P. 1
ALES 2010 Sozel

ALES 2010 Sozel

|Views: 42|Likes:
Yayınlayan: endlosslieben

More info:

Published by: endlosslieben on Aug 10, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2011

pdf

text

original

DİNAMİK AKADEMİ’DEN MANTIKLI ALES 2010 İLKBAHAR ALES / SÖZEL TESTİ

1. – 5. SORULARDA, CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 1. Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır. A) deneyimlerle – iletişimi B) sorunlarla – yoğunluğu C) davranışlarla – inceliği D) gereksinimlerle – paylaşımı E) konularla – şekli ÇÖZÜM: 1 – 5 tarzdaki soruları parçadaki ipuçlarından yola çıkarak çözmek gerekmektedir. “Günlük deneyim” ve “günlük davranışlar” ifadeleri parçaya uygun düşmemektedir. Yine parçadaki “ortak değerler” sözü “paylaşım” kavramını akla getirmektedir. Buna göre parça, D seçeneğiyle (gereksinimlerle -paylaşımı) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap D)

ÇÖZÜM: “Dağların üzerine” sözü parçaya uygun düşmemektedir. “Dikkatlice bakıldığına sayılan”, “dikkatlice bakıldığında gözler önüne serilen” sözleri de parçayı anlamına uygun tamamlamamaktadır. Buna göre parça, C seçeneğiyle (arasına görülen - hüzünlendiriyorsa da) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap C)

www.kpss.info

3. Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---- için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım. A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması

2. Dağların ---- kurulmuş olan Saraybosna, yemyeşil doğası, rengârenk çiçekleriyle yalnız bulunduğu bölgeyi değil, dünyayı da süsleyen bir kent. Her ne kadar binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında ---- kurşun delikleri, insanı ---- da… A) üzerine – sayılan – duygulandırıyorsa B) arkasına – gözden uzak – heyecanlandırıyorsa C) arasına – görülen – hüzünlendiriyorsa D) çevresine – fark edilen – acıtıyorsa E) yamacına – gözler önüne serilen – utandırıyorsa

B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi ÇÖZÜM: “Bir şehri öğrenebilmek”, “bir şehri görmek” ifadeleri parçanın anlamına uygun düşmemektedir. Parçanın devamında bir gereklilikten söz edilmektedir. “O kente ait hissedebilmesi için” sözü parçayı anlamına uygun tamamlamaktadır. Buna göre, parçada boş bırakılan yerlere E seçeneğindeki sözler (tanımak - gerekir - ait hissedebilmesi) getirilmelidir. (Cevap E) 3

Mantıklı ALES
4. Bu yazar, Türk edebiyatında sağlam biçemi, başarılı dili ve temalarının çeşitliliğiyle hiçbir şiir akımının ya da topluluğun içinde yer almadan, ----. A) döneminin şiir anlayışına uygun yapıtlar verir B) kendine özgü bir şiir dünyası kurar C) okurların beklentilerini göz ardı eder D) edebiyat çevrelerinin acımasızca eleştirileriyle karşılaşır E) kendisine gereken değerin verilmediğini bilir ÇÖZÜM: Parçada sözü edilen sanatçının Türk edebiyatında hiçbir şiir akımının ya da topluluğunun içinde bulunmadan “özgün” bir yere sahip olduğu anlatılmak istenmiştir. B seçeneği de “özgünlük” kavramını düşündürdüğü için parça bu seçenekle en uygun biçimde tamamlanabilmektedir. (Cevap B) 6. – 11. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ. 6. (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor. A) I. ÇÖZÜM: 6 – 11 tarzdaki sorularda konuya bakış açısının değiştiği cümleyi tespit etmek gerekmektedir. “İnovasyon” kavramının açıklandığı bu parçada bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini belirten II. cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. (Cevap B) B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı, ----. A) göze batmamalıdır B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır C) somut verilere dayanmalıdır D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır E) öznellikten kaçınılmalıdır ÇÖZÜM: Parçada, romancının yapıtını oluştururken tarihi belgelerden yararlanabileceğini; ancak bunu yaparken bu bilgilerin dikkat çekmemesine özen göstermesi gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre parça, A seçeneğiyle (göze batmamalıdır) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap A) 4

Dinamik Akademi

7. (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslar arası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum; Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi… A) I. ÇÖZÜM: Parçada, “Nobel Edebiyat Ödülü” ele alınmaktadır. Ancak parçanın V. cümlesinde bu ödülle ilgisi olmayan bir yorum yapılmıştır. Bu cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (Cevap E) B) II. C) III. D) IV. E) V.

piyasada az sayıda kalmış. E) V. D) IV. 11. (Cevap E) 5 B) II. ÇÖZÜM: Parçada. www. Yenice Ormanları’yla ilgili. yoksa ben mi en doğruyu biliyorum. IV. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından.kpss. (II) Proje kapsamında. uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş. parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. . A) I. Buna göre. (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı. “Her düşüncenize katılıyorum ama yazınızı okurken sizinle tartışmaktan alamıyorum kendimi. 10. E) V. ÇÖZÜM: Parçada. yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim. eski bir kitaptır bu. III. cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. C) III. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te bağımsız bir kurum olmuş. yürüyüş parkurlarına işaretler konulması. denemenin parçada ele alınan özelliğinin dışında bir düşünceyi içermektedir. eski kitapları aramanın uyandırdığı duygular”dan söz edilen bu parçanın V. sahaf kalmaz. A) I. ÇÖZÜM: “Piyasada az sayıda kalmış. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek. yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. diye. (I) Karabük Valiliği. (I) Size bir kitaptan söz eder biri.Mantıklı ALES 8. yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması. ÇÖZÜM: Parçada. cümle. Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçlamış. (Cevap C) B) II. (IV) Hazelius. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın.” (V) Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sayarım bir genç okurumun bana söylediği şu cümleyi. C) III. E) V.info (Cevap D) B) II. (V) Bu çalışmaların amacı. “Hazelius’un kurulmasını sağladığı ‘Skansen’ adlı müzenin özellikleri” ele alınmaktadır. D) IV. D) IV. (IV) Montaigne’nin şu sözünü hep hatırlarım: “Yolda karşımıza ilk çıkanla konuşur gibi yazmalı. başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. A) I. İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi. (I) Deneme türündeki yazıların bence en önemli özelliği kesinlemelere gitmeden okuru kendisiyle tartışmaya çağırmasıdır. parçada ele alınan konudan farklı bir bilgi aktarılan IV. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius. “deneme türünün okuyucuyu kendisiyle tartışmaya çağırması” özelliği üzerinde durulmaktadır. C) III. (IV) Yenice Ormanları. Ancak Montaigne’nin sözü. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş. C) III. sözü edilen müzenin parçada üzerinde durulan özellikleri dışında bir durumundan bahsettiği için parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur.” A) I. cümlesinde özel olarak “Fakir Çalgıcı” adlı bir kitaba değinilmesi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. D) IV. (Cevap D) B) II. bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. (III) O mu doğruyu yazıyor. E) V. “Karabük Yenice Ormanları”yla ilgili bir projeden söz edilmektedir. 9. cümledeki bilgi. (II) Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor.

(Cevap D) 13. A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır. E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir. C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlandığı bilindiğine göre. C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır. Bu tiyatro. B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir. D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir. Hindistan’ın dört kutsal kentinde. B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır. 12. BAŞTA VERİLEN CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ. en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır. her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını. E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır. A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır. Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 19002007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre. C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır. Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival. sözü edilen çizgi filmin “hala yayımlanmaya devam ettiğini” düşündürmektedir. bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü. Bu bilgiden de “gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görüldüğüne” ulaşılabilmektedir. B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir. A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır. (Cevap B) 14. E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır. “Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. ÇÖZÜM: Festivalin Hindistan’ın dört kutsal kentinde.Mantıklı ALES 12. en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında. SORULARDA. (Cevap C) 6 . “en çok rekorun gülle ve cirit atma branşlarında kırıldığı” belirtilmektedir. D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır. B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir. ÇÖZÜM: Cümledeki “2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan” sözü. E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur. 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film. A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür. ÇÖZÜM: Başta verilen cümlede. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır. D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur. D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır. ÇÖZÜM: Cümledeki “yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunları” sözünden “bu yıl sergilenen oyunların daha önce sahnelenmediğini” çıkarabilmekteyiz.” diyebiliriz. C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir. yoğun olarak Asya etkileri taşıyor. (Cevap A) Dinamik Akademi 15. – 15.

16. ile V. küresel iklim değişimi. IV. cümlesinde geçen “bu gizemi” sözüyle III. IV. V. Nitekim bu sorunun II. ile V. Ya da bunca yılın yorgunluğunu emeklilik döneminde atmaya çalışıyorlardır. II. E) IV. C) II. yanardağ patlamaları. E) IV. doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı. Çünkü. Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog. İlk çağlarda yaşamış. (Cevap D) www. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu. ile II. III. B) II. II. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. (Cevap A) 7 B) II. ile V. I. O halde III. D) III. oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu. günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor. ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerde söz edilen aşamalara dikkat edildiğinde (baharatın Asya’dan Avrupa’ya taşınması) II. zencefil. dolayısıyla baharat. I. II. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. V. tarçın. A) I. ile III. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan yönetmenler artık iyiden iyiye köşelerine çekildiler. V. ile IV. . Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti. Bu baharatlardan biber. A) II. I. C) III. ile IV. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması. D) III.kpss.Mantıklı ALES 16. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı. ve III. deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu. C) II. ve III. ile V. – 19. ile V. ile III. cümlede anlatılanlar da bu sebeplerden biri olarak düşünülebilir. ABD’nin. farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri.info 18. I. SORULARDA. kitlesel yok oluşun. ve V. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. 17. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu. ile V. Kim bilir belki ilerlemiş yaşlarının değişen sinema ortamına pek uygun olmadığını düşünüyorlardır. Yeşilçam’ın eski yönetmenlerinin artık köşelerine çekildiklerinden ve bunun sebeplerinden söz edilmektedir. Buna göre. dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren. gök taşı çarpmasından hemen sonra değil. III. ile III. D) III. V. cümlelerde. ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi. Bu bilim adamı. çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor. ÇÖZÜM: I. III. (Cevap B) B) I. Bizlere armağan ettikleri o güzel filmlerin tadında… IV. ile V. Ama gönül yine de onlardan emeklilik dönemlerini taçlandıracak birkaç film istiyor. vanilya gibi bazıları. ile III. ÇÖZÜM: 16 – 19 tarzındaki sorularda numaralanmış cümlelerde geçen “anahtar kavramlara” dikkat etmek bu tip soruların çözümünü kolaylaştıracaktır. ve II. ile V. A) I. E) IV. cümledeki “hala gizemini koruyor” sözleri arasında ilişki kurulabilir. NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ.

D) IV. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında.” Buna göre. V. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekanın peşinde. cümlede. I. kendini. makinelere yaptırdı.” Buna göre. Buna göre. yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor. tanımlayan sanatçı. IV. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. II. insanlık. bir sokak fotoğrafçısı olarak Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında. E) V. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor IV. I. A) I. (Cevap C) B) II. ile V. arayıp bulmaya adayan II. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. Yer bilimciler böyle elmasların. IV. Dinamik Akademi C) III. (Cevap B) B) II. C) III. ile V. I ile numaralanmış söz baştan ikinci olmaktadır. III. hangisi baştan dördüncü olur? A) I. elmasın Ralf Tappert’a gönderildiği belirtiliyor. cümlede de Tappert ve ekibinin elmasla ilgili yaptığı araştırmadan söz ediliyor. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu. ve IV. E) V. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. ile III.Mantıklı ALES 19. III. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekânın peşinde. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. 20. IV. Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. D) IV. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. ile II. ÇÖZÜM: Bu cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerin şu şekilde sıralanması gerekmektedir: “Medeniyet. (Cevap A) 21. I. III. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. 8 . Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi. şehirlerin ruhlarını V. Medeniyet. E) IV. D) III. ile IV. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. bu çalışmasında III. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. V. ÇÖZÜM: Verilen sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması için sözlerin şu şekilde sıralanması gereklidir: “Kendini. B) II. II. ÇÖZÜM: II. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. makinelere yaptırdı. C) III. insanlık. hangisi baştan ikinci olur? A) I. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. bu çalışmasında İstanbul’u bir kez daha yorumluyor. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı. II ile numaralanmış cümle baştan dördüncü olur. şehirlerin ruhlarını arayıp bulmaya adayan bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan sanatçı.

sonraki yargının olumsuz olduğunu anlatmaktadır. (I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada yapıldı. (V) Hepsi de “eski bir fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. bir sanatçının. “Seçilenlerin yüzlerinin. C) III. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur? A) Müzik hayatına lise yıllarında. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. (II) Behçet Necatigil’in en güzel şiirlerinden biri bence. D) VI. ÇÖZÜM: Eleştiri. yalınlığından değil. D) IV. kararlılıkla ilerleme ÇÖZÜM: Bu cümleyle bir amaç uğruna yılmadan mücadele etme. 23. I. en özlü biçimde duyurmasından… Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? A) I.info B) III. IV ve V ile numaralanmış cümlelerde Behçet Necatigil’in sanatı. yerel bir koroda şarkı söyleyerek adım atmıştı. bir tutkuyu abartmadan. . E) Geçmişte yaşadıklarıyla. cümlede değerlendirme söz konusu değildir. E) VII. bir özlemi. III. (Cevap C) www. (VI) Bunun için az çaba da harcamadık. yalnız bugüne değil yıllar sonrasına seslenen bir güç taşımasından… (V) Bir konuyu. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler. böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. ÇÖZÜM: Altı çizili cümleyle oyuncuların gerçekçi olmaları ve senaryoya uygunluk göstermeleri anlatılmak istenmiştir. C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar. okul yıllarıyla ve ailesiyle ilgili soruları her zaman cevaplardı. (III) Yalnızca kolay anlaşılırlığından. altı çizili cümleyi açıklamaktadır. “amaca doğru.kpss. yüceltmeden en yalın.Mantıklı ALES 22. en son da çocuk aktörler seçildi. ÇÖZÜM: Parçadaki II. (IV) Seçilenlerin yüzlerinin. Buna göre. aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma B) Hızlı karar verebilme C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme E) Amaca doğru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. dili ve “Eski Sokak” adlı şiiri değerlendirilmektedir. “Siz yolunuza devam edin.” cümlesi. D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi. altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? A) II. B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı. D seçeneğindeki “ama” bağlacı kendinden önceki yargının olumlu. (I) Varlık dergisinin bir sayısında Behçet Necatigil’in “Eski Sokak” adlı şiirine rastladım. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen her köyü gezip uygun yüzler aradık. kararlılıkla ilerleme” düşüncesi vurgulanmıştır. E) V. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. en etkili. Aynı zamanda “ilgisizdi” sözü de eleştiri anlamını kuvvetlendirmektedir. (Cevap E) 24. C) IV. (IV) Şairin yüreğindekileri yansıtmasından. (Cevap D) 25.” sözü. (Cevap A) 9 B) II. insanca bir sıcaklık vermesinden. bir eserin yahut bir kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle değerlendirilmesidir. ardından figüranlar. (III) Aktörlerin seçimi her zamanki yöntemle yapıldı. bir duyguyu.

. ve V. (IV) Üçüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin cevaplamasını istemek. kullanımı. zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır. cümlede. (V) Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde modacı olmuş birinin hayatını anlatan bu filmin. ve VI. (I) Filmin yönetmeni. E) VI. Dinamik Akademi (Cevap C) B) II.) açıklanmaktadır. cümlede. (V) Ne var ki çocuk ancak bu son yaklaşımla tartışmayı ve kendi düşüncelerini oluşturmayı öğrenebilir. (Cevap A) B) III. (V) Ayrıca öğrencilerin % 55’inin günde 1-3 saatini internet başında geçirdiği anlaşıldı. bu tamamen kişisel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli. öykü ya da oyun başka bir anlatım formuna uyarlandığında artık onun ilk hâlini düşünmemek gerekir. cümlede. ve VI. ve VI. hangi amaçla kullanılması beklendiği belirtilmiştir. II. kendisinden önceki cümlede söylenenlerin nedenini açıklamaktadır? A) II. bir vefa borcunun” olmasıdır. başrol için benimle konuştuğunda henüz senaryoyu yazmamıştı. (VI) Bu da oldukça zaman alan. (IV) Senaryoyu gördüğümde kahramanın kişiliğinin oluştuğu yıllar bana daha çekici geldi. D) V. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. V. V.Mantıklı ALES 26. (II) Çünkü artık eldeki yeni bir formdur ve tartışma bu yeni form üzerinden yapılmalıdır. kız çocuklarının % 60’ının iletişim. moda ve kıyafet üzerine kurgulanmamış olması da ilginçti. ÇÖZÜM: Parçada konuşan kişinin öznel bir tutum içinde olmasının nedeni sözü edilen çizgi romanın yazarına karşı “bir gönül bağının. (II) İlki “Vaktim yok. C) III. ÇÖZÜM: I. (III) Ama onun. ve VI. cümlede. C) V. E) V. çocuklarının derslerine yardımcı olması için aldığı öğrenildi. (I) Bir üniversite tarafından. ÇÖZÜM: Parçadaki I. interneti. (Cevap E) 29. cümlede. 28. (III) Araştırma. (III) Ne var ki romandan uyarlanan bu çizgi romanı. D) IV. (VI) Ama dediğim gibi. D) IV. konuşan kişi öznel bir tutum içinde olmasının nedenini belirtmiştir? A) I. 10 . II. sıra dışı bir hayatı olduğunu ve bunun da film yapmak için oldukça uygun olduğunu düşünmüş. bir aldatılmışlık hissi… (V) Ne de olsa bir gönül bağı. bir vefa borcu var bende yazarına karşı. cinsiyetlere göre kullanım amaçları yüzdelerle verilmiştir.” demek. kimler üzerinde yapıldığı söylenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmıştır.. bu yeni forma göre değerlendirmekten yana olsam da kitapçı rafında görüp karıştırınca bir düğüm oluştu içimde. IV. (IV) Bir kırgınlık. erkek çocuklarının % 55’inin oyun amacıyla kullandığı ortaya çıktı. ilköğretim öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin bir araştırma yapıldı. (II) Hikâyesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. D) I. (IV) Ailelerin evlerine interneti. (III) İkincisi kısa ve çabuk cevaplar vermek. III. başka bir şey değil. ve VI. (I) Bir roman. çocukların sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımının olduğu belirtilmektedir.. ve IV. (I) Çocukların sürekli sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımı var. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yoruma yer verilmiştir? A) I. (II) Bunun sonucunda. cümlelerde de üçüncü yaklaşımla ilgili yoruma yer verilmektedir. cümlede. cümlelerde bu üç yaklaşımın neler oldukları açıklanmaktadır. (VI) Sıra dışı bir kadının yükseliş hikâyesiydi bu. zaman açısından sayısal verilerle belirtilmiştir. cümlede. başka zaman sor. cümlede de bu durumun nedeni (Hikayesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. E) IV. 27. C) IV. filmin yönetmeninin başrol için bir oyuncuyla konuştuğu sırada henüz senaryoyu yazmadığından söz edilmektedir. 12-14 yaş grubundaki 133 öğrenci arasında yapıldı. B) II. E) V. C) III. İnternet kullanımına ilişkin bir araştırmadan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. B) II.

satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitabevi tarafından önemsenmiyor. değerini az sayıda insanın anlayabildiği “iyi”lerin değil. yayın dünyasında da “kötü” kitap. cümlede. çok okunmayan kitapların iade edildiği açıklanmıştır.info E) VI. cümlede. cümlede. kitabevlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. “ilgi çekecek”lerin peşine düştüğünden söz edilmiştir. yağ deposu olan karın ve öteki bölgeler aynı kalıyorsa yağ kaybetmediğinizi ve doğru zayıflamadığınızı bilmelisiniz. “ilgi çekecek”lerin peşinde koşuyor. www. cümlede. bir gerçek ortaya konuyor. kas ve su olduğu ortaya konmuştur. C) IV. pilav. cümlede. IV.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: I. kollarınız inceliyor. (III) Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. cümlede. değişen bir anlayıştan bahsedilmemiştir. VI. B) II. neden ve sonuç belirtilmiştir. II. cümlede. düşülen bir yanılgıdan söz ediliyor. diyet yapanların hatalı bir davranışından söz edilmiştir. yeterince karbonhidrat almamaktır. makarna gibi besinleri kesen kişilerin metabolizması. (I) Yayımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor. III. cümlede. diyet yapan insanlar için bir uyarı yapılmıştır. cümlede. (Cevap B) 30. (II) Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte. V. cümlede. cümlede. Fakat II. değişen bir anlayıştan söz edilmiştir. (V) Ancak kaybedilen yağ değil. diyet yapan insanın düştüğü bir yanılgı belirtilmiştir. II. çok satış yapacağı düşünülen kitapların ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. yayıncıların ve editörlerin “iyi”lerin değil. olumsuz bir yönelimden söz edilmiştir. “iyi” kitabı kovuyor. gerçekte kaybedilenin yağ değil. cümlede. (V) Bu durumu iktisattaki “Kötü para. ihtiyacı olan karbonhidratı kastaki karbonhidrattan almaya başlar. internetin çocukların derslerine yardımcı olması beklendiği ifade edilmiştir.” biçimindeki Gresham Kanunu’na benzetiyorum. çok okunmayan kitapların durumu ortaya konmuştur. IV. (I) Diyet yapanların en önemli hatası. (IV) Diyet yapan insan. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. (VI) Eğer kilo vermenize karşın yalnızca yüzünüz. cümlede. B) II. cümlede. (IV) Yayıncılar ve editörler bu yüzden. uyarı yapılıyor. tartıldığında kilo verdiğini sanır. iyi parayı kovar. IV. cümlede. (II) Ekmek. kas ve sudur. D) V. cümlede. araştırmanın ilköğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı söylenmiştir. cümlede. E) V. cümlede. ticari kaygı nedeniyle satış oranı düşük kitapların önemsenmediği belirtilmiştir. (III) Bu da kas kaybı anlamına gelir ve beraberinde vücut su da kaybeder. cümlede. Ancak V. kız çocuklarının %60’ının iletişim. cümlede.kpss. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmamıştır. ÇÖZÜM: I. ÇÖZÜM: I. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz ediliyor. (Cevap E) 11 . V. cümlede öğrencilerin %55’inin 1-3 saatini internet başında geçirdiği belirtilmiştir. cümlede. cümlede. erkek çocuklarının %55’inin oyun amacıyla interneti kullandıkları belirtilmiştir. saptama yapılmıştır. cümlede. D) IV. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz edilmemiştir. yanlış bir davranıştan söz ediliyor. cümlede. (Cevap C) 31. C) III. Ancak III.

Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol terimlerinden yararlandığını B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını. (I) Şiiri ya da öteki edebiyat ürünlerini anlayabilmek için insanın “gerçeklik ve duyarlılık” eğitiminden geçmesi gerek. düşün ve yazın alanlarında. D) V. bir amaca ulaşmada gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. (Cevap E) 33. rakiplerini geçmesi şimdilik mümkün değil. B) Kütüphanedeki araştırmasının uzun sürmesi nedeniyle ödevini zamanında bitiremedi. cümlede. IV. (Cevap D) 34. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. bu konularla ilgilenip onları özümsemek için elverişli koşulları oluşturmak çok önemlidir. II. sanata zaman ayırmak. C) Şehrin karmaşasının henüz başlamadığı sabah saatlerinde yalnız yürümekten hoşlanırdı. basit bir meslek eğitimi olarak düşünmeyelim. ÇÖZÜM: D seçeneğindeki altı çizili sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmamaktadır. (V) Bu alanlardaki eğitimi. ÇÖZÜM: I. cümlede. B) II. (VI) Her şeyden önce.” demiş.. bir kavramın insanlar açısından önemi belirtilmiştir. önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıştır. önceki cümlede belirtilen “duyarlılık” kavramıyla ilgili açıklama yapılmıştır. Dinamik Akademi C) IV. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) Antrenmanlarını düzenli yapmayan bu koşucunun. cümlede. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmemiştir.Mantıklı ALES 32... edebiyatı. cümlede. (III) Duyarlılık ise kimi sanatçıların sözünü ettiği “ince” şeyleri anlamak için. cümlede. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir. resmi. konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. cümlede. çünkü cümlenin yükleminden (sergilemiyorlar) “oyuncular” sözcüğünü karşılayacak bir gizli özneye (onlar) ulaşabilmekteyiz. E) Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja süratle girince otomobilinin kontrolünü bir an için kaybetti. “Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. yolunu şaşırmamak için. Ancak VI. futbolda olduğundan daha başarılı bulduğunu E) Başarılı bir sporcu olmanın öncelikle güzel ahlaka sahip olmaktan geçtiğini 12 . (II) Gerçeklik eğitimi herkes için gerekli. E) VI. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. müziği. cümlede. sinemayı anlamakla ilgili bir duyarlılık. cümlede. cümlede. V. bu alanlardaki eğitimin basit bir meslek eğitimi olarak düşünülmemesi gerektiği belirtilerek konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. edebiyat ürünlerini anlayabilmek için gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. D) En çok gol atan futbolcularını başka takıma kaptırmalarına rağmen oyuncular hiç de kötü bir performans sergilemiyorlar.. (IV) Sanatların en yücesi olan yaşama sanatına katkıda bulunan güzel sanatları. tiyatroyu. cümlede. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve romancısı Albert Camus. eskiden sporla uğraşmış olmasına bağladığını C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını etkilediğini D) Kendisini. gerçeklik eğitiminin insanlar açısından önemi belirtilmiştir.

Parça boyunca mizahi unsurlardan yararlanılmıştır. “Çoluk çocuk” sözü. Fakat nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişkinin çocukların ilgisini çektiğine dair bir bilgi parçada yer almamaktadır. öteki gruptakilerin ise aldıkları yanıtlarla daha çok tatmin oldukları görülmüş. (Cevap C) 36. Ancak parçanın anlatımında benzetmeye başvurulmamıştır. Aslında işleri iyiydi. (Cevap D) 35. B) Bir gruptaki çocuklara verilen bilgilerle. www. Dün bir dergide okudum. Oradaki “Edi” ile “Büdü” koca adamlar olmuşlardır herhâlde. ikinci gruptaki çocukların soruları ise nesnelerin işlevleri de söylenerek yanıtlanmış. ikilemedir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Bir düşünür ve romancı olan Albert Camus’un futbolla ilgili cümlesinden bu alanda edindiği deneyimin hayatının başka alanlarında da etkili olduğunu çıkarabilmekteyiz.kpss. “Kırpık” hâlâ aynı küfede mi yaşıyordur acaba? Sonra “Kurabiye Canavarı” o kadar kurabiyeden sonra göbeklenmiş midir? Kim bilir… Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? A) Yorum D) İkileme ÇÖZÜM: “Aslında işleri iyiydi. (Cevap B) B) Benzetme aşağıdakilerden C) Tahmin E) Mizah unsurları 13 .info E) Soru sormak çocukların bilgi edinmek için kullandığı bir yöntemdir. D) Nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişki çocukların ilgisini çeker. onların sorduğu soruların sayısı arasında ters orantı vardır. Bu parçaya dayanarak çocukların nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalıştıklarını. Birinci gruptaki çocukların soruları nesnelerin sadece adları verilerek. Ama belli bir yaşa gelince bırakmışlardır bu işleri sanırım. “Bir iş sahibi oldular mı. grupların sorduğu soru sayılarının farklı olduğunu. evlenip çoluk çocuğa karıştılar mı?” diye. Çocukluğumuzun “Susam Sokağı”nın ilk bölümü yayımlanalı kırk yıl olmuş. ÇÖZÜM: Parçada. Yaşlarına bakılmaksızın ilk gruptaki tüm çocukların aldıkları yanıttan sonra nesnelerle ilgili tamamlayıcı başka sorular da sordukları. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı.” cümlesinden yorum yapıldığı. üç ve dört yaşındaki çocuklardan oluşan iki farklı grup oluşturulmuş. çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmayla ilgili bilgiler verilmektedir. “sanırım” sözlerinden tahminde bulunulduğu söylenebilir. nesnelerin sadece isimlerini bilmelerinin çocuklar için bir şey ifade etmediğini ve çocukların bilgi edinmek için soru sorduklarını söyleyebiliriz. “herhalde”. Bir araştırma için iki. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. C) Bilmedikleri nesnelerin yalnızca isimlerini söylemek çocuklar için bir şey ifade etmez. çocukların daha önce görmedikleri nesneler hakkında sorular sormalarına izin vermişler. İnsan düşünüyor ister istemez. Araştırmacılar. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Çocuklar nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalışmışlardır.

Aynı bilim adamı. Senegal’de yaşayan şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmalarda. Yaşıyorlar mı. Amerikalı bir antropolog. Çocuk o masallarda kendisini arar. Onun da bir bakış açısı vardır. Çevirmen de bir insandır. Bu antropolog.Mantıklı ALES 37. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şempanzelerin farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği B) Yeni becerilerinin şempanzeleri baskın tür hâline getirdiği C) Her şempanze türünün bir şeyi öğrenme süresinin farklı olduğu D) Şempanzelerin başka canlılara yalnızca beslenme gereksinimi duyduklarında zarar verdiği Dinamik Akademi E) İnsan dışında. Kiminin kırık panjurları inik. Masal kahramanlarının aşması gereken engeller ve yenmesi gereken güçlükler saymakla bitmez. “Bütün ölüler unutulur… / Yaşayanlar kalır tek başlarına. kaybetme gibi çeşitli duygularla yüz yüze getirdiğine “Her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. kendisini onlarla özdeşleştirirken kötülerle ve onlarla bağlantılı olan tehlikelerle ilgili bilgi edinir. kiminin soluk perdeleri kapalı. Ancak yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladığı bu parçadan çıkarılamamaktadır. Dolayısıyla aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. Her zaman içime dokunur görünüşleri. üzerinde araştırma yapılan şempanzelerin avlanmak için alet yaptıklarının gözlendiği anlatılmaktadır. Bu parçada çevirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Üslubunun yapıttan yapıta değiştiği B) Düşüncelerini istediği gibi yansıtamadığı C) Başka çevirmenlerden etkilendiği D) Yetkinliğinin çeviriyi etkilediği E) Çeviriye yorumunu kattığı ÇÖZÜM: Parçada. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin. . alet yapabilen başka canlıların da bulunduğu ÇÖZÜM: Parçada. bugün eski günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar oracıkta. ister istemez çeviriye yansır. çevirmenin de insan olarak bir bakış açısına sahip olabileceğinden yani çeviriye yorumunu kattığından söz edilmektedir. (Cevap E) 14 40. çocuğun masal kahramanıyla kendisini özdeşleştirdiği bilgisinden olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığına ulaşılabilmektedir. (Cevap B) 38.” Eski yalıların birbirinden güzel resimlerine bakarken Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri geliyor aklıma. (Cevap E) 39. Yer yer birinci kişili anlatıma başvurulmuştur. Bu bakış açısı. Yaşayanlar işte bu eski yapılar. Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır. çocuğa her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. şempanzelerin insanlar gibi bir tür kültür geliştirip geliştiremediğini araştırmaya devam edeceğini dile getirdi. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğuna ulaşılabilmektedir. yoksa çağlarından kopmuş birer geçmiş zaman hayaleti mi bunlar? Çoğu on sekizinci yüzyılda yapılmış. Varlıklara.” cümlesinden umutları canlı tuttuğuna. Vapurla geçerken görüyorum onları. Konuşma havasıyla yazılmıştır. insana özgü nitelikler yüklenmiştir. Ayrıca mutlu sonlar. “Düş gücünü zenginleştirip yaratıcılığını artırır. Buradan insan dışında. Masallar çocuğun düş gücünü geliştirip yaratıcılığını artırır. kendisini bulur. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E) Betimlemeye başvurulmuştur. ormanda yaşayan şempanzelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempanzelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi. ilginç bulgulara ulaştı.” cümlesinden düş dünyasını zenginleştirdiğine. masalların çocuklar üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Çeşitli duygularla yüz yüze getirdiği B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırtına varmasını sağladığı C) Umutlarını canlı tuttuğu D) Düş dünyasını zenginleştirdiği E) Olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığı ÇÖZÜM: Parçadan masalların çocukları kazanma. Çocuk.

Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen. sırdaşı olduğu gibi. Bu yazar.” sözünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına.” cümlesinden dil konusundaki yetkinliğine. annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi. incelikleri. sebzecimiz vardı. okuyucuyla sohbet ediyormuşçasına ve yer yer birinci kişili anlatıma (“… geliyor aklıma. kakofoniye yer yoktur. Fazlalıklara. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması . kiminin soluk perdeleri kapalı. insana özgü nitelikler yüklendiği söylenebilir. Fakat parçada koşul bildiren cümleler kullanılmamıştır. Eskiden sütçümüz. “Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır.”. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı.” cümlesinden betimlemeye başvurulduğu. Öyküleri. yapıtlarına yansımıştır. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. insana dair duyarlıkları.info 15 41. annesi gibi davranan bir ‘insan sevdalısı’. isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin.kpss. her zaman. Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen. Hâl hatır sorduğumuz.” cümlesinden yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine ulaşılabilmektedir. iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi. “dilsiz tanıkları” sözünden de varlıklara. Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına B) İlgi alanının geniş olduğuna C) Dil konusundaki yetkinliğine D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine 42. Ancak parçadan anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığı çıkarılamamaktadır. bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. güvenlik görevlisi. (Cevap D) www. yakın çevresindekilerin dert ortağı. (Cevap C) ÇÖZÜM: “Sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. Onlarla merhabalaşırdık. “merhabasız” alışveriş yapıyoruz. Hatta yazdıklarını kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için.”) yer verildiği. Hiper. yoğurtçumuz. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. “onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi” sözünden ilgi alanının geniş olduğuna. “Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Kiminin kırık panjurları inik. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava. okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu. iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur. “… görüyorum onları.

Öğle yemeği için. Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. James Joyce’un “Dublinli” olduğuna ve romanın “Bloomsday Festivali” adında bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna değinilmiştir. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un. edebiyat etkinlikleri düzenleniyor. Bu ilgi defterlerin içeriğinden. defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var. notlarını sıradan okuyucudan gizlemeye. İtalyan Rönesans Sanatçısı ve Mühendisi Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor. da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor. “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün.” sözünden insan ilişkilerinde kopuklukların olmasından yakınıldığı söylenebiliriz. San Fransisco’dan Sydney’e. Ancak.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde satılan on binlerce ürünün arasında seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bu parçada Leonardo da Vinci’nin defterleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Neler içerdiğine B) İlgi odağı olmasının nedenlerine C) Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğuna D) Hakkındaki bilinmeyene E) Yazıldığı dönemde yayımlanmadığına . notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hâlâ bir sır. Da Vinci’nin. isimleri yabancı olan marketler” sözünden adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmamasından. “Bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Ancak romanın gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içeriyor. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada romandaki olayların “Dublin’de” geçtiğine. artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. Dedalus’un. aslında “aynayla okunan yazılar”. Ulysses’ten bölümler okunuyor. Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Olayların geçtiği mekânlara B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına C) Roman kişilerine D) Yazarının nereli olduğuna E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna 44.” sözlerinden insanlar arasında güvensizliğin artmasından ve ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olmasından yakınıldığını. “Stephen Dedalus” ve “Leopold Bloom’un” romanın kişileri olduğuna. James Joyce’un “Ulysses” romanı. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. en azından kolay anlaşılır olmaktan uzaklaştırmaya çalıştığına şüphe yok. Da Vinci’nin bunu. (Cevap B) Dinamik Akademi 16 43. “hiper. Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor. ‘merhabasız’ alışveriş yapıyoruz. Defterler. Fakat zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesinden yakınıldığını söyleyemeyiz. Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor.

cümlede. (Cevap C) B) II. cümlede. keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların özelliklerini araştırmaya yöneltti. ve III. benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiği ifade edilmektedir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi. (Cevap E) 45. (V) Tablo.. elementlerle ilgili araştırmaların periyodik tablonun oluşmasını sağlaması gibi gelişmelerden. 45. www. E) III. dünyanın dört bir yanında bulunduğuna. (III) Daha sonra. C) I. VI. defterlerin ilgi odağı olmasının Da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklandığına. tablonun başlıca özelliklerinden. Ancak yazıldığı dönemde yayımlanmadığına ilişkin bir bilgiye parçada yer verilmemiştir.info 46. Diğer cümlelerde neden-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında.kpss. simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için yaptığı uğraşların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı. Ancak periyodik tablonun son halini ne zaman aldığına değinilmemiştir. simyayla ilgili çalışmaların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğundan benzer özelliklerine sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiğinden söz edilmiştir. IV. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu. ve V. V. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. (Cevap D) 17 . (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması. elementlerin isim ve özelliklerini içeren. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Elementlerle ilgili araştırmalar ne gibi gelişmeler doğurmuştur? B) Periyodik tablonun başlıca özellikleri nelerdir? C) Simyayla ilgili çalışmalar hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur? D) Periyodik tablo son hâlini ne zaman almıştır? E) Tablonun “periyodik” olarak adlandırılması neye dayanmaktadır? ÇÖZÜM: Parçada. elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir. ve II. (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları.. kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. VE 46. ve VI. ve VI. defterin anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içerdiğine. D) II.. defterdeki anlaşılmaz notların hala bir sır olduğuna değinilmiştir. II. ve VII. ÇÖZÜM: I.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada.

Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. kestane olan da. bilim kurgu ve mitoloji meraklıları “Lost” dizisinin izleyici kitlesini oluşturuyor. kerestesi çam olan da var. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. yeni medya araçlarını sonuna kadar kullanmayı bilen yeni kuşak. özellikle turistler. “hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi” özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. Dünya. hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II D) II ve III ÇÖZÜM: “Sürekli yeni karakterler eklenerek. hikâyenin ıssız bir adada geçmesi. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. III. aşağıdakilerden hangisinin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenmez? A) Çağdaş bilimin verileriyle düş gücünden yararlanılarak oluşturulan ürünlerden hoşlananlar B) Yaşanmış gerçek olayları izlemeyi sevenler C) Evrenin doğuşuna ya da dinsel olaylara dayalı hikâyelere düşkünlüğü olanlar D) Toplumun geniş kesimlerine seslenen gelişmelere ilgi duyanlar E) Yerli yapımları izlemeyi sevenler ÇÖZÜM: Parçanın sonunda “Lost” dizisinin izleyici kitlesinin kimlerden oluştuğu açıklanmaktadır. (Cevap B) 49. Bu parçaya göre. sürekli yeni karakterler eklenerek. II. Bu parçaya göre. Ahşap çatmayla yapılanı da var.. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş.” cümlesinden “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında “karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim”. gördükleri ufak tefek ahşap yapıları. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların. 49. “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında. Bu parçaya göre. karakterleri canlandıran oyuncuların tanınmamış olması. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda. 48. 47.. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş.Mantıklı ALES 47. aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir? A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması B) Kiler olarak kullanılması C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması . milyonlarca insanı ekran karşısına çeken ve gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilen “Lost”un sonunu büyük bir merakla bekliyor. Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler. IV. Kendi kültürünü yansıtan yapımları beğenip yabancı dizi izleme alışkanlığı olmayanlar. popüler kültürü sevenler. VE 48. (Cevap C) B) I ve III E) III ve IV C) I ve IV Dinamik Akademi 18 I. boğaz geçmeyle yapılanı da. bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur. ıssız bir adada geçen bu diziye. VE 50. Bu kitlelerden birinin de bilim kurgu ve mitoloji meraklılarından oluştuğu göz önüne alınırsa gerçek olayları izlemeyi sevenlerin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenemez. Tamamen kurguya dayalı.

C) Zaman içinde bayramların insanlar açısından anlamı değişmiştir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki “Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. altına siyah rugan ayakkabı ve kıvırcık saçlarını iki yandan tutturacak parlak taşlı tokalar istiyor benden. E) Toplumun değer yargıları zamanla değişebilir. (Cevap E) B) I ve III E) I. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz? www. birlikte geçirilen zamanlar olmaktan çıkmıştır. bu tek başına geçirilen günlerde öylesine zor geliyor ki bana… Eminim benim gibi daha niceleri var üstelik.info 50. VE 52. I.” cümlesinden görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırdığından. Ancak yılın belirli bir döneminde kullanılması serenderlerin bir özelliği değildir. Pencerelerinin olması II. D) Toplumsal uzlaşma için fırsat olan bayramların değerlendirilmesi gerekir. serenderlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri “önlem” amacı taşımaktadır? A) I ve II D) III ve IV ÇÖZÜM: Yiyeceklerin havadar bir ortamda bozulmadan saklanabilmesi için pencerelerinin olmasının. o günleri aramak eskimiş olmak mı. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A) Küskün E) Geleneklerine bağlı 19 B) Duygusal C) Eski günleri özleyen D) Üzgün .kpss. kısa bir etek. “Çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. kerestesi çam olan da var kestane olan da…” cümlesinden değişik malzemelerden yapılabildiklerinden ve yapımlarında farklı tekniklerin kullanıldıklarından söz edildiği anlaşılmaktadır. kabarık. eski bayramların özlemini duyan bir kişinin düşüncelerine yer verilmiştir. (Cevap A) 51. Ancak parçaya dayanarak toplumsal uzlaşma için bayramların fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz edilemez. içimdeki küçük kız çıkıveriyor ortaya. Sürekli yanımda olmasını isteyip de bulamadığım o küçük kızın gönlünü etmek. yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden yüksek olmasının ve basit bir mimariyle yapılmış olmasının önlem amacı taşıdığını söyleyebiliriz. (Cevap D) 52. Yatağının baş ucuna koymak için. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum! O bayramları anımsamak. B) Bayramlar. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir.” cümlesinden serenderlerin kiler olarak kullanıldığından. ÇÖZÜM: Parçada. yeni açmış nar çiçeği renkli bir gömlek. Basit bir mimariyle yapılmış olması Bu parçaya göre. bayramları bile eskiten biz değil miyiz aslında? Geçmişten bugüne neler değişti de bayramları bayram gibi yaşayamaz olduk? 51. Yerden yüksek olması III. diye düşünüyorum sıklıkla. Gelenekleri yadsımanın neredeyse erdem sayıldığı günümüzde. Portatif bir merdivene sahip olması IV. “Ahşap çatmayla yapılanı da. II ve III C) II ve IV A) Çocukluk yıllarında yaşanan bayramların verdiği zevk farklıdır. Bayramlardan bir gece önce.

55. “Selam” adı verilen bu kız çocuğunun fosilinin eksik parçalarının bulunması dört yıl sürdü.” cümlesinden bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için zamanı olabildiğince ayrıntılı göstermesi özelliğine sahip olması gerektiğini çıkarabilmekteyiz. Roma. Hicri. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ayrıca kafatasının küçük olması beyninin küçük olduğunun bir göstergesi. Bu parçaya göre. kendi yaptığı hesabın doğru olduğuna inanması C) Egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi D) Takvimdeki hataların fark edilip düzeltilmesini hızlandırması E) Döneme ilişkin kayıtlardaki karmaşanın bitirilmek istenmesi ÇÖZÜM: “Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. Bu parçada “Selam” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ne tür yiyeceklerle beslendiğine B) Hangi türün özelliklerini taşıdığına C) Kol kemiklerinin özelliğine D) İskeletinin tamamının bulunduğuna E) Kafatasıyla beyninin büyüklüğü arasındaki ilişkiye . onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Dinamik Akademi 20 2000 yılında. Mezopotamya. Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. kol kemiklerinin dizlere kadar inmesi ise tırmanabildiğini gösteriyor. Fakat parçadan bu kişinin neden “küskün” olduğuna bir cevap alınamamaktadır.” cümlesinden kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeninin egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi olduğuna ulaşılabilmektedir. insanın evrimiyle ilgili önemli ipuçları vereceği düşünülüyor. VE 54. (Cevap A) 54. Yunan. Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre. ayak kemikleri ve diz yapısı çocuğun kesinlikle iki ayak üzerinde dik yürüdüğünü. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Çin. Miladi. Rumi. Elden kaçıveren zamanı henüz yakalayan olmadı. Bu fosilin Australopithecus afarensis türüne ait olduğu ve bu türe ait bugüne kadar bilinen en eski fosil olan Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Mısır. VE 56. 3. kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanıcıları arasındaki ortak kültürü temsil etmesi B) Her kültürün. Bütün kemik parçalarının bulunmasının ve onun bir çocuk olmasının. Bu parçaya göre. Gregoryen takvimleri… Firari zamanın peşinden her kültür kendi takvimini yaptı. Celali. 53.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki sözleri söyleyen kişinin eski bayramları özlediği için duygusal. Etiyopya’nın Dikika bölgesinde. Parmaklarının da çok daha kıvrımlı olması bu teoriyi destekliyor. eski günleri özleyen.3 milyon yıl önce yaşadığına inanılan üç yaşındaki bir çocuğa ait fosil bulundu. bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? A) Kullanımının kolay olması B) Kültürel değerleri önemsemesi C) Herkesçe anlaşılır bir dille oluşturulması D) Son dönemde icat edilmesi E) Zamanı olabildiğince ayrıntılı olarak göstermesi ÇÖZÜM: “Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. (Cevap E) 53. üzgün ve geleneklerine bağlı bir niteliğinin olduğunu düşünebiliriz. (Cevap C) 55.

bu yüzden okunmaz oldular. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? www. VE 58. bütün kemik parçalarının bulunduğuna. Sık sık yanıma öğrenciler gelir. (Cevap A) 57. Ama kafam takıldı bu soruya. Ancak Selam’ın ne tür yiyeceklerle beslendiğine parçada yer verilmemiştir. yazarım. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Edebiyat öğretmenleri ödev vermiştir. çağın beğenisinin. Selam’ın iki ayak üzerine dik yürüdüğü kesin olduğuna göre Selam’dan çok daha sonra yaşadığı bilinen Lucy’nin de iki ayak üzerine dik yürüdüğünü söyleyebiliriz.info 56. Ben de onlara “Ne mi yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum.” Gelirler. isteklerinin dışında kalmak demektir. oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek. kafatasının küçük olmasının beyninin küçük olduğunun bir göstergesi olduğuna değinilmiştir. “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın. sıradan soruların yöneltilmesinden yakındığını söyleyebiliriz. Selam adlı fosilin Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiği ifade edilmiştir. sıradan soruların yöneltilmesinden E) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman ayıramamasından ÇÖZÜM: Parçanın başında yazar. “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap yazdınız?” gibi… Sorulardan. Buradan da yazarın kendisine kalıplaşmış.” derim öylelerine. ondan geri kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi çekiciydi. “Aç şu kitabımı oku.” derlerdi. (Cevap B) 21 A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini seçmesinden B) Yazdığı yazıların. (Cevap D) 58.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. 57. röportaj yapmak için yanına gelen öğrencilerin sordukları sorulardan okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anladığını belirtiyor. Bu parçaya göre “Lucy” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Parmak kemiklerinin daha kıvrımlı olduğu B) İki ayak üzerinde dik yürüdüğü C) Daha erken dönemde yaşadığı D) Boyunun daha kısa olduğu E) Ağaçlık bir alanda yaşadığı ÇÖZÜM: Parçada. kol kemiklerinin dizlere kadar indiğine. Bu parçada yazar. Okurun gerisinde kalmak demek. okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anlarım.” dedim. Eskiden bazı ünlü yazarlar. yayımlanan kitaplarının okunmamasından C) Öğretmenlerin hep aynı konuyla ilgili ödev vermesinden D) Kendisine kalıplaşmış. sözü edilen fosilin “Australopithecus afarensis” türünün özelliklerini taşıdığına.kpss. “Ben okumam. toplumun özlemlerinin. hep aynı soruları sorarlar. bazı ünlü yazarların okunmaz hâle gelmesini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmemelerine B) Çok sayıda ürün verememelerine C) İlgi çekici konular seçmemelerine D) Gelenekçi yapıda olmalarına E) Yazdıklarının anlaşılmamasına .

İnsanlar basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarından sayı sistemlerinin çoğu ondalık basamak sistemini temel alır. Yunanlılar. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 60. sayı sistemlerinin gelişmesini sağladı. İbraniler ve sonraları Araplar tarafından geliştirildi. Bundan 30 bin yıl kadar önce avcı topluluklar. Dünyanın birçok bölgesinde yazının gelişiminden önce görülen bu sistemler. Mezopotamya’da Sümerlere ait MÖ 3400 yılından kalma sayma işinde kullanılan kilden yapılmış markalar. Bu hikâye anlatmak değil. 59. VE 60. büyük olasılıkla öldürülen hayvanların sayısını kaydetmekti. Bu parçaya dayanarak iyi bir sinema filminin. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. stok tutma ve muhasebe sisteminin başlangıcını oluşturur. soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürüyor. Sayıların harflerle gösterildiği alfabetik sayı sistemleri. yazarım. VE 62.’ derlerdi. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada. Dinamik Akademi . “Olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme” ifadesi de aynı düşünceyi içermektedir. (Cevap E) 61. ‘ben okumam. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı ÇÖZÜM: Parçadaki “Filmlerin büyük çoğunluğunda. olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Nesnelerin kaydını tutma gereksinimi. Ancak. daha önce işlenmemiş konuları seçme. Çünkü artık hikâye değil. trajik olaylardan uzak olma. şimdiyse en kötüler arasında yer alıyor. iyi bir sinema filminin. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullanıyordu. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. bu yüzden okunmaz oldular. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. Mezopotamyalılar 60’lık sistemi benimsemişlerdi. telaşla bir sağa bir sola savrulmaz. Aztekler ve Keltler 20’lik sistemi. (Cevap C) 61. III.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Yazarın “Eskiden bazı ünlü yazarlar.” cümlesinden bazı ünlü yazarların başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmediklerinden okunmaz hale geldiklerini çıkarabilmekteyiz. Amaç. Amerikan sineması eskiden hikâye anlatmada çok başarılıydı. izleyicinin merak duygusunu canlı tutması gerektiği anlatılmaktadır. şimdi dünyanın her yerinde “Arap” sistemi kullanılıyor.” cümlesinden Amerikan sinemasıyla ilgili olarak filmlerin. A) Avcı toplulukların kullandıkları sayma aracına B) Markaların hangi malzemeden yapıldığına C) Ondalık basamak sisteminin nasıl ortaya çıktığına D) Günümüzde hangi sayı sisteminin kullanıldığına E) Yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine 22 II. 59. Filmlerin büyük çoğunluğunda. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı düşüncesine ulaşılabilir. Hikâye kıvrımlarını yavaş yavaş açar. Amerikan sinemasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İyi senaryo bulmakta güçlük çekildiği B) Filmlerin gereğinden uzun olduğu C) Yüksek gişe getirisi olan filmler çekildiği D) Teknolojinin olanaklarından aşırı ölçüde yararlanıldığı E) Filmlerin. durum anlatıyor. I. Bu parçaya göre. Mayalar. Romalılar.

kpss. Ancak yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine yer verilmemiştir. yüzü daha az tahriş eden “yeni” bir başlığı oluyor. avcı toplulukların tahta veya kemikten yapılma sayma araçları kullandıklarına. (Cevap D) 23 63.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. avcı toplulukların öldürülen hayvan sayısını kaydetmek için tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullandıklarına. Böylece firma bu son reklamıyla daha önce reklamlarda aynı şekilde tanıtılan önceki modellerinin o kadar da iyi olmadığını kabul etmiş oluyor. sektördeki yoğun rekabetten kaynaklanıyor olsa gerek. (Cevap E) 63. eskisinin satış miktarını düşürdüğü B) Kimi televizyon reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verildiği C) Tüketicilerin. Sümerlere ait kilden yapılmış markaların stok tutma amacıyla kullanıldığına. insanların sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıkları için ondalık basamak sisteminin ortaya çıktığına. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir? A) Öldürülen hayvan sayısının kaydı – çetele çubukları B) Stok tutma – markalar C) Sayma – el ve ayaklar D) Ölçme – rakamlar E) Şifreleme – sayı sistemleri ÇÖZÜM: Parçada. ilk cümlelerden (Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir?) itibaren televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verilmesi eleştirilmektedir. günümüzde “Arap” sisteminin kullanıldığına değinilmiştir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisi çıkan bir ürünün. sayı sistemlerinin soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürdüğüne yer verilmiştir. bu reklamlar. (Cevap B) . reklamların doğruluğunu araştırmadan ürün satın aldıkları D) Firmaların ürünlerini sık sık geliştirerek piyasaya sundukları E) Tüketicilerin ürün satın alma kararlarında reklamlardan etkilendikleri ÇÖZÜM: Parçada. Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirilebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir? Televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarından söz ediyorum. VE 64. Her yeni modelin elden kaymayı engelleyen “yeni” bir sapı. Fakat ölçmerakamlar arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir. Üstelik bu reklamlar gösterilirken firmanın önceki modelleri piyasada satılmaya devam ediyor. Çok da uzun olmayan aralıklarla “geliştirilen” yeni bir modelin reklamı yapılıyor. markaların kilden yapıldığına. www. Gerçekte değiştirilen şey sadece sapın rengi ya da bıçağın tasarımı olduğuna göre.info 62. insanların basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarına. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

sizi bir defineye götürür. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bazen ip kopuverir ve ortada öylece kalıverirsiniz. Kurgu. E) En etkili reklamlar. VE 66. B) Romanlarında gerçek ve düş iç içe geçmiştir. severek yaptığı bir iştir. define. D) Romanlarında anlattıklarını bir sonuca bağlamamaktadır. ÇÖZÜM: Parçanın yazarı yazdığı kitabı bir defineye benzetmektedir. . Ve define hiçbir zaman o kitaptan kazanabileceğiniz para değildir. D) Firmalar arasındaki rekabet arttıkça reklam için harcanan para da artmaktadır.Mantıklı ALES 64. (Cevap E) Dinamik Akademi 66. Bu parçada yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Masa başında aralıksız çalışmaktan sıkıntı duyması B) Yapıtın içerik yönünden zengin olmaması C) Yazarken bir noktada tıkanıp kalması D) Düşüncelerini anlatırken uygun sözcükleri bulmakta zorlanması E) Yaratıcılığını yitirdiğini sanması ÇÖZÜM: Yazar kurgulamadan. zevki yok ediyor. (Cevap C) 24 65. B) Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zordur. Bana göre kitap yazmak. yazmanın bana verdiği bütün coşkuyu. Ben romanlarımı planlayarak yazmam. ÇÖZÜM: Tıraş bıçağı reklamlarının inandırıcılığına inanmayan parçanın yazarından “Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. E) Yazma. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Yazdıklarıyla. televizyon aracılığıyla yapılanlardır. Buradan yazarın yazma işini severek yaptığına ulaşabiliriz. otların arasında parlak renkli bir ipin ucunu bulup ipi heyecanla kaynağına kadar takip etmektir. okurun kafasında soru işaretleri belirmesini amaçlamaktadır. C) Kullandığı dil kolay anlaşılır değildir. içinden geldiği gibi yazmayı “ip”e benzeterek somutlaştırmaktadır. (Cevap A) 65. Yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay ise “yazarken bir noktada tıkanıp kalması” olabilir. Ama ip bazen de -şanslı. C) Piyasada yaşanan yoğun rekabet tüketicilere yarar sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olabilir? A) Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. cesur ve kararlıysanız. yazdığınız kitaptır.” düşüncesine sahip olması beklenebilir.

ve V. ÇÖZÜM: Parçanın IV. ve V. – 72.Mantıklı ALES 67. D) Özge. Osman. C) Temeli matematiğe dayanan bilgisayarlar. (II) O sırada ben. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. “karşın” sözleri bu cümlelerde karşılaştırma yapıldığını göstermektedir. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Kaan ve Leman aynı seçeneği işaretlemişlerdir. Mert. D) III. E) IV. III. yüksek öğrenimde edindikleri bilgilerini günlük yaşamda uygularlar. cümlesinden (Sosyoloji eğitimi almış olmama rağmen ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. “çok daha kısa”. B) Sosyoloji eğitimi almış kişilerin aynı zamanda iyi bir matematikçi olmaları beklenemez. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Sosyoloji ve matematik.info C) II.kpss. ve V. farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. aynı seçeneği işaretlemişlerdir. D) Teknolojinin gelişmesi. farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinlerdir.” demiştim. E) Özge. Mert ve Özge. “ise”. Nesrin. beş seçenekli bir sorunun hangi seçeneğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:      A seçeneğini iki. B) Leman ve Nesrin farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. D seçeneğini işaretlemiştir. D seçeneğini üç kişi işaretlemiştir. (III) Bir arkadaşım ise. 69. IV. cümlede.” görüşünü savunmuştu. E) Kişiler. E seçeneğini işaretlemiştir. ve III. I. A seçeneğini işaretlemiştir. B seçeneğini yalnız Osman işaretlemiştir. Özge ve Polat adlı öğrencilerin. C) Özge. (Cevap A) 25 69. Bu bilgilere göre. ve IV. cümlede. “Gün gelecek insanoğlu karmaşık problemleri insandan çok daha kısa sürede çözen bilgisayarı satrançta yenemeyecek. 67. cümlede. C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir. Kaan. (IV) Sosyoloji eğitimi almış olmama karşın ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. (I) Satranç şampiyonu Garry Kasparov 1996 yılında “Derin Mavi” adlı bilgisayarla satranç maçı yapmıştı. Kaan. insana olan gereksinimi giderek azaltacaktır. . (V) Konuştuklarımızı duyan bir akademisyen bu konunun araştırılmaya değer olduğunu söylemişti. cümlelerde karşılaştırma yapılmamıştır. VE 68. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. insanın yapamayacağı her şeyi yapabilme özelliğine sahiptir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. “Bilgisayar insan yapımı olduğu için insanoğlu daima bilgisayara galip gelecektir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? A) I. Leman. ÇÖZÜM: II. Mert ve Polat.) sosyoloji ve matematiğin farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinler olduğuna ulaşabilmekteyiz. www. ve V. (Cevap B) 68. B) I.

D seçeneğini işaretlemiştir. A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa I. Burada 7 kişi var. E) Mert. Kesinlikle D seçeneğini işaretleyen sadece Özge olur. durum 71. (Cevap B) 7 kişi var. Kaan Leman Mert Nesrin Osman Özge Polat D A A E D E D D A D E A A D E D D D D A A A A D B B B B B B A D E D D D E E D A A A 1. durum 4. C) Nesrin. A seçeneğini işaretlemiştir. B yi sadece Osman işaretledi. O halde Mert ve Özge sadece D yi işaretleyebilir. E yi bir kişi işaretleyebileceğinden E yi de Mert ve Özge işaretleyemez. E seçeneğini işaretlemiştir. (Cevap D) B) Yalnız D E) A ve E C) Yalnız E . II. Nesrin’in A seçeneğini işaretlemesi bu durumda mümkün olmaz. durum 3. D) Polat. C yi hiç kimse işaretlemeyecek. Bu durumda 2 tane A. ÇÖZÜM: Tabloya göre. D seçeneğini işaretlemiştir. Nesrin’in işaretlemiş olabileceği seçenekler.Mantıklı ALES 69. Özge adlı öğrencilerden hangileri kesinlikle D seçeneğini işaretlemiştir? A) Yalnız I D) I ve II ÇÖZÜM: Polat A yı işaretlediyse Mert ve Özge A yı işaretleyemez. Özge’nin E seçeneğini işaretlemesi kesinlikle yanlıştır. 3 tane D. (Cevap C) B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 26 70. C seçeneği işaretlenmeyecek B seçeneğini sadece Osman işaretleyecek 2 tane A. (Cevap E) Dinamik Akademi 72. Eğer Özge E yi işaretlerse Mert de E yi işaretleyecektir. 2 tane E ve 1 tane B işaretlenmiş olacak ki 8 kişi eder. 3 ü D yi işaretlerse E yi 1 kişi işaretlemelidir. Leman. D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Leman. Nesrin. durum 6. ÇÖZÜM: Osman B yi işaretlediğinden diğer 6 kişiden 2 si A yı. III. B) Nesrin. A seçeneğini işaretlemiştir. 3 tane D seçeneği işaretleneceğinden geriye kalan 1 kişi de E seçeneğini işaretlemelidir. – 72. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE ÇÖZÜLECEKTİR. D yi Kaan işaretleyemez. aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yalnız A D) A ve D ÇÖZÜM: Tabloya göre Nesrin A ve D seçeneklerini işaretleyebilir. durum 2. Kaan’ın. durum 5. Polat’ın.

durum 4. L ürününün reklamı 3 numaralı panoya yapıştırılmıştır. M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. (Cevap E) 75. C) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. M. durum 6. ÇÖZÜM: Tabloya göre. M ve N C) K ve P   73. 7 nolu panoya K ürününün reklam yapıştırıldığında N nin reklamları da 1. 73. durum 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1’den 7’ye kadar numaralandırılmış yan yana yedi tane reklam panosuna K. L. ÇÖZÜM: Tabloya göre P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılamaz. durum 7. M ve N ürünlerinin reklamı yapıştırılmış olabilir. B) K ürününün reklamı 1 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum 3. 7 numaralı panoya K ürününün reklamının yapıştırıldığı biliniyorsa N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız 4 D) 2 ve 4 B) Yalnız 5 E) 1. D) K ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır.info 76. durum www. (Cevap A) B) Yalnız P E) K.  M ürününün reklamı. P ürününün reklamının 4 numaralı panoya yapıştırıldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. – 76.Mantıklı ALES 73. N. D) N ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. (Cevap E) 27 . K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya yapıştırılmıştır. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE ÇÖZÜNÜZ. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 1 K K N N N K K N K 2 N N K K K N N K N 3 L L L L L L L L L 4 K P K N P K P P P 5 M K M M K M K N N 6 N M N K M N M M M 7 P N P P N P N K K 1. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. B) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız N D) N ve P ÇÖZÜM: Tabloya göre 6 numaralı panoya K. durum 2. – 76. 2 ve 5 nolu panolara yapıştırabilir. (Cevap A) 74. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır.kpss. C) K ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: • K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna. durum 9. 2 ve 5 C) 1 ve 4 76. P ürünlerinin reklamları yapıştırılmıştır. diğer ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmıştır. K ve N ürünlerinin diğer reklamları yan yana olan panolara yapıştırılmıştır. durum 8.

E) 8. (Cevap B) 77. ayda. ay Edirne’ye. ve 8. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. aylarda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 9. Bursa. ay ise Çanakkale’ye gittiği biliniyorsa pazarlamacı. ÇÖZÜM: 2. 6. Pazarlamacının 1. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van. ayda aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olamaz? A) Mersin ÇÖZÜM: Her bölgeye 3 kez gitmiş olacağından 2. ay 3. ay 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ürünlerini yurt çapında pazarlayan bir şirketin pazarlama elemanı. B) 8. aylarda.     2. 9. (Cevap D) 28 B) Kars C) Erzurum Tabloda 1. ayda Marmara Bölgesi’ne gitmiş olabilir. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. ayda Van’a gittiği biliniyorsa pazarlamacı. son olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği 1. ayda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 5. ay 4. aylarda. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. Kars.Mantıklı ALES 77. Marmara Bölgesi’ne gittikten hemen sonra Karadeniz Bölgesi’ne gittiği. aylarda Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiş olabilir. ay 11. aylarda. Kesinlikle Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiştir. 10. sütuna göre 7.. veya 8. aynı bölgeden iki kente üst üste gittiği. ay Mar Ka Doğu Akdeniz Mar Ka Doğu Doğu Akdeniz Mar Ka Ak bilinmektedir. farklı bölgelerde bulunan kentlere gitmiştir. ve 11. ay 9.     Marmara Bölgesi’nde Edirne. yalnız bir defa. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. aylarda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği. ve 8. D) 3. Pazarlamacının 7. Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane. ve 9. ayda Hatay’a ve 8. ürünlerin tanıtımını yapmak için her ay farklı bir kente gitmiştir. ay 2. D) 7. Samsun 78. Bu pazarlamacının gittiği kentlerle ilgili şunlar bilinmektedir: Pazarlamacı. Hatay. kaçıncı ayda Bursa’ya gitmiş olabilir? A) 3. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) 3. ve 11. Erzurum. Çanakkale. ay 5. ve 4. ve 8. ay 7. Bölgeler 1. E) 7.. D) Gümüşhane E) Antalya . Bölgeler ma ra Akdeniz Doğu ma ra Doğu Akdeniz Doğu ma ra de 3. Dinamik Akademi C) 3. ayda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Gümüşhane iline gitmiş olamaz. 6. kentlerine gitmiştir. (Cevap C) B) 4. Bu bilgilere göre. Bölgeler ra deniz Akdeniz Akdeniz ra deniz Doğu Akdeniz Doğu ra deniz niz 79. ÇÖZÜM: 6. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Artvin. ayda. ay 8. Ayrıca pazarlamacının. ay 10. – 80. C) 5. ay 6. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin. Antalya.

ayda. ayda. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir.info 29 . ayda da Akdeniz Bölgesi’ne giderse Doğu Anadolu Bölgesi’ne 2 kez gitmiş olacaktır. 4 4. Pazarlamacının 3. ayda. C) 7. sütunu incele) (Cevap A) www. (Tabloda 3. ÇÖZÜM: 4. E) 9.kpss. B) 4. D) 7. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir.Mantıklı ALES 80. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Akdeniz Bölgesi’ne gitmesi kesinlikle yanlış olur. ayda. Ama 12 her bölgeye  3 kez gitmesi gerekir. ayda. ayda. ayda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 4. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->