P. 1
Organik Lab 2 Foy

Organik Lab 2 Foy

|Views: 726|Likes:
Yayınlayan: Mehmet Nalçacı

More info:

Published by: Mehmet Nalçacı on Jul 07, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

DENEYSEL ORGANİK KİMYA II

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Er Öğr. Gör. Hakan Tahtacı Arş. Gör. Semiha Yıldırım

Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2011

GÜVENLİK KURALLARI

1. 2.

Tüm öğrenciler daima laboratuvar önlüğü giymek zorundadır. Önlüksüz öğrenciler laboratuara alınmayacaktır. Tüm öğrenciler daima koruma gözlüğü takmak zorundadır. Gözlüksüz öğrenciler laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarda kontak lens kullanımına izin verilmemektedir. Asit, organik gibi kimyasalların buharları lens ve göz arasında hapsolup daha büyük sorunlara yol açabilmektedirler. Ayrıca herhangi bir kaza sonucunda lens göze yapışabilir ve çıkarılması zorlaşır.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Laboratuvarda bol kıyafetler (özellikle kol kısmı), açık ayakkabılar giyilmemeli, uzun saçlar bağlanmalıdır. Laboratuvara yiyecek-içecekle girmek ve sakız çiğnemek kesinlikle yasaktır. Tüm öğrencilerin yangın söndürücü, ilk yardım dolabı ve duş yerini bilmeleri gerekmektedir. Yangın durumunda laboratuardan en hızlı çıkış yolunu öğreniniz. Elbiselerin ya da saçın tutuşması durumunda hemen duşu kullanınız. Kimya laboratuarları içinde koşmaktan ve şakalaşmaktan kaçınınız.

Tezgâhların üzerine oturulmamalı ve çanta, mont vb. kişisel eşyalar bırakılmamalıdır. Eşyalarınız için ayrılan yerleri kullanınız.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kimyasal tepkimeler sonucu açığa çıkan duman ve buhar doğrudan koklanılmamalıdır. Kimya laboratuvarında asistan ya da öğretim üyesi yokken çalışmak yasaktır. Bunzen bekleri yanıcı, parlayıcı kimyasalların (eter gibi) yanında kullanılmamalıdır.

Kimyasalları kullanırken şişe ya da kabın üzerindeki etiketi lütfen dikkatli okuyunuz. Hangi kimyasalın kullanıldığını bilmeniz önemlidir. Laboratuara gelmeden önce deney prosedürlerini okuyunuz. Deneyi bilmeden gelen her öğrenci kendisi ve arkadaşları için tehlike oluşturabilir. Herhangi bir kaza durumunda (cam kesiği, asit-baz-ısı yanığı, bayılma gibi) hemen asistanınızı ya da öğretim üyesini mutlaka bilgilendiriniz. lab

Test tüpünü kendinize ve arkadaşınıza doğru yönlendirmeyiniz. Test tüpü içinde gerçekleşen bir tepkime tehlikeli olabilir.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Derişik asitlerin üzerine su ilave edilmemelidir. Asit suya yavaş yavaş ve karıştırılarak eklenmelidir. Yanıcı sıvılar (dietil eter, petrol eteri gibi organik çözücüler) asla açık alev yanında kullanılmamalıdır. Kimyasalları koklamak, tatmak ve pipet ile çözelti alırken ağız ile çekmek kesinlikle yasaktır.

Herhangi bir kimyasal (katı, sıvı ya da çözelti) lavaboya ya da çöpe atılmamalıdır. Laboratuardaki atık şişeler kullanılmalıdır. (Atık şişelerinin yerlerini öğreniniz) Kırılan cam parçaları için laboratuarda hazırlanmış olan “kırık cam” etiketli kabı kullanınız. Lavabolara kibrit çöpü, turnusol kağıdı atılmamalıdır.

Civa buharı görülmez ve zehirlidir. Kırılan termometre içindeki civa son derece tehlikelidir. Mutlaka asistanınıza haber veriniz. Sıcak test tüp, kroze, beher gibi malzemeler elle tutulmamalıdır. Tüp maşası kullanılmalı ya da amyantlı tel üzerinde bekletilerek soğutulmalıdır. Lütfen deney prosedüründeki miktarda kimyasal kullanınız. Fazla miktarda kullanım tepkimelerin kontrol edilmesini zorlaştırabilir ya da yan tepkimeye neden olabilir. Kullanılmayan kimyasallar stok şişelerine geri koyulmamalı, atık şişesine atılmalıdır.

Çalıştığınız yeri, terazi ve çevresini daima temiz tutunuz. Laboratuvarda temiz ve düzenli çalışınız. Deney esnasında kullanılan kimyasalların yerlerini değiştirmeyiniz. Deney sonucunda kullandığınız tüm malzemeleri temiz olarak asistanınıza teslim ediniz. Laboratuardan ayrılmadan önce gaz ve su musluklarının kapalı olduğundan emin olunuz. Laboratuardan ayrılmadan önce ellerinizi yıkayınız.

Aşağıdaki durumlarda öncelikle asistan ya da öğretim üyesine haber verilmelidir.
YANIK KESİK/ ZEDELENME BAYILMA Yanık bölge musluk suyuna tutulur (5-10 dk). İlk yardım uygulanır. Su ile yıkanır ve ilk yardım uygulanır. Temiz hava almasını sağlayın. Baş vücudundan daha alçak olacak şekilde yatırın. (Hemen asistana bilgi verilmelidir) Bunzen bekini söndürün. Saç ya da kıyafet tutuşmasında duşu kullanın. Gerekli durumlarda yangın söndürücü kullanılmalıdır. Yara üzerine bastırılır, yara kalp seviyesinden yukarıda tutulur hemen tıbbi yardım alınır. Kimyasala uygun bir şekilde temizlenmelidir. Sulu çözeltiler su ile temizlenebilir. Asistanınıza bilgi veriniz. NaHCO3 çözeltisi kullanılır. Borik asit ya da asetik asit çözeltisi kullanılır. Göz hemen en az 15 dk bol su ile yıkanır (Göz yıkama duşunu kullanınız) . Tıbbi yardım alınır.

YANGIN

KANAMA

KİMYASAL DÖKÜLMESİ

ASİT YANIĞI BAZ YANIĞI GÖZE KİMYASAL KAÇMASI

TEMEL LABORATUVAR MALZEMELERĠ

(piset)

.

Aktarma adaptörü .

Cannizaro reaksiyonu) d. Yükseltgenme büyük olasılıkla bir radikalik mekanizma üzerinden yürür. Örneğin reaksiyonu bir yükseltgenme reaksiyonudur. Diğer taraftan. propenden gaz fazında ve 350400°C de. hidrojen peroksit. Bu durumda reaksiyon sonu ürünleri karboksilli asitler olmakla birlikte. Moleküle oksijen sokulması e. CH3CH=CH2 Propen O2/Kat. a. perasitler. Çünkü C = C çifte bağları asidik yükseltmeyicilerle ve KMnO4 ile alkil gruplarından daha hızlı reaksiyona girer. Katalitik dehidrogenasyon da aynı zamanda yükseltgenme reaksiyonlarıdır.DENEY 1 YÜKSELTGENME-ĠNDĠRGENME REAKSĠYONLARI Yükseltgenme Genel olarak yükseltgenme elektron kaybetmedir. Bir metil veya metilen grubunun bir olefinik bağ ile aktive edilmesi sonucu her zaman doymamış karbonil bileşikleri elde edilemez. örneğin KMnO4 normal ve oldukça yüksek sıcaklıkta alkanlara etkimez. Cl2. elektron verme eğilimleri fazla olan bileşikler (nükleofil) kolay yükseltgenebilirler. Ancak oksijen ve SeO2 bu amaçlara uygundur. Çok kullanılan yükseltgenler. Metil ve Metilen Gruplarının Yükseltgenmesi: Düz zincirli doymuş hidrokarbonlar en güç yükseltgenebilen organik bileşiklerdir. Bir molekülden bir hidrojen atomunun uzaklaşması (Aldehitlerin radikalik oto oksidasyonu örneği gibi) c. Fe2+ Fe3+ + e- Bu nedenle yükseltgeyiciler elektron ilgileri yüksek olan bileşiklerdir (elektrofil). Bir grup veya molekülden bir elektron uzaklaşması b. Bir molekülden bir hidrür iyonunun ayrılması (Örn. Bir alkil grubu eğer bir çifte bağa örneğin bir karbonil grubuna veya bir aromatik halkaya bağlı durumda ise bunun yükseltgenmesi daha kolaydır ve reaksiyon oldukça seçimli yürür. kurşun tetraasetat gibi güçlü elektrofil reaktifler yükseltgen olarak uygun bileşiklerdir. KMnO4. Örneğin teknikte akrolein. Ancak şiddetli koşullarda-örneğin sıcak kromik asitler-bir yükseltgenme söz konusu olabilir. 350-400C CH2=CH-CHO Akrolein 1 . bir bakır oksit katalizörü üzerinde oksijenle elde edilir. kromik asit. SeO2. Bu açıklamaya uygun olarak nitrat asidi. yükseltgeme koşullarına göre aldehit ve hatta alkoller de elde edilebilir. Br2.

Söz konusu türevin hidroliziyle istenen aldehit ele geçer. reaksiyon sonunda aldehit diasetat türevi şeklinde ele geçer. Reaksiyonun ikinci basamağı büyük olasılıkla halkalı bir intermediat üzerinden yürür.Metillenmiş Aromatik Bileşiklerin Aldehitlere Yükseltgenmesi Metillenmiş aromatik bileşiklerin aromatik aldehitlere yükseltgenmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılır. Yükseltgen olarak çoğunlukla kromat asidi. alkolün –H atomu kromata transfer olur ve böylece metal altı değerlikli halden dört değerlikli hale geçer. Ketonlar ancak şiddetli koşullarda C – C bağının kopmasıyla yükseltgendiklerinden. bikromat/H2SO4. Kromat asidi ile yükseltgenmede alkol nükleofil olarak kromat asidine saldırır ve bir molekül su ayrılmasıyla kromat esteri oluşur. MnO2 ve SeO2 kullanılır. Bu nedenle oluşan aldehitin sürekli ortamdan uzaklaştırılması gerekir. O CH3 CrO3 (CH3CO)2O NO2 NO2 CH3CO O OCCH3 H2O/H (Hidr. oluşan aldehitin bazı reaktiflerle kolaylıkla karboksilli asitlere yükseltgenebilmesi nedeniyle zorluklarla karşılaşılır. Bu nedenle oluşan aldehit ya devamlı olarak reaksiyon ortamından uzaklaştırılmalı veya karalı bir türevine dönüştürülmelidir. sekonder alkollerin ketonlara yükseltgenmesinde fazla zorlukla karşılaşılmaz. HNO3. çünkü oluşan aldehitler kolaylıkla karboksilli asitlere yükseltgenebilirler. aset anhidritli ortamda CrO3 ile aldehit basamağına yükseltgenebilirler.) NO2 p-nitrobenzaldehit CHO Primer ve Sekonder Alkollerin Aldehit ve Ketonlara Yükseltgenmesi Primer alkollerin aldehitlere yükseltgenmesinde. aldehitin kaynama noktası genellikle alkolünkinden oldukça düşük olduğundan bu olanaklıdır. H R C R' H OH + O O Cr OH R' OH R C H O O Cr O -H2O O C + O O Cr OH R' R C H O O Cr O OH OH OH R R' Karbonil Bileşiği 2 . Metillenmiş aromatik bileşikler.

Yöntem alkoller için spesifik olduğundan. Bu reaktiflerle doymamış ve aromatik aldehitler de iyi verimle elde edilebilirler. primer alkollerden ve aldehitlerden karboksilli asitlerin eldesinde de kullanılabilirler. R C O + H2 Keton R CH2OH 1Alkol R' R CHOH 2Alkol Dehidrogenasyon endotermik olduğundan. kat.Böyle bir yükseltgenme ile primer alkoller %60 kadar bir verimle aldehitlere yükseltgenebilirler. Primer Alkollerin ve Aldehitlerin Karboksilli Asitlere Yükseltgenmesi: Primer alkolleri aldehitlere yükseltgeyebilen yükseltgenler. Primer ve sekonder alkollerin katalitik dehidrogenasyonuyla aldehit ve ketonların eldesi preperatif ve teknik açıdan çok önemlidir. gümüş. olefinik bağlar ve fenolik gruplar içeren bileşiklerin yükseltgenmesi için çok elverişlidir. çinko oksit ve bakır kromit kullanılır. 3 . kat. Bu yöntemde bir sekonder alkol ketona yükseltgenirken keton da bir sekonder alkole indirgenir. Bir aldehitin kromat asidi ile yükseltgenmesinde de alkollerin yükseltgenmesinde olduğu gibi. katalizörlerin sürekli ısıtılması gerekir. H R C O + H2 Aldehit R' ısı. Reaksiyon bir denge reaksiyonu olduğundan ilave edilen ketonun (genellikle aseton) aşırısı kullanılarak dengenin sağa kayması sağlanır. Primer alkoller tersiyer bütil kromat ve MnO2 ile yükseltgendiklerinde aldehit verimi oldukça yüksek olur. ara ürün olarak bir kromat esteri oluşur ve bundan sonra kromat asidine bir H atomu transfer edilir. Ancak sıcaklık 400-450 °C‟nin üzerine çıkmamalıdır. Katalizör olarak genellikle metalik bakır. R2CHOH + Al(OBut)3 O (R2CHO)3Al + CH3CCH3 H CH3 C CH3 O (R2CHO)3Al + 3t-BuOH R2 C O Al(OCHR2)2 (CH3)2CH O Al(OCHR2)2 + R2C O Reaksiyonda bazen aseton yerine siklohegzanon da kullanılır. ısı. Sekonder alkoller “Oppenauer Yöntemi” ile de ketonlara yükseltgenebilirler.

O R C H + O Cr O OH OH O R C H O OH Cr O OH O + C R OH Karboksilli asit O Cr O OH O R C H O O Cr O OH Karbon-Karbon Çok Katlı Bağlarının Yükseltgenmesi: Karbon-karbon çifte bağları perasitlerle reaksiyona girerek epoksitleri oluştururlar. ancak olefinlerin başka yöntemlerle doğrudan diollere yükseltgenmesi mümkündür. Reaksiyon halkalı Osmat esteri üzerinden yürür. eterde OsO4 ile cis-1. Olefinlerin ozon ile yükseltgenmesi ile ise (ozonoliz) çifte bağın yeri belirlenir. Epoksitler. Yükseltgenmenin daha ileri basamaklara gitmemesi için alkali çözeltilerde çalışmak uygun olur. En çok kullanılan perasitler performik asit. 4 . Reaksiyon.2-diolleri oluştururlar. Esterin hidrolizi ile cis-diol oluşur. protonlanmış epoksitteki daha az sübstitüe olmuş C atomuna nükleofilik saldırı ile yürüyen bir SN2 reaksiyonudur. Olefinler. sulu asitlerle ve bazlarla 1. bunu izleyerek ortama su ilave edilir veya ozonür bir indirgen ile muamele edilir. Çifte bağ mevcudiyetinde reaktifin rengi kaybolur. trifloroperasetik asit ve karo (Caro) asididir (H2SO6). Alkali KMnO4 çözeltisi çifte bağın belirlenmesi bakımından çok önemlidir. oluşacak karboksilli asit.2-diolleri verirler. perasetik asit. C C + HO O C R -RCOO C C OH -H C C O epoksit O perasit Eğer performik asit veya trifloro perasetik asit kullanılırsa. C C Alken O + Os O O Osmiyum tetraoksit O C C O Os O O O +2H2O C C OH OH cis-diol KMnO4 de olefinleri osmiyum tetraokside benzer şekilde etkiler. Reaksiyonda önce ozonür oluşur. epoksit halkasının açılması ve bir diolmonoesterin oluşmasını sağlayacak kadar kuvvetli bir asittir.

Bu ürünler genellikle nitro ve nitroso bileşikleridir.Daha şiddetli koşullarda aromatik bileşikler (özellikle poliaromatik bileşikler) C – C bağının bölünmesiyle yükseltgenirler.10-Fenantarkinon Sekonder Alkollerin Ketonlara Yükseltgenerek Bölünmesi: Alifatik ketonlar ve sekonder alkoller kromat asidi veya HNO3 ile şiddetli koşullarda karboksilli asit karışımı vererek yükseltgenirler. KMnO4 ile de aynı şekilde yükseltgenirler. ArNH2 + ArNO Ar-N=N-Ar Ariliz bileşiği Arilamin Arilnitroso bileşiği Trifloro ye asetik asit primer aminleri doğrudan nitro bileşiklerine yükseltger. Örneğin naftalenin V2O5 üzerinde hava oksijeniyle 350-385°C‟de yükseltgenmesi sonucu ftal anhidrit oluşur. O3 CO2H CO2H Naftalen Ftalik asit CO2H KMnO4 N Kinolin O N CO2H CO2H ısı -CO2 N Nikotinik asit Pridin-2. Aromatik halkalar ozon etkisiyle de bölünebilirler. havada bırakıldıklarında yüzeyde yükseltgenme sonunda karışık ürünler oluştururlar. Sekonder alkoller yükseltgenlerle önce yükseltgenirler. Azot Ġçeren Bazı Bileşiklerin Yükseltgenmesi: Primer aminler kolay yükseltgenirler. R2NH 2Amin R3N 3Amin H2O2 H2O2 R2NOH + H2O Hidroksil amin R3N OH OH ısı -H2O R3N O N-Oksit 5 . Ketonlar alkali.10-Antrakinon O 9. Aynı şekilde daha yüksek sıcaklıklarda (400-500°C) benzenden maloik anhidrit ele geçer. Sekonder aminler ise H2O2 ile hidroksil aminlere yükseltgenirler.3-dikarboksilli asit O O 9. Örneğin: ArNH2 ArNO .

Hidrojen katılması da iki farklı şekilde olur: 1) Hidrogenasyon: Hidrojenin doymamış bir sisteme katılması Örneğin: H2C = CH2 + H2 H3C – CH3 2) Hidrogenoliz: Hidrojenin. H5C6-CH=CH-CH=CH2 + 2Na 1-fenil-1. çünkü dianyondaki yükler. Üçlü bağlar ikili bağlardan daha çabuk indirgenirler. çinko/asetik asit ve metal/NH3 sistemleri) de indirgenebilirler.4-katılmasıyla yürür. -CH=CH-CH=CH. klor ve bromla diazonyum tuzlarını verirler. b) Elektron kazanılması c) Hidrojen katılması. fakat stabilizasyon enerjisi kaybolacağından daha şiddetli koşullar gerekir.+ e-CH-CH-CH=CH -CH=CH-CH-CH- Konjuge bir dienin indirgenmesi başlıca 1. Alken ve alkinler uygun katalizörler mevcudiyetinde hidrojen katarlar. bağın kaynamasıyla birlikte katılması. Aromatik bileşikler elektron transferiyle 6 . Örneğin: H6C6NHNH2 + 2Cl2 Fenil hidrazin C5H5N2Cl + 3HCl Ġndirgenme İndirgenme üç farklı yoldan meydana gelir: a) Oksijenin uzaklaşması.Arilhidrazinle. birbirlerinden en uzak durumda bulunabilecekleri durumu tercih ederler. sodyum amalgam. Alifatik Hidrokarbonların Ġndirgenmesi: Alkanlar ancak C – C bağının kopmasıyla indirgenirler. Şartlar kaybedilecek stabilizasyon enerjisine bağlıdır. Konjuge dienler.4-bütadien H5C6-CH-CH=CH-CH2 + 2C2H5OH H5C6-CH2-CH=CH-CH3 2-bütenilbenzen Aromatik Halkaların Ġndirgenmesi: Aromatik halkalar da olefinlerin indirgenmesinde kullanılan katalizörler yardımıyla indirgenebilirler. Örneğin. polienler ve karbonil grubuna konjuge durumda olefinik bağlar içeren bileşikler elektron transfer reaktifleriyle (sodyum/alkol. İndirgenme katalitik olarak gerçekleşir. siklopropandan propan eldesi.+ ekonjugedien -CH-CH=CH-CH-CH-CH=CH-CH. Örneğin.

Örneğin: Na/Etanol 2-dialin Na/C5H11OH Naftalen EtO 1-dialin Li/C2H5NH2 9-oktalin 1-oktalin Aldehit ve ketonların hidrokarbonlara indirgenmesi üç yöntemle olur: a) Clemmensen indirgenmesi. Bu indirgenmenin faydası yalnız karbonil gruplarının indirgenmesi olefinik bağlar. NaBH4 ve LiBH4 indirgeme güçleri bakımından farklılık gösterirler. LiBH4 kullanılır. nitrilleri ve nitro gruplarını da indirgeyebilir.indirgeyen reaktiflerle de indirgenebilir. Aldehit ve ketonların alkollere indirgenmesi de söz konusu olabilir.β-doymamış karbonil bileşiklerinin bu reaktiflerle indirgenmesinde olefinik bağlar da indirgenir. iminleri ve asit klorürleri indirgeyebilirken. esterleri. b) Wolff-Kishner indirgenmesi. NaBH4. Ancak bu durumlarda indirgeme oldukça seçimlidir. c) Lityum Alüminyum Hidrür ile indirgenme. ketonları. NaBH4 yalnız aldehitleri. -NO2 ve R-Hal gibi gruplarının korunmasıdır. Elektron transfer eden reaktiflerle aldehit ve ketonlara indirgenmesi daha az seçimlidir. Aldehit ve ketonlar Meervin-Pondorf-Verley indirgenmesi ile de alkollere indirgenirler. LiAlH4‟ün yalnız çok kuru eter veya tetrahidrofuranda kullanılabilmesine karşın NaBH4 daha az reaktiftir. bu durumda hidrür transferi ve elektron transferi söz konusu olabilir. Örneğin Na/alkol ile reaksiyon şu şekilde yürür: 7 . LiAlH4 ayrıca karboksilli asitleri. Hidrür transferi için genellikle LiAlH4. Koşullara bağlı olarak çok değişik ürünler ele geçebilir. öyle ki α. R R H3Al H+ R' C O R' R CH O AlH3 R' R' C O R CH O 4 Al 4H2O R 4 R' CH OH + Al(OH)3 + OH LiAlH4.

Bu yöntemde ester önce hidrazidine dönüştürülür. OH H Ar-CO2R +N2H4 -ROH Ar-CONHNH2 Hidrazid +PhSO2Cl -HCl ArCON NH SO2Ph Na2CO3/(CH2OH)2 O ArC H + N2 Aromatik aldehit ArCON NH 150C -PhSO2. Aromatik Nitro Bileşiklerinin Ġndirgenmesi: Çok önemlidir.Na R' C O R C R' O + ROH . 8 . İndirgenme asidik veya bazik ortamda gerçekleştirilebilir. NHOH O N N Fenil hidroksi amin Azoksibenzen Nitrobenzen Sn(veya Fe)/HCl N N Azobenzen NH2 Anilin Aromatik halkada birden fazla –NO2 grubu bulunduğundan kısmi indirgenme söz konusu ise amonyum sülfür amaca uygun bir indirgendir. Esterler Mc Fadyon ve Stevens yöntemiyle aldehitlere indirgenebilirler.ve Bouveault-Blanc yöntemiyle de indirgenebilirler. Zn/NH4Cl/H2O 50-55 C NO2 Dekstroz/NaOH 100 C Zn(2mol)/NaOH/ CH3OH/H2O/geri sog.RO R CH O R' + Na . H2O Asit klorürleri ise Resenmund yöntemiyle aldehitlere indirgenirler.Na R CH OH R' + H2O -OH R CH O R' Esterler açiloin. Bu yöntemle ancak aromatik aldehitler elde edilebilir ve verim de düşüktür. Bouveault-Blanc yönteminde ester ve asit klorürleri alkollü ortamda metalik sodyumla alkollere indirgenirler. Arada oluşan ürünler farklıdır.R C O R' R + Na . hidrazid benzen sülfonil klorürle ve oluşan ürün de bazla muamele edilir.

Fazlar ayrılır. Buna 7. 9 . 204-207º arasındaki fraksiyon benzil alkoldür. Sulu faza 20 ml kadar derişik H2SO4 ve 20 ml su karışımı karıştırılarak dökülür. Burada aldehit hem oksitleyici hem de indirgeyici olarak davranmaktadır. oluşan benzoik asit kristalleri trompta süzülür. Buz eklenir. Sonra potasyum benzoatı çözmek için yaklaşık 25 ml su katılır ve karışım bir ayırma hunisine aktarılır. Deneysel Kısım Bir erlen içinde 7 g KOH 6. Damıtma ile saflaştırılır.Cannizaro Tepkimesi α-Hidrojen atomu bulunmayan aldehitler. Bu tepkimenin ürünleri bir alkol ve bir karboksilli asit tuzudur. sulu faz iki kez daha eter ile ekstrakte edildikten sonra eter ekstratları birleştirilir. eter su banyosunda uçurulur ve susuz MgSO4 ile kurutulur.5 ml suda çözülür ve çözelti buzlu su ile 20ºye soğutulur. Huniye 8 ml kadar eter konularak ekstrakte edilir.5 ml benzaldehit katılır ve karışım ağzı kapalı olarak bir gece kendi halinde bırakılır. Benzil alkol eter fazına geçer. bazlarla Cannizaro tepkimesi verirler. soğuk su ile yıkanır ve sudan kristallendirilir.

2. Y Z C C +Y:Z C C Y Z Alken +Y:Z C C Y Z Alkan Alkin Karbon-karbon çifte bağı ve üçlü bağına katılmalar dört farklı mekanizma ile yürüyebilir: 1. H2O 2) C C + Y + Z- 10 . Gerçekten çifte bağın tipik reaksiyonları bu cinstendir.ve -C≡C.bağı ise bir kuvvetli δ ve iki daha zayıf π bağından oluşmuştur.içeren alkenlerin ve karbon karbon üçlü bağı -C≡C. nitekim alkenlerin reaksiyonlarında genellikle bu zayıf bağın kopması beklenebilir. I-. 4. -C=C. Elektrofilik katılma reaksiyonları (AE) Nükleofilik katılma reaksiyonları (AN) Radikalik katılma reaksiyonları (AR) Halkalı katılma reaksiyonları Düzlemsel yapılı oldukları bilinen alkenlerde atomlar düzleminin üstünde ve altındaki iki π elektronuna karşın olan bir π elektron bulutu vardır. reaksiyon mekanizması şöyledir: 1) C C + Y+ Yavaş Elektrofil C C + Y Karbonyum iyonu C C Y Z Katılma ürünü Y=H Z=Cl-.içeren alkinlerin tipik reaksiyonları katılma reaksiyonlarıdır. Konjuge durumda olmayan çifte bağların tipik reaksiyonları elektrofil katılma reaksiyonlarıdır. Yani birçok reaksiyonda karbon-karbon çifte bağı bir elektron vericisi (elektron kaynağı) yani Lewis anlamında bir baz olarak etki yapar ve elektron gereksinimi olan elektrofil reaktiflerle reaksiyon verir.DENEY 2 KARBON-KARBON ÇOK KATLI BAĞLARA KATILMALAR Genel olarak iki molekülün bir tek molekül oluşturmak üzere birbirleri ile verdikleri reaksiyonlara “katılma reaksiyonları” adı verilir. Karbon-karbon çifte bağı –C=C. Br-.bağlarının bağ enerjileri –C-C. 3.bağı bir kuvvetli δ ve bir daha zayıf π bağından. -C≡C.+ Y : Z -C-CY Z Katılma ürünü Alkinlerde de önce bir π bağının koparılmasıyla bir alken türevi oluşmakta ve sonra ikinci bağı da koparak bir mol reaktif daha katılmakta ve bir alkan türevi oluşmaktadır. HSO4-. -C=C. bu bağların reaksiyon istemleri oldukça fazladır. Bu elektron bulutu karbon atomları tarafından δ elektronlarına göre daha zayıfça tutulur ve dolayısıyla elektron gereksinimi olan reaktiflere kolaylıkla verilebilir.bağlarından daha yüksek olduğu için. Bilindiği gibi -C=C.

1) C C + Ynükleofil 2) C C Y + Z+ C C Y Karboniyonu C C Z Y Katılma ürünü Alkenlere elektron gereksinimi olan serbest radikallerin katılması da olasıdır. Bu tip katılma reaksiyonlarında ikili veya üçlü bağın önce bir tarafına saldırı olmaz.Karbon-karbon çifte bağına nükleofilik katılmalar da mümkündür. Halkalı katılma reaksiyonlarının en önemli tipi Diels-Alder reaksiyonudur. Aynı anda her iki tarafına da saldırı gerçekleşir. Bu tür bir reaksiyon da iki basamağı içerir. Bu katılma da iki basamak üzerinden yürür: 1) C C +Y Serbest radikal 2) C C Y + Y:Z C C Y C C +Y Y Z Katılma ürünleri Alkenlerde olduğu gibi alkinlerde de zayıfça tutulmuş π elektronları elektrofil reaktifler için bir elektron kaynağı olup. alkenlerdeki gibi bir mekanizma ile alkinler “Elektrofilik Katılma Reaksiyonları” verir. Ancak karbon-karbon üçlü bağı çifte bağa nazaran düşük reaktivite gösterir. Bunların bir kısmı dört merkezli mekanizmaları içerir: 11 . ikinci basamakta karbon iyonunun pozitif grupla birleşmesi söz konusudur. Y:Z reaktifi için bir alkine nükleofilik katılma şöyle gerçekleşir: 1) C C + :Ynükleofil 2) C C Y + Z+ C C Y Karbon iyonu C C Z Y Katılma ürünü Alkinlere elektron gereksinimi olan serbest radikallerin katılması da olanaklıdır ve mekanizma karbon-karbon çifte bağındakine benzer şekilde gösterilebilir. Birinci basamakta bir karbon-karbon çifte bağına bir nükleofilin saldırısı ile bir karbon iyonu oluşumu. Buna karşın alkinler alkenlerden farklı olarak nükleofil reaktiflerle “Nükleofilik Katılma Reaksiyonları” vermeye daha yatkındır.

H2O 1. -C=C. Elektrofil katılma reaksiyonları hem asidik reaktifin hem de alkenin niteliğine bağlı olarak yürür. HBr. I-. Bazı alkenlerin asitlere karşı reaktivite sırası şu şekilde gösterilebilir: CH3 C CH2 > CH3CH CH3 CHCH3 > CH3CH2CH CH2 Hidrohalojenürler içinde reaktivite sırası: HI>HBr>HCl>HF şeklinde ve asit kuvvetine bağlı olarak yazılabilir. Örneğin etilene HI katılması sadece bir tek katılma ürününü oluşturur. H2C=CH2 + HI CH3CH2I Oysa ki etilen türevlerinde benzeri katılmalar için iki olasılık mevcuttur: 12 . ki bir karbonyum iyonunun oluştuğu bu basamakta. Bu basamak güç gerçekleşen bir basamaktır ve hızı reaksiyonun tüm hızını tamamen veya çok büyük ölçüde kontrol etmektedir. -I ve –M etkisi gösteren gruplar ise. en kararlı karbonyum iyonu üzerinden yürür. yani ne kadar kuvvetli elektrofil ise ve alken ne kadar baz ise yani ne kadar kuvvetli bir nükleofil ise elektrofil katılma reaksiyonu o kadar kolay yürür. çifte bağın elektron yoğunluğunu azaltarak alkenlerin elektrofil katılma reaktivitesini düşürürler. HSO4-.basamak bir protonun :Z den alkene transferini içermektedir. Ters olarak. H3O+ 1) C C + H:Z C C H 2) C C H + :ZC C H Z + :Z:Z = Cl-. Bir seri protik asit ve Lewis asidi alkenlere katılabilir. ki bu reaksiyonda alken bir baz olarak. aslında bir proton bir bazdan bir başka baza (alkene) transfer olmaktadır.çifte bağına elektrofil katılmalar.çifte bağına elektrofil katılma bir asit-baz reaksiyonu gibi düşünülebilir. H2SO4. HI. Nitekim asit ve baz kavramlarına uygun olarak reaktif ne kadar asidik ise. Karbon-Karbon Çok Katlı Bağlara Elektrofil Katılmanın Mekanizması ve Örnekleri -C=C. Buna göre çift katlı bağlara bağlı +M ve +I etkisi gösteren sübstitüentler çifte bağın elektron yoğunluğunu arttırarak alkenin elektrofil katılma reaktivitesini yükseltirler.Y:Z C C Y Z C C Katılma ürünü Beş veya altı üyeli transisyon hallerinin bulunduğu diğer halkalı-katılma mekanizmaları da mevcuttur. elektrofil reaktif ise bir asit olarak etki yapar. Protik asitler için reaksiyon aşağıdaki şekilde gösterilebilir: H:Z = NCl. Br-.

Karbon-karbon çifte bağına elektrofil katılmalar en kararlı karbonyum iyonunun intermediat olarak oluşumunu içerir. 13 . Sekonder karbonyum iyonu. C C + H+ C H+  C + C C H Nitekim bu reaksiyonda. Bu kurala göre. yani karbonyum iyonunun oluştuğu katılmanın ilk basamağında ve transisyon halinde kısmi pozitif yük karbon atomu ile hidrojen atomları arasında paylaşılmış durumdadır. izopropil bromür ya da n-propil bromür oluşabilir. Transisyon halinin kararlılığının artması ise aktivasyon enerjisini düşürür ve daha hızlı reaksiyonu olanaklı hale getirir. 2º karbonyum iyonunun oluşumu daha düşük aktivasyon enerjisini. 1º karbonyum iyonunun oluşumu çok daha büyük aktivasyon enerjisini gerektirmektedir. Elektron salıveren gruplar ki bu arada alkil grupları karbon üzerinde ortaya çıkan pozitif yükün şiddetini azaltma yönünde etki gösterirler ve buna bağlı olarak transisyon halinin kararlılığını arttırırlar. Anti-Markovkikov katılması denen bu katılma farklı olarak serbest radikal mekanizması ile yürümektedir. Empirik olarak bilinen bu kurala göre. yalnızca HBr katılması Markovnikov kuralının tamamen tersi olan yönde ilerler. Bu nedenle yukarıdaki reaksiyon. 2º karbonyum iyonunun oluşumunu gerçekleştirecek şekilde sağ tarafa doğru ilerler. Örneğin yukarıda gösterdiğimiz propene HBr katılması reaksiyonu ortamda peroksitler bulunduğu zaman (b) yolu üzerinden ilerleyerek n-propil bromür oluşumu ile sonuçlanır. yukarıdaki reaksiyonda izopropil bromür oluşumu beklenebilir. Ancak birçok alkene yapılan katılmalardan çıkarılan denel sonuçlar alkenlere hidrojen halojenürlerin katılmasında Markovnikov kuralının ortaya konulmasına yol açmıştır. primer karbonyum iyonundan daha kararlı olduğu ve daha hızlı oluştuğu için reaksiyon. Bununla birlikte. (a) CH3-CH=CH2 +H+ (b) CH3-CH-CH3 2karbonyum iyonu +BrCH3-CH-CH3 Br CH3-CH2-CH2 1karbonyum iyonu +Br- CH3-CH2-CH2-Br Bir karbonyum iyonu ne kadar kararlı ise o kadar kolay oluşur. bir hidrojen halojenürün veya genel olarak bir asidin karbon-karbon çifte bağına katılmasında asidin hidrojeni daha fazla hidrojen taşıyan karbon atomuna bağlanır. bu iyonik katılmada (a) yönü üzerinden ilerleyecektir ve izopropil bromür oluşumu mümkün olacaktır. ortamda peroksitler varsa.(a) CH3-CH=CH2 Propen +HBr (b) CH3-CH-CH3 Br Izopropil bromür CH3-CH2-CH2-Br n-propil bromür Burada. Yani reaksiyonun (a) ile gösterilen yönde ilerlemesi beklenir ki durum gerçekten bu şekildedir.

HNO3 gibi kuvvetli asitler tarafından katalizlenir. Böylece oluşan oksonyum iyonundan bir proton ayrılmasıyla eterler oluşur. suyun katılmasında olduğu gibi bir karbonyum iyonu oluşumu gözlenir. örneğin Hg-II-halojenür katalizör olarak 14 . C C + H2SO4 C C SO3H H Elektrofil nitelikte olan bu katılma sonucunda. Bu katılmalarda birçok hallerde metal halojenürler. 1) H2O + H+ 2) C C + H3O+ H3O+ C C + H2O 3) C C + ROH C C C C H OR Eter + H+ H HOR 4) Alkinlere Halojen Katılması: Alkinlere elektrofilik katılmalar daha az karakteristik reaksiyonlardır ve örneğin halojen katılması alkene göre daha yavaş gerçekleşir. Böylece oluşan hidroksonyum iyonunun çifte bağa elektrofilik saldırısı ile bir karbonyum iyonu oluşur ve bunu izleyerek karbonyum iyonuna suyun nükleofil katılması meydana gelir ve nihayet oluşan iyondan bir proton ayrılmasıyla alkol oluşumu tamamlanır. C C SO3H + H2O H C C OH + H2SO4 H 2) Su Katılması: Alkenlere su katılması ile alkollerin elde edilmesi olanaklıdır ki bu katılma genellikle H2SO4.Karbon-Karbon Çok Katlı Bağlara Elektrofil Katılmalara Örnekler: 1) H2SO4 Katılması: Karbon-karbon çifte bağına H2SO4 katılması ile alkil hidrojen sülfatlar oluşur. 3) Alkol Katılması: Asit katalizine gereksinme gösteren bu katılmada öncelikle. Bunu izleyerek alkolün nükleofil saldırısı gerçekleşir. 1) H2O + H+ 2) C C + H3O+ H3O+ C C H Alken 3) C C H + H2O C C H OH2 C C H OH Alkol + H+ + H2O Bu arada ilk basamak suyun protonlanması basamağıdır. alkil hidrojen sülfatların hidrolizi ile alkollerin elde edilmesi önemli bir sentetik yöntem olarak bilinmektedir.

Nükleofilik katılmalar iki basamak halinde gerçekleşen ve daha önce gösterildiği gibi bir intermediat karbon iyonunun oluşumu üzerinden yürüyen reaksiyonlardır. Katılmanın ilk basamağında bir trans alken oluşur. basamağında ise bir alkan türevi elde edilir. Katılmanın 2. Karbon-Karbon Çok Katlı Bağlarına Nükleofil Katılma Mekanizması Alkenler için karakteristik reaksiyon elektrofil katılmalardır.2-dibromo eten oluşur. ki bu katılma elektrofil mekanizmaya göre gerçekleşir. Buna karşın. nükleofiller tarafından başlatılan reaksiyonları yani nükleofil reaksiyonları kolaylaştırır. Ortamda peroksitler bulunmadığı zaman reaksiyonun 2. Ancak alkenlerde çifte bağlı karbona bağlı elektron çekici gruplar bulunduğu zaman bunlar çifte bağın elektron yoğunluğunu azaltarak elektrofiller tarafından başlatılan katılmaları güçleştirirler.1-dikloretan Burada da katalizöre gereksinim duyulmaktadır. Örneğin asetilene H:CN katılması bir nükleofil katılma şeklinde gerçekleşir. 15 .kullanılır. basamağı Markovnikov kuralına uygun bir katılma şeklinde ilerler. F gruplarının da aynı şekilde ve önemli derecede etkili olduğu bilinmektedir. Alkenlere nükleofil katılma reaksiyonlarının önemli bir örneği siyanoetillendirme olarak bilinmektedir. Örneğin alkol katılması. akrilonitrilin sübstitüe olmayan çifte bağlı karbonuna saldırır ve bunu izleyerek reaktiften veya çözücüden gelen bir proton diğer çifte bağlı karbona bağlanır. H2S katılması gibi birer siyanoetillendirme reaksiyonu örneğini oluşturmaktadır. 5) Alkinlere Hidrojen Halojenürlerin Katılması: Alkinlere hidrojen halojenür katılması sonucunda öncelikle bir vinil halojenür oluşur. Buna karşın. fenol katılması. alkinlere nükleofilik katılmalar çok daha karakteristik niteliktedir ki buna ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir. yani nükleofil grup. HC CH + HCl HgCl2 H2C=CH-Cl vinil klorür + HCl H3C-CHCl2 1. Bu grupların bu şekilde etkinlikleri örneğin. Bu reaksiyonda akrilonitrile CH2=CN-CN bir nükleofil katılma söz konusudur. SO2R. CHO > COR > CO2R > CN > NO2 sırasına göre azalır ve ayrıca SOR. PhOCH2CH2ON PhOH CH2 RNH2 RNH-CH2-CH2-CN ROH OH-CN H2S HS-CH2-CH2-CN RO-CH2-CH2-CN akrilonitril Reaksiyonun toplu sonucu başlangıçtaki nükleofile bir siyanoetil grubunun bağlanması olmaktadır. Örneğin asetilene brom katılmasında HC CH + Br2 HgBr2 Br C C H Br H + Br2 CHBr2-CHBr2 Önce trans-1. Alkenler için nükleofilik katılma örnekleri nispeten düşük sayıdadır. amin katılması. Bütün bu reaksiyonlarda protonun ayrılmasıyla geriye kalan grup.

1) Alkinlere HCN Katılması 1. Bilindiği gibi bir alkene HBr katılması. 16 . 4. Pd. Ancak ortamda peroksitler bulunduğu zaman bu katılmanın tamamen tersi yönde gerçekleştiği saptanmıştır (Anti-Markovnikov Katılması). Radikalik katılma ile yürüyen bir katılma da alkenlere peroksitler varlığında HBr katılmasıdır. burada Ni. Pd/C C C H H Bir alkine Ni. Bu durum şöyle açıklanır: peroksitler yapıları itibariyle kolaylıkla radikal oluştururlar. radikalleri oluşur. basamakta HBr katılması tamamlanmış durumdadır. radikalleri bir alkene etkidiği zaman. 2. Bunların HBr‟e etkisi sonunda da Br. ortamda kolayca radikal oluşabilir.H C C H + H : CN H C C H + H+ CN İlk basamakta bir karbon iyonu oluşur. bir radikalik katılma ile bir başka radikal oluşur ki. Pt gibi metaller katalizör olarak kullanılır. bu radikale HBr etkisi ile katılma tamamlanır ve yeniden bir brom radikali oluşur. Pd. Pt katalizörlüğünde 1 mol H2 katılmasıyla bir alken 2. ortamda peroksitler bulunmadığı zaman Markovnikov kuralına uygun şekilde gerçekleşir.H C C H + H+ CN H C H C H CN Alkinlere Su Katılması HgSO4-H2SO4 katalizör sistemi yanında uygulanmaktadır ve bu katılma da bir nükleofil katılma niteliğindedir. C C + H2 Ni. basamakta bu karbon iyonuna proton katılır. bir mol H2 katılmasıyla da bir alkan oluşur. Alkinlere su katılması sonucu bir enol bileşiği olan vinil alkol oluşumu beklenir. H C C H + H : OH Asetilen HgSO4-H2SO4 H H C C H OH Vinil alkol Burada meydana gelen vinil alkol kararsız bir bileşik olup. Alkenlere bir katalizör yanında bir mol hidrojen katılması ile alkanlar oluşur ki. izole edilemez ve bir çevrilme sonucu daha kararlı yapıda olan asetaldehit meydana getirir. H H C C H O-H H H C C H O H Asetaldehid Karbon-Karbon Çok Katlı Bağlara Radikalik Katılma Mekanizması Alkinler ve alkenler için tipik radikalik katılmalar hidrojen katılması olarak bilinir. bu nedenle peroksitler bulunduğu zaman. 2. Bu Br.

4……… basamakları sürer. Siklokatılma (Halkalı Katılma) Reaksiyonları Bu reaksiyonlarda katılma sonucunda halkalı. Bu nedenle genellikle oluşan ürünlere “siklokatılma ürünü” denir.6-tetrahidroftalikanhidrit O HC C O Maleikanhidrit Genel olarak siklokatılma reaksiyonlarında karmaşık yapıda ürünler oluşur ve çoğunda adlandırma güçtür. Bu reaksiyon bir alkenin bir konjugediene 1. Örneğin: CH2 HC HC CH2 1.3. Serbest karbon radikallerinde şu şekilde bir sınıflandırma mümkündür: R R C R 3radikal R R C H 2radikal H R C H 1radikal H H C H metil radikali Bu radikallerde kararlılık sırası 3º>2º>1º metil şeklindedir.1) Peroksitler 2) Rad. 17 . Baslama basamagi Rad:H + Br. Siklohegzanol Bir alkene H2SO4 ün elektrofil katılmasıyla oluşan alkil hidrojen sülfatın hidrolizi sonucu bir sekonder alkol elde edilebilir. Birinciye önce proton iyonik olarak katılmaktadır. Ortamda HBr kalmayıncaya kadar 3. Bu reaksiyonun tipik bir örneği olarak siklohegzandan siklohegzanol eldesi söylenebilir.3.4-katılmasından ibarettir. C C Br Yayilma basamagi 4) C C Br + H:Br C C Br H + Br.4.3-Bütadien O HC C O C O C O 1. Karbon-karbon çok katlı bağlara katılma reaksiyonlarına örnek olmak üzere siklohekzanol sentezini görelim. Alkenlere radikalik katılmalarda reaksiyon en kararlı karbon radikalinin oluşumu üzerinden ilerler. Bu tipten katılmaların en önemli örneği Diels-Alder reaksiyonlarıdır. Rad. yani siklik yapıda bir bileşik oluşur ve bu katılmalarda bağ oluşumu ile bağ kopması olayları hemen hemen aynı anda gerçekleşir.2. + H:Br 3) C C + Br. Diğerinde ise önce bromun radikalik katılması meydana gelir. Markovnikov ve Anti-Markovnikov katılmalarında yönelme birbirinin tamamen tersidir.

Ayırma hunisinde kalan tabaka sırasıyla 5 ml su 3 ml %10 NaOH ve 2 kez 5 er ml su ile çalkalanır ve altta kalan su fazla uzaklaştırılır. 83º) balon hafifçe çalkalanarak ilave edilir. 18 .2 g) siklohegzan (k.n. Destillenir.5 ml su konur. kadar hafifçe çalkalanır. Bu işlem takriben 15 dk. Reaksiyon karışımı bir ayırma hunisine boşaltılır. Soğutulan balon bir buz banyosuna yerleştirilir. K. sürer.5 g susuz MgSO4 ilave edilip ağzı kapatılır. Erlene 1. Karışımın ısısı oda sıcaklığının altına düşünce balon banyodan çıkarılır. kaynatılır. Ayırma hunisinde kalan siklohegzanol fazı huninin üst kısmından 25 ml‟lik bir erlene boşaltılır. 10. İlave tamamlanınca balonun ağzı kapatılır ve balondaki sulu faz ile siklohegzandan ibaret olan organik faz tamamen karışıp homojen bir hal alıncaya kadar balon içeriği çalkalanır. Birkaç tane kaynama taşı ilavesiyle karışım bir geri soğutucu altında 12 dk. Balondaki karışım tamamen homojen olduktan sonra 5 dk.=161ºC‟dir. bir destilasyon balonuna süzülür.n. Tabakaların ayrılması beklenir. kendi haline bırakılır ve sonra balona yavaş yavaş 35 ml su ilave edilir. Destilasyonda 156-161 ºC lik fraksiyon toplanır. 10 dk. oluşan alttaki tabaka musluktan akıtılarak ayrılır.5 ml derişik H2SO4 ilave edilir. Arada sırada balon kapağı açılarak iç basınç düşürülür.5 ml (8.OSO3H +H + +HSO4- OH + H2SO4 Siklohegzanol H +H2O Siklohekzil hidrojen sülfat DENEYSEL KISIM Siklohegzanol eldesi 100 ml‟lik yuvarlak dipli bir balona 2. bir süre buz banyosunda soğutulan balona yavaş yavaş bir bagetle karıştırılarak 7.

Reaksiyon sonunda –C=C. diğeri ise bir nükleofildir (X: veya :X-). 1) Monomoleküler eliminasyon (E1): Reaksiyon iki basamakta meydana gelir. -C=O. C C X Alkin Alken -HX CC Eliminasyon reaksiyonlarının en önemlileri C C H OH C C H OR C C X H H C C X X CC + 2HX Vic-dihalojenürlerden alkinlerin olusumu C C + HX Alkil halojenürlerin dehidro halojenasyonu ile alkenlerin olusumu C C + ROH Eterlerden alken olusumu C C + H2O Alkollerden alken olusumu Eliminasyon reaksiyonları iki grupta toplanırlar: a) β-eliminasyonu: (1. basamak).  H C C X -HX H C C .. 19 . bunu diğer atom veya grubun hızlı ayrılması izler (2. C C H X -H+-HC C HX eliminasyonu ile sonuçlanan bir reaksiyonda :X.DENEY 3 ELĠMĠNASYON REAKSĠYONLARI Bir molekülden iki atom veya grubun başka atom veya gruplarla yer değiştirmeksizin ayrılmasına “eliminasyon” denir.2-eliminasyonudur. Bu atomlardan biri çoğu kez proton.gibi değişik doymamış gruplar oluşur. -C=N. Hız belirleme basamağı olan ilk basamakta bir karbonyum iyonu oluşur. Eliminasyon mono moleküler (unimoleküler) veya bimoleküler mekanizma üzerinden yürür. Eliminasyon reaksiyonlarının pek çoğunda ayrılan atom veya gruplar komşu karbon atomları üzerinde bulunur.grubunu kaybeden C atomu α-C atomu ve proton kaybeden C atomu da β-C atomu olarak gösterilirse toplam reaksiyon βeliminasyonu veya 1.2-eliminasyonu) grupların komşu atomlardan ayrıldığı eliminasyondur. Reaksiyon sonunda da doymamış bileşikler oluşur. Eliminasyon reaksiyonlarının çoğu βeliminasyonudur.

Bu nedenle ortamdaki baz etkisiyle reaksiyon E1 ve SN1 mekanizmalarına göre iki yönde ilerler. Hız = k[CH3CR1R1X] Kolayca görülebileceği gibi E1 ve SN1 mekanizmalarına göre yürüyen reaksiyonlarda 1.H+ CH3 H3C C OC2H 2-metil propen (%19 verim) CH3 Etil-bütil eter (%81 verim) Oluşan ter-bütil karbonyum iyonu. etanol ile SN1 mekanizmasına göre etil ter-bütil eteri ve E1 mekanizmasına göre de 2-metil propeni bir arada oluşturur. SN1 reaksiyonlarında olduğu gibi E1 reaksiyonlarında da hız belirleme basamağında oluşan karbonyum iyonlarının kararlılığı önemlidir ve bu 3º>2º>1º sırasını izler.H R1 1) H C C X H R1 H 2) H C C H yavaş H H C C H R1 R1 + :X- Karbonyum iyonu R1 R1 hızlı H C H C R1 R1 + H+ İkinci basamakta bir baz etkisiyle karbonyum iyonundan bir proton koparılarak bir alken oluşur. Reaksiyon bir tek transisyon hali içerir ve bir ölçüde S N2 mekanizması ile benzerlik gösterir. H C C X OH - H2O + C C + :X- E2 mekanizması ile yürüyen bir eliminasyon reaksiyonunda reaksiyon hızı reaksiyona giren her iki bileşiğin konsantrasyonuna bağlıdır. E1 mekanizması ile yürüyen eliminasyonlarda reaksiyon hızı sadece birinci basamakta disosiasyona uğrayan başlangıç maddesinin konsantrasyonuna bağlıdır. Bu nedenle E1 eliminasyonuna karşı alkil gruplarının ve alkil halojenürlerin reaktivite sırası 3º>2º>1º olmaktadır. basamakta oluşan karbonyum iyonu intermediatları aynıdır. ter-bütil bromürün etanollü ortamda disosiasyonu ile CH3 H3C C Br yavaş CH3 H3C C t-bütil karbonyum iyonu CH3 H 5 CH3 ter-bütil bromür +C O H +C E1 SN1 2 H O H5 2 C2H5OH2 + CH2 C CH3 CH3 CH3 H3C C O C2H5 CH3 . H – C bağı koparılıp karbon-karbon çifte bağı oluştuğu sırada ve aynı zamanda C-X bağı da elektronları :X de kalacak şekilde koparılır. Örneğin. 20 . 2) Bimoleküler eliminasyon (E2): Bu mekanizma bir tek basamağı içerir.

ve H2O ile reaksiyon vererek CO ve HCOO.2-eliminasyonlarında en çok karşılaşılan bir reaksiyon mekanizmasıdır.Hız = k [R – X] [OH-] E2 mekanizması 1. a) X gruplarının kuvvetli elektron çekici olmaları halinde b) Kuvvetli bazlar kullanılması halinde c) β-H atomlarının bulunmaması gerekir. E1 mekanizması ve SN1 sübstitüsyonu aynı karbonyum iyonu intermediatı üzerinden bir arada ilerleyen reaksiyonlar olduğu gibi. β-H atomlarının bulunmaması ise mutlaka gerekli değildir. Bu tür bir eliminasyonun kolay meydana gelebilmesi için. Bu reaksiyon. X gruplarının kuvvetli elektron çekici özellik göstermeleri halinde α-H atomlarının asitliği ve koparılabilme kolaylığı artar.2-eliminasyonuna örnek olarak siklohegzenin sentezini görelim.1-eliminasyonlarında hem H ve hem de ayrılan grup X. Alkil halojenürlerin E2 mekanizmasına karşı reaktiviteleri de 3º>2º>1º sırasını izler. Burada reaksiyon hızı Hız = k [CHCl3] [OH-] dur. Mekanizması: OHH CCl3 hızlı yavaş H2O + CCl2 Cl karbon iyonu :Cl.1-eliminasyonunun en bilinen bir örneği.oluşumuna yol açar.1-eliminasyonu): Nispeten daha az sayıda örneği bilinen 1. 21 . β-H atomu içermeyen haloformların örneğin CHCl3 ün kuvvetli bazlar ile reaksiyonudur. β-H atomları bulunsa bile α-eliminasyonu gerçekleşebilir. β-Eliminasyonu veya 1. E2 mekanizmasında da SN2 sübstitüsyonu eşlik eder fakat bu iki mekanizma tamamen farklı yolları içerir.+ :CCl2 diklorokarbon Karbon ortamda bulunan OH. iki basamak üzerinden diklorokarbon oluşumuna yol açar. aynı karbon atomu (α) üzerinde bulunur. 1. b) α-eliminasyonu (1.

DENEYSEL KISIM Siklohegzen eldesi 21 ml siklohegzanol ile 5 ml %85‟lik H3PO4 yuvarlak dipli bir balonda karıştırılır. Kaynama taşı atılır ve destilasyon düzeneği kurulur. Deney tüpündeki destilasyon ürünlerini ayırma hunisine boşaltın ve deney tüpünü az miktarda toluenle çalkalayın. Destilasyon balonundaki üst tabakanın miktarına dikkat edin ve üst tabakanın hacmi yarıya inene kadar destilasyona devam edin. 22 . Balondaki sıvı hacmi 5-10 ml kalıncaya kadar destillenir (70-85°C) Biraz soğuduktan sonra termometreyi çıkarın ve 20 ml toluen ekleyin. Toplamak için 125 ml‟lik bir erlen içerisinde buz ile soğutulan bir deney tüpü kullanın. Isı oluşumuna dikkat edilmelidir. ilk destilasyonda kullanılan cam malzemeleri yıkayıp kurutun. Siklohegzenin kaynama noktasını. Kurutulan sıvıyı yuvarlak dipli balon içerisine boşaltın ve destilleyin. iki tabakanın karışması için iyice çalkalanır. İkinci destilasyon için. rengini ve ağırlığını kaydedin. Eşit hacimdeki doygun tuz çözeltisiyle yıkayın ve sulu fazı atın. Üst tabakayı temiz bir erlene alın ve CaCl2 ile kurutun.

Basamak daha ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir: H + Y I Y H H II III H H Y H Y 23 . Bu reaksiyonlar benzen halkasında rezonansın meydana getirdiği kararlılıktan dolayı bir sübstitüsyon ile sonuçlanır ve benzen halkasının aromatik karakteri korunur. 2. elektron gereksinimi olan elektrofil reaktiflere yani Lewis anlamında asitlere kolaylıkla verebilir. 1. Basamakta ise aronyum iyonundan bir baz etkisiyle bir proton koparılır. Bu reaksiyonlara „Elektrofil Aromatik Sübstitüsyon Reaksiyonları‟ denir. Bir elektrofil aromatik sübstitüsyon‟un mekanizması Y:Z reaktifi için genel olarak şu şekilde gösterilir. Bu nedenle π elektronları. 1) C6H6 + Y Elektrofil Yavaş H C6H5 Y Aronyum iyonu Hız Tayin Basamağı H 2) C6H5 Y + Z Baz Hızlı C6H5Y + H:Z Elektrofil aromatik sübstitüsyonun ilk basamağında (Hız tayin basamağı) bir elektrofil reaktif.DENEY 4 ELEKTROFĠL AROMATĠK SÜBSTĠTÜSYON REAKSĠYONLARI Benzen halkasında π elektronları karbon atomları çekirdekleri tarafından π elektronlarına nazaran daha zayıf olarak tutulmuşlardır. Elektrofil aromatik sübstitüsyon yalnız benzen halkası için değil diğer birçok halkalar için de karakteristiktir. Benzen halkasının tipik reaksiyonları. elektrofil reaktiflere karşı bir baz olarak hareket ettiği reaksiyonlardır. Benzen halkası bu tipten reaktifler için bir elektron kaynağı yani Lewis anlamında bir baz olarak hareket eder. aromatik halkaya saldırarak bir „İntermediat Karbonyum İyonu (Aronyum İyonu)‟ meydana getirir.

Ancak aromatik halkaya bağlı bir grup halka reaktivitesini büyük ölçüde etkiler. H Y NO2 Aronyum iyonunda –NO2 grubu halkadan elektron çeker ve pozitif yükün şiddetini arttırma eğilimi gösterir ve karbonyum iyonunu kararsız yapar. Bu da daha yavaş bir reaksiyona sebep olur. Metil grubu elektron salmak suretiyle İntermediat aronyum iyonunda halkanın pozitif yükünü nötralleştirme eğilimi gösterir. Yani halkaya bağlı –NO2 grubu benzen halkasını daha az reaktif yapar. Halkayı benzen halkasından daha reaktif yapan bir gruba „Aktifleştirici grup‟ ve halkayı benzenden daha az reaktif yapan bir gruba ise „Deaktifleştirici grup‟adı verilir. daha ılımlı veya daha kuvvetli koşullar altında gerçekleşir.1. H Y CH3 Diğer taraftan nitrobenzen üzerinde gerçekleşen bir elektrofil aromatik sübstitüsyon. Yani benzen halkasına bağlı –CH3. Nitekim. nitrolamaya karşı toluen benzenden 25 kez daha reaktiftir. yani halkayı deaktive eder. Elektrofil Aromatik Sübstitüsyonda Reaktivite Benzen ve diğer aromatik hidrokarbonlar elektrofil sübstitüsyona uğradıkları gibi benzen türevleri ile öteki aromatik hidrokarbonların türevleri de elektrofil aromatik sübstitüsyon reaksiyonları verebilir. grubu halkayı daha reaktif yapar ve halkayı aktive eder.ve pyerlerinde daha kuvvetli olmak üzere bütün halka üzerinde dağıldığını göstermektedir. intermediat karbonyum iyonunda pozitif yükün o. H Y IV Rezonans ve hibrid yapıları. Örneğin toluende elektrofil aromatik sübstitüsyon benzene göre daha kısa sürede ve daha ılımlı koşullar altında gerçekleşir. benzene göre daha yavaş ve şiddetli koşullar altında olur. Basamakta oluşan aronyum iyonu için I. Dolaysıyla da elektrofil aromatik sübstitüsyon ana hidrokarbondakine göre daha kısa yada daha uzun sürede. Yükün bu yayılımı karbonyum iyonunu kararlı yapar. II ve III rezonans yapısı olası olup gerçekte aronyum iyonu bunların rezonanas hibrididir ve IV ile gösterilir. 24 .

--CHO. -I Örneğin: H H C H H H C Cl Cl H C Cl Cl Cl C Cl Aktifleştirme Zayıf deaktifleştirme Orta derecede deaktifleştirme Kuvvetli deaktifleştirme Elektrofil Aromatik Substitüsyonda Yönelme: Bir elekrofil aromatik sübstitüsyonda elektrofil saldırının kendisine göre başlıca o. sübstitüent grupların elektron salıverme (itme) veya elektron çekme özelliklerine bağlıdır. -COOR. -COOH. Br. Elektron çeken bir grup ise halkanın elektron yoğunluğunu azaltacağı için elektrofil grubun halkaya saldırısı güçleşir. -C6H5 Deaktifleştirici gruplar:-NO2.yerinde olmasına neden olan bir gruba „Meta yöneltici grup‟ adı verilir. Böylece reaksiyon daha kolay gerçekleşir. Elektron salan bir grup halkanın elektron yoğunluğunu arttırır ve dolayısıyla elektrofil grubun halkaya saldırısı kolaylaşır.ve pyerlerinde olmasına neden olan bir gruba „Orto-para yöneltici grup‟ ve başlıca m. reaktiviteye etkilerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: Kuvvetli aktifleştirici gruplar: -NH2. Y o m p (para) o (orto) m (meta) 25 . Cl. -OH Orta derecede aktifleştirici gruplar: -OR. Dolayısıyla reaksiyon daha zor gerçekleşir. elektron salan bir grup intermediat aronyum iyonuna kararlılık kazandırır ve oluşumunu kolaylaştırır. -CN. -NH-COCH3.Elektrofil aromatik sübstitüsyonda halkanın aktifleştirilmesi yada deaktifleştirilmesi. -NHR. -CONH2. -C2H5). yada elektron çeken bir grup intermediat aronyum iyonunun kararlılığını azaltacağı için oluşumunu güçleştirir. -SO3H. Elektrofil aromatik sübstitüsyonda sübstitüent gruplar. Bir başka deyişle. -NR2. -O-COCH3 Zayıf aktifleştirici gruplar:-R(-CH3. -COR. -F.

-Cl. p. Halkaya bağlı N ve O atomları kuvvetli elektronegatif (elektron çekici indüktif etkiye sahip) olmalarına rağmen bunların halkaya elektron salmaları.o-.Yöneltici Gruplar -NO2. -SO3H. Bu durumu anilin örneğinde rezonans yapılarını yazarak görmek mümkündür. OOOCH3 -R. -OH (ve türevleri) grupları indükti olarak (N ve O atomları bağlı oldukları halka C‟dan daha elektronegatif olduğundan) halkayı deaktive etmesi beklenirken halkayı aktifleştirdikleri görülmektedir.Yöneltici Gruplar -NH2.yerlerini m-„dan daha fazla aktifleştirmesindendir. -COOH. Böyle bir grubun m-„ya yöneltmesi. -OR -NHCOCH3. -CN. aktifleştirici grupların tümü o-p yöneltici ve halojenürler hariç deaktifleştirici grupların tümü m. Meta yeri bile benzendeki herhangi bir mevkiden daha reaktiftir. -CHO -COR. 26 . -NH2.ve p. -COOR -CONH2 Görüldüğü gibi. Bir grup halkadan indüktif veya rezonans etkisi ile yada her ikisi ile elektron salabilir veya çekebilir.yerlerini m-„dan daha fazla deaktive etmesindendir. bunların rezonans etkisinden ileri gelmektedir.ve m. benzen halkasının bütün pozisyonlarını aktifleştirir. -NHR. -C6H5 -F.yönelticidir.ve p-„ya yöneltmesi.yöneltici gruplar topluca aşağıda verilmiştir. -NR2 -OH. p. -OH (ve türevleri) ile halojenler için birbirine zıttır. o.ve p. Bu etkiler sadece -NH2. Bir deaktifleştirici grup meta dahil halkanın bütün yerlerini deaktive eder. o. -I m. Fenol ve anilinde Rezonans etkisi (Mezomerik etki) (+M Etkisi) indüktif etkiden (-I Etkisi) (İndüktif yoldan elektron çekilmesi) daha kuvvetli ve önemli olduğundan sonuçta -NH2 ve – OH halkayı aktifleştirir. o-. Böyle bir grubun o. Br. Aktifleştirici bir grup.

ve p. anilinde elektron yoğunluğunu başlıca o.ve pyerlerini meta yerine göre daha fazla deaktifleştirdiği için.yerine yöneltir. H  H N    Bir deaktifleştirici grup benzen halkasının bütün yerlerini deaktifleştirir.ve pyerlerinde olmak üzere tüm halkada arttırdığı aşağıdaki şekilde gösterilebilir. ancak o.yerlerinde azaldığı şu şekilde gösterilebilir. fakat özellikle o.H N H H H N H H H N H N H H H Aktifleştirici bir grup olan –NH2 grubunun. 27 . bir deaktifleştirici grup olan ve aromatik halkadan hem indüktif ve hem de mezomerik yolla elektron çeken (-I ve –M etkileri) –NO2 grubunu içeren nitrobenzenin rezonans yapılarından kolaylıkla görülebilir: O N O O N O H O N O O N O O N O H H Nitrobenzende elektron yoğunluğunun tüm halkada. halkaya saldıran bir elektrofil reaktifi başlıca m. Bu durum.

Sülfolandırma: ArH + HOSO3H SO3 ArSO3H + Bir sülfon asit H2O Friedel -Crafts alkillendirmesi: ArH + RCl AlCl3 ArH + HCl Bir alkil benzen türevi Friedel -Crafts açillendirmesi: ArH + RCOCl Bir açil klorür AlCl3 ArCOR + Bir keton HCl Nitrozolandırma: ArH + HONO Ar N O + H2O Bir Nitroso bileşiği Diazo-kenetlenmesi: ArH + Ar'N2X Ar'N=NAr Bir azobileşiği + HX Bir diazonyum tuzu (Aktifleştirilmiş aromatik halkalarda gerçekleşen bir sübstitüsyon) 28 .ve pyönelticidirler. Halojenler için ise durum farklıdır.  O  O N    NH2 ve –OH için yukarıda görüldüğü gibi rezonans etkisi çok daha önemli ve kuvvetlidir.yöneltici iken. Bunlarda –I etkisi (indüktif yolla elektron çekilmesi) +M etkisinden (mezomerik yolla elektron salıverilmesi) daha etken olduğundan dolayı –OH ve NH2 aktifleştirici. halojenler deaktive edici ve buna rağmen o.ve p. Elektrofil Aromatik Sübstitüsyon reaksiyonlarına aşağıdaki örnekler verilebilir. o.

Üstteki sulu faz altta ayrılan yağ tabakasından olanak ölçüsünde uzaklaştırılır ve su ile yıkama işi 2 kez daha tekrarlanır.DENEYSEL KISIM o-Nitrofenol eldesi Yuvarlak dipli bir balon içinde bulunan 8 gr NaNO3 veya 9. 20 oC‟ye soğutulan bu çözeltiye 5 gr fenol ve 0. o-Nitrofenol su buharı ile destillenir. Elde edilen ürün trompta süzülür ve süzgeç kağıtları arasında kurutulur. Bundan sonra bir miktar da aktif karbon katılır ve içinden tekrar su buharı geçirilerek kaynatılır ve kırmalı süzgeç kağıdından süzülür.N: 114 oC. Verim:3 gr. Bu durumda soğutma suyu kesilerek biriken madde buharın sıcaklığı ile eriyerek toplama kabına akması sağlanır. Kristallenme olmazsa ısıtılan çözeltiye 3ml NaOH çözeltisi daha ilave edilir ve yavaş yavaş soğumaya bırakılır. Bundan sonra üstüne. HCl çözeltisi ile kristallendirilir. Bu arada sıcaklığın 20-25 oC‟de tutulması gerekir. E. Bunun için de balon içeriği 2N NaOH çözeltisi ile aşırı bazik yapılır. Madde yeteri kadar saftır. Verim:2. Elde edilen ham ürün pek saf değilse sodyum tuzu üzerinden tekrar saflaştırılır ve sey. Bu sırada madde soğutucunun iç borusunda katılaşarak birikecektir. Elde edilen süzüntü yaklaşık 10 ml kalıncaya kadar bek üzerinde buharlaştırılır. Bu çözelti soğurken p-Nitrofenolun sodyum tuzu kristallenmelidir. fakat soğuyunca kristallenir.5 gr suyun ısıtılarak sıvı hale getirilmiş bir karışımı damlatma hunisinden sık sık çalkalanarak damlatılır.5-5 gr ve E. Reaksiyon karışımı sık sık çalkalanarak 2 saat bırakılır. 29 . Çözeltiye ılık halde iken karıştırarak 10 gr der. hacminin 2 katı kadar su ilave edilen reaksiyon karışımı kendi haline bırakılır.N :45oC‟dir. Trompta süzülen ve 2N NaOH çözeltisiyle yıkanan tuz seyreltik HCl ile sıcakta muamele edilince p-Nitrofenol önce yağ halinde ayrılır.5 gr KNO3 20 ml suda ısıtılarak çözülür. o-Nitrofenol‟ün izomeri olan p-Nitrofenol orta balondaki kalıntıdan ve sodyum tuzu üzerinden hemen izole edilir. Eğer değilse su buharı destilasyonu tekrarlanır. H2SO4 ilave edilir.

bir nükleofil grubun saldırısı karbonil karbonunda olabilir ve açil bileşiğinin düzlemsel yapısı kaybolarak tetrahedral yapıda bir intermediat oluşur. -OR veya -NH2 Açil bileşiklerinde de.. -F. Bu reaksiyon. Nükleofil açil sübstitüsyon asidik koşullarda daha kolay olur. karbonil bileşiklerinde olduğu gibi.(hidrür iyonu ) krtonla da Z.orta derecede zayıf bir baz. -Cl. nükleofil katılma gerçekleşir. dolayısıyla da nükleofilik saldırılar daha hızlandırılır.iyonlarının en kuvvetli bazlar olmaları nedeniyle böyle bir ayrılma olanaklı değildir.grupları ise kuvvetli bazlardır. -OOCR. Çünkü aldehit ve ketonlarda olduğu gibi önce karbonil oksijeni protonlanır ve karbon atomu daha elektropozitif olur ki.:R.ve :R. Dolayısıyla bu bileşiklerde nükleofil sübstitüsyon değil. ait anhidritlerindeki –OOCR. açil bileşikleri olan karboksilli asitlerin ve fonksiyonel türevlerinin tipik reaksiyonları „Nükleofil açil sübstitüsyon‟dur. karboksilli esterlerdeki –OR ve amitlerdeki –NH2 grupları diğer bazik gruplarla yer değiştirir. ait halojenürlerdeki –F.Br veya –I. Bu sübstitüsyon reaksiyonlarında karboksilli asitlerdeki OH.:H.ve amitlerdeki NH2. ki bundan da bir bazik grubun ayrılmasıyla (ayrılan grup) yeniden düzlemsel yapı kazanılarak reaksiyon ürünü elde edilir. karboksilli asit klorürleri nükleofil açil sübstitüsyon reaksiyonlarını çok kolaylıkla veriler. -Br. -I. Çünkü bu bileşiklerden aldehitlerde: . Clçok zayıf bir baz olduğu için.Z.ne kadar zayıf bir baz ise o kadar kolay ayrılır. nükleofil alifatik sübstitüsyondan çok daha kolaylıkla olabilir ve genel olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir: O R C Z Açil Bileşiği O R C Y Z İntermediat (Tetrahedral) O R C Y Ürün + :Y Nükleofil + :Z Ayrılan grup -Z: -OH. Aldehit ve ketonlarda nükleofil saldırı bir ayrılma ile değil bir katılma ile sonuçlanır. ki bunlarda nükleofil açil sübstitüsyon reaksiyonları asit klorürlerden daha zor gerçekleşir. Nitekim. Asit anhidritlerinde RCOO. -Cl.DENEY 5 NÜKLEOFĠL AÇĠL SÜBSTĠTÜSYON REAKSĠYONLARI Karbon bileşiklerinin tipik reaksiyonları nükleofil katılma reaksiyonları olduğu halde. esterlerdeki R‟O. Nükleofil açil sübstitüsyon reaksiyonuna örnek birçok reaksiyonlar mevcuttur. Nükleofil açil sübstitüsyonda :Z. 30 .(alkid iyonu ) olması gerekir ki :H.

a) Bir asit klorürürne su etkisiyle karboksilli asit oluşumu: O R C Cl Asit klorürü H O H O R C Cl O H H -H O R C Cl OH R-COOH + Cl Karboksilli asit + Örneğin: CH3COCl + H2O CH3COOH + HCl b) Karboksilli esterlerin alkali hidroksit etkisiyle hidrolizi: (CH3CO)2O + H2O Asetik anhidrit 2CH3COOH Asetik asit c) Karboksilli esterlerin alkali hidroksit etkisiyle hidrolizi: O R C OR' Karboksilli ester +H+ :OH O R C OH OR' O R C OH O R C O + :OR' + R'OH R-COOH Karboksilli asit d) Amitlerin mineral asitleri ile hidroliziyle karboksilli asitlerin oluşumu: +H+ R-CONH2 + H2O Amit R-COOH + NH4+ Karboksilli asit Mekanizma: O R C NH2 +H+ OH R C NH2 OH R C NH2 OH R C NH2 OH2 O + NH4+ R C OH H2O 31 .

α-CH2 grubu içeren bir karbonil bileşiğinden (örneğin bir ester ya da bir keton) veya bir siyano bileşiğinden metalik Na. aldehit ve ketonların tipik reaksiyonları olan katılma ile sonuçlanır. NaNH2 ya da C2H5ONa etkisiyle bir proton koparılarak oluşturulur. Claisen ester kondenzasyonu ise bir karbon iyonunun bir ester karboniline nükleofil saldırısını içerir ve bu saldırı.e) Asit klorürlerin amonyakla ammonoliz sonucu amitleri oluşturmaları: O R C Cl + NH3 O + R C NH2 NH4Cl Aldol kondenzasyonu (Aldolizasyon)‟da olduğu gibi Claisen kondenzasyonunda da bir karbon iyonunun bir karbonil karbonuna nükleofil saldırısı vardır. Claisen ester kondenzasyonunda karbon iyonu. açil bileşiklerinin karakteristik reaksiyonu olan nükleofil açil sübstitüsyon ile sonuçlanır. β-dikarbonil bileşiklerinin elde edilmesinde kullanılan Claisen kondenzasyonunun tipik örneği Asetoasetik ester sentezidir ve reaksiyonun yürüyüşü aşağıdaki şekilde gösterilebilir: (1) H3C C O OC2H5 + NaOHC2H5 Na H2C C O OC2H5 + C2H5OH etil asetat (2) H3C C O OC2H5 + H2C C O OC2H5 O H O 2 H3C C C C OC2H5 OC2H5 -C2H5OH O H2 H3C C C C OC2H5 Asetoasetik ester (Etil aseto asetat) O +H+ /H2O O O H3C C C C H OC2H5 H H3C C C O O C OC2H5 32 . Aldol kondenzasyonunda nükleofil saldırı.

(1) O H3C C CH3 + NaNH2 O Na H2C C CH3 + NH3 (2) O H3C C OC2H5 O H2C C CH3 O H O 2 H3C C C C CH3 OC2H5 O O H3C C C C CH3 H O O H3C C C C CH3 H +H+/H2O O H3C C C C CH3 H2 Asetil Aseton O 33 .Bu sentez basit olarak şöyle gösterilebilir: H3C C O OC2H5 + H3C C O OC2H5 (C2H5ONa) (C2H5OH) O H2 H3C C C C OC2H5 Asetoasetik ester (Bir -keto ester) O Claisen kondenzasyonuna Asetilaseton oluşumu da örnek olarak verilebilir.

Şiddetli reaksiyon sona erdikten sonra. Ancak kullanılan etil asetat %2-3 kadar etanol içerebilir.5 gr (13.5 ml %50‟lik asetik asit ilavesiyle turnusol kağıdına karşı hafif asidik yapılır. reaksiyon karışımı su banyosunda. K.5 saat ısıtılır. Reaksiyon başladıktan sonra şiddetle ilerler ve soğutucudan etil asetat kaybını önlemek için balon dışarıdan soğutulur.25 gr temiz sodyum teli konulur.N: 76-80 oC. Balonun ağzına bir geri soğutucu yerleştirilir ve su banyosu üzerinde reaksiyon başlayıncaya kadar ısıtılır. mevcut sodyumun tamamı çözününceye kadar yaklaşık 1. Sodyum teli sodyumun pres edilmesiyle ve susuz eter içine çekilmesiyle hazırlanabilir. Düşük basınç altında destile edilerek asetoasetik ester (etil asetoasetat) elde edilir. Meydana gelen berrak kırmızı renkli çözelti soğutulur ve 34. lik bir balona 12. 34 . Karışım NaCl ile doyurulduktan sonra ayırma hunisine alınarak üstteki este fazı ayrılır ve susuz CaCl2 veya susuz MgSO4 ile kurutulur. Verim:3 gr‟dır.Claisen kondenzasyonu için diğer bazı örnekler de aşağıdadır. C6H5 O C + OC2H5 CH3COOC2H5 Etil asetat Na OC2H5 C6H5 O H 2 C C COOC2H5 + C2H5OH Etil benzoat Etil benzoilasetat O H3C C OC2H5 + Etil asetat CH3CN Na OC2H5 -C2H5OH Asetonitril O H3C C CH2-CN Siyano aseton DENEYSEL KISIM Asetoasetik Ester Eldesi: 50 ml.9 ml) kuru etil asetat ve 1. Not: Bu reaksiyonda kuru etil asetat kullanılması önemlidir.

Tepkimede. sodyum bikarbonatla suda çözünen tuzu oluşturularak süzme yolu ile bu polimerik üründen ayrılabilir. salisilik asit ve asetik asit anhidritinden elde edilir. Elde edilen ham aspirin. Saf aspirin bu rengi vermez (Nedenini düşününüz). polimerik yapıda bir bileşik de oluşabilir. Daha sonra asit katılarak tekrar aspirin elde edilir. Ürünün saflığı tepkimeye girmemiş salisilik asidin kontrol edilmesiyle saptanabilir. Bu işlem FeCl3‟ün sulu çözeltisiyle yapılır. toluen. etilasetat ya da asetondan kristallendirilerek saflaştırılır. Aspirin. Genel Reaksiyon COOH + OH H3C O O O CH3 H3PO4 COOH O O C CH3 O + H3C OH Salisilik asit Asetik anhidrit Asetil salisilik asit (Aspirin) Asetik asit O OH C OH O + H3C O Cl + N C OH O O C CH3 + N HCl Asetil Klorür 35 . eğer salisilik asit varsa FeCl3 çözeltisiyle şiddetli mor renk verir. Tepkime asit katalizlidir ve salisilik asidin fenolik grubunun asetillenmesinden ibarettir.DENEY 6 ASETĠL SALĠSĠLĠK ASĠT (ASPĠRĠN) SENTEZĠ Çok yaygın bir analjezik olan aspirin adıyla bilinen asetil salisilik asit.

yöntem: 150 ml‟lik bir erlen içine 1. 10 ml daha buzlu su katılarak bir buz banyosu üzerinde soğutulduktan sonra Büchner hunisinden süzülür. Bu süre sonunda erlen ısıtıcıdan alınarak çözeltinin sıcaklığı 35-40°C oluncaya dek bekletilir. Bunun üzerine 4 ml asetik anhidrit ve 0. Kuru ham aspirin 150 ml‟lik bir beherin içine alınır ve 20 ml doymuş NaHCO3 çözeltisi eklenir. Gaz çıkışı bitene dek karıştırılır. kadar tutulur.Genel Mekanizma Deneyin Yapılışı: 1. Karışım buz 36 . Üzerine 3-4 ml soğuk su katılır ve 5 dk. Bu sıcaklıkta katı aspirin kristalleri oluşur. süzüntü bir behere alınır. bir ısıtıcı üzerinde sürekli karıştırılarak 70-80°C civarında 10 dk. Erlen. üzerine yavaşça 6 M HCl karıştırılarak eklenir. daha beklenir. 25 ml su ile yıkanır ve üzerindeki su olabildiğince uzaklaştırılır.5 ml derişik H2SO4 ya da fosforik asit katılır (Dikkat: Asetik anhidrit ve derişik sülfürik ve fosforik asit cildi tahriş eder). Bunun için süzgeç kağıdı arasında suyu alındıktan sonra havada kurutulur.38 g salisilik asit konur. geriye kalan katı Büchner hunisinden süzülür.

verim hesaplanır. Buhar banyosu üzerinde 20 dakika ısıtılır. Ağdalı çözeltiye 20 g buz ve 30 ml su karışımı ilave edilir. Saf aspirin iki kez benzenden kristallendirilir. Trompta süzülür. Balon alınır ve 7 g salisilik asit ve 4 g (4 ml) piridin konur. Soğutucuya tutturulur. Su ile yıkanır. oluşan kristaller süzülür.banyosu üzerinde kristaller oluşuncaya dek soğutulur. 2. 37 . Yöntem: ASPĠRĠN (Asetil klorürden sentezi) Ufak bir balona tepesinde kalsiyum klorür tüpü bulunan bir hava soğutucusu bağlanır. NOT: Aspirinin erime noktası kısmi bozunmadan dolayı 130-135° arasında değişir. aseton ya da etilasetatdan kristallendirilir. Balon soğuk su ile soğutulur. buzlu su ile yıkanır ve havada kurutulur. Viskoz çözelti katı oluncaya kadar şiddetli karıştırılır (1-10 dakika). Toluen. Her bir ilaveden sonra balon çalkalanır. Aspirin kristalleri iğne şeklindedir. 1‟er ml‟lik porsiyonlar halinde 9 ml asetil klorür ilave edilir. Eğer ısıtma banyosu önceden 100-120° ye ısıtılırsa ya da hızlı ısıtma işlemi uygulanırsa erime noktası 134-135° olarak gözlenebilir.

DENEY 7 NÜKLEOFĠL AROMATĠK SÜBSTĠTÜSYON REAKSĠYONLARI Benzen halkasının yapısı göz önüne alındığında nükleofil reaktiflerin benzen halkasına saldırısının elektrofil reaktiflere nazaran çok güç olacağı kolayca anlaşılır.ve az miktarda p.mevkilerinde daha fazla elektron çekmekte ve elektrofilik saldırı başlıca m-pozisyonunda mümkün olmaktadır.nitrofenole dönüşür. Elektrofil aromatik sübstitüsyonda –NO2 grubu o. H Nu H E (A) (B) Böylece bir nükleofil reaktif yardımıyla aromatik halkada meydana gelen sübstitüsyon reaksiyonuna „Nükleofil Aromatik Sübstitüsyon‟ adı verilir. Çünkü halkanın π elektron bulutunun yaklaşan elektronca zengin nükleofili itmesi söz konusudur ve π orbital sisteminin negatif yüklü intermediatta (A) iki ekstra elektronun delokalize edilebilme kabiliyeti çok düşüktür ve dolayısıyla Wheland intermediatı (B)‟na göre A çok daha düşük kararlılığa sahiptir. Aynı nedenle nükleofilik saldırı başlıca o. Örneğin nitrobenzen KOH ile hava ortamında ısıtıldığı zaman başlıca o. Bir sübstitüent içermeyen benzen halkasında bir nükleofil reaktif yardımıyla gerçekleşecek bir sübstitüsyon yukarıda açıkladığımız nedenden dolayı olası değildir. Ancak eğer benzen halkasında kuvvetli bir elektron çekici bir sübstitüent mevcut ise bu durumda bir nükleofil reaktifin saldırısı mümkün olabilir.pozisyonlarında gerçekleşir. O N O OH O N O H OH O N O OH +H+ (I) O N O H OH O N O H OH O N O H OH (II) (III) 38 .ve p.ve p.

bir nükleofil reaktifi göstermek üzere bir nükleofil aromatik sübstitüsyon. Buradan :OH. :H-„ın ayrılmasını sağlamak için ortama bir oksitleyici ilave edilir. K3Fe(CN)6 hava oksijeni hidrür (:H-) ayrılmasını sağlayan oksitleyicilere örnek teşkil edebilir. Br-.Bimoleküler yer değiştirme 2. Cl-. Bunun sonucu olarak. (Ar: X: aril halojenürler) Nükleofil aromatik sübstitüsyon : 1. İki basamak halinde gerçekleşen bu sübstitüsyon „Bimoleküler yerdeğiştirme‟ olarak bilinir.hidrür grubundan daha iyi ayrılan grup özelliklerini gösteren grupların da aromatik halkadan ayrılması ve yerlerine nükleofil grupların başlıcaları. Böylece aromatiklik yeniden sağlanır.„ın ayrılması olanaklıdır. bu gruplar halojen atomunu nükleofilik sübstitüsyona karşı aktifleştirirler. Nükleofil reaktiflerle benzen halkasında olduğu gibi sübstitüsyon reaksiyonu verebilir. + N Piridin NH2 N + NH3 H NH2 N NH2 + NH2 + H2 2-aminopiridin Nükleofil aromatik sübstitüsyonda :H. 39 . 1-Bimoleküler Yerdeğiştirme: Bir aril halojenürde halojen atomuna göre o.çok zayıf ayrılan bir gruptur. Genel olarak :Y. KNO3.İntermediat yapılar içinde en önemlisi (I) yapısıdır. -NR2 ve SO32. :H.dir. bir nükleofil reaktifin böyle bir aril halojenüre saldırısı halojen atomunun nükleofil grup ile yerdeğiştirmesine yol açar. Piridin halkası da içerdiği elektronegatif azot‟un elektron çekici etkisi nedeniyle. :OH. Ar:X + :Y Ar:Y + :X Not: Aril halojenürler alkil halojenürlerden daha az reaktiftirler.ise çok daha iyi ayrılan bir gruptur ve bunun ayrılmasıyla yeniden nitrobenzene varılır. nükleofilik aromatik sübstitüsyona karşı 2-pozisyonunda aktifleştirilmiştir.veya :H.ve (veya) p-pozisyonlarında elektron çekici sübstitüentler bulunduğu zaman.Eliminasyon-Katılma şeklinde olabilir.

örneğin klorobenzen.ve (veya) p-yerlerinde bulunabilen elektron çekici sübstitüentlerin başlıcaları ise. Nükleofilik aromatik sübstitüsyon reaksiyonuna örnek olarak iyodobenzen sentezini görelim. CN-. –NO2. -SO3H. Bir aril halojenür. -N(CH3)3+. nükleofil aromatik sübstitüsyon ancak çok kuvvetli bazlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. -CHO.NH3. 2-Eliminasyon-Katılma: (Benzin oluşumu) Aril halojenürler o. yani nükleofili reaktiflere karşı bir aktifleşme söz konusu olmadığı zaman. -COR-CN‟ dir. Arendiazonyum tuzu bir nükleofil reaktifin saldırısı ile kolayca sübstitüsyon reaksiyonu verebilen bileşikleridir. NH2 Cl H + Na NH2 . Böyle bir durumda nükleofil aromatik sübstitüsyon. Bu sübstitüsyon reaksiyonlarında diazonyum tuzundan N2 ayrılır ve yerine aromatik halkaya bir nükleofil grup bağlanır. sıvı amonyak içinde çok kuvvetli bir baz olan amid iyonu -:NH2 ile muamele edilirse önce bir eliminsyon ile intermediat olarak „Benzin‟ oluşur ki bunu izleyerek bir katılma sonucu anilin meydana gelir. bimoleküler yerdeğiştirme ile değil farklı bir mekanizma ile olabilir ki bu mekanizma „Eliminasyon-katılma‟ yada „Benzin‟ mekanizması olarak tanımlanır. Yalnız daha önce diazonyum tuzlarının oluşumunu ve reaksiyonlarını kısaca hatırlayalım.ve (veya) p-yerlerinde elektron çekici sübstitüentler içermedikleri zaman. NaCl Benzin Anilin + NH3 Benzin çok reaktif olup benzen halkasındaki elektron bulutundan ayrı olarak 2sp2 hibrit orbitalinin girişiminden oluşmuş ve bir ilave bağ içerir.1) Ar:X + :Y X Ar Y (yavaş) Karbon iyonu 2) X Ar Y Ar-Y + :X (hızlı) :Y=OH-. Ar-N2 + :Y Ar-Y + N2 Reaksiyon Hızı=k[ArN2] ile tanımlanır ve reaksiyon şu mekanizmayı izler: 40 . -NO. H2O o. -COOH. NH3.

H2O Ar-OH CuCl CuBr Ar-Br Ar-NH2 1o amin HONO 0-5o C Ar-N2 Arendiazonyum tuzu KI CuCN Ar-Cl 2 Ar-CN Ar-I (1) HBF4 (2) ısı H3PO2.N N yavaş N N + :Y hızlı Y Cu2O. Cu. H2O Ar-F Ar-H 41 .

5 ml. Soğuyan karışıma %10‟luk NaOH çözeltisi. Elde edilen diazonyum tuzu çözeltisi 125 ml. H2SO4 ilave edilir ve sonra bu çözeltiye 3. Beher içindeki karışımın sıcaklığı 5 oC‟nin altına indikten sonra bir damlatma hunisi yardımıyla 2. Böylece elde edilen çözelti fenil diazonyum hidrojen sülfat çözeltisinden ibarettir. si ilave edilirken KI‟ lü nişasta kağıdı ile ortamda nitrit asidin fazlasının bulunup bulunmadığu kontrol edilmelidir. bir destilasyon balonuna süzülüp destillenir. KI‟ lü nişasta kağıdı üzerinde derhal mavi bir renk meydana getirmese nitrit ilavesine azar azar devam edilmeli ve her ilaveden sonra 5 dakika kadar beklenmelidir. 42 . KI „ün 7. lik bir beher içine 20 ml. çözeltisi ilave edilir. Eğer beherdeki reaksiyon karışımının sıcaklığı 5 oC‟nin yukarısına çıkarsa damlatmaya ara verilir ve beher içine az miktarda buz parçası katılır. Karışım 2-3 saat su ile soğutulur ve sonra balonun ağzına bir yükseltme borusu takılır ve bir su banyosu üzerinde azot gazı çıkışı bitinceye kadar dikkatlice ısıtılır. lik kısımlar halinde ilave edilmeli ve sıcaklık 5 oC‟nin yukarısına çıkarılmamalıdır. Daha sonra reaksiyon karışımı soğutulur. lik bir balona aktarılır. Ele geçen destilat bir ayırma hunisine aktarılır ve alttaki iyodobenzen fazı kuru ufak bir erlene alınır.7 gr. Diazolandırmanın sonuna doğru NaNO2 ilavesi daha yavaş yapılmalıdır. Buz ilave edilir. K. CaCl2 ilavesiyle kurutulur.75 ml anilin katılır. Bunun içinde nitrit çözeltisinin son 3ml. su konulduktan sonra karıştırarak yavaş yavaş 3. Üzerine yavaş yavaş ve çalkalayarak 5. Çözeltiden alınan 1-2 damla.7 gr NaNO2‟in 12 ml.DENEYSEL KISIM Ġyodobenzen Eldesi: 125 ml. Verim: yaklaşık 5. der. diazolandırmanın sona erdiğini gösterir.N: 185-190 o C olan fraksiyon toplanır. sudaki çözeltisi yavaşça ve hızlıca karıştırılarak (bir baget ile) damlatılır. Reaksiyon karışımından alınan 1-2 damla çözeltinin KI‟ lü nişasta kağıdı üzerinde renklenme verdiği an. Bundan sonra reaksiyon karışımına su buharı destilasyonu uygulanır. Beherin içine bir termometre konulur ve dıştan buz ile soğutulurken içine ufak parçalar halinde yaklaşık 35 gr.75 ml. karışım bazik oluncaya kadar (pH kağıdı ile kontrol edilir) dikkatlice ilave edilir ve oluşan fenol (yan ürün) sodyum fenoksit halinde tutularak su buharı destilasyonu sırasında geçmesi önlenir. NaNO2 çözeltisi anilinyum sülfat çözeltisine en fazla 2-3 ml.5 gr‟dır. Azot gazı çıkışı gözlenir. ( ortamda bulunan serbest HNO2 renklenmeye neden olur).

1981. Organik Kimya Araştırma Enstitüsü. İstanbul. 4.REFERANSLAR 1. “Deneysel Organik Kimya”. Graham Solomons. İstanbul. 2. Boğaziçi University. Editörler: Gürol Okay. “Experimental Organic Chemistry”. Dr. Ediz Taylan. Karadeniz Tektnik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Doç. Belma Hasdemir. Dr. Dr. Ayşe Yusufoğlu. 2001. 3. 2002. Yılmaz Yıldırır. „Denel Organik Kimya‟ Ankara Üniversitesi.7. 2. Fen Fakültesi. “Organik Kimya”. Prof. 43 . 2005. Türkçe çeviri. İstanbul Üniversitesi Yayınları. Basım çevirisi. Organik Kimya Labaratuvarı II Deney Föyü. Baskı. 5. Hülya Çelik. Ankara. Yrd.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->