P. 1
278552

278552

|Views: 191|Likes:
Yayınlayan: Sabri Kızıltan

More info:

Published by: Sabri Kızıltan on Aug 15, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2012

pdf

text

original

Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME YÖNELİK KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLİM TARİHİ TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİNİN YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Hazırlayan: Utku KARA

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeki APAYDIN

Yüksek Lisans Tezi

Samsun, 2010

Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME YÖNELİK KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLİM TARİHİ TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİNİN YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Hazırlayan: Utku KARA

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeki APAYDIN

Yüksek Lisans Tezi

Samsun, 2010

Zekeriya ULUDAĞ : Yrd. 22. __ /__ /__ Prof.KABUL VE ONAY Utku KARA tarafından hazırlanan Öğretmen Adaylarının Bilime Yönelik Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bilim Tarihi Temelli Bilim Öğretiminin Yönteminin Etkililiği başlıklı bu çalışma. Dr. Başkan: Prof. Doç.06. Dr Mahmut AYDIN Müdür . Dr. Dr. Erdoğan BAŞAR Üye Üye : Prof.2010 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Zeki APAYDIN Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ Hazırladığım Yüksek Lisans tezinde proje aşamasından sonuçlanmasına kadarki süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet ettiğimi. tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu taahhüt ederim. 20/07/2010 Utku KARA . tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi.

Dr. bilim tarihi . veri toplamada ve verilerin analizinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. fen öğretimi. Ayrıca bilimin doğasına ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerine yönelik kavram yanılgılarını düzeltmektir. Anahtar Sözcükler : İlköğretim.ÖZET Öğrencinin Adı-Soyadı Anabilim Dalı Utku KARA İlköğretim Anabilim Dalı Danışmanın Adı-Soyadı Tezin Adı Yrd. Araştırmada. Son görüşme sonucu elde edilen veriler incelendiğinde ise öğretmen adaylarında var olan bilgi eksiklerinin giderildiği ve kavram yanılgılarının da düzeltildiği dikkatleri çekmektedir. Zeki APAYDIN Öğretmen Adaylarının Bilime Yönelik Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Bilim Tarihi Temelli Bilim Öğretiminin Yönteminin Etkililiği Çalışmanın amacı bilim tarihi yöntemi ile bilimin doğasını ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerini öğretmektir. Doç. Sınıfta öğrenim görmekte olan 34 öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlk görüme sonucu elde edilen veriler incelendiğinde öğretmen adaylarında bilimin doğasına ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerine yönelik epistemolojik bilgi eksiklerinin ve kavram yanılgılarının olduğu göze çarpmaktadır. bilimin doğası. Araştırmanın örneklemini Ondokuzmayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 3.

nature of science. Zeki APAYDIN The Effectiveness of Science Teaching Method Which is Based on Science History to Eliminate Misconception of Notion of Teacher Candidates Intended for Science Aim of this study is to teach the nature of science and characteristic properties of scientists. Qualitative research method is used for gathering information in research and in data analysis given. When the information which is gathered from the first interview. Dr. history of science . also to correct the delusions of notions intended for the nature of science and characteristic properties of scientists. Key Words : Primary education. it draws the attention that applicants have lack of epistemological information intended for the nature of science and characteristic properties of scientists and delusions of notions. science teaching. Prof. When the information which is gathered from the last interview it draws the attention that the lack of informations and delusions of notions are improved. Exemplification of this research consists of thirty for applicants who study at primary school teaching at third class at Ondokuzmayıs University.ABSTRACT Student’s Name and Surname Department’s Name Department of Primary Education Utku KARA Name of the Supervisor Name of the Thesis Ass.

Ayrıca çalışmalarım boyunca desteklerini üzerimden çekmeyen Şadiye KARA’ya. Ozan Umut KARA’ya.ÖNSÖZ Bilim insanlığı yeni ve büyük uygarlıklara taşır mı bilinmez ama. Ceren GEYLAN’a ve Erkan ERDEMİR’e sonsuz teşekkürler. Araştırmamızın amacı bilim tarihinden seçilmiş öz-yaşam öyküleri yoluyla bilimin doğasını ve bilim insanının karakteristik özelliklerini öğretmektir. Dr. 2010 . Doç. yapıcı yönü ile Prof. Prof. Goncagül KARADUMAN’a. Dr. Araştırmamız için seçilmiş öz yaşam öyküleri yoluyla işlenmiş ders süreci sonucunda öğretmen adaylarında bilimin doğasına ve bilim insanının karakteristik özelliklerine yönelik tespit edilen kavram yanılgıları düzeltilmiştir. Bu nedenledir ki bu çalışmanın temelini de bilim ve bununla birlikte bilim öğretimi oluşturmaktadır. bilimin insanlığın bugüne gelmesinde en büyük etkenlerden birisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dr. Utku KARA Samsun. Dr. Osman KÖSE’ye ve aklıma gelmeyen ve özrü bir borç olarak gördüğüm sayısız düşünce ve bilim insanına evrenin boyutları kadar teşekkürler. son dönemde daha fazla yakından tanıma fırsatı bulduğum Prof. Zekeriya ULUDAĞ’a. Necati KARA’ya. Memduh ERKİN’E.Dr. her türlü sorunumda beni bitmek tükenmek bilmeyen bir sabırla dinleyen Prof. Zeki APAYDIN’a. Erdoğan BAŞAR’a. Mahmut AYDIN’a. Dr. Yüksek lisans sürecinde öğretici kimliği ile yol gösteren Yrd. Doç.

………………8 1.i BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ ... Yasa.5 1...……………………………………………………………………. Bilim Okuryazarlığının Özellikleri Veya Bilim Okuryazarı Bireyin Sahip Olması Gereken Özellikler ……………………………………... Bu Müfredatı İşlerken Kullanılabilecek Öğretim Yöntemlerinin/ Tekniklerinin Olabildiğince Daha Çok Bilimsel Süreç Becerisini İçermesi Gerekliliği ……………………………………... Bilimin Doğası Öğretiminde (Teori.v İÇİNDEKİLER .….5 1..... PROBLEM DURUMU ………………………………………………………….....vi ŞEKİLLER LİSTESİ …………………………………………………………….4.İÇİNDEKİLER Sayfa No KABUL VE ONAY . Bilimsel Süreç Becerileri) Bilim Tarihi Temelli ...………..10 2.1.iv ÖNSÖZ ..….....……………………………………………………………………………….ix TABLOLAR LİSTESİ …………………………………………….9 2. Bilimsel Anlamda Çağın Gereksinimlerini Karşılayacak Nitelikte Hazırlanmış Fen Ve Teknoloji Dersi Müfredatı..……...x Birinci Bölüm GİRİŞ 1.ii ÖZET …………………………………………………………………………………iii ABSTRACT ………………………………………………………….1......…………………………………………………………………. Bilim Okuryazarlığı………………………………………………………….1 1..……………………………………………………..3...2....………………. BİLİM TARİHİ TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ ……………………....

26 4.27 7.2.1.1.……11 2..1. Tanımı…………………………………………………………11 Önemi………………………………………………………… 12 Bilimsel Süreç Becerileri……………………………………………. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ …………………………………………….…..Öğretim Yöntemi ……………………………………………………….1.1.1.....1..28 İkinci Bölüm YÖNTEM (METODOLOJİ) 1..11 2.21 2.17 2.……………………………………………………29 2.2. SINIRLILIKLAR …………………………………………………………….1. ARAŞTIRMANIN AMACI ……………………………………………………26 5.1.43 ... KATILIMCILAR………….. PROBLEM SORUSU …………………………………………………………..41 3.21 3.....1.2. Kod Ve Tema Listesi ………………………………………………………. 2.………….…………………….. Bilim İnsanın Karakteristik Özelliklerinin Öğretiminde Bilim Tarihi Temelli Öğretim Yöntemi ………………………………….26 6..2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ……………………………………. VERİ TOPLAMA ………………………………………………………………29 3. Bilimin Doğası………………………………………………………. Bilim İnsanı…………………………………………………………….. SAYILTILAR…………………………………………….... 2..

SONUÇ …………………………………….. BULGULAR ……………………………………………………………………53 Dördüncü Bölüm SONUÇ VE TARTIŞMALAR 1.…………………….Üçüncü Bölüm BULGULAR 1.…71 KAYNAKÇA …………………………..…. TARTIŞMA …………………………………………….…………….73 .………………………….…………………….………………69 2.

42 ......ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil 1..... Tipolojik Analizin Basamakları…………………………………. Bilimin Doğası……………………………………………………………..12 Şekil 2.........

Yasa nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ………………………………. Ders Süreci …………………………………………………………..56 Tablo 7.TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1.56 Tablo 8.31 Teori nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ………………………………53 Tablo 3. Tablo 2. “Sizce bilim nedir? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) …………. “Sizce bilimsel teori nedir?”.53 Tablo 4. Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ……………………………………………………... Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl.. Teori ile yasa arasındaki ilişkiye yönelik verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ……. hayırsa neden? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ……………………58 .54 Tablo 5.. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” sorularına yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) …………55 Tablo 6.

64 Tablo 15... Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe.59 Tablo 10. sanat.. Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe.Tablo 9. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ……………………………………………. Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ………………………………. Bilim insanının görevi nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ……………………………………………………. Bilim insanının görevi nedir? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması . sanat. hayırsa neden? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ………….62 Tablo 13. Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ……………………………60 Tablo 12. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ……………………………63 Tablo 14.. Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl.60 Tablo 11..

(Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ……………………………65 Tablo 16. Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ………………………………..66 Tablo 17. Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) …………………………...67

Birinci Bölüm GİRİŞ
1. PROBLEM DURUMU İnsanoğlunun yaklaşık bir milyon yıldır yeryüzünde varlığını sürdürdüğü

düşünülmektedir (Russell, 2004). İnsanoğlu bu süreç içinde 6000 yıldan bu yana yazmakta, bu süreden biraz daha fazla süredir ise tarımla uğraşmaktadır (Steiner, 2009). Bilim, insanın düşüncelerini ortaya koymada belirgin bir unsur olarak 300 yıldan beri (Yıldırım, 2006), ekonomik tekniğin (teknolojinin) bir kaynağı olarak da 150 yıldan beri etkinliğini sürdürmektedir (Yıldırım, 2001). Dolayısı ile bilim bu kısa zaman içinde kendisinin güçlü bir devrimci kuvvet olduğunu ortaya koymuştur. Peki, bilimi bu kadar kısa sürede doğada etkin kılan güç nedir? Bilimin temelinde yatan güç, insanların merak duygusu sonucunda doğaya (fiziksel evrene) ve doğada bulunan olgulara yönelik sordukları sorular ve bu soruları cevaplama yolunda ortaya koydukları bilimsel çalışmalardır. Bilim, insanlığı ve tüm evreni geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe taşıyacak yegâne metadır (Timuçin, 1999). Bilimin bu özelliklerine karşın tanımını yapmak veya bir tanım üzerinde uzlaşı sağlamak oldukça zordur (Demir, 1997). Bilimin tanımının yapılmasındaki zorluğun iki temel nedeni vardır. 1. Bilim, statik yani devamlı olarak yerinde sayan bir konu değildir. Aksine sürekli ve artan bir ivme ile gelişen ve değişim gösteren bir etkinliktir (Demirsoy, 1994). 2. Bilim, araştırma konusu ve uyguladığı yöntem yönünden kapsamı ve sınırları belli bir etkinlik değildir. Aksine bilim, çok yönlüdür ve sınırları yer yer belirsizdir; ayrıca karmaşık bir yapıya da sahiptir (Yıldırım, 2006). Durağan veya basit oluşumları bile tanımlamak çoğu kez güç bir eylem halini almaktadır ki; bilim gibi karmaşık ve sürekli değişen bir oluşumu tanımlamak oldukça

zor görünmektedir (Yıldırım, 2004). Ayrıca bilim sadece düşünsel ya da nesnel boyutları olan bir etkinlik değildir (Demir, 1997). Değer yargısı, yaratıcı imgelem hatta daha da ileri gidilecek olunursa tam anlamıyla duygusallık da içeren bir etkinliktir (Yıldırım, 2001). Bu yönden bakıldığında bile bu kadar çok öğeyi barındıran bir fenomenin tanımının yapılması elbette ki zor olacaktır. Ancak her kavramda olduğu gibi bilim kavramını da tanımlama gereksinimi doğmuştur. Aşağıda bilim ile ilgili bazı tanımlar ve bu tanımlarla ilgili görüşlere yer verilmiştir. Buna göre Einstein'e göre bilim; “her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile mantıksal olarak düzenli düşünme arasındaki uygunluk sağlama çabasıdır” (Barnett, 1969; Yıldırım, 2004). İnsan günlük yaşantısında milyonlarca uyarıcı ile karşılaşır (Bolles, 2008). Bunlardan çok azına tepkisel dönüt verebilir; çünkü uyaranların çoğu başlangıçta algısal olarak seçilemez. Uyaranların seçilebilir olması, ilgi alanımıza ve bilişsel yapılanmamıza bağlıdır. Örneğin; Archimedes'ten önce de hamamda yıkananlar ve tasın su içerisindeki hareketini görenler varken, Archimedes bu düzensiz duyu verisinden (su sesi, diğer insanların sesleri, kapı sesleri...) mantıksal bir sonuca yani sıvıların kaldırma kuvveti fenomenine ulaşmıştır. Russell'e göre ise bilim, “gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yolu ile önce

dünyaya ait olguları; ardından da bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma uğraşıdır.”(Russell, 2004). Bu tanıma göre bilimdeki ön koşul gözlem ve bu gözlem sonucu ortaya çıkan akıl yürütme becerisi yani bilimsel süreç becerilerdir. İşte bilim de bu beceriler yoluyla fiziksel evrende yer alan olgusal düzenlilikleri anlamlandırma ve bu olgusal düzenliliklerin altında yatan yasaları bulma eylemidir. Son olarak da Yıldırım (2004: 19 )'a göre bilim; “Denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıksal düşünme yolundan giderek olguları açıklama gücü taşıyan hipotezler (açıklayıcı genellemeler) bulma ve bunları doğrulama yöntemidir.”

2005). Bu yapısı yüzünden bilimin sürekli olarak yeniden tanımlanması gerekmektedir (Yıldırım. 2001. Bilimin uygulama sonuçlarının ve ürünlerinin yaşamımızın her yönünü artan bir ivmeyle etkilemesi: Bilimin yaşamımızı etkileyen uygulama sonuçları çeşitlilik göstermektedir (Yıldırım. genelleyicilik ve seçicilik bilimin niteliksel özelliklerdir ki bilimin bu özellikleri iyi anlaşılabilirse. Bilimi anlamak neden bu kadar önemlidir? Bu soruya iki yönden yanır verilebilir: a. Bilgisayarlar 1 ve 0 kodlama sistemi ile bazen yazı yazmak. 2004. 1996). 2004). çok . Yıldırım. müzik dinlemek. Günlük yaşamımızda kullandığımız eşyaların veya araçların listesi bile bu önermeye iyi bir örnektir (Wynn ve Wiggins. deprem hareketlerini izlemek. Bilimin bugüne göre daha ilkel olarak nitelendirilebileceği dönemlerdeki tanım ile daha gelişmiş ve karmaşık olarak nitelendirilebilecek bu dönemki tanım arasında farklılıkların olması gayet normal bir oluşumdur (Yıldırım. Demir. Alanyazından aktarılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bilimin tanımı da kendisi gibi sürekli bir değişim göstermektedir (Yıldırım. 2006). genetik şifreleri kaydetmek. 1997. Yani diğer bir deyişle eğer bilimi niteleyen özellikler ya da bilimin yapısal özellikleri bilinirse bilimin tanımı daha kolay yapılacak ve bilimin ne olduğu da daha kolay anlaşılacaktır (Yıldırım. Olgusallık. 2001). Çünkü bilim yerinde durmamakta ve her geçen gün daha fazla soruya cevap aramaktadır (Demir. Bu yüzden bilimin tanımını yaparken bilimi niteleyen özelliklerin bilinmesi önemlidir. oyun oynamak gibi basit sayılabilecek işlemlerimizi yapmak için bazen uzayı gözlemlemek. bilimin tanımını yapmak daha kolay olacaktır (Yıldırım. 2001). 2001). eleştirisellik. objektiflik.Yıldırım (2004)'ın tanımında da göze iki temel unsur çarpmaktadır: Gözlem ve Denence. 1997). Yıldırım da tıpkı Einstein gibi gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin aklın süzgecinden geçtikten sonra bilimsel bir yapıya veya çıkarıma ulaşacağını düşünmektedir. Özlem. Örneğin fotoğraf makineleri doğadaki görüntünün birkaç mikro saniyelik anını bize gösterir. mantıksallık.

b. Olgulara dayanmayan gelişi güzel genellemelerden kaçınır. Bu yüzdendir ki günümüzün uygar toplumları bilimi ve bilimin topluma kazandırdığı katkıları takdir eden. Hiçbir konuda dogmatik inançlara ve ön yargılara önem vermez. Telefon ile dünyanın bir ucundaki birisiyle konuşabilirken. Böylesi bir disiplini kazanmış bir.bilinmeyenli denklemleri çözmek gibi üst düzey bilişsel işlemleri yapmak için bazen de okulda. büroda iş amaçlı kullanımı sayesinde hayatımızı kolaylaştırır. Yargılarında nesnelliğe ve tutarlılığa özen gösterir. 1996. 1997). Bu bilgilerin ışığında bir kez daha bilimin hem tanımının hem de içeriğinin anlaşılmasının oldukça önemli olduğu görülmektedir. iyonosfer tabakası aracılığıyla kullandığımız radyo ile müzik dinleyebiliriz (Koyre. Demir. bankada. Olaylara saygılıdır. Bu noktada karşımıza önemli bir kavram çıkmaktadır: Bilim Okuryazarlığı. bilimin çalışma yöntemi ve bilimin ortaya çıkardığı temel görüşler hakkında yeterli donanıma sahip ve bunlardan da önemli olarak bilimin ortaya koyduğu tartışmalara eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı getirebilen bireylere ihtiyaç duymaktadır (Yıldırım. Bu küçük örnek bile bilimin uygulama sonuçlarının ne denli etkili olduğunu göstermektedir. Bilim okuryazarlığı nedir? Bilim okuryazarlığının özellikleri nelerdir?” . Özlem. 1997). Bilimsel düşünceyi anlamanın. tanımanın ve yorumlamanın çağının aydını : Bilimsel düşünme belirli düzeyde için entelektüel bir zorunluluk olması bilişsel disiplin gerektirir (Demir. 2001. 2004). Alanyazın incelendiğinde bu tür bireyler bilim okuryazarı şeklinde nitelendirilmektedir. Gerçeğe dönüktür.

c. O’Hearn ve Gale 18 yıllık alanyazın taraması sonucu dikkatli bir biçimde seçtikleri 100 makaleyi irdelemişler ve bilim okuryazarı olarak değerlendirilen bir bireyde olması gereken özellikleri listelemişlerdir (Turgut. kişilik geliştirme sürecini başlatan en önemli öğelerden biri olarak. d. Bilim Okuryazarlığı: Turgut (2007) bilim okuryazarlığını. a.1. toplum yaşantısı içinde. f. Ryder (2001) ise bilim okuryazarlığını bilim ve teknolojiyi ilgilendiren konularda fikir üretme ve bilinçli karar verme olarak nitelendirmektedir. Bilimin doğasını anlayabilme . Bu tanımların ışığında aşağıda bilim okuryazarlığının özellikleri üzerinde durulmuştur. Bilim ve toplum arasında var olan ilişkiyi ve etkileşimi Çalışmalarında bilim insanlarına yol gösteren ahlaki değerleri Bilim insanın karakteristik özelliklerini Bilimin doğasını Bilimin temel kavramlarını Bilim ve toplum arasındaki farklılıkları Bilim ve sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi Showalter da bu çalışmaya benzer bir çalışma yapmış ve 15 yıllık alanyazın taraması sonucunda bir bireyin bilim okuryazarı olarak değerlendirilebilmesi için (Turgut. a. 1. Buna göre bu bireyin aşağıdaki özellikleri kavrayabilmesi gereklidir. e. Pella. 2. 2007). 2007). bilimselliğin ne olduğunu.2. Bilim Okuryazarlığının Özellikleri Ve Bilim Okuryazarı Bireyin Sahip Olması Gereken Özellikler: 1. b. bilim-teknoloji ve toplum ilişkisini kavrayabilmekten yorumlayabilmeye uzanan kesiti kapsayan bir kavram olarak tanımlamaktadır.1. bilimin içeriğini ve doğasını. g.

Bunlar: a. olaylar karşısında karar Bilimin temelini oluşturan değerlerle tutarlı bir şekilde çevresi ile Bilim ve teknolojinin birbirleriyle olan girişimlerini ve toplumla olan verebilmede veya evreni yorumlama biçimini geliştirmede işler hale getirebilme ilişkilerini geliştirebilme ve bilimsel yöntemi kavrayabilme etkileşimini kavrayabilme gibi özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. g. b. . Bilim insanlarının karakteristik özelliklerini kavrayabilme Bilimsel teori ve yasalar ile prensipleri günlük yaşamında kullanabilme Bilimsel süreçleri problemleri çözmede.b. e. 5. Fen (bilim)’e ilişkin alaka ve tutumlardır. c. b. 3. Bilimsel süreç becerilerinin anlaşılması Anahtar bilimsel terim ve kavramların anlaşılması Bilim ve teknolojinin topluma etkisinin anlaşılması Amerikan Ulusal Fen Öğretmenleri Birliği NSTA (1990)’ne göre bilim okuryazarı olarak tanımlanan bireylerin özellikleri aşağıdaki gibidir: a. d. Aktamış ve Ergin (2007) bilim okuryazarlığının 7 boyutu olduğundan söz etmişlerdir. Anahtar fen (bilim) kavramları. Dünyanın doğal yapısını merak eder. Bilimin doğası. Fen (bilim)-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri. b. Bilimin özünü oluşturan değerler. f. Miller (1983)’e göre bilim okuryazarlığı kavramının 3 boyutu vardır. Bilimin ve bilimsel bilginin doğasını bilir. e. Bilimsel süreç becerileri. Bilimsel yöntem. a. 4. c. c. f. d.

e. analiz eder ve günlük hayatta Bilimsel ve teknolojik kanıtlar ile kişisel görüşleri. f. g. Bilim ve teknolojinin insan çabasının bir ürünü olduğunu iyi bilir. d. g. Bilim. bilgiyi birbirinden ayırt eder. c. Fen (bilim)’e ilişkin alâka ve tutumlar ile Bilimsel süreç becerileridir seçtiği yöntemleri birlikte uygular. Bilimsel ve teknolojik bilgileri öğrenir. bilir. n. bilim. bilimsel ve teknolojik bilginin deneyselliğine açıktır. Bilim insanlarının karakteristik özellikleri ile çalışma prensiplerini Bilim ve teknolojinin politik. Anahtar fen (bilim) kavramları. teknoloji ve etik değer kavramlarını kullanır. Bunlar: Araştırmamız bu noktada bizi başka bir soruya sürüklemiştir: Bu kadar önemli olguları içerisinde barından bilim okuryazarı birey nasıl yetiştirilir? Bu soruya . b. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin faydasını bilir. e. d. Bilimin özünü oluşturan değerler. mantıklı düşünme ve yaratıcılığı ile Günlük kararlarında veya karşı karşıya geldiği problemleri çözerken Bilimsel problem çözümüne ve bilimsel araştırmalara değer verir. Fen ve Teknoloji Dersi Programı (2005)’na göre bilim okuryazarlığının 7 Fen bilimleri ve teknolojinin doğası. ekonomik ve etik safhalarını kişisel ve Bilim ve teknolojinin geçerliliği için test edilebilir doğal olgular önerir. küresel sorunlarla ilişkilendirir boyutu vardır. m. 6. teknoloji ve toplumun kendi aralarındaki etkileşimini analiz eder. l. f. kullanır.c. Evreni araştırma sürecinde şüphe. k. Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler. j. h. Fen (bilim)-teknoloji-toplum-çevre etkileşimleri. i. güvenilir-güvenilmez Yeni kanıtlara. a.

2007. ikisi arasındaki ilişkiyi. sorgulayan.3. eleştiren. 2007. 1. tüm yönleriyle hızla değişen ve gelişen fen (bilim) çağına ayak uydurabilecek ve en son teknolojik buluşlardan her alanda yararlanabilecek bireyler yetiştirmek ve teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu öğretmektir (Hançer & Yalçın. 2003). Erdoğan. 2005). bilimin ve bilimsel bilginin doğasını kavramış. Bilimsel Anlamda Çağın Gereksinimlerini Karşıla-Yacak Nitelikte Hazırlanmış Fen Ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Fen (bilim) öğretiminin temel amaçlarından bir tanesi her an. Ayrıca Pınarbaşı. 2003. 2009. Gömleksiz & Bulut. Ercan & Altun. Ayvacı & Nas. Canpolat ve Bayrakşelen (1998)’a göre fen (bilim) öğretiminin amacı. 2005. bilim insanlarının kullandıkları yöntemleri kavrayabilen ve bilim-teknoloji ve toplum ilişkisini anlamış bireyler yetiştirmenin de olduğu görülecektir (Öztürk & Dilek. teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve kavrayabilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca alanyazın incelendiğinde fen (bilim) öğretiminin amaçları arasında analitik düşünebilen. 2007. Özdemir. Temizyürek. . Semerci. 1998. Buna göre yeni müfredata göre öğrenim gören bir öğrenci: • Fen (bilim) ve teknolojinin doğasını. Korkmaz. 2006. bunların toplum ve çevreyle etkileşimlerini anlar. • Fen (bilim) ve teknoloji ile ilgili meselelerde araçları. 2005 Fen ve Teknoloji müfredatının hazırlanmasında da aynı amaçlar yer almaktadır (Dindar & Yangın. Bunlar: • Bilimsel anlamda çağın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte hazırlanmış fen ve teknoloji dersi müfredatı • Bu müfredatı işlerken kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin/tekniklerinin olabildiğince daha çok bilimsel süreç becerisini içermesi gerekliliği. Doymuş. bilimi fiziksel evrene ilişkin çalışmalar olarak algılamış.yanıt vermek felsefi anlamda zor olmasına karşın biraz mekanik düşünürsek cevabı iki temel olgu üzerinde yoğunlaştırabiliriz. süreçleri ve stratejileri uygular. bilimsel düşünebilen. 2006. 2007). Kaptan.

• Bilimsel süreçleri ve teknolojik çözümleri sorgulayarak araştırır. geçmişten günümüze insanların bilgi ve anlayışlarında meydana gelen değişimleri anlar. • Fen (bilim) ve teknoloji ile ilgili meselelerde çeşitli değerlerin. Akyol &Dikici. Bu çalışmamızda konu itibariyle sadece bilim tarihi temelli bilim öğretimi konusu üzerinde durulacaktır. Bilgin & Geban.• Yeniliklere karşı eleştirel ve sorumlu tutumlar geliştirmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirir. 2004. fen (bilim) öğretiminde gösteri (demonstrasyon) tekniği. 2004. Bilimsel süreç becerilerinin ve bununla birlikte bilimin doğası ve bilim insanının karakter özelliklerinin öğrencilere etkin bir şekilde kazandırılması da etkin öğretimleri/teknikleri ile gerçekleşebilir (Çoban & Sanalan. 2003. Doğan & Demirci. Görüldüğü üzere 2005 Fen ve teknoloji müfredatının teorik anlamda çağın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte bireyler yani bilim okuryazarı birey yetiştirmek amaçlı hazırlandığı söylenebilir. Kaptan. 2003. 2007. Hançer. Gömleksiz & Bulut. fen (bilim) .4. çeşitli bireysel ve sosyal bağlamlarda bilimsel keşfin gelişimini. Yaman & Yalçın. 1. Bu Müfredatı İşlerken Olabildiğince Kullanılabilecek Daha Çok Öğretim Bilimsel Süreç Yöntemlerinin/Tekniklerinin Becerisini İçermesi Gerekliliği: Bilindiği üzere (bknz 2005 Fen ve Teknoloji Dersi Programına göre bilim okuryazarlığının 7 boyutu bölümü) 2005 Fen ve Teknoloji müfredatının önemle üzerinde durduğu temel kavram bilimsel süreç becerileridir (Dindar & Yangın. bakış açılarının ve kararların farkında olur ve sorumlu bir şekilde hareket eder. 2005. 1998. Ancak bununla birlikte bilim (fen (bilim)) öğretimi alanyazınını tararken “fen (bilim) öğretiminde laboratuvar yöntemi. Ancak iyi bir müfredat bilimsel nitelikte öğretim yöntemleri/teknikleri olmadan yavan kalır ki burada ikinci maddenin de dikkatli bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. teknolojik değişimi. 2009). 2006. 2005). Ercan & Altun. Doğan. Şensoy & Yıldırım.

Ahonen. Irwin. Monk & Osborn. Viterbo. 2001. 1997. 2007. Bilimin doğası öğretiminde (teori. . Araz & Sungur. 2000. 2007). 1998.öğretiminde teknoloji yöntemi. Hartzler. Bilim insanın karakteristik özelliklerinin öğretiminde bilim tarihi temelli öğretim yöntemi 2. Yılmaz. yasa. Bilimin Doğası Öğretiminde (Teori. Yasa. 2007. Mladenovib. 2008. yasa ve bilimsel süreç becerileri) konusu üzerinde durulacaktır. 2. Hosson & Kaminski. Şimşek. 2009. Gunn. 2000.1. bilimsel süreç becerileri) bilim tarihi temelli öğretim yöntemi 2. 2004. Bilimsel Süreç Becerileri) Bilim Tarihi Temelli Öğretim Yöntemi: Bilimin doğası öğretiminde bilim tarihi yöntemine geçmeden önce öğretimi yapılacak konunun ne olduğunu anlamak için bilimin doğası (teori. Alanyazından hareketle bilim tarihi temelli bilim öğretimi iki önemli konu başlığı altında temellendirilebilir ki bu konu başlıkları araştırmamızın problem sorularını içerdiğinden önemlidir. fen (bilim) öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi” şeklindeki yöntem ve tekniklerini de incelediğimi belirtmek isterim. BİLİM TARİHİ TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ Bu noktadan itibaren tezin öğretim yöntemi olarak belirlenen “bilim tarihi temelli bilim öğretimi yöntemi” üzerinde durulacaktır. 2004. Garber. 2001. Newton & Newton. 2007. Bilim (fen) öğretiminde bilim tarihi perspektifinin önemini vurgulayan çok sayıda yayın vardır (Biener. Bunlar: 1.

bilim insanlarının oluşturduğu bilim toplumunun nasıl organize olduğunu. 2008). Clough ve Almozroa (1998:4) tarafından yapılmıştır. Bunun dışında alanyazın incelendiğinde bilimin doğası fenomenine ilişkin pek çok tanımın yer aldığı görülecektir ancak alanyazındaki en geniş tanımlardan birisi McComas. 2008. “doğasında var olan değerler ve varsayımlardır” şeklinde tanımlamıştır. Doğan & Abd-el Khalick. Abd-el Khalick. Bell ve Lederman (1998) bilimin doğası ile genelde bilimin epistemolojisinin ve bir bilme yolu olarak bilimin ve bilimsel bilginin doğasında var olan değer ve inanışların anlatılmak istendiğini öne sürmüşlerdir. toplumun bilimi nasıl etkilediğini ve bilimsel gelişmelerden nasıl etkilendiğini anlamaya çalışan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. nasıl işlev gösterdiğini.1. Bu tanıma göre bilimin doğası: “Bilim tarihi.1.” McComas (2002) başka bir çalışmasında bilimin doğası kavramını aşağıda yer alan şekildeki gibi özetlemiştir: . Bilimin Doğası: Tanımı: Bilimin doğası kavramı ilk kez fen (bilim) öğretimi alanyazınına 1950’li yıllarda girmiş ve o günden bugüne değin birçok bilim insanı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır (Taşar. bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi gibi bilimin sosyal yönünü inceleyen disiplinler ile psikoloji gibi disiplinlerin araştırmalarını birleştirerek. 2003. Taşkın.2. bilimin ne olduğunu.1.1. Lederman (1992) bilimin doğasını.1. 2.

Hanuscin. bilim sosyolojisi ve bilim psikolojisi alanlarını içeren bir kesişim öğesi olduğu görülmektedir. 2007). 1992). Turgut. 2. Bu alandaki ilk çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri’nde (A. 2006). 2002) incelendiğinde bilimin doğası fenomenin bilim tarihi. Akerson & Mower. O tarihten günümüze öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini geliştirmek ve dolayısı ile toplumda bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak fen (bilim) eğitimcileri tarafından önemli bir hedef haline gelmiştir (Hanuscin &Akerson. Önemi: Bilimi öğrenmede ve buna bağlı olarak öğretmede bilimin doğası fenomenini anlamanın öneminin eğitimciler tarafından anlaşılması geçtiğimiz yüzyılın başlarına dayanmaktadır (Turgut. 2007. bilim felsefesi. . bilimsel süreçler ve bilimsel yöntem konularına ağırlık verilmesinin kararlaştırılması ile başlatılmıştır (Lederman. 2007.Şekil 1 : Bilimin Doğası Şekil 1 (McComas.1.B.1.2.D) Fen (bilim) ve Matematik Öğretmenleri Merkezi Birliği’nin (The Central Association of Science and Mathematics Teachers) 1907 tarihli toplantısında.

İnsanlar sosyo-bilimsel (socioscientific) sorunları kendileri için anlamlı kılmak ve bu sorunlarda karar verme etkinliğine katılmak istiyorlarsa bilimin doğasını anlamaları gereklidir. bilimin doğasını anlamanın önemini 5 temel başlık altında toplamıştır. 3. 2009). Yorum: Bu düşünce bilimsel süreç (process) yaklaşımına gönderme yapar ve böylece bilimin doğasını sorgulama yöntemiyle ilişkilendirir. Millar & Scott (1996). 1999. Yorum: Sosyo-ekonomik konuları anlamak ve anlamlandırmak için salt bilimi içerik olarak bilmek yeterli değildir aksine bilimin doğası da bilinmelidir (Lederman. 2. 2007). 2004. Bu bilgilere ek olarak insanların. bilimsel otorite tarafından belirtilen normları ve genelleştirilmiş bir değere sahip ahlaki sözleri anlama konusunda bilinçlenmeye yardım eder. 2007). yazılı kaynaklardan bilgiyi özümseyerek sosyo-bilimsel konularda karar verebilme yetenekleri bilimin doğasını anlamalarıyla doğrudan ilişkilidir (Macaroğlu. . Bilimi çağdaş kültürün temel öğesi olarak kabul edebilmek için bilimin doğasını anlamak gereklidir. 4. Köseoğlu. Bilimin doğası fenomenini öğrenmek.Bu noktada Driver. Bu 5 madde yorumları ile birlikte şöyle özetlenebilir: 1. Baysal & Şahin. 1992. Leach. Bu yaklaşıma göre bilim güçlü ve genel bir sorgulama yöntemidir (Jones & Morris. Turgut. Yorum: Bilimi toplumun (evrensel toplum) yararına kullanabilme düşüncesi ve kabiliyeti bilimin doğası fenomenini anlamak ile olur (Russell. İnsanlar bilimi ve her zaman karşılaştıkları teknolojik araçları kendileri için anlamlı kılmak istiyorlarsa. bilimin doğasını anlamaları gereklidir. Steiner. 2007).

Bilimin doğası fenomenini kavramak. Millar & Scott (1996). bilimin doğasını anlamanın önemine vurgu yaptığı başka bir çalışmasında iki temel nokta üzerinde durmuştur. Bunlar şöyledir: 1. Köseoğlu. Ayrıca bilimin doğasında önemli olan bir diğer nokta da. 1999. Khishfe & Abd-El Khalick. Lederman & Abd-El Khalick. 2002). bilimin içerik bilgisini öğrenmede başarılı olmaya destek olur. 2. Bilim tarihindeki olayların gelişim sürecini öğrenmekle de öğrencilerin “bilim nasıl öğrenilmelidir” konusundaki anlayışları da gelişecektir. 2002. bilimsel otorite tarafından ortaya koyulmuş belirli kuralları özümsemede ve bilimin etik yönünü kavramada önemli bir yere sahiptir (McComas. Bilimin doğası fenomenini kavramak. 2000). fiziksel evrenin olgusal yapısına yönelik düşünceleri daha kolay anlar. Ayrıca Driver. Baysal & Şahin. . 2008. öğrencilerin kendi öğrenme yöntemleri ile bilimsel yapıdaki tarihi gelişim arasındaki benzerliği/farklılığı anlamalarına yardımcı olacaktır (Taşar. 1992. Baysal & Şahin. 2003. Leach. öğretmen ve öğrenci algılayışlarında temel bilimsel eksikliklerin ve kavram yanılgılarının olduğu görülmektedir (Lederman. 2010). Yorum: Bilimin doğasını anlayan öğrenci. Bilimin doğasının belirtilen önemine karşın alanyazın incelendiğinde. bilim için son derece önemli olan delil ile açıklama arasındaki bağlantıyı anlamada önemli bir yere sahiptir (Peters & Kitsantas. 1999 ). 2007. Bell. Macaroğlu. Macaroğlu. Bu noktaya kadar bilimin doğasının tanımı ve önemi üzerinde durulmuştur. öğrencinin bilimde gözlemlerin amaçlı olarak yapıldığını anlamasını sağlamaktır. Taşkın. 5. Bilim tarihine ve bilimin doğasının öğretimine önem vermek.Yorum: Bilimin doğası fenomenini anlamak.

1998. Bilimsel teoriler fiziksel evrendeki olguların nedenini ve nasılını ortaya koyan bilimsel açıklama tipleridir. Bu noktaya kadar bilimin doğası kavramı içerisinde önemli bir boyut olan Teori kavramının tanımı ve öğrencilerin bu kavrama yönelik bilgi eksiklikleri üzerinde durulmuştur. Lederman. 2006. 1998. NRC. hipotezler vb. . 2002. Akerson.) oluşturduğu kapsayıcı. Alanyazına göre bilimsel teori ise. tümel bir önerme şeklinde anlaşılmalıdır”. yasalar. Lederman. McComas. 1995. Taşkın’a (2006) göre teori ise. Öğrenciler ve öğretmenler bilimsel bilginin mutlak olduğuna inanmaktadırlar (Lederman. Bu noktada ise bilimsel açıklama tiplerinden yasa kavramı üzerinde durulacaktır. 2003. Taşar. içeriğinde gerçekler. Chen. 2002. Böyle bilgi eksiklikleri bilim öğretiminde ve özelliklede bilimin doğası fenomeninin algılanmasında büyük sorunlar oluşturmaktadır. 2009). McComas. 2002. 1992. Buzzelli & Donnelly. 2006). 1998. Taşkın. Abd-el Khalick. 1995. Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler. Turgut. Dagher & BouJaoude. bilimsel öngörüler ve test edilmiş hipotezler bulunan doğanın ya da fiziksel evrenin belirli yönlerini açıklama gücüne sahip. “sistematik gözlemler sonucunda elde edilen kanıtlarla desteklenmiş ve olgulara ait davranışların nedenini açıklayan. son derece iyi desteklenmiş önermelerdir (NRC. bilimsel açıklama türlerinden olan teori kavramını bir kanı ya da diğer bir deyişle bir konu üzerine ortaya konulmuş geçici yapıdaki düşünce biçimi olarak görmekte ve teorilerin doğruluğunun tam olarak ispatlanamamış / tüm bilim insanlarınca kabul görmemiş olduğunu düşünmektedirler (NRC. Bell & Lederman. Lawson. 2005. 2007. yeni bilimsel araştırmalar için sorular üretme ve öngörüler geliştirebilme potansiyeline sahip ve modifiye edilebilen kapsamlı önermeler” iken Lawson’a (1995) göre ise teori. “birbiri ile ilişkili olgu sınıflarının oluşlarını ve davranışlarını açıklama gücüne sahip çeşitli önerme tiplerinin (ikinci dereceden teoriler. 1998. Taşkın. 1992). çıkarımlar. yasalar.Araştırmalar bilimin doğası kavramında var olan bilgi eksikliklerinin ve kavram yanılgılarının çoğunlukla teori ve yasa kavramları ile ilgi olduğunu göstermektedir (Lawson. 2006).

Yıldırım. 2002. tahmin edici ve açıklayıcı olmak Bilimsel yöntem genel ve evresel olmak üzere bir tanedir. 1992). Özdemir & Akçay. Bilim yaratıcılıktan ziyade yöntemlerden meydana gelir. 2007). Bilimsel açıklama tiplerinden yasalar ve bu tür diğer bilimsel açıklama tipleri Hipotez bir tahmindir. 8. Hanuscin & Akerson. 3. teoriler de yasalara dönüşür. 7. 2008. 2002). Yine öğrenciler ve öğretmenler bilimsel teori ile yasa arasında hiyerarşik bir ilişkinin olduğunu düşünmektedirler (Chen. Dikkatlice bir araya getirilmiş kanıtlar ile kesin bilimsel bilgiler oluşturulur. 11. McComas. 2007. Bilimsel sonuçlar doğrulanmak için gözden geçirilir. . 2006. 2006. Hipotezler teorilere. 2006. genelleyici. 5. 2004. Bunun yanında McComas (2002) öğrencilerde ve öğretmenlerde bilimin doğasına yönelik var olan kavram yanılgılarını 15 madde altında toplamıştır. McComas. Weller. Yukarıdaki iki tanım alanyazında yer alan bilimsel temelli tanımlardır. Bunlar: 1. “belirli koşullar altında doğaya ait bir olgu kümesindeki yapısal ve davranışsal düzenliliği özetleyen genel bir önerme olarak algılanmalıdır”. Bilimsel bilgiye ulaşmak için temel yol deneysel etkinliklerdir. Bilimsel yöntemler fiziksel evrene ait tüm soruları yanıtlayabilir. kesindir. üzere üç anlamı vardır.Yasa. Bununla birlikte Lawson’a (1995) göre ise yasa. Khishfe & Lederman. Bilim insanları nesneldir. Yani diğer bir deyişle öğrencilere veya öğretmenlere göre yasa doğruluğu tüm bilim insanlarınca kabul edilen değişmez bilimsel bilgi türüdür (Chen. 2009. Bilimsel yöntem kesin olarak nitelendirilebilecek kanıtlar sağlar. 10. Weller. 2. Taşkın. 2006. 4. 9. Köseoğlu. 2007). 2006. fiziksel evrenin belirli koşullar altında göstermiş olduğu davranışları betimleyen bir genellemedir (Chen. Öğrenciler ve öğretmenler yasa kavramının tanımını yaparken mutlak doğru kavramına vurgu yapmaktadır (Lederman. Hipotezin. 6.

Kavram yanılgıları incelendiğinde bu yanılgıların çoğunlukla bilimsel açıklama tiplerinden olan teori ve kanun yapısının iyi anlaşılmamasından kaynaklandığı da göze çarpmaktadır. Bilimsel Yöntem Becerileri: Soru sorma. . sonuca varma. fen (bilim) bilimlerinde öğrenmeyi basitleştiren. ölçme. Gerçek Bilgi: Alana özgü içerik bilgisini içerir b. Bu noktaya kadar bilimin doğası ve bilimin doğasının temel bileşenleri olan teori ve yasa kavramları ile bu kavramlara yönelik öğretmenler de ve öğrencilerde var olan kavram yanılgıları üzerinde durulmuştur. 2.2. Bilim bireysel bir uğraştır. Tan & Temiz. 1998). ilişki kurma. Bilimsel Süreç Becerileri: Bilimsel süreç becerileri. 2003. 13. Bilim ve teknoloji hemen hemen birbirinin aynısıdır. çizme. yazma. sınıflandırma. tasarlama.A Process Approach) programında. aksine kabul edilir. birçok disiplin için uygun ve büyük ölçüde transfer edilebilir beceriler olarak tanımlanmıştır (Padilla. analiz etme. 2007 ). deney tasarlama. özetleme. ekip çalışması değildir. değerlendirme. hipotez kurma. araştırma için gerekli yöntem ve teknikleri kazandıran. tahminde bulunma. Bilimsel modeller gerçeği temsil eder.12. 1984). Yeni olarak nitelendirilen bilimsel bilgilerin doğruluğu tartışılmaz. Bilimsel süreç becerileri. model oluşturma ve yargıda bulunma gibi olguları içerir. iletişim kurma.1. 14. Aktamış & Ergin. tahmin etme. kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren ve öğrenmenin kalıcılığını artıran temel becerilerdir (Padilla. 1984. veriyi toplama ve analiz etme. SAPA (Science . c. bulguyu yorumlama. sentez yapma. Ayrıca çalışmamızda üzerinde durduğumuz bilimin doğası kavramı post-pozitivist anlayışa göre ele alınmıştır (Öğün. yaratma ve problem çözme gibi olguları içerir. Temel Süreç Becerileri: Gözlem yapma. uygulama. Wilke & Straits (2005) bu becerileri aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır: a. öğrencilerin pasif olmasını değil aksine aktif olmasını sağlayan. bilim insanlarının davranışlarını yansıtıcı. 15.

Ayrıca bilim öğretim yöntemlerine yönelik alanyazın incelendiğinde çoğu araştırmanın bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesini hedef aldığı görülmektedir (Koray. değişkenleri belirleme ve kontrol etme. değişkenleri işlemsel. sayı uzay ilişkileri kurma. Aydoğdu & Ergin (2009) Gözlem. kendi verilerini işleme ve yorumlama. deney malzemelerini ve araç gereçlerini tanıma ve kullanma. hipotez oluşturma. işlevsel tanımlama. hipotez kurma ve deney yapma. iken Bağcı-Kılıç (2003) bilimsel süreç becerilerini. olarak belirleme. tahminlerde bulunma) ve bütünleştirilmiş beceriler (değişkenleri belirleme. ve 5. çıkarım. 2003. bağımlı. grafik çizme. Bununla birlikte Koray. ölçme. Gözlem. araştırmayı analiz etme. 2006. sınıf) incelendiğinde ise bilimsel süreç becerilerinin Gözlem. hipotez oluşturma. değişkenleri belirleme. sınıflama. veri toplama.. tahmin. iletişim kurma. araştırmayı tasarlama. ver işleme ve model oluşturma. Tan & Temiz. problem çözme. ölçme. iletişim kurma. Deneysel Tasarım Becerileri: Tanımlama. 2009. sınıflama. deney yapma) şeklinde iki temel başlık altında incelemiştir. hata kaynaklarını. iletişim. bilgi ve veri toplama. hipotez kurma. verileri kaydetme. sınıflama. Görüldüğü üzere bilim öğretimi alan yazını içerisinde bilimsel süreç becerilerinin ifadesine ve sınıflandırılmasına yönelik birçok çalışma yer almaktadır. model oluşturma ve kullanma şeklinde ifade etmişlerdir. değişkenler arasında ilişki kurma. çıkarım yapma. sınıflama. Bahadır & Geçgin. çıkarım ve tahminlerde bulunma. yorumlama ve sonuç çıkarma ve son olarak da sunma şeklinde ele alındığı göze çarpmaktadır. 2005 Fen (bilim) ve Teknoloji Dersi Programı Öğretmen Kılavuz Kitabı (4. büyük ya da küçük sayıları kullanma.d. model oluşturma şeklinde özetlerken. deney yapma. Gözlem. işlevsel tanımlama. verileri yorumlama. deney tasarlama. kestirme. 1984). Ayrıca Tan & Temiz (2003)’e göre bilimsel süreç becerileri. kaydetme ve yorumlama. . ölçme. değişkenleri kontrol etme ve hipotez test etme. ölçme/sayıları kullanma. 2003. işlevsel tanımlama. uygun materyaller. deney yapma. değişkenleri ayırt etme. çıkarım. Bahadır & Geçgin (2006) bilimsel süreç becerilerini. sınırlılıkları içerir. karşılaştırma-sınıflama. bağımsız ve kontrol değişkenlerini. temel beceriler (Gözlem yapma. Aydoğdu & Ergin. oranlama ve grafikleme. Bağcı-Kılıç. veri tablosu oluşturma. tahmin. tahmin. ölçme. çıkarım yapma. Padilla.

yaptıkları çalışma ile bilim tarihi temelli oluşturulabilecek bir dersin bilim ve bilimin doğası öğretiminde nedenli önemli olduğunu göstermişlerdir. hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bilimin doğası fenomenine yönelik kavram yanılgılarına sahip oldukları bilinmektedir. bilim tarihi yaklaşımı ile bilimin doğasına ve bilimin doğası içerisinde yer alan teori ve yasa kavramlarına yönelik öğrencilerde ve öğretmenlerde var olan kavram yanılgılarının düzeltilebileceğine. bilim tarihi yöntemine uygun . Abd-El-Khalick (2005). Alanyazın incelendiğinde. Ayrıca Ahonen (2001). Özdemir & Akçay (2000). çalışmasında fen (bilim) alanındaki bir konunun bilim tarihi anekdotları ile anlatılmasının. Yine Abd-El-Khalıck & Lederman (2000). bilim tarihi yaklaşımının bilimin doğası fenomenine yönelik eksiklikleri düzeltmede etkin bir rol üslendiğini söylemektedirler. Abd-El-Khalıck & Lederman (2000).Araştırmamızın bilimin doğası bölümünde de belirtildiği üzere. Bilimin doğası ve bilimin doğası başlığı altında ele alınan teori. gösteri ve anekdotlarla hazırlanmış bir bilim tarihi temelli fen (bilim) öğretimi dersinin öğrencilerin bilişinde somutlaştırmalar yaratacağından. bu anekdotların sınıf ortamında gösteri tekniğine uygun olarak hazırlanmasının ve gösteri sonuçlarının öğrenciler tarafından sınıf içersinde tartışılmasının bilim öğretimini (bilimin doğası) kolaylaştıracağını söylemektedir. bilim tarihinin veya geçmiş bilimsel çalışmaların sınıf içinde öğretime sokulmasının bilimin doğasını öğretmede etkin bir görev üstleneceğini belirtmiştir. Yine Abd-El-Khalick (2005). buna ek olarak da bilimsel süreç becerilerine yönelik epistemolojik bilgi eksikliklerinin de giderilebileceğine vurgu yapmaktadır. bilim tarihi temelli bilim öğretimi yaklaşımı ile bilimin doğasına yönelik kavram yanılgılarının düzeltilebileceği konusu üzerinde durulduğu göze çarpmaktadır. kanun ve bilimsel süreç becerileri gibi bilimin teorik-soyut konularının daha kolay kavratılabileceğini vurgulamıştır. Abd-El-Khalick (2005). teori. yasa ve bilimsel süreç becerileri kavramlarının öğrenciler tarafından ya hiç bilinmediği ya da eksik olarak bilindiği konusu üzerinde de bu başlık altında durulmuştur.

Ayrıca D. 2008. Çünkü bilim insanlarının bir teori ve yasa gibi bilimsel açıklama tipini oluştururken geçirdikleri evrelerin öğrencilere doğru bir şekilde aktarılması onların hem bilişsel algılamalarına hem de duyuşsal algılamalarına yardımcı olacaktır (Hartzler. Hosson & Kaminski (2007). D. Yılmaz. bilim tarihi yöntemiyle kurgulanmış bir fen (bilim) dersinin bilimin doğası gibi soyut bir konuyu açıklamada ve anlatmada somutlaştırıcı ve örneklendirici özelliğinden ötürü çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemektedirler. 2000. . 2001. Irwin. çalışmalarında hangi bilimsel süreç becerileri üzerinde durdukları ve geliştirdikleri teori ve yasaların özelliklerinin neler olduğu ve bunları nasıl geliştirdikleri konuları üzerinde detaylıca durulmuştur. Carey & Smith. Bu bilgilerin ışığında bilim tarihi temelli bilim öğretiminin bilimin doğası ve onun bileşenleri olan teori. Çalışmamız incelendiğinde de bu önem bir kez daha görülmektedir. P. Hartzler (2001) konuya farklı bir bakış açısı getirerek bilim tarihinin bilimin doğasını anlamada öğrencilerde bir ön-sezi yaratabileceğini vurgulamaktadır. Newton & L. Ders süreci boyunca seçilen bilim insanlarının çalışmalarını nasıl yürüttükleri. Newton (1998). Galili & Hazan (2001). Çünkü bulgular incelendiğinde ön-test sonucunda öğretmen adaylarında alanyazında yer alan bilimin doğasına yönelik kavram yanılgılarının yer aldığı ve bu kavram yanılgılarının çalışmamız için seçtiğimiz 4 bilim insanının yaşam öyküleri üzerine kurgulanmış ders süreci sonucu düzeltildiği gözlemlenmiştir. 1993). yasa ve bilimsel süreç becerilerini öğretmede çok büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir ki burada alanyazın genel olarak önemin kavramların somutlaştırılmasından kaynaklandığında işaret etmektedir.hazırlanabilecek sınıf içi fen (bilim) etkinliklerinin bilimin doğası öğretiminde önemli bir yere sahip olduğuna işaret etmektedirler. Gunn (2000).

2002. 2008). Lederman & Lederman. 2003). Bilim İnsanın Karakteristik Özelliklerinin Öğretiminde Bilim Tarihi Temelli Öğretim Yöntemi: Bilimin insanının karakteristik özelliklerinin öğretiminde bilim tarihi yöntemine geçmeden önce öğretimi yapılacak konunun ne olduğunu anlamak için alanyazında yer alan bilim insanı kavramını incelemek gerekir.1. Üstün & Güler. Laboratuvar önlüğünün cebine yerleştirilmiş not defteri 2. 2003. Bu çalışmalarda dikkatleri çeken en önemli nokta benzer verilerin elde edilmesi konusudur. Taşkın. Akman. 2005.2. Taşar. Kalem gibi bilgiyi gösteren semboller . Bununla birlikte bilimsel gelişmelerin etkin öğesi olan bilim insanları ile ilgili görüşlerin de küçük yaşlardan itibaren geliştiği çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur (McComas.2. Üstün & Güler. bilim insanını tanımlarken sıkça başvurdukları betimsel sözcüklerin ve bu sözcüklerin kaynağının neler olduğu ile ilgili alanyazında pek çok çalışmanın yer aldığı görülecektir. Bilim İnsanı : Küçük yaştan itibaren bilim ile uğraşmak için yeterli imkânlara sahip çocukların bilime ve bilimsel gelişmelere karşı heyecan ve istek duygularını geliştirdikleri görülmektedir (Crowther. Çeşitli yaş gruplarından öğrencilerin. Üstün & Güler. 2003. 2003). Akman. 2001): 1. Benzer verilerin elde edilmesinde yazılı ve görsel medyanın ürünlerini pazarlamak amacıyla yaptıkları film ve reklamlarda kullandıkları bilim insanı figürünün payı oldukça büyüktür (Akman.2. 2. Bilim insanının özeliklerine ilişkin yapılan başka bir çalışmada aşağıdaki betimsel sözcükler elde edilmiştir (Mays.

dosyaların sıralandığı cam kapaklı raflı dolaplar 6. aşamalı. Bilim insanına yönelik yapılan yaşlı. Laboratuvar önlüğü (genellikle beyaz) 2. Tehlikeyi simgeleyen işaretler Mays (2001) bilim insanını tanımlarken kullanılan imgelemlerin sürekli olarak kitle iletişim araçları tarafından desteklendiği üzerinde vurgu yapmıştır. Teknoloji: Bilgisayar.3. erkek ve çok yaşlı tanımlamaları 6. mikroskoplar 4. 2006): 1. Bilim insanının çalışma yerini gösteren laboratuvar. çocukların bilim insanlarını birbirlerinden ayıran özellikleri ilk ne zaman öğrendiklerine yönelik yaptığı ve 11 yıl (1967-1977) süren araştırması sonucunda “Bir Bilim İnsanı Çiz Test”ini geliştirmiştir ve bu testi 5-11 yaş grubu aralığında 4807 öğrenciye uygulamıştır. Bilim insanına özgü sözler. Mitolojiden gelen karakterlerle özdeşleştirmeler 7. mikroskop. Figür Özellikleri • Cinsiyet. Dağılmış saçlar ve sakal 4. Teknolojiyi simgeleyen bilgisayarlar. teleskop 7. Gözlük 3. Chambers (1983). Bu çalışması sonucunda bilim insanını betimleyen özellikleri şu şekilde kategorize etmiştir (Güler & Akman. formüller. Bunlar: 1. iç mekanlar 8. sınıflandırmalar ve bilim insanlarının kullandığı sözleri Newton ve Newton (1992) aynı konu üzerinde ve aynı test yoluyla 4–11 yaş grubu 1143 öğrenci üzerinde araştırma yapmış ve aşağıdaki verilere ulaşmıştır ve bu verileri iki temel başlık altında tasnif etmiştir. İlgili balıklar: Formüller. sınıflandırmalar 5. . Araştırma yapıldığına dair semboller: Bilimsel araçlar ve her çeşit laboratuvar malzemeleri 5. Bilgi sembolleri: Çoğunlukla kitaplar.

Bilimsel bilgi ve çalışma ile ilgili • • • • • Materyaller: şişeler. bağlantı tüpleri. bir şişe içindeki madde ile eğme. Sakal. kayalar. üzerinde bilgiler yazılı olan karatahta. yıldızlar. • • Ölçme: Ölçü aletleri ile ölçme yapıldığını gösteren resimler Bilgileri kaydetme ve iletme: Kalem. gezegenler ve Teknoloji: şekil verme. kitap gibi malzemeler.• • • • Laboratuvar önlüğü. Kellik. Arka plan özellikleri i. kesme. 2. da gözlemlemek için gerekli aletler bunlarla ilgili araştırma yapmak için gerekli aletler tamamlanmamış robot. tamir etme. not defteri gibi kaydetme malzemeleri. Bilim sürecine dâhil olmayla ilgili: • • • • İç mekânda çalışma: İç mekân görüntüsünü işaret eden unsurlar Dışarıda çalışma: Dış mekân görüntüsünü işaret edenler unsurlar El becerilerine yönelik işlemlerde: Elle çalışan aletlerle ilgili Gözlem: Olay. materyal ve durumları izleyen bir figür duruşlu ile figürler ifade edilmiştir (büyüteç kullanma. bir model araba yapmaya başlama gibi durumları anlatan çizimler ii. Gözlük. . yerleştirme ve laboratuvar aletleri. bükme denemeleri yapma gibi). matara gibi Canlılar: Bitki ve hayvanlara işaret eden Kuvvet ve enerji: Kuvvet ve enerjiyi etkileyen üretim. toprak. ölçme ya Yeryüzü ve uzay: Taşlar. test tüpleri.

Losh. Garber. 1992. Galilei’nin kullandığı yöntemi ve çalışma prensiplerini açıklayarak bilim insanı nasıl çalışır sorusuna Galileo cephesinden yanıt vermiştir. . sadece laboratuvarlarda çalışan ve başka herhangi bir mekanda bilimsel çalışmalar yapmayan bireyler olarak tanıtılmaktadır ki bilim tarihindeki pek çok argüman bunun tam tersini ortaya koymaktadır. 2008. Bilim insanlarına yönelik yapılan betimlemelere bakıldığında materyalist bir anlayışın baskın olduğu görülmektedir. Bilim insanı üzerine yapılan araştırmalar hangi yaş grubundan olursa olsun öğrencilerin bilişlerindeki betimsel cümlelerin daha doğrusu bilim insanına yönelik figürlerin benzeştiğini ortaya koymaktadır (Buldu. Biener. 2001). bilim insanının özelliklerine yönelik yaptıkları tanımlamalarında (bknz. Çoban & Aktaş. Öğrenciler. • Bilişim teknolojisi kullanma: Bilgisayar ekranını ya da klavyesini kullanırken görülen çizimler. Galileo Galilei’nin çalışmaları üzerinde durmuş. 2006. Newton & Newton. Ahonen. Görüldüğü üzere bilim tarihi temelli bilim öğretim yöntemi bilim insanının karakteristiğini. 2006. Aynı şekilde Ruse (2005) Darwin’in evrim teorisini ortaya koyarken yaptığı çalışmaların neler olduğunu vurgularken bilimsel süreç becerileri üzerinde durmuştur. Bilim tarihi yöntemi temelli bir fen (bilim) öğretimi dersi bu eksikliklerin giderilmesinde önemli bir yere sahiptir (Bovına & Dragul’skaıa. Biener (2004). Güler & Akman. Buldu. yanan bir ampul gibi resimsel mecazlarla düşünmeyi işaret eden çizimler. Bu benzeşimin temeli ise çoğunlukla kitle iletişim araçlarının empoze etmeye çalıştığı imajinasyon olgusudur (Buldu. 2003). çalışma yöntemi ve kullandığı bilimsel süreç becerileri yönünden net bir şekilde ortaya koymaktadır (Balkı.kavramı da durumu çok net karşılamamaktadır ki eksik terimi daha uygun olarak nitelendirilebilir.• Düşünme: Figürün başının üzerinde düşünme ya da konuşma balonları. 2004. 2006 ).syf 21) bilim insanlarını sürekli çalışan ve bu çalışmaları yararcılık anlayışıyla gerçekleştiren bireyler olarak nitelendirmektedirler. duyuşsal alanı gelişmemiş. 2008). Yani bilim insanları sadece çalışan. 2004. 2006. öğrencilerin bilim insanını tanımlarken yanlış terimleri kullandıklarını ortaya koymaktadır. Burada -yanlış. soru işaretleri. Alanyazın. gündelik yaşamdan kopuk. Wilke & Pop.

Seçer & Yavuz. Monk & Osborn. yalnızca bir bilim insanı ile konunun sınırlandırıldığı böylece bilimin ilerleyici ve değişimci ruhunun da öğrencilere aktarılamadığı konusu üzerinde durulmuştur (Küçüközer. 2001. bilim insanlarının kendilerinden çok da farklı bir yaşam düzenine sahip olmadığını. 2008. Henze. Driel & Verloop. Biener. Bostancı. Özdemir & Üstündağ. 2008. Rutherford. aksine farklılığı yaratan etkenin onların çalışmaya karşı duydukları amatör bağlılık duygusu olduğunu ve kendilerinin de birer bilim insanı olabileceklerini öğretebiliriz (Bovına & Dragul’skaıa. 2007) bilim tarihinin programlarda yer aldığını ancak sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktaya kadar bilim tarihi temelli bilim öğretiminin bilimin doğası öğretiminde ve bilim insanının karakteristik özelliklerinin öğretiminde ne denli önemli olduğu konusu üzerinde durulmuştur. 2008. Bostan. Küçüközer. Buna ek olarak Özdemir & Üstündağ (2007). 2007). 2009. Bununla birlikte verilen bilim tarihi bilgisinin de yüzeysel olduğu. 2006. Bilim tarihi temelli bilim öğretiminin önemine karşın bilim tarihinin fen (bilim) ve teknoloji programındaki yeri nedir? Hem yurt dışında hem de Türkiye’de yer alan çalışmalar (Bovına & Dragul’skaıa. 2004). Şimşek. 1997. Seçer & Yavuz. Kenar. Kenar. 2007. Viterbo. 2008.Tüm bu bilgilerin ışığında bilim tarihi temelli bilim öğretimi ile öğrencilere. bilim insanı kavramı öğrencilerin bilişinde şemalaştırılarak somut bir şekil almıştır. . Buldu. Şimşek. 2009. drama yoluyla etkinleştirilmiş bilim tarihi öğretiminin de bilim insanını algılama yolunda çok önemli bir yere sahip olduğunu yaptıkları çalışma ile ortaya koymuşlardır ki drama yoluyla kurgulanmış bilim tarihi yöntemi ile.

1. yasa kavramı) ve bilim insanlarının karakteristik özeliklerine yönelik var olan kavram yanılgılarını ortaya koymaktır. 5. 2002). bilimin doğasına (bilimsel süreç becerileri. Bundan dolayı bu bilim insanlarının yaşamöyküleri yoluyla öğretmen adaylarına bilimsel bilgi nasıl oluşturulur. Charles Darwin. Isaac Newton-Kütle Çekim ve Devinim Teorisi (Bixby. 2001). Charles Robert Darwin-Evrim Teorisi. PROBLEM SORUSU: Bilim insanlarının (Galileo Galilei. Bilim insanının karakteristik özelliklerine yönelik kavram yanılgıları düzeltilebilir mi? 4. yasa ve teoriler nasıl meydana getirilir gibi soruların cevabı somut bir şekilde verilmiş olunacaktır. Düşme Yasaları.3. Gregor Mendel-Kalıtım Teorisi). bilim tarihinde yer alan önemli teori veya yasaların sahibidirler (Galileo Galilei-Devinim Teorileri. 1. Bununla birlikte bu yanılgıların giderilmesi için öneriler sunmak ve bilim insanlarının yaşantılarına ilişkin öykülerin belirtilen kavram yanılgılarını düzeltmede ne denli önemli olduğunu göstermektir. Araştırma için seçilmiş 4 bilim insanı. . Isaac Newton. teori kavramı. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Araştırmanın önemini dört temel başlık atında sınıflandırabiliriz. Gregor Mendel) yaşantılarına ilişkin öyküler yoluyla öğretmen adaylarının. ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın amacı. bilimi ilköğretimin ilk basamağında öğretecek ve uygulayacak olan lisans düzeyindeki öğretmen adaylarında. Basit Sarkaç Yasası (Yıldırım. Bilimin doğasına yönelik kavram yanılgıları düzeltilebilir mi? 2.

6. Charles Darwin. Yine araştırma konusu olan bilim insanlarının yaşamöyküleri yoluyla bilim insanının karakteristik önemine de vurgu yapılabilecektir. Adı geçen bilim insanlarının ortaya koymuş olduğu teori. bilimsel süreç becerileri. yasa kavramı) ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerinin öğretimi ile sınırlı tutulmuştur. bilim insanlarının profesyonel-sosyal hayatlarının kendilerininkinden çok da farklı olmadığını görecektir. Gregor Mendel ile sınırlı tutulmuştur. teori kavramı. Fen (bilim) Öğretimi I dersini alan dört şubenin yalnız bir şubesinde yürütülmüştür. . Galileo Galilei ve Isaac Newton. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programında lisans düzeyinde öğrenim görmekte olup. Araştırmada yaşam öyküleri üzerinde durulacak bilim insanları. SINIRLILIKLAR Araştırma konu içeriği bakımından. yasa veya bilimsel önermeler ya birbirlerini destekler nitelikte (Mendel’in genetik teorisi ve Darwin’in evrim teorisi) ya da birbirlerini değişmeye zorlar niteliktedir (Galileo ve Newton’un kütle çekim teorileri). Böylece öğretmen adayları. Araştırma. Bu araştırma. öğretmen adaylarının bilim doğası ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerine yönelik kavram yanılgılarının tespiti ve bu yanılgıların düzeltilmesi ile sınırlı tutulmuştur. 3. 4. bilimin doğasının (bilimsel bilginin yapısı ve doğası. Adı geçen bilim insanlarının teori veya yasa oluştururken kullandıkları yöntemlerin irdelenmesi ile öğretmen adaylarına bilimsel süreç becerileri öğretilecektir.2. Böylelikle öğretmen adayı bilimin ve bilimsel bilginin ilerleyici ve değişimci yapısını anlamış olacak ve bilimsel çalışmaların birbirlerinden tamamen bağımsız olmadığını görecektir.

2. Hazırlanan görüşme sorularının güvenilirliği. SAYILTILAR 1.7. . nitel araştırma tekniği bakımından tutarlı ve bu çalışmanın amacına uygundur (hem veri toplama yöntemi. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarında bilimin doğasına ve bilim insanlarının karakteristik özelliklerine yönelik kavram yanılgıları düzeltilmiştir. hem veri analiz yöntemi hem de araştırma için hazırlanan soruların güvenilirliği konusu veri toplama yöntemi bölümünde ele alınmıştır).

sınıfta öğrenim görmekte olan 34 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan görüşme kamera kaydı altına alınmıştır. Bu noktada nitel araştırmanın kalitesini arttırmak için eş denetleme. Araştırmada veriler bireysel görüşme tekniği ve bilimsel teori bilimsel yasa ve bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramları arasındaki ilişkiye yönelik hazırlanmış açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Böylece öğretmen adayları kendilerine yöneltilen sorulara bilgilerinin dahilinde. öğretmen adaylarının kendilerine yöneltilen sorulara süre sınırı ve yönlendirme olmaksızın cevap vermelerini sağlamaktır. 2010). Bu bağlamda danışman sınıf öğretmenliği programında yer alan 3. Katılımcıların seçiminde danışmanın sorumlu olduğu dersler ve girdiği sınıflar göz önünde tutulmuştur. araştırmanın sınırlılıklarını ortaya koyma ve ayrıntılı alıntılar yapma stratejileri kullanılmıştır (Yıldırım. bilimin doğası ve bilim insanının karakteristik özelliklerine yönelik sorulardan yüzeysel( sadece istatistiksel verilere bağlı kalmadan) değil derinlemesine bilgi elde etme isteğidir. sınıflara (4 şube) fen ve teknoloji öğretimi dersini vermektedir ki ben tez çalışmasını yapmak amacı ile daha önceden de tanıdığım ve bildiğim bir sınıfı seçtim.İkinci Bölüm YÖNTEM (METODOLOJİ) 1. KATILIMCILAR Araştırmaya Ondokuz Mayıs üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 3. Tam yapılandırılmış bireysel görüşmeyi kullanmamızdaki amaç. Bireysel görüşme tekniğinde tam yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır. Her bir öğretmen adayı . VERİ TOPLAMA Araştırmada veriler ön test ve son test olmak üzere nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmamızda nitel araştırma kullanmamızdaki amaç. 2. zamanı istedikleri gibi kullanarak yanıt vermişlerdir. Bu öğretmen adaylarının 16’sı erkek 18’i kızdır.

görüşme için yeterli zamanın ayrılmış olmasına dikkat edilmiştir(Şencan. hayırsa neden? Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. soruların ise salt bilim insanının karakteristik özelliklerine ilişkin epistemik bilgileri öğrenmek ile ilgili olduğu görülmektedir. soruların bilimsel süreç becerileri ve diğer bilgi türlerinden farklılığı ya da benzerliği üzerine kurgulandığı ve 5. süre ve kağıt sınırlaması yapılmaksızın yöneltilmiştir. Bu sorular alanyazın ışığında hazırlanmıştır(Macaroğlu. soruların bilimin tanımı ve bilimin yapısı ile ilgili olduğu. Baysal & Şahin. Araştırmamızda açık uçlu sorular ile veri toplamada ise öğretmen adaylarına “Sizce bilimsel teori nedir?”. . Bu noktada bireysel görüşmede aşağıdaki sorular kullanılmıştır: 1. Bu sorular araştırmacı tarafından hazırlanmış olup. görüşme tekniğiyle ilgili yeterli bilginin sahip olunmasına. araştırmacının ve danışmanının daha önce başka bir çalışmada kullandığı sorulardan esinlenerek hazırlanmıştır. ve 2. Taşkın. ve 6. 3. 2005). din…) arasında fark var Bilim insanının görevi nedir? Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sözcüklerle tanımlarsınız? Sorular incelendiğinde 1. 3.ile yapılan görüşme süreleri farklılıkları da bunu ortaya koymaktadır. 2. ve 4. 2006). “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” soruları basılı formatta. Bu bilgilerin ışığında görüşme tekniğimizin güvenirliğini arttırmak için. 6. Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. 4. araştırma sorularının araştırma konusuyla ilgili olmasına. 1999. sanat. 5.

Charles Darwin kitabının incelenmesi istenir. • “Sizce bilimsel teori nedir?”. • Bilimsel bilgi kavramı üzerinde durulur. Bilim kavramını niteleyen özellikler üzerinde durulur. .Tablo 1: Ders Süreci HAFTA 1 DERS TARİHİ 01 Ekim 2009 • AÇIKLAMALAR Çalışmanın araştırma soruları EKLER doğrultusunda ilk görüşmeler yapılır. • Çalışmanın araştırma soruları doğrultusunda ilk görüşmeler yapılır. Bilimsel bilginin özellikleri üzerinde durulur. • 3 15 Ekim 2009 ÖDEV–1: Sedat MEMİLİKökenini Arayan İnsan. 2 8 Ekim 2009 “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” şeklindeki açık uçlu soruları ön-test olarak öğretmen adaylarına yöneltilir.

Tablo1’in devamı • Öğretmen adaylarından okudukları kitaptan ve eğer varsa ön bilgilerinden hareketle Darwin’i belirlenen özelliklere göre anlatmaları istenir. böylece derste anlatılanları da pekiştirmektir. Buradaki amaç öğretmen adaylarına ÖDEV–2: TÜBİTAKMendel kitabının incelenmesi istenir. 6 05 Kasım 2009 Darwin’in evrim teorisini oluştururken nasıl bir çalışma yöntemi izlediğini göstermek. 5 29 Ekim 2009 Ders yok.Charles Darwin belgeseli izlettirilir ve öğretmen adaylarına belgesel ile ilgili sorular sorulur. Burada özelikle Darwin’in çalışmalarında kullandığı bilimsel süreç becerilerinin neler olduğu ve bu süreç becerilerini nasıl kullandığı konularına da vurgu yapılır. . • BBC. bir PowerPoint sunumu yardımı ile öğretmen adaylarına aktarılır. 4 22 Ekim 2009 • Darwin’in belirlenen özellikleri.

ÖDEV–3: TÜBİTAKGalileo ve Newton’un Evreni kitabından Galileo bölümünün incelenmesi istenir. • 7 12 Kasım 2009 Mendel’in hayatı ve çalışmaları. • Öğretmen adaylarından okudukları kitaptan ve eğer varsa ön bilgilerinden hareketle Galileo’yu belirlenen özelliklere göre anlatmaları istenir. . Burada özelikle Mendel’in çalışmalarında kullandığı bilimsel süreç becerilerinin neler olduğu ve bu süreç becerilerini nasıl kullandığı konularına da vurgu yapılır. 8 19 Kasım 2009 • Galileo’nun hayatı ve çalışmaları. Burada özelikle Galileo’nun çalışmalarında kullandığı bilimsel süreç becerilerinin neler olduğu ve bu süreç becerilerini nasıl kullandığı konularına da vurgu yapılır. bir PowerPoint sunumu yardımı ile öğretmen adaylarına aktarılır. • Mendel’in ve Darwin’in çalışmalarının birbirlerinin üzerindeki önemi üzerinde durulur.Tablo1’in devamı • Öğretmen adaylarından okudukları kitaptan ve eğer varsa ön bilgilerinden hareketle Mendel’i belirlenen özelliklere göre anlatmaları istenir. bir PowerPoint sunumu yardımı ile öğretmen adaylarına aktarılır.

izlettirilir ve öğretmen adaylarına belgesel ile ilgili sorular sorulur. böylece derste anlatılanları da pekiştirmektir. bir PowerPoint sunumu yardımı ile öğretmen adaylarına aktarılır. Buradaki amaç 9 26 Kasım 2009 öğretmen adaylarına Galileo’nun çalışmalarını yaparken nasıl bir çalışma yöntemi izlediğini göstermek. .Tablo1’in devamı ÖDEV–4: • Digital KÜLTÜR. Burada özelikle Newton’un çalışmalarında kullandığı bilimsel süreç becerilerinin neler olduğu ve bu süreç becerilerini nasıl kullandığı konularına da vurgu yapılır. 10 03 Aralık 2009 • Newton’un hayatı ve çalışmaları.Galileo belgeseli TÜBİTAKGalileo ve Newton’un Evreni kitabından Newton bölümünün incelenmesi istenir • Öğretmen adaylarından okudukları kitaptan ve eğer varsa ön bilgilerinden hareketle Newton’u belirlenen özelliklere göre anlatmaları istenir. 11 10 Aralık 2009 Ders yok.

• “Sizce bilimsel teori nedir?”. Ashall. düşme teorilerinin keşfi ve astronomide çığır açan çalışmalarıdır. Bixby. Ronan. . 2004. 2006.Tablo1’in devamı • Bütün haftalar boyunca yapılan çalışmalar özet şeklinde tekrar edilir. Ashall. 2004. 2006. Buna göre: a. 2001. Yıldırım. sarkaç yasasının keşfi. Bunlar. Bu noktadan itibaren ise bu özelliklerin ya da diğer bir deyişle tipik karakter özelliklerinin neler olduğu konusu üzerinde durulmuştur. 2005. 2004 ). 2002. 2004). düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler ve astronomi (Yıldırım. 2001. • Çıkarım Yapma: Basit sarkaç deneyi. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” şeklindeki açık uçlu soruları son-test olarak öğretmen adaylarına yöneltilir. 13 24 Aralık 2009 14 31 Aralık 2009 • Çalışmanın araştırma soruları doğrultusunda son görüşmeler yapılır. 2002. Penrose. Koyre. Galileo Galilei Galileo Galilei anlatılırken 3 önemli çalışması üzerinde durulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde araştırmamızın konusu dahilinde belirlenen bilim insanlarının belirli özellikleri üzerinde ders süreci boyunca durulduğu görülmektedir. Yıldırım. 2006. 2006. Penrose. 2005. Ronan. Bilişsel Boyut: • Bilimsel Gözlem: Basit sarkaç deneyi ve astronomi (Yıldırım. Koyre. Bixby.

2006. 2004). Bixby. 2002. 2002. Ronan. • Verileri Kaydetme: Basit sarkaç deneyi. Koyre. düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler ve astronomi (Yıldırım. Bixby. 2001. Ronan. 2002. Bixby. 2005. Koyre. 2006. 2001. Yıldırım. 2004). Penrose. 2006. Bixby. Bixby. 2004). Yıldırım. 2006. Ashall. 2006. Koyre. Penrose. 2001. • Veri İşleme ve Model Oluşturma: Basit sarkaç deneyi. Penrose. Ronan. Ashall. Yıldırım. 2002. 2006. Ashall. Ashall. Ronan. Ashall. 2006. Yıldırım. 2006. 2004. 2004. Ronan. • Bilimsel Etik: Çalışmalarını diğer insanlara açık tutması. 2005. 2004. 2004). 2004. 2004. Ashall. Ronan. 2006. Yıldırım. düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler ve astronomi (Yıldırım. Koyre. 2005.• Değişkenleri Belirleme: Basit sarkaç deneyi ve düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler (Yıldırım. 2001. • Bilgi ve Veri Toplama: Basit sarkaç deneyi. 2006. Koyre. 2006. 2004). 2006. 2004). 2006. • Bilimsel Teori ve Yasa Oluşturma: Basit sarkaç yasası ve düşme teorileri (Yıldırım. eleştiri ve yorumlara açıklık (Yıldırım. 2001. 2002. Ronan. 2006. 2002. 2001. Ashall. Ronan. Yıldırım. 2002. • Ölçüm Yapma: Basit sarkaç deneyi ve düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler (Yıldırım. 2004. Koyre. 2005. Penrose. 2004). Koyre. 2004). 2002. Penrose. . Ashall. Koyre. 2006. Bixby. 2001. 2004. Yıldırım. 2004. 2001. 2005. 2001. 2006. Penrose. Koyre. Ronan. Bixby. Ashall. 2006. Penrose. 2004. Duyuşsal Boyut: • Ulaştığı Bilgileri Toplum Yararına Kullanabilme: Basit sarkacı nabız ölçüm aleti olarak geliştirmesi (Yıldırım. 2005. Bixby. Penrose. 2002. 2004). 2005. Yıldırım. 2006. Bixby. Penrose. • Deney Tasarlama: Basit sarkaç deneyi ve düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler (Yıldırım. Yıldırım. düşme teorilerinin keşfine yönelik deneyler (Yıldırım. 2005. 2005.

Ronan. Yıldırım. Yıldırım. Koyre. Bixby. Bixby. kütle çekim teorisi ve optik alanındaki çalışmalardır. 2001. 2002. 2005. (Yıldırım. b. Ashall. 2002. Koyre. 2002. Koyre. 2001. 2006. Yıldırım. Ashall. Bunlar. 2002. 2004. Ronan. 2005. 2001. Penrose. Ronan. • Değişkenleri Belirleme: Optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. 2004. 2006. Ashall. 2001. Koyre. 2006. Koyre. 2004. Ronan. 2004. 2006. 2002. Yıldırım. 2006. Penrose. 2005. 2004. 2001. Penrose. 2004. 2006. 2004. Ashall.Sosyal Boyut: • • • Öğrenmeye karşı istek (Yıldırım. Yıldırım. 2001. Penrose. 2005. 2006. Ashall. Koyre. 2006. 2004). Yıldırım. 2004). 2006. Bixby. Ashall. Bilişsel Boyut: • Bilimsel Gözlem: Kütle çekim ve optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. . Isaac Newton Isaac Newton anlatılırken 2 önemli çalışması üzerinde durulmuştur. Ronan. Yıldırım. Ashall. 2004). 2002. 2006. Bixby. 2005. 2001. Bixby. 2006. Ronan. Ronan. Ashall. Müzik ve sanata ilgi(Yıldırım. Bixby. Bixby. 2006. 2004). • Çıkarım Yapma: Kütle çekim ve optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. Koyre. 2005. Penrose. 2006. Penrose. Çalışmalarını her ortamda yapabilme ( Pisa Kulesi Katedral) 2002. 2006. Yıldırım. 2004). 2001. 2005. Ronan. • Deney Tasarlama: Penrose. Koyre. 2002. • Ölçüm Yapma: Optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. 2006. 2004). 2004. 2006. 2004). 2005. Optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. Penrose. 2004). Bixby.

2004. Penrose. Penrose. 2005. 2006. • Verileri Kaydetme: Kütle çekim ve optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. 2004. eleştiri ve yorumlara açıklık(Yıldırım. Ashall. Ronan. Koyre. 2002.• Bilgi ve Veri Toplama: Kütle çekim ve optik alanındaki çalışmaları (Yıldırım. 2006. 2002. 2005. Bixby. Ronan. 2004). Sosyal Boyut: • • Öğrenmeye karşı istek (Yıldırım. 2002. Ronan. 2006. Ronan. 2002. 2006. Koyre. Koyre. • Bilimsel Etik: Çalışmalarını diğer insanlara açık tutması. Ashall. 2004. Çalışmalarını her ortamda yapabilme (doğada) (Yıldırım. 2004). 2001. Yıldırım. Ronan. 2004). Bixby. 2004. 2006. Penrose. 2001. 2006. 2005. 2002. Penrose. Penrose. Duyuşsal Boyut: • Ulaştığı Bilgileri Toplum Yararına Kullanabilme: Aynalı teleskobu geliştirme (Yıldırım. 2002. Koyre. • • Oyuncak yapımına istek(Yıldırım. 2001. 2006. Koyre. Ashall. Penrose. Bixby. Ashall. Ronan. c. Charles Robert Darwin: . Bixby. Bixby. 2001. 2005. Ashall. 2004). 2006. Koyre. 2001. Yıldırım. Yıldırım. 2004. Penrose. 2004). Yıldırım. Yıldırım. 2006. Yıldırım. 2002. 2004. 2006. 2004. 2006. 2006. Akranlarıyla oyun oynama isteksizliği. 2004). Ronan. Bixby. Bixby. 2005. 2006. 2005. Yıldırım. Penrose. 2005. 2006. 2004). Koyre. Ashall. Koyre. Ashall. 2006. 2001. 2001. Ashall. 2004. Ronan. 2006. 2002. 2004). • Bilimsel Teori ve Yasa Oluşturma: Kütle çekim (Yıldırım. 2005. Bixby. Yıldırım. 2001.

2005. 2001. 2005. Koyre. 2006. 2001. • • Verileri Kaydetme: Gözlem defterleri ve resimler (Yıldırım. Memili. Ronan. 2004. . Yıldırım. 2005. 2004). O da evrim teorisidir. Yıldırım. Ronan. 2004. Ronan. Koyre. Yıldırım. 2006. 2004). 2004. 2001. Memili. 2005. 2001. 2004). 2005. 2004. 2006. 2006. Yıldırım. 2001. Ronan. Koyre. 2004. 2006. Koyre. • Bilgi ve Veri Toplama: Böcek. Karşılaştırma ve sınıflama: Böcekler. Memili. 2006. Ronan. 2004). 2005. Memili. Koyre. Yıldırım. Yıldırım. kuş ve fosil koleksiyonu ve gözlem defterleri (Yıldırım. Bilimsel Teori ve Yasa Oluşturma: Evrim teorisi (Yıldırım. Memili. 2001. Koyre. Ronan. Çıkarım Yapma: Doğal seleksiyon ve evrim teorisi (Yıldırım. Memili. 2004. 2004).Charles Robert Darwin anlatılırken 1 önemli çalışması üzerinde durulmuştur. 2004). Bilişsel Boyut: • • • Bilimsel Gözlem: Galapagos süreci (Yıldırım. Galapagos kaplumbağaları ve İspinoz kuşları (Yıldırım.

Ronan. 2004. 2005. O da kalıtım yasaları üzerine çalışmasıdır. Yıldırım. 2006. Koyre. Ronan. Yıldırım. Yıldırım. • Irkçılığa karşı tutumu (Yıldırım. Memili. 2001. Yıldırım. 2006. 2005. Ronan. 2006. 2006. eleştiri ve yorumlara açıklık Yıldırım. 2005. Koyre. Ronan. 2005. • Müzik ve sanata ilgi (Yıldırım. Koyre. 2004. • • Çıkarım Yapma: Kalıtım konusundaki çıkarımları (Yıldırım. 2005. 2006.Duyuşsal Boyut: • Bilimsel Etik: Çalışmalarını diğer insanlara açık tutması. Ronan. 2004). 2006. 2001. 2001. Koyre. 2001. 2004). Yıldırım. • Çalışmalarını her ortamda yapabilme ( Galapagos adaları ve evi) (Yıldırım. Yıldırım. Memili. Koyre. 2001. . Yıldırım. 2001. Değişkenleri Belirleme: Değişik bezelyeler üzerindeki çalışmaları (Yıldırım. 2004. 2001. 2004). 2004. Memili. Koyre. Koyre. 2004). Koyre. 2005. 2005. Yıldırım. 2001. 2004). Ronan. Bilişsel Boyut: • Bilimsel Gözlem: 8 yıl boyunca yetiştirdiği bezelyeleri çaprazlayarak yeni yetişen kuşaklarda nasıl farklılıklar olduğunu gözlemlemesi (Yıldırım. 2004). 2006. Sosyal Boyut: • Öğrenmeye karşı istek (Yıldırım. Gregor Mendel Gregor Mendel anlatılırken 1 önemli çalışması üzerinde durulmuştur. 2006. Memili. d. Memili. 2004). 2004). Ronan. 2005. Ronan. 2004.

Ronan. 2001. Bu noktada bireysel görüşmelerden ve açık uçlu sorular sonucu elde edilen veriler nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan içerik analizine tabi tutulmuştur. Yıldırım. 2001. 2006. 2006. 2001. 2005. 2001. 2004). Koyre. Koyre. Yıldırım. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ Bireysel görüşmeler sırasında kamera kaydı altına alınan veriler moda mod bir şekilde ve her bir öğretmen adayına numara verilerek yazılı ortama aktarılmıştır. Bilgi ve Veri Toplama: Bitkiler üzerinde çalışmalar (Yıldırım. Ronan. Duyuşsal Boyut: • Bilimsel Etik: Çalışmalarını diğer insanlara açık tutması. Çalışmalarını her ortamda yapabilme (Manastırın bahçesinde) Öğretmenliğe karşı ilgi Yıldırım. Yıldırım. Yıldırım. 2006. Ronan. 2004). Ölçüm Yapma: Çekiniklik ve baskınlık özelliklerinin belirlenmesi (Yıldırım. 2005. Yıldırım. Ayrıca açık uçlu sorulardan elde edilen veriler de aynı şekilde yazılı ortama aktarılmıştır. Koyre. eleştiri ve yorumlara açıklık (Yıldırım. 2001. Koyre. 2006. Ronan. Ronan. Koyre. 2001. bu analiz türünün elde edilen verilerin derinlemesine . 2004). 2005. Ronan. Bilimsel Teori ve Yasa Oluşturma: Kalıtım teorisi (Yıldırım. 2004). 2004). Yıldırım. İçerik analizinin seçilmesinin temel nedeni. 2006. 2005. Ronan. 2001. 2001. Sosyal Boyut: • • • Öğrenmeye karşı istek (Yıldırım. (Yıldırım. 2004). Ronan. 2004). 2005.• • • • • Deney Tasarlama: Bezelyeler ve diğer bitki türleri üzerindeki çalışmaları (Yıldırım. 2006. 2006. 2004). 2004). Koyre. 2006. Verileri Kaydetme: Bitkiler üzerinde çalışmalar (Yıldırım. Koyre. Koyre. 2005. 2005. Yıldırım. Koyre. Ronan. Yıldırım. 2001. 2005. 3. 2006. Yıldırım. 2005.

Veriler okunur. Bununla birlikte içerik analiz tekniklerinden tipolojik analiz tekniği kullanılmıştır (Hatch. Basamak Analiz edilecek olan kavramlar belirlenir. ilişkiler ve temalar aranır. 2. belirlenmiş olan örüntülere göre sözcükler kodlanır ve bu sözcüklerin çoğunlukla hangi örüntülerle uygun olduğu kaydedilir. yani temalaştırılmıştır. 2002: 152–161). 3. verileri genel çerçevede açıklayabilecek şekilde. ana fikirler özet bir şekilde kaydedilir. kavramlarla ilgili olan sözcükler işaretlenir. 2002: 153): Şekil 2: Tipolojik Analizin Basamakları 1. Basamak Kavramlara göre bu sözcükler taranır. Tipolojik analizin basamakları şu şekildedir (Hatch. Burada seçilen analiz yöntemine (tipolojik analiz) uygun olarak “daha önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama” türü seçilmiştir. bir üst kategoride birleştirilmiştir.incelenmesine olanak sağlamasıdır ve içerik analizi yöntemiyle veriler şu şekilde analiz edilmiştir: Yazılı ortama aktarılan veriler içerisinde anlamlı ve tutarlılık gösteren bölümler araştırmacı tarafından isimlendirilmiştir yani kodlanmıştır. . Basamak Veriler okunur. 2002). Daha sonra kendi içerisinde anlamlı bütünler oluşturan kodlar. Kavramlar arasında örüntüler. Bu analiz tekniğinin seçilmesinin en önemli sebebi ise ilk ve son görüşmeleri karşılaştırma olanağını bize sunmasıdır (Hatch.

yanlışlanmış. doğrulanmış. 3. kesin. bilimsel. Basamak Örüntülerin verilerle desteklenip desteklenmediğine karar verilir ve örüntülere örnek olmayan veriler araştırılır. “Sizce bilimsel teori nedir?”. yanlışlanmış.4. doğru hipotez. bilim. . Ön-Test Sonuçları İçin 1. bilimsel : Doğrulanmış. Teori Sorusu İçin Oluşturulan Kod Listesi: Kanıtlamak. Kodların Temalaştırılması: Bilimsellik Doğrulanabilirlik : Bilim. doğru.1. ispatlanmak. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” Açık Uçlu Sorularına Yönelik Oluşturulan Kod ve Tema Listesi a. 5. Basamak Örüntüler genelleme yapılarak tek bir cümlede yazılır ve genellemeyi destekleyen veriler metin içinden seçilir. Kod Ve Tema Listesi A. herkes tarafından kabul edilen. kanıtlanmak.

kanıtlanmak. kanıtlamak. kanıtlamak. kesin. doğrulanmış. kanıtlamak. kanıtlamak. doğru. yanlışlanamayan. doğrulanmış. bilim. yanlışlanamayan : Evrensel Kabul Edilebilirlik : Herkes tarafından kabul edilen. bilimsel : Doğru. evrensel Kodların Temalaştırılması: Bilimsellik Doğrulanabilirlik Evrensel edilen Kanıtlanabilirlik Kesinlik : Kanıt. tüm bilim adamlarınca kabul edilen. bilimsel. Teori ve Yasa Arasındaki İlişkiye Yönelik Soru İçin Oluşturulan Kod Listesi: Kanıt. Kodların Temalaştırılması: Bilimsellik Doğrulanabilirlik Dönüşebilirlik Evrensel edilen Kanıtlanabilirlik : Kanıt. evrensel. tüm bilim adamlarınca kabul . herkes tarafından kabul edilen. ispatlanmak : Kesin. doğrulanmış. kanıtlanmak. bilimsel. herkes tarafından kabul edilen b. bilimsel : Doğru. ispatlanmış : Bilim. doğrulanmış : Dönüşmek. ispatlanmış.Hipotez Kanıtlanabilirlik Kesinlik : Hipotez : Kanıtlamak. kanıtlanmak. doğru. tüm bilim adamlarınca kabul c. değişmek. kanıtlanmak. Yasa Sorusu İçin Oluşturulan Kod Listesi: Kanıt. bilim. herkes tarafından kabul edilen. değişmek. kanıtlanmak : Kesin : Bilim. tüm bilim adamlarınca kabul edilen. yasa olmak. dönüşmek. yasa olmak : Evrensellik Kabul Edilebilirlik : Herkes tarafından kabul edilen.

sonuç. Kodların Temalaştırılması: Anlama Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri Doğa Egemen olma Faydacılık İnsan Kanıtlanabilirlik Merak Problem Ürün : Anlama. üretim. eski bilgi. uğraşı. gerçek. gerçek. gözlem. kolaylaştırma. kolaylaştırma. değişmek. araştırma. sonuç. ortaya çıkan. egemen. inceleme. birikmek. evren : Egemen. bilgi. ürün. anlamlandırma. gelişmek. inceleme. ortaya çıkan. kabul edilmiş. insanoğlu : Geçerli. buluş. çalışma. olay. kontrol altına alma : Fayda. teori. yöntem : Doğa. hükmetmek. genel-geçer. merak. çalışma. evrensel. yıkılmak. teori. yasa. teori. geçerlilik. çözüm. bulma b) Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. sürekli. bilme. kontrol altına alma. deneme-yanılma. teknoloji Kodların Temalaştırılması: . çözüm. hizmet. olay : Ürün. yasa : Deney. anlamlandırma. doğru. evren. yararlı : İnsan. insanoğlu. Ön Görüşmelere Yönelik Oluşturulan Kod ve Tema Listesi a) Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: anlama. uğraşı. çaba : Bilgi. hükmetmek. bulma. doğa. kesin. problem. sorun. bilme. sorun. üretim. fayda. deney. uygulama. doğru : Merak : Problem. ihtiyaç. kesin. hayırsa neden? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Araştırma. eski bilgi. gözlem. yanlış. bilgi. kanıtlanmış. yöntem. çaba. hizmet. deney. kanun. kanun. anlamlı : Araştırma. genel-geçer. kesin. yasa. anlamlı. gözlem. kanıtlanmış. insanlık. yararlı. ihtiyaç. insanlık.2. yöntem. geçerli. doğru. insan.

evrensel. eleştirme. : Teknoloji c) Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: bilgi. ispatlanmak. genel. araştırma.Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri buluş İlerleyicilik Kanıtlanabilirlik yıkılmak Teknoloji : Araştırma : Bilgi. yöntem. teori. bilgiler bütünü. eski bilgi. eleştirme. genel. geçerlilik. geçerli. değişebilir. anket. . sorgulama. göreceli. sonuç. doğru. uğraşı. kanıtlanmış. sanat. sorun : Bakış açısı. gelişmek. gözlem. sorun. hipotez : Deney. alet. ilerler. deney. çözüm : Alet. ürün. çaba. hipotez. gerçek. yasa : Deney. kesin d) Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. bulgu. kesin. : Birikmek. doğru. şüphe. bakış açısı. sonuç. kişiye göre. evrensel. kesin. doğru. kanıtlanmış. süreç. değişmek. düşünme. düşünme. deneme-yanılma. şüphe. yöntem. üretme. anket. : Problem. bulgu. sorgulama. laboratuvar : Araştırma. kabul edilmiş. uygulama. bilgiler bütünü. sürekli : Evrensel. dönüşebilir. uğraşı : Bilgi. yanlış. çözüm. inanç. genel-geçer. yöntem : Değişmez. değişmez. soru tipleri. genel-geçer. üretme. değişmez. geçerli. gözlem. ispatlanmak. laboratuvar. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Değiştirilebilir. soru gerçek. sürekli Kodların Temalaştırılması: Araç-gereç Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri Kanıtlanabilirlik Problem Sorgulama tipleri Süreç Ürün : Süreç. sürekli : Ürün. gözlem. çaba. problem.

kişiye göre. inceleme. kesin. kanun. kanıtlanmış. hayat. inceleme : Bilgi : Faydalı. deneme-yanılma. gerçek. meraklı. çaba. araştırma. dönüşebilir. gerçek. eleştirilemez. objektif : Göreceli. hizmet. antitez. bilgi Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Faydacılık İnsan Kanıtlanabilirlik : Araştırma. sorgulama. geçerli. ispatlanmış. sorgulanabilir. çalışma. yöntem : Değiştirilebilir. ürün. sorgulanamaz. dogmatik. kanıtlanmak. değişebilir. sorgulanabilir. inanç. tez. çalışma. olasılık. değişmez. geçerlilik. ispatlanmış. yorumlanamaz. evrensel. doğru. kanıt. subjektif. genel-geçer. hizmet. eleştirme. ilerler : Dogmatik. bilgi. rahat. bulmak. geçerlilik. kişiseli öznel. merak. objektif Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri Değişebilirlik Dogmatik eleştirel. yardım etme. kesin. kanıtlanmak . genel-geçer. bulmak. yararlı. kuram : Gözlem. insan. yaşam. faydalı. şüphe. doğrulama. insanlık. kanun. ortaya koymak. çözüm. doğru. yararlı. evrensel. kanıtlanmış. yorumlanamaz. doğrulama. deneme-yanılma. tez. eleştirel. inceleme. araştırmak. subjektif. yöntem. geçerli. nesnel. yardım etme : İnsan. rahat. Araştırma. hayat : Doğru. çaba. araştırmak. kanıt : Araştırma. eleştirilemez Kanıtlanabilirlik Nesnellik Öznellik olasılık e) Bilim insanının görevi nedir? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: : Doğru. veri.kişiseli öznel. inceleme : Bilgi. insanlık. sorgulanamaz. yaşam. kuram. antitez. : Nesnel. ulaşmak. düşünme. deney. gözlem. merak etmek.

profesör. merak. yararlı. eleştirme : Çözüm. veri. keşfeden. objektif. öznel olmayan. neden ve nasıl soruları soran. doğru. nesnel. araştırmayı seven. genel-geçer. insanlık. şüphe : Sorgulama. eleştirel. ön yargılı olmayan. kanıtlanmış. hizmet. insan. merak etmek. şüphe. kanıtlayıcı. makale. keşfetmek. sorgulayıcı. deney. kesin. meraklı. .Merak Sorgulama Ürün : Merak. araştırmacı. düşünme. toplum. üniversite. inceleyen. ulaşmak f) Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Eleştirici. tarafsız. gözlem. ürün. çalışkan. ortaya koymak. düşünme. yöntem.

çalışkan. doğada. insanlık : kanıtlayıcı. düşünme Üniversite : Makale. neden ve nasıl soruları soran. : Araştırmacı. ön yargılı olmayan. şüphe : Objektif. üniversite : Eleştirici. doğada : Hipotez . Son-Test Sonuçları İçin 1.Kodların Temalaştırılması: Araştırmacı keşfeden Bilimsel süreç becerileri : Deney. Teori Sorusu İçin Oluşturulan Kod Listesi: Fiziksel evren. olgusal Kodların Temalaştırılması: Açıklayıcı Bilimsel Bilgi Fiziksel Evren Hipotez : Açıklayıcı. doğru. bilimsel bilgi : Fiziksel evren. öznel olmayan. olgu. keşfetmek Faydacılık İnsan Kanıtlanabilirlik Merak Objektiflik nesnel Sorgulayıcı sorgulayıcı. B. açıklayan : Bilgi. açıklayan. tarafsız. gözlem. kanıtlanmış. bilgi. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” Açık Uçlu Sorularına Yönelik Oluşturulan Kod ve Tema Listesi a. olgusal evren. açıklayıcı. yöntem. yararlı : İnsan. nasıl sorusu. kesin. “Sizce bilimsel teori nedir?”. olgusal evren. hipotez. neden sorusu. inceleyen. araştırmayı seven. toplum. genel-geçer : Merak. : Hizmet. profesör. eleştirel. bilimsel bilgi.

hiyerarşi. bilimsel bilgi : Fiziksel evren. açıklama türü. bilgi. yasalaşma. kavrama. Yasa Sorusu İçin Oluşturulan Kod Listesi: Fiziksel evren. çevre. açıklama tipi : Hiyerarşi. objektiflik. çalışma. yasaya dönüşme : Alt-üst ilişkisi. çaba. olgusal b. açıklama tipi. model oluşturma.Neden/Nasıl Sorusu : Nasıl sorusu. olgusal evren. eleştirel. seçici. tanımının yapılması zordur . mantıksallık. hiyerarşi : İspatlanmak. bilimsel bilgi. doğa. olgusal evren. yasaya dönüşme. ispatlanmak. uğraşı. deney. doğa. kanıtlanmak 2. doğa : Neden sorusu c. araştırma. evren. tanımı yapılamaz. Son Görüşmelere Yönelik Oluşturulan Kod ve Tema Listesi a) Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Anlama. yasalaşma. dönüşme. dönüşme. Teori ve Yasa Arasındaki İlişkiye Yönelik Soru İçin Oluşturulan Kod Listesi: Alt-üst ilişkisi. neden sorusu Olgu : Olgu. gözlem. dış dünya. açıklama tipi Kodların Temalaştırılması: Açıklama Tipi Betimleyicilik Bilimsel Bilgi Fiziksel Evren Neden Sorusu : Açıklama tipi : Betimleyen : Bilgi. inceleme. kanıtlanmak Kodların Temalaştırılması: Açıklama Tipi Dönüşebilirlik Hiyerarşi Kanıtlanabilirlik : Açıklama türü. anlamlı. olgusal. anlamlandırma. açıklama türü. neden sorusu. betimleyen. sınıflandırma.

seçici. hayırsa neden? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Çalışma. deney. kanun. yaratıcı. gözlem. eski bilgi. yasa : Deney. kanıtlamak : Teknoloji c) Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Değişebilir. dış dünya : Tanımı yapılamaz. uğraşı. çıkarım . tanımının yapılması zordur Bilimi niteleyen özellikler : Objektiflik. kontrollü deney : Değişim. ön bilgi. eski bilgi. yeni bilgi. araştırma.Kodların Temalaştırılması: Anlama Araştırma Bilimsel süreç becerileri Fiziksel evren Tanımı Yapılamaz : Anlama. çıkarım Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Bilimsel Süreç Becerileri : Araştırma. çaba. değişim. hipotez : Problem. çevre. inceleme. çıkarım Bilimsel bilginin özellikleri : Değişebilir. çalışma. öznel. araştırma : Bilgi. inceleme : Teori. uğraşı : Deney. teori. teori. çıkarım. yenilenir : Kanıt. değiştirmek. deney. yaratıcı. yeni bilgi. mantıksallık. yenilenir. uğraşı. olgusal. inceleme. çaba. kontrollü deney Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri İlerleyicilik Kanıtlanabilirlik Teknoloji : Çalışma. deney. teori. gözlem. evren. sınıflandırma. öznel. ispat. çaba. çalışma. eleştirel b) Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. anlamlı. model oluşturma : Doğa. araştırma. değiştirmek. ilerleyicilik. gözlem. ön bilgi. hipotez. gözlem. kanun. gözlem. problem. yasa. kavrama : Araştırma. bilgi. çalışma. ilerleyicilik. anlamlandırma.

hipotez. göreceli. çaba Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilimsel süreç becerileri Dogmatiklik gelinemez. model oluşturma. eleştirilemez. bizden biri. eleştiren. gözlem. çaba : Gözlem. değişebilir. önermeler. paylaşımcı. deney. karşı e) Bilim insanının görevi nedir? Çalışmak. gözlem. meraklı. farklı bakış açıları. incelemek. dünya. göreceli Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: : Çalışma. deney. evren. üretmek. nesnel.d) Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. yansız. tarafsız. eleştirilebilir. dogmatik. dogmatik Öznellik : Yansız. normal insan . önermeler : Deney. deney. değişebilir. kişiye göre. sosyal. sanat. gözlem. fikir alışverişleri Kodların Temalaştırılması: Araştırma Bilgi Bilimsel süreç becerileri alışverişleri Fiziksel Evren : Doğa. üretmek : Teori. teori. kanun. çabalamak. dünya : Çalışmak. nesnel. eleştirilemez. araştıran. doğa. çevre. objektif. kanun. dürüstlük. doğal çevre. karşı gelinemez. yanlı. model oluşturma. sınıflandırma. çalışma. çevre. doğal çevre. hipotez. şüpheci. sınıflandırma : Sorgulanamaz. incelemek. fikir f) Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: sorgulayan. sınıflandırma. yanlı. eleştirilebilir. kişiye göre. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? Sorusuna İlişkin Oluşturulan Kod Listesi: Sorgulanamaz. çabalamak. sınıflandırma. evren.

Kodların Temalaştırılması: Etik Kişilik özellikleri Sorgulayıcılık : Dürüstlük. normal insan : Sorgulayan. tarafsız : Meraklı. eleştiren. objektif. araştıran . sosyal. bizden biri. paylaşımcı. şüpheci. farklı bakış açıları.

Üçüncü Bölüm BULGULAR Tablo 2: Teori nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Kanıtlanabilirlik 29 Doğrulanabilirlik 24 Kesinlik Hipotez Bilimsellik ------17 25 32 ------% 85.5 50 73.4 82. öğretmen adaylarının.8 32. alanyazın ışığında düzeltildiği görülmektedir.1 ------SON-TEST KATEGORİLER F Fiziksel Evren 27 Açıklayıcı 30 Neden/Nasıl 26 Sorusu Hipotez 11 Bilimsel Bilgi 24 Olgu 17 % 79.7 85.5 50 Tablo 2.4 32.6 79. Tablo 3: Yasa nedir? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Kanıtlanabilirlik 31 Doğrulanabilirlik 26 Kesinlik 28 Bilimsellik 17 Kabul Edilebilirlik 23 Evrensel 27 % 91.2 76. alanyazındaki kavram yanılgılarına paralel olarak teori kavramını kesinliği olmayan. kanıtlanmamış veya doğrulanmamış bilimsel bir bilgi türü olarak tanımlamaktadır.9 ------- . bu durum alanyazındaki bilimsel teori kavramı tanımı ile de örtüşmektedir. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları. bilimsel teorilerin açıklayıcı gücü üzerinde vurgu yapmış olmalarıdır ki. Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta.4 88.5 94. ön test ve son testte bilimsel teori nedir sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. öğretmen adaylarının bilimsel teori kavramını tanımlarken.3 70.2 70.4 SON-TEST KATEGORİLER F Fiziksel Evren 22 Betimleyicilik 29 Neden Sorusu 19 Bilimsel Bilgi 11 Açıklama tipi 18 ------------- % 64.3 52.3 50 67.1 76. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda teori kavramına yönelik kavram yanılgılarının.2 55.

öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramları arasındaki ilişkiye yönelik kavram yanılgılarının. farklı bilimsel bilgi türleri olduğunu anladıkları ve aralarında herhangi bir hiyerarşik ilişkinin olmadığını kavradıkları görülmektedir. Son test sonuçları incelendiğinde ise.4 70. bu durum alanyazındaki bilimsel yasa kavramı tanımı ile de örtüşmektedir. öğretmen adaylarının. Tablo 4: Teori ile yasa arasındaki ilişkiye yönelik verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Kanıtlanabilirlik 33 Doğrulanabilirlik 21 Bilimsellik 10 Kabul Edilebilirlik 27 Evrensel 24 Dönüşebilirlik 32 SON-TEST KATEGORİLER F Hiyerarşi 23 Dönüşebilirlik 21 Açıklama Tipi 17 Kanıtlanabilirlik 26 ------------------------- % 97 61.1 % 67. ön test ve son testte bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.7 50 76. alanyazın ışığında düzeltildiği görülmektedir. öğretmen adaylarının. Yine son test sonuçları incelendiğinde.4 79. ön test ve son testte bilimsel yasa nedir sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin. bilimsel teorilerin betimleyici gücü üzerinde vurgu yapmış olmalarıdır ki. öğretmen adaylarının bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramlarının.4 ------------- Tablo 4. alanyazındaki kavram yanılgılarına paralel olarak yasa kavramını kesinliği olan.5 94. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları. alanyazındaki kavram yanılgılarına paralel olarak bilimsel teori ile bilimsel yasa kavramı arasında hiyerarşik bir ilişkinin olduğunu düşünmektedirler. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. doğrulandığında veya herkes tarafından kabul edildiğinde bilimsel yasaya dönüştüğünü düşünmektedirler. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları. kanıtlanmış veya doğrulanmış bilimsel bir bilgi türü olarak tanımlamaktadır. alanyazın ışığında düzeltildiği görülmektedir. .7 29. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda yasa kavramına yönelik kavram yanılgılarının. Buna bağlı olarak öğretmen adayları bilimsel teorilerin. öğretmen adaylarının bilimsel yasa kavramını tanımlarken. kanıtlandığında. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.6 61. Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta.Tablo 3.

” “…teoriler evrensel olursa yani herkes tarafından doğruluğu kabul edilirse yasa olur…” “…vardır.” YASA “…doğruluğu kanıtlanmış bilgidir. Tablo 6: Sizce bilim nedir? Açıklar mısınız? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri .” TESTLER TEORİ “…doğrulanmış hipotezlerdir. teoriler yasalara dönüşürler… teoriler bilim adamlarınca kabul edilirse yasa olur.” “…tüm bilim adamlarınca kabul edilmemiştir. tablo 2.. bilimsel yasa ve bilimsel teori ile bilimsel yasa arasındaki ilişkiyi kendi sözcükleriyle ifade etmektedirler.” “…fiziksel evrendeki olguların nedenini ve nasılını açıklayan…” “…fiziksel evrendeki olguları açıklayan hipotezlerdir…” “.” “…teoriler yasalara dönüşmezler.doğrulanmış hipotezlerdir fakat kesinliği tam anlamıyla kabul edilmemiş bilgilerdir.evrendeki olguların nasılını açıklayan bilimsel bilgilerdir.” “…teoriler kanıtlanınca yasa olmazlar.” “… Doğruluğu kanıtlanmamış bilgidir. Böylece öğretmen adaylarının ön testte kavram yanılgılarına nasıl düştüklerini.” “…doğruluğu bütün bilim adamlarınca kabul edilmiş bilgidir. “Sizce bilimsel yasa nedir?” ve “Bilimsel teori ile Bilimsel yasa kavramları arasında bir ilişki var mıdır?” sorularına yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) TEORİ ve YASA ARASINDAKİ İLİŞKİ “…teoriler bilimsel bilgiler sonucunda kanıtlanırsa yasa olur.” SON TEST Tablo 5. son testte ise kavram yanılgılarını nasıl düzelttiklerini görmekteyiz. Çünkü tablo 5’te öğretmen adayları bilimsel teori..” “…fiziksel evrendeki olguların nedenini betimleyen açıklama tipleridir.” “…hiyerarşi yoktur.” “…teoriler bilim adamlarınca kabul edilir ve evrensel bir boyuta ulaşınca yasa olur.” “…teoriler ve yasalar farklı açıklama türleridir.” “….” ÖN-TEST “…fiziksel evrendeki olguların nedenini betimleyen bilimsel bilgilerdir. tablo 3 ve tablo 4’te yer alan matematiksel değerleri anlamlı hale getirmesi açısından önemli bir yere sahiptir.Tablo 5: “Sizce bilimsel teori nedir?”.

Tablo 7: “Sizce bilim nedir? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER ALINTILAR …insanlara daha iyi hizmet verebilmek için yaptıkları araştırmalardır… …Her şey insana hizmet için vardır… SON-TEST KATEGORİLER ALINTILAR “…araştırmalar sonucu fiziksel evreni anlamlandırmak için. öğretmen adaylarının. frekans ve yüzde değerlerini ÖN-TEST KATEGORİLER F Anlama Araştırma Bilgi Doğa Bilimsel Süreç Becerileri Ürün Faydacılık Egemen Olma Problem İnsan Kanıtlanabilirlik Merak 13 21 10 11 11 21 6 6 5 11 10 6 % 38.4 17.4 32.2 61.8 50 50 70. açıklar mısınız sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.3 61.Tablo 6.7 29.6 17. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları bilimi. ön test ve son testte sizce bilim nedir.3 29.3 32.7 32. “… çalışmalarla doğayı anlama çabasıdır…” Araştırma-Faydacılıkİnsan Anlama-Fiziksel Evren-Araştırma Tablo 7’nin devamı ...7 17. antroposentrik bir şekilde insanlığa faydası olan ve ürünleri itibariyle insanı doğaya egemen kılan bir yaklaşımla tanımlamaktadırlar.3 ------------------------------------- karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilim kavramının tam bir tanımının yapılamayacağını ve tanımı yapılması gerekiyorsa bunun bilimi niteleyen özellikler yoluyla yapılabileceğini vurgulamışlardır.6 SON-TEST KATEGORİLER F Anlama Araştırma Bilimsel Süreç Becerileri Bilimi Niteleyen Özellikler Fiziksel Evren Tanımı Yapılamaz ------------------------------------19 17 17 24 12 28 ------------------------------------- % 55.2 82.5 35.6 14.

mantıksallık.…bu çaba sonucunda ortaya koyduğu ürünlerdir. olgusaldır…deneye ve gözleme dayalı olması da objektif olmasını sağlar… Kanıtlanabilirlik …hani her zaman doğrulanan. mantıksaldır. sorunları ele alarak belirli yöntemler kullanarak açıklamaya çalışmasıdır… …anlama merakından ortaya çıkan… … doğayı anlama çabası… ------- ------- Anlama-MerakDoğa ------- ------- . ancak bilimi niteleyen özelliklere bakarsak mesela objektiflik. geçerliliği olan bilgilerdir… …bilim insanlarının kesin sonuçlar üreterek …Belirli yöntemler kullanarak probleme çözüm bulma sürecidir… ------- ------- Problem …bazı problemleri. seçicilik falan vardı…” “bilim tanımlanamaz… anacak eleştireldir. …İnsan merakı sonucu ortaya çıkan… Ürün Bilimi Niteleyen Özellikler-Tanımı YapılamazBilimsel Süreç Becerileri “…bilimin tanımı yapılamaz.

doğaya hükmetme çabasıdır… ------- ------- Bilgi …geçmişteki bilgileri günümüze getiren. …çabaya aman. Tablo 8: Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. …sonunda anlamlı bir bilgiye ulaşılan süreçtir… …deneye ve gözleme dayanan doğayı anlama çabasıdır.. ------- ------- Bilimsel Süreç Becerileri ------… gözlem ve gözlem sonuçlarına bağlı olarak araştırma… ------- Tablo 7’de öğretmen adayları bilim kavramını kendi sözcükleriyle tanımlamaktadırlar.. hayırsa neden? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri . günümüzde geliştirip geleceğe aktaran bilgilerdir.Tablo 7’nin devamı Egemen Olma …doğaya egemen olma isteğinden ortaya çıkan bir uğraşıdır diye biliyorum.

Bilgiİlerleyicilik “…tüm uğraşılar bilimsel bilginin yenilenmesi daha ileri gitmesi için değil midir?.Tablo 8.7 17. hayırsa neden? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ilerleyiciliğini teknolojinin ilerleyiciliği ile ÖN-TEST KATEGORİLER ALINTILAR …araştırmamız gerekiyor çünkü çok fazla bilgi var sürekli ilerleme yapıyorlar. Tablo 9: Bilim ilerleyici midir? Yanıtınız evetse nasıl. AraştırmaKanıtlanabilirlikBilgi-İlerleyicilik …onun üzerinde araştırma yapıyoruz yani kesin bir bilgi yani o bilgi kesin bir bilgi olarak saysak… …teknolojinin gelişmesiyle insanların doğaya… Teknoloji …her zaman teknolojik olarak bilimsel olarak bu bilim ilerlemiştir. ona göre uygulamalar yapılıyor. Buna göre ön test ve son test sonuçları birlikte incelendiğinde öğretmen adaylarının bilimin ilerleyiciliğini açıklarken aynı kavramlara başvurdukları görülmektedir. öğretmen adaylarının.7 SON-TEST bilim ilerler ki sonucu KATEGORİLER F % bu değişim için Araştırma Bilgi İlerleyicilik Bilimsel Süreç Becerileri Kanıtlanabilirlik Teknoloji .5 44. SON-TEST KATEGORİLER ALINTILAR “…araştırmalar soncu bilimsel bilgiler değişebilir…” Araştırma.1 11.1 61.8 Teknoloji Bilimsel Süreç Becerileri Bilimsel Süreç Becerileri ÖN-TEST KATEGORİLER F Araştırma Bilgi İlerleyicilik Bilimsel Süreç Becerileri Kanıtlanabilirlik Teknoloji 8 15 21 6 14 4 % 23.5 47.. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır..” 17 50 19 55. ön test ve son testte bilim ilerleyici midir yanıtınız evet ise nasıl hayır ise neden sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin. …Ya sonuçta hani deneyler var..7 önemlidir. gözlemler var. …ben önce bilimi teknoloji ile aynı biliyordum ama anladım ki bilim ilerleyiciliğinin teknoloji ile çok da alakası yokmuş… “…deneyler ve gözlemler sonucu yapılan araştırmalarla bilimsel bilgi ilerler…” “…kontrollü deneyler 5 14.8 8 16 3 23.05 8.6 41. Buradaki temel fark ise ön testte öğretmen adaylarının bilimin karıştırmasıdır..

Tablo 11: Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER ALINTILAR Bilgi –Bilimsel Süreç BecerileriAraç ve Gereç … bazı anketler sonucu da belki diyebiliriz. bilimsel bilgi kavramını kanıtlanması gereken bir bilgi olarak tanımlarken. öğretmen adaylarının.3 17. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilimsel bilgiyi tanımlarken bilimsel bilginin özelliklerini kullandıkları. ön testten farklı olarak da kanıtlanabilme zorunluluğuna vurgu yapmadıkları görülmektedir.5 47.1 85.2 ------------------------------- Tablo 10: Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri Tablo 10.7 SON-TEST KATEGORİLER F Bilimsel Bilginin Özellikleri Araştırma Bilimsel Süreç Becerileri Bilgi ------------------------------24 16 27 13 ------------------------------- % 70. sorgulama süreçlerine ve bilimsel süreç becerilerine vurgu yapmışlardır.05 11. bilimsel bilgiye nasıl ulaşılır sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.1 11. bilimsel bilgiye ulaşmada araştırma.Tablo 9’da öğretmen adayları bilim ilerleyiciliği kavramını kendi sözcükleriyle tanımlamaktadırlar.4 47. araştırmalar sonucu deneyler sonucu ulaştığı bilgilerdir… SON-TEST KATEGORİLER ALINTILAR Bilimsel Bilginin ÖzellikleriAraştırma-Bilgi “…araştırmalar sonucu değişebilen öznel ancak yaratıcılığı geniş bilgilerdir…” “…değişebilen ve . Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları.2 41.05 79.7 29.6 91. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. ÖN-TEST KATEGORİLER F Bilgi Ürün Bilimsel Süreç Becerileri Kanıtlanabilirlik Sorgulama Problem Araç-Gereç Araştırma Süreç 28 6 31 29 14 4 10 16 4 % 82. ön test ve son testte bilimsel bilgi nedir.4 38.

araştırma… … bu insanın araştırmalar soncunda şüphesi diyebilirim… … sorgulama sonucunda ortaya çıkan ürünler… Ürün … Deney gözlem yani belli bir çaba ürünü olarak yani a cart diye çıkan ortaya olay değildir yani bilimsel bilgi. deneyler sonucu ulaşılır… … bunun doğruluğunu kanıtlamaya çalışırsın. . kanıtlarsan bilimsel bilgidir… KanıtlamaProblem-Süreç …problemleri açıklamaya çalışan kesin bilgiler üretme sürecidir. … En ufak şeyleri bile eleştirebilme sorgulayabilme.Bilimsel bilgiye? Gözlem-deney. ------Bilimsel Süreç Becerileri araştırmalar sonucu bir çıkarıma varılan bilgilerdir…” “…ortaya bir problem konur. aslında problem doğada zaten vardır. sonra gözlemler veya deneyler sonucu oluşturulur…” “…deneyler ve gözlemler sonucu oluşturulur…” SorgulamaAraştırma ------- ------- ------- Tablo 11’in devamı Tablo 11’de öğretmen adayları bilimsel bilgi kavramını ve bilimsel bilgiye nasıl ulaşılacağını kendi sözcükleriyle açıklamaktadırlar.

bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkı açıklarken daha çok bilim kavramı üzerinde durmuşlardır.7 SON-TEST KATEGORİLER F Dogmatiklik Öznellik Bilimsel Süreç Becerileri Araştırma ------------------------22 17 24 9 ------------------------- % 64. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Değişebilirlik Öznellik Bilimsel Süreç Becerileri Kanıtlanabilirlik Bilgi Dogmatik Nesnellik Araştırma 7 7 7 28 18 9 6 4 % 20. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkı ortaya koyarken diğer bilgi türlerine de atıfta bulundukları görülmektedir.Tablo 12: Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe.9 26.4 17.7 50 70.6 11. öğretmen adaylarının. Yani bilimsel bilginin kanıtlanması gereken bir bilgi türü olduğunu ve bu özelliğinden dolayı diğer bilgi türlerinden ayrıldığına vurgu yapmışlardır.4 ------------------------- Tablo 12. .5 52. ön test ve son testte bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasında fark var mıdır varsa nasıl yoksa neden sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.5 26.5 20. Örneğin.5 20.5 82. sanat. tablo 13’te de görüleceği gibi felsefi ya da sanatsal bilgiyi tanımlarken öznellik kavramına dini bilgiyi tanımlarken dogmatiklik kavramına vurgu yapmışlardır. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.

------------- Araştırma … araştırma yapmazsın herhalde bir resimde bir rengi bulmak için bir araştırma ya da bir şey yapmazsın… … deyip kenara çekilemezsin mutlaka bir araştırma yapman gerekir… ------- ------- .Tablo 13: Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri (felsefe. Yani geçerliliği kalmayabilir değişebilir o… … kişiye göre değişir ama bilimsel bilgi yani her zaman vardır… … Bilimsel bilgi öznel değildir. bilimde bir gözlem vardır sınıflandırma vardır. felsefe ve sanat ise göreceleridir yani kişiye göre değişir…” “din sorgulanamaz. felsefe özneldir ne bilim sana ya da bana göre değişebilir. din de nesneldir ancak nesnelliğini dogmatik olmasından alır ve sorgulanamazlar. din…) arasında fark var mıdır? Varsa nasıl? Yoksa neden? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER SON-TEST KATEGORİLER …“bilimsel bilgiler deney ve gözlem gibi çalışmalar sonucu meydana gelirler. nesneldir… Dogmatiklik-Bilimsel Süreç BecerileriÖznellik-Araştırma … Şey derler ya hani din daha böyle dogmatiktir… Dogmatik-Bilimsel Süreç Becerileri … Gözlem deney hani onun dışına çıkamayız. Ne bileyim bir çabanın ürünüdür…” DeğişmeKanıtlanabilirlikBilgi-ÖznellikNesnellik … yani tez-antiteze de dönüşebilir.. sanat.. Ayrıca sorgulanabilirler ve nesneldirler.

Yani öğretmen adaylarına göre bilim insanları araştırmalarını.7 ------------------------- Tablo 14.3 47. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları bilim insanının görevini betimlerken bilimin tanımında yaptıkları gibi insan merkezli ve faydacı bir anlayışı ortaya koymuşlardır. öğretmen adaylarının. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilim insanının görevini doğada saklı olan bilgileri meraklı bir bakış açısıyla sorgulayarak ve bilimsel süreç becerilerini kullanarak ortaya çıkarmak olarak tanımlamaktadırlar.5 14. . Tablo 14: Bilim insanının görevi nedir? sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen ÖN-TEST KATEGORİLER F Faydacılık İnsan Merak Kanıtlanabilirlik Bilgi Ürün Sorgulama Araştırma 7 13 8 5 4 10 11 16 % 20.7 29.2 23.7 11.4 32. yeni ürünler ortaya koyarak doğayı kontrol altına almak için yapmaktadırlar. ön test ve son testte bilim insanının görevi nedir sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin.05 SON-TEST KATEGORİLER F Araştırma Bilgi Fiziksel Evren Bilimsel Süreç Becerileri ------------------------19 16 18 22 ------------------------- % 55.9 64.Tablo 13’te öğretmen adayları bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkı kendi sözcükleriyle ifade etmektedirler.8 47.05 52. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.5 38.

merak etmek.Bilgi ------- ------- Tablo 15’te öğretmen adayları bilim insanının görevini kendi sözcükleriyle açıklamaktadır. geçerli eylemsel kurallar ortaya koymak. uğraştığı alanda sorgulayarak.Tablo 15: Bilim insanının görevi nedir? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER En ufak bir şeyi bile merak etmeli. …insanlığa yararlı şeyler yapmaya çalışmak… Faydacılık-İnsan …diğer insanlara faydalı olabilecek bilgileri sunmak onları… … yeni ürünler. onu sorgulamalı. Bilim adamının görevi. yani o alanın hakkını vererek kanıtlaması. uğraştığı alan. . bunlar bazen yasa olabilir bazen de sadece hipotez olarak kalabilir…” “…gözlemler ve araştırmalar sonucu fiziksel evrene ait sorunları ortaya koyarak bunları bilimsel bilgiye dönüştürürler…” Araştırma-Fiziksel Evren-Bilimsel Süreç BecerileriBilgi ------- ------- Ürün. üzerinde düşünmeli yani üzerinde bir araştırma yapmalı… AraştırmaSorgulama-MerakKanıtlanabilirlik Araştırmak. araştırmalı. araştırma yaparak. yeni ürünler şey doğayı kontrol altına almak için çabalıyor… … diğer insanlara faydalı olabilecek bilgileri sunmak onları daha güzel bir hayata hazırlamak diye düşünüyorum… SON-TEST KATEGORİLER “…doğada saklı olan bilgileri gözlemler veya deneyler yoluyla büyük araştırmalar sonucu ortaya koyarlar.

7 52. ön test ve son testte bilim insanının özellikleri nelerdir. frekans ve yüzde değerlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır.4 ------------------------------------- Tablo 16.6 41. bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız sorusuna verdikleri yanıtlardan elde edilen verilerin. Son test sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarının ders süreci sonunda bilim insanının kişilik özelliklerine de yoğun bir şekilde vurgu yaptıkları görülmektedir.7 14. öğretmen adaylarının.2 29.Tablo 16: Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen sözcüklerin frekans ve yüzde değerleri ÖN-TEST KATEGORİLER F Sorgulayıcı Araştırmacı Üniversite Objektif Kanıtlanabilirlik Faydacılık Bilimsel Süreç Becerileri İnsan Merak 18 17 7 13 10 5 5 4 18 % 52.5 38. . Yani öğretmen adaylarına göre bilim insanları sürekli çalışan ve sosyal yaşantıları olmayan bireyler olarak görülmektedir.7 11.9 50 20.9 SON-TEST KATEGORİLER F Sorgulayıcılık Etik Kişilik Özellikleri ------------------------------------23 14 26 ------------------------------------- % 67.1 76..4 14. Buna göre ön test sonuçları incelendiğinde öğretmen adayları bilim insanının özelliklerini ortaya koyarken daha çok çalışma yönüne vurgu yapmışlardır.

Tablo 17: Bilim insanının özellikleri nelerdir? Bilim insanının özelliklerini hangi sözcüklerle tanımlarsınız? sorusuna yönelik öğrencilerin yanıtlarından elde edilen verilerin örüntülere göre sınıflandırılması (Katılımcıların kategorilendirilmiş algıları) ÖN-TEST KATEGORİLER SON-TEST KATEGORİLER “... meraklı. adil belki adil diyelim. Ayrıca çok meraklılar…” ObjektiflikfaydacılıkSorgulayıcılıkAraştırmacıMerak Tarafsız olması. Her şeyden şüphe duyar ve sorgularlar. görüşlerden etkilenmeden objektif olarak yaklaşırlar her şeye ayrıca sorgulayıcı bir zekaya sahipler…” . Sorgular. Bilim insanı meraklıdır. sorgulayıcı. Yani dürüstlük örneği bence böyle olmalı…” “…tarafsızdır.” “…derste işlediğimiz bilim insanları sonucunda bilim insanlarının da bizim gibi olduklarını anladım. eleştirel.bilim insanları olaylara karşı hep meraklıdır. araştırır… Sorgulayıcı-Etikkişilik Özellikleri “…sanırım Darwin’deydi aynı anda adını getiremeyeceğim bir bilim insanı ile aynı anda buluyorlar ancak Darwin onun çalışmasını da gönderiyordu bir yere ama tam hatırlamıyorum.

yöntem ve teknikleri kullanır gibi diyebilirim… ------------- Bilimsel Süreç Becerileri ------- ------- Tablo 17’de öğretmen adayları bilim insanının özelliklerini kendi sözcükleriyle ifade etmektedirler.Tablo 17’nin devamı …toplum açısından düşünmeyecek tüm dünyadaki insanların açısından düşünecek… İnsan-Üniversite … biz buraya gelmeden önce işte hani hiç profesör görmemiş ha böyle profesörleri çok farklı insanlar olarak tanımlardık… … doğruluğu araştıran. ya böyle… …. deney yapan. gözlemleyen. .

Dördüncü Bölüm SONUÇ VE TARTIŞMA:
1. SONUÇ: Araştırma sonucunda seçilen 4 bilim insanının çalışmaları ve kişiliklerinin ders içeriğine dahil edilmesi, öğretmen adaylarında var olan kavram yanılgılarını gidermiştir. Çalışmanın öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için ön-test/ön-görüşme ve son-test/songörüşme sonuçları karşılaştırılmıştır. Bilimin doğasına yönelik ön-test sonuçları (tablo 2) incelendiğinde öğretmen adaylarının alanyazındakine paralellik gösteren kavram yanılgılarına sahip oldukları gözlemlenmiştir (Lederman, 1992; Bell, Lederman & Abd-El Khalick, 2000). Yani öğretmen adayları alanyazında yer aldığı gibi (Lederman, 1992; Macaroğlu, Baysal & Şahin, 1999; Köseoğlu, 2007; Bell, Lederman & Abd-El Khalick, 2000) teorileri, doğruluğu kanıtlanmamış ya da diğer bir ifade ile herkes tarafından kabul edilmemiş bilimsel bilgi türü olarak algılamaktadırlar. Ayrıca yine öğretmen adayları alanyazına (Lederman, 1992; Macaroğlu, Baysal & Şahin, 1999; Bell, Lederman & Abd-El Khalick, 2000) paralel olarak, bilimsel teori kanıtlandığında ya da herkes tarafından kabul edildiğinde bilimsel yasaya dönüştür şeklinde düşünmektedirler. Bilimin doğasına yönelik son-test (tablo 2) sonuçları incelendiğinde ise öğretmen adaylarındaki kavram yanılgılarının düzeltildiği görülmüştür. Öğretmen adayları ders süreci sonunda bilimsel teorinin ve bilimsel yasanın alanyazında olduğu gibi (Taşar, 2003; Taşkın, 2008; Doğan & Abd-el Khalick, 2008; McComas, Clough & Almozroa, 1998) farklı bilimsel bilgi türleri olduğunu; bilimsel teorilerin fiziksel evreni açıklayıcı gücü, bilimsel yasanın ise fiziksel evrenin betimleyici gücü olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmen adayları ön görüşmede (tablo 6) bilimin tanımını yaparken insan merkezli bir anlayış ortaya koymuş ve bunu ürün, egemen olma ve fayda sözcükleriyle betimlemiştir. Son görüşme sonuçlarına bakıldığında ise öğretmen adayları alanyazında yer aldığı gibi (Yıldırım, 2004) bilimin tam bir tanımının yapılamayacağını ve tanımı

yapılması gerekiyorsa bunun bilimi niteleyen özellikler yoluyla yapılabileceğini vurgulamışlardır. Bununla birlikte ön görüşmede öğretmen adaylarının bilimin ilerleyiciliği (tablo 8) konusunda, bilim kavramını teknoloji kavramı ile karıştırdıkları ortaya konulurken; son görüşmede (tablo 8) ise bu yanılgıların giderildiği gözlemlenmekle birlikte, öğretmen adaylarının bilimin ilerleyiciliği konusunda değişmeci (Kuhn, 2006) bir anlayış sergiledikleri görülmüştür. Öğretmen adayları ön görüşmede bilimsel bilgi (tablo 10) konusunda ise, bilimsel bilginin oluşum sürecini, kanıtlama ile ilişkilendirmektedirler. Yani bir bilginin ancak kanıtlandığında bilimsel bilgi olacağını savunmaktadırlar. Son görüşmeye bakıldığında ise öğretmen adayları bilimsel bilginin (tablo10) oluşumunda, bir bilimsel bilgide olması gereken özellikler konusuna vurgu yapmışlardır. Yani öğretmen adayları alanyazın ışığında (Yıldırım, 2004; Demir, 1997; Özlem, 1996) bilimsel bilginin ne olduğunu ve bilimsel bilgiye nasıl ulaşılacağını anlamak için bilimsel bilginin özelliklerinin bilinmesinin önemine vurgu yapmaktadırlar. Yine bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkı ortaya koyarken öğretmen adayları ön görüşmede (tablo 12), sadece bilim kavramının kanıtlanabilirlik olgusu üzerinde durmuşlardır. Yani felsefi bilgi, sanatsal bilgi, dini bilgi ile ilgili çok fazla yorumda bulunmamışlardır. Ancak son görüşmelere bakıldığında (tablo 12) ise öğretmen adayları hem bilimsel bilgi hem de diğer bilgi türleri ile ilgili yorumlarını ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden ayrılmasında bilimsel süreç becerilerinin etkin görev üstlendiğini de vurgulamışlardır. Öğretmen adaylarının ön görüşmede (tablo 14) bilim insanının görevini ve özelliklerini açıklarken alanyazın ile benzeşen yanılgılara düştükleri görülmüştür (Mays, 2001; Akman, Üstün & Güler, 2003; Güler & Akman, 2006; Buldu, 2006; Losh, Wilke & Pop, 2008). Bu yanılgılara göz atıldığında ise bilim insanının salt insanlık için çalışan ve çalışmalarını da sadece laboratuvalarda yapan kişiler olarak algılandığı göze çarpmaktadır. Ancak son görüşmelere (tablo 14) bakıldığında öğretmen adaylarının bilim insanlarının kendilerinden farklı olmadıklarını anladıkları görülmüştür. Bununla birlikte onları bilim insanı yapan küçük farkın bilime karşı duydukları amatör ruh olduğunu da vurgulamışlardır. Sonuç olarak bilim tarihi temelli yürütülen çalışmamız öğretmen adaylarındaki kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin düzeltilmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

Bilim insanlarının eğitim hayatları, sosyal yaşantıları ve bilimsel çalışma düzenleri üzerine kurgulanmış bilim tarihi yaklaşımı çalışmamız ile öğretmen adaylarına bilimin doğası, bilimsel süreç becerileri ve bilim insanının karakteristik özellikleri öğretilmiştir. Kısacası bu çalışmada elde edilen bulgular, alanyazında yer alan diğer bilim tarihi yaklaşımı içeren benzer çalışmalarla (Bovına & Dragul’skaıa, 2008; Buldu, 2006; Biener, 2004; Garber, 2004; Ahonen, 2001; Abd-El-Khalıck & Lederman, 2000; AbdEl-Khalıck, 2005) uyum içindedir. 2. TARTIŞMA: Bu bilgilerin ışığında, üzerinde vurgu yapılması gereken en önemli nokta bilim tarihi temelli bilim öğretimi yaklaşımının bilim öğretimindeki güçlü etkisidir. Gerek alanyazın incelendiğinde gerek yapılan bu araştırma incelendiğinde bilim tarihi yönteminin bilimin doğası ve bilim insanının karakteristik özelliklerinin öğretiminde etkin olduğu göze çarpmaktadır (Bovına & Dragul’skaıa, 2008; Buldu, 2006; Biener, 2004; Garber, 2004; Ahonen, 2001; Abd-El-Khalıck & Lederman, 2000; Abd-ElKhalıck, 2005). Ayrıca bilim tarihi yöntemi ile bilimin doğası, bilimsel süreç becerileri gibi soyut fen kavramları, tarihten somut örnekler yoluyla öğretmen adaylarının bilişinde somutlaştırılabilir (Abd-El-Khalıck, 2005). Bununla birlikte bilim tarihi yaklaşımı ile bilim insanları tüm yönleri ile yakından tanınabilir. Böylece basit bir şekilde bilim insanlarının özellikleri birebir olarak öğretmen adaylarına öğretilebilir. Bilim tarihi temelli bilim öğretiminin bilimi öğretmedeki bu güçlü etkisine karşın, ilköğretimin 1. kademesinde yer alan 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitaplarında yeterli yeri almadığı görülmektedir. Örneğin 2005 Fen ve Teknoloji müfredatı kapsamında ilköğretimin 1. kademesi için hazırlanmış 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji ders kitapları incelendiğinde; 4. sınıf fen ve teknoloji ders kitabında Andres Celsius (syf 86), Isaac Newton (syf 119), Thomas Edison (syf 137), Antoni Van Leewenhoek (syf 197), Alexander Fleming (syf 199), Michael Faraday (syf 226) ve Alessandro Volta (syf 228) isimli bilim insanlarından söz edilirken; 5. sınıf fen ve teknoloji ders kitabında ise sadece Isaac Newton (syf 109) üzerinde durulmuştur. Bu durum yeni programdaki sarmallık ilkesiyle de uyuşmamaktadır. Ayrıca kitaplar incelendiğinde bu bilim insanlarına çok kısa bir şekilde ve sadece o konuyla ilgili olduğu için değinilmiştir.

Özdemir & Üstündağ. Ayrıca işlenen konunun bilim tarihiyle ilişkilendirilmesi öğrencilerde bilimsel çalışma yönteminin kavratılması açısından yararlı olacaktır. Bununla birlikte bilim tarihi yöntemiyle işlenecek konular öğrencileri bilimsel çalışmalara sevk edebilir ve öğrencilerin bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine de yardımcı olacaktır.Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermekten öte. yaşam öyküleri üzerinde kısa bir şekilde durulmuştur. . Alanyazında bilim tarihi temelli yaklaşımın müfredatta gerektiği yeri almadığını ortaya koymaktadır (Şimşek. 2009. 2007). Fen ve teknoloji müfredatında yer alan konular bilim tarihi ile ilişkilendirilebilirse öğrencilerin zihninde doğru şemaları ve kavramları oluşturma daha kolay olacaktır.

6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kullanma yetenekleri. Ahonen. Journal of Curriculum Studies. 27.. İlköğretim Online.. A. & Lederman. & Lederman. Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. 24. G. Science Education. Akman B.KAYNAKÇA Abd-El-Khalick. Scı.. F. The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural.. 48–56 . (2000). The past. F. Int. & Donelly. & Güler T. (2005). 15-42 Abd-El-Khalick. L. Şiirle öğretim tekniğinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Akyol. 82. 11–14. 33. 10. Aktamış. & Dikici. Buzelli. L. Akerson. 1. S. 8. N. Journal of Research in Science Teaching. V. history. F. 11–23. Educ. 1. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. A. C. L. Journal of Research In Scıence Teachıng. (2009). Üstün E.. R.. On the nature of teaching nature of science: Preservice early childhood teachers’ instruction in preschool and elementary settings. A. H. (2003). 37. (2009). 33. 737–751. (1998). N. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. G... (2001). 417–436. Developing deeper understandings of nature of science: The impact of a philosophy of science course on preservice science teachers’ views and instructional planning. and education. C. J. Abd-El-Khalick. 1057–1095. Bell. The influence of history of science courses on students’ views of nature of science.. (2007). & Ergin Ö.

R. 6. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.org. Çoban. İlköğretim öğrencilerinin bilim ve bilim insanına yönelik düşünceleri. Biener. Fen ve teknoloji dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi.11-17 Barnett.tr Balkı. 12. http://www. Developing and acting uponone’s conception of the nature of science.).. Z. 1. Ankara:Tübitak Aydoğdu.. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 42-51. H. M.. G.. S. Perspectives on Science. & Ergin. Fen ve teknoloji dersi konularının okulda ve dershanede işlenişiyle ilgili durumların belirlenmesi. 6. 37.. (2004). 113–124 Bağcı-Kılıç.ılkogretim-online. 13. (2006). 296–316 Ayvacı. N. 563–581. (1969). 35. A. Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMMS): Fen öğretimi. G. L.. 7. 1. G. Olağanüstü Buluşlar. (2009). K. Galileo's first new science: The science of matter. e-Journal of New World Sciences Academy.Araz. (G. . 262-287. B. & Aktaş. Lederman. (2003). F. (2009). Ö. & Sungur. 448–451. Ashall.. Çev. (N. Ş. Çev. İlköğretim-Online. & Abd-El Khalick. Effectiveness of problem-based learning on academic performance in genetics. & Er Nas. (2000). 3.). Biochemistry and Molecular Biology Education. 4. (2007). L. İstanbul: Varlık Yayınevi Bell. Bezel. 2. N. (2003). F. Evren ve Einstein. bilimsel araştırma ve bilimin doğası. Journal of Research in Scienceteaching. Selamoğlu. S. 2.

. 43. 28. N. Russian Education and Society. & Lederman. İşbirlikçi öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına. I. Wiley Interscience Crowther. Educational Psychologist. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. D.). T. 121–132. Çev. 50. (2002). W. Stereotypic images of the scientist: The draw-a-scientist test. 1. Science Education.. A. 255-265. (2002). Bixby. Development of an instrumentto assess views on nature of science and attitudes toward teaching science. (2005). B. Young children’s perceptions of scientists: A preliminary study.. İ.. 235–251. (2008). (1993). (N. 44-64. (1983). E. & Smıth. C. Educational Research. G.2. Chen. S. Buldu. A. J. & Dragul’skaıa. 1. 9-18 . (2004). 26. 2. 2. (2006). I. Çev. Chambers. Galileo ve Newton’un Evreni. & Geban. Ankara:Tübitak Bovına. Galileo’nun Buyruğu. W.). fen bilgisi öğretimi I dersindeki başarılarının etkisinin incelenmesi. College students’ representations of science and the scientist. Çoban. S. 50–52. Understanding the true meaning of nature of science. L. 67. (2008). S. Ö. Arık. 4. B. D. Ankara:Tübitak Bolles. (2006). Carey. M.Bilgin. On understanding the nature of scientific knowledge. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. Fen bilgisi öğretimi dersinde özgün deney tasarım sürecinin öğretmen adayının öz yeterlilik algısına etkisi. (N. Science and Children. Arık. 48.. & Sanalan. .. Lederman.

1. P (1996) Young People's İmages Of Science. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. (2004). Millar.Dagher.. 15. Students’ perceptions of the nature of evolutionary Theory. & Boujaoude. H. (1994). 5. Scott. XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda Sunulmuştur. Ankara: Vadi Yayınları.. Leach. Eğitimde Yansımalar: VIII. Fen Bilimlerinin Öğretiminde Gösteri (Demonstrasyon) Tekniği. Doğan. (2008). (2007). Ö. 2. S. & Altun. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı İçinde. A. Ankara: Meteksan Yayınları. 10. (2005). 221–254.. D.. ve 5. Buckingham: Open University Press. 1083–1112 Driver. Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Dindar. R. Doğan N. 311-319. 89. E. nitel bir çalışma. Z. M. 185–198. JT. (2007). & Demirci. 45. (2005). Turkish grade 10 students’ and science teachers’ conceptions of nature of science: A national study.. R. Doğan. F. (1997). Ercan. & Yangın. S. RH. İnönü Üniversitesi. Journal of Research In Scıence Teachıng. Demirsoy. Kastamonu Eğitim Dergisi. 378–391. & Abd-El-Khalick. B. S. Kalıtım ve Evrim.. F. Erdoğan. Science Education. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. A. İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına geçiş sürecinde öğretmenlerin bakış açılarının değerlendirilmesi. E. . Bilim Felsefesi. Demir.

İ. 55-66 Hançer.. İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. . 'Expert' views on using history and philosophy of science in the practice of physics instruction. Hanuscin. (2007). 31.13. 3.L. T. Teaching in Higher Education. & Akman. 345-367. 173–192 Gunn.. (2007). (2006). N. L. D.. Gömleksiz. M. 653-680. 912–935. A. Hanuscin. (2000). V. Şensoy. 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. & Phıllıpson-Mower. İ..2. D. 2. B. & Akerson. Perspectives on Sciences. L. Garber. A. On the frontlines of the scientific revolution: How mersenne learned to love galileo. 16. Science & Education. (2001). (2004). & Yıldırım. 311-321 Güler. & Bulut. Teaching the nature of science through inquiry: Results of a three-year professional development program. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 549-560. (2006).. A. (2003). 10. Ö. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Transgressing the traditional? Teaching and learning methods in a medieval history access course. (2006). Journal of Research in Science Teaching 44(5). Hançer. D. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. V. Akerson.. A. Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşima dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin bilgisayara yönelik tutuma etkisi. 1. H. 12. & Yalçin. 90. H. Science Education.. 135-163. Kastamonu Eğitim Dergisi 15. 5. H.Galili & Hazan. Integrating nature of science instruction into a physical science content course for preservice elementary teachers: Nos views o teaching assistants. Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. V. T. 4. N.

. R. V. (1998). N. Theory and Research in Social Education.. & Verloop.Hartzler. International Journal of Science Education. 1819– 1846. Khishfe. J.. (2002). & Morris. 2005. Doing qualitative research in education settings.. 672–695. Teaching and Learnig in Nursing. Ankara: Meb Yayınları. J. (2002). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. M. . Historical case stories: Teaching the nature of science in context. 29. I. 617-642 Irwin. The change of science teachers’ personal knowledge about teaching models and modelling in the context of science education reform. C. International Journal of Science Education. 39. Influence of explicit and reflective versus implicit inquiry-oriented instruction on sixth graders’ views of nature of science. Journal of Research in Science Teaching. Making sense of the “best practice” in teaching history. Fen Bilgisi Öğretimi. (2007). 551–578. 29. Science Education. & Abd-El--Khalick. L (2007). (2000). Historical controversy as an educational tool: evaluating elements of a teaching–learning sequence conducted with the text: Dialogue on the ways that vision operates. A. (2007). W. 109–115. & Kaminski. Hosson. A. 5–26. New York: State University of New York Pres. 84. 11. Evaluation of critical thinking skills in an associate degree nursing program. Driel V. F. Jones. Hatch. Kaptan. Ankara: Anı Yayıncılık. H. Henze. 5. 7. F.. J. 2. 29. (2001).

A. N. Çev. Lawson. S. G.. Basımda..). 2. Journal of Research İn Science Teaching.. Altıncı sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme kuramına göre değerlendirilmesi. Köseoğlu. Z.S. (1992). sınıf kimya ders kitabı ve kimya müfredatında temsil edilme durumları. (2006). & Yavuz.). N. 249–260. İstanbul: Kırmızı Yayıcılık. F. Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. & Geçgin.. (2006). Bostan. 4. Yeni Bir Paradigma: Yapılandırıcı Öğrenme ve Öğretme Modeli. Ankara: Tübitak. (N. E. (2007). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: a review of the research. İ. Belmont. Ö. (2004) Bilim Tarihi Yazıları. 7. Cilt. H. 8. 2.. & Lederman. California: Wadsworth Publishing Company. T. 111-126. 331– 359. R. A.. (2006). S. Bilimsel süreç becerilerinin 9.Khishfe. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı. 29. Relationship between ınstructional context and views of nature of science. Seçer. 29. . Dinçer. (2008). International Journal of Science Education. İlköğretim Online. Kuhn. Koyre. 1. Bağce Bahadır H. Lederman. 939–961 Koray. (2007). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Kenar.. A. Çev. Kayaş. 147-156 Korkmaz. (1995). Science Teaching of The Development Thinking. (K. Küçüközer. F.

B. (2008) Some methodological ıssues with “draw a scientist tests” among young children. Baysal. 30. F. International Journal of Science Education. (1999). McComas W.Losh. 261-294 ... Daedalus. Clough. Wilke R.ua. (2004). 6. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi.bamaed. S. P..htm internet adresinden 01. (1983). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Perspectives on Science. (2005). (10). 112. 29–48. (2007). Mladenovib. D.edu/~amays/actionresearch. Nature of Science İn Science Education: Rationales An Strategies. Memili. M. N. M. & Pop. S. Mays. McComas W. H. J.09. 2. 3... Student Stereotypes of Scientists: Can They Be Changed?. Miller. ‘Muckraking in history’: the role of the history of science in kuhn’s philosophy. & Şahin F. A. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.. Milli Eğitim Bakanlığı TTKB. 55–62. Ankara: Etkin Yayınevi. (2001). http://www. & Almozroa. (1998). Kökenini Arayan Adam Darwin. Ankara. Scientific literacy: A conceptual and empirical review. F. 15. C. (2002). 773-792 Macaroğlu. İlköğretim öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma. E. Z. Özel Sayı.2006 tarihinde edinilmiştir. The role and character of the nature of science in science education: Rationales an strategies.

& Akçay H. D. J. Teaching About Evolution and The Nature of Science. Enculturation and understanding: some differences between sixth formers’ and graduates’ conceptions of understanding in history and science. 573-581. Placing the history and philosophy of sceince on the curriculum: A model for the development of pedagogy. & Osborn. Bilimin doğası ve bilim tarihi dersini öğrencilerin bilimin ve bilimsel bilginin doğasına ilişkin düşüncelerine etkisi. M. S.. L. NSTA (National Science Teachers Association). Newton. 81. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 15. (1992). Bulleting of Science. G. Washington. Science-technology-society: A new effort for providing appropriate science for all (NSTA position statement). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğün. D. (1997). A. NRC (National Research Council). 249-250. (1990).. 4. (2005). & Newton. Sosyolojide meta–teorik yaklaşıma ilişkin bir inceleme. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (1998). Newton. Özdemir. (1998). 3. P. (1998). Science Education. Kitabı İçinde. Sınıflar) İlişkin Görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy. 3. & Newton. (2009).P. İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programlarına (I-V. Technology and Society. 339359.. Teaching in Higher Education. 10. Denizli. L. DC: National Academy Press. 405-424. D..1 137–145. 218–227 Özdemir. 331–348.1.D. . M.Monk. Young children’s perceptions of science and scientist. International Journal of Science Education 14.

Çev. A. D. (2003).). 30.. & Dilek. Penrose. Çev. E.. (1984). Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumunda Bildiri Olarak Sunulmuştur. Darwin and mechanism: Metaphor in science. Peters.). Özlem. 27–52 Pınarbaşı. Educational Psychology. (2010). İstanbul: İnkılap Kitabevi... Canpolat. Ruse. J. R. M. Bilim Tarihi. İzmir: İlya Yayıncılık. Fen ve teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarına ilişkin yaratıcı drama eğitim programı. (1998).. & Kitsantas.. (2005). & Okey. R. M. Journal of Research in Science Teaching. Doymuş. Fiziğin Gizemi. Padilla. (Dereli. Öztürk. & Üstündağ.. Felsefe ve Doğa Bilimleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. K. Günergum. Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri. İhsanoğlu. The effects of ınstruction on ıntegrated science process skill achievement. (1996). S.(2004).). 226-233. Üniversite Kimya Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerini Günlük Yaşamla Ilişkilendirme Düzeyleri IV. Ankara: Tübitak. N. 6. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Tübitak. Çev. (2004). 21. C. (D . 2. J. 36. Studies in History and Philosophy of Biology and Biomedical Sciences. 277–287. P. D. (2007). İlköğretim Online. E.Özdemir. Self-regulation of student epistemic thinking in science: The Role of Metacognitive Prompts. & F. (E. T. T. Russell. C. & Bayrakşelen. Türkiye. B. 1. . Ronan. 3. 285–302.Doğan Yüzer. (2005). Trabzon.

F.. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Taşar. bilim tarihinden ne kadar ve nasıl yararlanıyor?. (2009). 2. İzmir: İlya Yayıncılık. R. 296-308 Taşkın. J. (2001). Steiner. Identifying Science Understanding For Functional Scientific Literac: Implications For School Science Education.Ü. (2007). K. İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerine yönelik bilimin doğası ölçeğinin geliştirilmesi. 1. 89-101. M. (2008). Ö. 13. İlköğretim Online. Gerçek ve Bilim.. Samsun: Deniz Kültür Temizyürek. 569–580. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. (2005). Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği Yıllık Toplantısında Sunulmuş Bildiri. 2. Şimşek L. B. (2006). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.Rutherford.). 31. (2003). ‘Program geliştirme’ kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. & Temiz. 125–140. H. C. Kanat. Ryder. 10. (2001). M. J. Science & Education. 129-145 Tan. Fen ve teknoloji dersi öğretim programları ve ders kitapları. 8. 3. 2001. Ankara: Seçkin. K. C. Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Fen Bilgisi Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. (A. Ç. Fen Öğretimi ve Uygulamaları. (2003).Journal of New World Sciences Academy. . C. Fostering the history of science in american science education. Semerci. (2009). Taşkın. (2003). WA. Seattle. Çev. B. F. E. Şencan. 1. Sosyal Bilimler Dergisi. Teaching History and The Nature of Science.

Bilimin Öncüleri. 2. Yıldırım. Ankara: Remzi Kitabevi. J. (2005). 67. C. Descartes Felsefesine Giriş. (A. Yaman. W. Bilim Felsefesi. Bilim Tarihi. Practical advice for teaching inquiry-based science process skills in the biological sciences. Çev. S. 29. and pitfalls. 2. K. (2005). P. (2007). 3. (2006). Yıldırım. (2010). 1-18. (2004). 1. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40. (2007). İstanbul: Bulut. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını problem çözme ve öz. 2.. History of science as ınterdisciplinary education in american colleges: Its origins. The American Biology Teacher. T. & Yalçın. A. & Wıggıns. H. 534–540. & Straits. 229-236 Yıldırım. (1999). Yıldırım. Journal of Research Practice.). İlköğretim Online. Ankara: Tübitak. A continuation of paul grobstein's theory of science as story telling and story revising: a discussion of its relevance to history. (2005). Herkes için bilim okuryazarlığı. 1. R. Nitel araştırmalarda niteliği artırma. C. Weller. Wynn.Timuçin. 9. C. . N. (2006). C. Yanlış Yönde Kuantum Sıçramalar. (2001). 851–1712 Wilke. A.. 9. Kence. 233–256 Viterbo. Ankara: Tübitak. R.. advantages. 79-92. Journal of Research Practice. Turgut. Ankara: Remzi Kitabevi.yeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisi.

(2008). 158-175. Social studies teachers’ conceptions of history: Calling on historiography. Discussion of Terminology.Yılmaz. 101. . K. 3.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->