P. 1
Gemi inşa - Stabilite 2011

Gemi inşa - Stabilite 2011

1.0

|Views: 4,703|Likes:
Yayınlayan: Oğuz Gündoğdu

More info:

Published by: Oğuz Gündoğdu on Jul 20, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2015

pdf

text

original

GEMİ İNŞAA, YÜK İSTİF VE GEMİ STABİLİTESİ 1. Bir gemide su hattı alanının geometrik merkezine ne denir.

A) Yüzme merkezi (F) B) Ağırlık merkezi (G) C) Metesantır noktası (M) D) Yüzdürme yeteneği merkezi (B) E) Kuvvet alanı 2. KB + BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar. A) Metesantır G’ye uzaklığı B) Metesantır yüksekliğini C) Metesantır noktasının omurgadan uzaklığını D) Metesantır açısını E) Metesantırın F noktasından uzaklığını 3. Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir. A) 22° B) 35° C) 45° D) 12° E) 60° 4. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir. A) Yüklemeye veya boşaltmaya B) Limana yanaşmaya C) Limana demirlemeye D) Limandan hareket etmeye E) Yakıt ikmali yapmaya 5. Konteynerlerde seri numarası kaç rakam ile tanımlanır. ARKU-123456-A A) dört rakam (örneğin 1234) B) beş rakam (örneğin 12345) C) Altı rakam (örneğin 123456) D) Yedi rakam (örneğin1234567) E) Sekiz rakam (örneğin 12345678) 6. Dikmeler arası boyu (LBP) 150m olan bir geminin draftları Baş: 6.00 m, Kıç: 7.00 metredir. Bu gemide 65 tonluk bir ağırlık 22 metre shifting edilerek 2 nolu ambardan 3 nolu ambara alınıyor. Geminin dönme merkezi (F) gemi ortasından 2.5 metre kıçtadır. MCT1cm= 105 ton metre olduğuna göre trim değişikliğini ve baş kıç draftları bulunuz. 22 x 65 A) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.94m Kıç d: 7.07m COT=----------------= 13,62cm B) Trim değişikliği: 13.00cm Baş d: 6.03m Kıç d: 6.97m 105 C) Trim değişikliği: 12.50cm Baş d: 5.96m Kıç d: 7.08m LCF D) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.93m Kıç d: 7.06m Ta=------------ x COT= +6,5cm LBP E) Trim değişikliği: 13.62cm Baş d: 5.91m Kıç d: 7.05m 7. Bir Geminin ambarında, omurgadan 3.5 metre yüksekliğindeki bir yük, omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkartılmıştır. Geminin şifting yapılmadan önce KG’si 9 metre olduğuna göre, yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG’si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T, Yük miktarı: 400 ton). A) 10 m, B) 9.2 m, C) 8.3 m, D) 9.7 m,

E) 10.7 m 8. Demirdeki A gemisinde, ambarda gladorada, omurgadan 8 metre yükseklikteki bir yük ambar tabanına şifting edilmiştir. Geminin deplasmanı 9200 ton ve ambar tabanının omurgadan yüksekliği 2 metredir. Şifting edilen yük miktarı 200 ton ve şiftingden önce GM 1.8 metre olduğuna göre şifting sonunda yeni GM ne olur. A) 1.2m B) 1.47m C) 1.93m D) 1.67m E) 1.77m 9. Deplasmanı 7200 ton olan bir geminin KG yüksekliği 7.2 m dir. Bu gemide KG yüksekliği 9.70 m olan 300 tonluk yük, KG yüksekliği 1.70 m mesafeye shifting edilirse geminin yeni KG yüksekliği ne olur. A) 7.30 m B) 7.45 m C) 6.86 m D) 6.725 m E) 6.98 m 10. Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin KG’si 3 m dir. Bu gemi Kg’si 4.00 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG’si 8.00 m olan güvertesine de yük alacaktır. Yükleme sonunda GM=0.6 m olacaktır. (Yükleme sonunda KM=4.5 m dir.) Bu gemini GM in 0.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir. A) 1196.67 ton B) 1100.30 ton C) 1125.26 ton D) 1048.78 ton E) 1215.75 ton 11. A gemisine stowage faktörü 1.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir. Geminin deplasmanı 27000 dur. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.40 tonmetre, Başlangıç GM=2.70 m olarak tespit edilmiştir. Bu geminin GHM’ ini bulunuz. A) 14475 VHM B) 15267 GHM= -----------------------18320,40 C) 16650 Stowage Factor ------------------ = 15267 D) 16860 1,2 E) 17100 13. Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM’in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler. D)GM = 0 olur. E) KG küçülür 14. Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır, B) GM sıfırdır, C) GZ kolu sıfırdır, D) GZ kolu geminin yattığı tarafın aksi tarafındadır E) G noktası ile M noktası çakışıktır.

15. Bir yük aşağıdaki noktalardan hangisinin üzerine yüklenirse geminin trimi değişmez. A) G noktasına B) B noktasına C) Geminin tam ortasına D) F noktasına E) Z noktasına 16. Bir gemi 1010 Kg/m3 yoğunluklu bir sudan deniz suyuna geçiyor. Draft değişim miktarı 36 mm olarak tesbit edilmiştir. TPC: 30 tonmetre olduğuna göre bu geminin deplasmanını bulunuz. A) 7200 ton B) 7305 ton Deplasman FWA x (1025 – Yeni Yoğunluk) C) 7450ton FWA= ------------------DWA= ------------------------------------------D) 7400 ton 4 x TPC 25 E) 7500 ton 17. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzelltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir? A) Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu almak, B) Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak, C) Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek, D) Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak, E) Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak 18. Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? A) Tellere binen yük artar B) Tellere binen yük azalır C) Tellere binen yük değişmez D) Koçaya binen yük artar E) Tellerin gam alır 19. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? A) Kançello B) Starya C) Sürstarya D) Dispeç E) Demoreç 20. Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ne denir? A) Ullage B) Innage C) İskandil mesafesi D) Derinlik E) Yükseklik

=cevaplar= 1-a 2-c 3-d 4-a 5-c 6-d 7-b 8-c 9-c 10-d 11-b 12-e 13-c 14-a 15-d 16-a 17-e 18-a 19-b 20-a ***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0,30 m
2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalrında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler.

aksi taktirde . (SOLAS) * Gemıdekı uygulamalarda (AHM değeri GHM den buyuk olmalıdır) GHM < AHM ***************************************************************************************** 1.50 metre olarak tespıt edılmıstır.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır. yapılan hesaplamalar sonucu GHM 9930 tonmetre baslangıc GM 2.. gemının aldıgı yuk 18150 ton .bumba donanımnda topuk nereye bağlanır? kaz boynu yaptım 2... 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir. Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz diye bir soru vardı. tankerlerde içerdeki zehirli gazın ya da hidrokarbon atıllımım ile ilgili bir soru vardı portıng ya gas free arasında kaldım gas free dedim . gemi tuzlu sudan tatlı suya girerken hangisi ollur? a fribord artar / b azalır / c değısmez / d hiçbiri e . 3 tane dedim 3.99° VHM GHM= -----------------------Stowage Factor GHM x 57.boy düzeltmesi falan. VHM GHM= -----------------------Stowage Factor 18320.. 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar. Cvp: Pozitif ..40 -----------------. GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yüzdürme yeteneği merkezi B .A gemisi dokme tahıl yuklemektedır..5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır.. kaç tür abli vardır . Blok katsayısı..= 15267 1.70 m olarak tespıt edılmıstır... gemının deplasmanı 27000 dur..3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM 3. olur. Cvp: 9.. Ne tarafa hareket eder ? Cvp: İskeleye 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir. Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır. gemının bos agırlıgı 6750 ton.04 derece GHM x 57. bu gemının GHM ını bulunuz. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız.2 m3 dokme tahıl yuklemektedır.. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 11.2 * Dokme tahıl gemılerınde musade edılebılır max yatma acısı 12 DERECE olarak bıldırılmıstır.70 m olarak tespıt edılmıstır.A gemısının stowage faktoru 1.40 tonmetre baslangıc GM 2. gemının deplasmanı 27000 dur. yapılan hesaplamalar sonucu VHM 18320.Negatif 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Tank’ın Eni ****************************************************************************************** 1.A gemısıne stowage faktoru 1.3 YATMA AÇISI= --------------------------Deplasman X GM 2. Cvp: GM Artar 12-G noktası M noktasının altında ise . 4.40 tonmetre baslangıc GM 2. gemıdekı tatlı su 50 ton yakıt 200 ton dur..

Yapılan hesaplamalar sonucu GHM=9930 tonmetre. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kalan yükü de hesaba katılarak hesaplandığında fazladan kaç ton balast almalıdır? a) 100 ton b) 150 ton c) 345 ton ---DWA=(100mm*(1025-1010))/25 = 60 mm=6. A gemisi.6*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 3.5)= 9.6cm 18. A gemisinin yükleme sonu-na yaklaşırken yapılan kontrolünde vasattaki su seviyesinin. Vasattaki su seviyesi.7m tanktaki sıvının yüksekliği 18 x 22 x 6. Sıvının ullege’i 1.156kg 7.1.5° c) 8° d) 9° ----yatma açısı=(GHM*57. FWA: 75 mm ) a) 90 ton b) 450 ton c) 540 ton ---DWA=(75*(1025-1015))/25 = 30 mm=3 cm 15+3cm=18cm 18cm*30(tpc)=540t d) 345 ton e) 295 ton . FWA: 90 mm) a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90mm*(1025-1015))/25 = 36 mm=3.3)/(Deplasman*GM) = (9930*57. yaz yükleme hattının 15 cm altındadır.3)/(25150*2. başlangıç GM=2.7=2653.6 cm 15+3.04 e)10° 2. yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir? ( TPC: 30 ton. gemideki tatlı su 50 ton. su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.2m³ v(hacim) denst. Gemi. yakıt 200 ton dur.6cm=18.2 m= densty.8m = 6.5 ° b) 7.= m / V m= 0. A gemisi dökme tahıl yüklemektedir.8 m olduğuna göre tanktaki sıvının ağırlığı? 8. x V m= 2202. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için kaç ton daha yük alabilir.Geminin boş ağırlığı 6750 ton. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. farklı bir soru gemi 4 derece meyilde 12 m ileirye 12 metre sancağa yüklenirse ne olur XXXX 10.. Vasattaki su hattı. FWA: 100mm ) Gemi. A gemisi.83kg/m³ olan bir sıvı bulunmaktadır. ( TPC: 30 ton. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. yaz yükleme hattının 4 cm altında olduğu tespit edilmiştir. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır. ( TPC: 25 ton. geminin aldığı yük =18150 ton.0 cm 4+6cm=10cm 10*25(tpc)=250t d) 420 ton 250t-150t(kalan yük)= 100 ton balast alabilir e) 540 ton 4. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı. Bu bilgiler ışıgında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız. gz aşağıdaklielrden hangisi doğrudur die bir soru trim çok büyüktür XXXX **************************************************************************************** 1. Boyutları en boy yükseklik 18-22-8.83 x 2653.50 m olarak tespit edilmiştir. a) 6.5m . Geminin limanda 150 ton daha yükü kalmıştır.6.5m olan tankın içinde özgül ağırlığı 0..

40 tonmetre.6cm 14. . Vasattaki su seviyesi.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir.Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320.3)/Deplasman*GM = (15267*57.6cm=14. A gemisine stowage faktörü 1. Geminin deplasmanı 27000 dur. yaz yükleme hattının 12 cm altındadır.6cm*20(tpc)=292t b) 105 ton 292-200=92t balast alabilir c) 139 ton d) 144 ton e) 175 ton 7. başlangıç GM=2.85 m. Başta ve Kıçta 8.70 m olarak tespit edilmiştir.6 cm 12+2. açık denize çıktığında yaz yükleme hattında olabilmesi için fazladan kaç ton balast almalıdır? ( TPC: 20 ton.10 m.15 m. a) 9° b) 0° -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t ---DWA=(90*(1025-1015))/25 = 36 mm=3.40/1. Bu bilgiler ışığında SOLAS? a uygunluk açısından bu geminin yatma açısını hesaplayınız. A gemisi. d) Baş : 7.7= 11.40/1. Kıç: 8.6cm=18. Geminin deplasmanı 27000 dur. Geminin TPC?si 25 ton ve birim trim momenti MCT1cm= 175 tonmetre /cm olduğuna göre sonuç draftları hesap-layınız. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı.2 m3 dökme tahıl yüklemektedir.92 m. a) 14475 b) 15267 -----GHM = VHM/İSTİF FAKTÖRÜ = 18320. su çeken trimsiz bir gemiden aşağıdaki yükler boşaltılmış ve yüklenmiştir. limanda 200 ton yükü kalmıştır.70 m olarak tespit edilmiştir. A gemisine stowage faktörü 1.95 m. . Başlangıç GM=2.2 = 15267 c) 16650 d) 16860 e) 17100 8. Kıç: 8.2 = 15267 c) 11° ----yatma açısı=(GHM*57. e) Baş : 7.99=12 d) 12° e) 13° 9.15 m 50 ton tahliye farkından dolayı paralel yükselme= 2cm = 0.6cm 18.75 m. . Geminin. b) Baş : 7.40 tonmetre. Yapılan hesaplamalar sonucu VHM=18320. Kıç: 8. su yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Bu geminin GHM? ini bulunuz.6 cm 15+3. . c) Baş : 7.08 m.0 m.88 m. .80 m. Gemi. A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır. Kıç: 7. Vasattaki su hattı. yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton. Kıç: 8. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır.02m 150*50= 7500 Kiça trim (boşaltma) 100*40= 4000 Başa trim (yükleme) toplam trim mom= 3500 kıça trim değişimi= 3500/175 = 20 cm Kıça F gemi ortasında oldugundan trimin yarısı baştan eksilir yarısı kıca eklenir. (Not: F noktası gemi ortasındadır) KOMPARTMANLAR AĞIRLIKLAR ORTADAN MESAFE Boşaltma: No:1 Ambar 150 Ton 50 m ® Başa Yükleme: No: 2 Ambar 100 Ton 40 m ® Başa a) Baş : 7.5. FWA: 65 mm ) a) 92 ton ---DWA=(65*(1025-1015))/25 = 26 mm=2. .3)/27000*2.6cm*30(tpc)=558t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 6.

69 m Kıç D: 5.00m kıç trim değişimi =78cm/2=39cm(-) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=78cm/2=39cm(+) baş draft=4.41m=5.11 m 1200t*30m= 36000tm (başa moment) 2300t* 6m= 13800tm (başa moment) 1500*20m= 30000tm(kıça moment) toplam moment= 19800(başa) trim değişimi=19800/252= 78cm toplam yüklenen yük=5000t yükten paralel batma=5000/50=100cm=1.75m+036m(paralel batma)-0. a) Baş D: 5.52 m Kıç D: 5.20 m e) Baş D: 6.20 m Kıç D: 7.39m=6.77 m c) Baş D: 3.94 m c) Baş D: 6.00m-0.45 m d) Baş D: 4.00m(paralel batma)-0.80m+1.00m(paralel batma)+0.5 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır.19m kıç draft=6.41m=3.11m .10m= 8.10m= 7.8 m Kıçta: 6.69m kıç draft=5.30 m Kıç D: 5. MCT 1cm = 195 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız No:1 Ambar 500 ton Ortadan mesafe 15 m başa No:2 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 5 m başa No:3 Ambar 1250 ton Ortadan mesafe 25 m kıça a) Baş D: 3.38 m Kıç D: 6.10 m e) Baş D: 4.02m(paralel yükselme)-0.00 m su çeken bir gemide F noktası gemi ortasındadır.02m(paralel yükselme)+0. Başta: 4.00 m b) Baş D: 5.88m kıç draft = 8. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir. Bu gemiye aşağıda gösterilen yükler yüklenmiştir.5cm(+) LCF gemi ortasında trim eşit dağılır baş trim değişimi=83cm/2=41.77m 11. No:1 Ambar 1200 ton Ortadan mesafe 30 m başa No:2 Ambar 2300 ton Ortadan mesafe 6 m başa No:3 Ambar 1500 ton Ortadan mesafe 20 m kıça TPC = 50 ton.45 m b) Baş D: 3. Başta: 3.50m+1.baş draft= 8.5cm(-) baş draft=3.36m kıç trim değişimi =83cm/2=41.75 m Kıçta: 5.24 m Kıç D: 7.18 m d) Baş D: 5.55 m Kıç D: 5. TPC = 90 ton.00m+036m(paralel batma)+0.00m-0.08m 10.48 m Kıç D: 7.30 m 500t*15m= 7500tm (başa moment) 1500* 5m= 7500tm (başa moment) 1250*25m=31250tm(kıça moment) toplam moment= 16250(kıça) trim değişimi=16250/195= 83cm toplam yüklenen yük=3250t yükten paralel batma=36cm=0.50 m Kıç D: 7.39m=7.35 m Kıç D: 5. MCT 1cm = 252 ton metre olduğuna göre bu yükleme sonunda baş ve kıç draftları hesaplayınız.

birim trim moment (MCT1cm)=80 tonmetre/cm olarak tespit edilmiştir. zabit stabilite 14.66-3.66 olur.66 KB= ----------BM= -------------------KM=KB+BM=1+2.0=0.12. Başta 5.6 m ise dubanın draftları nedir? L= Boy / B= En LxBxDraft=cismin ağırlığı 32x8xd=512 ise draftı burdan 2 m.60 m Kıçta 6. Bu gemide yükleme sonucu oluşacak parelel batmayı bulunuz.. 2 12 x Draft gm:3.2011 ortakoy 132. No:1 Ambar 500 ton 25 m Başa No:2 Ambar 1200 ton 9 m Başa No:3 Ambar 700 ton 15 m Kıça No 4 Ambar 600 ton 24m kıça F noktası gemi ortasında ve TPC=30 ton/cm. 2.80 m su çeken gemiye aşağıdaki yükler yüklenmiştir.66=3.Bir geminin LCB? gemiye göre LCG? kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıdasi. Draft B² (Eni) BM= B²/12 x draft BM= 64/24=2. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir? a) Kançello b) Starya c) Sürstarya d) Dispeç e) Demoreç 48. a) 75 cm b) 100 cm c) 120 cm d) 210 cm e) 180 cm soruda sadece paralel batma sorulmakta 500t+1200t=700t+600t=3000t 3000t/30(tpc)=100 cm ***************************************************************************************** 1-boy 32 8 4 olan bir dubanın ağırlsğı 512 dir kg si 3. yapar.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdortgen prizması seklindeki bir cismin omurgadan merkeze uzakklığı 3m ise gm nedir? KG=3m dir. nin kilerden hangisidir a) Gemi kıça trimli olur b) Gemi başa trimli olur c) Gemi trimsiz olur d) Gemi tender olur e) Gemi stiff olur . KB= Draft/2=1 m dir.66 olur. Tatlı suyun doğurduğu draft farkını aşağıdakilerden hangisi belirtmektedir? a) TPC b) LBP c) FAW d) FWA e) LCF 131. ***************************************************************************************** 1.06..

. Bu gemi sefere çıktığında vasat draftı.35 e)0. Ambarlararası mesafe 12 metre ve bir santim trim momenti 120 tonmetre olduğuna göre trim değişikliğini bulunuz.26 ton / d) 560..cevaplardan soruyu çözmeden cvp ı buldum olması gereken cvp 0. Kana rakamları metrik sistemle işaretlenmiş bir geminin baş draftı 6 m 20 cm markasının üst hizasında.30 ton / e) 580.tpc lcg falan vermiş ama ne kadar gereksiz şey varsa vermiş bunlara ek olarak başlangıç km:5..5 c)0.40 ton / c) 545.55 b)0. yaz yükleme hattından 15 cm altında bulunmaktadır.25 ton 18.5 başlangıç gm i dedim. ben gm=km-kg den 5. Bir gemide 120 tonluk toplam ağırlığa sahip yükler 1 no.. ***************************************************************************************** . A gemisi deniz yoğunluğu 1015 kg/m3 olan bir limanda yükleme yapmaktadır.2 burda 0. FWA: 90 mm)? a) 540 t b) 558 t c) 620 t d) 440 t e) 570 t 40.5 m dir.. Yükleme sonunda GM=0. KG? 2. Vasattaki su hattı.0 kg:4. Bu gemi Kg? 4.3 m olan güvertesine de yük alacaktır.3 m olan ambarına 3200 ton yük si si yük-ledikten sonra Kg? 7. soru deplasmanı vermiş gemi boyu vermiş eni vermiş. Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa.4 d)0.5 demiş 300 tonluk bir yük güverteden 14 metre aşağıya shift ediliyor demiş..lu ambara şifting ediliyor.) a) 457.5=0. bu durumdaki bir gemi aşağı-daki tanımlardan hangisi ile ifade edilir? a) Tender gemi b) Stiff gemi c) Doğrultucu momenti küçük gemi d) Kararsız dengeli gemi e) Nötr dengeli gemi ****************************************************************************************** # yakıt tanklarını temizledikden sonra tankın içinde ateşli işlem yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangi işlem yapılmalı (ben gas-free dedim) ****************************************************************************************** 1...lu ambardan 2 no.6 m olması için si güverteye kaç ton yük alabilir? Yükleme sonunda KM=4.47..0-4.5 den büyük bir GM olması cevaplar aynen şöyle a)0. yaz yükleme hattında olabilmesi için geminin kaç ton yük alması gerekmektedir ( TPC: 30 ton..5 den büyük tek cvp a şıkkı olduğu için gözüm kapalı a'yı işaretledim.bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş.sonra güverteden ambara inen yükde g noktası yükün harekett ettiği yönde gidiceği için doğal olarak gm büyür.6 m dir. a) 9 cm b) 10 cm c) 11 cm d) 12 cm e) 15 cm 5.5 ton / b) 520. kıç draftı 6 m 40 cm markasının alt hizasında ise geminin Mean Draftı aşağıdakilerden hangisi olur? a) 6 m 15 cm b) 6 m 30 cm c) 6 m 35 cm d) 6 m 40 cm e) 6 m 25 cm 22. Bir geminin deplasmanı 2450 ton.

5 OLDUĞUNA GÖRE GEMİNİN VARIŞ LİMANINA 0.5 toplam :7375 + x 42389.Sancak ve iskele içme suyu tankları tam dolu değildir geminin deplasmanı 8500 ve içme suyu tanklarının boyu 23m genişliği ise 14 m deniz suyu yoğunluğu 1.8 x (600) (25x24) 0. FSM=23X14'ÜN KÜBÜ(14X14X14)/12 işlem bitince çıkanı 1.30 olan tanklarından günde 5 ton su harcayacaktır KM 7.025 ile çarp FSM (sonuç) :5.3 Moment 42930 x 10.5-0.6 M OLACAKTIR yükleme sonunda KM=4. Ağırlık KG 8100 5.8x GM=KM-KG KG=KM-GM KG= 7. L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk L= Tankın Boyu 12 x Deplasman B= Tankın Eni 2) Limanda yüklemesi devam eden bir gemi en son kereste yükleyecektir kereste yüklemesinden önce deplasmanı 8100 ton KG 5.3 m bu gemi KG 10..9 = 23000 +X / 7000 + X .63 gm küçülmesi.6 =3..5 = 7 KG=42389.5 -0.6 m olabilmesi için güverteye kaç ton yük alabilir AĞIRLIK KG MOMENT 5000 3 15000 2000 4 8000 X 8 8X TOP: 7000 + X 23000 + X GM=KM-KG = 4.80 m olan güvertesine kerste yükleyecektir limandan hareketten sonra 25 gün seyir yapacak olan bu gemi KG 0.4 ÇIKICAK 3) Deplasmanı 5000 ton olan bir geminin kg 3 m bu gemi KG 4 m olan ambarına 2000 ton yük yükledikten sonra KG 8m olan güvertesine yük alacaktır yükleme sonunda GM 0.8X / 7375 + X (KG YERİNE 7 YAZ VE 7375 + X İLE ÇARP) X = 2430.39 çıkıcak FSM / DEPLASMAN = 5.5 M DİR) BU GEMİNİN GM nin 0.63 olan tanklarından günde 24 ton yakıt ve KG 1.5 +10.5 METREDEN AZ OLAMYAN BİR gm ile varabilmesi için kaç ton kereste yüklemesi gerekir.3 -162.5 + 10.9 3.025 olduğuna göre tanklardaki içme sularının oluşturduğu sıvı etkisininden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayın.63 -378 (125) (25x5) 1.39 / 8500 = 0..8 +10.

Her iki Su altında kalan hacim değerini de su yoğunluyla çarpınca.L. Yani bunu hem dolu Cb için hem de Boş Cb için uyguluyorsun.X= 1048. (L x B x draft x Cb) x Yoğunluk = Deplasman Loaded Deplasman – Light Deplasman = Deadweight Cb: Su altında kalan hacim / L... cvp:A SIKKI STACK WEIGHT(YENI SORU) 10. bu gemınn aldıgı yuk mıktarı deadweytı nedır? Sana 2 türlü Cb veriyor.bu gemının mean draftı hangisidir? cvp:25'03'' 4-kana rakamları metrık sıstemde ısaretlenmıs bır gemının bas dratı 6m20cm markasınn ust hızzasında.kıçtaki su çekimi ise 26 feet rakamının tam ortasında okunmustur. 11-konteyner sahıbını tanımlayan numaralar kac hanelıdr? ARKU-123456-A cvp:4 harf oluck (normalde 3 harftır 4.asagıdakı lerden hangısı bunun dısındadır? cvp:agırlıgın yayılarak bırım alana musade edılen agırlık sınırı ıcınde kalacak sekılde yuklenmesı 6-kararlı dengeye sahıp bır gemı ıcın asagıda verılen yargılardan hangısı dogrudur? cvp:gz kolu gemının yattıgı taraftadır 7-konteyner markaları kac haneli harf ve rakam gurubundan olusur? cvp:10 harf ve rakam grubundan(11 dogrusu arkadaslaar ama cvp anahtarında bu) 8-solas kurallarına gore.78 TON.012) = 250 ton Deplasman X 0. Su altında kalan hacim: Cb.013 = 250 ton Deplasman = 19230. Su altında kalan hacimi çekip.kıç taraftaki su kesimi ise 7m20cm rakamının tam üst hizzasında ise.025) – (deplasman X 1. Boş ve Dolu deplasman .tahıl yukleyen gemılerın baslangıctakı duzeltılmıs gm yukseklıklerı kac mereden kucuk olamaz? cvp:0.750 dır.bu geminin mean draftı hangisidir? cvp:6.cuval sorusu vardı temız cuvallarla kırlı cuvallar bırbırında ayrı yuklenırler gıbı bı soru vardı tam hatrlamıorm ama ana unsuru bu soru forumda var zaten cvp:seperatıon(ayrım) arkadaslar cevap aynen bole forumda farklı soylemler var segregeratıon diye onunuyanında(terkın) yazıor kesınlıkle o degıl bılmeyenler yanlıs yonlendırmesınler ben seperatıon yaptım ve dogru.bıde cok basıt bır fwa sorusu vardı eskı sorularda var deplasmanı 4000 ton tpc:20 seklınde degrler var fwa=deplasman/4*tpc formulunden 30mm cıkıo ****************************************************************************************** -deplasmanı 10000 t olan gemının boş draftı 3m ve blok katsayısı 0.Diğeri Dolu Cb.670 dır..B. **************************************************************************************** 1-bır gemının baş tarafkındakı su kesımı 6m20cm rakamının tam ortasında.30m 9-ust uste yuklenen konteynerlerde belırlı bır agırlıgı asmaması gerekıyor bunun adı nedır diye bi soru vardı. kıç draftı 6m40cm markasının alt hızzasında ıse gemının mean draftı hangısıdır? cvp:6m35cm 5-gemıye konana bır agırlık degısık nedenle gemı bunyesını bozabılır. harf konteyner tıpını tamınlar soru yanlıs aslında ama sıklarda 3 yok zaten) 12-su yogunlugu 1012kg/m3 olan su yogunlugunda 1025 olan su yogunluguna gıdıor 250 ton yuk alacak deplasmanı nedır? (deplasman X 1.775 2-bir geminin draftları başta 24 feet draft rakamının tam ortasında.B. Birisi Boş Cb.769 14-kaynaklar la ılgılı bı soru vardı bu soruda forumda var cvp:geçici kaynak olck 17.d formülününden. gemi dolu ıken draft 7m blok katsayısı 0.d olarak buluyorsun.

= 1.054 0.8 dır.2 Tan 15°= -----------.166 olan bır dokme yuku hab olacak sekılde yukluyor bu gemı ne kadar yuk almıştır ? Grain Kapasite S.8 – KG GM KG= 6.166 = 3945 W (Yük) ****************************************************************************************** * atmosferi tehlikeli ambarlara hangisi yapılmadan girilmez? gaz olcumu yapılmadan iyice yıkatılmadan *iki enine bolme persedi arasında kalan boşluga ne denir? posta tank koferdam *su gecırmez perdeler hangi gorevı yapmaz? gemının boyuna mukavemetını arttırmak gemının enıne mukavemetını arttırmak *konşimento için hangisi yanlıştır manıfestoya gore duzenlenır orjinal konşimento olmalıdır *konteynerler kac harf ve rakam grubundan oluşur dokuz harf ve rakam grubu 10 harf ve rakam grubu 11 harf ve rakam grubu *alavere donanımında kac adet abli vardır 2 3 *alavere donanımında kac adet bumba vardır 2 3 ılk sorunun cevabı ''kapalı alanlara gırıs prosedurlerıne bakılmadan'' olacak.746= 6.2 -graın kapasıtesı : 4600 . KM=6.746 GM= KM – KG GM 0. balya kapasıtesı 4450 olan gemı stowge fac.F= ------------------------4600 / 1. konsımento mate's receıpt'e gore duzenlenır ***************************************************************************************** 1-her draft ıcın BM degerı nerden alınır? Metasentır Diyagramından 2-buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı 3-konteryenr sahıbını tanımak ıcın kac harf kullanılır? .2 . Boş ve Dolu deplasman değerlerinin birbirinden farkı da sana Deadweight Ton'u vermiş oluyor.GM= 0. -deplasmanı 10000 t olan gemının 15 derece meyılde dogrultucu moment kolu 0.değerlerini bulmuş oluyorsun. bu gemının KG sı ne olur ? 15 ° 0.

To enable the position of a container on a ship to be specified. except where as a result of the hull contour. Z : Treylerler ve şasileri tanımlamakta kullanılır.Üç harf 4-konteyner kaç harf ve rakamdan olusur? Her konteyner.I. The bottom row will be 02. Rakamlar. ZZZZZZ : 6 rakamdan oluşan konteyner seri numarası olup. Rows: Are numbered from centreline to portside with even numbers and from centreline to starboard with odd numbers. On deck stowage is indicated by code key 8 followed by an even number sequence. konteyner sahibinin kodu . XXXY Harf grubu ZZZZZZ-A Rakam grubu XXX : Konteyner operatörü/sahibinin kodudur ve B. containers are numbered vertically downwards with even numbers from top to bottom. kayıt numarası ve sınıf kodunun kullanıldığı Modulus II hesaplama yöntemiyle bulunur. CONTAINER POSITION NUMBERING You can see these numbers painted along the deck.Tier Bays: Are numbered lengthwise from bow to stern with odd (TEK NUMARALAR) numbers for 20' containers and even (ÇİFT NUMARALAR) numbers for 40' containers. 6 haneye tamamlanıncaya kadar başlarına 0 konulur. Container slot positions aboard ship are expressed by three co-ordinates indicating : Bay -. J ve Z harflerinden oluşur. seçimi . Konteyner numarasının sistemde kayıtlı olup olmadığını ve doğruluğunu tespitte kullanılması açısından önemlidir. In case of two half heights the bottom ones are to be numbered by an odd number. the bottom of an adjacent row is at a higher level. A : Tek rakamdan oluşan. The even number between two 20' containers is used to define 40' bays. U : Tüm konteynerler için kullanılır J : Ayrılabilir.Row -. konteyner sahibi/operatörünün mevcut konteynerlerinden farklı olacak şekilde insiyatifine bırakılmıştır. .sökülebilir konteynerler ve ekipmanlarını tanımlamakta kullanılır. Tiers: In underdeck stows. U . Y : Konteyner sınıf kodu olup. The container row stowed on the centreline is marked 00. toplam 11 haneli alfa nümerik bir numaraya sahiptir.C kodu olarak da bilinir. Bu numara. a standard numbering system is used. kontrol numarasıdır.

relative density. The list of dangerous goods and the Packing Group for each can be found in the ICAO Technical Instructions. Yaralanma halinde yedek deplasman sağlar.. Güverte ıslanması halinde teçhizatı ve kargoyu korur. 8-kosterlerde ambar kapaklarının oturdugu yerın mukavemetı ıcın hangı konstraksıyon vardır? a-posta b.(ıskaca yok cevaplarda) zivana ?? kazboynu?? 10-tehlıkelı yuklerın paketlerınde yazan packagıng I II III ne anlama gelır? How the UN Packaging System Works The UN Committee has assigned all dangerous goods to one of three Packing Groups: Packing Group I (high danger). form (liquid or solid).freeboard Gemilerde fribordun yararları aşağıdaki alt başlıklar kapsamında vurgulanabilir: 1. the severity of the test varying with the Packing Group. be used. inner packagings. the IMDG Code or the TDG Regulations. 13.teller kaça ayrılır 3 14. Packing Group. for which the packaging was tested by the manufacturer and can..permecible load 2.. stacking and internal pressure.boy III. 4..1 istif faktörü 0. ****************************************************************************************** 7.braket e-bayrak 9-bır bumbanın topugundan dırege baglandıgı yere ne ad verılır.3 ise hacimi? sorudaki rakamlar tam aklımda kalmadığı için tam doğru olmayabilir amma bu soruyuda birbiirinle çarpmayı ve bölmeyi denedim cıkan çıkan değeri şıklarda işaretlerim 10. 6-kort nozullu pervanelerde kanat ucu ve nozul yuzu ara mesafesı nedır? Kort nozullu pervanelerde kanat ucunun nozul içi yüzeyi arasındaki mesafe kaç mm’dir? A) 10 mm B) 20 mm C) 5 mm D) 2 mm E) 15 mm 7-yolcu gemılerınde emnıyet sertıfıkası en cok kaç yıl olacaktır? a-1 b-2 c-3 d.5-gemı bordasının sımetrı uzerındekı ızdusumune ne ad verılır? a-kaıde hattı???? b-mastroı c. therefore. 2.4 e5 Yolcu gemisi emniyet sertifikası azami olarak 12 aydır arkadaşlar.mezarna d.5sene ****************************************************************************************** * sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? -akıskan nem -doymus esık . Yolcu ve mürettebat için güvenli bir ortam sağlar.tulanı c. 13-devrılme acısını hangısı belırler? I-en II.. UN packagings have been performance tested for their resistance to drop..tel bakımları kaç senede yapıılır? 1. Each packaging is marked with a code that indicates the type of packaging. Büyük açılarda devrilme açısının artmasını ve böylece stabilitesinin artmasını sağlar. The Committee has also developed what is referred to as ‘UN packaging’. etc. 3. 5. Geminin kesit mukavemetini arttırır.gz Q grafiği alanı neyi ifade eder hacimsel durum dinamik stabilite vs.. II (medium danger) and III (low danger).

. hangisi tankerlerde Inert. A.. Geminin şifting yapılmadan önce KG?si 9 metre olduğuna göre. C. 9000 x 9 = 81000 -400x3. olarak degerlendirilir? A. Bulblı bas B. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur. Kış cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi genişliginin 1/5 ini gecemez. B.. pozitif-negatif B. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar...-duragan -tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1) bas: 6. üstündeyse Sagging dir. verilen gemi baş çeşitlerinden hangisi yanlıştır? 4) G noktası M noktasının altında ise GM .7 bu gemının durumu nedir? CVP: Hogging (vasatta cökme) böyle soruyla karsılasırsan . 2) Asag. omurgadan 8 metre yüksekliğe çıkartılmıştır. C.. verilen mean draft . Sivri baş 3) Asag... D.. B..Bu soruya benzer bir tane daha geldi.. Kayıcı baş E... Tanklarda patlamayı önler. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz.5 metre yüksekliğindeki bir yük. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır. omurgadan 3. aksi halde GM .. . pozitif-pozitif .4 vasat:6. 2)Bir geminin ambarında. hangisi güverte kereste yükü taşıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A.. Yük miktarı: 400 ton).5 = -1400 400x8 = 3200 W= 9000+400-400= 9000 toplam moment= 82800 KGfinal= toplam moment / W KG= 82800 / 9000 = 9.2 * Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz? a) Yük teli b) Mantilya teli c) Kamçı teli d) Çarmıh teli e) Abli teli ***************************************************************************** 1) Asag. yer değiştirmeden sonra geminin yeni KG?si ne olur ( Deplasman: 9000 M/T.. negatif-pozitif C. Egik baş C.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. senın hesapladıgının altındaysa Hogging..2 kıc:7. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D. Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır... Balta baş D.

hangisi yanlıstır? A. gümrük kurallarına uygun olarak 6) Bir geminin vardiya zabiti. No1: 22 derece. No3: 25 derece. Hepsinin alt (LEL) ve üst (UEL) patlama sınırları vardır.sinQ) ****************************************************************************************** 1-rulo sac yuklemesı ıle ılgılı bır soru 2 rulo yan yana 3. sekilde hesaplamıstır.D.s şıklar vermiş . 2 C. Kapalı hacimde tüm yanıcı gazlar kimyasal patlama tehlikesi oluşturur. dış havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag. Hidrojen.derinliği v. 4 E. zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır. 1.tedexsafety. No2: 24 derece. http://www.ne gerek yoktur! ama kitaptaki gibi değil ben sıvının agırlığı yaptım kesin doğru! bide gz alanı bulma geldi 30 derece meyil açısındaki cevabı 0.25 buldum kesin doğru! (gz=kn. Cvp: Nötr Denge ****************************************************************************************** *LEL açıklaması sorulmuş (tanker soruları diye bahsediliyodu bunlar için) lower explosive limit Yanıcı gazlar.kg.gemi eni.3 ***************************************************************************************** 3-pamuk ve krom sorusu bu soru ıkıncı kere geliyo ve yine attım tam ve tüm yüklemeyi soruyo pamugun ağırlığını mı ne bişini vermiş0.294 diye gemiyi tam tüm yükleyin diyo 5-sandıklı yükleme yükün hacmini vermiş gm i soruyo? 6-kn değeri bize aşağıdakilerden hangilerini bulmamızı saglar? GZ 7-serbst sıvı etkisinde hangiler. 1 B. C. konsimentoya uygun B.rulo 2 sının ustune konuyor nedenı sorulmus cvp-bosunu almak olacak 2-hangısı cıft dıp dosemesı degıldr seklinde bır soru vardı (sıkların hepsını hatrlamıorm sacma selerdı yanlıs olmasın bıldıklerımı yazıorm) cvplar-parampet –döşek -dip sintine döşemeleri *Konteyner larda row hangı karakterdır? seklınde bır soru B R T *gm 0 olursa ne olur. 3 D. konsimento cesıdıne D.2. Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece. Asetilen. No4: 28 derece) A. Örn: LPG. pozitif-sıfır E.com/haberler. sıfır-negatif 5) Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag.asp?nws=17 *Stripping devreleri ne amaçla kullanılabilir 1-2-3-4 tane açıklama yazmış hangileri demiş (Süzdürme) *Statik stabilite momentiyle ilgili bir soru vardı yatma açısı sonunda oluşacak olan serbest satıh etkisiyle ilgili bir hesap sorusu *fsm'nin artmasını en çok hangi ölçünün büyümesi arttırır tarzında bir soru gemi boyu.

393 Da:7. GM i nedir? *Arkadaşım soruda verilenlere göre kg:3 Kb:1.8 + 5.6) 140 m.1+0.033 Df:6.007:6.boyu 24 m eni 8 m draftı 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismin omurgadan merkez noktasına olan uzaklığı 3 m dir. 4-geminin bordasından dikey bir istikamette yapılan kaynağın adı nedir ? -sokra 5-1.7: 0. Trim:0.düzeltilmiş deplasman nedir? İkinci Trim Düzeltmesi herzaman + 20132 + 72. BM: B²/12 x Draft den Bm:2.6/140 x 0.10 m baş draftın ölçüldüğü yer baş taraftan 1. 9-tankerlerde yükler belirli sınıflara ayrılarak yüklenirler yakıtların akışkanlığa karşı direncine ne denir -vizkozite ( ***) -parlayıcılık -akışkanlık -akıcılık 10-FWA: 120 olan 1010 kg/m3 suda yüzen geminin yaz yükleme hattı ile mesafesi 10 cm dir açık denize çıktığında ne kadar daha yüklemesi gerekir? TPC.L x B³ FSM= ------------------------X Yoğunluk 12 x Deplasman ****************************************************************************************** 1-LBP:148 m olan bir geminin baş draftı 6.60 m dir.8 ton 2.düzeltilmiş draftlar nelerdir? *LBD: LBP -(La+Lf):148-(1.033:7.66 yapar. trim düzeltmesinde 5.66=3+GM GM=0.7: 0.133 3. geminin LCF si ortadadır.25 -430 .66:3.40 m kıç draftı 7.4/140 x 0.008 yoğunluktaki suda deplasmanı 20132 ton olan bir gemi 1.2 = 20210 6-TPC nedir? -1cm batırma tonu -1 cm trim yaptırma tonu -1m batırma tonu gibi 7-gemi ambarında temiz yük olan paketlenmiş un çuvalının üzerine pis yük konulmaz kömür çuvalı vs.2 ton yük daha alıyor.40 m kıça doğru kıç draftın ölçüldüğü yer kıç taradtan başa doğru 6.66 yapar KM=KB+BM KM=1+2.66 yapar KM=KG+GM 3.7m kıça 1. bu ayrıma ne ad verilir? -segregation -seperation(ayrım) -sapration vs.4+6. trim düzeltmesinde +72.007 6.4-0.

.mezarna.d-braket e-bayrak 6-geminin tescil boyu. 14-hangisi lashing malzemelerinde kullanılamaz ? kelter kilit (bu tarz bi şık vardı) ************************************************************************************** -hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı. 9-gemi ana güverte üzerinden bordada orta simetri düzlemine dogru ölcülen yükseklik farkına ne denir? a-şiyer b. E-LASHING YÜKSEKLİĞİ 4MTR OLAN GÜVERTE YÜKÜ İÇİN 3MTRDİR..11-GM i pozitif olan gemi sert yalpalar yaparsa stiff gemi 1-AĞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KERESTE YÜKLEMESİ İÇİN YANLIŞTIR ? A-İKİ BABADALYA ARASI 10 AYAKTAN FAZLA OLMAMALI B-TOMRUKLAR OMURGAYA PARALEL YÜKLENMELİ C-BABADALYALAR GÜVERTEYE YÜKLENECEK YÜKTEN DAHA KISA OLMALIDIR XXX? D-LASHING TELLERİ PRAÇOLLARA BAĞLANMALIDIR. * kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı ***************************************************************************************** 1-büyük meyil açılarında geminin dogrultucu momonetin oluşup oluşmayacagını kotrol etmek için hangisi kullanılır a-statik stabilite b-yaralı bölme boyu c-su attı alan egrisi d-blok kat sayısı 2-gemi bodosunun simetri üzerindeki izdüşümü aşagıdakilerden hangisi a-kaide hattı??? b-mastiro c3-kort nozullu pervanelrde kanat ucu nozul yüzü ara mesafe nedir a-10 b-20 c-5 d-2 e-15 4-Yolcu gemilerinin emniyet sertifikası en çok kaç yıl olucaktır a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 5-kosterlerde ambar kapaklarının oturduğu yerin mukavemeti için hangi konstriksiyon vardır a-posta b-tülani c.sehim c-mastori d-kemere *Sulanan madenlerın bunyelernde tutabılceklerı nem mıktarına ne ad verılır? a-akıskan nem b-doymus esıt XXX .

Bu durumda alınan ullage 105 cm ise bu tankta ne kadar yük vardır? (yükün yoğulunluğu:1 alalım onu hatırlamıyorum) Cevapları bekliyorum.46 ton B) 176. some degree of relaxation has been found acceptable.2 m.. F noktasının 60 m gerisinde olan diğer bir tankında 600 ton yakıt bulunmaktadır. During the sea passage 450 tonnes of oil is consumed from aft. ****************************************************************************************** stabiliteden hatırladıklarım statik dinamik kuvvetler.. displacement 12 500 tonnes. The centre of flotation is 1 m aft of amidships. Even keel olması için Başlandıran trim . In certain special areas. Tropical .2 m F and 7. Not more than one tropical storm in 10 years in an area of 5 square in any one separate calendar month. for practical reasons. Bu geminin varış limanına trimsiz varabilmesi için.akıntı b.yağmur d.not more than 10 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.c-duragan d-tasınabılırlık ****************************************************************************************** 1966 loadline konvansiyonunda mevsimsel değişikliklere göre bölgeler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmıştır? a. Gemi seyirde kıçta bulunan tankında 450 ton yakıt harcamıştır. gz sorusu herkese çıkıyomuş en az 2-3 tane bide bu serbest sıvı etkisi varya bana o geldi en boy genişlik vermiş tankın yakıt ne kadar alır gibi gm ve kg bulma gelmişti meyil açısı sorusu gelmişti ****************************************************************************************** Boyutları 12-6-4 metrelik tanka sahip olan gemi 1 metre kıça trimlidir. Bu gemide F noktasının 70 m önünde bulunan bir tankında 550 ton. ****************************************************************************************** An oil tanker 150 m long. Gemide F noktası gemi ortasının 1 m gerisinde bulunmaktadır. Gemi boyu 120 metredir. Find how much oil must be transferred from the forward tank to the after tank if the ship is to arrive on an even keel. in general.15 ton D) 169. baştaki yakıt tankından kıçtaki yakıt tankına kaç ton yakıt transfer etmesi gerekir? (MCT 200 ton) A) 160. Kıç: 7.kıçlandıran trim = 20 cm olmalı . leaves port with drafts 7. MCT 1 cm 200 tonnes/m. *Dikmeler arası boyu 150 m olan bir gemi limandan hareket ederken draftları Baş: 7. AREAS AND SEASONAL PERIODS The zones and areas in this Annex are.54 ton 20 cm kıçlı. based on the following criteria: Summer .belli bir bofor kuvvetinin üzerinde esen rüzgarlar c.ani sıcaklık değişmeleri e.4 m?dir. ullage borusu bu tankın kıçından 4 metre ilerdedir.92 ton C) 182. There is 550 tonnes of fuel oil in the foward deep tank (centre of gravity 70 m forward of the centre of flotation) and 600 tonnes in the after deep tank (centre of gravity 60 m aft of centre of flotation).4 m A.not more than 1 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.gece gündüz değişikliği ZONES.

50m bu gemının kıç draftını 10 cm azaltmak için.EN III.92 ton 1..3 x (a +3b + 3c + d) 2.GM:15 cm Istenen max GM azalması 0. soru: 3lusımpson metodu uygulancak : Alan Formulü= 3/8 * 10 derece / 57. cvp 150gr üzeri tanker ve 400 gr üzeri yük gemıleri 14-kararlı dengede hangileri doğru değildir? I-Gz gemının yattıgı taraftadır II-Gz sıfırdır III-Gz yattıgı tarafın tersındedır CVP 2 VE 3 1.35=12xW/8000. agırlık larla mesafelerı carpılıyor momentler cıkıyo (momentlerı basa kıca ayrı ayrı yaz ) en son momentı mctye bol toplam trım degısıkıgı cıkar lcf ortada oldugu ıcın bas kıc yuzde ellı yuzde ellı ) bıde en son olarak paralell batmayıda draftlara yansıt son draftları bulursun 20m basa.W= 100 ton MCT1 300 5-dep:8000 ton kg:6m km:6.20 ton (-15x+20)=-300 ..0. yüzdürme yeteneği merkezinden 60m mesafe önde olan baş peak kaçton balast alınmalıdır? Kıç draftı 10cm azaltmak için gemiye 20cm trim oluşturmalıyız.BOY ben 1 ve 2 yaptım ama? 7-120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor. soru cevap : lcf ortada .(w ton x (60+70) m / 200 ) = 20 w = 176.70m olan bir geminin tpc:15 ton mct:300ton/m kg:6.15m den az olmamak şartıyla kg si 12m olan güvertesine max kaç ton yuk alabılır? cvp ben 495 ton buldum şıklarda 500 var) 6-devrılme açısını hangısı belırler? I-FREEBOARD II. Wxd W x 60m COT= -------------20cm = --------------.5m olan bir gemi solas a göre gm i 0.kıç draftı 6.30 dereceye kdr olan gz eğrisinin altında kalan alanı hesaplayınız?( tabloda 0-15-30 arası gz değerlrını verıyor) ALAN= 3/8 x 10°/57.30 ton (-20x+30)=-600 15m basa. W=233.mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada draftlar nedir? ( rakamlrdan emın değilim) 8-tatlı sudan tuzlu suya geçince ne değişmez? cvp deplasman yaptım 9-havuzlamada topugun iskemleye oturdugu an? -cvp krıtık perıyod 10.3ton gozukuyor 7.60m baş drft 5.hangisi meyil açısını etkiler diye bi soru vardı? gm yaptım diğerlerını hatırlamıyorum 11-gz değeri 0 ise hangi durumdur? cvp nötr denge 12-g noktası m noktasının üstünde olursa hangisi olur? cvp gemi devrilir 13-yağ kayıt defteri için.35cm=wxh/deplesman.(450 ton x 60 m / 200 ) .3 derece * (gz0 + 3 gz10 + 3 gz20 + gz30) 5-Kereste yuklenmemıs haldeyken GM=50 cm / (Musade edılen mın..

5 cm bastan cıkarılacak) Butunsel Batma Toplam Yuklenen/TPC=90/15=6 cm butunsel batma (Soruda baslangıc draftları belırtılmemıs.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** İki problem gizli gm küçülmesi çıktı.III ne anlama gelir? Tehlikeli yükün sınıfını gösterir Gaz sıvı katı olduğunu gösterir vs.20 ton (+30x+20)=+600 25m kıca.II.Yapamadım.gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--.5 cm cıkarttıgımızda fınal draft ve trım elde edıyoruz. 2-YÜkleme sırasında ambar postalarına konulan istralya tahtalarının neye yaramaz? Gemi mukavemetini arttırır (ben bunu yaptım ama doğrumu bilmiyorum) Ambarların havalandırılmasını kolaylaştırır. Diğer iki şıkkı hatırlamıyorum.. bas ve kıc drafta 6'sar cm eklenecek daha sonra cıkan sonuca kıc draft ıcın +0.20 ton (+25x+20)=+500 Toplam Moment:+200 degerın artı olması (trım dedısıklıgının kıca (+) olması demek Td:Toplam Moment/MCT Td:200/200=1cm (+0. Yükün gemi bordasına temas ederek ıslanmasını engeller..Bir problem dw-deplasman hesabı.30m kıca. -0.5 cm ekleyıp bas drafttan -0. 1-Tehlikeli yüklerin paketlerinde yazan (packaging . ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur Metasentır Diyagramından a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri 2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi b)slop belgesi c)tahliye protokolü d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ.5cm kıca eklenecek . Bana vlcc tankerlerde en uygun tahliye-yükleme kolu hangisidir? FREE FLOW ****************************************************************************************** .) I. tankerlerle alakalı yuk ıstıf sorularından 3 adet geldı. 1)kaide hattında uzaklaşır ??? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır 1-düşük rate ile başlama 2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--. soruların yarısı problem enıne denge ve kuvvet. şıklar vardı. gerı kalan sozel.

22..11 İskenderun u.41-2 = 1..19 KM = BM + KB Dikdörtgen prizma olduğu için KB = d/2 = 1.8.22 KM =2. Tank boyutlari var. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu moment kolu nedir? GZ = GM x Sinθ >Sin5 değerini bildiğimize göre GM i bulmalıyız. 7-Hangi durumda gemi dengesi degisir? +geminin yaralanmasi. stabilite hesabi icin hangi bilgiler gereklidir gibisinden bir soru? Deplesman. bas 27feet ortasinda..7..41 . 10. cevap 0.zbt Stabilite soruları 1-Hangisi Ciro edilir +Konsimento 2-Kn egrileri hangi degeri verir GZ 3-tuzlu sudan tatli suya gecen gemide ne degisir? Deplesman hacmi Agirlik merkezi Geminin agirligi 5-Gm kuculmesi Kg/km vermis.. Olur.6.18579 ~=2.kontyner sahibini tanimak icin kac harf kullanilir: 3. sivi yogunlugu 0.negatif 13.44 BM = 64/29.5.28 = 2.gm.10 ARKU-123456-A 15.derinliği 30. 8-bir gemide 4 derece yalpada diye başlayan bir soru..50 çıkıyordu sanırım 6-0-40 derece arasi alan sorusu g0 ile g40 arasi degerler vermiş.7 ARKU-123456-A ****************************************************************************************** Boyu.yol 1.fwa sorusu. gm kuculmesini hesaba katarak gm bulun.44 BM = 8x8/12x2.4.04.8.956. Aksi halde gm .22 = 3. kac harften ve rakamdan olusur.41 KM-KG = GM 3... 12.eni.4458333 ~=2.su almasi..her draft karsiligi KM degerleri nereden bulunur? Hidrostatik st.g noktasi m nin altinda ise gm .: 5. tablosu 14-konteyner sorusu.9. deniz suyuna gectiginde overload olmamasi icin kac ton daha yuk alabiilir+ 540 cikiyordu. + pozitif.4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur.draft sorusu. Dikdörtgen prizma olduğu için KG = h/2 > KG = 4/2=2 Dikdörtgen prizma olduğu için BM = Beam²/12d > drafta ihtiyacımız var. gemi 1010 da 15cm daha mesafe var..19 + 1. Arşimed yüzme kanunlarına göre Yer değiştirilen sıvı hacmi x yoğunluk = Ağırlık 30x8xdx1=587 d=587/240 = 2. kic 29 feet ortasinda ise vasat nedir? +28' 03" 11. tankin %50si dolu.

manifesto ile asagıdakılerden hangısı yanlıstır? demıs bızde olan cevaplarda yukleme lımanı esas alınır dıye bır sıktı cevap fakat bu soruda o sık yoktu tahlıye lımanı esas alınır gumruk konsmentoya gore konsımento cesıdıne gore tıme sheete gore hazırlanır ****************************************************************************************** * 1-gemilerde meyil tecrübesi sorusu?---ağırlık merkezinin bulunması için 2.Load: 1.7 m2/ton yuklenecek yukun max yukselme mesafesı ? -tank yarı dolu serbet yuzey etkısı hakkında ne soylenebılır (artar .gemi dip tanklarının boşaltılması kg yi? Cvp : KG KÜÇÜLÜR 5.sonuç vasatla eşit olursa durumun tanımı nedir? 9.2 kere şifting yapılıyor..GZ = 1.şifting vb şeyler vardı. 1 tanesinde baş+kıç/2 = vasat çıkıyordu.4 / Perm.ama diğer seçeneklerde değişik tanımlar vardı.41 x Sin5 =0.aynı kalır .diğer seçeneklerde balast alma-verme. 6-ambalajlı yüklerin yüklenmesi ile ilgili hangisi en önemsizdir? Cvp: yükün rengi seçeneği 7-dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar? Cvp: yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman 8-2 tane hoggıng-sagging problemi vardı.şifting yapılan bir soru vardı.. kapalı yüklemede numune ullage kapağından aşağıya indirilen özel bir asansörü olan sample aparatıylada aygıtı kapağa taktıkdan sonra valfini açmak suretiyle mala hiç temas etmeden.siz yinede bir araştırın.150 tonluk yük önce başa doğru 3m sonra aynı noktadan 6 m yukarı şifting ediliyo.ama diğer seçeneklere göre en yanlış görünen buydu.koklamadan ve görmeden kapalı olarak alına bildiği gibi yine manifoulda bağlanacak özel bir aparatlada alınabiliyor.12 metre ****************************************************************************************** -s. 3.yeni bir soruydu..anlamlarını bilmediğim için bunu işaretledim.Bence o soru hatalıymış! 5-bumba direğinin topuğundan bağlandığı yer: cvp :ıskaça fakat şıklarda yoktu. Kazboynu????? B R T 123456 gıbı rakamlar vermıs bu konteynerın numarası ıcın soyleneceklerden hangısı dogrudur? 12 bay nosu-23 row nosu gıbı vs sıklar geminin omurgaya uzanan dik saçlarına nedir? bu tamamen farklı bi soru idi cevaplarıda bılmedıgım tanımlardı.)? 1-kapalı yükleme yapan bir gemide numune nerden alınır? a-ullage kapağı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözetleme deliği e-tank kapağı Efendi Kaptan.122889 ~=0.f:0.cargo gear kitabı ile ilgili hangisi yanlıştır? Ben gümrük kontrolü dedim tam emin değilim.bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa sorusu? Cvp: STİFF GEMİ 4.ağırlık merkeziyle ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru vardı? Cvp: olarak ben ağırlık merkezi hiçbir şekilde yer değiştirmez diye tanımlanan seçeneği işaretledim.ben onu işaretledim.azalır .buna göre KG??? ..cevaplarda hagging ve sagging durumu yoktur diye bir seçenek vardı.

cvp: kıca trimli 3. d) Her ikisi de dört dilli makaradan donatılmış palangadır.Kandilisa palangasını tarif ediniz.. 12 derece 4. a.Dalgalar .10-yaz yükleme hattıyla ilgili soru? 11-deplasman-deadweight hesabı sorusu 12-gm ve deplasman hesapları?? 2.Her iki makarası da tek dilli makaradan (oluşmuş) donatılmış palangaya ne isim verilir? a) Kandilisa palangası b) Top palangası c) Tırfıl palangası d) Manişka palangası e) Freşkon palangası 35.tahıl yükleyecek gemide en fazla meyil kac dereceye kadar olmalıdır? Cvp: 12° her ikiside tek dilli: kandilisa birisi tek diğeri çift dilli: adi (el) her ikiside iki dilli: top birisi iki diğeri üç dilli: manişka her ikiside üç dilli : freşkon her ikiside dört dilli : parale 34...bacadan b-makına sogutma suyundan c-dısarıdan e-. e) Biri tek dilli diğeri iki dilli makaradan donatılmış palangadır ****************************************************************************************** 1-ınert gaz nereden alınarak ambarlara verılır. dispec demoraj hesabı 4..Kütük demir taşıyan gemilerde görülür 2-Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybı söz konusu olur? Cevap: Geminin sualtı kısmının delinmesi 3-Solas kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsade edilir. ****************************************************************************************** 1-Bir tender geminin özelliklerini belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap. a) Her ikisi de tek dilli makaradan donatılmış palangadır. Tellere binen yük artar 5-Gemi yapısına statik ve dinamik kuvvetler etki etmektedir.zaman cizelgesi(time sheet) aşagıdakilerden hangisinin tespiti icin yapılır. Cevap.bir geminin lcb si lcg nin baş tarafında ise geminin nereye tirimli olucagı. Aşağıda verilenlerden hangisi dinamik kuvvetlerden birisidir Cevap.Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap. c) Her ikisi de üç dilli makaradan donatılmış palangadır.-----------------------cvp burda bu b) Her ikisi de iki dilli makaradan donatılmış palangadır.

6-Güverteye büyük ve ağır parçalar alındığı zaman yapılan bağlamada aşağıdaki bağ (lashing) malzemelerinden hangisi kullanılır Cevap:Zincir veya tel halat 7-Hangisi büyük meyil açılarında gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılır? Cevap:Statik Stabilite Eğrisi 8-Kararlı dengeye sahip gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Cevap: GZ kolu geminin yattığı taraftadır 9-Gemiye yüklenen yüklerin puantaj raporları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap:Gemiye yüklenen yüklerin navlununu gösterir 10. 6. 11. OIL RECORD BOOK A ASAGIDAKİLERDEN HANGİLERİ KAYDEDİLİR? A) YÜKLEME B) TAHLİYE C) BALAST TRANSFERİ .Sintine alıcı ağızlar ekseriyetle ambarın hangi kısmında yer alır? Cevap.30 olduğunu görüyorsunuz . GEMİYE ETKİ EDEN SIVININ SERBEST YÜZEYİ AZALIRSA . TASIMA SÖZLESMESİNE GÖRE YÜKLEME TAHLİYE İCİN VERİLEN ZAMAN? Cvp: STARYA * *************************************************************************************** -bir geminin dogrultucu kolu degismez deplasman artarsa dogrultucu moment ne olur? Cvp: ARTAR .Ambarların kıç kısmında 11-Hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir? Cevap. KG değişim şeklinde sormuşlar . Geminin havuza OTURURKEN TUM OMURGANIN OTURMASI İLE İLGİLİ ZAMAN cevabı: " kritik zaman " 5 .Navlun hesabı yapmak 1. 7 GEMİYE ENİNE DİRENCİ KAZANDIRAN ELEMAN ASAGIDAKİLERDEN HANGİSİDİR ? Cvp: Su Geçirmez perdeler NOT: (Boyuna yapı elemanı: Tülani / Enine yapı elemanı: Kemere) 8 KG GM TOPLAMI NEYİ VERİR? Cvp:KM 9. Lakin soru sözlü sorusu . Çünkü soruyu dikkatlice okuduğunuzda SADECE cevabın Solas a gore GM : 0. ASAGIDAKİ HANGİ DEĞİŞİKLİK GÖZLEMLENİR ? A) GM AZALIR B) GM ARTAR C) GM DEĞİŞMEZ . YÜKLEME DONANIMINDA BULUNMAYAN ELEMAN HANGİSİDİR. VS. tankerlerde sample test nerden ALINIR? CVP: " manifold " 3.öncelikle dikkat çeken bir Grain GM sınırını 8 m kg si olan güverteye ne kadar yük alabilir diye soruyor normal . 2. YÜKLERİN ENİNE HOMOJEN DAĞITILMASIYLA İLGİLİ SORU 10.Stevedor *Konteynerler kaç rakam grubu ile markalanır? ARKU-123456-A 12-Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap.BİR GEMİDE SERBEST YÜZEY ETKİSİ OLAN BİR TANKTA .

İskele tarafa hareket eder. hangisinde yuzdürme yeteneginin kısmen kaybı soz konusudur? Cvp: geminin su altı kısmının delinmesi -yüzdürme yetenegi merkezi işareti sorulmuş? cvp: B SORU: 3... Negatif L x B³ FSM=-------------12 x ∆ 1-kapalı devre tanktan ürün numunesi almak için nereden yapılır?kapagın adı? Ullage Borusu XXX 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği 3-yakıt numunesinin alındıgı valfin adi? Manifold XXX ***************************************************************************************** 1) her draft değeri için BM değeri nerden bulunur? Metasentır Diyagramından a)endaze resmi b)trim tablosu c)statik stabilite eğrileri ....30 m 2-Tahliye limanında hangi belge kaptana verilmezse kaptan yükü teslim etmez? Orjinal konşimento 3-Güverteye büyük ve ağır parçalar bağlamalarında hangi malzeme kullanılır? Zincir ve Tel halat 4-Serbest sıvı yüeylerin gemi dengesine etkisi? Gizli GM küçülmesine neden olarak dengeyi olumsuz etkiler. Cvp: Pozitif.30m -zaman çizelgeleri ne amaçlı kullanılır denmiş? Cvp: dispec ve demoraj hesabi icin -as. 5-Yük manifestoların hazırlanmasıyla ilgili aşagıdakilerden hangisi yanlıştır? Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır.5 m draftla yüzen bir gemi bu su hattında 45m ve 16 m sırasıyla boy ve ene sahip ise 1900m3 deplasman hacmindeki blok katsayısını hesaplayınız ? cevap : Cb= V / L x B x d 1900m3 / 45x16x3.-konteynerler kac harf grubu ile markalanır? Cvp: 4 harf ARKU-123456-A -kararlı dengeye sahip gemi için hangisi dogrudur? GZ kolu geminin yattıgı taraftadır -tahıl yukleyen geminin max yatma açısı? 12 derece -tahıl yukleycek gemide gm kacın altında olamaz? Cvp: 0.00 dan küçük olmalıdır zira aksi taktirde gemi 1... 8-Aşağıdaki yük dökümanlarından hangisi ciro edilir? Konşimento 9-Manifesto kim tarafından imzalanır? Kaptan 10-Hangisi freeboard düzelmesinde kullanılmaz? Blok katsayısı..75 katsayı 1.. olur....?????????? 11-serbest yüzey kuvvetinde azalma olursa GM nasıl etkilenir? Cvp: Büyür 12-G noktası M noktasının altında ise . ***************************************************************************************** 1-tahıl yüklecek bir gemide GM yüksekliğği aşagıdakilerden hangisinden daha küçük olmamaz? 0. aksi taktirde .boy düzeltmesi falan.5 = 0... 6-Stabilite eğrilerinden KN eğrileri neyi bulmamızı sağlar? GZ 7-Eğer bir gemi iskeleye yatarsa yürdürme yeteneği merkezi B .00 a eşit olursa duba şeklinde olacaktır.

C) Bu noktada GZ en büyük değer alınır. D) 1 8)Bir geminin tipi ile uyumlu herhangi bir deplasmanda statik stabilite eğrisi için hangisi doğrudur. D) Merkez kaç kuvvet 4)Bir geminin 4000 ton deplasmanda çektiği su yaz yüklü su hattı çizgisinin 55mm altındadır.10 D . 6)Sephiye merkezi konumu (KB) hesabı için hangisi kullanılır.doğrultucu moment kolu (GZ) bulunması ****************************************************************************************** GEMİ İNSA VE SÖRVEY İŞLEMLERİ 1) Aşağıdakilerden hangisi enine perdenin vazifesi değildir. A) 0. C) Statik stabilite eğrisi stabilitenin capraz eğrilerinde bulunur. A)4066 ton 5)Statik stabilite eğrisinin maksimun noktası için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur. 9)Yapımı yeni tamamlanmış bir geminin ağırlık merkezi hangi deneyle ile hesaplanır.2) aşağıdaki evraklardan hangisi/leri tahliye öncesi verilmez a)boş tank belgesi / b)slop belgesi / c)tahliye protokolü / d)cargo plan e)liman kontrol ??? (ben a dedim boş tank belgesi tahliye sonrası verilir 3) dip tanklara balast alınırsa ağırlık merkezinde ne gibi deişiklik/ler GERÇEKLEŞMEZ? 1)kaide hattında uzaklaşır??????? 2)yaklaşır 3)değişiklik olmaz 4)statik elektriği önlemek için ne gibi tedbir/ler alınır? 1-düşük rate ile başlama 2-ınert gaz kullanmak 3-statik elektriği önleyici katkı maddesi kullanmak 5) problem--. 7)Tatlı suda yüzen 75*10*4 m boyundaki dikdörtgen prizması şeklindeki bir dubanın ağırlığı 250 ton bu dubaya 500 ton yük yüklenirse yeni draft ne olur.gemiyi havuzlamada kritik GM 6)problem--. C) Meyil deneyi 10) Pervane kandının basınç yüzü neresidir. A) Gemi ileri giderken kanadın iç yüzü 11) Pervane kanat ucuyla tekne arasındaki minumun aralık ne olmalıdır. E) Boyuna mukavemet sağlar. Bu gemi TPC si ise geminin yüklü deplasmanı ne kadardır. 2) Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil boyunu tanımlar. D) Belirli bir su hattında her bir kesit alanının temel hattına göre alınan momentleri ve hacmi. B) Baş bodoslamanın en yüksek noktası ön yüzü ile kıç bodoslamanın arka yüzü arasındaki mesafedir 3)Dümen iskeleye basıldığı zaman gemiyi dışa ( sancak tarafa ) yatıran kuvvet hangisidir.

5m kıçta 5 m su çeken bir geminin yüzme merkezi F gemi ortasından 1. E) Islak alanların yosun ve böceklenmesini önlemek için. E) 5. A) Cp = CB CM 25) Bir geminin yüklü deplasmanının 4100 ton ve su hattı boyu L= 100m eni B=10m ve yüklü draft= 5 m ise bu geminin blok katsayısı nedir A) CB= 0.8 26) 90 m boyunda başta 4. 13) Aşağıdakilerden hangi dümen türü günümüz tankerlerinde kullanılmaz. A) Aşırı Tirim 20) Havuzda yapılması zorunlu olmayan sörvey işidir.14 m uzaklığa 450 ton yük yüklenirse baş draft ne olacaktır. A) En iyi yorulma muayenesi göz muayenesidir. A) Pervane emniyete alınmadan sökülmeye çalışması. 18) Gemi havuzdan cıkmadan önce yapılacak kontrollerden değildir. 17) Gemi antifouling AF boyaların sürülmesinin nedeni nedir.m dir. D) Gemi yüklenir. B) Kesit alan eğrileri . C) LCB 28) Herhangi bir su hattında ve harhangi bir meyil halinde geminin su altı hacminin hesaplamada hangisi kullanılır. 15) Hasarlı yerlerde sıcak hava buhar veya başka akışkan taşıyan borular ile ilgili olarak hangisi doğrudur.25 27) Bir geminin boyuna deplasman hacim merkezi aşağıdakilerden hangisidir. E) Yakıt tank gas free kontrolü 19) Havuza girişe manidir. B) Elektrik tesisatı meger testi. Bu gemi için TCP=10ton MCT 1cm = 120 t. 21) Bir kosterin ambar kapakları ile ilgili önermelerin hangisi yanlştır. A) Levha dümen 14) Gemilerde yorulma muayenesi için önermelerin hangisi yanlıştır. B) Ambar kapakları mutlaka hidrolik kumandalı olmalı 22) Gemilerde Boyuna kaynak bağlantısıdır. B) Sokra kaynağı 23) Sintine devresinin görevi değildir.Geminin ortasından başa doğru.Cp için hangisi doğrudur. C) Gemiye su alınması 24) Narinlik katsayılarından prizmatik katsayı. A) Hasarlı bölgeye gelen her türlü akım kesilir. 16) Bir geminin pervane hasarı halinde hangisi yapılmaz.5m geridedir.12) Su çekimi gözetimi yapılacak bir geminin hangisi yapılmaz.

D) Güverte köşelerinde yalpalarda daha büyük eğme gerilme oluştuğu için. A) Yüzme merkezi (F) 43) Bir gemideki serbest yüzeylerin etkisi ile ilgili hangisi yanlıştır. 44) Statik stabilite eğrisi başlangıç noktasındaki teğet 1 RADYAN doğrusunu kestiğinde apsis eksenindeki açı kaç derce olur. C) Bu noktada GZ en büyük değerini alır. D)Kritik bir değerden daha hızlı dönen pervane etrafında vakum oluşması 35)Bir geminin deplasmanındaki statik stabilite eğrisinin stabilite aralığı hangi önerme ile tanımlanır. A) serbest yüzey enine statik stabilite için genel olarak faydalıdır.3 45) Dengesiz bir dümenle dengeli bir dümen kıyaslanırsa hangisi doğrudur. E) Yukardakilerin hepsi 41) Hangisi hidrostatik eğrilerde birisi değildir. 30)Aşağıdakilerden hangisi geminin tescil derinlik tanımıdır.7 R 47) Dökme halde tahıl taşıyan gemilerde SOLAS 1974 e göre minumun başlangıç metasantr yüksekliği GM . 40) Yüzme yeteneği merkazi (B) nin yeri ne zaman değişir. D) 57. A) Tescil boyunun ortasında ve geminin simetri düzleminde toniloto güvertesi alt yüzünden döşeklere veya dabılbatım üstüne kadar ölçülen mesafe. D) 0.29) Sitringer ve şiyer saçlarının atraftaki saçlardan daha kalın olmasının sebebi nedir. 31)Statik stabiliye eğrisi maksimum noktası için hangisi doğrudur. C) Yaralı bölme boyu eğrisi 42) Bir geminin su hattı alanının geometrik merkezine ne denir. A) Dengesiz dümenin makine gücü daha büyüktür. E) Voith schinder 37) Hangisi baş bodoslamadaki hasarı belirlemek için gerekli değildir. D) Kıç badoslamadaki işcilik 38) Aşagıdakilerin hangisi havuzdaki bir gemide yapılmaması gerekir. C) Bütün iskemleler üzerindeki ağaçlar her havuzlamada bir yenilenmeli. 39) Havuz iskemleri yerleştirilirken hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir. A) Geminin 1 cm batması halinde deplasman artışıtır. 46) Pervane kanadının itme bölgesi hangisidir. 33) Aşağıdakilerden hangisi statik stabilite eğrisinden (GZ-Q ) elde edilmez. 32) 1 cm batma tonajı ( T1 ) tanımı hangisidir. C) Stabilite aralığı 0 açısı ile GZ değerinin 0 olduğu açı arasındaki aralık 36) Pervane sistemlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır. E) Geminin hacim merkezi 34) Pervane kavitasyonu başlatan sebep hangiisdir. A) Ana ve yardımcı makinelerin çalıştırılması.

BWL ve T olan prizmaya oranı 54) Baş çatışma perdesinin yeri baş dikmeden minimum ne kadar mesafeye konulmalıdır. A) min.05 L 55) Mastori nin tanımı hangisidir. B) Dip kısımda 59) Şiyer tanımı B) gemi güvertesinin boyuna yönde verdiği eğriliktir. D) Stringer 52) Enine konstrüksiyon sisteminde kaç döşek vardır. B) Yaz yükleme sınır hattını 51) Bordayı içerden deslekleyen ve boy yönünde uzanan desteklere ne ad verilir. 0. A) GM 0 63) Kaimeler arası boy hangisidir. C) Ağırlık kuvveti = Kaldırma kuvveti 62) Geminin batmadan dengede yüzebilmesi için hamgisi sağlanmalıdır. A) Gemi güvertesine enine yönde verilen eğrilik . B) 30 cm 48)100 m den küçük yük ve yolcu gemilerinde IMO denge önerilerine göre minimum başlangıç denge yüksekliği GM ne kadardır. B) Sualtı hacmin geometrik merkezinde 61) Yüzme koşulu hangisidir. B) Gemi boyunca dip kaplama ile simetri sisteminin kesiştiği hat 57) LBP ( Dikmeler arası boy ) tanımı hangisidir. D) LBP 64) Gemilerde meyil tecrübesi neden yapılır? C) Ağırlık merkezinin bulunması için 65) Güverte sehimin tanımı hangisidir. C) Baş ve kıc dikeyler arasında kalan uzaklık 56) Kaide hattı ( temel hattı) tanımı hangisidir.15 m 49) Gemide hasarlı yerleri fotoğraflarken neye dikkat etmek gerekir. A) Hasarın oluştuğu bölgedeki postalar beyaz tebeşirle markalanır. B) 0. Baş ve kıçta geminin en uç noktaları arasındaki uzaklık 58) Merkez tülani nerededir. 60) Sephiye merkezi B nin yeri nerededir. C) 3 53) Blok katsayısı CB hangisi tanımlar. C) Geminin sualtında kalan hacmin boyutları LWL. 50) Fribort markasının ( plimsol dairesinin ) ortasından gecen yatay cizgi neyi gösterir.ne kadardır.

E) Sagging 86) Gemide yalpa periyodunu artırmak için ne yapılır. D) LCG ile LCB arasındaki fark 78) Gemide KG değeri KM’den küçük ise neyi ifade eder C) Kararlı denge 79) Tatlısuyun doğurduğu draft farkını hangisi belirler. D) Dabılbatım tanklara su alınması 67) Geminin meyil açısı değiştiği zaman hangisi olur. . B) LOA 69) Dümen yelpazesinin ağırlığını hangisi tarafında taşınır D) Üst yatak 70) Bir kosterin su gecirmez perdeleri ile ilgili önermelerden hangisi doğrudur. 74) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur. C) KG değerinde 82) Dinamik stabilite ile neyi belirleriz. E) BM değerini 77) Bir gemiye tirim yaptıran kol aşağıdaki yatay mesafelerden hangisidir. 68) Geminin tam boyunu hangisi gösterir. D) FWA 80) Tam dolu olmayan bir tank yalpa esnasında aşağıdakilerden hangisinde gizli bir artışa neden olur. D) F Noktası 76) Statik stabilite eğrisi bize hangisini vermez. B) Geminin maksimun yalpa açısını. A) GZ kolu geminin yattığı taraftadır. 75) Bir yükü aşağıdaki noktalardan hangisine yüklenirse trim değişmez. 85) Hangisi güvertede basınç gerilmesi yaratır. D) Konteyner 73) KB+BM dğeri neyi hesaplamamızı sağlar. A) Bir kosterde en az dört su gecirmez perde bulunur. C) Metasantır noktası omurgadan uzaklığını. A) üst güverteye yük konur.66) Hangisi geminin yalpa peryotunu azaltır. D) Serbest olarak yüzerken taşırdığı suyun ağırlığı. 83) Karalı dengeye sahip olan gemi için hangisi doğrudur B) GM değeri pozitifdir. 72) Hangisinde şiyer bulunmaz. 71) Hangisi bir geminin deplasman tanımıdır. B) G sabit kalır B yer değişir.

0 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur a-LCB eşittir LCG ve diğer açılımı ne olduğunu bilmedim kısaltmasını da hatırlamadığım değer(TCM gibi bişeydi). 4. kg si 3m.. yolculuk boyunca kg ve ağırlığıklarını verdiği su ve yakıttan harcanacak. bilenler yazarsa diğerlerine faydalı olur. aşagıdakilerden hangisi GM küçülmesine neden olur gibi bir soru-benzeri kitaptada var -yalnız burda GM dememiş başlangıç stabilite bilmemnesi diyerek GM in tanımını yapmış. 10. gene burdan daha onceden paylaşılan bir soru. GZ= KN.. deplasman 512 deniz suyunda. cvpların yereri faklıydı ama ben ISM dedim ****************************************************************************************** 1.0. cevapta e şıkkı kısmen dolu olan balast tankları gibi bir şey. boşdeplasman ve kg yi vermiş. gemiye kereste yüklenecek..(KG x SinQ) dan 2.kıç draft 6. kereste yükü ıslanarak yüzde 10 ağırlık kazanacak.. ben a dedim emin de değilim TCM diye kastettiğimin in ne olduğunu konuya hakim arkadaşlar anlıcaktır. cvptan emin değilim 8. 0 b-lcb eşitttir lcg eşittir TCM c. benzeri kombinasyonlar..6 gibi bir değer vermiş.. hidokarbon gazı havayla karsılastıgında parlama olusur bunun sıddetını gosteren kısaltma nedır denmıs a-wlu b-parlama noktası c-afi . ebatlarını verdiği bir silindir xxx(uzunluğu hatırlamıyorum)-8m-2 m boyutları..1. aşağıdakilerden hangisi havuz surveyinde yapılmaz?(soru eski ama cevaplar yeni) a-saç kalınlığı olcumu b-ISM denetlemesi.. meğil .aşağıdakilerden hangisi yükleme-tahliye avadanlığı değildir (eskilerden) cvp kandilisa olsa gerek 6. bunu 6. varşıtaki gm in bilmem kaç olması için alınması gereken kereste yükü miktarı.tankerlerde inert gas içerisinde bulunması gereken maksimum oksijen miktarı a-5 b-7 c-10 d-11 e-13 die hatırlıyorum şıkları. 3. c-yalpa omurga kontrolü d-karina bakımı.tabloda 0-10-20-30-40 derece için KN değerlerini vermiş yanında gerekli gereksiz bi yığın daha değer vermiş (yanlış hatırlamıyorsam) 30 derece için gz i sormuş.50 yapmak için geminin baş tarafına doğru kaçtanluk yükü 20m kaydırılmalıdır gibi basit bi soru... 7. buna 64 tonluk KG si 1m olan yük yüklenirse yeni kg ne olur diye bir soru 5.bir gemide trim.

62m Kıç 12.20 m.d-lul e-lue 2.82 m Tf= 80-38= +42cm başa e) 146 ton.62m . LBP = 200 m.20 + 0. 12.00 – 0. Başta 11. 11. 11. LCG’si 20 m olan bir tan-kından LCG’si .38= 11. Kıçta 12. kapalı yukleme yapan bır gemıde numune nerden alınır? a-ulage kapagı b-pörç kapağı c-manifolt d-gözeltme deliği e-tank kapağı 5. 11. 11.99 m Baş 11. MCT1C = 210 tonmetre/cm. sulanan madenlerın bunyelerınde tutabılecegı nem mıktarına ne denır a-akıskan nem b-doymus esıt nem c-duragan nem d-tasınabılır nem 3. 4. LCF = 5 m.95 m olan tankına kaç ton balast transfer etmesi gerekir ve bu operasyondan sonra geminin draftları ne olur? Verilen bilgiler.62 m Ta=Lcf 95m / Lbp 200m X Trim 80cm= -38cm kıça d) 182 ton. a) 146 ton.00 m su çeken bir geminin limana trimsiz girebilmesi için.62 m Trim 80cm= (15 x X) + (100 x X) / 210 b) 215 ton. hangısı dınamık kuvvet etkılerınden degıldır? a-ruzgar b-dalgalar c-gemı makınası d-bas kıc yapması e-sualtı basıncı.00 m X= 146 ton c) 140 ton.42= 11.

...6. hangisi tankerlerde Inert.. B.gaz kullanımı yararlarından biri degildir? A. G noktası M noktasının altında ise GM .2. sekilde hesaplamıstır.. pozitif-pozitif D.. C. hangisi güverte kereste yükü taşıyan gemilere uygulanacak kurallardan değildir? A. 1. pozitif-sıfır E. sıfır-negatif Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak asag. Babadalya aralıkları 3 m den fazla olamaz. 8. olarak degerlendirilir.3 .. Fribord güvertesindeki bütün kaportalar ''deniz tertibi'' kapatılması zorunludur. Tanklarda patlamayı önler. Kayıcı baş E. No3: 25 derece. Bu durumda hangi ambarlar havalandırılır? ( dıs hava: 26 derece.. No4: 28 derece) A. hangisi yanlıstır? A. verilen gemi baş çeşitlerinden hangisi yanlıştır? A. C. dış havanın ve ambarların yoğusma noktası (dew point) sıcaklık derecelerini asag. Asag.. . konsimentoya uygun B. Kış cografi bölgelerde (winter zone) güverte yükünün yüksekliği gemi genişliginin 1/5 ini gecemez. D. Asag. gümrük kurallarına uygun olarak 10.. zaman cizelgesine (time sheet) göre hazırlanır.. 1 B. 4 E.. 2 C. Geminin kalkıs ve varıs düzeltilmis GM leri 10 cm den az olamaz D. Serbest yüzeyin eylemsizlik momentini azaltır. Asag.. konsimento cesıdıne D. 9.. 11. aksi halde GM . Balta baş D. Egik baş C.. 3 D.. Bulblı bas B. B. No1: 22 derece. A.. Tanklardaki korozyonun azalmasında fayda sağlar. C. pozitif-negatif B. Bir geminin vardiya zabiti. Sivri baş 7... negatif-pozitif C. Yükün buharlasmasını engelleyerek yük kaybını azaltır. No2: 24 derece.

.... %7 C....... ........ .. %5 B....12. FLENÇ DEĞİŞTİRİLİR C.........BİR GEMİ DEPLASMANI DEĞİŞMEDEN TATLI SUDAN TUZLU SUYA YADA TUZLU SUDAN TATLI SUYA GEÇ TİĞİ ZAMAN MEAN DAFT DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ KISALTMA İLE GÖSTERİLİR ? A... 15....TANKERLERDE SAHİL DEN ALINAN YÜKLEME VEYA TAHLİYE HORTUMU GEMİDEKİ MANİFOLTA UYMASSA NE YAPILIR ? A. TPC ......... %11 D...... HORTUM DEĞİŞTİRİLİR B. GZ KOLU YATTIGI TARAFTA KALIR B. GM NEGATİFTİR C.NOTÜR DENGEDE BİR GEMİ İÇİN AŞŞAGIDAKILERDEN HANGİSİ SÖLENEMEZ ? A. %16 13...INERT GAS İÇERİSİNDE BULUNABİLECEK MAXİMUM (O2) MİKTARI NEKADARDIR ? A...... GEMİ KARARSIZ DENGEDE DİR E. %13 E.. D.... GM DEGERİ SIFIRDIR.... REDUKSİYON TAKILIR D.... 14.. CROSS OVER TAKILIR E......

Halat Sapan II. DEPLASMAN 1-) Aşağıdakilerden hangileri yükleme boşaltmada kullanılan sapan türüdür? I.Zincir Sapan IV.Kasalı Sapan A-) I-II B-)I-II-III C-)I-IV D-)I-II-III-IV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-) Draft Sörveyde kullanılan 1.TPC E.MEAN DRAFT 16.DWA D.BİR GEMİYİ 1cm BATIRMA TONAJINA NE DENİR? A.Tel Sapan III. yitik hacim yüzdesi . herbir sandığın ağırlığı 120kg. geminin 650m3 olan ambarına 350ton yüklenmiştir ve ambarda boş yer kalmamıştır.MCT 1cm B.FWA C.CSE C. Trim düzeltmesi hangisidir? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-) Sandıklı yükün herbirinin hacmi 0.248m3 .FWA D.LCG E.B.

.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-)buyuk meyıl acılarında gemının dogrultucu momentının olusup olusmayacagını kontrol etmek ıcın hangısı kullanılır? a-statık stabılıte b-yaralı bolme boyu c-sualtı alan egrısı d-blok katsayısı --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-)120 m boyunda gemı mastorıden 20m başa 30 ton 15m başa 20t 30m kıça 20t 25m kıça 15 t koyuyor..70 m olarak tespıt edılmıstır.mct:200 ton/m tpc:15 t lcf ortada kıç draft nedir? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Omurga C-) Dümen D-) Yalpa omurgası --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-) Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A)GM?in büyümesine sebep olur B)Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur..5 C-)0.35 E-)0. E) KG küçülür --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-)A gemısının stowage faktoru 1. D)GM = 0 olur.0m demiş 50 tonluk bir yük güverteden 5 metre aşağıya shift ediliyor demiş..4 D-)0. yapılan hasaplamalar sonucu VHM 18320..bu işlemlerin sonunda son gm ne olur demiş? A-)0.. gemının deplasmanı 27000 dur.. bu bılgıler ısıgında SOLAS a uygunluk acısından bu gemının yatma acısını hesaplayınız Cvp: 12° --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-)deplasmanı 5000ton gemi Km:5.kaçtır? A-) 0 B-) 12 C-) 8 D-) 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-) Hangi durumda trim sıfır olur? A-) LCG=LCB TCG=0 B-) LCG=LCB LCF=0 D-) LCG=LCB TCG eşit değil 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5-) Geminim yalpa yapmasını önlemez? A-) Baş iter (Bow truster) B-) .2 m3 dokme tahıl yuklemektedır. C)Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler.5m Kg:5.40 tonmetre baslangıc GM 2.55 B-)0.

Navlun hesabı yapmak --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .30 .metre (Bu şıkkı işaretledim ama emin değilim) C-) 36 ton.eni.864 ton.-----------------11-) Boyu. ilave bir sürü şeyler vermiş. KN değerlerini tablo halinde 10 derece.metre B-)0.metre) A-)256 ton.derinliği 30.4 m olan dubanın deplasmanı 587 tondur.40 derece için ayrı ayrı vermiş.metre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-) 13-Serbest yüzey kuvveti hesaplanmasında en etkili hangisidir? Cvp: Tank genişliği FSM= L x B³ / 12 x V (Bu formüle göre yorumladım) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13-) Gemini KG değerini vermiş.8. Tatlı suda yüzmekte 5 derece meyille yüzmekte olan bu dubanın doğrultucu momenti nedir? (Arkadaşlar GZ değil! GZ'ti meydana getiren momenti soruyor birim ton. gemini 30 derecedeki GZ değerini istiyo? GZ=KN-(KG x Sin 30) formülünden çıkıyo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-) Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır? a) Gemi acentesi tarafından b) Yükleyici acentesi tarafından c) Liman otoritesi tarafından d) Yukarıdakilerden her biri tarafından e) Kaptan tarafından --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-)Yükleme planı hazırlanma maksatları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap. 20 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->