T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ TAŞLAMA İŞLEMLERİ

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• •

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA .......................................................................................... 3 1.1. Düzlem Taşlama Tezgâhları.......................................................................................... 3 1.1.1. Yatay Düzlem Taşlama Tezgâhları ........................................................................ 3 1.1.2. Düşey Taşlama Tezgahları..................................................................................... 4 1.1.3. Düzlem Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Şekilleri ............................................. 4 1.1.4. Mıknatıslı Bağlama ................................................................................................ 5 1.1.5. Mıknatıssız Bağlama Araçları................................................................................ 7 1.1.6. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Kuralları ................................. 9 1.1.7. Taşlama Tezgâhında Meydana Gelebilecek Arızalar ve Giderilmesi .................. 10 1.1.8. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Zımpara Taşının Bağlanması .................. 11 1.1.9. Zımpara Taşlarının Tezgâha Bağlanmasında Alınacak Tedbirler........................ 13 1.1.10. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası ............................................................. 14 1.1.11. Taşın Çevresel Hızı (Kesme Hızı) ve İşin İlerleme Hızı.................................... 17 1.1.12. Taşlamada Soğutma ........................................................................................... 20 1.1.13. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası ............................................................. 21 1.1.14. Ölçme ve Kontrol............................................................................................... 22 1.1.15. Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar ........................................ 22 1.1.16. Taşın ve İşin Hızı ile İlgili Bağıntılar................................................................. 22 1.2. CNC Taşlama Tezgâhları ............................................................................................ 23 UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................... 25 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................... 27 PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................. 29 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 31 2. SİLİNDİRİK YÜZEY TAŞLAMA.................................................................................... 31 2.1. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarının Kısımları..................................................... 31 2.1.1. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Çalışma Prensibi............................................. 31 2.1.2. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Ana Kısımları ................................................. 32 2.2. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarında Çalışma Kuralları....................................... 33 2.2.1.Taş Seçimi............................................................................................................. 33 2.2.2 Taşlanacak Malzemenin Cinsine Göre Taş Seçimi............................................... 33 2.2.3 İstenen Hassasiyet ve Yüzey Kalitesine Göre Taş Seçimi .................................... 33 2.2.4. Zımpara Taşının İş Parçasına Değme Yüzeyi ...................................................... 34 2.2.5. Zımpara Taşının Kesme Hızı ............................................................................... 34 2.2.6. İşin Çevresel Hızı................................................................................................. 35 2.2.7. İlerleme ve Talaş Derinliği................................................................................... 36 2.2.8. Kaba ve İnce Taşlama .......................................................................................... 36 2.2.9. Taşlamada Soğutma Sıvısı ................................................................................... 37 2.3. Silindirik Yüzey Taşlamada İşlem Sırası .................................................................... 37 2.4. Taşlanacak İşlerde Aranan Özellikler ......................................................................... 38 2.4.1. Silindirik Yüzey Taşlamaya Etki Eden Faktörler................................................. 38 2.4.2. Silindirik Yüzey Taşlamada Güvenlik Önlemleri ................................................ 38 2.5. Dış Yüzeylerin Taşlanması ......................................................................................... 39 2.5.1. Boyuna Taşlama................................................................................................... 39 i

.............................1...1....................... 39 2.....3.... 57 KAYNAKÇA ....... 54 MODÜL DEĞERLENDİRME .......... 51 3.................. 51 3.............................................................................1............................................................... Boyuna Taşlama için Sevk Taşının Bilenmesi.........................1.............................................................................................................. Sevk Yatağının Ayarı................ 40 2................ 41 2..........................................................................................................1.......................................................2......................5...............................................................................................1..................... 47 PERFORMANS DEĞERLENDİRME ....................6........ Konik Taşlama ...1... İşin Aynaya Bağlanarak Taşlanması .......................................... PUNTASIZ TAŞLAMA ...........................................8......... Dalma Taşlama....................................... 50 3.6. Puntasız Taşlamada Muhtemel Hatalar ve Bunların Sebepleri .................................................................................. 52 3............ 41 UYGULAMA FAALİYETİ............... 51 3..............................................7................... 40 2.............5.... İşin İlerleme Hareketi.............................5....................................................5..............1.. 58 ii ........................................... İşin Malafa Üzerinde Taşlanması............................ 53 3..................... Puntasız Taşlamanın Tercih Sebepleri ..... 52 3. İşin İki Punta Arasında Taşlanması............5....................... Boyuna Taşlama................................................................................................1................5.................................5...................... Dayamalı Taşlama...................................... 53 3....................................1........................................3......................... Dalma Taşlama (Profil Taşlama) ....2.........4............................... Puntasız Taşlama Tezgâhının Özellikleri ve Kısımları ............................................................. 55 CEVAP ANAHTARI ............... 50 3........ 50 3...................................................................................................................................4...2.... 48 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 . 43 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............

mikrometre. İstenilen yüzey tamlığında işin özelliğine göre değişik profilde yüzey taşlama işlemleri yapmak. size ölçme teknikleri uygulayarak kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir. Endüstriyel Kalıpçılık. AMAÇLAR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . mıknatıslı tabla. silindirik taşlama tezgâhı. bağlama pabucu ve cıvata. mengene. Öğretmeniniz modül sonunda. 40/24 Makine imalatçılığında gerekli olan iş güvenliği ve iş kazalarına karşı güvenlik önlemleri modüllerini almış olmak.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 521MMI113 Makine Teknolojisi Makine İmalatçılığı. fırdöndü ve aynası Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme soruları ve performans testleri ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. Amaçlar Belirtilen sürede düzlem yüzey taşlama işlemleri yapabileceksiniz Silindirik taşlama tezgâhlarında silindirik dış yüzey taşlama işlemlerini istenen yüzey kalitesi ve ölçü tamlığında yapabileceksiniz. Düzlem yüzey taşlama tezgâhı. zımpara taşı. Endüstriyel Modellemecilik ve Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Taşlama İşlemleri Düzlem yüzey taşlama ve silindirik yüzey taşlama tezgâhlarına değişik biçim ve özellikteki iş parçalarını ve zımpara taşlarını güvenli bir şekilde bağlamayı ve taşlama işlemlerini kapsayan eğitim öğrenim materyalidir. Genel Amaçlar Bu modül ile uygun ortam ve gereçler sağlandığında istenilen yüzey tamlığında ve belirtilen sürede düzlem yüzey taşlama ve silindirik yüzey taşlama işlemlerini yapabileceksiniz.

iv .

tezgâhın kullanılması ve elektrik sarfiyatları gibi çalışma ve harcamalar boşa gitmiş olacaktır. belli bir sınıfa konabilen tezgâhların işleyiş görev ve yapılarındaki prensipler hep aynıdır. Taşlamacılık. endüstriyel modellemecilik ve bilgisayar destekli makine ressamlığı gibi meslek dallarında çalışan kişilerin temel imalat işlemlerini bilmeleri gerekir. 1 . sadece görünüşleri ve hareket kolları farklıdır. işçilik. zaman. Taşlama tezgâhları değişik tip. Birbiri üzerinde kayarak veya birbiri içerisinde dönerek çalışan iş parçalarının istenen tolerans ve yüzey kalitelerinde işlenmeleri gerekir. Eğer bu işlemler istenen yüzey kalitesinde ve ölçüsünde yapılmazsa taşlama safhasına gelmiş iş parçalarının yapımı için harcanan malzeme. endüstriyel kalıpçılık. Çalışma şekilleri ve konumları aynı.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. büyüklük ve cinslerde yapılmış olmalarına rağmen. Temel taşlamacılık ile ilgili bu modül size: İş bağlama araçları Tezgâh arızalarının giderilmesi Zımpara taşlarının tezgâha bağlanması Düzlem yüzey taşlamada dikkat edilecek kurallar Silindirik yüzey taşlama da dikkat edilecek kurallar Puntasız taşlama konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Makine imalatçılığı. temel imalat işlemlerinin en son safhasını oluşturur.

2

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Bu öğretim faaliyeti sonunda uygun çalışma koşulları ve gerekli araç–gereç sağlandığında istenilen yüzey tamlığında işin özelliğine göre değişik profilde taşlama işlemi yapabilecek bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken önemli araştırmalar şunlardır. Atölyenizdeki ve diğer atölyelerdeki iş tezgâhlarının dönel kısımları ile tezgâh kayıt ve kızaklarının yüzey kalitelerini inceleyiniz. Atölyenizdeki düzlem yüzey taşlama tezgâhının hidrolik güç ünitesini inceleyip hidrolik–pnömatik dersine giren öğretmenlerinizden bu konuda ön bilgi alınız. Düzlem yüzey taşlama tezgâhına ait iş bağlama araçları ve diğer avadanlıkların konduğu dolabın içindekileri inceleyiniz.

1. DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA
1.1. Düzlem Taşlama Tezgâhları
Düzlem yüzeylerin taşlanmasında kullanılan tezgâhlardır. Kendi aralarında iki guruba Ayrılır: Yatay düzlem taşlama tezgâhları Düşey düzlem taşlama tezgâhları

1.1.1. Yatay Düzlem Taşlama Tezgâhları
Bu tip taşlama tezgâhları da taş mili yatay düzleme paralel olarak çalışır. Tezgâh tablası sağa-sola, derinlemesine ileri-geri hareket etmektedir. Taş mili başlığı da aşağı yukarı hareket eder. Taşın aşağı ve yukarı hassasiyeti 0,01 mm’dir. Tezgâh tablası hidrolik sistemle tam veya yarı otomatik olarak çalışır. Yatay milli düzlem taşlama tezgâhları ile küçük boyutlu ve hassas parçalar taşlanır. Ayrıca düz kanallar ve benzeri oluklar da bu tezgâhlarda taşlanır.

3

1.1.2. Düşey Taşlama Tezgahları
Düşey milli düzlem taşlama tezgâhlarında, taşın yatay düzleme dik konumda çalışarak alın yüzeyinden kesmesi ile yapılan düzlem taşlama şeklidir. Düşey taşlama tezgâhlarında değişik taşlar kullanılır. Küçük kapasiteli düşey taşlama tezgâhlarında çanak taş, daha kapasiteli düşey taşlama tezgâhlarında ise parçalı taş kullanılır. Zımpara taşları parçalı yapılarak, taşlama sırasında meydana gelebilecek aşırı ısınmalar önlenmiş olur. Düşey taşlamada çevreden kesen taşlara nazaran daha fazla talaş kaldırılır. Taş alın yüzeyi ile kesme yaptığından iş daha kısa sürede taşlanır. Bu tezgâhlar zaman açısından önemli katkılar sağlamalarına rağmen elde edilen yüzey kaliteleri daha kabadır. Taşın sürtünme yüzeyi geniş olduğundan iş parçası daha çok ısınır ve çarpılır. Bu yüzden ince parçalar taşlanırken taşın sürtünme yüzeyini bileyerek daraltmak gerekir.

Resim 1.1: Düzlem taşlama tezgahı ve kısımları

Çanak taşların kesmesini kolaylaştırmak ve temas yüzeyini azaltmak için taş içe doğru konik bilenir. Böylece fazla ısı meydana gelmesi önlenir, taşın kesilmesi kolaylaşır; fakat taş çabuk aşınır.

1.1.3. Düzlem Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Şekilleri
İş parçaları biçim ve boyutlarına göre düzlem yüzey taşlama tezgâhlarına değişik şekillerde bağlanırlar. Bunlar; Mıknatıslı bağlama Mıknatıssız bağlama olarak sınıflandırılır.

4

Resim 1. Mıknatıs tutma kuvveti. mıknatısların dayanımına. temas yüzeyinin ölçüsüne ve iş parçasının malzeme. Tablaya akım verildiği zaman. Mıknatıslı Bağlama Düzlem taşlanacak parçaların mıknatıs kuvvetiyle bağlanmasıdır. 5 .2: Mıknatıslı tabla Mıknatıslı tablanın bağlandığı tezgâh masası hidrolik sistemle çalışır.1. Mıknatıslı tabla taşlama tezgâhının masasına cıvata. mıknatıslı tabla üzerinde taşlandıktan sonra üzerlerinde bir miktar mıknatıs taşırlar. hidrolik güç ünitesinden gelen basınçlı sıvı akışkanla doğrusal hareket yapar. somun ve pabuçlarla bağlanır. 1. parçanın kutuplara göre konumuna. Diğer işlemlere geçmeden önce bu parçaların mıknatısı özel aygıtlarla giderilmelidir. Çelik ve diğer mıknatıslanan metaller. Akım kesildiği zaman manyetik tutma kuvveti sıfıra iner ve böylece iş parçası tabla üzerinden kaldırılır.1.1.4.6’da mıknatıslı tabla ve mıknatıslı tablaya bağlı iş parçasının taşlanması görülmektedir. Bu tür tezgâhlarda çalışırken doğrudan tezgâh tablasına bağlanabilecek işler için farklı bağlantı elemanları kullanmaya gerek yoktur. Bu tür parçalar doğrudan tezgâh tablasına bağlanır. Tablanın gidiş ve geliş hızlarının aynı olması için kullanılan çift milli hidrolik silindir.1. biçim ve yüzey kalitesine bağlıdır. Günümüzde kullanılan birçok taşlama tezgâhı tablaları genellikle mıknatıslı olarak imal edilmiştir. Resim1. manyetik akım. İş parçasının tabla üzerine emniyetli bir şekilde bağlanması gerekir. tablanın çalışma yüzeyi üzerindeki iş parçasının üzerinden geçerek devresini tamamlar ve iş parçası manyetik kuvvetle tutulur. Mıknatıslı (Manyetik) Tabla Mıknatıslı tabla içinde mıknatıslar bir seri yalıtkan ayırıcı ile sıraya dizilmiştir.4.

6: Destekli parçanın taşlanması 6 . çizilen çizgilere taş çok hassas olarak yanaştırılır.3: Tezgah tablası hidroliği Resim 1. eğer taş yalnız çizgileri siliyorsa tablanın yüzey paralelliği iyidir. Resim 1.5× 50× 150 mm boyutlarındaki bir çelik sac parçası. 1.5: Tablanın kontrolü Küçük parçaları veya yüksekliğine göre tabanı küçük olan parçaları mıknatıslı tablaya bağlarken taşlama basıncı altında parçanın kayması ve eğilmesini önlemek için bir dayama parçası kullanılmalıdır. Mıknatıslı tablaların düzgünlük kontrolü komparatörle yapılır. değilse tabla taşlanarak düzeltilir. Resim 1. İş parçası yüzeyinin paralel ve düzgün olması mıknatıslı tablanın yüzey düzgünlüğüne bağlıdır. küçük parçalar için çok iyi bir dayama görevi yapar.Mıknatıslı tablalar özellikle ince iş parçaları için uygundur. Pratik olarak şu işlem de uygulanabilir: Mıknatıslı tabla beyaz tahta kalemiyle çizilir.4: Mıknatıslı tabla bağlantısı Resim 1.

1. Bunlar: Üniversal mengenelerle bağlama İş kalıpları ile bağlama olarak sınıflandırılabilir. Mengene ağızları ve yüzeyleri sertleştirilmiştir.2.5.1.1.5.4. Bağlama kanalları olmayan oturma yüzeyi düzgün olan mengeneler ise mıknatıslı tablaya bağlanarak kullanılır.1. Üniversal Mengenelerle Bağlama Oturma yüzeyi olmayan veya oturma yüzeyi geniş olmayan değişik biçim ve şekildeki iş parçalarının açılı veya açısız olarak bağlanmasında kullanılır. Sinüs Cetvelli Mıknatıslı Tabla Yüksek tamlıkta bağlama sağlayan sinüs cetvelli mıknatıslı tabla tek tarafa veya her iki tarafa döndürülerek 60º ye kadar açılı bağlama yapılır. Resim 1. özdeş ve bağlanması zor olan parçalar değişik aparatlar yardımıyla tablanın üzerine bağlanır. Sinüs cetvelli mıknatıslı bağlama tertibatı. Çalışma esnasında açısı bozulmayacak şekilde imal edilmiştir.8: Sinüs cetveli Resim 1. Resim 1.9: Mengene 7 . Mıknatıssız Bağlama Araçları Mıknatıslı tablaya doğrudan bağlanamayan düzgün yüzeyli.1. Tezgâh masasının T kanallarına geçen cıvatalar yardımıyla tezgâh masasına bağlanır.1.7: Tek yönlü ve çift yönlü sinüs cetvelli mıknatıslı tabla 1. açılı yüzeylerin taşlanması için kullanıldığı gibi aynı zamanda düzlem yüzey taşlama işleri için de kullanılabilir.

İş parçaları.1.5.1. Düz bağlama pabuçları altlık yardımıyla bağlanır ve parçayı üst yüzeyinden sıkar. V yatakları ile silindirik yüzeyler üzerine açılmış kanal veya kademeler taşlanır. Açısı ayarlanabilir V yatakları ile istenen açıda bağlama yapılabilir.10. İş Kalıpları Özdeş mengene ve tablaya bağlanarak taşlanması uzun süre alan parçaların seri olarak bağlanıp taşlanması için özel olarak yapılır.5. bağlama kalıplarına mekanik. ucuz ve zaman kaybını en aza indirecek türden olmalıdır. Resim 1. V yatakları mıknatıslı tablaya bağlanarak kullanılır. Bu tip kalıplar mutlaka hassas bir bağlamayı gerektirecek. hidrolik veya pnömatik sistem ile tespit edilir. Bağlama pabuçları mıknatıslı tablaya bağlanan iş parçalarının yan yüzeylerine dayama olarak da konabilir. 8 . İş kalıpları ile Kullanılan Parçalar “V” Yatakları Mıknatıslı tablaya bağlanamayan silindirik iş parçalarının bağlanmasında kullanılır.2.11: Açılı V yatağı ve açı ayarının yapılması Pabuç ve Cıvatalar Mıknatıslı tablaya veya mengeneye bağlanamayan büyük ve şekilsiz iş parçaları bağlama pabuçları ile bağlanılır.1. Bağlama pabuçları tezgâh masasının T kanallarına cıvata somun ve rondelâ yardımıyla bağlanır. İş parçalarının ölçülerine ve bağlama yüzeylerinin genişliğine göre değişik biçim ve ölçüde yapılmış bağlama pabuçları vardır. Resim 1. Merdivenli veya kademeli bağlama pabuçları iş parçalarını merdivenli altlıkları yardımıyla sıkar.Pabuçla bağlama 1.3. Yüksekliği değişken parçaları T kanallı tablalara tespit etmede kullanılır.

İş tabla üzerine oturtulunca. Açılı yüzeyler mıknatıslı sinüs tablaları ile işlenmelidir. Mıknatıs iyice tutmuyorsa başka bir bağlantı şekli düşünülmelidir. Bağlantı pabuçları eşit olarak sıkılmalıdır. parça elle ileri geri hareket ettirilerek sağlam bağlandığı kontrol edilmelidir.12: Düz pabuçlar ve bağlantısı Z pabuçlar parça yüzeyinden daha düşük seviyede bağlama yapmak için kullanılır.1. Parça çok küçük ise mutlaka mıknatıs alanı üzerine oturtulmasına dikkat edilmelidir. Açılı yüzeyleri işlemek için mıknatıslı tablaya açılı mengene bağlanacaksa mengene tabanının düzgün olmasına dikkat etmelidir.13: Z pabuçlar ve bağlantısı Kanallı pabuçlar seri bağlanan işlerin bağlanmasını kolaylaştırır. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Kuralları İşin tablaya oturan yüzeyi düzgün olmalıdır.Resim 1. Resim 1.14: Kanallı pabuç ve kanallı pabuçla işin bağlanması 1. Gerekli ise parçanın altına paralel altlıklar konularak işin düzgün bağlanması kontrol edilmelidir.6. Resim 1. 9 . Mıknatıslı tablanın yüzeyi iyice temizlenmeli cetvelle kontrol edilmelidir İş parçası tablanın ortasına yerleştirilmelidir.

Akış kısma valfı bozuk veya kapalıdır. ARIZA NEDENLERİ Bu arızanın sebebi genellikle hidrolik sistemin içindedir. Yağ tamamlanmalıdır. Yön kontrol valfı arızalıdır Pompa sisteme yağ gönderemiyordur 4-Tezgâh masasının sağa ve sola hareket hızı aynı değil. Hidrolik haznesine doldurulan yağ tezgâhın özelliğine uygun değildir. Hidrolik pompasının süzgeci tıkanmış olabilir. Yön kontrol valfının sürgüsü yağ kaçırıyordur. ÇÖZÜMLERİ Bunun için şu hususlara dikkat edilir. Güç ünitesi elektrik motorunun dönüş yönü ters olabilir. Güç ünitesi elektrik motorunun dönüş yönü ters olabilir. Süzgeç temizlenmeli veya değiştirilmelidir. Yağın viskozitesi düşük veya yüksektir. Manometre basıncını kontrol ediniz. Valf sürgüsü veya valf popeti akışkanın geçtiği yolları tam açamıyor veya kapatamıyordur. Fişi söküp fazlardan iki tanesinin yerini değiştiriniz. Pompa arızasını gideriniz. 10 .1. Taşlama Tezgâhında Meydana Gelebilecek Arızalar ve Giderilmesi Taşlama tezgâhlarında meydana gelen veya gelebilecek arızalar tezgâhının herhangi bir kısmında olabilir. Hidrolik sistem çalışırken akış kısma valfini sola doğru yavaşça açınız. tablanın hareketi değişmezse valfi tamir ettiriniz veya değiştiriniz.1. Hidrolik sistem çalışırken basınç sınırlama valfının kolunu manometrede 810 bar basınç değeri okuyuncaya kadar çeviriniz. Yağ seviyesi düşmüş olabilir.7. 1-Hidrolik sistem çalışmıyorsa 2-Pompanın hızı düşük Basınç yoktur. Pompa hava emer. Oring ve geri getirme yayını değiştiriniz. Fişi söküp fazlardan iki tanesinin yerini değiştiriniz. 3-Düzlem taşlama tezgâhının tablası hareket etmiyorsa Basınç sınırlama valfı düşük değere ayarlanmıştır. Valf sürgüsü keçelerini değiştiriniz. Manometre basıncını kontrol ediniz.

Flanş Zımpara taşının her iki yanında bulunur ve yan yüzeyleri ile taşa temas edip taş milinin dönme hareketini zımpara taşına aktarırlar. 5-Hidrolik pompa aşırı ısınıyor.1.1.2. Kayışı yerine takınız. Flanşların zımpara taşına değen yüzeylerinin orta kısmı merkezden çevreye doğru boşaltılmıştır. Uygun incelikteki yağla değiştiriniz.8.8. Kayış. 1. Yağ çok kalındır. Yataklanmış mil üzerinde dönen zımpara taşları flanş ve somun ile mile bağlanır.1. 1. Keçe veya oringleri değiştiriniz. Mikrometrik tamburun vidalı milinde boşluk vardır. 7-Taşın kesme miktarı aynı değil. Taş mili yatakları yağsız kalmıştır. Manometre basıncını 8-10 bar’a ayarlayınız. Mil boşluğunu gideriniz. Zımpara taşının bağlanmasını sağlayan araçlar aşağıda açıklanmıştır. Dengeleme işlemi yapılmamış zımpara taşı taş miline kesinlikle bağlanmamalıdır. Kayış kasnak tertibatında arıza vardır. Basınç çok yüksektir.1.8. çalışma esnasında ara sıra çıkıyorsa motor mili ile iş mili arasındaki hareket iletimini gözden geçiriniz. Yağ seviyesini ve yağlama sistemini kontrol ediniz. 6-Zımpara taşı mili aniden duruyor veya hızı düşüyor. Taş Mili Yüksek devirle dönen zımpara taşını üzerinde taşıyan mildir. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Zımpara Taşının Bağlanması Zımpara taşının taş mili üzerine merkezkaç kuvvetinden etkilenmeyecek şekilde dengeli ve güvenli bir şekilde takılmasına “Bağlama” denir.Hidrolik silindirin oringleri veya keçeleri aşınmıştır. Dengelenmemiş olarak takılan taş kesme işlemini zorlaştırır ve iş parçasının paralelliğini bozar. Zımpara taşları yüksek devirde çalışırken kaza meydana gelmemesi için güvenli bir biçimde bağlanmalı ve sağlamlığı kontrol edilmelidir (uygulama sayfasına bakınız). 1. Boşaltılan kısmın dışında 11 . Taş mili gövdedeki yerine çok iyi yataklanmıştır.

flanş çapı (S). Şekil 1.1: Taş mili ve yataklanması Resim1. flanşın sıkma yüzeyi (b) ile gösterilirse düz taş ve konik taşlar için flanş çapı Şekil 1.15: Flanş 1. Flanşın sıkma yüzeyi taşa her tarafından temas etmelidir. Flanş Çapı Ölçüleri Flanş çapları taş çapının en az 2/3’ü kadar olmalıdır. Taşı karşılıklı olarak sıkan flanşların çapları birbirine eşit olmalıdır. Şekil1.3’deki değerlere göre hesaplanır. Zımpara taşlarının bağlantısında taş çapı (d). Flanşlar mile kolay ve kayarak geçmelidir.3.2: Flanşların taşı karşılıklı olarak sıkması 12 .8.kalan düzgün işlenmiş yüzeyler taşın sıkılmasını sağlarlar.1.

lastik.20 mm büyük yapılır.8.3: Taş çapına göre flanş ölçüleri 1. Keçe.5.1. Taşın iyi oturması için fatura köşeleri boşaltılmıştır. Zımpara taşları. 1. kalınlıkları 0. Zımpara Taşlarının Tezgâha Bağlanmasında Alınacak Tedbirler Madeni bir kısma yapıştırılmamış veya herhangi bir şekilde mile bağlanmamış zımpara taşları.8.Şekil 1.1. Deliklerinde kurşun bulunmayan zımpara taşları flanşların fatura çaplarına uygun olacak şekilde tornalanır. Taş Göbeği Kurşun Bileziği Deliklerinde kurşun bulunan zımpara taşlarının delik çapları taş mili çapından küçük veya büyük olabilir. Delik çapı mil çapından büyükse taş deliğindeki kurşun bilezik çıkarılarak tekrar kurşun dökülür ve mile tatlı bir sıkılıkta geçecek şekilde tornalanır. Somunun sıkma yönü sol ise somunu sökerken bu husus göz önüne alınmalıdır. deri. 1. Sola çevrildiğinde sıkan somunların alın yüzeylerinde Left (sol) anlamına gelen ‘L’ işareti vardır. 1. Taşın mile tatlı bir sıkılıkta geçmesi için delik çapı mil çapından 0.8. Flanşların taş yüzeyine yapmış oldukları sıkma basıncını taş yüzeyine eşit olarak dağıtır ve sıkmanın düzgün yapılmasını sağlarlar.5 ile 0. karton gibi malzemelerden kesilir veya satın alınır. taşın çapına ve şekline uygun bir flanşla tezgâha takılmamalıdır. Contaların çapı flanş çapından büyüktür. Delik çapı küçükse mile geçebilmesi için tornalanır. Sıkıştırma somunları dönme yönünde gevşemeyecek şekilde olmalıdır. Contalar Zımpara taşı ile flanş arasına konur.1. 13 .75 mm arasındadır. yerlerine takılmadan önce kontrol edilmeli çatlak ve hasarlı olanlar kullanılmamalıdır. Taş Mili Sıkma Somunu Taş milinin dönüş yönüne göre flanşların taş yüzeyine oturmasını ve sıkılmasını sağlar.15 ile 0.6.1.9.4.

Zımpara taşları. Zımpara taşının takıldığı miller.1.10. İş parçalarının dış yüzeylerini parlatmak amacıyla da taşlama yapılabilir. yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları ve düşey milli düzlem yüzey taşlama tezgâhları olmak üzere iki çeşittir. Taşın standart özelliklerini gösteren ve taş üzerine yapıştırılan etiket koparılmamalıdır.1. 14 . Çevreden kesen taşlarla daha ince ve daha hassas yüzey kaliteleri elde edilir. Taşlama Prensipleri Taşlama. Resim1. çapı flanş çapından küçük olmayan kâğıt. imalatçının belirttiği hızın üzerinde kullanılmamalıdır. Zımpara taşları.1. Yatay milli düzlem taşlama tezgâhları çevreden kesme yapar. kauçuk ve deri gibi yumuşak malzemeden yapılmış uygun contalar konmalıdır. Sertleştirilmiş veya yalnızca yüzey sertleştirme işlemi görmüş parçalarda taşlama ile ölçü tamlığı sağlanır. 1.10. tekniğe uygun yapılmış ve yataklanmış olacak. tezgâha takılırken flanşla taş arasına. salgısız dönecek ve sıkıştırma somunları. zımpara taşı ile yüzeylerden talaş kaldırma işlemidir. imalatçının belirttiği standartlara uymuyorsa tezgâhlarda kullanılmamalıdır. Düzlem yüzey taşlama tezgâhları. Zımpara taşları. dönme yönünde gevşemeyecek tarzda vidalanmış olmalıdır. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası 1. Düz yüzeyli zımpara taşlarının yan yüzeyleri kullanılmamalıdır.16: Silindirik taşla yapılan düzlem yüzey taşlama Yatay milli düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında zımpara taşı kendi ekseninde yüksek devirde dönerken tablaya bağlı iş parçası da taşın altından belirlenmiş bir hızda geçer.

Büyük ve ağır iş parçaları ile birden fazla iş parçası özdeş ve hızlı bir şekilde işlenmek istendiğinde düşey milli taşlama tezgâhları kullanılır. alın yüzeyinden kesme yapar.17: Taş parçalarının sıkılması 15 . Taş. Küçük kapasiteli tezgâhlarda çanak taş daha büyük kapasiteli tezgahlarda parçalı taş kullanılır.5: Düşey milli tezgahlarda tabla ve zımpara taşının hareket yönleri Resim 1.5 a.Şekil 1. Şekil 1. Şekil 1. Şekil 1.5 b’de çok sayıda iş parçasının döner tablalı taşlama tezgahlarında işlenmesi görülmektedir. b ve c’de taş ve iş parçasının bağlandığı tezgah tablasının dönüş ve hareket yönleri görülmektedir.4: Çevreden ve alından kesen zımpara taşlarının ve iş parçasının hareketleri Düşey milli düzlem taşlama tezgâhları ise değişik şekil ve özelliklerdeki parçaların taşlanmaları için döner tablalı veya dikdörtgen tablalı yapılır.

1. Zımpara taşlarının körlenmesi daha çabuk olur. Keskin taş. tiz bir ses çıkarır.18: Taşın hidrolik olarak otomatik bilenmesi 16 . İş parçasının yüzeyi çok parlak ve kısmen yanmalar varsa taş körlenmiştir. Bu çeşit taşlarla kesme yapmak zordur. Taş yağlanmamasına rağmen kesme yapmıyorsa ya iri tanelidir ya da taş ile iş parçası arasındaki sürtünme yüzeyi fazladır. Zımpara Taşlarının Bilenmesi Talaşlı üretimde kullanılan tüm kesiciler gibi zımpara taşları da zamanla körlenir. Zımpara taşının dokuları gözenekli olduğu için bu gözenekler zamanla dolar ve taneciklerin kesmesi zorlaşır. 1. yüzeylerde yanmalar meydana gelir. bu da ısınmayı arttırır.Tablanın enine hareketi.1. sürtünme yüzeyinin azaltılması ve uygun kesme hızı sağlanmasıyla ince ve pürüzsüz işlenmiş yüzeyler de elde edilebilir. Taş alın yüzeyi ile kesme yaptığından sürtünme fazla olur. Körlenen taş kesme yapmadığı için verilen talaş derinliklerine bağlı olarak işe dalma yapar.10. Taşın Kesmesi Taş işe temas edince kesme konumunda olan her taş tanesi iş üzerinden talaş kaldırmaya başlar. İyi bir taşlama için gerekli bütün şartlar yerine getirilirse çıkan yüzey kalitesi temiz ve düzgün olur. taşın altından ne kadar hızlı geçerse yüzey o kadar kaba. Taşın yüzeyinde yağlanma olmasa bile taş bazen kesmekte zorlanır. bazılarında ise taş başlığından verilir. İş parçalarının ısıdan dolayı çarpılmalarını önlemek için taş içe doğru konik bilenir. Düşey mili tezgâhlarda daha büyük kesme (talaş hacmi) olur. döner masalı tezgâhların bazılarında tabladan.2.1. Taşın körlenmiş olduğu taşlanan yüzeyden anlaşıldığı gibi çıkarmış olduğu sesten de anlaşılır. ne kadar yavaş geçerse yüzey o kadar ince çıkar. Resim 1. Taş gözeneklerinin bu şekilde dolmasından ve körlenen tanelerin dökülmemesinden dolayı taşın yüzeyi kayganlaşır ve yağlanmış gibi durur. Taş düşük devirde çalışmasına rağmen iyi kesmiyorsa taş çok serttir. Kesme sırasında körlenen veya yerlerinde gevşemiş olan taneler taşın basıncı ile talaşlarla birlikte fırlar. Taşın iyi bilenmesi.3. bu hem işi bozar hem de tehlikeli sonuçlar doğurur. Düzlem taşlamada iş. ancak işlenen yüzey kalitesi çok iyi olmaz. Yüzey kalitesi iyi çıkmaz.10.

Elmas bileyicinin taş üzerindeki ilerleme hızı fazla ise taş kaba. Taş kaba taşlama yüzeyi için kaba.N kadar yol alır. V= Л.2r kadar yol alır.D.1. Kesme hızını metreye çevirmek istediğimizde ise: V= П·D·N/ 1000·60 (m/s) olur. Taşın çapı küçüldüğü zaman taş milinin devir sayısı da değiştirilmelidir (Matkap tezgâhında küçük çaplı matkap uçları için büyük devir sayısı kullandığınızı hatırlayın ve taş mili devir sayısı ile karşılaştırın). (bir taş tanesi kabul edilebilir) taşın bir devrinde Л.Körlenen veya keskinliğini kaybeden taşın keskinleştirilmesine Bileme denir. Taş N kadar devir sayısını 60 saniyede yapacağından. Taş 1 dakikada N kadar devir yaparsa. Kesme hızı değeri taşın özelliklerine göre imalatçı firma tarafından belirlenir. Taşın Çevresel Hızı (Kesme Hızı) ve İşin İlerleme Hızı 1.11.N/60 mm/s olur.r.r) yerine taş çapını (D) yazdığımızda. Elmas bileyici veya bileme tekerini taş üzerinde ilerletirken taşın kenarlarının kırılmasını önlemek için taşı kenarlardan dışarıya kaydırmamak gerekir. Kesme hızı formülünden (2. az ise ince bileniyordur. A noktasının 1 saniyedeki hızı: V= 2. Elmas bileyici ile taş arasındaki ısıyı önlemek için soğutma sıvısı kullanmalıdır. Zımpara taşının hareket şekli düzgün dairesel olduğundan. 17 . Zımpara Taşının Çevre Hızı Dönmekte olan zımpara taşının çevresindeki bir noktanın saniyede metre cinsinden almış olduğu yola Kesme Hızı denir.1. Taş kenarlara yaklaşırken bileme hızı azaltılmalıdır. 1.1.N/60 mm/s şeklinde yazılır. İş parçasının yüzey kalitesine yani yüzeyin kabalığına ve inceliğine göre taşlar bilenmelidir.Л. ince taşlama yüzeyi için ince bilenir. yarıçapı (r) olan bir zımpara taşının çevresinden alacağımız bir A noktası. Düzlem yüzey taşlama tezgâhlarında taşların bilenmesi çoğu kez otomatik olarak yapılır. kesme hızı ve zımpara taşı çapına göre değişir. Л. V= Taşın çevresel hızı (kesme hızı) m/s D= Zımpara taşı çapı (mm) N= Tezgâha verilecek devir sayısı (dev/dak) Taşlar kullanıldıkça çapları küçülür.r. Bu formülde. A noktası 1 dakikada 2. Zımpara taşının devir sayısı.11.

·D N = 1000. taşlama tezgâhının hidrolik sistemindeki akış kısma valfleriyle azaltılır veya çoğaltılır. Böyle durumlarda işin yüzey kalitesi bozuk çıkar ve taş çabuk körlenir.1. CNC tipi tezgâhlarda zımpara taşının devir sayısı.14. D N=1000. Buna taşın ilerleme hızı denir. Bu hem işin kalitesini arttırır. Taşın kesme hızı 30 m/s alındığına göre taş milinin devir sayısı ne olmalıdır? Verilenler: D=150 mm. Ancak bu işlemler çoğu zaman yapılmamakta.11. 18 . taşın çapına ve malzemenin cinsine göre otomatik olarak ayarlanabilmektedir. 1.1.3. Taşın Kesme Hızı ile İşin İlerleme Hızının İş Kalitesine Etkisi Normal şartlar altında iyi bir taşlama yapabilmek için taşın kesme hızı V=25 ile 30 m/s değerleri arasında seçilir.·30/3. Taşın kesme hızı malzemenin cinsine göre değişir.·60. İdeal bir kesmenin olabilmesi için taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri tablodan seçilmeli ve uygulanmalıdır. Birçok taşlama tezgâhının kayış ve kasnak tertibatında kayışın yeri değiştirilerek uygun bir devir sayısı sağlanabilmektedir. Devir değiştirilemiyorsa tablanın ilerleme hızı değiştirilir. İlerleme hızı.·60.·V / П. V=30 m/s Çözüm: V=П·D·N / 1000·60 eşitliğinden N=1000.2.Motor milinden taş miline hareket veren kasnak sistemindeki kayış çıkartılarak devir değiştirme işlemi yapılır. İşin İlerleme Hızı Taşlama işleminde taş kendi ekseninde belirli bir kesme hızı ile dönerken iş parçası da taşın altından belirli bir hızla geçer.·V / П. hem de taşın körlenmesini geciktirir. taşlanacak malzemenin cinsi değişmesine veya taşın çapı küçülmesine rağmen aynı devir sayısı kullanılmaktadır. Taşlanacak malzemeye göre seçilen kesme hızı değerleri devir sayısının seçilmesini etkiler.11. Taş miline verilecek devir sayısının hesaplanması ile ilgili olarak aşağıdaki örneği inceleyelim: Örnek: Çapı 150 mm olan zımpara taşı ile çelik bir parça düzlem yüzey taşlama tezgâhında taşlanacaktır.·150 N= 3822 dev / dak olur. 60. 1.

3: Taşın kesme hızı ile işin ilerleme hız değerleri oranları 1.70 60 .03 İnce taşlama (mm) 0.0.01 .15 10 .01 .25 10 .0.05 .100 58 .0025 .16 .0.4.0. Hızlardan birinin ayarlanmasıyla (iş parçası hızı tercih edilir) oran dengelenir ve ideal bir aşınma veya kendiliğinden bileme etkisi elde edilebilir.0.0.4 0.2: İşlenecek malzemenin cinsine göre taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri Kusursuz bir taşlama yüzeyi elde edebilmek için işin ilerleme hızı taşın çevresel hızına ve malzemenin cinsine göre ayarlanmalıdır.0.001 Tablo 1.01 .020 . Bu istenilen yüzey kalitesine göre değişir.1 . Bu tablo.11. İlerleme değerinin artması talaş debisini yani taşlama payını arttırır.0.16 . işin her iki başında iken verilmelidir.08 Talaş derinliği (mm) Kaba 0.0.0.3 0. Malzeme cinsi Sertleştirilmiş ve yumuşak çelikler Gri döküm Bakır ve alaşımları Hafif metaller Taşın çevre hızı/ İşin çevre hızı= A Düz taş Çanak taş 85 .3’te taşın kesme hızı ve işin ilerleme hızı değerleri görülmektedir. Çelik malzeme Kaba taşlama (mm) 0.Taşın çevre hızı (m/s) Yumuşak çelikler Sert Çelikler Gri döküm Hafif metaller Sert madenler 20 .3 0.20 3-5 İşin ilerleme hızı (m/s) 0. taş.03 0.01 0.0.03 .005 İnce 0.3 19 İnce taşlama (mm) 0.13 .002 0. İlerleme Miktarı ve Talaş Derinliği Taş milinin devir sayısı ve tablanın ilerleme hız değeri kadar tablanın enine yani yanlamasına hareketi de çok önemlidir.32 0.03 0.005 Döküm Malzeme Kaba taşlama (mm) 0.75 42 .0.02 .005 0.20 . her kursta bir veya iki kursta bir verilir. Bu oran taşın yüzeyinden aşındırıcı tanelerin kırılmasını veya yerlerinden dökülmelerini sağlayan kuvvetleri belirtir.30 18 .60 55 40 35 25 Tablo 1.010 .05 0.0.0.2 ile beraber kullanılır. Tablo 1. İlerleme.2 0.1. Talaş payı çok olursa iş fazla ısınır ve çarpılır.10 .16 . Kaba taşlamada ilerleme. Tablo 1.0.25 0. devir sayısını değiştirme imkânımızın olmadığı durumlarda tabla ilerleme hızı değerini ne kadar değiştireceğimizi gösterir. Bu işleme tablanın ilerlemesi denir.

05 mm). zımpara taşı parçanın her iki ucundan tamamen çıkacak şekilde ayarlanır ( Resim 1. Çevreden kesme yapan taşlar için verilmesi gereken değerler Tablo 1.11. Soğutma sıvıları genelde iki şekilde yapılır.12. Kesme sırasında oluşan talaşlar yüksek sıcaklıkta macunlaşarak zımpara taşının gözeneklerine girer ve taşı köreltir.4’te belirtilmiştir.Şekil 1. 1.1. Ancak sodalı su tezgâhın ve taşın üzerinde tortu bırakır.1. Düşey milli tezgâhlarda kurs boyu: L = İş boyu + taş çapı 1.005 ile 0. Yatay milli taşlama tezgâhlarında kurs boyu. Yatay milli tezgâhlarda kurs boyu: L= iş boyu +10 mm Düşey milli tezgâhlarda kurs. Döküm malzeme için küçük enine ilerleme hızı (6. zımpara taşı parçanın her iki ucundan 5–10 mm çıkacak şekilde ayarlanır. kesmeyi zorlaştırır.010 mm değerlerini aşmamalıdır. Kurs Boyu Kurs boyunun ayarı düzlem taşlama tezgâhının yatay milli veya düşey milli oluşuna göre değişir.1. ince taşlama için 0.12. 20 . Taşlamada Soğutma Taşın dönme ve işin taş altında ilerleme hareketi esnasında zımpara taşı taneleri kesici iş parçasının yüzeyine batarak kesme yapar.çelik malzeme için büyük ilerleme hızı 8–16 m/dak alınır. Her pasoda verilmesi gereken talaş derinliği kaba taşlama için (0. Bu olumsuz neticeyi ortadan kaldırmak için taş emdiği suyu dışarı atıncaya kadar yaklaşık beş dakika boşta çalıştırılır. 15 kg suya yaklaşık 1 kg soda (sodyum karbonat) katılarak hazırlanır.5. Tortu taş gözeneklerini doldurduğu gibi taşın da dengesini bozar. (Resim 1.10 m/dak. Soğutma suyu macunlaşmayı ve yüksek kesme basıncından dolayı meydana gelen ısıyı düşürür. Sodalı Su ile Yapılan Soğutma İyi bir soğutma şeklidir.6: Talaş derinliğinin verilmesi Son bitirme talaşı verilirken işin yalnız bir başında enine ilerleme verilmesi gerekir.18). Ayrıca iş parçasının çarpılmasını ve paralelliğinin bozulmamasını sağlar. Taşlanacak parçalara verilecek taşlama payları parçanın inceliğine ve kalınlığına göre değişir. 1.1. Genelde döküm malzemeleri taşlanırken kullanılır.19).) . Buna Islak Çalışma denir.

İyi bir soğutma. Islak kesme taşın ömrünü uzatır. Taşlanacak yüzeyin paralelliğini sağlamak için iş parçası birkaç defa ters çevrilerek taşlanır. iş parçası üzerinden alınarak sıcaklığın yükselmesi önlenir.12. 15 kg suya (1 teneke su) 1 -1. Tablanın kursu ayarlanır ve yön değiştirme mandalları sıkılır. Ancak bu. Resim 1.050 mm talaş derinliği verilir.1. taş yüzüne ve yanlarına bol miktarda sıvı püskürtülür. Taşın bilenmesi tabla üzerine konan elmas uçlu taşlama aparatıyla yapılır. Bazı tezgâhlarda hidrolik sistemle ileri doğru gidip gelme hareketi yapan elmas bileme aparatları bulunur.13. Bu şekilde taşlama işlemine ‘Kuru Taşlama’ denir. Mıknatıslı tabla temizlenir. Kesme işlemi yüksek kalitelidir. pası ve korozyonu önler.19: Islak çalışma Resim1. 1. yüzey kalitesinin temiz çıkmasına yardımcı olur. Makinenin hidrolik sistemini çalıştıran butonuna basılır.2. Böylece keserken meydana gelen ısı. Kuru taşlamada soğutma hızlı olmadığından taş çabuk aşınır ve iş çabuk yanar.1. Matkap uçları ve freze tezgahlarında kullanılan kesiciler bilenirlerken kuru taşlama yapılır. 1. Islak Kesme Taşlama tezgâhlarında soğutma tertibatını kullanarak yapılan kesme işlemine ‘Islak Kesme’ denir. Kuru taşlama.20: Kuru çalışma 1. Kuru Kesme Kuru taşlamada soğutma. En sık kullanılan soğutma şeklidir. 21 .1. İş parçası üzerine.5 kg bor yağı katılması ile yapılır.3. Düzlem taşlama tezgahlarında kuru taşlama yapılmasına çok sık rastlanılmaz. Tablanın kurs yönü değiştiği anda enine ilerleme elle verilir.1. soğutma için yeterli değildir. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası Güvenlik önlemleri alındıktan sonra: Taş bilenir.12. Soğutma sıvısı açılarak taş iş parçasına yanaştırılır.1. Bor Yağlı Su ile Yapılan Soğutma Çelik cinsi malzemeler için iyi bir soğutma şeklidir.4.12. en yüksek noktaya değince 0. iş parçası bağlanır. iş parçası ile taş arasındaki sürtünme yüzeyi az olduğunda yapılır. taş gözeneklerinin almış olduğu hava akımının iş üzerine yansıtılmasıyla sağlanır.

1.21: Mikrometre ile kalınlık ölçme 1. Ölçme ve Kontrol Taşlanacak parçanın istenilen ölçüde olmasını sağlamak için kontrol edilmesi gerekir. Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar Tezgâha bağlanacak zımpara taşları. taşa verilecek devir sayısı tezgâhta bulunan en büyük devir sayısı dikkate alınarak verilmelidir.1. Taşın ve İşin Hızı ile İlgili Bağıntılar Zımpara taşı çok yumuşak ise ölçüsü çabuk düşeceği için. iş parçası çok ısınır. fakat tabla ilerlemesi değiştirilmez. işin ve tezgâhın özelliğine uygun olmalı. Zımpara taşı çok sert ise işin yüzeyi cam gibi parlak olur. Taşlama tezgâhlarındaki dönen kısımların yataklanması. İnce taşlamada iş parçasının hızı arttırılır. Makine tablası yataylık ve düzlemlik yönünden komparatörle kontrol edilmeli ve gerekirse taşlanarak düzeltilmelidir. 1. 22 .İş parçasının yüzeyi taşlanırken yanıyorsa ilerleme ve talaş derinliği azaltılır veya daha yumuşak taş kullanılır. Bunun için daha ziyade mikrometreden yararlanılır (Resim 1. Taşın zorlanmamasına ve parçaya çarpmamasına dikkat edilmelidir. ayarlaması ve bakımı tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Taş zamanında düzeltilmeli ve bilenmelidir. yağlanması. Kademeli düzlem yüzeylerinin taşlanmasında ayarlar. Resim 1. iyi kontrol edilmelidir.14. Mikrometre ile ölçü kontrol edilerek verilecek ince taşlama payı saptanır.1. Böyle bir durumda tablanın hızı arttırılır veya taşın hızı azaltılır. iş parçasının hızı azaltılır. İnce talaş öncesi taş bilenerek bitirme talaşı verilir.15.1.21).16.

Doğrusal (Linear) ve eğrisel (Circular) interpolasyon hız kesilmeden yapılmalı.1 mikrona (0. İlerleme hızları 0.02 mm/dak ile 60 m/dak arasında değişir. Çok geniş bir ilerleme hızı alanı. bekleme.0001 mm) varan yüksek hassasiyet.22: CNC Taşlama tezgâhı ve Taşın görünüşü 23 . Nümerik Kontrolü imalatları ile bütünleştirerek kendi NC sistemlerini geliştirmişlerdir. Taşlama tezgâhlarında kullanılan kesici miktarı fazla olmadığı için telafi işlemi daha basittir.1. Bu nedenle taşlama tezgâhlarının kontrol sistemlerinde diğer tür tezgâhlardan farklı çözümlere ihtiyaç vardır. bazen 0. Kademeli ilerleme artışı. Ne yazıktır ki taşlama alanında NC kullanımı diğer alanlara göre biraz gecikmiştir. Otomatik kesici telafisinin zımpara taşının bilenmesinden sonra yapılması. Herhangi kontur sapmalarında zımpara taşının bilenmesi. Torna ve freze tezgâhlarında kullanılan standart kontrol tasarımları taşlama tezgâhlarında kullanışlı değildir. salınım.2. Taşlama işlemleri ile ilgili özel taşlama döngüleri (Canned Grinding Cycles). CNC Taşlama Tezgâhları Silindirik ve düzlem taşlama işlemlerinde yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi elde edilmesi gerekir. rutin. Programa sonradan yapılacak veri girişleri ve düzeltme işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi. Bunlar. taş bileme vb bu döngülere örnektir. Taşlama ile ilgili bazı özel problemlerini başarı ile çözümleyen imalatçı firmalar. Bu nedenle özellikle teknolojik bakımdan Nümerik Kontrolün temel felsefesine çok uygundur. Resim 1.

5 kw 0.Bir CNC tezgâhının özellikleri CNC SİLİNDİRİK TAŞLAMA TEZGÂHI Tabla Üzeri Çevirme Çapı Taşlama Çapı Puntalar Arası Mesafe Parça Ağırlığı Taş Ebatları Taş Devri Taşlama Açısı Boştaki Eksen Hızları Dalma Kursları Min.6 kw 0.001 mm 30-350 dev/dak MT5 25 mm MT5 10 m/dak 7° 5.4 mm 1390 dev/dak (rpm) 60° 10 m/dak 225 mm 0.6 kw 4600 kg 24 . Paso Miktarı İş Mili Devri İş Mili Koniği Pinöl Hareketi Punta Koniği Boştaki Hızı Dönme Açısı İş Mili Motoru Kafa Motoru Hidrolik Pompa X Eksen Motoru Z Eksen Motoru Ağırlık G32A/G38A-50 NC ∅380 mm ∅360 mm 500 mm 150 kg 510x50-100x152.6kw 1 kw 1.

Taşa tornavida sapı ile tıklayınız. Bütün emniyet tertiplerinin (muhafazalar. Tabla paralel değilse tablayı mıknatıslayarak taşlayınız. kravatınızı dışarıya taşmayacak şekilde bağlayınız. Hidrolik sistem basıncının 8–10 bar arasında olmasına dikkat ediniz. Kumanda panelindeki buton ve kumanda kollarının görevlerini iyi öğreniniz. Tok bir ses gelirse taş sağlam demektir. Tablanın paralellik kontrolünü yapınız. 25 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI Tezgâhı çalıştırıp durdurunuz. Mıknatıslı tablayı temizleyiniz. Zımpara taşını bağlayınız. Taşı yerine takarken sağlamlığını kontrol ediniz. İşi bağlayınız Taşı bileyiniz Taşı ilk olarak veya yeniden çalıştırırken yana çekiliniz. ÖNERİLER Gömleğinizi kolları kıvrılmış olarak giyiniz. kapaklar) yerine takılmış olduğunu görünüz. Taşın kırık veya çatlak olması durumunda taş parçalanıp fırlayabilir Taş başlığını aşağı indiren kol üzerindeki mikrometrik bileziğin ilerleme miktarını öğreniniz. Taşı bileyiniz.

taşın kırılmasına ve yaralanmalara sebep olur. Fazla sıkılan cıvata genleşmeye izin vermediğinden parçada eğiklik meydana gelir. Tabla dayamalarının yerini belirleyip sıkmazdan önce tablayı elle ilerleterek ilerleme miktarını kontrol ediniz (Taşı iş parçası yüzeyine yaklaşıncaya kadar). Çünkü taşlamadan dolayı ısınan iş parçası genleşir. İş parçasını elinizle kavrayıp sarsınız.Bağlama pabuçları ile iş parçalarını sıkarken her iki uçtaki cıvataları. aşırı sıkmayınız. İlerleme yönü değişirken tablayı zımpara taşı genişliğinin dörtte biri kadar enine ilerletiniz. Soğutma suyunu açınız. İş parçasının sıkıca bağlandığından emin olunuz. 26 . (Gevşek bağlanmış taş.). İşin yüzeyinde yanıklar meydana geliyorsa tablanın hızını düşürünüz.

İş parçasının hatalı taşlanması aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler? A) Malzeme maliyetini B) Tezgâh enerji sarfiyatını C) Zaman kaybını D) Hepsini Aşağıdakilerden hangisi conta malzemesi olarak kullanılmaz? A) Lastik B) Keçe C) Deri D) Sac Taşlama tezgâhının tablasını otomatik olarak hareket ettiren eleman hangisidir? A) Tek etkili silindir B) Çift etkili silindir C) Çift milli silindir D) Teleskopik silindir Yatay milli bir taşlama tezgâhında taşlanacak parçanın boyu 200 mm ise dayamalar arası mesafe ne kadar olmalıdır? A) 210 mm B) 200 mm C) 180 mm D) 280 mm Düzlem taşlama tezgâhında hidrolik sistem basıncı kaç bar olmalıdır? A) 40. 27 . 4. çapı 400 mm olan silindirik bir zımpara taşına verilecek en yakın devir sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1495 dev/ dak B) 2300 dev/dak C) 2000 dev/ dak D) 2500 dev/ dak 2. 5.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖLÇME VEVE DEĞERLENDİRME ÖLÇME TESTİ Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 6. 1. 3.50 bar B) 80–100 bar C) 8–10 bar D) 200–250 bar Kesme hızı 30 m/sn.

2.7. Düşey milli bir tezgâhta işlenecek parçanın boyu 700 mm ve taş seğmentlerinin oluşturduğu taş çapı 500 mm ise dayamalar arası mesafe ne kadardır? A) 710 mm B) 750 mm C) 1200 mm D) 1700 mm En büyük devir sayısı hangi malzemeye verilir? A) Yumuşak çeliğe B) Pirince C) Sert metale D) Sert çeliğe 8. 3. Taşlama tezgâhının birinci derecedeki görevi nedir? Taşlama esnasında iş parçası çok ısınıyorsa hangi işlemler yapılır? Taşın ölçüsü çabuk düşüyorsa ne yapmanız gerekir? Taşın körlenmiş olduğunu taşlanan yüzeye bakıp nasıl anlarsınız? 400 mm çapındaki taş 350 mm değerine düşerse taşın yeni devri artan değer mi yoksa azalan değer mi olur? 28 . 4. 5. B-SORULAR 1.

) Kullanılacak Araç ve Gereçler Düzlem yüzey taşlama tezgâhı.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Tolerans ±0.01 (Taşlanacak parça ısıl işlem görmüş olmalıdır. 29 . mıknatıslı tabla. bileme elması Açıklamalar Resmi verilen parçayı. düzlem yüzey olarak taşlayınız. tezgah mengenesi. İşlemleri yaparken kontrol listesindeki davranışları evet veya hayır olarak işaretleyiniz.

uygulayamadığınız ve kazanamadığınız davranış için HAYIR seçeneğini işaretleyiniz. sütununda bulunan kutucuğa (X) işareti koyunuz. Makine Teknolojisi Temel Taşlama İşlemleri AÇIKLAMA: Uyguladığınız ve kazandığınız davranış için EVET. Öğrencinin Adı ve Soyadı "Evet". "Hayır" cevapları kazanamadığınız beceriyi ortaya koyar. HAYIR. cevabı verdiğiniz beceri ve davranışları kazanabilmeniz için ilgili konuları tekrar etmelisiniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işe başladınız mı? Kumanda panosunu kullandınız mı? Mıknatıslı tablayı temizlediniz mi? Mıknatıslı tabla yüzey paralelliğini kontrol ettiniz mi? Sistem basıncını ayarladınız mı? Taşı bilediniz mi? Parça kalınlığına uygun destek seçtiniz mi? İş parçasını mıknatıslı tablaya bağladınız mı? İşin ölçüsüne göre tabla hareketini sınırladınız mı? Taşı iş parçasına belli bir mesafe içerisinde otomatik olarak yaklaştırdınız mı? Mikrometrik tamburu kullanarak taşı işe en yüksek değme noktasına değinceye kadar yaklaştırdınız mı? Mikrometrik tamburu sıfırladınız mı? Diğer yüzey için taşlama payı bırakarak parçayı taşladınız mı? Yüzey kalitesine göre tabla ilerleme hızını ayarladınız mı? 60 mm ölçüsünü taşlamak için işi mengeneye bağladınız mı? 45 mm ölçüsünü taşlamak için işi mengeneye bağladınız mı? Tezgâhı temizleyip iş parçanıza numaranızı vurdunuz mu? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetiyle kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz "Evet" cevapları kazandığınız becerileri. 30 . Bunun için öğretmeninizin belirlediği işyeri ve eğitim kurumlarında görsel ve uygulamalı çalışmalar yapabilirsiniz.AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışlarını gözlediyseniz gözleyemediyseniz "Hayır".

1. 2. b) İki punta arasına bağlanır. tesviye. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarının Kısımları 2. Her iki bağlama şeklinde de iş parçası dönme hareketi yapan zımpara taşı önünden uzunlamasına ileri geri hareket ederek geçer. makine kalıp bölümlerinde bulunan makine ve motorların silindirik veya konik delik içerisinde çalışan mil veya muylularının (milin yatak içinde çalışan kısmı) yüzey kalitelerini inceleyiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Bu öğrenim faaliyeti sonunda. Resim 2. Aynı çaplı mil ve deliklerin birbirleri ile çalışma durumlarına göre işleme payları değerlerini. Mil delik toleranslarını inceleyiniz. 31 . Tablanın her kursundan sonra zımpara taşı. parça boyu uzun ise sabit ayaklarla desteklenir. Tabla hidrolik sistemle otomatik olarak hareket ettirilir. verilecek talaş derinliği kadar iş parçasına doğru ilerletilir.1: İş parçasının ayna punta arasına fırdöndü ve punta ile bağlanması Taşlama tezgâhları iş parçasını iki punta arasında taşlayacak şekilde yapılmıştır. pim. torna tezgâhında işlenen parçaların tolerans değerleriyle karşılaştırınız. uygun çalışma koşulları sağlandığında istenen tolerans ve yüzey kalitesinde silindirik ve konik yüzeyleri taşlayabileceksiniz. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Çalışma Prensibi Silindirik iş parçalarının dış yüzeylerini silindirik veya konik olarak taşlayan tezgâhtır.1. Kovan. mil gibi silindirik veya konik olması istenen yüzeyleri taşlamak için kullanılır. SİLİNDİRİK YÜZEY TAŞLAMA 2. Bu tezgâhlara iş parçaları genellikle iki şekilde bağlanır: a) İş parçası aynaya bağlanarak punta ile desteklenir.1. ARAŞTIRMA Otomotiv.

1.1. Taş milinin hızına göre iş milinin devrinin azaltılması veya arttırılması kademeli kasnak ve kayışlar ile sağlanır.1.2. Fener milinin iç kısmı sabit puntanın. Fener Mili Kutusu Elektrik motorundan kayış ve kasnak sistemi yardımıyla aldığı dönme hareketini iş parçasına iletir. Döner tablası üzerinde yatay olarak kaydırılabilir ve cıvatalar yardımıyla istenilen yere tespit edilebilir. dış kısmı ise üniversal veya fırdöndü aynasının bağlanması için biçimlendirilmiştir.3: Elektrik motorundan alınan dönme hareketinin fener miline kayış ve kasnakla aktarılması 32 .2. İç yüzeyi konik olarak işlenmiş ve yataklanmış bir mildir. Silindirik Taşlama Tezgâhlarının Ana Kısımları Silindirik taşlama tezgâhlarının ana kısımları şunlardır: a) Fener mili kutusu b) Gezer punta gövdesi c) Kumanda panosu d) Zımpara taşı başlığı Resim 2.2. Fener milinin yataklanmasını sağlar.2: Silindirik taşlama tezgahı ve kısımları 2. Resim 2.

2.2.2. Görevi.3. Resim 2. demir olmayan metaller ve metal olmayan gereçleri taşlamak için silisyum karpit taşlar seçilmelidir. Zımpara Taşı Başlığı Zımpara taşı milini ve bu mile hareket veren elektrik motorunu taşır.1. 2. Gezer Punta Gövdesi Döner tabla üzerinde yatay olarak hareket eder.4. 33 . iri taneli taşlar kaba işlenen yüzeyler için uygundur.2.1.2. taş seçimi ve seçilen taşa göre iş parçasının ilerleme ve dönme hızının ayarlanabilmesidir. 2.4: Gezer punta Resim 2.1. 2.5: Kumanda panosu 2. İş parçalarının ayna-punta arasında veya iki punta arasında taşlanmasını sağlar.2 Taşlanacak Malzemenin Cinsine Göre Taş Seçimi Çelik ve alaşımlı çelikler için alüminyum oksit. Dikkat edilecek en önemli nokta.3 İstenen Hassasiyet ve Yüzey Kalitesine Göre Taş Seçimi İnce taneli taşlar ince işlenen yüzeyler için.2. alın yüzeylerine punta deliği açılmış parçaları punta yardımıyla desteklemektir. font. Silindirik Yüzey Taşlama Tezgâhlarında Çalışma Kuralları 2.1. 2.2.2.Taş Seçimi İyi bir kesme işlemi. Kumanda Panosu Elektrik enerjisi ve hidrolik enerji ile çalışan sistemlere ait buton kol ve düğmelerin bağlandığı kısımdır. zımpara taşı ile işlenecek silindirik veya konik parçanın uyumuna bağlıdır.2.

İnce ve uzun bir talaş. en büyük çapa göre belirlenmiş bir değer olduğundan taşın çapı küçülünce devir sayısı arttırılmalıdır. Belirlenen bu kesme hızı değerine göre taş milinin devir sayısı hesaplanır. Taşın kesme hızı ve taş çapına göre devir sayısı(N) aşağıdaki formülle hesaplanır: N= 1000.2. Daha büyük çaplı parçalar uzun talaş kaldırılarak taşlanırsa zımpara taşı daha sertmiş gibi tesir eder ve daha geç aşınır. Zımpara taşlarının imalatı sırasında taşa verilebilecek kesme hızı değeri imalatçı firma tarafından belirtilip taş etiketine yazılır veya tablodan alınır.D dev/dak N = Taş miline verilecek devir (dev/dak) V = Taşın kesme hızı değeri (m/s) D = Taşın çapı (mm) Taş miline verilecek devir sayısına göre zımpara taşının kesme hızı ise aşağıdaki formülle hesaplanır. kısa ve kalın bir talaşa göre daha az kesme basıncı ister. Temas yüzeyi geniş olduğunda iri taneli taşlar kullanılır. V= π .D .N 1000.V π .2.5. Ancak bu. Belirli bir zaman içinde aynı miktar metal daha uzun talaşlarla kaldırılırsa bu talaşlar daha ince olur. İş parçasının çapı büyüdükçe taşın temas yüzeyi de artar ve daha uzun talaş kaldırır. Silindirik taşlamada ideal kesme hızı 30 m/s dir. 2. Temas yüzeyi büyüdükçe daha yumuşak taş kullanılmalıdır.60 m/s 34 . Zımpara Taşının İş Parçasına Değme Yüzeyi Bir kesici ağzın metal üzerinden talaş kaldırarak almış olduğu yola zımpara taşı ve iş parçasının temas yüzeyi denir.4.60.2. Temas yüzey alanı küçükse ince taneli taş kullanılmalıdır. Zımpara Taşının Kesme Hızı Düzlem yüzey taşlamada öğrendiğimiz gibi zımpara taşının çevresindeki bir noktanın bir saniyede metre cinsinden aldığı yola Kesme Hızı denir Kesme hızı artınca devir sayısı da artar.

2. yani işin dönme hızı arttırılmalıdır.40 30 10 .30 İç 25 22 . Taşın etkisi sertse taşın iş parçasıyla olan teması çoğaltılmalı.40 8 35 30 10 . Silindirik taşlamada iş ne kadar hızlı dönerse yüzey o kadar kaba ne kadar yavaş dönerse yüzey o kadar ince çıkar.12 25 .28 30 .12 25 20 .Taşlanacak malzemenin cinsi Çelik ve takım çeliği.30 25 .V ⁄ П.40 25 . 2.60. Taşın sertliği malzemenin cinsine uygun olarak seçilmesine rağmen taş çabuk körleniyorsa devir sayısı düşürülmelidir.30 30 . Taş yumuşak etki yapıyorsa yani taneleri çabuk dökülüyor ve çapı düşüyorsa işin hızı azaltılmalıdır.45 25 .45 8 25 .14. Üretimin arttırılması bakımından böyle bir taşlama yöntemi seçilecekse daha sert taş seçilmelidir.35 8 20 .10 25 25 Tablo 2.25 25 . 35 .200 = 1900 dev/ dak olmalıdır.60. seri çelik Gri döküm Kızıl döküm Sert madenler Hafif metaller Plastik madde ve sert lastik Cam Porselen Granit Silindirik Yüzey Taşlama Düzlem Yüzey Taşlama Dış 25 .25 30 8 .30 /3.28 30 . İşin Çevresel Hızı İş parçasının hızı taş hızına göre belli bir oranda olmalıdır.D ‘den N= 1000. İşin dönme hızı taş taneleri dökülüp yeni keskin tanelerin çıkmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.1: Zımpara taşına verilecek kesme hızı değerleri Örnek: Kesme hızı 30 m/sn olan bir taşın çapı 200 mm’ye düştüğünde taşa verilecek devir sayısı ne olmalıdır? Çözüm: N = 1000.6. İşin çevresel hızı arttırılırsa talaş miktarı artar neticede taş çabuk aşınır.

Tabla ilerlemesi.0. taşlanacak yüzeyden büyük ise ilerleme verilmez (Bkz.3 0.16 .0.0.002 0.02 .7.0.16 .16 .01 . Parçaları önce kaba sonra da ince taşlama ile işleyeceksek ince taşlama için son pasoda iki veya daha fazla talaş payı bırakmamız gerekir. Talaşları çabuk kaldırmak için iş parçasının hızı ve enine ilerleme mesafesi (talaş derinliği) arttırılır.8.2. kaba talaştaki ilerlemenin 2/3’üne düşürülmelidir.2: Taşlanacak malzemeye verilecek talaş derinlikleri ve iş parçasının ilerleme hızı Şekil 2.03 0.005 İnce 0.13 . Kaba ve İnce Taşlama Kaba taşlamada talaş debisi (hacmi) fazladır.32 0.03 0.25 0.0. Taş genişliği.4 0.2. 36 .005 0. ince taneli sert taşlarda ise talaş derinliği az verilmelidir.01 0.2.01 .001 Taşlanacak Malzemenin Cinsi Yumuşak çelik Sert çelikler Gri döküm Hafif metaller Sert metaller Tablo 2.2 0.0.02 .02 . Talaş derinliği çok ise işin dönme hızı az verilir.08 Talaş Derinliği (mm) Kaba 0. Kurs ayarı taş iş parçasından çıkmayacak şekilde verilmelidir.0.0.3 0.01 .2 . İlerleme ve Talaş Derinliği İlerleme çok sayıda kesici tanenin iş parçasına dokunmasını sağlayacak şekilde verilmelidir.1: İş parçasının ilerleme hareketi 2. Dalma taşlama) İri taneli ve yumuşak taşlarda talaş derinliği çok.0.05 0. Kaba taşlamada ilerleme taş genişliğinin 3/4'ü ince taşlamada ise taş genişliğinin 1/ 3’ ü kadar olmalıdır. Tablanın İlerleme Hızı (m/s) 0.0.0.

6 soğutma suyu kullanılarak yapılan taşlama işlemi görülmektedir). 37 . Kısa parçalar “üç” ayaklı ayna ile bağlanarak taşlanırlar. Soğutma sıvısı sıcaklıktan dolayı meydana gelen çarpılmaları (şekil değişikliği) ve ölçü hatalarını önler (Resim 2. düzlem taşlama tezgâhlarında olduğu gibi mutlaka kullanılmalıdır. Resim 2. Taşlamada Soğutma Sıvısı Küçük tipteki taşlama ve alet bileme tezgâhlarında soğutmaya pek önem verilmez. İş parçası üzerinde kama kanalı.2: Silindirik dış yüzey taşlamada iş kursu Kurs Boyu (İş Kursu) İlerlemede kurs ayarı.3. iş parçasının taştan tamamen çıkmasını ve taş muhafazalarına çarpmasını önleyecek şekilde olmalıdır. Ancak silindirik yüzeylerin taşlanmasında soğutma suyu. 2. İş parçası ısıl işlem görmüşse tavlanarak gerginliği alınır. İş parçası özelliğine göre.9.6: Soğutma sıvısı kullanılarak taşlama 2.2. yuvarlak veya yuvarlak olmayan delikler varsa bu delikler sert ağaçla doldurulur. uygun bir fırdöndü ve gezer punta yardımıyla fırdöndü aynasına veya aynaya bağlanır. Silindirik Yüzey Taşlamada İşlem Sırası İş parçası kademeli ise taşın yan yüzeylere değmesini önlemek için kademe diplerine fatura açılır.Şekil 2.

Taş salgısız bağlanmalıdır.4. Taşlanacak İşlerde Aranan Özellikler İş parçaları sertleştirilecek veya yüzey sertleştirilmesi yapılacaksa bu işlem uzman kişilerce yapılmalıdır. 2. İş milini döndüren kayışın gerginliğini iyi ayarlayınız. iş yüzeyine 1 mm aralık kalıncaya kadar yaklaştırılır. meydana gelen ısıdan dolayı punta uçlarının iş parçasına kaynaşmasını ve bozulmasını önler. Küçük açılmış punta delikleri ise gezer punta veya sabit puntanın iş parçasını yataklayıp tutmasını engeller. rasgele verilmemelidir. Silindirik Yüzey Taşlamaya Etki Eden Faktörler Zımpara taşı uygun nitelikte seçilmiş olmalıdır. Kademeli millerin ve muyluların düzgün taşlanabilmesi için fatura bitimlerine kanal açılmalıdır. 2.2. Taş. Tablayı hareket ettiren hidrolik sistem çalıştırılır ve taş işe yanaştırılarak mikrometrik bilezik sıfırlanır. İş parçaları alın yüzeylerine açılacak punta delikleri. İş parçasının taş muhafazasına değmemesine dikkat ediniz. Gres yağı. Gevşek ve kayan kayışlarla taşlama yapmayınız. Yanlış sertleştirmeden dolayı eğilen veya çatlayan iş parçaları ölçü hatalarına sebep olur. kaba talaş işlemi bittikten sonra taş bilenir.4. 2. Mikrometre ile iş parçası ölçülür. Komparatörle işin silindirikliği kontrol edilir. Tabla yön değiştirme dayamalarının yerini iyi ayarlayınız.1. Ses vermeyen bir zımpara taşını kullanmayınız. Önce kaba talaş verilir. iş parçasının çalışacağı konuma göre verilmeli. 38 . Taşı askıya alarak tornavida sapıyla hafifçe vurduğunuzda tok bir ses vermesine dikkat ediniz. İş kursu ayarı yapılırken taş. Taşı flanş çapına kadar kullanmayınız. iş çapı ile orantılı olmalıdır. İş parçası ve taş hızı arasında belirlenen orana uyulmalıdır (Taş hızı esas alınmalıdır). Ayarlama temizleme ve yağlama yaparken taşı tabladan uzaklaştırınız. Kanalın genişliği ve derinliği. İş parçası dengeli ve sağlam bağlanmalı ve uygun soğutma sıvısı seçilmelidir. kalan taşlama payı ince taşlama yapılarak bitirilir.Tabla elle ilerletilerek dayamaların yerleri ayarlanır. genişliğinin 1/3’ ü kadar parçanın kenarından dışarı çıkarılır. Büyük ve kısa açılmış bir punta deliği taşın baskısıyla iş parçasının fırlamasına ve eğilmesine sebep olur. Silindirik Yüzey Taşlamada Güvenlik Önlemleri Taş takılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.4. İki punta arasında işlenecek parçaların punta yuvası gres yağı ile yağlanmalıdır. Taşın dengelenmiş olmasına dikkat ediniz.

5.5. gres yağı. 2.3: Boyuna taşlamada işin ve taşın dönüş yönleri Boyuna taşlamada taş sabit olup iş parçası boyuna ilerleme hareketi yapar. Taş parçaya talaş derinliği kadar dalar. boyuna hareket etmez.1. Profilli parçalarda taş iş parçası biçimine göre bilenir. mikrometre gibi donanımları tezgâh dolabında ait olduğu yere koyunuz. Dalma Taşlama Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü aynıdır. Elinizi ve başınızı dönen kısımlardan uzak tutunuz.4: Dalma taşlama yöntemi ile işlenmiş parçalar 39 . İş parçasının ilerleme hareketi taş genişliğinden fazla olmamalıdır.2. Şekil 2. Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü aynıdır.Ölçü alet veya mastarlarını kutularında ve tezgâh üzerinde muhafaza ediniz. Dolapları düzensiz tutarak iş yapma zamanınızı azaltmayınız. Tezgâha ait avadanlık. cebinize koymayınız. komparatör. Dış Yüzeylerin Taşlanması 2. Ancak iş parçası yalnızca ekseni etrafında döner.5. Şekil 2. kendi ekseni etrafında uygun bir çevresel hızla dönerken aynı zamanda boyuna ilerleme hareketi yapar. anahtar. Boyuna Taşlama İş. 2.

Tırnaklı punta işin alın yüzeyine bastırırken punta yuvası da merkezleme yapar. İşi döndüren fener mili tarafına takılacak punta sabit veya tırnaklı olur. boydan boya taşlanacaksa tırnaklı punta kullanılması gerekir.3° olmalıdır.l tgα/2 = 30–20 /2. Tablaya verilecek açının hesaplanması: tgα/2 = D-d / 2. Verilecek açı (ayar açısı) koniklik açısının yarısı kadardır.2. İş.6: İş parçasının fırdöndü ile bağlanması ve işlenme anı 40 .5).3.2 tgα/2 = 11.100 tgα/2 = 10 /200 = 0. Şekil 2. İşin İki Punta Arasında Taşlanması Düz veya kademeli miller ve bunlara benzer parçalar iki punta arasında taşlanırlar. İş parçasını bağlamak için fırdöndü aynası ve fırdöndü bileziği kullanır.4.l tgα = Konilik açısının yarısı D: Konik yüzeye ait büyük çap (mm) d: Konik yüzeye ait küçük çap (mm) L: Konik boyu ( mm) Örnek: Büyük çapı 30 mm. Konik Taşlama Boydan boya konik yüzeyler ile iş parçasının uç kısmında veya ortasında bulunan konik yüzeyler tezgâh tablasına açı verilerek işlenirler (Şekil2.5.5. küçük çapı 20 mm ve konik boyu 100 mm olan konik parçayı taşlamak için tablaya verilecek eğim açısı ne olmalıdır? Cevap: tgα/2 = D-d / 2. Şekil 2.5: Konik yüzeylerin işlenmesi 2.

Dört ayaklı aynalar.6. boyu kısa ve alın yüzeylerine punta yuvası açılamayan parçalar.7: Punta yuvası 2. İşin Malafa Üzerinde Taşlanması Malafa. aynaya bağlanarak taşlanırlar. dört ayaklı aynaya bağlanır. ortasından boydan boya delik olan iş parçalarını silindirik taşlamak için kullanılır. Elle kuvvetlice sıkıştırmak yeterlidir. Özellikle hassas olması gereken işlerde bunun önemi büyüktür.5. Ara ölçülü ve ortası boydan boya delik olan iş parçalarını silindirik taşlamak için ayarlı malafa kullanılır. Aynaya iş bağlamak daha pratiktir. İş parçası malafaya çok sıkı olarak geçirilmemelidir.8: Dört ayaklı ayna 2. simetri ekseni olmayan parçaların uç kısımlarındaki veya ortasındaki silindirik yüzeylerin tezgâha bağlanıp taşlanmasında kullanılır.5. dikkat edilmezse iş ile beraber dönen puntanın salgısı doğrudan doğruya işe aktarılmış olur. Ayna ile iş bağlarken ayakların iyi ve salgısız sıkma yapmasına ve ayna ayaklarının temizliğine dikkat etmelidir. Resim 2. İşin Aynaya Bağlanarak Taşlanması Kademeli.8: Üç ayaklı ayna Resim 2.5. Üç ayaklı aynaya bağlanamayan parçalar. Taşlama yaptıktan sonra ayna sökülüp temizlenerek tezgâh dolabına düzenli bir şekilde konmalıdır.İşi döndüren başlık tarafına sabit punta takılıp taşlama yapılacaksa puntanın salgısının olmamasına dikkat edilmelidir. 41 . Şekil 2.

10: Ayarlı malafa 42 .Şekil 2.9: Malafa Şekil 2.

Düzgün tınlama sesi vermeyen bir zımpara taşını kullanmayınız. Bütün muhafaza ve kapakların kilitli olmasını sağlayınız. kurşun burcu biraz raspalayınız. 43 . Zımpara taşı mile kolay geçmiyorsa. Taş milinin kayış gerginliğini kontrol ediniz. Taş çapını ölçerek taşın kesme hızına göre taşa verilecek devir sayısını hesaplayınız. Bileme aparatındaki elmasın katere iyi tutturulmasına dikkat ediniz. Tabla kursu uzunluğuna göre yön değiştirme dayamalarını doğru ayarlamaya dikkat ediniz. buton ve kolların görevini öğreniniz. Değiştirilmiş bir zımpara taşını mutlaka bileyiniz. Tezgâhı çalıştırınız durdurunuz. ve İşe uygun taşı tezgâha bağlayınız ve bileyiniz. Kravatınızı dışarıya taşmayacak şekilde gömleğinizin içine koyunuz veya takmayınız. Eğe veya tornavida sapıyla hafif vurduğunuzda tiz bir ses duymaya dikkat ediniz. Soğutma suyunu kontrol ediniz. Tezgâha ait diğer avadanlıkları dolaptaki yerlerine koyunuz. Taşlama tezgâhının puntalarını temiz. Taşın dengelenmiş olmasını sağlayınız. Zımpara taşını tabladan uzaklaştırınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER Kumanda panelindeki bütün düğme. iş parçasının punta deliklerinin düzgün açılmış ve kirden temizlenmiş olmasına dikkat ediniz. Ayarlama temizleme ve yağlama için tablayı elle hareket ettiriniz. İş elbisenizi kolları kıvrılmış şekilde giyiniz.

iki punta arasında taşlamaya göre düzenleyiniz.Zımpara taşını döndürerek kaba ilerleme ayarını yapınız. Punta uçlarını gres yağıyla yağlayınız. Tabla el tekerinin yanında bulunan tabla kontrol kolunu gevşeterek otomatik ilerleme mekanizmasını elle hareket edecek şekilde ayarlayınız. Fener mili kutusunu. Fener mili ucunda takılı bulunan sabit punta ile gezer punta arasına tezgâhın avadanlıkları arasında bulunan mastar mili bağlayarak komparatör yardımıyla tablanın paralelliğini kontrol ediniz. Tabla eğim açısının 0º olmasına dikkat ediniz 44 . tabla ilerleme miktarını belirleyiniz. İşin dönme hızına göre merdivenli kasnak üzerinde kayışın yerini değiştiriniz.

İşi kaba olarak taşlayınız ve ölçünüz. gezer puntayı tabla kızağı üzerine sabitleyiniz. Mikrometrik bileziği sıfırlayınız. Fırdöndünün taş muhafazasına değmediğini ve iş parçası kurs mesafesini doğru ayarladığınızı gördükten sonra taşı iş parçasına yaklaştırınız. Puntalar iş parçasını kuvvetle tutacak şekilde yay basıncını ayarlayınız Soğutma sıvısı tertibatını ayarlayınız. Otomatik ilerletme kolunu sıkarak tablayı otomatik hareket edecek şekilde ayarlayınız. İş parçasını tezgâha bağlayınız.Uygun bir fırdöndüyü parçanın bir ucuna bağlayıp aynı ucu fener puntasıyla irtibatlayınız. Gezer punta kolunu kendinize doğru çekerek punta ucunun punta deliğine girme miktarını belirleyin. 45 . Zımpara taşını çalıştırınız. iş parçasını döndürünüz. Tablayı otomatik olarak hareket ettiriniz. İş parçası uzun ise sabit yatağı tabla kızaklarına bağlayınız. Ayakların iş parçasını kurtaracak şekilde açılmalarını sağlayınız. Soğutma sıvısının sıçramasını önleyen siperleri yerine takınız. soğutma suyunu açınız. Sonra.

İş parçasının dönme hızını yavaşlatınız. Bu işlemleri yapmadan önce taşı bileyiniz. Fener mili kapağını açarak kayışın yerini iş parçası yavaş dönecek şekilde değiştiriniz. Taşın yüzeyi cam gibi parlak ve sıvanmışsa taşın devrini düşürünüz veya arttırınız. Pirinç.İnce taşlama için bitirme payı bırakınız ve silindirikliği kontrol ediniz. Mikrometre ile parçanın çapını kontrol ediniz. Paralellik ve eksenlik kontrolü yapınız. alüminyum ve hatta yumuşak çelikleri taşlarken iş parçasının dönme hızını arttırınız. bronz.025 mm talaş payını vererek silindirik taşlamayı bitiriniz. İnce taşlama yaparken tezgâhı çeşitli nedenlerle uzun süre durdurmak gerekiyorsa işi tekrar taşlamadan önce tezgâhı yaklaşık beş dakika boşta çalıştırınız. İşlemlerinizin doğru olduğunu gördükten sonra son paso için bıraktığınız 0. Eksenlik kontrolü için aynayı elinizle yarım tur çevirerek iş parçasını tekrar ölçünüz. 46 . Taşın kesme hızına göre işin devri yüksekse yüzey kaba çıkar. Kontrol ediniz.

kanal açılmalıdır. Taşın sertliği malzemenin cinsine uygun olarak seçilmesine rağmen taş çabuk körleniyorsa devir sayısı ………………………… Kademeli millerin ve muyluların düzgün taşlanabilmesi için .... 2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda silindirik taşlama ile ilgili olarak verilen soruları cevaplayınız.....…. İş kursu ayarı yapılırken taş. genişliğinin ……... Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme ve uygulama faaliyetlerini tekrarlayınız.. 5... 7.……. yani taneleri çabuk dökülüyor ve çapı düşüyorsa işin hızı ……………. Taş yumuşak etki yapıyorsa. aynasının bağlanması için biçimlendirilmiştir..... 4...... kadarı parçanın kenarından dışarı çıkarılır.….. 6....…... 3.. dış kısmı ise ... Kaba taşlamada ilerleme taş genişliğinin …. 9.... Alın yüzeylerine punta yuvası açılamayan parçalar ……. 8. 10. İri taneli ve yumuşak taşlarda talaş derinliği ……………. kadar ince taşlamada ise taş genişliğinin . kadar olmalıdır...... bağlanarak taşlanırlar.. Taşın dönüş yönü ile işin dönüş yönü……………………………………… Punta yuvası ………......… yağlanmalıdır....….. 1... ince taneli sert taşlarda ise talaş derinliği …………… verilmelidir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz..... 47 . Fener milinin iç kısmı ………...

48 . İşlemi yapabilme süresi = 4 ders saattir. Tolerans±0.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Aşağıda imalat resmi verilen. Ø30 ve Ø20 mm ölçülerini dalma taşlama ile taşlayınız. ham malzeme çapı Ø30 mm olan parçayı istenilen profile uygun tornaladıktan sonra M24 diş açacak parça programını yaparak CNC torna tezgâhında öğretmenleriniz nezaretinde işleyiniz. İşlemlerinizi yaparken kontrol listesindeki davranışlarınızı evet veya hayır olarak işaretleyiniz.01 Açıklamalar Verilen parçanın Ø40 mm ölçüsünü boyuna taşlama.

faaliyette gözlediğiniz eksiklik varsa. uygulayamadığınız ve kazanamadığınız davranış için HAYIR seçeneğini işaretleyiniz. 49 . DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işe başladınız mı? Komparatörle eksenlik ve paralellik kontrolü yaptınız mı? Üç ayaklı aynayı bağladınız mı? Kayışın yerini değiştirerek işin dönme hızını ayarladınız mı? Taşı bilediniz mi? İş parçasını ayna punta arasına bağladınız mı? Taşı. Öğrencinin adı ve soyadı Makine teknolojisi Temel taşlama işlemleri 2 Açıklama: Uyguladığınız ve kazandığınız davranış için EVET. gözleyemediyseniz HAYIR sütununda bulunan kutucuğa (+) veya (-) işareti koyunuz. iş parçasına belli bir mesafe içerisinde hızlı olarak yaklaştırdınız mı? Mikrometrik bileziği sıfırladınız mı? Ø30 mm’ yi dalma taşlama yöntemi ile taşladınız mı? Mikrometre ile ölçü kontrolü yaptınız mı? Ø20 mm’lik yüzeyi dalma taşlama yöntemi ile taşladınız mı? Fırdöndü aynasını bağladınız mı? Ø40 mm’lik kısmı boyuna taşlamak için dayamaların yerini ayarladınız mı? Ø40 mm ölçüsünü boyuna taşladınız mı? Tezgâhı temizleyip işi teslim ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Eğer. faaliyete tekrar dönerek ya da öğretmeninize danışarak bunları tamamlayınız.AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen davranışlarını gözlediyseniz EVET.

ARAŞTIRMA Otomotiv. torna tezgâhında işlenen parçaların tolerans değerleriyle karşılaştırınız. Puntasız Taşlama Tezgâhının Özellikleri ve Kısımları Puntasız taşlamada iş parçası bağlanmadan. Mil delik toleranslarını inceleyiniz. tesviye. Şekil 3. PUNTASIZ TAŞLAMA 3. yüksek devirlerde kaba taşlamalar yapılır. Aynı zamanda işi hem sevk yatağına hem de sevk taşına bastırır.1: Puntasız taşlamada taşların ve işin konumu 50 . frenlemek suretiyle işin dönüş hızını azaltıp işi ilerletmektir. Düşük devirlerde ince taşlama.1. İş parçası kesici taştan aldığı hızla dönerken aynı zamanda sevk taşının etkisiyle bir vida gibi boyuna ilerleme yapar. uygun çalışma koşulları sağlandığında istenilen tolerans ve yüzey kalitesinde silindirik ve konik yüzeyleri taşlayabileceksiniz. Esas taşlama işlemini kesici taş yapar. Sevk taşının görevi.ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 Bu öğretim faaliyeti sonunda. bir sevk kızağı üzerinde. iki taş arasından geçirilerek taşlanır. 3. Bu nedenle hızı çok düşüktür. makine kalıp bölümlerinde bulunan makine ve motorların silindirik veya konik delik içerisinde çalışan mil veya muylularının (milin yatak içinde çalışan kısmı) yüzey kalitelerini inceleyiniz. aynı çaplı mil ve deliklerin birbirleri ile çalışma durumlarına göre işleme payları değerlerini. Kesici taş. taşlama anında işe temas eder etmez işi döndürmeye başlar.

boydan boya silindirik işler taşlanır. Puntasız taşlama işlemleri genel olarak üç türlü yapılır: Boyuna taşlama. 3. kavrama pimleri. Bu açı ne kadar büyük olursa iş de o kadar hızlı ilerler.1. Fakat taşlama sırasında sevk taşı bütün yüzeyi boyunca işe temas eder. Dalma taşlama (Profil taşlama) Dayamalı taşlama 3.3. İşin İlerleme Hareketi İşin ilerleme hareketi için sevk taşına bir açı verilir. Bu açı yardımıyla iş yavaşça ilerleyerek karşı dayamaya dayanır. bilezik ve halkalar bu sistemle taşlanabilir. Sevk taşı işte bu iki açı sayesinde işi bir vida gibi ilerletir. Bu bilemenin sonucunda sevk taşının yüzeyi çukur çıkar.1. Kademeli ve profilli miller iki taş arasına yukarıdan bırakılır. Boyuna Taşlama Boyuna puntasız taşlamada kademesiz.1. İş iki taş arasından boydan boya geçer.3. muylular. kesici taşın ve sevk taşının bütün yüzeyine oturtulması sağlanmalıdır. soğutma sıvısı ve tezgâhın durumu dikkate alınmalıdır.1.2. Dalma Taşlama (Profil Taşlama) Değişik profildeki çok sayıda özdeş parçaların taşlanmasında kullanılır. Sevk taşını bileme aparatına da aynı açı verilerek taş bilenir. Bu konumda iş parçası taşlanırken sıçrama yapamaz. Sevk taşına 1/4-1/2 derece açı verilir. Yan desteklerin ayarlanması da ayrı bir dikkat gerektirir. talaş miktarı. taşın cinsi. Dayama iş parçası tarafından itilince bir siviş yardımıyla kesme taşı geri itilir ve parça düşer. Taşlamada işe verilecek ilerleme hızı seçilirken malzemenin cinsi. yüzey kalitesi. Miller. 51 . Tezgahın taşlama kapasitesine göre her çaptaki işlerin uygun yüzey kalitesinde taşlanabilmesi için sevk taşı iki devirli (20-36 dev/dak) olarak yapılır. Yan destekler ayarlanırken. iş ekseni taş eksenini yaklaşık 3 mm altında olacak şekilde ayarlanmalıdır. işin. Bu suretle hem kaba seri taşlama işlemleri hem de hassas ve ince yüzey kaliteli taşlama işlemleri yapılır. 6 mm çapa kadar olan ince çubuklar taşlanırken.

Paralel kamalar ve cıvatalarla tezgâh gövdesine bağlanan özel bir gövde üzerine tespit edilir. Dayama.4. işin çapı.Kesici taş İş Dayama Sevk taşı Şekil 3.2: Puntasız dalma taşlama 3. kumanda kolu vasıtası ile dayama tarafından geri itilerek alınır.1. tezgâhın kullanıldığı taraftan bir manivela sistemi ile kumandalıdır. 52 . İş dayamaya temas edinceye kadar sevk taşı tarafından veya elle yürütülür. Yükseklik ayarı her iki uçta bulunan ayar vidaları ile yapılır.5. Sertleştirilerek hassas bir şekilde taşlanır. İş dayamaya temas edince.1. Sevk yatağının yüksekliği. Kesici taş itici İş Sevk taşı Şekil 3.2: Puntasız dayamalı taşlama 3. Sevk Yatağının Ayarı Sevk yatağı iyi cins çelikten yapılır. Dayamalı Taşlama Bu sistemde işin ilerleme hareketi bir dayama ile sınırlandırılmıştır. taşın sertliği ve malzemenin cinsi ile orantılıdır.

Taşın kenarlarında fazlalık vardır. Sevk taşı salgılıdır. Boyuna Taşlama için Sevk Taşının Bilenmesi Bir işin boydan boya taşlanması için bileme elması taşın eksenine paralel yürütülerek. İş merkezi ayarı iyi yapılmamıştır. Sevk taşında boşluk vardır. Sevk taşının eğim ve bileme açısı uygun değildir. Sevk taşı gevşektir. Bileme aparatına verilecek açıya. Soğutma sıvısı dengeli dağılmamıştır. Taş dengesiz veya yüzeyi yağlanmıştır. Taş konik olarak bilenmiştir. İşin merkezi çok yüksekte ayarlanmıştır. İşin yüzeyi çok kirli veya paslıdır.3. Bileme elmasına verilecek yüksekliğe. Taşlanan yüzey bozuksa İş oval çıkarsa İş parçası konik çıkıyorsa İş üzerinde izler oluşuyorsa İş yüzeyi çokgen gibi düz yüzeyli çıkıyorsa 53 . 3. Boyuna taşlamada sevk taşına +3º lik açı verilerek taşlama yapmak genellikle iyi sonuç verir.7. taşın iş genişliği boyunca parçaya temas etmesi sağlanmalıdır. Bunun için aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir: Sevk taşının eğim açısına. İş parçası silindirik değildir. Sevk yatağı çok incedir. Puntasız Taşlamada Muhtemel Hatalar ve Bunların Sebepleri HATALAR SEBEPLERİ Taş uygun değildir. İnce taneli taş kullanılmış ve ilerleme fazla verilmiştir. İşin sevk taşına temas yüzeyi küçüktür. İşin merkezi taş merkezinden yeterince yüksek değildir. Sevk yatağının işe temas kısmında eziklik vardır. Sevk yatağının eğim açısı yeterli değildir.1.1. Sevk yatağı uygun özellikte değildir. İş merkezinin taş merkezinden olan yüksekliğine. Sevk taşının yüzeyi yer düzlemine paralel ayarlanmamıştır. Soğutma sıvısı uygun özellikte değildir.6.

54 . taşlama zamanı azdır. Taşlama esnasında işe eksenel bir baskı yapılmaz. zaman kazandırır.8. Hazırlık işlemleri daha az zaman alır. İş kuvvetli desteklendiği için esneme olmaz. Taşlama payı az bırakılır.1. İyi bir ayarlama yapılırsa hatalı iş çıkmaz.3. Puntasız Taşlamanın Tercih Sebepleri İşin bağlanıp sökülmesi işlemi yoktur. Tezgâhlarda hareketli kısım az olduğundan çok az titreşim olur.

Uygun taşlama taşı ve sevk taşı seçiniz ve bileyiniz. 55 . Bu konuda öğretmeninizin tavsiyeleri olacaktır.) 1. 2..Taşladığınız parçanın temizliğini yaparak parçayı öğretmeninize teslim ediniz. 3.Uygun sevk yatağı bularak mesafesini ayarlayınız. İşlemin süresi = 4 ders saatidir.01 Açıklamalar 1Resmi verilen parçayı dalma taşlama olarak taşlayınız. YETERLİK ÖLÇME Tolerans ± 0.Parçanın taşlanmamış ölçüsünün resim ölçüsüne uygunluğunu araştırınız. 2İşlemleri yaparken performans denetim listesindeki davranışları evet veya hayır olarak işaretleyiniz. 4. Aşağıda belirtilen uygulama faaliyetini gözlenecek davranışları dikkate alarak gerçekleştiriniz. İşlem basamakları (Taşlayacağınız parçanın ısıl işlem görmüş olması daha uygundur.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Değerlendirme: Yeterli görmediğiniz beceri ve davranışlar için modüldeki konuları tekrarlayınız.

Makine teknolojisi Temel taşlama işlemleri 2 Öğrencinin adı ve soyadı Açıklama: Uyguladığınız ve kazandığınız davranış için EVET. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işe başladınız mı? Komparatörle eksenellik ve paralellik kontrolü yaptınız mı? İş parçasının çapaklarını temizlediniz mi? Sevk yatağını uygun bağladınız mı? Taşı bilediniz mi? Sevk taşını bilediniz mi? Dayamanın yerini tespit edip monte ettiniz mi? Taşlama taşı ile sevk taşı arasındaki mesafeyi ayarladınız mı? Parçayı güvenli bir şekilde atacağınızı tasarladınız mı? Tezgâhı güvenli çalıştırdınız mı? Parçayı atıp taşlama işlemini bitirdiniz mi? İş parçasını çıkarıp yüzey ve ölçü kontrolü yaptınız mı? İş parçasının çapaklarını aldınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Eğer. uygulayamadığınız ve kazanamadığınız davranış için HAYIR seçeneğini işaretleyiniz. 56 . faaliyette gözlediğiniz eksiklik varsa. faaliyete tekrar dönerek ya da öğretmeninize danışarak bunları tamamlayınız.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARI ÖĞRENME FAALİYET-1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 A D D C B A D C ÖĞRENME FAALİYET-2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¾’ü 1/3’ü kadar 1/3’ü kadar aynıdır. gres yağı düşürülmelidir fatura bitimlerine sabit puntanın azaltılmalıdır Çok az aynaya 57 .

tr www.com www.com. 2001.schleifring.com www. Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1996.tsugami. Fethi.techspex.gubh. Ankara. ŞAHİN. Ankara. Tesviyecilik Meslek Teknolojisi. Naci Taşlamacılık Teknolojisi Ankara 1978.com www. Taşlamacılık ve Alet Bileme Teknolojisi. Halit BULUT.com www.com www. Güryılmaz Matbaası. Macit.americangrinding.com www.knuth.net www. 1998.sunymachınery.com www.com www. Mustafa ASLANER. Sami.com www. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Hamdi. Taşlamacılık Teknolojisi.tr www. Makinede Çalışma Taşlama Bölümü 1(ABB).ramgrinding.com www. Tesviyecilik Teknolojisi. www.com www.testmachinesources.jjjtrain.jp 58 . ÖZCAN. Ankara.perfect machina. Ankara.nıkken. Atelye ve Teknolojisi 3.üçer zımpara.KAYNAKÇA KAYNAKÇA ATAV.grinding.earth-china.co.com www.com.töreci.akraturn. ŞAHİN.akraturn manufacturing.com. Yakup ERİŞGİN.mfgquate.com www.com www. Şefik. Ankara.com www.supfina.supertec. Ajans Türk Matbaacılık Sanayi. BAĞCI Mustafa. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü www.aerogrinding.blohm. 1970. 1978.leechind.com www.com www.efunda.kent ındustrial. Gül Yayınevi.com www.de www. KARABAY.com www. ÖZKARA.nıms.com www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful