İHRACATA YÖNELİK FİNANSMAN ARAÇLARI

Hazırlayan: ARİF ŞAHİN Şube Müdürü

Eylül – 2008 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2

İÇİNDEKİLER
ÜLKEMİZDE İHRACAT DESTEKLERİNİ UYGULAYAN KURULUŞLAR ................................................................................................... 5 BÖLÜM I - İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI .................... 6
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI .........................................................8 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ ................................................10 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI ........................................................................13 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM ................15 İSTİHDAM YARDIMI ......................................................................................................16 YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI .........................................................................................................17 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ ...........................................................................................................20 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI............................................................................................................................22 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE.................................23 TASARIM DESTEĞİ.........................................................................................................24 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI..................................26

BÖLÜM II - DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ................. 27
A- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................27 B- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER .........................................................35 C- VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ......................................................................37 D- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................38

BÖLÜM III - TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI, İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ........................................................... 40
A. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI.........................................................40 B. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI.....................................................................76 C. İHRACAT KREDİ SİGORTASI ..................................................................................77

BÖLÜM IV - İHRACATTA KDV İSTİSNASI............................................... 81
A- MAL İHRACI ................................................................................................................81 B- HİZMET İHRACI .........................................................................................................84 C- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI ..................................................................................................................85

3

..........95 KAYNAKLAR ....FACTORING (GENEL ALACAK DEVİR VE SATIMI İŞLEMİ) .....BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI.................................................................................................................. 97 4 ...............................................................................................88 F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI...............FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ...........91 B........................................................87 E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI ..................................................................................................................................................FORFAITING................................90 BÖLÜM V ................................................................................93 C...................................................... 91 A..........................D– BAVUL TİCARETİ .....................İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER ...........................89 G.....................

dtm. Yurtdışı Fuar-Sergi. Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 467 21 79.ttgv.org. Yurtiçi Fuar. Kuruluşun Adı: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221.tr Kuruluşun Adı: TÜRK EXİMBANK Destek Araçları: Eximbank Tarafından Uygulanan Kredi ve Sigorta Programları Adres: Müdafaa Cad. Eğitim Yardımı Adres: Mithatpaşa Caddesi No:60.tr Kuruluşun Adı: İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ Destek Araçları: Pazar Araştırması. Eğitim Yardımı. Tarımsal Ürünlerde İade Adres: 13 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterlikler bünyesinde 59 adet İhracatçı Birliği bulunmaktadır.igeme.gov. No:2006100 Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 417 13 00.tr. Tasarim Desteği.tr Kuruluşun Adı: İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) Destek Araçları: Pazar Araştırması. Faks: (0312) 467 40 79 E-mail: info@ttgv.gov.gov. Faks: (0312) 427 74 89 E-mail: adm@tubitak.tr.tr. Dahilde İşleme Rejimi 5 . http://www. Çevre Yardımı. 06100 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 468 53 00. Adres: İnönü Bulvarı.tr Kuruluşun Adı: GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: Dahilde İşleme Rejimi Kuruluşun Adı: MALİYE BAKANLIĞI Destek Araçları: İhracatta KDV İstisnası. http://www.tubitak. 06420 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 417 22 23.eximbank.tr Kuruluşun Adı: TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221. Faks: (0312) 417 22 33 E-mail: igeme@igeme.tr.gov. 06510 Emek-ANKARA Tel: (0312) 204 75 00. http://www.gov. Faks: (312) 425 78 96 E-mail: ankara@eximbank.org. http://www.gov.org.ÜLKEMİZDE İHRACAT KURULUŞLAR DESTEKLERİNİ UYGULAYAN Kuruluşun Adı: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: İhracata yönelik devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii. Faks: (0312) 204 75 85 E-mail: www@dtm. Yurtdışı Ofis-Mağaza.org. http://www.tr.

diğer mesleki kuruluşları. bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir. endüstriyel. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ) Sanayi Kuruluşları: Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. sayılar. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. KOBİ niteliğindeki firmalarımız başta olmak üzere. il ticaret ve/veya sanayi odalarını. tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri.İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı. sektörel dernekleri ile bunların üst kuruluşlarını veya şirketleri. teknolojik. Eğitimci: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME). Tasarımcı: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. şekiller. kuruluş veya şirketleri. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak. tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. kurum. 6 . Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca. kişi adları dahil. üniversiteleri. görsel. Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. ihracatçı ile üretici arasında. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri. Danışman: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti veren üniversite. ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim. harfler. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında aşağıda yer alan 10 adet destek programı uygulanmakta olup. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini. Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini. Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri. Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yer Alan Tanımlar. özellikle sözcükler. uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır.BÖLÜM I . gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek.

bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir.Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği. KÖY: Kalkınmada öncelikli yöreler DTSŞ-Dış Ticaret Sermaye Şirketi: DTM tarafından DTSŞ statüsü verilmiş şirketleri. Büyük Ölçekli Firmalar: KOBİ’ler dışında kalan firmalar Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş. Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu şirketleri. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları. Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir. İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan.Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri. Gerçek usulde defter tutan. ÜD-Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir. 7 . mevcut sabit sermaye tutarı. SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri: DTM tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir. KOBİ . yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı. Arsa ve bina hariç. Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş. Bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen.

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. Üretimle ilgili yeni teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını.ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 Sayılı Tebliği) Ar-Ge Projeleri • • • • Yeni bir ürün üretilmesi. giderleri. 8 . Karşılanacak Başlıca Harcamalar • • • • • Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması. teçhizat. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi. yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. yazılım geliştirmeye yönelik firmalar / kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili harcamaların bir kısmının karşılanmasıdır. Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları. * * * * Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi: 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK * * * Ölçülebilir Olmak Koşuluyla. Sağlanan Destek 1.

Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı: 1 milyon ABD Doları * * b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği * * * Destek Oranı: Proje giderlerinin tümü Azami Destek Tutarı: 100. teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde. • 9 . Sağlanan Destek a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği * Destek Amacı: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi.• Patent başvuru giderleri 2. sanayi yapısı. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin ARGE harcamalarının % 60 oranında desteklenmesi. projeye sağlanan sermaye destek miktarı.000 ABD Doları Azami Destek Süresi: 1 (bir) yıl “Stratejik Odak Konuları Projeleri”. sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine. faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir. bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların da 100. Diğer Destek Kapsamındaki Projeler • Eureka projelerine süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında destek sağlanması. PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI * * Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanır. projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesi. hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.

yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Bir pazarda kalınan süre makul olmalı ve 10 günü aşmamalıdır. Her SDŞ yılda en çok 10 proje gerçekleştirebilir. otobüs.) * * * * Ülke Sayısı ve Süresi: En fazla birbirine komşu 5 ülkede yapılabilir. Sağlanan Destekler a) • • b) c) • • ç) * Ulaşım Ülkelerarası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak. ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanmasıdır. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı 10 . gemi bileti ücretleri.PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/6 Sayılı Tebliği) A. Başvuru Süresi: Firmalar proje kapsamında yapılan ilk harcamaya ait belge tarihi itibariyle en geç 6 ay içerisinde ilgili kuruma başvuruyu yapmış olmalı. tren.000 $ (Harcamaların % 80’i. Her firma yılda en çok 5 proje gerçekleştirebilir. Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir.) SDŞ için: Proje başına 10.PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Şirketler ile SDŞ’ler tarafından. belirlenen hedef ülkeler için ise % 90’ı ödenir. belirlenen hedef ülkeler için ise % 80’i ödenir. Günlük 50 $’ı toplamda 500 $’ı aşmayan araba kiralama ücreti Konaklama: Şirket başına günlük maksimum 200 $ (oda + kahvaltı) Satın AlınanDoküman ve Hizmetler Günlük 75 $’ı aşmayan tercümanlık hizmeti gideri 750 $’ı aşmayan basılı doküman ve yayın gideri Numune Gönderim Giderleri: Pazar araştırması yapılan ülkelere numune gönderim giderleri Destek Tutarı * Şirketler için: Proje başına en çok 10.000 $ (Harcamaların % 70’i.

Sağlanan Destekler Pazar araştırması hizmeti veren kurumlardan satın alınacak pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. ulaşım. tanıtım ve promosyon giderleri. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.* Uygulamacı Kuruluş. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla. halkla ilişkiler ve danışmanlık giderleri gibi harcamaların şirketler için % 50 ve SDŞ’ler için % 60 oranında desteklenmektedir.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. istatistikler vb. Destek Tutarı: En fazla iki kişi olmak ve program başına 10. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (Destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir.000 $’a kadar şirketler için % 50’si. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi veya İhracatçı Birlikleri B. konaklama. Satın alınacak raporların en fazla 2 yıllık olması gerekmektedir.’ne ilişkin giderleri. iş toplantısı ve ikili iş görüşmelerin organizasyon giderleri.PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI VE İSTATİSTİK SATIN ALINMASI İLE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları.) C-SEKTÖREL NİTELİKLİ TICARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ * * • • * * * * * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirakte katılım giderlerinin karşılanmasıdır. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. SDŞ’ler için % 60’ı oranında ödeme yapılır. Destek Tutarı: Yıllık en fazla 30. * * 11 . Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Başvuru Süresi: En fazla 3 yıl yararlanabilir. reklam.

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Ön onaylı siteler için tüm belgeler doğrudan İGEME’ye gönderilerek destekten yararlanılabilir.Şirketlerin yıllık en fazla 5 ve SDŞ’lerin 10 adet program katılımı desteklenir. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler Destek Tutarı: Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan eticaret sitelerine üyelik giderleri.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20. * * * * 12 .ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. şirketler için % 50. destekten yararlanmak için ön onay alınması gerekmektedir. Firmalar destekten en fazla üç yıl süresince yararlanır. Hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti programlarına katılım halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ç.

Kalite. program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 90’ı desteklenir. Dış ticaret muhasebesi. Kimler Yararlanabilir: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.000 ABD dolarını aşmamak üzere. Verimlilik. Stratejik planlama. Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı. görsel. Moda-marka tasarımı. verimlilik. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 13 . endüstriyel. Sağlanan Destek: Şirketlerin yıllık toplam 50. müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların. yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar. uluslararası pazarlama vb. dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim.EĞİTİM * Destek Amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite. yazılım ve ambalaj tasarımı.EĞİTİM ve DANIŞMANLIK YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/3 Sayılı Tebliği) A. Eğitim Konuları • • • • • • • • • • • Dış Ticaret. * * ve benzeri alanları kapsamaktadır. Proje hazırlama. uluslararası muhasebe standartları. tasarım. yönetim ve izleme teknikleri. teknolojik. tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin desteklenmesidir. Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri. yönetim teknikleri. Yurt dışı pazarlama. Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı. Yönetim teknikleri.

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Belirlenecek İhracatçı Birliği’dir. % 75’i.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. Sağlanan Destek: Alınacak eğitime ilişkin giderlerin % 100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların. destekten yararlandırılır. yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir. uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri. desteklenir. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği * * * * * * 14 .DANIŞMANLIK * Destek Amacı: Şirketlerin. endüstriyel. yukarıda geçen eğitim konuları ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetleri destekten yararlandırılır. görsel. 3 (üç) yıl süreyle.B. teknolojik. uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla. Sağlanan Destek: Tebliğ kapsamında. aylık 1.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında dereceye giren yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının. C.TASARIMCILARIN EĞİTİMİ * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin yıllık toplam 150.

çevre belgeleri ile insan can. Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/3 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre. Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * • • • • * • • • • • • * * * * * * 15 .çevre belgeleri belgeleri ile insan can. Kimler Yararlanabilir Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Sağlanan Destek ISO 9000 serisi ISO 14000 serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite.000 ABD Doları Başvuru Süresi. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri. Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir. Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. Yetkili Kuruluş. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. Destek Oranı: % 50 Azami Destek Tutarı: 50. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini. kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite.

000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) * * * * * • • * 16 . Kimler Yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Destek Oranı: % 75 Destek Süresi: En fazla 1 yıl Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır. Yöneticinin toplam azami 18.İSTİHDAM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli. Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Destek Kapsamında Çalışan Sayısı: SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri.

Ticari Şirketler • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. II.000 ABD Doları. Kira giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 ABD Doları. Kira giderleri. sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar. % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları.000 ABD Doları. DTSŞ ve SDŞ’ler 15 adet yurtdışı birimi için başvuruda bulunabilirler.000. % 60 oranında ve en fazla 60. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları. DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. * Ticari Şirketler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 50 oranında ve en fazla 20. Kira giderleri. Sözkonusu destekten şirketler 7 adet yurtdışı birimi.000 ABD Doları. % 50 oranında ve en fazla 40. % 60 oranında ve yıllık en fazla 120. % 50 oranında ve en fazla 30. Kira giderleri. Destek Süresi: DTSŞ. İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2005/4 Sayılı Tebliği) * * * Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de yerleşik. % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları. SDŞ’ler. SDŞ ve şirketler.000 ABD Doları.YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA. Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek I. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. 17 .Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.Mağazaların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlanabilir.

• • 18 . % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları. SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. Kira ve/veya hizmet giderleri. III. tanıtım ve pazarlama giderleri. tanıtım ve pazarlama giderleri. tanıtım ve pazarlama giderleri.000 ABD Doları. % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları.Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Birimi Bulunan • • DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları. Kira giderleri.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları.000 ABD Doları. IV. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. % 50 oranında ve yıllık en fazla 75. Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.• Kira giderleri.Depoların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş giderleri. SDŞ’ler • • Demirbaş giderleri.000 ABD Doları. Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. % 60 oranında ve yıllık en fazla 30. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları Kira ve/veya hizmet giderleri.000 ABD Doları. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. Ticari Şirketler • • Demirbaş giderleri.000 ABD Doları. Kira ve/veya hizmet giderleri. Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ.

V.Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi • DTSŞ.000 ABD Doları. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * * 19 . % 50 oranında ve yıllık en fazla 20. SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri.

Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri. Reklam. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar. Üretici Birliklerinin. Destek Kapsamı: Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir Stratejik İş Planı ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edeceklerdir.000 ABD Doları). “Turquality” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200. * * * * * 20 . sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler. Üretici Dernek/Birlikleri.TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI. tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (maksimum 300.000 ABD Doları) Yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları (maksimum 300.000ABD Doları).000 ABD Doları).000 ABD Doları) Kiraladıkları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200. Üretici Dernekleri. Mağazaların konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (maksimum 200.000 ABD Doları). TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/4 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: İhracatçı Birlikleri. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı: Firmalar için % 50 (İhracatçı Birlikleri için % 80) Destek Süresi: Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar) Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek A) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • • Marka tesciline ilişkin harcamaları (maksimum 50.

Franchise verilmesi durumunda. depo.000 ABD Doları-mağaza başına. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları(maksimum 50. 1 yılda en çok 10 mağaza ve 5 yılda 50 mağaza). TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda maksimum 3 tasarımcı).000-ABD Doları. faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. Ofis. showroom. çevre belgeleri ile insan can. Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliği veya Konsolosluklar Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) • • • • • * * 21 . mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar. en çok 10 mağaza). konsept mimari çalışmaları. kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde maksimum 10. yurtdışı birimlerine ilişkin kira.• • Kalite. demirbaş. B) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • Patent. dekorasyon. hizmet ve/veya komisyon harcamaları. demirbaş. hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira. çevre belgeleri ile insan can. Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite.000 ABD Doları). İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri. franchising sistemi ile yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (en çok 50. 5 yılda 50 mağaza) (Demirbaş-dekorasyon giderleri maksimum 100. Bir firmanın marka destek programından Turquality destek programına geçmesi halinde yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez. tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık. Reklam.000 ABD Doları). dekorasyon. satış sonrası servis vb. komisyon giderleri Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store). yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (Mağaza başına 50. Franchise verilmesi durumunda. dekorasyon.

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 95/7 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir.000 15. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.000 5. Desteklenecek Fuarlar Tekstil-konfeksiyon-halı Deri (ayakkabı dahil) Taşıt araçları ve yan sanayii Gıda ve gıda teknolojisi Elektrik/elektronik sanayii Madeni eşya sanayii Toprak sanayii İnşaat malzemeleri Mobilya sanayii Destek Oranı % 50 % 50 % 50 Azami Destek (ABD Doları) 25. Kimler Yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar yararlanabilmektedir.000 * * • • • • • • • • • Desteklenecek Harcamalar • Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri • Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri • Fuar süresince düzenlenecek seminer. konferans. panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 22 .

azami destek miktarı 15. Ayrıca.000 Dolardır. sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 Doları. Sağlanan Destek Milli Katılımların Desteklenmesi • • Katılımcı firma ve kurumlar tarafından. yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşlardır. Milli katılım ve organizatörlerin desteklenmesinde ise fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde organizatör kanalıyla ihracatçı birliğine başvurulur. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı • * * 23 .YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2004/6 Sayılı Tebliği) * * Destek Amacı: Yurtdışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara bireysel ya da milli katılımın artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanması amaçlanmaktadır. * • Bireysel Katılımların Desteklenmesi • Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde boş stand kirası ve nakliye harcamalarının % 50’si desteklenmekte olup. Ayrıca fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde başvuruda bulunulur. ilan edilen hedef pazar listesinde yer alan ülkelerde gerçekleştirilen milli katılımlarda (aynı ülke için toplam 2 fuarla sınırlı olmak üzere) %10 ilave destek verilmektedir. Katılımcı SDŞ ise boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i desteklenmekte olup.000 Dolar’dır. Genel fuarlarda azami destek miktarı 10. organizatöre ödenecek fuar katılım bedelinin % 50’si. Katılımcının uluslararası fuarın başlama tarihinden önce İhracatçı Birliğine. ve SDŞ’ler için ise % 75’i destek kapsamında geri ödenmektedir. azami destek miktarı 15. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birliğine üye. fuar idaresinden almış olduğu boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru Şekli: Bireysel katılımlarında ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar desteklenmektedir.000 Doları geçemez.

dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 100.000 24 .000 % 50 300. tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım. faaliyetlerine • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin. Tasarım Ofisleri İle Birlikler. faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri • • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları %50 % 50 % 50 50.000 150. istihdam.TASARIM DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2008/2 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri. reklam. tasarım ofisleri ile Birlikler.000 • Patent.pazarlama vb.000 100. Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri.000 II. tanıtım. danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklemesidir. Demirbaş. Tasarım Dernekleri-Birlikleri Sağlanan Destek Desteklenecek Harcamalar I. pazarlama. pazarlama vb.tanıtım.000 % 50 150. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi • Yurt dışına yönelik reklam. Demirbaş. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 50. faaliyetleri • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin.000 200.000 200. faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 50. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi • Yurt dışındaki reklam.000 Destek Oranı Azami Destek (ABD Doları) * • Patent.

• • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları % 50 % 50 200.000 25 . tasarım kültürünün oluşturulmasına ilişkin harcamaları. Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi • Birlikler. * * * Destek Süresi: En fazla 4 yıl Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği % 50 300.000 100. Birlikler. tasarım dernek-birliklerinin.000 III.

buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş. kırılmış veya toz halinde. dondurulmuş ) Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri Bal Reçel. haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. fakat başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler(pişirilmemiş. Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların. kesilmiş. kekler Makarnalar * Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 26 . jöle. marmelat. gofretler.TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/1 Sayılı Tebliği) * * * Destek Amacı: Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. Desteklenen Tarım Ürünleri: (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir. SSK primi. sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları Bisküviler. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) Kurutulmuş sebzeler (bütün halde.) Madde Adı Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş. dilimlenmiş. meyve nektarları Zeytinyağı Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar Kümes hayvanları etleri Yumurta Kümes hayvanları etinden. meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları Meyve suları. ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi.

I. boyama. yenileme. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisidir. birleştirilmesi. Şeker Fabrikaları. İhracatçılarımıza. Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Kuruluşlar * * Dahilde İşleme İzin Belgesi DTM tarafından düzenlenmektedir. ambalajlanması. bedelsiz ithalat gibi basit olarak adlandırılacak dahilde işleme işlemlerinde uygulanmaktadır.DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ A. ihraç mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu rejim kapsamında.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ Tanım İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. 27 . II. * * Dahilde İşleme Rejimi 2 (iki) ana sistemden oluşmaktadır. resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır. Diğer Kurumlar: Maliye Bakanlığı. Bu istisnalar • • • • • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi. Eşyanın tamiri.Geri Ödeme Sistemi uygulanmaktadır. resim ve harçlar. Hal Rüsumu. İhracatçı birlikleri Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili revize işlemleri ve ihracat taahhüdünün kapatılması konularında yetkilidir. Diğer kanunlarda yer alan vergi. monte edilmesi.Şartlı Muafiyet Sistemi. Dahilde İşleme İzni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. Harçlar.BÖLÜM II .

C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde.ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde. alınan teminatın iade edilmesidir. ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilmektedir. vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip. Yurt İçi Alımlar Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde. unsurlarından biri veya birkaçından oluşmaktadır. Teminat. ambalaj ve işletme malzemesinin. mamul ile değişmemiş eşya. bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında. • • • Para. bu ithalattan doğan verginin % 1'inin. Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve T. ithal edilebileceği gibi. yurt içinden de temin edilebilmektedir. yarı mamul. değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak. Hazine tahvil ve bonoları. asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu. katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaktadır. yarı mamul. ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın. 28 .I. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca. mamul. ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilmektadir. yardımcı madde. belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi. yardımcı madde. İndirimli Teminat Uygulaması • A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya.

Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. II. mamul ile değişmemiş eşya. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun.. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. A. belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş. Bu 29 .TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. Ancak. gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. İmalatçı-ihracatçıların. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun.GERİ ÖDENME SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. bu ithalattan doğan verginin % 5'inin. yarı mamul. C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. ihracat taahhüdü kapatılmış. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta.• B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. yarı mamul. belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş. yardımcı madde. ihracat taahhüdü kapatılmış. ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde. • • • • teminat olarak yatırılması kaydıyla. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. yardımcı madde.

DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi almaları gerekmektedir. ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının mümkün olup olmayacağı. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. proje süresi kadar tespit edilebilmektedir. dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. kapasite raporu. kapasite kullanımını artıran. Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. Ayrıca. menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere. imza sirküleri. Firmalar tarafından yapılan söz konusu müracaat ve eki projenin. ticaret sicil gazetesi ve ilgili diğer belgelerle birlikte DTM’ye müracaat etmeleri gerekmektedir. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Dahilde İşleme İzin Belgesinin Alınması • • Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. Türkiye’de yerleşik üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından ciddi bir zarar verip vermeyeceği hususları ve faaliyetin katma değer yaratan. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir. Dahilde işleme proje formu. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen faaliyet ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin/izinlerin süresi. Geri ödeme sisteminden yararlanmak için. ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilmektedir. • • Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi • • Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aydır. yardımcı madde.kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. rekabet güçü sağlayan nitelikte olması durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmektedir. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. yarı mamul. 30 . Ancak. Ancak. hammadde sarfiyat tablosu.

Ancak. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir. dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması • Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde. Süre sonu ise. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. Ayrıca. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi. Ancak. belge/izin süresi (ek süre. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. 31 . haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür. firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenmektedir.• Sürenin başlangıcı. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün. Aracı İhracatçı ile İhracat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı. • İhracatın Gerçekleştirilmesi İhracatın gerçekleştirilmesi. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Ancak. elektronik ortamda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine.

Fide ithalatını müteakip. fiziksel boyutunun değiştirilmesi. Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı. 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip. şerit. ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla. ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi. temizlenmesi. ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi. kordela. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması.• Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde. Dahilde İşleme İznine Konu İşlemler • Elyaf. işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması. asorti edilmesi.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip. Kıymetli maden ve taşların. bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması. diğer eşyayla birleştirilmesi. • • • • • • • • • 32 . düğme. kuşgözü. ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması. ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine. etiketlenmesi. yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler. ambalajlanması. Bu durum. ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilmektedir. Rulo sacın ithalatını müteakip. görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi. herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde. rivet. kavrulması veya kabuğundan ayrılması. ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela. ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilmektedir. elenmesi. askı. kurulması. ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması. Eşyanın korunması. etiket. müracaat etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. iplik. lastik vb. çıtçıt. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması. İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün. Filmaşin ithalatını müteakip. Eşyanın montajı. fermuar.) 50.

ham veya rafine ayçiçek yağı için düzenlenen belgeler de aracı ihracatçı kullanılamaz. Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. ülkeden mal ithal ederek işledikten sonra AB üyesi ülkelere. • • İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tesbitinin mümkün olması. Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı vasıtasıyla yapabilmektedir. basit işlemler için ise gümrük idarelerinden Dahilde İşleme İzni almaları gerekmektedir. Belge süresinin bitiminden en geç 3 (üç) ay içerisinde taahhüt kapatma için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmek gerekmektedir. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • • Ülkemizde yerleşik imalatçı ve/veya ihracatçı firma olması gerekmektedir.• Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında firmanın. (kota ve gözetim lisansları) • • • • • • • • Dahilde İşleme İzin Belgesi talepleri. Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150. 33 . ileri derecedeki işlemler için DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi. İhracat taahhüdünün % 2’si oranında işletme malzemesi ithali yapılabilmektedir. Yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından zarar vermemesi.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere). İthal edilecek maddelerin ihraç edilecek mamullerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gerekmektedir. Bu önlemler ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (anti damping ve sübvansiyon) ve ithalatta gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuattır. Belge süresi içerisinde mal ithal eden firmaların ithal ettikleri malları işlenmiş olarak ihraç etmeleri gerekmektedir. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkelere. toz içecek. Ancak un. İkincil işlem görmüş ürünlerin ihracat taahhüdünde yer alması gerekmektedir. EFTA ülkelerine veya Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ve anlaşmada “geri ödeme veya muafiyet yasağı” bulunan ülkelere ihracat yapması halinde. Dahilde İşleme Rejimi Ticaret Politikası Önlemlerine tabi değildir. ihracat esnasında gümrüğe telafi edici vergi ödemesi gerekmektedir. küp şeker. 3.

ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilmektedir. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASI Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanmak İçin Elektronik Ortamda Müracaat Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için. Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edilmektedir. Firmanın daha önce aldığı belgeler kapsamındaki performansı. kriterlerine göre değerlendirilmektedir. belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler. Elektronik Ortamda Belge Müracaatı Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar.• • Faaliyetin katma değer yaratması ve kapasite kullanımını arttırması. 34 . Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri. yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin. yardımcı madde. uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden. yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin gümrük vergilerinden muaf olarak (KDV hariç) ithali mümkündür. mühendislik vb. teçhizat ve ara malının üretimi için gerekli hammadde. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Belgelerin belge süresinin bitimini müteakip 3 ay içerisinde ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederek kapatılmaları gerekmektedir. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER • Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların. Bu şekilde düzenlenen belgelerle. belge şartlarına göre ithal edilen hammadde. yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen firmaların DTM’na müracaat ederek belge almaları zorunludur. ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri. yerli firmaya kendi faaliyeti oranında. yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri.B. resim ve harç istisnasından ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılmaktadır. * * * * * 35 . Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde. belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılmaktadır.İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERDE GÜMRÜK MUAFİYETİ İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde firmalar. * Yerli firma olması halinde. hizmet satışları. Yabancı firma olması halinde. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların. iç piyasada satışı ihracat sayılan makina. vergi. yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik.

bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. İmalatçı firmaların. İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç). Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. İmalatçı firmaların. ile A. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T. belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler).* • Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara. İmalatçı firmaların. İmalatçı firmaların. dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.D. * Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların. yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil). Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar. imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. üreterek yapacakları satış ve teslimleri.C.B. yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri. • • • • • 36 .000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil). * * • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.

ihracat.C. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. ihracat sayılan satış ve teslimler. Belgeli İhracat Kredileri İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan krediler ile bunlarla ilgili işlemler ise. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler. İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar • • • • • Banka ve sigorta muameleleri vergisi Harçlar Hal rüsumu Diğer kanunlarda yer alan vergi.VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Tanım Firmaların. 37 . ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi. ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla. İhracat. ihracat sayılan satış ve teslimler. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat finansmanı amacıyla kullanılan krediler. DTM’den alınacak Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne istinaden vergi. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI KAPSAMI • • • • • İhracat. Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile geri ödemeleri. ilgili kurum ve kuruluşlarca herhangi bir belge aranmaksızın (re’sen) vergi. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile yaptıkları işlemler ve muameleler. resim ve harçlar Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Belgesiz İhracat Kredileri İhracatın finansmanında kullanılan krediler ile ihracatla ilgili işlemler. resim ve harçlardan istisna edilmesidir. İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler.

yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde belge aslı. gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla. Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bunun sonucunda yenilenmesi amacıyla Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. hariçte işleme izni almak için ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat edilmektedir. tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. işlem görmek üzere gönderilecek eşya için. garanti hükümleri uyarınca. DTM’den hariçte işleme izin belgesi. yarı mamul. maden ihracatçı birliklerinden hariçte işleme izni.HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Tanım Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek.D. hariçte işleme izin belgesi almak için DTM’na müracaat edilmesi gerekmektedir. Tamirat amaçlı. yardımcı madde. Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. HARİÇTE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • Hammadde. Ayrıca. ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si oranında. hariçte işleme iznine ise 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilmektedir. tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin. Firmaların. HARİÇTE İŞLEME İZNİNİ VEREN MERCİLER * * * Firmaların. Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için ise. mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi • • • • 38 . firmaların Gümrük Müsteşarlığı’ndan hariçte işleme izni almaları gerekmektedir. İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için.

İhracı. Gümrük idarelerince verilen hariçte işleme izni. Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Haller • • • İhracı.dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük Müsteşarlığına (Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. 39 . ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan. serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. İhracından önce. nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden. ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan. DTM’ce belirlenen uygulama usullerine istinaden maden ihracatçı birliklerince kapatılmaktadır.). Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenen uygulama usullerine göre gümrük idarelerince kapatılmaktadır. • • Maden ihracatçı birliklerince verilen hariçte işleme izni. müracaat edilmektedir.

Kabul edilmesi halinde kredi.TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI. çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin yürütülebilmesine olanak sağlamasıdır. Türk menşeili malların serbest dövizle. Kullandırım Şartları Kredi.BÖLÜM III . kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilmektedir. Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise. Kredinin Amacı İhracatçı. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI 1. imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. 1.1. Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma hesabına aktarırlar. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)’nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ 1. Sözkonusu kredilerde. uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk Eximbank’a gönderirler. İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ A. Kimler Yararlanabilir Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ). firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya ödenmektedir. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-TL) Kredi Kullandırılması • • • • • Limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılmaktadır. imalatçı-ihracatçılar. imalatçılar. firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir.1. bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. Aracı bankalar. 40 .1. ihracatçı firmalar.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında tespiti halinde. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. 41 . günlerde iki eşit taksitte. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Krediye uygulanacak faiz oranları. Kredi Tutarı Kredi tutarı.her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenmektedir. kendilerine Firma Limiti Firma limiti 6 milyon YTL'dır. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir.• Firmalar aracı bankanın krediyi kullandırım tarihinde. Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte tahsil edilmektedir. Aracı bankalar. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. ve 360. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Kredinin Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının % 100’ünü kredi vadesi içinde gerçekleştirerek ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler. para piyasaları yakından takip edilerek. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür.

000. 1. SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-DVZ) Kredinin Kullandırım Şartları Türk menşeili malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. BSMV Türk Eximbank tarafından KKDF ve Damga Vergisi ise aracı bankalar tarafından tahsil edilmektedir.2. Kredi Tutarı Kredi tutarı.. Aracı bankalar. taahhüt edilen FOB ihracat tutarının azami % 100’üdür.3.1. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. 1. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler.1. ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1.000. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER İHRACAT KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra.Taahhüt kapatma aşamasında tespiti halinde. Firma Limiti Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi firma limiti 10. Firma Limiti Tüm firmalar için 6 milyon YTL'dır. Kredinin Döviz Cinsleri 42 .ABD Doları’dır.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY'de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY'de üretilmesi kaydıyla) firmalar. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.

50 puan ilave ederek firmalara yansıtabilmektedir.2. bu oranların üzerine azami yıllık 0. 1.2. Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden. DTŞ KISA VADELİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. YTL olarak ödemelerde Türk Eximbank'ın bildirdiği kur kullanılır.1. 1. Kredinin Amacı 43 . Aracı bankalar. • İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde kredinin anapara. ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır.USD / EUR / JPY / GBP cinsinden döviz kredisi başvurusu yapılabilmektedir. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar FOB ihracatı kredi vadesi içinde gerçekleştirerek. böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredinin vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenme imkanı da mevcuttur. Kredi döviz veya YTL cinsinden ödenebilmektedir. Kredi. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla kredinin anapara. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. 360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde ise 6 aylık dönemler itibariyle anaparası eşit taksitlerle her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir. Kredi Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. sigortalılık durumuna ve vadeye göre değişkendir. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti • • Firmanın Eximbank nezdindeki riskine.

kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredinin ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır.Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. 44 . kredi vadesi itibariyle Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. Kredi Tutarı Kredi tutarı. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 180 gündür. Kredinin Kullandırılması • • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılmaktadır. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi.2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. kredibilitesi. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak.

2. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. 45 . FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Türk Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. Kredinin Amacı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.1. kredi vadesi içinde. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. DTŞ KISA VADELİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. kredibilitesi. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi (YTL karşılığı). Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Kredi Tutarı Kredi tutarı. Kredinin Kullandırılması • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından USD/JPY/EUR/GBP cinsinden kullandırılmaktadır.2.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde, taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; kredi kullandırım tarihinde Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde; taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faiz tutarı ile daha önce tahsil edilen faiz tutarı arasındaki fark ve vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizlerinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3. İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır. 1.3.1 İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır. Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır. Firma Limiti

46

Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,ABD Doları olup, Yeni Türk Lirası limiti 6 milyon YTL ile sınırlıdır. Bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenecektir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,ABD Doları’dır. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, her iki dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi’ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar, kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1.2 katı oranında temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilecektir. Taahhüt kapatma aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3.2. İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ

47

Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı, ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları • Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanmaktadır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır.

Kredinin Kullanılması • • Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kredilerine limit tahsis edilen firmalar, krediyi ABD Doları, EUR, GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır.

Firma Limiti • Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,- ABD Doları olup, bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenmektedir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,- ABD Doları’dır.

Kredi Tutarı Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 540 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi • 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.

48

yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan.• 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte. 1. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. kredi vadesi içinde kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunmaktadır. anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat senedi alınmaktadır. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. Limiti 100. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.1. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ Yasal statüsü ne olursa olsun. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup.4. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. vadesi 540 gün olan bu kredi için teminat olarak. bağımsız işletme tanımına giren. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ"ler.2 katı oranında temerrüt faizi. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. imalatçı.000.-Dolar. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir. Taahhüt kapatma aşamasında. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. 1. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir 49 .4.

taksite bağlanmış ve/veya mahsup talepli vergi borcu olması durumunda.İmalatçı/ihracatçı. konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse. yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan. Kredi Kullandırım Şartları Kredi. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin. Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse. • * 50 . imalatçı.) Firmanın. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. (Firma. bağımsız işletme tanımına giren. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları (müflis olmadıklarına ilişkin firma merkezinin bulunduğu ilçedeki İflas Müdürlüğü'nden. yine firma merkezinin bulunduğu ildeki İcra Hakimliği'nden alınacak yazılar ile). ihracata yönelik mal üreten. bağımsız işletme olarak kabul edilmektedir. KOBİ Tanımı Yasal statüsü ne olursa olsun. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılmaktadır. herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını aşmayan işletmeler. diğer kriterleri yerine getirmesi kaydıyla krediden yararlandırılır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar • • • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler. Bir işletme. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. Orta Büyüklükteki İşletme İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. konkordato ilan etmediklerine ilişkin ise. imalatçı vasfını haiz KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır.

başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır. kayıtları veya ilgili bankanın yazılı beyanı çerçevesinde ödendiğinin görüldüğü durumda eski kayıt dikkate alınmaz. sipariş formu. rüşvet. proforma fatura vb. irtikap. ihtilas. hırsızlık. T.). Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması.). Firma Limiti Firma limiti. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır).YTL (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün (%) 14 51 . sahtecilik.000. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. inancı kötüye kullanma. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması.İHK .C. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.* Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip.ABD Doları’dır.M. dolandırıcılık. Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. protestolu senedinin bulunmaması (Eximbank’ca tespit edilecektir.B.

Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz.4. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır. 1. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten. Kimler Yararlanabilir Krediden.2 katı oranında temerrüt faizi. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir.Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. ihraca yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. Ayrıca. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. kredi vadesi içinde. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. Kredi Kullandırım Şartları 52 .2. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. İmalatçı/ihracatçı.

). proforma fatura vb. Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • KredininKullanması ABD Doları. GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. Firma Limiti Firma limiti. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. rüşvet.Kredi. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. irtikap. EUR. inancı kötüye kullanma. yönetim kurulu başkan ve üyelerinin. dolandırıcılık. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • • * * Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. hırsızlık. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının.ABD Doları’dır. sahtecilik. Kredi Tutarı 53 . Firmanın. protestolu senedinin bulunmaması. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). sipariş formu. Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması. ihtilas.000. Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması.

360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde.İHK . Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. kredi vadesi içinde. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten.DVZ (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. (%) LIBOR+0. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.75 54 .2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar.Kredi tutarı. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür. Ayrıca.

5 16.5 17.5 15 16 15.5 15 16 15.5 17.5 14.5 16.5 15.5 17.07.000 YTL' na Kadar 500.5 15.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.000 YTL'na Kadar 500.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.5 16.000 YTL'na Kadar 500.5 16. UNPK-TL (%) (*) 500.FAİZ ORANLARI TÜRK LİRASI KREDİLER SÖİK-TL.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 12.000 YTL Üzeri GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 14.5 17.5 16 17.000 YTL'na Kadar 500.5 16.5 16. Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmış firmalar SÖİK-TL: SÖİK-KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: TURİZM-TL: UNPK-TL: SİGORTALI: 55 .5 13.5 TURİZM-TL.5 16 17 DTŞ-TL (%) (*) 500.5 17 18 SÖİK-KÖY (%) (*) 500.5 16. İHK-TL (%) (*) 500.5 16.5 18 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 KOBİ-İHK-TL (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) (*) 14 21.5 14.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.5 15.5 14 15 14.

00 LIBOR+1. (**) Euro cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1.50 KOBİ-İHK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) LIBOR+1.75 LIBOR+1.06.00 LIBOR+1. 56 .SİGORTASIZ: Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmamış firmalar DÖVİZ KREDİLERİ SÖİK-DVZ.75 SÖRK (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) LIBOR+0.25 LIBOR+1.00 (*) 02.25 LIBOR+1.75 DTŞ-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.50 LIBOR+1.00 LIBOR+1.25 TURİZM-DVZ.25 LIBOR+1.50 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1. İHK-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.UNPK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) LIBOR+1. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR.75 LIBOR+1. Japon Yeni cinsinden kullandırılan kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir.50 LIBOR+1.25 İSKONTO (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 LIBOR+0.

akreditifli veya.5.C.SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: DTŞ-DVZ: KOBİ-DVZ: TURİZM-DVZ: UNPK-DVZ: SÖRK: İSKONTO: Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İhracat Alacakları İskonto Programı VADE YAPILARI Kısa Vadeli İhracat Kredileri vadesi TL Kredileri için azami 360 gün. Eximbank değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan amir banka sıfatıyla açılmış. amir banka sıfatıyla açılmış. Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilmektedir. TL KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-TL 360 SÖİK-TL KÖY 360 İHK-TL 360 KOBİ-TL 360 DTŞ-TL 180 SÖİK-TL: SÖİK-TL KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: KOBİ-DVZ: DTŞ-DVZ: DÖVİZ KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-DVZ 540 İHK-DVZ 540 KOBİ-DVZ 540 DTŞ-DVZ 360 Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi 1. ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların. ( DTŞ Kredileri hariç ) TL ve Döviz İhracat Kredi Programlarının vade yapıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. gayrıkabili rücu. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya. borçlu olarak düzenleyecekleri. akreditifli veya. Sözkonusu bonoların Eximbank’ca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T. Döviz Kredileri için azami 540 gündür. gayrıkabili rücu. TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan veya işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca. SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı. Bu çerçevede. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine 57 .

Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda. Firma Limiti • Program kapsamında iskonto edilecek bonolar için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup. Teminat Kredinin asli teminatı firmaların düzenleyecekleri yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bonolardır. ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri karşılamak üzere Türk Eximbank tarafından belirlenen tutarda teminat senedi alınmaktadır.75 LIBOR + 1.360 Gün Kadar (İki Taksit) Faiz Oranı (*) LIBOR + 0. EURO. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt açığı olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır.veya. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. GBP ve JPY döviz cinsleri üzerinden işlem yapılmaktadır. Vade Program kapsamında vadesine 360 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. Başvurular doğrudan Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Program kapsamında vadesi 180 günden uzun işlemler için biri 180 gün vadeli diğeri satış sözleşmesi/akreditifte belirtilen ödeme vadesi ile aynı vadede olmak üzere eşit tutarda iki bono düzenlenecektir. Döviz Cinsi USD. mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınmaktadır.180 Güne Kadar 181 . • Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (BonoVadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 . Ancak. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır.00 LIBOR + 1.25 58 . Satış sözleşmesi/akreditifte yer alan ödeme vadelerinin azami kredi vadesinden uzun olduğu durumlarda bono vadeleri 360 günü aşamaz.

Döviz Cinsi 59 . Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek İskonto Kredisi İşlemleri Kabili Rücu İşlemlerde. İskonto Kredisi I. iskonto konusu alacak tutarının vadesinde esas borçlusundan tahsil edilememesi halinde. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri” esas ve şartları doğrultusunda Eximbank’a tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır.I.(*) EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile imalatçı. Kabili Rücu İşlemler I. 1. T.II. ihracatçı ve imalatçıihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. Vade Vadesine en fazla 180 gün kalan ihracat alacakları iskonto edilmektedir.6. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. Söz konusu program. iskonto kredisinin vadesinde Eximbank’a geri ödenmesinden iskonto ettiren firma sorumludur. II. Gayrikabili Rücu İşlemler İskonto konusu alacak tutarı vadesinde kredi kullanıcısı firmaya rücu edilmeyecek şekilde iskonto edilmektedir. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda.C. Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar ve Gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir. program kapsamında. Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar I.

İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. her türlü belgeler T. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Firma Limiti Program kapsamında iskonto edilecek senetler için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizlerden USD. GBP ve JPY cinsinden düzenlenecektir. 60 .C.180 Gün (*) Faiz Oranı-Bankacılık Hizmet Komisyonu (*) LIBOR + 0.Bu program kapsamında yapılacak işlemler için düzenlenecek kontrat. poliçe/bono vb. Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (Senet Vadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 . sevk vesaiki.00 EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. EURO. akreditif.75 LIBOR + 1. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir.

ÖZELLİKLİ KREDİLER Türk Eximbank. • Kredi Tutarı 61 . krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. Sözkonusu kredi programları. yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılmaktadır. değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir. Kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tesbit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. 2. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen.ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez. Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla.000. Krediden Yararlanma Koşulları Kredi. Asgari Yatırım Tutarı • Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200. standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan. ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır. Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen. Kredinin Amacı Kredinin amacı. herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir.1 YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ Bu kredi programı ile. Kendi markası ile yurtdışında mağaza açacak firmaların kredilendirmeye esas yatırım tutarının tesbitinde reklam giderleri ve yatırım konusu mağazada satılacak ilk mal stokuna ilişkin tutarlar da dikkate alınmaktadır.. Kimler Yararlanabilir Kredi.2. ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir.

kredi faiz oranı 1. Geri Ödemelerin Yapılmaması Uygulanacak Cezai Müeyyideler ya da Zamanında Yapılmaması Durumunda Kredinin geri ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için kredi faiz oranının 1. • Kredi.2 katı oranında temerrüt faizi. Kredinin Geri Ödenmesi Kredi anapara ve faizi Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenen geri ödeme dönemlerinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Kredi Vadesi Kredi vadesi azami 7 yıldır.C. 2. Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Eximbank’ca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.Kredi konusu proje için Eximbank’ca uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir. proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır. ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Krediye ait VRHİB taahhüdünün belge vadesi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde. Krediye ilişkin istisna edilmiş olan vergi. vergi ve fonlar tahsil edilecektir. Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir.2. ancak bu oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz. • • 62 . VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T. Ancak kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden Türk Eximbank tarafından tespit edilmektedir. Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilir. ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ Program kapsamında. resim ve harçlar tahsil edilmektedir.

Kredi: Program kapsamında kullandırılacak krediler ile. Teminat Mektubu: Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile. GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI Amacı Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması. proje genelinde gemi kontrat bedelinin en az % 15’ine tekabül edecek tutarda harcamanın firma özkaynaklarından yapılması ve proje konusu geminin yerli katkı oranı ya da katma değer oranının asgari % 25 olması hususları aranmaktadır. Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında. Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır.• • Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını ihtiva etmesi gerekmektedir.3. İhracat Taahhüdünün Kapatılması İhracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi/teminat mektubunun orijinal vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir. * Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma. Asgari Özkaynak Katkısı / Asgari Yerli Katkı Payı Proje konusu gemiye firma özkaynak katkısının sağlanmasını teminen. Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri. gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir. Kredi için Eximbank’ca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranacak olup. alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler. yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. * * Kimler Yararlanabilir Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanır. 2. rekabet güçlerinin desteklenmesi. 63 . Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Eximbank’ca işlem bazında belirlenecektir.

3. GB'nin arka yüzünde kayıtlı "malların yurtdışı edildiğine ilişkin tarih" veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınmaktadır. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde. Nakdi kredi faizi / tahsil edilen garanti komisyonları üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. • • • Proje Limiti Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilebilmektedir. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI Kredinin Amacı Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra. müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınmaktadır. Tebliğ ve Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. Gider Vergisi Kanunu’na göre Eximbank’ca ödenir ve aynen firmaya yansıtılmaktadır. muafiyetin kalktığı kendisine bildirilen ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmektedir. • Kredi faiz oranı 1. harç ve damga vergisi ile ilgili yükümlülükler.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden dolayı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler için ilgili Karar. Firma Limiti • • Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında. başlangıçta istisna edilmiş olan vergi. bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD Doları'nı aşmayacaktır. Ülke Limiti 64 . 2. yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.Fiili ihraç tarihi olarak. Gerçekleşmenin tesbitinde FOB ihraç değerine bakılmaktadır. Herhangi bir firmanın belirli bir andaki riskinin tesbitinde. resim.

kime hitaben düzenleneceği. geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan “resmi destekli ihracat kredileri” için uygulanmaktadır.Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20'sini geçmeyecektir. verilecek mektup örneği. ihtiyaç duyulan teminat mektubu türü. işveren ihale makamının bankası. Türkiye Müteahhitler Birliği'nce onaylanan Proje Bilgileri Onay Formu ve kontrgaranti düzenleyecek Türk bankasının niyet mektubu ile Türk Eximbank'a Niyet Mektubu için müracaat edecektir. firmasına ilişkin özet bilgi ve belgeleri içeren Niyet Mektubu Talep Formu. işveren ihale makamı. OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)’nun üzerinde mutabakata vardığı. Çevre Uygulama Esasları. TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam İşbu “Çevre Uygulama Esasları”. Müracat Şekli Sözkonusu programdan yararlanmak isteyen firma/konsorsiyum temsilcisi firma. 65 . talep edilen teminat mektubunun tutarı. resmi destekli ihracat kredisi sağlayan üye ülkelerin İhracat Kredi Kurumları’nın sağladıkları desteğe ilişkin politikalar ile “çevre”nin korunmasına yönelik politikalar arasında tutarlılık sağlamak. 2. süresi.4. resmi destekli ihracat kredilerinden faydalanan yeni ve/veya kurulu “Proje”lerin çevre değerlendirmesi konusunda ortak yöntemler geliştirmek ve bu Projeler’in “potansiyel çevre etkilerinin” en aza indirilmesi amacına yönelik olarak benimsenen “Çevre ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” uyarınca hazırlanmış ve Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur.

İşletme Ruhsatı bulunan Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalara kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılmaktadır. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). Kapsam I. * Yurtdışına ihraç malı / yükü götürülmesi. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 3. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren. * * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa).Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren. 2 Yetki Belgesi bulunan veya. uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren.3. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (KARAYOLU/DENİZYOLU/HAVAYOLU) Amaç Uluslararası nakliyat firmaları. III. Taşımacılık Hizmeti Tüzel kişiliği haiz uluslararası nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar tarafından. L2 Yetki Belgesi bulunan II. Gemi Tasdiknamesi / Kira Sözleşmesi bulunan.1. 66 .

000. Firma Limiti Firma limiti.000 YTL Üzeri 67 ..000 YTL'na Kadar 500.ABD Dolarını aşamaz.000. Teminat ve Dokümantasyon Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. her halükarda kredi riski 2.* * Yurtdışından yurtiçine ithal malı /yükü getirilmesi. Kredi Tutarı Firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun hizmetinin % 100’ü kredilendirilmektedir. Kredi Vadesi * * YTL kredilerinde azami 360. döviz kredisi başvuruları ABD Doları. Ancak. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki (12) aylık döneme ilişkin Eximbank’a beyan edilen navlun bedelinin % 20’si ile sınırlı olup. YTL ve döviz olarak kullandırılmakta olup. Transit mal / yük taşımacılığı yapılması “Taşımacılık Hizmeti” olarak belirlenmiştir. Döviz kredilerinde ise azami 540 gündür. navlun bedellerine ilişkin faturaları bazında en az 500. TL KREDİSİ VADE FAİZ ORANI(%) 500. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık dönem itibariyle.. KGF Kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF' nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Eximbank’ca belirlenmektedir. Belgeli kredilerde kredi vadesi Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresini aşamaz. EURO. İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden yapılabilmektedir.ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmetini gerçekleştirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Performans Kriteri Başvuruda bulunan firmaların.000. kredinin anapara ve faiz toplamının % 100’ü oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir. Kredinin Döviz Cinsleri Kredi.

25 LİBOR+1. kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde. Belgesiz kullandırılan kredilerde ise kredi vadesi içerisinde yurda getirilerek Döviz Alım Belgesi'ne bağlatılması zorunludur. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde VRHİB süresi içerisinde. garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk Eximbank. bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde ise TIBOR için aynı spreadler geçerlidir.5 17.25 LİBOR+1.5 16. sağlanmış olan menfaatler gerçekleşmeme oranında tahsil edilmektedir. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte. ara dönemlerde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilmektedir. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi taahhüdünün.2. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Belgesiz kullandırılan kredilerde ayrıca. TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi.120 gün 180 gün 360 gün DÖVİZ KREDİSİ VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün 14. 3. Kredinin Geri Ödenmesi * * 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. Kredi YTL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır. * Döviz Getirme Zorunluluğu Kredi taahhüdü tutarındaki navlun bedellerinin. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılacak kredilerde STG LIBOR. Kredinin Amacı 68 .5 18 FAİZ ORANI LİBOR+1.50 LİBOR+1.75 EURO cinsinden kullandırılacak kredilerde EURIBOR. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci.5 16 17.

A-Grubu belgeli seyahat acentaları için. kredinin Döviz yada YTL kullanılmasına bağlı olarak farklılık arzeder. Pazarlama Projesi tutarının %80'i ile sınırlı olmak üzere. Şirket Limiti Şirket limiti. YTL Krediler * * TÜRSAB üyesi. TÜRSAB üyesi. A grubu seyahat acentaları.C.C.-ABD Doları'nı aşamaz.000. Kredinin Vadesi Kredi vadesi. Bakanlık tarafından tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu Belgeli Türsab üyesi seyahat acentaları ile özel havayolu şirketlerine azami 36 ay .000. vadeli kullandırılmaktadır. T. * * TÜRSAB üyesi. Turizm Hizmeti * * Tüzel kişiliği haiz seyahat acentaları tarafından yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetler. Döviz kredileri azami 540 gün vadeli kullandırılmaktadır. Ancak T. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için.Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi. VRHİB kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi vadesi VRHİB vadesini aşamaz.-ABD Doları'nı aşamaz. döviz girdisi tutarının azami %10'una kadar limit (ABD Doları) tahsis edilir. Tüzel kişiliği haiz özel havayolu şirketleri tarafından yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetler. Kimler Yararlanabilir Bir önceki takvim yılı itibariyle.-ABD Doları ya da muadili tutarda döviz getirdiğini tevsik eden. azami 360 gün.000.000. Kredi riski her halükarda 2.000. bu hizmetler kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu durumda kredi riski her halükarda 4. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri krediden faydalanmaktadır. döviz girdisi tutarının azami %15'ine kadar limit (ABD Doları) tahsis edilebilir. bankalarca düzenlenmiş döviz alım belgesi bazında yurda en az 500. Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin. A-Grubu belgeli seyahat acentalarına. 69 .

Vergi. cezai faiz uygulanır. Kredi kullanıcısı şirketlerin. turizm hizmeti dışında elde ettiği dövizler. 1 yıldan uzun vadeli kullandırılan TL kredilerde. VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır. VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde VRHİB süresinin dışında. maddesinde belirtilen yasak faaliyetler karşılığında getirilen dövizler.2 katı oranında.5 18 FAİZ ORANI DÖVİZ Libor+%1. Belge kapsamında kullanılmayan kredilerde ise kredi süresi dışında gelen hizmet bedeli dövizler. Türk Eximbank tarafından her bir kredi bazında belirlenmektedir.000 YTL'na Kadar 500.000 YTL Üzeri 14. kredi kullanıcısı şirket tarafından "yurtdışı turizm hizmeti" faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen hizmet faturaları ve Döviz Alım Belgelerinin dökümünü gösteren liste ile Türk Eximbank tarafından kapatılmaktadır.5 16 16. Kredi vadesi içerisinde döviz kredilerinde kredi anapara.25 Libor+%1. * * VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB kapsamında kullanılan krediler için.50 Libor+%1. * * Döviz ve 1 yıla kadar vadeli kullandırılan TL kredilerde Turizm Pazarlama Kredilerine uygulanan cari faiz oranının 1. kredi için belirlenen faiz oranının 1.5 17.2 katı oranında.25 Libor+%1. 1618 sayılı Kanun’un 7. Taahhüt Hesaplarına Sayılmayan Dövizler * * Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesabında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler. 70 .5 17. faiz ve varsa masraflar toplam tutarı kadar.75 Program kapsamında 1 yıldan uzun vadeli kullandırılacak TL kredilere uygulanacak faiz oranları. YTL kredilerde ise kredi anapara tutarında.Kredinin Faiz Oranı VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün * FAİZ ORANI YTL(%) 500. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde. VRHİB kapsamında kullanılmayan krediler için.

yurtdışına gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır. Kredinin Vadesi 71 . Bu uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde Teşvik ve Kambiyo Mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınmaktadır. hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve sözkonusu sözleşme bedeli içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. Kredinin Amacı Türkiye’de yerleşik firmaların. projelendirme. danışmanlık gibi hizmetler kapsamında. Firma Limiti Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Programı kapsamında bir firmaya tanınan azami limit tutarı 4 milyon ABD Doları’dır. Yazılım.3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım. Kimler Yararlanabilir Eximbank’ca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz. Proje Limiti Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti. sözleşme bedelinden avans tutarı düşüldükten sonra kalan tutar içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının azami % 85’i olacak şekilde belirlenmektedir. Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması taahhüdü karşılığında proje bazında kullandırılır. Proje konusu sözleşme hükümlerinde hizmet veren firmaya avans ödenmesi öngörülmüş ise proje limiti. Belirtilen alanlardaki projeler Eximbank’ca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara. YTL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Krediden Yararlanma Koşulları Türkiye’de yerleşik firmalara kredi konusu proje için imzalanmış sözleşme kapsamında yapacakları harcamaların finansmanına yönelik kredi. * * Yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları.3.

resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır. Vergi.C Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Taahhüdün TCMB tarafından kapatılmasından sonra Eximbank nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatlar iade edilmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T.2 katı oranında cezai faiz uygulanır. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde. 72 .Kredi vadesi. cari faiz oranının 1.

İKB'ndan temin etmiş olduğu limit çerçevesinde. Programdan yararlanmak isteyen Türk ihracatçılarının Eximbank’a başvuruda bulunmaları gerekmekte olup.866..049.4. Eximbank’ca yapılan inceleme sonucunda olumlu bulunan başvurular. Mal bedeli. alıcı kredisi niteliğinde olup. ihracatçılarımıza sunduğu finansman imkanlarını artırma gayreti içerisindedir. ithalatçı riskini doğrudan üstlenmek suretiyle de İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yönelik ihracata da finansman desteği sağlamaktadİr. Anılan finansman programının ihracatçılarımızın kredili satış olanakları ile mevcut ve yeni pazarlarda rekabet imkanlarını arttırabileceği düşünülmektedir.1. İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ (IMPORT TRADE FINANCING OPERATIONS: ITFO LINE) İKB bünyesinde yürütülmekte olan bu program kapsamında ihracatçılarımızın İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olan veya üye olmayan diğer ülkelerden yapacakları ithalatın finansmanı amacıyla Eximbank’a İKB tarafından 9. 4. İSLAM KALKINMA BANKASI (İKB) KAYNAKLI KREDİLER Türk Eximbank.2. İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup. Sözkonusu program. İHRACAT FİNANSMANI PROGRAMI (EXPORT FINANCING SCHEME – EFS) İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türk Eximbank arasında 1988 yılında imzalanmış olan anlaşma uyarınca. Bu program kapsamında. İKB tarafından yapılan son düzenlemelerle İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yapılacak ihracatların da program kapsamında finansmanı mümkün hale getirilmiştir. ihraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara malları ve hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım mallarının ithalatına finansman desteği sağlanmasıdır. İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile işbirliği içerisinde sevk sonrası ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı programlarına Türkiye Milli Acentası konumunda aracılık yapmaktadır. kredi onay yetkisi İKB'na aittir. ihracat bedelinin ödenmesine ilişkin fon ihtiyacı İKB tarafından sağlanmaktadır. 4. Söz konusu program kapsamında. Bu çerçevede. akreditif tahtında gerçekleştirilen sevkiyatı müteakip İKB tarafından ihracatçıya ödenmektedir. İKB'na gönderilmektedir. İKB bünyesindeki finansman programlarından İhracat Finansmanı Programı'na Türk Eximbank aracılık etmektedir.EURO tutarında bir limit tahsis edilmiştir. Limit Kapsamındaki İşlemler Türk Eximbank anılan program kapsamında yürütmekte olduğu aracılık faaliyetlerinin yanısıra. Aracılık İşlemleri Eximbank’ın aracılık etmekte olduğu işlemlerde İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerde mukim ithalatçıların riski İKB tarafından üstlenilmekte olup. 73 . alıcı kredisi niteliğindedir. Söz konusu programlar.

İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFIL IV) Kredinin Amacı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.5. Krediler kapsamında yer alan mal alımı ve yapı harcamaları "IBRD (Dünya Bankası) Kredileri ve IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) Kredileri kapsamında Satınalma Kılavuzu"nun hükümlerine uygun olarak satın alınır. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun. Ayrıca firmaların kredi alındıktan sonraki dönem dahil borç/özkaynak oranının azami 85/15. Kredi Programının Genel Koşulları * * * * Kredi. Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu olması şartı aranmaktadır. İhracatın finansmanı.Ş. ABD Doları ve EURO olmak üzere iki ayrı para biriminden kullanılması/kullandırılması hedeflenmektedir. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin Dünya Bankası satınalma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranmaktadır. tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilir. Kimler Yararlanabilir Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı.1 olması gerekmektedir. Krediler için kullanılabilecek satınalma yöntemleri. * * 74 . gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalarımızın orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. harcama belgeleri karşılığında. Kredinin Tutarı Kredinin toplam tutarı 300 milyon ABD Doları olup. DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER 5. borç ödeme gücü oranının ise asgari 1. İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mal ve yapı harcamaları için kullanılabilir.1. ( Türk Eximbank) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Anlaşması 7539-TU (EFIL-IV) çerçevesinde. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına.

000. Döviz Taahhüdünün Kapatılması Kullanılan kredilerin belge (döviz) taahhüdünün kapatılması amacıyla firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullandıkları krediler için belge süresi sonunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerine. yerleşik ticari uygulamalar çerçevesinde ve yapılacak sözleşmeler kapsamında satın alınmaktadır.-ABD Doları'nın altında olan mallar/yapı işleri.* Yerel Ticari Uygulama: Tahmini sözleşme maliyeti 10. kredi kullanıcısı firma tarafından kredi vadesi içerisinde kredi anapara. * * Firma Limiti Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma/grup limiti azami 20.000.000.000. İlk iki kredi ile 5 milyon ABD Doları'nın üzerindeki tüm kredi talepleri Dünya Bankası'nın ön onayına tabidir. İşletme sermayesine yönelik kullandırılan diğer kredilerde ihracat taahhüdünün kredi anapara.000. İhracat Taahhüdünün Kapatılması * * İhracat taahhüdünün. faiz ve varsa masraflar toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılmaktadır. taahhüt edilen "Taşımacılık Hizmeti" faaliyeti çerçevesinde düzenlenen navlun faturaları ve Döviz Alım Belgeleri'nin dökümünü gösteren listelerin kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a ibraz edilmesi ile kapanmaktadır. Uluslararası Rekabete Açık İhale: Sözleşme bazında tahmini maliyeti 10. Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi. * 75 . Türk Ticaret Filosunda Türk bayrağı ile taşıma yapacak olan gemilerin yapımına yönelik olarak kullandırılan kredilerde ihracat taahhüdü. faiz ve varsa masraflar toplamı kadar. Gemi Yapımı kredilerinde krediye konu gemi/yat yapımı ile kapatılması zorunludur.ABD Doları'dır. alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinin veya fiziki yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda muhtemel özkaynak katkısı dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.-ABD Doları'nın üzerinde olan mal alım ve yapı işleri alımları için kullanılır. Dünya Bankası'nın ön incelemesine tabidir.. Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında kullandıkları krediler için ise Hazine Müsteşarlığı'na başvurarak belge taahhütlerini kapatmaları ve taahhüdün kapandığını ilgili kurumlardan Eximbank’a hitaben getirecekleri yazı ile belgelemeleri gerekmektedir.000.

benzer projelerde deneyimli olması beklenmektedir. proje için oluşturulacak ortaklığın/uluslararası konsorsiyumun ortağı veya taşeronu da olabilir. Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla. Ülke Kredi/Garanti Programına ilişkin finansman desteğinin çerçevesi. genel kabul görmüş proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve finansman aşamasında prensip olarak OECD normları uygulanmaktadır. Türk Eximbank. Türk Ticaret Kanunu ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olması gerekmekte. bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. Türk Yüklenicinin. Projenin Türkiye katkısının yüksek olması.B. 76 . ihraç mallarının çeşitlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracına katkı sağlaması beklenmektedir. Türk Eximbank’ın Yıllık Programları dahilinde belirlenmektedir. ana müteahhit firma statüsünde olabileceği gibi. Projeler. Borçlu. projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından işverenle yüklenici arasında imzalanan kontratın FIDIC (Uluslararası Mühendis Müşavirler Federasyonu) kurallarına uygun olmasına özen göstermektedir. Türk Eximbank projelere nakdi kredi veya garanti mekanizması aracılığı ile finansman desteği sağlamaktadır. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMININ AMACI VE KAPSAMI Türk Eximbank. Türk yüklenici. gerçekleştirilecek olan projede. ilgili ülke hükümeti tarafından tayin edilen muhatap banka(lar) veya resmi kurum/kuruluşlar olmaktadır. mali yapısının sağlam ve ticari itibarının yüksek olması. Projenin teknoloji aktarımına ve yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olması tercih edilmektedir. Projenin kredi açılacak ülkenin önceliklerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olması tercih nedenidir. Projenin gerçekleştirileceği ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti altına almak amacıyla “Devlet Garanti Mektubu” alınması esastır.

sigorta teminatı altında. Tazminat oranı doğacak zararın % 90’ıdır. ihracatçıların vadeli akreditifleri ile senede bağlı kabul kredili işlemlerinin iskontosu yoluyla finansman temini sağlanmaktadır. alıcının türüne. Programda 170’den fazla ülkeye yönelik sevkiyat. 77 . sigorta teminatı altına Program kapsamında ülkeler riskliliklerine göre 7 grupta toplanmaktadır. hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır. gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da. İHRACAT KREDİ SİGORTASI 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların bir yıl içinde. ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle. İhracatçının her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi düzenlenmesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir.9 ile yüzde 4 arasında değişmektedir. 1. Ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran ihracatçı firmalar Türk Eximbank’ın uyguladığı Kısa Vadeli İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde söz konusu alacaklarını iskonto edebilmektedir. isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi. ödeme şekline ve vadeye göre binde 1. alıcının bulunduğu ülkenin risk grubuna. Uygulanan prim oranları. İş Bankası ve Akbank ile birlikte Türk Eximbank tarafından yürütülen Sevk Sonrası İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde. alınabilmektedir. Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır.C.

motorlu taşıt araçları. kompresörler. Türk Eximbank’ca verilecek form çerçevesinde ve ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından hazırlanıp onaylanan ekspertiz raporu ile belgelenmiş olan. Sigorta kapsamına alınan işlemle ilgili olarak ticari bankaların Poliçe’yi yeterli bir teminat olarak görmesi halinde. haberleşme araçları. 78 . Bu program kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. torna tezgahları vb. malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenmektedir. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. haberleşme araçları ve dayanıklı tüketim malları gibi sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı. ihracatçı Poliçe’den kaynaklanacak tazminat alacağını ticari bankaya temlik ederek finansman olanağı yaratabilir. alıcının türüne.1. Doğacak zarar. Motorlu taşıt araçları. yerli katkı oranının en az % 60 olduğu. Prim tutarları sigorta kapsamına alınan ihracat işleminin vadesine ve alıcının ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. tarım ve madencilik araç ve gereçleri.2. inşaat makinaları. Prim oranı. SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI Spesifik İhracat Kredi Sigortasının Amacı İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan alacaklarını sevk öncesi ve sevk sonrası dönemlerde ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine olanak sağlamaktır. Sevk Sonrası Politik Risk Programı Sevk Sonrası Politik Risk Poliçesi orta vadeli ödeme koşuluyla satılan. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile sağlanan desteğin daha da genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı bir programdır. gemiler. sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine. Doğacak zarar. sözleşme bedelinin % 85'inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. sözleşme bedelinin % 85’inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMLARI 2.

2. 2001 yılında 2.1 milyon ABD Doları tutarındaki alacağa ilişkin olarak. Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. Yurt dışında yatırım yapan yatırımcılarımızın politik risklere karşı sigorta teminatı altına alınacağı Yurt Dışı Yatırım Sigortası Programı ile ilgili çalışmalara da devam edilmiştir. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında Cezayir’e yönelik sevkiyatlardan doğan ve Türk Eximbank’ca tazmin edilerek Borç Erteleme Anlaşması’na bağlanan. Bu Program ile sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatı kapsanmaktadır.5 milyon ABD Doları tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesini teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu da verilmektedir. faiz dahil 47.2 milyon ABD Doları’ na ulaşmıştır. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesine teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu verilmesi uygulaması sürdürülmüştür.2. İhracatçıların özellikle Orta–Batı Asya cumhuriyetlerine yapacakları orta ve uzun vadeli ihracatlarını sevkiyat sonrasında ortaya çıkabilecek politik risklere karşı teminat altına almak amacıyla uygulanan Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile orta-uzun vadeli ihracata konu sermaye ve yarı sermaye mallarının ihracatına sağlanan desteğin daha genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı uygulanmaktadır. 79 . Söz konusu anlaşma kapsamında tahsil edilen toplam tutar 14. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak beş yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sevkiyatlardan doğan alacakları Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı ile teminat altına alınmaktadır.Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların.

sigorta kapsamına alınmasını talep ettiği işlemle ilgili bilgileri ihtiva eden “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi Teklifnamesi” ile Türk Eximbank’a başvurmaktadır. sigorta sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve sınırlar içinde tazmin etmektedir. avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı. ek olarak istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmış ve başvuru ücreti 500 YTL’nin Türk Eximbank’ın hesabına yatırıldığına dair dekontun da teklifname ekinde gönderilmiş olması gerekmektedir. teklifnamenin eksiksiz olarak doldurulmuş. kabul formu’nun müteahhit firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a verilmesinden önce kabul formunda belirlenen şekilde ödenmektedir. Başvurunun değerlendirilebilmesi için bahse konu teminat mektubunun başvuru öncesinde henüz düzenlenmemiş. müteahhit firmanın kusuru. hatası veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI Amaç Programın amacı. müteahhit firmanın kendisi lehine teminat mektubunu düzenleyen türk ticari bankası ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi (GKS) kapsamında bu bankaya ödemekle yükümlü olduğu tutara istinaden tazminata konu tutarın belirli bir oranını. kamu işveren makamlarına verilen geçici. 80 . Prim tutarı. Prim Prim tutarı sigorta kapsamına alınan teminat mektubunun vadesine ve işveren makamın ve işveren makamın ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. tamamen müteahhit firmanın kontrolü dışında ve poliçe tarihinden sonra ortaya çıkan olay ve şartlar neticesinde teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi sonucu. İşleyiş Müteahhit firma.3. yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra. Kapsam Türk Eximbank. Bu programın amacı ve kapsamına uygun olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Teklifname’ler değerlendirmeye alınmaktadır. türk müteahhitlerinin “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi” (Poliçe) ile teminat altına alınmasıdır. Poliçe prim tutarının ödenmesini müteakiben tanzim edilmektedir.

ve 12. yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde açıklanmıştır. 81 . hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılmaktadır. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.C. Yurt dışındaki fuar ve sergilere katılan ihracatçıların buralarda yaptığı satışlar için de aynı kural geçerlidir. • Yurt Dışına Mal Kiralanması Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta mal ihracı değil. ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilmektedir.madde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları düzenlenmiştir. mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir. • • A. Bu hükümle. • Yurt Dışındaki İnşaatlara Makina ve Ekipman Götürülmesi Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmaların bu işlerinde kullanmak üzere kesin olarak yurt dışına götürdükleri makina. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Teslim konusu malın T. 12.MAL İHRACI KDV Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’den istisna olacağı belirtilmiş olup. İHRACAT İSTİSNASINDA ÖZEL DURUMLAR • Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi Konsiye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir. 2. Fıkranın (c) bendinde ise ihraç kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin ödenmeyecek bir tür ön ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir. maddenin 1. 1. • 11. Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye’den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade edileceği hükmü ile.İHRACATTA KDV İSTİSNASI KDV Kanunun 11. Söz konusu koşullar.BÖLÜM IV . Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması.

külçe altın veya külçe gümüş tutarı dışındaki kısıma uygulanmaktadır. bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmek şartıyla ihracat istisnası uygulanmaktadır. • Özel Matrah Şekline Göre Vergilenen Malların İhracı Özel matrah şekline göre vergilenen mallardan altın ve gümüşten mamul eşyaların ihracında istisna. KDV oluşmamaktadır. yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan deniz ve hava taşıtlarına verilmesi ihracat hükmünde olup. milileşmeden yurt dışına götürülmek üzere satışında KDV uygulanmamaktadır. • Millileşmemiş Malların Satışı Teslim anında Türkiye’de bulunmayan malların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. • Posta ile Yurt Dışına Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal göndermeleri ihracat istisnası kapsamındadır. Sınır ve kıyı ticareti yoluyla ihracatta. • Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmesi suretiyle ihracat istisnası uygulanabilmektedir. millileşmemiş malların. • İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 82 . Ancak teslim anında Türkiye’de bulunmakla birlikte. • Deniz ve Hava Taşıtlarına Yapılan Teslimler Serbest dolaşımda bulunan yakıt. Bu nedenle transit ihracat bedelleri KDV beyannamesine dahil edilmemektedir. • Sınır ve Kıyı Ticareti Bu şekilde satılan mallar için ihracat istisnası uygulaması mümkündür. gümrük beyannamelerinin yanı sıra sınır veya kıyı ticareti yetki belgesi de aranılmaktadır. Ayrıca gümrük beyannamesi yerine düzenlenen “tahakkuk varakaları” istisna uygulamasında geçerli belge olarak kabul edilmektedir. yurt dışındaki malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışına satışı söz konusu olduğundan. sözkonusu işlemler ihracat istisnasından yararlanmaktadır.• Transit İhracat Transit ihracatta. • Ayni Sermaye İhracı Yurt dışında kurulan şubeler veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mal götürülmesi durumunda.

ihracat istisnası uygulanmamakta olup. • Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Yurt içi. 83 . • İhracatta Uygulanan Vade Farkları İhracat istisnası uygulanarak yurt dışına satılan mallar için.Yurt dışına çıkan malların herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde. yurt dışına kesilecek faturada istisnaya tabi tutulabilmektedir. Bu durumda ihracat faturasındaki FOB bedel ile birlikte navlun ve sigorta bedellerinin KDV beyannamesinde “İhracat İstisnası” satırına yazılarak matrahtan düşülmesi gerekmektedir. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnası kapsamındadır. • Navlun ve Sigorta Bedelleri İhracat faturası FOB bedel üzerinden düzenlenmektedir. Ancak ihracatın CIF veya CF teslim şekillerine göre yapılması durumunda navlun ve sigorta için ihracatçının yurt dışındaki müsterisine KDV istisnası uygulaması gerekmektedir. ihracatçının sonradan vade farklı uygulaması halinde. KDV yönünden yararlanılan kısım düzeltilmektedir. önceki dönemlerde istisna beyan edilmişse.

Türkiye’de Yapılan Hizmetlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi İçin • • • • • • • Yurt dışına fason işçilik yapılması istisnadan yararlanmaktadır. KDV Kanunun 11/2. Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. Yurt dışına gösterim için film. maddesinde. Türkiye’de yapılmayan hizmetler verginin konusuna girmemektedir. disket. onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler istisnadan yararlanmaktadır.B. Hizmet İhracında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerçekleşmesi Gerekli Şartlar 1. Hizmet Türkiye’de. metin. 84 . Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisna kapsamına girmektedir. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. bakım. bakım. Tamir. bant. görüntü gönderilmesi istisnadan yararlanmaktadır. ikametgahı. işyeri ve kanuni iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmaların yurt dışında müstakilen faaliyet gösteren şubesine yapılan yurt dışında faydanılan hizmetlerin istisna kapsamında girdiği açıklanmıştır. 4. 2.HİZMET İHRACI KDV Kanunun 1. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. çekek hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır. Yabancı bayraklı teknelere Türk limanlarında verilen tamir. Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması istisna kapsamına girmektedir. 3. Türkiye’de yapılmakla birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ise Kanunun 11/1-a maddesi ile vergiden istisna edilmiştir. kışlama. onarım. Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir. maddesi gereği.

Bu suretle ihracatçı. Sanayi Bakanlığınca “İmalatçı” Niteliğine Haiz Olmanın Şartları • • • • Sanayi siciline kayıtlı olup. faturada gösterilen KDV’yi ödemeksizin malı teslim alacaktır. Bu kapsamda teslim yapılan dönemde 1 nolu KDV Beyannamesindeki Tablo III “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümü doldurulmak zorundadır. KDV gösterilecek. İhracatçı tarafından olsa dahi işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır. ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları. İmalat içinde en az 5 işçi çalıştırmaları. ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülecektir. Tecil-terkin uygulaması. İmalatçı niteliği taşımayan satıcıların dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler. Bu dönem beyannamesinde imalatçının ödenecek KDV’si olması halinde. teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.C. sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir. TECİL-TERKİN İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ 85 . Bu şartlara haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek. vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek. bunun ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin tahsil edilmeyen KDV kadar kısmı.İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI Belirli koşullar altında ihraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesidir. Yararlanma Şartları • • • Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler. İhraç kaydıyla teslim edilen malların. sanayi sicil belgesi almış olmaları. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olmaları. ancak tahsil edilmeyip tecil edilecektir. Özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler tecil-terkin sisteminden yararlanmaktadır. Sanayi odaları.

ham madde ve yardımcı maddeleri kendi temin etmesi koşulu ile üretilen mallar için tecil-terkin uygulanabilmektedir. Geçici Muaflık ve Dahilde İşleme Rejimleri Kapsamında İthal Edilen Mallar Bedelli olarak geçici ithalatı yapılan malların işlenerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmektedir. işin riskini üstlenmeleri. Başka bir ifade ile KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür. 86 . Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği Tecil-terkin uygulaması tamamen imalatçıların insiyatifindedir. İhracatçı. fason imalatı kendi sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları. ödeyeceği KDV’yi isterse indirim ve iade konusu yapabilmektedir. Geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihrac kaydıyla tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanabilmektedir.Geçici İthal. Üretimin Yanında Fason İmalat Yaptıranlar İmalatçı tanımına girenler. kendi üretimine ek olarak fason imalat da yaptırmaları durumunda.

nüshası. bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. gerçek usulde vergilendirilmek ve hakkında gerçek dışı belge düzenleme veya bilerek kullanma konusunda rapor yazılmamış olması yeterlidir. numara ve tutarlarını ihtiva eden liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenmektedir. KDV hariç 1 milyar liranın üzerinde olması gerekmektedir. Yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilmektedir. Satın alınan mallar. Birden fazla malın bedeli. alıcılar veya taşıyıcı firmalar tarafından da yaptırılması mümkündür. Bu kapsamda işlemlerin bulunduğu KDV beyannamesine. Onay işlemi sırasında özel faturanın 2 ve 3. Bu belgenin alınması için. sadece bavul ticareti kapsamındaki işlemleri yapacak mükelleflere verilmektedir. özel faturanın 2. fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde. Bir faturada gösterilen bedelin bu miktardan fazla olması halinde vergisiz satış yapabilmektedir. gümrükte onaylanarak satıcılara intikal etmiş olan özel faturaların tarih. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmaktadır. Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük kapılarından yurt dışı edilmekte olup. Satış bedellerine ait döviz. İstisna kapsamındaki satışlarda “Özel Fatura” 5 nüsha olarak düzenlenmektedir. İstisna belgesi. İlk dört nüsha alıcıya verilecek. nüsha satıcıda kalmaktadır. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır. nüshaları gümrük görevlilerinde kalmaktadır. aynı faturada gösterilmek şartıyla bu toplama dahil edilebilecektir. Onay işleminin satıcılar. Özel faturanın onaylı 4. • • • • • Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden. KDV matrahından indirilmektedir.C uyruklu) alıcılara yapılan satışlarda. aşağıdaki şartlar dahilinde KDV uygulanmamaktadır.D– BAVUL TİCARETİ 61 Seri No. nüshaları bu kapılarda görevli gümrük memuru tarafından onaylanmaktadır. • Satıcı. bankalara veya özel finans kurumlarına bozdurulmakta ve döviz alım belgeleri KDV beyannamesine eklenmektedir. çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya ulaşmış olmalıdır. satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri. Satışı yapılan mal bedelleri toplamının.lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. 3 ve 4. 5. 87 .

hizmetler bu kapsama girmemektedir. Teslim edenin KDV tebliğlerinde tanımlanan “imalatçı” vasfına haiz olması gerekmektedir. 2. Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir. Aynı şekilde yurt dışından getirilen mallarını işlenmek amacıyla geçici olarak ithal edilmesi durumunda da gümrükte vergi uygulanmamaktadır.E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde. bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek. mükelleflerin KDV tahsil ederek işlem yapması da mümkündür.5 milyar TL’sını aşması. ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. Belgede yazılı sürede ihraç edilmesi • • * * * * gerekmektedir. Öte yandan tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup. Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle KDV hariç bedelin. 88 . İhraç kaydıyla teslimlerde olduğu gibi dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde tecil-terkin uygulaması isteğe bağlı olup. Teslime konu malın: İhraç edilecek ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması. Yerli girdi kullanan mükellefler içinde aynı sistem geçerlidir. Uygulamanın Kapsamı • Alıcının geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması gerekmektedir. Tüm sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçıların yurt içinden ham ve yardımcı madde alımlarında KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün kılınmıştır. İmalatçılar tarafından üretilmiş veya çerçevesi belirlenmiş şekilde fason olarak imal ettirilmiş olması. Ürettiği malları aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç eden imalatçılar da bu uygulamadan yararlanabilmektedir.

aynı faturada gösterilmek şartıyla birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahil edilebilecektir. çeşidini varsa banka şubesi ve hesap numarasını da kaydetmek suretiyle mal bedeli ve KDV’yi ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldığı mallara ödedikleri KDV’nin. alıcının pasaport numarasını. Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Alıcının pasaportunu gören satıcılar. Onay işlemini yapan gümrük görevlisine faturanın iki nüshası bırakılmaktadır. Hizmet ifaları ise bu istisna kapsamına girmemektedir. bu malların yurt dışına çıkarılması üzerine iade edileceği hükme bağlanmıştır. istisnadan yararlanamamaktadır. Bunlar dışında yabancı uyruklu herkes (Türkiye’de ikamet edenler hariç) pasaportunu ibraz etmek suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Kanunun 11/1 maddesinin (b) bendiyle.F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI Türkiye’ye geçici olarak gelen kişilerin Türkiye’den satın aldıkları malları yurt dışına çıkarmaları halinde. yolcu beraberinde eşya ihracı şu şekilde uygulanmaktadır. Bu belge. İstisna Kapsamına Giren İşlemler Bedeli 100 milyon Türk Lirasını aşan her türlü mal tesliminde istisna uygulanabilecektir. Alıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Satın alınan malların 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve çıkış sırasında satın alınan mallar gösterilmek suretiyle fatura nüshalarının Türk gümrük görevlisine onaylatılması gerekmektedir. Bu konuda geçerli olan 43 Seri No. Ancak kişisel tüketime konu olacak miktarı aşan mallar için bu istisna kapsamında işlem yapılamayacaktır. 89 . “bavul ticareti” için gerekli olan belgenin aynısıdır. İstisna Kapsamında İşlem Yapacak Satıcılar Bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurup “izin belgesi” alan gerçek usulde KDV mükellefleri. malların yurt dışında tüketimi söz konusu olduğundan ihracat benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır.lu KDV genel tebliği ile yapılan düzenlemeye göre. Ancak yurt dışında yerleşik olan Türk uyruklu kişiler istisnadan yararlanabilmektedir. Bu tutara. istisna kapsamında satış yapabilmektedir. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar Türk uyruklu kişiler kural olarak Türkiye’de mukim sayıldıklarından. 4 nüsha olarak düzenleyecekleri faturaya.

G.İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER Mal İhracında • • • • Gümrük Beyannamesi İhraç Edilen Malların Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Hizmet İhracında • • • • Fatura Fotokopisi Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması İhraç Kaydıyla Teslimlerde • • • Gümrük Beyannamesi Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi Bavul Ticaretinde • • • • Onaylı Özel Fatura Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Yolcu Beraberi Eşya İhracında • • • • Onaylı Fatura ve Çekler İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Aracı Firmaların Düzenlediği İcmaller Sınır ve Kıyı Ticaretinde • • • • Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi Tahakkuk Varakası İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Tecil-Terkin Uygulamasında • • • Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgelerinin Onaylı Örneği Alıcı Adına Düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporu Satış Faturaları 90 .

faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. malları ile ilgili faturayı alıcıya gönderir. Faktoring şirketi fatura bakiyesini satıcıya öder. komisyon ve harçlardan oluşmaktadır. Factoring işlemiyle factoring şirketi. Satıcı.FACTORING (Genel Alacak Devir ve Satımı İşlemi) Factoring. 7. Faktoring şirketi anlaşılan oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar. Factoring. hem borçluların defterini tutan muhasebecisi ve hem de alacağını tahsil edememesinin riskini üstlenen teminat verenidir. 6. Satıcı. 8. FACTORING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. kısa vadeli yatırım malları ve hizmet edimleri oluşturur. Bu maliyet. satıcıya siparişini iletir. bu satışlardan doğan alacak haklarının "factor" veya "factoring şirketi" olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansal faaliyettir.. 4. faturaya bağlı alacaklar için geçerli bir işlemdir. Faktoring şirketi alıcının kredibilitesi ile ilgili çalışmaları yapar. alıcıya gönderdiği faturanın bir kopyasını faktorig şirketine gönderir. 3. 2. 9. Vade tarihinde faktoring şirketi fatura meblağını alıcıdan tahsil eder.BÖLÜM V . Tahsis ettiği limit veşartlarını satıcıya bildirir. Satıcı. 5. • 91 . Bir başka ifade ile vadeli alacakların vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. tüketim malları. Factoring’in konusunu 30-180 gün arasındaki alacaklar oluşturmaktadır. Satıcı ve alıcı bir satış sözleşmesi imzalarlar. Factoring işleminin firmaya (ihracatçıya) bir maliyeti vardır.BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI A. Factoring’de genelde kural olarak alacağın % 80-90’ı finanse edilmektedir. Alıcı. müşterinin ödeyeceği faiz. müşterinin (ihracatçının) hem nakit sağlayan finansmancısı. FACTORİNG İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • • Factoring işleminin konusunu. büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların.

Alacakların tahsil edilememesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması. gibi fonksiyonlar üstlenmektedir. Satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması. 92 . Varolan ve potansiyel müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması.• * * * * * * Bir factoring anlaşması ile factor. Satıcı firmaya kredili satış tutarının belirli bir oranında kredi verilmesi. Firmalar için piyasa araştırması yapılması. Kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsili için araştırma yapılması.

Satıcı firma ile satış sözleşmesi (bakım ve satış sonrası hizmetler de dahil) yapılarak ekipman kiracıya teslim edilir. 4.FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Leasing ya da finansal kiralama. 2. Kiracı sözleşmede belirlenen şartlar ve süreyle kira öder. belirli bir kira karşılığında. Leasing ile sağlanan mal firmanın mülkiyetinde olmadığından. bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak. “Finansal Kiralama Sözleşmesi”. leasing sözleşmesi imzalanır. Leasing temelde sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde yatırıma yönelik finansman ihtiyacı için bir çözüm oluşturmaktadır. Leasing şirketleri yatırımlara orta ve uzun vadeli finansman sağlayan kredi kurumlarıdır. Leasing işlemine yatırımcı. kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemidir. Kiracı gereksinim duyduğu yatırım malını ya da ekipmanı seçer ve karar verir. bilançoda da görünmeyeceğinden firmanın öz kaynak/borç oranı yüksek olacak. Ancak. fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır. 3. LEASING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. kiracının (lessee) talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini. Yatırımcı finansal kiralama ile vergi avantajları da sağlayabilmektedir. leasing şirketi ve üretici/satıcı işletme olmak üzere üç taraf katılmaktadır. Kiralama şirketine başvurur. • • 93 . Kiralama şirketi gerekli gördüğü araştırmaları yapar. süre sonunda yapılan anlaşmaya bağlı olarak leasing sona erdirilir. LEASING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • Leasing’in özünü bir malın kullanımının devri oluşturmaktadır. her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında.B. patent hakkı. Buna göre hammadde veya aramalı niteliğinde bulunan ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mallar da leasing konusu yapılamamaktadır. Leasing konusu malın bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir. Finansal Kiralama Kanunu’na göre her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu olabilir. bu da firmanın kredibilitesini yükseltecektir. kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. 5. kiralayanın (lessor).

Yatırım projesinin tümü bu yolla finanse edilebildiği gibi, yatırım malının satın alma bedeli dışında kalan nakliye, vergi, montaj giderleri gibi maliyete yansıyan masraflarda bu kapsamda karşılanabilmektedir. Leasing (kiralama) bir kredi değildir. Bu nedenle bilançonun pasifinde yer almadığından borç/özkaynak oranını etkilemez. KDV avantajı sağlayarak maliyetleri azaltmaktadır.

• •

94

C- FORFAITING
Forfaiting işlemi, ihracatçıya rücu (başvurma) hakkı olmaksızın ihracattan doğan alacakların satın alınmasıdır. Böylece ihracatçı, forfaiting işlemiyle tahsil edilmeme riski ve tahsil yükümlülüğü de bankaya ait olmak üzere alacağını peşin para karşılığı satmasıdır. Mal ve hizmet ihracatından doğan ileri bir tarihte vadesi gelecek bir alacağın, daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara başvurma hakkı olmaksızın satın alınması işlemidir. Forfaiting işleminin konusu orta vadeli alacaklar olup, iskonto miktarı çıkarıldıktan sonra alacağın nominal değeri finanse edilmektedir. FORFAITING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 2. 3. a) b) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Forfaiting şartlı kredili satış sözleşmesi yapılır. Forfaiting için aracılık talimatı verilir. İthalatçı hakkında bilgi alınır ve ihracatçı hakkında bilgi verilir. Sözleşme için kesin şartların teklifi, Forfaiting şartlarının ihracatçıya bildirilmesi isteği, Forfaiting’in kesin şartları ve teklifi ihracatçıya bildirilir. İthalatçı forfaiting garantisi için ithalatçı bankadan aval istenir. Forfaiting şartlarına uygun banka avalli poliçe ihracatçıya gönderilir. Forfaiting vesaiki ibraz edilir. Forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) vesaikin ibrazı yapılır. Aval veren bankanın ödeme gücünün forfaiter tarafından kontrolü yapılır. Forfaiting masrafları düşüldükten sonra kalan miktarların ödenmesi yapılır. İskonto edilmiş forfaiting miktarının ihracatçıya ödenmesi gerekir. Poliçelerin tekrar satışı ile fon temin edilebilir. Vadesi gelen poliçelerin ibrazı yapılır. İthalatçının ödememesi durumunda aval veren bankadan tazmini yapılır. FORFAITING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

95

• •

Forfaiting işleminde, satıcı poliçeyi forfaiting kuruluşuna satarak tüm tahsilat riskinden kurtulmakta ve belli bir maliyet karşılığı poliçesini iskonto ettirmektedir. Forfaiting işlemi daha çok yatırım malları için kullanılan bir finansman tekniği olarak tanınmasına rağmen günümüzde tüketim mallarının finansmanına yönelik işlemlerde de kullanılmaktadır. Forfaiting işleminin ihracatçıya en büyük avantajı, iskonto faizinin forfaiter ile anlaşılan oran üzerinden işlem süresince sabit olarak tahakkuk ettirilmesidir. Factoring, leasing ve forfaiting işlemlerini yapan özel finans kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimleri KDV mevzuatında yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaktadır. Forfaiting'de vade 3 aydan başlayıp 10 yıla kadar uzanmakta olup, süresi ürüne, ihracat veya ithalat yapılan ülkeye ve ekonomik koşullara gore belirlenir. Forfaiting işleminde, sözleşme yapılmamaktadır. Poliçe/bono ve vadeli akredetif karşılığı işlem yapılmaktadır. Akreditif veya vesaik mukabili işlemlerde uygulanmaktadır. Forfaiting işleminin başlıca dezavantajı, sağlanan tüm avantajlara ve risklerin üstlenmesine bağlı olarak maliyetlerin nisbeten artmasıdır.

• •

• • • • •

96

Dr. Belgin DİNEKLİ. Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Uluslararası Ticaret Hukuku. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. TÜRMOB Yayınları. 2008. Cemal Şanlı. İstanbul Üniversitesi. Uluslararası Finansman. Faktoring Kuralları. 1998. Dış Ticaretin Finansmanı. Yüce Uyanık.C. Finansal Kiralama (Leasing). 2001. “İhracat Kredi Sigortası ve Garantisi” tebliğ. Dr. 1995. Taner Sayar. Dr. Doç. Gümrük Müsteşarlığı. 3. Mehmet Şahin. Prof Dr. Bütün Yönleriyle İhracat Gümrük İşlemleri. Prof. Avrupa Topluluğu ve Türkiye. “Türkiye’de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri” tez çalışması. 2000. Erkut Onursal. Bahar Gümrükçü. “İhracatta KDV İstisnası”. 2002. 1996 Temel Factoring El Kitabı. Maliye Bakanlığı. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” tebliğ. Yılmaz Özbalcı. 1999. Sadi Uzunoğlu. Yeni Finansman Teknikleri. Baskı. Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları. 1998. Prof. Doç. Yüce Uyanık. Factoring Derneği. H. 2004 “İhracatın Finansmanında Eximbank Kredileri” tebliğ. tebliğ. Abdullah Kütükçü. Marmara Üniversitesi. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. 1996. Halil Seyidoğlu. Ahmet Erol. Anadolu Üniversitesi. Arif Şahin. Nuray Ekşi. Türk Eximbank. T. Gelirler Genel Müdürlüğü. Dr. İhracatın Finansmanında Alternatif Bir Araç Olarak Factoring. 97 . 2008. 1996. 2006. Marmara Üniversitesi. Selçuk Şişman. 1997. Türk Eximbank. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME).KAYNAKLAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı. 2006. Dış Ticaret Müsteşarlığı. Osmanlı Bankası. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. Factoring Derneği. Güven Sevil. 2001. Dış Ticaret Yönüyle Gümrük Birliği El Kitabı.

2008. 2008. Mustafa Gürhan ACAR.Çetin ÇALI. 2008. 2008. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı. Şaban ÖZDEMİR. Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri” tebliğ. Resim ve Harç İstisnası Mevzuatı” tebliğ. Dr. “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” tebliğ. • • 98 . 2008. Balıkesir Vergi Dairesi. “Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri” tebliği.• • • “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. “Yolcu Beraberinde Veya Bavul Ticareti Kapsamında İhracat İstisnası (11/B)” tebliğ. L. Sema EvrenAnkara Üniversitesi-ANKÜSEM. Ayşenur Topçuoğlu. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi. Seyhan KANDEMİR. Okan Üniversitesi. “İhracat.