P. 1
Edebi_Sanatlar_turkvip

Edebi_Sanatlar_turkvip

|Views: 137|Likes:
Yayınlayan: Hakikat Ar

More info:

Published by: Hakikat Ar on Jul 06, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2011

pdf

text

original

EDEBİ SANATLAR TEŞBİH: Aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan iki varlıktan zayıfı kuvvetliye, çirkini güzele benzetme

sanatıdır. Kelimenin gerçek anlamıyla yapılan teşbihte en az iki, en fazla dört öğe bulunur. Benzeyen: Birbirine benzetilen kavramlardan güçsüz olanıdır. Kendine Benzetilen: Benzetilen kavramlardan güçlü ve üstün olanıdır. Benzetme Yönü: Benzeyenle, benzetilen arasındaki ortak yöndür. Benzetme Edatı: Teşbih sanatının yapımında kullanılan edattır. Durmuş bir saat gibiydi, durup geçmeyen zaman. Poyrazla söyleşir gibi yaprakların sesi. İSTİARE: Teşbihle benzerlik gösteren bir sanattır. Teşbihte iki öğe bulunurdu ( benzeyen ve kendisine benzetilen ). İstiare ise bunlardan sadece biriyle yapılan sanattır. " Aslan asker " ifadesi teşbihtir fakat askerlerin yerine " Aslanlarım " ifadesini kullanırsak istiare olur. Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın Ey gonca bu cemiyeti her dem mi sandın. Aslanlarımız İstanbul'u kuşattılar. Mor menekşe boyun eğmiş. ÖRNEK: Kurban olam kurban olam Beşikte yatan kuzuya Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır? A) Cinas B) İstiare C) Benzetme D) Kişileştirme E) Abartma

ÇÖZÜM: Herhangi bir benzetmede sadece benzeyen ya da benzetilen bulunuyorsa buna istiare denir. Yukarıdaki dizede bebek kuzuya benzetilmiştir. Dörtlükte benzeyen "bebek" kullanılmamış, onun yerine benzetilen "kuzu" kullanılmıştır. CEVAP: B KİNAYE: Gerçek ve mecazi anlamları olan bir sözü, onun mecazi anlamını kastederek söyleme sanatıdır. Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın? Yumdu ela gözlerini dünyaya. ÖRNEK:

1

"-Ey benim sarı tamburam, Sen ne için inilersin? -İçim oyuk, derdim büyük; Ben onun'çün inilerim." Sazın gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlatılmak istenen başka bir şeydir. Böyle bir yazım sanatı (edebi sanat) aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Güleriz ağalanacak halimize B) Şu karşıma göğüs geren, Taş bağırlı dağlar mısın? C) Sakiler meclisten çekmiş ayağı. D) Kısmetindir gezdiren, yer yer seni. Arşa çıksan, akıbet yer yer seni. E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını (79) ÇÖZÜM: A => tezat C => tevriye D => cinas E => kişileştirme Sazın gerçekten için oyuktur. Diğer taraftan dertlerin sazın içini oyması mecazlı bir ifadedir. Dağların yamaçları gerçekten taşlıdır. Bu dağlar sevgiliye ulaşmayı engellediği için de taş bağırlıdır ki mecazlı bir ifadedir. Verilen dörtlükte ve B seçeneğinde kinaye sanatı yapılmıştır. CEVAP: B MECAZ-I MÜRSEL: Kelimelerin iki manası vardır: biri gerçek diğeri gerçek olmayan manasıdır. Bir kelimenin gerçek manasından sıyrılarak değişmeceli manada kullanılması sanatına mecaz-ı mürsel denir. Fakat kelimenin gerçek anlamıyla alakası olmamalıdır. Bu sanatın oluşması için: kelime mutlaka mecaz manalı olmalıdır ve kelime ile yerine kullanılan varlık arasında benzetme amacı güdülmemelidir. Evet, sabah olacaktır, sabah olur geceler Tulu-u haşre kadar sürmez akıbet bu sema Bu mavi gök size bir gün acır, melul olma Yedi iklimi cihanın duruyor karşında ÖRNEK: Anavarza at oynağı Kana bulanmış gömleği. Kıyman a zalımlar kıyman Kör karının bir deyneği. Yaşlı kadının öldürülen tek oğlu için duyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır? A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme B) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma C) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma

2

D) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama E) Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili başka şeyleri bir sıra gözeterek anlatma (88/II) ÇÖZÜM: A => tecahül-i Arif B => tevriye D => hüsn-ü tahlil E => Lütf-ü neşr, sanatları tanımlanmıştır. C seçeneğinde ise 'deynek' kelimesiyle 'kadının öldürülen oğlu' kastedilmiştir. Dolayısıyla sözcük, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanılmıştır ki buna da Mecaz-ı Mürsel sanatı denir. CEVAP: C HÜSN-İ TAHLİL: Bir olayın gerçek sebebini inkar ederek, bu gerçek sebep yerine hayali ve şairane bir sebep getirme sanatıdır. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna Yarab ne güneşler batıyor. Bir gün dolu dizgin koşan atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla ÖRNEK: Yapıtlarında daha çok kırsal kesim insanlarını anlatan birkaç yazar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'yla görüşmeye gider. Bu ilgiden çok hoşnut olan Yakup Kardi, bir ara merakla konuk yazarlara, nerelerden geldiklerini sorar. Yazarlardan biri gülerek: "Yaban'dan geliyoruz üstat, Yaban'dan!" der. Bu parçada geçen "Yaban'dan geliyoruz" sözünde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır? A) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme B) Bir sözcüğü alışılmış anlamın dışında bir anlamda kullanma C) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma D) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanma E) Söz arasında, bilinen bir duruma işaret etme (90/II) ÇÖZÜM: 'Yaban' kelimesi hem Yakup Kadri'nin romanı 'Yaban' hem de 'uzak yer' yer anlamında kullanılmıştır. Yaban kelimesi gerçek ve mecaz anlamı kastedilerek kullanılmıştır. CEVAP: D TEZAT: Ortak yanları bulunan iki kavramı birini gerçek diğerini mecazi manada kullanma sanatıdır. Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi Saçımı bembeyaz eden bahtım. Karlar altında nev baharım ben TECAHÜL-İ ARİF: Bilinen bir hususun nükte amacıyla bilmezlikten gelerek anlatma sanatıdır. Sözü yazdım da kalmış öbür entaride

3

Ey kimsesizler elveriniz kimsesizlere Onlardır ancak el verecek kimse sizlere 4 .Vadiniz buse mi. D) Derdüm çoktur hangisine yanayım Yine tazelendi yürek yarası E) Yükseğinde büyük namlı karın var Alçağında mor sümbüllü bağın var (91/II) ÇÖZÜM: A seçeneğinde geçen 'Ah çekmek' ile dağın taşın erimesi. vuslat mi ne idi unuttum Altında mı üstünde midir Cennet i ala El hak bu ne halet bu ne hoş ab u hevadır TEVRİYE: Birden fazla anlamı olan bir kelimeyi herkesin bildiği anlam dışında. mana bakımından farklı olan iki kelimeyi şiirde bir araya getirmek suretiyle yapılan sanattır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın ÖRNEK: Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır? A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir Gözüm yaşı dermeni yürütür B) Bu topraklar ecdadımın ocağı Evim. Ne halden anlayan bulunur. 'Göz yaşıyla' değirmenin çalışmaya başlaması ifadelerinde abartma sanatı vardır. Şeriatın ne mübarek nizamdır ey Cem ! Kanmadık gayş eden bu maviliğe MÜBALAĞA: Herhangi bir olayın olduğundan fazla büyütülmesi ya da küçültülmesiyle yapılan sanattır. CEVAP: A CİNAS: Şekil ve söyleyiş bakımından sesteş. köyüm hep bu yerin bucağı C) Ne doğan güne hükmüm geçer. en uzak manasıyla kullanma sanatıdır.

CEVAP: C İNTAK: İnsan olmayan varlıkları. bülbül ağladı. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır TENASÜP: Manaca alakalı kelimelerin şiirde belli bir düzene göre dizilmesidir. özellikle hangisine baş vurulmuştur? A) Birbirine karşıt durumlardan yararlanma B) Birbirini çağrıştıran sözcükler kullanma C) İnsana özgü kavramları doğaya aktarma D) Halk söyleyişine yer verme E) İnsan ve toprak ilişkisini işleme (76) ÇÖZÜM: Dörtlükte kullanılan 'karın'. Menekşe külahını kaldırdı." dörtlüğünde işlenen duyguyu görünür kılmak için aşağıdaki yollardan. 'toprağın karnını yarmak.Uğrarız sadmesine her gelenin Bu da bir çiftesidir bize hergelenin TEKRİR: Herhangi bir kelimenin şiir içinde birden fazla tekrarlanmasıyla oluşan sanattır. 'gülle karşılamak'. yüzünü yırtmak. 'yüz'. Bu ifadeler. Doğru cevap C seçeneğidir. gülle karşılamak ve sadık yar olmak' anlamlarında kullanılarak doğaya aktarılmıştır. insanmış gibi konuşturma sanatıdır. ÖRNEK: " Karnın yardım kazmayınan belinen Yüzün yırttım tırnağınan elinen Yine beni karşıladı gülünen Benim sadık yarim kara topraktır. TEŞHİS: İnsan olmayan varlıklara insan özelliği verme sanatıdır. Gül ağladı. Her sabah başka bahar olsa da ben usandım Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım SECİ: Düz yazıda kafiyeli kelimelerin kullanılmasıdır. 'dost' gibi ifadeler insana özgü kavramlardır. 5 .

Tenimde bir yara işler gibisin. oku yaz Garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü Gönül yarası desem Değil Ekmek parası desem Değil Öyle dert ki Dayanılır şey değil Gördüm deniz denilen bir başlı ejderi Gündüz denizlerde sönerken baktık Ve çobanlar gibi dallar yaktık Her sabah başka bahar olsa da ben uslandım Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım Hırsızların kaçması mahalleyi ayağa kaldırdı Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır 13. Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşbih (benzetme) B) Tezat C) İstiare D) Kinaye E) İntak (konuşma) (89/II) ÇÖZÜM: İnsan dışındaki varlıkları konuşturma sanatına 'intak' denir.Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna: . 7. 24. mintan delik Yen delik. 5. 3. Rus güzelleri Sessiz haremde her biri endamlı bir peri Ben toprak oldum yoluna Sen aşırı gözetirsin Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın Bu eller miydi masallar arasında Rüyalar uzattığım bu eller miydi Arzu dolu yaşamak dolu Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan Bükün boynunuzu bayraklar bükün Cep delik. 6 . 21. 15. kaftan delik Kevgir misin be kardeşlik Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm hayli zamanda İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Durmuş bir saat gibiydi durup geçmeyen zaman Düşün mü. 12. 20. tam onu koparacağı sırada. konuş mu. unut mu ? Düşünür ağaçlar aylarca gelecek baharı Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer Eyleme vaktini zayi deme kış. CEVAP: E Aşağıdaki dizelerde geçen sanatları belirtiniz 1. 10. cepken delik Kol delik. elini uzattı. Venedik. ÖRNEK: Adam. 16. 6. yaz. Verilen cümlede menekşe konuşturularak intak sanatı yapılmıştır. 19. sus mu. 14. 2. 4. 23. 22. mor menekşe: "Bana dokunma!" diye bağırdı. 17. Ahır ağardı tan yeri reisi cibalden Serhadde yol göründü Acem tahtgahına Altında mı üstünde midir cennet-i ala Elhak bu ne halet. bu ne hoş ab-ı hevadır Ani üzüntüyle bu rüyadan uyandım Tekrar alev gömleği giymiş gibi yandım Aslanlarımız Çanakkale'yi kuşattılar Bambaşka Leh. 18. 11. 8. 9. Macar.

35. 43.25. ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir. 32. maçı kazanmanın heyecanını yaşıyor Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda Mazi yosunla örtülü bir göl ki yok dibi Mevsim serin ve bahçede yaprak yığın yığın Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi Saçımı bembeyaz eden bahtım O kadar çaldı ki yürekten Türküler aşındırdı kavalı Ölüm indirmede gökler. 44. 38. 27. saçılış. 33. hür denizde uçar hür ufuklara Uğrarız sadmesine her gelenin Bu da bir çiftesidir bize hergelenin Üsküdar. bu ulu rüyayı görenler şehri Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna Yarab ne güneşler batıyor Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri İşveyle devriliş. 30. örtünüşleri Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına 7 . Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır Kanlı bir gül ağzında ve mey kasesi elinde Karlar altında nevbaharım ben Kayseri. Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri Ses demir. 39. 37. 26. savrulur enkaz-ı beşer Rüya gibi bir yazdı. vuslat mı ne idi unuttum Talih bana dönse nazikane Bir yıldız verse malikane Bigane kalır o iltifata İstanbul'a dönmek isterim ben Üçüncü tabağı da bitirdi Ufkunda bir dakika görünmeksizin kara Hür gökte. 31. 42. 40. Sözü yazdım da kalmış öbür entaride Vadiniz buse mi. 41. 34. su demir ve ekmek demir 36. 28. 29. Yarattın hevesinle.

Tekrir (Yineleme). Günler. Terdîd. Îham… 1-) MECAZ ( DEĞİŞMECE ) Bir sözcüğün gerçek anlamlarından (temel ve yan anlamlarından) sıyrılarak.mesela bir suya benzetilerek mecaz gerçekleştirilmiştir.dış ilgisiyle mecaz gerçekleştirilmiştir. İğneleme) B-) Anlama Dayalı Söz Sanatları Hüsn-i Talil (Güzel neden bulma)."akıp" sözcüğü. İktibas. akıcı bir maddeye. Sözcükler cümle içerisinde ya da en azından başka sözcüklerle öbekleşerek mecazlı anlam kazanır. Tecâhül-i Ârif (Bilip de bilmezlikten gelme ). ad aktarması) Her iki durumda da sözcüğün gerçek anlamından (temel ve yan) uzaklaşıp başka bir sözcüğün yerini alması. eğretileme. Teşhis (Kişileştirme). tariz. * " Günler akıp gidiyor. Leff ü Neşr. mecazlı öbeklerin en tipik örnekleridir. İstiare (Eğretileme / Deyim Aktarmaları). içindeki suyu içmiştir. Atasözlerinde de mecaz bolca kullanılır. bir başka deyişle "benzetme ilgisine dayalı" mecazlar (Benzetme. İstifham (Soru sorma). 8 .EDEBÎ SANATLAR ( SÖZ SANATLARI ) A-) Mecaza Dayalı Söz Sanatları Mecaz (Değişmece)."bardak" sözcüğü "su" sözcüğünün yerini almıştır. başka bir sözcüğün yerinde kullanılmasıdır. Benzerlik söz konusu değildir. Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması.değişmece yoluyla "geçip" sözcüğünün yerini almıştır. Rücû. kinaye. Tezat (Karşıtlık). * "O kadar susamış ki bardağı bir dikişte bitirdi. İntak (Konuşturma). değişim söz konusudur. Tevriye. Sözcüğe mecazlı anlam yüklenmesinde iki ana yöntem vardır: a) Benzetmelerden yararlanılarak gerçekleştirilen anlam aktarmamaları. Deyimler." Sözü edilen kişi bardağı değil. İç . Tariz (Dokundurma. kişileştirme. Kinaye (Değinmece). İrsâl-i Mesel. Telmih (Hatırlatma). abartma) b) Benzetme dışı ilgilerle gerçekleştirilen mecazlar (Mecaz-ı mürsel. Düz Değişmece) Teşbih (Benzetme). Tenasüp (Uygunluk)." Akmak sözcüğü mecazlıdır. Mübalağa (Abartma).

Mesela yukarıdaki kullanımlarda günlerin. Duygular akıcı bir maddeye benzetilmiş." (deyim) * "Seni görünce kirişi kırdı tabii. sözcüğün yeni kazandığı anlamın gerçekte mümkün olup olmadığına bakmaktır." (soyut. * "Bu işçi biraz daha pişmek ister. su getir. argo ve atasözü düzeylerinde görülebilir: * "Lodos soğuğu kırdı. "Çocuğu çok sıkıyorlar. "Bu acı olay hepimizi derinden etkiledi." Anlamı: Düzeyi: 9 .UYARI Mecazlı kullanımı ayırt etmenin bir yolu da. "Bakanın istifasından sonra yoğun bir koltuk kavgası başladı." Anlamı: Düzeyi: 3. Su içerken bardağın "bitmesi" şöyle dursun." (argo) * "Bu boş kafalar gelişmemizi engelliyor." (atasözü) Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. "Babam: 'Kalk." (deyim) * "Ateş düştüğü yeri yakar.'dedi." (argo) * "Ana sorunumuz bu değil. "alkış" ve "bravo" larla dışarıya döküldü. olgunlaşmak anlamında) *Barış umutları yeşerdi." Anlamı: Düzeyi: 5." (tecrübesizlik ) * "Ölçülü davranışları vardı. deyim." Anlamı: Düzeyi: 6. kardeşim oralı olmadı." Anlamı: Düzeyi: 4. "Bildiğim kadarıyla o evine bağlı bir insandır. bir zerresinin eksilmesi bile düşünülemez." (soyut. ÖRNEKLER *"Duygularımız içimize sığmadı. gerçek bir su gibi akması mümkün değildir." (seviyeli) DİKKAT! Mecaz anlamlılıklar sözcük." (sözcük düzeyinde) * "Onun ne zamandır kırdığı ceviz kırkı aşıyordu zaten. "Sizin böyle bir işte harcanmanızı istemem."sığmamak" ve "dökülmek" sözcükleri mecazlı kullanılmıştır." (soyut." (sözcük) * "Borsada kaybedince kafayı yedi." Anlamı: Düzeyi: 2. hoş anlamında) * "Olaylara bir de bu gözle bakmalısın." (sözcük) * "Her işte kılı kırk yarardı." (anlayış anlamında) * "Yeni idarecimizin davranışları hamdı. oluşmak anlamında) * "Serin ama tatlı bir ilkbahar akşamıydı.

" Anlamı: Düzeyi: 10." Anlamı: Düzeyi: 15. "Sanıyorum bu işte onun da parmağı var. "Biz ne dersek diyelim karşı duruyor." 10 . "Su testisi su yolunda kırılır. "Ne diyelim. "Hayatımda onun kadar tilki bir adam görmedim. "Bu öğrenci diğerinden bir gömlek daha bilgili. bildiğinden şaşmıyordu. Gerçek anlam Çok sövmek : Kolayca kandırılabilen: Hapishane: Esrar: Öldürmek: Argo anlam kalaylamak keriz dam. sana bir şey diyen mi var?" Anlamı: Düzeyi: 14. "Taşıma su ile değirmen dönmez." Anlamı: Düzeyi: 9." Anlamı: Düzeyi: 12. bir sözün başka bir söz yerinde kullanılmasıyla oluşturulan mecazlardır. "Hiçbir şeyi beğenmez. "Oturup dururken ne parlıyorsun. İç -dış ilgisi * "Anne. başka bazı ilgilerle. delik." Anlamı: Düzeyi: Argo Düzeyinde Mecaz: Toplumda herkesçe kullanılan dilden ayrı olarak belirli kesimlerce kullanılan ancak genel dilin içinde yer alan ve ondan türeyen özel dile argo denir. talih bizimle oynuyor. "Vatan borcu biter bitmez ordayım. çamaşır kazanı kaynadı." Anlamı: Düzeyi: 11. kodes.gel!" * "Üstünü çıkarıp yatağa uzandı." Anlamı: Düzeyi: 13. "Ağzı süt kokan sanatçılar bile bize akıl vermek istediler." Anlamı: Düzeyi: 16. her şeye burun kıvırırdı." Anlamı: Düzeyi: 17." Anlamı: Düzeyi: 8. kafes ot nallamak 2-) MECAZ-I MÜRSEL (AD AKTARMASI/DÜZ DEĞİŞMECE) Benzetme ilgisi söz konusu olmadan.7.

" * "Bu sahalarda nice altın ayaklar top koşturdu. bölge. arabayı arkaya bırakınız. yön. çağ ."düşünce" yerine somut olan kafa." * "Üniversitedeki kürsüsünde yıllarca çalıştı. "Marmara'da her yelken / Uçar gibi neşeli.eser ilgisi * "Davetlilere piyanosuyla önce Çaykovski. "Sen bu otobüsle git." Somut bir varlık olan "Türk insanı." * "Batı ve Doğu." 7. inanç ve felsefe yönünden hem birbirini etkilemiş hem birbirine uzak durmuştur." Soyut ." 6." 11 . sonra Mozart çaldı." * "Şofben yanıyordu." Neden . rengi atmış bir şapka. soyut olan "Türklük" kullanıldı." Yer. kafası ve yüreğiyle toplumun güvencesidir. "Koştu yokuş aşağı. * "Gençlik." 5." * "Motor gece karanlığında yükünü Bartın'a boşalttı.insan ilgisi * "Eve haber verip geleyim." "Gençler" yerine soyut olan "gençlik". ben Bartın'a bineceğim. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz." * "Adresi bir de şu büfeye sorsak mı?" * "Sizin işinizi şu masa halleder beyefendi." 4.bütün ilgisi * "O zamanlar bu gazetede usta kalemler vardı." Parça ." 3.somut ilgisi * "Türklük yüreğini dağlasın gayrı/Cihan da bizimle ağlasın gayrı.duygu" kavramları yerine somut olan "yürek" kullanıldı." 2."cesaret. "Tiyatroda oynamam konusunda bütün mahalle beni destekledi.Türk milleti " yerinde." * "Bu depoyla Düzce'ye kadar gideriz.sonuç ilgisi * "Hay mübarek! Bereket yağıyor bereket!" * "Bahar aylarında rahmet düşmezse ürün iyi olmaz." * "Ankara bu notaya cevap vermekte gecikmedi. "Çocuk kitapları birinci hamura basılmalı. 1." * "Şimdi de biraz Yûnus Emre okuyalım mı?" * "Pikapta Münir Nurettin dönüyordu." Sanatçı . "Ön sokakta yer yok." * "Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. "Depremden sonra Düzce geceyi sokakta geçirdi.* "Ne zamandır evde tencere kaynamıyor.

Benzetme Yönü ( BY ): Aktarılan özellik 4.Kendisine Benzetilen ( KB ): Özellikçe güçlü olan 3. "Turistler bu tur için yeni lokomotifler yerine buharlıyı tercih ediyorlar. ÖRNEK "Kutu gibi bir dairede oturuyor. köy türküleri Ana sütü gibi candan Ana sütü gibi temiz." 3-) TEŞBİH ( BENZETME ) Anlatımı güçlendirmek amacıyla. Benzetme yönü ve benzetme edatı yardımcı öğelerdir. sanki.Pekiştirilmiş teşbih: Benzetme edatı bulunmayan benzetmedir.. Benzetmenin dört öğesi vardır: 1. Tanzimat'la yüzünü Batı'ya çevirmişti." KB BE B 3. Bunlardan ilk ikisi benzetmenin asıl öğeleridir.. misal. ÖRNEK "Ah bu türküler.Benzeyen ( B ): Özellikçe zayıf olan 2. kadar.Kısaltılmış teşbih: Benzetme yönü bulunmayan benzetmedir. ÖRNEK "Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece " BY KB B 12 . Benzetme.Benzetme Edatı ( BE ): gibi. "Türkiye. aralarında ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan. ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktarma yapılmasıdır." 10. " Benzeyen: Köy türküleri Kendisine benzetilen: Ana sütü Benzetme yönü: temiz ve candan olması Benzetme edatı: gibi 2. "Koparıp öpmek için." 9.Ayrıntılı (Tam) teşbih: Dört öğesi de bulunan benzetmedir. Yardımcı öğeler kullanılmadan da benzetme gerçekleştirilebilir. kullanılan öğeler bakımından çeşitlere ayrılır: 1. güya.8. basacağı toprağı Bütün şehir bekliyor onu dizler üstünde. andırmak. ÖRNEK " Cennet gibi güzel vatan " KB BE BY B Bir benzetmede bu dört öğe her zaman bir arada bulunmayabilir.

" 5."Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü…" 10."Sürüklenen bir kış ölüsüdür zaman." B KB BE BY 4." 9." (tam teşbih." 7. "Annem melek gibi temiz ruhlu bir insandı. gelin alayı gibi sıralandı."Beş altı araba."Bütün gece vagondan vagona un çuvalları taşımış hamallar gibiyiz."Rujlu dudakları açık bir yarayı andırıyordu." 3." 8. pekiştirilmiş benzetmede başlar." ("Melek annem" sözü teşbih-i beliğdir.Yalın teşbih (teşbih-i beliğ) : Benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan benzetmedir. teşbih-i beliğde iyice güçlenir. yaz kış ışıl ışıldır. ÖRNEK " Gül tenli sevdiğim " KB B " Selviler içinde bir alevdir Emir Sultan " KB B "Unutmakta haklısın kömür gözlüm / Haklısın… Bu sözüm sana sitemdir" KB B UYARI ! Tam teşbihte mecaz yoktur. Çünkü bütün sözcükler gerçek anlamlarını korumaktadır. mecaz var." 2."Köpek leşi gibi uyuyor şehir. Aşağıdaki örnekleri bu açıdan inceleyiniz." 11. mecaz yok) "Annem iyilikte."Büyük sahra denen bu kum denizinde daha günlerce hamallık edeceğiz."İyi sözler söylenmiş bir kadın gibi güzelleşiyor dünya." 6."melekti" sözcüğü mecazdır. andırmak. Van Gölü mavi bir çarşaf gibi önüme serildi."Yollar köyleri saran eskimiş çerçeveler " B BY KB 4. Benzetme kısaldıkça anlatım güçlenmekte. küle dönmüşsün."Fırtınada bir deniz feneri kadar yalnızdım. Özellikle "melek" sözünde yoğun bir mecaz anlam vardır."anne" aslında melek değildir." 13 .) Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. çünkü. Mecaz. gözlerinde nem / Ateşe benzerdin.) "Melek annem." KB BE KB BE "Tepegöz gök gürültüsünü andıran bir sesle kükredi. mecaz havası oluşmaktadır."Ovadan bakılınca çelikten dev bir testere ağzını andıran tepeler. dönmek" gibi fiiller ve bunlardan türetilmiş fiilimsiler edat yerinde kullanılabilir."Erciş sapağında. bir melekti. cennete doğru yola çıktı. "Saçların tarumar." (Pekiştirilmiş benzetme." UYARI ! Benzetmelerde "benzemek. Mecaz iyice güçlenmiştir.

ne var?" Şakaklardaki beyazlık kar'a benzetilmiş. "Ve çobanlar gibi dallar yaktık." 20. "Durmuş bir saat gibiydi durup geçmeyen zaman. İstiare." 26. Kapalı İstiare: Sadece benzeyen kullanılır. bir sözün benzetme amacıyla. "Yıldız gibi doğdukça güzel her akşam. bayrağı kaşlarını çatmış bir insana benzetiyor. ÖRN. "dişi kuş"a benzetilmiş." 18.12. "Çatma kurban olayın çehreni ey nazlı hilâl!" Şair. kapalı istiare örneğidir." 25. Bu." 14. kendisine benzetilen) sadece biri söylenerek yapılan benzetmeye istiare denir." 23. "Gözleri çıkarılmış bir âmâ gibi evler. başka bir söz yerine kullanılması olarak da tanımlanabilir." 16. "Acep beni anar m'ola / O kaşları keman şimdi. NOT: Kapalı istiarelerde yalnız Benzeyenin (özellikte zayıf olanın) kullanıldığını biliyoruz. Sadece benzeyen öğesi kullanılmış." 22. Bu tür benzetmelerde Kendisine Benzetilenin özelliklerinden (benzerlik yönünden) bazıları da ipucu olarak kullanılır."Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım." 24. "Ben kendi varlığı içinde taşan / Uçsuz bucaksız bir denizim." 21. "Şiir bir cennet bahçesi / Girmeyene anlatılmaz." 27." 13." 4-) İSTİARE (EĞRETİLEME) Temel öğelerden (benzeyen."kadın". "Yuvayı yapan dişi kuştur. "Gözlerimiz kurşun. ÖRN." 17. açık istiare örneğidir. Ancak benzeyen kullanılmamış. 14 ." Bir atasözü olan bu cümlede. ancak "insan" (kendisine benzetilen) dizede açıkça geçmiyor. "Garibanlar yolunuyor kaz gibi/Hangi kuşun neresini yazayım. Bu. ancak benzeyen (kadın) kullanılmamıştır."Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik."İnsan bir ormandır derdim sana hep." 15. "Şakaklarıma kar mı yağdı. "Kul Mustafa karakolda gezerken /Gülle kurşun yağmur gibi yağarken."Bir bakışı vardı Esma'nın / Kavak yelleri gibi pırıl pırıl. "Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi."Biliyorum / Şiir bir pencere kuşudur. Bu bir istiaredir. elimiz bıçak / Severek öldürdük güzellikleri." 19. İstiareler ikiye ayrılır: Açık İstiare: Sadece kendisine benzetilen kullanılır.

bir kapalı istiare vardır. bal almak ve kanadı kırılmak(ipucu) TÜR: Kapalı İstiare Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. "Bir med günü gökyüzü kurşunla örtülü." 3. su (?) BY: akmak(ipucu) TÜR: Kapalı İstiare * "Gülüm beni terk edecek / Hasretiyle öldürecek." 5. yağmur özlemiyle gökleri gözlüyorlardı."kuş" değil uçmak eylemi kullanılmıştır." B: sevgili (?) KB: gül TÜR: Açık İstiare * "Nice dolaşık yolları çözdüm bıraktım. ÖRNEKLER * "Derinden derine ırmaklar ağlar / Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. kanar. çünkü bu tür benzetmelerde Kendisine Benzetilen bir insandır ve söylenmemiştir." "Uyku" akıcı bir maddeye (mesela suya) benzetilmiştir. ÖRN. Her Kapalı İstiarede ise Teşhis yoktur. ÖRN. "gözlemek" gibi özellikleri buğdaya mal edilmiştir. uçamaz oldu. NOT: Teşhis (Kişileştirme). "özlem çekmek". insandan diğer varlıklara aktarmadır. ip yumağı (?) BY: dolaşık. "Buğdaylar" insana benzetilmiş. "Boynu bükük buğdaylar. "Çocuklar okula doğru adeta uçuyorlardı. "Gözlerinden uyku akıyordu. "İki kapılı bir handa / Gidiyorum gündüz gece.ÖRN. muttasıl kanar güller." B: yollar KB: ip."Can kafeste durmaz uçar / Dünya bir han konan göçer." 2." Burada TEŞHİS ve KAPALI İSTİARE vardır. çözmek (ipucu) TÜR: Kapalı İstiare * "Gönül her çiçekten bal almak ister / Kırıldı kanadı." 4."Akıyordu" eylemi ipucu olarak kullanılmıştır." B: gönül KB: arı (?) BY: çiçek." Çocuklar "kuş"a benzetilmiş. insana ait özellikleri o varlıklara mal etme. "Eğilmiş arza." B: gece KB: akıp giden bir madde. insan olmayan varlıklara insan niteliği kazandırma." 15 . Her teşhiste. "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor." B: Irmaklar ve çoban çeşmesi KB: İnsan(?) BY: ağlamak(ipucu) TÜR: Kapalı İstiare * "Gece akıp gitti / Çevirin gündüzün sayfalarını.

" 13." Rüzgâr.6. insan gibi sevinmekte."Yeşil kurbağalar öter göllerde / Kırıldı kanadım kaldım çöllerde."Mor menekşe boyun eğmiş / Yapracığı suya deşmiş." 15. "Bir ateş düştü canıma / Yanarım kimseler bilmez." 30."Gökyüzü sarsılıp köpürüyor." 22. gülmek. yorgundur sandım."Yürüyordum. sevincinden ağlamakta."Semânın kandilleri yanmıştı. "Yüce dağların başında salkım salkım olan bulut. ağlamak." 17. kapalı istiare biçiminde gerçekleştirilmiştir." 14. ağlıyordu ırmaklar." 20." 16. yandım oy!" 26. gülen."Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. haykıran rüzgâr Kalplere sevinç. sevinmek." 19."Görünmez kanatlarıyla hatıralar / Camlara çarpıp duruyor."Dağlara yaslanıp yatan güneşi/Yaralı." 23." 9."Uzak dağlarda kaybolmuş bir bulut/Rüzgârın bir unutkanlığıdır."Vatan ufkundaki en güzel çeyiz En şanlı süs." 27."Havada bir dost eli okşuyor elimizi. 16 ."Yüce dağ başında siyah tül vardır." 29." 8." 25." 12. gülüp haykırmaktadır. umut ve inanç getiriyor. Böylece kişileştirme gerçekleştirilmiştir."Ufuklar merhametsiz. Kurban olam kurban olam / Beşikte yatan kuzuya. rüzgârlar hoyrat Yok artık can verdi aydınlık mevsimler." 10."Saçlarıma yıldız düşmüş koparma anne." 11. ÖRNEKLER * "Sevincinden ağlayan." 28."Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin." 18."Durur tekbir alır dağlar / Döner dağlarda kartallar. camlara saldırıyor."Başımdan bir kova sevda döküldü Islanmadım." 21. O kızıl zafer kartalının / Çankaya'da kurulmuş yuvası." 7." 5-) TEŞHİS ( KİŞİLEŞTİRME ) İnsana ait özelliklerin insan olmayan varlıklara mal edilmesiyle gerçekleştirilen mecazlı bir anlatım özelliğidir. Bazen benzetme çoğu zaman da kapalı istiare biçiminde gerçekleştirilir." 24."Yedi tepeli şehirde bıraktım gonca gülümü. üşümedim. hastadır. "Güneş. Kendisine benzetilen "insan" söylenmediği. denizin mavi sularında saçını yıkıyordu. baktım yarıya çekildi."Sabahtan uğradım ben bir fidana. haykırmak gibi insana ait özellikler 'benzetme yönleri' belirtildiği için kişileştirme."Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.

"Çocukluğum oynar serin avluda.* "Rüzgâr. * "Konunun hassasiyeti nedeniyle kalemimin çok temkinli hareket ettiğini okurların fark etmişlerdir. dere kişileştirilmiştir. "Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın Hırçın bir fırtınaya dönüşüyordu deniz. * "Besbelli her saat artar kederi / Belki de yüreği yara dağların. "Dinmiş denizlerin şarkısı. duvaklar öpsün." denirse benzeyen de kendisine benzetilen (insan) de belirtildiği için kişileştirme.Aynı zamanda kapalı istiare yapılmıştır. * "Aynalar. * "Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar." teller. * "Kuşlar. tüller. "Çukurova bayramlığın giyerken. * "Ben öpmeden önce yanaklarını / Varsın teller." 9. kişileştirme yapılmıştır. "Bir balık ağlıyordu / Denizde / Başını yaslamış / Ufacık bir yosun parçasına." 13." 3." İkinci dizede." 4." 'sevinmek' özelliği toprağa verilmiştir."Yeşil sedirlerde dinlenir huzur. gülüyor." 8. göz kırpan çiçekler vardı o yerde. kendisine dik dik baktıklarını söyleyerek 'aynaları' kişileştirmiştir. duvaklar' kişileştirilmiştir." 11. şarkı söyleyen kuşlar." 12." 'Kuşlar' konuşmaktadır. kelepçelendik. tedbirli. Kanlıca mahzundur uzakta." 10." 'selâm götürmek' özelliği buluta verilmiştir. ay gülüyor." 6. "İçmiş gibi geceyi bir yudumda / Göğün mağrur bakışlı bulutları. bakmayın yüzüme dik dik İşte yakalandık. "Dans eden kelebekler." İnsana ait 'yüreği yaralı' ve 'kederli' olmak dağlara verilmiştir. "Rüzgâr uyumuş."Dinle yolcu bu su onun sesidir / Sinsi adımlarla akşam yürüyor. benzetme şeklinde gerçekleştirilmiş olur." 'öpmek' özelliği karanlığa mal edilmiştir. "Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler. *Bir yağmur başlar ya inceden ince / Bak o zaman topraktaki sevince." 'kalem' insan gibi temkinli. ölçülü hareket ediyor. * "Renkler başkalaştı gün ortasında / Koyu bir karanlık öptü denizi." Şair. senin uzak diyarlara gittiğini söylediler bana. "Bir bahar sabahının karanlığında ıssız 17 . * "Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu'yu Bir baştan başa selâm götürür. rüzgâr uymakta Körfez düşünür. bir insan gibi sevincinden ağlıyor. "Mavi tulumbayla gülümser evim." 7. haykırıyordu. insanın 'ağlama' özelliği 'dere'ye aktarılmış. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1." 5." 2. tüller. her taraf ıssız.

' " * " 'Yıldızlar sönsün' diyerek bağırdı karanlıktan sümbül." * "Küçük bir çeşmeyim yurdumun / Unutulmuş bir dağında / Hiç kesilmeyecek suyum / Yıldızların aydınlığında / Boyuna akar dururum. * "Akıl ersin. eli kolu bağlıydı. gerekirse konuşturulur. ancak yapılan her teşhiste intak sanatı yoktur. * "Benim adım dertli dolap / Suyum akar yalap yalap / Böyle emreylemiş Çalap (Tanrı) / Derdim vardır inilerim. mor menekşe:'Bana dokunma!' diye bağırdı." 15." Ayrıkotu konuşturulmuştur. / Bir yeşermeye göreyim: / Kızmasınlar halim duman / Canıma kastederler yapabilseler / Ama nafile kurumam. kişileştirmeden sonra gelir. ÖRNEKLER * "Ben bir ayrıkotuyum / Ne buğday amcam." 7-) KİNAYE ( DEĞİNMECE ) 18 . "Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı." Verilen parçada "çeşme" insan gibi konuşturuluyor. * "Ey benim sarı tamburam / Sen ne için inilersin? / 'İçim oyuk derdim büyük / Ben anınçün inilerim!. dedi yeşeren dal senden yana." 14." UYARI ! Konuşturulan varlıklar kişileştirildikleri için kullanılan her intak sanatıyla birlikte teşhis sanatı da yapılır. Varlık önce kişileştirilir.. tam onu koparacağı sırada.Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız." 6-) İNTAK ( KONUŞTURMA ) İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatıdır. ne pirinç dayım / Mısırla akraba bile değilim. "Akdeniz'in dalgaları cilveli / Akdeniz'dir denizlerin güzeli. ağlıyordu. ermesin sevdama Senden yanayım. Konuşturma. "Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi Demirlemişti." * "Adam elini uzattı." 16.

gerçekten ustaymış. artık hiç çalışmıyor." * "Kefil olduğunuz gece bekçisi hakikaten güvenilir çıktı. ÖRNEKLER * "Bazı sevgili dostlarımın ( ! ) benim için karpuz kabuklarının en kayganlarını hazırladıklarını biliyorum. okula belki yarın sabah varırız." * "Atılan ok geri gelmez." * "Karşısında ağzımı açamadım ki." 8-) TARİZ ( DOKUNDURMA / SİTEM / İĞNELEME ) Sözcük anlamıyla "dokundurma". Kinayede asıl kastedilen. ÖRNEKLER * "Arkadaşın dayısı güçlüdür. Terim olarak." * "Yokuş çıkmayı göze almayanlar hep çukurda kalır. üç gün sonra bizim kasayı yüklenip kayboldu. burnu büyük adamdan hayır gelmez. "taş atma" demektir." * "Bu taşı bize dostumuz atıyorsa durup düşünmemiz gerekir. Yazıda tariz. bazen parantez içerisinde ünlem ( ! ) işaretiyle belli edilir." * "Adamınız. hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. ayağı kaydı bir kere. bir sözün görünürdeki anlamının tam tersi amaçlanarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen mecazlı anlatımdır. Allah için. halleder." * "Çok zahmet çektik. sonunda ayağımız düze bastı. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır. karşıdakini incitmeden iğnelemede." * "Rüzgâra karşı tüküren kendi yüzüne karşı tükürür. mecaz anlamdır.Bir sözün. Kinayeden." 19 . bu hızla gidersek. benzetme amacı güdülmeden." * "Bırak onu. Kinayedekinden daha keskin alay ve eleştiri içerir. "taşlama"." * "Ben toprak oldum yoluna Sen aşırı gözetirsin Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın?" * "içinizde en yürekli olan gelsin." ÖSS * "Ey benim sarı tamburam Sen ne için inilersin -İçim oyuk derdim büyük Ben onun'çün inilerim." * "Eh." * "Böyle yürürseniz mahalleye yatsıya varırsınız. herkesi ayağa kaldırdı. onun eli değeli bizim makine kararsızlığı bıraktı. hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir." * "Ne yapsın." * "Çocukların velvelesi.

hangi ortamda kullanıldığına. 9-) HÜSN-İ TALİL ( GÜZEL NEDEN BULMA ) Herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlayarak açıklama sanatıdır.Böylece şarabın ve gülün kırmızılığını gerçek nedeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedenle açıklıyor. * "Ne kadar kültürlü olduğu ( ! ) yazılarından belli. şarabın ve gülün rengini ( kırmızılığını ) kendi içindeki ateşten geldiğini belirtiyor. insanların mutlu olmasını. * "Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar" Şaire göre ağaçlar. iki yıl sonra telefon etmek zahmetine girerek bunu kanıtladın. PEYMANE : kadeh . GÜLZÂR : gül bahçesi Bu dizelerde şair. ÖRNEKLER * "Sen gittin yaslara büründü cihan Soluyor dallarda gül dertli dertli" Şair. Bu ağaçların yeşil olmasının gerçek nedeni değildir." UYARI Tariz ile kinaye karıştırılmamalıdır." UYARI Dokundurmaca anlamını çözebilmek için. "akşamın gelişini" ve "gülün solmasını". "sevgilinin gidişine bağlamıştır. kabak suyu gibi. * "Renk aldı özge ateşimizden şerâb ü gül Peymâne söylesün bunu gülzâr söylesün" ŞERAB : şarap . güzel şeyler düşünmesi için yemyeşil olmuştur. hayali bir neden bulmuştur. Kinayede ise sözün her iki anlamının bir arada kullanılıp kullanılmadığına bakılır. Böylece gerçek neden yerine hoşa giden. karşıt anlamı önemlidir. Şair gerçek nedeninin dışında daha güzel ve etkileyici bir neden bulmuştur. horozdan korktuğuna bakmayın.* "Benim oğlum çok cesurdur canım. diğer cümlelere dikkat etmek gerekir. Tarizde sözün gerçek ya da mecaz anlamda kullanılmasından çok." * "Çayın nefis olmuş." * "Beni ne çok sevdiğini ( ! ) biliyordum zaten." * "Aferin oğlum Ahmet / Bu yolda devam et / Herifçioğlu Sen Mişel'de koyuvermiş sakalı Neylesin bizim köyü / Nitsin Mahmut Makal'ı. sözün nasıl bir durum için." * "Ne kadar eli açık olduğunu gördünüz değil mi? Derneğe tam bir milyon lira bağışladı. 20 . varsa." * "Bu ne kudret ki Elifbâ'yı okur ezberden.

Oysa fetihlerin asıl amacı toprak kazanmaktır. Halbuki bahçenin güzellik kazanması mevsimle ilgilidir." diyor."Güller ki yüzünün renginden utandıkları için kızardılar" 2. soldu gökyüzü. Peygamberimizin ayak bastığı topraklara ulaşmak nedenine bağlanıyor. karanfil kokusunun ağustos yıldızlarının sıcaklığının." 4. REYÂHİN: fesleğenler Şair. 21 . meğer sevgili bu gece geleceğini bildirmiş. süslenmiş fesleğenlerle bezendi. * "Müzeyyen oldu reyâhin bezendi bâğ -ı çemen Meğer ki bağa haber geldi yârdan bu gece" MÜZEYYEN OLMAK: süslenmek. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1."Ey sevgili sen bu ilden gideli yaprak döktü ağaçlar. güneşin renginin olmayışını gerçekçi bir neden değil de sevdiğinin yok oluşuna bağlıyor. şairin."İşim gücüm budur benim / Gökyüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken / Uyanır bakarsınız ki mavi" 10-"Gün senin için doğuyor."O kadar yürekten çaldı ki / Türküler aşındırdı kavalı" 9. çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor görünerek söz söylemesine tecâhül -i ârif denir." 3. Hz.i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl Başını taştan taşa urup gezer âvâre su" Irmakların dağ taş aşarak ( başını taştan taşa vurarak ) akıp gidişi. şair atlarına yeni bir ülkede yem vermek isteyişlerini gösteriyor. senin için Ben bir yıldızım yıldızlar ortasında" 10-) TECÂHÜL ."Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak." 5. * "Sen yoksun hiçbir şey yok Güneşin rengi Ağustos yıldızlarının sıcaklığı Karanfil kokusu" Şair.solgun mu bilmem" 6. Bahçenin süslenmesini sevgilinin geleceği haberine bağlıyor."Bir düğün havası eserdi mahallemizde Kayısı ağaçları gelin olunca" 7. * "Hâk .İ ÂRİF ( BİLMEZLİKTEN GELME ) Bir anlam inceliği yaratmak ya da nükte yapmak için.* "Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına" Akıncıların yeni ülkeler fethetme isteklerinin nedeni olarak."Sen gelince güller açar bahçemde / Bahar güler kahkahayla."O çay ağır akar yorgun mu bilmem Mehtâbı hasta mı."Gök ağladı gün boyun sen gidince" 8. "Bahçe.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. * "Sözü yazdımdı da kalmış öbür entaride Va'diniz bûse mi vuslat mı unuttum ne idi" VAAD: herhangi bir konuda söz vermek. TENHACA: gizlice. iğdeler Gidin bakın gölgeleri orda mı? " 4. BUSE: öpücük. dönen kubbe "gökyüzü" kendiliğinden mi su rengindedir. yoksa göz yaşlarım mı gökyüzünü kaplamıştır. VUSLAT: kavuşma Şair. döktüğü gözyaşlarının gökleri kaplaması nedeniyle böyle olabileceği ihtimalini ileri sürüyor. sevgili ile Göksu'ya gezmeye giden de Nedim."Şakaklarıma kar mı yağdı ne var Benim Allah'ım bu çizgili yüz? " 5-Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer? " 6.ÖRNEKLER * "Yılın ilk karı yağdı İyice kısaldı günler Ölülerimiz üşür mü ki?" Son dizede şair ölülerin üşümediklerini bildikleri halde. İŞRET: yeme içme Bu beyitte. sorudan yaralanarak bu durumu bilmezlikten geliyor."Dün gece yoktu ki / Bu dağ buraya nasıl gelmiş? " 3. fakat böylece ne kadar çok ağlamış. çok gözyaşı dökmüş olduğunu nükteli bir tarzda belirtmiş oluyor. ) Fuzuli bu beytinde. bunu başkasından işitmiş gibi söyleyen de Nedim'dir. Doğal olarak şairin gökyüzünün niçin su renginde olduğunu bilmemesi imkânsız."Su insanı boğar." 22 . * "Ey şûh Nedimâ ile bir seyrin işittik Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde" ŞÛH: çılgın. sevgilisinin kendisine buse mi vuslat sözü mü verdiğini unuttuğunu belirterek bildiği bir gerçeği bilmezlikten geliyor. Bu beyitte tecâhül-i ârif ile mübalağa da vardır. yaşamak dolu Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan? " 7. ateş yakarmış Her doğan günün bir dert olduğunu İnsan bu yaşa gelince anlarmış."Arzu dolu. gökyüzünün niçin su renginde olduğunu bilmediğini söyleyerek."Çördükler. * "Âb-ı gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su" ( Bilmiyorum."Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Kurbanın olam var mı benim bunda günahım" 2. cevizler.

"Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle" 2." 19. yüzdüm tükenmiyor. " 17. derdim bitmez."Yahu." 6."Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı." 20."Gökte yanan güneşi."Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ" 4."Farz et denize çıktım / Su biter." 12."Âlem sele gitti gözüm yaşımdan." 13."Sürsün baş başa bu yolculuk / Sayıları delirtecek mesafelere. mantığın sınırlarını zorlayacak biçimde büyütülmesi gerekir. " 7. " 23 . söz konusu özelliğin. Şair bunun gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu bildiği halde sözün etkisini artırmak için abartmaya gitmiştir."Sizi yıkarım dağlar / Yâre zarar gelirse. koparıp tan yerinden Elimizde meşale gibi taşımaktayız."Aşkınla tutuştum yandım / Gör beni neyledi sevdan. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1. Burada olmayacak bir durumun anlatımı vardır. Böylece mecaz da oluşur."Zâlım yârin elinden / Gözyaşım sele döndü." 18." 5."Deniz mürekkep olsa / Yazılmaz benim derdim." 14." 9. * "Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla Yerden yedi kat Arş'a kanatlandık o hızla " Akıncıların atları öyle hızlı koşmaktadır ki hızlarını alamazlar ve binicileriyle yerden yedi kat Arş'a yükselirler.11-) MÜBALAĞA ( ABARTMA ) Bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok gösterilmesidir." 10. o haritadaki denizi görse boğulur."Elim değse akan sular tutuşur İçim dışım yanar oldu gel gayrı."Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir savrulur enkâz-ı beşer" 3. şehit olan askerlerin alnını öpmesi " istenmektedir."Aşk çekici değdi örse / Durmam gayrı dünya dursa."Ölçüyü yitirdik tümden / Yüzükler kemer oldu ha ! " 15."Bu dertten demir çürür / Bilmem nasıl dayandım."Derdimi döksem ben Karadeniz'e Kırım sahillerini sel tufan alır." 11."Her damlada bir umman var / Yüzdüm."Bir âh çeksem dağı taşı eritir. ÖRNEKLER * "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer" Bu dizelerde "atalarının gökten inerek." 8. Abartmanın oluşması için. " 16.

kavramların zıtlığında değil. gündüz çalışırım."Görmediğim şeyi asla sezemem /Korku bilmem hiç yalnız gezemem İcap etse kendi adımı yazamam / Kâtiplikte gayet iştihârım var. Akla ve mantığa uygun bir şekilde."Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü Kar değil gökyüzünde yağan beyaz ölümdü."Ben de gördüm güneşin doğarken battığını Esrarlı bir bakışın gönlü kapattığını."Lâkin ben hiç bu kadar mahzun olmadım Ölümü hatırlatan ne var bu resimde? Halbuki hepimiz hayattayız." 7." 4." 2. Ancak "Gece uyurum. ün salmak 6. Oysa tezat. bir varlığın birbirine zıt özellikleri bir arada söylenmiş oluyor."Bir kız vardı yok gibi öyle güzel!" 8." 14-"Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?" 15-"Ben de gördüm güneşin doğarken battığını." demekle tezat sanatı olmaz."Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. 1." 9. lekemi silmem Ömrümde zararsız günümü bilmem Her senede yüz milyonluk kârım var.12-) TEZAT ( KARŞITLIK ) İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz." 3." 11-"Ne efsûnkâr imişsin âh ey didâr-ı hürriyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. ÖRNEK * "Meyhâne mukassi görünür taşradan ammâ Bir başka ferah başka letâfet var içinde" Nedim'in bu beytinde meyhanenin hem sıkıntılı hem de ferah ve latif olduğu söyleniyor. düşüncenin zıtlığındadır."Nedir benim bu çilem Hesap bilmem Muhasebe memuruyum. namaz kılmam Temizlik severim." İŞTİHÂR: meşhur olmak." 13-) TELMİH ( HATIRLATMA ) 24 ." 5. Gece ile gündüz zıt iki kavramdır." 12-"Rüzgâr eser dallarımız atışır Yas ile sevincim yıkışır dağlar."Gülen çehremi görüp / Sanmayın beni bahtiyârdır Her kahkahanın içinde / Bir damla gözyaşı vardır." 13-"Kara gözlerinin beyaz feneri olayım. düşünce değildir."İbadet eylerim.

onu anımsatmaya telmih denir." 3. Hz. ünlü bir kişiye."Sultan Süleyman'a kalmayan dünya Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün." Şair." 4." Şair. Çağrışıma dayanan bu sanatta anımsatılan şey uzun uzadıya açıklanmayıp bir iki sözcükle ifade edilir. İbrahim'in ateşe atılmasına ve ateşin gül bahçesine dönmesine telmih vardır."Şuh Şirin'ler yüzünden dağ delen Ferhat'lar Aslıhan'lardan yanan Âşık Kerem'ler görmüşüz. Çanakkale şehitleri için yazdığı bu dizelerde.Îsâ'nın göğe çıktığı inancı"na .) 25 . herkesçe bilinen bir olayı geçmişteki bir olaya. * "Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. MESÎH :Îsâ peygamberin lakabı HITÂ : Çin'in kuzeyinde ceylanları dolayısıyla mis gibi kokan ülke (Misk. düşmanla savaşan Mehmetçikleri Bedir Savaşı'ndaki Hz. * "Gökyüzünde Îsâ ile / Tûr dağında Mûsâ ile Elindeki âsâ ile / Çağırayım Mevlâm seni" Birinci dizede "Hz.ceylanların göbeğinden çıkarılan güzel bir kokudur. Mûsâ'nın Tûr-ı Sinâ dağında Allah ile konuşması " olayına ve üçüncü dizede de yine "Hz."Vahdetün şarabından / Bir cur'a nûş edeyin Enel-Hak çağıruban / Dâra gireyin Mevlâ" 5. * "Ey dost senin yoluna / Canım vereyim Mevlâ Aşkını komayayım / Od'o gireyim Mevlâ" Son dizedeki "ateş" anlamına gelen "od" sözcüğü."Ekmek Leylâ oldu dostlarım / Mecnûn oldum peşi sıra giderim. "Atamız elma çaldı cennetten" dizesiyle okuyucuya Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına neden olan olayı anımsatmakta ve telmih sanatına başvurmaktadır. en şerefli mahlukuz / Deyip de pek fazla Övünmemiz haksız / Atamız elma çaldı cennetten Biz o hırsızların çocuklarıyız. ikinci dizede "Hz. anlatılan duygu ile işaret edilen olay arasında gizli bir benzetme söz konusudur.dem olub bahârdan bu gece Hıtâ'ya benzedi gülşen nigârdan bu gece SABÂ . Peygamberimizin askerlerine benzetiyor ve bu olayı anlatırken geçmişteki bir olaydan yararlanıyor." 2. Mûsâ'nın yere atınca yılan olan âsâsıyla gösterdiği mucizelere telmih vardır. bir inanca… işaret etmeye. Telmihte.hafif ve tatlı esen rüzgâr."Sabâ Mesîh. ÖRNEKLER * "İnsanız.Söz sırasında. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 1.

* "Koyup kaldırmada ikide birde Kazan devrildi. uzak anlamı ise.şairin adı. * "Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb değül Zira kimine ağla demişler.gülme eylemi.(Teşbih.edebî. 15-) TENASÜP ( UYGUNLUK ) 26 . tevriye bu yönüyle kinayeden ayrılır. hüsn-i talil ) 14-) TEVRİYE ( İKİ ANLAMLILIK ) Birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen ( yakın ) anlamında değil de uzak anlamını kastederek kullanmaya denir.ateş yakılan yer. kapalı istiare. amaçlanan anlamı ise Tâhir Efendi'dir. ÖRNEKLER * "Bu kadar letafet çünkü sende var Beyaz gerdanında bir de ben gerek" İkinci dizede "ben" tevriyeli kullanılmıştır. * "Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş" Şair. söylenen anlamı temiz demektir.GÜLŞEN :gül bahçesi NOT: Bu beyitteki diğer söz sanatlarını da inceleyiniz. Tevriyede mecaz yoktur. uzak (amaçlanan) anlamı gül çiçeği. Tekil kişi.tenasüp. söylenen anlamıyla asmak eylemi.vücuttaki siyah kabartı. I. Yakın anlamı. kimine gül " Yakın anlamı. * "Bâkî çemende hayli perîşan imiş varak Benzer ki bir şikâyeti var rûzgârdan "rüzgâr" sözcüğü hem yel hem de zaman anlamıyla tevriyeli kullanılmıştır. amaçlanan anlamıyla da üzümdür. Yakın anlamı. tâhir. "Bâkî" sözünü tevriyeli kullanmıştır. Yeniçeri Ocağı * "Bana Tâhir Efendi kelp demiş İltifatı bu sözde zâhirdir Mâlikî mezhebim benim zirâ İtikatımca kelp tâhirdir. sonsuz. söndürdü ocağı" ocak. * "Bir delikanlı haramîdir deyü afv ettiler Asmadan kurtuldu ammâ çok sıkılmıştır şarâb " Asma. Tevriyeli kullanılan sözlerin iki anlamı da gerçek anlamdır. uzak anlamı ise.

savaş ve barışa işaret olarak. ne diye taştın Beni kıskandırıp durmalı mıydın?" * "İşte gördüğünüz üzere." * "Bakışların kor ateş / Duruşun durgun su Biri yakar. Divan şairleri. Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması tenasüp değildir. ilk dizede söylenenlerin ikinci dizede düzenli ya da düzensiz açıklanışına göre ikiye ayrılır. bitki ve çiçek adlarını bol bol kullanmışlardır. türlü bilim terimlerini." * "Ârızın yâdıyla nemnâk olsa müjgânım nola Zâyi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su 27 . bu gökyüzü Göz kırpar yıldızlar. sâkıt olmaz kadr ü kıymetten * "Sen bana en sadık arkadaştın Gönlümde ateştin. ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve karşıtlıkları belirtmeye leff ü neşr denir. ÖRNEKLER * "Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher.Bu sanat düzyazıda da görülebilir. biri boğar.Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır." 16-) LEFF Ü NEŞR ( SIRALI AÇIKLAMA ) Genellikle bir beyit içinde. ÖRNEKLER * "Mest olupdur çeşm ü ebrûnun hayâlinde imam Okumaz mihrâbda bir harf-i Kur'an'ı dürüst" * "Suya versin bâğban gülzârı zahmet çekmesin Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzâre su" * "Koyuldu rengi köpüklerde karın Işıklar kesildi sularda. ikisinden birini seçerek kabul buyurunuz.sümbülü gülü hâr almış Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış. tarih ve mesnevi kahramanlarını. birinci dizede birkaç şeyi anlattıktan sonra. Teşbih ve istiare ile yakından ilgili olanbu sanat. bir elimizde de zeytin dalı var. Akşam mı bu gelen güneş mi batacak? Benim bir güzel var beklediğim Coşan dalgaları kucaklayacak. türkü söyler balıklar. bir elimizde kan dökücü mızrak. hayvan . gözümde yaştın Ne diye tutuştun." * "Lâleyi. mitoloji." * "Deli eder insanı bu deniz. tenasüp sanatında.

" * "Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşıları Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları.ikinci dörtlüğün son dizesinde soru sorma yoluna gitmiştir." * "Bu yağmur…Bu yağmur…Bu kıldan ince Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur Bu yağmur…Bu yağmur…Bir gün dinince Aynalar yüzümüzü tanımaz olur. sanat sesi. ıztırap çekenlerin annesi. Ancak bu sorular cevap gerektirmemektedir. ÖRNEKLER * "Ey varlığı varı var eden var ! Yok yok sana yok demek ne düşvar. birinci dörtlüğün ikinci ve dördüncü. cevap beklemeksizin anlamı güçlendirmek için soru soruyormuş gibi kullanma sanatıdır. duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar. içimde uzayan bir lisandır. bu kubbede kalacak Âşık sesi. Kaldırımlar. er sesi Bizi bundan sonra sarıp alacak Tanrı sesi. akmayacaktın?" Şair. Kaldırımlar. ÖRNEKLER * "Hani o. " 18-) İSTİFHAM ( SORU SORMA ) Sözü. yâr sesi" * "Kaldırımlar." * "Hepsi gider. bırakıp giderken seni / Bu öksüz tavrını takmayacaktın? Alnına koyarken veda busemi / Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? Gelse de en acı sözler dilime / Uçacak sanırım birkaç kelime Bir alev halinde düştün elime / Hani ey gözyaşım. şair sesi." * "Kimsesizim kimsem yoktur herkesin var kimsesi Kimsesiz kaldım meded kıl kimsesizler kimsesi. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz 28 .* "Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz. içinde yaşamış bir insandır." 17-) TEKRİR ( YİNELEME ) Sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme sanatıdır.

ÖRNEKLER * "Sokaktayım. Seci. ihsan verdin. başımızın tâcı. daim eyle. Özellikle Divan nesrinde secili anlatım bir amaç sayılmıştır. ÖRNEKLER * "Ey gözlerin nuru. şifa senden." * "Salkım salkım tan yelleri estiğinde Sakallı bozaç turgay sayradıkça " * "Dest bûsı arzûsiyle ölürsem dostlar Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su" * "Sev seni seveni hâk ile yeksân ise Sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultân ise" * "Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle" 20-) SECÎ ( İÇ KAFİYE / NESİR KAFİYESİ ) Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine seci denir. yâr önünde pestlik gerek. gönüllerin sürûru. dert senden… İlâhi. kimsesiz bir sokak ortasında." * "cinayeti kör bir kayıkçı gördü ben gördüm kulaklarım gördü vapur kudurdu."Bana kara diyen dilber / Gözlerin kara değil mi ?" 3. iman verdin. ilâhi gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter. ten cübbesi 29 . kaim eyle." * "İlâhi."Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan muradım şem'i yanmaz mı 19-) ALİTERASYON ( SES YİNELENMESİ ) Bir şiirde ya da düzyazıda ahenk yaratmak amacıyla aynı ses ya da hecenin yinelenmesine aliterasyon denir.ilâhi elime her ne sundunsa anı tuttum."Olur mu dünyaya indirsem kepenk Gözyaşı döksem Nuh Tufanı'na denk ?" 4."Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ " 2.1. nesirde kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir. kuduz gibi böğürdü hiçbiriniz orda yoktunuz. ret senden. ilâhi vücudum bahçesine ne diktinse o biter.dil ehlinin mîrâcı " * "İlâhi her neyi gülzâr ettinse anı ittim." ÖYS * "Dost yolunda nistlik gerek. kabul senden.

açıklama sanatıdır." * "Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın Sırtı pek kimseye ahvâl-i şitâ ( kış ortamı ) yaz görünür.) İŞTİKAK ( TÜRETME ) Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak denir. ÖRNEKLER * "Her inişin bir yokuşu. anlamları ayrı olan sözcükleri bir 30 ." * "Gamzen ciğerim deldi / deldi ciğerim gamzen Bilmem nic'olur halım / Halim nic'olur bilmem " * "Cennet gibidir rûyin / rûyin cennet gibidir Âdem doymaz sana / sana doymaz âdem" RÛ : yüz ÂDEM : insan 23. her yokuşun bir inişi vardır.gönül evi pâk gerek. yaşamak için yemelidir." * "Cihân-ârâ cihân içredir ârayı bilmezler O mâhiler ki deryâ içredir deryayı bilmezler " 22-) AKİS ( ÇAPRAZLAMA ) Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis denir.gözler rûhunu didem Kıblem olalı kaşın." * "Yemek için yaşamamalı." * "Karşısında nice erbâb-ı denaât titrer Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezâdır kalemim. " 21-) İRSÂL-İ MESEL Dizelerde bir atasözü ya da deyimi kullanma. ÖRNEKLER * "Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. kaşın olalı kıblem. o tecâhül ve techil !" 24-) CİNAS Yazılışları ve söylenişleri aynı." * "Hâlâ o cehâlet. * "Didem rûhunu gözler. ÖRNEKLER * "Balık baştan kokar bunu bilmemek Seyrânî gâfilin ahmaklığından" * "Çağır Karac'oğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır Gönül sevdiğinden soğur / Görülmeyi görülmeyi.çâk gerek.

KAT'. LUGAZ. TARSİ'. AKROSTİŞ.TERDÎD. LEB-DEĞMEZ gibi sanatlar da vardır. NİDÂ. İRSAD. İSTİDRÂK. SİHR-İ HELÂL. HAZIRLAYAN ORHAN EREN BARTIN KÖKSAL TOPTAN LİSESİ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ 31 .arada kullanma sanatıdır. İKTİBAS. İÂDE. RÜCÛ'. İSTİHDAM. KALB. MUAMMA. TEFRÎK. ÖRNEKLER * "Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere Onlardır ancak el verecek kimse sizlere " * "Söylerken o sözleri kızardı Hem hazzeder âh hem kızardı " * "Kısmetindir gezdiren yer yer seni Arşa çıksa akıbet yer yer seni " ÖYS * "Bir güzel şûha dedim ki iki gözün sürmelidir Dedi vallahi seni Hind'e kadar sürmelidir " * "Her nefeste işledim ben bir günâh Bir günâh için demedim bir gün âh " * "Yanalı Haylice vakit oldu Ben bu yerde yanalı Binme nâmert atına Ya mıhı düşer ya nalı " * "Eyleme vaktini zâyi / Deme kış yaz oku yaz " UYARI ! Bu söz sanatlarının dışında ayrıca ÎHAM. İLTİFAT.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->