DİNAMİK AKADEMİ’DEN MANTIKLI ALES 2010 İLKBAHAR ALES / SÖZEL TESTİ

1. – 5. SORULARDA, CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 1. Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır. A) deneyimlerle – iletişimi B) sorunlarla – yoğunluğu C) davranışlarla – inceliği D) gereksinimlerle – paylaşımı E) konularla – şekli ÇÖZÜM: 1 – 5 tarzdaki soruları parçadaki ipuçlarından yola çıkarak çözmek gerekmektedir. “Günlük deneyim” ve “günlük davranışlar” ifadeleri parçaya uygun düşmemektedir. Yine parçadaki “ortak değerler” sözü “paylaşım” kavramını akla getirmektedir. Buna göre parça, D seçeneğiyle (gereksinimlerle -paylaşımı) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap D)

ÇÖZÜM: “Dağların üzerine” sözü parçaya uygun düşmemektedir. “Dikkatlice bakıldığına sayılan”, “dikkatlice bakıldığında gözler önüne serilen” sözleri de parçayı anlamına uygun tamamlamamaktadır. Buna göre parça, C seçeneğiyle (arasına görülen - hüzünlendiriyorsa da) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap C)

www.kpss.info

3. Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---- için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım. A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması

2. Dağların ---- kurulmuş olan Saraybosna, yemyeşil doğası, rengârenk çiçekleriyle yalnız bulunduğu bölgeyi değil, dünyayı da süsleyen bir kent. Her ne kadar binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında ---- kurşun delikleri, insanı ---- da… A) üzerine – sayılan – duygulandırıyorsa B) arkasına – gözden uzak – heyecanlandırıyorsa C) arasına – görülen – hüzünlendiriyorsa D) çevresine – fark edilen – acıtıyorsa E) yamacına – gözler önüne serilen – utandırıyorsa

B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi ÇÖZÜM: “Bir şehri öğrenebilmek”, “bir şehri görmek” ifadeleri parçanın anlamına uygun düşmemektedir. Parçanın devamında bir gereklilikten söz edilmektedir. “O kente ait hissedebilmesi için” sözü parçayı anlamına uygun tamamlamaktadır. Buna göre, parçada boş bırakılan yerlere E seçeneğindeki sözler (tanımak - gerekir - ait hissedebilmesi) getirilmelidir. (Cevap E) 3

Mantıklı ALES
4. Bu yazar, Türk edebiyatında sağlam biçemi, başarılı dili ve temalarının çeşitliliğiyle hiçbir şiir akımının ya da topluluğun içinde yer almadan, ----. A) döneminin şiir anlayışına uygun yapıtlar verir B) kendine özgü bir şiir dünyası kurar C) okurların beklentilerini göz ardı eder D) edebiyat çevrelerinin acımasızca eleştirileriyle karşılaşır E) kendisine gereken değerin verilmediğini bilir ÇÖZÜM: Parçada sözü edilen sanatçının Türk edebiyatında hiçbir şiir akımının ya da topluluğunun içinde bulunmadan “özgün” bir yere sahip olduğu anlatılmak istenmiştir. B seçeneği de “özgünlük” kavramını düşündürdüğü için parça bu seçenekle en uygun biçimde tamamlanabilmektedir. (Cevap B) 6. – 11. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ. 6. (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor. A) I. ÇÖZÜM: 6 – 11 tarzdaki sorularda konuya bakış açısının değiştiği cümleyi tespit etmek gerekmektedir. “İnovasyon” kavramının açıklandığı bu parçada bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini belirten II. cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. (Cevap B) B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı, ----. A) göze batmamalıdır B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır C) somut verilere dayanmalıdır D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır E) öznellikten kaçınılmalıdır ÇÖZÜM: Parçada, romancının yapıtını oluştururken tarihi belgelerden yararlanabileceğini; ancak bunu yaparken bu bilgilerin dikkat çekmemesine özen göstermesi gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre parça, A seçeneğiyle (göze batmamalıdır) en uygun biçimde tamamlanmaktadır. (Cevap A) 4

Dinamik Akademi

7. (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslar arası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum; Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi… A) I. ÇÖZÜM: Parçada, “Nobel Edebiyat Ödülü” ele alınmaktadır. Ancak parçanın V. cümlesinde bu ödülle ilgisi olmayan bir yorum yapılmıştır. Bu cümle, parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. (Cevap E) B) II. C) III. D) IV. E) V.

cümle. parçada ele alınan konudan farklı bir bilgi aktarılan IV. IV. A) I. Ancak Montaigne’nin sözü. III. eski bir kitaptır bu. cümlesinde özel olarak “Fakir Çalgıcı” adlı bir kitaba değinilmesi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. “deneme türünün okuyucuyu kendisiyle tartışmaya çağırması” özelliği üzerinde durulmaktadır. (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen. (Cevap C) B) II. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. C) III.” (V) Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sayarım bir genç okurumun bana söylediği şu cümleyi. cümledeki bilgi. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te bağımsız bir kurum olmuş. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım. yoksa ben mi en doğruyu biliyorum. denemenin parçada ele alınan özelliğinin dışında bir düşünceyi içermektedir. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş.Mantıklı ALES 8. diye. ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi. (I) Karabük Valiliği. bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. yürüyüş parkurlarına işaretler konulması. Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. D) IV. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı. İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. 9. (II) Proje kapsamında. Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçlamış. sözü edilen müzenin parçada üzerinde durulan özellikleri dışında bir durumundan bahsettiği için parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur. “Her düşüncenize katılıyorum ama yazınızı okurken sizinle tartışmaktan alamıyorum kendimi. ÇÖZÜM: Parçada. E) V. D) IV. uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından. ÇÖZÜM: “Piyasada az sayıda kalmış. E) V. C) III. (IV) Yenice Ormanları. piyasada az sayıda kalmış. Buna göre.info (Cevap D) B) II. E) V. (V) Bu çalışmaların amacı.kpss. C) III. (Cevap D) B) II. www. (IV) Montaigne’nin şu sözünü hep hatırlarım: “Yolda karşımıza ilk çıkanla konuşur gibi yazmalı. ÇÖZÜM: Parçada. “Karabük Yenice Ormanları”yla ilgili bir projeden söz edilmektedir. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek. A) I. A) I. eski kitapları aramanın uyandırdığı duygular”dan söz edilen bu parçanın V. (I) Deneme türündeki yazıların bence en önemli özelliği kesinlemelere gitmeden okuru kendisiyle tartışmaya çağırmasıdır. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius. sahaf kalmaz. C) III. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor. cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Yenice Ormanları’yla ilgili. “Hazelius’un kurulmasını sağladığı ‘Skansen’ adlı müzenin özellikleri” ele alınmaktadır. (IV) Hazelius. (II) Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde. yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. E) V. 10. . D) IV. yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim. D) IV. yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması. 11.” A) I. (III) O mu doğruyu yazıyor. (I) Size bir kitaptan söz eder biri. (Cevap E) 5 B) II. başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. ÇÖZÜM: Parçada.

Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 19002007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre. A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır. 12. Bu tiyatro. BAŞTA VERİLEN CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ. D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir. B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir. “Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır. (Cevap C) 6 . C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır. E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir. (Cevap B) 14. A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır. E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur. C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır. ÇÖZÜM: Başta verilen cümlede. (Cevap A) Dinamik Akademi 15. (Cevap D) 13. ÇÖZÜM: Cümledeki “yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunları” sözünden “bu yıl sergilenen oyunların daha önce sahnelenmediğini” çıkarabilmekteyiz. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlandığı bilindiğine göre. SORULARDA. ÇÖZÜM: Cümledeki “2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan” sözü. – 15. B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir. her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını. A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür. B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır. yoğun olarak Asya etkileri taşıyor. her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır. en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında. E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır. B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir. Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival.” diyebiliriz. ÇÖZÜM: Festivalin Hindistan’ın dört kutsal kentinde. 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film. C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü. “en çok rekorun gülle ve cirit atma branşlarında kırıldığı” belirtilmektedir. A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır. sözü edilen çizgi filmin “hala yayımlanmaya devam ettiğini” düşündürmektedir. D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır. C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir. Hindistan’ın dört kutsal kentinde. D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur. E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır. D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır. Bu bilgiden de “gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görüldüğüne” ulaşılabilmektedir.Mantıklı ALES 12.

ve V. I. günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor. cümlesinde geçen “bu gizemi” sözüyle III. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı. . İlk çağlarda yaşamış. 17. gök taşı çarpmasından hemen sonra değil. Buna göre. Bu bilim adamı. ile IV. doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı. I. E) IV. E) IV. NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. ile III. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu. cümlede anlatılanlar da bu sebeplerden biri olarak düşünülebilir. V. III.info 18. vanilya gibi bazıları. Ama gönül yine de onlardan emeklilik dönemlerini taçlandıracak birkaç film istiyor. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan yönetmenler artık iyiden iyiye köşelerine çekildiler. oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu. tarçın. ve II. SORULARDA. kitlesel yok oluşun. 16. C) II. ile V. ile III. B) II. C) II. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu. zencefil. IV. – 19. dolayısıyla baharat. V. ve III. V. ile III. IV. ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerde söz edilen aşamalara dikkat edildiğinde (baharatın Asya’dan Avrupa’ya taşınması) II. ile V. O halde III. D) III. V. ile V. ÇÖZÜM: 16 – 19 tarzındaki sorularda numaralanmış cümlelerde geçen “anahtar kavramlara” dikkat etmek bu tip soruların çözümünü kolaylaştıracaktır. ile II. ile V. dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren. ile V. ile V. küresel iklim değişimi. ile IV. A) I. Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu baharatlardan biber. Ya da bunca yılın yorgunluğunu emeklilik döneminde atmaya çalışıyorlardır. Bizlere armağan ettikleri o güzel filmlerin tadında… IV. Nitekim bu sorunun II. III. C) III. ile V. ve III. Yeşilçam’ın eski yönetmenlerinin artık köşelerine çekildiklerinden ve bunun sebeplerinden söz edilmektedir. ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması. (Cevap B) B) I. I. II. Kim bilir belki ilerlemiş yaşlarının değişen sinema ortamına pek uygun olmadığını düşünüyorlardır. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog. yanardağ patlamaları. D) III. III. II. çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor. farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri. deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu. (Cevap D) www. A) II. (Cevap A) 7 B) II. Çünkü. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. cümledeki “hala gizemini koruyor” sözleri arasında ilişki kurulabilir. cümlelerde. A) I. Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. D) III. I.kpss.Mantıklı ALES 16. E) IV. ÇÖZÜM: I. ile V. ile III. ABD’nin. II.

Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. ÇÖZÜM: II. Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. (Cevap C) B) II.” Buna göre. Dinamik Akademi C) III. Medeniyet. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekânın peşinde. C) III. yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor. 8 . I. III. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas. I. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. hangisi baştan ikinci olur? A) I. V.” Buna göre. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu. III. IV. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekanın peşinde. V. ÇÖZÜM: Verilen sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulması için sözlerin şu şekilde sıralanması gereklidir: “Kendini. I. cümlede. ile V. D) III. IV. makinelere yaptırdı. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra. ÇÖZÜM: Bu cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cümlelerin şu şekilde sıralanması gerekmektedir: “Medeniyet. II. II. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında. bu çalışmasında III. elmasın Ralf Tappert’a gönderildiği belirtiliyor. hangisi baştan dördüncü olur? A) I. ile III. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor IV. 20. kendini. ile II. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. E) IV. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. şehirlerin ruhlarını arayıp bulmaya adayan bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan sanatçı. Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi. D) IV.Mantıklı ALES 19. B) II. doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. ile V. D) IV. insanlık. bu çalışmasında İstanbul’u bir kez daha yorumluyor. arayıp bulmaya adayan II. Buna göre. C) III. A) I. (Cevap B) B) II. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. bir sokak fotoğrafçısı olarak Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında. makinelere yaptırdı. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir. şehirlerin ruhlarını V. tanımlayan sanatçı. E) V. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı. cümlede de Tappert ve ekibinin elmasla ilgili yaptığı araştırmadan söz ediliyor. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara. insanlık. Yer bilimciler böyle elmasların. III. ile IV. II ile numaralanmış cümle baştan dördüncü olur. insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. IV. I ile numaralanmış söz baştan ikinci olmaktadır. bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. E) V. ve IV. (Cevap A) 21.

23. (V) Hepsi de “eski bir fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. bir eserin yahut bir kavramın hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle değerlendirilmesidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur? A) Müzik hayatına lise yıllarında.” cümlesi. ÇÖZÜM: Eleştiri. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. yüceltmeden en yalın. bir özlemi. yalnız bugüne değil yıllar sonrasına seslenen bir güç taşımasından… (V) Bir konuyu. aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma B) Hızlı karar verebilme C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme E) Amaca doğru. yerel bir koroda şarkı söyleyerek adım atmıştı.info B) III. yalınlığından değil. E) VII.kpss. en son da çocuk aktörler seçildi. C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar. bir sanatçının. cümlede değerlendirme söz konusu değildir. B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı. “Siz yolunuza devam edin. altı çizili cümleyi açıklamaktadır. kararlılıkla ilerleme ÇÖZÜM: Bu cümleyle bir amaç uğruna yılmadan mücadele etme. Aynı zamanda “ilgisizdi” sözü de eleştiri anlamını kuvvetlendirmektedir. “Seçilenlerin yüzlerinin. C) III. ÇÖZÜM: Altı çizili cümleyle oyuncuların gerçekçi olmaları ve senaryoya uygunluk göstermeleri anlatılmak istenmiştir. ÇÖZÜM: Parçadaki II. (Cevap E) 24. (III) Yalnızca kolay anlaşılırlığından. (Cevap D) 25. dili ve “Eski Sokak” adlı şiiri değerlendirilmektedir. bir duyguyu. (IV) Şairin yüreğindekileri yansıtmasından. D seçeneğindeki “ama” bağlacı kendinden önceki yargının olumlu. kararlılıkla ilerleme” düşüncesi vurgulanmıştır. en özlü biçimde duyurmasından… Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? A) I. “amaca doğru. D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi. (II) Behçet Necatigil’in en güzel şiirlerinden biri bence. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. C) IV. (I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada yapıldı. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler. III. D) IV.Mantıklı ALES 22. (IV) Seçilenlerin yüzlerinin. D) VI. (III) Aktörlerin seçimi her zamanki yöntemle yapıldı. okul yıllarıyla ve ailesiyle ilgili soruları her zaman cevaplardı. (VI) Bunun için az çaba da harcamadık. altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? A) II. en etkili. IV ve V ile numaralanmış cümlelerde Behçet Necatigil’in sanatı. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen her köyü gezip uygun yüzler aradık. (I) Varlık dergisinin bir sayısında Behçet Necatigil’in “Eski Sokak” adlı şiirine rastladım. I. . (Cevap A) 9 B) II. ardından figüranlar. E) V. insanca bir sıcaklık vermesinden. Buna göre. filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. bir tutkuyu abartmadan. E) Geçmişte yaşadıklarıyla. (Cevap C) www. böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız. sonraki yargının olumsuz olduğunu anlatmaktadır.” sözü.

(VI) Sıra dışı bir kadının yükseliş hikâyesiydi bu. (IV) Ailelerin evlerine interneti. cümlede. (II) Bunun sonucunda. ve VI. (II) İlki “Vaktim yok. cümlede. ÇÖZÜM: I.. (V) Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde modacı olmuş birinin hayatını anlatan bu filmin. (I) Çocukların sürekli sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımı var. interneti. (IV) Bir kırgınlık. ve VI. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde.. 10 . cümlede. bu tamamen kişisel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli. (Cevap E) 29. B) II. bir aldatılmışlık hissi… (V) Ne de olsa bir gönül bağı. III. ilköğretim öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin bir araştırma yapıldı. (VI) Bu da oldukça zaman alan. ve IV. kullanımı. D) IV. (IV) Senaryoyu gördüğümde kahramanın kişiliğinin oluştuğu yıllar bana daha çekici geldi. 28. kendisinden önceki cümlede söylenenlerin nedenini açıklamaktadır? A) II.) açıklanmaktadır. D) IV. V. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi. C) V. II. cümlelerde de üçüncü yaklaşımla ilgili yoruma yer verilmektedir. ve V. hangi amaçla kullanılması beklendiği belirtilmiştir. C) IV. sıra dışı bir hayatı olduğunu ve bunun da film yapmak için oldukça uygun olduğunu düşünmüş. erkek çocuklarının % 55’inin oyun amacıyla kullandığı ortaya çıktı. V. bir vefa borcu var bende yazarına karşı. ÇÖZÜM: Parçadaki I. IV. zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır. (III) İkincisi kısa ve çabuk cevaplar vermek. II. (III) Araştırma. 27. zaman açısından sayısal verilerle belirtilmiştir.. D) I. cümlelerde bu üç yaklaşımın neler oldukları açıklanmaktadır. (II) Hikâyesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. cümlede. cümlede. İnternet kullanımına ilişkin bir araştırmadan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. E) V. kız çocuklarının % 60’ının iletişim. (III) Ne var ki romandan uyarlanan bu çizgi romanı. bir vefa borcunun” olmasıdır. (III) Ama onun. Dinamik Akademi (Cevap C) B) II.” demek. E) IV. (VI) Ama dediğim gibi. (I) Bir üniversite tarafından. (I) Filmin yönetmeni. ve VI. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yoruma yer verilmiştir? A) I. ÇÖZÜM: Parçada konuşan kişinin öznel bir tutum içinde olmasının nedeni sözü edilen çizgi romanın yazarına karşı “bir gönül bağının. (IV) Üçüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin cevaplamasını istemek. moda ve kıyafet üzerine kurgulanmamış olması da ilginçti. cümlede. konuşan kişi öznel bir tutum içinde olmasının nedenini belirtmiştir? A) I. ve VI. D) V. C) III. E) V. B) II. çocuklarının derslerine yardımcı olması için aldığı öğrenildi. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmıştır. çocukların sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımının olduğu belirtilmektedir. kimler üzerinde yapıldığı söylenmiştir. (I) Bir roman. öykü ya da oyun başka bir anlatım formuna uyarlandığında artık onun ilk hâlini düşünmemek gerekir. cinsiyetlere göre kullanım amaçları yüzdelerle verilmiştir. ve VI. filmin yönetmeninin başrol için bir oyuncuyla konuştuğu sırada henüz senaryoyu yazmadığından söz edilmektedir. cümlede. (V) Ne var ki çocuk ancak bu son yaklaşımla tartışmayı ve kendi düşüncelerini oluşturmayı öğrenebilir. bu yeni forma göre değerlendirmekten yana olsam da kitapçı rafında görüp karıştırınca bir düğüm oluştu içimde. başrol için benimle konuştuğunda henüz senaryoyu yazmamıştı.Mantıklı ALES 26. (V) Ayrıca öğrencilerin % 55’inin günde 1-3 saatini internet başında geçirdiği anlaşıldı. (II) Çünkü artık eldeki yeni bir formdur ve tartışma bu yeni form üzerinden yapılmalıdır. E) VI. (Cevap A) B) III. cümlede de bu durumun nedeni (Hikayesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. 12-14 yaş grubundaki 133 öğrenci arasında yapıldı. başka bir şey değil. başka zaman sor. C) III.

ticari kaygı nedeniyle satış oranı düşük kitapların önemsenmediği belirtilmiştir. (IV) Yayıncılar ve editörler bu yüzden. Fakat II. II. (I) Yayımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor. C) IV. neden ve sonuç belirtilmiştir. değişen bir anlayıştan bahsedilmemiştir. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz edilmemiştir. cümlede. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. (V) Ancak kaybedilen yağ değil. iyi parayı kovar. B) II. kitabevlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. “ilgi çekecek”lerin peşinde koşuyor. “iyi” kitabı kovuyor. (V) Bu durumu iktisattaki “Kötü para. cümlede. cümlede. (Cevap B) 30. E) V. yayın dünyasında da “kötü” kitap. tartıldığında kilo verdiğini sanır. çok okunmayan kitapların iade edildiği açıklanmıştır. cümlede. kas ve su olduğu ortaya konmuştur. yeterince karbonhidrat almamaktır. çok okunmayan kitapların durumu ortaya konmuştur. cümlede. www. VI. ÇÖZÜM: I. Ancak III. III. cümlede. (IV) Diyet yapan insan. B) II. cümlede. kas ve sudur. ÇÖZÜM: I. cümlede. (II) Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte. diyet yapan insanın düştüğü bir yanılgı belirtilmiştir. cümlede. cümlede. (II) Ekmek. makarna gibi besinleri kesen kişilerin metabolizması. cümlede. IV. (VI) Eğer kilo vermenize karşın yalnızca yüzünüz. (I) Diyet yapanların en önemli hatası. gerçekte kaybedilenin yağ değil. yanlış bir davranıştan söz ediliyor. cümlede öğrencilerin %55’inin 1-3 saatini internet başında geçirdiği belirtilmiştir.kpss. cümlede. araştırmanın ilköğretim öğrencileri üzerinde yapıldığı söylenmiştir. diyet yapan insanlar için bir uyarı yapılmıştır. IV. internetin çocukların derslerine yardımcı olması beklendiği ifade edilmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. (Cevap C) 31. uyarı yapılıyor. IV.” biçimindeki Gresham Kanunu’na benzetiyorum. cümlede. ihtiyacı olan karbonhidratı kastaki karbonhidrattan almaya başlar. Ancak V. kollarınız inceliyor. (Cevap E) 11 . (III) Bu da kas kaybı anlamına gelir ve beraberinde vücut su da kaybeder. cümlede.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: I. pilav.info E) VI. kız çocuklarının %60’ının iletişim. cümlede. yayıncıların ve editörlerin “iyi”lerin değil. D) IV. cümlede. yağ deposu olan karın ve öteki bölgeler aynı kalıyorsa yağ kaybetmediğinizi ve doğru zayıflamadığınızı bilmelisiniz. V. kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmamıştır. bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz ediliyor. olumsuz bir yönelimden söz edilmiştir. bir gerçek ortaya konuyor. çok satış yapacağı düşünülen kitapların ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. cümlede. cümlede. satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitabevi tarafından önemsenmiyor. cümlede. D) V. cümlede. cümlede. II. değerini az sayıda insanın anlayabildiği “iyi”lerin değil. “ilgi çekecek”lerin peşine düştüğünden söz edilmiştir. erkek çocuklarının %55’inin oyun amacıyla interneti kullandıkları belirtilmiştir. saptama yapılmıştır. diyet yapanların hatalı bir davranışından söz edilmiştir. düşülen bir yanılgıdan söz ediliyor. C) III. cümlede. V. (III) Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. değişen bir anlayıştan söz edilmiştir. cümlede. cümlede.

Dinamik Akademi C) IV. (II) Gerçeklik eğitimi herkes için gerekli.. bu alanlardaki eğitimin basit bir meslek eğitimi olarak düşünülmemesi gerektiği belirtilerek konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıştır. bu konularla ilgilenip onları özümsemek için elverişli koşulları oluşturmak çok önemlidir. D) V.Mantıklı ALES 32. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve romancısı Albert Camus. bir kavramın insanlar açısından önemi belirtilmiştir. (IV) Sanatların en yücesi olan yaşama sanatına katkıda bulunan güzel sanatları. Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol terimlerinden yararlandığını B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını. IV. resmi. edebiyat ürünlerini anlayabilmek için gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. müziği. sinemayı anlamakla ilgili bir duyarlılık. cümlede. (Cevap E) 33. cümlede. (III) Duyarlılık ise kimi sanatçıların sözünü ettiği “ince” şeyleri anlamak için. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi. edebiyatı. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir. E) VI. ÇÖZÜM: D seçeneğindeki altı çizili sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmamaktadır. cümlede. cümlede. rakiplerini geçmesi şimdilik mümkün değil. (Cevap D) 34. cümlede. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. II. basit bir meslek eğitimi olarak düşünmeyelim. çünkü cümlenin yükleminden (sergilemiyorlar) “oyuncular” sözcüğünü karşılayacak bir gizli özneye (onlar) ulaşabilmekteyiz. cümlede. “Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. V. (V) Bu alanlardaki eğitimi. tiyatroyu. C) Şehrin karmaşasının henüz başlamadığı sabah saatlerinde yalnız yürümekten hoşlanırdı.. (I) Şiiri ya da öteki edebiyat ürünlerini anlayabilmek için insanın “gerçeklik ve duyarlılık” eğitiminden geçmesi gerek.. ÇÖZÜM: I. E) Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja süratle girince otomobilinin kontrolünü bir an için kaybetti. eskiden sporla uğraşmış olmasına bağladığını C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını etkilediğini D) Kendisini. düşün ve yazın alanlarında. sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmemiştir.. gerçeklik eğitiminin insanlar açısından önemi belirtilmiştir. sanata zaman ayırmak. cümlede. D) En çok gol atan futbolcularını başka takıma kaptırmalarına rağmen oyuncular hiç de kötü bir performans sergilemiyorlar. konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. yolunu şaşırmamak için. cümlede. B) II. cümlede. futbolda olduğundan daha başarılı bulduğunu E) Başarılı bir sporcu olmanın öncelikle güzel ahlaka sahip olmaktan geçtiğini 12 . Ancak VI. B) Kütüphanedeki araştırmasının uzun sürmesi nedeniyle ödevini zamanında bitiremedi.” demiş. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) Antrenmanlarını düzenli yapmayan bu koşucunun. önceki cümlede belirtilen “duyarlılık” kavramıyla ilgili açıklama yapılmıştır. bir amaca ulaşmada gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. (VI) Her şeyden önce. cümlede.

Oradaki “Edi” ile “Büdü” koca adamlar olmuşlardır herhâlde. C) Bilmedikleri nesnelerin yalnızca isimlerini söylemek çocuklar için bir şey ifade etmez. Dün bir dergide okudum. Yaşlarına bakılmaksızın ilk gruptaki tüm çocukların aldıkları yanıttan sonra nesnelerle ilgili tamamlayıcı başka sorular da sordukları. nesnelerin sadece isimlerini bilmelerinin çocuklar için bir şey ifade etmediğini ve çocukların bilgi edinmek için soru sorduklarını söyleyebiliriz. Bir araştırma için iki. İnsan düşünüyor ister istemez.kpss. Aslında işleri iyiydi. ikilemedir. “Kırpık” hâlâ aynı küfede mi yaşıyordur acaba? Sonra “Kurabiye Canavarı” o kadar kurabiyeden sonra göbeklenmiş midir? Kim bilir… Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur? A) Yorum D) İkileme ÇÖZÜM: “Aslında işleri iyiydi. onların sorduğu soruların sayısı arasında ters orantı vardır. (Cevap B) B) Benzetme aşağıdakilerden C) Tahmin E) Mizah unsurları 13 . Fakat nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişkinin çocukların ilgisini çektiğine dair bir bilgi parçada yer almamaktadır. B) Bir gruptaki çocuklara verilen bilgilerle. Ama belli bir yaşa gelince bırakmışlardır bu işleri sanırım. (Cevap D) 35. Bu parçaya dayanarak çocukların nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalıştıklarını. “herhalde”. ÇÖZÜM: Parçada. www. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Çocuklar nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalışmışlardır. evlenip çoluk çocuğa karıştılar mı?” diye. çocukların daha önce görmedikleri nesneler hakkında sorular sormalarına izin vermişler.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Bir düşünür ve romancı olan Albert Camus’un futbolla ilgili cümlesinden bu alanda edindiği deneyimin hayatının başka alanlarında da etkili olduğunu çıkarabilmekteyiz. (Cevap C) 36. grupların sorduğu soru sayılarının farklı olduğunu.info E) Soru sormak çocukların bilgi edinmek için kullandığı bir yöntemdir. D) Nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişki çocukların ilgisini çeker. Birinci gruptaki çocukların soruları nesnelerin sadece adları verilerek. Çocukluğumuzun “Susam Sokağı”nın ilk bölümü yayımlanalı kırk yıl olmuş. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. “Bir iş sahibi oldular mı. öteki gruptakilerin ise aldıkları yanıtlarla daha çok tatmin oldukları görülmüş. üç ve dört yaşındaki çocuklardan oluşan iki farklı grup oluşturulmuş. Parça boyunca mizahi unsurlardan yararlanılmıştır. “sanırım” sözlerinden tahminde bulunulduğu söylenebilir.” cümlesinden yorum yapıldığı. Araştırmacılar. ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. ikinci gruptaki çocukların soruları ise nesnelerin işlevleri de söylenerek yanıtlanmış. çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmayla ilgili bilgiler verilmektedir. “Çoluk çocuk” sözü. Ancak parçanın anlatımında benzetmeye başvurulmamıştır.

Masallar çocuğun düş gücünü geliştirip yaratıcılığını artırır. masalların çocuklar üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Çeşitli duygularla yüz yüze getirdiği B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırtına varmasını sağladığı C) Umutlarını canlı tuttuğu D) Düş dünyasını zenginleştirdiği E) Olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığı ÇÖZÜM: Parçadan masalların çocukları kazanma. ilginç bulgulara ulaştı. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğu ÇÖZÜM: Parçada. Varlıklara. Kiminin kırık panjurları inik. Masal kahramanlarının aşması gereken engeller ve yenmesi gereken güçlükler saymakla bitmez. kendisini bulur. Çocuk o masallarda kendisini arar. üzerinde araştırma yapılan şempanzelerin avlanmak için alet yaptıklarının gözlendiği anlatılmaktadır.Mantıklı ALES 37. Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır. Bu antropolog. (Cevap E) 39. alet yapabilen başka canlıların da bulunduğuna ulaşılabilmektedir. (Cevap E) 14 40. “Düş gücünü zenginleştirip yaratıcılığını artırır. Yaşayanlar işte bu eski yapılar. yoksa çağlarından kopmuş birer geçmiş zaman hayaleti mi bunlar? Çoğu on sekizinci yüzyılda yapılmış. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin. ister istemez çeviriye yansır. Ayrıca mutlu sonlar. . çocuğa her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. Vapurla geçerken görüyorum onları. Bu bakış açısı. kaybetme gibi çeşitli duygularla yüz yüze getirdiğine “Her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. Konuşma havasıyla yazılmıştır. çocuğun masal kahramanıyla kendisini özdeşleştirdiği bilgisinden olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığına ulaşılabilmektedir. Yer yer birinci kişili anlatıma başvurulmuştur. çevirmenin de insan olarak bir bakış açısına sahip olabileceğinden yani çeviriye yorumunu kattığından söz edilmektedir. Çocuk. Buradan insan dışında. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E) Betimlemeye başvurulmuştur. kiminin soluk perdeleri kapalı.” cümlesinden düş dünyasını zenginleştirdiğine. insana özgü nitelikler yüklenmiştir. şempanzelerin insanlar gibi bir tür kültür geliştirip geliştiremediğini araştırmaya devam edeceğini dile getirdi.” cümlesinden umutları canlı tuttuğuna. (Cevap B) 38. Ancak yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladığı bu parçadan çıkarılamamaktadır. bugün eski günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar oracıkta. “Bütün ölüler unutulur… / Yaşayanlar kalır tek başlarına. Senegal’de yaşayan şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmalarda. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şempanzelerin farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği B) Yeni becerilerinin şempanzeleri baskın tür hâline getirdiği C) Her şempanze türünün bir şeyi öğrenme süresinin farklı olduğu D) Şempanzelerin başka canlılara yalnızca beslenme gereksinimi duyduklarında zarar verdiği Dinamik Akademi E) İnsan dışında. Amerikalı bir antropolog. Bu parçada çevirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Üslubunun yapıttan yapıta değiştiği B) Düşüncelerini istediği gibi yansıtamadığı C) Başka çevirmenlerden etkilendiği D) Yetkinliğinin çeviriyi etkilediği E) Çeviriye yorumunu kattığı ÇÖZÜM: Parçada. Onun da bir bakış açısı vardır. Aynı bilim adamı. Çevirmen de bir insandır. ormanda yaşayan şempanzelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempanzelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi.” Eski yalıların birbirinden güzel resimlerine bakarken Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri geliyor aklıma. Dolayısıyla aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. kendisini onlarla özdeşleştirirken kötülerle ve onlarla bağlantılı olan tehlikelerle ilgili bilgi edinir. Her zaman içime dokunur görünüşleri. Yaşıyorlar mı.

“onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi” sözünden ilgi alanının geniş olduğuna. kiminin soluk perdeleri kapalı. insana dair duyarlıkları. kakofoniye yer yoktur. iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı. Hiper. Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. sebzecimiz vardı. bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması .”) yer verildiği. okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu. annesi gibi davranan bir ‘insan sevdalısı’. (Cevap D) www. Öyküleri. güvenlik görevlisi.” sözünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına. sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. “dilsiz tanıkları” sözünden de varlıklara. incelikleri. “… görüyorum onları. Onlarla merhabalaşırdık.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Kiminin kırık panjurları inik. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. “merhabasız” alışveriş yapıyoruz.” cümlesinden dil konusundaki yetkinliğine. annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. Hâl hatır sorduğumuz. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. Fazlalıklara. sırdaşı olduğu gibi.kpss. (Cevap C) ÇÖZÜM: “Sokakta karşılaştığı herkesin de ablası. hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen. “Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular. yakın çevresindekilerin dert ortağı. Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen. yapıtlarına yansımıştır. Bu yazar. yoğurtçumuz. her zaman. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi.info 15 41. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi. okuyucuyla sohbet ediyormuşçasına ve yer yer birinci kişili anlatıma (“… geliyor aklıma.” cümlesinden yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine ulaşılabilmektedir. Fakat parçada koşul bildiren cümleler kullanılmamıştır. isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin. Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına B) İlgi alanının geniş olduğuna C) Dil konusundaki yetkinliğine D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine 42. Eskiden sütçümüz. noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. insana özgü nitelikler yüklendiği söylenebilir.”. Hatta yazdıklarını kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için. iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur.” cümlesinden betimlemeye başvurulduğu. Ancak parçadan anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığı çıkarılamamaktadır. “Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır.

Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var. Dedalus’un. Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Olayların geçtiği mekânlara B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına C) Roman kişilerine D) Yazarının nereli olduğuna E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna 44. Ulysses’ten bölümler okunuyor.” sözlerinden insanlar arasında güvensizliğin artmasından ve ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olmasından yakınıldığını. Bu ilgi defterlerin içeriğinden. aslında “aynayla okunan yazılar”.” sözünden insan ilişkilerinde kopuklukların olmasından yakınıldığı söylenebiliriz. Bu parçada Leonardo da Vinci’nin defterleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Neler içerdiğine B) İlgi odağı olmasının nedenlerine C) Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğuna D) Hakkındaki bilinmeyene E) Yazıldığı dönemde yayımlanmadığına .Mantıklı ALES ÇÖZÜM: “Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde satılan on binlerce ürünün arasında seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. en azından kolay anlaşılır olmaktan uzaklaştırmaya çalıştığına şüphe yok. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un. “Bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor. Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor. “Stephen Dedalus” ve “Leopold Bloom’un” romanın kişileri olduğuna. Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. isimleri yabancı olan marketler” sözünden adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmamasından. Ancak. (Cevap B) Dinamik Akademi 16 43. notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hâlâ bir sır. ‘merhabasız’ alışveriş yapıyoruz. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada romandaki olayların “Dublin’de” geçtiğine. notlarını sıradan okuyucudan gizlemeye. James Joyce’un “Ulysses” romanı. Da Vinci’nin. süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı. İtalyan Rönesans Sanatçısı ve Mühendisi Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor. Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. Ancak romanın gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir. defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar. San Fransisco’dan Sydney’e. James Joyce’un “Dublinli” olduğuna ve romanın “Bloomsday Festivali” adında bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna değinilmiştir. “hiper. Defterler. edebiyat etkinlikleri düzenleniyor. Öğle yemeği için. anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içeriyor. “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün. Da Vinci’nin bunu. Fakat zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesinden yakınıldığını söyleyemeyiz.

kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu. (Cevap C) B) II. ve V. defterdeki anlaşılmaz notların hala bir sır olduğuna değinilmiştir. C) I. (Cevap E) 45.. ve III. Ancak periyodik tablonun son halini ne zaman aldığına değinilmemiştir.. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Elementlerle ilgili araştırmalar ne gibi gelişmeler doğurmuştur? B) Periyodik tablonun başlıca özellikleri nelerdir? C) Simyayla ilgili çalışmalar hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur? D) Periyodik tablo son hâlini ne zaman almıştır? E) Tablonun “periyodik” olarak adlandırılması neye dayanmaktadır? ÇÖZÜM: Parçada. kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. II. (V) Tablo. defterlerin ilgi odağı olmasının Da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklandığına. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Diğer cümlelerde neden-sonuç ilişkisi kurulamamaktadır. ve VI. E) III. V. ve II. simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için yaptığı uğraşların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. cümlede. ve VII. işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı. (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması. ÇÖZÜM: I. simyayla ilgili çalışmaların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunduğundan benzer özelliklerine sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiğinden söz edilmiştir. dünyanın dört bir yanında bulunduğuna.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. Ancak yazıldığı dönemde yayımlanmadığına ilişkin bir bilgiye parçada yer verilmemiştir. (Cevap D) 17 .info 46. benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildiği ifade edilmektedir.. VE 46. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları. IV. elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir. ve VI. tablonun başlıca özelliklerinden. (III) Daha sonra. cümlede. 45. D) II. www. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında. keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların özelliklerini araştırmaya yöneltti. elementlerin isim ve özelliklerini içeren. elementlerle ilgili araştırmaların periyodik tablonun oluşmasını sağlaması gibi gelişmelerden.kpss. VI. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. defterin anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içerdiğine.

bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur. Dünya. hikâyenin ıssız bir adada geçmesi.” cümlesinden “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında “karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim”. Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler. Bu parçaya göre. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların. ıssız bir adada geçen bu diziye. popüler kültürü sevenler. IV. III. gördükleri ufak tefek ahşap yapıları. 47. “hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi” özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir. Tamamen kurguya dayalı. karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim. karakterleri canlandıran oyuncuların tanınmamış olması. aşağıdakilerden hangisinin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenmez? A) Çağdaş bilimin verileriyle düş gücünden yararlanılarak oluşturulan ürünlerden hoşlananlar B) Yaşanmış gerçek olayları izlemeyi sevenler C) Evrenin doğuşuna ya da dinsel olaylara dayalı hikâyelere düşkünlüğü olanlar D) Toplumun geniş kesimlerine seslenen gelişmelere ilgi duyanlar E) Yerli yapımları izlemeyi sevenler ÇÖZÜM: Parçanın sonunda “Lost” dizisinin izleyici kitlesinin kimlerden oluştuğu açıklanmaktadır. bilim kurgu ve mitoloji meraklıları “Lost” dizisinin izleyici kitlesini oluşturuyor.. şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. özellikle turistler. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. Kendi kültürünü yansıtan yapımları beğenip yabancı dizi izleme alışkanlığı olmayanlar. Bu parçaya göre. sürekli yeni karakterler eklenerek. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir? A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması B) Kiler olarak kullanılması C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması . şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. VE 48. II.. milyonlarca insanı ekran karşısına çeken ve gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilen “Lost”un sonunu büyük bir merakla bekliyor. ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş. Ahşap çatmayla yapılanı da var. kestane olan da. “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında. boğaz geçmeyle yapılanı da.Mantıklı ALES 47. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. Bu parçaya göre. çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. VE 50. kerestesi çam olan da var. (Cevap B) 49. iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II D) II ve III ÇÖZÜM: “Sürekli yeni karakterler eklenerek. (Cevap C) B) I ve III E) III ve IV C) I ve IV Dinamik Akademi 18 I. Bu kitlelerden birinin de bilim kurgu ve mitoloji meraklılarından oluştuğu göz önüne alınırsa gerçek olayları izlemeyi sevenlerin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenemez. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. 49. yeni medya araçlarını sonuna kadar kullanmayı bilen yeni kuşak. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda. 48.

Pencerelerinin olması II. kısa bir etek. “Çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. “Ahşap çatmayla yapılanı da. bu tek başına geçirilen günlerde öylesine zor geliyor ki bana… Eminim benim gibi daha niceleri var üstelik. bayramları bile eskiten biz değil miyiz aslında? Geçmişten bugüne neler değişti de bayramları bayram gibi yaşayamaz olduk? 51. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A) Küskün E) Geleneklerine bağlı 19 B) Duygusal C) Eski günleri özleyen D) Üzgün . yeni açmış nar çiçeği renkli bir gömlek. Gelenekleri yadsımanın neredeyse erdem sayıldığı günümüzde. diye düşünüyorum sıklıkla. Basit bir mimariyle yapılmış olması Bu parçaya göre. Yatağının baş ucuna koymak için. Ancak yılın belirli bir döneminde kullanılması serenderlerin bir özelliği değildir. altına siyah rugan ayakkabı ve kıvırcık saçlarını iki yandan tutturacak parlak taşlı tokalar istiyor benden. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum! O bayramları anımsamak. o günleri aramak eskimiş olmak mı. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. eski bayramların özlemini duyan bir kişinin düşüncelerine yer verilmiştir. ÇÖZÜM: Parçada. içimdeki küçük kız çıkıveriyor ortaya. II ve III C) II ve IV A) Çocukluk yıllarında yaşanan bayramların verdiği zevk farklıdır. (Cevap A) 51. Bayramlardan bir gece önce.” cümlesinden görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırdığından. E) Toplumun değer yargıları zamanla değişebilir.” cümlesinden serenderlerin kiler olarak kullanıldığından. I. Sürekli yanımda olmasını isteyip de bulamadığım o küçük kızın gönlünü etmek.info 50. B) Bayramlar. (Cevap D) 52. Ancak parçaya dayanarak toplumsal uzlaşma için bayramların fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz edilemez. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz? www. (Cevap E) B) I ve III E) I. serenderlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri “önlem” amacı taşımaktadır? A) I ve II D) III ve IV ÇÖZÜM: Yiyeceklerin havadar bir ortamda bozulmadan saklanabilmesi için pencerelerinin olmasının. D) Toplumsal uzlaşma için fırsat olan bayramların değerlendirilmesi gerekir. kabarık. Portatif bir merdivene sahip olması IV. birlikte geçirilen zamanlar olmaktan çıkmıştır. VE 52. yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. C) Zaman içinde bayramların insanlar açısından anlamı değişmiştir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki “Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil. kerestesi çam olan da var kestane olan da…” cümlesinden değişik malzemelerden yapılabildiklerinden ve yapımlarında farklı tekniklerin kullanıldıklarından söz edildiği anlaşılmaktadır. Yerden yüksek olması III.kpss. yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden yüksek olmasının ve basit bir mimariyle yapılmış olmasının önlem amacı taşıdığını söyleyebiliriz.

Gregoryen takvimleri… Firari zamanın peşinden her kültür kendi takvimini yaptı. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. Elden kaçıveren zamanı henüz yakalayan olmadı. üzgün ve geleneklerine bağlı bir niteliğinin olduğunu düşünebiliriz. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre. Parmaklarının da çok daha kıvrımlı olması bu teoriyi destekliyor. Roma. VE 56. eski günleri özleyen. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bu fosilin Australopithecus afarensis türüne ait olduğu ve bu türe ait bugüne kadar bilinen en eski fosil olan Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Mısır. Hicri. 3. bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? A) Kullanımının kolay olması B) Kültürel değerleri önemsemesi C) Herkesçe anlaşılır bir dille oluşturulması D) Son dönemde icat edilmesi E) Zamanı olabildiğince ayrıntılı olarak göstermesi ÇÖZÜM: “Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. (Cevap C) 55. Celali. Dinamik Akademi 20 2000 yılında. insanın evrimiyle ilgili önemli ipuçları vereceği düşünülüyor.” cümlesinden kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeninin egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi olduğuna ulaşılabilmektedir. 53. Miladi. Yunan. (Cevap E) 53.” cümlesinden bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için zamanı olabildiğince ayrıntılı göstermesi özelliğine sahip olması gerektiğini çıkarabilmekteyiz. Etiyopya’nın Dikika bölgesinde. 55. Bütün kemik parçalarının bulunmasının ve onun bir çocuk olmasının. Mezopotamya.3 milyon yıl önce yaşadığına inanılan üç yaşındaki bir çocuğa ait fosil bulundu. Bu parçada “Selam” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ne tür yiyeceklerle beslendiğine B) Hangi türün özelliklerini taşıdığına C) Kol kemiklerinin özelliğine D) İskeletinin tamamının bulunduğuna E) Kafatasıyla beyninin büyüklüğü arasındaki ilişkiye . Fakat parçadan bu kişinin neden “küskün” olduğuna bir cevap alınamamaktadır. kol kemiklerinin dizlere kadar inmesi ise tırmanabildiğini gösteriyor. (Cevap A) 54. Çin. Bu parçaya göre. Bu parçaya göre. Ayrıca kafatasının küçük olması beyninin küçük olduğunun bir göstergesi.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçadaki sözleri söyleyen kişinin eski bayramları özlediği için duygusal. Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak. Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanıcıları arasındaki ortak kültürü temsil etmesi B) Her kültürün. “Selam” adı verilen bu kız çocuğunun fosilinin eksik parçalarının bulunması dört yıl sürdü. Rumi. kendi yaptığı hesabın doğru olduğuna inanması C) Egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi D) Takvimdeki hataların fark edilip düzeltilmesini hızlandırması E) Döneme ilişkin kayıtlardaki karmaşanın bitirilmek istenmesi ÇÖZÜM: “Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. ayak kemikleri ve diz yapısı çocuğun kesinlikle iki ayak üzerinde dik yürüdüğünü. VE 54.

Eskiden bazı ünlü yazarlar. bu yüzden okunmaz oldular. yazarım.” derlerdi. sıradan soruların yöneltilmesinden yakındığını söyleyebiliriz. bütün kemik parçalarının bulunduğuna. sözü edilen fosilin “Australopithecus afarensis” türünün özelliklerini taşıdığına. (Cevap A) 57.” derim öylelerine. Ama kafam takıldı bu soruya. Ancak Selam’ın ne tür yiyeceklerle beslendiğine parçada yer verilmemiştir. “Ben okumam. (Cevap D) 58.” Gelirler. röportaj yapmak için yanına gelen öğrencilerin sordukları sorulardan okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anladığını belirtiyor. “Aç şu kitabımı oku.info 56.kpss. toplumun özlemlerinin. Selam adlı fosilin Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiği ifade edilmiştir. Bu parçaya göre “Lucy” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Parmak kemiklerinin daha kıvrımlı olduğu B) İki ayak üzerinde dik yürüdüğü C) Daha erken dönemde yaşadığı D) Boyunun daha kısa olduğu E) Ağaçlık bir alanda yaşadığı ÇÖZÜM: Parçada. Bu parçada yazar. oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek. okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anlarım. “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın.” dedim. bazı ünlü yazarların okunmaz hâle gelmesini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? A) Başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmemelerine B) Çok sayıda ürün verememelerine C) İlgi çekici konular seçmemelerine D) Gelenekçi yapıda olmalarına E) Yazdıklarının anlaşılmamasına . Ben de onlara “Ne mi yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum. Buradan da yazarın kendisine kalıplaşmış. Okurun gerisinde kalmak demek. sıradan soruların yöneltilmesinden E) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman ayıramamasından ÇÖZÜM: Parçanın başında yazar. isteklerinin dışında kalmak demektir. 57. yayımlanan kitaplarının okunmamasından C) Öğretmenlerin hep aynı konuyla ilgili ödev vermesinden D) Kendisine kalıplaşmış. Selam’ın iki ayak üzerine dik yürüdüğü kesin olduğuna göre Selam’dan çok daha sonra yaşadığı bilinen Lucy’nin de iki ayak üzerine dik yürüdüğünü söyleyebiliriz. (Cevap B) 21 A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini seçmesinden B) Yazdığı yazıların. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? www.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. çağın beğenisinin. Edebiyat öğretmenleri ödev vermiştir. kafatasının küçük olmasının beyninin küçük olduğunun bir göstergesi olduğuna değinilmiştir. ondan geri kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi çekiciydi. VE 58. “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap yazdınız?” gibi… Sorulardan. kol kemiklerinin dizlere kadar indiğine. Sık sık yanıma öğrenciler gelir. hep aynı soruları sorarlar.

VE 62. A) Avcı toplulukların kullandıkları sayma aracına B) Markaların hangi malzemeden yapıldığına C) Ondalık basamak sisteminin nasıl ortaya çıktığına D) Günümüzde hangi sayı sisteminin kullanıldığına E) Yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine 22 II. trajik olaylardan uzak olma. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı ÇÖZÜM: Parçadaki “Filmlerin büyük çoğunluğunda. ‘ben okumam. (Cevap C) 61. Amerikan sinemasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İyi senaryo bulmakta güçlük çekildiği B) Filmlerin gereğinden uzun olduğu C) Yüksek gişe getirisi olan filmler çekildiği D) Teknolojinin olanaklarından aşırı ölçüde yararlanıldığı E) Filmlerin. izleyicinin merak duygusunu canlı tutması gerektiği anlatılmaktadır. Bundan 30 bin yıl kadar önce avcı topluluklar. Yunanlılar. Bu hikâye anlatmak değil. izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı düşüncesine ulaşılabilir. VE 60. durum anlatıyor. Ancak. yazarım. şimdi dünyanın her yerinde “Arap” sistemi kullanılıyor. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. (Cevap A) ÇÖZÜM: Parçada. telaşla bir sağa bir sola savrulmaz. Çünkü artık hikâye değil. Mezopotamyalılar 60’lık sistemi benimsemişlerdi. İbraniler ve sonraları Araplar tarafından geliştirildi. Romalılar. sayı sistemlerinin gelişmesini sağladı. soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürüyor. “Olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme” ifadesi de aynı düşünceyi içermektedir. şimdiyse en kötüler arasında yer alıyor. Mezopotamya’da Sümerlere ait MÖ 3400 yılından kalma sayma işinde kullanılan kilden yapılmış markalar. iyi bir sinema filminin. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Sayıların harflerle gösterildiği alfabetik sayı sistemleri. neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. Filmlerin büyük çoğunluğunda. stok tutma ve muhasebe sisteminin başlangıcını oluşturur. III. Amerikan sineması eskiden hikâye anlatmada çok başarılıydı. 59.’ derlerdi. büyük olasılıkla öldürülen hayvanların sayısını kaydetmekti. daha önce işlenmemiş konuları seçme. bu yüzden okunmaz oldular. (Cevap E) 61. Dinamik Akademi . Aztekler ve Keltler 20’lik sistemi. Bu parçaya göre. Mayalar. Dünyanın birçok bölgesinde yazının gelişiminden önce görülen bu sistemler.” cümlesinden Amerikan sinemasıyla ilgili olarak filmlerin. olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde geliştirme özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III Nesnelerin kaydını tutma gereksinimi. İnsanlar basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarından sayı sistemlerinin çoğu ondalık basamak sistemini temel alır.” cümlesinden bazı ünlü yazarların başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmediklerinden okunmaz hale geldiklerini çıkarabilmekteyiz. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 60. 59. Amaç. tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullanıyordu. Hikâye kıvrımlarını yavaş yavaş açar. I.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Yazarın “Eskiden bazı ünlü yazarlar. Bu parçaya dayanarak iyi bir sinema filminin. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

insanların basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarına. Gerçekte değiştirilen şey sadece sapın rengi ya da bıçağın tasarımı olduğuna göre. Böylece firma bu son reklamıyla daha önce reklamlarda aynı şekilde tanıtılan önceki modellerinin o kadar da iyi olmadığını kabul etmiş oluyor. markaların kilden yapıldığına. sayı sistemlerinin soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürdüğüne yer verilmiştir. Ancak yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine yer verilmemiştir.Mantıklı ALES ÇÖZÜM: Parçada. (Cevap E) 63. avcı toplulukların öldürülen hayvan sayısını kaydetmek için tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullandıklarına. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir? A) Öldürülen hayvan sayısının kaydı – çetele çubukları B) Stok tutma – markalar C) Sayma – el ve ayaklar D) Ölçme – rakamlar E) Şifreleme – sayı sistemleri ÇÖZÜM: Parçada. ilk cümlelerden (Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir?) itibaren televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verilmesi eleştirilmektedir. (Cevap B) . Fakat ölçmerakamlar arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir. (Cevap D) 23 63. Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirilebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir? Televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarından söz ediyorum. sektördeki yoğun rekabetten kaynaklanıyor olsa gerek. insanların sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıkları için ondalık basamak sisteminin ortaya çıktığına. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.info 62.kpss. Çok da uzun olmayan aralıklarla “geliştirilen” yeni bir modelin reklamı yapılıyor. avcı toplulukların tahta veya kemikten yapılma sayma araçları kullandıklarına. yüzü daha az tahriş eden “yeni” bir başlığı oluyor. günümüzde “Arap” sisteminin kullanıldığına değinilmiştir. Sümerlere ait kilden yapılmış markaların stok tutma amacıyla kullanıldığına. Her yeni modelin elden kaymayı engelleyen “yeni” bir sapı. bu reklamlar. eskisinin satış miktarını düşürdüğü B) Kimi televizyon reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verildiği C) Tüketicilerin. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisi çıkan bir ürünün. Üstelik bu reklamlar gösterilirken firmanın önceki modelleri piyasada satılmaya devam ediyor. VE 64. www. reklamların doğruluğunu araştırmadan ürün satın aldıkları D) Firmaların ürünlerini sık sık geliştirerek piyasaya sundukları E) Tüketicilerin ürün satın alma kararlarında reklamlardan etkilendikleri ÇÖZÜM: Parçada.

Bazen ip kopuverir ve ortada öylece kalıverirsiniz. B) Romanlarında gerçek ve düş iç içe geçmiştir. içinden geldiği gibi yazmayı “ip”e benzeterek somutlaştırmaktadır. Ama ip bazen de -şanslı. televizyon aracılığıyla yapılanlardır. D) Romanlarında anlattıklarını bir sonuca bağlamamaktadır. . Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olabilir? A) Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Yazdıklarıyla. (Cevap C) 24 65. (Cevap A) 65. ÇÖZÜM: Tıraş bıçağı reklamlarının inandırıcılığına inanmayan parçanın yazarından “Firmalar yaptıkları reklamlarla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir. C) Kullandığı dil kolay anlaşılır değildir. define. Yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay ise “yazarken bir noktada tıkanıp kalması” olabilir. cesur ve kararlıysanız.sizi bir defineye götürür. C) Piyasada yaşanan yoğun rekabet tüketicilere yarar sağlamaktadır. VE 66. (Cevap E) Dinamik Akademi 66.Mantıklı ALES 64. Buradan yazarın yazma işini severek yaptığına ulaşabiliriz. okurun kafasında soru işaretleri belirmesini amaçlamaktadır. ÇÖZÜM: Parçanın yazarı yazdığı kitabı bir defineye benzetmektedir. E) Yazma. Ben romanlarımı planlayarak yazmam. Bana göre kitap yazmak. Ve define hiçbir zaman o kitaptan kazanabileceğiniz para değildir. D) Firmalar arasındaki rekabet arttıkça reklam için harcanan para da artmaktadır. yazdığınız kitaptır. yazmanın bana verdiği bütün coşkuyu. severek yaptığı bir iştir. Bu parçada yazarın “ip kopması” olarak nitelendirdiği olay aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) Masa başında aralıksız çalışmaktan sıkıntı duyması B) Yapıtın içerik yönünden zengin olmaması C) Yazarken bir noktada tıkanıp kalması D) Düşüncelerini anlatırken uygun sözcükleri bulmakta zorlanması E) Yaratıcılığını yitirdiğini sanması ÇÖZÜM: Yazar kurgulamadan. otların arasında parlak renkli bir ipin ucunu bulup ipi heyecanla kaynağına kadar takip etmektir.” düşüncesine sahip olması beklenebilir. E) En etkili reklamlar. zevki yok ediyor. Kurgu. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. B) Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zordur.

” görüşünü savunmuştu. Mert ve Polat. cümlelerde karşılaştırma yapılmamıştır. IV. cümlede. farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinlerdir. ve V. E seçeneğini işaretlemiştir. ve III. (IV) Sosyoloji eğitimi almış olmama karşın ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. C) Özge. B) I. Osman. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. aynı seçeneği işaretlemişlerdir. B seçeneğini yalnız Osman işaretlemiştir. “Bilgisayar insan yapımı olduğu için insanoğlu daima bilgisayara galip gelecektir. E) Kişiler. “çok daha kısa”. Kaan. 69. Bu bilgilere göre. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A) Sosyoloji ve matematik. ÇÖZÜM: Parçanın IV. C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 67.” demiştim. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.) sosyoloji ve matematiğin farklı temeller üzerine kurulmuş disiplinler olduğuna ulaşabilmekteyiz. E) Özge. – 72. yüksek öğrenimde edindikleri bilgilerini günlük yaşamda uygularlar. Mert ve Özge. D) Özge. (V) Konuştuklarımızı duyan bir akademisyen bu konunun araştırılmaya değer olduğunu söylemişti. “karşın” sözleri bu cümlelerde karşılaştırma yapıldığını göstermektedir. ve V. (Cevap B) 68. Mert. B) Sosyoloji eğitimi almış kişilerin aynı zamanda iyi bir matematikçi olmaları beklenemez. D seçeneğini işaretlemiştir. farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. “Gün gelecek insanoğlu karmaşık problemleri insandan çok daha kısa sürede çözen bilgisayarı satrançta yenemeyecek. D seçeneğini üç kişi işaretlemiştir.Mantıklı ALES 67. (Cevap A) 25 69. (III) Bir arkadaşım ise. A seçeneğini işaretlemiştir. Nesrin. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmamıştır? A) I. ÇÖZÜM: II. cümlesinden (Sosyoloji eğitimi almış olmama rağmen ben makineyi üstün bulurken matematik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün bulmuştu. ve V. www. cümlede. Özge ve Polat adlı öğrencilerin. beş seçenekli bir sorunun hangi seçeneğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:      A seçeneğini iki. “ise”. insanın yapamayacağı her şeyi yapabilme özelliğine sahiptir. D) III. E) IV. ve V. D) Teknolojinin gelişmesi.info C) II. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Kaan ve Leman aynı seçeneği işaretlemişlerdir. I. Leman. VE 68. C) Temeli matematiğe dayanan bilgisayarlar. (I) Satranç şampiyonu Garry Kasparov 1996 yılında “Derin Mavi” adlı bilgisayarla satranç maçı yapmıştı.kpss. ve IV. B) Leman ve Nesrin farklı seçenekleri işaretlemişlerdir. III. (II) O sırada ben. . insana olan gereksinimi giderek azaltacaktır. Kaan. cümlede.

B) Nesrin. 3 tane D seçeneği işaretleneceğinden geriye kalan 1 kişi de E seçeneğini işaretlemelidir. ÇÖZÜM: Osman B yi işaretlediğinden diğer 6 kişiden 2 si A yı. Nesrin’in A seçeneğini işaretlemesi bu durumda mümkün olmaz.Mantıklı ALES 69. Özge’nin E seçeneğini işaretlemesi kesinlikle yanlıştır. Kaan Leman Mert Nesrin Osman Özge Polat D A A E D E D D A D E A A D E D D D D A A A A D B B B B B B A D E D D D E E D A A A 1. Bu durumda 2 tane A. durum 6. Eğer Özge E yi işaretlerse Mert de E yi işaretleyecektir. Nesrin. SORULAR AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE ÇÖZÜLECEKTİR. Nesrin’in işaretlemiş olabileceği seçenekler. D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Leman. II. D seçeneğini işaretlemiştir. E) Mert. – 72. C seçeneği işaretlenmeyecek B seçeneğini sadece Osman işaretleyecek 2 tane A. B yi sadece Osman işaretledi. C) Nesrin. D) Polat. E seçeneğini işaretlemiştir. D yi Kaan işaretleyemez. E yi bir kişi işaretleyebileceğinden E yi de Mert ve Özge işaretleyemez. durum 5. 3 tane D. (Cevap B) 7 kişi var. III. durum 4. Kesinlikle D seçeneğini işaretleyen sadece Özge olur. 3 ü D yi işaretlerse E yi 1 kişi işaretlemelidir. 2 tane E ve 1 tane B işaretlenmiş olacak ki 8 kişi eder. A seçeneğini işaretlemiştir. Leman. Burada 7 kişi var. durum 2. aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yalnız A D) A ve D ÇÖZÜM: Tabloya göre Nesrin A ve D seçeneklerini işaretleyebilir. Kaan’ın. durum 71. (Cevap C) B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III 26 70. O halde Mert ve Özge sadece D yi işaretleyebilir. Polat’ın. C yi hiç kimse işaretlemeyecek. A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa I. (Cevap D) B) Yalnız D E) A ve E C) Yalnız E . durum 3. Özge adlı öğrencilerden hangileri kesinlikle D seçeneğini işaretlemiştir? A) Yalnız I D) I ve II ÇÖZÜM: Polat A yı işaretlediyse Mert ve Özge A yı işaretleyemez. (Cevap E) Dinamik Akademi 72. A seçeneğini işaretlemiştir. ÇÖZÜM: Tabloya göre. D seçeneğini işaretlemiştir.

DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. 2 ve 5 C) 1 ve 4 76. 1’den 7’ye kadar numaralandırılmış yan yana yedi tane reklam panosuna K. durum 2. ÇÖZÜM: Tabloya göre. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: • K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna. D) K ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. ÇÖZÜM: Tabloya göre P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılamaz. durum 8. durum 5. – 76. 73. N. M. 1 K K N N N K K N K 2 N N K K K N N K N 3 L L L L L L L L L 4 K P K N P K P P P 5 M K M M K M K N N 6 N M N K M N M M M 7 P N P P N P N K K 1. M ve N C) K ve P   73. (Cevap E) 27 . – 76. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) P ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. C) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. P ürününün reklamının 4 numaralı panoya yapıştırıldığı durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır. B) K ürününün reklamı 1 numaralı panoya yapıştırılmıştır. L ürününün reklamı 3 numaralı panoya yapıştırılmıştır. diğer ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmıştır. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır.info 76. C) K ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. durum 3. durum 9. 2 ve 5 nolu panolara yapıştırabilir. B) M ürününün reklamı 5 numaralı panoya yapıştırılmıştır. K ve N ürünlerinin diğer reklamları yan yana olan panolara yapıştırılmıştır.kpss. L. durum 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. durum 4. K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya yapıştırılmıştır. durum www. (Cevap A) 74. (Cevap E) 75. Aşağıdaki ürünlerden hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız N D) N ve P ÇÖZÜM: Tabloya göre 6 numaralı panoya K. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GÖRE ÇÖZÜNÜZ. 7 numaralı panoya K ürününün reklamının yapıştırıldığı biliniyorsa N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir? A) Yalnız 4 D) 2 ve 4 B) Yalnız 5 E) 1. E) N ürününün reklamı 7 numaralı panoya yapıştırılmıştır. D) N ürününün reklamı 2 numaralı panoya yapıştırılmıştır. P ürünlerinin reklamları yapıştırılmıştır. M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır.Mantıklı ALES 73.  M ürününün reklamı. durum 7. (Cevap A) B) Yalnız P E) K. M ve N ürünlerinin reklamı yapıştırılmış olabilir. 7 nolu panoya K ürününün reklam yapıştırıldığında N nin reklamları da 1.

aylarda. ayda Marmara Bölgesi’ne gitmiş olabilir. C) 5. ayda Hatay’a ve 8. veya 8. Pazarlamacının 7. 6. E) 7. ay 8.     Marmara Bölgesi’nde Edirne.. aylarda. Ürünlerini yurt çapında pazarlayan bir şirketin pazarlama elemanı. Kars. Samsun 78. ay 10. aylarda. ayda Van’a gittiği biliniyorsa pazarlamacı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van. Çanakkale. Bölgeler 1.     2. aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) 3. 9.. E) 8. B) 8. ve 9. ve 11. ay 9. Artvin. ay Mar Ka Doğu Akdeniz Mar Ka Doğu Doğu Akdeniz Mar Ka Ak bilinmektedir. ay 7. Pazarlamacının 1. ayda aşağıdaki kentlerden hangisine gitmiş olamaz? A) Mersin ÇÖZÜM: Her bölgeye 3 kez gitmiş olacağından 2. aylarda Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiş olabilir. ay 5. ve 8. Antalya. ayda. farklı bölgelerde bulunan kentlere gitmiştir. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda. kentlerine gitmiştir. Erzurum. Akdeniz Bölgesi’nde Mersin. ve 4. – 80. son olarak Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği 1. Bu bilgilere göre. Dinamik Akademi C) 3. ay 11. ay 4. Ayrıca pazarlamacının. ay Edirne’ye. (Cevap C) B) 4. ÇÖZÜM: 6. ay 3. ÇÖZÜM: 2. sütuna göre 7. D) 7. aynı bölgeden iki kente üst üste gittiği. (Cevap D) 28 B) Kars C) Erzurum Tabloda 1. Bursa. ve 8. ürünlerin tanıtımını yapmak için her ay farklı bir kente gitmiştir. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. Bölgeler ra deniz Akdeniz Akdeniz ra deniz Doğu Akdeniz Doğu ra deniz niz 79. ayda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Gümüşhane iline gitmiş olamaz. kaçıncı ayda Bursa’ya gitmiş olabilir? A) 3. yalnız bir defa. Bölgeler ma ra Akdeniz Doğu ma ra Doğu Akdeniz Doğu ma ra de 3. aylarda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 9.Mantıklı ALES 77. ay 6. Kesinlikle Doğu Anadolu Bölgesi’ne gitmiştir. Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane. ve 11. ay 2. Hatay. D) 3. ve 8. DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. Bu pazarlamacının gittiği kentlerle ilgili şunlar bilinmektedir: Pazarlamacı. (Cevap B) 77. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. aynı bölgede bulunan kentlere gitmiştir. ay ise Çanakkale’ye gittiği biliniyorsa pazarlamacı. D) Gümüşhane E) Antalya . SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 10. ay 12. Marmara Bölgesi’ne gittikten hemen sonra Karadeniz Bölgesi’ne gittiği. 6. ayda Karadeniz Bölgesi’ne gittiğinden 5. aylarda Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği.

ÇÖZÜM: 4. ayda. Ama 12 her bölgeye  3 kez gitmesi gerekir. C) 7. E) 9. B) 4. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. D) 7.info 29 . Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. (Tabloda 3. Pazarlamacının 3. ayda. 4 4. ayda. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. sütunu incele) (Cevap A) www.Mantıklı ALES 80. ayda.kpss. Akdeniz Bölgesi’ne gitmesi kesinlikle yanlış olur. ayda da Akdeniz Bölgesi’ne giderse Doğu Anadolu Bölgesi’ne 2 kez gitmiş olacaktır. ayda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir kente gitmiştir. ayda Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bir kente gittiği biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful