P. 1
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları

|Views: 883|Likes:
Yayınlayan: Oktay Yılmaz

More info:

Published by: Oktay Yılmaz on Jul 01, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Notları
Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

4447 sayılı kanun (İşsizlik Sigortası). Buna öğretide tabiiyet denir.Havacılığın bütün yer tesislerinde çalışanlar .Halka açık park ve bahçe işleri . İş Kanunu. 1953 Basın İş ve Deniz İş Kanunu 1967 yılında 931 sayılı II. 11) İş hukukuna temel olan ilkeler.Nisbi emredici hukuk kuralları . Türk Ceza Kanunu.Umumi Hıfzısıhha Kanunu. .Toplu iş hukukunda tarafların özerkliği .İş Kanunu kabul edilmiştir. Basın İş Kanunu.İş Kanunu kabul edilmiştir. 4) Dünyadaki ilk devlet müdahalesi. saklı haklar. . yy sonlarında İngiltere’de ortaya çıkmıştır. . 1877 Mecelle’dir. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu.İş Kanunu kabul edilmiştir. parça ve makinelerin yapıldığı atölye ve fabrikalar . gece çalışması ve tarımda uygulanır. 1921 Zonguldak Ereğli Kömür Tozları Kanunu ile olmuştur.Bireysel hukukun toplu hukuka dönüşmesi . Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 3) Örf ve Adet Hukuku. 8) Cumhuriyet döneminde bireysel iş ilişkileri ilk kez Borçlar Kanununun hükümleriyle düzenlenmeye başlamıştır.Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarım ile ilgili yapı işleri .Sporcular . 9) Devletin çalışma yaşamına ilk müdahalesi. pilot. 10) 1926 .Çıraklar 5) 4857 sayılı İş Kanunun Uygulanacağı Yerler. Sendikalar Kanunu. bireysel iş ilişkilerini düzenleyen ilk kanundur.Ev hizmetleri . 1971 yılında 1475 sayılı III. 2) İşçinin bağımlılığı teknik. Maden Kanunu. Teknik Bağımlılık : İşin yapılması ile yürütüm biçimi ve koşulları yönündendir. 6) İlk Medeni Kanun.Kıyılarda veya liman iskelelerde gemiden karaya. Belediyeler Kanunu.2 Ünite – 1 ( İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ) 1) İş sözleşmesinin tarafları arasındaki hukuki ilişki. Umumi Hıfzısıhha Kanunu.Su ürünü üreticileri . İcra-İflas Kanunu.Borçlar Kanunu.İş Kanunu kabul edilmiştir. Borçlar Kanunu.İşçinin korunması ilkesi .Bir ailenin üyeleri ve 3. hukuki ve ekonomik olarak ifade edilir. 4) 4857 sayılı İş Kanununun Uygulanmayacağı Yerler. işveren adına ve hesabına iş görmesine yol açarak işçiyi işverene bağımlı kılar. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanun 2) Özel Kanunlar. 1802 yılında İngiltere Dokuma Sanayinde çalışan çocuk işçilere yöneliktir.50 ve daha az işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri .İşçiyi koruma ve yardım . Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu.dereceye kadar hısımları arasında evlerde el sanatlarının yapıldığı işler . Hukuki Bağımlılık : İşverenin gözetimi ve yönetimi eş deyişle otoritesi altında iş görülmesidir. çoğalan işçi eylemlerini yasaklamıştır.Deniz ve hava taşıma işleri (gemi kaptanı. Anayasa. Deniz İş Kanunu.İşçi lehine yorum ilkesi Ünite – 2 ( İş Hukukunun ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanı ) 1) Genel Kanunlar. 1936 yılında 3008 Sayılı I. hostes) . 5) 1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi ve 1869 Maadin Nizamnamesi. makinist. 3) Sanayi devrimi XVIII.İşçinin yönetime katılması .maddesine uygun 3 kişinin çalıştığı iş yerleri . 7) 1909 Tatil-i Eşgal Kanunu.Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri . Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu. maden işçilerine yöneliktir. Ara dinlenmesi.Tarım Sanatları . 1930 . Ekonomik Bağımlılık: İşçinin iş görmesi karşılığında işverenden sürekli ve düzenli gelir elde etmesidir. alet.Rehabilite edilenler . 2003 yılında 4857 sayılı IV. kadın ve çocuk işçilere yönelik kanundur. karadan gemiye yapılan yükleme ve boşaltma işleri .Tarım.507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanunun 2.İşçinin kişiliğinin tanınması . Medeni Kanun.

4) Sözleşmede herhangi bir süre konulmamışsa ve durumdan da anlaşılamıyorsa belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenir. eğlence yerleri gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde uygulanır. Toplu İş Sözleşmesi. Ünite – 3 ( İş İlişkisinin Kurulması ) 1) Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işler süreksiz iş sözleşmesidir. 3) Akort ücretin en çok uygulanan şekli parça başına ücrettir. eski hükümlü çalıştırmak zorundadır. haftalık çalışma süresi 20 saat kararlaştırılmış sayılır. en geç 2 yılda bir belirlenir. 3 yıl gibi bir süre açıkça belirtilmişse veya bir bostandan karpuzların toplanması için yapılan iş sözleşmesi. İş nedeniyle zarar gören işçiye ait alet. Sadakat borcu. ufak tefek tamirat işleri süreksiz iş sözleşmesidir. 2 ay içinde başvurması halinde işveren bu işçiyi işe almak zorundadır. 14) Hastalanan gazetecinin iş sözleşmesi 6 ay süre ile feshedilemez. zamana göre ücret sistemidir. 13) Geçici askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle ayrılan işçinin sözleşmesi sona ererse. Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Kısmı Süreli bir iş sözleşmesidir. otel. Eşit davranma borcu. 9) İş sözleşmesinde ehliyet kavramı Medeni Kanunda düzenlenmiştir. devralan. ancak en çok 90 gündür. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi ve Süresi 1 yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmeleri 11) İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerin özürlü. 2) Parça sayısı. 5) Kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi. 10) Yazılı yapılması gereken iş sözleşmesi türleri. İşe uygun işçi çalıştırma borcu. 9) Ücretin para yerine işverene ait veya işveren tarafından gösterilen mağazalarda alışveriş imkanı sağlayan fişler ve kuponlar verilerek ödenmesi TRUCK SİSTEMİ’dir. 3) Yapılan iş sözleşmesinde 10 gün. 11) Asgari Ücret. İşten ayrılan gazeteci fesihten itibaren 1 yıl içinde iyileşirse eski işine dönebilir. Daha uzun süren işler ise. büyüklük. %2 Eski Hükümlü. taşıt ve hayvanları tazmin borcu. 13) İşçi ücretinden yapılacak kesintiler 1 ayda 2 gündelikten fazla olamaz. Yapı işlerini korumayı amaçlamıştır. Çıraklık Sözleşmesi. lokanta.3 . 4) İşçinin yaptığı işin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücrete Komisyon Ücret denir. 8) Geçici iş ilişkisi gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenir. Kamu Sektörü : %4 Özürlü. sürekli iş sözleşmesidir. %1 Terör Mağduru Özel Sektör : %3 Özürlü 12) Geçici askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerin iş sözleşmeleri hemen sona ermez. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alma borcu. Kıdem arttıkça askıda kalma süresi de artar. 10) Asgari Ücret. 2 ay. . 7) Deneme süresi en çok 2 aydır. Takım Sözleşmesi. 15) İşçinin borçları. Almazsa 3 aylık ücret tutarında tazminat öder. Örneğin. 7) Götürü Ücret. 12) Kanuni ipotek hakkı Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çalışma borcu. 1 yıl kıdemi varsa 2 ay askıda kalır. 6) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi taraflarca kararlaştırılmamışsa. İşçinin buluşlarından ötürü ödeme yapma borcu Ünite – 4 ( iş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi ) 1) Ücret sistemleri içerisinde en eski ve en yaygın olanı. 5) İşçinin sattığı tencere başına %10 alması komisyon ücrettir. yapılan işin sonucuna göre belirlenen bir ücret sistemidir. Disiplin borcu İşverenin borçları.Zirai mücadele pilotları 6) Bir işyeri kuran. Ücret ödeme borcu. 1 yıl. bir apartmanın çevre düzenlemesi için peyzaj firmasıyla anlaşması. 8) Götürü ücrette yapılması gereken bir iş ve işin karşılığında belirlenmiş bir ücret söz konusudur. 2) Bir sınıfın boya-badanası. çalışma konusunu değiştiren veya kapatan işveren bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyerinin bulunduğu bölge müdürlüğüne en geç 1 ay içinde bildirmek zorundadır. uzunluk veya ağırlık gibi birimlere göre belirlenen ücret sistemine Akort Ücret denir. belirli süreli iş sözleşmesidir. 6) Yüzde usulü ücret.

haftada 35 saat çalıştırılabilirler.5 saatten fazla süreli işlerde 60 dakika ara dinlenme verilmek zorundadır. 2) 18 ve daha küçük işçileri çalıştıran işveren doktor raporu almalı ve 6 ayda bir yeniletmelidir. 3) İşçi bildirimli feshin geçerli olmadığı iddiası ile 1 ay içinde İş Mahkemesine dava açabilir.’na ve bölge müdürlüğüne bildirmek ve işyerinde ilan etmek zorundadır. normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %50 yükseltilmesiyle ödenir. . normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın %25 yükseltilmesiyle ödenir. bu işlerden en çok 2 saat daha çalıştırılabilir. 6) Kadın işçiler yer altı ve su altı gibi işlerde çalıştırılamazlar. 5) Okula gitmeyen ve 15 yaşını doldurmuş işçiler günde en çok 8 saat. 11) Genel sebeplerle fazla çalışmada işçi zamlı ücret yerine. 12) Genel sebeplerle fazla çalışmada işçinin onayı gerekir ve 1 yılda 270 saati geçemez. 14) 18 veya daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olmayacaktır. 13) 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olanlara en az 14 gün 6 yıldan 14 yıla kadar kıdemi olanlara en az 20 gün 15 yıl ve daha fazla kıdemi olanlara en az 26 gün ücretli yıllık izin verilir.4 Ünite – 5 ( İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi ) 1) Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Fazla sürelerle çalıştığı her süre karşılığı 1 saat 15 dakika serbest zaman olarak kullanabilir. 2) Sona eren iş sözleşmesi 1 yıl ya da daha uzun süreli ise en çok 1 yıl uzar. ikrah. 10) Fazla sürelerle çalışma için verilecek ücret.5 saat süt izni verilir. 4) 4 saat (dahil) ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika 4 saatten fazla 7. 8) İş sözleşmesi son bulan işçinin işyerinden ayrılırken alacağının kalmadığını gösteren ve işveren tarafından alınan belgeye İbraname denir. İş sözleşmesinin hata. hile.K.İ. tamamlama ve temizleme işlerinde ücret saat başına düşen tutarın %50 yükseltilmesiyle ödenecektir.5 saati geçemez. iş sözleşmesinin kötü niyetli feshidir. 1 yıldan daha kısa süreli iş sözleşmesi ise. 2) Ağır vasıta kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez. 4) Okula gitmeyen çocuklar günde en çok 7 saat. süresi kadar uzar. Mahkeme kararını 2 ay içinde verir. 20 işçi – 100 işçi arası en az 10 işçi 101 işçi – 300 işçi arası en az çalışanların %10’u 301 işçi ve daha fazla en az 30 işçi 7) Toplu işçi çıkarmak isteyen işveren bunu en az 30 gün önceden T. 3) Okula devam eden çocuklar günde en çok 2 saat. Ünite – 7 ( İş İlişkisinin Son Bulması ) 1) İş sözleşmesinin hükümsüzlük yaptırımlarından birisi de iptal edilebilirliktir. tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan işçiler. Ünite – 6 ( İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi ) 1) 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış işçilere genç işçi denir. gabin altında yapılması halinde sözleşme 1 yıl içinde iptal edilebilir. 9) Fazla çalışma için verilecek ücret. 3) Telafi çalışmasını işveren 2 ay içinde günlük çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde en çok 3 saat yaptırabilir. 7) Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirebilmesi için günde 1. 5) Günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. haftada 10 saat çalıştırılabilirler. 8) Hazırlama. 4) Bildirim şartlarına uyulmaksızın yapılan fesih usulsüz bildirimli fesihtir. 6) İşçilerin gece çalışmaları 7. 6) Toplu işçi çıkarmanın ölçüsü. 7) Hazırlama. Fazla çalıştığı her saat karşılığı 1 saat 30 dakika. haftada 40 saat çalıştırılabilirler.5 saate kadar (dahil) 30 dakika 7. 5) İşçinin işveren hakkında bir şikayette bulunması veya işveren aleyhine dava açması ya da şahitlik yaptığı için iş sözleşmesinin sona erdirmesi gibi haller.

Organların seçimi. 7) İşveren Sendikasının Üyeliğinin Kazanılması. işyerinde işçilere ödenen günlük çıplak ücretlerin toplamıdır. 1. 1. Sendika Düzenine Uymak 2. 6) Üyelik başvurusu üzerine sendikanın yetkili organı olumlu veya olumsuz kararını en çok 30 gün içinde vermek zorundadır. işçinin 5 nüsha olarak doldurup imzaladığı ve notere tasdik ettirdiği üye kayıt fişini sendikaya vermesi gerekir. İşçi. İşçilerin işkolunu değiştirmesi 5. en çok 29 üyeden oluşur. Üyelik Aidatını Ödemek (En önemli borç) 11) Sendikalara askeri şahısların üye olamayacağı belirtilmiştir.5 Ünite – 8 ( Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi ) 1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25. emeklilik veya malullük aylığı veya toptan ödeme alarak işten ayrılması . 2) İşveren sendikasına işverenin ödeyeceği aylık üyelik aidatı miktarının üst sınırı. Tüzük değişikliği. Sendika yetkili organı tarafından üyeliğin kabulü 8) İşveren sendikası üyeliğinin kazanılabilmesi için işveren sendikasına üye olabileceklerce 3 nüsha üye kayıt fişinin doldurulup imzalanması ve sendikaya verilmesi yeterlidir. Üye kayıt fişini doldurmak 3. Bütçenin kabulü. İşçi Sendikası Şubesi Genel Kurulu. 5) İşçi sendikası üyeliğinin kazanabilmesi için. 3) İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması. Sendika yetkili organı tarafından üyeliğin kabulü 4) Mümeyyiz (aklı başında) olmak koşulu ile 16 yaşını doldurmamış kimseler ancak kanuni temsilcilerin yazılı izniyle sendika üyesi olabilirler. 15) Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi. 14) Askerliği meslek edinmemiş askeri şahısların Sendikalar Kanununa göre sahip bulundukları hak ve borçlar silah altında bulundukları süre içinde askıda kalır. İşçi niteliğinin kaybedilmesi 3. 10) Üyelik Borçları. 5) Genel Kurulun Görevleri. Yaşlılık. 7) Atanacak sendika temsilcisinin sayısı. 13) Sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartı ile başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez. İşveren Sendikası Genel Kurulu. 9) İşveren sendikasına üyelik. Üye kayıt fişinin sendikaya verilmesi 3. Ünite – 9 ( Sendika Üyeliği ve Güvencesi ) final başlar 1) Genel Müdür. 1. Şube açma ve kapama birleştirme 6) Konfederasyonların yönetim kurulu en az 5.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konfederasyonlara üye olma ve çekilme. İşveren veya işveren vekili niteliğinin kaybedilmesi 4. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi. Yöneticilik ve Temsilcilik Görevlerinin Tanıdığı Yetkileri Kötüye Kullanmamak 3. 50’ye kadar 1 Temsilci 51-100’e kadar 2 Temsilci 101-500’e kadar 3 Temsilci 1001-2000’e kadar 6 Temsilci 2001 ve 8 Temsilci Ünite 1 ile 8 arası ara sınav konularına aittir.İşveren Konfederasyonu Genel Kurulu 4) Tüzel kişiliğin kazanılmasından sonra 6 ay içinde yapılan genel kurul toplantısına İlk Genel Kurul toplantısı denir. Notere tasdik edilmesine gerek yoktur. sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile kazanılır. İşçi Sendikası Genel Kurulu. işçi sendikasına üye olamaz. 2) Sendikalar veya konfederasyonlar hazırladıkları tüzüklerini ve diğer belgelerini valiliğe vermekle tüzel kişilik kazanırlar. işyerindeki tüm işçilerin sayısına göre belirlenir. Oy kullanmak için de 16 yaşını doldurmak gerekir. 3) Genel Kurul Türleri. 1. 12) İşçi sendikası üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması sendika üyeliğini etkilemez.06. İşveren sendikasına üye olma hakkını kullanmaya ehil olmak 2. Sendika üyesi olabilmek için gerekli koşulların kaybedilmesi 2. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) ve Ergin olmak 2.

7) Dernekler Kanununa göre. kararın bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Toplanan kurullara temsilci göndermek 3. Kapatmayı gerektiren bir suç nedeniyle dava açılması 9) Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah) 1. 8) Sendikaların Faaliyetlerinin Durması. 6) Dış Denetim. Dış kaynaklardan izinsiz yardım ve bağış alınması 3. Kurs ve konferanslar tertiplemek 4. maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık tarafından yapılabilinir. Sendikanın mal varlığının tüzükle veya feshe kadar veren genel kurul kararı ile Sendikalar Kanunu’na göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa bırakılmamasıdır. 19) Sendikaların konfederasyonlara üye olabilmeleri. Yönetim Kurulunun kurulamaz hale gelmesi 3. Nakit mevcudun %5’ini aşmamak kaydıyla sandıklara Kredi vermek 5. Yargı organlarına başvurmak 3. Bağışlar 4. Nakit mevcudun %10’unu aşmamak kaydıyla kooperatiflere kredi vermek 6. mal varlığı değerlerinin devir. Mali Yapısı. Üyelik ve Dayanışma Aidatı (En önemli gelir kaynağı) 2. Gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi. . temlik ve satışından doğan kazançlar 4) Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu kuruluşlardan başka dış kaynaklardan Bakanlar Kurulu’ndan izin alınmadıkça sendika ve konfederasyonlar yardım kabul edemezler. 1. 16) Üyelikten çekilme notere başvurma tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerli olacaktır. Genel Kurulun üst üste iki kez olağan şekilde toplanamaması 10) Sona eren bir sendikanın mal varlığının üyesi bulunduğu konfederasyona devredilebilmesi için gerçekleşmesi gereken koşul. konser gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler 3. 1. 5) Sendika ve konfederasyonlarda denetleme yetkisi Genel Kurul’a aittir. Toplu iş sözleşmesi akdetmek 2. defterlerin ve kayıtların mevzuata uygun olup olmadığı hususlarında İçişleri Bakanı ve Mülk İdare Amiri Genel Denetim yapabilirler. 18) Yetkili organın çıkarma kararına karşı üye veya işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğü. Grev ve Lokavta karar vermek ve idare etmek 2) Sosyal Faaliyetler. 20) İşverenin ayrım yapması halinde farklı muameleye tabi tutulan işçinin 1 yıllık ücreti tutarından az olmayan sendikacılık tazminatı hükmedilir. Tüzük ve belgelerin kanuna aykırı veya eksik olması 2. Yasaklanmış kişilere görev verilmesi 4. sendika genel kurulu kararına bağlıdır. tüzel kişiliğin feshi (dağıtma) veya infisahı (dağılma) halinde kendiliğinden sona erer. Ünite – 10 ( Sendikaların Faaliyetleri. 1.6 6. 1. Anayasanın 108. Husumete ehil olmak 4. Teknik ve mesleki eğitim tesisleri kurmak 7. Nakit mevcudun %25’ini aşmamak kaydıyla Sağlık ve rehabilitasyon tesisleri kurmak için yardımda bulunmak 9. 17) Sendika veya Konfederasyon üyeliğinden çıkarılma konusunda karar verecek yetkili organ Sendika Genel Kurulu’dur. Nakit mevcudun %40’ını aşmamak kaydıyla Sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak 8. Üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak 2. tüzükte gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği. Eğlence. Mal varlığı gelirleri. Borçlarını ödeyemeyecek kadar yoksullaşma (acze düşme) 2. Denetimleri ve Son Bulmaları ) 1) Çalışma Yaşamına İlişkin Faaliyetler. Grev ve Lokavt sırasında üyelere yardım etmek 3) Sendikaların Gelirleri.

Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra sürenin uzatılması. İşveren tarafı ise. fazla çalışma. Hükümleri ve Uygulama Alanı ) 1) Toplu iş sözleşmesinin işçi tarafı mutlaka bir işçi sendikası olmalıdır. 7) Toplu iş sözleşmesi varsa. sosyal yardımlar. kıdem tazminatını eksik ödemesi veya hiç ödememesi. Bu aşamada taraflar anlaşırsa toplu iş sözleşmesi imzalanır. İşverenin işçiye ücret ödememesi veya işçinin işverenin makinesine zarar vermesi hak uyuşmazlıklarına örnektir. 6) İşçi sendikalarının işyeri ve işyerlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olabilmeleri için iki koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir. 8) Grev ve lokavtın yasaklandığı veya hükümetçe ertelendiği durumlarda. 8) Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak yetkili olduğunun tespit edilmesini ve buna ilişkin yetki belgesinin kendisine verilmesini ister. Toplu iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Bu koşullardan ilki. taraflar anlaşamadıkları takdirde uyuşmazlık kanuni hakem müessesesi olan Yüksek Hakem Kuruluna intikal ettirilecektir. 4) Sendika temsilcilerine oda tahsisi. Başvuru tarihinden itibaren 6 işgünü içinde bu incelemeler tamamlanır ve sonuç bildirilir. . Ünite – 12 ( Toplu İş Uyuşmazlığı ve Barışçı Çözüm Yolları ) 1) Geçerli bir sebep yokken işverenin iş sözleşmesini feshetmesi. Yetki aşamasından sonra toplu görüşmeye çağrı ve arkasından toplu görüşme aşamasına geçilir. uzlaştırma. Anlaşma olmadığı takdirde arabuluculuk aşamasına geçilir. 5) Bir toplu iş sözleşmesinin yapılmasında belirli aşamalardan geçilmesi gerekir. 9) Grev oylaması sonucunda grevin uygulanmamasına karar verilmişse.7 Ünite – 11 ( Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması. 7) Arabulucunun görev süresi 15 gündür. 5) Barışçı Çözüm Yolları sıralaması şu şekildedir: Eda Davası – Yorum Davası – Özel Hakem 6) Yorum davalarında tarafların iş mahkemesi kararını temyiz etmesi durumunda Yargıtay 2 ay içinde karar verir. Tarafların anlaşmaması ile bu süre en çok 6 iş günü daha uzatılabilir. 3) Ücretlerin artırılması. 4) Mücadeleci ve güce dayanan çözüm yolları olarak grev ve lokavt uygulamaları gösterilebilir. uyuşmazlığın tarafı olan işçi sendikası 15 gün içinde işveren tarafla anlaşmak veya uyuşmazlığı Yüksek Hakem Kuruluna intikal ettirmek zorundadır. durumun gereği olarak süresi bir yıldan kısa toplu iş sözleşmeleri yapılabilir. Genel kural olarak süresi 1 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz. çalışma sürelerinin azaltılması menfaat uyuşmazlıklarına örnektir. avcılık ve balıkçılık iş kolu hariç) kendi üyesi olarak kaydetmiş olmasıdır. tahkim ve arabuluculuk yöntemleridir. Öncelikle yetkili bir işçi sendikası olmalıdır. uyuşmazlığı çözerek toplu iş sözleşmesini meydana getirir. Arabulucu tarafları uzlaştırmayı başarırsa yine toplu iş sözleşmesi imzalanır. Bu nedenle Çalışma Bakanlığı bazı incelemelerde bulunur. 9) Yetki itirazları. izinler. 2) Hak uyuşmazlığı. işçi sendikasının kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin ülke çapında en az %10’unu (tarım ve ormancılık. 3) Ücret. aralarındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmede ya da mevzuatta bulan uyuşmazlıktır. 2) Kanunda öngörülen oranlardan fazla özürlü veya eski hükümlü çalıştırma işyerine işçi alımında daha önceden o işyerinde çalışıp ayrılanlara öncelik verme iş sözleşmesinin yapılmasına ilişkin normatif hükümlere örnek olarak verilebilir. izin ve disiplin kurullarının oluşturulması. yeni toplu iş sözleşmesi için yetki işlemlerine yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin bitiminden önceki 120 gün içinde başlanabilir. Aksi takdirde grev ve lokavtın serbest olduğu hallerde grev ve lokavt uygulanabilir. Barışçı çözüm yollarının en çok kullanılanı ise. ikramiye. bir işveren sendikası olabileceği gibi sendika üyesi olmayan bir işveren de olabilir. ücretlerden kanuna aykırı kesintiler yapması bireysel iş uyuşmazlıklarına örnektir. uyuşmazlık hallerinde uzlaştırma kurulları oluşturulması veya özel hakeme başvurulması konularına ilişkin hükümler borç doğuran hükümlere örnektir. çalışma süreleri ile ilgili hükümler de iş sözleşmesinin muhtevasına ilişkin normatif hükümlere örnektir. nasıl yapılacağının kararlaştırılması. Ancak faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde. kısaltılması ve süre bitmeden toplu iş sözleşmesinin sona erdirilmesi söz konusu olamaz. Grev ve lokavtın yasak olduğu hallerde ise. prim. adından da anlaşılacağı üzere taraflardan birinin diğer tarafın bir hakkını ihlal etmesi yüzünden çıkan ve çözüm tarzını. sendika duyurularının nerede. sebep de göstermek suretiyle tespit yazısının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde işyerinin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapılır. kanuni hakem müessesesi devreye girer.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği . Muhtaç kişilere yöneliktir. aşı ve serum imal eden müesseselerde. Her türlü kiralama sözleşmesi hakkında karar vermek 5) Danışma Birimleri. Para. termik santralarını besleyen linyit üretimi. Ünite – 14 ( Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Sigortaların İşleyişi ) 1) Sosyal Yardımlar. Devlet bütçesi veya özel vergilerle finanse edilen kamu yardımlarıdır. Görüş ve önerilerde bulunmak 2. 2) Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikasının grev kararı alması halinde TİSGLK hükümlerine uygun olarak yapılan lokavt. faaliyet raporlarını vs. Daire başkanlıklarının veya sosyal güvenlik merkezlerinin kurulmasına. kurumun en yüksek karar. hastane. Strateji Geliştirme Başkanlığı. dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde 7. üretimi nafta veya tabii gazdan başlayan petrokimya işlerinde 4. İlaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere. feragat. Cenaze ve tekfin işlerinde 3. 1. 8) Hangi işlerde kaçar kişinin grev ve lokavt sırasında işyerinde kalmak ve çalışmak zorunda olduğu tespit edilip bölge müdürlüğüne bildirdikten sonra bölge müdürlüğü 3 işgünü içinde işçileri ismen tespit ederek ilgili işverene ve işçilere bildirir. Mezarlıklarda ve 9. havagazı. 5) Geçici grev yasaklarında. 4) Yönetim Kurulu Görevleri. değerlendirerek görüş oluşturmak 3. yetki ve sorumluluğunu taşır. işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır. şehir içi deniz. Ödenek tekliflerini karara bağlamak 2. Ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemek 4. Eğitim ve öğretim kurumlarında. 2.8 Ünite – 13 ( Toplu İş Uyuşmazlıklarının Grev ve Lokavtla Çözümü ) 1) Lokavt. 1. Banka ve noterlik hizmetlerinde ve 5. 6) Grev oylaması sonucunda işçiler grevin uygulanmamasına karar verirlerse ve uyuşmazlıkta taraf olan işçi sendikası. tabii gaz ve petrol sondajı. 1. Katılma ile yapılan yardım arasında ilişki yoktur. 2) Genel Kurulun Görevleri. Asıl ve yedek üye seçmek 4. oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde karşı tarafla anlaşmaya varamazsa veya Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz. klinik. Hukuk Müşavirliği. sanatoryum prevantoryum. dağıtımı. 9) Faaliyeti durdurulan veya hukuki varlığı sona eren bir işçi veya işveren sendikası ilan yapamayacağı için grevin veya lokavtın sona erdiği görevli makam yani bölge müdürlüğü tarafından ilan edilir. çocuk bakım yerlerinde ve huzurevlerinde 8. kara ve demiryolu ve diğer raylı toplu yolcu ulaştırma hizmetlerinde grev ve lokavt yapılamaz. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye. mal ya da hizmet şeklinde olabilir. elektrik. 3. Can ve mal kurtarma işlerinde 2. sulh. Zorunlu katılım ilkesine dayanmaz. Yönetmelikleri karara bağlamak 6. 7) Erteleme kararlarına karşı yürütmenin durdurulması talebi ile Danıştay’a başvurma hakkı verilmiştir. kanuni lokavttır. Uzlaşma. 6. Tedbirleri kararlaştırmak 3. kapatılmasına karar vermek 5. 4) Grevin Sürekli Olarak Yasaklandığı Haller. 1. 5. Su. 4. Bir sonraki dönemin performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak 3) Yönetim Kurulu. Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde grev ve lokavt yapılamaz. tasfiyesi. üretimi. Kurumun bütçe ve bilançolarını. kabule karar vermek 7. taraflardan biri geçici grev yasağının 6 ayı doldurmasından itibaren 6 iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu’na başvurabilir. tahkim.. 3) Grev ve Lokavt kararının karşı tarafa tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile 6 işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir.

Evlenme ve cenaze ödeneği 2) Geçici iş görmezlik ödeneği ayakta tedavilerde günlük kazancın üçte ikisidir. Emzirme ödeneği 5. günden başlanarak yitirilmiş sayılır. İşsizlik ödeneği 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. Yatarak tedavilerde ise günlük kazancın yarısıdır. 1. ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izin olması.9 6) Başkanlığın Görevleri. Tutukevlerinde çalışanlar 2. Yıllık amaç ve hedef oluşturmak 8. sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın %40’ıdır. %12’si genel sağlık sigortası primidir. 1. Strateji ve politikalar geliştirmek 3. Bağ-Kur’lularda işe başlayınca. 8) Günlük işsizlik ödeneği. yılda bir kez en geç Mart ayı sonuna kadar toplanır. Kurumu denetlemek 5. 600 gün prim ödeyenlere 180 gün (6 ay) 900 gün prim ödeyenlere 240 gün (8 ay) 1080 gün prim ödeyenlere 300 gün (10 ay) işsizlik ödeneği ödenir. 7) Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar yaşlılık aylığı bağlanması ve toptan ödeme yapılmasıdır. 4) Tam iş görmezlikte aylık kazancının %70’i oranında gelir bağlanır. 10) Kısmen Sigortalı Sayılanlar. greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde bu hallerin sona ermesini. 9) Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak 6. 5) Malullük aylığı. 6) Yaşlılık kişinin çalışma yaşamından kalıcı olarak ayrılmasına ve dolayısıyla gelir azalışına yol açan bir risktir. Bütçeyi hazırlamak 4. Kurumu yönetmek 2. 12) Özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık tutarı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarı prime esas kazanca tabi tutulmaz. Geçici iş göremezlik ödeneği 2. Meslek lisesi öğrencileri (zorunlu staja tabi) 4. Kurumu temsil etmek 7. 1. Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme. Sürekli iş görmezlik ödeneği 3. geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler 6. Vazife malullüğü aylığı alırken çalışmaya başlayanlar 5. Hak sahiplerine bağlanan gelir 4. Bunun %20’si malullük. prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden. 8) Sigortalılar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde. Emekli Sandığı üyelerinde ise 15 gün içinde kuruma bildirirler. Performans ölçütleri belirlemek 7) Kurul. 3) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün %10’unu kaybeden ve Kurum Sağlık Kurulunca onaylanan sigortalı sürekli iş görmezlik gelirine hak kazanır. 9) Son 3 yıl içinde. 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanır. diğer hallerde ise yukarda sayılan tarihleri takip eden 10. . Ünite – 15 ( Sosyal Sigorta Kolları ) 1) Kısa Vadeli Sigortalardan Sağlanan Haklar. Çıraklar 3. İşverence yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 11) İsteğe bağlı sigorta primi. prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında. sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32’sidir. yaşlılık ve ölüm sigortaları primi.

Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Güvenlik ve Sağlık Reform Projeleri ile Avustralya Sağlık Komisyonu Raporu’dur.com . Bu yüzden final sınavına hazırlanırken ara sınav konularını tekrar gözden geçirmeyi unutmayın. Türkiye’de ikamet etmeyenler 5) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin. SHÇEK Hizmetlerinden ücretsiz yararlananlar. Gündelik ve Refakatçi Giderleri. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersine çalışılırken rakamsal değerler (yüzdeler. ile 16. Ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar 4. ay. Vatani hizmet tertibinden aylık alanlar. Sağlık Hizmetleri. 8) Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Başlıca Hizmetler. 1. Ara sınavda da bilindiği üzere 30 soru’da ilk 8 üniteden gelmektedir. 7) Genel sağlık sigortası primi kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için hesaplanan prime esas kazancın %12. 30 sorudan 8 -10 arası soru ara sınav ünitelerinden çıkabilir.5’idir. 1. ile 16. Bunlar.blogspot. Şeref aylığı alanlar. Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri 2. mintshare. Hükümlü ve Tutuklular 7. 6) İş kazası ile meslek hastalığı. üniteler arasından gelen sorular ara sınav sınavında sorulur. Vatansızlar ve Sığınmacılar. Bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar 6.10 Ünite – 16 ( Genel Sağlık Sigortası ) 1) Genel Sağlık Sigortası kurulması amacıyla yabancılar tarafından bazı çalışmalar yapılmış. Yurtdışı Tedavisi Ünite 9 ile 16 arası final konularına aittir… Önemli Notlar       İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan 30 soru sorulmaktadır. Bağımsız çalışanlar. İsteğe Bağlı Sigortalılar 3. Bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler 5. Kamuda çalışanlar) 2. Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır. 1. gün. sevk zincirine uyulmadan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan başvurular sonucu alınan sağlık hizmetlerinin tutarının %70’i kurumca ödenir. Harp malullüğü aylığı veya Terörle mücadele kanunundan aylık alanlar. sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması bir koşuldur. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar Arasında Özel Olarak Belirtilmemiş ve Başka Bir Ülkede Sağlık Sigortası Hakkı Bulunmayanlar 3) Vergi mükellefi olanlar. Oturma İzni Almış Yabancılar 5. Yol Gideri. yıl gibi) çok iyi bilinmelidir. 9. Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu sporculardan aylık alanlar) 4. 4) Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı Dışında Kalanlar. ile 8. Final sınavında ilk 8 üniteden ünite başına 1 soru sorulur. afet ve savaş hali ile acil haller dışında. 30 soruda buradan çıkar. 65 Yaş Kanunundan aylık alanlar. Yaklaşık 20 soru buradan çıkar. Sigortalılar (Hizmet akdi için çalışanlar. üniteler arasından gelen sorular final sınavında sorulur. Gönüllü Korucular. Sosyal Güvenlik Kurumlarından Gelir ve Aylık Alanlar 6. Nakdi tazminat ve aylık bağlanmış olanlar. Final sınavında yaklaşık 20 adet soru 9. ünitelerden gelmektedir. 2) Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar. Sigortalı ve İsteğe Bağlı Sigortalı Olmayanların Bir Kısmı (Yoksul vatandaşlar. Yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler 3.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->