DİNAMİK AKADEMİ’DEN MANTIKLI ALES 2010 İLKBAHAR ALES / SÖZEL TESTİ

1. – 5. SORULARDA, CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 1. Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır. A) deneyimlerle – iletişimi B) sorunlarla – yoğunluğu C) davranışlarla – inceliği D) gereksinimlerle – paylaşımı E) konularla – şekli ÇÖZÜM: 1 – 5 tarzdaki soruları parçadaki ipuçlarından yola çıkarak çözmek gerekmektedir. “Günlük deneyim” ve “günlük davranışlar” ifadeleri parçaya uygun düşmemektedir. Yine parçadaki “ortak değerler” sözü “paylaşım” kavramını akla getirmektedir. Buna göre parça, D seçeneğiyle (gereksinimlerle -paylaşımı) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap D)

ÇÖZÜM: “Dağların üzerine” sözü parçaya uygun düşmemektedir. “Dikkatlice bakıldığına sayılan”, “dikkatlice bakıldığında gözler önüne serilen” sözleri de parçayı anlamına uygun tamamlamamaktadır. Buna göre parça, C seçeneğiyle (arasına görülen - hüzünlendiriyorsa da) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap C)

www.kpss.info

3. Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---- için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım. A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması

2. Dağların ---- kurulmuş olan Saraybosna, yemyeşil doğası, rengârenk çiçekleriyle yalnız bulunduğu bölgeyi değil, dünyayı da süsleyen bir kent. Her ne kadar binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında ---- kurşun delikleri, insanı ---- da… A) üzerine – sayılan – duygulandırıyorsa B) arkasına – gözden uzak – heyecanlandırıyorsa C) arasına – görülen – hüzünlendiriyorsa D) çevresine – fark edilen – acıtıyorsa E) yamacına – gözler önüne serilen – utandırıyorsa

B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi ÇÖZÜM: “Bir şehri öğrenebilmek”, “bir şehri görmek” ifadeleri parçanın anlamına uygun düşmemektedir. Parçanın devamında bir gereklilikten söz edilmektedir. “O kente ait hissedebilmesi için” sözü parçayı anlamına uygun tamamlamaktadır. Buna göre, parçada boş bırakılan yerlere E seçeneğindeki sözler (tanımak - gerekir - ait hissedebilmesi) getirilmelidir. (Cevap E) 3

Mantıklı ALES
4. Bu yazar, Türk edebiyatında sağlam biçemi, başarılı dili ve temalarının çeşitliliğiyle hiçbir şiir akımının ya da topluluğun içinde yer almadan, ----. A) döneminin şiir anlayışına uygun yapıtlar verir B) kendine özgü bir şiir dünyası kurar C) okurların beklentilerini göz ardı eder D) edebiyat çevrelerinin acımasızca eleştirileriyle karşılaşır E) kendisine gereken değerin verilmediğini bilir ÇÖZÜM: Parçada sözü edilen sanatçının Türk edebiyatında hiçbir şiir akımının ya da topluluğunun içinde bulunmadan “özgün” bir yere sahip olduğu anlatılmak istenmiştir. B seçeneği de “özgünlük” kavramını düşündürdüğü için parça bu seçenekle en uygun biçimde tamamlanabilmektedir. (Cevap B) 6. – 11. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ. 6. (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor. A) I. ÇÖZÜM: 6 – 11 tarzdaki sorularda konuya bakış açısının değiştiği cümleyi tespit etmek gerekmektedir. “İnovasyon” kavramının açıklandığı bu parçada bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini belirten II. cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. (Cevap B) B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı, ----. A) göze batmamalıdır B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır C) somut verilere dayanmalıdır D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır E) öznellikten kaçınılmalıdır ÇÖZÜM: Parçada, romancının yapıtını oluştururken tarihi belgelerden yararlanabileceğini; ancak bunu yaparken bu bilgilerin dikkat çekmemesine özen göstermesi gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre parça, A seçeneğiyle (göze batmamalıdır) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap A) 4

Dinamik Akademi

7. (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslar arası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum; Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi… A) I. ÇÖZÜM: Parçada, “Nobel Edebiyat Ödülü” ele alınmaktadır. Ancak parçanın V. cümlesinde bu ödülle ilgisi olmayan bir yorum yapılmıştır. Bu cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (Cevap E) B) II. C) III. D) IV. E) V.

cümledeki bilgi. ÇÖZÜM: “Piyasada az sayıda kalmış. ÇÖZÜM: Parçada. (III) O mu doğruyu yazıyor. başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. A) I. uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş.” (V) Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sayarım bir genç okurumun bana söylediği şu cümleyi. (Cevap E) 5 B) II. C) III. (Cevap C) B) II. Ancak Montaigne’nin sözü. D) IV. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor. D) IV. Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçlamış. (IV) Hazelius. (IV) Yenice Ormanları. (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen.info (Cevap D) B) II. (Cevap D) B) II. Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. A) I. cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi.kpss. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş. C) III. eski bir kitaptır bu. E) V. diye. Buna göre. cümlesinde özel olarak “Fakir Çalgıcı” adlı bir kitaba değinilmesi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. 11. ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi. Yenice Ormanları’yla ilgili. D) IV. yoksa ben mi en doğruyu biliyorum. “Karabük Yenice Ormanları”yla ilgili bir projeden söz edilmektedir. ÇÖZÜM: Parçada. eski kitapları aramanın uyandırdığı duygular”dan söz edilen bu parçanın V. . C) III. 10. (V) Bu çalışmaların amacı. denemenin parçada ele alınan özelliğinin dışında bir düşünceyi içermektedir. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım. IV. III. ÇÖZÜM: Parçada. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te bağımsız bir kurum olmuş. E) V. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius. 9. (I) Karabük Valiliği. cümle. yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim. yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. E) V. C) III. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek.Mantıklı ALES 8. (IV) Montaigne’nin şu sözünü hep hatırlarım: “Yolda karşımıza ilk çıkanla konuşur gibi yazmalı. sözü edilen müzenin parçada üzerinde durulan özellikleri dışında bir durumundan bahsettiği için parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. “deneme türünün okuyucuyu kendisiyle tartışmaya çağırması” özelliği üzerinde durulmaktadır. “Hazelius’un kurulmasını sağladığı ‘Skansen’ adlı müzenin özellikleri” ele alınmaktadır. www. (I) Size bir kitaptan söz eder biri. yürüyüş parkurlarına işaretler konulması. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından. yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması. bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. D) IV. piyasada az sayıda kalmış. E) V. (II) Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde. (I) Deneme türündeki yazıların bence en önemli özelliği kesinlemelere gitmeden okuru kendisiyle tartışmaya çağırmasıdır. sahaf kalmaz.” A) I. parçada ele alınan konudan farklı bir bilgi aktarılan IV. parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı. (II) Proje kapsamında. A) I. “Her düşüncenize katılıyorum ama yazınızı okurken sizinle tartışmaktan alamıyorum kendimi.

en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında. ÇÖZÜM: Festivalin Hindistan’ın dört kutsal kentinde. E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır. D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır. 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film. Bu bilgiden de “gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görüldüğüne” ulaşılabilmektedir. A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır. sözü edilen çizgi filmin “hala yayımlanmaya devam ettiğini” düşündürmektedir. ÇÖZÜM: Başta verilen cümlede.Mantıklı ALES 12. B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir. E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir. C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır. Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 19002007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre.” diyebiliriz. D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir. Hindistan’ın dört kutsal kentinde. B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir. – 15. A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır. B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir. Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır. (Cevap B) 14. yoğun olarak Asya etkileri taşıyor. C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir. ÇÖZÜM: Cümledeki “2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan” sözü. SORULARDA. D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur. E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır. ÇÖZÜM: Cümledeki “yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunları” sözünden “bu yıl sergilenen oyunların daha önce sahnelenmediğini” çıkarabilmekteyiz. A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür. “Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını. 12. “en çok rekorun gülle ve cirit atma branşlarında kırıldığı” belirtilmektedir. Bu tiyatro. (Cevap A) Dinamik Akademi 15. bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü. B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır. en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır. (Cevap D) 13. (Cevap C) 6 . D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır. E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur. A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır. C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlandığı bilindiğine göre. BAŞTA VERİLEN CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ. C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır.

ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerde söz edilen aşamalara dikkat edildiğinde (baharatın Asya’dan Avrupa’ya taşınması) II. cümlesinde geçen “bu gizemi” sözüyle III. 16. kitlesel yok oluşun. Yeşilçam’ın eski yönetmenlerinin artık köşelerine çekildiklerinden ve bunun sebeplerinden söz edilmektedir. günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor. oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu. D) III. ve III. II. II. E) IV. ÇÖZÜM: I. . C) II. IV.info 18.Mantıklı ALES 16. III. Çünkü. İlk çağlarda yaşamış. ile III. ÇÖZÜM: 16 – 19 tarzındaki sorularda numaralanmış cümlelerde geçen “anahtar kavramlara” dikkat etmek bu tip soruların çözümünü kolaylaştıracaktır. doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu. D) III. C) II. A) I. I. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu. D) III. I. ile III. ile V. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan yönetmenler artık iyiden iyiye köşelerine çekildiler. cümlelerde. E) IV. Bu baharatlardan biber. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti. ile V. III. Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı. cümledeki “hala gizemini koruyor” sözleri arasında ilişki kurulabilir. SORULARDA. ve III. V. Bu bilim adamı. ile V. yanardağ patlamaları. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu sorunun II. (Cevap D) www. II. V. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması. A) I. E) IV. Kim bilir belki ilerlemiş yaşlarının değişen sinema ortamına pek uygun olmadığını düşünüyorlardır. (Cevap A) 7 B) II. deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu. ile IV. ve V. ve II. dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren. B) II. ile IV. ile V. dolayısıyla baharat. Ama gönül yine de onlardan emeklilik dönemlerini taçlandıracak birkaç film istiyor. ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi. C) III. zencefil. V. V. A) II. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı. çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor. Bizlere armağan ettikleri o güzel filmlerin tadında… IV. O halde III. farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri. küresel iklim değişimi.kpss. ile III. IV. NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. 17. Buna göre. ile V. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog. ile V. ile V. cümlede anlatılanlar da bu sebeplerden biri olarak düşünülebilir. ile III. Ya da bunca yılın yorgunluğunu emeklilik döneminde atmaya çalışıyorlardır. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu. I. ABD’nin. ile V. III. vanilya gibi bazıları. – 19. ile II. gök taşı çarpmasından hemen sonra değil. tarçın. I. (Cevap B) B) I. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

şehirlerin ruhlarını arayıp bulmaya adayan bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan sanatçı. I ile numaralanmış söz baştan ikinci olmaktadır. bu çalışmasında İstanbul’u bir kez daha yorumluyor. D) IV. insanlık. Medeniyet. 8 . Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi. C) III. (Cevap B) B) II. III. E) V. III. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. B) II. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. Yer bilimciler böyle elmasların. ile V. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. (Cevap A) 21. ile III. insanlık. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. cümlede de Tappert ve ekibinin elmasla ilgili yaptığı araştırmadan söz ediliyor. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu. tanımlayan sanatçı. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. C) III. IV. bir sokak fotoğrafçısı olarak Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında. cümlede. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekânın peşinde. I. ÇÖZÜM: Bu cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerin şu şekilde sıralanması gerekmektedir: “Medeniyet. D) IV. IV. ile II. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekanın peşinde. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. hangisi baştan ikinci olur? A) I. bu çalışmasında III.” Buna göre. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. IV. II. hangisi baştan dördüncü olur? A) I. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. makinelere yaptırdı. Buna göre. II ile numaralanmış cümle baştan dördüncü olur. E) IV. III. yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor. ve IV.” Buna göre. şehirlerin ruhlarını V. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. I. A) I. V.Mantıklı ALES 19. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor IV. ÇÖZÜM: Verilen sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması için sözlerin şu şekilde sıralanması gereklidir: “Kendini. 20. elmasın Ralf Tappert’a gönderildiği belirtiliyor. ile IV. E) V. Dinamik Akademi C) III. V. II. arayıp bulmaya adayan II. kendini. D) III. (Cevap C) B) II. I. makinelere yaptırdı. ile V. ÇÖZÜM: II.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur? A) Müzik hayatına lise yıllarında. (Cevap C) www. “Seçilenlerin yüzlerinin. (II) Behçet Necatigil’in en güzel şiirlerinden biri bence. D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi. “Siz yolunuza devam edin. kararlılıkla ilerleme” düşüncesi vurgulanmıştır. ardından figüranlar. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. 23. ÇÖZÜM: Eleştiri. D) VI. (I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada yapıldı.” sözü. III. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler. bir tutkuyu abartmadan.Mantıklı ALES 22. yerel bir koroda şarkı söyleyerek adım atmıştı. bir eserin yahut bir kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle değerlendirilmesidir. E) VII. bir duyguyu. (Cevap D) 25. Buna göre. E) Geçmişte yaşadıklarıyla. D seçeneğindeki “ama” bağlacı kendinden önceki yargının olumlu. C) IV. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. yalınlığından değil. en son da çocuk aktörler seçildi. IV ve V ile numaralanmış cümlelerde Behçet Necatigil’in sanatı. (I) Varlık dergisinin bir sayısında Behçet Necatigil’in “Eski Sokak” adlı şiirine rastladım. (VI) Bunun için az çaba da harcamadık. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen her köyü gezip uygun yüzler aradık. D) IV. ÇÖZÜM: Parçadaki II. yalnız bugüne değil yıllar sonrasına seslenen bir güç taşımasından… (V) Bir konuyu. (III) Yalnızca kolay anlaşılırlığından. (IV) Seçilenlerin yüzlerinin. “amaca doğru. dili ve “Eski Sokak” adlı şiiri değerlendirilmektedir. I. okul yıllarıyla ve ailesiyle ilgili soruları her zaman cevaplardı. bir özlemi. sonraki yargının olumsuz olduğunu anlatmaktadır. (Cevap E) 24. bir sanatçının. kararlılıkla ilerleme ÇÖZÜM: Bu cümleyle bir amaç uğruna yılmadan mücadele etme. insanca bir sıcaklık vermesinden. en özlü biçimde duyurmasından… Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? A) I. altı çizili cümleyi açıklamaktadır. (IV) Şairin yüreğindekileri yansıtmasından. böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. (III) Aktörlerin seçimi her zamanki yöntemle yapıldı. C) III. altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? A) II. C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar. (Cevap A) 9 B) II.” cümlesi. en etkili. yüceltmeden en yalın. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. ÇÖZÜM: Altı çizili cümleyle oyuncuların gerçekçi olmaları ve senaryoya uygunluk göstermeleri anlatılmak istenmiştir. (V) Hepsi de “eski bir fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma B) Hızlı karar verebilme C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme E) Amaca doğru. . E) V. cümlede değerlendirme söz konusu değildir. B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı. Aynı zamanda “ilgisizdi” sözü de eleştiri anlamını kuvvetlendirmektedir.kpss.info B) III.

bir vefa borcu var bende yazarına karşı. ilköğretim öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin bir araştırma yapıldı. (I) Bir roman. (III) Araştırma. (III) İkincisi kısa ve çabuk cevaplar vermek. konuşan kişi öznel bir tutum içinde olmasının nedenini belirtmiştir? A) I. kullanımı. zaman açısından sayısal verilerle belirtilmiştir. cümlede. başka bir şey değil. (II) İlki “Vaktim yok. (VI) Ama dediğim gibi. (Cevap E) 29. D) IV. cinsiyetlere göre kullanım amaçları yüzdelerle verilmiştir. (VI) Sıra dışı bir kadının yükseliş hikâyesiydi bu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde. V. 27. (IV) Ailelerin evlerine interneti. moda ve kıyafet üzerine kurgulanmamış olması da ilginçti.. (V) Ne var ki çocuk ancak bu son yaklaşımla tartışmayı ve kendi düşüncelerini oluşturmayı öğrenebilir. bir vefa borcunun” olmasıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. çocukların sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımının olduğu belirtilmektedir. bu yeni forma göre değerlendirmekten yana olsam da kitapçı rafında görüp karıştırınca bir düğüm oluştu içimde. (IV) Üçüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin cevaplamasını istemek. C) IV. D) I. ve VI. İnternet kullanımına ilişkin bir araştırmadan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. 12-14 yaş grubundaki 133 öğrenci arasında yapıldı. cümlede. başka zaman sor. (IV) Senaryoyu gördüğümde kahramanın kişiliğinin oluştuğu yıllar bana daha çekici geldi. III. ve VI.Mantıklı ALES 26. E) V. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmıştır. ve VI. C) III. cümlede. filmin yönetmeninin başrol için bir oyuncuyla konuştuğu sırada henüz senaryoyu yazmadığından söz edilmektedir. (II) Çünkü artık eldeki yeni bir formdur ve tartışma bu yeni form üzerinden yapılmalıdır.) açıklanmaktadır. ve VI. hangi amaçla kullanılması beklendiği belirtilmiştir. (Cevap A) B) III. (III) Ne var ki romandan uyarlanan bu çizgi romanı.. bir aldatılmışlık hissi… (V) Ne de olsa bir gönül bağı. C) V. 28. kız çocuklarının % 60’ının iletişim. (II) Hikâyesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. interneti. zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır. (V) Ayrıca öğrencilerin % 55’inin günde 1-3 saatini internet başında geçirdiği anlaşıldı. IV. D) V. erkek çocuklarının % 55’inin oyun amacıyla kullandığı ortaya çıktı. (III) Ama onun. kendisinden önceki cümlede söylenenlerin nedenini açıklamaktadır? A) II. sıra dışı bir hayatı olduğunu ve bunun da film yapmak için oldukça uygun olduğunu düşünmüş. cümlelerde bu üç yaklaşımın neler oldukları açıklanmaktadır. V. B) II. E) V. ve V. ÇÖZÜM: I. bu tamamen kişisel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli. D) IV. ve VI. Dinamik Akademi (Cevap C) B) II. (I) Filmin yönetmeni. cümlede. E) IV. ÇÖZÜM: Parçadaki I. ÇÖZÜM: Parçada konuşan kişinin öznel bir tutum içinde olmasının nedeni sözü edilen çizgi romanın yazarına karşı “bir gönül bağının. (II) Bunun sonucunda. kimler üzerinde yapıldığı söylenmiştir. B) II. cümlede. çocuklarının derslerine yardımcı olması için aldığı öğrenildi. (V) Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde modacı olmuş birinin hayatını anlatan bu filmin. II. cümlelerde de üçüncü yaklaşımla ilgili yoruma yer verilmektedir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yoruma yer verilmiştir? A) I. (VI) Bu da oldukça zaman alan. II. C) III. cümlede. ve IV. (I) Bir üniversite tarafından. cümlede. (I) Çocukların sürekli sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımı var.. (IV) Bir kırgınlık. 10 . cümlede de bu durumun nedeni (Hikayesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman.” demek. E) VI. başrol için benimle konuştuğunda henüz senaryoyu yazmamıştı. öykü ya da oyun başka bir anlatım formuna uyarlandığında artık onun ilk hâlini düşünmemek gerekir.

kas ve sudur. yayıncıların ve editörlerin “iyi”lerin değil. ticari kaygı nedeniyle satış oranı düşük kitapların önemsenmediği belirtilmiştir. (Cevap B) 30. (III) Bu da kas kaybı anlamına gelir ve beraberinde vücut su da kaybeder. (II) Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte. (III) Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. çok okunmayan kitapların durumu ortaya konmuştur. değişen bir anlayıştan bahsedilmemiştir. pilav. cümlede. cümlede. olumsuz bir yönelimden söz edilmiştir. cümlede. ÇÖZÜM: I. değişen bir anlayıştan söz edilmiştir. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz edilmemiştir. bir gerçek ortaya konuyor. (II) Ekmek. “iyi” kitabı kovuyor. cümlede. (V) Bu durumu iktisattaki “Kötü para. cümlede. cümlede. kız çocuklarının %60’ının iletişim.kpss. internetin çocukların derslerine yardımcı olması beklendiği ifade edilmiştir. çok satış yapacağı düşünülen kitapların ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. II.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: I. (IV) Yayıncılar ve editörler bu yüzden. cümlede. cümlede. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz ediliyor. B) II. IV. satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitabevi tarafından önemsenmiyor. saptama yapılmıştır. kitabevlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. Ancak V. IV. cümlede. cümlede.” biçimindeki Gresham Kanunu’na benzetiyorum. diyet yapan insanlar için bir uyarı yapılmıştır. cümlede. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede. erkek çocuklarının %55’inin oyun amacıyla interneti kullandıkları belirtilmiştir. cümlede. D) V. neden ve sonuç belirtilmiştir. yağ deposu olan karın ve öteki bölgeler aynı kalıyorsa yağ kaybetmediğinizi ve doğru zayıflamadığınızı bilmelisiniz. ihtiyacı olan karbonhidratı kastaki karbonhidrattan almaya başlar. kollarınız inceliyor. değerini az sayıda insanın anlayabildiği “iyi”lerin değil. B) II. cümlede. VI. cümlede. cümlede. gerçekte kaybedilenin yağ değil. II. cümlede. makarna gibi besinleri kesen kişilerin metabolizması. (IV) Diyet yapan insan. III. (I) Yayımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor. diyet yapan insanın düştüğü bir yanılgı belirtilmiştir. iyi parayı kovar. cümlede. cümlede. www. “ilgi çekecek”lerin peşine düştüğünden söz edilmiştir. C) IV. IV. düşülen bir yanılgıdan söz ediliyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede. (V) Ancak kaybedilen yağ değil. Ancak III. (Cevap C) 31. C) III.info E) VI. (I) Diyet yapanların en önemli hatası. cümlede. cümlede öğrencilerin %55’inin 1-3 saatini internet başında geçirdiği belirtilmiştir. cümlede. yeterince karbonhidrat almamaktır. V. yayın dünyasında da “kötü” kitap. kas ve su olduğu ortaya konmuştur. Fakat II. diyet yapanların hatalı bir davranışından söz edilmiştir. çok okunmayan kitapların iade edildiği açıklanmıştır. (VI) Eğer kilo vermenize karşın yalnızca yüzünüz. ÇÖZÜM: I. V. D) IV. cümlede. araştırmanın ilköğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı söylenmiştir. “ilgi çekecek”lerin peşinde koşuyor. yanlış bir davranıştan söz ediliyor. uyarı yapılıyor. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmamıştır. cümlede. tartıldığında kilo verdiğini sanır. E) V. (Cevap E) 11 .

(VI) Her şeyden önce.. eskiden sporla uğraşmış olmasına bağladığını C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını etkilediğini D) Kendisini. çünkü cümlenin yükleminden (sergilemiyorlar) “oyuncular” sözcüğünü karşılayacak bir gizli özneye (onlar) ulaşabilmekteyiz. cümlede. bu alanlardaki eğitimin basit bir meslek eğitimi olarak düşünülmemesi gerektiği belirtilerek konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. E) VI. önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıştır. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir. edebiyatı. IV. gerçeklik eğitiminin insanlar açısından önemi belirtilmiştir. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) Antrenmanlarını düzenli yapmayan bu koşucunun.. cümlede. cümlede. B) Kütüphanedeki araştırmasının uzun sürmesi nedeniyle ödevini zamanında bitiremedi. düşün ve yazın alanlarında. cümlede.Mantıklı ALES 32. ÇÖZÜM: D seçeneğindeki altı çizili sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmamaktadır. konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir.. (Cevap D) 34. sanata zaman ayırmak. müziği. Ancak VI. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmemiştir. resmi. II. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. önceki cümlede belirtilen “duyarlılık” kavramıyla ilgili açıklama yapılmıştır. cümlede. (II) Gerçeklik eğitimi herkes için gerekli. C) Şehrin karmaşasının henüz başlamadığı sabah saatlerinde yalnız yürümekten hoşlanırdı. (III) Duyarlılık ise kimi sanatçıların sözünü ettiği “ince” şeyleri anlamak için. D) V.” demiş. yolunu şaşırmamak için. sinemayı anlamakla ilgili bir duyarlılık. tiyatroyu. cümlede. basit bir meslek eğitimi olarak düşünmeyelim. (Cevap E) 33. D) En çok gol atan futbolcularını başka takıma kaptırmalarına rağmen oyuncular hiç de kötü bir performans sergilemiyorlar. “Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. rakiplerini geçmesi şimdilik mümkün değil. cümlede. Dinamik Akademi C) IV. bir amaca ulaşmada gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. edebiyat ürünlerini anlayabilmek için gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve romancısı Albert Camus. (I) Şiiri ya da öteki edebiyat ürünlerini anlayabilmek için insanın “gerçeklik ve duyarlılık” eğitiminden geçmesi gerek. cümlede. futbolda olduğundan daha başarılı bulduğunu E) Başarılı bir sporcu olmanın öncelikle güzel ahlaka sahip olmaktan geçtiğini 12 . (V) Bu alanlardaki eğitimi.. ÇÖZÜM: I. bir kavramın insanlar açısından önemi belirtilmiştir. cümlede. bu konularla ilgilenip onları özümsemek için elverişli koşulları oluşturmak çok önemlidir. cümlede. V. B) II. Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol terimlerinden yararlandığını B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını. (IV) Sanatların en yücesi olan yaşama sanatına katkıda bulunan güzel sanatları. E) Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja süratle girince otomobilinin kontrolünü bir an için kaybetti.

” cümlesinden yorum yapıldığı.kpss. Parça boyunca mizahi unsurlardan yararlanılmıştır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Çocuklar nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalışmışlardır. ikinci gruptaki çocukların soruları ise nesnelerin işlevleri de söylenerek yanıtlanmış. Birinci gruptaki çocukların soruları nesnelerin sadece adları verilerek. ÇÖZÜM: Parçada.info E) Soru sormak çocukların bilgi edinmek için kullandığı bir yöntemdir. çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmayla ilgili bilgiler verilmektedir. “herhalde”. Ancak parçanın anlatımında benzetmeye başvurulmamıştır.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Bir düşünür ve romancı olan Albert Camus’un futbolla ilgili cümlesinden bu alanda edindiği deneyimin hayatının başka alanlarında da etkili olduğunu çıkarabilmekteyiz. “Kırpık” hâlâ aynı küfede mi yaşıyordur acaba? Sonra “Kurabiye Canavarı” o kadar kurabiyeden sonra göbeklenmiş midir? Kim bilir… Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? A) Yorum D) İkileme ÇÖZÜM: “Aslında işleri iyiydi. Bu parçaya dayanarak çocukların nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalıştıklarını. D) Nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişki çocukların ilgisini çeker. üç ve dört yaşındaki çocuklardan oluşan iki farklı grup oluşturulmuş. “Bir iş sahibi oldular mı. B) Bir gruptaki çocuklara verilen bilgilerle. Yaşlarına bakılmaksızın ilk gruptaki tüm çocukların aldıkları yanıttan sonra nesnelerle ilgili tamamlayıcı başka sorular da sordukları. Ama belli bir yaşa gelince bırakmışlardır bu işleri sanırım. çocukların daha önce görmedikleri nesneler hakkında sorular sormalarına izin vermişler. www. (Cevap D) 35. onların sorduğu soruların sayısı arasında ters orantı vardır. İnsan düşünüyor ister istemez. Oradaki “Edi” ile “Büdü” koca adamlar olmuşlardır herhâlde. Fakat nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişkinin çocukların ilgisini çektiğine dair bir bilgi parçada yer almamaktadır. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. Aslında işleri iyiydi. Bir araştırma için iki. ikilemedir. nesnelerin sadece isimlerini bilmelerinin çocuklar için bir şey ifade etmediğini ve çocukların bilgi edinmek için soru sorduklarını söyleyebiliriz. öteki gruptakilerin ise aldıkları yanıtlarla daha çok tatmin oldukları görülmüş. C) Bilmedikleri nesnelerin yalnızca isimlerini söylemek çocuklar için bir şey ifade etmez. (Cevap C) 36. “sanırım” sözlerinden tahminde bulunulduğu söylenebilir. Araştırmacılar. “Çoluk çocuk” sözü. evlenip çoluk çocuğa karıştılar mı?” diye. (Cevap B) B) Benzetme aşağıdakilerden C) Tahmin E) Mizah unsurları 13 . grupların sorduğu soru sayılarının farklı olduğunu. Dün bir dergide okudum. Çocukluğumuzun “Susam Sokağı”nın ilk bölümü yayımlanalı kırk yıl olmuş.

Amerikalı bir antropolog. Buradan insan dışında. çocuğun masal kahramanıyla kendisini özdeşleştirdiği bilgisinden olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığına ulaşılabilmektedir. Yaşıyorlar mı. çevirmenin de insan olarak bir bakış açısına sahip olabileceğinden yani çeviriye yorumunu kattığından söz edilmektedir. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğu ÇÖZÜM: Parçada.” cümlesinden düş dünyasını zenginleştirdiğine. Çocuk o masallarda kendisini arar. Bu parçada çevirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Üslubunun yapıttan yapıta değiştiği B) Düşüncelerini istediği gibi yansıtamadığı C) Başka çevirmenlerden etkilendiği D) Yetkinliğinin çeviriyi etkilediği E) Çeviriye yorumunu kattığı ÇÖZÜM: Parçada. kendisini onlarla özdeşleştirirken kötülerle ve onlarla bağlantılı olan tehlikelerle ilgili bilgi edinir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin. Senegal’de yaşayan şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmalarda. (Cevap E) 39. masalların çocuklar üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Çeşitli duygularla yüz yüze getirdiği B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırtına varmasını sağladığı C) Umutlarını canlı tuttuğu D) Düş dünyasını zenginleştirdiği E) Olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığı ÇÖZÜM: Parçadan masalların çocukları kazanma. bugün eski günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar oracıkta. . Onun da bir bakış açısı vardır. üzerinde araştırma yapılan şempanzelerin avlanmak için alet yaptıklarının gözlendiği anlatılmaktadır. Masallar çocuğun düş gücünü geliştirip yaratıcılığını artırır. şempanzelerin insanlar gibi bir tür kültür geliştirip geliştiremediğini araştırmaya devam edeceğini dile getirdi. Yaşayanlar işte bu eski yapılar. Çevirmen de bir insandır. ister istemez çeviriye yansır. kaybetme gibi çeşitli duygularla yüz yüze getirdiğine “Her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. kendisini bulur.” Eski yalıların birbirinden güzel resimlerine bakarken Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri geliyor aklıma. Konuşma havasıyla yazılmıştır. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğuna ulaşılabilmektedir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E) Betimlemeye başvurulmuştur. Dolayısıyla aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. “Düş gücünü zenginleştirip yaratıcılığını artırır. Ayrıca mutlu sonlar. Bu antropolog. (Cevap B) 38. Bu bakış açısı.Mantıklı ALES 37. yoksa çağlarından kopmuş birer geçmiş zaman hayaleti mi bunlar? Çoğu on sekizinci yüzyılda yapılmış. Aynı bilim adamı. ormanda yaşayan şempanzelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempanzelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi. ilginç bulgulara ulaştı. Varlıklara. (Cevap E) 14 40. Ancak yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladığı bu parçadan çıkarılamamaktadır. Her zaman içime dokunur görünüşleri. çocuğa her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. Kiminin kırık panjurları inik. Masal kahramanlarının aşması gereken engeller ve yenmesi gereken güçlükler saymakla bitmez. insana özgü nitelikler yüklenmiştir. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şempanzelerin farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği B) Yeni becerilerinin şempanzeleri baskın tür hâline getirdiği C) Her şempanze türünün bir şeyi öğrenme süresinin farklı olduğu D) Şempanzelerin başka canlılara yalnızca beslenme gereksinimi duyduklarında zarar verdiği Dinamik Akademi E) İnsan dışında. Yer yer birinci kişili anlatıma başvurulmuştur. “Bütün ölüler unutulur… / Yaşayanlar kalır tek başlarına. Vapurla geçerken görüyorum onları. kiminin soluk perdeleri kapalı. Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır.” cümlesinden umutları canlı tuttuğuna. Çocuk.

güvenlik görevlisi.” sözünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına.” cümlesinden yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine ulaşılabilmektedir. “… görüyorum onları. “merhabasız” alışveriş yapıyoruz. Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu.” cümlesinden betimlemeye başvurulduğu. kiminin soluk perdeleri kapalı. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. kakofoniye yer yoktur. incelikleri. annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. “dilsiz tanıkları” sözünden de varlıklara.”) yer verildiği. Onlarla merhabalaşırdık.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Kiminin kırık panjurları inik. sırdaşı olduğu gibi. iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı. Öyküleri. “Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına B) İlgi alanının geniş olduğuna C) Dil konusundaki yetkinliğine D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine 42. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi. yakın çevresindekilerin dert ortağı. isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması . Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen.” cümlesinden dil konusundaki yetkinliğine. insana dair duyarlıkları. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. annesi gibi davranan bir ‘insan sevdalısı’. insana özgü nitelikler yüklendiği söylenebilir. iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur. Hiper. her zaman.”. yoğurtçumuz. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular.kpss. Hâl hatır sorduğumuz.info 15 41. Bu yazar. (Cevap C) ÇÖZÜM: “Sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. yapıtlarına yansımıştır. “onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi” sözünden ilgi alanının geniş olduğuna. (Cevap D) www. Eskiden sütçümüz. Fazlalıklara. sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava. Fakat parçada koşul bildiren cümleler kullanılmamıştır. okuyucuyla sohbet ediyormuşçasına ve yer yer birinci kişili anlatıma (“… geliyor aklıma. “Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. sebzecimiz vardı. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi. hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen. Ancak parçadan anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığı çıkarılamamaktadır. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Hatta yazdıklarını kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için.

(Cevap B) Dinamik Akademi 16 43. Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor. Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor. edebiyat etkinlikleri düzenleniyor.” sözlerinden insanlar arasında güvensizliğin artmasından ve ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olmasından yakınıldığını. “hiper. Öğle yemeği için. San Fransisco’dan Sydney’e. Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var. Ancak. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Olayların geçtiği mekânlara B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına C) Roman kişilerine D) Yazarının nereli olduğuna E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna 44. “Bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Bu parçada Leonardo da Vinci’nin defterleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Neler içerdiğine B) İlgi odağı olmasının nedenlerine C) Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğuna D) Hakkındaki bilinmeyene E) Yazıldığı dönemde yayımlanmadığına . “Stephen Dedalus” ve “Leopold Bloom’un” romanın kişileri olduğuna.” sözünden insan ilişkilerinde kopuklukların olmasından yakınıldığı söylenebiliriz. İtalyan Rönesans Sanatçısı ve Mühendisi Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hâlâ bir sır. “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün. Ulysses’ten bölümler okunuyor. Dedalus’un. Da Vinci’nin bunu. Defterler. en azından kolay anlaşılır olmaktan uzaklaştırmaya çalıştığına şüphe yok. James Joyce’un “Dublinli” olduğuna ve romanın “Bloomsday Festivali” adında bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna değinilmiştir. James Joyce’un “Ulysses” romanı. Bu ilgi defterlerin içeriğinden. artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. Da Vinci’nin.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde satılan on binlerce ürünün arasında seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ancak romanın gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor. ‘merhabasız’ alışveriş yapıyoruz. Fakat zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesinden yakınıldığını söyleyemeyiz. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un. notlarını sıradan okuyucudan gizlemeye. defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada romandaki olayların “Dublin’de” geçtiğine. aslında “aynayla okunan yazılar”. anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içeriyor. isimleri yabancı olan marketler” sözünden adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmamasından.

ve VI. VE 46. (Cevap E) 45. Ancak periyodik tablonun son halini ne zaman aldığına değinilmemiştir. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. VI. (Cevap C) B) II. kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu. Ancak yazıldığı dönemde yayımlanmadığına ilişkin bir bilgiye parçada yer verilmemiştir. benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiği ifade edilmektedir. tablonun başlıca özelliklerinden.. defterdeki anlaşılmaz notların hala bir sır olduğuna değinilmiştir. elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir. ÇÖZÜM: I. ve VI. II. ve III. (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması. cümlede. cümlede. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. (III) Daha sonra. defterin anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içerdiğine. (Cevap D) 17 . Diğer cümlelerde neden-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır.. ve VII. 45. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. IV.. D) II. ve V. simyayla ilgili çalışmaların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğundan benzer özelliklerine sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiğinden söz edilmiştir. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında. elementlerin isim ve özelliklerini içeren. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Elementlerle ilgili araştırmalar ne gibi gelişmeler doğurmuştur? B) Periyodik tablonun başlıca özellikleri nelerdir? C) Simyayla ilgili çalışmalar hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur? D) Periyodik tablo son hâlini ne zaman almıştır? E) Tablonun “periyodik” olarak adlandırılması neye dayanmaktadır? ÇÖZÜM: Parçada. dünyanın dört bir yanında bulunduğuna. simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için yaptığı uğraşların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor.info 46. E) III. V. (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları. defterlerin ilgi odağı olmasının Da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklandığına. işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı. keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların özelliklerini araştırmaya yöneltti. C) I.kpss. kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. www.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. ve II. elementlerle ilgili araştırmaların periyodik tablonun oluşmasını sağlaması gibi gelişmelerden. (V) Tablo.

47. popüler kültürü sevenler. Kendi kültürünü yansıtan yapımları beğenip yabancı dizi izleme alışkanlığı olmayanlar. gördükleri ufak tefek ahşap yapıları. Tamamen kurguya dayalı. ıssız bir adada geçen bu diziye. II. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların. (Cevap B) 49. bilim kurgu ve mitoloji meraklıları “Lost” dizisinin izleyici kitlesini oluşturuyor. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda. “hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi” özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. 49.Mantıklı ALES 47. özellikle turistler. IV. kestane olan da. (Cevap C) B) I ve III E) III ve IV C) I ve IV Dinamik Akademi 18 I. Dünya. boğaz geçmeyle yapılanı da. milyonlarca insanı ekran karşısına çeken ve gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilen “Lost”un sonunu büyük bir merakla bekliyor. karakterleri canlandıran oyuncuların tanınmamış olması. aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir? A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması B) Kiler olarak kullanılması C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması . “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında. Ahşap çatmayla yapılanı da var.. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. III. Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. 48. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bu parçaya göre.. iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. VE 50. hikâyenin ıssız bir adada geçmesi. bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur. kerestesi çam olan da var. Bu parçaya göre. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. VE 48. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim. hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II D) II ve III ÇÖZÜM: “Sürekli yeni karakterler eklenerek. Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler. aşağıdakilerden hangisinin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenmez? A) Çağdaş bilimin verileriyle düş gücünden yararlanılarak oluşturulan ürünlerden hoşlananlar B) Yaşanmış gerçek olayları izlemeyi sevenler C) Evrenin doğuşuna ya da dinsel olaylara dayalı hikâyelere düşkünlüğü olanlar D) Toplumun geniş kesimlerine seslenen gelişmelere ilgi duyanlar E) Yerli yapımları izlemeyi sevenler ÇÖZÜM: Parçanın sonunda “Lost” dizisinin izleyici kitlesinin kimlerden oluştuğu açıklanmaktadır. Bu parçaya göre. Bu kitlelerden birinin de bilim kurgu ve mitoloji meraklılarından oluştuğu göz önüne alınırsa gerçek olayları izlemeyi sevenlerin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenemez.” cümlesinden “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında “karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim”. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. yeni medya araçlarını sonuna kadar kullanmayı bilen yeni kuşak. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. sürekli yeni karakterler eklenerek. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor.

VE 52. I. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. diye düşünüyorum sıklıkla. Basit bir mimariyle yapılmış olması Bu parçaya göre. Sürekli yanımda olmasını isteyip de bulamadığım o küçük kızın gönlünü etmek. eski bayramların özlemini duyan bir kişinin düşüncelerine yer verilmiştir. E) Toplumun değer yargıları zamanla değişebilir. kısa bir etek. yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden yüksek olmasının ve basit bir mimariyle yapılmış olmasının önlem amacı taşıdığını söyleyebiliriz. Bayramlardan bir gece önce. Pencerelerinin olması II. yeni açmış nar çiçeği renkli bir gömlek. “Çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. kerestesi çam olan da var kestane olan da…” cümlesinden değişik malzemelerden yapılabildiklerinden ve yapımlarında farklı tekniklerin kullanıldıklarından söz edildiği anlaşılmaktadır. Yatağının baş ucuna koymak için. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum! O bayramları anımsamak. Ancak yılın belirli bir döneminde kullanılması serenderlerin bir özelliği değildir. C) Zaman içinde bayramların insanlar açısından anlamı değişmiştir. Ancak parçaya dayanarak toplumsal uzlaşma için bayramların fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz edilemez. içimdeki küçük kız çıkıveriyor ortaya.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki “Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. serenderlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri “önlem” amacı taşımaktadır? A) I ve II D) III ve IV ÇÖZÜM: Yiyeceklerin havadar bir ortamda bozulmadan saklanabilmesi için pencerelerinin olmasının. Yerden yüksek olması III. (Cevap A) 51. (Cevap E) B) I ve III E) I. bu tek başına geçirilen günlerde öylesine zor geliyor ki bana… Eminim benim gibi daha niceleri var üstelik. II ve III C) II ve IV A) Çocukluk yıllarında yaşanan bayramların verdiği zevk farklıdır.” cümlesinden serenderlerin kiler olarak kullanıldığından. (Cevap D) 52. kabarık.kpss. B) Bayramlar. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A) Küskün E) Geleneklerine bağlı 19 B) Duygusal C) Eski günleri özleyen D) Üzgün . SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.” cümlesinden görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırdığından. D) Toplumsal uzlaşma için fırsat olan bayramların değerlendirilmesi gerekir. ÇÖZÜM: Parçada. bayramları bile eskiten biz değil miyiz aslında? Geçmişten bugüne neler değişti de bayramları bayram gibi yaşayamaz olduk? 51. altına siyah rugan ayakkabı ve kıvırcık saçlarını iki yandan tutturacak parlak taşlı tokalar istiyor benden. Gelenekleri yadsımanın neredeyse erdem sayıldığı günümüzde.info 50. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz? www. Portatif bir merdivene sahip olması IV. “Ahşap çatmayla yapılanı da. o günleri aramak eskimiş olmak mı. birlikte geçirilen zamanlar olmaktan çıkmıştır.

Gregoryen takvimleri… Firari zamanın peşinden her kültür kendi takvimini yaptı. bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? A) Kullanımının kolay olması B) Kültürel değerleri önemsemesi C) Herkesçe anlaşılır bir dille oluşturulması D) Son dönemde icat edilmesi E) Zamanı olabildiğince ayrıntılı olarak göstermesi ÇÖZÜM: “Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. ayak kemikleri ve diz yapısı çocuğun kesinlikle iki ayak üzerinde dik yürüdüğünü. üzgün ve geleneklerine bağlı bir niteliğinin olduğunu düşünebiliriz. Etiyopya’nın Dikika bölgesinde. (Cevap E) 53. Hicri. Bütün kemik parçalarının bulunmasının ve onun bir çocuk olmasının. Bu parçaya göre. Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. Elden kaçıveren zamanı henüz yakalayan olmadı. Yunan. kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanıcıları arasındaki ortak kültürü temsil etmesi B) Her kültürün. Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. Çin. 53.3 milyon yıl önce yaşadığına inanılan üç yaşındaki bir çocuğa ait fosil bulundu. kendi yaptığı hesabın doğru olduğuna inanması C) Egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi D) Takvimdeki hataların fark edilip düzeltilmesini hızlandırması E) Döneme ilişkin kayıtlardaki karmaşanın bitirilmek istenmesi ÇÖZÜM: “Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. Fakat parçadan bu kişinin neden “küskün” olduğuna bir cevap alınamamaktadır. Celali. Dinamik Akademi 20 2000 yılında. Mezopotamya. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre. 55. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. eski günleri özleyen. (Cevap A) 54. 3. Bu fosilin Australopithecus afarensis türüne ait olduğu ve bu türe ait bugüne kadar bilinen en eski fosil olan Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. “Selam” adı verilen bu kız çocuğunun fosilinin eksik parçalarının bulunması dört yıl sürdü.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki sözleri söyleyen kişinin eski bayramları özlediği için duygusal. (Cevap C) 55.” cümlesinden kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeninin egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi olduğuna ulaşılabilmektedir. VE 56. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Parmaklarının da çok daha kıvrımlı olması bu teoriyi destekliyor. Ayrıca kafatasının küçük olması beyninin küçük olduğunun bir göstergesi.” cümlesinden bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için zamanı olabildiğince ayrıntılı göstermesi özelliğine sahip olması gerektiğini çıkarabilmekteyiz. kol kemiklerinin dizlere kadar inmesi ise tırmanabildiğini gösteriyor. Rumi. insanın evrimiyle ilgili önemli ipuçları vereceği düşünülüyor. Miladi. Mısır. VE 54. Roma. Bu parçada “Selam” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ne tür yiyeceklerle beslendiğine B) Hangi türün özelliklerini taşıdığına C) Kol kemiklerinin özelliğine D) İskeletinin tamamının bulunduğuna E) Kafatasıyla beyninin büyüklüğü arasındaki ilişkiye . onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Bu parçaya göre.

Selam adlı fosilin Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiği ifade edilmiştir. Selam’ın iki ayak üzerine dik yürüdüğü kesin olduğuna göre Selam’dan çok daha sonra yaşadığı bilinen Lucy’nin de iki ayak üzerine dik yürüdüğünü söyleyebiliriz. Edebiyat öğretmenleri ödev vermiştir. çağın beğenisinin. kafatasının küçük olmasının beyninin küçük olduğunun bir göstergesi olduğuna değinilmiştir. bütün kemik parçalarının bulunduğuna.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. sıradan soruların yöneltilmesinden E) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman ayıramamasından ÇÖZÜM: Parçanın başında yazar. okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anlarım. “Aç şu kitabımı oku. “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap yazdınız?” gibi… Sorulardan. Buradan da yazarın kendisine kalıplaşmış. Eskiden bazı ünlü yazarlar. toplumun özlemlerinin. 57. hep aynı soruları sorarlar. “Ben okumam.” Gelirler. Bu parçada yazar. Ancak Selam’ın ne tür yiyeceklerle beslendiğine parçada yer verilmemiştir.” derlerdi. Bu parçaya göre “Lucy” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Parmak kemiklerinin daha kıvrımlı olduğu B) İki ayak üzerinde dik yürüdüğü C) Daha erken dönemde yaşadığı D) Boyunun daha kısa olduğu E) Ağaçlık bir alanda yaşadığı ÇÖZÜM: Parçada. sıradan soruların yöneltilmesinden yakındığını söyleyebiliriz. (Cevap D) 58.info 56. sözü edilen fosilin “Australopithecus afarensis” türünün özelliklerini taşıdığına. Ben de onlara “Ne mi yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum. Ama kafam takıldı bu soruya. VE 58. “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın. ondan geri kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi çekiciydi. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? www. bu yüzden okunmaz oldular.” derim öylelerine. kol kemiklerinin dizlere kadar indiğine. yazarım. (Cevap A) 57. oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek.” dedim. yayımlanan kitaplarının okunmamasından C) Öğretmenlerin hep aynı konuyla ilgili ödev vermesinden D) Kendisine kalıplaşmış. (Cevap B) 21 A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini seçmesinden B) Yazdığı yazıların. bazı ünlü yazarların okunmaz hâle gelmesini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmemelerine B) Çok sayıda ürün verememelerine C) İlgi çekici konular seçmemelerine D) Gelenekçi yapıda olmalarına E) Yazdıklarının anlaşılmamasına . Okurun gerisinde kalmak demek. isteklerinin dışında kalmak demektir. röportaj yapmak için yanına gelen öğrencilerin sordukları sorulardan okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anladığını belirtiyor.kpss. Sık sık yanıma öğrenciler gelir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Dünyanın birçok bölgesinde yazının gelişiminden önce görülen bu sistemler. şimdiyse en kötüler arasında yer alıyor. Mezopotamya’da Sümerlere ait MÖ 3400 yılından kalma sayma işinde kullanılan kilden yapılmış markalar. iyi bir sinema filminin. Sayıların harflerle gösterildiği alfabetik sayı sistemleri. Yunanlılar. I. stok tutma ve muhasebe sisteminin başlangıcını oluşturur. büyük olasılıkla öldürülen hayvanların sayısını kaydetmekti. olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Nesnelerin kaydını tutma gereksinimi. Amaç. yazarım. VE 62. 59. 59. A) Avcı toplulukların kullandıkları sayma aracına B) Markaların hangi malzemeden yapıldığına C) Ondalık basamak sisteminin nasıl ortaya çıktığına D) Günümüzde hangi sayı sisteminin kullanıldığına E) Yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine 22 II. (Cevap C) 61. “Olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme” ifadesi de aynı düşünceyi içermektedir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. İbraniler ve sonraları Araplar tarafından geliştirildi. Ancak. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı ÇÖZÜM: Parçadaki “Filmlerin büyük çoğunluğunda. Filmlerin büyük çoğunluğunda. Amerikan sineması eskiden hikâye anlatmada çok başarılıydı. ‘ben okumam.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Yazarın “Eskiden bazı ünlü yazarlar. İnsanlar basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarından sayı sistemlerinin çoğu ondalık basamak sistemini temel alır. Hikâye kıvrımlarını yavaş yavaş açar. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Amerikan sinemasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İyi senaryo bulmakta güçlük çekildiği B) Filmlerin gereğinden uzun olduğu C) Yüksek gişe getirisi olan filmler çekildiği D) Teknolojinin olanaklarından aşırı ölçüde yararlanıldığı E) Filmlerin. tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullanıyordu. daha önce işlenmemiş konuları seçme.’ derlerdi. Romalılar. Mezopotamyalılar 60’lık sistemi benimsemişlerdi. soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürüyor. (Cevap E) 61. Aztekler ve Keltler 20’lik sistemi. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 60. bu yüzden okunmaz oldular.” cümlesinden Amerikan sinemasıyla ilgili olarak filmlerin. Mayalar. Bu parçaya dayanarak iyi bir sinema filminin. Bundan 30 bin yıl kadar önce avcı topluluklar. trajik olaylardan uzak olma. şimdi dünyanın her yerinde “Arap” sistemi kullanılıyor. Bu hikâye anlatmak değil. durum anlatıyor. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. izleyicinin merak duygusunu canlı tutması gerektiği anlatılmaktadır. Çünkü artık hikâye değil. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada. Bu parçaya göre. III. sayı sistemlerinin gelişmesini sağladı.” cümlesinden bazı ünlü yazarların başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmediklerinden okunmaz hale geldiklerini çıkarabilmekteyiz. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı düşüncesine ulaşılabilir. Dinamik Akademi . telaşla bir sağa bir sola savrulmaz. VE 60.

(Cevap D) 23 63. avcı toplulukların öldürülen hayvan sayısını kaydetmek için tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullandıklarına. Üstelik bu reklamlar gösterilirken firmanın önceki modelleri piyasada satılmaya devam ediyor. reklamların doğruluğunu araştırmadan ürün satın aldıkları D) Firmaların ürünlerini sık sık geliştirerek piyasaya sundukları E) Tüketicilerin ürün satın alma kararlarında reklamlardan etkilendikleri ÇÖZÜM: Parçada. sayı sistemlerinin soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürdüğüne yer verilmiştir. (Cevap B) . insanların basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarına. VE 64. Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirilebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir? Televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarından söz ediyorum. sektördeki yoğun rekabetten kaynaklanıyor olsa gerek. Her yeni modelin elden kaymayı engelleyen “yeni” bir sapı.kpss. günümüzde “Arap” sisteminin kullanıldığına değinilmiştir. avcı toplulukların tahta veya kemikten yapılma sayma araçları kullandıklarına. yüzü daha az tahriş eden “yeni” bir başlığı oluyor. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. bu reklamlar. (Cevap E) 63. Böylece firma bu son reklamıyla daha önce reklamlarda aynı şekilde tanıtılan önceki modellerinin o kadar da iyi olmadığını kabul etmiş oluyor. www. Fakat ölçmerakamlar arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir. Ancak yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine yer verilmemiştir. Gerçekte değiştirilen şey sadece sapın rengi ya da bıçağın tasarımı olduğuna göre. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisi çıkan bir ürünün. Sümerlere ait kilden yapılmış markaların stok tutma amacıyla kullanıldığına. insanların sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıkları için ondalık basamak sisteminin ortaya çıktığına. markaların kilden yapıldığına. ilk cümlelerden (Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir?) itibaren televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verilmesi eleştirilmektedir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir? A) Öldürülen hayvan sayısının kaydı – çetele çubukları B) Stok tutma – markalar C) Sayma – el ve ayaklar D) Ölçme – rakamlar E) Şifreleme – sayı sistemleri ÇÖZÜM: Parçada.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada.info 62. eskisinin satış miktarını düşürdüğü B) Kimi televizyon reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verildiği C) Tüketicilerin. Çok da uzun olmayan aralıklarla “geliştirilen” yeni bir modelin reklamı yapılıyor.

VE 66. zevki yok ediyor. (Cevap C) 24 65. E) En etkili reklamlar. televizyon aracılığıyla yapılanlardır. Ben romanlarımı planlayarak yazmam. ÇÖZÜM: Parçanın yazarı yazdığı kitabı bir defineye benzetmektedir. severek yaptığı bir iştir. Ama ip bazen de -şanslı.sizi bir defineye götürür. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Yazdıklarıyla.” düşüncesine sahip olması beklenebilir. Kurgu. yazmanın bana verdiği bütün coşkuyu. B) Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zordur. define. yazdığınız kitaptır. ÇÖZÜM: Tıraş bıçağı reklamlarının inandırıcılığına inanmayan parçanın yazarından “Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Buradan yazarın yazma işini severek yaptığına ulaşabiliriz. Bazen ip kopuverir ve ortada öylece kalıverirsiniz. (Cevap E) Dinamik Akademi 66. Bana göre kitap yazmak. Bu parçada yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Masa başında aralıksız çalışmaktan sıkıntı duyması B) Yapıtın içerik yönünden zengin olmaması C) Yazarken bir noktada tıkanıp kalması D) Düşüncelerini anlatırken uygun sözcükleri bulmakta zorlanması E) Yaratıcılığını yitirdiğini sanması ÇÖZÜM: Yazar kurgulamadan. Yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay ise “yazarken bir noktada tıkanıp kalması” olabilir. C) Piyasada yaşanan yoğun rekabet tüketicilere yarar sağlamaktadır. . E) Yazma.Mantıklı ALES 64. cesur ve kararlıysanız. C) Kullandığı dil kolay anlaşılır değildir. Ve define hiçbir zaman o kitaptan kazanabileceğiniz para değildir. D) Firmalar arasındaki rekabet arttıkça reklam için harcanan para da artmaktadır. (Cevap A) 65. okurun kafasında soru işaretleri belirmesini amaçlamaktadır. içinden geldiği gibi yazmayı “ip”e benzeterek somutlaştırmaktadır. otların arasında parlak renkli bir ipin ucunu bulup ipi heyecanla kaynağına kadar takip etmektir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olabilir? A) Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. B) Romanlarında gerçek ve düş iç içe geçmiştir. D) Romanlarında anlattıklarını bir sonuca bağlamamaktadır.

kpss. C) Temeli matematiğe dayanan bilgisayarlar. “Gün gelecek insanoğlu karmaşık problemleri insandan çok daha kısa sürede çözen bilgisayarı satrançta yenemeyecek. D) III. insana olan gereksinimi giderek azaltacaktır. (I) Satranç şampiyonu Garry Kasparov 1996 yılında “Derin Mavi” adlı bilgisayarla satranç maçı yapmıştı. (Cevap A) 25 69. cümlelerde karşılaştırma yapılmamıştır. ÇÖZÜM: Parçanın IV. D seçeneğini işaretlemiştir. – 72. (Cevap B) 68. “Bilgisayar insan yapımı olduğu için insanoğlu daima bilgisayara galip gelecektir.) sosyoloji ve matematiğin farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinler olduğuna ulaşabilmekteyiz. E seçeneğini işaretlemiştir. beş seçenekli bir sorunun hangi seçeneğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:      A seçeneğini iki. cümlede. ve III. (V) Konuştuklarımızı duyan bir akademisyen bu konunun araştırılmaya değer olduğunu söylemişti. Leman. E) Kişiler. ÇÖZÜM: II. cümlesinden (Sosyoloji eğitimi almış olmama rağmen ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. . D seçeneğini üç kişi işaretlemiştir. Kaan. cümlede. III. Özge ve Polat adlı öğrencilerin. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Bu bilgilere göre. B) I. aynı seçeneği işaretlemişlerdir. 69. farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. B) Sosyoloji eğitimi almış kişilerin aynı zamanda iyi bir matematikçi olmaları beklenemez. IV. (IV) Sosyoloji eğitimi almış olmama karşın ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. Osman. E) Özge. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Sosyoloji ve matematik. (III) Bir arkadaşım ise. Mert. ve V. Mert ve Özge. cümlede. “karşın” sözleri bu cümlelerde karşılaştırma yapıldığını göstermektedir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? A) I. ve V.” demiştim. insanın yapamayacağı her şeyi yapabilme özelliğine sahiptir.” görüşünü savunmuştu. www. C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir.info C) II. 67. (II) O sırada ben.Mantıklı ALES 67. yüksek öğrenimde edindikleri bilgilerini günlük yaşamda uygularlar. Nesrin. ve V. B) Leman ve Nesrin farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. ve IV. C) Özge. E) IV. “çok daha kısa”. Mert ve Polat. ve V. I. A seçeneğini işaretlemiştir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. VE 68. “ise”. D) Özge. D) Teknolojinin gelişmesi. Kaan. B seçeneğini yalnız Osman işaretlemiştir. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinlerdir. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Kaan ve Leman aynı seçeneği işaretlemişlerdir.

ÇÖZÜM: Tabloya göre. A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa I. Bu durumda 2 tane A. – 72. durum 71. C) Nesrin. durum 3. 3 ü D yi işaretlerse E yi 1 kişi işaretlemelidir. 3 tane D seçeneği işaretleneceğinden geriye kalan 1 kişi de E seçeneğini işaretlemelidir. Eğer Özge E yi işaretlerse Mert de E yi işaretleyecektir. Özge adlı öğrencilerden hangileri kesinlikle D seçeneğini işaretlemiştir? A) Yalnız I D) I ve II ÇÖZÜM: Polat A yı işaretlediyse Mert ve Özge A yı işaretleyemez. E seçeneğini işaretlemiştir. Burada 7 kişi var. Kaan Leman Mert Nesrin Osman Özge Polat D A A E D E D D A D E A A D E D D D D A A A A D B B B B B B A D E D D D E E D A A A 1. durum 6. B yi sadece Osman işaretledi. 3 tane D. Özge’nin E seçeneğini işaretlemesi kesinlikle yanlıştır. C seçeneği işaretlenmeyecek B seçeneğini sadece Osman işaretleyecek 2 tane A. aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yalnız A D) A ve D ÇÖZÜM: Tabloya göre Nesrin A ve D seçeneklerini işaretleyebilir. (Cevap C) B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 26 70. II. Kaan’ın. Polat’ın. D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Leman. Leman. (Cevap B) 7 kişi var. E yi bir kişi işaretleyebileceğinden E yi de Mert ve Özge işaretleyemez. O halde Mert ve Özge sadece D yi işaretleyebilir. D) Polat. (Cevap E) Dinamik Akademi 72. E) Mert. B) Nesrin. D seçeneğini işaretlemiştir. Nesrin. Kesinlikle D seçeneğini işaretleyen sadece Özge olur. durum 4. durum 5. III. D yi Kaan işaretleyemez. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE ÇÖZÜLECEKTİR. A seçeneğini işaretlemiştir. ÇÖZÜM: Osman B yi işaretlediğinden diğer 6 kişiden 2 si A yı. Nesrin’in A seçeneğini işaretlemesi bu durumda mümkün olmaz. (Cevap D) B) Yalnız D E) A ve E C) Yalnız E .Mantıklı ALES 69. C yi hiç kimse işaretlemeyecek. 2 tane E ve 1 tane B işaretlenmiş olacak ki 8 kişi eder. durum 2. Nesrin’in işaretlemiş olabileceği seçenekler. D seçeneğini işaretlemiştir. A seçeneğini işaretlemiştir.

B) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 1 K K N N N K K N K 2 N N K K K N N K N 3 L L L L L L L L L 4 K P K N P K P P P 5 M K M M K M K N N 6 N M N K M N M M M 7 P N P P N P N K K 1. L ürününün reklamı 3 numaralı panoya yapıştırılmıştır.Mantıklı ALES 73. ÇÖZÜM: Tabloya göre. K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya yapıştırılmıştır. 73. durum 7. D) N ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır.info 76. durum 6. 2 ve 5 nolu panolara yapıştırabilir. 1’den 7’ye kadar numaralandırılmış yan yana yedi tane reklam panosuna K. – 76. (Cevap E) 27 . Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 2 ve 5 C) 1 ve 4 76. 7 nolu panoya K ürününün reklam yapıştırıldığında N nin reklamları da 1. durum www. K ve N ürünlerinin diğer reklamları yan yana olan panolara yapıştırılmıştır. P ürününün reklamının 4 numaralı panoya yapıştırıldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. B) K ürününün reklamı 1 numaralı panoya yapıştırılmıştır. D) K ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. diğer ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmıştır. durum 8. P ürünlerinin reklamları yapıştırılmıştır. M. (Cevap E) 75. L. (Cevap A) 74. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. durum 4. 7 numaralı panoya K ürününün reklamının yapıştırıldığı biliniyorsa N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız 4 D) 2 ve 4 B) Yalnız 5 E) 1. M ve N C) K ve P   73. durum 9. durum 5.  M ürününün reklamı. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: • K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna. durum 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE ÇÖZÜNÜZ. – 76. durum 3. C) K ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır.kpss. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. C) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. N. M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. (Cevap A) B) Yalnız P E) K. ÇÖZÜM: Tabloya göre P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılamaz. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız N D) N ve P ÇÖZÜM: Tabloya göre 6 numaralı panoya K. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. M ve N ürünlerinin reklamı yapıştırılmış olabilir.

Bu pazarlamacının gittiği kentlerle ilgili şunlar bilinmektedir: Pazarlamacı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Bölgeler 1. D) 7. ay 2. 9. ve 9. Bölgeler ma ra Akdeniz Doğu ma ra Doğu Akdeniz Doğu ma ra de 3. ay 7. 10. veya 8. ayda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ay Mar Ka Doğu Akdeniz Mar Ka Doğu Doğu Akdeniz Mar Ka Ak bilinmektedir. Bursa. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin. ay Edirne’ye. ayda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Gümüşhane iline gitmiş olamaz. Antalya. ayda Marmara Bölgesi’ne gitmiş olabilir. Dinamik Akademi C) 3. ay 8.. ayda aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olamaz? A) Mersin ÇÖZÜM: Her bölgeye 3 kez gitmiş olacağından 2.     Marmara Bölgesi’nde Edirne.     2. Erzurum. B) 8. ayda. Kesinlikle Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiştir. sütuna göre 7. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. Marmara Bölgesi’ne gittikten hemen sonra Karadeniz Bölgesi’ne gittiği. ay 6. (Cevap C) B) 4. ay 4. aylarda Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiş olabilir. Artvin. aylarda. ay 9. D) Gümüşhane E) Antalya . ay 10. Samsun 78. Ayrıca pazarlamacının. (Cevap B) 77. aynı bölgeden iki kente üst üste gittiği. ay ise Çanakkale’ye gittiği biliniyorsa pazarlamacı.. E) 7. Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane. Kars. ÇÖZÜM: 6. Çanakkale. ve 11. E) 8. aylarda. 6. Bölgeler ra deniz Akdeniz Akdeniz ra deniz Doğu Akdeniz Doğu ra deniz niz 79. kentlerine gitmiştir. ay 11. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. ayda Van’a gittiği biliniyorsa pazarlamacı. ay 5. ay 12. ayda. aylarda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 9. – 80. ÇÖZÜM: 2. Pazarlamacının 7. Hatay. ürünlerin tanıtımını yapmak için her ay farklı bir kente gitmiştir. ve 11. (Cevap D) 28 B) Kars C) Erzurum Tabloda 1. ve 8. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van. Pazarlamacının 1. Bu bilgilere göre. ay 3. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) 3. C) 5. Ürünlerini yurt çapında pazarlayan bir şirketin pazarlama elemanı. aylarda. ve 4. ve 8. aylarda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği. D) 3. son olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği 1. kaçıncı ayda Bursa’ya gitmiş olabilir? A) 3.Mantıklı ALES 77. yalnız bir defa. ve 8. farklı bölgelerde bulunan kentlere gitmiştir. ayda Hatay’a ve 8. 6.

ayda.info 29 . ayda. 4 4. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir.kpss.Mantıklı ALES 80. ayda da Akdeniz Bölgesi’ne giderse Doğu Anadolu Bölgesi’ne 2 kez gitmiş olacaktır. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. C) 7. Ama 12 her bölgeye  3 kez gitmesi gerekir. sütunu incele) (Cevap A) www. E) 9. ayda. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ÇÖZÜM: 4. ayda. Akdeniz Bölgesi’ne gitmesi kesinlikle yanlış olur. D) 7. B) 4. ayda. Pazarlamacının 3. ayda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 4. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. (Tabloda 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful