DİNAMİK AKADEMİ’DEN MANTIKLI ALES 2010 İLKBAHAR ALES / SÖZEL TESTİ

1. – 5. SORULARDA, CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 1. Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır. A) deneyimlerle – iletişimi B) sorunlarla – yoğunluğu C) davranışlarla – inceliği D) gereksinimlerle – paylaşımı E) konularla – şekli ÇÖZÜM: 1 – 5 tarzdaki soruları parçadaki ipuçlarından yola çıkarak çözmek gerekmektedir. “Günlük deneyim” ve “günlük davranışlar” ifadeleri parçaya uygun düşmemektedir. Yine parçadaki “ortak değerler” sözü “paylaşım” kavramını akla getirmektedir. Buna göre parça, D seçeneğiyle (gereksinimlerle -paylaşımı) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap D)

ÇÖZÜM: “Dağların üzerine” sözü parçaya uygun düşmemektedir. “Dikkatlice bakıldığına sayılan”, “dikkatlice bakıldığında gözler önüne serilen” sözleri de parçayı anlamına uygun tamamlamamaktadır. Buna göre parça, C seçeneğiyle (arasına görülen - hüzünlendiriyorsa da) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap C)

www.kpss.info

3. Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---- için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım. A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması

2. Dağların ---- kurulmuş olan Saraybosna, yemyeşil doğası, rengârenk çiçekleriyle yalnız bulunduğu bölgeyi değil, dünyayı da süsleyen bir kent. Her ne kadar binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında ---- kurşun delikleri, insanı ---- da… A) üzerine – sayılan – duygulandırıyorsa B) arkasına – gözden uzak – heyecanlandırıyorsa C) arasına – görülen – hüzünlendiriyorsa D) çevresine – fark edilen – acıtıyorsa E) yamacına – gözler önüne serilen – utandırıyorsa

B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi ÇÖZÜM: “Bir şehri öğrenebilmek”, “bir şehri görmek” ifadeleri parçanın anlamına uygun düşmemektedir. Parçanın devamında bir gereklilikten söz edilmektedir. “O kente ait hissedebilmesi için” sözü parçayı anlamına uygun tamamlamaktadır. Buna göre, parçada boş bırakılan yerlere E seçeneğindeki sözler (tanımak - gerekir - ait hissedebilmesi) getirilmelidir. (Cevap E) 3

Mantıklı ALES
4. Bu yazar, Türk edebiyatında sağlam biçemi, başarılı dili ve temalarının çeşitliliğiyle hiçbir şiir akımının ya da topluluğun içinde yer almadan, ----. A) döneminin şiir anlayışına uygun yapıtlar verir B) kendine özgü bir şiir dünyası kurar C) okurların beklentilerini göz ardı eder D) edebiyat çevrelerinin acımasızca eleştirileriyle karşılaşır E) kendisine gereken değerin verilmediğini bilir ÇÖZÜM: Parçada sözü edilen sanatçının Türk edebiyatında hiçbir şiir akımının ya da topluluğunun içinde bulunmadan “özgün” bir yere sahip olduğu anlatılmak istenmiştir. B seçeneği de “özgünlük” kavramını düşündürdüğü için parça bu seçenekle en uygun biçimde tamamlanabilmektedir. (Cevap B) 6. – 11. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ. 6. (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor. A) I. ÇÖZÜM: 6 – 11 tarzdaki sorularda konuya bakış açısının değiştiği cümleyi tespit etmek gerekmektedir. “İnovasyon” kavramının açıklandığı bu parçada bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini belirten II. cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. (Cevap B) B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı, ----. A) göze batmamalıdır B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır C) somut verilere dayanmalıdır D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır E) öznellikten kaçınılmalıdır ÇÖZÜM: Parçada, romancının yapıtını oluştururken tarihi belgelerden yararlanabileceğini; ancak bunu yaparken bu bilgilerin dikkat çekmemesine özen göstermesi gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre parça, A seçeneğiyle (göze batmamalıdır) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap A) 4

Dinamik Akademi

7. (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslar arası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum; Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi… A) I. ÇÖZÜM: Parçada, “Nobel Edebiyat Ödülü” ele alınmaktadır. Ancak parçanın V. cümlesinde bu ödülle ilgisi olmayan bir yorum yapılmıştır. Bu cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (Cevap E) B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. Buna göre. D) IV. eski kitapları aramanın uyandırdığı duygular”dan söz edilen bu parçanın V.Mantıklı ALES 8. eski bir kitaptır bu. III. (Cevap D) B) II. parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması. D) IV. (IV) Montaigne’nin şu sözünü hep hatırlarım: “Yolda karşımıza ilk çıkanla konuşur gibi yazmalı. sahaf kalmaz. E) V. E) V.” A) I. cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım. denemenin parçada ele alınan özelliğinin dışında bir düşünceyi içermektedir. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından. (V) Bu çalışmaların amacı. yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim. yoksa ben mi en doğruyu biliyorum. “deneme türünün okuyucuyu kendisiyle tartışmaya çağırması” özelliği üzerinde durulmaktadır. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te bağımsız bir kurum olmuş. “Hazelius’un kurulmasını sağladığı ‘Skansen’ adlı müzenin özellikleri” ele alınmaktadır. “Her düşüncenize katılıyorum ama yazınızı okurken sizinle tartışmaktan alamıyorum kendimi. (I) Deneme türündeki yazıların bence en önemli özelliği kesinlemelere gitmeden okuru kendisiyle tartışmaya çağırmasıdır. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş. bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. (IV) Hazelius. E) V. (Cevap E) 5 B) II. (III) O mu doğruyu yazıyor. D) IV. ÇÖZÜM: Parçada.info (Cevap D) B) II. başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. E) V. cümledeki bilgi. C) III. Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. ÇÖZÜM: Parçada. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. D) IV. A) I. Yenice Ormanları’yla ilgili. cümlesinde özel olarak “Fakir Çalgıcı” adlı bir kitaba değinilmesi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. A) I. yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen. sözü edilen müzenin parçada üzerinde durulan özellikleri dışında bir durumundan bahsettiği için parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. C) III. A) I. (I) Size bir kitaptan söz eder biri. 11. ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi. www. diye. ÇÖZÜM: “Piyasada az sayıda kalmış. ÇÖZÜM: Parçada. (I) Karabük Valiliği. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek. (II) Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde. “Karabük Yenice Ormanları”yla ilgili bir projeden söz edilmektedir. Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçlamış.kpss. (IV) Yenice Ormanları. IV. İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. yürüyüş parkurlarına işaretler konulması. parçada ele alınan konudan farklı bir bilgi aktarılan IV. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor.” (V) Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sayarım bir genç okurumun bana söylediği şu cümleyi. piyasada az sayıda kalmış. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı. (II) Proje kapsamında. Ancak Montaigne’nin sözü. cümle. C) III. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius. 10. C) III. . uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş. (Cevap C) B) II.

A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür. yoğun olarak Asya etkileri taşıyor. E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır. sözü edilen çizgi filmin “hala yayımlanmaya devam ettiğini” düşündürmektedir. 12. B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir. (Cevap A) Dinamik Akademi 15. B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir. en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır. C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. Bu tiyatro. “en çok rekorun gülle ve cirit atma branşlarında kırıldığı” belirtilmektedir. B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir. Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival. (Cevap C) 6 . Bu bilgiden de “gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görüldüğüne” ulaşılabilmektedir. ÇÖZÜM: Cümledeki “yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunları” sözünden “bu yıl sergilenen oyunların daha önce sahnelenmediğini” çıkarabilmekteyiz. C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır. BAŞTA VERİLEN CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ. ÇÖZÜM: Başta verilen cümlede. E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir. A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır. D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir. A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır. Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 19002007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre. – 15. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlandığı bilindiğine göre. Hindistan’ın dört kutsal kentinde. (Cevap B) 14. bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü. “Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir. D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur. D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır. C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır. her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını. ÇÖZÜM: Cümledeki “2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan” sözü.Mantıklı ALES 12. ÇÖZÜM: Festivalin Hindistan’ın dört kutsal kentinde. B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır. en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında. SORULARDA. E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır. (Cevap D) 13. D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır.” diyebiliriz. E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır. 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film. A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır.

III. ABD’nin. II. tarçın. cümlelerde. ile V. ile V. Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı. A) I. (Cevap A) 7 B) II. V. II. I. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu. İlk çağlarda yaşamış. D) III. C) III. günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor. Ama gönül yine de onlardan emeklilik dönemlerini taçlandıracak birkaç film istiyor. Yeşilçam’ın eski yönetmenlerinin artık köşelerine çekildiklerinden ve bunun sebeplerinden söz edilmektedir. ÇÖZÜM: I. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan yönetmenler artık iyiden iyiye köşelerine çekildiler. ile III. Nitekim bu sorunun II. ile V. Ya da bunca yılın yorgunluğunu emeklilik döneminde atmaya çalışıyorlardır.kpss. ve II. Buna göre. II. kitlesel yok oluşun. I. 17. (Cevap D) www. ile V. ile III. deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu. V. çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor. ile III. A) II. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog. V. ve III. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. C) II. cümlede anlatılanlar da bu sebeplerden biri olarak düşünülebilir. III. zencefil. ile III. O halde III. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması. ile IV. ile V. (Cevap B) B) I. Çünkü. vanilya gibi bazıları. A) I. IV. E) IV. E) IV. E) IV. V. Kim bilir belki ilerlemiş yaşlarının değişen sinema ortamına pek uygun olmadığını düşünüyorlardır. . C) II. gök taşı çarpmasından hemen sonra değil. doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı. Bu baharatlardan biber. küresel iklim değişimi. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. ile IV. D) III. ile II. III. I. dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren. cümledeki “hala gizemini koruyor” sözleri arasında ilişki kurulabilir. ile V. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. cümlesinde geçen “bu gizemi” sözüyle III. ile V.Mantıklı ALES 16. ve III. – 19. farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri. dolayısıyla baharat. ve V. ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerde söz edilen aşamalara dikkat edildiğinde (baharatın Asya’dan Avrupa’ya taşınması) II. B) II.info 18. Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti. IV. ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi. oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu. ÇÖZÜM: 16 – 19 tarzındaki sorularda numaralanmış cümlelerde geçen “anahtar kavramlara” dikkat etmek bu tip soruların çözümünü kolaylaştıracaktır. yanardağ patlamaları. 16. Bu bilim adamı. I. Bizlere armağan ettikleri o güzel filmlerin tadında… IV. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu. D) III. SORULARDA. NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu. ile V.

cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. II. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında. Yer bilimciler böyle elmasların. hangisi baştan dördüncü olur? A) I. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu. arayıp bulmaya adayan II. B) II. tanımlayan sanatçı. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. E) IV. D) III. 8 . insanlık. II ile numaralanmış cümle baştan dördüncü olur. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı.Mantıklı ALES 19. IV. Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi. ile II. insanlık. V. III. Dinamik Akademi C) III. D) IV. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. ÇÖZÜM: II. C) III. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. makinelere yaptırdı. Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. şehirlerin ruhlarını arayıp bulmaya adayan bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan sanatçı. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. A) I. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. III. Buna göre. bu çalışmasında İstanbul’u bir kez daha yorumluyor. kendini. E) V. ile III. C) III. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. IV. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. I. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekanın peşinde. şehirlerin ruhlarını V. cümlede de Tappert ve ekibinin elmasla ilgili yaptığı araştırmadan söz ediliyor. V. bu çalışmasında III. I. 20. cümlede. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. III. yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor. ile IV. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. (Cevap C) B) II. E) V. ile V. I. ve IV. II.” Buna göre. I ile numaralanmış söz baştan ikinci olmaktadır. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekânın peşinde. D) IV. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor IV. bir sokak fotoğrafçısı olarak Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında. IV. elmasın Ralf Tappert’a gönderildiği belirtiliyor. ÇÖZÜM: Verilen sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması için sözlerin şu şekilde sıralanması gereklidir: “Kendini. Medeniyet.” Buna göre. hangisi baştan ikinci olur? A) I. ÇÖZÜM: Bu cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerin şu şekilde sıralanması gerekmektedir: “Medeniyet. makinelere yaptırdı. ile V. (Cevap A) 21. (Cevap B) B) II.

ÇÖZÜM: Eleştiri. IV ve V ile numaralanmış cümlelerde Behçet Necatigil’in sanatı. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler. (II) Behçet Necatigil’in en güzel şiirlerinden biri bence. “Siz yolunuza devam edin. (III) Yalnızca kolay anlaşılırlığından. “amaca doğru. yalnız bugüne değil yıllar sonrasına seslenen bir güç taşımasından… (V) Bir konuyu. (Cevap A) 9 B) II. . D) VI. (VI) Bunun için az çaba da harcamadık. E) VII. en son da çocuk aktörler seçildi. Buna göre. (III) Aktörlerin seçimi her zamanki yöntemle yapıldı. E) V. sonraki yargının olumsuz olduğunu anlatmaktadır. B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı. en özlü biçimde duyurmasından… Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? A) I. (I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada yapıldı. dili ve “Eski Sokak” adlı şiiri değerlendirilmektedir. Aynı zamanda “ilgisizdi” sözü de eleştiri anlamını kuvvetlendirmektedir. (IV) Seçilenlerin yüzlerinin. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. bir tutkuyu abartmadan. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma B) Hızlı karar verebilme C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme E) Amaca doğru. “Seçilenlerin yüzlerinin. C) IV. kararlılıkla ilerleme” düşüncesi vurgulanmıştır. (Cevap E) 24. (V) Hepsi de “eski bir fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. yüceltmeden en yalın.info B) III.Mantıklı ALES 22. bir özlemi. insanca bir sıcaklık vermesinden. (I) Varlık dergisinin bir sayısında Behçet Necatigil’in “Eski Sokak” adlı şiirine rastladım. altı çizili cümleyi açıklamaktadır. C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar.” sözü.kpss. (IV) Şairin yüreğindekileri yansıtmasından. III. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur? A) Müzik hayatına lise yıllarında. D seçeneğindeki “ama” bağlacı kendinden önceki yargının olumlu. cümlede değerlendirme söz konusu değildir. C) III. kararlılıkla ilerleme ÇÖZÜM: Bu cümleyle bir amaç uğruna yılmadan mücadele etme. altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? A) II. (Cevap C) www. en etkili. bir sanatçının.” cümlesi. okul yıllarıyla ve ailesiyle ilgili soruları her zaman cevaplardı. ÇÖZÜM: Altı çizili cümleyle oyuncuların gerçekçi olmaları ve senaryoya uygunluk göstermeleri anlatılmak istenmiştir. (Cevap D) 25. D) IV. yalınlığından değil. böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen her köyü gezip uygun yüzler aradık. bir duyguyu. D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi. ÇÖZÜM: Parçadaki II. ardından figüranlar. bir eserin yahut bir kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle değerlendirilmesidir. E) Geçmişte yaşadıklarıyla. I. 23. yerel bir koroda şarkı söyleyerek adım atmıştı.

kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmıştır. (II) İlki “Vaktim yok.. cümlelerde bu üç yaklaşımın neler oldukları açıklanmaktadır. ve VI. moda ve kıyafet üzerine kurgulanmamış olması da ilginçti.” demek. bir vefa borcu var bende yazarına karşı. ve IV. cümlede. 12-14 yaş grubundaki 133 öğrenci arasında yapıldı. C) III.Mantıklı ALES 26. cümlelerde de üçüncü yaklaşımla ilgili yoruma yer verilmektedir. E) V. D) IV. ve VI. cümlede. zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır. (III) Araştırma. (III) Ama onun. (III) Ne var ki romandan uyarlanan bu çizgi romanı. (IV) Bir kırgınlık. cümlede de bu durumun nedeni (Hikayesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. başka zaman sor. C) III. cümlede.) açıklanmaktadır. V. B) II. bir aldatılmışlık hissi… (V) Ne de olsa bir gönül bağı. sıra dışı bir hayatı olduğunu ve bunun da film yapmak için oldukça uygun olduğunu düşünmüş. D) V. (V) Ne var ki çocuk ancak bu son yaklaşımla tartışmayı ve kendi düşüncelerini oluşturmayı öğrenebilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. (VI) Sıra dışı bir kadının yükseliş hikâyesiydi bu. hangi amaçla kullanılması beklendiği belirtilmiştir. E) VI. cümlede. cümlede. E) V. (III) İkincisi kısa ve çabuk cevaplar vermek. ve VI. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yoruma yer verilmiştir? A) I. C) V. bu yeni forma göre değerlendirmekten yana olsam da kitapçı rafında görüp karıştırınca bir düğüm oluştu içimde. ÇÖZÜM: Parçadaki I. interneti. 27. II. filmin yönetmeninin başrol için bir oyuncuyla konuştuğu sırada henüz senaryoyu yazmadığından söz edilmektedir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde.. erkek çocuklarının % 55’inin oyun amacıyla kullandığı ortaya çıktı. ÇÖZÜM: Parçada konuşan kişinin öznel bir tutum içinde olmasının nedeni sözü edilen çizgi romanın yazarına karşı “bir gönül bağının. E) IV. (V) Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde modacı olmuş birinin hayatını anlatan bu filmin. (Cevap A) B) III. İnternet kullanımına ilişkin bir araştırmadan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. D) I. ve VI. (VI) Bu da oldukça zaman alan. konuşan kişi öznel bir tutum içinde olmasının nedenini belirtmiştir? A) I. kız çocuklarının % 60’ının iletişim. cinsiyetlere göre kullanım amaçları yüzdelerle verilmiştir. (I) Bir üniversite tarafından. V. (II) Hikâyesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. öykü ya da oyun başka bir anlatım formuna uyarlandığında artık onun ilk hâlini düşünmemek gerekir. (V) Ayrıca öğrencilerin % 55’inin günde 1-3 saatini internet başında geçirdiği anlaşıldı. başrol için benimle konuştuğunda henüz senaryoyu yazmamıştı. II. Dinamik Akademi (Cevap C) B) II. ÇÖZÜM: I. (I) Çocukların sürekli sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımı var. çocukların sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımının olduğu belirtilmektedir. (IV) Üçüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin cevaplamasını istemek. kendisinden önceki cümlede söylenenlerin nedenini açıklamaktadır? A) II. ve VI. kullanımı. (Cevap E) 29. zaman açısından sayısal verilerle belirtilmiştir. 28. çocuklarının derslerine yardımcı olması için aldığı öğrenildi. IV. (VI) Ama dediğim gibi. (IV) Ailelerin evlerine interneti.. D) IV. (I) Bir roman. başka bir şey değil. cümlede. ilköğretim öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin bir araştırma yapıldı. (II) Çünkü artık eldeki yeni bir formdur ve tartışma bu yeni form üzerinden yapılmalıdır. bu tamamen kişisel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli. kimler üzerinde yapıldığı söylenmiştir. III. 10 . (I) Filmin yönetmeni. ve V. (II) Bunun sonucunda. B) II. cümlede. bir vefa borcunun” olmasıdır. (IV) Senaryoyu gördüğümde kahramanın kişiliğinin oluştuğu yıllar bana daha çekici geldi. C) IV.

uyarı yapılıyor. IV. yanlış bir davranıştan söz ediliyor. kollarınız inceliyor. ticari kaygı nedeniyle satış oranı düşük kitapların önemsenmediği belirtilmiştir.info E) VI. cümlede. B) II. kas ve sudur. cümlede. (I) Diyet yapanların en önemli hatası. D) IV. www. cümlede. gerçekte kaybedilenin yağ değil. yağ deposu olan karın ve öteki bölgeler aynı kalıyorsa yağ kaybetmediğinizi ve doğru zayıflamadığınızı bilmelisiniz. cümlede. düşülen bir yanılgıdan söz ediliyor. cümlede. cümlede. (IV) Diyet yapan insan. (Cevap C) 31. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. değişen bir anlayıştan söz edilmiştir. değişen bir anlayıştan bahsedilmemiştir. (V) Ancak kaybedilen yağ değil. kız çocuklarının %60’ının iletişim. cümlede. cümlede. bir gerçek ortaya konuyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. V. IV. ihtiyacı olan karbonhidratı kastaki karbonhidrattan almaya başlar.kpss. (III) Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. internetin çocukların derslerine yardımcı olması beklendiği ifade edilmiştir. cümlede. (IV) Yayıncılar ve editörler bu yüzden. C) IV. cümlede. cümlede. (Cevap E) 11 . yayın dünyasında da “kötü” kitap. cümlede. “ilgi çekecek”lerin peşine düştüğünden söz edilmiştir. (VI) Eğer kilo vermenize karşın yalnızca yüzünüz. yayıncıların ve editörlerin “iyi”lerin değil. (I) Yayımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor. E) V. çok okunmayan kitapların iade edildiği açıklanmıştır. pilav. satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitabevi tarafından önemsenmiyor. ÇÖZÜM: I. (V) Bu durumu iktisattaki “Kötü para. cümlede. cümlede. (III) Bu da kas kaybı anlamına gelir ve beraberinde vücut su da kaybeder.” biçimindeki Gresham Kanunu’na benzetiyorum. II. diyet yapanların hatalı bir davranışından söz edilmiştir. kitabevlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. Fakat II. cümlede. VI. III. cümlede. D) V. C) III. olumsuz bir yönelimden söz edilmiştir. cümlede. Ancak III. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz edilmemiştir. cümlede. diyet yapan insanın düştüğü bir yanılgı belirtilmiştir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: I. cümlede. (II) Ekmek. neden ve sonuç belirtilmiştir. cümlede öğrencilerin %55’inin 1-3 saatini internet başında geçirdiği belirtilmiştir. cümlede. erkek çocuklarının %55’inin oyun amacıyla interneti kullandıkları belirtilmiştir. (II) Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte. saptama yapılmıştır. kas ve su olduğu ortaya konmuştur. V. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmamıştır. çok satış yapacağı düşünülen kitapların ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz ediliyor. cümlede. makarna gibi besinleri kesen kişilerin metabolizması. araştırmanın ilköğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı söylenmiştir. diyet yapan insanlar için bir uyarı yapılmıştır. (Cevap B) 30. Ancak V. II. cümlede. çok okunmayan kitapların durumu ortaya konmuştur. B) II. yeterince karbonhidrat almamaktır. değerini az sayıda insanın anlayabildiği “iyi”lerin değil. iyi parayı kovar. cümlede. tartıldığında kilo verdiğini sanır. ÇÖZÜM: I. cümlede. “iyi” kitabı kovuyor. IV. “ilgi çekecek”lerin peşinde koşuyor.

konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıştır. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmemiştir. bu alanlardaki eğitimin basit bir meslek eğitimi olarak düşünülmemesi gerektiği belirtilerek konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. V. IV. edebiyat ürünlerini anlayabilmek için gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. ÇÖZÜM: D seçeneğindeki altı çizili sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmamaktadır. önceki cümlede belirtilen “duyarlılık” kavramıyla ilgili açıklama yapılmıştır. resmi. cümlede. cümlede. müziği. düşün ve yazın alanlarında. futbolda olduğundan daha başarılı bulduğunu E) Başarılı bir sporcu olmanın öncelikle güzel ahlaka sahip olmaktan geçtiğini 12 . cümlede.. tiyatroyu. eskiden sporla uğraşmış olmasına bağladığını C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını etkilediğini D) Kendisini. (Cevap D) 34. (I) Şiiri ya da öteki edebiyat ürünlerini anlayabilmek için insanın “gerçeklik ve duyarlılık” eğitiminden geçmesi gerek. E) VI. yolunu şaşırmamak için.Mantıklı ALES 32. C) Şehrin karmaşasının henüz başlamadığı sabah saatlerinde yalnız yürümekten hoşlanırdı. gerçeklik eğitiminin insanlar açısından önemi belirtilmiştir. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.. çünkü cümlenin yükleminden (sergilemiyorlar) “oyuncular” sözcüğünü karşılayacak bir gizli özneye (onlar) ulaşabilmekteyiz. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve romancısı Albert Camus. bir amaca ulaşmada gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir. (IV) Sanatların en yücesi olan yaşama sanatına katkıda bulunan güzel sanatları. cümlede. cümlede. basit bir meslek eğitimi olarak düşünmeyelim. sinemayı anlamakla ilgili bir duyarlılık. D) En çok gol atan futbolcularını başka takıma kaptırmalarına rağmen oyuncular hiç de kötü bir performans sergilemiyorlar. (II) Gerçeklik eğitimi herkes için gerekli. sanata zaman ayırmak. (V) Bu alanlardaki eğitimi. II. E) Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja süratle girince otomobilinin kontrolünü bir an için kaybetti. bir kavramın insanlar açısından önemi belirtilmiştir. cümlede. rakiplerini geçmesi şimdilik mümkün değil. ÇÖZÜM: I. cümlede.. (VI) Her şeyden önce. B) II. edebiyatı. Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol terimlerinden yararlandığını B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. B) Kütüphanedeki araştırmasının uzun sürmesi nedeniyle ödevini zamanında bitiremedi. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) Antrenmanlarını düzenli yapmayan bu koşucunun. bu konularla ilgilenip onları özümsemek için elverişli koşulları oluşturmak çok önemlidir. cümlede. Dinamik Akademi C) IV. cümlede. (III) Duyarlılık ise kimi sanatçıların sözünü ettiği “ince” şeyleri anlamak için. Ancak VI.” demiş. cümlede.. D) V. “Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. (Cevap E) 33.

Parça boyunca mizahi unsurlardan yararlanılmıştır. Dün bir dergide okudum. Araştırmacılar. grupların sorduğu soru sayılarının farklı olduğunu. İnsan düşünüyor ister istemez. Çocukluğumuzun “Susam Sokağı”nın ilk bölümü yayımlanalı kırk yıl olmuş. öteki gruptakilerin ise aldıkları yanıtlarla daha çok tatmin oldukları görülmüş. ikinci gruptaki çocukların soruları ise nesnelerin işlevleri de söylenerek yanıtlanmış. çocukların daha önce görmedikleri nesneler hakkında sorular sormalarına izin vermişler. üç ve dört yaşındaki çocuklardan oluşan iki farklı grup oluşturulmuş. evlenip çoluk çocuğa karıştılar mı?” diye.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Bir düşünür ve romancı olan Albert Camus’un futbolla ilgili cümlesinden bu alanda edindiği deneyimin hayatının başka alanlarında da etkili olduğunu çıkarabilmekteyiz. “Çoluk çocuk” sözü. (Cevap C) 36. “herhalde”. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. “Kırpık” hâlâ aynı küfede mi yaşıyordur acaba? Sonra “Kurabiye Canavarı” o kadar kurabiyeden sonra göbeklenmiş midir? Kim bilir… Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? A) Yorum D) İkileme ÇÖZÜM: “Aslında işleri iyiydi. www. C) Bilmedikleri nesnelerin yalnızca isimlerini söylemek çocuklar için bir şey ifade etmez. Bu parçaya dayanarak çocukların nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalıştıklarını. “Bir iş sahibi oldular mı. onların sorduğu soruların sayısı arasında ters orantı vardır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Çocuklar nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalışmışlardır. Aslında işleri iyiydi. Ama belli bir yaşa gelince bırakmışlardır bu işleri sanırım. Ancak parçanın anlatımında benzetmeye başvurulmamıştır. B) Bir gruptaki çocuklara verilen bilgilerle. (Cevap B) B) Benzetme aşağıdakilerden C) Tahmin E) Mizah unsurları 13 . Yaşlarına bakılmaksızın ilk gruptaki tüm çocukların aldıkları yanıttan sonra nesnelerle ilgili tamamlayıcı başka sorular da sordukları. çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmayla ilgili bilgiler verilmektedir. Bir araştırma için iki. Oradaki “Edi” ile “Büdü” koca adamlar olmuşlardır herhâlde.” cümlesinden yorum yapıldığı. (Cevap D) 35. nesnelerin sadece isimlerini bilmelerinin çocuklar için bir şey ifade etmediğini ve çocukların bilgi edinmek için soru sorduklarını söyleyebiliriz. ÇÖZÜM: Parçada. “sanırım” sözlerinden tahminde bulunulduğu söylenebilir. Birinci gruptaki çocukların soruları nesnelerin sadece adları verilerek.kpss. Fakat nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişkinin çocukların ilgisini çektiğine dair bir bilgi parçada yer almamaktadır.info E) Soru sormak çocukların bilgi edinmek için kullandığı bir yöntemdir. D) Nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişki çocukların ilgisini çeker. ikilemedir.

kendisini bulur. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şempanzelerin farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği B) Yeni becerilerinin şempanzeleri baskın tür hâline getirdiği C) Her şempanze türünün bir şeyi öğrenme süresinin farklı olduğu D) Şempanzelerin başka canlılara yalnızca beslenme gereksinimi duyduklarında zarar verdiği Dinamik Akademi E) İnsan dışında. Masal kahramanlarının aşması gereken engeller ve yenmesi gereken güçlükler saymakla bitmez. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin. Buradan insan dışında. Bu antropolog. Amerikalı bir antropolog.Mantıklı ALES 37. çocuğa her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. Konuşma havasıyla yazılmıştır. (Cevap B) 38. Her zaman içime dokunur görünüşleri. “Bütün ölüler unutulur… / Yaşayanlar kalır tek başlarına. Onun da bir bakış açısı vardır. Yaşayanlar işte bu eski yapılar. Masallar çocuğun düş gücünü geliştirip yaratıcılığını artırır. (Cevap E) 39. çevirmenin de insan olarak bir bakış açısına sahip olabileceğinden yani çeviriye yorumunu kattığından söz edilmektedir. Dolayısıyla aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. insana özgü nitelikler yüklenmiştir. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğuna ulaşılabilmektedir.” cümlesinden umutları canlı tuttuğuna. Ayrıca mutlu sonlar. Çocuk o masallarda kendisini arar. Kiminin kırık panjurları inik. Bu parçada çevirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Üslubunun yapıttan yapıta değiştiği B) Düşüncelerini istediği gibi yansıtamadığı C) Başka çevirmenlerden etkilendiği D) Yetkinliğinin çeviriyi etkilediği E) Çeviriye yorumunu kattığı ÇÖZÜM: Parçada. yoksa çağlarından kopmuş birer geçmiş zaman hayaleti mi bunlar? Çoğu on sekizinci yüzyılda yapılmış. Yer yer birinci kişili anlatıma başvurulmuştur. üzerinde araştırma yapılan şempanzelerin avlanmak için alet yaptıklarının gözlendiği anlatılmaktadır. kiminin soluk perdeleri kapalı. Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır. Çocuk. ister istemez çeviriye yansır. Bu bakış açısı. . Varlıklara. Vapurla geçerken görüyorum onları. Çevirmen de bir insandır. ilginç bulgulara ulaştı. bugün eski günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar oracıkta.” cümlesinden düş dünyasını zenginleştirdiğine. masalların çocuklar üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Çeşitli duygularla yüz yüze getirdiği B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırtına varmasını sağladığı C) Umutlarını canlı tuttuğu D) Düş dünyasını zenginleştirdiği E) Olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığı ÇÖZÜM: Parçadan masalların çocukları kazanma. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E) Betimlemeye başvurulmuştur. kaybetme gibi çeşitli duygularla yüz yüze getirdiğine “Her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. “Düş gücünü zenginleştirip yaratıcılığını artırır. kendisini onlarla özdeşleştirirken kötülerle ve onlarla bağlantılı olan tehlikelerle ilgili bilgi edinir.” Eski yalıların birbirinden güzel resimlerine bakarken Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri geliyor aklıma. Yaşıyorlar mı. Aynı bilim adamı. ormanda yaşayan şempanzelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempanzelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi. çocuğun masal kahramanıyla kendisini özdeşleştirdiği bilgisinden olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığına ulaşılabilmektedir. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğu ÇÖZÜM: Parçada. Senegal’de yaşayan şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmalarda. Ancak yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladığı bu parçadan çıkarılamamaktadır. şempanzelerin insanlar gibi bir tür kültür geliştirip geliştiremediğini araştırmaya devam edeceğini dile getirdi. (Cevap E) 14 40.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması . Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi. Hatta yazdıklarını kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için. Öyküleri. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Kiminin kırık panjurları inik. “dilsiz tanıkları” sözünden de varlıklara.info 15 41. insana dair duyarlıkları. Fakat parçada koşul bildiren cümleler kullanılmamıştır. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. “Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. “merhabasız” alışveriş yapıyoruz. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı.” cümlesinden betimlemeye başvurulduğu. yapıtlarına yansımıştır. yakın çevresindekilerin dert ortağı.”. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. annesi gibi davranan bir ‘insan sevdalısı’. Hâl hatır sorduğumuz.” cümlesinden dil konusundaki yetkinliğine. kakofoniye yer yoktur. incelikleri. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. sebzecimiz vardı.” sözünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına. yoğurtçumuz. kiminin soluk perdeleri kapalı. okuyucuyla sohbet ediyormuşçasına ve yer yer birinci kişili anlatıma (“… geliyor aklıma. “onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi” sözünden ilgi alanının geniş olduğuna. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi. insana özgü nitelikler yüklendiği söylenebilir.kpss. Onlarla merhabalaşırdık.” cümlesinden yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine ulaşılabilmektedir. “… görüyorum onları. Eskiden sütçümüz. (Cevap C) ÇÖZÜM: “Sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur. Ancak parçadan anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığı çıkarılamamaktadır.”) yer verildiği. Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. Fazlalıklara. “Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına B) İlgi alanının geniş olduğuna C) Dil konusundaki yetkinliğine D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine 42. Hiper. Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen. hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen. (Cevap D) www. okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu. her zaman. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava. isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin. sırdaşı olduğu gibi. güvenlik görevlisi. Bu yazar.

James Joyce’un “Ulysses” romanı. Ulysses’ten bölümler okunuyor. da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor. Öğle yemeği için. artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. San Fransisco’dan Sydney’e. isimleri yabancı olan marketler” sözünden adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmamasından. Dedalus’un. Ancak romanın gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un.” sözlerinden insanlar arasında güvensizliğin artmasından ve ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olmasından yakınıldığını. en azından kolay anlaşılır olmaktan uzaklaştırmaya çalıştığına şüphe yok. edebiyat etkinlikleri düzenleniyor. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. notlarını sıradan okuyucudan gizlemeye. “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün. Da Vinci’nin bunu. Da Vinci’nin. notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hâlâ bir sır. “Bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. aslında “aynayla okunan yazılar”. James Joyce’un “Dublinli” olduğuna ve romanın “Bloomsday Festivali” adında bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna değinilmiştir. Defterler. Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor.” sözünden insan ilişkilerinde kopuklukların olmasından yakınıldığı söylenebiliriz. “hiper. defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor. Bu ilgi defterlerin içeriğinden. “Stephen Dedalus” ve “Leopold Bloom’un” romanın kişileri olduğuna. Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var. anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içeriyor. Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. (Cevap B) Dinamik Akademi 16 43. Fakat zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesinden yakınıldığını söyleyemeyiz. İtalyan Rönesans Sanatçısı ve Mühendisi Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor. Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Olayların geçtiği mekânlara B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına C) Roman kişilerine D) Yazarının nereli olduğuna E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna 44. Bu parçada Leonardo da Vinci’nin defterleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Neler içerdiğine B) İlgi odağı olmasının nedenlerine C) Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğuna D) Hakkındaki bilinmeyene E) Yazıldığı dönemde yayımlanmadığına .Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde satılan on binlerce ürünün arasında seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada romandaki olayların “Dublin’de” geçtiğine. ‘merhabasız’ alışveriş yapıyoruz. Ancak.

. (Cevap C) B) II. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Elementlerle ilgili araştırmalar ne gibi gelişmeler doğurmuştur? B) Periyodik tablonun başlıca özellikleri nelerdir? C) Simyayla ilgili çalışmalar hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur? D) Periyodik tablo son hâlini ne zaman almıştır? E) Tablonun “periyodik” olarak adlandırılması neye dayanmaktadır? ÇÖZÜM: Parçada. VE 46. cümlede. ve III. ve VII. ve VI. cümlede. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi. (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları. D) II. Ancak yazıldığı dönemde yayımlanmadığına ilişkin bir bilgiye parçada yer verilmemiştir. defterlerin ilgi odağı olmasının Da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklandığına. simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için yaptığı uğraşların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. elementlerin isim ve özelliklerini içeren. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. ÇÖZÜM: I. E) III. elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir. ve V. tablonun başlıca özelliklerinden. keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların özelliklerini araştırmaya yöneltti. elementlerle ilgili araştırmaların periyodik tablonun oluşmasını sağlaması gibi gelişmelerden. benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiği ifade edilmektedir. kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. (V) Tablo. www. C) I. Ancak periyodik tablonun son halini ne zaman aldığına değinilmemiştir. dünyanın dört bir yanında bulunduğuna. (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması.kpss. II.. defterin anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içerdiğine..info 46. (Cevap E) 45.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. VI. IV. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. V. Diğer cümlelerde neden-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında. (Cevap D) 17 . ve VI. ve II. (III) Daha sonra. defterdeki anlaşılmaz notların hala bir sır olduğuna değinilmiştir. 45. simyayla ilgili çalışmaların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğundan benzer özelliklerine sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiğinden söz edilmiştir. işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı. kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu.

gördükleri ufak tefek ahşap yapıları. III. boğaz geçmeyle yapılanı da. 49. VE 50. özellikle turistler. milyonlarca insanı ekran karşısına çeken ve gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilen “Lost”un sonunu büyük bir merakla bekliyor. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş.. bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur. (Cevap C) B) I ve III E) III ve IV C) I ve IV Dinamik Akademi 18 I. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. II. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. Bu parçaya göre. IV. çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. Bu parçaya göre. Dünya. bilim kurgu ve mitoloji meraklıları “Lost” dizisinin izleyici kitlesini oluşturuyor. 47. Tamamen kurguya dayalı. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil.. Bu parçaya göre. (Cevap B) 49. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.” cümlesinden “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında “karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim”. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda. Bu kitlelerden birinin de bilim kurgu ve mitoloji meraklılarından oluştuğu göz önüne alınırsa gerçek olayları izlemeyi sevenlerin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenemez. VE 48. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. popüler kültürü sevenler. karakterleri canlandıran oyuncuların tanınmamış olması. aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir? A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması B) Kiler olarak kullanılması C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması . “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların. karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. kestane olan da. yeni medya araçlarını sonuna kadar kullanmayı bilen yeni kuşak. 48. iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. aşağıdakilerden hangisinin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenmez? A) Çağdaş bilimin verileriyle düş gücünden yararlanılarak oluşturulan ürünlerden hoşlananlar B) Yaşanmış gerçek olayları izlemeyi sevenler C) Evrenin doğuşuna ya da dinsel olaylara dayalı hikâyelere düşkünlüğü olanlar D) Toplumun geniş kesimlerine seslenen gelişmelere ilgi duyanlar E) Yerli yapımları izlemeyi sevenler ÇÖZÜM: Parçanın sonunda “Lost” dizisinin izleyici kitlesinin kimlerden oluştuğu açıklanmaktadır. kerestesi çam olan da var. “hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi” özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. Ahşap çatmayla yapılanı da var. hikâyenin ıssız bir adada geçmesi. hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II D) II ve III ÇÖZÜM: “Sürekli yeni karakterler eklenerek.Mantıklı ALES 47. sürekli yeni karakterler eklenerek. Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler. ıssız bir adada geçen bu diziye. Kendi kültürünü yansıtan yapımları beğenip yabancı dizi izleme alışkanlığı olmayanlar.

Sürekli yanımda olmasını isteyip de bulamadığım o küçük kızın gönlünü etmek. birlikte geçirilen zamanlar olmaktan çıkmıştır. Portatif bir merdivene sahip olması IV. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. E) Toplumun değer yargıları zamanla değişebilir. (Cevap A) 51. B) Bayramlar. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. (Cevap E) B) I ve III E) I.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki “Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. eski bayramların özlemini duyan bir kişinin düşüncelerine yer verilmiştir. Ancak parçaya dayanarak toplumsal uzlaşma için bayramların fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz edilemez.” cümlesinden serenderlerin kiler olarak kullanıldığından. ÇÖZÜM: Parçada. Gelenekleri yadsımanın neredeyse erdem sayıldığı günümüzde. kabarık. Ancak yılın belirli bir döneminde kullanılması serenderlerin bir özelliği değildir. yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden yüksek olmasının ve basit bir mimariyle yapılmış olmasının önlem amacı taşıdığını söyleyebiliriz. içimdeki küçük kız çıkıveriyor ortaya. yeni açmış nar çiçeği renkli bir gömlek. Bayramlardan bir gece önce.info 50. diye düşünüyorum sıklıkla. VE 52. serenderlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri “önlem” amacı taşımaktadır? A) I ve II D) III ve IV ÇÖZÜM: Yiyeceklerin havadar bir ortamda bozulmadan saklanabilmesi için pencerelerinin olmasının. Basit bir mimariyle yapılmış olması Bu parçaya göre. o günleri aramak eskimiş olmak mı. II ve III C) II ve IV A) Çocukluk yıllarında yaşanan bayramların verdiği zevk farklıdır. Pencerelerinin olması II. “Ahşap çatmayla yapılanı da. (Cevap D) 52. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum! O bayramları anımsamak. altına siyah rugan ayakkabı ve kıvırcık saçlarını iki yandan tutturacak parlak taşlı tokalar istiyor benden.kpss. bu tek başına geçirilen günlerde öylesine zor geliyor ki bana… Eminim benim gibi daha niceleri var üstelik. bayramları bile eskiten biz değil miyiz aslında? Geçmişten bugüne neler değişti de bayramları bayram gibi yaşayamaz olduk? 51. C) Zaman içinde bayramların insanlar açısından anlamı değişmiştir. “Çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. Yerden yüksek olması III. kerestesi çam olan da var kestane olan da…” cümlesinden değişik malzemelerden yapılabildiklerinden ve yapımlarında farklı tekniklerin kullanıldıklarından söz edildiği anlaşılmaktadır. Yatağının baş ucuna koymak için. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz? www.” cümlesinden görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırdığından. kısa bir etek. I. D) Toplumsal uzlaşma için fırsat olan bayramların değerlendirilmesi gerekir. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A) Küskün E) Geleneklerine bağlı 19 B) Duygusal C) Eski günleri özleyen D) Üzgün .

Rumi.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki sözleri söyleyen kişinin eski bayramları özlediği için duygusal. Dinamik Akademi 20 2000 yılında.” cümlesinden bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için zamanı olabildiğince ayrıntılı göstermesi özelliğine sahip olması gerektiğini çıkarabilmekteyiz. (Cevap E) 53. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre. eski günleri özleyen. Bu parçaya göre. üzgün ve geleneklerine bağlı bir niteliğinin olduğunu düşünebiliriz. insanın evrimiyle ilgili önemli ipuçları vereceği düşünülüyor. Bu parçada “Selam” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ne tür yiyeceklerle beslendiğine B) Hangi türün özelliklerini taşıdığına C) Kol kemiklerinin özelliğine D) İskeletinin tamamının bulunduğuna E) Kafatasıyla beyninin büyüklüğü arasındaki ilişkiye . kol kemiklerinin dizlere kadar inmesi ise tırmanabildiğini gösteriyor. Etiyopya’nın Dikika bölgesinde. Hicri. Fakat parçadan bu kişinin neden “küskün” olduğuna bir cevap alınamamaktadır. “Selam” adı verilen bu kız çocuğunun fosilinin eksik parçalarının bulunması dört yıl sürdü. Miladi. 3. bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? A) Kullanımının kolay olması B) Kültürel değerleri önemsemesi C) Herkesçe anlaşılır bir dille oluşturulması D) Son dönemde icat edilmesi E) Zamanı olabildiğince ayrıntılı olarak göstermesi ÇÖZÜM: “Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. VE 54. VE 56. Gregoryen takvimleri… Firari zamanın peşinden her kültür kendi takvimini yaptı. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi.3 milyon yıl önce yaşadığına inanılan üç yaşındaki bir çocuğa ait fosil bulundu. Parmaklarının da çok daha kıvrımlı olması bu teoriyi destekliyor. Çin. Roma. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Yunan. 55. Mısır. (Cevap C) 55. Ayrıca kafatasının küçük olması beyninin küçük olduğunun bir göstergesi.” cümlesinden kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeninin egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi olduğuna ulaşılabilmektedir. 53. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. kendi yaptığı hesabın doğru olduğuna inanması C) Egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi D) Takvimdeki hataların fark edilip düzeltilmesini hızlandırması E) Döneme ilişkin kayıtlardaki karmaşanın bitirilmek istenmesi ÇÖZÜM: “Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. Bu fosilin Australopithecus afarensis türüne ait olduğu ve bu türe ait bugüne kadar bilinen en eski fosil olan Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Mezopotamya. (Cevap A) 54. Bütün kemik parçalarının bulunmasının ve onun bir çocuk olmasının. ayak kemikleri ve diz yapısı çocuğun kesinlikle iki ayak üzerinde dik yürüdüğünü. Bu parçaya göre. Elden kaçıveren zamanı henüz yakalayan olmadı. Celali. Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanıcıları arasındaki ortak kültürü temsil etmesi B) Her kültürün.

kol kemiklerinin dizlere kadar indiğine. kafatasının küçük olmasının beyninin küçük olduğunun bir göstergesi olduğuna değinilmiştir. 57. oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek. “Ben okumam. Eskiden bazı ünlü yazarlar. sıradan soruların yöneltilmesinden yakındığını söyleyebiliriz. bazı ünlü yazarların okunmaz hâle gelmesini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmemelerine B) Çok sayıda ürün verememelerine C) İlgi çekici konular seçmemelerine D) Gelenekçi yapıda olmalarına E) Yazdıklarının anlaşılmamasına . çağın beğenisinin.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. Buradan da yazarın kendisine kalıplaşmış. sıradan soruların yöneltilmesinden E) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman ayıramamasından ÇÖZÜM: Parçanın başında yazar. toplumun özlemlerinin. Ama kafam takıldı bu soruya. Edebiyat öğretmenleri ödev vermiştir. ondan geri kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi çekiciydi. okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anlarım. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? www. Ancak Selam’ın ne tür yiyeceklerle beslendiğine parçada yer verilmemiştir.kpss. bu yüzden okunmaz oldular. hep aynı soruları sorarlar. yazarım. “Aç şu kitabımı oku. Selam adlı fosilin Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiği ifade edilmiştir. Bu parçada yazar. Sık sık yanıma öğrenciler gelir.” derim öylelerine. yayımlanan kitaplarının okunmamasından C) Öğretmenlerin hep aynı konuyla ilgili ödev vermesinden D) Kendisine kalıplaşmış. Bu parçaya göre “Lucy” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Parmak kemiklerinin daha kıvrımlı olduğu B) İki ayak üzerinde dik yürüdüğü C) Daha erken dönemde yaşadığı D) Boyunun daha kısa olduğu E) Ağaçlık bir alanda yaşadığı ÇÖZÜM: Parçada. (Cevap A) 57. VE 58. (Cevap D) 58. röportaj yapmak için yanına gelen öğrencilerin sordukları sorulardan okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anladığını belirtiyor. “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın. Ben de onlara “Ne mi yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum. isteklerinin dışında kalmak demektir.info 56. Selam’ın iki ayak üzerine dik yürüdüğü kesin olduğuna göre Selam’dan çok daha sonra yaşadığı bilinen Lucy’nin de iki ayak üzerine dik yürüdüğünü söyleyebiliriz. sözü edilen fosilin “Australopithecus afarensis” türünün özelliklerini taşıdığına. Okurun gerisinde kalmak demek.” Gelirler.” derlerdi. bütün kemik parçalarının bulunduğuna. (Cevap B) 21 A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini seçmesinden B) Yazdığı yazıların.” dedim. “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap yazdınız?” gibi… Sorulardan.

neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. Mayalar. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı düşüncesine ulaşılabilir. bu yüzden okunmaz oldular.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Yazarın “Eskiden bazı ünlü yazarlar. stok tutma ve muhasebe sisteminin başlangıcını oluşturur. Aztekler ve Keltler 20’lik sistemi. Amerikan sineması eskiden hikâye anlatmada çok başarılıydı. yazarım. ‘ben okumam. VE 62. Bu parçaya göre.’ derlerdi. Dinamik Akademi . Sayıların harflerle gösterildiği alfabetik sayı sistemleri. İnsanlar basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarından sayı sistemlerinin çoğu ondalık basamak sistemini temel alır. Bu hikâye anlatmak değil. daha önce işlenmemiş konuları seçme. Bundan 30 bin yıl kadar önce avcı topluluklar. Romalılar. iyi bir sinema filminin. 59. III. sayı sistemlerinin gelişmesini sağladı. Yunanlılar. durum anlatıyor.” cümlesinden Amerikan sinemasıyla ilgili olarak filmlerin. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Çünkü artık hikâye değil. telaşla bir sağa bir sola savrulmaz. (Cevap C) 61. büyük olasılıkla öldürülen hayvanların sayısını kaydetmekti. 59. Mezopotamyalılar 60’lık sistemi benimsemişlerdi. Ancak. Mezopotamya’da Sümerlere ait MÖ 3400 yılından kalma sayma işinde kullanılan kilden yapılmış markalar. I. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı ÇÖZÜM: Parçadaki “Filmlerin büyük çoğunluğunda. Bu parçaya dayanarak iyi bir sinema filminin. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 60. olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Nesnelerin kaydını tutma gereksinimi. tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullanıyordu. izleyicinin merak duygusunu canlı tutması gerektiği anlatılmaktadır. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada. şimdiyse en kötüler arasında yer alıyor. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürüyor. Dünyanın birçok bölgesinde yazının gelişiminden önce görülen bu sistemler. şimdi dünyanın her yerinde “Arap” sistemi kullanılıyor. Filmlerin büyük çoğunluğunda. VE 60. Amaç. “Olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme” ifadesi de aynı düşünceyi içermektedir. İbraniler ve sonraları Araplar tarafından geliştirildi. Hikâye kıvrımlarını yavaş yavaş açar. trajik olaylardan uzak olma. Amerikan sinemasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İyi senaryo bulmakta güçlük çekildiği B) Filmlerin gereğinden uzun olduğu C) Yüksek gişe getirisi olan filmler çekildiği D) Teknolojinin olanaklarından aşırı ölçüde yararlanıldığı E) Filmlerin. (Cevap E) 61.” cümlesinden bazı ünlü yazarların başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmediklerinden okunmaz hale geldiklerini çıkarabilmekteyiz. A) Avcı toplulukların kullandıkları sayma aracına B) Markaların hangi malzemeden yapıldığına C) Ondalık basamak sisteminin nasıl ortaya çıktığına D) Günümüzde hangi sayı sisteminin kullanıldığına E) Yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine 22 II.

www. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.info 62. Üstelik bu reklamlar gösterilirken firmanın önceki modelleri piyasada satılmaya devam ediyor. Çok da uzun olmayan aralıklarla “geliştirilen” yeni bir modelin reklamı yapılıyor. (Cevap E) 63. Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirilebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir? Televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarından söz ediyorum. sayı sistemlerinin soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürdüğüne yer verilmiştir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir? A) Öldürülen hayvan sayısının kaydı – çetele çubukları B) Stok tutma – markalar C) Sayma – el ve ayaklar D) Ölçme – rakamlar E) Şifreleme – sayı sistemleri ÇÖZÜM: Parçada.kpss. Sümerlere ait kilden yapılmış markaların stok tutma amacıyla kullanıldığına. insanların basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarına. yüzü daha az tahriş eden “yeni” bir başlığı oluyor. avcı toplulukların tahta veya kemikten yapılma sayma araçları kullandıklarına. markaların kilden yapıldığına. eskisinin satış miktarını düşürdüğü B) Kimi televizyon reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verildiği C) Tüketicilerin. reklamların doğruluğunu araştırmadan ürün satın aldıkları D) Firmaların ürünlerini sık sık geliştirerek piyasaya sundukları E) Tüketicilerin ürün satın alma kararlarında reklamlardan etkilendikleri ÇÖZÜM: Parçada. Böylece firma bu son reklamıyla daha önce reklamlarda aynı şekilde tanıtılan önceki modellerinin o kadar da iyi olmadığını kabul etmiş oluyor. sektördeki yoğun rekabetten kaynaklanıyor olsa gerek. VE 64. bu reklamlar. Fakat ölçmerakamlar arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisi çıkan bir ürünün. Ancak yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine yer verilmemiştir. günümüzde “Arap” sisteminin kullanıldığına değinilmiştir. Her yeni modelin elden kaymayı engelleyen “yeni” bir sapı. ilk cümlelerden (Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir?) itibaren televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verilmesi eleştirilmektedir. insanların sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıkları için ondalık basamak sisteminin ortaya çıktığına.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. (Cevap B) . Gerçekte değiştirilen şey sadece sapın rengi ya da bıçağın tasarımı olduğuna göre. avcı toplulukların öldürülen hayvan sayısını kaydetmek için tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullandıklarına. (Cevap D) 23 63.

Mantıklı ALES 64. Bazen ip kopuverir ve ortada öylece kalıverirsiniz. ÇÖZÜM: Tıraş bıçağı reklamlarının inandırıcılığına inanmayan parçanın yazarından “Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. define. Kurgu. televizyon aracılığıyla yapılanlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olabilir? A) Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. D) Firmalar arasındaki rekabet arttıkça reklam için harcanan para da artmaktadır. cesur ve kararlıysanız. VE 66. C) Kullandığı dil kolay anlaşılır değildir. (Cevap A) 65. Bu parçada yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Masa başında aralıksız çalışmaktan sıkıntı duyması B) Yapıtın içerik yönünden zengin olmaması C) Yazarken bir noktada tıkanıp kalması D) Düşüncelerini anlatırken uygun sözcükleri bulmakta zorlanması E) Yaratıcılığını yitirdiğini sanması ÇÖZÜM: Yazar kurgulamadan. B) Romanlarında gerçek ve düş iç içe geçmiştir. E) En etkili reklamlar. (Cevap C) 24 65. D) Romanlarında anlattıklarını bir sonuca bağlamamaktadır. Ve define hiçbir zaman o kitaptan kazanabileceğiniz para değildir. severek yaptığı bir iştir. (Cevap E) Dinamik Akademi 66. zevki yok ediyor. Buradan yazarın yazma işini severek yaptığına ulaşabiliriz. ÇÖZÜM: Parçanın yazarı yazdığı kitabı bir defineye benzetmektedir.” düşüncesine sahip olması beklenebilir. Bana göre kitap yazmak. C) Piyasada yaşanan yoğun rekabet tüketicilere yarar sağlamaktadır. yazdığınız kitaptır. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Yazdıklarıyla. yazmanın bana verdiği bütün coşkuyu. okurun kafasında soru işaretleri belirmesini amaçlamaktadır. içinden geldiği gibi yazmayı “ip”e benzeterek somutlaştırmaktadır. . Yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay ise “yazarken bir noktada tıkanıp kalması” olabilir. B) Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zordur. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ama ip bazen de -şanslı. otların arasında parlak renkli bir ipin ucunu bulup ipi heyecanla kaynağına kadar takip etmektir. Ben romanlarımı planlayarak yazmam.sizi bir defineye götürür. E) Yazma.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Sosyoloji ve matematik. farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinlerdir. Bu bilgilere göre. . “çok daha kısa”. cümlede. E) IV.” demiştim. (I) Satranç şampiyonu Garry Kasparov 1996 yılında “Derin Mavi” adlı bilgisayarla satranç maçı yapmıştı. insana olan gereksinimi giderek azaltacaktır. ÇÖZÜM: II. Kaan. D seçeneğini işaretlemiştir. VE 68. (IV) Sosyoloji eğitimi almış olmama karşın ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. Özge ve Polat adlı öğrencilerin. 67.info C) II. – 72.kpss.Mantıklı ALES 67. A seçeneğini işaretlemiştir. ve V. Kaan. (II) O sırada ben. “Gün gelecek insanoğlu karmaşık problemleri insandan çok daha kısa sürede çözen bilgisayarı satrançta yenemeyecek. ve V. E seçeneğini işaretlemiştir.) sosyoloji ve matematiğin farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinler olduğuna ulaşabilmekteyiz. D) Teknolojinin gelişmesi. ve V. B) Leman ve Nesrin farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. E) Özge. Mert. C) Özge. ÇÖZÜM: Parçanın IV. Leman. cümlede. C) Temeli matematiğe dayanan bilgisayarlar. ve V. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Kaan ve Leman aynı seçeneği işaretlemişlerdir. D) III. (V) Konuştuklarımızı duyan bir akademisyen bu konunun araştırılmaya değer olduğunu söylemişti. ve IV. yüksek öğrenimde edindikleri bilgilerini günlük yaşamda uygularlar. beş seçenekli bir sorunun hangi seçeneğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:      A seçeneğini iki. C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir. ve III. aynı seçeneği işaretlemişlerdir. (III) Bir arkadaşım ise. “Bilgisayar insan yapımı olduğu için insanoğlu daima bilgisayara galip gelecektir. III. B) Sosyoloji eğitimi almış kişilerin aynı zamanda iyi bir matematikçi olmaları beklenemez. Mert ve Özge. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. B) I. Osman. cümlede. cümlelerde karşılaştırma yapılmamıştır. IV. Nesrin. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? A) I. Mert ve Polat. “karşın” sözleri bu cümlelerde karşılaştırma yapıldığını göstermektedir.” görüşünü savunmuştu. insanın yapamayacağı her şeyi yapabilme özelliğine sahiptir. (Cevap A) 25 69. www. 69. E) Kişiler. (Cevap B) 68. “ise”. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. D) Özge. cümlesinden (Sosyoloji eğitimi almış olmama rağmen ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. I. B seçeneğini yalnız Osman işaretlemiştir. D seçeneğini üç kişi işaretlemiştir.

durum 5. Nesrin’in işaretlemiş olabileceği seçenekler. B yi sadece Osman işaretledi. durum 2. 3 tane D. C) Nesrin. aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yalnız A D) A ve D ÇÖZÜM: Tabloya göre Nesrin A ve D seçeneklerini işaretleyebilir. C seçeneği işaretlenmeyecek B seçeneğini sadece Osman işaretleyecek 2 tane A. (Cevap D) B) Yalnız D E) A ve E C) Yalnız E . Nesrin. D yi Kaan işaretleyemez. durum 3.Mantıklı ALES 69. 3 tane D seçeneği işaretleneceğinden geriye kalan 1 kişi de E seçeneğini işaretlemelidir. D seçeneğini işaretlemiştir. C yi hiç kimse işaretlemeyecek. Burada 7 kişi var. Kaan’ın. (Cevap E) Dinamik Akademi 72. A seçeneğini işaretlemiştir. D seçeneğini işaretlemiştir. durum 4. (Cevap C) B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 26 70. ÇÖZÜM: Tabloya göre. durum 6. E yi bir kişi işaretleyebileceğinden E yi de Mert ve Özge işaretleyemez. durum 71. Nesrin’in A seçeneğini işaretlemesi bu durumda mümkün olmaz. E) Mert. 2 tane E ve 1 tane B işaretlenmiş olacak ki 8 kişi eder. Polat’ın. II. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE ÇÖZÜLECEKTİR. ÇÖZÜM: Osman B yi işaretlediğinden diğer 6 kişiden 2 si A yı. Özge adlı öğrencilerden hangileri kesinlikle D seçeneğini işaretlemiştir? A) Yalnız I D) I ve II ÇÖZÜM: Polat A yı işaretlediyse Mert ve Özge A yı işaretleyemez. A seçeneğini işaretlemiştir. B) Nesrin. Kaan Leman Mert Nesrin Osman Özge Polat D A A E D E D D A D E A A D E D D D D A A A A D B B B B B B A D E D D D E E D A A A 1. III. Özge’nin E seçeneğini işaretlemesi kesinlikle yanlıştır. Eğer Özge E yi işaretlerse Mert de E yi işaretleyecektir. E seçeneğini işaretlemiştir. A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa I. D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Leman. D) Polat. O halde Mert ve Özge sadece D yi işaretleyebilir. Bu durumda 2 tane A. – 72. (Cevap B) 7 kişi var. 3 ü D yi işaretlerse E yi 1 kişi işaretlemelidir. Leman. Kesinlikle D seçeneğini işaretleyen sadece Özge olur.

durum 2. 2 ve 5 nolu panolara yapıştırabilir. ÇÖZÜM: Tabloya göre P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılamaz. 7 numaralı panoya K ürününün reklamının yapıştırıldığı biliniyorsa N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız 4 D) 2 ve 4 B) Yalnız 5 E) 1. durum 6. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. M ve N C) K ve P   73. 7 nolu panoya K ürününün reklam yapıştırıldığında N nin reklamları da 1. L ürününün reklamı 3 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum 4. – 76. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır.info 76. durum 9. K ve N ürünlerinin diğer reklamları yan yana olan panolara yapıştırılmıştır. D) K ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. N. D) N ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. (Cevap E) 75. diğer ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmıştır. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE ÇÖZÜNÜZ. 1 K K N N N K K N K 2 N N K K K N N K N 3 L L L L L L L L L 4 K P K N P K P P P 5 M K M M K M K N N 6 N M N K M N M M M 7 P N P P N P N K K 1. Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız N D) N ve P ÇÖZÜM: Tabloya göre 6 numaralı panoya K. 73. (Cevap A) 74. 1’den 7’ye kadar numaralandırılmış yan yana yedi tane reklam panosuna K.Mantıklı ALES 73. (Cevap A) B) Yalnız P E) K. M ve N ürünlerinin reklamı yapıştırılmış olabilir.kpss. L. durum 3. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. M. P ürünlerinin reklamları yapıştırılmıştır.  M ürününün reklamı. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: • K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna. K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya yapıştırılmıştır. durum 8. durum 5. B) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. – 76. (Cevap E) 27 . C) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. C) K ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. ÇÖZÜM: Tabloya göre. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. 2 ve 5 C) 1 ve 4 76. durum 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. P ürününün reklamının 4 numaralı panoya yapıştırıldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum www. B) K ürününün reklamı 1 numaralı panoya yapıştırılmıştır. M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır.

(Cevap D) 28 B) Kars C) Erzurum Tabloda 1. ay Mar Ka Doğu Akdeniz Mar Ka Doğu Doğu Akdeniz Mar Ka Ak bilinmektedir. ayda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Gümüşhane iline gitmiş olamaz. ve 11. kaçıncı ayda Bursa’ya gitmiş olabilir? A) 3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van. Bursa. Antalya. Çanakkale. Hatay. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. Pazarlamacının 7. aylarda Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiş olabilir. D) 7.     Marmara Bölgesi’nde Edirne. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) 3. veya 8. Artvin. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin. ay ise Çanakkale’ye gittiği biliniyorsa pazarlamacı. E) 8. E) 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. 10. ÇÖZÜM: 2. ayda. ve 9. D) Gümüşhane E) Antalya . 6. ÇÖZÜM: 6. ayda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 5. Samsun 78. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda Van’a gittiği biliniyorsa pazarlamacı. Kars. Kesinlikle Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiştir. ve 4. Marmara Bölgesi’ne gittikten hemen sonra Karadeniz Bölgesi’ne gittiği. Bu pazarlamacının gittiği kentlerle ilgili şunlar bilinmektedir: Pazarlamacı. ay Edirne’ye. Erzurum.. kentlerine gitmiştir.. ay 3. aylarda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği. ay 4. Bölgeler ra deniz Akdeniz Akdeniz ra deniz Doğu Akdeniz Doğu ra deniz niz 79. ve 8.     2. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. aynı bölgeden iki kente üst üste gittiği. ay 8.Mantıklı ALES 77. ve 8. ay 12. yalnız bir defa. aylarda. ay 5. sütuna göre 7. C) 5. Bölgeler 1. Ayrıca pazarlamacının. ay 7. Bu bilgilere göre. (Cevap B) 77. ve 8. ay 9. ay 6. aylarda. ürünlerin tanıtımını yapmak için her ay farklı bir kente gitmiştir. aylarda. 6. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. 9. ay 10. B) 8. Dinamik Akademi C) 3. (Cevap C) B) 4. ay 2. – 80. D) 3. Bölgeler ma ra Akdeniz Doğu ma ra Doğu Akdeniz Doğu ma ra de 3. Ürünlerini yurt çapında pazarlayan bir şirketin pazarlama elemanı. ayda Hatay’a ve 8. Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane. son olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği 1. farklı bölgelerde bulunan kentlere gitmiştir. Pazarlamacının 1. ayda Marmara Bölgesi’ne gitmiş olabilir. ve 11. ayda. aylarda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 9. ay 11. ayda aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olamaz? A) Mersin ÇÖZÜM: Her bölgeye 3 kez gitmiş olacağından 2.

ÇÖZÜM: 4. E) 9.Mantıklı ALES 80. ayda. D) 7. ayda. ayda. B) 4. Akdeniz Bölgesi’ne gitmesi kesinlikle yanlış olur. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda da Akdeniz Bölgesi’ne giderse Doğu Anadolu Bölgesi’ne 2 kez gitmiş olacaktır. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 4.kpss. Ama 12 her bölgeye  3 kez gitmesi gerekir. 4 4.info 29 . ayda. Pazarlamacının 3. ayda. (Tabloda 3. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. sütunu incele) (Cevap A) www. C) 7. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful