İHRACATA YÖNELİK FİNANSMAN ARAÇLARI

Hazırlayan: ARİF ŞAHİN Şube Müdürü

Eylül – 2008 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2

İÇİNDEKİLER
ÜLKEMİZDE İHRACAT DESTEKLERİNİ UYGULAYAN KURULUŞLAR ................................................................................................... 5 BÖLÜM I - İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI .................... 6
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI .........................................................8 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ ................................................10 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI ........................................................................13 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM ................15 İSTİHDAM YARDIMI ......................................................................................................16 YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI .........................................................................................................17 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ ...........................................................................................................20 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI............................................................................................................................22 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE.................................23 TASARIM DESTEĞİ.........................................................................................................24 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI..................................26

BÖLÜM II - DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ................. 27
A- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................27 B- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER .........................................................35 C- VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ......................................................................37 D- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................38

BÖLÜM III - TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI, İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ........................................................... 40
A. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI.........................................................40 B. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI.....................................................................76 C. İHRACAT KREDİ SİGORTASI ..................................................................................77

BÖLÜM IV - İHRACATTA KDV İSTİSNASI............................................... 81
A- MAL İHRACI ................................................................................................................81 B- HİZMET İHRACI .........................................................................................................84 C- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI ..................................................................................................................85

3

.FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) .............................90 BÖLÜM V ......................89 G...........BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI..................................................FACTORING (GENEL ALACAK DEVİR VE SATIMI İŞLEMİ) .......................................İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER ..................................95 KAYNAKLAR ...............................................................88 F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI............................ 91 A.. 97 4 ........................................................FORFAITING....................................91 B................87 E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI ...............................93 C...........................................................................................................................................................................D– BAVUL TİCARETİ ................................................................................................................................

ÜLKEMİZDE İHRACAT KURULUŞLAR DESTEKLERİNİ UYGULAYAN Kuruluşun Adı: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: İhracata yönelik devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii.tubitak. http://www. Dahilde İşleme Rejimi 5 .tr Kuruluşun Adı: TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221.gov. http://www.igeme.gov. No:2006100 Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 417 13 00. Eğitim Yardımı Adres: Mithatpaşa Caddesi No:60.org. Adres: İnönü Bulvarı.gov. Faks: (0312) 467 40 79 E-mail: info@ttgv. Yurtdışı Ofis-Mağaza.ttgv. Tarımsal Ürünlerde İade Adres: 13 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterlikler bünyesinde 59 adet İhracatçı Birliği bulunmaktadır. Çevre Yardımı.tr. http://www. 06420 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 417 22 23.eximbank. Faks: (312) 425 78 96 E-mail: ankara@eximbank.tr.tr Kuruluşun Adı: TÜRK EXİMBANK Destek Araçları: Eximbank Tarafından Uygulanan Kredi ve Sigorta Programları Adres: Müdafaa Cad. http://www. http://www. Faks: (0312) 417 22 33 E-mail: igeme@igeme.gov. Faks: (0312) 427 74 89 E-mail: adm@tubitak. 06510 Emek-ANKARA Tel: (0312) 204 75 00.org. Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 467 21 79.tr.tr Kuruluşun Adı: GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: Dahilde İşleme Rejimi Kuruluşun Adı: MALİYE BAKANLIĞI Destek Araçları: İhracatta KDV İstisnası.org. Kuruluşun Adı: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221. Yurtiçi Fuar. Yurtdışı Fuar-Sergi.org. Faks: (0312) 204 75 85 E-mail: www@dtm. Eğitim Yardımı.tr.gov.dtm. Tasarim Desteği.tr Kuruluşun Adı: İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ Destek Araçları: Pazar Araştırması.gov.tr Kuruluşun Adı: İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) Destek Araçları: Pazar Araştırması.tr. 06100 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 468 53 00.

6 . üniversiteleri. tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri. il ticaret ve/veya sanayi odalarını. harfler. Danışman: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti veren üniversite. tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir. kurum. Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri. Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. ihracatçı ile üretici arasında. kuruluş veya şirketleri. ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim. gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yer Alan Tanımlar. endüstriyel. uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır.BÖLÜM I . kişi adları dahil. malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen.İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ) Sanayi Kuruluşları: Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında aşağıda yer alan 10 adet destek programı uygulanmakta olup. teknolojik. bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. diğer mesleki kuruluşları. KOBİ niteliğindeki firmalarımız başta olmak üzere. Eğitimci: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME). özellikle sözcükler. Tasarımcı: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. sayılar. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak. şekiller. görsel. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. sektörel dernekleri ile bunların üst kuruluşlarını veya şirketleri. Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini. Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca.

İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan. 7 . Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları. yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı.Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği. Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir. SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri: DTM tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir.Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri. Gerçek usulde defter tutan. bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir. Bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen. Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş. KOBİ . mevcut sabit sermaye tutarı. KÖY: Kalkınmada öncelikli yöreler DTSŞ-Dış Ticaret Sermaye Şirketi: DTM tarafından DTSŞ statüsü verilmiş şirketleri. Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu şirketleri. Arsa ve bina hariç. ÜD-Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir. Büyük Ölçekli Firmalar: KOBİ’ler dışında kalan firmalar Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş.

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi. Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK. yazılım geliştirmeye yönelik firmalar / kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Karşılanacak Başlıca Harcamalar • • • • • Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet. Sağlanan Destek 1. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması. * * * * Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi: 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK * * * Ölçülebilir Olmak Koşuluyla.ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 Sayılı Tebliği) Ar-Ge Projeleri • • • • Yeni bir ürün üretilmesi. teçhizat. yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. Üretimle ilgili yeni teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını. AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili harcamaların bir kısmının karşılanmasıdır. 8 . Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. giderleri.

sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine. Diğer Destek Kapsamındaki Projeler • Eureka projelerine süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında destek sağlanması. teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından.• Patent başvuru giderleri 2. Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı: 1 milyon ABD Doları * * b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği * * * Destek Oranı: Proje giderlerinin tümü Azami Destek Tutarı: 100. • 9 . PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI * * Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanır. hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesi.000 ABD Doları Azami Destek Süresi: 1 (bir) yıl “Stratejik Odak Konuları Projeleri”. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde. projeye sağlanan sermaye destek miktarı. Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin ARGE harcamalarının % 60 oranında desteklenmesi. faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir. Sağlanan Destek a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği * Destek Amacı: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi. bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların da 100. sanayi yapısı.

) * * * * Ülke Sayısı ve Süresi: En fazla birbirine komşu 5 ülkede yapılabilir. ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanmasıdır. Bir pazarda kalınan süre makul olmalı ve 10 günü aşmamalıdır.PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/6 Sayılı Tebliği) A. Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir.000 $ (Harcamaların % 80’i. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler.PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Şirketler ile SDŞ’ler tarafından. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı 10 . otobüs. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Sağlanan Destekler a) • • b) c) • • ç) * Ulaşım Ülkelerarası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak. Her firma yılda en çok 5 proje gerçekleştirebilir. belirlenen hedef ülkeler için ise % 90’ı ödenir.) SDŞ için: Proje başına 10. Başvuru Süresi: Firmalar proje kapsamında yapılan ilk harcamaya ait belge tarihi itibariyle en geç 6 ay içerisinde ilgili kuruma başvuruyu yapmış olmalı. Günlük 50 $’ı toplamda 500 $’ı aşmayan araba kiralama ücreti Konaklama: Şirket başına günlük maksimum 200 $ (oda + kahvaltı) Satın AlınanDoküman ve Hizmetler Günlük 75 $’ı aşmayan tercümanlık hizmeti gideri 750 $’ı aşmayan basılı doküman ve yayın gideri Numune Gönderim Giderleri: Pazar araştırması yapılan ülkelere numune gönderim giderleri Destek Tutarı * Şirketler için: Proje başına en çok 10. Her SDŞ yılda en çok 10 proje gerçekleştirebilir. gemi bileti ücretleri. belirlenen hedef ülkeler için ise % 80’i ödenir. tren.000 $ (Harcamaların % 70’i.

Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri. reklam. Destek Tutarı: En fazla iki kişi olmak ve program başına 10. halkla ilişkiler ve danışmanlık giderleri gibi harcamaların şirketler için % 50 ve SDŞ’ler için % 60 oranında desteklenmektedir. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. iş toplantısı ve ikili iş görüşmelerin organizasyon giderleri. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır.000 $’a kadar şirketler için % 50’si. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI VE İSTATİSTİK SATIN ALINMASI İLE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları.’ne ilişkin giderleri. Satın alınacak raporların en fazla 2 yıllık olması gerekmektedir.) C-SEKTÖREL NİTELİKLİ TICARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ * * • • * * * * * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirakte katılım giderlerinin karşılanmasıdır. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi veya İhracatçı Birlikleri B. konaklama. tanıtım ve promosyon giderleri.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.* Uygulamacı Kuruluş. * * 11 . Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (Destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. Destek Tutarı: Yıllık en fazla 30.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla. Sağlanan Destekler Pazar araştırması hizmeti veren kurumlardan satın alınacak pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. istatistikler vb. SDŞ’ler için % 60’ı oranında ödeme yapılır. ulaşım. Başvuru Süresi: En fazla 3 yıl yararlanabilir.

destekten yararlanmak için ön onay alınması gerekmektedir. * * * * 12 . Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. şirketler için % 50.ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. Firmalar destekten en fazla üç yıl süresince yararlanır. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ç. Ön onaylı siteler için tüm belgeler doğrudan İGEME’ye gönderilerek destekten yararlanılabilir. SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti programlarına katılım halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.Şirketlerin yıllık en fazla 5 ve SDŞ’lerin 10 adet program katılımı desteklenir. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler Destek Tutarı: Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan eticaret sitelerine üyelik giderleri.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Kimler Yararlanabilir: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Sağlanan Destek: Şirketlerin yıllık toplam 50. Yurt dışı pazarlama. tasarım. endüstriyel. * * ve benzeri alanları kapsamaktadır. Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı. teknolojik. müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma. Stratejik planlama. Yönetim teknikleri. verimlilik. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 13 . program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 90’ı desteklenir. Kalite. yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların.000 ABD dolarını aşmamak üzere. uluslararası muhasebe standartları. Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri. yazılım ve ambalaj tasarımı. Proje hazırlama. dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim. yönetim teknikleri.EĞİTİM ve DANIŞMANLIK YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/3 Sayılı Tebliği) A. Moda-marka tasarımı. yönetim ve izleme teknikleri. Dış ticaret muhasebesi.EĞİTİM * Destek Amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite. görsel. tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin desteklenmesidir. Eğitim Konuları • • • • • • • • • • • Dış Ticaret. Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı. uluslararası pazarlama vb. Verimlilik.

Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği * * * * * * 14 . uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla.B. Sağlanan Destek: Alınacak eğitime ilişkin giderlerin % 100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların. destekten yararlandırılır. uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri. Sağlanan Destek: Tebliğ kapsamında.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. teknolojik. 3 (üç) yıl süreyle. C. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında dereceye giren yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının. yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Belirlenecek İhracatçı Birliği’dir. görsel. desteklenir. yukarıda geçen eğitim konuları ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetleri destekten yararlandırılır. alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin yıllık toplam 150. aylık 1.DANIŞMANLIK * Destek Amacı: Şirketlerin.TASARIMCILARIN EĞİTİMİ * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. endüstriyel. % 75’i.

çevre belgeleri belgeleri ile insan can. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Sağlanan Destek ISO 9000 serisi ISO 14000 serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite. Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri. Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir. Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. çevre belgeleri ile insan can. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. Yetkili Kuruluş.ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/3 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre. kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * • • • • * • • • • • • * * * * * * 15 . Kimler Yararlanabilir Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler.000 ABD Doları Başvuru Süresi. Destek Oranı: % 50 Azami Destek Tutarı: 50.

İSTİHDAM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Kimler Yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Destek Oranı: % 75 Destek Süresi: En fazla 1 yıl Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır. Elemanların toplam azami 9. Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) * * * * * • • * 16 . Destek Kapsamında Çalışan Sayısı: SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri.

000 ABD Doları. kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. II.000 ABD Doları. Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek I. İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2005/4 Sayılı Tebliği) * * * Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de yerleşik.000 ABD Doları. * Ticari Şirketler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları.Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. % 60 oranında ve en fazla 60. % 60 oranında ve yıllık en fazla 120. 17 . Destek Süresi: DTSŞ. % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları. Sözkonusu destekten şirketler 7 adet yurtdışı birimi. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. Ticari Şirketler • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA. SDŞ’ler. DTSŞ ve SDŞ’ler 15 adet yurtdışı birimi için başvuruda bulunabilirler.000. sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar. Kira giderleri. % 50 oranında ve en fazla 20. SDŞ ve şirketler. % 50 oranında ve en fazla 40. % 50 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları.Mağazaların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 60. Kira giderleri. Kira giderleri. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları. Kira giderleri.

000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. tanıtım ve pazarlama giderleri. Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.• Kira giderleri.000 ABD Doları. Ticari Şirketler • • Demirbaş giderleri.Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Birimi Bulunan • • DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. % 60 oranında ve yıllık en fazla 30. Kira ve/veya hizmet giderleri. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 50 oranında ve en fazla 25.Depoların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş giderleri. III. % 50 oranında ve en fazla 20. % 50 oranında ve yıllık en fazla 75. Kira ve/veya hizmet giderleri.000 ABD Doları. tanıtım ve pazarlama giderleri. Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ. Kira giderleri. Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.000 ABD Doları.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları Kira ve/veya hizmet giderleri. SDŞ’ler • • Demirbaş giderleri. tanıtım ve pazarlama giderleri. IV. • • 18 .000 ABD Doları.000 ABD Doları.

% 50 oranında ve yıllık en fazla 20. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * * 19 .Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi • DTSŞ.V. SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri.000 ABD Doları.

000 ABD Doları).000 ABD Doları). Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200. Destek Kapsamı: Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir Stratejik İş Planı ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edeceklerdir.000 ABD Doları) Yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları (maksimum 300. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar. Üretici Dernekleri. TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/4 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: İhracatçı Birlikleri. Reklam. “Turquality” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.000 ABD Doları). sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler.TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI. Mağazaların konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (maksimum 200.000ABD Doları). Üretici Birliklerinin.000 ABD Doları) Kiraladıkları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200. tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (maksimum 300. * * * * * 20 . Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı: Firmalar için % 50 (İhracatçı Birlikleri için % 80) Destek Süresi: Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar) Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek A) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • • Marka tesciline ilişkin harcamaları (maksimum 50. Üretici Dernek/Birlikleri. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri.

Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar. Ofis. satış sonrası servis vb. en çok 10 mağaza). komisyon giderleri Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store). TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda maksimum 3 tasarımcı). mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları(maksimum 50. kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde maksimum 10. konsept mimari çalışmaları. yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (Mağaza başına 50.000 ABD Doları-mağaza başına. Franchise verilmesi durumunda. faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. dekorasyon. yurtdışı birimlerine ilişkin kira. Reklam. showroom.• • Kalite. hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira. hizmet ve/veya komisyon harcamaları.000-ABD Doları. depo. B) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • Patent. demirbaş. demirbaş. çevre belgeleri ile insan can. dekorasyon. Franchise verilmesi durumunda. Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliği veya Konsolosluklar Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) • • • • • * * 21 .000 ABD Doları). 5 yılda 50 mağaza) (Demirbaş-dekorasyon giderleri maksimum 100. 1 yılda en çok 10 mağaza ve 5 yılda 50 mağaza). Bir firmanın marka destek programından Turquality destek programına geçmesi halinde yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez. franchising sistemi ile yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (en çok 50. tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık.000 ABD Doları). dekorasyon. çevre belgeleri ile insan can.

konferans.000 15. Desteklenecek Fuarlar Tekstil-konfeksiyon-halı Deri (ayakkabı dahil) Taşıt araçları ve yan sanayii Gıda ve gıda teknolojisi Elektrik/elektronik sanayii Madeni eşya sanayii Toprak sanayii İnşaat malzemeleri Mobilya sanayii Destek Oranı % 50 % 50 % 50 Azami Destek (ABD Doları) 25. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.000 5. panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 22 . Kimler Yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar yararlanabilmektedir.000 * * • • • • • • • • • Desteklenecek Harcamalar • Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri • Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri • Fuar süresince düzenlenecek seminer.ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 95/7 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir.

Genel fuarlarda azami destek miktarı 10.000 Dolardır.000 Doları. Katılımcı SDŞ ise boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i desteklenmekte olup. Başvuru Şekli: Bireysel katılımlarında ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar desteklenmektedir. Katılımcının uluslararası fuarın başlama tarihinden önce İhracatçı Birliğine. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı • * * 23 .YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2004/6 Sayılı Tebliği) * * Destek Amacı: Yurtdışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara bireysel ya da milli katılımın artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanması amaçlanmaktadır. sektörel nitelikli fuarlarda 15. ilan edilen hedef pazar listesinde yer alan ülkelerde gerçekleştirilen milli katılımlarda (aynı ülke için toplam 2 fuarla sınırlı olmak üzere) %10 ilave destek verilmektedir.000 Doları geçemez. Milli katılım ve organizatörlerin desteklenmesinde ise fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde organizatör kanalıyla ihracatçı birliğine başvurulur. yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşlardır. Ayrıca fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde başvuruda bulunulur. * • Bireysel Katılımların Desteklenmesi • Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde boş stand kirası ve nakliye harcamalarının % 50’si desteklenmekte olup. Sağlanan Destek Milli Katılımların Desteklenmesi • • Katılımcı firma ve kurumlar tarafından. ve SDŞ’ler için ise % 75’i destek kapsamında geri ödenmektedir. azami destek miktarı 15. azami destek miktarı 15.000 Dolar’dır. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birliğine üye. organizatöre ödenecek fuar katılım bedelinin % 50’si. Ayrıca. fuar idaresinden almış olduğu boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 50.000 200.TASARIM DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2008/2 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri. istihdam. tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım. tanıtım. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi • Yurt dışına yönelik reklam.pazarlama vb.000 150. tasarım ofisleri ile Birlikler.000 II.000 % 50 150. reklam. faaliyetleri • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin. danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklemesidir. Tasarım Dernekleri-Birlikleri Sağlanan Destek Desteklenecek Harcamalar I. pazarlama.tanıtım. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi • Yurt dışındaki reklam.000 % 50 300. pazarlama vb. faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri • • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları %50 % 50 % 50 50.000 200. faaliyetlerine • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin. Demirbaş.000 100. Demirbaş. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 100.000 Destek Oranı Azami Destek (ABD Doları) * • Patent. faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 50. Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri.000 • Patent.000 24 . Tasarım Ofisleri İle Birlikler.

000 III. * * * Destek Süresi: En fazla 4 yıl Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği % 50 300. tasarım dernek-birliklerinin.• • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları % 50 % 50 200.000 100. Birlikler. Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi • Birlikler. tasarım kültürünün oluşturulmasına ilişkin harcamaları.000 25 .

Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların. dondurulmuş ) Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri Bal Reçel.TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/1 Sayılı Tebliği) * * * Destek Amacı: Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. marmelat. dilimlenmiş. meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları Meyve suları. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) Kurutulmuş sebzeler (bütün halde. meyve nektarları Zeytinyağı Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar Kümes hayvanları etleri Yumurta Kümes hayvanları etinden. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş. SSK primi. ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi. kesilmiş. sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları Bisküviler. gofretler. jöle. kekler Makarnalar * Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 26 . kırılmış veya toz halinde.) Madde Adı Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş. fakat başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler(pişirilmemiş. Desteklenen Tarım Ürünleri: (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir. haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.

Bu istisnalar • • • • • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Harçlar.BÖLÜM II . I. * * Dahilde İşleme Rejimi 2 (iki) ana sistemden oluşmaktadır.Şartlı Muafiyet Sistemi. Hal Rüsumu.Geri Ödeme Sistemi uygulanmaktadır. 27 . II. İhracatçılarımıza. Şeker Fabrikaları. İhracatçı birlikleri Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili revize işlemleri ve ihracat taahhüdünün kapatılması konularında yetkilidir.DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ A. Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Kuruluşlar * * Dahilde İşleme İzin Belgesi DTM tarafından düzenlenmektedir. ambalajlanması. Eşyanın tamiri. Dahilde İşleme İzni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisidir. monte edilmesi. ihraç mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu rejim kapsamında. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi. resim ve harçlar.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ Tanım İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. Diğer kanunlarda yer alan vergi. yenileme. birleştirilmesi. Diğer Kurumlar: Maliye Bakanlığı. boyama. resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır. bedelsiz ithalat gibi basit olarak adlandırılacak dahilde işleme işlemlerinde uygulanmaktadır.

yurt içinden de temin edilebilmektedir. Hazine tahvil ve bonoları. belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi. yardımcı madde. Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde. mamul ile değişmemiş eşya. bu ithalattan doğan verginin % 1'inin. İndirimli Teminat Uygulaması • A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. unsurlarından biri veya birkaçından oluşmaktadır. ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilmektedir. mamul. ithal edilebileceği gibi. vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip. yarı mamul. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. yarı mamul. yardımcı madde.I. ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın. asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında. değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri. bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilmektedir. 28 . Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir.ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde. ambalaj ve işletme malzemesinin. alınan teminatın iade edilmesidir. katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaktadır. Teminat. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca. • • • Para. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak.C. ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilmektadir. Yurt İçi Alımlar Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde. Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve T.

belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş. yarı mamul. C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. yardımcı madde. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. II. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. Bu 29 . İmalatçı-ihracatçıların. ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde. mamul ile değişmemiş eşya. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. ihracat taahhüdü kapatılmış. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. yarı mamul. ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde.. Ancak. Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların. A. belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş. yardımcı madde. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun.• B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. bu ithalattan doğan verginin % 5'inin. • • • • teminat olarak yatırılması kaydıyla. ihracat taahhüdü kapatılmış.GERİ ÖDENME SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde.

imza sirküleri. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. 30 . Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere. yardımcı madde. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Dahilde İşleme İzin Belgesinin Alınması • • Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. yarı mamul. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen faaliyet ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin/izinlerin süresi. Dahilde işleme proje formu. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilmektedir. Türkiye’de yerleşik üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından ciddi bir zarar verip vermeyeceği hususları ve faaliyetin katma değer yaratan. • • Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi • • Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aydır. Geri ödeme sisteminden yararlanmak için. Firmalar tarafından yapılan söz konusu müracaat ve eki projenin. kapasite kullanımını artıran. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir. hammadde sarfiyat tablosu. kapasite raporu. Ayrıca. rekabet güçü sağlayan nitelikte olması durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmektedir. DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi almaları gerekmektedir. ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının mümkün olup olmayacağı. menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere.kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. ticaret sicil gazetesi ve ilgili diğer belgelerle birlikte DTM’ye müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak. dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. Ancak. proje süresi kadar tespit edilebilmektedir. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır.

haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür. Ayrıca. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenmektedir. Aracı İhracatçı ile İhracat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı. Süre sonu ise. İhracat Taahhüdünün Kapatılması • Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde. 31 . firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir. • İhracatın Gerçekleştirilmesi İhracatın gerçekleştirilmesi. başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. belge/izin süresi (ek süre. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir.• Sürenin başlangıcı. elektronik ortamda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine. dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün. Ancak. Ancak. Ancak. dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir.

kurulması. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması. Bu durum. Kıymetli maden ve taşların. düğme. askı. 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip. etiket. asorti edilmesi.• Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde. ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi. rivet. ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması. şerit. kuşgözü. müracaat etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. lastik vb. kavrulması veya kabuğundan ayrılması. ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilmektedir. ambalajlanması. kordela. işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması. ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla. herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde. Eşyanın montajı. elenmesi. fermuar. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması. Filmaşin ithalatını müteakip. Fide ithalatını müteakip. bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması. fiziksel boyutunun değiştirilmesi. ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması. yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler. Rulo sacın ithalatını müteakip. Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı. İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün. iplik. ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine. görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi. • • • • • • • • • 32 . çıtçıt. temizlenmesi.) 50.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip. ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilmektedir. Dahilde İşleme İznine Konu İşlemler • Elyaf. diğer eşyayla birleştirilmesi. ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi. ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela. etiketlenmesi. Eşyanın korunması.

• • İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tesbitinin mümkün olması. basit işlemler için ise gümrük idarelerinden Dahilde İşleme İzni almaları gerekmektedir. ileri derecedeki işlemler için DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi. Bu önlemler ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (anti damping ve sübvansiyon) ve ithalatta gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuattır. EFTA ülkelerine veya Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ve anlaşmada “geri ödeme veya muafiyet yasağı” bulunan ülkelere ihracat yapması halinde. ham veya rafine ayçiçek yağı için düzenlenen belgeler de aracı ihracatçı kullanılamaz. ülkeden mal ithal ederek işledikten sonra AB üyesi ülkelere. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında firmanın. Yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından zarar vermemesi. 33 . küp şeker.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere). İthal edilecek maddelerin ihraç edilecek mamullerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gerekmektedir. 3. Dahilde İşleme Rejimi Ticaret Politikası Önlemlerine tabi değildir. Belge süresi içerisinde mal ithal eden firmaların ithal ettikleri malları işlenmiş olarak ihraç etmeleri gerekmektedir.• Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat. Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. (kota ve gözetim lisansları) • • • • • • • • Dahilde İşleme İzin Belgesi talepleri. toz içecek. Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı vasıtasıyla yapabilmektedir. Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • • Ülkemizde yerleşik imalatçı ve/veya ihracatçı firma olması gerekmektedir. İhracat taahhüdünün % 2’si oranında işletme malzemesi ithali yapılabilmektedir. Ancak un. ihracat esnasında gümrüğe telafi edici vergi ödemesi gerekmektedir. İkincil işlem görmüş ürünlerin ihracat taahhüdünde yer alması gerekmektedir. Belge süresinin bitiminden en geç 3 (üç) ay içerisinde taahhüt kapatma için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmek gerekmektedir. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkelere.

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için. Elektronik Ortamda Belge Müracaatı Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler. Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edilmektedir. ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilmektedir. Firmanın daha önce aldığı belgeler kapsamındaki performansı. kriterlerine göre değerlendirilmektedir. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASI Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanmak İçin Elektronik Ortamda Müracaat Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar.• • Faaliyetin katma değer yaratması ve kapasite kullanımını arttırması. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından. 34 .

teçhizat ve ara malının üretimi için gerekli hammadde. Yabancı firma olması halinde. belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılmaktadır. belge şartlarına göre ithal edilen hammadde. yerli firmaya kendi faaliyeti oranında. uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde. vergi. Bu şekilde düzenlenen belgelerle. mühendislik vb. ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri. yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin gümrük vergilerinden muaf olarak (KDV hariç) ithali mümkündür. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların. Belgelerin belge süresinin bitimini müteakip 3 ay içerisinde ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederek kapatılmaları gerekmektedir. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen firmaların DTM’na müracaat ederek belge almaları zorunludur. yardımcı madde. hizmet satışları. yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri.B. yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri.İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERDE GÜMRÜK MUAFİYETİ İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde firmalar. Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik. yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. * * * * * 35 . * Yerli firma olması halinde. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri. yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin. iç piyasada satışı ihracat sayılan makina. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER • Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların. resim ve harç istisnasından ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılmaktadır.

* Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.C. ile A. Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların. İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç). İmalatçı firmaların. belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla. İmalatçı firmaların. İmalatçı firmaların.B. imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. üreterek yapacakları satış ve teslimleri. * * • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. • • • • • 36 . İmalatçı firmaların. dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.* • Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler). Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar.D. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T. yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri. Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil). yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil). bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

DTM’den alınacak Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne istinaden vergi. İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile yaptıkları işlemler ve muameleler. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI KAPSAMI • • • • • İhracat. resim ve harçlar Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Belgesiz İhracat Kredileri İhracatın finansmanında kullanılan krediler ile ihracatla ilgili işlemler. 37 . ihracat. ihracat sayılan satış ve teslimler. ilgili kurum ve kuruluşlarca herhangi bir belge aranmaksızın (re’sen) vergi. Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile geri ödemeleri. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat finansmanı amacıyla kullanılan krediler. İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar • • • • • Banka ve sigorta muameleleri vergisi Harçlar Hal rüsumu Diğer kanunlarda yer alan vergi. ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. resim ve harçlardan istisna edilmesidir. Belgeli İhracat Kredileri İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan krediler ile bunlarla ilgili işlemler ise. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar. İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler. ihracat sayılan satış ve teslimler. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. İhracat.C.VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Tanım Firmaların. ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler.

D. İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için. hariçte işleme izin belgesi almak için DTM’na müracaat edilmesi gerekmektedir. Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak. firmaların Gümrük Müsteşarlığı’ndan hariçte işleme izni almaları gerekmektedir. yarı mamul. tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin. yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde belge aslı. Ayrıca. işlem görmek üzere gönderilecek eşya için. hariçte işleme izni almak için ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat edilmektedir. HARİÇTE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • Hammadde. HARİÇTE İŞLEME İZNİNİ VEREN MERCİLER * * * Firmaların. Firmaların. gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bunun sonucunda yenilenmesi amacıyla Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si oranında. hariçte işleme iznine ise 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilmektedir. maden ihracatçı birliklerinden hariçte işleme izni. ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi • • • • 38 . Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. yardımcı madde. Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için ise. tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. garanti hükümleri uyarınca. Tamirat amaçlı. mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda.HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Tanım Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek. DTM’den hariçte işleme izin belgesi.

İhracı. müracaat edilmektedir.). DTM’ce belirlenen uygulama usullerine istinaden maden ihracatçı birliklerince kapatılmaktadır. ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan. Gümrük idarelerince verilen hariçte işleme izni. ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan. Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenen uygulama usullerine göre gümrük idarelerince kapatılmaktadır. Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Haller • • • İhracı. • • Maden ihracatçı birliklerince verilen hariçte işleme izni. İhracından önce.dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük Müsteşarlığına (Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz. nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden. 39 .

imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. ihracatçı firmalar. firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir. uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk Eximbank’a gönderirler.TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI. Sözkonusu kredilerde. Aracı bankalar. kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilmektedir. Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma hesabına aktarırlar. imalatçı-ihracatçılar.1. bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir.1. 40 . Kabul edilmesi halinde kredi. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)’nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri. Kullandırım Şartları Kredi. KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ 1. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-TL) Kredi Kullandırılması • • • • • Limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılmaktadır. Kimler Yararlanabilir Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ). Kredinin Amacı İhracatçı. İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ A.BÖLÜM III . Türk menşeili malların serbest dövizle. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI 1. firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya ödenmektedir. imalatçılar. Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise. 1.1. çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin yürütülebilmesine olanak sağlamasıdır.

günlerde iki eşit taksitte. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır.• Firmalar aracı bankanın krediyi kullandırım tarihinde.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte tahsil edilmektedir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. 41 . Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla. taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının % 100’ünü kredi vadesi içinde gerçekleştirerek ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Kredinin Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında tespiti halinde. ve 360. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Krediye uygulanacak faiz oranları. Aracı bankalar. Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. para piyasaları yakından takip edilerek. kendilerine Firma Limiti Firma limiti 6 milyon YTL'dır.her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenmektedir. Kredi Tutarı Kredi tutarı.

Firma Limiti Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi firma limiti 10..2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir.000. Firma Limiti Tüm firmalar için 6 milyon YTL'dır. Aracı bankalar. ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı.2. Kredi Tutarı Kredi tutarı. taahhüt edilen FOB ihracat tutarının azami % 100’üdür. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür.000. imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY'de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY'de üretilmesi kaydıyla) firmalar.ABD Doları’dır. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1.1. Kredinin Döviz Cinsleri 42 . BSMV Türk Eximbank tarafından KKDF ve Damga Vergisi ise aracı bankalar tarafından tahsil edilmektedir.Taahhüt kapatma aşamasında tespiti halinde. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. 1. SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-DVZ) Kredinin Kullandırım Şartları Türk menşeili malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.1.3. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER İHRACAT KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra. 1.

Kredi döviz veya YTL cinsinden ödenebilmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla kredinin anapara. DTŞ KISA VADELİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması.USD / EUR / JPY / GBP cinsinden döviz kredisi başvurusu yapılabilmektedir.50 puan ilave ederek firmalara yansıtabilmektedir. ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. Kredi. bu oranların üzerine azami yıllık 0.1.2. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır. Kredinin vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenme imkanı da mevcuttur. 1. • İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde kredinin anapara. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti • • Firmanın Eximbank nezdindeki riskine. 1. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. Kredinin Amacı 43 .2. sigortalılık durumuna ve vadeye göre değişkendir. Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Aracı bankalar. YTL olarak ödemelerde Türk Eximbank'ın bildirdiği kur kullanılır. 360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde ise 6 aylık dönemler itibariyle anaparası eşit taksitlerle her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir. Kredi Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar FOB ihracatı kredi vadesi içinde gerçekleştirerek.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Kredinin Kullandırılması • • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılmaktadır.2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. 44 . İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi.Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 180 gündür. kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. Kredi Tutarı Kredi tutarı. kredi vadesi itibariyle Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca. kredibilitesi. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredinin ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.

2. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. kredibilitesi. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi (YTL karşılığı). DTŞ KISA VADELİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. 45 . Kredi Tutarı Kredi tutarı. kredi vadesi içinde. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. Kredinin Amacı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Türk Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Kredinin Kullandırılması • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından USD/JPY/EUR/GBP cinsinden kullandırılmaktadır.1.2.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde, taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; kredi kullandırım tarihinde Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde; taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faiz tutarı ile daha önce tahsil edilen faiz tutarı arasındaki fark ve vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizlerinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3. İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır. 1.3.1 İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır. Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır. Firma Limiti

46

Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,ABD Doları olup, Yeni Türk Lirası limiti 6 milyon YTL ile sınırlıdır. Bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenecektir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,ABD Doları’dır. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, her iki dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi’ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar, kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1.2 katı oranında temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilecektir. Taahhüt kapatma aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3.2. İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ

47

Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı, ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları • Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanmaktadır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır.

Kredinin Kullanılması • • Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kredilerine limit tahsis edilen firmalar, krediyi ABD Doları, EUR, GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır.

Firma Limiti • Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,- ABD Doları olup, bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenmektedir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,- ABD Doları’dır.

Kredi Tutarı Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 540 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi • 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.

48

1. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. imalatçı. Limiti 100. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir. bağımsız işletme tanımına giren. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir.4. 1. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir 49 . yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.• 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte.1. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ"ler. kredi vadesi içinde kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunmaktadır.-Dolar. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat senedi alınmaktadır. Taahhüt kapatma aşamasında. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. vadesi 540 gün olan bu kredi için teminat olarak. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup.000. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ Yasal statüsü ne olursa olsun.2 katı oranında temerrüt faizi.4. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci.

bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. Bir işletme. KOBİ Tanımı Yasal statüsü ne olursa olsun. yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan. konkordato ilan etmediklerine ilişkin ise. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar • • • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler. diğer kriterleri yerine getirmesi kaydıyla krediden yararlandırılır. yine firma merkezinin bulunduğu ildeki İcra Hakimliği'nden alınacak yazılar ile). taksite bağlanmış ve/veya mahsup talepli vergi borcu olması durumunda. bağımsız işletme olarak kabul edilmektedir. (Firma. imalatçı. Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. • * 50 . Kredi Kullandırım Şartları Kredi. konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını aşmayan işletmeler. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılmaktadır. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları (müflis olmadıklarına ilişkin firma merkezinin bulunduğu ilçedeki İflas Müdürlüğü'nden. ihracata yönelik mal üreten.İmalatçı/ihracatçı. imalatçı vasfını haiz KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır. Orta Büyüklükteki İşletme İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.) Firmanın. bağımsız işletme tanımına giren. herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse.

Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. kayıtları veya ilgili bankanın yazılı beyanı çerçevesinde ödendiğinin görüldüğü durumda eski kayıt dikkate alınmaz. sahtecilik. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması.M.B. sipariş formu. rüşvet. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması.İHK .000. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. irtikap.* Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır.YTL (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün (%) 14 51 . ihtilas.). Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. T.).ABD Doları’dır. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. Firma Limiti Firma limiti. proforma fatura vb. hırsızlık. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). protestolu senedinin bulunmaması (Eximbank’ca tespit edilecektir. dolandırıcılık. inancı kötüye kullanma.C. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.

İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. 1. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten.Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci.2. Kimler Yararlanabilir Krediden.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. İmalatçı/ihracatçı. ihraca yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz.4. Ayrıca.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar.2 katı oranında temerrüt faizi. kredi vadesi içinde. Kredi Kullandırım Şartları 52 . 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir.

İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması.ABD Doları’dır.000. EUR. irtikap. yönetim kurulu başkan ve üyelerinin. sipariş formu. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • • * * Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır. Firmanın.). Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. protestolu senedinin bulunmaması. sahtecilik. ihtilas. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. hırsızlık. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. rüşvet. inancı kötüye kullanma. proforma fatura vb. Kredi Tutarı 53 .Kredi. dolandırıcılık. GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • KredininKullanması ABD Doları. Firma Limiti Firma limiti. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları.

(%) LIBOR+0. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde.İHK . Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.Kredi tutarı. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. Ayrıca. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. kredi vadesi içinde. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.DVZ (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır.75 54 .

5 15.5 15.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13. Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmış firmalar SÖİK-TL: SÖİK-KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: TURİZM-TL: UNPK-TL: SİGORTALI: 55 .5 14.5 17.5 13.5 15 16 15.5 16.5 16.5 17.000 YTL'na Kadar 500.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.5 16 17.5 TURİZM-TL.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 12.5 14.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.5 18 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 KOBİ-İHK-TL (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) (*) 14 21.5 17.07.5 16.000 YTL Üzeri GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 14.5 17.5 16.5 14 15 14.000 YTL' na Kadar 500.000 YTL'na Kadar 500.5 16.5 15.5 17 18 SÖİK-KÖY (%) (*) 500.5 16.000 YTL'na Kadar 500.FAİZ ORANLARI TÜRK LİRASI KREDİLER SÖİK-TL. İHK-TL (%) (*) 500.5 16.5 15 16 15. UNPK-TL (%) (*) 500.5 16 17 DTŞ-TL (%) (*) 500.5 16.

25 LIBOR+1.25 LIBOR+1.50 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR.75 LIBOR+1.06. 56 . Japon Yeni cinsinden kullandırılan kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. İHK-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.50 LIBOR+1.25 LIBOR+1.SİGORTASIZ: Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmamış firmalar DÖVİZ KREDİLERİ SÖİK-DVZ. (**) Euro cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR.00 LIBOR+1.00 (*) 02.75 LIBOR+1.00 LIBOR+1.00 LIBOR+1.50 KOBİ-İHK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) LIBOR+1.75 DTŞ-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.25 İSKONTO (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 LIBOR+0.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1.25 LIBOR+1.50 LIBOR+1.00 LIBOR+1.UNPK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) LIBOR+1.25 TURİZM-DVZ.75 SÖRK (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) LIBOR+0.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.

Bu çerçevede. ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların. Döviz Kredileri için azami 540 gündür. Eximbank değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan amir banka sıfatıyla açılmış. SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı.C. Sözkonusu bonoların Eximbank’ca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.5. borçlu olarak düzenleyecekleri. akreditifli veya. TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan veya işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca. gayrıkabili rücu. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine 57 . amir banka sıfatıyla açılmış. akreditifli veya.SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: DTŞ-DVZ: KOBİ-DVZ: TURİZM-DVZ: UNPK-DVZ: SÖRK: İSKONTO: Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İhracat Alacakları İskonto Programı VADE YAPILARI Kısa Vadeli İhracat Kredileri vadesi TL Kredileri için azami 360 gün. ( DTŞ Kredileri hariç ) TL ve Döviz İhracat Kredi Programlarının vade yapıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. gayrıkabili rücu. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya. TL KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-TL 360 SÖİK-TL KÖY 360 İHK-TL 360 KOBİ-TL 360 DTŞ-TL 180 SÖİK-TL: SÖİK-TL KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: KOBİ-DVZ: DTŞ-DVZ: DÖVİZ KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-DVZ 540 İHK-DVZ 540 KOBİ-DVZ 540 DTŞ-DVZ 360 Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi 1. Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilmektedir.

• Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (BonoVadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 . ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri karşılamak üzere Türk Eximbank tarafından belirlenen tutarda teminat senedi alınmaktadır. Vade Program kapsamında vadesine 360 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. Başvurular doğrudan Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda.25 58 .180 Güne Kadar 181 . kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt açığı olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. GBP ve JPY döviz cinsleri üzerinden işlem yapılmaktadır. EURO. mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınmaktadır. Ancak. Satış sözleşmesi/akreditifte yer alan ödeme vadelerinin azami kredi vadesinden uzun olduğu durumlarda bono vadeleri 360 günü aşamaz. Program kapsamında vadesi 180 günden uzun işlemler için biri 180 gün vadeli diğeri satış sözleşmesi/akreditifte belirtilen ödeme vadesi ile aynı vadede olmak üzere eşit tutarda iki bono düzenlenecektir.75 LIBOR + 1. Döviz Cinsi USD. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır.veya. Firma Limiti • Program kapsamında iskonto edilecek bonolar için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup.360 Gün Kadar (İki Taksit) Faiz Oranı (*) LIBOR + 0.00 LIBOR + 1. Teminat Kredinin asli teminatı firmaların düzenleyecekleri yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bonolardır.

Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar ve Gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir.C. iskonto konusu alacak tutarının vadesinde esas borçlusundan tahsil edilememesi halinde. T. Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar I.6.(*) EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda.II. KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile imalatçı. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. İskonto Kredisi I. Söz konusu program. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. Gayrikabili Rücu İşlemler İskonto konusu alacak tutarı vadesinde kredi kullanıcısı firmaya rücu edilmeyecek şekilde iskonto edilmektedir. Kabili Rücu İşlemler I. Vade Vadesine en fazla 180 gün kalan ihracat alacakları iskonto edilmektedir. 1. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek İskonto Kredisi İşlemleri Kabili Rücu İşlemlerde. ihracatçı ve imalatçıihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. II.I. iskonto kredisinin vadesinde Eximbank’a geri ödenmesinden iskonto ettiren firma sorumludur. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. program kapsamında. Döviz Cinsi 59 . Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri” esas ve şartları doğrultusunda Eximbank’a tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup.

EURO. Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (Senet Vadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 . 60 . Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizlerden USD. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. akreditif.00 EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR.C. poliçe/bono vb. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır.180 Gün (*) Faiz Oranı-Bankacılık Hizmet Komisyonu (*) LIBOR + 0. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. Firma Limiti Program kapsamında iskonto edilecek senetler için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup. sevk vesaiki. her türlü belgeler T.75 LIBOR + 1.Bu program kapsamında yapılacak işlemler için düzenlenecek kontrat. GBP ve JPY cinsinden düzenlenecektir.

Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla. Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla.000. Sözkonusu kredi programları.2. standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan. Kendi markası ile yurtdışında mağaza açacak firmaların kredilendirmeye esas yatırım tutarının tesbitinde reklam giderleri ve yatırım konusu mağazada satılacak ilk mal stokuna ilişkin tutarlar da dikkate alınmaktadır.. Kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tesbit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. • Kredi Tutarı 61 . Asgari Yatırım Tutarı • Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200. krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik.1 YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ Bu kredi programı ile.ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez. Kimler Yararlanabilir Kredi. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen. yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılmaktadır. herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir. ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır. 2. değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir. ÖZELLİKLİ KREDİLER Türk Eximbank. Kredinin Amacı Kredinin amacı. Krediden Yararlanma Koşulları Kredi.

Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. Geri Ödemelerin Yapılmaması Uygulanacak Cezai Müeyyideler ya da Zamanında Yapılmaması Durumunda Kredinin geri ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için kredi faiz oranının 1.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilir. VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T. Krediye ilişkin istisna edilmiş olan vergi.Kredi konusu proje için Eximbank’ca uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir. Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ Program kapsamında. 2.2. vergi ve fonlar tahsil edilecektir. resim ve harçlar tahsil edilmektedir. Ancak kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden Türk Eximbank tarafından tespit edilmektedir. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Krediye ait VRHİB taahhüdünün belge vadesi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde. kredi faiz oranı 1. Kredi Vadesi Kredi vadesi azami 7 yıldır. Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir. proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır. Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Eximbank’ca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. • • 62 . ancak bu oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz.2 katı oranında temerrüt faizi. • Kredi.C. Kredinin Geri Ödenmesi Kredi anapara ve faizi Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenen geri ödeme dönemlerinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla.

* Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma. gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanır. * * Kimler Yararlanabilir Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. İhracat Taahhüdünün Kapatılması İhracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi/teminat mektubunun orijinal vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 2. Kredi: Program kapsamında kullandırılacak krediler ile. Asgari Özkaynak Katkısı / Asgari Yerli Katkı Payı Proje konusu gemiye firma özkaynak katkısının sağlanmasını teminen. GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI Amacı Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması. Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında. gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir. Kredi için Eximbank’ca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranacak olup. rekabet güçlerinin desteklenmesi. proje genelinde gemi kontrat bedelinin en az % 15’ine tekabül edecek tutarda harcamanın firma özkaynaklarından yapılması ve proje konusu geminin yerli katkı oranı ya da katma değer oranının asgari % 25 olması hususları aranmaktadır.3. Teminat Mektubu: Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile. alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler. 63 . Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Eximbank’ca işlem bazında belirlenecektir. yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri. Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır.• • Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını ihtiva etmesi gerekmektedir. bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir.

• Kredi faiz oranı 1.3. • • • Proje Limiti Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilebilmektedir. Firma Limiti • • Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında. bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD Doları'nı aşmayacaktır.Fiili ihraç tarihi olarak. resim. Gerçekleşmenin tesbitinde FOB ihraç değerine bakılmaktadır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler için ilgili Karar. harç ve damga vergisi ile ilgili yükümlülükler. Tebliğ ve Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde. yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. Nakdi kredi faizi / tahsil edilen garanti komisyonları üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden dolayı. muafiyetin kalktığı kendisine bildirilen ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmektedir. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI Kredinin Amacı Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra. Gider Vergisi Kanunu’na göre Eximbank’ca ödenir ve aynen firmaya yansıtılmaktadır. müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınmaktadır. GB'nin arka yüzünde kayıtlı "malların yurtdışı edildiğine ilişkin tarih" veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınmaktadır. Herhangi bir firmanın belirli bir andaki riskinin tesbitinde. 2. başlangıçta istisna edilmiş olan vergi.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. Ülke Limiti 64 .

Çevre Uygulama Esasları. Müracat Şekli Sözkonusu programdan yararlanmak isteyen firma/konsorsiyum temsilcisi firma. resmi destekli ihracat kredilerinden faydalanan yeni ve/veya kurulu “Proje”lerin çevre değerlendirmesi konusunda ortak yöntemler geliştirmek ve bu Projeler’in “potansiyel çevre etkilerinin” en aza indirilmesi amacına yönelik olarak benimsenen “Çevre ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” uyarınca hazırlanmış ve Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur. süresi. talep edilen teminat mektubunun tutarı. OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)’nun üzerinde mutabakata vardığı. 2. kime hitaben düzenleneceği. işveren ihale makamının bankası. TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam İşbu “Çevre Uygulama Esasları”. 65 . Türkiye Müteahhitler Birliği'nce onaylanan Proje Bilgileri Onay Formu ve kontrgaranti düzenleyecek Türk bankasının niyet mektubu ile Türk Eximbank'a Niyet Mektubu için müracaat edecektir. geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan “resmi destekli ihracat kredileri” için uygulanmaktadır.Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20'sini geçmeyecektir.4. ihtiyaç duyulan teminat mektubu türü. firmasına ilişkin özet bilgi ve belgeleri içeren Niyet Mektubu Talep Formu. işveren ihale makamı. resmi destekli ihracat kredisi sağlayan üye ülkelerin İhracat Kredi Kurumları’nın sağladıkları desteğe ilişkin politikalar ile “çevre”nin korunmasına yönelik politikalar arasında tutarlılık sağlamak. verilecek mektup örneği.

* Yurtdışına ihraç malı / yükü götürülmesi. * * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa).Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). Gemi Tasdiknamesi / Kira Sözleşmesi bulunan. Taşımacılık Hizmeti Tüzel kişiliği haiz uluslararası nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar tarafından. 66 . 2 Yetki Belgesi bulunan veya. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (KARAYOLU/DENİZYOLU/HAVAYOLU) Amaç Uluslararası nakliyat firmaları. L2 Yetki Belgesi bulunan II. uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir.3. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren.1. İşletme Ruhsatı bulunan Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalara kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılmaktadır. III.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). Kapsam I. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 3.

EURO. her halükarda kredi riski 2. Ancak. TL KREDİSİ VADE FAİZ ORANI(%) 500.* * Yurtdışından yurtiçine ithal malı /yükü getirilmesi.000. Belgeli kredilerde kredi vadesi Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresini aşamaz. döviz kredisi başvuruları ABD Doları. YTL ve döviz olarak kullandırılmakta olup.000. KGF Kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF' nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Eximbank’ca belirlenmektedir. İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden yapılabilmektedir.ABD Dolarını aşamaz. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki (12) aylık döneme ilişkin Eximbank’a beyan edilen navlun bedelinin % 20’si ile sınırlı olup.000 YTL Üzeri 67 . Teminat ve Dokümantasyon Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. navlun bedellerine ilişkin faturaları bazında en az 500.. Döviz kredilerinde ise azami 540 gündür. Firma Limiti Firma limiti. Kredi Vadesi * * YTL kredilerinde azami 360. Performans Kriteri Başvuruda bulunan firmaların. Kredi Tutarı Firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun hizmetinin % 100’ü kredilendirilmektedir. Transit mal / yük taşımacılığı yapılması “Taşımacılık Hizmeti” olarak belirlenmiştir.ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmetini gerçekleştirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık dönem itibariyle.000..000 YTL'na Kadar 500. Kredinin Döviz Cinsleri Kredi. kredinin anapara ve faiz toplamının % 100’ü oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir.

5 18 FAİZ ORANI LİBOR+1. garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk Eximbank.5 17. Belgesiz kullandırılan kredilerde ayrıca. Kredi YTL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılacak kredilerde STG LIBOR. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte. Belgesiz kullandırılan kredilerde ise kredi vadesi içerisinde yurda getirilerek Döviz Alım Belgesi'ne bağlatılması zorunludur. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci.120 gün 180 gün 360 gün DÖVİZ KREDİSİ VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün 14.50 LİBOR+1.2. ara dönemlerde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilmektedir. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde ise TIBOR için aynı spreadler geçerlidir. * Döviz Getirme Zorunluluğu Kredi taahhüdü tutarındaki navlun bedellerinin. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde VRHİB süresi içerisinde. sağlanmış olan menfaatler gerçekleşmeme oranında tahsil edilmektedir. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur.25 LİBOR+1. TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi. kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde. 3.75 EURO cinsinden kullandırılacak kredilerde EURIBOR.5 16. Kredinin Geri Ödenmesi * * 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi taahhüdünün.25 LİBOR+1. Kredinin Amacı 68 .5 16 17. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.

69 .C. Şirket Limiti Şirket limiti. bankalarca düzenlenmiş döviz alım belgesi bazında yurda en az 500. YTL Krediler * * TÜRSAB üyesi. azami 360 gün.-ABD Doları'nı aşamaz. Döviz kredileri azami 540 gün vadeli kullandırılmaktadır. vadeli kullandırılmaktadır.000.000. bu hizmetler kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. kredinin Döviz yada YTL kullanılmasına bağlı olarak farklılık arzeder. A-Grubu belgeli seyahat acentaları için. Bu durumda kredi riski her halükarda 4.C. Turizm Hizmeti * * Tüzel kişiliği haiz seyahat acentaları tarafından yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetler.000.-ABD Doları ya da muadili tutarda döviz getirdiğini tevsik eden.000. A grubu seyahat acentaları. * * TÜRSAB üyesi. döviz girdisi tutarının azami %10'una kadar limit (ABD Doları) tahsis edilir. A-Grubu belgeli seyahat acentalarına. T. TÜRSAB üyesi. Tüzel kişiliği haiz özel havayolu şirketleri tarafından yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetler. Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin. Pazarlama Projesi tutarının %80'i ile sınırlı olmak üzere. döviz girdisi tutarının azami %15'ine kadar limit (ABD Doları) tahsis edilebilir. Ancak T. Bakanlık tarafından tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu Belgeli Türsab üyesi seyahat acentaları ile özel havayolu şirketlerine azami 36 ay .-ABD Doları'nı aşamaz. Kredinin Vadesi Kredi vadesi. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri krediden faydalanmaktadır. Kredi riski her halükarda 2.000. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için. Kimler Yararlanabilir Bir önceki takvim yılı itibariyle. VRHİB kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi vadesi VRHİB vadesini aşamaz.Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi.

5 17. Taahhüt Hesaplarına Sayılmayan Dövizler * * Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesabında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler. 1 yıldan uzun vadeli kullandırılan TL kredilerde. Kredi kullanıcısı şirketlerin. kredi için belirlenen faiz oranının 1. Kredi vadesi içerisinde döviz kredilerinde kredi anapara. turizm hizmeti dışında elde ettiği dövizler. Türk Eximbank tarafından her bir kredi bazında belirlenmektedir. 1618 sayılı Kanun’un 7. cezai faiz uygulanır.5 18 FAİZ ORANI DÖVİZ Libor+%1.2 katı oranında. YTL kredilerde ise kredi anapara tutarında. * * Döviz ve 1 yıla kadar vadeli kullandırılan TL kredilerde Turizm Pazarlama Kredilerine uygulanan cari faiz oranının 1. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır.2 katı oranında. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde.50 Libor+%1. 70 . VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır.5 17. VRHİB kapsamında kullanılmayan krediler için. maddesinde belirtilen yasak faaliyetler karşılığında getirilen dövizler. * * VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB kapsamında kullanılan krediler için.5 16 16.000 YTL'na Kadar 500.75 Program kapsamında 1 yıldan uzun vadeli kullandırılacak TL kredilere uygulanacak faiz oranları. faiz ve varsa masraflar toplam tutarı kadar. VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde VRHİB süresinin dışında. Vergi. Belge kapsamında kullanılmayan kredilerde ise kredi süresi dışında gelen hizmet bedeli dövizler. kredi kullanıcısı şirket tarafından "yurtdışı turizm hizmeti" faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen hizmet faturaları ve Döviz Alım Belgelerinin dökümünü gösteren liste ile Türk Eximbank tarafından kapatılmaktadır.25 Libor+%1.Kredinin Faiz Oranı VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün * FAİZ ORANI YTL(%) 500.25 Libor+%1.000 YTL Üzeri 14.

projelendirme. sözleşme bedelinden avans tutarı düşüldükten sonra kalan tutar içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının azami % 85’i olacak şekilde belirlenmektedir. Proje Limiti Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti. Proje konusu sözleşme hükümlerinde hizmet veren firmaya avans ödenmesi öngörülmüş ise proje limiti. * * Yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları. Kimler Yararlanabilir Eximbank’ca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz.3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım. ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması taahhüdü karşılığında proje bazında kullandırılır. Kredinin Vadesi 71 . Belirtilen alanlardaki projeler Eximbank’ca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara. yurtdışına gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır. danışmanlık gibi hizmetler kapsamında. Firma Limiti Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Programı kapsamında bir firmaya tanınan azami limit tutarı 4 milyon ABD Doları’dır. Yazılım. YTL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve sözkonusu sözleşme bedeli içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Kredinin Amacı Türkiye’de yerleşik firmaların.3. Bu uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde Teşvik ve Kambiyo Mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınmaktadır. projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Krediden Yararlanma Koşulları Türkiye’de yerleşik firmalara kredi konusu proje için imzalanmış sözleşme kapsamında yapacakları harcamaların finansmanına yönelik kredi.

cari faiz oranının 1. krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde. Vergi. Taahhüdün TCMB tarafından kapatılmasından sonra Eximbank nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatlar iade edilmektedir.Kredi vadesi. 72 . İhracat Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T.C Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır.2 katı oranında cezai faiz uygulanır.

İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup. ithalatçı riskini doğrudan üstlenmek suretiyle de İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yönelik ihracata da finansman desteği sağlamaktadİr. İHRACAT FİNANSMANI PROGRAMI (EXPORT FINANCING SCHEME – EFS) İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türk Eximbank arasında 1988 yılında imzalanmış olan anlaşma uyarınca. Aracılık İşlemleri Eximbank’ın aracılık etmekte olduğu işlemlerde İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerde mukim ithalatçıların riski İKB tarafından üstlenilmekte olup. İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile işbirliği içerisinde sevk sonrası ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı programlarına Türkiye Milli Acentası konumunda aracılık yapmaktadır. 73 . Bu çerçevede. alıcı kredisi niteliğinde olup. İKB bünyesindeki finansman programlarından İhracat Finansmanı Programı'na Türk Eximbank aracılık etmektedir. ihracat bedelinin ödenmesine ilişkin fon ihtiyacı İKB tarafından sağlanmaktadır. Sözkonusu program. Anılan finansman programının ihracatçılarımızın kredili satış olanakları ile mevcut ve yeni pazarlarda rekabet imkanlarını arttırabileceği düşünülmektedir. İKB'ndan temin etmiş olduğu limit çerçevesinde. Programdan yararlanmak isteyen Türk ihracatçılarının Eximbank’a başvuruda bulunmaları gerekmekte olup.866..EURO tutarında bir limit tahsis edilmiştir. 4. kredi onay yetkisi İKB'na aittir.1. Bu program kapsamında.049. ihraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara malları ve hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım mallarının ithalatına finansman desteği sağlanmasıdır. Mal bedeli. ihracatçılarımıza sunduğu finansman imkanlarını artırma gayreti içerisindedir. Limit Kapsamındaki İşlemler Türk Eximbank anılan program kapsamında yürütmekte olduğu aracılık faaliyetlerinin yanısıra. Söz konusu programlar. İSLAM KALKINMA BANKASI (İKB) KAYNAKLI KREDİLER Türk Eximbank.2. Söz konusu program kapsamında. İKB tarafından yapılan son düzenlemelerle İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yapılacak ihracatların da program kapsamında finansmanı mümkün hale getirilmiştir. akreditif tahtında gerçekleştirilen sevkiyatı müteakip İKB tarafından ihracatçıya ödenmektedir. Eximbank’ca yapılan inceleme sonucunda olumlu bulunan başvurular.4. İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ (IMPORT TRADE FINANCING OPERATIONS: ITFO LINE) İKB bünyesinde yürütülmekte olan bu program kapsamında ihracatçılarımızın İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olan veya üye olmayan diğer ülkelerden yapacakları ithalatın finansmanı amacıyla Eximbank’a İKB tarafından 9. alıcı kredisi niteliğindedir. İKB'na gönderilmektedir. 4.

Kimler Yararlanabilir Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı. Kredi Programının Genel Koşulları * * * * Kredi. ABD Doları ve EURO olmak üzere iki ayrı para biriminden kullanılması/kullandırılması hedeflenmektedir. İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFIL IV) Kredinin Amacı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.1 olması gerekmektedir. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin Dünya Bankası satınalma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranmaktadır. gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalarımızın orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. * * 74 . Krediler için kullanılabilecek satınalma yöntemleri. Krediler kapsamında yer alan mal alımı ve yapı harcamaları "IBRD (Dünya Bankası) Kredileri ve IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) Kredileri kapsamında Satınalma Kılavuzu"nun hükümlerine uygun olarak satın alınır. İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mal ve yapı harcamaları için kullanılabilir.5. tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilir.Ş. İhracatın finansmanı. Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu olması şartı aranmaktadır. borç ödeme gücü oranının ise asgari 1. Ayrıca firmaların kredi alındıktan sonraki dönem dahil borç/özkaynak oranının azami 85/15.1. DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER 5. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına. harcama belgeleri karşılığında. ( Türk Eximbank) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Anlaşması 7539-TU (EFIL-IV) çerçevesinde. Kredinin Tutarı Kredinin toplam tutarı 300 milyon ABD Doları olup. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun.

Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi. Türk Ticaret Filosunda Türk bayrağı ile taşıma yapacak olan gemilerin yapımına yönelik olarak kullandırılan kredilerde ihracat taahhüdü. Dünya Bankası'nın ön incelemesine tabidir. Gemi Yapımı kredilerinde krediye konu gemi/yat yapımı ile kapatılması zorunludur. faiz ve varsa masraflar toplamı kadar.-ABD Doları'nın altında olan mallar/yapı işleri.* Yerel Ticari Uygulama: Tahmini sözleşme maliyeti 10. alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinin veya fiziki yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda muhtemel özkaynak katkısı dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. yerleşik ticari uygulamalar çerçevesinde ve yapılacak sözleşmeler kapsamında satın alınmaktadır. kredi kullanıcısı firma tarafından kredi vadesi içerisinde kredi anapara. Uluslararası Rekabete Açık İhale: Sözleşme bazında tahmini maliyeti 10. İşletme sermayesine yönelik kullandırılan diğer kredilerde ihracat taahhüdünün kredi anapara. taahhüt edilen "Taşımacılık Hizmeti" faaliyeti çerçevesinde düzenlenen navlun faturaları ve Döviz Alım Belgeleri'nin dökümünü gösteren listelerin kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a ibraz edilmesi ile kapanmaktadır. faiz ve varsa masraflar toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılmaktadır. Döviz Taahhüdünün Kapatılması Kullanılan kredilerin belge (döviz) taahhüdünün kapatılması amacıyla firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullandıkları krediler için belge süresi sonunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerine. * 75 . İhracat Taahhüdünün Kapatılması * * İhracat taahhüdünün. Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında kullandıkları krediler için ise Hazine Müsteşarlığı'na başvurarak belge taahhütlerini kapatmaları ve taahhüdün kapandığını ilgili kurumlardan Eximbank’a hitaben getirecekleri yazı ile belgelemeleri gerekmektedir. İlk iki kredi ile 5 milyon ABD Doları'nın üzerindeki tüm kredi talepleri Dünya Bankası'nın ön onayına tabidir.000.000. * * Firma Limiti Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma/grup limiti azami 20.000.ABD Doları'dır..-ABD Doları'nın üzerinde olan mal alım ve yapı işleri alımları için kullanılır.000.000.000.

Türk Ticaret Kanunu ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olması gerekmekte. benzer projelerde deneyimli olması beklenmektedir. Projenin teknoloji aktarımına ve yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olması tercih edilmektedir. ilgili ülke hükümeti tarafından tayin edilen muhatap banka(lar) veya resmi kurum/kuruluşlar olmaktadır. gerçekleştirilecek olan projede. genel kabul görmüş proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve finansman aşamasında prensip olarak OECD normları uygulanmaktadır. Projenin kredi açılacak ülkenin önceliklerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olması tercih nedenidir. Borçlu. proje için oluşturulacak ortaklığın/uluslararası konsorsiyumun ortağı veya taşeronu da olabilir. mali yapısının sağlam ve ticari itibarının yüksek olması. Türk Eximbank’ın Yıllık Programları dahilinde belirlenmektedir. ihraç mallarının çeşitlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracına katkı sağlaması beklenmektedir. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMININ AMACI VE KAPSAMI Türk Eximbank. Türk Eximbank projelere nakdi kredi veya garanti mekanizması aracılığı ile finansman desteği sağlamaktadır. Projenin Türkiye katkısının yüksek olması. Ülke Kredi/Garanti Programına ilişkin finansman desteğinin çerçevesi.B. Türk Yüklenicinin. Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla. projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından işverenle yüklenici arasında imzalanan kontratın FIDIC (Uluslararası Mühendis Müşavirler Federasyonu) kurallarına uygun olmasına özen göstermektedir. ana müteahhit firma statüsünde olabileceği gibi. Türk Eximbank. Projeler. 76 . Projenin gerçekleştirileceği ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti altına almak amacıyla “Devlet Garanti Mektubu” alınması esastır. Türk yüklenici. bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır.

İhracatçının her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi düzenlenmesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir. İHRACAT KREDİ SİGORTASI 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin. alınabilmektedir. hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır. Uygulanan prim oranları. isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi. gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da. 77 . Programda 170’den fazla ülkeye yönelik sevkiyat. alıcının bulunduğu ülkenin risk grubuna. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların bir yıl içinde. 1.9 ile yüzde 4 arasında değişmektedir.C. sigorta teminatı altında. Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. sigorta teminatı altına Program kapsamında ülkeler riskliliklerine göre 7 grupta toplanmaktadır. Tazminat oranı doğacak zararın % 90’ıdır. alıcının türüne. İş Bankası ve Akbank ile birlikte Türk Eximbank tarafından yürütülen Sevk Sonrası İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde. Ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran ihracatçı firmalar Türk Eximbank’ın uyguladığı Kısa Vadeli İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde söz konusu alacaklarını iskonto edebilmektedir. ödeme şekline ve vadeye göre binde 1. ihracatçıların vadeli akreditifleri ile senede bağlı kabul kredili işlemlerinin iskontosu yoluyla finansman temini sağlanmaktadır. ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle.

ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMLARI 2. Doğacak zarar.1. Doğacak zarar. alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine. inşaat makinaları. haberleşme araçları ve dayanıklı tüketim malları gibi sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. haberleşme araçları. sözleşme bedelinin % 85’inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. alıcının türüne. Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile sağlanan desteğin daha da genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı bir programdır. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. Sevk Sonrası Politik Risk Programı Sevk Sonrası Politik Risk Poliçesi orta vadeli ödeme koşuluyla satılan. sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. Motorlu taşıt araçları. Türk Eximbank’ca verilecek form çerçevesinde ve ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından hazırlanıp onaylanan ekspertiz raporu ile belgelenmiş olan. torna tezgahları vb. Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı. Prim oranı. yerli katkı oranının en az % 60 olduğu. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. Prim tutarları sigorta kapsamına alınan ihracat işleminin vadesine ve alıcının ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. gemiler. motorlu taşıt araçları. Bu program kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. 78 . malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenmektedir. kompresörler. Sigorta kapsamına alınan işlemle ilgili olarak ticari bankaların Poliçe’yi yeterli bir teminat olarak görmesi halinde.2. SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI Spesifik İhracat Kredi Sigortasının Amacı İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan alacaklarını sevk öncesi ve sevk sonrası dönemlerde ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine olanak sağlamaktır. sözleşme bedelinin % 85'inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. ihracatçı Poliçe’den kaynaklanacak tazminat alacağını ticari bankaya temlik ederek finansman olanağı yaratabilir.

2 milyon ABD Doları’ na ulaşmıştır. Yurt dışında yatırım yapan yatırımcılarımızın politik risklere karşı sigorta teminatı altına alınacağı Yurt Dışı Yatırım Sigortası Programı ile ilgili çalışmalara da devam edilmiştir. 79 .5 milyon ABD Doları tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesini teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu da verilmektedir. Söz konusu anlaşma kapsamında tahsil edilen toplam tutar 14. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesine teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu verilmesi uygulaması sürdürülmüştür. faiz dahil 47.Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. 2001 yılında 2.1 milyon ABD Doları tutarındaki alacağa ilişkin olarak. İhracatçıların özellikle Orta–Batı Asya cumhuriyetlerine yapacakları orta ve uzun vadeli ihracatlarını sevkiyat sonrasında ortaya çıkabilecek politik risklere karşı teminat altına almak amacıyla uygulanan Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile orta-uzun vadeli ihracata konu sermaye ve yarı sermaye mallarının ihracatına sağlanan desteğin daha genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı uygulanmaktadır. Bu Program ile sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatı kapsanmaktadır. 2. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında Cezayir’e yönelik sevkiyatlardan doğan ve Türk Eximbank’ca tazmin edilerek Borç Erteleme Anlaşması’na bağlanan.2. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak beş yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sevkiyatlardan doğan alacakları Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı ile teminat altına alınmaktadır.

sigorta sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve sınırlar içinde tazmin etmektedir. Prim Prim tutarı sigorta kapsamına alınan teminat mektubunun vadesine ve işveren makamın ve işveren makamın ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. ek olarak istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmış ve başvuru ücreti 500 YTL’nin Türk Eximbank’ın hesabına yatırıldığına dair dekontun da teklifname ekinde gönderilmiş olması gerekmektedir. teklifnamenin eksiksiz olarak doldurulmuş. 80 . YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI Amaç Programın amacı. avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı. Poliçe prim tutarının ödenmesini müteakiben tanzim edilmektedir. İşleyiş Müteahhit firma. Prim tutarı.3. kabul formu’nun müteahhit firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a verilmesinden önce kabul formunda belirlenen şekilde ödenmektedir. yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra. türk müteahhitlerinin “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi” (Poliçe) ile teminat altına alınmasıdır. müteahhit firmanın kusuru. Başvurunun değerlendirilebilmesi için bahse konu teminat mektubunun başvuru öncesinde henüz düzenlenmemiş. Kapsam Türk Eximbank. hatası veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla. kamu işveren makamlarına verilen geçici. Bu programın amacı ve kapsamına uygun olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Teklifname’ler değerlendirmeye alınmaktadır. sigorta kapsamına alınmasını talep ettiği işlemle ilgili bilgileri ihtiva eden “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi Teklifnamesi” ile Türk Eximbank’a başvurmaktadır. tamamen müteahhit firmanın kontrolü dışında ve poliçe tarihinden sonra ortaya çıkan olay ve şartlar neticesinde teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi sonucu. müteahhit firmanın kendisi lehine teminat mektubunu düzenleyen türk ticari bankası ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi (GKS) kapsamında bu bankaya ödemekle yükümlü olduğu tutara istinaden tazminata konu tutarın belirli bir oranını.

madde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları düzenlenmiştir. yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir. Söz konusu koşullar. • 11. Teslim konusu malın T. mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.MAL İHRACI KDV Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’den istisna olacağı belirtilmiş olup. • Yurt Dışına Mal Kiralanması Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta mal ihracı değil. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde açıklanmıştır.İHRACATTA KDV İSTİSNASI KDV Kanunun 11. Yurt dışındaki fuar ve sergilere katılan ihracatçıların buralarda yaptığı satışlar için de aynı kural geçerlidir. 1. Fıkranın (c) bendinde ise ihraç kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin ödenmeyecek bir tür ön ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir. Bu hükümle. İHRACAT İSTİSNASINDA ÖZEL DURUMLAR • Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi Konsiye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir. ve 12. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.BÖLÜM IV .C. 2. 81 . Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması. • Yurt Dışındaki İnşaatlara Makina ve Ekipman Götürülmesi Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmaların bu işlerinde kullanmak üzere kesin olarak yurt dışına götürdükleri makina. 12. hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılmaktadır. • • A. Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye’den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade edileceği hükmü ile. ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilmektedir.

• Ayni Sermaye İhracı Yurt dışında kurulan şubeler veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mal götürülmesi durumunda. • Posta ile Yurt Dışına Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal göndermeleri ihracat istisnası kapsamındadır. bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmek şartıyla ihracat istisnası uygulanmaktadır. • İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 82 . • Sınır ve Kıyı Ticareti Bu şekilde satılan mallar için ihracat istisnası uygulaması mümkündür. • Millileşmemiş Malların Satışı Teslim anında Türkiye’de bulunmayan malların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan deniz ve hava taşıtlarına verilmesi ihracat hükmünde olup. millileşmemiş malların. • Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmesi suretiyle ihracat istisnası uygulanabilmektedir.• Transit İhracat Transit ihracatta. sözkonusu işlemler ihracat istisnasından yararlanmaktadır. Sınır ve kıyı ticareti yoluyla ihracatta. milileşmeden yurt dışına götürülmek üzere satışında KDV uygulanmamaktadır. Ayrıca gümrük beyannamesi yerine düzenlenen “tahakkuk varakaları” istisna uygulamasında geçerli belge olarak kabul edilmektedir. yurt dışındaki malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışına satışı söz konusu olduğundan. • Deniz ve Hava Taşıtlarına Yapılan Teslimler Serbest dolaşımda bulunan yakıt. • Özel Matrah Şekline Göre Vergilenen Malların İhracı Özel matrah şekline göre vergilenen mallardan altın ve gümüşten mamul eşyaların ihracında istisna. Bu nedenle transit ihracat bedelleri KDV beyannamesine dahil edilmemektedir. külçe altın veya külçe gümüş tutarı dışındaki kısıma uygulanmaktadır. gümrük beyannamelerinin yanı sıra sınır veya kıyı ticareti yetki belgesi de aranılmaktadır. Ancak teslim anında Türkiye’de bulunmakla birlikte. KDV oluşmamaktadır.

• Navlun ve Sigorta Bedelleri İhracat faturası FOB bedel üzerinden düzenlenmektedir.Yurt dışına çıkan malların herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde. KDV yönünden yararlanılan kısım düzeltilmektedir. • İhracatta Uygulanan Vade Farkları İhracat istisnası uygulanarak yurt dışına satılan mallar için. ihracatçının sonradan vade farklı uygulaması halinde. önceki dönemlerde istisna beyan edilmişse. yurt dışına kesilecek faturada istisnaya tabi tutulabilmektedir. • Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Yurt içi. ihracat istisnası uygulanmamakta olup. Ancak ihracatın CIF veya CF teslim şekillerine göre yapılması durumunda navlun ve sigorta için ihracatçının yurt dışındaki müsterisine KDV istisnası uygulaması gerekmektedir. Bu durumda ihracat faturasındaki FOB bedel ile birlikte navlun ve sigorta bedellerinin KDV beyannamesinde “İhracat İstisnası” satırına yazılarak matrahtan düşülmesi gerekmektedir. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnası kapsamındadır. 83 .

Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir. Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması istisna kapsamına girmektedir. çekek hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır.HİZMET İHRACI KDV Kanunun 1.B. Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisna kapsamına girmektedir. disket. yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır. Hizmet Türkiye’de. KDV Kanunun 11/2. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. 84 . işyeri ve kanuni iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmaların yurt dışında müstakilen faaliyet gösteren şubesine yapılan yurt dışında faydanılan hizmetlerin istisna kapsamında girdiği açıklanmıştır. bakım. onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler istisnadan yararlanmaktadır. onarım. Tamir. 2. Yurt dışına gösterim için film. metin. bakım. Türkiye’de yapılmayan hizmetler verginin konusuna girmemektedir. bant. ikametgahı. maddesi gereği. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. 3. maddesinde. Hizmet İhracında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerçekleşmesi Gerekli Şartlar 1. kışlama. 4. Yabancı bayraklı teknelere Türk limanlarında verilen tamir. görüntü gönderilmesi istisnadan yararlanmaktadır. Türkiye’de yapılmakla birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ise Kanunun 11/1-a maddesi ile vergiden istisna edilmiştir. Türkiye’de Yapılan Hizmetlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi İçin • • • • • • • Yurt dışına fason işçilik yapılması istisnadan yararlanmaktadır.

Sanayi odaları. Bu suretle ihracatçı. faturada gösterilen KDV’yi ödemeksizin malı teslim alacaktır. sanayi sicil belgesi almış olmaları. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olmaları. İhraç kaydıyla teslim edilen malların. ancak tahsil edilmeyip tecil edilecektir. teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine tecil edilen vergi terkin olunmaktadır. Yararlanma Şartları • • • Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler. ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülecektir. Özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler tecil-terkin sisteminden yararlanmaktadır. sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir. İmalat içinde en az 5 işçi çalıştırmaları. KDV gösterilecek. Bu dönem beyannamesinde imalatçının ödenecek KDV’si olması halinde.İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI Belirli koşullar altında ihraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesidir. İhracatçı tarafından olsa dahi işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır. TECİL-TERKİN İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ 85 . Tecil-terkin uygulaması. vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek. İmalatçı niteliği taşımayan satıcıların dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler. ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları.C. Sanayi Bakanlığınca “İmalatçı” Niteliğine Haiz Olmanın Şartları • • • • Sanayi siciline kayıtlı olup. Bu kapsamda teslim yapılan dönemde 1 nolu KDV Beyannamesindeki Tablo III “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümü doldurulmak zorundadır. bunun ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin tahsil edilmeyen KDV kadar kısmı. Bu şartlara haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek.

kendi üretimine ek olarak fason imalat da yaptırmaları durumunda. ödeyeceği KDV’yi isterse indirim ve iade konusu yapabilmektedir. Geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihrac kaydıyla tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanabilmektedir. İhracatçı. Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği Tecil-terkin uygulaması tamamen imalatçıların insiyatifindedir. işin riskini üstlenmeleri. Geçici Muaflık ve Dahilde İşleme Rejimleri Kapsamında İthal Edilen Mallar Bedelli olarak geçici ithalatı yapılan malların işlenerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmektedir. ham madde ve yardımcı maddeleri kendi temin etmesi koşulu ile üretilen mallar için tecil-terkin uygulanabilmektedir. Üretimin Yanında Fason İmalat Yaptıranlar İmalatçı tanımına girenler. fason imalatı kendi sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları. 86 . Başka bir ifade ile KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür.Geçici İthal.

satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri. nüshaları gümrük görevlilerinde kalmaktadır. 87 . gerçek usulde vergilendirilmek ve hakkında gerçek dışı belge düzenleme veya bilerek kullanma konusunda rapor yazılmamış olması yeterlidir. İstisna kapsamındaki satışlarda “Özel Fatura” 5 nüsha olarak düzenlenmektedir.D– BAVUL TİCARETİ 61 Seri No. Onay işlemi sırasında özel faturanın 2 ve 3. İlk dört nüsha alıcıya verilecek. Satışı yapılan mal bedelleri toplamının. Bu belgenin alınması için. nüshaları bu kapılarda görevli gümrük memuru tarafından onaylanmaktadır. gümrükte onaylanarak satıcılara intikal etmiş olan özel faturaların tarih. KDV matrahından indirilmektedir. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T. Özel faturanın onaylı 4. çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya ulaşmış olmalıdır. fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde. numara ve tutarlarını ihtiva eden liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenmektedir. 3 ve 4. • Satıcı. özel faturanın 2. Bu kapsamda işlemlerin bulunduğu KDV beyannamesine. nüshası. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmaktadır.lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Onay işleminin satıcılar. aşağıdaki şartlar dahilinde KDV uygulanmamaktadır. Satış bedellerine ait döviz. 5. bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. İstisna belgesi. aynı faturada gösterilmek şartıyla bu toplama dahil edilebilecektir. nüsha satıcıda kalmaktadır. Birden fazla malın bedeli. Yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilmektedir. sadece bavul ticareti kapsamındaki işlemleri yapacak mükelleflere verilmektedir. Satın alınan mallar. alıcılar veya taşıyıcı firmalar tarafından da yaptırılması mümkündür. Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük kapılarından yurt dışı edilmekte olup. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır. • • • • • Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden. bankalara veya özel finans kurumlarına bozdurulmakta ve döviz alım belgeleri KDV beyannamesine eklenmektedir. Bir faturada gösterilen bedelin bu miktardan fazla olması halinde vergisiz satış yapabilmektedir. KDV hariç 1 milyar liranın üzerinde olması gerekmektedir.C uyruklu) alıcılara yapılan satışlarda.

Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle KDV hariç bedelin. Teslim edenin KDV tebliğlerinde tanımlanan “imalatçı” vasfına haiz olması gerekmektedir. Öte yandan tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup. Yerli girdi kullanan mükellefler içinde aynı sistem geçerlidir. hizmetler bu kapsama girmemektedir. Teslime konu malın: İhraç edilecek ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması. Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir.E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde. İmalatçılar tarafından üretilmiş veya çerçevesi belirlenmiş şekilde fason olarak imal ettirilmiş olması. ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. Uygulamanın Kapsamı • Alıcının geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması gerekmektedir. 88 . 2. bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek. mükelleflerin KDV tahsil ederek işlem yapması da mümkündür. Ürettiği malları aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç eden imalatçılar da bu uygulamadan yararlanabilmektedir. Aynı şekilde yurt dışından getirilen mallarını işlenmek amacıyla geçici olarak ithal edilmesi durumunda da gümrükte vergi uygulanmamaktadır.5 milyar TL’sını aşması. İhraç kaydıyla teslimlerde olduğu gibi dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde tecil-terkin uygulaması isteğe bağlı olup. Belgede yazılı sürede ihraç edilmesi • • * * * * gerekmektedir. Tüm sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçıların yurt içinden ham ve yardımcı madde alımlarında KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün kılınmıştır.

89 . Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldığı mallara ödedikleri KDV’nin.F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI Türkiye’ye geçici olarak gelen kişilerin Türkiye’den satın aldıkları malları yurt dışına çıkarmaları halinde. Bu belge. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar Türk uyruklu kişiler kural olarak Türkiye’de mukim sayıldıklarından. Alıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Satın alınan malların 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve çıkış sırasında satın alınan mallar gösterilmek suretiyle fatura nüshalarının Türk gümrük görevlisine onaylatılması gerekmektedir. İstisna Kapsamında İşlem Yapacak Satıcılar Bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurup “izin belgesi” alan gerçek usulde KDV mükellefleri. 4 nüsha olarak düzenleyecekleri faturaya. “bavul ticareti” için gerekli olan belgenin aynısıdır. Kanunun 11/1 maddesinin (b) bendiyle. istisna kapsamında satış yapabilmektedir. çeşidini varsa banka şubesi ve hesap numarasını da kaydetmek suretiyle mal bedeli ve KDV’yi ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. aynı faturada gösterilmek şartıyla birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahil edilebilecektir. Ancak kişisel tüketime konu olacak miktarı aşan mallar için bu istisna kapsamında işlem yapılamayacaktır. İstisna Kapsamına Giren İşlemler Bedeli 100 milyon Türk Lirasını aşan her türlü mal tesliminde istisna uygulanabilecektir. Hizmet ifaları ise bu istisna kapsamına girmemektedir. Bu tutara. Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Alıcının pasaportunu gören satıcılar. bu malların yurt dışına çıkarılması üzerine iade edileceği hükme bağlanmıştır. malların yurt dışında tüketimi söz konusu olduğundan ihracat benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır. Onay işlemini yapan gümrük görevlisine faturanın iki nüshası bırakılmaktadır. Bunlar dışında yabancı uyruklu herkes (Türkiye’de ikamet edenler hariç) pasaportunu ibraz etmek suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Ancak yurt dışında yerleşik olan Türk uyruklu kişiler istisnadan yararlanabilmektedir. istisnadan yararlanamamaktadır. Bu konuda geçerli olan 43 Seri No.lu KDV genel tebliği ile yapılan düzenlemeye göre. alıcının pasaport numarasını. yolcu beraberinde eşya ihracı şu şekilde uygulanmaktadır.

İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER Mal İhracında • • • • Gümrük Beyannamesi İhraç Edilen Malların Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Hizmet İhracında • • • • Fatura Fotokopisi Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması İhraç Kaydıyla Teslimlerde • • • Gümrük Beyannamesi Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi Bavul Ticaretinde • • • • Onaylı Özel Fatura Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Yolcu Beraberi Eşya İhracında • • • • Onaylı Fatura ve Çekler İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Aracı Firmaların Düzenlediği İcmaller Sınır ve Kıyı Ticaretinde • • • • Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi Tahakkuk Varakası İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Tecil-Terkin Uygulamasında • • • Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgelerinin Onaylı Örneği Alıcı Adına Düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporu Satış Faturaları 90 .G.

alıcıya gönderdiği faturanın bir kopyasını faktorig şirketine gönderir. müşterinin (ihracatçının) hem nakit sağlayan finansmancısı. Factoring işleminin firmaya (ihracatçıya) bir maliyeti vardır. Satıcı. Factoring’de genelde kural olarak alacağın % 80-90’ı finanse edilmektedir. Satıcı. Factoring’in konusunu 30-180 gün arasındaki alacaklar oluşturmaktadır. bu satışlardan doğan alacak haklarının "factor" veya "factoring şirketi" olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansal faaliyettir. FACTORING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. Satıcı. büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların. Faktoring şirketi fatura bakiyesini satıcıya öder. 9.. 2. 7. 8. 5.FACTORING (Genel Alacak Devir ve Satımı İşlemi) Factoring. Alıcı. FACTORİNG İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • • Factoring işleminin konusunu. • 91 . 4.BÖLÜM V . komisyon ve harçlardan oluşmaktadır. Tahsis ettiği limit veşartlarını satıcıya bildirir. Factoring işlemiyle factoring şirketi. Vade tarihinde faktoring şirketi fatura meblağını alıcıdan tahsil eder. müşterinin ödeyeceği faiz. Faktoring şirketi anlaşılan oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar.BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI A. malları ile ilgili faturayı alıcıya gönderir. faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. 3. faturaya bağlı alacaklar için geçerli bir işlemdir. tüketim malları. Factoring. 6. Satıcı ve alıcı bir satış sözleşmesi imzalarlar. satıcıya siparişini iletir. Bir başka ifade ile vadeli alacakların vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. hem borçluların defterini tutan muhasebecisi ve hem de alacağını tahsil edememesinin riskini üstlenen teminat verenidir. Faktoring şirketi alıcının kredibilitesi ile ilgili çalışmaları yapar. Bu maliyet. kısa vadeli yatırım malları ve hizmet edimleri oluşturur.

92 . Firmalar için piyasa araştırması yapılması. Satıcı firmaya kredili satış tutarının belirli bir oranında kredi verilmesi. Satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması. Kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsili için araştırma yapılması. Alacakların tahsil edilememesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması. Varolan ve potansiyel müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması. gibi fonksiyonlar üstlenmektedir.• * * * * * * Bir factoring anlaşması ile factor.

LEASING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. Leasing ile sağlanan mal firmanın mülkiyetinde olmadığından. Leasing konusu malın bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir. Kiracı gereksinim duyduğu yatırım malını ya da ekipmanı seçer ve karar verir.B. her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında.FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Leasing ya da finansal kiralama. Buna göre hammadde veya aramalı niteliğinde bulunan ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mallar da leasing konusu yapılamamaktadır. 2. Kiralama şirketine başvurur. fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır. bilançoda da görünmeyeceğinden firmanın öz kaynak/borç oranı yüksek olacak. Leasing şirketleri yatırımlara orta ve uzun vadeli finansman sağlayan kredi kurumlarıdır. kiracının (lessee) talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini. LEASING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • Leasing’in özünü bir malın kullanımının devri oluşturmaktadır. • • 93 . süre sonunda yapılan anlaşmaya bağlı olarak leasing sona erdirilir. Leasing temelde sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde yatırıma yönelik finansman ihtiyacı için bir çözüm oluşturmaktadır. kiralayanın (lessor). leasing sözleşmesi imzalanır. Ancak. belirli bir kira karşılığında. bu da firmanın kredibilitesini yükseltecektir. bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak. 4. Finansal Kiralama Kanunu’na göre her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu olabilir. patent hakkı. 3. 5. “Finansal Kiralama Sözleşmesi”. Yatırımcı finansal kiralama ile vergi avantajları da sağlayabilmektedir. Satıcı firma ile satış sözleşmesi (bakım ve satış sonrası hizmetler de dahil) yapılarak ekipman kiracıya teslim edilir. kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. leasing şirketi ve üretici/satıcı işletme olmak üzere üç taraf katılmaktadır. kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemidir. Kiracı sözleşmede belirlenen şartlar ve süreyle kira öder. Kiralama şirketi gerekli gördüğü araştırmaları yapar. Leasing işlemine yatırımcı.

Yatırım projesinin tümü bu yolla finanse edilebildiği gibi, yatırım malının satın alma bedeli dışında kalan nakliye, vergi, montaj giderleri gibi maliyete yansıyan masraflarda bu kapsamda karşılanabilmektedir. Leasing (kiralama) bir kredi değildir. Bu nedenle bilançonun pasifinde yer almadığından borç/özkaynak oranını etkilemez. KDV avantajı sağlayarak maliyetleri azaltmaktadır.

• •

94

C- FORFAITING
Forfaiting işlemi, ihracatçıya rücu (başvurma) hakkı olmaksızın ihracattan doğan alacakların satın alınmasıdır. Böylece ihracatçı, forfaiting işlemiyle tahsil edilmeme riski ve tahsil yükümlülüğü de bankaya ait olmak üzere alacağını peşin para karşılığı satmasıdır. Mal ve hizmet ihracatından doğan ileri bir tarihte vadesi gelecek bir alacağın, daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara başvurma hakkı olmaksızın satın alınması işlemidir. Forfaiting işleminin konusu orta vadeli alacaklar olup, iskonto miktarı çıkarıldıktan sonra alacağın nominal değeri finanse edilmektedir. FORFAITING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 2. 3. a) b) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Forfaiting şartlı kredili satış sözleşmesi yapılır. Forfaiting için aracılık talimatı verilir. İthalatçı hakkında bilgi alınır ve ihracatçı hakkında bilgi verilir. Sözleşme için kesin şartların teklifi, Forfaiting şartlarının ihracatçıya bildirilmesi isteği, Forfaiting’in kesin şartları ve teklifi ihracatçıya bildirilir. İthalatçı forfaiting garantisi için ithalatçı bankadan aval istenir. Forfaiting şartlarına uygun banka avalli poliçe ihracatçıya gönderilir. Forfaiting vesaiki ibraz edilir. Forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) vesaikin ibrazı yapılır. Aval veren bankanın ödeme gücünün forfaiter tarafından kontrolü yapılır. Forfaiting masrafları düşüldükten sonra kalan miktarların ödenmesi yapılır. İskonto edilmiş forfaiting miktarının ihracatçıya ödenmesi gerekir. Poliçelerin tekrar satışı ile fon temin edilebilir. Vadesi gelen poliçelerin ibrazı yapılır. İthalatçının ödememesi durumunda aval veren bankadan tazmini yapılır. FORFAITING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

95

• •

Forfaiting işleminde, satıcı poliçeyi forfaiting kuruluşuna satarak tüm tahsilat riskinden kurtulmakta ve belli bir maliyet karşılığı poliçesini iskonto ettirmektedir. Forfaiting işlemi daha çok yatırım malları için kullanılan bir finansman tekniği olarak tanınmasına rağmen günümüzde tüketim mallarının finansmanına yönelik işlemlerde de kullanılmaktadır. Forfaiting işleminin ihracatçıya en büyük avantajı, iskonto faizinin forfaiter ile anlaşılan oran üzerinden işlem süresince sabit olarak tahakkuk ettirilmesidir. Factoring, leasing ve forfaiting işlemlerini yapan özel finans kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimleri KDV mevzuatında yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaktadır. Forfaiting'de vade 3 aydan başlayıp 10 yıla kadar uzanmakta olup, süresi ürüne, ihracat veya ithalat yapılan ülkeye ve ekonomik koşullara gore belirlenir. Forfaiting işleminde, sözleşme yapılmamaktadır. Poliçe/bono ve vadeli akredetif karşılığı işlem yapılmaktadır. Akreditif veya vesaik mukabili işlemlerde uygulanmaktadır. Forfaiting işleminin başlıca dezavantajı, sağlanan tüm avantajlara ve risklerin üstlenmesine bağlı olarak maliyetlerin nisbeten artmasıdır.

• •

• • • • •

96

Abdullah Kütükçü. 1997. T. Gümrük Müsteşarlığı. Taner Sayar. Dış Ticaret Yönüyle Gümrük Birliği El Kitabı. Nuray Ekşi. Marmara Üniversitesi. Belgin DİNEKLİ. tebliğ. Doç. Dış Ticaretin Finansmanı. Avrupa Topluluğu ve Türkiye. 1996. Finansal Kiralama (Leasing). 2006. Marmara Üniversitesi. Faktoring Kuralları. Dr. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Prof. Selçuk Şişman. 1996 Temel Factoring El Kitabı. 2008. Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları. 1995. Maliye Bakanlığı. Bahar Gümrükçü. Uluslararası Ticaret Hukuku. Mehmet Şahin. Dr. 2008. 1998. Factoring Derneği. Dış Ticaret Müsteşarlığı. İstanbul Üniversitesi. Güven Sevil. Yüce Uyanık. Sadi Uzunoğlu.KAYNAKLAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı. Dr. 2000. “İhracatta KDV İstisnası”. H. Türk Eximbank. Factoring Derneği. Prof. Halil Seyidoğlu. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. 1998. Cemal Şanlı. TÜRMOB Yayınları. Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Erkut Onursal. Yüce Uyanık. 1999. Osmanlı Bankası. 2004 “İhracatın Finansmanında Eximbank Kredileri” tebliğ. 2001. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” tebliğ. “İhracat Kredi Sigortası ve Garantisi” tebliğ. 97 . Yeni Finansman Teknikleri. 3. Anadolu Üniversitesi. 2002. Prof Dr. Uluslararası Finansman. 2006. Baskı. İhracatın Finansmanında Alternatif Bir Araç Olarak Factoring. Bütün Yönleriyle İhracat Gümrük İşlemleri. Dr. Arif Şahin. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME). Yılmaz Özbalcı. Ahmet Erol. Gelirler Genel Müdürlüğü.C. “Türkiye’de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri” tez çalışması. 2001. Doç. Türk Eximbank. 1996.

Mustafa Gürhan ACAR. 2008. Dr. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi. “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” tebliğ. L. Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri” tebliğ.Çetin ÇALI. Şaban ÖZDEMİR.• • • “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. Resim ve Harç İstisnası Mevzuatı” tebliğ. • • 98 . Sema EvrenAnkara Üniversitesi-ANKÜSEM. “Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri” tebliği. 2008. Ayşenur Topçuoğlu. “İhracat. Seyhan KANDEMİR. “Yolcu Beraberinde Veya Bavul Ticareti Kapsamında İhracat İstisnası (11/B)” tebliğ. Okan Üniversitesi. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. 2008. 2008. 2008. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı. Balıkesir Vergi Dairesi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful