P. 1
SALAT-I TEFRİCİYE-SALAM NÂRİYE

SALAT-I TEFRİCİYE-SALAM NÂRİYE

4.71

|Views: 28,522|Likes:
SALAT-I TEFRİCİYE-SALAM NÂRİYE

"Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil'ükadü, ve tenfericü bihil'kürabü, ve tükdâ bihil'havâicü, ve tünâlü bihir'regâibü, ve hüsnül'havâtimi, ve yüsteskal'ğamâmü bivechihil' kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ'lûmin lek."
SEVAP VE FAZİLETİ
Ey Hak Yolcusu Kardeşi Salevât-ı şerife okumak, yüce Peygamberimizin şefâatına ermeye vesiledir. Salevât-ı şerife okumaya devam eden kullarını Allah sever, Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed (Aleyhisselâm) ise, memnun olur.
Bu fazilettendir ki, salavât okuyan kimsenin bütün işleri Allah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gönül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kalkar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur (gerçekleşir).
Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere... isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı buna göredir.
Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur.

SALAT-I TEFRİCİYE-SALAM NÂRİYE

"Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil'ükadü, ve tenfericü bihil'kürabü, ve tükdâ bihil'havâicü, ve tünâlü bihir'regâibü, ve hüsnül'havâtimi, ve yüsteskal'ğamâmü bivechihil' kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ'lûmin lek."
SEVAP VE FAZİLETİ
Ey Hak Yolcusu Kardeşi Salevât-ı şerife okumak, yüce Peygamberimizin şefâatına ermeye vesiledir. Salevât-ı şerife okumaya devam eden kullarını Allah sever, Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed (Aleyhisselâm) ise, memnun olur.
Bu fazilettendir ki, salavât okuyan kimsenin bütün işleri Allah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gönül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kalkar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur (gerçekleşir).
Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere... isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı buna göredir.
Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur.

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Sep 20, 2008
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

SALAT-I TEFRİCİYE-SALAM NÂRİYE

"Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâm¬ men alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil'ükadü, ve tenfericü bihil'kürabü, ve tükdâ bihil'havâicü, ve tünâlü bihir're¬ gâibü, ve hüsnül'havâtimi, ve yüsteskal'ğamâmü bivechihil' keri¬ mi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ'lûmin lek."
SEVAP VE FAZİLETİ

Ey Hak Yolcusu Kardeşi Salevât-ı şerife o k u m a k , y ü c e Peygamberimizin şefâatına e r m e y e vesiledir. Salevât-ı şeri­ fe o k u m a y a d e v a m e d e n kullarını Allah sever, Allah'ın Pey­ gamberi Hz. M u h a m m e d (Aleyhisselâm) ise, m e m n u n olur. Bu fazilettendir ki, salavât okuyan kimsenin bütün işleri Al­ lah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gö­ nül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kal­ kar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur (gerçekleşir). Bu salavât, 3,5,7,11,21 v e y a 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere... isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı b u n a göredir. Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) de­ fa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korun­ mak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalka­ madığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->