P. 1
Turkce Dil Bilgisi

Turkce Dil Bilgisi

|Views: 323|Likes:
Yayınlayan: tasarimdevi

More info:

Published by: tasarimdevi on Aug 16, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

TÜRKÇE

Anlam Bakımından Sözcükler………………………………………...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri………………………………………….3 Cümlede Anlam……………………………………………………….6 Ses Bilgisi……………………………………………………………...9 Paragraf Bilgisi………………………………………………………...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri…………………………………………..17 Yazım Kuralları………………………………………………………..22 Noktalama İşaretleri…………………………………………………....25 İşlevlerine Göre Kelimeler (Sözcük Türleri)…………………………..29 Fiil (Eylem)…………………………………………………………….38 Fiilimsi (Eylemsi)……………………………………………………...44 Ek-Fiil (Ek-Eylem)…………………………………………………….45 Fiil Çatısı………………………………………………………………46 Cümlenin Ögeleri………………………………………………………48 Cümle Bilgisi…………………………………………………………..50 Anlatım Bozukluğu…………………………………………………….52 ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER (KELİMELER)
1) Gerçek (Sözlük) Anlam 2) Mecaz (Değişmece) Anlam 3) Somut Anlam 4) Soyut Anlam 5) Dolaylama 6) Terim Anlam 1) GERÇEK (SÖZLÜK) ANLAM Söylendiği zaman zihnimizde (aklımızda) oluşturduğu ilk anlama, temel anlamına gerçek anlam denir. Günlük hayatta en çok kullanılan anlamıdır. “Soğuk” sözcüğünün aklımıza gelen ilk anlamı; ısısı düşük olan, sıcak olmayandır. Bu sokağın çeşmelerinden soğuk sular akardı. “İnce” sözcüğünün aklımıza gelen ilk anlamı; dar olan, kalınlığı az olandır. Üzerinde ince bir gömlek vardı. “El” sözcüğünün aklımıza gelen ilk anlamı; kolun parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümdür. Elindeki kağıtları masanın üzerine bıraktı. Çocuk ağır çantayı kaldıramadı. Evin camlarını kırmışlar. Bahçedeki kuru otları yakmışlar. Top oynarken okulun camını kırmışlar. Bu karanlıkta dolaşmaktansa evde otururum. Terliyken soğuk bir şey içme. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. Söylediklerimizin soğuk karşılanmasına üzüldüm. Yaşlı kadına yer vermen ince bir davranış. Dağın ardından iki el silah sesi geldi. Çocuğu ağır işlerde çalıştırmayın. Beni kırma, birlikte oynayalım. Sınavda yüksek not almazsam yandım. Ne olur beni kırma, tiyatroya birlikte gidelim. Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar bir gün Geçmişi karanlık bu adama pek güvenmiyorum.

1

UYARI: İnsan veya başka bir varlığa ait bir özellik diğer varlıklara verilirse buna yan anlam veya yakıştırmaca denir. Şıklarda yan anlam yoksa mecaz kabul edilir.
Kapının kolu Arabanın torpido gözü Ayakkabının burnu Uçağın kanadı 3) SOMUT ANLAM Türkçede bazı sözcükler beş duyumuzun (görme, dokunma, işitme, koklama, tatma)“herhangi birisi ile” algılanabilen varlıkları karşılar. Böyle sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. Kitap, ağaç, soğuk, hava, Emine, su, mavi, taş… 4) SOYUT ANLAM Türkçe sözcüklerin bazısı da beş duyumuzun “herhangi birisi ile” algılayamadığımız varlıkları karşılar. Böyle sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. Bunların varlığını aklımız ve hislerimizle algılayabiliriz. Allah, rüya, sevgi, neşe, hüzün, korku, iyilik, şüphe, cesaret, güzellik, barış, düşünmek…

UYARI: Bazı somut anlamlı kelimeler kullanıldıkları cümleye göre soyut; soyut anlamlılar da somut anlam kazanabilirler. “Yol” sözcüğü somut olduğu halde Bu işi yapmanın bir yolu olmalı. Örneğinde soyut anlam taşır. “Sevgi” sözcüğü soyut olduğu halde Sevgi en sevdiğim arkadaşımdır. Cümlesinde somut anlam kazanmıştır.
5) DOLAYLAMA Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasına dolaylama denir. Ulu önder dünyaca sevilen bir kişiydi. Bu korkunç ses ormanlar kralına ait olmalı. Bu sene bacasız sanayiden çok para kazandık. Atatürk’ün hayatı beyaz perdeye aktarıldı. Zonguldak’ın geçim kaynağı kara elmastır. Yavru vatanda güzel bir tatil yaptık. Çukurova’da beyaz altına rağbet çok. Bizim takım yeni bir file bekçisi aldı. Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK Ormanlar kıralı Aslan Bacasız sanayi Turizm Beyaz perde Sinema Kara elmas Kömür Yavru vatan Kıbrıs Beyaz altın Pamuk File bekçisi Kaleci Derya kuzusu Balık 6) TERİM ANLAM Bir bilim veya sanat dalıyla ilgili özel bir kavramı ifade eden sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Matematik: Üçgen, denklem, kesir… Fen: Hücre, çekirdek, kuvvet… Dil Bilgisi: Yüklem, virgül, sıfat… Coğrafya: Dağ, enlem, ekvator… Edebiyat: Roman, uyak, dize… Müzik: Nota, porte, sol anahtarı… Tiyatro: Perde, sufle, sahne…

2

SÖZCÜKLERDE ANLAM İLİŞKİLERİ
1) Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler 2) Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler 3) Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler 4) Genel (Kapsamlı) – Özel (Dar) Anlam 5) Yansıma 6) İkileme 1) EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. İsim = Ad Eser = Yapıt Cevap = Yanıt Mazi = Geçmiş Sene = yıl Güz = Sonbahar Zayıf = Sıska Neşeli = Şen Yasa = Kanun İstiklal = Bağımsızlık Müdafaa = Savunma

Güz mevsiminde ağaçlar yapraklarını döküyor. Buranın sonbahar yağmurları meşhurdur. Yasalara uymamız gerekir. Hakkımızı savunabilmek için kanunları bilmeliyiz. Son eserinde güncel olayları anlatır. Yapıtlarında oldukça sade bir dil kullanır.

UYARI: Eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Yemek yemediğinden çok zayıf ve sıska oldu. Arkadaşımı bugün çok neşeli ve şen görüyorum. Cevap ve yanıt hakkını kullanmak istemiyor.

UYARI: Yakın anlamlı kelimeler eş anlamlı değildir.
Eş – Dost Yalan – Yanlış Doğru – Dürüst

Bayramlarda eşi dostu ziyaret etmeliyiz. Olayları yalan yanlış anlatıyor. Ödevini doğru dürüst yaramamış. 2) EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Zihnimizde en az iki gerçek anlam çağrıştırır. Sol= Solmak fiili - Yön, sağ karşıtı El= Organ - Yabancı Yüz= surat, sima - Yüzmek fiili - 100, rakam Gül= Gülmek fiili – Çiçek - Çağıldayarak akma Gülünce yüzünde güller açardı. Kendi eliyle onu teslim etmişti ellere. Su akar güldür güldür. Mendilim dolu güldür. Yeri göğü yaratan Bir gün beni de güldür. Bahçede var yüz güzel Endam güzel yüz güzel Uzaklara açılma Kıyılarda yüz güzel

3

UYARI: İnceltme işareti ( ) ile birbirinden ayrılan kelimeler sesteş değildir.
Adet= Sayı Âdet= Gelenek, örf Hala= Babamızın kız kardeşi Hâlâ= Henüz, şimdilik Kar= Hava olayı Kâr= Kazanç Alem= Bayrak, kubbe, sancak Âlem= Âlem

3) ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER Aralarında bir ilgi bulunduğu halde anlamca birbiriyle çelişen, birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Her sözcüğün karşıtı yoktur. Pahalı x Ucuz Uzak x Yakın Acemi x Usta Açık x Kapalı Kalın x İnce Kolay x zor İleri x Geri Uzun x Kısa Gece x Gündüz Ağlamak x Gülmek Siyah x Beyaz Ak x Kara Cimri x Cömert İyi x Kötü İnmek x Çıkmak Aç x Tok Dar x Geniş En x Boy Bencil x Fedakar Güzel x Çirkin

UYARI: Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıddı (karşıtı) demek değildir.
Akıllı Sulu Tatlı Gelmek Almak Olumsuzu Akılsız Susuz Tatsız Gelmemek Almamak Karşıtı Deli Kuru Acı Gitmek Vermek

4) GENEL (KAPSAMLI) – ÖZEL (DAR) ANLAM Bazı sözcükler kavramları veya varlıkları toplu olarak içine alır, yani kapsar. Bu sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Bazı sözcükler de kavramları veya varlıkları toplu olarak içine almaz, bir varlığın veya kavramın içinde yer alır. Bu sözcüklere de özel anlamlı sözcükler denir. Güvercin Kuş Hayvan Canlı Varlık ÖZEL Papatya Çiçek Bitki Canlı Varlık 5) YANSIMA Doğada canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma denir. Kalemin kırılırken çıkardığı çat sesi, Hayvanların çıkardığı me, miyav, hav hav gibi sesler. Bahçedeki köpek bütün gece havladı. Şelalenin şırıltısı ormanın içine kadar yayılıyordu. Duyulan tek ses yaprakların hışırtısıydı. Kedinin acı miyavlaması ile uyandı. GENEL

4

6) İKİLEME Anlatıma çekicilik kazandırmak, anlamı güçlendirmek amacıyla çeşitli sözcüklerin art arda kullanılmasıyla oluşan söz öbeklerine ikileme denir.

UYARI: İkilemeler her zaman ayrı yazılır. İkilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına noktalama işaretleri
konmaz. İkilemi Çeşitleri 1) Aynı Sözcüğün Tekrarı İle Arkadaşınla güzel güzel oyna. Biriktirdiğin parayı azar azar harca. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Git güle güle uğurlar olsun. 2) Yakın Anlamlı Sözcükler İle Yalan yanlış bilgileri sil artık kafandan. Derslerine doğru dürüst çalış. Eş dost herkes oradaydı. 3) Karşıt Anlamlı Sözcükler İle Konuyu az çok o da benim kadar biliyor. Onunla aşağı yukarı on yıl önce tanıştık. İyi kötü geçinip gidiyoruz. 4) Biri Anlamlı Diğeri Anlamsız Sözcükler İle Ufak tefek bir çocuk içeri girdi. Hesap mesap bilmez o adam. Hayatın eğri büğrü yollarında ilerliyorum. Üzerinde eski püskü bir elbise vardı. 5) Her İkisi de Anlamsız Sözler İle Mırın kırın etme de olanları anlat. Şu ıvır zıvır eşyaları çöpe atın. Abuk subuk sözlerle herkesi çileden çıkardı. Sana kaç kere abur cubur yeme dedim. 6) Yansıma Olan Sözcükler İle Aralarında fısıl fısıl konuşuyorlar. Minik dere şırıl şırıl akıyordu. Bütün gece horul horul uyudu. Vur davula güm güm gümlesin.

5

2) DEYİM Kavramları. (Mustafa Kemal ATATÜRK) Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yoktu. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 2) En az iki sözcükten oluşur. Eksik bir şey bulamayınca çamur attılar. 2) Kalıplaşmış sözlerdir. inanış ve gelenekleri atasözüne yansır. 3) Öğüt verir. (bekleyip durmak. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez ve yerlerine başka sözcükler konulamaz. merak etmek) 3) VECİZE (ÖZDEYİŞ) Ünlü kişilerce söylenmiş özlü sözlere vecize denir. Anonim sözlerdir. Ak akçe. Taş taşı laf taşıma. Milletlerin ortak düşünce. (Mustafa Kemal ATATÜRK) Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. ne elbiseler gördüm içinde insandan eser yoktu. Taşıma su ile değirmen dönmez.(Mevlana) Başarısız ola ola başarıya ulaştım. (Margaret Hungerford) 6 . (Thomas Edison) Güzellik görenin gözündedir. Sabret işin çoğu gitti azı kaldı. olayları mecaz yoluyla belirten kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Özellikleri 1) Söyleyeni belli değildir. Hak vermek Deli dolu Burnu büyümek Ağzı yanmak Burun kıvırmak Ateşle oynamak Can pazarı Ağız birliği etmek 3) Deyimleri oluşturan sözcükler çoğunlukla gerçek anlamından uzaklaşarak mecaz anlam kazanırlar. kara gün içindir. Ne var ne yok diye göz attım. (kontrol etmek) Akşama kadar gözlerim yollarda kaldı.CÜMLEDE (TÜMCEDE) ANLAM 1) Atasözü 2) Deyim 3) Vecize (Özdeyiş) 4) Koşul (Şart) Cümlesi 5) Neden – Sonuç Cümlesi 6) Tanım Cümlesi 7) Karşılaştırma cümlesi 8) Nesnel (Objektif) Yargı Bildiren Cümle 9) Öznel (Subjektif) Yargı Bildiren Cümle 10) Benzetme Cümlesi 11) Dolaylı Anlatım 1) ATASÖZÜ Milletlerin yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuş olan sözlere atasözü denir. Özellikleri 1) Kalıplaşmış söz öbekleridir. yaşayış. Ağız ağıza verip konuşuyorlar. Derdini söylemeyen derman bulamaz. yol gösterir. Aldığı haberden sonra küplere bindi.

Kitap. Türkiye’de en yüksek sıcaklık yazın olur. -dıkça. 5) NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ Eylemin niçin yapıldığını (gerekçesini) ve sonucunda ne olduğunu bildiren cümlelere neden – sonuç cümlesi denir. haritada küçültme oranıdır. diye” ile yapılır. Müzik. Gözlem ve deneye dayalı olduğu için herkesçe aynıdır. “için.4) KOŞUL (ŞART) CÜMLESİ Bir olayın gerçekleşebilmesi için başka bir olayın varlığının gerektiğini bildiren cümlelere şart cümlesi denir. Korktuğu için şu sevimli köpeğe yaklaşamıyor. 6) TANIM CÜMLESİ Bir kavramı belirgin özellikleriyle anlatan. Sanat. “en. kişiden kişiye değişmeyen tarafsız yargı bildiren cümlelere nesnel yargılı cümle denir. mi edatıyla ve üzere sözcüğüyle yapılır. duyguların notalarla ifadesidir. Ödevini yapmadıkça dışarı çıkmayacaksın. mı. Açelya. “-se. Uyanamadığından derse geç kalmış. Gökyüzü bugün daha mavi görünüyor. İyi beslenince hastalanmazsın. -den. en iyi dosttur. insanların düşünce ve isteklerini iletmek için yararlandıkları bir anlatım aracıdır. Dostluk. Hastalandığı için okula gelemedi. Ölçek. -dan. 8) NESNEL (OBJEKTİF) YARGI BİLDİREN CÜMLE Doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen. şart olay Param yeterse kitap alacağım. Ödevini yaparsan gezmeye gideriz. Yazar romanlarındaki kahramanları çoğunlukla kadınlardan seçmiş.” Yarın hava güzel olursa dışarıya çıkarsın. en sevdiğim çiçektir. birlikte başlayıp birlikte bitirmektir. 7) KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ Birden fazla nesneyi benzer veya farklı yönlerden kıyaslayan cümleye karşılaştırma cümlesi denir. tarif eden cümlelere tanım cümlesi denir. Bilmediğinden yanlış yaptı. neden sonuç Cevabını bilmediği için soruyu boş bıraktı. Yazı. daha” sözcükleri kullanılır. Kitabı haftaya vermek üzere aldım. 7 . Oyundaki olaylar Ankara’da geçiyor. -dikçe gibi eklerle. İşim erken biterse eve gideceğim. Bilet bulursam tiyatroya gideceğim. -ince. Arkadaşım o zaman da çalışkandı. -sa. Niçin sorusuyla bulunabilir. düşünceyi anlamlı kılma çabasıdır. İyi düşününce nerede yanıldığını anlarsın. -ınca. Doğruyu söylemedikçe bu işte çalışamazsın. Yalan söyledi diye işten attılar. İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir. İnsan istedi mi başarılı olur. Sınıfımızda şu an yirmi beş öğrenci var.

Mektubunda üç ay sonra döneceğini yazmış. Davetsiz misafir gibi ortada kaldı. Bu kitap beni çok etkiledi. Elma gibi yanakları var. 10) BENZETME CÜMLESİ Bir varlığın başka bir varlığın özellikleriyle anlatıldığı cümlelere benzetme cümlesi denir. Türkiye’nin en güzel şehri. Yaz en sevdiğim mevsimdir. 11) DOLAYLI ANLATIM Bir kişiye ait sözlerin. Dün izlediğim tiyatro çok güzeldi. Öğretmenimiz çok ders çalışmamız gerektiğini söyledi. İstanbul. Bu sanatçının sesine bayılıyorum. kişiden kişiye değişen yargı bildiren cümlelere öznel yargılı cümle denir. Pamuk gibi ellerin var. Konunun son bölümlerini anlayamadığını söyledi.9) ÖZNEL (SUBJEKTİF) YARGI BİLDİREN CÜMLE Doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan. yazıların ikinci kişinin ağzından yeniden ifade edilmesini dolaylı anlatım denir. 8 .

-Kİ: yarınki. Alma Elma Ana Anne Kangı Hangi Kala Kale Kardeş Karındaş – Kardaş 2.İ.Ö.U A. A.O.Ü Öğütlerimiz Öğretmenim Öğrenci Koyunlar Konuşmacı Büyük Ünlü Uyumu İle İlgili Bazı Özellikler 1. halamgil.I. Birleşik sözcüklerde ve tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz.U E. akşamki. Bazı ekler büyük ünlü uyumunu bozar. İlk hecedeki ünlü kalınsa sonraki hecelerdeki ünlü de kalın. arabadaki -KEN: Yaparken. İskele (İtalyanca) Sosyal (Fransızca) Radyo (İngilizce) Emniyet (Arapça) 3.Ö. koşarken -YOR: gidiyor. Türkçe oldukları halde zamanla ses değişikliğine uğramış kelimeler büyük ünlü uyumuna uymaz. sevmiyor -LEYİN: akşamleyin.İ. sabahleyin -(İ)MTIRAK: yeşilimtrak.O.I.Ü E. ekşimtrak -GİL: baklagil. turunçgil 9 .SES BİLGİSİ 1) Büyük ünlü uyumu 2) Küçük ünlü uyumu 3) Kaynaştırma harfleri 4) Ses düşmesi 5) Geniş ünlünün daralması 6) Ses türemesi 7) Sert sessiz yumuşaması 8) Sertleşme (sessiz benzeşmesi) 9) Ulama 10) Vurgu 1) BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU DÜZ YUVARLAK Geniş Dar Geniş Kalın Dar a e ı i o ö u ü İnce Kalınlık incelik uyumudur. Türkçemize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler büyük ünlü uyumuna uymayabilir. Kadıköy Türk Gecekondu Dört Hanımeli Ev 4. İnsan Dünya Kitap Gazete Otomobil Televizyon Uyarı: Bazı yabancı sözcükler büyük ünlü uyumuna uyabilir. inceyse ince ünlü olur.

-ar) Okuyan (fiilden sıfat yapan ek. GENİŞ ÜNLÜ DARALMASI Son hecesi geniş seslilerle (a-e) bitten sözcüklere -yor eki getirildiğinde geniş sesliler daralarak ı. SES DÜŞMESİ *Sonu “k” ile bitten sözcüklere küçültme eki geldiğinde “k” ünsüzü düşer. Geliyor. yapıyor.ol Kaybol Fikir – i Fikri 5. Karın – ım Karnım Şekil – i Şekli Kayıp . acak) Altışar (üleştirme eki. (a-e-ı-i) (a-e-ı-i) Kapılar Bağımsızlık Çiçeklik Sıcaklık *Sözcüğün ilk hecesindeki sesli yuvarlak ise ondan sonra gelecek hecedeki sesli ya dar yuvarlak ya da düz geniş olmalıdır. i. ü olur. S. u. SES TÜREMESİ Tek heceli bazı sözcüklere küçültme eki getirildiğinde sesli türemesi olur. *Sözcüğün ilk hecesindeki ünlü harf düz ise diğer hecedeki ünlüler de düz olmalı. söylüyor… 3. -e hal ekleri) Okuyacak (gelecek zaman eki. Bu harflere kaynaştırma harfleri denir. KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU Düzlük yuvarlaklık uyumudur. Ş. Küçük – cük Küçücük Minik – cik Minicik Ufak – cık Ufacık *Bazı iki heceli sözcükler ünlü harfle başlayan bir ek aldıktan sonra hecelerindeki dar ünlü düşer. Bahçeye Odanın Kapısı İkişer Anasının kuzusu (tamlama ekleri) Kaleyi fethettik (-i. -er. N ünsüzlerinden biri gelir. Bir – cik Biricik Gül – cük Gülücük Genç – cik Gencecik 10 . Sesli ile bir sözcükten sonra sesli ile başlayan ek getirildiğinde araya Y. -en. Anla – yor Anlıyor Yaşa – yor Yaşıyor Ye – yor Yiyor 6. KAYNAŞTIRMA HARFİ Türkçe bir sözcükte iki ünlü harf yan yana gelmez.2. -ecek. (a-e) (o-ö-u-ü) (u-ü) Sonsuzluk Dürüst Öğretmen Öğrenci Umutlarımız Sonuçlandırmak Uyarı: -yor eki uyumu bozar. -an) 4. İki kuralı vardır.

vurgu yüklem b. Yüklem. ULAMA Ünsüz harfle bitten sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir sözcük geldiği zaman ulama yapılır. vurgu yüklem Annemle İatanbul’a yarın gideceğim.ğ Kitabım ağaca Yurdumuz Rengi Geleceğim Kitap – ım Ağaç – a Yurt – umuz Renk – I Gelecek – im Uyarı: Özel isimlerde yumuşama sadece söyleyişte olur. Devrik fiil cümleelerinde vurgu yuklemdedir. VURGU a. Iki sözcük arasında noktalama işareti varsa ulama yapılmaz. yazışta olmaz. vurgu Döndü son kuşlar da yuvalarına. Türk askeri Mehmet Akif Ersoy 10. vurgu c.7. Yüklem. SERTLEŞME (SESSİZ BENZEŞMESİ) Türkçe sözcüklerde sert sessizden sonra yine sert sessiz gelmelidir. Yüklem. vurgu Çiçeği büyüten sevgidir. (F – S – T – K – Ç – Ş – H – P) + (c – d – g) ç Sokak – da Türk – ce Bas – gı Diş – ci Sokakta Türkçe Baskı Dişçi t k 9. Son tren de kalktı ben yetişemeden. Söylediklerinin hepsi güzel. vurgu yüklem Yarın annemle İstanbul’a gideceğim. Söyleniş Yazılış Gemlik’e Gemliğe Zeynep’in Zeynebin Ahmet’e Ahmede 8. Yarın istanbul’a annemle gideceğim. P–ç–t–k b c d g. Kurallı fiil cümlesinde vurgu yüklemden önceki sözcüktedir. Yüklem. SERT SESSSİZ YUMUŞAMASI Süreksiz sessizlerle bitten bir kelime sesliyle başlayan bir ek aldığında sondaki sert sessizler yumuşar. İsim cümlelerinde vurgu yüklemdedir. vurgu 11 .

“mi”li soru cümlelerinde vurgu “mi” soru ekinden önceki sözcüktedir. Diğer soru cümlelerinde vurgu soru bildiren ögenin üzerindedir. Bana ne aldın? Kim benimle gelmek ister? 12 .ç. Sen mi yaptın bütün bunları? Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? d.

Örnek: Yıllardır yurdu geziyor. B) Bize düşen görev bunları araştırmak. karşılaştırmalardan vb. yararlanılır. incelemek. her türlü kavramdır. Yukarıdaki parçanın konusu nedir? A) Teknolojik gelişim B) İletişim araçlarının işlevi C) Dünyadaki değişmeler D) İletişim araçlarındaki değişim 13 . nasıl yaşarlar. hızla değişen dünyanın temposundan kaynaklanan rahatsızlıklardan kurtarmak için hoşça vakit geçirmekten. Örneklere yer verilmez. sistematiği belirlenmemiş akımların içine sürüklenmeye kadar bir çok amaca hizmet etmeye başladı. Genellikle bir cümleden oluşur. Cümleyi anlam ve yapı yönünden öncesine bağlayacak edatlara. C) Hayal kırıklığına uğradım. Bu bölüm yargı bildirir. köyden kente göç. yalnız. söz söylenen. ezgilerin söz dokusuna yüklediği hayat hikayesini nesilden nesile taşıyagelmiştir. Yaşam sevinci. B) Oldukça başarılı bir anlatımı varmış. (ama. Böylece düşünceye inandırıcılık kazandırılır. Her yazının bir konusu vardır. gerçek değerini ortaya çıkarmaktır. hakkında yazı yazılan. oysa. hasret en çok işlenen konulardır. madem…) Örnek: Aşağıdakilerden hangisi giriş cümlesi olur? A) Asıl kök ve öz derinliklerdedir. yalnızlık. Anadolu’yu anlatmalarıdır. Her şey konu olabilir. örneklerle ve diğer düşüncelerle geliştirilen konunun bir sonuca bağlandığı bölümdür.PARAGRAF BİLGİSİ 1)Paragrafın Yapısı (Bölümleri) 2) Paragrafta Konu (İçerik) 3) Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4) Paragrafta Yardımcı (Yan) Düşünceler 5) Paragrafta Başlık 6) Paragraf Oluşturma 7) Paragraf Tamamlama 8) Duyulara Seslenme 9) Duygulara Seslenme 10) Anlatım Biçimleri 11) Düşünceyi geliştirme yolları 1) PARAGRAFIN YAPISI (BÖLÜMLERİ) a) Giriş Bölümü: Her paragrafın bir giriş bölümü vardır. dostluk. ölüm. Konu ile ilgili örnekler verilir. ne yerler. bağlaçlara ve zamirlere bu bölümde kesinlikle yer verilmez. kasaba kasaba. o paragrafta en genel anlamda üzerinde durulan olay. fakat. Paragrafın yardımcı düşünceleri genellikle bu bölümde bulunur. Çoğu zaman ana düşüncenin bu bölümde verildiği görülmektedir. ne yazık ki. Yazar bu parçada ne anlatıyor? Bu yazıda nelerden bahsediliyor? Gibi soru kalıpları bize “konu”yu verir. D) Bu nedenle halk türkülerinin ezgileri bir buz dağının su yüzündeki görüntüsü gibidir. Örnek: Kitle iletişim araçları. c) Sonuç Bölümü: Paragrafın başında tanıtılan. b) Gelişme Bölümü: Giriş cümlesiyle tanıtılan konu gelişme bölümünde açıklık kazanır ve iyice genişletilir. şehir şehir. Anadolu insanını iyi tanıyor. olgu. nelerden hoşlanırlar? Bir de büyük yazarmış. kitleleri bilgilendirmek ya da onları. Okudum onu ancak… Bu paragrafın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi uygundur? A) Anadolu’yu çok iyi anlatmış. dil yanlışları. Giriş bölümü bir cümleden oluşur. Bir paragrafın konusu. Konunun etkili bir şekilde anlatılması için benzetmelerden. 2) PARAGRAFTA KONU (İÇERİK) Üzerinde durulan. durum ve kavramdır. D) Türk yazarlarını yücelten. çünkü. Bu bölüm birden çok cümleden oluşur. vatan sevgisi. Ayrıntılara girmeden konu tanıtılır. C) Anadolu insanı. ne var ki.

Şiiri diğer edebiyat türlerinden ayıran en belirgin özellik. sincaplar bu zamansız rüzgara hayret ederek üşüyorlardı. Ağaçları ve çiçekleri ürperişler içinde gördüm. 5) PARAGRAFTA BAŞLIK Bir yazının başlığı. şiir de ses olarak dudaklarımızdan dökülmek içindir. gelişme ve sonuç cümlelerinin bulunup bir anlam bütünlüğü içerisinde sıralanmasıdır. C) Halı dokunurken şekiller kendiliğinden ortaya çıkar. 4. açıklar ve destekler. gönlümüzde aşk. D) Milletçe sevildiğinden. Doğarsın bu yurda adak olarak. Sonra kuşlar. Nasıl tiyatro oynanmak içinse. 4) PARAGRAFTA YARDIMCI (YAN) DÜŞÜNCELER Her paragraf bir ana düşünce üzerine kurulur. denilebilir. Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) 2-4-1-3 B) 4-3-2-1 C) 3-1-2-4 D) 1-3-4-2 14 . vurgulanmak istenen ana düşüncenin en kısa. Paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiir Okumanın Önemi B) Şiir ve Ses C) Sesin Önemi D) Şiir Sanatı 6) PARAGRAF OLUŞTURMA Giriş. birlik beraberlik. sese en çok bağlı sanat oluşudur. D) Bütün desenler. B) Hürriyete değer verdiğinden. birbirini bağlı zincir şeklindedir. o yazıda anlatılan konunun. Genellikle gelişme bölümünde bulunur. Örnek: El halısında desen. serilen eve bolluk ve bereket getirsin diye ağacı. Örnek: Şiir. Önümüzde ışık. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Gibi soru kalıpları bize “yardımcı düşünce”yi bulmada yardımcı olur. B) Halıdaki desenlerin kendine özgü bir anlamı vardır. Yardımcı düşünceler ana düşünceyi örnekler. Örnek: Sen Mehmetçiksin. göz değmesin diye nazar boncuğu. başta sen varsın. Bir paragrafta birden fazla yardımcı düşünce vardır. Hürriyet öpen dudak olarak Yürekte sen varsın. Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce nedir? A) Halı desenlerini herkes kendine göre yorumlayabilir. Örnek: 1. Yazar bu yazıyı niye yazmış? Yazarın vermek istediği mesaj nedir? Bu paragrafta vurgulanmak istenen düşünce nedir? Gibi soru kalıpları bize “ana düşünce”yi verir.3) PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE (ANA FİKİR) Bir yazının yazılmasına neden olan ve yazının özünü oluşturan düşünce ana düşüncedir. C) Kahramanlığının dünyaca bilindiğinden. edebiyat türleri içinde sesle okunmayı en çok gerektiren sanattır. yalın ve açık biçimidir. 2. Toroslara vardığımda her taraf yeşillikler içindeydi. İnatçı bir rüzgar yeşilde alacağı varmış da alamamışcasına esiyor esiyordu. Bu düşüncenin anlaşılır ve inandırıcı kılınması için de yardımcı düşüncelere ihtiyaç vardır. Bir paragrafın başlığı bulunurken öncelikle o yazının ne anlattığı belirlenmelidir. Şiirde Mehmetçik ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A) Yurdu için kendini feda edeceğinden. dirlik ve düzenlik getirsin diye zincir haline gelmiş halkalar şeklinde gösterilir. Buna sanatçının okuyucuya vermek istediği mesaj da denebilir. Ana düşünce paragrafta bir cümle halinde verilebileceği gibi parçanın bütününe de serpiştirilebilir. Böylece verilmek istenen mesaj okuyucunun zihninde somutlaştırılmış olur. 3. Şiirlerde ana düşünce yerini tema denir.

Çankırı ve Bolu arasındaki dağlarda gezdi. çocukları sağlık yönünden ciddi şekilde etkiliyor Örnek: Sanat adamları daha çok düzeltmek. C) olayları olduğu gibi verir. nerde Telgraf Sokağı? Diyen bir şair nasıl bir duygu içerisindedir? A) Umutsuz B) Karamsar C) Hasret D) Yalnızlık 10) ANLATIM BİÇİMLERİ a) AÇIKLAYICI ANLATIM Okuyucuyu herhangi bir konuda eğitmek ve ona bilgi vermek amacıyla başvurulan anlatım tekniğine açıklayıcı anlatım denir. dağları büyük bir tehlikeye atan insanlar. Aradım. Paragrafın başına aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse parça anlam yönünden tamamlanmış olur? A) Çocuklar güç işlerde çalıştırılmaktadır. Örnek: … Adeta yarış atı gibi sınavdan sınava koşturuyorlar. gördüklerini olduğu gibi söylemek istememiştir. seçer. D) Sınavlar. Cümlelerde bu beş duyu organından herhangi birisiyle algılanan bir ayrıntıya yer verilebilir. beş ay hapiste tutsak kaldıktan sonra. O kadar dardı ki orda birbirine dokunur komşu evlerin saçağı. Sade ve sanatsız bir dil kullanılır.7) PARAGRAF TAMAMLAMA Paragraf tamamlama. iki yahut üç yıl Kastamonu. Yukarıdaki parçada hangi duygumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? A) İşitme B) Koklama C) Görme D) Tatma 9) DUYGULARA SESLENME Duygu kalben algılanan hislerdir. Ne oluyor bize? Buraları başkalarına mı satıyoruz? Diye acı acı düşündüm. düşüncenin bir olay etrafında veya olaya bağlı olarak anlatılmasıyla oluşan anlatım tekniğine öyküleyici anlatım denir. Hikayelerinde genellikle büyük şehirdeki tipleri. körfezin içinde birkaç kayık. korku. Tiyatrolarında da gecekondu bölgesinin cahil insanlarını ele almıştır. makale ve fıkra türlerinde eserler vermiştir. hem dardı. O zaman kendisine Battal’ın İbrahim diyorlardı ki. Örnek: Haldun Taner hikaye. güzelleştirmek isteyenler arasından çıkar. tatma. Örnek: Ayaşlı. dört arkadaşıyla bir gece hapisten kaçtı. giriş cümlesini ve sonuç cümlesini bulma ile ilgilidir. endişe. C) Çocuklarımız henüz ilkokul döneminde ağır bir sınav maratonuna giriyorlar. Sonuçta çocuklar kendilerini yetiştiremiyor ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. B) Çocuklarımız gün geçtikçe sağlıklı bir eğitim olmaktadırlar. yalnızlık…) Örnek: Doğduğum köyde bir sokak vardı. örneklerle konunun en iyi biçimde anlaşılması sağlanır. Tanımlarla. istese de istemese de … Paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur? A) kendi kişiliğini katar. duyma. Bu eserleri okuyan insanın yüzünde tatlı bir tebessüm belirir. Genellikle geçmiş zaman kullanılır. dokunma. ümitsizlik. Adı üstünde: Telgraf sokağı. (sitem. 8) DUYULARA SESLENME İnsanın beş duyusu vardır (görme. kendini tanımadan hayatın karmaşıklığı içinde buluveriyor kendini. B) nesnel davranmak zorundadır. zaman ve kişi gibi unsurlara rastlanır. Öykülemede yer. ötüşerek karnını doyurmaya çalışan martılar. koklama). Çoklarının evini basıp paralarını aldı. tüm bunlar beni hayli düşündürdü. sevinç. 15 . Dağa çıktı. Hemen hemen hiçbir sanat adamı. bozulmuş ve iki yüzlü çevreleri anlatır. tiyatro. coşku.Bu tipler yerel dilleriyle konuşturulur. Çocuk. Örnek: Kokuşmuş bir körfez. D) gerçeğin peşinde koşar. büyütür. Hem güzel. merak. b) ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM Bir duygunun. ümit. hem şirindi. denizi.

ulaşımıyla. Örnek: Kış mevsiminden hiç hoşlanmam. -dir. sözcüklerle resim yapma sanatına betimleyici anlatım denir. Kıyısında tahta sandalyeler. Pencere önlerinde yığılı kitaplar. duvarın dibinde kömür sobası. varlık okuyucunun gözünde canlandırılır. Tanımlamada “nedir?” sorusunun cevabı bulunur ve tanım cümleleri genellikle “-dır. Montesguie: “Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği bir kederim olmamıştır. olay. düşüncelerini inandırıcı kılabilmek için ele aldığı konuda yetkili ve ünlü bir kimsenin sözlerinden alıntı yapmasıyla oluşan yönteme tanık gösterme denir. Anne çocuğuna ilişkin isteklerini. b) ÖRNEKLEME Anlatılan konuyla ilgili değişik örneklerin verilmesiyle oluşan yönteme örnekleme denir. Oysa yaz mevsimi öyle mi? Bir kere üşüme diye bir sorununuz. kendi sevincini. Yiyeceklerimizin büyük bir bölümü de yaz mevsiminin ürünleridir. Konuşma havası sezilir. Düşüncenin kanıtlanması için örnekler verir. Köşeye yakın. okuyucunun zihninde daha da belirginleşmesini sağlamaktır. haritalar… d) TARTIŞMACI ANLATIM Herhangi bir konunun farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesinden kaynaklanan anlatım tekniğine tartışmacı anlatım denir. Yakup Kadri’nin Yaban’ı. tanıklar gösterilir. Kişinin sadece adı yetmez. Amaç konunun. küçük küçük gözler. Bundan dolayıdır ki. Örnek: Eleştirmen eseri ön yargıyla ele almamalıymış. Öğrenci ödevleri. donma diye bir korkunuz olmaz. Örnek: Annenin çocuğunu uyutmak için belli bir ezgiyle söylediği halk edebiyatı ürününe ninni denir. Bunun için de kat kat giyeceklere gereksinmeniz yoktur. -tır. o da ruhu besler. Büyük yazarlar ömürlerinin çoğunu okumakla geçirirler. karşılaştırmalar yapılır. yiyecek ve giyecekleriyle insana bir sürü sıkıntılar verir. Soru cümleleriyle yazıya akıcılık kazandırılır. Örnek: Okuma tutkuların en asilidir. iyi dileklerini. Kapının arkasında kıvrık ağaçtan yapılmış askılık. Örnek: Ortada yeşil örtülü uzun bir masa. c) KARŞILAŞTIRMA (MUKAYESE ETME) Birden fazla düşünce. 16 . Sözün aktarılmadığı yerde tanık gösterme söz konusu olmaz. Ekmek bedeni nasıl beslerse. Kimisi kilitli kimisi kilitsiz. Karşı duvarda boydan boya dolap. Örnek: Edebiyatımızda romancılar yaşadıkları dönemin ya da önceki dönemlerin izlerini eserlerine yansıtmışlardır. Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sı ve Halide Edip’in bir çok romanı bu muhteşem olayı işlemiştir. Ya nasıl ele almalı? Ön yargıyla ele alınmamış tek bir sanat yapıtı bilmiyorum. eleştiri yapmak için birtakım hazırlıklar ve seçmeler yapar. Dolapta her birini bir öğretmenin kullandığı. defterler. Sıfatlara genişçe yer verilir. d) TANIK GÖSTERME (ALINTILAMA) Yazarın. 11) DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI a) TANIMLAMA (TARİF ETME) Bir kavrama ait belirleyici özelliklerin anlatılmasıyla oluşan yönteme tanımlama denir. -tir” ekleriyle veya “denir” ile biter. Betimlemede bir durum. kavram ya da durumun birbiriyle kıyaslanmasıyla oluşan yönteme karşılaştırma denir. Amaç karşı tarafın düşüncesini çürütmektir. Yanıp yanmadığı belli değil. üzüntülerini bu nazım şekli ile anlatır. edebiyatımızda Milli Mücadele yıllarını konu edinen bir çok yapıt vardır.c) BETİMLEYİCİ ANLATIM (TASVİR) Gözleme dayanan anlatım tekniğine.” der. Bir kere bu seçmelerde bile bir önyargının varlığından söz edilemez mi? Bu seçme bile bir önyargıdır. Soğuğuyla. olay. Eleştirmen.

ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde tanıtan köklere denir.. Dilimizde isim kökleri en fazla üç heceden oluşur. Sesteş (Eşsesli ) Kökler : Kullanıldığı cümleye göre hem isim. Türemiş Sözcük : İsim veya fiil köklerine çeşitli yapım ekleri getirilerek oluşan sözcüklerdir.. bazen de türünü değiştirir. Örnek: Karınca. Dedikodu.... Dört çeşittir: a) b) c) d) Varlık kökleri : Çöl. niteliği. o. sadece cümledeki durumlarını belirten eklere denir.. gözlük. otur-. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. tüh. vah. araba. İsim kökleri cümle içinde “isim. geç. İsim Kökleri 2... başla. ey. evler. hem fiil olabilecek köklere denir.. sıra. Nitelik kökleri : İyi. yol. “oku” fiilidir. git. Köklere getirilerek anlam kazanır. FİİL KÖKLERİ : Hareketleri. zamir.. gergin. 2. otur. güzel. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur. Karaköy. Evli. Çekim Ekleri 2. Örnek: Yaz. Basit Sözcük : Hiç ek almayan veya yapım ekleri dışındaki ekleri almış olan sözcüklere denir. İçinde bir yapım eki olan ve yeni kelimeler türetmeye elverişli birime gövde denir.. Kelimenin kökünün. daha küçük parçalara ayrılmayan. Yapım Ekleri ÇEKİM EKLERİ : Eklendiği kelimenin anlamını ve türünü değiştirmeyen. işleri anlatan köklere denir. yol. ev. edat. sıfat. Duygu kökleri : Ah. için.. Birleşik Sözcük :İki veya daha fazla kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşan sözcüklerdir.. Örnek: Uçak. evi. ver. kelebek. sen. 3.SÖZCÜKLERİN YAPI ÖZELLİKLERİ KÖK : Bir kelimenin.. İlgi kökleri : Ben.. anlamlı en küçük parçasına denir. EKLER Köklere getirilerek onların anlamlarını tamamlayan veya değiştiren parçalara ek denir.. Ekler. bağlaç ve ünlem” göreviyle kullanılabilir. 17 .... mirasyedi. YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER 1. GÖVDE : E n az bir yapım eki almış olan sözcüklere denir. YAPIM EKLERİ : Eklendiği köklerden yeni kelimeler türeten eklere denir.. kız. Fiil Kökleri İSİM KÖKLERİ : Bir varlığı. kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır.. zarf. .... ile. Kökler iki çeşittir: 1. Örnek: Gel-. İki çeşit ek vardır: 1. Yapım ekleri eklendiği kök veya gövdelerin her zaman anlamını. kötü. tek başlarına anlamsızdır. Ev. yolluk. evci.

okula) d) İsmin -de hâli (Bulunma. İYELİK (AİTLİK) EKLERİ : Eklendiği ismin karşıladığı varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren eklere denir. ÇOĞUL EKLERİ : İsimlere gelerek onların sayısını çoğaltan -lar. -ünüz) Kitab-ınız Onlar (-ları. bahçenin kapısı) *Altı çizililer tamlama ekleri. (Ev-e.-üm) Kitab-ım Sen (-ın. -in.. (Evler... küçümseme) h) Kurtarma çalışmalarına İngilizler de katıldı. -ı. (aynı ulustan olma) 4. -i. (Her anlamı) f) Bu şehre ben dört yaşlarındayken yerleştik. İsimden isim yapan ekler 2.EKLER Yapım Ekleri 1. -ün) Kitab-ın O (-ı. okulun duvarı. Fiilden fiil yapan ekler 4. -ü ekleridir. okuldan. -a ‘dır. -um.) b) İsmin -i hâli (Belirtme Durumu) : Ekleri. (Abartma) b) Müdür beyler sizi görmek istiyor. (Evden. -iniz. evler. -ü ‘dür. -ten. (Benzerlik) d) Serpiller yarın bize gelecek. -den. -im. -leri) Kitap-ları Tekil Kişiler: Çoğul Kişiler: 2. -i. -u. -ü. HÂL EKLERİ : İsimlere gelerek onların durumlarını bildiren eklerdir. evim. -unuz. -da . -ümüz) Kitab-ımız Siz (-ınız. -lar ekinin anlam özellikleri a) Pazardan dünyaları aldım. -sı.) e) İsmin -den hâli (Çıkma.. Fiilden isim yapan ekler Çekim Ekleri a) İsim çekim ekleri *İyelik ekleri *Hal ekleri *Tamlama ekleri *Çoğul ekleri b) Fiil çekim ekleri *Kip ekleri *Kişi ekleri ÇEKİM EKLERİ A) İSİM ÇEKİM EKLERİ 1. -su. (aşağı yukarı) g) Beyefendiler yemeğe gelmiyorlar mı hala. Durum ekleri olarak da adlandırılır. okulda. -tan şeklindedir. 18 . Ayrılma Durumu) : Ekleri. -in. (Evde. -imiz.) 3.) -ler. okullar. -te. kalem-i) c) İsmin -e hâli (Yönelme Durumu) : Ekleri -e. -un. TAMLAMA (İLGİ) EKLERİ : İsim tamlamalarında kullanılan -ın. (Saygı) c) Daha nice Fatih’ler yetiştireceğiz. -sü) Kitab-ı. -un. Hiç ek almayan veya hal ekleri dışındaki ekleri alan isimler yalın haldedir. kapının kolu. İsimden fiil yapan ekler 3. -dan.. -si. kalma durumu) : Ekleri -de. (sitem. -ler ekleridir. Ben (-ım. – Beni aradığında dünyalar benim oldu. -u. araba-sı Biz (-ımız. (Ev-i. -ün ve -ı. -i.. a) İsmin Yalın Hâli ( Yalın Durumu) : Belirli bir eki yoktur. -ta şeklindedir. (Ali’nin defteri. (aile) e) Sabahları bir bardak süt içer. Koyu yazılanlar kaynaştırma harfi. -umuz. -u.. (Ev.

) a) Haber kipi ekleri: Zaman bildirimi yapan eklerdir..B) FİİL ÇEKİM EKLERİ 1... -ü yapım ekleri hem fiilden isim yapar. çoğul -lar Okudu- EKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER: 1)Türkçe’de dört çeşit -ı... çoğul -nuz 3.Fiilden fiil yapma eki 6) -ış... -u.. Ev-i yandı (İyelik eki) Ev-i yıktılar (Hâl eki) Veli-nin ev-i (Tamlama eki) Gez-i. -u.Kişi eki) 3) Türkçe’de -ım. hem de yapım eki olarak kullanılabilir: İç-im kan ağlıyor (İyelik eki) İstediğin parayı vereceğ-im (Kişi eki) Bugün dünden daha iyiy-im (Ek-fiil) Gözlerin bir iç-im su.. kip eklerinden sonra gelerek o işi kimin yaptığını belirten eklere denir.. (Kaz-ı çalışmaları başladı). yaz-ı (Yapım eki) 2) İyelik ekleri ile kişi ekleri karıştırılmamalıdır. Bunların farkı cümlelerden anlaşılır.).(Yapım eki) 4) Aslında küçültme ve sevgi eki olan -cık bazen varlık isimleri yapar . (Tepe-cik. (Geldi-m. (Tatlı bir bakışı vardı. -üm ekleri hem iyelik eki..İyelik eki) ..Fiilden isim yapma eki (Boyayı kaz-ı-dı). İyelik ekleri isimlere. -im. (Ev-i-m. hem kişi eki. okudu-n. Görülen Duyulan Şimdiki Gelecek geçmiş geçmiş zaman zaman Oku-du -muş -yor -ecek b) Dilek kipi ekleri: İstek belirtimi yapan eklerdir... KİŞİ EKLERİ: Fiillere. tekil Eksiz 1. yavru-cuk ) Bu örneklerde küçültme anlamı varken.. -i. gelecek. 5) -ı. KİP EKLERİ : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklere denir. -um. 19 . (Birbirlerine bakıştılar). tekil -m 2.. (Gelmiş. çoğul -k 2. hem de fiilden fiil yapar. -iş ekleri bazen isim. Dilek şart -sa İstek eki -y-a Gereklilik eki -malı Emir eki eki yok Geniş zaman -r Oku- 2. (badem-cik) kelimesinde bir organın adı söz konusudur.. gelir. -i.. bazen fiil yapar.) 1. Fiilden isim yapma eki. tekil -n 3. kişi ekleri fiillere gelir. hem ek-fiil. Fiilden fiil yapma eki.-ü vardır.... (Geldi-m..

. yedi-nci. boş-a. -er : sar-ar (sarı) -da. Bu eklerin başlıca olanları şunlardır: 1) -lık. kız-an (olgun çocuk) 19) -ç: ana-ç 20) -cıl. -ey : kuz-ey (Kuz : Güneş görmeyen yer) 28) -sul : yok-sul 29) -la. -cik. -eç : kır-aç. -el: az-al. -umsu. -men : koca-man 22) -aç. -çe : Türk-çe. -çeğiz: (Köyceğiz. -ncu. -ki ekinden önce köke bir çekim eki gelir. balık-çıl. küçü-cük) 7) -cak. Ök-süz) (“Ök” kelimesi Eski Türkçe’de “öğ” şeklindedir ve “ana” anlamına gelir. -r: deli-r-. -ça. -siz. -taş. -li. -suz. -cü : (Bek-çi... -ce.. ses-teş 11) -ncı. hem de türü değişir. -kür : tü-kür. Bu ekler sadece kelimenin anlamını değiştirir. -deş... bazen de türünü değiştiren eklere yapım ekleri denir. top-la. -cük : (Ufa-cık.. -en : er-en. -le : kış-la . 13) -z : iki-z 14) -sı.. -e : yaş-a. -cül. -ar.. çül: ev-cil.YAPIM EKLERİ Kök veya gövdelerin her zaman anlamını. şimdi-ki. -kır. -çil. -leyin: akşam-leyin.. -sü : çocuk-su 15) -ımsı. -çağız. -lük : (Gözlük.. y değişmesiyle “ yazın gidilecek yer “ anlamındadır. 20 .. -luk. beri-ki.. muhafaza etme” anlamında kullanılmıştır. su-lu) 4) -sız.) 3) -lı. -mse :azı-ı-msa.. 21) -man. çocuk-çağız) 9) -ca.. -lü : (Ev-li. -er : beş-er.. sonra -ki yapım eki getirilir. -ncü : bir-i-nci. -teş : soy-daş.. -imsi. -çıl. -cu.. -si. -al. top-u-k 26) -t : yaş-ı-t 27) -ay. -ek : sol-ak.. -de : şırıl-da... -le: su-la. -ki ekinin bazen kökten hemen sonra geldiği de görülür.. -cul. çul. -msı. Öte-ki. Başlıca ekleri şunlardır: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) -la. ev-ci) (“Bek” kelimesi Eski Türkçe’de “koruma. -k : gec-i-k. -çek : (Büyü-cek. top-ak 25) -k : bebe-k. -lu. top-aç 23) -şın : sarı-şın 24) -ak. gecelik) 2) -cı. -lik. -l : ufa-l. -nci.. ala-ca 10) -daş. Dört ana grupta incelenir: 1) İsimden İsim Yapma Ekleri : İsim köklerine gelerek bunlardan yeni isimler türeten eklere denir. -ceğiz. -süz ( Ev-siz. -ci. -çak. yay-la ( Eski Türkçe’den günümüze z. -ki eki bu kurala uymaz. -a. -ümsü: ekşi-msi 16) -layın.. 12) -ar.) 8) -cağız.) 6) -cık. Bu tür ekleri alan kelimelerin hem anlamı. 17) -cileyin : ben-cileyin 18) -an. türünü değiştirmez. yerde-ki. -cek. -kur.-su.) 5) -ki : (demin-ki. -cuk. -cil. 2) İsimden Fiil Yapma Ekleri: İsim kök veya gövdelerine gelerek bunları fiile dönüştürür. gökte-ki) (Yapım ekleri her zaman kökten hemen sonra gelirken. dar-al. püs-kür. -kir.

-ntü : boz-u-ntu.. -r : aş-ı-r..... -su. -a. -tur.. -ış. -ki. -ici.. -meç : yırt-maç. -sü : sin-si. -i.. -kan... -ş : döv-ü-ş.. -ele : kov-ala 4) Fiilden İsim Yapma Ekleri : Fiil kök veya gövdelerine gelerek bunlardan isimler türeten eklerdir. -kün : dal-gın. -ntı.. Fiilden isim yapım eklerinin başlıcaları şunlardır: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) -mak.. öğret-men. -üş : bak-ış. -gı. -i. -gi. Bu ekler kökün anlamını değiştirir fakat türünü değiştirmez... -k : çatla-k. -ge : böl-ge... -sak: tut-sak. -kun..... -tür : koş-tur. -ı.. -gan. -ucu..... -ü : kaz-ı. -kın... -iş... -ca. 21 . -tir.. Başlıca ekleri şunlardır: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) -n: giy-i-n. -m : giy-i-m. -me : kıy-ma.... -ücü : uç-ucu.. -gün. -mse: gül-ü-mse -ala. -ç : usan-ç.. -alak. -a. -aç. -dür. -e. -u. -ken : sıkıl-gan.3) Fiilden Fiil Yapma Ekleri: Fiil kök veya gövdelerine gelerek bunlardan yeni fiiller türeten eklerdir. : yar-a. -gu. -güç : dal-gıç... -guç. -l : kır-ı-l. -kı.. -mek : yapmak.. -dir.. -ü : gez-i. -gü. -geç : yüz-geç.. -er : çık-ar.. -ek : dön-ek. -si. -nti. Bu ekleri alan kelimelerin hem anlamı.. hem de türü değişir. -maca.. -men : seç-men. -gıç. -ku. -ma. -e : tık-a... -ı.. -gen... -t : kızar-t...... -anak.. -ce : eğlen-ce. -gin.. -ntu. -giç. -enek: gör-enek. -uş. -ak.. -sı... -gın. -tır. -mece : bul-maca. -eç : gül-eç.. -sal.. -maç. -ar. -l : ışı-l.. -sel : uy-sal. -dır... -u. -kü: say-gı. -dur. -kin. -ıcı.. -n : tüt-ü-n.. -elek : yat-alak. -t : geç-i-t.. -gaç.. -man.... sar-ma. -ga.. -gun.

Sınavda başarılı olduğumu öğrenince dünyalar benim oldu. d) Özel adlar büyük harfle başlar. unvanlar ve lakaplar da büyük harfle başlar. milli lisanımız bunlardan hangisi olacaktır? Bu suale cevap vermeden. sokak vb. tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar. Cümle içinde. dergi ile mahalle. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. veya” bağlaçlarıyla soru eki “mi” küçük harfle yazılır. kuruluş.YAZIM KURALLARI (İMLA) 1) Büyük Harflerin Yazımı 2) Birleşik Kelimelerin Yazımı 3) Yön Adların Yazımı 4) Gün ve Ay Adlarının Yazımı 5) Sayıların Yazımı 6) “Mi” nin Yazımı 7) “De” nin Yazımı 8) “Ki” nin Yazımı 1) BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI a) Cümle başları büyük harfle başlar. testler… c) Şiirlerde mısraların ilk harfi büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri. güneş ve ay” sözcükleri coğrafya ve gök bilimlerinde terim olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Av. Kırmızı ve Siyah Leyla ile Mecnun Kültürlü Olmak mı? f) Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar.” derdi. 22 . Türkiye’ye Güneş tutulmasını izlemek için pek çok turist geldi. Halley Satürn Venüs Uyarı: “Dünya. iki nokta. gazete. b) Nokta. milletlerin başkentlerine ait lisanlardır… Uyarı: İki noktadan sonra cümle niteliği olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz. Türk Dil Kurumu Ihlamurdere Caddesi Avrupa Çengelköy Uyarı: Kitap isimlerinde ve başlıklarda yer alan “ve. Çantan adeta doluydu: kalemler. Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Mehmet Bey Esra Hanım Uyarı: Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle yazılmaz. ile. yer adları büyük harfle yazılır. Hocası ona her zaman “Sen büyük bir alim olacaksın. lisanımızı başka lisanlarla mukayese edelim: Başka lisanlar. Acaba. ünlem ve soru işaretlerinden sonra gelen cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. genel kavram bildirdikleri zaman küçük harfle başlar. defterler. Bilal amca Sema teyze e) Kurum.

4) GÜN VE AY ADLARININ YAZIMI Belli bir tarihi bildiren gün ve ay adları büyük harfle yazılır. Birkaç Biraz Hiçbir Birçoğu b) Ayrı Yazılanlar *Birleşme sırasında ses türemesi veya düşmesi olmayan yardımcı fiillerle isimler ayrı yazılır. Babam 1 Ocak 1962 Cuma günü doğmuş. Türkiye’nin batısı nüfus olarak daha yoğun. Köpek balığı Yer elması Arap sabunu Deniz yolu Su böreği 3) YÖN ADLARININ YAZIMI Yer-yön ve yöre bildiren sözcükler birlikte kullanıldıkları isimlerden ayrı ve ilk harfleri büyük yazılır. Keçi + boynuzu Keçiboynuzu (Bitki) Karga + burnu Kargaburnu (Alet) Dokuz + taş Dokuztaş (Oyun) Ayıkulağı (Bitki) Ayı + kulağı Hanım + eli Hanımeli *Ara yönler bitişik yazılır. (15) on beş (155) yüz elli beş *Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri anlamını değiştirmiyorsa ayrı yazılır. 23 . Kuzeybatı Güneydoğu *Belgisiz sıfat ve zamirler bitişik yazılır.2) BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZIMI a) Bitişik Yazılanlar *Birleşme esnasında ses türemesi veya düşmesi oluyorsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Tatile 13 Haziran. Pazar + ertesi Pazartesi Sütlü + aş Sütlaç Kayıp + etmek Kaybetmek His + etmek Hissetmek Ne + asıl Nasıl Ne + için Niçin *Birleşme esnasında benzetme yoluyla kelimelerden biri veya ikisi de anlamını değiştiriyorsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Hasta olmak İşaret etmek Namaz kılmak İlan edilmek *Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Uyarı: Batı sözcüğü eğer Avrupa yerine kullanılmışsa büyük harfle başlar. Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Geçen yıl köye haziranda gitmiştik. Doğu Anadolu Güney Amerika Güneydoğu Anadolu Uyarı: Yer-yön bildiren sözcükler özel isimlerden sonra gelirse veya bir varlığın yönünü gösterdiklerinde küçük harfle yazılır. Bulutlar kuzeyden gelmeye başladı. Salı günü çıkacağız. Deneme sınavı mayısın son haftasında yapılacakmış. Türkiye’ye Batı destek veriyor.

Cümleden çıkartılamaz. “Dahi. İsim tamlamalarında tamlanan ismin yerini tutar. Çarşıdan ayakkabı da alacağız. mademki.5) SAYILARIN YAZIMI a) Yazınsal (edebi) metinlerde küçük sayılar. Bir ismin yerini veya zamanını gösteren sıfattır. kelimeye bitişik yazılır. Temiz mi temiz! (Pekiştirme) Güneş açtı mı çiçekler çıkar. yüz ve bin sayıları yazıyla gösterilir. Bilal’in ödevi daha güzel olmuş. Onun kitabı bende kalmış. Dünkü sınav çok zordu.30’da Büyük felaketteki ölü sayısı 25. Kitap da okurum dergi de. Yolun kenarındaki çiçekte gözüm kaldı. Bilal’inki daha güzel olmuş. oysaki. bile” anlamına gelir. Sınav yarın sabah 9. “Çünkü. Erzurum’un havası çok soğuk. 8) “Kİ” NİN YAZIMI Dilimizde üç değişik görevde “ki” kullanılmaktadır. Elmalar sepette ne güzel duruyor. Bitirecek miyiz? Pikniğe siz de geliyor musunuz? Uyarı: “Mi” başka görevlerde de kullanılsa ayrı yazılır. Uyarı: Bağlaç olan “de” sertleşmeye uğramaz. Birden fazla sözcükten oluşan sayıların her sözcüğü ayrı yazılır. c) Bağlaç olan “ki”: Sözcüktür ayrı yazılır. mü. Böyle olur mu? Biz mi yapacağız? Uyarı: Kendinden sonra ek gelirse bu ekler “mi” ye bitişik yazılır. Sınava yüz on yedi kişi başvurdu. a) Hal Eki “-de”: Ektir ismin sonuna bitişik yazılır. Çocuk elindeki parayı kaybetmiş. ayrı yazılır.000’e ulaştı. a) Sıfat Yapan “ki”: Ektir. Ödeyeceğiniz miktar binbeşyüzyetmişiki liradır. b) Para tutarı.” şekillerine girer. 6) “Mİ” NİN YAZIMI “Mi” soru eki kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Ben de sizinle geleceğim. meğerki. Kardeşim sokakta top oynuyor. mu. Uyarı: Para ile ilgili işlemlerde ve belgelerde rakamlar bitişik yazılır. halbuki. Uyarı: “ki” bağlacı bazı sözcüklerde kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. b) İlgi Zamiri “-ki”: Ektir. sanki. sözcüğe bitişik yazılır. Birleşik yapılı cümle oluşturur. saat gibi sayısal verilere ait bilgiler ve büyük sayılar belirtilirken rakam kullanılır. b) Bağlaç Olan “de”: Kelimedir. -ta” olur. (Zaman) 7) “DE” NİN YAZIMI Dilimizde iki tür “de” kullanımı vardır. Malatya’nınki o kadar soğuk değil. Cümleden çıkartılınca cümlenin anlamı daralsa da anlatım bozulmaz. Biliyorum ki bu iş böyle olmayacak. “te. Seninle tanışalı üç yıl oldu. belki” 24 . ta” şekli yoktur. Kalbimdeki sevgin hiç bitmez. Uyarı: Hal eki “-de” sertleşmeye uğrayıp “-te. Sev ki sevilesin. Ünlü uyumuna uyarak “mı.

ay ve yıl bildiren rakamları birbirinden ayırmak için kullanılır. (Sokak) Uyarı: Bazı kısaltmalardan sonra nokta kullanılmaz. sokak ç) Tarihlerin yazılışında gün. Her insan duyar. çevresinde olanları fark eder. Prof.05 sularında meydana geldi. 4 = 12 5 . bu işi bitireceğiz.1990 15. Deprem 3.) a) Bir yargı bildiren. Noktalama işaretlerinin yerinde ve doğru kullanılmasıyla duygu ve düşünceler açıkça ifade edilir. (İngilizce) Sok. neşeye.07.10. 1) NOKTA (. 05. trafik işaretlerinin işlevine benzetilebilir. Güzelliğe. b) Kısaltmaların sonuna konulur. vurgu ve ton gibi özellikleri belirtmekte noktalama işaretlerinden faydalanılır. 5 = 25 2) VİRGÜL (. öyle dalmış ki az kalsın düşecekti. Selma Hanım. Dostluk özveri gerektirir. Köye. Biz.NOKTALAMA İŞARETLERİ 1) Nokta 2) Virgül 3) Noktalı Virgül 4) İki Nokta 5) Üç Nokta 6) Soru İşareti 7) Ünlem İşareti 8) Kesme İşareti 9) Tırnak İşareti 10) Parantez (Ayraç) İşareti 11) Kısa Çizgi 12) Uzun Çizgi Noktalama işaretleri: Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için yazıda kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. şırıl şırıl akan dereler bize gülümsüyordu. 5. 25 . ne olursa olsun. Duraklama yerlerini belirlemekte.1985 d) Saat ve dakika rakamlarını birbirinden ayırmak için kullanılır. dönüyordu.25’te kalktı. b) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) cm (santimetre) c (karbon) c) Sıra bildirmek için sayılardan sonra kullanılır. Selim 7. çocukluk günlerinin geçtiği yere. ç) Cümle içinde ara sözleri ayırmada ara sözün başına ve sonuna konur. (Profesör) İng. konu III. Tren 12. düşünür. çiçek açmış ağaçlar. Kırmızı güller. 3 . Hafta sonu pikniğe gideceğiz. c) Özneyi ayırmak için konur. canlılığa ihtiyacım var. Noktalama işaretlerinin işlevi.) a) Birbiri ardına sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur. e) Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır. anlamca tamamlanmış bütün cümlelerden sonra konur.

ama her zaman insan olabilir. portakal. dedi. Atatürk diyor ki: “Muallimler. ayva. armut … 26 . İhtiyar. yalnız. Değerli arkadaşım. bu konuda asla konuşmam. Bu bahçede çok meyve yetişir: elma. peki. geç kalmayalım. Çok çalıştılar. Haydi. ç) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır.h.d) İsimleşmiş sıfatları. dağlara çıkmak. bu nur… b) Kaba.1990 Ankara. ıspanak. hayır. biçim bilgisi b) Aktarılan sözden önce konur.t.k. sıkıntıdan bunalıyor.Oğlum! Beni bırakma.5 76. Benim için fark etmez. yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. … İşte. Tatilde size geleceğim. taze fasulye.30 3) NOKTALI VİRGÜL (. sabah da gelebilirsin. haydi” kullanılır. Barış adları verilir. Bağlaçlardan önce kullanılır. Dünyanın haline bakılırsa… Sonra bu pencere. Sayın Bakan. 4) İKİ NOKTA (:) a) Kendisinden sonra açıklama yapılacak veya örnek verilecek olan cümleden sonra kullanılır. çünkü” gibi bağlaçlarla bağlı cümleler arasına konur. bu ahval ve şerait içinde dahi birinci vazifen… ç) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için konur. Dilimizdeki sert sessiz harfler şunlardır: f. Fatma. 10. O k… bir daha buraya gelmeyecek. b) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. akşamda. Gül. 21. f) Hitaplardan sonra konur. Üzüntüden. Pazardan elma. lahana aldım.) a) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. g) Yer adlarını tarihlerden ayırmada kullanılır.” Cenap Şehabeddin şöyle diyor: “Güzel fikir ihtiyarlamaz. İnsan.p Bu kitapta yer alan konu başlıkları şunlar: ses bilgisi.” c) Karşılıklı konuşmalarda konur.ş. her zaman kahraman olamaz. e) Kabul ve red bildiren kelimelerden sonra “evet.ç. c) Alıntılarda alınmayan bölümlerin yerine konur. dedi. adlardan ayırmada kullanılır. Küçük. 5) ÜÇ NOKTA (…) a) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan kısmın okuyucuya bırakıldığı eksiltili cümlelerin sonuna konur. doktoruna durumunu sordu. ağacın altında oturuyordu. c) “Ama.s. fakat başarılı olamadılar. h) Ondalık sayıların yazımında bölümleri ayırmada kullanılır. argo ve söylenmek istenmeyen sözcüklerin yerine konur. İstanbul. Kadın yavaşça: . Doğan.06. 21 Şubat 1996 ğ) Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra konur. kırlarda dolaşmak istiyordu. erkek çocuklara ise Serhat. fakat. Kız çocuklarına Yasemin. Hayır.

ler eki özel isimleri “gil” (akrabalık) anlamı katarsa kesme işareti ile ayrılmaz. Türkiye’m Halit Ziya’dan Sema’ya Uyarı: Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler ile kişi adlarıyla kullanılan unvanlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Eee! Yeter artık. uyarı ve seslenme sözlerinden sonra konur. Goethe’ler Washıngton’lu b) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Bu vatan nice M. b) Kesin olmayan bilgileri göstermek için parantez içinde kullanılır. TBMM’nin THY’ye kg’dan mm’den Uyarı: Sonuna nokta konan kısaltmalara getirilen ekler ayrılmaz. Aliler akşam bize gelecekmiş.6) SORU İŞARETİ (?) a) Soru anlamı taşıyan cümle sonlarında kullanılır. Vah. fakat içinde soru sözcüğü veya soru eki bulunan cümlelerden sonra soru işareti konmaz. 1995’te 8’inci Uyarı: Üleştirme sayıları rakamla değil. Prof. Bu ücret (!) hepimize yetermiş. Avrupalılaşmak Türkçenin Ankaralıdan Hristiyanlık Uyarı: . Bu şair 1497’de (?) ölmüş. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda harflerin okunuşuna. doğum yeri (?) 7) ÜNLEM İŞARETİ (!) a) Sevinç. c) Bilinmeyen tarih ve yer adlarının yerine konur. Nesimi (? – 1404). Kemal’ler yetiştirir. Benzerlik anlamı katarsa ayrılır. Uyarı: Yabancı isimlere getirilen yapım ekleri ve çokluk ekleri kesme işareti ile ayrılır. Buraya hangi yıl taşındıklarını bilmiyorum. Ey Türk Gençliği! Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İki şekilde kullanılır. küçük harfle yapılan kısaltmalarda kelimenin okunuşuna göre ekler getirilir. yazıyla gösterilir. 2’şer (Yanlış) İkişer (doğru) ç) Vezin dolayısıyla düşen sesin yerine kullanılır. Bana.leri c) Sayılara getirilen ekleri ayırmada kullanılır. ileri! c) Alay ve küçümseme anlamı katmak için parantez içinde kullanılır.a vb. korku gibi duyguların anlatıldığı cümlelerde kullanılır.ler Dr. acı. 8) KESME İŞARETİ a) Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır. yavrum vah! b) Hitap. biraz yardım eder misiniz? Uyarı: Soru anlamı olmayan. Eğitim Fakültesi dekanlığına Doğan Beyden gelen haber… Uyarı: Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. şaşkınlık. Karac’oğlan N’eylesin? 27 .

isimlerin yerini tutan kelimedir. Kazak-çı-lar-dan An-ka-ra-lı 12) UZUN ÇİZGİ ( ) Satır başıyla başlayan konuşmaları göstermek için kullanılır. Uyarı: Tırnak işaretinden sonra kesme işareti kullanılmaz.onunla konuşuruz. kök ve heceleri ayırmada kullanılır. Arif Nihat. Uyarı: Üzerinde değişiklik yapılan alıntılar tırnak içinde gösterilmez. 1997-1998 eğitim-öğretim yılı başladı. Kütüphaneden “Yaban”ı aldım. b) Özellikle vurgulanmak istenen kelimeler ile eser ve yazar adları tırnak içine alınabilir. ya da olduğun gibi görün. (Mevlana) c) Tiyatro eserlerinde söz esnasındaki hareketleri göstermede kullanılır. Karagöz: (Yerinden kalkarak) Kim o? Uyarı: Parantez işaretinden sonra kesme işareti kullanılabilinir. Atatürk (1881-1938)’ün en büyük hedefi Türkiye’nin bağımsızlığıydı. c) İki kavramın ortaklığını göstermede kullanılır. Ankara-İstanbul arası 350km. Ya göründüğün gibi ol.Hayır… 28 . b) Alıntının veya bir sözün kime ait olduğunu göstermede kullanılır. b) Ara sözleri ayırmada kullanılır. ç) Ek. Uyarı: Özel isimlerden sonra konan kesme işareti satır sonuna gelmişse kısa çizgi konmaz. Fetih Marşı’nda bize “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!” diyerek sorumluluğumuzu hatırlatıyor. 11) KISA ÇİZGİ ( . 10) PARANTEZ (AYRAÇ) İŞARETİ [ ( ) ] a) Bir sözün açıklaması veya eş anlamlısı olan kelimeler parantez içinde gösterilir. Peyami Safa “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”nda kendini anlatmaktadır. Sıfat “ismi” niteleyen bir kelimedir. Atatürk o gün (19 Mayıs 1919) Samsun’a çıktı.) a) Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmede kullanılır. Bizimkiler mi gelecek? .9) TIRNAK İŞARETİ (“ ”) a) Başka bir kişiden veya yazıdan alınan alıntılar (sözler) tırnak içinde gösterilir. Zamir (adıl). Buraya gelirse -gelmeyeceğini tahmin ediyorum. … Türk Dil Kurumu’ nun yeni bir sözlük hazırladığını duyduk. … gelemedi.

Örnek. koşu. Edat 7. Böyle sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. İstanbul. Türk Dil Kurumu. Fiil (eylem) 6. Örnek. güzellik. Örnek. Zamir (adıl) 4. renkleri. kavramları tanıtmaya yarayan kelimelere isim denir. Varlıklara Verilişlerine Göre Özel Cins İ S İ M L E R Maddelerine Göre Somut Soyut Tekil Varlıkların Sayılarına Göre Çoğul Topluluk 1. Kuveyt. insan. toprak. İSİM (AD) Canlı. aynı türden olan varlıkların ortak isimleridir. Karadeniz. Anadolu. sevgi. işitme. Özel İsim: Dünyada tek olan. Somut isim: Türkçede bazı sözcükler beş duyumuzun (görme. hüzün. Ünlem 1. Mehmet. çocuk. Örnek: Ağaç.. Soyut isim: Türkçe sözcüklerin bazısı da beş duyumuzun “herhangi birisi ile” algılayamadığımız varlıkları karşılar. b. gidiş vb. Böyle sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. yeşil… b. sıcak. dokunma. kalem. su. Örneğin şekilleri.MADDELERİNE GÖRE İSİMLER a. Cins İsim: Aynı cinsten.. ev. cesaret. tatma)“herhangi birisi ile” algılanabilen varlıkları karşılar. İsim (ad) 2. Türkiye. diğer varlıklar içinde tıpa tıp bir benzeri olmayan varlıklara verilen isimlerdir. sevgi. İslamiyet. korku. boyutları farklı bile olsa yazma işine yarayan cisimlere kalem denir.İŞLEVLERİNE GÖRE KELİMELER (SÖZCÜK TÜRLERİ) 1. Bağlaç 8. Kalem. Atatürk. ev. Sıfat (önad) 3. Tekir. hava. Bunların varlığını aklımız ve hislerimizle algılayabiliriz. Japonlar. Merkür. korku. Örnek. Allah. su. heyecan… 2.VARLIKLARIN VERİLİŞİNE GÖRE İSİMLER a. Zarf (belirteç) 5. Küçük Ağa. iyilik. koklama. cansız bütün varlıkları. İstanbul. ağaç. barış. hüzün. Enver. şüphe 29 . ağaç. İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılırlar. neşe.

. orman. dostça -()msi: mavimsi. taş duvar. Takısız İsim Tamlaması Tamlayanın da tamlananın da tamlama eklerini almadığı isim tamlamalarıdır. irice. Amasya elması. sınıf. -u. -u.. Çoğul isim: Tekil isimlere –ler. çocuk. çiçekler..VARLIKLARIN SAYISINA GÖRE İSİMLER a. Örnek. İSİMLERDE KÜÇÜLTME İsimlerde küçültme şu eklerle yapılır. ekşimsi -()mtrak: ekşimtrak. Tekil isim: Bir tek varlığı veya kavramı karşılayan isimlerdir.3. elma yanak…(benzetme) 4. millet. çocuklar. kiraz dudak. -un. çocukcağız. evler. Örnek. sırma saç. tahta kapının kenarı. b. kır. evin bahçesi. adacık. Tamlanan eki Tamlayan eki Ek almaz -ı. ağaçlar. -ü Kapının kolu. taş duvarın üstü… 30 . sınıfın panosu… 2. Belirtili İsim Tamlaması İsim tamlamasının her iki ögesinin de tamlama eklerine aldığı tamlamalardır. kağıt mendil. c. kömür göz. Topluluk ismi: Yapı itibarıyla tekil gibi görünen fakat anlamca birden fazla kavramı ifade eden isimlerdir. insan. sürü. -ü Güneş gözlüğü.. -i. -ün -ı. çiçek. Türkçe öğretmeni. -lar çoğul eki getirerek onları çoğul isim yaparız. ordu. İstanbul’un tarihi.. ağaç. Zincirleme İsim Tamlaması İkiden daha fazla ismin birbirini tamlamasıyla oluşsan isim tamlamalarıdır. Tamlanan eki Tamlayan eki -ın. Tamlanan eki Tamlayan eki Ek almaz Ek almaz Çelik kasa. -in. naylon torba…(neden yapıldığı) Kurt adam. -i. Çınar ağacının gölgesi. mavimtrak İSİM TAMLAMALARI 1. Belirtisiz İsim Tamlaması Sadece tamlananın ek aldığı isim tamlamalarıdır. göz nuru… 3. kedicik -cağız: adamcağız.. el emeği. ev. insanlar. -cık: mehmetçik. Örnek. kadıncağız -ce: büyükçe. tahta kaşık.

31 . Ali Efendi. rütbe yönlerinden belirten ya da bu adlara “saygı” anlamı katan sıfatlardır.... Üleştirme sıfatları: ikişer ceviz. Sıfatlar görevlerine uygun olarak iki ana bölüme ayrılır.. Belgisiz sıfat: Önüne geldikleri adı kesinlik kazandırmadan belirten sıfatlardır. b. kaç gün? .Renk belirtir: kara koyun. yüzde elli başarı.. Soru sıfatı: Önüne geldikleri adları soru yönünden belirten sıfatlardır... c.. sivri biber.... BELİRTME SIFATLARI a. ne iş yapıyor?. on ağaç.. beriki kitap. beyaz gül.. yeşil kumaş. İşaret sıfatı: Önüne geldikleri adı işaret ederek yerini belirten sıfatlardır. SIFAT (ÖNAD) İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir. şu ev. Öğretmen Sevim. SIFATLAR Niteleme Sıfatları Biçim Renk Durum Belirtme Sıfatları İşaret Sıfatları Sayı Sıfatları Belirsiz Sıfatlar Soru Sıfatları Unvan Sıfatları 1. ne kadar? . Zeliha Teyze. yirminci yüzyıl. görev. b. yüzer lira. NİTELEME SIFATLARI a. Sayı sıfatı: Önüne geldikleri adların sayılarını. Bay Ali.2.Biçim belirtir: düz tahta.Durum belirtir: güzel roman. çalışkan öğrenci. bu çocuk. nasıl kumaş? … e.. Asıl sayı sıfatları: yirmi kalem. o ülke. hiçbir olay... birkaç kişi. Kesir sayı sıfatları: onda altı pay. öteki masa. Ahmet Bey. c. d. 2.. dar oda. Unvan sıfatı: adları derece.. bir gün. Sıra sayı sıfatları: üçüncü sınıf.. Yüzbaşı Mehmet. sayı sıralarını ve ölçülerini belirten sıfatlardır..

çırılçıplak. harap ev… Küçük. Bu yaramazlardan bıktım. 2. 4. yeşilimsi -()mtrak: sarımtrak SIFATLARDA DERECELENDİRME 1. kalemler (hem ad hem de sıfat birden çok olabilir) SIFATLARIN ADLAŞMASI (ADLAŞMIŞ SIFAT) Bazı sıfat tamlamalarında ad olan sözcük düşer. Genç insanların coşkusu yaşlı insanları da etkiledi. Birlikte çok güzel günler yaşamıştık. pek sözcükleri ile yapılır. dosdoğru… Yapayalnız. Bembeyaz. Çocuklara en güzel oyuncakları aldı. tertemiz. sapsarı. Bu köyde kavun kadar büyük patates var. gibi sözcükleri ile yapılır. kokulu silgiler. Böylece sıfat adlaşmış olur. Gençlerin coşkusu yaşlıları da etkiledi. En üstünlük Derecesi: En sözcüğü ile yapılır. Daha güzel bir lokanta yok mu? 3. Eşitlik Derecesi: Kadar. güpegündüz… SIFATLAARDA KÜÇÜLTME -ce: büyükçe. tatlılar (bir sıfat birden çok ad için kullanılabilir) Renkli. kısacık -()msi: ekşimsi.s” den uygun olanı getirilir. kalınca. Düşen adın ekleri ve anlamları sıfata geçer. şirin bir köy (bir adı birden çok sıfat tamlayabilir) Lezzetli yemekler.SIFATLARDA PEKİŞTİRME Niteleme sıfatlarının anlamlarını güçlendirmeye niteleme denir.p. Aşırılık Derecesi: Çok.r. “m. minicik. Bu yaramaz çocuklardan bıktım. 32 . derince -cik: incecik. İhtiyar esir. Üstünlük Derecesi: Daha sözcüğü ile yapılır. SIFAT TAMLAMASI (Sıfat + İsim) Sıfatların adları belirtmesi veya nitelemesiyle oluşan tamlamalara sıfat tamlaması denir.

şu. buralar.. 5.Kişi (Şahıs) Zamirleri : İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere denir.Sizleri unutur muyuz hiç! Kitabı Ali’ye verir misin? Kitabı ona verir misin? Sema ile Neşe çok iyi arkadaştır. (Kişi zamiri) / Onu hemen çöpe atın (İşaret Zamiri) Ek Görünümündeki İyelik Zamiri İlgi Zamiri 33 . incelik. kendim yazdım. Kişi Zamirinin Diğer Özellikleri: 1. şuradan. oralar. benim. Bu konuda bizleri hiç hesaba katmıyorsunuz. 3. öyle” kelimeleri kullanılışına göre bazen isim. O. Ben. Aynı kural “sen” zamiri için de geçerlidir. bura. 6. Bu yazıyı kendim yazdım / Bu yazıyı ben yazdım / Bu yazıyı ben. Benim kalemim. Türkçe’de en çok kullanılan işaret zamirleri şunlardır: Bu. bazen zamir. Böylesini hiç görmedim. şurada. Bize Konyalı Paşa derler. beriki.Bazen “saygı. her zaman böyledir. Bu soruyu sadece siz çözebilirsiniz. bazen sıfat.. orada.“Siz” zamiri. karşıki. bunlar. Böyle adamlar her zaman başarır. şuralar. insan dışındaki varlıkların yerini tutarsa işaret zamiridir. “Böyle. öfke” nedeniyle “sen” zamiri yerine “siz” zamiri kullanılır. orayı. burayı.Böbürlenmek amacıyla “ben” yerine “biz” zamiri kullanılır. o. sen. o. sana dememiş miydim! 2. bazen zarf görevi üstlenir. şurası. Ben-e Bana 2. orası. onlar. Siz kim oluyorsunuz? Sizden bir ricam olacak. oradan. Beni. bende. burası. insan isimlerinin yerini tutarsa kişi zamiri. şura. Onlar çok iyi arkadaştır. burada. Ben. kırılma. sizler. 4. Biz. ora. Kişi zamirlerinin sayısı altıdır. İsim İşaret Zamiri Sıfat Zarf N O T : “O” ve “Onlar” kelimeleri hem kişi zamiri.İşaret Zamirleri :Varlıkları göstererek onların isimlerinin yerlerini tutan zamirlere denir. si z. şanslı biir milletin torunlarıyız. şunlar. Ayrıca dönüşlülük zamiri olarak da adlandırılan ve kişi zamirlerinin yerini tutabilen “kendi” kelimesi kişi zamiri olarak kabul edilir.“Ben” zamiri.“Biz” zamiri çoğul ekini alarak abartma ve övünme anlamı kazanır.ZAMİRLER Kelime Durumundaki Kişi Zamirleri İşaret Zamirleri Belirsiz Zamirler Soru Zamirleri KELİME BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER 1. şurayı. biz. çoğul eklerini alır. hem de işaret zamiridir. onlar. buradan. Bu kelimeler. saygı nedeniyle çoğul ekini alabilir. Bu zamirler hâl eklerini. Bu böyle olmaz. şöyle. Ona telefon edeceğim.“Ben” zamirinin tamlayan ve tamlanan eki -im’dir. iyelik eklerini. -e ekini aldığında kökünde değişme olur... öteki. Bazen “kendi” kelimesi yerini tuttuğu kişi zamiriyle birlikte kullanılarak anlamı pekiştirir.

başkaları. defterleri. kaçtan. İlgi zamiri her zaman insanlar için kullanılmaz. İsmin yerini tutan -ki ekine ilgi zamiri denir. Belgisiz zamirlerin sonundaki bu ekler kaldırılarak. çoğu.kimisi. Hasan’ın defteri – Hasan’ınki Sevgi’nin kitabı – Sevgi’ninki sınıfın tahtası – sınıfınki. En çok kullanılan soru zamirleri şunlardır: Kim. birçokları. -i. En çok kullanılan belgisiz zamirleri şunlardır: Bazısı. Onu bana getir.Soru Zamirleri: İsmin yerini tutan soru kelimelerine soru zamiri denir. aynı zamanda iyelik zamiri olarak da adlandırılır. filan gelmedi. kimler. kimse. hangileri. neler. birçoğu. falanca” kelimeleri de belgisiz zamir olarak kullanılır. Sıfat yapmaya yarayan -ki eki de kendisinden önce gelen kelimeye bitişik yazılır. Bir ismin yerini veya zamanını gösteren sıfattır. nerede. (Belgisiz zamir) * “Falan.. şey. Bu durumda cümlenin söylendiği ortama dikkat edilir. ne. Pazardan ne aldın? Baban ne gün gelecek? Ne bakıyorsun tuhaf tuhaf. nereye. hepsi. kaçıncı. herhangi biri.(Belgisiz Zamir) Toplantıya falan adam geldi. fiili nitelemesi gerekir. Dünkü sınav çok zordu. her biri. herkes. o isimlerin kime ve neye ait olduğunu bildiren iyelik ekleri. birtakımı. Toplantıya falan geldi. fiilden önce gelen her kelimeyi zarf olarak algılayabiliriz. tamlanan durumundaki ismin yerine kullanılan “-ki” ekidir. (Belgisiz sıfat) EK BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER 1. birazı. nereden. kaçınız. Defterim. hiçbiri. Aradaki fark şudur: Cebimdeki düştü. şunu bunu. Kitapçıdan defter mefter aldı. İlgi zamiri olan -ki daima kendisinden önce gelerek kelimeye bitişik yazılır. ikinci kelime belgisiz zamirdir. Malatya’nınki o kadar soğuk değil.İyelik (aitlik) Zamirleri: İsimlerin sonuna gelerek. Öğrencilerin birkaçı Zamir Sıfat Kelimenin başına -m. (İşaret Zamir) 3. nereyi. kaçı. Bu nedenle ilgi zamiri ile karıştırılabilir.Bu kelimelerin insanın veya insan dışı varlıkların yerini tuttuğu bazen anlaşılmaz. Yazıyı bu yazdı. “Kim” kelimesi her zaman soru zamiridir. kimileri. hangimiz. Kamyonun lastiği Kamyonunki Erzurum’un havası çok soğuk. neresi. Diğer soru kelimelerinin çoğu cümlede kullanılışlarına göre zamir. Bu arabayı nereden aldın? Bu yazıyı hanginiz yazdı? 4. -ü ekleri yer alır.. Örneklerden de anlaşılacağı gibi belgisiz zamirlerde bazı istisnalar dışında -ı.. kaçımız. birisi. kaçta. Aynı kelime “kaç lira ödeyerek” anlamına gelirse soru zarfı olur.İlgi Zamiri Belirtili isim tamlamalarında. biri.. Toplantıya falanca geldi. Zamir Sıfat Zarf “Kaça” kelimesi ismin yerini tutarsa soru zamiridir.. bu kelimeler bir ismi niteleyecek şekilde kullanılırsa. nere. fiili nitelemediği için soru zarfı değil. -u. Cansız varlıklar için de kullanılır. Buna göre şu cümlelerde fiilden önce gelen kelimeler. Bu cümlede “Onu” hem insanın yerini tutabilir hem de insan dışı varlıkların yerini tutabilir. ismi nitelediğinde belgisiz sıfat olur. Saat kaça geldi? (Zamir). filan. şu” kelimeleri insan yerini tutsa bile kişi zamiri olmaz. Cebimdeki para düştü Sıfat (Yer) İlgi Zamiri Sıfat (Zaman) 34 . soru zamiridir. defterin. Bir kelimenin zarf olabilmesi için fiilden önce gelmesi yeterli değil.. sıfat veya zarf olabilir. Bu elbiseyi kaça aldın? (Zarf) Fiilden önce gelen kelimeler genellikle zarf olduğu için . şeyler. bazıları.. birkaçı.sesi getirilerek yapılan ikilemelerde.Belgisiz Zamirler (Belgisizlik ) :Hangi varlıkların yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan zamirlere denir. NOT:“bu... öteberi. Aynı kelimeler. Birkaç öğrenci. belgisiz sıfat oluşur. hangisi. şundan bundan. birileri.(İyelik zamiri) 2. başkası.

ileri. (İsim) 35 . Dün geldi. YER-YÖN ZARFLARI Fiil ve fiilimsilerin gerçekleşme yerini ve yönünü bildiren zarflardır. beri” Bu kelimelerin yer-yön zarfı olabilmesi için mutlaka yalın halde olması ve fiil ya da fiilimsiyi nitelemesi gerekir. Erkenden kalkarız. (İsim) / İleride size oturmaya geleceğim. (İsim) “İleride” kelimesi cümlede kullanılışına göre bazen isim. (Zaman zarfı) 2. İçeri gir. geri. dışarı. e:ismin hal eki. isim olur.sol” kelimeleri. Doğuya gidelim. yukarı. isim olur.. Zarf olan ise zarf tümleci olur. Şimdi gelirler. Cümlenin ögelerinde nereye sorusu hem dolaylı tümleç hem de zarf tümleci olur. Biraz sonra görürsünüz. İsim olan dolaylı tümleç olur. sağ. fiil ve fiilimsilere yönelik olarak kullanıldığında mutlaka hal eklerini alır. bazen zarf olur: İleride bir adam duruyor. Zaman zarfları fiil ve fiilimsileri niteleyerek “ne zaman” sorusuna cevap verir. öte. (Dolaylı tümleç) İçeri gir. Şimdilik işi bıraktık. batı. herhangi bir ek alırsa zarf olmaktan çıkar. güney. Bu nedenle bu kelimeler yön bildirdiği halde yer-yön zarfı olmaz. (İsim) -y:kaynaştırma harfi.ZARFLAR Zaman Zarfları Yer – Yön Zarfları Azlık – Çokluk Zarfları Durum Zarfları Soru Zarfları 1. Yer-yön zarflarının sayısı sekizdir: “İçeri. ZAMAN ZARFLARI Fiil ve fiilimsilerin yapılış zamanını bildiren zarflardır. (Zarf) / İçeriye gir. Yukarıdaki sekiz kelime. (Zarf) / Dünü unutalım. (Zarf Tümleci) Yön bildiren “doğu. İçeriye gir. Zaman bildiren her kelime zarf değildir. kuzey. aşağı..

Küçük kız güzelce süslendi. b) Üstünlük Zarfları : iyi çalıştı. (Üstünlük zarfı) / Daha güzel bir söz. 5. 4.3.DURUM ZARFLARI Bunlar hâl ve tavır ifade eden zarflardır. Ve yineleme zarfı olur. Bu yağmurda eve nasıl gideceksin? Dün ne kadar çalışmış? İşleri ne zaman bitireceksiniz? Niçin gitmedin? 36 . (Yineleme zarfı) c) En üstünlük Zarfı : Sıfatları ve zarfları niteleyen “en” kelimesidir. (Eşitlik zarfı) / Cennet kadar güzel Ülkem. En güzel çiçek. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eşitlik Zarfı Sıfat İsim “Kadar” edatıyla oluşan öbekler. daha ver. MİKTAR (ÖLÇÜ. bir işin tekrarlanacağını anlatır.Zarfı Zarf Fiil “Daha” kelimesi “bir” kelimesiyle öbekleşince. Çocukça seviniyor. (Zarf) / Dünya kadar iş. çocuktur. / Daha Üst.SORU ZARFLARI Fiil ve fiilimsileri soru yoluyla belirten zarflardır. Miktar zarfları dörde ayrılır: a) Eşitlik Zarfları: “Kadar” ve “denli” edatlarıyla oluşan ve fiillerle fiilimsileri niteleyen öbeklerdir. Bu yetmedi. Fiilin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu belirtirler. Çocuk bize öyle anlattı. fiilimsileri. (Sıfat) Fiilleri. Bu sınavda şansımı bir daha deneyeceğim. sıfatları ve zarfları niteleyen “daha” kelimesidir. Ben de İsmet kadar çalıştım. Bu zarfların en önemli özelliği fiil ve fiilimsilerden başka sıfatları ve zarfları da niteleyebilmesidir. (Sıfat) / Dünya kadar çalıştım. ismi niteleyerek sıfat olabilir: Bacak kadar çocuk. NİCELİK.Zarfı Sıfat İsim Üst. delice gülüyordu. AZLIK-ÇOKLUK) ZARFI Fiillerin ve fiilimsilerin miktarını bildiren zarflardır.

(sınırlama) BAĞLAÇ Tek başlarına anlamları yoktur. Aaa! Çok konuştun ama. İmdat. (bence) Yalnız O adam yalnız buraya gelir. korku. (ama gelir bağlaç) Bitirmeye çalışırım ancak hepsini değil. Beni ne arıyor ne soruyor. (benzetme) Gibi Elma gibi yanakları vardı. şaşma. (ve gelmez edat) 2. Edat İle Bağlaç Karıştırılmamalı 1. (ve gelir bağlaç) Babası ile pek anlaşamaz. yardım edin bana! Yooo! Buna dayanamam artık. (durum) Evde arkadaşımla yazılıya çalışıyorum. (neden) Benim için en güzel hediye tatlı bir gülüştür. öğrencilere defter ve kitapsız gelmemelerini söyledi. (sadece gelir edat) ÜNLEM Sevinç. “ile” yerine diğer bir bağlaç olan “ve” getiriliyorsa ile bağlaçtır. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı. acıma. (ama gelir bağlaç) Bu işi ancak sen yapabilirsin. (karşılaştırma) Cennet kadar güzel vatanımız var. Elma ile muzu çok severim. / Kağıtları makas ile kesmiş. heyecan. cümle içinde kullanıldığında yan yana geldiği sözcükle anlam ilişkisi kuran sözcüklerdir. Sana anlatacağım ama kimseye söylemeyeceksin. 37 . Hey! Arkadaşlar buraya bakın. (birliktelik) (-e) kadar On kadar kişi yemeğe gelecek. Annem Ali ve Burak’ı çağırdı. araç) Kalabalığa şüphe ile yaklaştı. “ile” hem bağlaç hem de edat olabilmektedir. Sadece gelirse edat olur. (benzetme) İçin Bu emeğim senin için. Gelmek isterim yalnız çok işim var. öfke gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan veya hitap (seslenme) gibi durumları belirten sözcüklerdir. Bağlaçların görevi eş görevli sözcükleri ya da anlamca ilişkili cümleleri birbirine bağlamaktır. Öğretmen. Birden çekip gitti. Yalnız ve ancak sözcükleri yerine bir başka bağlaç olan ama gelirse bu sözcükler bağlaç olur. (hakkında) Otobüsü kaçırdığı için derse geç geldi. (yaklaşık) Akşama kadar seni bekledim. oysa ne kadar da alışmıştık ona. (vasıta.EDAT Tek başına anlamı olmayan. (süre) Senin kadar çalışanı görmedim. Belli başlı bazı edatlar: İle Saçını tarak ile taramış. (uğruna) Senin için iyi şeyler söylenmiyor. / Bu göz yaşlarım senin için.

. ver-. Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerden hangisi “oluş” bildirmektedir? A) B) C) D) Sizi çok seviyoruz. ] Fiillerde Somutluk-Soyutluk Somut Fiiller: Beş duyu organından herhangi biriyle algılanabilen fiillere denir.. kalk-. İş ve Kılış Fiilleri: Bir nesneyi olumlu olumsuz etkileyen.. -mak) alabilir. Şahıs eki Örnek Soru: Çekimli fiiller aşağıdakilerden hangisini göstermez? (1989-AL) A) Zaman B) Şahıs C) Hareket ve oluş D) Yer / Çözüm : Sev .. 2. oku-. c) Kök ve gövde halindeyken mastar eklerini (-mek. Her iki fiil de kılış bildiriyor. insanlar tarafından bazen bilinçli. Oluş fiillerinde kendi kendine olma anlamı vardır. C’de oyna(mak) durum bildirir. Durum fiilleri çatı yönünden geçişsizdir. Fiiller hareketlerine göre üç çeşittir: 1. Cevap D’dir. Bu fiillerin gerçekleşmesi irademize (isteğimize) bağlı değildir. Uyu-.. ufaklık! [Cevap: A’da sev(mek) için birine ihtiyaç vardır.um İş-oluş-hareket Zaman Şahıs Cevap D 38 . cümlede kullanılışına göre soyut olabilir: Babam biraz odun kırdı. hareket. Yağ-. gürle-. Soyut Fiiller: Beş duyu organından herhangi biriyle algılanamayan.. hoşlan. Kip eki 3. bazen bilinçsiz gerçekleştirilen ve sona ermeleri için başka bir fiilin başlaması gereken fiillerdir.yor . fakat var olan fiillere denir. Durum Fiilleri: Fazla hareketi olmayan. hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir. (Soyut) Dikkat ! Bir kelimenin fiil olabilmesi için şu üç öğeyi bulundurması gerekir. Oluş Fiilleri: Bu fiillere “doğa fiilleri” de denir. Kır-. Çocuklar ne güzel de oynuyorlar.. acık-. es-. nesneyi etkilemeyen. Bazı somut fiiller. b) Kök veya gövde halindeyken kip eklerini alabilir.FİİL (EYLEM) Fiil (Eylem) : Varlıkların yaptıkları işleri. kızar-. Fiillerin en önemli özelliği harekettir. 3. Bu fiiller “kimi. biz istediğimiz için büyümeyiz. Düşün-. Fiillerin üç temel kuralı vardır: a) İş. belli bir süre devam eden. yaz-. yat. Sen ne kadar da büyümüşsün. (Somut) Arkadaşımın sözleri kalbimi kırdı. oluş bildirir.. dur-.i .. B’de. çöz(mek) için soruya ihtiyaç vardır.. yeşer-. Bir de şu soruyu çözsene. Bu nedenle iş ve kılış fiilleri çatısına göre geçişli fiillerdir. neyi” sorularına cevap verir. Bu fiiller aslında gizli bir güç tarafından gerçekleştirilir. 1. Fiil tabanı 2. D’de ise büyü(mek) irademizin dışında olur. Kır-. insanlar tarafından genellikle bilinçli olarak gerçekleştirilen fiillerdir.

Sev (i) yor um Dikkat: .. -muş. Yerine -me. hareketin gerçekleşme zamanını.. Fiil tabanına -ecek.. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar.çalışmazsınız) 39 .anlamayız.-tü şahıs eki Sev Yaz Oku Git Sat Uç di dı du ti tı tu m n ------k nız lar b... e) daraltır.( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a. HABER KİPLERİ : İşin. Anlarız. -müş Şahıs Eki Sev miş im Kazan mış sın Kork muş ---2. Geçmiş Zaman a.Şimdiki Zaman Kipi: Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. oluşun. Çalış acağ ız Başar acak sınız Gör ecek ler 4. Bu yüzden di’li geçmiş zaman kipi de denir. 3. başkasından duymuştur.çalışırsınız.-du. 1..Gelecek Zaman Kipi: Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir..-tu. -makta ekiyle de sağlanabilir.1) Kip Ekleri Kip Eki : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklerle almış oldukları biçimine “kip” denir.. Gör me yor um ----Görmüyorum.okumaz. -a -se. Geniş Zaman Kipi: Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Fiil tabanına -( ) yor eki getirilir. -mez. Fiil tabanına -di eki getirilerek yapılır. Ders çalışıyorum / Ders çalışmaktayım. -sa Eki yoktur. Fiil tabanına -( )r eki getirilerek yapılır. Kipler iki grupta incelenir: A) Bildirme (Haber) Kipleri B) Dilek (Tasarlama) Kipleri Haber (Zaman) Kipleri Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Gelecek Zaman Geniş Zaman -di -miş -( ) yor -ecek.Sevmem. -acak getirilerek yapılır. Fiil Tabanı -ecek/-acak şahıs eki Sev eceğ im Anla y acak sın Bekle y ecek . Fiil Tabanı -dı.-dü.-ti.-di. -miş. Fiil tabanına -miş eki getirilerek yapılır. Fiil tabanı+ [-( ) r ]+ şahıs eki (Sev-e-r-im) DİKKAT : Geniş zamanın olumsuzu yapılırken -( ) r kullanılmaz. Duyulan (-miş’li) Geçmiş Zaman Kipi : Fiilin.. (Severim. -tı.. Fiil Tabanı -mış. Ancak söyleyen fiilin yapıldığını görmemiş.. Görünen (-di’li) Geçmiş Zaman: Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için kullanılır. -ma.. yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. Dikkat: Şimdiki zaman anlamı -mekte. önceden gerçekleştiğini bildirir.. -malı -e. -acak -( ) r Dilek Kipleri Gereklilik Kip İstek Şart Emir -meli. işin yapıldığını.. Okur. -maz kullanılır.

(Sen) Örnek Soru : Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir? A) Anlarım B) Anlamak C) Anlamazsın D) Anlıyorum Çözüm: Şimdi bu kelimelerde fiilin 3 temel öğesinin (taban.. emir kipinde çekimlenmiş fiillere -sin eki getirilir. 2. 1..ş.başka bir eylemin olması şartına bağlı olduğu durumlarda fiil tabanına -se. dursunlar. 3.tekil ş. hareketin gerçekleşmesi . Ben. dursun. otur-. Çalışırsan kazanırsın.tekil ş. Fiil tabanına -e. -sa ekleri getirilerek yapılır. (meli) (sa) y (a) .Örnek Soru: “Dağ dağa kavuşmaz. geniş zamanın olumsuzu.. otursunlar) ÖZEL NOT : Dilek kiplerini şöyle formüle edebiliriz: Melisa’ya emir yok. şimdiki z.. emir eki yok. veya -me.sın (İstek kipi) / Yaz . 2. -a ekleri getirilerek yapılır.. 40 . Sevmiş-sin .(Ben).. Gereklilik Kipi : Eylemin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirir. Üçüncü tekil ve çoğul kişilere göre.. oluşun. Emir Kipi : Eylemin yapılmasını veya yapılmamasını başkasından isteme durumunda kullanılır. /gelsin. -malı ekleri getirilerek yapılır. Türkçe’de üç tanesi tekil.. 4. kip. dur-. Buna göre kök halindeki bütün fiiller.) Anlamak (Mastar eki alan fiiller artık fiil değil fiilin ismidir ve isimlerde kip ve şahıs kavramı yoktur.a . Örnek Soru: Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir? (1987-FL) A) Yazasın B) Yazsın C) Yazmalı D) Yazsa Çözüm: Yaz . üç tanesi çoğul olmak üzere altı tane şahıs vardır. ) Cevap B’dir. (Sev-meli-y-iz) Dilek-Şart Kipi: İşin.(Kendisine söz söylenilen) O.....(Kendisinden bahsedilen) Dikkat: Fiilin bildirdiği şahısları aldıkları eklerden tanırız. İşte bu varlığa fiilin kişisi denir.) Anlıyorum (Fiil tabanı.) Anlamazsın (Fiil tabanı. DİKKAT : Emir kipinin eki yoktur. -ma ile yapılır) DİLEK KİPLERİ 1. Sevdi-m.... çalışa-yım.. Hem dilek hem de şart anlamı görülebilir. geniş z.malı (Gereklilik kipi) / Yaz . Fiil tabanına -meli.(Şart) / Şimdi Konya’da olabilsem. Ğenellikle birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda kullanılır..(Kendisi söz söyleyen) Sen.. 1.t. (Dilek) İstek Kipi: Eylemin yapılması veya yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. -maz. otursun/gelsinler.sa (Şart kipi) Yaz x sın (Emir kipi) Cevap B 2) Şahıs Ekleri Şahıs Eki : Fiilin bildirdiği iş mutlaka canlı veya cansız bir varlık (özne) tarafından yapılır. şahıs) olup olmadığına bakalım: Anlarım (Fiil tabanı. insan insana kavuşur” Cümlesindeki fiillerin zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir? (1994-EML) A) B) C) D) Şimdiki zaman-geniş zaman Geniş zaman-geniş zaman Gelecek zaman-gelecek zaman Geçmiş zaman-geçmiş zaman Çözüm: kavuş-maz / kavuş-ur (her zaman) (geniş zaman) (Geniş zamanın olumsuzu -mez. (Gel-. emir kipindedir. Sev-e-lim..

FİİLLERİN OLUMSUZLUK ŞEKLİ Fiil tabanı +Olumsuzluk Eki (-me.. Rivayet –imiş. -dü. Kök. -mu.. Okuyacakmışsın .Bil (mez) sin DİKKAT : Şimdiki zamanın olumsuzu yapılırken “ ( ) yor” eki -me. ağla-. -tü).. gel-i-yor-du-m. Hikaye (öyküleme) birleşik zaman: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “idi” (-dı.) 41 . kip ekinden sonra kişi ekleri getirilir.. Sev-. -di. hareket bildiren kısmı yapım eki almamış..tekil şahıs eki. kaç-. fiilin bölünemeyen en küçük anlamlı parçasıdır. -ti. kişi ve olumsuzluk ekleri atıldıktan sonra geriye kalan iş. -müş). -mi.. Birleşik zamanlı fiiller üçe ayrılır: 1. -mez.. Soru eki daima kelimeden ayrı yazılır. gel-miş-se-m. -mü” soru ekiyle sağlanır.) getirilerek oluşturulur. Soruları çözdünüz mü? Beni seviyor musun? ZAMANLARINA GÖRE FİİLLER Fiiller. Rivayet birleşik zaman: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “imiş” (-mış. zamanlarına göre iki ana grupta incelenir: A. 2. -du. Şart –ise) + Kişi (Şahıs) Eki Sev + miş + ti + m (miş’li geçmiş zamanın hikayesi) Bil + (i)yor + sa + lar (Şimdiki zamanın şartı) Gel + ecek + miş + ler (Gelecek zamanın rivayeti) Çalış + malı + ymış + sın (Gerekliliğin rivayeti) Al + sa + ydı + m (Şartın hikayesi) YAPILARINA GÖRE FİİLLER Türkçe’de fiiller yapı bakımından üçe ayrılır: 1. Birleşik fiil 1. -muş. oluş.BASİT FİİLLER: Herhangi bir yapım eki almamış. Bazı kaynaklarda birleşik zamanlı fiiller. Ve “.. 3... Türemiş fiil 3... Fiil Tabanı + Kip Eki (Haber – Dilek) + Ek Fiil (Hikaye –idi. -maz)+Kip +Şahıs Eki Sev me di m Gel me -y in DİKKAT : Geniş zamanın olumsuzu 1. “iki kip eki almış” fiil olarak da tanımlanır. -muş.. BİLEŞİK (BİRLEŞİK) ZAMANLI FİİLLER: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra idi (-dı. -imiş (-mış. İste mi yor um.eki-rivayet eki-2. Görüş mü yor uz FİİLLERİN SORU ŞEKLİ Fiillerde soru anlamı “-mı. şahıslarda -me. . Şart (Koşul) Birleşik Zaman: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “ise” (se.. Basit Zamanlı Fiiller B. gel-miş-miş. Türkçe’de basit zamanlı fiillerin tekil ve çoğul kişilere göre çekimlenişi tabloda gösterilmiştir.) getirilerek oluşturulur. Bileşik Zamanlı Fiiller BASİT ZAMANLI FİİLLER: Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirilmesiyle oluşur. -mü haline sokar. -tı. -mi. -tu.-di. Sev (e) r im ----Sev (me) m / Bil (i) r sin. -se) ek-fiilleri getirilerek oluşur. -ma diğerlerinde ise -mez. başka bir kelimeyle de birleşmemiş kök durumundaki fiillerdir. -miş. Gel-i-r-miş. Basit fiil 2..Oku-y-acak-mış-sın (Kök-yardımcı ses-gelecek zam. Basit zamanlı fiillerde.( ) r kip ekinin yerini alır. -sa) getirilerek oluşturulur:Gel-i-r-se. ise (-sa. Şahıs ekleriyle ise bitişik yazılır. Gel-i-r-di. -mu. sorÇekimli bir fiilin kip.-ma. -maz ile yapılır. -ma olumsuzluk ekini daraltarak -mı.. yani başka bir kelimeden türememiş veya başka bir kelimeyle de birleşmemiş fiil basit yapılıdır.

sabret. (Özne) Bu yaz ekinler erken oldu.( Çat-la-. BİRLEŞİK YAPILI FİİLLER : İki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları fiillerdir. bana yapılanlara. yanındakini fiilleştirmek yerine onları özne. DİKKAT ! Yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya ses türemesi oluşuyorsa fiil bitişik yazılmalıdır. D) Akşam olunca sokaklar tenhalaştı. B) İnsanları fikirlerinden dolayı küçümsemeyin. fısıl-da-. C) Seyahatten dönen kardeşini yokladı.(Ses türemesi) Terk etNamaz kılHasta olÖrnek Soru: Hangi cümlede birleşik fiil yoktur? (1993 EML) A) Bahçede çalışan komşumuza yardım edelim. yatağından hafifçe doğruldu. 42 . Üç yolla yapılır: a) Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller: İ S İ M Yardımcı Fiil etoleylekılYardım Başarılı etol- Not: Ol. D) Alıştım artık.FL / AÖL) A) B) C) D) Gideli iki yıl oluyor. B) Bebeğe yedirdin mi mamasını? C) Bu kartları çok ucuza bastırdım. Sabır-et. Örnek Soru: “Olmak” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır? (1996 .TÜREMİŞ YAPILI FİİLLER: Fiil ya da isim köklerine yapım eki getirilerek türetilen fiillerdir.kelimesi tek başına yüklem olduğu zaman. Cevap (A) : Av (isim) 3. nesne veya tümleç olarak alır. D) Dayıma. gör-üş yaş-agiy-in Göz-lefiil isim fiil İsim Fiil fiil fiil fiil Dikkat ! Yansıma olan kelimelerle de fiil türetilebilir. Ben hep sizin yanınızda olacağım. (Yüklem) Evimizin bir de bahçesi olmalı. sabah erkenden telefon ettim. (Zarf Tümleci) Cevap (B) Çözüm: Ol. B) Çocuk.(Ses düşmesi) Af-etaf-f-et. Eğer ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi olmuyorsa ayrı yazılır. (Zarf Tümleci) Her şeyden önce insan olmalı. Cevap (A) : Giy-di (Basit) Örnek Soru : Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi isimden türemiş bir fiildir? A) Babam koca bir ayı avlamış.yardımcı fiili tek başına da fiil olarak kullanılabilir.2. C) Sabahtan beri içimde bir eziklik hissediyorum. hav-la-) Örnek Soru: Hangi cümledeki yüklemin yapısı basittir? (19996 DPY) A) Yeni aldığı elbiseyi bugün giydi.

-u.. bir fiil . 43 ... -up. yapıver-. -e ekleri getirilir. öleyaz-. önem vermeme” anlamları görülür.) c) Kurallı Birleşik Fiiller En az iki kelimenin belli bir kurala göre birleşmesiyle oluşan birleşik fiillerdir. (Doğru) Yarın köye gidebilirim.. (Yanlış) Yeterlilik fiilinin olumsuzu üç şekilde yapılır: Alabilirim. NOT : Türkçe’de en çok kullanılan kurallı birleşik fiiller bunlardır. kulak asma-.. -e ekleri getirilir. okuyuver-.. Geliver-. ikincide kişinin kendisine bağlı olumsuzluk. -mek. Daima bitişik yazılır. Fiil kök veya gövdelerine -a. gider ol-. Ortaya çıkan kelime. az kalsın oluyordu” anlamları vardır. Ayrıca bir fiilimsi.b) Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller ( Deyim Halindeki Birleşik Fiiller) : Kelimelerin gerçek anlamlarından sıyrılmasıyla yani mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. Sürerlilik fiillerinin olumsuzu yoktur. gezebil-. -üp ekleri getirilir. -ü ekleri getirilir. Bu fiillerde “olmadı ama az daha olacaktı. -mak mastar ekinin alabilen deyimler bu gruba girer. Yani bu fiillerin görünümü olumlu. kalmak. üçüncüde ise kişinin elinde olmayan nedenlerden doğan olumsuzluk söz konusudur. kolaylık. -i. Yaklaşma fiillerinin anlamı olumsuzdur. Bunlar iki fiilden oluşmuştur. 1) Tezlik Fiili: Fiil kök ve gövdelerine -ı. (Alamam) (Almayabilirim) (Alamayabilirim) Yukarıdaki üç olumsuz yeterlilik fiilinin aralarında anlam farkı vardır. Fiil kök veya gövdelerine -ıp. işin belli bir süre devam ettiği anlamı vardır.. Tezlik fiillerinde genellikle “çabukluk.. Ortaya çıkan kelime “bilmek” fiiliyle birleştirilir. (Önem vermeme) Fiil Tabanı -(i) ver (mek) Bak (ı)verTezlik fiilinin olumsuzu iki şekilde yapılır: Geliver. seçiver. Uyuyakal-. kapı dinle-. Ortaya çıkan kelime “durmak. Yaklaşma fiilleri bitişik yazılır. Bu tür sürerlilik fiilleri daima bitişik yazılır. anlamı olumsuzdur.) kurallı birleşik fiiller de vardır.. bir fiilden (ağlayacağı tut-. gidedur-. Bu tür sürerlilik fiilleri ayrı yazılır.. Ortaya çıkan kelime “vermek” fiiliyle birleştirilir.. -ip.. Bu nedenle yeterlilik fiillerinin bulunduğu cümlelerde olasılık zarflarının kullanılması dil yanlışlığına yol açar. Belki yarın köye dönerim. beklenmezlik. söyleyecek ol-. gelmek” fiilleri kullanılır. isim soylu kelime ya da kelimelerle bir fiilin bir araya gelmesiyle oluşur.. donup kal-. Birincide kesinlik. kafa patlat-.. okuyabil-. Bu nedenle yaklaşma fiilleri ayrıca olumsuz yapılamaz. Dilimizde çok değişik kurallı birleşik fiil vardır. gidip dur-. Veya .... Memleketim gözümde tütüyor ! Başka nereye başvurdunuz? Çok eziyet çekmiş.. -e ekleri getirilir. Düşeyaz-. Yapabil-.gelmeyiver veya Geliverme 2) Yeterlilik Fiili : Fiil kök veya gövdelerine -a. Tezlik fiilleri daima bitişik yazılır. (Göz gezdir-. işi başarma anlamları vardır. göresi gel-. (Doğru) Belki yarın köye gidebilirim. Bu kelimelerden sonra “durmak. Yeterlilik fiillerinde genellikle olasılık anlamı görülür. akıl ver-. Gazeteyi yere atıverdi. Konuşup dur-. gelmek” fiilleriyle birleştirilir. süregel-. sürüp gel-..) . Bunların en yaygın olarak kullanılanları dört çeşittir. kalmak. Bu fiillerde bir işin yapılmasına gücün yetmesi. “yazmak” fiiliyle birleştirilir. Bu fiillerde. 3) Sürerlilik Fiili : İki şekilde yapılır. 4) Yaklaşma Fiili: Fiil kök veya gövdelerine -a. bir yardımcı fiilden oluşan (hazırlanmış ol-.

. -mez. (İsim) 2. Görmemiş adam. -a. Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum. (isim-fiil) Bakkaldan üç ekmek aldı. şeklini bildiren fiilimsilerdir. SIFAT FİİL (ORTAÇ) Fiilin sıfata dönüştürülmüş şeklidir. çakmak. 1. konuşmak. Konuşmak bir sanattır. -e. hareket veya durum anlamlarını özünde bulunduran ve cümle içinde “isim . Koşa koşa geldi. İSİM FİİLLER (MASTAR) 2. BAĞ (ZARF) FİİL (ULUÇ) Fiillerin durumunu. (Olumsuz fiil) / Tatile gitme hazırlıkları başladı.. oluş. -miş. yemek. çıkmaz sokak. -me ile isim-fiil eki olan -ma. -ası. BAĞ (ZARF) FİİL (ULUÇ) 1. yazma. -me eklerini alan bazı kelimeler bir nesnenin adı olarak kullanılabilir. Tanıdık kişi. -üş ekleri getirilerek oluşur. -mek. DİKKAT: Olumsuzluk eki -ma. -me. Bayrama katılan öğrencilere izin verildi. -ma.. Fiil kök veya gövdelerine “-ip.FİİLİMSİ (EYLEMSİ) Kip ve kişi ekleri almayan ama iş. (Sıfat-fiil) / Bayrama katılanlara izin verildi. Çocuk ağladıkça açıldı. 44 . -eli. -mek. -mez” ekleri getirilerek yapılır. -ma. -iş. Fiil kök veya gövdelerine -mak.. -ecek. zamanını. yemek. -ar. -ince. (İsim) (Sıfat-fiiller çekim eki alarak isimleşir.) DİKKAT: Sıfat-fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılmamalıdır. sarma. Bu hafta işe gitme. -maden. zarf” gibi görevler üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. bazen isim göreviyle kullanılır. kazma. Görünmez kaza (Sıfat-fiil) / Buradan bizim ev görünmez.. ekleri getirilerek yapılır. İSİM FİİLLER (MASTAR) Fiilin adı demektir.. alış. Öğretmen dersi anlatıp çıktı. DİKKAT: Sıfat-fiil ekini alan fiiller. Fiil kök veya gövdelerine -an. -me karıştırılmamalıdır. -maksızın. tokmak. (Fiil) DİKKAT: Sıfat-fiil eklerinin olumsuzları da yaygın olarak kullanılır. Yazmak. Ekmek. (İsim-fiil) DİKKAT: -mak. Sıfatların her zaman bir ismi nitelediği gibi sıfat-fiiller de bir ismi niteler. olmayacak iş 3. sıfat. -uş.. -dığında. okumuş adam. kıyma. -ış. SIFAT FİİL (ORTAÇ) 3. -dıkça. -dik. -ken. erek.

. -mış. güzelmiş. -sün. isim soylu olan zamirleri de yüklem yapabilirler. DİKKAT: “-dır” ek-fiili sadece 3. yorgunum. -sınız. -sunuz. -üz. -dur. sağlıklı yaşamaktır. güzelmişiz. -im. güzelmişsiniz. -tu. -um. NOT : Ek-fiiller. -dü-tı. yorgundur. güzelmişsin. -ız.Ek-fiilin görülen geçmiş zamanı 3. onları yüklem yapan eklere ek-fiil denir. güzelmişler Ek-fiilin şartı İSİM + EK FİİL ( ise.m .EK-FİİL (EK-EYLEM) İsim soylu kelimelerin sonuna gelerek.Ek-fiilin duyulan geçmiş zamanı 4.şahıslarda kullanılır. -dir. güzeldi. -di. -dür. Birinci ve ikinci şahıs çekimlerinde -dir yerine şahıs ekleri kullanılır. aynı zamanda ek-fiilin şimdiki zamanını karşılar. -müş) + ŞAHIS EKİ Güzelmişim. Ek-fiilin görülen geçmiş zamanı İSİM + EK FİİL (-idi. -idi. -tır. 45 . Basit Zamanlı Fiili Birleşik zaman Yapar 3. -tür. -ise Ek-fiillerin temel görevi İsim ve isim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yaparlar. -sın. En güzel şey. fiilimsilerin sonuna gelerek onları yüklem yapabilir. -tür) + ŞAHIS EKİ (-ım. -tur. İyi-dir. sadece cümleye şart anlamı kazandırır. İsmi Yüklem Yapar 2. -miş. Benim en iyi arkadaşım sen-di-n. -dı. Hastaysanız biraz istirahat ediniz.. -tü ) + ŞAHIS EKİ Öğrenci-y. -üm. -muş. -se. DİKKAT : Ek fiiller sadece isimleri değil. -sa) + ŞAHIS EKİ Hastaysanız. Şart Cümlesi Yapar. Ek-fiilin duyulan geçmiş zamanı İSİM + EK FİİL (-imiş. -sun. -ti.Ek-fiilin şartı Ek-fiilin geniş zamanı İSİM + EK FİİL ( -dır. yorgunlar. Ek-fiiller genel olarak dört bölümde incelenir: 1. yorgunsunuz.di. Hayat. -du. -uz. ÖNEMLİ: Ekfiil eklerinin üç görevi vardır: 1.Ek-fiilin geniş zamanı 2. Ek-fiilin geniş zamanı. Ek -fiil ekleri şunlardır: -dır. -sünüz. yaşayınca güzeldir. DİKKAT: Ek-fiilin şartı olan ise isim ve isim soylu kelimelere geldiğinde onları yüklem yapmaz. -imiş. / Kim-miş beni soran / En iyi adam Odur. çalışkandı. -lar. -siniz. -ler) ekleri de Ek-fiilin geniş zamanını karşılar.. -sin. -iz.

(oldurgan) İnsanlar gülüyor.FİİL ÇATISI 1. Y. / Küçük çocuk durmadan ağlıyordu. Nesne alabiliyor olması yeterlidir. Edilgen Fiiller: Öznesi belli olmayan eylemler edilgen çatılıdır. İpucu: Bir fiilin başına “onu” sözcüğünü getirip okuyabiliyorsak. Görmek / saklamak / bağlamak Uyarı: Fiilimizin geçişli olması için ille de cümle içersinde nesne almış olmasına gerek yoktur. Uyarı: Tabiat olayları edilgen olarak algılansalar bile etken olarak değerlendirilir. Ettirgen Fiiller 2. (geçişsiz) Anlattıklarıyla hepimizi ağlattı. Etken Fiiller b. Bütün gün ağladı.Ö. / Ben de çok özledim. (geçişsiz) İnsanları güldürdü. Y. b. Y. kimi” sorularına cevap veren fiillerdir. ÖZNELERİNE GÖRE FİİLLER a. o fiil nesne alabiliyordur. Sözde özne alır. (ettirgen) Yemekten sonra su içti. Geçişli Fiiller b. / Bu haberi gazetede okumuştum. / G. geçişlidir. G. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER a.Ö. S. (geçişli) Saçlarını kestirdi. (ettirgen) Okumak okutmak Yazmak yazdırmak 2. başkasına yaptırır. Cümlede gizli özne olsa da fiil etkendir. (gizli özne: o) Y. / Seyirciler taşkınlık yapmamaları için uyarıldı. Bütün şiirlerini aynı kitapta topladı. Annemi çok seviyorum. Sıcakta kaldığı için çocuk terlemiş. -tir” eklerini alarak geçişli duruma gelmesine oldurgan fiil denir. Ö. Y. Çok sevdiği kedisi kayboldu. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER a. Gerçek özne almaz.Ö. -tir” ekleri getirilerek bunların geçişlilik dereceleri arttırılır. Bu fiiller “onu” sözcüğüyle okunamaz. Sabahtan beri durakta bekliyorum. Geçişsiz Fiiller c. ÖZNELERİNE GÖRE FİİLLER a. Etken Fiiller: Öznesi belli olan eylemler etkendir. Edilgen çatılı fiiller “-l. İşteş Fiiller 1. yükleme sorulan “ne. -t. Bir cümlede eylemin kim tarafından yapıldığı belli ise etken çatılı eylem denir. S. (geçişli) Çocuğa su içirdi. Beklediğimiz haber nihayet geldi. / Ö. Kuraklıktan gölün suyu çekildi. Edilgen Filler c. Geçişlilik derecesi arttırılmış eylemlere ettirgen eylem denir. b. Geçişli Fiiller: Nesne alan. 46 . Oldurgan Fiiller ç. / uyumak / gülmek / oturmak c. Y. Ettirgen Fiiller: Geçişli eylemlere “-t. neyi. Geçişsiz Fiiller: Nesne alamayan fiiller geçişsizdir. Dönüşlü Fiiller ç. Oldurgan Fiiller: Geçişsiz fiillerin “-()r. Saçlarını kesti.Ö. (oldurgan) Pişmek pişirmek Başlamak başlatmak Uyanmak uyandırmak ç. Ettirgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde özne işi kendisi yapmaz. –n” çatı eklerini alır. Yine yeşillendi fındık dalları. Hırsızlar sonunda yakalandı. Öğrenciler bayramda sınıflarını süslediler. Y. -()r.

Koca Yusuf Amerika’da bile güreşmişti. -ı” eklerinden birini alır. Oğlunun ölümüne kadın çok üzüldü. gülüştük. Bizi görünce sevindi. (Dönüşlü fiil) ç.c. / Düğüne giderken aynanın karşısında süslendi. İşteş eylemler etken eylemlerden “-()ş” ekiyle türetilir. (Edilgen fiil) Akşam önce kardeşim yıkandı. özne işi hem yapıyor hem de yaptığı işten etkileniyorsa bu tür fiillere dönüşlü fiil denir. 47 . birlikte veya karşılıklı yapıldığını gösteren fiillere işteş fiil denir. ağlaştık. sabahleyin güzelce tarandı. İşteş Fiiller: Anlatılan işin birden fazla özne tarafından. / giyindi / hazırlandı Uyarı: Edilgen fiillerle dönüşlü fiiller birbirine karıştırılmamalıdır. Dönüşlü Fiiller: Öznenin yaptığı iş kendi üzerine dönüyorsa. Fiil “-n. İki eski dost sonunda barıştı. (karşılıklı) Akşam kendi aramızda dertleştik. (Dönüşlü fiil) Araba güzelce yıkandı. Uzun süre bakıştılar. (Edilgen fiil) Gül. Hayatım boyunca bilgisizlikle savaştım. (karşılıklı) Bu konuyu uzun süre tartıştılar. (Birlikte) Dikkat: Bazı fiiller –()ş eki almadıkları halde anlamca işteşlik özelliği gösterebilir. Bebeğin saçları bir güzel tarandı.

Arkadaşım hata yaptığını kabul etti. Y.’li N. 2) Özne: Bir cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan ya da yargıyı üstüne alan ögeye denir. B) Yardımcı Ögeler 1) Nesne (Düz Tümleç): Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen sözcük veya söz gruplarına nesne denir. Geceleyin bir ses böler uykumu. bu merdivenleri. Ben) Y. zarf tümleci) bulmamız gerekir. Yahya Kemal güzel şiirler yazmıştır. giden geminin ardından. B. G. Halılar. Y. Ö. Özneyi bulmak için yükleme “kim?. Cümlenin Ögeleri A) Temel Ögeler 1) Yüklem 2) Özne B) Yardımcı Ögeler 1) Nesne (Düz Tümleç) 2) Dolaylı Tümleç 3) Zarf Tümleci A) Temel Ögeler 1) Yüklem: Cümlede anlatılan iş. nehirde balık tutmayı sevmez. Gizli özne de gerçek öznedir. Yükleme “ne?” sorusu sorulur. Ö.’siz N.Ö. O. S. Asıl kök ve öz derinliklerdedir. dün okuldan kovulmuş. Ö. özne). b) Sözde Özne: Bazı cümlelerde işi yapan belli değildir.” derdi. Durmadan annesini soruyordu. 48 . Söndürün lambaları. Yüklemsiz cümle olmaz. akşama doğru yakalandı. Belirtili nesneyi bulabilmek için yükleme “neyi?. bin bir emekle dokundu. Ben) B.CÜMLENİN ÖGELERİ Öge: Bir cümleyi oluşturan sözcük veya sözcük gruplarına öge denir. Y. Y. dolaylı tümleç. Ali. Bakakalırım. başak. (Gizli Ö. B. (Gizli Ö.Ö. Yağmurlardan sonra büyürmüş. Biz onu dün çarşıda gördük. b) Belirtisiz Nesne: İsmin yalın durumda bulunan nesne türüdür. Y.’siz N. Ö. Y.’li N. Öğretmen: “Sizler geleceğin mimarı olacaksınız. Hırsız. Ögeler bulunurken önce temel ögeleri (yüklem. Bu cümlelerde işten etkilenen öge sözde özne kabul edilir. Y. S. Ağır ağır çıkacaksın. a) Belirtili Nesne: İsmin belirtme (-i) hal ekini alan nesne türüdür. oluş ve hareketi ya da yargıyı üzerinde taşıyan ögedir. B. uzaklara gideyim. kimi?” soruları sorulur. Arkadaşıma yeni bir şiir kitabı aldım. daha sonra yardımcı ögeleri (nesne. Diğer bir deyişle edilgen çatılı fiillerle kurulan cümlelerin öznesidir. ne?” soruları sorulur. Özne Çeşitleri a) Gerçek Özne:Yüklemin bildirdiği yargıyı yapan ögenin cümlede kullanılmasıyla oluşan öznedir.

Uyarı: İçeri . Y. içeriden…) Kapıcı hızla aşağı indi. Ö. 3) Zarf Tümleci: Yüklemi yön. Z. Ö. insana ayrı bir şey öğretir. Ö. Ve nereye sorusu sorulur.T.’li N. Kapıcı hızla aşağıya indi Ö. D. Eğer adın -e.T. miktar yönüyle etkileyen kelimelere zarf tümleci denir. Y. Y. 49 . de e Neye? Neyde? Nereye? Nerede? Kime? Kimde? durum eklerini alan sözcüklerin cümlede üstlendikleri göreve den Neyden? Nereden? Kimden? Her ıstırap. zaman.T. Mehmet kardeşini yukarı çağırdı. B. ileri.T.(İçeriye. Z. durum. Ö. Bana. Z.T. Ö. D.T. Nasıl? Ne zaman? Niçin? Nereye? Ne kadar? Kim ile? Ne ile? Çocuk hıçkıra hıçkıra uzaklaştı.T. Z.-de. geri. B.’siz N. vasıta.2) Dolaylı Tümleç: Adın “-e. dışarı. Y. okumaktan söz edin.T. yükleme.’li Z. B. D. içeride. -de. aşağı. İstanbul’a uçakla gittik. Y. Bu şiiri kar yağarken yazdım.-den” dolaylı tümleç denir. sebep. Z. Ö. Y.T. Mehmet kardeşini yukarıdan çağırdı. Y. şart. -den halinde bulunursa dolaylı tümleç olur. Yükleme. yukarı…gibi yer-yön zarfları kullanıldıkları bütün cümlelerde zarf tümleci olur. Bahçesinde solmayan güller varmış.

kitaptır.Olumlu Cümle: Yüklemi olumlu olan ve bir işin yapıldığını veya yapılacağını bildiren cümlelerdir. (kalmadı) Büyüklere böyle davranılır mı? (davranılmaz) Uyarı: Bazı cümleler biçimce olumsuz anlamca olumlu olabilir. Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli fiillerden oluşan cümledir.Anlamlarına Göre Cümle a. 3. coşku. ateş yakarmış. Geç fark ettim. Uyarı: Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olabilir. Hangi kitabı okuyacağına karar ver.Kurallı Cümle: Yüklemi sonda olan cümledir. köpek var! 50 . yemek yandı! Dikkat. Tatlı bir akşam vakti yolculuğumuz başladı. Hangi yazarları seversin? Yarın Bolu’ya mı gidiyorsun? ç. öfke vb bildirir. b. Sanatçı için hayalin önemi büyüktür. Heyecen. Olur olmaz sözler söylüyor. b. başak. Ona vereceğin en güzel hediye.Soru Cümlesi: Soru anlamı taşıyan ve cevap vermeyi gerektiren cümlelerdir. (acır) Gel de bu çocuğu sevme. Verdiğin kitapları çok beğendim. Evlerinde ekmek ve su yoktu. 2. Bizim çocuk aslan gibidir. Ne ev kaldı ne bark. Olaylar anlatılır gibi değil. En büyük arzusu şair olmaktı. Güneş toprağı yeni yeni ısıtıyor. Su insanı boğar.Ögelerin Dizilişine Göre Cümle a. Sizi sevmiyor değilim.Ünlem Cümlesi: İçinde ünlem sözcükleri bulunan cümlelerdir. Yağmurdan sonra büyürmüş.Yüklemine Göre Cümle a.Devrik Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir. Yağmur aniden bastırınca nehir aniden coştu. (sev) c.CÜMLE BİLGİSİ 1. (seviyorum) Bu adam acımasız değil.İsim Cümlesi: Ad ya da ad soylu sözcüklerin veya söz öbeklerinin ek eylem alarak yüklem olduğu cümlelerdir. b. Annesini ve babasını unutmadı.Olumsuz Cümle: Anlamca olumsuz yüklemlerle kurulan cümlelerdir. taşın sert olduğunu. Eyvah.

Bağlı Cümle: Birden fazla cümlenin bağlaçla bağlandığı cümlelerdir. -Girişik Cümle: İçinde fiilimsi bulunan cümlelere denir. Can çıkmadıkça huy çıkmaz.4. -Şart Birleşik Cümle. Sanat toplum içindir. Sabahtan akşama kadar kardeşimle oynadım. Okuldan çıkınca eve gideceğim. Çalış ki kazanasın. kazma kürek yaktırır. 51 . -Ki’li Birleşik Cümle: Ki bağlacıyla yapılır. Hava güzel olursa dışarı çıkacağım. reçel sürüp yiyeceğim.Basit Cümle: Tek bir yargı bildiren cümledir. Son gülen iyi güler. (Özne ortak “o”) Mart kapıdan baktırır. temel cüm. El yarası onulur. Kitapları çok sever ve vaktinin çoğunu kitap okumaya ayırırdı. b. Ne konuştu ne açıklamamı dinledi. Ne yazık ki beni anlayamadın. içeri girdi. (Özne ortak “mart”) -Bağımsız Sıralı: Cümleler arasında öge ortaklığı yoktur. İşin koşula bağlandığı cümlelerdir.Sırlı Cümle: Birden fazla cümlenin virgülle bağlandığı cümlelerdir. -Bağımlı Sıralı: Cümleler arasında öge ortaklığı vardır.Birleşik Cümle: Birden çok yargı içeren cümledir. Hem suçlu hem güçlü. Yan Cümlacik Eve gider gitmez ekmeğe yağ. dil yarası onulmaz. Duydum ki unutmuşsun. Kapıyı tıklattı. yan cümle c. yan cümlecik 1 yan cümlacik 2 temel cümle Duydum ki unutmuşsun. Tanıdığın varsa buraya çabuk alışırsın. d.Yapısına Göre Cümleler a.

Tatile ailesi ile birlikte çıkacaktı. sanığın suçlu olduğunu savunuyor. Hırsız. Giyimlerinde.ANLATIM BOZUKLUKLARI Anlatım bozukluklarının türlerini şöyle gruplandırabiliriz: 1. Bu anlatım bozukluğu şu şekillerde olabilir: Eş ve Yakın Anlamlı Sözcüklerin Aynı Cümle İçinde Kullanılması: Atatürk’ün yaptığı yenilikçi devrimler. Yatmadan dişlerini fırçalamayı unutma. sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir. Bu tür bilimsel çalışmalar. Giyimlerinde. konuşmalarında ve davranış biçimlerinde bir gariplik yoktu. gereksiz sözcük kullanımı cümlenin duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğu yaratır. Mecburen karakola gitmek zorunda kaldım. Yatmadan önce dişlerini fırçalamayı unutma. Gitmeden önce bir daha ara. Uyarı: “Savunma” bir saldırıya ya da düşünceye karşı olan davranıştır. Çömleğin üzerine çizilmiş desenlere hayranlıkla bakıyordu. Avukat. bu sözlerin anlamı. sanığın suçlu olduğunu öne sürüyor. Avukat. Çünkü. Uyarı: “Sağlamak” ya da “katkıda bulunmak” elde edilmesi istenen olumlu bir sonuca ulaşmaktır. Zor şartlar altında çalışan işçilerin sağlık durumları bozuldu. Hırsız. Bu tür bilimsel çalışmalar. enflasyonun üç haneli rakamlara yükseldiğini öne sürdü. Çömleğin üzerine yazılmış desenlere hayranlıkla bakıyordu. Gereksiz Sözcük Kullanılması: İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli. Bunların çıkarılması anlamda bir daralmaya yol açmaz. aynı cümledeki başka sözcük ya da eklerde vardır. Sözcükleri kendi anlamını yansıtacak şekilde kullanmamak veya uygun olmayan yerde kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler gereksizdir. kadının kolundaki çantayı zorla alıp kaçtı. Başka bir deyişle gereksiz sözcüklere yer verilmez. Çünkü. Araba şu anda yola çıkmak üzere. Ülkenin bunalıma girmesini sağlayan bu tür açıklamalardan kaçınmak gerekir. anlatımında bozulma olmuyorsa ise gereksizdir. Muhalefet partileri. Bugün bir buzdolabının fiyatıyla on yıl önce bir araba satın alınabilirdi. Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundular. 52 . 2. kadının kolundaki çantayı zorla çalıp kaçtı. Bu tür tatbikatlarda ölüm şansı her zaman mevcut. sosyal ve siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir. konuşmalarında ve davranışlarında bir gariplik yoktu. alçalarak havaalanına başarılı bir iniş yaptı. Muhalefet partileri. enflasyonun üç haneli rakamlara yükseldiğini savundu. anlam inceliklerine dikkat edilmeden kullanılır. Verilen vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. dilimizin zenginleşmesine neden olacak. Atatürk’ün yaptığı devrimler. sözcük cümleden çıkarılır. Bu tür tatbikatlarda ölüm olasılığı her zaman mevcut. Bugün bir buzdolabının ücretiyle on yıl önce bir araba satın alınabilirdi. Zor şartlar altında çalışan işçilerin sağlık durumları aksadı. Ülkenin bunalıma girmesine neden olan bu tür açıklamalardan kaçınmak gerekir. Böyle bir yanlışa düşmemek için hangi sözcüğün nerede kullanılıp nerede kullanılmayacağını çok iyi bilmek zorundayız. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için. dilimizin zenginleşmesine katkıda bulunacak. Ortada böyle bir durum yoksa “savunma” yerine “öne sürme” ya da “iddia etme” kullanılır. İstenmeyen sonuçlar ortaya çıktığında “neden olmak” kullanılır. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması: Dilimizde bazı sözcükler. Uçak. Son yazdığı romanına isim bulmakta bir hayli zorlanmış.

53 . Onun önümüzdeki ay. sporculara yarardan çok zarar sağlamaktadır. Bu iki olay arasındaki ayrımı kimse hesaba katmıyor. ailesini ziyaret edeceğini zannediyorum. Kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda belki alacaksın.Güzelliğinin farkında olduğunu belirten davranışlar sergiliyordu. Toprağın oluşumunda başta gelen etken. İş kazalarının çokluğu. Bu eski makineler artık işlemlerini yerine getiremiyor. Bu sözcükler karıştırılıp birbirinin yerine kullanılırsa. iş güvencesinin olmadığını gösteriyor. Davranışlarıyla arkadaşlarının üzülmesini sağladı. 3. saygılı kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu. Milli Savunma Bakanı. Bunca yağmura karşılık barajlarda yeterince su birikmemiş. Ahmet Bey. Gazetede çıkan bu haber. Bu kadar çekimser olmana gerek yok. genellikle “kesinlik” ve “olabilirlik” anlamı taşıyan sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanır. saygın kişiliğiyle çevresine örnek olmuştu. iş güvenliğinin olmadığını gösteriyor. Milli Savunma Bakanı. Güzelliğinin farkında olduğunu gösteren davranışlar sergiliyordu. Bu iki olay arasındaki ayrıntıyı kimse hesaba katmıyor. rüzgârdır. Kuşkusuz bütün çalışmalarının ödülünü sonunda alacaksın. Onun önümüzdeki ay. Ahmet Bey. bakanın da kulağına erişmiş olmalı. kesinlikle askeri bir çözüme başvurulmayacağını belirtti. Aşağı yukarı tam üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı. Cümlenin anlamında çelişki. 4. Yaşamının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Malta’da geçirdi. Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek. Kimi uyarıcı ilaçlar. cümlede iletilen yargıyla çelişen ya da karşıtlık yaratan sözlerin bir arada kullanılması önemli bir anlatım kusurudur. aralarına katıl. Kimi uyarıcı ilaçlar. İş kazalarının çokluğu. Birbiriyle Karıştırılan Sözcüklerin Kullanılması: Kimi sözcükler aynı kökten türediği için yazılış ve okunuş olarak birbirine benzer. girişken ol. Toprağın oluşumunda başta gelen etkin. ancak bunların anlamları farklıdır. Bu kadar çekingen olmana gerek yok. rüzgârdır. Bunca yağmura karşın barajlarda yeterince su birikmemiş. Kapının önünde üç beş nöbetçi vardı. Davranışlarıyla arkadaşlarının üzülmesine neden oldu. Gazetede çıkan bu haber. Bu eski makineler artık işlevlerini yerine getiremiyor. sporculara yarardan çok zarar vermektedir. aralarına katıl. Kapının önünde tamı tamına üç beş nöbetçi vardı. Anlamları birbirine ters sözcüklerin aynı cümlede kullanılmasıdır. kesinlikle askeri bir çözüme başvurulmayacağını umduğunu belirtti. Yaşantısının en zor günlerini sürgüne gönderildiği Malta’da geçirdi. anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması: Anlamca cümlenin yargısıyla uyuşmayan. ailesini mutlaka ziyaret edeceğini zannediyorum. girişken ol. Bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek. mutlaka bakanın da kulağına erişmiş olmalı.

İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katıldı. Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de zamanıdır. Mantıksal hataları ve tutarsızlıkları içeren cümleler. anlatım bozukluğu olur. Eğer özne ile yüklem arasında bir uyum yoksa. sıfat tamlamalarında tamlanan ek almaz. Önlem alınmazsa bu hastalık kısmi felce. Kaza yerine birçok askeri araçla polis aracı geldi. Özne tekil Yüklem çoğul 54 . Bu istek. Cümlede özne tekilse yüklem de tekil. Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık. Son turda atlet. çoğul özne olarak kullanıldığında yüklem tekil olur. Kardeşim bugün evde kalacak. Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere tanıtmaya çalıştık. arkasındaki yarışçıyı bir hamlede geçti. niteliği farklı olduğundan ortak kullanılamaz. iletilmek istenen anlamın eksiksiz olabilmesi için düşünce ve mantık son derece önemlidir. Bundan aşağı yukarı on yıl önceydi. organ. Beyefendi hala kalkmadılar mı? Özne tekil Yüklem çoğul Ayşe Hanım henüz gelmediler. dil bilgisi kurallarına uygun olsalar bile anlamı ve yargıyı eksiksiz iletmezler. alay ya da küçümseme anlamı katılmak istenirse özne tekil. Özne Çoğul Yüklem Çoğul Bitki. hayvan. Tamlama Yanlışlıkları: Sıfat ve isim tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. İhaleye birçok yerli ve yabancı firma katıldı. Mantıksal Tutarsızlık: Bir cümlede. önündeki yarışçıyı bir hamlede geçti. 6. Özne bitki çoğul Yüklem tekil Köpekler sabaha kadar havladı. Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi. Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi. Bu önlemler ekonomik açıdan ve sağlık açısından olumlu sonuçlar verdi. Bundan on yıl önceydi. hiç şüphesiz onun kulağına gitmiş olabilir. Yüklem tekil Yüklem tekil Söze saygı. cansız varlıklar ve zaman adları. 7. özne çoğulsa yüklem de çoğul olur. Önlem alınmazsa bu hastalık ölüme. İyi bir anlatımda sağlam bir düşünme ve mantık yürütme temel koşuldur. 5. Dolayısıyla tamlananlar. yüklem çoğul olur. olumlulukolumsuzluk ve şahıs bakımından özne ile yüklem arasında bir uyum olması gerekir.Bu istek. Özne hayvan çoğul Yüklem tekil Yürümekten ayaklarım Özne organ çoğul geçti. hatta kısmi felce neden olabilir. Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de bunun zamanıdır. hiç onun kulağına gitmiş olabilir. Bu tür yanlışlar genellikle dikkatsizlik sonucu ortaya çıkar. Aradan haftalar Özne zaman çoğul ağrıdı. Özne Yüklem Uyumsuzluğu (Uyuşmazlığı): İyi bir cümlede tekillik-çoğulluk. Son turda atlet. Özne Tekil Yüklem Tekil Dostlar yıllar sonra bir araya geldiler. Çünkü isim tamlamalarında tamlanan iyelik eki aldığı halde. Meyveler bu yıl geç çiçek açtı. hatta ölüme neden olabilir.

ve 3 çoğul kişi ise yüklem 2. kimse üzmüyordu. Tekil kişi 1. Bu durumda cümlenin yüklemi de “onlar” ı karşılayan 3. Şiir etkinliğini ben ve Ali (o) Özne Yüklem 1. Tekil kişi 2. herkes hayret ediyordu. Özne Yüklem 1.” cümlesinin öznesi “Ahmet ve kardeşi” iki kişiden oluşmuştur. Çoğul kişi Özne 1. çoğul da olsa tekil yüklemle kullanılmalıdır. çoğul kişi olur. “Ahmet ve kardeşi gezmeye gitti. ve 2. Özne Yüklem 1. ve 3. çoğul kişi olmalıdır. ve 3 çoğul kişi ise yüklem 1. Çoğul kişi “Ağaçlar yapraklarını döküyorlar. çoğul kişi olur. yüklem 1. Bu özne onlar zamiri ile anlatılır. ve 1. Tekil kişi Biz yakında bu araştırmayı bitireceğiz. tekil kişi ve 2. izledik. ve 3. herkes” gibi kelimelerden oluşuyorsa yüklem olumlu olmalıdır. ve 3. ve 3. hazırlarız.Tekil kişi 1. Özne Yüklem 2. Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: Sen ve Berkay dün nereye gittiniz? Uyarı: Türkçede bazı özneler olumlu. “Hiçbiri onun öldüğüne inanmıyor. Herkes sevinç içindeydi. çoğul kişi olur. Çoğul kişi Özne 2. Özellikle sıralı cümlelerde farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanması durumunda özne-yüklem uyumsuzluğunun ortaya çıkabileceğini unutmamalıyız.” cümlesinde “inanmayanlar” ve “hayret edenler” aynı kişiler fakat “hiçbiri” olumsuz bir özne olduğu için yüklemi de olumsuz çekimlendiği halde “hayret ediyordu” olumlu çekimlenmiştir. Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: Ahmet ve kardeşi gezmeye gittiler. Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: Hiçbiri onun öldüğüne inanmıyor. “Sen ve Berkay dün nereye gitti?” cümlesinin öznesi 2. hayret ediyordu. Çoğul kişi 1. Eğer özne “kimse. bazı özneler ise olumsuz anlamlar verdiği için bu cümlelerin yüklemleri de özneye göre olumlu ya da olumsuz olması gerekir. kimse üzülmüyordu. Ödevi sen ve ben Özne Yüklem 2. 55 . tekil kişi ise. üzmüyordu. Sen ve Ayşe (o) bana yardım edebilirsiniz. tekil kişi ve 1. hiçbiri.” Cümlesinin öznesi “ağaçlar” insan dışı bir varlık olduğu için. Tekil kişi 1. Herkes onu seviyor. Dolayısıyla anlatım bozukluğu olmuştur. Ben tiyatroya gidiyorum.Cümlede özne kişi zamiri ise yüklemin kişi eki de aynı zamiri gösterir. Herkes sevinç içindeydi. tekil kişi olduğuna göre cümlenin yüklemi 2. çoğul kişi olmalıdır. hiç kimse” gibi kelimelerden oluşuyorsa yüklem olumsuz olmalıdır. Herkes onu seviyor. üzülmüyordu. ve 3. Çoğul kişi Özne 1. Cümlenin doğrusu şöyle olmalıdır: Ağaçlar yapraklarını döküyor. Eğer özne “hepsi.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->