P. 1
ORGANİZASYON YAPILARI

ORGANİZASYON YAPILARI

|Views: 1,636|Likes:
Yayınlayan: Aslan Orazkuliev

More info:

Published by: Aslan Orazkuliev on Jul 11, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE 1

ORGANIZASYON YAPILAR

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Yrd.Doç.Dr. Ceyda Güngör ŞEN HAZIRLAYAN: Arslan ORAZKULIYEV

İSTANBUL,2008

ORGANIZASYON YAPILAR

İstanbul , 2008

5.2 Arı Proje Örgütler 2.1 Dikey Organizasyon Modeli 2.4 Sanal Örgütler SONUÇ .1 Dikey Organizasyon Modelinin Olumlu Yönleri 2.1 Organizasyon Yapısı Modelleri 2. İşletme ve Organizasyon 1. Matriks organizasyonun başlıca avantaları 2. Matriks organizasyonların başlıca güçlükleri 3.2 Dikey Organizasyon Modelinin Olumsuz Yönleri 2.5 Proje ve Matriks organizasyon yapısı 2.2 Şebeke Organizasyonlar 3.5.3 Matriks Örgütler 2. Yeni Organizasyon Yapıları 3.2 Sakıncaları 2.2 Dikey ve Kurmay Organizasyon Modeli 2.2 Dikey ve Kurmay Organizasyon Modelinin Olumsuz Yönleri 2.1 Dikey ve Kurmay Organizasyon Modelinin Olumlu Yönleri 2.1.3 Fonksiyonel Organizasyon Yapısı 2.2.5.4.1 Üstünlükleri 2.3. Klasik Organizasyon Modelleri 2.3.5.ORGANİZASYON YAPILARI 1.5.5.1 Kurmay Proje Örgütler 2.4 Dikey-Fonksiyonel Organizasyon Yapısı 2.2.1.1 Akli Yoğun Organizasyonlar 3.3 Öğrenen Örgütler 3.

1997 s. kamuya hizmet etmek gibi toplumsal değer taşıyan kavramlar da olabilmektedir. üretiminin dayandığı faktörler. gelişme ve yapılanma yollarında birtakım amaçlara ulaşmak için kurulmuş yapılardır. 8 . İşletme I-II. Tokol. Yönetici işletmenin organizasyon yapısını değişik şekillerde oluşturarak işletme için daha verimli bir yapı oluşturmayı amaçlayabilir. büyüme. Bu tamamen yöneticin organizasyon ile arasındaki etkileşime bağlıdır. üretim faktörlerini (sermaye. “belirli ölçüde kar elde etmek ya da hizmet vermek amacıyla. 1 Sabuncuoğlu. yöneticiler bir işletme yönetimini ele aldıklarında o işletmeyi tanıma süreçlerine bağlı olarak değişik organizasyon modellerini buraya adapte edebilirler. Daha detaylı olarak tanımlamak istersek işletme. Organizasyonun en önemli özelliği bir yönetim fonksiyonu olmasıdır. İşletmenin üretimi. çalışanlarının sayısı organizasyon modelini seçmede göz önüne alınacak faktörler arasındadır. Ancak burada önemli olan bir şey vardır ki genel birtakım başlıklar altında toplanmış organizasyon modellerini birebir her işletmeye uygulamak mümkün değildir. gerekli bilgiye sahip olabilirse. emek.1 Organizasyon Yapısı Modelleri Yukarıda da bahsettiğimiz gibi. onu şekillendirmek de kendisinin elinde olacaktır. Eğer yönetici organizasyon ve organizasyon birimleri arasındaki akış ile ilgili.ORGANİZASYON YAPILARI 1. uyumlu ve sistemli olarak bir araya getiren ve toplumun gereksinme duyduğu mal ve hizmetleri üreten ya da pazarlayan ekonomik ve sosyal kuruluşlara işletme denir”1 Peki ya tüzel kişilikler olan işletmeler yukarıda belirtilen amaçları hangi fonksiyonlar ve hangi birimlerle yerine getirecekler? İşte işletmeyi amaçlarına ulaştırmak için işletmede çalışan bireyleri ve fonksiyonları bir araya getirip bütünleştiren yapı ve süreç o işletmenin organizasyonudur. doğal kaynaklar) bilinçli. 1. Bu amaçlar kar ve verimlilik gibi kendilerine yönelik olabildiği gibi. İşletme ve Organizasyon İşletmeler.

2 Bu durum. Bu tanımlama. Klasik organizasyon modelleri adı verilen yapılar aşağıda açıklandığı şekildedir. üretim ve satış gibi fonksiyonlar tek bir birim (yönetici) tarafından yapılabilir. Tam anlamı ile hiyerarşik bir yapıdır ve bu modelin en belirgin iki niteliği vardır: — Her iş gören bir yöneticiden emir alır ve her yönetici sadece kendisine bağlı personele emir verir. Bir de 21. çalışan ve fonksiyon sayısını arttıracak ve dolayısı ile işletme içindeki denetim fonksiyonunu güçleştirecektir. Klasik Organizasyon Modelleri 2. 1996. çalışanlara belli seviyelerde yetki devri yapmak ve böylece özellikle muhasebe. üretim gibi ana fonksiyonları uzman kişilere devretmektir. yöneticiler için ileriye yönelik çalışmalarında rehberlik görevi görmektedir.Örneğin bir işletme çok az sayıda çalışandan ve dolayısı ile fonksiyondan oluşuyorsa bu işletmenin tüm fonksiyonlarının tek bir elde toplanabilmesi olasılığı yüksektir. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. 3 2 3 Efil . kendisine bir organizasyon yapısı belirler ve kendini o şekilde tanımlar. Hammadde temini. Organizasyon kavramının ilk ortaya çıkığı yıllarda birtakım organizasyon yapıları tanımlanmıştır. İşletmelerin büyüme yönlerine bağlı olarak yöneticilerin yapması gereken şey.237 Efil .238 . s. amaçlarına. 1996.1 Dikey Organizasyon Modeli Dikey organizasyon modeli emir-komuta zincirinin en net şekilde gözlendiği organizasyon modelidir. Ancak işletmenin zamanla büyümesi bütün fonksiyonların tek kişi tarafından yerine getirilmesini güçleştirecektir. İşletme belirli bir büyüklük seviyesine geldiğinde ise faaliyetlerini daha kolay şekillendirebilmek için. faaliyet konusuna ve uzmanlığa verdiği öneme bağlı olarak. Yy. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. s. — Yetki ilişkisi en üst yönetimden en alt basamağa kadar emir-komuta kanalından gerçekleşir. satış.da 2.

U. B. 2. B. U. Şefi U.1 Dikey Organizasyon Modelinin Olumlu Yönleri  Her çalışanın emir aldığı sadece bir yönetici olduğundan farklı yönlerden gelebilecek emirlerle ezilmez.1. B. B.  Her yönetici birden fazla işi bilmek zorunda olduğu için uzmanlaşma derecesi azalacaktır.  Karar alma mekanizması çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir.İŞLETME MÜDÜRÜ Üretim Müd. Üretim Müd.  Yöneticiler denetim altında tuttukları alanda yardım almadan çalıştıkları için yeteneklerini arttırma olanakları fazladır.1 Dikey Organizasyon Modeli 2.2 Dikey ve Kurmay Organizasyon Modeli . Şekil 1. Üret. U.  Küçük işletmeler için çok geçerli bir modeldir.  Yönetici sayısı az olduğundan yönetim giderleri çok fazla değildir. Üretim Müd. B. 2. Üret.2 Dikey Organizasyon Modelinin Olumsuz Yönleri  Merkezcil yapı büyüme ile birlikte artacağından yöneticilerin görevleri çok kapsamlı olacak ve böyle çok yetenek sahibi yöneticileri bulmak güçleşecektir. U. Şefi U.  Alt kademede çalışanlar için dahi anlaşılması çok kolay bir modeldir.1. B. Üretim Müd.

sahip olduğu organizasyon fonksiyonlarını idare etmekte olan yöneticiler yeterli gelmeyecektir. Organizasyon belli bazı kademelerde tampon desteğe ihtiyaç duyacaktır.4 Bu elemanlar emir verme yetkisine sahip olmamasına karşın.2 Dikey ve Kurmay Organizasyon Modelinin Olumsuz Yönleri  Kurmay organlar uzman kişiler olduklarından. Bilgi akışını sağlayan tampon kademeler sayesinde işbölümü daha uzmanlaşmayı sağlar.2. Bu da iki kesim arasında sürtüşmeye neden olabilir. Kurmay İşletme Müdürü Kurmay Kurmay Yönetici Yönetici Yönetici Kurmay Şekil 2.2. işletme koşullarını düşünmeksizin önerlerinin uygulanmasını beklerler. kalite kontrol uzmanı gibi elemanlar gibi yöneticiye yardımcı kurmay organlar olarak çalıştırılabilir. Yöneticiler ise çoğu zaman kendi bildiklerini okumak isteyebilir. 33 . 2. 1997 s. Örneğin bir hukuk danışmanı. yol gösterme.Dikey organizasyon modeline sahip bir iş etme zamanla büyüyüp çalışma alanını da genişletirse.  Dikey bir organizasyon modelinde birtakım yatay organlar sayesinde Büyük işletmeler için oldukça geçerli bir modeldir. Tokol. yardım etme. İşte bu destek.1 Dikey ve Kurmay Organizasyon Modeli 2.1 Dikey ve Kurmay Organizasyon Modelinin Olumlu Yönleri   etkindir. yöneticilere kurmay adı verilen ve belli konularda uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmektedir.  Her karar almada kurmaylara danışılması karar alma sürecini uzunlaştırabilmektedir. İşletme I-II. 4 Sabuncuoğlu. mali danışman. araştırma yapma ve bilgi iletme gibi fonksiyonları üstlenmektedirler.

her iş gören az ya da çok otoriteye sahip olmalıdır. burada uzman elemanlar danışman durumundan çıkıp kendi uzmanlık alanında yetki ve otorite sahibi durumuna geçmesidir. yöneticilerin birçok fonksiyonları yüklenmesi yerine. Taylor bu modeli önerirken örgütte bilimsel bir iş bölümünün gerçekleşmesini. Taylor’a göre en yüksek yönetim basamağından en alt basamağa kadar. Dikey örgüt modelinden farklılığı. Fonksiyonel organizasyon yapısında ileri sürülen düşünce. yeteneklerin en uygun olduğu belirli bir fonksiyonda görev alması görüşüne dayanır.2. Dikey-kurmay örgüt modelinden farklılığı ise. Bu modelin en belirgin niteliği işletmede yer alan fonksiyonların yürütülmesini uzman elemanlara bırakmaktır. uzmanlaşmaya daha çok önem verilmesini ve herkesin üretken gücünden.3 Fonksiyonel Organizasyon Yapısı Kurucusu TAYLOR’DUR. bir iş görenin birden çok yöneticiden emir almasıdır. A B’ B’’ C’ C’’ C’’ D’ D’’ D’’’ Şekil 3. Modern işletmelerin sürekli büyümesi iş bölümü ve uzmanlaşmayı kaçınılmaz kıldığından fonksiyonel örgüt modeli giderek önem kazanmıştır. Aşağıdaki şemada görüldüğü gibi bir yönetici kendisine bağlı astların dışında bir başka ünitenin astları ile de ilişkiler kurabilmekte ve emir verebilmektedir. bilgi ve kapasitesinden maksimum yararın sağlanmasını amaçlamıştır. Burada önemli olan yöneticinin kendi konusunda gerçekten uzman kişi olması ve diğer ünitelere yardımcı olabilecek bir örgütsel düzenlemeye gidilmesidir.1 Fonksiyonel Örgüt Şeması .

yukarıda özellikleri belirtilmeye çalışılan dikey örgüt modeli ile fonksiyonel örgüt modelinin üstünlüklerini birleştirmeye çalışan ve uygulamaya daha yatkın görünen bir modeldir.3. Bireyin üretken ve yapıcılık gücü fonksiyonel otorite içinde dinamizm kazanır.2.  Kuramsal açıdan uzmanlık sınırları içinde otorite sağlanması savunulabilir ama uygulamada otorite çatışması çoğu kez kaçınılmaz olmaktadır. İş görenin yeteneklerinden en etkin biçimde yararlanmak istendiğinden.1 Üstünlükleri    İş bölümü ve uzmanlaşmadan en etkin biçimde yararlanılır. 2. . 2.  İş görenin birden çok yöneticiden emir alması onun moralini olumsuz yönde etkileyecektir. Devamlı çizgiler ile gösterilen ilişkiler dikey örgüt modelinin özgün niteliğini yansıtmaktadır. Şemada görüldüğü gibi aynı düzeyde bulunan organlar arasında koordinasyonu kolaylaştırıcı fonksiyonel ilişkiler kurulmaktadır. yetki sınırları iyi çizilmemiş ise emir verenler arasında yetki çatışmasına yol açabilir. esnek ve güvenli bir çalışma ortamı kolaylıkla sağlanır. iş gören bundan hoşnut kalacak ve kendi kişiliğine kavuşacaktır. diğer bir grup ise belirli uzmanlık sınırları içinde fonksiyonel otoriteye kavuşturulmuştur. Uzman elemanların kullanılması bir ilke olarak benimsendiğinden bu elemanlardan biri ayrıldığında önemli bir boşluk ve sorun çıkacaktır.4 Dikey-Fonksiyonel Organizasyon Yapısı Bu model. Bu model içinde bir grup organ otorite ve uygulama yetkisi ile donatılmış.   Uyumlu.3.2 Sakıncaları   Otorite birliğinin büyük ölçüde sekteye uğramasıdır. Her iş gören birden çok yönetici ile ilişki kurduğundan eğitim ve denetim kolaylaşır. Bir asta birden çok kişinin emir vermesi.

Daha öteye sorumluluğun birbirleri üzerine bırakılması bile görülebilir.fonksiyonel kurmay ve komite tipi örgütlenme adı da verilmektedir. Bu eleştirileri aşağıdaki gibi belirtebiliriz. Atölye Atölye Atölye Şekil 4. fonksiyonel organların gerektirdiği gibi çalışmaması.5 Proje ve Matriks organizasyon yapısı Bu örgüt modelinde dikey . Finansman Müd. Özellikle Matriks yapının Klasik ve neo-klasik teorinin öne sürdüğü ilkeleri ihlal eder olması bu yapıyı durumsallık yaklaşımına daha da yaklaştırmaktadır.  Geleneksel model olgun bir kişiliğin büyümesine imkân tanımamıştır. . Planlama Müd. Bu organlar arasında eğer bir sürtüşme varsa. otoritelerini kullanarak diğerleri üzerinde empoze edebilirler. çoğu kez eksik ya da yanlış bilgi verme olasılığı vardır. Komuta organları görüşlerini. Proje ve Matriks örgüt modeli durumsallık yaklaşımını ortaya atanlar tarafından önerilmiştir. bu modellere yöneltilen eleştirileri ortaya koyup matriks örgüt modeline olan ihtiyacı daha iyi anlayabiliriz. GENEL MÜDÜR Fabrika Müd. Üretim Müd.Bu örgüt modelinin en belirgin sakıncası dikey organlar ile fonksiyonel organlar arasında zaman-zaman görülen çatışmadır.1 Dikey-Fonksiyonel Organizasyon Modeli 2. Pazarlama Müd. Matriks örgüt modeli dışındaki modelleri geleneksel modeller olarak adlandırılırsak.

Proje yönetiminde 3 tür örgütlemeden bahsedilmektedir. . örgüt ve yönetimin normlarına ve grup düşüncesine uyumu gerektirmektedir    Geleneksel örgütler örgütün doğal yönüne gereken önemi vermemiştir. Bu model aslında uzman bilgiye duyulan ihtiyaçtan doğmuştur. Geleneksel yapıda hiyerarşik bölünmeler haberleşme ve yaratıcılık üzerinde olumsuzluklar yaratılmıştır. Geleneksel örgütlerin bu sorunlarına çözüm getirmek amacıyla yeni örgüt modeli arayışları içine gidilmiştir. farklı gruplar ve mevkiler arasındaki uyuşmazlıkları giderebilecek yeterlikte değildir. Matriks örgüt modeli konusundaki uygulamalar geleneksel bir örgüt modeli içinde belirli amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve ayrı bir yönetim altında faaliyet gösteren bir proje ve proje ekibinin doğuşu ile başlamıştır. Bu örgütlerde denetim ve otorite sistemi çağ dışı kalmıştır. Matriks örgüt modeli geleneksel yapı modellerinden de ve hiyerarşi düşüncesinden önemli bir sapma göstermektedir.  Geleneksel yapıda hiyerarşik bölünmeler haberleşme ve yaratıcılık üzerinde olumsuzluklar yaratılmıştır.  Geleneksel yapı modelleri yatay olmaktan çok dikey dikey ilişkilere önem verip koordinasyon ve kontrolü sağlama yoluna gitmiştir. Bir örgütte birden çok proje ekibi oluşturulabilir.  Bu örgüt yapısı insan kişiliğini olumsuz yönde etkileyip sönük bir örgütsel insan yapar. Bu durumda örgüt yapısı bir Matrikse benzemektedir.  Bu örgütlerde yeni teknoloji ve bilimsel yeteneklerin örgütle uyumu sağlanamaz. Geleneksel model. Burada Matriks örgüt modeli önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan modelin Taylor’un fonksiyonel örgüt modeline kadar uzandığı söylenebilir. Geleneksel yapı.

Ancak Bu örgütlemede birden fazla projeyi üstlenen işletmenin her proje için bazı fonksiyonları tekrarlaması maliyetleri arttırır. Bağlı olduğu üst yöneticini proje yükünü azaltmak için ona yardımcı olmaktadır. Yeniliğe ilişkin görüşler.     Uzay çalışmaları ile ilgili endüstriler Kimya endüstrisi Ağır sanayi dalları İlaç endüstrisi .Arı proje örgütler 3 .     Projeye gerekli önem verilmeyebilir. 3 . Arı proje örgüt modeline örnek olarak komuta yetkisi ile proje yetkisini aynı ve farklı oldu örgüt yapısına aşağıda verebiliriz.1 . Kurmay proje modeli örgütlenmenin bazı sakıncaları vardır. Proje faaliyetleri arasında istenen koordinasyon sağlanmayabilir. işlere yönelik olmakta ve bunların proje faaliyetlerinde kısa bir süre uygulanması imkânsızdır.Arı Proje Örgütler Proje ölçütlerine göre örgütlenmektedir. Başka bir deyişle üst yönetim konu hakkında bilgi sunmak ve danışmanlık etmekle görevlidir.Matriks örgütler 1 .Matriks Örgütler Matriks örgüt yapısı sosyo-teknik sistemlerin ihtiyaçlarını cevap vermede ve organik örgüt yapılarını geçişi sağlamada önemli rol üstlenen bir gelişmeyi ifade eder. Matriks örgüt yapılarını kullanan organizasyonlara aşağıdaki örnekler verilebilir. Tüm projeden sorumlu bir kişiyi bulmak mümkün olmayabilir. 2 .Kurmay Proje Örgütler Bu örgütlemede proje yöneticisi kurmay fonksiyonunu üstlenmektedir. Bu durum bu örgüt modelinin üstünlüğü olmaktadır. Burada emir komuta birliğine uygun bir yönetim uygulanmaktadır.Kurmay proje örgütler 2 .

.Bu açıdan matriks yapı.         Danışmanlı hizmetleri Hastaneler Uluslar arası organizasyonlar Bankacılık İnşaat sektörü Sigortacılık Perakendecilik Muhasebe hizmetleri Üniversiteler Matriks örgüt modelinin en önemli özellikleri arasında şunlar sayılabilir. mal dizaynı.bütçe sınırları içinde kalınması gibi konulardan sorumludur. Matriks örgüt yapısında bir yönetici bir üretim biriminin üyesi olabilir. gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması konularından sorumludur. Proje yöneticileri ise. işin teknik yönünün fiilen yapılması. İki örgüt yapısı matriks örgüt yapısında yer almaktadır. Mal tipi yapı ise işletmenin ürettiği mal ve hizmetler veya gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerle ilgilidir. Burada fonksiyonel hizmetlere ilişkin olmak üzere iki ayrı yapı bulunmaktadır. Bu fonksiyonel bağlantıyı gösterir. projenin zamanında bitirilmesi.birimler arası ilişkilerin yanında başka unsurlarda içine alır. Bunun nedeni iki yapının olumlu yönlerini tek bir yapıda birleştirmektir. Dikey ilişkiler yanında yatay ilişkilerde oluşmaktadır.Bunu şöyle formüle edebiliriz. Örgüt üyeleri iki ayrı üste karşı sorumludur. Dolayısı ile bu yönetici üretim müdürüne karşı sorumludur. fonksiyonel örgüt modelindeki üretim.Matriks yapıda değişik davranışlar önemli bir role sahiptir. Matriks örgüt yapısında fonksiyonel yöneticiler kaynakların dağıtımı. personel gibi birimler ile ilgilidir. Fonksiyonel yapı. pazarlama.Bu durumda iki ayrı amaç ve bakış açısının çatışmaması için yöneticiler anlaşmazlıklarını tartışarak çözebilirler.

ikna etme empati. c) Değişen çevreye adaptasyon: Matriks organizasyon değişen koşullara kolayca uyum sağlanmasını.4. Matriks Sistemler: Planlama. sorunları tartışma. tepe yöneticisi. Değişime zamanında tepkide bulunma bilginin iletişim . ileri düzey teknik ve bilgiler ve yetenekler bir projeden diğerine transfer edilir. a) Kaynakların daha iyi kullanımı: Projelere kaynakları fonksiyonel yönetici atadığından. Matriks organizasyonun başlıca avantaları. Matriks yapının özellikleri otorite ve güç kullanımıyla ilgili olup bu yapıdan etkilenir. değer yargıları ve örgüt yapı ve süreçleri tarafından belirlenir.5. Teknik kusursuzluk en üst düzeydedir. Bu dört unsurun olması ile matriks örgütten bahsedilebilir. Matriks yapıdaki yöneticiler. Matriks örgüt yapısına geçme basit bir iş değildir. matriks yöneticiler(fonksiyonel ve proje yöneticileri) ve iki üstlü yöneticidir. Kişiler değişik projelerde geniş deneyim ve bilgi kazandıklarından zor durumlarla daha iyi başa çıkarlar. pazarda ortaya çıkan yeni rakiplerle etkin şekilde rekabete. kontrol. yeni tedarikçiler.MATRİKS ÖRGÜT = MATRİKS + MATRİKS + YAPI SİSTEMLER (SÜREÇLER) MATRİKS + MATRİKS KÜLTÜRÜ DAVRANIŞ Matriks Yapı: En önemli ilişkiler ikili emir komuta ilişkisidir. Bu doğal gelişme şöyle takip edilir: Fonksiyonel yapı Mal tipi yapı Proje organizasyonu Matriks Yapı 2. Kaynaklar ortaya çıkan ihtiyaçlara göre istendiğinde yeniden atanır. b) En uygun iş yöntemlerinin kullanılması: Çeşitli projelerden elde edilen bilgiler fonksiyonel düzeyde birikir. Yeni teknoloji. Doğal örgütsel gelişme sonrası geçilebilir. taşeronlar ve müşteriler bulmaya destek olur. Matriks Kültürü: Bireylerin kişilikleri. o kaynakları en etkin şekilde tahsis edebilir. ödüllendirme v. ile ilgilidir. Değişim ve belirsizlik koşullarında esneklik sağlar.b Matriks Davranış: Haberleşme. yardımlaşma. Matriks örgütleri yüksek derecede uzmanlaşmış personelin ve araçların kullanımını kolaylaştırır. Böylece az bir zaman süren projelerin kaynakları sürekli meşgul etmeleri engellenmiş olur. değerleme.

bağlılığı arttırır.5. mevkie dayanan yetki yerine bilgiye ve kişiliğe dayanan yetkinin geçmesi. ilişkileri teşvik eder. Eğer matriks yapı içinde çalışacak olanlar. f) Projenin bir sahibinin olması çok önemlidir. Matriks yapı. Kişiler teknik bilgi alışverişinde bulundukları için bilgi gerek yatay gerekse dikey olarak dolaşır. Projenin belli bir sürede. a) Karışıklık ve Düzensizliğe Açık Oluşu: Matriks organizasyondaki iki başlılık. böylelikle faaliyetler arası bütünlük sağlanmış olur. işlerle ilgili sürekli değişiklik. sorunları açıkça tartışan. Bu. yetki ve güç arttırma oyunlarına . belli bir maliyetle ve belli bir kalitede tamamlanmak zorunda olması matriks yapı içinde çalışan herkesin tam bir işbirliği içinde olmasını gerektirir. Matriks organizasyonların başlıca güçlükleri. organizasyondaki herkesin geleceğini olumsuz yönde etkileyecektir. b) İş İlişkilerinde Açıklık ve Sorun Çözme Yaklaşımını Gerektirmesi: Matriks organizasyonun varlık nedeni 'proje tipi' işlerin var olmasıdır. Bu nedenle tüm personelin. g) Elemanlar projenin bitiminden sonra bir başka projede yeniden istihdam edilebilir.5. 2. Üst kademelere adam yetiştirme yöntemidir.kanalları ile ilgili kişiye etkili bir biçimde ulaşmasını gerektirir. e) Personel gelişmesine olanak sağlar: Kişilerin bulundukları grup. matriks yapıya alışmamış kişiler üzerinde bir düzensizlik izlenimi oluşturabilir. Böylelikle bu gibi değişik kişilerin ileri sürdükleri farklı görüşleri değerlendirmek ve diğer uzmanlık alanlarında bazı şeyler öğrenmek durumundadırlar. d) Güdüleme ve bağlılığı geliştirir: Grup içinde karar verme hiyerarşik karar vermeye oranla daha katılımcı ve demokratiktir. örgütün çeşitli bölümlerinin temsilcilerinden oluşmuştur. proje birimleri ile işlevsel bölüm üyeleri arasındaki. bu yapının özelliklerini tam olarak hazmetmemişlerse. bu organizasyonun işleyişi problemli olacaktır. sorunların emirle değil fakat ikna ederek ve tartışılarak halledilme zorunluluğu. Projedeki her gecikme.

İkna edici olabilmenin en önemli şartı. her sorun çözümünü kendisini geliştirecek bir fırsat olarak gören bir tutum içinde olması gerekir. öncelik.. araç-gereç. e) Tam Bir Haberleşme Zorunluluğu: Matriks Organizasyon rutin. zamanlama. Bu anlaşmazlıkların sorun çözme yaklaşımı ile tartışılması ikna ederek çözülmesi gerekecektir. Proje yöneticisi açısından ise.girmeyen. kuvvetli bir beşeri yeteneğe sahip olmaktır. Bu yapının işleyişinin tahammül edemediği tek olay haberleşme aksaklıklarıdır. bu personelin projenin sorunlarını ne ölçüde çözebildiğidir. hepsi devamlı değişebilen şartların organizasyonudur. Bunun için çok yönlü bir haberleşme şarttır. d) Beşeri İlişkilerde Yumuşaklık: Matriks yapıdaki ilişkiler göz önüne alındığında. Dolayısıyla. Fonksiyonel yönetici açısından olay. çözüm yolu. performans değerleme olayının iki yönü vardır ve ilgili yöneticilerin ortak kararını gerektirmektedir. c) Kişilerin Performansını Değerleme Sorunu: Proje ekibi içinde yer alan ve iki amire bağlı olarak çalışan personelin performansının değerlenmesi bazen sorun olmaktadır. Bir proje yöneticisi çeşitli uzmanlık dalları yöneticilerini ve proje ekibini etkileyerek projenin sorunlarını çözmeye ve bundan zevk alır hale getirmeye çalışacaktır. konularında anlaşmazlıklar ve çatışmalar çıkacaktır. bir proje yöneticisi için en önemli güç kaynağı beşeri ilişkilerindeki yetenek olacaktır. Projeyi ilgilendiren her türlü değişme ve kararların hızla tüm ilgili personele aktarılması gerekir. . sürekli aynı kalan ve durgun şartların değil.. f) Çatışmalara Açık Olması: Proje yöneticisi ile fonksiyonel bölümler arasında sürekli olarak maliyet. ekip içinde yer alan personelin uzmanlık bilgisine ne derece sahip olduğudur.

1997. İkincisi.1997 s. Bilginin sistem içinde nasıl var olduğunu ve ona nasıl ulaşılacağını bilmek herkes için çok önemli olduğundan dolayı. Üçüncüsü ise bilgi teknolojilerinde meydana gelen evrimin sonucunda örgütlerin sürekli değişen yapılarıdır5 (Stewart. bilgi alışverişine ve transferine oldukça önem veren organizasyonlardır.F.İ. yeni yönetim ve iş süreçleridir. makale . “öğrenen organizasyonlar” adı verilen yapıları da kapsamakta ve çalışanlarının sürekli öğrenmesi ve kendini geliştirmesi yaklaşımını benimserler. Projeler ve faaliyetlerde bütünleşmeyi sağlayan merkez takım çalışan grubun arasından oluşturulmaktadır. Yeni organizasyon yapıları üç kavram üzerinde durmaktadır. fonksiyonel bölümlerde uygulanan yeni süreçler ve malzeme taşıma sistemleri gibi.Ü. 5 6 Stewart. Akli yoğun örgütlerin 5 temel prensibi vardır:6 1. Bilginin örgüt içinde kapsamlı olarak paylaştırılması ve kolay bir şekilde erişilebilir olması gerekir.23).23 Tüz. Ancak 21. MRP. Birincisi. Hiyerarşi bütünleşmeyi sağlamanın bir yoludur ancak tek yöntem de değildir. uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyan diğerleriyle birlikte çalışma becerisine sahip olmaları gerekmektedir.) yararlanmak kaçınılmaz olmaktadır.B. hiyerarşik yapıların en önemli temsilcileri olarak yıllardır iyi örgüt modelleri olarak düşünülmüştür.İ. U. profesyonel servisler ve danışmanlık firmaları.Yeni Organizasyon Yapıları Yukarıda açıklanan Klasik Organizasyon Modelleri. Buna göre günümüzün organizasyon yapıları aşağıdaki gibidir. Bu yönde amaçlarını gerçekleştirmek için elbette ki bilgi teknolojilerinden (ERP. bütünleşik çalışma alanı. Bu organizasyonlar. 2002. Bu prensip örgütün hareket özgürlüğünü en yüksek seviyeye çıkarmasıyla ilgilidir. yy’ a doğru artamaya başlayan rekabet yönetim ve organizasyon faktörlerinin geliştirilmesinin taşıdığı önemi ortaya koymuştur.. örgütün holografik olması gerekir. kendi kendini yöneten takımlar ve yetkilendirilen çalışanlardır. Uzmanlık bilgisine sahip olan insanların. Akli Yoğun Örgüt dizaynı hiyerarşik bir düzene dayanamaz. Halka yakın kamu grupları. 3. 2.1 Akli Yoğun Organizasyonlar Akli yoğun örgütler. akli yoğun örgütlere örnek olarak verilebilir. Diğer bir ifadeyle.3. 3.

Buradan hareketle dördüncü prensip. insanların amaçlar ve stratejilerde mutabık olmasını sağlayan yöntemlerin olması gerekir. öğrenmeyi özendirmek. 5. U.Stratejik yönetimle yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesi 2.Networkun delegasyon ve kontrol yapısının yatay bir anlayışla tasarımı Entegral iş sorumluluklarının delege edilmesi 4. bir mal veya hizmet üretmek için iki veya daha fazla kuruluşun aralarında işbölümüne giderek uzun süreli işbirliğine yönelmelerinden ortaya çıkan organizasyon modelidir.Network birimlerinin yönetim süreçleri üzerinde ağırlıklı bir etkiye sahip olması.Fonksiyonel ve operasyonel sorumlulukların stratejik entegrasyonu 6. süreçleri.Ü.İ.Bürokratik kurallarla kontrolü kaldırarak katılımcılığa ve iç girişimciliğe prim verilmesi Şebeke organizasyonlar üç grupta toplanabilir: Dengeli şebeke organizasyonlar: Kendi kaynakları ve yönetim anlayışına sahip ancak bazı ürünleri üretmek için bir araya gelen işletmelerden oluşur. Şebeke organizasyon yönetimi kavramı yedi ilkeye dayalıdır 8 (Merih. 2002. 7 Şebeke organizasyonlar farklı analizlerle oluşmuş yapılar arasındaki ilişkileri sağlamlaştırıp.İ. Son prensip bilginin kullanımı ve geliştirilmesi bilgiye ve özveriye sahip insanların varlığını gerektirdiğinden dolayı. amaçları ve yapıları bu ilişkiler üstüne kurmayı ilke edinir. Bütünleşmeyi ve istikameti sağlamak için. desteklemek ve ödüllendirmek için dizayn edilmesi gerekir. 2001. 7. 3.F. Şebeke organizasyon daha az hiyerarşik bir yönetim modeline sahiptir ve yapılar arasındaki iletişim birtakım araçlarla değil doğrudan yapılmaktadır. makale Merih. 5. 2001.on-line): 1.B.. örgütün bütünleşme faaliyetleri ve hedef tespiti açısından bilgili insanları gerektirmesi ile ilgilidir.4.on-line .2 Şebeke Organizasyonlar Şebeke organizasyonlar.Müşterilerin ve tedarikçilerin Network bileşeni olarak algılanması. 7 8  Tüz.

Ancak. sürekli olarak yaşadıkları olaylardan çıkarabildikleri sonuçlar ile çevre şartlarına kendilerini uydurabilmeleri. Öğrenen örgüt kavramı 1990 yılında Peter SENGE’nin “The Fifth Discipline” adlı eserinde ilk olarak görülmüştür. Ancak her işletme kendisine yönelik kaynak tutmaktadır. Öğrenen örgüt adı altında gelişen kavram ve uygulamalar büyük ölçüde bir bütün olarak şirketlerin rekabet güçlerini arttıracak tarzda bilgi yaratma ve kullanma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelmiştir. personellerini çevre şartlarına göre geliştirici bir sistem kurabilmeleri ve bu sistem sayesinde sürekli değişen ve kendini yenileyen dinamik bir örgüt olmasını ifade etmektedir. Öğrenen Örgütler  Örgütsel öğrenme genelde üç aşamalı bir süreçle karakterize edilir. mevki ya da hizmet süresi ne olursa olsun her birey öğrenme yoluyla sürekli olarak kendini geliştirecektir. Dahili şebeke organizasyonlar: Bir işletmede gerçekleştirilen temel faaliyetler diğer işletmelerde kullanılabilir. İşletmelerin. Bunlar. yeni bilgiler geliştirip bu bilgiyi örgütün tamamına yayması. ürünlerin çok kısa sürede demode olduğu. Bu kadar kısa bir sürede işletmelerde bu kadar popüler olmasının nedeni ise toplumların sanayi toplumundan hızla bilgi toplumuna geçmesidir. Bazı ürünler için alışverişe girerler.3. Dinamik şebeke organizasyonlar: Her bir işletme kendi üretimini yapar. İşletmelerinin bunu başarabilmeleri için örgütlerin öğrenen örgüt olması gerekmektedir. bilgi elde etme. Belirsizliklerle dolu ve belirsizliğin hakim olduğu durumlarda şirketlerin elindeki bilgi şirketler için en büyük silah olmuştur. bu bilgiyi çok kısa sürede uygulaya bilmesi ve yeni ürünler üretebilmesine bağlıdır. Öğrenen örgütlerde ideal olarak kurumdaki konumu. yeni teknolojilerin çok kısa aralıklarla değiştiği. bilgiyi yayma ve paylaşılmış uygulamadır. Bilgi doğrudan tecrübeden. Çünkü bilgi çağında rekabet etme gücünü arttıramayan şirketler kısa sürede yerlerini kaybedecekler ve pazardaki yerlerini başka şirketlere kaptıracaklardır. 3. Çünkü böyle piyasalarda pazar unsurları sürekli değişmekte. . diğerlerinin tecrübelerinden veya örgütsel hafızadan elde edilebilir. Yani her gün bir önceki güne göre daha iyi olmaya çalışacaktır. Bilgi ise işletmelerin ve toplumların gelişmesinde temel faktör olmuştur. örgütsel öğrenme kişisel öğrenmeden bilginin yayılması ve bilginin ortak olarak kullanılması bakımından ayrılır. Başka bir ifade ile öğrenen örgüt. rakiplerin hızla çoğaldığı bir pazarda işletmenin hayatta kalabilmesi için yapması gereken.

öncelikle bir eylemin yapılmasını ve bu eylemin sonucunun izlenmesini gerektirir. Öğrenen örgüt stratejisine sahip olmak üç tamamlayıcı strateji daha gerektirir: Dalga Stratejisi: Konuya en yoğun odaklanan. hız. Esas konu örgütlerin öğrenmesi değil. bu profile uygun insanların işe alınması ve geliştirilmelerini kapsar. öğrenmelerinin gerekli olduğudur. en kısa vadeli stratejidir. bu yüzden öğrenen örgüt kavramı pratik olarak ayırt edici değildir. Bir analiz çalışmasıyla. d) Kurum kendisinden de bir şeyler öğrenir çalışanlar kurumu yenilikler konusunda eğitirler. Öğrenme deyince. Geri beslemenin ortaya çıkabilmesi ise. b) Öğrenme anlık bir olay değil bir süreçtir c) Bireyler kendilerini geliştirirken kurumlarını da değiştirirler. Tüm örgütler öğrenir. sadece nesnel gerçekler hakkında değil. Değişimin sürekliliği öğrenmenin de sürekli olmasını zorunlu kılar. doğruluk bakımından nasıl ve ne öğrendikleridir. Örgütsel öğrenme. rakiplerinin önüne geçecek nasıl bir dalga yaşayacağını ortaya çıkarır. e) Öğrenen örgütlerde bireyler yaratıcıdır bireyler kurumu yeniden yapılandırırlar. f) Öğrenen örgütlerin bir parçası olmak bireylere keyif ve heyecan verir. Çift döngülü öğrenme ise. Dönüşüm Stratejisi: Tüm çalışanların daha hızlı öğrenen kişilere dönüştürülmesini sağlayacak yöntemlere odaklanır. aynı zamanda gerçeklerin arkasındaki güdüleri ve mantığı anlamaya yönelik sorulara cevap bulmaya çalışır. Tek döngülü öğrenme. tek döngülü/adaptif ve çift döngülü/üretken öğrenmeden hangisini kullandığımızı belirtmek gereklidir. gerçekleştirilen eyleme ilişkin teori hakkındaki fikirlerimizin aynı kaldığı öğrenme türüdür. hangi temel gelişme noktalarında öğrenmenin hızlandırılması gerektiğini ve sonucunda işletmenin.Öğrenen örgütlerin diğer örgütlerden farkı ise: a) Öğrenme olayı insanların yaptıkları her şeyin içine dahil edilmiştir. Birçok TKY stratejisinin başarısız olmasının nedeni. insanların ve örgütlerin iyileştirmeye gitmeden önce. Dönüşüm stratejisi doğru uygulandığında örgütsel öğrenme üzerinde en büyük etkiyi yaratacak olan stratejidir. Örgütler öğrenirken de yok olabilirler. Değişim öğrenmenin sonunda gelir. . Yetiştirme Stratejisi: Daha hızlı öğrenen insan özelliklerinin ortaya konulması. temelde bir geri besleme sürecinin sonunda ortaya çıkar. Çoğu işletmenin kavrayamadığı temel gerçek. yanlış öğreniyor ya da yeterince hızlı öğrenmiyorlardır. ekonomi. tasarımcıların Süreç İzleme/İnceleme konusundaki yetersizlikleridir.

Sanal örgütte önemli olan şirketlerin kendilerine en uygun alanlara yoğunlaşmalarına izin verilmesi ve diğer işleri dışarıdaki firmalarla anlaşmalar yoluyla yürütebilmesidir. örgüt içi harici kontrol stratejilerinin uzantısıdır. örgüt modelleri de değişmektedir. 2. Bütünü oluşturan operasyonların karşılıklı dayanışması. Birçok açıdan sanal örgüt. temel yetenek geliştirme gibi yönetim modellerinin Türk işletmeleri için neyi ifade ettiğidir. Türk işletmeleri de son dönemlerde uluslararası platforma çıktığında beri bu yönetim modellerini kendi işletmelerinde uygulama şansı yakalamıştır. Sanal Örgütler Sanal örgüt. Bunlar arasındaki sorumluluğun dağıtımıdır. Önümüzdeki dönemde yeni yönetim modelleri gündeme geldiğinde Türk işletmeleri için neyi ifade ettiğinin araştırılması gerekli olacaktır Curriculum Vitae of Arslan Orazkuliyev . Bu anlamda piyasalar ve teknolojide yaşanan çok hızlı değişimler ve gelişmeler önümüzdeki dönemde daha yeni yönetim modellerini ortaya çıkaracaktır. bilgisayar olanaklarıyla sürekli haberleşme içinde bulunan ve sanki tek bir örgüt gibi müşterilerine mal ve hizmet sunan bir örgüttü. sanal örgütler. SONUÇ Yönetim tarzları değiştikçe. Sanal örgütler coğrafi olarak dağınık görünüşlü uluslar arası farklı birçok yasal varlığın bir araya gelmesinde oluşmuştur. Yeni yönetim modeli kavramı şu andaki gerçeklerden hareketle açıklanan modellerdir. Sanal örgütün yapısal iki ana özelliği vardır 1. uyumlu hale gelen ve sanki tek bir işletme varmış gibi çalışan bir örgüt olarak tanımlamak mümkündür. Önemli olan kıyaslama.4. Sanal örgüt. çalışanların belli bir yerde toplanmadığı değişik mekânlardaki işletmelerin bir ürün veya hizmetin üretiminin belirli safhalarında yer aldığı. Sanal iş örgütlerinde kişiler bazen farklı zamanlarda da çalışabilirler. Çünkü aktarılan bir yönetim modeli makro alanda bütün işletmeler için teorik anlamda geçerli olmaktadır.3. coğrafi bölgelerdeki işletmelerin belirli ürünlerin üretilmesi amacıyla haberleşme teknolojisi yardımıyla birbirlerine bağlanan.

. Tennis.Abadan. Volleyball. Ahal Turkmenistan 1996-2001 No: 8 Middle Schools .com PROFILE See section on personal profiles RELEVANT SKILLS EDUCATION High School ATTM . Ahal 1991-1996 Primary School WORK EXPERIENCE Photo Sale 2005-2006 Car Sale 2006-2007 Photo & Photo – Antalya / Turkey Own Business .Abadan.Turkmenistan Export Manager Çağın Office Furniture – Istanbul/Turkey 2007- OTHER SKILLS • • Football.Arslan ORAZKULIYEV Probably Industrial Engineer Address 1 : Turkmenistan Address 2 : Ceylan street no:6/6 Yenibosna/Istanbul Tel: 0 555 274 24 09 Email: aorazkuliev@yahoo. Basketball Reading book.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->