P. 1
ALES 2010 Sozel

ALES 2010 Sozel

|Views: 42|Likes:
Yayınlayan: endlosslieben

More info:

Published by: endlosslieben on Aug 10, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2011

pdf

text

original

DİNAMİK AKADEMİ’DEN MANTIKLI ALES 2010 İLKBAHAR ALES / SÖZEL TESTİ

1. – 5. SORULARDA, CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 1. Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır. A) deneyimlerle – iletişimi B) sorunlarla – yoğunluğu C) davranışlarla – inceliği D) gereksinimlerle – paylaşımı E) konularla – şekli ÇÖZÜM: 1 – 5 tarzdaki soruları parçadaki ipuçlarından yola çıkarak çözmek gerekmektedir. “Günlük deneyim” ve “günlük davranışlar” ifadeleri parçaya uygun düşmemektedir. Yine parçadaki “ortak değerler” sözü “paylaşım” kavramını akla getirmektedir. Buna göre parça, D seçeneğiyle (gereksinimlerle -paylaşımı) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap D)

ÇÖZÜM: “Dağların üzerine” sözü parçaya uygun düşmemektedir. “Dikkatlice bakıldığına sayılan”, “dikkatlice bakıldığında gözler önüne serilen” sözleri de parçayı anlamına uygun tamamlamamaktadır. Buna göre parça, C seçeneğiyle (arasına görülen - hüzünlendiriyorsa da) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap C)

www.kpss.info

3. Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---- için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım. A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması

2. Dağların ---- kurulmuş olan Saraybosna, yemyeşil doğası, rengârenk çiçekleriyle yalnız bulunduğu bölgeyi değil, dünyayı da süsleyen bir kent. Her ne kadar binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında ---- kurşun delikleri, insanı ---- da… A) üzerine – sayılan – duygulandırıyorsa B) arkasına – gözden uzak – heyecanlandırıyorsa C) arasına – görülen – hüzünlendiriyorsa D) çevresine – fark edilen – acıtıyorsa E) yamacına – gözler önüne serilen – utandırıyorsa

B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi ÇÖZÜM: “Bir şehri öğrenebilmek”, “bir şehri görmek” ifadeleri parçanın anlamına uygun düşmemektedir. Parçanın devamında bir gereklilikten söz edilmektedir. “O kente ait hissedebilmesi için” sözü parçayı anlamına uygun tamamlamaktadır. Buna göre, parçada boş bırakılan yerlere E seçeneğindeki sözler (tanımak - gerekir - ait hissedebilmesi) getirilmelidir. (Cevap E) 3

Mantıklı ALES
4. Bu yazar, Türk edebiyatında sağlam biçemi, başarılı dili ve temalarının çeşitliliğiyle hiçbir şiir akımının ya da topluluğun içinde yer almadan, ----. A) döneminin şiir anlayışına uygun yapıtlar verir B) kendine özgü bir şiir dünyası kurar C) okurların beklentilerini göz ardı eder D) edebiyat çevrelerinin acımasızca eleştirileriyle karşılaşır E) kendisine gereken değerin verilmediğini bilir ÇÖZÜM: Parçada sözü edilen sanatçının Türk edebiyatında hiçbir şiir akımının ya da topluluğunun içinde bulunmadan “özgün” bir yere sahip olduğu anlatılmak istenmiştir. B seçeneği de “özgünlük” kavramını düşündürdüğü için parça bu seçenekle en uygun biçimde tamamlanabilmektedir. (Cevap B) 6. – 11. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ. 6. (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor. A) I. ÇÖZÜM: 6 – 11 tarzdaki sorularda konuya bakış açısının değiştiği cümleyi tespit etmek gerekmektedir. “İnovasyon” kavramının açıklandığı bu parçada bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini belirten II. cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. (Cevap B) B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı, ----. A) göze batmamalıdır B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır C) somut verilere dayanmalıdır D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır E) öznellikten kaçınılmalıdır ÇÖZÜM: Parçada, romancının yapıtını oluştururken tarihi belgelerden yararlanabileceğini; ancak bunu yaparken bu bilgilerin dikkat çekmemesine özen göstermesi gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre parça, A seçeneğiyle (göze batmamalıdır) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap A) 4

Dinamik Akademi

7. (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslar arası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum; Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi… A) I. ÇÖZÜM: Parçada, “Nobel Edebiyat Ödülü” ele alınmaktadır. Ancak parçanın V. cümlesinde bu ödülle ilgisi olmayan bir yorum yapılmıştır. Bu cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (Cevap E) B) II. C) III. D) IV. E) V.

D) IV. Yenice Ormanları’yla ilgili.info (Cevap D) B) II. (II) Proje kapsamında. IV. cümlesinde özel olarak “Fakir Çalgıcı” adlı bir kitaba değinilmesi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. (IV) Montaigne’nin şu sözünü hep hatırlarım: “Yolda karşımıza ilk çıkanla konuşur gibi yazmalı. . diye. D) IV. ÇÖZÜM: “Piyasada az sayıda kalmış. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş. piyasada az sayıda kalmış. (IV) Hazelius. bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. (V) Bu çalışmaların amacı. C) III. ÇÖZÜM: Parçada. “Hazelius’un kurulmasını sağladığı ‘Skansen’ adlı müzenin özellikleri” ele alınmaktadır. (Cevap C) B) II. E) V. (Cevap E) 5 B) II. (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen. C) III. eski kitapları aramanın uyandırdığı duygular”dan söz edilen bu parçanın V. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor. C) III. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım.” (V) Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sayarım bir genç okurumun bana söylediği şu cümleyi. ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi. uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş. “Her düşüncenize katılıyorum ama yazınızı okurken sizinle tartışmaktan alamıyorum kendimi. (IV) Yenice Ormanları. Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. III. (III) O mu doğruyu yazıyor. “deneme türünün okuyucuyu kendisiyle tartışmaya çağırması” özelliği üzerinde durulmaktadır. (II) Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde.” A) I.Mantıklı ALES 8. E) V. “Karabük Yenice Ormanları”yla ilgili bir projeden söz edilmektedir. parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. yoksa ben mi en doğruyu biliyorum. E) V. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. C) III.kpss. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te bağımsız bir kurum olmuş. cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. parçada ele alınan konudan farklı bir bilgi aktarılan IV. yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. www. yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim. 10. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından. eski bir kitaptır bu. A) I. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek. 9. (I) Karabük Valiliği. cümle. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı. cümledeki bilgi. (Cevap D) B) II. Ancak Montaigne’nin sözü. A) I. A) I. ÇÖZÜM: Parçada. (I) Deneme türündeki yazıların bence en önemli özelliği kesinlemelere gitmeden okuru kendisiyle tartışmaya çağırmasıdır. Buna göre. ÇÖZÜM: Parçada. D) IV. sahaf kalmaz. sözü edilen müzenin parçada üzerinde durulan özellikleri dışında bir durumundan bahsettiği için parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius. (I) Size bir kitaptan söz eder biri. denemenin parçada ele alınan özelliğinin dışında bir düşünceyi içermektedir. yürüyüş parkurlarına işaretler konulması. Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçlamış. İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. 11. D) IV. E) V. yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması.

ÇÖZÜM: Cümledeki “yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunları” sözünden “bu yıl sergilenen oyunların daha önce sahnelenmediğini” çıkarabilmekteyiz. B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir. (Cevap A) Dinamik Akademi 15. B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir. A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür. (Cevap C) 6 . B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir. E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır.” diyebiliriz. her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını. A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır. sözü edilen çizgi filmin “hala yayımlanmaya devam ettiğini” düşündürmektedir. D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir. en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır. Bu tiyatro. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır. A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır. (Cevap B) 14. C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir.Mantıklı ALES 12. “en çok rekorun gülle ve cirit atma branşlarında kırıldığı” belirtilmektedir. (Cevap D) 13. D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır. E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir. C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır. SORULARDA. C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır. “Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. Hindistan’ın dört kutsal kentinde. bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü. 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film. Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival. en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında. 12. D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur. yoğun olarak Asya etkileri taşıyor. C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır. BAŞTA VERİLEN CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ. ÇÖZÜM: Cümledeki “2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan” sözü. Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 19002007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre. D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır. ÇÖZÜM: Başta verilen cümlede. E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur. A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır. ÇÖZÜM: Festivalin Hindistan’ın dört kutsal kentinde. – 15. Bu bilgiden de “gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görüldüğüne” ulaşılabilmektedir. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlandığı bilindiğine göre. E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır.

cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. ve II. NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. D) III. C) III. I. ve III. (Cevap A) 7 B) II. V. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu. III. Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti. IV. Çünkü. cümlelerde. oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu. günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor. D) III. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog. ile V. D) III. Bizlere armağan ettikleri o güzel filmlerin tadında… IV. cümledeki “hala gizemini koruyor” sözleri arasında ilişki kurulabilir. tarçın. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı. vanilya gibi bazıları. Bu bilim adamı. deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu. B) II. Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı. A) I. ile V. V. – 19. cümlede anlatılanlar da bu sebeplerden biri olarak düşünülebilir. çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor. II. ve III. C) II. E) IV. yanardağ patlamaları. O halde III. ÇÖZÜM: I. V. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan yönetmenler artık iyiden iyiye köşelerine çekildiler. IV. ile III. ile III. doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı. 17. Buna göre. Ya da bunca yılın yorgunluğunu emeklilik döneminde atmaya çalışıyorlardır. Bu baharatlardan biber. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren. ile V. I. kitlesel yok oluşun. farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri. III.info 18. ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerde söz edilen aşamalara dikkat edildiğinde (baharatın Asya’dan Avrupa’ya taşınması) II. gök taşı çarpmasından hemen sonra değil. Nitekim bu sorunun II. Kim bilir belki ilerlemiş yaşlarının değişen sinema ortamına pek uygun olmadığını düşünüyorlardır. 16. (Cevap D) www. ve V. ABD’nin. ile V. E) IV. V. ile III. I. ile IV. (Cevap B) B) I. . III. küresel iklim değişimi. A) I. dolayısıyla baharat. SORULARDA. ile V. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması.kpss. I. cümlesinde geçen “bu gizemi” sözüyle III. ile IV. E) IV. C) II. ile III. II. ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi. Yeşilçam’ın eski yönetmenlerinin artık köşelerine çekildiklerinden ve bunun sebeplerinden söz edilmektedir. Ama gönül yine de onlardan emeklilik dönemlerini taçlandıracak birkaç film istiyor. ile V. İlk çağlarda yaşamış. ÇÖZÜM: 16 – 19 tarzındaki sorularda numaralanmış cümlelerde geçen “anahtar kavramlara” dikkat etmek bu tip soruların çözümünü kolaylaştıracaktır. ile V.Mantıklı ALES 16. II. A) II. zencefil. ile II. ile V.

III. Yer bilimciler böyle elmasların. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. arayıp bulmaya adayan II. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. ile IV. I. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. II. E) V. III. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. 20. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. kendini. IV. makinelere yaptırdı. ÇÖZÜM: Verilen sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması için sözlerin şu şekilde sıralanması gereklidir: “Kendini. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. (Cevap B) B) II. şehirlerin ruhlarını V. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekanın peşinde. II. E) IV. III. bu çalışmasında İstanbul’u bir kez daha yorumluyor. bir sokak fotoğrafçısı olarak Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında. II ile numaralanmış cümle baştan dördüncü olur. cümlede de Tappert ve ekibinin elmasla ilgili yaptığı araştırmadan söz ediliyor. makinelere yaptırdı. ile V. E) V. şehirlerin ruhlarını arayıp bulmaya adayan bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan sanatçı. IV. (Cevap C) B) II. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas. hangisi baştan dördüncü olur? A) I.Mantıklı ALES 19. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekânın peşinde. D) III. D) IV. 8 . ÇÖZÜM: II. tanımlayan sanatçı. insanlık. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor IV. I. I ile numaralanmış söz baştan ikinci olmaktadır. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu. V. (Cevap A) 21. I. bu çalışmasında III. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında. insanlık. elmasın Ralf Tappert’a gönderildiği belirtiliyor. Buna göre. ile V. IV. D) IV. C) III. ÇÖZÜM: Bu cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerin şu şekilde sıralanması gerekmektedir: “Medeniyet. cümlede. Dinamik Akademi C) III. C) III. A) I. ile II.” Buna göre.” Buna göre. Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. ile III. V. B) II. hangisi baştan ikinci olur? A) I. Medeniyet. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı. ve IV. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara.

yerel bir koroda şarkı söyleyerek adım atmıştı. D) VI. ÇÖZÜM: Altı çizili cümleyle oyuncuların gerçekçi olmaları ve senaryoya uygunluk göstermeleri anlatılmak istenmiştir. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi.kpss.Mantıklı ALES 22. E) Geçmişte yaşadıklarıyla. Aynı zamanda “ilgisizdi” sözü de eleştiri anlamını kuvvetlendirmektedir. yalınlığından değil. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. sonraki yargının olumsuz olduğunu anlatmaktadır. cümlede değerlendirme söz konusu değildir. yalnız bugüne değil yıllar sonrasına seslenen bir güç taşımasından… (V) Bir konuyu. en etkili. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen her köyü gezip uygun yüzler aradık. (Cevap D) 25. ardından figüranlar. E) VII. C) IV. E) V. bir duyguyu. ÇÖZÜM: Parçadaki II. Buna göre. insanca bir sıcaklık vermesinden.info B) III. bir eserin yahut bir kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle değerlendirilmesidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. kararlılıkla ilerleme ÇÖZÜM: Bu cümleyle bir amaç uğruna yılmadan mücadele etme. (II) Behçet Necatigil’in en güzel şiirlerinden biri bence.” sözü. IV ve V ile numaralanmış cümlelerde Behçet Necatigil’in sanatı. (IV) Şairin yüreğindekileri yansıtmasından. (Cevap E) 24. (Cevap C) www. ÇÖZÜM: Eleştiri. yüceltmeden en yalın. bir sanatçının. altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? A) II.” cümlesi. B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı. (III) Yalnızca kolay anlaşılırlığından. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur? A) Müzik hayatına lise yıllarında. D) IV. (I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada yapıldı. bir tutkuyu abartmadan. okul yıllarıyla ve ailesiyle ilgili soruları her zaman cevaplardı. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler. “amaca doğru. (I) Varlık dergisinin bir sayısında Behçet Necatigil’in “Eski Sokak” adlı şiirine rastladım. böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. en özlü biçimde duyurmasından… Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? A) I. “Seçilenlerin yüzlerinin. (V) Hepsi de “eski bir fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. C) III. I. bir özlemi. . en son da çocuk aktörler seçildi. C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar. altı çizili cümleyi açıklamaktadır. (VI) Bunun için az çaba da harcamadık. III. D seçeneğindeki “ama” bağlacı kendinden önceki yargının olumlu. (Cevap A) 9 B) II. kararlılıkla ilerleme” düşüncesi vurgulanmıştır. aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma B) Hızlı karar verebilme C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme E) Amaca doğru. (III) Aktörlerin seçimi her zamanki yöntemle yapıldı. (IV) Seçilenlerin yüzlerinin. “Siz yolunuza devam edin. dili ve “Eski Sokak” adlı şiiri değerlendirilmektedir. 23. D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi.

çocukların sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımının olduğu belirtilmektedir. (I) Bir üniversite tarafından. kimler üzerinde yapıldığı söylenmiştir.Mantıklı ALES 26. (VI) Ama dediğim gibi. E) VI. cinsiyetlere göre kullanım amaçları yüzdelerle verilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde. 28. başka zaman sor. (IV) Bir kırgınlık. (VI) Bu da oldukça zaman alan. (I) Bir roman. ÇÖZÜM: Parçada konuşan kişinin öznel bir tutum içinde olmasının nedeni sözü edilen çizgi romanın yazarına karşı “bir gönül bağının. B) II. V. D) IV. E) V. (II) İlki “Vaktim yok. İnternet kullanımına ilişkin bir araştırmadan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede de bu durumun nedeni (Hikayesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. ve VI. cümlede. D) I. C) V. sıra dışı bir hayatı olduğunu ve bunun da film yapmak için oldukça uygun olduğunu düşünmüş. 12-14 yaş grubundaki 133 öğrenci arasında yapıldı. (IV) Ailelerin evlerine interneti. başka bir şey değil. ve VI. (II) Çünkü artık eldeki yeni bir formdur ve tartışma bu yeni form üzerinden yapılmalıdır. (IV) Üçüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin cevaplamasını istemek. II. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmıştır.. filmin yönetmeninin başrol için bir oyuncuyla konuştuğu sırada henüz senaryoyu yazmadığından söz edilmektedir. D) V. cümlede. 27. cümlede. (II) Hikâyesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. E) V. C) III. cümlelerde bu üç yaklaşımın neler oldukları açıklanmaktadır. 10 . ÇÖZÜM: I. (Cevap A) B) III. (I) Filmin yönetmeni. bir aldatılmışlık hissi… (V) Ne de olsa bir gönül bağı. ÇÖZÜM: Parçadaki I. çocuklarının derslerine yardımcı olması için aldığı öğrenildi. B) II. kız çocuklarının % 60’ının iletişim. C) III. moda ve kıyafet üzerine kurgulanmamış olması da ilginçti. (III) Ne var ki romandan uyarlanan bu çizgi romanı. (IV) Senaryoyu gördüğümde kahramanın kişiliğinin oluştuğu yıllar bana daha çekici geldi. (V) Ne var ki çocuk ancak bu son yaklaşımla tartışmayı ve kendi düşüncelerini oluşturmayı öğrenebilir. (Cevap E) 29. IV. cümlelerde de üçüncü yaklaşımla ilgili yoruma yer verilmektedir. (VI) Sıra dışı bir kadının yükseliş hikâyesiydi bu. V. interneti. ve VI. (I) Çocukların sürekli sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımı var. (V) Ayrıca öğrencilerin % 55’inin günde 1-3 saatini internet başında geçirdiği anlaşıldı. (III) Ama onun. kendisinden önceki cümlede söylenenlerin nedenini açıklamaktadır? A) II. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yoruma yer verilmiştir? A) I. C) IV. bir vefa borcu var bende yazarına karşı. ve V. kullanımı. (II) Bunun sonucunda.. hangi amaçla kullanılması beklendiği belirtilmiştir. D) IV. E) IV. Dinamik Akademi (Cevap C) B) II. erkek çocuklarının % 55’inin oyun amacıyla kullandığı ortaya çıktı. cümlede. konuşan kişi öznel bir tutum içinde olmasının nedenini belirtmiştir? A) I. zaman açısından sayısal verilerle belirtilmiştir. (V) Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde modacı olmuş birinin hayatını anlatan bu filmin. zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır.” demek. ve VI. (III) İkincisi kısa ve çabuk cevaplar vermek. bir vefa borcunun” olmasıdır. bu tamamen kişisel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli. cümlede. öykü ya da oyun başka bir anlatım formuna uyarlandığında artık onun ilk hâlini düşünmemek gerekir. II. ve VI. başrol için benimle konuştuğunda henüz senaryoyu yazmamıştı. cümlede. cümlede.. ilköğretim öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin bir araştırma yapıldı.) açıklanmaktadır. (III) Araştırma. bu yeni forma göre değerlendirmekten yana olsam da kitapçı rafında görüp karıştırınca bir düğüm oluştu içimde. III. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. ve IV.

değişen bir anlayıştan bahsedilmemiştir. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz ediliyor. Ancak V. Fakat II. diyet yapanların hatalı bir davranışından söz edilmiştir. II. kitabevlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. internetin çocukların derslerine yardımcı olması beklendiği ifade edilmiştir. “ilgi çekecek”lerin peşine düştüğünden söz edilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. (II) Ekmek. (Cevap C) 31. ticari kaygı nedeniyle satış oranı düşük kitapların önemsenmediği belirtilmiştir. pilav.info E) VI. cümlede. ÇÖZÜM: I. Ancak III. C) III. cümlede. (III) Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. yayıncıların ve editörlerin “iyi”lerin değil. düşülen bir yanılgıdan söz ediliyor. C) IV. cümlede. (IV) Diyet yapan insan. D) V. cümlede. araştırmanın ilköğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı söylenmiştir. III. erkek çocuklarının %55’inin oyun amacıyla interneti kullandıkları belirtilmiştir. (VI) Eğer kilo vermenize karşın yalnızca yüzünüz. (III) Bu da kas kaybı anlamına gelir ve beraberinde vücut su da kaybeder. II. kollarınız inceliyor. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz edilmemiştir. cümlede. değişen bir anlayıştan söz edilmiştir. yağ deposu olan karın ve öteki bölgeler aynı kalıyorsa yağ kaybetmediğinizi ve doğru zayıflamadığınızı bilmelisiniz. cümlede. (I) Yayımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor. (Cevap B) 30. kas ve sudur. (I) Diyet yapanların en önemli hatası. cümlede. (V) Bu durumu iktisattaki “Kötü para. D) IV. (II) Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte. diyet yapan insanlar için bir uyarı yapılmıştır. uyarı yapılıyor. cümlede. değerini az sayıda insanın anlayabildiği “iyi”lerin değil. cümlede. cümlede. çok okunmayan kitapların durumu ortaya konmuştur. diyet yapan insanın düştüğü bir yanılgı belirtilmiştir. “ilgi çekecek”lerin peşinde koşuyor. iyi parayı kovar. cümlede. IV. kas ve su olduğu ortaya konmuştur. yeterince karbonhidrat almamaktır. (Cevap E) 11 . cümlede. (IV) Yayıncılar ve editörler bu yüzden. V. olumsuz bir yönelimden söz edilmiştir. VI. ihtiyacı olan karbonhidratı kastaki karbonhidrattan almaya başlar. cümlede. IV. saptama yapılmıştır. cümlede. gerçekte kaybedilenin yağ değil. cümlede öğrencilerin %55’inin 1-3 saatini internet başında geçirdiği belirtilmiştir. B) II. çok satış yapacağı düşünülen kitapların ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. çok okunmayan kitapların iade edildiği açıklanmıştır. cümlede.” biçimindeki Gresham Kanunu’na benzetiyorum. yanlış bir davranıştan söz ediliyor. IV. cümlede. ÇÖZÜM: I. kız çocuklarının %60’ının iletişim. cümlede. cümlede. B) II. E) V. cümlede.kpss. yayın dünyasında da “kötü” kitap. cümlede. makarna gibi besinleri kesen kişilerin metabolizması. cümlede. cümlede. (V) Ancak kaybedilen yağ değil. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. tartıldığında kilo verdiğini sanır. satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitabevi tarafından önemsenmiyor.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: I. “iyi” kitabı kovuyor. bir gerçek ortaya konuyor. cümlede. cümlede. www. neden ve sonuç belirtilmiştir. V. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmamıştır.

Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. D) V. basit bir meslek eğitimi olarak düşünmeyelim.Mantıklı ALES 32. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmemiştir. önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıştır. sinemayı anlamakla ilgili bir duyarlılık. edebiyat ürünlerini anlayabilmek için gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. düşün ve yazın alanlarında. Ancak VI. cümlede. futbolda olduğundan daha başarılı bulduğunu E) Başarılı bir sporcu olmanın öncelikle güzel ahlaka sahip olmaktan geçtiğini 12 . B) Kütüphanedeki araştırmasının uzun sürmesi nedeniyle ödevini zamanında bitiremedi. ÇÖZÜM: D seçeneğindeki altı çizili sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmamaktadır. (IV) Sanatların en yücesi olan yaşama sanatına katkıda bulunan güzel sanatları. konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir.. cümlede. tiyatroyu. cümlede. (VI) Her şeyden önce. (Cevap D) 34.” demiş. B) II. cümlede. bu alanlardaki eğitimin basit bir meslek eğitimi olarak düşünülmemesi gerektiği belirtilerek konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. V. müziği. bu konularla ilgilenip onları özümsemek için elverişli koşulları oluşturmak çok önemlidir. cümlede. cümlede. (II) Gerçeklik eğitimi herkes için gerekli. IV. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. eskiden sporla uğraşmış olmasına bağladığını C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını etkilediğini D) Kendisini. cümlede. Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol terimlerinden yararlandığını B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını.. “Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) Antrenmanlarını düzenli yapmayan bu koşucunun. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir. sanata zaman ayırmak. çünkü cümlenin yükleminden (sergilemiyorlar) “oyuncular” sözcüğünü karşılayacak bir gizli özneye (onlar) ulaşabilmekteyiz. bir kavramın insanlar açısından önemi belirtilmiştir. gerçeklik eğitiminin insanlar açısından önemi belirtilmiştir. önceki cümlede belirtilen “duyarlılık” kavramıyla ilgili açıklama yapılmıştır. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve romancısı Albert Camus. ÇÖZÜM: I. (I) Şiiri ya da öteki edebiyat ürünlerini anlayabilmek için insanın “gerçeklik ve duyarlılık” eğitiminden geçmesi gerek. rakiplerini geçmesi şimdilik mümkün değil. (Cevap E) 33. cümlede. edebiyatı. cümlede. D) En çok gol atan futbolcularını başka takıma kaptırmalarına rağmen oyuncular hiç de kötü bir performans sergilemiyorlar. (III) Duyarlılık ise kimi sanatçıların sözünü ettiği “ince” şeyleri anlamak için. C) Şehrin karmaşasının henüz başlamadığı sabah saatlerinde yalnız yürümekten hoşlanırdı. cümlede. bir amaca ulaşmada gerekli koşullar üzerinde durulmuştur.. (V) Bu alanlardaki eğitimi. E) VI. E) Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja süratle girince otomobilinin kontrolünü bir an için kaybetti. resmi. yolunu şaşırmamak için.. Dinamik Akademi C) IV. II.

Dün bir dergide okudum. çocukların daha önce görmedikleri nesneler hakkında sorular sormalarına izin vermişler. Birinci gruptaki çocukların soruları nesnelerin sadece adları verilerek.kpss. (Cevap C) 36. “Kırpık” hâlâ aynı küfede mi yaşıyordur acaba? Sonra “Kurabiye Canavarı” o kadar kurabiyeden sonra göbeklenmiş midir? Kim bilir… Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? A) Yorum D) İkileme ÇÖZÜM: “Aslında işleri iyiydi. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Çocuklar nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalışmışlardır. (Cevap D) 35. (Cevap B) B) Benzetme aşağıdakilerden C) Tahmin E) Mizah unsurları 13 .” cümlesinden yorum yapıldığı. İnsan düşünüyor ister istemez. Ancak parçanın anlatımında benzetmeye başvurulmamıştır. ikilemedir. ÇÖZÜM: Parçada. “Çoluk çocuk” sözü. çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmayla ilgili bilgiler verilmektedir. D) Nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişki çocukların ilgisini çeker. “herhalde”. “sanırım” sözlerinden tahminde bulunulduğu söylenebilir. C) Bilmedikleri nesnelerin yalnızca isimlerini söylemek çocuklar için bir şey ifade etmez. “Bir iş sahibi oldular mı. Yaşlarına bakılmaksızın ilk gruptaki tüm çocukların aldıkları yanıttan sonra nesnelerle ilgili tamamlayıcı başka sorular da sordukları. Ama belli bir yaşa gelince bırakmışlardır bu işleri sanırım. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. Fakat nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişkinin çocukların ilgisini çektiğine dair bir bilgi parçada yer almamaktadır. onların sorduğu soruların sayısı arasında ters orantı vardır. nesnelerin sadece isimlerini bilmelerinin çocuklar için bir şey ifade etmediğini ve çocukların bilgi edinmek için soru sorduklarını söyleyebiliriz.info E) Soru sormak çocukların bilgi edinmek için kullandığı bir yöntemdir. evlenip çoluk çocuğa karıştılar mı?” diye.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Bir düşünür ve romancı olan Albert Camus’un futbolla ilgili cümlesinden bu alanda edindiği deneyimin hayatının başka alanlarında da etkili olduğunu çıkarabilmekteyiz. Çocukluğumuzun “Susam Sokağı”nın ilk bölümü yayımlanalı kırk yıl olmuş. Aslında işleri iyiydi. öteki gruptakilerin ise aldıkları yanıtlarla daha çok tatmin oldukları görülmüş. grupların sorduğu soru sayılarının farklı olduğunu. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. üç ve dört yaşındaki çocuklardan oluşan iki farklı grup oluşturulmuş. Araştırmacılar. Parça boyunca mizahi unsurlardan yararlanılmıştır. Oradaki “Edi” ile “Büdü” koca adamlar olmuşlardır herhâlde. Bu parçaya dayanarak çocukların nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalıştıklarını. www. ikinci gruptaki çocukların soruları ise nesnelerin işlevleri de söylenerek yanıtlanmış. B) Bir gruptaki çocuklara verilen bilgilerle. Bir araştırma için iki.

alet yapabilen başka canlıların da bulunduğu ÇÖZÜM: Parçada. (Cevap E) 39. Yer yer birinci kişili anlatıma başvurulmuştur.” cümlesinden düş dünyasını zenginleştirdiğine. Aynı bilim adamı. Varlıklara.” cümlesinden umutları canlı tuttuğuna. Bu parçada çevirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Üslubunun yapıttan yapıta değiştiği B) Düşüncelerini istediği gibi yansıtamadığı C) Başka çevirmenlerden etkilendiği D) Yetkinliğinin çeviriyi etkilediği E) Çeviriye yorumunu kattığı ÇÖZÜM: Parçada. Buradan insan dışında. Her zaman içime dokunur görünüşleri. çocuğa her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. ilginç bulgulara ulaştı. masalların çocuklar üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Çeşitli duygularla yüz yüze getirdiği B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırtına varmasını sağladığı C) Umutlarını canlı tuttuğu D) Düş dünyasını zenginleştirdiği E) Olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığı ÇÖZÜM: Parçadan masalların çocukları kazanma. kendisini bulur. Kiminin kırık panjurları inik.” Eski yalıların birbirinden güzel resimlerine bakarken Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri geliyor aklıma. Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır. (Cevap B) 38. . Bu antropolog. “Bütün ölüler unutulur… / Yaşayanlar kalır tek başlarına. Konuşma havasıyla yazılmıştır. bugün eski günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar oracıkta. kiminin soluk perdeleri kapalı. kendisini onlarla özdeşleştirirken kötülerle ve onlarla bağlantılı olan tehlikelerle ilgili bilgi edinir.Mantıklı ALES 37. ister istemez çeviriye yansır. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E) Betimlemeye başvurulmuştur. Masal kahramanlarının aşması gereken engeller ve yenmesi gereken güçlükler saymakla bitmez. çevirmenin de insan olarak bir bakış açısına sahip olabileceğinden yani çeviriye yorumunu kattığından söz edilmektedir. Onun da bir bakış açısı vardır. (Cevap E) 14 40. Yaşıyorlar mı. insana özgü nitelikler yüklenmiştir. Ancak yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladığı bu parçadan çıkarılamamaktadır. çocuğun masal kahramanıyla kendisini özdeşleştirdiği bilgisinden olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığına ulaşılabilmektedir. yoksa çağlarından kopmuş birer geçmiş zaman hayaleti mi bunlar? Çoğu on sekizinci yüzyılda yapılmış. üzerinde araştırma yapılan şempanzelerin avlanmak için alet yaptıklarının gözlendiği anlatılmaktadır. Çocuk o masallarda kendisini arar. Masallar çocuğun düş gücünü geliştirip yaratıcılığını artırır. Amerikalı bir antropolog. şempanzelerin insanlar gibi bir tür kültür geliştirip geliştiremediğini araştırmaya devam edeceğini dile getirdi. Çevirmen de bir insandır. Senegal’de yaşayan şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmalarda. Bu bakış açısı. Dolayısıyla aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. Çocuk. ormanda yaşayan şempanzelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempanzelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğuna ulaşılabilmektedir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin. kaybetme gibi çeşitli duygularla yüz yüze getirdiğine “Her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. Yaşayanlar işte bu eski yapılar. Vapurla geçerken görüyorum onları. “Düş gücünü zenginleştirip yaratıcılığını artırır. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şempanzelerin farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği B) Yeni becerilerinin şempanzeleri baskın tür hâline getirdiği C) Her şempanze türünün bir şeyi öğrenme süresinin farklı olduğu D) Şempanzelerin başka canlılara yalnızca beslenme gereksinimi duyduklarında zarar verdiği Dinamik Akademi E) İnsan dışında. Ayrıca mutlu sonlar.

hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen. “Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. Eskiden sütçümüz.” cümlesinden betimlemeye başvurulduğu. Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. yakın çevresindekilerin dert ortağı. (Cevap D) www. sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. “Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. kakofoniye yer yoktur. Fakat parçada koşul bildiren cümleler kullanılmamıştır. insana özgü nitelikler yüklendiği söylenebilir. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi. bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. kiminin soluk perdeleri kapalı. iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur.info 15 41. her zaman. “onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi” sözünden ilgi alanının geniş olduğuna. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi. okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu. iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması . incelikleri. isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin.”) yer verildiği. Hiper.kpss. Fazlalıklara.” cümlesinden yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine ulaşılabilmektedir. güvenlik görevlisi. yapıtlarına yansımıştır. Bu yazar. “merhabasız” alışveriş yapıyoruz. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. Onlarla merhabalaşırdık. sırdaşı olduğu gibi. Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen. “dilsiz tanıkları” sözünden de varlıklara. okuyucuyla sohbet ediyormuşçasına ve yer yer birinci kişili anlatıma (“… geliyor aklıma. (Cevap C) ÇÖZÜM: “Sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. Öyküleri. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı.”. insana dair duyarlıkları. Hatta yazdıklarını kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için.” cümlesinden dil konusundaki yetkinliğine. Ancak parçadan anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığı çıkarılamamaktadır. “… görüyorum onları. yoğurtçumuz.” sözünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Kiminin kırık panjurları inik. annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına B) İlgi alanının geniş olduğuna C) Dil konusundaki yetkinliğine D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine 42. annesi gibi davranan bir ‘insan sevdalısı’. Hâl hatır sorduğumuz. sebzecimiz vardı. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır.

Fakat zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesinden yakınıldığını söyleyemeyiz. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. Dedalus’un.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde satılan on binlerce ürünün arasında seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. notlarını sıradan okuyucudan gizlemeye. Ancak.” sözlerinden insanlar arasında güvensizliğin artmasından ve ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olmasından yakınıldığını. Defterler. Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor. “Bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Bu parçada Leonardo da Vinci’nin defterleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Neler içerdiğine B) İlgi odağı olmasının nedenlerine C) Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğuna D) Hakkındaki bilinmeyene E) Yazıldığı dönemde yayımlanmadığına . “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün. edebiyat etkinlikleri düzenleniyor. James Joyce’un “Dublinli” olduğuna ve romanın “Bloomsday Festivali” adında bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna değinilmiştir. (Cevap B) Dinamik Akademi 16 43. Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor. Ancak romanın gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor. İtalyan Rönesans Sanatçısı ve Mühendisi Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor. artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un. isimleri yabancı olan marketler” sözünden adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmamasından. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada romandaki olayların “Dublin’de” geçtiğine. “Stephen Dedalus” ve “Leopold Bloom’un” romanın kişileri olduğuna. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. James Joyce’un “Ulysses” romanı. “hiper. anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içeriyor. defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar. notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hâlâ bir sır. Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var. en azından kolay anlaşılır olmaktan uzaklaştırmaya çalıştığına şüphe yok. Da Vinci’nin bunu. Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Olayların geçtiği mekânlara B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına C) Roman kişilerine D) Yazarının nereli olduğuna E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna 44. Ulysses’ten bölümler okunuyor. ‘merhabasız’ alışveriş yapıyoruz. aslında “aynayla okunan yazılar”. San Fransisco’dan Sydney’e. Da Vinci’nin. Bu ilgi defterlerin içeriğinden.” sözünden insan ilişkilerinde kopuklukların olmasından yakınıldığı söylenebiliriz. Öğle yemeği için.

cümlede.. Ancak periyodik tablonun son halini ne zaman aldığına değinilmemiştir. elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir. ve III. (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması. ve II. defterin anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içerdiğine. VI. ve VII. (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları. kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu. V. (III) Daha sonra. tablonun başlıca özelliklerinden. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Elementlerle ilgili araştırmalar ne gibi gelişmeler doğurmuştur? B) Periyodik tablonun başlıca özellikleri nelerdir? C) Simyayla ilgili çalışmalar hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur? D) Periyodik tablo son hâlini ne zaman almıştır? E) Tablonun “periyodik” olarak adlandırılması neye dayanmaktadır? ÇÖZÜM: Parçada. simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için yaptığı uğraşların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. VE 46. 45. ve V. ve VI. kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. (V) Tablo. simyayla ilgili çalışmaların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğundan benzer özelliklerine sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiğinden söz edilmiştir. elementlerle ilgili araştırmaların periyodik tablonun oluşmasını sağlaması gibi gelişmelerden. ÇÖZÜM: I. benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiği ifade edilmektedir.kpss. Ancak yazıldığı dönemde yayımlanmadığına ilişkin bir bilgiye parçada yer verilmemiştir. (Cevap D) 17 . defterlerin ilgi odağı olmasının Da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklandığına. dünyanın dört bir yanında bulunduğuna.. (Cevap C) B) II. cümlede. IV. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında. elementlerin isim ve özelliklerini içeren. E) III. II. (Cevap E) 45. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların özelliklerini araştırmaya yöneltti. D) II.. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. www. ve VI.info 46. C) I. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. defterdeki anlaşılmaz notların hala bir sır olduğuna değinilmiştir. Diğer cümlelerde neden-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır. işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı.

“hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi” özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. Dünya. çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. milyonlarca insanı ekran karşısına çeken ve gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilen “Lost”un sonunu büyük bir merakla bekliyor. Bu kitlelerden birinin de bilim kurgu ve mitoloji meraklılarından oluştuğu göz önüne alınırsa gerçek olayları izlemeyi sevenlerin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenemez. iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. 47. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir? A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması B) Kiler olarak kullanılması C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması . kerestesi çam olan da var. Kendi kültürünü yansıtan yapımları beğenip yabancı dizi izleme alışkanlığı olmayanlar. bilim kurgu ve mitoloji meraklıları “Lost” dizisinin izleyici kitlesini oluşturuyor.. Bu parçaya göre. kestane olan da. hikâyenin ıssız bir adada geçmesi. popüler kültürü sevenler. özellikle turistler. aşağıdakilerden hangisinin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenmez? A) Çağdaş bilimin verileriyle düş gücünden yararlanılarak oluşturulan ürünlerden hoşlananlar B) Yaşanmış gerçek olayları izlemeyi sevenler C) Evrenin doğuşuna ya da dinsel olaylara dayalı hikâyelere düşkünlüğü olanlar D) Toplumun geniş kesimlerine seslenen gelişmelere ilgi duyanlar E) Yerli yapımları izlemeyi sevenler ÇÖZÜM: Parçanın sonunda “Lost” dizisinin izleyici kitlesinin kimlerden oluştuğu açıklanmaktadır. karakterleri canlandıran oyuncuların tanınmamış olması. (Cevap C) B) I ve III E) III ve IV C) I ve IV Dinamik Akademi 18 I. IV. Ahşap çatmayla yapılanı da var. VE 50. VE 48.Mantıklı ALES 47. Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur. “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında. III. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. gördükleri ufak tefek ahşap yapıları.” cümlesinden “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında “karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim”. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların. karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim. 49. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. yeni medya araçlarını sonuna kadar kullanmayı bilen yeni kuşak. boğaz geçmeyle yapılanı da. Tamamen kurguya dayalı. ıssız bir adada geçen bu diziye. Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda. II. 48. Bu parçaya göre. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II D) II ve III ÇÖZÜM: “Sürekli yeni karakterler eklenerek. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. (Cevap B) 49. Bu parçaya göre. sürekli yeni karakterler eklenerek..

bayramları bile eskiten biz değil miyiz aslında? Geçmişten bugüne neler değişti de bayramları bayram gibi yaşayamaz olduk? 51. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz? www. o günleri aramak eskimiş olmak mı. “Ahşap çatmayla yapılanı da. birlikte geçirilen zamanlar olmaktan çıkmıştır. E) Toplumun değer yargıları zamanla değişebilir.kpss. Sürekli yanımda olmasını isteyip de bulamadığım o küçük kızın gönlünü etmek. C) Zaman içinde bayramların insanlar açısından anlamı değişmiştir. yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden yüksek olmasının ve basit bir mimariyle yapılmış olmasının önlem amacı taşıdığını söyleyebiliriz.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki “Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. bu tek başına geçirilen günlerde öylesine zor geliyor ki bana… Eminim benim gibi daha niceleri var üstelik.” cümlesinden görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırdığından. Gelenekleri yadsımanın neredeyse erdem sayıldığı günümüzde. Basit bir mimariyle yapılmış olması Bu parçaya göre. Ancak yılın belirli bir döneminde kullanılması serenderlerin bir özelliği değildir. ÇÖZÜM: Parçada. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum! O bayramları anımsamak. II ve III C) II ve IV A) Çocukluk yıllarında yaşanan bayramların verdiği zevk farklıdır. Pencerelerinin olması II. yeni açmış nar çiçeği renkli bir gömlek. serenderlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri “önlem” amacı taşımaktadır? A) I ve II D) III ve IV ÇÖZÜM: Yiyeceklerin havadar bir ortamda bozulmadan saklanabilmesi için pencerelerinin olmasının.info 50. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. “Çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. (Cevap E) B) I ve III E) I. D) Toplumsal uzlaşma için fırsat olan bayramların değerlendirilmesi gerekir. Yerden yüksek olması III. kerestesi çam olan da var kestane olan da…” cümlesinden değişik malzemelerden yapılabildiklerinden ve yapımlarında farklı tekniklerin kullanıldıklarından söz edildiği anlaşılmaktadır. Portatif bir merdivene sahip olması IV. diye düşünüyorum sıklıkla.” cümlesinden serenderlerin kiler olarak kullanıldığından. eski bayramların özlemini duyan bir kişinin düşüncelerine yer verilmiştir. altına siyah rugan ayakkabı ve kıvırcık saçlarını iki yandan tutturacak parlak taşlı tokalar istiyor benden. VE 52. (Cevap D) 52. Bayramlardan bir gece önce. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A) Küskün E) Geleneklerine bağlı 19 B) Duygusal C) Eski günleri özleyen D) Üzgün . B) Bayramlar. Yatağının baş ucuna koymak için. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. Ancak parçaya dayanarak toplumsal uzlaşma için bayramların fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz edilemez. kabarık. I. kısa bir etek. içimdeki küçük kız çıkıveriyor ortaya. (Cevap A) 51.

üzgün ve geleneklerine bağlı bir niteliğinin olduğunu düşünebiliriz. Celali. Parmaklarının da çok daha kıvrımlı olması bu teoriyi destekliyor.” cümlesinden bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için zamanı olabildiğince ayrıntılı göstermesi özelliğine sahip olması gerektiğini çıkarabilmekteyiz. Yunan. Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre. 3. bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? A) Kullanımının kolay olması B) Kültürel değerleri önemsemesi C) Herkesçe anlaşılır bir dille oluşturulması D) Son dönemde icat edilmesi E) Zamanı olabildiğince ayrıntılı olarak göstermesi ÇÖZÜM: “Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. Bu fosilin Australopithecus afarensis türüne ait olduğu ve bu türe ait bugüne kadar bilinen en eski fosil olan Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. (Cevap C) 55. Miladi. Çin. eski günleri özleyen.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki sözleri söyleyen kişinin eski bayramları özlediği için duygusal. insanın evrimiyle ilgili önemli ipuçları vereceği düşünülüyor. kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanıcıları arasındaki ortak kültürü temsil etmesi B) Her kültürün. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. VE 56.” cümlesinden kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeninin egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi olduğuna ulaşılabilmektedir. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Hicri. (Cevap A) 54. Fakat parçadan bu kişinin neden “küskün” olduğuna bir cevap alınamamaktadır. (Cevap E) 53. Bu parçaya göre. Bütün kemik parçalarının bulunmasının ve onun bir çocuk olmasının. kol kemiklerinin dizlere kadar inmesi ise tırmanabildiğini gösteriyor. Etiyopya’nın Dikika bölgesinde. Bu parçada “Selam” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ne tür yiyeceklerle beslendiğine B) Hangi türün özelliklerini taşıdığına C) Kol kemiklerinin özelliğine D) İskeletinin tamamının bulunduğuna E) Kafatasıyla beyninin büyüklüğü arasındaki ilişkiye . Roma. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Gregoryen takvimleri… Firari zamanın peşinden her kültür kendi takvimini yaptı. Bu parçaya göre. kendi yaptığı hesabın doğru olduğuna inanması C) Egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi D) Takvimdeki hataların fark edilip düzeltilmesini hızlandırması E) Döneme ilişkin kayıtlardaki karmaşanın bitirilmek istenmesi ÇÖZÜM: “Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. Ayrıca kafatasının küçük olması beyninin küçük olduğunun bir göstergesi. ayak kemikleri ve diz yapısı çocuğun kesinlikle iki ayak üzerinde dik yürüdüğünü. “Selam” adı verilen bu kız çocuğunun fosilinin eksik parçalarının bulunması dört yıl sürdü. Rumi. VE 54. Mezopotamya. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. Elden kaçıveren zamanı henüz yakalayan olmadı. 53.3 milyon yıl önce yaşadığına inanılan üç yaşındaki bir çocuğa ait fosil bulundu. Mısır. 55. Dinamik Akademi 20 2000 yılında.

Okurun gerisinde kalmak demek. ondan geri kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi çekiciydi. Selam’ın iki ayak üzerine dik yürüdüğü kesin olduğuna göre Selam’dan çok daha sonra yaşadığı bilinen Lucy’nin de iki ayak üzerine dik yürüdüğünü söyleyebiliriz. hep aynı soruları sorarlar. (Cevap B) 21 A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini seçmesinden B) Yazdığı yazıların. 57. Bu parçaya göre “Lucy” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Parmak kemiklerinin daha kıvrımlı olduğu B) İki ayak üzerinde dik yürüdüğü C) Daha erken dönemde yaşadığı D) Boyunun daha kısa olduğu E) Ağaçlık bir alanda yaşadığı ÇÖZÜM: Parçada. Bu parçada yazar. yayımlanan kitaplarının okunmamasından C) Öğretmenlerin hep aynı konuyla ilgili ödev vermesinden D) Kendisine kalıplaşmış. bu yüzden okunmaz oldular. Buradan da yazarın kendisine kalıplaşmış. kafatasının küçük olmasının beyninin küçük olduğunun bir göstergesi olduğuna değinilmiştir. Ancak Selam’ın ne tür yiyeceklerle beslendiğine parçada yer verilmemiştir.” Gelirler. Ben de onlara “Ne mi yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum. (Cevap D) 58. Eskiden bazı ünlü yazarlar. kol kemiklerinin dizlere kadar indiğine.info 56. okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anlarım. sözü edilen fosilin “Australopithecus afarensis” türünün özelliklerini taşıdığına. bütün kemik parçalarının bulunduğuna.” derlerdi. röportaj yapmak için yanına gelen öğrencilerin sordukları sorulardan okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anladığını belirtiyor. çağın beğenisinin. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. sıradan soruların yöneltilmesinden E) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman ayıramamasından ÇÖZÜM: Parçanın başında yazar. bazı ünlü yazarların okunmaz hâle gelmesini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmemelerine B) Çok sayıda ürün verememelerine C) İlgi çekici konular seçmemelerine D) Gelenekçi yapıda olmalarına E) Yazdıklarının anlaşılmamasına . Ama kafam takıldı bu soruya. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? www. “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap yazdınız?” gibi… Sorulardan. sıradan soruların yöneltilmesinden yakındığını söyleyebiliriz. yazarım.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. (Cevap A) 57. isteklerinin dışında kalmak demektir. oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek. “Ben okumam.kpss. toplumun özlemlerinin. “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın. “Aç şu kitabımı oku. VE 58. Sık sık yanıma öğrenciler gelir. Edebiyat öğretmenleri ödev vermiştir.” derim öylelerine.” dedim. Selam adlı fosilin Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiği ifade edilmiştir.

“Olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme” ifadesi de aynı düşünceyi içermektedir. VE 60. izleyicinin merak duygusunu canlı tutması gerektiği anlatılmaktadır. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. Amerikan sineması eskiden hikâye anlatmada çok başarılıydı. Romalılar.” cümlesinden Amerikan sinemasıyla ilgili olarak filmlerin. Dinamik Akademi . Yunanlılar. iyi bir sinema filminin. Bundan 30 bin yıl kadar önce avcı topluluklar. Mayalar. Ancak. İbraniler ve sonraları Araplar tarafından geliştirildi. şimdiyse en kötüler arasında yer alıyor. tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullanıyordu. Bu hikâye anlatmak değil. soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürüyor. daha önce işlenmemiş konuları seçme. A) Avcı toplulukların kullandıkları sayma aracına B) Markaların hangi malzemeden yapıldığına C) Ondalık basamak sisteminin nasıl ortaya çıktığına D) Günümüzde hangi sayı sisteminin kullanıldığına E) Yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine 22 II. Hikâye kıvrımlarını yavaş yavaş açar. telaşla bir sağa bir sola savrulmaz. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. III. Dünyanın birçok bölgesinde yazının gelişiminden önce görülen bu sistemler. stok tutma ve muhasebe sisteminin başlangıcını oluşturur. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı düşüncesine ulaşılabilir. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada. yazarım. ‘ben okumam.’ derlerdi. trajik olaylardan uzak olma. Filmlerin büyük çoğunluğunda. Sayıların harflerle gösterildiği alfabetik sayı sistemleri. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 59. 59. sayı sistemlerinin gelişmesini sağladı. büyük olasılıkla öldürülen hayvanların sayısını kaydetmekti. (Cevap C) 61. durum anlatıyor. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. şimdi dünyanın her yerinde “Arap” sistemi kullanılıyor. VE 62. İnsanlar basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarından sayı sistemlerinin çoğu ondalık basamak sistemini temel alır. bu yüzden okunmaz oldular. Aztekler ve Keltler 20’lik sistemi.” cümlesinden bazı ünlü yazarların başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmediklerinden okunmaz hale geldiklerini çıkarabilmekteyiz. Mezopotamyalılar 60’lık sistemi benimsemişlerdi. olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Nesnelerin kaydını tutma gereksinimi. Bu parçaya dayanarak iyi bir sinema filminin. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 60. Bu parçaya göre. Amerikan sinemasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İyi senaryo bulmakta güçlük çekildiği B) Filmlerin gereğinden uzun olduğu C) Yüksek gişe getirisi olan filmler çekildiği D) Teknolojinin olanaklarından aşırı ölçüde yararlanıldığı E) Filmlerin.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Yazarın “Eskiden bazı ünlü yazarlar. I. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı ÇÖZÜM: Parçadaki “Filmlerin büyük çoğunluğunda. Amaç. Çünkü artık hikâye değil. (Cevap E) 61. Mezopotamya’da Sümerlere ait MÖ 3400 yılından kalma sayma işinde kullanılan kilden yapılmış markalar.

ilk cümlelerden (Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir?) itibaren televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verilmesi eleştirilmektedir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. Fakat ölçmerakamlar arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir. Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirilebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir? Televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarından söz ediyorum. (Cevap E) 63. (Cevap B) .kpss. www. sayı sistemlerinin soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürdüğüne yer verilmiştir. insanların basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarına. Böylece firma bu son reklamıyla daha önce reklamlarda aynı şekilde tanıtılan önceki modellerinin o kadar da iyi olmadığını kabul etmiş oluyor. Her yeni modelin elden kaymayı engelleyen “yeni” bir sapı. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. VE 64. bu reklamlar. reklamların doğruluğunu araştırmadan ürün satın aldıkları D) Firmaların ürünlerini sık sık geliştirerek piyasaya sundukları E) Tüketicilerin ürün satın alma kararlarında reklamlardan etkilendikleri ÇÖZÜM: Parçada. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir? A) Öldürülen hayvan sayısının kaydı – çetele çubukları B) Stok tutma – markalar C) Sayma – el ve ayaklar D) Ölçme – rakamlar E) Şifreleme – sayı sistemleri ÇÖZÜM: Parçada. avcı toplulukların tahta veya kemikten yapılma sayma araçları kullandıklarına. yüzü daha az tahriş eden “yeni” bir başlığı oluyor. (Cevap D) 23 63. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisi çıkan bir ürünün. markaların kilden yapıldığına. günümüzde “Arap” sisteminin kullanıldığına değinilmiştir. sektördeki yoğun rekabetten kaynaklanıyor olsa gerek. avcı toplulukların öldürülen hayvan sayısını kaydetmek için tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullandıklarına. Üstelik bu reklamlar gösterilirken firmanın önceki modelleri piyasada satılmaya devam ediyor. Ancak yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine yer verilmemiştir. Gerçekte değiştirilen şey sadece sapın rengi ya da bıçağın tasarımı olduğuna göre. eskisinin satış miktarını düşürdüğü B) Kimi televizyon reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verildiği C) Tüketicilerin. Sümerlere ait kilden yapılmış markaların stok tutma amacıyla kullanıldığına. Çok da uzun olmayan aralıklarla “geliştirilen” yeni bir modelin reklamı yapılıyor. insanların sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıkları için ondalık basamak sisteminin ortaya çıktığına.info 62.

Ben romanlarımı planlayarak yazmam. zevki yok ediyor. E) Yazma. B) Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zordur. C) Kullandığı dil kolay anlaşılır değildir. severek yaptığı bir iştir. VE 66. Ama ip bazen de -şanslı. Buradan yazarın yazma işini severek yaptığına ulaşabiliriz. (Cevap A) 65. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olabilir? A) Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir.” düşüncesine sahip olması beklenebilir. yazmanın bana verdiği bütün coşkuyu. ÇÖZÜM: Tıraş bıçağı reklamlarının inandırıcılığına inanmayan parçanın yazarından “Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. ÇÖZÜM: Parçanın yazarı yazdığı kitabı bir defineye benzetmektedir. televizyon aracılığıyla yapılanlardır. (Cevap C) 24 65. D) Firmalar arasındaki rekabet arttıkça reklam için harcanan para da artmaktadır. Yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay ise “yazarken bir noktada tıkanıp kalması” olabilir. okurun kafasında soru işaretleri belirmesini amaçlamaktadır. (Cevap E) Dinamik Akademi 66. yazdığınız kitaptır. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Yazdıklarıyla.sizi bir defineye götürür.Mantıklı ALES 64. D) Romanlarında anlattıklarını bir sonuca bağlamamaktadır. Bu parçada yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Masa başında aralıksız çalışmaktan sıkıntı duyması B) Yapıtın içerik yönünden zengin olmaması C) Yazarken bir noktada tıkanıp kalması D) Düşüncelerini anlatırken uygun sözcükleri bulmakta zorlanması E) Yaratıcılığını yitirdiğini sanması ÇÖZÜM: Yazar kurgulamadan. . Ve define hiçbir zaman o kitaptan kazanabileceğiniz para değildir. otların arasında parlak renkli bir ipin ucunu bulup ipi heyecanla kaynağına kadar takip etmektir. Bana göre kitap yazmak. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. cesur ve kararlıysanız. define. E) En etkili reklamlar. içinden geldiği gibi yazmayı “ip”e benzeterek somutlaştırmaktadır. Kurgu. B) Romanlarında gerçek ve düş iç içe geçmiştir. C) Piyasada yaşanan yoğun rekabet tüketicilere yarar sağlamaktadır. Bazen ip kopuverir ve ortada öylece kalıverirsiniz.

C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir. “Bilgisayar insan yapımı olduğu için insanoğlu daima bilgisayara galip gelecektir. “çok daha kısa”. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. (II) O sırada ben. IV.info C) II. “karşın” sözleri bu cümlelerde karşılaştırma yapıldığını göstermektedir.) sosyoloji ve matematiğin farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinler olduğuna ulaşabilmekteyiz. B seçeneğini yalnız Osman işaretlemiştir. ve V. D seçeneğini üç kişi işaretlemiştir. cümlesinden (Sosyoloji eğitimi almış olmama rağmen ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu.kpss. C) Temeli matematiğe dayanan bilgisayarlar. (Cevap A) 25 69. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Kaan ve Leman aynı seçeneği işaretlemişlerdir. yüksek öğrenimde edindikleri bilgilerini günlük yaşamda uygularlar. (III) Bir arkadaşım ise. A seçeneğini işaretlemiştir. I. “ise”.” görüşünü savunmuştu. D) III. Nesrin. E) Özge.Mantıklı ALES 67. Mert ve Polat. (IV) Sosyoloji eğitimi almış olmama karşın ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. E) IV. cümlede. Mert ve Özge. insana olan gereksinimi giderek azaltacaktır. D) Teknolojinin gelişmesi. (V) Konuştuklarımızı duyan bir akademisyen bu konunun araştırılmaya değer olduğunu söylemişti. III. Leman. B) I. ve V. E) Kişiler. ve V. ve IV. “Gün gelecek insanoğlu karmaşık problemleri insandan çok daha kısa sürede çözen bilgisayarı satrançta yenemeyecek. ve III. Kaan. (Cevap B) 68. – 72. C) Özge. ÇÖZÜM: Parçanın IV. (I) Satranç şampiyonu Garry Kasparov 1996 yılında “Derin Mavi” adlı bilgisayarla satranç maçı yapmıştı. 69. www. Bu bilgilere göre. D) Özge. VE 68. insanın yapamayacağı her şeyi yapabilme özelliğine sahiptir. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Osman. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? A) I. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Sosyoloji ve matematik. . 67. cümlede. Kaan. B) Sosyoloji eğitimi almış kişilerin aynı zamanda iyi bir matematikçi olmaları beklenemez. Özge ve Polat adlı öğrencilerin. E seçeneğini işaretlemiştir.” demiştim. farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. B) Leman ve Nesrin farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. cümlelerde karşılaştırma yapılmamıştır. farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinlerdir. Mert. D seçeneğini işaretlemiştir. beş seçenekli bir sorunun hangi seçeneğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:      A seçeneğini iki. ve V. cümlede. aynı seçeneği işaretlemişlerdir. ÇÖZÜM: II.

Özge adlı öğrencilerden hangileri kesinlikle D seçeneğini işaretlemiştir? A) Yalnız I D) I ve II ÇÖZÜM: Polat A yı işaretlediyse Mert ve Özge A yı işaretleyemez. durum 71. ÇÖZÜM: Tabloya göre. Nesrin’in işaretlemiş olabileceği seçenekler. A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa I. Özge’nin E seçeneğini işaretlemesi kesinlikle yanlıştır. durum 5. O halde Mert ve Özge sadece D yi işaretleyebilir. Eğer Özge E yi işaretlerse Mert de E yi işaretleyecektir. durum 4. (Cevap E) Dinamik Akademi 72. aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yalnız A D) A ve D ÇÖZÜM: Tabloya göre Nesrin A ve D seçeneklerini işaretleyebilir. (Cevap B) 7 kişi var. durum 2. D seçeneğini işaretlemiştir. durum 3. – 72. D yi Kaan işaretleyemez. III. D) Polat. 3 tane D seçeneği işaretleneceğinden geriye kalan 1 kişi de E seçeneğini işaretlemelidir. Bu durumda 2 tane A. B) Nesrin. Kesinlikle D seçeneğini işaretleyen sadece Özge olur. Burada 7 kişi var. C) Nesrin. A seçeneğini işaretlemiştir. Kaan’ın. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE ÇÖZÜLECEKTİR. A seçeneğini işaretlemiştir. ÇÖZÜM: Osman B yi işaretlediğinden diğer 6 kişiden 2 si A yı. durum 6. 3 tane D. E yi bir kişi işaretleyebileceğinden E yi de Mert ve Özge işaretleyemez. C yi hiç kimse işaretlemeyecek. (Cevap D) B) Yalnız D E) A ve E C) Yalnız E . 2 tane E ve 1 tane B işaretlenmiş olacak ki 8 kişi eder. D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Leman. D seçeneğini işaretlemiştir. 3 ü D yi işaretlerse E yi 1 kişi işaretlemelidir. (Cevap C) B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 26 70. E seçeneğini işaretlemiştir. Leman. Kaan Leman Mert Nesrin Osman Özge Polat D A A E D E D D A D E A A D E D D D D A A A A D B B B B B B A D E D D D E E D A A A 1.Mantıklı ALES 69. II. Polat’ın. Nesrin’in A seçeneğini işaretlemesi bu durumda mümkün olmaz. Nesrin. B yi sadece Osman işaretledi. E) Mert. C seçeneği işaretlenmeyecek B seçeneğini sadece Osman işaretleyecek 2 tane A.

2 ve 5 C) 1 ve 4 76. M ve N C) K ve P   73. B) K ürününün reklamı 1 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 2 ve 5 nolu panolara yapıştırabilir. 1’den 7’ye kadar numaralandırılmış yan yana yedi tane reklam panosuna K. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum www. C) K ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum 8. durum 4. L ürününün reklamı 3 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 7 nolu panoya K ürününün reklam yapıştırıldığında N nin reklamları da 1. M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 1 K K N N N K K N K 2 N N K K K N N K N 3 L L L L L L L L L 4 K P K N P K P P P 5 M K M M K M K N N 6 N M N K M N M M M 7 P N P P N P N K K 1. (Cevap E) 27 . D) N ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. M ve N ürünlerinin reklamı yapıştırılmış olabilir. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: • K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna. ÇÖZÜM: Tabloya göre P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılamaz. durum 2. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. – 76. (Cevap A) 74. D) K ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır.info 76. L. (Cevap E) 75. 73. K ve N ürünlerinin diğer reklamları yan yana olan panolara yapıştırılmıştır. Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız N D) N ve P ÇÖZÜM: Tabloya göre 6 numaralı panoya K. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE ÇÖZÜNÜZ.kpss. durum 3. (Cevap A) B) Yalnız P E) K. C) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır.Mantıklı ALES 73. K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya yapıştırılmıştır. – 76. M. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. P ürünlerinin reklamları yapıştırılmıştır.  M ürününün reklamı. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. N. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. B) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. ÇÖZÜM: Tabloya göre. diğer ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmıştır. durum 7. 7 numaralı panoya K ürününün reklamının yapıştırıldığı biliniyorsa N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız 4 D) 2 ve 4 B) Yalnız 5 E) 1. durum 9. durum 5. durum 6. P ürününün reklamının 4 numaralı panoya yapıştırıldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır.

ay 5. Dinamik Akademi C) 3. ayda Van’a gittiği biliniyorsa pazarlamacı. aylarda. ve 8.     Marmara Bölgesi’nde Edirne. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van. ÇÖZÜM: 6. aylarda. ürünlerin tanıtımını yapmak için her ay farklı bir kente gitmiştir. 6. Bursa. 10. ay Edirne’ye. aylarda Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiş olabilir. yalnız bir defa. Hatay. ay 12. Ürünlerini yurt çapında pazarlayan bir şirketin pazarlama elemanı. 6. ve 11. ay 10. D) 7. ay 7. Pazarlamacının 7. ve 4. aynı bölgeden iki kente üst üste gittiği. ay 9. – 80. Çanakkale. ay 8. Bölgeler ra deniz Akdeniz Akdeniz ra deniz Doğu Akdeniz Doğu ra deniz niz 79. Kesinlikle Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiştir. B) 8. sütuna göre 7. ay 11. ayda aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olamaz? A) Mersin ÇÖZÜM: Her bölgeye 3 kez gitmiş olacağından 2.Mantıklı ALES 77. Artvin. ÇÖZÜM: 2. ay 3.     2. 9. Marmara Bölgesi’ne gittikten hemen sonra Karadeniz Bölgesi’ne gittiği. ay 2. kaçıncı ayda Bursa’ya gitmiş olabilir? A) 3. ayda. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin. (Cevap D) 28 B) Kars C) Erzurum Tabloda 1. Ayrıca pazarlamacının. ayda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Gümüşhane iline gitmiş olamaz. veya 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ayda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 5. ve 8. Bu bilgilere göre. (Cevap B) 77. Antalya. Bölgeler 1. Samsun 78. aylarda. ay 4. Pazarlamacının 1. ay ise Çanakkale’ye gittiği biliniyorsa pazarlamacı. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir.. Bölgeler ma ra Akdeniz Doğu ma ra Doğu Akdeniz Doğu ma ra de 3. son olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği 1. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) 3. D) Gümüşhane E) Antalya . ve 9. Bu pazarlamacının gittiği kentlerle ilgili şunlar bilinmektedir: Pazarlamacı. (Cevap C) B) 4. ay 6. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. farklı bölgelerde bulunan kentlere gitmiştir. ayda Marmara Bölgesi’ne gitmiş olabilir. ay Mar Ka Doğu Akdeniz Mar Ka Doğu Doğu Akdeniz Mar Ka Ak bilinmektedir. ve 11. aylarda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği. aylarda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 9. Erzurum. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda Hatay’a ve 8. Kars. kentlerine gitmiştir. Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane. D) 3. C) 5. E) 8.. E) 7. ve 8. ayda. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir.

(Tabloda 3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir.Mantıklı ALES 80. D) 7. Ama 12 her bölgeye  3 kez gitmesi gerekir. ayda. E) 9. ayda da Akdeniz Bölgesi’ne giderse Doğu Anadolu Bölgesi’ne 2 kez gitmiş olacaktır. ayda.kpss. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Pazarlamacının 3. Akdeniz Bölgesi’ne gitmesi kesinlikle yanlış olur. ayda. ayda. ayda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 4. ÇÖZÜM: 4. sütunu incele) (Cevap A) www.info 29 . C) 7. 4 4. ayda. ayda. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. B) 4.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->