P. 1
Basınçlı Kaplar El Kitabı

Basınçlı Kaplar El Kitabı

|Views: 2,773|Likes:
Yayınlayan: samettek

More info:

Published by: samettek on Jun 27, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

PERİYODİKKONTROLMÜHENDİSELKİTABI-II

Basınçlı Kaplar
Kasım 2001

Yayın No:

MMO/2001/272-2

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA Tel: (0312) 231 31 59 Faks: (0312) 231 31 65 e-posta: mmo@mmo.org.tr http: / /www.mmo.org.tr

I

Yayın No: MMO/2001/272-2

ISBN: 975-395-499-9

Bu yapıtın yayın hakkı Makina Mühendisleri Odası'na aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez. MMO'nun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik vb. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir.

Kasım 2001 / Ankara

Baskı: özkanMatbaacılık Ltd. Şti. (0312)229 59 74

İ

II. BÖLÜM

KOMPRESÖR

Kompresörün Periyodik Kontrol için hazır bulundurulması istenir. Yetkililerle görüşülür. imal yılı. Kontrol Listesinin Doldurulması) 1. C. 4.Yapılan Kontrol ve Testler "Periyodik Kontrol Listesi" ne işlenir. imzalanır ve kuruluş yetkilisine imzalattırılır.Kompresöre ait teknik özelliklerini gösteren kitap ve broşürlerin hazır bulundurulması istenir. işletme basıncı.Kuruluşla Görüşme (Kontrollerin Yapılışı ve Firmaca Kontrol Öncesi Yapılması Gerekenler Hakkında) *1. tipi. Çalışma alanı görülür. * (Daha önce bu kompresöre alt periyodik kontrol yapılmış tee bu İşleme gerek kalmaz) 63 . 5.PERİYODİK KONTROLLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A.Yapılan kontrol ve testler Periyodik Kontrol Raporu'na işlenir. debisi. 2. elektrik motoru gücü vb.Kompresörün marka.Periyodik Kontrol alanının emniyeti için gerekli tedbirlerin alınması istenir. 2. B12345Kuruluşa Gidildiğinde (Yetkililerle Görüşme ve Ön Hazırlıklar) Temas kurulan kişiyle görüşülür. 6.MMO'nun diğer etkinlikleri hakkında firma bilgilendirilir.Gerekli emniyet tedbirleri alınır.Kontrol üstesinde yer almayan ancak kuruluş ile ilgili diğer bilgi ve öneriler kullanıcılara ve yetkililere bildirilir.Periyodik Kontrol Sonrası (Yetkililerle Görüşme ve Bilgilendirme) 1.Kontrol için kompresörü kullanan kişinin hazır bulundurulması istenir. 2. konularda bilgi alınır. 3. Kompresörün kataloglarına gözablır. Periyodik kontrole başlanır.Kompresörle ile ilgili varsa yapılması gerekenler ve tavsiyeler bildirilir. D. 4.Periyodik Kontrol Sırasında (Kontrol ve Testler.

(Dikkat: Tıkalı ueya içinde parça bulunan hortum adeta bir hava tüfeği olur. Bu işlem için gözlük kullanınız.Cildinize basınçlı hava tutmayınız. 64 Kompresör . başkasına veya civardaki makinalara gelmemesine dikkat ediniz.Bir basınçlı hava sistemi veya aletini.Bir hortumu veya hava hattını sökmeden önce kompresörün hava çıkış vanasını kapatınız ve hattaki hava basıncını tamamen boşaltınız. hortumdan havanın serbestçe çıkıp çıkmayacağını kontrol ediniz. 6. Çok dikkatli kontrol edilmeli. dizayn edildiğinden daha yüksek bir basınçta çalıştırmayınız. basınçlı hava kullanılıyorsa.Normlara uygun hortum ve boru bağlantı elemanlarını kullanın. Temizlenmekte olan parçanın üzerindeki tozların kendinize. (TS 1203) 2.Alet ve parçaları temizlemek için. Hortum ucu sıkıca ve enmiyetli tutulmalıdır. Serbest kalan hortum ucu kırbaç gibi sağa. 3. 5.Hortum veya tesisattan direk hava kullanılırken hortum içinde kesinlikle yabancı madde olmamalıdır. Üstünüzdeki tozları basınçlı havayla temizlemeyiniz. Hortumun ucunu başka birine doğru tutmayınız. bu işlem çok dikkatli yapılmalıdır.) 4. emin olduktan sonra hortuma hava verilmelidir. sola çarpıp. Hava çıkış vanasını dikkatle açıp. tehlikeli olabilir.t* KOMPRESÖRLERDE UYULMASI GEREKEN ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI Basınçlı Havanın Kullanılması: 1.

giriş deliklerinin boyutlan tekniğe uygun olarak bir insanın rahatça girmesini sağlayacak büyüklükte yapılacaktır. Madde 224.İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN İLGİLİ MADDELERİ Kazanlarda. Kapı ve kapaklar deney basıncına dayanacak sağlamlıkta olacak. çıkış. El deliklerinin boyutlan 70x90 milimetreden küçük yapılmayacak ve basınçlı kaplar üzerinde bulunan yıkama ve kontrol körtapalan en az 25 milimetre çapında olacaktır. İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare). basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı olacaktır. emniyet supabı. boşaltma vanası. imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce. teçhizatı ve malzemesi tekniğe uygun olacaktır.Basınçlı kaplar üzerinde. düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır. Paralel çalışan basınçlı kaplann. el delikleri yapılacak ve bu delikler emniyetli bir şekilde kapatılmış olacaktır. 4. 3.Ocaksız buhar ve sıcak su kapları ile basınçlı hava depoları. Madde 223. veya yapılan değişiklik ve büyük onanmlardan sonra.Basınçlı kaplann kontrol ve deneyleri ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından. Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare).Basınçlı kapların üzerinde. Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır. gerektiğinde içine girmeyi sağlayacak kapılar veya kapaklar bulunacak. 2. kabın içinde bulunan madde. Ancak. Basınçlı kaplan görünür yerlerine imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgilerin yazılı olduğu bir plaka. emniyet supabının takılmasını Kompresör 65 . Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 222. boşaltma ve blöf vanaları ayn ayn işaretlenmiş olacaktır.Basınçlı kaplarda bulunan emniyet supabı. girilemeyecek kadar küçük olan basınçlı kaplarda. Kontrol ve deney sonuçlan. Madde 226. Kap hacmi (litre). konacaktır. 1. gaz tüpleri ve depolan gibi basınçlı kaplar ve bunlann bağlantıları. manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır. Madde 225. Kontrol tarihi. en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve her durumda periyodik olarak yılda bir yapılır. giriş.

atmosfer basıncına inmeden kapağın açılmasına engel olacak bir tertibat bulunacaktır. giriş borusu üzerine sıra ile basınç düşürücü valf ve emniyet supabı konacak ve bunlar gerekli şekilde korunacaktır.Eritme kazanlannın blöf vanaları. hareket mekanizması kapalı duruma getirilecek ve stop vanaları kapatılarak kilitlenecektir. Kontrol ve deney sonucu kullanılması sakıncalı görülen. güvenlikle çalışmayı sağlayacak teçhizatı eksik olan ve bağlantı parçalan uygun bir şeklide bağlanmamış bulunan basınçlı kaplar. kapak açık iken basınç artmasına ve kabın basıncı. kanal içine alınacak veya izole edilecektir. Madde 230. Buharla ısıtılan basınçlı kaplarda. Madde 228. blöf çukurlarının kapaklan kapatılacak. Buharla ısıtılan basınçlı kaplara giren ve çıkan buhar veya sıcak su boruları. Madde 2 3 1 . il 66 Kompresör II! III . uyarma çanları veya zilleri ile blöf vanasının açılacağı duyurulacaktır. Yağ gömlekli otoklavlarda yağın ısıtılması. Eritme kazanlarının içerisine. Emniyet supabı. Madde 2 2 9 . kontrol ve onarım için kimse sokulmayacaktır. Basınçlı kaplarda iki veya daha çok emniyet supabı varsa. bütün işçiler blöf çukurundan çıkarılacak. tehlikeli olmayacak şekilde otoklavdan uzak bir yerde yapılacaktır. Otoklavlann kapıları ile varsa karşı ağırlıkları. bunlardan en az bir tanesi. bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusunun çapına uygun büyüklükte ve basıncı çabucak düşürecek şeklide yapılmış olacaktır. Emniyet supapları.engellediği veya bozulmasına yol açtığı hallerde.Kağıt hamuru hazırlamak üzere kullanılan kaynatma kazanlarıyla benzeri kazanlar içindeki malzeme atıklarının veya tortulann. Madde 227. kazandan uzak ve korunmuş biryerden idare edilecek ve bu kazanlarda. bir kızak veya korkuluk içine alınacaktır. emniyet supabı. basıncın artışını bildiren bir uyarma tertibatı bulunacaktır. blöf muslukları bulunacaktır.5 katı ile yapılacaktır. basınçlı kaba en yakın bir tesisat üzerine takılacaktır. en yüksek çalışma basıncının 1. ısı ve basınç normale dönmeden ve bunlar iyice havalandırılmadan. Emniyet supaplarının.Otoklavlann dış gömlek etekleri.Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hallerinde. tabana kadar uzatılacak ve altından geçilmeyecek şekilde kapatılacaktır. gerekli tedbir alınacaktır. en çok basınca göre ayarlanmış olacaktır. kazanın bulunduğu yer ile blöf çukuru civarında bulunan işçilere. ölçü ve emniyet cihazlarını tıkamaması için gerekli tertibat alınacaktır. yoğunlaşmaya karşı.Buharla ısıtılan döner basınçlı kapların doldurulmasından veya boşaltılmasından önce. her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek ve kaplar içinde yanıcı gazlar bulunduğunda. Eritme kazanlannda blöf yapılmadan önce. Madde 2 3 2 .Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri. eksikleri tamamlanıncaya ve arızalar giderilinceye kadar kullanılmayacaktır.

sağlam ve uygun aralıklı yapılmış olacaktır. basınç düşürme vanası ile emniyet supabı arasına konacaktır.Basınçlı su ve hava tanklan ve depolan. kapalı ve basınçlı kaplara veya tanklara malzemenin buharla verildiği hallerde. bağlı bulunduğu kazanların veya tesisatın en yüksek çalışma basıncına dayanacak sağlamlıkta olacak veya stop vanası ile tank arasına basınç düşürme vanası ve sıcak su tesislerinde genişleme kabı veya vanası konacak. kırılabilen cinsten bir emniyet cihazı veya benzeri bir tertibat yapılacaktır.5 metreyi geçenlerin ortasında ayn bir blöf vanası bulunacaktır. Kompresör 67 . Madde 237. vanalar açılmadan önce blöf edilecek ve buhar vanaları yavaş yavaş açılacak ve bu durum. Madde 235. buhar meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınacak. Basınçlı hava ve su tanklan ve depolarında kontrol manometreleri.Vülkanizatör ve devülkanizatörlerin kapak bağlantıları. bir sicil defterine işlenecektir. kazan içinde oluşacak basıncı düşürmek için. hava basınçlı tanklarda ve depolarda emniyet supabı bulunacaktır.Donyağı eritme kazanlan ve suni gübre kurutucuları gibi sabit basınçlı kapların doldurma ve boşaltma kapaklan.Bu kazanlar için de kimyasal reaksiyonlar nedeniyle kazan basıncının çalışma basıncı üstüne çıktığı veya emniyet supabının arıza ve tutukluk yaptığı hallerde. işçilere uygun şekilde duyurulacaktır. kazanı korumak üzere.Çökertme ve ayırma veya benzerleri gibi dikey. tankların ve boruların dokunabilecek yerleri izole edilecektir. Basınçlı soğuk su tankı. Madde 234. Madde 236. Basınçlı sıcak su tanklarına konan kontrol ve emniyet cihazlannda.Buhar gömlekli kazanlarda buhar gömleği. benmariler. Buhar gömlekli kola kazanlan. Vülkanizatörlerin otomatik veya mekanik güçlü açılan kapaklarında gerekli emniyet tertibatı bulunacaktır. depo ile tankın arasında uygun bir uyarma tertibatı bulunacak ve depo ile tank başında bulunan işçiler. Vülkanizatörlerle açık buharlı devülkanizatörlerde blöf tertibatı. Alkali devülkanizatörlerdeki emniyet cihazları. birbirinden işaret almadan besleme vanasını açmayacaklardır. yaylı olarak yapılacaktır. Çalışma sırasında kapaklar kapatılacaktır. üç ayı geçmemek üzere periyodik olarak ehliyeti. yapılacak işe engel olmayacak şekilde kapaklarda örtülecek ve bunların etrafında taşma kanalları bulunacak ve bu kanalların dranejle bağlantısı olacaktır. dona karşı uygun bir şekilde izole edilecektir. Hükümet veya mahalli idarecilerce kabul edilen teknik bir eleman tarafından kontrol edilecek ve kontrol sonuçları. Boylan 7. Madde 233. Aynı kompresörle beslenen basınçlı hava tanklarının herbirinde ayrı ayn stop vafi ve bunlann önünde ve tank tarafında olmak üzere birer emniyet supabı bulunacaktır. ayrı ayn olacaktır. kınlır cinsten yapılacaktır. Vülkanizatör ve devülkanizatörler.

Basınçlı asit kaplarında. soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacak. ısı veren asitlerle çalışan basınçlı kaplarla ilgili rögar ve kanallara su karışmaması için. Madde 239. uygun şekilde boşaltılacaktır. basınç düşürücü vana konacak. Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanacak ve patlayıcı. kilitlenecek ve kap içinde çalışıldığını belirten levhalar. Madde 240. sıvı yüksekliği göstergesi bulunacaktır. tankın üzerine ve soğutucu sıvının en yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere yerleştirilecektir. Normal olarak dışan atılamayan yağ. basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunacaktır. soğutma tanklarında bir basınç ayar vanası veya kınlabilen cinsten güvenlik tertibatı bulunacaktır. Madde 238. Su ile karışma sonucu. Soğutma tanklannın kapasitesi 140 litreden az olduğu hallerde.Soğutma tesislerinde.Kompresörlerde basınç. yağ ve pislik dışarı atılacaktır. 68 Kompresör . yağ ve nem aymcılan (separatör) bulunacak ve bunlar hiçbir şekilde çıkanlmayacaktır. uygun yerlere konacaktır. bir adet aside dayanıklı malzemeden yapılmış geri tepme klepesi konacaktır. ayarlanmış basınca ulaştığında. hava ile basılmadan önce.Hava kompresörlerinin hız regülatörü. kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve motorun durması geciktiğinde. Soğutma tanklarındaki basınç ayar araçlan. Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği hallerde. Madde 241. soğutucu gazların kaçmasını engelleyecek şekilde sağlam yapılacak ve bu tanklarda sıvı kullanıldığı hallerde. Basınçlı asit kaplannın gövdesi ile ana hava borusu arasına. hava borularında birikmiş olan su. Asit. uygun şekilde temizlenecektir. birer boru takılarak açık havaya kadar uzatılacak veya amonyak veya kükürt dioksit gibi maddelerin soğutucu olarak kullanıldığı tanklarda. Soğutma tanklanna konan basınç ayar araçlan ile kınlabilen çeşitten güvenlik tertibatının uçlanna. zararlı ve zehirli gaz. Basınçlı asit kapları. bunlardan bir tanesi kınlabilir cinsten olacaktır. asit borusuna. kapla basınç düşürücü vana arasında manometre ve emniyet supabı veya kınlabilir bir emniyet tertibat bulunacaktır. gerekli tedbir alınacaktır. içindeki asit tamamen boşaltılıp iyice yıkandıktan ve havalandırıldıktan sonra kontrol edilecektir. içerde biriken su. karbon ve benzeri maddeler. duman ve toz emilmesi önlenecektir. Hava kompresörü ile hava tanklan arasında. periyodik olarak kontrol edilecek ve her zaman iyi çalışır durumda tutulacak ve bunlarda soğutma suyunun akışının gözle izlenebileceği bir tertibatı yapılacaktır. Bu kontrol sırasında asit vanalan kapatılacak.Basınçlı hava tankının en alçak yerine konan boşaltma musluğu her gün açılacak. soğutma tanklannın kapakları ve delikleri. bu borular kapalı kaplara bağlanmış olacaktır.

Bakım ve Onarım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 508. Madde 249. elle kumanda edilen ve yavaş kapanan bir valf konacaktır.Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu supaplarda. Kompresör 69 . patlamaları karşı dayanıklı bir bölmede olacak. Madde 244.Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka.5 katı ile yapılacaktır.Buhar ve gaz ile çalışan kompresörlerin çıkış borularına. Madde 511.Onarılacak depo veya tanklar.Hava kompresörlerinin çıkış borusu üzerinde stop valfi bulunduğunda. kör tapa veya kapaklarla kapanacaktır.Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere. çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supaplarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır. çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır. Madde 245. sıkıştırdığı gazın ve içindeki maddelerin kimyasal etkisine dayanacak nitelikte olacaktır. 2) Yapıldığı yıl. bu valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı konacaktır. 3) En yüksek çalışma basıncı. güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı ağızlan. periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri. kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra. 4) Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktan Madde 246. o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1. sicil kartına veya defterine işlenecektir.Kompresörlerin. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi.Basınçlı kazanlar ve kaplar. kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce. Madde 243. özel kompresör yağı kullanılacaktır. ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları. bağlantı borularının vanaları. başka depo veya tanklarla bağlantılı bulunduklarında. seyyar kompresörler.Kompresörlerde. Madde 242. Madde 248. parlayıcı ve zararlı gaz kompresörlerinin yapıldığı malzeme.Sabit kompresörlerin depolan. uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır. basınç altındayken onarılmayacaktır. imalatçı firma tarafından konacaktır.Patlayıcı. 1) İmalatçı firmanın adı. tehlike anında. Madde 247. her kompresöre özgü.

basınçlı hava deposuna. çelik levhalardan kaynaklı. anma basıncının 2. içerisine atmosfer basıncında daha yüksek basınçlı hava doldurulan kapalı bir kaptır. kgf/cm2). silindir gövdeli basınçlı hava depolannm tarifine.1. TARİF.3. sınıflandırma ve özelliklerine.KONUYLA İLGİLİ STANDARTLAR TS 1203 Nisan 1980 BASINÇLI HAVA DEPOLARI (KAYNAKLI.5 katıdır. çelik saçlardan kaynaklı olarak yapılan ve özellikleri aşağıda verilen silindir gövdeli basınçlı hava depolarını kapsar. 0.TARİFLER 0. 0. basınçlı hava deposunun işletilmesi sırasında dış yüzeyinin ulaştığı en yüksek ve en düşük sıcaklık dereceleridir (birimi °C). Deponun anma basıncı en çok 30 kgf/cm2 Deponun en yüksek dış yüzey sıcaklığı 200 °C Deponun en düşük dış yüzey sıcaklığı -20 °C Deponun en küçük saç kalınlığı 2.KAPSAM Bu standart. 0. SİLİNDİR GÖVDELİ) 0.KONU. basınçlı hava deposunun çalıştırıldığı en yüksek manometrik işletme basıncıdır (birimi.En Yüksek ve En Düşük İşletme Sıcaklığı : En yüksek ve en düşük işletme sıcaklığı.KONU Bu standart.2.5 mm Deponun en büyük iç hacmi 6 m3 Deponun iç çapı ile silindir kısmının uzunk'ğu arasındaki oranı (d/l) 1/2 .Deney Basıncı : Deney basıncı. KAPSAM 0.2.2. 0.Anma Basıncı: Anma basıncı.2. piyasaya arz şekli ile denetleme esaslanna dairdir.1/6 Çelikten başka malzemeden veya başka metot ile veyahut başka biçimli yapılan basınçlı hava depolannı kapsamaz.2.3. A İ 70 Kompresör III [IHI .1.Basınçlı Hava Deposu : Basınçlı hava deposu.4. 0. basınç deneyinde uygulanacak basınç olup.2. muayene ve deneylerine.

Dikişin yüzeyi homojen ve düzgün olmalıdır.5.1. (Normalleştirme Tavı Görmüş) Malzemenin Numarası Çekme Dayanımı'* Akma Sının (kgtfmm^' (kgf/mm2) 20°C deki 200°C deki 20°C deki min min 35-45 1.SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1.0426 26 21 45-55 28 1.25» Cc) Uçları çukur dövme düz boj.15 (d) Şekil 1.2 0.1. 0.2-Genel Kaynak dikişlerinde çatlak bulunmamalı ve dikiş ana metale işlemiş olmalıdır.ÖZELLİKLER 1. Mekanik Özellikler.036 23 18 41-50 1. Başlar İçin özel Dizaynlar s ^ r ^« s (e) 71 . i Düz (lan»h iüx t>a». GSvd» ctövme yolu il kapatılmıştır. Çizelge 1.0843 36 1) Değerler 100 mm kalınlığa kadar malzeme için geçerlidir. rt 0. r i 0.Yapılış 1.1. 2) 16 mm kalınlığa kadar malzeme için geçerlidir.1.1.0436 23 52-62 1.

belirli aralıklarla cüruflu yerlerin uzunluğu levha et kalınlığının 12 katını geçmemelidir. mm). Eliptik Bombeli Baş Şekil 5.Hiçbir noktada ikiden çok kaynak dikişi kesişmemelidir. Çift Köşe Kaynaklı . Bütün uzunlamasına ve enlemesine kaynak dikişlerinin tümü alın kaynağı olmalıdır. Toristerik Bombeli Baş veya Toristerik) 72 Kompresör III »l "f . ana kaynak dikişini kesmemeli ve ana dikişinden uzaklığı. Dikişte -+ 2mm den daha uzun kısımda yabancı maddeler görülmemelidir. (Şekil 2). dikişsiz bombeli başların biçimleri Şekil 3 ve 4'de gösterildiği gibi olmalıdır. içe doğru flanşh delikler Şekil 6'da gösterildiği gibi yerleştirilmiş olmalıdır. Emniyet valfleri doğrudan doğruya hava deposunun gövdesine dikey durumda takılması için.Boru parçasının veya bir parçanın kaynaklı olarak tespitinde kaynak dikişi. Adam Delikli Bombeli Baş. . Basınçlı hava depolarında. Eğrilik yarı çapı (r) 25 mm den küçük olmamalıdır. depoda gerekli delik bulunmalıdır. (S=levha 4 et kalınlığıdır. Aynı doğru çizgi üzerinde. (Şekil 1). Şekil 2. (Eliptik Şekil 4. Emniyet valflerinin elle kumanda edilen bir kaldırma düzeni bulunmalıdır. Şekil 3. Her hava deposunda emniyet valfi ile basınç göstergesinin bağlanması için uygun yerler olmalı ve yeterli kapasitede bir boşaltma deliği bulunması zorunludur. Bombeli başlardaki takviyesiz deliklerle. iç çapı en çok 610 mm ye kadar olan bombeli başlar çift köşe kaynağı ile gövdeye tespit edilebilir.Başlar ile gövdenin kaynakla birbirine tespiti özel biçimlerde de yapılabilir. et kalınlığının 3 katından küçük olmamalıdır. Adam delikli bombeli başlar da Şekil 5'e göre yapılmalıdır. Ancak.

Not: Takviyeli deliklerle takviye.Hidrostatik Dayanıklılık İmalatçının garanti ettiği basıncın 2. Çizelge 2.3.Şekil 6. 1000 nin katlan arasında olan uzaklıklarda 500 mm den büyük olanlar 1000 sayılır.5 katı basınçla (Madde 2. Kompresör 73 . Bombeli Başındaki Delikler Basınçlı hava depolarında Çizelge 2'de belirtildiği şekilde muayene ve temizlik delikleri bulunmalıdır. Bu depolara muayene ve temizlik delikleri. Takviyesiz deliklerin çaplan 200 mm'yi geçmemelidir. Depo Üzerindeki Delikler Depo iç Çapı 300 mm ve daha küçük 301-600 mm Muayene Deliğinin En Küçük Boyutu 32 mm çapında iki delik veya 50 mm çapında bir delik Gövde uzunluğunun beher 1000 mm si için 110 mm çapında bir delik veya 106x122 mm boyutunda oval bir delik veya 50 mm çapında iki delik '' 601-900 mm Gövde uzunluğunun beher 1000 mm si için 110 mm çapında bir delik veya 106x122 mm boyutunda oval bir delik '' 901 mm ve daha büyük Bir adam deliği: 400 mm çapında bir delik veya 300x400 mm boyunda oval bir delik u 1000 mm den küçük boylarda bir tane.3. deliğe bir boru parçası (Nozl) kaynatılması. (Şekil 7) 1. bütün kaynak dikişlerini doğrudan doğruya veya el aynası yardımı ile görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. bir veya iki taraflı kaynaklı takviye levhası konulması veya bu iki sistemin birlikte uygulanması ile yapılır. gözle görülür bir biçim değişikliği meydana gelmemeli ve hiçbir yerde sızdırma olmamalıdır.1. .Boru bağlantılarının sökülmesi ile muayene ve temizlik işi yapılabildiği hallerde muayene ve temizlik delikleri yapılmayabilir.1) e göre yapılacak hidrostatik deneyinde depoda. Basınçlı hava deposuna açılacak delikler takviyeli veya takviyesiz olabilir.

1. et kalınlığı 5 mm'ye kadar (5 dahil) olan saclarda 0.Boyut ve Toleranslar 1. bu çaplar toplamı yansının % 1'inden çok olmamalıdır.1. Uzunlamasına ve dairesel açılan kaynak ağızlarında sapma.4.5 mm'den. 1.1.Şekil 7.1. Takviyeli Delik 1.5 ini geçmemelidir. Silindirin ayrıtından doğrudan sapma miktarı.5.2-Toleranslar Deponun yuvarlaklıktan sapma toleransı aşağıda belirtilmiştir: Hava deposunun uzunlama eksenine dik olarak alınan herhangi bir kesitteki en büyük çap ile en küçük çap arasındaki fark. \t A 74 Kompresör .Depo sacının kalınlığının hesaplanmasında kalınlığa 0. Not. katmer.5 mm den az olmamalıdır.Yüzeyler Kaynaklı basınçlı hava depolarının yüzeylerinde gözle görülür eziklik. depo malzemesinde çapak.1. depo toplam uzunluğunun % 0. et kalınlığı 5 mm'den büyük olan saclarda ise et kalınlığının % 10'undan çok olmamalıdır.Boyutlar Saç kalınlığı deponun hiçbir yerinde 2. çarpıklık.5. tufal gibi kusur bulunmamalıdır.5.75 mm korozyon payı eklenmelidir. eğri kaynak dikişleri olmamalı. 1.

Hidrostatik Deneyi : Basınçlı hava depolarının tümü.1.1'de belirtilen kusurlann bulunup bulunmadığına bakılır. deponun yapıldığı malzemeden hazırlanacak örneklerle TS 138'e göre yapılır ve bulunan değerlerin Çizelge l'de gösterilenlere uyup uymadığına bakılır.İhtiyari Deneyler 2.2'de verilen tolerans sınırları içinde. Yapım yılı.2. 2.HAZIRLAMA ve YAPIMLA İLGİLİ MUAYENE ve DENEYLER 2.5 katı başmandaki su ile deneyden geçirilir.Kaynak dikişlerinin çekme dayanımı. Türk Malı deyimi veya TM işareti.1. Kompresör 75 . gözle görülür bir biçim değişikliği meydana gelip gelmediğine bakılır. imalatçının garanti ettiği boyutlara uygun olup olmadığına bakılır.1. °C Deponun hacmi. Not. kgf/cm2 En yüksek servis sıcaklığı. kaynak yapılarak tespit edilmeli ve plaka üzerine aşağıda belirtilen bilgiler silinmeyecek bir şekilde yazılmalı veya bastırılmalıdır: Firmanın tescilli markası veya kısa adı. En büyük işletme basıncı. imalatçısının depolar için garanti ettiği basıncın 2.1.2.3. 3.1. 2. 2.1.5. Bu standardın işaret ve numarası (TS 1203 şeklinde).2.2.2.Zorunlu Deneyler 2.Çekme Deneyi: Çekme deneyi. 2.2.3.Gözle Muayene : Basınçlı hava depolarının tümü gözle muayeneden geçirilir ve depolarla Madde 1. Çizelge l'de verilen değerlerin % 80'inden az olmalıdır.3.1.PİYASAYA ARZ 3.DENEYLER 2.3.1-NUMUNE ALMA Muayeneye sunulan depolann tümü muayene ve zorunlu deneylerden geçirilir.MUAYENELER 2.İŞARETLEME Yapımı tamamlanan her basınçlı deponun kolay görünür bir yerine madeni bir işaretleme plakası. Deneyde depo.Boyut Muayenesi : Hava depolarının tümü boyut muayenesinden geçirilir ve boyutların Madde 1. sızdırıp sızdırmadığı bakımından her tarafı kontrolden geçirilinceye kadar basınç altında tutulur ve sızma olup olmadığına ve aynı zamanda depoda. dm 3 veya m3.2.3.

sadece "Rakorlar" deyimi kullanılmıştır. işletmede rakora uygulanabilecek en yüksek basınçtır (birimi kgf/cm2 dir) KAPSAM Bu standart. inden yapılan hortumları veya metal borulan birbirine bağlamakta kullanılan bir elemandır. içinde 10 kgf/cm2 ye kadar basınçlı hava geçen donanımlar ile içinden 6 kgf/cm2 yi kadar basınçlı sıvı geçen donanımlarda kullanılan rakorları kapsar. Başlık Başlık. fi 76 Kompresör IfilUl . içinden basınçlı hava veya basınçlı sıvı geçirilen lastik vb. Basınçlı Hava ve Sıvı Donanımları İçin" deyimi yerine.Metinde "Rakorlar.TS 2297 Nisan 1976 RAKORLAR (BASINÇLI HAVA VEYA SIVI DONANIMLARI İÇİN) TARİFLER Rakor (Basınçlı Hava veya Sıvı Donanımları İçin) Rakor (basınçlı hava veya sıvı donanımlan için). İşletme Basıncı İşletme basıncı. rakorun. bir ucundan hortuma sokularak. Not. tespit edilen parçasıdır.

5 16 22 57 60 27 29.= R 20 olan tip A Rakorun gösterilişi 2.. " Rakor A 20 TS 22 97 /1 Şekil 8.03 45.Tıp A Dış vidalı 1. Kompresör 77 .56 32 35.Gövde A-A Kesiti Anma boyutu R7 İR 1/4") R10 v> 1 AA e mm 5 56 |R3/rf) (Rt/2) R20 (R3/^) R25 8 11.20 (Rft 63 a 1) Parantez içindeki ölçü değerleri ISO Parmak sistemindeki karşılıklardır 2-Conia »34 "«*" ö! 3-Uygulama Anma boyutu d.

alet ve cihazlara basınçlı hava iletilmesinde kullanılan. Basınçlı hava için lastik hortumlar. bu standartta sadece "hortumlar" şeklinde ifade edilmiştir. Dış Kaplama : Hortumun dış kısmını teşkil eden ve kauçuktan yapılmış olan dış tabakadır.5 11 12.TS745 Nisan 1969 TARİFLER LASTİK HORTUMLAR (BASINÇLI HAVA İÇİN) Basınçlı Hava İçin Lastik Hortum : Makina. İç Boru : Hortumun iç kısmını teşkil eden ve iletilen hava ile temasta olan kauçuktan yapılmış iç tabakadır. örgü veya kord katlan ile takviye edilen ve kauçuktan yapılmış olan halka kesitli mamullerdir. elde edilen sonuçlar Çizelge 3'de gösterilen değerlerde uygun olmalıdır. Patlama Basınçları Anma Çapı mm 5 7 8 10 11 15 17 20 25 32 40 50 65 80 İç Çap mm 5 6. bez. iplik örgü veya kord ipliğinden yapılmış olan kısımdır.5 8 9.5 16 19 25 32 38 50 62 75 20 kgf/cm' Basınç Altında Dış Çaptaki Büyüme % max 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 12 12 12 Patlatma Basıncı (kgf/cm2) min 50 50 50 50 50 45 45 40 40 35 30 30 30 30 78 Koroprosöf . Takviye Katı : İç boru ile dış kaplama arasında bulunan ve bez. Çizelge 3. Patlatma Basınçları : Hidrolik deney başlığında açıklanan deney uygulandığında.

Yanıcı gaz veya siyanür ya da siyanürlü hidrojen içeren yanıcı gazlan veya gaz kanşımlan için yapılan basınçlı kaplarda güvenlik katsayısı. işletme sırasında çeperlerde kayda değer bir ısı akışı olmayan. Özel nedenlerden dolayı yetkili bir kurum veya kişinin önerisi üzerine daha yüksek bir deney basıncı seçildiğinde.2 Olan İç Üst Basınca Karşı Çalışan Silindir ve Küre Biçimli Kapların Hesaplama Kuralları Güvenlik Katsayısı (S) Güvenlik katsayısını. İtinalı bir yapım ve daha iyi bir biçimlendirme koşullan altında. -20 °C den + 350 °C ye kadar sıcaklık sınırları arasında sürekli iç üst statik basınç altında çalışan. 0. dikişsiz her tarafı kapalı. silindir biçimli veya küre.5 olan.5 olarak seçilmelidir. Dış ve İç Çap Oranları DJD9= 1. .1 kat bir güvenlik sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. taşınmasında ya da depolanmasında kullanılan küre. silindir ya da koni biçimli hacimlerin birleştirilmesinden oluşan atmosfere kapalı kaplardır. Çap Oranları r\ îS 1. malzemenin 20 °C deki akma gerilmesine karşı en az 1.3 p değerindeki bir su basıncı deneyinde akma sınırının açılmasına karşı bir güvence verir.1 kat bir güvenlik bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. esas olarak hesaplamadaki varsayımlardaki kuşkulara karşılıktır ve aynı zamanda 1. Daha yüksek bir deney basıncı seçildiğinde 20 °C deki akma sınırına göre 1. HESAPLAMA KURALLARİ Ha.. eksenel doğrultuda serbest hareketli.5 atü) ve daha yüksek üst basınçlı sıvı ve gazların üretiminde.2 -1.TS 3362 Nisan 1979 BASINÇLI KAPLAR HESAPLAMA KURALLARİ TANIMLAR Basınçlı Kap Basınçlı kap. güvenlik katsayısı Çizelge 4'den alınabilir. . Özenli bir yapım ve daha iyi biçimlendirme öngörüldüğünde işletme durumu için güvenlik katsayısı S=1.490. Çizelge 4'deki değerlerden %20 daha büyük seçilmelidir. Kompresör 79 . sünek malzemeden çeperleri tam silindir biçimli basınçlı kapların hesaplama kuralları Güvenlik Katsayısı Güvenlik katsayısının seçiminde "Genel kurallar" ve başlığında belirtilen esaslar gözönünde bulundurulmalıdır.105 Pa (=0.

3.0 1 yj veya Rm/100. Güvenlik Katsayıları Kabul Belgesi Malzeme ve Uygulama Olan Olmayan Malzemeler İçin Güvenlik Katsayısı S Akma sınırına Akma Sınırı Bilinen Malzemeler 1 .000 karşı Güvenlik ıc 1 . işletmede ve çevrede alınacak özel önlemlerle kaza olasılığı azaltldığında.Çelik dökümde 3.0 4.1 .Bakır ve bakır alaşımlarında hadde bronzu ve döküm bronzu kapsamak üzere 6.Emaye edilmiş 5.Tavlanmış (Ek-2) 4.Lehimli kaplarda 3.6 2.Kaynaklı kaplarda veya ergitmeli küt kaynaklı dikişli kaplarda 6.Perçinli kaplarda 6. işletme durumu için güvenlik katsayısının S = 1 .0 11.5 1.0 4.Dikişli kaplarda veya ergitmeli küt kaynaklı kaplarda 5.2.Perçinli kaplarda 6.Demir olmayan metal ve alaşımlarında Akma sınırı bilinmeyen Malzemeler 4Dökme demir (TS 552) 9.O 8 I 2.0 7.0 8.1 kat bir güvenliğir bulunduğu kanıtlanabilir. Çizelge 4.0 4. örneğin.2.Tek sıralı çift kapaklı perçin dikişli veya bir kapağı tek sıra perçinli çift kapaklı iki sıra perçin bağlantılı kaplarda 1.5 4.1.1.Çap oranlan Da/Di > 1.0 8.5 4. Çekme dayanımına karşı güvenlik 22 2.2.3.Dikişsiz ve küt kaynaklı bağlantı ile çok sıralı çift kapaklı perçinli bağlantıda 1.5 4.1.0 4.Tavlanmamış 4.Bindirmeli veya bir tarafı bükümlü perçin dikişli kaplarda 2.2.o 1 O Malzemenin mekanik özelliğine göre özel olarak T 80 Kompresör i .0 seçilmelidir.Alaşımlı ve alaşımsız çelikler 1.Saf alüminyum ve alaşımları 5.35 olduğunda sıcak işletmede (200 °C den daha sıcak) kullanılan zarflarda. 4 e kadar indirilmesine izin verilir.0 4.5 1. özel odalara ya da hacimlere veya açık arazide duvar içine alarak uzaktan yönetmeli olarak yerleştirmede.3. Bu durumda su basıncı deneyinde 20 °C deki akma gerilimine karşı 1.0 4.5 3.0 7.

AT Tip Onayı başvurusu. her tip kap için yalnızca Bakanlığa yapılacaktır.Ek I madde 2'de belirtilen incelemelerin sonuçları yeterli ise incelemeyi yapan muayene kuruluşu tip onayının verilmesine esas teşkil edecek raporu düzenleyecektir. tip onayı verilen basınçlı kabın bir tipinin onaylanan tipe uygunsuzluğunu tespit ederse aşağıdaki hususları yapacaktır.Resmi Gazete: BASINÇLI KAPLAR VE BU KAPLARIN MUAYENE YÖNTEMLERİNİN ORTAK HÜKÜMLERİNE DAİR 10 Kasım 2000 Sayı: 24226 YÖNETMELİK İKİNCİ BOLUM AT Tip Onayı. pazarlama ve hizmete sunmadan önce AT Tip Onayı bir ön koşuldur. c) İmal edilen partinin onaylanan tipe uymadığı tespit edildiğinde imalatçıdan kısa sürede uygun imalat değişiklikleri yapması istenir. Madde 9. AT Doğrulaması. Bu rapor AT doğrulamasına tabi bir basınçlı kap ile ilgili ise üretici AT doğrulaması yapılmadan önce Ek I madde 3'de belirtilen onay işaretini kaba vuracaktır.İlgili yönetmelikle düzenleme yapılması durumunda. Ortak Hükümler ve Değişiklik Hükmü AT Tip Onayı Madde 6. b) Tespit edilen uygunsuzluk herhangi bir güvenlik tehlikesi yaratıyorsa onay geri çekilir. Eğer imalatçı bu isteğe uymayı başaramazsa onay geri çekilir. Bakanlık. reddedecek veya geri çekecektir. Bakanlık ülke içerisinde mevcut bulunan üretici ya da yetkili temsilcinin talebi halinde ilgili yönetmeliğin gereklerini karşılayan basınçlı kabın özel sınıfı ile ilgili her tipe AT Tip Onayı verecektir. yukanda belirtilen durumlardan birinin varlığı ile ilgili olarak diğer bir üye ülke Kompresör 81 . Madde 8. AT Doğrulaması gerektiğinde veya gerekmediğinde. Bakanlık.2'de belirtilen özel işareti bu tipe dahil olan basınçlı kaba vuracaktır.İlgili yönetmeliğin şartlarını sağlayan herhangi bir basınçlı kabın değişik bir tipi için AT Tip Onayı gerekmiyorsa. Bakanlık.Bakanlık bu Yönetmeliğin 5 inci maddesini izleyerek ilgili yönetmelikte belirtilen herhangi bir şartın yerine getirilmediğini tespit ederse onayı geri çekecektir. ancak bunun için AT Doğrulaması konusunda bir başvuru yapılmış ise imalatçı AT Doğrulaması yapılmadan önce kendi sorumluluğunda Ek I madde 3. a) Tespit edilen uygunsuzluk minimum değerde ise ya da basınçlı kabın tasarım ve imalat yöntemleri üzerinde esasa yönelik bir etkisi olmuyorsa ve herhangi bir şekilde güvenlik tehlikesi yaratmıyorsa onayı devam ettirir. Rapor ve onay işareti ile ilgili hükümler Ek I madde 3 ve madde 5'de belirtilmiştir.2 ve madde 4'e göre verecek. Madde 7. eğer onayın verilmemesini gerektiren bir durum tespit ederse onayı geri çeker. Bakanlık AT Tıp Onayını bu bölümdeki hükümlere ve Ek I madde 1.

tarafından bilgilendirilirse bu üye ülkeye danıştıktan sonra, bu maddede yukarıda belirtilen hükümlere göre işlem yapar. Bakanlık ile üye ülke arasında onayın geri çekilmesi konusunda mutabakat sağlanamıyorsa, bu durumda Müsteşarlık aracılığı ile komisyona başvurur. Komisyon konuyu çözmek için gerekli işlemleri yapar. Bakanlık, tip onayını geri çekmeye karar verdiğinde, bu karan derhal Müsteşarlık aracılığı ile diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirir. AT Doğrulaması Madde 10- AT Doğrulaması bir basınçlı kabın ilgili yönetmeliğin şartlarına uyup uymadığını tespitte yardımcı olmalıdır. Bu husus, doğrulama işareti ile tasdiklenir. Madde 11- Bir basınçlı kap, AT Doğrulaması için muayene kuruluşuna sunulduğunda; muayene kuruluşu, aşağıda belirtilen hususlan kontrol eder: a) Basınçlı kabın AT tip onayına tabi olan bir kap sınıfına ait olup olmadığını, b) Basınçlı kap, AT tip onayına tabi olan bir kap sınıfına ait ise onaylanan tipi karşılayıp karşılamadığını ve AT tip onayı işaretini taşıyıp taşımadığını, c) Basınçlı kap, AT tip onayına tabi olan kap sınıfına ait değil ise ait olduğu ilgili yönetmelikte belirtilen şartlan yerine getirip getirmediğini, d) Basınçlı kabın; deney sonuçlan ve zorunlu işaretleri doğru olarak iliştirilmesi açısından ilgili yönetmeliğin gereklerini karşılayıp karşılamadığını. İmalatçı, muayene kuruluşunun, imalat yerine girmesini ve muayene ile ilgili görevlerini yerine getirmesini engelleyemez. Madde 12- Bakanlık, muayene kuruluşlannı tayin ederken, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki yöntemleri izleyerek Ek IH'teki kriterleri esas alır. Madde 13- Bakanlık, muayene kuruluşlarının listesi ile bu kuruluşların hangi muayeneleri yapabilmeleri için yetkilendirildiklerini belirten belgeyi Müsteşarlık aracılığı ile diğer üye ülkelere ve Komisyona bildirir. Bakanlık, tayin ettiği muayene kuruluşunun Ek IU'de belirtilen kriterleri karşılamadığını veya karşılamanın sona erdiğini tespit ederse, verilen yetkiyi geri alır. Bakanlık bu konuda Komisyon ve üye ülkeleri Müsteşarlık aracılığı ile derhal bilgilendirir. Muayene kuruluşunun tayini, verilen yetkinin geri alınması ve yetkinin sınırlandınlması yetkisi sadece Bakanlığa aittir. Madde 14- Muayene kuruluşu, basınçlı kabın bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Ek H'de belirtilen şartlar dahilinde AT Doğrulamasını yaptıktan sonra, EK II madde 3'de belirtilen düzenlemelere göre kısmi ya da son AT Doğrulama işaretini kab'a basar. AT Doğrulama işaretlerinin şekli ve karakteristikleri ile ilgili esaslar EK II madde 3'de verilmiştir. Eğer ilgili yönetmelikte yer alıyorsa, muayene kuruluşu uygulanan muayeneleri ve sonuçlarını belirten bir rapor düzenler. Madde 15- Basınçlı kaplann herhangi bir sınıfının ait olduğu ilgili yönetmelik AT Doğrulamasını kapsamıyorsa, imalatçı kendi sorumluluğunda bu ilgili yönetmeliğin

i
i

$

82

Kompresör

gereklerini sağladığını ve tipin buna uygun olduğunu doğruladıktan sonra, aşağıda belirtilen işaretleri verir. a) AT Tip Onayı gerekiyorsa, Ek I'in Madde 5.3'ünde belirtilen özel işareti, b) AT Tip Onayı gerekmiyorsa Ek I'in Madde 5.4'ünde belirtilen özel işareti.

Ortak Hükümler
Madde 16- Kap ve yardımcı teçhizatı ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelikte belirtilen işaretler her basınçlı kabın ve yardımcı teçhizatın görülebilir bir yerine okunaklı ve silinmez şekilde basılır. Bakanlık, AT işaretleri ile karıştırılacak işaretleri ve açıklamaları basınçlı kaplar üzerine basılmasını yasaklamak için gerekli bütün tedbirleri alır.

Değişiklik Hükmü
Madde 17- Basınçlı kabın tasanmında ve imalatında kullanılan metotlann ve bunlarda yapılan değişikliklerin eşit derecede bir güvenlik sağlanması koşuluyla 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ilgili yönetmeliklerin hükümlerinin tamamına uymasına gerek yoktur. İlgili yönetmeliklerin her biri, bu gibi değişikliklerin yapılmasına veya yapılmamasına ait hükümleri açıkça belirtir. Bu gibi durumlarda aşağıdaki prosedür izlenir. a) Bakanlık, kabın tanımını veren veya değişiklik talebini destekleyen dokümanları ve uygulanan tüm deney sonuçlarının birer kopyasını Müsteşarlık aracılığı ile üye ülkelere ve Komisyona gönderir. Bu işlemler gizli yapılır. b) Eğer yasal süre içerisinde, Komisyona iletilen konu hakkında hiçbir üye ülke itirazda bulunmamışsa ya da bir soru sormamış ise üye ülke gelen tüm talepleri değerlendirdikten sonra değişiklik kararını verir ve bu konuda diğer üye ülkeleri ve Komisyonu Müsteşarlık aracılığı ile bilgilendirir. c) Eğer bir üye ülke yasal süre içerisinde herhangi bir cevap vermemiş ise bu değişikliği onaylamış sayılacaktır. Fakat söz konusu Bakanlık bu durumda herhangi bir cevabın olmadığını Komisyondan teyit ettirmek için başvurmak zorundadır. d) Eğer konu Komisyona iletilmiş ve olumlu yönde karar alınmışsa Bakanlık talep ettiği şekilde değişiklik yapar. e) Bununla ilgili dokümanlar söz konusu ülkenin dilinde ya da kabul edilebilir herhangi bir dilde sunulur.

Kompresör

83

"i

KOMPRESÖRLER GENEL BİLGİ
BASINÇLI HAVANIN ÜRETİMİ VE KULLANIMA HAZIRLANMASI Kompresör Çeşitleri Basınçlı hava sistemlerinin ilk elemanı olan kompresörler, mekanik enerjiyi basınç enerjisine dönüştüren makinalardır. Sıkıştırılan akışkan hava olabileceği gibi azot, hidrojen, karbondioksit gibi gazlar da olabilir. Hava kompresörlerinde genellikle atmosferik koşullardaki hava emilir ve çalışma basıncına çıkartılır. Ancak yüksek basınçta hava ya da gaz emip basıncı daha da artıran kompresörler de vardır. Kompresörlerin genel olarak sınıflandırılması Şekil 9'daki gibidir.
KOMPRESÖRLER

t*''

lfcV'

I. DİNAMİK

II. POZİTİF YERDEĞİŞTİRMELİ

EJEKTÖR

SANTRİFÜJ

AKSİYAL

DÖNER ELEMANLI (ROTATİF)

PİSTONLU

PALETLİ

SU HALKALI

VİDALI

ROOTS

BİYEL KOLLU

KROSEDLİ

SERBE.ST PİSTONLU

LABİRENT DİYAFRAM

Şekil 9. Kompresörlerin Sınıflandırılman I. Dinamik Kompresörler Bir dinamik kompresörde basınç artışı, sürekli akan bir gaza kinetik enerji vererek ve bu gazın bir genişleme bölümünde hızının düşürülerek basınç enerjisine dönüştürülmesi sonucu sağlar. Bu, değişik şekillerde olabilir. a- Ejektör b- Santrifüj c- Aksiyal //. Pozitif Yerdeğistirmeli Kompresörler Bu tip kompresörlerde hava bir silindir içerisine çekilir, bir krank mili ile hareket ettirilen piston tarafından sıkıştırılır. Emme ve çıkış basıncı arasındaki fark kompresör ta84

L

Kompresör

Soğutma Sistemi Ağır gazlara oranla hafif gazların sıcaklığı.Vidalı tip kompresörlerde sadece dönme hareketi olması nedeniyle motor gücü daha verimli bir şekilde kullanılır. Sıcaklık artışının büyüklüğü şu faktörlere bağlıdır.Bakımları kolaydır. 2. tasarım farklılığı nedeniyle başlıca iki ana gruba ayrılır: 1.Döner Elemanlı (Rotatif) Tip Kompresörler 2. Çiğlenme az olur. çıkış basıncına oranına bağlı olarak ara soğutmalı birçok sıkıştırma denir. Pistonun havayı sıkıştırması ile moleküller birbirine daha yakın bir duruma gelerek hızlarını arttırırlar.Hava akışı düzgün ve süreklidir.Aşınma minimumdur. 7. Yedek parça miktarı azdır. Gazın Cinsi ii. Sadece vida elemanlarını taşıyan bilyalı yataklarda aşınma vardır. Sıkıştırma Oranı iv. Bazen istenilen basıncı birkaç kademede sağlamak mümkündür. Kompresör 85 . Kompresör tarafından emilen havanın emiş basıncından. Başlangıçtaki basıncın. Molekül hızındaki bu artış sıcaklığı arttırır. Pozitif yerdeğiştirmeli kompresörler. değişmeyen termodinamik ve mekanik aşamada gerçekleşiyorsa buna tek aşamalı (kademeli) sıkıştırma denir. 3. Herhangi özel bir temel gerektirmez. Buna da iki aşamalı sıkıştırma denir. istenilen çıkış basıncına kadar sıkıştırılması bir defada.Basınçlı hava çıkış sıcaklığı ortam sıcaklığının 10-15 °C kadar üzerindedir. Vidalı Tip Kompresörler 1. aynı sıkıştırma oranında daha fazla artış gösterir. 6. 5.Pistonlu Tip Kompresörler Vidalı ve Pistonlu Tip Kompresörlerin Karşılaştırılması Pistonlu tip kompresörlerden vidalı tiplere geçişin önemli üstünlükleri aşağıda karşılaştırmıştır. çıkış basıncına oranına bağlı olarak ara soğutmalı birçok sıkıştırma aşaması olabilir. İstenilen basınç yüksek ve kapasite fazla ise ilk sıkıştırma kademesinden sonra ara soğutucuda soğutulan hava ikinci bir silindirde istenilen çıkış basıncına ulaştırılır. Herhangi bir hava tankında toplamadan doğrudan doğruya kullanım noktasına gönderilebilir.Vidalı tip kompresörler darbesiz çalıştığından düz bir zemine konulması yeterlidir.rafından ortaya konulan işi tanımlar.Yıllık yedek parça tüketimi makina bedelinin ortalama %3-5'i kadardır. 4. Yağ ve filtre elemanlarının çalışma süreleri sonunda değiştirilmesi dışında herhangi bir bakım gerekli değildir. Başlangıçtaki basıncın. İki helisel vida birbirine değmeden döndüğü için aşınma söz konusu değildir. Örneğin 20 °C giriş sıcaklığında 4/1 sıkıştırma oranında helyumun çıkış sıcaklığı 236 °C iken propanın çıkış sıcaklığı 78 °C'dir. i. Emme Sıcaklığı iii.

6. Motor Gücü 55 kW 55 kW 55 kW Maksimum Basınç 7.Aşınma miktarlarının yüksek olması nedeniyle her yıllık çalışma sonunda mutlaka komple revizyona alınması gereklidir. Tank kullanılması zorunludur.Pistonlu Tip Kompresörler 1. basıncı ile birim zamanda üretebileceği hava miktarı arasında daima bir bağlantı bulunmaktadır. temel ve zemin gerekmektedir. 7.2 mVdak. Verimleri düşüktür.* . motor gücünün bir kısmı pistonların ataletini yenmek için kullanılır. Silindir içinde çalışan piston ve segmanlar sürekli sürtünmeye maruz kaldığından aşınma miktarının yüksek olması kaçınılmazdır.Pistonlu tip kompresörlerde yıllık yedek parça tüketimi. 7.5 bar 10 bar 13 bar Serbest Hava Verimi 9. makina bedelinin % 25-30'u kadardır. ürettiği hava miktarı azalacaktır.7 mVdak. Ancak. Kompresör Seçimi Kompresörlerde de her makinada olduğu gibi belirlenmiş bir güçle iş yapılmaktadır. 2.Büyük bir sarsıntı ile çalıştıklarından dolayı özel bir.Aşınma yüksektir.Basınçlı havanın çıkış sıcaklığı 135-195 °C olup. bir kompresörün çalışma basıncı yükseltilecek olursa. Atmosferik hava içinde zararsız gibi görünen nemin basınç altında çok miktarda yoğunlaşma eğilimi vardır.5 mVdak. Buna göre kompresörün basacağı havanın. kullanım noktalarında vuruntuya neden olur. 3. son soğutucu kullanılması gereklidir. Yedek parçaları çok çeşitli ve fazladır.Zaman devresi nedeniyle pistonlar kesikli olarak hava basar. Su buharı proseslere zarar verir. 5. 6.Bu tipte. Gücü değişmeksizin. Yoğuşan su kompresör yağını bozar. Kesikli üretim. 4. Solutma tipi bir kurutucunun basınç altındaki çiğlenme noktası 2°C ise. Örnek: 55 kW'lık elektrik gücü ile çalıştırılan bir kompresörün çeşitli basınç kademelerindeki kapasiteleri aşağıdaki gibidir. Kuru hava gereksinimi olan ünitelerin çalışmakta oldukları ortam sıcaklığı gözönünde bulundurulmalıdır. Kurutucularda çıkış havasının kuruluğu seçime etki eden en önemli faktördür. basınçlı havanın kurutucudan çıktıktan sonra kullanım yerine kadar mesafede 2°C nin altında bir sıcaklıkla karşılaşmamalıdır. bu çiğlenme 86 Kompresör . toz tutarak hava geçişlerini tıkar korozyona ve havalı aletlerde aşınmaya neden olabilir. Aksi halde tekrar çiğlenme olacaktır. Kurutucu Seçimi Basınçlı hava devrelerinde su çok zararlı bir maddedir.

araziden geçmek zorunda ise kış şartlarında bölgesel olarak değişmek kaydı ile -10 °C ile -30 °C sıcaklığa maruz kalması sıkça rastlanan bir durumdur. Böylelikle hem dolaşım sağlanmış hem de tank tabanında biriken suyun devreye basılması önlenmiş olur. su ve aşınma sonucu oluşan parçacıklar birleşerek basınçlı hava sisteminde ve çalışan birimlerde paslanmalara. tıkanmalara. Yatay ya da dikey olarak yerleştirilebilirler.004 mg/litre oranına ulaşması sık rastlanan bir durumdur. Kömür madenleri. Eğer kullanım alanı çok soğuk bir ortamda ise ya da kurutucudan sonraki basınçlı hava hattı açıktan.miktarı -23. cinsinden miktarı 1/10 oranında seçilmelidir. Basınçlı hava. Çünkü hem ilk yatırım maliyetleri. Kompresör 87 . Ani ve bol miktarda hava tüketen ünitelerden önce ikinci bir hava deposu da sisteme yerleştirilebilir. Bu kirliliğin 0. depoya hangi yönden girerse zıt yönden çıkmalı ve çıkışı deponun üst seviyesinden olmalıdır. Bir sanayi bölgesinde yapılan araştırma sonucunda var olan toz parçacıklarının %80'inin 2 mikrondan daha küçük olduğu anlaşılmıştır. İç yanma sırasında oluşan tam yanmamış yakıtlardan dolayı havada hidrokarbon gazına da rastlanmaktadır. "Her zaman emniyetli davranmak" düşüncesi ile gerekli olmayan hallerde kimyasal tip kurutucular seçilmemelidir. Bunun sonucu olarak malzeme ömrü kısalır. demirçelik ve çimento sanayiinin bulunduğu bölgelerde ise bu değerler birkaç kat fazladır. hem de işletme giderleri (%15 hava kaybı ile çalışırlar) yüksektir. Her ne kadar kanal yapmak. Filtre Çeşitleri Hava kirliliğinin büyük boyutlara ulaşması. hava içerisinde bulunabilecek nem kadar olabilecektir. basınçlı hava hattını izole etmek mümkün olsa da sistemin sıcaklığının +2 °C altına düşmesine engel olamayız. Kompresörün boşta çalışma ve yüke geçme anında oluşan ani basınç dalgalanmalarını sönümleyerek sistemdeki diğer birimlerin bu durumdan zarar görmesini önlemek için hava depoları daima kompresörden sonra ilk birim olarak yerleştirilmelidir. üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. bu kirliliğin çevresel faktörlere bağlı olarak yöresel farklılıklar ve artışlar göstermesi. Kompresör tarafından emilen toz. aşınmalara neden olmaktadır.5°C sıcaklıkta. Bu durumda basınç altındaki çiglenme noktası -20 °C ile -40 °C arasında değişen kimyasal tip kurutucular seçilmelidir. sistemdeki yağ. Hava kirliliği ve zararları hemen hemen herkes tarafından bilinmekle birlikte basınçlı havanın kirliliği ve doğurabileceği zararlar hakkında çok az şey bilinmektedir. bakım harcamaları artar. Basınçlı hava depoları uygulamada sistemde kullanılan havanın m 3 /dak. Hava depolarının yararlarını şöyle sıralayabiliriz. Basınçlı Hava Deposu Basınçlı hava sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

KURUTUCU Şekil 10. Bu durum ilk etapta sistemin beslenmesini sağlar ve kompresörün sık sık devreye girip. Uygun Bir Basınçlı Hava Donamını 1. 88 Kompresör .Kompresörün yüke girmesi ve boşta çalışması durumlarında oluşan ani basınç dalgalanmalarını sönümlerler. basınçlı hava deposu filtreler ve kurutucu bulunmalıdır. Basınçlı hava ile çalışan el aletleri üstünlükleri nedeni ile elektrikli el aletlerinin yerini almaktadır. Bunların şekilde görüldüğü gibi montajı gerçekleştirilmelidir.Kompresörden çıkan havanın sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksektir.Üzerlerinde manometre ve emniyet ventili olması dolayısıyla basınçlı havanın kontrol altında tutulduğu birimlerdir. çıkmasını önler. Donanımda filtre ve kurutucu giriş çıkışlarına yapılan kısa devre (by-pass) hatları. basınçlı havanın ana üretim hattına ulaşmasını sağlamaktadır. üretilen havanın kaliteli olması için sırasıyla kompresör. bu birimlerden herhangi birinin arızalanması durumunda. "1. Depoda biriken havanın sıcaklığı ortam sıcaklığına kadar düşer ve bu arada içerisindeki suyun bir kısmı yoğuşur. BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ Basınçlı Hava ile Çalışan El Aletleri Basınçlı hava üretiminin yeni tasarımlarla oldukça ekonomik bir hale gelmesi ve sanayi tesislerinde kullanımının yaygınlaşması ile birlikte basınçlı hava ile çalışan el aletleri de önem kazanmıştır. Uygun Donanım Tasarımı Bir basınçlı hava sisteminde. 3 Sanıldığı kadar büyük miktarlarda olmamakla birlikte bir miktar hava depolanır. 2.

hortumlar ve bunları hava hattına bağlayan her türlü bağlantı elemanları basınçlı hava hattı aksesuarlarını oluşturmaktadır. manometreler). Hiçbiri en zayıf halkasından daha güçlü olamaz. Kompresör dairesi 2. regülatör. 1. Basınçlı havanın üretilmiş olduğu kompresör dairesi. su filtreleri. Kompresör Dairesi Basınçlı hava hattı aksesuarları Valfler. Kompresör 89 . Basınç kaybı ve hava kaçaklarından doğru kayıpları azaltmak için kaliteli ve uygun aksesuarların seçimi çok önemlidir. Şekil 11. basınçlı havayı kullanılacak mahallere taşıyan hat ve son kullanım birimlerine kadar uzanan servis hatları bir zincir gibidir. hava şartlandırma üniteleri (yağlayıcı. Basınçlı hava hattı 3. Servis hatları.Hatasız bir basınçlı hava şebekesinin önemi Tüm bir basınçlı hava sistemi üç ana bölümden meydana gelmektedir.

(O o Kompresör Soğutma Suyu Konuol Vanası Şekil 12. Pistonlu Tip Örnek Tesisat Şeması .

Kompresör 91 .

Vidalı Tip Kompresörün Yerleştirilmesi 92 Kompresör .S0CU1UA HAVASI GİRİŞİ (TEMİZ HAVA) VEK VEK VEK VEK 125 150 180 220 A S 990 940 990 940 1190 965 1190 955 Şekil 14.

Manometre Scparatör Emniyet Venüii Bas.nç Kontrol Manometre Dengeleme Borusu Her İki Tarafta 15 D CA Hava Kondcnstopu Hava Regülatörü Çek Vana Filtre Açık Mesafe (O co Şekil 15. Basınçlı Hava Cihazları .

Basınçlı Hava Tankı 94 Kompresör . Separatör Parçalan Emniyet Vcntili Manometre Pislik Tutucu Hava Kondcnstopu Şekil 18.Şekil 16. Pilot Valf Şekil 17.

30 cm Şekil 19. Çeşitli çapta boru deliklerinden kaybedilen hava miktarı ve karşılığı güç kaybı Çizelge 5'te gösterilmiştir. Kompresör kapasitesinin % 20 sinin kaçakla kayba uğraması çok görülen bir durumdur.A: Küresel vana B : Hava kondenstopu C : 25 . En başta gelen kayıp nedeni sistemde bağlantı noktalarında gündeme gelen kaçaklardır. Hava kapasite yetmezliği ve artan enerji tüketimi hava kaybı sonucudur. Delik Çapı (mm) 1 3 5 10 6 Barda Hava Kaçağı (litre/saniye) 1 10 27 105 Güç Kaybı (kW) 0.3 3. Yatay Hava Tankı Kötü bir sistemin maliyeti Yetersiz bir sistem.3 33. Hedefimiz en az kayıpla basınçlı havayı tüketim noktasına ulaştırmak olmalıdır. Çizelge 5.0 Kompresör 95 . hava ile çalışan üniteler için son derece masraflıdır. Bir hava dağıtım sisteminde rastlanabilecek en sık ve pahalı eksiklik budur.1 8.

(1475 sayılı iş kanununun 74. (Kazan dairesi. Sisteme Bağlanması: 1. 2. ayaklan yere düzgün bir şekilde konmalıdır. maddesi gereği topraklama yapılması zorunludur. Kompresörü ısı yayan makinalardan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz. İlk Çalıştırma Talimatı: 1. 4. 5. Kompresör zeminde beton bir kaide üzerine oturtulmalıdır (Kaidenin yüksekliği yerden gelebilecek sudan etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. Enerji hatlarını duvara sabitleyiniz. Kompresörü çalıştırmak için ilk önce "START-STOP" düğmesine basınız. Enerji hattı üzerinde ek olmamalıdır. jeneratör odası gibi) 3. Ortam sıcaklığını kontrol ediniz. ±2° açıda olmalıdır). Kompresör çalışmaya devam edecek ve hava basacaktır. 7. 6. filtre sistemi ile paket bir ünite olarak kullanılacaksa örnek tesisat şemasına bakınız. tank. Kompresör bulunduğu yerde. 2. voltaj ve akım kontrolünü yapınız. Kompresör düz bir yüzeye yerleştirilmeli. Kompresör sorunsuz çalışması için uygun bir odaya yerleştirilmelidir. Kompresör kesinlikle uygun topraklama yapıldıktan sonra elektrik bağlantısı talimatlara uygun yapılmalıdır. İlk Çalışmada Dikkat Edilecek Hususlar: 1. Elektrik kabloları ve bağlantı pabuçlarının yerlerine sıkıca tespit edilmiş olduğunu kontrol ediniz. Kompresörün çalışma anında ölçülen giriş voltajı 380±19 V olmalıdır. Yağ miktarını seviye göstergesinden kontrol ediniz. Faz sırası ışığının yandığını kontrol ediniz.) 2. Kompresör kurutucu. Kalkışta ve yük halinde. Enerji hattı üzerine uygun devre kesici ve gecikmeli sigorta koyunuz. Kompresör uzun müddet çalışmayacak ise rutubetli ortamdan uzak tutunuz. yerde serbestçe hareket etmelerine ve tehlike arz etmelerine engel olunuz. Kablo çeşidi olarak çok damarlı TTR kablo kullanılmalıdır. UYARI: Nötr bağlantısı topraklama değildir. 96 Kompresör III İlliİKOU . 2. zemine monte edilmemeli. 3. Zemin bozukluğu max.KOMPRESÖRÜN YERLEŞTİRİLMESİ : 1. 8. 5. oda sıcaklığı artmayacak şekilde uygun havalandırma sağlanmalı. 3. giriş havası tozsuz ve kimyasal madde olmayacak şekilde temiz olmalıdır (Kompresör emiş havasının toz ve kimyasal maddeden arındırılması için gerekiyorsa odanın hava emiş yerine uygun büyüklükte ve özellikte filtre takınız). 4.

TERMOMETRE (Vida Çıkış Sıcaklığı) Şekil 20. Kompresörün içerisini ellemeyeniz.3. 2. hiçbir şekilde tamirat yapmayınız. 4. yağ dökülmemeli ve yabancı maddeler konmamalıdır. 5. "START-STOP" düğmesine basınız. Çalıştırma ve Durdurma Cihazları Kompresör 97 . Kompresörün üzerine su. yağ kaçağı ve kayış gerginliği kontrol edilmelidir. kurcalamayınız. Acil durumlarda "EMERGENCY STOP" düğmesine basarak durdurunuz. Kapakları kapalı tutunuz. Kompresör Uyan. Herhangi bir problem yok ise. 3. Bir aydan uzun süre çalışmamış kompresörlerde ilk çalıştırmadan önce emiş filtresinin altından. kapakları kapatarak çalışmaya devam ediniz (Nakliye esnasında meydana gelebilecek problemleri kontrol etmek için bu çalışma yapılmaktadır). Bütün basınç ve ısı derecelerinin normal olup olmadığını kontrol ediniz. Durdurma: Kompresörü komple durdurmak için. kompresörün kendi yağında 1/2 litre ilave ediniz. Yaklaşık 30 dakika çalışma sonunda kompresörün durdurulup kapaklan açılarak. Çalışma Sırasında: 1.

(Şekil . Vidaların özel profilleri dolayısı ile erkek rotor.Minimum basınç valfi . motordan kaplin yardımı ile aldığı gücü.Hava Filtresi Vida Grubu Vida grubu.Yağ separatörü Güvenlik Tertibatı: . dişi rotora aktararak.Termostatik valf .Kumanda panosu ve şalter dolabı . birlikte ters yönde dönerler.Elektrik motoru .24) 98 Kompresör Ilı IIII . yağ püskürtmeli vidalı kompresörlerdir.Soğutucu .Hava emiş ayar valfi . vidaların yüzeylerinde yağ tabakası oluşturarak. erkek rotor ve dişi rotordan oluşmaktadır. çapaklara karşı son derece hassasdırlar. Dönme esnasında sıkışan havayı geri çıkarmak için aralarında çok az boşluk vardır ve hassas tolerans ile işlenmişlerdir. sıkışan havanın geri kaçmasını önlemekte. Havanın sıkıştırılması sırasında ortaya çıkan ısıyı almak için. elektrik motoru ile tahrik edilen. basıncı artarak yağ-hava deposuna geçer. havayı soğutmakta. Bu yüzden tozlara. vidaların birbirinin içinde çalıştığı çıkıntı ve oyukların arasına girer ve çıkış kısmına sürüklenir. vidaların ve yatakların yağlanmasını sağlamaktadır. Vidaların birlikte dönüşleri sırasında oluşan vakum ile hava filtresinden emilen hava.VİDALI KOMPRESÖRLER HAKKINDA GENEL BİLGİ Ses geçirmeyen bir kaportaya yerleştirilmiş. çıkışa yaklaştıkça azaldığından. vidalar arasına yağ gönderilir. Yağ ve hava filtrelerinin çalışma ortamına göre zamanında değiştirilmesine.İçine yağ püskürtülen vidalı kompresör . yağ ve hava bağlantılarının periyodik olarak sökülüp temizlenmesi sırasında da içinde herhangi bir madde kalmamasına büyük özen gösterilmelidir.Yağ filtresi . Yağ. Kompresör Ana Parçaları: . Havanın girişteki hacmi.

Rotor olukları şekilde gösterildiği gibi atmosferik basınçtaki hava ile dolmaktadır. Rotorlar birbirlerine doğru dönerken "V" şeklinde sıkışmış havanın hacmi azalırken basıncı artmaktadır. Vidalı Tip Kompresör ile Basınçlı Hava Üretimi Kompresör 99 . Rotorların dönmeye devam etmesi sonucu hacim gittikçe küçülmekte. sıkışma tamamlandığında. Erkek rotor. Şekil 21. dişi rotorun yivlerine girerek havayı "V" şeklinde sıkıştırmaktadır. hava çıkış ucuna getirilmektedir.

Separatör Kesiti ve Sisteme Bağlantısı 100 Kompresör ıı IL1: m . . seviye göstergesi ve seperatör bulunur. y/\ SOĞUTUCUDAN ÇIKAN •S A KURU VE TEMİZ HAVA fjj KOMPRESÖRDEN GELEN HAVA + YAĞ Şekil 22. basınçlı hava içindeki yağ zerreciklerini yoğunlaştırarak havaya göre daha ağır damlacıklar haline dönüştüren elyaf bir yapıya sahip özel çeşit filtredir. Separatörün kullanım süresi emilen havanın temizliğine bağlıdır. Tesisat basıncı ayar zamanı boyunca basınç şalterinin en düşük ayarının altına düşmezse kompresör otomatik olarak kapanır. Yağ ve hava filtrelerinin zamanında değiştirilmesi separatör ömrünü büyük ölçüde etkiler. Daha sonra bu yağ.İL •••'i Separatör: Separatör. bir boru ile tekrar vidaya gönderilir. Kompresör basınç şalterinden ayarlanan en düşük işletme basıncına ulaştığında tekrar çalışır. yağ doldurma. önce bir engele çarpar ve ilk esnada bünyesindeki fazla olan yağın bir kısmı süzülüp ayrılarak deponun alt kısmına çöker.Boş çalışma periyodu bir zaman rölesi ile kontrol edilir. * Hava-Yağ Deposu: Vida grubundan gelen basınçlı hava-yağ karışımı üzerinde seperatörün bulunduğu hava-yağ deposuna girerken.yağ deposunun üzerinde emniyet subabı. Hava .

kullanılan yağ kalitesi) bu miktar artar veya ekşitebilir. kompresörde kullanılan yağ çeşidine ve zamanında Şekil 23.Bir onz yağ kaybı ile üretilen havanın ft3 olarak hacmi . Operatör. Bu durum nadiren kompresyonun ani ve fazla düşmesi (tahrik motoru gücünün fazla düşmesi) ile meydana gelebilir. Kompresör 101 . Özellikle 5-10 mikronluk. 1500 saatten az çalışFiltresi ması anormal olarak karşılanmalıdır. zamanında değiştirilen hava yağ filtreleri separatör ömrünü uzatan faktörlerdir. basınç farkı 8 PSI'i geçtiğinde separatörü yenisi ile değiştirmelidir. Bu limitte değiştirilmeyen separatörler kompresör verimini etkilemekte 15 PSI (1 kg/cm^) de yaklaşık %15 verim kaybına neden olmaktadır. parts per million) Normal şartlarda temizhava separatörlerinin verimi çift olarak kullanıldığında 2 ppm civarındadır. Separatörün nominal verim tespiti için çalışma ortamında stabil duruma gelmesi gereklidir. Verimi. Separatörlerin kullanım süreçleri hava ve yağ filtrelerine bağlıdır. yatık rezervuar içinde veya ayrı.Separatörlerin verimi iki şekilde ifade edilir.8 kg/cm2) basınç farkına dayanacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Normalde bu fark 4 ile 15 PSI (0. Temiz hava separatörleri 3000 CFM (85 m3/dak) kapasiteye kadar kompresörlerde kullanılmaktadır. Ancak belli şartlarda daha yüksek separatör hızları da kullanılabilmektedir.28 ile 1 kg/cm2) arasındadır. Başka bir deyişle kompresör belli bir miktar hava üretimi için fazladan bir enerji tükenecektir. Bu da en az 50. . Temiz hava separatörlerin ömrü için 1500 10000 çalışma saati vermektedir. Separatör seçimi CFM (ft3) olarak kompresör kapasitelerine göre ayarlanmıştır. ortama. bu durum çalışma şartlarına.Yağ kaybının milyonda parça sayısı (PPM. Uygulama tiplerine göre (dik.4-2. Ayrıca daha hassas ölçümler için duman fotometreleri laboratuvar çalışmaları ile kullanılmaktadır. çıkış hattında toplanan yağ miktarı ile test süresince kullanılan toplam hava miktarının oranı tayin eder. Dolayısıyla. Separatör ölçüleri kompresörün özgül veriminden kaynaklanan (SCFM) ve 100-125 FPM ft/min (30-38 m/dak) separatör hızı esas alınarak hesaplanmıştır. Separatör değiştirilmesine bağlı olmakla birlikte. 60 saat çalışmasını gerektirmektedir. filtrelere. Temiz hava separatörleri 20-40 PSI (1.

İkinci kademe ise bu büyük damlacıkları havadan arıtır ve damlacıkların separatörün alt kısmında toplanmasını sağlar. Toplanan yağ. Yağ buharını keser ve daha büyük damlacıklar haline getirir.3 mikron tanecik büyüklüŞekil 25. Separatörün bu kademesi %99. 96 0. orifisli bir dönüş borusundan kompresör odasının düşük basınçlı kısmından emilerek tekrar sisteme katılır. Temiz hava separatörleri iki kademe prensibine göre çalışır. Separatörün Çalışına Şekli Separatörler vidalı tip kompresörlerde hava yağ ayırıcısı olarak çalışma şekillerine göre dik veya yatık tip olarak kullanırlar. Vidalar ğüne ayarlıdır.Servis Hattına Hava Tahliyesi Kompresöre Yağ Dönüşü Şekil 24. İlk kademe yoğuşturucudur. •> l 102 Kompresör HINI ı .

o Şekil 26. A girişinden gelen hava. kompresör kapasitesinin çok üzerinde hava ihtiyacı olduğunda veya kompresör durduğunda A girişi tekrar kapanarak sistemdeki basınçlı havanın kompresöre geri dönmesini engeller. Kompresör 103 . gerekli basınca ulaştıktan sonra (4) ve (6) nolu yaylarının basıncını yenerek. Kompresör boşa geçtiğinde. separatör çıkışına bağlı minimum basınç valfi. Separatörün Hava İçindeki Yağı Tutması o o o o o o •o o o O o o Minumum Basınç Valfi Yağ deposu üzerinde. Böylece hava B çıkışından dağıtım hattına verilir. (3) ve (9) nolu pistonları yukarı doğru iter.

Konik yay 11. Soğutucudan gelen yağ B çıkışından gelen yağ ile karışarak vida çalışma sıcaklığını en uygun sıcaklıkta tutar. Bağlantı nipeli Şekil 27. Piston 4. Buradan giren yağın sıcaklığı istenilen sıcaklıktan daha azsa (65°C) doğrudan B çıkışından çıkarak vida grubuna gönderilir. O'ring 6. Yay 7. Şekil 27-28) 104 Kompresör İ l i III1SI . Pul ' 3. Ayar parçası 10. Sediskur 9. Civata 14. O'ring 5. Eğer istenilen sıcaklıktan (65°C) daha fazla ise müşür burcu iterek B çıkışını gerekli miktarda kapar ve gerekli miktarda C çıkışını açarak yağ soğutucusuna soğumak üzere sıcak yağ gönderir. Teflon 3. Gövde 2.1. Piston yuvası 8. Piston 12. (Detay bağlantı şeması için Bkz. Minimum Basınç Valfi Termostatik Valf Separatör deposundan gelen yağ A girişinden girer.

İç segman 6. Yay Şekil 28. 4. Gövde Burç Müşür Kapak 5. 3.1. Tennostatik Valf Kompresör 105 . O'ring 7. 2.

Kompresörün fonksiyonel ömrünün ancak planlı bir bakımla uzatılabileceği ve bu işlemin de eğitilmiş personelle gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. kalite ve özellikleri bakımından uygun yapıda yağın kullanılması gereklidir.Hava filtreleri sık sık kontrol edilip temizlenmeli ve her 500 saatte bir değiştirilmelidir. Kompresörün ekonomik ve verimli çalışması ancak yükte kaldığı sürece mümkündür. Bu nedenle yükte ve boşta çalışma süreleri arasındaki farkın az olması için gerekli önlemler alınmalıdır. Önemli noktalardan birisi de kompresörün kapasitesinin üzerinde çalışmayacağının bilinmesidir. 1234- 5- jj ^ Ijfo j 6- 78- KOMPRESÖRLERLE İLGİLİ BAKIM ESASLARI Bilindiği gibi. 1. Kompresör içerisinden geçen ve radyatörlerde soğutmayı sağladıktan sonra dışarı çıkan sıcak havanın tekrar kompresör içine girmesi önlenmelidir. Bu bakımdan kompresör tozlu ortalarda mutlaka kapalı ve mümkün derece tozdan arındırılmış odalarda çalıştırılmalıdır. Bu ömrün teorik olan değerleri pratikte şartlara göre değişmektedir. gerektiğinde hava giriş ve çıkış panellerine davlumbaz yapılabilecek şekilde çalışma alanlarına yerleştirilmelidir.Kompresör yağ ve yağ filtresi her 1000 saatte değiştirilmelidir. 3.BAKIM SİSTEMİN KORUYUCU BAKIM VE ÖNEMİ Bir basınçlı hava sisteminin en aktif ünitesi kompresörlerdir. Belli ilkeler üzerine kurulmuş bakım esaslarına uyulmalıdır. Kompresörün gerek devreye bastığı havanın. Kompresörün fonksiyonunu yerine getirirken en büyük etkenin yağ olduğu göz önünde tutulursa. Tozlu ve sıcak ortamlarda bu süre daha da kısa olabilir. Kompresörler. Olaya bu açıdan bakıldığında öncelikle ömrü belirlenmiş parçaların bakımları arasında daha idare eder düşüncesine kapılmaksızm değiştirilmesi gerekmektedir. 106 Kompresör jj v h M# . her çalışan parçanın belli ölçütlere göre ortaya çıkmış bir ömrü vardır. gerekse kendi soğutmasında kullandığı havanın tozdan arındırılmış olması efektif ömrünü arttırıcı bir faktördür. 2. Kompresörlerle ilgili işletme esasları şunlardır: Rahatça bakım ve servis hizmeti verebilmesi için kompresörlerin yerleştirileceği yerlerde gerekli manevra alanları bırakılmalıdır.Kompresör radyatörleri dış temizliği her 1000 saatte bir yapılmalıdır.

yağ göstergesi ve boşaltma tapası öne gelecek şekilde yerleştirilmeli ve volanla duvar arasında en az 75 cm boşluk kalması temin edilmelidir.Her 2000 çalışma saatinde elektrik motoru rulmanlarına gres basılmalıdır. minimum basınç vanası ve hava emiş kelebeği *• 3000 çalışma saatinde kontrol edilip. 9. 6. etiketi üzerindeki akım şiddetine göre ayarlanmış bir termik-manyetik-şalterle çalıştırılmalıdır. Döşeme oldukça düzgün olmalı ve meyil 3 dereceyi geçmemelidir.000 çalışma saatinden sonra vida grubu rulmanlarının değiştirilmesinde yarar vardır (bu süreyi sistemde kullanılan rulmanların cinsine bağımlı olarak.Kompresör çek valfi.Her bakım sırasında bilyalı yatakların gürültüsü dikkatlice dinlenmelidir. Bunun gerçekleşmesi için kompresörün bulunduğu yere dışardan kolaylıkla taze hava girmesi sağlanmış olmalıdır. Kompresör hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde çalıştırılırsa. 5. temizlenmelidir. Termik-Manyetik Koruyucu Motor Şalteri : Motor mutlaka. muhafaza üzerindeki ok yönünde dönmesi gereklidir. rulman imalatçısı firmalar belirlenmiştir.Solenoid vanaları ve havalandırma vanası ile egzoz pencereleri her zaman temiz ve açık tutulmalıdır. Kompresör İşletme Basıncı : Kompresör çalışma basıncında bir ayar yapılmak Kompresör 107 .Her 3000 çalışma saatinde separatör filtresi değiştirilmelidir. yağ stop vanası. 7. artar. silindirlere üflenmesi sağlanmalıdır.4. 5. Açıkta Çalışma : Kompresör açıkta çalışıyorsa kar ve yağmurdan ve don mevsiminde mutlaka dondan korunmalıdır. Çalışma Ortam Sıcaklığı : Bu husus da kompresörün sıhhatli çalışması için önemlidir. Yeterli Kesitte Kablo : Motora. Soğutma havasının muhafaza delikli sacından emilip. Aşağıdaki hususlara kesinlikle uyulması gereklidir. Taze Hava : Hava kompresörünün basınçlı hava üretimi ve kendi soğutması için devamlı hava emmesi gereklidir.) KOMPRESÖR İŞLETME VE BAKIM TALİMATLARI Yerleştirilmesi Tozsuz Ortam : Kompresör kolaylıkla erişilebilir bir durumda tozsuz bir yere konmalıdır.5 HP üzerindeki güçlerde yıldız-üçgen-termik-manyetik şalter kullanılmalıdır.Her 20. gücüne uygun olan yeterli kesite sahip bir kablo çekilmelidir. 8. Kompresörün yerleştirildiği yerin sıcaklığı genelde 5-20°C olmalıdır. Elektrik Tesisatı Elektrik tesisatı bilgili bir elektrikçi tarafından monte edilmelidir. Volan Dönme Yönü : Volanın soğutma işlevini yerine getirebilmesi için. Makinanın Konumu : Kompresör ünitesi volan tarafı duvara.

Makina dururken seviyenin yağ göstergesinin kırmızı işaretli orta noktasında olmasını sağlayınız. Açık yerlerde Çalışan Makinaldr îçin: Kışın : SAE 30Yazın : SAE 50 Kapalı Yerlerde Çalışan Makinalar îçin: Kış . emmediğini kontrol ediniz.Yaz : SAE 20/50 Karter Hava Tahliyesi : Makinalarda karter havasını tahliye eden bir düzen mevcuttur. silindir kapağı. Gösterge camı olmayan makinaıarda yağ seviye çubuğundaki çizgiye kadar karterde yağ bulunmasını sağlayınız. tik Yağ Değiştirme : İlk 30-50 çalışma saatinden sonra makinanın yağ değiştirilmelidir. Yağ Seviyesi Yağ Seviyesi Kontrolü : Kompresör çalıştırılmasından önce MUTLAKA karterde yağ gösterge camının orta noktasına kadar. Bu durumda fazla yağı boşaltma tapasını açarak boşaltınız. Müteakip yağ değiştirmeler normal çalışma düzeninde her üç veya dört ayda bir yapılmalıdır. Kompresörde Yağ Seviyesi Kontrolü ye edilen motor yağları kullanılmalıdır. Haftalık Bakım Genel Temizlik : Silindir kanat araları. basınç kesinlikle etiket üzerinde verilmiş deöerin üzerine çıkarılmama hdır. basınç borusu soğutma ka108 Kompresör ıı mı Mı . Su ve Yağ Tahliyesi: Kompresör ara ve ana deposunda yoğuşan suyu ve yağı boşaltınız. makinanın kontrolden önce 3-4 dakika çalışmış olmasına dikkat ediniz. Memeden havayla birlikte yağ da atıyorsa. Buradaki meme deliğinin açık olmasına dikkat ediniz. bu karterde yağ normal seviyesinin üzerinde yağ bulunduğunun işaretidir. Bakım Sistemi Günlük Bakım Seviye Kontrolü : Yağ seviyesini devamlı surette kontrol ediniz. gösterge camı olmayan makinalarda yağ se'Karter hava boşaltma viye çubuğunun çizgiyle işaretli seviyesine Meme kadar yağ bulunup. Yağ seviye kontrollerinde tüm yağın karter tabanına süzülmesini sağlamak için. Kompresörlerde aşağıda tavsiYağseviyesigösiergesi"^boşaltma Şekil 29.• I * /=• ••tJ istendiğinde. Hava Emme : Kompresörün hava emip. bulunmadığı kontrol edilmelidir.

V-Kayış Gerginlik Kontrolü ğında takriben 1 cm bel vermesi gerektiğini unutmayınız.d. çalışmadığını kontrol ediniz. Kayış ve kasnakların. çalışmadığını kontrol ediniz. Yağ olarak 3. volan motor v. Emniyet Supap Kontrolü : Emniyet supaplarının düzenli şekilde çalışıp.Şekil 30. temizleyiniz ve içine bir iki damla yağ damlatarak yerine takınız. Basınç şalteri açma ve kapama değerlerini ve koruyucu şalter termik ayarını kontrol ediniz. kısımların temizliğini yapınız. Boşta Yol Alma-Çek Valf Kontrolü : Kompresörün boşta yol alıp.20 de tavsiye edilen yağlardan birini seçiniz. temizleyiniz ve tekrar yerme takınız. V-Kayış Gerginlik Kontrolü : Kayış gerginliğini kontrol ediniz. Normal gerginlikteki kayışın baş parmakla basıldı. Filtre Temizliği : Hava filtrelerini sökerek. Çek valfi (geri tepme ventili) sökerek temizleyiniz ve tekrar yerine takınız. Kompresör emme ve basma supaplarını sökerek. yine temizliğini yapmış olduğunuz kayış-kasnak muhafazasını yerine monte ediniz. Karter hava tahliye düzenini sökerek temizleyiniz ve tekrar yerine takınız. Aylık Bakım Kompresörün yağ değiştirme zamanı gelmişse yağını değiştiriniz.natçıklan. yağ ve tozdan arınmış olarak temiz kalmasını temin ediniz. Kayışın gerginlik ve temizliğinden emin olduktan sonra. almadığını ve çek valf (geri tepme ventilinin) düzenli çalışıp. Kompresör 109 .

Yağ filtresini değiştiriniz. emniyet supabı çekme halkasından (2) çekerek kontrol ediniz. Depoda basınç kalmadığını. MAX. (1) nolu vanayı açarak yağı boşaltın ve belirtilen yere kadar uygun yağı doldurunuz.123- 456- Yağ Doldurma ve Boşaltma işleminde Dikkat Edilecek Hususlar: Kompresörü durdurun. MIN fc (*'• Şekil 31. Vanayı tam kapamayı unutmayınız. Yağ Seviye Kontrolü u 110 Kompresör mı Minör i . Yağ değiştirme işleminden 10 saat sonra vanayı tekrar kontrol ediniz. Kesinlikle tavsiye edilen yağların dışında yağ kullanmayın veya farklı cinsten yağları karıştırmayınız.

Şekil 32. Kompresörden istenilen üst ve alt basınç limitleri basınç şalteri üzerinden ayarlanabilir. Hararet müşürleri standart olup max. 100±3°C de bağlı olduğu röleyi çektirme sureti ile kompresörü stop ettirir. Bunu solenoid valflere enerji vererek veya enerjisini keserek gerçekleştirir. Hararet Müşürü Kompresörün vida grubu üzerindeki yağın herhangi bir sebepten aşırı derecede ısınmasından dolayı vida grubuna zarar vermesini önlemek amacıyla konulmuştur. Yağ Değişimi Basınç Şalteri Kompresörün ayarlanan basınç seviyeleri arasında yükte ve boşta çalışmasını sağlar. Kompresör 111 .

Basınç testi yılda bir yapılmalıdır. 2. Basınç Şalteri Emniyet Subâbı Kesici Müşir ELEKTRİK PNÖ.Yukardaki değerler normal çalışma şartlarına göredir. DEVRE Akım Değerleri Voltaj Kontrolü Pnömatik Hortumlar VİDA GRUBU Rulman Ses MOTOR Motor Rulmanları Yağ.Kompresörün ilk 100 saatlik çalışmasına mütakip kayış mekanizması gerilmelidir. K : Kontrol D : Değişim 112 Kompresör m ir M . ÖRNEK PERİYODİK BAKIM PROGRAMI Bakım Yeri ve Parçalan KOMPRESÖR ODASI Sıcaklık Temizlik HAVA EMİŞ DEVRESİ Hava Filtresi Emiş Valfi Emiş Valf O-Ring Solenoid Valf HAVA BASINÇ DEVRESİ Hava Kaçakları Min Basınç Valfi Min Basınç Valf O-Ring YAĞ BASINÇ DEVRESİ Yağ Kaçakları Yağ Hortumları Radyatör Temizliği Yağ Seviye Kontrol Yağ Yağ Filtresi Separatör Yağ Tankı Temizliği Basınç Testi EMNİYET DEVRELERİ Basınç Şalteri Y. Kayışları Geriniz KURUTUCU Hat Filtreleri Hat Filtreleri Suyu Pislik Tutucu Filtre Tahliye Selenoid X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Günlük 1000 3000 K K D K D 5000 K D 7000 9000 K D K D 11000 K D 13000 K D 15000 K D xl X X X X X X X X X X X X ı_X_ [_X X X X X X X X X X r"x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X rx ~ ^x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Not: 1. Ortamın kirliliğine göre bu sûreler kısaltılmalıdır. 3.lv / ' '% V Çizelge 6.Günlük bakım ve kontroller kullanıcı tarafından yapılacaktır. 4.J-.

Devir sayısı (d/dak) Kompresör 113 .Hava tankının hacmi (İt) (İşçi Sağhğt ve tş Güvenliği Tüzüğü . Kompresörün sicil kartı ve bakım defterinin olduğunu kontrol et.Tip'i .Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü .En yüksek işletme basıncı (kg/cm2) . .İmalatçı firma adı .3.İmalat tarihi .İmalatçı firma adı .Gerilimi (volt) .Madde 245) c) ELEKTRİK MOTORUNUN . 1.1. Talimatlarla ilgili tamamlayıcı bilgiler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün belirtilen maddelerinde yer almaktadır. 1.İmalatçı seri no'su .Seri no'su .Tip'i . . (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü .Gücü (hp) .Teknik Özelliklerin Kontrolü 1.Tip'i .İmalatçı firma adı .En yüksek işletme basıncı (kg/cm2) .İmal yılı .Madde 222) b) KOMPRESÖRÜN. Bir önceki periyodik kontrol raporunu inceleyerek varsa eksikliklerin giderildiğini kontrol et.Madde 223) 1. a) HAVA TANKININ.İmalatçı seri no'su .İmalat tarihi .Kompresörün debisi (lt/dak) .2.KOMPRESÖR VE HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL TALİMATLARI Kompresörlerin Periyodik Kontrol İşlemi aşağıdaki talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır.Deney basıncı (kg/cm2) .

Kompresörün Yer Durumu Kontrolü 2.Kompresör hava emişinde filtre var mı? ve temiz hava emmesi sağlanmış mı? (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü .2.1. yağmur ve rutubete karşı korunmakta mıdır? k. 2.Kompresör donmaya. Kompresör titreşimi önlenmiş mi? Kompresör titreşimli çalışan bir yapıya sahip olduğu için tabana temas eden kısımlarına lastik veya ahşap papuçlar konulduğunu kontrol et.Kompresörün tahrik kayışları ve gerginliği uygunmu ve muhafaza kafesi yada sacı var mı? i.Kompresörle çek valf arasındaki boru hattında bulunan basınçlı havayı elektrik motoru durduğunda tahliye eden sistem var mı? j. bir blöf vanası ve bir çek valf var mı? h.2 . 114 Kompresör .Hava tankında paslanma var mı ve boya durumu uygun mu? g. hava tankı ve elektrik motorunda hasar veya deformasyon var mı? b. Sabit kompresörlerin depolan patlamaya karşı dayanıklı bir bölmede olduğunu kontrol et. f.Madde 241) d. İmalatçı firmalarca yukarıda belirtilen bilgiler yazılmış olmalıdır.Kompresörün hava tankına bağlı olarak bir manometre. e.Kompresör hava emiş kanallarının mümkün olduğu ölçüde düz ve dirseksiz olduğunu kontrol et.*?i Hava tankının. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü . bir otomatik basınç ayarlayıcı.Kompresör karterinde yağ sızıntısı var mı? Ve yağ seviyesi uygun mu? (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü .Madde 248) c.Madde 246 ve 249) 3Kompresörün Genel Görünüşü ve Yan Donanımlarının Tespiti 3.Kompresör. güneş radyasyonuna. 3. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü . aşırı sıcağa.Kompresör dairesinin havalandırılmasının iyi olduğunu kontrol et.Hava emiş boru ve kanallarının. kompresörün ve elektrik motorunun üzerindeki etiketler kontrol edilerek yukarıda belirtildiği şekilde periyodik kontrol raporuna kaydedilir. Kompresörün dış görünüşünü gözle kontrol et. a.Madde 245) 1 tik-" ff 2.Seyyar kompresörlerin çalışanlardan en az 10 m uzakta ayrı bir yerde olduğunu kontrol et. bir emniyet ventili. duvar ve tavan bağlantılarının mümkün olduğu ölçüde sağlam ve titreşiminin önlenmiş olduğunu kontrol et.1.

Bu sistemlerin en alt kısmındaki tahliye muslukları hergün açılarak suyunun alınması tavsiye edilir.4. Otomatik kontrol. dikiş yüzeyinin homojen ve düz olduğu). 5. Blöf Vanası Kontrolü: Hava tankı içinde yoğunlaşan hava içindeki suyun günlük olarak dışarı alınmasını sağlayan vana (musluk) açılarak kontrol edilir. tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi olup olmadığı kontrol edilir. Kırmızı çizgi yoksa çizilmesi sağlanacaktır. Manometrenin kompresörün en yüksek çalışma basıncının olduğu yer kırmızı ile işaretlenmiş olmalıdır. Elektrik motorunun ayarlanan basınçta durmaması halinde havayı boşa verecek otomatiğe bağlı bir güvenlik tertibatının olduğu kontrol edilecektir.2. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü • Madde 240) 4. katmer ve tufel gibi malzeme kusurları olup olmadığına bakılır.3. Separatör.4.1. Bu çizginin anlamı şayet manometre ibresi bu çizgiyi aşmış ise otomatik bozulmuş ve gerek kompresör gerekse hava tankı tehlikeli duruma geçmiştir. Ayrıca stop-boşa geçme işlevini yerine getirip elektrik motorunu durduran sistemin hava boşaltıldığında start yüke geçme işlevini de yerine getirip otomatik olarak elektrik motorunu tekrar devreye alarak kompresörün hava üretimine geçtiği kontrol edilir. Hava Tankı Malzemesi Kontrolü: Tank malzemesinde çapak. Manometrede ibre titreşiminin olup olmadığı kontrol edilmelidir. 5.1. 4. Küçük hacimli ve seyyar kompresörlerde ise genellikle vantilatörlü soğutma sistemi mevcuttur. kompresörün emdiği hava içerisindeki nemi ve yağı tutarak tanka kuru havanın gitmesini sağlayan bir sistemdir.Kompresör ve Yan Donanımların Kontrolü 4. Kaynak Dikişleri Kontrolü: Tank kaynak dikişlerinin tekniğe uygun olup olmadığı (tank kaynak dikişlerinde çatlak bulunmadığı ve dikişin ana metale işlemiş olduğu. Bunu önlemek için kompresörün tabana oturduğu ayaklarda gerekli tedbirlerin alınması gerekir. 5. yağlı olmaması gerekir. Bu durum kırmızı çizgi ile kıyaslama yapılarak görülebilir.3. Separatör Kontrolü: Kompresörle hava tankı arasındaki separatörün olup olmadığı ve görevini yapıp yapmadığı kontrol edilir. Hava Tankı Deformasyon Kontrolü: Tank üzerinde yama kaynağı ve tank yü- Kompresör 115 .Hava Tankı Üretim Tekniği Kontrolü 5. 4. Kompresör basıncı işletmenin gereksinimi olan ayarlanmış basınca ulaştığında otomatiğin (presostat) elektrik motorunun durmasını sağlayıp stop-boşa alma işlevini yerine getirip getirmediği kontrol edilir.2. Manometre Kontrolü: Manometrenin okunabilecek büyüklükte rakamları olması taksimatının ve camının kirli. Bu durumda kompresör ana şartelden kesilerek elektrik motoru devre dışı bırakılır.

Büyük hacimli tanklarda hava tankının çıkış"ı genellikle flanşlıdır.Hava tankından tesisata bağlantr kısımlarındaki vanalar tamamen kapatılır. Bu emniyet ventili ilk etapta sökülür. Su Cenderesi (El Pompası) 6. 116 Kompresör ııTıIHPÎ.Kompresör üzerinde istenilenden fazla basınç oluştuğunda bunu tahliye edecek bir emniyet ventili vardır (emniyet ventilinin doğrudan doğruya hava deposuna dikey durumda takıldığını. .Hidrolik Basınç Testi Yapılması 6. Tank sac kalınlığının hiçbir yerde 3. d.Madde 224. Zira-hava tankına uygulanacak basınç emniyet ventilinin açılması istenen basınçtan daima büyüktür. c. emniyet ventillerinde elle kumanda edilen bir kaldırma düzeneğinin bulunduğunu. emniyet ventilinde ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış olduğunu kontrol et). Büyük hacimli ve hava tankı ayrı sistemlerde ise çek valf sökülmez.) bağlantı kısmı sökülür.Hava tankının soğuk su ile hidrolik basınç testi için kompresör tankı içindeki tüm hava boşaltılır.zeylerinde eziklik.Hava tankının separatörle (separatör yok ise direk kompresöre bağlı demektir. Elektrik motoru ve kompresörü hava tankının üzerine monte edilmiş kompresörlerde çek valf bu kısımda bulunur. Bu kısım kör flanşla kapatılır.2 mm'den az olmadığı kontrol edilir. (İşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Tüzüğü . Böylece tesisata su dolması engellenmiş olur. çarpıklık ve eğri kaynak dikişi olup olmadığı.1 Hava Tankını Teste Hazırlama a. 508 ve 511) Şekil 33. tankın üzerinde kontrol ve temizlik deliklerinin olup olmadığı kontrol edilir. Çünkü basınç testinde su kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilecektir. b. emniyet ventilinin kolay açılıp kapandığını.

Bütün boruların akış istikametine doğru eğilimli olduğunu ve su. g. b. f.Çekvalf Kontrolü: Kompresörün çalışması esnasında hava tankı içerisinde oluşan basınçlı havanın (Kompresör elektrik motoru ayarlanan basınçta devre dışı kaldığı anda) geri dönmesini engelleyen çekvalfin sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Bu ses ayarlanan basınçla otomatiğin içerisindeki anahtardan elektrik devresi kesilirken çıkan mekanik bir sestir. (Hava tankı. d. parlayıcı maddelerin olmadığını kontrol et. 10 bar basınca kadar yavaş yavaş çıkartılır ve daha sonraki basınç yüklemesi 1-2 bar/dk olarak yapılır.Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulmasını sağlayacak elektrik tesisasıtının olduğunu kontrol et. k. c. delik ve tahribat varsa işletme sorumlusuna gösterilerek onarımı yapması konusunda uyarılır ve teknik rapora kaydeder. (tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Tüzüğü .Hava tankı sızıntı kontrolü: Hava tankının kaynak yerleri bağlantı kısımlarında su sızıntısının olup olmadığı kontrol edilir. 6. h.e.Madde 227 ve 244) 6. j. Böylece tank içerisine su doldurulurken tankın içindeki normal havanın tahliye edilebilmesi sağlanır.İki veya daha fazla hava kompresörü aynı çıkış borusuna bağlı ise her kompresörden gelen çıkış borusu üzerinde çek valf olduğunu kontrol et. Hidrolik Basınç Testinin Uygulanması Esnasındaki Kontroller a. Hidrolik Basınç Testinin Uygulanması El pompası ile bağlantısı yapılan hava tankının içine su basılarak işletmenin çalıştığı basıncın 1. Yine tank üst kısmında bir yer açık bırakılmalıdır.3. Sağlam değilse değiştirilmesi önerilir.2.El pompası hava tankına boru ve ana rakorlarla bağlanır.Hidrolik su basıncının düşürülmesi: Bütün kontroller yapıldıktan sonra el Kompresör 117 .) Hava tankı üzerindeki manometre ile el pompası üzerindeki manometre karşılaştırılarak doğru gösterip göstermediği kontrol edilir.Hava tankının başka çıkışları da varsa hepsi kör tapa ya da kör flanşla kapatılır. yağ gibi birikimlerin bir blöf vanasından dışarı atıldığını kontrol et.5 katı basınç uygulanır.Kompresör çıkış boruları çevresinde yanıcı. Herhangi bir çatlak. 30 dakika zaman içinde aşağıdaki kontroller yapılır. Bütün çıkışların ve eğer varsa vananın iyice kapalı olduğu kontrol edilir. i.Otomatiğin Kontrolü: Eğer kompresörün otomatiği çalışma anında kontrol edilmemişse hava tankına su basıncı uygulaması sırasında işletmenin çalışma basıncına ulaştığı anda otomatikte hafif bir ses duyulur.Hava tankının içine en üst seviyesinden içeride hiç hava kalmayacak şekilde su doldurulur.

Hidrolik basınç testi uygulaması esnasında yapılan tüm kontroller bittikten sonra yine el pompası musluğu açılarak basınç sıfıra düşürülür. Hidrolik Basınç Testi Sonrası Yapılan İşlemler a.pompasının musluğu açılarak hava tankı içerisindeki su basıncı sıfıra düşürülür. Bu ayar emniyet ventili içerisindeki yay sisteminden meydana geldiği için yayın içerisinden geçen pasallı bir çubuk ile önü dış gövdesine bağlayan bir somundan ya gevşetilerek basınç düşürülür veya yay sıkıştırılarak basınç yükseltilir.Madde 223 ve 244) 118 Kompresör . b. c. sonuçlan rapor düzenlenerek işletmeye verilecek ve sicil kartına işlenecektir.Hava tankındaki kör tapa ve kör flanşla kapatılan tüm çıkışlar sökülür. 6.4. d. Şayet açmıyorsa emniyet ventilinin ayarlanması yapılır.El pompasını hava tankına bağlayan boru ve rakorlar sökülür. g. f. e.Kompresör işletmeye hazır hale getirilir 7- Sonuç Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere montajdan sonra ve çalıştırılmasından önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve onarımlardan sonra periyodik olarak yılda bir defa kontrol ve deneyleri hükümet ve mahalli idarelerce kabul edilen teknik elamanlar tarafından yapılacak.Hava tankı içerisine basılan su boşaltılır. Emniyet ventilinin işletmenin çalıştığı basıncın biraz üstünde basınçta açıp açmadığı el pompası ile hidrolik basınç uygulanarak manometreden gözlenir. (İşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Tüzüğü . e. çekvalfin ve manometrenin son bağlantı kontrolleri yapılır.Otomatiğin emniyet ventilinin.Emniyet Ventili Kontrolü: Basınç sıfıra düşürüldükten sonra emniyet ventili yerine takılan kör tapa sökülerek yerine emniyet ventili takılır.Separatör ve tesisat boru bağlantıları yapılır.

çarpıklık ve eğri kaynak dikişi var mı? Tank malzemesinde çapak.2 mm'den az mı? Tank üzerinde kontrol ve temizlik delikleri var mı? Kompresör ile tank arasında çek valf var mı? Separatör var ve çalışıyor mu? Tank üzerinde manometre var ve doğru gösteriyor mu? Manometre kolayca okunabilecek büyüklükte mi? Hava tankı üzerinde emniyet ventili var ve çalışıyor mu? Emniyet ventili doğrudan doğruya tank üzerine dikey durumda takılı mı? Emniyet ventilinde elle kumanda edilen kaldırma düzeneği var mı? EVET HAYIR AÇIKLAMA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kompresör 119 .TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Şubesi Firma Adı Adresi Telefon TEKNİK ÖZELLİKLERİ HAVA TANKI Kontrol Üstesi Kontrol Tarihi Yapımcı Firma Yapım Yılı Seri No Kapasite Çalışma Basıncı Tasarım Basıncı Test Basıncı bar (atü) bar (atü) bar (atü) KOMPRESÖRÜN KONTROLÜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir önceki kontrol raporu var mı? Varsa eksiklikleri giderilmiş mi? Sicil kartı ve bakım defteri var mı? Kompresörün temiz hava emmesi sağlanmış mı? Hava emiş filtresi temiz mi? Hava emiş kanatlan düz ve dirseksiz mi? Hava emiş kanalları duvar ve tavan bağlantıları sağlam ve titreşimsiz mi? Kompresör titreşimlerinin boru bağlantılarına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış mı? Kompresör dairesi temiz ve havalandırması iyi mi? Kompresör yağı temiz ve uygun seviyede mi? Kompresör üzerinde yağ kaçakları varı mı? Kompresör motoru ayarlanan basınçlarda boşa geçiyor veya duruyor mu? Kompresör ile çek valf arasındaki boru hattında bulunan basınçlı havayı elektrik motoru durduğunda tahliye eden sistem var mı? HAVA TANKI ve BASINÇLI HAVA TESİSATI KONTROLÜ Kaynak dikişleri tekniğe uygun mu? Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi var mı? Tank üzerinde yama kaynağı var mı? Tank yüzeylerinde eziklik. tufal gibi malzeme kusurları var mı? Tank saç kalınlığı herhangi bir yerde 3. katmer.

HAVA TANKI HİDROSTATİK BASINÇ DENEYİ 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Hava tankı içerisndeki bütün hava boşaltıldı Hava tankı üzerindeki emniyet ventili söküldü Kompresör üzerinde basınçlı hava çıkış borusu çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde körlendi Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış körlendi Tank içerisinde hava kalmaycak şekilde su ile dolduruldu Tank üzerine test pompası bağlandı Tank 10 bar'a yavaş yavaş yükseltildi Daha sonraki basınç yükselmeleri 1-2 bar/dk olarak yapıldı Tank test basıncında 1/2 saat tutuldu Tank manometresinin doğru gösterdiği m I in i . hava tankı yardımcı donanımları ve diğer bağlantı yerlerinden sızıntı ve kaçak olmadığı kontrol edildi? Çek valfın kaçırmadığı 30 dk içerisinde hava tankında sızıntı ve deformasyon olmadığı kontrol edileli. patlayıcı ve parlayıcı maddeler var mı? • HAVA TANKI HİDROSTATİK BASINÇ DENEYİ 39. hava tankı üzerindeki bütün kapama elemanları. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Hava tankı içerisndeki bütün hava boşaltıldı Hava tankı üzerindeki emniyet ventili söküldü Kompresör üzerinde basınçlı hava çıkış borusu çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde körlendi * Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış körlendi Tank içerisinde hava kalmaycak şekilde su ile dolduruldu Tank üzerine test pompası bağlandı Tank 10 bar'a yavaş yavaş yükseltildi Daha sonraki basınç yükselmeleri 1-2 bar/dk olarak yapıldı Tank test basıncında 1/2 saat tutuldu Tank manometresinin doğru gösterdiği Hava tankı kaynak yerleri. Kompresör ve hava tankı bağlantılan eski durumuna getirilerek çalışır durumda bırakıldı.27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Emniyet ventili kolay açılıyor mu? Emniyet ventili »yar bozulmalarla karşı önlem alınmış mı? Hava tankı üzerinde bir adet basınç otomatiği var mı? Basınç otomatiği çalışıyor mu? En alt seviyede blöf musluğu var mı? Kompresörün tehlike anında uzak bir yerde durdurulmasını sağlaycak elektrik tesisatı var mı? Basınçlı hava boru tesisatı duvar ve tavan bağlantıları sağlam mı? Basınçlı hava tesisatında kaçak var mı? Boru tesisatının akış istikametine doğru eğimli mi? Su ve yağ gibi pislikler tutucular aracılığı ile tutuluyor mu? İki veya daha fazla hava kompresörü aynı çıkış borusuna bağlı ise her kompresörden gelen çıkış borusu üzerinde çek valf var mı? Kompresör çıkış boruları çevresinde yanıcı.

hava tankı yardımcı donanımları ve diğer bağlantı yerlerinden sızınü ve kaçak olmadığı kontrol edildi? Çek valfın kaçırmadıgı 30 dk içerisinde hava tankında sızıntı ve deformasyon olmadığı kontrol edildi. Kompresör ve hava tankı bağlantıları eski durumuna getirilerek çalışır durumda bırakıldı. bulunan eksiklikler tarafıma bildirilmiştir. aşağıdaki kontrol elemanları tarafından firmamızda yukarıda belirtilen talimatlar doğrultusunda vinç kontrol edilmiş olup.Hava tankı kaynak yerleri. İNCELEMEDE TESBİT EDİLEN DtĞER EKSİKLİKLER : ONAY: / / tarihinde. hava tankı üzerindeki bütün kapama 63 64 65 66 elemanları. Görevlisinin Adı Soyadı Oda Sicil No İmza Kontrolü Yapan Mühendisin Adı Soyadı Görevi İmza Firma Kompresör 121 .

Kaynak dikişleri uygun mu? 3. (fal Sağlığı ve fe Güvenliği Tüzüğü Madde 207) ' "" " ONAY 122 Kompresör .TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şubesi [Şubenin Adresi Yazılacak] Tel: Fax: Hava Tankı Periyodik Kontrol Raporu http://VwAV. monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra en az yeniden servise girmesi halinde ve yılda bir kez yapılması zorunludur. NOTLAR ve ÖNERİLER: SONUÇ: KONTROLÜ YAPAN ÜYENİN Adı. Basınç Ayar Otomatiği çatışıyor ve tüzüğe uygun mu? j 2. Hava deposu patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede i ] j ! [ 3.tr e-posta: Raporu isteyen kuruluş: Adı Fax Markası İmal Yılı i ' I e-jjosta [_ \ url(www) i BölflmO t KontroTTarihi | JtaporJ'anhi [ Rapor No TEKNİK ÖZELLİKLER İşletme Basıncı (kg/cm ) 2 Deneme Basıncıİkg/cm ) 2 ] Seri No Tipi Manometre j i ! Kapasite (İt) Adet j _ Ağırlıklı^ atü Adet Yaylı kg/cm* Adet TEST VE KONTROLLER Basın. çalışıyor mu? 1. Ayar Otomatiği (Presostat) Güvenlik ventili Güvenlik ventili açma basıncı Blöf vanası | t 1. Yapılan bakım ve onarımlar sicil defterine işleniyor mu? 3. Soyadı Oda Sicil No Yetki Belge No 1^ İmza I Not: Bu kontroller İmalinin bitiminde. Ayırıcı (separatör) var mı. Hava tankı üretim tekniği uygun mu? 3. Tankta defoımasyon ve sızıntıların olmadığı / olduğu görüldü.2. çalışıyor mu? 6. Hava tankı malzemesi uygun mu? 3. Hava tankında kalıcı deformasyon var mı? j j HİDROSTATİK DENEY: Tankın bütün bağlantıları kapatıldı.1.3. tank ( ) °C su ile ( ) atû basınçta ( } saat deney altında tutuldu. Manometre çalışıyor ve tüzüğe uygun mu? 2.org. Bİöf vanası çalışıyor ve tüzüğe uygun mu? 5. Kompresör çıkışında çekvalf var mı.nuno. Güvenlik ventili çalışıyor ve tüzüğe uygun mu? 4.

tufal gibi malzeme kusurları var mı? Tank saç kalınlığı herhangi bir yerde 3.TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Şubesi Firma Adı Adresi Telefon KOMPRESÖR Kontrol Listesi Kontrol Tarihi TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yapımcı Firma Yapım Yılı Seri No Kapasite KOMPRESÖRÜN KONTROLÜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bir önceki kontrol raporu var mı? Varsa eksiklikleri giderilmiş mi? Sicil kartı ve bakım defteri var mı? Kompresörün temiz hava emmesi sağlanmış mı? Hava emiş filtresi temiz mi? Hava emiş kanalları düz ve dirseksik mi? Hava emiş kanalları duvar ve tavan bağlantıları sağlam ve titreşimsiz mi? Kompresör titreşimlerinin boru bağlantılarına zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış mı? Kompresör dairesi temiz ve havalandırması iyi mi? Kompresör yağı temiz ve uygun seviyede mi? Kompresör üzerinde yağ kaçakları var mı? Kompresör motoru ayarlanan basınçlarda boşa geçiyor veya duruyor mu? Kompresör ile çek valf arasındaki boru hattında bulunan basınçlı havayı elektrik motoru durduğunda tahliye eden sistem var mı? HAVA TANKI ve BASINÇLI HAVA TESİSATI KONTROLÜ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kaynak dikişleri tekniğe uygun mu? Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi var mı? Tank üzerinde yama kaynağı var mı? Tank yüzeylerinde eziklik. katmer.2 mm'den az mı? Tank üzerinde kontrol ve temizlik delikleri var mı? Kompresör ile tank arasında çek valf var mı? Çekvalf çalışıyor mu? Separatör var ve çalışıyor mu? Hava tankı üzerinde manometre var ve doğru gösteriyor mu? Manometre kolayca okunabilecek büyüklükte mi? Hava tankı üzerinde emiyet ventili var ve çalışıyor mu? Emniyet ventili doğrudan doğruya tank üzerine dikey durumda takılı mı? Çalışma Basıncı Tasarım Basıncı Test Basıncı : : : bar (atü) bar (atü) bar (atü) EVET HAYIR AÇIKLAMA Kompresör 123 . çarpıklık ve eğri kaynak dikişi var mı? Tank malzemesinde çapak.

fo f| A 3 •M HAVA TANKI HİDROSTATİK BASINÇ DENEYİ 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Hava tankı içerisindeki bütün hava boşaltıldı Hava tankı üzerindeki emniyet ventili söküldü Kompresör üzerinde basınçlı hava çıkış borusu çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde körlendi Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış körlendi Tank içerisinde hava kalmayacak şekilde su ile dolduruldu Tank üzerine test pompası bağlandı Tank 10 bar'a yavaş yavaş yükseltildi Daha sonraki basınç yükselmeleri 1-2 bar/dk olarak yapıldı Kazan test basıncında 1/2 saat tutuldu 124 Kompresör m ı in ir- . hava tankı yardımcı donanımları ve diğer bağlantı yerlerinden sızıntı ve kaçak olmadığı kontrol edildi? Çek valfın kaçırmadığı 30 dk içerisinde hava tankında sızıntı ve deformasyon olmadığı kontrol edildi. hava tankı üzerindeki bütün kapama elemanları.27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Emniyet ventilinde elle kumanda edilen kaldırma düzeneği var mı? Emniyet ventili kolay açılıyor mu? Emniyet ventili ayar bozulmasıına karşı önlem alınmış mı? Hava tankı üzerinde bir adet basınç otomatiği var mı? Basınç otomatiği çalışıyor mu? En alt seviyede blöf musluğu var mı? Kompresörün tehlike anında uzak bir yerde durdurulmasını sağlayacak elektrik tesisatı var mı? Basınçlı hava boru tesisatı duvar ve tavan bağlantıları sağlam mı? Basınçlı hava tesisatında kaçak var mı? Boru tesisatının akış istikametine doğru eğimli mi? Su ve yağ gibi pislikler tutucular aracılığı ile tutuluyor mu? îki veya daha fazla hava kompresörü aynı çıkış borusuna bağlı ise her kompresörden gelen çıkış borusu üzerinde çek valf var mı? Kompresör çıkış boruları çevresinde yanıcı. patlayıcı ve parlayıcı maddeler var mı? HA VA TANKI HİDROSTA TİK BASINÇ DENEYİ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Hava tankı içerisindeki bütün hava boşaltıldı Hava tankı üzerindeki emniyet ventili söküldü Kompresör üzerinde basınçlı hava çıkış borusu çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde körlendi Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış körlendi Tank içerisinde hava kalmayacak şekilde su ile dolduruldu Tank üzerine test pompası bağlandı Tank 10 bar'a yavaş yavaş yükseltildi Daha sonraki basınç yükselmeleri 1-2 bar/dk olarak yapıldı Kazan test basıncında 1/2 saat tutuldu Kazan manometresinin doğru gösterdiği Hava tankı kaynak yerleri. Kompresör ve hava tankı bağlantıları eski durumuna getirilerek çalışır durumda bırakıldı.

Görevlisinin Adı Soyadı Oda Sicil No İmza Kontrolü Yapan Mühendisin Adı Soyadı Görevi İmza Firma Kompresör 125 . Kompresör ve hava tankı bağlantıları eski durumuna getirilerek çalışır durumda bırakıldı. hava tankı yardımcı donanımları ve diğer bağlantı yerlerinden sızıntı ve kaçak olmadığı kontrol edildi? Çek valfın kaçırmadığı 30 dk içerisinde hava tankında sızıntı ve deformasyon olmadığı kontrol edildi. aşağıdaki kontrol elemanları tarafından firmamızda yukarıda belirtilen talimatlar doğrultusunda vinç kontrol edilmiş olup. bulunan eksiklikler tarafıma bildirilmiştir. hava tankı üzerindeki bütün kapama elemanları. İNCELEMEDE TESBİT EDİLEN DÎĞER EKSİKLİKLER : ONAY: / / tarihinde.63 64 65 66 67 Kazan manometresinin doğru gösterdiği Hava tankı kaynak yerleri.

çalışıyor mu? 7 Hava tankı üretim tekniği 7. Manometre çalışıyor ve tüzüğe uygun mu? 2.- - HİDROSTATİK DENEY: Tankın bütün bağlantıları kapatıldı. Basınç Ayar Otomatiği (pres o stat) çalışıyor ve tüzüğe uygun mu? 4. (tfçtSağhiı tvİf GüvemOH Tüıüfü Madde 223) 126 Kompresör m ııI mı . ) atü basınçta^.. monte edilip hülanûmaya başlanmadan önce yapıla değişiklik ve büyük onarımlardan sonra en az yemden servise gı rmesı halinde • yılda bir kez yapılması Tonadudur.nuno. Kompresör sabit ise.2. Yapılan kontroller. Hava tankı malzemesi uygun mu? 7. M i k* Tankta deformasyon ve sızıntıların olmadığ / olduğu görüldü. Ayırıcı (separatör) var mı. KOMPRESÖR i i İşletme Basıncı (kg/cm ) Debi (It/dak) Stop-boşa alma (kg/cm2) Start-yüke geçme (kg/cm2) i TEST VE KONTROLLER 2 Gücü (hp) [ Gerilim (Volt) Devir Sayısı (d/dak) .. 1. NOTLAR ve ÖNERİLER: SONUÇ: KONTROLÜ YAPAN ÜYENİN Adı. Kompresör seyyar ise. )°C su ile (. Blöf vanası çalışıyor ve tüzüğe uygun mu? 5. Kompresör donmaya. Güvenlik ventili çalışıyor ve tüzüğe uygun mu? 3. bakım ve onarımlar Sicil Defterine İşleniyor mu? 9. j saat deney altında tutuldu. tank (. aşırı sıcaklığa.k TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şubesi [Şubenin Adresi Yazılacak] Kompresör Periyodik Kontrol Raporu Tel: Fax: http:/www. Kaynak dikişleri uygun mu? 7. güneş radyasyonuna. kompresörün deposu patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede midir? 10. çatışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölmede midir? 11. çalışıyor mu? 6. Kompresör çıkışında çekvalf var mı.3. ! e-posta I [ Fax 1 www | i TEKNİK ÖZELLİKLER Bölümü Kontrol Tarihi Rapor Tarihi Rapor No | $ ELEKTRİK MOTORU TANK Markası Tip Seri No | İmal Yılı İşletme Basıncı (kg/cm-) Deney Basıncı {kg/cm2) Hacim (it) i . Elektrik motorları ayarlanan basınçta durmakta mıdır? • - - . yağmur ve rutubete karşı korunmakta 12. Soyadı 5da Sicil No i ' ONAY Yetki Belge No i İmza [ Not: Bu kontroller imalının bitiminde.. Hava tankında kalıcı deformasyon var mı? 8.oig.1.tr Raporu isteyen kuruluş: Adı 1 Adresi | Tel.

K. Genel Tesis ve Cihazlar İçin Koruyucu Periyodik Bakım El Kitabı. Atlas Copco Manuel 11. Maintenance of Pneumatics.: Pneumatic Control 15. Isısan-Budenus 6.KAYNAKÇA 1. Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları. European Committee Of Manufacturers of Compressors.. Yayın No: MMO/2000/249 5. Atlas Copco A.A 17. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Hydrocarbon Processing. W.Ş. Lupamat Hava Kompresörleri Prospektüsleri 19. 1990. Festo Yayını 14. No: 252. Stool. 18. U. W. MMO Yayın No: 110 2. Vacuum Pumps and Pneumatic Tools. Sanayi Kazanları ve Ek Donatım İşletme El Kitabı.. Teknik Eğitim Yayınlan 12. Deppert. MMO Yayın No: 155 3. Komsan Hava Kompresörleri Prospektüsleri 20. Kızgın Su ve Buhar Tesisatı Seminer Notlan. Genel Tesis ve Cihazlar İçin Teknik İşletme El Kitabı. Dost Test Pompası Prospektüsleri 127 . 2000.: Pneumatic Application 16. 1997. Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Periyodik Kontrol Eğitim Seminer Notları 22. TSE'ler 21. Ayvaz Ürün Tanıtım Kitapçığı 10. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Buhar Tesisatı-Isısan Çalışma Notlan.S. 1997. Buhar Tesisatları ve Buhar Cihazları Semineri. Deppert. 1978. Kazan ve Baca. 2000. Baskı. Festo Yayını 13. No: MMO/2000/250 9. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Stool.. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 4. K. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Introduction to Pneumatics. Yayın No: 84 8. 14. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 7. TMMOB Makina Mühendisleri Odası..

b) tarafınızdan "NOT" edilmesi gerekmektedir. yeni teknolojik bilgiler v. standartlar ile kitapta yer almayan ancak yer alması gerekli duyulan bilgilerin (formüller. \ İ K mi 128 Kompresör UflIÜI . 'i tt> i.PERİYODİK KONTROLÜ YAPAN MAKİNA MÜHENDİSİNİN DİKKATİNE ! Kitabın "SUNUŞ" bölümünde de belirtildiği gibi bu sayfalara değişen mevzuat. Yeni basımlarda sizlerden istenecek bu bilgilerle bu kitap geliştirilecek ve güncellenecektir.

HZ.VETAS.ESASLARI AİTM MÜHENDİS EL KİTABI JEOTERMAL ENERjt DOĞRUDAN ISITMA SİSTEMLERİ TEM. HAZIRLAMA TEK. ROLÜ 217 ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS EL KİTABI MMO/2001/272-1 PERİYODİK KONTROL MÜHENDİS EL KİTABI-I MMO/2001 /292 HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ .TEKNİKESASLARI SANAYİ KAZANLARI İŞLETME EL KİTABI UYGULAMALI SOĞUTMA TEKNtGl SIHHİ TESİSAT PROJE HAZ. TEK. ESAS.ESASLARI BASINÇLI KAPLAR EL KİTABI PRES İŞLERİ TEKNtĞl 1 GAZ TESİSATI PROJE HAZIRLAMA ESASLARI KOVALI ELEVATÖRLER SAYISAL DENETİMLİ TEZGAHLAR I PLASTİKLER DÜNYASI ŞEMALARLA BİNA İÇİ D.PROJE HAZ. ESASLARI SIHHİ TESİSAT PROJE HAZ. MALZEME BİLİMLERİ SERİSİ CİLT-1 KIZGIN SULU KIZGIN YAĞLI BUHARLI ISITMA SİSTEMLERİ PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ KİTAP ADI 152 SERBEST PAZAR EKO.TEK. VE PLANLAMA PRENSİPLERİ İŞ MAKİNALARI KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI MARKA VE TİPLERİNE GÖRE ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PNÖMATİK İLETİM TEMEL BİLGİLERİ TAŞIT LASTİKLERİ ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA PROJE. BAKIM EL KİT. VE DEVLET.MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YAYINLARI YAYIN NO TEKNtK KİTAPLAR 84 110 115 122 126 129 133 139 140 142-2 145 155 156 158 170 173 187 189 190 194-2 195 205 206 208 211 212 216 233 245 MMO/2000/246 MMO/2000/247 MMO/2000/248 MMO/2000/249 MMO/2000/250 MMO/2001/252 MMO/2000/253 MMO/2000/255 MMO/2001/259 MMO/2001/260 MMO/2001/267 MMO/2001/270 MMO/2001/271-1 MMO/2001/282 MMO/2001/293 KALORİFERTES. AUTOCAD R-13 (DOS İÇİN) tNGİLİZCE-TÜRKÇEMAKtNA MÜHENDİSLİĞİ SÖZLÜĞÜ NÜMERİK KONTROLLÜ TAKIM TEZ. GAZ ERGİTME KAYNAĞI VE OKSİJEN İLE KESME GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE TOLERANSLANDIRMA ARAÇLARIN LPG'YE DÖNÜŞÜMÜNDE DENETİMSİZLİK KALORİFER TES. YETtŞME POLİT.PROJEHAZ.ÜLK. KOBİ EL KİTABI TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER ISO 9000 IŞIĞINDA TOPLAM KALİTE BACAGAZI ÖLÇÜMLERİ MÜHENDİS EL KİTABI MALZEME BİLGİSİ ISO 9000 IŞIĞINDA TOPLAM KALİTE UYGULAMA KILAVUZU ISI YALITIM PROJE HAZIRLAMA ESASLARI AİTMY/MARTOY GENEL TESİS VE CİHAZLAR İÇİN TEKNİK İŞLETME EL KİTABI GENEL TESİS VE CİHAZLAR İÇİN KORUYUCU PERİY.GAZ TES. KAZAN VE BACA MAKİNA İMALATÇILARI İÇtN TEMEL MUKAVEMET DEĞERLERİ ÇARPIŞMA MEKANİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ EL KİTABI CİLT-2 ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ UYGULAMA VE İŞL.PRJ.

K. BİLDİRİLER KİTABI IV.BİL.CİLT u 4 238 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II.KURL. TESİSATMÜHENDtSLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI l.KİTABI KAYNAK TEKNOLOJİSİ II.B. OTOMOTİV VE SANAYİ SEMPOZYUMU I.BL. ULUSAL HİDROLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI l. BİL. ULUSAL HİDROLİK KONGRESİ PANELLER KİTABI I. KONG.BİL.KİTABI VII. KİT. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI E/2001/269-1 V. 229-2 IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMP. TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 2.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRE SERGİ KATOLOG.KİTABI -I ÜİIII . KİTAP TRAKYA'DA SANAYİLEŞME.CİLT I. ULUSAL HİDROLİK KONGRESİ PANEL MEVCUT DURUM ANALİZİ I. »/fi E/2001/274-1 DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU BİL. KALİTE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI VI.KALİTE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI KENTİÇİ ULAŞIM VE TRAFİK TRAFİK SEMP.223 224 225 226 227 228 229-1 229-3 230 231 232 232/2 234 235 236 237-1 237-2 237-3 237-4 239 240 241 244 E/2000/251 E/2001/257 E/2001/262 E/2001/263 E/2001/264 E/2001/265 E/2001/266 EC001/268 GAP İLLERt SANAYİ ENVANTERİ ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI LPG VE UYGULAMALARI KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI III. KİTABI II.ULUSAL UÇAK VE HAVACILIK VE UZAY MÜH. BİLD. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BtLDtRtLER KİTABI VAN-ELAZIĞ İLLERİ SANAYİ ENVANTERİ MAKİNA İMALAT TEKNOLOJİLERİ SEMP. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ E/2001/269-2 V. ULUSAL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI BİLD. BİLDİRİLER KİTABI PLASTİK MALZEMELER VE TEKNOLOJİLERİ KONF. DOĞAL GAZ VE ENERJİ YÖNETİMİ KONG.KİTABI -II YENİLENEBtLtRENERJl KAYNAKLARI SEMP. ULUSAL HİDROLİK KONGRESİ SERGt KATALOGU İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONFERANSI BİLD.SERG. OTOMOTİV VE YAN SANAYİ SEMP. ULUSAL KONGRESİ VE SERGİSİ MAKtNA TASARIM VE İMALATTEKN. KİTAB YALITIM 2011 KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI I.CİLT IV. KİTABI YANGIN GÜVENLİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI LPG OTOGAZ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI ÖĞRENCİÜYEKURULTAYI2001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONFERANSI BİLD. TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PANELLER KİTABI DENİZLİ'DE SANAYİLEŞME VE KENTLEŞME SEMPOZYUMU GAP VE SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI MÜHENDİSLİK-MİMARLIKEĞtTİMİ SEMPOZYUMU MÜHENDİSLİK-MİMARLIK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU PANEL KİTABI 99 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 1.KENTLEŞME SEMP. ULUSAL KONGRESİ VE SERGİSİ 242 II. II. BİLD.KJTABI DEMtR ÇELİK SEMPOZYUMU BÎL. KİTABI IV. E/2001/269-3 E/2001/273 E/2001/274-2 B2001/275 E/2001/276 E/2001/277 E/2001/279 E/2001/288 TESİSAT İNSAN VE YAŞAM KARİKATÜR YARIŞMASI ALBÜ.

KİTABI 1995 SAN. KİTABI TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU II BtL. YY'LA DOĞRU DENİZLİ SANAYİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 21.SEMP. I.GÜCÜ 1993 SAN.KONG.KONG. KİTABI KAYNAK TEKNOLOJİSİ I.SEKTÖR RAPORU 1991 SAN. KENTİÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLER SEMP.KONG.SEK.KONG. BİLD. BİLİM GÜNLERİ BİLDİRİLER KİTABI l.BİLDİRİLER KİTABI CİLT-1 1989 SAN. KİTABI III. ULUSAL MAKtNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMP.SEMP.ULUSLARASI DOGALGAZ KONGRESİ BİLDİRtLER KİTABI TRAKYA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 1995 SAN. KİT. ULUSAL KONGRESİ FOTOĞRAF KATALOGU KAYNAK TEKNOLOJİSİ I.BİLDİRİLER KİTABI 97 SAN. ANKARAGERÇEĞİ İKLİMLENDİRME SİS. ULUSAL KONGRESİ TARTIŞMALAR KİTABI III. ULUSAL TESKON PANELLER KİTABI III.SERGÎSİ CİLT1-2 I.EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 1993 SAN.ULUSALTES.KONG. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI BURSA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME SEMPOZYUMU V. KİT.TRAFİK KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI II.OTOMOTİV VE YAN SAN. KONF. ULUSAL KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI KAYNAK TEKNOLOJİSİ I.OTOMOTtV VE YAN SANAYİ SEMPOZYUMU 21. SEKTÖ. DOĞRU SAN.BİLDİRİLER KİTABI CİLT-2 SOBA SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 1991 SAN.KONG.SEM.SEMP.SEKTÖR RAPORU 1991 SAN.RAPORU SEKA İNCELEMESİ ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ KURULTAYI II.SEMP. I.ELEKTRONİK SAN. YAPIDA YALITIM KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI HAVUZ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER KONF. YILINDA SAN.KONG.TANITIMI VE TEKNOL. BİLD. ULUSAL KAĞIT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 1.DEMİRÇELİK SEKTÖRÜNDE REK. .BİL.SEKTÖR RAPORU 1991 SAN. GELİŞ. ÇEVRE-ENERJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI ÇEVRE-ENERJİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULAŞIM.KONG.GÜMRÜK BtRL. BİLDİ. VE PANELLER KİT.KONG.CİLT-1 I. tŞLET.CİLT-2 1987 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 1989 SAN.ULUSAL MAK. ULUSAL YANGIN SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 97 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI BÖLGESEL ISITMA VE KOJENERASYON KONFERANSI BİLDİRİLER KİT.ULUSAL ÖLÇÜM BİLİM KONGRESİ IV. YY'LA DOĞRU DENİZLİ SANAYİ SEMPOZYUMU TARTIŞ.OTOMOTİVVEYANSAN.KONGRE-SEMPOZYUM KİTAPLARI 117 117 127 134-1 134-2 136 149-1 149-3 149^t 149-10 153 160-1 160-2 165 168 176 177 178 179 183 184 186 188 191 192 193 196 197 198 199 199-2 200-1 200-2 200-3 201 202 203/1 203/2 203/3 204 207 209 210 213 214 215 218 219 220 221 222 I.EİM KURULTAYI BİLD.SAVUNMA SAN. 2.KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ. DOĞRU GÜMRÜK BİRL.REKABET GÜCÜ 1993 SANAYİ KONGRESİ KİT.OTOMOTİVVEYANSAN.OTOMOTİVVEYANSAN.MÜH.KONG. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI I III.MÜH.KONG.KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SAN.KONG. ULUSAL TESKON PANELLER MEVCUT DURUM ANALtZ RAPORU III.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->