GEMİ İNŞAA, YÜK İSTİF VE GEMİ STABİLİTESİ 1. Bir gemide su hattı alanının geometrik merkezine ne denir.

A) Yüzme merkezi (F) B) Ağırlık merkezi (G) C) Metesantır noktası (M) D) Yüzdürme yeteneği merkezi (B) E) Kuvvet alanı 2. KB + BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar. A) Metesantır G’ye uzaklığı B) Metesantır yüksekliğini C) Metesantır noktasının omurgadan uzaklığını D) Metesantır açısını E) Metesantırın F noktasından uzaklığını 3. Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir. A) 22° B) 35° C) 45° D) 12° E) 60° 4. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir. A) Yüklemeye veya boşaltmaya B) Limana yanaşmaya C) Limana demirlemeye D) Limandan hareket etmeye E) Yakıt ikmali yapmaya 5. Konteynerlerde seri numarası kaç rakam ile tanımlanır. ARKU-123456-A A) dört rakam (örneğin 1234) B) beş rakam (örneğin 12345) C) Altı rakam (örneğin 123456) D) Yedi rakam (örneğin1234567) E) Sekiz rakam (örneğin 12345678) 6. Dikmeler arası boyu (LBP) 150m olan bir geminin draftları Baş: 6.00 m, Kıç: 7.00 metredir. Bu gemide 65 tonluk bir ağırlık 22 metre shifting edilerek 2 nolu ambardan 3 nolu ambara alınıyor. Geminin dönme merkezi (F) gemi ortasından 2.5 metre kıçtadır. MCT1cm= 105 ton metre olduğuna göre trim değişikliğini ve baş kıç draftları bulunuz. 22 x 65 A) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.94m Kıç d: 7.07m COT=----------------= 13,62cm B) Trim değişikliği: 13.00cm Baş d: 6.03m Kıç d: 6.97m 105 C) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.96m Kıç d: 7.08m LCF D) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.93m Kıç d: 7.06m Ta=------------ x COT= +6,5cm LBP E) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.91m Kıç d: 7.05m 7. Bir Geminin ambarında, omurgadan 3.5 metre yüksekliğindeki bir yük, omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkartılmıştır. Geminin şifting yapılmadan önce KG’si 9 metre olduğuna göre, yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG’si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T, Yük miktarı: 400 ton). A) 10 m, B) 9.2 m, C) 8.3 m, D) 9.7 m,

E) 10.7 m 8. Demirdeki A gemisinde, ambarda gladorada, omurgadan 8 metre yükseklikteki bir yük ambar tabanına şifting edilmiştir. Geminin deplasmanı 9200 ton ve ambar tabanının omurgadan yüksekliği 2 metredir. Şifting edilen yük miktarı 200 ton ve şiftingden önce GM 1.8 metre olduğuna göre şifting sonunda yeni GM ne olur. A) 1.2m B) 1.47m C) 1.93m D) 1.67m E) 1.77m 9. Deplasmanı 7200 ton olan bir geminin KG yüksekliği 7.2 m dir. Bu gemide KG yüksekliği 9.70 m olan 300 tonluk yük, KG yüksekliği 1.70 m mesafeye shifting edilirse geminin yeni KG yüksekliği ne olur. A) 7.30 m B) 7.45 m C) 6.86 m D) 6.725 m E) 6.98 m 10. Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin KG’si 3 m dir. Bu gemi Kg’si 4.00 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG’si 8.00 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olacaktır. (Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.) Bu gemini GM in 0.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir. A) 1196.67 ton B) 1100.30 ton C) 1125.26 ton D) 1048.78 ton E) 1215.75 ton 11. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, Başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir. Bu geminin GHM’ ini bulunuz. A) 14475 VHM B) 15267 GHM= -----------------------18320,40 C) 16650 Stowage Factor ------------------ = 15267 D) 16860 1,2 E) 17100 13. Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM’in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler. D)GM = 0 olur. E) KG küçülür 14. Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır, B) GM sıfırdır, C) GZ kolu sıfırdır, D) GZ kolu geminin yattığı tarafın aksi tarafındadır E) G noktası ile M noktası çakışıktır.

15. Bir yük aşağıdaki noktalardan hangisinin üzerine yüklenirse geminin trimi değişmez. A) G noktasına B) B noktasına C) Geminin tam ortasına D) F noktasına E) Z noktasına 16. Bir gemi 1010 Kg/m3 yoğunluklu bir sudan deniz suyuna geçiyor. Draft değişim miktarı 36 mm olarak tesbit edilmiştir. TPC: 30 tonmetre olduğuna göre bu geminin deplasmanını bulunuz. A) 7200 ton B) 7305 ton Deplasman FWA x (1025 – Yeni Yoğunluk) C) 7450ton FWA= ------------------DWA= ------------------------------------------D) 7400 ton 4 x TPC 25 E) 7500 ton 17. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzelltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir? A) Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu almak, B) Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak, C) Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek, D) Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak, E) Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak 18. Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? A) Tellere binen yük artar B) Tellere binen yük azalır C) Tellere binen yük değişmez D) Koçaya binen yük artar E) Tellerin gam alır 19. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? A) Kançello B) Starya C) Sürstarya D) Dispeç E) Demoreç 20. Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ne denir? A) Ullage B) Innage C) İskandil mesafesi D) Derinlik E) Yükseklik

=cevaplar= 1-a 2-c 3-d 4-a 5-c 6-d 7-b 8-c 9-c 10-d 11-b 12-e 13-c 14-a 15-d 16-a 17-e 18-a 19-b 20-a ***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0,30 m
2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalrında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler.

= 15267 1. gemının deplasmanı 27000 dur.. VHM GHM= -----------------------Stowage Factor 18320. Cvp: GM Artar 12-G noktası M noktasının altında ise .50 metre olarak tespıt edılmıstır.04 derece GHM x 57.99° VHM GHM= -----------------------Stowage Factor GHM x 57. GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yüzdürme yeteneği merkezi B . 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar. gemi tuzlu sudan tatlı suya girerken hangisi ollur? a fribord artar / b azalır / c değısmez / d hiçbiri e . bu gemının GHM ını bulunuz. 4.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır...2 m3 dokme tahıl yuklemektedır. yapılan hesaplamalar sonucu VHM 18320. aksi taktirde . tankerlerde içerdeki zehirli gazın ya da hidrokarbon atıllımım ile ilgili bir soru vardı portıng ya gas free arasında kaldım gas free dedim ..bumba donanımnda topuk nereye bağlanır? kaz boynu yaptım 2... yapılan hesaplamalar sonucu GHM 9930 tonmetre baslangıc GM 2.40 -----------------..Negatif 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Tank’ın Eni ****************************************************************************************** 1.2 * Dokme tahıl gemılerınde musade edılebılır max yatma acısı 12 DERECE olarak bıldırılmıstır.A gemısının stowage faktoru 1.A gemisi dokme tahıl yuklemektedır. Blok katsayısı...boy düzeltmesi falan. gemının aldıgı yuk 18150 ton .A gemısıne stowage faktoru 1. Ne tarafa hareket eder ? Cvp: İskeleye 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir. Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır. Cvp: Pozitif ....40 tonmetre baslangıc GM 2.. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 11.3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM 2.70 m olarak tespıt edılmıstır. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320. Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz diye bir soru vardı. Cvp: 9.70 m olarak tespıt edılmıstır. gemının deplasmanı 27000 dur.5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır. 3 tane dedim 3. 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir.40 tonmetre baslangıc GM 2. gemının bos agırlıgı 6750 ton.. gemıdekı tatlı su 50 ton yakıt 200 ton dur. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız. olur.3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM 3. (SOLAS) * Gemıdekı uygulamalarda (AHM değeri GHM den buyuk olmalıdır) GHM < AHM ***************************************************************************************** 1. kaç tür abli vardır .

A gemisinin yükleme sonu-na yaklaşırken yapılan kontrolünde vasattaki su seviyesinin. gemideki tatlı su 50 ton. Bu bilgiler ışıgında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız. FWA: 75 mm ) a) 90 ton b) 450 ton c) 540 ton ---DWA=(75*(1025-1015))/25 = 30 mm=3 cm 15+3cm=18cm 18cm*30(tpc)=540t d) 345 ton e) 295 ton .5)= 9. geminin aldığı yük =18150 ton. FWA: 100mm ) Gemi.2 m= densty.5m .7m tanktaki sıvının yüksekliği 18 x 22 x 6.Yapılan hesaplamalar sonucu GHM=9930 tonmetre. x V m= 2202.83 x 2653. FWA: 90 mm) a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90mm*(1025-1015))/25 = 36 mm=3. A gemisi dökme tahıl yüklemektedir. yaz yükleme hattının 15 cm altındadır.7=2653.3)/(25150*2. yakıt 200 ton dur.50 m olarak tespit edilmiştir.83kg/m³ olan bir sıvı bulunmaktadır. Sıvının ullege’i 1. a) 6. yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir? ( TPC: 30 ton. ( TPC: 25 ton..5 ° b) 7.6 cm 15+3.2m³ v(hacim) denst.Geminin boş ağırlığı 6750 ton.156kg 7. A gemisi. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kalan yükü de hesaba katılarak hesaplandığında fazladan kaç ton balast almalıdır? a) 100 ton b) 150 ton c) 345 ton ---DWA=(100mm*(1025-1010))/25 = 60 mm=6. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.5° c) 8° d) 9° ----yatma açısı=(GHM*57.6.5m olan tankın içinde özgül ağırlığı 0.3)/(Deplasman*GM) = (9930*57. ( TPC: 30 ton. Vasattaki su hattı. su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.6cm=18.6*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 3.. Gemi. Geminin limanda 150 ton daha yükü kalmıştır.1. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.8 m olduğuna göre tanktaki sıvının ağırlığı? 8. farklı bir soru gemi 4 derece meyilde 12 m ileirye 12 metre sancağa yüklenirse ne olur XXXX 10. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı. Boyutları en boy yükseklik 18-22-8. A gemisi. başlangıç GM=2.04 e)10° 2.6cm 18. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kaç ton daha yük alabilir.8m = 6.= m / V m= 0. gz aşağıdaklielrden hangisi doğrudur die bir soru trim çok büyüktür XXXX **************************************************************************************** 1. yaz yükleme hattının 4 cm altında olduğu tespit edilmiştir.0 cm 4+6cm=10cm 10*25(tpc)=250t d) 420 ton 250t-150t(kalan yük)= 100 ton balast alabilir e) 540 ton 4. Vasattaki su seviyesi.

Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320. . Vasattaki su seviyesi. su çeken trimsiz bir gemiden aşağıdaki yükler boşaltılmış ve yüklenmiştir.6cm 14. A gemisine stowage faktörü 1.6cm=18. .2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. . A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. . FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90*(1025-1015))/25 = 36 mm=3. c) Baş : 7.85 m.40 tonmetre. Geminin deplasmanı 27000 dur. Bu geminin GHM? ini bulunuz. Geminin TPC?si 25 ton ve birim trim momenti MCT1cm= 175 tonmetre /cm olduğuna göre sonuç draftları hesap-layınız. e) Baş : 7. Başlangıç GM=2.7= 11. A gemisine stowage faktörü 1.6cm=14. Kıç: 8. Kıç: 8.6cm*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 6.95 m. a) 9° b) 0° -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320. yaz yükleme hattının 12 cm altındadır.6 cm 15+3. . Gemi.Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320. Kıç: 8.88 m.92 m.10 m. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için fazladan kaç ton balast almalıdır? ( TPC: 20 ton.6cm 18.40 tonmetre. Geminin deplasmanı 27000 dur.3)/27000*2. b) Baş : 7.0 m.80 m.3)/Deplasman*GM = (15267*57.2 = 15267 c) 16650 d) 16860 e) 17100 8. limanda 200 ton yükü kalmıştır. FWA: 65 mm ) a) 92 ton ---DWA=(65*(1025-1015))/25 = 26 mm=2.6 cm 12+2. Kıç: 7.70 m olarak tespit edilmiştir. A gemisi. Vasattaki su hattı.08 m. başlangıç GM=2. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı.5. a) 14475 b) 15267 -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320. Geminin.15 m 50 ton tahliye farkından dolayı paralel yükselme= 2cm = 0. Bu bilgiler ışığında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız. yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton. d) Baş : 7. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır.02m 150*50= 7500 Kiça trim (boşaltma) 100*40= 4000 Başa trim (yükleme) toplam trim mom= 3500 kıça trim değişimi= 3500/175 = 20 cm Kıça F gemi ortasında oldugundan trimin yarısı baştan eksilir yarısı kıca eklenir.99=12 d) 12° e) 13° 9.6cm*20(tpc)=292t b) 105 ton 292-200=92t balast alabilir c) 139 ton d) 144 ton e) 175 ton 7.75 m.40/1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir.40/1. (Not: F noktası gemi ortasındadır) KOMPARTMANLAR AĞIRLIKLAR ORTADAN MESAFE Boşaltma: No:1 Ambar 150 Ton 50 m ® Başa Yükleme: No: 2 Ambar 100 Ton 40 m ® Başa a) Baş : 7. Kıç: 8. . Başta ve Kıçta 8. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.2 = 15267 c) 11° ----yatma açısı=(GHM*57.15 m.70 m olarak tespit edilmiştir.

5cm(+) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=83cm/2=41.20 m Kıç D: 7. No:1 Ambar 1200 ton Ortadan mesafe 30 m başa No:2 Ambar 2300 ton Ortadan mesafe 6 m başa No:3 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 20 m kıça TPC = 50 ton.08m 10.00m+036m(paralel batma)+0. MCT 1cm = 195 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız No:1 Ambar 500 ton Ortadan mesafe 15 m başa No:2 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 5 m başa No:3 Ambar 1250 ton Ortadan mesafe 25 m kıça a) Baş D: 3.00 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır.69m kıç draft=5. Başta: 4.77 m c) Baş D: 3.55 m Kıç D: 5.30 m Kıç D: 5.02m(paralel yükselme)+0.75m+036m(paralel batma)-0.02m(paralel yükselme)-0.75 m Kıçta: 5.00m kıç trim değişimi =78cm/2=39cm(-) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=78cm/2=39cm(+) baş draft=4.19m kıç draft=6.38 m Kıç D: 6.45 m d) Baş D: 4.20 m e) Baş D: 6.52 m Kıç D: 5.80m+1.41m=3.11m .00 m b) Baş D: 5.88m kıç draft = 8.5 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır.00m(paralel batma)-0. a) Baş D: 5.77m 11.39m=7.30 m 500t*15m= 7500tm (başa moment) 1500* 5m= 7500tm (başa moment) 1250*25m=31250tm(kıça moment) toplam moment= 16250(kıça) trim değişimi=16250/195= 83cm toplam yüklenen yük=3250t yükten paralel batma=36cm=0.69 m Kıç D: 5.5cm(-) baş draft=3.41m=5.11 m 1200t*30m= 36000tm (başa moment) 2300t* 6m= 13800tm (başa moment) 1500*20m= 30000tm(kıça moment) toplam moment= 19800(başa) trim değişimi=19800/252= 78cm toplam yüklenen yük=5000t yükten paralel batma=5000/50=100cm=1. TPC = 90 ton. Başta: 3.10 m e) Baş D: 4.10m= 7.50 m Kıç D: 7.50m+1. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir.00m(paralel batma)+0. MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız.39m=6.18 m d) Baş D: 5.24 m Kıç D: 7.8 m Kıçta: 6.00m-0. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir.10m= 8.35 m Kıç D: 5.baş draft= 8.00m-0.94 m c) Baş D: 6.48 m Kıç D: 7.45 m b) Baş D: 3.36m kıç trim değişimi =83cm/2=41.

KB= Draft/2=1 m dir..0=0.66=3. ***************************************************************************************** 1. Draft B² (Eni) BM= B²/12 x draft BM= 64/24=2.60 m Kıçta 6. yapar. a) 75 cm b) 100 cm c) 120 cm d) 210 cm e) 180 cm soruda sadece paralel batma sorulmakta 500t+1200t=700t+600t=3000t 3000t/30(tpc)=100 cm ***************************************************************************************** 1-boy 32 8 4 olan bir dubanın ağırlsğı 512 dir kg si 3. Başta 5.06.. No:1 Ambar 500 ton 25 m Başa No:2 Ambar 1200 ton 9 m Başa No:3 Ambar 700 ton 15 m Kıça No 4 Ambar 600 ton 24m kıça F noktası gemi ortasında ve TPC=30 ton/cm.Bir geminin LCB? gemiye göre LCG? kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdasi.2011 ortakoy 132. 2 12 x Draft gm:3.80 m su çeken gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir.66 olur.66 KB= ----------BM= -------------------KM=KB+BM=1+2. nin kilerden hangisidir a) Gemi kıça trimli olur b) Gemi başa trimli olur c) Gemi trimsiz olur d) Gemi tender olur e) Gemi stiff olur . Tatlı suyun doğurduğu draft farkını aşağıdakilerden hangisi belirtmektedir? a) TPC b) LBP c) FAW d) FWA e) LCF 131.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdortgen prizması seklindeki bir cismin omurgadan merkeze uzakklığı 3m ise gm nedir? KG=3m dir.12. 2.6 m ise dubanın draftları nedir? L= Boy / B= En LxBxDraft=cismin ağırlığı 32x8xd=512 ise draftı burdan 2 m.66 olur. birim trim moment (MCT1cm)=80 tonmetre/cm olarak tespit edilmiştir. zabit stabilite 14. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? a) Kançello b) Starya c) Sürstarya d) Dispeç e) Demoreç 48.66-3. Bu gemide yükleme sonucu oluşacak parelel batmayı bulunuz.

Bir gemide 120 tonluk toplam ağırlığa sahip yükler 1 no. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 40. ***************************************************************************************** ..lu ambardan 2 no. a) 9 cm b) 10 cm c) 11 cm d) 12 cm e) 15 cm 5.0-4.tpc lcg falan vermiş ama ne kadar gereksiz şey varsa vermiş bunlara ek olarak başlangıç km:5. Ambarlararası mesafe 12 metre ve bir santim trim momenti 120 tonmetre olduğuna göre trim değişikliğini bulunuz. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.5 den büyük bir GM olması cevaplar aynen şöyle a)0.5=0.) a) 457.40 ton / c) 545... kıç draftı 6 m 40 cm markasının alt hizasında ise geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisi olur? a) 6 m 15 cm b) 6 m 30 cm c) 6 m 35 cm d) 6 m 40 cm e) 6 m 25 cm 22. ben gm=km-kg den 5. Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa.5 başlangıç gm i dedim...5 ton / b) 520.cevaplardan soruyu çözmeden cvp ı buldum olması gereken cvp 0.55 b)0. KG? 2.. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır.lu ambara şifting ediliyor.5 den büyük tek cvp a şıkkı olduğu için gözüm kapalı a'yı işaretledim. soru deplasmanı vermiş gemi boyu vermiş eni vermiş.35 e)0. Kana rakamları metrik sistemle işaretlenmiş bir geminin baş draftı 6 m 20 cm markasının üst hizasında.30 ton / e) 580..2 burda 0. Bu gemi Kg? 4.sonra güverteden ambara inen yükde g noktası yükün harekett ettiği yönde gidiceği için doğal olarak gm büyür. bu durumdaki bir gemi aşağı-daki tanımlardan hangisi ile ifade edilir? a) Tender gemi b) Stiff gemi c) Doğrultucu momenti küçük gemi d) Kararsız dengeli gemi e) Nötr dengeli gemi ****************************************************************************************** # yakıt tanklarını temizledikden sonra tankın içinde ateşli işlem yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangi işlem yapılmalı (ben gas-free dedim) ****************************************************************************************** 1.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş.. Yükleme sonunda GM=0.3 m olan güvertesine de yük alacaktır.5 c)0.5 demiş 300 tonluk bir yük güverteden 14 metre aşağıya shift ediliyor demiş. yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton.5 m dir.25 ton 18.47..26 ton / d) 560.4 d)0. Bir geminin deplasmanı 2450 ton. Vasattaki su hattı. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı.0 kg:4.6 m dir..3 m olan ambarına 3200 ton yük si si yük-ledikten sonra Kg? 7.6 m olması için si güverteye kaç ton yük alabilir? Yükleme sonunda KM=4.

3 -162.5 = 7 KG=42389.63 olan tanklarından günde 24 ton yakıt ve KG 1.5 + 10..6 =3.025 ile çarp FSM (sonuç) :5.Sancak ve iskele içme suyu tankları tam dolu değildir geminin deplasmanı 8500 ve içme suyu tanklarının boyu 23m genişliği ise 14 m deniz suyu yoğunluğu 1.63 -378 (125) (25x5) 1.5 toplam :7375 + x 42389.39 / 8500 = 0.8x GM=KM-KG KG=KM-GM KG= 7.9 3.9 = 23000 +X / 7000 + X .8X / 7375 + X (KG YERİNE 7 YAZ VE 7375 + X İLE ÇARP) X = 2430.025 olduğuna göre tanklardaki içme sularının oluşturduğu sıvı etkisininden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayın.8 +10.80 m olan güvertesine kerste yükleyecektir limandan hareketten sonra 25 gün seyir yapacak olan bu gemi KG 0.63 gm küçülmesi. L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk L= Tankın Boyu 12 x Deplasman B= Tankın Eni 2) Limanda yüklemesi devam eden bir gemi en son kereste yükleyecektir kereste yüklemesinden önce deplasmanı 8100 ton KG 5.5 M DİR) BU GEMİNİN GM nin 0.5 METREDEN AZ OLAMYAN BİR gm ile varabilmesi için kaç ton kereste yüklemesi gerekir.30 olan tanklarından günde 5 ton su harcayacaktır KM 7. FSM=23X14'ÜN KÜBÜ(14X14X14)/12 işlem bitince çıkanı 1.5-0.3 m bu gemi KG 10.4 ÇIKICAK 3) Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin kg 3 m bu gemi KG 4 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG 8m olan güvertesine yük alacaktır yükleme sonunda GM 0.8 x (600) (25x24) 0.3 Moment 42930 x 10.6 M OLACAKTIR yükleme sonunda KM=4. Ağırlık KG 8100 5.5 OLDUĞUNA GÖRE GEMİNİN VARIŞ LİMANINA 0.39 çıkıcak FSM / DEPLASMAN = 5.5 +10.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir AĞIRLIK KG MOMENT 5000 3 15000 2000 4 8000 X 8 8X TOP: 7000 + X 23000 + X GM=KM-KG = 4.5 -0...

025) – (deplasman X 1.asagıdakı lerden hangısı bunun dısındadır? cvp:agırlıgın yayılarak bırım alana musade edılen agırlık sınırı ıcınde kalacak sekılde yuklenmesı 6-kararlı dengeye sahıp bır gemı ıcın asagıda verılen yargılardan hangısı dogrudur? cvp:gz kolu gemının yattıgı taraftadır 7-konteyner markaları kac haneli harf ve rakam gurubundan olusur? cvp:10 harf ve rakam grubundan(11 dogrusu arkadaslaar ama cvp anahtarında bu) 8-solas kurallarına gore. Boş ve Dolu deplasman .B. gemi dolu ıken draft 7m blok katsayısı 0. **************************************************************************************** 1-bır gemının baş tarafkındakı su kesımı 6m20cm rakamının tam ortasında.bıde cok basıt bır fwa sorusu vardı eskı sorularda var deplasmanı 4000 ton tpc:20 seklınde degrler var fwa=deplasman/4*tpc formulunden 30mm cıkıo ****************************************************************************************** -deplasmanı 10000 t olan gemının boş draftı 3m ve blok katsayısı 0.670 dır.B. Su altında kalan hacimi çekip. Su altında kalan hacim: Cb.Diğeri Dolu Cb.L.bu geminin mean draftı hangisidir? cvp:6.. (L x B x draft x Cb) x Yoğunluk = Deplasman Loaded Deplasman – Light Deplasman = Deadweight Cb: Su altında kalan hacim / L.d formülününden. harf konteyner tıpını tamınlar soru yanlıs aslında ama sıklarda 3 yok zaten) 12-su yogunlugu 1012kg/m3 olan su yogunlugunda 1025 olan su yogunluguna gıdıor 250 ton yuk alacak deplasmanı nedır? (deplasman X 1. Birisi Boş Cb.tahıl yukleyen gemılerın baslangıctakı duzeltılmıs gm yukseklıklerı kac mereden kucuk olamaz? cvp:0.013 = 250 ton Deplasman = 19230.kıç taraftaki su kesimi ise 7m20cm rakamının tam üst hizzasında ise.750 dır.cuval sorusu vardı temız cuvallarla kırlı cuvallar bırbırında ayrı yuklenırler gıbı bı soru vardı tam hatrlamıorm ama ana unsuru bu soru forumda var zaten cvp:seperatıon(ayrım) arkadaslar cevap aynen bole forumda farklı soylemler var segregeratıon diye onunuyanında(terkın) yazıor kesınlıkle o degıl bılmeyenler yanlıs yonlendırmesınler ben seperatıon yaptım ve dogru.X= 1048. cvp:A SIKKI STACK WEIGHT(YENI SORU) 10.769 14-kaynaklar la ılgılı bı soru vardı bu soruda forumda var cvp:geçici kaynak olck 17.30m 9-ust uste yuklenen konteynerlerde belırlı bır agırlıgı asmaması gerekıyor bunun adı nedır diye bi soru vardı..Her iki Su altında kalan hacim değerini de su yoğunluyla çarpınca. bu gemınn aldıgı yuk mıktarı deadweytı nedır? Sana 2 türlü Cb veriyor.012) = 250 ton Deplasman X 0.. kıç draftı 6m40cm markasının alt hızzasında ıse gemının mean draftı hangısıdır? cvp:6m35cm 5-gemıye konana bır agırlık degısık nedenle gemı bunyesını bozabılır.78 TON. Yani bunu hem dolu Cb için hem de Boş Cb için uyguluyorsun.bu gemının mean draftı hangisidir? cvp:25'03'' 4-kana rakamları metrık sıstemde ısaretlenmıs bır gemının bas dratı 6m20cm markasınn ust hızzasında.kıçtaki su çekimi ise 26 feet rakamının tam ortasında okunmustur.d olarak buluyorsun.775 2-bir geminin draftları başta 24 feet draft rakamının tam ortasında. 11-konteyner sahıbını tanımlayan numaralar kac hanelıdr? ARKU-123456-A cvp:4 harf oluck (normalde 3 harftır 4.

166 olan bır dokme yuku hab olacak sekılde yukluyor bu gemı ne kadar yuk almıştır ? Grain Kapasite S.166 = 3945 W (Yük) ****************************************************************************************** * atmosferi tehlikeli ambarlara hangisi yapılmadan girilmez? gaz olcumu yapılmadan iyice yıkatılmadan *iki enine bolme persedi arasında kalan boşluga ne denir? posta tank koferdam *su gecırmez perdeler hangi gorevı yapmaz? gemının boyuna mukavemetını arttırmak gemının enıne mukavemetını arttırmak *konşimento için hangisi yanlıştır manıfestoya gore duzenlenır orjinal konşimento olmalıdır *konteynerler kac harf ve rakam grubundan oluşur dokuz harf ve rakam grubu 10 harf ve rakam grubu 11 harf ve rakam grubu *alavere donanımında kac adet abli vardır 2 3 *alavere donanımında kac adet bumba vardır 2 3 ılk sorunun cevabı ''kapalı alanlara gırıs prosedurlerıne bakılmadan'' olacak. -deplasmanı 10000 t olan gemının 15 derece meyılde dogrultucu moment kolu 0. bu gemının KG sı ne olur ? 15 ° 0.8 dır. Boş ve Dolu deplasman değerlerinin birbirinden farkı da sana Deadweight Ton'u vermiş oluyor. KM=6.8 – KG GM KG= 6.2 -graın kapasıtesı : 4600 . konsımento mate's receıpt'e gore duzenlenır ***************************************************************************************** 1-her draft ıcın BM degerı nerden alınır? Metasentır Diyagramından 2-buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı 3-konteryenr sahıbını tanımak ıcın kac harf kullanılır? .GM= 0. = 1.746 GM= KM – KG GM 0.2 . balya kapasıtesı 4450 olan gemı stowge fac.054 0.F= ------------------------4600 / 1.2 Tan 15°= -----------.değerlerini bulmuş oluyorsun.746= 6.

konteyner sahibi/operatörünün mevcut konteynerlerinden farklı olacak şekilde insiyatifine bırakılmıştır. Container slot positions aboard ship are expressed by three co-ordinates indicating : Bay -. In case of two half heights the bottom ones are to be numbered by an odd number. Z : Treylerler ve şasileri tanımlamakta kullanılır. U . Rows: Are numbered from centreline to portside with even numbers and from centreline to starboard with odd numbers. The even number between two 20' containers is used to define 40' bays. The bottom row will be 02. except where as a result of the hull contour. the bottom of an adjacent row is at a higher level. Konteyner numarasının sistemde kayıtlı olup olmadığını ve doğruluğunu tespitte kullanılması açısından önemlidir.I. CONTAINER POSITION NUMBERING You can see these numbers painted along the deck. J ve Z harflerinden oluşur. To enable the position of a container on a ship to be specified. Rakamlar.Tier Bays: Are numbered lengthwise from bow to stern with odd (TEK NUMARALAR) numbers for 20' containers and even (ÇİFT NUMARALAR) numbers for 40' containers. kontrol numarasıdır. seçimi . 6 haneye tamamlanıncaya kadar başlarına 0 konulur.Row -. kayıt numarası ve sınıf kodunun kullanıldığı Modulus II hesaplama yöntemiyle bulunur. .C kodu olarak da bilinir. Y : Konteyner sınıf kodu olup. containers are numbered vertically downwards with even numbers from top to bottom.sökülebilir konteynerler ve ekipmanlarını tanımlamakta kullanılır. Tiers: In underdeck stows. toplam 11 haneli alfa nümerik bir numaraya sahiptir. konteyner sahibinin kodu . Bu numara. On deck stowage is indicated by code key 8 followed by an even number sequence.Üç harf 4-konteyner kaç harf ve rakamdan olusur? Her konteyner. U : Tüm konteynerler için kullanılır J : Ayrılabilir. a standard numbering system is used. ZZZZZZ : 6 rakamdan oluşan konteyner seri numarası olup. XXXY Harf grubu ZZZZZZ-A Rakam grubu XXX : Konteyner operatörü/sahibinin kodudur ve B. The container row stowed on the centreline is marked 00. A : Tek rakamdan oluşan.

5-gemı bordasının sımetrı uzerındekı ızdusumune ne ad verılır? a-kaıde hattı???? b-mastroı c.1 istif faktörü 0. the IMDG Code or the TDG Regulations.... 5...tel bakımları kaç senede yapıılır? 1..teller kaça ayrılır 3 14. 2. for which the packaging was tested by the manufacturer and can. Yaralanma halinde yedek deplasman sağlar.tulanı c. II (medium danger) and III (low danger). The list of dangerous goods and the Packing Group for each can be found in the ICAO Technical Instructions. relative density. form (liquid or solid). inner packagings. 3.mezarna d. 13-devrılme acısını hangısı belırler? I-en II. 6-kort nozullu pervanelerde kanat ucu ve nozul yuzu ara mesafesı nedır? Kort nozullu pervanelerde kanat ucunun nozul içi yüzeyi arasındaki mesafe kaç mm’dir? A) 10 mm B) 20 mm C) 5 mm D) 2 mm E) 15 mm 7-yolcu gemılerınde emnıyet sertıfıkası en cok kaç yıl olacaktır? a-1 b-2 c-3 d. 4.freeboard Gemilerde fribordun yararları aşağıdaki alt başlıklar kapsamında vurgulanabilir: 1. therefore. the severity of the test varying with the Packing Group. 13.gz Q grafiği alanı neyi ifade eder hacimsel durum dinamik stabilite vs. ****************************************************************************************** 7. Geminin kesit mukavemetini arttırır.(ıskaca yok cevaplarda) zivana ?? kazboynu?? 10-tehlıkelı yuklerın paketlerınde yazan packagıng I II III ne anlama gelır? How the UN Packaging System Works The UN Committee has assigned all dangerous goods to one of three Packing Groups: Packing Group I (high danger).4 e5 Yolcu gemisi emniyet sertifikası azami olarak 12 aydır arkadaşlar. be used.braket e-bayrak 9-bır bumbanın topugundan dırege baglandıgı yere ne ad verılır. Packing Group. Büyük açılarda devrilme açısının artmasını ve böylece stabilitesinin artmasını sağlar. stacking and internal pressure. 8-kosterlerde ambar kapaklarının oturdugu yerın mukavemetı ıcın hangı konstraksıyon vardır? a-posta b.boy III.permecible load 2. Güverte ıslanması halinde teçhizatı ve kargoyu korur. etc. UN packagings have been performance tested for their resistance to drop.. Each packaging is marked with a code that indicates the type of packaging.5sene ****************************************************************************************** * sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? -akıskan nem -doymus esık . Yolcu ve mürettebat için güvenli bir ortam sağlar.3 ise hacimi? sorudaki rakamlar tam aklımda kalmadığı için tam doğru olmayabilir amma bu soruyuda birbiirinle çarpmayı ve bölmeyi denedim cıkan çıkan değeri şıklarda işaretlerim 10. The Committee has also developed what is referred to as ‘UN packaging’.

hangisi güverte kereste yükü taşıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A. pozitif-pozitif . pozitif-negatif B. Kayıcı baş E.. olarak degerlendirilir? A. Geminin şifting yapılmadan önce KG?si 9 metre olduğuna göre. B. 9000 x 9 = 81000 -400x3.-duragan -tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1) bas: 6.. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D..5 = -1400 400x8 = 3200 W= 9000+400-400= 9000 toplam moment= 82800 KGfinal= toplam moment / W KG= 82800 / 9000 = 9. verilen gemi baş çeşitlerinden hangisi yanlıştır? 4) G noktası M noktasının altında ise GM ... C.Bu soruya benzer bir tane daha geldi. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar. Yük miktarı: 400 ton). Bulblı bas B. A.. Sivri baş 3) Asag. Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır.. .2 kıc:7.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG?si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T. Balta baş D..2 * Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz? a) Yük teli b) Mantilya teli c) Kamçı teli d) Çarmıh teli e) Abli teli ***************************************************************************** 1) Asag. Kış cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi genişliginin 1/5 ini gecemez. Tanklarda patlamayı önler..4 vasat:6.. hangisi tankerlerde Inert. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur. Egik baş C.. D.... Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz.5 metre yüksekliğindeki bir yük. verilen mean draft .. negatif-pozitif C. üstündeyse Sagging dir.. aksi halde GM . 2)Bir geminin ambarında. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır. 2) Asag. omurgadan 3.7 bu gemının durumu nedir? CVP: Hogging (vasatta cökme) böyle soruyla karsılasırsan ... senın hesapladıgının altındaysa Hogging. B. C. omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkartılmıştır..

gümrük kurallarına uygun olarak 6) Bir geminin vardiya zabiti.derinliği v. 1.25 buldum kesin doğru! (gz=kn.sinQ) ****************************************************************************************** 1-rulo sac yuklemesı ıle ılgılı bır soru 2 rulo yan yana 3.2. No2: 24 derece. sekilde hesaplamıstır. C. 1 B. dış havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag.asp?nws=17 *Stripping devreleri ne amaçla kullanılabilir 1-2-3-4 tane açıklama yazmış hangileri demiş (Süzdürme) *Statik stabilite momentiyle ilgili bir soru vardı yatma açısı sonunda oluşacak olan serbest satıh etkisiyle ilgili bir hesap sorusu *fsm'nin artmasını en çok hangi ölçünün büyümesi arttırır tarzında bir soru gemi boyu.kg. 4 E.gemi eni. Asetilen.rulo 2 sının ustune konuyor nedenı sorulmus cvp-bosunu almak olacak 2-hangısı cıft dıp dosemesı degıldr seklinde bır soru vardı (sıkların hepsını hatrlamıorm sacma selerdı yanlıs olmasın bıldıklerımı yazıorm) cvplar-parampet –döşek -dip sintine döşemeleri *Konteyner larda row hangı karakterdır? seklınde bır soru B R T *gm 0 olursa ne olur. Örn: LPG.3 ***************************************************************************************** 3-pamuk ve krom sorusu bu soru ıkıncı kere geliyo ve yine attım tam ve tüm yüklemeyi soruyo pamugun ağırlığını mı ne bişini vermiş0. No1: 22 derece.ne gerek yoktur! ama kitaptaki gibi değil ben sıvının agırlığı yaptım kesin doğru! bide gz alanı bulma geldi 30 derece meyil açısındaki cevabı 0.294 diye gemiyi tam tüm yükleyin diyo 5-sandıklı yükleme yükün hacmini vermiş gm i soruyo? 6-kn değeri bize aşağıdakilerden hangilerini bulmamızı saglar? GZ 7-serbst sıvı etkisinde hangiler.D. http://www. Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece. Cvp: Nötr Denge ****************************************************************************************** *LEL açıklaması sorulmuş (tanker soruları diye bahsediliyodu bunlar için) lower explosive limit Yanıcı gazlar. konsimentoya uygun B.com/haberler. sıfır-negatif 5) Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag. Kapalı hacimde tüm yanıcı gazlar kimyasal patlama tehlikesi oluşturur. Hidrojen. No3: 25 derece. zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır.tedexsafety. konsimento cesıdıne D. 3 D. Hepsinin alt (LEL) ve üst (UEL) patlama sınırları vardır. hangisi yanlıstır? A. pozitif-sıfır E.s şıklar vermiş . 2 C. No4: 28 derece) A.

10 m baş draftın ölçüldüğü yer baş taraftan 1. 4-geminin bordasından dikey bir istikamette yapılan kaynağın adı nedir ? -sokra 5-1.1+0.40 m kıç draftı 7.007 6.393 Da:7.4+6.66:3.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismin omurgadan merkez noktasına olan uzaklığı 3 m dir.L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk 12 x Deplasman ****************************************************************************************** 1-LBP:148 m olan bir geminin baş draftı 6.66 yapar KM=KB+BM KM=1+2.4-0. BM: B²/12 x Draft den Bm:2.düzeltilmiş draftlar nelerdir? *LBD: LBP -(La+Lf):148-(1. geminin LCF si ortadadır.66 yapar KM=KG+GM 3.6) 140 m. 9-tankerlerde yükler belirli sınıflara ayrılarak yüklenirler yakıtların akışkanlığa karşı direncine ne denir -vizkozite ( ***) -parlayıcılık -akışkanlık -akıcılık 10-FWA: 120 olan 1010 kg/m3 suda yüzen geminin yaz yükleme hattı ile mesafesi 10 cm dir açık denize çıktığında ne kadar daha yüklemesi gerekir? TPC. Trim:0.düzeltilmiş deplasman nedir? İkinci Trim Düzeltmesi herzaman + 20132 + 72.4/140 x 0.133 3.66 yapar.6/140 x 0. bu ayrıma ne ad verilir? -segregation -seperation(ayrım) -sapration vs.008 yoğunluktaki suda deplasmanı 20132 ton olan bir gemi 1.7: 0.2 = 20210 6-TPC nedir? -1cm batırma tonu -1 cm trim yaptırma tonu -1m batırma tonu gibi 7-gemi ambarında temiz yük olan paketlenmiş un çuvalının üzerine pis yük konulmaz kömür çuvalı vs.7: 0. trim düzeltmesinde 5.033:7.8 + 5.40 m kıça doğru kıç draftın ölçüldüğü yer kıç taradtan başa doğru 6.007:6.7m kıça 1. trim düzeltmesinde +72.60 m dir.2 ton yük daha alıyor.66=3+GM GM=0.25 -430 . GM i nedir? *Arkadaşım soruda verilenlere göre kg:3 Kb:1.033 Df:6.8 ton 2.

11-GM i pozitif olan gemi sert yalpalar yaparsa stiff gemi 1-AĞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KERESTE YÜKLEMESİ İÇİN YANLIŞTIR ? A-İKİ BABADALYA ARASI 10 AYAKTAN FAZLA OLMAMALI B-TOMRUKLAR OMURGAYA PARALEL YÜKLENMELİ C-BABADALYALAR GÜVERTEYE YÜKLENECEK YÜKTEN DAHA KISA OLMALIDIR XXX? D-LASHING TELLERİ PRAÇOLLARA BAĞLANMALIDIR. E-LASHING YÜKSEKLİĞİ 4MTR OLAN GÜVERTE YÜKÜ İÇİN 3MTRDİR..sehim c-mastori d-kemere *Sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? a-akıskan nem b-doymus esıt XXX .. 14-hangisi lashing malzemelerinde kullanılamaz ? kelter kilit (bu tarz bi şık vardı) ************************************************************************************** -hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı.d-braket e-bayrak 6-geminin tescil boyu.mezarna. * kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı ***************************************************************************************** 1-büyük meyil açılarında geminin dogrultucu momonetin oluşup oluşmayacagını kotrol etmek için hangisi kullanılır a-statik stabilite b-yaralı bölme boyu c-su attı alan egrisi d-blok kat sayısı 2-gemi bodosunun simetri üzerindeki izdüşümü aşagıdakilerden hangisi a-kaide hattı??? b-mastiro c3-kort nozullu pervanelrde kanat ucu nozul yüzü ara mesafe nedir a-10 b-20 c-5 d-2 e-15 4-Yolcu gemilerinin emniyet sertifikası en çok kaç yıl olucaktır a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 5-kosterlerde ambar kapaklarının oturduğu yerin mukavemeti için hangi konstriksiyon vardır a-posta b-tülani c. 9-gemi ana güverte üzerinden bordada orta simetri düzlemine dogru ölcülen yükseklik farkına ne denir? a-şiyer b.

leaves port with drafts 7.belli bir bofor kuvvetinin üzerinde esen rüzgarlar c.c-duragan d-tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1966 loadline konvansiyonunda mevsimsel değişikliklere göre bölgeler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmıştır? a.92 ton C) 182. Bu durumda alınan ullage 105 cm ise bu tankta ne kadar yük vardır? (yükün yoğulunluğu:1 alalım onu hatırlamıyorum) Cevapları bekliyorum.ani sıcaklık değişmeleri e. baştaki yakıt tankından kıçtaki yakıt tankına kaç ton yakıt transfer etmesi gerekir? (MCT 200 ton) A) 160.. During the sea passage 450 tonnes of oil is consumed from aft. displacement 12 500 tonnes.. Bu gemide F noktasının 70 m önünde bulunan bir tankında 550 ton. Bu geminin varış limanına trimsiz varabilmesi için. AREAS AND SEASONAL PERIODS The zones and areas in this Annex are.yağmur d. Gemi seyirde kıçta bulunan tankında 450 ton yakıt harcamıştır. The centre of flotation is 1 m aft of amidships. ullage borusu bu tankın kıçından 4 metre ilerdedir.46 ton B) 176. ****************************************************************************************** stabiliteden hatırladıklarım statik dinamik kuvvetler.4 m?dir. Gemide F noktası gemi ortasının 1 m gerisinde bulunmaktadır.54 ton 20 cm kıçlı.not more than 1 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.2 m F and 7. Find how much oil must be transferred from the forward tank to the after tank if the ship is to arrive on an even keel.kıçlandıran trim = 20 cm olmalı .not more than 10 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more. F noktasının 60 m gerisinde olan diğer bir tankında 600 ton yakıt bulunmaktadır. in general.2 m. Tropical . Kıç: 7. Not more than one tropical storm in 10 years in an area of 5 square in any one separate calendar month.4 m A. based on the following criteria: Summer . gz sorusu herkese çıkıyomuş en az 2-3 tane bide bu serbest sıvı etkisi varya bana o geldi en boy genişlik vermiş tankın yakıt ne kadar alır gibi gm ve kg bulma gelmişti meyil açısı sorusu gelmişti ****************************************************************************************** Boyutları 12-6-4 metrelik tanka sahip olan gemi 1 metre kıça trimlidir.15 ton D) 169. Gemi boyu 120 metredir. MCT 1 cm 200 tonnes/m. In certain special areas. ****************************************************************************************** An oil tanker 150 m long.gece gündüz değişikliği ZONES. for practical reasons. There is 550 tonnes of fuel oil in the foward deep tank (centre of gravity 70 m forward of the centre of flotation) and 600 tonnes in the after deep tank (centre of gravity 60 m aft of centre of flotation). some degree of relaxation has been found acceptable. *Dikmeler arası boyu 150 m olan bir gemi limandan hareket ederken draftları Baş: 7.akıntı b. Even keel olması için Başlandıran trim .

kıç draftı 6.35=12xW/8000.0.(450 ton x 60 m / 200 ) .3 derece * (gz0 + 3 gz10 + 3 gz20 + gz30) 5-Kereste yuklenmemıs haldeyken GM=50 cm / (Musade edılen mın.15m den az olmamak şartıyla kg si 12m olan güvertesine max kaç ton yuk alabılır? cvp ben 495 ton buldum şıklarda 500 var) 6-devrılme açısını hangısı belırler? I-FREEBOARD II.GM:15 cm Istenen max GM azalması 0.. agırlık larla mesafelerı carpılıyor momentler cıkıyo (momentlerı basa kıca ayrı ayrı yaz ) en son momentı mctye bol toplam trım degısıkıgı cıkar lcf ortada oldugu ıcın bas kıc yuzde ellı yuzde ellı ) bıde en son olarak paralell batmayıda draftlara yansıt son draftları bulursun 20m basa.50m bu gemının kıç draftını 10 cm azaltmak için.hangisi meyil açısını etkiler diye bi soru vardı? gm yaptım diğerlerını hatırlamıyorum 11-gz değeri 0 ise hangi durumdur? cvp nötr denge 12-g noktası m noktasının üstünde olursa hangisi olur? cvp gemi devrilir 13-yağ kayıt defteri için. Wxd W x 60m COT= -------------20cm = --------------. soru: 3lusımpson metodu uygulancak : Alan Formulü= 3/8 * 10 derece / 57. yüzdürme yeteneği merkezinden 60m mesafe önde olan baş peak kaçton balast alınmalıdır? Kıç draftı 10cm azaltmak için gemiye 20cm trim oluşturmalıyız.30 dereceye kdr olan gz eğrisinin altında kalan alanı hesaplayınız?( tabloda 0-15-30 arası gz değerlrını verıyor) ALAN= 3/8 x 10°/57.BOY ben 1 ve 2 yaptım ama? 7-120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor..5m olan bir gemi solas a göre gm i 0.35cm=wxh/deplesman.W= 100 ton MCT1 300 5-dep:8000 ton kg:6m km:6.30 ton (-20x+30)=-600 15m basa.3ton gozukuyor 7.70m olan bir geminin tpc:15 ton mct:300ton/m kg:6. cvp 150gr üzeri tanker ve 400 gr üzeri yük gemıleri 14-kararlı dengede hangileri doğru değildir? I-Gz gemının yattıgı taraftadır II-Gz sıfırdır III-Gz yattıgı tarafın tersındedır CVP 2 VE 3 1.92 ton 1.3 x (a +3b + 3c + d) 2..(w ton x (60+70) m / 200 ) = 20 w = 176.EN III.60m baş drft 5.mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada draftlar nedir? ( rakamlrdan emın değilim) 8-tatlı sudan tuzlu suya geçince ne değişmez? cvp deplasman yaptım 9-havuzlamada topugun iskemleye oturdugu an? -cvp krıtık perıyod 10. soru cevap : lcf ortada . W=233.20 ton (-15x+20)=-300 .

-0. 1)kaide hattında uzaklaşır ??? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır 1-düşük rate ile başlama 2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--..20 ton (+30x+20)=+600 25m kıca.III ne anlama gelir? Tehlikeli yükün sınıfını gösterir Gaz sıvı katı olduğunu gösterir vs. şıklar vardı. 1-Tehlikeli yüklerin paketlerinde yazan (packaging .30m kıca.Bir problem dw-deplasman hesabı.5 cm cıkarttıgımızda fınal draft ve trım elde edıyoruz.5cm kıca eklenecek .) I.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** İki problem gizli gm küçülmesi çıktı.20 ton (+25x+20)=+500 Toplam Moment:+200 degerın artı olması (trım dedısıklıgının kıca (+) olması demek Td:Toplam Moment/MCT Td:200/200=1cm (+0. ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur Metasentır Diyagramından a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri 2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi b)slop belgesi c)tahliye protokolü d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ. tankerlerle alakalı yuk ıstıf sorularından 3 adet geldı..gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--. soruların yarısı problem enıne denge ve kuvvet. gerı kalan sozel. Yükün gemi bordasına temas ederek ıslanmasını engeller. 2-YÜkleme sırasında ambar postalarına konulan istralya tahtalarının neye yaramaz? Gemi mukavemetini arttırır (ben bunu yaptım ama doğrumu bilmiyorum) Ambarların havalandırılmasını kolaylaştırır.5 cm bastan cıkarılacak) Butunsel Batma Toplam Yuklenen/TPC=90/15=6 cm butunsel batma (Soruda baslangıc draftları belırtılmemıs.II.Yapamadım.5 cm ekleyıp bas drafttan -0. Bana vlcc tankerlerde en uygun tahliye-yükleme kolu hangisidir? FREE FLOW ****************************************************************************************** . bas ve kıc drafta 6'sar cm eklenecek daha sonra cıkan sonuca kıc draft ıcın +0. Diğer iki şıkkı hatırlamıyorum.

tablosu 14-konteyner sorusu..4458333 ~=2.zbt Stabilite soruları 1-Hangisi Ciro edilir +Konsimento 2-Kn egrileri hangi degeri verir GZ 3-tuzlu sudan tatli suya gecen gemide ne degisir? Deplesman hacmi Agirlik merkezi Geminin agirligi 5-Gm kuculmesi Kg/km vermis. + pozitif.7 ARKU-123456-A ****************************************************************************************** Boyu.50 çıkıyordu sanırım 6-0-40 derece arasi alan sorusu g0 ile g40 arasi degerler vermiş. kic 29 feet ortasinda ise vasat nedir? +28' 03" 11.28 = 2.10 ARKU-123456-A 15.04. cevap 0.kontyner sahibini tanimak icin kac harf kullanilir: 3.8. Arşimed yüzme kanunlarına göre Yer değiştirilen sıvı hacmi x yoğunluk = Ağırlık 30x8xdx1=587 d=587/240 = 2. 10.7.956.22 KM =2.19 KM = BM + KB Dikdörtgen prizma olduğu için KB = d/2 = 1. deniz suyuna gectiginde overload olmamasi icin kac ton daha yuk alabiilir+ 540 cikiyordu.. Tank boyutlari var. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu moment kolu nedir? GZ = GM x Sinθ >Sin5 değerini bildiğimize göre GM i bulmalıyız.derinliği 30..6.her draft karsiligi KM degerleri nereden bulunur? Hidrostatik st.41 KM-KG = GM 3.41 . bas 27feet ortasinda. gm kuculmesini hesaba katarak gm bulun..fwa sorusu. tankin %50si dolu.41-2 = 1.19 + 1..eni.4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur. Olur. 7-Hangi durumda gemi dengesi degisir? +geminin yaralanmasi.. Dikdörtgen prizma olduğu için KG = h/2 > KG = 4/2=2 Dikdörtgen prizma olduğu için BM = Beam²/12d > drafta ihtiyacımız var.44 BM = 8x8/12x2. stabilite hesabi icin hangi bilgiler gereklidir gibisinden bir soru? Deplesman.9. Aksi halde gm .44 BM = 64/29.draft sorusu. sivi yogunlugu 0.4.yol 1.11 İskenderun u.su almasi.18579 ~=2.5.gm.22 = 3...22. gemi 1010 da 15cm daha mesafe var.. kac harften ve rakamdan olusur.: 5. 12. 8-bir gemide 4 derece yalpada diye başlayan bir soru.g noktasi m nin altinda ise gm .8..negatif 13.

cargo gear kitabı ile ilgili hangisi yanlıştır? Ben gümrük kontrolü dedim tam emin değilim.2 kere şifting yapılıyor.koklamadan ve görmeden kapalı olarak alına bildiği gibi yine manifoulda bağlanacak özel bir aparatlada alınabiliyor.GZ = 1.gemi dip tanklarının boşaltılması kg yi? Cvp : KG KÜÇÜLÜR 5. manifesto ile asagıdakılerden hangısı yanlıstır? demıs bızde olan cevaplarda yukleme lımanı esas alınır dıye bır sıktı cevap fakat bu soruda o sık yoktu tahlıye lımanı esas alınır gumruk konsmentoya gore konsımento cesıdıne gore tıme sheete gore hazırlanır ****************************************************************************************** * 1-gemilerde meyil tecrübesi sorusu?---ağırlık merkezinin bulunması için 2..siz yinede bir araştırın.ben onu işaretledim..aynı kalır . 1 tanesinde baş+kıç/2 = vasat çıkıyordu.4 / Perm.)? 1-kapalı yükleme yapan bir gemide numune nerden alınır? a-ullage kapağı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözetleme deliği e-tank kapağı Efendi Kaptan.cevaplarda hagging ve sagging durumu yoktur diye bir seçenek vardı.şifting vb şeyler vardı.yeni bir soruydu.7 m2/ton yuklenecek yukun max yukselme mesafesı ? -tank yarı dolu serbet yuzey etkısı hakkında ne soylenebılır (artar .diğer seçeneklerde balast alma-verme.41 x Sin5 =0. 3.Bence o soru hatalıymış! 5-bumba direğinin topuğundan bağlandığı yer: cvp :ıskaça fakat şıklarda yoktu.150 tonluk yük önce başa doğru 3m sonra aynı noktadan 6 m yukarı şifting ediliyo.12 metre ****************************************************************************************** -s.şifting yapılan bir soru vardı.azalır .Load: 1.buna göre KG??? . 6-ambalajlı yüklerin yüklenmesi ile ilgili hangisi en önemsizdir? Cvp: yükün rengi seçeneği 7-dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar? Cvp: yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman 8-2 tane hoggıng-sagging problemi vardı..ama diğer seçeneklere göre en yanlış görünen buydu. Kazboynu????? B R T 123456 gıbı rakamlar vermıs bu konteynerın numarası ıcın soyleneceklerden hangısı dogrudur? 12 bay nosu-23 row nosu gıbı vs sıklar geminin omurgaya uzanan dik saçlarına nedir? bu tamamen farklı bi soru idi cevaplarıda bılmedıgım tanımlardı.122889 ~=0.f:0.sonuç vasatla eşit olursa durumun tanımı nedir? 9.ama diğer seçeneklerde değişik tanımlar vardı. kapalı yüklemede numune ullage kapağından aşağıya indirilen özel bir asansörü olan sample aparatıylada aygıtı kapağa taktıkdan sonra valfini açmak suretiyle mala hiç temas etmeden..bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa sorusu? Cvp: STİFF GEMİ 4.ağırlık merkeziyle ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru vardı? Cvp: olarak ben ağırlık merkezi hiçbir şekilde yer değiştirmez diye tanımlanan seçeneği işaretledim.anlamlarını bilmediğim için bunu işaretledim.

cvp: kıca trimli 3. d) Her ikisi de dört dilli makaradan donatılmış palangadır. e) Biri tek dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır ****************************************************************************************** 1-ınert gaz nereden alınarak ambarlara verılır. a.Dalgalar .zaman cizelgesi(time sheet) aşagıdakilerden hangisinin tespiti icin yapılır. Tellere binen yük artar 5-Gemi yapısına statik ve dinamik kuvvetler etki etmektedir. a) Her ikisi de tek dilli makaradan donatılmış palangadır. Cevap. Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik kuvvetlerden birisidir Cevap..Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap. c) Her ikisi de üç dilli makaradan donatılmış palangadır. 12 derece 4.Her iki makarası da tek dilli makaradan (oluşmuş) donatılmış palangaya ne isim verilir? a) Kandilisa palangası b) Top palangası c) Tırfıl palangası d) Manişka palangası e) Freşkon palangası 35.. dispec demoraj hesabı 4.tahıl yükleyecek gemide en fazla meyil kac dereceye kadar olmalıdır? Cvp: 12° her ikiside tek dilli: kandilisa birisi tek diğeri çift dilli: adi (el) her ikiside iki dilli: top birisi iki diğeri üç dilli: manişka her ikiside üç dilli : freşkon her ikiside dört dilli : parale 34.Kütük demir taşıyan gemilerde görülür 2-Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybı söz konusu olur? Cevap: Geminin sualtı kısmının delinmesi 3-Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsade edilir.bacadan b-makına sogutma suyundan c-dısarıdan e-.-----------------------cvp burda bu b) Her ikisi de iki dilli makaradan donatılmış palangadır.Kandilisa palangasını tarif ediniz.. ****************************************************************************************** 1-Bir tender geminin özelliklerini belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap.bir geminin lcb si lcg nin baş tarafında ise geminin nereye tirimli olucagı.10-yaz yükleme hattıyla ilgili soru? 11-deplasman-deadweight hesabı sorusu 12-gm ve deplasman hesapları?? 2..

Lakin soru sözlü sorusu .Ambarların kıç kısmında 11-Hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir? Cevap. tankerlerde sample test nerden ALINIR? CVP: " manifold " 3. ASAGIDAKİ HANGİ DEĞİŞİKLİK GÖZLEMLENİR ? A) GM AZALIR B) GM ARTAR C) GM DEĞİŞMEZ .BİR GEMİDE SERBEST YÜZEY ETKİSİ OLAN BİR TANKTA . YÜKLEME DONANIMINDA BULUNMAYAN ELEMAN HANGİSİDİR.Stevedor *Konteynerler kaç rakam grubu ile markalanır? ARKU-123456-A 12-Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap. VS. YÜKLERİN ENİNE HOMOJEN DAĞITILMASIYLA İLGİLİ SORU 10. GEMİYE ETKİ EDEN SIVININ SERBEST YÜZEYİ AZALIRSA . 2.30 olduğunu görüyorsunuz . 11.Navlun hesabı yapmak 1. Çünkü soruyu dikkatlice okuduğunuzda SADECE cevabın Solas a gore GM : 0. TASIMA SÖZLESMESİNE GÖRE YÜKLEME TAHLİYE İCİN VERİLEN ZAMAN? Cvp: STARYA * *************************************************************************************** -bir geminin dogrultucu kolu degismez deplasman artarsa dogrultucu moment ne olur? Cvp: ARTAR .öncelikle dikkat çeken bir Grain GM sınırını 8 m kg si olan güverteye ne kadar yük alabilir diye soruyor normal .Sintine alıcı ağızlar ekseriyetle ambarın hangi kısmında yer alır? Cevap. 6. KG değişim şeklinde sormuşlar . OIL RECORD BOOK A ASAGIDAKİLERDEN HANGİLERİ KAYDEDİLİR? A) YÜKLEME B) TAHLİYE C) BALAST TRANSFERİ . Geminin havuza OTURURKEN TUM OMURGANIN OTURMASI İLE İLGİLİ ZAMAN cevabı: " kritik zaman " 5 .6-Güverteye büyük ve ağır parçalar alındığı zaman yapılan bağlamada aşağıdaki bağ (lashing) malzemelerinden hangisi kullanılır Cevap:Zincir veya tel halat 7-Hangisi büyük meyil açılarında gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılır? Cevap:Statik Stabilite Eğrisi 8-Kararlı dengeye sahip gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Cevap: GZ kolu geminin yattığı taraftadır 9-Gemiye yüklenen yüklerin puantaj raporları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap:Gemiye yüklenen yüklerin navlununu gösterir 10. 7 GEMİYE ENİNE DİRENCİ KAZANDIRAN ELEMAN ASAGIDAKİLERDEN HANGİSİDİR ? Cvp: Su Geçirmez perdeler NOT: (Boyuna yapı elemanı: Tülani / Enine yapı elemanı: Kemere) 8 KG GM TOPLAMI NEYİ VERİR? Cvp:KM 9.

... 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir? Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz? Blok katsayısı. Negatif L x B³ FSM=-------------12 x ∆ 1-kapalı devre tanktan ürün numunesi almak için nereden yapılır?kapagın adı? Ullage Borusu XXX 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği 3-yakıt numunesinin alındıgı valfin adi? Manifold XXX ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur? Metasentır Diyagramından a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri .00 dan küçük olmalıdır zira aksi taktirde gemi 1..30m -zaman çizelgeleri ne amaçlı kullanılır denmiş? Cvp: dispec ve demoraj hesabi icin -as..boy düzeltmesi falan.-konteynerler kac harf grubu ile markalanır? Cvp: 4 harf ARKU-123456-A -kararlı dengeye sahip gemi için hangisi dogrudur? GZ kolu geminin yattıgı taraftadır -tahıl yukleyen geminin max yatma açısı? 12 derece -tahıl yukleycek gemide gm kacın altında olamaz? Cvp: 0. 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar? GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yürdürme yeteneği merkezi B ..?????????? 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir? Cvp: Büyür 12-G noktası M noktasının altında ise . İskele tarafa hareket eder. Cvp: Pozitif.75 katsayı 1. olur. hangisinde yuzdürme yeteneginin kısmen kaybı soz konusudur? Cvp: geminin su altı kısmının delinmesi -yüzdürme yetenegi merkezi işareti sorulmuş? cvp: B SORU: 3.5 = 0.30 m 2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalarında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler.00 a eşit olursa duba şeklinde olacaktır.. 5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır... aksi taktirde .. ***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0..5 m draftla yüzen bir gemi bu su hattında 45m ve 16 m sırasıyla boy ve ene sahip ise 1900m3 deplasman hacmindeki blok katsayısını hesaplayınız ? cevap : Cb= V / L x B x d 1900m3 / 45x16x3....

C) Meyil deneyi 10) Pervane kandının basınç yüzü neresidir. 7)Tatlı suda yüzen 75*10*4 m boyundaki dikdörtgen prizması şeklindeki bir dubanın ağırlığı 250 ton bu dubaya 500 ton yük yüklenirse yeni draft ne olur. A) Gemi ileri giderken kanadın iç yüzü 11) Pervane kanat ucuyla tekne arasındaki minumun aralık ne olmalıdır. 6)Sephiye merkezi konumu (KB) hesabı için hangisi kullanılır. D) Belirli bir su hattında her bir kesit alanının temel hattına göre alınan momentleri ve hacmi. A)4066 ton 5)Statik stabilite eğrisinin maksimun noktası için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur. C) Statik stabilite eğrisi stabilitenin capraz eğrilerinde bulunur.2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi / b)slop belgesi / c)tahliye protokolü / d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ? 1)kaide hattında uzaklaşır??????? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır? 1-düşük rate ile başlama 2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--. E) Boyuna mukavemet sağlar. D) Merkez kaç kuvvet 4)Bir geminin 4000 ton deplasmanda çektiği su yaz yüklü su hattı çizgisinin 55mm altındadır.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** GEMİ İNSA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi enine perdenin vazifesi değildir. 2) Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil boyunu tanımlar. A) 0.10 D . C) Bu noktada GZ en büyük değer alınır. D) 1 8)Bir geminin tipi ile uyumlu herhangi bir deplasmanda statik stabilite eğrisi için hangisi doğrudur. 9)Yapımı yeni tamamlanmış bir geminin ağırlık merkezi hangi deneyle ile hesaplanır. Bu gemi TPC si ise geminin yüklü deplasmanı ne kadardır.gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--. B) Baş bodoslamanın en yüksek noktası ön yüzü ile kıç bodoslamanın arka yüzü arasındaki mesafedir 3)Dümen iskeleye basıldığı zaman gemiyi dışa ( sancak tarafa ) yatıran kuvvet hangisidir.

E) 5. 13) Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz.25 27) Bir geminin boyuna deplasman hacim merkezi aşağıdakilerden hangisidir. E) Yakıt tank gas free kontrolü 19) Havuza girişe manidir. C) Gemiye su alınması 24) Narinlik katsayılarından prizmatik katsayı.Cp için hangisi doğrudur. A) Levha dümen 14) Gemilerde yorulma muayenesi için önermelerin hangisi yanlıştır. B) Kesit alan eğrileri .m dir. 16) Bir geminin pervane hasarı halinde hangisi yapılmaz.5m geridedir.14 m uzaklığa 450 ton yük yüklenirse baş draft ne olacaktır.12) Su çekimi gözetimi yapılacak bir geminin hangisi yapılmaz. 15) Hasarlı yerlerde sıcak hava buhar veya başka akışkan taşıyan borular ile ilgili olarak hangisi doğrudur. A) Aşırı Tirim 20) Havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir.Geminin ortasından başa doğru. E) Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için. D) Gemi yüklenir. 18) Gemi havuzdan cıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir. A) Hasarlı bölgeye gelen her türlü akım kesilir. 21) Bir kosterin ambar kapakları ile ilgili önermelerin hangisi yanlştır. B) Ambar kapakları mutlaka hidrolik kumandalı olmalı 22) Gemilerde Boyuna kaynak bağlantısıdır. B) Sokra kaynağı 23) Sintine devresinin görevi değildir. 17) Gemi antifouling AF boyaların sürülmesinin nedeni nedir. B) Elektrik tesisatı meger testi. C) LCB 28) Herhangi bir su hattında ve harhangi bir meyil halinde geminin su altı hacminin hesaplamada hangisi kullanılır. Bu gemi için TCP=10ton MCT 1cm = 120 t. A) Cp = CB CM 25) Bir geminin yüklü deplasmanının 4100 ton ve su hattı boyu L= 100m eni B=10m ve yüklü draft= 5 m ise bu geminin blok katsayısı nedir A) CB= 0. A) Pervane emniyete alınmadan sökülmeye çalışması.8 26) 90 m boyunda başta 4. A) En iyi yorulma muayenesi göz muayenesidir.5m kıçta 5 m su çeken bir geminin yüzme merkezi F gemi ortasından 1.

C) Bütün iskemleler üzerindeki ağaçlar her havuzlamada bir yenilenmeli. E) Voith schinder 37) Hangisi baş bodoslamadaki hasarı belirlemek için gerekli değildir. A) Geminin 1 cm batması halinde deplasman artışıtır. 44) Statik stabilite eğrisi başlangıç noktasındaki teğet 1 RADYAN doğrusunu kestiğinde apsis eksenindeki açı kaç derce olur. 40) Yüzme yeteneği merkazi (B) nin yeri ne zaman değişir. C) Stabilite aralığı 0 açısı ile GZ değerinin 0 olduğu açı arasındaki aralık 36) Pervane sistemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır. D)Kritik bir değerden daha hızlı dönen pervane etrafında vakum oluşması 35)Bir geminin deplasmanındaki statik stabilite eğrisinin stabilite aralığı hangi önerme ile tanımlanır. 46) Pervane kanadının itme bölgesi hangisidir. 32) 1 cm batma tonajı ( T1 ) tanımı hangisidir. 30)Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil derinlik tanımıdır. 39) Havuz iskemleri yerleştirilirken hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir.29) Sitringer ve şiyer saçlarının atraftaki saçlardan daha kalın olmasının sebebi nedir. E) Geminin hacim merkezi 34) Pervane kavitasyonu başlatan sebep hangiisdir. A) serbest yüzey enine statik stabilite için genel olarak faydalıdır. D) Kıç badoslamadaki işcilik 38) Aşagıdakilerin hangisi havuzdaki bir gemide yapılmaması gerekir. D) Güverte köşelerinde yalpalarda daha büyük eğme gerilme oluştuğu için. E) Yukardakilerin hepsi 41) Hangisi hidrostatik eğrilerde birisi değildir. D) 57. A) Yüzme merkezi (F) 43) Bir gemideki serbest yüzeylerin etkisi ile ilgili hangisi yanlıştır.3 45) Dengesiz bir dümenle dengeli bir dümen kıyaslanırsa hangisi doğrudur. A) Dengesiz dümenin makine gücü daha büyüktür. C) Yaralı bölme boyu eğrisi 42) Bir geminin su hattı alanının geometrik merkezine ne denir. A) Ana ve yardımcı makinelerin çalıştırılması. D) 0. C) Bu noktada GZ en büyük değerini alır.7 R 47) Dökme halde tahıl taşıyan gemilerde SOLAS 1974 e göre minumun başlangıç metasantr yüksekliği GM . 33) Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ-Q ) elde edilmez. 31)Statik stabiliye eğrisi maksimum noktası için hangisi doğrudur. A) Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde toniloto güvertesi alt yüzünden döşeklere veya dabılbatım üstüne kadar ölçülen mesafe.

C) Geminin sualtında kalan hacmin boyutları LWL. A) GM 0 63) Kaimeler arası boy hangisidir. B) Gemi boyunca dip kaplama ile simetri sisteminin kesiştiği hat 57) LBP ( Dikmeler arası boy ) tanımı hangisidir. 50) Fribort markasının ( plimsol dairesinin ) ortasından gecen yatay cizgi neyi gösterir. B) Sualtı hacmin geometrik merkezinde 61) Yüzme koşulu hangisidir. D) Stringer 52) Enine konstrüksiyon sisteminde kaç döşek vardır. B) 0. C) Baş ve kıc dikeyler arasında kalan uzaklık 56) Kaide hattı ( temel hattı) tanımı hangisidir. A) Gemi güvertesine enine yönde verilen eğrilik . B) Dip kısımda 59) Şiyer tanımı B) gemi güvertesinin boyuna yönde verdiği eğriliktir. A) min. D) LBP 64) Gemilerde meyil tecrübesi neden yapılır? C) Ağırlık merkezinin bulunması için 65) Güverte sehimin tanımı hangisidir. 0.15 m 49) Gemide hasarlı yerleri fotoğraflarken neye dikkat etmek gerekir. C) Ağırlık kuvveti = Kaldırma kuvveti 62) Geminin batmadan dengede yüzebilmesi için hamgisi sağlanmalıdır. 60) Sephiye merkezi B nin yeri nerededir. C) 3 53) Blok katsayısı CB hangisi tanımlar. B) 30 cm 48)100 m den küçük yük ve yolcu gemilerinde IMO denge önerilerine göre minimum başlangıç denge yüksekliği GM ne kadardır.ne kadardır. A) Hasarın oluştuğu bölgedeki postalar beyaz tebeşirle markalanır. Baş ve kıçta geminin en uç noktaları arasındaki uzaklık 58) Merkez tülani nerededir.BWL ve T olan prizmaya oranı 54) Baş çatışma perdesinin yeri baş dikmeden minimum ne kadar mesafeye konulmalıdır. B) Yaz yükleme sınır hattını 51) Bordayı içerden deslekleyen ve boy yönünde uzanan desteklere ne ad verilir.05 L 55) Mastori nin tanımı hangisidir.

D) Konteyner 73) KB+BM dğeri neyi hesaplamamızı sağlar. 74) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur. 68) Geminin tam boyunu hangisi gösterir. B) Geminin maksimun yalpa açısını. E) BM değerini 77) Bir gemiye tirim yaptıran kol aşağıdaki yatay mesafelerden hangisidir. A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır. . 75) Bir yükü aşağıdaki noktalardan hangisine yüklenirse trim değişmez. 85) Hangisi güvertede basınç gerilmesi yaratır. D) F Noktası 76) Statik stabilite eğrisi bize hangisini vermez. E) Sagging 86) Gemide yalpa periyodunu artırmak için ne yapılır. B) G sabit kalır B yer değişir. C) Metasantır noktası omurgadan uzaklığını.66) Hangisi geminin yalpa peryotunu azaltır. D) Dabılbatım tanklara su alınması 67) Geminin meyil açısı değiştiği zaman hangisi olur. 71) Hangisi bir geminin deplasman tanımıdır. C) KG değerinde 82) Dinamik stabilite ile neyi belirleriz. D) LCG ile LCB arasındaki fark 78) Gemide KG değeri KM’den küçük ise neyi ifade eder C) Kararlı denge 79) Tatlısuyun doğurduğu draft farkını hangisi belirler. B) LOA 69) Dümen yelpazesinin ağırlığını hangisi tarafında taşınır D) Üst yatak 70) Bir kosterin su gecirmez perdeleri ile ilgili önermelerden hangisi doğrudur. 72) Hangisinde şiyer bulunmaz. 83) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur B) GM değeri pozitifdir. A) üst güverteye yük konur. D) Serbest olarak yüzerken taşırdığı suyun ağırlığı. D) FWA 80) Tam dolu olmayan bir tank yalpa esnasında aşağıdakilerden hangisinde gizli bir artışa neden olur. A) Bir kosterde en az dört su gecirmez perde bulunur.

10. meğil . aşagıdakilerden hangisi GM küçülmesine neden olur gibi bir soru-benzeri kitaptada var -yalnız burda GM dememiş başlangıç stabilite bilmemnesi diyerek GM in tanımını yapmış. deplasman 512 deniz suyunda..50 yapmak için geminin baş tarafına doğru kaçtanluk yükü 20m kaydırılmalıdır gibi basit bi soru. varşıtaki gm in bilmem kaç olması için alınması gereken kereste yükü miktarı. ebatlarını verdiği bir silindir xxx(uzunluğu hatırlamıyorum)-8m-2 m boyutları. gene burdan daha onceden paylaşılan bir soru. 7. c-yalpa omurga kontrolü d-karina bakımı. kereste yükü ıslanarak yüzde 10 ağırlık kazanacak.. benzeri kombinasyonlar..1.. 4. cvptan emin değilim 8. yolculuk boyunca kg ve ağırlığıklarını verdiği su ve yakıttan harcanacak. cevapta e şıkkı kısmen dolu olan balast tankları gibi bir şey. kg si 3m. cvpların yereri faklıydı ama ben ISM dedim ****************************************************************************************** 1.. gemiye kereste yüklenecek.bir gemide trim.0.. bilenler yazarsa diğerlerine faydalı olur. bunu 6... hidokarbon gazı havayla karsılastıgında parlama olusur bunun sıddetını gosteren kısaltma nedır denmıs a-wlu b-parlama noktası c-afi ..aşağıdakilerden hangisi yükleme-tahliye avadanlığı değildir (eskilerden) cvp kandilisa olsa gerek 6.6 gibi bir değer vermiş.(KG x SinQ) dan 2. 0 b-lcb eşitttir lcg eşittir TCM c. boşdeplasman ve kg yi vermiş.. GZ= KN. 3. ben a dedim emin de değilim TCM diye kastettiğimin in ne olduğunu konuya hakim arkadaşlar anlıcaktır. aşağıdakilerden hangisi havuz surveyinde yapılmaz?(soru eski ama cevaplar yeni) a-saç kalınlığı olcumu b-ISM denetlemesi. buna 64 tonluk KG si 1m olan yük yüklenirse yeni kg ne olur diye bir soru 5. 0 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur a-LCB eşittir LCG ve diğer açılımı ne olduğunu bilmedim kısaltmasını da hatırlamadığım değer(TCM gibi bişeydi).kıç draft 6.tabloda 0-10-20-30-40 derece için KN değerlerini vermiş yanında gerekli gereksiz bi yığın daha değer vermiş (yanlış hatırlamıyorsam) 30 derece için gz i sormuş.tankerlerde inert gas içerisinde bulunması gereken maksimum oksijen miktarı a-5 b-7 c-10 d-11 e-13 die hatırlıyorum şıkları.

a) 146 ton. 11.20 m. 11. LBP = 200 m. Kıçta 12.95 m olan tankına kaç ton balast transfer etmesi gerekir ve bu operasyondan sonra geminin draftları ne olur? Verilen bilgiler. Başta 11. 12.00 m su çeken bir geminin limana trimsiz girebilmesi için.62 m Ta=Lcf 95m / Lbp 200m X Trim 80cm= -38cm kıça d) 182 ton.82 m Tf= 80-38= +42cm başa e) 146 ton.d-lul e-lue 2.00 m X= 146 ton c) 140 ton.99 m Baş 11. hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı.00 – 0.62m Kıç 12. 4. LCG’si 20 m olan bir tan-kından LCG’si . 11.38= 11. LCF = 5 m. kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı 5.62m .20 + 0. sulanan madenlerın bunyelerınde tutabılecegı nem mıktarına ne denır a-akıskan nem b-doymus esıt nem c-duragan nem d-tasınabılır nem 3. 11. MCT1C = 210 tonmetre/cm.42= 11.62 m Trim 80cm= (15 x X) + (100 x X) / 210 b) 215 ton.

Kayıcı baş E.. pozitif-negatif B. pozitif-sıfır E. B. Tanklarda patlamayı önler. C..2. Asag...3 . Sivri baş 7. aksi halde GM . Kış cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi genişliginin 1/5 ini gecemez. olarak degerlendirilir. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D. Asag. No3: 25 derece. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır. 1. 3 D. 2 C.. konsimentoya uygun B.. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur. sıfır-negatif Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. konsimento cesıdıne D. . 8. gümrük kurallarına uygun olarak 10. 1 B.6.... No4: 28 derece) A..... negatif-pozitif C. Bulblı bas B. Bir geminin vardiya zabiti. A. C.. pozitif-pozitif D. hangisi yanlıstır? A. Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece.. C. D. sekilde hesaplamıstır. Asag. 11. No1: 22 derece. hangisi tankerlerde Inert. Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar. 4 E. Egik baş C.. 9. No2: 24 derece. hangisi güverte kereste yükü taşıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A. verilen gemi baş çeşitlerinden hangisi yanlıştır? A. G noktası M noktasının altında ise GM . dış havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag.. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz. B. Balta baş D... zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır.

... %13 E... .... %16 13. 15.INERT GAS İÇERİSİNDE BULUNABİLECEK MAXİMUM (O2) MİKTARI NEKADARDIR ? A... FLENÇ DEĞİŞTİRİLİR C......12..... %7 C.. 14..... %5 B........ HORTUM DEĞİŞTİRİLİR B..NOTÜR DENGEDE BİR GEMİ İÇİN AŞŞAGIDAKILERDEN HANGİSİ SÖLENEMEZ ? A.. CROSS OVER TAKILIR E....BİR GEMİ DEPLASMANI DEĞİŞMEDEN TATLI SUDAN TUZLU SUYA YADA TUZLU SUDAN TATLI SUYA GEÇ TİĞİ ZAMAN MEAN DAFT DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ KISALTMA İLE GÖSTERİLİR ? A. %11 D.. GM NEGATİFTİR C.. .. REDUKSİYON TAKILIR D............... GM DEGERİ SIFIRDIR... GZ KOLU YATTIGI TARAFTA KALIR B... D.....TANKERLERDE SAHİL DEN ALINAN YÜKLEME VEYA TAHLİYE HORTUMU GEMİDEKİ MANİFOLTA UYMASSA NE YAPILIR ? A.. TPC ... GEMİ KARARSIZ DENGEDE DİR E.......

DEPLASMAN 1-) Aşağıdakilerden hangileri yükleme boşaltmada kullanılan sapan türüdür? I.MCT 1cm B.248m3 . yitik hacim yüzdesi .Halat Sapan II. herbir sandığın ağırlığı 120kg.Kasalı Sapan A-) I-II B-)I-II-III C-)I-IV D-)I-II-III-IV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-) Draft Sörveyde kullanılan 1.FWA C.MEAN DRAFT 16.FWA D.TPC E.Zincir Sapan IV.B.Tel Sapan III. geminin 650m3 olan ambarına 350ton yüklenmiştir ve ambarda boş yer kalmamıştır.LCG E.CSE C. Trim düzeltmesi hangisidir? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-) Sandıklı yükün herbirinin hacmi 0.DWA D.BİR GEMİYİ 1cm BATIRMA TONAJINA NE DENİR? A.

2 m3 dokme tahıl yuklemektedır.5m Kg:5. Omurga C-) Dümen D-) Yalpa omurgası --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-) Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM?in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş? A-)0.. D)GM = 0 olur.mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada kıç draft nedir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-)buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-)120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor. gemının deplasmanı 27000 dur.5 C-)0. E) KG küçülür --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-)A gemısının stowage faktoru 1. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320.4 D-)0. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 12° --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-)deplasmanı 5000ton gemi Km:5..kaçtır? A-) 0 B-) 12 C-) 8 D-) 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-) Hangi durumda trim sıfır olur? A-) LCG=LCB TCG=0 B-) LCG=LCB LCF=0 D-) LCG=LCB TCG eşit değil 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-) Geminim yalpa yapmasını önlemez? A-) Baş iter (Bow truster) B-) .35 E-)0.. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler..70 m olarak tespıt edılmıstır.55 B-)0..40 tonmetre baslangıc GM 2..0m demiş 50 tonluk bir yük güverteden 5 metre aşağıya shift ediliyor demiş.

eni.4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur.30 .metre (Bu şıkkı işaretledim ama emin değilim) C-) 36 ton. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu momenti nedir? (Arkadaşlar GZ değil! GZ'ti meydana getiren momenti soruyor birim ton.-----------------11-) Boyu.Navlun hesabı yapmak --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . KN değerlerini tablo halinde 10 derece. 20 .metre) A-)256 ton.metre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-) 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği FSM= L x B³ / 12 x V (Bu formüle göre yorumladım) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13-) Gemini KG değerini vermiş.metre B-)0.864 ton. ilave bir sürü şeyler vermiş.8. gemini 30 derecedeki GZ değerini istiyo? GZ=KN-(KG x Sin 30) formülünden çıkıyo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-) Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır? a) Gemi acentesi tarafından b) Yükleyici acentesi tarafından c) Liman otoritesi tarafından d) Yukarıdakilerden her biri tarafından e) Kaptan tarafından --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-)Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap.derinliği 30.40 derece için ayrı ayrı vermiş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful