P. 1
Zemin Etutlerinde Geoteknik Ve Jeofizik Yontemlerin Kullanilmasi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Geotechnical and Geophysical Methods Used in Soil Investigations and Matters Need to Be Concerned

Zemin Etutlerinde Geoteknik Ve Jeofizik Yontemlerin Kullanilmasi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Geotechnical and Geophysical Methods Used in Soil Investigations and Matters Need to Be Concerned

|Views: 10,662|Likes:
Yayınlayan: Lutfi Varol

More info:

Published by: Lutfi Varol on Jul 08, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2.2. Ülkemizde Afet Çalışmaları
 • 3.1. Giriş
 • 3.3.3. Jeofizik yöntemler
 • 3.3.3.5. Mikrotremor yöntemi
 • 3.4. Arazide Yerinde Yapılan Deneyler
 • 3.4.1. Standart penetrasyon deneyi (SPT)
 • 3.4.2. Koni penetrasyon deneyi (CPT)
 • 3.4.3. Sismik koni penetrasyon deneyi (SCPT)
 • 3.4.4. Plaka yükleme deneyi
 • 3.5. Laboratuar Deneyleri
 • 1. Sınıflandırma Deneyleri
 • 3.5.1. Sınıflandırma deneyleri
 • 3.5.1.1. Elek analizi
 • 3.5.1.2. Hidrometre deneyi
 • 3.5.1.3. Kıvam limitleri deneyleri
 • 3.5.2. Zeminin kayma direnci karakteristiklerini ölçen deneyler
 • 3.5.2.1. Kesme kutusu deneyi
 • 3.5.2.2. Serbest basınç deneyi
 • 3.5.2.3. Üç eksenli basınç deneyi
 • 3.5.3.1. Konsolidasyon deneyi
 • 3.5.4. Diğer laboratuar deneyleri
 • 3.5.4.1. Laboratuar veyn deneyi
 • 3.5.4.2. Düşen koni deneyi
 • 4.1. Giriş
 • 4.2. Geoteknik Etüt Raporunun çeriği
 • 4.3. Parametreler ve Analizler
 • 4.3.1. Taşıma gücü
 • Şekil 4. Yüzeysel temel altındaki göçme mekanizması [12]
 • Tablo 1. Taşıma gücü katsayıları
 • 4.3.1.2. Kayaçlara oturan temellerde taşıma gücü
 • Tablo 2. RQD’ye Göre zin Verilebilir Taşıma Gücü
 • 4.3.2. Yatak katsayısı
 • 4.3.3. Zemin grubu ve yerel zemin sınıfı kavramları
 • Tablo 3. Zemin Grupları [14]
 • Tablo 4. Yerel Zemin Sınıfları [14]
 • 5.1. Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi
 • 5.2. Non-Lineer Regresyon Analizi
 • 6.1. Giriş
 • 6.2. Daha Önce Yapılan Korelasyon Çalışmaları
 • 7.1. Giriş
 • 7.2. Ümraniye Çalışmasına Ait Değerlendirmeler
 • Tablo 6. Analizlerde kullanılan veriler (Ümraniye ilçesi)
 • Tablo 8. Arazi çalışmaları neticesinde geliştirilen korelasyon bağıntıları

T.C.

SAKARYA ÜN VERS TES

FEN B L MLER ENST TÜSÜ

ZEM N ETÜTLER NDE GEOTEKN K VE JEOF Z K YÖNTEMLER N KULLANILMASI VE D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR

YÜKSEK L SANS TEZ
Mehmet KOCAMAN

Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Tez Danışmanı

: : :

NŞAAT MÜHEND SL Ğ GEOTEKN K Prof. Dr. Hasan ARMAN

Ocak 2008

T.C. SAKARYA ÜN VERS TES

FEN B L MLER ENST TÜSÜ

ZEM N ETÜTLER NDE GEOTEKN K VE JEOF Z K YÖNTEMLER N KULLANILMASI VE D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR

YÜKSEK L SANS TEZ
Mehmet KOCAMAN

Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı

: :

NŞAAT MÜHEND SL Ğ GEOTEKN K

Bu tez 29/01/2008 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Prof.Dr.Hasan ARMAN Jüri Başkanı

Prof.Dr.Zeki GÜNDÜZ Üye

Yrd.Doç.Dr.Can KARAVUL Üye

i

TEŞEKKÜR

Yüksek lisans çalışmamda bana çalışma imkanı sağlayan, tezimin hazırlanması aşamasında bana konu seçiminden başlayarak, çalışmanın sonlandırılmasına kadar bilgi birikimi ve tecrübesi ile her aşamada desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Hasan ARMAN’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam için gerekli olan kaynaklar ve incelemem gereken zemin etüt raporlarını kullanma imkanı sağlayan ve yardımlarını esirgemeyen Metmar Mühendislik, Akçin Mühendislik, Çam Mühendislik ve Mekan Mühendislik çalışanlarına teşekkür ederim.

ii

... G R Ş.............. Sondaj çalışmaları……………................................................................................................................................ Araştırma çukuru açılması…………................................... Sismik yansıma yöntemi……............................ ÜLKEM Z VE DEPREMLER..3............. Ülkemizde Afet Çalışmaları.......Ç NDEK LER TEŞEKKÜR............... 2. ii iii vii ix x xi xii BÖLÜM 1... Arazi Çalışma Yöntemleri..................... TABLOLAR L STES .....................................3...................... 3...................................... ZEM N ETÜTLER N N PLANLANMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLER .................................................................................................................2......................... 3............3..................... Ön Zemin ncelemesi ve Büro Çalışması......1..... Jeofizik yöntemler……...........................1..........................3................. 3............... ÖZET.2.................. S MGELER VE KISALTMALAR L STES .................................................................1................................................................................... 3. 3................. Giriş.................. 3............................ Ç NDEK LER ....3.........3... ŞEK LLER L STES ............................ 1 BÖLÜM 2. 3............................ 2............................ Deprem Dalgalarının Genel Özellikleri....…………………………......................2...........................3......3...........2..................3....................... 3 3 5 BÖLÜM 3.....………………………… 7 7 8 9 9 9 10 10 11 iii ........................................................................................ 3.......................................................................... Sismik kırılma yöntemi….................1................................ SUMMARY...................

............. 3..3...2.........5..... Düşen koni deneyi…………........2.........1....……………..........……….3. Geoteknik Etüt Raporunun çeriği…….........4.………………. 3............4... ZEM N ETÜT ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GEOTEKN K RAPOR HAZIRLANMASI VE SUNULMASI…….......5...... 3..3. Kesme kutusu deneyi………………...1........ 3.....………………...2..... Serbest basınç deneyi.1.........……………...... 28 28 28 29 29 iv .........3........ 4.. …………...................…………….........2.....1...........................3... 3..... 3... 3........ 3..... Konsolidasyon deneyi………………. Hidrometre deneyi…......1...........3.......……………...2....4............…………….3..... Üç eksenli basınç deneyi……………….... 3.………………..........2...2.…………......................4.......... 3.3.. Taşıma gücü……………………………………... Kuyu üstü (up hole) ve kuyu içi (down hole) dalga yayılma deneyi …………………...3......... 4.4..5..……………...3....1. 3.. 3...... 3.............. 4... Kıvam limitleri deneyleri…............ 3. Sınıflandırma deneyleri………………. 3....... Laboratuvar veyn deneyi…..............……………. 3. 3. Koni penetrasyon deneyi (CPT)………..4........5.............. Standart penetrasyon deneyi (SPT)……..3.............5.. Giriş……….…………….......………........... Arazide Yerinde Yapılan Deneyler….3...4.........5......1.......................1. 3.....……….... Zeminin oturma ve sıkışma karakteristiklerini belirleyen deneyler…………………………………………………….............................5.5.... 3...... 3..........3.... Zeminin kayma direnci karakteristiklerini ölçen deneyler….……………......1........ Parametreler ve Analizler......5..... Mikrotremor yöntemi…... 12 13 13 14 14 16 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 23 25 26 26 26 27 BÖLÜM 4..5.5.....1.4.....5.......1. Plaka yükleme deneyi…………………............4...... Laboratuar Deneyleri……………….... 4.....5......5......3.....................3...2..5..………………..4.....2............. Sismik koni penetrasyon deneyi (SCPT).......... Elek analizi…………………………. Karşıt kuyu dalga yayılma deneyi…................ Diğer laboratuar deneyleri…......... 3....

............2....................... 4........................3....3....1...........1.....3.......1.........................1.......... REGRESYON ANAL Z ........................................ Taşıma gücünün Terzaghi formülü ile 30 belirlenmesi…………………………………........ 57 v . Giriş...3. 7.... 5.. 6....................................... Standart penetrasyon deneyleri ile taşıma gücü tayini………………………………………… 4...... Sismik hızlar yardımıyla taşıma gücü tayini…..................2... 4.........1...3..............2......................1.............................1...1......................1..... 7....... Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi........ Non-Lineer Regresyon Analizi. 4............1.3.3...2 Kayaçlara oturan temellerde taşıma gücü…………...... Daha Önce Yapılan Korelasyon Çalışmaları...................... Giriş..........3............... SONUÇLAR VE ÖNER LER.. 7..............................2.... 42 42 43 BÖLÜM 7..........1................... GEOTEKN K VE JEOF Z K PARAMETRELER ARASINDAK L ŞK LER N ARAŞTIRILMASI: ÜMRAN YE VE TUZLA-KARTAL-KADIKÖY-BEŞ KTAŞ LÇELER .................................. Zemin grubu ve yerel zemin sınıfı kavramları... 4...... Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş lçeleri Genelinde Gerçekleştirilen Zemin Etüt Çalışmalarına Ait Değerlendirmeler..............................2.......... 6..........3.4... GEOTEKN K VE JEOF Z K PARAMETRELER ARASINDA YAPILAN KORELASYON ÇALIŞMALARI…………………………............ 4.........3................................ 30 32 33 34 35 36 BÖLÜM 5.. Yatak katsayısı…………………………….... Ümraniye Çalışmasına Ait Değerlendirmeler.........1 Sığ temellerde taşıma gücünün hesaplanması…........... 53 47 47 47 BÖLÜM 8. 39 39 40 BÖLÜM 6...........1......... 5.....

.................. ÖZGEÇM Ş.............................................................. 60 62 vi .....................................................................................................................KAYNAKLAR.....

Nγ qa qu qc PMT RQD r SCPT SPT mv UBC UU vii .S MGELER VE KISALTMALAR L STES ASTM CD : Amerikan standartları : Konsolidasyonlu-drenajlı deney : Koni penetrasyon deneyi : Piyezokoni penetrasyon deneyi : Konsolidasyonlu-drenajsız deney : Doğu Anadolu Fayı : Dilatometre deneyi : Veyn deneyi : Kayma Modülü : Plastisite ndisi : Nokta yük dayanım indeksi : Japonya Uluslararası şbirliği Ajansı : Kuzey Anadolu Fayı : Yatak katsayısı : Taşıma gücü katsayıları : Emniyetli taşıma gücü : Serbest basınç mukavemeti : Koni penetrasyon uç direnci : Pressiyometre deneyi : Kaya kalitesi : Korelasyon katsayısı : Sismik koni penetrasyon deneyi : Standart penetrasyon deneyi : Hacimsel sıkışma katsayısı : University of British Colombia : Konsolidasyonsuz-drenajsız deney CPT CPTU CU DAF DMT FVT G IP Is50 JICA KAF ks Nc. Nq.

Vp Vs WL WP ρ φ τf γ : Boyuna dalga : Kayma dalgası hızı : Likit Limit : Plastik Limit : Zeminin yoğunluğu : Kayma mukavemeti açısı : Drenajsız kayma mukavemeti : Zeminin birim hacim ağırlığı viii .

.. 55 Çalışma alanlarının (Ümraniye............................ 4 Şekil 2................... 56 Şekil 7...................... 52 Şekil 6.. SPT-N sayıları ile kayma dalgası hızları (Vs) korelasyonu (Ümraniye ilçesi verileri)....................................... Beşiktaş) stanbul ilindeki konumu........................ Yüzeysel temel altındaki göçme mekanizması................ ix . 23 31 Şekil 4.................. Serbest basınç deney sonuçlarını gösteren mohr dairesi ve mukavemet zarfı........ Yatay katmanlı ortamda kırılarak gelen sismik dalganın izlediği yol ve oluşturacağı zaman uzaklık (t-x) grafiği........................... Kadıköy......................................................... Depremlerden oluşan sismik dalgaların türleri ve yer içinde yayılma özellikleri........................... Kohezyon (c) değerleri ile kayma dalgası hızları (Vs) korelasyonu (Ümraniye ilçesi verileri).... 11 Şekil 3...........ŞEK LLER L STES Şekil 1........ Şekil 8... Tuzla............................ 52 Kayma dalgası hızları (Vs) ile nokta yük dayanım indeksi korelasyonu (Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş verileri)................... Kartal...................... Şekil 5........

................. Tablo 6.. RQD’ye göre izin verilebilir taşıma gücü...................... Yerel Zemin sınıfları.......................................................................................................................................... 54 55 49 x ... Değişik araştırmacılar tarafından geliştirilen korelasyon 32 35 37 38 46 bağıntıları...................... Arazi çalışmaları neticesinde geliştirilen korelasyon bağıntıları. Tablo 3................................... Tablo 4........................................................................................TABLOLAR L STES Tablo 1. Analizlerde kullanılan veriler (Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş verileri)................. Analizlerde kullanılan veriler (Ümraniye ilçesi). Tablo 7.............. Tablo 2.............. Tablo 8................................ Zemin grupları... Tablo 5............................................ Taşıma gücü katsayıları.................

zemin etüt çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu üzerinde durulmuş. Bu çalışmada. Türkiye’de gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları birçok sebeplerden ötürü yetersiz kalmakta yada yanlış sonuçlar elde edilmesine sebep olabilmektedir. kayma dalgası hızı. xi . Elde edilen bu verilerin zemin etüt çalışmalarını gerçekleştiren mühendislere ne gibi katkılar sağlayabileceği ve zemin etüt çalışmalarında doğru sonuçlara ulaşabilmek için sağlayacağı faydalar irdelenmiştir. Bu amaçla arazi verileri elde edilerek farklı parametreler arasında korelasyonlar gerçekleştirilmiştir. zemin etüt çalışmalarında belirlenen geoteknik ve jeofizik parametreler arasındaki ilişki araştırılmıştır. zemin etüdü Mühendislik yapılarının inşa edileceği zeminlere ait zemin parametrelerinin belirlenmesi ancak zemin etüt çalışmaları ile gerçekleştirilebilmektedir.ÖZET Anahtar kelimeler : geoteknik. jeofizik.

shear wave velocity. The soil investigations in Turkey may be insufficient or give wrong results because of many reasons. What kind of support will the results of this study provide to engineers who perform soil investigations are questioned. the relationship between geotechnical and geophysical parameters determined in soil investigations are examined. In this study. xii . For this reason.GEOTECHNICAL AND GEOPHYSICAL METHODS USED IN SOIL INVESTIGATIONS AND MATTERS NEED TO BE CONCERNED SUMMARY Keywords : geotechnic. the correlations are developed using field data. geophysic. the advantages of these results to reach the correct values in soil investigations are examined. Also. soil investigation Soil parameters can be determined by soil investigations.

laboratuar ortamında çeşitli deneylere tabi tutularak zemin özellikleri hakkında bilgi elde edilir. köprü. dayanma yapıları ve yol türü mühendislik yapı alanlarının tamamı için gerçekleştirilmektedir. Bina yüklerinin altında statik ve dinamik etkiye maruz kalan zeminlerde birçok problem ile karşılaşılmaktadır. Zemin problemlerinin belirlenebilmesi için zemin parametrelerinin gerekli derinliğe kadar tespit edilmesi gerekmektedir. Zemin parametreleri çeşitli arazi ve laboratuar deneyleri sonucunda belirlenebilmektedir. Zemin etüt çalışmaları. Arazide alınan örselenmemiş numuneler. Zemin parametrelerinin tespiti ise arazide doğru teknikler kullanılarak gerçekleştirilecek zemin etüt çalışmaları ile mümkün olabilir [1]. Zemin etüt çalışmaları.BÖLÜM 1. Geoteknik mühendisliğinde. Bu çalışma kapsamında bina türü mühendislik yapıları için gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları ve içeriği dikkate alınmıştır. zemin-temel etkileşiminin irdelenmesinde ve temellerin tasarlanmasında gerekli statik ve dinamik parametrelerin araştırılması amacıyla gerçekleştirilirler. G R Ş nşaat mühendisliğinde zeminler. oturma ve sıvılaşma potansiyelinin. yapıların inşa edileceği alanda. tünel. arazide çeşitli yöntemler kullanılarak örselenmiş ve örselenmemiş numune alımı gerçekleştirilmektedir. bina. yeraltı su durumunun. baraj. Tüm bu çalışmaların sonucuna göre zemin etüt çalışması gerçekleştirilen alanda inşa edilecek yapının temel tasarımı ve projesi belirlenir. bunların kalınlıklarının. zeminin tabakalarının. boru hattı. yapı malzemesi olarak kullanılmasının yanında tüm mühendislik yapılarının temellerini taşıyan malzemeler olarak bilinmektedir. Kohezyonlu zeminlerde numune alma işlemi daha kolay ii .

Bu amaçla. koni penetrasyon (CPT). Bu arazi deneylerinin yanında. arazide gerçekleştirilen yeterli sondaj verilerine göre yapılmalıdır. Ülkemizde bina türü mühendislik yapıları için gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarında. stanbul ili. manyetizma gibi fiziksel özelliklerin belirlenmesi mümkün olmaktadır. kohezyonsuz zeminlerde ise bazı özel tekniklerle numune alımı geçekleştirilebilmekle birlikte. dilatometre (DMT). Bu sebeple arazide de laboratuar imkanı oluşturulmaya çalışılmış ve arazide standart penetrasyon (SPT). özellikle yeterli miktarda ve kalitede numune alınamaması. yoğunluk. .2 bir şekilde gerçekleştirilebilirken. bu teknikler oldukça zor ve pahalıdır. çeşitli fiziksel etkiler sebebiyle az yada kısmen çok örselenme meydana gelebilmektedir. Ancak jeofizik dataların yorumlanması. zeminlerin dinamik özelliklerinin belirlenmesinde fiziksel ölçümlerden yararlanan jeofizik yöntemlerden de faydalanılmaktadır. presiyometre (PMT) ve veyn (FVT) gibi arazi deneyleri geliştirilmiştir [1]. zemin etüt çalışmalarında karşılaşılan sorunların irdelenmesi. Kartal. Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri genelinde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarından elde edilen verilerden yararlanılarak. elektriksel geçirgenlik. deneylerin yapılamaması ve maliyet sıkıntıları sebebiyle elde edilen bilgiler sınırlı kalabilmektedir. Ümraniye ilçesi için gerçekleştirilen “Ümraniye lçesi mar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması” kapsamında elde edilen geoteknik ve jeofizik veriler ile Tuzla. Bu çalışmada. çözüm önerileri ve özellikle elde edilen jeofizik ve geoteknik parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Jeofizik yöntemler ile zemine ait sismik dalga hızları. Jeofizik yöntemler özellikle geniş saha incelemelerine imkan sağlayan hızlı ve pratik yöntemlerdir. geoteknik ve jeofizik parametreler arasındaki ilişkiler araştırılmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Ayrıca numune alımı sırasında.

yerküre içerisindeki kırık (fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer değiştirme hareketlerine verilen isimdir. Bu depremlerin büyüklük ve meydana geldikleri bölge açısından en önemli iki tanesi ise 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli-Gölcük’te meydana gelen 7. Ülkemizde bulunan bu iki önemli fay üzerinde tarihsel süreçte birçok büyük ve yıkıcı deprem meydana gelmiştir.4 büyüklüğündeki deprem ile 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce’de meydana gelen 7.000 den fazla insanını da kaybetmiştir. Deprem Dalgalarının Genel Özellikleri Deprem. Bu levhalardan Anadolu levhasının kuzey sınırı Kuzey Anadolu Fayını (KAF). Bunlar Avrasya. Bilindiği gibi bu depremlerde ülkemiz büyük maddi zararların yanında 20. yerküre üzerinde oluşan depremlerin büyüklüğü ve neden oldukları zararlar göz önüne alındığında iki ana deprem kuşağından biri olan Akdeniz-Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Afrika ve Arap levhalarıdır. güney sınırı ise Helenik-Kıbrıs Yayı ile Doğu Anadolu Fayını (DAF) oluşturmaktadır. . ÜLKEM Z VE DEPREMLER Ülkemiz.3 BÖLÜM 2.2 büyüklüğündeki deprem olarak gösterilebilir. Yer içinde yayılan bu sismik dalgalar yüzey ve cisim dalgaları olmak üzere ikiye ayrılırlar.1. 2. Oldukça büyük depremlerin meydana geldiği bu kuşak içerisinde Türkiye. üç büyük levhanın etkisi altındadır. Depremi oluşturan bu faylanma sonucunda deprem kaynağından çeşitli sismik dalgalar yer içerisinde yayılır.

Rayleigh dalgaları yerin serbest yüzeyinin oluşturduğu dalgalar olup. titreşim hareketi yayılma doğrultusunun tersi yönündedir. Cisim dalgaları da kendi içerisinde P dalgaları (boyuna dalga) ve S dalgaları (enine dalga) olarak ikiye ayrılmaktadır. Depremlerden oluşan sismik dalgaların türleri ve yer içinde yayılma özellikleri. . S dalgaları sıvı içinde yayılamazlar. Daha yavaş yayılan S dalgaları. P Dalgası Yayılma Yönü S Dalgası Yayılma Yönü Şekil 1. P dalgalarında. periyotları büyük yüzey dalgaları. titreşim hareketi yayılma doğrultusu ile aynıdır.4 Cisim dalgaları yer kabuğu içerisinde yayılan dalgalardır. P dalgaları. en hızlı yayılan bu yüzden deprem kayıt aletlerinde (sismograf) en önce görülen dalgalardır. kayıt aletlerinde en şiddetli hareketleri yansıtırlar. (P dalgaları yayıldıkları ortamda hacim değişikliği yaratırlarken. Hızı daha fazla olan Love ve genliği daha büyük olan Rayleigh dalgaları olarak ikiye ayrılırlar. Love dalgaları ise yatay yönde polarize olmuş S dalgalarıdır ve kanal dalgaları olarak da adlandırılırlar. Hızları düşük. kayıt aletlerinde ikincil olarak görülen ve titreşim hareketi yayılma doğrultusuna dik olan dalgalardır. Bu dalgalar yerin serbest yüzeyi boyunca yayılan dalgalardır. Yapılarda yıkıma yol açan dalgalar S dalgaları ile yüzey dalgalarıdır. S dalgaları hacim değişikliğine yol açmazlar) [2] Yüzey dalgaları ise cisim dalgalarına göre daha yavaş yayılırlar ancak genlikleri daha büyüktür.

Ülkemizde Afet Çalışmaları Mühendislik yapıları modern toplumlarda yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. eğitim çalışmalarının. Özellikle deprem riski altında bulunan stanbul’da hemen hemen bütün ilçe ve beldelerin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiş durumdadır. Bu çalışmaların ana amacı. sosyal faaliyetlerin. yapılarda bir çok hasarlar ve can kaybının olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde ise özellikle afet riski bulunan il ve ilçelerde bu çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar ek olarak özellikle stanbul başta olmak üzere büyük metropoller için “deprem master plan” çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca ülkemiz depremler dışında. idari çalışmaların. Özellikle büyük şehirlerde bu tür yapılar iş hayatının ve günlük hayatın tamamen devam ettiği yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. doğal afet tehlikeleri ve zemin koşullarını da göz önüne alınarak yapılmasıdır. heyelanlar. ilçeler bazında zemin özelliklerinin ve zemin parametrelerinin ortaya çıkarılması ve zemin etüt çalışmalarına altyapı oluşturulması amacıyla “ mar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt” çalışmaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. mevcut durumun tespiti yanında teknik çalışmaların.2. Bu önlemlerden bir tanesi de imar planlarının ve bu planlama çerçevesinde inşa edilecek yapıların. afet riski bulunan illerde. çığ ve kaya düşmeleri gibi afetlerle çok yoğun olarak karşı karşıya kalmaktadır. mali kaynakların. Bu amaç doğrultusunda 1999’da meydana gelen Marmara ve Düzce depremleri sonrasında zemin etüt çalışmaları zorunlu hale getirilmiştir. stanbul için hazırlanan master plan. Bu afetlerin zararları ancak alınacak bazı önlemlerle azaltılabilir.5 2. Diğer taraftan. Buna rağmen ülkemizde yakın geçmişte olmuş depremlere bakıldığında. Deprem bölgelerinde inşa edilecek bu tür mühendislik yapıları hem sismik hem de statik yüklere dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. hukuki altyapının. risk yönetimi ve afet yönetiminin temel ilke ve esaslarının belirlenmesidir [3]. su baskınları. stanbul'da olası bir deprem tehlikesine karşı mevcut yapıların deprem güvenliklerinin incelenmesi ve yeterli güvenliğe sahip .

stanbul için Deprem Master Planı'nın pilot uygulaması. master planla eş zamanlı olarak başlatılmış ve başarı sağlandığı ölçüde çalışmanın stanbul geneline yayılması hedeflenmektedir [3]. . Tüm bu çalışmalar il ve ilçeler bazında imar planlamasına bir altyapı oluşturmakla birlikte. depreme dayanıklı inşaatlar yapılabilmesi için teknik önerilerde bulunulması ve bu konularla ilgili planlama tekniklerinin etkin bir şekilde Türkiye’ye aktarılması bulunmaktadır [4]. inşa edilecek yapı alanında gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmaktadır. Çalışmanın ana hedefleri arasında. stanbul’da ayrıca 17 Ağustos depreminin adından deprem riskinin belirlenmesi için mikro bölgeleme çalışması yapılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. sosyal. Dolayısıyla parsel bazında gerçekleştirilecek zemin etüt çalışmalarının doğruluğu ve güvenilirliği deprem güvenliği açısından birinci derecede önemlidir. çok disiplinli çalışmalar olması gerekmektedir. idari. stanbul'da deprem güvenliğinin arttırılması amacıyla yapılacak girişimlerin geniş vizyona sahip. Master Plan bu amaçlara ulaşılması için yapılması gerekli işlemleri ve çalışmaları da tanımlamaktadır. hukuki ve mali önlemlerin belirlenmesini de içermektedir. stanbul’un ardından ülkemizin diğer büyük kentlerinde de mikro bölgeleme çalışmalarına başlanmıştır. Türkiye’nin başvurusu üzerine. Japonya Uluslararası şbirliği Ajansı’nın (JICA) desteği ile “ stanbul çin Mikro Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Zarar Azaltma Ana Planı” hazırlanmasını amaçlayan bir çalışma başlatılmıştır.6 olmayan yapılar için gerekli güçlendirme ilkelerinin belirlenmesi yanında diğer teknik. Zeytinburnu ilçesinde. depreme dayanıklı inşa edilecek her yapı için zemin özellikleri ve zemin parametreleri. çok yönlü. sismik mikro bölgeleme haritalarının yapılması. stanbul ve civarı için deprem zararlarını önleme/azaltma planlarına esas teşkil edecek nitelikte.

Bu bölümde zemin etüt çalışmalarında izlenen çalışma planı ve çalışma yöntemlerine kısaca değinilmiş. ortam özelliklerinin doğru ve amaca yönelik olarak ölçümünden geçer. araştırmada kazı. Zemin etüt çalışmasını gerçekleştirecek geoteknik mühendisi. çalışılacak alanın büyüklüğü. büro çalışması.1. bunların kalınlıklarının. zeminin tabakalarının. ZEM N ETÜTLER N N PLANLANMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLER 3. çalışmalarda karşılaşılan eksiklikler ve dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. örselenmiş ve örselenmemiş numune alma. Giriş Zemin etüt çalışmalarının amacı. Bir zemin etüt çalışması. yeraltı su durumunun. arazinin tanınması ve hidrolojiktopografik ve jeolojik araştırmaları ayrıntılı incelemeyi içerir [5]. Zemin etüt çalışmasının boyutu. Amaç.7 BÖLÜM 3. arazi ve laboratuar deney çalışmaları ve jeofizik ölçümlerden faydalanır. Zemin ve kayaya oturtulacak yapı temellerinin boyutlandırma ve analizinde başarı. zemin-temel etkileşiminin irdelenmesi ve yapı temellerinin tasarlanmasında gerekli zemin özelliklerinin belirlenmesidir. ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı için gerekli zemin parametreleri elde edilmiş olacaktır. arazi yapısı ve tasarlanan işin büyüklüğüne bağlıdır. Gelişen teknolojilere bağlı olarak günümüzde mühendisin elinde çok çeşitli ölçüm olanakları bulunmaktadır. Böylece çalışılan sahada olası mühendislik problemleri açığa çıkartılarak. sondalama. . Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yorumlanması ile çalışılan sahanın zemin özellikleri belirlenmiş olur. bu olanakları gereğince kullanmak ve zemin incelemelerini etkin biçimde gerçekleştirmektir [6]. sondaj.

. ön zemin incelemesi ve büro çalışmasının yapılması. Unutulmamalıdır ki. yerel yönetim tarafından çalışılan alan ve çevresinde gerçekleştirmiş olduğu geoteknik etütlere ait veriler. Bu bilgilerin elde edilmesinin ardından çalışılan saha için gözlemsel olarak detaylı bir inceleme gerçekleştirilmelidir.2. enerji hatları.8 3. debisi ve yönü. Bu sebeple arazi çalışmalarının başlaması öncesinde. alanın genel jeolojik yapısını ortaya çıkarmaya yeterli sondaj. alt yapı tesisleri (doğalgaz. Araştırma maliyeti ve zaman. Bunun neticesinde. taşkın alanı tespit edilmelidir. su. sonda ve araştırma çukurlarının yerleri ve koordinatları belirlenmelidir. Çalışılacak alan içerisinde ya da yakınında bulunan dere. iyi bir planlama ile en aza düşürülebilir. asıl araştırmanın boyutunun ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için gereklidir [5]. arazi sınırları ile tasarlanan yapı sınırları haritalara işlenmelidir. Çalışılacak alan ile ilgili jeolojik haritalar. alanın zemin koşulları hakkında bir ön analiz gerçekleştirilerek. telefon vb. ağaçlar ve mevcut yapılar gibi her türlü engeller belirlenmelidir. Alana yakın çevrede bulunan kazı ya da yarmalarda gözlemler gerçekleştirilerek zemin koşulları hakkında bilgi edinilmesi yine bu aşamada yapılmalıdır. Elde edilen bu veriler yardımıyla. yeterli denetim ile deneyimli bir ekip tarafından doğru teknikler kullanılarak elde edilebilir. olası mühendislik sorunları tahmin edilmeye çalışılmalıdır. Alanda çalışmayı etkileyebilecek yol. elektrik. Bu bilgiler arazide gerçekleştirilecek çalışma yöntemlerini ve adetini belirlemede yardımcı olacaktır. zemin etüt çalışmalarında en doğru sonuç. Ön Zemin ncelemesi ve Büro Çalışması Birçok çalışmada olduğu gibi zemin etüt çalışmalarında da en önemli husus çalışmanın planlamasıdır. nehir ya da kanallarda su seviyesi.). Bu amaçla tüm alan gezilmeli. Böylece çalışılan alanın jeolojik özellikleri. planlama ile ilgili bilgiler ve topografik haritalar bu aşamada belirlenir. yer altı suyu durumu ve olası mühendislik problemleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi sağlanmış olacaktır.

3. Sondaj çalışmaları Ülkemizde zemin etüt çalışmalarında özellikle dönel (rotary) sondaj uygulanmaktadır.3. Ancak darbeli sondaj tekniği zemin etüt çalışmalarında nadiren tercih edilmektedir. Araştırma çukuru açılması Kohezyonsuz yada bloklu ve iri çakıllı kohezyonlu zeminlerde en iyi metot kepçe veya benzeri bir ekipmanla yapılan araştırma çukuru kazısıdır.9 3. Sondaj çalışmalarının başlamasının ardından zemin koşulları dikkate alınarak çalışma programını gözden geçirmek faydalı sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Başlangıçta sondaj kuyularının aralıklarının 10 m – 25 m olması uygundur. örselenmemiş numune almanın ise oldukça zor. arazi çalışmaları için uygulamaya geçilir. Bu teknik. Arazi Çalışma Yöntemleri Zemin etüt çalışması için gerekli ön etüt ve planlamanın gerçekleştirilmesinin ardından. Bu tip zeminlerde sondaj çalışmalarının oldukça zor olması.3. sınırlı derinliklerde zemin yapısının gözlenebilmesine imkan sağlayan oldukça pratik ve düşük maliyetli bir yöntemdir. çok değişken zemin . Sürekli burgularla delgi de kohezyonlu zeminlerde uygulanmaktadır. sondalamalar. Hafif vurmalı (darbeli) sondaj tekniği ise kum kovası (kohezyonsuz zeminlerde) veya kil kovası (kohezyonlu zeminlerde) kullanılarak bütün zeminlerde uygulanmaktadır. 3. bazı durumlarda ise imkansız olması sebebiyle araştırma çukuru açılması tercih edilir. Büyük parsellerde (>1000 m2) yapı oturum alanının dört köşesi ve ortasında sondaj kuyularını açmak doğru olacaktır. Zemin etüt çalışmalarında arazi uygulamalarında sıklıkla kullanılan yöntemler sondajlar. Daha küçük parsellerde. 3.1.2. Bunun ana nedeni hızlı oluşu ve tüm kurum ve kuruluşlarca yaygın olarak kabul görmesidir. Bu yöntemler ve arazide uygulanmaları konusu aşağıda kısaca açıklanmaktadır. araştırma çukurları ve jeofizik yöntemlerdir. Bu teknikte zemin profili daha detaylı bir şekilde takip edilebilmektedir.

10
koşullarının bulunduğu haller dışında, her 300 m2 için en az bir adet sondaj yapılır [6].

Sondaj kuyularının derinlikleri, yapının zeminde ve yer altı suyunda yapacağı etki derinliğine kadar olmalıdır. Yapının inşa edileceği alanda, temeller için uygun olmayan tüm formasyonların (dolgu, zayıf ve sıkışabilen zeminler) altına kadar sondaj sürdürülmelidir.

3.3.3. Jeofizik yöntemler

Jeofizik yöntemler; deprem hareketi altında mühendislik yapılarının dinamik analizlerinin yapılabilmesi için elastik dalga hızlarının (Vp, Vs) ve dinamik elastik parametrelerinin tayini için kullanılır. Geoteknik yöntemlerin desteklenmesi ve elde edilen verilerin teyid edilmesi amacı ile zaman ve maliyet açısından ekonomik bu yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır.

3.3.3.1. Sismik kırılma yöntemi

Zemin etüt çalışmalarında sıklıkla kullanılan jeofizik yöntemlerden biridir. Zemin üzerinde çeşitli enerji kaynakları ile yapay olarak oluşturulan ve yapay deprem olarak nitelendirilen küçük sarsıntıların yani elastik dalgalar ile yeraltı yapısının incelenmesinde kullanılır.

Bu yöntemde, öncelikle yeryüzünde ya da yeryüzüne yakın bir derinlikte yapay bir kaynak vasıtası ile elastik dalgalar üretilir. Bu dalgaların yer içerisinde yayılırken kırılarak veya yansıyarak geçtikleri ortamların fiziksel (mekanik) özelliklerini taşıyarak sismik sinyal olarak yeryüzüne gelişleri alıcı aletler ile kaydedilir (Şekil 2). Burada kaydedilen parametre, bir dalganın kaynaktan çıkıp alıcıya gelmesi için geçen zamandır. Böylece kendine özgü değerlendirme metotları vasıtasıyla incelenen kayıtlardan, yeraltı yapısı, dalganın her tabaka içindeki yayılma hızı ve tabaka kalınlığı ile hesaplanır.

11

Şekil 2. Yatay katmanlı ortamda kırılarak gelen sismik dalganın izlediği yol ve oluşturacağı zamanuzaklık (t-x) grafiği.

Sismik ölçümler yer içinde yayılan boyuna veya sıkışma, Vp, ayrıca enine ve kayma, Vs, dalgası hızlarının ölçülebilmesi amacıyla yapılır. Vp dalga hızları vasıtasıyla, yer altı yapısal konumunun düşey ve yanal olarak (derinlik, kalınlık, eğim, kırık, fay, gözeneklilik, boşluk, sökülebilirlik) tespit edilir. Vs dalga hızları ise zeminin elastik özelliklerinin (zemin hakim periyodu, dinamik elastisite, young modülü, kayma modülü, bulk modülü) tanımlanmasını sağlamaktadır.

3.3.3.2. Sismik yansıma yöntemi

Sismik yansıma yöntemi yeraltının iki veya üç boyutlu, ayrıntılı yapısal ve stratigrafik kesitinin elde edilmesinde kullanılır.

Sismik Yansıma Yöntemi çalışmalarını üç aşamada toplamak mümkündür:

1- Arazide sismik verilerin toplanması 2- Verilerin ofiste bilgisayarlarla işleme tabi tutulması (Veri- şlem) 3- Verilerin değerlendirilmesi

12

Sismik yansıma yöntemi ekonomik olarak petrol ve doğal gaz araştırmalarında, kömür yatağı araştırmalarında, mühendislik amaçlı olarak kıyı tesislerinin denizaltı zemin ve çökel istif şartlarının belirlenmesinde, liman, karayolu, baraj ve büyük yapıların inşası ile ilgili temel kaya problemlerinin çözümünde, kültürel olarak arkeojeolojik çalışmalarda bilimsel amaçlı olarak kara ve denizde yerkabuğu araştırmalarında kullanılmaktadır.

3.3.3.3. Karşıt kuyu dalga yayılma deneyi

Kayma dalgası hızlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan diğer bir yöntem de karşıt kuyu dalga yayılma deneyidir. Karşıt kuyu deneylerinde kayma modülü ile kayma dalgası hızı Vs ve zemin yoğunluğu arasında; G = ρ Vs2

(1)

bağıntısı verilmektedir. Burada; ρ Vs dır. : Zeminin yoğunluğu : Kayma dalgası hızı

Karşıt kuyu dalga yayılma deneylerinde arazide iki yada daha fazla sondaj kuyusu açılması gerekmektedir. Bu yöntemde kuyuların birinde yapay bir kaynak vasıtası ile oluşturulan elastik dalgalar diğer kuyuya yerleştirilen alıcılar vasıtasıyla kaydedilir. Kuyular arası mesafenin bilinmesi yani sismik dalgaların geçtiği mesafe yardımıyla dalgaların yayılma hızları tespit edilir.

Sismik dalga hızlarının tespit edilebilmesi için oldukça başarılı yöntemlerden biri olan karşıt kuyu dalga yayılma deneyleri; ekonomik olmamaları sebebiyle günümüzde zemin etüt çalışmalarında nadiren kullanılmaktadır. Bu yöntem yerine daha ekonomik olan aşağı kuyu yöntemi daha sıklıkla tercih edilmektedir.

çok derin kuyularda da çalışma yapmak mümkün olabilir. boyuna dalgaları kaydetmek için yere dik olacak tarzda döşemeye vurularak sismik enerji oluşturulur.3. yeryüzündeki sismik gürültüleri periyot ve genlik kökenlerine göre değerlendiren bir jeofizik yöntemdir. Eğer sismik cihaz.3.3. 3. Kuyu üstüne veya yakınına ahşap bir döşeme yerleştirilir. Kuyu içi çalışmalarında Stokoe ve Woods (1972)'nin teklif ettiği şekilde de çalışmalar yapılabilir [7]. mikrotremorların en büyük ve ortalama periyotları arasındaki ilişki. Bu durumda kuyu içine plastik bir boru indirilir. Birinci yaklaşımda. zemin yüzeyine yerleştirilen alıcılar vasıtasıyla kaydedilir.13 3. Mikrotremor çalışmaları ile . Kuyu cidarı ile boru arasındaki boşluk ince taneli çakıl ve kum ile tamamen doldurulur. zemin yüzeyinde elastik dalgalar üretilir. Kuyu üstü (Up Hole) yöntemindede kuyu içerisinde oluşturulan elastik dalgalar.3. Mikrotremor yöntemi Mikrotremor yöntemi.4. Kuyu içi (Down Hole) tekniğinde ise alıcılar kuyu içerisine yerleştirilerek. ikinci yaklaşımda ise en büyük genlikle hakim periyot arasındaki ilişki incelenmektedir. Nakamura’nın geliştirdiği spektral oran tekniği günümüzde araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Her iki metotta da dalgaların katettiği mesafeler ile bu mesafeyi katettikleri süreler ölçüldüğünden sismik dalga hızları tespit edilebilmektedir. Karşıt kuyu dalga yayılma deneylerine nazaran daha ekonomik olması sebebiyle zemin etüt çalışmalarında daha fazla tercih edilen bir yöntemdir. Enine dalgalan kaydetmek için yere paralel yönde. Mikrotremor çalışmalarının mühendislik sismolojisi kapsamında değerlendirilmesi yönünde ilk çalışmalar Kanai tarafından 1960’larda yapılmıştır. arazide açılan tek bir sondaj kuyusunda gerçekleştirilebilir.5. Kuyu üstü (up hole) ve kuyu içi (down hole) dalga yayılma deneyi Kuyu üstü ve kuyu içi dalga yayılma deneyleri. Kanai’nin mikrotremor verilerine dayanarak yaptığı zemin sınıflaması ile ilgili olarak iki yaklaşımı bulunmaktadır. sinyal kuvvetlendirici özelliğe sahip ise.

3. SPT.4. sondaj tijlerine takılmış. Uygulamada öncelikle sondaj kuyusu deneyin yapılacağı derinliğe kadar temizlenerek. Şahmerdanın tijlerin üzerine düşürülmesi ilkesiyle üç kez 15 cm ilerleyen örnekleyici için her bir 15 cm ilerlemeyi sağlayan vuruş sayısı kaydedilir.4. 3. Ancak bu alandaki tüm gelişmele karşın laboratuar tekniklerinin yerine geçmesi beklenmemelidir. deney derinliğinde örselenmiş sedimandan mümkün olduğunca arındırılır. Arazide Yerinde Yapılan Deneyler Geoteknik problemlerin doğru olarak tespit edilmesi. ASTM (D 1586) da tanımlandığı şekilde.1. Son iki aşamadaki toplam vuruş sayısı SPT değeri (N değeri) olarak adlandırılır. geoteknik özelliklerin doğru olarak tespit edilmesine bağlıdır. Ülkemizde zemin etüt çalışmalarında sıklıkla kullanılan arazi deneylerine aşağıda kısaca değinilmiştir. ortasından ikiye ayrılabilen ve içinde pirinçten yapılmış bir iç tüpün bulunduğu bir örnekleyicinin. Kullanılan şahmerdan türleri çeşitli ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte. 63.14 depremin farklı zeminlerde neden olacağı yer hareketlerinin zaman ve frekans ortamında tanımlanması amaçlanmaktadır. Standart penetrasyon deneyi (SPT) Bazı arazi deneyleri 40-50 yıldan beri kullanıla gelmektedir. Son yıllarda bu amaçla arazi deney tekniklerini laboratuar tekniklerine göre geliştirme çabaları vardır. geoteknik mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan arazi deneylerinden biridir [1]. SPT. . ülkemizde yaygın olarak Donut tipi şahmerdan kullanılmaktadır [8].5 kg ağırlığında bir şahmerdanın 760 mm yükseklikten tijlerin üzerine düşürülerek zemine sokulması ilkesine dayanır. Bazıları ise teknolojik gelişmeler ile birlikte ortaya çıkmıştır. Tijlerin ucuna yerleştirilen örnekleyici kuyu tabanına kadar indirilir.

Sondaj suyu seviyesi daima yer altı suyu seviyesinde ya da daha yüksek tutulmalıdır. sondaj kuyu numarası. Ülkemizde . çok ince çakıllı kumlar ve az siltli kumların ve silt-killerin mühendislik özelliklerinin tahmini için yararlı olan bir deney türü olup. zemin parametrelerinin belirlenmesi noktasından bakıldığında örselenmiş kabul edilir. Delgi aleti ve tijler kuyu içerisindeki zeminin gevşemesini önlemek için yavaş bir şekilde çekilmelidir. Bu kaplar üzerine çalışma alanı. numune alma tarihi gibi bilgiler kaydedilmelidir. muhafaza borusu deneyin yapılacağı seviyenin daha altına çakılmamalıdır.15 Örnekleyici son iki aşamada 30 cm’lik bir penetrasyona ulaşmadan önce elde edilen darbe sayısı 50 ise daha fazla darbe uygulanmaz ve SPT değeri “refü” olarak adlandırılır. Ancak zemin içerisindeki iri dane oranı arttıkça. Zeminin kendini tutamadığı durumlarda kuyu içerisinde muhafaza borusu ya da sondaj çamuru kullanılmalıdır. penetrasyon derinliği. silt. kil ve ayrışmış kayaçların mukavemetinin tahmin edilmesinde de kullanılmaktadır. Deneyden önce sondaj kuyusu dikkatlice temizlenmelidir. temiz ince-orta kumlar. bu zeminlerde daha uygun sonuçlar vermektedir. SPT deneyinin örselenmemiş bir zemin üzerine uygulanması esastır. SPT deneyinin asıl amacının kumlar ve çakıllar için göreceli sıkılığın elde edilmesi olmasına karşı. Basit ve ucuz bir teknik olması sebebiyle yaygın olarak kullanılan deney. darbe sayısı. Deneyin tamamlanmasının ardından örnekleyici yüzeye çekilir ve açılır. örnekleyici ağzına kaba danelerin rastlaması gerçek sıkılıktan daha fazla sıkılığa ulaşılmasına sebep olabilir. SPT deneylerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle deneyi yapan kişi ya da kişilerin deneyin nasıl yapıldığını tamamen bilmesi gerekmektedir. SPT. Bu sebeple bu tür zeminlerde SPT sonuçları çok fazla güvenilir olmamaktadır. Zemine ait numuneler hava geçirimsiz kaplar içerisinde muhafaza edilmelidir. özellikle sondaj çalışmalarından yeterli kalitede örnek almanın mümkün olmadığı koşullarda zemin parametrelerinin yaklaşık elde edilmesinde yararlı olmaktadır. Alınan numuneler. Muhafaza borusu kullanıldığı durumlarda.

3. deneyi gerçekleştiren kişilerin yetersizliği gibi ana unsurlardan oluşmaktadır. SPT-N değerlerlerini bir çok faktör etkilemektedir. zemin parametreleri ve taşıma gücü açısından güvenli olmayan tahminlere sebep olur.2.4. Piyezokoni ismi verilen bu aletde (CPTU). bu etki faktörleri sonucunda çok aşırı yüksek ya da çok aşırı düşük elde edilebilmektedir. Koni penetrasyon deneyi (CPT) Penetrometre. Konik sonda hidrolik olarak sürekli itilirken. belli bir ortama itilen sert bir cismin gördüğü direnci ölçen alet için kullanılmaktadır. Geliştirilen ikinci modelde. hatta sükunette toprak basıncı katsayısı da ölçülebilmektedir. Penetrometre ölçümlerinde çok önemli bir gelişme 1980’lerde konik ucun hemen arkasına bir piyezometrenin yerleştirilmesiyle olmuştur. Arazide ölçülen SPT-N değeri. penetrometre zemine itilirken uç direnci yanında artırılmış gövde yüzey alanı boyunca sürtünme de toplam direnç olarak ölçülmektedir. Elektronik teknolojisindeki gelişmeler 1970’lerde penetrometre ölçümlerinin de bu yapılması kolaylığını getirmiştir [9]. 1940’larda geliştirildiği Hollanda’da 60 derecelik konik uçlu ve 10 cm2 kesitli çelik penetrometre bu ülkenin adı ile anılmıştır.16 zemin etütlerinde gerçekleştirilen SPT deneylerinin doğruluğu açısından en büyük sorun deneyin doğru olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu aletin . sıvılaşma potansiyeli. Aşırı düşük elde edilen SPT-N değerleri ise aşırı güvenli sonuçlara sebep olmaktadır. uç direnci/çevre sürtünmesi oranından tahmin edilmektedir. SPT-N değerlerini etkileyen faktörler. okunan uç direnci qc ile kumun taşıma gücünü ölçmekte buradan da kayma direnci açısında geçilebilmektedir [9]. standartlara uygun davranılmaması. standart olmayan ya da hatalı aletlerin kullanılması. yanlış sondaj tekniği. Bu penetrometrede numune alınamadığından direnci ölçülen zeminin türü. Daha sonra uç itilerek aradaki farktan çevre sürtünmesi bulunmaktadır. Aşırı yüksek elde edilen SPT-N değerleri. zeminin kayma direnci yanında aşırı konsolidasyon oranı.

Böylelikle kayma modülü. University of British Colombia’da (UBC) geliştirilmiştir. yerinde kayma dalgası hızlarının ölçülmesi aracılığı ile ölçülebilmektedir. CPT uygulaması esnasında belirli derinliklerde deney durdurularak gerçekleştirilir. zemin yoğunluğu. zemin profilinin geoteknik ve geodinamik parametrelerinin aynı zamanda ve süratli bir şekilde ölçülmesine olanak tanımaktadır [10]. düşük deformasyon seviyelerinde dinamik kayma modülü. piyezokoni ile beraber oluşturulabilir. (ρ) ve kayma modülü (G) arasındaki ilişkiyi (1) numaralı bağıntı ile vermektedir. Sismik koninin kullanımı esnasında. 3. Yerinde kayma dalgası hızlarının hassas bir şekilde ölçülmesine imkan tanıyan yeni bir deney yöntemi olarak sismik koni penetrasyon deneyi (SCPT) maliyetleri önemli oranda düşürdüğü gibi. Böylece kaynaktan alıcıya gelerek kaydedilen sismik dalgalardan kayma dalgası hızları elde edilmiş olur. . Kayma dalgası genellikle yüzeyde tekrarlanan tek yönde oluşturulan darbeler ile meydana getirilir. Yerinde sismik deneylerde elde edilen kayma birim deformasyonunun genelde 10-4 mertebesinde küçük genliklere sahip olması nedeniyle. Sismik koni. Gmax’in ölçülebilmesine olanak tanımaktadır. SCPT.3.4. tetik kaynağı. dalgayı algılayıcı ve kaydedici cihazlar gereklidir. Bu tür bir deneyin alışılagelmiş sondaj teknikleri ve kuyu içi yöntemleri ile gerçekleştirilmesi birden fazla sondaj kuyusu gerektirmesi nedeniyle oldukça yüksek maliyetli ve uzun süre gerektirmektedir [10]. ölçmelerin sismik olarak da yapılması gündemde bulunmaktadır. Sismik koni.17 uygulamasıyla ilgili araştırmalar sürmekte olup. Konik penetrometreye takılı bulunan ivme ölçerler ile zeminin kayma dalgası hızı bu esnada ölçülür. Elastik teori kayma dalgası hızı (Vs). Bu deneyin zemin parametrelerini en iyi yansıtan deney olduğu konusunda fikir birliği belirmiştir. Sismik koni penetrasyon deneyi (SCPT) Bu deney zeminin dinamik parametrelerini bulmak amacıyla yapılır. Ayrıca bu yöntemde deney sonuçları operatör faktöründen daha az etkilenmektedir.

bu zeminlerde deneme yüklemesi yapmaya gerek yoktur. en büyük dane çapı plaka çapının 1/5 inden (D/5) büyük olmamak üzere. Bina türü mühendislik yapıları için gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarında plaka yükleme deneyleri. Plaka yükleme deneyinin yüzeysel temellerdeki kullanılma alanı ilgili standartlarla sınırlandırılmıştır.18 3. Fakat burada plaka etkisinin aşağı yukarı 1. 60 veya 76. zeminde iri daneler bulunduğunda gereklidir.2 cm standart çaplarında (D) olması öngörülmüştür. Daha büyük plakalar. Bunun için belirli bir yük alanı ile zemine artan basınçlar uygulanır ve bu basınçlar altında yükleme plakasının zemine batma (oturma) miktarlarına dayanılarak saptanan yük-oturma bağıntısından zeminin güvenle taşıyabileceği yük bulunur. Plaka yükleme deneyi ri daneli zeminlerde ya da küçük taşlar ve iri çakıllar içeren zeminlerde oldukça iyi sonuçlar veren bir yöntemdir.5 D derinliğine kadar uzanabileceği varsayım ile denenen tabaka kalınlığının göz önüne alınması gerekir. Ayrıca kohezyonlu zeminlerde boşluk suyu basıncından dolayı oturmaların sona ermesi çok uzun zaman beklemeyi gerektirdiğinden. Büyük çaplı plakalar kullanıldığında. Normal durumlarda 30 cm çapındaki plakalardan yararlanılır. bu zeminler için yükleme deneyi ile sonuç alınması da oldukça güçtür. DIN 18 134’e göre deney için rijit yükleme plakasının 30. Kohezyonlu zeminlerde örselenmemiş örnek güvenilir bir biçimde alınabildiğinden.4. Buna göre genel olarak zeminin yapı genişliğinin 2 ila 3 katı derinliğe kadar değişmediği (homojen olduğu). . rijitliği artıracak biçimde küçük plakalar daha büyüğü üzerine yerleştirilir. yüzeysel temeller altındaki zeminin taşıma gücünün bulunması amacıyla kullanılmaktadır.4. Hatta yumuşak zeminlerde bile büyük çaplı plakaların kullanılmasının yararlı olacağı söylenebilir. örselenmemiş zemin örneği alınamadığı veya çok güç alınabildiği durumlarda plaka basınç deneyine izin verilir.

Düşen Koni Deneyi iii.5. Elek Analizi Deneyi b. Bunlar: 1. Zemin etüt çalışmalarında. Rötre Limit Deneyi 2. Sınıflandırma Deneyleri a. Laboratuar Deneyleri Zeminler.5. Bu sebeple. yüklemeler altında zeminlerin davranışlarını analiz edebilmek ve mühendislik tasarımlar için gerekli parametreleri belirleyebilmek için. Serbest Basınç Deneyi c. sıvı. Bu yapılırken arazi koşullarının dikkatle göz önünde bulundurulması unutulmamalıdır. Kesme Kutusu Deneyi b. . Zeminin Gerilme-Şekil Değiştirme Karakteristiklerini Belirleyen Deneyler a. Zeminin Oturma Karakteristiklerini Belirleyen Deneyler a. Konsolidasyon Deneyi dir. diğer inşaat mühendisliği malzemelerine göre davranışlarının anlaşılması çok daha zordur. Sınıflandırma deneyleri Zeminler. tabii bir malzeme olmaları ve katı. 3.1. zeminlerin mühendislik özelliklerinin tanımlanması ve deneysel olarak saptanması amacıyla kullanılan deneyler üç ana başlık altında sınıflandırılabilirler. Üç Eksenli Basınç Deneyi 3. zemin özelliklerinin her proje alanı için deneysel olarak saptanması gerekmektedir. Bu sebeple. Hidrometre Deneyi c.19 3. farklı mühendislik özelliklerine sahip birçok malzemenin birleşiminden oluşmaktadırlar. Plastik Limit Deneyi iv. Kıvam Limitleri Deneyleri i. Casagrande Deneyi ii. gaz gibi üç değişik fazda bileşenden meydana gelmeleri sebebi ile.

2. 3. Elek analizi ri daneli zeminlerde dane çapı dağılımını belirlemek için kullanılan deney yöntemidir. bir elekten geçip diğeri üzerinde kalan danelerin içinde kaldığı çap sınırları belirlenmiş olmaktadır. Belirli bir sınır su muhtevası değerine kadar katı kıvamda bulunan zeminler. Bu deney çalışmasında.3. Zemin sırasıyla en büyük açıklıklı elekten en küçük açıklıklı eleğe doğru bir seri elekten geçirildiği zaman. Bu sayede zemin içerisindeki danelerin çap dağılımları belirlenmiş olmaktadır. 3.5.20 zeminleri öncelikle basit özelliklerine göre sınıflandırmak. yice karıştırılan süspansiyon çökelmeye bırakılarak değişik zaman aralıkları ile yoğunluk ölçümleri gerçekleştirilir.1. Bu amaçla zemin numunesi. Hidrometre deneyi 200 nolu elekten geçen ince daneli zeminlerin (siltler ve killer) dane çaplarının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kıvam limitleri ilk olarak Atterberg (1911) tarafından önerildiğinden Atterberg Limitleri olarak da adlandırılmaktadır [11]. Zemin etüt çalışmalarında zeminleri sınıflandırmak için gerçekleştirilen başlıca laboratuar deneyleri aşağıda kısaca açıklanmıştır. nce daneli zeminlerin su muhtevası değiştikçe kıvamı da değişmektedir. değişik büyüklükte açıklıkları olan bir seri standart elekten geçirilmekte ve değişik boyutlar arasında kalan danelerin ağırlık yüzdesi (toplam kuru ağırlığa oranı) saptanmaktadır. Kıvam limitleri deneyleri nce daneli zeminlerin mühendislik özellikleri boşluklarında bulunan su miktarına bağlı olarak değişmektedir. bu sınır su muhtevası değerinden belirli bir sınır su muhtevası değerine kadar plastik davranış sergilemektedir.5. Bu sınır su muhtevalarının hepsine birden kıvam limitleri denilmektedir.1. belli bir ağırlıktaki zemin numunesi mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılarak suda bir süspansiyon haline getirilir.5.1.1. Kıvam . daha sonra ise zeminlerin mühendislik özelliklerini saptamaya çalışmak yararlı olmaktadır. 3.

zeminde göçme meydana gelmektedir. Kesme kutusu deneyi Kesme kutusu deneyinde. 3. Zeminin kayma mukavemeti ise. plastik limit ve likit limit’dir. Uygulanan bir kesme kuvveti altında.2. Zeminin kayma direnci karakteristiklerini ölçen deneyler Zemin tabakaları içinde. kutunun alt parçası sabit tutulurken üst parçası yatay bir düzlem üzerinde hareket edebilmekte ve böylece numunenin ortasından geçen yatay düzlem boyunca zemin kaymaya zorlanmaktadır.5. aşağıda verilen deneyler yardımıyla laboratuar ortamında tespit edilebilmektedir.21 limitlerinin küçükten büyüğe doğru aldıkları isim ise sırası ile rötre limiti. olası bir kayma düzlemi boyunca kayma direncinin aşılması gerekmektedir. Casagrande Deneyi b. zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir. a. Uygulanan yükler altında zeminlerde ortaya çıkan gerilmeler ise zeminin şekil değiştirmesine yol açmaktadır. gerek kendi ağırlıklarından gerekse zemin üzerine uygulanan yüklerden dolayı gerilmeler oluşmaktadır. Düşen Koni Deneyi c.2. göçmeye meydan vermeden karşı koyabileceği en büyük kayma gerilmesi olarak ifade edilebilir. Zeminler üzerine uygulanan yüklerin yol açtığı gerilmeler belirli sınır değerlerini aştığında. Plastik Limit Deneyi d. Kıvam limitleri. Diğer zemin problemlerinde olduğu gibi zemin etüt çalışmalarında da zeminlerin gerilme ve şekil değiştirme davranışının incelenmesi amacıyla kullanılan deneysel yöntemler aşağıda açıklanacaktır. Diğer birçok inşaat malzemesine göre zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı genellikle çok daha karmaşık olmaktadır. Rötre Limit Deneyi 3. .1.5. Zeminlerde göçme meydana gelmesi için.

göçmeye ulaşılmadan önceki gerilme seviyelerinde asal gerilme doğrultularının belirsiz olması ve kurulma düzlemi boyunca gerilme dağılımının üniform olmaması bu deneyin kısıtlayıcı yönlerini oluşturmaktadır. boy uzunluğu/çap oranının. arazi koşulları ile uyumlu olduğu kabul edilebilir. yalnızca killi zeminler için kullanılan bir deney yöntemi olmaktadır. Kum zeminler için elde edilen kayma mukavemeti açısı φ drenajlı yükleme durumları için olup. Eksenel yük artışları altında meydana gelen numunenin boy kısalması (eksenel şekil değiştirmesi) ölçülmekte gerilme-şekil değiştirme eğrileri elde edilmektedir. Deney . Eksenel gerilmenin en büyük değeri (veya göçme kabul edilebilecek şekil değiştirme seviyesine karşılık gelen değeri) zeminin serbest basınç mukavemeti (qu) değerini vermektedir. Bu deneyde. Kesme sırasında oluşan boşluk suyu basıncı artışlarını ölçmenin mümkün olmaması. Serbest basınç deneyi ancak herhangi bir yanal destek olmaksızın kendi kendini dik olarak ayakta tutabilecek özelliklere sahip zeminler üzerinde uygulanması mümkün değildir. Deney sırasında ulaşılan en büyük kayma gerilmesi veya göçme. Deney numunesinin arazi boşluk oranına sahip olacak şekilde hazırlanmasına dikkat etmek gerekmektedir. zemin önceden belirlenmiş (numunenin ortasından geçen) yatay bir düzlem boyunca kırılmaya (göçmeye) zorlanmaktadır.2. h/d>2 olarak seçilmesi uygun olmaktadır. Uygulamada. uygulanan kesme kuvveti ile meydana gelen yatay yer değiştirmelerdir.22 Numune üzerine normal gerilme uygulamak.5. kesme kutusu deneyi daha çok kumların kayma mukavemetini saptamak için kullanılmaktadır. Belirli bir normal gerilme altında. Serbest basınç deneyi Serbest basınç deneyinde silindirik bir zemin numunesi yalnızca eksenel doğrultuda yüklemeye tabi tutulmaktadır.2. 3. ve böylece kesmeden önce zeminin konsolide olması ve kesme sırasında normal gerilmelerin kontrol altında tutulması mümkün olmaktadır. Numunede oluşan kayma düzleminin alt ve üst yükleme başlıkları ile kesişmemesi için. kabul edilebilecek şekil değiştirmelere yol açan kayma gerilmesi zeminin belirli bir normal gerilme altında tekrarlanarak mukavemet zarfını elde etmek mümkün olmaktadır.

ancak özel arazi yükleme ve drenaj koşullarında geçerli olacağını hatırdan çıkarmamamız gerekmektedir. Mukavemet Zarfı cu σ3=0 qu Şekil 3. zeminin arazi koşullarında sahip olacağı kayma mukavemetini gerçeğe yakın olarak belirlemek mümkün olmaktadır. Fakat bu şekilde elde edilen kayma mukavemetinin. Bu kısıtlayıcı yönlerine karşın. Bir serbest basınç deneyinde göçme anındaki gerilme durumunu gösteren mohr dairesi ve drenajsız kayma mukavemeti zarfı Şekil 3’de gösterilmiştir.2.5. Üç eksenli basınç deneyinde kontrol edilebilen ve ölçülebilen parametreler şu şekilde sıralanabilir: .23 sırasında numunenin drenaj koşulları kontrol edilmediği için.3. Serbest Basınç Deney Sonuçlarını Gösteren Mohr Dairesi ve Mukavemet Zarfı Drenajsız kayma mukavemetinin τf = cu = (1/2)qu olarak elde edilebileceği bu şekilden açık olarak görülmektedir. Üç eksenli basınç deneyi Zeminlerin kayma mukavemetini saptamak için kullanılan laboratuar deney yöntemleri arasında üç eksenli basınç deneyi en gelişmişlerinden biri olmaktadır. Bu deney düzeni ile. hızlı yükleme yapılarak zeminin drenajsız kayma mukavemetinin elde edildiği kabul edilmektedir. Eksenel yüklemeden önce zemini konsolide etmek ve eksenel yükleme sırasında oluşan boşluk suyu basınçlarını ölçmek mümkün olmamaktadır. serbest basınç deneyi killerin drenajsız kayma mukavemetini belirlemekte yaygın olarak kullanılan bir deney yöntemi olmaktadır. 3.

Bu aşamada drenaja izin verilirse numune konsolide edilebilmektedir. Bu aşama drenajlı ve drenajsız olarak gerçekleştirilebilmektedir. dolayısıyla boşluk suyu basıncı artışları oluşmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Drenajsız yüklemelerde numunede oluşan boşluk suyu basıncı artışları. Aşama: Zemin numunesi üzerine arazide yüklenmeden önce etkiyen gerilmelerin hücre basıncı vasıtası ile uygulanması. Yanal ve eksenel gerilmeler uygulamak sureti ile arazi yükleme izlerine yakın yüklemeler yapılabilmektedir. silindirik bir zemin numunesi bir hücre içine yerleştirilmekte ve hücreye uygulanan basınç (hava veya su basıncı) vasıtası ile zemin numunesi üzerinde hidrostatik bir basınç uygulanabilmektedir. Numune üst başlığına temas eden bir piston vasıtası ile eksenel gerilme uygulanmakta. b. Drenajlı deney yapılması durumunda. numune alt ve üst başlıklarına bağlı ince kanallar vasıtası ile de deney sırasında drenaj durumu (zemin suyunun dışları çıkıp çıkmaması) kontrol edilebilmektedir. Üç eksenli basınç deneyi iki aşamadan oluşmaktadır. Yukarıdaki aşamaların her ikisinde de drenaj durumu kontrol edilerek. Üç eksenli basınç deneyinde. drenajlı deneylerde ise meydana gelen hacim değişimleri ölçülebilmektedir. Zemin numunesi arazi gerilmeleri altında konsolide edilebilmekte ve doygunluk derecesi kontrol edilebilmektedir. c. üç değişik türde üç eksenli basınç deneyi yürütmek mümkün olmaktadır. yükleme hızının zeminin permeabilitesine göre seçilerek. Eksenel yükleme sırasında drenajsız veya drenajlı koşullar geçerli kılınabilmektedir. 2. Aşama: Eksenel basınç uygulanması. . 1. zemin içindeki suyun rahatlıkla dışarı çıkmasına. d. Numune etrafına geçirilen bir lastik kılıf zeminin hücreyi dolduran su ile temas etmesini önlemekte ve numune içine ve dışına ayrı ayrı basınçlar uygulanmasını mümkün kılmaktadır.24 a.

ikinci aşamada drenajsız durumda eksenel yükleme yapılan deneyler. arazideki zemin tabakalarının farklı yükleme ve drenaj koşulları altında gösterecekleri gerilme-şekil değiştirme davranışlarını ve kayma mukavemetlerini belirlemek mümkün olmaktadır. Yük altında zeminde meydana gelecek şekil değiştirmelerini deneysel yöntemler ile belirlemek amacıyla çeşitli teknikler geliştirilmiştir. . Değişik türde üç eksenli basınç deneyleri uygulanarak. Temeller altında meydana gelen bu tür zemin deformasyonları sonucunda. Uygulanan yüklerin yol açtığı düşey normal gerilme artışları ise zeminin kayma mukavemetini etkilemekle birlikte. Zemin etüt çalışmalarında da yararlanılan bu laboratuar deneylerine aşağıda kıcaca değinilmiştir. zeminde düşey şekil değiştirmelere de yol açmaktadır.3. Uygulanan yükler zemin içerisinde gerek kayma gerilmelerine gerekse düşey ve yatay düzlemlere etkiyen normal gerilmelerde artışlara sebep olmaktadır. Yük altında kalan zemin tabakalarının düşey şekil değiştirmeleri toplamı zemin yüzeyinde yada temel altında oturmalar meydana gelmesi sonucunu doğurur.25 a) Konsolidasyonsuz-Drenajsız Deneyler (UU-deneyleri): Bu tür deneyde. 3. b) Konsolidasyonlu-Drenajsız Deneyler (CU-deneyleri): Birinci aşamada hidrostatik basınç altında zemin suyunun dışarı çıkmasına (numunenin konsolide olmasına) izin verdikten sonra. yapının güvenliği açısından tehlike oluşturacak durumlar meydana gelebilmektedir.5. Zeminin oturma ve sıkışma karakteristiklerini belirleyen deneyler Üzerine yük uygulanan her malzemenin şekil değiştirme göstermesi gibi zeminler de yük altında şekil değiştirmeye maruz kalmaktadırlar. zemin suyunun gerek hücre basıncı uygulanmasında gerekse eksenel yükleme sırasında numuneden dışları çıkmasına izin verilmemektedir. c) Konsolidasyonlu-Drenajlı Deneyler (CD-deneyleri): Her iki aşamada da (hidrostatik hücre basıncı uygulanması ve eksenel yükleme) drenaja izin verilen tür deneylerdir.

Konsolidasyon deneyi Arazideki zemin tabakalarının düşey yüklemeler altında sıkışması esas olarak tek boyutlu bir sıkışma problemi oluşturduğu için. H ve D ise fırıldağın . 3. Laboratuar veyn deneyi Bu deneyde fırıldak (veyn) zemin içine batırıldıktan sonra. Uygulanan sabit bir yük altında meydana gelen düşey şekil değiştirmeler hassas bir okuma saati yardımıyla sürekli ölçülerek kaydedilir. 3.4.5. zeminin direncinin aşılmasına karşılık gelen burulma momentinden zeminin kayma mukavemeti τ =(3 Tmax) / (2πD3) ) (H/D=1 için) τ =(6 Tmax) / (7πD3) ) (H/D=2 için) (2) (3) bağıntılarından hesaplanabilmektedir.4. laboratuar deney düzeneğinde zeminin yanal genişlemesine izin verilmemekte ve belirli düşey yükler altında zeminin boy kısalması ölçülmektedir. Ödometre cihazında rijit bir çelik halka içerisine yerleştirilen zemin numunesinin alt ve üst yüzeylerine konan geçirimli taşlardan zemin içerisindeki suyun düşey doğrultuda hareketle dışarı çıkmasına izin verilir. Tmax zeminde göçmeye (fırıldağın zemin içinde rahatça dönmesine) yol açan burulma momentini. bu deney yöntemlerinden özellikle killerin drenajsız kayma mukavametinin belirlenmesi amacıyla zemin etüt çalışmalarında kullanılan iki yöntem kısaca açıklanacaktır. Zemin numunesinin alanı sabit olduğundan. zemin içinde dönmeye zorlanmakta.1.5.3. boy kısalması ölçümlerinden hacim değişiklikleri kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Burada. Burada.1. Diğer laboratuar deneyleri Zeminlerin özellikle kayma mukavemetlerinin laboratuarda deneysel yöntemler yardımıyla belirlenmesi için yukarıda kısaca açıklanan deney çalışmaları yanında birçok farklı deney yöntemi de geliştirilmiştir.26 3.5.

sabit bir yükseklikten zemin numunesi üzerine düşürülmekte. zeminin drenajsız kayma mukavemetinin koninin ağırlığı ile doğrudan. (5) 3. koninin zemin içine batma miktarının karesi ile tersten orantılı olduğu kabul edilmektedir.7-0. standart boyutlarda ve ağırlıkta metal bir koni. zemin içine batma miktarından zeminin drenajsız kayma mukavemeti elde edilebilmektedir. Aletin kalibrasyon tablolarından. Veyn deneyinin arazideki zemin tabakalarının yerinde kayma mukavemetini ölçmek için geliştirilmiş modelleri de mevcuttur. Yalnız yükleme hızı. arazide uygulanan yükleme hızlarından oldukça daha yüksek olduğu için.54 log Ip < 1.5. Düşen koni deneyi Bu deneyde. . bir düzeltme yapılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir.0 şeklinde elde edilebileceğini önermiştir.4.2. Bu deneyin de yalnızca yumuşak normal konsolide killerde güvenilir sonuç verdiği kabul edilmektedir. Deney ancak yumuşak killerde güvenilir sonuç vermektedir.27 boyutlarını göstermektedir. Bjerrum (1972) bu düzeltmenin (τf )arazi= µ (τf)veyn (4) şeklinde yapılabileceğini ve µ düzeltme faktörünün zeminin plastisite indisi değerine bağlı olarak µ=1.

Geoteknik mühendisinin hazırladığı bu rapor genel olarak. alanın içerisinde yer aldığı deprem bölgesi. Bölgedeki tarihsel depremler.2.28 BÖLÜM 4. arazi çalışmaları ve laboratuar deney çalışmaları sonucunda elde edilen verileri yorumlanması ile bir “geoteknik zemin etüt raporu” hazırlanır. Geoteknik Etüt Raporunun çeriği Bir geoteknik etüt raporunda öncelikle çalışılan alan ile ilgili parsel bilgileri belirtilmelidir. ZEM N ETÜT ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GEOTEKN K RAPOR HAZIRLANMASI VE SUNULMASI 4. çalışılan alan ile genel bilgiler. alanın genel zemin özellikleri ve tasarlanan yapı için zeminde alınması önerilen tedbirleri içerir. Bu bölümde. alanın bulunduğu bölgenin depremselliği hakkında bilgiler sunulmalıdır. geoteknik etüt çalışmaları sonucunda hazırlanan raporların içeriği ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen zemin parametrelerine kısaca değinilmiştir.1. Çalışılan alan ile ilgili bu bilgilerin verilmesinin ardından parselin jeolojisi. Giriş Zemin etüt çalışması kapsamında ön etüt. etkin yer ivme katsayısı ve alanda deprem etkisi sonucunda oluşabilecek zemin problemleri belirlenmelidir. 4. alanın sismotektonik özellikleri. Parselin imar bilgileri ve alanda yapılması planlanan yapı ile ilgili tüm bilgiler detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. jeomorfolojik ve topografik özellikleri açıklanmalı. .

varsa olası afet etkilerinin değerlendirilmesi gerekir. arazi deneyleri ve laboratuar deney çalışmaları detaylı olarak açıklanmalı. tasarlanan yapının jeolojik açıdan uygunluğu. oturma. Zeminle üst yapı arasındaki ara bölge de temel adıyla tanımlanır. Tüm arazi ve laboratuar çalışmaları neticesinde elde edilen veriler. bu mühendislik problemlerinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirilmelidir. Alanın jeolojik özelliklerine bağlı olarak alanda yapılacak kazıların parsel ve çevresinde oluşturabileceği etkiler belirlenmelidir. çökme. Bir yapı sistemi üst yapı. heyelan. Temel. Taşıma gücü Bir yapı sistemi genel olarak iki kısımda tanımlanır. Üst kısım üst yapı olarak adlandırılır. Arazi çalısmaları sonucunda elde edilen verilerden yararlanılarak. alanda tasarlanan yapı özellikleri ve yüklerine bağlı olarak değerlendirilerek. kayma. kaya düşmesi vb. zemin problemleri belirlenmeli. akma. elde edilen veriler grafikler ve tablolar halinde sunulmalıdır.1. bölgesel jeoloji ve tektonik özellikler hakkında bilgiler sunulmalıdır. 4. Mühendislik jeolojisi haritası ve jeolojik kesitler çıkartılmalı. temel sisteminin seçimine ve modellenmesine ışık tutacak zemin parametreleri hesaplanmalı ve hesaplanma yöntemleriyle birlikte sunulmalıdır. Bir . 4. Parametreler ve Analizler Geoteknik etüt raporunda. Yer altı suyu seviyesi ve rejimi hakkında bilgiler verilerek. Burada zemin etüt çalışmaları neticesinde elde edilen bu zemin parametrelerine kısaca değinilmiştir. zeminle doğrudan temas halinde olan ve üst yapı yüklerini zemine aktaran aracı yapı kısmıdır. bunun oluşturacağı zemin gerilmeleri ve yapıya etkisi hakkında bilgiler sunularak öneriler geliştirmelidir.3. Alanda olası sıvılaşma.29 Alanda gerçekleştirilen tüm arazi çalışmaları. temel ve zemin bileşiminden oluşur.3. tasarlanan yapı özelliklerine bağlı olarak temel sisteminin belirlenmesi için gerekli olan zemin parametreleri hesaplanarak sunulur.

Bu niteliği ile de hem yapıdan hem de zeminden etkilenir.1. Taşıma gücünün Terzaghi formülü ile belirlenmesi Yüzeysel temeller altında göçme mekanizmasının Şekil 4’de görüldüğü gibi gelişeceği düşünülür ve kaydıran kuvvetlerle karşı koyan kuvvetler dengelenerek limit durum için çözüm yapılır [12].1. 4. . temel yapısının göçme olmadan zemine aktarabileceği maksimum taban basıncıdır [11]. 4. Taşıma gücü ise.30 başka deyişle. yapı yüklerini ve yükün dağılımını altta bu yükü taşıyacak zeminin taşıyabileceği şekle dönüştürerek aktaran bir sistemdir.1. temel. Bina türü yapılar genel olarak sığ temellere sahip olduklarından bu çalışmada sığ temellere ait taşıma gücü üzerinde durulacaktır. Buna göre.3. Sığ temellerde taşıma gücünün hesaplanması Taşıma gücünün belirlenebilmesi için çeşitli araştırmacılar tarafından birçok hesap yöntemi geliştirilmiştir.1.3. Bu çalışmada. zemin etüt çalışmalarında sıklıkla kullanılan yöntemler ele alınacaktır.1. temel tasarımı bir yapı-zemin etkileşimi problemidir [12]. Taşıma gücü bakımından temeller “sığ temeller” ve “derin temeller” olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

sürekli bir temel için: qu = Qu B. t/m2) Nc. . Böyle bir durumda (6) numaralı bağıntının ikinci ve üçüncü terimlerde farklı γ değerleri kullanılacaktır. t/m3) :Temel çevresindeki zemin yüzeyinden temelin alt taban kotuna düşey uzaklık : Temel altındaki zeminin kohezyonu (kN/m2 .31 Şekil 4. ton) :Temelin genişliği (m) :Temelin uzunluğu (m) :Zeminin birim hacim ağırlığı (kN/m3. Temel tabanı altındaki zeminle temel tabanı üzerindeki zeminin γ değerleri farklı olabilir.B. Yüzeysel temel altındaki göçme mekanizması [12]. γ.L = c.Nc + 1 .Nγ : Taşıma gücü katsayıları (boyutsuz) olarak verilmektedir. Taşıma gücü katsayıları Tablo 1’de tanımlanmaktadır [12].Df. Sığ temellerin taşıma gücünün hesaplanmasında sıklıkla kullanılan Terzaghi (1943) formülü olup. Nγ + γ.Nq.Nq 2 (6) Qu B L γ Df c :Alttaki zeminde kayma göçmesine sebep olan düşey yük (kN.

Nc + γ.50 8.3 78.B.5 42. Meyerhof denklemleri ile temelin en fazla 25 mm (2. . Nγ qu = 1.9 Terzaghi (1943) taşıma gücü denklemi kare ve daire şeklindeki temeller için ise aşağıdaki gibidir.3 266.4 10.2 2.14 6.6 61.4 155.9 Nq 1.B.3 93.4 23.Df.4 115.0 762.2 85.5 3.4 75. Kumlu zeminler için SPT deneylerine bağlı olarak emniyetli taşıma gücünün hesabı için en uygun denklemler Meyerhof (1974) tarafından verilmiştir.1 56.9 64.γ.8 20.1 199.7 30.2 41.3 158.γ. Meyerhof tarafından tekil temeller için emniyetli taşıma gücünü hesaplamaya yönelik olarak kumlu zeminler için önerilen denklemler aşağıda verilmektedir [12].2 29.8 22.6 330.Df. Nγ (Kare temel) (7) (Dairesel temel) (8) 4.4.c.5 222.1.4 10.7 118.3.4 30. arazide gerçekleştirilen SPT deneylerine bağlı olarak taşıma gücü hesaplamaları araştırılmıştır.6 224.2 50.Nc + γ.3 319.7 48.5 1.4 496.0 1.9 6.6 2. Taşıma gücü katsayıları φ 0 5 10 15 20 25 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Nc 5.1.4 152.2.32 Tablo 1.0 109.4 37.c.Nq + 0.5 cm) oturmasına karşılık gelen emniyetli taşıma gücü değerleri bulunur.0 14.1 35.0 0.3.3. Standart penetrasyon deneyleri ile taşıma gücü tayini ri daneli zeminlerde örselenmemiş numune almak oldukça zor olduğundan.3.1 Nγ 0. qu = 1.6 5.30 11.7 18.Nq + 0.

N .33 qa = 12 . Vs = 92.1 . Sismik hızlar yardımıyla taşıma gücü tayini Zeminin serbest basınç direnci qu ile kayma dalgası hızı Vs arasındaki ilişkiden.417 (m/sn) (m/sn) (14) (15) . için B > 1. Bowles bu denklemleri çok daha büyük emniyetli taşıma gücü elde edecek şekilde değiştirmiştir [12]: q a = 20 ⋅ N ⋅ K d  B + 0. Imai ve Yoshimura (1975) tarafından aşağıdaki bağıntılar geliştirilmiştir [13]. için (9)  B + 0. Kd B < 1.22m. oturma için emniyetli taşıma gücü (kN/m2) : Düzeltilmiş SPT darbe sayısı : Temel derinliği (m) : Temel genişliği (m) Bowles. D < 1.1.1.   .22 m.3. Meyerhof’un formüllerini muhafazakar bulmuştur. için (12) (13) Bu denklemlerden Meyerhof’u tercih etmek güvenli tarafta kalmak bakımından yararlıdır.305  q a = 12.33 B (11) qa N D B : 25 mm.3.305  qa= 8 . Bowles’un önerdiği denklemler tercih edildiği takdirde kullanılan SPT sayısının zemini yeterli seviyede temsil ettiğinden emin olunmalıdır [12].6 . N0.22 m. Kd B   2 B > 1. için (10) Kd = 1 + 0.5 ⋅ N ⋅   ⋅ Kd B   2 B ≤ 1. N .33 . qu0.22m.329 Vs = 147. 4.

3. kayaç parçaları arasındaki göreceli hareket fazla olabileceğinden yerinde dayanım deneyleri yapmak gerekebilir [5]. fay. Bu nedenle kayaç üzerine inşa edilecek temelin tasarımında da en az herhangi bir zemin üzerinde düşünülen temel tasarımında gösterilen dikkat gösterilmelidir. Bu çalışmada değerlendirilen zemin etüt çalışmaları daha çok bina türü ve sığ temellere sahip yapılar için gerçekleştirildiğinden.2.γ. Oysa kayaçlarda da aşırı yüklenmeden dolayı büyük oranda oturmalar veya ani yenilmeler meydana gelebilmektedir. qu = Vs. doğrultu.1. Oysa en az ayrışma kadar yapısal süreksizliklerin özellikleri (kırık. eklem. çatlak. bu tip sığ temellerin genelde çatlaklı ve kırıklı yapılar gösteren ve ayrışmış süreksizlikler içeren kayaçlar üzerine oturtulduğu görülmektedir.) de önemlidir. . Bu tür çatlaklı ve parçalı kayaçlar için. Temel tasarımındaki hesaplamalarda kayaçlar genel olarak ayrışmış ve ayrışmamış (sağlam) olmak üzere iki başlık altında sınıflandırılmakta ve kayaçların mekanik özellikleri dikkate alınmaktadır.To 40 (kg/cm2) (16) Vs γ To : Kayma dalgası hızı (m/sn) : Zeminin birim hacim ağırlığı (gr/cm3) : Zemin hakim titreşim periyodu (sn) 4.34 Bu bağıntılardan hareketle kayma dalgası hızlarından temel taşıma gücü aşağıdaki şekilde hesaplanabilir [13]. Kayaçlara oturan temellerde taşıma gücü Kayaçlar genel olarak çok iyi temel birimi olarak düşünülmektedir. eğim vb.

RQD=0 değerindeki kayaçlar için zemin mekaniği kurallarına göre taşıma gücü hesapları yapılmalıdır. mümkün olan en büyük plaka çapı kullanılarak basınç-oturma eğrisinin doğruya yakın olan kısmından hesaplanır. 2  ϕ  Nc = 5 .3. ϕ  Nq = tg6 . 1 Çatlak aralığı < (inç) olan kayaçlarda Peck (1974) RQD’ye bağlı olarak Tablo 2’de 8 sunulan izin verilebilir taşıma gücü değerlerini önermiştir.35 Stagg ve Zienkiewicz (1968) taşıma gücü eşitliklerinde taşıma gücü faktörlerinin. RQD’ye Göre zin Verilebilir Taşıma Gücü RQD (%) 0 20 40 60 80 100 qa (kPa) 500 1250 2500 4000 9000 15000 4. Yatak katsayısı.  45 +  . Yatak katsayısı değişik deney sonuçlarına göre değişik araştırmacılar tarafından aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir [11]. yük altında zeminin birim alanının birim deplasmana karşı olan direncidir.1 (17) alınmasını önermektedir. zeminin elastiğe yakın özelliklerinden. Yatak katsayısı Yatak katsayısı (ks). tg4 . Tablo 2. 2  Nγ = Nq . .2.  45 +  .

Zemin grubu ve yerel zemin sınıfı kavramları Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik. çalışılan alana ait zemin grubu ve yerel zemin sınıfı özelliklerini geoteknik etüt raporu içerisinde sunmalıdır. N30 (kN/m3) = 180 .36 SPT Deneylerine göre: ks = 1800 . Bu sınıflandırma Tablo 3 ve Tablo 4’de sunulmuştur [14]. Ayrıca bu sınıflandırma doğrultusunda zemin tabakalarının kalınlıklarına bağlı olarak yine zeminleri dört farklı yerel zemin sınıfı ile tanımlamıştır.3. Zemin etüt çalışmasını gerçekleştirilen mühendis. ks N30 : Yatak katsayısı : Düzeltilmiş SPT darbe sayısı olarak verilmektedir. Em d (Kanada Temel Mühendisliği El Kitabı) (19) Burada. N30 (t/m3) Pressiyometre Deneylerine göre: (Scott. elde ettiği verileri bu tablolar yardımıyla değerlendirerek. 1981) (18) ks = 1. . 4.3.6 . zeminleri dört farklı grup altında sınıflandırmıştır.

. 1... 3....... çakıl.... ── .. Sıkı kum.. ── ── > 1000 > 1000 > 700 > 700 2.. ── 10─30 8─16 ── 35─65 < 500 400─700 200─400 200─300 2..... 16─32 1........ Sert kil ve siltli kil....Yumuşak süreksizlik düzlemleri ayrışmış (C) kayaçlar ve bulunan çok ── metamorfik çimentolu tortul kayaçlar. Çok katı kil ve siltli kil...... Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar...... siltli kil.. Orta sıkı kum............ sert (A) çimentolu tortul kayaçlar.. Katı kil ve siltli kil. 3...... > 50 3..37 Tablo 3. çakıl....... ── < 10 <8 ── < 35 ── ── < 100 < 200 < 200 < 200 2... (D) kalın alüvyon tabakaları. Yumuşak kil.... çakıl... Gevşek kum..... Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam Kayma Dalgası Hızı (m/s) Basınç Direnci (kPa) metamorfik kayaçlar. süreksizlik (B) bulunan düzlemleri ayrışmış > 32 85─100 ── ── > 400 çimentolu tortul kayaçlar.. 1. ── ── 65─85 500─1000 700─1000 400─700 300─700 2. Zemin Grupları [14] Serbest Zemin Grubu Zemin Grubu Tanımı SPT (N30) Relatif Sıkılık (%) 1....... 30─50 ── 200─400 3..…........ Çok sıkı kum.Yeraltı su seviyesinin ── 100─200 ── yüksek olduğu yumuşak.....

Yerel Zemin Sınıfları [14] Yerel Zemin Sınıfı Tablo 3’e Göre Zemin Grubu ve En Üst Zemin Tabakası Kalınlığı (h1) (A) grubu zeminler h1 ≤ 15 m olan (B) grubu zeminler h1 > 15 m olan (B) grubu zeminler h1 ≤ 15 m olan (C) grubu zeminler 15 m < h1 ≤ 50 m olan (C) grubu zeminler h1 ≤ 10 m olan (D) grubu zeminler h1 > 50 m olan (C) grubu zeminler Z1 Z2 Z3 Z4 h1 > 10 m olan (D) grubu zeminler .38 Tablo 4.

5. Regresyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin şeklini belirlerken.39 BÖLÜM 5.1. Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi Bir regresyon fonksiyonundaki iki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlarken değişkenlerden biri bağımlı (y). Burada elde edilen “a” ve “b” değerleri regresyon katsayıları olarak isimlendirilmektedir. REGRESYON ANAL Z Genellikle mühendisliğin birçok dalında yapılan araştırmalar için. Değişkenler arasında bir ilişki bulunabiliyorsa. Burada değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eden denklemi tespit etmek için en küçük kareler yöntemi kullanılır. ilişkinin şekline göre lineer bir doğru yada lineer olmayan bir eğri denklemi ile ifade edilir [1]. . çizilen eğriden serpilme diyagramındaki noktalara olan dikey uzaklıkların kareleri toplamı minimum olacaktır [1]. iki değişken arasında varolan ilişki y=ax+b şeklinde ifade edilir. birden fazla ise çoklu regresyon analizi olarak adlandırılır. Matematiksel açıdan regresyon analizlerinde doğrusal bir ilişki kullanılması daha kolaydır ve tercih edilir. Eğer bağımsız değişken bir tane ise basit regresyon analizi. Basit regresyonda. kuvveti ve yönü hakkında bilgi vermez. diğeri bağımsız (x) değişken olarak ifade edilir. yi gözlenen değerler. yx ise hesaplanan değerler olmak üzere. Değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması için ise regresyon ve korelasyon analiz yöntemleri kullanılır. Bu metoda göre. Bu fonksiyon. bir değişkenin farklı değişkenler vasıtasıyla bulunması yada tahmin edilmesi istenir. bu ilişki en doğru şekilde ancak matematiksel fonksiyon olarak tanımlanabilir.

1 n (X i − X) 2 (Yi − Y) 2 ∑ n − 1 i =1 SSX SSY rp = (23) Bu çalışmada rp yerine r olarak gösterimde bulunulmuştur.9 ise. Normal dağılmış X ve Y değişkenleri için n elemanlı (Xi Yi) çiftlerinden oluşan bir örnekten korelasyon katsayısı aşağıdaki denklemle tahmin edilir. yönü ve doğrunun veya eğrinin verilere uyumluluğunun derecesi hakkında bilgi vermez. “orta derecede”. Non-Lineer Regresyon Analizi Basit doğrusal regresyon yanında. Genellikle. ki değişken arasındaki ilişkinin ölçülebilmesinde. değişkenler arasında “güçlü ilişki” bulunduğu kabul edilmektedir. kuvveti. Eğer 0. Doğrusal olmayan basit regresyon analizleri daha çok . a = Y − bX (22) Regresyon analizi iki değişken arasındaki ilişkinin yalnızca şeklini (en uygun doğru yada eğri denklemini) belirlerken. 5. değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olması halinde bu ilişki için en çok kullanılan ölçü Pearson korelasyon (rp) katsayısıdır.5 ise “zayıf bir ilişki” olduğu söylenir [15].40 ∑ (y i − y x ) 2 = ∑ ∆yi 2 = minimum (20) olacak a ve b değerleri alınır ve bu katsayılar şu şekilde hesaplanır [1]: Sxy = ∑ (X i − X) (Yi − Y). 0 < r < 0.2.SSy = ∑ (Yi − Y) 2 2 2 i =1 i =1 i =1 n n n (21) b= Sxy SSx .SSx = ∑ (X i − X) .9 < r < 1 ise. derecesinin ve istatistiksel olarak anlamlılığının tayini korelasyon yoluyla yapılmakta ve korelasyon katsayısı (r) ile ifade edilmektedir [1].5 < r < 0. lişkinin yönünün. doğrusal olmayan (non-lineer) basit regresyon analizleri de mevcuttur. 0.

41 bilgisayar paket programları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu çalışmada y=ax+b şeklindeki doğrusal regresyonun yanında y=axb. Bu regresyon analizi sonuçları Bölüm 7’de sunulmuştur. y=abx şeklinde lineer olmayan regresyon analizleri “Curve Expert 1. .3” programı vasıtasıyla yapılmış ve en uygun şekli y=axb olarak bulunmuştur.

1. GEOTEKN K VE JEOF Z K PARAMETRELER ARASINDA YAPILAN KORELASYON ÇALIŞMALARI 6. Bu çalışmaların bir bölümünü de jeofizik yöntemler oluşturmaktadır. Bu sebeple doğru olan arazide yerinde tüm çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Birçok araştırmacı bu parametreler arasındaki ilişkileri inceleyerek. bazen de hatalı sonuçlara ulaşılmasına sebep olabilir. Bu çalışmalar öncelikle mikrotremor verileri kullanılarak elde edilen Vs kayma dalgası hızları ile SPT-N arasındaki ilişkilerin incelenmesi şeklinde başlamıştır. Bu sebeplerle. zemin özelliklerine göre en . Bu tür korelasyon bağıntıları ise. çeşitli bağıntılar geliştirmiştir. zemin özelliklerini belirlemede korelasyonların kullanımı ucuz ve kolay olmakla birlikte. zaman ve ekonomik sebepler olarak düşünülmektedir. Giriş Geoteknik etüt çalışmaları kapsamında yukarıda da belirtildiği gibi çeşitli arazi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunun başlıca sebebi. kuyu üstü ve kuyu içi sismik ölçümlerden elde edilen sonuçlar ile geoteknik veriler arasındaki ilişkiler geliştirilmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları incelendiğinde. Ancak burada unutulmamalıdır ki. zemin davranışlarının tahmin edilebilmesi için ilgili deney çalışmalarının ya çok az yapıldığı yada hiç yapılmadığı görülmektedir. araziden elde edilen geoteknik ve jeofizik verilerin.42 BÖLÜM 6. denetim mekanizmasının sınırlı olması. Daha sonra gelişen teknoloji ile birlikte karşıt kuyu. ihtiyaç duyulan zemin özelliklerine göre korele edilmesinin getireceği yararların tartışılması amaçlanmaktadır. Geoteknik etüt çalışmaları neticesinde elde edilen arazi ve laboratuar verileri ile jeofizik yöntemlerin uygulanması neticesinde elde edilen parametreler arasında ilişkiler olup olmadığı birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir.

Bu çalışmalardan aynı N değerlerinde kilin daha büyük kayma modülüne sahip olduğu sonucuna varılmış ve Japonya’da kumlar için birim hacim ağırlığı 1. kinci en iyi ilişki ise tüm verilerin kullanılması ile gerçekleştirilen analizden elde edilmiştir [9].80 t/m3 kabul edilerek kayma dalgası hızı Vs ile SPT darbe sayıları arasında. 6. gerekmesi durumunda parametreler arasındaki ilişkiler hakkında fikir sağlanması amacıyla kullanılmalıdır. Ohsaki ve Sakaguchi tarafından önerilen basitleştirilmiş zemin profili içinde her zemin tipi için ortalama N değerleri kullanılmıştır. korelasyon katsayıları bakımından en iyi ilişki sadece kohezyonlu zeminlerde elde edilen verilerden bulunmuştur. Bu yönteme göre kayma modülü (G) veya kayma dalgası hızının sabit olduğu tabaka içinde.43 uygun korelasyon bağıntısının seçilerek. Daha Önce Yapılan Korelasyon Çalışmaları Kanai ve diğerleri (1966). genelde kuyu içi ölçümlerinden elde edilen veriler yardımıyla. Analizde. .6 (m/sn) (24) Ohsaki ve Iwasaki (1973). Vs = 81. jeolojik yaşın ve zemin tipinin etkisini de dikkate alarak Vs – N ilişkisini basit istatistik analizle incelemişlerdir.2. Araştırmacılar Kanai’nin verilerini kullanarak kum ve killer için kayma modülleri arasında tipik arazi yoğunlukları belirleyerek karşılaştırma yapmışlardır. Zemin tipi ve jeolojik yaşa göre sınıflandırma yapılarak G=aNb eşitliğinin elde edilebilmesi için istatistik analiz sonucunda çeşitli korelasyon katsayılarına sahip bağıntılar elde edilmiştir.4N0.39 (m/sn) (25) bağıntısı önerilmiştir. Vs = 19N0. genelde kumlarda yapılan yaklaşık 70 mikrotremor ölçüm sonuçlarını kullanarak kayma dalgası hızı Vs ile SPT darbe sayıları arasında aşağıdaki ilişkiyi önermişlerdir [9]. Bu analizler sonucunda. aynı hız veya kayma modülüne ortalama bir N darbe sayısı karşı gelmektedir.

σv (kg/cm2) olmak üzere aşağıdaki bağıntıyı önermiştir [16]. Vs = 257. Japonya’da 18 sahadan toplanan 100 adet veri için birim hacim ağırlığı 1.329 (m/sn) (28) Ohda ve Goto (1978).36 (m/sn) (29) Seed ve Idriss (1981).31 (m/sn) (27) Imai ve Yoshimura (1975).5 (m/sn) (30) Syroka ve Stokoe (1983).9σv0. Vs = 92.1N0. CPT uç direnci (qc) ile kayma dalgası arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu araştırmaları neticesinde kayma dalgası hızları ile SPT darbe sayıları arasında aşağıdaki deneysel bağıntıları geliştirmişlerdir [9]. Vs = 128H0.2N0.80 t/m3 kabul ederek regresyon analizleri yapmış ve kayma dalgası hızı ile SPT darbe sayıları arasında aşağıdaki bağıntıyı geliştirmişlerdir [17]. Vs = 61N10.280 (m/sn) (26) Ayrıca Hamilton (1976). kayma dalgası hızları ile zemin tipi ve jeolojisi arasındaki ilişkileri inceleyerek. tüm zeminler için düzeltilmiş SPT darbe sayıları ile kayma dalgası hızları arasında aşağıdaki ilişkiyi geliştirmişlerdir [18]. Kohezyonsuz zeminlerde yer altı suyu dikkate alınmadan yapılan . kaba kumlar üzerinde gerçekleştirdiği deney çalışmaları ile efektif düşey gerilme ve kayma dalgası hızı arasındaki ilişkiyi incelemiş. kayma dalgası hızları ile zeminlerin diğer mühendislik özellikleri arasında iyi sayılabilecek bir korelasyon olduğunu savunmuşlardır. Vs = 87.44 Hamilton (1976) deniz sedimanlarında Rayleigh dalgası ölçümleri ve kuyu içi yöntemler ile elde edilen 29 veriden kayma dalgası hızı Vs’in derinlik ile değişimini inceleyerek H (m) derinlik olmak üzere aşağıdaki bağıntıyı geliştirmiştir [16].

Bu bağıntılarda qc.7qc0. enine dalgaları (Vs) ve yoğunluğuna (ρ.7qc + 134 Vs = 109. gr/cm3) bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi genelleştirmiştir [20]. . Vs = 1. tanımlanan zeminin boyuna (Vp).45 deneylerden elde edilen 256 veri kullanılarak yapılan lineer ve lineer olamayan regresyon analizleri sonucunda.29 (m/sn) (m/sn) (31) (32) bağıntılarını geliştirmişlerdir. Vs = 51. CPT uç direnci olup birimi kg/cm2’dir [9]. q us = ρVs 100 (kg/cm2) (34)  ρV 2  q s =  s  /100  Vp    (kg/cm2) (35) Değişik araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalara ait korelasyon bağıntıları Tablo 5’de sunulmuştur. Erzincan ovasındaki alüvyonlarda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda kayma dalgası hızı ile SPT darbe sayıları arasında R=%81 uyumlulukla izleyen bağıntıyı geliştirmiştir [19]. yisan (1994).5N 0.516 (m/sn) (33) Keçeli (2000) sismik sınır taşıma basıncı qus ve müsaade edilebilir taşıma basıncı qs parametrelerini.

516 ρVs 100  ρVs 2  qs =  /100  Vp     q us = .6 Vs = 81.329 Vs = 87.31 Vs = 92.4N0.5N 0.280 Vs = 257.9σv0.1N0.39 Vs = 128H0. Değişik araştırmacılar tarafından geliştirilen korelasyon bağıntıları Araştırmacı smi Kanai ve diğerleri (1966) Ohsaki ve Iwasaki (1973) Hamilton (1976) Hamilton (1976) Imai ve Yoshimura (1975) Ohda ve Goto (1978) Seed ve Idriss (1981) Syroka ve Stokoe (1983) Syroka ve Stokoe (1983) yisan (1994) Keçeli (2000) Keçeli (2000) Korelasyon Bağıntısı Vs = 19N0.2N0.46 Tablo 5.5 Vs = 1.29 VS = 51.36 Vs = 61N10.7qc0.7qc+134 Vs= 109.

kayma dalgası hızları ile kohezyon ve kayma dalgası hızları ile nokta yük dayanımı indeksi arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ayrıca 80 profil boyunca sismik kırılma etütleri. 80 profil boyunca elektrik özdirenç etütleri ve 55 noktada mikrotremor ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Giriş Geoteknik parametreler ile jeofizik parametreler arasındaki ilişkilerin araştırılması bir çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu veriler değerlendirilerek kayma dalgası hızları ile SPT darbe sayıları. Ümraniye lçesinde mar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması” kapsamında elde edilen geoteknik ve jeofizik veriler ile Tuzla. Hazırlanan jeoloji haritasında Ümraniye ilçesi . ilçe genelinde 58 noktada toplam 1109 m mekanik sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında da. Bu çalışma ile amaçlanan. Tüm bu çalışmalar neticesinde ilçenin yerleşime uygunluk ve jeoloji haritaları hazırlanmıştır. Çalışmalara ait değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. Ümraniye Çalışmasına Ait Değerlendirmeler Bu çalışmada.1. bu parametreler arasındaki ilişkilerin zemin etüt çalışmalarına sağlayacağı katkıların belirlenmesidir.2. Kadıköy ve Beşiktaş ilçeleri genelinde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. GEOTEKN K VE JEOF Z K PARAMETRELER ARASINDAK L ŞK LER N ARAŞTIRILMASI: ÜMRAN YE VE TUZLA – KARTAL – KADIKÖY – BEŞ KTAŞ LÇELER 7. Bu araştırmalar ile ilgili geniş bilgiler bir önceki bölümde sunulmuştur. bu amaçla gerçekleştirilen “Ümraniye lçesi stanbul ili. 7. bu parametreler arasındaki ilişkiler araştırılmak istenmiş. Kartal.47 BÖLÜM 7.

bu çalışmalarda elde edilen SPT-N değerleri ve laboratuar deney sonuçları ile sondaj kuyuları çevresinde gerçekleştirilen sismik etütler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu derinliklerde elde edilen sismik hızlar ise Vp hızları 384-2480 m/sn ve Vs hızları 276-1167 m/sn arasındadır. Bu çalışmada ilçe genelinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları. laboratuar deney sonuçları ve sismik kırılma etütleri irdelenmiştir. Analizlerde kullanılan SPT değerleri. Gözdağ Formasyonu. Kartal Formasyonu. Toplam 51 adet sondaj çalışması dikkate alınmış. laboratuar deney sonuçları ve sismik hızlar Tablo 6’da sunulmuştur. genç alüvyon birimler.48 genelinde dokuz (9) farklı birimin varlığı belirlenmiştir. Dolgu ve volkanik sokulumlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ise dikkate alınmamıştır. volkanik sokulumlar. . Aydos Formasyonu ve Kurtköy Formasyonu olarak isimlendirilmişlerdir. Dolayoba Formasyonu. yamaç molozları. Bu birimler güncel dolgular. Çalışma 0-6 m arasında bulunan birimler için gerçekleştirilmiş olup. Arazi verileri incelendiğinde 0-6 m arasında değişen derinlikler için SPT-N değerleri 11-46 arasında elde edilmiştir. veri yetersizliği sebebiyle dolgu ve volkanik sokulumlar dışında jeolojik formasyon özellikleri ihmal edilmiştir. Öncelikle sondaj çalışmalarına ait SPT-N değerleri belirlenmiş ve bu değerlerin elde edildiği derinliklere karşılık gelen laboratuar verileri ile sismik hızlar listelenmiştir.

7 1.63 1.19 2.2 1.19 φ 13 19 11 SPT 18 37 24 46 29 30 28 39 22 35 21 33 11 21 35 17 28 22 14 28 26 17 20 16 11 33 21 33 21 18 26 28 30 18 16 28 24 18 31 25 27 20 28 Vp Vs Nc (m/sn) (m/sn) 928 1431 485 2088 1552 640 1202 1202 473 1000 545 1458 384 729 1605 755 1578 985 474 537 497 817 817 560 423 1259 423 729 1705 471 728 1725 1725 754 754 2480 471 471 632 498 701 953 953 585 975 329 1167 691 422 678 678 303 500 326 819 265 410 1050 432 776 608 319 378 334 370 370 321 276 758 276 439 821 308 508 623 623 454 454 967 308 308 385 351 418 429 429 12 18 11 Nγ γ 1.5 0 10 11.5 2.5 2.87 4.5 6.5 2.5 2.48 2.62 3.73 1.1 1.8 0.06 4.03 17 14 17 24 10 8 2 24 22 15 13 15 22 10 9 6 25 9 2.43 2.74 3.5 4.8 3.9 4.49 Tablo 6.5 3 2.61 0.2 9 0.5 2.79 22 19 5 8 44 37 43 43 42 37 32 76 40 78 50 84 84 45 44 22 16 8 18 15 12 13 27 13 23 16 25 24 13 19 22 21 35 25 27 25 19 49 27 55 34 59 60 32 25 6.12 0.5 2 6.2 3.6 2.28 5.0 3.5 4 4 2 4 5 3 3.02 1.8 11.7 Nq 3.33 25 1.5 3.5 4 3 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 3 41 41 48 41 30 31 19 41 38 39 31 35 39 33 41 40 41 32 34 WP % 21 21 19 31 13 15 11 17 15 14 12 16 15 12 15 18 15 14 13 IP qu c % kg/cm2 kg/cm2 20 20 29 10 17 16 8 24 23 25 19 19 24 21 28 22 26 18 21 1.05 1.68 1.31 2.7 2. Analizlerde kullanılan veriler (Ümraniye ilçesi) Veri No SK-1 SK-6 SK-7 SK-8 SK-9 SK-10 SK-11 SK-12 SK-13 SK-14 SK-15 SK-16 SK-17 SK-18 SK-19 SK-20 SK-22 SK-23 SK-24 SK-25 SK-26 SK-27 SK-28 SK-29 SK-30 SK-30 SK-31 SK-32 SK-33 SK-34 SK-36 SK-37 SK-38 SK-39 SK-40 SK-41 SK-42 SK-43 SK-44 SK-45 SK-46 SK-47 SK-48 Derinlik WL (m) % 4.5 5.17 0.5 2.3 3.57 4.5 6.2 13 .27 2.8 0.6 0.0 5.

32 2.92 1. iki parametre arasında aynı yönde fakat “düşük” düzeyde bir etkileşim olduğunu göstermektedir. birimlerin kohezyonları (c) ve kayma dalgası hızları arasıdaki ilişkiler regresyon analizleri ile araştırılmıştır. Bu değerlendirmeye ait grafik Şekil 6’da sunulmuştur. Benzer şekilde 13 adet laboratuar verisi dikkate alınarak.421 (kg/cm2) (37) bağıntısı elde edilmiştir.7 1.25 4. datalardan geçecek en uygun eğriler ve bunlara ait bağıntılar ile korelasyon katsayıları belirlenmiştir.753N1.3” bilgisayar programından yararlanılarak gerçekleştirilmiş olup.099 (m/sn) (36) bağıntısı elde edilmiştir.5 4 4 54 18 36 58 19 39 1.92 1.37 0. Bu değerlendirmeler sonucunda c = 18.495 olarak elde edilen “r” değeri. Analizlerde kullanılan veriler (Ümraniye ilçesi) SK-50 SK-51 SK-52 SK-53 SK-54 SK-55 SK-56 SK-57 SK-58 3 4 4 4 4 4 3.19 1. Regresyon analizleri “Curve Expert 1.9 12 0 0. Veri sayısının oldukça yetersiz olması sebebiyle 0.44 1 12 22 31 29 24 24 25 26 25 23 1611 1552 1838 508 508 755 755 755 724 624 691 762 345 345 432 432 432 391 5.67 2.8 Alanda gerçekleştirilen çalışmalara ait verilerin tasnif edilmelerinin ardından.09 0. Bu değerlendirmeye ait grafik Şekil 5’te sunulmuştur.1 2. Elde edilen r değerine göre SPT-N ve Vs değerleri arasında aynı yönde ve “orta” düzeyde bir etkileşim söz konusudur. Bu değerlendirme sonucunda Vs = 14.50 Tablo 6 devamı. öncelikle SPT değerleri ile Vs kayma dalgası hızları arasında lineer olmayan regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.046Vs-0. .14 1.

.51 Veri sayılarının yeterli miktarlara ulaşması durumunda. geoteknik ve jeofizik parametreler arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı olarak geliştirilebileceği düşünülmektedir.

046*Vs-0.099 Şekil 5.52 Vs=14. Kohezyon (c) değerleri ile kayma dalgası hızları (Vs) korelasyonu (Ümraniye ilçesi verileri) .421 Şekil 6. SPT-N sayıları ile kayma dalgası hızları (Vs) korelasyonu (Ümraniye ilçesi verileri) c=18.753*N1.

Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş lçeleri Genelinde Gerçekleştirilen Zemin Etüt Çalışmalarına Ait Değerlendirmeler Bu çalışmada 32 adet zemin etüt raporu dikkate alınmıştır. “Curve Expert 1. Bu değerlendirmeye ait grafik Şekil 7’de sunulmuştur.3. 32 adet laboratuar ve 32 adet sismik veri ile edilen “r” değeri. Analizlerde kullanılan tüm veriler Tablo 7’de sunulmuştur. Öncelikle 32 farklı alanda yapılan mekanik sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen nokta yükleme testleri ile bu değerlere karşılık gelen ve 32 profil için gerçekleştirilen kayma dalgası hızları tasnif edilmiştir. Çalışmada nokta yük dayanımı indeksi (Is50) ile kayma dalgası hızları (Vs) arasındaki ilişki araştırılmak istendiğinden. Kayma dalgası hızları ile nokta yük dayanım indeksi arasında lineer olmayan regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.53 7. iki parametre arasında aynı yönde ve “kuvvetli” düzeyde bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde Vs = 336.997(Is50)0. genel olarak benzer karakterli.370 (m/sn) (38) bağıntısı elde edilmiştir. Kartal ve Trakya Formasyonlarının gözlendiği alanlar için gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiştir. .3” bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilen regresyon analizleri ile korelasyon katsayıları belirlenmiştir. Kartal ve Trakya Formasyonları kalsitürbidit ve türbidit ara tabakalı şeyl ve grovak ardalanmalarından oluşmaktadır.

2 28.5 21.8 7.54 Tablo 7.22 6.383 .7 7.16 1.8 4.177 9.2 10.9 12. Analizlerde kullanılan veriler (Tuzla-Kartal-Kadıköy-Beşiktaş verileri) Sıra No Kayma Dalgası Hızı (Vs-m/sn) 1 530 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 490 530 500 500 548 911 889 800 457 716 763 640 658 1860 763 1464 1278 1356 920 1130 1150 840 911 889 742 920 733 587 842 693 474 Nokta Yük dayanım ndisi (Is50-kg/cm2) 2.9 13.3 9.643 4.6 28.022 7.518 2.7 9.7 33.2 10.1 10.869 1.9 18.59 1.3 11.7 33 36.46 3.8 44.85 8 11.3 44.

Kayma dalgası hızları (Vs) ile nokta yük dayanım indeksi (Is50) korelasyonu (Tuzla-KartalKadıköy-Beşiktaş verileri) Tablo 8.046Vs-0.370 .997(Is50)0. Arazi çalışmaları neticesinde geliştirilen korelasyon bağıntıları Kocaman (2008) Kocaman (2008) Kocaman (2008) Vs = 14.421 Vs = 336.55 Vs=336.997*(Is50)0.370 Şekil 7.099 c = 18.753N1.

Çalışma alanlarının (Ümraniye. Tuzla. Beşiktaş) stanbul ilindeki konumları . Kartal. Kadıköy.56 Şekil 8.

geoteknik parametreler ile jeofizik veriler arasında kurulacak ilişkilere ışık tutması amacıyla arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. arazi ve laboratuar çalışmaları esnasında denetim mekanizması bulunmaması ya da kısıtlı imkanlar ile denetim gerçekleştirilebilmesi olduğu görülmüştür. Bu konudaki diğer bir sıkıntı ise özellikle stanbul başta olmak üzere büyük kentlerde arazide çalışma imkanlarının kısıtlı olmasıdır.57 BÖLÜM 8. Kartal. Bu amaç doğrultusunda. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda kontrol mekanizmasının olmaması yada yeterli kontrol imkanının bulunmaması sebebiyle birçok çalışma yetersiz ya da düşük kaliteli olmaktadır. Kadıköy ve Beşiktaş’ta gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarında elde edilen veriler üzerinde regresyon analizleri ile geoteknik ve jeofizik parametreler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ayrıca stanbul Valiliği Bayındırlık l Müdürlüğü ile stanbul’da bulunan bazı ilçe belediyeleri ziyaret edilerek. Bu görüşmelerde konunun hassasiyeti üzerinde durulmuş. hazırlanan zemin etüt raporlarındaki eksiklik ve yetersizlikler ile bu konuda yapılabilecekler irdelenmiştir. stanbul Ümraniye ilçesi ile Tuzla. Örneğin bir çok parselde sondaj çalışmasına imkan bulunmaması sebebiyle. Gerçekleştirilen regresyon analizlerinde. SONUÇLAR VE ÖNER LER Bu çalışmanın amacı. bu çalışmaların gerçekleştirilemediği yada benzer sebeplerle sismik çalışmaların yapılamadığı görülmüştür. kayma dalgası hızı Vs ile . ülkemizde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmaları üzerine araştırmalar yapmak. bu çalışmalarda gözlenen eksiklikleri ortaya çıkarmak ve daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için dikkat edilmesi gereken hususları irdelemektir. Bu gibi durumlar için. Zemin etüt çalışmaları ile ilgili en büyük sıkıntının. denetim konusunda görevli teknik personel ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. zemin etüt çalışmaları ile uğraşan firmalar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

Ayrıca arazide örselenmemiş numune alımı gerçekleştirilemediği bir durumda dahi. . Ancak unutulmamalıdır ki.58 SPT-N değerleri ve nokta yük dayanımı indeksi (Is50) arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu parametreler arasında orta ve yüksek derecede ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla doğru olan. Benzer şekilde kayma dalgası hızı (Vs) ile kohezyon (c) arasındaki ilişkiler araştırılmış ve arazi örneklerine ait değerlendirmeler Bölüm 7’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. çalışılan arazide ölçümler yaparak zemin parametrelerinin yerinde elde edilmesidir. çalışmayı yapan mühendisin farklı parametreler arasındaki ilişkileri irdeleyebilmesine yönelik fikir edinmesi sağlanabileceği düşünülmektedir. Birçok zemin etüt çalışması incelendiğinde. bu durumda zemin parametrelerini doğrudan etkilemektedir. numune alma. gerek sondör ya da tekniker seviyesinde konuya hakim tecrübeli elemanların çalıştırılması sağlanmalıdır. bu değerler arazide yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerler ampirik bir yaklaşımı ifade eder. Gerek mühendis. Etütleri yürütecek mühendisin sondaj yapma. bu çalışmaların arazi yada laboratuar deney çalışmaları gerçekleştirilmeden yapıldığı görülmektedir. Daha fazla veri kullanılarak geliştirilebilecek bu teknik ile özellikle kısıtlı çalışma imkanları bulunan araziler için. Ayrıca ekonomik olması amacıyla sondaj çalışmasının birçok çalışmada yapılmaması. çeşitli arazi deneylerini yapma ya da yaptırma. laboratuar programını takip etme ve denetleme konularında tecrübesi gerekmektedir. Ayrıca arazi ve laboratuarda gerçekleştirilen çalışmaların yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan personelce gerçekleştirilmesi diğer bir husustur. Bu sebeple örneğin SPT testleri sondaj çalışmalarının bir çoğunda standartlara uygun olarak yapılamamaktadır. maddi çıkarlar sebebiyle bu numuneler üzerine deney çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir. Örnek alma konusundaki deneyim eksikliği sebebiyle de alınan örnekler örselenmelere maruz kalmakta. çalışma derinliğinin yetersiz olması yada daha ucuz tekniklerin tercih edilmesi de bu çalışmalardaki yetersizliklerin bir diğer sebebidir.

konunun hassasiyeti sebebiyle yapılan çalışmalarda “kalite” artışı sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır. arazi çalışmaları ve laboratuar deneylerinin gerçekleştirilmeleri geoteknik mühendisi ile ilgili mühendislik dallarına mensup uzman mühendislerle birlikte yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki. birçok konuda olduğu gibi zemin incelemelerin de çok disiplinli bir mühendislik konusu olduğu unutulmamalıdır. hatalı yapılmasının büyük can ve ekonomik kayıplara sebep olabileceği unutulmamalıdır. araziyi büroya getirilen sondaj loglarına ve zemin numunelerine göre değerlendirildiği görülmektedir. . Sonuç olarak. Zemin etüt çalışmaları kapsamında. arazi deneylerine bağlı hesaplamalar. örselenmemiş numune alımının zor yada imkansız olduğu iri daneli zeminler için geliştirilmiştir. doğru teknikleri ve hesaplamaları kullanabilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmalıdır. “Deprem ülkesi” olarak isimlendirilen ve bugüne kadar birçok büyük depremin gerçekleştiği ülkemizde. Birçok mühendisin arazi çalışmalarına katılmayıp. Bu sebeple geoteknik etüt raporunu hazırlayan mühendis. Zemin etüt çalışmalarının yapılmaması yada eksik. çalışmanın planlanması ve yönlendirilmesi. Zemin etüt çalışmasından sorumlu mühendislerin arazi çalışmaları esnasında çalışmaları yerinde kontrol etmemesi de yine bu çalışmalarda eksiklikler ve hatalara sebep olmaktadır. etüt programının hazırlanması.59 Ayrıca incelenen zemin etüt raporlarında özellikle ince daneli zeminlerde SPT testlerine bağlı olarak taşıma gücü hesaplamaları yapıldığı görülmektedir.

. 2004. H. Y. Istanbul [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ŞEKERC OĞLU.2005.. KEÇEL . Insitu Shear Wave Velocity by Cross-Hole Method.2001. stanbul Deprem Master Planı JAPONYA ULUSLAR ARASI ŞB RL Ğ AJANSI (JICA).O.S.imageshack. ÖZKAN. SM5. ÖNALP.2004. pp..B. 2003. Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler. Parsel Bazında Zemin – Temel Etüdleri Ve Zemin yileştirme Yöntemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Ön Raporu STOKOE. SANCIO..E.2000.T. Standart Penetrasyon Deneyi le Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Türkiye’deki Uygulaması. Doktora Tezi. Zeminlerde Kayma Dalgası Hızı le Penetrasyon Deney Sonuçları Arasındaki Bağıntıların ncelenmesi.jpg STANBUL BÜYÜKŞEH R BELED YES PLANLAMA VE MAR DA RES ZEM N VE DEPREM NCELEME MÜDÜRLÜĞÜ..60 KAYNAKLAR [1] S VR KAYA. R. Zemin ncelemesi ve Temel Tasarımı ERGUN. Sismik Statik Penetrasyon Deneyi (SCPT) le Geoteknik-Geodinamik Zemin Profili.2004. D.. A. BRAY.E. R. Journal of the Soil Mechanics and Foundation Divison. Vol. Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi Ç N C OĞLU.J. ULUSAY. Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altında Taşıma Gücü Anlayışı ve Hesabı. AND WOODS. K. KARADAYILAR. Zemin Mekanigi ve Temel Mühendisligi Sekizinci Ulusal Kongresi Istanbul Teknik Üniversitesi.. HACIALIOGLU..F.T.. Yüksek Lisans Tezi DURGUNOGLU. ASCE. 98. Türkiye’de Doğal Afetler Konulu Ülke Strateji Raporu YILDIRIM.2005. Seminer MO stanbul [12] .R. U. YAZICI.. (1972)....us/img231/2151/resim7bv0.D. http://img231....2003. 443-460. S. A. F.2002. No.

. Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik 2007. Empirical Shear Wave Velocity Equations in Terms of Characteristic Soil Indexes. N.2006.61 [13] TÜRKER. Sayı 1-2/Mart-Eylül 2000 [16] [17] [18] [19] [20] . TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü KEÇEL .lişki-Korelasyon. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Ankara T. Zemin Araştırmaları Kurs Notları. Deprem [14] [15] YILMAZ. Proc. 2000.41.6. Jeofizik Cilt 14.Loud. of the Conf.M.. MO. 1981.. Yüksek Lisans Tezi HAMILTON. Y SAN.No 5 985-996 OHTA. Verilerin Çözümlenmesi. Geoteknik Özelliklerin Belirlenmesinde Sismik ve Penetrasyon Deneylerinin Karşılaştırılması. Shear Wave Velocity Versus Depth in Marina Sedimenter A Rewiew.. Earth Eng.1994. Geophysics Vol. E. . IDRISS. Doktora Tezi..GOTO.. On in Sigth Testing to Evaluate Liquefaction Sneeptibility.. H. A. Dynamics. Y. Evaluation of Liquefaction Potential of Sands Depoits Bread on Obearvailons of Performance in Previous Earthquake.C BAYINDIRLIK VE SKAN BAKANLIĞI.. ASCE. Sismik Yöntemle Kabul Edilebilir veya Güvenli Taşıma Kapasitesi Saptanması.B. I. And Struc.167-187 SEED. St..1978. R.1976. E.2002. Vo.

Şti.’nde mühendis olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında stanbul’da kendi şirketini kurarak mühendislik hayatına devam etti.08. Tic. Ekşioğlu Mim. Halen Metmar Mühendislik ve Madencilik’te çalışma hayatını devam ettirmektedir. nş. Ltd. 18. 1995 yılında başladığı stanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. . lk.1976 tarihinde stanbul’da doğdu.62 ÖZGEÇM Ş Mehmet Kocaman. orta ve lise eğitimini stanbul’da tamamladı. nşaat Mühendisliği Geoteknik Bölümü Yüksek Lisans Programına girdi. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi. Müh.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->