DİNAMİK AKADEMİ’DEN MANTIKLI ALES 2010 İLKBAHAR ALES / SÖZEL TESTİ

1. – 5. SORULARDA, CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 1. Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır. A) deneyimlerle – iletişimi B) sorunlarla – yoğunluğu C) davranışlarla – inceliği D) gereksinimlerle – paylaşımı E) konularla – şekli ÇÖZÜM: 1 – 5 tarzdaki soruları parçadaki ipuçlarından yola çıkarak çözmek gerekmektedir. “Günlük deneyim” ve “günlük davranışlar” ifadeleri parçaya uygun düşmemektedir. Yine parçadaki “ortak değerler” sözü “paylaşım” kavramını akla getirmektedir. Buna göre parça, D seçeneğiyle (gereksinimlerle -paylaşımı) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap D)

ÇÖZÜM: “Dağların üzerine” sözü parçaya uygun düşmemektedir. “Dikkatlice bakıldığına sayılan”, “dikkatlice bakıldığında gözler önüne serilen” sözleri de parçayı anlamına uygun tamamlamamaktadır. Buna göre parça, C seçeneğiyle (arasına görülen - hüzünlendiriyorsa da) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap C)

www.kpss.info

3. Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---- için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım. A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması

2. Dağların ---- kurulmuş olan Saraybosna, yemyeşil doğası, rengârenk çiçekleriyle yalnız bulunduğu bölgeyi değil, dünyayı da süsleyen bir kent. Her ne kadar binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında ---- kurşun delikleri, insanı ---- da… A) üzerine – sayılan – duygulandırıyorsa B) arkasına – gözden uzak – heyecanlandırıyorsa C) arasına – görülen – hüzünlendiriyorsa D) çevresine – fark edilen – acıtıyorsa E) yamacına – gözler önüne serilen – utandırıyorsa

B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi ÇÖZÜM: “Bir şehri öğrenebilmek”, “bir şehri görmek” ifadeleri parçanın anlamına uygun düşmemektedir. Parçanın devamında bir gereklilikten söz edilmektedir. “O kente ait hissedebilmesi için” sözü parçayı anlamına uygun tamamlamaktadır. Buna göre, parçada boş bırakılan yerlere E seçeneğindeki sözler (tanımak - gerekir - ait hissedebilmesi) getirilmelidir. (Cevap E) 3

Mantıklı ALES
4. Bu yazar, Türk edebiyatında sağlam biçemi, başarılı dili ve temalarının çeşitliliğiyle hiçbir şiir akımının ya da topluluğun içinde yer almadan, ----. A) döneminin şiir anlayışına uygun yapıtlar verir B) kendine özgü bir şiir dünyası kurar C) okurların beklentilerini göz ardı eder D) edebiyat çevrelerinin acımasızca eleştirileriyle karşılaşır E) kendisine gereken değerin verilmediğini bilir ÇÖZÜM: Parçada sözü edilen sanatçının Türk edebiyatında hiçbir şiir akımının ya da topluluğunun içinde bulunmadan “özgün” bir yere sahip olduğu anlatılmak istenmiştir. B seçeneği de “özgünlük” kavramını düşündürdüğü için parça bu seçenekle en uygun biçimde tamamlanabilmektedir. (Cevap B) 6. – 11. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ. 6. (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor. A) I. ÇÖZÜM: 6 – 11 tarzdaki sorularda konuya bakış açısının değiştiği cümleyi tespit etmek gerekmektedir. “İnovasyon” kavramının açıklandığı bu parçada bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini belirten II. cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. (Cevap B) B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı, ----. A) göze batmamalıdır B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır C) somut verilere dayanmalıdır D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır E) öznellikten kaçınılmalıdır ÇÖZÜM: Parçada, romancının yapıtını oluştururken tarihi belgelerden yararlanabileceğini; ancak bunu yaparken bu bilgilerin dikkat çekmemesine özen göstermesi gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre parça, A seçeneğiyle (göze batmamalıdır) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap A) 4

Dinamik Akademi

7. (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslar arası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum; Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi… A) I. ÇÖZÜM: Parçada, “Nobel Edebiyat Ödülü” ele alınmaktadır. Ancak parçanın V. cümlesinde bu ödülle ilgisi olmayan bir yorum yapılmıştır. Bu cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (Cevap E) B) II. C) III. D) IV. E) V.

yürüyüş parkurlarına işaretler konulması. (Cevap E) 5 B) II. Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. 9.” A) I. yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması.kpss. (I) Size bir kitaptan söz eder biri. başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (I) Deneme türündeki yazıların bence en önemli özelliği kesinlemelere gitmeden okuru kendisiyle tartışmaya çağırmasıdır. yoksa ben mi en doğruyu biliyorum. D) IV. A) I. “Her düşüncenize katılıyorum ama yazınızı okurken sizinle tartışmaktan alamıyorum kendimi. yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. (V) Bu çalışmaların amacı. C) III. ÇÖZÜM: Parçada. 10. uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş. cümle. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş. C) III. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te bağımsız bir kurum olmuş. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek. E) V. III. 11. (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen. denemenin parçada ele alınan özelliğinin dışında bir düşünceyi içermektedir. yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim. ÇÖZÜM: “Piyasada az sayıda kalmış. ÇÖZÜM: Parçada. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. cümlesinde özel olarak “Fakir Çalgıcı” adlı bir kitaba değinilmesi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçlamış. bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım. .” (V) Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sayarım bir genç okurumun bana söylediği şu cümleyi. “deneme türünün okuyucuyu kendisiyle tartışmaya çağırması” özelliği üzerinde durulmaktadır. Yenice Ormanları’yla ilgili. A) I. piyasada az sayıda kalmış. C) III. sahaf kalmaz. D) IV. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius. E) V. (Cevap D) B) II. (II) Proje kapsamında. (II) Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde. Buna göre. ÇÖZÜM: Parçada.Mantıklı ALES 8. (I) Karabük Valiliği. diye. (III) O mu doğruyu yazıyor. C) III. (Cevap C) B) II. parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (IV) Yenice Ormanları. IV. (IV) Montaigne’nin şu sözünü hep hatırlarım: “Yolda karşımıza ilk çıkanla konuşur gibi yazmalı. (IV) Hazelius. “Karabük Yenice Ormanları”yla ilgili bir projeden söz edilmektedir. www. sözü edilen müzenin parçada üzerinde durulan özellikleri dışında bir durumundan bahsettiği için parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi.info (Cevap D) B) II. İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor. E) V. “Hazelius’un kurulmasını sağladığı ‘Skansen’ adlı müzenin özellikleri” ele alınmaktadır. E) V. eski bir kitaptır bu. A) I. D) IV. parçada ele alınan konudan farklı bir bilgi aktarılan IV. Ancak Montaigne’nin sözü. D) IV. eski kitapları aramanın uyandırdığı duygular”dan söz edilen bu parçanın V. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı. cümledeki bilgi.

Bu bilgiden de “gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görüldüğüne” ulaşılabilmektedir. B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır. D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır. yoğun olarak Asya etkileri taşıyor.” diyebiliriz. Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival. Hindistan’ın dört kutsal kentinde. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır. C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir. SORULARDA. en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır. A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır. “en çok rekorun gülle ve cirit atma branşlarında kırıldığı” belirtilmektedir. (Cevap B) 14. B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir. Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 19002007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre. A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır. ÇÖZÜM: Başta verilen cümlede. E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur. C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır. B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir. E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir. ÇÖZÜM: Festivalin Hindistan’ın dört kutsal kentinde. C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır. A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır. D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir.Mantıklı ALES 12. (Cevap A) Dinamik Akademi 15. D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır. Bu tiyatro. ÇÖZÜM: Cümledeki “2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan” sözü. 12. E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır. E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır. en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında. (Cevap C) 6 . B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir. C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film. A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür. D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur. (Cevap D) 13. bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü. her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını. ÇÖZÜM: Cümledeki “yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunları” sözünden “bu yıl sergilenen oyunların daha önce sahnelenmediğini” çıkarabilmekteyiz. BAŞTA VERİLEN CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ. – 15. “Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlandığı bilindiğine göre. sözü edilen çizgi filmin “hala yayımlanmaya devam ettiğini” düşündürmektedir.

Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti. ile V. tarçın. kitlesel yok oluşun. III. ile V. ile V. I. (Cevap D) www. dolayısıyla baharat. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog. ile III. ile V. ve III. 16. Bizlere armağan ettikleri o güzel filmlerin tadında… IV. B) II. V. ve II. A) I. ile III. D) III. ABD’nin. oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu. Kim bilir belki ilerlemiş yaşlarının değişen sinema ortamına pek uygun olmadığını düşünüyorlardır. Nitekim bu sorunun II. C) II. dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren. II. doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı. Yeşilçam’ın eski yönetmenlerinin artık köşelerine çekildiklerinden ve bunun sebeplerinden söz edilmektedir. Bu baharatlardan biber. II. A) I. E) IV. küresel iklim değişimi. vanilya gibi bazıları. III. ile III. Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı. V. ile V. 17. cümlede anlatılanlar da bu sebeplerden biri olarak düşünülebilir. cümlesinde geçen “bu gizemi” sözüyle III. ÇÖZÜM: I. zencefil. III. ile IV. C) II. – 19. O halde III. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan yönetmenler artık iyiden iyiye köşelerine çekildiler. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu. ile II. ve III. cümledeki “hala gizemini koruyor” sözleri arasında ilişki kurulabilir. farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu. ile V. II. SORULARDA. D) III. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması. (Cevap A) 7 B) II. V. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. IV. Ya da bunca yılın yorgunluğunu emeklilik döneminde atmaya çalışıyorlardır. I. D) III. ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerde söz edilen aşamalara dikkat edildiğinde (baharatın Asya’dan Avrupa’ya taşınması) II. Çünkü. ÇÖZÜM: 16 – 19 tarzındaki sorularda numaralanmış cümlelerde geçen “anahtar kavramlara” dikkat etmek bu tip soruların çözümünü kolaylaştıracaktır. V. E) IV. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. ile IV. çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor.Mantıklı ALES 16. gök taşı çarpmasından hemen sonra değil.info 18. IV. Ama gönül yine de onlardan emeklilik dönemlerini taçlandıracak birkaç film istiyor. C) III.kpss. (Cevap B) B) I. ile III. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu. E) IV. . A) II. İlk çağlarda yaşamış. Buna göre. I. ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi. NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı. ile V. yanardağ patlamaları. cümlelerde. I. Bu bilim adamı. ile V. ve V.

ile V. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. insanlık. D) IV. makinelere yaptırdı. elmasın Ralf Tappert’a gönderildiği belirtiliyor. Yer bilimciler böyle elmasların. arayıp bulmaya adayan II. bu çalışmasında III. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında. ile V. E) V. E) IV.” Buna göre. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. (Cevap C) B) II. şehirlerin ruhlarını V. Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi. yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor. şehirlerin ruhlarını arayıp bulmaya adayan bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan sanatçı. II. II ile numaralanmış cümle baştan dördüncü olur. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas.Mantıklı ALES 19. ve IV. ÇÖZÜM: Verilen sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması için sözlerin şu şekilde sıralanması gereklidir: “Kendini. III. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. I. IV. I. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. V. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekanın peşinde.” Buna göre. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. E) V. IV. makinelere yaptırdı. Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. I ile numaralanmış söz baştan ikinci olmaktadır. ile IV. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı. (Cevap B) B) II. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. ile III. V. D) IV. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. 20. I. bir sokak fotoğrafçısı olarak Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında. IV. Medeniyet. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor IV. III. 8 . ile II. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. insanlık. kendini. Buna göre. cümlede. C) III. D) III. Dinamik Akademi C) III. A) I. bu çalışmasında İstanbul’u bir kez daha yorumluyor. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. tanımlayan sanatçı. hangisi baştan dördüncü olur? A) I. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekânın peşinde. C) III. III. cümlede de Tappert ve ekibinin elmasla ilgili yaptığı araştırmadan söz ediliyor. ÇÖZÜM: II. II. B) II. (Cevap A) 21. hangisi baştan ikinci olur? A) I. ÇÖZÜM: Bu cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerin şu şekilde sıralanması gerekmektedir: “Medeniyet.

(I) Varlık dergisinin bir sayısında Behçet Necatigil’in “Eski Sokak” adlı şiirine rastladım. D seçeneğindeki “ama” bağlacı kendinden önceki yargının olumlu. B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı. (Cevap D) 25. kararlılıkla ilerleme” düşüncesi vurgulanmıştır. E) Geçmişte yaşadıklarıyla. yalnız bugüne değil yıllar sonrasına seslenen bir güç taşımasından… (V) Bir konuyu. (III) Aktörlerin seçimi her zamanki yöntemle yapıldı.kpss. III. cümlede değerlendirme söz konusu değildir. ÇÖZÜM: Altı çizili cümleyle oyuncuların gerçekçi olmaları ve senaryoya uygunluk göstermeleri anlatılmak istenmiştir. (III) Yalnızca kolay anlaşılırlığından. ÇÖZÜM: Eleştiri. dili ve “Eski Sokak” adlı şiiri değerlendirilmektedir. D) IV. sonraki yargının olumsuz olduğunu anlatmaktadır. 23. . C) III. I.info B) III. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. E) V. insanca bir sıcaklık vermesinden. Aynı zamanda “ilgisizdi” sözü de eleştiri anlamını kuvvetlendirmektedir. bir eserin yahut bir kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle değerlendirilmesidir. bir duyguyu. aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma B) Hızlı karar verebilme C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme E) Amaca doğru. ÇÖZÜM: Parçadaki II.Mantıklı ALES 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur? A) Müzik hayatına lise yıllarında. (IV) Seçilenlerin yüzlerinin. C) IV. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler. yerel bir koroda şarkı söyleyerek adım atmıştı. yalınlığından değil. “amaca doğru.” sözü. “Seçilenlerin yüzlerinin. Buna göre. okul yıllarıyla ve ailesiyle ilgili soruları her zaman cevaplardı. ardından figüranlar. bir tutkuyu abartmadan. altı çizili cümleyi açıklamaktadır. böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. kararlılıkla ilerleme ÇÖZÜM: Bu cümleyle bir amaç uğruna yılmadan mücadele etme. “Siz yolunuza devam edin. altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? A) II. en özlü biçimde duyurmasından… Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? A) I. (Cevap E) 24. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen her köyü gezip uygun yüzler aradık. yüceltmeden en yalın. bir sanatçının. D) VI. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. E) VII. en son da çocuk aktörler seçildi. (Cevap A) 9 B) II. (V) Hepsi de “eski bir fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. (II) Behçet Necatigil’in en güzel şiirlerinden biri bence. IV ve V ile numaralanmış cümlelerde Behçet Necatigil’in sanatı. (VI) Bunun için az çaba da harcamadık. (Cevap C) www. en etkili. D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi. bir özlemi. (I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada yapıldı.” cümlesi. C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. (IV) Şairin yüreğindekileri yansıtmasından.

İnternet kullanımına ilişkin bir araştırmadan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. IV. cinsiyetlere göre kullanım amaçları yüzdelerle verilmiştir. çocukların sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımının olduğu belirtilmektedir. (III) Ama onun. öykü ya da oyun başka bir anlatım formuna uyarlandığında artık onun ilk hâlini düşünmemek gerekir. V. (II) İlki “Vaktim yok. ÇÖZÜM: I. bir vefa borcu var bende yazarına karşı. 27. kendisinden önceki cümlede söylenenlerin nedenini açıklamaktadır? A) II. 28. cümlede. ÇÖZÜM: Parçadaki I. ve VI. kimler üzerinde yapıldığı söylenmiştir. (II) Hikâyesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. konuşan kişi öznel bir tutum içinde olmasının nedenini belirtmiştir? A) I. erkek çocuklarının % 55’inin oyun amacıyla kullandığı ortaya çıktı. başrol için benimle konuştuğunda henüz senaryoyu yazmamıştı. II. 12-14 yaş grubundaki 133 öğrenci arasında yapıldı. zaman açısından sayısal verilerle belirtilmiştir. hangi amaçla kullanılması beklendiği belirtilmiştir.” demek. (IV) Üçüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin cevaplamasını istemek. (Cevap A) B) III. (VI) Sıra dışı bir kadının yükseliş hikâyesiydi bu. cümlede. C) III. D) V. (V) Ne var ki çocuk ancak bu son yaklaşımla tartışmayı ve kendi düşüncelerini oluşturmayı öğrenebilir. E) V. interneti. B) II. kız çocuklarının % 60’ının iletişim. ve IV. B) II. moda ve kıyafet üzerine kurgulanmamış olması da ilginçti. 10 . Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmıştır. bu yeni forma göre değerlendirmekten yana olsam da kitapçı rafında görüp karıştırınca bir düğüm oluştu içimde. ve VI. çocuklarının derslerine yardımcı olması için aldığı öğrenildi. (V) Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde modacı olmuş birinin hayatını anlatan bu filmin.. cümlede. (II) Bunun sonucunda. (V) Ayrıca öğrencilerin % 55’inin günde 1-3 saatini internet başında geçirdiği anlaşıldı. (I) Bir üniversite tarafından. ve VI. (VI) Bu da oldukça zaman alan. (VI) Ama dediğim gibi. ÇÖZÜM: Parçada konuşan kişinin öznel bir tutum içinde olmasının nedeni sözü edilen çizgi romanın yazarına karşı “bir gönül bağının. (II) Çünkü artık eldeki yeni bir formdur ve tartışma bu yeni form üzerinden yapılmalıdır. başka bir şey değil. E) V.Mantıklı ALES 26. V. cümlelerde bu üç yaklaşımın neler oldukları açıklanmaktadır. ve VI. II. cümlede de bu durumun nedeni (Hikayesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman... III. ve V.) açıklanmaktadır. sıra dışı bir hayatı olduğunu ve bunun da film yapmak için oldukça uygun olduğunu düşünmüş. bir aldatılmışlık hissi… (V) Ne de olsa bir gönül bağı. D) IV. C) IV. D) I. D) IV. (I) Çocukların sürekli sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımı var. cümlelerde de üçüncü yaklaşımla ilgili yoruma yer verilmektedir. (IV) Senaryoyu gördüğümde kahramanın kişiliğinin oluştuğu yıllar bana daha çekici geldi. E) IV. kullanımı. ilköğretim öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin bir araştırma yapıldı. bir vefa borcunun” olmasıdır. (I) Bir roman. C) III. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde. C) V. (I) Filmin yönetmeni. cümlede. (Cevap E) 29. cümlede. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yoruma yer verilmiştir? A) I. (IV) Bir kırgınlık. cümlede. (III) Ne var ki romandan uyarlanan bu çizgi romanı. cümlede. (III) Araştırma. E) VI. bu tamamen kişisel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli. (III) İkincisi kısa ve çabuk cevaplar vermek. ve VI. (IV) Ailelerin evlerine interneti. zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır. başka zaman sor. Dinamik Akademi (Cevap C) B) II. filmin yönetmeninin başrol için bir oyuncuyla konuştuğu sırada henüz senaryoyu yazmadığından söz edilmektedir.

(IV) Diyet yapan insan. II. cümlede. ÇÖZÜM: I. www. satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitabevi tarafından önemsenmiyor. tartıldığında kilo verdiğini sanır. E) V. (II) Ekmek. erkek çocuklarının %55’inin oyun amacıyla interneti kullandıkları belirtilmiştir. IV. (V) Ancak kaybedilen yağ değil. III. cümlede. yanlış bir davranıştan söz ediliyor. diyet yapan insanlar için bir uyarı yapılmıştır. C) III. yeterince karbonhidrat almamaktır.kpss. cümlede. ticari kaygı nedeniyle satış oranı düşük kitapların önemsenmediği belirtilmiştir. (Cevap C) 31. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmamıştır. V. II. düşülen bir yanılgıdan söz ediliyor. “ilgi çekecek”lerin peşinde koşuyor. D) V. cümlede. (II) Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte. (IV) Yayıncılar ve editörler bu yüzden. (I) Yayımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor. çok okunmayan kitapların iade edildiği açıklanmıştır. IV. cümlede. çok okunmayan kitapların durumu ortaya konmuştur. iyi parayı kovar. V. cümlede. cümlede. (III) Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. (V) Bu durumu iktisattaki “Kötü para.info E) VI. cümlede. Fakat II. cümlede. C) IV. D) IV. diyet yapan insanın düştüğü bir yanılgı belirtilmiştir. kız çocuklarının %60’ının iletişim. pilav. uyarı yapılıyor. olumsuz bir yönelimden söz edilmiştir.” biçimindeki Gresham Kanunu’na benzetiyorum. gerçekte kaybedilenin yağ değil. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. değişen bir anlayıştan söz edilmiştir. çok satış yapacağı düşünülen kitapların ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. (Cevap E) 11 . Ancak III. “ilgi çekecek”lerin peşine düştüğünden söz edilmiştir. (VI) Eğer kilo vermenize karşın yalnızca yüzünüz. Ancak V. diyet yapanların hatalı bir davranışından söz edilmiştir. cümlede. (III) Bu da kas kaybı anlamına gelir ve beraberinde vücut su da kaybeder. bir gerçek ortaya konuyor. kas ve su olduğu ortaya konmuştur. cümlede. değişen bir anlayıştan bahsedilmemiştir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: I. değerini az sayıda insanın anlayabildiği “iyi”lerin değil. cümlede. (I) Diyet yapanların en önemli hatası. kollarınız inceliyor. saptama yapılmıştır. cümlede. cümlede. yayıncıların ve editörlerin “iyi”lerin değil. cümlede. yayın dünyasında da “kötü” kitap. yağ deposu olan karın ve öteki bölgeler aynı kalıyorsa yağ kaybetmediğinizi ve doğru zayıflamadığınızı bilmelisiniz. cümlede. cümlede öğrencilerin %55’inin 1-3 saatini internet başında geçirdiği belirtilmiştir. ÇÖZÜM: I. kas ve sudur. cümlede. B) II. internetin çocukların derslerine yardımcı olması beklendiği ifade edilmiştir. cümlede. cümlede. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz ediliyor. cümlede. kitabevlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. cümlede. araştırmanın ilköğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı söylenmiştir. cümlede. B) II. makarna gibi besinleri kesen kişilerin metabolizması. neden ve sonuç belirtilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede. cümlede. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz edilmemiştir. VI. (Cevap B) 30. ihtiyacı olan karbonhidratı kastaki karbonhidrattan almaya başlar. IV. “iyi” kitabı kovuyor.

ÇÖZÜM: I. ÇÖZÜM: D seçeneğindeki altı çizili sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmamaktadır. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir. sinemayı anlamakla ilgili bir duyarlılık. bu konularla ilgilenip onları özümsemek için elverişli koşulları oluşturmak çok önemlidir. önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıştır. (Cevap E) 33. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmemiştir. düşün ve yazın alanlarında. cümlede. cümlede. E) Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja süratle girince otomobilinin kontrolünü bir an için kaybetti. cümlede. rakiplerini geçmesi şimdilik mümkün değil. bir amaca ulaşmada gerekli koşullar üzerinde durulmuştur.. bir kavramın insanlar açısından önemi belirtilmiştir. futbolda olduğundan daha başarılı bulduğunu E) Başarılı bir sporcu olmanın öncelikle güzel ahlaka sahip olmaktan geçtiğini 12 .” demiş. cümlede. cümlede. bu alanlardaki eğitimin basit bir meslek eğitimi olarak düşünülmemesi gerektiği belirtilerek konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. (VI) Her şeyden önce. (V) Bu alanlardaki eğitimi. Dinamik Akademi C) IV. (III) Duyarlılık ise kimi sanatçıların sözünü ettiği “ince” şeyleri anlamak için. V. Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol terimlerinden yararlandığını B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını. D) V. sanata zaman ayırmak. önceki cümlede belirtilen “duyarlılık” kavramıyla ilgili açıklama yapılmıştır. çünkü cümlenin yükleminden (sergilemiyorlar) “oyuncular” sözcüğünü karşılayacak bir gizli özneye (onlar) ulaşabilmekteyiz. (II) Gerçeklik eğitimi herkes için gerekli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. gerçeklik eğitiminin insanlar açısından önemi belirtilmiştir. B) II. (Cevap D) 34. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve romancısı Albert Camus. cümlede. “Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. müziği. edebiyat ürünlerini anlayabilmek için gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. cümlede. E) VI.Mantıklı ALES 32. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) Antrenmanlarını düzenli yapmayan bu koşucunun. tiyatroyu. (IV) Sanatların en yücesi olan yaşama sanatına katkıda bulunan güzel sanatları. basit bir meslek eğitimi olarak düşünmeyelim.. cümlede. Ancak VI. yolunu şaşırmamak için. edebiyatı. IV. konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. C) Şehrin karmaşasının henüz başlamadığı sabah saatlerinde yalnız yürümekten hoşlanırdı. resmi. B) Kütüphanedeki araştırmasının uzun sürmesi nedeniyle ödevini zamanında bitiremedi. cümlede. D) En çok gol atan futbolcularını başka takıma kaptırmalarına rağmen oyuncular hiç de kötü bir performans sergilemiyorlar.. (I) Şiiri ya da öteki edebiyat ürünlerini anlayabilmek için insanın “gerçeklik ve duyarlılık” eğitiminden geçmesi gerek.. eskiden sporla uğraşmış olmasına bağladığını C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını etkilediğini D) Kendisini. II. cümlede.

Ama belli bir yaşa gelince bırakmışlardır bu işleri sanırım. üç ve dört yaşındaki çocuklardan oluşan iki farklı grup oluşturulmuş. (Cevap B) B) Benzetme aşağıdakilerden C) Tahmin E) Mizah unsurları 13 . ÇÖZÜM: Parçada.kpss. ikinci gruptaki çocukların soruları ise nesnelerin işlevleri de söylenerek yanıtlanmış. Oradaki “Edi” ile “Büdü” koca adamlar olmuşlardır herhâlde. “sanırım” sözlerinden tahminde bulunulduğu söylenebilir. nesnelerin sadece isimlerini bilmelerinin çocuklar için bir şey ifade etmediğini ve çocukların bilgi edinmek için soru sorduklarını söyleyebiliriz. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Bir düşünür ve romancı olan Albert Camus’un futbolla ilgili cümlesinden bu alanda edindiği deneyimin hayatının başka alanlarında da etkili olduğunu çıkarabilmekteyiz. Yaşlarına bakılmaksızın ilk gruptaki tüm çocukların aldıkları yanıttan sonra nesnelerle ilgili tamamlayıcı başka sorular da sordukları. www. İnsan düşünüyor ister istemez. çocukların daha önce görmedikleri nesneler hakkında sorular sormalarına izin vermişler.” cümlesinden yorum yapıldığı. Bu parçaya dayanarak çocukların nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalıştıklarını. Parça boyunca mizahi unsurlardan yararlanılmıştır. Birinci gruptaki çocukların soruları nesnelerin sadece adları verilerek.info E) Soru sormak çocukların bilgi edinmek için kullandığı bir yöntemdir. (Cevap C) 36. evlenip çoluk çocuğa karıştılar mı?” diye. D) Nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişki çocukların ilgisini çeker. “Bir iş sahibi oldular mı. C) Bilmedikleri nesnelerin yalnızca isimlerini söylemek çocuklar için bir şey ifade etmez. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Çocuklar nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalışmışlardır. Ancak parçanın anlatımında benzetmeye başvurulmamıştır. Araştırmacılar. Çocukluğumuzun “Susam Sokağı”nın ilk bölümü yayımlanalı kırk yıl olmuş. çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmayla ilgili bilgiler verilmektedir. onların sorduğu soruların sayısı arasında ters orantı vardır. ikilemedir. (Cevap D) 35. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. Bir araştırma için iki. “herhalde”. B) Bir gruptaki çocuklara verilen bilgilerle. öteki gruptakilerin ise aldıkları yanıtlarla daha çok tatmin oldukları görülmüş. Aslında işleri iyiydi. “Çoluk çocuk” sözü. grupların sorduğu soru sayılarının farklı olduğunu. Dün bir dergide okudum. “Kırpık” hâlâ aynı küfede mi yaşıyordur acaba? Sonra “Kurabiye Canavarı” o kadar kurabiyeden sonra göbeklenmiş midir? Kim bilir… Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? A) Yorum D) İkileme ÇÖZÜM: “Aslında işleri iyiydi. Fakat nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişkinin çocukların ilgisini çektiğine dair bir bilgi parçada yer almamaktadır.

yoksa çağlarından kopmuş birer geçmiş zaman hayaleti mi bunlar? Çoğu on sekizinci yüzyılda yapılmış. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğu ÇÖZÜM: Parçada. üzerinde araştırma yapılan şempanzelerin avlanmak için alet yaptıklarının gözlendiği anlatılmaktadır. Kiminin kırık panjurları inik. masalların çocuklar üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Çeşitli duygularla yüz yüze getirdiği B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırtına varmasını sağladığı C) Umutlarını canlı tuttuğu D) Düş dünyasını zenginleştirdiği E) Olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığı ÇÖZÜM: Parçadan masalların çocukları kazanma. Bu antropolog. Yaşayanlar işte bu eski yapılar. çevirmenin de insan olarak bir bakış açısına sahip olabileceğinden yani çeviriye yorumunu kattığından söz edilmektedir. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şempanzelerin farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği B) Yeni becerilerinin şempanzeleri baskın tür hâline getirdiği C) Her şempanze türünün bir şeyi öğrenme süresinin farklı olduğu D) Şempanzelerin başka canlılara yalnızca beslenme gereksinimi duyduklarında zarar verdiği Dinamik Akademi E) İnsan dışında. bugün eski günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar oracıkta. (Cevap E) 39. Dolayısıyla aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E) Betimlemeye başvurulmuştur. kiminin soluk perdeleri kapalı. Amerikalı bir antropolog. ormanda yaşayan şempanzelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempanzelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi. (Cevap B) 38. ilginç bulgulara ulaştı. . Vapurla geçerken görüyorum onları. kendisini bulur. Onun da bir bakış açısı vardır. çocuğun masal kahramanıyla kendisini özdeşleştirdiği bilgisinden olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığına ulaşılabilmektedir.” cümlesinden düş dünyasını zenginleştirdiğine. Buradan insan dışında. ister istemez çeviriye yansır. Masal kahramanlarının aşması gereken engeller ve yenmesi gereken güçlükler saymakla bitmez. Ayrıca mutlu sonlar.” Eski yalıların birbirinden güzel resimlerine bakarken Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri geliyor aklıma. “Düş gücünü zenginleştirip yaratıcılığını artırır. Senegal’de yaşayan şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmalarda. Bu bakış açısı. “Bütün ölüler unutulur… / Yaşayanlar kalır tek başlarına. Masallar çocuğun düş gücünü geliştirip yaratıcılığını artırır. Ancak yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladığı bu parçadan çıkarılamamaktadır. Çevirmen de bir insandır. Her zaman içime dokunur görünüşleri. Yaşıyorlar mı. Aynı bilim adamı.Mantıklı ALES 37. şempanzelerin insanlar gibi bir tür kültür geliştirip geliştiremediğini araştırmaya devam edeceğini dile getirdi.” cümlesinden umutları canlı tuttuğuna. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğuna ulaşılabilmektedir. çocuğa her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. Yer yer birinci kişili anlatıma başvurulmuştur. Çocuk. Konuşma havasıyla yazılmıştır. Çocuk o masallarda kendisini arar. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin. kaybetme gibi çeşitli duygularla yüz yüze getirdiğine “Her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. insana özgü nitelikler yüklenmiştir. (Cevap E) 14 40. Bu parçada çevirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Üslubunun yapıttan yapıta değiştiği B) Düşüncelerini istediği gibi yansıtamadığı C) Başka çevirmenlerden etkilendiği D) Yetkinliğinin çeviriyi etkilediği E) Çeviriye yorumunu kattığı ÇÖZÜM: Parçada. Varlıklara. kendisini onlarla özdeşleştirirken kötülerle ve onlarla bağlantılı olan tehlikelerle ilgili bilgi edinir. Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır.

Eskiden sütçümüz.kpss.” cümlesinden yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine ulaşılabilmektedir. incelikleri. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. Fazlalıklara. Bu yazar. isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin.” cümlesinden betimlemeye başvurulduğu.” sözünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına. sebzecimiz vardı. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Kiminin kırık panjurları inik.”) yer verildiği. insana özgü nitelikler yüklendiği söylenebilir. hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen. Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması . bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. “Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. “dilsiz tanıkları” sözünden de varlıklara. okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu. güvenlik görevlisi. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava. “onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi” sözünden ilgi alanının geniş olduğuna. (Cevap C) ÇÖZÜM: “Sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. (Cevap D) www. iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı. Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına B) İlgi alanının geniş olduğuna C) Dil konusundaki yetkinliğine D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine 42.” cümlesinden dil konusundaki yetkinliğine. kakofoniye yer yoktur. Hâl hatır sorduğumuz. Onlarla merhabalaşırdık. Ancak parçadan anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığı çıkarılamamaktadır. okuyucuyla sohbet ediyormuşçasına ve yer yer birinci kişili anlatıma (“… geliyor aklıma. Öyküleri. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi. iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. yakın çevresindekilerin dert ortağı.info 15 41. her zaman. sırdaşı olduğu gibi. kiminin soluk perdeleri kapalı. Fakat parçada koşul bildiren cümleler kullanılmamıştır. sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen. Hatta yazdıklarını kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için.”. “… görüyorum onları. yapıtlarına yansımıştır. “Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi. “merhabasız” alışveriş yapıyoruz. insana dair duyarlıkları. annesi gibi davranan bir ‘insan sevdalısı’. yoğurtçumuz. annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. Hiper.

Ulysses’ten bölümler okunuyor. notlarını sıradan okuyucudan gizlemeye.” sözünden insan ilişkilerinde kopuklukların olmasından yakınıldığı söylenebiliriz. edebiyat etkinlikleri düzenleniyor. Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var.” sözlerinden insanlar arasında güvensizliğin artmasından ve ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olmasından yakınıldığını. aslında “aynayla okunan yazılar”. “hiper. Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor. James Joyce’un “Ulysses” romanı.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde satılan on binlerce ürünün arasında seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Olayların geçtiği mekânlara B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına C) Roman kişilerine D) Yazarının nereli olduğuna E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna 44. Fakat zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesinden yakınıldığını söyleyemeyiz. da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor. defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar. Bu parçada Leonardo da Vinci’nin defterleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Neler içerdiğine B) İlgi odağı olmasının nedenlerine C) Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğuna D) Hakkındaki bilinmeyene E) Yazıldığı dönemde yayımlanmadığına . Ancak romanın gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. Da Vinci’nin. notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hâlâ bir sır. Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. Bu ilgi defterlerin içeriğinden. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. ‘merhabasız’ alışveriş yapıyoruz. İtalyan Rönesans Sanatçısı ve Mühendisi Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada romandaki olayların “Dublin’de” geçtiğine. Dedalus’un. “Bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Ancak. isimleri yabancı olan marketler” sözünden adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmamasından. “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün. “Stephen Dedalus” ve “Leopold Bloom’un” romanın kişileri olduğuna. Defterler. en azından kolay anlaşılır olmaktan uzaklaştırmaya çalıştığına şüphe yok. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un. Öğle yemeği için. James Joyce’un “Dublinli” olduğuna ve romanın “Bloomsday Festivali” adında bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna değinilmiştir. (Cevap B) Dinamik Akademi 16 43. Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor. San Fransisco’dan Sydney’e. anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içeriyor. Da Vinci’nin bunu. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı.

benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiği ifade edilmektedir. simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için yaptığı uğraşların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. cümlede. elementlerle ilgili araştırmaların periyodik tablonun oluşmasını sağlaması gibi gelişmelerden. defterlerin ilgi odağı olmasının Da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklandığına. VI. elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir. II. D) II. www. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Elementlerle ilgili araştırmalar ne gibi gelişmeler doğurmuştur? B) Periyodik tablonun başlıca özellikleri nelerdir? C) Simyayla ilgili çalışmalar hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur? D) Periyodik tablo son hâlini ne zaman almıştır? E) Tablonun “periyodik” olarak adlandırılması neye dayanmaktadır? ÇÖZÜM: Parçada. (V) Tablo. ÇÖZÜM: I. tablonun başlıca özelliklerinden. kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu. (Cevap C) B) II..Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. ve VII. (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. defterin anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içerdiğine. keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların özelliklerini araştırmaya yöneltti. ve III. dünyanın dört bir yanında bulunduğuna. (Cevap E) 45. kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. defterdeki anlaşılmaz notların hala bir sır olduğuna değinilmiştir.. ve II. E) III. VE 46. IV. işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı. elementlerin isim ve özelliklerini içeren. Ancak yazıldığı dönemde yayımlanmadığına ilişkin bir bilgiye parçada yer verilmemiştir. simyayla ilgili çalışmaların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğundan benzer özelliklerine sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiğinden söz edilmiştir. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında. ve V.kpss. 45. ve VI. cümlede. Ancak periyodik tablonun son halini ne zaman aldığına değinilmemiştir. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi. V. (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması. (III) Daha sonra. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. C) I. Diğer cümlelerde neden-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır. ve VI..info 46. (Cevap D) 17 .

kerestesi çam olan da var. Tamamen kurguya dayalı. aşağıdakilerden hangisinin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenmez? A) Çağdaş bilimin verileriyle düş gücünden yararlanılarak oluşturulan ürünlerden hoşlananlar B) Yaşanmış gerçek olayları izlemeyi sevenler C) Evrenin doğuşuna ya da dinsel olaylara dayalı hikâyelere düşkünlüğü olanlar D) Toplumun geniş kesimlerine seslenen gelişmelere ilgi duyanlar E) Yerli yapımları izlemeyi sevenler ÇÖZÜM: Parçanın sonunda “Lost” dizisinin izleyici kitlesinin kimlerden oluştuğu açıklanmaktadır. (Cevap B) 49.. kestane olan da. karakterleri canlandıran oyuncuların tanınmamış olması. Bu parçaya göre. Bu kitlelerden birinin de bilim kurgu ve mitoloji meraklılarından oluştuğu göz önüne alınırsa gerçek olayları izlemeyi sevenlerin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenemez. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. milyonlarca insanı ekran karşısına çeken ve gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilen “Lost”un sonunu büyük bir merakla bekliyor. IV. 47. VE 48. Ahşap çatmayla yapılanı da var. iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda. II. Dünya. III. Bu parçaya göre. bilim kurgu ve mitoloji meraklıları “Lost” dizisinin izleyici kitlesini oluşturuyor. sürekli yeni karakterler eklenerek. “hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi” özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II D) II ve III ÇÖZÜM: “Sürekli yeni karakterler eklenerek. “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında. 48. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim. Kendi kültürünü yansıtan yapımları beğenip yabancı dizi izleme alışkanlığı olmayanlar. Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. VE 50. boğaz geçmeyle yapılanı da. aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir? A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması B) Kiler olarak kullanılması C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması . yeni medya araçlarını sonuna kadar kullanmayı bilen yeni kuşak. gördükleri ufak tefek ahşap yapıları. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor.” cümlesinden “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında “karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim”.Mantıklı ALES 47. Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler. ıssız bir adada geçen bu diziye. hikâyenin ıssız bir adada geçmesi. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. 49.. popüler kültürü sevenler. çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. Bu parçaya göre. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. özellikle turistler. (Cevap C) B) I ve III E) III ve IV C) I ve IV Dinamik Akademi 18 I. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur.

(Cevap A) 51. Gelenekleri yadsımanın neredeyse erdem sayıldığı günümüzde. bayramları bile eskiten biz değil miyiz aslında? Geçmişten bugüne neler değişti de bayramları bayram gibi yaşayamaz olduk? 51. o günleri aramak eskimiş olmak mı. kerestesi çam olan da var kestane olan da…” cümlesinden değişik malzemelerden yapılabildiklerinden ve yapımlarında farklı tekniklerin kullanıldıklarından söz edildiği anlaşılmaktadır. (Cevap E) B) I ve III E) I. ÇÖZÜM: Parçada. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. Portatif bir merdivene sahip olması IV.” cümlesinden görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırdığından. kısa bir etek. birlikte geçirilen zamanlar olmaktan çıkmıştır. serenderlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri “önlem” amacı taşımaktadır? A) I ve II D) III ve IV ÇÖZÜM: Yiyeceklerin havadar bir ortamda bozulmadan saklanabilmesi için pencerelerinin olmasının. içimdeki küçük kız çıkıveriyor ortaya.” cümlesinden serenderlerin kiler olarak kullanıldığından. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum! O bayramları anımsamak. B) Bayramlar. D) Toplumsal uzlaşma için fırsat olan bayramların değerlendirilmesi gerekir. “Çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. Yerden yüksek olması III. kabarık. Yatağının baş ucuna koymak için. Basit bir mimariyle yapılmış olması Bu parçaya göre. Pencerelerinin olması II.info 50.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki “Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. diye düşünüyorum sıklıkla. Ancak parçaya dayanarak toplumsal uzlaşma için bayramların fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz edilemez. “Ahşap çatmayla yapılanı da. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz? www. Ancak yılın belirli bir döneminde kullanılması serenderlerin bir özelliği değildir. eski bayramların özlemini duyan bir kişinin düşüncelerine yer verilmiştir. altına siyah rugan ayakkabı ve kıvırcık saçlarını iki yandan tutturacak parlak taşlı tokalar istiyor benden. C) Zaman içinde bayramların insanlar açısından anlamı değişmiştir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. II ve III C) II ve IV A) Çocukluk yıllarında yaşanan bayramların verdiği zevk farklıdır. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A) Küskün E) Geleneklerine bağlı 19 B) Duygusal C) Eski günleri özleyen D) Üzgün . I. yeni açmış nar çiçeği renkli bir gömlek. bu tek başına geçirilen günlerde öylesine zor geliyor ki bana… Eminim benim gibi daha niceleri var üstelik. (Cevap D) 52. Sürekli yanımda olmasını isteyip de bulamadığım o küçük kızın gönlünü etmek.kpss. E) Toplumun değer yargıları zamanla değişebilir. yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden yüksek olmasının ve basit bir mimariyle yapılmış olmasının önlem amacı taşıdığını söyleyebiliriz. Bayramlardan bir gece önce. VE 52.

Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. Rumi. Mısır. Bu fosilin Australopithecus afarensis türüne ait olduğu ve bu türe ait bugüne kadar bilinen en eski fosil olan Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. VE 54. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Bu parçada “Selam” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ne tür yiyeceklerle beslendiğine B) Hangi türün özelliklerini taşıdığına C) Kol kemiklerinin özelliğine D) İskeletinin tamamının bulunduğuna E) Kafatasıyla beyninin büyüklüğü arasındaki ilişkiye . insanın evrimiyle ilgili önemli ipuçları vereceği düşünülüyor. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.3 milyon yıl önce yaşadığına inanılan üç yaşındaki bir çocuğa ait fosil bulundu. Elden kaçıveren zamanı henüz yakalayan olmadı. Bu parçaya göre. Miladi. Dinamik Akademi 20 2000 yılında. (Cevap A) 54. Mezopotamya. Çin. Etiyopya’nın Dikika bölgesinde. Bu parçaya göre. Fakat parçadan bu kişinin neden “küskün” olduğuna bir cevap alınamamaktadır. Celali. kol kemiklerinin dizlere kadar inmesi ise tırmanabildiğini gösteriyor.” cümlesinden kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeninin egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi olduğuna ulaşılabilmektedir.” cümlesinden bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için zamanı olabildiğince ayrıntılı göstermesi özelliğine sahip olması gerektiğini çıkarabilmekteyiz. Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Parmaklarının da çok daha kıvrımlı olması bu teoriyi destekliyor. Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. (Cevap C) 55. Ayrıca kafatasının küçük olması beyninin küçük olduğunun bir göstergesi. Roma. Bütün kemik parçalarının bulunmasının ve onun bir çocuk olmasının. 55. VE 56. 53. eski günleri özleyen. kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanıcıları arasındaki ortak kültürü temsil etmesi B) Her kültürün. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Hicri. üzgün ve geleneklerine bağlı bir niteliğinin olduğunu düşünebiliriz. (Cevap E) 53. bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? A) Kullanımının kolay olması B) Kültürel değerleri önemsemesi C) Herkesçe anlaşılır bir dille oluşturulması D) Son dönemde icat edilmesi E) Zamanı olabildiğince ayrıntılı olarak göstermesi ÇÖZÜM: “Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. Gregoryen takvimleri… Firari zamanın peşinden her kültür kendi takvimini yaptı. “Selam” adı verilen bu kız çocuğunun fosilinin eksik parçalarının bulunması dört yıl sürdü.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki sözleri söyleyen kişinin eski bayramları özlediği için duygusal. 3. ayak kemikleri ve diz yapısı çocuğun kesinlikle iki ayak üzerinde dik yürüdüğünü. Yunan. kendi yaptığı hesabın doğru olduğuna inanması C) Egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi D) Takvimdeki hataların fark edilip düzeltilmesini hızlandırması E) Döneme ilişkin kayıtlardaki karmaşanın bitirilmek istenmesi ÇÖZÜM: “Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi.

oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek.kpss. Edebiyat öğretmenleri ödev vermiştir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Selam’ın iki ayak üzerine dik yürüdüğü kesin olduğuna göre Selam’dan çok daha sonra yaşadığı bilinen Lucy’nin de iki ayak üzerine dik yürüdüğünü söyleyebiliriz. (Cevap D) 58. Bu parçaya göre “Lucy” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Parmak kemiklerinin daha kıvrımlı olduğu B) İki ayak üzerinde dik yürüdüğü C) Daha erken dönemde yaşadığı D) Boyunun daha kısa olduğu E) Ağaçlık bir alanda yaşadığı ÇÖZÜM: Parçada. ondan geri kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi çekiciydi. Sık sık yanıma öğrenciler gelir. sıradan soruların yöneltilmesinden E) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman ayıramamasından ÇÖZÜM: Parçanın başında yazar. VE 58. hep aynı soruları sorarlar. kol kemiklerinin dizlere kadar indiğine. (Cevap A) 57. Selam adlı fosilin Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiği ifade edilmiştir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın. Okurun gerisinde kalmak demek. sözü edilen fosilin “Australopithecus afarensis” türünün özelliklerini taşıdığına. Eskiden bazı ünlü yazarlar.info 56. Bu parçada yazar. kafatasının küçük olmasının beyninin küçük olduğunun bir göstergesi olduğuna değinilmiştir. toplumun özlemlerinin. “Ben okumam. yazarım. Ama kafam takıldı bu soruya. “Aç şu kitabımı oku. sıradan soruların yöneltilmesinden yakındığını söyleyebiliriz. 57. okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anlarım. “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap yazdınız?” gibi… Sorulardan. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? www. röportaj yapmak için yanına gelen öğrencilerin sordukları sorulardan okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anladığını belirtiyor. Ben de onlara “Ne mi yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum. bazı ünlü yazarların okunmaz hâle gelmesini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmemelerine B) Çok sayıda ürün verememelerine C) İlgi çekici konular seçmemelerine D) Gelenekçi yapıda olmalarına E) Yazdıklarının anlaşılmamasına .” derlerdi. Buradan da yazarın kendisine kalıplaşmış. Ancak Selam’ın ne tür yiyeceklerle beslendiğine parçada yer verilmemiştir. yayımlanan kitaplarının okunmamasından C) Öğretmenlerin hep aynı konuyla ilgili ödev vermesinden D) Kendisine kalıplaşmış.” dedim. çağın beğenisinin.” derim öylelerine. bütün kemik parçalarının bulunduğuna.” Gelirler. bu yüzden okunmaz oldular. (Cevap B) 21 A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini seçmesinden B) Yazdığı yazıların. isteklerinin dışında kalmak demektir.

izleyicinin merak duygusunu canlı tutması gerektiği anlatılmaktadır. şimdiyse en kötüler arasında yer alıyor. stok tutma ve muhasebe sisteminin başlangıcını oluşturur.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Yazarın “Eskiden bazı ünlü yazarlar. trajik olaylardan uzak olma. III. 59. İbraniler ve sonraları Araplar tarafından geliştirildi. Bu parçaya göre. Hikâye kıvrımlarını yavaş yavaş açar. 59. (Cevap C) 61. iyi bir sinema filminin. Bundan 30 bin yıl kadar önce avcı topluluklar. Sayıların harflerle gösterildiği alfabetik sayı sistemleri. Ancak. VE 62.” cümlesinden Amerikan sinemasıyla ilgili olarak filmlerin. Romalılar. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı ÇÖZÜM: Parçadaki “Filmlerin büyük çoğunluğunda. Mezopotamya’da Sümerlere ait MÖ 3400 yılından kalma sayma işinde kullanılan kilden yapılmış markalar. Aztekler ve Keltler 20’lik sistemi. Dünyanın birçok bölgesinde yazının gelişiminden önce görülen bu sistemler. Bu hikâye anlatmak değil.’ derlerdi. telaşla bir sağa bir sola savrulmaz. bu yüzden okunmaz oldular. I. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürüyor. şimdi dünyanın her yerinde “Arap” sistemi kullanılıyor. Amerikan sineması eskiden hikâye anlatmada çok başarılıydı. Amaç. ‘ben okumam. (Cevap E) 61. Bu parçaya dayanarak iyi bir sinema filminin. Dinamik Akademi . daha önce işlenmemiş konuları seçme. Mayalar. A) Avcı toplulukların kullandıkları sayma aracına B) Markaların hangi malzemeden yapıldığına C) Ondalık basamak sisteminin nasıl ortaya çıktığına D) Günümüzde hangi sayı sisteminin kullanıldığına E) Yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine 22 II. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Çünkü artık hikâye değil.” cümlesinden bazı ünlü yazarların başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmediklerinden okunmaz hale geldiklerini çıkarabilmekteyiz. Filmlerin büyük çoğunluğunda. sayı sistemlerinin gelişmesini sağladı. İnsanlar basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarından sayı sistemlerinin çoğu ondalık basamak sistemini temel alır. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. Amerikan sinemasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İyi senaryo bulmakta güçlük çekildiği B) Filmlerin gereğinden uzun olduğu C) Yüksek gişe getirisi olan filmler çekildiği D) Teknolojinin olanaklarından aşırı ölçüde yararlanıldığı E) Filmlerin. Yunanlılar. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada. yazarım. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı düşüncesine ulaşılabilir. VE 60. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 60. büyük olasılıkla öldürülen hayvanların sayısını kaydetmekti. “Olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme” ifadesi de aynı düşünceyi içermektedir. olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Nesnelerin kaydını tutma gereksinimi. tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullanıyordu. Mezopotamyalılar 60’lık sistemi benimsemişlerdi. durum anlatıyor.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisi çıkan bir ürünün. (Cevap E) 63. eskisinin satış miktarını düşürdüğü B) Kimi televizyon reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verildiği C) Tüketicilerin. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir? A) Öldürülen hayvan sayısının kaydı – çetele çubukları B) Stok tutma – markalar C) Sayma – el ve ayaklar D) Ölçme – rakamlar E) Şifreleme – sayı sistemleri ÇÖZÜM: Parçada. Her yeni modelin elden kaymayı engelleyen “yeni” bir sapı. avcı toplulukların tahta veya kemikten yapılma sayma araçları kullandıklarına. ilk cümlelerden (Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir?) itibaren televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verilmesi eleştirilmektedir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ancak yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine yer verilmemiştir. insanların basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarına.info 62. Sümerlere ait kilden yapılmış markaların stok tutma amacıyla kullanıldığına. Fakat ölçmerakamlar arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir. Gerçekte değiştirilen şey sadece sapın rengi ya da bıçağın tasarımı olduğuna göre. yüzü daha az tahriş eden “yeni” bir başlığı oluyor. (Cevap D) 23 63. Üstelik bu reklamlar gösterilirken firmanın önceki modelleri piyasada satılmaya devam ediyor. www.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. Çok da uzun olmayan aralıklarla “geliştirilen” yeni bir modelin reklamı yapılıyor. markaların kilden yapıldığına. bu reklamlar. reklamların doğruluğunu araştırmadan ürün satın aldıkları D) Firmaların ürünlerini sık sık geliştirerek piyasaya sundukları E) Tüketicilerin ürün satın alma kararlarında reklamlardan etkilendikleri ÇÖZÜM: Parçada. avcı toplulukların öldürülen hayvan sayısını kaydetmek için tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullandıklarına. Böylece firma bu son reklamıyla daha önce reklamlarda aynı şekilde tanıtılan önceki modellerinin o kadar da iyi olmadığını kabul etmiş oluyor.kpss. günümüzde “Arap” sisteminin kullanıldığına değinilmiştir. sayı sistemlerinin soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürdüğüne yer verilmiştir. Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirilebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir? Televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarından söz ediyorum. (Cevap B) . VE 64. sektördeki yoğun rekabetten kaynaklanıyor olsa gerek. insanların sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıkları için ondalık basamak sisteminin ortaya çıktığına.

cesur ve kararlıysanız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olabilir? A) Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. Bazen ip kopuverir ve ortada öylece kalıverirsiniz. B) Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zordur. (Cevap E) Dinamik Akademi 66. define. ÇÖZÜM: Parçanın yazarı yazdığı kitabı bir defineye benzetmektedir. Bu parçada yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Masa başında aralıksız çalışmaktan sıkıntı duyması B) Yapıtın içerik yönünden zengin olmaması C) Yazarken bir noktada tıkanıp kalması D) Düşüncelerini anlatırken uygun sözcükleri bulmakta zorlanması E) Yaratıcılığını yitirdiğini sanması ÇÖZÜM: Yazar kurgulamadan. otların arasında parlak renkli bir ipin ucunu bulup ipi heyecanla kaynağına kadar takip etmektir. C) Kullandığı dil kolay anlaşılır değildir. VE 66. B) Romanlarında gerçek ve düş iç içe geçmiştir. D) Firmalar arasındaki rekabet arttıkça reklam için harcanan para da artmaktadır. severek yaptığı bir iştir.sizi bir defineye götürür. zevki yok ediyor. D) Romanlarında anlattıklarını bir sonuca bağlamamaktadır. C) Piyasada yaşanan yoğun rekabet tüketicilere yarar sağlamaktadır.Mantıklı ALES 64. televizyon aracılığıyla yapılanlardır. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Yazdıklarıyla. içinden geldiği gibi yazmayı “ip”e benzeterek somutlaştırmaktadır. Kurgu. yazmanın bana verdiği bütün coşkuyu. Yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay ise “yazarken bir noktada tıkanıp kalması” olabilir. okurun kafasında soru işaretleri belirmesini amaçlamaktadır. yazdığınız kitaptır. Ben romanlarımı planlayarak yazmam. Ve define hiçbir zaman o kitaptan kazanabileceğiniz para değildir.” düşüncesine sahip olması beklenebilir. . SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. E) Yazma. E) En etkili reklamlar. ÇÖZÜM: Tıraş bıçağı reklamlarının inandırıcılığına inanmayan parçanın yazarından “Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. Ama ip bazen de -şanslı. Buradan yazarın yazma işini severek yaptığına ulaşabiliriz. Bana göre kitap yazmak. (Cevap A) 65. (Cevap C) 24 65.

kpss. E seçeneğini işaretlemiştir. “karşın” sözleri bu cümlelerde karşılaştırma yapıldığını göstermektedir. yüksek öğrenimde edindikleri bilgilerini günlük yaşamda uygularlar. (IV) Sosyoloji eğitimi almış olmama karşın ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu.” görüşünü savunmuştu. B) I. ve III. farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinlerdir. www. D) Teknolojinin gelişmesi. Mert. (I) Satranç şampiyonu Garry Kasparov 1996 yılında “Derin Mavi” adlı bilgisayarla satranç maçı yapmıştı. IV. VE 68. beş seçenekli bir sorunun hangi seçeneğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:      A seçeneğini iki. ve V. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Sosyoloji ve matematik. C) Temeli matematiğe dayanan bilgisayarlar.) sosyoloji ve matematiğin farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinler olduğuna ulaşabilmekteyiz. cümlede. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? A) I. (III) Bir arkadaşım ise. “Gün gelecek insanoğlu karmaşık problemleri insandan çok daha kısa sürede çözen bilgisayarı satrançta yenemeyecek. ve V. Nesrin. (II) O sırada ben. Özge ve Polat adlı öğrencilerin. Bu bilgilere göre. cümlesinden (Sosyoloji eğitimi almış olmama rağmen ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. cümlede. ve V. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. D seçeneğini üç kişi işaretlemiştir. E) Özge. ÇÖZÜM: II. insanın yapamayacağı her şeyi yapabilme özelliğine sahiptir.” demiştim. (Cevap B) 68. “Bilgisayar insan yapımı olduğu için insanoğlu daima bilgisayara galip gelecektir. .Mantıklı ALES 67. Mert ve Polat. aynı seçeneği işaretlemişlerdir. insana olan gereksinimi giderek azaltacaktır. E) Kişiler. farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. ve IV. cümlede. ve V. C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir. C) Özge.info C) II. 69. D) Özge. Mert ve Özge. – 72. “çok daha kısa”. B) Sosyoloji eğitimi almış kişilerin aynı zamanda iyi bir matematikçi olmaları beklenemez. A seçeneğini işaretlemiştir. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. E) IV. I. III. “ise”. cümlelerde karşılaştırma yapılmamıştır. D) III. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Kaan ve Leman aynı seçeneği işaretlemişlerdir. Osman. ÇÖZÜM: Parçanın IV. (Cevap A) 25 69. B) Leman ve Nesrin farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. D seçeneğini işaretlemiştir. 67. B seçeneğini yalnız Osman işaretlemiştir. (V) Konuştuklarımızı duyan bir akademisyen bu konunun araştırılmaya değer olduğunu söylemişti. Leman. Kaan. Kaan.

Mantıklı ALES 69. Özge adlı öğrencilerden hangileri kesinlikle D seçeneğini işaretlemiştir? A) Yalnız I D) I ve II ÇÖZÜM: Polat A yı işaretlediyse Mert ve Özge A yı işaretleyemez. – 72. E seçeneğini işaretlemiştir. Leman. Bu durumda 2 tane A. C yi hiç kimse işaretlemeyecek. Burada 7 kişi var. Polat’ın. 3 tane D. Özge’nin E seçeneğini işaretlemesi kesinlikle yanlıştır. D seçeneğini işaretlemiştir. (Cevap C) B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 26 70. D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Leman. B yi sadece Osman işaretledi. O halde Mert ve Özge sadece D yi işaretleyebilir. E yi bir kişi işaretleyebileceğinden E yi de Mert ve Özge işaretleyemez. 2 tane E ve 1 tane B işaretlenmiş olacak ki 8 kişi eder. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE ÇÖZÜLECEKTİR. C) Nesrin. E) Mert. Kesinlikle D seçeneğini işaretleyen sadece Özge olur. durum 2. A seçeneğini işaretlemiştir. durum 6. durum 71. III. aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yalnız A D) A ve D ÇÖZÜM: Tabloya göre Nesrin A ve D seçeneklerini işaretleyebilir. A seçeneğini işaretlemiştir. durum 5. Kaan Leman Mert Nesrin Osman Özge Polat D A A E D E D D A D E A A D E D D D D A A A A D B B B B B B A D E D D D E E D A A A 1. 3 tane D seçeneği işaretleneceğinden geriye kalan 1 kişi de E seçeneğini işaretlemelidir. II. B) Nesrin. (Cevap E) Dinamik Akademi 72. C seçeneği işaretlenmeyecek B seçeneğini sadece Osman işaretleyecek 2 tane A. ÇÖZÜM: Osman B yi işaretlediğinden diğer 6 kişiden 2 si A yı. (Cevap B) 7 kişi var. Nesrin’in A seçeneğini işaretlemesi bu durumda mümkün olmaz. Kaan’ın. Nesrin. D seçeneğini işaretlemiştir. A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa I. 3 ü D yi işaretlerse E yi 1 kişi işaretlemelidir. Eğer Özge E yi işaretlerse Mert de E yi işaretleyecektir. durum 4. D) Polat. durum 3. D yi Kaan işaretleyemez. (Cevap D) B) Yalnız D E) A ve E C) Yalnız E . Nesrin’in işaretlemiş olabileceği seçenekler. ÇÖZÜM: Tabloya göre.

durum 4. P ürünlerinin reklamları yapıştırılmıştır. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. durum 5. D) N ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız N D) N ve P ÇÖZÜM: Tabloya göre 6 numaralı panoya K. P ürününün reklamının 4 numaralı panoya yapıştırıldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. K ve N ürünlerinin diğer reklamları yan yana olan panolara yapıştırılmıştır. ÇÖZÜM: Tabloya göre. M ve N C) K ve P   73. (Cevap E) 75. D) K ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 2 ve 5 nolu panolara yapıştırabilir.Mantıklı ALES 73. 7 nolu panoya K ürününün reklam yapıştırıldığında N nin reklamları da 1. diğer ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmıştır. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. durum www. durum 6. durum 8. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: • K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna. B) K ürününün reklamı 1 numaralı panoya yapıştırılmıştır. (Cevap A) B) Yalnız P E) K. 2 ve 5 C) 1 ve 4 76. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır.  M ürününün reklamı. B) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. C) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum 3. durum 2. 7 numaralı panoya K ürününün reklamının yapıştırıldığı biliniyorsa N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız 4 D) 2 ve 4 B) Yalnız 5 E) 1. ÇÖZÜM: Tabloya göre P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılamaz. 1 K K N N N K K N K 2 N N K K K N N K N 3 L L L L L L L L L 4 K P K N P K P P P 5 M K M M K M K N N 6 N M N K M N M M M 7 P N P P N P N K K 1. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE ÇÖZÜNÜZ. K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya yapıştırılmıştır. M. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. L ürününün reklamı 3 numaralı panoya yapıştırılmıştır. – 76. (Cevap A) 74. C) K ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. (Cevap E) 27 . M ve N ürünlerinin reklamı yapıştırılmış olabilir. M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 73. 1’den 7’ye kadar numaralandırılmış yan yana yedi tane reklam panosuna K. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır.info 76. N. durum 9.kpss. durum 7. L. – 76.

ayda Hatay’a ve 8. Kars. Bursa. ve 4. (Cevap C) B) 4. ay 3. Ürünlerini yurt çapında pazarlayan bir şirketin pazarlama elemanı. Artvin. Bölgeler 1. son olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği 1. ay 12. 6. ve 11. Bölgeler ra deniz Akdeniz Akdeniz ra deniz Doğu Akdeniz Doğu ra deniz niz 79. – 80. Pazarlamacının 7. aylarda. ayda Marmara Bölgesi’ne gitmiş olabilir. ÇÖZÜM: 6. ÇÖZÜM: 2. ay ise Çanakkale’ye gittiği biliniyorsa pazarlamacı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. kaçıncı ayda Bursa’ya gitmiş olabilir? A) 3. (Cevap B) 77. D) 7.Mantıklı ALES 77. ayda. ay Mar Ka Doğu Akdeniz Mar Ka Doğu Doğu Akdeniz Mar Ka Ak bilinmektedir. ayda. Ayrıca pazarlamacının. ay 7. yalnız bir defa. ay 6. ayda Van’a gittiği biliniyorsa pazarlamacı. aylarda. farklı bölgelerde bulunan kentlere gitmiştir. 9. Antalya. C) 5. E) 8. kentlerine gitmiştir. aylarda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 9.     Marmara Bölgesi’nde Edirne. sütuna göre 7. Dinamik Akademi C) 3. D) 3. E) 7. ve 11. ayda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 5. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin. ay 2. B) 8. ürünlerin tanıtımını yapmak için her ay farklı bir kente gitmiştir. Bu pazarlamacının gittiği kentlerle ilgili şunlar bilinmektedir: Pazarlamacı. Erzurum.     2. 10. Samsun 78. 6.. Bu bilgilere göre. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. aylarda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği. ve 8. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van. Çanakkale. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) 3. Bölgeler ma ra Akdeniz Doğu ma ra Doğu Akdeniz Doğu ma ra de 3. veya 8. ay 9. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane. ay 4. ay 8. Marmara Bölgesi’ne gittikten hemen sonra Karadeniz Bölgesi’ne gittiği. ve 8. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olamaz? A) Mersin ÇÖZÜM: Her bölgeye 3 kez gitmiş olacağından 2. ve 9. ay 5. aylarda Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiş olabilir. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. ay 11. ay 10. Hatay.. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Kesinlikle Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiştir. (Cevap D) 28 B) Kars C) Erzurum Tabloda 1. Pazarlamacının 1. ve 8. D) Gümüşhane E) Antalya . aylarda. aynı bölgeden iki kente üst üste gittiği. ay Edirne’ye. ayda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Gümüşhane iline gitmiş olamaz.

Akdeniz Bölgesi’ne gitmesi kesinlikle yanlış olur. ayda. ayda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 4.info 29 . ayda. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. D) 7. ayda. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Ama 12 her bölgeye  3 kez gitmesi gerekir. B) 4. sütunu incele) (Cevap A) www.kpss. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda da Akdeniz Bölgesi’ne giderse Doğu Anadolu Bölgesi’ne 2 kez gitmiş olacaktır. E) 9. ayda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Pazarlamacının 3. ÇÖZÜM: 4. ayda. C) 7.Mantıklı ALES 80. (Tabloda 3. 4 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful