P. 1
toksikoloji

toksikoloji

|Views: 249|Likes:
Yayınlayan: aloneathomeoriginal

More info:

Published by: aloneathomeoriginal on Jul 25, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

Kapat Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 84 TOKSİKOLOJİ LABORATUVAR KİTABI Prof. Dr.

Nevin VURAL armasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Ankara • 2000 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 84 TOKSİKOLOJİ LABORATUVAR KİTABI Prof. Dr. Nevin VURAL Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Ankara • 2000 ISBN 975-482-512 2 Ankara Üniversitesi Basımevi - 2000 ÖNSÖZ Mesleki veya çeşitli nedenlerle oluşan akut veya kronik zehirlenmelerin toksikolojik analizlerini içeren bu kitap, ilk kez 1975 yılında yazılmış olan "Toksikoloji Laboratuvar Kitabı"nın yeniden düzenlenmesi ve daha gelişmiş yöntemlerin ilavesiyle hazırlanmıştır. Kitap Eczacılık Fakültesinde okutulan "Toksikoloji Pratik" derslerine yönelik hazırlanmakla beraber, açıklanan yöntemler adli tıp, işçi sağlığı ve zehirlenme danışma merkezleri gibi kurumların toksikoloji laboratuvarlarında da uygulanabilecek niteliktedir. Adı geçen kurumlar için yardımcı olacağını ümit ederim. İki bölümden oluşan kitapta 1. bölümde toksikoloji uygulaması ve toksikolojik analiz prensipleri hakkında genel bilgilere; 2. bölümde ise sık zehirlenmelere neden olabilen kimyasal maddelerin analizleri (monograf şeklinde) açıklanmıştır. Yöntemlerin bir kısmı rutin laboratuvar imkanları ile yapılabilecek düzeydedir. Bir kısmı da Anabilim Dalımızda çeşitli tez ve proje çalışmalarında uygulanabilirliği gösterilen yöntemlerdir. Kitabın hazırlanmasında büyük emekleri geçen Anabilim Dalımız sekreteri Nurcan Bölükbaş, Polis Akademisi hocalarından Mustafa Dönmez ve eşi Somay Dönmez, Farmasötik

Toksikoloji Anabilim Dalı araştırma görevlileri Ahmet Oğuz Ada ve İlker Ateş'e teşekkürü bir borç bilirim. Prof. Dr. Nevin VURAL Temmuz 2000 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN YÖNTEM ve TEKNİKLER 1. ANALİTİK YÖNTEMLERİN TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI...................................................................................................1 2. SİSTEMATİK TOKSİKOLOJİK ANALİZ.....................................................6 2.1. Numune seçimi ve alınması.....................................................................................6 2.2. Postmortem toksikolojik analiz için alınacak biyolojik örnekler .........................8 2.3. Numunenin korunması ve laboratuvara gönderilmesi.............................................9 2.4. Toksikolojik analizde izlenecek yol........................................................................11 2.5. Toksikolojik analizi etkileyen faktörler...................................................................11 2.6. Analitik bulguların değerlendirilmesi......................................................................14 3. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE DOĞRUDAN ARANMASI. 16 .'i 3.1. Ön denemeler..........................................................................................................17 3.2. Biyolojik materyale doğrudan uygulanan testler.....................................................18 3.3. Bazı metalik zehirlerin biyolojik materyalde doğrudan aranması...........................26 Reinsh deneyi..........................................................................................................26 4. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE İZOLASYON TEKNİKLERİ...................................................................................................... 4.1. Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla izolasyonları .......................31 4.2. Uçucu zehirlerin mikrodifuzyon yöntemi ile izolasyonları.....................................37

4.3. Uçucu olmayan organik zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonları.................40 4.4. Enzim yıkılama yöntemi ile organik zehirlerin izolasyon ve aranmaları................46 5. ZEHİRLERİN TARAMA YÖNTEMLERİNDE KULLANILAN ENSTRUMENTAL TEKNİKLER......................................................................51 5.1. İnce tabaka kromatografîsi......................................................................................51 5.2. UV ve görünür alan spektrofotometresinin toksikolojik analizlerde kullanılması.. 59 5.3. Gaz kromatografisinin toksikolojik analizlerde kullanılması..................................62 5.4. Yüksek basınçlı sıvı kromatografîsi........................................................................65 5.5. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi..................................................................66 5.6. Nötron aktivasyon analizi.......................................................................................67 5.7. İmmunoassay'ın toksikolojik analizlerde kullanılması............................................68 2. BÖLÜM ÖNEMLİ ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE ANALİZLERİ..........77 1. UÇUCU ZEHİRLER ...........................................................................................79 1.1. Karbon monoksit.....................................................................................................79 1.2. Siyanür....................................................................................................................93 1.3. Metil alkol...............................................................................................................102 1.4. Etilalkol..................................................................................................................107 1.5. Formaldehit.............................................................................................................121 1.6. Formik asit ve format..............................................................................................123 1.7. Klorlu hidrokarbonlar.............................................................................................126 1.8. Aromatik hidrokarbonlar.........................................................................................130 1.9. Fenoller...................................................................................................................140 2. UÇUCU OLMAYAN ORGANİK ZEHİRLER.................................................148 2.1. Barbitüratlar...........................................................................................................148 2.2. Benzodiazepinler....................................................................................................156

................................... KAYNAKLAR..................................................................................................... 165 2........................... fiziksel....................1......................................... I....................... 4.....................194 5.3............................................................................... Kurşun..... canlı organizmada uğradığı değişmeler ve etki mekanizmaları................................... zehirlenmelerin tedavileri............. 6......................................................................... LABARATUVARDA İLK YARDIM..2....................................................208 6.............. Organik klorlu pestisitler.................................................................2................180 4........................... Fenasetin ....................... Anobolik steroidler....1... ANALİTİK YÖNTEMLERİN TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI Kimyasal maddelerin (zehirlerin) kaynakları......................................... Ek. PESTİSİTLER...................179 4. 5...........................2......................................... 5............................................................. Organik fosforlu pestisitler........... nitel ve nicel analizleri...........207 6.........................169 3.................... METALİK ZEHİRLER ... DOPİNG MADDELERİ ........................ Vİ TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER Bölüm 1.........................2.................. KULLANIMI KONTROL ALTINDA OLAN MADDELER (ve NARKOTİKLER).................................................... Salisilatlar...........................................................................5......................................................................................1.......................................................... ÖNEMLİ REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI........... zehirlerin izolasyonu.................. Reinsch deneyi............... güvenli kullanımları için risk analizleri ve standardizasyonlarmın yapılması bugünkü modern toksikolojinin uğraş alanıdır................. Organik bazlar..... İNDEKS.................................................................................................. Parasetamol.....................................................4................ Uygulamalı bir bilim olan toksikolojinin tarihi gelişiminde analitik yöntemlerin yeri ...................... kimyasal ve biyolojik özellikleri.... toksik dozları...........................................................................................161 2.......2....208 Ek.................................................

Eğer zehirleyici kişi suçüstü yakalanamazsa kurbanın zehirlenmeden öldüğünü gösterebilecek herhangi bir yol (delil) yoktu. kullanılan mikro yöntemlerin duyarlı. "pozitif bilimlerin hukuka uygulanması" olarak tanımlanan forensik (adli) bilimlerin de önemli bir dalıdır. " toksikolojinin yasal amaçlarla kullanımı" olarak tanımlanır. organizmada metabolik olaylar sonucunda değişime uğramıştır. fizyolojik ve davranış bozukluğuna neden olabilecek kimyasal maddelerin nitel ve nicel analizleri ile sonuçlarının yorumu alanında uygulanır. güvenilir ve tekrarlanabilir olması gerekir. Analitik toksikolojinin içeriği ve uygulamaları bilinmeksizin forensik toksikolojiyi incelemek mümkün olamaz. ilaç suistimali ve bağımlılığının biyolojik materyalde identifıkasyonu gibi alanları kapsamakta ise de : tarihi gelişimi içinde forensik toksikolojinin uygulaması daha çok kriminal olaylarda görülen ölüm. adli bilimler tarihinde adli tıptan sonra gelişen ikinci daldır. O zamanlar eğer ceset siyah. gerekli delillerin toplanması ve bu delillerin analizleri ile suçlu kişiyi belirlemek adli bilimlerin konusudur. Arsenikle ölen kişilerin kalbinin veya vücutlarının ateşle tahrip edilemeyeceği gibi yanlış düşünceler vardı. kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) analizleri için gerekli yöntemleri araştırır. adli kimya ve kriminalistik dallarını kapsar. bir ksenobiyotik. canlı organizmaya zarar veren kimyasal maddelerin doku ve vücut sıvılarından izolasyonları. adli odontoloji. Adli toksikoloji . Analitik toksikoloji. Diğer taraftan analizi yapılacak madde çoğunlukla. yaralanma. suçun işlendiği olay yerinin incelenmesi. mavi veya yer yer lekeli ise veya kötü kokuyorsa kurbanın zehirlenme sonucu öldüğüne inanılırdı. Adli bilimler geçmişte olan bir olayı bilimsel yöntemlerle yeniden canlandırarak hukuk ve yasalar açısından değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle vücut sıvı ve dokularında kimyasal madde yanında metabolitlerinin de araştırılması gerekir.B. Genellikle bu olay bir suçun işlenmesi ile ilgilidir. düzenleyici (regülatory) toksikoloji. Modern toksikolojinin tarihinde analitik toksikoloji ve forensik (adli) toksikoloji ilk gelişen dallardır. miktarı çok düşük olduğu için. Forensik toksikoloji. Bu nedenle analitik toksikoloji ve forensik toksikoloji tarihi gelişimleri içinde birbirinden yararlanan toksikoloji dallarıdır. adli psikoloji. hakimler ve diğer hukuk görevlileri (savcı. adli antropoloji. Gerek biyolojik ortamın yapısı ve gerekse aranacak ksenobiyotik ve metabolitlerin analizi analitik toksikologun çözeceği problemleri oluşturur. avukat gibi) zehirlenmenin semptom ve işaretleri hakkında son derece yanlış nosyona sahiptiler. moleküler düzeyde araştırmalara inilebilmesi toksikoloji alanında büyük çığır açmıştır. Bunun için de "analitik toksikologun" analitik kimyanın yöntemlerini ve tekniklerini çok iyi bilmesi ve kullanması gerekir. identifıkasyonları. Yüzyıla kadar doktorlar. adli tıp. adli toksikoloji. Genel olarak analizin yapıldığı biyolojik ortam kompleks yapılı ve aranacak madde. Geniş anlamda adli bilimler. Modern toksikolojinin kurucusu olarak bilinen Mathiev J. Diğer taraftan forensik toksikoloji. Orfıla (1783-1853) ilk kez adli olaylarda bilimsel delilin gerekliliğini toksikolojik açıdan göstermiştir. Her ne kadar bu geniş tanım.tartışmasızdır. . XIX. Özellikle 196O'lı yıllardan itibaren enstrumental tekniklerin toksikolojiye girmesi ile çok duyarlı ve spesifik analizlerin yapılabilmesi. geliştirir.

İş ortamında iyi endüstriyel hijyenik koşulların sağlanması için işçilerin maruz kaldığı zararlı miktarda. temelde analitik toksikolojiye dayanmaktadır. madde bağımlılığının neden olduğu advers etkilerinin toksikolojik analizleri forensik toksikolojinin uygulama alanıdır. amitriptilin. Böylece terapötik ilaç izlemesi. lityum. Endüstriyel toksikoloji ve regulatory (düzenleyici) toksikoloji uygulamalarında kimyasal maddelerin analizleri. Bir kimyasal maddenin biyolojik sistemlerde analitik yöntemlerle araştırılması ve sonucun pozitif bir delil olarak kullanılmasının adli bilimler içinde önemli bir yeri vardır. Arkadan. Bu nedenle de kullanılan metodolojinin özellikle seçici olması gerekmektedir. Analizi yapılan ilacın özelliğine göre değişik yöntemler (kromatografı. ortalama plazma düzeyinden sapmayı gösterir ve buna göre doz artırılır veya azaltılır. bizmut ve cıva gibi metalik zehirlerin ayrılması ve analizi için kombine bir yöntem olan Reinsch testi (1841). antimon. Özellikle terapötik indeksi küçük ve yan etkileri açısından önemli olan ilaçların (fenitoin. tehlikeli maddelerin idendifiye etmek amacı ile çevresel izlenmeleri yapılır. idrarlarında metabolitleri olan hippurik asit ve o-krezol tayini "biyolojik izlemeye" örnektir. maruz kalan kişilerin kanlarında toluen . maruziyetin biyolojik ve çevresel izlenmelerinde analitik yöntemlere ihtiyaç vardır. Endüstride kimyasal maddeye maruziyetin belirli standartlara göre analizi ve yorumlanması "çevresel izleme". alkol ve ilaçların neden olduğu trafik suç kazalarının araştırılması. zehirlerin genel olarak taranmasında Fresenius (1845) ve von Babo (1847) tarafından geliştirilen yöntemler. Bu ilaçların kan serumu düzeylerinin kantitatif analizlerinde kesinlik çok önemlidir. Örneğin aromatik bir hidrokarbon olan toluenin işyeri ortamında TLV-TWA olarak tayini. Zehirlenmelerin neden olduğu ölüm olaylarında postmortem toksikolojik analiz. Marsh 1836'da dokularda arsenik tayini için güvenilir bir yöntem geliştirmiştir. ölen kişinin iç organlarında. immuno assay gibi) seçilmelidir. ilk kez İngiliz kimyager James M. kişisel maruziyetin ise biyolojik parametrelere göre biyolojik sıvılarda analizi ise "biyolojik izleme" olarak ifade edilir. Bu analizler duyarlı ve güvenilir (standard) analitik yöntemlerle gerçekleştirilir. valproik asit gibi) terapötik izlenmeleri gereklidir. Adli toksikolojinin gelişimi kimyasal maddelerin analizi ile ilgili analitik yöntemlerin bulunması ve geliştirilmesi ile beraber olmuştur. teofılin. alkaloidlerin ekstraksiyonu ve ayrılmasında kullanılan ve halen tüm uçucu olmayan zehirlere uygulanan Stas-Otto yöntemi (1851) ve fosfor identifıkasyonunda kullanılan Mitscherlich deneyi (1855) gibi (bilim adamlarının isminin verildiği) yöntemler sayılabilir. prokainamid. Genellikle bir ilaca verilen terapötik cevap ilacın uygulanan dozundan çok kandaki konsantrasyonu ile ilişkilidir. arsenik (As) zehirlenmesinden şüpheli ölüm olaylarında. Örneğin. ölüm nedeninin zehirlenme (As ile) ile olduğu bilimsel olarak göstermiştir.Bir ilacın belirli zaman aralıklarında plazma konsantrasyonunun izlenmesi. Toksikolojinin diğer bir uygulama alanı terapötik ilaç izlenmesidir. Toksikolojinin babası olarak bilinen Orfıla'nın rolü o zamanlarda olan meşhur öldürme olaylarında "ekspert tanıklık" yapmasıdır. (therapeutic drug monitoring). Ancak . Örneğin kantitatif tayinde o ilacın hem kendisinin hem de metabolitinin birlikte ölçülmesi terapötik amaç açısından ideal değildir. Marsh testini kullanarak. Örneğin o yıllarda "zehirleyici" olarak isim yapan Marie Lafarge'nin mahkemesinde. çevresel izleme. digoksin.İşte ilk kez Orfıla 1814'de zehirlerin kimyasal ve fiziksel yapısının incelenmesine sistematik bir yaklaşım getirmiştir. (Marsh testi). arsenik.

mesleki veya çevresel kimyasal maddelere akut ve kronik maruz kalmanın değerlendirilmesinde. numune cinsi ve numunenin alındığı tarih ve saat yazılır. toksikolojik problemlerin çözülmesinde bir çok yeni analitik teknik ve cihazdan yararlanılmaktadır. metabolizması. Etiketle numunenin kime ait olduğu. Böyle durumlarda ilacın kendisinin diğer bir vücut sıvısı (kan) veya dokusunda aranarak identifıkasyonu yapılmalıdır (Moffat. idrar. . numunenin saklanması. Ancak bazı ilaçlar idrarla sadece metabolitleri şeklinde atılır ve ana madde bulunmaz. SİSTEMATİK TOKSIKOLOJIK ANALIZ Zehirlenme olaylarının identifıkasyonunda doğru numune seçimi. ilaç ve kimyasal maddelerin idrardaki konsantrasyonunun kana göre daha yüksek (100 kere daha fazla olabilir) olması ve proteinlere bağlı olmadan atılmasıdır.çevresel izleme yanında maruz kalınan internal dozun incelenmesi (biyolojik izleme) maruziyetin daha iyi bir göstergesi olarak kabul edilir. ve ark.1. Bu amaçla da maruz kalınan kimyasal madde veya karışımlarının kan. Zehirlenmelerde zehirlenmeye neden olan kimyasal maddenin identifikasyonu. metabolitleri ve kontaminantlarının neler olabileceği. 2.C. A. En önemli üstünlüğü. numune alma şekli. analizi nasıl etkileyeceğini bilmesi gerekir. laboratuvara gönderilmesi ve analize hazırlanması belirli bir sistematik düzen içinde yapılır. Toksikolojide analitik yöntemlerin uygulanmasına yönelik olan bu kitapta zehirlenmelerde ve kimyasal maddelere maruziyetin belirlenmesinde kullanılan genel analiz yöntemleri ile önemli toksik maddelerin biyolojik materyalde idendifikasyonu ve tayinlerinde kullanılan yöntemlere örnekler verilecektir. Sonuç olarak adli toksikologlar tarafından toksikolojide uygulaması başlatılan analitik yöntemlerin çeşitliliği ve gelişmesi devam etmektedir. ölüm olaylarında toksikolojik analiz için "biyolojik materyal" olarak tanımlanan vücut sıvı ve dokularından örnek alınır. Alınan numunelerin uygun numune kaplarına alınması ve etiketlenmesi gerekir. Zamanımızda toksikolojinin her alanında. İdrar : Toksikolojik analizlerde bir çok kimyasal maddeler ve metabolitlerinin taranmasında tercih edilen bir sıvıdır. Analizde kullanılan yöntemlerin her kimyasal maddeyi tanımlayacak spesifıklikte olması gerekir. ve yeterli derecede tekrarlanabilir olmalıdır. kalitatif ve kantitatif analizinde izlenen yöntem aşağıdaki sıraya göre yapılır : 2. ilaç suistimali ve bağımlılığının araştırılmasında ve terapötik ilaç izlenmesinde. Örneğin p9-tetrahidrokannabinol ve birçok 6 benzodiazepinler metabolitleri şaklinde atılır. Numuneyi alan kişinin ve analizi yapan toksikoloğun kimyasal maddenin bozulması. Numune seçimi ve alınması Akut zehirlenmelerde. İdrar ve kan genelde en çok kullanılan örneklerdir. Ayrıca kompleks yapıdaki biyolojik materyalde ise çok düşük miktarda bulunduklarından dolayı bu yöntemlerin duyarlıkları yüksek. saç gibi biyolojik materyalde kendileri ve/veya metabolitlerinin kalitatif veya kantitatif analizleri yapılır.

Analiz için en az 50 mi numune gereklidir. Postmortem toksikolojik analiz için alınacak biyolojik örnekler . Ölüm olaylarında alınabildiği kadar idrar örneği toplanmalıdır. siyanür. İlk mide yıkama suyu toksikolojik analiz için daha önemlidir. hastaneye getirilen hastadan 2-3 şekilde kan örneği alınır : 10 mi. Kan . Alkol analizi için en az %1 oranında NaF içeren 10-20 mi kan örneği ayrıca alınır. Çünkü postmortem kanda glukoz tayini bu açıdan bir önem taşımaz. fakat perifer kan (femoral ven) tercih edilmelidir. mide içeriği ile kontamine olabilir. Boş idrar kesesinde bulunabilecek glukoz veya aseton mikro yöntemle tayin edilir. Numuneler ayrı ayrı alınır. Heparinize edilmiş kan örneği (CO ve birçok ilaç zehirlenmesinin teşhisi için). Vücut boşluğuna sızan kan hiçbir zaman alınmamalıdır. alkoller. Kural olarak hiçbir koruyucu konulmamalıdır. Sodyum florür. Henüz absorbe olmamış ve bozulmamış ilaç kapsülleri. CO. Her birinin total hacimleri kaydedilir. alkol veya heparin içeren fenol İti koruyucuları içeren dezenfektan "swab"ler kullanılmamalıdır. tabletleri. Bu analiz özellikle diabet durumunun belirlenmesinde yararlıdır. diğer depresanlar. İdrar kesesinin boş görüldüğü durumda idrar kesesinden "temas" yolu ile örnek alınır. kan örneği (alkol tayini için) ve hiçbir koruyucu veya antikoagulan içermeyen 10 mi kan örnekleri ayrı ayrı tüplere alınır. prezervatif olarak kullanılır ve kanın mikrobiyel putrifıkasyonunu ve böylece "endojen alkol oluşumunu veya alkol kaybını" önler. kusmuk ve elbise üzerinde kalan kusmuk kalıntısı analiz için kullanılır. Ölümden hemen sonra kalp kanı alınabilir. Ölüm olayında ayrıca mide içeriği ile birlikte mide de alınır. mide yıkama suyu. 2. İlaçların tanımlanmasında ve kantitatif analizinde en uygun örnektir. Oral yolla zehirlenmelerde genel olarak toksik madde en yüksek konsantrasyonda mide içeriğinde bulunur. Çünkü diğer vücut sıvıları.Bu durumda idrar örneğinin kateter sıvısı (çoğu kez lidocaine gibi bir lokal anestetik içerir) ile kontamine olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. trankilizan gibi birçok ilaç ve toksik maddeler için koruyucu konmaz. Rutin analizlerde 20-30 mi kan yeterlidir. Mideden alınan örnekler ilaçların ve toksik maddelerin taranması için uygundur. İki tarafından ligatüre edilerek. Mide içeriği ile ilgili örnekler plastik kaplar içinde toplanır. Akut zehirlenmelerde. Genel olarak 100 mi idrar örneği yeterlidir.2. mümkün mertebe şekli bozulmadan uygun bir kap içinde laboratuvara gönderilir. Bilinci olmayan hastalardan idrar kataterize edilerek alınır. Postmortem kan örneği en az 2 tane alınır. bitki parçacıkları gözle bile görülebilir. Mide içeriği veya mide yıkama suyu : Mide içeriği.1986). %1 NaF içeren 2 mi. Kan alınırken. Cam tüplere alınan kan örnekleri ağzı sıkıca kapatılarak analize kadar buzdolabında saklanır. Kantitatif değerlendirme için bu gereklidir.

Saç örneği ise hem ölüm olmayan kronik zehirlenmelerde ve hem de postmortem analizlerde kullanılan önemli bir biyolojik materyaldir. mide (ölüm halinde) ve içerikleri hem ölüm olmayan zehirlenmelerde (antemortem) hem de ölümden sonra (postmortem) toksikolojik analiz için alınır.3. Pestisitler gibi yağ dokusunda biriken maddelerle zehirlenmelerde (klorlu hidrokarbon lu insektisitler. 1995) Eğer şüphelenilen zehir uçucu bir madde ise beyin (100 gram) ve akciğer örneği (200 gram) istenir. diğer şüpheli materyal zehirlenme olayı ile ilgili olabilir. kan.. depresanlar.C.kan. beyin ve böbrek örnek olarak alınır. 2. Olay yeri kalıntıları : Zehirlenme olayının olduğu yerde (olay yeri). sulfanamitler Alkol. Bu tip materyalden alınan numuneler ancak destekleyici olabilir. Tablo l'de postmortem toksikolojik analizde kullanılan biyolojik materyal. trankilizanlar Alkol Morfin. Tablo 1. A. Numune Beyin Karaciğer Böbrek Kan (kalp) Kan (femoral ven) Vitröz humor Safra idrar Mide muhtevası Akciğer Miktar 100 g 100 g 50 g 25 mi 10 mi Hepsi Hepsi Hepsi Hepsi 200 g Kullanıldığı analiz Alkol ve diğer uçucu zehirler Bir çok toksik maddeler Metaller (Hg. Örneğin karaciğer örneğinde daha önceleri 250-500 g alınması istenirken son yıllarda 100 g yeterli görülmektedir. glutetimid ve diğer ilaçlar Metaller. zehirlenen kişi ve ölünün çevresinde bulunan şişeler. trankilizanlar Alkol. Bu nedenle "olay yeri kalıntısı " olarak isimlendirilen bu materyal analiz için alınır. Olay yeri kalıntısından birkaç miligram örnek yeterli olabilir. kaplar. ve Baselt R.R. Poklis. depresanlar. Cd gibi). metadon. (Cravey. PCB'ler gibi) adipoz dokudan (50 gram) da örnek alınmalıdır. Kronik metal zehirlenmelerinde kemik dokusundan örnek almak gerekir. safra. H. uyku ilaçları gibi birçok ilaçlar Zehirlenmeden veya ölümden kısa bir süre önce alınan zehirler Inhalasyon zehirleri Yöntemler geliştikçe alınması gereken biyolojik örnek miktarı da azalmaktadır. CN. 1975. karaciğer.Yukarıda açıklanan idrar. Numunenin korunması ve laboratuvara gönderilmesi . Ölümden sonra otopsi sırasında en çoğunlukla mide muhtevası. idrar. Alınan örnek katı ise birkaç mililitre su veya uygun bir organik çözücü içinde çözülür. Değerlendirmede asıl olan biyolojik numunedir. CO.Otopsi sırasında toksikolojik analiz için alınacak biyolojik materyal. CN. CO. miktar ve hangi zehirlenmelerde seçilecekleri gösterilmiştir. Her test için küçük bir miktar kullanılır. Cesetin bozulması durumunda beyinden her zaman örnek alınmalıdır.

alınabilen numune miktarı. 5. ekstraksiyon. Numunenin ambalajı açılmadan önce dış görünüşü (büyüklüğü. homojenize edilmesi gerekir. Mide içeriği. 2. 6. ambalaj şekli. Toksik anyonların dializ yöntemi ile ayrılması ve analizleri yapılır. idrar ve kanda. aranacak 11 . Toksikolojik analizde izlenecek yol Laboratuara gönderilecek biyolojik materyalde toksikolojik analiz aşağıdaki şemaya göre gerçekleştirilir : 1. ince tabaka kromatografisi (İTK) ve gaz kromatografisi (GLK) en çok kullanılan yöntemlerdir. Bu durumda bekletme sırasında analizi yapılacak maddenin (biliniyorsa) bozulmama koşullan sağlanmalıdır. Numunenin net ağırlığı veya hacmi saptandıktan sonra 1/3'ü analiz için hazırlanır. H2S ve özellikle HCN'in çözünmüş oldukları organ sıvılardan ayrılabilecekleri hatırlanmalıdır. Genel olarak ise gerek antemortem gerekse postmortem alınan örnekler birkaç gün içinde analizi yapılacaksa (+4)°C de . Ancak analize kadar numunenin bir süre beklemesi gereklidir. Toksikolojik analizi etkileyen faktörler 1) Toksikolojik analize başlamadan önce bazı faktörlerin göz önüne alınması gerekir.Biyolojik materyalden kimyasal maddenin ayrılması için izolasyon yöntemleri (mikrodifüzyon. Metalik zehirler için Reinsch testi. Ancak doku ve sıvıların bozunmasından etkilenecek toksik madde analizlerinde numuneye %1 oranında sodyum florür ilavesi yapılabilir. daha uzun süre bekleyecek örnekler ise (-20)°C de saklanır.4. Ancak bu durumda alınan numunenin analizden önce iyice ezilip. yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gerektiğinde gaz-kütle spektrometresi (GC-MS) kullanılır. 2. -10°C den aşağı sıcaklıklarda numunenin saklanması sırasında CO. atomik absorbsiyon ve emisyon spektroskopisi ile kalitatif ve kantitatif analiz yapılır. İzole edilen zehirlerin nitel (kalitatif) analizleri için genel tarama testleri uygulanır. dijestiyonu gibi) uygulanır. 8.5. ön denemeler uygulanr. 3. Kimyasal maddenin kesin identifikasyonu (destekleyici testleri) ve kantitatif tayini yapılır. Bu amaçla GLK. 4. izolasyon yapmadan önce. Koruyucu madde ilavesinden çoğunlukla kaçınılır. enzim. diğer kalan kısmı gerektiğinde incelenmek üzere saklanır. İmmunoassay de tarama testleri arasında sayılmaktadır. Özellikle etil alkol analizinde bu ilave zorunludur. Ultraviyole spektroskopisi (UV). 10 2. 7. Bu faktörler arasında. mühürü ve üzerindeki etiket) incelenir.İdeal olan numunenin alımından hemen sonra laboratuvara gönderilmesi ve analizin yapılmasıdır.

kimyasal maddenin mahiyeti ve zehirlenmeye neden olduğu düşünülen şüpheli maddenin biyotransformasyonu ve özellikle postmortem doku veya sıvılarda oluşabilecek bozunma maddeleri hakkında bilgi edinilmelidir. Ölümden sonra oluşan "Thanatokimyasal" değişimleri bilmek çok önemlidir. Örneğin kokain bağımlılığının saptanmasında.) Cesete kötü koku veren bu aminler dışında. Toksikolojik analiz yapan kişinin (kimyasal toksikolog) ilaç ve kimyasal maddelerin biyotransformasyonunu bilmesi gerekir. Oral yol ile zehirlenmelerde öncelikle mide içeriği analiz edilir. Bu nedenle kimyasal maddenin karaciğerdeki konsantrasyonu kana göre çok yüksek (enaz 100 misli) olabilir. Putrefaksiyonun derecesi ve mikrobiyel aktiviteye bağlı olarak kandaki CO (COHb). mikrobiyel bozunma sonucu birçok endojen maddeler oluşur. Cesedin bekletilmesi sırasında. genel sistemik dolaşımdan önce karaciğere taşınırlar. ortamın sıcaklığı. analizi etkileyen birçok interfere edici maddelerin oluşmasına neden olur. Ayrıca mikrobiyel metabolizma cesette bulunan zehiri parçalayabilir veya "ptomain" veya "kadaverik alkaloidler" adı verilen diaminlerin (putresin ve kadaverin) oluşmasına neden olur. Poklis. siyanür. 12 Kural olarak ölümden sonra. Eğer belirli bir maddeden şüpheleniliyorsa veya biliniyorsa bu durumda toksikolog öncelikle zehrin konsantre olduğu doku veya sıvıları analiz materyali olarak seçer. 1969. başlangıç testi olarak immunoassay yöntemi ile idrarda majör metaboliti olan benzoilekgonin aranır. Arkadan idrar analizine geçilir. Bu kadaverik alkaloidlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sıklıkla rastlanılan zehirlere benzediği ve bozunmuş cesetten izole edilen bu maddelerin morfin ve benzeri ilaçlar gibi aynı renk reaksiyonlarını verdikleri 1870'Ii yıllarda bile biliniyordu. Gadamer. 1995) . Ana madde ile birlikte (ana majör) metabolitinin de izole edilmesi gerekir. striknin ve civa gibi toksik maddeler ise çok dayanıklıdır ve ölümden uzun yıllar sonra bile tanımlanabilirler. Stolman. Örneğin CO zehirlenmesi şüphesi varsa kan (COHb şeklinde bulunur) öncelikli analiz sıvısı olarak kullanılır. etil alkol gibi maddelerin konsantrasyonları azalabilir veya artabilir. İlaç ve zehirler gastrointestinal sistem ve diğer yollardan absorbe olduktan sonra. fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bir çok ayrıntılı çalışmalar bulunmaktadır. Bazı durumlarda sadece metabolitlerin bulunması zehirlenme nedeni olan ilaç veya zehir için bir delil olabilir. "İmmunoassay" gibi tarama yöntemleri ana maddeden çok idrardaki metabolit analizine dayanır. Çünkü böbrek bir çok zehirlerin atılım organıdır. otopsi ve toksikolojik analiz en kısa zamanda yapılmalıdır. 1965. Eğer tükrük veya saç biyolojik materyal olarak kullanılacak ise o zaman doğrudan kokain aranır. (örneğin fenil alaninin bakteriyel dekarboksilasyonu ile oluşan feniletilaminin amfetamine çok yakın özellik göstermesi gibi. Çünkü letal doz veya üstünde bir miktarda alınan zehirin absorbe olmamış kısmını içerebilir. bu nedenle yüksek konsantrasyonda toksik madde ve /veya metabolitlerini içerebilir. Bunun yanında barbitüratlar. Çeşitli nedenlerle otopside ve numune almadaki gecikmeler. Daha sonraları oluşan diğer endojen maddelerin de ilaçlara benzer özellikleri gösterilmiştir. Daha ileri testlerle (GC ve GC/MS gibi) kokain ve majör metabolitleri (benzoilekgonin ve ekgonin metil esteri) ayrılarak kantitatif analizleri yapılır. nemi ve süresi gibi çeşitli etkenlerle cesette enzimatik ve nonnzimatik proseslerle bozunma olur. Analizi etkileyen bu maddelerin mahiyeti.

Şüpheli pozitif sonuç görüldüğünde kullanılan malzemenin kimyasal olarak temizliği tekrarlanmalı. diğer organlara göre akciğerde daha yüksek konsantrasyonda bulunması ise inhalasyonla alındığını gösterir. diğer vücut sıvıları ve dokularında bulunması duman şeklinde alındığını gösterir. Kimyasal maddelerin kandaki düzeyleri normal (ilaç durumunda terapötik). Analitik Bulguların Değerlendirilmesi Numunenin analizinden sonra toksikolog. Maddenin uygulama yolu ve dozu hakkında değerlendirme yapmalı. toksik ve letal olarak sınıflandırılabilirler.6. analiz sonucu verilecek raporda belirtilmelidir. zehir uygulama yerinde en yüksek konsantrasyonda bulunur. Analizi yapılacak madde standardı ile beraber ve gerektiğinde yöntemin kontrolü için dış veya iç standartlar kullanılır. ilaçların ve ksenobiyotiklerin . 2. Adli toksikoloğun çoğunlukla karşılaştığı en güç problem. Bu nedenle zehirin gastrointestinal (GI) sistem ve karaciğerde daha yüksek konsantrasyonda bulunması oral yolla alımını. gibi malzeme ve reaktiflerden gelebilecek "yanlış pozitif sonucu" kontrol etmek için kullanılır. Pozitif kontrol numunesi. Kullanılan yöntemin duyarlığı (mg/1 veya |Jg/ml olarak). analiz sırasında kullanılan cam v. toksikolog çeşitli biyolojik sıvı ve doku örneklerinde yaptığı analiz sonuçlarına bakmalıdır. analizi yapılacak madde ile hazırlanmış standardı içerir. çalışmalıdır. 3) Analiz niteliğinin güvenirliliği (quality assurance) : Analiz yapılacak numune ile birlikte bilinen pozitif ve negatif kontrol numunelerle paralel.UV spektrumları ile saflıkları kontrol edilmelidir. analitik bulguların fizyolojik anlamını yorumlamaktır. deteksiyon limiti (kullanılan cihaz ile ilgili). Uygulama yolunun belirlenmesi için.2) Reaktifler ve ilaç standartları : Kullanılan kimyasal maddeler saf olmalıdır. Negatif kontrol numunesi (blank: kör). Kokain.s. Bu maddelerin kendileri ile birlikte yanma ürünlerinin de idrar. Kimyasal maddelerin ve standardların gerektiğinde ince tabaka kromatografısi ve. ve seçiciliği ile ilgili parametreler de incelenerek. kan serum veya plazma konsantrasyonları ile fizyolojik etkileri arasında bir korelasyon vardır. reaktiflerin doğru hazırlanmış olması ve stabilitesi kontrol edilmelidir. Üzerlerindeki etiketlerinde spesifikasyonları belirtilenler 13 kullanılmalıdır. Bu durumda bu maddelerin kendileri yanında piroliz (yanma) ürünleri de inhalasyonla alınır. eroin ve fensiklidin gibi bağımlılık yapan maddeler çoğunlukla sigara ile içme şeklinde alınır. Genel olarak. Kantitatif testlerde yöntemin doğruluğu. tekrarlanabilirliği ve verimi araştırılmalıdır. Örneğin duman şeklinde alınan kokainin piroliz ürünü "crack" anhidrekgonin metilesteridir. kokainin "sigara içme" şeklinde alındığını gösterir. bulgularını ve konsantrasyonunu tayin ettiği maddenin ilgili kişinin üzerindeki fizyolojik ve davranış etkilerini yorumlamalıdır. Genel bir kural 14 olarak. Bu maddenin idrar veya diğer vücut sıvılarında ve kokainle birlikte yüksek miktarda bulunması. . biyolojik materyalde saptanan konsantrasyonun kişinin ölümü için yeterli olup olmayacağı veya kişinin davranışlarını değiştirerek ölümüne neden olup olmayacağı cevabını vermelidir.

Bilinmeyen bir madde ile zehirlenmede. thoracic aorta gibi değişik yerlerden alınan kan örneklerinde analizi yapılan maddenin konsantrasyonları arasında önemli farklar bulunabilir. idrar ve kan örneklerine uygulanır. digoksin ve imipramin gibi maddelerle yapılan araştırmalarda bu farklılık gösterilmiştir (Poklis. Bu nedenle mide muhtevası. Bu testlerde kullanılan reaktiflerin hazırlanması kitabın sonunda verilmiştir. pH ve kimyasal testler aşağıda açıklanmıştır. Bu farklılıkların bilinmesi ölüm nedeninin yorumunda faydalı olur. M. kanın alındığı bölge ve diğer farmakokinetik özellikler etki eder. mümkün olan en kısa sürede zehirlenmenin mahiyeti hakkında bilgi toplamak gerekir. Bu örneklerde yapılacak organoleptik öncelemeler (renk. ilaçların alımı ile ölüm aramda geçen süre. 3.1. kantitatif analiz yöntemleri (yararlanılan literatür de belirtilir). 1996). Postmortem kan düzeyine. 1997' ye bakınız). Adli toksikolojik analiz sonucu ile ilgili raporda: a) b) Otopsi yapılan kişiye ait genel bilgiler. Etil alkol. Kişinin kurtarılmasında. koku). ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE DOĞRUDAN ARANMASI Akut zehirlenmelerde en önemli olay mümkün olan en kısa süre içinde zehirlenmeye neden olan maddenin identifıkasyonu ve gerektiğinde kantitatif analizinin yapılmasıdır. Ölümle sonuçlanmayan akut zehirlenmelerde ve madde bağımlılığına yönelik toksikolojik analiz sonuçları da benzeri şekilde belirli rapor örneklerine göre hazırlanır. Bu nedenle. 16 3. toksikolojik analizin (özellikle adli olaylarda) değerlendirilmesinde farklı yerlerden alınan kan ve doku örnekleri ile sonuçların birlikte incelenmesi gerekir.J. 1996 ve Ellenhorn. Genelde zehirlenmeye neden olabilecek maddelerin sayısı en az 1500'ün üstündedir ve bunlardan 250-300 kadarı ile de sık zehirlenmeye rastlanmaktadır (Fazla bilgi için Vural.N. . Kalp kanı. Daha sonra izolasyon ve destekleyici tarama testlerine geçilir.Ölüm durumunda kimyasal maddenin "postmortem kandaki" konsantrasyonu değerlendirilir. antidot ve diğer tedavinin yapılabilmesinde zehirlenme etkeninin belirlenmesi hayati önem taşır. 15 Toksikolojik analiz sonucu bir rapor şeklinde hazırlanarak ilgili makama gönderilir.A. femoral ven. idrar ve kanda önce doğrudan (direkt) ön denemeler yapılır. postmortem değişimler. Zehirlenmeye neden olabilecek maddelerin sınıfı ve sayısı çok çeşitlilik gösterir. c) Numunelere uygulanan izolasyon ve identifikasyon. Alınan numune çeşitleri ve miktarı . d) Vücut sıvı ve dokularında saklanan madde miktarının ölüme neden olup olmayacağının yorumunu ve analizi yapan toksikologun imzası bulunmalıdır. Ön denemeler Zehirlenmeye neden olan maddenin identifıkasyonunda yardımcı olacak ve kısa zamanda sonuca ulaştıracak ön denemeler mide içeriği.

merkaptanlar.> kloroform. Örneğin: Potasyum permanganat: pembe. d) Burunda aksırtıcı etki ve koku salisilik asit ve veratrin tarafından verilir.—> turpentin. ile ilgilidir. vanilin gibi maddeler kendine özgü kokuları ile tanınırlar. iyodoform. Tatlımsı koku -----. metil salisilat.. . Bu nedenle idrar ve mide içeriğinde bu kokular algılanabilir... c) Sarımsak kokusu : Elementel beyaz fosfor ve arsenik (kakodil oksit deneyinden sonra) ile ilgilidir.. mavi.... amilnitrit. viyole .. uçucu organik asitler ve formaldehitle alınır. Ayakkabı cilası kokusu —> nitrobenzen... numuneyi boyarlar. Tütün kokusu ---------------> nikotin. bromoforrn.. karbon tetraklorür. Meyvemsi koku-------------> alkol ve esterler. benzen. 17 Numunenin rengi : Renkli bileşikler bulunduğu biyolojik sıvıda çözünerek. piridin. a)Mide suyunun rengi : Anorganik tuzlar veya boyalar mide suyuna kendi renklerini verirler. Eterli koku -----------------> eter... anilin. Armut kokusu---------------> kloralhidrat. aseton. : pembe. Örneğin : a) Aromatik kokular Fenolik koku-----------------> fenoller. Acı badem kokusu----------> siyanür. naftalin. : yeşil. Menekşe kokusu —.Numunenin kokusu : Karakteristik kokusu olan maddeler numuneye kendi spesifik kokularını verirler.. krezoller. Bunun dışında hidrojen sülfür. b) Batıcı koku : Anorganik asitler. Bakır tuzları Nikel tuzlan Kobalt tuzları : yeşil. formaldehit.

delvinal turuncu renk verir. Ancak aynı fonksiyonel grubu içerenler de reaksiyona girerler. rubarb. Biyolojik materyale doğrudan uygulanan testler Renk reaksiyonları : Bir çok ilaç ve zehirler. trinitrofoneller ile oluşur. Asit idrarda anisidindion. Bu test ayrıca açlıkta veya diabetik ketozisde de pozitif çıkar. M. yeterli konsantrasyonda ve intaferans yapan maddelerin yokluğunda. brom sulfalein. Merkurokrom : parlak kırmızı renklenmeye neden olurlar. antipirin. Kırmızı kahverengi klorokin. 1 mi Fehling reaktifi (Fehling I ve II karışımı) ile yarım saat kaynar su banyosunda bekletilir. pamakin. Sülfırik asit. pancar ve böğürtlen idrara pembe veya kırmızı renk verir. Renk reaksiyonları deney tüpünde. kan glukoz konsantrasyonuda tayin edilerek aralarındaki korelasyon araştırılır. İdrarda glukoz mevcudiyetinde. fenitoin gibi maddelerle görülür. Keton için pozitif sonuç alınması durumunda aseton veya izopropilalkol ile zehirlenmeden şüphelenilir. okzalik asit ile siyah ve kahve telvesi şeklinde granüller görülür. İdrara doğrudan uygulanan testler Glukoz ve ketonlar "Labstix" testi veya Fehling deneyi ile aranır. Ayrıca aranacak madde standardı ile (yanlış kontrolü) parelel olarak renk testi uygulanmalıdır. "Labstix" gibi uygun bir reaktifle emprenye edilerek hazırlanmış şeritler 10-15 saniye idrar içine daldırıldıktan sonra okunur. nembutal. nitrobenzen. efedrin ve pronestil sarı. rezorsinol. ibuprofen. Alkali ortamda antrakinon laksatifleri. methemoglobin sarı kahverengi renk verir (Ellenhorn. naftol. serbest aldehit veya keton grubu olan bileşiklerin . uygun reaktiflerle karakteristik renk verirler. 1997). metronidazol. fenasetin. anilin boyaları.Pikrik asit. Örneğin. fenasetin. eosin. porfirinler ve melanin ile görülür. Kullanılan renk reaksiyonlarının bu özelliklerini ayırt etmek gerekir. Sarı kırmızı çökeleğin meydana gelmesi. metildopa. sekonal kırmızı. fenotiazinler. Alkali idrarda ise bu renk. Fehling deneyi : İdrarda glukoz ve ketonlar için Fehling deneyi de uygulanabilir: 1 mi idrar. Kırmızı veya pembe renk aminopirin. santonin. krezol.S ve ark. asit ortamda anisindion. parahidroksifen. pirogallol. levodopa. küçük porselen kapsül ve tüplerde uygulanabilir. fenoller. fenitoin. 18 3.2. iboprufen. piruvik asit ve fenazopiridin ile görülür. nitrik asit : sarı. antrokinon laksatifleri. Bu testlerin bir kısmı pratik açıdan spesifiktir. b) İdrarda renklenme : İdrarda kahverengi siyah rengin bekleme ile şiddetlenmesi. Kullanılan malzeme ve reaktiflerin saflığını kontrol etmek için (yalnış pozitif kontrolü) kör (blank) deney yapılmalıdır. İlaç kapsülleri boyaları ile mide suyunu renklendirirler.

mannoz) varlığını gösterir. b) sıcakta. 2 damla %5 lik demir-3klorür (ferri klorür: FeCİ3) çözeltisi damlatılır. çok değerli fenoller. adrenalin. laktoz.klorür deneyi (genel) : Bir deney tüpünde. Etil alkol dışında diğer alkoller (metil alkol. veramon). amigdalin. izopropil alkol gibi) ve aldehitler de dikromatı indirgeyerek bu deneyle pozitif sonuç verirler. rezorsin Şahsilik asit ve salisilatlar. 1 mi idrara 1 mi %10 sodyum dikromat (%50 H2SO4 içinde) ilave edilir. (Tablo 2) 20 Tablo 2. sıcakta yapılırsa (karışım kaynar su banyosunda en az 2 dakika bekletilirse) %20 mg alkolün tanınması mümkün olur. Uçucu indirgen bileşikler (alkol ve aldehitler) dikromat testi ile aranır : Deney tüpüne. krezol. Eğer idrarda %50 mg üstünde etil alkol varsa 10 saniyede . bunun dışında fenol. deneyine pozitif cevap verirler. 2 mi idrara. Kırmızı. fruktoz. Soğukta salisilatlarla viyole renk oluşur. salisilatlar. %75 mg alkol varsa 45 saniye içinde oda sıcaklığında yeşil renk meydana gelir. kloralhidrat. enol grubu içeren bileşiklerle : a) 1 dakika soğukta bekletme. novaljin. glukuronik asit. morfin. kodein. Deney. kahverengi kahverengi Beyaz — çökelek . dilaudid gibi Floroglusin. Demir-3.(glukoz. pirazoller(piramidon. Ayrıca kloroform.FeCl3 testi ile renk veren kimyasal maddeler Çözelti veya çözeltinin rengi Oda ısısında Sıcakta 3 damla 2 N-HCI ilavesinden 1 dakika sonra ve ısıtmadan sonra Renkler Mavi Kırmızı Mavi-viyole Kahverengi Açık Sarı Renk veren maddeler Pirogallol Bir değerli fenoller (fenol. c) 3 damla 2 N HC1 ilavesinden sonra ısıtma ile aşağıdaki renkler elde edilir. morfin. a-naftil tioüre (ANTU) gibi bileşikler de Fehling. santonin Apomorfin. guajakol P-naftol Mavi-viyole Kahverengi Açık sarı açık sarı Viyole Viyole Viyole Yeşil Yeşil Kırmızı. trikloroetilen. 19 mentol.

paminopenol fenasetin. Parasetamol için krezol-amonyak testi : 0. Deney . 3 damla %1 Ma TMO2 ve 3 damla 22 taze hazırlanmış %1 oc-naftol %10 NaOH içine ilave edilir. desipramin ve trimipramin için Forrest deneyi : 1 mi idrara. Çünkü laboratuvar ortamının reaktiflerle kontamine olması pozitif sonuç verebilir. trikloroasetik asit) bulunduğunu gösterir. Terapötik dozda alınan aspirin veya aminosalisilik asit pozitif sonuç verir. 1 mi %10 luk . İmipiramin.5 mi hidroklorik asit ilave edilir ve 100°C de 10 dakika kaynatılır. Diğer bir tüpte. Ancak karbon tetraklorür kısmen triklorometile metabolize olduğu için.) Trikloro bileşikleri için Fujivvara deneyi : 1 mi idrara 1 mi %10 NaOH ve 1 mi tekrar distillenmiş piridin ilave ederek 2 dakika kaynar su banyosunda tutulur. Fenotiazinler için FPN deneyi : 1 mi idrara 1 mi FPN reaktifi ilave edilir. 1 mi Forrest reaktifı ilave edilir. karışımın 2 damlasına 10 mi su. ve HCI ile hazırlanır) damlatılır. her zaman pozitif sonuç alınmayabilir. kloral. Fenotiazin türevlerinden birinin mevcudiyetinde pembe. Primer aminler için anaftol-sodyum nitrit deneyi : Seyreltik hidroklorik asitle asitlendirilmiş 2 mi idrara.Kırmızı Çökelek Kırmızı sarı Beyaz Mavi Mavi Açıkkırmızı Açık kırmızı Kırmızı sarı Çözünme olur Viyole Mavi Mavi Çözünme olur Mavi Çözünür Antipirin Benzoat. kırmızı.5 mi idrara 0. Viyole renk salisilat veya salisilamid varlığını gösterir. Karbon tetraklorürün metabolitleri (triklorometil bileşikleri) Fujivvara testi ile pozitif sonuç verebilir. İmipramin. trikloroetanol. turuncu viyole ve maviye kadar giden bir renk değişimi görülür. desipramin veya tripiramin olduğunda yeşil renk meydana gelir. Piridin fazında pembe kırmızı rengin meydana gelmesi trikloro bileşiklerinin (kloroform. parasetamol ve anilinin metabolitidir. Bu nedenle CC14 zehirlenmesinden süphelenildiğinde. Trinder reaktifı. Pembe rengin varlığı paminofenol veya diğer primer amin içeren bileşiklerden birinin varlığını gösterir. blank (kör) olarak seçilen idrar ve standart trikloroasetik asit çözeltisi ile (kontrol) paralel olarak yapılır. ftalat ve kafur a-naftol Ferrosiyanür Gallik asit ve tuzları 21 Salisilat aranmasında destekleyici deney olarak Trinder testi uygulanır: 1 mi idrara 5 damla Trinder reaktifı (FeCIj. salisilatların tayininde kantitatif amaçla da kullanılır (özel bölüme bakınız. ayrıca hepatotoksisite testleri yapılmalıdır. klorbutal. HgNO:. Hiçbir renk meydana gelmezse 2 mi idrar ilave edilir ve tekrar ısıtılır.

24 . ancak parakuat da bulunabilir. Açık mavi renk organik maddeden kaynaklanabilir ve bu nedenle göz önüne alınmamalıdır. Aşırı dozda alımından günlerce sonra ana madde ve konjuge metabolitleri tanımlanabilir. pH'nın yüksek olması alkali alındığını gösterir. Parakııatın alımından 4 saat sonra alınan idrar örneğinde de koyu mavi renk elde edilmesi iyileşmenin gerçekleşmediğini gösterir. Ferro (Fe++) ve ferrik (Fe+++) iyonlarının tanımlanmasında ferrosiyanür ve ferrisiyanür deneyi kullanılır. bromat. Etklorvinil için difenilamin testi : 2 mi idrar üstüne birkaç mg difenilamin sülfat serpilir. Tüp eğilerek yandan 1 mi sülfirik asit ilave edilir. Test. hemen parasetamol plazma düzeyi tayin edilmelidir. Parakuat ve dikuat için ditionit testi : 1 mi idrara taze hazırlanmış %0. yemek artıkları. Trinder reaktifi ile pozitif sonuç verir. Bu durumda oluşacak koyu mavi çökelek (Berlin mavisi) ferri iyonunun varlığını gösterir. Aspirin hidroliz edildikten sonra. Dikuat ile yeşil renk elde edilir. görünüş (bitki parçaları. Özellikle oksidan anyonların diğer anyonlardan ayrılmasında kullanılan bir testtir. Süzüntü 0. pH'ı saptanır. Salisilatlar: Trinder testi ile aranır. Bu test sperifiktir ve terapötik dozda da pozitif sonuç verecek duyarlıktadır. 2 damla örneğe 3 damla 2 M hidroklorik asit ve 1 damla %1 lik potasyum ferrisiyanür çözeltisi ilave edildiğinde oluşan mavi çökelek (Turnbull mavisi) ferro iyonunun mevcudiyetini gösterir.krezol (su içinde hazırlanmış) ve 4 mi 2M amonyum hidroksit ilave edilir. Etklorvinil varlığında difenilamin kristalleri üzerinde kırmızı renk oluşur. nitrat ve nitritler) için difenilamin testi uygulanır. Mavi rengin belirmesi parakuatı gösterir. yabancı madde kalıntıları) olarak incelenir. 10 dakika kaynatıldıktan sonra gerekirse süzülür. 23 Mide içeriğinde uygulanan ön deneyler Mide içeriği yukarda açıklandığı gibi önce koku. iyodat. renk. Zehirlenmenin şiddeti plazma-parakuat düzeyinin ölçülmesi ile desteklenir. Etlerde prezervatif olarak kullanılan nitrit ve nitratlar da (mide içeriğinde bulunabilecek etten kaynaklanan) pozitif reaksiyon verirler.1 lik sodyum ditionit çözeltisinden (1 M-sodyum hidroksit içinde) ilave edilir. Hemen oluşan koyu mavi renk oksidan bir anyonun varlığını gösterir. klorat. 2 damla numune mide içeriği süzüntüsü sülfırik asit içinde hazırlanan 1 mi %1 lik difenilamin çözeltisine ilave edilir. Mavi rengin oluşması parasetamol varlığını gösterir. Oksidan maddelerin (hipoklorit. ferrisiyanür çözeltisi yerine ferrosiyanür çözeltisi kullanılarak tekrarlanır. Viyole renk salisilat varlığını gösterir. Test çok duyarlıdır ve terapötik dozlarda da pozitif sonuç elde edilir. Pozitif sonuç alındığında.1 M hidroklorik asit ilave edilir. 2 mi numuneye 2 mi 0.1 M sodyum hidroksitle nötralize edilir ve 3 damla Trinder reaktifi ilave edilir.

2 mi su (kör deney). yıkılama işlemi . 2 ayrı tüpe 3 mi ditiyobisnitrobenzoik asit çözeltisi 0. 555 nm de daha az şiddetle hemoglobin (Hb) den ileri gelen maksimum absorbans görülür ve COHb bandlan daha belirgin olarak seçilir. Kanda (serum veya plazma) salisilatlar. Bazı metalik zehirlerin biyolojik materyalde doğrudan aranması Arsenik. Kan şekeri insülin.01 M amonyum hidroklorürle 1:200 oranında seyreltilir.3. COHb sarı ve sarı-yeşil alanda (568 ve538 nm de) maksimum absorbans gösterir. hipoglisemik maddeler şeker ve alkolle düşer. gümüş. arsenik. Normal . bizmut. Bu durumda O2Hb bandı kaybolarak. Ayrıca parasetamol zehirlenmesinde oluşan karaciğer hasarının ilk döneminde de hipoglisemi görülür. antimon. Destekleyici deney olarak spektroskopik incelemeler ile yapılır : Kan örneği 0. COHb bandlarının daha iyi görülmesi için numuneye indirgen (sodyum ditionit gibi) bir madde ilave edilir. Amonyakla seyreltilen normal kanın rengi hemen sarıya dönerken %20 ve üstü oranda karboksihemoglobin içeren kan birkaç dakika dayanan pembe renk verir. telleryum.01 M amonyak ile (1:20) oranında seyreltilir. Fenotiyazinler.1 mi %5 asetil tiyokolin iyodür ve 20 mikrolitre (|0.2 mi mide içeriği süzüntüsü ilave edilerek 2 dakika bekletilir. etklorvinil^ parakuat ve dikuat mide içeriği süzüntüsünde daha önce idrarda açıklanan testlerle aranır. 2 tüp arasındaki renk farkı. Reinsh Deneyi Reinsh deneyinin prensibi. kükürt) metalik hale geçerek bakır levha üzerinde toplanmasına dayanır. Karbonnıonoksitj karboksihemoglobin (COHb) şeklinde aranır. selenyum. antimon. Bu yöntemler kantitatif amaçla da kullanır. selenyum ve tellüryum gibi bakırdan daha soy metalik zehirler (metal ve ametaller) biyolojik materyalde izolasyon yapmadan doğrudan aranabilirler. imipramin grubu. cıva. uçucu indirgen maddeler ve kolinesteraz inhibitörleri daha önce açıklanan yöntemlerle aranabilir.Organik fosfat yapısındaki ve diğer kolinesteraz inhibitörlerinin aranması : Kolinesteraz inhibisyonu reaksiyonuna dayanır. Kanda %40 ve üstünde COHb olduğunda O2Hb ve COHb bandlar ayrılabilir. Kana doğrudan uygulanan testler Kanda glukoz ve üre tayini yapılır.1) normal serum ilave edilir. Sonucun diğer deneylerle de desteklenmesi gerekir. trikloro bileşikleri. 3. Birinci tüpe 0. Yöntemlerin ayrıntısı ilgili maddeler bölümünde açıklanacaktır. asit ortamda bakırdan daha soy metal veya ametal iyonlarının (cıva. Beraberinde deney normal kan ile tekrarlanır. 25 kanda oksihemoglobin (O2Hb) daha uzun dalga boyunda (576 ve 541 nm de) maksimum absorbans gösterir. organik fosfat esteri veya başka bir kolinesteraz inhibitörü varlığını gösterir. Ön deneyler grubuna göre bu testler arasında en önemlisi Reinsch deneyidir. bizmut. Doğrudan doğruya. ikinci tüpe 0. Kan örneği 0.

20 \ig antimon. Distile su ile yıkanmış ve kurutulmuş bakır levha bu karışımın (kupröz iyodür : Cu2 I: ) 27 üzerine konur. Saat camı ile kapatılır. Bu testler yarı kantitatif amaçla da kullanılabilir. Şöyle ki: Tel üzerindeki gümüşi bir renk : cıva (Hg) Parlak siyah renk : bizmut (Bi) Mat siyah renk : arsenik (As) Mor renk : antimon (Sb) olduğunu gösterir. bizmut tanınabilir). numunenin asit konsantrasyonu %2-8 arasında kalmalıdır. Numune olarak idrar kullanılacaksa 10 mi. metalik zehirin cinsi hakkında bize ön bilgi verir. Karışımın azalan hacmi. böbrek veya idrar kullanılabilir. Bir erlenmayer içine konulan biyolojik madde üzerine 3-5 mi konsantre hidroklorik asit (HCI) ilave edilir. (Bu test ile 20 mi çözeltide bulunan 50 |J. Deneyin yapılışı : Biyolojik materyal olarak mide içeriği. 1 saat bekletilir.gerekmeksizin. 5 H2O. idrar. Bakır levha veya bakır spiral tel üzerinde toplanan metal veya metal karışımlarının kesin tanımlanmaları. Bakır levha biyolojik materyal ve asit ilave edilerek hazırlanan karışım içine daldırılır ve kaynar su banyosu üzerinde 1-2 saat ısıtılır. 20 |U. filtre kağıdı arasında bastırmadan kurutulur. Üzerine sırası ile İmi %5 lik sodyum sülfıt. Bizmut aranması : Hg aranmasından sonra bakır levha alınır bir tüpe konur. Bakır levhayı tutmak için platin veya nikrom telden yararlanılır. Bakır üzerinde toplanmış maddenin rengi. Bakır levha (1:1) seyreltik HNO3 içine ve sonra distile su içine daldırılarak temizlenir. Cu2I2 ile reaksiyona girerek . Bakır levha üzerindeki birikinti cıva ise. organ içeriğinden ise 10 g alınır. biyolojik madde (kan. 1 cm" den daha büyük olmayan bir bakır levha kullanılır. Gettler ve Kaye (1961) tarafından geliştirilmiş bir seri destekleyici deneylerle (confirmatory tests) gerçekleştirilir. doku) kullanılabilir.g civa. 100 mi 1 N-HCI içinde çözülür) ilave edilir. ısıtma esnasında %10 HCI ilave edilerek. (bizmut 2 saat ister). 1 saat sonra bakır levha alınır ve distile su ile yakandıktan sonra levha. tamamlanır. sarı kırmızı bir renk (kupröz merkurik iyodür) belirir. 25 g doku Waring blender veya benzeri bir 26 homojenizatörde uygun bir miktar su ile masere edilir. 5 (Xg arsenik. 1 mi %15'lik nitrik asit (HNO3 ) konarak karışım 5 dakika . Bakır levha üzerinde toplanan metallerin kesin identifikasyonları (Destekleyici deneyler): Cıva aranması : Bir saat camına filtre kağıdı yerleştirilir ve sırası ile : 1-2 damla (100 mi suda 5 g potasyum iyodür ve 20g sodyum sülfit : KI+Na2SO3 7 H2O ile hazırlanan) çözeltiden ve 1-2 damla %5 bakır sülfat (5g CuSO4.

As çözeltiye geçer. kahverengi ve siyah renge kadar değişen renk tonları (AgNOj ile siyah) görülür. Güley. 1975) 2) Gutzeit deneyi: As için yarı kantitatif olarak da uygulanabilir. 100 mi %0. Bu amaçla Şekil lb deki aparey kullanılır. mantarın kenarındaki Cıva-2-klorür %5 lik (HgCI2) veya gümüş nitrat (AgNO3) ile emprenye edilmiş filtre kağıdında konsantrasyona bağlı olarak sarı. Çözelti diğer bir tüpe aktarılır. (yıkılama ve külleştirme için bakınız: Kaya. antimon ile meydana gelen renk kaybolduğu halde arsenik ile meydana gelen renk sabit kalır. Şekil lb de görülen erlenmayenin ağzına lastik bir tıpa ile yerleştirilen kurutma tüpüne kurşun asetat ile nemlendirilmiş pamuk konur. N.. antimon mevcudiyetinde de pozitif sonuç verir. Fakat bu halde meydana gelen renk sarı-siyahtır ve renk daha geç meydana gelir. Gutzeit Deneyi 1) Gutzeit deneyi en basit şekli ile bir tüp içinde yapılır. turuncu. 1 mi %20 lik H2SO4 .organik maddeleri yıkılanmış idrar. 1 mi kinin-Ki reaktifı (1 g kinin sülfat. (çözünmesi sağlanır). Reaksiyon sonucu arsin HgBr2 ile emprenye edilmiş filtre kağıdında konsantrasyona bağlı olarak sarıdan kahverengiye kadar değişen renk verir. bakır levhada ise antimon Gutzeit testi aranır.5 lik HNO3 içinde çözülür. 5 |ig arsenik detekte edilebilir. %95 lik alkolde %5 konsantrasyonda hazırlanan cıva2 bromür ile 2 dakika emperenye edilmiş) yerleştirilir. Bu kanatlar arasına cıva-2 bromür (merküric bromür) ile emprenye edilmiş kuru filtre kağıdı (Whatman no:40 yuvarlak filtre kağıdı. 2 g Kİ ilave edilir. Ayrıca konsantre HCI dumanları ile temasta. Gutzeit testi. Bizmut varsa çözeltiye geçer. kurşun asetatlı pamuk tarafından tutulur. 28 Gutzeit deneyinde. Üzerine 1 mi distile su. Bizmut olduğunda turuncu renk oluşur.çalkalanır. 1961. tırnak gibi biyolojik materyal (asit dijestiyon çözeltisi) de kullanılabilir. (kinin-bizmut-iyodür. Reinsch testi uygulanmış bakır levha veya yıkılama uygulanmış biyolojik materyalin asit dijestiyon çözeltisinden 20 mi konur. Bu tüpün üstüne hazır olarak sağlanan veya yaptırılabilen kanatlar yerleştirilir. kan. Arsenik varsa. Reinsch testi uygulanan bakır levha kullanılabildiği gibi. M.5 mi %10 (KCN) ile çalkalanır. Safsızlık olarak bulunabilecek kükürtlü hidrojen. Zehirlerin izolasyon yöntemlerine göre sınıflandırılmaları .. Hidrojen ve arsin gazlarının açığa çıkması için 30 dakika (gerektiğinde 1 saat) bekletilir. Bu nedenle çözeltide As.) Arsenik ve antimon aranması : Bakır levha 0. S. 15 mi %10 luk sülfirik ve 5 g arsenik içermeyen çinko granül ilave edilir. saç. 1-2 damla kalay klorür (SnCh) ilave edilir ve tüpün ağzı sıkıca bir mantar tıpa ile kapatılır. Standart arsenik çözeltisi ile hazırlanan renk skalası ile karşılaştırılarak test yan kantitatif olarak da kullanılabilir. 1-2 saf granül çinko. Kanatların ölçüsü ve şekli şekil lb de gösterilmiştir. Vural. Erlenmayer içine. (Şekil la) Deney tüpünün içinde 1 mi yukarda hazırlanan KCN'lü çözelti (veya kalıntı olan bakır levha)..

e) Çeşitli zehirler : (Özel olarak aranması gerekenler): Yukarıdaki izolasyon teknikleri ile aranamayan ve her biri için özel ektraksiyon işlemleri. Çoğunlukla aranılan zehirli madde çok az miktarda (miligram ve hatta mikrogram düzeyinde) olduğundan öncelikle bunların bulunduğu ortamdan ayrılması ve saflandırması için kullanılacak izolasyon yöntemleri çok önemlidir. birçok ilaçlar). tiosiyanat gibi). proteinler. iyon değiştirme. Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla izolasyonları Bilindiği gibi distilasyon sıvı bir maddeyi. cıva gibi). Bu maddelerin analizleri için değişik analitik kimya ve fızikokimyasal tekniklerden yararlanılmaktadır. fosfat. ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDEN İZOLASYON TEKNİKLERİ Toksikolojik analizlerde. kavnama noktasına kadar ez SİDE VIEW (T*0 UNITS ASSEMBLEO) % 5 HgCl2 ile emprenye kağıt OBUOUE VIEW (SINGLE UNIT) ICRCUIIIC »KOMİDE EHSITI2ED «PCD. d) Toksik anyonlar : Biyolojik ortamdan dializ veya iyon değiştirme (ionexchange) teknikleri ile ayrılırlar (klorat. b) Uçucu olmayan organik zehirler : Biyolojik ortamdan sıvı ekstraksiyon yöntemi ile izole edilirler (barbitüratlar. Bilinmeyen veya . SnCl2 a b Şekil 1. (CO. iyon çifti oluşturma gibi yöntemlerin uygulanması gereken maddeleri kapsar (pestisitler. Analitik toksikolojide. T \COTTON mmESNATCO ITH LEA0ACETATE Numune % 20 H2SO4 ve Zn.Basit (a) ve modifıye (b) Gutzeit apareyi 4. benzen gibi organik çözücüler).Analitik amaçla bir çok toksikologlar. c) Metalik zehirler: Biyolojik maddeden kuru veya yaş külleştirme (oksidasyon) işlemi ile ayrılırlar (kurşun. glikozitler gibi). siyanür gibi gazlar ve alkoller. çok sayıda çeşitli kimyasal maddelerin (2000 üstünde) aranması gerekmektedir. kadmiyum.1. alkaloidler. 4. zehirler bu ayırma yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır. zehirleri uygulanan izolasyon tekniklerine göre başlıca beş sınıfta toplanır: a) Uçucu zehirler : Biyolojik maddeden distilasyon veya difüzyon yolu ile ayrılırlar.

Uçucu zehirlerin biyolojik materyalden distilasyonla izolasyonları .1. petrol eteri. su buharı ile birlikte soğutucudan geçerek yoğunlaşırlar. Kaynama noktası 100° altında olan önemli uçucu zehirlere örnek olarak: Eter. d) Toksik anyonlar : Biyolojik ortamdan dializ veya iyon değiştirme (ionexchange) teknikleri ile ayrılırlar (klorat. benzen. Su buharı distilasyonu ile ayırma : Her sıvı maddenin sıcaklık derecesine bağlı olarak belirli bir buhar basıncı vardır. Bir gaz akımı ile buhar sıvı üzerinden uzaklaştırılırsa. kadmiyum. trikloroetilen verilebilir. alkaloidler. bu maddeler o sıcaklıktaki buharlaşma basıncı oranında buharlaşır. kuvvetli bir su Zehirlerin izolasyon yöntemlerine göre sınıflandırılmaları Analitik amaçla bir çok toksikologlar. glikozitler gibi). cıva gibi). c) Metalik zehirler: Biyolojik maddeden kuru veya yaş külleştirme (oksidasyon) işlemi ile ayrılırlar (kurşun. kloroform. o madde tekrar dengeyi sağlamak için buharlaşır. Genellikle kaynama noktaları suyunkinden oldukça yüksek olan maddelerin içine su buharı yollandığı zaman. nitel ve nicel analizleri yapılır. tiosiyanat gibi). Bu distilat uçucu zehirlerin aranması için kullanılır. birçok ilaçlar). Uygulamada bu amaçla su buharı kullanılır. etilen klorür. 30 yavaş distile edilir. Balona uygun bir soğutucu bağlandıktan ve önüne toplama kabı (C) yerleştirildikten sonra. iyon değiştirme. zehirleri uygulanan izolasyon tekniklerine göre başlıca beş sınıfta toplanır: a) Uçucu zehirler : Biyolojik maddeden distilasyon veya difüzyon yolu ile ayrılırlar. etil bromür. Bu şekilde soğutucudan geçerek buz içinde soğutulan toplama kabında distilat toplanır. izopropil alkol.şüpheli bir zehir önce bu genel izolasyon yöntem ve tekniklerine göre ayrıldıktan sonra. Numune "B" balonuna 1/3 ünü geçmeyecek şekilde konur ve gelen su buharını yoğunlaşmaması için önceden balon "B" ısıtılır. (CO. fosfat. benzen gibi organik çözücüler). etil alkol. aseton. 4. siyanür gibi gazlar ve alkoller. e) Çeşitli zehirler : (Özel olarak aranması gerekenler): Yukarıdaki izolasyon teknikleri ile aranamayan ve her biri için özel ektraksiyon işlemleri. proteinler. metil alkol. Şekil (2) de su buharı distilasyonu apareyi görülmektedir. iyon çifti oluşturma gibi yöntemlerin uygulanması gereken maddeleri kapsar (pestisitler. Sonra bu buharlar. b) Uçucu olmayan organik zehirler : Biyolojik ortamdan sıvı ekstraksiyon yöntemi ile izole edilirler (barbitüratlar.

trikloroetilen verilebilir. Sonra bu buharlar. bu maddeler o sıcaklıktaki buharlaşma basıncı oranında buharlaşır. kusmuk. Normal distilasyonla kaynama noktaları (k. o madde tekrar dengeyi sağlamak için buharlaşır. Balona uygun bir soğutucu bağlandıktan ve önüne toplama kabı (C) yerleştirildikten sonra. Bu distilat uçucu zehirlerin aranması için kullanılır. izopropil alkol.ve (3. metil alkol. kuvvetli bir su buharı akımı (A) balon içinde geçirilmeye başlanır. Distilasyona soğutucudan akan damlalar berrak oluncaya kadar devam edilir. Kaynama noktası 100° altında olan önemli uçucu zehirlere örnek olarak: Eter. Uçucu zehirlerin distilasyonu. idrar veya kan gibi 31 incelenecek örnek konur ve kaynar su banyosunda veya bek alevinde yavaş yavaş distile edilir.Bilindiği gibi distilasyon sıvı bir maddeyi. Su buharı distilasyonu ile ayırma : Her sıvı maddenin sıcaklık derecesine bağlı olarak belirli bir buhar basıncı vardır.) 100°C altında zehirlerin ayrılmaları: Bunun için normal distilasyon apareyi kullanır. Numune "B" balonuna 1/3 ünü geçmeyecek şekilde konur ve gelen su buharını yoğunlaşmaması için önceden balon "B" ısıtılır. aseton. Toplama kabı buz içinde soğutulur. Genellikle kaynama noktaları suyunkinden oldukça yüksek olan maddelerin içine su buharı yollandığı zaman. Distilasyon balonuna bir miktar mide içeriği. etil bromür. Tablo-2 Su buharı ile uçan zehirler Aldehitler Alkoller Aseton Benzen Benzin Benzoik asit Esans iye 1 yağlar Eter Fenoller Formaldehit Fosfor (sarı) 33 Fuzel Yağları Ksilen Guayakol a. kloroform. petrol eteri. Bir gaz akımı ile buhar sıvı üzerinden uzaklaştırılırsa. benzen. kaynama noktasına kadar ısıtarak buhar haline getirmek ve bu buharı yoğunlaştırarak ayrı bir kapta toplamaktır. 32 Şekil 2. kaynama noktası ve su buharı ile sürüklenmelerine göre 2 şekilde yapılmaktadır. Şekil (2) de su buharı distilasyonu apareyi görülmektedir. etilen klorür.nofrol İyodoform Nikotin Kafur Nitrobenzen Karbon tetraklorür Paraldehit Karbon sülfür Piridin Kloral hidrat x Salisilik asit ve esterleri Kloroform Siyanür Koniin Tribromoetanol Krezoller Timol Kroton yağı Toluen .n.Su buharı disitilasyon apareyi. Bu şekilde soğutucudan geçerek buz içinde soğutulan toplama kabında distilat toplanır. Uygulamada bu amaçla su buharı kullanılır. etil alkol. su buharı ile birlikte soğutucudan geçerek yoğunlaşırlar.

karekteristik koku oluşmasına (iyodoform deneyi. amfetamin. Sonra %10 tartarik asit veya seyrettik sülfırik asitle pH 5'e getirilir ve 50 mi distilat toplanacak şekilde su buharı ile distile edilir. aldehit. konun alkali ortamda distile olurlar. Bu reaksiyonlar ya renkli bileşiklerin oluşumuna (kromotropik asit. hem kendi grubu içinde hangi bileşik olduğunu ve hem de yukarıdaki ilk bulguların sonuçlarını kesinleştirmek için özel reaksiyonlar tatbik edilir. Fujiwara deneyleri gibi).2. hidrat. uçucu olmayan organik zehirlere de uygulanan bu genel ve ayırt edici özel reaksiyonlar tablo 4'de gösterilmiştir. 2) Kalevi ortamda su buharı ile uçan zehirler : Numune seyreltik NaOH veya katı magnezyum oksit (MgO) ile pH 8 olarak şekilde kalevilendirilir. Uçucu organik zehirlerden başka. İlk kez Feldstein ve Klendshoj tarafından uygulanan bu teknik için Conway'in mikrodifüzyon düzeneği kullanılmaktadır. benzen. (Şekil 3) Bu yöntemle ayrıca uçucu zehirlerin identifikas-yonu ve kantitatif analizi de yapılabilir. keton gibi özelliği veren grupların tanıma reaksiyonları ile distilattaki maddenin kimyasal sınıfını tayin etmek mümkündür. 34 d) Genel fonksiyonel grubu belirlenmiş maddeyi. Bu ön denemeler için çok çeşitli reaksiyonları yapmak mümkünse de. distilasyon ortamına göre ikiye ayırabiliriz: 1) Asit ortamda su buharı ile uçan zehirler : Asit veya nötral yapıdaki uçucu bileşikler asit ortamda su buharı ile uçarlar. Bu deneylerin bir kısmı daha önce "biyolojik sıvılara doğrudan uygulanan deneyler kısmında da açıklanmıştır. 4. kloral. Eğer numune asit ise önce doymuş sodyum bikarbonat çözeltisi ile nötralleştirilir. en uygun olan fonksiyonel gruplara dayanarak yapılan genel deneylerdir. CS2 gibi) b) Distilatın reaksiyonu kontrol edilir (Turnusol kağıdı ile asit veya kalevi özelliği araştırılır). Organik bileşiğe alkol. kloroform (kloral hidrat kalevi ortamda kloroforma dönüşerek distile olur). nikotin. Deneylerin yapılışı zehirlerin özel aranmaları bölümünde açaklanmıştır. c) Distilatta kimyasal ön denemeler yapılır.Su buharı ile uçan zehirleri. Bir çok bileşikler karakteristik kokusu ile tanımlanabilir (fenol. Distilatta uçucu zehirlerin aranması: Elde edilen distilatta uçucu zehirler. Bunun için analiz maddesinin 1/6 sı balona konur. Uçucu zehirlerin mikrodifüzyon yöntemi ile izolasyonları Az miktarda uçucu zehirlerin dokulardan izole edilmesinde kullanılan diğer bir teknik mikrodifüzyon yöntemidir. . Anilin. aşağıdaki şekilde aranır: a) Distilatın kokusu kontrol edilir. izonitril deneyi gibi) veya çökelek (karekteristik renkte) oluşmasına (ksentogenat deniyi gibi) dayanmaktadır.

İndirgenme Schıff reaktifi ile renk reaksiyonu Kromotropik asit deneyi Legal deneyi (pentasiyano nitrozo demir-3 ile) Fujiwara reaksiyonu (piridin+NaOH+ısı) Izonitril reaksiyonu (Anilin+NaOH+ısı) Indofenol reakisyonu (Fenol+Oksijen veya nitröz asitle) Demir-3-klorürle Millon reaksiyonu (Metalik cıva+HNO3 ile nitrolama) Diazo reaksiyonu Ksentogenat reaksiyonu (ROH+CS2+KOH) lyodoform reaksiyonu (Etil alkol+iyot+NaOH) Prusya mavisi oluşması Guignard deneyi (izopurpurat oluşması) Uygulandığı gruplar Alkoller. uçucu maddenin çözündüğü çözelti bir mikro tüpe alınarak kalitatif ve kantitatif analizini yapmak mümkündür. buharlaşma. kloroform. novakain. metil alkol (oksitlendikten sonra) Aktif metilen grubu olan bileşikler (ketonlar. bu kapalı sistemde difüzyona uğrayarak iç odacıktaki çözücü içinde çözünür. İç odacığa ilave edilen uygun bir reaktifle uçucu bileşiğin tanınması iç odacıkta yapılabildiği gibi. primer aminler ve hidrolizle bu bileşikleri verenler Anilin ve hidrolizle anilin veren bileşikler (asetanilid. ferrosiyanür) Fenoller (serbest ve p-substitüe fenoller) Aromatik primer aminler (anilin ve hidrolizle anilin veren bileşikler) CS2. enol grubu veren maddeler (asetil aseton. Oda sıcaklığı veya 37°C de dış odacıkta buhar veya gaz haline geçen uçucu zehir.Renk reaksiyonu b. kloroform. kloralhidrat Küçük moleküllü aminler. asetaldehıt. fenasetin. dulsin gibi) Fenol ve fenol türevleri. indol. 35 Tablo 4. primer alkoller Etil alkol. pirol. aldehitler. laktik asit Siyanürler Siyanür ve pikrik asit . doymamış hidrobarbonlar Aldehitler. pirimer ve sekonder alkoller. difüzyon ve iç odacıktaki absorpsiyon olayı devam eder. amonyak ve amonyum tuzları. Böylece biyolojik maddedeki uçucu bileşiğin saf bir çözücü içine aktarılması yani izole edilmesi mümkün olur. rezorsin gibi) Polihalojenik bileşikler (kloroform. sülfonamid. tiyosülfat. Aldehitler. piramidon. asetil aseton. Bu şekilde sistemde bozulan buhar basıncı dengesinin sağlanması için biyolojik materyaldeki uçucu zehir bitinceye kadar.Prensip : Kapalı bir sistemde analizi yapılacak biyolojik materyal ve bu örnekten uçucu zehiri açığa çıkaracak reaktif (liberating agent) dış odacıkta ve serbest hale geçen uçucu zehiri tutan çözücü (absorban) ise iç odacıkta bulunur. anestezin. aseton. kloralhidrat Aldehitler ve alkoller (oksitlendikten sonra) Formaldehit. trikloroasetik asit gibi) Klorlu hidrokarbonlar.Distilasyonu ile izole edilen uçucu zehirlerinn grup reaksiyonları: Genel reaksiyonlar Asit ortamda kromatla oksitleme Fehling çözeltisinin indirgenmesi Nesslereaktifi ile: a.

Deneyin Yapılışı : Şekil 4'de görüldüğü gibi Convvay mikrodifüzyon apareyi petri kutusuna benzeyen cam. uçucu zehirin aranacağı biyolojik materyal ilave edilir. dokularla çalışırken 37°C de 3 saat beklemek yeterlidir. c) Bu işlemlerden sonra apareyin ağzı derhal kapatılır ve difüzyon için bekletilir.Conway mikrodifüzyon apareyi.40 mm /\ Enine kesit Şekil 3. porselen veya polietilen iki odacıkla. Tablo 5'de. Genellikle kan ile çalışırken oda sıcaklığında 2 saat. Aynı yere uçucu zehri serbest hale geçirecek reaktiften 1 mi ilave edilir. Genel olarak uygulama aşağıdaki şekilde yapılır: üstten görünüş 70 mm . çeşitli uçucu zehirlerin Conway mikrodifüzyon cihazı ile aranmasında kullanılan reaktifler gösterilmiştir. Genellikle 2-5 mi kan. Bu amaçla geliştirdiği apareye "Convvay mikrodifüzyon cihazı" adını vermiştir.Convvay mikrodifüzyon apareyinde uçucu zehirlerin aranması DIŞ OD ACIK Zehiri açığa çıkaran reaktifler % 10H2SO4 % 10H2SO4 İÇ ODAC1K Absorban Renk reaktifleri ve sonuç reaktifler PdCl2-^ Siyah % 10 NaOH FeSO4+HCl^mavi i 1 mi saf 1 mi % 30 NaOH+ saf piridin Aranacak Zehir CO Siyanür Klorlu hidrokarbonlar . idrar veya 37 homojenize organ numunesi konur. Tablo 5. b) İç odacığa ise bu uçucu zehri aborbe edecek ve renk reaksiyonu verecek olan reaktiflerden 2'şer mi ilave edilir. dışa sızıntı vermeyen kenarları traşlı bir kapaktan meydana gelmiştir.36 Conway mikrodifüzyon apareyi : Mikrodifüzyon yöntemini ilk defa Conway . a) Convvay mikrodifüzyon cihazının dış odacığına. biyolojik materyalde amonyak tayini için uygulamıştır.

biyolojik maddenin ihtiva ettiği protein.3. Umberger.—»kırmızı Alkoller (etil-metil-. idrar ve mide içeriği gibi örneklere ekstraksiyon işlemleri doğrudan uygulanır. endüstriyel maddeler bulunur. Sulu fazın hazırlanması için kullanılan toksikolojik yöntemlerin çoğunun dayandığı prensip. Bu grupta kaynama noktaları yüksek sıvı ve katı haldeki maddeler örneğin tıbbı ilaçlar. Ancak ölüm halinde. Doku homojenatlarına ön işlem olarak çok eski bir yöntem olan Stas-otto. Ansties reaküfi—»Yeşil Doymuş Na2CO3 —izopropil-) (K2Cr2O4+H2SO4) Metil alkol Doymuş Na2CO3 H2SO4 Kromotropik asit—»viyole Fenoller % 10H2SO4 % 10 NaOH Folin-fenolftalein—»mavi % 5 AgNO}—»kahverengi i % 10 Fosfür Doymuş İS^CC^ HNO. Akut zehirlenmelerde. toluen . çevre kirleticileri. Daubney-Nikolls'un yöntemleri bu prensiplere göre geliştirilmiştir. çeşitli organik zehirlerin asit veya kalevi ortamdaki çözünürlükleri ile birlikte seçici çözünürlükleri de göz önünde tutulmuştur. Uçucu olmayan organik zehirlerin ekstraksiyonla biyolojik materyalden izolasyonları Uçucu olmayan organik maddeler. biyolojik materyal olarak kullanılan kan. Bu maddelerin biyolojik materyalden izolasyonlarında sıvı-sıvı. tekrar alt sınıflara ayrılır. Stas-Otto-Ogler. Feldstein-Klendshoj. bağımlılık yapan maddeler. pestisitler. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin en eskisi ilk kez Stas (1850) tarafından postmortem dokudan nikotini izole etmek için geliştirilen "Stas" yöntemidir. selüloz. Klasik bir yöntem olan Stas-Otto tekniği ile alkaloidlerin ve diğer organik zehirlerin dokulardan izolasyonu uzun ve yorucu bir çalışma gerektirdiği ve ayrıca yabancı maddelerin tamamen uzaklaştırılmaması nedeniyle daha sonraki araştırıcılar tarafından 39 modifıye edilmiştir. analitik ve forensik toksikologların ilgilendiği en büyük grubu (hemen tüm maddelerin %90'ı) oluşturur. lipit.boya gibi maddeleri uygun çözücü ve işlemlerle uzaklaştırmağa dayanmaktadır. doğal kaynaklı zehirler. Bu yöntemlerin prensibi kısaca aşağıda açıklanmıştır. katı-sıvı gibi fraksiyonlu ekstraksiyon yöntemleri kullanılır. Ekstraksiyon koşullarına göre organik zehirler. Amonyum molibdat+ ısı—» sarı 1 a)% 10 Pb asetat^siyah 1 b)% 10 Cd Sülfür % 10H2SO4 % 10 NaOH asetat-» sarı i 38 4. karaciğer ve diğer doku örneklerine doğrudan ekstraksiyon uygulanamaz. Bu tekniklerde. çok daha yeni bir teknik olan enzim dijestiyon yöntemi uygulanır. Daha sonra bu yöntem Otto tarafından modifiye edilerek "Stas-Otto" yöntemi olarak literatüre geçmiştir.

Sulu fazda bir maddenin iyonlaşma derecesi. kalevi yapıdaki maddeler ise alkali ortamda serbest organik molekül (noniyonize) halde bulunurlar: 41 . baz. mide içeriği gibi sıvılardan ekstraksiyonla organik zehirler ayrılabilir. İki ekstrakt soğutulduktan sonra 40 birleştirilir ve süzülür (pilili Whatman No 1 filtre kağıdından). Böylece elde edilen süzüntü ikinci kademedeki fraksiyonlu ekstraksiyon için hazırlanmış olur. izopropil alkol. (Doku+etil alkol) karışımı soğutularak süzülür. Elde edilen ekstrakt dekante edilir. Geniş ağızlı bir kapsül içinde birleştirilen süzüntüler hafif sıcak hava akımında su banyosu üzerinde uçurulur (vakumda distilasyon tercih edilir). Eğer bakiye yağlı ise sulu ekstrakt dekante edildikten sonra 100 mi asitli su ile ekstraksiyon tekrarlanır. siklohekzan da koşullara göre kullanılabilir. tartarik asitle asitlendirilir. 100 mi sıcak etanol ilavesiyle şurup kıvamında bir çözelti elde edilir. Eğer kalıntı halen yapışkan görünümde ise o zaman sıcak alkolle aynı işleme devam edilir. 400 mi etil alkol ile blenderde homojenize edilir. Karışım su banyosunda bir saat bekletilir. Prensip olarak. sıcaklık 60°C altında tutulmalıdır. petrol eteri. Sulu fazda çözünmüş bir çok maddeler içinden. organik çözücüde çözünebilme özelliği. Modifiye Stas-Otto Yöntemi : 200 g dondurulmuş ve kıyılmış (homojenize edilmiş) doku. İsıya dayanıksız alkaloidler olma ihtimali varsa. Aksi halde bir erlenmayer içinde asitli su ile 1 saaat çalkalanır. uygun ortam ve çözücü seçimiyle arayacağımız organik zehri organik faza alarak saflandırmak mümkün olur. Elde edilen bu kalıntılar birkaç damla sülfırik asitle asitlendirilmiş 100 mi su ile ekstrakte edilir ve mümkünse bir gece bekletilir. Dekante edilen süzüntüler birleştirilerek uçurulur. Bu yöntem halen ülkemizde Adli Tıp Kurumunun toksikoloji laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Çözücü olarak en çok eter veya kloroform kullanılır. Buna göre asit karakterdeki maddeler asit ortamda. Sonuçta granül halde kuru bir kalıntı kalır. 100 mi sıcak etil alkol. Bu nedenle uçucu olmayan organik zehirlerin ekstraksiyonunda 2 faktör rol oynar : a) b) Organik maddelerin kimyasal yapısı (asit. bütil alkol. küçük porsiyonlar halinde ilave edilerek karıştırılır. idrar. o maddenin kimyasal yapısına bağlı olarak pKa değerine göre değişir. iyonize halde olmayan organik maddeler. Bunun dışında etil asetat. nötral veya amfoter özelliği). organik çözücü fazına geçirilebilirler. İyonlaşmamiş halde olan organik maddenin. Ekstraksiyonla İzolasyon Bilindiği gibi ekstraksiyon sulu fazda çözünmüş bir maddenin. Biyolojik materyalden ön işlemlerle (Stas-Otto veya modifiye metodları) elde edilen ekstrakt veya kan.Aşağıda uygulama alanı geniş ve yüz yıldan daha fazla bir zamandan beri kullanılmakta olan modifıye Stas-Otto tekniği açıklanmıştır. Daha iyisi karışım bir gece bekletilmelidir. su ile karışmayan organik bir çözücüye çalkalayarak bu organik faza geçirilmesi işlemidir. Aynı işlem bir kere daha kalıntıya etil alkol ilave edilerek tekrar edilir.

organik faza geçebildiği ekstraksiyon koşullarına göre 5 sınıfta toplamak mümkündür. çinkofen (cinchophen) sitrik asit. çözeltisinde (pH 7. glutetimid. (A2 fraksiyonu) Barbitüratlar. (Aı fraksiyonu) Asetil salisilik asit. sulfisoksazol (sulfisoxazole) örnek verilebilir. Uçucu olmayan zehirlerin ekstraksiyon koşullarına göre sınıflandırılmaları Uçucu olmayan organik zehirleri. sakkarin. sulu sodyum bikarbonatla (NaHCOj. sıvı doku ekstraktı) u pH 3'e ayarlanır (kuvvetli asit ortam) Organik çözücü ile (eter veya kloroform) ekstraksiyon Organik çözücü fazı Sulu faz Bazlar ve amfoter maddeler NaHCO. eter veya kloroform fazından daha kuvvetli kalevi ortamda (NaOH li ortamda) sulu faza geçerler. organik bazlar. NaHCO. kan veya serum. A) Asit ortamda ekstrakte edilebilen zehirler (Organik asitler ve nötral maddeler): Bu maddeler asitli sulu ortamdan (pH 2) eter veya kloroformla ekstrakte edilebilirler. salisilik asit. p-amino benzoik asit. Organik kuvvetli asitler.5) çözünmezler. a2) Zayıf asitler : Bu grup maddeler ise. O halde bu grubu 3 alt sınıfta toplayabiliriz : aO Kuvvetli asitler : asitli ortamda eter veya kloroform fazına geçen bu maddeler. organik nötral maddeler ve organik amfoterik maddeler. parasetamol örnek verilebilir. fenil butazon. pH 7.RCH2COOH + H20 A R-NH2 + H2O A [RNH.5) ile ekstrakte edilebilirler. mide içeriği. 42 Numune (idrar.]+ + OH' Nötral maddeler ise asit veya kalevi ortamda organik faza geçebilirler. organik zayıf asitler. çünkü ortamın pH sına bağımlı olmaksızın çoğunlukla iyonlaşmamış şekildedirler. çözeltisi ile ekstraksiyon pH 8'de organik çözücü ile ekstraksiyon Sulu faz Organik faz Organik faz Bazlar (B) fraksiyonu) Kuvvetli asitler zayıf asitler . zayıf asit veya nötral özellikte olabilir. Asit ortamdan organik çözücüye geçen organik maddeler kuvvetli asit. okzalik asit.

bromural.5-9. NaOH veya NaHCO3'lı sulu faza geçildikten sonra eter veya kloroform fazında nötral maddeler kalır. (B fraksiyonu) b2) Sulu faz ise organik amfoter (morfin gibi) maddeleri içerir. amitriptilin. Bunlar organik fazda çözünebilme özelliğinde olduklarından "hidrofob nötral maddeler " adını alırlar.GC. kinin gibi azotlu bazlar bu gruba girerler.(A. sulu fazın konsantre HCI ile ısıtılmasından sonra. kafein.9.GC/MS'de NaOH ile ekstraksiyonu Sulu faz Amfoter maddeler incelenir) hidroliz pH3'deHCl ile hidroliz Sulu faz Zayıf asitler (A? fraksiyonu) (UV'de incelenir) Organik faz Nötral maddeler (C) fraksiyonu (İTK.(C fraksiyonu) Asetanilnd. Organik çözücü ile ile ekstraksiyon i Organik faz amfoter maddeler (D) fraksiyonu (TLC. fenil salisilat örnek verilebilir. antipirin. kafein.5 ayarlanır. Bu maddeler.5 da organik çözücü ile ekstrakte edilerek ayrılırlar (amfoter maddele : D fraksiyonu). .GCveGC/MS'de incelenir) i PH 8.Fraksiyonlu ekstraksiyonla organik zehirlerin ayrılması.5 . amidopirin. asetofenetidin. 43 a3) Hidrofob nötral maddeler : Asit eterde çözünen maddeler. mebrobamat. Bir çok alkaloidler. emetin. fraksiyonu) (UV'de incelenir) ^r I (ITK.GC.GC/MS de incelenir. Şekil 4. B) Kalevi ortamda seyreltik NaOH ile kalevilendirilmiş eter veya kloroforma geçen bileşikler : bı) Kalevi özellikte maddeleri içerirler. imipramin. amfetamin. pH 8.

Bu amaçla papain. ekstraksiyon verimi (1) biyolojik materyalin (idrar. postmortem mide içeriği. 10 mi su ile teflon başlıklı homojenizatörde homojenize edilir. enzimin maksimum aktivite gösterdiği optimum koşullarda (örneğin papain ve tripsin için optimum pH 7-8. 4. Tripsin kullanıldığında 1 mg tripsin /g doku olarak enzim ve pH 7. 20-50 mesh büyüklüğünde. Amberlit XAD-2 poröz ve hidrofobik özelliğe sahip olan çapraz bağlı polistiren divinil benzen polimeridir. ön işlem olarak tercih edilen bir tekniktir. doku . Inkübasyondan sonra karışım 30 dakika elektrikli su banyosunda ısıtılır ve süzülür. (Ayrıntılı bilgi için :Vural. Geniş yüzey alanı ve noniyonik özelliği nedeniyle bu reçine suda özünen organik maddeleri adsorbe eder.) Enzimatik yıkılama yönteminin prensibi. Süzüntüden genel ekstraksiyon şemasına göre uçucu olmayan organik zehirler (ve ilaçların) izolasyonu yapılır. Ancak ölümle sonuçlanan olaylarda karaciğer gibi doku örnekleri de analiz için kullanılır.Şekil 4'de kan. Teknik : Zehirlenme şüphesi ile alınan karaciğer dokusundan 5 gram kesit tartılarak. homojenata gram doku başına 500 mg papain (500 mg papain/g doku).4 olan fosfat tamponu ilave edilir. idrar ve mide sıvısına uygulanan fraksiyonlu ekstraksiyon şeması ( sistemik ekstraksiyon ) gösterilmiştir. Yıkılama için papain kullanılacaksa. N. Dokulardan zehirlerin izolasyonunda kullanılan Stas-Otto ve ekstraksiyon yöntemi. optimum sıcaklık 30°C dir) belirli bir süre inkübe edilir.4 olan fosfat tamponu kullanılır. İnkübasyon 37°C de 3 saat olarak uygulanır. İzolasyon verimini arttırmak için Amberlite XAD-2 (batch) yöntemi ile ekstraksiyon yapılması uygun olur. 45 Amberlit XAD-2 ile organik zehirlerin ekstraksiyonu Polimerik özellikte adsorbanların zehirlerin biyolojik materyalden izolasyonları son 20-30 yılda önem kazanmıştır. 1994'e bakınız. Bu adsorbe edilen maddeler polimerden uygun bir çözücü ile (elüsyon çözücüsü) geri elde edilebilirler (elüe edilebilirler). beyaz suda çözünmeyen kürelerdir.002 M EDTA ve 25 mi 0. 0. Aşağıda anabilim dalımızda çeşitli pestisit ve ilaçların karaciğer homojenatında uygulanan "enzimatik yıkılama" yöntemi kısaca açıklanmıştır. kan ve idrardan toksik maddeler yukarıda açıklanan ekstraksiyon yöntemleri ile izole edilebildikleri gibi "immunoassay yöntemleri" ile de doğrudan analizleri yapılabilir..02 M pH 7. Şan. klasik protein çöktürme yöntemleri yanında "enzimatik 44 yıkılama: dijestiyon yöntemi" zehirlerin genel tarama yöntemlerinde. kan. subtilisin gibi enzimler kullanılır. tripsin. plazma ve dokularda proteine bağlanmış ilacın (protein-ilaç) proteolitik bir enzimle serbest hale geçirilmesinden sonra ekstraksiyona tabi tutulmasıdır. Aksu. Bu enzimlerle doku homojenatı.4. Enzim yıkilama yöntemi ile organik zehirlerin izolasyon ve ayrılmaları Adli toksikolojide. Böylece proteini uzaklaştırılmış doku filtratına sistematik ekstraksiyon uygulanabilir. Aşağıda bu yöntem açıklanmıştır. N. Amberlit XAD-2 reçinesi ile ekstraksiyonda. 37°C de 2 saat termostatlı çalkalamalı su banyosunda inkübe edilir.

nötral ve asidik ilaçların çoğu. Burgaz. Şan. 5. Karaciğer + 10 mi su) homojenatı 25 mi fosfat tamponu 0. 47 (5 g.4 5 mg.002 M EDTA veya 37°C de 2 saat inkübasyon 1 25 mi fosfat tamponu 0.N. nötral ilaçlar için pH 7. 5 dakika 4000 rpm de santrifüj edilir.02 M. 1984). Reçinenin hazırlanması : Amberlit XAD-2 reçinesi en az 6 saat etil asetat ile sürekli Soxhelet apareyinde ekstrakte edilerek saflaştırılır. Katyon değiştirici bir reçine olan Zeokarb 225 (H+) ise kolon tekniği ise parakuat ve dikuatın idrardan ekstraksiyonunda kullanılabilen verimi daha yüksek olan bir yöntemdir.N. filtrat ve enzim yıkılamasından elde edilen filtrat. S 1984. (Vural. veya idrarla çahşılacaksa 20 mi 2500 rpm de santrifüj edilerek berraklaştırılan idrar örneği.02 M. Sonra reçine (1:1) oranında uzaklaştırılır. asidik ilaçlar için 0. Ambsrlit XAD-2 dışında Dowex 50 AGW-X8 (100-200 mesh) batch tekniği ile idrardan dipiridil grubu herbisitlerin ekstraksiyonunda kullanılabilir. pestisitlerden organik fosfat esterlerinin ekstraksiyonlarında oldukça yüksek verim elde edilir.1 gram yaş XAD-2 (g kuru reçine karşılığı) içeren polipropilen tüplere konur. organik fosfat esterleri için pH (2-3)'e ayarlanır. Papain +0.4 \ 2.1 N HCI ile pH 3. Kalıntı 2 kez (0.1 N HCI ilave ederek 20 dakika çalkalanır.S. Elüsyon çözeltisi susuz Na2SC>4 den geçirilerek uçurulur.pH 7. Amberlit XAD-2 ile izolasyon ve ekstraksiyon işlemi idrar. İşlem üst faz berraklaşıncaya kadar (4-5 kez) tekrarlanır. Kalıntıda kimyasal maddeler tarama yöntemleri ile (İTK ve GLK gibi) aranır. N. Burgaz. (2) numune (ml)/reçine (g) oranına. Bazik ilaçların 46 ekstraksiyonu için ortamın pH'sı 0.1 N HCI ve su ile) yıkandıktan sonra elüsyon için tüpe 15 mi eter ve 5 mi 0. N. Amberlit XAD-2 ile bazik. (3) elüsyon çözücüsünü polaritesine bağlıdır.pH 7. (Vural.01 N K2CO3 ile pH 10. 5 gram karaciğerden hazırlanan homojenat. Metanolü uzaklaştırmak için 8-10 kez distile su ile yıkanır. kan. Reçine ağzı cam kapta distile su içinde +4°C de saklanır. 1994). tripsin 1 37°C de 3 saat inkübasyon .homojenatından elde edilen süzüntünün ) pH'si. Vural. Aşağıda batch yöntemi açıklanmıştır. Şekil 5'da enzimatik yıkilama ve Amberlit XAD-2 batch tekniği ile karaciğer homojenatından organik zehirlerin izolasyonu ve ekstraksiyonları için kullanılan teknik şematik olarak gösterilmiştir.5 g. safra suyu ve karaciğer homojenatına (doğrudan veya enzimatik yıkı lama işleminden sonra) veya biyolojik materyalden hazırlanan örneğe reçine ilave ederek (batch tekniği) uygulanabilir. 3 dakika 4000 rpm de santrifüj edilerek su fazı ayrılır. Karışım 20 dakika çalkalanır.

Amberlit XAD-2. nötral ve bazların ekstraksiyon koşuluna göre ) K2CO3 veya 0. postmortem dokularda toksik maddelerin taranması ve kantitatif analizi ölüm nedeninin açklanmasına yardımcı olur. 48 5. 20 dak. 23 dakika 4000 rpm de santrifüj Kalıntı m Ekstraksiyon koşuluna göre PH ayarlanarak 15 mi eterle Ekstraksiyon I Çözücü Na2SO4 ile kurutulur ---------► Kalıntı metanolde çözülerek İTK ve GK ile tarama ve identifıkasyon Şekil 5 : Enzimatik yıküama ve Amberlit XAD-2 "batch" yöntemi ile organik zehirlerin karaciğerden izolasyonları. zehirlenmeye neden olan madde veya maddelerin belirlenmesi. Su fazı atılır . çalkalama. Toksikolojik tarama testleri sonucunda. bulunan madde cinsine göre değişir. etil alkol. Karbon monoksit. pH (asit. kantitatif analizleri klinik toksikoloji ve adli toksikoloji açısından büyük önem taşır. Forensik (adli) toksikolojik analizde.1g. ZEHİRLERİN TARAMA ve İDENTİFİKASYONLARINDA KULLANILAN ENSTRUMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ Biyolojik materyalden daha önce açıklanan yöntemlerle izole edilen kimyasal maddelerin identifıkasyonları ve kesin tanımlarl. Örneğin suistimal edilen veya bağımlılığa neden olan bir maddenin kişinin o anda alınan idrar örneğinde identifikasyonu.1 30 dakika su 1 banyosunda ısıtma ve süzme 1 Süzüntü + 5. Ayrıca kantitatif analizin belirli aralarla yapılması "terapötik ilaç izlenmesinde" de önemlidir. zehirlenmenin spesifik (antidot) tedavisinin yapılabilmesi için gereklidir. Kimyasal maddelerin kan ve serum düzeylerinin kantitatif olarak saptanması zehirlenmenin şiddeti hakkında bilgi verir. analizin yorumu. bağımlılık durumu ve kullanma sıklığı ve şekil açısından bir bilgi vermez. Diğer klinik bulgularla desteklenmesi gerekir. Diğer taraftan kimyasal madde ve ilaçların toksikolojik tarama testleri sonucunda.1 N HCI ile ayarlanır.

bu kitapta bu aletlerin rutin toksikolojik analizlerde kullanımlarından bahsedilecektir. S. 1 mi seyreltik hidroklorik asit ve 10 mi kloroform ilave edilir. maddenin fizikokimyasal özelliklerine göre geliştirilmiş enstrumental analiz yöntemleridir.benzodiazepinler.l İnce tabaka kromatografısi Kromatografi. barbitüratlar gibi bir çok maddelerin postmortem analizleri bu nedenle önemlidir. d-propoksifen. antidepresanlar. Çalkalayarak 5 dakika karıştırılır ve 10 dakika santrifüj edilir. optik kristallografi gibi) Yukarıda adı geçen teknikler. kullanım şekilleri ve uygulamaları ile ilgili bilgiler başka derslerde ayrıntılı olarak verilmektedir. Bu nedenle. kimyasal yapıları birbirine yakın madde karışımlarının birbirinden ayrılmasında kullanılan bir tekniktir. asetaminofen. . buna göre geliştirilen aletlerin yapısı. Kromatografi deyimi. salisilatlar. Kimyasal maddelerin biyolojik materyalde identifikasyonları ve kantitatif analizlerinde kullanılan teknikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 49 1) Kromatografîk Yöntemler İnce tabaka kromatografısi (İTK) Gaz-katı ve gaz-sıvı kromatografısi (GK ve GSK) Yüksek basınçlı sıvı kromatografısi (HPLC) 2) Spektroskopik Yöntemler : Ultraviyole spektrofotometresi (UV-Spektrofotometre) Görünür alan spektrofotometresi (Visible spektrofotometre) Infrared spektrofotometresi (İR spektrofotometre) Emisyon spektrografisi Atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) Plazma emisyon spektrofotometresi (PES) S pektroflorimetri Kütle spektrometresi (MS) Nötron aktivasyon analizi (NAA) 3)Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GK-MS) 4) Immunoassay teknikleri 5) Diğer yöntemler (Elektrometrik yöntemler. Bu yöntemlerin prensibi. ilk kez 50 İzolasyon işlemleri 1) Asidik ekstraktın hazırlanması (ekstrakt A): 30 mi lik santrifüj tüpü içine analizi yapılacak idrar örneğinden 10 mi konur.

1) A ekstraktına (uçurma işlemi yapılmadan önce) 5 mi seyreltik sodyum hidroksit.1 (kloroform:propan-2-ol) karışımında çözülür. 5 dakika çalkalandıktan sonra 53 (tercihan mekanik karıştırıcı ile) 10 dakika santrifüj edilir.25 mm kalınlığında kaplanan silikagel G (20 p. Organik faz (alt faz) 15 mi lik kapaklı cam tüpe aktarılır. Tabakaya 1 cm yükseklikte hafif bir çizgi çizilir. 2) A ekstraktından elde edilen sulu NaOH fazına 5 mi seyreltik hidroklorik asit. 5 dakika çalkalandıktan sonra (tercihan mekanik karıştırıcı ile).Kloroform fazı (alt faz ) 15 mi lik kapalı bir cam tüpe alınır. Mide içeriği ekstraksiyonunun purifıkasyonu Mide içeriği.5 mi metanollü hidroklorik asit ilave edilir (uçucu bazların kaybını önlemek için). B ekstraktına 5 mi seyreltik hidroklorik asit ilave edilir. Developman yüksekliği 10 cm olarak işaretlenir. Silikagel ile kaplanmış tabaka kurşun kalemle 8 kolona ayrılır. 5 dakika çalkalandıktan sonra 10 dakika santrifüj edilir. 2) Bazik ekstraktın hazırlanması (Ekstrakt B): İdrar örneğinden 10 mi daha alınarak 30 mi lik diğer bir santrifüj tüpüne konur. Organik fazlar atılır. Ekstraktlara geçebilen ve ÎTK de interferansa neden olabilen maddelerin uzaklaştırılması için daha ileri ekstraks iyonlarla aşağıda açıklanan şekilde purifıkasyonu yapılır. İnce tabaka kromatografisine uygulama : 1) Durucu faz olarak 20x20 cm boyutunda cam levha üzerine 0. Ekstrakt 60°C deki su banyosunda hava akımında kuruluğa kadar uçurulur. idrar örneğine uygulanan şekilde ( ekstrakt A ve ekstrakt B) uçurma işlemine kadar hazırlanır. 25 er (^1 ekstrakt B. B ekstraktından elde edilen sulu hidroklorik asit fazına 5 mi amonyum klorür tamponu ilave edilir. 0. 2 mi amonyum klorür tamponu ve 10 mi (kloroform:propan2-ol:9:l) karışımı ilave edilir. ( Şekil 6 ) .m tanecik büyüklüğünde) tabaka kullanılır. şekilde gürüldüğü kolonlardaki numune uygulama yerlerine uygulanır. 3) Ekstraktlar kuruluğa kadar 60°C de hava akımında uçurulur. 3) Standart ilaç karışımlarından şekilde işaretlendiği şekilde (asidik. bazik ve fenotiazin karışımları) 10 uJ uygulanır. 4) Kurutulan tabaka (etil asetat: metanol: konsantre amonyum hidroksit: 85:10:5 ) karışımından oluşan devolopman çözeltisi ile devolope edilir. 10 dakika santifüj edilir. Organik fazlar atılır.25 (al ekstrakt A. (Şekil 6) 2) Numune ekstraktları 100 ju. Ekstrakt su banyosunda 60°C de hava akımında kuruluğa kadar uçurulur.

püskürtme işlemi çeker ocak içinde yapılmalıdır. gerekirse 100°C de 10 dakika bir etüvde bekletilerek rengin kuvvetlenmesi sağlanır. B2: Bazik ilaç karışımı ( 3. B2 Merküröz Asitlendirilmiş Nitrat reaktifi İyodoplatinat Reaktifi 12 34 B. 54 A. c) 7 ve 8. püskürtme yapılmayacak kolonlar temiz bir cam levha ile maskelenir. 10 iÜ -0— 5 B2 25 p. kolonlara merküröz nitrat reaktifi. B2: Bazik numune ekstraktı (4. C : Fenotiazinler karışımı A. Özellikle Mandelin reaktifi püskürtülen kolon önemlidir..O— 4 B.5 ).İlaç ekstraktlarının İTK ya uygulanması N : Numune uygulama ( başlangıç ) yeri. 7) Tabaka ters çevrilerek: a) 1 ve 2.. 6) Kurutulmuş tabaka UV de 254 nm ve 366 nm de incelenerek floresan veren lekeler işaretlenir. 10 M-l ..O— 1 A2 25 jul —0— 2 B. 10 nl . A2: Asidik numune ekstraktı (2 ). S : developman sınırı.1 —0— 6 C 10 jul —0— 7 B2 25 ul —0— 8 Şekil 6. kolonlara (500 ml/1) oranında sulandırılmış sülfirik asit püskürtülür (Şekil 7)... o— 3 B2 25ııl .5) İşaretlenen yüksekliğe kadar devolope edilen tabaka tanktan çıkarılır ve çeker ocakta hava akımında kurutulur.) 8) Püskürtmeden sonra hevha tekrar UV de (254 nm ve 366 nm de) incelenir.Kromatogramlann püskürtme reaktifleriyle görünürleştirilmesi. 55 Her reaktifle püskürtmede. 8 ). B2 C B Mandelin Sülfirik asit Reaktifi (500 mi/1) 56 78 Şekil 7. A2 B. . kolonlara asitlendirilmiş iyodoplatinat reaktifi. b) 3 ve 4. A| : Asidik ilaç karışımı ( 1 ).. (Reaktiflerin hepsi çok toksik olduğundan. 9) Mandelin reaktif ile elde edilen lekelerin rengi. 6.

16 0.17 0. bazik ve nötral ilaçların İTK verileri Çözücü Sistemi (Rf)* Renk I II 0. değerleri ve renkleri standartlarla karşılaştırılır.Elde edilen kromotogramların R.55 0.24 0.. bazik ve nötral yapıdaki ilaçların değişik developman sistemlerinde verdikleri Rt değerleri ve renk reaksiyonları Tablo 6'da gösterilmiştir (Şanlı.20 Açık kahverengi Viyole Açıkkahverengi sarı 0. Labratuvarımızda yapılan bir araştırmada asidik. 11.5) IV: Kloroform : metanol (90 : 10) 56 Tablo 6 : Bazı asidik.66 0.46 0.52 0.04 Kahverengi Koyu menekşe Açıksarı kahverengi Kızıl kahverengi Mor menekşe Pembe İlaç Adı Asetaminofen Salisiiik asit Metokarbamol Indometasin Kullanılan Reaktif %5 FeCl3 %1 KMnO4 %5 FeCl.47 Sarı Açık mave Viyolo Kızıl Kahverengi Turuncu Sarı Mürekkep mavisi Mavi Kızıl kahverengi . %1 KMnO4 UV (254 nm) %1 KMnO4 Asidik iyodoplatinat çözeltisi %1 KMnO4 Asidik iyodoplatinat çözeltisi Cıva Oksit / Difenilkarbazon Zwikker Fenobarbita) Asetil salisiiik asit 0. N. III ve IV rakamları ile gösterilen developman sistemleri aşağıda açıklanmıştır: 1: Etil asetat: metanol : derişik amonyak (85:10:5) II: Kloroform : aseton (4:1) III : Metanol : derişik amonyak (100 : 1.09 III IV Açık sarı floresans Klorpromazin 0.45 UV (254 nm) Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik iyodo platinat Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik iyodo platinat Dragendorf Ninhidrin FPN Marquis Asidik 0.14 0.77 0.07 0.69 0. 1995).44 Turuncu Açık sarı Sikleman pembe Pembe Koyu kahverengi Koyu turuncu Klorfeni ramin maleat Imipramin 0. Bu tabloda I.06 Açık sarı floresans 0.

48.6 lik (60. Bu amaçla en çok sulu sülfırik asitte (0.0. ekstraksiyon işlemi sırasında beraber ekstrakte edilen endojen ve diğer yabancı maddelerinin intereferans riskidir. Ayrıca spektrofotometre küvetlerinin standardizasyonu ve temizliği önemlidir. analizi yapılacak madde dışında bulunabilecek maddelerin interferansıdır. uçucu olmayan organik maddelerin izolasyonlarından sonra fraksiyonlara ayrılan ekstraktların aşağıda kısaca açıklandığı şekilde UV spektrofotometresinde spektrumları incelenir.5 . Toksikolojik analizde. Ayrıca maddenin spesifik ve molar absorbansı ve minimum absorbsiyon gösterdiği dalga boyundan da yararlanılabilir. bilinen bir referans çözeltisinin maksimum absorbansları (Xmax) ölçülerek yapılır. görünür alan spektrofoto-metrelerinde ise cam veya belirli özellikte plastik küvetler kulanılır. 58 UV Spektrofotometresi ile ekstraksiyon fraksiyonlarının taranması UV spektrofotometresi maddelerin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılır.6 ve 106.max) kullanılır. Özellikle postmortem toksikolojik analizlerde. 313 nm ve 350 nm de gösterdiği spesifik absorbanslar sırası ile 124. UV spektrofotometrelerinde kuartz.6 olmalıdır. Bu çözeltinin 235 nm . mide içeriği ve kan ekstraktları ile çalışıldığından biyolojik materyalde bulunan endojen maddelerin ilaç spektrumlarını interfere edeceği bilinmelidir. mikrodifüzyon gibi yöntemlerle).Amitriptilin Niketamid 57 iyodoplatinat Dragendorf Asidik iyodoplatinat i Asidik iyodoplatinat Ninhidrin 0. Monokromatörün kontrolü. Ancak biyolojik idrar.00 mg/1) potasyum dikrormat çözeltisi kullanılır. UV ve görünür alan spektrofotometresinin toksikolojik analizlerde kullanılması Özel bölümde maddelerin kantitatif analizlerinde UV (200-400 nm) ve görünür alan (400-800 nm) spektrofotometrisine dayanan yöntemler açıklanmıştır. 144. Bu teknikte karşılaşılan en büyük sorun. Spektrofotometrik analizde en önemli sorun. Bu nedenle önce analizi yapılacak madde veya maddelerin biyolojik materyalden izolasyonları ve purifıkasyonları gerekir (ekstraksiyon. 257 nm. Spektrofotometrik analizlerde güvenilir sonuç almada monokromatörün doğru çalışması önemlidir. Numune ekstraktının UV spektrumunun incelenmesi ekstraktın purfıkasyonu hakkında bilgi verebilir.2.47 0. o maddenin UV alanında maksimum absorbans gösterdiği dalga boyu ( A. .6 0.005 mol/1) hazırlanan % 0. Maddenin identifıkasyonunda (nitel analizinde). Mide içeriği ekstraktı ve olay yerinden alınan örneklerin UV spektrumlarının incelenmesi kalitatif bilgi açısından yararlı alabilir.65 Turuncu Kızıl kahverengi Kahverengi Sarı 5.8 0.

Blank (kör deney) olarak 0. Zayıf asit (B) fraksiyonunun incelenmesi Sistematik ekstraksiyonda kuvvetli asitler ayrıldıktan sonra eter fazında 0. 220 nm. UV alanında ( 220 . arasında taranır.5 M NaOH ile ayrılan zayıf asitleri içeren fazının (B fraksiyonu ) doğrudan UV spektrofotometresinde spektrumu alınır. Ekstraksiyon şemasında B fraksiyonuna geçen maddelerin farklı PH'da maksimum absorbans gösterdikleri dalga boylan tablo 7 de gösterilmiştir.10 ve <2) incelenir.. 257 . 220-400 nm arasında spektrumları tekrar alınır. B fraksiyonu (numune) ve blank'a 1 mi %16 lık amonyum klorür ilave edilerek pH 10'a düşürülür. Blank olarak metanol kullanılır. ile 320 nm.B fraksiyonuna geçen maddelerin çeşitli pH'larda maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyları (X) Madde A max (nm) pH13 PH1O 232 .. Küvette bulunan numune ve köre.400 nm ) tarama tekrarlanır. Bu nedenle bilinç kaybı olan kişilerde öncelikle barbitüratlar aranmalıdır. 1986) Tablo 7. 264 264 246 Klorpropamid Parasetamol Fenilbutazon Barbitüratlar N-metil substitüe 246 pH<2 232 245 237 absorbansın sonu .5 M NaOH'e karşı (kör) taranır.. B fraksiyonunun UV spektrumları üç farklı pH'da (pH: 13.5 M NaOH kullanılır. kuru metanolde çözülerek. UV spektrofotometre-sinde 220-400 nm arasında 0. Bu nedenle destekleyici deneylerin yapılması gerekir. birkaç damla 10 M sülfirik asit ilave ederek PH nin 2 veya daha altında olması sağlanır. Nötral maddeleri içeren eter fazı (C fraksiyonu uçurulduktan sonra) 3 mi.5 MNaOH ile ayrılan B fraksiyonunu (pH 13). 59 Barbitüratların araştırılması: Zehirlenmelerde barbitürat zehirlenmelerine sıklıkla raslanır.çeşitli nedenle numune alımının gecikmesi. Burada açıklanmış olan UV yöntemi ile barbitüratların birbirinden ayrılmaları ve B fraksiyonuna geçen diğer maddelerin da taranması yapılır.. (Moffat ve ark. 0. Bilinmeyen ilaç tabletleri veya biyolojik olmayan numunelerle daha güvenilir sonuçlar alınır. analizde yanıltıcı olabilir. maksimum absorbans gösteren dalga boylan kaydedilir.

dış çaplan 3. Ayrıca kalan çözelti kloroformla ekstrakte edilerek UV'de işlem tekrarlanır.Space) denilen düzenekleri içeren gaz kromatografısi tekniğinden de çok yararlanılır. 61 Gaz kromatografisinde kolon çeşidi de önem taşır.2 . 0. Blank olarak metanol kullanılır.5 m. Kapiler kolonlarla ayırma işlemi daha etkin olur. Cam veya çelik olan kolonların iç çapı 3. Kapiler kolonlar çok ince (0. kadar sıvı alabilecek büyüklükte). Bu teknikle doğrudan kan. Bu şekilde hazırlanan numuneler kromatograftaki "head-space" düzeneğine yerleştirilerek uygun bir sıcaklıkta 10 dakika dengeye bırakılır.4 mm. iç çapında) ve çok uzundurlar (10 m. uzunluğunda). Asitli numune seyreltik NaOH ile kalevi yapıldıktan sonra tekrar taranır. Gaz kromatografisinin daha çok kullanılan şekli gaz-sıvı kromatografisi (GSK) dir.2 mm-0. kaynama noktası yüksek yağımsı bir sıvı ile kaplanır.5 mm..360 nm. de UV'de taranır.5. Gaz kromatografisinin toksikolojik analizlerde kullanılması Gaz kromatografisi analitik ve forensik toksikolojide biyolojik materyalden izole edilen kimyasal maddelerin tarama testlerinde ve kantitatif analizlerinde kullanılır. Normal kromatografik analizlerde dolgulu kolon kullanılır.60 m. numune konur. 5. 0. Burada maddelerin dağılım katsayısına göre ayrılmalarını sağlayan bu sıvı .2 mm. Küçük bir cam tüpe (7 mi. ile 4 m. uzunlukları da 0. Bazik maddeleri içeren kloroform fazı (D fraksiyonu) uçurulduktan sonra kalıntı 4 mi. Böylece uçucu madde gaz fazına geçmiş olur. serum gibi biyolojik sıvılarda uçucu maddelerin identifıkasyonları yapılabilir ve bu şekilde kolon materyalinin kirlenmesi minimuma indirgenir.3. Sabit faz ise kolon içine yerleştirilmiş adsorban bir maddedir.sabit faz -görevini görür.05 M sülfirik asitle çözülür. Maddelerin sistematik ayrılmasında sabit faz maddesi çok önem taşır. Bu gaz . ile 4 mm. ile 6.220 nm ile 320 nra arasında taranır.5 mi. Toksikolojik analizlerde (Head . ağzı politetrafloroetilen yapısında bir kapakla sıkıca kapatılır..2 mm. Alıkonma zamanı (Retention time) çok yakın olan maddeler ayrılabilirler. 700'ün üstünde olan bu sıvı maddeler kaynama noktaları ve polaritelerine göre sınıflandırılmışlardır. Bu durumda gaz-kati kromatografisi adını alan sistemde (GK) maddelerin ayrılması adsorbsiyona dayanır ve daha çok basit gazların analizinde kullanılır.5 substitüe S-substitüe 60 254 303 239 303 absorbansın sonu 285 C ve D fraksiyonlarının incelenmesi: Nötral maddeleri içeren eter fazı (C fraksiyonu uçurulduktan sonra 3 mi kuru metanolde çözülerek. ITK ve UV ile ön taramalar yapılan maddelerin kalitatif analizlerinde gaz kromatografisi destekleyici (confirmatory) deney olarak önem taşır. . 220 . arasında değişir. Gaz kromatografisinde hareketli faz gazdır.0. Bu sistemde kolon içindeki yüzeyi geniş deaktive edilmiş katı madde.

evlerde vernik. Bu düzenekle kanda alkol ve diğer uçucu bileşikleri. 1970'lerin sonunda rutin analiz yapan pek çok labaratuvarda kullanıma geçmiştir. kolonun etkinliği. Detektör olarak en çok Alev İyonlaştırıcı Detektör (FID: Flame lonization Detector) kullanılır. adsorbsiyon. Daha sonra ayrılması istenen karışım. karışımdaki maddelerin ayrı ayrı pikler vermesi gibi). Gaz kromatografısi ayrıca kantitatif amaçla da kullanılır. kullanılan detektör tipi rol oynayan önemli faktörler arasındadır. Mobil faz 63 olarak kullanılan çözücü önce güçlü bir pompa yardımı ile tüm sistemden geçirilir. cila gibi karışımların içindeki uçucu maddelerin analizleri yapılabilir. floresans ölçen) kalitatif ve kantitatif değerlendirmeleri (kaydedici ile piklerden alınan kromatogramlar ile) yapılır. Bazı yönleri ile gaz kromatografisine benzemesine karşın (kalitatif ve kantitatif tayinin aynı işlemle gerçekleştirilmesi. Bu karşılaştırmada en önemli kriter alıkonma zamanı (Retention time) dır. Kantitatif analiz ise elde edilen "piklerin" büyüklüğü çeşitli yöntemlerle ölçülerek ve iç veya dış Standard kullanarak yapılır. 62 Biyolojik materyalden izole edilmiş zehirlerin gaz kromatografisi ile taranmaları Daha önce bahsedilen izolasyon (ekstraksiyon) işleminden sonra uçucu olmayan organik zehirlerin gaz kromatografisi ile ayrılmasında en çok dimetilsüikon durucu fazı (SE-30.4 Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ayırma gücü ve duyarlılığı gaz kromatografisine göre daha yüksek olan bir tekniktir. HPLC. 5. mobil fazın sıvı olması ve yüksek basıncın güçlü bir pompayla sağlanması bakımından gaz kromatografisinden ayrılır. . boyutları ve sıcaklığı. taşıyıcı gazın hızı. kolonda (sabit faz içerir) maddeler dağılım. iyon değiştirme özelliklerine göre ayrılırlar. sütün kromatografisinin bir şeklidir. Mobil fazla sürüklenen maddeler kolona geçerler. refraksiyon. Gaz kromatografisinde maddelerin ayrılmasında sıvı fazın cinsi.fazındaki numune minimum otomatik sistemle kolona enjekte edilir. Kolonu bu şekilde terkeden maddeler gaz kromatografısinde olduğu gibi uygun bir detektörle (UV absorbsiyonu. Elde edilen kromatogramda maddeler aynı koşullarda standartlarla elde edilen kromatogramla karşılaştırılır. bir mikroenjektörle sisteme verilir. OV-101) kullanılır. Gaz kromatografisinde maddelerin ayrılması kaydedici ile kaydedilir. OV17. Güçlü bir pompa ve basınca dayanıklı bir sistemle mobil fazın kolonda bulunan sabit fazdan geçişi kolaylaşmakta ve kısa zamanda bu ayrılma sağlanabilmektedir. İlk kez 1969'da kullanılmaya başlanmıştır. Gaz sıvı kromatografisi uçucu olan maddelerin (gazlar ve sıvılar) taranmasında da uygun bir yöntemdir. (Uygulama ile ilgili örnekler özel bölümde verilmiştir). Uçucu aminlerin ayrılmasında ise potasyum hidroksitle kaplanmış Apiezon L gibi alkali kolonlar etkili olur.

Prensibi :Numune. iyonik maddeler ve yüksek molekül ağırlıklı maddelerin (proteinler. Gaz halindeki atomların alev sıcaklığında termal enerji absorblaması ve ondan sonra absorbladığı enerjiyi kısmen veya tamamen spektral çizgi halinde vermesi olayı atomik emisyon veya alev emisyon spektroskopisi adını alır. ksilen gibi). dışarıdan başka bir kaynaktan alev içine gönderilen kendine özgü ışın demetini kısmen absorblaması ve geride kalan karekteristik ışın şiddetinin derecesini ölçme üzerine kurulmuş spektroskopi dalına da atomik absorbsiyon spektroskopisi denir. nükleer bir reaktörün merkezi gibi yavaş hareketli bir nötron (termal nötron) kaynağının içine yerleştirilir.HPLC'nin gaz kromatografısine göre üstünlüğü. baryum. benzen. daha iyi bir ayırma ve duyarlık dışında. peptitler gibi) analizinde kullanılabilmesidir. Bu amaçla geliştirilmiş cihazlara da atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) adı verilir. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi ( AAS ) 1955 yılından sonra geliştirilmiş olan atomik absorbsiyon spektroskopisi (AAS) yüksek sıcaklıkta gaz halinde bulunan element atomlarının elektromagnetik ışınları absorblaması üzerine kurulmuştur. moleküler spektroskopide görülen absorbsiyon bantları yerine absorbsiyon ve emisyon çizgileri görülür. Alev spektroskopisi. Toksikolojik analizlerde HPLC'nin geniş bir uygulama alanı vardır. 5. kurşun gibi elementlerin identifıkasyonunda). Bir çok organik çözücülerin biyolojik izlenmelerinde (metil alkol. fenolik maddelerin birbirlerinden ayrılmalarında (fenol ve krezoller gibi) HPLC tercih edilmektedir (Özel bölüme bakınız).5. 5.6 Nötron aktivasyon analizi ( NAA ) Nötron aktivasyon analizi diğer spektroskopik yöntemlerden farklıdır. Serbest atomlar elde etmek için madde ya alevde veya bir elektrik düzeneğinde ısıtılır. geride kalan tuzlar gaz molekülleri haline dönüşürler. bozunan maddeler. Alev içine püskürtülen çözeltinin önce suyu buharlaşır. adli ve analitik toksikolojide ağır metal zehirlenmelerinin biyolojik materyalde tayininde sık kullanılan bir cihazdır. Ayrıca ağır metallere mesleksel maruziyetin biyolojik izlenmesinde de kullanılır. genelde alev spektroskopisinin bir şeklidir. Alev içinde bulunan. serbest atomlar üzerine kurulmuş bir spektroskopi dalıdır. bir atom türünün. adli bilimlerde (patlayıcı madde kalıntısında antimon. AAS. özel bir düzenekle çok küçük kürecikler halinde alev içine püskürtülür. Absorblanan elektromagnetik ışınlar genellikle ultravyiole ve görünür alan ışınlarıdır. Bu nötronların çoğu atomun çekirdekleri ile birleşerek . toluen. NAA birçok elemente uygulanabilen hassas bir elemente] analiz yöntemidir. Alev spektroskopisinde. Bunun için analiz yapılacak elementi bileşik halinde 64 (tuzu) içeren çözelti. Gaz halindeki tuz molekülleri ise ayrışarak serbest element atomlarını verirler. AAS.

ve ark.stabil olmayan veya radyoaktif çekirdekler (radyo izotoplar) oluştururlar. 1988 ve Piemento G. Bu nedenle gerekli antikoru elde etmek için enjeksiyondan önce ilaç-protein konjugatı hazırlanır. kayalara. AAS'e göre (100 ng/ml) daha duyarlıdır. T.Antikor] . 1986) 5. alaşımlara ve biyolojik numunelere uygulanabilmektedir. Yöntem sulara. Adli toksikolojide uygulamasına tarihi bir örnek olarak. Ancak pahalı ve komplike bir teknik olduğu için ancak bu konuda gelişmiş özel laboratuvarlarda bulunur. Tayini yapılacak moleküllere karşı antikorların elde edilmesi immunoassayin en önemli bölümüdür.Antikor] + [ İlaç . element cinsine göre değişir. 196O'lı yılların başında immunoassay yöntemlerinden "radyoimmunoassay" (RIA) biliniyordu. Bu basamaktan sonra. P. belirli konsantrasyonda antikor vs işaretlenmiş ilaç ilave edildiğinde karışımla aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir: İlaç + İlaç + Antikor ^ > [İlaç* . Napolyon Bonapart'ın saç örneğinin NAA ile tayini örnek verilebilir. bağımlılık yapan maddelerin ve ilaç suistimalinin idrarda (sınırlı olarak kanda) aranması ve akut zehirlenmelerin araştırılmasında uygulanmaktadır. 1987. Bu radyoaktif atomların oluşumu aktivasyon basamağıdır. yüksek spesifıklik. Aktivasyon basamağında oluşan 65 readyoaktif çekirdek bozunarak kendine özgü enerji ile birlikte y ışını yayınlar.1 (ig) daha duyarlıdır. ve ark. (Fazla bilgi için bakınız: Gündüz. AAS ile karşılaştırıldığında. Ancak NAA ile deteksiyon limitinin duyarlığı. Çoğunlukla bu amaçla albumin kullanılır. Burada ilaç "hapten". Daha sonraki gelişmelerle çeşitli immunoassay teknikleri ortaya çıkmıştır..7. : Analizi yapılacak kimyasal maddeyi (ilacı) içeren biyolojik sıvıya. Bu gama ışını spektrumunun incelenmesi ile numunedeki elementin identifıkasyonu ve miktar tayini yapılır. 1983 . NAA ile zamanımızda yaklaşık 77 element tayin edilebilmektedir. Piemento G. ve ark. örnek reaktörden çıkarılır ve gama (y) ışını spektrometresine yerleştirilir. Gündüz.T. ilaç-protein konjugatı ise "immunojen" özelliği gösterir. 66 İnmıunoassay tekniğinin prensibi : Bu yöntemde analizi yapılacak maddeye (antijen) karşı geliştirilen spesifik "antikor" ve analizi yapılacak bu maddenin işaretlenmiş şekli kullanılır. (De Frost. dayanıklılık (her metal için değil) ve miktar tayinine imkan veren bir yöntemdir. arkeolojik maddelere. 1988'e bakınız). NAA yöntemi ile arseniğin deteksiyon limiti (1 ng). Örneğin AAS ile kurşun analizinde dedeksiyon limiti (2 pg/ml) NAA'ye göre (0. İmmunoassay'ın toksikolojik analizlerde kullanılması "İmmunoassay" biyolojik sıvılarda ilaçların doğrudan analizine kısa zamanda imkan veren (antijen-antikor) reaksiyonlarına dayanan yöntemlerdir. Genel olarak ilaçların molekül ağırlığı çok düşük olduğundan antijen özelliği göstermezler. "Terapötik ilaç izlenmesinde". NAA. Böylece ilaç taşıyıcıya bağlanarak kendisi için spesifik antikor hazırlanmasına uygun hale getirilir.

67 Enzim immunoassay (EIA) : İşaretleme enzim ile yapılır. Miktar tayini spektroflorimetre ile saptanır. Uygun bir analitik yöntemle ölçüm yapılır ve sonuçlar kalibrasyon grafiği ile karşılaştırılır. İmmunoassay teknikleri bu işaretleme yöntemlerine göre de bir çok alt sınıflara ayrılır: Radyo immunoassay (RIA) : Antijen radyoaktif madde ile işaretlenir. Enzim veya floresan bir madde ile işaretleme yapılan immunoassay yöntemleri ile ölçme ise ultraviyole absorbsiyonunun. Radyoimmunoassay (RIA) Radyoimmunoassay. floresans veya luminesansın ölçülmesine dayanır. Kalibrasyon grafiği ilaç konsantrasyonuna karşı "bağlı işaretli ilacın" oranı (% bağlı ilaç) tayin edilerek hazırlanır. İmmuno kemiluminesans : İşaretleme kemiluminesans veren bir madde ile yapılır.katı sintilasyon sayıcısı ile ölçülür. Bu karışımda "bağlı işaretlenmiş ilaç" moleküllerinin. İmmunoassay sınıflandırılması: İlacın işaretlenmesi çeşitli tekniklerle yapılır.Antikor yarışmalı olarak serbest işaretlenmiş ilaç (ilaç*) ve analizi yapılacak ilaçla kompleks (bağlı ilaç) oluşturur. Radiyoimmunoassay'da analiz yöntemi radyoaktivitenin ölçülmesine dayanır. Bu amaçla (3veya y. Miktar tayini radyoaktivite ölçülmesi ile yapılır. "bağlı işaretlenmemiş ilaç" moleküllerine oranı serbest ilacın miktarı ile ters orantılıdır.ışını veren radyoaktivite (3. Aşağıda bazı önemli immunoassay yöntemlerinin prensibi ve uygulama alanları kısaca açıklanmıştır. yalnız y.10"'2 68 . FIA ise homojen immunoassay'lere örnek verilebilir.sıvı sintilasyon sayıcısı. Daha sonra bu teknik klasik biyokimyasal yöntemlerle tayini mümkün olmayan ve vücutta çok düşük miktarlarda bulunan (10"'° . karışıma doğrudan uygulanabiliyorsa "homojen immunoassay" . eğer karışımdan işaretli ilacın ayrılmasından sonra analitik yöntem uygulanabiliyorsa "homojen immunoassay" adı verilir. İmmunoassay tekniği. Enzim aktivitesi tayin edilerek analizi yapılacak maddenin miktarı saptanır. RIA ilk kez 1959 yılında plazmada insülin tayini için kullanılmıştır. EIA. RİA heterojen. Bu yöntemlere de "optik immunoassay" adı verilir. radyoaktif atomların immuno-kimyasal reaksiyonlarda kullanılarak maddelerin miktar tayinlerinin yapıldığı yöntemdir.ışını veren radyoaktivite ise y. Floro immunoassay (FIA) : İşaretleme florofor bir madde ile yapılır.

ve ark. ilacın 69 konsantrasyonu. Bu karışımda.C. mikro bir yöntem olup 10-100 (J. o kadar az işaretli ilaç antikorla bağlanır. Bu nedenle zamanımızda endokrinoloji. RIA Yönteminin prensibi ve uygulama tekniği: Radyoimmunoassay yönteminde temel komponentler: Analizi yapılacak maddenin (ilacın) uygun bir radyoizotopla işaretlenmiş analiz yapılacak madde (ilaç) ile hazırlanmış standartlar. penisilinler. tübokürarin gibi) kullanılmaktadar. çift antikor tekniği gibi yöntemler uygulanır. toksikoloji alanlarında kullanımı artmaktadır. floresans) dayandığı için bu yöntemlere "optik ummunoassay'ler"adı verilmiştir. absorpsiyonu. Radyoaktivite ölçümünde (sıvı sintilasyon veya y. Bu amaçla aktif kömürle adsorbsiyon. İlacın radyoaktif izotopla işaretlenmesinde en çok trityum (3H). işaretli ve işaretlenmemiş ilaç aynı antikora bağlanmak için yarışırlar. nikotin. ayırma işlemine geçilir (heterojen immunoassay). Bunlar içinde en çok kullanılan enzim immunoassay (E I A) ve floresans immunoassay (F I A) yöntemlerinden bahsedilecektir. Bu nedenle radyoaktif işaretlenmiş bağlı ilaç moleküllerin miktarı işaretlenmemiş ilaç moleküllerinin miktarı ile ters orantılıdır. bulanıklık. Rutin analizlere de homojen bir yöntem olarak uygulanan E 1 A. Analitik yöntemler maddenin optik özelliğine (ultraviyole. iyot-125 ise X ve y ışınları yayınlar. sentez sırasında molekülün iyotlu türevi hazırlanır. p. Bu yöntem "heterojen Immunoassay'e de örnektir (Fazla bilgi için Moffat A. morfin. RIA yöntemi duyarlı.ışıması.1 numuneye ön işlem uygulanmadan madde analizine imkan vermektedir. daha duyarlı bir analiz istendiğinde serbest ve bağlı ilacın ayrılmasına dayanan heterojen E I A olarak uygulanır. karbon-14 (l4 C) ve iyot-125 (1251) kullanılır. Bu nedenle yukarda açıklanan ve dengeye ulaşmış karışıma ayırma işlemi uygulanır. bir tüpe belirli bir miktarda antikor ve belirli miktardaki radyoaktif işaretlenmiş ilaç (standart) ve analizi yapılacak ilaç içeren numune (serum veya idrar) bir tüpe konur. Enzim İmmunoassay ( E I A ) : Yarışmalı bir reaksiyon kinetiğine dayanan E I A. 1988'e bakınız). Uygulamada.sayıcısı) serbest veya bağlı ilacın ayırımı yapılamaz. Sınırlı da olsa biyolojik sıvılarda ilaç analizinde de (amfetaminler. metadon. Bu radyoizotoplarda trityum ve karbon . İşaretsiz ilacın miktarı ne kadar çoksa. floresan ve kemilmünesan maddelerle yapılabilir ve bu nedenle uygulama alanları daha geniştir. Karışımda reaksiyon dengeye ulaşınca.gram gibi) 250 den fazla biyokimyasal maddelere uygulanmıştır. tetrahidrokanna-binol. fenitoin. . farmakoloji. antikorla bağlı işaretlenmiş ilacın veya serbest ilacın radyoaktivitesinin ölçülmesine dayanır. digoksin. Bu yöntemlerde kullanılan reaktifler dayanıklıdır ve ayırma işlemi yapılmaksızın analiz yapılabilir.14. Optik immunoassay'ler : Optik immunoassay'ler RIA'ya göre birçok üstünlük taşır. İşaretleme enzimlerle. Radyoaktivite ölçümü bu ayırma işleminden sonra yapılır. Örneğin 1-125 ile işaretli digoksin hazırlanmasında molekülüne iyot ilave edilmiş tirozinle digoksin türevi hazırlanır. ilk kez 1971 yılında kullanılmıştır. bu ilaca karşı önceden hazırlanmış antikor içeren antiserumdur. barbitüratlar. RIA tekniğinde. Ancak az sayıda ilaç molekülünde iyot bulunduğundan.

İşaretlenmiş ilaç substrat Serbest ilaç (Numune) İnaktif enzim Aktif enzim Şekil 8. Floresans immunoassay. rodamin B. Bu madde enzim substratıdır. Ancak bağlanmamış ilacı hidroliz .Homojen E I A' da analiz yapılacak ilaç. Uygulama şekline göre çeşitli teknikler kullanılır. floresansı örten molekül florojen molekülden ayrıldıktan sonra işaretlenmiş ilaç floresan özellik gösterir. Floresan izotiyosiyanat. izotiyosiyanat. antineoplastik ilaçların. suistimal edilen ve bağımlılık yapan bir çok ilaçların 70 analizi yapılabilir. İlaca karşı geliştirilmiş antikorla bağlanmak için işaretli ilaç ve numunedeki serbest ilaç yarışır. (3-galaktosidoz hidrolizle florojen maddeden P-galaktozun ayrılmasını sağlar. astma ilaçlarının. Bu nedenle karışımda enzim aktivitesinin ölçümünden ilaç konsantrasyonuna geçilir. Örneğin burada yukarda adı geçen florojen madde kullanıldığında enzim olarak (3-galaktosidaz enzimi kullanılır. umbelliferon gibi florofor maddeler işaretlemede kullanılır. antikor tarafından inaktive edilen enzim indüklenir. Syva firması EMIT (Enzyme Multipled Immunoassay Technique) patenti altında bu yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntemle antiepileptik ilaçların. Ancak ilave edilen enzimle. Analizi yapılacak ilaç standartı florojen bir madde ile (örneğin (3-galaktozumbelliferon) ile işaretlenir. Bu yöntemin dayandığı biyokimyasal prensip: 1) enzimle işaretlenmiş ilaca karşı geliştirmiş antikora bağlanarak inaktive olur . Enzim antikorla bağlı işaretli ilacı kataliz edemez. Homojen floroimmunoassay yöntemleri içinde substratla işaretlenmiş floroimmunoassay tekniği ticari olarak geliştirilmiştir. enzim 71 immunoassay'e göre daha duyarlıdır. Şekil 8'de homojen immunosay tekniği (EMIT) şematik olarak gösterilmiştir. Bu teknik florofor maddeyi serbest hale geçiren bir enzim kullanılır. Enzimin aktivitesi analizi yapılacak serbest ilaç konsantrasyonu ile orantılıdır. uygun bir enzimle kovalan olarak işaretlenir. Böylece işaretli ilacın floresan özelliği açığa çıkar.Homojen EMIT tekniği Floroimmunoassay (FIA) teknikleri : Floresans veren bileşiklerin immunokimyasal işaretleyici olarak kullanılabileceği ilk kez 1941 yılında ortaya atılmıştır. 2) arkadan çok az serbest ilaç veya metaboliti de yarışmalı olarak bağlanarak. Florojen madde ile işaretlenmiş ilaçta floresans maskelenmiştir. Analizi yapılacak maddenin floresans özelliğindeki değişmelere dayanan bu yöntemde madde florofor bir molekül ile işaretlenir.

eder. Bu nedenle floresans özelliği açığa çıkan ilacın floresans şiddeti numunedeki ilaç konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Floresans polarizasyon immunoassay (FPI) tekniği: Bu teknikte, bağlı ve serbest florofor molekülle işaretlenmiş ilacın polarize ışık düzlemini çevirme farkı ölçülür. Işık polarize edici bir mercek veya prizma aracılığı ile demet halinde düz bir zemin üzerine düşürülür. Polarize ışık, floroforla işaretli ilaç üzerine düşürüldüğünde ışığın şiddeti (eksitasyon) molekül tarafından polarize ışık düzleminde emisyon yapar. Floresans eksitasyon ışınına dik olarak giden emisyon ışınının ölçülmesi ile saptanır. Floresans mekanizması ile ilk defa 1970 yılında Dandliker ve arkadaşları tarafından 72 denenmiştir. Floresans veren bir maddeyle (florofor) işaretlenmiş olan ilaç serbest halde iken çok yavaş bir floresans polarizasyonu yapar. Antikorla bağlandıktan sonra kompleks molekülün hareketi yavaşlar ve floresans polarizasyonu artar. Polarizasyondaki bu değişim ilaç konsantrasyonu ile orantılıdır. Yöntem otomasyona yakındır. İlk kez 1981 yılında Abbot firması tarafından bu yöntem otomasyona adapte edilmiştir. TDX cihazı olarak bilinen bu cihaz "terapötik ilaç izlenmesi" ve bir çok ilaçlarla akut zehirlenmelerde ilaç düzeylerinin tayininde kullanılmaktadır. (Deniz, G.. Saygı, Ş, 1989; Küpçü, Ş; Vural, N, 1992). Bu teknikte duyarlılık oldukça yüksektir. Örneğin serum digoksin düzeyinin ölçülmesinde duyarlığın 0.2 ng/ml olduğu bildirilmiştir. İmmunoassay'm uygulama alanları İmmunoassay tekniklerinden RIA, özellikle kardiyak glikozitler, insülin, lizerjid, kannabioids ve opiatlar gibi kanda konsantrasyonlar düşük ilaçların analizinde veya numune miktarının az olduğu durumlarda tercih edilen yöntemdir. RIA ile pg/ml (10 "'2 g/ml) duyarlıkta analiz yapılabilir. EMIT ile duyarlık daha düşüktür (ng/ml. 10 ~9 g/ml). immunoassay ayrıca ilaç suistimalinin taranmasında, akut zehirlenmelerin analitik olarak araştırılmasında ve terapötik ilaç izlenmesinde kullanılırlar. İstenilen duyarlık ve spesifıkliğe göre RIA, EMIT veya FPI teknikleri seçilebilir. Bu yöntemler yarı veya tam otomatik düzeneklere adapte edilmiştir. Genel olarak RIA ve EMIT idrarda çok çeşitli ilaç analizi için uygundur. Ancak geliştirilen çeşitli antikorlar diğer ilaçlarla çapraz reaksiyon verirler. Geniş bir spesifıkliği olan antikor, numunede olan bir veya birden fazla aynı grup ilaçla bağlanabilir. Bunu ayırd etmek için her ilaç ve 73 metaboliti yüksek basınçlı sıvı kromatografısi (HPLC) ile fraksiyonlara ayrılarak immunoassay yöntemine adapte edilebilir. Akut zehirlenmelerde immunoassay uygulanmasında da benzeri interferans olabilir. Örneğin akut zehirlenmelerde benzodiazepin grubu ilaçların EMIT ile taranmasında farmakolojik olarak aktif metabolitler de antikorla etkileşirler. Tek bir ilacın birden fazla metabolitinin çapraz reaksiyon vermesi, sonucun yorumlanmasını zorlaştırır.

Zorluğuna karşın, benzodiazepinleri immunoassay yöntemi ile ayırt etmek mümkün olduğu halde, barbitüratlar ancak grup olarak tayin edilebilir. Bu durumda pozitif sonuç alındığında, diğer yöntemlerle hangi barbitürat olduğu ayırt edilmelidir. Terapötik ilaç izlenmesinde ise immunoassay ile aminoglikozit antibiyotikleri için çabuk ve kesin sonuçlar alınabilir. Sonuç olarak immunoassay ile kan ve idrarda yukarda belirtilen amaçlarla ilaç analizinde hızlı, duyarlı ve kesin sonuçlar alınabilir. Ancak her yöntemin (RIA, EMIT, FPI) uygulama alanı ve analitik özelliklerini bilerek seçmek gerekir. 74 ÖNEMLİ ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE ANALİZLERİ 2. Bölüm Bu bölümde akut zehirlenmelerde, endüstride ve yakın çevrede çeşitli nedenlerle maruz kalınan bazı önemli kimyasal maddelerin biyolojik materyalde kalitatif ve kantitatif analizlerine yer verilecektir. Ayrıca maddelerin biyolojik izlenmelerinde kullanılan metabolit ve biyokimyasal parametrelerin analizine de o madde ile ilgili yerde değinilecektir. Biyolojik materyal olarak rutin analizlerde en çok idrar ve kan örneğinden yararlanılır. Toksik madde konsantrasyonu 24 saatlik toplanan idrarda yapılmalıdır. Ancak pratik olarak bu mümkün olmadığından o anda alınan örnekte -spot örnek- analiz gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mesleki maruziyetlerde bazı ksenobiyotik veya metabolitleri maruziyet sırasında veya maruziyetten hemen sonra atılırlar. O anda idrarla atılan madde konsantrasyonuna etki eden dilüsyon etkisinin düzeltilmesi gerekir. Bu nedenle de bulunan konsantrasyon değerlerinin ya idrarın standart özgül ağırlığına (1.024) göre veya (g) idrar kreatinin miktarına göre düzeltilmesi gerekir. Kreatinine göre düzeltme yapıldığında "spot idrar" örneğinde kreatinin tayini yapılmalıdır. Standard özgül ağırlığa göre düzeltmede ise idrarın yoğunluğu ölçülmelidir, ( Trevisan, A., 1990 ) Bu bölümde idrarda kreatinin tayini ve idrar ksenobiyotik düzeyinin kreatinine göre düzeltilmesi açıklanmıştır. İdrarda kreatinin tayini Kreatinin idrarda doğrudan spektrofotometrik yöntemle tayin edilebilmektedir. Pikrik asitle oluşturduğu renkli bileşiğin absorbansı 530 nm 75 de spektrofotometrede okunur ve kalıbrasyon eğrisinden kreatinin miktarı tayin edilir (Baselt, R.C. 1980). Uygulama : 5 mi idrar örneği 2000 devirle 15 dakika santifüj edilerek süzülür. Bu süzüntüden 0.1 mi. alınarak distile su ile 8.0 ml'ye tamamlanır (dilüsyon oranı 1:80). Seyreltilen

çözeltiden 5 mi alınır, 2.5 mi suda doymuş pikrik asit (% 1.175 lik) ve 0.5 mi %10 luk NaOH çözeltisi ilave edilir. Karışım reaksiyonun tamamlanması için 10 dakika bekletilir ve 15 dakika içinde 530 nm de spektrofotometrede köre karşı absorbansı okunur. Standardlarla hazırlanan kalibrasyon eğrisinden absorbansa karşı gelen konsantrasyon okunur. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması: Standart kreatinin çözeltisi, stok kreatin çözeltisinin seyreltilmesi ile hazırlanır. Stok çözelti, 0,1 gram kreatinin bir miktar 0,1 N HC1 içinde çözüldükten sonra 0,1 N HC1 ile 100 mi 'ye tamamlanarak hazırlanır. Çözeltiye koruyucu olarak 2-3 damla toluen katılır ve buz dolabında saklanır (Stok çözelti: 100 mg kreatinin/100 mi). Standard kreatinin çözeltileri ise, stok çözeltiden sıra ile 25;50;75;100 ve 125 u.1 alınarak distile su ile 5 ml'ye tamamlanarak hazırlanır. Böylece 0,5mg/100 mi; 1 mg/100 mi; 1,5 mg/lOOml; 2 mg/ 100 mi ve 2,5 mg / 100 mi 'lik kreatinin Standard çözeltileri elde edilir. 5 mi Standard çözeltilere 2,5 mi pikrik asit çözeltisi ve 0,5 mi % 10 NaOH çözeltisi ilave edilerek yukarıda açıklandığı şekilde 10 dakika bekledikten sonra 530 nm de absorbanslar köre karşı okunur. Konsantrasyona karşı okunan absorbanslar işaretlenerek kalibrasyon doğrusu hazırlanır. Kreatinine göre düzeltme: İdrarda konsantrasyonu tayin edilen bir maddenin, kreatinine göre düzeltmesi aşağıdaki örnekle açıklanmıştır. 76 Örnek : Alınan anlık (spot) idrar örneğinde florür konsantrasyonu 1.227 mg/I ve kreatinin ise 1.315 g/l bulunmuş olsun. Bulunan florür düzeyi gram kreatinine göre düzeltildiğinde : 1000 1.227 mg/1 x---------= 0,933 mg F/g kreatinin değeri bulunur. 1315 Genel olarak kreatinin miktarı 0,5 g/l altında (çok seyreltik idrar) ve 3 g/l üstünde (çok konsantre) bulunan idrarlarda kreatinine göre düzeltilme yapılmaz ve değerlendirmeye alınmaz (Trevisan, A., 1990). 1. UÇUCU ZEHİRLER 1.1. Karbon monoksit (CO) Karbon monoksit ile zehirlenme solunum yolu ile olur. Endüstride başlıca maruziyet kaynaklarını havagazı, sentetik gaz (su gazı), jeneratör fırınları, egzos gazı ve tam yanmamış yakıtların dumanı oluşturur. Diklorometan maruziyetinde de metabolizması sonucu invivo CO oluşur.

Bu deney CO için özel olup. Normal kan gri kahverengi bir çökelek verdiği halde. Karbonmonoksit zehirlenmesinin şiddeti kanda % COHb tayini ile belirlenir. Tüpün ağzı kapatılır ve çalkalandıktan sonra 15 dakika bekletilir. Endüstride CO'e maruziyet derecesinin biyolojik izlenmesi kandaki COHb veya ekspirasyon havasında CO tayini ile yapılır. CO ihtiva eden kan pembe renk alır. Renk şiddeti belli miktarda CO ihtiva eden kan numuneleri ile hazırlanmış standartlarla karşılaştıralarak miktar tayini yapılır. iii) Yukarıda açıklandığı şekilde seyreltilen kan numunelerine. . Ayrıca sigara dumanı da aktif ve pasif içici olarak kişilerin CO'e maruz kalmasına neden olur. 78 Not: a) Pirotannik asit hazırlanması : 1 g pirogallik (pyrogallic) asit ve I g tannik (tannic)asit 100 mi suda çözülür. ii) 1 damla.Endüstri dışında otomobil egzos gazları. duyarlığı %20 COHb satürasyonudur. 5 er damla %20 NaOH ilave edilerek karıştırılır. Birine 1 mi zehirlenme şüphesi olan kan. Ayrıca iş yeri ortamında (çevresel izleme) CO tayin edilmelidir. Aynı şekilde seyreltilmiş normal kan ile karşılaştırılır. ısınmada kullanılan tam ve iyi yanmayan yakıt sistemleri yangın sırasında oluşan dumanlar karbon monoksit kaynağıdır. Sigara içenlerde COHb yüzdesi. Kanda oksijen yerine karbonmonoksitle birleşen hemoglobin yüzdesine "karboksihemoglobin satürasyon % si" denmektedir. Pirotannik asitle COHb %'si tayini (yarı kantitatif) Yarı kantitatif özel bir deney olan bu testle %20 ve üstündeki COHb •satürasyonu saptanabilir Bunun için 1 mi kan cam kapaklı 25 mi lik bir tüp veya mezür içinde 9 mi su ile seyreltilir. Karbonmonoksit bulunan kanın rengi pembedir (duyarlık %50 satürasyonudur). Normal kan kömürleşerek kahverengisiyah renk aldığı halde. bir tüpte 10-15 mi su ile seyreltilir. içilen sigara miktarına göre % 3-8 arasında değişir. diğerine 1 mi normal kan konur ve su banyosunda yavaşça ısıtılır. 10 mi pirotannik asit çözeltisi ilave edilir. diğeri tuğla kırmızısı renkte kalır (duyarlık % 40 COHb satürasyonudur). Rengin şiddeti satürasyon derecesine bağlıdır. Kanda COHb satürasyonu %20 üstünde olduğunda akut zehirlenme belirtileri başlar. Bu değer %60'a ulaştığında koma ve ölüm görülebilir. Çok fazla (günde 30-50 sigara) içenlerde ise bu değer %10 COHb düzeyini 77 aşabilir. Normal kan. hemen saman sarısı renge dönüştüğü halde CO içeren kan pembe rengini bir süre devam eder. Karbon monoksit kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin (COHb) meydana getirir. numune kan. Pembe rengin şiddeti miktarı ile orantılı olduğundan kantitatif tayin de yapılabilir. Kanda %20 ve üstünde COHb satürasyonunun saptanması (ön deneyler) i) İki küçük porselen kapsül alınır.

Seyreltilmiş 20 mi kan örneklerine 10 mg sodyum ditiyonit (Na2S2O4) v 5-10 damla taze hazırlanmış amonyum sülfür çözeltisi ilave edilir. Bu şekilde CO zehirlenmesi hakkında çabuk bilgi edinilmesi açısından (ön deney olarak) önem taşır. de. Kanda COHb %40 ve üstünde olduğunda COHb'ne ait absorbsiyon çizgileri. Spektroskopik yöntemle COHb analizi COHb tayininde absorbsiyon spektrumuna dayanan yöntemler 1900'lı yıllardan beri kullanılmaktadır. Deney kısmında olduğu gibi. Alkali çözeltide oksihemoglobin 576-578 ve 540-542 nm. İndirgenmiş hemoglobin (Hb) ise 555 nm'de geniş bir band gösterir. Bu şekilde O2Hb'nin absorbsiyon bandlan kaybolur ve yerine 555 nm de maksimum absorbans gösteren Hb bandı ortaya çıkar.b) CO ihtiva eden kan standardlarınm hazırlanması : Normal kan % 100 COHb verecek şekilde saf CO ile doyurulur %20-100 COHb ihtiva eden standardlar uygun miktarda normal kanla seyreltilerek hazırlanır. Kanda COHb analizinde kullanılan en eski yöntem spektroskopik yöntemlerdir. karboksihemoglobin 538-540 nm'de maksimum absorbans verir. COHb sarıyeşil alanda (568 ve 538 nm de) 2 absorbsiyon çizgisi verir. Spektrofotometrik yöntemlerle COHb tayini Hemoglobin ve türevlerinin Soret bandında (400-430 nm) ve görünür alanda verdikleri karekteristik absorbsiyon bandlarından yararlanarak kanda COHb identifıkasyonu ve miktar tayini yapılabilir. O2Hb yanında ayırd edilebilir. Bu şekilde COHb absorbsiyon bandlan daha iyi görülür.1 sodyumbikarbonat (NaHCO3) çözeltisi ile (1:100) oranında seyreltilir. İndirgeme işleminden sonra [Ul][U2]tekrar spektroskopla incelenir. Normal kanda ise O2Hb ile ilgili daha uzun dalga boylarında (576 ve 541 nm'de) maksimum absorbans görülür. otopsi başında (el spektroskopu kullanarak) yapılabilir.1 amonyak veya %0. Bu standartlar ağızları sıkı kapalı olarak karanlıkta saklanırsa 6 ay bozulmadan kalabilir.R. normal kan ve COHb ihtiva eden standart kanlarla. Bu yöntemler hemoglobin (Hb) bileşiklerinin (Hb. MetHb ve COHb gibi) Soret bandı (410-430 nm) ve görünen alanda verdikleri absorbsiyon bandlarına dayanmaktadır. %0. Bu nedenle oksihemoglobini hemoglobine indirgeyen maddeler kullanılır. Kanın uygun bir şekilde dilüsyonu ile bu absorbsiyon çizgileri görülebilir. 79 Teknik : COHb aranacak kan ve normal kan örnekleri su. COHb mevcudiyetinde COHb absorbsiyon bandlan daha iyi seçilir. 1969) Spektroskopik yöntemle COHb tayini. Spektroskopla (bu amaçla Winkel-Zeiss el spektroskopu veya Hardridge Reversion spektroskopları kullanılabilir) absorbsiyon bandlan görülen dalga boyları incelenir. ancak yeterli derecede tanınamaz. ve Preuss F. Bu yöntemle %20 COHb ve üstü tayin (yarı kantitatif) edilebilir (Graf. E.O2Hb. Zayıf bir alkali seyreltilmiş kan örneği sodyum . pirotannik asitle çöktürme işlemi yapılır.

ditiyonit gibi bir indirgen ilavesinde OjHb (varsa methemoglobin: MetHb) indirgenmiş hemoglobin (Hb) ne dönüşür. Soret bandında %100 C^Hb ne karşı %100 COHb içeren kan ve analizi yapılacak kanın 414 nm. laboratuvanmızda araştırmalarda kullandığımız mikrospektrofotometrik bir yöntem olan Buchwarld yöntemi ile. veya seçilen tek dalga boyunda absorbansın okunması arkadan karışımda bulunan ve istenilen Hb 80 bileşiğini değiştiren uygun bir kimyasal madde ilavesinden sonra seçilen tek dalga boyunun ölçülmesine dayanmaktadır. 414 ve 428 nm sırası ile Û2Hb ve COHb nin maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyunu.lu tüpler sepektrofotometre küvetlerine konularak. COHb etkilenmez.. III no. . Teknik: 0. c) Üçüncü 6 mi diğer bir tüpe konur içinden 2 dakika saf CO gazı geçirilir (%100 COHb.02 mi heparinize kan örneği bir balon jojede seyreltik amonyak ile (yoğunluğu 0.. 421 ve 428 nm de spektrofotometrede okunur.. Seyreltilen kan çözeltisinden 6'şaı mi alınarak 3'e bölünür: a) İlk 6 mi doğrudan doğruya spektrofotometrede ölçüm için küvete konur (numune: I) ve ağzı sıkıca kapatılır. II no. COHb (421 nm) 390 « 430 =* Şekil 9.. II ve III no.. 421 nm ve 428 nm de absorbanslarınm ölçümüne dayanır. COHb satürasyon yüzdesinin tayininde kullanılan birçok spektrofotometrik yöntemler bulunmaktadır. Karışım alt üst edilerek homojenize edilir. 2 veya daha fazla seçilmiş dalga boylarında. %100 O:Hb referans olmak üzere.lu tüp). 421 nm ise OıHb'ne karşı COHb'nin gösterdiği maksimum absorbans farkıdır (resultant absorbans.. Bu yöntemlerin dayandığı genel prensip. b) İkinci 6 mi kan örneği bir deney tüpüne aktarılır ve içinden 15 dakika oksijen gazı geçirilir (%100 O2Hb. Aradaki absorbans farkı ve oranından yararlanarak COHb yüzdesi hesaplanır. 81 COHb (428 nm) O2Hb(415nm) . i) Modifîye Buchwald yöntemi (mikrospektrofotometrik yöntemi) Bu yöntemin prensibi COHb.. postmortem kan örneklerine de uygulanabilen klasik bir spektrofotometrik yöntem olan Dubowski yöntemi açıklanacaktır.lu tüp)... Burada. Şekil 9).88 olan 1 mi amonyak deiyonize su ile 800 mi ye seyreltilir) 26 mi ye tamamlanır.Soret bandında O2Hb. COHb ve O2Hb'ne karşı COHb (diferansiyel) spektrumları. numune (I) ve %100 COHb'nin (III) absorbansları (a ve A) 414.

Bu amaçla hazırlanmış gaz tüplerinden (LB % 999 saflıkta) yararlanılır. Teknik : 0. % COHb konsantrasyonu. karıştırılır ve hemoliz tamamlanıncaya kadar beklenir. 2 nm den daha küçük dalga boyu aralıklarında absorbans ölçülebilmelidir. 1978). Seyreltik kan spektrofotometrenin küvetine konur.5 mi kan örneği. 2) Oksijen ve CO. /A3 burada.N. Ağzı sıkıca kapatılan kan örnekleri buzdolabı sıcaklığında uzun bir sore saklanabilir. Kan örnekleri: Heparinize kan tercih edilir. COHb standardları ile hazırlanan kalibrasyon grafiğinden bulunur. 10 mi seyreltik amonyum hidroksitle (14. aı ve Am aşağıdaki eşitliklerden bulunur: aı = a42]-1/2 (a4u+a42g) Anı = A421 — 1/2 (a4i4+ a42g) Yöntemin standardizasyonu : 1) Yukarda açıklandığı şekilde hazırlanan %100 O2Hb ve % COHb içeren kan örneklerinin absorbansları suya karşı spektrofotometrede 400-430 nm de taranarak. Seyreltik amonyağa karşı (kör) numunenin 555 ve 480 nm'de absorbansı (A) okunur. 82 3) Mikrobir yöntem olduğu için kan örnekleri parmak uçundan heparinize kapiler tüpler içine alınarak tüplerin iki ucu parafilm ile sıkıca kapatılır. saf olmalıdır. karboksihemog lobin ise etkilenmez.3 mi konsantre NH4OH su ile 1 litreye tamamlanır) seyreltilir..Değerlendirme : Numunenin içerdiği % COHb oranı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır: %COHb= 100 a.Z. Bu dalga boyları (A. 10 mg sodyum ditiyonit (Na2S2O4) ilave edilir. Kan örneklerinden 10 mi . absorbansların (A) A555 / A480 oranı hesaplanır. maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyları saptanır. ii) Dubowski yöntemi Yöntemin prensibi: Seyreltik kan hemolizatına sodyum ditionit ilave edildiğinde oksihemoglobin ve methemoglobin indirgenir. 4) Kullanılan spektrofotometrede.mak) % 02Hb için 414 nm. Çözeltinin absorbansı 480 ve 555 nm de ölçülür. karıştırılır. Yöntemin duyarlığı ve pratikliği nedeni ile mesleksel CO'e maruziyetin biyolojik izlenmesinde de kullanılabilir (Vural. Kalibrasyon doğrusu için COHb standardları hazırlanır: Yakın zamanda karbonmonoksite maruz kalmamış ve sigara içmeyen kişilerden kan örnekleri sağlanır. Analize kadar buz dolabında (+4 °C de) saklanır. Motaceded. Absorbans oranı (A555 /A480) hesaplanır ve karboksihemoglobin konsantrasyonu kalibrasyon doğrusundan tayin edilir. % 100 COHb için 428 nm olmalıdır.

Böylece %100 O2Hb (%0 COHb) standardı hazırlanmış olur. %20 gibi) hazırlanabilir. Grafik %COHb oranına karşı absorbans oranları işaretlenerek hazırlanır.95 civarında olmalıdır. 4) Kullanılan spektrofotometrede. %50.9 gibi) geçirilir.05 mi alınarak. sodyum ditiyonit ilave edildikten sonra spektrofotometrede amonyağa karşı 555 ve 480 nin de absorbansları okunur. Hazırlanan %100 O2Hb ve %100 COHb kan standardlarından 0. 5) Bu yöntemle %1 ve altındaki COHb düzeyi ölçülebilir. iki burgulu kapaklı 500 mi lik reaktif şişelerine konur. Diğer bir spektrofotometrik yöntemle COHb tayini . Her iki standardın absorbans oranları (A555 / A480) hesaplanır. 2) Numuneler ağzı sıkı şekilde kapalı helyum gazı altında saklanabil irse daha uzun zaman korunurlar. Absorbans oranı %100 O2Hb için 3. amonyakla seyreltilip.1. 2 nm 'den daha küçük dalga boyu aralıklarında absorbans ölçülebilmelidir. %100 COHb için 1. Diğer şişeden benzer şekilde saf CO gazı küçük saf CO tüpü kullanarak (LB % 99. Heparinize postmortem kan örneklerine de uygulanabildiği için adli toksikoloji labrotuarlarında kullanılabilir. Ancak istenirse.9 CO gibi) geçirilir.Şişelerin birinin içinden en az 30 dakika saf 83 oksijen gazı (saf O2 tüpü: LB%99. Daha pratik fakat daha az kesin olacak standardlar şu şekilde de hazırlanabilir: Kan örnekleri amonyakla seyreltildikten sonra iki tüpe bölünür vebirinden 2 dakika CO ve diğerinden 2 dakika O2 geçirilir (%100 COHb ve % 100 O2Hb standardları). Kalibrasyon filtreleri ve spektrofotometre standardları ile kullanılan cihazın dalga boyları ve diğer karakteristikleri kontrol edilmelidir. Yöntemin uygulanmasında dikkat edilecek noktalar: 1) Kalibrasyon için hazırlanan her COHb standardı ile en az 3 ölçüm yapılmalıdır. yukarda açıklandığı şekilde. Böylece % 100 COHb standardı hazırlanmış olur.kadar. %100 O2Hb ve % COHb belirli oranlarda karıştırılarak ara standardlar (%80. 84 3) Çok duyarlı çalışmalarda ara COHb standardları hazırlanırken (%0 ve %100 dışında ) önce %100 COHb standardında serbest bulunabilecek CO'in 5 dakika azot gazı geçirilerek uzaklaştırılması gerekir. Kalibrasyon grafiği doğrusal olduğu için iki nokta genelde yeterlidir. (CO gazı geçirken CO tüpü zaman zaman çalkalanmalıdır. Gaz geçirme işlemi çeker ocak içinde yapılmalıdır).

b. ve ark. 4) Maksimum absorbans farkının alındığı bu deneyde (COHb : X max 540 nm) ve O?Hb ve COHb için eşit olan düşük dalga boyu (izobestik nokta : 579 nm) spektrumda dik bir düşmenin noktasında olduğu için seçilmiştir.( A540 / A579 c tüpü ) Yöntemle ilgili uyarılar : 1) %100 COHb ile absorbans oranı (A540 / A579 a tüpü) yaklaşık 1.c) spektrumları alınarak ölçümler buna göre yapılır. Dalga boyu çok kritiktir.5.1 olmalıdır. Üçüncü tüp (c tüpü) içinden 10 dakika saf oksijen gazı veya basınçlı hava geçirilir (% 100 O2 Hb veya % 0 COHb). Köpük oluşmamasına dikkat edilir. 25 mi seyreltik amonyum hidroksit içine (İmi l\ su) ilave edilir ve karıştırılır. b ve c tüplerindeki çözeltilerin absorbansları (A) 540 nm ve 579 nm de ditionitle işlem görmüş amonyak çözeltisine karşı okunur. Seyreltilmiş kan örneği eşit olarak 3'e ayrılarak ağzı kapaklı tüplere konur (a. Teknik : 0. . c) .b. Ayrıca 10 mi amonyum hidroksit çözeltisi içeren diğer bir tüp (kör) içine de sodyum ditionit ilave edilerek iyice karıştırılır.J.1 olmalıdır. %0 COHb ile ise absorbans oranı 1. R. (a tüpü : % 100 COHb).. İlk tüpün içinden 5-10 dakika saf CO veya CO/N2 gazı geçirilir. Her üç tüpe de 20 mg kadar sodyum ditionit ilave ederek karıştırılır. Sonucun değerlendirilmesi : Numune kandaki (b tüpü) COHb yüzdesi aşağıdaki eşitlikten hesaplanır: %COHb =( A54o / A579 a tüpü ) . 2) Bu yöntem MetHb (580-600 nm mak. aletin dalga boyu ayarlanır veya her üç çözeltinin (a. Kişilerin Hb miktarı farklı olduğu için ön deneme ile bu oranın sağlanmasında yukarıda verilen seyreltme oranını değiştirme gereği olabilir. florür. Bu nedenle sonuç güvenilir olmaz.( A540 / A579 c tüpü ) ( A540 / A579 b tüpü ) . Bu nedenle aşağıdaki kontrolün yapılması gerekir: a) %0 COHb içeren (a tüpündeki) çözeltinin absorbans oranı (A540 /A579). okzalat da kullanılabilir) tam kana uygulanan bu yöntemde 540 ve 579 nm'deki absorbanslar kullanılmaktadır.Heparinize (veya edetik asit.2 mi kan örneği. b) Eğer bu gözlenemezse. İkinci tüp (b tüpü) COHb tayini kullanılır. 3) Lipemik kan bulanık çözeltiler verebilir. 1.). Prensip olarak bir önce açıklanan yöntemle aynı olmakla beraber uygulaması daha pratiktir (Flanagan . 85 a. güvenilir değildir. absorbans) oranı yüksek olduğunda.

Şekil 10 ve 11 de O2Hb ve COHb nin.1 600 560 520 480 nm 600 560 520 480 nm Şekil -10. Dubowski yönteminde kullanılan (COHb ve O2Hb (A) ve sodyum ditiyonitle işlem görmüş COHb ve O2Hb (HHb'ye dönüşür) spektrumlan 1.3 0.4 0.0 co ■< 0.2 1. görünür alandaki absorbsiyon spektrumları ve açıklanan yöntemlerde kullanılan maksimum absorbans dalga boyları gösterilmiştir.5 0.2 0.8 CÛ CC O . 86 co 1 cc o LÛ 0.

001 N PdCl2 konduktan sonra.Görünür alanda maksimum fark ve iyobestik noktadan yararlanılarak COHb tayini. 579 nm \ ^: _J________1 ı_____İL B(% lOOHbCO) C (% 0 HbCO) 520 540 560 580 600 620 nm Şekil 11. Kör deney olarak.0 500 540 nm -----------i i ! --"-V.2 0. . '/ /// V . Yöntemin prensibi. kana ilave edilen asit etkisi ile. İç odacığa 2 mi 0. daha önce çok hafif yağlanmış kapak hemen sıkıca kapatılır. işlemler dış odacığa konan CO'e maruz kalmamış kişiden alınan kan örneğine parelel olarak uygulanır. 87 Conway Mikrodifüzyon Yöntemi ile CO tayini Bu yöntem yarı kantitatif veya kantitatif olarak kanda COHb tayini için kullanılabilir.<F< p> 0. kandan açığa çıkan CO'in palladyum klorürle (PdCl2) reaksiyona girerek metalik Pd'u açığa çıkarmasına dayanır: PdCl2 + CO + H2O----->Pd + 2HCl + CO2 Yarı kantitatif tayin : Mikrodifüzyon apareyinin (Şekil 3) dış odacığına 1 mi kan ve 2 mi %10 H2 SO4 konur.4 ^ 0.

Bu amaçla geliştirilmiş otomatik cihaz (CO Oximeter II 182) gelişmiş labratuarlarda COHb tayini için kullanılmaktadır. Genel olarak 1 gram hemoglobin (Hb) 1. Bulunması muhtemel olan MetHb'nin bozucu etkisi sodyum bisülfit ilavesi ile giderilir. Kantitatif tayin : Convvay mikrodifüzyon yöntemi ile kandaki CO miktarı (hacmen) kantitatif olarak da tayin edilebilir. COHb miktarının çabuk ve güvenli şekilde ölçülmesini mümkün kılan bu cihazın prensibi. Oluşan metalik palladyumun verdiği renk şiddeti numunenin verdiği renk ile karşılaştırılır. Ancak bu durumda.S. Curry A. Karışım oda sıcaklığında 2 saat bekletilir. % COHb Belirtiler . hiperventilasyon. Ölüm solunum yetmezliği sonucu olaşan kandaki COHb düzeyinin yorumu aşağıdaki Tablo 10'da gösterilmiştir. Bu bilgiden hareketle. Bu süre içinde iç odacıkta CO miktarına bağlı olarak açığa çıkan Pd. Ayrıca kan örneklerinin taze veya postmortem olması analiz sonucunu etkilememektedir. % O2Hb ve % COHb şeklinde okunur.34 mi (bazı kaynaklarda 1. 89 Tablo 10 % COHb değerinin klinik yorumu. pulmoner ödem.34 (Fazla bilgi için Feldstein. 1967.formülü ile hesaplanır. kusma. 568 ve 578 ıım'de aksorbansları ölçülür. kanda Hb tayini de yapılarak COHb miktarının hesaplanması gerekir. % COHb düzeyinin yorumu : Karbon monoksitle akut zehirlenmede baş ağrısı. % Hb (kan) x 1. kardiyak aritmi. M. internal analog bir bilgisayarla kombine edilmiştir. Ölçümler çok kısa zamanda (15 saniye gibi). koma ve akut böbrek yetmezliği başlıca görülen belirtilerdir. dijital göstergede % Hb. Conway yöntemi ile tayin edilen %CO (hacmen) miktarından: 88 % CO (hacmen) % COHb = —--------------------. Şiddetli hipoksi durumunda bile cilt ve mukozalar pembe kalır. %20 COHb ve %50 COHb standardları) paralel uygulama yapılır. ince siyah bir zar şeklinde iç odacıktaki PdCI? üzerinde toplanır. Otomatik olarak seyreltilerek hemoliz edilen kan örneğinin 548.Yarı kantitatif tayin için..) CO oximeter Kanda COHb miktarının %10'un altında olması halinde de uygulanabilir bir yöntemdir. 1972'e bakınız.36 mi) CO gazı ile (O°C de 760 mm Hg basıncında) birleştiği kabul edilir. %10 ile %50 arasında COHb içeren kan örnekleri ile (%10 COHb. özel bir absorbsiyon spektrofotometresi olup. bulantı.

kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinde.05 (aralık: %0. endüstride metal cilası.N. ölüm olaylarında ise ayrıca dokularda siyanür aranır.00 COHb) olarak saptanmıştır (Vural. Dubovvski yöntemi ile COMe zehirlenme sonucu ölen 18 kişide postmortem COHb düzeyi tayin edilmiştir.3-8 < 15 20 20-50 > 50 Sigara içenler (20-30 sigara/gün) Çok sigara içenler (30-50 sigara/gün) Akut zehirlenme başlangıcı (kalp hastalan için tehlikeli Ağır akut zehirlenme (mental ve fi-ziksel koordinasyon kaybı) Koma.40-5.00) bulunmuştur.2 Siyanür Siyanürle zehirlenme hidrosiyanik asitin (HCN) inhalasyonu veya NaCN. fotoğrafçılık gibi çeşitli iş kollarında kullanırlar. KCN için 150 mg ve NaCN için 200 mg'dır. Anabilim dalımızda yapılan bir araştırmada. Özellikleri : HCN çok uçucu bir sıvıdır (k.40 COHb). Sigara içmeyen kişilerde (n:44). .50-%1. Bu kişilerde COHb düzeyi ortalama (%73.n. kanda siyanür. şeftali. Etil tiyosiyanat ve metil tiyosiyanat gibi tiyosiyant esterleri organizmada metabolize olarak siyanür verirler ve ciddi zehirlenmelere yol açabilirler.90) ve aralık (%63. Toksik dozları (MLD 70 kg insanda) HCN için 100 mg. Mide içeriğinde.00-%88..89+0. KCN gibi tuzlarının oral yolla alınması ile oluşur. 1 paketten fazla (günde 20 taneden fazla) sigara içenlerde ise ortalama %COHb 4. konvuliziyon. 90 Siyanür ayrıca sodyum nitroprusiyat (vazodilatör) ve bazı organik nitril bileşiklerinin de metabolitidir.36±0. Kahraman R. altın gümüş gibi metallerin zenginleştirilmesinde ve metallerin elektrolizle kaplanmasında.14 (aralık: %3. KCN ve NaCN kristal tuzlardır ve alkali reaksiyon gösterirler. COHb düzeyi drtalama 0. Potasyum ferrisiyanür gibi kompleks siyanür bileşikleri ise invivo siyanür vermezler ve bu açıdan toksisiteleri çok düşüktür. Bir çok bitki dokusunda. CO zehirlenmesinin tedavisinde antidot olarak oksijen tedavisi uygulanır. Siyanür bileşikleri. 1994) 1. 26°C) . Siyanürle zehirlenmelerde. ölüm. lima fasulyesinde bulunan siyanogenetik glikozitler (amigdalin gibi) hidrolizle invivo olarak siyanür verirler. kaltitatif analiz için bir çok renk reaksiyonları vardır. kalp ve solunum durması.11 ± 6.

Bu yöntemle 20 u. Meydana gelen kırmızı renk (purpurik asit) siyanür varlığını gösterir. (Genel bölüme bakınız) Distilat siyanür kaybını önlemek için. Bu reaksiyonda önce oluşan demir hidroksit ortamda bulunan siyanür iyonu ile ferrosiyanür kompleksini verir. %IO NaOH içinde toplanır.Doku ve vücut sıvılarında doğrudan siyanür aranması Schönbein deneyi : Kan. 91 Distilatta siyanür aranması Siyanür biyolojik materyalden asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir. Prusya (Berlin) mavisi reaksiyonu ile siyanür aranması : 5 mi distilat (doğrudan mide içeriği de olabilir). Siyanür için spesifik bir testtir. Kahverengi demir hidroksit çözününceya kadar karışıma konsantre HC1 ilave edilir. Ağzı sıkıca kapatılarak emprenye flitre kağıdı kapakla birlikte yerleştirilir. Kaynar su banyosu üzerinde ısıtılır. İzopurpurik asit deneyi: 4 mi alkali distilata 3 mi doymuş pikrik asit ilave edilir ve hafifçe ısıtılır. Karışım kaynama noktasına kadar ısıtılır ve soğutulur. Mavi renk (Berlin mavisi) oluşması siyanürün bulunduğunu gösterir. azot oksitleri gibi) da pozitif sonuç alınır. Bu yöntem çok duyarlıdır. şerit halinde kesilmiş filtre kağıdı Önce %10 alkollü guayak reçinesi ve arkadan %0. Renk oluşması hemen veya miktara bağlı olarak 15 dakika içinde görülür. Distilatta siyanür aşağıdaki renk reaksiyonları ile aranır.005 mg siyanür tanınabilir. Mavi renk zamanla çökelek haline geçer.klorür (ferriklorür) ilave edilir. Siyanür mevcudiyetinde emprenye kağıdın renginin mavileşmesi (guayak mavisi) siyanür olabileceğini gösterir. 1 mi %15 NaOH ile kalevilendirilir.g HCN / mi tanınabilir. 3 damla taze hazırlanmış %10 demir -2sülfat (ferröz sülfat) ve 3 damla taze hazırlanmış %3 demir -3. Siyanür aranacak biyolojik materyal (10 g kadar) küçük bir balona konur ve asetik asitle asitlendirilir. Kreatin ve kan şekeri de bu reaksiyon ile pozitif sonuç verir. klor. mide içeriği veya dokulara doğrudan uygulanan bu yöntemde. Fe (OH)2 +6 CN"-----> Fe (CN)< 2 +> Ferrosiyanür.1 lik bakır-2. seyreltik demir -3. ozon.klorür çözeltisi ile ferrik ferrosiya-nürden ibaret önce kolloidal sonra tüpün dibine çöken mavi renkli ince çökelek verir (Berlin mavisi): 3 Fe 4 Fe+3 Fe4 [ Fe (CN)6]3 92 Mikrodifüzyon yöntemi ile siyanür tayini . Ancak diğer oksidanlarla (hidrojen peroksit. 100 gr maddedeki 0.sülfat çözeltisi ile emprenye edilir.

p-nitrobenzaldehit /O-dinitrobenzen yöntemi ve piridin/barbitürik asit yöntemi) kullanılabilir. .1 mi saf distile su (kör deney).5 mi 0. Bu yöntemin duyarlığı 0. Conway mikrodifüzyon apareyi ile siyanür tayininde değişik renk reaktifleri (en eskisi FeSO4 / HCI in kullanıldığı Feldstein-Klendshoj yöntemi. 5. b ) 0.dinitrobenzen yöntemi 3 tane mikrodifüzyon apareyi kullanılır..1 mi kan numunesi ilave edilir.5 mol/l) ilave edilir..1 -10 mi) kullanılır. 95 İç odacıktaki karışım. Oluşan kırmızı renk 15 dakika dayanır. Bu nedenle ambalaj sık sık değiştirilmelidir). 2-metoksietanolde hazırlanmış) .0 mi lik balonjojelere aktarılarak sulu metanol (1:1) ile 5.6 mol/l) konur.. Dış odacıklara ise sırası ile 0. ikincisi standard siyanür çözeltisi ile..1 mol/l) 2) Kloramin T çözeltisi (2. i) p-Nitrobenzaldehit / 0 . Her dış odacığa 0. her üç mikrodifüzyon apareyinin iç odacığına : a ) 0.05 mol /1..05 mol /1.1 mi NaOH çözeltisi (0. Bu amaçla. Analizde herhangi bir gecikme durumunda. Standart siyanür ve numuneyi içeren karışımların absorbansı 560 nm de köre karşı bir spektrofotometrede okunur.1 m 10 mg/I KCN çözeltisi (4 mg/m siyanür iyonu içeren standart) ve üçüncü apareyin dış odacığına da 0.0 mi seyreltik sülfirik asit (3. . Bunlardan birincisi (kör) olarak.nitrobenzaldehit (0. Arkadan iç odacıklara 1 mi sulu metanol (1:1) ilave edilir. Oda sıcaklığında 20 dakika inkübasyona bırakılır. 0.5g/l.5 mi saf su ve odacığın karşı tarafına 1.5 mi p . 2-metoksietanolde hazırlanmış) çözeltisi. . Apareylerin kapakları vazelin (veya silikon yağı) ile yağlanarak kapatılır ve dış odacıktaki çözeltiler dikkatle karıştırılır. c) 0. ii) Piridin/barbitürik asit yöntemi Kullanılan reaktifler 1) Seyrettik sodyum hidroksit çözeltisi (0.Kantitatif tayinde heparinize tam kan (0. . (Siyanür. kanda oda sıcaklığında veya -20 °C de daha az dayanıklıdır).dinitrobenzen çözeltisi (0.. üçüncüsü de numune ile çalışılmak üzere hazırlanır. Numune kandaki siyanür konsantrasyonu standart siyanür çözeltisini içeren karışımın absorbansını karşılaştırarak hesaplanır. .. . katı kloramin T dayanıklı değildir.0 ml'ye tamamlanır. kan örneği +4°C da 1-2 gün saklanabilir.5 mg/1 siyanürdür.

3) Sodyum hidrojen ortafosfat çözeltisi (fosfat tamponu.5 Kan ~ 1.2 mg /1) 5(CN 1. Sırası ile 2 mi fosfat tamponu .5 0.9 1. Bu çözelti taze hazırlanmalıdır. Bu çözelti 200 mg/1 siyanür iyonu içerir. Bu çözelti 2 mg siyanür/l içerir. . Standard siyanür çözeltisi : Önce 50 mg potasyum siyanür 100 mi seyreltik sodyum hidroksit (0. ve ark.0mg/l) CN standardı* — — ~ 0. WH0 1985).0 1.5 0. dikkatle dış odacıktaki reaktiflerin karışması sağlanır ve oda sıcaklığında 4 saat inkübasyona bırakılır. Dış odacıklara ise aşağıdaki tablo 11 gösterilen miktarlarda reaktifler konur.1 0. 1 mi kloramin T çözeltisi.0 — — — Dış odacığa sülfirik asit çözeltisi ilave ederken önce ilave edilen reaktiflerle karışmaması için odacığın karşı tarafına ilave edilir. 5) Seyreltik sülfirik asit (1 mol/l suda). 6 mi konsantre hidroklorik asit içinde karıştırılır (d: 1.5 0.1 mol/l) içinde çözülerek stok çözelti hazırlanır.1 mol/l).0 1. seyreltik sodyum hidroksit ile (0. Teknik: Kantitatif tayini için (7) mikrodifüzyon apareyi kullanılması önerilir. İnkübasyondan sonra iç odacıklardaki çözeltiden 1 'er mi alınarak 1 den 7 ye kadar numaralı kapaklı tüplere aktarılır. Apareyin ağzı yağlanarak sıkıca kapatılır.0 1. stok çözeltinin (200 mg siyanür/l). 3 mi piridin . (Flanagan R. Oda sıcaklığında 10 dakika bekletilir.0mg/l) 6(CN2. Kalibrasyon için Standard siyanür çözeltisi.5 1. (1:99) oranında seyreltilmesi ile hazırlanır.0 " Sülfürik asit (1 mol/1) 0.0 1.barbitürik asit reaktifi ilave edilerek karıştırılır.Piridin-barbitürik asit yöntemi ile siyanür tayininde kullanılan reaktif miktarları ( mi) Dış odacıkNo 1 (kör) 2 (numune) 3 (numune) 4 (CN 0.0mg/l) 7(CN4. 1 mol/l).5 0. 1 den 7 ye kadar numaralandırılan apareylerin iç odacıklarına 0.5 0.J. Çözelti su ile 100 mi ye seyreltilir. Ancak eldeki olanaklara göre daha az sayıda Convvay mikrodifüzyon hücresi de olabilir. Tablo 11.18) ve 30 mi piridin ile seyreltilir. 4) Piridin-barbitürik asit reaktifi : 6 g barbitürik asit.5 0..1 mol/l NaOH çözeltisinden 96 2'şer mi ilave edilir.5 1.0 2.0 Su 2.

Siyanür zehirlenmesinin tedavisinde 98 antidot olarak sodyum tiyosülfat kullanılır. piridin-barbitürik asit reaktifı her deneyde yeniden hazırlanmalıdır). Kantitatif deneyler ise akut zehirlenme hakkında bilgi verir. Yetişkinlerde oral yolla 2050 mi metil alkol ölüme neden olabilir. Antifriz içinde (etilen glikol ile beraber). Yün. Ancak saf metil alkol daha ciddi zehirlenmelere yol açar. Fazla sigara içenlerde bu değer 30 |ig/100 mi ye çıkabilir. Endüstriyel etil alkol içinde bulunan metil alkol zehirlenmelere neden olabilir. Böyle olaylarda kandaki siyanür miktarı 20-100 (j. .2 mg/1 siyanürdür. Iabaratuarlarda çözücü olarak kullanılır. Siyanürle zehirlenme yangına maruz kalmış kişilerde de görülür. HCN veya tuzlarına maruz kalma hakkında bilgi olmadığında zordur. Ölüm halinde kan dışında. odun alkolü ve denatüre alkol metil alkolün sinonimleridir. poliüretan ve poliakrilonitril gibi sentetik polimerlerin kısmı yanması ve pirolizi sonucu HCN oluşması bu zehirlenmelere neden olur. Kusmukta siyanürün kendisine özgü kokusunun algılanması tanımlanmada yardımcı olabilir. Bu nedenle uzun süre (HCN nin uçuculuğuna karşın) organizmada kalır. Yöntemin duyarlığı 0. Endüstride formaldehit ve formik asit yapımında. Siyanür tuzları (oral yol) ve HCN ile (inhalasyon yolu) ciddi zehirlenmelerde kandaki siyanür düzeyi 0. araba camları yıkama suyunda bulunur. Antidot tedavisinden önce sodyum nitrit kullanımı ise antidot tedavisinin etkinliğini arttırır. ancak zehirlenme şüphesi olduğunda analiz sonucunu beklemeden hemen tedaviye geçmelidir. Bu rengin absorbansı spektrofotometrede 587 nm de hazırlanan köre karşı okunur. Analiz sonucunun değerlendirilmesi Siyanürle zehirlenmenin tanısı. 1. mide ve bağırsak içeriği. Standartlarla 97 hazırlanan kalibrasyon eğrisinden numunedeki siyanür konsantrasyonu hesaplanır.Siyanür vücutta aldehit ve keton grupları ile dayanıklı siyanhidrin bileşiklerini oluşturur. ipek.Siyanür varlığında kırmızı-mavi renk oluşur. Normal kişilerin kanında 100 mi de 15 mikrograma (|a.5-6 aya kadar tanınabilir. kaynama noktası 65°C dir.3. Postmortem analizde siyanür ölümden 2. (Bu yöntemde katı kloramin T nin dayanıklı olmaması nedeni ile sık şık yeni ambalaj kullanılmalı. Metil Alkol (CH3OH) Metanol. Molekül ağırlığı 32.g /100 mi ye ulaşabilir.2-2 mg/100 mi arasında değişir.g) kadar siyanür bulunabilir. karaciğerde de siyanür analizi yapılmalıdır. Kalitatif siyanür testleri kandaki bu değerleri saptamak için yetersizdir.

Tüpün ağızı gevşek olarak kapatılır ve 2 dakika kaynar su banyosunda bekletilir..0 mi distile su ve 0. formaldehit gibi). Destekleyici deney (kromotropik asit ile): 0. metil alkolün formaldehite yükseltgenmesi ve oluşan formaldehitin kromotropik asitle verdiği renkli kondensasyon bileşiğinin spektrofotometrik tayinine dayanmaktadır (Sujbert.2 mi %5 potasyum permanganat çözeltisinden ilave edilir. paraldehit. Bir tüpe bir mi idrar veya mide içeriği konur. metanol için de (formaldehite oksitlendikten sonra) kullanılır.1 mi potasyum dikromat reaktifi yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanan). . 8.5 mi suda hazırlanmış %0. 1 mi. Metil alkol varlığında viyole renk oluşur. 0. Serumdaki format düzeyinin tayini toksisitenin şiddetini gösteren en iyi biyolojik göstergedir. idrar ve mide içeriğine uygulanabilir.1 mi etanol ve 10 mg katı kromotropik asit ilave edilir. metaldehit. 50 \x\ potasyum dikromat reaktifi ile emprenye edilmiş filitre kağıdı. Formaldehit de bu testle pozitif sonuç verir. 1/1 oranında su ile seyreltilmiş sülfirik asit içinde hazırlanır). Potasyum permanganatın fazlası %10 sodyum bisülfit damlatılarak (renk gidinceye kadar) giderilir. 0. Metanol olmadığında karışımın rengi kahverengi .sarı olur. Bu yöntemle 5 mg metanol (100 mi kanda) tanımlanabilir. Teknik : Bir tüp içerisine 1.5 kromotropik asit çözeltisi. 0. Portakal rengin yeşile dönmesi metanol gibi uçucu indirgen maddelerin bulunduğunu gösterir (etil alkol. (Potasyum dikromat reaktifi : 25 g/l konsantrasyonda. İki faz arasında viyole renk oluşması metanol varlığını gösterir.Toksikolojik analiz : Metil alkole akut maruziyetten hemen sonra kanda metil alkol düzeyinin tayini toksisitenin en iyi belirleyicisidir. 1 mi idrara (mide içeriği 99 veya distilat) ilave edilerek oda sıcaklığında 5 dakika beklenir.05 mi kan örneği konur. Bu reaksiyon formaldehitin kromotropik asitle oluşturduğu p-kinoidal yapıda kondensasyon ürünü ile ilgilidir ve formaldehitin tanınması için özel bir deneydir. Bu karışıma 0. 1966). Karışım 15 dakika 60 °C de su banyosunda ısıtılır. numuneyi içeren tüpün boynuna yerleştirilir. Metil alkolün identifikasyonu İndirgen uçucu bileşikler için genel test: Bu test su buharı distilati. Bu test.0 mi konsantre sülfirik asit eklenir. L. Sujbert yöntemi (Kromotropik asit) ile kanda metanol tayini Bu yöntemin prensibi. asetaldehit. Kantitatif tayin için oluşan rengin absorbansı 578 nm de köre karşı spektrofotometrede okunur ve konsantrasyon kalibrasyon eğrisinden okunur. Ayrıca metanol içermeyen kanla deney paralel olarak yapılır (kör deney).2 mi %20 fosforik asit çözeltisinden. sülfirik asit tüpün kenarından dipte ayrı faz oluşturacak şekilde konur. Latent periyottan sonra metil alkol ve toksik metaboliti olarak formik asit düzeyleri birlikte değerlendirilmelidir. karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında 5 dakika bekletilir.

idrar ve mide içeriği gibi biyolojik sıvı ve dokularda metil alkol tayini daha genel bir reaksiyon olan dikromatla veya formaldehit için spesifik olan kromotropik asit reaksiyonu ile tayin edilebilir. Oluşan renkli çözeltilerin absorbansı köre karşı 578 nm'de spektrofotometrede okunur ve absorbanslara karşı konsantrasyon işaretlenerek kalibrasyon grafiği hazırlanır.Kalibrasyon için: Konsantrasyonları 0-300 mg/100 mi arasında değişen metil alkol standardları (0 .05 mi Standard çözeltiler konarak. Burada Convvay mikrodifüzyon apareyi ile metil alkol tayini açıklanmıştır. Toksikolojik analizlerde etil alkol yanında. stok metanol standart çözeltisinden sıra ile 0. Su ile 100 mi ye tamamlanır. 50 . 50 mi distile su içeren 100 mi lik balonjoje içine pipetle konur. 1. Metanol standartlarının hazırlanması: a) Stok metanol çözeltisi. . 1 mi distile su içeren tüplere 0.10. (+4°C) de saklanır. Bu açıdan metil alkolün kalitatif ve kantitatif analizinde kromotropik asit reaksiyonu tercih edilir. Yöntemin duyarlığı 10|j. 200 .265 mi metanol (yoğunluğu 0.5 mi kan örneği (veya diğer biyolojik sıvı). metil alkolün tanımlanması ve miktar tayininin yapılabilmesi önem taşır. Bu çözeltinin konsantrasyonu %1 (g/100 mi) dir. 100 .79 g/ml).2. Bu süre sonunda iç odacıktaki sülflrik asit çözeltisinden 1. 100 yukardaki açıklanan işlem uygulanır. 101 Teknik : Apareyin (Şekil 3'e bakınız) iç odacığına 2. Apareyin kapağı yağlanarak sıkıca kapatılır ve ara sıra karıştırılarak dış bölmedeki sıvıların karışması sağlanır. İkinci tüp formaldehit bulunması olasılığına karşı kontrol olarak kullanılır. standad metanol çözeltileri.20 ve 30 mi alınarak su içeren 100 mi balonjojeye konarak 100 mi ye tamamlanır ve karıştırılır. b) Standart metanol çözeltileri ise. Tüplerden birine %5 KMnO4 dan bir damla ilave edilir ve karıştırılarak 5 dakika beklenir. Bu yöntem biyolojik materyaldeki su buharı distilasyonu ile elde edilen distilat ve idrara da uygulanabilir. ve 1. dış odacığa 0.0'rer mi alınarak iki ayrı tüpe konur. 300 mg/100 mi) kullanılır.5. Böylece konsantrasyonlar (0-300 mg/100 mi) arasında olan seri Standard çözeltiler hazırlanmış olur. permanganat ile muamele edilmez. Arkadan permanganatın rengi doymuş sodyum bisiilfit damlatılarak giderilir. Kör (blank) deney metil alkol içermeyen kanla hazırlanır.g metanol (20 mg metanol/100 mi kan) dır.0 mi doymuş potasyum karbonat çözeltisi ilave edilir. su yerine metil alkol içermeyen kanla hazırlanır. Not: Yöntemin verimi (recovery) hesaplanmasında.2 mi sülfirik asit. Convvay Mikrodifüzyon Yöntemi ile biyolojik materyalde metil alkol tayini Convvay mikrodifüzyon apareyi kullanarak kan. Difüzyonun tamamlanması için oda sıcaklığında 2 saat bekletilir. 20 .

Kantitatif analizde bu değerlerin bilinmesi gerekmektedir. Soğuduktan sonra eksilen hacim su ile tekrar 10 mi ye tamamlanır. HSGC ile yapılan analizlerde. ısıtıcı ve termostat yardımı ile. Gaz kromatografısinin (GLC) başlıca üstünlükleri. Porapak O. Bu şişeler. Denge sabiti. oksitlenmiş örneğin absorbansından çıkarılır.5 mi) HSGC'nin şişelerine konur ve ağzı sıkıca lastik bir septumla kapatılır. katı ve sıvı örnekler içerisindeki yalnız uçucu bileşiklerin gaz kormatograf sistemine enjeksiyonunu sağlayan bir ünitedir. her bileşik için karakteristiktir. 102 Konsantrasyona karşı absorbanslar işaretlenerek kalibrasyon grafiği hazırlanır.0 mi distile su içeren üçüncü bir tüp hazırlanır.5 mi alınarak Conway mikrodifüzyon apareyinde yukarıda açıklanan şekilde işlem yapılır. 103 . Ancak az miktarda bulunabilecek formaldehit nedeni ile renk oluşumu varsa. Metanol miktarı. ön işlemlere ihtiyaç duymadan.0 mi konsantre sülfirik asit ilave edilir ve iyice karıştırılır.5 kromotropik asit çözeltisinden 0.polietilen glikol400 gibi sıvı fazlan içeren cam. Metil alkol ve diğer bazı alkollerin analizinde kullanılan GLK yöntemleri etil alkol kısmında açıklanmıştır. paslanmaz çelikten yapılmış kolonlar (yaklaşık 2 m uzunluğunda. Gaz kromatografisi yöntemleri ile kanda metil alkol tayini Biyolojik sıvılarda metanol analizi için en çok tercih edilen teknik gaz kromatografisidir. Her tüpe 4. 2 mm iç çapında) kullanılır. Bu yönteme "Head Space Gaz Kormatografi (HSGC)" yöntemi denir. Oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 10 mi lik balonjojelere aktarılır ve distile su ile 10 mi ye tamamlanır.Blank (kör) olarak 1. Gaz kromatografisi ile metil alkol analizinde Carbowax 20 M. Kalibrasyon buhar fazında analiz yapılacak sıvı maddenin standart örnekleri ile yapılır.2 mi eklenir ve buz banyosuna yerleştirilir. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması : Standard metil alkol çözeltilerinden 0. Numunelerin absorbansları 580 nm'de köre karşı okunur. standard metanol çözeltileri ile hazırlanan kalibrasyon grafiğinden hesaplanır. çok küçük hacimdeki biyolojik örneklerle değişik alkollerin aynı zamanda ve hızlı olarak kalitatif ve kantitatif analizinin yapılabilmesidir. katı veya sıvı örnek (0. Formaldehit yokluğunda kontrol tüpü renksiz kalır. Tüplerin herbirine % 0. bu oksitlenmenin (kontrol) örneğinin absorbansı.2-0. "Head Space" tekniği: Head-space. (Standard metil alkol çözeltileri (suda ve kanda) Sujbert yönteminde açıklandığı şekilde hazırlanır). Kromotropik asitle reaksiyondan sonra absorbanslar 580 nm de köre karşı (%0 metanol içeren kan) okunur. uçucu bileşiğin buhar fazına geçerek oluşan gaz fazı ile örnek arasında denge sağlanıncaya kadar belirli bir sıcaklıkta tutulur.

aldehitler gibi) genel reaksiyonu olan (potasyum dikromat + sülfirik asit) testi : 1 mi numune içeren tüpün kenarına 50 u. 104 İyodoform deneyi (etil alkolü metil alkolden ayırt edici özel test) : 3 mi distilat % 10 NaOH ile kalevilendirilir. Soğutulduktan sonra 2-3 damla karbon sülfür konarak tüp iyice çalkalanır. Etil Alkol (C2H5OH) Etil alkol.n. genel olarak "alkol" denildiğinde etil alkol anlaşılır. 3-5 damla iyot çözeltisi ilave edilir ve karıştırılarak hafifçe ısıtılır. Alkolik olmayan yetişkin insanda 250-500 gram alkol ölüme neden olur(MLD). idrara. İyodoform karakteristik kokusu ve sarı kristalleri ile tanınır (aynı reaksiyonu asetaldehit ve aseton da verir). idrar ve solunum havası kullanılabilir. Ortam asetik asit ile asitlendirildikten sonra 1 damla % 1 CuSO4 (bakır sülfat) ilave edilir. olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. Biyolojik materyalde etil alkol tayini Alkol tayini için biyolojik materyal olarak kan. Ksentogenat deneyi (genel): 1 mi distilata 0. Kan alınırken. En çok kan alkol düzeyi tayin edilir. Oksitlenebilen maddeler için (alkoller. molekül ağırlığı 46 ve k. Tüpün ağzı sıkıca kapatılarak analize kadar buz dolabında saklanır (NaF. mide içeriğine. Etil alkol varsa iyodoform oluşur.l potasyum dikromat reaktifı (500 ml/1 oranında su ile seyreltilmiş sülfirik asit içinde 25 g/l konsantrasyonda hazırlanmış) damlatılmış şerit halindeki filtre kağıdı konur. Endüstriyel alkol ile ayrıca içerdiği metil alkol gibi denaturanlarla da zehirlenmelere rastlanır. Adli tıpta alkol ile zehirlenmenin şiddeti ve trafikte yasal alkol limitinin aşılıp aşılmadığının değerlendirilmesinde hem antemortem (canlı kişilerde) hem de postmortem kanda (ölümden sonra) etil alkol tayini önem taşır. hububat alkolü sinonimleridir.4. Kan örnekleri (10 mi) % 1 NaF (sodyum florür) içerecek şekilde NaF bulunan tüplere alınır. Tüpün ağzı hafifçe kapatılarak kaynar su banyosunda 2 dakika bekletilir. Etil alkolün identifikasyonu ( kalitatif testler) Etil alkol.2 gram potasyum hidroksit ilave edilerek ısıtılır. Portakal renginden yeşil renge değişim etanol ve / veya diğer indirgen uçucu maddeler olduğunu gösterir (ön denemeler kısmına da bakınız). deri yüzeyinin HgCb çözeltisi ile (alkol içermeyen sıvılarla) temizlenmesi gerekir.1. Etil alkolle zehirlenmeler en çok alkollü içki alınması ile görülür. Etanol. 78°C olan bir sıvıdır. Sarı bir çökeleğin oluşması primer veya sekonder alkol olduğunu gösterir. antikoagülan . Daha sonra açıklanacağı gibi trafikte alkol solunum havasında da tayin edilir ve sonuçlar kan alkol düzeyi olarak hesaplanır. oksitlenebilen indirgen uçucu maddelere ait genel ve spesifik reaksiyonlarla aranabilir. Bu testler biyolojik materyalden elde edilen su buharı distilatına.

1990. ve ark. Karıştırıldıktan sonra ağzı sıkıca (parafilm ile) kapatılır ve + 4 °C ' de saklanır. Bu şekilde hazırlanan kan örnekleri + 4°C de 1 ay kadar dayanıklıdır. 37 °C 'lik Etüv'de 1 saat inkübasyon için bekletilir.Diğer üçüncü Convvay aparayı blank "kör" deney için kullanılır. 50 mi lik bir balon jojede 40 mi distile su üzerine konur. VURAL. Postmortem kan örnekleri ise tercihan femoral damarlardan alınmalıdır.ve antibakteriyel etkilidir). Adli tıp açısından en uygun kan örneği venöz kandır.mikrodifüzyon apareyinin birinin dış odacığına 0.200 mi etil alkol (% 96'lık. Pozitif sonuç alındığında daha duyarlı ve spesifik bir yöntemle kantitatif analizin yapılması gerekir. J. numune alma yerine göre kan alkol konsantrasyonu değişiklik gösterebilir (Marraccini.70 g saf potasyum dikromat 150 mi distile suda çözülür. her iki dış odacığa 1 mi doymuş potasyum karbonat konur.V. iç odacığa 2 mi asit dikromat reaktifı konur ve apareyin ağzı sıkıca kapatılır. 280 mi konsantre sülfirik asit dikkatlice ilave edilir. İç odacıklara 2 mi asitdikromat reaktifı konur. %1 NaF içeren alkolsüz kanla yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanır. N. Alınan kan örnekleri (10 mi) %1 NaF içerecek şekilde. Teknik : Conway . Su ile 50 mi ye tamamlanır.: 3. POKLİS. Kalibrasyon için kullanılacak etil alkol standartları : Yukarıda hazırlanan stok etil alkol standardı % 1 NaF içeren su ile uygun oranda seyreltilerek % 20 . Postmortem kanda.dikromat çözeltisi. Bu stok karışım % 320 mg etil alkol içerir. sodyum florürle korunur. Alkol standartları ayrıca.H. % 80 ve % 160 mg alkol standartları hazırlanır. Alkol Standartları : Stok alkol standardı : 0. 1994) . Potasyum dikromat çözeltisi : Potasyum karbonatın suda doymuş çözeltisi hazırlanır. Bunun için dış odacığa 0. d: 0. 1996. Eğer çürüme yoksa kalbin yırtılmamış odacıklanndan alınır. idrar ve solunum havası) alkol tayininde kimyasal. Mikrodifüzyon yöntemi ile etil alkol tayini Mikrodifüzyon yöntemi. SAYİN. enzimatik ve gaz kromatografık yöntemlerle tayin edilir. A.8 g / mi). 105 Biyolojik materyalde (kan. Soğutulur ve distile su ile 650 ml'ye tamamlanır.8 mi analizi yapılacak kan örneği . Reaktifler: Asit . diğerine yakında hazırlanmış olan alkol standardı (tercihan % 160 mg lık standart). 106 Apareyin kapağı yağlanarak (silikonla) hemen sıkıca kapatılır.8 mi numune kan (alkol içermeyen) 1 mi doymuş potasyum karbonat. Difüzyon . etil alkol için yarı kantitatif bir teknik olarak kullanılabilir. Bu standartlar yöntemin verimini hesaplamak için kullanılır.

Ancak potasyum dikromat. 1988) Enzimatik yöntemle kanda etil alkol tayini i) Enzimatik yöntemle alkol tayininde prensip. reaksiyona girmeyen potasyum dikromat çözeltisinin absorbansı okunduğu için. Eksik hacim distile su ile 10 ml'ye tamamlanır.tamamlandıktan sonra otomatik bir pipet yardımıyla iç odacıktaki asit-dikromat çözeltisi 10 ml'lik cam kapaklı balon jojelere alınır. 107 Standartla çalışma. Kalibrasyon : Kanda ve suda hazırlanan alkol standartları ile (konsantrasyonları % 20 ile % 320 mg arasında değişen) Conway mikrodifüzyon apareyi ile yukarıda açıklanan şekilde. Konsantrasyona karşı absorbanslar işaretlenerek doğru çizilir. Bu yöntemle 20 mg /100 mi kan alkolü tayin edilebilir. Conway mikrodifüzyon yöntemi ile kanda etil alkol tayini ön bir tarama testi olarak toksikoloji laboratuvarlarında kullanılmaktadır. metil alkol ve diğer indirgen uçucu bileşikler ile de aynı reaksiyonu verir. numune ile beraber tekrarlanmalıdır. etil alkolün nikotinamid adenin dinükleotid 108 .L.Convvay mikrodifüzyon yöntemi ile etil alkolün tayininin kalibrasyon doğrusu. alkol dehidrogenaz (ADH) enzimi katalizörlüğünde. konsantrasyonla absorbans ters linearite gösterir. Convvay mikrodifüzyon yönteminin daha kısa sürede (5 dakikada) sonuç veren modifiye şekilleri küçük laboratuvarlar. (Serrano. kör deney de yapılarak çalışılır. Alkol miktarı hazırlanan kalibrasyon grafiğinden hesaplanabileceği gibi. = C5(------------) a -an Cn: Kan örneğindeki alkol konsantrasyonu (mg/100 mi kan) Cs: Alkol standardının konsantrasyonu (mg/100 mi kan) a : Kör deneyin absorbansı an : Numunenin absorbansı ^ : Standardın absorbansı Yöntemin Değerlendirilmesi: Bu yöntemde. ilaç bağımlılığı merkezlerinde ve acil olaylarda ön bir teknik olarak önerilmektedir.as C. tek standart kullanarak ta aşağıdaki formülle hesaplanabilir: a . 450 mm de absorbanslar okunur. Daha sonra 450 nm'de spektrofotometre'de suya karşı okunur. Kan ve serumda kesin kantitatif değerlendirme için destekleyici daha duyarlı yöntemler için kullanılması gerekmektedir. ve ark. % mg Alkol Şekil 13. Elde edilen kalibrasyon grafiğine bir örnek Şekil 13 de gösterilmiştir..

2000'e bakınız). alev iyonlaştırıcı detektör (FİD) tercih edilmektedir. Burada laboratuvarımızda uyguladığımız GSK yöntemi açıklanmıştır (Vural. (Fazla bilgi için: Sayın. etil alkol. Polypak-2. o yöntem için kullanılacak enzim.2 mi ve daha az) çalışılarak. asetaldehit (metaboliti). fenazin metosülfat gibi) reaksiyona girerek görünür alanda spektrofotometrik yöntemle tayin edilir : ADH ---------► CH3CHO + NADH +H+ CH3CH. Gaz kromatografisi ile çok az miktarda (0. metil alkolün (çeşitli nedenlerle etil alkolle 109 beraber az miktarda bulunur) ayrılabilmekte. alkoloksidaz Etil alkol+O2 -----------► asetaldehit+H2O2 peroksidaz 2H2O2+fenol+4-aminoantipirin kinonimin+4H->O Enzimatik yöntemler için hazrr kitler bulunmaktadır. monotetrazolyum boyar maddesidir. renk reaktifleri ve tamponları. Bu reaksiyonda. 1 mol NAD.(NAD) tarafından oksitlenmesine dayanır. 1981). "Head space" tekniği ile çok sayıda numune ile otomatik çalışma olanağı vermektedir. kalitatif ve kantitatif analizleri yapılabilmektedir. 1 mol etil alkolü oksitler ve kendisi de NADH'ye indirgenir.1500) kullanılmakta. renk reaksiyonu fenol ve 4-amino antipirin ile gerçekleştirilir. Normal kolonlar yerine kapiller kolon kullanıldığında ayrılma daha iyi olmaktadır. Sıvı faz olarak en çok Porapak Q.H. Ş. .. PEG-400 (veya 600. Veya NADH diaforez enzimi karşısında. Bu kitler standard alkol çözeltisi. Saygı.formazan Burada MT. Daha sonra bir çok araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.OH + NAD Diaforez NADH + MT ■> NAD + MT . NADH'nın doğrudan UV alanında (340 nm) veya florimetrik olarak ölçülmesi ile alkol miktarı tayin edilebilir. uygun bir kromojenle (tetrazolyum tuzları. ii) Diğer bir enzimatik yöntemde ise alkol oksidaz ve peroksidaz enzimleri kullanılıp. Gaz kromatografisi yöntemi ile etil alkol tayini Gaz sıvı kromatografisi (GSK) kanda alkol tayini için ilk kez 1958 de uygulanmıştır.. N. yöntemle ilgili teknik prospektüsü içermektedir.

7$ 0. vortekste karıştırılır. detektör: FID. Kalibrasyon doğrusunun hazırlanması : Yukarıda açıklandığı şekilde kanda % 0 ile % 200 mg arasında. 0. Her standartla çift çalışılır. her standarta ait (etil alkol pik yüksekliği / i. alkol içermeyen kanla cam kapaklı fiyoller içinde 10 mi 'ye tamamlanır. attenuation : 8.s. 80/100 mesh üzerinde) sıvı faz içeren cam kolon (2 m uzunluğunda x 0.s.5. Standart alkol çözeltileri: (% 0. Böylece 0. ilave edilip. Bulunan bu oranın kalibrasyon doğrusunda karşılığı olan (etil alkol % / mg / i.0.1 gaz kromatografa enjekte edilir. 0. Her birine 1 mi i. vortekste karıştırılır.s.9976 . ilave edilir. detektör sıcaklığı: 110 °C.1 gaz kromatografa enjekte 110 edilir.0188 Korelasyon: 0.)" olarak kullanılır. (N: etil alkol pik yüksekliği/propil alkol pik yüksekliği). % 80.Yöntemin Uygulanması : Kan örnekleri yukarıda açıklandığı şekilde %1 NaF içerecek biçimde alınır. Deney en az iki defa yapılır.991X + 0.0. Teknik : Küçük bir tüpe 0. Önce %0. İç standart olarak n-propil alkol kullanılır.0 ve 2.s. taşıyıcı gaz : azot (30 ml/dak. su içinde tartılarak distile su ile 100 mi 'ye tamamlanır. %96'lık etil alkolün kalsiyum oksitle (CaO) geri soğutucu altında kaynatılarak ve arkadan distile edilmesi ile hazırlanır.50 025 y. Karışımdan 1 p. Buz dolabında (+ 4°C'de) saklanır. Bu kromatogramlardaki pik yükseklikleri oranından numunedeki alkol konsantrasyonu grafikten hesaplanır (Şekil-14). % 50. Bu çözeltiden 2 mi alınarak %100 mi 'ye tamamlanır. kolon sıcaklığı: 90 °C.s.4 mm iç çapında). oranları hesaplanır.5 x 10"" amper.8. Kromatogramlar elde edildikten sonra. Karışımdan 1 jo. Yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanan kan örneği gaz kromatografa enjekte edilerek kromatogramlar elde edilir. hazırlanan alkol standartlarından tüplere 0. range : 2. pik yüksekliği) oranları hesaplanır. 1. enjeksiyon giriş sıcaklığı: 110 °C . etil alkol konsantrasyonu hesaplanır. Mutlak alkolden 1 gram.1 mi analizi yapılacak kan örneğine 1 mi i. Elde edilen kromatogramda.s.0 mi alınarak %1 sodyum florürle korunmuş. (10 mg etanol / ml'de) bu çözeltiden 0.2 mg n-propanol/ml içeren çözelti" internal: iç standart (i. %100 ve %200 mg) kan içinde hazırlanır.5 cm/dak. kaydedici hızı: 0. Bunun için önce mutlak alkol.'in" pik yükseklikleri "bulunarak. etil alkol ve i.1 mi konur.). Gaz kromatografısi koşulları : %10 PEG-400 (Chromosorb W-AW.1 'lik stok çözelti hazırlanır. % mg) oranı bulunarak.

s. standart alkol çözeltileri ile elde edilen kromatogram görülmektedir. 0. ve %50 mg etil alkol ihtiva eden kan . "A" lambasını yakacak kadar kuvvetli. 1. "Lion Alcometer" ile yapılmaktadır. 1/2300 kan/nefes 112 oranına göre kalibre edilmiştir.Etil alkolün kalibrasyon grafiği 111 Şekil 15'de kanda.7S U> EtpHyKonsonuosTOnu*/» İ. a) Cihazın hazır kontrolü yapılır ve SET düğmesine basılı durumda bulundurulur. adli olaylarda alkol kontrolü. Kinetik olarak. ve % 100 mg etil alkol ihtiva eden kan enjeksiyonu. B : İ. ilave edilmiş kan. R. b) Cihazın örnekleme bölümü. İ. ciğerlerini havayla doldurması. fakat sonuçlar kandaki alkol miktarına göre kalibre edilmiştir.. (Bazı kaynaklarda 1/2100) (Fazla bilgi için: Saferstein. V. Konsantrasyonu'/• Şekil 14. Alkolmetre Lion laboratuvarları tarafından geliştirilen Lion-Alcometer SD-2. "B" lambasını yakana kadar üflemesi sağlanır.5 cm/dk Şekil 15. "Read " düğmesine basılı vaziyette gösterge maksimum değere ulaşana kadar ortalama 30 sn. elektrokimyasal detektör ve digital göstergeye sahiptir. 2. Bu aletle alkol testi şu şekilde yapılmaktadır.S. 3-su Solunum havasında etil alkol tayini Adli olaylarda (ölüm olmadığı zaman) ve özellikle trafik kazalarında kişilerin alkol alıp almadığı önce solunum havasında (ekspirasyon) etil alkol tayini yapılarak araştırılır. 1998). Bu alete farklı nefes alma tüpleri takılarak. c) Test yapılacak kişiden. . Emerson. Ülkemizde. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok teknikler vardır.GLK'da Kan Alkolü Kromatogramları. "B" lambası yandığında "Read" düğmesine basılır ve üflemeyi durdurması istenir. A: %200 mg.S. piki.S. C : İ.S.Etanol piki. 1987.0. beklenir ve değer okunur.İ. ortalama: kan alkol konsantrasyonu/solunum havası alkol konsantrasyonu: 1/2300 bildirilmiştir.J. ağızlığın kenarındaki deliğe takılır. Kullanılan apareyler solunum havasındaki alkol miktarını tayin eder. ağızlığın kalın ucundan düzenli ve tek bir üfleme yapması istenir. Adli Tıp Kurumunda. baygın kişilerde de ölçüm yapılabilir.

Widmark faktörleri olarak bilinen değerlerle : 1) Kişilerin aldıkları total alkol miktarı . Kan alkol düzeyinin tayininde. pupil dilatasyonu.0 5. Genç çocuklarda hipoglisemi görülebilir. (B) ve (r) Widmark faktörleri olarak bilinir (Fazla bilgi için Vural N. Gros inkoordinasyon.Gösterge normal olarak kan alkol konsantrasyonunun 100 ml'de kanda mg alkol cinsinden gösterir. 1996'e bakınız). İnkoordinasyon. konuşmada bozukluk. 113 Resim . Belirgin inkoordinasyon.5 3. Tablo 12. Alkolmetre Analiz Sonucun yorumlanması Etil alkol ince bağırsaktan hızlı absorbe olur ve bulanık görme.I. 2) Kişide kan alkolü tayini için alınan kan örneğinin "adli olay" sırasındaki gerçek alkol düzeyi hesaplanabilir. bulantı ve şiddetli olaylarda komaya neden olur. öfori : yetişkinlerde belirgin bir klinik etki görülmez.5 1. nistagmus.Kan alkol düzeyinin klinik yorumu Kan alkol düzeyi Belirtiler (g/l = promil ) * 0. baş dönmesi.0 yüzde kızarma. (Alkol konsantrasyonu promül olarak da ifade edilebilir) 1 promil = 1 g alkol /I kan = 100 mg/100 mi kan Aşağıdaki resimde LİON ALKOLMETRE görülmektedir. vücuttaki total alkol miktarı ( % g ) 1 ) Widmark faktörlerinden ( r) =--------------------------------------------- . Genel olarak kan alkol düzeyinin klinik değerlendirmesi için aşağıdaki tablo (12) kullanılır. çevre ilgisizliği. sendeleme. konfüzyon. kusma Koma ve ölüm * Alkol konsantrasyonu 1 promil=lg alkol /1 kan =100 mg alkol / 100 mi kan 114 VVidmark faktörleri İlk kez alkol kinetiğini inceleyen Widmark.0 1. inkordinasyon. Ayrıca alkolün tüm vücut sıvısında homojen olarak dağılmasından dolayı kişinin aldığı total alkol miktarı (r) sabiti kullanarak hesaplanabilir. 1919 yılında birim zamanda kan alkolünün düşme miktarının (eliminasyon hızı) negatif bir eğilim gösterdiğini ve bu düşme hızını da 8 ile ifade etmiştir.

Kandaki alkol miktarı ( % g mi) olarak ifade edilir, (r) erkeklerde ortalama 0.67 (0.46-0.86), kadınlarda biraz daha düşüktür. Kandaki alkol düzeyinden, bir kişinin aldığı alkol miktarı ve içki cinsi de biliniyorsa içki miktarı hesaplanabilir. Örneğin : 70 kg ağırlığındaki insanın kan alkolü %0.12 g saptansın. Acaba bu kişinin vücudundaki alkol miktarı ne kadardır? Bu içki cinsi votka ise ne kadar votka içmiştir? Widmark faktörü 0.67 alındığında ; % 0,12 x 0.67 = % 0,080 g vücut alkol konsantrasyonudur. 70 kg. İnsan için : Total alkol miktarı: 0,080 x 10 x 70 = 56 gram alkol İçki cinsi votka (% 40 ağırlık/hacim alkol içerir) ise, kişi: 115 100 56 x---------= 140 mi votka almıştır. 40 2 ) Diğer bir Widmark faktörü (3 ile gösterilir ve alkolün eliminasyon hızı ile ilgilidir. NVidmark 1919 yılında, kan alkolündeki düşme hızını ortalama : P = 16 mg/100 ml/saat (10-25 mg/100 ml/saat) önermiştir. Bu faktör alınan alkol miktarı; beslenme, alınan içki cinsi, hormonlar, vitaminler, diğer ilaçların etkisi ile değişebilir. Ancak pratikte bu değer 16 mg /100 mi kan/saat (veya saatte 0.16 promil)alınır. Bu faktörün adli tıpta uygulanmasına aşağıda örnek verilmiştir : Trafik kazası yapmış bir sürücüden kan örneği, kazadan 2 saat sonra alınmış olsun. Yapılan analizde kan alkol düzeyi % 45 mg (0.45 promil) bulunsun. Acaba bu kişinin kaza anındaki gerçek alkol düzeyi nedir? a) %16 x 2 = % 32 mg (0.32) promil kan alkolündeki düşme b) Kaza anındaki alkol % mg = % 45 + % 32 = % 77 mg (0.77 promil) Türkiye'de özel oto sürücüleri için yasal kan alkol limiti % 50 mg (0.50 promil) dir. Yukarıdaki örnekte eğer alınan kan örneğinde bulunan alkol düzeyine göre değerlendirme yapılırsa kişi alkol açısından trafik suçu işlememiş olarak kabul edilir. Gerçekte ise kan alkolü olay anında yasal limitin üstündedir.

Ülkemizde trafik kazalarına yönelik trafik sigorta işlemlerinde 3 faktörü kullanarak değerlendirme yapılmaktadır. Bunun dışında diğer trafik suç ve kazalarında henüz kullanılmamaktadır (Vural, N., Sayın, H., 1996). 1.5. Formaldehit (HCHO ) Formaldehit molekül ağırlığı 30 olan renksiz, yanıcı olmayan bir gazdır, %40'lık çözeltisi halinde kullanılır. Formalin, formol sinonimleridir. 116 Sıvı haldeki formaldehitin (formalin) keskin batıcı bir kokusu vardır. Göz yaşartıcıdır, uçucu olup, k.n : 21°C'dir. Formalin, stabilizör olarak metanol içerir. Formalin dezenfektan, antiseptik ve dokuların korunmasında (fiksasyon çözeltisi) kullanılır. Polimerize formaldehit (para formaldehit) fumigan, diğer polimerleri için yapıştırıcı, izolasyon maddelerinin hazırlanmasında kullanılır. Formaldehit çok çabuk olarak (in vivo) formata metabolize olur. Metil alkolün de ara metabolitidir. Akut formaldehit zehirlenmesine az rastlanır. 30 mi formalin insanlarda öldürücü olabilir (MLD). Formaldehit aranması (Kalitatif test) Biyolojik dokulardan su buharı distilasyonu veya mikrodifüzyonla ayrılabilir. Distilata veya doğrudan idrara uygulanan testler: Oksitlenebilen uçucu bileşiklere uygulanan dikromat - sülfirik asit testi ve Schiff reaksiyonu formaldehitle de pozitif sonuç verir (ön denemelere bakınız). Formaldehit için spesifik test (Kromotropik asit ile): 0.5 mi test çözeltisine 100 mg kadar kromotropik asit ilave edilir ve vortex ile 5 dakika karıştırılır. Dikkatle 1.5 mi konsantre sülfirik asit ilave edilir. Mor-viyole rengin oluşması formaldehit mevcudiyetini gösterir. Yöntemin duyarlılığı 20 lig/ midir. Fenil hidrazin ile : 10 mi distilata (idrar) 10 damla %5' lik fenilhidrazin hidroklorür çözeltisi, 3 damla %0.5 lik sodyum nitroprussiyat çözeltisi ve 10 damla %10' luk sodyum hidroksit çözeltisi damlatılır. Mavi renk oluşumu formaldehit varlığını gösterir. Asetaldehit kırmızı renk verir. Formaldehit tayini 1) Kromotropik asit testi spektrofotometrik yöntemle formaldehitin 117 kantitatif analizi için de kullanılır (Metil alkole bakınız).

2) 2,4 dinitrofenolle hidrazin oluşturularak, HPLC ile de formaldehit tayin edilir. Bu yöntem çok duyarlıdır (|j.g düzeyinde). Biyolojik materyalden izole edilen distilatta, iş yeri ortamında formaldehit tayini için kullanılabilir (Fazla bilgi için Usanmaz, S., 1994'e bakınız). l.ö.Formik asit (HCOOH) ve Format Formik asit, molekül ağırlığı 46 olan renksiz, sulu çözeltidir ve çok korosiftir. Bir çok (descanling) kepek döken çözeltiler 500-600 mi /1 formik asit içerir. Formatlar, sodyum format (HCOONa) olarak boya, baskı ve tabaklama (deri) endüstrisinde ve sentetik ara ürün olarak kullanılır. Metil alkol ve formaldehitin toksik metabolitidir. Minimum letal doz (MLD), yetişkinler için 30 mi olarak verilmiştir. Formik asit'in identifıkasyonu (kalitatif testler) Mide içeriği ve olay yerinden alınan örneklere uygulanır. 1) Ön deney : 0,5 mi test çözeltisine, 1 mi sitrik asit-asetamid reaktifı (5 g/l sitrik asit ve 100 g/l asetamid, propan-2-ol içinde); 0.1 mi sodyum asetat (300 g/l), 3.5 mi asetik anhidrid ilave edilir. Vorteks'de 5 saniye karıştırıldıktan sonra 10 dakika kaynar su banyosunda ısıtılır. Kırmızı renk oluşması formik asit varlığını gösterir. Formaldehit ve format tuzları bu testle pozitif reaksiyon vermezler. Yöntemin duyarlığı 50 ng/ml 'dir. 2) Destekleyici deney (kromotropik asit deneyi : 0.1 mi numuneye 0.1 mi seyreltik hidroklorik asit (2 mol/1) ilave edilir, vortekste 5 saniye karıştırılır. 100 mg kadar magnezyum tozu gaz çıkışı duruncaya kadar yavaş yavaş ilave edilir. 100 mg kromotropik asit ilave edilir ve vortekste 5 saniye karıştırılır. 118 Dikkatle 1.5 mi konsantre sülfirik asit ilave edilir. 60°C deki su banyosunda 10 dakika bekletilir. Mor-viyole renk oluşumu formik asit ve formatların varlığını (Mg tozu ile formaldehite indirgenmiş) gösterir. Aynı reaksiyonu formaldehit ön işlem yapılmaksızın, metil alkol ise KMnO4 ile oksitlendikten sonra verirler. Bu yöntemin duyarlığı 50 |ig/ml dir. Formik asitin kantitatif analizi Gaz kromatografik yöntem : GSK ile formik asit doğrudan veya türevleri oluşturulduktan sonra tayin edilebilir. Formik asit metil format veya dimetil formamit, formanilid türevleri şeklinde, FİD detektör kullanarak GLK ile tayin edilebilir. Duyarlık 10 jig/ml olarak bildirilmiştir. Head space tekniği ile deteksiyon limiti 2,5 ug/ml dir. Enzimatik Yöntemler

Tablo 13 formik asitin postmortem dağılımı Biyolojik örnek Kan (mg/ml) İdrar (mg/ml) Beyin (mg/g) Karaciğer (mg/g) Böbrek (mg/g) Mide iceriei (total. Bu madde 565 nm de ekstinksiyon ve 590 nm de emisyon dalga boylarında spektroflorimetrik olarak tayin edilir. E. postmortem formik asit analizi sonuçları gösterilmiştir (Tanaka. Ancak serum format düzeyleri için rutin laboratuvar testleri yaygın değildir.17 0.54 0.11 1. Aşağıda Tablo 13'de metanol zehirlenmesi sonucu oluşan 2 ölüm olayında. formatın bakteriyel "format dehidrogenaz" enzimi ile karbondioksit ve suya oksidas-yonu sırasında NAD+'nin NADH'a indirgenmesi reaksiyonuna dayanır.2 mg/100 mi kabul edilir. Ağır zehirlenmelerde 93 mg/100 ml'ye kadar çıkabilen değerler bildirilmiştir.27 0. Bu amaçla kullanılan maddelerden biri resazurindir. ve ark. NADH ile indirgenen resazurin.2 u. Genel olarak üst sınır 1.Formik asitin biyolojik sıvılarda enzimatik yöntemle tayini.13 1.47 0. resofurin isimli floresan madde verir. 1991).3 mg/100 mi arasında değişebilir. Kanda endojen format düzeyi 0-6. mı 120 olay 1 olay 2 0.2 . Reaksiyon denklemi aşağıda gösterilmiştir: 119 FDH NAD+HCOOH NADH CO2(1) diaforez NADH + resazurin -------------> NAD++resorufin (floresan) (2) (FDH : Format dehidogenaz enzimi) Analiz Sonucunun yorumu Biyolojik sıvılarda formik asit (format) tayini metanol ile akut zehirlenmelerde önem taşır.32 0.51 0.g/ml) ve spesifiktir. diyaforez enziminin katalizörlüğünde indirgendiğinde floresan oluşturan bir substrat ile reaksiyona sokulur.19 s) 108 23.23 2. Burada oluşan NADH. Yöntem çok duyarlıdır (0. Buradan formik asit miktarına geçilir.

2. ilaç ve parfüm endüstirisinde. kloroform. kuru temizlemede kullanılır. 1. Trikloroetilen ( CHC1 = C Cl2 ) : Trilen.-trikloroetanın %2 si 2. molekül kütlesi 119 dur. dikloralfenazon gibi hipnotik ilaçlar da TKAA metabolitine dönüşürler). Karbon tetraklorüre yoğun maruz kalma. Molekül kütlesi 131'dir. trikol. Az bir kısmı metilen klorür.7.E üzerinden trikloroasetik asit (TKAA) metabolitine dönüşür. CO2 ve potent hepatorenal toksik bir madde olan fosgene (COCI2) metabolize olur. aşağıda açıklanan "Fujvvara" reaksiyonu ile kendilerinin ve/veya metabölitlerinin analizi yapılabilen klorlu hidrokarbonlardan bahsedilecektir (Genel bölüme de bakınız).-Trikloroetan (Metilkloroform : CCKCHV) : Molekül kütlesi 133 dür. Akut zehirlenme kazaen yoğun maruz kalma veya amaçlı inhalasyon (uçucu çözücü skistimalı) sonucu oluşur. tetrakloroetilen ) CC12 = CC12: Molekül kütlesi 166 dır. Önemli bir kısmı (% 80). narkotik etkilidir. piren ve karbona sinonimleridir. Kloral hidrat. yağ uzaklaştırır ve daktilo yazılarını düzeltme sıvılarında (daksil) kullanılır. Kloroformun önemli bir kısmı değişmeden akciğerler ve idrarla atılır. etilen yapısında halojenli doymamış hidrokarbonlara ise trikloroetilen ve tetrakloretilen örnek verilebilir.E) metaboliti ile ilgilidir. Karbon tetraklorür ( CCL ) : Tetraklorometan yapısında molekül kütlesi 154 olup. MLD : yaklaşık 4 mi / 70 kg insandır. Narkotik etkisi trikoetanol (TK. karbon tetraklorür. endüstride çözücü olarak ta önemli bir yeri vardır. Akut zehirlenme kazaen 121 yoğun bir şekilde maruz kalma veya amaçlı inhalasyonla (uçucu çözücü suistimali) olur. Absorbe olan 1. TK. yağ eritici ve yağ uzaklaştırıcı olarak. metil bromür. Kloroform (CHCİV) : Triklorometan yapısında. Bu metabolitte idrarda Fujivvara testi ile detekte edilir.2.1. Metilkloroform kuru temizlemede çözücü. trikoroetanole ve sonra trikoasetik asite metabolize olur.1. yangın söndürmede. Karbon tetraklorürün başlıca toksik etkisi karaciğer ve böbrek hasarına neden olmasıdır. tiriol gibi sinominleri vardır. Anestetik ve tıbbi amaçla dezenfektan olarak kullanıldığı gibi. Bu reaksiyonu CC14 vermez. Başlıca toksik etkisi MSS üzerinedir. MLD: 7 g / 70 g insandır. Tetrakloroetilen : ( Perkloroetilen.2. Temizleme. Bu nedenle bu reaksiyonun muhtemelen CCI4 üminör metaboliti ve içerebileceği kontuminant olan kloroformdan kaynaklandığı düşünülmektedir.1. Tıpta genel anestetik olarak kullanılır. Fujwara reaksiyonu ile detekte edilebilir. Klorlu Hidrokarbonlar Toksikolojik önemi olan halojenli hidrokarbonlara doymuş haloalkanlardan metil klorür. kuru temizlemede ayrıca insektisit olarak kullanılır. Bu metabolit de idrarda fujivvara testi ile aranır. metil kloroform.1. Burada. . Yağlı madde ekstraksiyonunda.

10 mi saf piridin (tekrar distillenmiş veya taze analitik özellikte) ve 5 mi 20 NaOH ilave edildikten sonra.5'i trikloroasetik asite metabolize olur. Bu deneyin duyarlığı lmg/1 trikloroasetatdır. Klorlu hidrokarbonlar (kloroform. 122 Distilat veya idrarda klorlu hidrokarbonların kalitatif ve kantitatif analizinde en çok kullanılan genel renk reaksiyonu Fujivvara testidir. . buharla yağ uzaklaştırıcı olarak kullanılır. Karışım kaynar su banyosunda 5 dakika bekletilir. diklorofenazon gibi trikloroasetik asit metabolize olan ilaçlar da Fujiwara reaksiyonu ile pozitif sonuç verirler. Bu renkli çözeltinin absorbans 530 nm de köre karşı bir spektrofometrede okunur.4 mg hidrokarbon tayin edilebilir. blank (kör) ve Standard (triklroasetik asit) ile paralel olarak yapılır. Buz banyosunda soğutulduktan sonra renkli piridin fazı hemen ayrılır. Deneyin uygulanması : Bu test su buharı distilasyonu ile izole edilen distilata ve/veya idrara uygulanabilir. Deney numune. tetrakloroetilen) ve metabolit olarak oluşum trikloroasetik asit dışında kloralhidrat. Absorbe olan tetrakloro etilenin ancak % 0. 1 mi toluen içinde en fazla 0.Tetrakloroetilen antihelminitik ve kuru temizlemede çözücü. Distilat ile çalışıldığında 5 mi distilata (veya 2 mi idrar) 2 mi %20 lik NaOH ve 2 mi saf piridin ilave edilerek dikkatle karıştırılır. Konsantrasyon 123 aynı şekilde standart hidrokarbon çözeltileri ile hazırlanmış kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Klorlu hidrokarbonların biyolojik materyalde aranmaları (Fujivvara deneyi ile) Klorlu hidrokarbonlar doku ve kandan su buharı distilasyonu ile izole edilirler. Akut zehirlenme kazaen yoğun maruz kalma ve amaçlı inhalasyon sonucu oluşur. distile su ile 15 mi ye seyreltilir. Bu miktardaki metabolit de idrarda Fujivvara testi ile tanınabilir. karışım tam 5 dakika kaynar su banyosunda bekletilir. Asit ortamda bütün klorlu hidrokarbonlar su buharı ile sürüklenirler. Piridin fazı. Piridin fazında koyu kırmızı menekşe rengin oluşması trikloro bileşiklerinin olduğunu gösterir. Klorlu hidrokarbonların Fujiwara reaksiyonu ile kantitatif analizleri 1 mi toluen fazına (klorlu hidrokarbon distilatının toplandığı). trikloroetilen. Laboratuar ortamında kloroform gibi aynı reaksiyonu veren kontaminatları dışlamak için distilat yerine 5 mi saf su kullanarak kör deney (Blank) yapılır. metilkloroform. Bu teknikle. Ayrıca Standard olarak suda hazırlanmış %1 lik triklroasetik asit (10 mg/l) ile deney paralel yürütülür.

. İdrarda 20 mg/1 TKAA bulunması. A. İdrarda Fujivvara reaksiyonu ile trikloroasetik asit (TKAA) tayini (Soucek ve Vlachova modifikasyonu) Trikloro asetik asite metabolize olan klorlu hidrokarbonlara maruz kalmanın biyolojik izlenmelerinde idrarda TKAA tayini yapılması pratik açıdan daha uygundur. bu değerin (150 mg/1 TCAA) üstünde bulunması ise havada müsaade edilen limit üstünde trikloroetilene maruz kalındığını ifade eder. Taşıyıcı gaz olarak azot (30 ml/dak. : %2. Destek maddesinin tamamen deaktive edilmiş olması gerekir. Bunun için 2 mi idrara. Gaz kromatografisi koşulları : Kolon sıcaklığı 35°C da 2 dakikaya ve sonra dakikada 5°C yükselecek şekilde 175° C ye kadar programlanır. 1-100 mikrogram arasında hazırlanan TKAA standartlarıyla elde edilen kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. 1986) 124 a ) Sistem G.5 mi) 3 mi su ilave edilerek seyreltilir. ve ark.3 carbowax 20 M içeren kolon (2 m x 2 mm iç çapında) kullanılır. 2 m x 4 mm iç çapında cam kolon tercih edilir. kloroform olduğunda azaldığını ve trikloroetilen ile meydana gelen rengin ise etkilenmediğini göstermişlerdir. önemsiz derecede trikoloetilene maruz kalındığını. 175°C da en az 8 dakika tutulur. Sonuç.8. ksilen izomerleri. akış hızında) kullanılır. Kolon sıcaklığı yukarda açıklandığı şekilde 35°C ile 175°C arasında programlanır.5 SE-30 ile kaplanmış 80-100 mesh chromosorb (asitle yıkanmış : AW ve dimetildiklorosilanla işlem görmüş) kolon kullanılır. Buz banyosunda soğutulduktan sonra piridin fazı (7. Aromatik Hidrokarbonlar Aromatik hidrokarbonların en basit ve dayanıklı bileşiği olan benzen ve homologları (toluen. Klorlu hidrokarbonların gaz kromatografik yöntemle analizi Kan ve idrarda klorlu hidrokarbonların gaz kromatografısi yöntemi ile taranmaları ve kantitatif analizleri duyarlı olarak yapılır. 1. Kantitatif analizde ise "head-space" düzeneği içeren gaz kromatografisi tercih edilir. Renkli çözeltinin optik dansitesi 530 nm de köre karşı okunur. 8 mi saf piridin ve 5 mi % 20 NaOH ilave edilir. Sistem GI: 80-100 mesh carbopak C üzerine kaplanmış % 0. Taşıyıcı gaz olarak azot (45 mi /dakika akış hızında) FID dedektör kullanılır. (Moffat. Gaz kromatografısi yöntemi ile GA veya tercihen GI sistemi ile taramaları yapılabilir. Sonucun Yorumu : Bu yöntem en çok trikloroetilene maruz kalmada kullanılır. .Habgood ve Powell 1 mi aseton ilavesi ile karbon tetraklorürün piridin fazında verdiği rengin şiddetlendiğini.A.C. etil benzen) endüstriyel ve ticari kimyasal maddeler olarak önem taşırlar. Karışım 70 °C de 15 dakika su banyosunda bekletilir.

asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir. çevrede. tiner gibi ticari karışımlar (dikloro-metan. iş yerlerinde ve endüstride çevresel ve biyolojik izlenmeleri önem taşır. metil etil keton gibi diğer çözücüler içerir) şeklinde kullanılır. Benzen CC14 içinde çözüneceğinden bu faz alınarak benzen aranır: Bir tüpe alınan (5ml benzen-karbon tetraklorür) karışımına. ksilen. nitrobenzen karakteristik. boyalar için çözücü olarak ve ayrıca endüstride yaygın olarak kullanılır. benzenin uçmasını engeller. Asitlerin ilavesi sırasında tüp devamlı karıştırılır ve karışımın sıcaklığı 60°C altında tutulur. Numune kabında toplanan. Benzol. Benzen mevcudiyetinde nitrobenzen (k. fenol tayini değerli bir kriterdir (fenol bölümüne bakınız). Soğutucunun uç kısmının numune toplama kabının karbon tetraklorür ihtiva eden kısmına kadar uzanan bir adaptörle tespit edilmesi. 81nCdir. MLD : 15 mi /70 kg insan olarak verilmiştir. ayakkabı cilası kokusu ile tanınır. uzun soğutuculu bir su buharı distilasyonu apareyinde distillenir. 9 mi sülfürik asit ve 6 mi nitrik asit ilave edilir. Anemi ve 125 lösemiye neden olduğu gösterilmiştir. 126 Toluen (Metil benzen) :C6H5CH3 Bağıl Molekül kütlesi 92 ve kaynama noktası 109°-lll°C olan bir organik çözücüdür. Karışım. hemogram. Bunun için 10 g doku (veya 4 mi kan) distilasyon balonuna konarak 50 mi su ile karıştırılır. Akut benzen zehirlenmesinde başlıca semptomlar MSS depresyonu ile ilgilidir. çözücü ve kimyasal maddelerin sentezinde başlangıç maddesi olarak kullanılırlar. Bu nedenle.n: 206°) oluşur. Benzen kokusu duyulmayıncaya kadar distilasyona devam edilir. Kronik benzen toksisitesinden benzenin aktif metabolitleri olan fenolik metabolitleri sorumludur. Benzene maruz kalmanın biyolojik izlenmesinde kanda benzen. Benzenin biyolojik materyalden izolasyonu ve kalitatif analizi Benzen dokulardan. Kendisine özgü kokusu olan. K. fenilhidrid ve kömür naftası sinonimleridir. Kronik maruz kalmada ise hematopoetik sistem etkilenir. uçucu bir organik sıvıdır. idrarda fenol tayini yapılır. Çözücü olarak çoğu kez. idrarla atılan metabol iti fenol olduğundan kronik benzen zehirlenmesinin saptanmasında diğer araştırmalar (kan formülü. Karışımın soğutulmasından sonra.n. Benzenin kan ve dokuda araştırılması kronik benzen zehirlenmesi bakımından önemlidir. 1 saat 60 °C de su banyosunda ısıtılır. Ayrıca. Toluen yapıştırıcı. hematokrit gibi) yanında. distilat toplanır ve CCI4 fazının ayrılması için beklenir. (Şekil 2). Akut toluen zehirlenmesi yoğun şekilde toluene maruz .Yakıt. 1 mi konsantre H2SO4 ilavesinden sonra. Benzen (C6 H<Y< p> En basit aromatik hidrokarbondur.

0 ve 2. Renk reaktifi olarak (piridin + benzensulfonil klorür) veya p-dimetilbenzaldehit kullanılır. 1986). (Flanagan ve ark. Toluenin önemli bir kısmı (%80 i) benzoik asite metabolize olur. o-krezol spesifik minör metaboliti olup son yıllarda. Toluene çevresel ve mesleki maruziyetin biyolojik izlenmesinde kanda ve alveolar havada toluen. düşük konsantrasyonda toluene maruz kalmanın biyoindikatörü olarak idrarda tayini tercih edilmektedir. WHO. Alıkonma zamanı 24. Sodyum klorür (katı) Çöktürülmüş silika Standardlar : Kör (blank) olarak idrar kullanılır. idrarda hippurik asit tayini yapılır.05 mol/1) Dimetilaminobenzaldehît reaktifı : p-dimetilaminobenzaldehit (40 g/l) konsantrasyonda. Teknik : 1 mi idrar örneği (veya Standard) hidroklorik asit çözeltisi ile 2 mi ye seyreltilir ve doygunluğa kadar sodyum klorür ilave edilir. Çok az miktarda da krezollere (o-. Benzolik asit glisinle konjuge olarak idrarla hippurik asit (HA) şeklinde atılır. 1995) Reaktifler : Seyreltik hidroklorik asit (0. mg/1 düzeyinde renk reaksiyonları ile spektrofotometrik yöntemle tayin edilebilir. Bu çözeltiler +4°C de karanlıkta saklandığında 1 ay dayanır. Burada hippurik asitin p127 dimetilbenzaldehitle kondanse olarak oluşturduğu renkli bileşiğin 458 nm de ölçülmesine dayanan spektrofotometrik yöntem açıklanacaktır.5 . . pve m-krezol) dönüşür. A.kalma veya bağımlılık şeklinde inhalasyonu ile (yapıştırıcı koklama.8 dakikadır (Moffat. 0. Kanda toluenin gaz kromatografik yöntemle tayini Toluen kan ve dokularda gaz kromatografisi yöntemi ile tayin edilebilir. Sistem olarak GA veya GI kullanılır. Standardlar kör olarak kullanılan idrarda hippurik asit 0. uçucu çözücü tipi bağımlılık) görülür.C. içinde birkaç kristal (0.0 g/l konsantrasyonda olacak şekilde hazırlanır.2. Fenolik metabolitleri olan krezollerin (özelikle okrezol) tayini de spesifik metabolit olarak önem kazanmıştır.5 g kadar) susuz sodyum asetat içeren asetik anhidrid içinde hazırlanır. İdrarda HA tayini Spektrofotometrik yöntemler Hippurik asit. 1.

Metanol ekstraktı diğer bir tüpe aspire edilir. idrara ilave edilmiş hippurik asit standardları ile yukarıda açıklandığı şekilde analizleri yapılarak (absorbansa karşı konsantrasyon) hazırlanır. vortekste 1 dakika karıştırılır. Intemal (iç) standard : . kör ve Standard hazırlamada aynı idrar örneği kullanılmaktadır. seri standard HA çözeltisi metil alkol içinde hazırlanır. Kalibrasyon : Kalibrasyon eğrisi. 5 dakika santrifüj edilir. R. tiner kullanımı nedeni ile toluen ve ksilen maruziyetinin araştırılmasında idrarda HA ve m-MHA tayini için kullandığımız yöntem açıklanmıştır (Doğanyiğit. Benzoat içeren diyetlerin alımı nedeni ile HA atılımı normal kişilerde de olduğu için. Eter fazı hava veya azot akımında uzaklaştırlır.001 H2O içeren) balonjoje içinde 100 mi ye tamamlanır. 5 dakika santrifüj edilir. ekstraktan 1 mi ilave edilir. Aynı yöntemle. HA'in metanol ile metil türevi oluşturulur. ksilenin metaboliti olan metil hippurik asit (MHA) tayini de yapılır.Çözeltiye 2 mi dietileter: metanol (9:1) ilave ederek. 1999).1 g/l hippuattır.50 mg heptadekanoik asit metil alkol ile 100 mi ye tamamlanır. . Soğutulan karışıma 4 mi metanol ilave edilir 1 dakika vortekste karıştırılır. Eter ekstraktları birleştirilir ve içinde 0. susuz metil alkolle (maksimum %0. Numune ile elde edilen absorbansın hippurik asit düzeyi. Kalıntıya 3 mi dimetilaminobenzaldehit reaktifı ilave edilerek 135°C de 5 dakika ısıtılır. İç standart olarak heptadekanoik asit kullanılır. Kullanılan reaktif ve standardlar : Türevleme reaktifi : 4 mi % 37 lik hidroklorik asit. Kalan silika fazı ikinci bir (4 mi) metanolle ekstrakte edilir. Yöntemin duyarlılığı 0. Üst faz atılır ve ikinci kez ekstraksiyon işlemi dietileter : metanol (9:1) ile tekrarlanır. 128 Metanol ekstraktları birleştirilir ve 460 da absorbansı. aynı şekilde hazırlanmış "kör idrar" ekstraktına karşı okunur. İdrarda gaz kromatografisi yöntemi ile HA ve MHA tayini İdrarda GLK ile HA tayininde. kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Burada Iaboratuvarımızda. Standard HA çözeltileri : 50-250 mg/50 mi arasında konsantrasyonlar değişen.5 g silika içeren tüpe. .

p. Kalıntı üzerine 1 mi türevleme reaktifi ilave edildikten sonra.5 N-HCI ilave edilerek 3 mi etil asetat ile çalkalayarak 20 dakika ekstrakte edilir. Karışım 4000 rpm de 4 dakika santifüj edilir.1 iç standart ve 200 (al iç standart ve 200 \x\ 0. bu izomerlerin ayrılmasına yönelik yöntemler geliştirilmektedir. Ancak m-ksilen izomeri. kalibrasyon grafiği hazırlanırken idrar örneği ile de çalışma yapılır.izomerlerinin karışımı olarak bulunduğu için. Enjeksiyon giriş sıcaklığı. Bunun için. yukarda açıklanan işlemle (200 |il internal Standard ilavesinden sonra) uygulanır. su banyosunda 60 °C da 45 dakika bekletilir. normalde idrarda bulunan HA konsantrasyonu. m-MHA. Kalibrasyon grafiği.dışındaki MHA metabolitleri olabilir ve alıkonma zamanları GLK de yakındır. 3000 rpm de 2 dakika santrifüj edildikten sonra kloroform fazından 2 (il doğrudan gaz kromatografa enjekte edilir. Son yıllarda. metil alkolde çözülerek standard çözeltiler hazırlanır. 130 2) Yöntemin verimi (recovery) hesaplanırken. Organik faz 15 mi lik tüpe aktarılarak oda sıcaklığında azot akımında uçurulur. taşıyıcı gaz (azot) akış hızı: 30 ml/dk.Standard metil hippurik asit (m-MHA) çözeltileri : 25-150 mg/ 50 mi arasında değişen konsantrasyonda olacak şekilde. pik oranı işaretlenerek (standart / internal standart) çizilir. 3) Ksilen o-. 129 Gaz kromatografisi koşullan :. 80-100 misli üzerinde). detektör: FID. Kalibrasyon : Mesleki olarak maruz kalmayan kişilerde alınan idrarın 1 mi sine. Karışım soğutulduktan sonra 2 mi distile su ilave edilir ve 1 mi kloroform ile 20 dakika karıştırılarak ekstrakte edilir. her seri standart çözeltiden 200 ıx\ HA ve 200 ju. 10 dakik! (a) . Numune ile elde edilen pik yüksekliği oranı (nümune/internal standart) kromatografdan saptanarak. Yöntemle ilgili uyarılar: 1) Standardlar hazırlanırken. konsantrasyona karşı. 240°C. karışımda % 70-80 gibi yüksek oranda ve p-izomeri %5 in altında olduğu için pratikte bu interferans önemli değildir. idrarda m. Şekil 16'da GLK ile HA ve m-MHA'in kromatogramları görülmektedir.ve m.. Kolon dolgu maddesi %3 SE-30 (Chromosorb WHP. Teknik : 1 mi idrara 200 u. standarddan çıkartılır. fırın sıcaklığı : 200 °C.1 m-MHA ilave edilerek. yöntemle ilgili şartları konsantrasyon kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. hidrojen akış hızı : 300 ml/dk. normal kişilerde de HA atılımı beslenmeye bağlı olarak değişen oranda bulunabileceğinden aynı idrardan alınan örneklere HA standardları ilave edilir.

Ancak. olarak programlanmıştır.0 dakika arasında 0. Mobil faz olarak 5 mM KH2PO4 (pH : 2. Bu durumda kalibrasyon eğrisinde konsantrasyon HA.0-9. UV/VIS detektörü ve Li Chrosorb RP-18-5 içeren 200x4. m-MHA (2) ve heptadekonoikasit (iç Standard. Supernatant'tan 3 fil. Kalibrasyon: Kalibrasyon eğrisi konsantrasyona karşı pik alan keratinine göre verilecekse (tercih edilir).Şekil 16.6 mm kolon içermektedir.6 dakikada 0.( a ) HA (1).8 ml/dak . HPLC cihazına enjekte edilir. HA konsantrasyonu 0-2 mg/ml 132 . (2) m-MHA. g/g kreatinin olarak işaretlenir. Stok HA çözeltisi metanol içinde hazırlanır (1 g/l).8 ml/dak. Kalibrasyon için stok çözelti su ve idrarla seyreltilerek. Mobil faz akış hızı : İlk 2. (3) iç standart 131 HPLC ile idrarda HA tayini: Toluen ve ksilenin metabolitlerinin tayininde HPLC duyarlık ve spesifite açısından son yıllarda en çok kullanılan tekniklerden biridir. 3) Standardlannin (0.5 dakika arasında 2 ml/dak ve 8. Burada laboratuvarımızda modifıye edilen oldukça basit ve çabuk sonuç veren HPLC yöntemi ile HA tayini açıklanmıştır (Duydu ve ark. ayrıca kontrol idrarda kreatinin tayin edilir.9-7. Bu teknik genelde zaman alır ve iyi donanımlı yüksek performanslı kromatografa ihtiyaç vardır. Teknik : 1 mi idrara 1 mi metil alkol ilave edilir ve 2500 rpm de 5 dakika santifüj edilir. 1999) HPLC cihaz ve çalışma koşulları : Kromatograf sistemi bir HPLC pompası. Efluentin absorbansı 225 nm de okunur ve total tayin oda sıcaklığında yapılır.5) ve aseto nitril (CH3CN) karışımı (90/10 oranında) kullanılır.5 ug) GLK kromatogramlan 5î 5 (b) dakik» Şekil 16. 2.(b) Mobilya işçilerinin idrarından elde edilen ekstraktın gaz kromatogramlan. (1) HA. rutin analizlerde kullanılabilecek basit ve çabuk sonuç veren HPLC yöntemleri de geliştirilmiştir.

meta ve para izomerleri şeklinde bulunur. Sonucun yorumu Akut toluen zehirlenmesinde ataksi. idrarda MHA tayini yapılır. Kaynama noktası 130°C. solunum depresyonu. Ticari olarak orto. Son yıllarda.arasında değişecek şekilde 2 ayrı Standard (su ve idrar) seri Standard çözeltileri hazırlanır. Yöntem bu standardlara uygulanır. En çok meta izomeri (m. HA'ın gaz kromatografısi ile analizinde m-MHA tayinde açıklanmıştır. Hepatorenal hasar genelde yoktur. kusma. normal idrar ve HA ilave edilmiş idrar örneğinin kromatogramları görülmektedir. 133 Ksilene maruziyette. koma ve kardiyak aritmi görülür. . idrarla atılan başlıca metaboliti.HA'nin HPLC de kromatogramı I-Standard HA. II-Normal idrar (endojen HA görülmekte). metil hippürik asittir (MHA). Ksilen (C6H4 (CH3)2) Renksiz. molekül ağırlığı 106. bulantı. en yüksek oranda (%60-80) bulunur. III-HA ilave edilmiş idrar. Şekil 17'de HPLC ile Standard HA. diğer izomerlerin ayrılması ile ilgili çalışmalar vardır. Bu nedenle ksilene maruziyette idrarda başlıca m-MHA tayini yapılır.13 tür. HA 'tur—Jsrw |—ı III HA \ }jj)"»röiîı'j I—I Şekil 17. aromatik kokulu bir sıvı olup. alev alma noktası 29°C dır. Ksilenin. Ancak o-ksilen. Toluen kısmında. Toluenle birlikte tiner içinde bulunur. MHA tayini : İdrarda MHA tayininde gaz kromatografık ve HPLC yöntemleri kullanılır.MHA) şeklinde atılır.

distilasyona 100 mi distilat toplanıncaya kadar devam edilir.2 g/l olarak verilmektedir. biyolojik maruz kalma indeksi (BEI) 2. Fenol ile mavi -^ kırmızı -^ yeşil. idrarda HA için kabul edilen maksimum değer. idrar veya dokulardan asit ortamda su buharı distilasyonu ile izole edilir.9 Fenoller: C6H5OH Sinonimleri : ( CöHsOH ) : Karbolik asit. Daha önce kreatinine göre düzeltmeden ve idrardaki kreatinin tayini açıklanmıştı.İdrarda normal HA konsantrasyonu 0. 1999 doktora tezi). HA düzeyi (g/g kreatinin) şeklinde verilmesi. 1 g/l üstünde değerler toluene ön maruziyeti gösterir.38 g/2 kreatinin bulunmuştur (bakınız: Doğanyiğit.mCH3. Cam pamuğundan süzülür ve 2 mi kalıncaya kadar uçurulur.5 g/g kreatinindir. Distilatta fenol aranması: i) Para pozisyonu substitüte edilmemiş veya nitro grubu bulunmayan fenollere Liebermann'ın indofenol testi. 1986).p. Kalıntıya. Bu düzeltmeye göre. Birleştirilen eter ekstresi bir kaç gram susuz Na2SO4 ilâvesiyle kurutulur. L. Fenollerin biyolojik materyalden izolasyonları ve identifikasyonları Fenoller. genel grup deneyi olarak uygulanabilir. küçük bir porselen kapsülde oda ısısında uçurulur. timol 134 Kullanma yerleri: Dezenfektan. asit fenik . MLD : Yaklaşık 10 m 1/70 kg insan (adi fenol için). (Lauvvrys. krezollerle koyu . ölüm..99 ± 0. Tiner kullanan iş yerlerinde (mobilya işçileri. prezervatif. Türevleri : Krezoller (o. 2 defa 20 mi eterle ekstrakte edilir. Bunun için su buharı distilasyonu apareyinin (Şekil-3) B balonuna 25 mi kıyılmış doku veya idrar.R. Genellikle su ilâvesi rengin şiddetlenmesine sebep olur. Akut zehirlenmelerde. 4 mi (1 + 1) oranında seyreltilmiş sülfirik asit konur ve 5 mi su ile balon yukarıdan aşağıya doğru yıkanır. idrarla atılan HA miktarı 2. antiseptik antipruritik (kaşıntılara karşı) ve endüstride kullanılır. bir bagetle karıştırıldıktan sonra bir damla su ilâve edilir. değerlendirmede daha geçerlidir. 1 damla taze %1 NaNC>2 Konsantre sülfirik asit içinde hazırlanmış çözeltisi konur. otomobil boyacıları gibi) maruziyet derecesine göre HA ve mMHA atılımı artar.C6H4OH). Böylece konsantre edilmiş eterli ekstreden bir kaç damla. Karışım soğutulduktan sonra 1 damla 4 N NaOH ile kalevilendirilir ve meydana gelen renk değişmesi kaydedilir. hippurik asit atılımı yükselmeden oluşabilir. m-MHA ise normalde atılan bir metabolit değildir. kan.. 1. Yaptığımız bir çalışmada mobilya cilalama işleminde çalışan kişilerde (n:57). Deney şöyle yapılır : 10-20 mi distilat. Toluene mesleki maruziyetin biyolojik izlenmesinde. Karışım su buharı akımında distile edilir.1-0.K. Ancak diyet veya diğer nedenlerle alınan benzoatın dışlanması gerekir.

135 kahverengi; timol ile yeşil -> kırmızı -> mavi renkler görülür. Bu deneyle 1 mikrogram (u.g) fenol tanınabilir. i i) FeCU__ile arama : 1 mi distiİata; 1 damla %10 FeCl3 ilâve edildiğinde viyole renk meydana gelir. Salisilik asitten farklı olarak, bu renk, mineral asit, amonyak veya alkol ilâvesiyle kaybolur. (Bu deney doğrudan doğruya 10 mi idrara 1 mi % 10 FeCl3 ilâvesiyle de yapılabilir. Meydana gelen viyole renk ısıya dayanıklıdır). iii) Millon deneyi : Küçük bir kapsüle, 1 damla distilat veya eterli ekstreden konur ve 1 damla Millon reaktifı damlatılır. Karışım bir kaç dakika bekletilir. Eğer bir renk değişimi görülmezse ısıtılır. Fenol, soğukta Millon reaktifı ile kırmızı renk verdiği halde, diğer fenoller ancak ısıtmadan sonra renk verirler. Bu deneyle I ja,g fenol tanınabilir. (Millon rekatifi: 10 g cıva,20 mlkonsantre nitrik asitte çözülür ve eşit hacimde su ilave ederek hazırlanır). İdrarda fenolün diazolandırılmış p-nitroanilin ile tayini Standard fenol çözeltileri (Kalibrasyon için) a) Stok fenol çözeltisi : 0,5g saf fenol 10 mi suda çözülür. 4 mi hidroklorik asit ilavesinden sonra su ile 500 ml'ye tamamlanır (1 g fenol/l). b) Seyreltilmiş fenol çözeltisi : 1 mi stok fenol çözeltisi su ile 100 ml'ye seyreltilir (10 ug fenol/ml) Reaktifler: 1) Diazo Reaktifi : a) p-nitroanilin çözeltisi : 0,75 g p-nitroanilin 10 mi suda çözülür, 20 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. Su ile 250 mi ye tamamlanır, b) Sodyum nitrit çözeltisi (% 5 lik NaNC>2) : 5 g sodyum nitrat suda çözülerek 100 mi ye tamamlanır. Kullanmadan hemen önce 25 mi (a) çözeltisi, 1.5 mi (b) çözeltisi ile karıştırılarak reaktif hazırlanır. 2) Sodyum asetat çözeltisi (% 50 lik) 136 Distilatta anilin aranması İzonitril deneyi : 5 mi distilata veya 0.5 mi eterle konsantre edilen kalıntı 0.5 mi kloroform ve 2 mi % 20 NaOH ilâve edilir. Karışım kaynatılır. Anilin varsa izonitrilin karakteristik kokusu duyulur. İndofenol ( hipoklorit) deneyi : 0.5 distilata 3-5 damla kalsiyum veya sodyum hipoklorit çözeltisinden ilâve edilir. Anilin varsa karışımın rengi viyole-mavi veya mor-viyole olur ve zamanla renk kirli kırmızıya dönüşür. 2-3 damla % 2 fenol ve amonyak ilâvesiyle tekrar sabit mavi renk meydana gelir. Bu deney çok duyarlıdır.

Diazo deneyi : Kalıntı veya 0.5 mi distilat 2 N HC1 ile asitlendirilir. 2 damla % 5 NaNO2 ve 2 damla % 0.2 lî-naftol (2N NaOH de hazırlanmış) ilâve edilir. Anilinle kırmızı renkli diazoboyar maddesi meydana gelerek çöker. Bu deneyle 0.5 mikrogram anilin tanınabilir. p-anıinofenol aranması Anilinin %80 kadarı aminofenole dönüşerek idrarla atılır. Bu nedenle anilinle zehirlenmelerde idrarda p-aminofenol aranır. Bunun için: 1 mi idrar 2-3 damla % 10 HCI ile asitlendirilir ve soğutulur. 2-3 damla % 1 NaNO2, 2-3 damla taze %1 â-naftol çözeltisi (% 10 NaOH de hazırlanmış) ilâve edilir. Kırmızı renk p-aminofenol olduğunu gösterir. (Kontrol deneyi yapılmalıdır. Fazla miktarda a-naftol yanıltıcı sonuç verebilir, p-aminofenol tayini için parasetamole bakınız). Methemoglobin tayini (spektrofotometrik yöntem) Anilinle zehirlenmelerde, kanda methemoglobinemi oluşur. Bunun için methemoglobin tayini zehirlenmenin teşhisinde yardımcı olur. Burada laboratuvarımızda yapılan bir araştırmada kullanılan methemoglobin tayini açıklanmıştır (Vural, N.; Kahraman, R. 1988). 139 Yöntemin Prensibi : Methemoglobin (MetHb) seyreltik asitli ortamda 630 nm'de karakteristik bir absorbsiyon bandı verir. Siyanür ilavesi ile MetHb, siyanmethemoglobine (CNMetHB) dönüşür ve absorbsiyonda düşme olur. Bu absorbans farkı MetHb miktarı ile orantılıdır. MetHb yüzdesinin ölçülmesi için, kan örneğinin diğer kısmını potasyum ferri siyanürle muamele edilir ve kandaki tüm hemoglobin, methemoglobine dönüştürülür. Siyanür ilavesinden sonraki absorbans değişimi total Hb miktarını verir. Reaktifler: 0.07 M fosfat tamponu (pH 6,6) : 5,67 g anilin monopotasyum fosfat (KH2PO4) ve 3,55 g disodyum fosfat (Na2HPO4) suda çözülerek 1 litreye tamamlanır. pH kontrol edilir, gerekirse ayarlaması yapılır. 0.017 M fosfat tamponu (pH 6,6) : Stok 0,07 M fosfat tamponu 1:4 oranında seyreltilerek hazırlanır. Potasyum siyanür (KCN), saf granüle. Potasyum ferri siyanür (K3(CN)6), kristal. Triton-X 100 veya diğer bir noniyonik aktif madde. Teknik : İyi karıştırılmış 0,2 mi 0,17 M fosfat tamponu içine ilave edilir. Küçük bir damla Triton-x 100 ilave ederek, tersyüz edilir. Karışım analiz tamamlanıncaya kadar bekletilir. Eğer tam berrak değilse, santrifüj edilir. Hemoliz olmuş kanın bir kısmı spektrofotometre küvetine aktarılır ve 630 nm'de fosfat tamponuna karşı (kör) absorbans oluşur (A|). Küvete birkaç mikrogram KCN ilave edilir ve

karıştırılır. Tekrar absorbans 630 nm. de okunur (A2). Eğer absorbans değişmeli ise (A, = A2), o zaman MetHb yoktur ve işleme devam edilmez. Kan örneğinin diğer bir kısmı, yukarıda açıklandığı şekilde fosfat tamponu ile seyreltilir ve hemoliz edilir. 5 mg potasyum ferrisiyanür ilave 140 edilerek karıştırılır. Karışım, temiz bir spektrofotometre küvete aktarılır. Absorbans 630 nm'de fosfat tamponuna karşı okunur (A3) Birkaç miligram potasyum ferro siyanür ilavesinden sonra karıştırılır ve tekrar fosfat tamponuna karşı 630 nm ile absorbansı okunur (A4). Kalibrasyon : Yukarıda ölçülen absorbanslar aşağıdaki formüle konarak % MetHb hesaplanır. A,-A, ------------ x 100 = % MetHb (saturasyon yüzdesi) A3-A4 Sonucun değerlendirilmesi : Normal kişilerde % 0,5 g kadar MetHb bulunabilir. MetHb nemi yapan ilaçlar ve kimyasal maddeler MetHb düzeyi artabilir. MetHb düzeyi % 10-15 olduğunda siyanozis görülür. Ayrıca MetHb düzeyi yangın olaylarında, ekzos gazına bağlı zehirlenmelerde yükselebilir. MetHb tayininde heparinize venöz veya arteriyal kan kullanılabilir. Hemoliz olmamış kan örnekleri buz dolabında birkaç saat saklanabilir. Fakat analiz tercihen en kısa zamanda yapılmaktadır. Çünkü alınan kan örneğindeki MetHb oldukça tuzlu bir şekilde bozunabilir (Bauer, S.D., 1970). 3. UÇUCU OLMAYAN ORGANİK ZEHİRLERİN BİYOLOJİK MATERYALDE ANALİZLERİ Bu bölümde sık zehirlenmelere neden olan ilaçlar kullnılmaz kontrol altında olan ilacın maddelerle, tokksikolojide önemli olan bazı pestisitlerin analizinden bahsedilecektir. Uçucu olmayan organik bileşik yapısında olan bu maddeler biyolojik materyalden ekstraksiyonla izole edilirler. 141 2.1. Barbitüratlar Barbitüratlar, barbitürik asitin 5,5- disubstitüe türevleridir. Ayrıca 1 no'lu pozisyondaki azot da metillenebilir (metil fenobarbital gibi). Çok kullanılan barbitüratlara örnek olarak amobarbital (5-etil- 5-izopen-tilbarbitürik asit), barbital (5,5 dietilbarbitürik asit),

pentobarbital (5-etil-5) (1-metilbütil) barbitürik asit). Ülkemizde suistimallerinin engellenmesi için kullanımları "yeşil reçeteye" bağlanmıştır. fakat diğerlerinin atılımlarını etkilemez. uzun etkili barbitüratların (barbital veya fenobarbital gibi) atılımı alkali diürezis ile hızlandırılabilir. Az bir miktar (kibrit çöpü başı büyüklüğünde) hayvansal kömür konularak karıştırılır. Genel olarak kokusuz. acı lezzette beyaz toz kristal halindedirler. Barbitüratlardan sadece tiyopental (iv yolla) ve fenobarbital geniş bir alanda kullanılırlar. . Karışım küçük bir behere süzülür. Ancak kalitatif analizleri için en iyi yöntem. Ancak bu analiz için "çift ışın demetli" spektrofotometıe gereklidir. Barbitüratlarla akut zehirlenmede. secobarbital (5-allil-5 (1-tilbütil) barbitürik asit) ve tiyopental (5-etil-5 (lmetilbütil)-2. Eter ekstrakları 2 katlı kuru filtre kağıdından süzülerek eser miktardaki suyun uzaklaştırılması sağlanmış olur. Barbitüratlar. mide muhtevası veya olay yerinden elde edilen örneklerden ekstraksiyonla izole edildikten sonra İTK ile identifikasyonlardır. Zayıf asit yapıda olup. 15 mi kloroformda çözülür. 142 Barbitoratların total tayinleri spektrofotometrik yöntemle yapılabilir. 100 mi idrar bir ayırma hunisine konularak N HC1 veya seyreltik H2SO4 getirilir. potent hipnotik ve sedatif etkilidirler. Eter fazı ılık su banyosunda uçurulur. Bağımlılık yapan maddelerdir. Aşağıda bu yöntem açıklanmıştır. Kalıntı sarı renkte ise. GLK veya HPLC ile gerçekleştirilebilir. uzun.2 defa 50 mi eterle ekstrakte edilir. idrar. Kloroform ekstraktında barbitüratların aranması : Parri deneyi : Birkaç damla kloroform ekstraktı mikro bir tüpe konur.tiyobarbitürik asit) örnek verilebilir. Barbitüratların idrardan izolasyonları ve tanınmaları Barbitüratlar idrardan asit ortamda ekstraksiyonla izole edilirler. 1-2 mi kalıncaya kadar uçurulur. pH 11 den pH 2 ye kadar spektrol kaymalarının karekteristik olmasına dayanır. Karışıma 3 damla %5 izopropilamin (susuz metil alkol içinde) yavaşça damlatılır. Bu yöntem numunenin ekstraksiyondan sonra. Barbitüratların ayrılması ve ayrı ayrı tayinleri duyarlı ve kesin olarak. fenobarbital (5-etil-5fenilbarbitürikasit). Bunun nedeni. Barbitüratların insanda minimal letal dozları 1-6 g/kg arasında değişir. kısa veya orta etkili barbitürat zehirlenmesi olup olmadığı belirlenmelidir. Barbitüratların molekül ağırlıkları yaklaşık 226 ile 242 arasında değişir. suda çözünmezler. 2 damla %1 kobalt nitrat veya kobalt asetat (susuz metil alkolde hazırlanmış) ilave edilir. Barbitüratların genel olarak tanımlanmaları için ekstrakta uygulanan bazı renk reaksiyonlar vardır. Bu şekilde barbitürat cinsini de saptamak mümkün olabilir.

1 lik).HgNO3 ile çökme deneyi : Kloroform kalıntısından bir miktaralınarak suda doymuş çözeltisi hazırlanır.((İpnos) (Siknohekzenil etil barbitürik asit).187 g Na2HPO4. b) 0. KMnOi ile indirgeme : 0. Phnobarbital (Etilpentil barbitürik asit). iki damla % . Itobarbital (Allil isobutil Phnobarbital barbitürik asit) Püskürtme reaktifleri: a) % 2 HgNO3 (%1 HgNOj'te) . Kullanılmadan önce (a) ve (b) eşit hacimde karıştırılır. Santrüfüj tüpüne aktarılarak 1500 r. aynı işlem 15 mi . veronal. Süzüntüde.2) ve 15 mi kloroform ilavesinden sonra cam kapaklı bir erlenmayerde 15 dakika sık aralarla çalkalanır.m.2H2O distile su ile 100 mi ye tamamlanır. fanadorn (phanadorn).1 KMnO4 çözeltisi damlatıldığında. doymamış bağlı radikaller ihtiva eden 143 barbitüratlardan (evipan. Aktif kömür (hayvansal): 144 Teknik : 20 mi idrara. Kloroform fazı ayrıldıktan sonra. Barbital (Dietil barbitürik asit). b) % 0. Phanadorn . Barbitüratların İTK ile identifikasyonları İdrardan yukarıdaki teknikle izole edilen kalıntıların İTK ne uygulanarak hangi barbitürat olduğunu tanımlamak mümkündür.1 Rhodamin B (Etil alkolde). fanadorn gibi) varsa. bir dakika içerisinde permanganatın rengi kaybolur. Fenobarbital (luminal). İTK ile daha az miktarda idrarla (20 mi) sonuç alınabilir. noktal (noctal).2) : a) 1.) (Kloroform : aseton : % 25 NH3): (40:72:8) hacmen (D2) (Sitrat tamponu (pH 2. Lııminal. 2 mi su ile ısıtılır ve soğuduktan sonra süzülür. 1 damla (Hg +HNO3) reaktifinden damlatılır. 10 mi tampon (pH 2. Feobarbital (Etilfenil barbitürik asit). noktal. prominal ise çift bağlı radikalleri olmadığından indirgenmezler. barbital (veronal) ile beyaz bir çökelek olmaz. 20 mi (a) çözeltisi ile 950 mi (b) çözeltisi karıştırılır.p. Aşağıdaki laboratuvarımızda uyguladığımız ekstraksiyon İTK tekniği verilmiştir. de 30 dakika santrifüj edilir.2 g kadar kalıntı. Gerekli reaktifler : Barbitürat standartları (Saf aktif maddeler) : (Metanolde % 0. c) % 0.1 M sitrik asit.04 Flourscein (Etil alkolde) Developman çözeltileri: (Kloroform : absolü etanol: % 25 NH3): (50:40:10) hacmen (D.

Bu testin duyarlığı 2 u.59 0.viyole renk elde edilir. 255 nm de gösterilen absorbans ölçümünden. .66 0.45 0. Kalıntı pek az metanolde çözülerek.Konsantre sülfirik asit (d:l .) 145 Barbitüratların kanda ultraviyole alanda spektral kayma yöntemi ile kantitatif analizleri Bu amaçla biyolojik materyal olarak tam kan. 2) Barbitüratların.4) : 22.38 Pentobarbital 0. UV alanında (220-300 nm) arasında spektrumu alınır.68 0.32 Itobarbital 0. Developmandan sonra kromatogramlarmın değerlendirilmesi için yalnız HgNO3 veya HgNO3 ve arkadan (HgNO3 + Rhodamin B) reaktifı püskürtülür.78 0. Barbitüratlar bazik ortamda.g/5 mi kandır.30 Fanadorn 0. 255 nm de maksimum. Tablo 15'de bazı barbitüratlarla elde edilen Rf değerleri görülmektedir. 235 nm de ise minumum absorbans gösterirler.5 N sodyum hidroksit ile çalkalanır. standardla hazırlanan eğimden yararlanarak kantitatif tayin yapılabilir.25 Barbital 0. kalabilen kloroform damlaları santifüjle ayrılır. Birleştirilen kloroform fazları 500 mg aktif hayvansal kömürle 5 dakika kadar çalkalanır ve süzüldükten sonra da oda ısısında uçurulur. Rfı Rf2 Fenobarbital 0.Borat tamponu (pH 8.84) . Reaktifler: .48 Not : Rt'ıiDı.kloroform ile tekrarlanır. Rf2:D2 ile elde edilen değerler (Barbitüratların İTK ile ayrılmaları için genel bölüme bakınız. Tablo 15 .Seyreltik hidroklorik asit (2 mol/1) .Bazı developman çözeltileri ile barbitüratların silikagel -Gtabakada verdikleri Rf değerleri. 1) 5 mi numune 1 damla %5 lik sülfirik asit ile hafif asitlendirilir ve 25 mi kloroform ile ekstrakte edilir. Sodyum hidroksit fazı ayrılır. farklı pH:2 ve pH:10 da gösterdikleri absorbans kaymasından yararlanarak daha duyarlı ve spesfık tayini ise aşağıda açıklanmıştır. adsorban tabakaya (Silikagel -G) 20 \x\ kadar numune uygulanır. Barbitüratlar HgNO3 ile beyaz leke verir (duyarlılık 5 jug) HgNO3 ve Rhodamin B + HgNO3) reaktiflerinin kombine uygulanmasında ise pembe . Kloroform fazı süzülür ve 5 mi 0. plazma veya serum kullanılabilir.4 g disodyum tetraborat 76 mi sulu hidroklorik asit (1 mol/1) ile karıştırılır ve saf su ile 2 litreye tamamlanır.

ikinci bir hunide bulunan 10 mi borat tamponu üzerine aktarılır ve 1 dakika çalkalanır. huninin altından uzaklaştırılır. 2 mi hidroklorik asit ve 60 mi dietil eter konur. Eğer. kalevi ortamda hidroliz olarak. Eter traktına 4 g kadar sodyum sülfat / aktif kömür karışımı ilave edilir. faz ayırıcı filtre kağıdından 12. 240 nm de karışımın absorbansı okunur.g/1 konsantrasyonda barbital içerecek şekilde stok sodyum barbital çözeltisinden (1. fenazon gibi maddeler 200-450 nm arasında spektromu etkileyebilirler. fazlar ayrıldıktan sonra alt (sulu) faz. pH'si 10 olan ekstrakta 0.25 ve 50 p. 5 dakika bekledikten sonra alt faz atılır.5 mi lik bir test tüpüne süzülür. faz ayıran filtre kağıdından 150 mi lik bir balonjojeye süzülür. pH nın 10 civarında olup olmadığı universal pH kağıdı ile kontrol edilir. Huninin kapağı su ile ıslanarak kapatılır ve dikkatle 2 dakika çalkalanır. 146 Standardlar : İnsan plazması içinde 5. Soğuduktan sonra ağzı sıkı kapaklı bir şişede saklanır. 5 dakika beklenir ve tekrar alt faz atılır.1 mi seyreltik sodyum hidroksit (2 mol/1) çözeltisi .10.1 mi konsantre sülfirik asit ilave edilerek. karışımın absorbansı 240 nm de suya karşı okunur. serum ve plazma).1 konsantre amonyum hidroksit ilave ederek. Küvete 0. Teknik : 250 mi lik bir ayırma hunisine 5 mi numune (kan. Ayırma hunisine 20 mi daha eter ilave edilerek ekstraksiyon yapılır. Huninin iç çevresi 5 mi su ile temizlenir. karıştırılır. karıştırılır ve pH nın 2 olup olmadığı kontrol edilir. 200-450 nm de spektrumu alınır.Konsantre amonyum hidroksit (d:0.12 g/l : 1. Ekstrakt. Sonuç: UV absorbsiyonu ve spektrumunu birçok maddeler interfere edebilir. spektrofotometrede 200 . önceki ekstraktı içeren balonjojeye süzülür.0 mi distile su ilave edilerek dikkatle karıştırılır. 100 g susuz sodyum sülfat ile karıştırılır ve bir 100°C de 8 saat ısıtılır. 240 nm de (pH 11 de) absorbansın belirgin şekilde düşmesine neden olur. 5 dakika bekletilir.Sodyum sülfat / aktif kömür karışımı : 100 mg aktif kömür. 147 mümkünse. ısıtılır.00 g/l dietil barbitürik asite eşdeğer) seri standardlar hazırlanır. spektrofotometre küvetine aktarılır. Metakualon. Karışım5 dakika bekletilir.. Filtrattan 4 mi alınarak. Örneğin glutetmid.450 nm arasında çözeltinin spektrumu alınır spektrofotometrede okunur ve tarama işlemi 5 dakika sonra tekrarlanır. Ekstrakt. Soğuduktan sonra ağzı sıkı kapalı bir şişede saklanır. 50 u.88) . Dietil eter fazı. Ekstraktlar basınçlı hava veya azot akımında 40°C de kuruluğa kadar uçurulur. Çözelti. Sıfır ayarı 240 nm de kontrol edilmiş "double beam" bir spektrofotometrede. Kalıntıya 5.

Burada SE-30 içeren kolon kullanarak. 1992) Standartlar : 10 ng/ml konsantrasyonda barbitürat standardları (barbital. Enjeksiyon giriş sıcaklığı : 220-240°C . GLK ile barbitürat analizi açıklanmıştır.C ve ark. N. (Moffar A. . Vural. 1986. Kloroform ekstraktı doğrudan gaz kromotografa enjekte edilir. butobarbital.6) ilave edilir ve 100 |j.l seruma 10 jul fosfat tamponu (pH 5. Ekstraksiyon için karışım 30 saniye çalkalanır.ilave edilerek.Sodyum barbitalin değişim değişik pH da UV spektrumu Barbituratlarm GLK ile identifikasyon ve tayinleri GLK ile serum veya plazmada barbituratlarm identifikasyonu için genelde SE-30 ve poly A 103 sıvı fazlar kullanılır. (pH 14) tekrar spektrumu alındığında oluşan spektral değişme. Şekil 18'de. 240 nm deki absorbans farkı ölçülür. Teknik: 100 )a. 5-10 dakika 3000 rpm de santrifüj edilir. taşıyıcı gaz (ozon) akış hızı : 40 ml/dakika . Detektör: FID. hava akış hızı. c (mg /1) = aı0 . sodyum barbitalin çeşitli pH de UV alanındaki spektrumları görülmektedir. pentobarbital gibi) kloroform içinde hazırlanır. hidrojen akış hızı : 30 ml/dakika. barbitüratların kalitatif analizler için yararlı olur. Veya aşağıdaki formülle barbitürat konsantrasyonu (C) hesaplanabilir.a2) x 25 x dilüsyon faktörü (varsa) aıo: pH 10 daki absorbsiyon a2: pH 2 deki absorbsiyon yöntemin duyarlığı 2 mi barbitürat /I dir. 148 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2S0 Dalgaboyu (nm) Şekil 18. kolon 2m x 3 mm iç çap . Gaz kromotografisi koşulları : Sabit faz %3 SE-30 "Chromosorb WHP 80-100 misli üstünde". fırın sıcaklığı : 180149 220° C. 300 ml/dakika. Kantitatif analiz : pH 2 ve pH 10 da.l kloroform ile ekstrakte edilir. Standard barbitürat çözeltileri ile hazırlanan kalibrasyon eğrisinden yararlanarak miktar tayini yapılabilir. İç standard olarak tetrafenil etilen (10 M-g/ml) ekstraksiyondan önce kloroform içine ilave edilir.. Detektör sıcaklığı : 220°C . N ve Aksu.

4Lorazepam benzodiazepin-2-on Nitrazepam l. konvülziyonlar ve renal yetmezliğe neden olur. klonezepam ve diazem) ayrıca antikonvülzan olarak kullanılırlar. hipotansiyon.3-dihidro-3-hidroksi-1 -metil-5-fenil-2. Benzodiazepinler genelde trankilizan.3-dihidro-3-hidroksi-2.3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2. Benzodiazepinlerin çoğu tamamen metabolize olurlar ve bu gruptaki birçok benzodiazepinler diğerlerinin metabolitidir.3-dihidro-l. Bununla beraber.4-benzodiazepin-2klonazepam on Diazepam 7-kloro-l.3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2.metil-5-fenil-2H-l. klornazepam. Temazepam özellikle diğer ilaçlarla birlikte suistimal edilir. Analiz sonucunun yorumu Aşırı dozda barbitürat alımı. 2. Sayıları 60 kadar olan bu grup ilaçların arasında diazepam. nordazepam.4Temazepam benzodiazepin-2-on Benzodiazepinler için güvenilir bir renk reaksiyon yoktur.H-l.3-dihidro-2HFlurazepam 1. Örneğin diazepem. hipotermi.Elde edilen kromatogramların alıkonma zamanları ve pik yükseklikleri standartlarla karşılaştırılarak kalitatif ve kantitatif değerlendirme yapılır.benzodiazepin-2-on 7-kloro-1. oksazepam en çok bilinenlerdir.2. şok.4-benzodiazepin-2-on 7-kloro-l-(2-dietiIaminoetil)-5-(2-florofenil)-l. oksazepam (3150 hidroksinordazepam) ve temazepama (3-hidroksidiazepam) metabolize olarak glukuronid veya sülfat konjugati şeklinde atılır.H-1. periferal vazodilatasyon. Tablo 16. Koma görülebilir. Benzodiazepinler Benzodiazepinlerin genel yapısı aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16'da önemli benzodiazepinler gösterilmiştir. koma. birçok benzodiazepinler ve konjugatlan. nitrazepam. bazıları ise (Klobazam.4. lorazepam. flurazepam.5-benzodiazepin-2. klordiazepoksit.4-benzodiazepin 4-oksit 7-kloro-1 -metil-5-fenil-1 H-l .H-1. Kısa ve orta etkililer için 3 mg/1 üstünde şiddetli toksisite ve ölüm görülebilir.5H)Klobazam dion 5-(2-klorofeni 1)-1. Ölüm solunumu veya kalp solunumu durması sonucu oluşur. Bu hidroliz . Plazma barbitürat düzeyi uzun etkililer çin 10 mg/l üstünde olduğunda (barbital ve fenobarbital için 50 mg/1) toksisite şiddetlidir.4-benzodiazepin-2-on 7-kloro-5-(2-klorofenil)-1. hipoventilasyon.4-benzodiazepinO\azepam 2-on 7-kloro-1.4(3H.H-1.3-dihidro-7-nitro-2H-1. Bazı önemli benzodiazepinler Bileşik Kimyasal ismi Molekül kütlesi 300 301 316 285 388 321 281 287 301 Klordiazepoxid 7-kIora-2-metilamino-5-fenil(3H-I. asit hidrolizle aminobenzofenonları verirler.

Bunlardan biri nitrik asit/N-(l-naftil) etilendiaminle verdikleri renk reaksiyonu . 30 mi lik cam kapaklı bir tüpte 3 mi konsantre hidroklorik asit ilave ederek karıştırılır. 10x20 cm boyutundaki cam levhalar dört kolona (2 çift kolon) 152 ayrılır. taze hazırlanmış) .1 petrol eterinde çözülür. 151 Benzofenonların İTK ile kalitatif analizleri Reaktifler : .Amonyum sülfamat çözeltisi (50 g/l) . Her bir çift kolona sırası ile 25 ja. İTK ya uygulama : Kalıntı 100 u.Konsantre (d: 1. tüpün ağzı kapatılır ve 10 dakika dikkatle karıştırılır. 5 dakika santrifüj edildikten sonra.ürünler ekstrakte edilip İTK ile identifikasyonlar yapılabilir. Tüpün kapağı açılarak. Çözücü yüksekliği 10 cm ye kadar ilerledikten sonra. toluen/buzlu asetik asit (97:3) le önceden doyurulmuş kromatograf tankında. Benzodiazepin standardlarına da aynı işlem uygulanır. kaynar su banyosunda 30 dakika bekletilir. 10 mi örneğe.1 numune ve Standard ekstraktları damlatılır.(Bratton-Marshall reaksiyonu).N. diğeri ise p-dimetilamino-kinnamaldehitle oluşturdukları renk reaksiyonudur. Karışım soğuduktan sonra.Triküloroasetik asit çözeltisi (500 g/l suda) . çeker ocakta. Ekstrakt basınçlı hava veya azot akımında 60°C de kuruluğa kadar uçurulur. nitrazepam gibi) . üst faz temiz bir tüpe aktarılır. oksazepam. Bu amaçla iki farklı renk reaksiyon kullanılır. levha tanktan çıkarılır ve kurumaya bırakılır.(1-naftil) etilen diamin hidroklorür (10 g/l) seyrettik hidroklorik asit içinde (1 mol/1) Standartlar : Değişik benzodiazepinlerin (klordiazepoksit.Sülfürik asit (500 ml/1) . developze edilir.p-dimetilamino sinnamaldehit çözeltisi (5 g/l suda) . Yöntem : İdrar. .Sodyum nitrit çözeltisi (10 g/l. Silikagel-G ile kaplanmış. 100 mg/1 konsantrasyonda (sulu HC1 içinde) çözeltileri hazırlanır. diazepam. mide içeriği ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. Numune ve standart uygulanmış silikagel-G tabaka.18) ve sulu hidroklorik asit (1 mol/1) . 10 mi petrol eteri ilave edilir.

amonyum sulfamat çözeltisi ve N-(l-naftil) etilendiamin hidroklorür çözeltisi püskürtülür (Bratton -Marshall reaksiyonu). trikloroasetik asit. Bratton —Marshall reaksiyonu 153 Bu yöntemle. triazolam.(Tablo 17) Tablo 17-: Benzofenonların İTK da renk reaktifleri ile verdikleri renkler.Renklendirme : İlk 2 kolona p-dimetilaminosinnam aldehit çözeltisi ve ardından trikloroasetik asit çözeltisi püskürtülür. Benzofenon Metilaminoklorobenzofenon Aminoklorobenzofenon Aminodiklorobenzofenon A m i non itrobenzofenon Diaminobenzofenon Aminonitroklorobenzofenon Oluştuğu benzodiazepin Diazepam Temazepam Oksazepam Klordiazepoksit Nordazepam Lorazepam Nitrazepam Nitrazepam Klonazepam A* B** mor mor mor mor mor pembe mor mor Mavi pembe Mavi A* . tabakanın kuruması için bekletilir. bir çok benzodiazepinler idrarda hidrolizle metilamino-klorbenzofenon ve/veya aminokloro benzofenon verdikleri için.3. Salisilik Asit ve Türevleri . Örneğin temazepam veya oksazepam ile diazepam veya nordazepamı ayırt etmek mümkün değildir. Molekül kütlesi 138 dir. sonucun yorumu zorlaşabilir. B *. Kalan diğer iki kolona sırası ile sülfürik asit. sodyum nitrit çözeltisi. Her reaktif püskürtülmesinden sonra. Asetik salisilik asitin Salisilamid . medazepam. klobazam. norklobazam ve midazolam hidroliz ile benzofenon vermezler. Bu yöntemle 1 mg/l (aminoklorobenzofenon olarak) madde tanınabilir 2. Oluşan renkler standartlarla karşılaştirılır. Salisilik asitin (2-hidroksibenzoik asit) (C7H6O3) kendisi topikal olarak çeşitli dermatolojik bozuklukların tedavisinde kullanılır. Bunun dışında. renk reaktifi: p-dimetil amino cinnamaldehit.OH Salisilik asit Asetil salisilik asit Metil salisilat 4-Aminosalisilik asit Genel olarak nonnarkotik analjezikler grubunda olan salisilik asitin başlıca türevleri aşağıda açıklanmıştır.

ayrıca idrarda salisilamid aranacaksa: önce 1 mi örnek 1 mi sulu hidroklorik asit (0. Süzüntü 1 mi sodyum hidroksitle (0. Bu amaçla. 850 mi saf su ve 120 mi sulu hidroklorik asit (1 mol/1) içinde çözülür.plazmadaki başlıca metaboliti salisilik asittir. Trinder reaktifı : 40 g merküri (cıva -2) klorür. Salisilamid : 2 hidroksibenzamid (C7H7 NO2). Metil salisilat (keklik üzümü yağı). Metil salisilat. İdrarla başlıca 154 güsin konjugatı (salisilürik asit) şeklinde atılır. Bu reaksiyona dayanan kalitatif ve kantitatif yöntemlerin uygulanması aşağıda açıklanmıştır. soğuduktan sonra gerekirse süzülür. Oral yolla asetil salisilik asite göre daha çok toksiktir. Çünkü daha çabuk absorbe olur. molekül kütlesi 152 dir. molekül kütlesi 137 dir.Salisilik asit türevlerinin kullanma yerleri aşağıda kısaca açıklanmıştır Asetil salisilik asit (aspirin) : (C9 HgO4) salisilik asitin ilaç olarak en çok kullanılan türevidir. yetişkinlerde 30 mi. Ayrıca metil salisilat ve salisilamidin de metabol itidir. mide içeriği. Hidrolizle salisilik asit verir. Asetilsalisilik asit ve metil salisilat.(ferri) iyonları ile mor renk verir.1 mol/l) 10 dakika kaynatılır. Salisilamid de idrarda ancak hidrolizden sonra tanınabilir. Analjezik olarak kullanılır.1 mi Trinder reaktifı ilave edilerek 5 saniye karıştırılır. Bu nedenle alınan örneklerin (mide içeriği olay yeri kalıntıları) analizden önce hidrolizleri gerekir. Molekül kütlesi 180 dir. Metil salisilat : Metil-2-hidroksibenzoat. molekül kütlesi 151 dir. olay yerinden elde edilen örneklerde asetilsalisilik asit ve metil salisilat. 40 g sulu demir -3. su ile 1 litreye tamamlanır. oda sıcaklığında sıvı bir madde olup kuvvetli bir kokusu vardır ve topikal ilaçlar içinde yaygın olarak kullanılır. kısmen in vivo olarak salisilik asite metabolize olur.1 mol/1) . idrar ve olay yerinden alınan örneklere (zehirlenen kişi çevresinde bulunan ambalaj. şişe veya diğer kalıntılara) uygulanır.nitrat ilave edilir. Minimum letal dozu 15 g dır. Trinder reaktifı kullanılır. Salisilatlar. Tüberküloz tedavisinde kullanılır. Salisilatların kalitatif ve kantitatif analizinde en çok. Asetilsalisilik asit analjezik olarak kullanılır. Yöntem : 2 mi örneğe 0. Oral yolla çocuklarda 4 mi. salisilik asit metil esteri (C8 H8O}). p-aminosalisilik asit : PAS veya 4-amino-2-hidroksi benzoik asit (C7H7 NO3). genelde ölüme neden olur. demir-3. 155 Salisilatların kalitatif analizi Bu deney mide içeriği. Plazma esterazları tarafından in vivo olarak çok çabuk salisilik asite hidroliz olur ve glisin konjugatı şeklinde idrarla atılır. demir-3. İdrar. ferri iyonları ile bu reaksiyonu vermezler.iyonunu viyole renkli kompleks vermelerine dayanan renk reaksiyon kullanılır.

Koruyucu madde olarak asit varsa. 30 saniye vortekste karıştırılır. Süpernatant (üst faz) bir tüpe aktarılır. 6 mi civa-2. 400 ve 800 mg/l konsantrasyonlarda salisilik asit içerecek şekilde su içinde hazırlanır. Konsantrasyona (apsis) karşı absorbans (ordinat) işaretlenerek grafik hazırlanır. viyole rengin şiddetini azaltabilir.. hafif (yanlış) pozitif sonuçlar alınır. Salisilat varlığında oluşan Viyole renkli çözeltinin absorbansı 540 nm de spektrofotometrede köre karşı okunur.Lisans tezi) Teknik : 3 mi idrara. Bir gece (17 saat) 100°C de hidroliz için inkübasyona tabi tutulur. Serumda proteinlerin çöktürülmesi cıva-2klorürle (HgCl2) yapılır. Tüp soğuduktan sonra 0. bu hazırlanan kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Bu nedenle. Serum salisilat düzeyi.nötralize edilir. Bu nedenle reaktifın asiditesi 0.nitratla 10 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. iyice çözüldükten sonra distile su ile 1 litreye tamamlanır. Duyarlık 50 mg salisilat/l dir.5 mi 6 N HCI ve 6 mi kloroform ilave edilir. salisilatların varlığını gösterir. numunede olduğu gibi aynı teknik uygulanır. (Aksoy. Chiou ve Onyemelukwe'nin (1974) geliştirdiği spektrofotometrik yöntemi ile tayin edilebilir. Ortamda fazla hidroklorik asit olması.) 157 . 1997 Y. 3 mi lik kloroform fazı başka bir tüpe aktarılır. Bu deneyle tedavi dozunda alınan salisilik asit ve türevlerinin tanınması mümkün olur.klorür içermeyen Trinder reaktifi ilave edilir. 2 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. (40g 8 mol su içeren demir-3. HgCI2 ve hidroklorik asit içeren kombine Trinder reaktifı kullanılır. Viyole rengin oluşması. 156 Trinder reaktifi (kombine) : Kalitatif testte açıklandığı şekilde hazırlanır.12 N'den fazla olmamalıdır. idrar veya serebrospinal sıvıda salisilatlar demir-3 klorürle verdikleri renk reaksiyonuna dayanarak ile tayin edilebilir. Hazırlanan standartlarla. bu deneyle kuvvetli reaksiyon verir. 5 dakika santrifüj edilir. plazma. 200. numunede olduğu gibi paralel çalışarak hazırlanır. idrarda yüksek konsantrasyonda keton cisimleri varsa. Kanda (plazma veya serumda) salisilat tayini : 1 mi plazma veya seruma 5 mi Trinder reaktifi ilave edilir. İdrarda salisilat tayini : Trinder yöntemi esas alınarak. 5 dakika santrifüj edilir. Standart salisilat çözeltileri : 0. Sonra 1 mi Trinder reaktifı ilaveedilerek 5 saniye karıştırılır.H. N. sulu faz atılır. Kör (blank) 1 mi ilaç içermeyen seruma 5 mi Trinder reaktifi ilave ederek. +4°C de saklanır. Salisilatların spektrofotometrik yöntemle tayini Serum.

. Parasetamolunu identifikasyonu (kalitatif test) Parasetamol. Karışım 10 dakika kaynatılır ve soğutulur. parasetamolün kalitatif analizinde duyarlı bir test olarak kullanılır. Not : İdrarda salisilat seruma uygulanan teknikle de tayin edilebilir. 90-120 mg/100 mi.125.22 mg/100 mi. bu değer. 0. Yetişkinlerde tedavi sırasında plazma salisilat düzeyi 30 mg/100 mi ye kadar yükselebilir. Kendisi başlıca idrarla glukuronik asit ve sülfat konjugatı olarak atılır. (325 mg lik aspirin tabletinden 105 adet alındığında). Nasetil-p-f'G'*^0 aminofenohCgHçNOs yapısında. Bu nedenle kan gazları analizi zehirlenmenin şiddeti hakkında bilgi verir.4. Sulu fazın absorbansı 540 nm de idrarla hazırlanan köre karşı okunur. Tedavide salisilat konsantrasyonunun izlenmesi ve kan pH sının ölçülmesi önemlidir.5 mi numuneye (idrar.53 ± 13. Vural/N. Akut zehirlenme şüphesi olduğunda. Oluşan p-aminofenole aşağıdaki yöntem uygulanır: 0. Bu durumda salisilat içermeyen idrara (kör) da aynı işlem uygulanmaktadır (Trinder. koma ve ölüm görülür. Parasetamol çok yaygın kullanılan bir analjeziktir. salisilat zehirlenmelerinde çocuklarda ortalama kan salisilat düzeyi 28. P.5. Hazırlanan eğriden. Ancak gerektiğinde santrifüj edilir. Analiz sonucun yorumu Salisilat zehirlenmesinde metabolik asidozis karakteristiktir. Yaptığımız bir araştırmada.87 mg/100 mi saptanmıştır (Küpçü.Tüp 10 dakika çalkalanır ve santrifüj edilir. Fenasetin ve benorilat'ın metabolitidir.. 1 ve 2 mg/1 salisilat içeren) deney uygulanır. mide içeriği veya olay yerinden elde edilen kalıntılar). Genel olarak letal doz 30 gram civarındadır. Kloroform tabakası aspüre edilir. 0. kantitatif amaçla da kullanılır. Bu madde de o-krezol ile konjuge olarak renkli bir boya oluşturur. Kandaki salisilat düzeyi 120 mg/100 mi yi aştığında letal dozda salisilat alınmıştır. 158 2.5 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. yetişkinlerde ise 52. Şiddetli zehirlenmelerde. plazma salisilat konsantrasyonu tayin edilmelidir.2 mi . Ancak önce idrar 10-40 mg salisilik asit /100 mi idrar içerecek şekilde su ile seyreltilir. 1993). Sülfat ve glukuronid konjugatlarının konsantre hidroklorik asitle hidrolizi p-aminofenol verir. 1954).. Genelde idrar örneğine santifüj uygulaması yapılmaz. biyolojik sıvıda asitle hidrolizle edilir. bağıl molekül kütlesi 151 olan bir maddedir. Aynı test.Ş. Parasetamol Nonnarkotik analjeziklerden olan parasetamol ÇH3 veya sinonimi olan asetaminofen.25. orta derecede zehirlenmelerde ise 6590 mg/100 mi arasındadır. idrar salisilat konsantrasyonu hesaplanır. 0. Kalibrasyon : Standartlarla (0.73 ± 30. 0. Bu reaksiyon.

0. 0. Duyarlık 1 mg/1 p-aminofenol'dür. b) veya parasetamolün nitröz asitle verdiği renk reaksiyonlarından yararlanarak spektrofotometrik yöntemle tayin edilir. sonuç mg/lOOml serum olarak verilir. 1997) . Numunenin konsantrasyonu kalibrasyon doğrusundan bulunur. Tüpler oda sıcaklığında soğutularak oluşan mavi renkli çözeltinin absorbansı 615 nm de köre karşı okunur. Parasetamolün serumda tayininde a) asit hidrolizle verdiği p.2. Kör deney. karışım 5 saniye karıştırılır. Absorbanslar 615 nm'de okunarak. 0. 160 Not : Kör ve standart parasetamol çözeltiler hazırlanırken su yerine ilaç almamış kişilerde elde edilen kan (serum) kullanılması.0 mg/1 çözeltileri hazırlanır. Bu test çok duyarlıdır ve terapötik dozda alınan parasetamolün 24-48 saat sonra bile deteksiyonu mümkün olur. Teknik : 0. Etilendiamin (aminofilin'in metaboliti) bu testle yeşil renk verir.8 mi %5 trikloroasetik asit çözeltisi ilave edilir.krezolle verdiği renk.hidrolizata 1 mi o-krezol çözeltisi (10 g/l suda) ve 2 mi amonyum hidroksit çözeltisi (4 mol/1) ilave edilir.1. konsantrasyona göre grafik çizilir. daha uygun olmaktadır (WHO. serum yerine su alınarak aynı işlemlerin uygulanması ile hazırlanır. 0. 159 Serumda parasetamolün spektrofotometrik yöntemle tayini Zehirlenmenin tedavisinde serum parasetamol düzeyinin izlenmesi büyük önem taşır. Karışıma 2 mi amonyum hidroksit çözeltisi (4 mol/1) ilave edilerek 2 dakika daha kaynar su banyosunda bekletilir. 2 dakika santrifüj edildikten sonra süpernatant başka bir tüpe aktarılır. koyu mavi rengin hemen oluşması parasetamol varlığını gösterir.4: 0. 0. Kalibrasyon : Standart parasetamolün su içinde 0. Oda sıcaklığında soğutulan tüplere 1 mi o-krezol çözeltisi (10 g/l) ilave edilerek karıştırılır. o-krezol ile parasetamol tayini Bu yöntemin prensibi.05. Sadece aromatik aminler (anilin gibi.8 ve 1. 0.aminofenolün o.025. parasetamolün asit hidroliz ile oluşan p-aminofenolün o-krezol ile konjugasyonu sonucu verdiği karekteristik mavi renkli ürünün 615 nm de absorbansının ölçülmesine dayanır.2 mi standart çözeltilerle teknik kısımda açıklanan şekilde çalışılır. Tüpün ağzı kapatılarak 20 dakika kaynar su banyosunda bekletilir.2 mi seruma. idrarda p-aminofenol şeklinde atılırlar) reaksiyonu interfere ederler. Kuvvetli.

Yöntemin duyarlığı 50 mg/1 dir. Numunedeki parasetamol konsantrasyonu grafikten hesaplanır. vorteksle karıştırılır. Bu nedenle. 4aminosalisilik asit ise reaksiyonu daha çok interfere eder. karıştırılır.0 mi alınarak. Nitröz asitle oluşan renklerin absorbansı 450 nm de köre karşı 161 okunur. karışıma 2 mi amonyum sülfamat çözeltisi (150 g/l) damla damla ilave edilir. Fazla nitröz asitin giderilmesi için. nitröz asit (HNO2) oluşturulan tüpe ilave edilir. 100. . Ayrı bir tüpe 1 mi hidroklorik asit (6 mol/l) ve 2 mi sodyum nitrit çözeltisi (100 g/l. (100 mg/1 4-aminosalisilik asit. bu yöntemi interfere etmezler. Ancak. Kalibrasyon : Standart parasetamol çözeltileri blank plazma içinde 0. Kahverengi azot dioksit dumanları çıkabilir!) Trikloroasetik asitle protein çöktürülen ve santrifüj edilen karışımın süpernatantından 2. Kalibrasyon grafiği hazırlanır. karıştırılır ve 5 dakika santrifüj edilir. taze hazırlanmış) ilave edilir. Üremide serumla hassasiyet daha azdır (100 mg/1). 2 mi sodyum hidroksit çözeltisi (6 mol/l) ilavesinden sonra. böylece kalabilen gaz damlacıkları uzaklaştırılır. Not : Parasetamol ün diğer metabol itleri. 200 ve 400 mg/l konsantrasyonda hazırlanır (Bu standart çözeltiler +4 °C de dayanıksızdır. Standartlar ve ilaç ilave edilmemiş plazmaya yukarıda açıklanan işlem uygulanır. Oluşan sarı rengin absorbansı plazma ile hazırlanan köre karşı 430 nm de okunur. ya haftalık hazırlanmalı veya -20°C de saklanmalıdır). Şöyle ki. yöntem.Parasetamolün nitröz asitle tayini Bu yöntemin prensibi.) Levodopa. serumda 1 g/l konsantrasyonda bulunan salisilat. parasetamolün nitröz asitle reaksiyona girmesi sonucu oluşan 2-nitro5-asetaminofenolün alkali ortamda verdiği sarı rengin absorbansının 430 nm de ölçülmesine dayanmaktadır. karıştırılır ve oda sıcaklığında 2-3 dakika bekletilir. Salisilik asit az miktarda yöntemi interfere eder. mukoz heparinle kontamine örnekler ve prezentatif olarak o-krezol içeren çözeltiler de bu yöntemi interfere ederler. 50 mg/1 konsantrasyonda görünen parasetamol düzeyi gösterir. (Bu işlemde dikkatli olunmalıdır. 2 mi triklorik asit (100 g/l) ilave edilir. 50. 320 mg/1 konsantrasyonda görünen parasetamol düzeyi gösterir. ilaç alımından 4-24 saat içinde sonuç verir. Teknik : Bir tüpte 1 mi serum veya plazmaya.

Bu maddeler çeşitli açılardan (bağımlılık tipi. C|oH|3N02 molekül kütlesi 179 olan bir analjeziktir. farmakolojik etkileri. kusma gibi hafif semptomlarla başlar. siyanozis. Narkotikler bu maddelerin bir bölümünü içermektedir. Tedavisi semptomatik ve destekleyici tedavi şeklinde yapılır.) 1988. Fenasetin Fenasetin (p-etoksiasetanilid. Bu nedenle. önce mide bulantısı .R. zehirlenmeden sonraki dönemde 12-15 saatler arasında verilirse hepatik hasara karşı korunabilir.0 mg/100 mi dir. solunum depresyonu ve kardiyorespiratuar durmaya neden olur. Kanda methemoglobin (MetHb) ölçülebilir. Fenasetin. Tedavide metionin veya N-asetil sistein. Zehirlenmenin tedavisinde serum (plazma) parasetamol düzeyinin ölçülmesi ve izlenmesi büyük önem taşır. 1984) 162 2.A (Saferstenin. A.Bricker.M. 30 mg/100 mi ve üstünde ise hepatik nekroz oluşur. (Gossel.1997 'ye bakınız). Ellenhor J. 3. J. 12 mg/100 mi ve üstünde hafif zehirlenme..1. Vural. Parasetamole metabolize olmakla beraber. T. okrezol/amonyak testi ile fenasetin atılımı detekte edilebilir (parasetamol'e bakınız). fenasetin akut hepatorenal nekroza neden olmaz. kullanımlarını 163 düzenleyen yasalara göre) ve orjinlerine göre sınıflandırılabilirler. hemolitik anemi.. Çoğunlukla methemoglobinemiye neden olur (koyu çikolata renkli kan!).1996. (Fazla bilgi için: SiegelJ. Ancak kullanımı. Ancak MetHb dayanıksızdır ve numune hemen alınır alınmaz tayin edilmelidir. Özellikle parasetamol alımından sonra ilk 4-10 saat içinde ölçülmelidir.Klinik değerlendirme Parasetamol zehirlenmesi. Eğer aradan 24 saat veya daha uzun zaman geçmişse kalitatif test yapılması yararlı olur. uzun süre alımında nefrotoksisiteye neden olduğu için bırakılmıştır.N. Ancak zehirlenmenin şiddetine göre ileri dönemlerde (24-48 saat içinde) hepatik hasar başlar. A. öfori.. Kontrollü maddelerin "adli tıp ve toksikolojik açıdan analizleri . daha sonra da (3-5 günler arası) hepatoksik belirtiler ortaya çıkar. idrarda.5. Klinik değerlendirme Akut toksik dozda fenasetin alımı baş dönmesi. başlıca parasetamole metabolize olur. Yasal olarak kontrol altında olan maddelere bağımlılık yapan maddeler (psikotrop maddeler) ve narkotikler girmektedir. asetofenetidin). Terapötik dozda alınan parasetamolün serumdaki düzeyi 0. toksikolojik özellikleri.5-2. (Met Hb tayini için : Anilin'e bakınız) 3. KULLANIMI KONTROL ALTINDA OLAN MADDELER (VE NARKOTİKLER) Adli Bilimler açısından uyuşturucu (narkotik) madde deyimi yerine bugün kullanılan uluslararası ve ulusal düzeydeki yasalara göre "kontrollü maddeler" (controlle substances) deyimi daha çok tercih edilmektedir.

125 g selenöz asit 25 mi konsantre sülfirik asit içinde çözülür. bu maddelerin analizlerinin uluslar arası laboratuvar kalitesi ve analizin standartlarına uyması ve sonuçlarının yasalar açısından değerlendirilmesidir. Genel olarak hangi grup veya hangi madde olduğu bilinmeyen bir numunenin analizi aşağıdaki analiz şemasına göre yapılır. Ancak hiçbir "spot test" tek bir madde için spesifik değildir. . Çözelti kaynar su banyosu üzerinde kuruluğa kadar bekletilir. Renk oluşmaması ise o maddenin yokluğunu gösteren iyi bir indikatördür. saat camı veya tüpfıl içinde yapılır. Vitali deneyi : 1 damla dumanlı nitrik asit. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Karakteristik rengin oluşması belirli gruba giren maddelerin varlığını gösterir. Oluşan renk gözlenir. Uygulamada bir damla reaktif. Spot testler "Spot testler". Kalıntı yeni hazırlanmış etanollü potasyum hidroksit çözeltisi ile nemlendirilir ve oluşan renk gözlenir. "damla deneyi" veya "renk deneyi" olarak da isimlendirilir. Mandelin reaktifî : 1 g amonyum vanadat 100 mi konsantre sülfirik asit içinde çözülür. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Bu testlerin uygulanması küçük bir tüp. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. 164 Çok kullanılan renk reaktifleri ve reaksiyonları Froehde reaktifî : 50 mg molibdik asit veya sodyum molibdat 10 mi sıcak. 1) Tarama testleri (genelikle spot testler ve mikroskopik inceleme) 2) Ayırma testleri 3) Destekleyici testler 4) Gerektiğinde kantitatif analiz 5) Biyolojik materyalde analizleri 3.2. Mecke reaktifî : 0. analizi yapılacak çok az miktarda numune üstüne renk reaktifi damlatılır ve karıştırılır. Uygulamada bir damla reaktif.Adli Bilimler açısından kontrollü maddelerin analizinde dikkat edilecek başlıca noktalar. çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. varsa renk değişimi not edilir. Uygulamada. Uygulamada bir damla reaktif çok az miktardaki numune üzerine damlatılır. Uygulamada bir damla reaktif. konsantre sülfirik asit içinde çözülür (çözelti renksiz olmalıdır). Marquis reaktifî : 10 mi konsantre sülfirik asit içine %40 lık formaldehitten 10 damla damlatılır.

Çalkalandıktan sonra fazların ayrılması için beklenir. (Siegel. Duquenois-Levine reaktifi (D-L) : Marijuana (esrar) tanınmasında kullanılır. Beyaz bir porselen tüpfilde çok az miktardaki numuneye bir damla reaktif ilave edilir. Petrol eteri süzülerek bir kapsüle alınır. Kloroform fazında turkuaz veya mavi renk oluşur. Reaktif. Mavi çökelek pembe renkli çözeltiye dönüşür. Mavi tabaka şeklindeki çökelek kokain olma olasılığını gösterir.5 mi petrol eteri ile çalkalanır. Bu nedenle numunenin önce hidroklorik asitle asitlendirilmesi gerekir. 6.5 mi reaktiften ilave edilir. Buzlu (glasiyal) asetik asit ilavesi ile mor rengin açık maviye. Ağzı kapaklı cam şişede saklanır.5 mi kloroform ilave edilerek çalkalanır.3 g amonyum tiyosiyanat 100 mi suda çözülür.8 g kobalt klorür ve 4. Bu durumda kokain bazı ile çökelek oluşur.5 mi reaktif ilave edilir.5 mi %0. Bu nedenle konsantre hidroklorik asit damla damla ilave edilir. 1988). Bu nedenle esrar identifikasyonu mikroskop testi ve İTK ile desteklenmelidir. Serbest kokain bazı varsa kobalt tiyosiyanat ile çökelek vermez. ancak sonra kaybolur.5 mi kloroform içinde hazırlanmış %5 lik pridin çözeltisi ilave edilir.A. Mor renk oluşması esrar mevcudiyetini (olasılığını) gösterir. Uygulamada. Bu test. 2 mi kloroform ilave edilir ve çalkalanır. Bir spatül ucu ile alınan numune 0. Bu mavi çökelek çözülünceye kadar konsantre hidroklorik asit damlatılır. yağlar ve bazı kahve ekstraktlarlnın yanlış pozitif sonuç verdiği gösterilmiştir.3 g amonyum tiyosiyanat bir kaç damla gliserin içeren 50 mi suda çözülerek hazırlanır. . sararırsa kullanılmaz. mavi renkli bir çökelek oluşur. Renk. 166 Beanı testi : Esrar için kullanılır.J. Zwikker reaksiyonu : Barbitüratlar için kullanılan en eski testtir. toz halindeki numunenin çok az miktar üzerine 0. Kloroform fazında mor renk oluşması barbitürat (asit veya tızu) olduğunu gösterir. yeşil rengin ise açık sarı yeşile dönüşmesine neden olur. 10 damla asetaldehit ve 1 g vanilinin 50 mi %95 etanol içinde çözülmesi ile hazırlanır.Liebermann reaktifî : 1 g potasyum nitrit 10 mi konsantre sülfirik asit içinde çözülür. Tüp içindeki numuneye 2 mi D-L reaktifi ve arkadan çalkalayarak 1 mi konsantre hidroklorik asit ilave edilir. Parlak yeşil renk oluşması ise tiyobarbitiiratla ilgilidir. Reaktif. 165 Scott (Ruybal) testi: Kokain için kobalt tiyosiyanata göre daha spesfik bir testdir. esrar için spesfik değildir. 30-100 mg numunenin petrol eteri ile çalkalanmasından elde edilen ekstrakt veya doğrudan kuru bitki maddesi kullanılır. Kokain için kullanılan bir renk reaksiyonunun uygulanmasında.5 lik bakır sülfat çözeltisi ve 0. (Kokain için kullanılır) Kobalt tiyosiyanat: 6. Üzerine alkolde hazırlanmış KOH çözeltisinden 2-3 damla ilave edilir. Baz kokain ile negatif sonuç alınır. 0. Az miktardaki numune üzerine 0. Eğer kokainin hidroklorik asit tuzu varsa. Bazı bitkisel ekstraktlar. Esrar ya da reçinesi varsa mor kırmızı renk oluşur.8 g kobalt klorür ve 4. Numune üzerine 0. su banyosunda uçurulur.

. ısıtılırsa kırmızı . 0.Marquis reaktifı ile : açık pembe . Renk reaktifleri (spot test) ile maddelerin aranmaları : Bazı maddelerin renk reaktifleri ile verdikleri "spot test" sonuçlan aşağıda gösterilmiştir : Kokain : .Vitali reaktifı ile : açık sarı .Lieberman reaktifi ile : sarı 167 Morfin : .turuncu Fensiklidin (l-(l-fenilsiklohekzil):PCP) : .Fruehde reaktifı ile mor —♦ grimor —* mor -Nitrik asit ile turuncu .Froehde reaktifı ile : mor —> yeşil -Nitrik asit ile : sarı —> yeşil .Scott (Ruybal) deneyi : kloroform fazında maviden turkuaz rengine kadar değişim.DiHie-Koppany testi : Barbitüratlar için kullanılan Zvvikker reaksiyonunun modifikasyonudur.Liebermahn reaktifı ile siyah .Vitali reaktifı ile sarı-turuncu Eroin : .Mandelin reaktifı ile : açık mavi-gri .Mandelin reaktifı ile mavi-gri . alınan az miktardaki toz numune üzerine 1 damla kobalt asetat çözeltisi damlatılır ve çalkalanır.kırmızı —> sarı -Demir-3-klorürle(%10 luk) mavi-yeşil —* yeşil . Kırmızımsı mor renk barbitürat olduğunu gösterir.2 g glasiyal (buzlu) asetik asit ilave edilir.Mandelin reaktifı ile : turuncu (kaybolur) Amfetaminler : .Marquis reaktifı ile mor . Uygulamada.Marquis reaktif ile : turuncu-kırmızı —*■ kahverengi. Üzerine 1 damla %5 lik izopropil amin (metanolde hazırlanmış) ilave edilir.Kobalt tiyosiyanat ile : mavi çökelek .Mandelin reaktifı ile : yeşil-koyu yeşil.Marquis reaktif ile : mor . bir damla su ilave edildiğinde uzun dalgalı UV de floresan verir .1 g kobalt asetat 100 mi suda çözülür ve 0.

Esrar örnek verilebilir.Marquis reaktifi ile : turuncu -Mecke reaktifi ile : turuncu .Marquis reaktifi ile : donuk turuncu .mavi .gri .Mandelin reaktifi ile : turuncu .Mecke reaktifi ile : yeşilimsi —* kahverengimsi yeşil . numunenin kimyasal yapısı ile ilgili mikrokristalizasyon tekniğidir.Froehde reaktifi ile : yeşil . asetik asit ilavesi ile açık mavi : yeşil. Mikrokimyasal bir yöntemdir.Zwikker reaktifi ile (tiyotarbitüratlar) 168 LSD (d-lizerjik asit dietilamid) : .Froehde reaktifi ile : zeytin yeşili .Froehde reaktifi ile : zeytin yeşili .Dillie-Koppany reaktifi ile : kırmızı-viyole .Mandelin reaktifi ile : yeşil .kırmızı kahverengi Psilosibin : .Vitali reaktifi ile : donuk kırmızı .Erhlich reaktif ile : mor .Duquenois-Levine : kloroform fazında mor .3.sarı 3.Mecke reaktifi ile : zeytin yeşili —»• mavi-siyah .Beam testi : mor-kirmızı Meskalin : : mor.Marquis reaktifi ile : turuncu —» kahverengi-mor .Zvvikker reaktifi ile . asetik asit ilavesi ile açık yeşil . uygun bir reaktifle verdiği kristal şeklinin mikroskopla incelenmesine dayanır.mavi ve yeşil . Mikroskopla inceleme Bu deneyler ya bitkisel orijinli numunenin mikroskop altında bitki dokusunun ya doğrudan veya uygun bir reaktif ilavesinden sonra incelenmesine dayanır. Çok az miktardaki bir maddenin. Diğer bir teknik de.Barbitütatlar : . .Vitali reaktifi ile : kahverengi-kahverengimsi mor Marihuana (Esrar) : .yeşil .

169 Normal mikroskop dışında polarizasyon mikroskopu da kullanarak çeşitli kristallerin birbirinden ayrılması mümkün olmaktadır. 5-10 dakika bekletilir. 35 g potasyum iyodürle birlikte 100 mi suda çözülür.I2) reaktifı buz dolabında saklanır. Üstüne bir damla %1 Fast Blue reaktifı (%1 kloralhidrat içinde hazırlanmış) damlatılıp lamelle kapatılır. developman sistemi olarak : toluen/dioksan/etanol/konsantre amonyak/etil asetat/metanol/konsantre amonyak tercih edilmektedir.4 mi alınır üzerine 20 mi buzlu asetik asit ve 2. mikroskopla incelenir. 3.) 170 Kokain : Reaktif: 2 g KMnO4. Esrar Esrar olduğu kuşkusu olan bitki numunesinden bir spatül ucu ile lam üzerine konur. 5 damla fosforik asit su ile 100 mi ye tamamlanır.5. Numune esrar ise mikroskopla incelendiğinde salgı tüylerinin kırmızı mor renk aldığı görülür. Teknik : Çok iyi temizlenmiş küçük bir porselen kapsül içine bir damla reaktif ve bir damla test çözeltisi ilave edilir. Karışımdan bagetle bir damla alınarak lamele konur. Organik kimyada. seyreltici ve diğer benzeri etkili maddelerin indentifikasyonları ve birbirlerinden ayrılmalarında en çok kullanılan teknik ince tabaka kromatogrifısidir. 3. Spot . Bazı önemli narkotik gruba giren maddelerin mikroskop ve mikrokristalizasyon tekniği ile aranmaları aşağıda açıklanmıştır. Hazırlanan bu reaktifden 0. Bir bagetle iyice karıştırılır.4. Narkotiklerin İTK ile ayrılması Narkotiklerin ve diğer bağımlılık yapan maddelerin içerdikleri dolgu maddesi. Lamel ters çevrilerek çukur lam üzerine kapatılır. mikrokristalizasyon özellikle azotlu bileşikler için kullanılır. Kodein üçgen şeklinde dikroik (çeşitli renkler gösteren) kristaller verir. Kokain hafif asitli ortamda KMnC>4 ile çok karekteristik olan bir kenarı kırık dikdörtgen şeklinde kristaller verir. Kromotogramlar önce UV'de (254 nm de incelenir). Kodein ve morfinin mikrokristalizasyon tekniği ile ayrılması Reaktif: Önce 10 g iyot. sentetik narkotikler ve benzer bileşik ve ilaçlar içinde kullanılmaktadır. Bu şekilde hazırlanan potasyum iyodür-iyot (KI.0 mi fosforik asit (H3PO4) ilave edilir. Bu maddelerin İTK ile ayrılmasında : Adsorban tabaka olarak Silikagel-G . Geçmişte en çok alkaloidlerin ayrılması için kullanılıyordu. Morfin ise siyah iğneler halinde kümelenir veya kahverengi kırmızı levha veya koyu kırmızı şekilde kristallenir (Duyarlık 10 mg civarındadır. Zamanımızda ise antihistaminikler.

N.I3) ve potasyum permanganat (% 1 suda) hazırlanır. dietilpropion. ilgili ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre bir suçtur. Bu nedenle birçok ülkede doping analizi yapan. Sporcuların doping yapmaları.B. fentermin.. p-hidroksiampetamin. DOPİNG MADDELERİ Spor yarışmalarında. Organik baz yapısındaki maddelerin İTK ile analizleri Bu gruba giren maddelere amfetamin. foledin örnek verilebilir. niketamid. 1989).5 N NaOH damlatarak pH 12-12. Diğer renk reaktifleri : Ninhidrin (0. N.5 mg/ml asetonda). 4. "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Medikal Komisyonu" tarafından sporda kullanımı yasaklanmış ilaçlar (doping maddesi) listesini belirli aralarla gözden geçirerek ilan eder. Kondensasyon maddesi : 7-klor-4-nitrobenzofurazin (NBD) etil asetat içinde (4 mg/ml) konsantrasyonda hazırlanır. Vural. tranilsipromin. 4. İTK ile identifıkasyonu ve GLK ile tayin yöntemleri açıklanmıştır (Vural. sülfırik asit (%0. Doping yapma ise bir ilaç suistimalidir. İTK Takımı : Silikagel GF254 ile kaplanmış plaklar kullanılır.testlerde kullanılan renk reaktifleri ile identifikasyonları yapılır. İdrar ekstraktlarının hazırlanması : 5 mi idrar örneğine 2. metamfetamin. Saygı.5 su içinde). Burada. efedrin. kondensasyon ürünü için kullanılır. Dragendoorff reaktif : (KI. (Siklohekzan/etilasetat/eter: 40/40/20) karışım. sportif performansı arttırmak için ilaç kullanımı "doping" olarak tanımlanır.1. Süzen S. Katı NaCl ile doyurulduktan sonra 3 defa 5 mi eterle vortekste karıştırılarak ekstrakte edilir. Ş. Birleştirilen eter fazları susuz Na2SO4 geçirilerek sudan kurturulur. Eter fazı üzerine 1 mi 2 . Standart maddeler : Yukarıda adı geçen saf etken maddelerden metil alkolde 1 mg/1 mi konsantrasyonda çözeltiler hazırlanır. Doping maddelerinin analizinde duyarlık. anabolik steroidlerden testosteronun idrardan izolasyonu. doping maddeleri listesinde olan ve rutin çalışmalarda da analitik toksikolojide önemli olan "aromatik amin yapısındaki uyarıcılarla". Developman (etil asetat/'metil alkol/konsantre amonyak : 85/10/15) karışımı renk reaktifleri için. Bu madde primer ve sekonder aminlerin tanınmasında kullanılır. Ülkemizde de böyle bir labratuar kurulması çabası 1988 yılından beri devam etmektedir. spesifiklik ve doğruluk açısından herhangi bir şüphe olmamalıdır. dimetilam-fetamin. belirli standardlara göre kurulmuş ve lisans almış (akredite olmuş) "doping analiz labratuarlan" bulunmaktadır. Bu nedenle gerek laboratuvar 171 donanımı ve gerekse analiz yapan kişiler açısından belirli kritere göre standardize edilmiş olmalıdır.5 'a ayarlanır. 1983 .. metoksifenamin. (Bu tekniklerle ilgili ayrıntılı bilgi için için kitabın İTK ile ilgili bölümüne bölümüne bakınız).

detektör : FİD .l kloroformla (iç standart içeren) ekstrakte edilir. detektör ve enjeksiyon giriş sıcaklığı 200-220°C arasında ayarlanır.5 N NaOH ile 12-12.1 (j.5-0. 1983). Kromatogramlar Şekil-21 "de gösterilmiştir. 1) %3 SE-30 (Chromosorb WHP 80-100 misli) sabit faz üzerinde. delektör sıcaklığı : 200-275°C.. 1 mi standart çözeltilerin pH si 2. 2) %10 Apiezon-2/%10 KOH (Chromosorb W-AW. (Vural. difenilamin (kardiazol için) kullanılır.1 alınarak faz kromatografa enjekte edilir. Gaz kromatografisine uygulama Bu teknikte 2 farklı kolon kullanılır. Efedrin için dış standart olarak norefedrin kullanılır. Ş.5'a ayarlanır ve 300 |j. niketamid (metoksifenamin için). taşıyıcı gaz azot 40ml/dak.l asetik anhidrit enjektöre çekilerek karışım birlikte kolona enjekte edilir. Pik yükseklikleri oranı (standart / iç standart). crn 10 . Bu amaçla 1 (il ilaç (idrar ekstraktı) çözeltisi üzerine 1 |a. Ayrıca türevleme yapılarak da gaz kromatografisi ile duyarlık arttırılır. 175 Sonuç : Gaz kromatografısi ile iki farklı kolon kullanarak organik baz yapısındaki maddelerin (yukarıda açıklanan koşullarda) ayrılmaları mümkün olmaktadır. 5 10 J . N. taşıyıcı gaz (azot) : 40 ml/dk akış hızında. 80-100 misli üzerinde) sabit faz içeren kolon. Koşullar SE-30 da yukarda açıklandığı şekilde yürütülür. 3) N-Asetil türevlerinin oluşturularak SE-30 sabit fazında uygulama : N-asetil türevi asetanhidrit kullanarak kolon üzerinde türevleme işlemi yapılır.g duyarlıkta kalitatif ve kantitatif analiz gerçekleşebilmektedir. Ayrıca primer ve sekonder amin yapısında olanların asetil türevlerinin oluşturularak GLK ile ayrılmaları ve tayinleri destekleyici deney özelliği taşımaktadır. konsantrasyona karşı işaretlenerek kalibrasyon grafiği çizilir. Kloroform fazından 3 ja. Saygı. dimetamfetamin (amfetamin ve metamfetamin için).172 İç standart olarak 30 M-g/^1 konsantrasyonda amfetamin (dimetamfetamin ve tranilspronin için). enteksiyon giriş sıcaklığı: 200-275°C arasında programlanır. fırın sıcaklığı : 140-250°C. Yalnız fırın sıcaklığı 160-210°C arasında değiştirilir. Genel olarak gaz kromatografisi yöntemi ile 0. detektör: FID. fırın sıcaklığı 160-200°C .

1976 yılından beri IOC tarafından yasaklanan testosteronun (T) doping amacı suistimal edildiğini gösterilmesinde metaboliti olan epitestosteronun (E) de tayin edilerek T/E oranının saptanması gerekmektedir. Testosteron ve epitestosteronun idrarda asit hidrolizden sonra İTK ile saflaştırılması ve GLK de türevleme yöntemi ile tayin edilmesi ve yöntemin doping analizi amacı ile kullanılabileceği (laboratuvarımızda uyguladığımız yöntem) aşağıda açıklanmıştır. 1986). sporda doping amacı ile kullanılır.5 ug). Süzen. 0. nandrolon.6 ng) 4. Cam levhalar 0. nefedrin (2: 0.25 mm kalınlığında kaplanarak. (b): efedrin (I. oksimetolon.. metiltestosteron gibi) birbirlerinden ayrılmaları İTK ile standartlarla karşılaştırılarak yapılabilir.J V I__ t o Dakika 10 0 Dckika Şekil-21 Bazı organik bazların gaz kromatogramları : (a): amfetamin (l.0.S. M. Son yıllarda sporcular arasında daha çok suistimal edilen bu maddenin vücutta doğal olarak sentezlendiği ve bu nedenle de suistimalinin anlaşılamayacağı düşüncesi ile kullanımı yaygınlaşmıştır. (Vural. Anabolik steroidler Anabolik steroidler içinde yer alan testosteron ve türevleri klinikte terapötik amaçlar dışında. Bu oranın 6/1 den büyük olması halinde testosteronun doping amacı ile kullanıldığı kabul edilmektedir (Domike. 0.3 ug): dimetamfetamin (II. Standartlar 1 (ig/ml konsantrasyonunda kloroform içinde hazırlanır. İlaçlar arasında 176 da yer almaktadır. Adsorban olarak silikagel G kullanılır. oda sıcaklığında kurutulur. 1989) Testosteron..3 |ag). 110°C'de etüvde 1 saat aktive edilir. N.2. epitestosteron ve diğer sentetik anabolik steroidlerin İTK ile identiflkasyonları Anabolik steroidlerin (testosteron. . nandrolon fenilpropiyonat.

kloroform-buzlu asetik asit (90:10) örnek verilebilir.80 0. asetik asit anhidrit-H^SO^ ile görünen ışıkta grikahverengi.1 İTK'ya uygulanır.27 0.85 0.Çeşitli steroid yapısındaki ilaçların İTK verileri Renk reaktifleri Vanilin Gün ışığı -H2SO4 KırmızıGrikahverengi kahverengi Koyu Kırmızıkırmızı kahverengi Gri .36 . 5 mi konsantre sülfürik asit ile dikkatlice karıştırılır. plaklar 120°C'de lekeler görünene kadar bekletilir. Rf değerleri hesaplanır.Developman için değişik sistemler kullanılabilir: kloroform-etil asetat (80:20). Tablo 15 çeşitli anabolik steroidlerin renk reaktifleri) İTK'da verdikleri renkler ve Rf değerleri görülmektedir (Fazla bilgi için Süzen. metilen klorüraseton (80:20). Standard çözeltilerden ise 10 u. Karışım soğutularak. Ekstraktlar birleştirilerek. sodyum sülfat ile suyundan kurtarılır. 2.sülfirik asit reaktifi ise püskürtmeden önce plaklara 110 °C'de 10 dakika bekletilir ve UV altında renkleri kaydedilir.82 Parlak 0. Y. Testesteron vanilin H2SO4 ile kırmızı renk.23 0. Vanilin-sülfürik asit reaktifi : 3g vanillin 100 mi absolü etanol ile çözülür ve 0. 50 mi alkole yavaşça katılır.59 0.82 0.49 0.kırmızı Pembe Mavi Kahverengi -kahverengi Rf ve developman sistemi I II III IV V VI İlaç Aldı Testosteron Metenelon enentat Oksimetolon Nandrolon Parlak 0.95 0.53 0. 1988'e bakınız).sülfürik asit reaktifi : 5 mi anhidr asetik asit.62 0.37 sarı Parlak 0.51 0. oluşan renk kaydedilir. Steroidlerin idrardan izolasyonları: 5 mi idrar örneği. Kalıntı metanolde çözülerek İTK'ya uygulanır. UV de parlak sarı renk verir. Görülen lekelerin yeri işaretlenir.5 mi. S. 177 Renk reaktifleri : 1. Oda sıcaklığında azot gazı altında uçurulur. b) Asetik anhidrik.53 0. Lisans Tezi. 5 m I eter ile 2 kez ekstrakte edilir. plaklara renk reaktifleri püskürtülür : a) Vanilin-sülfürik asit reaktifi püskürtüldükten sonra.73 0. konsantre süfürik asit ilave edilerek karıştırılır.87 0.61 0.61 0. Asetik asit anhidr .31 0. 178 Tablo 15.61 0. Uygulama : Plaklar 12 cm ye kadar develope edildikten sonra.58 0.67 Parlak 0.60 0.

5 saat inkübe edilir. Epitestosteron (2).83 0.84 0.73 kahverengi Nandrolon pKırmızı SarıParlak 0. 179 cm 10 cm 10 O 10 Dakika O Dakika 5 10 a b Şekil 20.96 0.86 0.Standart (a) ve idrardan izole edilen (b) metil testosteron (1).75 0.aseton (80:20) III : Kloroform .75 0.aseton (80:20) IV : Kloroform siklohekzan glasiyal asetik V : Metilen klorür . 55°C de 2.85 0.65 0.mavi I : Kloroform .85 0.etil asetet (80:20): asit (70:20:10) II kloroform .86 hcksilnksifeııilpıopivonat -siyah kahverengi 4-hidroksi-19-ııortestosteron Kırmızı SarıParlak 0.glasiyal asetik asit (90:10) Testosteron ve epitestosteronun GLK ile tayini (Enzimle Hidroliz Yöntemi) İdrarda testosteron ve epitestoronun konjugatları asit hidroliz yerine (3.glasiyal asetik Asit (80:10) IV : Metilen klorür .91 siklopentilpropiyonat -kahverengi kahverengi Nandrolon fiMiilpropiyonat Gri .88 0. 100 mi idrarın pH sı 5'e ayarlandıktan sonra (3glukuronidaz (130000 ünite) ilave edilir. testosteronun (3) kromatogramları .70 0.95 0.SariParlak 0.glukuronidaz ile " enzim hidroliz" yöntemi kullanılabilir.79 0.93 0.85 0.

2 u.33 ± 0. Testosteron türevi ilaç (sustanon 250) kullanan hastalarda ise T 5. Olarak ayarlanır.62 ± 0... İç standart olarak metiltestortem 50 (ig/ml olmak üzere standartlar ilave edilir.94 ± 87 (. enjeksiyon giriş sıcaklığı 280 °C. 1.40 ± 0. tüketimi ve depolanmaları sırasında. Metilleme ile duyarlık sının 0.67 ug/ml ve 1.07 ng/ml ve T/E oranı 2.19 (J..g/ml. idrarda asit hidroliz yöntemi -İTK. (Donike. M. kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine "pestisitler" denir. kombinasyonunu takiben GLK ile tayini.32 bulunmuştur. Duyarlık 0. E ve T/E için sırası ile 2. yönteminde enzimatik yönteme göre daha yüksek verim elde edilir. E 1. ardından su ile yıkanarak susuz sodyum sülfattan geçirilerek suyundan kurtarılır. Kalibrasyon : Stok testosteron asetat ve epitestosteron asetat (1 mg/ml).25 ± 48 M-g/ml ve T/E oranı ise4. Bileştirilen eter ekstraktları % 20 NaOH. detektör sıcaklığı 300 °C. 180 Krcmatogramların pik yükseklikleri ölçülerek. Süzen. standart çözeltilerinden kloroformla seyreltilerek 10-100 |ag/ml arasında 5 seri çözelti hazırlanır.19 ± 0.96 ± 0.tg/ml.62 değerleri elde edilmiştir. 1988) Yaptığımız bir araştırmada. Şekil 20 (a ve b) de testosteron ve epitestostoronun kromatogramları (standart ve idrardan izole edilen) görülmektedir. ayrıca yöntem enzim hidroliz yöntemine göre daha ekonomiktir. Vural. Standart / iç standart pik yüksekliğine karşı konsantrasyon alınarak kalbirasyon grafiği çizilir. Ancak ekstraksiyonun benzenle yapılması. besin değerini bozan. Sonuç Testosteron ve epitestosteronun. Eter fazı uçurulduktan sonra. 1989) 181 5. S. yöntemin sağlık açısından sakınca oluşturmaktadır. 1936. mikroorganizmaları yok etmek için kullanılan fiziksel. GLK de sabit faz olarak %3 SE-30 (Chromosorb WHP 80-100 misli üzerinde) ve FİD detektör kullanılır. Hidrojen akış hızı 50 ml/dak. besinleri yok eden ve zarar veren haşereleri. S. Normal erkeklerde ise T. İlaç kullantmi ile T/E oranı artmaktadır. . epitestosteron (E) 0.ıg/ml netil testosterom (iç satandart) ilave edilerek 5 |^l gaz kromatografa enjekte edilir.05 ±ıg kadar inileilir (Süzen. normal kadınlarda idrarda testosteron (T) 0. PESTİSİTLER Besin maddelerinin üretimi. kalibrasyon grafiğinden hesaplanır.51 ±0.g dir.Soğuduktan sonra 3 kez eterle ekstrakte edilir. hava akış hızı 300 ml/dak. taşıyıcı gaz (azot) akış hızı 30 ml/dk.59 |j. Fırın sıcaklığı 260 °C. N. Bu oran 6 ve üstünde olduğunda ise sporcu dopingli kabul edilmektedir.88 ± 78 bulunmuştur. kalıntıya 50 ). asit hidrolizde olduğu gibi.g/ml. Hazırlanan seri çözeltilerden 5 (al gaz kromotografa enjekte edilerek yukarıdaki koşullarda çalışılır.

Aldrin. Silikagel G ile kaplanmış kromatografi plağının (5x20 cm boyutunda ve 20 [im partikül büyüklüğünde) ilk kolonuna 20 ja.Pestisitlerle. 182 Ancak GLK ve GK-MS kombinasyonları ile kendilerinin ve metabolitlerinin kesin analizleri yapılabilir. 1996'ya bakınız). . Burada çevrede kalıcılıkları nedeni ile kronik toksisite açısından da önem taşıyan klorlu hidrokarbon yapısındaki pestisitlerle. İlk sentezi yapılan klorlu hidrokarbon yapısında olan DDT ve klorlu siklodien yapısındaki dieldrin. Numune olarak mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. N. Standard madde karışımından (metil alkol içinde hepsini 1 g/l konsantrasyonda içeren karışım) 20 jllI 2. 5 g sodyum sülfat üzerinde kurutulur ve basınçlı hava veya azot akımında kuruluğa kadar uçurulur. İTK ile kalitatif analizleri Bu yöntem aldrin.1 tatbik edilir. İTK'ya uygulama : Ekstrakt 100 (il metil alkol içinde çözülür. heptaklor ve dokofan için kullanılır. DDT (letal doz 3. 1996). Vural. aldrin gibi insektisitlerin çevrede kalıcı ve karsinojenik etkili olmaları nedeni ile kullanımları kısıtlanmış ve daha sonraiarı da yasaklanmıştır. 5 mi sodyum hidroksit (20 g/l) ve 5 mi saf su ile yıkanır. Teknik : 10 mi numune. Ekstraksiyon 2. Fazların ayrılması için 5 dakika bekletilir ve üst faz ayrılır. mesleki maruziyet dışında. Organik klorlu pestisitler Kloıiulıidrokarbon yapısındaki (organoklorlu) pestisitler yapılarında klor bulunan aromatik veya alifatik bileşiklerdir. dieldrin. dieldrin ve endrin (akut letal dozları yetişkinlerde 5 g). akut ve ölümle sonuçlanan zehirlenme olaylarına ülkemizde sıklıkla rastanmaktadır (Vural. Pestisitlerin analitik ve adli toksikoloji açısından analizleri önem taşır. kez 5 mi petrol eteri ile tekrarlanır. 5 mi petrol eteri (kaynama noktası 40-60°C fraksiyonu) ile 5 dakika karıştırılarak ekstrakte edilir.N.0 g) ye göre daha çok toksiktirler. Ancak kalıcılıkları nedeni ile halen canlıların adipoz dokusunda ve insanlarda anne sütünde bulundukları gösterilmiştir (Fazla bilgi. Çözücü ile numuneden ekstrakte edildikten sonra İTK ile kalitatif analizleri yapılabilen bu maddeler için basit ve güvenilir yöntemler yoktur.. kolona uygulanır. akut toksisite açısından önem taşıyan organik fosforlu insektisitlerin rutin toksikolojik analizleri açıklanmıştır.1. çeşitli nedenlerle kronik. Yıkanmış ekstrakt.için.. 5. Ayrılan petrol eteri fazları birleştirilir ve sırası ile 5 mi saf su.

siklohekzanla doyurulmuş tankta develope (10 cm. heptaklor 34 ve aldrin 41 elde edilir. Organik fosforlu indetisitleri çok geniş bir grup olup. genelde sıcak kanlılara ve insanlara toksiktirler ve çeşitli nedenlerle sıklıkla akut zehirlenmelere ve ölüme neden olmaktadırlar. (Flanagan R. geniş bir grubu oluşturmaktadırlar. S.5 mg/1 ile 10 mg/l arasında değişir. Bu teknikle yaklaşık hRf Rf değerleri : lindan 0. konsantre nitrik asit ile (10:1) oranında seyreltilir] püskürtülür ve 15 dakika UV (254 nm) altında bekletilir.Kromatogram. R . Kromatogramların belirtilmesi için potasyum permanganat çözeltisi (0. Bu nedenle analiz sırasında mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen örneklerin pH sini analizden önce 7 ye ayarlamak gerekir. İdentifi-kasyon standart kromatogram ile karşılaştırılarak yapılır.İ mol/l) püskürtülür. Bazıları herbisit olarak da kullanılır ve insanlarda toksiteleri oldukça düşüktür. Zehirlenme belirtileri muskarinik.J. 183 Soğutma için bekletildikten sonra. arkadan yavaşça 2-amino. ve ark. Çoğu insektisit olarak kullanılır. Organik fosforlu pestisitler Organik fosforlu pestisitler. semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Sonuç : Klorlu hidrokarbonlar kahverengi/siyah lekeler verir. musküler tremor ve konvülziyonlar. diagnozda yararlı olabilir. 100°C de etüvde 20 dakika bekletilir. Organik fosforlu insektisitler. 1995) Yöntemin duyarlığı organik klorlu pestisitin yapısına bağlı olarak 2. asit ortamda da dayanıklı değillerdir.9.etanol (etanolamin) püskürtülür. Akut zehirlenmede kusma.1 mol/1 gümüşnitrat çözeltisi. Klinik değerlendirme Organioklorlu pestisitler. Önemli bir kısmı (azinfos metil. nikotinik ve merkezi sinir sisteminin aşırı stimülasyonu şeklindedir. başlıca MSS'ni etkilerler. Organik fosforlu insektisitlerin batıcı (sarımsak) kokuları. . Başlıca toksik etkileri asetilkolin esteraz inhibisyonuna davanır. solunum depresyonu görülür. Dieldrin ve endrin bu koşullarda detekte edilemezler. diyare. ekstremitelerde zayıflık ve uyuşukluk. temel yapıları ve bazı örnekler aşağıda verilmiştir.2. dikofan 26. diazinon ve malation gibi) 184 bazik ortamda hidroliz olurlar. uyarılma. nitrik asit ile seyreltilmiş gümüş nitrat çözeltisi [0. Zehirlemenin tedavisinde. yükselinceye kadar) edilir ve kuruluğa kadar uçurulur.

idrar ve ölüm halinde vücut dokularında) organik fosforlu insektisitler ve metabolitleri aranır. Yöntemin prensibi. Üst faz ayrılır ve ikinci kez 5 mi metil tersiyer bütileterle ekstraksiyon tekrarlanır. Örneğin parationla zehirlenmede. idrarda düşük konsantrasyonda oldukları için gerek izolasyon ve gerekse identifikasyon ve analizleri dikkat ister (Besbelli. Bu nedenle zehirlenmelerde. 5 mi metil tersiyer-bütileter ile 5 dakika karıştırıcı kullanarak ekstrakte edilir. zehirlenme şiddeti hakkında bilgi verir. dimetilfosfat ve paration ile dietilfosfat: disulfotan ve forat ile dietiltiyofosfat metabolitleri oluşur. 185 3) Organik fosforlu insektisitler kolinesteraz inhibitörüdürler. metaboliti p-nitrofenol analizi de yapılır. Standart olarak çeşitli organik fosfat esterleri (metadon. methidation.. Organik fosforlu insektisitlerin İTK ile kalitatif (nitel) analizleri i) Yöntem mide muhtevası ve olay yerinden elde edilen kalıntılara uygulanabilir. diklorvos. Aktivitedeki düşme oranı. Örneğin: Fosf'amidon. dioksation ve klorprifos gibi) metil alkolde (1 g/l) konsantrasyonda karışım halinde hazırlanır. N. 2) Bazı dimetil ve dietil organik fosfor yapısında olan organik fosforlu insektisitlere maruz kalmanın araştırılmasında alkil fosfat metabolitlerinin tayini yapılabilir. organik fosfat esterlerinin 4-(p-nitrobenzil) piridin (asetonda 20 g/l) ve aseton: tetra etilenpentamin (9:1) kombine reaktifleri ile mor lekeler vermesine dayanır. Fazların ayrılması için 5 dakika bekletilir. . Ancak dialkil fosfatlar. destekleyici deney olarak plazma asetilkolinesteraz aktivitesi (AChE) tayin edilir. Dialkilfosfat metabolitleri düşük maruziyetlerde de iyi bir indikatördür. 1993). katı sodyum bikarbonatla 7 ye ayarlanır. Teknik : 10 mi örnek alınır ve gerekiyorsa pH.O—-P—S b—p—Q Fosforoditioat R || \ II O----P----S ı\ J* Fosforotiolat Fosforotioat B° \ II 1 Fosfat Zehirlenmenin toksikolojik açıdan tanısında : 1) Vücut sıvılarında (kan.

Oda ısısında kurutulur. İTK' da bu yöntemle dimetoat ile : 0. Kromatogram (siklohekzan/aseton/kloroform: 70/25/5) karışımında 10 cm. Şartlar uygunsa bir gece bekletmek yerindedir. İkinci kolona da 10|_tl standart karışım uygulanır.04 mi numune (kantitatif tayinde miktar önemli) çapları 5 mm yi geçmeyecek şekilde damlatılır. Devolopman çözeltisi : (Benzen/aseton): (80/20) oranında Adsorban : AI2O3 (20x20 cm levha üzerinde) Standardlar : Daha önce açıklandığı şekilde hazırlanır.11 .m ortalama tanecik büyüklüğünde) kaplanmış levhaya uygulanır. İTK'ya Uygulama : Ekstrakta 100(il metil alkol ilave edilir ve 20^1 silikagel G ile (5x20 cm boyutunda. 10 mi (b) çözeltisi ile karıştırılır. Lekeler standartlarla karşılaştırılır ve Rf değerleri hesaplanır. 186 Tabakaya 4-(p-nitrobenzil) piridin çözeltisi (asetonda. 20 u. Tanktan çıkartıldıktan sonra kurutulur.5 bromofenol çözeltisi (asetonda) kullanılırken 100 mi (a) çözeltisi. 20 g/l oranında) püskürtülür ve 110°C da 30 dakika bekletilir. İcabında süzülerek belirli bir hacme (10 mi ye) tamamlanır.Ekstraktlar birleştirilir. . Formülasyonlardan organik fosforların izolasyonu : Emülsiyon veya toz halindeki numuneden 200 mg alınır. ii) İTK ile kalitatif analizde diğer bir renk reaktif olarak (gümüş nitrat -bromfenol) karışımı kullanılabilir: Olanaklar açısından daha pratik olan bu yöntem aşağıda açıklanmıştır. Renk reaktifi : a) %1 AgNOj (3:1 oranında su/aseton karışımında). Basınçlı hava veya azot akımında kuruluğa kadar uçurulur. yüksekliğe kadar develope edilir. Yöntem mide içeriği veya olay yerinden elde edilen numunelere uygulanabildiği gibi insektisit formülasyonlarada uygulanabilir.58 Rf değerleri elde edilir. (Örneğin. b) %0.42 . faz ayıran filtre kağıdından temiz bir tüpe süzülür. İnsektisit formülasyonunda izolasyon işlemi ise aşağıda açıklanmıştır. Soğutulduktan sonra aseton /tetraetilenpentamin (9/1 oranında) karışımı püskürtülür. klorprifos ile : 0. Uygulama : Mide içeriği veya olay yeri kalıntısından izolasyon daha önceki İTK tekniğinde olduğu gibi yapılır. malation ile : 0. Sonuç : Organik fosforlu insektisitler açık kahverengi zemin üzerinde mor lekeler verir. bromofos ile : 0. 187 Numunenin İTK'va tatbiki : Önceden hazırlanmış 0. 10 mi asetonla sık sık çalkalanarak oda sıcaklığında ekstrakte edilir (Cam kapaklı bir erlen veya daha iyisi bir mezür içinde).54 .

Adsorban tabaka, daha önceden developman sistemini içeren ve çözücü atmosferi ile doymuş tanka yerleştirilerek genellikle çözücü yüksekliği başlangıçtan 10-12 cm yükselinceye kadar bekletilir. Developman zamanı ve oda sıcaklığı kaydedilir. Tanktan çıkarılan adsorban tabaka, oda sıcaklığında kurutulur. Kromatogramların belirli hale getirilmesi : Reaktif karışımı adsorban tabakaya püskürtülür ve levha 50-60°C de 10 dakika kurutulur. Mavi zemin üzerine, tiyoorganik fosforlu insektisitler, viyole renk tonları verir. Bu rengin belirgin hale gelmesi için, %1 lik sitrik asit püskürtülerek veya levha brom buharına tutularak mavi olan zemin rengi giderilir. Çok hafif renkli olan lekeler ise 5-10 dakika U.V. de bekletildiğinde belirgin hale gelirler. Kromatogramların Rf değerleri saptanarak standartlarla karşılaştırılır. Böylece organik fosforlu insektisitlerin indentifıkasyonu yapılır. Genel olarak organik fosforlu insektisitler (bromfenol mavisi+gümüş nitrat ile) mavi (rogor); viyole (gusathion); mavi viyole (paration ve diazinon) renkleri verirler. Asetilkolin esteraz aktivitesinin tayini Organik fosfat ester ve karbamade yapısındaki insektisitler asetilkolin esteraz enzimini inhıbe ederek serinin iletimini bozarlar. Kolin esteraz başlangıç olarak karaciğerde oluşur, ancak plazmada da bulunur. Plasma kolinesteraz inhibisyonunun fizyolojik olarak önemli düşünülmez. Kolinesteraz ve asetilkolin esteraz farklı enzimlerdir. Plazma kolinesteraz hemen hemen tamamen inhibe olabilirken, eritrositlerdeki asetilkolin esterazın halen %50 si aktivitesini koruyabilir. Bu durum 188 maddelerin relatif inhibisyonuna, giriş yollarına, maruziyet derecesine bağlıdır. Pratikte plazma kolinesteraz aktivitesinin tayini organik fosforlu insektisitler veya karbamatlara maruziyetinin belirlenmesi için uygun bir indikatördür. Aktivitenin normal olması, bu maddelere maruziyetin olmadığını gösterir. Aktivitenin düşük bulunması halinde, toksik madde ve /veya metabolitinin biyolojik sıvılarda bulunması ile zehirlenme olayı ve nedeni desteklenmiş olur. Hem eritrosit ve hem de plazma ChE düzeyinin düşük olması, organik fosfat veya karbamat grubu pestisitlerle zehirlenme olasılığını güçlendirir. Kolinesteraz aktivitesinin tayininde kullanılan 1) yarı kantitatif basit bir yöntem 2) daha duyarlı olan diğer bir yöntem aşağıda açıklanmıştır. 1) Asetil kolinesteraz inhibisyonunun yarı kantitatif değerlendirmesi Yöntemin prensibi, substrat olarak kullanılan asetiltiyokolinin, AChE tarafından asetil ve tiyokoline hidroliz olması; oluşan tiyokolinin 5,5'-ditiyobis (2-nitrobenzoik asit) ile sarı renkli kompleks vermesine dayanır. Oluşan sarı rengin şiddeti pralidoksim (organik fosfat esterlerinin inhibisyonunda reaktivatör içeren numune ile karşılaştırılarak yorumlanır.

Yöntem serum veya plazmaya uygulanır. Reaktifler : Dithiobisbenzoat reaktifi : 5,5'-nitrobenzoik asit (DTNB), 0,2 g/l konsantrasyonunda sodyum dihidrojen ortofosfat tamponu (0.1 mi, pH 7.4) içinde hazırlanır. Asetiltiyokolin iyodür çözeltisi: Suda 5 g/l konsantrasyonda hazırlanır. Pralidoksim klorür çözeltisi: Suda 200 g/l konsantrasyonda hazırlanır. 189 Kör (veya kontrol) olarak kullanılacak plazma veya serum maruz kalmamış kişilerden sağlanır. Uygulamada : 3 tane 10 mi lik tüplerin herbirine 2.0 mi DTNB reaktifl ve 1.0 mi asetiltiyokolin iyodür çözeltisi konur. Birinci tüpe 20 \x\ kontrol plazma, ikinci tüpe ise 20 (al numune plazma konur. Üçüncü tüpe ise 20 jul pralidoksim çözeltisi ve 20^1 numune plazma ilave edilir. Her üç tüp te vorteksle karıştırılır ve oda sıcaklığında 2 dakika bekletilir. Sonuç : a) Kontrol tüpte oluşan sarı renk, test tüpüne göre (2. Tüp) daha koyu ise, asetilkolin esteraz inhibitörü bu maddenin varlığını gösterir. İlaveten pralidoksim içeren tüpteki karışımın (3.tüp) rengi, kontrol tüpü ile aynı ise, o zaman organik fosfat esteri ile ilgili bir AChE inhibitörü vardır. Bunun diğer deneylerle desteklenmesi gerekir. (Organik fosfat esteri pestisit grubu veya metabolit analizi ile). 2) AChE aktivitesi tayini Yukarıda AChE'ın nitel analizi için uygulanan yöntem kantitatif amaçla da kullanılabilir. İlk kez Ellman tarafından uygulanmıştır. (Ellman,G., 1959; WH0, 1987) Reaktifler : DTNB tampon çözeltisi : 100 mg DTNB; 4.472 g disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4) ve 250 g potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4), 800 mi distile suda çözülür. 4.5 g sodyum klorür ilave edilir ve distile su ile 1 litreye tamamlanır, pH kontrol edilip, 7.6'ya ayarlanır. (Seyrettik HC1 veya NaOH ile). Bu çözelti buzdolabında en fazla 1 hafta dayanır. 190 Substrat olarak propiyoniItiyokolin kullanılır: 150 mg madde 80 mi su içinde çözülür, distile su ile 100 mi ye tamamlanır. Bu çözelti günlük hazırlanır. AChE inhibitörü olarak eserin salisilat (fizostigmin salisilat) kullanılır. 50 mg madde 40 mi suda çözülür, distile su ile 100 mi ye tamamlanır. Çözelti baz dolabında en fazla 2 hafta dayanır.

Teknik : Yöntem tam kan, eritrosit veya plazmaya uygulanabilir. Kan örnekleri heparinize tüplere alınır. Yöntem postmortem kana da uygulanabilir. Heparinli kan örnekleri +4°C de saklanır. Uygulamada 20 \ı\ kana 20 mi DTNB tampon çözeltisi ilave edilir. Seyreltilmiş kan örneğinden üç tüpe 4'er mi konur. (1. Tüp kör kan deneyi için: 2. Tüp kan numunesi, geriye kalan seyreltilmiş kan, 3. Tüp 3000 rpm de 5 dakika santifüj edilir. Süpernatanttan, 4'er mi 2 ayrı tüpe konur. (3. Tüp plazma kör; 4. Tüp plazma numunesi). Kör deney olarak ayrılan (1. ve 3. tüplere) kan ve plazmaya 50 jul eserin salisilat çözeltisi (ChE inhibitörü) ilave edilerek, vortekste karıştırılır. Bütün tüpler (kör ve numune içeren tüpler), 5 dakika 30°C de su banyosunda inkübasyon için bekletilir. Hepsine substrat olarak 1 mi propiyonil tiyokolin ilave edilir. Tekrar 30°C de 10 dakika inkübasyon için bekletilir. İnkübasyondan sonra, numune plazma ve kanı içeren tüpler 50 (0.1 eserin salisilat çözeltisi ilave edilir. 1 ve 2 nolu tüpler (kanlar) 3000 rpm de 5 dakika santifüj edilir. Oluşan sarı renkli çözeltilerin absorbansları (her 4 tüpteki çözeltiler), distile suya karşı, 405 nm de okunur. 191 Kalibrasyon Sistein hidroklorür standart olarak kullanılır. 63.05 mg sistein hidroklorür 900 mi distile suda çözülür. Distile su ile 1000 mi ye tamamlanır (0.4 m mol I). Çözelti kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır. Kalibrasyon eğrisinin çizilmesi için 0; 0.20; 0.40; 0.60; 0.80 ve 1.0 mi sistein standart çözeltilerine, 4 mi DTNB tampon çözeltisi ile siyreltilir. Distile su ile 5 mi ye tamamlanır. Oluşan renklerin absorbansı, (1 mi distile suya 4 mi DTNB çözeltisinin ilavesi) ile hazırlanan köre karşı 405 nm de okunur. Absorbansa karşı, sistein konsantrasyonu işaretlenerek doğru çizilir. Hesaplama : Kolinesteraz aktivitesi tayini için aşağıdaki formül kullanılır. A (T-B) C (S) x T.V

ChE (aktivitesi) =---------------x------------------IU/ml A (S) t x SV

A (T-B) : Tam kan veya plazmanın absorbansından tam kan (kör) veya plazma (kör)ün absorbansının çıkartılması ile elde edilen absorbans (An - Ak) A(S): En yüksek konsantrasyondaki standart çözeltinin (genellikle 0.40 u mol/ml sistein) absorbansı (As)

x 10 şeklinde formüle edilebilir.5 IU/ml. Organik fosfat esterlerin maruziyette AChE inhibisyon % si daha uygun bir kriterdir. Eritrosit: 2.V.5-3. .V.C(S) : Standart çözeltinin en küçük konsantrasyonu (genellikle 0. % 90-100 inhibisyonu ise şiddetli zehirlenme olarak kabul edilmektedir (Maroni. Ölüm olaylarında.004 mi) t: Reaksiyon zamanı (10 dakika) IU/ml: Uluslararası ünite birimi (a.1 IU/ml arasındadır.08 x 5 A (T-B) ChE aktivitesi =-----------. 192 A (T-B) 0. AChE düzeyindeki düşme % si (inhibisyon %): Maruziyet öncesi AChE . Sonucun yorumu Organik fosforlu insektiflere maruz kalmamış (normal) kişilerin kolinesteraz değerleri: Tam kan : 4.5-7. As Eritrosit kolinesteraz aktivitesi : (Tüm kan kolinesteraz aktivitesi-plazma kolinesteraz aktivitesi) eşitiği ile hesaplanır.1 : 5 = 0. ölüm nedeni hakkında bir bilgi verebilir.maruziyet sonrası AChE -xlOO formülü ile Maruziyet öncesi AChE hesaplanabilir. mol substrat/dakika Teknik kısımda anlatılan koşullarda çalışıldığında değerler yerine konulursa. Kolinesteraz düzeyinin % 50-60 inhibisyonu hafif .x lOIU/ml A (S) 10x0. postmortem kanda kolinesteraz aktivitesi tayini. 1986). Bu amaçla kişilerde maruziyet öncesi ve sonrası AChE aktivitesi ölçülür..x-----------.08 n mol/ml sistein) T. M.: Toplam hacim (5 mi) S. % 60-90 inhibisyonu orta.0 IU/ml.: Örnek hacmi (absorbansı okunan 20 jj. Plazma : 1.= --------------.6-4.004 A (S) An-Ak ChE (IU/ml) =-----------.

vulkanize kauçuk. CO zehirlenmelerinden ölen kişilerde AChE aktivitesi düşük bulunmuştur. sb. iatrogenik zehirlenmelerin araştırmalarında atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) ve İndüktif Coupled Plasma Spektrofotometresi (ECP) en çok tercih edilen yöntemlerdir. Reinsch deneyi Bakırdan daha soy elementlerin biyolojik materyalde aranmaları için kullanılan bu test ve destekleyici deneyler kitabın genel bölümünde açıklanmıştır. ve Gagliono Candela. Kurşun ve anorganik kurşun bileşikleri (kurşun nitrat. B. Hg. kurşun karbonat. Kurşun Kurşun ağır bir metal olup. lehim. Zamanımızda metal zehirlenmeleri. R.. Çünkü her iki teknikle de hemen bütün elementlerin analizi yüksek duyarlıkla olarak yapılabilmektedir. Ancak en fazla düşme organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmede gövrülmüştür (Kaşifoğlu. gibi) boya akümlatör. endüstri ve çevre açısından önemli olan kurşunun toksikolojik analizi açıklanacaktır. nikel gibi). Arsenik zehirlenmesinin Orfıla tarafından biyolojik materyalde (saçta) Marsch deneyi ile aranması adli ve analitik toksikolojinin başlangıcı olmuştur. Bazı metallerin (As. R. civa. mesleki maruziyet. rutin toksikoloji labratuvarlarda halen kullanılması gereken bir deneydir. Organik kurşun . insektisit. Geliştirilen yeni tekniklerle (atomik emisyon ve absorbsiyon spektrofotometresi : AES ve AAS .1987). seramik. Akut zehirlenme. Se ve Te) biyolojik materyalde doğrudan aranmalarında uygulanan Reinsch testi klasik bir yöntem olup. Ayrıca aynı örnekle multielementlerin kantitatif analizi hızlı olarak yapılabilmektedir. kadmiyum. 194 6. akut ve kazaen zehirlenmelerden çok mesleki ve çevresel maruziyet nedeni ile önem kazanmıştır (Kurşun. anorganik ve organik bileşikleri vardır. Bu bulgulara göre solunum yetmezliğinden kalp hastalığından. porselen. çeşitli nedenlerle ölen kişilerin (postmortem) kanlarında AChE aktivitesi tayin edilmiştir. ICP pahalı bir tekniktir.1.2. 1995).. Bu nedenle biyolojik materyalde metalik zehirlerin analizi ile ilgili yöntemlerde paralel olarak gelişmiştir. Bu bölümde Reinsch deneyi. METALİK ZEHİRLER Metallerle zehirlenmelere çok eski yıllardan beri rastlanmaktadır. krom.Yaptığımız bir araştırmada.. nötron aktivasyon: NAA) eser miktarda metallerin çevrede ve biyolojik materyalde duyarlı ve spesifik analizleri mümkün olmaktadır. iyi sonuç veren bir teknik olan AAS rutin olarak kullanılan bir yöntemdir (Fazla bilgi için: Borriella. 193 6. Bu nedenle toksikolojik analizlerde yeterli duyarlıkta. alaşım yapımı ve endüstirisinde kullanılır. polarografi. 6. anodik stripping voltametresi : ASV. N.

kurşun sodyum pirolidin ditiyokarbamatla komplekse alınır ve oluşan kompleks su ile doyurulmuş metilisobütilketonla (MIBK). 1997'ye bakın). 5 mi suda doyurulmuş MIBK ilave edilerek. G. 2. N. Güvendik. Her çözelti ilavesinden sonra vorteksle karıştırılır.25 mi 1 N asetik asit ilave edilir. N. 5 dakika 2000 devir/dak santirifüj edilir. 3. Kurşunun mesleksel ve çevresel izlenmesinde kandakurşun. Duydu. 2) Atomik absorbsiyon Spektrofotometresinde yarıklı kuvars tüp uygulaması . TMK gibi) toksisitesi ve çevre kirliliği nedeni ile kullanımları yasaklanmış veya sınırlanmış olmasına karşın halen bir çok ülkelerde önemini korumaktadır (Fazla bilgi için Vural. Yöntemin prensibi. 1983. Kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. N. Asetik asit (l. Kalibrasyon grafiğinden konsantrasyon hesaplanır. alevli yöntemde duyarlığı arttırmak için yarıktı kuvars tüpü uygulaması veya grafit fırın (alevsiz yöntem) yöntemi kullanılabilir (Vural. pH: 2-4 aralığında ekstrakte edilir.. 4. (Daha ilerde açıklanmıştır). Triton X -100 (Alkil fenoksi politoksi etanol) : 5 mi Triton X-100. N. N : 1996 ve Duydu. karıştırılır. kan örnekleri kurşun içermeyen heparinize tüplere alınır.. 1 mi amonyum pirolidin ditiyokarbamat çözeltisi.bileşiklerinden tetra etil kurşun (TEK) ve tetrametil kurşun (TMK) benzine geri tepmeyi önlemek için ilave edilir. Hemolizi hızlandırmak için vorteksle karıştırılır ve 10 dakika bekletilir. Üstte ayrılan organik fazın absorbansı 217 nm de atomik absorbsiyon spektrofotometresinde okunur. Doğrudan alevli AAS. Metiliobütilketon (MIBK): su ile doyurularak kullanılır. idrarla porfirin atılımı ve delta aminolevülinik asit (d-ALA) tayinleri yapılır. Y: Vural. 195 1) Alevli AAS yöntemi ile kanda kurşun tayini Kanda kurşun tayini için. Amonyum (veya sodyum) pirolidin ditiyokarbamat (SDDC): 2 g madde diyonize su ile 100 mi ye tamamlanır. Alkil kurşun bileşiklerini (TEK. Tümtürk. idrarda kurşun.N) Teknik : 5 mi heparinize kan örneğine 1 mi Triton-X-100 ilave ederek hemoliz edilir. 1998. Labratuvarımızda bu amaçla kullanılmış yöntemler aşağıda açıklanmıştır. Kanda ve idrarda AAS ile kurşun tayini Biyolojik materyalde AAS ile kurşun tayininde değişik yöntemler uygulanabilir. Organik fazın 217 nm de absorbansı MIBK (kör) e karşı okunur. 0. Vural. noniyonize su ile 100 mi ye tamamlanır. Reaktifler: 1. Y... 1998).

Teknik : Yarıklı kuarz tüp (hazır olarak sağlanır). Cihazın sıfır ayarı suda doyurulmuş MIBK ile yapılır.5 mi alınarak deiyonize su ile 5 mi ye tamamlanır. Daha önce açıklanan MIBK ile selasyon oluşturduktan sonra ekstraksiyonla kurşun tayinine göre duyarlık 2. kan örneğine uygulanan işleme tabi tutulur. Okunan absoıbans. 0. Kalibrasyon : Stok kurşun çözeltisinin seyreltilmesi ile standart karışım seri çözeltileri hazırlanır. Böylece 5 mi kan ile çalışıldığında 0. açıklandığı şekilde %l lik lantanyum klorürle kaplanır. yakut asetilen-hava karışımı. Y. 0. Bu şekilde 20 dakika tüpün alt kısmı. analizi yapılan ve atomize edilen metal atomlarının ışık yolu üzerinde yarklı kuarz tüp kullanımı ile daha yoğun ve daha uzun süre kalmasına dayanmaktadır. deiyonize su ile %1 oranında (hacim/hacim) seyreltilmiş sulfirik asitde çözülerek 100 mi ye tamamlanır.g/100 mi konsantrasyonda karışıma karşılık gelecek standart çözeltiler hazırlanmış olur. yarık (slit) genişliği : 1 nm. 20.yarıldı kuvars tüp kullanarak kanda kurşun tayini Alevli atomik absorbsiyon spektrofotometresinin (FAAS) duyarlığı. . 3) AAS . Standart kurşun çözeltisi (10 |ug/ml). Stok kurşun çözeltisi 0. 1 mi stok çözeltisinin deiyonize su ile seyreltilmiş %1 lik nitrik asitle 100 mi ye seyreltilerek hazırlanır. 197 Bu standart çözeltilere. Aletin sıfır ayarı MIBK'e karşı yapılır. Yarıklı kuars tüpün kaplanması: Bu amaçla % l'lik lantanyum klorür çözeltisi yarıklı kuars tüp üzerine FAAS çalışır durumdayken püskürtülür. dalga boyu 217 nm.5 kez arttırılabilir (Duydu.2 mi.-*)?. Bu yöntemin prensibi. 10 dakikada tüpün üst kısmı kaplanır. Kuars tüpün ışık yolunu kapatmaması için yatay ve dikey ayarlar yapılır. ve ark.Alevli atomik abrosbsiyon spektrofotometresinde (FAAS) yarıklı kuvars tüp . 40. STAT) uygun bir düzenekle alevin üzerine yerleştirilir ve alevin yarıklı kuars tüpün yarıkları arasında geçmesi sağlanır. Bu kaplama sayesinde tüp ısıya daha dayanıklı hale getirilmiş olur. Bu 196 amaçla kullanlan yarıklı kuarz tüp (Slotted Tube Atom Trap.3 mi.. Organik fazın absorbansı okunur. Bu çözelti 1 mg/ml kurşun içerir. Kullanılan atomik absorbsiyon spektrofotometresinin koşullan : Lamba akımı : 5 mA. Çözeltiden 0. yarıklı kuarz tüp-atom yakalama tekniği kullanarak arttırılabilir. 0.1 mi. 0. Absorbansa karşı konsantrasyonlar işaretlenerek kalibrasyon grafiği hazırlanır. 60. 80 ve 100 p. günlük hazırlanan kalibrasyon eğrisinden değerlendirilir.atom yakalama tekniği uygulanarak aletin duyarlığı arttırılır.159 g Pb (NO. 1998).4 mi ve 0.

Organik faz. idrarda total kurşun tayini yöntemi uygulanır. yarıkıl kuarz sistemini içeren FAAS ile de duyarlığın arttırılması için kullanılabilir. Bu nedenle idrarda organik kurşun (PbO) ve anorganik (inorganik) kurşun (Pbl) atılmının 198 ayrı ayrı tayini ve oranları (PbO/Pbl). 1998). 130°C da 90 dakika bekletilir. Seyreltik amonyak çözeltisi ile pH 7 ye aralanır. organik kurşun bileşikleri ınarııziyetin bir ölçüsü olarak değerlendirilebilir (Duydu.g/ml ve 7 u.5 u. Kalibrasyon eğrisi için. daha önce açıklanan MIBK'la olan şelasyon-ekstraksiyön işlemi uygulanır. çözelti bir ertene aktarılarak 1 mi 1 M dibazik amonyum sitrat ilave edilir. İdrarda total kurşun (PbT) tayini : 10 mi idrar numunesi. idrardaki kurşunun sodyum dietilditiyokarbam (SDDC) ile selasyon oluşturması ve MIBK fazına alınarak. Bu çözelti uygun şekilde seyreltilerek 0. İdrarda kurşun total. asit dijestiyon fırınının özel tüplerine konur ve 5 mi konsantre nitrik asit ilave edilir. 199 İdrarda ALA tayininde prensip. önce 1 mi alınarak deiyonize su ile 100 mi ye tamamlanır (1 mg/100 mi). Uygulamada idrar ALA konsantrasyonunun tayini daha çok kullanılmaktadır. Organik fazın absorbansı su ile doyurulmuş MIBK 'a karşı 21 7 nm de okunur. Ve ark. doğrudan FAAS'de absorbansının ölçülmesidir.Kanda kurşun tayini yapılırken. stok kurşun çözeltisi 100 mg/100 mi. 2 mi %3 SDDC ilavesinden sonra 2 mi MIBK ile ekstrakte edilir. anorganik ve organik kurşun olarak tayin edilebilir. 4) İdrarda FAAS ve FAAS-STAT kambinasyonu ile kurşun tayini Bu yöntemin prensibi. Kalibrasyon eğrisinden konsantrasyon hesaplanır. Süre sonunda. Not : Aynı yöntem. Total kurşun atılımı ise genel kurşun maruziyetinin bir ölçüsü olarak kullanılır. kurşunun bir kısmı organik kurşun metabolitleri (trietil kurşun. ALA'nın etil asetoasetat ile kondensasyonu sonucu oluşan 2metil-3-karbetoksi-4-(3-piropiyonik asit) pirolun (kısaca ALA-priol). dietil kurşun gibi) şeklinde. Standart çözeltilerden 10 mi alınarak. Y.g/ml lik standart kurşun çözeltileri hazırlanır. bir kısmı da anorganik kurşun iyonu şeklinde atılır. Kandaki ALA ile idrardaki ALA konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Organik kurşun (tetra etil kurşun gibi) bileşiklerine maruziyette. Elde edilen absorbanslara karşı konsantrasyonlar işaretlenerek kalibrasyon eğrisi hazırlanır. etil asetat ile ekstrakte . yarıklı kuarz tüpü içeren FAAS cihazına çalışırken püskürtülür ve 217 nm de absorbans okunur. Pb maruziyetinde idrarda Ö-ALA tayini İdrarda 5-aminolevülinrik asit (ALA) artışının kurşun maruziyetinin tanısında kullanılabileceği (biyomarker) 196O'Iı yıllardan beri bilinmektedir.

6) ilave edilir. . Tüplerin her ikisi de kaynayan su banyosunda 10 dk.2. Eritrositlerdeki protoporfirinin artışı kurşun zehirlenmesinin tanısında biyolojik indeks olarak kullanılır. 5. Ayrıca kurşun maruziyetinde eritrositlerde porfirinlerin de düzeyi artar. 5 ve 6 mi stok çözeltiden alınarak su ile 100 mi ye seyreltilir. Kullanılan reaktifler : Stok ALA çözeltisi : 50 mg/100 mi (suda) konsantrasyonda hazırlanır. 3000 rpm'de santrifüj edildikten sonra üst fazda kalan etil asetat dan 2'şer mi alınıp ayrı tüplere aktarılır.0. Teknik : Kapaklı 2 ayrı tüpe l'er mi idrar ve l'er mi asetat tamponu (pH: 4.5. Porfirinler arasında en çok uroporfinin ve koproporfinin atılımı araştırılır.5 ve 3 mg/100 mi konsantrasyonlarda standart çözeltiler hazırlanmış olur. 1) İdrarda uroprofinin tayini : Yöntemin prensibi. numunelerde ALA tayininde açıklanan işlemler aynen uygulanır ve 553 nm de okunan absorbanslara karşı konsantrasyonlar belirlenerek kalibrasyon eğrisi hazırlanır.7 mi glasial (konsantre) asetik asit ve 13. Tüpler soğutulduktan sonra her ikisine de 3'er mi etil asetat ilave edilir ve elde çalkalanarak ALA-pirol ekstrakte edilir.2 mi etil asetoasetat ilave edildikten sonra her iki tüp vorteksle karıştırılır (etil asetoasetat ilave edilen tüp blank olarak kullanılır). Bu porfirinlerin çoğu protoporfirin şeklindedir. 0. Glasiyal asetik asit ile 100 mi ye tamamlanır. hem metabolizmasında oluşan porfirinlerin atılımının hızlandığı yıllardan beri bilinmektedir. Böylece 0.6): 70 mi su üstüne. beklenir ve 553 nm de absorbansları okunur. 3 dk.6. 2. idrar örneğine disodyumhidrojen fosfat (Na2HPO4) ve kalsiyum klorür (CaCl2) ilavesiyle çöken porfirinlerden. İdrardaki ALA konsantrasyonunu tayin etmek için etil asetoasetat ilave edilen (A) ve ilave edilmeyen (B) tüplerinin absorbansları ayrı ayrı ölçülür. uroporfirinler kalsiyum fosfat üzerinde absorbe olur. 3. Distile su ile 100 mi ye tamamlanır. Ehrlich reaktifi : 30 mi glasial asetik asit üzerine 1 g p-dimetilaminobenzaldehit ve 5 mi %60 perklorik asit ilave edilir. Tüplerden birine 0. Asetat tamponu (pH: 4. Bu çözelti +4°C de en az 2 ay dayanıklıdır.edilmesi ve Erhlich reaktifi ile verdiği viyole rengin absorbansının 553 nm de ölçülmesine dayanır. Her iki tüpe de 2 mi Ehrlich reaktifi ilave edildikten sonra 10 dk. 0. 1. Standart ALA çözeltileri. B 200 tüpünden elde edilen absorbans A tüpünden elde edilen absorbans dan çıkarılır ve elde edilen absorbans değerine karşılık gelen ALA konsantrasyonu standart eğriden hesaplanır. 1. bekletilir.3.6. Kalibrasyon doğrusu : Daha önce hazırlanmış olan standart ALA çözeltilerine. Kurşun maruziyetinde porfirinlerin tayini Kurşun maruziyetinde.6 g sodyum asetat trihidrat ilave edilerek çözülür.

huninin ağzı kapalı olarak 2 dakika çalkalanır. Teknik : Bir ayırma hunisine 15 mi idrar örneği alınır.g)/ml ekstrakt x------) x . vorteksle karıştırma ve santrifüj işlemi tekrarlanır. Çözelti spektrofotometre küvetine aktarılarak. Eter fazı 0. Çökelek 10 mi 0. Sonuçlar kreatinin'e göre düzeltilir.1 N HC1 ilave edilerek çalkalanır. 201 Üst faz atıldıktan sonra tüpe 2 mi 0.(A^so + A430)] 202 5 Toplam koproporfirin ()J. Kalıntıya 2 mi su ilave ederek. 30 mi eter ilave ederek. İdrarda koproporfırin konsantrasyonu aşağıdaki formülle hesaplanır. eter fazına 10 mi su ilave ederek tekrar çalkalanır.5 N-HCl'e karşı absorbansları spektrofotometrede okunur. alt faz süzülür. 2) İdrarda koproporfınin tayini Yöntemin prensibi: Asitlendirilmiş idrardan koproporfırinler eter ile ekstrakte edilir. Eter fazı temizleninceye kadar su ile yıkama (ekstraksiyon) işlemi bir kaç kez daha tekrarlanır.1 N HC1 ile ekstrakte edilerek.817 [2xA40ı . Uroporfirin miktarı aşağıdaki formülle hesaplanır : u. 1 cm lik spektrofotometre küvetine konarak.karıştırıldıktan sonra 30 dakika bekletilir 10 dakika santifüj (2000 dak/devirle) edilir. 401 ve 430 nm de 0. Birleştirilen asit ekstraktları 5 dakika 2000 devir/dakikada santrifüj edilir. Hg koproporfirin/ml ekstraktı = 0. Üst faz.5'e ayarlanmış olmalıdır.g)= (koproporfirin (u.5 N-HC1 içinde çözülür. Eter fazının 1 mi 0. 380. 405 ve 430 nm de absorbansları okunarak. Teknik : 5 mi idrar örneği deney tüpüne konarak. Fazlar ayrıldıktan sonra. 380. 2000 dak/devirle santrifüj edilir. Sulu faz atılır. Çözeltinin pH sı 5-5.1 N NaOH ilave edilir.Çökelek hidroklorik asitte çözülür ve 380.g uroporfırin/ml = 0. Eter fazına / mi 0. Tekrar vorteksle 10 dakika karıştırılarak santifüj edilir. Üst faz atılır.1 NHCI ile ekstraksiyonu 5 kez tekrarlanır.5 . 405 ve 430 nm de 0. numunenin pH si 2. 380. konsantrasyon hesaplanır.3. Üzerine 2 damla %5 lik Na2HPO4 ve 2 mi 1 N NaOH ilave edilir. sulu faz atılır. 1 mi glasial asetik asit ilave ederek.831 x [ 2 A405 (A380+ A43o) ] Burada : A absorbansı göstermektedir. Vorteksle karıştırıldıktan sonra 30 dakika bekletilir 10 dakika santrifüj. 15 mi lik santifüj tüpüne pH sı ayarlanmış idrar örneğinden 2 mi konur. 401 ve 430 nm de absorbanslar spektrofotometrede okunur. 4 mi 1 M sodyum asetat ilave edilir. 1 mi 1 M asetik asit.1 NHCl'e karşı absorbansları okunur. Üst faz atılır.0'e ayarlanır.

g/1 olarak normal kişilerde 0-150 ja. Kurşun abrosbsiyonu ve kurşundan etkilenmenin tanısında en iyi kriter kan kurşunun tayinidir. 500-1500 ng/1 artmış. İdrarda kurşun atılımı daha uzun süreli maruziyetlerin gösterilmesi için daha uygun bir kriterdir. İdrarda litrede 80 p. c) Eritrosit protoporfırin düzeyi ise normal kişilerde 0-0. Zehirlenme olaylarında bu miktar 250 ja. kurşun absorbsiyonunun derecesini gösterir. Bu nedenle maruziyet derecesi ve kurşun entoksikasyonlarda biyolojik indeks olarak hem metabolizması ara.5 |j.g/100 mi arasında olması absorbsiyonun arttığını gösterir. 150-500 (j. Yapılan araştırmalara göre normalde kurşuna mesleki olarak maruz kalmayan kişilerde.mol/l üstüne çıkar.g kadar kurşun normal.15 24 saatlik idrar mi Alınan idrar örneği "spor" idrar örneği olduğu için.g/1 kabul edilebilir. Analiz sonuçlarının yorumu Kurşuna maruziyet derecesinin belirlenmesinde biyolojik materyalde (kan. Porfırinler ve ALA için normal ve yüksek değerler ise : a) İdrarda ALA (mg/1) : 0-6 normal. 203 Şiddetli zehirlenmelerde ve tehlikeli durumlarda kan kurşun düzeyi 120 Hg/100 mi kan üstüne çıkar.g/1 arasında ise artmış kabul edilir. yetişkin ve çocuklarda kurşun düzeyi 100 mi kanda 0-40 (ag arasında değişir. Kurşun maruziyetinde "hem" metabolizması da etkilenir. 1500 |J. kan kurşun düzeyinin ölçülmesi yakın zamanda kurşun maruziyeti için bir indekstir. 6-20 mg artmış. 204 . kemik gibi) kurşun tayini. 150-200 jj. toplam koproprofinin miktarından önce. Kandaki kurşunun 80-120 u. saç. Kan kurşununun %90'ı eritrositlerde toplanmıştır.g/1 kabul edilebilir. mesleki maruz kalanlarda ise 1. idrar.75 nmol/1. Özellikle organik kurşun bileşiklerine maruziyette total kurşun tayini yanında anorganik kurşun ve organik kurşun tayini de önem taşır. Rutin çalışmalarda.g/1 arasındadır. koproprofınin konsantrasyonu kreatinine göre düzeltilmelidir. b) İdrarda koproporfırin III (KP III ise) p.g/1 üstüne çıkar.(0-40 fJ. 20-40 mg/l kabul edilebilir.g/l üstü ise tehlikeli. 40 mg/l ise tehlikeli. İdrarda devamlı kurşun atılımı yüksek miktarda kurşun alınmasını gösterir.g/100 mi kan). [Anabilim Dalımızda çevresel ve mesleki kurşun maruziyetinin araştırılması ile ilgili çalışmalar ve bulguları içeren literatürler kitabın sonunda verilmiştir]. ürünleri olan dALA ve porfirinlerin de analizi yapılır. Vücutta toplam kurşun birikiminin yaklaşık %2 si kanda bulunur. 80-150 (j. çevre kirliliğine bağlı olarak.

su banyosu yerine yağ veya kum banyosunda yapılmalıdır. Bilinmeyen bir maddenin patlayıcı olup olmadığını. eğer asit özellikte bir madde ise. deri veya gözün kimyasal madde buharı veya kendisi ile temasında. Amonyak.EK-1 LABORATUVARDA İLK YARDIM Kimya laboratuvarlarında çeşitli nedenlerle kazalara rastlanmaktadır. Hafif şok görüldüğünde çay veya kahve verilebilir. Çoğunlukla bu maddeler cilt üzerinde tahriş edici etkiye sahip olduklarından yıkama işleminden sonra. mümkün olan aperey (Şekil 23) görülmektedir. Yıkama için her laboratuvarda bulundurulması. Her kimya laboratuvarında çalışanların bilmesi gereken bu önlemler aşağıda açıklanmıştır: 1) Laboratuvarda çalışırken. lavabo veya çöp sepetlerine atılmamalıdır. Bu nedenle yukardaki koşullarda çalışırken. Bu nedenle bu metallerin kırıntıları açık havada bırakılmamalı. 3) Gaz veya çözücü buharlar ile çalışırken inhalasyon yolu ile bir zehirlenme olduysa. kişi derhal laboratuvardan uzaklaştırılır ve yatırılarak sıcak tutulur. Tıbbi bir bakım gerekip gerekmediği. bu maddenin az bir kısmı metal spatülle alevde ısıtılarak anlaşılabilir. Metalik sodyum ve potasyum bu tür kazalara yol açan iki metaldir. hiç olmazsa normal bir gözlük takmak yerinde olur. Vakum veya yüksek basınç altında çalışan apereyleri (vakum desikatörü. Ayrıca bunlarla yapılan reaksiyonlar. korunması gereken en önemli organ gözlerdir. hastanın bu ilk yardımdan sonraki durumuna bağlıdır. ilk yapılacak iş bol su ile temas yerini yıkamaktır. patlaması ile ilgili olabildiğii gibi. sodyum bikarbonat çözeltisi ile. yangın bombası kullanmaktır. patlama tehlikesi olasılığına karşı. 2) Eter ve diğer uçucu yanabilen organik çözücülerle çalışırken bunların yanında alev bulundurmamalıdır. çoğu kez çalışılan toksik kimyasal maddelerin inhalasyonu. kullanılan apereylerin kırılması. gözde bu durum olduysa tıbbi bakım da yapılmalıdır. bir yanık pomadı (vazelin v. En iyisi. . otoklav) kullanırken. kalevi bir madde ise seyreltik asetik asitle temas yerini yıkamak gerekir. hidroklorik asit buharı ile hafif bir inhalasyon halinde bile hasta hemen hastaneye yollanır veya doktor çağrılır. Özellikle. Bu gibi durumlarda ilk yardım olarak laboratuvarda hemen uygulanması gereken önlemler vardır. Bu metaller miktarlarının 15-20 misli alkolle yok edilmeli veya orijinal şişeleri içinde saklanmalıdır. Arkadan. saat kayışı gibi eşyalar gevşetilir. göz.s ) sürmelidir. Bu kazalar. kalın camlı sağlam bir korunma gözlüğü takmahdir. deri veya ağıza temasla veya ağız yolu ile sindirim yoluna geçmesi ile meydana gelen zehirlenmeler şeklinde olmaktadır. Solunumu zorlayan elbise. Patlayıcı maddelerle çalışırken de korunma gözlüğü takmak zorunludur. 4) Ağız. Alev üzerine ıslak paçavra veya karbon tetraklorür dökerek yangın söndürülür. Yangın çıktığı taktirde yanabilen 205 her şey uzaklaştırılır.

Şekil 21. Burada önemle belirtilecek nokta şudur: Siyanür zehirlenmesinde ancak yukardaki şekilde bir ilkyardım laboratuvarda uygulanabilir.Göz yıkama şişesi 206 5. diğer yakıcı asitlerle oluşan deri yanıklarının tedavisinde (magnezyum+gliserin) pomadı kullanılabilir. brom. yanık yer %3 bakır sülfat ile yıkanmalıdır. Örneğin: a) Brom. bu maddelerin özel antidotlarının bulunması gerekir. 208 EK-2 ÖNEMLİ REAKTİFLERİN HAZIRLANMASI . 200 g magnezyum oksit. aşağıdaki şekilde hazırlanan antidot karışımı. Bu şekilde.sülfat (FeSO. demir-2-hidroksit hem emetik olarak etkir. 9) Amonyak tamponu (pH : % ): g amonyum 40 mi 5 M amonyak içinde çözülür. hemen ilk yardım olarak hastaya verilebilir. Ayrıca 1 hacim amonyağın (d: 0. Üstüne açıkça okunacak şekilde "SİYANÜR ANTİDOTU A" yazılı bir etiket yapıştırılır. 7H2O) ve 3 n sitrik asit BP soğuk suda eritilerek bir litreye tamamlanır (Bu çözelti bozulduğunda kullanılmamalıdır). b) Hidrosiyanik asit. Aynı şekilde (B) çözeltisinden de 50 mi alınarak ikinci bir şişeye konulur ve "SİYANÜR ANTİDOTU B" yazılır. formik asit ve hidroflorik asitle oluşan yanık şiddetini azaltmakta yararlıdır. Özel antidotlar: Korozif ve zehirli kimyasal maddelerle çalışan laboratuvarlarda. (A) çözeltisinden 50 mi geniş ağızlı ve polietilen kapaklı bir şişeye konur. B) 60 g susuz Na2 CO3 bir litre suda çözülür. solunum zehirlenmelerinde yapay solunum yaptıran apereyler bulundurulması da yararlıdır. İntravenöz olarak antidot uygulamasını ancak doktor yapabilir. Deri üstündeki iyot lekeleri de. siyanür tuzları ve nitrillerle (hidrolizle HCN verirler) oluşan zehirlenmelerde.88) su ile 15 kere sulandırılması ile elde edilen seyrettik amonyak. 8) Ayrıca büyük laboratuvarlarda. 240 mi gliserinle pasta haline getirilir ve bundan yanık kısma doğrudan doğruya sürülür. su ile 1000 mi ye tamamlanır. hem de siyanürle toksik olmayan demir bileşiği oluşturur. derhal % l'lik sodyum tiyosülfat içilmelidir. Ani bir zehirlenmede. bu iki şişe içindeki çözelti birbiriyle karıştırılır ve hastaya içirilir. 7) Fosforla cilt yanmalarında. Bunun dışında hemen doktora başvurmalıdır. formik asit. aynı şekilde sodyum tiyosülfat çözeltisi kullanarak uzaklaştırılabilir. 207 6) İyot içilmesi halinde. hidroflorik asit ve benzeri. A) 158 g demir-2.

. Su ile 100 mi ye tamamlanır. . . Bu şekilde hazırlanan alkol standardı %2 liktir. Cıva nitrat çözeltisi (Barbitüratlar için) : (HgO . b) 40 g potasyum iyodür 100 mi suda çözülür. 5 H O. 100 mi 1 N HCI de çözülür...05 g bromfenol mavisi 10 mi asetonda çözülür ve 100 mi ye tamamlanır. 209 Demir-3-klorür (ferri klorür) çözeltisi : % 5 lik : 5 g FeCI3 . Asetat tamponu (pH 5) : 13. Brillant green (yeşili) reaktifi : 1 g Brillant yeşili. . Bu sırada büret veya pipetin ucu su yüzeyine çok yakın olmalıdır.75 g p-nitroanilin 10 mi suda çözülür ve 20 mi konsantre HCI ilavesinden sonra 250 mi ye tamamlanır. fosforlular için) : 0.5 mi (b) çözeltisi. 25 mi (a) çözeltisi ile karıştırılır. Bromfenol mavisi reaktifi (TLC de org. b) %5likNaNO3 (suda). 25 mi asetik asit ve 100 mi suda çözülür. 20 mi distile suda çözülür. 100 mi %25 etil alkolde çözülür. Kullanmadan hemen önce 1.Distile su ile 500 mi ye tamamlanır. Berrak kısım kullanılır.4) : 24.HNO3) çözeltisi : 0.OH. 0.8 g H BO (borikasit). Bu çözeltiden 80 mi alınarak tekrar 20 mi 0. Borat tamponu (pH 9. Alkol Standart çözeltisi: 100 mi lik balonjojeye 50 mi distile su konur. 20 mi asetik asit ve loo mi su karıştırılır.05 g bromfenol mavisi 10 mi asetonda çözülür ve 100 mi %1 AgNO3 (Aseton + su : 1 + 3 da hazırlanmış) ile karıştırılır. Saf etil alkol ile 1 litreye tamamlanır.6 g Sodyum asetat ve 6 mi asetik asit yeterli miktarda suda çözülür ve su ile 1000 ml'ye tamamlanır. Kullanırken 10 mi (a). Diazo çözeltisi (fenol tayini için) : a) p-nitroanilin çözeltisi : 0.1 g HgO 10 damla %25 HNO3 içinde çözülür.280 mi saf konsantre sülfürik asit yavaş yavaş karıştırılarak ilave edilir. Bromlu su : 5 g sıvı brom cam kapaklı bir şişeye konarak 100 mi su ilave edilir.53 mi absolü mutlak etil alkol hassas bir pipet veya büretten ilave edilir. Alkollü potasyum hidroksit çözeltisi : 35 g K.Ansties reaktifi : 3.': . Raktif 2 günde bir yenilenmelidir. 2.70 g saf potasyum dikromat 150 mi distile suda çözülür. Civa-2-klorür (veya bromür) çözeltisi (Gutzeit deneyi) : 0.2 N NaOH ile 1 litreye tamamlanır. Bakır sülfat çözeltisi (Reinsch deneyi Hg için) : 5 g CuSO . 10 mi (b). Dragendorff reaktifi : a) 2 g bizmut subnitrat.2 N NaOH ilave edilir. 6 H O. 100 mi suda çözülür.

(Fehling 1).5 g senyet tuzu (sodyum potasyum bitartarat) 50 mi suda çözülür. Bu çözelti 1 mi de 10 mikrogram (jag) fenol ihtiva eder. 25 mi % 30 sülfürik asit (hacim/hacim). 17.6-disüIfonik asit) su ile 100 mi ye tamamlanır. Fröhde reaktifi: 0. 25 mi % 20 perklorik asit (ağırlık/ağırlık) ve 25 mi % 50 nitrik asit (hacim/hacim) karıştırılarak hazırlanır. Su ile 200 mi ye tamamlanır. iki çözelti eşit hacimde karıştırılır. İzopropilamih çözeltisi (Barbitüratlar için) : 5 g izopropilamin 100 mi susuz metil alkol içinde çözülür.5 g saf fenol 10 mi suda çözülür ve 4 mi konsantre HCI ilavesinden sonra su ile 500 mi ye tamamlanır. 5 H O 50 mi suda çözülür. : Kinin-KI reaktifı (Bizmut için): 1 g kinin sülfat 100 mi % 0. (Fehling II) Kullanılmadan önce. N-iyot çözeltisi: 12-13 g I ve 20-25 g Ki 100 mi suda çözülür.6-dibromokinon-klorimid 25 mi % 95 etanolde çözülür. 45 mi % 20 perklorik asit (ağırlık/ağırlık) ve 50 mi % 50 nitrik asit (ağırlık/ağırlık) birbiriyle karıştırılır. İyodoplatinat çözeltisi : 1 g platin klorür 10 mi suda çözülür ve 200 mi % 30 luk Ki içine ilave edilir.1 g 2.5 g kromotropik asit (1. b) 5 g Sodyum hidroksit. < ■ .Fehling reaktifi : a) 35 g CuSO . FPN reaktifi : % 5 ferriklorür. 2 g Ki ilave edilir. Fenol çözeltisi : a) Stok (Standart çözelti): 0. . 210 İyot çözeltisi : a) Genel ( %2 ): 2 g iyot ve 4 g potasyum iyodür 100 mi suda çözülür. Flourscein reaktifi (İTK için): 0. Karışım karanlıkta saklanmalıdır. Mandelin reaktifi : 1 g amonyum vanadat 100 mi konsantre sülfürik asit içinde çözülür. Cam kapaklı renkli şişede ve buzdolabında saklanmalıdır.04 g flourscein 100 mi etil alkolde çözülür. Kahverengi şişede saklanır.1 g sodyum molibdat 100 mi konsantre sülfürik asit içinde çözülür: Gibbs reaktifi : 0.5 lik HNO te çözülür. ! '* Kobalt nitrat çözeltisi (Barbitüratlar için) : 1 g kobalt nitrat veya kobalt asetat 100 mi susuz metil alkol içinde çözülür. Çözeltinin rengi kahverengiye dönüştüğünde kullanılmaz. b) Seyreltilmiş fenol standardı : 1 mi stok fenol çözeltisi su ile 100 mi ye seyreltilir. ■■ ■ ■■ Kromotropik asit çözeltisi : 0.8-dihidroksi naftalin-3. Forrest reaktifi: 25 mi % 0. Kurşun asetat çözeltisi : 10 g kurşun asetat suda çözülür ve 100 mi ye tamamlanır.2 potasyum dikromat (suda).

Potasyum permanganat çözeltisi : a) (Kromotropik asit deneyi için ): 1. az miktar doymuş HgCU ilave edildikten sonra su ile 100 mi ye tamamlanır.Marme reaktifi : 30 g kadmiyum iyodür ve 60 mg potasyum iyodür 180 mi suda çözülür. b) (Asitli çözelti) : 1 g madde 40 mi konstantre H SO ihtiva eden 100 mi seyreltik asitli suda çözülür. 7. .Bu çözeltinin 0. 100 ml'ye tamamlanır. 211 Nessler reaktifı : a) 2 g HgCl2 6 g Ki ile birlikte az miktar suda çözülür. Pikrik asit çözeltisi (alkaloidler için) : Suda doymuş çözeltisi hazırlanır. 250 mi 0. 20 mi konsantre nitrik asitle çözülür ve eşit hacimde su ilave edilerek karıştırılır. Bir gece bekletilir. Gerektiğinde hafifçe ısıtılır. Karıştırıldıktan sonra 100 ml'ye tamamlanır. Çözünmenin tamamlanması için hafifçe ısıtılmalıdır. 12 g KOH bu çözelti içinde çözülür.7H O. 17 g KOH az miktar suda çözülerek eklenir. Kullanılmadan hemen önce hazırlanmalıdır. dekante edilerek berrak kısım kullanılır. Mayer reaktifi : 1. b) 3.H O 100 mi seyreltik HC1 de (35 mi konsantre HC1 su ile 100 mi ye tamamlanır) çözülür. 100 mi suda çözülür. Potasyum triiyodür ( KI-I) çözeltisi (asitli) Mikrokristalizasyon için : 10 g iyot 35 g Ki 100 mi suda çözünür. b) 1 g PdCl . Potasyum iyodür-Na2 SO3 (Reinsch deneyi için ) : 5 g Ki ve 20 g Na2 SO. Palladyum klorür çözeltisi (CO için) : a) 0. p-dimetilamin benzeldehit reaktifı (alkaloidler için) : a) (Alkollü çözelti) : I g madde. c) (Asitli çözelti) :1 g madde 100 mi konsantre H SO içinde.5 mi % 85 fosforik asit içinde çözülür ve su ile 50 mi ye tamamlanır. .4 ml'sine 20 mi glasial asetik asit ve 2.4 g civa-2-klorür (merküri klorür.22 g PdCl . 100 mi etil alkolde çözülür ve 2 damla konstantre sülfürik asit damlatılır.0 mi fosforik asit (H PO ) ilave edrek karıştırılır. • Marquis reaktifi : 3 mi konsantre asite 3 damla % 40 lık formaldehit (formalin) damlatılır. N-l-naftiletilendiamin reaktifi : 100 mg N-1-naftiletilendiamin etil alkolde çözülerek. Millon reaktifi : 10 g civa.25 g cıva-2-klorür (HgCl2) 80 mi su da doymuş HgCl2 çözeltisinden bu karışıma hafif kırmızı bir çökelelek meydana gelinceye kadar karıştırılarak ileve edilir.5 g selenyöz asit 100 mi konsantre sülfürik asitte çözülür.5 g potasyum iyodür ve 1. HgCI) ve 5 g potasyum i>odür 100 mi suda çözülür.01 N HCrde çözülür.5 g KmnO4. Mecke reaktifi (alkaloidler için) : 0.

H. P. 213 KAYNAKLAR Basclt. E. 120 mi M hidroklorik asit ve 40 g hidrate ferriklorür eklenir.C.D. Occup-environ. Volume 1. 63: 33-37. Clarke. Bonato.. .C. Trinder reaktifi : 40 mg merkürik (Hg) klorür 850 mi suda çözülür.Bu reaktif 6 ay daya nabilir. R. Saint Louise the C.G.C. R.C. R.. 212 Rhodamin B : a) (İTK'de püskürtme reaktifi): 0.2): a) 1.2 g bazik füksin veya p-rozanilin hidroklorür 120 mi sıcak suda çözülür.. l.. (1975). b) 0. the Pharmaceutical Press. California Biomedical Publieations. Methemoglobin and Sulfhemoglobin" in Grad\\ohls Clinical Labaratory and Diagnosis..". A. J.Bulanıklık veya çökelek oluşması halinde atılır. Qtıeiraz. Health. 20 mi distile suda çözülmüş 2 g anhidr sodyum sültlt ve 2 mi konsantre HCI ilavesinden sonra ağzı sıkı kapalı şişede saklanır. Borriello. c) 1. 2..ondon. Frigeno A. (Eds) Plenum Press.A.V. Arch.S.Soğuduktan sonra. Lanchote. New York. Pirotannik asit çözeltisi ( CO için ) : 1 g pirogallik asit ve 1 g tannik asit 100 mi suda çözülür.. (1980).. Sitrat tampon çözeltisi (pH:2. b) 90 g sodyum hidroksit 300 mi suda çözülür. Bauer.. Marigo M.. C.. b) Talyum için: 0. Davis. procedure for the analysis of hippuric acid and m-methyl hippuric acid by gas chromatography" Int. Dreoss.L.Zehirli olduğu için pipet kullanılmamalıdır. su ile 1000 mi ye tamamlanır. London. 397-405. (c) çözeltisine tamamen soğuk (b) çözeltisi ilave edilir ve karıştırılır sonra (a) çözeltisi ilave edilirken devamlı karıştırılır.C. Biomedical and Forensics Sciences. (1988) "Trace Element Analyse in Forensics" in Development in Analytical Methods in Pharmaceuticals.. (1991). Mosby Coınpany. 20 mi (a) ile 980 mi (b) çözeltisi karıştırılır. "Carboxyhemoglobin.1 g Rhodamin B 100 mi de çözülür. Scott-Wilson reaktifi : a) 5 g cıva-2-siyanür 300 mi suda çözülür. 67-74. 964-978. Piemento G. . O. S. Biological Monitoring of Industrial Chemicals. Schiff reaktifi : 0.A.1 M sitrik asit. Tagliora F. Gagliono Candela. C orvalho. Santos.2H2O distile su ile 100 mlye tamamlanır.b) Mikrokristalizasyon için: 2 g KMnO4 su ile 100 ml'ye tamamlanır ve 5 damla H PO ilave edilir.. "A new derivatization. (1980).45 g gümüş nitrat 200 mi suda çözülür. V. Isolation and Identification of Drugs Vol. R.187 gNaHPO.05 g Rhodamin B 100 mi konsantre HCL içinde çözülür..

(1967).C. 292-296. Vural. (1999) "A modified method for dctormination of hippuric acid in urine by HPLC" Ankara Ecz. C..Derg. Süzen.. . Handbook of Emergency Toxicology. (1969). R. M. Advances in Forensic and Clinical Toxicology. Basic Analytical Toxicology. "A comparison of a commercial microdifussion method and gas chromotography for ethanol analysis" J. İM. (1988). S. Anal. E. Duydu. baskı.. Ulucanlar Matbaacılık Sanayii.. A.Ecz. Flanagan. London. CBD'nin İTK ve kapiler gaz kromatografisi yöntemleri ile tayinleri" GATA Bülteni.. I'. Y.A. Duydu..37-46.. (1998). Aydın. J. Feldstein. II 3. S. press. F. G.. baskı.. Toxicol. (1998). B.. N. No: 37).S.. Beauftragter für Dopinganalytik Des Bııııdesinstitüts für Sportvvissenschaft. 263-287. Springfield Illinois. (1986). Y.. (1996). Brown.. M. Fak. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen. Ordog. S. R.. "Methods for the Determination of Carbon Monoxide" in Progress İn Chemical Toxicology Stolman. (1972). A.. T. Duydu.S. N. Emerson. "Alcohol Analysis" in Essentials of Forensic Science. (1997). analitik: 6) A.. Duydu.Cox. S. Academic Press. Schvvald.Ü.A. Ankara. Ellenhorn. Vural. "Haşiş içindeki majör kannabinoidler olan THC.. Cüley. 2.. 214 Craf. Donike.. genel: 147. "List of doping classes and methods". S. M. Sayal.. Uysal.Ü. 2. Charles & Thomas publisher.28(l). N. (1998) "Urinary excretion of lotal and inorganic lead in tetraethyl exposed workers" Bull: Environ. Gadamers Lehrbuch der Chemischen Toxikologie und Anleitung zur Ausmittelung der Gifte. de. \Villiams & Wilkins a VVaverly Company. Curry.Vural. Yayınları.. Işımer. 38. VVasserberger. Preuss Fr. N. 60: 395-401. Basımevi. J.. Gündüz. A. 50-64.. Süzen.. Y. "Urinary excretion of lead and 8-aminolevulinic acid in vvorkers occııpationally exposed to tetraethyl lead" Biological trace element research 63: 185-194.. Toksikolji Laboratuvar Kitabı... The Royal Society of Chemistry. Contam.. WHO Genova.J. Braitwaite. A. 14: 211-212. (Edt). Erdem... Vural. N. H.R. Instrümental Analiz.. baskı. (1975). Y.Widdop.. (1961). Wolff. Ohio. White P. (Ankara. N.... R. (1990).Yayınları. Band I. A. (no. Crifasi. London:99-119. Ellenhorn's Medical Tosicology. Toxkol. (1995)... V. Fak .. Kav e. Fen Fak. (Edt). A. A. Vural. R.

. Ankara (A.F.(1984). The Pharmaceutical Press. (!2):348-349.D (Edt) 5. S. L. Lowry. "Biological exposure index as a complement to the TLV". 215 Vural. Clarke's Isolation And Identification Of Drugs. A.... A. Jackson. Ecz..K. N. Med. (1988). Fak. J. J. Vural. "Forensic Identification Of Controlled Substances" in Forensic Science Handbook...Ü. Ankara Ecz. baskı. Basımevi. 23 (1-2): 11-20. "Kan alkolünün (mikroyöntemle. Thomson.V.küpçü. J. Vural. Doğa Bilim Dergisi: Tp (7) 192-200. J. Fak. Siegel. Moffat. 28.. Burgaz. L. baskı. L./ . G. Pannel. R. B. V:II Saferstein. . K.. Z: (1978).A. Ecz. L. JAnal. Ecz. Poklis..Ü. (kvıtp.. "Concentration adjustment of spot samples in analysis of urinary \enobiotic metabolites". Motacedded. Am. "Karbonmonoksit zehirlenmesi ile ölenlerde ve sigara içenlerde karboksihemoglobin ve methemoglobin düzeyleri". (1981). Vural.Ü. Ş. (1996).. "Ankara'da hava ve insanlarda kan kurşrn seviyesinin arattırılması". Der. Moss. NVilkinson..S. Mec. Serrano. B. (1983). 1-6. A.. F. N.Ü.. (II) 2: 190-199. Güvendik. (1990).(1994).. 103-114. Der. Prentic Hail. 70-131.. Anal. 8(1): 55-68.. (1988) "A Comparison of a microdiffusion method for ethanol and the Abbot TDx ethanol assay". Saygı.(Edt). 8.C. Vural. 578-582. Capshavv. N. Kahraman. VViddop. Progress in Chemical Toxicology V:I.. N. Quattrocchi. baskı Mc Graw Hail New York . N. (1996). "A modified method for the analysis of carhon monoxide in postmortem blood"... (1963). Trevisan.. 17: 637-642. "Türkiye'de kullanılan klorlu fenoksiasetik asit grubu herbisitlerin idrarda tayini için bir yöntem". Toxicol. Vural.. (1986). M. Vural. Stolman. B. 406-412. 50. (1993) "Sık zehirlenme nedeni olan ilaçların terapötik ve toksik kan dü/eylerinin araştırılması". (1986). '"Standardization of carboxyhemoglobin by ınicrospectrophotometric method and application of the tnethod to vvorkers occupationally c\poscd to carbonmonoxide". TürkHij. London 1. GLK ile tayini ve yöntemin trafikte uygulunmasf. A. Ş.. No: 73). R. Academic Press. Doğa Seri C. Toksikoloji. A. Mde. A. A.. Mec... (1983). Derg. Yayınları. Fak. Ind. Toxicol. N. "Analytical / Forensic Toxicology" in Cassarett & Doull's Toxicology Klaasser C. 951-969. Fak. Biyol. N. London 2.

S. Danışman: Prof. N. H. N. Vural). (1989). N.. Vural) (A. Vural.. Besbelli.. Sayın. Dr. Danışman: Prof. Doktora Tezi. 13(1-2): 65-77. Bazı İlaç ve Pestisitlerin Enzimatik Yıkılanma ile Postmortem Analizleri (A. Postmortem Kanda Kolinesteraz Aktivite Tayininin Adli Toksikoloji Açısından Değerlendirilmesi. Danışman: Prof.. Yüksek Lisans Tezi. N. Danışman: Prof. Saygı. N. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı. Ergun. İN. R.Ü. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı. N. Vural) (A. Doktora Tezi.Ü. (1996).Ü. Vural). 24(2): 83-94. B. (1996)... A.. (1995). "Kan alkol düzeyini etkileyen faktörlerin adli tıp açısından değerlendirilmesi". (1986). FaLDerg. Vural). Dr. 57:315-320. N.. "Organik baz yapısındaki stimülanların (doping maddelerinin) idrarda İTK ve GLK ile nitel ve nicel analizleri". Eczacılık Fakültesi. (1993). Vural. N. Disiplinlerarası Anabilim Dalı. N. Adli Tıp Bülteni 1(2): 74-81.Ü. Aromatik Hidrokarbonlara Mesleki Maruziyetin Biyolojik ve Çevresel Olarak İzlenmesi (A. Süzen.Sağlık Bilimleri Ens. Vural.Sağlık Bilimleri Ens. Dr. Danışman: Prof. Danışman: Prof. Ş.. Toxicol.Ü. N. Dr. Derg. Sağlık Bilimleri Ens.Ü. N.Ü. 216 Duydu. Dr.. Doktora Tezi. Bahardoğan. N. (1996).: Araştırma fonu. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi. Alkil Kurşun Bileşiklerine Maruziyetin Biyolojik İzlenmesi (A. (1999). Ecz. 19(l-2):59-70. (1983). N. Mec. S. A. H. Dr.. (1993). Vural). Sayın. Eııvinm.100007). Metil Alkol Zehirlenmesinde Biyolojik Materyalde Biyokimyasal Değişikliklerin İncelenmesi (A.. H. Danışman: Prof. Contam.Vural. Proje No: 90-20-00-01). Fak. Yüksek Lisans Tezi.Ü. Doktora Tezi. (1995). İN.Ü. Vural). "İdrarda testosteron ve epitestosteronun ince tabaka kromotografisi ve gaz sıvı kromotografısi ile tayini".VRLANILAN TEZLER Aksu Şan.Ü. Vural).Ü.. Burgaz. Danışman: Prof. Methylmercury in hair of fishermen from Turkısh coasts. "Effect of time interval betvveen the traffic case and alcohol on thc legal blood alcohol limit in traffic accidents".Türkiye'de Kullanılan Dipiridil Grubu Ve Klorlu Fenoksiasetik Asit Grubu 1 Icrbisitlerin Analitik Toksikoloji Açısından İncelenmesi (A. A. Vural. \ AR. (A. Sağlık Bilimleri Ens. . Araştırma Fonu. Organik Fosforlu İnsektisitlere Mesleki Ve İndirekt Maruz Kalmanın Toksikolojik Yönden İzlenmesi (A. Dr. Dr.. Ecz. Adli Tıp Ens. N. Ünlü.Ü. Doğanyiğit. Y. Modiflye Bogen ve Gaz Sıvı Kromotografisi Yöntemleri ile Kanda Etil Alkol Tayininin Analitik Toksikoloji Açısından Araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi.Sağlık Bilimleri Ens.. N. Ecz. Alikaşifoğlu.. Proje No: 91. Fak. Bull. (1983). (1995).

Dr. Saygı.. 212 Alkil fosfat. Vural). İş Yeri Ortamında Formaldehitin Çevresel İzlenmesi (A. 13. Ecz. Doktora Te/i. Vural. N. Doktora Te/i. Usanmaz. Ens. 40.Tümtürk. 183. 185 Alkil kurşun.Ü.Ü. 182. N.Ü.Fak. Süzen. Di. N. Motaceded. Danışman: Prof. S. Dr. Dr. 44.pitestosteronun GSK ile Tayini (A.Fak. 20.Fak.Toksikoloji Bilim Dalı Doktora Tezi. Danışman: Prof. ve TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu. 65. Dr. S. Danışman: Prof. H.Güvendik. Kara kaya. 217 İNDEKS -AAAS. Z. Ankara'da Hava ve İnsanlarda Kurşun Seviyesinin Araştırılması (A. 198 Aldehitler. Ecz.Sağlık Bil. Danışman: Prof. (1994). 66.. (2000). 64. Vural). (A. Dr. G. Sağ. Sağlık Bil. Ens. (1982). Sayın. (1998). N. 196. N. Dr.Ü.Vural). A. Bil. Ens. (iü\ endik). Toksikoloji Kürsüsü Doktora Te/i.Ü. Dr. Toksikoloji Bilim Dalı Doktora Tezi. Ş. Düşük Düzeyde Kurşun Maruziyetinde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması (A. (1988) Anabolik Siteroitlerin İdrardan İzolasyonları ve Tanımlanmaları. 195 . N.Ü. \.Danışman: Prof.Ü. N. Araştırma Fonu No: 87-30-0012). Ecz. (1977) Mikrosspektrofotometrik Yöntemle Karboksihemoglobin Tayininin Siandardizasyonunu ve Bu Yöntemle Mesleksel Olarak Karbonmonoksite Maruz Kalanlarda Kiirhonmonoksit İnhalasyonunun Saptanması (A. 31.Lisans Tezi. 104 Aldrin.Ecz. A.Adli Tıp Ens.. Danışman: Prof. 50.Vural). Organik Baz Yapısındaki Stimülanların (doping maddelerinin) İdrarda İTK ile Nitel ve Nicel Analizleri. Türkiyede Sık Olarak Zehirlenmelere Neden Olan İlaç ve Pestisitlerin Xad-2 ile İdrardan İzolasyon Koşullarının Araştırılması ve Bir Toksikolojik Analiz Tarama Yönıeminin Geliştirilmesi (A.Ü. Danışman: Prof. Doktora Tezi.. 36. G. . 184 Alkaloidler. Vural). (1982). Fak. Lisans tezi. (1982). Proje No : TAG 433.. 211. Alkol Hassasiyeti ve Alkol Metabolizması Enzimlerinin Postmortem Araştırılması ve Adli Toksikoloji Açısından Değerlendirilmesi (A.Vural).Ü. Y. Danışman: Prof. Testosteron Ve l'. Y. 195. 194.

196 Anilin'. 29. 36. 109 Apomorfin. 52. 139. 142. 60. 27. 7. 147. 3. 26. 66. 208 Baıbital. 49. 49. 69. 46. 19. 34. 144. 143. 149. 175.73 Antimon. 48 Aıııletamin. 32.65 Anlipirin.36. 138. 142 Amon\um pirolidin ditiyokarbamat. 91. 34. 124. 105. 22. 31. 13. 67 Antikor. 118 Asetaminofen. 66. 28. 179. 104. 52 Asidik iyodoplatinat. 56. 17. 150 Barbitüratlar. 140. 26. 158 Atomik absorbsiyon spektrofotometresi. 194 Aselamid. 154 Aminolevülinik asit. 177. 17. 167. 67. 21 Aromatik primer aminler. 71. 26. 44. 174. 64. 144 Boam testi. 65. 31. 18. 28. 112. 18. 36 Arsenik. 69. 57 Aspirin. 159 Asetil tiyokolin. 32. . 74. 17. 169 Ben/en. 25 Aseton. 47. 176 Anılbter maddeler.44. 159 Antijen. 46. 195 Amoharbital. 27. 155. 172. 114 Amberlit XAD-2. 125. 186. 70. 43 Aininoklorobenzofenon. 187 Asiclık ilaç.Alkolmetre. 194 -BBakır. 126. 28.

22 Dializ. 151. 93 Desipramin. 102. Ben/ofenon. 4. 156. 188 Diazo reaksiyonu. 29. 182 Demir-2-hidroksit. 26. 128 Dietilfosfat.127. 37.73 Diklorvos. 150. 154 Berlin mavisi.211 Conway mikrodifüzyon. 28. 11. 95. 157. 101. 26. 175 Digoksin. 28.213 Cıva-1. 150. 23.5'. 92 Bizmut. 38. 24. 52 Civa-2. 36. 3. 212. 182. 107. 24. 189 DDT. 27. 185 Dietilpropion. 20 . 42 -D5. 151. 137 Ben/odiazepinler. 184. 152. 154 Diazinon.31 Diazepam. 3. 52.69. 172 Difenilamin. 207 Demir-3-klorür. 136. 31. 210 Bratton-Marshell. 108 Çinkofen.ditiyobis (2-nitrobenzoik asit). 20. 27. 15. 96. 36 Dieldrin. 185 Dikromat testi. 88. 153 Buchwald. 183 Dietileter. 81 -CCıva.

192 Dubovvski yöntemi. 44 Knzim dijestiyon yöntemi. 166. 20.216. 176. Dowex 50. 173. 80. 202 Etil alkol. 183 Doping. 83. 210 DTNB. 40. 191. 176. 47 Dragendorff. 44. 31. 147. 191 Esrar. 180. 170 Eter. 44. 112 Etil benzen. 47.214. 177. 126. 25 Dillie-Koppany testi. 23. 17. 189. 18. 39 En/im yıkılama yöntemi. 172. Epiıestosteron. 172. 34. 167 Distilasyon. 138 Ditiyonit. 40. 171. 166 218 -EEfedrin. 125 . 99. 176 Ekslraksiyon. 90 Duquenois-Levine reaktifi.Dikuat. 15 Eserin salisilat. 41. 190. 103. 180 Eroin. 104. 84 Dokofan. 32. 172. 81. 39 Emetin.

20 Feldstein ve klendshoj. 44 Froehde reaktifi. 38.99. 22 Fraksiyonlu ekstraksiyon. 120. 197. 19.211 lomıalin. 36. 18. Fenoıiyazinler. 135. 196.23. 35 Feııasetin. 72 Floroglusin. 134. 117 Fenil salisilat. 174 Feni klorür. 42 Fen i I hidrazin. 207 Formol. 39. 118. 191 lloresans polarizasyon immunoassay. 36. 118. 102. 22 -G- . 199 Fehling deneyi. 21 Formaldehit. 165 Fujiwara deneyi. 117. 101.211 Forınalin. 1 16. 177. 119. 32 -F-' FA AS. 179 Fenitoin. 163 Fen i I butazon. 33. 18. 44 i enilpropiyonat. 57. 20 l'errosiyanür. 143. 145 Fenoller. 117. 36. 119.Etilen klorür. 4. 25 Fentermin. 116 Fpn reaktifi. 69 Eenobarbital. 92 Fi/ostigmin salisilat. 1 17 Formik asit. 24. 198. 99. 41. 17.

122 Klorlu siklodien. 127 HPLC. 63. 77. 21 Gaz kromatografîsi. 126. 194. 68. 21 Karboksihemoglobin. 74. 103 Heptadekanoik asit. 183.206 Ketonlar. 44. 22. 91 Guayakol. 7. 215 Karbolik asit. 20. 44 Kafur. 17. 184 Hidrofob nötral maddeler. 182 Kloroform. 77. 157. 80. 121. 25. 13 Kadmiyum.20. 103. 94 Glukoz. 125. 20. 176 Gettler-goldbaum yöntemi. 52. 19. 67 İmmunoassay. 61. 41.Ciallik asit. 152 Klorfeniramin maleat. 211 Kafein. 22. 150. 57 Klorlu hidrokarbonlar. 34 Kloralhidrat. 9. 11. 67. 30. 61. 174. 11. 50. 36 İyodoform deneyi. 74 İnce tabaka kromatografisi. 132. 44 Hippürik asit. 12. 31. 121. 17. 28. 36 Gutzeit. 28.36 Kinin. 32. 50. 19. 66. 134. 36. 57 . 134 Karbon monoksit. 177. 139. 186 219 Klorpromazin. 143 -İİlaç + antikor. 33 Guignard deneyi. 211 Kloral. 17. 35 İzopurpurik asit. 42 Guayak reçinesi. 35 İzonitril deneyi.20. 123. 71. 49. 92 -KKadaverin. 70. 29. 69. 62. Karbon tetraklorür. 129 Heptaklor. 44.25 Glutetimid. -HHead space. 14. 209 . 118. 51 İndofenol reakisyonu. 83. 170 Klordiazepoksit.

127. 186 Konim. 21. 141. 159. 169 Mefenamik.211. 169 Marsh testi. 169 -MMalıuion. 127. 99. 36 l. -LLahstix. 100. 193 .201. 132. 134. 64. 27 Kurşun.Kobalt tiyosiyanat. 189. 150 l. 168. 52 Metalik zehirler. 129 Melhb. 100. 133 Kııpröz iyodür. 99. 166.Aktivitesi. 134 Krezol. 5. 184 l.SD. 202 Kreatinin tayini. 129. 77. 128. 75. 194. 165. 52. 168. 15. 25. 166 Kodein. 167. 187 Mandolin reaktifı. 197 l. 104 Ksilen. 23. 80. 184. 171 Kolinesteraz.203. 135 Undan.ora/epam. 75. 76. 33 Kontrollü maddeler. 118. 170 Kokain.211 Kscntogenat deneyi. 163 Kromatografik yöntemler. 195. 56. 26 Metamfetamin. 50 Kıomotropik asit. 117. 86. 131. 3 Mecke reaktifı. 163 . 101. 186. 163 Kreatinin. 175 Metanol. 101. 188. 172. 34.cgal deneyi. 169 Marquis reaktifı.iebermann'ın indofenol. 89. 19 Lantanyum klorür. 140. 125. 18. 102. 56. 162. 160. 79.

36 Niketamid. 162 Paration. N-asetil-p-aminofenol. 127 Okzalikasit. 159. 183 Metil hippürikasit. 172 Nitrobenzen. 150 Norefedrin. 101. 180 Metoksifenamin. 155. Mikroskopik inceleme. 131. 17 Organik bazlar. 170 -NN. 164 Millon reaktifı. 23. 47.42 Organik asitler. 134 Morfin.52. 83. 18. 159 P-aminosalisilik. 163. 133. 20. 60. 139. 57 Nikotin. 172. 174 Nessler reaktifı. 57. 186 Ön denemeler. 143 . 159 NBD. 172. 25. 43. 173. 45 Parakuat.34. 129 Metil kloroform. 47 Parasetamol. 42. 80. 163. 106. 156 Metil testosteron. 95. 136 M-MHA. 96. 17 -PPalladyum klorür. 19.Methemoglobin.215 Metil alkol. 18. 168. 174 Nötral maddeler. 130. 44 Nötron aktivasyon analizi. 11. 152 Nandrolon. 99.69 Ninhidrin. 108. 35. 23. 161 Nordazepam. 188 Parri deneyi. 65 -O-ÖO-krezol. 177 Narkotikler. 175 Mikrodifüzyon. 139. 17. 126 Nitrözasit. 17. 23. 9. 129. 88 P-aminofenol. 42 Organik fosfat esterleri. 37. 185. 155 Papain. 104. 138. 154. 17.(1-naftil) etilen diamin. 121 Metil salisilat. 58. 50.

127. 128.33. 4. 97 Pirogallikasit. 65 Spekıroskopik yöntemler. 200 Pentobarbital. 100 Sü'llTlr. 162.39. 95. 212 Pirotannik asit. 186. 194. 97 98. 40. 184 Pikrik asit. 153 Teofilin. 96. 93.57. 97.204 Puıresin. 52 Pestisitler. 164 Sias-otîo. 95. 189 Primer aminler.80. 52 . 26 Temazepam. 13 -RReinsch deneyi. 18 Piridin. 91. 127 -SSakkarin. 151.P-dimetilaminobenzaldehit. 31. !3 Su buharı distilasyonu. 36 Sodyum tlorür. 187 220 Piridin-barbitürik asit. 9J. 36 Protoporfirin. 17.44 Striknin. 22. 121 T/H oranı. 145 Perfenazin.210 Pnilrofenol. 155. 36 Scou (Rı. 17. 41. 185 Porllrinler.l. 207 Siyanürler. 64. 36. 192 Sivaniir. 124. 173 Selem um.21 Sdıi İT reaksiyonu. 24. 157. 18. 38. 22. 138. 181 TDX. 136. 123. 150. NÜ. 10. 201. 105 Soıeı bandı. 182. 104 -TLl. 18 Pralidoksim klorür. 158 Saıııonin. 96. 156. 92.ktifi.42. 155 Salisilik asit. 166 Sokonal.. 18 Sekonder aminler. 91. 50 Spol testler.39.ıybal) testi. 33. 38. 98. 79 Spekiroskopi. 117 SehifTre:. 4. 36. 19. 26 SiMoin.-lrikloroetan. 32 Sujbert yöntemi. 42 Salisilamid. 90. i 72 Sek önder aminlerin. 156 Salisilatlar. 78 P-niiroanilin. 56. Renk reaksiyonları. 215 Tellüryum.

45. 132. 196 . 198 Tetrahidrokannabinol. 179. 202 UV spektrumları. 195 Tiyopental. 7 Tetrameti! kurşun. 124 Trimipramin. 172 Trikloro bileşikleri. 14. 24. 34 Uroporfirin. 134 Tranilsipromin. 31 Uçucu zehirler. 32. 127.Testosteron. 31 Toluen. 22 Trikloroetilen. 22. 22 Trikloroetanol. 22 Trinder reaktifi. 9. 115 -VYarıklı kuvars tüp. 177. 52 Toksik anyonlar. 24 Tripsin. 121. 60 UV-spekrrofotometre. 123. 33. 137 Widmark faktörleri. 22. 157 Trinder testi. 142 Tiyoridazin. 165 -V-'. 195. 69 -UUçucu olmayan organik zehirler. 216 Tetraetil kurşun. 156. 50 VanJin-sülftirikasi Vitali deneyi. 181. 196 Tübokürarin. 48 Triton x-100. 20. 178 Walkleyetal.

168 221 . 167 Zwikker reaktifi. 43 Zvvikker reaksiyonu.-ZZayıf asitler. 47.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->