji ile çalışan sistemlere ait buton kol ve düğmelerin bağlandığı kısımdır.2. Gezer Punta Gövdesi Döner tabla üzerinde yatay olarak hareket eder.1.5: Kumanda panosu 2. zımpara taşı ile işlenecek silindirik veya konik parçanın uyumuna bağlıdır.1.2 Taşlanacak Malzemenin Cinsine Göre Taş Seçimi Çelik ve alaşımlı çelikler için alüminyum oksit.Taş Seçimi İyi bir kesme işlemi.4: Gezer punta Resim 2. font.2. 2.

60 m/s 34 . İş parçasının çapı büyüdükçe taşın temas yüzeyi de artar ve daha uzun talaş kaldırır. Temas yüzeyi geniş olduğunda iri taneli taşlar kullanılır. Daha büyük çaplı parçalar uzun talaş kaldırılarak taşlanırsa zımpara taşı daha sertmiş gibi tesir eder ve daha geç aşınır. kısa ve kalın bir talaşa göre daha az kesme basıncı ister.2. İnce ve uzun bir talaş. Zımpara Taşının İş Parçasına Değme Yüzeyi Bir kesici ağzın metal üzerinden talaş kaldırarak almış olduğu yola zımpara taşı ve iş parçasının temas yüzeyi denir. Zımpara taşlarının imalatı sırasında taşa verilebilecek kesme hızı değeri imalatçı firma tarafından belirtilip taş etiketine yazılır veya tablodan alınır. Zımpara Taşının Kesme Hızı Düzlem yüzey taşlamada öğrendiğimiz gibi zımpara taşının çevresindeki bir noktanın bir saniyede metre cinsinden aldığı yola Kesme Hızı denir Kesme hızı artınca devir sayısı da artar. Belirlenen bu kesme hızı değerine göre taş milinin devir sayısı hesaplanır.N 1000. Ancak bu.V π .5. V= π . en büyük çapa göre belirlenmiş bir değer olduğundan taşın çapı küçülünce devir sayısı arttırılmalıdır.2. 2. Taşın kesme hızı ve taş çapına göre devir sayısı(N) aşağıdaki formülle hesaplanır: N= 1000. Temas yüzey alanı küçükse ince taneli taş kullanılmalıdır. Belirli bir zaman içinde aynı miktar metal daha uzun talaşlarla kaldırılırsa bu talaşlar daha ince olur. Silindirik taşlamada ideal kesme hızı 30 m/s dir. Temas yüzeyi büyüdükçe daha yumuşak taş kullanılmalıdır.2.D dev/dak N = Taş miline verilecek devir (dev/dak) V = Taşın kesme hızı değeri (m/s) D = Taşın çapı (mm) Taş miline verilecek devir sayısına göre zımpara taşının kesme hızı ise aşağıdaki formülle hesaplanır.D .4.60.

Silindirik taşlamada iş ne kadar hızlı dönerse yüzey o kadar kaba ne kadar yavaş dönerse yüzey o kadar ince çıkar.30 25 .12 25 20 .30 30 .Taşlanacak malzemenin cinsi Çelik ve takım çeliği.25 25 . Taş yumuşak etki yapıyorsa yani taneleri çabuk dökülüyor ve çapı düşüyorsa işin hızı azaltılmalıdır. İşin çevresel hızı arttırılırsa talaş miktarı artar neticede taş çabuk aşınır.200 = 1900 dev/ dak olmalıdır. 2.30 İç 25 22 .2. seri çelik Gri döküm Kızıl döküm Sert madenler Hafif metaller Plastik madde ve sert lastik Cam Porselen Granit Silindirik Yüzey Taşlama Düzlem Yüzey Taşlama Dış 25 . Taşın etkisi sertse taşın iş parçasıyla olan teması çoğaltılmalı. 35 .10 25 25 Tablo 2. Taşın sertliği malzemenin cinsine uygun olarak seçilmesine rağmen taş çabuk körleniyorsa devir sayısı düşürülmelidir.45 25 .40 30 10 .28 30 .25 30 8 .1: Zımpara taşına verilecek kesme hızı değerleri Örnek: Kesme hızı 30 m/sn olan bir taşın çapı 200 mm’ye düştüğünde taşa verilecek devir sayısı ne olmalıdır? Çözüm: N = 1000.14.12 25 .28 30 .30 /3.35 8 20 .60.D ‘den N= 1000.6.60. İşin Çevresel Hızı İş parçasının hızı taş hızına göre belli bir oranda olmalıdır.V ⁄ П. Üretimin arttırılması bakımından böyle bir taşlama yöntemi seçilecekse daha sert taş seçilmelidir. yani işin dönme hızı arttırılmalıdır.40 25 . İşin dönme hızı taş taneleri dökülüp yeni keskin tanelerin çıkmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.45 8 25 .40 8 35 30 10 .

16 .2. ince taneli sert taşlarda ise talaş derinliği az verilmelidir.2 .01 0. Parçaları önce kaba sonra da ince taşlama ile işleyeceksek ince taşlama için son pasoda iki veya daha fazla talaş payı bırakmamız gerekir.005 İnce 0.25 0.1: İş parçasının ilerleme hareketi 2. kaba talaştaki ilerlemenin 2/3’üne düşürülmelidir.16 .0.005 0.02 .01 .0.3 0.02 . 36 . Talaşları çabuk kaldırmak için iş parçasının hızı ve enine ilerleme mesafesi (talaş derinliği) arttırılır.002 0. Kaba ve İnce Taşlama Kaba taşlamada talaş debisi (hacmi) fazladır.0.03 0. taşlanacak yüzeyden büyük ise ilerleme verilmez (Bkz.32 0.2 0.0. Kurs ayarı taş iş parçasından çıkmayacak şekilde verilmelidir.0.0. İlerleme ve Talaş Derinliği İlerleme çok sayıda kesici tanenin iş parçasına dokunmasını sağlayacak şekilde verilmelidir. Talaş derinliği çok ise işin dönme hızı az verilir.13 .05 0.3 0.0.0. Dalma taşlama) İri taneli ve yumuşak taşlarda talaş derinliği çok.08 Talaş Derinliği (mm) Kaba 0.2: Taşlanacak malzemeye verilecek talaş derinlikleri ve iş parçasının ilerleme hızı Şekil 2.02 .4 0. Tabla ilerlemesi. Taş genişliği.8.0. Kaba taşlamada ilerleme taş genişliğinin 3/4'ü ince taşlamada ise taş genişliğinin 1/ 3’ ü kadar olmalıdır.03 0.01 . Tablanın İlerleme Hızı (m/s) 0.2.0.0.16 .01 .7.2.001 Taşlanacak Malzemenin Cinsi Yumuşak çelik Sert çelikler Gri döküm Hafif metaller Sert metaller Tablo 2.

Resim 2.2: Silindirik dış yüzey taşlamada iş kursu Kurs Boyu (İş Kursu) İlerlemede kurs ayarı. Silindirik Yüzey Taşlamada İşlem Sırası İş parçası kademeli ise taşın yan yüzeylere değmesini önlemek için kademe diplerine fatura açılır. Soğutma sıvısı sıcaklıktan dolayı meydana gelen çarpılmaları (şekil değişikliği) ve ölçü hatalarını önler (Resim 2. 37 .9.2.Şekil 2. Ancak silindirik yüzeylerin taşlanmasında soğutma suyu. yuvarlak veya yuvarlak olmayan delikler varsa bu delikler sert ağaçla doldurulur. Taşlamada Soğutma Sıvısı Küçük tipteki taşlama ve alet bileme tezgâhlarında soğutmaya pek önem verilmez.6: Soğutma sıvısı kullanılarak taşlama 2. İş parçası üzerinde kama kanalı. iş parçasının taştan tamamen çıkmasını ve taş muhafazalarına çarpmasını önleyecek şekilde olmalıdır. İş parçası özelliğine göre. uygun bir fırdöndü ve gezer punta yardımıyla fırdöndü aynasına veya aynaya bağlanır. Kısa parçalar “üç” ayaklı ayna ile bağlanarak taşlanırlar. 2. düzlem taşlama tezgâhlarında olduğu gibi mutlaka kullanılmalıdır.3. İş parçası ısıl işlem görmüşse tavlanarak gerginliği alınır.6 soğutma suyu kullanılarak yapılan taşlama işlemi görülmektedir).

Ses vermeyen bir zımpara taşını kullanmayınız. genişliğinin 1/3’ ü kadar parçanın kenarından dışarı çıkarılır.4. 38 . Taş salgısız bağlanmalıdır. Gres yağı. iş parçasının çalışacağı konuma göre verilmeli. Önce kaba talaş verilir.4. 2. Ayarlama temizleme ve yağlama yaparken taşı tabladan uzaklaştırınız. Gevşek ve kayan kayışlarla taşlama yapmayınız. iş çapı ile orantılı olmalıdır. Küçük açılmış punta delikleri ise gezer punta veya sabit puntanın iş parçasını yataklayıp tutmasını engeller. Mikrometre ile iş parçası ölçülür. Kademeli millerin ve muyluların düzgün taşlanabilmesi için fatura bitimlerine kanal açılmalıdır. Komparatörle işin silindirikliği kontrol edilir. Taş.4. iş yüzeyine 1 mm aralık kalıncaya kadar yaklaştırılır. 2. İş parçası ve taş hızı arasında belirlenen orana uyulmalıdır (Taş hızı esas alınmalıdır). kalan taşlama payı ince taşlama yapılarak bitirilir. Büyük ve kısa açılmış bir punta deliği taşın baskısıyla iş parçasının fırlamasına ve eğilmesine sebep olur.Tabla elle ilerletilerek dayamaların yerleri ayarlanır. Taşlanacak İşlerde Aranan Özellikler İş parçaları sertleştirilecek veya yüzey sertleştirilmesi yapılacaksa bu işlem uzman kişilerce yapılmalıdır. İş parçası dengeli ve sağlam bağlanmalı ve uygun soğutma sıvısı seçilmelidir. rasgele verilmemelidir. Silindirik Yüzey Taşlamada Güvenlik Önlemleri Taş takılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.1. Kanalın genişliği ve derinliği. İş kursu ayarı yapılırken taş. Yanlış sertleştirmeden dolayı eğilen veya çatlayan iş parçaları ölçü hatalarına sebep olur. Taşın dengelenmiş olmasına dikkat ediniz. Tablayı hareket ettiren hidrolik sistem çalıştırılır ve taş işe yanaştırılarak mikrometrik bilezik sıfırlanır.2. 2. Silindirik Yüzey Taşlamaya Etki Eden Faktörler Zımpara taşı uygun nitelikte seçilmiş olmalıdır. İş milini döndüren kayışın gerginliğini iyi ayarlayınız. İki punta arasında işlenecek parçaların punta yuvası gres yağı ile yağlanmalıdır. meydana gelen ısıdan dolayı punta uçlarının iş parçasına kaynaşmasını ve bozulmasını önler. Tabla yön değiştirme dayamalarının yerini iyi ayarlayınız. İş parçasının taş muhafazasına değmemesine dikkat ediniz. Taşı askıya alarak tornavida sapıyla hafifçe vurduğunuzda tok bir ses vermesine dikkat ediniz. kaba talaş işlemi bittikten sonra taş bilenir. İş parçaları alın yüzeylerine açılacak punta delikleri. Taşı flanş çapına kadar kullanmayınız.

Elinizi ve başınızı dönen kısımlardan uzak tutunuz.1. 2. mikrometre gibi donanımları tezgâh dolabında ait olduğu yere koyunuz. Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü aynıdır.2. komparatör. boyuna hareket etmez. anahtar. Şekil 2. 2. Dolapları düzensiz tutarak iş yapma zamanınızı azaltmayınız.5. Tezgâha ait avadanlık. İş parçasının ilerleme hareketi taş genişliğinden fazla olmamalıdır.5. kendi ekseni etrafında uygun bir çevresel hızla dönerken aynı zamanda boyuna ilerleme hareketi yapar. Boyuna Taşlama İş.4: Dalma taşlama yöntemi ile işlenmiş parçalar 39 .3: Boyuna taşlamada işin ve taşın dönüş yönleri Boyuna taşlamada taş sabit olup iş parçası boyuna ilerleme hareketi yapar. Dalma Taşlama Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü aynıdır. Şekil 2.5. Profilli parçalarda taş iş parçası biçimine göre bilenir. Ancak iş parçası yalnızca ekseni etrafında döner. Dış Yüzeylerin Taşlanması 2. cebinize koymayınız. Taş parçaya talaş derinliği kadar dalar. gres yağı.Ölçü alet veya mastarlarını kutularında ve tezgâh üzerinde muhafaza ediniz.

100 tgα/2 = 10 /200 = 0.3° olmalıdır. Verilecek açı (ayar açısı) koniklik açısının yarısı kadardır.5).6: İş parçasının fırdöndü ile bağlanması ve işlenme anı 40 . Konik Taşlama Boydan boya konik yüzeyler ile iş parçasının uç kısmında veya ortasında bulunan konik yüzeyler tezgâh tablasına açı verilerek işlenirler (Şekil2. İş.5.2 tgα/2 = 11. İşi döndüren fener mili tarafına takılacak punta sabit veya tırnaklı olur. Tablaya verilecek açının hesaplanması: tgα/2 = D-d / 2. boydan boya taşlanacaksa tırnaklı punta kullanılması gerekir.5: Konik yüzeylerin işlenmesi 2. İşin İki Punta Arasında Taşlanması Düz veya kademeli miller ve bunlara benzer parçalar iki punta arasında taşlanırlar. küçük çapı 20 mm ve konik boyu 100 mm olan konik parçayı taşlamak için tablaya verilecek eğim açısı ne olmalıdır? Cevap: tgα/2 = D-d / 2.l tgα = Konilik açısının yarısı D: Konik yüzeye ait büyük çap (mm) d: Konik yüzeye ait küçük çap (mm) L: Konik boyu ( mm) Örnek: Büyük çapı 30 mm.l tgα/2 = 30–20 /2.3. Şekil 2. Şekil 2.5.2. Tırnaklı punta işin alın yüzeyine bastırırken punta yuvası da merkezleme yapar. İş parçasını bağlamak için fırdöndü aynası ve fırdöndü bileziği kullanır.4.

dört ayaklı aynaya bağlanır.7: Punta yuvası 2.5. Şekil 2. Taşlama yaptıktan sonra ayna sökülüp temizlenerek tezgâh dolabına düzenli bir şekilde konmalıdır.İşi döndüren başlık tarafına sabit punta takılıp taşlama yapılacaksa puntanın salgısının olmamasına dikkat edilmelidir. simetri ekseni olmayan parçaların uç kısımlarındaki veya ortasındaki silindirik yüzeylerin tezgâha bağlanıp taşlanmasında kullanılır. Ayna ile iş bağlarken ayakların iyi ve salgısız sıkma yapmasına ve ayna ayaklarının temizliğine dikkat etmelidir. Aynaya iş bağlamak daha pratiktir. Özellikle hassas olması gereken işlerde bunun önemi büyüktür.8: Dört ayaklı ayna 2. Dört ayaklı aynalar. İşin Aynaya Bağlanarak Taşlanması Kademeli. Resim 2. boyu kısa ve alın yüzeylerine punta yuvası açılamayan parçalar.6. Üç ayaklı aynaya bağlanamayan parçalar. aynaya bağlanarak taşlanırlar.5. ortasından boydan boya delik olan iş parçalarını silindirik taşlamak için kullanılır.5. Elle kuvvetlice sıkıştırmak yeterlidir.8: Üç ayaklı ayna Resim 2. Ara ölçülü ve ortası boydan boya delik olan iş parçalarını silindirik taşlamak için ayarlı malafa kullanılır. İşin Malafa Üzerinde Taşlanması Malafa. dikkat edilmezse iş ile beraber dönen puntanın salgısı doğrudan doğruya işe aktarılmış olur. İş parçası malafaya çok sıkı olarak geçirilmemelidir. 41 .

9: Malafa Şekil 2.10: Ayarlı malafa 42 .Şekil 2.

Zımpara taşı mile kolay geçmiyorsa. Soğutma suyunu kontrol ediniz. Kravatınızı dışarıya taşmayacak şekilde gömleğinizin içine koyunuz veya takmayınız. buton ve kolların görevini öğreniniz. Taşlama tezgâhının puntalarını temiz. 43 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER Kumanda panelindeki bütün düğme. Zımpara taşını tabladan uzaklaştırınız. Tabla kursu uzunluğuna göre yön değiştirme dayamalarını doğru ayarlamaya dikkat ediniz. Tezgâhı çalıştırınız durdurunuz. Bütün muhafaza ve kapakların kilitli olmasını sağlayınız. Tezgâha ait diğer avadanlıkları dolaptaki yerlerine koyunuz. Düzgün tınlama sesi vermeyen bir zımpara taşını kullanmayınız. Taş milinin kayış gerginliğini kontrol ediniz. Ayarlama temizleme ve yağlama için tablayı elle hareket ettiriniz. Taşın dengelenmiş olmasını sağlayınız. Bileme aparatındaki elmasın katere iyi tutturulmasına dikkat ediniz. Eğe veya tornavida sapıyla hafif vurduğunuzda tiz bir ses duymaya dikkat ediniz. kurşun burcu biraz raspalayınız. ve İşe uygun taşı tezgâha bağlayınız ve bileyiniz. iş parçasının punta deliklerinin düzgün açılmış ve kirden temizlenmiş olmasına dikkat ediniz. İş elbisenizi kolları kıvrılmış şekilde giyiniz. Taş çapını ölçerek taşın kesme hızına göre taşa verilecek devir sayısını hesaplayınız. Değiştirilmiş bir zımpara taşını mutlaka bileyiniz.

Tabla eğim açısının 0º olmasına dikkat ediniz 44 . Fener mili ucunda takılı bulunan sabit punta ile gezer punta arasına tezgâhın avadanlıkları arasında bulunan mastar mili bağlayarak komparatör yardımıyla tablanın paralelliğini kontrol ediniz. iki punta arasında taşlamaya göre düzenleyiniz. Punta uçlarını gres yağıyla yağlayınız. İşin dönme hızına göre merdivenli kasnak üzerinde kayışın yerini değiştiriniz. Tabla el tekerinin yanında bulunan tabla kontrol kolunu gevşeterek otomatik ilerleme mekanizmasını elle hareket edecek şekilde ayarlayınız. Fener mili kutusunu.Zımpara taşını döndürerek kaba ilerleme ayarını yapınız. tabla ilerleme miktarını belirleyiniz.

iş parçasını döndürünüz. Fırdöndünün taş muhafazasına değmediğini ve iş parçası kurs mesafesini doğru ayarladığınızı gördükten sonra taşı iş parçasına yaklaştırınız. gezer puntayı tabla kızağı üzerine sabitleyiniz. Soğutma sıvısının sıçramasını önleyen siperleri yerine takınız. Otomatik ilerletme kolunu sıkarak tablayı otomatik hareket edecek şekilde ayarlayınız. İş parçasını tezgâha bağlayınız. Tablayı otomatik olarak hareket ettiriniz. Mikrometrik bileziği sıfırlayınız. Gezer punta kolunu kendinize doğru çekerek punta ucunun punta deliğine girme miktarını belirleyin. Sonra. soğutma suyunu açınız.Uygun bir fırdöndüyü parçanın bir ucuna bağlayıp aynı ucu fener puntasıyla irtibatlayınız. Zımpara taşını çalıştırınız. Ayakların iş parçasını kurtaracak şekilde açılmalarını sağlayınız. Puntalar iş parçasını kuvvetle tutacak şekilde yay basıncını ayarlayınız Soğutma sıvısı tertibatını ayarlayınız. 45 . İş parçası uzun ise sabit yatağı tabla kızaklarına bağlayınız. İşi kaba olarak taşlayınız ve ölçünüz.

İşlemlerinizin doğru olduğunu gördükten sonra son paso için bıraktığınız 0. Kontrol ediniz. İnce taşlama yaparken tezgâhı çeşitli nedenlerle uzun süre durdurmak gerekiyorsa işi tekrar taşlamadan önce tezgâhı yaklaşık beş dakika boşta çalıştırınız.025 mm talaş payını vererek silindirik taşlamayı bitiriniz. 46 . Mikrometre ile parçanın çapını kontrol ediniz. Eksenlik kontrolü için aynayı elinizle yarım tur çevirerek iş parçasını tekrar ölçünüz. Pirinç. Bu işlemleri yapmadan önce taşı bileyiniz.İnce taşlama için bitirme payı bırakınız ve silindirikliği kontrol ediniz. Paralellik ve eksenlik kontrolü yapınız. alüminyum ve hatta yumuşak çelikleri taşlarken iş parçasının dönme hızını arttırınız. Taşın kesme hızına göre işin devri yüksekse yüzey kaba çıkar. Taşın yüzeyi cam gibi parlak ve sıvanmışsa taşın devrini düşürünüz veya arttırınız. İş parçasının dönme hızını yavaşlatınız. bronz. Fener mili kapağını açarak kayışın yerini iş parçası yavaş dönecek şekilde değiştiriniz.

4. 47 . Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü……………………………………… Punta yuvası ………. 9.... 1... yani taneleri çabuk dökülüyor ve çapı düşüyorsa işin hızı …………….ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda silindirik taşlama ile ilgili olarak verilen soruları cevaplayınız........ 8. kanal açılmalıdır. 5... İş kursu ayarı yapılırken taş. kadarı parçanın kenarından dışarı çıkarılır.. İri taneli ve yumuşak taşlarda talaş derinliği ……………....... 7. dış kısmı ise .......…... 2... DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz...…...…...……. ince taneli sert taşlarda ise talaş derinliği …………… verilmelidir. Fener milinin iç kısmı ……….….. kadar olmalıdır. 10.... bağlanarak taşlanırlar. Taşın sertliği malzemenin cinsine uygun olarak seçilmesine rağmen taş çabuk körleniyorsa devir sayısı ………………………… Kademeli millerin ve muyluların düzgün taşlanabilmesi için .… yağlanmalıdır. Kaba taşlamada ilerleme taş genişliğinin …. aynasının bağlanması için biçimlendirilmiştir. 6.. Alın yüzeylerine punta yuvası açılamayan parçalar …….. genişliğinin ……... kadar ince taşlamada ise taş genişliğinin ...... Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme ve uygulama faaliyetlerini tekrarlayınız.... Taş yumuşak etki yapıyorsa.. 3...

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda imalat resmi verilen.01 Açıklamalar Verilen parçanın Ø40 mm ölçüsünü boyuna taşlama. Tolerans±0. İşlemlerinizi yaparken kontrol listesindeki davranışlarınızı evet veya hayır olarak işaretleyiniz. ham malzeme çapı Ø30 mm olan parçayı istenilen profile uygun tornaladıktan sonra M24 diş açacak parça programını yaparak CNC torna tezgâhında öğretmenleriniz nezaretinde işleyiniz. İşlemi yapabilme süresi = 4 ders saattir. 48 . Ø30 ve Ø20 mm ölçülerini dalma taşlama ile taşlayınız.

AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışlarını gözlediyseniz EVET. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işe başladınız mı? Komparatörle eksenlik ve paralellik kontrolü yaptınız mı? Üç ayaklı aynayı bağladınız mı? Kayışın yerini değiştirerek işin dönme hızını ayarladınız mı? Taşı bilediniz mi? İş parçasını ayna punta arasına bağladınız mı? Taşı. uygulayamadığınız ve kazanamadığınız davranış için HAYIR seçeneğini işaretleyiniz. gözleyemediyseniz HAYIR sütununda bulunan kutucuğa (+) veya (-) işareti koyunuz. faaliyette gözlediğiniz eksiklik varsa. faaliyete tekrar dönerek ya da öğretmeninize danışarak bunları tamamlayınız. iş parçasına belli bir mesafe içerisinde hızlı olarak yaklaştırdınız mı? Mikrometrik bileziği sıfırladınız mı? Ø30 mm’ yi dalma taşlama yöntemi ile taşladınız mı? Mikrometre ile ölçü kontrolü yaptınız mı? Ø20 mm’lik yüzeyi dalma taşlama yöntemi ile taşladınız mı? Fırdöndü aynasını bağladınız mı? Ø40 mm’lik kısmı boyuna taşlamak için dayamaların yerini ayarladınız mı? Ø40 mm ölçüsünü boyuna taşladınız mı? Tezgâhı temizleyip işi teslim ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Eğer. 49 . Öğrencinin adı ve soyadı Makine teknolojisi Temel taşlama işlemleri 2 Açıklama: Uyguladığınız ve kazandığınız davranış için EVET.

torna tezgâhında işlenen parçaların tolerans değerleriyle karşılaştırınız. makine kalıp bölümlerinde bulunan makine ve motorların silindirik veya konik delik içerisinde çalışan mil veya muylularının (milin yatak içinde çalışan kısmı) yüzey kalitelerini inceleyiniz. uygun çalışma koşulları sağlandığında istenilen tolerans ve yüzey kalitesinde silindirik ve konik yüzeyleri taşlayabileceksiniz. Mil delik toleranslarını inceleyiniz. tesviye. Şekil 3. Puntasız Taşlama Tezgâhının Özellikleri ve Kısımları Puntasız taşlamada iş parçası bağlanmadan. Düşük devirlerde ince taşlama.1: Puntasız taşlamada taşların ve işin konumu 50 . Aynı zamanda işi hem sevk yatağına hem de sevk taşına bastırır. ARAŞTIRMA Otomotiv. Sevk taşının görevi. Kesici taş.1. PUNTASIZ TAŞLAMA 3. Esas taşlama işlemini kesici taş yapar.ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 Bu öğretim faaliyeti sonunda. iki taş arasından geçirilerek taşlanır. 3. yüksek devirlerde kaba taşlamalar yapılır. bir sevk kızağı üzerinde. aynı çaplı mil ve deliklerin birbirleri ile çalışma durumlarına göre işleme payları değerlerini. frenlemek suretiyle işin dönüş hızını azaltıp işi ilerletmektir. Bu nedenle hızı çok düşüktür. taşlama anında işe temas eder etmez işi döndürmeye başlar. İş parçası kesici taştan aldığı hızla dönerken aynı zamanda sevk taşının etkisiyle bir vida gibi boyuna ilerleme yapar.

51 . Bu konumda iş parçası taşlanırken sıçrama yapamaz. Miller. Sevk taşını bileme aparatına da aynı açı verilerek taş bilenir. Sevk taşına 1/4-1/2 derece açı verilir. bilezik ve halkalar bu sistemle taşlanabilir. işin. yüzey kalitesi. soğutma sıvısı ve tezgâhın durumu dikkate alınmalıdır. talaş miktarı. Bu suretle hem kaba seri taşlama işlemleri hem de hassas ve ince yüzey kaliteli taşlama işlemleri yapılır. Tezgahın taşlama kapasitesine göre her çaptaki işlerin uygun yüzey kalitesinde taşlanabilmesi için sevk taşı iki devirli (20-36 dev/dak) olarak yapılır. Boyuna Taşlama Boyuna puntasız taşlamada kademesiz.3. taşın cinsi. Taşlamada işe verilecek ilerleme hızı seçilirken malzemenin cinsi. Dalma taşlama (Profil taşlama) Dayamalı taşlama 3. İşin İlerleme Hareketi İşin ilerleme hareketi için sevk taşına bir açı verilir.1. kavrama pimleri.1. Yan desteklerin ayarlanması da ayrı bir dikkat gerektirir. Yan destekler ayarlanırken. Sevk taşı işte bu iki açı sayesinde işi bir vida gibi ilerletir. Bu açı yardımıyla iş yavaşça ilerleyerek karşı dayamaya dayanır. Dalma Taşlama (Profil Taşlama) Değişik profildeki çok sayıda özdeş parçaların taşlanmasında kullanılır. 3. Dayama iş parçası tarafından itilince bir siviş yardımıyla kesme taşı geri itilir ve parça düşer. Bu bilemenin sonucunda sevk taşının yüzeyi çukur çıkar. İş iki taş arasından boydan boya geçer.1.2.3. kesici taşın ve sevk taşının bütün yüzeyine oturtulması sağlanmalıdır. boydan boya silindirik işler taşlanır. 6 mm çapa kadar olan ince çubuklar taşlanırken. iş ekseni taş eksenini yaklaşık 3 mm altında olacak şekilde ayarlanmalıdır.1. Puntasız taşlama işlemleri genel olarak üç türlü yapılır: Boyuna taşlama. Kademeli ve profilli miller iki taş arasına yukarıdan bırakılır. Bu açı ne kadar büyük olursa iş de o kadar hızlı ilerler. muylular. Fakat taşlama sırasında sevk taşı bütün yüzeyi boyunca işe temas eder.

taşın sertliği ve malzemenin cinsi ile orantılıdır. İş dayamaya temas edince. İş dayamaya temas edinceye kadar sevk taşı tarafından veya elle yürütülür. Sertleştirilerek hassas bir şekilde taşlanır. Sevk yatağının yüksekliği. Paralel kamalar ve cıvatalarla tezgâh gövdesine bağlanan özel bir gövde üzerine tespit edilir.2: Puntasız dayamalı taşlama 3. Sevk Yatağının Ayarı Sevk yatağı iyi cins çelikten yapılır. Kesici taş itici İş Sevk taşı Şekil 3. Yükseklik ayarı her iki uçta bulunan ayar vidaları ile yapılır. Dayama.1.2: Puntasız dalma taşlama 3.1.4. işin çapı. Dayamalı Taşlama Bu sistemde işin ilerleme hareketi bir dayama ile sınırlandırılmıştır. kumanda kolu vasıtası ile dayama tarafından geri itilerek alınır.5. tezgâhın kullanıldığı taraftan bir manivela sistemi ile kumandalıdır.Kesici taş İş Dayama Sevk taşı Şekil 3. 52 .

Soğutma sıvısı uygun özellikte değildir. Taşlanan yüzey bozuksa İş oval çıkarsa İş parçası konik çıkıyorsa İş üzerinde izler oluşuyorsa İş yüzeyi çokgen gibi düz yüzeyli çıkıyorsa 53 . Bunun için aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir: Sevk taşının eğim açısına. Boyuna taşlamada sevk taşına +3º lik açı verilerek taşlama yapmak genellikle iyi sonuç verir. Sevk taşının yüzeyi yer düzlemine paralel ayarlanmamıştır. Soğutma sıvısı dengeli dağılmamıştır. Taş dengesiz veya yüzeyi yağlanmıştır. Sevk yatağının işe temas kısmında eziklik vardır. Sevk taşının eğim ve bileme açısı uygun değildir. Sevk taşı salgılıdır.1. 3. Bileme aparatına verilecek açıya. Boyuna Taşlama için Sevk Taşının Bilenmesi Bir işin boydan boya taşlanması için bileme elması taşın eksenine paralel yürütülerek. Taşın kenarlarında fazlalık vardır.7. Sevk yatağının eğim açısı yeterli değildir. İnce taneli taş kullanılmış ve ilerleme fazla verilmiştir.6. Sevk taşı gevşektir. taşın iş genişliği boyunca parçaya temas etmesi sağlanmalıdır. Taş konik olarak bilenmiştir. İş merkezinin taş merkezinden olan yüksekliğine. İşin yüzeyi çok kirli veya paslıdır. Bileme elmasına verilecek yüksekliğe. İş parçası silindirik değildir. İşin merkezi çok yüksekte ayarlanmıştır.3. İş merkezi ayarı iyi yapılmamıştır. Puntasız Taşlamada Muhtemel Hatalar ve Bunların Sebepleri HATALAR SEBEPLERİ Taş uygun değildir. Sevk yatağı uygun özellikte değildir. Sevk taşında boşluk vardır. Sevk yatağı çok incedir.1. İşin sevk taşına temas yüzeyi küçüktür. İşin merkezi taş merkezinden yeterince yüksek değildir.

İyi bir ayarlama yapılırsa hatalı iş çıkmaz. Tezgâhlarda hareketli kısım az olduğundan çok az titreşim olur.1. zaman kazandırır. Puntasız Taşlamanın Tercih Sebepleri İşin bağlanıp sökülmesi işlemi yoktur. Taşlama payı az bırakılır. Hazırlık işlemleri daha az zaman alır. Taşlama esnasında işe eksenel bir baskı yapılmaz.3. İş kuvvetli desteklendiği için esneme olmaz. 54 .8. taşlama zamanı azdır.

MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Değerlendirme: Yeterli görmediğiniz beceri ve davranışlar için modüldeki konuları tekrarlayınız. Aşağıda belirtilen uygulama faaliyetini gözlenecek davranışları dikkate alarak gerçekleştiriniz. 2. 2İşlemleri yaparken performans denetim listesindeki davranışları evet veya hayır olarak işaretleyiniz.Parçanın taşlanmamış ölçüsünün resim ölçüsüne uygunluğunu araştırınız.Taşladığınız parçanın temizliğini yaparak parçayı öğretmeninize teslim ediniz. 55 . İşlem basamakları (Taşlayacağınız parçanın ısıl işlem görmüş olması daha uygundur. 3.. İşlemin süresi = 4 ders saatidir. YETERLİK ÖLÇME Tolerans ± 0.) 1. Bu konuda öğretmeninizin tavsiyeleri olacaktır.Uygun taşlama taşı ve sevk taşı seçiniz ve bileyiniz.Uygun sevk yatağı bularak mesafesini ayarlayınız.01 Açıklamalar 1Resmi verilen parçayı dalma taşlama olarak taşlayınız. 4.

uygulayamadığınız ve kazanamadığınız davranış için HAYIR seçeneğini işaretleyiniz.Makine teknolojisi Temel taşlama işlemleri 2 Öğrencinin adı ve soyadı Açıklama: Uyguladığınız ve kazandığınız davranış için EVET. 56 . faaliyette gözlediğiniz eksiklik varsa. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işe başladınız mı? Komparatörle eksenellik ve paralellik kontrolü yaptınız mı? İş parçasının çapaklarını temizlediniz mi? Sevk yatağını uygun bağladınız mı? Taşı bilediniz mi? Sevk taşını bilediniz mi? Dayamanın yerini tespit edip monte ettiniz mi? Taşlama taşı ile sevk taşı arasındaki mesafeyi ayarladınız mı? Parçayı güvenli bir şekilde atacağınızı tasarladınız mı? Tezgâhı güvenli çalıştırdınız mı? Parçayı atıp taşlama işlemini bitirdiniz mi? İş parçasını çıkarıp yüzey ve ölçü kontrolü yaptınız mı? İş parçasının çapaklarını aldınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Eğer. faaliyete tekrar dönerek ya da öğretmeninize danışarak bunları tamamlayınız.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARI ÖĞRENME FAALİYET-1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 A D D C B A D C ÖĞRENME FAALİYET-2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¾’ü 1/3’ü kadar 1/3’ü kadar aynıdır. gres yağı düşürülmelidir fatura bitimlerine sabit puntanın azaltılmalıdır Çok az aynaya 57 .

com www.americangrinding. Makinede Çalışma Taşlama Bölümü 1(ABB).com www.mfgquate.tr www.com www. Güryılmaz Matbaası. Sami. Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1996.com www. Ankara. Fethi.earth-china. Hamdi. Taşlamacılık Teknolojisi. 1978. Yakup ERİŞGİN. Tesviyecilik Meslek Teknolojisi. BAĞCI Mustafa. Mustafa ASLANER.co. Türk Tarih Kurumu Basımevi.de www.techspex.perfect machina. ŞAHİN. Ankara.KAYNAKÇA KAYNAKÇA ATAV.com www.schleifring.blohm. Ankara.jjjtrain.akraturn.com www. 1998.nıms. ŞAHİN.gubh.com www. ÖZCAN.leechind.testmachinesources. Ankara. Şefik. Atelye ve Teknolojisi 3.com www. Halit BULUT.akraturn manufacturing.ramgrinding.supfina. www.aerogrinding. 1970.com. Tesviyecilik Teknolojisi.com www. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü www.com www.com www.net www.knuth.com www.jp 58 .sunymachınery.com www. Gül Yayınevi.com www.com www. ÖZKARA. Naci Taşlamacılık Teknolojisi Ankara 1978. Taşlamacılık ve Alet Bileme Teknolojisi.com www.efunda.üçer zımpara. Ajans Türk Matbaacılık Sanayi.tr www.com www. Macit.com www.kent ındustrial. 2001. Ankara.nıkken.com www.com.com www.supertec.grinding.töreci.com.tsugami. KARABAY.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->