İHRACATA YÖNELİK FİNANSMAN ARAÇLARI

Hazırlayan: ARİF ŞAHİN Şube Müdürü

Eylül – 2008 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2

İÇİNDEKİLER
ÜLKEMİZDE İHRACAT DESTEKLERİNİ UYGULAYAN KURULUŞLAR ................................................................................................... 5 BÖLÜM I - İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI .................... 6
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI .........................................................8 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ ................................................10 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI ........................................................................13 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM ................15 İSTİHDAM YARDIMI ......................................................................................................16 YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI .........................................................................................................17 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ ...........................................................................................................20 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI............................................................................................................................22 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE.................................23 TASARIM DESTEĞİ.........................................................................................................24 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI..................................26

BÖLÜM II - DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ................. 27
A- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................27 B- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER .........................................................35 C- VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ......................................................................37 D- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................38

BÖLÜM III - TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI, İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ........................................................... 40
A. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI.........................................................40 B. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI.....................................................................76 C. İHRACAT KREDİ SİGORTASI ..................................................................................77

BÖLÜM IV - İHRACATTA KDV İSTİSNASI............................................... 81
A- MAL İHRACI ................................................................................................................81 B- HİZMET İHRACI .........................................................................................................84 C- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI ..................................................................................................................85

3

....................D– BAVUL TİCARETİ ..........................................................FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ...........BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI...............87 E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI ...... 91 A..........................................................................................................................................FACTORING (GENEL ALACAK DEVİR VE SATIMI İŞLEMİ) ..............................88 F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI....................................89 G...................................................................................................................................................................................95 KAYNAKLAR ...........................................FORFAITING.90 BÖLÜM V ............ 97 4 ..................................İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER ..................93 C................................................................................................................91 B....

06420 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 417 22 23.gov. http://www.tr.tr Kuruluşun Adı: TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221.tr Kuruluşun Adı: TÜRK EXİMBANK Destek Araçları: Eximbank Tarafından Uygulanan Kredi ve Sigorta Programları Adres: Müdafaa Cad.gov.tr. Faks: (0312) 467 40 79 E-mail: info@ttgv.tr.eximbank.tr Kuruluşun Adı: İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ Destek Araçları: Pazar Araştırması. Eğitim Yardımı Adres: Mithatpaşa Caddesi No:60. Yurtdışı Ofis-Mağaza. Yurtiçi Fuar. http://www. Faks: (0312) 204 75 85 E-mail: www@dtm. Faks: (312) 425 78 96 E-mail: ankara@eximbank. Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 467 21 79.tr Kuruluşun Adı: GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: Dahilde İşleme Rejimi Kuruluşun Adı: MALİYE BAKANLIĞI Destek Araçları: İhracatta KDV İstisnası. No:2006100 Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 417 13 00. Faks: (0312) 427 74 89 E-mail: adm@tubitak.org. Çevre Yardımı.ÜLKEMİZDE İHRACAT KURULUŞLAR DESTEKLERİNİ UYGULAYAN Kuruluşun Adı: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: İhracata yönelik devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii.gov. 06100 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 468 53 00.tubitak. Yurtdışı Fuar-Sergi.ttgv. Adres: İnönü Bulvarı. http://www.igeme.gov.org. Kuruluşun Adı: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221.org. http://www. Eğitim Yardımı.tr.dtm.gov. Tasarim Desteği. 06510 Emek-ANKARA Tel: (0312) 204 75 00. Dahilde İşleme Rejimi 5 .tr Kuruluşun Adı: İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) Destek Araçları: Pazar Araştırması. http://www. Tarımsal Ürünlerde İade Adres: 13 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterlikler bünyesinde 59 adet İhracatçı Birliği bulunmaktadır.tr.org.gov. Faks: (0312) 417 22 33 E-mail: igeme@igeme.

kişi adları dahil. tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri. uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. şekiller. ihracatçı ile üretici arasında. harfler. 6 . Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ) Sanayi Kuruluşları: Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. Eğitimci: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME). il ticaret ve/veya sanayi odalarını. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini. Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında aşağıda yer alan 10 adet destek programı uygulanmakta olup. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak. tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. teknolojik. üniversiteleri. diğer mesleki kuruluşları. Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca. sektörel dernekleri ile bunların üst kuruluşlarını veya şirketleri. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yer Alan Tanımlar. Tasarımcı: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim. Danışman: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti veren üniversite. Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri. görsel. sayılar. Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini. özellikle sözcükler. ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir. KOBİ niteliğindeki firmalarımız başta olmak üzere. kurum. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri. kuruluş veya şirketleri. gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek. bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla.BÖLÜM I . endüstriyel.

mevcut sabit sermaye tutarı. 7 . Gerçek usulde defter tutan. Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş. ÜD-Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir. KOBİ . Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu şirketleri. Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir. yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı.Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği. İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan. KÖY: Kalkınmada öncelikli yöreler DTSŞ-Dış Ticaret Sermaye Şirketi: DTM tarafından DTSŞ statüsü verilmiş şirketleri.Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları. bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir. Bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen. Büyük Ölçekli Firmalar: KOBİ’ler dışında kalan firmalar Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş. Arsa ve bina hariç. SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri: DTM tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir.

* * * * Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi: 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK * * * Ölçülebilir Olmak Koşuluyla. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması. yazılım geliştirmeye yönelik firmalar / kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK. Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi. 8 . Sağlanan Destek 1. giderleri. AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili harcamaların bir kısmının karşılanmasıdır. teçhizat. Karşılanacak Başlıca Harcamalar • • • • • Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet. yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı.ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 Sayılı Tebliği) Ar-Ge Projeleri • • • • Yeni bir ürün üretilmesi. Üretimle ilgili yeni teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını.

Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı: 1 milyon ABD Doları * * b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği * * * Destek Oranı: Proje giderlerinin tümü Azami Destek Tutarı: 100.000 ABD Doları Azami Destek Süresi: 1 (bir) yıl “Stratejik Odak Konuları Projeleri”. • 9 . projeye sağlanan sermaye destek miktarı. Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin ARGE harcamalarının % 60 oranında desteklenmesi. sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesi. bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların da 100. Diğer Destek Kapsamındaki Projeler • Eureka projelerine süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında destek sağlanması. projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından. PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI * * Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanır. hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. Sağlanan Destek a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği * Destek Amacı: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi. teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak. faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir. sanayi yapısı.• Patent başvuru giderleri 2.

belirlenen hedef ülkeler için ise % 80’i ödenir.) * * * * Ülke Sayısı ve Süresi: En fazla birbirine komşu 5 ülkede yapılabilir.PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Şirketler ile SDŞ’ler tarafından. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı 10 . Sağlanan Destekler a) • • b) c) • • ç) * Ulaşım Ülkelerarası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak. ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanmasıdır. Her firma yılda en çok 5 proje gerçekleştirebilir.000 $ (Harcamaların % 70’i. Başvuru Süresi: Firmalar proje kapsamında yapılan ilk harcamaya ait belge tarihi itibariyle en geç 6 ay içerisinde ilgili kuruma başvuruyu yapmış olmalı. tren. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. otobüs. Her SDŞ yılda en çok 10 proje gerçekleştirebilir. belirlenen hedef ülkeler için ise % 90’ı ödenir. gemi bileti ücretleri.000 $ (Harcamaların % 80’i. Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir. Günlük 50 $’ı toplamda 500 $’ı aşmayan araba kiralama ücreti Konaklama: Şirket başına günlük maksimum 200 $ (oda + kahvaltı) Satın AlınanDoküman ve Hizmetler Günlük 75 $’ı aşmayan tercümanlık hizmeti gideri 750 $’ı aşmayan basılı doküman ve yayın gideri Numune Gönderim Giderleri: Pazar araştırması yapılan ülkelere numune gönderim giderleri Destek Tutarı * Şirketler için: Proje başına en çok 10.PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/6 Sayılı Tebliği) A. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Bir pazarda kalınan süre makul olmalı ve 10 günü aşmamalıdır.) SDŞ için: Proje başına 10.

yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Destek Tutarı: En fazla iki kişi olmak ve program başına 10. SDŞ’ler için % 60’ı oranında ödeme yapılır.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. ulaşım. reklam. Sağlanan Destekler Pazar araştırması hizmeti veren kurumlardan satın alınacak pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. Destek Tutarı: Yıllık en fazla 30. halkla ilişkiler ve danışmanlık giderleri gibi harcamaların şirketler için % 50 ve SDŞ’ler için % 60 oranında desteklenmektedir.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla. Satın alınacak raporların en fazla 2 yıllık olması gerekmektedir. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi veya İhracatçı Birlikleri B. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (Destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir.’ne ilişkin giderleri.* Uygulamacı Kuruluş. Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri. iş toplantısı ve ikili iş görüşmelerin organizasyon giderleri. istatistikler vb. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.000 $’a kadar şirketler için % 50’si. tanıtım ve promosyon giderleri. Başvuru Süresi: En fazla 3 yıl yararlanabilir. konaklama. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. * * 11 .) C-SEKTÖREL NİTELİKLİ TICARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ * * • • * * * * * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirakte katılım giderlerinin karşılanmasıdır.PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI VE İSTATİSTİK SATIN ALINMASI İLE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları.

* * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ç. Hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti programlarına katılım halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır. Ön onaylı siteler için tüm belgeler doğrudan İGEME’ye gönderilerek destekten yararlanılabilir. SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler Destek Tutarı: Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan eticaret sitelerine üyelik giderleri. Firmalar destekten en fazla üç yıl süresince yararlanır.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. şirketler için % 50. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. destekten yararlanmak için ön onay alınması gerekmektedir.Şirketlerin yıllık en fazla 5 ve SDŞ’lerin 10 adet program katılımı desteklenir. * * * * 12 .

* * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 13 . yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar.EĞİTİM * Destek Amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite. tasarım. Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri. yazılım ve ambalaj tasarımı. Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı. Yönetim teknikleri. uluslararası pazarlama vb.EĞİTİM ve DANIŞMANLIK YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/3 Sayılı Tebliği) A. Sağlanan Destek: Şirketlerin yıllık toplam 50. Verimlilik. müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma. Eğitim Konuları • • • • • • • • • • • Dış Ticaret. uluslararası muhasebe standartları. verimlilik. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların. Kimler Yararlanabilir: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı. program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 90’ı desteklenir.000 ABD dolarını aşmamak üzere. teknolojik. dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim. yönetim ve izleme teknikleri. yönetim teknikleri. Yurt dışı pazarlama. Dış ticaret muhasebesi. Kalite. Stratejik planlama. tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin desteklenmesidir. endüstriyel. görsel. Moda-marka tasarımı. Proje hazırlama. * * ve benzeri alanları kapsamaktadır.

TASARIMCILARIN EĞİTİMİ * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. C. 3 (üç) yıl süreyle.B.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Belirlenecek İhracatçı Birliği’dir.DANIŞMANLIK * Destek Amacı: Şirketlerin. % 75’i. Sağlanan Destek: Alınacak eğitime ilişkin giderlerin % 100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında dereceye giren yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği * * * * * * 14 . uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla. teknolojik. aylık 1. alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin yıllık toplam 150. Sağlanan Destek: Tebliğ kapsamında. endüstriyel. yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir. görsel. uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri. yukarıda geçen eğitim konuları ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetleri destekten yararlandırılır. desteklenir. destekten yararlandırılır.

mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. Yetkili Kuruluş.000 ABD Doları Başvuru Süresi. Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.çevre belgeleri belgeleri ile insan can. çevre belgeleri ile insan can.ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/3 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Sağlanan Destek ISO 9000 serisi ISO 14000 serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite. Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * • • • • * • • • • • • * * * * * * 15 . mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini. Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. Kimler Yararlanabilir Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri. Destek Oranı: % 50 Azami Destek Tutarı: 50.

Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) * * * * * • • * 16 .000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Elemanların toplam azami 9. Destek Kapsamında Çalışan Sayısı: SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri.İSTİHDAM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli. Kimler Yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Destek Oranı: % 75 Destek Süresi: En fazla 1 yıl Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

% 50 oranında ve yıllık en fazla 80. % 50 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları. DTSŞ ve SDŞ’ler 15 adet yurtdışı birimi için başvuruda bulunabilirler. sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. 17 . Kira giderleri. % 50 oranında ve en fazla 20. % 60 oranında ve en fazla 60. Kira giderleri. İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2005/4 Sayılı Tebliği) * * * Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de yerleşik.YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA.000 ABD Doları.000 ABD Doları.000 ABD Doları. Kira giderleri. Ticari Şirketler • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.Mağazaların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 60. II. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları. Kira giderleri. Destek Süresi: DTSŞ.000 ABD Doları. kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. SDŞ ve şirketler. Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek I. * Ticari Şirketler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. SDŞ’ler.000. DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. % 50 oranında ve en fazla 40.Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. Sözkonusu destekten şirketler 7 adet yurtdışı birimi.000 ABD Doları. % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.

000 ABD Doları. Ticari Şirketler • • Demirbaş giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları.000 ABD Doları. tanıtım ve pazarlama giderleri.000 ABD Doları. Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40. SDŞ’ler • • Demirbaş giderleri. Kira ve/veya hizmet giderleri. III.000 ABD Doları.000 ABD Doları. % 50 oranında ve en fazla 25. % 60 oranında ve en fazla 30. Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. % 50 oranında ve yıllık en fazla 300. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları. Kira ve/veya hizmet giderleri.• Kira giderleri. • • 18 . Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.000 ABD Doları.Depoların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş giderleri. % 50 oranında ve en fazla 20. SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. Kira giderleri. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları.000 ABD Doları Kira ve/veya hizmet giderleri. IV. tanıtım ve pazarlama giderleri.000 ABD Doları. % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Birimi Bulunan • • DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.

V.Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi • DTSŞ.000 ABD Doları. SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 20. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * * 19 .

sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler. Reklam.TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI.000 ABD Doları). Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı: Firmalar için % 50 (İhracatçı Birlikleri için % 80) Destek Süresi: Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar) Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek A) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • • Marka tesciline ilişkin harcamaları (maksimum 50. Mağazaların konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (maksimum 200. TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/4 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: İhracatçı Birlikleri. Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. * * * * * 20 . Destek Kapsamı: Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir Stratejik İş Planı ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edeceklerdir.000 ABD Doları) Kiraladıkları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200.000ABD Doları).000 ABD Doları). Üretici Dernek/Birlikleri. “Turquality” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (maksimum 300.000 ABD Doları). Üretici Birliklerinin. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri. Üretici Dernekleri.000 ABD Doları) Yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları (maksimum 300. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar. Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200.

B) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • Patent. Bir firmanın marka destek programından Turquality destek programına geçmesi halinde yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez. yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (Mağaza başına 50. Reklam.000 ABD Doları-mağaza başına. depo. tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık. çevre belgeleri ile insan can. kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde maksimum 10. TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda maksimum 3 tasarımcı). Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliği veya Konsolosluklar Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) • • • • • * * 21 .000-ABD Doları. dekorasyon. showroom. Franchise verilmesi durumunda. hizmet ve/veya komisyon harcamaları. Franchise verilmesi durumunda. demirbaş. 5 yılda 50 mağaza) (Demirbaş-dekorasyon giderleri maksimum 100. satış sonrası servis vb.• • Kalite. yurtdışı birimlerine ilişkin kira. demirbaş. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar. İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri. Ofis. çevre belgeleri ile insan can.000 ABD Doları). komisyon giderleri Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store). Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. 1 yılda en çok 10 mağaza ve 5 yılda 50 mağaza). dekorasyon. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları(maksimum 50. dekorasyon.000 ABD Doları). en çok 10 mağaza). faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. franchising sistemi ile yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (en çok 50. konsept mimari çalışmaları. hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira.

Kimler Yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar yararlanabilmektedir. panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 22 . konferans.000 * * • • • • • • • • • Desteklenecek Harcamalar • Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri • Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri • Fuar süresince düzenlenecek seminer. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.000 15. Desteklenecek Fuarlar Tekstil-konfeksiyon-halı Deri (ayakkabı dahil) Taşıt araçları ve yan sanayii Gıda ve gıda teknolojisi Elektrik/elektronik sanayii Madeni eşya sanayii Toprak sanayii İnşaat malzemeleri Mobilya sanayii Destek Oranı % 50 % 50 % 50 Azami Destek (ABD Doları) 25.ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 95/7 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir.000 5.

000 Dolardır. azami destek miktarı 15. Ayrıca. ilan edilen hedef pazar listesinde yer alan ülkelerde gerçekleştirilen milli katılımlarda (aynı ülke için toplam 2 fuarla sınırlı olmak üzere) %10 ilave destek verilmektedir.000 Doları. yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşlardır. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birliğine üye. ve SDŞ’ler için ise % 75’i destek kapsamında geri ödenmektedir. Milli katılım ve organizatörlerin desteklenmesinde ise fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde organizatör kanalıyla ihracatçı birliğine başvurulur. Katılımcının uluslararası fuarın başlama tarihinden önce İhracatçı Birliğine.000 Dolar’dır. Katılımcı SDŞ ise boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i desteklenmekte olup. organizatöre ödenecek fuar katılım bedelinin % 50’si. sektörel nitelikli fuarlarda 15. Genel fuarlarda azami destek miktarı 10. Başvuru Şekli: Bireysel katılımlarında ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar desteklenmektedir.YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2004/6 Sayılı Tebliği) * * Destek Amacı: Yurtdışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara bireysel ya da milli katılımın artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlanan Destek Milli Katılımların Desteklenmesi • • Katılımcı firma ve kurumlar tarafından. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı • * * 23 . Ayrıca fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde başvuruda bulunulur. azami destek miktarı 15. * • Bireysel Katılımların Desteklenmesi • Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde boş stand kirası ve nakliye harcamalarının % 50’si desteklenmekte olup.000 Doları geçemez. fuar idaresinden almış olduğu boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri. danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklemesidir. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi • Yurt dışındaki reklam. tasarım ofisleri ile Birlikler.000 Destek Oranı Azami Destek (ABD Doları) * • Patent. faaliyetlerine • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin.pazarlama vb. faaliyetleri • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 50. tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım.000 % 50 300. Demirbaş. istihdam.000 200.000 % 50 150.000 24 . faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 50. faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri • • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları %50 % 50 % 50 50.000 II. Tasarım Ofisleri İle Birlikler. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 100. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi • Yurt dışına yönelik reklam.000 200. Tasarım Dernekleri-Birlikleri Sağlanan Destek Desteklenecek Harcamalar I. Demirbaş.TASARIM DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2008/2 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri.000 • Patent. tanıtım.000 100. reklam. pazarlama.000 150. pazarlama vb.tanıtım.

tasarım kültürünün oluşturulmasına ilişkin harcamaları. Birlikler.000 III.000 100. tasarım dernek-birliklerinin. * * * Destek Süresi: En fazla 4 yıl Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği % 50 300.• • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları % 50 % 50 200. Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi • Birlikler.000 25 .

meyve nektarları Zeytinyağı Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar Kümes hayvanları etleri Yumurta Kümes hayvanları etinden. gofretler. Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların. SSK primi. fakat başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler(pişirilmemiş. Desteklenen Tarım Ürünleri: (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir. jöle. sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları Bisküviler.TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/1 Sayılı Tebliği) * * * Destek Amacı: Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş. dilimlenmiş. haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. kekler Makarnalar * Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 26 . ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi. meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları Meyve suları. kırılmış veya toz halinde. dondurulmuş ) Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri Bal Reçel. marmelat.) Madde Adı Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş. kesilmiş. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) Kurutulmuş sebzeler (bütün halde.

Diğer Kurumlar: Maliye Bakanlığı. birleştirilmesi. II.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ Tanım İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi. İhracatçı birlikleri Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili revize işlemleri ve ihracat taahhüdünün kapatılması konularında yetkilidir. Dahilde İşleme İzni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır.Şartlı Muafiyet Sistemi.Geri Ödeme Sistemi uygulanmaktadır. Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Kuruluşlar * * Dahilde İşleme İzin Belgesi DTM tarafından düzenlenmektedir. Harçlar. Eşyanın tamiri. Hal Rüsumu. resim ve harçlar. Bu istisnalar • • • • • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. monte edilmesi. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisidir.DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ A. 27 . * * Dahilde İşleme Rejimi 2 (iki) ana sistemden oluşmaktadır. yenileme. bedelsiz ithalat gibi basit olarak adlandırılacak dahilde işleme işlemlerinde uygulanmaktadır. boyama. İhracatçılarımıza. ambalajlanması. I. Diğer kanunlarda yer alan vergi. ihraç mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu rejim kapsamında.BÖLÜM II . Şeker Fabrikaları.

ithal edilebileceği gibi. vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip. yurt içinden de temin edilebilmektedir. Teminat. alınan teminatın iade edilmesidir. Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde. Yurt İçi Alımlar Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde. Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. • • • Para. değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri. mamul. ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın. yarı mamul. ambalaj ve işletme malzemesinin. ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilmektadir. yarı mamul. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca. asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu. mamul ile değişmemiş eşya. unsurlarından biri veya birkaçından oluşmaktadır.C. katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaktadır. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. yardımcı madde. İndirimli Teminat Uygulaması • A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilmektedir.I. bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilmektedir. Hazine tahvil ve bonoları. belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi.ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde. bu ithalattan doğan verginin % 1'inin. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında. 28 . yardımcı madde. Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve T.

yarı mamul. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir.. ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. yardımcı madde. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun.GERİ ÖDENME SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde. yarı mamul. ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde. • • • • teminat olarak yatırılması kaydıyla. Bu 29 . bu ithalattan doğan verginin % 5'inin. yardımcı madde. İmalatçı-ihracatçıların. Ancak. mamul ile değişmemiş eşya. Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. II.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. ihracat taahhüdü kapatılmış. belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş.• B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. A. ihracat taahhüdü kapatılmış.

rekabet güçü sağlayan nitelikte olması durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmektedir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. • • Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi • • Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aydır. 30 . ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının mümkün olup olmayacağı. imza sirküleri. Ancak.kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. Firmalar tarafından yapılan söz konusu müracaat ve eki projenin. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. yardımcı madde. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Dahilde İşleme İzin Belgesinin Alınması • • Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. Geri ödeme sisteminden yararlanmak için. menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. ticaret sicil gazetesi ve ilgili diğer belgelerle birlikte DTM’ye müracaat etmeleri gerekmektedir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir. Ayrıca. kapasite raporu. dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. hammadde sarfiyat tablosu. DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi almaları gerekmektedir. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere. yarı mamul. Türkiye’de yerleşik üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından ciddi bir zarar verip vermeyeceği hususları ve faaliyetin katma değer yaratan. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. kapasite kullanımını artıran. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen faaliyet ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin/izinlerin süresi. Dahilde işleme proje formu. ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilmektedir. Ancak. proje süresi kadar tespit edilebilmektedir.

belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. İhracat Taahhüdünün Kapatılması • Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde. firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler. belge/izin süresi (ek süre.• Sürenin başlangıcı. Ayrıca. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün. elektronik ortamda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. Aracı İhracatçı ile İhracat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı. Ancak. Süre sonu ise. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenmektedir. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Ancak. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Ancak. bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi. haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür. 31 . • İhracatın Gerçekleştirilmesi İhracatın gerçekleştirilmesi.

Kıymetli maden ve taşların. ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi.) 50. kavrulması veya kabuğundan ayrılması. ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla. ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi. rivet. ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması. Fide ithalatını müteakip. İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün. Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı. asorti edilmesi. ambalajlanması. elenmesi. fermuar. düğme. şerit. askı. Bu durum. Eşyanın montajı. iplik. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması. diğer eşyayla birleştirilmesi. etiketlenmesi. etiket. lastik vb. kuşgözü. ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela. görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi. Dahilde İşleme İznine Konu İşlemler • Elyaf. fiziksel boyutunun değiştirilmesi. temizlenmesi. müracaat etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilmektedir. kordela. çıtçıt. ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilmektedir. 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip. Filmaşin ithalatını müteakip. yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler. • • • • • • • • • 32 . Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması. bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması. işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması. ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması.• Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde. Rulo sacın ithalatını müteakip. Eşyanın korunması. herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde. ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip. kurulması.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • • Ülkemizde yerleşik imalatçı ve/veya ihracatçı firma olması gerekmektedir. 3.• Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere). Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150. ülkeden mal ithal ederek işledikten sonra AB üyesi ülkelere. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkelere. Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı vasıtasıyla yapabilmektedir. Yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından zarar vermemesi. EFTA ülkelerine veya Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ve anlaşmada “geri ödeme veya muafiyet yasağı” bulunan ülkelere ihracat yapması halinde. Belge süresinin bitiminden en geç 3 (üç) ay içerisinde taahhüt kapatma için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmek gerekmektedir. İhracat taahhüdünün % 2’si oranında işletme malzemesi ithali yapılabilmektedir. (kota ve gözetim lisansları) • • • • • • • • Dahilde İşleme İzin Belgesi talepleri. İkincil işlem görmüş ürünlerin ihracat taahhüdünde yer alması gerekmektedir. • • İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tesbitinin mümkün olması. Dahilde İşleme Rejimi Ticaret Politikası Önlemlerine tabi değildir. ihracat esnasında gümrüğe telafi edici vergi ödemesi gerekmektedir. ham veya rafine ayçiçek yağı için düzenlenen belgeler de aracı ihracatçı kullanılamaz. Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında firmanın. ileri derecedeki işlemler için DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi. Belge süresi içerisinde mal ithal eden firmaların ithal ettikleri malları işlenmiş olarak ihraç etmeleri gerekmektedir. Ancak un. basit işlemler için ise gümrük idarelerinden Dahilde İşleme İzni almaları gerekmektedir. İthal edilecek maddelerin ihraç edilecek mamullerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gerekmektedir. 33 . Bu önlemler ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (anti damping ve sübvansiyon) ve ithalatta gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuattır. küp şeker. toz içecek.

Firmanın daha önce aldığı belgeler kapsamındaki performansı. ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilmektedir. Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edilmektedir. Elektronik Ortamda Belge Müracaatı Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından. kriterlerine göre değerlendirilmektedir. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. 34 . DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASI Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanmak İçin Elektronik Ortamda Müracaat Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için.• • Faaliyetin katma değer yaratması ve kapasite kullanımını arttırması.

teçhizat ve ara malının üretimi için gerekli hammadde. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların. yerli firmaya kendi faaliyeti oranında. yardımcı madde. Belgelerin belge süresinin bitimini müteakip 3 ay içerisinde ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederek kapatılmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik. Bu şekilde düzenlenen belgelerle. yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. * * * * * 35 . İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen firmaların DTM’na müracaat ederek belge almaları zorunludur. hizmet satışları. yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin gümrük vergilerinden muaf olarak (KDV hariç) ithali mümkündür. resim ve harç istisnasından ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılmaktadır. iç piyasada satışı ihracat sayılan makina. yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde. belge şartlarına göre ithal edilen hammadde. Yabancı firma olması halinde. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER • Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların. mühendislik vb.B. yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin. ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri. vergi.İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERDE GÜMRÜK MUAFİYETİ İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde firmalar. uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılmaktadır. * Yerli firma olması halinde. yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri.

İmalatçı firmaların. yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri. belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla. bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. İmalatçı firmaların.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil).* • Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara. üreterek yapacakları satış ve teslimleri.C. imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. * * • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler). • • • • • 36 . * Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri. İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç). Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. İmalatçı firmaların. ile A.B. yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil).D. Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar. İmalatçı firmaların. turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T.

resim ve harçlardan istisna edilmesidir. ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi. ihracat sayılan satış ve teslimler.VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Tanım Firmaların. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar. ihracat. İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar • • • • • Banka ve sigorta muameleleri vergisi Harçlar Hal rüsumu Diğer kanunlarda yer alan vergi. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler. DTM’den alınacak Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne istinaden vergi. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI KAPSAMI • • • • • İhracat. İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile yaptıkları işlemler ve muameleler. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat finansmanı amacıyla kullanılan krediler. İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler. Belgeli İhracat Kredileri İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan krediler ile bunlarla ilgili işlemler ise.C. İhracat. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile geri ödemeleri. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. 37 . ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla. resim ve harçlar Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Belgesiz İhracat Kredileri İhracatın finansmanında kullanılan krediler ile ihracatla ilgili işlemler. ihracat sayılan satış ve teslimler. ilgili kurum ve kuruluşlarca herhangi bir belge aranmaksızın (re’sen) vergi.

hariçte işleme iznine ise 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilmektedir. Tamirat amaçlı. gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla. mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. HARİÇTE İŞLEME İZNİNİ VEREN MERCİLER * * * Firmaların. Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak. Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için ise. tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin. İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için. ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si oranında. maden ihracatçı birliklerinden hariçte işleme izni. Ayrıca.D. Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır.HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Tanım Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek. ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi • • • • 38 . Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bunun sonucunda yenilenmesi amacıyla Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. garanti hükümleri uyarınca. yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. firmaların Gümrük Müsteşarlığı’ndan hariçte işleme izni almaları gerekmektedir. tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Firmaların. HARİÇTE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • Hammadde. yardımcı madde. hariçte işleme izni almak için ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat edilmektedir. işlem görmek üzere gönderilecek eşya için. en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde belge aslı. hariçte işleme izin belgesi almak için DTM’na müracaat edilmesi gerekmektedir. DTM’den hariçte işleme izin belgesi. yarı mamul.

Gümrük idarelerince verilen hariçte işleme izni. serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. İhracından önce. • • Maden ihracatçı birliklerince verilen hariçte işleme izni. nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden.). 39 .dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük Müsteşarlığına (Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan. İhracı. Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Haller • • • İhracı. ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan. DTM’ce belirlenen uygulama usullerine istinaden maden ihracatçı birliklerince kapatılmaktadır. Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenen uygulama usullerine göre gümrük idarelerince kapatılmaktadır. müracaat edilmektedir.

firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya ödenmektedir. KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ 1. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI 1. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)’nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir.BÖLÜM III . imalatçılar. ihracatçı firmalar. Kabul edilmesi halinde kredi. 1. Türk menşeili malların serbest dövizle. Sözkonusu kredilerde. İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ A. imalatçı-ihracatçılar. Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise. imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk Eximbank’a gönderirler.1.TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI. Kredinin Amacı İhracatçı. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-TL) Kredi Kullandırılması • • • • • Limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılmaktadır. firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir.1. çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin yürütülebilmesine olanak sağlamasıdır. Kullandırım Şartları Kredi. kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilmektedir. 40 . bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. Kimler Yararlanabilir Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ). Aracı bankalar.1. Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma hesabına aktarırlar.

ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler. Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte tahsil edilmektedir. Aracı bankalar. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının % 100’ünü kredi vadesi içinde gerçekleştirerek ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında tespiti halinde. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. ve 360. 41 . kendilerine Firma Limiti Firma limiti 6 milyon YTL'dır. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla. günlerde iki eşit taksitte. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Krediye uygulanacak faiz oranları. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür.• Firmalar aracı bankanın krediyi kullandırım tarihinde. Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. Kredinin Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde.her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenmektedir. Kredi Tutarı Kredi tutarı. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. para piyasaları yakından takip edilerek.

ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür. Aracı bankalar. 1.000.2.ABD Doları’dır. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. BSMV Türk Eximbank tarafından KKDF ve Damga Vergisi ise aracı bankalar tarafından tahsil edilmektedir. Kredi Tutarı Kredi tutarı.1. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1.Taahhüt kapatma aşamasında tespiti halinde. Firma Limiti Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi firma limiti 10. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür..2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. Kredinin Döviz Cinsleri 42 .1. SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-DVZ) Kredinin Kullandırım Şartları Türk menşeili malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER İHRACAT KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra.000. Firma Limiti Tüm firmalar için 6 milyon YTL'dır. imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY'de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY'de üretilmesi kaydıyla) firmalar. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. 1. taahhüt edilen FOB ihracat tutarının azami % 100’üdür.3.

360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde ise 6 aylık dönemler itibariyle anaparası eşit taksitlerle her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Kredi.2. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar FOB ihracatı kredi vadesi içinde gerçekleştirerek.50 puan ilave ederek firmalara yansıtabilmektedir. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması. Kredi döviz veya YTL cinsinden ödenebilmektedir.2. Kredi Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla kredinin anapara. Kredinin vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenme imkanı da mevcuttur. Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden.USD / EUR / JPY / GBP cinsinden döviz kredisi başvurusu yapılabilmektedir. bu oranların üzerine azami yıllık 0. YTL olarak ödemelerde Türk Eximbank'ın bildirdiği kur kullanılır. • İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde kredinin anapara. Kredinin Amacı 43 . kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır. DTŞ KISA VADELİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Aracı bankalar. sigortalılık durumuna ve vadeye göre değişkendir.1. böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti • • Firmanın Eximbank nezdindeki riskine. ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. 1. 1. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

Kredi Tutarı Kredi tutarı. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 180 gündür. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Kredinin Kullandırılması • • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılmaktadır. kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar.2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. kredi vadesi itibariyle Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. kredibilitesi.Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredinin ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. 44 . Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı.

Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. 45 . Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür.2. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Türk Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi (YTL karşılığı). Kredi Tutarı Kredi tutarı. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. kredibilitesi. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Kredinin Kullandırılması • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından USD/JPY/EUR/GBP cinsinden kullandırılmaktadır. kredi vadesi içinde. Kredinin Amacı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.1. DTŞ KISA VADELİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak.2.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde, taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; kredi kullandırım tarihinde Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde; taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faiz tutarı ile daha önce tahsil edilen faiz tutarı arasındaki fark ve vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizlerinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3. İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır. 1.3.1 İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır. Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır. Firma Limiti

46

Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,ABD Doları olup, Yeni Türk Lirası limiti 6 milyon YTL ile sınırlıdır. Bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenecektir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,ABD Doları’dır. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, her iki dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi’ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar, kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1.2 katı oranında temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilecektir. Taahhüt kapatma aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3.2. İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ

47

Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı, ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları • Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanmaktadır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır.

Kredinin Kullanılması • • Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kredilerine limit tahsis edilen firmalar, krediyi ABD Doları, EUR, GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır.

Firma Limiti • Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,- ABD Doları olup, bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenmektedir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,- ABD Doları’dır.

Kredi Tutarı Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 540 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi • 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.

48

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. imalatçı.1. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.-Dolar. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ Yasal statüsü ne olursa olsun. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir 49 . Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. Limiti 100. bağımsız işletme tanımına giren.4. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. vadesi 540 gün olan bu kredi için teminat olarak. 1. anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat senedi alınmaktadır. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. 1.4.• 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir.2 katı oranında temerrüt faizi. Taahhüt kapatma aşamasında. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ"ler. kredi vadesi içinde kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunmaktadır.000.

bağımsız işletme olarak kabul edilmektedir. imalatçı. KOBİ Tanımı Yasal statüsü ne olursa olsun. Bir işletme. konkordato ilan etmediklerine ilişkin ise. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. Orta Büyüklükteki İşletme İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar • • • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları (müflis olmadıklarına ilişkin firma merkezinin bulunduğu ilçedeki İflas Müdürlüğü'nden. Kredi Kullandırım Şartları Kredi. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin. (Firma. • * 50 . küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılmaktadır. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup. Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse. bağımsız işletme tanımına giren. herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. diğer kriterleri yerine getirmesi kaydıyla krediden yararlandırılır. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. ihracata yönelik mal üreten. taksite bağlanmış ve/veya mahsup talepli vergi borcu olması durumunda.İmalatçı/ihracatçı. yine firma merkezinin bulunduğu ildeki İcra Hakimliği'nden alınacak yazılar ile).) Firmanın. yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını aşmayan işletmeler. imalatçı vasfını haiz KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır.

kayıtları veya ilgili bankanın yazılı beyanı çerçevesinde ödendiğinin görüldüğü durumda eski kayıt dikkate alınmaz. inancı kötüye kullanma. sahtecilik. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması.). başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır.* Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. hırsızlık. dolandırıcılık. ihtilas. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması.C. T. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. proforma fatura vb. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). Kredinin Faiz Oranı KOBİ .M.YTL (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün (%) 14 51 . Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür. Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100.İHK . Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip. protestolu senedinin bulunmaması (Eximbank’ca tespit edilecektir. irtikap. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır.B. rüşvet. Firma Limiti Firma limiti.ABD Doları’dır.000.). sipariş formu. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için.

360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir.4. KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır. Ayrıca.Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.2 katı oranında temerrüt faizi. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. İmalatçı/ihracatçı. kredi vadesi içinde.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1.2. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. Taahhüt kapatma aşamasında. 1. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. Kimler Yararlanabilir Krediden. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. ihraca yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz. Kredi Kullandırım Şartları 52 .

ihtilas. proforma fatura vb. EUR. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. irtikap.). Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100. rüşvet.000. dolandırıcılık. inancı kötüye kullanma. hırsızlık. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması. sahtecilik. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. protestolu senedinin bulunmaması. yönetim kurulu başkan ve üyelerinin. sipariş formu. GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir.ABD Doları’dır. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır. Firma Limiti Firma limiti. Kredi Tutarı 53 .Kredi. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • • * * Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. Firmanın. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • KredininKullanması ABD Doları.

(%) LIBOR+0. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. kredi vadesi içinde. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz.DVZ (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. Ayrıca.75 54 . FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir.Kredi tutarı.İHK . Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.

5 17.5 14.FAİZ ORANLARI TÜRK LİRASI KREDİLER SÖİK-TL.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.5 15.000 YTL'na Kadar 500.5 15 16 15.000 YTL'na Kadar 500.5 TURİZM-TL.5 17.5 16. UNPK-TL (%) (*) 500.5 16. Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmış firmalar SÖİK-TL: SÖİK-KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: TURİZM-TL: UNPK-TL: SİGORTALI: 55 .5 13. İHK-TL (%) (*) 500.000 YTL'na Kadar 500.5 18 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 KOBİ-İHK-TL (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) (*) 14 21.5 16 17 DTŞ-TL (%) (*) 500.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.5 17 18 SÖİK-KÖY (%) (*) 500.5 15.5 16.5 14 15 14.5 14.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.5 16.5 16.5 16.5 15 16 15.5 16.07.5 16 17.000 YTL Üzeri GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 14.5 15.5 16.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 12.5 17.000 YTL' na Kadar 500.5 17.

25 LIBOR+1.00 (*) 02.00 LIBOR+1.UNPK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) LIBOR+1.SİGORTASIZ: Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmamış firmalar DÖVİZ KREDİLERİ SÖİK-DVZ.50 KOBİ-İHK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) LIBOR+1. (**) Euro cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR.75 DTŞ-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.75 LIBOR+1.50 LIBOR+1.00 LIBOR+1.00 LIBOR+1.25 TURİZM-DVZ.06. Japon Yeni cinsinden kullandırılan kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir.25 LIBOR+1. İHK-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.25 LIBOR+1.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.25 İSKONTO (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 LIBOR+0.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1. 56 .50 LIBOR+1.00 LIBOR+1.25 LIBOR+1.50 LIBOR+1.75 LIBOR+1.75 SÖRK (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) LIBOR+0.00 LIBOR+1.

Döviz Kredileri için azami 540 gündür.C. Bu çerçevede. Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilmektedir. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların.SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: DTŞ-DVZ: KOBİ-DVZ: TURİZM-DVZ: UNPK-DVZ: SÖRK: İSKONTO: Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İhracat Alacakları İskonto Programı VADE YAPILARI Kısa Vadeli İhracat Kredileri vadesi TL Kredileri için azami 360 gün. borçlu olarak düzenleyecekleri. Eximbank değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan amir banka sıfatıyla açılmış.5. akreditifli veya. gayrıkabili rücu. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya. akreditifli veya. TL KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-TL 360 SÖİK-TL KÖY 360 İHK-TL 360 KOBİ-TL 360 DTŞ-TL 180 SÖİK-TL: SÖİK-TL KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: KOBİ-DVZ: DTŞ-DVZ: DÖVİZ KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-DVZ 540 İHK-DVZ 540 KOBİ-DVZ 540 DTŞ-DVZ 360 Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi 1. gayrıkabili rücu. ( DTŞ Kredileri hariç ) TL ve Döviz İhracat Kredi Programlarının vade yapıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sözkonusu bonoların Eximbank’ca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T. amir banka sıfatıyla açılmış. TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan veya işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine 57 . SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı.

veya. Program kapsamında vadesi 180 günden uzun işlemler için biri 180 gün vadeli diğeri satış sözleşmesi/akreditifte belirtilen ödeme vadesi ile aynı vadede olmak üzere eşit tutarda iki bono düzenlenecektir.75 LIBOR + 1.25 58 . • Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (BonoVadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 . GBP ve JPY döviz cinsleri üzerinden işlem yapılmaktadır. mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınmaktadır. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt açığı olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. Firma Limiti • Program kapsamında iskonto edilecek bonolar için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup. Ancak. Döviz Cinsi USD.360 Gün Kadar (İki Taksit) Faiz Oranı (*) LIBOR + 0. Vade Program kapsamında vadesine 360 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. Başvurular doğrudan Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.00 LIBOR + 1. ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri karşılamak üzere Türk Eximbank tarafından belirlenen tutarda teminat senedi alınmaktadır. EURO. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Satış sözleşmesi/akreditifte yer alan ödeme vadelerinin azami kredi vadesinden uzun olduğu durumlarda bono vadeleri 360 günü aşamaz. Teminat Kredinin asli teminatı firmaların düzenleyecekleri yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bonolardır.180 Güne Kadar 181 . Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir.

Gayrikabili Rücu İşlemler İskonto konusu alacak tutarı vadesinde kredi kullanıcısı firmaya rücu edilmeyecek şekilde iskonto edilmektedir.I. II. İskonto Kredisi I. program kapsamında. Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar ve Gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir. Döviz Cinsi 59 . ihracatçı ve imalatçıihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri” esas ve şartları doğrultusunda Eximbank’a tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek İskonto Kredisi İşlemleri Kabili Rücu İşlemlerde.6. Söz konusu program. Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar I. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. Kabili Rücu İşlemler I. KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile imalatçı. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda. T. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. 1. Vade Vadesine en fazla 180 gün kalan ihracat alacakları iskonto edilmektedir.II. iskonto konusu alacak tutarının vadesinde esas borçlusundan tahsil edilememesi halinde.C.(*) EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. iskonto kredisinin vadesinde Eximbank’a geri ödenmesinden iskonto ettiren firma sorumludur.

60 .Bu program kapsamında yapılacak işlemler için düzenlenecek kontrat. sevk vesaiki. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. poliçe/bono vb. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır. her türlü belgeler T. Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (Senet Vadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 .180 Gün (*) Faiz Oranı-Bankacılık Hizmet Komisyonu (*) LIBOR + 0. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir.75 LIBOR + 1. EURO.00 EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizlerden USD. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR.C. Firma Limiti Program kapsamında iskonto edilecek senetler için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup. akreditif. GBP ve JPY cinsinden düzenlenecektir.

ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır. krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir.1 YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ Bu kredi programı ile. Kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tesbit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. 2. • Kredi Tutarı 61 . Kendi markası ile yurtdışında mağaza açacak firmaların kredilendirmeye esas yatırım tutarının tesbitinde reklam giderleri ve yatırım konusu mağazada satılacak ilk mal stokuna ilişkin tutarlar da dikkate alınmaktadır. Krediden Yararlanma Koşulları Kredi.2. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen. yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılmaktadır. Kimler Yararlanabilir Kredi. standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan.000. Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla. Sözkonusu kredi programları. Kredinin Amacı Kredinin amacı. Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla. ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir. ÖZELLİKLİ KREDİLER Türk Eximbank. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen.. Asgari Yatırım Tutarı • Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200.ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez.

2 katı oranında temerrüt faizi. ancak bu oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz. ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ Program kapsamında. • • 62 . vergi ve fonlar tahsil edilecektir. kredi faiz oranı 1.Kredi konusu proje için Eximbank’ca uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir. Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır.2. • Kredi. Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Eximbank’ca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. Kredi Vadesi Kredi vadesi azami 7 yıldır. ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilir. 2.C. Krediye ilişkin istisna edilmiş olan vergi. Geri Ödemelerin Yapılmaması Uygulanacak Cezai Müeyyideler ya da Zamanında Yapılmaması Durumunda Kredinin geri ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için kredi faiz oranının 1. proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır. VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T. Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir. Kredinin Geri Ödenmesi Kredi anapara ve faizi Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenen geri ödeme dönemlerinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Ancak kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden Türk Eximbank tarafından tespit edilmektedir. resim ve harçlar tahsil edilmektedir. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Krediye ait VRHİB taahhüdünün belge vadesi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde.

Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır. Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Eximbank’ca işlem bazında belirlenecektir. alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler. gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir. Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında. İhracat Taahhüdünün Kapatılması İhracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi/teminat mektubunun orijinal vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kredi için Eximbank’ca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranacak olup. gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanır. 2. yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Asgari Özkaynak Katkısı / Asgari Yerli Katkı Payı Proje konusu gemiye firma özkaynak katkısının sağlanmasını teminen. proje genelinde gemi kontrat bedelinin en az % 15’ine tekabül edecek tutarda harcamanın firma özkaynaklarından yapılması ve proje konusu geminin yerli katkı oranı ya da katma değer oranının asgari % 25 olması hususları aranmaktadır. 63 . GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI Amacı Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması.• • Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını ihtiva etmesi gerekmektedir. * * Kimler Yararlanabilir Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri.3. bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir. Kredi: Program kapsamında kullandırılacak krediler ile. rekabet güçlerinin desteklenmesi. * Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma. Teminat Mektubu: Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile.

Tebliğ ve Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler için ilgili Karar. Gider Vergisi Kanunu’na göre Eximbank’ca ödenir ve aynen firmaya yansıtılmaktadır. • • • Proje Limiti Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilebilmektedir. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde. 2. Ülke Limiti 64 .3. yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden dolayı. Gerçekleşmenin tesbitinde FOB ihraç değerine bakılmaktadır. Firma Limiti • • Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında. GB'nin arka yüzünde kayıtlı "malların yurtdışı edildiğine ilişkin tarih" veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınmaktadır.Fiili ihraç tarihi olarak. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI Kredinin Amacı Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra. müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınmaktadır. muafiyetin kalktığı kendisine bildirilen ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmektedir. harç ve damga vergisi ile ilgili yükümlülükler. başlangıçta istisna edilmiş olan vergi. Nakdi kredi faizi / tahsil edilen garanti komisyonları üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD Doları'nı aşmayacaktır.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. Herhangi bir firmanın belirli bir andaki riskinin tesbitinde. resim. • Kredi faiz oranı 1.

süresi. Çevre Uygulama Esasları. ihtiyaç duyulan teminat mektubu türü. 2. firmasına ilişkin özet bilgi ve belgeleri içeren Niyet Mektubu Talep Formu. resmi destekli ihracat kredisi sağlayan üye ülkelerin İhracat Kredi Kurumları’nın sağladıkları desteğe ilişkin politikalar ile “çevre”nin korunmasına yönelik politikalar arasında tutarlılık sağlamak. geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan “resmi destekli ihracat kredileri” için uygulanmaktadır. OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)’nun üzerinde mutabakata vardığı. talep edilen teminat mektubunun tutarı. Türkiye Müteahhitler Birliği'nce onaylanan Proje Bilgileri Onay Formu ve kontrgaranti düzenleyecek Türk bankasının niyet mektubu ile Türk Eximbank'a Niyet Mektubu için müracaat edecektir. işveren ihale makamı.Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20'sini geçmeyecektir. verilecek mektup örneği. Müracat Şekli Sözkonusu programdan yararlanmak isteyen firma/konsorsiyum temsilcisi firma.4. işveren ihale makamının bankası. kime hitaben düzenleneceği. resmi destekli ihracat kredilerinden faydalanan yeni ve/veya kurulu “Proje”lerin çevre değerlendirmesi konusunda ortak yöntemler geliştirmek ve bu Projeler’in “potansiyel çevre etkilerinin” en aza indirilmesi amacına yönelik olarak benimsenen “Çevre ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” uyarınca hazırlanmış ve Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur. TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam İşbu “Çevre Uygulama Esasları”. 65 .

* * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). * Yurtdışına ihraç malı / yükü götürülmesi. L2 Yetki Belgesi bulunan II. Gemi Tasdiknamesi / Kira Sözleşmesi bulunan.1. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (KARAYOLU/DENİZYOLU/HAVAYOLU) Amaç Uluslararası nakliyat firmaları. 66 . Taşımacılık Hizmeti Tüzel kişiliği haiz uluslararası nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar tarafından. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). 2 Yetki Belgesi bulunan veya.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren. III.3. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 3. İşletme Ruhsatı bulunan Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalara kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılmaktadır.Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren. Kapsam I. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir.

İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden yapılabilmektedir.000 YTL Üzeri 67 . Kredi Vadesi * * YTL kredilerinde azami 360. Firma Limiti Firma limiti. Performans Kriteri Başvuruda bulunan firmaların. YTL ve döviz olarak kullandırılmakta olup. EURO. Kredinin Döviz Cinsleri Kredi.000. Transit mal / yük taşımacılığı yapılması “Taşımacılık Hizmeti” olarak belirlenmiştir. döviz kredisi başvuruları ABD Doları.ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmetini gerçekleştirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ancak..ABD Dolarını aşamaz. Döviz kredilerinde ise azami 540 gündür.* * Yurtdışından yurtiçine ithal malı /yükü getirilmesi. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık dönem itibariyle.000. Kredi Tutarı Firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun hizmetinin % 100’ü kredilendirilmektedir. her halükarda kredi riski 2. Belgeli kredilerde kredi vadesi Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresini aşamaz.000 YTL'na Kadar 500. kredinin anapara ve faiz toplamının % 100’ü oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki (12) aylık döneme ilişkin Eximbank’a beyan edilen navlun bedelinin % 20’si ile sınırlı olup. navlun bedellerine ilişkin faturaları bazında en az 500.. Teminat ve Dokümantasyon Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. KGF Kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF' nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Eximbank’ca belirlenmektedir. TL KREDİSİ VADE FAİZ ORANI(%) 500.000.

3. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılacak kredilerde STG LIBOR.5 17. kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde. ara dönemlerde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilmektedir.25 LİBOR+1. garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk Eximbank. Belgesiz kullandırılan kredilerde ise kredi vadesi içerisinde yurda getirilerek Döviz Alım Belgesi'ne bağlatılması zorunludur.75 EURO cinsinden kullandırılacak kredilerde EURIBOR. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Kredi YTL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte.25 LİBOR+1.5 16 17. Belgesiz kullandırılan kredilerde ayrıca.2.120 gün 180 gün 360 gün DÖVİZ KREDİSİ VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün 14. sağlanmış olan menfaatler gerçekleşmeme oranında tahsil edilmektedir.5 18 FAİZ ORANI LİBOR+1.5 16. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.50 LİBOR+1. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde VRHİB süresi içerisinde. Kredinin Geri Ödenmesi * * 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. * Döviz Getirme Zorunluluğu Kredi taahhüdü tutarındaki navlun bedellerinin. Kredinin Amacı 68 . 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi taahhüdünün. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde ise TIBOR için aynı spreadler geçerlidir. TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi. bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur.

Bu durumda kredi riski her halükarda 4.000. A grubu seyahat acentaları.000. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri krediden faydalanmaktadır. kredinin Döviz yada YTL kullanılmasına bağlı olarak farklılık arzeder.-ABD Doları'nı aşamaz. vadeli kullandırılmaktadır. döviz girdisi tutarının azami %15'ine kadar limit (ABD Doları) tahsis edilebilir. Şirket Limiti Şirket limiti. Kredinin Vadesi Kredi vadesi.-ABD Doları'nı aşamaz. A-Grubu belgeli seyahat acentalarına.Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi.000.C. A-Grubu belgeli seyahat acentaları için. * * TÜRSAB üyesi.-ABD Doları ya da muadili tutarda döviz getirdiğini tevsik eden.000. döviz girdisi tutarının azami %10'una kadar limit (ABD Doları) tahsis edilir. Bakanlık tarafından tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu Belgeli Türsab üyesi seyahat acentaları ile özel havayolu şirketlerine azami 36 ay . TÜRSAB üyesi. YTL Krediler * * TÜRSAB üyesi.000. bankalarca düzenlenmiş döviz alım belgesi bazında yurda en az 500. Pazarlama Projesi tutarının %80'i ile sınırlı olmak üzere. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için. Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin. Tüzel kişiliği haiz özel havayolu şirketleri tarafından yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetler. VRHİB kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi vadesi VRHİB vadesini aşamaz. Ancak T. Kredi riski her halükarda 2. Kimler Yararlanabilir Bir önceki takvim yılı itibariyle. Turizm Hizmeti * * Tüzel kişiliği haiz seyahat acentaları tarafından yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetler.C. azami 360 gün. T. 69 . Döviz kredileri azami 540 gün vadeli kullandırılmaktadır. bu hizmetler kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

000 YTL Üzeri 14. Kredi vadesi içerisinde döviz kredilerinde kredi anapara.75 Program kapsamında 1 yıldan uzun vadeli kullandırılacak TL kredilere uygulanacak faiz oranları. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır.5 18 FAİZ ORANI DÖVİZ Libor+%1. * * Döviz ve 1 yıla kadar vadeli kullandırılan TL kredilerde Turizm Pazarlama Kredilerine uygulanan cari faiz oranının 1. 1 yıldan uzun vadeli kullandırılan TL kredilerde. Vergi. YTL kredilerde ise kredi anapara tutarında. Türk Eximbank tarafından her bir kredi bazında belirlenmektedir. cezai faiz uygulanır. Kredi kullanıcısı şirketlerin.5 17. 1618 sayılı Kanun’un 7. faiz ve varsa masraflar toplam tutarı kadar. kredi için belirlenen faiz oranının 1. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde.000 YTL'na Kadar 500. kredi kullanıcısı şirket tarafından "yurtdışı turizm hizmeti" faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen hizmet faturaları ve Döviz Alım Belgelerinin dökümünü gösteren liste ile Türk Eximbank tarafından kapatılmaktadır. VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde VRHİB süresinin dışında. VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. Taahhüt Hesaplarına Sayılmayan Dövizler * * Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesabında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler.25 Libor+%1. Belge kapsamında kullanılmayan kredilerde ise kredi süresi dışında gelen hizmet bedeli dövizler.2 katı oranında.5 17. maddesinde belirtilen yasak faaliyetler karşılığında getirilen dövizler. VRHİB kapsamında kullanılmayan krediler için.2 katı oranında. 70 .Kredinin Faiz Oranı VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün * FAİZ ORANI YTL(%) 500.50 Libor+%1.5 16 16. * * VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB kapsamında kullanılan krediler için.25 Libor+%1. turizm hizmeti dışında elde ettiği dövizler.

Belirtilen alanlardaki projeler Eximbank’ca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara. Bu uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde Teşvik ve Kambiyo Mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınmaktadır. yurtdışına gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır. Proje konusu sözleşme hükümlerinde hizmet veren firmaya avans ödenmesi öngörülmüş ise proje limiti.3. Kredinin Amacı Türkiye’de yerleşik firmaların. Krediden Yararlanma Koşulları Türkiye’de yerleşik firmalara kredi konusu proje için imzalanmış sözleşme kapsamında yapacakları harcamaların finansmanına yönelik kredi. projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması taahhüdü karşılığında proje bazında kullandırılır. Kimler Yararlanabilir Eximbank’ca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz. YTL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Yazılım. Proje Limiti Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti. danışmanlık gibi hizmetler kapsamında. Kredinin Vadesi 71 . * * Yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları.3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım. ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve sözkonusu sözleşme bedeli içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Firma Limiti Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Programı kapsamında bir firmaya tanınan azami limit tutarı 4 milyon ABD Doları’dır. sözleşme bedelinden avans tutarı düşüldükten sonra kalan tutar içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının azami % 85’i olacak şekilde belirlenmektedir. projelendirme.

krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. 72 . İhracat Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır.2 katı oranında cezai faiz uygulanır. Taahhüdün TCMB tarafından kapatılmasından sonra Eximbank nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatlar iade edilmektedir.Kredi vadesi. cari faiz oranının 1. Vergi. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde.C Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır.

ihracat bedelinin ödenmesine ilişkin fon ihtiyacı İKB tarafından sağlanmaktadır. ihraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara malları ve hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım mallarının ithalatına finansman desteği sağlanmasıdır. Söz konusu program kapsamında.. İKB'na gönderilmektedir.049. Limit Kapsamındaki İşlemler Türk Eximbank anılan program kapsamında yürütmekte olduğu aracılık faaliyetlerinin yanısıra.1. ithalatçı riskini doğrudan üstlenmek suretiyle de İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yönelik ihracata da finansman desteği sağlamaktadİr. Bu program kapsamında. İKB tarafından yapılan son düzenlemelerle İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yapılacak ihracatların da program kapsamında finansmanı mümkün hale getirilmiştir.866. akreditif tahtında gerçekleştirilen sevkiyatı müteakip İKB tarafından ihracatçıya ödenmektedir. Aracılık İşlemleri Eximbank’ın aracılık etmekte olduğu işlemlerde İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerde mukim ithalatçıların riski İKB tarafından üstlenilmekte olup. 73 .EURO tutarında bir limit tahsis edilmiştir. 4. İSLAM KALKINMA BANKASI (İKB) KAYNAKLI KREDİLER Türk Eximbank. kredi onay yetkisi İKB'na aittir. İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile işbirliği içerisinde sevk sonrası ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı programlarına Türkiye Milli Acentası konumunda aracılık yapmaktadır. alıcı kredisi niteliğindedir. Söz konusu programlar. Sözkonusu program. Anılan finansman programının ihracatçılarımızın kredili satış olanakları ile mevcut ve yeni pazarlarda rekabet imkanlarını arttırabileceği düşünülmektedir.2.4. İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup. Bu çerçevede. İHRACAT FİNANSMANI PROGRAMI (EXPORT FINANCING SCHEME – EFS) İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türk Eximbank arasında 1988 yılında imzalanmış olan anlaşma uyarınca. İKB'ndan temin etmiş olduğu limit çerçevesinde. 4. İKB bünyesindeki finansman programlarından İhracat Finansmanı Programı'na Türk Eximbank aracılık etmektedir. Eximbank’ca yapılan inceleme sonucunda olumlu bulunan başvurular. Programdan yararlanmak isteyen Türk ihracatçılarının Eximbank’a başvuruda bulunmaları gerekmekte olup. Mal bedeli. ihracatçılarımıza sunduğu finansman imkanlarını artırma gayreti içerisindedir. alıcı kredisi niteliğinde olup. İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ (IMPORT TRADE FINANCING OPERATIONS: ITFO LINE) İKB bünyesinde yürütülmekte olan bu program kapsamında ihracatçılarımızın İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olan veya üye olmayan diğer ülkelerden yapacakları ithalatın finansmanı amacıyla Eximbank’a İKB tarafından 9.

borç ödeme gücü oranının ise asgari 1. Kimler Yararlanabilir Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı. ( Türk Eximbank) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Anlaşması 7539-TU (EFIL-IV) çerçevesinde. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun. İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFIL IV) Kredinin Amacı Türkiye İhracat Kredi Bankası A. harcama belgeleri karşılığında. İhracatın finansmanı. * * 74 . Ayrıca firmaların kredi alındıktan sonraki dönem dahil borç/özkaynak oranının azami 85/15. Krediler kapsamında yer alan mal alımı ve yapı harcamaları "IBRD (Dünya Bankası) Kredileri ve IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) Kredileri kapsamında Satınalma Kılavuzu"nun hükümlerine uygun olarak satın alınır. Kredinin Tutarı Kredinin toplam tutarı 300 milyon ABD Doları olup. İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mal ve yapı harcamaları için kullanılabilir. DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER 5.Ş. Krediler için kullanılabilecek satınalma yöntemleri.1. tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilir. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin Dünya Bankası satınalma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranmaktadır.5. gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalarımızın orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Kredi Programının Genel Koşulları * * * * Kredi. ABD Doları ve EURO olmak üzere iki ayrı para biriminden kullanılması/kullandırılması hedeflenmektedir.1 olması gerekmektedir. Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu olması şartı aranmaktadır.

* Yerel Ticari Uygulama: Tahmini sözleşme maliyeti 10. Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi. Dünya Bankası'nın ön incelemesine tabidir.ABD Doları'dır. Gemi Yapımı kredilerinde krediye konu gemi/yat yapımı ile kapatılması zorunludur.000. kredi kullanıcısı firma tarafından kredi vadesi içerisinde kredi anapara. İlk iki kredi ile 5 milyon ABD Doları'nın üzerindeki tüm kredi talepleri Dünya Bankası'nın ön onayına tabidir. Türk Ticaret Filosunda Türk bayrağı ile taşıma yapacak olan gemilerin yapımına yönelik olarak kullandırılan kredilerde ihracat taahhüdü. faiz ve varsa masraflar toplamı kadar. taahhüt edilen "Taşımacılık Hizmeti" faaliyeti çerçevesinde düzenlenen navlun faturaları ve Döviz Alım Belgeleri'nin dökümünü gösteren listelerin kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a ibraz edilmesi ile kapanmaktadır.000. * 75 . * * Firma Limiti Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma/grup limiti azami 20.000. İhracat Taahhüdünün Kapatılması * * İhracat taahhüdünün.-ABD Doları'nın altında olan mallar/yapı işleri. yerleşik ticari uygulamalar çerçevesinde ve yapılacak sözleşmeler kapsamında satın alınmaktadır. Döviz Taahhüdünün Kapatılması Kullanılan kredilerin belge (döviz) taahhüdünün kapatılması amacıyla firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullandıkları krediler için belge süresi sonunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerine. faiz ve varsa masraflar toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılmaktadır.000. Uluslararası Rekabete Açık İhale: Sözleşme bazında tahmini maliyeti 10.-ABD Doları'nın üzerinde olan mal alım ve yapı işleri alımları için kullanılır.000. İşletme sermayesine yönelik kullandırılan diğer kredilerde ihracat taahhüdünün kredi anapara.. alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinin veya fiziki yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda muhtemel özkaynak katkısı dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında kullandıkları krediler için ise Hazine Müsteşarlığı'na başvurarak belge taahhütlerini kapatmaları ve taahhüdün kapandığını ilgili kurumlardan Eximbank’a hitaben getirecekleri yazı ile belgelemeleri gerekmektedir.000.

Türk yüklenici. Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla. Projenin kredi açılacak ülkenin önceliklerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olması tercih nedenidir. proje için oluşturulacak ortaklığın/uluslararası konsorsiyumun ortağı veya taşeronu da olabilir. Ülke Kredi/Garanti Programına ilişkin finansman desteğinin çerçevesi. genel kabul görmüş proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve finansman aşamasında prensip olarak OECD normları uygulanmaktadır. Projenin teknoloji aktarımına ve yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olması tercih edilmektedir. bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. Projeler. ilgili ülke hükümeti tarafından tayin edilen muhatap banka(lar) veya resmi kurum/kuruluşlar olmaktadır. Türk Eximbank’ın Yıllık Programları dahilinde belirlenmektedir. projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından işverenle yüklenici arasında imzalanan kontratın FIDIC (Uluslararası Mühendis Müşavirler Federasyonu) kurallarına uygun olmasına özen göstermektedir. Türk Ticaret Kanunu ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olması gerekmekte. Projenin gerçekleştirileceği ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti altına almak amacıyla “Devlet Garanti Mektubu” alınması esastır.B. benzer projelerde deneyimli olması beklenmektedir. ana müteahhit firma statüsünde olabileceği gibi. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMININ AMACI VE KAPSAMI Türk Eximbank. ihraç mallarının çeşitlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracına katkı sağlaması beklenmektedir. Borçlu. Projenin Türkiye katkısının yüksek olması. 76 . Türk Eximbank. mali yapısının sağlam ve ticari itibarının yüksek olması. Türk Yüklenicinin. gerçekleştirilecek olan projede. Türk Eximbank projelere nakdi kredi veya garanti mekanizması aracılığı ile finansman desteği sağlamaktadır.

hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların bir yıl içinde. 77 . Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. Programda 170’den fazla ülkeye yönelik sevkiyat. alıcının türüne. İHRACAT KREDİ SİGORTASI 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin. sigorta teminatı altında.9 ile yüzde 4 arasında değişmektedir. ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle. alıcının bulunduğu ülkenin risk grubuna. alınabilmektedir. İhracatçının her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi düzenlenmesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir.C. İş Bankası ve Akbank ile birlikte Türk Eximbank tarafından yürütülen Sevk Sonrası İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde. gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da. Ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran ihracatçı firmalar Türk Eximbank’ın uyguladığı Kısa Vadeli İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde söz konusu alacaklarını iskonto edebilmektedir. isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi. ödeme şekline ve vadeye göre binde 1. ihracatçıların vadeli akreditifleri ile senede bağlı kabul kredili işlemlerinin iskontosu yoluyla finansman temini sağlanmaktadır. sigorta teminatı altına Program kapsamında ülkeler riskliliklerine göre 7 grupta toplanmaktadır. 1. Uygulanan prim oranları. Tazminat oranı doğacak zararın % 90’ıdır.

ihracatçı Poliçe’den kaynaklanacak tazminat alacağını ticari bankaya temlik ederek finansman olanağı yaratabilir. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. sözleşme bedelinin % 85'inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. gemiler. sözleşme bedelinin % 85’inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir.2. Sevk Sonrası Politik Risk Programı Sevk Sonrası Politik Risk Poliçesi orta vadeli ödeme koşuluyla satılan. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMLARI 2. Doğacak zarar. Türk Eximbank’ca verilecek form çerçevesinde ve ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından hazırlanıp onaylanan ekspertiz raporu ile belgelenmiş olan. haberleşme araçları. SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI Spesifik İhracat Kredi Sigortasının Amacı İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan alacaklarını sevk öncesi ve sevk sonrası dönemlerde ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine olanak sağlamaktır. alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı. yerli katkı oranının en az % 60 olduğu. sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenmektedir. inşaat makinaları. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile sağlanan desteğin daha da genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı bir programdır. torna tezgahları vb. alıcının türüne. haberleşme araçları ve dayanıklı tüketim malları gibi sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. Motorlu taşıt araçları. motorlu taşıt araçları. Doğacak zarar. 78 .1. Prim tutarları sigorta kapsamına alınan ihracat işleminin vadesine ve alıcının ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. Bu program kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta kapsamına alınan işlemle ilgili olarak ticari bankaların Poliçe’yi yeterli bir teminat olarak görmesi halinde. Prim oranı. kompresörler.

5 milyon ABD Doları tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında Cezayir’e yönelik sevkiyatlardan doğan ve Türk Eximbank’ca tazmin edilerek Borç Erteleme Anlaşması’na bağlanan. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak beş yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sevkiyatlardan doğan alacakları Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı ile teminat altına alınmaktadır. Söz konusu anlaşma kapsamında tahsil edilen toplam tutar 14. 2.2. 79 . Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. İhracatçıların özellikle Orta–Batı Asya cumhuriyetlerine yapacakları orta ve uzun vadeli ihracatlarını sevkiyat sonrasında ortaya çıkabilecek politik risklere karşı teminat altına almak amacıyla uygulanan Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile orta-uzun vadeli ihracata konu sermaye ve yarı sermaye mallarının ihracatına sağlanan desteğin daha genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı uygulanmaktadır.Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. 2001 yılında 2. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesine teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu verilmesi uygulaması sürdürülmüştür.1 milyon ABD Doları tutarındaki alacağa ilişkin olarak. Yurt dışında yatırım yapan yatırımcılarımızın politik risklere karşı sigorta teminatı altına alınacağı Yurt Dışı Yatırım Sigortası Programı ile ilgili çalışmalara da devam edilmiştir.2 milyon ABD Doları’ na ulaşmıştır. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesini teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu da verilmektedir. faiz dahil 47. Bu Program ile sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatı kapsanmaktadır.

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI Amaç Programın amacı. kamu işveren makamlarına verilen geçici. Bu programın amacı ve kapsamına uygun olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Teklifname’ler değerlendirmeye alınmaktadır.3. sigorta kapsamına alınmasını talep ettiği işlemle ilgili bilgileri ihtiva eden “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi Teklifnamesi” ile Türk Eximbank’a başvurmaktadır. Prim tutarı. Başvurunun değerlendirilebilmesi için bahse konu teminat mektubunun başvuru öncesinde henüz düzenlenmemiş. tamamen müteahhit firmanın kontrolü dışında ve poliçe tarihinden sonra ortaya çıkan olay ve şartlar neticesinde teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi sonucu. İşleyiş Müteahhit firma. müteahhit firmanın kusuru. Kapsam Türk Eximbank. müteahhit firmanın kendisi lehine teminat mektubunu düzenleyen türk ticari bankası ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi (GKS) kapsamında bu bankaya ödemekle yükümlü olduğu tutara istinaden tazminata konu tutarın belirli bir oranını. türk müteahhitlerinin “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi” (Poliçe) ile teminat altına alınmasıdır. Poliçe prim tutarının ödenmesini müteakiben tanzim edilmektedir. sigorta sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve sınırlar içinde tazmin etmektedir. Prim Prim tutarı sigorta kapsamına alınan teminat mektubunun vadesine ve işveren makamın ve işveren makamın ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra. hatası veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla. 80 . kabul formu’nun müteahhit firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a verilmesinden önce kabul formunda belirlenen şekilde ödenmektedir. avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı. ek olarak istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmış ve başvuru ücreti 500 YTL’nin Türk Eximbank’ın hesabına yatırıldığına dair dekontun da teklifname ekinde gönderilmiş olması gerekmektedir. teklifnamenin eksiksiz olarak doldurulmuş.

Bu hükümle. Söz konusu koşullar. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. maddenin 1.İHRACATTA KDV İSTİSNASI KDV Kanunun 11.MAL İHRACI KDV Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’den istisna olacağı belirtilmiş olup. 12. Yurt dışındaki fuar ve sergilere katılan ihracatçıların buralarda yaptığı satışlar için de aynı kural geçerlidir. yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir. 2. hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılmaktadır. İHRACAT İSTİSNASINDA ÖZEL DURUMLAR • Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi Konsiye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde açıklanmıştır. Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması. 1. • 11. Teslim konusu malın T. • Yurt Dışına Mal Kiralanması Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta mal ihracı değil. Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye’den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade edileceği hükmü ile. ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilmektedir. ve 12. mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.BÖLÜM IV . • • A. 81 .C. • Yurt Dışındaki İnşaatlara Makina ve Ekipman Götürülmesi Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmaların bu işlerinde kullanmak üzere kesin olarak yurt dışına götürdükleri makina.madde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları düzenlenmiştir. Fıkranın (c) bendinde ise ihraç kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin ödenmeyecek bir tür ön ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir.

• Ayni Sermaye İhracı Yurt dışında kurulan şubeler veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mal götürülmesi durumunda. millileşmemiş malların. külçe altın veya külçe gümüş tutarı dışındaki kısıma uygulanmaktadır. • Deniz ve Hava Taşıtlarına Yapılan Teslimler Serbest dolaşımda bulunan yakıt. yurt dışındaki malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışına satışı söz konusu olduğundan. gümrük beyannamelerinin yanı sıra sınır veya kıyı ticareti yetki belgesi de aranılmaktadır. • İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 82 . • Özel Matrah Şekline Göre Vergilenen Malların İhracı Özel matrah şekline göre vergilenen mallardan altın ve gümüşten mamul eşyaların ihracında istisna. Sınır ve kıyı ticareti yoluyla ihracatta. • Posta ile Yurt Dışına Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal göndermeleri ihracat istisnası kapsamındadır.• Transit İhracat Transit ihracatta. • Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmesi suretiyle ihracat istisnası uygulanabilmektedir. Ayrıca gümrük beyannamesi yerine düzenlenen “tahakkuk varakaları” istisna uygulamasında geçerli belge olarak kabul edilmektedir. Ancak teslim anında Türkiye’de bulunmakla birlikte. milileşmeden yurt dışına götürülmek üzere satışında KDV uygulanmamaktadır. sözkonusu işlemler ihracat istisnasından yararlanmaktadır. • Millileşmemiş Malların Satışı Teslim anında Türkiye’de bulunmayan malların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. • Sınır ve Kıyı Ticareti Bu şekilde satılan mallar için ihracat istisnası uygulaması mümkündür. KDV oluşmamaktadır. yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan deniz ve hava taşıtlarına verilmesi ihracat hükmünde olup. Bu nedenle transit ihracat bedelleri KDV beyannamesine dahil edilmemektedir. bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmek şartıyla ihracat istisnası uygulanmaktadır.

• Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Yurt içi. ihracat istisnası uygulanmamakta olup.Yurt dışına çıkan malların herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde. Bu durumda ihracat faturasındaki FOB bedel ile birlikte navlun ve sigorta bedellerinin KDV beyannamesinde “İhracat İstisnası” satırına yazılarak matrahtan düşülmesi gerekmektedir. yurt dışına kesilecek faturada istisnaya tabi tutulabilmektedir. ihracatçının sonradan vade farklı uygulaması halinde. Ancak ihracatın CIF veya CF teslim şekillerine göre yapılması durumunda navlun ve sigorta için ihracatçının yurt dışındaki müsterisine KDV istisnası uygulaması gerekmektedir. önceki dönemlerde istisna beyan edilmişse. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnası kapsamındadır. • İhracatta Uygulanan Vade Farkları İhracat istisnası uygulanarak yurt dışına satılan mallar için. 83 . KDV yönünden yararlanılan kısım düzeltilmektedir. • Navlun ve Sigorta Bedelleri İhracat faturası FOB bedel üzerinden düzenlenmektedir.

onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler istisnadan yararlanmaktadır. Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisna kapsamına girmektedir. bakım. Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması istisna kapsamına girmektedir. Türkiye’de yapılmakla birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ise Kanunun 11/1-a maddesi ile vergiden istisna edilmiştir. kışlama. disket. 2. Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir. maddesi gereği. Türkiye’de yapılmayan hizmetler verginin konusuna girmemektedir.HİZMET İHRACI KDV Kanunun 1. Türkiye’de Yapılan Hizmetlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi İçin • • • • • • • Yurt dışına fason işçilik yapılması istisnadan yararlanmaktadır. Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. 3. ikametgahı. yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır. bant. bakım. metin. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. 84 . Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. onarım. 4.B. Hizmet Türkiye’de. Tamir. Hizmet İhracında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerçekleşmesi Gerekli Şartlar 1. çekek hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. KDV Kanunun 11/2. Yurt dışına gösterim için film. görüntü gönderilmesi istisnadan yararlanmaktadır. Yabancı bayraklı teknelere Türk limanlarında verilen tamir. işyeri ve kanuni iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmaların yurt dışında müstakilen faaliyet gösteren şubesine yapılan yurt dışında faydanılan hizmetlerin istisna kapsamında girdiği açıklanmıştır. maddesinde.

teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine tecil edilen vergi terkin olunmaktadır. İmalat içinde en az 5 işçi çalıştırmaları. Yararlanma Şartları • • • Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler. bunun ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin tahsil edilmeyen KDV kadar kısmı. sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir. İmalatçı niteliği taşımayan satıcıların dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler. TECİL-TERKİN İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ 85 . ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülecektir. ancak tahsil edilmeyip tecil edilecektir. Sanayi Bakanlığınca “İmalatçı” Niteliğine Haiz Olmanın Şartları • • • • Sanayi siciline kayıtlı olup. Bu şartlara haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek. Tecil-terkin uygulaması. Bu dönem beyannamesinde imalatçının ödenecek KDV’si olması halinde. vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek. KDV gösterilecek. Sanayi odaları. İhracatçı tarafından olsa dahi işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olmaları. faturada gösterilen KDV’yi ödemeksizin malı teslim alacaktır. Özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler tecil-terkin sisteminden yararlanmaktadır. Bu suretle ihracatçı. sanayi sicil belgesi almış olmaları. İhraç kaydıyla teslim edilen malların.C. Bu kapsamda teslim yapılan dönemde 1 nolu KDV Beyannamesindeki Tablo III “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümü doldurulmak zorundadır. ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları.İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI Belirli koşullar altında ihraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesidir.

Başka bir ifade ile KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür. ham madde ve yardımcı maddeleri kendi temin etmesi koşulu ile üretilen mallar için tecil-terkin uygulanabilmektedir. İhracatçı. Geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihrac kaydıyla tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanabilmektedir. 86 . kendi üretimine ek olarak fason imalat da yaptırmaları durumunda. Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği Tecil-terkin uygulaması tamamen imalatçıların insiyatifindedir. işin riskini üstlenmeleri. Geçici Muaflık ve Dahilde İşleme Rejimleri Kapsamında İthal Edilen Mallar Bedelli olarak geçici ithalatı yapılan malların işlenerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmektedir. ödeyeceği KDV’yi isterse indirim ve iade konusu yapabilmektedir. Üretimin Yanında Fason İmalat Yaptıranlar İmalatçı tanımına girenler. fason imalatı kendi sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları.Geçici İthal.

aynı faturada gösterilmek şartıyla bu toplama dahil edilebilecektir. İstisna kapsamındaki satışlarda “Özel Fatura” 5 nüsha olarak düzenlenmektedir. nüshaları gümrük görevlilerinde kalmaktadır. 5. KDV matrahından indirilmektedir. numara ve tutarlarını ihtiva eden liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenmektedir. sadece bavul ticareti kapsamındaki işlemleri yapacak mükelleflere verilmektedir.D– BAVUL TİCARETİ 61 Seri No. Yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilmektedir. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmaktadır. nüshası. gümrükte onaylanarak satıcılara intikal etmiş olan özel faturaların tarih. Satın alınan mallar. 87 . Özel faturanın onaylı 4. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır. Bir faturada gösterilen bedelin bu miktardan fazla olması halinde vergisiz satış yapabilmektedir. Onay işlemi sırasında özel faturanın 2 ve 3. alıcılar veya taşıyıcı firmalar tarafından da yaptırılması mümkündür. çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya ulaşmış olmalıdır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T. satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri.C uyruklu) alıcılara yapılan satışlarda. Birden fazla malın bedeli. Satışı yapılan mal bedelleri toplamının. • • • • • Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden. bankalara veya özel finans kurumlarına bozdurulmakta ve döviz alım belgeleri KDV beyannamesine eklenmektedir. 3 ve 4. Onay işleminin satıcılar. KDV hariç 1 milyar liranın üzerinde olması gerekmektedir. İlk dört nüsha alıcıya verilecek. bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. nüsha satıcıda kalmaktadır. • Satıcı. fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde. Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük kapılarından yurt dışı edilmekte olup. özel faturanın 2. aşağıdaki şartlar dahilinde KDV uygulanmamaktadır. gerçek usulde vergilendirilmek ve hakkında gerçek dışı belge düzenleme veya bilerek kullanma konusunda rapor yazılmamış olması yeterlidir. Bu belgenin alınması için. Bu kapsamda işlemlerin bulunduğu KDV beyannamesine. nüshaları bu kapılarda görevli gümrük memuru tarafından onaylanmaktadır. Satış bedellerine ait döviz. İstisna belgesi.lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır.

88 . Belgede yazılı sürede ihraç edilmesi • • * * * * gerekmektedir. Aynı şekilde yurt dışından getirilen mallarını işlenmek amacıyla geçici olarak ithal edilmesi durumunda da gümrükte vergi uygulanmamaktadır. Teslime konu malın: İhraç edilecek ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması. Uygulamanın Kapsamı • Alıcının geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması gerekmektedir. 2. İhraç kaydıyla teslimlerde olduğu gibi dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde tecil-terkin uygulaması isteğe bağlı olup. Teslim edenin KDV tebliğlerinde tanımlanan “imalatçı” vasfına haiz olması gerekmektedir.E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde. ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. Tüm sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçıların yurt içinden ham ve yardımcı madde alımlarında KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün kılınmıştır. bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek. Yerli girdi kullanan mükellefler içinde aynı sistem geçerlidir. Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir. hizmetler bu kapsama girmemektedir.5 milyar TL’sını aşması. Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle KDV hariç bedelin. İmalatçılar tarafından üretilmiş veya çerçevesi belirlenmiş şekilde fason olarak imal ettirilmiş olması. mükelleflerin KDV tahsil ederek işlem yapması da mümkündür. Öte yandan tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup. Ürettiği malları aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç eden imalatçılar da bu uygulamadan yararlanabilmektedir.

Bunlar dışında yabancı uyruklu herkes (Türkiye’de ikamet edenler hariç) pasaportunu ibraz etmek suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. istisnadan yararlanamamaktadır. malların yurt dışında tüketimi söz konusu olduğundan ihracat benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır. alıcının pasaport numarasını. “bavul ticareti” için gerekli olan belgenin aynısıdır. bu malların yurt dışına çıkarılması üzerine iade edileceği hükme bağlanmıştır. 89 . 4 nüsha olarak düzenleyecekleri faturaya. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldığı mallara ödedikleri KDV’nin. İstisna Kapsamında İşlem Yapacak Satıcılar Bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurup “izin belgesi” alan gerçek usulde KDV mükellefleri. yolcu beraberinde eşya ihracı şu şekilde uygulanmaktadır. Bu belge. çeşidini varsa banka şubesi ve hesap numarasını da kaydetmek suretiyle mal bedeli ve KDV’yi ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. İstisna Kapsamına Giren İşlemler Bedeli 100 milyon Türk Lirasını aşan her türlü mal tesliminde istisna uygulanabilecektir. Ancak yurt dışında yerleşik olan Türk uyruklu kişiler istisnadan yararlanabilmektedir. Hizmet ifaları ise bu istisna kapsamına girmemektedir.F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI Türkiye’ye geçici olarak gelen kişilerin Türkiye’den satın aldıkları malları yurt dışına çıkarmaları halinde. Bu tutara. Ancak kişisel tüketime konu olacak miktarı aşan mallar için bu istisna kapsamında işlem yapılamayacaktır.lu KDV genel tebliği ile yapılan düzenlemeye göre. Kanunun 11/1 maddesinin (b) bendiyle. Alıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Satın alınan malların 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve çıkış sırasında satın alınan mallar gösterilmek suretiyle fatura nüshalarının Türk gümrük görevlisine onaylatılması gerekmektedir. istisna kapsamında satış yapabilmektedir. Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Alıcının pasaportunu gören satıcılar. Bu konuda geçerli olan 43 Seri No. aynı faturada gösterilmek şartıyla birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahil edilebilecektir. Onay işlemini yapan gümrük görevlisine faturanın iki nüshası bırakılmaktadır. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar Türk uyruklu kişiler kural olarak Türkiye’de mukim sayıldıklarından.

İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER Mal İhracında • • • • Gümrük Beyannamesi İhraç Edilen Malların Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Hizmet İhracında • • • • Fatura Fotokopisi Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması İhraç Kaydıyla Teslimlerde • • • Gümrük Beyannamesi Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi Bavul Ticaretinde • • • • Onaylı Özel Fatura Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Yolcu Beraberi Eşya İhracında • • • • Onaylı Fatura ve Çekler İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Aracı Firmaların Düzenlediği İcmaller Sınır ve Kıyı Ticaretinde • • • • Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi Tahakkuk Varakası İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Tecil-Terkin Uygulamasında • • • Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgelerinin Onaylı Örneği Alıcı Adına Düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporu Satış Faturaları 90 .G.

Factoring işleminin firmaya (ihracatçıya) bir maliyeti vardır. Factoring. müşterinin ödeyeceği faiz. 2. 4. 8. Alıcı. komisyon ve harçlardan oluşmaktadır. Faktoring şirketi fatura bakiyesini satıcıya öder. Factoring’in konusunu 30-180 gün arasındaki alacaklar oluşturmaktadır. 3.. Factoring işlemiyle factoring şirketi. FACTORING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. Factoring’de genelde kural olarak alacağın % 80-90’ı finanse edilmektedir. bu satışlardan doğan alacak haklarının "factor" veya "factoring şirketi" olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansal faaliyettir.BÖLÜM V . Vade tarihinde faktoring şirketi fatura meblağını alıcıdan tahsil eder. faturaya bağlı alacaklar için geçerli bir işlemdir. 6. 5. Satıcı. 7. Tahsis ettiği limit veşartlarını satıcıya bildirir. faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. müşterinin (ihracatçının) hem nakit sağlayan finansmancısı. Bir başka ifade ile vadeli alacakların vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. satıcıya siparişini iletir. Satıcı ve alıcı bir satış sözleşmesi imzalarlar. 9. • 91 . Faktoring şirketi anlaşılan oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar.BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI A. Faktoring şirketi alıcının kredibilitesi ile ilgili çalışmaları yapar. tüketim malları. Satıcı. malları ile ilgili faturayı alıcıya gönderir. FACTORİNG İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • • Factoring işleminin konusunu. kısa vadeli yatırım malları ve hizmet edimleri oluşturur. Bu maliyet. alıcıya gönderdiği faturanın bir kopyasını faktorig şirketine gönderir. hem borçluların defterini tutan muhasebecisi ve hem de alacağını tahsil edememesinin riskini üstlenen teminat verenidir. Satıcı.FACTORING (Genel Alacak Devir ve Satımı İşlemi) Factoring. büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların.

Varolan ve potansiyel müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması. Satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması. Satıcı firmaya kredili satış tutarının belirli bir oranında kredi verilmesi. 92 . Alacakların tahsil edilememesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması.• * * * * * * Bir factoring anlaşması ile factor. Kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsili için araştırma yapılması. gibi fonksiyonlar üstlenmektedir. Firmalar için piyasa araştırması yapılması.

kiralayanın (lessor). Leasing konusu malın bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir. kiracının (lessee) talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini. Leasing işlemine yatırımcı. • • 93 . Kiralama şirketi gerekli gördüğü araştırmaları yapar. leasing şirketi ve üretici/satıcı işletme olmak üzere üç taraf katılmaktadır. Yatırımcı finansal kiralama ile vergi avantajları da sağlayabilmektedir. Buna göre hammadde veya aramalı niteliğinde bulunan ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mallar da leasing konusu yapılamamaktadır.B. 2. Finansal Kiralama Kanunu’na göre her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu olabilir. 4. kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. Leasing temelde sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde yatırıma yönelik finansman ihtiyacı için bir çözüm oluşturmaktadır. belirli bir kira karşılığında. Leasing ile sağlanan mal firmanın mülkiyetinde olmadığından. Kiracı gereksinim duyduğu yatırım malını ya da ekipmanı seçer ve karar verir. kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemidir. her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında. süre sonunda yapılan anlaşmaya bağlı olarak leasing sona erdirilir. Kiracı sözleşmede belirlenen şartlar ve süreyle kira öder. Leasing şirketleri yatırımlara orta ve uzun vadeli finansman sağlayan kredi kurumlarıdır. bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak. bilançoda da görünmeyeceğinden firmanın öz kaynak/borç oranı yüksek olacak. Satıcı firma ile satış sözleşmesi (bakım ve satış sonrası hizmetler de dahil) yapılarak ekipman kiracıya teslim edilir. patent hakkı. Ancak. LEASING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • Leasing’in özünü bir malın kullanımının devri oluşturmaktadır. 3. leasing sözleşmesi imzalanır.FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Leasing ya da finansal kiralama. “Finansal Kiralama Sözleşmesi”. bu da firmanın kredibilitesini yükseltecektir. Kiralama şirketine başvurur. 5. LEASING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır.

Yatırım projesinin tümü bu yolla finanse edilebildiği gibi, yatırım malının satın alma bedeli dışında kalan nakliye, vergi, montaj giderleri gibi maliyete yansıyan masraflarda bu kapsamda karşılanabilmektedir. Leasing (kiralama) bir kredi değildir. Bu nedenle bilançonun pasifinde yer almadığından borç/özkaynak oranını etkilemez. KDV avantajı sağlayarak maliyetleri azaltmaktadır.

• •

94

C- FORFAITING
Forfaiting işlemi, ihracatçıya rücu (başvurma) hakkı olmaksızın ihracattan doğan alacakların satın alınmasıdır. Böylece ihracatçı, forfaiting işlemiyle tahsil edilmeme riski ve tahsil yükümlülüğü de bankaya ait olmak üzere alacağını peşin para karşılığı satmasıdır. Mal ve hizmet ihracatından doğan ileri bir tarihte vadesi gelecek bir alacağın, daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara başvurma hakkı olmaksızın satın alınması işlemidir. Forfaiting işleminin konusu orta vadeli alacaklar olup, iskonto miktarı çıkarıldıktan sonra alacağın nominal değeri finanse edilmektedir. FORFAITING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 2. 3. a) b) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Forfaiting şartlı kredili satış sözleşmesi yapılır. Forfaiting için aracılık talimatı verilir. İthalatçı hakkında bilgi alınır ve ihracatçı hakkında bilgi verilir. Sözleşme için kesin şartların teklifi, Forfaiting şartlarının ihracatçıya bildirilmesi isteği, Forfaiting’in kesin şartları ve teklifi ihracatçıya bildirilir. İthalatçı forfaiting garantisi için ithalatçı bankadan aval istenir. Forfaiting şartlarına uygun banka avalli poliçe ihracatçıya gönderilir. Forfaiting vesaiki ibraz edilir. Forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) vesaikin ibrazı yapılır. Aval veren bankanın ödeme gücünün forfaiter tarafından kontrolü yapılır. Forfaiting masrafları düşüldükten sonra kalan miktarların ödenmesi yapılır. İskonto edilmiş forfaiting miktarının ihracatçıya ödenmesi gerekir. Poliçelerin tekrar satışı ile fon temin edilebilir. Vadesi gelen poliçelerin ibrazı yapılır. İthalatçının ödememesi durumunda aval veren bankadan tazmini yapılır. FORFAITING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

95

• •

Forfaiting işleminde, satıcı poliçeyi forfaiting kuruluşuna satarak tüm tahsilat riskinden kurtulmakta ve belli bir maliyet karşılığı poliçesini iskonto ettirmektedir. Forfaiting işlemi daha çok yatırım malları için kullanılan bir finansman tekniği olarak tanınmasına rağmen günümüzde tüketim mallarının finansmanına yönelik işlemlerde de kullanılmaktadır. Forfaiting işleminin ihracatçıya en büyük avantajı, iskonto faizinin forfaiter ile anlaşılan oran üzerinden işlem süresince sabit olarak tahakkuk ettirilmesidir. Factoring, leasing ve forfaiting işlemlerini yapan özel finans kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimleri KDV mevzuatında yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaktadır. Forfaiting'de vade 3 aydan başlayıp 10 yıla kadar uzanmakta olup, süresi ürüne, ihracat veya ithalat yapılan ülkeye ve ekonomik koşullara gore belirlenir. Forfaiting işleminde, sözleşme yapılmamaktadır. Poliçe/bono ve vadeli akredetif karşılığı işlem yapılmaktadır. Akreditif veya vesaik mukabili işlemlerde uygulanmaktadır. Forfaiting işleminin başlıca dezavantajı, sağlanan tüm avantajlara ve risklerin üstlenmesine bağlı olarak maliyetlerin nisbeten artmasıdır.

• •

• • • • •

96

97 . “İhracatta KDV İstisnası”. 2000. Prof. Sadi Uzunoğlu. Factoring Derneği. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” tebliğ. “İhracat Kredi Sigortası ve Garantisi” tebliğ. İhracatın Finansmanında Alternatif Bir Araç Olarak Factoring. Nuray Ekşi. 3. Belgin DİNEKLİ. 2001. İstanbul Üniversitesi. Dr.KAYNAKLAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı. 1996 Temel Factoring El Kitabı. Prof. 2002. 2006. Factoring Derneği. Gelirler Genel Müdürlüğü. 2008. Uluslararası Ticaret Hukuku. Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Dr. Yılmaz Özbalcı. 1999. Doç. 2006. 1998. Osmanlı Bankası. Uluslararası Finansman. 1998. 1995. Yüce Uyanık. 1996. Selçuk Şişman. Erkut Onursal. Yüce Uyanık. Dr. Bütün Yönleriyle İhracat Gümrük İşlemleri. Güven Sevil. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME). Marmara Üniversitesi. 2001. Halil Seyidoğlu. Finansal Kiralama (Leasing). Prof Dr. Türk Eximbank. Abdullah Kütükçü. Cemal Şanlı. Anadolu Üniversitesi. Avrupa Topluluğu ve Türkiye. Dış Ticaret Müsteşarlığı. T. Bahar Gümrükçü. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. Gümrük Müsteşarlığı. 1997. Marmara Üniversitesi. Dış Ticaretin Finansmanı. 2004 “İhracatın Finansmanında Eximbank Kredileri” tebliğ. Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları. Taner Sayar. Mehmet Şahin.C. H. Yeni Finansman Teknikleri. Arif Şahin. tebliğ. Dış Ticaret Yönüyle Gümrük Birliği El Kitabı. Ahmet Erol. Faktoring Kuralları. Maliye Bakanlığı. Dr. Türk Eximbank. 2008. TÜRMOB Yayınları. Doç. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. Baskı. “Türkiye’de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri” tez çalışması. 1996.

“Yolcu Beraberinde Veya Bavul Ticareti Kapsamında İhracat İstisnası (11/B)” tebliğ. “İhracat.• • • “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri.Çetin ÇALI. “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” tebliğ. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. 2008. “Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri” tebliği. • • 98 . Dr. Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri” tebliğ. Resim ve Harç İstisnası Mevzuatı” tebliğ. L. Okan Üniversitesi. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi. 2008. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı. 2008. Balıkesir Vergi Dairesi. Seyhan KANDEMİR. Mustafa Gürhan ACAR. Sema EvrenAnkara Üniversitesi-ANKÜSEM. 2008. Şaban ÖZDEMİR. 2008. Ayşenur Topçuoğlu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful