DİNAMİK AKADEMİ’DEN MANTIKLI ALES 2010 İLKBAHAR ALES / SÖZEL TESTİ

1. – 5. SORULARDA, CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 1. Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır. A) deneyimlerle – iletişimi B) sorunlarla – yoğunluğu C) davranışlarla – inceliği D) gereksinimlerle – paylaşımı E) konularla – şekli ÇÖZÜM: 1 – 5 tarzdaki soruları parçadaki ipuçlarından yola çıkarak çözmek gerekmektedir. “Günlük deneyim” ve “günlük davranışlar” ifadeleri parçaya uygun düşmemektedir. Yine parçadaki “ortak değerler” sözü “paylaşım” kavramını akla getirmektedir. Buna göre parça, D seçeneğiyle (gereksinimlerle -paylaşımı) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap D)

ÇÖZÜM: “Dağların üzerine” sözü parçaya uygun düşmemektedir. “Dikkatlice bakıldığına sayılan”, “dikkatlice bakıldığında gözler önüne serilen” sözleri de parçayı anlamına uygun tamamlamamaktadır. Buna göre parça, C seçeneğiyle (arasına görülen - hüzünlendiriyorsa da) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap C)

www.kpss.info

3. Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---- için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım. A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması

2. Dağların ---- kurulmuş olan Saraybosna, yemyeşil doğası, rengârenk çiçekleriyle yalnız bulunduğu bölgeyi değil, dünyayı da süsleyen bir kent. Her ne kadar binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında ---- kurşun delikleri, insanı ---- da… A) üzerine – sayılan – duygulandırıyorsa B) arkasına – gözden uzak – heyecanlandırıyorsa C) arasına – görülen – hüzünlendiriyorsa D) çevresine – fark edilen – acıtıyorsa E) yamacına – gözler önüne serilen – utandırıyorsa

B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi ÇÖZÜM: “Bir şehri öğrenebilmek”, “bir şehri görmek” ifadeleri parçanın anlamına uygun düşmemektedir. Parçanın devamında bir gereklilikten söz edilmektedir. “O kente ait hissedebilmesi için” sözü parçayı anlamına uygun tamamlamaktadır. Buna göre, parçada boş bırakılan yerlere E seçeneğindeki sözler (tanımak - gerekir - ait hissedebilmesi) getirilmelidir. (Cevap E) 3

Mantıklı ALES
4. Bu yazar, Türk edebiyatında sağlam biçemi, başarılı dili ve temalarının çeşitliliğiyle hiçbir şiir akımının ya da topluluğun içinde yer almadan, ----. A) döneminin şiir anlayışına uygun yapıtlar verir B) kendine özgü bir şiir dünyası kurar C) okurların beklentilerini göz ardı eder D) edebiyat çevrelerinin acımasızca eleştirileriyle karşılaşır E) kendisine gereken değerin verilmediğini bilir ÇÖZÜM: Parçada sözü edilen sanatçının Türk edebiyatında hiçbir şiir akımının ya da topluluğunun içinde bulunmadan “özgün” bir yere sahip olduğu anlatılmak istenmiştir. B seçeneği de “özgünlük” kavramını düşündürdüğü için parça bu seçenekle en uygun biçimde tamamlanabilmektedir. (Cevap B) 6. – 11. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ. 6. (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor. A) I. ÇÖZÜM: 6 – 11 tarzdaki sorularda konuya bakış açısının değiştiği cümleyi tespit etmek gerekmektedir. “İnovasyon” kavramının açıklandığı bu parçada bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini belirten II. cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. (Cevap B) B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı, ----. A) göze batmamalıdır B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır C) somut verilere dayanmalıdır D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır E) öznellikten kaçınılmalıdır ÇÖZÜM: Parçada, romancının yapıtını oluştururken tarihi belgelerden yararlanabileceğini; ancak bunu yaparken bu bilgilerin dikkat çekmemesine özen göstermesi gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre parça, A seçeneğiyle (göze batmamalıdır) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap A) 4

Dinamik Akademi

7. (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslar arası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum; Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi… A) I. ÇÖZÜM: Parçada, “Nobel Edebiyat Ödülü” ele alınmaktadır. Ancak parçanın V. cümlesinde bu ödülle ilgisi olmayan bir yorum yapılmıştır. Bu cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (Cevap E) B) II. C) III. D) IV. E) V.

Yenice Ormanları’yla ilgili. yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. Buna göre. . yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim. (Cevap D) B) II. D) IV. piyasada az sayıda kalmış. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı. C) III. denemenin parçada ele alınan özelliğinin dışında bir düşünceyi içermektedir. “Hazelius’un kurulmasını sağladığı ‘Skansen’ adlı müzenin özellikleri” ele alınmaktadır. (V) Bu çalışmaların amacı. cümlesinde özel olarak “Fakir Çalgıcı” adlı bir kitaba değinilmesi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (Cevap E) 5 B) II.kpss. 9. “Her düşüncenize katılıyorum ama yazınızı okurken sizinle tartışmaktan alamıyorum kendimi. E) V. www. (Cevap C) B) II. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen.info (Cevap D) B) II. (I) Size bir kitaptan söz eder biri. yoksa ben mi en doğruyu biliyorum. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş. eski kitapları aramanın uyandırdığı duygular”dan söz edilen bu parçanın V. D) IV. diye. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek. III. A) I. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor. “deneme türünün okuyucuyu kendisiyle tartışmaya çağırması” özelliği üzerinde durulmaktadır. yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması. başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. (III) O mu doğruyu yazıyor. E) V. ÇÖZÜM: Parçada. ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi. cümle. D) IV. yürüyüş parkurlarına işaretler konulması. A) I. E) V. (II) Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde.Mantıklı ALES 8. 11. IV. C) III. İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. (IV) Hazelius. C) III. sözü edilen müzenin parçada üzerinde durulan özellikleri dışında bir durumundan bahsettiği için parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. E) V. 10. Ancak Montaigne’nin sözü. (IV) Montaigne’nin şu sözünü hep hatırlarım: “Yolda karşımıza ilk çıkanla konuşur gibi yazmalı. D) IV. bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. eski bir kitaptır bu. parçada ele alınan konudan farklı bir bilgi aktarılan IV. ÇÖZÜM: Parçada. (II) Proje kapsamında. Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. A) I. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius. cümledeki bilgi. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te bağımsız bir kurum olmuş. “Karabük Yenice Ormanları”yla ilgili bir projeden söz edilmektedir. (IV) Yenice Ormanları. (I) Deneme türündeki yazıların bence en önemli özelliği kesinlemelere gitmeden okuru kendisiyle tartışmaya çağırmasıdır. parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. ÇÖZÜM: Parçada. uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş. cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. C) III. ÇÖZÜM: “Piyasada az sayıda kalmış. (I) Karabük Valiliği. sahaf kalmaz.” A) I.” (V) Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sayarım bir genç okurumun bana söylediği şu cümleyi. Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçlamış.

B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır. (Cevap C) 6 . D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir. ÇÖZÜM: Cümledeki “yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunları” sözünden “bu yıl sergilenen oyunların daha önce sahnelenmediğini” çıkarabilmekteyiz. C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır. C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir. E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir. sözü edilen çizgi filmin “hala yayımlanmaya devam ettiğini” düşündürmektedir. E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır.Mantıklı ALES 12. B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir. 12. en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında. C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. “en çok rekorun gülle ve cirit atma branşlarında kırıldığı” belirtilmektedir. ÇÖZÜM: Başta verilen cümlede. SORULARDA. (Cevap B) 14. Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 19002007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlandığı bilindiğine göre. B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir. E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır.” diyebiliriz. (Cevap A) Dinamik Akademi 15. A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır. yoğun olarak Asya etkileri taşıyor. C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır. Bu tiyatro. bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü. Bu bilgiden de “gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görüldüğüne” ulaşılabilmektedir. en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır. (Cevap D) 13. D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur. A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır. ÇÖZÜM: Cümledeki “2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan” sözü. D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır. Hindistan’ın dört kutsal kentinde. D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır. 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film. ÇÖZÜM: Festivalin Hindistan’ın dört kutsal kentinde. A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür. “Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir. Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival. – 15. her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını. E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur. A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır. BAŞTA VERİLEN CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ.

E) IV. deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu. cümledeki “hala gizemini koruyor” sözleri arasında ilişki kurulabilir. ile V. ile V. dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. ile V. V. V.kpss. ile IV. ile IV. O halde III. ve V. çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan yönetmenler artık iyiden iyiye köşelerine çekildiler. II. ve II. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı. cümlede anlatılanlar da bu sebeplerden biri olarak düşünülebilir. D) III. ile V. ÇÖZÜM: 16 – 19 tarzındaki sorularda numaralanmış cümlelerde geçen “anahtar kavramlara” dikkat etmek bu tip soruların çözümünü kolaylaştıracaktır. C) II. 17. kitlesel yok oluşun. C) III. Bizlere armağan ettikleri o güzel filmlerin tadında… IV. ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerde söz edilen aşamalara dikkat edildiğinde (baharatın Asya’dan Avrupa’ya taşınması) II. ile III. B) II. Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti. III. farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri. A) I. ile V. D) III. ile III. Bu bilim adamı. A) II. (Cevap B) B) I. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu. ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi. E) IV. II. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu. Yeşilçam’ın eski yönetmenlerinin artık köşelerine çekildiklerinden ve bunun sebeplerinden söz edilmektedir. ile V. V. Bu baharatlardan biber. ve III. I. dolayısıyla baharat. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması. ile III. – 19. zencefil. vanilya gibi bazıları. E) IV. ile V. Nitekim bu sorunun II. ABD’nin. gök taşı çarpmasından hemen sonra değil. I. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. IV. ve III. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog. (Cevap D) www. doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı. cümlelerde.Mantıklı ALES 16. Kim bilir belki ilerlemiş yaşlarının değişen sinema ortamına pek uygun olmadığını düşünüyorlardır. Çünkü. Ama gönül yine de onlardan emeklilik dönemlerini taçlandıracak birkaç film istiyor. 16. III. ile II. İlk çağlarda yaşamış. tarçın. NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. küresel iklim değişimi. Buna göre. A) I. SORULARDA. III. C) II. ile V. oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu. ile III. D) III. (Cevap A) 7 B) II. V. ÇÖZÜM: I. cümlesinde geçen “bu gizemi” sözüyle III.info 18. yanardağ patlamaları. Ya da bunca yılın yorgunluğunu emeklilik döneminde atmaya çalışıyorlardır. . günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor. I. II. I. IV.

Medeniyet. II. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında. makinelere yaptırdı. hangisi baştan dördüncü olur? A) I. ve IV. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor IV. ile IV. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. kendini. IV. (Cevap A) 21. D) III. ile V. arayıp bulmaya adayan II. cümlede de Tappert ve ekibinin elmasla ilgili yaptığı araştırmadan söz ediliyor. D) IV. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas. ÇÖZÜM: Verilen sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması için sözlerin şu şekilde sıralanması gereklidir: “Kendini. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. B) II. 20. (Cevap C) B) II. I ile numaralanmış söz baştan ikinci olmaktadır. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. II. C) III. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. D) IV. V. (Cevap B) B) II. insanlık. III. V. IV. A) I. E) IV. bu çalışmasında III. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. I. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu. Buna göre. şehirlerin ruhlarını arayıp bulmaya adayan bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan sanatçı. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. Dinamik Akademi C) III. insanlık. 8 . Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi. III.” Buna göre. cümlede. makinelere yaptırdı. C) III. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. ile II. Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. IV. ile V.Mantıklı ALES 19. ile III. ÇÖZÜM: Bu cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerin şu şekilde sıralanması gerekmektedir: “Medeniyet. I. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. bir sokak fotoğrafçısı olarak Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında. I.” Buna göre. hangisi baştan ikinci olur? A) I. E) V. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekanın peşinde. bu çalışmasında İstanbul’u bir kez daha yorumluyor. tanımlayan sanatçı. ÇÖZÜM: II. II ile numaralanmış cümle baştan dördüncü olur. şehirlerin ruhlarını V. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı. III. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekânın peşinde. Yer bilimciler böyle elmasların. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. elmasın Ralf Tappert’a gönderildiği belirtiliyor. E) V.

ÇÖZÜM: Eleştiri. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. yüceltmeden en yalın. (IV) Şairin yüreğindekileri yansıtmasından. bir eserin yahut bir kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle değerlendirilmesidir. . Aynı zamanda “ilgisizdi” sözü de eleştiri anlamını kuvvetlendirmektedir. (IV) Seçilenlerin yüzlerinin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur? A) Müzik hayatına lise yıllarında. “Seçilenlerin yüzlerinin. en son da çocuk aktörler seçildi. 23. yerel bir koroda şarkı söyleyerek adım atmıştı. (III) Aktörlerin seçimi her zamanki yöntemle yapıldı. D) IV. D seçeneğindeki “ama” bağlacı kendinden önceki yargının olumlu.info B) III. böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. (I) Varlık dergisinin bir sayısında Behçet Necatigil’in “Eski Sokak” adlı şiirine rastladım. C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar. okul yıllarıyla ve ailesiyle ilgili soruları her zaman cevaplardı. IV ve V ile numaralanmış cümlelerde Behçet Necatigil’in sanatı. C) III. ÇÖZÜM: Parçadaki II. III. (II) Behçet Necatigil’in en güzel şiirlerinden biri bence.” sözü. E) V. “Siz yolunuza devam edin. yalınlığından değil. D) VI. aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma B) Hızlı karar verebilme C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme E) Amaca doğru. (V) Hepsi de “eski bir fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. insanca bir sıcaklık vermesinden. (Cevap A) 9 B) II. en özlü biçimde duyurmasından… Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? A) I. (Cevap C) www. yalnız bugüne değil yıllar sonrasına seslenen bir güç taşımasından… (V) Bir konuyu. ÇÖZÜM: Altı çizili cümleyle oyuncuların gerçekçi olmaları ve senaryoya uygunluk göstermeleri anlatılmak istenmiştir. “amaca doğru. I. en etkili. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. (III) Yalnızca kolay anlaşılırlığından. bir duyguyu. C) IV. altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? A) II. Buna göre. altı çizili cümleyi açıklamaktadır. (Cevap D) 25. (Cevap E) 24. bir özlemi. (I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada yapıldı.Mantıklı ALES 22. ardından figüranlar. cümlede değerlendirme söz konusu değildir. bir sanatçının. E) VII. dili ve “Eski Sokak” adlı şiiri değerlendirilmektedir. (VI) Bunun için az çaba da harcamadık.kpss. bir tutkuyu abartmadan. kararlılıkla ilerleme” düşüncesi vurgulanmıştır. kararlılıkla ilerleme ÇÖZÜM: Bu cümleyle bir amaç uğruna yılmadan mücadele etme. B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı. sonraki yargının olumsuz olduğunu anlatmaktadır. E) Geçmişte yaşadıklarıyla.” cümlesi. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen her köyü gezip uygun yüzler aradık.

çocuklarının derslerine yardımcı olması için aldığı öğrenildi. kız çocuklarının % 60’ının iletişim.. cinsiyetlere göre kullanım amaçları yüzdelerle verilmiştir. C) IV. cümlede. (II) Hikâyesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. III. kullanımı. IV. D) IV. ve IV. (Cevap A) B) III. (IV) Ailelerin evlerine interneti. cümlede. (III) Ama onun. cümlelerde bu üç yaklaşımın neler oldukları açıklanmaktadır.Mantıklı ALES 26. erkek çocuklarının % 55’inin oyun amacıyla kullandığı ortaya çıktı. ve VI. E) V. (V) Ayrıca öğrencilerin % 55’inin günde 1-3 saatini internet başında geçirdiği anlaşıldı. (V) Ne var ki çocuk ancak bu son yaklaşımla tartışmayı ve kendi düşüncelerini oluşturmayı öğrenebilir. (III) İkincisi kısa ve çabuk cevaplar vermek. cümlelerde de üçüncü yaklaşımla ilgili yoruma yer verilmektedir. başka bir şey değil. 27. B) II.) açıklanmaktadır. (I) Filmin yönetmeni. ve VI. ÇÖZÜM: I. ÇÖZÜM: Parçadaki I. cümlede. Dinamik Akademi (Cevap C) B) II. (I) Bir üniversite tarafından. (Cevap E) 29. C) V. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmıştır. bir vefa borcu var bende yazarına karşı. İnternet kullanımına ilişkin bir araştırmadan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. zaman açısından sayısal verilerle belirtilmiştir. D) V. ve VI. zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır. bu tamamen kişisel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli. bir aldatılmışlık hissi… (V) Ne de olsa bir gönül bağı. konuşan kişi öznel bir tutum içinde olmasının nedenini belirtmiştir? A) I. (I) Çocukların sürekli sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımı var. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yoruma yer verilmiştir? A) I. ÇÖZÜM: Parçada konuşan kişinin öznel bir tutum içinde olmasının nedeni sözü edilen çizgi romanın yazarına karşı “bir gönül bağının. 12-14 yaş grubundaki 133 öğrenci arasında yapıldı. 28. V. (III) Ne var ki romandan uyarlanan bu çizgi romanı. moda ve kıyafet üzerine kurgulanmamış olması da ilginçti. D) I. ve V. E) V. öykü ya da oyun başka bir anlatım formuna uyarlandığında artık onun ilk hâlini düşünmemek gerekir.” demek. filmin yönetmeninin başrol için bir oyuncuyla konuştuğu sırada henüz senaryoyu yazmadığından söz edilmektedir. V. interneti. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. bir vefa borcunun” olmasıdır. bu yeni forma göre değerlendirmekten yana olsam da kitapçı rafında görüp karıştırınca bir düğüm oluştu içimde. kendisinden önceki cümlede söylenenlerin nedenini açıklamaktadır? A) II. çocukların sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımının olduğu belirtilmektedir. cümlede. (II) Çünkü artık eldeki yeni bir formdur ve tartışma bu yeni form üzerinden yapılmalıdır. ilköğretim öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin bir araştırma yapıldı. ve VI.. (I) Bir roman. kimler üzerinde yapıldığı söylenmiştir. ve VI. (II) Bunun sonucunda. cümlede. (VI) Sıra dışı bir kadının yükseliş hikâyesiydi bu.. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde. (III) Araştırma. (V) Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde modacı olmuş birinin hayatını anlatan bu filmin. (IV) Bir kırgınlık. II. başka zaman sor. B) II. (IV) Senaryoyu gördüğümde kahramanın kişiliğinin oluştuğu yıllar bana daha çekici geldi. başrol için benimle konuştuğunda henüz senaryoyu yazmamıştı. C) III. hangi amaçla kullanılması beklendiği belirtilmiştir. (IV) Üçüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin cevaplamasını istemek. cümlede. sıra dışı bir hayatı olduğunu ve bunun da film yapmak için oldukça uygun olduğunu düşünmüş. cümlede. (VI) Bu da oldukça zaman alan. (II) İlki “Vaktim yok. C) III. E) IV. 10 . E) VI. D) IV. (VI) Ama dediğim gibi. II. cümlede de bu durumun nedeni (Hikayesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman.

E) V. yayıncıların ve editörlerin “iyi”lerin değil. çok satış yapacağı düşünülen kitapların ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. neden ve sonuç belirtilmiştir. D) IV. (V) Ancak kaybedilen yağ değil. cümlede. cümlede öğrencilerin %55’inin 1-3 saatini internet başında geçirdiği belirtilmiştir. cümlede. tartıldığında kilo verdiğini sanır. yağ deposu olan karın ve öteki bölgeler aynı kalıyorsa yağ kaybetmediğinizi ve doğru zayıflamadığınızı bilmelisiniz. makarna gibi besinleri kesen kişilerin metabolizması. cümlede. erkek çocuklarının %55’inin oyun amacıyla interneti kullandıkları belirtilmiştir. ihtiyacı olan karbonhidratı kastaki karbonhidrattan almaya başlar. değişen bir anlayıştan bahsedilmemiştir. D) V. internetin çocukların derslerine yardımcı olması beklendiği ifade edilmiştir. ticari kaygı nedeniyle satış oranı düşük kitapların önemsenmediği belirtilmiştir. cümlede. (III) Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. diyet yapan insanlar için bir uyarı yapılmıştır. V. VI. cümlede. yayın dünyasında da “kötü” kitap. “iyi” kitabı kovuyor. C) IV. değişen bir anlayıştan söz edilmiştir. II. ÇÖZÜM: I. Fakat II.” biçimindeki Gresham Kanunu’na benzetiyorum. kollarınız inceliyor. “ilgi çekecek”lerin peşine düştüğünden söz edilmiştir. IV. C) III. cümlede. pilav. uyarı yapılıyor. yanlış bir davranıştan söz ediliyor. cümlede. IV. olumsuz bir yönelimden söz edilmiştir. değerini az sayıda insanın anlayabildiği “iyi”lerin değil. kız çocuklarının %60’ının iletişim. iyi parayı kovar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. (IV) Diyet yapan insan. cümlede. cümlede. cümlede. cümlede. (Cevap C) 31. kas ve sudur. IV. araştırmanın ilköğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı söylenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: I. cümlede. gerçekte kaybedilenin yağ değil. (V) Bu durumu iktisattaki “Kötü para. (I) Diyet yapanların en önemli hatası. kitabevlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. cümlede. satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitabevi tarafından önemsenmiyor. cümlede. cümlede. düşülen bir yanılgıdan söz ediliyor. (II) Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte. diyet yapan insanın düştüğü bir yanılgı belirtilmiştir. cümlede. (Cevap E) 11 . bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz edilmemiştir. (II) Ekmek. bir gerçek ortaya konuyor. II. cümlede. cümlede. cümlede. çok okunmayan kitapların durumu ortaya konmuştur. B) II. (VI) Eğer kilo vermenize karşın yalnızca yüzünüz. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmamıştır. B) II.info E) VI. yeterince karbonhidrat almamaktır. ÇÖZÜM: I. cümlede. III. (I) Yayımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor. (III) Bu da kas kaybı anlamına gelir ve beraberinde vücut su da kaybeder. (Cevap B) 30. cümlede. kas ve su olduğu ortaya konmuştur. www. cümlede. Ancak III. V.kpss. “ilgi çekecek”lerin peşinde koşuyor. Ancak V. cümlede. (IV) Yayıncılar ve editörler bu yüzden. çok okunmayan kitapların iade edildiği açıklanmıştır. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz ediliyor. saptama yapılmıştır. diyet yapanların hatalı bir davranışından söz edilmiştir.

(IV) Sanatların en yücesi olan yaşama sanatına katkıda bulunan güzel sanatları. önceki cümlede belirtilen “duyarlılık” kavramıyla ilgili açıklama yapılmıştır. önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıştır. cümlede. gerçeklik eğitiminin insanlar açısından önemi belirtilmiştir. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) Antrenmanlarını düzenli yapmayan bu koşucunun. V. Dinamik Akademi C) IV. basit bir meslek eğitimi olarak düşünmeyelim. D) En çok gol atan futbolcularını başka takıma kaptırmalarına rağmen oyuncular hiç de kötü bir performans sergilemiyorlar. sinemayı anlamakla ilgili bir duyarlılık. sanata zaman ayırmak. cümlede. eskiden sporla uğraşmış olmasına bağladığını C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını etkilediğini D) Kendisini. Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol terimlerinden yararlandığını B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını. cümlede. cümlede. bir kavramın insanlar açısından önemi belirtilmiştir. ÇÖZÜM: D seçeneğindeki altı çizili sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmamaktadır. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir. cümlede. E) Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja süratle girince otomobilinin kontrolünü bir an için kaybetti. rakiplerini geçmesi şimdilik mümkün değil.” demiş.. Ancak VI. cümlede. çünkü cümlenin yükleminden (sergilemiyorlar) “oyuncular” sözcüğünü karşılayacak bir gizli özneye (onlar) ulaşabilmekteyiz. “Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. (Cevap E) 33. yolunu şaşırmamak için. (III) Duyarlılık ise kimi sanatçıların sözünü ettiği “ince” şeyleri anlamak için. bu alanlardaki eğitimin basit bir meslek eğitimi olarak düşünülmemesi gerektiği belirtilerek konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. IV. II. cümlede. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. tiyatroyu. C) Şehrin karmaşasının henüz başlamadığı sabah saatlerinde yalnız yürümekten hoşlanırdı. B) II.. cümlede.Mantıklı ALES 32. (Cevap D) 34. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmemiştir. (V) Bu alanlardaki eğitimi. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve romancısı Albert Camus. ÇÖZÜM: I. (I) Şiiri ya da öteki edebiyat ürünlerini anlayabilmek için insanın “gerçeklik ve duyarlılık” eğitiminden geçmesi gerek. edebiyat ürünlerini anlayabilmek için gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. resmi. cümlede. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. edebiyatı. düşün ve yazın alanlarında. (VI) Her şeyden önce. futbolda olduğundan daha başarılı bulduğunu E) Başarılı bir sporcu olmanın öncelikle güzel ahlaka sahip olmaktan geçtiğini 12 . D) V. cümlede... (II) Gerçeklik eğitimi herkes için gerekli. bir amaca ulaşmada gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. bu konularla ilgilenip onları özümsemek için elverişli koşulları oluşturmak çok önemlidir. konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. B) Kütüphanedeki araştırmasının uzun sürmesi nedeniyle ödevini zamanında bitiremedi. müziği. E) VI.

“herhalde”. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Çocuklar nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalışmışlardır. “sanırım” sözlerinden tahminde bulunulduğu söylenebilir. ÇÖZÜM: Parçada. üç ve dört yaşındaki çocuklardan oluşan iki farklı grup oluşturulmuş. Parça boyunca mizahi unsurlardan yararlanılmıştır. Ama belli bir yaşa gelince bırakmışlardır bu işleri sanırım. çocukların daha önce görmedikleri nesneler hakkında sorular sormalarına izin vermişler.info E) Soru sormak çocukların bilgi edinmek için kullandığı bir yöntemdir. C) Bilmedikleri nesnelerin yalnızca isimlerini söylemek çocuklar için bir şey ifade etmez. ikinci gruptaki çocukların soruları ise nesnelerin işlevleri de söylenerek yanıtlanmış. ikilemedir. (Cevap D) 35. Birinci gruptaki çocukların soruları nesnelerin sadece adları verilerek. Çocukluğumuzun “Susam Sokağı”nın ilk bölümü yayımlanalı kırk yıl olmuş. çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmayla ilgili bilgiler verilmektedir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Bir düşünür ve romancı olan Albert Camus’un futbolla ilgili cümlesinden bu alanda edindiği deneyimin hayatının başka alanlarında da etkili olduğunu çıkarabilmekteyiz.kpss. “Çoluk çocuk” sözü. grupların sorduğu soru sayılarının farklı olduğunu. Dün bir dergide okudum. “Bir iş sahibi oldular mı. onların sorduğu soruların sayısı arasında ters orantı vardır. İnsan düşünüyor ister istemez. evlenip çoluk çocuğa karıştılar mı?” diye. D) Nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişki çocukların ilgisini çeker. (Cevap C) 36. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. nesnelerin sadece isimlerini bilmelerinin çocuklar için bir şey ifade etmediğini ve çocukların bilgi edinmek için soru sorduklarını söyleyebiliriz. www. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. “Kırpık” hâlâ aynı küfede mi yaşıyordur acaba? Sonra “Kurabiye Canavarı” o kadar kurabiyeden sonra göbeklenmiş midir? Kim bilir… Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? A) Yorum D) İkileme ÇÖZÜM: “Aslında işleri iyiydi. Bir araştırma için iki. Bu parçaya dayanarak çocukların nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalıştıklarını.” cümlesinden yorum yapıldığı. B) Bir gruptaki çocuklara verilen bilgilerle. öteki gruptakilerin ise aldıkları yanıtlarla daha çok tatmin oldukları görülmüş. Araştırmacılar. Yaşlarına bakılmaksızın ilk gruptaki tüm çocukların aldıkları yanıttan sonra nesnelerle ilgili tamamlayıcı başka sorular da sordukları. (Cevap B) B) Benzetme aşağıdakilerden C) Tahmin E) Mizah unsurları 13 . Fakat nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişkinin çocukların ilgisini çektiğine dair bir bilgi parçada yer almamaktadır. Oradaki “Edi” ile “Büdü” koca adamlar olmuşlardır herhâlde. Aslında işleri iyiydi. Ancak parçanın anlatımında benzetmeye başvurulmamıştır.

kiminin soluk perdeleri kapalı. masalların çocuklar üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Çeşitli duygularla yüz yüze getirdiği B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırtına varmasını sağladığı C) Umutlarını canlı tuttuğu D) Düş dünyasını zenginleştirdiği E) Olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığı ÇÖZÜM: Parçadan masalların çocukları kazanma. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğuna ulaşılabilmektedir. şempanzelerin insanlar gibi bir tür kültür geliştirip geliştiremediğini araştırmaya devam edeceğini dile getirdi. yoksa çağlarından kopmuş birer geçmiş zaman hayaleti mi bunlar? Çoğu on sekizinci yüzyılda yapılmış. insana özgü nitelikler yüklenmiştir. Masallar çocuğun düş gücünü geliştirip yaratıcılığını artırır. Vapurla geçerken görüyorum onları. üzerinde araştırma yapılan şempanzelerin avlanmak için alet yaptıklarının gözlendiği anlatılmaktadır. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şempanzelerin farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği B) Yeni becerilerinin şempanzeleri baskın tür hâline getirdiği C) Her şempanze türünün bir şeyi öğrenme süresinin farklı olduğu D) Şempanzelerin başka canlılara yalnızca beslenme gereksinimi duyduklarında zarar verdiği Dinamik Akademi E) İnsan dışında. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin.” cümlesinden umutları canlı tuttuğuna. Varlıklara. Yer yer birinci kişili anlatıma başvurulmuştur. . çocuğun masal kahramanıyla kendisini özdeşleştirdiği bilgisinden olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığına ulaşılabilmektedir. Dolayısıyla aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. bugün eski günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar oracıkta. Bu parçada çevirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Üslubunun yapıttan yapıta değiştiği B) Düşüncelerini istediği gibi yansıtamadığı C) Başka çevirmenlerden etkilendiği D) Yetkinliğinin çeviriyi etkilediği E) Çeviriye yorumunu kattığı ÇÖZÜM: Parçada. kaybetme gibi çeşitli duygularla yüz yüze getirdiğine “Her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. ilginç bulgulara ulaştı. ister istemez çeviriye yansır. “Bütün ölüler unutulur… / Yaşayanlar kalır tek başlarına. (Cevap B) 38. Aynı bilim adamı. Ancak yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladığı bu parçadan çıkarılamamaktadır. Bu antropolog. Ayrıca mutlu sonlar. Çocuk o masallarda kendisini arar. kendisini bulur. Senegal’de yaşayan şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmalarda. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E) Betimlemeye başvurulmuştur. Yaşayanlar işte bu eski yapılar. Yaşıyorlar mı. ormanda yaşayan şempanzelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempanzelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi. Çevirmen de bir insandır.” Eski yalıların birbirinden güzel resimlerine bakarken Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri geliyor aklıma. Bu bakış açısı. Masal kahramanlarının aşması gereken engeller ve yenmesi gereken güçlükler saymakla bitmez. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğu ÇÖZÜM: Parçada. Buradan insan dışında. Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır. (Cevap E) 39. Kiminin kırık panjurları inik. Her zaman içime dokunur görünüşleri. çocuğa her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir.” cümlesinden düş dünyasını zenginleştirdiğine. (Cevap E) 14 40. çevirmenin de insan olarak bir bakış açısına sahip olabileceğinden yani çeviriye yorumunu kattığından söz edilmektedir. “Düş gücünü zenginleştirip yaratıcılığını artırır.Mantıklı ALES 37. Çocuk. Onun da bir bakış açısı vardır. Amerikalı bir antropolog. Konuşma havasıyla yazılmıştır. kendisini onlarla özdeşleştirirken kötülerle ve onlarla bağlantılı olan tehlikelerle ilgili bilgi edinir.

incelikleri. kiminin soluk perdeleri kapalı. Bu yazar.” cümlesinden betimlemeye başvurulduğu. Hâl hatır sorduğumuz. yapıtlarına yansımıştır. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur. yakın çevresindekilerin dert ortağı. (Cevap D) www. kakofoniye yer yoktur. “onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi” sözünden ilgi alanının geniş olduğuna.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Kiminin kırık panjurları inik. isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin. yoğurtçumuz. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi. Fazlalıklara. “Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına B) İlgi alanının geniş olduğuna C) Dil konusundaki yetkinliğine D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine 42. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular.”) yer verildiği. annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen. “Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. sebzecimiz vardı. sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. Öyküleri. Hatta yazdıklarını kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için. Onlarla merhabalaşırdık.” sözünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava. Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen. annesi gibi davranan bir ‘insan sevdalısı’. bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu. sırdaşı olduğu gibi. Hiper. Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. “dilsiz tanıkları” sözünden de varlıklara. “merhabasız” alışveriş yapıyoruz. insana dair duyarlıkları. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. Ancak parçadan anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığı çıkarılamamaktadır. iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı.” cümlesinden dil konusundaki yetkinliğine. Fakat parçada koşul bildiren cümleler kullanılmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması .”. her zaman. Eskiden sütçümüz. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi.” cümlesinden yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine ulaşılabilmektedir. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. okuyucuyla sohbet ediyormuşçasına ve yer yer birinci kişili anlatıma (“… geliyor aklıma. insana özgü nitelikler yüklendiği söylenebilir. “… görüyorum onları. (Cevap C) ÇÖZÜM: “Sokakta karşılaştığı herkesin de ablası.kpss. güvenlik görevlisi.info 15 41.

da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor.” sözlerinden insanlar arasında güvensizliğin artmasından ve ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olmasından yakınıldığını. “hiper. Ulysses’ten bölümler okunuyor. isimleri yabancı olan marketler” sözünden adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmamasından. Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor. Da Vinci’nin. “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün. Öğle yemeği için. anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içeriyor. en azından kolay anlaşılır olmaktan uzaklaştırmaya çalıştığına şüphe yok. Ancak. notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hâlâ bir sır. edebiyat etkinlikleri düzenleniyor. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada romandaki olayların “Dublin’de” geçtiğine. “Bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Olayların geçtiği mekânlara B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına C) Roman kişilerine D) Yazarının nereli olduğuna E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna 44. Ancak romanın gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor. ‘merhabasız’ alışveriş yapıyoruz.” sözünden insan ilişkilerinde kopuklukların olmasından yakınıldığı söylenebiliriz. San Fransisco’dan Sydney’e. Bu parçada Leonardo da Vinci’nin defterleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Neler içerdiğine B) İlgi odağı olmasının nedenlerine C) Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğuna D) Hakkındaki bilinmeyene E) Yazıldığı dönemde yayımlanmadığına . notlarını sıradan okuyucudan gizlemeye. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un. İtalyan Rönesans Sanatçısı ve Mühendisi Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor. Fakat zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesinden yakınıldığını söyleyemeyiz.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde satılan on binlerce ürünün arasında seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Defterler. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. Bu ilgi defterlerin içeriğinden. (Cevap B) Dinamik Akademi 16 43. Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. James Joyce’un “Dublinli” olduğuna ve romanın “Bloomsday Festivali” adında bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna değinilmiştir. aslında “aynayla okunan yazılar”. Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var. Dedalus’un. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. Da Vinci’nin bunu. “Stephen Dedalus” ve “Leopold Bloom’un” romanın kişileri olduğuna. James Joyce’un “Ulysses” romanı. defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar.

(V) Tablo. VE 46. keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların özelliklerini araştırmaya yöneltti. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. E) III. VI.. kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. Diğer cümlelerde neden-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır.. (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması. C) I. elementlerle ilgili araştırmaların periyodik tablonun oluşmasını sağlaması gibi gelişmelerden. dünyanın dört bir yanında bulunduğuna. tablonun başlıca özelliklerinden. 45. işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı. (Cevap D) 17 . IV. Ancak periyodik tablonun son halini ne zaman aldığına değinilmemiştir.. defterlerin ilgi odağı olmasının Da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklandığına. ve VII. ve VI. (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada.info 46. simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için yaptığı uğraşların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. ve II. defterin anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içerdiğine. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında. ve V. elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir. Ancak yazıldığı dönemde yayımlanmadığına ilişkin bir bilgiye parçada yer verilmemiştir. benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiği ifade edilmektedir. II. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. ve III. ÇÖZÜM: I. defterdeki anlaşılmaz notların hala bir sır olduğuna değinilmiştir. cümlede. (Cevap E) 45. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Elementlerle ilgili araştırmalar ne gibi gelişmeler doğurmuştur? B) Periyodik tablonun başlıca özellikleri nelerdir? C) Simyayla ilgili çalışmalar hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur? D) Periyodik tablo son hâlini ne zaman almıştır? E) Tablonun “periyodik” olarak adlandırılması neye dayanmaktadır? ÇÖZÜM: Parçada. (Cevap C) B) II. kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu.kpss. V. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. D) II. elementlerin isim ve özelliklerini içeren. ve VI. simyayla ilgili çalışmaların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğundan benzer özelliklerine sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiğinden söz edilmiştir. (III) Daha sonra. www. cümlede.

Bu parçaya göre. özellikle turistler. karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim. Kendi kültürünü yansıtan yapımları beğenip yabancı dizi izleme alışkanlığı olmayanlar. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların.” cümlesinden “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında “karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim”. III. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında. gördükleri ufak tefek ahşap yapıları. milyonlarca insanı ekran karşısına çeken ve gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilen “Lost”un sonunu büyük bir merakla bekliyor.. hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II D) II ve III ÇÖZÜM: “Sürekli yeni karakterler eklenerek. bilim kurgu ve mitoloji meraklıları “Lost” dizisinin izleyici kitlesini oluşturuyor.. iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. aşağıdakilerden hangisinin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenmez? A) Çağdaş bilimin verileriyle düş gücünden yararlanılarak oluşturulan ürünlerden hoşlananlar B) Yaşanmış gerçek olayları izlemeyi sevenler C) Evrenin doğuşuna ya da dinsel olaylara dayalı hikâyelere düşkünlüğü olanlar D) Toplumun geniş kesimlerine seslenen gelişmelere ilgi duyanlar E) Yerli yapımları izlemeyi sevenler ÇÖZÜM: Parçanın sonunda “Lost” dizisinin izleyici kitlesinin kimlerden oluştuğu açıklanmaktadır. popüler kültürü sevenler. boğaz geçmeyle yapılanı da.Mantıklı ALES 47. 49. VE 48. Tamamen kurguya dayalı. Bu parçaya göre. Bu kitlelerden birinin de bilim kurgu ve mitoloji meraklılarından oluştuğu göz önüne alınırsa gerçek olayları izlemeyi sevenlerin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenemez. hikâyenin ıssız bir adada geçmesi. kestane olan da. Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. VE 50. kerestesi çam olan da var. yeni medya araçlarını sonuna kadar kullanmayı bilen yeni kuşak. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. ıssız bir adada geçen bu diziye. Dünya. aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir? A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması B) Kiler olarak kullanılması C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması . Ahşap çatmayla yapılanı da var. 47. karakterleri canlandıran oyuncuların tanınmamış olması. II. (Cevap C) B) I ve III E) III ve IV C) I ve IV Dinamik Akademi 18 I. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. Bu parçaya göre. Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler. sürekli yeni karakterler eklenerek. “hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi” özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. IV. 48. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. (Cevap B) 49. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur.

kerestesi çam olan da var kestane olan da…” cümlesinden değişik malzemelerden yapılabildiklerinden ve yapımlarında farklı tekniklerin kullanıldıklarından söz edildiği anlaşılmaktadır.info 50. Yatağının baş ucuna koymak için. kısa bir etek.” cümlesinden serenderlerin kiler olarak kullanıldığından. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. “Çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. D) Toplumsal uzlaşma için fırsat olan bayramların değerlendirilmesi gerekir.kpss. B) Bayramlar. serenderlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri “önlem” amacı taşımaktadır? A) I ve II D) III ve IV ÇÖZÜM: Yiyeceklerin havadar bir ortamda bozulmadan saklanabilmesi için pencerelerinin olmasının. C) Zaman içinde bayramların insanlar açısından anlamı değişmiştir. yeni açmış nar çiçeği renkli bir gömlek. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A) Küskün E) Geleneklerine bağlı 19 B) Duygusal C) Eski günleri özleyen D) Üzgün .” cümlesinden görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırdığından. eski bayramların özlemini duyan bir kişinin düşüncelerine yer verilmiştir. birlikte geçirilen zamanlar olmaktan çıkmıştır. diye düşünüyorum sıklıkla. Sürekli yanımda olmasını isteyip de bulamadığım o küçük kızın gönlünü etmek. “Ahşap çatmayla yapılanı da. yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden yüksek olmasının ve basit bir mimariyle yapılmış olmasının önlem amacı taşıdığını söyleyebiliriz. VE 52. Portatif bir merdivene sahip olması IV. Pencerelerinin olması II. Ancak parçaya dayanarak toplumsal uzlaşma için bayramların fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz edilemez. bu tek başına geçirilen günlerde öylesine zor geliyor ki bana… Eminim benim gibi daha niceleri var üstelik. (Cevap E) B) I ve III E) I. o günleri aramak eskimiş olmak mı. ÇÖZÜM: Parçada. Yerden yüksek olması III. bayramları bile eskiten biz değil miyiz aslında? Geçmişten bugüne neler değişti de bayramları bayram gibi yaşayamaz olduk? 51. II ve III C) II ve IV A) Çocukluk yıllarında yaşanan bayramların verdiği zevk farklıdır. I. Basit bir mimariyle yapılmış olması Bu parçaya göre. Ancak yılın belirli bir döneminde kullanılması serenderlerin bir özelliği değildir. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz? www. (Cevap D) 52. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum! O bayramları anımsamak. altına siyah rugan ayakkabı ve kıvırcık saçlarını iki yandan tutturacak parlak taşlı tokalar istiyor benden.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki “Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. kabarık. (Cevap A) 51. E) Toplumun değer yargıları zamanla değişebilir. içimdeki küçük kız çıkıveriyor ortaya. Bayramlardan bir gece önce. Gelenekleri yadsımanın neredeyse erdem sayıldığı günümüzde. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Gregoryen takvimleri… Firari zamanın peşinden her kültür kendi takvimini yaptı. Miladi. Bu parçaya göre. kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanıcıları arasındaki ortak kültürü temsil etmesi B) Her kültürün. 53. bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? A) Kullanımının kolay olması B) Kültürel değerleri önemsemesi C) Herkesçe anlaşılır bir dille oluşturulması D) Son dönemde icat edilmesi E) Zamanı olabildiğince ayrıntılı olarak göstermesi ÇÖZÜM: “Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki sözleri söyleyen kişinin eski bayramları özlediği için duygusal. Mezopotamya. Parmaklarının da çok daha kıvrımlı olması bu teoriyi destekliyor. Fakat parçadan bu kişinin neden “küskün” olduğuna bir cevap alınamamaktadır. kendi yaptığı hesabın doğru olduğuna inanması C) Egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi D) Takvimdeki hataların fark edilip düzeltilmesini hızlandırması E) Döneme ilişkin kayıtlardaki karmaşanın bitirilmek istenmesi ÇÖZÜM: “Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Bütün kemik parçalarının bulunmasının ve onun bir çocuk olmasının. Bu fosilin Australopithecus afarensis türüne ait olduğu ve bu türe ait bugüne kadar bilinen en eski fosil olan Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. (Cevap E) 53. Roma. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Rumi. 55. Ayrıca kafatasının küçük olması beyninin küçük olduğunun bir göstergesi. 3. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. üzgün ve geleneklerine bağlı bir niteliğinin olduğunu düşünebiliriz. Çin. (Cevap C) 55. Elden kaçıveren zamanı henüz yakalayan olmadı. ayak kemikleri ve diz yapısı çocuğun kesinlikle iki ayak üzerinde dik yürüdüğünü. Mısır. VE 56. (Cevap A) 54. Yunan. kol kemiklerinin dizlere kadar inmesi ise tırmanabildiğini gösteriyor.3 milyon yıl önce yaşadığına inanılan üç yaşındaki bir çocuğa ait fosil bulundu. insanın evrimiyle ilgili önemli ipuçları vereceği düşünülüyor.” cümlesinden kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeninin egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi olduğuna ulaşılabilmektedir. “Selam” adı verilen bu kız çocuğunun fosilinin eksik parçalarının bulunması dört yıl sürdü. Bu parçada “Selam” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ne tür yiyeceklerle beslendiğine B) Hangi türün özelliklerini taşıdığına C) Kol kemiklerinin özelliğine D) İskeletinin tamamının bulunduğuna E) Kafatasıyla beyninin büyüklüğü arasındaki ilişkiye . Hicri. Bu parçaya göre. Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre. Celali. eski günleri özleyen. Etiyopya’nın Dikika bölgesinde. VE 54. Dinamik Akademi 20 2000 yılında.” cümlesinden bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için zamanı olabildiğince ayrıntılı göstermesi özelliğine sahip olması gerektiğini çıkarabilmekteyiz.

toplumun özlemlerinin. kol kemiklerinin dizlere kadar indiğine. “Ben okumam. çağın beğenisinin. (Cevap A) 57. sıradan soruların yöneltilmesinden yakındığını söyleyebiliriz. hep aynı soruları sorarlar. (Cevap B) 21 A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini seçmesinden B) Yazdığı yazıların. Buradan da yazarın kendisine kalıplaşmış. bütün kemik parçalarının bulunduğuna. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. sıradan soruların yöneltilmesinden E) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman ayıramamasından ÇÖZÜM: Parçanın başında yazar. isteklerinin dışında kalmak demektir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. 57. ondan geri kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi çekiciydi. Okurun gerisinde kalmak demek. Ben de onlara “Ne mi yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum. okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anlarım. oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek. “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap yazdınız?” gibi… Sorulardan.” derim öylelerine. bazı ünlü yazarların okunmaz hâle gelmesini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmemelerine B) Çok sayıda ürün verememelerine C) İlgi çekici konular seçmemelerine D) Gelenekçi yapıda olmalarına E) Yazdıklarının anlaşılmamasına . “Aç şu kitabımı oku. Selam’ın iki ayak üzerine dik yürüdüğü kesin olduğuna göre Selam’dan çok daha sonra yaşadığı bilinen Lucy’nin de iki ayak üzerine dik yürüdüğünü söyleyebiliriz.” Gelirler. kafatasının küçük olmasının beyninin küçük olduğunun bir göstergesi olduğuna değinilmiştir. yayımlanan kitaplarının okunmamasından C) Öğretmenlerin hep aynı konuyla ilgili ödev vermesinden D) Kendisine kalıplaşmış. Bu parçaya göre “Lucy” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Parmak kemiklerinin daha kıvrımlı olduğu B) İki ayak üzerinde dik yürüdüğü C) Daha erken dönemde yaşadığı D) Boyunun daha kısa olduğu E) Ağaçlık bir alanda yaşadığı ÇÖZÜM: Parçada. Eskiden bazı ünlü yazarlar.” derlerdi. sözü edilen fosilin “Australopithecus afarensis” türünün özelliklerini taşıdığına. bu yüzden okunmaz oldular.kpss. Sık sık yanıma öğrenciler gelir. Edebiyat öğretmenleri ödev vermiştir. yazarım. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? www. Bu parçada yazar. (Cevap D) 58. Selam adlı fosilin Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiği ifade edilmiştir. “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın. VE 58.” dedim. Ama kafam takıldı bu soruya.info 56. röportaj yapmak için yanına gelen öğrencilerin sordukları sorulardan okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anladığını belirtiyor. Ancak Selam’ın ne tür yiyeceklerle beslendiğine parçada yer verilmemiştir.

59. Bundan 30 bin yıl kadar önce avcı topluluklar. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada. Amerikan sinemasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İyi senaryo bulmakta güçlük çekildiği B) Filmlerin gereğinden uzun olduğu C) Yüksek gişe getirisi olan filmler çekildiği D) Teknolojinin olanaklarından aşırı ölçüde yararlanıldığı E) Filmlerin. I. büyük olasılıkla öldürülen hayvanların sayısını kaydetmekti. A) Avcı toplulukların kullandıkları sayma aracına B) Markaların hangi malzemeden yapıldığına C) Ondalık basamak sisteminin nasıl ortaya çıktığına D) Günümüzde hangi sayı sisteminin kullanıldığına E) Yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine 22 II. (Cevap C) 61. Bu parçaya göre. Aztekler ve Keltler 20’lik sistemi. durum anlatıyor. bu yüzden okunmaz oldular. Dinamik Akademi . telaşla bir sağa bir sola savrulmaz. trajik olaylardan uzak olma. VE 60. tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullanıyordu. olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Nesnelerin kaydını tutma gereksinimi. Filmlerin büyük çoğunluğunda.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Yazarın “Eskiden bazı ünlü yazarlar.” cümlesinden bazı ünlü yazarların başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmediklerinden okunmaz hale geldiklerini çıkarabilmekteyiz. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 60. Romalılar. şimdi dünyanın her yerinde “Arap” sistemi kullanılıyor. stok tutma ve muhasebe sisteminin başlangıcını oluşturur. sayı sistemlerinin gelişmesini sağladı. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı düşüncesine ulaşılabilir. Mayalar. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. ‘ben okumam. Amaç. şimdiyse en kötüler arasında yer alıyor. İbraniler ve sonraları Araplar tarafından geliştirildi. Çünkü artık hikâye değil. (Cevap E) 61.’ derlerdi. III. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı ÇÖZÜM: Parçadaki “Filmlerin büyük çoğunluğunda. Sayıların harflerle gösterildiği alfabetik sayı sistemleri. Yunanlılar.” cümlesinden Amerikan sinemasıyla ilgili olarak filmlerin. Mezopotamya’da Sümerlere ait MÖ 3400 yılından kalma sayma işinde kullanılan kilden yapılmış markalar. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. izleyicinin merak duygusunu canlı tutması gerektiği anlatılmaktadır. VE 62. “Olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme” ifadesi de aynı düşünceyi içermektedir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. yazarım. Bu hikâye anlatmak değil. Ancak. 59. daha önce işlenmemiş konuları seçme. Mezopotamyalılar 60’lık sistemi benimsemişlerdi. iyi bir sinema filminin. Hikâye kıvrımlarını yavaş yavaş açar. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Dünyanın birçok bölgesinde yazının gelişiminden önce görülen bu sistemler. soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürüyor. İnsanlar basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarından sayı sistemlerinin çoğu ondalık basamak sistemini temel alır. Amerikan sineması eskiden hikâye anlatmada çok başarılıydı. Bu parçaya dayanarak iyi bir sinema filminin.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisi çıkan bir ürünün. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Böylece firma bu son reklamıyla daha önce reklamlarda aynı şekilde tanıtılan önceki modellerinin o kadar da iyi olmadığını kabul etmiş oluyor. avcı toplulukların tahta veya kemikten yapılma sayma araçları kullandıklarına. (Cevap E) 63. Ancak yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine yer verilmemiştir.kpss. Her yeni modelin elden kaymayı engelleyen “yeni” bir sapı. Fakat ölçmerakamlar arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir. www. VE 64. bu reklamlar. insanların basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarına. eskisinin satış miktarını düşürdüğü B) Kimi televizyon reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verildiği C) Tüketicilerin. yüzü daha az tahriş eden “yeni” bir başlığı oluyor. markaların kilden yapıldığına. günümüzde “Arap” sisteminin kullanıldığına değinilmiştir. reklamların doğruluğunu araştırmadan ürün satın aldıkları D) Firmaların ürünlerini sık sık geliştirerek piyasaya sundukları E) Tüketicilerin ürün satın alma kararlarında reklamlardan etkilendikleri ÇÖZÜM: Parçada. Üstelik bu reklamlar gösterilirken firmanın önceki modelleri piyasada satılmaya devam ediyor. insanların sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıkları için ondalık basamak sisteminin ortaya çıktığına. sayı sistemlerinin soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürdüğüne yer verilmiştir. (Cevap B) . Gerçekte değiştirilen şey sadece sapın rengi ya da bıçağın tasarımı olduğuna göre. ilk cümlelerden (Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir?) itibaren televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verilmesi eleştirilmektedir.info 62. Sümerlere ait kilden yapılmış markaların stok tutma amacıyla kullanıldığına.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. Çok da uzun olmayan aralıklarla “geliştirilen” yeni bir modelin reklamı yapılıyor. avcı toplulukların öldürülen hayvan sayısını kaydetmek için tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullandıklarına. Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirilebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir? Televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarından söz ediyorum. sektördeki yoğun rekabetten kaynaklanıyor olsa gerek. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir? A) Öldürülen hayvan sayısının kaydı – çetele çubukları B) Stok tutma – markalar C) Sayma – el ve ayaklar D) Ölçme – rakamlar E) Şifreleme – sayı sistemleri ÇÖZÜM: Parçada. (Cevap D) 23 63.

C) Kullandığı dil kolay anlaşılır değildir. otların arasında parlak renkli bir ipin ucunu bulup ipi heyecanla kaynağına kadar takip etmektir. Ve define hiçbir zaman o kitaptan kazanabileceğiniz para değildir. VE 66. Ben romanlarımı planlayarak yazmam. Buradan yazarın yazma işini severek yaptığına ulaşabiliriz.” düşüncesine sahip olması beklenebilir. Bu parçada yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Masa başında aralıksız çalışmaktan sıkıntı duyması B) Yapıtın içerik yönünden zengin olmaması C) Yazarken bir noktada tıkanıp kalması D) Düşüncelerini anlatırken uygun sözcükleri bulmakta zorlanması E) Yaratıcılığını yitirdiğini sanması ÇÖZÜM: Yazar kurgulamadan.sizi bir defineye götürür. B) Romanlarında gerçek ve düş iç içe geçmiştir. (Cevap C) 24 65. Kurgu. D) Firmalar arasındaki rekabet arttıkça reklam için harcanan para da artmaktadır. Ama ip bazen de -şanslı. Bana göre kitap yazmak. okurun kafasında soru işaretleri belirmesini amaçlamaktadır. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.Mantıklı ALES 64. ÇÖZÜM: Parçanın yazarı yazdığı kitabı bir defineye benzetmektedir. (Cevap A) 65. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Yazdıklarıyla. B) Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zordur. ÇÖZÜM: Tıraş bıçağı reklamlarının inandırıcılığına inanmayan parçanın yazarından “Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. zevki yok ediyor. severek yaptığı bir iştir. Bazen ip kopuverir ve ortada öylece kalıverirsiniz. yazdığınız kitaptır. içinden geldiği gibi yazmayı “ip”e benzeterek somutlaştırmaktadır. Yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay ise “yazarken bir noktada tıkanıp kalması” olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olabilir? A) Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. C) Piyasada yaşanan yoğun rekabet tüketicilere yarar sağlamaktadır. yazmanın bana verdiği bütün coşkuyu. cesur ve kararlıysanız. D) Romanlarında anlattıklarını bir sonuca bağlamamaktadır. . (Cevap E) Dinamik Akademi 66. define. E) En etkili reklamlar. televizyon aracılığıyla yapılanlardır. E) Yazma.

Özge ve Polat adlı öğrencilerin.Mantıklı ALES 67. ve III. (II) O sırada ben. ÇÖZÜM: Parçanın IV. C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir. insana olan gereksinimi giderek azaltacaktır. C) Özge. E seçeneğini işaretlemiştir. E) IV. ve IV. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Kaan ve Leman aynı seçeneği işaretlemişlerdir. www. Kaan. ve V.” görüşünü savunmuştu. ve V. cümlede. Mert ve Polat. farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinlerdir. ve V. “Bilgisayar insan yapımı olduğu için insanoğlu daima bilgisayara galip gelecektir. Mert. I. – 72. insanın yapamayacağı her şeyi yapabilme özelliğine sahiptir. (Cevap A) 25 69. “ise”. “karşın” sözleri bu cümlelerde karşılaştırma yapıldığını göstermektedir. 69. VE 68. Kaan. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? A) I. (Cevap B) 68. cümlede. E) Kişiler. (I) Satranç şampiyonu Garry Kasparov 1996 yılında “Derin Mavi” adlı bilgisayarla satranç maçı yapmıştı. D) Özge.) sosyoloji ve matematiğin farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinler olduğuna ulaşabilmekteyiz. cümlesinden (Sosyoloji eğitimi almış olmama rağmen ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. Mert ve Özge. III. 67. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.kpss. (V) Konuştuklarımızı duyan bir akademisyen bu konunun araştırılmaya değer olduğunu söylemişti. IV. “Gün gelecek insanoğlu karmaşık problemleri insandan çok daha kısa sürede çözen bilgisayarı satrançta yenemeyecek. beş seçenekli bir sorunun hangi seçeneğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:      A seçeneğini iki. . B) Leman ve Nesrin farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. Leman. (IV) Sosyoloji eğitimi almış olmama karşın ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. B) Sosyoloji eğitimi almış kişilerin aynı zamanda iyi bir matematikçi olmaları beklenemez. D) Teknolojinin gelişmesi. cümlede.info C) II.” demiştim. ve V. B) I. Osman. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Sosyoloji ve matematik. (III) Bir arkadaşım ise. C) Temeli matematiğe dayanan bilgisayarlar. aynı seçeneği işaretlemişlerdir. A seçeneğini işaretlemiştir. D) III. B seçeneğini yalnız Osman işaretlemiştir. Nesrin. ÇÖZÜM: II. cümlelerde karşılaştırma yapılmamıştır. yüksek öğrenimde edindikleri bilgilerini günlük yaşamda uygularlar. farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. D seçeneğini üç kişi işaretlemiştir. D seçeneğini işaretlemiştir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bu bilgilere göre. E) Özge. “çok daha kısa”.

Bu durumda 2 tane A. O halde Mert ve Özge sadece D yi işaretleyebilir. Polat’ın. Özge adlı öğrencilerden hangileri kesinlikle D seçeneğini işaretlemiştir? A) Yalnız I D) I ve II ÇÖZÜM: Polat A yı işaretlediyse Mert ve Özge A yı işaretleyemez. E seçeneğini işaretlemiştir. A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa I. 2 tane E ve 1 tane B işaretlenmiş olacak ki 8 kişi eder. Leman. C seçeneği işaretlenmeyecek B seçeneğini sadece Osman işaretleyecek 2 tane A. D yi Kaan işaretleyemez. Nesrin’in A seçeneğini işaretlemesi bu durumda mümkün olmaz. Eğer Özge E yi işaretlerse Mert de E yi işaretleyecektir. durum 3. B yi sadece Osman işaretledi. Nesrin. durum 2. (Cevap E) Dinamik Akademi 72. durum 6. 3 tane D seçeneği işaretleneceğinden geriye kalan 1 kişi de E seçeneğini işaretlemelidir. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE ÇÖZÜLECEKTİR. ÇÖZÜM: Tabloya göre. Kaan’ın. II. A seçeneğini işaretlemiştir. Kaan Leman Mert Nesrin Osman Özge Polat D A A E D E D D A D E A A D E D D D D A A A A D B B B B B B A D E D D D E E D A A A 1. Özge’nin E seçeneğini işaretlemesi kesinlikle yanlıştır. D seçeneğini işaretlemiştir. A seçeneğini işaretlemiştir. C yi hiç kimse işaretlemeyecek. D seçeneğini işaretlemiştir. III. (Cevap C) B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 26 70. durum 5. 3 ü D yi işaretlerse E yi 1 kişi işaretlemelidir. – 72. E) Mert. D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Leman. D) Polat. E yi bir kişi işaretleyebileceğinden E yi de Mert ve Özge işaretleyemez. 3 tane D.Mantıklı ALES 69. durum 71. aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yalnız A D) A ve D ÇÖZÜM: Tabloya göre Nesrin A ve D seçeneklerini işaretleyebilir. C) Nesrin. ÇÖZÜM: Osman B yi işaretlediğinden diğer 6 kişiden 2 si A yı. Kesinlikle D seçeneğini işaretleyen sadece Özge olur. (Cevap D) B) Yalnız D E) A ve E C) Yalnız E . B) Nesrin. Nesrin’in işaretlemiş olabileceği seçenekler. durum 4. Burada 7 kişi var. (Cevap B) 7 kişi var.

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum 6. durum 2. durum www.  M ürününün reklamı. N. K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya yapıştırılmıştır. – 76. M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 2 ve 5 nolu panolara yapıştırabilir. L. durum 8. 73. B) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. – 76. D) N ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE ÇÖZÜNÜZ. 2 ve 5 C) 1 ve 4 76. L ürününün reklamı 3 numaralı panoya yapıştırılmıştır. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. B) K ürününün reklamı 1 numaralı panoya yapıştırılmıştır. (Cevap A) 74. P ürününün reklamının 4 numaralı panoya yapıştırıldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. (Cevap A) B) Yalnız P E) K. 7 nolu panoya K ürününün reklam yapıştırıldığında N nin reklamları da 1. M ve N C) K ve P   73. M. durum 7. (Cevap E) 75. ÇÖZÜM: Tabloya göre. D) K ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum 3. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: • K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna. C) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. durum 5. 7 numaralı panoya K ürününün reklamının yapıştırıldığı biliniyorsa N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız 4 D) 2 ve 4 B) Yalnız 5 E) 1.Mantıklı ALES 73. diğer ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmıştır. C) K ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. ÇÖZÜM: Tabloya göre P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılamaz. durum 4. 1’den 7’ye kadar numaralandırılmış yan yana yedi tane reklam panosuna K. P ürünlerinin reklamları yapıştırılmıştır.info 76. durum 9.kpss. M ve N ürünlerinin reklamı yapıştırılmış olabilir. (Cevap E) 27 . K ve N ürünlerinin diğer reklamları yan yana olan panolara yapıştırılmıştır. Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız N D) N ve P ÇÖZÜM: Tabloya göre 6 numaralı panoya K. 1 K K N N N K K N K 2 N N K K K N N K N 3 L L L L L L L L L 4 K P K N P K P P P 5 M K M M K M K N N 6 N M N K M N M M M 7 P N P P N P N K K 1.

(Cevap D) 28 B) Kars C) Erzurum Tabloda 1. farklı bölgelerde bulunan kentlere gitmiştir. Artvin. ve 8. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. Pazarlamacının 7. Bölgeler ma ra Akdeniz Doğu ma ra Doğu Akdeniz Doğu ma ra de 3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Çanakkale. aylarda Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiş olabilir. sütuna göre 7. ay Mar Ka Doğu Akdeniz Mar Ka Doğu Doğu Akdeniz Mar Ka Ak bilinmektedir. aylarda. ay 6.     2. 6. ve 4. ve 11. Ayrıca pazarlamacının. Bursa. E) 7.Mantıklı ALES 77. Erzurum. ay 8. Ürünlerini yurt çapında pazarlayan bir şirketin pazarlama elemanı. ayda Van’a gittiği biliniyorsa pazarlamacı. Bölgeler 1. E) 8. ay 3. C) 5. ay 12. Marmara Bölgesi’ne gittikten hemen sonra Karadeniz Bölgesi’ne gittiği. ay 4. ve 8. son olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği 1. ayda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Gümüşhane iline gitmiş olamaz. ayda. ay ise Çanakkale’ye gittiği biliniyorsa pazarlamacı. Bu bilgilere göre. – 80. 6. ay 9. ayda. Samsun 78. Bu pazarlamacının gittiği kentlerle ilgili şunlar bilinmektedir: Pazarlamacı. ürünlerin tanıtımını yapmak için her ay farklı bir kente gitmiştir. ayda Hatay’a ve 8. ve 11. aylarda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 9. veya 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Kesinlikle Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiştir. aylarda. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. D) 3. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. ÇÖZÜM: 2. Antalya. Pazarlamacının 1. ve 9.     Marmara Bölgesi’nde Edirne. Hatay. ay 5. aynı bölgeden iki kente üst üste gittiği. ÇÖZÜM: 6. ay 10. ayda Marmara Bölgesi’ne gitmiş olabilir. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) 3. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. Dinamik Akademi C) 3. ay Edirne’ye. Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane. D) Gümüşhane E) Antalya . D) 7. aylarda.. B) 8. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van. kentlerine gitmiştir. ay 2. (Cevap B) 77. yalnız bir defa. (Cevap C) B) 4. ay 7. kaçıncı ayda Bursa’ya gitmiş olabilir? A) 3. aylarda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği. ayda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 5. ay 11.. 9. ve 8. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin. 10. Kars. Bölgeler ra deniz Akdeniz Akdeniz ra deniz Doğu Akdeniz Doğu ra deniz niz 79. ayda aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olamaz? A) Mersin ÇÖZÜM: Her bölgeye 3 kez gitmiş olacağından 2.

ÇÖZÜM: 4. ayda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. 4 4.kpss. Ama 12 her bölgeye  3 kez gitmesi gerekir. sütunu incele) (Cevap A) www. ayda. ayda da Akdeniz Bölgesi’ne giderse Doğu Anadolu Bölgesi’ne 2 kez gitmiş olacaktır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. D) 7. B) 4.info 29 . E) 9. C) 7. ayda. ayda. ayda. Akdeniz Bölgesi’ne gitmesi kesinlikle yanlış olur. ayda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 4. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir.Mantıklı ALES 80. ayda. Pazarlamacının 3. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. (Tabloda 3.