İHRACATA YÖNELİK FİNANSMAN ARAÇLARI

Hazırlayan: ARİF ŞAHİN Şube Müdürü

Eylül – 2008 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2

İÇİNDEKİLER
ÜLKEMİZDE İHRACAT DESTEKLERİNİ UYGULAYAN KURULUŞLAR ................................................................................................... 5 BÖLÜM I - İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI .................... 6
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI .........................................................8 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ ................................................10 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI ........................................................................13 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM ................15 İSTİHDAM YARDIMI ......................................................................................................16 YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI .........................................................................................................17 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ ...........................................................................................................20 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI............................................................................................................................22 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE.................................23 TASARIM DESTEĞİ.........................................................................................................24 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI..................................26

BÖLÜM II - DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ................. 27
A- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................27 B- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER .........................................................35 C- VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ......................................................................37 D- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................38

BÖLÜM III - TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI, İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ........................................................... 40
A. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI.........................................................40 B. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI.....................................................................76 C. İHRACAT KREDİ SİGORTASI ..................................................................................77

BÖLÜM IV - İHRACATTA KDV İSTİSNASI............................................... 81
A- MAL İHRACI ................................................................................................................81 B- HİZMET İHRACI .........................................................................................................84 C- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI ..................................................................................................................85

3

.........90 BÖLÜM V ....FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ...................................................................................87 E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI ............................................................................93 C...FACTORING (GENEL ALACAK DEVİR VE SATIMI İŞLEMİ) .......................................................................................................................................................................................95 KAYNAKLAR ............ 97 4 ..D– BAVUL TİCARETİ ................................. 91 A.................................İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER .................................FORFAITING............................................................89 G............................................BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI.................................91 B...........................................................................................................88 F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI..

Yurtiçi Fuar. Faks: (0312) 204 75 85 E-mail: www@dtm. Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 467 21 79. http://www. Faks: (0312) 467 40 79 E-mail: info@ttgv.gov. http://www.tr.org.org.tr. Yurtdışı Fuar-Sergi.dtm.tr Kuruluşun Adı: TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221. http://www.gov.org.tr Kuruluşun Adı: İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ Destek Araçları: Pazar Araştırması. 06100 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 468 53 00. Eğitim Yardımı Adres: Mithatpaşa Caddesi No:60.ÜLKEMİZDE İHRACAT KURULUŞLAR DESTEKLERİNİ UYGULAYAN Kuruluşun Adı: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: İhracata yönelik devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii. Tarımsal Ürünlerde İade Adres: 13 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterlikler bünyesinde 59 adet İhracatçı Birliği bulunmaktadır. 06420 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 417 22 23.igeme.tr.gov. Faks: (312) 425 78 96 E-mail: ankara@eximbank. Eğitim Yardımı.gov.tr Kuruluşun Adı: TÜRK EXİMBANK Destek Araçları: Eximbank Tarafından Uygulanan Kredi ve Sigorta Programları Adres: Müdafaa Cad. 06510 Emek-ANKARA Tel: (0312) 204 75 00.org. Faks: (0312) 427 74 89 E-mail: adm@tubitak.tr.ttgv.gov.tr Kuruluşun Adı: İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) Destek Araçları: Pazar Araştırması. Tasarim Desteği. Yurtdışı Ofis-Mağaza. http://www. Adres: İnönü Bulvarı. Faks: (0312) 417 22 33 E-mail: igeme@igeme.tr Kuruluşun Adı: GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: Dahilde İşleme Rejimi Kuruluşun Adı: MALİYE BAKANLIĞI Destek Araçları: İhracatta KDV İstisnası. Dahilde İşleme Rejimi 5 .eximbank. Çevre Yardımı.gov.tubitak. http://www. Kuruluşun Adı: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221. No:2006100 Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 417 13 00.tr.

Danışman: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti veren üniversite. ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini. kişi adları dahil. Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yer Alan Tanımlar. tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri. kurum. görsel.BÖLÜM I .İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı. üniversiteleri. 6 . il ticaret ve/veya sanayi odalarını. teknolojik. endüstriyel. KOBİ niteliğindeki firmalarımız başta olmak üzere. harfler. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ) Sanayi Kuruluşları: Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak. malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. şekiller. bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. sektörel dernekleri ile bunların üst kuruluşlarını veya şirketleri. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri. ihracatçı ile üretici arasında. Tasarımcı: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim. Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca. sayılar. uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. diğer mesleki kuruluşları. Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini. Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri. gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında aşağıda yer alan 10 adet destek programı uygulanmakta olup. kuruluş veya şirketleri. özellikle sözcükler. Eğitimci: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME).

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları. 7 .Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği. İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan. Arsa ve bina hariç. Bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen. mevcut sabit sermaye tutarı. KOBİ . Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş. yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı. bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir. Gerçek usulde defter tutan. KÖY: Kalkınmada öncelikli yöreler DTSŞ-Dış Ticaret Sermaye Şirketi: DTM tarafından DTSŞ statüsü verilmiş şirketleri. Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu şirketleri. ÜD-Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir. Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir.Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri. Büyük Ölçekli Firmalar: KOBİ’ler dışında kalan firmalar Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş. SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri: DTM tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir.

Üretimle ilgili yeni teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını. giderleri. Karşılanacak Başlıca Harcamalar • • • • • Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet. yazılım geliştirmeye yönelik firmalar / kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları.ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 Sayılı Tebliği) Ar-Ge Projeleri • • • • Yeni bir ürün üretilmesi. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. teçhizat. * * * * Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi: 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK * * * Ölçülebilir Olmak Koşuluyla. 8 . AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili harcamaların bir kısmının karşılanmasıdır. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi. yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. Sağlanan Destek 1.

teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak. projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından. hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI * * Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanır. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin ARGE harcamalarının % 60 oranında desteklenmesi. faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir. bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların da 100. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde. Diğer Destek Kapsamındaki Projeler • Eureka projelerine süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında destek sağlanması.• Patent başvuru giderleri 2. Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı: 1 milyon ABD Doları * * b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği * * * Destek Oranı: Proje giderlerinin tümü Azami Destek Tutarı: 100. projeye sağlanan sermaye destek miktarı. • 9 . Sağlanan Destek a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği * Destek Amacı: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi. sanayi yapısı. sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesi.000 ABD Doları Azami Destek Süresi: 1 (bir) yıl “Stratejik Odak Konuları Projeleri”.

Bir pazarda kalınan süre makul olmalı ve 10 günü aşmamalıdır. Başvuru Süresi: Firmalar proje kapsamında yapılan ilk harcamaya ait belge tarihi itibariyle en geç 6 ay içerisinde ilgili kuruma başvuruyu yapmış olmalı.PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/6 Sayılı Tebliği) A. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Sağlanan Destekler a) • • b) c) • • ç) * Ulaşım Ülkelerarası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı 10 . Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.) * * * * Ülke Sayısı ve Süresi: En fazla birbirine komşu 5 ülkede yapılabilir. otobüs. gemi bileti ücretleri.000 $ (Harcamaların % 80’i. belirlenen hedef ülkeler için ise % 90’ı ödenir. tren.) SDŞ için: Proje başına 10. ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanmasıdır.000 $ (Harcamaların % 70’i.PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Şirketler ile SDŞ’ler tarafından. Her firma yılda en çok 5 proje gerçekleştirebilir. belirlenen hedef ülkeler için ise % 80’i ödenir. Her SDŞ yılda en çok 10 proje gerçekleştirebilir. Günlük 50 $’ı toplamda 500 $’ı aşmayan araba kiralama ücreti Konaklama: Şirket başına günlük maksimum 200 $ (oda + kahvaltı) Satın AlınanDoküman ve Hizmetler Günlük 75 $’ı aşmayan tercümanlık hizmeti gideri 750 $’ı aşmayan basılı doküman ve yayın gideri Numune Gönderim Giderleri: Pazar araştırması yapılan ülkelere numune gönderim giderleri Destek Tutarı * Şirketler için: Proje başına en çok 10.

* * 11 . Sağlanan Destekler Pazar araştırması hizmeti veren kurumlardan satın alınacak pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. Destek Tutarı: Yıllık en fazla 30.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla. Başvuru Süresi: En fazla 3 yıl yararlanabilir.’ne ilişkin giderleri.PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI VE İSTATİSTİK SATIN ALINMASI İLE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları.) C-SEKTÖREL NİTELİKLİ TICARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ * * • • * * * * * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirakte katılım giderlerinin karşılanmasıdır. istatistikler vb. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. ulaşım. reklam.* Uygulamacı Kuruluş. Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri. SDŞ’ler için % 60’ı oranında ödeme yapılır. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi veya İhracatçı Birlikleri B. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (Destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir. iş toplantısı ve ikili iş görüşmelerin organizasyon giderleri. konaklama. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.000 $’a kadar şirketler için % 50’si. halkla ilişkiler ve danışmanlık giderleri gibi harcamaların şirketler için % 50 ve SDŞ’ler için % 60 oranında desteklenmektedir. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Satın alınacak raporların en fazla 2 yıllık olması gerekmektedir. Destek Tutarı: En fazla iki kişi olmak ve program başına 10. tanıtım ve promosyon giderleri. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler.

yazılım şirketleri ve SDŞ’ler Destek Tutarı: Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan eticaret sitelerine üyelik giderleri. Ön onaylı siteler için tüm belgeler doğrudan İGEME’ye gönderilerek destekten yararlanılabilir. destekten yararlanmak için ön onay alınması gerekmektedir.Şirketlerin yıllık en fazla 5 ve SDŞ’lerin 10 adet program katılımı desteklenir. Hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti programlarına katılım halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır. * * * * 12 . Firmalar destekten en fazla üç yıl süresince yararlanır.ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. şirketler için % 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ç.

EĞİTİM * Destek Amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite. Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 13 . Moda-marka tasarımı. Yönetim teknikleri. tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin desteklenmesidir. program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 90’ı desteklenir. Kimler Yararlanabilir: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri. Stratejik planlama. Sağlanan Destek: Şirketlerin yıllık toplam 50. Yurt dışı pazarlama. yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar. tasarım.000 ABD dolarını aşmamak üzere.EĞİTİM ve DANIŞMANLIK YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/3 Sayılı Tebliği) A. müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma. dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim. Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı. Eğitim Konuları • • • • • • • • • • • Dış Ticaret. yazılım ve ambalaj tasarımı. Verimlilik. görsel. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların. uluslararası muhasebe standartları. Kalite. yönetim ve izleme teknikleri. * * ve benzeri alanları kapsamaktadır. Proje hazırlama. uluslararası pazarlama vb. Dış ticaret muhasebesi. endüstriyel. yönetim teknikleri. teknolojik. verimlilik.

500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. Sağlanan Destek: Alınacak eğitime ilişkin giderlerin % 100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Belirlenecek İhracatçı Birliği’dir. uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri. yukarıda geçen eğitim konuları ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetleri destekten yararlandırılır. destekten yararlandırılır. teknolojik. endüstriyel. uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla.B. desteklenir. C. Sağlanan Destek: Tebliğ kapsamında. aylık 1. % 75’i. görsel. 3 (üç) yıl süreyle. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında dereceye giren yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının. alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin yıllık toplam 150. yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir.TASARIMCILARIN EĞİTİMİ * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği * * * * * * 14 .DANIŞMANLIK * Destek Amacı: Şirketlerin.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla.

mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/3 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre. Yetkili Kuruluş. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini. Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Sağlanan Destek ISO 9000 serisi ISO 14000 serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri. Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.000 ABD Doları Başvuru Süresi. Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * • • • • * • • • • • • * * * * * * 15 . çevre belgeleri ile insan can. kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. Kimler Yararlanabilir Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler.çevre belgeleri belgeleri ile insan can. Destek Oranı: % 50 Azami Destek Tutarı: 50.

konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli. Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Kimler Yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Destek Oranı: % 75 Destek Süresi: En fazla 1 yıl Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.İSTİHDAM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Elemanların toplam azami 9. Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) * * * * * • • * 16 . Destek Kapsamında Çalışan Sayısı: SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri.

SDŞ ve şirketler. % 50 oranında ve yıllık en fazla 80. Destek Süresi: DTSŞ.000 ABD Doları.000 ABD Doları.000. Kira giderleri. Kira giderleri. SDŞ’ler. Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek I.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları. Ticari Şirketler • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 50 oranında ve en fazla 30. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. Sözkonusu destekten şirketler 7 adet yurtdışı birimi. Kira giderleri. % 50 oranında ve en fazla 40. % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları. İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2005/4 Sayılı Tebliği) * * * Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de yerleşik. % 60 oranında ve yıllık en fazla 120. * Ticari Şirketler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları.YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA.000 ABD Doları.Mağazaların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları. % 60 oranında ve en fazla 60. 17 . DTSŞ ve SDŞ’ler 15 adet yurtdışı birimi için başvuruda bulunabilirler. sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar. Kira giderleri. DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. % 50 oranında ve yıllık en fazla 60. II.

% 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları. SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. % 50 oranında ve yıllık en fazla 150. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40. tanıtım ve pazarlama giderleri. Kira ve/veya hizmet giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları.000 ABD Doları Kira ve/veya hizmet giderleri. Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ. III.Depoların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş giderleri. % 50 oranında ve en fazla 25. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları. Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.000 ABD Doları. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 60 oranında ve en fazla 30. • • 18 .000 ABD Doları. Kira giderleri.000 ABD Doları. SDŞ’ler • • Demirbaş giderleri.000 ABD Doları. Ticari Şirketler • • Demirbaş giderleri. Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 75. IV. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Birimi Bulunan • • DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. tanıtım ve pazarlama giderleri. Kira ve/veya hizmet giderleri. tanıtım ve pazarlama giderleri.• Kira giderleri.000 ABD Doları.000 ABD Doları.000 ABD Doları. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları.

V.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 20. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * * 19 .Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi • DTSŞ. SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri.

tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (maksimum 300. * * * * * 20 . Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı: Firmalar için % 50 (İhracatçı Birlikleri için % 80) Destek Süresi: Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar) Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek A) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • • Marka tesciline ilişkin harcamaları (maksimum 50. sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler.000 ABD Doları) Yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları (maksimum 300. Destek Kapsamı: Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir Stratejik İş Planı ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edeceklerdir. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri.000ABD Doları). Üretici Dernekleri. Reklam.TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI. Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.000 ABD Doları). “Turquality” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.000 ABD Doları). Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200. TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/4 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: İhracatçı Birlikleri. Üretici Dernek/Birlikleri. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar. Mağazaların konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (maksimum 200. Üretici Birliklerinin.000 ABD Doları) Kiraladıkları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200.000 ABD Doları).

yurtdışı birimlerine ilişkin kira.000 ABD Doları). demirbaş. tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık.• • Kalite. en çok 10 mağaza). mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları(maksimum 50. çevre belgeleri ile insan can. Ofis. hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira. yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (Mağaza başına 50. dekorasyon. dekorasyon. 5 yılda 50 mağaza) (Demirbaş-dekorasyon giderleri maksimum 100. Bir firmanın marka destek programından Turquality destek programına geçmesi halinde yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez. Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliği veya Konsolosluklar Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) • • • • • * * 21 . Franchise verilmesi durumunda. çevre belgeleri ile insan can. Franchise verilmesi durumunda. 1 yılda en çok 10 mağaza ve 5 yılda 50 mağaza).000 ABD Doları). Reklam. Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. konsept mimari çalışmaları. demirbaş. kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde maksimum 10. komisyon giderleri Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store). mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar. satış sonrası servis vb. franchising sistemi ile yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (en çok 50. faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri.000 ABD Doları-mağaza başına. depo. TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda maksimum 3 tasarımcı).000-ABD Doları. showroom. hizmet ve/veya komisyon harcamaları. B) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • Patent. dekorasyon.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.000 * * • • • • • • • • • Desteklenecek Harcamalar • Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri • Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri • Fuar süresince düzenlenecek seminer. konferans.000 15.ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 95/7 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Desteklenecek Fuarlar Tekstil-konfeksiyon-halı Deri (ayakkabı dahil) Taşıt araçları ve yan sanayii Gıda ve gıda teknolojisi Elektrik/elektronik sanayii Madeni eşya sanayii Toprak sanayii İnşaat malzemeleri Mobilya sanayii Destek Oranı % 50 % 50 % 50 Azami Destek (ABD Doları) 25. panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 22 . Kimler Yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar yararlanabilmektedir.000 5.

Genel fuarlarda azami destek miktarı 10. * • Bireysel Katılımların Desteklenmesi • Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde boş stand kirası ve nakliye harcamalarının % 50’si desteklenmekte olup. yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşlardır. Ayrıca. ve SDŞ’ler için ise % 75’i destek kapsamında geri ödenmektedir.000 Dolardır.000 Doları geçemez. Başvuru Şekli: Bireysel katılımlarında ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar desteklenmektedir.YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2004/6 Sayılı Tebliği) * * Destek Amacı: Yurtdışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara bireysel ya da milli katılımın artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanması amaçlanmaktadır. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birliğine üye. Milli katılım ve organizatörlerin desteklenmesinde ise fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde organizatör kanalıyla ihracatçı birliğine başvurulur. azami destek miktarı 15. azami destek miktarı 15. Katılımcının uluslararası fuarın başlama tarihinden önce İhracatçı Birliğine.000 Dolar’dır. organizatöre ödenecek fuar katılım bedelinin % 50’si. Katılımcı SDŞ ise boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i desteklenmekte olup. ilan edilen hedef pazar listesinde yer alan ülkelerde gerçekleştirilen milli katılımlarda (aynı ülke için toplam 2 fuarla sınırlı olmak üzere) %10 ilave destek verilmektedir. fuar idaresinden almış olduğu boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Ayrıca fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde başvuruda bulunulur.000 Doları. sektörel nitelikli fuarlarda 15. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı • * * 23 . Sağlanan Destek Milli Katılımların Desteklenmesi • • Katılımcı firma ve kurumlar tarafından.

000 200.000 150. tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım. danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklemesidir. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 100. pazarlama.000 II. reklam. Demirbaş. faaliyetleri • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 50.000 Destek Oranı Azami Destek (ABD Doları) * • Patent. Tasarım Dernekleri-Birlikleri Sağlanan Destek Desteklenecek Harcamalar I.000 • Patent.000 % 50 300. faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri • • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları %50 % 50 % 50 50. faaliyetlerine • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin.TASARIM DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2008/2 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri.000 24 . pazarlama vb. faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 50. Demirbaş. tasarım ofisleri ile Birlikler. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi • Yurt dışına yönelik reklam. istihdam.000 200. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi • Yurt dışındaki reklam. Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri.tanıtım.000 % 50 150. tanıtım.000 100.pazarlama vb. Tasarım Ofisleri İle Birlikler.

tasarım kültürünün oluşturulmasına ilişkin harcamaları.000 100. * * * Destek Süresi: En fazla 4 yıl Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği % 50 300.000 25 . Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi • Birlikler. tasarım dernek-birliklerinin.• • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları % 50 % 50 200.000 III. Birlikler.

jöle. kesilmiş.) Madde Adı Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş. Desteklenen Tarım Ürünleri: (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) Kurutulmuş sebzeler (bütün halde. SSK primi. ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi. dilimlenmiş. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş. marmelat.TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/1 Sayılı Tebliği) * * * Destek Amacı: Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. fakat başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler(pişirilmemiş. haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları Bisküviler. kekler Makarnalar * Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 26 . kırılmış veya toz halinde. gofretler. dondurulmuş ) Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri Bal Reçel. meyve nektarları Zeytinyağı Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar Kümes hayvanları etleri Yumurta Kümes hayvanları etinden. Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların. meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları Meyve suları.

İhracatçılarımıza. Hal Rüsumu.DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ A. Diğer Kurumlar: Maliye Bakanlığı. I. boyama. Harçlar.Şartlı Muafiyet Sistemi. Eşyanın tamiri. bedelsiz ithalat gibi basit olarak adlandırılacak dahilde işleme işlemlerinde uygulanmaktadır. ambalajlanması. Bu istisnalar • • • • • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. İhracatçı birlikleri Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili revize işlemleri ve ihracat taahhüdünün kapatılması konularında yetkilidir. yenileme.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ Tanım İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.Geri Ödeme Sistemi uygulanmaktadır. 27 . Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisidir. II.BÖLÜM II . monte edilmesi. resim ve harçlar. Diğer kanunlarda yer alan vergi. * * Dahilde İşleme Rejimi 2 (iki) ana sistemden oluşmaktadır. Dahilde İşleme İzni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. ihraç mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu rejim kapsamında. Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Kuruluşlar * * Dahilde İşleme İzin Belgesi DTM tarafından düzenlenmektedir. Şeker Fabrikaları. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi. birleştirilmesi. resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır.

ambalaj ve işletme malzemesinin. yarı mamul. yurt içinden de temin edilebilmektedir. ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. Teminat. Yurt İçi Alımlar Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde. Hazine tahvil ve bonoları. değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri. bu ithalattan doğan verginin % 1'inin. İndirimli Teminat Uygulaması • A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında. • • • Para. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak. asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu. alınan teminatın iade edilmesidir. Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya. 28 . Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. mamul ile değişmemiş eşya.C. unsurlarından biri veya birkaçından oluşmaktadır. belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi. ithal edilebileceği gibi. vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip. Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde.ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca. yardımcı madde. bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilmektedir. yarı mamul. ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilmektadir. katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaktadır. mamul. yardımcı madde. Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve T. ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilmektedir.I.

tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde. bu ithalattan doğan verginin % 5'inin. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. mamul ile değişmemiş eşya. ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. ihracat taahhüdü kapatılmış. II. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. ihracat taahhüdü kapatılmış. Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. Ancak.. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş.GERİ ÖDENME SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. yardımcı madde. yarı mamul. yardımcı madde. belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. A. • • • • teminat olarak yatırılması kaydıyla. C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların. yarı mamul. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. Bu 29 .• B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. İmalatçı-ihracatçıların.

yardımcı madde. ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilmektedir. Geri ödeme sisteminden yararlanmak için. Dahilde işleme proje formu. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir. Ancak. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere. • • Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi • • Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aydır. dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. kapasite kullanımını artıran. menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere. kapasite raporu. 30 . imza sirküleri. DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi almaları gerekmektedir. rekabet güçü sağlayan nitelikte olması durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmektedir. ticaret sicil gazetesi ve ilgili diğer belgelerle birlikte DTM’ye müracaat etmeleri gerekmektedir. hammadde sarfiyat tablosu.kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. Firmalar tarafından yapılan söz konusu müracaat ve eki projenin. Ayrıca. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen faaliyet ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin/izinlerin süresi. Ancak. ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının mümkün olup olmayacağı. Türkiye’de yerleşik üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından ciddi bir zarar verip vermeyeceği hususları ve faaliyetin katma değer yaratan. yarı mamul. Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Dahilde İşleme İzin Belgesinin Alınması • • Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. proje süresi kadar tespit edilebilmektedir.

Ancak. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. belge/izin süresi (ek süre. İhracat Taahhüdünün Kapatılması • Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Aracı İhracatçı ile İhracat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı. Ancak. haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.• Sürenin başlangıcı. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenmektedir. 31 . elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. Süre sonu ise. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler. • İhracatın Gerçekleştirilmesi İhracatın gerçekleştirilmesi. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. Ayrıca. elektronik ortamda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine. Ancak. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir. dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir.

) 50. elenmesi. Filmaşin ithalatını müteakip. Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı. ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilmektedir. ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla. • • • • • • • • • 32 . etiketlenmesi. ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi. 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip. şerit. fiziksel boyutunun değiştirilmesi. herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde. ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela. kordela. askı. Kıymetli maden ve taşların. ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması. Fide ithalatını müteakip. bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması. yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler. kuşgözü. Eşyanın montajı. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması. ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması. lastik vb.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip. temizlenmesi. Bu durum. Eşyanın korunması. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması. çıtçıt. fermuar. ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine. ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi. ambalajlanması. ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilmektedir. diğer eşyayla birleştirilmesi. Rulo sacın ithalatını müteakip. müracaat etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün. Dahilde İşleme İznine Konu İşlemler • Elyaf. kavrulması veya kabuğundan ayrılması.• Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde. rivet. düğme. kurulması. asorti edilmesi. görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi. iplik. etiket. işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması.

Bu önlemler ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (anti damping ve sübvansiyon) ve ithalatta gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuattır. Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150. Ancak un. Dahilde İşleme Rejimi Ticaret Politikası Önlemlerine tabi değildir. ileri derecedeki işlemler için DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi. Belge süresinin bitiminden en geç 3 (üç) ay içerisinde taahhüt kapatma için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmek gerekmektedir. Yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından zarar vermemesi. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında firmanın.• Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • • Ülkemizde yerleşik imalatçı ve/veya ihracatçı firma olması gerekmektedir. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkelere. İhracat taahhüdünün % 2’si oranında işletme malzemesi ithali yapılabilmektedir. toz içecek. İkincil işlem görmüş ürünlerin ihracat taahhüdünde yer alması gerekmektedir. (kota ve gözetim lisansları) • • • • • • • • Dahilde İşleme İzin Belgesi talepleri. basit işlemler için ise gümrük idarelerinden Dahilde İşleme İzni almaları gerekmektedir. 33 .000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere). ham veya rafine ayçiçek yağı için düzenlenen belgeler de aracı ihracatçı kullanılamaz. ülkeden mal ithal ederek işledikten sonra AB üyesi ülkelere. Belge süresi içerisinde mal ithal eden firmaların ithal ettikleri malları işlenmiş olarak ihraç etmeleri gerekmektedir. EFTA ülkelerine veya Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ve anlaşmada “geri ödeme veya muafiyet yasağı” bulunan ülkelere ihracat yapması halinde. 3. Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı vasıtasıyla yapabilmektedir. küp şeker. ihracat esnasında gümrüğe telafi edici vergi ödemesi gerekmektedir. İthal edilecek maddelerin ihraç edilecek mamullerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gerekmektedir. • • İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tesbitinin mümkün olması.

belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler. Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edilmektedir. her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için.• • Faaliyetin katma değer yaratması ve kapasite kullanımını arttırması. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. kriterlerine göre değerlendirilmektedir. ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilmektedir. 34 . Firmanın daha önce aldığı belgeler kapsamındaki performansı. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASI Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanmak İçin Elektronik Ortamda Müracaat Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. Elektronik Ortamda Belge Müracaatı Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar.

Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. vergi. mühendislik vb. Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik. iç piyasada satışı ihracat sayılan makina. yerli firmaya kendi faaliyeti oranında. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri. yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen firmaların DTM’na müracaat ederek belge almaları zorunludur. belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılmaktadır. belge şartlarına göre ithal edilen hammadde. Yabancı firma olması halinde. resim ve harç istisnasından ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılmaktadır. ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri. * Yerli firma olması halinde. yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri. yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Belgelerin belge süresinin bitimini müteakip 3 ay içerisinde ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederek kapatılmaları gerekmektedir. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde. uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden. * * * * * 35 . yardımcı madde. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER • Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların.İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERDE GÜMRÜK MUAFİYETİ İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde firmalar.B. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların. hizmet satışları. Bu şekilde düzenlenen belgelerle. teçhizat ve ara malının üretimi için gerekli hammadde. yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin gümrük vergilerinden muaf olarak (KDV hariç) ithali mümkündür.

yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil). • • • • • 36 . üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.* • Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara. * * • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri. İmalatçı firmaların. belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil). İmalatçı firmaların. ile A. İmalatçı firmaların. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T. İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç).D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler). * Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların.B. İmalatçı firmaların. turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.C. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar.

resim ve harçlardan istisna edilmektedir. ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla. İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile yaptıkları işlemler ve muameleler. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler. ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi.VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Tanım Firmaların. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI KAPSAMI • • • • • İhracat. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar. ihracat sayılan satış ve teslimler. Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile geri ödemeleri.C. resim ve harçlardan istisna edilmesidir. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat finansmanı amacıyla kullanılan krediler. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. 37 . ihracat. ihracat sayılan satış ve teslimler. Belgeli İhracat Kredileri İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan krediler ile bunlarla ilgili işlemler ise. ilgili kurum ve kuruluşlarca herhangi bir belge aranmaksızın (re’sen) vergi. İhracat. İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar • • • • • Banka ve sigorta muameleleri vergisi Harçlar Hal rüsumu Diğer kanunlarda yer alan vergi. İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler. DTM’den alınacak Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne istinaden vergi. resim ve harçlar Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Belgesiz İhracat Kredileri İhracatın finansmanında kullanılan krediler ile ihracatla ilgili işlemler.

Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için. işlem görmek üzere gönderilecek eşya için. hariçte işleme izni almak için ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat edilmektedir.HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Tanım Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek. mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak. yarı mamul. yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. DTM’den hariçte işleme izin belgesi. firmaların Gümrük Müsteşarlığı’ndan hariçte işleme izni almaları gerekmektedir. Ayrıca. HARİÇTE İŞLEME İZNİNİ VEREN MERCİLER * * * Firmaların. Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için ise. HARİÇTE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • Hammadde.D. yardımcı madde. tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. garanti hükümleri uyarınca. ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi • • • • 38 . hariçte işleme izin belgesi almak için DTM’na müracaat edilmesi gerekmektedir. ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si oranında. Firmaların. en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde belge aslı. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bunun sonucunda yenilenmesi amacıyla Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. Tamirat amaçlı. maden ihracatçı birliklerinden hariçte işleme izni. gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla. hariçte işleme iznine ise 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilmektedir. tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin.

DTM’ce belirlenen uygulama usullerine istinaden maden ihracatçı birliklerince kapatılmaktadır. İhracından önce. ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan. serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenen uygulama usullerine göre gümrük idarelerince kapatılmaktadır.dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük Müsteşarlığına (Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan. müracaat edilmektedir. nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden. • • Maden ihracatçı birliklerince verilen hariçte işleme izni. 39 . İhracı.). Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Haller • • • İhracı. Gümrük idarelerince verilen hariçte işleme izni.

Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise. Aracı bankalar. bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya ödenmektedir. İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ A. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-TL) Kredi Kullandırılması • • • • • Limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılmaktadır. Kabul edilmesi halinde kredi. imalatçılar. ihracatçı firmalar.1. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI 1.BÖLÜM III .1. Kullandırım Şartları Kredi. KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ 1. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir.TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)’nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri. firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir.1. imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma hesabına aktarırlar. kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilmektedir. 1. çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin yürütülebilmesine olanak sağlamasıdır. Sözkonusu kredilerde. Kimler Yararlanabilir Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ). Kredinin Amacı İhracatçı. Türk menşeili malların serbest dövizle. 40 . imalatçı-ihracatçılar. uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk Eximbank’a gönderirler.

41 . Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Krediye uygulanacak faiz oranları. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. ve 360.her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenmektedir. Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. kendilerine Firma Limiti Firma limiti 6 milyon YTL'dır.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte tahsil edilmektedir. para piyasaları yakından takip edilerek. Kredi Tutarı Kredi tutarı. günlerde iki eşit taksitte. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. Aracı bankalar. Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında tespiti halinde. Kredinin Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla. ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler. taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının % 100’ünü kredi vadesi içinde gerçekleştirerek ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180.• Firmalar aracı bankanın krediyi kullandırım tarihinde.

Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-DVZ) Kredinin Kullandırım Şartları Türk menşeili malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır.ABD Doları’dır.1. 1. taahhüt edilen FOB ihracat tutarının azami % 100’üdür. Aracı bankalar. Firma Limiti Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi firma limiti 10. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. 1.3. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.Taahhüt kapatma aşamasında tespiti halinde. Kredinin Döviz Cinsleri 42 .2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir.000. Kredi Tutarı Kredi tutarı.1. Firma Limiti Tüm firmalar için 6 milyon YTL'dır. ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. BSMV Türk Eximbank tarafından KKDF ve Damga Vergisi ise aracı bankalar tarafından tahsil edilmektedir.. imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY'de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY'de üretilmesi kaydıyla) firmalar.000.2. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER İHRACAT KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra.

sigortalılık durumuna ve vadeye göre değişkendir.2. Aracı bankalar. Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden. • İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde kredinin anapara.50 puan ilave ederek firmalara yansıtabilmektedir. Kredinin Amacı 43 .2.1. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla kredinin anapara. Kredi. ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar FOB ihracatı kredi vadesi içinde gerçekleştirerek. Kredi Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. 1. YTL olarak ödemelerde Türk Eximbank'ın bildirdiği kur kullanılır. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti • • Firmanın Eximbank nezdindeki riskine. Kredinin vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenme imkanı da mevcuttur.USD / EUR / JPY / GBP cinsinden döviz kredisi başvurusu yapılabilmektedir. DTŞ KISA VADELİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. 360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde ise 6 aylık dönemler itibariyle anaparası eşit taksitlerle her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir. Kredi döviz veya YTL cinsinden ödenebilmektedir. böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması. bu oranların üzerine azami yıllık 0. 1. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar.

en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca. kredibilitesi. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredinin ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. 44 . limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. kredi vadesi itibariyle Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 180 gündür. kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Kredinin Kullandırılması • • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılmaktadır. Kredi Tutarı Kredi tutarı. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi.2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

1. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi (YTL karşılığı). 45 .2. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. Kredi Tutarı Kredi tutarı. Kredinin Kullandırılması • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından USD/JPY/EUR/GBP cinsinden kullandırılmaktadır. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Türk Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. kredi vadesi içinde. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir.2. Kredinin Amacı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. DTŞ KISA VADELİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. kredibilitesi. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde, taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; kredi kullandırım tarihinde Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde; taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faiz tutarı ile daha önce tahsil edilen faiz tutarı arasındaki fark ve vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizlerinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3. İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır. 1.3.1 İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır. Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır. Firma Limiti

46

Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,ABD Doları olup, Yeni Türk Lirası limiti 6 milyon YTL ile sınırlıdır. Bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenecektir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,ABD Doları’dır. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, her iki dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi’ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar, kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1.2 katı oranında temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilecektir. Taahhüt kapatma aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3.2. İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ

47

Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı, ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları • Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanmaktadır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır.

Kredinin Kullanılması • • Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kredilerine limit tahsis edilen firmalar, krediyi ABD Doları, EUR, GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır.

Firma Limiti • Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,- ABD Doları olup, bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenmektedir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,- ABD Doları’dır.

Kredi Tutarı Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 540 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi • 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.

48

540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro.• 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte.2 katı oranında temerrüt faizi. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat senedi alınmaktadır. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden.4. Taahhüt kapatma aşamasında. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ"ler.4. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. 1. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ Yasal statüsü ne olursa olsun. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir. 1. Limiti 100.000. vadesi 540 gün olan bu kredi için teminat olarak.1. imalatçı. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir 49 . Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. bağımsız işletme tanımına giren. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup.-Dolar. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. kredi vadesi içinde kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunmaktadır.

Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları (müflis olmadıklarına ilişkin firma merkezinin bulunduğu ilçedeki İflas Müdürlüğü'nden. yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan. imalatçı. konkordato ilan etmediklerine ilişkin ise. • * 50 . aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. Kredi Kullandırım Şartları Kredi.) Firmanın. yine firma merkezinin bulunduğu ildeki İcra Hakimliği'nden alınacak yazılar ile).İmalatçı/ihracatçı. herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse. bağımsız işletme olarak kabul edilmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar • • • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler. Orta Büyüklükteki İşletme İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. diğer kriterleri yerine getirmesi kaydıyla krediden yararlandırılır. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını aşmayan işletmeler. taksite bağlanmış ve/veya mahsup talepli vergi borcu olması durumunda. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılmaktadır. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. (Firma. Bir işletme. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. imalatçı vasfını haiz KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır. Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse. bağımsız işletme tanımına giren. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup. KOBİ Tanımı Yasal statüsü ne olursa olsun. ihracata yönelik mal üreten. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse.

). inancı kötüye kullanma. T. sipariş formu. başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır. ihtilas. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması. protestolu senedinin bulunmaması (Eximbank’ca tespit edilecektir.B. Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip.M. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). irtikap. Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100. sahtecilik.İHK .ABD Doları’dır. rüşvet. Kredinin Faiz Oranı KOBİ .000. proforma fatura vb. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.C.* Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet.). Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. dolandırıcılık. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. Firma Limiti Firma limiti.YTL (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün (%) 14 51 . hırsızlık. kayıtları veya ilgili bankanın yazılı beyanı çerçevesinde ödendiğinin görüldüğü durumda eski kayıt dikkate alınmaz. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır.

KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır. Kredi Kullandırım Şartları 52 . Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar.4.2 katı oranında temerrüt faizi. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. ihraca yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1.Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. 1. İmalatçı/ihracatçı. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. Kimler Yararlanabilir Krediden.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. Ayrıca. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.2. kredi vadesi içinde. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten.

yönetim kurulu başkan ve üyelerinin. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır. ihtilas. EUR. Firma Limiti Firma limiti. Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • KredininKullanması ABD Doları. Firmanın. irtikap. hırsızlık. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup.000. sahtecilik. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının.).ABD Doları’dır. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması. Kredi Tutarı 53 . Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100. rüşvet. protestolu senedinin bulunmaması. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. dolandırıcılık.Kredi. inancı kötüye kullanma. sipariş formu. Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • • * * Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. proforma fatura vb.

taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. kredi vadesi içinde. (%) LIBOR+0. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Ayrıca. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1.75 54 . kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz.Kredi tutarı. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.İHK . kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir.DVZ (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır.

5 16.5 15.5 17 18 SÖİK-KÖY (%) (*) 500.5 17. Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmış firmalar SÖİK-TL: SÖİK-KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: TURİZM-TL: UNPK-TL: SİGORTALI: 55 .5 17.5 15 16 15.5 14 15 14.5 17.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.000 YTL Üzeri GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 14.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.5 16.5 16. UNPK-TL (%) (*) 500.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 12.000 YTL'na Kadar 500.5 17.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.5 15 16 15.5 15.5 16.5 16.5 16. İHK-TL (%) (*) 500.000 YTL'na Kadar 500.5 16.5 18 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 KOBİ-İHK-TL (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) (*) 14 21.5 16 17 DTŞ-TL (%) (*) 500.000 YTL' na Kadar 500.5 16.5 TURİZM-TL.5 13.5 14.07.000 YTL'na Kadar 500.5 14.FAİZ ORANLARI TÜRK LİRASI KREDİLER SÖİK-TL.5 15.5 16 17.

00 LIBOR+1.50 LIBOR+1.00 LIBOR+1.25 LIBOR+1.75 SÖRK (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) LIBOR+0.25 LIBOR+1. (**) Euro cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR.75 LIBOR+1.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.50 LIBOR+1.25 LIBOR+1. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR.50 LIBOR+1.25 TURİZM-DVZ.25 İSKONTO (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 LIBOR+0.75 DTŞ-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1. İHK-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1. Japon Yeni cinsinden kullandırılan kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir.00 (*) 02.25 LIBOR+1.75 LIBOR+1.UNPK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) LIBOR+1.SİGORTASIZ: Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmamış firmalar DÖVİZ KREDİLERİ SÖİK-DVZ.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1.00 LIBOR+1.50 KOBİ-İHK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) LIBOR+1.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1.06. 56 .

SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı. ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların.C. TL KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-TL 360 SÖİK-TL KÖY 360 İHK-TL 360 KOBİ-TL 360 DTŞ-TL 180 SÖİK-TL: SÖİK-TL KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: KOBİ-DVZ: DTŞ-DVZ: DÖVİZ KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-DVZ 540 İHK-DVZ 540 KOBİ-DVZ 540 DTŞ-DVZ 360 Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi 1. Eximbank değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan amir banka sıfatıyla açılmış.5. ( DTŞ Kredileri hariç ) TL ve Döviz İhracat Kredi Programlarının vade yapıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sözkonusu bonoların Eximbank’ca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T. TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan veya işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine 57 . Döviz Kredileri için azami 540 gündür. Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilmektedir. gayrıkabili rücu. gayrıkabili rücu. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. amir banka sıfatıyla açılmış. Bu çerçevede. borçlu olarak düzenleyecekleri.SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: DTŞ-DVZ: KOBİ-DVZ: TURİZM-DVZ: UNPK-DVZ: SÖRK: İSKONTO: Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İhracat Alacakları İskonto Programı VADE YAPILARI Kısa Vadeli İhracat Kredileri vadesi TL Kredileri için azami 360 gün. akreditifli veya. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya. akreditifli veya.

GBP ve JPY döviz cinsleri üzerinden işlem yapılmaktadır. Satış sözleşmesi/akreditifte yer alan ödeme vadelerinin azami kredi vadesinden uzun olduğu durumlarda bono vadeleri 360 günü aşamaz. mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınmaktadır. Ancak. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. Döviz Cinsi USD. ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri karşılamak üzere Türk Eximbank tarafından belirlenen tutarda teminat senedi alınmaktadır. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Vade Program kapsamında vadesine 360 gün kalan bonolar iskonto edilecektir.75 LIBOR + 1. • Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (BonoVadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 .360 Gün Kadar (İki Taksit) Faiz Oranı (*) LIBOR + 0.veya. Firma Limiti • Program kapsamında iskonto edilecek bonolar için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda.25 58 . EURO. Başvurular doğrudan Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Program kapsamında vadesi 180 günden uzun işlemler için biri 180 gün vadeli diğeri satış sözleşmesi/akreditifte belirtilen ödeme vadesi ile aynı vadede olmak üzere eşit tutarda iki bono düzenlenecektir. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt açığı olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır.180 Güne Kadar 181 .00 LIBOR + 1. Teminat Kredinin asli teminatı firmaların düzenleyecekleri yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bonolardır.

Kabili Rücu İşlemler I. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek İskonto Kredisi İşlemleri Kabili Rücu İşlemlerde. 1. KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile imalatçı. Vade Vadesine en fazla 180 gün kalan ihracat alacakları iskonto edilmektedir.II. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar I. Döviz Cinsi 59 . Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar ve Gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir. T. II. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri” esas ve şartları doğrultusunda Eximbank’a tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup.C. iskonto kredisinin vadesinde Eximbank’a geri ödenmesinden iskonto ettiren firma sorumludur.(*) EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR.6. Söz konusu program. İskonto Kredisi I.I. iskonto konusu alacak tutarının vadesinde esas borçlusundan tahsil edilememesi halinde. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. Gayrikabili Rücu İşlemler İskonto konusu alacak tutarı vadesinde kredi kullanıcısı firmaya rücu edilmeyecek şekilde iskonto edilmektedir. ihracatçı ve imalatçıihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. program kapsamında.

sevk vesaiki. GBP ve JPY cinsinden düzenlenecektir. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizlerden USD. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR.00 EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. EURO. 60 . bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Firma Limiti Program kapsamında iskonto edilecek senetler için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup.180 Gün (*) Faiz Oranı-Bankacılık Hizmet Komisyonu (*) LIBOR + 0.75 LIBOR + 1.C. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. akreditif. Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (Senet Vadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 .Bu program kapsamında yapılacak işlemler için düzenlenecek kontrat. poliçe/bono vb. her türlü belgeler T.

Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen.1 YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ Bu kredi programı ile. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen. krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. Sözkonusu kredi programları. Kendi markası ile yurtdışında mağaza açacak firmaların kredilendirmeye esas yatırım tutarının tesbitinde reklam giderleri ve yatırım konusu mağazada satılacak ilk mal stokuna ilişkin tutarlar da dikkate alınmaktadır. Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla. 2. yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılmaktadır. Krediden Yararlanma Koşulları Kredi. değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir. ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır.000. • Kredi Tutarı 61 . ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan. herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir. Kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tesbit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır.2. Kimler Yararlanabilir Kredi.ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez. Asgari Yatırım Tutarı • Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200. Kredinin Amacı Kredinin amacı. ÖZELLİKLİ KREDİLER Türk Eximbank..

proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır. Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır.Kredi konusu proje için Eximbank’ca uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir. Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Eximbank’ca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. Kredinin Geri Ödenmesi Kredi anapara ve faizi Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenen geri ödeme dönemlerinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.2. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Krediye ait VRHİB taahhüdünün belge vadesi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilir. Kredi Vadesi Kredi vadesi azami 7 yıldır. VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T.C. Krediye ilişkin istisna edilmiş olan vergi. • • 62 . Geri Ödemelerin Yapılmaması Uygulanacak Cezai Müeyyideler ya da Zamanında Yapılmaması Durumunda Kredinin geri ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için kredi faiz oranının 1. ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla. • Kredi.2 katı oranında temerrüt faizi. Ancak kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden Türk Eximbank tarafından tespit edilmektedir. kredi faiz oranı 1. Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir. vergi ve fonlar tahsil edilecektir. 2. Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. ancak bu oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz. ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ Program kapsamında. resim ve harçlar tahsil edilmektedir.

proje genelinde gemi kontrat bedelinin en az % 15’ine tekabül edecek tutarda harcamanın firma özkaynaklarından yapılması ve proje konusu geminin yerli katkı oranı ya da katma değer oranının asgari % 25 olması hususları aranmaktadır. 63 . bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir. Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri. Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır. Teminat Mektubu: Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile. gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir. Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında. alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler. gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanır. 2.3. Kredi: Program kapsamında kullandırılacak krediler ile. GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI Amacı Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması. rekabet güçlerinin desteklenmesi. Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Eximbank’ca işlem bazında belirlenecektir. * * Kimler Yararlanabilir Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. Asgari Özkaynak Katkısı / Asgari Yerli Katkı Payı Proje konusu gemiye firma özkaynak katkısının sağlanmasını teminen. yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Kredi için Eximbank’ca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranacak olup. İhracat Taahhüdünün Kapatılması İhracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi/teminat mektubunun orijinal vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.• • Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını ihtiva etmesi gerekmektedir. * Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma.

Firma Limiti • • Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında. resim. muafiyetin kalktığı kendisine bildirilen ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmektedir. Herhangi bir firmanın belirli bir andaki riskinin tesbitinde. GB'nin arka yüzünde kayıtlı "malların yurtdışı edildiğine ilişkin tarih" veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınmaktadır. • Kredi faiz oranı 1.3. Gider Vergisi Kanunu’na göre Eximbank’ca ödenir ve aynen firmaya yansıtılmaktadır. harç ve damga vergisi ile ilgili yükümlülükler. Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden dolayı. Nakdi kredi faizi / tahsil edilen garanti komisyonları üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Ülke Limiti 64 .Fiili ihraç tarihi olarak. yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD Doları'nı aşmayacaktır.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI Kredinin Amacı Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra. Gerçekleşmenin tesbitinde FOB ihraç değerine bakılmaktadır. başlangıçta istisna edilmiş olan vergi. 2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler için ilgili Karar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde. • • • Proje Limiti Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilebilmektedir. Tebliğ ve Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınmaktadır.

4. geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan “resmi destekli ihracat kredileri” için uygulanmaktadır. Çevre Uygulama Esasları.Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20'sini geçmeyecektir. verilecek mektup örneği. talep edilen teminat mektubunun tutarı. firmasına ilişkin özet bilgi ve belgeleri içeren Niyet Mektubu Talep Formu. TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam İşbu “Çevre Uygulama Esasları”. Müracat Şekli Sözkonusu programdan yararlanmak isteyen firma/konsorsiyum temsilcisi firma. 65 . Türkiye Müteahhitler Birliği'nce onaylanan Proje Bilgileri Onay Formu ve kontrgaranti düzenleyecek Türk bankasının niyet mektubu ile Türk Eximbank'a Niyet Mektubu için müracaat edecektir. ihtiyaç duyulan teminat mektubu türü. kime hitaben düzenleneceği. işveren ihale makamı. resmi destekli ihracat kredisi sağlayan üye ülkelerin İhracat Kredi Kurumları’nın sağladıkları desteğe ilişkin politikalar ile “çevre”nin korunmasına yönelik politikalar arasında tutarlılık sağlamak. işveren ihale makamının bankası. 2. OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)’nun üzerinde mutabakata vardığı. süresi. resmi destekli ihracat kredilerinden faydalanan yeni ve/veya kurulu “Proje”lerin çevre değerlendirmesi konusunda ortak yöntemler geliştirmek ve bu Projeler’in “potansiyel çevre etkilerinin” en aza indirilmesi amacına yönelik olarak benimsenen “Çevre ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” uyarınca hazırlanmış ve Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur.

* * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (KARAYOLU/DENİZYOLU/HAVAYOLU) Amaç Uluslararası nakliyat firmaları. L2 Yetki Belgesi bulunan II. uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir. Taşımacılık Hizmeti Tüzel kişiliği haiz uluslararası nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar tarafından.1. III. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren.Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). * Yurtdışına ihraç malı / yükü götürülmesi. 2 Yetki Belgesi bulunan veya. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). Gemi Tasdiknamesi / Kira Sözleşmesi bulunan. 66 .3.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 3. Kapsam I. İşletme Ruhsatı bulunan Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalara kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılmaktadır.

Transit mal / yük taşımacılığı yapılması “Taşımacılık Hizmeti” olarak belirlenmiştir. her halükarda kredi riski 2. döviz kredisi başvuruları ABD Doları.000. Kredi Vadesi * * YTL kredilerinde azami 360. Kredinin Döviz Cinsleri Kredi. kredinin anapara ve faiz toplamının % 100’ü oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir.ABD Dolarını aşamaz. İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden yapılabilmektedir. EURO. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki (12) aylık döneme ilişkin Eximbank’a beyan edilen navlun bedelinin % 20’si ile sınırlı olup. TL KREDİSİ VADE FAİZ ORANI(%) 500. Teminat ve Dokümantasyon Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için.* * Yurtdışından yurtiçine ithal malı /yükü getirilmesi. Belgeli kredilerde kredi vadesi Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresini aşamaz. YTL ve döviz olarak kullandırılmakta olup. Döviz kredilerinde ise azami 540 gündür.ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmetini gerçekleştirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Firma Limiti Firma limiti. Ancak. KGF Kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF' nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Eximbank’ca belirlenmektedir. navlun bedellerine ilişkin faturaları bazında en az 500. Kredi Tutarı Firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun hizmetinin % 100’ü kredilendirilmektedir.000.000..000 YTL Üzeri 67 . Performans Kriteri Başvuruda bulunan firmaların..000 YTL'na Kadar 500. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık dönem itibariyle.

bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur. sağlanmış olan menfaatler gerçekleşmeme oranında tahsil edilmektedir. kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde. Kredi YTL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Belgesiz kullandırılan kredilerde ayrıca.25 LİBOR+1. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde VRHİB süresi içerisinde. garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk Eximbank.50 LİBOR+1.25 LİBOR+1.120 gün 180 gün 360 gün DÖVİZ KREDİSİ VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün 14.5 16.5 18 FAİZ ORANI LİBOR+1. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Kredinin Geri Ödenmesi * * 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde.5 17. ara dönemlerde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilmektedir. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi taahhüdünün.5 16 17. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte. Belgesiz kullandırılan kredilerde ise kredi vadesi içerisinde yurda getirilerek Döviz Alım Belgesi'ne bağlatılması zorunludur. * Döviz Getirme Zorunluluğu Kredi taahhüdü tutarındaki navlun bedellerinin. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılacak kredilerde STG LIBOR. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde ise TIBOR için aynı spreadler geçerlidir. TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi. 3.2. Kredinin Amacı 68 .75 EURO cinsinden kullandırılacak kredilerde EURIBOR.

Bakanlık tarafından tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu Belgeli Türsab üyesi seyahat acentaları ile özel havayolu şirketlerine azami 36 ay . Şirket Limiti Şirket limiti.C. bankalarca düzenlenmiş döviz alım belgesi bazında yurda en az 500. döviz girdisi tutarının azami %15'ine kadar limit (ABD Doları) tahsis edilebilir. * * TÜRSAB üyesi. döviz girdisi tutarının azami %10'una kadar limit (ABD Doları) tahsis edilir. Kimler Yararlanabilir Bir önceki takvim yılı itibariyle. vadeli kullandırılmaktadır.-ABD Doları ya da muadili tutarda döviz getirdiğini tevsik eden.000. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için. A-Grubu belgeli seyahat acentalarına. Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin. kredinin Döviz yada YTL kullanılmasına bağlı olarak farklılık arzeder. Bu durumda kredi riski her halükarda 4. Ancak T. YTL Krediler * * TÜRSAB üyesi. Kredinin Vadesi Kredi vadesi.C. A-Grubu belgeli seyahat acentaları için. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri krediden faydalanmaktadır. Döviz kredileri azami 540 gün vadeli kullandırılmaktadır.-ABD Doları'nı aşamaz.-ABD Doları'nı aşamaz. bu hizmetler kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.000. Turizm Hizmeti * * Tüzel kişiliği haiz seyahat acentaları tarafından yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetler. Tüzel kişiliği haiz özel havayolu şirketleri tarafından yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetler. VRHİB kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi vadesi VRHİB vadesini aşamaz. Kredi riski her halükarda 2.000. azami 360 gün.000. Pazarlama Projesi tutarının %80'i ile sınırlı olmak üzere. TÜRSAB üyesi. T. A grubu seyahat acentaları. 69 .000.Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi.

1 yıldan uzun vadeli kullandırılan TL kredilerde.000 YTL'na Kadar 500.75 Program kapsamında 1 yıldan uzun vadeli kullandırılacak TL kredilere uygulanacak faiz oranları.5 17. cezai faiz uygulanır. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır. kredi için belirlenen faiz oranının 1. YTL kredilerde ise kredi anapara tutarında. maddesinde belirtilen yasak faaliyetler karşılığında getirilen dövizler. VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde. Türk Eximbank tarafından her bir kredi bazında belirlenmektedir.2 katı oranında. VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde VRHİB süresinin dışında. VRHİB kapsamında kullanılmayan krediler için. turizm hizmeti dışında elde ettiği dövizler.5 17.5 16 16.50 Libor+%1. 70 .Kredinin Faiz Oranı VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün * FAİZ ORANI YTL(%) 500. Kredi kullanıcısı şirketlerin.5 18 FAİZ ORANI DÖVİZ Libor+%1.000 YTL Üzeri 14. 1618 sayılı Kanun’un 7. Taahhüt Hesaplarına Sayılmayan Dövizler * * Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesabında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler.25 Libor+%1. Kredi vadesi içerisinde döviz kredilerinde kredi anapara. kredi kullanıcısı şirket tarafından "yurtdışı turizm hizmeti" faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen hizmet faturaları ve Döviz Alım Belgelerinin dökümünü gösteren liste ile Türk Eximbank tarafından kapatılmaktadır. Vergi.25 Libor+%1. * * Döviz ve 1 yıla kadar vadeli kullandırılan TL kredilerde Turizm Pazarlama Kredilerine uygulanan cari faiz oranının 1.2 katı oranında. faiz ve varsa masraflar toplam tutarı kadar. Belge kapsamında kullanılmayan kredilerde ise kredi süresi dışında gelen hizmet bedeli dövizler. * * VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB kapsamında kullanılan krediler için.

ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. danışmanlık gibi hizmetler kapsamında. Belirtilen alanlardaki projeler Eximbank’ca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara. * * Yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları. Kredinin Amacı Türkiye’de yerleşik firmaların. Firma Limiti Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Programı kapsamında bir firmaya tanınan azami limit tutarı 4 milyon ABD Doları’dır. Kimler Yararlanabilir Eximbank’ca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz. sözleşme bedelinden avans tutarı düşüldükten sonra kalan tutar içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının azami % 85’i olacak şekilde belirlenmektedir. Yazılım. YTL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Kredinin Vadesi 71 . Krediden Yararlanma Koşulları Türkiye’de yerleşik firmalara kredi konusu proje için imzalanmış sözleşme kapsamında yapacakları harcamaların finansmanına yönelik kredi. projelendirme. Proje konusu sözleşme hükümlerinde hizmet veren firmaya avans ödenmesi öngörülmüş ise proje limiti. Bu uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde Teşvik ve Kambiyo Mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınmaktadır. hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve sözkonusu sözleşme bedeli içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. yurtdışına gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır.3.3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım. Proje Limiti Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti. Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması taahhüdü karşılığında proje bazında kullandırılır.

Vergi.C Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Taahhüdün TCMB tarafından kapatılmasından sonra Eximbank nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatlar iade edilmektedir. cari faiz oranının 1. İhracat Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T. 72 .2 katı oranında cezai faiz uygulanır. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde.Kredi vadesi. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır.

Programdan yararlanmak isteyen Türk ihracatçılarının Eximbank’a başvuruda bulunmaları gerekmekte olup.866. Bu program kapsamında. Limit Kapsamındaki İşlemler Türk Eximbank anılan program kapsamında yürütmekte olduğu aracılık faaliyetlerinin yanısıra. İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ (IMPORT TRADE FINANCING OPERATIONS: ITFO LINE) İKB bünyesinde yürütülmekte olan bu program kapsamında ihracatçılarımızın İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olan veya üye olmayan diğer ülkelerden yapacakları ithalatın finansmanı amacıyla Eximbank’a İKB tarafından 9. akreditif tahtında gerçekleştirilen sevkiyatı müteakip İKB tarafından ihracatçıya ödenmektedir.. İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile işbirliği içerisinde sevk sonrası ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı programlarına Türkiye Milli Acentası konumunda aracılık yapmaktadır. İKB tarafından yapılan son düzenlemelerle İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yapılacak ihracatların da program kapsamında finansmanı mümkün hale getirilmiştir. Söz konusu programlar. İKB'ndan temin etmiş olduğu limit çerçevesinde. ihracat bedelinin ödenmesine ilişkin fon ihtiyacı İKB tarafından sağlanmaktadır. Sözkonusu program.2. Aracılık İşlemleri Eximbank’ın aracılık etmekte olduğu işlemlerde İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerde mukim ithalatçıların riski İKB tarafından üstlenilmekte olup. alıcı kredisi niteliğinde olup.049. İHRACAT FİNANSMANI PROGRAMI (EXPORT FINANCING SCHEME – EFS) İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türk Eximbank arasında 1988 yılında imzalanmış olan anlaşma uyarınca. kredi onay yetkisi İKB'na aittir. İKB'na gönderilmektedir. Anılan finansman programının ihracatçılarımızın kredili satış olanakları ile mevcut ve yeni pazarlarda rekabet imkanlarını arttırabileceği düşünülmektedir. İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup. alıcı kredisi niteliğindedir. Mal bedeli. 73 .4.EURO tutarında bir limit tahsis edilmiştir. Eximbank’ca yapılan inceleme sonucunda olumlu bulunan başvurular. İKB bünyesindeki finansman programlarından İhracat Finansmanı Programı'na Türk Eximbank aracılık etmektedir. ihraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara malları ve hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım mallarının ithalatına finansman desteği sağlanmasıdır.1. ithalatçı riskini doğrudan üstlenmek suretiyle de İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yönelik ihracata da finansman desteği sağlamaktadİr. Bu çerçevede. 4. ihracatçılarımıza sunduğu finansman imkanlarını artırma gayreti içerisindedir. İSLAM KALKINMA BANKASI (İKB) KAYNAKLI KREDİLER Türk Eximbank. 4. Söz konusu program kapsamında.

Kredinin Tutarı Kredinin toplam tutarı 300 milyon ABD Doları olup. harcama belgeleri karşılığında.Ş. İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFIL IV) Kredinin Amacı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.1. Kredi Programının Genel Koşulları * * * * Kredi. borç ödeme gücü oranının ise asgari 1. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına. ABD Doları ve EURO olmak üzere iki ayrı para biriminden kullanılması/kullandırılması hedeflenmektedir. * * 74 . İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mal ve yapı harcamaları için kullanılabilir. DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER 5. gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalarımızın orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.5. tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilir. Krediler kapsamında yer alan mal alımı ve yapı harcamaları "IBRD (Dünya Bankası) Kredileri ve IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) Kredileri kapsamında Satınalma Kılavuzu"nun hükümlerine uygun olarak satın alınır.1 olması gerekmektedir. ( Türk Eximbank) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Anlaşması 7539-TU (EFIL-IV) çerçevesinde. Krediler için kullanılabilecek satınalma yöntemleri. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun. Ayrıca firmaların kredi alındıktan sonraki dönem dahil borç/özkaynak oranının azami 85/15. Kimler Yararlanabilir Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin Dünya Bankası satınalma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranmaktadır. İhracatın finansmanı. Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu olması şartı aranmaktadır.

faiz ve varsa masraflar toplamı kadar. * 75 . İşletme sermayesine yönelik kullandırılan diğer kredilerde ihracat taahhüdünün kredi anapara. * * Firma Limiti Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma/grup limiti azami 20.. yerleşik ticari uygulamalar çerçevesinde ve yapılacak sözleşmeler kapsamında satın alınmaktadır. taahhüt edilen "Taşımacılık Hizmeti" faaliyeti çerçevesinde düzenlenen navlun faturaları ve Döviz Alım Belgeleri'nin dökümünü gösteren listelerin kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a ibraz edilmesi ile kapanmaktadır.-ABD Doları'nın üzerinde olan mal alım ve yapı işleri alımları için kullanılır. Uluslararası Rekabete Açık İhale: Sözleşme bazında tahmini maliyeti 10.000. kredi kullanıcısı firma tarafından kredi vadesi içerisinde kredi anapara.000.000. Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi.000. Dünya Bankası'nın ön incelemesine tabidir.* Yerel Ticari Uygulama: Tahmini sözleşme maliyeti 10.000.-ABD Doları'nın altında olan mallar/yapı işleri. Gemi Yapımı kredilerinde krediye konu gemi/yat yapımı ile kapatılması zorunludur. İhracat Taahhüdünün Kapatılması * * İhracat taahhüdünün.ABD Doları'dır. faiz ve varsa masraflar toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılmaktadır. Türk Ticaret Filosunda Türk bayrağı ile taşıma yapacak olan gemilerin yapımına yönelik olarak kullandırılan kredilerde ihracat taahhüdü. Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında kullandıkları krediler için ise Hazine Müsteşarlığı'na başvurarak belge taahhütlerini kapatmaları ve taahhüdün kapandığını ilgili kurumlardan Eximbank’a hitaben getirecekleri yazı ile belgelemeleri gerekmektedir.000. Döviz Taahhüdünün Kapatılması Kullanılan kredilerin belge (döviz) taahhüdünün kapatılması amacıyla firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullandıkları krediler için belge süresi sonunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerine. alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinin veya fiziki yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda muhtemel özkaynak katkısı dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. İlk iki kredi ile 5 milyon ABD Doları'nın üzerindeki tüm kredi talepleri Dünya Bankası'nın ön onayına tabidir.

Projeler. Türk Eximbank. Projenin kredi açılacak ülkenin önceliklerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olması tercih nedenidir. Türk Eximbank projelere nakdi kredi veya garanti mekanizması aracılığı ile finansman desteği sağlamaktadır.B. mali yapısının sağlam ve ticari itibarının yüksek olması. bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. Türk yüklenici. benzer projelerde deneyimli olması beklenmektedir. Projenin Türkiye katkısının yüksek olması. projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından işverenle yüklenici arasında imzalanan kontratın FIDIC (Uluslararası Mühendis Müşavirler Federasyonu) kurallarına uygun olmasına özen göstermektedir. Ülke Kredi/Garanti Programına ilişkin finansman desteğinin çerçevesi. genel kabul görmüş proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve finansman aşamasında prensip olarak OECD normları uygulanmaktadır. ihraç mallarının çeşitlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracına katkı sağlaması beklenmektedir. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMININ AMACI VE KAPSAMI Türk Eximbank. 76 . gerçekleştirilecek olan projede. ilgili ülke hükümeti tarafından tayin edilen muhatap banka(lar) veya resmi kurum/kuruluşlar olmaktadır. Borçlu. ana müteahhit firma statüsünde olabileceği gibi. Projenin teknoloji aktarımına ve yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olması tercih edilmektedir. proje için oluşturulacak ortaklığın/uluslararası konsorsiyumun ortağı veya taşeronu da olabilir. Türk Ticaret Kanunu ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olması gerekmekte. Projenin gerçekleştirileceği ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti altına almak amacıyla “Devlet Garanti Mektubu” alınması esastır. Türk Eximbank’ın Yıllık Programları dahilinde belirlenmektedir. Türk Yüklenicinin. Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla.

ödeme şekline ve vadeye göre binde 1. Programda 170’den fazla ülkeye yönelik sevkiyat. hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır. gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da. 77 . İhracatçının her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi düzenlenmesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir. alıcının bulunduğu ülkenin risk grubuna. Tazminat oranı doğacak zararın % 90’ıdır. Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. İHRACAT KREDİ SİGORTASI 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin. Uygulanan prim oranları. ihracatçıların vadeli akreditifleri ile senede bağlı kabul kredili işlemlerinin iskontosu yoluyla finansman temini sağlanmaktadır. Ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran ihracatçı firmalar Türk Eximbank’ın uyguladığı Kısa Vadeli İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde söz konusu alacaklarını iskonto edebilmektedir. alıcının türüne.9 ile yüzde 4 arasında değişmektedir. 1. isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi. ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle. sigorta teminatı altına Program kapsamında ülkeler riskliliklerine göre 7 grupta toplanmaktadır. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların bir yıl içinde. İş Bankası ve Akbank ile birlikte Türk Eximbank tarafından yürütülen Sevk Sonrası İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde. sigorta teminatı altında.C. alınabilmektedir.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. 78 . Motorlu taşıt araçları. Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı. haberleşme araçları. torna tezgahları vb. Sigorta kapsamına alınan işlemle ilgili olarak ticari bankaların Poliçe’yi yeterli bir teminat olarak görmesi halinde. sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. motorlu taşıt araçları. Türk Eximbank’ca verilecek form çerçevesinde ve ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından hazırlanıp onaylanan ekspertiz raporu ile belgelenmiş olan. sözleşme bedelinin % 85’inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. yerli katkı oranının en az % 60 olduğu. Doğacak zarar. alıcının türüne. sözleşme bedelinin % 85'inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. Doğacak zarar. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMLARI 2. Prim tutarları sigorta kapsamına alınan ihracat işleminin vadesine ve alıcının ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. Sevk Sonrası Politik Risk Programı Sevk Sonrası Politik Risk Poliçesi orta vadeli ödeme koşuluyla satılan. Prim oranı. SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI Spesifik İhracat Kredi Sigortasının Amacı İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan alacaklarını sevk öncesi ve sevk sonrası dönemlerde ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine olanak sağlamaktır. ihracatçı Poliçe’den kaynaklanacak tazminat alacağını ticari bankaya temlik ederek finansman olanağı yaratabilir. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. haberleşme araçları ve dayanıklı tüketim malları gibi sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. kompresörler.1. alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine. malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenmektedir. gemiler. Bu program kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. inşaat makinaları. Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile sağlanan desteğin daha da genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı bir programdır.2.

Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında Cezayir’e yönelik sevkiyatlardan doğan ve Türk Eximbank’ca tazmin edilerek Borç Erteleme Anlaşması’na bağlanan.5 milyon ABD Doları tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir.2 milyon ABD Doları’ na ulaşmıştır. 2001 yılında 2.Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. Söz konusu anlaşma kapsamında tahsil edilen toplam tutar 14. Bu Program ile sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatı kapsanmaktadır. Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. Yurt dışında yatırım yapan yatırımcılarımızın politik risklere karşı sigorta teminatı altına alınacağı Yurt Dışı Yatırım Sigortası Programı ile ilgili çalışmalara da devam edilmiştir.1 milyon ABD Doları tutarındaki alacağa ilişkin olarak. 79 . ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesini teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu da verilmektedir. faiz dahil 47. İhracatçıların özellikle Orta–Batı Asya cumhuriyetlerine yapacakları orta ve uzun vadeli ihracatlarını sevkiyat sonrasında ortaya çıkabilecek politik risklere karşı teminat altına almak amacıyla uygulanan Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile orta-uzun vadeli ihracata konu sermaye ve yarı sermaye mallarının ihracatına sağlanan desteğin daha genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı uygulanmaktadır. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak beş yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sevkiyatlardan doğan alacakları Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı ile teminat altına alınmaktadır. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesine teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu verilmesi uygulaması sürdürülmüştür.2. 2.

İşleyiş Müteahhit firma. kamu işveren makamlarına verilen geçici. sigorta sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve sınırlar içinde tazmin etmektedir. ek olarak istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmış ve başvuru ücreti 500 YTL’nin Türk Eximbank’ın hesabına yatırıldığına dair dekontun da teklifname ekinde gönderilmiş olması gerekmektedir. Poliçe prim tutarının ödenmesini müteakiben tanzim edilmektedir. kabul formu’nun müteahhit firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a verilmesinden önce kabul formunda belirlenen şekilde ödenmektedir. Bu programın amacı ve kapsamına uygun olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Teklifname’ler değerlendirmeye alınmaktadır. müteahhit firmanın kendisi lehine teminat mektubunu düzenleyen türk ticari bankası ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi (GKS) kapsamında bu bankaya ödemekle yükümlü olduğu tutara istinaden tazminata konu tutarın belirli bir oranını. müteahhit firmanın kusuru. sigorta kapsamına alınmasını talep ettiği işlemle ilgili bilgileri ihtiva eden “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi Teklifnamesi” ile Türk Eximbank’a başvurmaktadır. Prim Prim tutarı sigorta kapsamına alınan teminat mektubunun vadesine ve işveren makamın ve işveren makamın ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. türk müteahhitlerinin “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi” (Poliçe) ile teminat altına alınmasıdır. hatası veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla. Başvurunun değerlendirilebilmesi için bahse konu teminat mektubunun başvuru öncesinde henüz düzenlenmemiş. yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra.3. teklifnamenin eksiksiz olarak doldurulmuş. Kapsam Türk Eximbank. tamamen müteahhit firmanın kontrolü dışında ve poliçe tarihinden sonra ortaya çıkan olay ve şartlar neticesinde teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi sonucu. Prim tutarı. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI Amaç Programın amacı. 80 . avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı.

gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde açıklanmıştır. 81 .C. Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması. Yurt dışındaki fuar ve sergilere katılan ihracatçıların buralarda yaptığı satışlar için de aynı kural geçerlidir. Teslim konusu malın T. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.madde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları düzenlenmiştir. ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilmektedir. 2. 12. hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılmaktadır. ve 12. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.İHRACATTA KDV İSTİSNASI KDV Kanunun 11. Fıkranın (c) bendinde ise ihraç kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin ödenmeyecek bir tür ön ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir. • Yurt Dışına Mal Kiralanması Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta mal ihracı değil. Bu hükümle. yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir. • Yurt Dışındaki İnşaatlara Makina ve Ekipman Götürülmesi Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmaların bu işlerinde kullanmak üzere kesin olarak yurt dışına götürdükleri makina. • • A. maddenin 1. • 11. Söz konusu koşullar. mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.MAL İHRACI KDV Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’den istisna olacağı belirtilmiş olup. 1. İHRACAT İSTİSNASINDA ÖZEL DURUMLAR • Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi Konsiye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir.BÖLÜM IV . Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye’den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade edileceği hükmü ile.

yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan deniz ve hava taşıtlarına verilmesi ihracat hükmünde olup. • Millileşmemiş Malların Satışı Teslim anında Türkiye’de bulunmayan malların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. • İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 82 . Ayrıca gümrük beyannamesi yerine düzenlenen “tahakkuk varakaları” istisna uygulamasında geçerli belge olarak kabul edilmektedir. • Özel Matrah Şekline Göre Vergilenen Malların İhracı Özel matrah şekline göre vergilenen mallardan altın ve gümüşten mamul eşyaların ihracında istisna. Ancak teslim anında Türkiye’de bulunmakla birlikte. millileşmemiş malların. KDV oluşmamaktadır. külçe altın veya külçe gümüş tutarı dışındaki kısıma uygulanmaktadır. gümrük beyannamelerinin yanı sıra sınır veya kıyı ticareti yetki belgesi de aranılmaktadır. yurt dışındaki malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışına satışı söz konusu olduğundan. • Ayni Sermaye İhracı Yurt dışında kurulan şubeler veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mal götürülmesi durumunda. bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmek şartıyla ihracat istisnası uygulanmaktadır. milileşmeden yurt dışına götürülmek üzere satışında KDV uygulanmamaktadır.• Transit İhracat Transit ihracatta. • Deniz ve Hava Taşıtlarına Yapılan Teslimler Serbest dolaşımda bulunan yakıt. sözkonusu işlemler ihracat istisnasından yararlanmaktadır. Sınır ve kıyı ticareti yoluyla ihracatta. • Sınır ve Kıyı Ticareti Bu şekilde satılan mallar için ihracat istisnası uygulaması mümkündür. Bu nedenle transit ihracat bedelleri KDV beyannamesine dahil edilmemektedir. • Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmesi suretiyle ihracat istisnası uygulanabilmektedir. • Posta ile Yurt Dışına Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal göndermeleri ihracat istisnası kapsamındadır.

ihracat istisnası uygulanmamakta olup. önceki dönemlerde istisna beyan edilmişse. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnası kapsamındadır. • Navlun ve Sigorta Bedelleri İhracat faturası FOB bedel üzerinden düzenlenmektedir.Yurt dışına çıkan malların herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde. Bu durumda ihracat faturasındaki FOB bedel ile birlikte navlun ve sigorta bedellerinin KDV beyannamesinde “İhracat İstisnası” satırına yazılarak matrahtan düşülmesi gerekmektedir. Ancak ihracatın CIF veya CF teslim şekillerine göre yapılması durumunda navlun ve sigorta için ihracatçının yurt dışındaki müsterisine KDV istisnası uygulaması gerekmektedir. 83 . ihracatçının sonradan vade farklı uygulaması halinde. • İhracatta Uygulanan Vade Farkları İhracat istisnası uygulanarak yurt dışına satılan mallar için. KDV yönünden yararlanılan kısım düzeltilmektedir. yurt dışına kesilecek faturada istisnaya tabi tutulabilmektedir. • Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Yurt içi.

kışlama. KDV Kanunun 11/2. bakım. disket. Tamir. Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. maddesinde. bakım. işyeri ve kanuni iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmaların yurt dışında müstakilen faaliyet gösteren şubesine yapılan yurt dışında faydanılan hizmetlerin istisna kapsamında girdiği açıklanmıştır. onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler istisnadan yararlanmaktadır. Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisna kapsamına girmektedir. yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır. görüntü gönderilmesi istisnadan yararlanmaktadır. bant. Türkiye’de Yapılan Hizmetlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi İçin • • • • • • • Yurt dışına fason işçilik yapılması istisnadan yararlanmaktadır. 4. 3. 84 . Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.B.HİZMET İHRACI KDV Kanunun 1. ikametgahı. maddesi gereği. 2. çekek hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. Türkiye’de yapılmakla birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ise Kanunun 11/1-a maddesi ile vergiden istisna edilmiştir. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. metin. Yabancı bayraklı teknelere Türk limanlarında verilen tamir. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. Hizmet İhracında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerçekleşmesi Gerekli Şartlar 1. Türkiye’de yapılmayan hizmetler verginin konusuna girmemektedir. Hizmet Türkiye’de. Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması istisna kapsamına girmektedir. onarım. Yurt dışına gösterim için film.

Özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler tecil-terkin sisteminden yararlanmaktadır. Bu suretle ihracatçı. Bu şartlara haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek. İhraç kaydıyla teslim edilen malların. faturada gösterilen KDV’yi ödemeksizin malı teslim alacaktır. ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları. İhracatçı tarafından olsa dahi işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır. TECİL-TERKİN İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ 85 . Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olmaları. İmalatçı niteliği taşımayan satıcıların dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler.İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI Belirli koşullar altında ihraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesidir. Yararlanma Şartları • • • Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler. teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine tecil edilen vergi terkin olunmaktadır. bunun ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin tahsil edilmeyen KDV kadar kısmı. Bu dönem beyannamesinde imalatçının ödenecek KDV’si olması halinde. İmalat içinde en az 5 işçi çalıştırmaları. Sanayi odaları. ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülecektir. sanayi sicil belgesi almış olmaları. Sanayi Bakanlığınca “İmalatçı” Niteliğine Haiz Olmanın Şartları • • • • Sanayi siciline kayıtlı olup. vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek.C. ancak tahsil edilmeyip tecil edilecektir. Bu kapsamda teslim yapılan dönemde 1 nolu KDV Beyannamesindeki Tablo III “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümü doldurulmak zorundadır. Tecil-terkin uygulaması. KDV gösterilecek. sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir.

Geçici İthal. Üretimin Yanında Fason İmalat Yaptıranlar İmalatçı tanımına girenler. kendi üretimine ek olarak fason imalat da yaptırmaları durumunda. ödeyeceği KDV’yi isterse indirim ve iade konusu yapabilmektedir. İhracatçı. Geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihrac kaydıyla tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanabilmektedir. fason imalatı kendi sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları. Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği Tecil-terkin uygulaması tamamen imalatçıların insiyatifindedir. ham madde ve yardımcı maddeleri kendi temin etmesi koşulu ile üretilen mallar için tecil-terkin uygulanabilmektedir. Geçici Muaflık ve Dahilde İşleme Rejimleri Kapsamında İthal Edilen Mallar Bedelli olarak geçici ithalatı yapılan malların işlenerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmektedir. işin riskini üstlenmeleri. 86 . Başka bir ifade ile KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür.

İstisna belgesi. • • • • • Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden. Bu belgenin alınması için. Bu kapsamda işlemlerin bulunduğu KDV beyannamesine. İstisna kapsamındaki satışlarda “Özel Fatura” 5 nüsha olarak düzenlenmektedir. Yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilmektedir. çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya ulaşmış olmalıdır. aynı faturada gösterilmek şartıyla bu toplama dahil edilebilecektir. Onay işleminin satıcılar. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmaktadır. gümrükte onaylanarak satıcılara intikal etmiş olan özel faturaların tarih. sadece bavul ticareti kapsamındaki işlemleri yapacak mükelleflere verilmektedir. Özel faturanın onaylı 4. bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. İlk dört nüsha alıcıya verilecek. bankalara veya özel finans kurumlarına bozdurulmakta ve döviz alım belgeleri KDV beyannamesine eklenmektedir. 87 . Satış bedellerine ait döviz. Bir faturada gösterilen bedelin bu miktardan fazla olması halinde vergisiz satış yapabilmektedir. Satın alınan mallar. Birden fazla malın bedeli. 3 ve 4.lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır.C uyruklu) alıcılara yapılan satışlarda. nüshaları gümrük görevlilerinde kalmaktadır. nüsha satıcıda kalmaktadır. özel faturanın 2. fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde.D– BAVUL TİCARETİ 61 Seri No. aşağıdaki şartlar dahilinde KDV uygulanmamaktadır. KDV hariç 1 milyar liranın üzerinde olması gerekmektedir. Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük kapılarından yurt dışı edilmekte olup. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır. Onay işlemi sırasında özel faturanın 2 ve 3. alıcılar veya taşıyıcı firmalar tarafından da yaptırılması mümkündür. nüshaları bu kapılarda görevli gümrük memuru tarafından onaylanmaktadır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T. Satışı yapılan mal bedelleri toplamının. nüshası. numara ve tutarlarını ihtiva eden liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenmektedir. 5. KDV matrahından indirilmektedir. gerçek usulde vergilendirilmek ve hakkında gerçek dışı belge düzenleme veya bilerek kullanma konusunda rapor yazılmamış olması yeterlidir. satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri. • Satıcı.

5 milyar TL’sını aşması. Belgede yazılı sürede ihraç edilmesi • • * * * * gerekmektedir. 2.E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde. 88 . bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek. Ürettiği malları aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç eden imalatçılar da bu uygulamadan yararlanabilmektedir. Teslim edenin KDV tebliğlerinde tanımlanan “imalatçı” vasfına haiz olması gerekmektedir. ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. Öte yandan tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup. Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir. Aynı şekilde yurt dışından getirilen mallarını işlenmek amacıyla geçici olarak ithal edilmesi durumunda da gümrükte vergi uygulanmamaktadır. mükelleflerin KDV tahsil ederek işlem yapması da mümkündür. İmalatçılar tarafından üretilmiş veya çerçevesi belirlenmiş şekilde fason olarak imal ettirilmiş olması. Uygulamanın Kapsamı • Alıcının geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması gerekmektedir. hizmetler bu kapsama girmemektedir. Teslime konu malın: İhraç edilecek ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması. Tüm sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçıların yurt içinden ham ve yardımcı madde alımlarında KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün kılınmıştır. Yerli girdi kullanan mükellefler içinde aynı sistem geçerlidir. Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle KDV hariç bedelin. İhraç kaydıyla teslimlerde olduğu gibi dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde tecil-terkin uygulaması isteğe bağlı olup.

Hizmet ifaları ise bu istisna kapsamına girmemektedir. aynı faturada gösterilmek şartıyla birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahil edilebilecektir. Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Alıcının pasaportunu gören satıcılar. İstisna Kapsamına Giren İşlemler Bedeli 100 milyon Türk Lirasını aşan her türlü mal tesliminde istisna uygulanabilecektir. İstisna Kapsamında İşlem Yapacak Satıcılar Bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurup “izin belgesi” alan gerçek usulde KDV mükellefleri. Bunlar dışında yabancı uyruklu herkes (Türkiye’de ikamet edenler hariç) pasaportunu ibraz etmek suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. “bavul ticareti” için gerekli olan belgenin aynısıdır. Bu belge. Alıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Satın alınan malların 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve çıkış sırasında satın alınan mallar gösterilmek suretiyle fatura nüshalarının Türk gümrük görevlisine onaylatılması gerekmektedir. istisna kapsamında satış yapabilmektedir. Ancak kişisel tüketime konu olacak miktarı aşan mallar için bu istisna kapsamında işlem yapılamayacaktır. 4 nüsha olarak düzenleyecekleri faturaya. malların yurt dışında tüketimi söz konusu olduğundan ihracat benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu konuda geçerli olan 43 Seri No. Bu tutara. Onay işlemini yapan gümrük görevlisine faturanın iki nüshası bırakılmaktadır. Ancak yurt dışında yerleşik olan Türk uyruklu kişiler istisnadan yararlanabilmektedir. çeşidini varsa banka şubesi ve hesap numarasını da kaydetmek suretiyle mal bedeli ve KDV’yi ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. 89 . Kanunun 11/1 maddesinin (b) bendiyle. yolcu beraberinde eşya ihracı şu şekilde uygulanmaktadır. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar Türk uyruklu kişiler kural olarak Türkiye’de mukim sayıldıklarından. istisnadan yararlanamamaktadır.F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI Türkiye’ye geçici olarak gelen kişilerin Türkiye’den satın aldıkları malları yurt dışına çıkarmaları halinde. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldığı mallara ödedikleri KDV’nin. bu malların yurt dışına çıkarılması üzerine iade edileceği hükme bağlanmıştır.lu KDV genel tebliği ile yapılan düzenlemeye göre. alıcının pasaport numarasını.

İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER Mal İhracında • • • • Gümrük Beyannamesi İhraç Edilen Malların Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Hizmet İhracında • • • • Fatura Fotokopisi Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması İhraç Kaydıyla Teslimlerde • • • Gümrük Beyannamesi Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi Bavul Ticaretinde • • • • Onaylı Özel Fatura Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Yolcu Beraberi Eşya İhracında • • • • Onaylı Fatura ve Çekler İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Aracı Firmaların Düzenlediği İcmaller Sınır ve Kıyı Ticaretinde • • • • Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi Tahakkuk Varakası İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Tecil-Terkin Uygulamasında • • • Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgelerinin Onaylı Örneği Alıcı Adına Düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporu Satış Faturaları 90 .G.

BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI A. Tahsis ettiği limit veşartlarını satıcıya bildirir. Satıcı. Factoring. faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. Satıcı ve alıcı bir satış sözleşmesi imzalarlar. Bir başka ifade ile vadeli alacakların vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların. müşterinin (ihracatçının) hem nakit sağlayan finansmancısı. malları ile ilgili faturayı alıcıya gönderir. Bu maliyet. tüketim malları. Factoring işleminin firmaya (ihracatçıya) bir maliyeti vardır. Alıcı. müşterinin ödeyeceği faiz. Satıcı. 3. faturaya bağlı alacaklar için geçerli bir işlemdir. FACTORİNG İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • • Factoring işleminin konusunu. Faktoring şirketi alıcının kredibilitesi ile ilgili çalışmaları yapar. Factoring’de genelde kural olarak alacağın % 80-90’ı finanse edilmektedir. bu satışlardan doğan alacak haklarının "factor" veya "factoring şirketi" olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansal faaliyettir. 7. 2. 9. Factoring işlemiyle factoring şirketi. 6. komisyon ve harçlardan oluşmaktadır. FACTORING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 8. alıcıya gönderdiği faturanın bir kopyasını faktorig şirketine gönderir. Faktoring şirketi anlaşılan oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar. • 91 . kısa vadeli yatırım malları ve hizmet edimleri oluşturur.BÖLÜM V . 4. Faktoring şirketi fatura bakiyesini satıcıya öder. Factoring’in konusunu 30-180 gün arasındaki alacaklar oluşturmaktadır. Vade tarihinde faktoring şirketi fatura meblağını alıcıdan tahsil eder. satıcıya siparişini iletir.. 5. hem borçluların defterini tutan muhasebecisi ve hem de alacağını tahsil edememesinin riskini üstlenen teminat verenidir. Satıcı.FACTORING (Genel Alacak Devir ve Satımı İşlemi) Factoring.

92 . Kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsili için araştırma yapılması. Firmalar için piyasa araştırması yapılması. gibi fonksiyonlar üstlenmektedir. Satıcı firmaya kredili satış tutarının belirli bir oranında kredi verilmesi. Satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması. Alacakların tahsil edilememesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması.• * * * * * * Bir factoring anlaşması ile factor. Varolan ve potansiyel müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması.

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Leasing ya da finansal kiralama. bu da firmanın kredibilitesini yükseltecektir. fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır. patent hakkı. LEASING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak. bilançoda da görünmeyeceğinden firmanın öz kaynak/borç oranı yüksek olacak. 4. Kiracı sözleşmede belirlenen şartlar ve süreyle kira öder. leasing şirketi ve üretici/satıcı işletme olmak üzere üç taraf katılmaktadır. 2. • • 93 . “Finansal Kiralama Sözleşmesi”. kiralayanın (lessor). Satıcı firma ile satış sözleşmesi (bakım ve satış sonrası hizmetler de dahil) yapılarak ekipman kiracıya teslim edilir. kiracının (lessee) talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini. Leasing konusu malın bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir. Kiralama şirketine başvurur. Leasing işlemine yatırımcı. belirli bir kira karşılığında. Finansal Kiralama Kanunu’na göre her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Ancak. Leasing şirketleri yatırımlara orta ve uzun vadeli finansman sağlayan kredi kurumlarıdır. kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemidir. kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. Leasing ile sağlanan mal firmanın mülkiyetinde olmadığından. süre sonunda yapılan anlaşmaya bağlı olarak leasing sona erdirilir.B. her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında. Yatırımcı finansal kiralama ile vergi avantajları da sağlayabilmektedir. LEASING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • Leasing’in özünü bir malın kullanımının devri oluşturmaktadır. Kiracı gereksinim duyduğu yatırım malını ya da ekipmanı seçer ve karar verir. Leasing temelde sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde yatırıma yönelik finansman ihtiyacı için bir çözüm oluşturmaktadır. Kiralama şirketi gerekli gördüğü araştırmaları yapar. leasing sözleşmesi imzalanır. 3. Buna göre hammadde veya aramalı niteliğinde bulunan ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mallar da leasing konusu yapılamamaktadır. 5.

Yatırım projesinin tümü bu yolla finanse edilebildiği gibi, yatırım malının satın alma bedeli dışında kalan nakliye, vergi, montaj giderleri gibi maliyete yansıyan masraflarda bu kapsamda karşılanabilmektedir. Leasing (kiralama) bir kredi değildir. Bu nedenle bilançonun pasifinde yer almadığından borç/özkaynak oranını etkilemez. KDV avantajı sağlayarak maliyetleri azaltmaktadır.

• •

94

C- FORFAITING
Forfaiting işlemi, ihracatçıya rücu (başvurma) hakkı olmaksızın ihracattan doğan alacakların satın alınmasıdır. Böylece ihracatçı, forfaiting işlemiyle tahsil edilmeme riski ve tahsil yükümlülüğü de bankaya ait olmak üzere alacağını peşin para karşılığı satmasıdır. Mal ve hizmet ihracatından doğan ileri bir tarihte vadesi gelecek bir alacağın, daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara başvurma hakkı olmaksızın satın alınması işlemidir. Forfaiting işleminin konusu orta vadeli alacaklar olup, iskonto miktarı çıkarıldıktan sonra alacağın nominal değeri finanse edilmektedir. FORFAITING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 2. 3. a) b) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Forfaiting şartlı kredili satış sözleşmesi yapılır. Forfaiting için aracılık talimatı verilir. İthalatçı hakkında bilgi alınır ve ihracatçı hakkında bilgi verilir. Sözleşme için kesin şartların teklifi, Forfaiting şartlarının ihracatçıya bildirilmesi isteği, Forfaiting’in kesin şartları ve teklifi ihracatçıya bildirilir. İthalatçı forfaiting garantisi için ithalatçı bankadan aval istenir. Forfaiting şartlarına uygun banka avalli poliçe ihracatçıya gönderilir. Forfaiting vesaiki ibraz edilir. Forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) vesaikin ibrazı yapılır. Aval veren bankanın ödeme gücünün forfaiter tarafından kontrolü yapılır. Forfaiting masrafları düşüldükten sonra kalan miktarların ödenmesi yapılır. İskonto edilmiş forfaiting miktarının ihracatçıya ödenmesi gerekir. Poliçelerin tekrar satışı ile fon temin edilebilir. Vadesi gelen poliçelerin ibrazı yapılır. İthalatçının ödememesi durumunda aval veren bankadan tazmini yapılır. FORFAITING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

95

• •

Forfaiting işleminde, satıcı poliçeyi forfaiting kuruluşuna satarak tüm tahsilat riskinden kurtulmakta ve belli bir maliyet karşılığı poliçesini iskonto ettirmektedir. Forfaiting işlemi daha çok yatırım malları için kullanılan bir finansman tekniği olarak tanınmasına rağmen günümüzde tüketim mallarının finansmanına yönelik işlemlerde de kullanılmaktadır. Forfaiting işleminin ihracatçıya en büyük avantajı, iskonto faizinin forfaiter ile anlaşılan oran üzerinden işlem süresince sabit olarak tahakkuk ettirilmesidir. Factoring, leasing ve forfaiting işlemlerini yapan özel finans kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimleri KDV mevzuatında yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaktadır. Forfaiting'de vade 3 aydan başlayıp 10 yıla kadar uzanmakta olup, süresi ürüne, ihracat veya ithalat yapılan ülkeye ve ekonomik koşullara gore belirlenir. Forfaiting işleminde, sözleşme yapılmamaktadır. Poliçe/bono ve vadeli akredetif karşılığı işlem yapılmaktadır. Akreditif veya vesaik mukabili işlemlerde uygulanmaktadır. Forfaiting işleminin başlıca dezavantajı, sağlanan tüm avantajlara ve risklerin üstlenmesine bağlı olarak maliyetlerin nisbeten artmasıdır.

• •

• • • • •

96

2001. 2002. 2006. 2006. Doç.C. Dr. Erkut Onursal. 1996. Dış Ticaret Müsteşarlığı. Sadi Uzunoğlu. Dış Ticaretin Finansmanı. 3. TÜRMOB Yayınları. Uluslararası Finansman. 2008. Prof Dr. 1999. Cemal Şanlı. İstanbul Üniversitesi. Osmanlı Bankası. Prof. 2008. Taner Sayar. Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları. Faktoring Kuralları. İhracatın Finansmanında Alternatif Bir Araç Olarak Factoring. Maliye Bakanlığı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. “İhracatta KDV İstisnası”. Uluslararası Ticaret Hukuku. “Türkiye’de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri” tez çalışması. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME). Yılmaz Özbalcı. 1998. Halil Seyidoğlu. Nuray Ekşi. 97 . 2004 “İhracatın Finansmanında Eximbank Kredileri” tebliğ. tebliğ. Belgin DİNEKLİ. 2000.KAYNAKLAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı. Baskı. 1998. Anadolu Üniversitesi. 1996 Temel Factoring El Kitabı. Bütün Yönleriyle İhracat Gümrük İşlemleri. Dr. Türk Eximbank. Gümrük Müsteşarlığı. Arif Şahin. Bahar Gümrükçü. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. 1996. Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. 2001. Avrupa Topluluğu ve Türkiye. Factoring Derneği. T. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” tebliğ. Yeni Finansman Teknikleri. Mehmet Şahin. Güven Sevil. Abdullah Kütükçü. Yüce Uyanık. Ahmet Erol. Gelirler Genel Müdürlüğü. Finansal Kiralama (Leasing). Yüce Uyanık. Marmara Üniversitesi. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. Dış Ticaret Yönüyle Gümrük Birliği El Kitabı. Dr. Dr. Factoring Derneği. “İhracat Kredi Sigortası ve Garantisi” tebliğ. Doç. Prof. 1997. H. Marmara Üniversitesi. Selçuk Şişman. 1995. Türk Eximbank.

2008. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı. Sema EvrenAnkara Üniversitesi-ANKÜSEM. “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” tebliğ.• • • “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. Seyhan KANDEMİR. “İhracat. Dr. 2008.Çetin ÇALI. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. Okan Üniversitesi. Balıkesir Vergi Dairesi. • • 98 . “Yolcu Beraberinde Veya Bavul Ticareti Kapsamında İhracat İstisnası (11/B)” tebliğ. 2008. Mustafa Gürhan ACAR. “Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri” tebliği. Ayşenur Topçuoğlu. 2008. Şaban ÖZDEMİR. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi. 2008. Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri” tebliğ. L. Resim ve Harç İstisnası Mevzuatı” tebliğ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful