P. 1
Sihhi Tesisat Meslek Resim2

Sihhi Tesisat Meslek Resim2

|Views: 3,644|Likes:

More info:

Published by: Fethi Arslan Kılınç on Aug 03, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1
 • 1.1. Uç Malzemelerinin Plan Görünüşüne Yerleştirilmesi
 • 1.1.1. Mutfağa Uç Malzemelerinin Yerleştirilmesi
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1.1.2. Tuvaletlere Uç Malzemelerinin Yerleştirilmesi
 • 1.2. Boru Tesisatlarının Plan Görünüşüne Çizilmesi
 • 1.2.1. Soğuk Su Borularının Çizilmesi
 • 1.2.2. Sıcak Su Borularının Çizilmesi
 • 1.2.3. Atık Su Borularının Çizilmesi
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • PERFORMANS TESTİ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. ÇİZİLEN PLAN GÖRÜNÜŞLERİNİN ŞEMA GÖRÜNÜŞLERİ
 • 2.1. Şema Görünüşlerini Çizmek
 • 2.1.1. Uç Malzemelerinin Şema Görünüşlerini Çizmek
 • 2.1.2. Soğuk Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek
 • 2.1.3. Sıcak Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek
 • 2.1.4. Atık Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek
 • 2.2. Boru Çaplarının Hesaplanması
 • 2.2.1. Soğuk Su Boru Çaplarının Hesaplanması
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-3
 • 3. BİR BİNANIN KOMPLE SIHHİ TESİSAT PROJESİ
 • 3.1. Mimari Projelerin Okunması
 • 3.1.1. Mimari Projelerde Kullanılan Semboller ve İşaretler
 • 3.2. Mimari Planların Çizilmesi
 • 3.4. Borulama Tesisatlarının Çizilmesi
 • 3.5. Plan Görünüşüne Uygun Şema Görünüşünün Çizilmesi
 • 3.6. Atık Su ve Temiz Su Tesisatı Boru Çaplarının Hesaplanması
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • ÖNERİLEN KAYNAKLAR
 • KAYNAKLAR

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ

SIHHİ TESİSAT RESİM-2

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilir. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

  

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. SIHHİ TESİSAT UÇ MALZEMELERİNİN VE BORULAMA TESİSATLARININ PLAN GÖRÜNÜŞLERİ .......................................................................................................... 3 1.1. Uç Malzemelerinin Plan Görünüşüne Yerleştirilmesi .................................................. 3 1.1.1. Mutfağa Uç Malzemelerinin Yerleştirilmesi ......................................................... 3 1.1.2. Tuvaletlere Uç Malzemelerinin Yerleştirilmesi .................................................... 5 1.2. Boru Tesisatlarının Plan Görünüşüne Çizilmesi ........................................................... 9 1.2.1. Soğuk Su Borularının Çizilmesi ............................................................................ 9 1.2.2. Sıcak Su Borularının Çizilmesi ........................................................................... 10 1.2.3. Atık Su Borularının Çizilmesi ............................................................................. 11 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 17 PERFORMANS TESTİ ..................................................................................................... 19 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 22 2. ÇİZİLEN PLAN GÖRÜNÜŞLERİNİN ŞEMA GÖRÜNÜŞLERİ.................................... 22 2.1. Şema Görünüşlerini Çizmek ....................................................................................... 22 2.1.1. Uç Malzemelerinin Şema Görünüşlerini Çizmek ................................................ 23 2.1.2. Soğuk Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek ............................................ 24 2.1.3. Sıcak Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek ............................................. 25 2.1.4. Atık Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek ............................................... 26 2.2. Boru Çaplarının Hesaplanması ................................................................................... 31 2.2.1. Soğuk Su Boru Çaplarının Hesaplanması............................................................ 31 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 57 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 58 PERFORMANS TESTİ ..................................................................................................... 59 PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................. 60 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ................................................................................................... 63 3. BİR BİNANIN KOMPLE SIHHİ TESİSAT PROJESİ ..................................................... 63 3.1. Mimari Projelerin Okunması ...................................................................................... 63 3.1.1. Mimari Projelerde Kullanılan Semboller ve İşaretler.......................................... 63 3.2. Mimari Planların Çizilmesi ......................................................................................... 66 3.3. Planların İçine Islak Mekânların Düzenlenmesi (Uç Malzemelerinin Yerleştirilmesi) ........................................................................................................................................... 70 3.4. Borulama Tesisatlarının Çizilmesi.............................................................................. 73 3.5. Plan Görünüşüne Uygun Şema Görünüşünün Çizilmesi ............................................ 77 3.6. Atık Su ve Temiz Su Tesisatı Boru Çaplarının Hesaplanması.................................... 79 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 83 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 84 PERFORMANS TESTİ ..................................................................................................... 85 PERFORMANS DEĞERLENDİRME .............................................................................. 88 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 91 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 94 ÖNERİLEN KAYNAKLAR.................................................................................................. 95 KAYNAKLAR....................................................................................................................... 96 i

40/32 Sıhhi Tesisat Resim I modülünü almış olmak Sıhhi tesisat projesini çizebilmek MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında standart ve tekniğine uygun. Sıhhi tesisat uç malzemelerinin ve boru tesisatlarının standart ve tekniğine uygun olarak MODÜLÜN AMACI plan görünüşlerini çizebileceksiniz. davranışları ÖLÇME ölçmek amacıyla. Bir binanın sıhhi tesisat projesini standart ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. şema görünüşlerini. resim kalemleri. 3. standartlarına ve tekniğine uygun olarak. Amaçlar 1. Çizilen plan görünüşlerinin. resim kağıtları. tepegöz/projeksiyon. 2. Sınıf resihane. resim şablonu. Modül sonunda ise kazandığınız bilgi. öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme DEĞERLENDİRME araçları ile değerlendirileceksiniz. ölçekli olarak sıhhi tesisat projelerini çizebileceksiniz. beceri. standart ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. yazı tahtası. ii .AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI 582YIM028 Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak Sıhhi Tesisat Meslek Resim II Bir yapının. DONANIMLARI Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. resim alet EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE ve takımları. yazı şablonu. komple sıhhi tesisat projesinin çizimi ve hesaplamalarının yapımı becerisinin kazandırılmasını amaçlayan öğrenme materyalidir.

. çaplarının ne olacağını gibi sıhhi tesisatla ilgili daha pek çok konuyu kapsar. Sıhhi tesisatçılar montaj işlemlerini sıhhi tesisat projelerine göre yaparlar. banyo ve tuvalet gibi bölümlerin sıhhi tesisatları da bir projeye göre yapılmıştır. Aynı zamanda bir sıhhi tesisat projesine baktığınızda tüm teknik ayrıntılarını yorumlayacak düzeye gelebileceksiniz. Bu eğitim materyalinde sizlere bir sıhhi tesisat projesinin aşama aşama nasıl hazırlandığını. Çevremizdeki yapılar önceden projeleri çizilmiş bu projelere göre inşa edilmişlerdir. boruların nerelerden geçirileceğini.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bu modülden gerektiği biçimde faydalandığınızda bir sıhhi tesisat projesi çizebilmek için gerekli bilgiye sahip olabileceksiniz. Sıhhi tesisat projeleri. hangi uç malzemesinin nereye konulacağını. Bu yapılarda yer alan mutfak. Dolayısıyla bir sıhhi tesisatçı projeyi okumayı bilmiyorsa standardına ve tekniğine uygun iş yapamaz. çizilirken hangi ölçütlerin göz önüne alındığını ve hesaplamaların nasıl yapıldığını standardına ve tekniğine uygun olarak öğretmek hedeflenmiştir. nasıl çizildiğini. hangi armatürlerin kullanılacağını. 1 .

2 .

Gerek mutfağın büyüklüğü ve gerekse yerleşimi.1. Tüm bu işlerin rahat yapılması için kullanışlı bir mutfağa gereksinim duyulur. Tek sıralı mutfaklar genellikle küçük ve orta büyüklükteki aileler için uygundur. Oturduğunuz konutun projesini bulunuz ve evinizin yerleşimi ile projeyi karşılaştırınız. 1. 3 . bulaşık. pişirme. pis su borularının yerleri. Tezgâh genişliği 600 mm ve tezgâh önündeki kullanım alanı da en az 900 mm olmalıdır. özellikle ev hanımlarının sıklıkla kullandıkları bir mahaldir. kullanışlı olmasına etki eder. L ve U biçimli mutfakların minimum ölçüleri şekil 1. L ve U biçiminde olabilir. wc ve banyo gibi hacimleri ve konumları proje aşamasında belirlenir.ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Sıhhi tesisat uç malzemelerini ve boru tesisatlarını standart ve tekniğine uygun olarak plan görünüşüne çizebileceksiniz. Mutfağa Uç Malzemelerinin Yerleştirilmesi Mutfak. SIHHİ TESİSAT UÇ MALZEMELERİNİN VE BORULAMA TESİSATLARININ PLAN GÖRÜNÜŞLERİ 1. sofra hazırlama. 1. Montaj uygulaması yapılırken bu tesisat elemanları projede belirtilen yerlere yerleştirilmelidir.1. Yemek hazırlama. L ve U biçimli mutfaklar kalabalık aileler içindir. Bu tip mutfaklarda duvar uzunluğu 2400 mm’den az olmamalıdır.1’de verilmiştir. ARAŞTIRMA    Piyasada daha önce uygulanmış bir proje bularak uç malzemelerinin nasıl yerleştirildiğini ve boru tesisatlarının nasıl çizildiğini inceleyiniz. Islak mekânlara yerleştirilmesi gereken uç malzemelerinin ve temiz su. Bu tip mutfaklarda tezgâh kullanım alanı daha fazladır. temizlik gibi işler için mutfakta zaman geçirilir. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. Tek sıralı. Mutfaklar tek sıralı. Uç Malzemelerinin Plan Görünüşüne Yerleştirilmesi Bir yapının ıslak mekânları sayılan mutfak.1. konumları da projede belirtilmiştir.

ocak. Mutfağa eviye ve bulaşık makinesi için tesisat çekilir. L ve U biçimli mutfakların minimum yerleştirme ölçüleri Alttaki mutfak yerleşimini inceleyelim.2: Tek sıralı mutfak yerleştirme 4 . Şekil 1. Ocağın konulduğu yerde baca bulunmaktadır.1: Tek sıralı. bulaşık makinesi. Eviyeler kirli su kolonuna da yakın olmalıdır. Davlumbaz yok ise baca bağlantısı yapılmak suretiyle aspiratör yerleştirilmelidir. Yandaki mutfakta eviyenin kirli su kolonuna yakın olduğu görülmektedir. Tezgâh üzerinde hazırlama masası için yeteri kadar alan bırakılmıştır. buzdolabı. Ayıca eviyeye gün ışığı sol yandan gelmektedir. Bu cihazlar yerleştirilirken bazı hususlar göz önüne alınmalıdır. Ocak ve buzdolabı yanana getirilmemiştir.Mutfaklarda eviye. Mutfakta ayrıca ocak (fırın) ve buzdolabı için yer bulunmalıdır. fırın ve buzdolabı yan yana gelmemelidir. kombi ve aspiratör gibi cihazlar bulunabilmektedir. Mutfak tezgâhı üzerinde eviyenin dışında buzdolabı ve ocak için yer ayrılmıştır. Ocak (fırın) davlumbaza yakın olmalıdır. Örneğin. Şekil 1. Eviye ise zorunluluk yoksa pencereden gelecek ışığı önden yada sol yandan alacak şekilde yerleştirilmelidir.

Tuvaletlerin iyi bir şekilde havalandırılması gerekir.2.3: Tuvaletlerin yerleştirilmesi 5 . dizi halindeki hela taşlarının bulunduğu konut dışı tuvaletlerde aspiratör ile havalandırma yapılmalıdır. Tuvaletler bulunduğu yapıya göre tasarlanır. iş yerlerinde. Şekil 1. Tuvalete konulan lavabonun. helâ taşının kullanım alanını işgal edecek şekilde yerleştirilmesi doğru olmaz. Kullanma pozisyonuna göre sol tarafında taharet musluğu bulunmalıdır. Evsel kullanımlarda havalandırma penceresi yeterli olurken. Aydınlatma da yeterli olmalıdır. hastanelerde kısaca her yapıda tuvalet mevcuttur. Buradaki lavabo banyodaki lavaboya göre küçük boyutludur. Tuvaletlere Uç Malzemelerinin Yerleştirilmesi Konutlarda.1. Konutlarda bulunan tuvaletlerde genellikle bir helâ taşı ve bir lavabo bulunur. Helâ taşı kolona yakın yerleştirilmelidir. okullarda.1.

1200 450 1200 1550 Şekil 1.5: Dizi halinde hela taşı montajında tesisat bacasının kullanılması 6 1550 . Havalandırma Pis su kolonu Şekil 1.4: Yanlış yerleştirme uygulamaları Konut dışı tuvaletlerin düzenlenmesi yapılırken. dizi halindeki helâ taşlarının tesisat bacalarına göre yerleştirilmesi önemlidir. Sırt sırta döşenen helâ taşlarının arasında da tesisat bacası olması bir çok açıdan yararlıdır.

6: Tuvaletlere uç malzemelerinin yerleştirilmesi Banyolara konacak tüm uç malzemelerinin türü ve adedi kullanacak kişi sayısına göre belirlenir. klozetin taharet musluğu yakınına ya da yıkanma yerindeki (küvet. 4. Banyoya konulacak uç malzemesinin sayısı ve türü kullanıcı isteğine ve kişi sayısına göre değişebilir. yıkanan kişinin kapıyı görebileceği yere yerleştirilmelidir. Yatay döşenen pis su boruları mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Klozet (alafranga hela taşı) mutlaka pis su kolonuna yakın yere konmalıdır. klozet ile yan yana olmasında yarar vardır. Bu wc’de hela taşı ekseni. 7 . 7. Tuvaletlere genellikle bir helâ taşı bir de lavabo konur.Aşağıdaki tuvaletin yerleştirilmesini inceleyelim. Ayrıca kapının çalışmasını engellemeyecek yere konulmuştur. Uç malzemeleri. jakuzi (sağlık havuzu) gibi cihazlar da konabilir. Tuvalete konulan lavabolar.1. yan duvardan en az 600 mm açıklıktadır. 6. Planlamada klozet ve küvet (veya duş teknesi) arası uzaksa. çamaşır makinesi. Soğuk ve sıcak su boruları soğuk iklimlerde dış duvardan geçirilmemelidir. 5. Aşağıda değişik ölçülerdeki banyoların minimum montaj ölçüleri gösterilmiştir. Banyoya konulacak uç malzemeleri banyo büyüklüğüne göre tercih edilmelidir. Yer süzgeci. Banyo odaları yerleştirilirken şu hususlara dikkat edilmelidir: 1. Banyo kapısının tam açılmasını engelleyecek yerleştirmelerden kaçınılmalıdır. Pis su kolonu 600 450 Lavabonun ise eksenden duvar mesafesi en az 450 mm’dir. Klozetlerin banyo kapısının yakınında olmasından kaçınılmalıdır. bazılarında da klozet olabilir. küvet (veya duş teknesi) ile klozet arasına yerleştirilmelidir. Banyolarda bir lavabo. Hela taşları genellikle yerleştirileceği kenarın ortasına gelecek şekilde monte edilir. 9. Banyoda eğer bide varsa. banyodaki lavabolara oranla küçük olur. 3. Bazı tuvaletlerde alaturka helâ taşı. 10. kişilerin rahat kullanabileceği ve ulaşabileceği şekilde yerleştirilmelidir. duş teknesi) batarya tarafına konulması uygun olur. Küvetler veya duş tekneleri. Daha geniş banyo odalarında bide. bir duş teknesi veya küvet ve yer süzgeci konulması şarttır. Hela taşı pis su kolonuna yakındır. Bu kullanım alanı için önemli bir husustur. Şekil. 2. Ancak günümüzde klozetlerde banyoda olması gereken uç malzemeleri arasında yerini almıştır. 8.

450

450

600

1600

1600

1600

1600

2200

Şekil 1.7: Küçük banyolar için yerleştirme uygulamaları
2950 1150 600 600 450

1700

1600

750

600

2800

Şekil 1.8: Büyük banyolar için yerleştirme uygulamaları

3550

1700

750

750

600

600

450

Şekil 1.9: Tam konforlu banyolar için yerleştirme uygulaması (küvet, çamaşır makinesi, klozet, bide, yer süzgeci, lavabo)

8

1600

Aşağıdaki banyo odasının yerleşimini inceleyelim. Bu banyo odası küvet, lavabo, klozet ve yer süzgecinden oluşmaktadır. Banyonun yerleşimine baktığımızda, hiçbir uç malzemesi kapının çalışmasını engelleyecek şekilde monte edilmemiştir. Küvet, kullanan kişinin kapıyı rahat görebileceği yere yerleştirilmiştir. Ayrıca küvetin konduğu yer, banyo odasında ölü hacme (kullanılmaya müsait olmayan alan) sebebiyet vermemiştir. Klozet için uygun yer olarak küvet yanı seçilmiştir. Pis su kolonuna fazla uzak olmamasına dikkat edilmiştir. Pis su kolonu iç duvar tarafında olmamalıdır. Varsa tesisat bacasından geçmelidir. Yer süzgeci, suyun zemine akma olasılığının yüksek olduğu küvet ve klozet arasına yapılmıştır. Süzgeçlerin banyonun orta yerine konması estetik açıdan uygun değildir. Lavabo, sık kullanılan bir uç malzemesi olduğundan en kolay ulaşılır yere konmuştur.

Tesisat Bacası Pis su kolonu
Şekil 1.10: Banyo yerleştirme uygulaması

1.2. Boru Tesisatlarının Plan Görünüşüne Çizilmesi
Sıhhi tesisat projelerinde soğuk su, sıcak su ve atık su boruları çizilirken birtakım hususların dikkate alınması gerekir. Boruların geçirileceği yerlerin, yapının kullanılmasına olumsuz etki yapmamasına özen gösterilmelidir. Tesisatın işleyişi bakımından da boru tesisatları önem taşır. Şöyle ki; borularda gereğinden fazla yön değiştirme olursa basınç kayıpları oluşur. Boru hattı uzadıkça maliyet artar ve boru içindeki akışkan bakımından da problemler doğabilir.

1.2.1. Soğuk Su Borularının Çizilmesi
Bir sıhhi tesisat projesinde uç malzemelerinin kullanılacağı yerlere ve diğer su akıtma yerlerine soğuk su ağızları bırakmak gerekir. Kolon borusundan hat alınarak su akıtma yerlerine su iletilir. Sıhhi tesisat projelerinde soğuk su boruları sürekli çizgi şeklinde çizilir. Çizgi, 0.3 kalınlığındaki rapido kalemle çizilir. Açıkta döşenen borular duvar üzerinden çizilirken, sıva altından geçen borular duvar içine çizilir.

9

Soğuk su boruları çizilirken şunları göz önünde bulundurmalıyız:  Açıkta döşenen borular, mümkünse tesisat bacası veya boru bacasından geçirilmelidir.  Donma tehlikesi olan borular mutlaka izole edilmelidir.  Açıkta döşenen borular estetik bakımdan, görünüşü bozmayacak yerlerden geçirilmelidir.  Ankastre (sıva altı) döşenen borular kolon ve kirişlere zarar vermeyecek şekilde döşenmelidir.  Ankastre döşenen borular ıslak mekânlardan (banyo, wc, mutfak) geçirilmeli; salon, oda gibi hacimlerin duvarlarından geçirilmemelidir.  Boruların döşeme içinden geçirilmesinden kaçınılmalıdır. Döşeme içinden geçirilen borular çabuk çürür ve delinebilir. Yerden boru zorunlu olarak geçirilecekse korozyondan mutlaka korunmalıdır.  Borular tavandan geçirilmemelidir.  Üst üste yatay döşenen borularda, yüzeyde yoğunlaşan suyun alttaki borulara korozif etki etmemesi için, en alttan soğuk su borusunun geçmesi sağlanmalıdır.  Soğuk su boruları soğuk iklimlerde dış duvar içinden geçirilmemelidir.  Temiz su kolonları genellikle wc’lerin kapı arkasından geçirilir.  Batarya kullanılan su akıtma yerlerinde soğuk su ağızları, kullanım pozisyonuna göre sağda olacak şekilde çizilmelidir. Soğuk su borularının çizilmesi ile ilgili örnek aşağıda verilmiştir.

BANYO

MUTFAK

GİRİŞ

Şofben WC Temiz su kolonu HOL

Şekil 1.11: Daire içinde soğuk su borularının temiz su kolonundan alınarak dağıtılması

1.2.2. Sıcak Su Borularının Çizilmesi
Sıcak su; şofben, termosifon, güneş kollektörü veya boyler ile elde edilir. Temiz su borusundan bir hat alınarak su ısıtıcısına verilir. Burada sıcak su elde edilerek lavabo, küvet veya duş teknesi, bide, kurna gibi uç malzemelerine iletilir. 10

BANYO MUTFAK GİRİŞ Şofben WC Temiz su kolonu HOL Şekil 1. kullanım pozisyonuna göre solda olacak şekilde çizilmelidir. Çizgi.12: Daire içinde sıcak suyun şofbenden alınarak dağıtılması 1.Sıcak su boruları sıhhi tesisat projelerinde. Sıcak su borularının çizilmesi ile ilgili örnek aşağıda verilmiştir. banyo ve mutfaktan akıtılan sulara da kirli su adı verilir. borular terleme yaptığında etkilenmemiş olur.3.3 kalınlığındaki rapido kalemle çizilir. sıva altından geçen sıcak su boruları duvar içine çizilir.2. noktalı kesik çizgi ile gösterilir. Tuvaletten akıtılan sulara pis su. insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde en kısa yoldan yapı dışına çıkarılmalıdır. 11 . Sıcak su boruları çizilirken şunları göz önünde bulundurmalıyız:  Sıcak su boruları mümkün mertebe dış duvardan geçirilmemelidir. Atık Su Borularının Çizilmesi Su akıtma yerlerinde kullanılan su.  Sıcak su boruları yatay konumda döşendiğinde diğer borulara göre üstte olacak şekilde yapılırsa.  Açıktan veya dış duvardan geçirilen sıcak su boruları ısı kaybına karşı yalıtılmalıdır. Açıkta döşenen sıcak su boruları duvar üzerinden çizilirken. Pis ve kirli suları bina dışına ve oradan da kanalizasyona ileten borulara atık su boruları denir.  Batarya kullanılan su akıtma yerlerinde sıcak su ağızları. 0.  Basınç kaybını önlemek için gereksiz dönüşlerden kaçınılmalıdır.

5 kalınlığındaki rapido kalemle çizilir. banyo ve tuvalete koyduğunuz her bir atık su kolonu için numaralandırma yapınız. Bu numaralama işlemini soldan başlayarak belirli bir sıraya göre yapınız. dış duvar tarafından veya tesisat bacalarından geçirilmelidir.13: Daire içinde atık su borularının çizimi 12 .  Kolon hatları özellikle alaturka helâ taşı.  Kolonlar en alt kattan en üst kata kadar yön değiştirmeden çıkmalıdır.  En üst seviyedeki atık su bağlantısı yapıldıktan sonra kolon borusu çapı değiştirilmeden çatı katına kadar çıkartılmalıdır.  Mutfak. eviye gibi sağlık gereçlerine yakın olmalıdır. Atık su boruları çizilirken şunları göz önünde bulundurmalıyız:  Atık su boruları kesinlikle oturma alanlarından geçirilmemelidir.Atık su boruları projelerde muflu bağlantı şeklinde gösterilir.  Kolon altlarına temizleme borusu konulmalıdır. Bodrum katta tüm kolonlar birleşerek yatay borular ile bina dışına çıkarılır.  Kolonlar iç duvar tarafından geçirilmemeli. Atık su borularının çizilmesi ile ilgili örnek aşağıda verilmiştir. klozet. Kolon altlarına temizleme borusu konulması iyi olur.  Atık su boruları mümkün olan en kısa yoldan ve en az dönüşle kanalizasyona aktarılmalıdır. düşük döşeme içinden ve duvar içlerinden geçirilir.  Yatay borular daire içinde mutlak suretle ankastre yapılmalıdır. Bodrum kattaki yatay boruların uzun olması durumunda bu borulara da temizleme borusu konulmasında yarar vardır. P2 P3 BANYO MUTFAK P1 GİRİŞ Şofben WC Temiz su kolonu HOL Şekil 1. Bina içi atık su boruları. 0.

P2 Kollektör WC R P1 P3 SIĞINAK SIĞINAK BODRUM KAT Şekil 1. Şehir şebekesinden gelen temiz su ise ana sayaçtan geçtikten sonra kollektöre gelmiş ve buradan katlara dağıtılmıştır. Bordum katta pis su boruları toplanarak rögara bağlanmıştır.14: Atık su ve temiz su borularının plan görünüşe çizimi 13 .Bodrum katta atık su ve soğuk su borularının çizimi ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir.

Helâ taşının kolona yakın olması gerektiğini unutmayınız. küvet pis su gider tarafı ile klozet taharet musluklarına yakın olması kuralını hatırlayınız.           Banyonun planlanmasını  yaparak uç  malzemelerini çiziniz.5 rapido kaleminizle alaturka hela taşı ve lavabonun sembollerini planladığınız yerlere çiziniz. Klozet eğer uygunsa küvetin yakınına konulmalı ve atık su kolonuna uzak olmamalıdır. Küvet.5 rapido kaleminizle eviye.     Düzenlenen mutfağın  soğuk su. Kolon yerini belirleyiniz. Tesisat şablonunuzla ve 0. Eviyenin yerini belirlerken pencerenin ve kolonun yerini göz önüne alınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları     Öneriler Mimari plan üzerinde mutfak için ayrılan hacmi bulunuz. Tesisat şablonunuzla ve 0. kapının rahat görüleceği yerde olmalıdır. yaparak uç  Tesisat şablonunuzla ve 0. Temiz su kolonunun genellikle WC kapısının arkasında bulunduğunu hatırlayınız. yer süzgeci ve lavabonun sembollerini planladığınız yerlere çiziniz.5 rapido kaleminizle küvet.      Tuvaletin planlanmasını yaparak uç malzemelerini çiziniz. Tesisat bacası var ise kolonları buradan geçiriniz. 14 . klozet. Banyo konumuna göre uç malzemelerinin yerlerini planlayınız. Eviyeyi nereye yerleştireceğinize karar veriniz. Kapının açılıp kapanmasını ve helâ taşının kullanım alanını göz önüne alarak lavabo yerini belirleyiniz. Banyoya koyacağınız uç malzemelerini belirleyiniz. sıcak su ve atık su borularını çiziniz. Alaturka helâ taşının yerini belirleyiniz. bulaşık makinesi ve ocak sembollerini planladığınız yerlere çiziniz. Yer süzgecinin. Tesisat bacası yok ise kolonun dış duvar tarafında olmasına özen gösteriniz. malzemelerini çiziniz. Kolon yerini belirleyiniz.  Mimari planda wc’nin yerini bulunuz. Tesisat bacası yok ise kolonun dış duvar tarafında olmasına özen gösteriniz.  Mutfağın planlanmasını  Ocak (fırın) yerini bacaya göre belirleyiniz. Temiz su kolonundan hat alınız. Mimari planda banyonun yerini bulunuz. Mutfağın konumuna göre kolon yerini belirleyiniz. Lavabonun yerini belirleyiniz.

 Çizdiğiniz çizgileri kolon ve ya kiriş içinden geçmeyecek şekilde çizmeye özen gösteriniz.  Lavabonun kolona bağlantısını çiziniz.  Helâ taşını kullanma pozisyonuna göre solda olacak şekilde bir ağız da taharet musluğu için bırakınız. Duvar içlerinden geçirerek mutfağa ulaştırınız.  Klozete rezervuar doldurma musluğu için ağız bırakınız. sıcak su ve atık  Soğuk su ağzını sağda olacak şekilde çiziniz.  Soğuk su ağzının bataryanın sağında olması gerektiğini unutmayınız.  Duvar içinden tüm su akıtma yerlerine soğuk su borusunu çiziniz.3 rapido kalemle ve sürekli çizgi şeklinde çiziniz.  Düzenlenen banyonun  Küvet için soğuk su batarya ağzı bırakınız.  Lavaboya soğuk su ağzı sağda olacak şekilde ağız bırakınız.5 kalınlığındaki rapido kalemle çizildiğini unutmayınız. Düzenlenen WC’nin soğuk  Tuvaletteki lavaboya sadece soğuk su ağzı bırakmak su. 15 . soğuk su.  Bulaşık makinesi için bir ağız bırakmayı unutmayınız.  Lavabo için bir ağız bırakınız.  Sıcak su bağlantısını çizmek için şofbenden sıcak su hattı alarak eviyeye kadar götürünüz.  Soğuk su borularını 0.  Soğuk su hattından banyoya giriş yapınız. borularını çiziniz. sıcak su ve atık su yeterlidir.  Pis su bağlantısını muflu boru şeklinde çiziniz.  Kirli su kolonuna numara vererek yuvarlak içine alınız.  Bulaşık makinesinin yerinden kolona bağlantı borusu çiziniz.  Soğuk su hattından tuvalette bulunan helâ taşı için bir bas ve ya rezervuar ağzı bırakınız. hela taşının kolona bağlantısını çiziniz.  Eğer varsa çamaşır makinesi için soğuk su ağzı bırakınız.  Sıcak su borusunu 0.  Klozete taharet musluğu için ağız bırakınız.3 rapido kalemle ve kesik noktalı çizgi ile gösteriniz.  Soğuk su borusundan bir kol daha alarak şofbene götürünüz.  Eviyeden kirli su kolonuna bağlantı borusunu çiziniz.  Pis su borusunun 0. su borularını çiziniz.  Pis su kolonuna numara vererek yuvarlak içine alınız.  Sıcak su borularını çizerken duvar içinden çiziniz.  WC’de sıcak su kullanımı olmadığından sıcak su hattı çekilmez.  Pis su tesisatı çiziminde.  Eviyeye soğuk su ağzı bırakınız.

 Bu bağlantıları yaparken akışı zorlaştıracak çizim yapmayınız. 16 .  Pis su kolonuna numara vererek yuvarlak içine alınız.  Sıcak su için bir ağız küvete. Sıcak su hattından kol alarak banyoya getiriniz.  Sıcak su ağızlarının solda olması gerektiğini unutmayınız.  Hem kullanım hem de maliyet bakımından tüm borular tekniğine uygunluğunu bozmadan en kısa biçimde tasarlanmalıdır. bir ağız da lavaboya bırakınız. küvetin.  Pis su tesisatı için.  Boruları mümkün olan en kısa yoldan ve fazla dönüş yaptırmadan kolona bağlayınız. klozetin ve lavabonun kolona bağlantısını çiziniz. süzgecin.

Arka sayfada yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Uç malzemeleri mimari plana ne ile çizilir? A) Serbest elle çizilir B) Cetvele çizilir C) Tesisat şablonu ile çizilir D) Yazı şablonu ile çizilir 5.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki test sorularını cevaplandırarak bilgilerinizi ölçünüz.3 C) 0. Eviye yerleştirirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz? A) Pencerenin konumu B) Kirli su kolonunun yeri C) Mutfağın yönü D) Kullanım alanı 3. Aşağıdakilerden hangi ikisi yan yana yerleştirilirse kullanım açısından kolaylık sağlar? A) Klozet–bide B) Küvet –lavabo C) Duş teknesi–lavabo D) Eviye –küvet 4.5 D) 0. 6.7 17 . Aşağıdakilerden hangisi banyoya konulan uç malzemelerinden değildir? A) Klozet B) Bide C) Yer süzgeci D) Eviye 2.2 B) 0. D) Banyolarda en az iki adet olmalıdır. 1. Pis su kolonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Uç malzemesine yakın olmalıdır B) İç duvardan geçirilmemelidir. Uç malzemeleri hangi rapido kalemle çizilmelidir? A) 0. C) Gözden uzak yerlere konulmalıdır.

5 D) 0. Temiz su boruları hangi rapido kalemle çizilmelidir? A) 0.7 8.3 C) 0.7.2 B) 0. Sıcak su boruları hangi çizgi ile gösterilir? A) Sürekli çizgi B) Kesik çizgi C) Kesik noktalı çizgi D) Kesik çift noktalı çizgi 9. Temiz su boruları hangi çizgi ile gösterilir? A) Sürekli çizgi B) Kesik çizgi C) Kesik noktalı çizgi D) Kesik çift noktalı çizgi 18 .

Bu faaliyeti gerçekleştirirken uyguladığınız her işlem sırası için kontrol listesinde işaretleme yapınız.15: Daire mimari planı 19 6 0/ 5 0 . ODASI MUTFAK 150/ 150 Şekil 1. Soğuk su ve atık su kolon yerlerini belirleyiniz. 150/ 150 60/ 50 SALON 15 0/ 15 0 W C BANYO HOL KİLER GİRİŞ BALKON Y. Uç malzemelerini yerleştiriniz.PERFORMANS TESTİ PERFORMANS TESTİ Aşağıda size bir uygulama faaliyeti verilmiştir. Aşağıda verilen plana: a. sıcak su ve atık su borularını çiziniz. b. c. Soğuk su.

Uç malzemelerinin yerlerini belirlediniz mi? c. Hela taşının çizimini yaptınız mı? d. Lavabonun kapı hareketini engellemediğinden emin oldunuz mu?  Banyonun plan görünüşüne yerleştirilmesi ve uç malzemelerinin çizilmesi a. Uç malzemelerini nerelere yerleştireceğinizi belirlediniz mi? c. Küveti tesisat şablonu ile çizdiniz mi? d. Klozet pis su kolonuna yakın mı? g. Hela taşı kolona yakın mı? e. Soğuk su borularını sürekli çizgi şeklinde çizdiniz mi? i. Eviyenin konumu pencereye uygun mu?  WC’nin plan görünüşüne yerleştirilmesi ve uç malzemelerinin çizilmesi a. Klozetin kapı kenarında olmadığından emin oldunuz mu? h. Eviyeyi yerleştireceğiniz yer kolona yakın mı? d. Bu kolondan hat alarak mutfağa ulaştırdınız mı? c. Şofbenden sıcak su hattı alarak eviyeye sıcak su ağzı bıraktınız mı? 20 1 2 3 4 Hayır .KONTROL LİSTESİ Bitirdiğiniz faaliyetin sonunda aşağıdaki performans testini doldurunuz. Lavabonun çizimini yaptınız mı? i. Mutfağa hangi uç malzemelerini yerleştireceğinizi belirlediniz mi? b. Eviye için bıraktığınız soğuk su ağzı bataryanın sağ tarafında mı? f.3 rapido kaleminizle çizdiniz mi? h. Uç malzemelerinin yerini belirlediniz mi? c. Tüm soğuk su borularını 0. Süzgecin çizimini yaptınız mı? k. Küveti kullanan kişi kapıyı rahatlıkla görebilir mi? e. Soğuk su kolonunu tuvalet kapısı arkasına çizdiniz mi? b. Soğuk su borusunu duvar içinden çizdiğinizden emin misiniz? d. Evet Sıra No Gözlemlenecek Davranışlar  Mutfağın plan görünüşüne yerleştirilmesi ve uç malzemelerinin çizilmesi a. “Hayır” olarak işaretlediğiniz işlemleri modül bilgi sayfasına dönerek ve öğretmeninizden yardım alarak gidermeye çalışınız. Lavabo kullanım alanını dikkate aldınız mı? j. Wc’ye hangi uç malzemelerini yerleştireceğinizi belirlediniz mi? b. Klozeti çizdiniz mi? f. Banyoya hangi uç malzemelerini yerleştireceğinizi belirlediniz mi? b. Şofben için soğuk su girişine ağız bıraktınız mı? g. sıcak su ve atık su borularının çizilmesi a. Mutfağa çizdiğiniz soğuk su hattından eviye için ağız bıraktınız mı? e. Süzgeci su sıçrama olasılığı yüksek olan yere yerleştirdiniz mi?  Düzenlenen mutfağın soğuk su. Hela taşı için yeteri kadar kullanma alanı var mı? f.

Hela taşı – kolon bağlantısını çizdiniz mi? g. Çalışırken yeteri kadar sabırlı ve dikkatli oldunuz mu? b. 21 . Sıcak su borusundan hat alarak banyoya kadar çizdiniz mi? g. Soğuk su borusundan uç malzemelerine ağız bıraktınız mı? c. Küvet. Pis su kolonunu çizdiniz mi? l. Soguk su hattından banyoya hat aldınız mı? b. Yaptığınız çizimi tekniğine uygun yapabilidiz mi? b. Pis ve kirli su borularını muflu olarak çizdiniz mi?  Düzenlenen tuvaletin soğuk su. lavabo ve süzgecin pis su bağlantılarını kolona kadar çizdiniz mi?  Tertipli ve düzenli çalışma a. Küvete sıcak su borusunu çizdiniz mi? j. Sıcak su borusunu 0. sıcak su ve atık su borularının çizilmesi a. Rezervuar veya bas için ağız bıraktınız mı? c. Çizimi yaparken zorlandığınız yerler oldu mu? 5 6 7 8 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.3 rapido kaleminizle çizdiniz mi? k. Kirli su kolon yerini belirlediniz mi? m. sıcak su ve atık su borularının çizilmesi a.5 rapido ile çizdiğinizden emin oldunuz mu? o. Soğuk su hattından lavabo için ağız bıraktınız mı? b. Küvet için soğuk su ağzını bataryanın sağ tarafına bıraktınız mı? e. Eksikliklerinizi. Taharet musluğunu hela taşının solunda olacak şekilde çizdiniz mi? e. Lavabo için bıraktığınız soğuk su batarya ağzı sağda mı? d. rezervuar ve taharet musluğu için ağız bıraktınız mı? f. Klozete. Teharet musluğu için ağız bıraktınız mı? d. Kendinizi başarılı buluyorsanız ikinci faaliyete geçiniz. Sıcak su ağzını bataryanın soluna gelecek şekilde bıraktınız mı? i. faaliyete dönerek. araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. Sıcak su borularını kesik noktalı çizgi şeklinde çizdiniz mi? l. Sıcak su ağzını küvet bataryasının soluna gelecek şekilde bıraktınız mı? k. Lavaboya sıcak su borusunu çizdiniz mi? h. Pis su kolon yerini belirlediniz mi? f. Kullandığınız çizim takımlarını düzgünce yerine koydunuz mu? c. Çalıştığınız yeri temizlediniz mi?  Verimli çalışma a.j. Klozet – kolon bağlantısını çizdiniz mi? m. Eviyeden kirli su kolonuna bağlantı borusunu çizdiniz mi? n. Lavabo – kolon bağlantısını çizdiniz mi?  Düzenlenen banyonun soğuk su. Pis ve kirli su borularını 0.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Çizilen plan görünüşlerinin şema görünüşlerini standartlarına ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz. zemin kat ve bir normal kat olarak gösterilir. Plan görünüşü bodrum kat. birinci kat ile en üst kat mimari olarak aynı ise plan görünüşünde sadece bir normal kat çizmek yeterlidir. Bina kaç katlı olursa olsun. Şema görünüşünü çizerken plan görünüşünden yararlanılır. Çevrenizdeki mühendislik firmalarına giderek kolon şemasının nasıl çıkarılması gerektiğine dair pratik bilgiler edininiz. Bunun nedeni plan görünüşündeki kolonun şema görünüşünde doğru olarak ifade edebilmektir. ARAŞTIRMA   Bitmiş sıhhi tesisat projesi bularak plan görünüşlerin şema görünüşlerinde nasıl göründüğünü inceleyiniz. Plan görünüşünde çizmiş olduğumuz uç malzemelerinin ve tüm boruların ön görünüş olarak gösterilmesine şema görünüşü denir. Mutlaka ikisinin de kullanılması gerekir. Şema Görünüşlerini Çizmek Projelerde plan görünüşleri üstten görünüşle ilgili ayrıntıları içerir. en soldaki uç malzemesi de sola doğru yatırılmış gibi düşünülerek kolon şeması çıkarılır. Pis su kolonu çizildikten sonra en üst noktasına kolon numarası yazılır. Şema görünüşünde ise bodrum kat. Plan görünüşü tamamlandıktan sonra şema görünüşü çizilir. Planda en sağda bulunan uç malzemesi sağa doğru. Ayrıca tüm bağlantı borularının uç malzemelerine ve kolonlara nasıl bağlandığını şema görünüşünde görmek mümkündür. Sadece plan görünüşüyle ya da sadece şema görünüşüyle bir projeyi ifade edemeyiz. 22 . 2. Kolon numarası plan görünüşünde daha önce belirlendiği için buradan bakılarak alınır. Şema görünüşünde kolon boruları ve bağlantı boruları net olarak görülebilir. Öğrendiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.1. Kolon numaraları verildikten sonra hangi kolonda hangi uç malzemesi varsa plan görünüşü göz önüne alınarak çizilir. zemin kat ve bina kaç katlı ise o kadar normal kat çizimi yapılır. ÇİZİLEN PLAN GÖRÜNÜŞLERİNİN ŞEMA GÖRÜNÜŞLERİ 2. Kolon şemasında öncelikle pis su ve temiz su kolonları çizilmelidir.

klozet ve lavabo izlemektedir. Ayrıca klozet. Uç malzemelerinin şema gösterimi ile ilgili semboller Sıhhi Tesisat Resim-1 Modülü’nde gösterilmiştir. klozet. Burada tüm uç malzemelerinin pis su kolonunun sağında olduğu görülmektedir.1. Uç Malzemelerinin Şema Görünüşlerini Çizmek Uç malzemelerinin şema görünüşleri tesisat şablonları ile çizilir. Aşağıda verilen banyonun uç malzemelerini plan görünüşüne yerleştirelim. süzgeç ve küvet tek çatal ile kat borusuna bağlanmışlardır.1’deki banyonun şeması Tesisat Bacası 23 .2: Şekil 2. Kolon şemasına uç malzemeleri yerleştirilirken yerden yüksekliklerine göre yerleştirilir.1. Bu bilgiler ışığında şema görünüşü şu şekilde olur: Şekil 2. Şekil 2. Kat yüksekliği 3 metre olduğu için 1/50 ölçekli şema görünüşünde iki kat aralığı 60 mm olarak gösterilir.5 kalemle çizilir. lavabo ve süzgeç bulunmaktadır.1: Banyoya uç malzemelerin yerleştirilmesi Bu plan görünüşünde küvet. Pis su kolonuna en yakında küvet bulunmaktadır. Küveti süzgeç.2. Tek pis su kolonuna bağlantıları yapılan bu uç malzemelerinin şema görünüşünü çıkarırken uç malzemelerinin pis su kolonuna göre konumlarına bakmalıyız. Uç malzemeleri 0.

Aşağıda uç malzemesinin şema görünüşüne yerleştirilmesi ile ilgili örnek verilmiştir.

Eviye

Lavabo Küvet Klozet

Lavabo

a

II. Normal Kat

Döşeme

Hela taşı

ÜST KATIN AYNISIDIR.

I. Normal Kat

ÜST KATIN AYNISIDIR.

Zemin Kat

Bodrum Kat

a: Kat yüksekliği 3 metre olduğundan 50 ölçeğinde 60 mm ile gösterilir.
Şekil 2.3: Şema görünüşüne uç malzemelerinin yerleştirilmesi

1

2.1.2. Soğuk Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek
Soğuk su boruları şema görünüşü çizilirken çizime bodrum kattan başlanır. Şehir şebeke suyu girişinden başlanarak ana sayaç ve dağıtıcı (kollektör) çizimi yapılır. Kolon boruları her kata daire sayısı kadar çizilir. Bu da plan görünüşünden yararlanılarak yapılır. Buradan da en uçtaki su akıtma yerine kadar bağlantı boruları çizilir. Örneğin, plan görünüşünde temiz su kolonu tuvaletten geçiyorsa, şema görünüşü çıkarırken temiz su kolonunu tuvaletin bulunduğu yerden çizmeliyiz. 24

Aşağıdaki örnekte bodrum kattan üst kata kadar temiz su borularının şema görünüşleri verilmiştir.
Çatı Katı

2. Normal Kat

1. Normal Kat

Zemin Kat

S S S S

S S S S

Şehir Şebekesi B. Kat
S

Şekil 2.4: Şema görünüşüne soğuk su borularının çizilmesi

2.1.3. Sıcak Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek
Bağımsız sistemlerde (şofben, kombi vs) sıcak su cihazının sıcak su çıkışından hat alınarak gerekli tüm uç malzemelerine sıcak su dağıtımı çizilir. Merkezi sıcak sulu sistemlerde de bodrum katta boyler ve bağlantıları çizilir. Boyler sıcak su çıkışından hat alınarak sıcak su kolonu çizilir. Bağlantı boruları çizilerek uç malzemelerine sıcak su iletilmiş olur. Tüm bu çizimler plan görünüşe göre yapılır. Sıcak su boruları 0.3 kalemle ve kesik noktalı çizgi ile çizilir.

25

2.1.4. Atık Su Borularının Şema Görünüşlerini Çizmek
Atık su borularının şema üzerinde gösterilirken kolon sayısı göz önüne alınır. Plan görünüşünde pis su kolonları numaralandırılmıştır. Kolon şeması çıkarıldığında soldan sağa doğru kolonlar sıra ile yerleştirilir. Kolonlar en üst bağlantı yerinden çatı katına kadar devam ettirilir. Bu boruya havalandırma borusu denir ve kolon çapı ile aynı çapta olur. Kolonların en üst seviyesine kolon numarası yazılarak daire içine alınır. Bodrum katta ise pis su ana boruları bağlantıları gösterilir. Üst katlardaki kolon yerleri bodrum katta da belirtilir ve bu kolonlardan yatay borularla pis su toplanarak en kısa yoldan bina dışında yer alan rögarlara iletilir. Rögarlarda toplanan su büz borular ile kanalizasyon hattına aktarılır.

P2 P1

8

8

4 5

7

6

7

4

1. Bina dışı bağlantı hattı 2. Ana kanal 3. Toplama hattı (pis su ana boru) 4. Tekil bağlantı borusu 5. Müşterek bağlantı borusu 6. Birleştirme borusu 7. Kolon 8. Havalandırma hattı 9. Yağmur suyu kolonu 10. Temizleme borusu
9

3

7

10 2

2 1

Şekil 2.5: Şema görünüşünde atık su borularının bölümleri

Aşağıda bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşan plan görünüşleri verilmiştir. Bu plan projeden yararlanarak, uç malzemelerinin ve soğuk su borularının şema görünüşlerini çıkaralım.

26

6: Bodrum kat planı SIĞINAK 27 P6 P1 SIĞINAK BODRUM KAT .P2 P5 P3 P4 KAZAN DAİRESİ Şekil 2.

7: Zemin kat planı 28 . ODASI ÇOCUK ODASI 15 0/ 15 0 15 0/ 15 0 15 0/ 15 0 15 0/ 15 0 P1 P6 ZEMİN KAT 15 0 / 15 0 15 0 / 15 0 SALON SALON Şekil 2.P2 6 0/ 5 0 6 0/ 5 0 6 0/ 5 0 P3 P4 P5 6 0/ 5 0 15 0 / 15 0 WC 15 0/ 15 0 BANYO WC BANYO HOL HOL 15 0 / 15 0 Y. ODASI MUTFAK MUTFAK ÇOCUK ODASI Y.

8: Normal kat planı MUTFAK MUTFAK ÇOCUK ODASI 15 0/ 15 0 15 0/ 15 0 15 0/ 15 0 15 0/ 15 0 15 0/ 15 0 29 P1 P6 Y.P2 6 0/ 5 0 6 0/ 5 0 6 0/ 5 0 6 0/ 5 0 P3 P4 P5 AYDINLIK 15 0 / 15 0 SALON WC 15 0/ 15 0 BANYO WC BANYO SALON HOL HOL Şekil 2. NORMAL KAT . ODASI ÇOCUK ODASI 100/ 15 0 100/ 15 0 BALKON BALKON 1. ve 2. ODASI Y.

zemin ve normal kat planlarının şemaları ÜST KATIN AYNISIDIR S S S S S S 30 Şehir Şebekesi 1.9: Bodrum. NORMAL KAT ZEMİN KAT S BODRUM KAT . NORMAL KAT ÜST KATIN AYNISIDIR Şekil 2.P1 P2 P3 P4 P5 P6 ÇATI KATI 2.

10 mm çapındaki musluk saniyede 0. içinde katı atıklar bulunan pis su boru dibinde sürtünmeye maruz kalacağı için gerekli akıntı meydana gelmez.) 1. 2. Aynı anda kullanılacak su akıtma yerlerinin sayısı 4. Suyun mevcut basıncı 6. Boru Çaplarının Hesaplanması Projelerdeki boru çapı hesabı.25 litre (15 l/d) su akıtır. Yükleme Birimi Yöntemi Bu yöntemde 10 mm çapındaki (3/8”) musluktan belirli bir akma basıncında akan suyun debisi esas alınır. Su sayacının neden olacağı basınç kayıpları 5. Boru çapının hesaplanabilmesi için bir takım ölçütlere gereksinim duyulur.2.2. Görüldüğü üzere boru çaplarının tayini tesisatın çalışması açısından oldukça önemlidir. Borulardaki basınç kayıpları. Boru çaplarının hesaplanmasında gerekli olan akma basınçları. Su akıtma yerlerinde istenilen en az akma basınçları 2. 31 . Boru çapı büyük seçilirse. sıcak su ve atık su tesisatlarında boru çapları hesapları yapılır.2. su akıtma yerlerinde istenilen akma basıncını sağlamak için yapılır. Temiz su. Temiz su ve sıcak su tesisatlarında boru çapları doğru seçilmezse hem maliyet artar hem de su basıncı istenilen değerde olmaz ayrıca tesisatın gürültülü çalışmasına sebebiyet verebilir. Atık su tesisatında da uygun boru çapları seçilmezse tesisat sık sık tıkanabilir ve maliyet yüksek olabilir.1’de verilmiştir. basınç kayıplarına aşağıdaki unsurlar etki eder:  Plan ve şemadan elde edilecek açılmış boru uzunlukları  Boru kısımlarının yükler  En yüksekteki su akıtma yerinin basınç kaynağından yüksekliği  Kullanılan boru cinsi (Bu unsurlar tablolardan elde edilen değerler yardımıyla hesaplanır. 1. Yükleme birimi daha detaylı bir yöntemken musluk birimi küçük ölçekli binalarda tercih edilir. Bu miktar 1 YB (yükleme birimi) olarak kabul edilir ve diğer su akıtma yerlerinin yükleme birimleri de bunun katları olarak belirlenir.1. Tesisatta bulunan su akıtma yerlerinin türleri ve sayıları 3. debileri ve yükleme birimleri değerleri tablo – 2. Soğuk Su Boru Çaplarının Hesaplanması Soğuk su boru çaplarının tayininde yükleme birimi ve musluk birimi yöntemleri kullanılır. Küçük boru çapı ise vakum etkisi yaratarak tesisattaki sifonların işlevlerini engelleyerek binaya koku yayılmasına sebep olur. Bu da zamanla tortulaşarak tıkanıklıklara sebep olur.

125 0.25 değeri ile çarpılır.5 1. Çıkan sonuç boruda istenen toplam su debisini verir.Armatür Standart Akma (kullanma yeri) Basıncı (mSS) Musluk.25 ile çarpımının toplam debiyi vereceği kabul edilir.5 2.25 2.175 0. Bu değerin 1 YB’ ne denk gelen 0. debileri ve yükleme birimleri Bir yapıda muslukların aynı anda açılması beklenemez.1 0. çok sayıda armatürü besleyen bir boruda olması gereken debiyi bulmak için.5 16 36 0. Bu değerin karekökü alınarak 0.25 0. Z=ΣYB q= 0. Batarya DN 10 (3/8”) 5 DN 15 (1/2”) 5 DN 20 (3/4”) 5 DN 25 (1”) 5 Gazlı Şofben 10 l/d 25 16 l/d 25 26 l/d 25 Lavabo 5 Banyo Küvet Bataryası DN 15 5 DN 20 5 Banyo Duş Bataryası DN 15 10 DN 20 10 Basınçlı Hela Yıkayıcı DN 15 13 DN 20 12 DN 25 4 Rezervuar Musluğu 5 Pisuvar 5 Çamaşır Makinesi 5 Bulaşık Makinesi 5 Debi l/s 0.40 1.0 2.1: Su akıtma yerlerinin akma basınçları.175 0.25 0.40 1.40 0. Bunun yerine toplam debiyi bulurken.5 16 6 11 27 0.43 0. Toplam debi aşağıdaki ifade ile hesaplanır.40 Yükleme Birimi 1. o borunun beslediği tüm armatürlerin yükleme birimleri toplanarak toplam YB bulunur.125 0.60 0.80 1.5 0.25 0.5 Tablo 2.0 0. YB değerlerinin toplamının kareköküne eşdeğer musluğun aynı anda açılacağı varsayılır.0 0.0 1.2 0. Bir başka deyişle.25 Z (l/s) Z: Debisi hesaplanacak borunun beslediği tüm armatürlerin YB toplamı q: Toplam su debisi 32 . Bu nedenle toplam debi bulunurken YB’ ne karşılık gelen debi değerlerinin toplamı alınmaz.25 0.5 2.5 16 2.0 3.

5) + (3 x 0.375 (30. Borularda meydana gelen basınç kayıpları boruların iç yüzeylerinden ve kullanılan bağlantı parçalarından kaynaklanır.4) 0.928 (264.3) 0.318 (27.778 (123.25) + (3 x 0.264 (1. tablo .25 ve pisuvarın YB’ i 0.230 (24.7) 3. Sayaç kapasitesi m3/h Sayaç anma çapı mm Sayaçtaki Basınç Kaybı (mSS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Debi l/s (YB) 0.635 (111.3) 0.969 (395.373 (2.1) Z= (3 x 0.761 (9.833 (11.5) 5.43 l/s Basınç kaybı yaratan etkenlerden biri de su sayacıdır. Buralarda kaybolan basınç miktarı göz önüne alınarak boru çapları belirlenir.8) 20 25 32 38 50 3 5 7 10 20 Tablo 2.389 (30.3) 1.878 (12.324 (86. Ancak sese duyarlı yapılarda (hastane.8) 1.506 (36.521 (37. rezervuar musluğunun YB’ i 0.6) 0.7) 0.9) 1.4) 2. Tesisattaki her dönüş boru içindeki suyun basıncını düşürür.1) 0.527 (4. Tabloda yer alan 33 .627 (42.3) 1.615 (6. kütüphane vs) 1 m/s değerinin altında akma basıncı kullanılabilir.944 (60.3) 1.1) 5.513 (148.757 (49.8) 4. Su sayacının yarattığı basınç kaybı sayacın büyüklüğüne göre değişir.4) 4.0) 0.065 (18.8) 1.7) 2.5 + 0.5 ile 1000 YB arasındaki yükler için debi ve çeşitli çaplardaki boruların basınç kayıpları mSS/m cinsinden verilmiştir.556 (493.4) 0.Örnek: 3 adet lavabo.696 (7.3) 2.1) 1.303 (294.3) 2.4) 3.1) 0.7) 1.1) 0.5) 0.589 (5.75 Z= 3 YB q= 0.9) 1.646 (6.242 (24.982 (15.4) 2.75 + 0.2) 0.3) 1. İyi bir tesisatta su sayacının neden olduğu basınç kaybı 5 mSS olarak kabul edilir.6) 1.456 (3.739 (48.514 (197.2) 0.162 (21.2’ de su sayacının anma çapları ve debilerine göre neden olacakları basınç kayıpları verilmiştir.1) 4.25) Z= 1.439 (3.5) 2.076 (18.270 (444.2: Su sayaçlarının çeşitli debilerdeki basınç kayıp değerleri Borularda akma basıncının 1 m/s – 2 m/s arasında olması istenir.152 (74.1) 1.9) 0.0) 1. Tablo 2.1) 1.745 (7.485 (98.4) 0.484 (98.878 (12.868 (12.1) 1.964 (61. 3 adet rezervuar musluğu ve 2 adet pisuvarı besleyen borunun toplam debisi ne olmalıdır? Çözüm: Lavabonun YB’ i 0.5.757 (49.2) 1.1) 0.25 olduğuna göre (bk.25 3 q= 0.242 (22.791 (10. Basınç kaybı tablolarında 0.845 (54.0) 3.4) 1.621 (6.648 (345.5) 1.8) 0.

0 ile 2. Bu tablolarda yükleme birimi. En Üstteki Su Akıtma Yerinin Basınç Kaynağından Yüksekliği: Şehir şebeke borusundan binanın en üst seviyesinde bulunan su akıtma yeri arasındaki yükseklik değeridir.1’den en yüksek akma basıncının gazlı şofbenin değeri olan 25 mSS olduğu görülür.3’te ilk sütunda YB değeri olan 9. suyun borulardaki akma hızının 1. d. Mevcut su basıncından su akıtma yerinin yüksekliği ile akma basıncının toplamı çıkarılarak bulunur. f. a. Koyu rakamların alt kısmında kalan rakamlar ise akma basıncının 2. direk şehir şebekesinden besleme yapılıyorsa şehir şebeke basınç değeri mevcut su basıncı olarak alınır.046 değerinin bulunduğu sütundan yukarıya doğru çıktığımızda boru çapının 1” (25 mm-bir parmak) olduğunu görürüz.5 olan galvanizli boru bölümünde 0. boru basınç kaybı (mSS/m) ve boru çapı olmak üzere üç veri bulunur. Su Akıtma Yerinde Gerekli Akma Basıncı: En üstteki su akıtma yerinde bulunan armatür için gerekli akma basıncıdır. 0. 0. Bu basınç değeri su akıtma yerlerinde bulunan en yüksek akma basıncı değeridir. 0. Boru çapının hesaplanmasında aşağıdaki değerlerin bilinmesi gerekir. b.5 m/s olduğu değerlerin altı çizilmiştir. Kalan Basınç: En elverişsiz su akıtma yerindeki durgun basınç değeridir. (mSS) b.046. Örneğin. en üstteki su akıtma yerinde musluk. Metre olarak yazılır. 1.5 değeri bulunur. 34 . Ölçekli çizilmiş şema görünüşü üzerinden ölçülerek bulunur.012. YB ve boru basınç kaybı değerlerinin bilinmesi durumunda boru çapı tablo üzerinden okunabilir. Örnek: Yükleme birimi değeri 9. Su hızının 0. Bu değerin hizasında sırasıyla 0.046 mSS/m basınç kaybı öngörülmüştür. c. c. Mevcut Su Basıncı: Sistem hidroforlu ise hidrofor alt basıncı. e.0 m/s arasında bulunduğu değerleri göstermektedir.156. Tablo 2.001 değerleri görülmektedir.değerlerden koyu rakamlar. Bu durumda Tablo 2. h. g. 0. gazlı şofben ve rezervuar musluğu bulunsun. Basınç kayıpları ile ilgili tabloların kullanımı kolaydır.0 m/s değerinden yüksek akma hızını gösterir. Buna göre uygun boru çapını bulalım.0 m/s akma basıncından düşük hızları gösterir.5 m/s. Koyu rakamların üstünde kalan rakamlar 1. 0.5 m/s ve 2. d.004. çamaşır makinesi. Mevcut su basıncı (mSS) En üstteki su akıtma yerinin basınç kaynağından yüksekliği (m) Su akıtma yerinde gerekli akma basıncı (mSS) Kalan basınç (mSS) Su sayacı basınç kaybı (mSS) Emre hazır basınç Borunun açılmış uzunluğu (m) Boruda ortalama basınç kaybı (mSS/m) Yukarıdaki kavramları açıklayalım: a.

Örneğin. Bu durumda. su sayacı basınç kaybı ise 5 mSS olsun. 35 . Plan ve şema görünüşleri üzerinde boru boyları ölçülerek 1/50 ölçeğine göre gerçek uzunluğu bulunur. Pratik olarak kat araları 3 m olarak alınır. Su Sayacının Basınç Kaybı: İyi tasarlanmış bir tesisatta su sayacının 5 mSS basınç kaybı yaratacağı kabul edilir. f. Aşağıda (Şekil 2. mevcut su basıncı 40 mSS olsun.2’de su sayaçlarının debilere göre basınç kayıpları verilmiştir. h. emre hazır basıncın açılmış boru uzunluğuna bölümüyle elde edilir. g. Ayıca Tablo 2. kalan basınç 23 mSS. Su akıtma yerinin yüksekliği 12 metre olsun. Su şehir şebekesinden doğrudan sağlanmaktadır.85 olur. Buna göre boruda ortalama basınç kaybı 18/21= 0. Şehir şebeke basıncı 5 kgf/cm 2 yani 50 mSS’dir. borunun açılmış uzunluğu 21 m olsun. Örneğin. Borunun Açılmış Uzunluğu: borudaki basınç kayıpları boru uzunluğuna bağlı olduğundan gerçek boru uzunluğunun bilinmesi gerekir. Tesisat galvanizli demir boru ile yapılacaktır. emre hazır basınç 18 mSS. Boruda Ortalama Basınç Kaybı: Hesabı yapılan boru bölümünün ortalama basınç kaybı. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki örnek uygulamayı yapalım. Örneğin. Kalan Basınç = 40 – (12+5) = 23 mSS bulunur. e.4) şema görünüşü verilen tesisatın soğuk su boru çapı hesaplanacaktır. Akma basıncı ise 5 mSS olsun. Emre hazır basınç 18 mSS olur. Emre Hazır Basınç: Kalan basınç ile su sayacı basınç kaybı arasındaki farktır.

5 17. TS3 kolonu toplam yükleme birimi değeri 7 bulunarak (0.10: Soğuk su boru çapının hesaplanması Tesisatta dizi sistem uygulanmıştır. 3 adet kolon vardır. Burada 42 YB değeri toplam değerdir ve bu 3 kolona su taşıyan boru üzerine bu değer yazılır.5+6) kolon üzerine yazılır.5 0.5 0.00 Not: Yeşil renkli rakamlar YB değerleridir.00 42 YB BODRUM KAT Şehir Şebekesi S 3.00 2.00 11.5 0. Sonra tüm su akıtma yerlerinin YB değerlerini ilgili boru bölümü üzerine yazılır. 17.5 TS 2 ÜST KATIN AYNISIDIR.5 6 ZEMİN KAT 7 1.00 12.00 6. 36 .00 TS 3 0. TS2 kolonu üst kat ile aynı olduğundan bu kolonun YB değeri de 17. NORMAL KAT 0. Her kolon öncelikle numaralandırılır.5 olarak kolona yazılır. Bu 3 kolonun toplam YB değerleri toplanarak bunları besleyen boru üzerine yazılır.5+0.00 3. Şekil 2.1'den alınmıştır. Ardından bu YB değerlerini toplayarak ayrı ayrı kolonların toplam YB değerlerini bulup ilgili kolon üzerine yazarız.5 olarak bulunmuştur. Tablo 2. Burada birinci kolonun (TS1) YB değeri toplam 17.ÇATI KATI 16.5 6 2.5 6 2. NORMAL KAT 3.5 TS 1 1 0.5 1.00 S S S 5.

0 25 14 5 9 28 0.0 25 17 5 12 25. Kolon) Zemin Kat (III.5 0. Kolon) Bodrum Kat Toplam 17.0 11.(b+c) e. Mevcut su basıncı b.5 0.5 0.5 6 Toplam 7 TOPLAM YB 42 Şimdi kolon şemasından yararlanarak ortalama basınç kayıplarını çizelgede gösterelim. Kalan basınç a . Kat (II.e g.5 0.5 I. Su akıtma yerinde gerekli akma basıncı d. Kat (I.0 13 32 5 27 18 1.5 0.47 III. Yukarıda yaptığımız işlemleri bir çizelge üzerinde gösterelim.5 Boru çapının hesaplanmasına ortalama basınç kaybı en küçük olan kolondan başlanır. Kolon ) Su Akıtma Yerleri Lavabo Musluğu Lavabo Musluğu Bulaşık Teknesi Taharet Musluğu Bas (DN 15) Bas (DN 15) Gazlı Şofben 16 l/d Küvet (DN 15) Üst Katın Aynısıdır Lavabo Musluğu Bulaşık Teknesi Bas (DN 15) YB 0.5 Toplam 17.32 değeri en küçük değerdir. En üstteki su akıtma yerinin yüksekliği c. Basınç Hesabı Çizelgesi Hesap için gerekli ölçütler a. Kolon 50.0 5.5 0. Borunun açılmış uzunluğu h. Boruda ortalama basınç kaybı f / g Birimi mSS m mSS mSS mSS mSS m mSS/m I. Su sayacı basınç kaybı f. 37 . Kolon 50.Boru çapı hesaplanırken çizelgeler oluşturmak kolaylık sağlar. Boru çapı hesabını aşağıdaki gibi çizelge yaparak gösterebiliriz. Üstteki çizelgede I. Katlar II. Kolonun ortalama basınç kaybı 0.0 8.32 II. Kolon 50. Emre hazır basınç d . Bu durumda boru çapı hesabına I numaralı kolondan başlamalıyız.5 6 6 1 2.

96 Emre hazır basınç > Toplam Basınç Kaybı 9 > 3.5 11 10 21 40 32 1 ½” 1 ¼” 0. Toplam basınç kaybı sütununa ise boru uzunluğu ve basınç kaybı çarpından elde edilen değer (1. İlk sütuna bu değer (42) yazılır. Bulduğumuz 0. Bu boru bölümünün YB değeri daha önce bulunmuştu.76) yazılır. Tablo 2.I. Aynı işlemler tüm kolonlarda ve boru bölümlerinde uygulanarak boru çapları tayin edilmiş olur.16 değeri 5. Şema üzerinde borunun gerçek boyu (11 m) ikinci sütuna yazılır. Şehir şebeke borusu ile kollektör arasında bulunan borunun çapı şu şekilde bulunmuştur. Kolonun Boru Çapı Hesap Çizelgesi a b c d e cxe YB m mm Boru Çapı Boru Bölümü inch mSS/m mSS 1 2 Şehir Şebeke Borusu – Kollektör Arası Kollektör – II. Boru çapı hesaplanmasında önemli bir kural vardır. 38 Toplam Basınç Kaybı Yükleme Birimi Sıra Boru Uzunluğu Basınç Kaybı . sütuna yazılır. Kat Arası 42 17.2 3.22 1.16 0. ve 4. ( Emre Hazır Basınç > Toplam Basınç Kaybı ) Toplam basınç kaybı değeri. Basınç Hesabı Çizelgesinde bulduğumuz Emre Hazır Basınç değeri. Emre Hazır Basınç değerinden büyük olursa sistemdeki su basıncı gereğinden fazla olur. Boru Çapı Hesap Çizelgesinde bulduğumuz Toplam Basınç Kaybı değerinden büyük olmalıdır. Sütuna yazılır.76 2.96 Yukarıda boru bölümlerine ait boru çapı hesabı yapılmıştır.3’ten YB değeri olan 42’ ye karşılık gelen 0.16 değeri bulunur ve sütun başında yer alan boru çapı değeri mm ve inch olarak 3.

22 1.5 1 0.54 1.5 25 4.34 1.53 Aşağıda bazı boru türleri için basınç kaybı tabloları verilmiştir.54 III.53 Emre hazır basınç > Toplam Basınç Kaybı 27 > 1. Kolonun Boru Çapı Hesap Çizelgesi a b c d e cxe YB m mm Boru Çapı Boru Bölümü inch mSS/m mSS 1 Kollektör – Zemin Kat Arası 7 4.54 Emre hazır basınç > Toplam Basınç Kaybı 12 > 1. Kat Arası 17. Kolonun Boru Çapı Hesap Çizelgesi a b c d e cxe YB m mm Boru Çapı Boru Bölümü inch mSS/m mSS 1 Kollektör – I.5 7 7 32 1 ¼” 0. 39 Toplam Basınç Kaybı Sıra Yükleme Birimi Boru Uzunluğu Basınç Kaybı Toplam Basınç Kaybı Sıra Yükleme Birimi Boru Uzunluğu Basınç Kaybı .53 1.II.

003 0.073 0.007 0.500 0.034 0.045 0.093 0.015 0.002 0.003 0.002 0.011 0.003 0.006 0.004 0.004 0.002 0.020 0.002 0.001 0.001 0.025 0.012 0.049 0.001 0.013 0.732 1.001 0.008 0.004 0.007 0.010 0.005 0.001 0.002 0.003 0.008 0.5 3 3.020 0.5 6 6.018 0.037 0.001 0.002 0.468 0.001 0.015 0.019 0.001 0.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Debi L/s 0.008 0.024 0.4: Galvaniz çelik ve döküm temiz su boruları basınç kaybı değerleri 40 .137 0.001 0.620 1.006 0.008 0.002 0.046 0.003 0.696 1.001 0.829 0.006 0.002 0.003 0.007 0.005 0.009 0.001 0.005 0.006 0.001 0.003 0.139 0.061 1.5 9 9.004 0.006 0.002 0.003 0.001 0.001 0.016 0.003 0.001 0.055 0.007 0.050 0.161 0.002 0.001 0.004 0.014 0.500 1.054 0.750 1.612 0.001 0.017 0.005 0. Borudaki basınç kaybı (1 m.005 0.002 0.003 0.009 0.001 0.001 0.009 0.001 0.001 0.025 0.685 0.5 1 1.003 0.013 0.132 0.008 0.002 0.012 0.003 0.016 0.001 0.009 0.004 0.090 0.002 0.002 0.250 0.Yük Birimi Z 0.063 0.001 0.064 40 50 65 40 0.001 0.001 0.002 0.007 0.090 1.007 0.005 0.008 0.002 0.001 0.060 0.001 0.001 0.151 0.001 0.235 0.146 1.004 0.006 0.005 0.003 0.001 0.019 0.024 0.033 0.901 0.5 5 5.010 0.022 0.001 0.007 0.098 0.019 0.001 0.001 0.016 0.005 0.037 0.658 1.001 0.017 0.82 0.002 0.001 0.180 0.001 0.038 0.001 0.007 0.118 1.001 0.5 2 2.008 0.020 0.011 0.002 0.001 0.002 0.213 0.005 0.001 0.601 1.041 0.002 0.001 0.005 0.051 0.048 0.005 0.274 0.323 1.042 0.013 0.001 0.015 0.040 0.003 0.049 0.001 0.068 0.001 0.011 0.004 0.001 0.006 0.026 0.017 0.008 0.750 0.057 0.001 0.018 0.012 0.005 0.018 0.005 0.002 0.791 0.011 0.022 0.002 0.001 0.001 0.021 0.011 0.001 0.0.006 0.062 0.001 0.002 0.011 0.5 7 7.001 0.005 0.017 0.078 0.004 0.395 0. Borudaki basınç kaybı değeri armatürlerdeki kaybı da içermektedir.00 1.012 0.001 0.177 0.057 0.433 0.002 0.002 0.001 0.006 0.003 0.098 0.002 0.017 0.004 0.004 0.078 0.004 0.5 4 4.001 0.123 0.001 0.023 0.003 0.001 0.002 0.009 0.005 0.002 0.088 0.052 0.001 0.002 0.014 0.002 0.046 0.346 1.353 20 0.313 0.028 0.866 0.019 0.112 0.006 0.033 0.061 0.369 1.559 0.173 1.002 0.729 0.001 0.002 0.047 0.001 0.005 0.021 0.199 1.031 1.004 0.002 0.001 0.007 0.027 Döküm Boru (mm) 50 65 80 0.714 1.001 0.003 0.008 0.001 0.010 0.022 0.001 0.275 1.007 0.968 1.250 1.5 8 8.005 0.001 0.004 0.118 0.001 0.001 0.002 0.001 0.006 0.001 0.083 0.027 0.022 0.003 0.001 0.001 0.026 0.003 0.001 0.102 0.027 0.043 0.056 0.001 0.031 0.008 0.007 0.107 0.015 0.005 0.041 0.006 0.010 0.001 0.017 0.005 0.001 0.001 0.586 0.029 0.005 0.001 Tablo 2.074 0.012 0.014 0.001 0.018 0.018 0.001 0.041 0.001 0.025 0.001 0.011 0.001 0.001 0.016 0.677 1.001 0.230 25 0.014 0.007 0.541 1.156 0.004 0.004 0.010 0.436 1.013 0.013 0.127 0.014 0.006 0.029 0.001 0.003 0.002 0.004 0.014 0.054 0.066 0.637 0.023 0.007 0.010 0.016 0.001 0.044 0.001 0.001 0.001 0.001 0.581 1.015 0.036 0.006 0.639 1.001 0.005 0.010 0.039 0.017 0.148 0.002 0.009 0.004 0.707 0.001 0.001 0.479 1.039 0.196 0.) Çelik Boru (mm) 15 0.032 0.414 1.530 0.025 0.001 0.005 0.019 0.013 0.005 0.002 0.768 1 m.166 32 0.001 0.661 0.001 0.013 0.023 0.141 0.354 0.146 0.003 0.003 0.001 0.015 0.003 0.004 0.306 0.005 0.001 0.001 0.004 0.004 0.003 0.001 0.131 0.001 0.006 0.001 0.164 0.001 0.156 0.225 1.561 1.521 1.157 0.032 0.001 0.197 0.002 0.001 0.059 0.020 0.771 0.059 0.117 0.107 0.003 0.115 0.003 0.392 1.001 0.299 1.935 0.122 0.034 0.001 0.024 0.458 1.004 0.

001 0.536 3.001 0.003 0.047 0.009 0.010 0.003 0.063 0.024 0.001 0.004 0.019 0.023 0.051 0.003 0.007 0.832 3.005 0.003 0.007 0.077 0.507 4.031 0.021 0.080 0.009 0.007 0.023 0.003 0.001 0.053 0.009 0.002 0.002 0.018 0.025 0.032 0.003 0.048 0.003 0.069 0.019 0.043 0.001 0.022 0.012 0.003 0.007 0.007 0.072 0.002 0.002 0.059 0.437 2.075 0.847 7.007 0.045 0.708 3.024 0.020 0.003 0.096 0.006 0.015 0.841 5.006 0.006 0.037 0.331 4.007 0.003 0.039 0.021 0.001 0.001 0.005 0.002 0.001 0.039 0.001 0.001 0.006 0.001 0.008 0.112 0.001 0.002 0.873 3.002 0.001 0.089 0.083 0.003 0. Borudaki basınç kaybı 32 0.004 0.001 0.002 0.109 0.003 0.002 0.002 0.307 3.001 0.023 0.002 0.002 0.056 0.029 0.062 3.005 0.002 0.001 0.009 0.001 0.001 0.001 0.108 0.014 0.030 0.011 0.032 0.001 0.002 0.045 0.001 0.004 0.040 0.953 4.036 0.677 4.005 0.681 2.079 0.029 0.025 0.400 3.026 0.055 0.002 0.083 0.010 0.009 0.078 0.002 0.008 0.120 Döküm Boru (mm) 50 65 80 0.016 0.001 0.002 0.003 0.008 0.001 0.013 0.002 0.001 0.035 0.001 0.006 0.008 0.034 0.006 0.003 0.002 0.008 0.026 0.010 0.038 0.016 0.004 0.001 0.099 0.005 0.026 0.032 0.706 7.002 0.002 0.044 0.289 7.001 0.001 0.003 0.027 80 0.002 0.165 2.002 0.030 0.051 0.028 0.029 0.001 0.905 2.001 0.007 0.002 0.001 0.374 6.036 0.070 0.004 0.002 0.062 0.162 3.040 0.004 0.002 0.863 6.004 0.001 0.004 0.001 0.614 6.015 0.102 0.117 0.001 0.590 5.958 3.491 3.010 0.002 0.005 0.083 0.002 0.038 0.001 0.001 0.001 0.104 0.002 0.006 0.002 0.562 2.053 0.027 0.080 0.025 0.449 5.107 0.001 0.003 0.002 0.001 0.012 0.001 0.101 0.004 0.002 0.004 Tablo 2.052 0.002 0.012 0.115 0.033 0.056 0.791 3.017 0.002 0.750 3.003 0.017 0.008 0.020 0.009 100 40 0.011 0.068 0.037 0.001 0.002 0.028 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 0.006 0.260 3.001 0.009 0.048 0.002 0.015 0.021 0.023 0.007 0.002 0.018 0.154 5.067 0.) (mm) 65 0.009 0. Borudaki basınç kaybı değeri armatürlerdeki kaybı da içermektedir.006 0.211 3.070 0.011 0.001 0.059 0.010 0.006 0.049 0.064 0.005 0.012 0.004 0.009 0.014 0.032 0.027 0.002 0.007 0.024 0.002 0.004 0.012 0.002 0.003 0.019 0.003 0.001 0.067 0.007 0.001 0.009 0.854 1.001 0.036 0.500 2.011 0.071 7.035 0.001 0.064 0.003 0.623 3.003 0.013 0.001 0.001 0.002 0.004 0.001 0.008 0.372 2.021 0.009 0.002 0.063 0.002 0.044 0.042 0.001 0.003 0.034 0.003 0.017 0.001 0.021 0.007 0.033 0.002 0.016 0.006 0.057 0.006 0.020 0.006 0.001 0.004 0.006 0.005 0.001 0.014 0.002 0.028 0.076 0.004 0.023 0.850 2.081 0.003 0.500 7.001 0.005 0.Yük Birimi Z 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 105 210 215 220 225 230 235 240 245 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Debi L/s 1.025 0.001 0.025 0.017 0.010 0.001 0.005 0.014 0.005 0.001 0.005 0.015 0.029 0.037 0.002 0.022 0.071 0.077 0.018 0.003 0.001 0.003 0.092 2.042 0.001 0.003 0.937 2.001 0.026 0.021 0.053 0.001 0.007 0.075 0.006 0.002 0.045 0.005 0.006 0.001 0.005 0.006 0.008 0.031 0.004 0.002 0.034 0.004 0.022 0.002 0.025 0.007 0.003 0.023 0.001 0.002 0.013 0.085 (1 m.024 0.303 5.115 40 0.795 2.017 0.008 0.622 2.005 0.036 0.016 0.015 0.008 0.001 0.001 0.027 0.001 0.003 0.004 0.666 3.014 0.002 0.013 0.004 0.085 0.002 0.010 3.007 0.012 100 Çelik Boru 50 0.4: (Devam) Galvaniz çelik ve döküm temiz su boruları basınç kaybı değerleri 41 .001 0.061 0.006 0.008 0.913 3.088 0.004 0.004 0.001 0.012 0.002 0.002 0.002 0.016 0.005 0.001 0.002 0.124 6.305 2.009 0.011 0.012 0.001 0.028 0.034 0.002 0.001 0.013 0.005 0.001 0.096 0.112 3.906 1 m.001 0.010 0.001 0.006 0.146 4.001 0.019 0.010 0.007 0.446 3.018 0.579 3.051 0.040 0.087 0.000 5.061 0.001 0.072 0.001 0.048 0.004 0.002 0.091 0.019 0.056 0.003 0.001 0.739 2.002 0.066 0.038 0.093 0.074 0.002 0.001 0.001 0.016 2.059 0.001 0.003 0.236 2.030 0.027 0.011 0.010 0.006 0.354 3.003 0.003 0.003 0.020 0.

002 0.090 1.003 0.042 0.612 0.010 0.299 1.5 8 8.) Bakır Boru (mm) 25 30 35 40 45 50 0.123 (1 m.001 0.002 0.829 0.001 0.Yük Birimi Z 0.005 0.005 0.117 0.070 0.087 0.017 0.5 1 1.001 0.001 0.010 0.002 0.001 0.011 0.601 1.007 0.392 1.003 0.136 0.002 0.750 0.458 1.034 0.658 1.046 0.031 0.001 0.414 1.003 0.041 0.006 0.146 1.005 0.001 0.007 0.561 1.003 0.009 0.771 0.103 0.022 0.003 0.002 0.009 0.012 0.008 0.073 0.053 0.003 60 0.001 0.001 0.032 0.003 0.005 0.181 0.004 0.009 0.5 3 3.004 0.016 0.031 1.004 0.079 0.750 1.015 0.035 0.003 0.007 0.015 0.007 0.011 0.048 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.008 0.001 0.004 0.059 0.079 0.003 0.050 0.001 0.075 0.003 0.162 20 0.017 0.250 1.022 0.009 0.029 0.007 0.021 0.007 0.006 0.001 0.020 0.002 0.002 0.005 0.5 2 2.866 0.002 0.001 0.008 0.006 0.003 0.057 0.018 0.001 0.001 0.019 0.132 0.468 0.001 0.013 0.037 0.001 0.013 0.020 0.001 0.033 0.001 0.005 0.003 0.173 1.354 0.006 0.037 0.008 0.002 0.032 0.025 0.053 0.002 0.001 0.003 0.005 0.001 0.071 0.061 1.063 0.004 0.620 1.001 0.001 0.018 0.005 0.003 0.005 0.088 0.005 0.768 1 m.395 0.479 1.008 0.5 5 5.001 0.008 0.024 0.001 0.001 0.014 0.004 0.001 0.001 0.008 0.002 0.010 0.025 0.5 7 7.055 0.002 0.09 0.016 0.012 0.559 0.001 0.003 0.044 0.097 0.009 0.002 0.001 0.5: Bakır temiz su boruları basınç kaybı değerleri 42 .001 0.004 0.225 1.004 0.002 0.066 0.048 0.003 0.004 0.006 0.003 0.012 0.004 0.677 1.012 0.042 0.066 0.009 0.005 0.001 0.003 0.003 0.010 0.047 0.003 0.661 0.010 0.003 0.004 0.018 0.001 0.001 0.002 0.004 0.088 0.001 0.024 0.058 0.005 0.001 0.586 0.020 0.433 0.045 0.011 0.002 0.002 0.005 0.039 0.002 0.004 0.001 0.001 0. Borudaki basınç kaybı değeri armatürlerdeki kaybı da içermektedir.002 0.029 0.026 0.021 0.5 9 9.002 0.074 0.001 0.009 0.035 0.001 0.019 0.003 0.010 0.002 0.004 0.013 0.001 0.034 0.199 1.004 0.044 0.001 0.5 4 4.028 0.001 0.007 0.001 0.004 0.008 0.001 0.147 0.639 1.020 0.002 0.005 0.003 0.084 0.016 0.007 0.5 6 6.003 0.001 0.005 0.001 0.002 0.001 0.003 0.031 0.008 0.002 0.021 0.026 0.001 0.013 0.346 1.118 0.001 0.500 1.002 0.026 0.004 0.017 0.009 0.901 0.026 0.009 0.001 Tablo 2.022 0.014 0.002 0.009 0.019 0.637 0.002 0.935 0.005 0.011 0.001 0.002 0.009 0.001 0.002 0.001 0.003 0.021 0.016 0.001 0.001 0.685 0.023 0.045 0.001 0.002 0.001 0. Borudaki basınç kaybı 13 0.004 0.039 0.040 0.714 1.001 0.001 0.017 0.118 1.001 0.001 0.014 0.005 0.68 0.003 0.581 1.791 0.002 0.436 1.369 1.002 0.530 0.003 0.006 0.001 0.001 0.001 0.707 0.005 0.105 0.027 0.076 0.081 0.002 0.044 0.014 0.047 0.015 0.006 0.083 0.004 0.521 1.001 0.003 0.007 0.114 0.001 0.001 0.040 0.275 1.010 0.696 1.018 0.002 0.009 0.061 0.089 0.060 0.049 0.732 1.045 0.002 0.323 1.001 0.036 0.729 0.500 0.015 0.008 0.002 0.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Debi L/s 0.006 0.003 0.006 0.004 0.029 0.005 0.001 0.250 0.013 0.011 0.001 0.003 0.014 0.002 0.020 0.002 0.226 16 0.002 0.018 0.004 0.001 0.003 0.043 0.306 0.030 0.006 0.001 0.004 0.541 1.968 1.001 0.017 0.007 0.000 1.038 0.

003 0.016 0.036 0.001 0.008 0.850 2.001 0.025 0.033 0.001 0.020 0.024 0.001 0.001 0.873 3.002 0.035 0.001 0.010 80 90 0.681 2.750 3.010 0.002 0.162 3.026 0.004 0.005 0.005 0.154 5.112 3.002 0.677 4.001 0.006 0.018 0.029 0.002 0.002 0.001 0.027 0.021 0.491 3.016 2.004 0.014 0.026 0.001 0.906 1 m.014 0.008 0.009 0.307 3.016 0.022 0.026 0.007 0.003 0.010 0.010 0.003 0.001 0.001 0.010 0.008 0.013 0.004 0.005 0.001 0.017 0.023 0.331 4.014 0.001 0.002 0.047 0.002 0.001 0.005 0.009 0.005 0.002 0.092 2.009 0.069 35 0.028 0.014 0.007 0.003 0.071 7.002 0.795 2.001 0.034 (mm) 60 0.004 0.003 0.007 0.013 0.001 0.038 0.031 0.017 0.001 0.706 7.022 0.044 0.059 0.019 0.004 0.614 6.003 0.015 0.001 0.024 0.064 0.026 0.004 0.051 0.002 0.303 5.013 0.022 0.020 0.011 0.004 0.036 0.005 0.011 0.003 0.001 0.001 0.001 0.500 2.023 0.023 70 0.002 0.000 5.031 0.841 5.002 0.) Bakır Boru 45 0.006 0.026 0.049 0.001 0.579 3.5: (Devam) Bakır temiz su boruları basınç kaybı değerleri 43 .708 3.002 0.002 0.001 0.012 0.001 0.004 0.022 0.023 0.002 0.028 0.002 0.055 40 0.011 0.004 0.003 0.020 0.008 0.025 0.003 0.002 0.001 0.002 0.007 0.008 0.002 0.001 0.034 0.863 6.002 0.002 0.437 2.211 3.018 0.003 0.020 0.009 0.004 0.001 0.023 0.009 0.010 0.001 0.001 0.017 0.011 0.062 3.590 5.001 0.006 0.004 0.006 0.002 0.536 3.053 0.010 3. Borudaki basınç kaybı değeri armatürlerdeki kaybı da içermektedir.002 0.001 0.029 0.003 Tablo 2.001 0.007 0.005 0.001 0.027 0.010 0.002 0.002 0.937 2.003 0.009 0.002 0.001 0.012 0.033 0.146 4.008 0.041 0.011 0.260 3.289 7.001 0.006 0.400 3.006 0.019 0.002 0.001 0.449 5.002 0.025 0.005 0.832 3.016 0.016 0.002 0.623 3.015 0.004 0.236 2.012 0.004 0.002 0.007 0.017 0.43 0.014 0.038 0.001 0.953 4.007 0.002 0.045 0.004 0.042 0.001 0.001 0.005 0.038 50 0.018 0.005 0.005 0.004 0.021 0. Borudaki basınç kaybı 30 0.001 0.001 0.354 3.001 0.001 0.006 0.011 0.001 0.015 0.021 0.905 2.040 0.007 0.002 0.013 0.011 0.015 0.019 0.005 0.043 0.002 0.003 0.013 0.507 4.010 0.028 0.001 0.001 0.001 0.913 3.854 1.014 0.004 0.001 0.004 0.024 0.001 0.002 0.001 0.001 0.012 0.001 0.002 0.002 0.666 3.002 0.040 0.001 0.001 0.006 0.004 0.001 0.002 0.006 0.014 0.001 0.001 0.446 3.012 0.001 0.009 0.001 0.003 0.015 0.305 2.012 0.021 0.001 0.002 0.001 0.005 0.009 0.014 0.001 0.004 0.001 0.739 2.010 0.046 (1 m.054 0.847 7.374 6.032 0.014 0.001 0.012 0.009 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.013 0.030 0.124 6.001 0.562 2.027 0.791 3.Yük Birimi Z 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Debi L/s 1.001 0.001 0.035 0.372 2.030 0.004 0.006 0.001 0.001 0.003 0.023 0.037 0.014 0.004 0.045 0.005 0.039 0.017 0.019 0.020 0.002 0.958 3.002 0.005 0.003 0.032 0.001 0.622 2.022 0.030 0.001 0.001 0.008 0.034 0.165 2.001 0.001 0.500 7.002 0.005 0.004 0.005 0.008 0.007 0.

Tablolarda 1 m/s ile 2 m/s arasındaki basınç kaybı değerleri koyu yazılmıştır. su akıtma yerlerinin su sarfiyatları bu birimin katları olarak ifade edilir. şehir şebeke basıncının 3 – 5 kg/cm 2 ve açılmış boru uzunluğu 30 metreyi aşmayan tesisatlarda kullanılır.5 m/s olduğu değerlerin altına çizgi çekilmiştir.Yukarıdaki tablolarda YB veya debiye göre. 2. Temiz su tesisatında su hızı 1 m/s ile 2 m/s arasında olmalıdır.5 – 20 21 – 3 5 36 – 50 51 ve üzeri 15 20 25 32 40 50 Boru Çapı mm 1/2 ıı inch (yarım parmak) 3/4 ıı (üç çeyrek parmak ) 1 ıı (bir parmak) 1 1/4 ıı (bir tam bir çeyrek parmak) 1 1/2 ıı (bir tam yarım parmak) 2 ıı (iki parmak) Tablo 2.5 m/s ve 2.5 m/s – 1.5 Bide 0.7: Musluk birimi değerlerine göre boru çapları Yukarıdaki tablolar.5 3–5 5.5 10 mm’ lik musluk 0.5 – 2. açılmış boru 44 . Su Akıtma Yeri Musluk Birimi Lavabo 0. Musluk Birimi Yöntemi Küçük yapıların tesisatlarında bu yöntem kullanılarak boru çapı hesaplanır.5 Pisuvar 0.5 Rezervuar 0. Bu yöntemde 15 mm’lik musluğun akıttığı su miktarı birim alınır. çeşitli çaptaki borularda 1 m uzunlukta meydana gelen basınç kayıpları verilmiştir. Bu yöntem yükleme birimine göre daha kolaydır. Şehir şebeke basıncının düşük. Ayrıca hızın 0.5 15 mm’ lik musluk 1 Çamaşır teknesi 1 Eviye 1 Su alma teknesi 1 Yıkanma teknesi 2 Bas 2 20 mm’ lik musluk 2 Tablo 2.6: Su akıtma yerlerine göre musluk birimi değerleri Musluk Birimi 0.

5 BODRUM KAT 11" 4 Şehir Şebekesi S Not: Yeşil renkli rakamlar MB değerleridir. Tablo 2.5 1/2" 1/2" 0. Aşağıdaki (şekil-2.11: Boru çaplarının musluk birimi yöntemi ile hesaplanması 45 . NORMAL KAT ÜST KATIN AYNISIDIR.5 0.6'dan alınmıştır.6’dan bakılarak yazılır.5 1 2.5 0.5 1/2" 1 1/2" 1 2 1/2" 2. Şekil 2. Bir boru bölümü ne kadar su akıtma yerini besliyorsa o su akıtma yerlerinin MB değerleri toplanarak bu boru bölümü üzerine yazılır.5 1" ÜST KATIN AYNISIDIR. Daha sonra her boru için Tablo 2. NORMAL KAT 3/4" 3. ÇATI KATI 0. 8.uzunluğunun 30 m’ den fazla olduğu sistemlerde tablolarda verilen boru çaplarının bir büyük değeri seçilmelidir.5 1" ZEMİN KAT S S S 25. En uç su akıtma yerinden başlanarak şebeke borusuna kadar olan tüm boruların MB boru üzerlerine yazılır. 8.5) şema görünüşünde musluk birimi yöntemini kullanarak boru çaplarını bulalım.5 4 3/4" 5 1/2" 3/4" 4.7' den alınmıştır.5 1/2" 3/4" 4 1/2" 3/4" 1/2" 1/2" 2 2 1/2" 8.7’den MB’ne karşılık gelen boru çapı bulunarak boru üzerine yazılır. Öncelikle her su akıtma yerinin musluk birimi (MB) değeri Tablo 2. Tablo 2.5 1" 1. Mor renkli rakamlar boru çaplarını göstermektedir.

8: Bazı yapılarda 60C’ ye göre sıcak su ihtiyaçları (l/h) 46 . istenilen suyun sıcaklığı ve su akıtma yerlerinin sayısı boyler hacmini belirleyen faktörlerdir.40 1. Boyler gibi merkezi sıcak su hazırlama tesisatlarında boru çapı hesabı yapılmalıdır. Güneş enerjili sistem hem merkezi hem lokal olarak tesis edilebilir.d.40 1.30 2. yapının kullanım amacı. soğuk su boru çapı hesabında belirtilen esaslara göre yapılabilir.6 Otel İş Hanı Okul Endüstiyel Tesisler 8 9 54  90  1000 0. Lokal sistemler sadece ait oldukları dairenin sıcak su ihtiyacını karşılar. Buradaki boru çapı hesabı.00 Tablo 2. Kullanım Yerleri Bağı msız Ev 2 9  90 45 90 136 1 0. Tablo – 2. Aşağıda bazı sıcak su hazırlama yöntemleri verilmiştir. Boyler Hacminin Hesaplanması Merkezi sıcak su hazırlama sisteminde kullanılan sıcak suyun miktarı.70 Apar tman 3 9 18 90 45 90 136 1 1.25 0. Ayrıca boru çapı hesabı gerektirmezler.8 6 9 27  90  136 0.8’de kullanım suyunun 60C olması durumunda sıcak su ihtiyaçları verilmiştir. Bu sistemler ½” ve ¾ “ çapında borularla yapılabilir.0 1 Özel Lavabo Genel Lavabo Banyo Eviye Çamaşır Makinesi Duş Kullanma eş zaman faktörü (1) Depolama faktörü (2 ) 5 9 90 90 136 126 340 0. Bu nedenle küçük sistemlerdir.      Şofben ile sıcak su hazırlama Termosifon ile sıcak su hazırlama Kat kaloriferi ile sıcak su hazırlama Güneş enerjisi ile sıcak su hazırlama Boyler ile sıcak su hazırlama Bu sistemlerden boyler ile sıcak su hazırlamanın dışında olanlar bağımsız sistem ya da lokal sistemler olarak adlandırılır.25 0. Sıcak Su Boru Çaplarının Hesaplanması Binalarda sıcak su tesisatları değişik şekillerde yapılabilir.00 7 9 68  90  1000 0.25 Hasta ne 4 9 27 90 90 126 340 0.

47 . aynı anda kullanılacak toplam sıcak su miktarının. Buna göre boyler hacmini hesaplayınız. Lavabo Duş Eviye 26 x 9 = 234 26 x 136 = 3536 26 x 45 = 1170 V1 = 4940 l/h V=V1 x 1 x 2 formülünü kullanırsak.Tablodaki kullanım eş zaman faktörü.8’den apartman için verilen değerler su akıtma yeri sayısıyla çarpılarak her bir uç malzemesi için gerekli sıcak su miktarı bulunur. V=V1 x 1 x 2 V: Boyler hacmi (l/h) V1: Sıcak su miktarı (l/h) 1: Kullanma eş zaman faktörü 2: Depolama faktörü Örnek: 26 daireden oluşan bir apartmana merkezi sistemle sıcak su hazırlanacaktır. Aşağıdaki ifade ile boyler hacmini hesaplayabiliriz. duş ve eviye bulunmaktadır.25 V= 6175 l/h Boyler standartlarından bu değere en yakın üst değer seçilir. depolama faktörü ise depolanacak suyun yüzde olarak hesaplanmasını kolaylaştır. Çözüm: Bu apartmanın her dairesinde sıcak su kullanım yeri olarak lavabo. V= 4940 x 1 x 1. Tablo 2.

V= 380 x 1 x 1.5 MB bulunarak kolona yazılmıştır.5 = 7 MB yazılır.25 V= 475 l/h 48 . Musluk birimi değerlerine göre Tablo 2. V=V1 x 1 x 2 formülünü kullanırsak.6’ dan alınarak su akıtma yerlerine yazılır. Burada 1.UYGULAMA Aşağıda verilen şema görünüşünde merkezi sistemle sıcak su hazırlama yöntemi kullanılmıştır. Lavabo Duş Eviye 2 x 9 = 18 2 x 136 = 272 2 x 45 = 90 V1 = 380 l/h Daha sonra boyler hacmini bulalım.5 + 3. Zemin kat da aynısı olduğundan kolonun zemin kat bölümüne 3. Daha sonra kolona doğru toplayarak musluk birimi değerleri bulunur. katta musluk birimi toplamı 3. Öncelikle uç malzemelerinin musluk birimi değerleri tablo 2. Boyler hacmi bulunurken önce uç malzemeleri için gerekli sıcak su miktarını bulalım.7’den boru çapları bulunarak ilgili boru bölümlerine yazılır. Buna göre kullanma sıcak suyu boru çaplarını musluk birimi yöntemine göre hesaplayalım. Boyler hacmini bulalım.

Soğuk Su Sayaçları 4. Gömlekli Boyler 2. Sıcak Su Kazanı 3.5 MB 1.12: Merkezi sistem sıcak su tesisatı boru çapı hesabı 1" 3 1 49 S S S ŞEHİR ŞEBEKESİ S 2 B. Kat .Çatı Katı 1/2" 4 1/2" 1/2" 2 MB 3/4" 1/2" 1.5 MB 3.5 MB S 1/2" 1 MB 0.5 MB S ÜST KATIN AYNISI 1" 7 MB Z. Kat 3. Sıcak Su Sayaçları 1. Kat Şekil 2.

Bu da sifonlarda kokuyu engelleyen suyun tesisata kaçması sorununu yaratacaktır.01 0.e. Bu da zamanla borunun tıkanmasına yolacaktır.9: Pis su borularının eğim değerleri Pis su boru çapları hesaplanırken Yük Değerleri (YD) esas alınır.7 olur.02 0.015 0.02 0. Bir borunun YD biliniyorsa içinden geçen su debisi de bilinir. PİS SU BORUÇAPI 50 70 100 125 150 200 BİNA İÇİ PİS SU TESİSATI EĞİMİ 0. Bina içi pis su tesisatında yatay borularda atık su miktarının. boru içinde atık su fazla olurken.01 0. Bu eğim atık suyun kendi ağırlığı ile kanalizasyona akmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. atık su boru çapına oranının 0. hava oranı azalacak ve emme meydana gelecektir.01 BİNA DIŞI PİS SU TESİSATI EĞİMİ 0.02 0.02 0. Boru çapı küçük olursa. Boru içindeki pis su akarken katı atıkları da beraberinde sürükler.05 Tablo 2. Atık su boru çapları hesaplanırken hava da göz önüne alınmalıdır. Bina dışı tesisatta da bu oran 0.01 BİNA İÇİ YAĞMUR SUYU TESİSATI EĞİMİ 0. Atık su borularında pis su ile katı atıklar birlikte akar.08 0. Atık Su Boru Çaplarının Hesaplanması Pis su boruları. Hava Atık su d Boru çapı büyük (Tıkanma olabilir) h/d = 0.06 0.01 0.015 0.5 olması öngörülür. Boru çapı yüksek olduğunda atık su boru dibinde az miktarda bulunacak ve pis suyun katı atıkları sürüklemeye debisi yetmeyecektir. 50 . Boru içinde atık su ve hava (pis kokulu gazlar) birlikte bulunur.01 0. Aşağıdaki tabloda eğim değerleri verilmiştir.015 0.5 h Boru çapı küçük (Sifonlarda emilme olur) Atık su boruları yatay döşenmişse belirli bir eğimde olmalıdır.01 0. su kullanım yerlerindeki pis ve kirli suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden en kısa yoldan bina dışına çıkarılmasını sağlayan borulardır.01 0.

 YD Qs : Pis su debisi L/s K : Akış katsayısı L/s (tablo 2.5 1 1 50 70 1 1 Tablo 2.5 1 1 1 2 0.10: Pis su tesisatı gereçlerinin yük değerleri ve bağlantı borusu çapları 51 .5 2.5 1 2 1 1.5 L/s Pis su tesisatı gereçlerinin yük değerleri ve bağlantı borusu çapları aşağıdaki tablodan alınır.5 0.Yük değeri ile debi arasında aşağıdaki ilişki vardır. Qs = K .5 . 9 Qs = 1. Sıhhi Tesisat Gereci Lavabo.11’den alınır) YD : Borunun taşıdığı toplam yük değeri Örnek: Bir konuttaki pis su borusunun toplam yük değeri (YD) 9 ise bu pis su borusundan geçen suyun debisi kaçtır? Qs = 0. bide 3 yön değiştirmeye kadar 3 yön değiştirmeden fazla Eviye Çamaşır makinesi Bulaşık makinesi Ticari bulaşık makinesi Pisuvar tek havuzlu Pisuvar 4 kişilik düz Pisuvar 6’ dan fazla düz Yer süzgeci Yer süzgeci Yer süzgeci Klozet Alaturka hela taşı Duş Doğrudan bağlı banyo küveti Banyo küveti veya duş dolaylı bağlantı (yer süzgeci ile birlikte) Bağlantı uzunluğu 2 metreye kadar Bağlantı uzunluğu 2 metreden fazla Bağlantı Borusu Çapı 40 50 50 50 50 100 50 70 100 50 70 100 100 100 50 50 Yük Değeri (YD) 0.5 2 2.

7 0.5 4.7 1. Pis su tesisatı ile ilgili bilmemiz gereken bazı hususlar şunlardır:       Klozet ve hela taşları  100’ lük PVC boru ile kolon hattına bağlanır.7 0. Kolonlar havalandırma boruları vasıtasıyla çatı katına kadar çap değiştirmeden çıkartılır.2 Tablo 2.2 10. Eviye  70’lik kolona 50’ lik PVC boru ile kolon hattına bağlanır. Klozet YD sayısı 9 64 13 112 22 154 31 408 82 K=0. Klozet YD sayısı 5 33 8 57 14 78 20 208 52 K=1.7 l/s Max.0 l/s Max.Yapının Türü Konut Otel Ofis Okul Hastane Büyük otel Sıra yıkanma ve duş yerleri Endüstriyel tesisler K (L/s) 0. 1 Boru Çapı 70 100 125 150 2 İzin verilen en yüksek su hızı 1. Küvetler ve lavabolar  50’lik PVC boru ile kolon hattına bağlanır.1 3 4 5 6 7 8 K=0.5 0. Aşağıda değişik havalandırma durumlarına göre kolon çapı tabloları verilmiştir.5 0.0 1.12: Ana havalandırma borusu ile havalandırılanpis su kolonu renkli bölge konutlar için kullanılan değerlerdir 52 . Pis su kolonlarının çapları havalandırma durumuna göre hesaplanır.11: Akış katsayıları Pis su tesisatı hesabında tecrübenin payı büyüktür.5 0.5 l/s Max.3 6. Klozet YD sayısı 2 16 4 28 7 38 10 102 25 Tablo 2. Pis su borularında asla büyük çaptan küçük çapa geçiş yapılmaz. Kolon altlarına ve uzun yatay boru hatlarına temizleme borusu konulmalıdır.0 5.

Klozet YD sayısı 4 31 8 55 14 76 20 199 50 7 Tablo 2.13: Yardımcı havalandırma borusu ile havalandırılan pis su kolonu renkli bölge konutlar için kullanılan değerlerdir 1 Boru Çapı 70 100 125 150 2 İzin verilen en yüksek su hızı 2.1 Boru Çapı 70 100 125 150 2 İzin verilen en yüksek su hızı 2. Klozet YD sayısı 27 185 37 324 65 441 88 183 237 K=0.14: Bağımsız (sekonder) havalandırma borusu ile havalandırılan pis su kolonu renkli bölge konutlar için kullanılan değerlerdir 53 .6 6.4 8.8 9.0 l/s Max.0 l/s Max.5 l/s Max.0 10. Klozet YD sayısı 18 125 13 219 22 303 31 795 159 3 6 K=0. Klozet YD sayısı 7 46 12 81 20 110 28 296 74 Tablo 2.6 7.1 5.2 3 4 5 6 7 8 K=0.5 17.7 l/s Max.1 4 K=0.7 14. Klozet YD sayısı 14 94 24 165 41 225 56 604 151 K=1.7 l/s Max.5 l/s Max. Klozet YD sayısı 9 64 16 112 28 154 39 406 102 5 8 K=1.

UYGULAMA Aşağıdaki (Şekil 2. Kolon üzerinde helâ taşı veya klozet bulunduğu durumlarda hesaplamanın sonucu 70 çıksa bile 100’lük kolon borusu seçilmelidir. Pis ve kirli suyun akış yönüne göre her boru bölümünün akıtacağı yük değeri belirlenerek boru bölümü üzerine yazılır. Kolonlardaki pis su miktarlarına baktığımızda en üst kattan aşağı doğru inildikçe arttığını görürüz. Bu tesisat ana havalandırma boruları ile havalandırılmıştır. Örneğin.10’dan 1 olarak bulunur ve eviyenin üzerine 1YD olarak yazılır. (tablo 2. Helâ taşının kolona bağlantısı her zaman  100 olur. Toplam Yük değerleri bulunduktan sonra tablolar yardımı ile boru çaplarının belirlenmesine geçilir.12) 54 . Bir başka deyişle alt katlara inildikçe YD artar. Her malzemenin yük değerini üzerine yazarız. Hesaplamaya uç malzemelerinin pis su yük değerlerini tablo 2. Atık su tesisatının 3 adet kolonundan oluştuğunu görüyoruz. eviyenin yük değeri tablo 2.13) şema görünüşünün pis su tesisatı boru çaplarını hesaplayalım.10’dan bularak başlarız.

5 YD 1 YD O 50 O70 1 YD 1 YD O 100 O 100 5 YD O 100 0.P1 P2 P3 ÇATI KATI O70 O100 Havalandırma boruları O100 1 YD 0.5 YD O 50 O50 2. NORMAL KAT O 70 1 YD 2 YD O100 6 YD O 100 O50 O100 ZEMİNKAT 10 YD O 70 3 YD O 100 9 YD 19 YD O100 BODRUMKAT Şekil 2.5 YD 2.5 YD O 50 O50 O 100 1 YD O50 3 YD O50 1.5 YD 1 YD 2.13: Atık su boru çaplarının hesaplanması 55 .5 YD 1 YD O50 O50 O 100 2.5 YD O50 0.5 YD 2. NORMAL KAT 0.

Bağlantı borusu çapları da aynı tablodan alınarak yazılır.P1 Kolon Hesabı Her katta bir olmak üzere toplam 3 eviye bulunmaktadır. Kolon ile II.12’den boru çapları seçilir. Bu yük değerlerine göre tablo 2. Eviyenin kolon çapı en az 70 olduğundan kolon üzerine bu değer yazılır. P2 Kolon Hesabı Bu kolonda 2. kattaki atık suyu toplayan boru bölümüne 5 YD yazılır. 56 . Bodrum katta I. bu kolona bağlı lavabo.10’dan alınarak üzerine yazılır. ve 1. III. 1. Kolon üzerine toplam YD yazılır. Eviyenin yük değeri 1’dir. Kolonun yük değeri 6 bulunur ve tablo 2. klozet. Dolayısıyla 2. Kolon arasındaki boru bölümü 3 +6 = 9 YD’ dir.12’den çap seçilir. Zemin kattaki eviye yük değeri eklenerek kolon yük değeri 3 bulunur. katta birer hela taşı ile lavabo bulunmaktadır. Kolon arasındaki boru bölümü 3 YD’ dir. Bu boru bölümünde hela taşı bulunduğu için  100’lük boru seçilmelidir. süzgeç ve küvetin toplam yük değeri 5’tir. Bunların yük değerleri tablo 2. Alt kattaki eviye yük değeri de 1 olduğundan üstteki eviye ile arasında bulunan boru bölümünün yük değeri 1+1= 2 YD yazılır. Bu çap değeri 100’ den küçük çıkarsa dikkate alınmaz. II. Kolon ile rögar arasındaki boru bölümü 9 + 10 = 19 YD olarak yazılır. Kolon ile III. P3 Kolon Hesabı Banyo malzemeleri bulunan bu kolonda yük değerleri toplanarak boru bölümüne yazılır. kattaki YD de 5 olduğu için bu iki katın toplam yük değeri 10 olarak kolon üzerine yazılır. Örneğin. Eviyenin bağlantı borusu çapı tablodan 50 olarak bulunur.

 Atık su borularını  Kolon numaralarını dikkate alınız. yazınız.  En son kolon ile su akıtma yerleri arasındaki boru bölümünü çiziniz. şema görünüşlerini  Tesisata karşıdan baktığınızda sağda kalan kolonları sağa.  MB değerlerine göre boru çaplarını tablo 2. şema görünüşlerini  Kesik noktalı çizgi kullanınız. kolonlardan da rögara doğru ilerleyiniz. solda kalanları sola doğru açınız.  En uçtan kolona doğru boru bölümlerini belirleyiniz. borularının şema  Şehir şebeke borusundan başlayarak ana sayaç.  Bulduğunuz çap değerlerini ilgili boru bölümlerine yazınız. çaplarının hesabını  MB değerlerini toplayarak kolondaki boru bölümüne yapınız. çiziniz.  Bodrum kat plan görünüşünü göz önüne alarak şemayı  Soğuk su oluşturunuz.  Bina kapasitesi küçük ise musluk birimini kullanabilirsiniz. çaplarının hesabını  YD toplamlarını bulunuz. çiziniz. yapınız.  Soğuk su boru  Büyük kapasiteli yapılarda yükleme birimi yöntemini çaplarının hesabını kullanınız. çiziniz. 57 . yapınız.  Tesisatta sıcak suyu sağlayan cihazdan hat alarak sıcak su  Sıcak su borularını tüketim yerlerine kadar çiziniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler  Plan görünüşüne  Plan görünüşünde hangi kolona hangi uç malzemesinin uygun uç bağlandığını tespit ediniz. malzemelerinin şema görünüşlerini çiziniz.  Hesaba en uçtaki su kullanma yerlerinden başlayarak kolonlara doğru.7’den seçiniz.  Bina taşıyıcı elemanlarından boruları geçirmeyiniz. kollektör görünüşlerini hattı ve soğuk su kolonlarını çiziniz.  Bu değerlere göre tablolardan boru çaplarını bulunuz.6’dan  Sıcak su boru alınız.  Sıcak su kullanım yerlerine MB değerlerini tablo 2.  Atık su boru  Tüm uç malzemelerinin yük değerlerini üzerlerine yazınız.

DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.” Tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Yük değeri B) Musluk birimi C) Yük birimi D) Emre hazır basınç 2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki test sorularını cevaplandırarak bilgilerinizi ölçünüz. 4. Kat yüksekliği 3 metre ise 1/50 ölçeğinde şema görünüşünde kat aralığı kaç mm olarak çizilir? A) 30 mm B) 60 mm C) 90 mm D) 100 mm Bir projenin şema görünüşü çıkarılırken aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Bodrum kat planı B) Zemin kat planı C) Normal kat planı D) Hepsi Atık su kolonunun numaralandırılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Plan görünüşündeki kolonu şema görünüşünde doğru olarak ifade edebilmek. B) Binanın kaç katlı olduğunu anlamak C) Tesisatta hangi tür borunun kullanılacağını belirlemek D) Atık su tesisatı eğimini belirlemek Soğuk su borularının şema görünüşlerinin çizimine hangi kattan başlanmalıdır? A) En üst kat B) 1. 58 . 3. faaliyete tekrar dönerek. araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 5. 1. Eksikliklerinizi. kat C) Zemin kat D) Bodrum kat Musluk birimi yöntemi hangisinde kullanılır? A) Pis su tesisatı boru çapı hesabında B) Küçük boyutlu binaların temiz su boru çapı hesabında C) Büyük boyutlu binaların temiz su boru çapı hesabında D) Kanalizasyon hattı boru çapı hesabında “10 mm çapında bir musluktan belirli bir akma basıncında akan suyun miktarının (debisinin) esas alındığı yöntemdir. 6..

sıcak su ve atık su borularının şema görünüşünü çiziniz. Soğuk su. Aşağıda verilen normal kat planında a. c. Uç malzemelerini şema görünüşünü çizerek yerleştiriniz.14: Tesisat uç malzemeleri ve boru tesisatı çizilmiş normal kat planı 59 . Bu faaliyeti gerçekleştirirken uyguladığınız her işlem sırası için kontrol listesinde işaretleme yapınız. Şekil 2. b.PERFORMANS TESTİ PERFORMANS TESTİ Aşağıda size bir uygulama faaliyeti verilmiştir. Soğuk su. sıcak su ve atık su borularının boru çaplarını hesaplayınız.

a. Bodrum katta şehir şebeke borusunu çizdiniz mi? b. Çatı katına kadar havalandırma borularını çizdiniz mi? 60 Evet Sıra No Gözlemlenecek Davranışlar . katta yer alan uç malzmelerini dizilimlerine göre çizdiniz mi? c. 3. kata kadar çizdiniz mı? d.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Bitirdiğiniz faaliyetin sonunda aşağıdaki performans testini doldurunuz. Tesisat şablonundan doğru sembolleri kullandığınızdan emin oldunuz mu? e. küvet ve eviyeye ilettiniz mi? b. Hangi kolona hangi uç malzemesinin bağlandığını incelediniz mi? d. Uç malzemeleri ile kolon arasındaki kat borularını çizdiniz mi? e. KONTROL LİSTESİ Hayır  1  2  3  4 Plan görünüşüne uygun uç malzemelerinin şema görünüşlerini çiziniz. “Hayır” olarak işaretlediğiniz işlemleri modül bilgi sayfasına dönerek ve öğretmeninizden yardım alarak gidermeye çalışınız. Kolonları uç malzemelerinin konumuna göre belirlediniz mi? b. Şofbenden sıcak su çıkışı alarak lavabo. Kat boruları ile uç malzemesi arasındaki bağlantı borularını çizdiniz mi? f. Plan görünüşüne göre yerleştirme sırası doğru mu? d. Batarya kullanılacak yerlerde soğuk suyu ağzı sağ tarafta mı? f. Kat çizgilerini ölçeğine uygun olarak çizdiniz mi? b. Şofbene ağız bıraktınız mı? Sıcak su borularının şema görünüşlerinin çizilmesi a. Tüm uç malzemelerini şema üzerinde gösterdiğinizden emin oldunuz mu? Soğuk su borularının şema görünüşlerinin çizilmesi a. Soğuk su kolonundan tüm uç malzemelerine soğuk su ağzı çizdiniz mi? e. Plan görüşüşünden yararlanarak kolon numaralarını yazdınız mı? c. Kesik noktalı çizgi kullandınız mı? c. Bodrum katta ana sayaç ve kollektörü çizdiniz mi? c. Kollektörden soğuk su kolonunu 3. Sıcak su ağızları solda olacak şekilde çizdiniz mi? Atık su borularının şema görünüşlerinin çizilmesi a.

12’ten yararlandınız mı? Dikkatli ve titiz çalışma a. i. Toplam musluk birimi değerini kolonun bu kata ait bölümüne yazdınız mı? e. Musluk birimi değerlerini yazarken Tablo 2.7’ yi kullanarak MB değerine göre kolon boru çapını buldunuz mu? f. Sıcak su boru bölümleri üzerine boru çaplarını 15mm yazdınız mı? 5  6  7 8  Atık su boru çaplarının hesabının yapılması a. Doğru kalem ve çizgi türü kullandınız mı? d. Yük değerleri toplamını kolonun ilgili bölümüne yazdınız mı? f. Tablo 2. Rögar ile kanalizasyon hattı bağlantısını çizdiniz mi?  Soğuk su boru çaplarının hesabının yapılması a. h. Yük değerlerini tablo 2. j. Yük değerlerine göre her boru bölümünün çapını üzerine yazdınız mı? g.10’ a göre aldınız mı c.10’a göre boru bölümüne yazdınız mı? d. Bağlantı borusu çaplarını tablo 2. Diğer boru bölümleri için aynı işlemleri tekrarladınız mı? Sıcak su boru çaplarının hesabının yapılması a.g. Kullandığınız çizim takımlarını düzgünce yerine koydunuz mu? 61 . Tüm su kullanma yerlerinin yük değerlerini üzerine yazdınız mı? b. En uçtaki su akıtma yerinden kolona doğru boru bölümlerinin toplam MB (musluk birimi) değerlerini yazdınız mı? d. Su akıtma yerlerinin üzerine musluk birimi değerlerini yazdınız mı? b. Kolonları bodrum kata kadar indirdiniz mi? Bodrum katta yatay pis su ana borularını çizdiniz mi? Kolon ile pis su ana borusu bağlantılarını çizdiniz mi? Pis su ana borusunu bina dışında yer alan rögara kadar çizdiniz mi? k. Bulduğunuz boru çapı değerini kolonun üzerine yazdınız mı? g.6’dan yararlandınız mı? c. Yük değerlerini toplayarak kolona doğru boru bölümlerine yazdınız mı? e. Çalışırken yeteri kadar sabırlı ve dikkatli oldunuz mu? b. Lokal sistemlerde sıcak su boru çapının 15mm alındığını hatırladınız mı? b. Tablolardan gerektiği gibi yararlandınız mı? c. Boru çaplarını yazarken tablo 2. Yaptığınız işlemleri kontol ettiniz mi? e.

Yaptığınız çizimi tekniğine uygun yapabilidiz mi? b. 9 f. Çizimi yaparken zorlandığınız yerler oldu mu? 62 . Çalıştığınız yeri temizlediniz mi? Verimli çalışma a.

 Çevrenizdeki mühendislik firmalarına giderek başından sonuna kadar bir sıhhi tesisat projesinin hangi aşamalardan geçerek yapıldığı hakkında bilgi edininiz. Diğer teknik elemanlar gibi sıhhi tesisatçılarda projelerle ilgili asgari düzeyde bilgi sahibi olmalıdır. Örneğin şofben yerleştireceğimiz yerin bacaya yakın olması gerekir. yönünü. iş merkezi. Mimari planlar çoğunlukla 1/50 ve 1/100 ölçeğinde çizilmektedir. Mimari plan. cadde ve sokağa göre konumunu. Yapı içinde oda. stadyum. tasarımı düşünülmüş bir binanın mimari kurallar uygulanarak çizilmiş projesidir. duvarlarını.ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ Bir binanın sıhhi tesisat projesini standartlarına ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz.1.  Öğrendiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Mimari Projelerde Kullanılan Semboller ve İşaretler Mimari planlarda her yapı elemanı belirli bir işaretle ve sembolle gösterilir. 3.1’de mavi olarak gösterilen yerler 63 . yapının kolonlarını. BİR BİNANIN KOMPLE SIHHİ TESİSAT PROJESİ 3. Mimari plan bir konut olabildiği gibi. mutfak gibi bölümleri oluşturan duvarlarda iç duvar denir ve dış duvardan daha incedir. Şekil 3. pencerelerini vb ve bunların nasıl olacağını gösteren projedir. (Şekil 3. 3.1. ARAŞTIRMA  Bitmiş herhangi bir sıhhi tesisat projesi bularak plan ve şema görünüşlerini inceleyiniz. Ya da “kolon ve kirişlerden kesinlikle boru geçirilmemelidir” kuralın Aşağıdaki mimari plan üzerinde bulunan sembol ve işaretleri inceleyelim.  Bu projenin hesaplarının nasıl yapıldığını araştırarak kendi bilgilerinizle karşılaştırınız. gökdelen vb yapılar da olabilir. Bacanın nasıl gösterildiğini bilirsek çizimimizi ona göre daha doğru yapabiliriz. dış görünümünü. Mimari Projelerin Okunması Mimari plan. Binalarda bacalar da mevcuttur. binanın vaziyet planını.1. Sıhhi tesisat projesi çizerken bu sembol ve işaretleri tanımalıyız.1) Binanın dış ortam ile temas halindeki duvarları dış duvar olarak adlandırılır.

Binalara giriş çıkışı sağlamak amacı ile merdivenler bulunmaktadır. Bodrum katta sığınak. Plana baktığımızda bu ifadeden yararlanarak hangi kat olduğunu ve ölçeğini anlayabiliriz. kazan dairesi.1’de hem banyo ve wc’ yi havalandırmak hem de tesisat borularını gizlemek için tesisat bacası görülmektedir. Mutfak. zemin kat planı ve normal kat planı bulunur. kömürlük. Bina Bölümlerinin Bilinmesi Mimari planlar belli bölümlerden oluşur. Merdivenlerde çıkış yönü ok işareti ile gösterilir. wc (ikisi birlikte de yapılabilir). Mimari planlarda bina bölümleri. üzerlerine yazılır. Aşağıdaki planda eflatun renkli çizgiler pencereleri göstermektedir. Sıhhi tesisat uygulamaları ıslak mekânlarda yapılır. Daha geniş konutlarda ise ebeveyn banyosu. Pencereler ise yapının hemen her bölümünde bulunur. 64 . Örneğin bina 6 katlı ise ve 6 katta birbirinden farklı ise hepsinin mimari planda çizilmesi gerekir. a. Şekil 3. kiler. banyo ve tuvaletlerin ortak adı ıslak mekânlardır. Bina Katlarının Bilinmesi Mimari planlar. balkon. Banyo ve wc gibi alanlarda bulunan pencereler küçük boyutlu olurlar. Şekil 3. konutun büyüklüğüne göre bazı bölümler bulunur. Normal katlarda da daireler bulunur. mutfak ve odalar hemen her konutta bulunur. Katlara göre baktığımızda bodrum kat planı.bacalardır. herkesin kullanımına açık tuvaletler vs bulunur.1) Şema görünüşünde ise binaya ait tüm kat sayısı kadar kat çizmemiz gerekir. Şekil 3. Her yapıda bulunmayabilir.1’de bina bölümlerini görmekteyiz. Planda her katın ismi ve ölçeği yazılır. Banyo. yapının birbirinden farklı tüm katlarını ayrı ayrı çizmek suretiyle oluşturulur. Binadaki bölümlerini iç duvarlar oluşturur. Mimari planın niteliğine göre bina bölümleri farklılık gösterebilir. Bina içini gün ışığından yararlandırmak için ışıklık ya da aydınlık dediğimiz bölümler vardır. Zemin kat bir giriş katıdır ve konutlar bu kattan başlar. eğlence salonları. antre gibi bölümler bulunabilir. Örneğin bir iş merkezi projesinde dükkânlar. bodrum katı ve bir normal katı çizmek yeterli olabilir. Şema görünüşü mimari plandan yararlanılarak çizilir. su deposu ve hidrofor için kullanılan alanlar bulunabilir. (bk. Ya da bodrum kat haricinde 8 katlı bir binada tüm katlar aynı ise mimari planda. Pencerelerin üzerine ölçülerini gösteren rakamlar yazılır. Konutlarda ise. b. Bazı projelerde çatı katı da gösterilir.

DUŞ Şekil 3.1: Mimari planlarda kullanılan işaret ve semboller 65 .

2 rapido kalemle çizilir.2. pencere. salon. Mimari planlar 0. baca gibi yapı elemanlarını yanı sıra merdiven. Mimari Planların Çizilmesi Mimari planları mimarlar tasarlarlar ve çizerler. Mimari planlar projenin büyüklüğüne göre 1/50 ve ya 1/100 ölçekli olarak çizilir. Sıhhi tesisat projesi çizilirken de bu mimari plan kopya edilerek içine uç malzemeleri ve borulama tesisatları çizilir. kapı. Mimari planlar üzerinde duvar. kolon. balkon ve evin diğer bölümleri (oda. tesisat bacası. Örneğin. Şimdi aşağıdaki mimari projeyi çizerek komple bir sıhhi tesisat uygulama örneği yapalım. ıslak mekanlar gibi) bulunur.3. iç sıva ve dış sıva çizgileri tesisat projesi çizilirken mimari plandan çıkarılır. 66 . Sıhhi tesisat projesi çizilirken tüm mimari ayrıntıların çizilmesine gerek yoktur.

2: Bodrum kat mimari planı 67 .SIĞINAK OTOPARK BODRUMKAT PLANI 1/50 Şekil 3.

3: Zemin kat mimarı planı 68 BANYO O. ODASI . ODASI O. ODASI O.GİRİŞ BALKON SALON SALON MUTFAK ANTRE WC WC ANTRE Şekil 3. ODASI ZEMİN KAT PLANI 1/50 Y. ODASI BANYO Y. ODASI O.

4: Normal kat mimari planı BANYO BANYO O. ODASI O. ODASI 1. NORMAL KAT PLANI 1/50 69 Y.BALKON BALKON SALON SALON MUTFAK ANTRE WC WC ANTRE MUTFAK Şekil 3.. 2. ODASI O. ve 3. ODASI . ODASI Y. ODASI O.

çamaşır makinesi. klozet. Yerleştirme yapılırken birinci bölümde anlatılan bilgiler göz önüne alınmalıdır. mutfağa eviye. banyoya da lavabo. insanların ergonomik olarak kullanabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır. oturmalı küvet ve süzgeç yerleştirilmesi uygun bulunmuştur. Projede banyo. 70 . Planların İçine Islak Mekânların Düzenlenmesi (Uç Malzemelerinin Yerleştirilmesi) Yukarıdaki mimari plana uç malzemelerini yerleştirmek için daha önce öğrendiğimiz bilgileri kullanmalıyız. Uç malzemelerinin birbirlerinin kullanım alanlarını engellememesi sağlanmalıdır. Burada wc’ye helâ taşı ve lavabo. Islak mekânlar.3.3. Zemin kat ve normal katın ıslak mekânları aşağıdaki biçimde yerleştirilmiştir. wc ve mutfağı bularak hangi uç malzemelerinin yerleştirileceğine karar veririz. şofben ve bulaşık makinesi.

5: Normal kat ve zemin kat ıslak bölümlerin uç malzeme yerleşimi 71 BANYO O. ODASI O. ODASI ZEMİN KAT PLANI 1/50 Y. ODASI BANYO Y. ODASI O. ODASI O. ODASI .GİRİŞ BALKON SALON SALON MUTFAK ANTRE WC WC BM ANTRE BM Şekil 3.

3. NORMAL KAT PLANI 1/50 Y.katların ıslak bölümlerin uç malzeme yerleşimi 72 BANYO BANYO O. 2. ODASI Y.. ODASI O.2.BALKON BALKON SALON SALON MUTFAK ANTRE WC WC BM ANTRE MUTFAK BM Şekil 3. ODASI 1. ODASI .6: Normal kat ve 1. ODASI O. ODASI O. ve 3.

Mümkün mertebe borular tavan ve döşemeden geçirilmemelidir. batarya konulan yerler içinse soğuk su ağzının sağda olmasına dikkat edilmelidir. Uç malzemeleri ile kolonlar arasındaki borular pis su akışını kolaylaştıracak şekilde çizilmelidir.3. Aşağıda zemin ve normal katların soğuk ve sıcak su dağıtımları çizilmiştir. Kolonlara sıra ile numara verilir. Dağıtım yaparken taharet musluğunun solda. Atık su borularının muf yönleri ters çizilmemelidir. Atık su tesisatı için kolon yerleri belirlenir. Boru tesisatlarının çiziminden önce soğuk su kolon yerlerini belirlemeliyiz. 73 . kiriş) varsa borular etrafından geçirilmelidir. mutfakta ise eviyeye sıcak su dağıtımı çizilir. şofbenden sıcak su çıkışı alınarak banyoda küvet ve lavaboya. Borulama Tesisatlarının Çizilmesi Uç malzemelerinin çizimi bittikten sonra soğuk ve sıcak su boru tesisatı çizilir.4. Soğuk su dağıtımı bittikten sonra. Hem tesisatın dağıtımının kolay olması hem de estetik açıdan boruların gözden uzakta olması nedeniyle wc kapısının arkası tercih edilmiştir. Dağıtım hattı üzerinde bina taşıyıcı sistemi (kolon. Kolonların özellikle klozet ve alaturka hela taşına yakın olmasına dikkat etmeliyiz. Belirlenen kolondan hat alarak sırasıyla tüm uç malzemelerine dağıtım yapılmıştır.

ODASI O. ve 3. ODASI . ODASI 1. ODASI O..7: Normal kat ıslak bölümlerin borulama tesisatları Y. ODASI O. ODASI O.BALKON BALKON SALON SALON MUTFAK ANTRE WC P3 P5 P2 BANYO BANYO P4 WC ANTRE MUTFAK BM BM P1 P6 Şekil 3. NORMAL KAT PLANI 1/50 74 Y. 2.

8: Zemin kat ıslak bölümlerin borulama tesisatları 75 O.GİRİŞ BALKON SALON SALON MUTFAK ANTRE WC P2 BANYO BANYO P3 P5 P4 WC ANTRE MUTFAK BM BM P6 P1 Şekil 3. ODASI Y. ODASI O. ODASI . ODASI O. ODASI O. ODASI ZEMİN KAT PLANI 1/50 Y.

Kat planında kolonlara verilen numaralar aynı şekilde bodrum kattaki kolonlara da yazılır. SIĞINAK Tavandan R P1 P2 P3 P4 P5 P6 KANALA Tavandan OTOPARK S S BODRUM KAT PLANI 1/50 Şekil 3. soğuk su kolon yerleri ve atık su kolon yerleri aynen bodrum katta da çizilir. Atık su boruları da genellikle bodrum kat tavanından geçirilirler. Pis su kolonlarının bina dışındaki rögarlara bağlantıları çizilir. Sonra kollektör çizilerek kollektör ile kolon yerlerinin çizimi yapılır. Şebekeden binaya giriş borusuna vana – ana sayaç – vana çizilir.10: Bodrum kat borulama tesisatları 76 ŞEBEKEDEN . Soğuk kolon yerleri ile şehir şebekesi arasındaki bağlantılar çizilir. Bodrum katta borular genellikle tavadan geçirilir.Zemin ve normal kat borulama tesisatı çizildikten sonra.

Şema görünüşü ile ilgili tüm veriler plan görünüşünden alınmalıdır.5. 1. Sıcak su bağlantıları çizilir. Plan Görünüşüne Uygun Şema Görünüşünün Çizilmesi Plan görünüşlerine ait tüm çizimler tamamlandıktan sonra şema görünüşüne geçilir. 77 . Buna göre kolon çizilerek uç malzemeleri yerleştirilir ve kat borularının bağlantıları çizilir. Burada önemli olan kolonları birbirlerine göre konumlarının doğru olması ve kolonlar ile uç malzemeleri arasındaki bağlantıların doğru gösterilmesidir. 2. Bu projede bodrum kat. zemin kat.3. en sola P1 ve sırasıyla en sona P6 kolonu gelir. Bodrum katta kollektör gösterilir. O halde bu iki kolondan bir tel gibi tutup çektiğimizi düşünürsek. normal kat bulunduğundan şema görünüşünde bunları göstermemiz gerekir. normal kat. Bodrum katta ise tavandan pis su ana kolonu çizilir ve rögara bağlantısı yapılır. Şema görünüşü değişik yöntemlerle çıkartılabilir. normal kat ve 3. Aynı şekilde temiz su kolonları ve bağlantıları çizilir. Tesisatın en uç iki noktasında P1 ve P2 kolonları vardır.

NORMAL KAT Şekil 3.P1 P2 P3 P4 P5 P6 ÇATI KATI 3. NORMAL KAT ÜST KATIN AYNISI ÜST KATIN AYNISI 2. NORMAL KAT ÜST KATIN AYNISI ZEMİN KAT BODRUM KAT R ŞEMA GÖRÜNÜŞÜ .11: Binanın tesisat planına göre şeması ÜST KATIN AYNISI ÜST KATIN AYNISI S S S S S S S S 78 Şebekeden S ÜST KATIN AYNISI 1.

Daha sonra boru kısımları (bölümleri) belirlenir. Temiz su boru çapını musluk birimi yöntemini kullanarak hesaplayalım. 79 . Sıcak su bağımsız olarak hazırlandığı için boru çapı hesabı gerektirmez.7) akış değeri bulunur. MB değerleri toplanarak boru bölümlerine yazılır. lavabonun MB değerini tablodan 0. Akış değeri tablosundan (Tablo 2.6 kullanılarak MB değerlerine göre boru çapları tayin edilir. Yazılan yük değerleri toplanarak kolon yük değeri bulunur. Yük değerleri Tablo 2. Atık su boru çapları da Yük Değerleri yardımıyla bulunur. Atık Su ve Temiz Su Tesisatı Boru Çaplarının Hesaplanması Yukarıdaki proje ile ilgili boru çapı hesapları önceki konularda anlatılmıştı. Tüm boru bölümleri bitirildikten sonra Tablo 2. Bu boru çapları ilgili boru bölümlerine yazılır.5 olarak okuyup lavabo üzerine yazarız. Boru bölümlerinin yük değerleri ve akış değerine göre Tablo 2.6’dan boru çapları belirlenerek ilgili boru bölümlerine yazılır.6. Örneğin. Tüm uç malzemelerinin musluk birimi değerleri Tablo 2. Pis su tesisatı gereçlerinin yük değerleri ve bağlantı borusu çapları aşağıdaki tablodan alınır.3. Bu işlemi tüm uç malzemeleri için tekrarlarız. Bu konularda anlatılan bilgilerden yararlanarak projenin temiz su ve pis su boru çaplarını hesaplayalım.6’dan bulunarak uç malzemelerine yazılır.6’dan bulunarak yazılır. Bu şekilde hesabı yapılan kattaki dağıtım borusunun ve kolonun MB değeri bulunmuş olur. Alttaki katlar da aynı olduğu için kolona MB değerleri toplamı yazılır.

5 MB 12.5 MB 3/4" 1 MB 1 MB 1 YD 1/2" 0. KAT 2 YD 1 YD 2.5 MB 1" 6 YD O 100 O 50 O 50 O 50 O 50 1 YD 1" 1" 9.5 MB 2 YD 1 YD O 70 4 MB 1/2" 3/4" 1/2" 3 MB 3/4" 1 " 5.5 MB 12 YD 44 YD O 100 O 100 8 YD 12 YD 24 YD O 100 O 70 O 70 36 YD O 100 32 YD S S S S S S S S O 100 O 100 44 YD 100 MB 2" BODRUM KAT S R ŞEMA GÖRÜNÜŞÜ .5 MB 5.5 MB 12 YD O 100 O 100 O 100 12.5 MB 0.5 YD 1 YD 1 YD O 50 O 50 O 100 ÜST KATIN AYNISI 1" 1" ÜST KATIN AYNISI 2.5 YD O 50 O 50 O 100 O 50 3/4" 0.12: Şema görünüşleri 6 YD 1" 1" 12. NORMAL KAT 6 YD 6 YD O 70 O 70 18 YD ÜST KATIN AYNISI 1" ÜST KATIN AYNISI 1" O 100 ZEMİN KAT 8 YD 12.5 MB 12.5 MB 1 " 1" 1" 7. N.5 MB 9.5 MB 3/4" 4 MB 1/2" 1/2" 5 MB 1/2" 0.5 MB 5 MB 2 MB 1 MB 1 MB 2 MB 0.5 YD O 50 2 MB 2 MB 1 MB 2 MB 1 YD O 50 1 YD O 50 O 50 3.5 MB 24 YD O 100 O 70 12.5 MB 3 MB 1/2" 3/4" 1/2" 1/2" 1 MB 1 MB 0.5 MB 1/2" 1/2" 0.5 YD 1 MB 0.5 MB 12.5 YD 1 MB 1 MB 0.5 MB 4 YD O 70 O 70 12 YD O 100 6 YD Şekil 3. NORMAL KAT 4 YD 12.5 YD 2 MB 1 YD 2.5 MB 18 YD O 100 O 100 O 100 80 9 YD 9 YD O 100 ÜST KATIN AYNISI ÜST KATIN AYNISI 1.5 MB 1/2" 1/2" 1/2" 0.5 YD 3 YD 3 YD O 100 O 100 O 50 1 YD 6 YD 1" O 100 O 100 O 70 2.5 YD 2.P1 P6 P2 P3 P4 P5 ÇATI KATI O 70 O 100 O 100 O 100 O 100 O 70 1" 1" 7.

5 MB 24 YD O 100 12 YD 32 YD 44 YD S S S S 100 MB BODRUM KAT S ŞEMA GÖRÜNÜŞÜ A .5 MB O 100 O 70 2.5 YD O 100 O 100 1" 7.5 YD 1 YD 2.5 MB 18 YD 81 1.5 MB 3 YD 0.13: Şema görünüşleri 12. NORMAL KAT 9 YD O 100 ÜST KATIN AYNISI 1" 8 YD O 70 O 70 O 100 ZEMİN KAT 12. KAT 6 YD 1" 1" O 100 ÜST KATIN AYNISI 4 YD 12. N.5 MB 2.5 MB 0.5 MB 1" 2 MB 1 YD O 50 2 YD O 70 1 MB O 50 4 MB 1 MB 3 MB 1/2" 3/4" 1/2" 1/2" 2 MB 0.5 YD 1 MB O 50 1 MB 1 YD O 50 O 50 O 100 O 50 1 YD 1" 5 MB 1 " 5. Şekil 3.5 YD 12.5 MB 1/2" 1 YD 3. NORMAL KAT 12 YD 6 YD O 100 ÜST KATIN AYNISI 1" 6 YD O 70 O 100 Yukarıdaki şema görünüşü daha detaylı olarak iki parça halinde aşağıda verilmiştir.P1 P2 P3 ÇATI KATI O 70 O 100 O 100 1/2" 3/4" 9.5 MB O 50 3/4" 1 MB 1/2" 2 MB 0.5 MB 1/2" 0.

14: Şema görünüşleri 82 ÜST KATIN AYNISI 1" 12.5 YD O 50 1/2" 3 MB 3/4" 1/2" 1/2" 2 MB 0.5 MB 5.5 MB 5 MB 0.5 MB 1/2" 1 YD 3/4" 1 MB 2 MB 2 MB 1 MB 0.5 YD 12.5 MB 1 YD 1 YD O 50 O 100 6 YD O 100 3 YD 2.5 MB 4 YD 12 YD O 100 O 70 ÜST KATIN AYNISI O 100 6 YD Şekil 3.5 MB 6 YD O 100 9 YD 18 YD O 70 O 100 ÜST KATIN AYNISI 1" 12.P4 P6 P5 O 70 O 100 1" O 100 1/2" 1/2" 1 MB 1 MB O 50 1 YD O 50 9.5 MB 24 YD O 100 O 100 8 YD 36 YD O 100 O 70 12 YD O 100 44 YD O 100 O 100 S S S S 2" R B ŞEMA GÖRÜNÜŞÜ .5 MB 1" O 100 1" 12.5 YD 1 MB O 50 2.5 YD 2 YD 1 YD O 70 O 50 O 50 1" 1" 1" 7.5 MB 3/4" 4 MB 1/2" 0.5 MB 0.

 Atık su kolonlarına belirli bir sırayı takip edecek şekilde numara veriniz. sıcak su ve atık su tesisatlarının boru çapı hesaplarını yapınız.  Proje hakkında yeterli ön bilgiye sahip olunuz.  Gerekli tüm uç malzemelerini önce kurşun kalemle çizerek kontrol ediniz.  Sıcak su batarya ağızlarını sol tarafa bırakınız. Bu işlem bittikten sonra rapido kalem ile çizime geçiniz.  Temiz su kolonlarını çizerek su dağıtımlarını plana göre yapınız. Örneğin bazı banyolara küvet koymak mümkün olmayabilir. Uygun olmayanları tekrar çiziniz.  Sıcak su dağıtımını plan görünüşüne göre çiziniz.  Soğuk su.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları  Mimari projeyi inceleyiniz ve bölümlerine ayırınız.  Planlar üzerinde ıslak mekânları düzenleyerek uç malzemelerini çiziniz. Bu size zaman kazandıracaktır.  Mimari planları aydınger kâğıdınızın altına koyarak kopya ediniz.  Temiz su şehir şebekesi ile kolon bağlantılarını çiziniz.  Kolon yerlerini aynı eksende bodrum kata çizmeyi unutmayınız.  Atık su bağlantılarını çizerken pis suyun akış yönüne göre çiziniz.  Plan görünüşüne uygun kolon şemasını çiziniz. Öneriler  Mimari projenin bodrum kat.  Boru çapları hesaplarını Faaliyet 1’de verilen bilgilerden yararlanarak yapınız.  En uçlarda bulunan su akıtma yerlerini belirleyiniz.  Soğuk su ve atık su kolon yerlerini önceki konularda anlatılan kıstaslara göre belirleyiniz.  Soğuk su batarya ağızlarını sağ tarafa bırakınız.  Atık su borularını en az dönüş ile ve en kısa şekilde bina dışına çıkaracak şekilde çiziniz. wc’ye.  Her kolonu çatı katına kadar çıkararak planda verilen numaraları aynı sıraya göre kolon tepelerine yazınız.  Tesisata tam karşısından bakıyormuş gibi düşünerek. Gerek soğuk su ve gerekse atık su borularını en uygun ve en kısa şekilde çiziniz.  Mimari planları çiziniz. sağınızda kalan kolonları sağa. zemin kat ve normal kat planlarını inceleyiniz. mutfağa hangi uç malzemelerini yerleştirebileceğinizi belirleyiniz.  Banyoya.  Her boru bölümüne ait temiz su ve atık su boru çaplarını ilgili boru bölümü üzerine yazmayı unutmayınız. ıslak mekânların yerlerini belirleyiniz. 83  Borulama tesisatlarını plan üzerine çiziniz. . Rögara bağlantılarını yapınız.  Kolonlara bağlı uç malzemelerini ve atık su bağlantılarını çiziniz. solunuzda kalan kolonları sola çiziniz.

wc ve mutfak bölümlerinin ortak adıdır? A) Kat planı B) Islak zemin C) Şema görünüşü D) Düşük döşeme Zorunlu olmadıkça soğuk iklimlerde temiz su boruları nerelerden geçirilmemelidir? A) Dış duvardan B) Asma tavan içinden C) İç duvardan D) Tesisat bacasından Aşağıdakilerden hangisine göre şema görünüş çıkarılır? A) Mimari normal kat planı B) Vaziyet planı C) Tesisatı çizilmiş plan D) Donatıları çizilmiş taslak planlar Bodrum katta temiz su boruları nereden geçirilmez? A) Bodrum kat tavanından B) Bodrum kat döşemesinden C) Bodrum kat duvarı sıva altından D) Bodrum kat döşeme altından Aşağıdakilerden hangisi mimari atık su bina dışı toplanma yeridir? A) Kollektör B) Vana C) Şehir şebeke borusu D) Rögar 2. 1. Aşağıdakilerden hangisi mimari plandaki banyo. 5. 3. 84 . Arka sayfada yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları cevaplandırarak bilgilerinizi ölçünüz. 4.

b. e. eviye. süzgeç. zemin ve iki normal kattan oluşmaktadır. çamaşır makinesi. Temiz su (musluk birimi yöntemi ile) ve atık su boru çaplarını hesaplayınız. SIĞ IN A K Şekil 3. bulaşık makinesi) c. alaturka helâ taşı. Buna göre. Borulama tesisatlarını çiziniz. Verilen mimari planı çiziniz. Uç malzemelerini yerleştiriniz.15: Bodrum kat mimari planı BODRUM KAT 85 . (lavabo. Plan görünüşlerine uygun şema görünüşünü çiziniz. klozet. Bu faaliyeti gerçekleştirirken uyguladığınız her işlem sırası için kontrol listesinde işaretleme yapınız. şofben. Aşağıdaki mimari plan bodrum. d. küvet.PERFORMANS TESTİ PERFORMANS TESTİ Aşağıda size bir uygulama faaliyeti verilmiştir. a.

WC SALON BANYO Y.17:Zemin kat mimari planı 86 . ODASI MUTFAK KİLER ZEMİNKAT Şekil 3.

ve 2. A4 aydınger resim kağıdı 3. Gönye (45 ve 60’lik) 5. ODASI BALKON MUTFAK KİLER 1.18: Normal katlar mimari planı ARAÇ VE GEREÇLER 1. Uygun çizim ortamı 2.WC SALON BANYO Y. NORMALKATLAR Şekil 3. Te cetveli 6. Tesisat şablonu 87 . Rapido kalemi 4.

Dağıtıcı (kollektör) ve kolon bağlantı borularını çizdiniz mi? k. zemin. Normal kat planında WC’nin pis su kolon yerini çizdiniz mi? n. WC’nin pis su bağlantılarını çizdiniz mi? 88 Hayır Evet Sıra No Gözlemlenecek Davranışlar . lavabo ve eviyeye kadar çizdiniz mi? g. Kolondan hat alarak tüm uç malzemelerine dağıtımını çizdiniz mi? c. a. Normal kat planında banyonun pis su kolon yerini çizdiniz mi? l. Bodrum kat planını çizdiniz mi? b. Dağıtım yaparken en uygun yerden geçecek şekilde boruları çizdiniz mi? d. bulaşık makinesi ve şofbeni çizdiniz mi? e. çamaşır mak. ve süzgeci çizdiniz mi? d. a. Projedeyi bodrum. Normal katta temiz su kolon yerini belirlediniz mi? b. Kolondan hat alarak tüm uç malzemelerine dağıtımını çizdiniz mi? f. Uç malzemelerini yerleştirme kurallarına göre çizdiniz mi?  Borulama tesisatlarını plan görünüşüne çiziniz. normal kat şeklinde bölümlere ayırdınız mı? Bodrum kat. Zemin kat planını çizdiniz mi? c. Banyoya lavaboyu.PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ  1  2 Mimari projeyi inceleyiniz ve bölümlerine ayırınız. Banyonun pis su bağlantılarını çizdiniz mi? m. Ana sayaç ve dağıtıcıyı çizdiniz mi? j. Bodrum katta temiz su kolon yerlerini belirlediniz mi? h. Şofbenden sıcak su alarak küvet. küveti. zemin kat ve normal kat mimari planlarını çiziniz. Zemin katta temiz su kolon yerini belirlediniz mi? e. Şehir şebeke girişini çizdiniz mi? i. Pis su kolonlarına numara verdiniz mi? o. Mutfağa eviye. a. a. klozeti. Tuvalete hela taşını ve lavaboyu çizdiniz mi? c. Uç malzemelerinin ıslak mekanlardaki yerlerini belirlediniz mi? b. Normal kat planını çizdiniz mi?  3 4 Plandaki ıslak mekanları düzenleyerek uç malzemelerini çiziniz.

Akış katsayısına ve yük değerlerine göre tablodan boru çaplarını bularak boru bölümlerine yazdınız mı? i. Yaptığınız işlemleri kontol ettiniz mi? e. Tablodan akış katsayısını buldunuz mu? h. Zemin kat uç malzemelerini çizdiniz mi? l. Kullandığınız çizim takımlarını düzgünce yerine koydunuz mu? f. Uç malzemeleri ile kolonlar arasındaki bağlantı borularını çizdiniz mi? h. Toplam MB değerlerini buldunuz mu? c. Çalıştığınız yeri temizlediniz mi? 89 .3. Temiz su kolonlarını çizdiniz mi? i. t. Tablodan MB değerlerine göre boru çaplarını buldunuz mu? d. Kolon numaralarını kolonların üstlerine yazdınız mı? f. Temiz su ve pis suyun bodrum kat bağlantılarını çizdiniz mi? Soğuk su. u. sıcak su ve atık su boru çaplarını hesaplayınız a. Pis su kolonlarını çizdiniz mi? d. Pis su yük değerlerini tablodan alıp uç malzemelerine yazdınız mı? f. Kolonlara göre uç malzemelerini çizdiniz mi? g. Plan görünüşe göre tesisatı sağa ve sola açtınız mı? c. a.p. r. pis su borularını 0. Sıcak su dağıtımlarını çizdiniz mi? k. Temiz su boru dağıtımlarını çizdiniz mi? j. Hela taşı ve klozetlerin pis su boru çaplarını 100 olarak belirttiniz mi? Dikkatli ve titiz çalışma a. Soğuk su boru çapı için MB değerlerini tablodan aldınız mı? b. Yük değerleri toplamını bularak boru bölümleri üzerine yazdınız mı? g. q. s. soğuk su ve sıcak su borularını çizdiniz mi? m. Tablolardan gerektiği gibi yararlandınız mı? c. Bulduğunuz boru çaplarını boru bölümlerine yazdınız mı? e. Plan görünüşünden yararlanarak kat çizgilerini çizdiniz mi? b.  Zemin kat planında da pis su için aynı işlemleri yaptınız mı? Bodrum katta pis su kolon yerlerini buldunuz mu? Rögar yerlerini belirlediniz mi? Pis su kolonlarının rögarlara bağlantılarını çizdiniz mi? Pis su borularını en kısa yoldan bina dışına çıkardınız mı? Temiz su borularını 0. Kolonların havalandırma borularını çizdiniz mi? e. Pis su. Çalışırken yeteri kadar sabırlı ve dikkatli oldunuz mu? b. Bodrum kat şema görünüşünü plan görünüşüne göre çizdiniz mi? n. Doğru kalem ve çizgi türü kullandınız mı? d.5 kalemle çizdiniz mi? 5  6  7 Plan görünüşüne uygun şema görünüşünü çiziniz.

Yaptığınız çizimi tekniğine uygun yapabilidiz mi? b. faaliyete dönerek. araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 8 Verimli çalışma a. Çizimi yaparken zorlandığınız yerler oldu mu? c. Eksikliklerinizi. Hesapları tekniğine uygun yapabildiniz mi? DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevaplarınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 90 .

PERFORMANS DENETİM LİSTESİ Bitirdiğiniz faaliyetin sonunda aşağıdaki performans testini doldurunuz. a. ve süzgeci çizdiniz mi? d.Uç malzemelerini yerleştirme kurallarına göre çizdiniz mi? Borulama tesisatlarını plan görünüşüne çiziniz. zemin kat ve normal kat mimari planlarını çiziniz. sıcak su ve atık su boru bağlantılarını çiziniz. sıcak su ve atık su boru çaplarını hesaplayınız. d.Bodrum kat planını çizdiniz mi? b. (bodrum.  1  2 Mimari projeyi inceleyiniz ve bölümlerine ayırınız.Normal kat planını çizdiniz mi? Plandaki ıslak mekanları düzenleyerek uç malzemelerini çiziniz. Planın şema görünüşünü çıkarınız. a.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıda size bir uygulama faaliyeti verilmiştir. klozeti. Tuvalete hela taşını ve lavaboyu çizdiniz mi? c. c. Aşağıda verilen uygulamaları yapınız. Soğuk su. zemin ve normal katları tespit ettiniz mi? b. Soğuk su. çamaşır mak. Zemin kat planını çizdiniz mi? c. e. Mutfağa eviye. a. normal) Plan görünüşüne uç malzemelerini yerleştiriniz. bulaşık makinesi ve şofbeni çizdiniz mi? e.Banyoya lavaboyu. Bu faaliyeti gerçekleştirirken uyguladığınız her işlem sırası için Performans Denetim Listesi’nde işaretleme yapınız. “Hayır” olarak işaretlediğiniz işlemleri modül bilgi sayfasına dönerek ve öğretmeninizden yardım alarak gidermeye çalışınız. Kolondan hat alarak tüm uç malzemelerine dağıtımını çizdiniz 91  3 4  Hayır Evet Sıra No Gözlemlenecek Davranışlar . Mimari planı aydınger kağıdına çiziniz. Normal katta temiz su kolon yerini belirlediniz mi? b. a. Projede bodrum. Islak mekanları belirlediniz mi? Bodrum kat. b. zemin. küveti. a.Uç malzemelerinin ıslak mekanlardaki yerlerini belirlediniz mi? b. Çevrenizdeki proje bürolarından küçük bir mimari plan edininiz.

c. pis su borularını 0. sıcak su ve atık su boru çaplarını hesaplayınız. Pis su. Soğuk su boru çapı için MB değerlerini tablodan aldınız mı? b. p. q. Temiz su boru dağıtımlarını çizdiniz mi? j. Tablodan MB değerlerine göre boru çaplarını buldunuz mu? 92 . m. h. e. Pis su kolonlarını çizdiniz mi? d. j. f. d. a. soğuk su ve sıcak su borularını çizdiniz mi? m. l. Temiz su ve pis suyun bodrum kat bağlantılarını çizdiniz mi? Soğuk su. Kolonların havalandırma borularını çizdiniz mi? e. a. Zemin kat uç malzemelerini çizdiniz mi? l. Uç malzemeleri ile kolonlar arasındaki bağlantı borularını çizdiniz mi? h. r. Kolon numaralarını kolonların üstlerine yazdınız mı? f.  mi? Dağıtım yaparken en uygun yerden geçecek şekilde boruları çizdiniz mi? Zemin katta temiz su kolon yerini belirlediniz mi? Kolondan hat alarak tüm uç malzemelerine dağıtımını çizdiniz mi? Şofbenden sıcak su alarak küvet. Bodrum kat şema görünüşünü plan görünüşüne göre çizdiniz mi? n.3. s.5 kalemle çizdiniz mi? 5 6  Plan görünüşüne uygun şema görünüşünü çiziniz. o. Temiz su kolonlarını çizdiniz mi? i. Kolonlara göre uç malzemelerini çizdiniz mi? g. Plan görünüşe göre tesisatı sağa ve sola açtınız mı? c. lavabo ve eviyeye kadar çizdiniz mi? Bodrum katta temiz su kolon yerlerini belirlediniz mi? Şehir şebeke girişini çizdiniz mi? Ana sayaç ve dağıtıcıyı çizdiniz mi? Dağıtıcı (kollektör) ve kolon bağlantı borularını çizdiniz mi? Normal kat planında banyonun pis su kolon yerini çizdiniz mi? Banyonun pis su bağlantılarını çizdiniz mi? Normal kat planında WC’nin pis su kolon yerini çizdiniz mi? Pis su kolonlarına numara verdiniz mi? WC’nin pis su bağlantılarını çizdiniz mi? Zemin kat planında da pis su için aynı işlemleri yaptınız mı? Bodrum katta pis su kolon yerlerini buldunuz mu? Rögar yerlerini belirlediniz mi? Pis su kolonlarının rögarlara bağlantılarını çizdiniz mi? Pis su borularını en kısa yoldan bina dışına çıkardınız mı? Temiz su borularını 0. n. Sıcak su dağıtımlarını çizdiniz mi? k. u. Plan görünüşünden yararlanarak kat çizgilerini çizdiniz mi? b. k. t. Toplam MB değerlerini buldunuz mu? c. g. i.

Çalıştığınız yeri temizlediniz mi? Verimli çalışma a. Tablolardan gerektiği gibi yararlandınız mı? c. Çalışırken yeteri kadar sabırlı ve dikkatli oldunuz mu? b. Doğru kalem ve çizgi türü kullandınız mı? d. Yük değerleri toplamını bularak boru bölümleri üzerine yazdınız mı? g. Bu değerlendirmeler için öğretmeninize başvurunuz. Kullandığınız çizim takımlarını düzgünce yerine koydunuz mu? f. Hela taşı ve klozetlerin pis su boru çaplarını 100 olarak belirttiniz mi? Dikkatli ve titiz çalışma a. Bu değerlendirmeyi öğretmen yukarıdaki performans denetim listesine veya kendi belirleyeceği ölçütlere göre yapacaktır. 93 . Çizimi yaparken zorlandığınız yerler oldu mu? c. 7 d. Bulduğunuz boru çaplarını boru bölümlerine yazdınız mı? e. Yaptığınız çizimi tekniğine uygun yapabilidiz mi? b. Hesaplamaları modülde anlatılan esaslara göre yapatınız mı?  8 Modül ile ilgili durumunuz öğretmeniniz tarafından uygulanacak performans denetim listesi sonuçlarına göre değerlendirilecektir. Yaptığınız işlemleri kontol ettiniz mi? e. Pis su yük değerlerini tablodan alıp uç malzemelerine yazdınız mı? f. Tablodan akış katsayısını buldunuz mu? h. Akış katsayısına ve yük değerlerine göre tablodan boru çaplarını bularak boru bölümlerine yazdınız mı? i.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D C A C D C B C A ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 B D A D B C ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 B A C A D 94 .

SIDAL Cavit. İstanbul.Ü. 1984  Fırat Plastik Ürün Katalogu  Hakan Plastik Ürün Katalogu  Pilsa Ürün Katalogu  Serel Montaj El Kitabı.  Vitra Seramik Sağlık Gereçleri Ürün Katalogu. Yapıda Sıhhi Tesisat. 2003. Ankara. SIDAL Cavit. Sıhhi Tesisat. Tesisat Teknolojisi İş ve İşlem Yaprakları II.T. Emel Matbaacılık.ÖNERİLEN KAYNAKLAR ÖNERİLEN KAYNAKLAR  Dr. 1987.  KUMRAL Sabri.Dr. Serel Seramik Sanayi ve Ticaret A. Mühendisi KÜÇÜKÇALI Rüknettin. Etem Sait ÖZ.E. Sıhhi Tesisat ve Isıtma Bölümü Bilgi – İşlem – İş Yaprakları Sınıf II. 1997  Y.  Makine. 2004. G. 95 .F.Ş. Ankara. Isısan Çalışmaları No: 147. Devlet kitapları Müdürlüğü.Y. Matbaası.Sınıf. İstanbul. Etem Sait ÖZ.

Yapıda Sıhhi Tesisat. Tesisat Meslek Matematiği. İstanbul 2004 ISISAN. Isısan Çalışmaları Yayın No: 272. 1999 DOĞAN Hikmet. Sıhhi Tesisat. Birsen Yayın Evi. İstanbul MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI. İstanbul. Öz. Ankara. Tesisat Teknolojisi İş ve İşlem Yaprakları 11. 1993 96 .KAYNAKLAR KAYNAKLAR       SIDAL Cavit. Montaj El Kitabı. İstanbul. Makina Mühendisleri Odası Yayın No: 122. Ethem Sait. Lazer Ofset. 1987 KUMRAL Sabri. İstanbul. Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Teknik Esasları. 2001 SEREL. Sınıf. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->