P. 1
botanik_bitki organları

botanik_bitki organları

|Views: 296|Likes:
Yayınlayan: Murat Taner Aydemir

More info:

Published by: Murat Taner Aydemir on Aug 14, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

T.C.

MİLL• EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEK• EĞİTİM VE ƒĞRETİM SİSTEMİNİN

G„…LENDİRİLMESİ PROJESİ)

BAH…ECİLİK

BİTKİ ORGANLARI

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modƒller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait „er„eve …ğretim programlarında ama„lanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya y…nelik geliştirilmiş …ğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modƒller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel …ğrenmeye rehberlik etmek amacıyla …ğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek ƒzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modƒller teknolojik gelişmelere paralel olarak, ama„lanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim …ğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması …nerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. †rgƒn ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modƒllere internet ƒzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modƒller, eğitim kurumlarında …ğrencilere ƒcretsiz olarak dağıtılır. Modƒller hi„bir şekilde ticari ama„la kullanılamaz ve ƒcret karşılığında satılamaz.

 

İ…İNDEKİLER İ…İNDEKİLER
݈İNDEKİLER .........................................................................................................i AˆIKLAMALAR ....................................................................................................ii GİRİŞ.......................................................................................................................1 †ĞRENME FAALİYETİ 1...................................................................................... 3 1. BİTKİ ORGANLARI ...........................................................................................3 1.1. K…k................................................................................................................ 3 1.1.1. Genel Karakteri ve Morfolojisi................................................................3 1.1.2. K…kƒn Anatomik Yapısı.......................................................................... 3 1.2. G…vde ............................................................................................................ 5 1.2.1. Genel Karakteri ve Morfolojisi................................................................5 1.2.2. G…vde Metamorfozları ............................................................................ 7 1.2.3. G…vde Anatomisi .................................................................................... 8 1.3. Yaprak........................................................................................................... 9 1.3.1.K…keni ve Dış Şekli ................................................................................. 9 1.3.2. Yaprak Ayası (Lamina) ........................................................................... 9 1.3.3. Damarlanma.......................................................................................... 10 1.3.4. Yaprak Sapı (Petiyol) ............................................................................ 11 1.3.5. Yaprak Kını (Bazis) .............................................................................. 11 1.3.6. Yaprağın Anatomik Yapısı.................................................................... 11 1.3.7. Yaprak Metamorfozları ......................................................................... 12 UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................ 13 †LˆME VE DEĞERLENDİRME...................................................................... 14 †ĞRENME FAALİYETİ-2.................................................................................... 16 2. GENERATİF BİTKİ ORGANLARI................................................................... 16 2.1. ˆi„ek ........................................................................................................... 16 2.1.1. ˆi„eğin Genel Yapısı ve Morfolojisi ..................................................... 16 2.1.2. ˆi„eğin Kısımları .................................................................................. 17 2.1.3. ˆi„eklerde Eşeylilik .............................................................................. 19 2.1.4. D…llenme .............................................................................................. 19 2.1.5. ˆi„ek Durumları (infloresans) ............................................................... 20 2.2. Meyve.......................................................................................................... 20 2.2.1. Meyvelerin Oluşumu............................................................................. 20 2.2.2. Meyvelerin Sınıflandırılması................................................................. 21 2.3. Tohum ......................................................................................................... 22 2.3.1. Tohumun Yapısı.................................................................................... 22 2.3.2. Tohumun Yayılması.............................................................................. 23 †LˆME VE DEĞERLENDİRME...................................................................... 25 †NERİLEN KAYNAKLAR .................................................................................. 31 KAYNAKˆA......................................................................................................... 32

i

Ortam: Tepeg…z. MOD„L„N AMACI EĞİTİM ƒĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ƒL…ME VE DEĞERLENDİRME ii . Bitkinin vegetatif organlarını doğru olarak tanıyabileceksiniz. bilgisayar Modƒlƒn i„inde yer alan her …ğrenci faaliyetinden sonra verilen …l„me ara„ları ile kendinizi değerlendireceksiniz. sera. 2. VCD. 40/ 32 †n koşul yoktur. tavırları …l„mek amacıyla …ğretmen tarafından hazırlanacak …l„me ara„ları ile değerlendirileceksiniz. bƒyƒmeleri. internet ortamı. Vegetatif ve generatif organları incelemek. sınıf. Modƒlƒn sonunda ise kazandığınız bilgi.A…IKLAMALAR A…IKLAMALAR KOD ALAN DAL / MESLEK MOD„L„N ADI MOD„L„N TANIMI S„RE ƒN KOŞUL YETERLİLİK 621EEH008 Bah†ecilik Ortak Alan Bitki Organları Bitkilerin organları. DVD. yazı tahtası. Ama†lar 1. projeksiyon. Donanım: Televizyon. Bitkinin generatif organlarını doğru olarak tanıyabileceksiniz. tepeg…z. gelişmeleri ve ƒremeleri konularının anlatıldığı …ğrenme materyalidir. beceri. Genel Ama† Bu modƒl ile gerekli ortam sağlandığında bitkinin organlarını tanıyabileceksiniz.

yapraklarını yere dƒşƒrdƒğƒnƒ …ğreneceğiz. Yıllardan beri „evrenizdeki bitkilerle i„ i„esiniz. 1 . besin olarak da sağlıklı yaşamamızı sağlamaktadırlar. Binlerce bitkinin yer aldığı bitkiler alemi Botanik dersinin konusudur. Bizim i„in değerli olan bitkilerin yapısını …ğrenmek bize haz verecek. sadakatli canlılarla birlikte olacaksınız. „i„ek a„ışını. tomurcuklanmasını zevkle izleyeceğiz. Ne kadar şanslısınız. Su vermediğimizde neden boynunu bƒktƒğƒnƒ. dƒnyamızdaki canlıları iki aleme ayırarak inceleriz. Bitkileri bazen ila„ olarak kullanırız. Bunlar hayvanlar alemi ve bitkiler alemidir. bu organların yapı ve g…revlerini bu modƒlle …ğreneceksiniz. Hepinize başarılar dilerim. Bazen de ƒzerlerine basar ge„eriz. Ama ne olursa olsun bitkilerin bizim i„in ne kadar …nemli olduğunu biliriz. Sizler bitkilerle uğraşmayı meslek olarak se„tiniz. Biliyorsunuz.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili ƒğrenci. Sizler bu modƒlƒ …ğrendiğinizde bitkilerin yapılarını da …ğrenmiş olacaksınız. Camımızın …nƒne koyduğumuz bir „i„eğin. Bitkiler gƒzel g…rƒntƒleriyle ruhumuzu okşarken. masum. ne zaman tohum vereceğini sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Size ihanet etmeyen. Onları iyi tanıyın. Ne zaman „i„ek a„acağını. yapraklarını gƒneşe d…ndƒrƒşƒnƒ. hem de ekonomik getirisini …ğrenin. Bitkinin organlarını. Hem onlarla uğraşmanın zevkini yaşayın.

2 .

3 . toprak i„inde bulunan bir organ olmakla beraber. bazı bitki k…kleri hava veya su i„erisinde de gelişebilirler. ˆim bitkisinin organlarını inceleyerek arkadaşlarınızla tartışınız. Kloroplast taşımadıkları i„in yeşil renkli değildirler. KŠk 1. BİTKİ ORGANLARI ˆeşitli bitkisel dokular bir araya gelerek bitkisel organları oluşturur. „i„ektir. Havada gelişen k…klere hava k…kleri. Her organın kendi g…revlerine uygun …zel yapıları vardır. 1. yaprak taşıyan nod (boğum) ve internodyumlara (boğumarası) sahip olmamasıdır. yƒksek yapılı bitkilerin …zgƒn organlarından biridir. yumuşak ve nazik olan bƒyƒme noktasının b…lƒnƒr dokusunu. Organları inceleyen bilim dalına Organografi adı verilir. Bitki organları. KŠk‹n Anatomik Yapısı Gen„ bir k…kte d…rt b…lƒm vardır. G…revi. 1.1. g…vde. Kaliptra. 1. Bir ağacın organlarını g…stererek şematize ediniz. topraktan su ve suda „…zƒnmƒş mineral tuzlarının alınmasına yardım etmek. şematize ediniz. Dış g…rƒnƒş bakımından k…kƒn g…vdeden farkı. En u„ta sarımsı veya kahverengi koni bi„iminde kaliptra bulunur. k…k.1. yaprak. Genel Karakteri ve Morfolojisi K…k. toprağın sert kısımlarına karşı koruyan yapıdır. ARAŞTIRMA    Bir saksı bitkisinin organlarını inceleyerek.1.1.2. suda gelişen k…klere su k…kleri denir. aynı zamanda karada yaşayan bitkileri toprağa bağlamaktır. K…k.ƒĞRENME FAALİYETİ–1 ƒĞRENME FAALİYETİ 1 AMA… Bitki vegetatif organlarını doğru olarak tanıyabileceksiniz.

Şekil 1.3. adventif k…k veya ek k…kler. sa„ak. etli. toprakla temas edici yƒzeyi artıran k…k epidermisinin „ıkıntılarından oluşan yapıdır. en i„te plerom bulunur. daha altta periblem. Emici tƒylerin …mrƒ „ok kısadır. K…kler ayrıca kazık. Bu durumda yerine „eperleri mantarlaşmış tabaka oluşur. sekonder k…k veya yan k…k. B…yle bitkilerde primer k…kƒn yerine …mƒrleri bitkinin …mrƒ kadar uzun olmayan adventif k…kler primer k…kƒn yerini alır. Tohum „imlenince radikula yer „ekiminin etkisiyle toprağın derinliklerine doğru bƒyƒmeye başlar. Oluşan hƒcreler …nce bir uzama devresi ge„irirler ve i„ i„e ƒ„ tabaka oluştururlar. ipliksi olarak da sınıflandırılır. KŠk …eşitleri K…kler ƒ„ gruba ayrılır. Radikuladan meydana gelen ilk k…k primer k…k veya ana k…ktƒr. k…kƒn topraktan mineral madde emme g…revini tam yapabilmesi i„in.1: KŠk ucunun boyuna kesiti Bƒyƒme noktasındaki meristem hƒcreleri. Dışta dermotojen.1. 4 . Bu koruyucu tabakaya ekzodermis denir. devamlı b…lƒnme suretiyle hızla bƒyƒmeyi sağlar.Şekil 1. Primer k…k veya ana k…k.2: KŠk‹n enine kesiti 1. K…k tƒyleri. Primer k…kten belli bir a„ı(45 dereceden fazla) yapacak şekilde „ıkan k…klere sekonder k…k denir. Bazı durumlarda primer k…k bitkinin toprak ƒstƒ organları kadar uzun …mƒrlƒ değildir. Yaşlı kısımlarda emici tƒyler ve epiderma par„alanır.

4. pancar. G…revleri „eşitlidir. Kortekslerinde geniş hƒcreler arası boşluklar vardır. Duvara ya da başka bir bitkiye tutunma. G…vdeler her ne kadar toprak ƒstƒnde gelişse de bazı bitkilerde hem toprak altı. K…kƒn genel …zelliklerine sahip olmakla beraber genellikle k…k tƒyleri bulunmaz. Boşluklar arasında bulunan hava bitkinin su i„erisinde yƒzmesini sağlar.  Yumru veya depo kŠk: Besin maddelerini depo etmek ƒzere şişkinleşmiş k…klere yumru k…k denir. Assimilasyon kŠkleri: Bu k…kler klorofil taşıdıkları i„in fotosentez yaparlar. Turp.1. bazı bitkilerde destekleme. Genel Karakteri ve Morfolojisi G…vde bitkilerde toprak ƒstƒnde bulunur. †zƒmleme organı olan yapraklarla. Eme† veya sŠm‹rme kŠkleri: Parazit bitkilerde k…kler değişerek konak bitkiden …z suları emecek eme„ler halini alırlar. KŠk Metamorfozları K…kler esas g…revlerinden başka g…revler yapmak ƒzere metamorfoza uğrarlar. Palmiyelerde g…rƒlƒr. yan dalları ve bitkinin ƒreme organını taşır.2. Birinci yılda depoladıkları besinler ile ikinci yılda yeni g…vdenin gelişmesine ve „i„ek a„masına neden olurlar. Bu tomurcuklardan sƒren yavru bitkinin ana bitkiden ayrılmasıyla eşeysiz ƒreme yapılır. GŠvde 1. hem de toprak ƒstƒ g…vde bulunur. „retken kŠk: Bazı bitkilerde k…kler g…vde verici tomurcuklar oluşturur. Bazı su k…klerinin i„i hava doludur.1.2. 5 . Ayrıca bu bitkiler insanlar i„inde iyi bir besin kaynağıdır. Buradaki hava bitkiye oksijen sağlar. Yumru k…kler genellikle iki yıllık bitkilerde bulunur.1. Diken kŠkler: Savunma g…revini g…rmek i„in diken halini almış k…klere denir.        1. bazı bitkilerde de oksijen almaya yardımcı olurlar. Bazı bitkilerin g…vdesi su i„inde gelişir. Hava kŠkleri: Hava i„inde gelişen k…klere hava k…kleri denir. †rneğin …kse otunda olduğu gibi. havu„ yumrulaşmış k…klerdir. Su kŠkleri: Su bitkilerinin su i„erisinde gelişen k…klerine denir. …ekme kŠkleri: Bazı bitkilerde k…kler kısalarak bitkinin g…vdesini toprak altına „ekerler.

Dağınık veya dairesel dizilmiş bi„imdedir. G…vdenin yan organları olan yapraklar ve koltuk altı tomurcukları daima ekzogen olarak meydana gelmiştir.Bitkiler aleminde en basit g…vde kara yosunlarında g…rƒlƒr. G…vde genellikle u„tan bƒyƒr. G…vde k…kƒn aksine negatif jeotropizma g…sterir.3: Bitki gŠvdesinin boyuna kesiti 6 . G…vdenin dış yƒzeyinde lentiseller bulunur. G…vdeler bitkilerin tek yıllık veya „ok yıllık olmasına g…re farklı yapılıştadırlar. G…vde pek belirgin olmayan pullar halinde yapraklar taşır. G…vdenin iletim demetleri hi„bir zaman ışınsal dağılma g…stermezler. Bu nedenle otsu ve odunsu g…vdeler olarak ayırt edilirler. İletim demetlerine sahip tipik g…vde yapısı ise eğrelti otlarında g…rƒlƒr. Yapraklar ve yan dallar daima nodyumlardan oluşur. G…vdeyi k…kten ayıran …zellikler şunlardır:       G…vde yalnız u„tan bƒyƒmez. En gelişmiş g…vde „i„ekli bitkilerdedir. Şekil 1. Bƒyƒmeyi sağlayan tepedeki bƒyƒme noktasıdır. Dallanma g…sterir.

yetiştiği „evrenin etkisi altında normal g…vdelerden farklı olarak g…rdƒkleri iş ve yapıları bakımından bazı değişiklikler g…sterir. G…vde ve dalların bu tƒr değişikliklerine g…vde metamorfozları denir.Bazılarından „i„ek.2.2. GŠvde Metamorfozları Bitki. Yaprakların koltuğundaki lateral tomurcukların bulunduğu b…lgeye nod (boğum)denir. 7 .1. Bunlara kısa sƒrgƒn denir. Lateral dallanma: Ana eksenden yanal olarak bir„ok yan tomurcukların ve sonu„ta yan dalların oluşmasıyla meydana gelir. İki grupta incelenir:  Monopodial dallanma: Ana g…vde devamlı olarak terminal tomurcuğun faaliyeti ile gelişir ve yan dallara g…re daha ƒstƒndƒr. 1. Ana eksenin ucundaki tomurcuğa terminal tomurcuk veya tepe tomurcuğu denir. Tamamen ana g…vde …zelliğinde olan bu dallar genellikle dikey yƒkselen.1. İki nod arasına internod veya boğum arası denir. Dallanma iki şekildedir:   …atalsı dallanma: Basit yapılı bitkilerde g…rƒlƒr. Tomurcuk Şekilleri Bƒyƒme noktalarının ƒstƒ kışın hƒcrelerin zarar g…rmesini …nlemek i„in ƒst ƒste gelen sıkışmış yapraklarla …rtƒlƒr. Dallanma Şekilleri Taşıdığı yaprakları en fazla oranda gƒneşten yararlanmaya sunabilmek ve organik madde yapımında tam verim sağlayabilmek i„in g…vde dallanır.Faal olan tomurcuklara aktif tomurcuk.Bu tomurcuklar herhangi bir yaralanmada veya budama olduğunda uyanarak yeni sƒrgƒnler oluşturur.Bazı sƒrgƒnler ise bƒyƒmeye devam eder.  Simpodial dallanma: Yan kollar meydana geldikten sonra eksen bƒyƒmesi durur. Bu şekilde dallanma ile genellikle koni şeklinde sivri ağa„lar meydana gelir. Yapraksı gŠvdeler: ‹zerindeki yapraklar k…relmiş olduğundan yaprakların g…revini yapmak ƒzere yassılaşmış g…vdelerdir. 1. bazılarından dal meydana gelir.1.2.2. G…vdeden „ıkan dalların.1. pasif olan tomurcuklara uyur tomurcuk denir. Buna tomurcuk denir. bazen kısa bir aradan sonra bƒyƒmesi durur. G…vde metemorfoz „eşitleri:   Toprak altı gŠvdeler: Bu tip g…vdeler depo g…revini ƒstlenmiştir.2. Her lateral tomurcuk bir yaprak koltuğunda bulunur. ˆoğunlukla şişkinleşmiş olup yaprakları iyi gelişmiştir.Bu tomurcukların gelişmesi sonucu benzer yapılar meydana gelmez. Bu tomurcuğa koltuk altı tomurcuğu denir.Bir kısmı faal iken bir kısmı pasif kalır.Bunlara da uzun sƒrgƒn denir. Bu sayede hava ile temas eden geniş bir hacim ve yƒzey kazanır. ana g…vdeden farklı olarak yanal uzanırlar. Depo g…vdelerdir.G…vde ƒzerindeki tomurcukların hepsi faaliyete ge„mez. Eksen ƒzerindeki yan dalların k…kenini teşkil eden tomurcuğa da lateral tomurcuk ya da yan tomurcuk denir.

Yƒzeyi kƒtıkula tabakası ile kaplıdır. 8 . merkeze doğru seyrek ve bƒyƒk olmak ƒzere dağılır. Monokotillerde demetler kolleteral kapalı tiptedir. Parankima dokusu i„inde floem dışa. iletim demetlerinin dƒzeni. GŠvde Anatomisi Gen„ bir bitki g…vdesinden enine kesit alıp mikroskopta incelersek bitkinin dikotil ve monokotil oluşuna g…re dokuların dağılış durumu. devamlılığı ve yapılışı bakımından bƒyƒk farklar g…ze „arpar. İletim demetlerinin dizilişi bitkilere g…re değişir. Diken gŠvde: Kısa ve uzun sƒrgƒnlerin diken şeklini almasıdır. iki „eneklilerde ise kolleteral a„ık demetler bulunur. Merkezi silindir dışında bulunan perisikl bir veya birka„ sıra parankima ve sklerankima hƒcrelerinden meydana gelir. Korteks (Endoderma): Bu kısımda k…kteki endodermise karşılık olan nişasta tabakası vardır. Kƒtikula tabakası „ok incedir.  Koruyucu doku (Epiderma): Alttaki dokuları koruyan tabakadır. Tutunma ile sarılmaya hizmet ederler. G…revleri bitkiyi korumaktır 1. Nişasta tabakasından sonra merkezi silindir gelir ki bu kısımda dikotil bitkiler i„in tipik bir veya iki daire halinde sıralanmış iletim demetleri gelir. S‹l‹k gŠvde: Bir„ok bitkilerde kısa sƒrgƒn değerinde olan yan dallar yapraksız ince ve esnek bir yapı g…sterirler. Demetler epidermanın altından başlar ve „evreye doğru sık ve kƒ„ƒk. İletim demetlerinin sayısı ilkel eğreltilerde tektir. Selƒloz „eperlidirler. G…vdenin eksenine paralel uzanan tek bir hƒcre tabakasından meydana gelir. Burada az sayıda emici tƒy ve stomalara da rastlanır.2.   Sukkulent gŠvdeler: Kurak b…lgelerde veya tuzlu ortamlarda yaşayan bitkilerin g…vdeleri etlenerek su depolayacak şekilde metemorfoza uğrar. Merkezi silindir: Endodermanın i„ kısmındaki dokular merkezi silindiri meydana getirir. Dikotil bir g…vdenin enine kesitinde dokuların belirli bir tabakalaşma g…sterdikleri g…rƒlƒr ve ƒ„ kısım kolayca ayırt edilir. G…vdenin merkezinde k…kƒn aksine genellikle parankimatik …z dokusu vardır. Yƒksek yapılı bitkilerde birden fazladır. Yapraklar ile k…k sistemi arasında madde iletimini sağlayan iletim demetlerini oluşturur.3.   Dikotil. ksilem i„e gelecek şekilde „evreye paralel bir şekilde sıralanır.

ˆift „eneklilerde ikincil kalınlaşma g…vde i„inde ve iletim demetleri arasında bulunan kambiyum tabakasının b…lƒnme faaliyetleri ile mƒmkƒn olur.1.3.KŠkeni ve Dış Şekli Gelişmiş bir g…vdeye sahip her bitki g…vdesi ƒzerinde az veya „ok gelişmiş yapraklar bulunur. 1. tek „enekli bitkilerde genel olarak ilk g…vde yapısını korudukları halde „ift „enekli bitkiler ve „amlarda ikincil kalınlaşma g…rƒlƒr. Transpirasyon (terleme) olaylarının cereyan ettiği başlıca organdır.2.4: GŠvdenin enine kesiti G…vdede sekonder bƒyƒme. Yaprak ayası bƒtƒn ya da par„alı oluşuna g…re ikiye ayrılır:   Basit yaprak:Yaprak ayası bƒtƒndƒr. Bu nedenle geniş yƒzeye sahiptir. Morfolojik olarak yaprak sınırlı bƒyƒme g…stermelerinden dolayı kısa sƒrgƒn olarak kabul edilir. Yaprak bitki hayatı i„in „ok …nemli olan iki …nemli olayı ger„ekleştirir:   Fotosentez. 9 . 1.Şekil 1. Yaprak 1.3.3. Başlangı„ta yalnızca iletim demetlerinin floem ve ksilemleri arasında g…rƒlen kambiyum dokusu daha sonra demetler arasındaki parankimatik b…lgede de meydana gelir. Yaprak Ayası (Lamina) Yaprağın g…rev yapan geniş yƒzeyini meydana getiren yassılaşmış ince yeşil kısımdır. Bileşik yaprak:Yaprak ayası par„alardan oluşur.

Şekil 1.3. Genellikle yaprak ortasından bir orta damar ge„er ve ƒzerenden yan damarlar „ıkar. iğnemsi. loblu.Yaprak ayasının şekline g…re yaprak. testere dişli. dişli. bileşik) 1. Şekil 1.5: Yaprak †eşitleri (basit.3. Damarlanma G…vdeden yaprak sapı yoluyla laminaya ge„en iletim demetleri yaprak ayasında dağılarak yaprak damarlarını meydana getirir. Damarlanma durumlarına g…re yaprak d…rt „eşittir:  Basit damarlanma: Yaprak ayası daralmış iğne veya pul şeklini almış yapraklarda g…rƒlƒr. dƒz. yumurtamsı. oksu ve dikd…rtgensi şekilde olabilir. Yaprak ayasının kenarına g…re. oymalı olarak sınıflandırılır. Yan damarlarda tekrar ince damarlara ayrılır. şeritsi.6: Yaprak †eşitleri 10 . yƒreksi. Aya ortasında tek damar vardır. †rneğin „am.

Palizat parankiması altında daha az kloroplast taşıyan. Bu damarlardan „ıkan daha ince damarlar bir ağ meydana getirecek şekilde yaprak ayasında dağılır. Kƒtikula tabakasının altındaki epidermis hƒcrelerinin kural olarak dış „eperi kalın. Bunu karşı „oğunlukla ayanın yƒzeyine paralel ya da yanal olarak yassılaşır ve ayanın g…revini ƒzerine alır. 1.5. „ok geniş hƒcreler arası boşluk bulunan sƒnger parankiması yer alır. bunlara kulak„ık (stipul) denir. Yaprak Sapı (Petiyol) Yaprak sapı yaprak ayasını taşır ve onu uzunluğuna g…re belli bir a„ı ile g…vdeden uzaklaştırır. Bazen yaprak kını bir yastık gibi şişer.4. bazen asık yaprak bƒyƒklƒğƒnde yaprak şeklinde yapılar meydana gelir. Epidermis tabakasının dış „eperinde kƒtikula tabakası bulunur. yan ve i„ „eperleri daha incedir.3. Yaprak doğrudan g…vdeye bağlanır. Geniş damarlar ikişer ikişer eşit bƒyƒklƒkte damarlara b…lƒnerek derece derece daha ince damarlara ayrılır. Yaprak sapı genel olarak alt yƒzeyi yuvarlak„a ƒst yƒzeyi oluğumsudur. Ağsı damarlanma: Bir veya birka„ kalın ana damar vardır. Bu „ıkıntıya “ligula” denir. Yan damarlar buna paralel olarak yaprağın yan tabanından u„ kısmına ya da orta damardan yaprağın u„ kısmına uzanırlar.3.  1. Paralel damarlanma: Orta damar egemen durumdadır.3.  …atalsı damarlanma: Orta damar yoktur. dƒzgƒn olmayan şekilde dizilmiş. Bazı yapraklarda yaprak sapı bulunmaz. ‹st kısma ƒst epidermis. Yaprağın Anatomik Yapısı Yapraktan enine kesit alındığında alt ve ƒst yƒzeyin bir sıralı epidermis dokusu ile kaplı olduğu g…rƒlƒr. Yaprak kınının fazla geliştiği bitkilerde kının ayaya bağlandığı noktasının ƒstƒne kadar uzanan bir „ıkıntı bulunur. ‹st epidermis tabakasının altında sƒtunlar şeklinde „oğunlukla bir sıra palizat parankiması hƒcrelerinin oluşturduğu tabaka bulunur. Palizat dokusu ve sƒnger dokusu yaprağın i„ini tamamen doldurduğundan fotosentez olayında en „ok iş g…ren organdır. Dikotil bitkilerin bir kısmında yaprak tabanının iki yanında serbest veya sapa bitişik olarak bazen kƒ„ƒk. Nadiren silindir gibi olanı da vardır. Buna yastık„ık denir. Bazen de g…vdeyi tamamen kuşatarak yan tomurcukları da korur.6. 1. Kulak„ıklar bazen diken şeklinde olabilir. Palizat parankiması bol kloroplastlıdır. 11 . Yaprak Kını (Bazis) Yaprak sapının g…vdeye birleştiği yere denir. alt kısma alt epidermis adı verilir. Gerek kalınlığı gerekse sağlamlığı taşıdığı ayanın ağırlığı ile orantılıdır.

Soğanlar kısa.1. Diken yapraklar: ˆoğu hallerde yaprakların orta ve yan damarlarının u„ları diken haline ge„er. Bu yapraklara metamorfoza uğramış yapraklar denir. renksiz.  Besleyici yapraklar( Soğan yapraklar):Bu yapraklar etlenerek soğan g…vdeleri meydana getirirler. Yaprak Metamorfozları Bilindiği gibi yaprağın asıl g…revi fotosentez yapmak ve transpirasyon yapmaktır. dokunmaya karşı hassas ve sarılıcı sƒlƒk denilen yapıya d…nƒşƒr. Kapan yapraklar: B…yle yapraklar b…cek kapmaya …zgƒ karakterler kazanmıştır.     12 . Bu g…revlerin dışında yapraklar bazen başka g…revlerde yapmak ƒzere değişikliklere uğrayabilirler. S‹l‹k yapraklar: †zellikle tırmanıcı bitkilerde yaprağın tamamı veya bir kısmı. Su depo eden yapraklar: Bir„ok kurak b…lgelerde yetişen bitkilerde yaprakların. yumuşak ve „ok kalın yapraklardan meydana gelmişlerdir. su depo edecek tarzda değişikliğe uğradığı g…rƒlmektedir. geniş.7.3.

 Yaprakların damarlarını inceleyiniz  Yaprakların kenarlarını inceleyiniz.  Bitkilere zarar vermemeye …zen g…steriniz.  Aynı incelemeyi farklı bitkiler i„inde yapınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Bir saksı bitkisi alınız. G…vde „eşidini belirtiniz.  Toprak ƒstƒ b…lƒmlerini inceleyiniz.  Yaprakların ayasını inceleyiniz.  Yapraklarına g…re bitkileri ayırt edebilir misiniz? ƒneriler  Toprak ƒstƒ b…lƒmleri g…steriniz. 13 .  Yaprakları sınıflandırınız.

8. Havu„ bitkisinin yenen kısmı bitkinin g…vdesidir. Değerlendirme ƒl†eği Sƒlƒk yapraklar tırmanmayı sağlar. B…cek yiyen bitkilerin yaprakları ………………………. 10. K…kƒn g…revi su ve suda „…zƒnmƒş mineralleri almaktır. Doğru Yanlış 1 2 3 4 5 Aşağıdaki c‹mlelerin arasındaki boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz. Bitkinin toprak ƒstƒ organlarını ……………. g…vdeler denir. Kurak ve tuzlu topraklarda yaşayan bitkilerin g…vdeleri etlenerek su depolayacak şekilde değişikliğe uğramıştır.Bu g…vdelere …………………………. 7. 6. Tamamen doğru ise değerlendirme …l„eğine ge„iniz. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı kontrol ediniz. 14 .. Hatalı yanıtlarınız i„in konuyu tekrar ediniz. 9. ve ………………… yapmaktır. Yapraklar ayalarına g…re basit ve birleşik olmak ƒzere ikiye ayrılır. Yaprakların g…revi ……………………. yapraklara …rnektir. Kurak b…lge bitkilerinde yapraktaki ……………………… tabakası kalındır. ˆam bitkisinin yaprakları basit damarlanmaya …rnek g…sterilebilir. ƒL…ME SORULARI Aşağıdaki c‹mleler doğru ise kutuculara D yanlışsa Y harfi koyunuz.ƒL…ME VE DEĞERLENDİRME ƒL…ME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi …l„ƒnƒz. taşır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda gƒl bitkisini inceleyiniz. Tƒm yanıtlar doğru ise bir sonraki …ğrenme faaliyetine ge„iniz. Tebrik ederiz Evet Hayır DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 15 . Yapmış olduğunuz „alışmayı aşağıdaki kriterlere g…re değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME ƒL…EĞİ Değerlendirme Kriterleri Gƒl bitkisi aldın mı? Toprak ƒstƒ organları ayırt edebildiniz mi? Gƒl hangi „eşit g…vdeye sahip? Yaprak ayası basit mi? Yapraklar paralel damarlı mı? Yaprak kenarlarını incelediniz mi? Aynı incelemeyi farklı bitkiler i„inde yaptınız mı? Yaprakları kenarlarına g…re sınıflandırdınız mı? Bir bitkinin organlarını ayırt edebilir mi siniz? Yapraklar arasındaki farkı …ğrendiniz. Hatalı yanıtlar i„in bilgi konularını tekrar ediniz.

şekilde pek „ok „i„ek vardır. GENERATİF BİTKİ ORGANLARI 2.1. Normal bir „i„ekte değişime uğramış d…rt „eşit yaprak bulunur. …i†ek Bitkilerde „oğalmanın temeli „i„ek ve bundan oluşacak tohumdur. Bitki de ƒreme organları nelerdir? Rapor halinde hazırlayınız. Tohum oluşması d…llenme ile mƒmkƒndƒr. ˆi„ekler „i„ek sapı ile g…vdeye bağlanır. ˆi„eklerin yapısı d…llenme ve d…llenmenin sonucunda tohum denilen yapılarda bitkinin minyatƒr …rneğini oluşturarak neslini devam ettirmektir. ˆi„eklerin kokuları ve renkleri onlara ne yarar sağlar? G…zlemleyerek arkadaşlarınızla tartışınız.1.1. …i†eğin Genel Yapısı ve Morfolojisi Değişik bƒyƒklƒkte.1: Tam †i†eğin boyuna kesiti 16 . 2.ƒĞRENME FAALİYETİ–2 ƒĞRENME FAALİYETİ-2 AMA… Bitkinin generatif organlarını doğru olarak tanıyabileceksiniz. Bitki bireylerinin …zellikleri sonraki bireylere tohumla ge„er. 2. Bitkilerde d…llenme „i„eklerde olur. farklı renkte. Şekil 2. Bazı „i„ekler „ok kƒ„ƒk mikroskobik yapıda olmasına karşın 1 m. „apında olan „i„ekler de vardır. ARAŞTIRMA    Bitkilerde ƒreme nasıl ger„ekleşir? Sınıf ortamında tartışınız.

Bu b…lƒmlere teka denir.2: Erkek organda polenlerin oluşumu 17 . Ta† Yapraklar (Korolla) ˆanak yaprakların i„ kısmında bulunan genellikle parlak renkli yapraklara ta„ yapraklar denir.1. Her tekada iki polen kesesi bulunur. erkek organın baş„ığını taşımaktır. ˆanak yapraklar kloroplast organeli taşıdıkları i„in fotosentez yaparak „i„eğin beslenmesini sağlar. ˆi„eğin diğer kısımlarını dağılmaktan ve dış etkenlerden korur. Ta„ yapraklar b…cekleri cezbederek ƒzerine „eker.2.2.3. …anak Yapraklar (Kaliks) Dışta yeşil renkli normal yaprağa benzeyen yapraklardan oluşmuş yapıya „anak yaprak denir.  Sap†ık: Genellikle silindir veya yassı bir iplik şeklindedir. 2. 2. Her baş„ık iki b…lƒmden oluşur.2. Erkek organın g…revi ƒremeyi sağlamaktır. B…ylece b…ceklerle tozlaşma sağlanır.2.2.2.1. Ancak „anak yaprakların asıl g…revi koruyuculuktur. uzun veya tamamen yok olabilir. Erkek Organ Erkek organlar dişi organın etrafında tek sıralı ya da „ift sıralı olarak dizilmiştir. Erkek ƒreme organı iki b…lƒmden oluşur. Kısa.1.  Şekil 2. …i†eğin Kısımları 2.1. ˆıplak ya da parlak renkli tƒylƒ olabilirler. G…revi. Baş†ık: Erkek organın şişkin kısmıdır.1. Polen keseleri polen „ekirdeklerini oluşturur.

İ„inde tohum taslağı bulunur. Bu yapıya embriyo kesesi denir. Mikrosporların „ekirdekleri mitoz b…lƒnerek iki „ekirdekli yapı oluşur.Polen kesesinde polen oluşumu ise.1. ‹„ tanesi alt kutuba yerleşir. Bunlara antipot „ekirdek denir. dƒz veya pƒrƒzlƒ. Bir polen hƒcresine mikrospor denir. Dişi organ ƒ„ b…lƒmden oluşur:  Dişicik tepesi: Dişi organın en ƒst kısmıdır. Bir tanesi megaspor denilen hƒcreyi oluşturur. Şişkin bir yapıya sahiptir. Polen tozunun „imlenmesi ile polen tƒpƒnƒn ovaryuma ulaşmasını sağlar. Embriyo kesesi i„indeki „ekirdeklerden ƒ„ tanesi ƒst kutuba yerleşir.   Şekil 2. Bu değişiklikler polen tozunun tepecikte tutunmasını sağlar. Bunlardan bir tanesi yumurta „ekirdeğini oluşturur. Megaspor ard arda ƒ„ kez mitoz b…lƒnme ge„irerek sekiz „ekirdekli bir yapı oluşturur.3: Dişi organda yumurta h‹cresinin oluşumu Dişi organda yumurta hƒcresinin oluşumu ise. renkli. Bazı tepecik girintili ve „ıkıntılı bir yapı kazanmıştır. Diğerlerine de sinergit 18 . Makrospor ana hƒcresi mayoz b…lƒnme ge„irerek d…rt tane monoploid makrospor oluşturur. Ovaryum(Yumurtalık):Dişi organın en …nemli kısmıdır. polen keselerinde polen ana hƒcreleri mayoz b…lƒnme ile d…rt polen hƒcresi meydana getirir. Genişleyerek yƒzeyi bƒyƒmƒştƒr. Dişicik borusu: Ovaryum ile dişicik tepesi arasında bulunur. Bu yapıların etrafında kalın.2. bazılarında da yapışkan „eper oluşur. Bazı tepecik ise sıvı salgılama …zelliği kazanmıştır. yumurtalıktaki tohum taslağında diploid makrospor ana hƒcresi bulunur. Dişi Organ ˆi„eğin ortasında dişi organ yer alır. 2. Bunlardan ƒ„ tanesi eriyerek kaybolur. Bu ikişer „ekirdekli yapılara „i„ek tozu (polen) denir. En altta bulunur.4.

Embriyonun beslenmesini sağlar. Polen tƒpƒ dişicik borusundan aşağıya iner ve mikropile gelir. 2. Dioik (İki evcikli) †i†ek: Bir bitkide yalnızca dişi „i„ek veya yalnızca erkek „i„ek bulunuyorsa bu bitkilere iki evcikli bitkiler denir. …i†eklerde Eşeylilik   Hermafrodit: Erkek ve dişi organları olan „i„ektir. Yumurta „ekirdeği etrafına bir miktar sitoplazma alarak. Monoik (Bir evcikli) †i†ek: Bir bitkide hem erkek hem de dişi „i„ek bulunuyorsa bu bitkileri monoik bitki denir.Bu „i„eklere tek eşeyli „i„ek denir. Sperm „ekirdeklerinden biri yumurtayı d…lleyerek embriyoyu oluşturur.1.3.4.Dişi organ bulunduran „i„eklere dişi „i„ek. Diğer „ekirdek ise polar „ekirdeklerle birleşir ve endospermi oluşturur. Polen tƒpƒnƒn u„ kısmının patlaması ile sperm „ekirdekleri embriyo kesesine ulaşır. Embriyo. erkek organ bulunduran „i„eklere erkek „i„ek denir. endosperm ve kabuk tohumu oluşturur. 19 .1. Diklin:Bir „i„ekte erkek veya dişi organdan yalnız biri bulunur. bir yumurta ve iki polar „ekirdeğe sahip d…llenmeye hazır embriyo kesesi oluşur. Bu bitkilerede poligam bitkiler denir. DŠllenme Mikrospor dişi organın tepeciğine gelir ve orada „imlenir. Endosperm besin dokudur. İki „ekirdek ise kesenin merkezine yerleşir ve polar „ekirdekleri oluşturur. Poligam: Aynı bitki hermafrodit „i„eklerle beraber tek eşeyli „i„eklerde bulunabilir. ˆimlenen polen tanesi polen tƒpƒnƒ oluşturur. Polen tƒpƒndeki doğurucu „ekirdek bir mitoz b…lƒnme ge„irerek iki tane sperm „ekirdeği oluşturur.    2.„ekirdekler denir. Antipot ve sinergit „ekirdekler …lƒr ve kaybolur. Sonu„ta. yumurta hƒcresini oluşturur.

Meyvelerin Oluşumu Meyve denince aklımıza gelen elma.1. Yan dallar gelişerek ana eksenin yerini alır. ˆi„ek durumları dallanma tarzına g…re ikiye ayrılır.5. Meyve 2.Şekil 2. Basit tipte eksen dallanmamış. Fakat domates. bileşik tipte ise eksen dallanmıştır. şeftali.4: Tozlaşma ve dŠllenme 2.  RosemŠz †i†ek durumu: Ana eksen yan dallara g…re ƒstƒn durumdadır ve daha iyi gelişmiştir. 2. patlıcan. vişne. bazılarında birden fazla „i„ek bir „i„ek sapı ƒzerinde bulunur. fasulye gibi sebzeler. portakal gibi meyvelerdir. 20 . Bunlarda ikiye ayrılır:    Basit rosem…z Bileşik rosem…z SimŠz †i†ek durumu: Burada ana eksen tepesinde „i„ek teşekkƒl eder ve bƒyƒme durur. biber. En yaşlı „i„ek ana eksenin u„ kısmında olur.2. Yan dallar hakim durumdadır.1. …i†ek Durumları (infloresans) Bazı bitkilerde bir „i„ek sapı ƒzerinde bir tek „i„ek bulunduğu halde. erik. mısır. buğday. İnfloresans basit veya bileşik olmak ƒzere iki tiptir. armut.2. Bu şekilde bir araya toplanmış „i„ek gruplarına infloresans denir. arpa gibi tahıllar da meyvedir.

Salatalık. Son zamanlarda bazı bƒyƒme dƒzenleyiciler „i„eklere pƒskƒrtƒlerek „ekirdeksiz meyve elde etme „alışmaları yapılmaktadır. Bunlarda tohum gelişebilir veya gelişemez.2. Diğer taraftan bazen d…llenme olur fakat yumurtalık gelişmez ve tohum olgunlaşmaz. erkek organlar ayrılır. Bazen „i„eğin diğer kısımları da olgun yumurtalıkla birleşerek meyve yapısını meydana getirir. ortada mezokarp.†yleyse meyve. Yumurtalık hızla bƒyƒr ve ƒ„ farklı tabaka oluşur. D…llenme. Bazı „ekirdeksiz meyvelerde. buna rağmen meyve normal olarak gelişebilir. 2. Meyvelerin Sınıflandırılması Meyveler ƒ„ grupta sınıflandırılır:  Basit meyveler: Bunlar tek yumurtadan oluşmuştur. Eğer d…llenme olmazsa yumurtalık ve meyvenin gelişmesi durur. ananas bu „eşit meyvelerdendir. kiraz. muz. Basit meyveler etli veya kuru olabilir. …nce ta„ yapraklar dƒşer.2. İşte d…llenme olmaksızın gelişmesini tamamlayan meyvelere partenokarp meyve denir. Bu aşamada yumurtalık incelenirse dışta exokarp.1: Basit meyve †eşitleri 21 . †rneğin. meyveler d…llenme kabiliyeti olmayan polenlerle tozlanarak sağlayabilir. Bu durum partonegenesis ve bunu takip eden adventif embriyoların gelişmesine bağlıdır. Partenokarp meyvelerin ƒretimi olduk„a yaygındır. †rneğin. hurma. elma basit meyvelerdir. erik. Bir bademde „i„ekten itibaren meyvenin oluşumunu incelersek. „i„eğin bƒtƒn kısımlarının …zellikle yumurtalığın gelişmesini teşvik eder. †rneğin orkidelerde …lƒ polenler veya polenin su extraları tepeciye sƒrƒlƒnce meyve gelişimi başlar. Ancak bazı bitkilerde normal meyve gelişimi d…llenme olmadan da olabilir. Tozlaşmadan sonra d…llenme olursa bitkilerde meyvenin gelişimi tamamlanır ve tohum meydana gelir. bir „i„eğin olgunlaşmış yumurtalığıdır. Fotoğraf 2. „ekirdeksiz ƒzƒmde d…llenme olmuş ama yumurtalık tohum geliştirememiştir. D…llenmiş yumurtalık gelişmeye bƒyƒmeye başlar ve „anak yapraklardan oluşan tƒpƒ patlatır. i„te ise endokarp g…rƒlƒr.

  Bileşik meyveler: Basit meyvelerin topluluğu şeklinde olabilir. Bu maddeler nişasta.1. †rneğin.3. „ilek. Bunun gelişmesiyle daha sonra yeni bir birey oluşur. protein. ta„ ve „anak yapraklar katılmışsa bu meyveler yalancı meyvedir. tohum taslağının kısımları tarafından „evrilmiş ergin bir embriyodur.  22 . †rneğin. Endosperm (Besin doku):ˆimlenmenin ilk devresinde bitkiyi besler. Yalancı meyveler Meyvenin oluşmasına. Tohum Tohum „oğalmada en …nemli etkendir. 2. tohum taslağı …rtƒsƒnƒn değişmesinden meydana gelir. Yumurta hƒcresinin gelişmesiyle meydana gelen embriyo tohumun esas kısmını oluşturur. Embriyonun „imlenmesi i„in yeterli yedek maddeye ihtiya„ vardır. Bunlar yağ. G…revi embriyoyu korumaktır. armut. yumurtalıkla beraber „i„ek tablası. Tohumun Yapısı Tohum.2: Ceviz bitkisinin tohumu Olgun bir tohumda normal olarak şu kısımlar bulunur:  Tohum kabuğu: Kabuk. Bu yƒzden kabuğu meydana getiren hƒcrelerin „eperleri sƒberin ve lignin birikmesiyle mantarlaşmış veya odunlaşmıştır. Yedek madde embriyo i„inde veya besi doku i„inde toplanabilir. „ƒnkƒ tohumdaki endosperm hƒcreleri yedek besin maddeleriyle doludur. Pek „ok tohum „imlenme ile yeni bir bitki elde edecek şekilde embriyo taşır. Pek „ok tƒrde tohumlar yıllarca canlı kalır ve olumsuz şartlara karşı diren„lidir. yağ ve kalın hƒcre „eperinde birikmiş selƒlozdan ibarettir. elma. Bazı tohumlarda ise keyif verici maddeler bulunur. Fotoğraf 2. dut gibi. ayva gibi. b…ğƒrtlen.3. protein taşır. ˆoğu tohum insanlar ve hayvanlar i„in besin kaynağıdır. 2. nişasta.

Tohumun Yayılması Tohumun yayılması d…llerin devamı a„ısından …nemlidir. Her tohumda bir embriyo bulunur. †zellikle sulama kanalları bu y…nden „ok …nemlidir. i„i havayla dolu torbalara sahiptir ya da yƒzeyleri pamuksu veya tƒysƒ …rtƒyle kaplıdır. Tohum i„inde bulunan embriyo. paraşƒt ve zardan yapılmış. Embriyonun kısımları şunlardır:      Kotiledon veya „enek Plumula(g…vdeyi oluşturacak meristem b…lgesi) Radikula(k…kƒ oluşturacak meristem b…lgesi) Hipokotil(kotiledonların alt kısmındaki kısa eksen) Epikotil(kotiledonlar ile plumula arasındaki kısa eksen) 2. Hayvanlar tarafından yenen bazı tohumlar hayvanların sindirim borusunda „imlenme yeteneklerini kaybetmeden uzak mesafelere kadar taşınabilirler. Tohumların yayılmasında rol oynayan etkenler rƒzg•r. İnsanlarda tarımsal ve ekonomik ama„larla tohumların yayılmasında rol oynarlar.2. Rƒzg•rla dağılan bitkilerin tohumları „ok hafiftir ve u„mayı kolaylaştıran …zel bir yapıya ihtiya„ duyulmaksızın taşınırlar. Rƒzgarla taşınan meyve veya tohumlar genellikle u„mayı kolaylaştırmak i„in kanat. su ve hayvanlardır. Su ile dağılan tohumlarda yƒzmeye elverişli yapılar olmasa bile suyun akımı tohumların dağılmasını sağlar. Yapışkan meyve „eperine sahip tohumlar hayvanların ayaklarına yapışarak „evreye yayılır. Embriyo: Bitkinin kƒ„ƒk bir yavrusudur. yumurta hƒcresinin sperm „ekirdeği ile birleşmesiyle oluşan zigotun arka arkaya mitoz b…lƒnme ge„irmesiyle oluşur.3. 23 . Hayvanlar aracılığı ile taşınan meyve ve tohumlarda hayvanların tƒylerine takılacak …zel yapılar vardır.

 ƒneriler Bitkilerin bakımına dikkat ediniz. ˆevrenizi iyi g…zlemleyiniz. Bulduğunuz tohum …rneklerinin „evreye nasıl dağıldığını a„ıklayınız.  Bitki organlarını g…steriniz. ˆevrenizdeki meyveleri …zelliklerine g…re sınıflandırınız. Bir „i„eğin yapısını inceleyiniz. ˆevrenizden „eşitli tohum …rnekleri bulunuz.   İnceleme yaparken bitkiye zarar vermeyiniz. Bitkinin organlarını inceleyiniz. ˆi„eğin kısımlarını g…steriniz. BİTKİ ORGANLARINDAKİ FARKLARI GƒREBİLDİN Mİ? 24 . G…zlemlerinizi dikkatli yapınız.UYGULAMA UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları         Uygun bir saksı bitkisi se„iniz.

10. 5 Meyveler basit ve bileşik olmak ƒzere iki „eşittir. 8. ƒL…ME SORULARI Aşağıdaki c‹mleler doğru ise kutucuklara D yanlış ise Y harfi koyunuz..ve………………dır. 6. stomaların ortak …zelliğidir? A)Fotosentez yapabilmeleri B)ATP ƒretmeleri C)A„ılıp kapanabilmeleri D)Ribozom taşımaları E)Gaz alış verişini ger„ekleştirmeleri 25 . Tohum uygun bir ortam oluştuğunda yeni bir bitkiyi 4 meydana getirir.ƒL…ME VE DEĞERLENDİRME ƒL…ME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi …l„ƒnƒz. Yanlış Aşağıdaki c‹mleler arasındaki boşlukları uygun ve doğru kelimelerle doldurunuz.Bunlar…………………..………… ve ………………… maddeleri almasını sağlar. Yaprak ƒ„ kısımdan oluşur…………………. 7. Polen tozunun dişi organ tepeciğine gelmesine ………………………… denir. Aşağıdakilerden hangisi lentisellerle. ………………… Yeni bir bitkiyi oluşturacak yapı tohumun i„indeki …………………… dur. 11. Değerlendirme †l„eği Doğru 1 K…kler bitkinin solunum organıdır.. K…k bitkinin ……………… bağlanmasını . 3 ˆi„ek ƒreme organıdır. 9. Aşağıdaki soruların doğru se†eneklerini bulunuz.…………………. Yumurta hƒcresi dişi organın tohum taslağında meydana 2 gelir. ˆi„ekteki erkek organ iki b…lƒmden oluşur . .

IV ve V 13. I-Rƒzgar II-Su III-Hayvanlarla Dişi organın tepeciğine ulaşarak tozlaşma yapabilirler. 15. bu tozlaşma şekillerinden hangilerinin yaygın olduğu s…ylenebilir? A) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve II Bir tohumda bulunan. 26 . ˆi„ekleri kokusuz ve bal …zƒ taşımayan bitkilerde.12. Hatalı yanıtlarınız i„in konuyu tekrar ediniz. protein ve yağ gibi bƒyƒk m…lekƒller depolanır? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) III. I-Endosperm II-ˆenek III-Tohum g…mleği IV-Embriyonik k…k V-Embriyonik g…vde Yapılarından hangilerinde nişasta. 14. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde boşaltıma yardımcı yapılardan biri değildir? A)Hidatod B)Yaprak d…kƒmƒ C)K…k epidermisi D)Lentiseller E)Kaliptra I-Damlama II-Terleme III-Yaprak d…kƒmƒ IV-Okzalat tuzları halinde g…vdeden atma V-Soymuk borularıyla glikozu aşağıya doğru taşıma Yukarıda verilenlerden hangisi bitkilerde boşaltım ama„lı değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V Bitkilerde olgun polenler. Tamamen doğru ise değerlendirme …l„eğine ge„iniz. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ƒL…EĞİ Değerlendirme Kriterleri Değişik bitkilerden „i„ek topladınız mı? ˆi„eklerin b…lƒmlerini ayırt edebildiniz mi? Ta„ yapraklarını ayırdınız mı? ˆanak yapraklarını ayırdınız mı? ‹reme organlarını ayırdınız mı? Kısımlarını tespit ettiniz mi? Elinizdeki „i„eklerde farklılık tespit ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yapmış olduğunuz „alışmayı aşağıdaki kriterlere g…re değerlendiriniz. Tƒm yanıtlarınız doğru ise modƒl değerlendirmeye ge„iniz. 27 . Hatalı yanıtlar i„in bilgi konularını tekrar ediniz.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda „i„eğin organlarını inceleyiniz.

8... 5. …………ve. ve ………. Bitkilerde klorofil taşıdıkları i„in fotosentez yapan k…klere ……………. ………. …………. b…lgeleri bulunur.. ƒzerine „eker.. Yaprağı g…vdeye bağlayan kısım …………. Dişi organ ………. . ………. 4. Hatalı yanıtlar i„in bilgi konularını tekrar ediniz. K…kƒn bƒyƒme noktasında dışta ……… . Gen„ bir k…kte …………. 7..MOD„L DEĞERLENDİRME MOD„L DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak modƒle ilişkin bilgilerinizi …l„ƒnƒz. . 28 .. denir. Tƒm yanıtlarınız doğru ise bir sonraki modƒle ge„iniz.. dır. Modƒlƒ tamamladınız. 9. 2. bulunur. Ta„ yapraklar b…cekleri …………. k…kler denir. G…vde k…kƒn aksine …………. Erkek ve dişi organları bir arada bulunan „i„eğe ………… „i„ek denir. 1. . 3... Jeotropizma g…sterir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Meyvenin oluşmasına „i„ek tablası. orta da ………… ve i„te …. 10. 6.. †ğretmeninizle iletişime ge„iniz. Olgun bir tohumda ……… . ta„ ve „anak yaprakta katılmışsa bu meyvelere …….. bulunur... ………… ve …………… oluşur.

kın Embriyo Tozlaşma E E E D A 29 . su. baş†ık Aya. sap. mineraller İp†ik.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARI ƒĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D Y D D D Kapan GŠvde Fotosentez ve terleme Kutikula Sukkulent ƒĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Y D D D D Toprağa.

endosperm. plorem Asimilasyon Negatif Yaprak sapı Yumurtalık. kŠk t‹yleri.MOD„L DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kaliptra. periblem. b‹y‹me noktası. dişicik borusu. emici t‹yler Dermotejen. tepecik Hermofrodit Yalancı meyve Kabuk. embriyo Cezbederek 30 .

‹niversiteye hazırlık Biyoloji kitapları ‹niversiteye hazırlık Biyoloji testleri 31 .ƒNERİLEN KAYNAKLAR ƒNERİLEN KAYNAKLAR     Berker. Mega Yayıncılık İstanbul 1994.N. Biyoyoji 1–2–3 Ders kitabı. Penguen Yayıncılık İstanbul 1994. Biyoloji-1-2-3 Ders Kitabı. Gƒcƒn †.

Biyoloji-3 Ders Kitabı.KAYNAK…A KAYNAK…A      Do„. Mega Yayıncılık İstanbul 1994.N. Dr. İstanbul 1994. A. Palme Yayınları. 32 . Biyoloji-2 Ders kitabı. Akkol. Ankara 1994.Dr. Sƒs Bitkileri Meslek Lisesi Ders notları Prof. Ankara 1995. Gƒcƒn †. Penguen Yayıncılık.Akman Botanik Bitki Biyolojisine Giriş. O. Berker. Gazi „niversitesi Botanik Ders notları.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->