İHRACATA YÖNELİK FİNANSMAN ARAÇLARI

Hazırlayan: ARİF ŞAHİN Şube Müdürü

Eylül – 2008 İGEME – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2

İÇİNDEKİLER
ÜLKEMİZDE İHRACAT DESTEKLERİNİ UYGULAYAN KURULUŞLAR ................................................................................................... 5 BÖLÜM I - İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI .................... 6
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI .........................................................8 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ ................................................10 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI ........................................................................13 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM ................15 İSTİHDAM YARDIMI ......................................................................................................16 YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI .........................................................................................................17 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ ...........................................................................................................20 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI............................................................................................................................22 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE.................................23 TASARIM DESTEĞİ.........................................................................................................24 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI..................................26

BÖLÜM II - DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ................. 27
A- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................27 B- İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER .........................................................35 C- VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ......................................................................37 D- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ.......................................................................................38

BÖLÜM III - TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI, İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ........................................................... 40
A. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI.........................................................40 B. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI.....................................................................76 C. İHRACAT KREDİ SİGORTASI ..................................................................................77

BÖLÜM IV - İHRACATTA KDV İSTİSNASI............................................... 81
A- MAL İHRACI ................................................................................................................81 B- HİZMET İHRACI .........................................................................................................84 C- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI ..................................................................................................................85

3

.........................90 BÖLÜM V .............................. 97 4 ............................BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI...............................95 KAYNAKLAR ....................FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ..........................................................93 C................................................................................................................................................................................................................................................FORFAITING......................88 F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI.............................................91 B....................................................................................87 E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI ..................89 G...............D– BAVUL TİCARETİ ...................FACTORING (GENEL ALACAK DEVİR VE SATIMI İŞLEMİ) .İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER ... 91 A..............................................................................

06420 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 417 22 23. Faks: (0312) 417 22 33 E-mail: igeme@igeme. Eğitim Yardımı.tr Kuruluşun Adı: GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: Dahilde İşleme Rejimi Kuruluşun Adı: MALİYE BAKANLIĞI Destek Araçları: İhracatta KDV İstisnası. http://www. Tarımsal Ürünlerde İade Adres: 13 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterlikler bünyesinde 59 adet İhracatçı Birliği bulunmaktadır.gov. Faks: (0312) 427 74 89 E-mail: adm@tubitak.tubitak.org.gov. Faks: (0312) 204 75 85 E-mail: www@dtm.tr.ÜLKEMİZDE İHRACAT KURULUŞLAR DESTEKLERİNİ UYGULAYAN Kuruluşun Adı: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Destek Araçları: İhracata yönelik devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii.ttgv.eximbank. http://www. Tasarim Desteği. Faks: (312) 425 78 96 E-mail: ankara@eximbank.org.gov. http://www. Eğitim Yardımı Adres: Mithatpaşa Caddesi No:60.gov.tr.gov.org. Yurtdışı Ofis-Mağaza.tr Kuruluşun Adı: TÜRK EXİMBANK Destek Araçları: Eximbank Tarafından Uygulanan Kredi ve Sigorta Programları Adres: Müdafaa Cad. Yurtiçi Fuar. 06510 Emek-ANKARA Tel: (0312) 204 75 00. Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 467 21 79. 06100 Kavaklıdere-ANKARA Tel: (0312) 468 53 00. Çevre Yardımı. Adres: İnönü Bulvarı.tr.org.gov.tr Kuruluşun Adı: İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME) Destek Araçları: Pazar Araştırması. http://www.tr Kuruluşun Adı: TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221.dtm. http://www. No:2006100 Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 417 13 00. Yurtdışı Fuar-Sergi.tr.tr Kuruluşun Adı: İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ Destek Araçları: Pazar Araştırması.igeme. Faks: (0312) 467 40 79 E-mail: info@ttgv. Kuruluşun Adı: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU Destek Araçları: AR-GE Adres: Atatürk Bulvarı No: 221.tr. Dahilde İşleme Rejimi 5 .

Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini. tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri. sektörel dernekleri ile bunların üst kuruluşlarını veya şirketleri. üniversiteleri. şekiller. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri. baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. kuruluş veya şirketleri. sayılar. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yer Alan Tanımlar. 6 . özellikle sözcükler. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında aşağıda yer alan 10 adet destek programı uygulanmakta olup. harfler. ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim. teknolojik. KOBİ niteliğindeki firmalarımız başta olmak üzere. ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir. Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini. bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla. Eğitimci: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME). Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri. Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri. endüstriyel.İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı. kişi adları dahil. görsel. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak. ihracatçı ile üretici arasında. tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ) Sanayi Kuruluşları: Tüm sanayi kuruluşları ile yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır. uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek. Danışman: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti veren üniversite. malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen. diğer mesleki kuruluşları. kurum.BÖLÜM I . Tasarımcı: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. il ticaret ve/veya sanayi odalarını. Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri.

Büyük Ölçekli Firmalar: KOBİ’ler dışında kalan firmalar Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş.Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri. İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan. Bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen. ÜD-Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları. SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri: DTM tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir. bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir. Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş. mevcut sabit sermaye tutarı. Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu şirketleri.Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği. Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerdir. Gerçek usulde defter tutan. 7 . yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı. KÖY: Kalkınmada öncelikli yöreler DTSŞ-Dış Ticaret Sermaye Şirketi: DTM tarafından DTSŞ statüsü verilmiş şirketleri. Arsa ve bina hariç. KOBİ .

giderleri. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi. yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları. Üretimle ilgili yeni teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı.ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 Sayılı Tebliği) Ar-Ge Projeleri • • • • Yeni bir ürün üretilmesi. AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili harcamaların bir kısmının karşılanmasıdır. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK. Sağlanan Destek 1. 8 . * * * * Temel Destek Oranı: % 50 Azami Destek Oranı: % 60 Destek Süresi: 3 yıl Uygulamacı Kuruluş: TÜBİTAK * * * Ölçülebilir Olmak Koşuluyla. Karşılanacak Başlıca Harcamalar • • • • • Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) Araştırma faaliyeti için kullanılan alet. yazılım geliştirmeye yönelik firmalar / kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması. teçhizat.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine. Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin ARGE harcamalarının % 60 oranında desteklenmesi. Azami Destek Süresi: 2 yıl Azami Destek Tutarı: 1 milyon ABD Doları * * b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği * * * Destek Oranı: Proje giderlerinin tümü Azami Destek Tutarı: 100. sanayi yapısı. PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI * * Destek Oranı: % 50 Uygulamacı Kuruluş: TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanır. hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. projeye sağlanan sermaye destek miktarı. bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların da 100. faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir. Diğer Destek Kapsamındaki Projeler • Eureka projelerine süre kısıtlaması olmaksızın % 50 oranında destek sağlanması. projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde. • 9 .000 ABD Doları Azami Destek Süresi: 1 (bir) yıl “Stratejik Odak Konuları Projeleri”. Sağlanan Destek a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği * Destek Amacı: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi.• Patent başvuru giderleri 2.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesi. teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak.

Günlük 50 $’ı toplamda 500 $’ı aşmayan araba kiralama ücreti Konaklama: Şirket başına günlük maksimum 200 $ (oda + kahvaltı) Satın AlınanDoküman ve Hizmetler Günlük 75 $’ı aşmayan tercümanlık hizmeti gideri 750 $’ı aşmayan basılı doküman ve yayın gideri Numune Gönderim Giderleri: Pazar araştırması yapılan ülkelere numune gönderim giderleri Destek Tutarı * Şirketler için: Proje başına en çok 10. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler.PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Şirketler ile SDŞ’ler tarafından.) * * * * Ülke Sayısı ve Süresi: En fazla birbirine komşu 5 ülkede yapılabilir. belirlenen hedef ülkeler için ise % 90’ı ödenir.PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/6 Sayılı Tebliği) A. Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir.000 $ (Harcamaların % 70’i. otobüs. ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanmasıdır. Bir pazarda kalınan süre makul olmalı ve 10 günü aşmamalıdır. Her SDŞ yılda en çok 10 proje gerçekleştirebilir. belirlenen hedef ülkeler için ise % 80’i ödenir. Başvuru Süresi: Firmalar proje kapsamında yapılan ilk harcamaya ait belge tarihi itibariyle en geç 6 ay içerisinde ilgili kuruma başvuruyu yapmış olmalı. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. Sağlanan Destekler a) • • b) c) • • ç) * Ulaşım Ülkelerarası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak.) SDŞ için: Proje başına 10.000 $ (Harcamaların % 80’i. gemi bileti ücretleri. Her firma yılda en çok 5 proje gerçekleştirebilir. tren. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı 10 .

yazılım şirketleri ve SDŞ’ler. konaklama. Destek Tutarı: Yıllık en fazla 30. reklam.* Uygulamacı Kuruluş.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla.000 $’a kadar şirketler için % 50’si. Satın alınacak raporların en fazla 2 yıllık olması gerekmektedir. SDŞ’ler için % 60’ı oranında ödeme yapılır. tanıtım ve promosyon giderleri.’ne ilişkin giderleri. iş toplantısı ve ikili iş görüşmelerin organizasyon giderleri. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (Destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir. ulaşım. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. istatistikler vb. Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi veya İhracatçı Birlikleri B.PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI VE İSTATİSTİK SATIN ALINMASI İLE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler.) C-SEKTÖREL NİTELİKLİ TICARET HEYETİ PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ * * • • * * * * * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirakte katılım giderlerinin karşılanmasıdır.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. Başvuru Süresi: En fazla 3 yıl yararlanabilir. Sağlanan Destekler Pazar araştırması hizmeti veren kurumlardan satın alınacak pazar araştırması raporları ve istatistikler vb. Destek Tutarı: En fazla iki kişi olmak ve program başına 10. halkla ilişkiler ve danışmanlık giderleri gibi harcamaların şirketler için % 50 ve SDŞ’ler için % 60 oranında desteklenmektedir. Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. * * 11 .

destekten yararlanmak için ön onay alınması gerekmektedir. şirketler için % 50. Hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti programlarına katılım halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. Firmalar destekten en fazla üç yıl süresince yararlanır. Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) SİTELERİNE ÜYELİK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ * Destek Amacı: Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır. * * * * 12 .000 ABD Dolarına kadar desteklenir.Şirketlerin yıllık en fazla 5 ve SDŞ’lerin 10 adet program katılımı desteklenir. Ön onaylı siteler için tüm belgeler doğrudan İGEME’ye gönderilerek destekten yararlanılabilir. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ç. yazılım şirketleri ve SDŞ’ler Destek Tutarı: Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan eticaret sitelerine üyelik giderleri. SDŞ’ler için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20.

Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı. * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 13 . Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri. Proje hazırlama. görsel. Stratejik planlama.EĞİTİM ve DANIŞMANLIK YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/3 Sayılı Tebliği) A. Sağlanan Destek: Şirketlerin yıllık toplam 50. Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı. teknolojik. endüstriyel. yönetim teknikleri. program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 90’ı desteklenir. tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin desteklenmesidir. dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim. yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar. uluslararası muhasebe standartları. Moda-marka tasarımı. Dış ticaret muhasebesi. tasarım. yönetim ve izleme teknikleri. Yurt dışı pazarlama.EĞİTİM * Destek Amacı: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite. müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma. yazılım ve ambalaj tasarımı. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların. * * ve benzeri alanları kapsamaktadır. Kimler Yararlanabilir: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler. verimlilik. uluslararası pazarlama vb. Yönetim teknikleri. Kalite. Verimlilik. Eğitim Konuları • • • • • • • • • • • Dış Ticaret.000 ABD dolarını aşmamak üzere.

uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri. endüstriyel. teknolojik.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla.DANIŞMANLIK * Destek Amacı: Şirketlerin. yukarıda geçen eğitim konuları ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetleri destekten yararlandırılır. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Belirlenecek İhracatçı Birliği’dir. % 75’i. destekten yararlandırılır. yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir. görsel. aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla. desteklenir. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: Yarışmayı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği * * * * * * 14 . alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin yıllık toplam 150. yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında dereceye giren yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının.TASARIMCILARIN EĞİTİMİ * Destek Amacı: Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı. Sağlanan Destek: Tebliğ kapsamında. Sağlanan Destek: Alınacak eğitime ilişkin giderlerin % 100’ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların.B. uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla. 3 (üç) yıl süreyle. C.

Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. Destek Oranı: % 50 Azami Destek Tutarı: 50. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri. Kimler Yararlanabilir Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler. kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite.ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YARDIM (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/3 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre.000 ABD Doları Başvuru Süresi. çevre belgeleri ile insan can. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Sağlanan Destek ISO 9000 serisi ISO 14000 serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite. Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini. Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * • • • • * • • • • • • * * * * * * 15 .çevre belgeleri belgeleri ile insan can. Yetkili Kuruluş. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Destek Kapsamında Çalışan Sayısı: SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri. Elemanların toplam azami 9. Uygulamacı Kuruluş: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) * * * * * • • * 16 .000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Yöneticinin toplam azami 18.İSTİHDAM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2000/1 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Kimler Yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Destek Oranı: % 75 Destek Süresi: En fazla 1 yıl Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

% 50 oranında ve yıllık en fazla 50. % 50 oranında ve en fazla 20. II. Ticari Şirketler • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek I. SDŞ ve şirketler. Destek Süresi: DTSŞ. kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. İŞLETME VE MARKA TANITIM YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2005/4 Sayılı Tebliği) * * * Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de yerleşik.000 ABD Doları. SDŞ’ler. % 50 oranında ve en fazla 25. Kira giderleri. DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler. % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA. Kira giderleri. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri.000 ABD Doları. % 60 oranında ve en fazla 60.000 ABD Doları.000 ABD Doları. Kira giderleri.000 ABD Doları.000 ABD Doları. Sözkonusu destekten şirketler 7 adet yurtdışı birimi.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 80. % 50 oranında ve en fazla 30. * Ticari Şirketler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. Kira giderleri. % 60 oranında ve yıllık en fazla 120. sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar.Mağazaların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. DTSŞ ve SDŞ’ler 15 adet yurtdışı birimi için başvuruda bulunabilirler. 17 .000.000 ABD Doları. % 50 oranında ve en fazla 40.

000 ABD Doları.• Kira giderleri. Kira ve/veya hizmet giderleri. % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları.000 ABD Doları.000 ABD Doları. Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.Depoların Desteklenmesi Sınai/Ticari veya Yazılım Şirketleri ile DTSŞ’ler • • Demirbaş giderleri. % 50 oranında ve en fazla 25.Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Birimi Bulunan • • DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları.000 ABD Doları. tanıtım ve pazarlama giderleri.000 ABD Doları. Kira ve/veya hizmet giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. % 60 oranında ve yıllık en fazla 60. Ticari Şirketler • • Demirbaş giderleri. Kira giderleri.000 ABD Doları.000 ABD Doları. Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam.000 ABD Doları. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 60 oranında ve en fazla 30. IV. tanıtım ve pazarlama giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40. • • 18 . SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam. III.000 ABD Doları Kira ve/veya hizmet giderleri. % 50 oranında ve en fazla 20. Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ. % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları. SDŞ’ler • • Demirbaş giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 50. SDŞ’ler • • Demirbaş ve dekorasyon giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları. % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.

000 ABD Doları. Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri * * 19 .V.Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi • DTSŞ. SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.

Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler. Reklam.TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı: Firmalar için % 50 (İhracatçı Birlikleri için % 80) Destek Süresi: Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar) Başvuru Süresi: 6 ay Sağlanan Destek A) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • • Marka tesciline ilişkin harcamaları (maksimum 50.000 ABD Doları). Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri.000 ABD Doları). “Turquality” ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Üretici Birliklerinin.000 ABD Doları) Yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları (maksimum 300. Üretici Dernek/Birlikleri.000 ABD Doları).000 ABD Doları) Kiraladıkları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200. Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar.000ABD Doları). Üretici Dernekleri. Destek Kapsamı: Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir Stratejik İş Planı ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edeceklerdir. TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2006/4 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: İhracatçı Birlikleri. Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (maksimum 200. * * * * * 20 . tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (maksimum 300. Mağazaların konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (maksimum 200.

000-ABD Doları. 1 yılda en çok 10 mağaza ve 5 yılda 50 mağaza). dekorasyon. B) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar • • • • • Patent. Franchise verilmesi durumunda. çevre belgeleri ile insan can. çevre belgeleri ile insan can. Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliği veya Konsolosluklar Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) • • • • • * * 21 . Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite. Ofis.• • Kalite.000 ABD Doları). tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık. dekorasyon. 5 yılda 50 mağaza) (Demirbaş-dekorasyon giderleri maksimum 100.000 ABD Doları). konsept mimari çalışmaları. demirbaş. hizmet ve/veya komisyon harcamaları. İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri. en çok 10 mağaza). hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira. franchising sistemi ile yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (en çok 50. depo. mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar.000 ABD Doları-mağaza başına. Franchise verilmesi durumunda. satış sonrası servis vb. TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda maksimum 3 tasarımcı). komisyon giderleri Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store). mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları(maksimum 50. showroom. dekorasyon. yurtdışı birimlerine ilişkin kira. kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde maksimum 10. Bir firmanın marka destek programından Turquality destek programına geçmesi halinde yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez. faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri. Reklam. yurt dışında açılacak mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (Mağaza başına 50. demirbaş.

Desteklenecek Fuarlar Tekstil-konfeksiyon-halı Deri (ayakkabı dahil) Taşıt araçları ve yan sanayii Gıda ve gıda teknolojisi Elektrik/elektronik sanayii Madeni eşya sanayii Toprak sanayii İnşaat malzemeleri Mobilya sanayii Destek Oranı % 50 % 50 % 50 Azami Destek (ABD Doları) 25.ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARI YARDIMI (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 95/7 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir.000 15. Kimler Yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar yararlanabilmektedir.000 5. panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 22 . konferans. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.000 * * • • • • • • • • • Desteklenecek Harcamalar • Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri • Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri • Fuar süresince düzenlenecek seminer.

Sağlanan Destek Milli Katılımların Desteklenmesi • • Katılımcı firma ve kurumlar tarafından. Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı • * * 23 . Ayrıca fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde başvuruda bulunulur. sektörel nitelikli fuarlarda 15. azami destek miktarı 15. Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birliğine üye. Genel fuarlarda azami destek miktarı 10. Milli katılım ve organizatörlerin desteklenmesinde ise fuarın bitiş tarihinden sonra üç ay içerisinde organizatör kanalıyla ihracatçı birliğine başvurulur. fuar idaresinden almış olduğu boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2004/6 Sayılı Tebliği) * * Destek Amacı: Yurtdışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara bireysel ya da milli katılımın artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanması amaçlanmaktadır. ve SDŞ’ler için ise % 75’i destek kapsamında geri ödenmektedir. Katılımcının uluslararası fuarın başlama tarihinden önce İhracatçı Birliğine. Katılımcı SDŞ ise boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i desteklenmekte olup.000 Dolar’dır. azami destek miktarı 15.000 Doları geçemez. Ayrıca. * • Bireysel Katılımların Desteklenmesi • Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde boş stand kirası ve nakliye harcamalarının % 50’si desteklenmekte olup. Başvuru Şekli: Bireysel katılımlarında ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar desteklenmektedir.000 Dolardır. organizatöre ödenecek fuar katılım bedelinin % 50’si. yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşlardır. ilan edilen hedef pazar listesinde yer alan ülkelerde gerçekleştirilen milli katılımlarda (aynı ülke için toplam 2 fuarla sınırlı olmak üzere) %10 ilave destek verilmektedir.000 Doları.

pazarlama vb. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi • Yurt dışına yönelik reklam. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi • Yurt dışındaki reklam. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 100. dekorasyon giderleri Brüt kira giderleri ve kiralanma giderleri % 50 % 50 50. faaliyetleri • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin.tanıtım.000 200.000 • Patent. Demirbaş. danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklemesidir. Tasarım Dernekleri-Birlikleri Sağlanan Destek Desteklenecek Harcamalar I. tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım. reklam. pazarlama.000 % 50 300. Tasarım Ofisleri İle Birlikler.000 150. tasarım ofisleri ile Birlikler.000 200. istihdam.000 24 . Demirbaş.000 % 50 150.000 100.000 II.TASARIM DESTEĞİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 2008/2 Sayılı Tebliği) * Destek Amacı: Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri. tanıtım. faydalı model ve endüstriyel tasarı tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri • • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları %50 % 50 % 50 50. faaliyetlerine • • • Yurt Dışında Açacakları Birimlerinin. faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 50.000 Destek Oranı Azami Destek (ABD Doları) * • Patent.pazarlama vb. Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri.

000 III. Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi • Birlikler.000 25 . tasarım kültürünün oluşturulmasına ilişkin harcamaları. tasarım dernek-birliklerinin. * * * Destek Süresi: En fazla 4 yıl Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği % 50 300.• • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri Kurumsal kimlik oluşturulması ile ilgili harcamaları % 50 % 50 200. Birlikler.000 100.

marmelat.) Madde Adı Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş. gofretler. SSK primi. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş. kırılmış veya toz halinde. meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları Meyve suları. jöle. dondurulmuş ) Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri Bal Reçel. sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları Bisküviler. kekler Makarnalar * Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * * Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri 26 . kesilmiş. fakat başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler(pişirilmemiş. buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) Kurutulmuş sebzeler (bütün halde. meyve nektarları Zeytinyağı Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar Kümes hayvanları etleri Yumurta Kümes hayvanları etinden. Desteklenen Tarım Ürünleri: (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir. dilimlenmiş. ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi. Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların. haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI (Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu’nun 2007/1 Sayılı Tebliği) * * * Destek Amacı: Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi. 27 . Şeker Fabrikaları. Eşyanın tamiri.BÖLÜM II .Geri Ödeme Sistemi uygulanmaktadır. resim ve harçlar. Dahilde İşleme Rejimi ile İlgili Kuruluşlar * * Dahilde İşleme İzin Belgesi DTM tarafından düzenlenmektedir. boyama. İhracatçılarımıza. bedelsiz ithalat gibi basit olarak adlandırılacak dahilde işleme işlemlerinde uygulanmaktadır. * * Dahilde İşleme Rejimi 2 (iki) ana sistemden oluşmaktadır. Diğer kanunlarda yer alan vergi. resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır. I. Bu istisnalar • • • • • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. birleştirilmesi.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ Tanım İhraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. ihraç mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu rejim kapsamında. Dahilde İşleme İzni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. Harçlar. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisidir. Hal Rüsumu. II. Diğer Kurumlar: Maliye Bakanlığı.DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ A. yenileme. monte edilmesi. ambalajlanması. İhracatçı birlikleri Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili revize işlemleri ve ihracat taahhüdünün kapatılması konularında yetkilidir.Şartlı Muafiyet Sistemi.

asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu. Hazine tahvil ve bonoları. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alım yapılabilir. yurt içinden de temin edilebilmektedir. ambalaj ve işletme malzemesinin. Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden eşya alımı ve T. Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya. vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip. yardımcı madde.ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde. mamul. bu ithalattan doğan verginin % 1'inin.I. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında. yarı mamul. • • • Para. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. alınan teminatın iade edilmesidir. ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilmektedir. yardımcı madde. değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri. katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaktadır.C. Teminat. 28 . unsurlarından biri veya birkaçından oluşmaktadır. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak. yarı mamul. bu Tebliğin uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilmektedir. belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi. ithal edilebileceği gibi. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca. ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın. İndirimli Teminat Uygulaması • A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilmektadir. Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde. mamul ile değişmemiş eşya. Yurt İçi Alımlar Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde.

tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş.. • • • • teminat olarak yatırılması kaydıyla. C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş. yardımcı madde. yarı mamul. A. ihracat taahhüdü kapatılmış. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. II.GERİ ÖDENME SİSTEMİ Tanım Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde. yardımcı madde. İmalatçı-ihracatçıların. Bu 29 .TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından. bu ithalattan doğan verginin % 5'inin. Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların. gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmektedir. yarı mamul.• B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta. ihracat taahhüdü kapatılmış. bu ithalattan doğan verginin % 10'unun. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. mamul ile değişmemiş eşya. Ancak.

Geri ödeme sisteminden yararlanmak için. menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere.kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80'dir. Ancak. Ancak. yarı mamul. yardımcı madde. Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Dahilde İşleme İzin Belgesinin Alınması • • Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine kaydedilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye’de yerleşik üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından ciddi bir zarar verip vermeyeceği hususları ve faaliyetin katma değer yaratan. imza sirküleri. proje süresi kadar tespit edilebilmektedir. • • Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Süresi • • Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aydır. Ayrıca. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen faaliyet ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin/izinlerin süresi. Dahilde işleme proje formu. hammadde sarfiyat tablosu. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. kapasite kullanımını artıran. sadece şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde yapılan ithalatta aranan bilgi ve belgeler aranmaktadır. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında ilgili gümrük idarelerince. ithal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının mümkün olup olmayacağı. Firmalar tarafından yapılan söz konusu müracaat ve eki projenin. 30 . kapasite raporu. rekabet güçü sağlayan nitelikte olması durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmektedir. mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilmektedir. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere. DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi almaları gerekmektedir. ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilmektedir. ticaret sicil gazetesi ve ilgili diğer belgelerle birlikte DTM’ye müracaat etmeleri gerekmektedir.

elektronik ortamda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Süre sonu ise. bu Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir. dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün. Aracı İhracatçı ile İhracat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı. İhracat Taahhüdünün Kapatılması • Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür. firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler. • İhracatın Gerçekleştirilmesi İhracatın gerçekleştirilmesi.• Sürenin başlangıcı. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. temsilci aracılığıyla da yapılabilir. elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi için önceden ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden izin alınması gerekmektedir. belge/izin süresi (ek süre. 31 . Ayrıca. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. Ancak. Ancak. Temsilci Aracılığı ile İthalat Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki eşyanın ithalatı. belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla. dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenmektedir. Ancak.

Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması. rivet. ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela.) 50. Filmaşin ithalatını müteakip. Eşyanın montajı. bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması. Fide ithalatını müteakip. Kıymetli maden ve taşların. müracaat etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine. ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi. fiziksel boyutunun değiştirilmesi. iplik. ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilmektedir.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını müteakip. asorti edilmesi. yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler. 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip. ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması. ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi. diğer eşyayla birleştirilmesi. fermuar. Rulo sacın ithalatını müteakip. kordela. görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi. ambalajlanması. Eşyanın korunması. herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde. • • • • • • • • • 32 . İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün. etiket. şerit. ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla. Dahilde İşleme İznine Konu İşlemler • Elyaf. çıtçıt. ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması. elenmesi. etiketlenmesi. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması. temizlenmesi.• Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde. kuşgözü. işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması. düğme. kavrulması veya kabuğundan ayrılması. Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı. Bu durum. ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilmektedir. askı. lastik vb. kurulması.

Bu önlemler ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (anti damping ve sübvansiyon) ve ithalatta gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuattır. (kota ve gözetim lisansları) • • • • • • • • Dahilde İşleme İzin Belgesi talepleri. EFTA ülkelerine veya Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ve anlaşmada “geri ödeme veya muafiyet yasağı” bulunan ülkelere ihracat yapması halinde. Ancak un. Dahilde İşleme Rejimi Ticaret Politikası Önlemlerine tabi değildir. küp şeker. Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı vasıtasıyla yapabilmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında firmanın. basit işlemler için ise gümrük idarelerinden Dahilde İşleme İzni almaları gerekmektedir. Belge süresi içerisinde mal ithal eden firmaların ithal ettikleri malları işlenmiş olarak ihraç etmeleri gerekmektedir. İthal edilecek maddelerin ihraç edilecek mamullerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması gerekmektedir. ihracat esnasında gümrüğe telafi edici vergi ödemesi gerekmektedir. 3.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).• Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat. 33 . İhracat taahhüdünün % 2’si oranında işletme malzemesi ithali yapılabilmektedir. Belge süresinin bitiminden en geç 3 (üç) ay içerisinde taahhüt kapatma için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat etmek gerekmektedir. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • • Ülkemizde yerleşik imalatçı ve/veya ihracatçı firma olması gerekmektedir. ileri derecedeki işlemler için DTM’den Dahilde İşleme İzin Belgesi. Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150. Yerli üreticilerin ekonomik çıkarlarına madde politikası açısından zarar vermemesi. Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak isteyen firmaların. toz içecek. İkincil işlem görmüş ürünlerin ihracat taahhüdünde yer alması gerekmektedir. ülkeden mal ithal ederek işledikten sonra AB üyesi ülkelere. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu’na taraf ülkelere. • • İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tesbitinin mümkün olması. ham veya rafine ayçiçek yağı için düzenlenen belgeler de aracı ihracatçı kullanılamaz.

34 . Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına. kriterlerine göre değerlendirilmektedir. Elektronik Ortamda Belge Müracaatı Firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi yapılmış elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. Bu müracaat esnasında firmalar tarafından. her bir ithal eşyası ve işlem görmüş ürün (asıl ve ikincil işlem görmüş ürünler) için. ayrı ayrı asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilmektedir.• • Faaliyetin katma değer yaratması ve kapasite kullanımını arttırması. belge almak için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler. Firmanın daha önce aldığı belgeler kapsamındaki performansı. DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASI Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanmak İçin Elektronik Ortamda Müracaat Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar. Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na müracaat edilmektedir.

Belgelerin belge süresinin bitimini müteakip 3 ay içerisinde ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederek kapatılmaları gerekmektedir. yardımcı madde ve ambalaj malzemelerinin gümrük vergilerinden muaf olarak (KDV hariç) ithali mümkündür. İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri. hizmet satışları. mühendislik vb. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen firmaların DTM’na müracaat ederek belge almaları zorunludur. * * * * * 35 .B. uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER • Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin. ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri. Yabancı firma olması halinde.İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLERDE GÜMRÜK MUAFİYETİ İhracat Sayılan Satış ve Teslimler çerçevesinde firmalar. yardımcı madde. belge şartlarına göre ithal edilen hammadde. Bu şekilde düzenlenen belgelerle. teçhizat ve ara malının üretimi için gerekli hammadde. yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılmaktadır. vergi. yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri. resim ve harç istisnasından ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılmaktadır. Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik. yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. * Yerli firma olması halinde. iç piyasada satışı ihracat sayılan makina. yerli firmaya kendi faaliyeti oranında. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların.

İmalatçı firmaların. Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların. dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri. yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri. imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri. belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla. • • • • • 36 . İmalatçı firmaların. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar. turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T.D. yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil). Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. * Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri. İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç). İmalatçı firmaların. ile A.B. bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri. üreterek yapacakları satış ve teslimleri.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil).C.* • Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara. İmalatçı firmaların. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler). * * • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri.

İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler. İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile yaptıkları işlemler ve muameleler. ihracat sayılan satış ve teslimler. Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile geri ödemeleri. İhracat. resim ve harçlardan istisna edilmesidir. İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar • • • • • Banka ve sigorta muameleleri vergisi Harçlar Hal rüsumu Diğer kanunlarda yer alan vergi. ilgili kurum ve kuruluşlarca herhangi bir belge aranmaksızın (re’sen) vergi. VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI KAPSAMI • • • • • İhracat. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat finansmanı amacıyla kullanılan krediler. döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler. ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi. DTM’den alınacak Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne istinaden vergi. Belgeli İhracat Kredileri İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan krediler ile bunlarla ilgili işlemler ise.C. 37 . döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar.VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI Tanım Firmaların. ihracat. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. resim ve harçlardan istisna edilmektedir. ihracat sayılan satış ve teslimler. ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla. resim ve harçlar Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Belgesiz İhracat Kredileri İhracatın finansmanında kullanılan krediler ile ihracatla ilgili işlemler.

ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi • • • • 38 . yarı mamul. maden ihracatçı birliklerinden hariçte işleme izni. gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla. hariçte işleme iznine ise 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilmektedir. mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. Ayrıca. tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin. HARİÇTE İŞLEME İZNİNİ VEREN MERCİLER * * * Firmaların. Firmaların. işlem görmek üzere gönderilecek eşya için. firmaların Gümrük Müsteşarlığı’ndan hariçte işleme izni almaları gerekmektedir.D. İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için. yardımcı madde.HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Tanım Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek. Tamirat amaçlı. garanti hükümleri uyarınca. DTM’den hariçte işleme izin belgesi. ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si oranında. HARİÇTE İŞLEME REJİMİNİN ESASLARI • Hammadde. Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için ise. en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde belge aslı. Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. hariçte işleme izin belgesi almak için DTM’na müracaat edilmesi gerekmektedir. hariçte işleme izni almak için ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat edilmektedir. tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bunun sonucunda yenilenmesi amacıyla Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi durumunda. Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak. yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.

İhracı. ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan. nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden. • • Maden ihracatçı birliklerince verilen hariçte işleme izni. DTM’ce belirlenen uygulama usullerine istinaden maden ihracatçı birliklerince kapatılmaktadır. Gümrük idarelerince verilen hariçte işleme izni. serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük Müsteşarlığına (Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir.). müracaat edilmektedir. İhracından önce. 39 . Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Haller • • • İhracı. ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan. Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenen uygulama usullerine göre gümrük idarelerince kapatılmaktadır.

Sözkonusu kredilerde. imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. 40 . Kimler Yararlanabilir Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ).TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI. Kabul edilmesi halinde kredi. firma hesabına aktarılmak üzere aracı bankaya ödenmektedir.BÖLÜM III .1. bütün sektörleri kapsayan ve ihracatçıların imalat aşamasından başlanarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. imalatçı-ihracatçılar. KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ 1. Kullandırım Şartları Kredi. Aracı bankalar. Aracı bankalar hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını aynı gün ilgili firma hesabına aktarırlar. kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere aracı bankalara tahsis edilmektedir. Kredinin Amacı İhracatçı. 1. imalatçılar. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. firma ve ihracat riski aracı banka tarafından üstlenilmektedir. uygun buldukları firmaların kredi başvuru formlarını Türk Eximbank’a gönderirler. Türk menşeili malların serbest dövizle.1. SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi (SÖİK-TL) ve Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK-DVZ)’nden oluşan Sevk Öncesi İhracat Kredileri. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI 1. Bu sistemin en önemli fonksiyonu ise. çok sayıda firmaya yönelik kredi işleminin yürütülebilmesine olanak sağlamasıdır. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-TL) Kredi Kullandırılması • • • • • Limit tahsis edilen aracı bankalar vasıtası ile kullandırılmaktadır. ihracatçı firmalar.1. İHRACAT KREDİ SİGORTASI VE GARANTİSİ A.

41 . kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir.her iki dönemde de o dönem için tahakkuk edecek faizler ile birlikte geri ödenmektedir. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla. günlerde iki eşit taksitte. Kredinin Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. kendilerine Firma Limiti Firma limiti 6 milyon YTL'dır. Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. Aracı bankalar. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. Kredi Tutarı Kredi tutarı. ve 360. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz ile birlikte tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. para piyasaları yakından takip edilerek. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında tespiti halinde. ödediğini/ödemediğini 5 işgünü içinde yazılı olarak teyit ederler. Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.• Firmalar aracı bankanın krediyi kullandırım tarihinde. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Krediye uygulanacak faiz oranları. taahhüt ettikleri FOB ihracat tutarının % 100’ünü kredi vadesi içinde gerçekleştirerek ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.

2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASI KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER İHRACAT KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra. Firma Limiti Tüm firmalar için 6 milyon YTL'dır.Taahhüt kapatma aşamasında tespiti halinde.000.000. SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ (SÖİK-DVZ) Kredinin Kullandırım Şartları Türk menşeili malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır.3.1. 1. Firma Limiti Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi firma limiti 10. taahhüt edilen FOB ihracat tutarının azami % 100’üdür.2. ekonomik ve ticari faaliyetlerini de Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (Gaziantep ili dahil) icra eden imalatçı. BSMV Türk Eximbank tarafından KKDF ve Damga Vergisi ise aracı bankalar tarafından tahsil edilmektedir.ABD Doları’dır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür.1. 1. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür. Kredinin Döviz Cinsleri 42 .. cari faiz oranlarından en yüksek olanının 1. Aracı bankalar. imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı (ihracatçının KÖY'de mukim olması ve ihraç konusu malın KÖY'de üretilmesi kaydıyla) firmalar. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti Firmanın Eximbank nezdindeki riskine ve sigortalılık durumuna göre değişkendir. bu oranların üzerine azami yıllık 1 (bir) puan ilave ederek firmalara yansıtabilirler. Kredi Tutarı Kredi tutarı.

sigortalılık durumuna ve vadeye göre değişkendir. Kredi Geri Ödenmesi • • 120 ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. Kredinin Amacı 43 . Yeni Türk Lirası ve döviz cinsinden. bu oranların üzerine azami yıllık 0. DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması. kredi talep aşamasında beyan ettikleri mallarla kredinin anapara. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde ödenmektedir. Kredi döviz veya YTL cinsinden ödenebilmektedir.1. 1. YTL olarak ödemelerde Türk Eximbank'ın bildirdiği kur kullanılır. böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır. 360 gün ve 540 gün vadeli kredilerde ise 6 aylık dönemler itibariyle anaparası eşit taksitlerle her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenir. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.2. Kredi.USD / EUR / JPY / GBP cinsinden döviz kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Kredinin vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenme imkanı da mevcuttur. 1. faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar FOB ihracatı kredi vadesi içinde gerçekleştirerek. DTŞ KISA VADELİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. • İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde kredinin anapara. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. ihracat taahhütlerini aracı bankalar vasıtasıyla kapatacaklardır.2. Aracı bankalar. Kredinin Faiz Oranı ve Firma Maliyeti • • Firmanın Eximbank nezdindeki riskine.50 puan ilave ederek firmalara yansıtabilmektedir.

Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 180 gündür. 44 . kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi. Kredi Tutarı Kredi tutarı. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredinin ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. kredi vadesi itibariyle Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. Kredinin Kullandırılması • • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılmaktadır. kredibilitesi. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Türk Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. kredibilitesi. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Kredinin Kullandırılması • • Limit tahsis edilen firmalara doğrudan Türk Eximbank tarafından USD/JPY/EUR/GBP cinsinden kullandırılmaktadır. en kısa sürede EFT sistemi aracılığıyla firmanın banka hesabına aktarılmaktadır. Türk Eximbank kredi taleplerini değerlendirir.1.2. 45 . İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Türk Eximbank tarafından ABD Doları bazında tek bir limit olarak belirlenmektedir. Firma Limiti Firmanın bir önceki takvim yılı performansı. Kabul edilmesi halinde teminatların tesis edilmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra kredi (YTL karşılığı). Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. DTŞ KISA VADELİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca takvim yılı itibariyle DTSŞ ve SDŞ statüsü verilmiş ve kredibiliteleri Türk Eximbank tarafından olumlu bulunan firmalar.2. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. Kredinin Amacı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. kredi vadesi içinde. limit kullanım oranı ve diğer faktörler dikkate alınarak. Kredi Tutarı Kredi tutarı.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde, taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; kredi kullandırım tarihinde Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Taahhüt kapatma aşamasında, taahhüdün gerçekleşmediğinin tespiti halinde; taahhüdün gerçekleşmeyen kısmı için; Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanmakta olan cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faiz tutarı ile daha önce tahsil edilen faiz tutarı arasındaki fark ve vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizlerinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3. İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ İhracatçılarımızın Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır. 1.3.1 İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır. Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır. Firma Limiti

46

Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,ABD Doları olup, Yeni Türk Lirası limiti 6 milyon YTL ile sınırlıdır. Bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenecektir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,ABD Doları’dır. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 360 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenir. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180. ve 360. günlerde iki eşit taksitte, her iki dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten, fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi’ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz, vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar, kredi vadesi içinde taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunurlar. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1.2 katı oranında temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilecektir. Taahhüt kapatma aşamasında, Türk Eximbank İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 1.3.2. İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ

47

Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Kimler Yararlanabilir Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç, imalatçı/ihracatçı, ihracatçı veya ihraca yönelik mal üreten, imalatçı vasfını haiz firmalar. Kredi Kullandırım Şartları • Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanmaktadır. Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılmaktadır.

Kredinin Kullanılması • • Firma analizini müteakip, başvurusu uygun bulunan ve kredilerine limit tahsis edilen firmalar, krediyi ABD Doları, EUR, GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır.

Firma Limiti • Firma limiti, Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı olmak üzere azami 10.000.000,- ABD Doları olup, bu tutarlar, firma performansı ile bağlantılı ve nispi olarak Eximbank’ca belirlenmektedir. İhracata yeni başlayan firmalara kullandırılacak Yeni Türk Lirası ve döviz kredilerinin toplamı ise azami 100.000,- ABD Doları’dır.

Kredi Tutarı Kredi tutarı; FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığıdır. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi azami 540 gündür. Kredinin Geri Ödenmesi • 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde, kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.

48

1. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden.000. kredi vadesi içinde kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank’a başvuruda bulunmaktadır.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. 1. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1.4.4. anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat senedi alınmaktadır. bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. yıllık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan.• 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. imalatçı. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ Yasal statüsü ne olursa olsun. Limiti 100. 1. kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir.-Dolar. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK TL KREDİSİ Kimler Yararlanabilir 49 . küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ"ler. Taahhüt kapatma aşamasında. Türk Eximbank İhracata Hazırlık Döviz Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. bağımsız işletme tanımına giren.2 katı oranında temerrüt faizi. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. vadesi 540 gün olan bu kredi için teminat olarak. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar.

bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir.İmalatçı/ihracatçı. konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse. Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse. ihracata yönelik mal üreten. küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılmaktadır. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını aşmayan işletmeler. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. bağımsız işletme tanımına giren. herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse. KOBİ Tanımı Yasal statüsü ne olursa olsun.) Firmanın. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar • • • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler. (Firma. yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu yirmibeş milyon YTL'nı aşmayan. yine firma merkezinin bulunduğu ildeki İcra Hakimliği'nden alınacak yazılar ile). diğer kriterleri yerine getirmesi kaydıyla krediden yararlandırılır. taksite bağlanmış ve/veya mahsup talepli vergi borcu olması durumunda. Kredi Kullandırım Şartları Kredi. bağımsız işletme olarak kabul edilmektedir. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden. konkordato ilan etmediklerine ilişkin ise. Orta Büyüklükteki İşletme İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Bir işletme. imalatçı. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları (müflis olmadıklarına ilişkin firma merkezinin bulunduğu ilçedeki İflas Müdürlüğü'nden. imalatçı ihracatçı özelliğine sahip mikro. • * 50 . imalatçı vasfını haiz KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır.

). Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür.ABD Doları’dır. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması. hırsızlık. Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • Kredinin Kullanılması Firma analizini müteakip. rüşvet. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. dolandırıcılık. kayıtları veya ilgili bankanın yazılı beyanı çerçevesinde ödendiğinin görüldüğü durumda eski kayıt dikkate alınmaz. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması. Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100.M.000.B. sahtecilik.). dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır).C. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . ihtilas. T. inancı kötüye kullanma. sipariş formu. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. Firma Limiti Firma limiti. irtikap.YTL (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün (%) 14 51 . Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. protestolu senedinin bulunmaması (Eximbank’ca tespit edilecektir. Kredi Tutarı FOB ihracat taahhüdünün % 100’ü kredilendirilmektedir.İHK .* Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet. proforma fatura vb. başvurusu uygun bulunan ve kendilerine limit tahsis edilen firmalara kredi EFT sistemi aracılığı ile aktarılmaktadır.

Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1. İmalatçı/ihracatçı. kredi vadesi içinde. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. Kredi Kullandırım Şartları 52 . ihraca yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark ile vergi ve fonlar tahsil edilmektedir.Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. Ayrıca. Taahhüt kapatma aşamasında.2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Geri ödeme aşamasında. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara ve faizinin ödenmesi gereken tarihten.2. KOBİ İHRACATA HAZIRLIK DÖVİZ KREDİSİ Bu kredi programının aşağıda belirtilenler dışında kalan özellikleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı’nda açıklanan hususlar doğrultusunda düzenlenmiştir. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde fiilen gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. Kimler Yararlanabilir Krediden. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. KOBİ niteliğindeki firmalar yararlanır.4. 1. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan cari en yüksek faiz oranının 1. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte geri ödenmektedir.2 katı oranında temerrüt faizi. Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredileri’ne uygulanan faiz oranlarından cari en yüksek olanının 1. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.

). dolandırıcılık. Firma Limiti Firma limiti. rüşvet. Ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis yahut zimmet.Kredi. Son bir yıllık dönemde firma ve ortaklarınca karşılıksız çek keşide edilmemiş olması. Kredinin YTL karşılığı EFT sistemi aracılığı ile firmaya aktarılmaktadır. Teminat Oranı Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan firmalar bu programdan yararlanabileceklerdir: Etik ve hukuki kriterler • • * * Firmanın ödenmemiş vergi borcunun bulunmaması -ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile belgelenecektir. hırsızlık. Kredi Tutarı 53 . Firmanın. İhracat taahhütlerinin Teşvik Mevzuatının cevaz verdiği sürelerde ve oranlarda düzenli olarak kapatılması. ihtilas. ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılacak olup. dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları (firma beyanı aranacaktır). GBP veya JPY olarak kullanabilmektedir. sahtecilik. inancı kötüye kullanma. Kredi kullanıcısı firma ve gerçek / tüzel kişi ortaklarının/müşterek borçlu müteselsil kefillerin taşınır ve/veya taşınmazlarına ilişkin mal beyanları ibrazı • • • • KredininKullanması ABD Doları.ABD Doları’dır. Kredi başvurusunda bulunan firma ve ithalatçı firma (alıcı firma) arasında yapılan ihracat bağlantısını gösterir belge ibrazı (satış sözleşmesi. proforma fatura vb. kredinin anapara ve faiz tutarının % 50’si oranında kesin banka teminat mektubu ve kredi tutarında emre muharrer senet (bono) alınmaktadır. % 10 ve daha fazla hisse sahibi gerçek ve tüzel kişi ortaklarının. yönetim kurulu başkan ve üyelerinin. sipariş formu. irtikap. Müflis olmamaları veya konkordato ilan etmiş olmamaları. Yeni Türk Lirası ve Döviz Kredileri’nin toplamı olmak üzere azami 100.000. EUR. protestolu senedinin bulunmaması.

Türk Eximbank KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'ne uygulanmakta olan cari faiz oranının 1.İHK .2 katı üzerinden hesaplanacak faiz. Kredinin Vadesi Kredinin vadesi 540 gündür. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi anapara taksitleri ve dönem faizlerinin ödenmesi gereken tarihten. Ayrıca.75 54 . kredinin anapara ve faiz toplamı kadar gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade etmektedir. kredi kullanıcısı firmanın gerçekleştirilen ihracata ait Gümrük Beyannameleri'nde mutlaka imalatçı olarak yer alması gerekmektedir. FOB ihracat taahhüdünün % 100’ünün kullanım gününde Eximbank tarafından tespit edilen döviz alış kuru üzerinden hesaplanan YTL karşılığıdır. (%) LIBOR+0. Kredinin Faiz Oranı KOBİ . 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. kredi vadesi içinde. İhracat Taahhüdünün Kapatılması Firmalar. fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için.DVZ (KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi) 540 gün Kredinin Geri Ödenmesi Kredinin anaparası 180 inci. İhracat Taahhüdü Kredi vadesi içinde. vergi ve fonlar tahsil edilmektedir. taahhüt edilen tutar kadar gerçekleştirilen ihracata ait belgelerle kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a başvuruda bulunurlar.Kredi tutarı.

5 16.5 16.5 17.5 16.5 16.07.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 12.5 17.5 15. Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmış firmalar SÖİK-TL: SÖİK-KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: TURİZM-TL: UNPK-TL: SİGORTALI: 55 . İHK-TL (%) (*) 500.FAİZ ORANLARI TÜRK LİRASI KREDİLER SÖİK-TL.000 YTL'na Kadar 500.5 17 18 SÖİK-KÖY (%) (*) 500. UNPK-TL (%) (*) 500.5 17.5 15 16 15.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.5 16.5 14 15 14.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.5 15 16 15.5 16.000 YTL'na Kadar 500.5 16 17 DTŞ-TL (%) (*) 500.5 15.000 YTL Üzeri Sigortalı Sigortasız Sigortalı Sigortasız 13.5 18 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 KOBİ-İHK-TL (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) (*) 14 21.5 15.5 TURİZM-TL.000 YTL' na Kadar 500.5 16.5 14.5 14.5 17.000 YTL'na Kadar 500.000 YTL Üzeri GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 14.5 16.5 13.5 16 17.

06.75 SÖRK (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) LIBOR+0.UNPK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) LIBOR+1.75 LIBOR+1.00 LIBOR+1.25 TURİZM-DVZ. 56 .25 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 İSKONTO (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 LIBOR+0.00 LIBOR+1.50 LIBOR+1.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1.25 LIBOR+1.25 LIBOR+1.SİGORTASIZ: Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmamış firmalar DÖVİZ KREDİLERİ SÖİK-DVZ.75 DTŞ-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1. (**) Euro cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. İHK-DVZ (%) (*) Sigortalı Sigortasız LIBOR+1.50 LIBOR+1.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1.2008 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.50 KOBİ-İHK-DVZ (%) (*) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) 540 (3 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 120 180 360 (2 taksit) GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün) 540 (3 taksit) LIBOR+1.00 (*) 02.25 LIBOR+1.00 LIBOR+1. Japon Yeni cinsinden kullandırılan kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir.50 LIBOR+1.25 LIBOR+1.75 LIBOR+1.

( DTŞ Kredileri hariç ) TL ve Döviz İhracat Kredi Programlarının vade yapıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. gayrıkabili rücu.SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: DTŞ-DVZ: KOBİ-DVZ: TURİZM-DVZ: UNPK-DVZ: SÖRK: İSKONTO: Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi Turizm Pazarlama Kredisi Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi Sevk Öncesi Reeskont Kredisi İhracat Alacakları İskonto Programı VADE YAPILARI Kısa Vadeli İhracat Kredileri vadesi TL Kredileri için azami 360 gün. borçlu olarak düzenleyecekleri. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan veya işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca.5. Sözkonusu bonoların Eximbank’ca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T. Döviz Kredileri için azami 540 gündür. Bu çerçevede. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine 57 . akreditifli veya. SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı. akreditifli veya. gayrıkabili rücu. Eximbank değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan amir banka sıfatıyla açılmış. TL KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-TL 360 SÖİK-TL KÖY 360 İHK-TL 360 KOBİ-TL 360 DTŞ-TL 180 SÖİK-TL: SÖİK-TL KÖY: İHK-TL: KOBİ-TL: DTŞ-TL: SÖİK-DVZ: İHK-DVZ: KOBİ-DVZ: DTŞ-DVZ: DÖVİZ KREDİLERİ Kredi Türleri Vade (gün) SÖİK-DVZ 540 İHK-DVZ 540 KOBİ-DVZ 540 DTŞ-DVZ 360 Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi İhracata Hazırlık Döviz Kredisi KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi 1.C. amir banka sıfatıyla açılmış. aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya. Eximbank nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilmektedir. ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların.

Ancak. mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınmaktadır. Satış sözleşmesi/akreditifte yer alan ödeme vadelerinin azami kredi vadesinden uzun olduğu durumlarda bono vadeleri 360 günü aşamaz.veya. Vade Program kapsamında vadesine 360 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. Program kapsamında vadesi 180 günden uzun işlemler için biri 180 gün vadeli diğeri satış sözleşmesi/akreditifte belirtilen ödeme vadesi ile aynı vadede olmak üzere eşit tutarda iki bono düzenlenecektir. EURO.00 LIBOR + 1.25 58 .360 Gün Kadar (İki Taksit) Faiz Oranı (*) LIBOR + 0. Başvurular doğrudan Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Teminat Kredinin asli teminatı firmaların düzenleyecekleri yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bonolardır. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır.75 LIBOR + 1. • Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (BonoVadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 . Döviz Cinsi USD. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda.180 Güne Kadar 181 . ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri karşılamak üzere Türk Eximbank tarafından belirlenen tutarda teminat senedi alınmaktadır. Firma Limiti • Program kapsamında iskonto edilecek bonolar için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. GBP ve JPY döviz cinsleri üzerinden işlem yapılmaktadır. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt açığı olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır.

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek İskonto Kredisi İşlemleri Kabili Rücu İşlemlerde. iskonto konusu alacak tutarının vadesinde esas borçlusundan tahsil edilememesi halinde. Değerlendirme Kriterleri Eximbank’ca yapılacak değerlendirme sonucunda. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir. Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar I. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri” esas ve şartları doğrultusunda Eximbank’a tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup. program kapsamında.6. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. KISA VADELİ İHRACAT ALACAKLARI İSKONTO PROGRAMI Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile imalatçı. 1. İskonto Kredisi I. Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar ve Gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir.II.(*) EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR. II. iskonto kredisinin vadesinde Eximbank’a geri ödenmesinden iskonto ettiren firma sorumludur.I. Vade Vadesine en fazla 180 gün kalan ihracat alacakları iskonto edilmektedir.C. Gayrikabili Rücu İşlemler İskonto konusu alacak tutarı vadesinde kredi kullanıcısı firmaya rücu edilmeyecek şekilde iskonto edilmektedir. Kabili Rücu İşlemler I. Söz konusu program. Döviz Cinsi 59 . ihracatçı ve imalatçıihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır. T. kredibilitesi uygun bulunan ve Eximbank’dan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt sorunu olmayan firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır.

akreditif.00 EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR.Bu program kapsamında yapılacak işlemler için düzenlenecek kontrat. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir.C. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR. Faiz Oranı Geri Ödeme Süresi (Senet Vadesi Gün) 120 Güne Kadar 121 . Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir. 60 . GBP ve JPY cinsinden düzenlenecektir.180 Gün (*) Faiz Oranı-Bankacılık Hizmet Komisyonu (*) LIBOR + 0. EURO. poliçe/bono vb. bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl dövizlerden USD. Firma Limiti Program kapsamında iskonto edilecek senetler için firma bazında uygulanacak limit 5 Milyon YTL olup.75 LIBOR + 1. sevk vesaiki. her türlü belgeler T.

• Kredi Tutarı 61 . ÖZELLİKLİ KREDİLER Türk Eximbank. krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir. Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla.2.1 YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ Bu kredi programı ile. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen. Kredinin Amacı Kredinin amacı.000. Krediden Yararlanma Koşulları Kredi. Kimler Yararlanabilir Kredi. Kendi markası ile yurtdışında mağaza açacak firmaların kredilendirmeye esas yatırım tutarının tesbitinde reklam giderleri ve yatırım konusu mağazada satılacak ilk mal stokuna ilişkin tutarlar da dikkate alınmaktadır.. Asgari Yatırım Tutarı • Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200.ABD Doları’nın altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez. ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır. Türk firmalarının yurtdışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurtdışında açacakları mağazaların yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla. Sözkonusu kredi programları. Kredi vadesi içerisinde Türk Eximbank tarafından tesbit edilen tutarda Türk ürünleri ihraç ve/veya satışının gerçekleştirilmesi ve Krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) taahhüdünün kapatılması taahhüdü karşılığında kullandırılmaktadır. yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalara kullandırılmaktadır. 2. standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan. ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın biraraya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırımlara destek vermektir. ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin arttırılmasını teminen.

vergi ve fonlar tahsil edilecektir.2 katı oranında temerrüt faizi. • Kredi. ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ Program kapsamında. Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. • • 62 . Ancak kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden Türk Eximbank tarafından tespit edilmektedir. kredi faiz oranı 1. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Krediye ait VRHİB taahhüdünün belge vadesi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde. Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. Kredilendirme oranı proje bazında Türk Eximbank’ca belirlenir.Kredi konusu proje için Eximbank’ca uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami % 85’i kredilendirilir. Geri Ödemelerin Yapılmaması Uygulanacak Cezai Müeyyideler ya da Zamanında Yapılmaması Durumunda Kredinin geri ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar geçen süre için kredi faiz oranının 1. Kredi Vadesi Kredi vadesi azami 7 yıldır.C. resim ve harçlar tahsil edilmektedir. Krediye ilişkin istisna edilmiş olan vergi. ancak bu oran FOB ihracat taahhüdünün % 80’ini aşamaz. proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilir. ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla. 2. Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Eximbank’ca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır. VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T. Kredinin Geri Ödenmesi Kredi anapara ve faizi Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenen geri ödeme dönemlerinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir.2.

Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında. Alınacak teminatların tutar ve kompozisyonu Eximbank’ca işlem bazında belirlenecektir. Asgari Özkaynak Katkısı / Asgari Yerli Katkı Payı Proje konusu gemiye firma özkaynak katkısının sağlanmasını teminen. İhracat Taahhüdünün Kapatılması İhracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi/teminat mektubunun orijinal vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.• • Krediye konu olan ve ihracı taahhüt edilen malın asgari % 50 yerli katkı oranını ihtiva etmesi gerekmektedir. Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınmaktadır. gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje bazında finanse edilmektedir. Kredi: Program kapsamında kullandırılacak krediler ile. Proje konusu gemide kullanılacak makina ve ekipmanların vadeli ithalatı ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri. * * Kimler Yararlanabilir Teminat mektubuna konu olan gemi projesi Türk Eximbank’ca uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik. GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI Amacı Gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması. yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. 63 . Teminat Mektubu: Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile. bu teminatların dışında ve ilave olarak başka teminatlar da alınabilecektir. gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanır. proje genelinde gemi kontrat bedelinin en az % 15’ine tekabül edecek tutarda harcamanın firma özkaynaklarından yapılması ve proje konusu geminin yerli katkı oranı ya da katma değer oranının asgari % 25 olması hususları aranmaktadır. Kredi için Eximbank’ca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat unsurları aranacak olup. rekabet güçlerinin desteklenmesi. 2. alıcının bankası/finansman kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve bunlara ilişkin doğabilecek faizler.3. * Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma.

yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler için ilgili Karar.Fiili ihraç tarihi olarak. resim. GB'nin arka yüzünde kayıtlı "malların yurtdışı edildiğine ilişkin tarih" veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınmaktadır. bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 Milyon ABD Doları'nı aşmayacaktır.3. YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK TEMİNAT MEKTUBU PROGRAMI Kredinin Amacı Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanısıra. • Kredi faiz oranı 1. Gerçekleşmenin tesbitinde FOB ihraç değerine bakılmaktadır. Tebliğ ve Genelge hükümleri uyarınca işlem yapılmaktadır. harç ve damga vergisi ile ilgili yükümlülükler. Herhangi bir firmanın belirli bir andaki riskinin tesbitinde. 2. muafiyetin kalktığı kendisine bildirilen ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilmektedir. Nakdi kredi faizi / tahsil edilen garanti komisyonları üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi. başlangıçta istisna edilmiş olan vergi. Firma Limiti • • Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında. Ülke Limiti 64 . müteahhit firmaların oluşturacakları konsorsiyumlar kapsamında üstlenecekleri proje içindeki payları dikkate alınmaktadır. Gider Vergisi Kanunu’na göre Eximbank’ca ödenir ve aynen firmaya yansıtılmaktadır. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde.2 katına yükseltilerek bulunan cezai faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz tutarı ile kredi kullanıcısı firmadan daha önce tahsil edilmiş bulunan faiz tutarı arasındaki fark tahsil edilmektedir. Taahhüdün kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden dolayı. • • • Proje Limiti Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25'ine kadar teminat mektubu verilebilmektedir.

resmi destekli ihracat kredisi sağlayan üye ülkelerin İhracat Kredi Kurumları’nın sağladıkları desteğe ilişkin politikalar ile “çevre”nin korunmasına yönelik politikalar arasında tutarlılık sağlamak. Çevre Uygulama Esasları. geri ödeme dönemi iki yıl ve daha uzun vadeli olan “resmi destekli ihracat kredileri” için uygulanmaktadır. TÜRK EXIMBANK ÇEVRE UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam İşbu “Çevre Uygulama Esasları”. süresi. verilecek mektup örneği.4. talep edilen teminat mektubunun tutarı. ihtiyaç duyulan teminat mektubu türü. OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (İKG)’nun üzerinde mutabakata vardığı.Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20'sini geçmeyecektir. Türkiye Müteahhitler Birliği'nce onaylanan Proje Bilgileri Onay Formu ve kontrgaranti düzenleyecek Türk bankasının niyet mektubu ile Türk Eximbank'a Niyet Mektubu için müracaat edecektir. kime hitaben düzenleneceği. firmasına ilişkin özet bilgi ve belgeleri içeren Niyet Mektubu Talep Formu. 2. işveren ihale makamının bankası. Müracat Şekli Sözkonusu programdan yararlanmak isteyen firma/konsorsiyum temsilcisi firma. resmi destekli ihracat kredilerinden faydalanan yeni ve/veya kurulu “Proje”lerin çevre değerlendirmesi konusunda ortak yöntemler geliştirmek ve bu Projeler’in “potansiyel çevre etkilerinin” en aza indirilmesi amacına yönelik olarak benimsenen “Çevre ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” uyarınca hazırlanmış ve Türk Eximbank tarafından uygulamaya konulmuştur. 65 . işveren ihale makamı.

III.1. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). * * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar ile uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet güçlerinin artırılması ve bu yolla ülkenin döviz kaynaklarının zenginleştirilmesidir. L2 Yetki Belgesi bulunan II. * * Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (varsa). Gemi Tasdiknamesi / Kira Sözleşmesi bulunan. * Yurtdışına ihraç malı / yükü götürülmesi. 66 .Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Uluslararası denizyolu nakliyat işi gerçekleştiren. 2 Yetki Belgesi bulunan veya.3. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER 3. Taşımacılık Hizmeti Tüzel kişiliği haiz uluslararası nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalar tarafından. Kapsam I. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Uluslararası havayolu nakliyat işi gerçekleştiren. İşletme Ruhsatı bulunan Türkiye'de yerleşik nakliyat firmaları ile uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmalara kredi vadesi içerisinde yapacakları taşımacılık hizmetlerinin finansmanına yönelik olarak kullandırılmaktadır.Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Uluslararası karayolu nakliyat işi gerçekleştiren. ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (KARAYOLU/DENİZYOLU/HAVAYOLU) Amaç Uluslararası nakliyat firmaları.

000. Transit mal / yük taşımacılığı yapılması “Taşımacılık Hizmeti” olarak belirlenmiştir. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki (12) aylık döneme ilişkin Eximbank’a beyan edilen navlun bedelinin % 20’si ile sınırlı olup.000. YTL ve döviz olarak kullandırılmakta olup.. TL KREDİSİ VADE FAİZ ORANI(%) 500. Döviz kredilerinde ise azami 540 gündür. Ancak.* * Yurtdışından yurtiçine ithal malı /yükü getirilmesi. Kredi Tutarı Firma limitini aşmamak kaydıyla kredi süresi içinde gerçekleştirilecek navlun hizmetinin % 100’ü kredilendirilmektedir. kredinin anapara ve faiz toplamının % 100’ü oranında aşağıda belirtilen asli teminatlar tesis edilir. her halükarda kredi riski 2. Kredi Vadesi * * YTL kredilerinde azami 360.ABD Doları ya da muadili döviz tutarında taşımacılık hizmetini gerçekleştirdiklerini belgelemeleri gerekmektedir. bir önceki takvim yılı veya kredi başvuru tarihinden itibaren geriye dönük on iki ( 12 ) aylık dönem itibariyle.. EURO. Belgeli kredilerde kredi vadesi Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi süresini aşamaz. Performans Kriteri Başvuruda bulunan firmaların. KGF Kefaleti ile kullandırılacak kredilerde kredi tutarı KGF' nin firma için belirleyeceği kefalet tutarı dikkate alınarak Eximbank’ca belirlenmektedir. Kredinin Döviz Cinsleri Kredi.000 YTL Üzeri 67 . döviz kredisi başvuruları ABD Doları. Firma Limiti Firma limiti.ABD Dolarını aşamaz. Teminat ve Dokümantasyon Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için. İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden yapılabilmektedir.000 YTL'na Kadar 500.000. navlun bedellerine ilişkin faturaları bazında en az 500.

Kredi YTL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır. * Döviz Getirme Zorunluluğu Kredi taahhüdü tutarındaki navlun bedellerinin.50 LİBOR+1. 3. 360 ıncı ve 540 ıncı günlerde 3 eşit taksitte her dönem için tahakkuk edecek faizleri ile birlikte YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. TURİZM PAZARLAMA KREDİSİ İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi. Belgesiz kullandırılan kredilerde ayrıca. Kredinin Geri Ödenmesi * * 120 gün ve 180 gün vadeli kullandırılan kredilerde. 540 gün vadeli kullandırılan kredilerde ise anapara 180 inci. garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk Eximbank.2. ara dönemlerde ve vade sonunda tahsil edilecek faiz üzerinden Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi tahsil edilmektedir. kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde YTL veya döviz olarak geri ödenmektedir. Belgesiz kullandırılan kredilerde ise kredi vadesi içerisinde yurda getirilerek Döviz Alım Belgesi'ne bağlatılması zorunludur.25 LİBOR+1.5 17. İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılacak kredilerde STG LIBOR. Kredinin Amacı 68 . sağlanmış olan menfaatler gerçekleşmeme oranında tahsil edilmektedir.25 LİBOR+1. 360 gün vadeli kullandırılan kredilerde anapara 180 inci ve 360 ıncı günlerde iki eşit taksitte.5 16 17. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Kredi taahhüdünün.75 EURO cinsinden kullandırılacak kredilerde EURIBOR. Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde ise TIBOR için aynı spreadler geçerlidir.5 18 FAİZ ORANI LİBOR+1. bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur.5 16. kısmen veya tamamen kapatılmaması halinde.120 gün 180 gün 360 gün DÖVİZ KREDİSİ VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün 14. Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde VRHİB süresi içerisinde.

-ABD Doları'nı aşamaz. Bakanlık tarafından tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu Belgeli Türsab üyesi seyahat acentaları ile özel havayolu şirketlerine azami 36 ay . Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tespit edilecek tur operatörü niteliğine haiz A Grubu belgeli seyahat acentaları ile özel havayolu şirketleri için. Şirket Limiti Şirket limiti.000. A grubu seyahat acentaları. T. Ulaştırma Bakanlığı işletme ruhsatı sahibi Türkiye’ye yurt dışından yolcu taşıyan Türkiye’de mukim özel havayolu şirketleri krediden faydalanmaktadır.-ABD Doları'nı aşamaz. bankalarca düzenlenmiş döviz alım belgesi bazında yurda en az 500. döviz girdisi tutarının azami %15'ine kadar limit (ABD Doları) tahsis edilebilir.-ABD Doları ya da muadili tutarda döviz getirdiğini tevsik eden. 69 . Bu durumda kredi riski her halükarda 4. bu hizmetler kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Ancak T.Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi. A-Grubu belgeli seyahat acentalarına. azami 360 gün. döviz girdisi tutarının azami %10'una kadar limit (ABD Doları) tahsis edilir.C. Döviz kredileri azami 540 gün vadeli kullandırılmaktadır.000.000. Ticari hava taşıma işletmeciliği yapmaya ilişkin.000. * * TÜRSAB üyesi. VRHİB kapsamında kullandırılacak kredilerde kredi vadesi VRHİB vadesini aşamaz. Pazarlama Projesi tutarının %80'i ile sınırlı olmak üzere. vadeli kullandırılmaktadır.C. Tüzel kişiliği haiz özel havayolu şirketleri tarafından yurt dışından taşınan yolculara verilen her türlü ulaşım faaliyetine ilişkin hizmetler. A-Grubu belgeli seyahat acentaları için. Kimler Yararlanabilir Bir önceki takvim yılı itibariyle. Kredi riski her halükarda 2. Kredinin Vadesi Kredi vadesi. TÜRSAB üyesi. YTL Krediler * * TÜRSAB üyesi.000. kredinin Döviz yada YTL kullanılmasına bağlı olarak farklılık arzeder. Turizm Hizmeti * * Tüzel kişiliği haiz seyahat acentaları tarafından yurt dışından getirilen turistlere yurt içi ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin hizmetler.

5 18 FAİZ ORANI DÖVİZ Libor+%1.25 Libor+%1. VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde VRHİB süresinin dışında. Kredi vadesi içerisinde döviz kredilerinde kredi anapara. Kredi kullanıcısı şirketlerin. cezai faiz uygulanır. 1618 sayılı Kanun’un 7. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde. resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır.75 Program kapsamında 1 yıldan uzun vadeli kullandırılacak TL kredilere uygulanacak faiz oranları. * * Döviz ve 1 yıla kadar vadeli kullandırılan TL kredilerde Turizm Pazarlama Kredilerine uygulanan cari faiz oranının 1.2 katı oranında.5 16 16.5 17. Türk Eximbank tarafından her bir kredi bazında belirlenmektedir.25 Libor+%1. VRHİB kapsamında kullanılmayan krediler için. 70 .000 YTL Üzeri 14. Taahhüt Hesaplarına Sayılmayan Dövizler * * Bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesabında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler.2 katı oranında. VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. Belge kapsamında kullanılmayan kredilerde ise kredi süresi dışında gelen hizmet bedeli dövizler.Kredinin Faiz Oranı VADE 120 gün 180 gün 360 gün 540 gün * FAİZ ORANI YTL(%) 500.5 17. YTL kredilerde ise kredi anapara tutarında. 1 yıldan uzun vadeli kullandırılan TL kredilerde. Vergi. * * VRHİB Taahhüdünün Kapatılması VRHİB kapsamında kullanılan krediler için. maddesinde belirtilen yasak faaliyetler karşılığında getirilen dövizler. kredi için belirlenen faiz oranının 1.50 Libor+%1.000 YTL'na Kadar 500. faiz ve varsa masraflar toplam tutarı kadar. kredi kullanıcısı şirket tarafından "yurtdışı turizm hizmeti" faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen hizmet faturaları ve Döviz Alım Belgelerinin dökümünü gösteren liste ile Türk Eximbank tarafından kapatılmaktadır. turizm hizmeti dışında elde ettiği dövizler.

Kimler Yararlanabilir Eximbank’ca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz. Proje konusu sözleşme hükümlerinde hizmet veren firmaya avans ödenmesi öngörülmüş ise proje limiti. Proje Limiti Firma limitini aşmamak kaydıyla belirlenecek olan proje limiti. sözleşme bedelinden avans tutarı düşüldükten sonra kalan tutar içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının azami % 85’i olacak şekilde belirlenmektedir. danışmanlık gibi hizmetler kapsamında. Yazılım. Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin (VRHİB) kapatılması taahhüdü karşılığında proje bazında kullandırılır. Firma Limiti Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi Programı kapsamında bir firmaya tanınan azami limit tutarı 4 milyon ABD Doları’dır. * * Yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları.3 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım. Krediden Yararlanma Koşulları Türkiye’de yerleşik firmalara kredi konusu proje için imzalanmış sözleşme kapsamında yapacakları harcamaların finansmanına yönelik kredi. Belirtilen alanlardaki projeler Eximbank’ca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara. YTL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. yurtdışına gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır.3. projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılmaktadır. Kredinin Vadesi 71 . hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak ve sözkonusu sözleşme bedeli içerisindeki Türk mal ve hizmet tutarları toplamının % 85’ini aşmamak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Bu uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde Teşvik ve Kambiyo Mevzuatındaki genel düzenlemeler dikkate alınmaktadır. Kredinin Amacı Türkiye’de yerleşik firmaların. projelendirme.

resim ve harç istisnaları kaldırılmaktadır. Vergi. 72 .C Merkez Bankası tarafından kapatılmasını takiben TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılmaktadır. krediye ilişkin Vergi Resim Harç İstisna Belgesi süresi ile sınırlı kalmak kaydıyla proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir.Kredi vadesi. İhracat Taahhüdünün Kapatılması VRHİB taahhüdünün T. Kredinin Vadesinde Geri Ödenmemesi veya Kredi Taahhüdünün Kapatılmaması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Kredinin vadesinde geri ödenmemesi veya kredi taahhüdünün kapatılmaması halinde. cari faiz oranının 1.2 katı oranında cezai faiz uygulanır. Taahhüdün TCMB tarafından kapatılmasından sonra Eximbank nezdinde bulunan ve firma lehine tesis edilmiş olan teminatlar iade edilmektedir.

ihracatçılarımıza sunduğu finansman imkanlarını artırma gayreti içerisindedir. İSLAM KALKINMA BANKASI (İKB) KAYNAKLI KREDİLER Türk Eximbank. 73 . Bu çerçevede. Bu program kapsamında. akreditif tahtında gerçekleştirilen sevkiyatı müteakip İKB tarafından ihracatçıya ödenmektedir. 4. kredi onay yetkisi İKB'na aittir. Mal bedeli. Söz konusu program kapsamında. Limit Kapsamındaki İşlemler Türk Eximbank anılan program kapsamında yürütmekte olduğu aracılık faaliyetlerinin yanısıra.4. ihracat bedelinin ödenmesine ilişkin fon ihtiyacı İKB tarafından sağlanmaktadır. ihraç konusu malın üretiminde girdi olarak kullanılan ara malları ve hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yatırım mallarının ithalatına finansman desteği sağlanmasıdır.2.1. İHRACAT FİNANSMANI PROGRAMI (EXPORT FINANCING SCHEME – EFS) İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Türk Eximbank arasında 1988 yılında imzalanmış olan anlaşma uyarınca. Eximbank’ca yapılan inceleme sonucunda olumlu bulunan başvurular. Söz konusu programlar. İKB'ndan temin etmiş olduğu limit çerçevesinde. İKB'na gönderilmektedir. alıcı kredisi niteliğinde olup. Anılan finansman programının ihracatçılarımızın kredili satış olanakları ile mevcut ve yeni pazarlarda rekabet imkanlarını arttırabileceği düşünülmektedir.. İHRACATA YÖNELİK İTHALAT FİNANSMAN KREDİSİ (IMPORT TRADE FINANCING OPERATIONS: ITFO LINE) İKB bünyesinde yürütülmekte olan bu program kapsamında ihracatçılarımızın İslam Konferansı Teşkilatı'na üye olan veya üye olmayan diğer ülkelerden yapacakları ithalatın finansmanı amacıyla Eximbank’a İKB tarafından 9. Programdan yararlanmak isteyen Türk ihracatçılarının Eximbank’a başvuruda bulunmaları gerekmekte olup. İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile işbirliği içerisinde sevk sonrası ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı programlarına Türkiye Milli Acentası konumunda aracılık yapmaktadır. Sözkonusu program.049. İKB tarafından yapılan son düzenlemelerle İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yapılacak ihracatların da program kapsamında finansmanı mümkün hale getirilmiştir. 4. İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup.866.EURO tutarında bir limit tahsis edilmiştir. Aracılık İşlemleri Eximbank’ın aracılık etmekte olduğu işlemlerde İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkelerde mukim ithalatçıların riski İKB tarafından üstlenilmekte olup. ithalatçı riskini doğrudan üstlenmek suretiyle de İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) üyesi ülkelere gerçekleştirilecek ihracatların yanısıra İslam ülkesi olmayan diğer ülkelere yönelik ihracata da finansman desteği sağlamaktadİr. alıcı kredisi niteliğindedir. İKB bünyesindeki finansman programlarından İhracat Finansmanı Programı'na Türk Eximbank aracılık etmektedir.

harcama belgeleri karşılığında. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin ülkemiz çevre mevzuatına. Kredinin Tutarı Kredinin toplam tutarı 300 milyon ABD Doları olup.5. İhracatın finansmanı. Krediler için kullanılabilecek satınalma yöntemleri. Kimler Yararlanabilir Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı. Krediler kapsamında yer alan mal alımı ve yapı harcamaları "IBRD (Dünya Bankası) Kredileri ve IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) Kredileri kapsamında Satınalma Kılavuzu"nun hükümlerine uygun olarak satın alınır. Ayrıca firmaların kredi alındıktan sonraki dönem dahil borç/özkaynak oranının azami 85/15. ABD Doları ve EURO olmak üzere iki ayrı para biriminden kullanılması/kullandırılması hedeflenmektedir. ( Türk Eximbank) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında imzalanan İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Anlaşması 7539-TU (EFIL-IV) çerçevesinde. borç ödeme gücü oranının ise asgari 1.1. DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER 5. tersane yatırımı yapan ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilir. İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mal ve yapı harcamaları için kullanılabilir. İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFIL IV) Kredinin Amacı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.1 olması gerekmektedir. iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun. Desteklenecek ihracat ve yatırım projelerinin Dünya Bankası satınalma/ihale usul ve esaslarına uygun olması şartı aranmaktadır. gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalarımızın orta/uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. * * 74 . Dünya Bankası çevre kurallarına uyumlu olması şartı aranmaktadır. Kredi Programının Genel Koşulları * * * * Kredi.Ş.

* 75 .000. Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında kullandıkları krediler için ise Hazine Müsteşarlığı'na başvurarak belge taahhütlerini kapatmaları ve taahhüdün kapandığını ilgili kurumlardan Eximbank’a hitaben getirecekleri yazı ile belgelemeleri gerekmektedir. taahhüt edilen "Taşımacılık Hizmeti" faaliyeti çerçevesinde düzenlenen navlun faturaları ve Döviz Alım Belgeleri'nin dökümünü gösteren listelerin kredi vadesini takip eden 30 gün içerisinde Türk Eximbank'a ibraz edilmesi ile kapanmaktadır.000.-ABD Doları'nın altında olan mallar/yapı işleri.* Yerel Ticari Uygulama: Tahmini sözleşme maliyeti 10. * * Firma Limiti Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma/grup limiti azami 20.000.. Türk Ticaret Filosunda Türk bayrağı ile taşıma yapacak olan gemilerin yapımına yönelik olarak kullandırılan kredilerde ihracat taahhüdü.ABD Doları'dır. Gemi Yapımı kredilerinde krediye konu gemi/yat yapımı ile kapatılması zorunludur. faiz ve varsa masraflar toplamı tutarında firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılmaktadır.-ABD Doları'nın üzerinde olan mal alım ve yapı işleri alımları için kullanılır.000. faiz ve varsa masraflar toplamı kadar. İhracat Taahhüdünün Kapatılması * * İhracat taahhüdünün. Döviz Taahhüdünün Kapatılması Kullanılan kredilerin belge (döviz) taahhüdünün kapatılması amacıyla firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullandıkları krediler için belge süresi sonunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerine. kredi kullanıcısı firma tarafından kredi vadesi içerisinde kredi anapara. Kullandırılacak kredinin tutarı ve vadesi. alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinin veya fiziki yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda muhtemel özkaynak katkısı dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenmektedir. İşletme sermayesine yönelik kullandırılan diğer kredilerde ihracat taahhüdünün kredi anapara. İlk iki kredi ile 5 milyon ABD Doları'nın üzerindeki tüm kredi talepleri Dünya Bankası'nın ön onayına tabidir.000. yerleşik ticari uygulamalar çerçevesinde ve yapılacak sözleşmeler kapsamında satın alınmaktadır. Dünya Bankası'nın ön incelemesine tabidir.000. Uluslararası Rekabete Açık İhale: Sözleşme bazında tahmini maliyeti 10.

proje için oluşturulacak ortaklığın/uluslararası konsorsiyumun ortağı veya taşeronu da olabilir. Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arzeden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla. Projenin kredi açılacak ülkenin önceliklerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olması tercih nedenidir. ilgili ülke hükümeti tarafından tayin edilen muhatap banka(lar) veya resmi kurum/kuruluşlar olmaktadır. ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMI ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMININ AMACI VE KAPSAMI Türk Eximbank. 76 . Türk Eximbank’ın Yıllık Programları dahilinde belirlenmektedir. benzer projelerde deneyimli olması beklenmektedir. Türk Yüklenicinin. Türk Eximbank projelere nakdi kredi veya garanti mekanizması aracılığı ile finansman desteği sağlamaktadır. Projeler. Projenin teknoloji aktarımına ve yüksek oranda döviz cinsinden net fon yaratma yeteneğine sahip olması tercih edilmektedir. gerçekleştirilecek olan projede. Türk Ticaret Kanunu ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olması gerekmekte. Türk yüklenici. Projenin Türkiye katkısının yüksek olması.B. projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından işverenle yüklenici arasında imzalanan kontratın FIDIC (Uluslararası Mühendis Müşavirler Federasyonu) kurallarına uygun olmasına özen göstermektedir. bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere Ülke Kredi/Garanti Programı çerçevesinde finansman desteği sağlamaktadır. Ülke Kredi/Garanti Programına ilişkin finansman desteğinin çerçevesi. ihraç mallarının çeşitlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracına katkı sağlaması beklenmektedir. Türk Eximbank. ana müteahhit firma statüsünde olabileceği gibi. Borçlu. mali yapısının sağlam ve ticari itibarının yüksek olması. Projenin gerçekleştirileceği ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti altına almak amacıyla “Devlet Garanti Mektubu” alınması esastır. genel kabul görmüş proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve finansman aşamasında prensip olarak OECD normları uygulanmaktadır.

hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır. ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle.9 ile yüzde 4 arasında değişmektedir. Ayrıca Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamında ihracat bedeli alacaklarını teminat altına aldıran ihracatçı firmalar Türk Eximbank’ın uyguladığı Kısa Vadeli İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde söz konusu alacaklarını iskonto edebilmektedir. sigorta teminatı altına Program kapsamında ülkeler riskliliklerine göre 7 grupta toplanmaktadır. İHRACAT KREDİ SİGORTASI 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulanmaya başlanan ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların bir yıl içinde. sigorta teminatı altında. Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki çeşitli alıcılarına gerçekleştirdiği ve fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınmaktadır. alıcının türüne. ihracatçıların vadeli akreditifleri ile senede bağlı kabul kredili işlemlerinin iskontosu yoluyla finansman temini sağlanmaktadır. Tazminat oranı doğacak zararın % 90’ıdır. ödeme şekline ve vadeye göre binde 1. isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi. İş Bankası ve Akbank ile birlikte Türk Eximbank tarafından yürütülen Sevk Sonrası İhracat Alacaklarını İskonto Programı çerçevesinde. Programda 170’den fazla ülkeye yönelik sevkiyat. gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da.C. İhracatçının her bir sevkiyatı için ayrı ayrı sigorta sözleşmesi düzenlenmesine gerek kalmaksızın Türk Eximbank’ca kabul edilen ülkelerdeki limitleri onaylanmış alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar tek bir poliçe ile sigorta kapsamına dahil edilmektedir. Uygulanan prim oranları. 77 . alıcının bulunduğu ülkenin risk grubuna. alınabilmektedir. 1.

motorlu taşıt araçları. Prim oranı. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. Sigorta kapsamına alınan işlemle ilgili olarak ticari bankaların Poliçe’yi yeterli bir teminat olarak görmesi halinde. yerli katkı oranının en az % 60 olduğu. tarım ve madencilik araç ve gereçleri. SPESİFİK İHRACAT KREDİ SİGORTASI Spesifik İhracat Kredi Sigortasının Amacı İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sermaye malı ihracından doğan alacaklarını sevk öncesi ve sevk sonrası dönemlerde ticari ve politik risklere karşı teminat altına almak ve teminat altına alınan ihracat işlemi ile ilgili olarak ticari bankalardan finansman teminine olanak sağlamaktır. malın teslim süresi ve ödeme vadesine göre belirlenmektedir. ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMLARI 2. 78 .1. inşaat makinaları. haberleşme araçları. Türk Eximbank’ca verilecek form çerçevesinde ve ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odası tarafından hazırlanıp onaylanan ekspertiz raporu ile belgelenmiş olan. Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı. Prim tutarları sigorta kapsamına alınan ihracat işleminin vadesine ve alıcının ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. Motorlu taşıt araçları. gemiler. Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile sağlanan desteğin daha da genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı bir programdır. torna tezgahları vb. Bu program kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. haberleşme araçları ve dayanıklı tüketim malları gibi sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatını kapsamaktadır. sözleşme bedelinin % 85’inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. Doğacak zarar. Sevk Sonrası Politik Risk Programı Sevk Sonrası Politik Risk Poliçesi orta vadeli ödeme koşuluyla satılan. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında sigortalanacak 2 yıl ve daha uzun vadeli ihracat işlemlerinde sözleşme bedelinin en az % 15’inin malın teslimine kadar ihracatçıya ödenmiş olması gerekmektedir. sözleşme bedelinin % 85'inin azami % 90'ına kadar tazmin edilmektedir. alıcının bulunduğu ülkenin risk derecesine. kompresörler. Doğacak zarar. ihracatçı Poliçe’den kaynaklanacak tazminat alacağını ticari bankaya temlik ederek finansman olanağı yaratabilir.2. alıcının türüne.

Yurt dışında yatırım yapan yatırımcılarımızın politik risklere karşı sigorta teminatı altına alınacağı Yurt Dışı Yatırım Sigortası Programı ile ilgili çalışmalara da devam edilmiştir. faiz dahil 47.1 milyon ABD Doları tutarındaki alacağa ilişkin olarak.Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların. 2. İhracatçıların özellikle Orta–Batı Asya cumhuriyetlerine yapacakları orta ve uzun vadeli ihracatlarını sevkiyat sonrasında ortaya çıkabilecek politik risklere karşı teminat altına almak amacıyla uygulanan Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı ile orta-uzun vadeli ihracata konu sermaye ve yarı sermaye mallarının ihracatına sağlanan desteğin daha genişletilerek ticari risklerin de sigorta teminatı altına alındığı Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı uygulanmaktadır. Bu Program ile sermaye ve yarı sermaye malı niteliğindeki ürünlerin ihracatı kapsanmaktadır. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesini teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu da verilmektedir. 79 . ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI İhracatçıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak beş yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları sevkiyatlardan doğan alacakları Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı ile teminat altına alınmaktadır.2 milyon ABD Doları’ na ulaşmıştır. 2001 yılında 2. Söz konusu anlaşma kapsamında tahsil edilen toplam tutar 14. ticari bankalar tarafından iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesine teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu verilmesi uygulaması sürdürülmüştür. Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında Cezayir’e yönelik sevkiyatlardan doğan ve Türk Eximbank’ca tazmin edilerek Borç Erteleme Anlaşması’na bağlanan. Söz konusu işlemler kapsamındaki ihracat bedeli vadeli alacakların.5 milyon ABD Doları tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir.2.

ek olarak istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmış ve başvuru ücreti 500 YTL’nin Türk Eximbank’ın hesabına yatırıldığına dair dekontun da teklifname ekinde gönderilmiş olması gerekmektedir. kabul formu’nun müteahhit firma tarafından onaylanarak Türk Eximbank’a verilmesinden önce kabul formunda belirlenen şekilde ödenmektedir. hatası veya ihmalinden kaynaklanmaması şartıyla. türk müteahhitlerinin “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi” (Poliçe) ile teminat altına alınmasıdır. İşleyiş Müteahhit firma. teklifnamenin eksiksiz olarak doldurulmuş. 80 . müteahhit firmanın kendisi lehine teminat mektubunu düzenleyen türk ticari bankası ile imzaladığı genel kredi sözleşmesi (GKS) kapsamında bu bankaya ödemekle yükümlü olduğu tutara istinaden tazminata konu tutarın belirli bir oranını. avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamın bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı. Prim tutarı. sigorta sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve sınırlar içinde tazmin etmektedir. kamu işveren makamlarına verilen geçici. müteahhit firmanın kusuru. tamamen müteahhit firmanın kontrolü dışında ve poliçe tarihinden sonra ortaya çıkan olay ve şartlar neticesinde teminat mektubunun haksız nakde çevrilmesi sonucu. sigorta kapsamına alınmasını talep ettiği işlemle ilgili bilgileri ihtiva eden “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Poliçesi Teklifnamesi” ile Türk Eximbank’a başvurmaktadır. Bu programın amacı ve kapsamına uygun olan yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin Teklifname’ler değerlendirmeye alınmaktadır.3. Prim Prim tutarı sigorta kapsamına alınan teminat mektubunun vadesine ve işveren makamın ve işveren makamın ülkesinin risk durumuna bakılarak işlem bazında belirlenmektedir. Kapsam Türk Eximbank. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEMİNAT MEKTUPLARININ HAKSIZ NAKDE ÇEVRİLME SİGORTA PROGRAMI Amaç Programın amacı. Başvurunun değerlendirilebilmesi için bahse konu teminat mektubunun başvuru öncesinde henüz düzenlenmemiş. yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra. Poliçe prim tutarının ödenmesini müteakiben tanzim edilmektedir.

İHRACATTA KDV İSTİSNASI KDV Kanunun 11.C. 12. ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilmektedir.madde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları düzenlenmiştir. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. • • A. • Yurt Dışındaki İnşaatlara Makina ve Ekipman Götürülmesi Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmaların bu işlerinde kullanmak üzere kesin olarak yurt dışına götürdükleri makina.MAL İHRACI KDV Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’den istisna olacağı belirtilmiş olup. yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir. Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması. Söz konusu koşullar. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde açıklanmıştır. hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılmaktadır. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 1. 81 .BÖLÜM IV . Yurt dışındaki fuar ve sergilere katılan ihracatçıların buralarda yaptığı satışlar için de aynı kural geçerlidir. Teslim konusu malın T. • 11. maddenin 1. İHRACAT İSTİSNASINDA ÖZEL DURUMLAR • Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi Konsiye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir. mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir. ve 12. 2. Bu hükümle. Fıkranın (c) bendinde ise ihraç kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin ödenmeyecek bir tür ön ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir. • Yurt Dışına Mal Kiralanması Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta mal ihracı değil. Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye’den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade edileceği hükmü ile.

• Ayni Sermaye İhracı Yurt dışında kurulan şubeler veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mal götürülmesi durumunda. • Özel Matrah Şekline Göre Vergilenen Malların İhracı Özel matrah şekline göre vergilenen mallardan altın ve gümüşten mamul eşyaların ihracında istisna. Sınır ve kıyı ticareti yoluyla ihracatta. sözkonusu işlemler ihracat istisnasından yararlanmaktadır. • Posta ile Yurt Dışına Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal göndermeleri ihracat istisnası kapsamındadır. bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmek şartıyla ihracat istisnası uygulanmaktadır. • Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi Gümrük beyannamesi düzenlenmesi suretiyle ihracat istisnası uygulanabilmektedir. yağ ve kumanyaların dış sefere çıkan deniz ve hava taşıtlarına verilmesi ihracat hükmünde olup. Ancak teslim anında Türkiye’de bulunmakla birlikte. milileşmeden yurt dışına götürülmek üzere satışında KDV uygulanmamaktadır. • İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 82 . • Deniz ve Hava Taşıtlarına Yapılan Teslimler Serbest dolaşımda bulunan yakıt. millileşmemiş malların. • Millileşmemiş Malların Satışı Teslim anında Türkiye’de bulunmayan malların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. KDV oluşmamaktadır. • Sınır ve Kıyı Ticareti Bu şekilde satılan mallar için ihracat istisnası uygulaması mümkündür. Ayrıca gümrük beyannamesi yerine düzenlenen “tahakkuk varakaları” istisna uygulamasında geçerli belge olarak kabul edilmektedir. gümrük beyannamelerinin yanı sıra sınır veya kıyı ticareti yetki belgesi de aranılmaktadır. külçe altın veya külçe gümüş tutarı dışındaki kısıma uygulanmaktadır.• Transit İhracat Transit ihracatta. yurt dışındaki malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışına satışı söz konusu olduğundan. Bu nedenle transit ihracat bedelleri KDV beyannamesine dahil edilmemektedir.

Bu durumda ihracat faturasındaki FOB bedel ile birlikte navlun ve sigorta bedellerinin KDV beyannamesinde “İhracat İstisnası” satırına yazılarak matrahtan düşülmesi gerekmektedir. KDV yönünden yararlanılan kısım düzeltilmektedir. 83 . ihracat istisnası uygulanmamakta olup. ihracatçının sonradan vade farklı uygulaması halinde. • Navlun ve Sigorta Bedelleri İhracat faturası FOB bedel üzerinden düzenlenmektedir. • Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Yurt içi. Ancak ihracatın CIF veya CF teslim şekillerine göre yapılması durumunda navlun ve sigorta için ihracatçının yurt dışındaki müsterisine KDV istisnası uygulaması gerekmektedir. yurt dışına kesilecek faturada istisnaya tabi tutulabilmektedir. • İhracatta Uygulanan Vade Farkları İhracat istisnası uygulanarak yurt dışına satılan mallar için. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnası kapsamındadır. önceki dönemlerde istisna beyan edilmişse.Yurt dışına çıkan malların herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde.

metin. Türkiye’de yapılmakla birlikte yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ise Kanunun 11/1-a maddesi ile vergiden istisna edilmiştir. görüntü gönderilmesi istisnadan yararlanmaktadır. kışlama. Hizmetin bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. Yabancı sigorta kuruluşlarına yapılan aracılık hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. 2. maddesinde.B. Yurt dışında imal edilecek malların kalıp ve modellerinin yapılması istisna kapsamına girmektedir. Hizmet İhracında KDV İstisnasının Uygulanabilmesi İçin Gerçekleşmesi Gerekli Şartlar 1. 3. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır. Fatura veya benzeri belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir. Yabancı bayraklı teknelere Türk limanlarında verilen tamir. bant.HİZMET İHRACI KDV Kanunun 1. yurt dışındaki bir müşteri için yapılmalıdır. 84 . onarım. Türkiye’de Yapılan Hizmetlerin İhracat İstisnası Kapsamında Değerlendirilmesi İçin • • • • • • • Yurt dışına fason işçilik yapılması istisnadan yararlanmaktadır. Türkiye’de yapılmayan hizmetler verginin konusuna girmemektedir. Hizmet Türkiye’de. onarım için Türkiye’ye geçici ithal yoluyla getirilen araçlara verilen hizmetler istisnadan yararlanmaktadır. disket. 4. çekek hizmetleri istisnadan yararlanmaktadır. işyeri ve kanuni iş merkezi yurt dışında olan alıcılara veya Türkiye’deki firmaların yurt dışında müstakilen faaliyet gösteren şubesine yapılan yurt dışında faydanılan hizmetlerin istisna kapsamında girdiği açıklanmıştır. maddesi gereği. KDV Kanunun 11/2. Yurt dışına yapılan finansal kiralama işlemleri istisna kapsamına girmektedir. Tamir. bakım. Yurt dışına gösterim için film. bakım. ikametgahı.

Bu suretle ihracatçı. faturada gösterilen KDV’yi ödemeksizin malı teslim alacaktır. sadece ihraç konusu nihai mallara uygulanabilecektir.İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL TERKİN UYGULAMASI Belirli koşullar altında ihraç edilmek üzere teslim edilen mallar için hesaplanan KDV’nin ihracatçı tarafından ödenmemesidir. Özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler tecil-terkin sisteminden yararlanmaktadır. ancak tahsil edilmeyip tecil edilecektir. Sanayi Bakanlığınca “İmalatçı” Niteliğine Haiz Olmanın Şartları • • • • Sanayi siciline kayıtlı olup. TECİL-TERKİN İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ 85 . İmalatçı niteliği taşımayan satıcıların dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yapılan teslimler. bunun ihraç kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin tahsil edilmeyen KDV kadar kısmı. Sanayi odaları. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olmaları.C. Bu kapsamda teslim yapılan dönemde 1 nolu KDV Beyannamesindeki Tablo III “İhraç Kaydıyla Teslimler” bölümü doldurulmak zorundadır. ancak faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” şeklinde bir şerh düşülecektir. Yararlanma Şartları • • • Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” niteliğine haiz olanların ihracatçılara yaptıkları teslimler. İhracatçı tarafından olsa dahi işlemden geçirilecek ara mallar ile ihraç edilecek malın ambalajında kullanılacak mallar bu uygulamadan yararlanamayacaktır. vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilecek. KDV gösterilecek. ticaret odaları veya esnaf ve sanatkarlar derneklerine kayıtlı olmaları. İmalat içinde en az 5 işçi çalıştırmaları. sanayi sicil belgesi almış olmaları. teslim tarihini takiben aybaşından itibaren 3 ay içinde ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi üzerine tecil edilen vergi terkin olunmaktadır. İhraç kaydıyla teslim edilen malların. Bu dönem beyannamesinde imalatçının ödenecek KDV’si olması halinde. Tecil-terkin uygulaması. Bu şartlara haiz olanlar tarafından ihracatçılara yapılan teslimlerde normal fatura düzenlenecek.

işin riskini üstlenmeleri. fason imalatı kendi sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları. kendi üretimine ek olarak fason imalat da yaptırmaları durumunda. ham madde ve yardımcı maddeleri kendi temin etmesi koşulu ile üretilen mallar için tecil-terkin uygulanabilmektedir. Geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihrac kaydıyla tesliminde tecil-terkin işlemi uygulanabilmektedir.Geçici İthal. Üretimin Yanında Fason İmalat Yaptıranlar İmalatçı tanımına girenler. ödeyeceği KDV’yi isterse indirim ve iade konusu yapabilmektedir. İhracatçı. Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği Tecil-terkin uygulaması tamamen imalatçıların insiyatifindedir. 86 . Başka bir ifade ile KDV tahsil edilmek suretiyle satış yapılması mümkündür. Geçici Muaflık ve Dahilde İşleme Rejimleri Kapsamında İthal Edilen Mallar Bedelli olarak geçici ithalatı yapılan malların işlenerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin işlemi yapılabilmektedir.

D– BAVUL TİCARETİ 61 Seri No. sadece bavul ticareti kapsamındaki işlemleri yapacak mükelleflere verilmektedir. Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen gümrük kapılarından yurt dışı edilmekte olup. İlk dört nüsha alıcıya verilecek. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır. • • • • • Yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılan satışlarda KDV tahsil edilmeyeceğinden. Onay işleminin satıcılar. 3 ve 4. Bu belgenin alınması için. Birden fazla malın bedeli. Bu kapsamda işlemlerin bulunduğu KDV beyannamesine. nüshası. Bir faturada gösterilen bedelin bu miktardan fazla olması halinde vergisiz satış yapabilmektedir. alıcılar veya taşıyıcı firmalar tarafından da yaptırılması mümkündür. aynı faturada gösterilmek şartıyla bu toplama dahil edilebilecektir. Özel faturanın onaylı 4. İstisna kapsamındaki satışlarda “Özel Fatura” 5 nüsha olarak düzenlenmektedir. Yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde indirilemeyen kısım mükellefe iade edilebilmektedir. bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. Onay işlemi sırasında özel faturanın 2 ve 3. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T. aşağıdaki şartlar dahilinde KDV uygulanmamaktadır. nüshaları gümrük görevlilerinde kalmaktadır. satışın yapıldığı dönem beyannamesinde satış bedelleri.C uyruklu) alıcılara yapılan satışlarda. özel faturanın 2. gerçek usulde vergilendirilmek ve hakkında gerçek dışı belge düzenleme veya bilerek kullanma konusunda rapor yazılmamış olması yeterlidir. gümrükte onaylanarak satıcılara intikal etmiş olan özel faturaların tarih. 5.lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcıya ulaşmış olmalıdır. nüshaları bu kapılarda görevli gümrük memuru tarafından onaylanmaktadır. bankalara veya özel finans kurumlarına bozdurulmakta ve döviz alım belgeleri KDV beyannamesine eklenmektedir. Satışı yapılan mal bedelleri toplamının. İstisna belgesi. Satış bedellerine ait döviz. numara ve tutarlarını ihtiva eden liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenmektedir. nüsha satıcıda kalmaktadır. fatura tarihinden itibaren 3 ay içinde. Satın alınan mallar. KDV hariç 1 milyar liranın üzerinde olması gerekmektedir. 87 . • Satıcı. KDV matrahından indirilmektedir. Bu satışlarla ilgili yüklenilen KDV ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmaktadır.

Teslim edenin KDV tebliğlerinde tanımlanan “imalatçı” vasfına haiz olması gerekmektedir. Uygulamanın Kapsamı • Alıcının geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması gerekmektedir. Ürettiği malları aracı ihracatçı vasıtasıyla ihraç eden imalatçılar da bu uygulamadan yararlanabilmektedir. mükelleflerin KDV tahsil ederek işlem yapması da mümkündür. Tüm sektörlerde dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçıların yurt içinden ham ve yardımcı madde alımlarında KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün kılınmıştır. İhraç kaydıyla teslimlerde olduğu gibi dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki teslimlerde tecil-terkin uygulaması isteğe bağlı olup. Öte yandan tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup. Yerli girdi kullanan mükellefler içinde aynı sistem geçerlidir. İmalatçılar tarafından üretilmiş veya çerçevesi belirlenmiş şekilde fason olarak imal ettirilmiş olması. 88 .5 milyar TL’sını aşması. ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek.E– DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİLTERKİN UYGULAMASI Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde. hizmetler bu kapsama girmemektedir. 2. Belgede yazılı sürede ihraç edilmesi • • * * * * gerekmektedir. Aynı şekilde yurt dışından getirilen mallarını işlenmek amacıyla geçici olarak ithal edilmesi durumunda da gümrükte vergi uygulanmamaktadır. Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir. Teslime konu malın: İhraç edilecek ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması. Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle KDV hariç bedelin.

bu malların yurt dışına çıkarılması üzerine iade edileceği hükme bağlanmıştır. Alıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Satın alınan malların 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve çıkış sırasında satın alınan mallar gösterilmek suretiyle fatura nüshalarının Türk gümrük görevlisine onaylatılması gerekmektedir. Bu konuda geçerli olan 43 Seri No. istisnadan yararlanamamaktadır. Bu belge. Kanunun 11/1 maddesinin (b) bendiyle. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar Türk uyruklu kişiler kural olarak Türkiye’de mukim sayıldıklarından. “bavul ticareti” için gerekli olan belgenin aynısıdır. istisna kapsamında satış yapabilmektedir. Ancak kişisel tüketime konu olacak miktarı aşan mallar için bu istisna kapsamında işlem yapılamayacaktır. malların yurt dışında tüketimi söz konusu olduğundan ihracat benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır.F– YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACI Türkiye’ye geçici olarak gelen kişilerin Türkiye’den satın aldıkları malları yurt dışına çıkarmaları halinde. İstisna Kapsamında İşlem Yapacak Satıcılar Bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurup “izin belgesi” alan gerçek usulde KDV mükellefleri. Bu tutara. Ancak yurt dışında yerleşik olan Türk uyruklu kişiler istisnadan yararlanabilmektedir. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldığı mallara ödedikleri KDV’nin. Hizmet ifaları ise bu istisna kapsamına girmemektedir. İstisna Kapsamına Giren İşlemler Bedeli 100 milyon Türk Lirasını aşan her türlü mal tesliminde istisna uygulanabilecektir. Onay işlemini yapan gümrük görevlisine faturanın iki nüshası bırakılmaktadır. aynı faturada gösterilmek şartıyla birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahil edilebilecektir. alıcının pasaport numarasını. 4 nüsha olarak düzenleyecekleri faturaya. yolcu beraberinde eşya ihracı şu şekilde uygulanmaktadır. Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler Alıcının pasaportunu gören satıcılar.lu KDV genel tebliği ile yapılan düzenlemeye göre. Bunlar dışında yabancı uyruklu herkes (Türkiye’de ikamet edenler hariç) pasaportunu ibraz etmek suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. 89 . çeşidini varsa banka şubesi ve hesap numarasını da kaydetmek suretiyle mal bedeli ve KDV’yi ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

G.İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV’NİN İADESİ İÇİN ARANILAN BELGELER Mal İhracında • • • • Gümrük Beyannamesi İhraç Edilen Malların Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Hizmet İhracında • • • • Fatura Fotokopisi Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması İhraç Kaydıyla Teslimlerde • • • Gümrük Beyannamesi Satış Faturaları İndirilecek KDV Listesi Bavul Ticaretinde • • • • Onaylı Özel Fatura Döviz Alım Belgesi İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Yolcu Beraberi Eşya İhracında • • • • Onaylı Fatura ve Çekler İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Aracı Firmaların Düzenlediği İcmaller Sınır ve Kıyı Ticaretinde • • • • Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi Tahakkuk Varakası İndirilecek KDV Listesi İhraç Edilen Malın Bünyesine Giren KDV Hesaplanması Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Tecil-Terkin Uygulamasında • • • Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgelerinin Onaylı Örneği Alıcı Adına Düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporu Satış Faturaları 90 .

Alıcı.. bu satışlardan doğan alacak haklarının "factor" veya "factoring şirketi" olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansal faaliyettir. hem borçluların defterini tutan muhasebecisi ve hem de alacağını tahsil edememesinin riskini üstlenen teminat verenidir. kısa vadeli yatırım malları ve hizmet edimleri oluşturur. komisyon ve harçlardan oluşmaktadır. satıcıya siparişini iletir. Factoring’de genelde kural olarak alacağın % 80-90’ı finanse edilmektedir. Factoring işlemiyle factoring şirketi. alıcıya gönderdiği faturanın bir kopyasını faktorig şirketine gönderir.BÖLÜM V . • 91 . Vade tarihinde faktoring şirketi fatura meblağını alıcıdan tahsil eder. 6. Factoring. Satıcı. 7. 4. Faktoring şirketi alıcının kredibilitesi ile ilgili çalışmaları yapar. Satıcı. malları ile ilgili faturayı alıcıya gönderir. faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır.BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA UYGULANAN ALTERNATİF FİNANSMAN ARAÇLARI A. Satıcı. Faktoring şirketi fatura bakiyesini satıcıya öder. FACTORİNG İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • • Factoring işleminin konusunu. Bu maliyet. 2. 9. tüketim malları. Bir başka ifade ile vadeli alacakların vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. 5. müşterinin ödeyeceği faiz. Faktoring şirketi anlaşılan oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar. Factoring işleminin firmaya (ihracatçıya) bir maliyeti vardır.FACTORING (Genel Alacak Devir ve Satımı İşlemi) Factoring. 3. faturaya bağlı alacaklar için geçerli bir işlemdir. Satıcı ve alıcı bir satış sözleşmesi imzalarlar. 8. Factoring’in konusunu 30-180 gün arasındaki alacaklar oluşturmaktadır. Tahsis ettiği limit veşartlarını satıcıya bildirir. müşterinin (ihracatçının) hem nakit sağlayan finansmancısı. büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların. FACTORING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1.

• * * * * * * Bir factoring anlaşması ile factor. Alacakların tahsil edilememesi halinde doğacak kayıpların tam olarak karşılanması. Kredili satışlardan doğan alacakların vadesinde tahsili için araştırma yapılması. 92 . Varolan ve potansiyel müşterilerin mali durumları hakkında bilgi toplanması. Firmalar için piyasa araştırması yapılması. Satıcı firmanın yaptığı kredili satışlarla ilgili her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması. Satıcı firmaya kredili satış tutarının belirli bir oranında kredi verilmesi. gibi fonksiyonlar üstlenmektedir.

“Finansal Kiralama Sözleşmesi”. Leasing ile sağlanan mal firmanın mülkiyetinde olmadığından. Kiralama şirketi gerekli gördüğü araştırmaları yapar. kiracının (lessee) talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini. Buna göre hammadde veya aramalı niteliğinde bulunan ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mallar da leasing konusu yapılamamaktadır. kiralayanın (lessor). Yatırımcı finansal kiralama ile vergi avantajları da sağlayabilmektedir. her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında. 3.FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Leasing ya da finansal kiralama. • • 93 . bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak. leasing sözleşmesi imzalanır. 2. Kiracı gereksinim duyduğu yatırım malını ya da ekipmanı seçer ve karar verir.B. bu da firmanın kredibilitesini yükseltecektir. süre sonunda yapılan anlaşmaya bağlı olarak leasing sona erdirilir. kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. 4. Leasing şirketleri yatırımlara orta ve uzun vadeli finansman sağlayan kredi kurumlarıdır. fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır. leasing şirketi ve üretici/satıcı işletme olmak üzere üç taraf katılmaktadır. Kiracı sözleşmede belirlenen şartlar ve süreyle kira öder. LEASING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ • • • • Leasing’in özünü bir malın kullanımının devri oluşturmaktadır. kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemidir. Finansal Kiralama Kanunu’na göre her türlü taşınır ve taşınmaz mal leasing konusu olabilir. bilançoda da görünmeyeceğinden firmanın öz kaynak/borç oranı yüksek olacak. patent hakkı. Leasing konusu malın bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir. Leasing işlemine yatırımcı. Ancak. LEASING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 5. belirli bir kira karşılığında. Satıcı firma ile satış sözleşmesi (bakım ve satış sonrası hizmetler de dahil) yapılarak ekipman kiracıya teslim edilir. Kiralama şirketine başvurur. Leasing temelde sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde yatırıma yönelik finansman ihtiyacı için bir çözüm oluşturmaktadır.

Yatırım projesinin tümü bu yolla finanse edilebildiği gibi, yatırım malının satın alma bedeli dışında kalan nakliye, vergi, montaj giderleri gibi maliyete yansıyan masraflarda bu kapsamda karşılanabilmektedir. Leasing (kiralama) bir kredi değildir. Bu nedenle bilançonun pasifinde yer almadığından borç/özkaynak oranını etkilemez. KDV avantajı sağlayarak maliyetleri azaltmaktadır.

• •

94

C- FORFAITING
Forfaiting işlemi, ihracatçıya rücu (başvurma) hakkı olmaksızın ihracattan doğan alacakların satın alınmasıdır. Böylece ihracatçı, forfaiting işlemiyle tahsil edilmeme riski ve tahsil yükümlülüğü de bankaya ait olmak üzere alacağını peşin para karşılığı satmasıdır. Mal ve hizmet ihracatından doğan ileri bir tarihte vadesi gelecek bir alacağın, daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara başvurma hakkı olmaksızın satın alınması işlemidir. Forfaiting işleminin konusu orta vadeli alacaklar olup, iskonto miktarı çıkarıldıktan sonra alacağın nominal değeri finanse edilmektedir. FORFAITING İŞLEMİNİN AŞAMALARI 1. 2. 3. a) b) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Forfaiting şartlı kredili satış sözleşmesi yapılır. Forfaiting için aracılık talimatı verilir. İthalatçı hakkında bilgi alınır ve ihracatçı hakkında bilgi verilir. Sözleşme için kesin şartların teklifi, Forfaiting şartlarının ihracatçıya bildirilmesi isteği, Forfaiting’in kesin şartları ve teklifi ihracatçıya bildirilir. İthalatçı forfaiting garantisi için ithalatçı bankadan aval istenir. Forfaiting şartlarına uygun banka avalli poliçe ihracatçıya gönderilir. Forfaiting vesaiki ibraz edilir. Forfaiting kuruluşlarına (forfaiter) vesaikin ibrazı yapılır. Aval veren bankanın ödeme gücünün forfaiter tarafından kontrolü yapılır. Forfaiting masrafları düşüldükten sonra kalan miktarların ödenmesi yapılır. İskonto edilmiş forfaiting miktarının ihracatçıya ödenmesi gerekir. Poliçelerin tekrar satışı ile fon temin edilebilir. Vadesi gelen poliçelerin ibrazı yapılır. İthalatçının ödememesi durumunda aval veren bankadan tazmini yapılır. FORFAITING İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

95

• •

Forfaiting işleminde, satıcı poliçeyi forfaiting kuruluşuna satarak tüm tahsilat riskinden kurtulmakta ve belli bir maliyet karşılığı poliçesini iskonto ettirmektedir. Forfaiting işlemi daha çok yatırım malları için kullanılan bir finansman tekniği olarak tanınmasına rağmen günümüzde tüketim mallarının finansmanına yönelik işlemlerde de kullanılmaktadır. Forfaiting işleminin ihracatçıya en büyük avantajı, iskonto faizinin forfaiter ile anlaşılan oran üzerinden işlem süresince sabit olarak tahakkuk ettirilmesidir. Factoring, leasing ve forfaiting işlemlerini yapan özel finans kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimleri KDV mevzuatında yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaktadır. Forfaiting'de vade 3 aydan başlayıp 10 yıla kadar uzanmakta olup, süresi ürüne, ihracat veya ithalat yapılan ülkeye ve ekonomik koşullara gore belirlenir. Forfaiting işleminde, sözleşme yapılmamaktadır. Poliçe/bono ve vadeli akredetif karşılığı işlem yapılmaktadır. Akreditif veya vesaik mukabili işlemlerde uygulanmaktadır. Forfaiting işleminin başlıca dezavantajı, sağlanan tüm avantajlara ve risklerin üstlenmesine bağlı olarak maliyetlerin nisbeten artmasıdır.

• •

• • • • •

96

Yılmaz Özbalcı. tebliğ. 2006. 3. 2004 “İhracatın Finansmanında Eximbank Kredileri” tebliğ. Cemal Şanlı. Sadi Uzunoğlu.KAYNAKLAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı. Doç. 2006. Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Dr. Marmara Üniversitesi. Maliye Bakanlığı. Finansal Kiralama (Leasing). İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME). 2000. İhracatın Finansmanında Alternatif Bir Araç Olarak Factoring. Türk Eximbank. Baskı. Dış Ticaret Yönüyle Gümrük Birliği El Kitabı. 1998. Marmara Üniversitesi. Ahmet Erol. Uluslararası Ticaret Hukuku. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. Belgin DİNEKLİ. Erkut Onursal. Gelirler Genel Müdürlüğü. Anadolu Üniversitesi. Dr. 97 . 1997. Mehmet Şahin. 2001. Yeni Finansman Teknikleri.C. Prof. Selçuk Şişman. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. 1999. 1995. Bütün Yönleriyle İhracat Gümrük İşlemleri. Türk Eximbank. Factoring Derneği. Dış Ticaretin Finansmanı. Faktoring Kuralları. Dış Ticaret Müsteşarlığı. Abdullah Kütükçü. Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları. Prof. Uluslararası Finansman. Güven Sevil. 1996 Temel Factoring El Kitabı. 2002. Avrupa Topluluğu ve Türkiye. Yüce Uyanık. Dr. Yüce Uyanık. Doç. T. 2008. 2008. “Türkiye’de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri” tez çalışması. Factoring Derneği. “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” tebliğ. Arif Şahin. Dr. Prof Dr. “İhracat Kredi Sigortası ve Garantisi” tebliğ. 1996. H. TÜRMOB Yayınları. Halil Seyidoğlu. Nuray Ekşi. 2001. Bahar Gümrükçü. Taner Sayar. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. “İhracatta KDV İstisnası”. 1998. Osmanlı Bankası. Gümrük Müsteşarlığı. 1996. İstanbul Üniversitesi.

“İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması” tebliğ. 2008. Sema EvrenAnkara Üniversitesi-ANKÜSEM. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı. Resim ve Harç İstisnası Mevzuatı” tebliğ. • • 98 . Dr. 2008. Okan Üniversitesi. “Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri” tebliği. Seyhan KANDEMİR. Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri” tebliğ. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi.Çetin ÇALI. Mustafa Gürhan ACAR. Ayşenur Topçuoğlu. 2008. L. “Yolcu Beraberinde Veya Bavul Ticareti Kapsamında İhracat İstisnası (11/B)” tebliğ. 2008. 2008. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü. “İhracat. Balıkesir Vergi Dairesi. Şaban ÖZDEMİR.• • • “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful