P. 1
Atlas Metni

Atlas Metni

|Views: 399|Likes:
Yayınlayan: Aylin Yagcilar

More info:

Published by: Aylin Yagcilar on Jun 20, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA-2004

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Hazırlayan

ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Düzenleme&Tasarım Ali Rıza BAYKAN

© TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI, 2004 Bu kitabın çoğaltılması ve dağıtılması hakkı Çevre ve Orman Bakanlığına aittir. Kaynak gösterilmesi şartıyla kısmen alıntı yapılabilir.

ANKARA-2004

ÖNSÖZ Çevre genel anlamıyla; insanın içinde yaşadığı ve sürekli olarak yararlandığı tüm doğal varlıklar ile meydana getirdiği tarih ve kültürün birbiriyle ilişki ve etkileşim içinde bulunduğu bir sistemler bütünü olarak ifade edilebilir. Çevrenin kirlenmesi sonucu yaşanan sorunlar ise sanayileşen Avrupa ve gelişmekte olan diğer ülkelerin gündemine 1960’lı yıllarda girmiş ve 1970’li yılların başında ivme kazanarak uluslararası platformlarda tartışılır hale gelmiştir. Çevre ve çevre sorunları tüm dünyanın gündemindeki önemli yerini korurken 1992’de yapılan RİO konferansından on yıl sonra, 2002 yılında Johannesburg zirvesinde toplanan dünya liderleri; sürdürülebilir kalkınma için çevre konularında alınması gereken bir dizi önlemleri tartıştılar. Çevre kirliliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artan boyutlarıyla hava, su ve toprak kirlenmesi olarak önemini korumaktadır. Belli bölgelerdeki aşırı nüfus yoğunlaşması, plansız sanayileşme ve çarpık kentleşme ile aynı zamanda kaynakların gereksiz ve aşırı kullanımı sonucu oluşan atık ve artık maddelerin miktarı çeşit ve özellikleri son yıllarda öylesine artmıştır ki hiç bir önlem alınmadan ve kontrolsüz bir şekilde alıcı ortamlara atılan bu atıkları, doğanın kendi kendine özümlemesi çoğu kez mümkün olmamakta ve çevre kirliliği günümüzde artarak sürmektedir. Günümüz toplumları; gelecek nesillere bırakılmasında hassasiyet gösterdikleri tarihi ve kültürel varlıkların korunması ile birlikte aynı zamanda çevre ve doğal varlıkların korunmasını da asli bir görev olarak kabul etmektedir. Bakanlığımız bu amaçlar doğrultusunda çevre konularında faaliyet gösteren bir çok gönüllü kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve okullar ile işbirliği içerisinde bulunmaktadır. Bu kuruluşlarımızla beraber düzenlenen paneller ve seminerler ile halkımız ve öğrencilerimiz çevre konusunda eğitilmekte, çevre bilinci geliştirilmekte, çevre korunmasına yönelik alanlarda rol almaları sağlanmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle, ülkemizin önemli çevre değerleri ve doğal kaynakları ile başta hava kirliliği olmak üzere, su, toprak ve diğer kirliliklerin nedenleri ve oluşan çevre sorunlarına yönelik ana konular ele alınarak, 1992 yılında Bakanlığımızda bir çalışma i

başlatılmış ve daha sonraki yıllarda bu çalışmanın kapsamı genişletilerek özenle hazırlanan “Türkiye Çevre Atlası-96” adlı kitap 1997 yılında basımı yaptırılarak dağıtımı yapılmıştır. Bununla birlikte daha kaliteli kamu hizmeti yapmak ve yoğun talepleri de karşılamak amacıyla, e-kitap olarak 2003 baskısı hazırlanmıştır ve sürekli güncelleştirilmesi gerekmiştir. Ülkemizin çevre değerleri ve çevreyi öncelikli etkileyen bazı sanayiler ve diğer temel sektörlerle ilgili bir çok veri ve bilgiyi bir sistem bütünü içinde sunan bu kaynak eser, alanındaki ilk örnek olarak önemli bir boşluğu doldurmakta, gerek Bakanlığımız teknik birimlerinin çalışmalarında gerekse çevre alanında yapılan araştırmalarda önemli bir başvuru kitabı özelliği taşımakta, aynı zamanda, hazırlıkları başlatılan Çevre Veri Tabanı çalışmalarına da temel oluşturmaktadır. Sanayileşmeye paralel olarak hızla gelişen ve kalkınan ülkemizde, her geçen gün kirlenen çevre ve artan çevre sorunlarını, yakından izlemek ve çözüm yolları bulmak için, güncelleştirilerek yeniden yayınlanması planlanmış olan bu eserle başta Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı’nın tüm personeli olmak üzere emeği geçen Bakanlığımız personelini kutluyor, “Türkiye Çevre Atlası” 2004 baskısının toplumun bilgi ihtiyacının karşılanması yanında çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye olan duyarlılığın artırılması ve yaşanabilir bir çevrenin sürdürülebilmesi çabalarına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Osman PEPE Çevre ve Orman Bakanı

ii

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Tablolar Listesi Şekiller Listesi Haritalar Listesi Kısaltmalar Listesi I.Coğrafi Kapsam I.1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu I.2. Türkiye’de Çevre Durumu II. Doğal Kaynaklar II.1. Türkiye’de Ormanların Dağılımı II.2. Türkiye’de Çayır, Mera ve Otlaklar II.3. Türkiye’de Akarsu, Göl ve Göletler II.4. Madenler ve Mineral Kaynaklar III. Hava Atmosfer ve İklim III.1. İklim ve Yağışlar III.2. Hava Kirliliği IV. Su IV.1.Akarsu Havzaları IV.2.Su Kirliliği V. Toprak ve Arazi Kullanımı V.1. Toprak Kuşakları Arazi Kullanımı V.2. Toprak Erozyonu VI. Flora-Fauna ve Hassas Yöreler VI.1. Ormanlarımız VI.2. Milli Parklar, Tabiat Anıtları, Tabiat Parklar, Tabiatı Koruma Alanları VI.3. Özel Çevre Koruma Bölgeleri VI.4. Türkiye’nin Sulak Alanları VII. Turizm VII.1. Türkiye’de Turizm ve Çevre VIII. Tarım VIII.1. Tarım Alanları ve Çevre IX. Madencilik IX.1. Madencilik ve Çevre X. Enerji X.1. Enerji ve Çevre X.2. Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (HES) ve Çevre Sayfa i iii v x xi xiii 1 1 9 26 26 30 36 40 44 44 48 63 63 66 95 95 106 113 113 116 125 128 143 143 157 157 172 172 181 181 187

iii

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

X.3. Termik Santrallar ve Çevre X.4. Nükleer Santrallar ve Çevre XI. Sanayi ve Çevre XI.1. Küçük Sanayi Siteleri (KSS) XI.2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) XI.3. Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayiler ve Çevre XI.4. Petrol Rafineleri ve Çevre XI.5. Petrokimya Tesisleri ve Çevre XI.6. Demir-Çelik Sanayi ve Çevre XI.7. Türkiye’de Kağıt Sanayi ve Çevre XI.8. Türkiye’de Gübre Fabrikaları ve Çevre XI.9. Türkiye’de Şeker Fabrikaları ve Çevre XI.10. Mezbahalar- Et Entegre Tesisleri ve Çevre XI.11. Türkiye’de Deri Sanayi ve Çevre XI.12. Türkiye’de Çimento Sanayi ve Çevre XI.13. Türkiye’de Taş Toprak Sanayi ve Çevre XI.14. Asbest Çıkarılması ve Zenginleştirme XI.15. Türkiye’de Tekstil Sanayi ve Çevre XI.16. Motorlu Araçlar Sanayi ve Çevre XI.17. Lastik Sanayi ve Çevre XII. Altyapı Ulaşım ve Çevre XII.1. Karayolları XII.2. Demiryolları XII.3. Havayolları XII.4. Deniz Ulaştırması XII.5. Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları XIII.Yerleşim Alanları ve Nüfus XIII.1.Yerleşim Alanları ve Çevre XIII.2. Türkiye’de Nüfus ve Çevre XIV. Atıklar XIV.1.Atıklar ve Çevre XV. Gürültü ve Titreşim XV.1.Gürültü ve Çevre XVI. Afetler XVI.1. Afetler ve Türleri XVI.2. Depremler ve Deprem Kuşakları XVII. Sağlık ve Çevre XVII.1. Temel Sağlık Hizmetleri ve Çevre XVIII. Çevre Eğitimi XVIII.1 Çevre Eğitimi ve Halkın Katılımı

196 220 227 227 228 233 239 243 266 282 290 296 304 319 330 340 349 357 372 376 381 381 384 385 387 392 400 400 410 418 418 438 438 442 442 443 449 449 452 452

iv

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablolar ve Şemalar Listesi Sayfa No
3 6 24 28 28 30 32 33 33 41 42 49 57 57 58 59 60 61 62 64 64 69 80 81 83 84 88 92

Tablolar Listesi
I.1.1.Türkiye Topraklarının Eğim Grupları ve Eğim Yüzdeleri I.1.2 Türkiye’de Bölgelerin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı I.2.1. Çevre Kanununa Dayanılarak Çıkarılan Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri II.1.1.Türkiye’de Saha ve Nitelikleri İtibarıyla Ormanlık Sahaların Dağılımı II.1.2.Türkiye’de Orman Alanlarının Azalmasına Neden olan Başlıca Faaliyetler II.2.1. Türkiye’de Çayır ve Mer’a Alanlarının Kullanımdaki Yeri II.2.2. Türkiye’de Bölgelere Göre Bir Büyük Baş Hayvana Düşen Mera Miktarı II.2.3. Türkiye’de Çayır-Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı II.2.4. Bölgelere Göre Çayır-Mera Arazisi Dağılımı ve Kapasitesi II.4.1. Madenler, Endüstriyel ve Enerji Hammaddeleri Türleri, Yatak Sayıları ve Cinsleri II.4.2. Türkiye’de Maden Potansiyeli (Görünür ve Muhtemel Rezervler) III.2.1.Hava Kalitesi Sınır Değerleri III.2.2.Sağlık Bakanlığı’nın Hava Kirliliği Ölçüm Faaliyetleri III.2.3.Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdürülen İller III.2.4.1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri. III.2.5.1996-1997 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.6.1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.7.1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri III.2.8.1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri IV.1.1.Bazı Ülkeler ve Kıtaların Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Potansiyeli IV.1.2.Türkiye’de 2000 Yılına Kadar Fiili Su Tüketiminin Gelişimi IV.2.1.Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri IV.2.2.Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü İçin Sınır Değerleri IV.2.3.Göller Bölgesi Projesinde Yer Alan Göllerin Kullanım Maksatları, Kirletici Kaynakları ve Göllerin Trofik Seviyeleri IV.2.4.Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlaması Gereken Standart Değerleri IV.2.5.Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri IV.2.6.Akdeniz ve Ege Bölgesinde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri IV.2.7.Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Endüstriler ve Atık Türleri

v

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

V.1.1. Türkiye’de Toprak Sınıflarının Dağılımı ve Yüzde Oranları V.1.2. Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyona Göre Toprak Bünyesinde (Tekstür) Bölgesel Dağılımı V.1.3. Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyon Çamurunda Ph Bölgesel Dağılımı(Cam Elektrod ile) V.1.4. Türkiye Topraklarının Kireç % CaCO3 İtibariyle Bölgesel Dağılımı V.1.5. Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının (Walkley-Black) Yüzde Bölgesel Dağılımı V.1.6. Türkiye Topraklarında Fosforun Kg.P2O5/Dekar (Olsen) Bölgesel Dağılımı V.1.7. Türkiye Topraklarının Potasyum Kg.K2O/Dekar (Amonyum Asetat) Bölgesel Dağılımı V.1.8. Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı Olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt (SO4-S) V.1.9. Türkiye’de Kullanmaya Uygunluk Sınıflarının Arazi Kullanmaya Göre Dağılımı (ha) V.1.10. Türkiye’de Aşınım (Erozyon) Dereceleri Dağılımı ve Yüzdeleri V.1.11. Türkiye’de Arazilerin Eğim Yüzdelerine Göre Dağılımı V.1.12. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımı V.2.1. Türkiye’de Toprak Erozyonunun Dereceleri ve Önlenmesi İçin Gereken Tedbirler V.2.2. Türkiye Topraklarının Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları V.2.3. Türkiye’de Tarım Alanlarının Erozyon Problemi Durumu V.2.4. Akarsularımızla Deniz ve Göllere Taşınan Toprak Miktarı VI.1.1.Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türleri ve Alanları VI.2.1.Milli Parklar VI.2.2.Tabiatı Koruma Alanları VI.2.3.Tabiat Parkları VI.2.4.Tabiat Anıtları VI.3.1.Özel Çevre Koruma Bölgeleri VI.4.1. Ülkemizdeki Ramsar Alanları ve Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar VI:4.2.Sulak Alanların Sınıflandırılmasında Dikkate Alınan Ramsar Kriterleri VII.1.1.Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesisleri (1970-2000) VII.1.2.Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinin Tür ve Sınıfları VII.1.3.Türkiye’ye Gelen Yabancıların Milliyetlere ve Taşıt Araçlarına Göre Dağılımı (2000) VII.1.4.Ülkemizin Turizm Gelirleri ve Değişim Oranları VII.1.5.Ülkemizin Turizm Giderleri ve Değişim Oranları VII.1.6.Turizm Gelir-Gider Dengesi ve Ortalama Harcamalar VII.1.7.Turizm Sektöründeki Gelişmeler VII.1.8.Kamu Arazi Tahsisleri VII.1.9.Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar VIII.1.1. Cinslerine Göre Gübre Tüketimi VIII.1.2.Bazı Pestisidlerin Ağız ve Deri Yoluyla Belirlenen Akut Toksiteleri VIII.1.3.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının İmalat Miktarları

96 96 96 97 97 97 97 98 100 102 103 103 107 108 108 109 114 117 118 120 121 127 130 134 144 145 146 146 147 148 148 148 155 161 167 169

vi

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

VIII.1.4.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının İthalat Miktarları VIII.1.5.Türkiye’de Zirai Mücadele İlaçlarının Tüketim Miktarları X.1.1. Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları X.1.2. Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakları İtibariyle Sektörel Dağılımı X.2.1. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar X.2.2. İnşaa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar X.2.3. Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralar X.2.4. Projesi Hazırlanmakta olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralar X.2.5. Büyük Barajlar ve Çevre İlişkileri X.3.1. Türkiye’deki Termik Santralların Adları ve Bulunduğu Yerler X.3.1. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler X.3.3. Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı X.4.1. Kaynaklara Göre Dünya Enerji Arzı Tahminleri X.4.2. Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi Payları X.4.3. Birincil Enerji ve Elektrik Üretiminde ve Tüketiminde Gelişmeler X.4.4. Türkiye’nin Mevcut Enerji Kaynakları XI.1. Küçük Sanayi Sitelerinin Bölgelere Göre Dağılımı XI.2. Organize Sanayi Bölgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı XI.3. OSB’lerde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı XI.4. Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Tipi ve Atıksu Miktarı XI.5. Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri XI.3.2. Türkiye’de Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayilerin İllere Göre Dağılımı XI.4.1. 2000 Yılında Türkiye Rafinerilerinde İşlenen Ham Petrol Miktarı XI.4.2.Türkiye’deki Mevcut Rafinerilerle İlgili Genel Bilgiler XI.5.1. Petrokimya Tesisleri Faaliyeti Sonucu Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri XI.6.1. Türkiye’deki Demir-Çelik Sanayi Tesisleri XI.6.2. Türkiye’deki Demir-Çelik ve Döküm Sanayi Tesisleri (2000) XI.7.1. Kağıt ve Karton Kapasitesinin Ülkemiz Bölgelerine Göre Dağılımı XI.7.2. Türkiye’de Kağıt Sektörü Hammadde Kullanım Kaynakları (2000 yılı) XI.7.3. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Hava Kirleticileri XI.7.4. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Katı Atıklar XI.7.5. Bazı Ülkelerde Atık Kağıt Geri Kazanım Oranları XI.7.6. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları ve Yerleri XI.8.1. Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikaları ve Yerleri XI.9.1. Türkiye’de Kamu ve Özel Şeker Fabrikalarının Yerleri Bölge ve Kapasiteleri XI.10.1. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine ait Ana ve Yardımcı Prosesler XI.10.2. Mezbaha Tesislerine Yönelik SKKY’nde Yer Alan Kriterler

170 170 186 186 188 190 191 192 195 197 198 219 220 221 223 223 228 231 232 233 236 237 239 240 264 266 271 282 282 285 285 288 289 295 297 305 311

vii

2.3. Satıh Cinsine Göre Karayolları Ağı (km) XII.13.1.2.15.2.4. Çimento Üretiminde Kullanılan Hammadde ve Katkı Maddeleri XI.13.Türkiye’de Deri Üretimleri (1990-1998) XI. Baca Gazı İçindeki Toz Miktarı XI. Türkiye’de Liman-İskele Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri XII.4.12. Karayollarının Çevre Üzerinde Oluşturduğu Çok Yönlü Baskılar XII. Türkiye’de Cam Çeşitlerinin Yıllara Göre Üretim Miktarları XI.3. TCDD Limanlarının Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri XII.1. Araç Lastiği Sektörü Üretim Miktarı XII.15.11.Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri XI. Türkiye’de Demiryolları Ulaşım İstatistikleri XII. Halı Çeşidi Kapasite. Bölge ve Optimum Üretim Kapasiteleri XI.11.14.5.1.2. Türkiye Tekstil Sanayi Dalları. Emisyon Türü ve Bir Dakika Süresince Temizlenmesi Gereken Hava ve Gaz Miktarları (m3/dk) XI.12. Bulunduğu İl ve Çalışan Personel Sayısı XI. Türkiye Araç Parkı XI. TDİ Tarafından İşletilen Liman ve İskeleler XII. Deri İşleme Sanayindeki İşletmelerin Kurulu Ham Deri İşleme Kapasiteleri XI.16.2. Türkiye’deki Mevcut Cam Fabrikalarının Bulundukları İller ve Kapasiteleri XI.Türkiye’de Deri İşleme Tesislerinin Arıtma Ünitelerine İlişkin Bilgiler XI.2. Türkiye’de Çimento Fabrikalarının Bulunduğu Yer.3.1.4. Üniteler ve Sistemlerin Adları.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.1.5. Doğal Gaz Yatırım Durumu XII. Türkiye’deki Havalimanları ve Meydanlarının Konumu XII.5. Tuğla Fabrikalarının Bölgelere Göre Sayı ve Kapasiteleri XI.12. Üretim Hammadde Kullanım Yerleri XI.1. Tekstil Terbiye Sektörü İmalathanelerinin Sayıları ve Bölgelere Göre Dağılımı XI.10.2. Türkiye’de Mevcut Seramik Fabrikaları Kurulu Kapasiteleri ve Bulundukları İller XI.1.2. Otomotiv Sanayi Firmaları Hakkında Genel Bilgiler XI.10.4. Deri Üretiminde Kullanılan Fiili Kapasiteler XI.4. Çimento Sanayinde Çeşitli Ünitelerin Adları.14.T.1.2.13.Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri XI.11.10.1.16.3.4. Tekstil Terbiye Sektörü Kapasite Kullanım Oranları XI.1.1.13.11. Yıllar İtibariyle Doğal ve LNG Alım Durum Miktarları 314 316 317 319 327 328 328 330 335 336 339 340 345 346 346 355 356 357 359 360 363 363 369 374 375 376 382 382 383 385 386 387 388 389 393 395 viii .C.12. Makine Halı Sektörü.17.4.2.15.6. Dünya Pamuk Üretimi ve Türkiye’nin Yeri XI. Yıllar İtibariyle Karayolları Ağı Uzunluğu (km) XII.1.4.15.5.3.1.Türkiye’de 2688 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Tesisler XI.1. Firma Sayıları ve Kapasiteleri XI. Entegre Tekstil Firmaları Adı.3.3.15.15. Asbestle Çalışan İşyerlerinin Üretim Türleri ve Kapasiteleri XI. Üretim Çeşitleri. Asbestle Çalışan İşyerlerinin İsimleri ve Bulundukları İller ve Üretim Tipi XI.3.

Katı Atıkların Oluşumuna Neden Olan Faaliyetlerin ve Atıkların Oluştuğu Yerlerin Kaynaklarına ve Katı Atık Türlerine Göre Sınıflandırılması XIV. Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu XIV.4.3.3.3.3. Nüfus Grubu ve Bertaraf Yöntemine Göre Katı Atık Miktarı XIV. Katı Atık Hizmeti Kuruluşlara Göre Belediyeler XIV.2.2.2. İl Merkezlerinin Nüfus Büyüklüğüne Göre Sıralanışı ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII.2.1. Bölgelere Göre Şehir ve Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII. Türkiye’de Kentsel Nüfus Gelişmeleri XIII. Yıllık Nüfus Artış Hızı.1.1.1.Türkiye’de Sağlık Göstergelerindeki Gelişmeler 395 397 398 399 402 405 413 414 415 415 420 421 422 424 425 426 435 438 438 439 446 447 501 ix .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XII.2.T.C.3.6.2. Yerleşim Bölgeleri Gürültü Sınır Değerleri XVI.4. 2001 Yılı Belediye Katı Atık İstatistikleri Temel Göstergeleri XIV. Belediyelerin İçme Suyu ve Kanalizasyon Altyapısı XIII.2.1.Türkiye’de Petrol ve Petrol Ürünleri Hareketleri XII.2. Nüfus Grubu ve Mevsimlere Göre Toplanan Katı Atık Miktarı XIV.5.3.7.5. Çeşitli Endüstriyel İşyerlerinde Gürültü Ölçümleri XV. Türkiye’de İllere Göre Şehir ve Köy Nüfusları ve Yıllık Nüfus Artış Hızı XIII.2.5.1.2.1. Ayrı Toplanan Tıbbi Atıkların Bertaraf Yöntemine Göre Miktarı XV. Yıllar İtibariyle Doğalgaz Satış ve Kullanım Durumu XII.2.Türkiye’de Son Yüz Yılda Yaşanan Önemli Depremler XVII.Türkiye’de Deprem Kuşaklarına Göre İllerin Dağılımı XVI.1.5.5.3.1. Taşıtların Üst Gürültü Seviyeleri XV. Kullanılan Çöp Dökme Sahasının En Fazla Bin Metre Uzağında Bulunan Alanlara Göre Saha Sayısı XIV.1.2.3.Türkiye’nin Ham Petrol Arzı XIII.Türkiye’nin Ham Petrol Üretimi XII. Genel Nüfus Sayımlarına Göre Nüfus.

2.10.3. Deri İşleme Endüstrisi Genel Proses Akım Şeması XI.1. Tekstil Fabrikaları Arıtma Tesisi Genel Proses Akım Şeması XI.5.2.15.Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanım Durumu Şeması.Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu Şeması VI. Yakma Üçgeni Şeması XI.5.7. Kombinalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Şeması XI. Türkiye Nüfus Pramidi (2000) XIV.1.1.1.17.10.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekiller Listesi IV.4. Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşletmelerin Akım Şeması XI. Asit Testi Akım Şeması XI.2.15. Türkiye Nüfus Pramidi (1990) XIII. IV:2.1.1.2.4. Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması XI.1.1. Yıllar İtibarıyla Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı Sayfa No 68 91 114 199 200 232 233 246 249 250 252 254 255 259 284 299 306 309 310 310 321 323 338 352 353 361 365 367 371 377 396 416 416 417 417 423 423 428 x .9.4.2. Et İşleme Tesislerinde En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Şeması XI. DDB Fabrikası Üretim Akım Şeması XI.2.2. Etilen Propilen Parçalanma Prosesi Akım Şeması XI. Kaprolaktan Üretim Akım Şeması XI. Bertaraf Yöntemine Göre Katı Atık Yüzdesi XIV.7.3.2.5.3. Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması XI. Nüfus Gruplarına Göre Toplanan Belediye Katı Atık Durumu XIV.15. Termik Santralların Genel Çalışma Şeması X.T. Lastik Üretimi Akım Şeması XII.2.1.1.1.3.2. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı XI. 2003 Yılı Doğalgaz Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı XIII.11.5.5.2. Şeker Üretim Akım Şeması XI. XI. Asbest Üretimi Akım Şeması XI.5.1. Şeması XI. Organize Sanayi Bölgeleri ve Arıtma Tesislerinin Durumu. Aromatik Fabrikası Basitleştirilmiş Akım Şeması XI.2.3.Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türlerinin Yüzde Dağılımı X. Basit Mezbahalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması.3.3.5.1. Türkiye Nüfus Pramidi (1935) XIII. Akrilonitril Üretim Şeması XI. Genelleştirilmiş Deri İşleme Akım Şeması-Hammadde Proses İlişkileri XI. Tekstil Sektöründe Kullanılan Elyafın Sınıflandırılması Şeması XI.2.5.1.1.10.6.4. Türkiye Nüfus Pramidi (1997) XIII.2.12.2. Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri Üretim Akım Şeması XI. VCM Fabrikası Üretim Akım Şeması XI.15.10. Boya-Apre-Terbiye Fabrikası Akım Şeması XI. Stiren Fabrikası Basit Üretim Şeması XI.1.10.C.12.11.1.

2. Manavgat Nehri Havzası (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV. Türkiye Maden Yatakları Haritası III.1.2. Köprüçay Havzası (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV. 1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.5.B. Manavgat Nehri Havzası (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV.2.2. 1996-1997 Kış (Ekim-Mart)Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.6.2.2.3.3.3. Gediz Havzası (A.3.3.1.3.11.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Haritalar Listesi I.C Grupları) Su Kalite Haritası IV. Sakarya Havzası (A.1.4.C Grupları)Su Kalite Haritası IV.1. 1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası IV.3.7.C Grupları) Su Kalite Haritası IV. Aksu Çayı (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.3.C Grupları) Su Kalite Haritası IV.4. Seyhan Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.B.2.1. Yeşilırmak Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası Sayfa No 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 484 485 486 487 488 xi . Türkiye Fiziki Haritası I.2. Türkiye’de Yağış Dağılışı Haritası III.18.2.2.2.2.2. Gediz Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.3.9. Türkiye Jeoloji Haritası I.3. Aksu Çayı (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV. Yeşilırmak Havzası (A.2. 1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III.T. Köprüçay Havzası (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.14.1.B.2.3.3.B.5.2. Antalya Traverten Platosu (Kurak Dönem)Su Kalite Haritası IV. Antalya Traverten Platosu (Yağışlı Dönem)Su Kalite Haritası IV.3. 1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi Hava Kirliliği Haritası III. Türkiye Siyasi Haritası I.17.3.15.2.2.12.2.4.2.3. Türkiye’de Ortalama Sıcaklık Dağılımı Haritası III.2.3.2.2.2.2.1 .3. Türkiye’de Akarsu Havzaları Haritası IV.2.3.C Grupları) Su Kalite Haritası IV.13. Türkiye Eğim Haritası II.2. Sakarya Havzası (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.C.8.3. Porsuk Çayı (A.2. Porsuk Çayı (D Grubu) Su Kalite Haritası IV.3.10.1.3. Türkiye Orman Varlığı Haritası II.B. Seyhan Havzası (A.16.

1. Milli Parklar Haritası VI.5. Otoyolları Haritası XII.2. Türkiye Enerji Sektörü Haritası X. Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları Haritası XIII. Demiryolları Haritası XII. Türkiye Karayolları Haritası XII.2. Özel Çevre Koruma Bölgeleri Haritası VI. Türkiye Nüfus Dağılımı Haritası XVI.6 Şeker Sanayi Haritası XI. Petrol Rafinerileri ve Petrokimya Tesisleri Haritası XI.1.2. Gübre Sanayi Haritası XI. Türkiye’de Havaalanları Haritası XII.1.2.4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV.2.7.19.3. Sulak Alanlar Haritası VI.3.1. Kuş Göç Yolları Haritası X. Türkiye Deprem Kuşakları Haritası XVI.3. Büyükmenderes Havzası Su Kalite Haritası V. Türkiye’de Toprak Erozyonu Haritası VI. Termik Santraller Haritası XI.C.3. Türkiye Diri Fay Haritası 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 xii .1. Demir Çelik Sanayi Haritası XI.1.T.2. Türkiye’de Toprak Kuşakları Haritası V. Kağıt Sanayi Haritası XI.Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Sanayiler Haritası XI.1. Çimento Sanayi Haritası XII.2.3.5.4. Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Haritası X.4.

C.T.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI KISALTMALAR ABS AR-GE BİB BM BYKP CAM CBS CFC ÇB ÇŞ ÇED DİE DMİ DPT DSİ EİEİ ETKB FAO GAP GATT GEF GEMS GNS GRID GSMH GTZ IAEA IDA ILO IPCC IPCS İSKİ KHGM MÇK MTA NGO ODA ODTÜ OECD PIC RSHM SB SEKA TEP TKİB TSE TÜBİTAK UA UÇEP UNCED UNCTAD UNDP UNEP UNIDO YÇK YPK WHO WMO : Arazi Bilgi Sistemleri : Araştırma ve Geliştirme : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı : Birleşmiş Milletler : Beş Yıllık Kalkınma Planı : Bilgisayar Destekli Haritalandırma : Coğrafi Bilgi Sistemi : Kloroflorokarbon : Çevre Bakanlığı : Çevre Şurası : Çevresel Etki Değerlendirmesi : Devlet İstatistik Enstitüsü : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü : Devlet Planlama Teşkilatı : Devlet Su İşleri : Elektrik İşleri Etüd İdaresi. : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü : Güneydoğu Anadolu Projesi : Gümrükler ve Ticaret Genel Anlaşması : Global Çevre Kolaylığı : Global Çevre İzleme Sistemi : Genel Nüfus Sayımı : Global Kaynak Enformasyon Veri Tabanı : Gayri Safi Milli Hasıla : Türk Alman Teknik İşbirliği Programı : Uluslararası Atomik Enerji Ajansı : Uluslararası Kalkınma Örgütü : Uluslararası İş Örgütü : Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli : Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : Mahalli Çevre Kurulu : Maden Tetkik Arama : Hükümet-Dışı Örgüt : Resmi Kalkınma Yardımı : Orta Doğu Teknik Üniversitesi : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı : Ön Bildirim Onayı : Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi : Sağlık Bakanlığı : Selüloz ve Kağıt Sanayi : Ton Eşdeğer Petrol : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı : Türk Standartlar Enstitüsü : Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu : Uzaktan Algılama : Ulusal Çevre Eylem Planı : Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı : Birleşmiş Milletler Çevre Programı : Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü : Yüksek Çevre Kurulu : Yüksek Planlama Kurulu : Dünya Sağlık Örgütü : Dünya Meteoroloji Örgütü xiii .

kuzey Yarım Küre'de orta kuşağın Ekvator'a yakın olan kesimindedir ve 35o 51’. Türkiye genel coğrafi şekil bakımından doğudan batıya doğru uzamış bir kara parçası olup. topografya.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I. Karadeniz Havzaları arasında doğal bir bağlantı oluşturmaktadır. etrafı dağlarla çevrilmiş ve denizle ilgisi kesilmiş bir bölge vardır. 1 . Türkiye. Onun için Türkiye. Güney ve kuzeyinde mevcut sıradağlar ile sahil kısımları ve iç bölgeler birbirinden ayrılmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. Doğuda engebeler çok fazladır. farklı coğrafi konumundan dolayı jeolojik yapı. geri kalanı ise Avrupa’da bulunan ve Asya-Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir geçiş noktasında yer almaktadır. denize olan yakınlık ile uzaklık ve yükselti iklimi. doğuda İran. Türkiye. COĞRAFİ KAPSAM I. Doğusu ile batısı arasında 19 meridyenlik uzaklık vardır ve bu durum. Asya’da 1050 metre iken Türkiye de 1131 metre olması. TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU I. Doğu Anadolu. diğer 3 tarafı denizlerle çevrilmiştir. Ortalama yükseklik Avrupa’ da 330 metre. ekonomik ve askeri yönden çok önemli ve stratejik bir bölgede bulunmaktadır.C. Çanakkale ve İstanbul Boğazları Avrupa'dan Asya'yı ayırmakta ve Akdeniz. Akdeniz kıyı bölgeleridir üçü ise dağlık ve zorlu kurak ve soğuk iklim koşullarına sahip olan İç Anadolu. ve Kafkas Ülkelerine güneyde Suriye ve Irak. Bununla birlikte. Kuzey ve Güneyde dağların genel olarak denizlere paralel olarak uzanması. Trakya’nın batıdaki bağlantısı göz önüne alınmaz ise. yaban hayatı ve bitki örtüsü açısından büyük çeşitlilik sergilemektedir. Türkiye’nin genel durumunda göze çarpan görüntü.45o doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır. Ancak yine de yedi coğrafi bölge birbirinden farklı özellikler gösterir ve bu sebeple Türkiye iklimi yedi bölge içerisinde tanımlanabilir. iklim. 76 dakikalık zaman farkını doğurur.971 km2’dir ve bu alanın % 97'si Asya'da. Ege. Kuzey ve güney kesimlerinde iki dağlık şerit.45o doğu meridyenleri arasında kalan toprakları ile ılıman iklim kuşağı üzerindedir. Nahcivan ve Ermenistan.1. Batı Anadolu’da ise. Afrika kıtalarının kavşak noktasında bulunmakta. Asya. Ege ve Akdeniz batı ve güneyde yer alırken.1. diğer yandan da Orta Doğu. Rusya ve Gürcistan ile paylaşmaktadır. coğrafi konum olarak dünya üzerinde siyasi. Türkiye.42 o 06’ kuzey enlemleri ile 26o. Marmara. Ayrıca ülke dört deniz tarafından çevrilmiş olup. bir yandan Avrupa. Türkiye kuzey yarımkürede 35o 51’– 42 o 06’ kuzey enlemleri ile 26o . Karadeniz. batıda ise Ege Denizi ve Meriç Nehir sınırı ile Yunanistan’a komşudur. doğu tarafından kara ile birleşmiş. fazla yüksek değil ve denize dik bir şekilde uzanmaktadırlar. Balkan. Karadeniz kıyısını Bulgaristan. Genel Fiziksel Özellikler Türkiye. Ukrayna. yağış cins ve miktarı ile bitki örtüsünü önemli ölçüde etkilemektedir. Karadeniz iklimi ve Karasal iklim sınıflaması yapılabilir. Bu farklılıkların meydana getirdiği özellikler çeşitli iklim bölgelerinin sınırlarını çizmektedir.T. doğuda dağlık bir yayla Batıda Ege denizine dik uzanan dağların arasında kalan bir saha ve içerde. ülke için Akdeniz iklimi. Türkiye’nin toplam yüzölçümü 777. Romanya.

Türkiye’de belli sıralar halinde uzanan dağlar dışındaki tek başına yükselen. 2 . Bu eğim grupları içinde bulunan ve eğimi % 12’ye kadar olan düz. ya da düz bir çizgi boyunca sıralanan volkanik dağlar.1.’de Türkiye Mülki İdari Bölümler Haritası. İçbatı Anadolu eşiği adı verilen kesimde adı geçen dağlar birbirine nispeten yaklaşır. hafif ve orta eğimli alanların % 35. Bu eşiğin ötesindeki kıyıya paralel dağ sıraları ile buraları birbirinden ayıran aynı doğrultudaki tektonik çukurlar Ege kıyılarına dik olarak sıralanır. ülkemizin yüzey şekillerine çeşitlilik katarlar. Kuzey ve Güneydeki dağlar doğuda olduğu gibi batıda da birbirine yaklaşır.T. Türkiye’nin toplam yüzölçümünün % 10’u kadardır.2.5’ini kaplar 2000 m’den yüksek alanlar ise.’de Türkiye Topraklarının Eğim Gurupları ve Eğim Yüzdeleri verilmektedir. genel olarak yüzde olarak adlandırılır. Bu kadar farklı yüzey şekillerine sahip olan topografyadaki arazi eğimi. Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok çeşitlilik gösteren bir ülke olup başlıca dağ sıraları olan kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları ile güneydeki Toroslar geniş yaylar çizerseler de genel olarak batı-doğu doğrultusunda uzanırlar.2.1.1 Topoğrafya Türkiye’nin deniz seviyesinden oldukça yüksek bir bölgede yer alması ve Doğu Avrupa ülkelerinin tersine deniz seviyesi ile 250 m arasındaki alçak alanlar.C. çoğu akarsu ağızlarında ve vadilerin genişleme alanlarında görülen ovalar. Bu iki dağ sırasında İç Anadolu’nun geniş ve yüksek düzlükleri yer alır.1. toprağın. eğim yüzdeleri ve kapladığı alanlar aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. Harita I. Yüksek dağlar İç ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır. arazideki iki nokta arasındaki yükseklik farkını ifade eder. Fakat burada Doğu Anadolu’daki yüksekliklere erişilmez.’de Türkiye Jeoloji Haritası verilmektedir.I.75’i yani 27. yurdumuzun ancak % 10’unu kaplarken 1000 m’den yüksek alanlar toplam yüzeyin % 55. Türkiye’nin Yüzey Şekilleri ve Eğimi I.814. Eğim.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Harita. Tablo:I. ülkenin doğusuna doğru birbirine yaklaşır. Çok farklı eğimlere sahip bulunan Türkiye topraklarının eğim grupları. çeşitli yükseltideki platolar.1. Arazinin belli bir eğime sahip olması. Kuzey Anadolu Dağları ile Toroslar. Bunun sonucu olarak Doğu Anadolu Bölgesi. daha yüksek ve daha dağlıktır. işlemeli tarıma uygundur. I. genellikle yağışlardan sonra yüzey akışına geçen sel sularının miktarına. toprağın erozyona karşı gösterdiği dirence ve tarım alet ve makinalarının kullanılmasına büyük ölçüde etki eder.1.437 ha toplam arazimiz. dağın ve ovanın ayrılmaz bir özelliği olarak kabul edilmektedir.3.’de Türkiye Fiziki Haritası. Yüzde ya da derece olarak gösterilir ve arazi çalışmalarında eğim. Harita I.

çayır. meralar ve bitki örtüsü korunmalı.’de ülke genelinde eğim grupları. eğimin dikliği ve uzunluğu arttıkça.33 10. gerekli şekilleme ve teraslama yapılmalı. yanlış sulanması önlenmeli.1.20 Dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi ülkemiz de.292 13. -İşlemeli tarım yapılmamalı. -% 22.Orta eğimli topraklar 4. -Özellikle erozyon bölgelerinde. Ortalama sıcaklık Ege ve Akdeniz sahillerinde yılın en sıcak ayları olan Temmuz ve Ağustos'ta 27 0C'yi aşmakta ve Karadeniz.394.C.478.964 17. yer ve iklim şartlarına uygun olarak ağaçlandırılmalı. Karadeniz Bölgesinde düşer.2. Türkiye için çok önemli bir toprak ve çevre sorunu olan erozyonun önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çok ciddi tedbirlere ihtiyaç vardır.1.404 11.394 14. I.3’ü çok şiddetli olmak üzere erozyona maruzdur. toprak erozyonu çoğalmakta. Yağış içerilere doğru azalırken sahiller boyunca ve denize bakan dağ eğimlerinde ülke ortalamasını geçmektedir. Marmara sahillerinde 22-24 0C arasında değişmektedir. Türkiye'de hem tüm mevsimlerde yağış alan bir iklim.Düz eğimli topraklar 2.48 63.Çok dik eğimli topraklar 6.178. Tablo:I. Ortalama yıllık sıcaklık güney sahilinde 18-20 0C arasında. Harita I.4’ü şiddetli. bitki besin maddeleri kaybedilerek topraklar fakirleşmektedir. % Eğim 0-2 2-6 6-12 12-20 20-30 30 Kapladığı Alan (ha) (%) 9.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Eğimi % 12’den fazla olan araziler işlemeli tarıma uygun olmadığı gibi. toprağın yanlış işlenmesi ve ekimi. yüzde oranları ve kullanım uygunluklarını gösteren Türkiye Eğim Haritası yer almaktadır.Türkiye Topraklarının Eğim Grupları ve Eğim Yüzdeleri Eğim Grubu 1.463. -Rüzgar erozyonuna karşı setler oluşturularak bölgeler ağaçlandırılmalı ve orman tahribatı önlenmelidir.80 8. hem de yazların sıcak olduğu subtropikal bir iklim vardır.039.Hafif eğimli topraklar 3. Ege ve Marmara bölgelerinde sonbaharda başlarken.2. Erozyon riski yüksek olan iklim şartları uygun olmayan topraklarda. önemli boyutlarda toprak erozyonuna maruz bulunmaktadır. Ülke arazilerinin.Dik eğimli topraklar 5.581 13.452 10.171. Yağmur Akdeniz. -% 20’si orta.4. -% 36. İklim Türkiye'de oldukça çeşitli bir iklim söz konusudur ve dört mevsim yaşanabilmektedir. 1987.75 13.T.Sarp eğimli topraklar Toplam Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. -Bu bölgeler.22 10.1.62 11. Anadolu'nun iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da ilkbaharda yağmur yağarken. batı sahillerinde 14-15 0 C arasında ve iç bölgelerde yüksekliğe bağlı olarak 4-18 0C arasında değişmektedir.087 81.596. Doğu Anadolu'da hem 3 .

6'sı ormanlarla kaplıdır ancak bu alanın yarıya yakın bölümü bozulmuş ve verimsizdir.1.300 mm'ye kadar çıkabilmekte ve Kırşehir'de 326 mm'ye kadar düşebilmektedir. Kısım.1. demir. çeşitli özel vergiler ve devlet kuruluşlarının 4 . kapasite kullanım düzeyi artırılmış ve sanayi mallarının ihracattaki payı ihracatın GSMH'daki payı ile birlikte artmıştır. Ülke genelinde eşit olmayan bir şekilde dağılmış olmasına rağmen. Türkiye Çevre Atlası. 1980 ve 1994 arasındaki ekonomiyi rekabete açmak. Yatırım ve personel harcamalarında büyük kesintiler.T. 1960 planlı kalkınma dönemi öncesinde tarıma dayalı gelişmemiş bir ülke profili vermekteydi. Türkiye Çevre Atlası.8' dir. Büyük ve gittikçe artan mali açıkların yaşandığı birkaç yıldan sonra.1. Bu şartlar Türkiye’ye çeşitli bir flora ve fauna zenginliği sağlamaktadır. Buna karşılık hükümet mali ayarlamaya odaklanan büyük bir stabilizasyon ve reform programını uygulamaya koymuştur. Doğal Kaynaklar) verilmiştir. Bu dönemin ilk safhasında. Planlı kalkınmanın gelişmesiyle birlikte.Hava-Atmosfer ve İklim) verilmiştir. ülke topraklarının % 27’si mera. dış ticareti serbestleştirmek. I. Bu dönemde. Türkiye 1994 başında oldukça ciddi bir parasal kriz yaşamıştır. % 6.3. endüstriyel hedeflere büyük oranda ulaşılmış. Tarım için devletin verdiği sübvansiyonlar azaltılmış ve tarımın GSMH'daki payı 1994 yılı itibariyle % 14 seviyesine düşmüştür. iç mali piyasaları yeniden yapılandırmak ve uluslararası sermayenin hareketini kolaylaştırmak için önemli adımlar atılmıştır. Doğal Kaynaklar Türkiye zengin doğal kaynaklara sahip bulunmaktadır ancak belli alanlarda sıkıntıları vardır.2. manganez. sanayi sektörü tarafından oluşturulan katma değerdeki artış % 23. 1963-1980 arasındaki dönemde. Bazı minerallerin bolluğu önemli miktarlarda linyit. Daha geniş bilgiler (Bkz. bor ve tuz ve daha sınırlı miktarda petrol ve doğal gaz çıkarılmasını mümkün kılmaktadır.6'dan 1980'de % 21. Ülkedeki ortalama yıllık yağış 735 mm'dir. endüstriyel kalkınma için altyapı oluşturmaya yönelik yatırımlar üzerinde durulmuştur. tarım sektöründe % 57. Ancak bu yağış Rize'de 2. Ülkenin dağlık yapısı verimli tarım alanları açısından sıkıntı yaratmaktadır.III. Tarıma dayalı istihdam yapısının değiştirilmesi ve ara ve yatırım mallarının üretiminin sanayiye yönlendirilmesi öncelikli hedeflerdi. Ancak yüzölçümünün sadece % 24'ü tarıma elverişlidir. Ekonomik Durum Türkiye'nin ekonomisi.4. kömür. Bu yaklaşım 1980'de hazırlanan ve "ithal ikamesi" ne dayalı bir sanayileşme sürecini kapsayan beş yıllık dört kalkınma planına yansıtılmıştır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilkbahar hem de yaz mevsimlerinde yağmur görülür. Ortalama nem Şanlıurfa ve Rize arasında % 49 değişmektedir. Geniş orman alanları ve farklı iklim kuşakları yanında. İlk üç planın kapsadığı dönemde. egemen olan yaklaşım bu yapıyı bir sanayi toplumuna dönüştürmekti. Sanayinin GSMH 'daki payı (1968 faktör fiyatlarıyla) 1963'de % 15. sulama. I.2. Kısım:II.C. krom. Dört denizle çevrili olan Türkiye'nin 8333 km kıyı uzunluğu vardır.7'lik ortalama yıllık büyüme özellikle endüstriyel üretimin genişletilmesiyle elde edilmişti. fiyatları idari kararlar yerine pazar ekonomisi yoluyla belirlemek. su sıkıntısı yoktur. çayır ve otlaklardan oluşmaktadır. Daha geniş bilgiler (Bkz.Ülkemizde İçme suyu kaynağı. Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık % 26. bakır.6'ya yükselmiştir.9. endüstriyel gelişme ve hidroelektrik enerjisi üretimi açısından bir çok imkan bulunmaktadır.

Program 1994-1995 yıllarındaki mali ve cari hesap açıklarının düzeltilmesi ve 1995'de ekonomik faaliyete keskin bir dönüş yapılması ile birlikte ilk başlarda önemli başarılar sergilemiştir. Nüfusun büyüklüğü.2. Nüfus Türkiye’nin devamlı artan nüfusu ile bu nüfusun artan gereksinimlerinin sınırlı doğal kaynaklar ile nasıl dengede tutulacağı temel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim. Özet olarak. Hükümet 1997 yılında vergi gelirlerinde ve özelleştirme gelirlerindeki büyük artışla bütçeyi dengelemeyi amaçlayan bir mali program belirlemiştir.5 puan artarak yüzde 58'e yükselmiştir. Bu etkileşim sosyal ve ekonomik nitelikli ara değişkenler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. toprak ve gelir dağılımı üzerinde etkili olmakta. 1996-1999 döneminde. Nüfus ve çevre arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur. Özet olarak. Artan reel faiz oranları. Türkiye ekonomisi.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yatırım yapmaması.C. kamu kesimi toplam (net) borç stokunun GSMH'ya oranı 1999 yılında bir önceki yıla göre 13. Bu Program Uluslararası Para Fonu tarafından 3 yıllık bir süreyi kapsayacak olan Stand-By Anlaşması ile de desteklenmiştir. sosyo-ekonomik faktörler. I. orta vadeli ve kapsamlı bir programın uygulamaya konulmasını zorunlu hale getirmiştir. yalnızca sınırlı olan doğal 5 . Yurtiçi talepteki daralmanın devam etmesi genel seçimlere rağmen genişlemeci para ve maliye politikalarına yönelinmemesi. 1999 yılının ilk üç aylık döneminde de devam etmiştir.5. yüksek enflasyon seviyesi ve dalgalı büyüme yapısı ile istikrarsız bir görünüm arz etmiştir. Ancak. bunlar da doğal kaynakların kullanımını hacim ve verimlilik olarak (üretime dönüşme oranı) etkilemektedir. Türkiye ekonomisinin makro dengelerinde ortaya çıkan bu sürdürülemez yapı. 1995 ortalarında başlayan uzun siyasi belirsizlik dönemi politika çerçevesinde belirgin bir bozulmaya yol açmıştır. programındaki yapısal reformları sürdürememiştir. Ancak. kamu açıklarını daha da artırmış ve borç-faiz kısır döngüsü sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. bu gelişmede belirleyici olmuştur. uluslararası ham petrol fiyatlarındaki yükselme ve kamu kesimi imalat sanayiinde gerçekleşen fiyat ayarlamaları sonucunda fiyat artışları nisan ayında yeniden hızlanmış ve 1999 yılında TEFE 12 aylık artış hızı % 62. Mali açık 1996 yılında GSYİH'nın % 8.1. Nüfus sayısındaki ve yapısındaki değişmelerin kişilerin tüketim kalıplarındaki değişmelerle birleşmesi. doğal kaynakların yenilenebilir olma düzeyinin çok ötesinde tüketilmesine yol açmaktadır. 1998 yılında enflasyonda kaydedilen düşme eğilimi. Enflasyon ve reel faiz oranları yüksek kalmıştır.9'a yükselmiştir. artan kamu açıkları. Artan kamu açıklarının yurtiçi mali piyasalar üzerindeki baskısının yanı sıra bu dönemde yaşanan dış şokların da etkisiyle reel faizler hızla yükselmiştir. Öte yandan devlet harcamaları hızla büyüyen sosyal güvenlik kuruluşları açıkları ve kamu sektöründe ödenen maaşların artması yönündeki baskılar ve tarım sübvansiyonlarından dolayı planlananları aşmıştır. Bu çerçevede 2000-2002 dönemini kapsayan bir makro ekonomik program 2000 yılı başında uygulamaya konulmuştur.2 sine çıkmış ve bu % 7'lik reel GSYİH büyümesi ve % 80'lik yıllık enflasyonla birlikte sürdürülemeyecek kadar hızlı bir ekonomik genişlemeye neden olmuştur. Nüfus artışı = Talep artışı = Kaynak tüketimi artmaktadır.T. Hükümet. dağılım ve artış hızı. Nüfus ve tüketim talebi.

İzmir ve Adana). 1996-2000 yılları arasında il sayısı 79'den 81' e.26 ile Marmara Bölgesi’dir.21 21.65 13.802'den 3. Köy nüfusunun toplamı ise 23.94 -6. Nüfus aynı zamanda hızla kentleşmektedir.28 26.10 7.03 22.79 Şehir 33656275 10350307 4344471 4051596 6412910 3337392 2285798 2873801 Köy 22816760 2945571 3250506 2974893 3500396 4799321 3062714 2283359 Şehir 44006274 13730962 5495575 5204203 8039036 4137466 3255896 4143136 Şehir 26.1. 1990-2000 yılları arasındaki yılık nüfus artış hızı ortalama binde 18. 2000 Genel Nüfus Tespiti).81 28.274 olup.2.82 olarak gerçekleşmiştir (DİE.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kaynakların aşırı kullanımına yol açmakla kalmayıp.26 23.C.III.57 Köy 4. Genel Nüfus Tespiti sırasında bulunan yere (de facto) göre yıllık nüfus artış hızının en fazla olduğu bölge binde 28.227'ye ulaşmıştır. Türkiye nüfusu. ticari istismarlara yol açmaktadır.37 36.67 23797653 3634065 3443206 3501802 3569832 4301747 2881518 2465483 (1) 1990 Genel Nüfus Sayımı’nın kesin sonuçları. İl ve ilçe merkezlerinin toplam nüfusu 44.T.927 kişi olarak tespit edilmiştir. 2000 Genel Nüfus sayımı günündeki idari bölünüşe göre yeniden düzenlenmiştir.96 -10. belediye sayısı da 2.III. Nüfus artış hızı 1990-95 dönemi için tahmin edilen % 1.Türkiye Çevre Atlası.69 16.9'dan biraz daha azalmıştır. kirletici çevre kullanımına. 2000 Genel Nüfus Tespiti sonuçlarına göre 1990-2000 döneminde Karadeniz Bölgesi dışındaki diğer bölgelerde nüfus artmıştır. Aynı dönemde belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam nüfusu oranının % 74. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.00 5.1.29 21. 6 .4'den % 79. ikincisi 1935 yılında ve daha sonra sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda beş yılda bir yapılmıştır.78 3. Nüfus artış hızının en düşük olduğu bölge ise binde -10. ilçe sayısı 847'den 850' ye.2 Yerleşim Alanları ve Nüfus) verilmiştir.76 16.688'dir. Sanayi bölgesi olması nedeniyle yoğun göç alan bu bölgenin nüfus artışları daha fazladır.48 35. ilde yoğunlaşmıştı (İstanbul.803.006. Daha geniş bilgiler (Bkz. 2000 yılında yapılan Genel Nüfus Tespitine göre 67. Tablo:I.94 ile Karadeniz Bölgesi’dir. Ülkemizde nüfus sayımlarının ilki 1927 (13 648 270 kişi). 2002.43 15. ara değişken olan çevreye zararlı teknoloji atıklarına. Kısım:X. Ankara.30 1.75 24.50 25. Bölgelerin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı Bölgeler 1990 Genel Nüfus sayımı (1 ) Toplam 56473035 Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu 13295878 7594977 7026489 9913306 8136713 5348512 5157160 2000 Genel Nüfus Sayımı Toplam 67803927 17365027 8938781 8706005 11608868 8439213 6137414 6608619 Yıllık Nüfus Artış Hızı (%0) Köy Toplam 18. 1990 yılında nüfusun % 54'ü kentlerde yaşamaktaydı ve bu kent nüfusunun yarıdan fazlası dört.033.59 21.5'e ulaştığı görülmüştür. X.

2. % 57'si ilkokul bitirmiş.6. bu oran 1995'te kadın ortalama ömrünün 70.374 kamu ve özel okul öncesi. Aynı yasa ile ihtiyaç duyulan ilave kaynakların sağlanmasına ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır. 12 ve üstü yaş grubunda. ilköğretimde % 97. okuma yazma oranı erkeklerde % 94. % 9'u orta dereceli bir okulu bitirmiş.7'si örgün olmak üzere toplam % 27.4 olmak üzere % 85. Okur-yazar nüfus içinde. Bu sayının dağılımı şöyledir: 6. Başta büyük kentlerde olmak üzere ikili öğretim uygulaması ve kalabalık sınıflar. 2. 1. erkek ortalama ömrünün 64 olduğu tüm alt orta gelirli ülkelerin oranlarından biraz daha iyidir. Toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 1997 yılında yürürlüğe konulan 4306 Sayılı Kanun ile zorunlu temel eğitimin süresi 8 yıla çıkarılmıştır. Sağlık Toplumsal gelişmenin temel unsuru olan bireylerin bedensel. resmi eğitim sisteminde 12.7 milyon orta okul ve dengi okullarda. Bütün eğitim kurumlarının payının artırılması gereği önemini korumaktadır.2 milyon öğrenci üniversite ve yüksek okullarda eğitim görmektedir. 1995/96 öğretim yılına ait bilgilere göre.7'ye ulaşmıştır. 1999-2000 öğretim yılında 59. yaşam kalitesinin ve süresinin yükseltilerek sağlıklı bir topluma ulaşılması temel esastır. kırsal alanlarda ise birleştirilmiş sınıf uygulaması eğitiminin kalitesini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.2.089 öğretmen bulunmaktadır.2 ve kadınlarda % 77.4'e. Okullaşma oranları. % 10'u lise veya dengi bir okulu bitirmiş ve % 4'ü yüksek okul veya üniversiteden mezun olmuştur. 7 . ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında toplam 12. % 22.8'i mesleki teknik eğitim ve % 36. 1999 yılı itibariyle. erkeklerde ise aynı süre zarfında 59' dan 66'ya yükselmiştir.1. ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması.9 milyon ilkokulda 2.7.9 milyon öğrenci bulunmaktadır. Eğitim Eğitimle ilgili olarak Türkiye nüfusunun % 80'i 1990 nüfus sayımına göre okuryazardır. Ayrıca.1. doğal varlıkların yok olmasını.8'e.6'sı genel lise eğitiminde olmak üzere orta öğretimde % 59.514'ü özel örgün eğitim kurumlarına devam etmektedir. yükseköğretimde ise % 18. I.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I.6'ya. çevrenin kirlenmesini. % 20'sinin resmi bir eğitimi olmamış.T.531 kamu ve özel çıraklık ve yaygın eğitim kurumunda yaklaşık 3 milyon kişiye eğitim hizmeti verilmiştir. 6.2 milyon lise ve dengi okullarda. Öğretim gören bu öğrencilerin 246. 1999-2000 öğretim yılında okul öncesi eğitimde % 9. Bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf eden Türkiye’de kadınların ortalama ömrü 1980'de 64 yaştan 1995'te 70'e.8'e ulaşmıştır. toplum bilincinin yaygın olarak gelişmesini sınırlamaktadır.C.7 milyon öğrenci ve 484. toprak erozyonunu ve çölleşmenin hızlanması tehlikesine karşı. Milli Eğitim Politikasının ana hedefleri arasında çevre eğitiminin yeteri kadar yer almaması.

3029 arkeolojik alan. 31. 512 kültürel. hekimlerin ise % 40'ı nüfusun % 25. VIII.I. 807 kişiye bir hekim.T. 16 doğal park.4'e ulaşmıştır. 384 kişiye bir hasta yatağı düşeceği tahmin edilmektedir. Ankara 2002.3'e düşmüş. 59 doğal anıt. 1596 mezarlık. 3.6'sının yaşadığı üç büyük ilde bulunmaktadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.1.700' e. 1981. Tütün tüketimi yetişkin başına yılda 2. Ankara. 1997). 35 doğal koruma alanı.1 ve V. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması. sağlık evi sayısının 13.1 yıla yükselmiştir. 1995 yılında binde 43. aynı dönemde doğuşta hayatta kalma ümidi 68 yıldan 69.Ormancılık (ÖİKR). 118 kentsel alan. 4. 4'ü tarihi önemlerinden dolayı bu statüyü kazanmış 33 milli park.500'e ulaşması beklenmekte. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı. Sağlık risk faktörleri arasında çocuklarda kötü beslenme ciddi bir sorundur ve ülkedeki çocukların beşte biri az gelişmiştir.1 olan bebek ölümü hızı 2000 yılında %0 35.220' ye. Türkiye Çevre Atlası-96. Mevcut sınıflandırma sistemine göre Türkiye'de.2. kg'a çıkmıştır. 1991 yılı itibariyle hasta yataklarının % 38'i. 115 tarihi alan ve 199 farklı özellikli alanlar. yataklı tedavi hizmetinden yararlanma güvencesine kavuşturulmuştur (DPT VIII. 1999 yılı sonu itibarıyla sağlık sigortası kapsamındaki nüfusun oranı % 86. Yeşil Kart verilmek suretiyle 8. 8 . Kültürel ve Doğal Miras Türkiye'de bir çok kültürel. Beş Yıllık Kalkınma Planı). Kısım:VI. tarihi ve doğal varlıklar yasalarla koruma kapsamına alınmıştır.Türkiye Çevre Atlası. 5.2 Milli Parklar ve Koruma Alanları) bölümlerinde verilmiştir Kaynaklar 1. Çevre Bakanlığı. I. 702 tarihi kalıntı. 189 mazoleum ve anıt. sahili ve kıyı şeridi bulunmaktadır. 755 idari ve 397 endüstriyel/ticari yapı. Beş Yıllık Kalkınma Planı.C. Ülke genelinde yatak kullanım oranı % 59'dur. Ankara. DPT. 1996) ile alt orta-gelirli ülkelerin %0 56 oranından daha iyidir.2. 2. 2001. dünya ortalamasının %10 üzerindedir (Dünya Bankası. 396 doğal alan. 5265 dini. 2000 yılı sonu itibariyle hastane sayısının 1. 2001.047 sivil mimari miras örneği. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. sağlık ocağı sayısının 5. Bu gibi yerlerin veya sit alanlarının nicel farklılıkları hakkında sağlıklı bir envanter olmadığı için korunması gereken doğal ve tarihi varlıklar sadece mevcut koruma statülerine göre sınıflandırılabilmektedir. 907 doğal oluşum. Daha geniş bilgiler (Bkz. 182 şehitlik. 97 yaban hayatı koruma alanı. Nüfus.8. Bu oran.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çocuklarda 5 yaşın altındakilerde ölüm oranı Türkiye'de 1995'te %0 52 (Sağlık Bakanlığı. Özellikle ilçe hastanelerinde yatak kullanım oranı % 25'in altında kalırken büyük illere hasta akını devam etmektedir.1997.7 milyon kişi. Ankara.0 kg'dan (1984-86 dönemi için ortalama) 1995'te 2. 13 özel koruma alanı.

ısıtmada kullanılan yakıtın niteliği. düşük vasıflı olması ve hiçbir iyileştirme işlemi yapılmadan ısıtıcılarda kullanılması. linyit ve odundur ve en çok bunlar hava kirliliğinden sorumludur. Eskişehir ve Ankara gibi büyük ve önemli kentlerde. bu alanda hava kirliliği oluşturan önemli sebeplerdir. Diyarbakır ve Sivas illerinde önemli boyutlardadır. Denizli. Ülkemizde linyit rezervlerinin zengin olmasına rağmen. ancak giderek boyutları büyüyen hava. Türkiye'nin evsel kullanım için tüketilen ana enerji kaynakları petrol. 1987 yılında Rusya’dan alınan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye bağlanan doğalgaz projesi ile İstanbul. Çanakkale (Çan). Yozgat. konular ve nedenler ile her bir sorunlu alan için seçenekler sıralanacak olursa çevre profili şu şekilde özetlenebilir. Erzurum. Yakıt kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken. hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Muğla (Yatağan). yeterli teknik tedbirler alınmadan katı atık. bunun yanında yakma tekniklerine uygun olmayan yöntemlerle sanayide ve konutlarda yakılması. motorlu araçlardan ve atmosferik şartlardan kaynaklanmaktadır. Bursa. TÜRKİYE’DE ÇEVRE DURUMU Hızla değişen dünyanın gündeminde 1970’li yılların başından itibaren giderek artan ve insanlığın en büyük ortak sorunu ve ortak endişesi haline gelmiş olan çevre ve çevrenin bozulması yer almaktadır.1. doğal kaynaklar.C. Balıkesir. I.T.2. yanlış yer seçimi. Daha geniş bilgiler (Bkz. yanlış. I. Kocaeli. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği temelde. gerekse sanayide kullanım yaygınlaştırılmış olup. erozyon gibi diğer çevre sorunları meydana getirerek doğal dengelerin bozulmasına yol açmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I.2. Son yıllarda bu nedenlerden kaynaklanan hava kirliliği başta. doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve öncelikli coğrafi alanları kapsayan durum ve eğilimler.2. kalitesiz yakıtların ısıtmada kullanıldığı konutlardan. eski veya eksik teknolojilerin seçiminden kaynaklanmaktadır. Türkiye'de hava kirliliği genel olarak. yeni projelerden RusyaKaradeniz-Samsun ve İran-Doğubeyazıt-Erzurum doğalgaz boru hatları da tamamlanmak üzeredir. 9 . Çünkü şehirlerimizin çoğunda sadece partikül madde (PM) ve SO2 ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır. Çevre Profili Türkiye’de. kentsel hava kalitesi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Ancak. su ve toprak kirlenmeleri ile gürültü. yapı biçimi ve ölçülerindeki değişmeler. gaz ve tozların atmosfere bırakılması. çeşitli endüstriyel tesislerden. sanayileşme ve hızlı ekonomik gelişme süreci. deniz ve kıyı kaynakları. kentsel çevre. Kentlerde yoğun nüfus artışı sonucu oluşan plansız çarpık kentleşme. Ülkemizde de genellikle nüfus artışı ile birlikte görülen sağlıksız kentleşme. Edirne. Kayseri. kent trafik yoğunluğu.2 Türkiye’de Hava Kirliliği) verilmiştir. Uşak. gerek evsel ısınmada. Kütahya. istenmeyen. Kısım:III.2. Hava Kalitesi Türkiye’de bazı sanayi bölgeleri yanında hava kirliliği büyük şehirlerde son yıllarda ciddi bir sorun olarak görülmektedir.Türkiye Çevre Atlası.

Akdeniz Taşucuİskenderun arasında kalan kıyı şeridi kirlilik yükü fazla olan bölgelerdir. Gemlik.4. taşımacılık. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrilmiş olduğundan. arıtılmaksızın su ortamlarına boşaltılmaları ve tarımda verimi arttırmak için kullanılan gübreler ile zirai mücadele amacıyla kullanılan ilaçların.2. turizm ve sanayileşme sonucunda bir ölçüde kirlenme mevcuttur. İznik Gölü. radyoaktif veya biyolojik herhangi bir maddenin bulunmasıdır. Ayvalık. Eber Gölü. atık maddelerin arıtılmadan veya kısmen arıtılarak alıcı ortama verilmesi.2. Karadeniz ise.Türkiye Çevre Atlası. 10 . Ulubat Gölü. Meriç-Ergene Nehri. turizm amacıyla kullanımı. Burdur Gölü. deniz kirliliği çeşitli alanlarda önem kazanmaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan payı. Karadeniz’deki kirliliğin yaklaşık % 12’si Türkiye’den % 88’i ise Karadeniz’e kıyısı olan diğer ülkeler ve Tuna Nehrinin taşıdığı kirlilikten kaynaklanmaktadır. su ortamlarına taşınmaları gibi sebeplerle meydana gelmektedir. kıyılarda kentleşme. Kıyılarımızdaki kirlilik düzeyi Avrupa ülkelerine göre daha azdır. Kimyasallar diğer bir çevre sorunudur. su kaynaklarının kullanılmasını bozacak veya zarar verme derecesinde kalitesini düşürecek biçimde suyun içerisinde organik. Su kaynaklarının kirliliği. Gediz-Nif Çayı gibi akarsularımız. I. endüstriyel ve tarımsal atıklar denizlerin kirlenmesine sebep olmaktadır. Ancak kirlilik düzeyinin yüksek olduğu bölgelerimiz de vardır. Karamuk Gölü. Kısım:IV Türkiye’de Su Kirliliği) verilmiştir. İzmit. İzmir. Denizlerin alıcı ortam olarak kullanılmaları. Manyas Gölü.3. Susurluk Çayı. İstanbul Boğazı. akarsulardan denizlere ulaşan evsel. Bandırma. deniz kazalarından meydana gelen özellikle petrol akıntıları. dünya standartlarının çok gerisindedir. Mudanya. Daha geniş bilgiler (Bkz. Sapanca Gölü. Su ve Atıksu Su kirliliği. evsel ve endüstriyel sıvı atıkların. Yeşil alanların. Marmaris Körfezleri.T. Marmara Denizi. inorganik. Nilüfer Çayı. şehirlerin nüfus artışına göre geliştirilmemiş olması da ayrı bir çevre sorunu olup. Su kirliliği görülen akarsu ve göllerimizden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Diğer Çevre Sorunları Türkiye’de son yıllarda özellikle büyük şehirlerde ve turistik yörelerde katı atık ve artıklar bir çevre kirliliği olarak gündeme gelmektedir. Çeşitli yollarla tabiata verilen kimyasal maddeler tüm canlılar üzerinde ciddi boyutlara varan olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Akşehir ve Tuz Gölü başta olmak üzere çeşitli nedenlerle kirlenmiş bir çok yer üstü sularımız mevcuttur.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I. Sakarya Nehri.C.

Türkiye'de trafik aşırı gürültünün kaynaklarındadır.2.1 Gürültü ve Çevre) verilmiştir. Akarsu yatağı erozyonu 57. Bunun nedeni kısmen Türkiye'deki toprağın derinliğinin çok fazla olmamasıdır. altyapısız ve plansız yapılaşmayı doğurmakta ve bu durum çarpık kentleşme beraberinde kanalizasyon. Bu durum ise toprağın ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. insan yaşamını önemli ölçüde etkileyecek güce sahiptir. Toprağın % 64'ü işlenememektedir. Böyle bir ekilebilir tabakanın oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekmektedir. Gürültü Kirliliği Gürültü kirliliği yapısı gereği kentsel olan ayrı bir sorun alanı oluşturmaktadır. Sonuç olarak yılda yaklaşık 500 milyon ton toprak erozyonla taşınmaktadır. Öncelikli tarım arazilerinin yaklaşık % 68'i erozyona eğilimlidir. Bu miktar arazinin yaklaşık 4 milyon hektarı sulanabilmektedir.1 milyon hektarlık alanı etkilerken. -Öncelikli gürültü kirliliği sorunlarının belirlenmesi ve önlenmesi için gerekli yerel kapasitenin olmaması.000 hektarlık bir alanı da bozmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ayrıca şehirlerde kırsal kesimden göç ile gelen hızlı nüfus artışından doğan konut ihtiyacı ise.971 km2 olup. Bunu inşaat işlerinden.1. içme suyu temini. -Gürültü çıkarılmasının kontrol edilmemesi. Dolayısıyla Türkiye'deki en önemli ve en acil çevre sorunlarından biri erozyondur. rüzgar erozyonu 466. Toprak ve Tarım Arazisi Kullanımı Türkiye’nin yüzölçümü 777.T. Topraklarda meydana gelebilecek tüm olumsuz değişmeler. Türkiye Çevre Atlası. Türkiye'de toplam arazi yüzeyinin yaklaşık % 79'u çeşitli şiddette toprak erozyonuna maruz bulunmaktadır. malzemeler yeteri kadar ayrılmamakta. çöp ve yeni çevre sorunları meydana getirmektedir. Aşırı gürültü ile ilgili kilit noktalar: -Mevcut gürültü yönetmeliğinin uygulanmaması. geri kazanılacak bir çok kağıt.2. Ayrıca 11 . Ekilebilir toprak kalınlığının 20-50 cm arası humus tabakasıdır. Şehirlerimizde çöp toplama ve depolama sahalarının seçimi plansız ve gelişigüzel yapılmakta. Daha geniş bilgiler (Bkz. Bu oran işlenen arazinin % 73'ü için geçerlidir. hava trafiğinden ve demiryolu trafiğinden kaynaklanan gürültü izlemektedir. I.C. -Daha yüksek düzeyde yol gürültüsüne maruziyete neden olan kötü planlanmış trafik akışı.6. cam.9 milyon hektardır. Türkiye'deki tarım arazisi kullanımı tüm arazi varlığının yalnızca % 24'ünün (19. plastik. Topraklar insan biyosferinin en önemli öğesidir.5. I. Kısım XV. -Aşırı gürültünün yarattığı risklerle ilgili olarak toplumun fazla bilinçli olmaması.2. sınai gürültüden. teneke vb. depolama alanlarında büyük sorunlar yaşanmaktadır.3 milyon hektar) tarıma uygun olduğunu göstermektedir.6. Doğal Kaynaklar I. Ülke topraklarının ekilebilen kullanılan arazisi ise 27.. en önemli doğal kaynaklarından birisi de toprağıdır.

C. Ormancılık sektörü yılda yaklaşık 3. İller mera. tarım makinalarında da yapısal köklü değişiklik yaşanmıştır.34 ha olup.786'dır. bu girdilerin etkin ve kontrollü kullanılması için gösterilen çabalar tam anlamıyla başarılı olmamıştır. toprağı ve suyu yok edeceğinden açlık tehlikesini hızlandırması söz konusudur. 0.5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir. Ancak. I. a. Endüstriyel kirliliğin artması vb. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılması. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel özelliğidir. sosyal. 12 .5 milyon ton fuel-oil 'e eşdeğer bir enerji katkısı sağlamaktadır. Ürün artışını amaçlayan tarım politikaları bir yanda tarımsal üretimin kompozisyonunu değiştirmiş ve öte yanda tarımsal girdi kullanımının genişlemesi ve yoğunlaşmasına neden olmuştur. yaylak ve kışlakların kalitesi ve miktarı Türkiye'de bölgelere göre büyük oranda değişmektedir. GAP Bölgesi’nde meydana gelen tarımsal gelişme eğilimlerinden dolayı bu bölgenin çevre açısından özellikle dikkate alınması gerekmektedir. hatalı toprak işleme.7 milyon hektarla yaklaşık % 26. Ormanlar Ekonomik. Ormanlar ülke yüzölçümünün 20. kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman. Kimyasal gübre ve pestisit kullanımının artışı doğrultusunda. Yaklaşık % 25'i ağaçlandırma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen ormanlarımızın 3. Türkiye ekonomisini oluşturan 64 sektörün ileri bağlantısı ortalama 0. Bu önemli değişikliklerin her ikisi de çevre sorunlarına yol açmıştır.6'sını kaplamaktadır ve ulusal istatistikler net orman kaybı rapor etmemektedir. ağaç topluluklarının bulunduğu mekan olma yanında.2. dinamik ve karmaşık yapıda. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı. karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Bu gelişmelerin ve karşı önlemlerin alınmaması sonucunda. mevcut orman örtüsünün % 51. yaylak ve kışlakların sürdürülebilirliği açısından sınıflandırılmıştır ve "kritik" ve "tehlike" altında şeklinde değerlendirenler ayrıca "orman" olarak düşünülen arazinin büyüklüğü açısından olumlu göstergelere sahip olanlardır. Amaç dışı arazi kullanımının önlenememesi tarım arazilerinin miras yoluyla aşırı bölünmesi.387 iken. başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan. gelişmiş ülkelere göre düşük bir düzeydedir. Tarımsal girdilerin bu etkilerine ek olarak. kendi içinde bir takım dengeleri olan canlı. Tarım arazisi kullanım potansiyelini azaltırken tarım topraklarının sorunlarını her geçen gün arttırmaktadır. Ancak.7'si verimli değildir ve bozuk baltalık ormanlardan oluşmaktadır.6. Mera. yanlış arazi kullanımı. Türkiye'deki tüm ekili arazinin % 83'ü çeşitli çevre sorunları ile karşı karşıyadır. b.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI işlenebilir arazinin bölgesel dağılımı açısından bir dengesizlik vardır.T. ormancılık sektöründe bu rakam 0.

jeoloji ve toprak yapısındaki farklılıklar. Sadece Çevre ve Orman Bakanlığı yıllık ortalama 15 milyon adam-gün işlendirme olanağı sağlamaktadır. 8 kaplumbağa. Bitki örtüsünün çeşitliliği ayrıca yükseklik ve konuma göre değişmektedir. Dağlık yapısı sayesinde Türkiye bir çok dağ ekosistemlerine sahiptir. 58'i çok önemli kuş alanları olmak üzere. Memeli türlerin dördü ve 13 kuş türü 1994'ten bu yana soyu tükenmekte olan türler olarak sınıflandırılmaktadır. aşırı kullanımına devam edilmesi ve ormanı yok eden diğer etkenlerin sürmesi toprak erozyonu. Kıta ülkeleri arasında Türkiye biyoçeşitlilik zenginliği açısından dokuzuncu sıradadır ve florasının % 33'ten fazlasını endemik türler oluşturmaktadır. 13 kurbağa türünün 5’i (% 38’i) ülkemizde yaşamaktadır. Ormanlar ayrıca oksijen üretimini devam ettirmesi ve hava kirliliğini azaltması yanında bünyesinde barındırdığı canlı türleri ile ekosistem açısından. Komşu ülkelerin florasının iki katı çeşitli olan Türk florası sadece Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 120. “Sibirya” Bölgelerinde nem gerektiren ağaçlar ormanlarla birlikte bitkilerin bir karışımından oluşmaktadır. 49 kertenkele. yaklaşık 20 kurbağa ve 120 memeli türü bulunmaktadır. "Avrupa”.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye'de ormancılık. Ancak bu alanda sağlıklı bir envanter çalışması bulunmamaktadır. Avrupa ve Orta Doğudaki en büyük sulak alanlara sahip bulunmaktadır. genel kabulün aksine emek-yoğun bir sektördür.8’i).000 omurgasız. Kısım. Bu bölgeler içinde. dört hassas habitata dikkat edilmesi gerekmektedir. kıyılar ve stepler. dağlık alanlar. Türkiye'nin kıyıları da farklı yönetim yaklaşımları gerektiren değişik özelliklere sahip önemli ekosistemlerdir.2. Türkiye'de bitki örtüsü açısından temel olarak üç bölge bulunmaktadır. "İran Bölgesi"nde step bitkileri egemendir. Türkiye’de Ormanların Dağılımı) verilmiştir. 36 yılan. 13 .3. kendi kendini yenileyebilen son derece önemli bir doğal kaynaktır. toplam bir milyon üçyüzbin hektarlık yaklaşık 300 sulak alan vardır. su kirliliği ve çölleşmeyi hızlandırdığı bilinmektedir. Avrupa’da nesli tehlikeye girmiş 36 memeli hayvan türünün 15’i (% 42.8’i). hem mesafe hem de yükseklik olarak türlerin kompozisyonu ve özellikleri açısından bitki örtüsünde zengin çeşitlilik sağlamaktadır. Tüm Avrupa'da bulunan bitki türlerinin % 75'i Türkiye'de görülebilmektedir. Türkiye. 426 kuş. I. Biyoçeşitlilik Türkiye’nin İklimi. 472 balık (192'si iç sularda). Orman köylerine ve diğer sektörlere yaptığı kaynak aktarımı da oldukça yüksek düzeydedir.T.C.6. 47 sürüngen türünün 18’i (% 38’i).II. 72 kuş türünün 46’sı (% 63. Daha geniş bilgiler (Bkz: Türkiye Çevre Atlası.1. Sulak alanlar. Stepler de sürdürülebilir kullanım sorunu olan hassas ekosistemler olarak görülmektedir. Ormanların amaç dışı kullanımının önlenememesi.

2.6.189 km2'lik yatağı ile Karadeniz bir iç denizdir ve ortalama tuzluluk oranı % 0. hem doğal nedenlerden hem de Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen nehirlerin taşıdığı atıklardan dolayı nispeten yüksektir. Karadeniz'de fazla yağış. Her bir kıyı. Çevre İle İlgili Hukuki Altyapı Ülkemizde 1930’lu yıllardan bu yana uygulanmakta olan mevzuatın bir bölümü doğrudan doğruya çevre ile ilgili. 722. sıradadır.19 arasındadır. Ege Denizi. Tarım atıkları da önemli bir kirlilik kaynağıdır. Ülkenin.4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI I. Bu yapı su alışverişini kısıtladığından kirlenmiş nehirlerle denizlere boşaltılan atıksuları seyreltmek veya doğal dönüşümle temizlenmesi oldukça zor olmaktadır. Ayrıca.T.18 ile 0. Deniz ve Kıyı Kaynakları Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizler genellikle birbirinden farklıdır. sınırlı buharlaşma ve kıtasal su akışlarının bolluğundan dolayı yerüstü suları fazlalığı vardır. Halen yaşadığı düşünülen 300-400 Akdeniz fokundan yaklaşık 50'si Türkiye'nin Akdeniz Kıyısının ıssız kısımlarında yaşamaktadır. Türkiye'nin balık mahsulü yıllık yaklaşık 600.C. Türkiye'nin ekonomik yapısının önemli bir kısmını oluşturan turizm Türkiye sahillerinde önemli rol oynamaktadır. yaklaşık 8333 km kıyısı bulunmaktadır. Yüzeyin 25-30 metre altındaki suların oksijen doymuşluğu % 20 ile % 30 arasında değişmektedir ve bu da Karadeniz'den gelen kıyı deşarjları ve organik maddelerin çözülmesinde sorun yaratmaktadır. Karadeniz'de tahmini 247. bu kısıtlamalardan dolayı.000 tonla dünyada 50. Akdeniz aynı zamanda dünyada tehlike altında bulunan 12 türden biri olan Akdeniz Fokuna ev sahipliği yapmaktadır. Akdeniz'in beş havzasından biridir ve değişken su hareketleri ile üç farklı oşinografik özelliğe sahiptir. biri iç olmak üzere üç tarafı denizlerle çevrili olup. Ege'de 300 ve Akdeniz'de 500-550 balık türü yaşamaktadır. Karadeniz'in kirlilik yükü. bir bölümü ise dolaylı olarak çevreye düzenlemeler getirmektedir. Deniz kaynaklarına ek olarak. farklı yönetim yaklaşımları gerektiren farklı özelliklere sahiptir.7. 14 . su kütlelerinin dikey karışımı belli derinliğin altında kalmakta ve bu durum kirleticilerin katman içinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Özellikle Akdeniz ve Ege sahillerinde bir çok otel ve tatil köyü bulunmaktadır ve bunların faaliyetlerinin deniz ve kıyı kaynakları üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Ege'ye atıksu boşaltımı kıyı boyunca belli başlı 50 noktada ve bazı evsel kanalizasyon atıklarının boşalttığı yerlerde olmaktadır. Marmara Deniz'inde 200.2. Karadeniz bitki ve bu biyolojik kütle üzerinde yaşayan balıklar açısından da zengindir. Marmara Denizi de diğer denizlerle bağlantısını sağlayan boğazların yapısal özelliğinden dolayı özel bir takım hidrodinamik özellikler sergiler. Kıyı yerleşimleri ve yoğun deniz trafiğinden dolayı Akdeniz kıyısı kirlenmeye oldukça duyarlıdır. Türkiye'nin kıyı bölgeleri önemli ekosistemler oluşturmaktadır. I.

1983 yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu çıkarılmış.1. 1978 yılında ise çevrenin korunmasına yönelik temel politikaların belirlenmesi. bütün bu olumlu gelişmelere karşın.2. katma bütçeli bir kuruluş olarak “Çevre Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. çevreye yönelik eğitim programları uygulamak ve çevre bilincini yaymak şeklinde özetlenebilir. Ancak. çevre korunması ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin tespit ve uygulamasından bunların kalkınma çalışmalarına olan etkileri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Çevre Kanunu’nda yer alan temel ilkeler. tüzel kişiliği haiz Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için prensip. Çevre Kanunu’nun 9. ülke çevre master planını hazırlamak.’de verilmiştir. Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış bulunan Bazı Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri Tablo: I. çevreyle ilgili konularda ekonomik ve sosyal kararlar henüz yeterince önemsenmemiştir. tüzel kişiliği haiz. çevrenin korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye. bunların uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla “Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı” kurulmuştur. çevrenin korunması ile ilgili çeşitli kuruluşlar ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak. Çevre Müsteşarlığı’nın diğer kurum ve kuruluşları bu konuda koordine edebilecek yapıda bir üst birim konumunda bulunduğu bu dönemde. çevre standartlarını belirlemek. çevrenin korunması konusunda devlet yanında vatandaşın da sorumluluk taşıdığı.1. yurttaşlara sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı tanımaktadır. 1982 Anayasasının 56.7. çevreyle doğrudan ilgili olarak hazırlanmış olan bir dizi yasal düzenlemenin başında gelmektedir. Halkın temiz bir çevreye yönelik duyarlılığı ve bu yöndeki talepleri giderek artmaktadır ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları sahneye çıkmaktadır. 8 Haziran 1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı kaldırılarak Başbakanlığa bağlı. çevre sorunlarına eğilmek üzere çeşitli mekanizmaların oluşturulmasında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 29. 1991 yılında ise Çevre Bakanlığı kurulmuştur. 1982 Anayasası. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Çevre Müsteşarlığı oldukça geniş yetkilerle donatılmıştır.1989 tarihinde ise Çevre Genel Müdürlüğü tekrar Çevre Müsteşarlığı’na dönüştürülmüştür. Bu dönemde. çevre konusunda yetkili kamu kuruluşları ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ilk olarak bir “Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. politika ve program belirlemek. Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 15 . çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir hükmünü getirmektedir. çevre ile ilgili diğer bir kurum olarak 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı. Bunlar çevrenin korunması. konuyla ilgili plan ve projelerin hazırlanması.2.C. Çevre İle İlgili Kurumsal Yapı Ülkemizde çevre ile ilgili kurumsal yapı oluşturma çabaları 1970’li yıllarda başlamıştır.10.T. Maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” denilmekte ve çevreyi geliştirmek. 11 Ağustos 1983 tarihinde yayımlanmış olan 2872 Sayılı Çevre Kanunu. son yirmi yılda. I. Bu yasanın çağdaş bir çevre koruma ilkesi olan “kirleten öder” ölçüsünü benimsemiş olması en büyük kirletici olan devlete düşen sorumlulukları da arttırmıştır. gönüllü kuruluşları desteklemek ve yönlendirmek.

Bakanlıkların İl Temsilcileri. 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çevrenin korunması. 443 Sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Çevre Kurulu. imar planlarını yapmak. Yüksek Çevre Kurulu’nun görevleri. 5. çevre konusunda görev verilmiş özel ve kamu kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilan edilen ve edilecek yerlerde çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak. Ancak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığından ayrılarak yeniden Başbakanlığa bağlanmıştır. Finansman Dairesi Başkanlığı. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Mahalli Çevre Kurulları. mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak. 2. 3. Bakanlığın sürekli kurulları olarak düzenlemiştir. çevre kirliliğinin önlenmesi. Bakanlığın ana hizmet birimleri olarak teşkil edilmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanları. bu alanların koruma ve kullanım esaslarını belirlemek. kurumun kuruluş amaçları arasında yer almıştır. uluslararası anlaşmalar dikkate alınmak suretiyle çevrenin korunmasını ve kirlenmesinin önlenmesini sağlayıcı hedefleri belirlemek. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde uygulanacak ilkeleri tespit etmek ve çevre konuları ile ilgili diğer ilkeleri belirlemektedir. Belediye Başkanı. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü. her ilde Valinin Başkanlığında. koruma ve kullanım esaslarını saptamak. Bunlardan Yüksek Çevre Kurulu. ve çevrenin iyileştirilmesi için prensip ve politikalar belirlemek. Çevre Şurası. çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için sürekli bir eğitim programı uygulamak. Diyanet İşleri. ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi ve çevre standartlarını belirlemek. arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen alanlarda. 6. Çevre Bakanının Başkanlığında ilgili Bakanlıkların Müsteşarları. 21 Ağustos 1991 tarihli ve 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı daha etkili bir kurumsal yapı oluşturmak isteğiyle Çevre Bakanlığına dönüştürülmüştür. Çevre Koruma Genel Müdürlüğü. çevresel etki değerlendirmesi çalışmasını yürütmek. gereken tedbirleri araştırmak. Büyükşehir Belediye Başkanı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı. 4. Çevre Bakanlığının başlıca görevleri arasında sayılmıştır. bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere oluşturulmuştur.C. Üniversitelerin çevre ile ilgili çeşitli dallarından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek iki öğretim üyesi ve Meslek Odaları Başkanlarından oluşmuştur. Çevre Şurası ve Mahalli Çevre Kurulları. ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımı sağlamak üzere çevre düzeni planlarını hazırlamak. 1. Bakanlığın görevleri arasında bulunan konularda kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir. Meslek Odaları Başkanları 16 . Bu görevleri yerine getirmek üzere. Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığı. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığına bağlanmıştır.T.

81 ilde İl Çevre Müdürlüklerinin kurulmasını tamamlamıştır. Kurumsal Yapıya İlişkin Sorunlar: Görüldüğü üzere çevre ile ilgili kurumsal yapı oluşturma çalışmalarının başladığı yıllardan itibaren çevre örgütüne ilişkin bir karmaşa yaşanmıştır. başta kıyı alanları ve denizler olmak üzere doğal kaynaklar. Bu olumlu gelişmelere rağmen. 2001 yılı başlarında ise. Çevre Bakanlığı kuruluşunu müteakiben öncelikle 30 ilde İl Çevre Müdürlüğü’nü kurmuş. sonra kaldırılarak Çevre Genel Müdürlüğü oluşturulmuş. arkasından Çevre Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre Müsteşarlığının yeniden kurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca 1970’li yıllarda yeni örgütlenme modelleri geliştirilirken 1920’lerde belli çevresel işlevlerle ilgili olarak yapılan düzenlemeler ve örgütlenmeler olduğu gibi korunmuş ve yeni kurumsal yapı eski yapının üzerine oturtulmuştur.2. 1. DPT-Çevre Bakanlığı işbirliği ile Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP) hazırlanmıştır.05. görev ve sorumluluk çatışmalarına neden olmuştur.7. Bakanlığın kararları çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için il düzeyinde kararlar almak ve uygulamak. kurum ve kuruluşlar arasında yetki. Bu kanuna dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 16.T. Kurulun. Temiz bir çevreye yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılmasına yönelik gayret sarf edilmektedir. aynı zamanda merkez teşkilatının güçlendirilmesini sürdürürken. çevre konusunda eğitici faaliyetler düzenlemek. Bakanlar Kurulunca Çevre Kirliliğine yol açan ve faaliyet kolları itibarı ile gruplandırılan işletmelerin derecelerini belirlemek gibi görevleri bulunmaktadır.08. Çevre Müsteşarlığı yeniden kurulduktan sonra çevre ile ilgili ayrı bir kurum olarak Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur.2.2003 tarih ve 25102 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 4856 Sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Çevre ve Orman Bakanlığı birleştirilmiş ve birleşme ile ilgili bu kanun 08. En son olarak ise Müsteşarlık 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılarak 21. atıkların miktarını ve diğer çevre sorunlarını arttırmıştır. Önce Çevre Müsteşarlığı kurulmuş. yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak. çevre yönetim sistemleri istenilen etkinlik düzeyine getirilememiştir. Daha sonra ise 4856 sayılı kanun ile Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. tarım alanları üzerindeki baskıları. 17 . Hızlı kentleşme. Aynı konuyla ilgili olarak birden fazla kuruluşun yetkili olması ve koordinasyon ve işbirliği konusunda yaşanan sorunlar hizmetin etkili bir şekilde yerine getirilmesini güçleştirmiştir.1991 tarihinde Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Yapılanmada gerçekleşen bu sık değişiklikler aradan geçen 20 yıla yakın zamana rağmen kurulan çevre örgütlerinin kurumlaşmasına imkan tanımamıştır.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşmaktadır. Çevre sorunlarını çözmek amacıyla mevzuatta ve kurumsal yapının oluşturulmasında bazı ilerlemeler kaydedilmiş. Bakanlık ve Kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek.01.2004 tarih ve 25348 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu da çevreyle ilgili olarak Bakanlık. ildeki tesis ve işletmelerin çevre kirliliği açısından denetlemelerine ait raporları incelemek ve gerekli önlemleri almak.

çevre izleme ve ölçüm altyapısı. doğal kaynakların yönetimini sağlayacak.2004 tarih ve 25383 sayılı Resmi Gazete’de Yeterlik Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ÇED Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda Yeterlik Belgesi şartı getirilmiştir. Ülkemizde SÇD’ne ilişkin AB Mevzuatına uyumlaştırılması çalışmaları MATRA programınca desteklenen proje kapsamında yürütülmekte olup. Avrupa Birliği 27. gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir doğal. Stratejik ÇED uygulamaları için ise Avrupa Birliği Direktifinin taslak olarak hazırlandığı bilinmekte ve çıkarılacak direktif doğrultusunda gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD): Stratejik boyuttaki kararların (Plan ya da program) çevre üzerindeki olası önemli boyuttaki olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve bu etkilerin en aza indirgenmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli önemlerin alınmasıdır.2. Bu yönetmeliğe dayanılarak 24.06. Dünyanın bir çok yerinde Plan ve Program için SÇD uygulanmaya başlanmıştır. Nihai hedef. Çevresel etki değerlendirmesi.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): ÇED Direktifi (85/337/EEC ve 97/11/EC) doğrultusunda hazırlanan ÇED Yönetmeliği genelde söz konusu direktifle uyumludur. istatistiği ve çevre standartları konularında yeterli altyapı oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir.8.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda.T. AB normları ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi çalışmaları da süratle tamamlanmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Eğitim. çevre yönetimi için kullanılan araçlardan biri olan faaliyetler düzeyde uygulanan ÇED’in bir ileri aşamasıdır ve makro düzeyde uygulanır. AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda Çevre Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın “Çevre“ başlıklı bölümündeki hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. SÇD. insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyarak ekonomik kalkınmaya imkan verecek. çevre envanteri. I. fiziki ve sosyal çevre bırakacak yönde arzulanan nitelikte yeterli bir gelişme kaydedilememesine rağmen çevre politikalarının ekonomik ve sosyal politikalarla entegrasyonun sağlanması ve bu konuda ekonomik araçlardan yeterince faydalanma çabaları sürdürülmektedir. ÇED Yönetmeliği ile ilgili revizyon yapılmış ve 16.02.12. Eklerdeki (Ek I ve Ek II. kararlara katılım süreçleri ve yerelleşme konularındaki eksiklikler. doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevre sorunlarının çözümünde önemli engeller oluşturmaktadır.1001 gün 2001/42/EC sayılı direktifi ile SÇD Yönetmeliği’ni yayınlamış ve üye ülkelerin üç yıl içerisinde çıkartılan direktif doğrultusunda kendi yönetmeliklerini çıkarmasını istemiştir. Topluluk müktesebatına uyum sağlanması ve gerekli teknik altyapının kurulmasıdır. ÇED Uygulanacak Faaliyetler Listesi) değişik sektörlere ait küçük farklılıklar bulunmaktadır. Çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve alınan kararların. Çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim sistemleri. Taslak SÇD Yönetmeliği 18 . ÇED sürecinin etkinliğinin artırılması.

Yönetmelik onyedi kirletici parametre için hava kalitesi sınır değerlerini. Kurumsal Yapılanma ve Çevresel Bilgiye Erişim Projesi : Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye olmaya hazırlayan uyum sürecinin bir parçası olarak yürütülen ve Avrupa Komisyonunca finanse edilen “Kurumsal Yapılanma ve Çevresel Bilgiye Erişim Projesi”nin genel amacı Türkiye’nin ileri derecede çevre koruması sağlaması. Mayıs 2003 tarihinde de Anlaşma yürürlüğe girmiştir. 1986 yılında çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğidir. Tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili çalışmalar. prosedürlerin ve kapasitenin oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje Haziran 2004’te başlamıştır ve Ocak 2006’da sona erecektir. Avrupa Çevre Ajansına üyelik ülke içinde.C. taşınması. Avrupa Birliği standartlarına uygun verinin toplanması ve işlenmesi için gerekli olan tüm verilerin ve bilgilerin temini kalkınma planları ve ulusal-uluslar arası stratejilerin geliştirilmesinde önemli katkıda bulunurken. evsel katı atıkların bütün ülke genelinde belirli bir sistem içinde toplanması. Mevzuatın uyumlaştırılması sürecinde mevcut kurumsal yapıda herhangi bir değişikliğe gerek duyulmamaktadır. Yönetmelik sanayi tesisleri ve prosesler için bir emisyon izin sistemi getirmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların sorumluluklarının açık ve net biçimde tanımlanması ve Hıfzıssıhha Merkezinin kurumsal yapısında değişiklik gerekmektedir. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin hükümlerinde ve standartlarda bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI hazırlanmıştır. Atık Yönetimi: Düzensiz depolama yapılan evsel katı atıkların olumsuz etkilerinin kontrol edilmesi amacıyla 14. Ocak 2003 tarihinde TBMM’nde onaylanmış.Ekim. Bu çerçevede kurum ve kuruluşlar ile toplantılar yapılmış olup. iki kirletici için hedef değerleri ve uyarı kademeleri ile uyarı kademelerine ulaşıldığında alınacak tedbirlerin yanı sıra ölçüm ve analizle ilgili diğer birçok hususu ele almaktadır. güvenilir ve güncellenmiş çevresel bilgiye erişim için kurumsal. güvenilir. bu atıkların toplanması. çevre alanında ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde gerekli doğru. Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılım Anlaşması 09. ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılması ile ilgili yasal yaptırımları da içermektedir. AB’nin çevresel bilgilere erişimi ile raporlama yönetmeliklerine uyum sağlamasıdır. Avrupa Çevre Ajansı:Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı.1993 tarihli 19 . atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesi atık yönetiminin temel ilkeleridir.1991 tarihinde Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.2000 tarihinde imzalanmış. çalışmalar devam etmektedir.05. uluslar arası standartlarda güvenilir ve amaca uygun çevresel veri toplanmasını ve çevresel koşulların izlenmesini sağlayacaktır. Az atık üretilmesi. 23. taşınması ve bertarafı ile ilgili çalışmalar 20. geri kazanılması ve bertaraf edilmesi ile ilgili teknik ve idari esasları belirlediği gibi.Mart 2003 tarih ve 25052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01. Hava Kalitesi: Türkiye’de hava kirliliğini ve hava kalitesi yönetimini düzenleyen temel hukuki araç. Nihai hedef ilgili Direktiflerin Türk mevzuatına yansıtılmasıdır. Bu proje ile sürdürülebilir kalkınma planları için karar vermede çevresel bilginin etkinliğini geliştirmek. Türkiye’de Çevresel bilginin güncellenmesi. Yönetmelik. 18. Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kuruluş Kanununda da revizyon gerekmektedir. Ancak mevzuatın etkin uygulaması için.T. teknik çerçevenin.03. evsel katı atıkların dışında değerlendirilmekte olup.

hukuki ve kurumsal anlamda kırk yılı aşan doğa koruma geleneğinin bulunması. AB düzenlemelerine tam uyum sağlamak ve NATURA 2000 ağı uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. Bu Sözleşmelerin uygulama yönetmeliklerinin hazırlanması çalışmaları AB Direktifleri hükümlerini de dikkate alarak devam etmektedir. doğal ve sentetik bariyerlerin uygulanması ile ilgili Türk ve Avrupa Birliği mevzuatı arasında bazı ufak farklılıklar vardır.C. Ancak. TAKY ile tehlikeli atıklara ilişkin özel kurallar belirlenmiş olup.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. bazı yönleri ile AB Direktiflerinde verilen kurallardan daha sıkı tedbirler içermektedir. bertaraf kriterleri ve işlemleri verilmektedir. Avrupa Birliği Mevzuatına uyumun sağlanması. yönetmelik ve ilgili tebliğler ile ilgili Türk Standartlarının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlu hale getirilmesi ve uygulamaya geçirilmesidir. TAKY ile ülkemize olan her türlü atık ithalatı yasaklanmıştır. ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatında değişiklik gerektirmekte ve/veya yeni mevzuatın oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 20 . CITES Sözleşmesi yeterli gümrük tedbirleri geliştirilmedikçe amacına ulaşması oldukça zor olan bir sözleşmedir. özellikle gönüllü kuruluşların koruma projelerine ve faaliyetlerine katılması ve giderek karar süreçlerinde etkili olması.T. Nihai hedef. kamuoyunda doğa koruma bilincinin gelişmesi. CITES ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmelerine taraf olmuştur. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Avrupa Birliği mevzuatı ile çoğu yönden uyumludur. Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde doğa koruma konusundaki avantajları olarak görülmektedir. Sözleşme hükümleri doğrultusunda CITES Sözleşmesi için Ulusal Uygulama Yönetmeliği AB uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Ayrıca su kalite planlamasını da sağlamaktadır. Atık Yönetimi ile ilgili Türk mevzuatı ve AB mevzuatının uyumlaştırılması için plan ve programların belirlenerek. Su Kirliliği Yönetiminde mevcut kanun. Çevre ve Orman Bakanlığının merkezi ve taşra teşkilatları güçlendirilmelidir. Türkiye BERN. Mevzuat uyumunun tamamlanması ise mevcut sistemlerin revizyonunu gerektirecek ve yeni yatırımların yapılmasını zorunlu kılacaktır. bertaraf şekilleri. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Ayrıca yüksek kalitede yeraltı suyunun sadece yüksek kalitede kullanımlara açık olması için yeraltı ve yüzey suyu kaynak kullanımlarının koordinasyonu sağlanarak yüzey ve yeraltı suları birlikte yönetilmelidir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yeraltı sularının üç. RAMSAR. Türkiye'nin doğal alanlarının önemli bir kısmını koruyabilmiş olması. yüzey sularının dört sınıfa ayrılmasına yönelik esasları ortaya koymaktadır. İlk etapta Türkiye’nin korunan alanlarının yüzde 1'lik kısmının NATURA 2000 ağına dahil edilmesi. Doğa Koruma: Doğal kaynaklar üzerindeki baskıya rağmen. uluslararası sözleşmelere taraf olunması ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesi. Nihai hedef. Su Kalitesi: 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uygun olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” (SKKY) 4 Eylül 1988 tarihinde 19919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)” 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. bu amaçla kurum ve organizasyonların uygulayacağı görevlerin tespit edilmesi ve uygulanmasıdır. Yönetmelikte tehlikeli atıkların özellikleri. Daha fazla koordinasyon gerektiğinden iç sular ve kıyı suları birbiriyle ilgili şekilde yönetilmelidir.

67/548/EEC Direktifinde belirtilen kimyasal maddelerin potansiyel risklerinin belirlenmesine yönelik testleri İLU (İyi Laboratuar Uygulamaları) prensiplerine uygun olarak gerçekleştirebilecek laboratuar ve bununla ilgili Türk Mevzuatı bulunmamaktadır. 21 . maddesine göre. İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Kimyasal Maddelerin Testleri İçin Kullanımın Doğrulanması ve İyi Laboratuar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Onaylanması: Çevre Referans Laboratuarı ve diğer Bakanlık laboratuarlarında kalite değerlendirmesine yönelik su. Avrupa Birliğinin ilgili Direktifleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup. Nihai hedef. Doğal Yaşam Ortamları ve Flora ve Faunanın Korunmasına İlişkin (Habitat) Direktifte (92/43/EEC) belirtilen hususları da içerecek şekilde kısa sürede tamamlanması öngörülmektedir. Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar: Türkiye’de genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar.T. Çevre Kanununa bağlı olarak. bu organizmaların çevreye tedbirli bırakılmaları ve pazarda yer almaları ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamında habitatı korumaya yönelik ulusal mevzuatın hazırlanması için başlatılan idari ve teknik düzenlemelerin.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretten olumsuz etkilenmemesi için gümrük kapılarında geçişler kontrollü yapılabilecektir. yerleşim yerleri için gürültü düzeyleri. Araç ve Makinalardan Kaynaklanan Gürültü: Gürültünün yarattığı rahatsızlıklar 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda ele alınan temel konulardan birini oluşturmaktadır. İLU prensipleri ve kimyasal maddelerin testler için kullanımının doğrulanması ile İLU denetlenmesi ve onaylanması ile ilgili yönetmeliğin tamamlanmasıdır. sözkonusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. Türkiye ‘’Montreal Protokolü‘’ ne taraftır. sanayi ve inşaat alanlarında izin verilebilecek azami değerleri ve motorlu taşıtlar gibi dışarıda kullanılan makinelerden kaynaklanan gürültü emisyon değerlerini belirlemekte ve gürültünün azaltımı için kentsel planlama prensiplerini ortaya koymaktadır. Nihai hedef. Kimyasallar ve Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar Kimyasallar: 2872 sayılı Çevre Kanununun 13. havada suda veya toprakta kalıcı özellik göstererek ekolojik dengeyi bozan kimyasalların üretimi. Nihai hedef. yürürlükteki mevzuattaki AB Direktifi ile çelişki oluşturan maddeler çıkarılacak ve uyum sağlanacaktır. Nihai hedef. tren yolları. taşınması. Doğanın Korunmasına ilişkin Çerçeve Yasa hazırlanarak. söz konusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. ithalatı.C. İLU prensiplerinin uygulanması ile ilgili Türk Mevzuatının Avrupa Birliği Müktesebatına uyumlaştırılması sağlanacaktır. çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sanayi kimyasallarının yönetimini kapsayan "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği”. 1993 yılı itibarı ile yürürlüğe girmiştir. AB mevzuatına tam uyum için Yönetmeliğin revizyona alınması gerekmektedir. hava. altyapının tamamlanması için yapılacak yardıma bağlıdır. depolanması ve kullanımında çevrenin korunması esastır. Ancak yürütmenin gerçekleştirilebilmesi. Sözleşmeye taraf olunabilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. söz konusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. Bazı tehlikeli kimyasal maddeler ve pestisitlerin uluslararası ticaretinde uygulanacak ön bildirimli kabul sistemine ilişkin ‘’ Rotterdam Sözleşmesi‘’ ne Türkiye imza koymuştur. toprak ve atık numuneleri analiz edilmektedir. Bu konudaki temel hukuki düzenleme olan 1986 yılında çıkarılan Gürültü Kontrol Yönetmeliği. havaalanları. Ancak.

TAEK mevzuatı ile söz konusu AB Müktesebatı arasındaki farklılıklar ve eksik hususlar tespit edilerek değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın “Temel Güvenlik Standardları” esas alınarak hazırlanmış olup. Avrupa Birliği ülkelerinde de kabul edildiği gibi üst ölçekli Fiziksel Planlar yani Çevre Düzeni Planları'dır. ortak. Son yıllarda küresel ısınmaya yol açan emisyonların artış hızında bir miktar azalma tespit edilmiştir. Çevre Düzeni Planları : Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki ülkemizin. Nihai hedef. artan nüfusun gereksinimleri temel alınarak. farklılaştırılmış yükümlülükler ilkesi doğrultusunda İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) sürecine katılmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemiz 24 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye resmen taraf olmuştur. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun 20 Kasım 2003 tarihinde 2003/1 sayılı toplantısında alınan karara binaen. sözkonusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı. İklim Değişikliği: Atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belli bir seviyede durdurmak amacıyla 1992 yılında kabul edilen ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine bugüne kadar 189 ülke ile Avrupa Birliği taraf olmuştur. anılan Sözleşmeye taraf olmamıza ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ise18 Aralık 2003 tarih ve 25320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda. Bu kapsamda. bir yandan kalkınmasını sürdürürken diğer yandan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini almayı amaçlamaktadır. güncel gelişmeler yakından takip edilerek gereken revizyonlar düzenli şekilde yapılmaktadır. b. Nihai hedef TAEK’nun nükleer ve radyasyon güvenliği konularıyla ilgili mevcut mevzuatını AB mevzuatına uyumlu duruma getirmektir. 22 . c.T. Türkiye’nin Sözleşmeye resmen taraf olmasının akabinde ilk “Ulusal Bildirimi” hazırlayarak Sekreteryaya sunması gerekmektedir. fakat. Türkiye. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 4990 Sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 21 Ekim 2003 tarihinde kabul edilmiş olup. Çevre Yönetiminin önemli araçlarından biri olan Çevre Düzeni Planlarını ile ilgili kısa bilgi ise aşağıda verilmektedir. sahip olduğu doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda kullanılması ve kalkınmanın fıziksel mekana yansıtılmasını sağlayan en önemli araçlardan biri. 24 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşmeye resmen taraf olmuştur.C. a. Ülkemiz. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulunun yeniden düzenlenerek Başbakanlık Genelgesi olarak 18 Şubat 2004 tarih ve 25377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. AB Müktesabatının üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programında çevre yukarıdaki şekilde özetlenmektedir. Küresel iklim sisteminin korunması kapsamında Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluklar çerçevesinde.

Körfez ve Kandıra Cevre Düzeni Planları. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. 1999. Ankara. 2000. Çevre Bakanlığı.000 Kayapınar-Hotamış Çevre Düzeni Planı 4. Kocaeli İli sınırları kapsamında 1/25.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bugüne kadar yapılan Çevre Düzeni Planları. Ulusal Çevre ve Kalkınma Durum Raporu.000 ölçekli Gebze. Birlik modeli ve katılımcı yaklaşıma örnek olacak biçimde belediyelerin katılımları ile Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanmış. 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 (h) ve 10 (c) maddeleri ile Bakanlığımıza verilen planlama yetkisi çerçevesinde ülke topraklarının bütününe yönelik planlama çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir Bakanlığımızca onaylanan Çevre Düzeni Planları. 1998. 2001. Ayrıca Çevre Düzeni Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına Dair Yönetmelik çalışmaları tamamlanmış olup. 2001. Ankara. Ülke fiziki mekanında.Trakya alt Bölgesi Cevre Düzeni Planı. Kaynaklar 1. Planlama Dairesi Başkanlığı. Havza düzeyinde plan çalışması olarak 1/100.C. Sapanca Gölü İçme suyu Havzasında l/25. 2. Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı. Ormancılık (ÖİKR). 23 .000 Ölçekli Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzeni Planı 3. Aralık 2004 tarihi itibariyle Başbakanlığa yayımlanmak üzere gönderilmiştir. DPT. Ankara. Türkiye Ulusal Programı. 4. 1/50. DPT. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü. 2004. DPT. Uzun Vadeli Strateji ve VIII. ülke topraklarımızın yaklaşık % 6'sında gerçekleştirilmiştir. Merkez. l. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 2. Ankara. Başbakanlık talimatı ile Bakanlığımıza verilen görev doğrultusunda KonyaKarapınar ilçesi sınırları içerisinde rüzgar erozyonunun ve bölgenin nüfus göçünün önlenmesi amacıyla.000 ölçekli Ergene Havzası. 6.T. 5. VIII. AB Genel Sekreterliği. doğal kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda yatırımların doğru yönlendirilmesi ve planlı gelişimin sağlanması için öncelikle üst ölçekli Fiziki Plan olan Çevre Düzeni Planları Bakanlığımızca ülke genelinde hazırlanacak ve tamamlanacaktır. 3.

2000 19653 24185 24220 04.1997 25.09.2002 16.1987 Sayı 18757 19269 19308 19623 Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandığı Tarih Sayı 03.1998 18.11.Ozon Tabakasının İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik 25.09.11.07.2001 25.1995 22387 13.1999 14.T. Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği 2.2004 24.10.07.1.2000 03.1996 15.08.2000 04.04. Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 10.1998 01. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 08. Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatı’nda Bulunan Çevre Kanunu’na dayanılarak Çıkarılmış Olan Bazı Önemli Yönetmeliklerin Yayım ve Değişiklik Tarihleri Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı Yönetmeliğin Adı 1.08.11.1988 19919 6.1986 03.2000 06.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: I.2000 29.08.2000 25.Gürültü Kontrol Yönetmeliği 4.07.02.06.1994 15.12.06.1993 11.1993 20.03.12.1987 29.12.04.07.06.2002 26. Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik 5.05.04.05.1997 13.2.1993 21518 21586 21634 12.2000 26.1999 04.04.1991 22.1999 23766 24 .12.1999 20.1997 23. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tarih 17.1998 03.09.1991 07.07.01.2004 15.1999 29. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 11.06.11.1993 20991 21489 9.1991 20814 7. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 3. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği) 12. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 14.1986 11.11.2000 29.12.1997 17.2003 16.2001 25.06.02.11.2001 06.04.C.03.04.09.2001 23551 23742 23926 24185 20834 21150 22099 23464 23790 24034 24736 23031 23028 23785 24020 24185 24212 24777 25318 25672 25434 23382 23865 24379 24437 24575 22858 23020 23022 23827 24458 27.06.12.1999 10.09.1992 02. Çevre Şurası Yönetmeliği 8.1985 02.09. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.09.

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 19.2004 25538 25569 25606 25622 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatı.2002 30.2001 24609 24623 05.07.02. 25 .T. Çevre Denetimi Yönetmeliği 18.2000 24220 Danıştay Kararı ile iptal edilmiş olup temziye gidilmiştir.2004 11.02. Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik 20.08.2002 30.Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği 18.04.2004 31.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 14.C.2004 30. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 33. Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 29. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 31.10.01. 2004. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 22.2004 23. 10.2004 25406 25434 25489 25538 25487 30.2004 24631 24656 25339 25348 24.Hafriyat Toprağı. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 16.2004 07.01.10.Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik 15.2004 16. Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 04. Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 27.12.2004 09.11.2004 25353 25377 25388 24.01.2004 15.01.03.2002 07.06.01.01. İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 25. Akü Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 32. Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 21.2001 27.07.Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanması Dair Yönetmelik (CİTES) 17.07.12.2004 29.2003 24825 25009 21.06. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 28.2004 18. Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 23. Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği 26.

botanik vb. toprak. Orman ekosistemleri. orman içi sular. Ormanların ekonomik değerleri ötesindeki daha önemli yararları ise ekolojik dengede.C. Ormanların ülke ekonomisine sağladığı faydalar odun hammaddesi. tahrip edilmiş ve günümüzde bu çok önemli doğal kaynağın korunması. yaban hayvanları. Bu farklı ve bilimsel ormancılık tanımları yanında yürürlükteki 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda orman. politika. yan orman ürünleri ve bu ürünlerin doğurduğu istihdam imkanları yanı sıra. rekreasyon alanları. sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasında bulunmaktadırlar. kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman. 26 . ekonomik. ekolojik ve ekonomik bakımdan orman varlığı sınır değerlere varmıştır. TÜRKİYE’DE ORMANLARIN DAĞILIMI Ormanın ekoloji. bitkiler.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. yeraltı madenleri vb. ve yönetsel çalışmaların tümünü kapsayan çok yönlü ve sürdürülebilir bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. gibi farklı bilim dallarınca. DOĞAL KAYNAKLAR II. diğer öğeler de yer almaktadır. Sistemde. kendi içinde birtakım dengeleri olan. İnsan ve yaban hayatı için böylesine önemli olan orman kaynağı. İşte sistemi bir bütün olarak planlarken sayılan bu öğelerin tümüne birden orman kaynakları kavramı ile ifade etmek uygun olacaktır. Ancak yüzyıllardır sürüp gelen aşırı ve yanlış kullanmalar sonucunda orman alanları gün geçtikçe daralmış. canlı. sosyal. başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan. bozuk. toplumun orman ürünlerine ve hizmetlerine olan gereksinimlerini sürekli ve optimal olarak karşılamak amacıyla biyolojik. Ülkemizde her geçen gün kirlenen çevrenin iyileştirilmesi ve gün geçtikçe çoğalan nüfusumuzun orman ve orman ürünlerine olan ihtiyacının karşılanması için ormanlarımızın iyi korunması bilinçli ve verimli bir şekilde işletilmesi gereklidir. geliştirilmesi ve çoğaltılması için tedbirler alınması artık zorunlu hale gelmiştir. tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır şeklinde tanımlanmaktadır. başta odun hammaddesi olmak üzere diğer bütün üretimler ve faydalar buna bağımlıdır. Bu sürecin temel öğesi orman olup.1. büyük katma değerler oluşturmaktadır. iklimlere. erozyonun önlenmesine. yeraltı ve yer üstü su rejimine. kendi bakış açıları ve ilgi alanlarına göre birbirinden farklı orman tanımları yapılabilmektedir. yurdumuzda da uzun yıllar boyu tahrip ve ihmal edilmiş. karasal ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Günümüzde genel olarak ormancılık. Bunu sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmesi. dinamik ve karmaşık yapıda.T. yaban hayatının korunmasına ve hava kirliliğinin azaltılmasına sağladığı faydalar bu kaynağın önemini büyük ölçüde artırmaktadır. meralar. teknik. ekonomi. ağaç topluluklarının bulunduğu mekan olma yanında. sosyal. Ormanlar insanların var oluşundan bu yana tüm canlıların hayatında çok önemli rol oynamışlardır. Ekonomik. kültürel. Devamlılık ve istikrarlılık bu sistemin temel özelliğidir.

toplum sağlığı. Türkiye’de Orman Varlığı Yurdumuz ormanlarının dağılımında. Keza ülkemizde önemli olan erozyonun önlenmesi. Ormancılıkta sadece bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak yeterli değildir. bu alanlar içerisinde normal koru ve normal baltalık ormanları 10. çok bozuk koru ve çok bozuk baltalık ormanları 10. su rejiminin düzenlenmesi.248 hektar olarak belirlenmiştir.3) ve geriye kalan 10.735. iklimi düzenleme. step florası gibi daha değersiz formasyonlara terketmiş veya tamamen kıraçlaşarak çıplak bir hale gelmiştir.6’sını teşkil etmekte olup.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI koru ve baltalık alanların korunup iyileştirilerek. sürdürülebilir kalkınmanın yolunun sürdürülebilir ormancılıktan geçtiği anlaşılmaktadır.7 orman alanı ise verim gücü düşük ormanlardan ya da tamamen verimsiz bozuk ve makilik.100 hektardır.7’sini oluşturmaktadır. iklim ve toprak ilişkilerinin yanı sıra ülkemizin jeomorfolojik yapısı aynı zamanda çeşitli formasyonlara sahip bitkilerin ve ağaç türlerinin birbirleri ile yaptıkları rekabetin etkileri de rol oynamıştır. Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi orman alanlarımızın tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp. çalılıklardan oluşmaktadır. rekreasyon. Bu durumda ormanlar yurt topraklarının %26. Bu nedenle ormancılıkta kısa vadeli yaklaşımlar yerine sürdürülebilirlik yaklaşımının esas alınması zorunludur. Ormancılık sektörü yılda yaklaşık 3. Bozuk ve verimsiz karakteri ağır basan ormanlarımızın biyolojik çeşitlilik ve miktar olarak da ülke yüzeyine dengeli dağılım göstermemektedir. çevresel.C. Ormanlık alanların niteliklerine göre dağılımı Tablo: II. verimin yükseltilmesi için bu sahadaki her türlü çabalar ilgili kurum ve kuruluşlarca tam olarak desteklenmelidir.7 milyon ha % 51.5 milyon ton fuel-oil’e eşdeğer bir enerji katkısı sağlamaktadır ve doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir işleve sahiptir. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0. kollektif faydaları nedeniyle önemli ve vazgeçilmez bir sektördür.763. 27 . belki de en önemlisidir. ürün verebilen orman ve normal koru alanı yaklaşık 10 milyon ha (% 48.1. Yaklaşık % 25’i ağaçlandırma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen ormanlarımızın 3. Bugünkü haliyle ormanlarımızda bulunan ağaç türleri doğal olarak bulundukları yerlerin ağaçları olmakla beraber yüzyıllar boyunca yapılan düzensiz faydalanmalar ve tahripler yüzünden ormanlarımızın sınırları bir hayli daralmış. birçok orman alanımız yerini kendisine komşu bulunan maki. gelişmiş ülkelere göre düşük bir düzeydedir. Çünkü ormanlar. bir ülkenin hiç şüphesiz ki en önemli doğal kaynaklarından birisidir. Ülkemizin genel alanı 77. bozkır. Ormanlık alan ise 20. Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde ekonomi ve ekolojinin birbirini dengeleyecek şekilde uyumlaştırılması yer aldığından ve de ormanlar kara ekosistemleri içinde büyük paya sahip olduğundan. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da bugünden gözetmek gerekir.027.1.2 milyon hektar olup son yıllardaki ağaçlandırma çalışmalarındaki gelişmeler sonucunda 1999 yılı sonu itibariyle 20.679 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 51.34 ha olup.5 milyon hektarı aynı zamanda orman üstü ve orman içi mera niteliğindedir. II.T.3’ünü. turizm vb. Bu anlayış devamlılık ilkesini doğurmuştur.568 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 48.1’de verilmiştir.797.

Beş Yıllık Kalkınma Planı. II.000 2.0 Toplam 100.815 Bozuk Baltalık 4.418. açık maden işletmeciliği.789. ve hatalı orman işletme tekniklerinin uygulanmasıdır. Türkiye’de Orman Alanlarının Azalmasına Neden Olan Başlıca Faaliyetler ve Alan Kayıpları Orman alanlarının azalmasının nedenleri % Orman aleyhine yasal düzenlemeler 56.1997 yılları arasında Türkiye’de orman alanlarının azalmasına neden olan başlıca faaliyetler ve alan kayıpları Tablo: II.1.000 231.1.Ormanların Faydaları İnsan yeryüzünde varolduğu günden bu yana.1.344. avlanma.248 Kaynak: DPT.6’sı orman.1 Türkiye’de Saha ve Nitelikleri İtibariyle Ormanlık Sahaların Dağılımı Koru Ormanları Normal Koru Bozuk Koru 6.1.3. % 35’i step haline gelmiştir.093 Baltalık Toplamı 6. 2001. Ormansızlaşma süreci halen de devam etmektedir. VIII.555. Günümüzde insanlar ormanlardan gittikçe çeşitlenen ve yoğunlaşan biçimde faydalanmaktadır. 2001.340 Ormanlık Alan (Hektar) Baltalık Ormanlar Normal Baltalık 1. çevresini kuşatan kaynaklardan ve özellikle doğal zenginliklerden yararlanmaya çalışmıştır. tartışılmaz öneme sahiptir.753 20. VIII. korunma yeri yapma. 28 .000 26.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:II. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 1950 . Alan kayıpları (Ha.000 II. Beş Yıllık Kalkınma Planı.0 Kaynak: DPT.2 Hatalı – başarısız orman işletme teknikleri 8.908 Genel Toplam 8.237. Türkiye’de orman azalmasının başlıca nedenleri orman aleyhine yapılan yasal düzenlemeler.602.2.000 182. Ormancılık ÖİKR. Türkiye’de Ormanların Sorunları Türkiye’de orman alanlarının azalması dünyadaki gelişmelere paralellik göstermektedir.456. Tablo: II.Ö.T.0 Yangınlar 27. 10000 yıllarında Anadolu yarımadasının % 72’si orman % 17’si bozkır (step) olmasına karşın bugün Anadolu’nun % 26.000 707. M.8 Tarlaya dönüştürme 7.763.587 Koru Toplamı 14. orman yangınları.) 1. otlatma ve tarla açma. Ormanların ekonomik yararları yanında çok daha önemli olan ekolojik faydaları. yerleşim alanlarının yasal olmayan bir şekilde orman alanları içerisine kayması. Ormancılık ÖİKR. ısınma için yakacak odun temin etme biçiminde olmuş ve daha sonraları ise insan ormanın diğer kollektif yararlarını da öğrenmeye başlamıştır.180. Ormanların sağladığı önemli yararları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.0 Yerleşme 1. Ormanlardan faydalanma önceleri.1. hava kirliliği.2.C.2’de verilmiştir.

Sağlık üzerinde çok olumlu etki yapması. Oksijen üretimi ve karbondioksit tüketimi işlevleri. 3. Kuruluşunun 150. 5. Toprağı ve toprak verimliliğini koruması. 1989. 10.C. Rekreasyon (eğlenme. İklim üzerinde olumlu etki yapması. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 12. Su sağlama ve su varlığını koruma işlevleri. 2. iyi koru.T. 13. bozuk koru ve baltalık alanlar ayrı ayrı gösterilmiştir. 29 . VIII. Gen kaynağı olarak ekolojik dengeyi kurması. Harita II. 9. Flora ve faunanın devamını ve zenginliğini sağlaması.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1. Kaynaklar 1. Ormancılık. 2. 11. 2001. 7. DPT. iyi baltalık.1. Ulusal savunma ve güvenlik bakımından önemi ve benzer yararları sayılabilir.’de Türkiye Orman Varlığı Haritası ile Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge merkezleri ve ülkemiz genelinde. 4. iklimi etkileme özelliği. ÖİKR. erozyonu önlemesi. Geçim kaynağı olarak iş alanı sağlaması. Ormanların odun hammaddesi ve diğer orman ürünlerinin kaynağı olarak yararları yanında. Hava kirliliğini azaltıcı işlevleri. Yılında Ormancılığımız . 8.dinlenme ve diğer boş zamanları değerlendirme ) imkanı sağlaması. 6. Gürültü şiddetini azaltması. Orman Genel Müdürlüğü.

589 16.2.177 Toplam 13.7 39.4 13.305 15.294 15.793 7.418 41.5 25. kısa boylu bitkilerin seyrek olarak bulunduğu ortamlardır ve tümüne yakın bir kısmı hazine arazisidir.959 8. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki çayır ve meralar.418 10.4 13.780 Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü.132 21.C.379 8.170 20. çoğunlukla.705 8. Mera çoğu zaman otlak ile eşdeğer anlamda kullanılmaktadır. Mera üzerinde hayvan otlatma hakkı tesis edilmiş bulunan ve hayvan otlatılmasına uygun bitki örtüsü ile kaplı arazi parçası olarak tanımlanabilir.2.463 9. öte yandan da biyolojik çeşitlilik yönünde yaşamsal önemde ortamlardır. Bu çok yönlü önemine karşın kamuoyu.264 23.8 36.5 27.4 13.402 10. Meralar ise.0 16.1’de gösterilmiştir. Hukuken mera.841 24.386 10. Meralarımızın yıllar itibarıyla durumu Tablo:II.9 Orman Arazisi (1000 ha) 10.8 48.584 18.1985.584 10. Tablo: II.8 36. çayır ve meraların hayvancılık kesimi yönünden gördüğü işlevi üzerinde durmaktadır. çayır-mera kavramından farklıdır.205 15. TÜRKİYE’DE ÇAYIR -MERA VE OTLAKLAR Çayırlar ve meralar. Bir yandan hayvanlara besin kaynağı sağlarken.188 24. Çoğunluğu özel mülkiyet altında bulunan çayırlar.158 14.2 33.6 23.T. Türkiye’de üretilen kuru otun yaklaşık % 69’unu sağlamakta olup.547 8. çayırlar ve meralar Türkiye özelinde toprak ve su kaynaklarının korunması yönünden de önemlidir. bitki türü yönünden nispeten zengindir 30 . Türkiye hayvancılığında mera hayvancılığının % 70’lik bir ağırlığa sahip olması doğal olarak çayır ve meraların bu işlevini öne çıkartmıştır.868 14.296 24. yüksek eğimli arazilerde. Ancak.567 21.658 28. İlke olarak taban suyu düzeyi yüksek.542 20.273 20.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. Bazı araştırmacılara göre ‘’otlak ‘’ daha çok bir bitki coğrafyası ve bitki sosyolojisi terimi olup.Türkiye’de Çayır Mera Alanlarının Kullanımdaki Yeri Tarla Arazisi (1000 ha) Yıllar Ekilen 1938 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 8.068 37.241 Nadas 4. görece olarak bakımlıdır.6 13.745 Çayır-Mera Arazisi (1000 ha) Çayır-Meranın Türkiye Topraklarına Oranı (%) 52.998 23.695 4. Türkiye’de çayırlar ile meraların farklı niteliklere sahip ortamlar olduğu da çoğunlukla bilinmemektedir.009 28.199 Ormanın Türkiye TopraklarınaOra nı (%) 13.674 6. Mera sözcüğü çoğu yöremizde halk arasında sahipsiz boş bir arazi anlamında da kullanılmaktadır. bir otlağın hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edildiğini veya eskiden beri aynı amaçla yararlanıldığını ifade eder. çayır+mera toplam alanı içinde % 3-4’lük bir paya sahiptir. sık ve yüksek boylu bitkilerin bulunduğu ortamlar olan çayırlar. gerçekte çok sayıda işlevi aynı zamanda görebilen ekosistemlerdir. düz arazilerde.232 26.906 31. Türkiye’deki çayır ve meraların nitelikleri ve verim güçleri de bölgelere göre değişmektedir.2.9 27.9 26.1.

Hayvanların beslenebilmesi için normal verimlilikteki bir merada BBHB için 4 hektar mera sahasına ihtiyaç vardır.92 hektar mera sahası düşmektedir. bu bölgelerdeki çayır ve meralardaki üretimde. Rakamlardan anlaşılacağı gibi 1935 yılından bugüne meralarımızda birim sahada otlayan hayvan sayısı üç kat artmıştır. Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki çayır ve mera alanlarında bitkilerle kaplı alanların payı % 20-30.2 hektar mera sahası düşerken.564 hektardır. Son yıllarda bu rakamların daha da aşağı seviyelere düştüğü tahmin edilmektedir.7 milyon hektar mera alanının yalnızca 1. Özellikle kurak ve yarı kurak iklimin egemen olduğu İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki meralarda bitki örtüsü % 70 oranında azalmıştır ve bu bölgedeki şiddetli toprak erozyonu var olan alanları giderek daha da verimsizleştirmektedir.1. Yurdumuzda çayır-mera alanlarındaki değişimlere on beşer yıllık periyotlarla bakılacak olursa.T. kuru otun ülke toplamındaki payı da % 12 dolayındadır. Islah çalışmaları 1956 yılında başlamıştır.1991 yılı sonu itibarıyla Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilen mera ıslahı toplam olarak 64. İç ve Güneydoğu Anadolu’daki çayır ve meralar ülkemizin görece olarak en verimsiz alanlarıdır ve bitkilerle kaplı yerlerin oranı % 10-15 arasındadır. 1950 yılında 1. 1965 yılında 28 milyon hektar ve 1980 yılında 21.3 milyon hektar olan çayır-mera alanları 1950 yılında 38 milyon hektar.Türkiye’de Çayır Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözüm Yolları Türkiye’de çayır ve meraların sorunlarını dört ana başlık altında toplayabiliriz. Orman Genel Müdürlüğünce 1968 yılında yaptırılan etüt sonuçlarına göre ormanlarla ilgili meraların 279 bin hektarı orman içi. 31 . Mera ıslahı çalışmaları oldukça eski yıllara kadar uzanmaktadır. Diğer bir ifade ile 1935 yılında BBHB’ne 2. Türkiye meraları ve çayırlarında şiddetli ve düzensiz otlatma sebebiyle bitki örtüsü ikincil ve üçüncül türlerden meydana gelmektedir. 1935 yılında 44.7 milyon hektar seviyesine düşmüş olduğu görülmektedir. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü orman içi.8 hektar bugün ise 0.3 milyon iken 1950 yılında 21 milyon olmuş ve bugün ise meralarımızda otlayan BBHB sayısı 28. Ülkemizde ise bugün BBHB’ne 0.55 milyon hektarı 6831 Sayılı Orman Kanunu ile.92 hektar mera sahası düşmektedir.544. 718 bin hektarı orman üstü ve 557 bin hektarı da orman kenarı olmak üzere 1. 1935 yılında meralarımızda otlayan büyükbaş hayvan birimi (BBHB ) sayısı 20.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve bitkilerle kaplı alanların genişliği % 50-60 dolayındadır.2. Ülkemizin sahip bulunduğu 21.C.6 milyona yükselmiştir. Marmara. orman kenarı ve orman üstü meraları ıslah ederek otlatmayı düzenleme görevini üstlenmiştir. II.000 hektar alan kaplamaktadır.

Bu nedenle.2. Aşırı Otlatma Belirlemelere göre Türkiye’de bir büyükbaş hayvana düşen mera alanı 1990’lı yıllarda 0.2’de verilmiştir. Çayır ve Mera İyileştirme ve Yönetim Çalışmalarındaki Yetersizlikler Türkiye’de ormancılık düzeni dışındaki çayır ve meralarda bilimsel gereklere uygun yararlanma sistemi geliştirilmemiştir. Türkiye’deki mera ve çayır sayılan alanlardaki aşırı otlatmanın boyutlarını açıklıkla ortaya koymaktadır.23 0. Öte yandan. Türkiye’de Bölgelere Göre Bir Büyükbaş Hayvana Düşen Mera Miktarı Bölgesi İç Anadolu Güneydoğu Anadolu Marmara Ege Akdeniz Kaynak:TÇV.2. Böylece henüz yeterince besin depo etmemiş. Meralardaki bitkiler henüz körpe ve toprak yaş iken otlatma yapılmaması gerekmesine rağmen. toprağın su ve besleme gücünü azaltmakta ve aşınıp taşınabilmesini kolaylaştırmaktadır. d. karların kalkmasıyla birlikte meralara salınmaktadır. Erken ve Geç Otlatma Türkiye’de çayır ve mera alanlarında otlatma erken başlatılmakta ve kış başlarına kadar sürdürülmektedir. meraların devamlılık şartlarını ortadan kaldırmaktadır.2. Bitkisel Üretim Amacıyla Kullanılması Türkiye’de devlet ormanı sayılan alanların yanı sıra hazinenin mülkiyetindeki çayır ve meralarda. yaş toprak ezilerek sıkıştırılmakta.47 0.82 0. 1995.92hektara düşmüştür. Bu durum. c. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ise.08 0. Bu miktar bölgeler itibariyle Tablo:II. Bu durum.T. çoğalabilme gücüne ulaşmamış bitkiler hayvanlara yedirilmektedir. gözenekli yapısını yitirmektedir. köylülerin bitkisel üretim amacıyla kullanılabilecekleri alanlar olmaktadır. Hektar 1. Topraksız köylülerin yanı sıra zengin çiftçiler de imkan bulduklarında meraları bitkisel üretim alanına dönüştürmekte ve bu da istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları ise gerek yaygınlığı ve gerekse sürekliliği yönünden yeterli değildir. Tablo:II.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. Ormanların içinde ve bitişiğinde 32 . b. 1994 yılı sonuna kadar ancak 67 bin hektar olabilmiştir. Türkiye’nin Çevre Sorunları. kış boyunca ahırda yetersiz beslenen hayvanlar.C. 1950’li yıllarda tarımda yaşanan makinalaşmanın bu doğrultudaki girişimleri büyük ölçüde kolaylaştırması sonucu yaklaşık 15-20 milyon hektar çayır ve mera tarlaya dönüştürülmüştür.46 Hayvanların yeterli düzeyde beslenebilmeleri için yılda en az 150 gün otlayabilecekleri 4 hektar mera alanına ihtiyaç vardır.

820 513.807 12. bu alanlardan otlanacak hayvan sayıları otlatma günleri Tablo:II.2.690 Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü. Çayır ve meralarda yeterince beslenemeyen hayvanlar ormanlarda otlatılmakta ve orman ekosisteminin yenilenme imkanını ortadan kaldırmaktadır.206 2.449 398.054.695 241.103.’de verilmiştir.263.468 1.80 2.23 4.843 14. ülkemizde hala daha dar bir bilim ve teknik kadroların dışında esas kullanıcılar tarafından anlaşılamamıştır.804 644.998 108.908 4. 1985. dolaylı olarak orman ekosistemine de zarar vermektedir. Ülkemizin bölgelerine göre çayır-mera alanları .928. özellikle de çevre olgusu içerisinde daha iyi ve çabuk öğrenilen ve kabul edilen mera ve çayırların önemi.044 1.194 1.C.072 106.4.427. D.101. topoğrafik ve iklim koşullarının yanı sıra çayır-mera ve otlak arazilerinin yeteneklerine uygun kullanılmamasının çok büyük bir rol oynadığı görülmektedir. Anadolu Toplam Kaynak: Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü.440.73 4.16 100.’de verilmiştir.801 49.709 4.892 1.776 21.152 81. Bölgelere Göre Çayır .149.341 22. 1985.704 501.T.2.B (Adet) 1.027.641 1. Mera ve Çayırların Önemi ve Özellikleri Gelişmiş ülkelerin tamamında tüm toplum tarafından tarihten de ders alarak.167 606.5 milyon hektar meranın bulunduğu göz önüne alındığında.’nin Mera ihtiyacı (ha) 12 20 20 20 40 12 40 164 Otlatılacak Toplam B.3. yapılan çalışmaların yetersizliği görülmektedir.002.3.635 483.373 Mera (ha) 108.179.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI iyileştirilmesi gereken 1.199 Otlatma gün sayısı 200 190 190 210 180 150 210 1330 II.771 14.2.455 80.697.B. Tablo:II.4.782 7.H.649.2. Türkiye’deki Çayır ve Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıfları ile bilgiler Tablo:II.745.745.2.41 41.014 717.510 547. Bu nedenle bu konunun özellikle teknik elamanlar tarafından çok 33 . Çayır ve meralarda yaşanan bu olumsuzluklar.Mera Arazisi Dağılımı ve Kapasitesi BÖLGELER Karadeniz Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Doğu Anadolu G.00 B.256.HB.690 Toplam Mera Alanına Oranı (%) 7. Ülkemizde toprak erozyonunun hız kazanmasında.012 826.842 21.229 21. Çayır-Mera Alanı (ha) 1.B.Türkiye’deki Çayır-Mera Alanlarının Arazi Kabiliyet Sınıflarına Göre Dağılımı Kabiliyet Sınıfı I II III IV V VI VII Toplam Çayır (ha) 69.388 6.61 28.061 148.128 8.544.414.769 103.730.06 11.2.317 Toplam (ha) 177. Tablo:II.

g. 07. Marjinal ekolojik alanlarda yetişmeleri. i. arzulanan ot türlerinin istenilen düzeye çıkmasını sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve her merada doğal koşullarda gelişen bitkilerin yetiştirilmesini ve uygun şartlarda otlatılmasını sağlayacak hayvan çeşitlerinin belirlenmesi gereklidir. b. a. c.T. Mera ve çayırların genel özelliklerini kısaca özetleyecek olursak. 4342 Sayılı Mera Kanunu 28.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI iyi anlaşılarak çiftçilerimize.C. Vejetasyonda çok farklı bitki türlerini içermesi stabilitesinin ve dinamizminin temelini teşkil eder. a.s. Biyolojik çeşitlilik. Sürekli üretim potansiyeli olan alanlardır. Su kaynaklarının oluşumunu. bitki (mera. Mera Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan ve 31. gelişimini ve kalitesini etkilemesi açısından önemlidir. d. b. c. 1998 tarih ve 23419 Sayılı R. Sürü hayvancılığından ahır hayvancılığına dönüş yapılmalıdır. köylülerimize tüm toplumumuza anlatmaları. Giderek verimsizleşen. II. sera etkinliğinin azalmasındaki etkin rolleri ile. sigortasıdır.02. yayımlanan Mera Yönetmeliği etkin bir şekilde ve zaman yitirilmeden uygulanmalıdır. Otlatma dönemleri. e. Hayvanlar için (yaban dahil) önce yaşam alanı ve yem kaynağıdır. gen merkezi olma özellikleri. Uygun bir yönetim planı ile her türlü ve farklı ekolojik koşulda devamlı bir verim vekalite artışı gerçekleştirebilir. d. Artan nüfus yoğunluğuna ve değişen tarımsal üretim modellerine bağlı olarak marjinal sınırlarına çekilmemiş mera ve çayır alanları insanoğlunun geleceğinin teminatı. belli ekolojik koşullarda özellikle başta bitkisel üretimin modelinin mümkün olmadığı taban suyu çok yüksek deltalarda. b. Ekonomik değerleri.3. Kırsal kesimin yakacak ihtiyacına katkı sağlaması yönüyle.G. Bitkisiz. çayır) temel öğedir. h. gibi fiziksel ıslah yöntemleri 34 . Yeryüzü ısınmasında. d. f. e. Toprakların verimliliğini artırma ve muhafazası yönüyle çok önemlidir. c.2. Mera – Çayır ve otlaklar ile yaylak ve kışlaklar arazi yeteneklerine uygun olarak kullanılmalıdır. katkıları yönüyle çok önemlidir.1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. arzulanmayan otların istilasına uğrayan ve çıplaklaşan meraların kontrol altına alınması. su yayma sistemleri gözeler v. f. tesviye eğrili karıklar. ovalarda ve yüksek soğuk alanlarda vazgeçilmez özellikleri ile önemlidir. ıslahı ve bilinçli biçimde kullanılması . insan ve hayvan düşünülemez. Mera Alanlarının Islahı ve Korunması İçin Alınması Gereken Bazı Önlemler a. Mera ve çayırların önemini öncelikle ana başlıklar halinde vermek gerekirse. Biyolojik yaşam çemberinde. Tarım arazisi lehine azalan çayır-mera arazilerinin ortaya çıkaracağı yem açığı karşılanmalı ve dolayısıyla tarla tarımında yem bitkisi yetiştiriciliğine önem verilmelidir. rekreasyonal özellikleri yönüyle. öğretmeleri ülkemiz geleceği açısından çok geç olmadan büyük bir önem taşımaktadır.

‘’Mera Amenajman Kuralları‘’nın . Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. aşılama. Bunun için toprak etütlerine ağırlık veren bir ünitenin oluşturulması gereklidir. Doğan.G. yeniden ekim v. Orman. Bunun için belki de çok fazla kuruluşa görev vermek yerine. h. Türkiye‘de Mera Islahı Çalışmaları. 1993. Yaylak ve Kışlak İşleri Genel Müdürlüğü kurulmalıdır. Islah Çalışmalar.C. ı. Çayır. Arazi kabiliyet sınıflamasına göre mera kullanım alanları yeniden belirlenmeli ve gerekli kullanım değişiklikleri yapılmalıdır. Türkiye’nin Çevre Sorunları. münavebeli otlatma. Mera Otlak. 1993.G. bilinçli ve ekonomik biçimde girilmelidir. gübreleme.7. g. 1995. Mera alanlarının gerçek dağılımı belirlenmelidir. j.. serbest hayvan otlatmacılığı. 4342 Sayılı Mera Kanunu 28. Mera ıslah çalışmalarına etkin. Orman Bakanlığı Dergisi Sayı: 19. mera kompozisyonunu ekolojik şartlara göre araştıran.Mera Amenajmanı ve Islahı. araştırma yapan bir birim kurulmalıdır. arazilerin yeteneklerine uygun kullanılmaması gibi nedenlerden dolayı mera alanlarımızda toprak erozyonu sorunları önemli boyutlara ulaşmıştır. Ankara. dinlendirilerek otlatma. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. O. 6. Ankara. Mera amenajmanına ağırlık veren. kireçleme.T. Ankara. Yeniköy.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yanında... 35 . Meraların kamu malı olması. 3.s. ve Mera Yönetmeliği 31. 2. Orman Bakanlığı Dergisi Sayı: 19. 1999. Orman.1998 Tarih ve 23419 Sayılı R. Kaynaklar 1. köylünün ortak kullanımında bulunması.. i.02. Yapılan ölçümlere göre ülkemizde yıllık toprak kaybı yaklaşık 500 milyon ton seviyesindedir. Yaklaşık 21 milyon hektar alan kaplayan mera alanlarımızın 12. Türkiye’de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözüm Orman. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 5. Sayı:19.”Kültürel ve teknik önlemler” ile birlikte uygulanması mera ıslahında etkinliği sürekli kılar. Ankara. tarımda mekanizasyon kullanımının yaygınlaşması. 4. Çelikkol .O. Ankara. T. Orman Bakanlığı Dergisi. gibi kültürel ekim yöntemleri ile mümkündür.N. nüfus artışı sonucu ihtiyaç duyulan tarım arazisi.8 milyon hektarında ise çeşitli derecelerde yoğun erozyon olayı görülmektedir. 1993. Küçükçakar.1998 tarihli R. TÇV.

Ankara. Dağbaşı Bucağı yakınındaki Maktalan civarında Şanlıurfa topraklarına giren Fırat nehri Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye topraklarına girer. Uzunluğu 824 km olup. Önce İç Anadolu’ya doğru akar sonra Kızılırmak’ın tersine bir kıvrımla. Polatlı yakınlarında en büyük kollarından biri olan Porsuk Çayı’nı alır. Kayseri.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II. Ortalama debisi 184 m3/sn olan nehrin 20 yıllık gözlem süresince en az 18. GÖL VE GÖLETLER II. Başlıca kolları Deliceırmak. Kızılırmak Nehri: Türkiye topraklarından doğarak yine. Çorum ve Samsun illerinden geçerken çok sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra Burnu’ndan Karadeniz’e ulaşır. Çankırı. Kuzeybatı Anadolu’nun ise en büyük akarsuyudur. Siverek ilçesi. Temmuz ve şubat arasında düşük su düzeyinde akan nehir. Mart ile haziran ayları arasında yavaş yavaş kabarır. Sakarya Nehri: Kızılırmak ve Fırat Nehrimizden sonra yurdumuzun en uzun. Türkiye’nin Önemli Akarsuları: Türkiye’deki akarsuların büyük bölümü. Ayrıca Fırat'ın suyu inşa edilen 2 adet Şanlıurfa tüneli de Harran Ovası ve çevresine yıllardan beri suya hasret topraklara suyu ulaştırmıştır. Nehrin en önemli kolları Murat. Seyhan ve Ceyhan Irmakları Türkiye’de doğar ve denize dökülür.000 km2 su toplama havzasına sahiptir. 720.800 km2 dir.3.673 m3/sn. Gediz.C. 3. Başta ülkenin en uzun akarsuyu Kızılırmak olmak üzere Yeşilırmak.4 m3/sn’ye ve en çok 1. Geyve Boğazı’ndan geçer ve 36 . temmuz ile ocak ayları arasında çekilmiş olmasına rağmen yine de bol su akışı olur. TÜRKİYE’DE AKARSU. Bunlar Ankara yakınlarındaki Kesikköprü. Fırat Nehri’nin rejimi Türkiye’deki diğer akarsulara göre daha düzenlidir. Menderes.800 km ile Türkiye sınırları içinde kalan bölümün uzunluğu ise 971 km’dir. Tohma. Kırıkkale. Aras ve Kura Irmakları ise Türkiye’de doğar. Çoruh. Nehir üzerine 5 baraj yapılmıştır. Nehir üzerine Türkiye’nin en büyük barajları inşa edilmiştir. Peri. Sakarya.T. Basra Körfezi’ne dökülür.’ ye ulaştığı tespit edilmiştir. kuzeye döner. B. Fırat Nehri: Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır. Toplam uzunluğu 2. K. İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğar ve sırasıyla Sivas. Hirfanlı ve Kapulukaya barajları ile nehrin Bafra Ovası’na kurulmuş Altınkaya ve Derbent barajlarıdır. Karasu. Nevşehir. Afyon’un kuzeydoğusundaki Bayat Yaylası’ndan doğar. Çaltı ve Munzur Çayları’dır. Devrez ve Gökırmak’tır. Karakaya Atatürk ve Birecik Barajları tamamlanmıştır. komşu ülkelerde denize dökülür. Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Uzunluğu 1. Kırşehir. mart ayında hızla kabarmaya başlar ve nisan ayında en yüksek su düzeyine ulaşır. beslenme havzasının genişliği 53. Yağmur ve kar sularıyla beslenen nehrin rejimi düzensizdir. Nehir.355 km’dir. Üzerlerinde Türkiye’nin en büyük barajlarının kurulu olduğu Fırat ve Dicle.1. Bu barajlardan Keban. ülke sınırları içinde doğar ve sona erer.Menderes.

Bu açıdan diğer akarsularımız gibi pek aşındırma yapmaz. Denize döküldüğü yerde. Akarsudan özellikle Turhal ve Amasya’da sulama işlerinde çok yararlanılır. Çatalan ve Seyhan Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Küçük Menderes Nehri: Biga yöresinde Bozdağlardan doğar. Küfi Suyu ve Banaz Çayı kollarının birleşmesiyle oluşur ve Ege denizine dökülür. Nehir üzerine Aslantaş. su birikintileri ile geniş bataklıklar meydana getirir. En uzun olanı. Uzunluğu 850 km’dir. Kelkit Irmağı. Uzun Yayla’dan doğan Zamantı suyudur.C. Adana’dan geçerek Akdeniz’e dökülür. Canik Dağları’ndan geçip Çarşamba Ovası’na yayılır ve Karadeniz’e dökülür.T. Yeşilırmak vadilerinin büyük bir bölümü sık ormanlarla kaplıdır. Sakarya Nehri’nin Aladağ ve Kirmir sularını aldığı yerde Türkiye’nin en büyük santrallerinden biri olan Sarıyar Hidroelektrik Santrali ve Gökçekaya Hidroelektrik Santralı kurulmuştur. Çukurova’ya inmeden önce diğer önemli kolu olan Göksu ile birleşir. içeride kalmıştır. Uzunluğu 509 km’dir. Sır ve Berke Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Seyhan Nehri: Türkiye’nin Akdeniz’e dökülen ırmaklarının en önemlisidir. Su kavuşumu denilen yerde Oltu suyu ile birleşir. Yeşilırmak Nehri: Türkiye’nin Karadeniz’e dökülen büyük akarsularındandır. Artvin yakınlarında Berta suyunu. Mayıs ayından itibaren azalmaya başlar. Ceyhan Nehri kasım ve aralık aylarında sonbahar yağmurlarının etkisiyle geçici olarak kabarır. Büyük Menderes Nehri: Batı Anadolu’nun en büyük akarsuyudur. Çukurova’da geniş bir delta oluşturarak İskenderun Körfezi’ne dökülür. 37 . Bu aylardaki debisi 50 m3/sn’den 380 m3/sn’ye yükselir. İlkbahar mevsiminde yağmur halindeki yağışlar ve karların erimesiyle tekrar kabarır. Yusufeli yakınlarında Barhal Deresi’yle birleşen Çoruh Nehri kuzeybatı yönüne girer. Büyük Menderes ovası bataklıkları kurutulduktan sonra Türkiye’nin en verimli alanlarından birisi olmuştur. Çoruh Nehri’nin uzunluğu 376 km olup. Küçük Menderesin alüvyon getirip kıyı çizgisinden sürekli olarak ilerlemiş olması neticesinde.600 km2dir. İki önemli kolu vardır. Uzunluğu 584 km’dir. Seyhan Nehri üzerinde Yedigöze.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Adapazarı Ovası’ndan akarak Karadeniz’e dökülür. Havza alanı ise 20. Orta Toroslar’ın uzanış doğrultusunda akan bu su. Söğütlü ve Aksu Çaylarıdır. Batum’un güneybatısında Karadeniz’e dökülür. kendi ismi ile anılan bu ovayı sulayarak. Borçka’da Murgul suyunu .İçkale suyunu ve Deviskal suyunu alarak Maradit (Muratlı) bucağını geçerek. Göksun. Köse Dağı’ndan doğar. Ceyhan Nehri: Akdeniz Bölgesi’nin büyük akarsularındandır. Selçuk İlçesinin batısından denize dökülür. Bu nedenle Kızılırmak nehrinin tersine suyu berrak ve yeşilimsidir. Çoruh Nehri: Mescit Dağları’ndan kaynağını alarak. Menzelet. Asıl Yeşilırmak’ın uzunluğu 519 km’dir. Çekerek Irmağı ve asıl Yeşilırmak olmak üzere üç ana kolun birleşimi ile oluşur. Bayburt’u geçtikten sonra Yusufeli ilçesinin Yokuşlu Köyü mevkiinde il sınırına girer. İlk çağların en önemli liman şehirlerinden biri olan Efes bu gün denizden 5-6 km. Elbistan yakınlarından doğar. 354 km’si sınırlarımız içerisindedir. Başlıca kolları Hurman. Ocak ayında azaldıktan sonra şubat ayında tekrar yükselir.

Botan. Uluabat Gölü ve Manyas Gölü’dür. Hazar Gölü (150 m). Nehrin toplam uzunluğu 401 km olup. Doğu Anadolu dağlarından çıkar. İç Batı Anadolu’daki Murat ve Şaphane dağlarından inen suların birleşmesiyle oluşan Gediz Nehri. göllerin toplam yüzölçümünün yaklaşık % 75’i kadardır. Batman. Selendi. Türkiye’nin önemli akarsularındandır. Salihli ilçesinin kuzeydoğusundan Gediz Ovası’na girer ve güneyden Kemalpaşa Ovası’ndan gelen Nif Çayını alarak Foça tepelerinin güneydoğusundan İzmir Körfezi’ne dökülür. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Burdur Gölü ve Acı Göl dışarıya akışı olmayan kapalı havza gölleridir. Türkiye’nin en derin beş gölü ise Nemrut Gölü (150 m). güneyden ise Kulu volkanik yöresinden gelen küçük dereleri sularına katar.C. Türkiye’de kalan bölümünün uzunluğu 548 km’dir. şubat sonunda 2263 m3 /sn akımı ile büyük değişiklik gösterir.T. Zaman içerisinde İzmir Körfezi’ndeki bazı adalar da kara ile birleşmiş ve delta ovası içerisinde kalmıştır. Çıldır Gölü (130 m). Nehir. Ilısu. Burdur Gölü (110 m) ve Van Gölü’dür. Bu göllerin toplam yüzölçümü 9. En sığ göller ise Tuz Gölü.620 km2). Van Gölü. Hazar Denizi’ne dökülür.) Kaynağını Bingöl Dağlarından alır. (Toplam uzunluğu 1059 km’dir. Tuz Gölü (1. 38 . Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır. yaklaşık 40. Bu beş büyük gölün yüzölçümü. 3. Tuz Gölü. Türkiye’nin Önemli Gölleri: Türkiye’de büyüklü küçüklü toplam 200 kadar göl vardır. kuzeyden Kunduzlu. Eğridir Gölü ( 468 km2) ve İznik Gölü (298 km2).713 km2).000 km2 yi geçer. dışarıya akışı olan göllerin suyu ise tatlıdır. Beyşehir Gölü (650 km2). Taşkın dönemlerinde sık sık yatak değiştiren Gediz Nehri. Tuzluca Çayı civarında Arpaçay ile birleşir.2. Dicle Nehri: Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcül) gölünden alır.000 ha’lık bir delta oluşturmuştur.500 km2 dir. batıya doğru ilerlerken. Toplam uzunluğu 1900 km’dir. Van Gölü (3. Dicle ve Cizre gibi önemli Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Habur. Iğdır Ovası’nın orta kısmından akarken Türk – Ermenistan sınırını oluşturur. Eylül ayı ortalarında 55 m3/sn ile en küçük. Büyük Zap ve Küçük Zap’tır. Basra Körfezi’ne dökülür. su toplama havzası ise 17. Güney Marmara Gölleri ise dışarıya akışlıdır. Dicle nehri üzerinde Kralkızı. Akşehir Gölü.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Aras Nehri: Pasinlerden doğup. Gediz Nehri: Anadolu’dan Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri’nden sonra ikinci büyük akarsudur. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 km’dir. Ermenistan-İran sınırını oluşturduktan sonra Kura Nehri ile birleşerek bataklık bir deltada Hazar’a dökülür. En önemli kolları Batman ile Garzan. Türkiye’nin en büyük beş gölü şunlardır. Deliiniş ve Demrek Çaylarını. II. Kapalı havzalardaki göllerin suyu tuzlu ya da acı. Debisi ortalama 360 m3/sn dir.

Hazar. Kaynaklar 1.000 hektar alan sulama kapasitesine ulaşılmıştır. Akyatan ve Akyayan Gölleri’nden oluşmaktadır. Büyükçekmece. Plan döneminde ise. Haritalı İstatistik Bülteni.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tuz Gölü’nden tuz.C. Yayın No: DPT: 2555. Kızılırmak ve Meriç nehir ağzı yakınlarındaki göllerden ise çeşitli tatlı su ürünleri ve havyar üretiminde yararlanılmaktadır. denizlerle bağlantısı olan Köyceğiz Gölü ile Sakarya. Camiligöl d) Karstik Göller: Karagöl e) Lav Set Gölü: Van Gölü f) Heyelan Gölleri : Abant ve Yedi Göller g) Alüvyal Set Gölleri: Bafa ve Köyceğiz h) Lagün. DPT. Van Gölü’nden soda (kostik) elde edilirken. Plan döneminde gerçekleştirilen yatırımlar ile birlikte 339 adet gölet tamamlanmış ve yaklaşık 60. VIII. 3. VII.İ. Türkiye’de Sulama Amacıyla Yapılan Göletler Ülkemizde sulama amacıyla 1999 yılı sonu itibariyle.000 hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmiştir. Tortum. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. II. tatlısu göllerinden de sulama bakımından yararlanılır.3. Ülkemizde Göllerin Oluşumuna Göre Sınıflaması a) Tektonik Göller: Eğridir.T. suları tatlı kimi göllerden balık üretiminde. Çıldır ve Kovada göllerinden enerji üretiminde. denizle bağlantılı göller : Küçükçekmece. 2001.4. II. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacak yeni göletler ile birlikte 20. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 39 . VIII. 1999. 3. 2.K: 571. Ö. Manyas ve Tuz Gölü b) Krater Göller : Nemrut ve Acı Göl c) Buzul Göller: Deli Göl. Ankara.

sırada yer almakta ve aynı değerlendirmede Bağımsız Devletler Topluluğu % 19.4.Endüstriyel Hammaddeler (Alçıtaşı. Mermer. yapısal özellikleri ve cinslerine göre üç ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Yeraltı kaynaklarının en önemlileri ise madenler.1’de “Ülkemizde MTA Tarafından Tespit Edilen Bazı Madenler.42’lik pazar payı ile ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemiz. selestin. sırada yer almaktadır. tüm kaynakların ülke kalkınmasında en iyi şekilde kullanılmaları ve ekonomiye kazandırılmalarını sağlamak amacıyla bazı önemli tedbirler alınmıştır. Toryum. manyezit. Kaolen.89’luk pazar payı ile birinci. Taşkömürü. Bu nedenle Anadolu.4. Türleri. Uranyum vb. metal paraların ilk kez Hititler ve daha sonra Lidyalılar tarafından basılarak kullanıldığı bilinmektedir. dünyanın en büyük bor ve toryum rezervlerine sahiptir. rezervlerini ve özelliklerini tespit etmek amacıyla Maden Tetkik Arama (MTA). Dünyada 152 ülkede üretilen 51 çeşit maden için yapılan bir değerlendirmede. Yatak Sayıları ve Tablo:II. MADENLER VE MİNERAL KAYNAKLAR Yeryüzünün bir çok bölgesinde binlerce yıldan beri bazı önemli madenlerin işlendiği.Ö. Maden ve mineraller ile bazı hammaddeler kullanılma amaçları.) C. Bor. Bakır. A. Anadolu da ise madenciliğin MÖ. Türkiye çeşitli maden yatakları bakımından oldukça şanslı ülkelerden birisidir. Türkiye’nin çok çeşitli maden kaynakları ve potansiyelleri gözönüne alındığında. Bu çalışmalar sırasında bir çok yeni maden yatağı bulunduğu gibi bir çoğunda da yeni rezervler bulunarak yatakların geliştirilmeleri sağlanmış. kil. Trona kaynakları bakımından da dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. pomza. ABD % 15. Ülkelerin en önemli maddi kaynağını ve ekonomik kalkınmanın temel desteğini yeraltı zenginlikleri oluştururlar. 2000. çeşitli jeolojik kazı buluntularından anlaşılmaktadır.) Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren. Bu tedbirlerden birisi de maden yataklarının aranması ve işletilmesiyle ilgilidir.Metalik Madenler (Altın. Madenleri aramak. sepiyolit ve nadir toprak elementleri gibi endüstriyel mineraller yönünden de zengin yataklara sahip bulunmaktadır.T. Mermer vb.Enerji Hammaddeleri (Asfaltit. feldspat. Gümüş. Türkiye ürettiği 29 çeşit maden ile 10. MTA kuruluşundan bu yana petrol dahil maden arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmüş ve bilinen maden yataklarının hemen tamamını etüd etmiştir. bulunan madenlerin devlet eliyle işletilmelerini sağlamak maksadıyla da Etibank.2’de 40 .1000 yıllarında Hititler zamanında gelişmiş olduğu. 1935 yılında iki ayrı kanunla kurulmuştur. Petrol. kuvartz. Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji Hammaddeleri. zeolit.16’lık pazar payı ile 52. jips. endüstriyel hammaddeler ve birincil enerji kaynaklarıdır.4. daha fazla maden üreterek sıralamada daha üst bir yere yükselme imkanının olduğu görülmektedir. Değerlendirmeye. maden üretici ülkelerin dünya pazarlarındaki payı açısından bakıldığında ise. Linyit. aramalar için yeni hedef sahalar tespit etmiştir. Tablo:II. Demir vb. Türkiye % 0.C. 7000 yıl kadar önce başladığı ve özellikle M.) B. madenciliğin beşiği olarak nitelendirilmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI II.

Türleri. 1981.4.1 Yurdumuzda MTA Tarafından Tespit Edilen Ekonomik Bazı Madenler. 34-Vermikulit 35-Zımpara Yatak Sayısı (Adet) 8 10 9 27 39 2 17 1 12 2 1 6 1 66 1 14 Toplam 470 Toplam 176 Kaynak: MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü) Ekonomik Bazı Maden Yatakları Haritası. Endüstriyel ve Enerji Hammaddeleri.Hammadde Cinsi 5-Tabii Buhar 6-Taşkömürü 7-Toryum 8-Uranyum Yatak Sayısı (Adet) 37 4 1 6 E.Endüstriyel Hammaddeler E.Hammadde Cinsi 19-Sanayi Kumu 20-Kuvarsit 21-Kükürt 22-Manyezit 23-Mermer 24-Mika 25-Perlit 26-Profillit 27-Pomzataşı 28-Sepidit(Lületaşı) 29-Sodyum Sülfat 30-Talk 31-Traverten 32-Trona(Doğal Soda) 33-Tuğla Kiremit Ham.T. Enerji Hammaddeleri: E.Hammadde Yatak Sayısı Cinsi (Adet) 1-Alçıtaşı(Jips) 15 2-Alunit(Şap) 1 3-Asbest 16 4-Barit 17 5-Bentonit 17 6-Bor Mineralleri 4 7-Çimento Hammaddesi 64 8-Disten 2 9-Diatomit 5 10-Dolomit 15 11-Feldspat 6 12-Flüorit 8 13-Fosfat 6 14-Grafit 6 15-Kaolen 25 16-Kaya Tuzu 8 17-Kil 15 18-Kireçtaşı 24 III. Tablo:II.C.4.Hammadde Cinsi 1-Asfaltit 2-Bitümlü Şist 3-Linyit 4-Petrol Yatak Sayısı (Adet) 3 6 91 28 E. Tablo: II.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ise Türkiye’de Bazı Madenlerin Potansiyeli (Görünen+ Muhtemel Rezervleri)” liste olarak verilmiştir. Yatak Sayıları ve Cinslerini Gösteren Liste I-Metalik Madenler: Madenlerin Cinsi 1-Altın 2-Altın+Gümüş 3-Alüminyum(Boksit) 4-Alüminyum(Diyasporit) 5-Antimuan 6-Bakır+Pirit 7-Bakır+Kurşun+Çinko 8-Bakır+Çinko 9-Civa Yatak Sayısı (Adet) 8 7 6 8 12 17 17 2 16 Madenlerin Cinsi 10-Çinko 11-Demir 12-Krom 13-Kurşun 14-Kurşun+Çinko 15-Manganez 16-Nikel 17-Titan 18-Tungsten(Volfram) Yatak Sayısı (Adet) 3 79 16 3 22 38 2 4 7 Toplam 267 II.2 Türkiye Maden Potansiyeli (Görünür ve Muhtemel Rezervler) 41 .

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madenin Adı Altın Alünit Antimuan Asfaltit(*) Asbest Bakır Barit Bitümlü Şist(*) Bentonit Boksit Bor Civa Çinko Demir Diatomit Disten Dolomit Feldspat Fosfat Fluorit Grafit Gümüş Kaolen Kaya Tuzu Kil (Ser+Ref) Krom Kurşun Kuvars Kumu Kuvarsit Kükürt Linyit Lületaşı Manganez Mermer Manyezit Perlit Pomza Profillit Sepiolit Sodyum Sülfat Stronsiyum (Sölestin) Rezerv (Gör+Muh) (Ton) 600 4 000 000 106 306 79 969 000 29 646 379 2 279 210 35 001 304 1 641 381 000 250 543 000 87 375 000 1 805 709 953 3 820 2 294 479 149 925 000 44 224 029 3 840 000 15 887 160 000 239 305 500 70 500 000 2 538 000 90 000 6 062 89 063 770 5 733 708 017 354 362 650 25 931 373 860 387 1 307 414 250 2 270 287 821 626 000 7 949 384 000 1 483 000(sandık) 4 560 000 5 161 000 m3 111 368 020 5 690 027 600 1 472 964 776 m3 6 644 000 13 546 450 16 536 000 Açıklamalar Au İçeriği %7. lif yüzdesi %4 'dün üzeri Metal Cu %71-99 BaSO4 içerikli OrAID.C. Beş Yıllık Kalkınma Planı. maden zuhuru veya zuhurlar 42 .T.54 K2O Sb içeriği AİD.1 U3O8 Wolfram 36 719 Metal W Zeolit 17 931 375 Klinopitilolit+ Höylandit Zımpara 3 725 082 İyi kalite (*) DPT 8.) İyi. MTA’nın sürdürdüğü Türkiye metalojeni haritası çalışmaları nedeniyle derlenen bilgilere göre Türkiye’de 4400 tane bilinen maden yatağı. Kaynak: Maden Tetkik Arama Enstitüsü Verileri.5 üzeri NaCll ( 200 000 000 tonu göl rez.4-35B2O3 içeriği Metal Hg Metal Zn %55Fe ( 82 458 750 ton metal demir) İyi kalite % 21-52 Al2O3 % 15 MgO ve üzeri Albit ve Ortoklaz % 19 P2O5 % 40-80 CaF2 İçeriği % 2-17 Sabit karbon içerikli. orta kalite karışık % 34.) Seramik+Refrakter % 20 üzeri Cr2O3 Pb İçeriği % 90 Üzerinde SiO2 % 90 Üzerinde SiO2 % 32 S içeriği AID.541-1390 Kcal/kg Sondaj+Döküm+Ağartma %55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al) % 24.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 ) Toplam Potansiyel Rezerv % 41-48 MgO içeriği Değişik genleşme oranlarında İyi Kalite Seramik+refrakter+ çimento % 50 üzeri Sepiolit % 81 NaSO4 (13040000 ton gol suyu rezervi) 665 072 % 72 Üzeri SrSO4 içerikli Talk 482 736 İyi kalite Taşkömürü (*) 1 123 877 000 İyi kalite Trona 233 317 680 % 56 ve üzeri Trona Toryum 380 000 % 0. Kömür ÖİK Raporu.868-5000 Kcal/kg (Gör + Muh + Mümkün Rez. 2001. zenginleşebilir Metal Ag % 15-37 Al2O3 % 88. 2001.05-0.24 ThO2 Uranyum 9 137 % 0.2896-5536 Kcal/kg Değişik lif boylarinda.

volfram. asbest.T. Harita No:II. barit. temel girdisi olan çeşitli maden cevheri ve hammaddelerin. uranyum. maden ocaklarından çıkarılması veya zenginleştirilmesi sırasında meydana gelen çevre sorunları ve bu konularda alınması gereken tedbirlerle ilgili geniş bilgiler (Bkz.MTA. Ankara.MTA. demir. 2001. Bu rakamı meydana getiren önemli madenler. krom. Gelişen ve ihtiyacı her geçen gün artan endüstrinin. Türkiye’de Maden Yatakları ve MTA’nın Maden Arama Yeri. nikel. fosfat. toryum.’de ise Türkiye Maden Yataklarının bulunduğu yerler görülmektedir. Maden Tetkik Arama Enstitüsü. grafit. çinko. Türk Madenciliğinde MTA ve Son Yıllardaki Gelişmeler. Türkiye Maden Yatakları Haritası. kaolen. bakır. 1-Madencilik ve Çevre) verilmiştir.C. civa. kurşun. MTA. bor ve perlittir. Yayın No:194-1986. antimon. 4. talk. Ankara.2. alüminyum. 2001.: Türkiye Çevre Atlası. 3. manganez. 1995. gümüş.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI topluluğu bulunmaktadır. Kısım: IX. 2. molibden. kükürt. 43 . florit. manyezit. altın. Kaynaklar 1.

50C ile 30. Türkiye’nin genel durumunda göze çarpan görüntü. yurdumuz için Akdeniz iklimi.2000 tarihinde Şırnak ilinin Cizre ilçesinde kayıt edilmiştir. Ancak yine de 7 coğrafi bölge birbirinden farklı özellikler gösterir. doğuda dağlık bir yayla. Güney ve kuzeyinde mevcut sıradağlar ile sahil kısımları ile iç bölgeler birbirinden ayrılmıştır. En soğuk yerler ise Doğu Anadolu Bölgesindedir.1 Türkiye’nin Genel İklim Bölgeleri Yurdumuzda yağışlar ve sıcaklıklar bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterir.1.7. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri en yüksek 21. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu mevsimlik ve günlük sıcaklık farklarının yüksekliği ile dikkati çeker. Türkiye’de kayıt edilen en düşük hava sıcaklığı değeri –45. Karadeniz iklimi ve Karasal iklim sınıflaması yapılabilir. Türkiye genel olarak ılıman iklim kuşağındadır.1972 tarihinde Ağrı İlinde ölçülmüştür. denize olan yakınlık ile uzaklık ve yükselti iklimi. Türkiye genel coğrafi şekil bakımından doğudan batıya doğru uzanmış bir kara parçası olup. III. en sıcak yerler Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir.8 °C ile Sarıkamış’tadır. İnanılması güç sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde ölçülmektedir. diğer 3 tarafı denizlerle çevrilmiştir. fazla yüksek değil ve denize dik bir şekilde uzanmaktadır.T. Bu sebeple Türkiye iklimi 7 bölge içerisinde tanımlanabilir. Yazın buralarda sıcaklığın 48’ °C ye ulaştığı görülmüştür. Bu farklılıkların meydana getirdiği özellikler çeşitli iklim bölgelerinin sınırlarını oluşturur.6 °C ile 20. Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklığı 13. HAVA-ATMOSFER VE İKLİM III.01. yağış cins ve miktarı ile bitki örtüsünü önemli ölçüde etkilemektedir.2 °C ile İskenderun. Bununla birlikte daha özelde.C. İklim bölgelerinin sınırlarının bir devlet veya il sınırları gibi kesin olmadığıdır. doğu tarafından kara ile birleşmiş. Ilıman orta iklim bölgesinde bulunan yurdumuzda yaz mevsimi. Batı Anadolu da ise. en düşük 1.1. Türkiye’de güneyden kuzeye ve batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalır.4 °C’dir. etrafı dağlarla çevrilmiş ve denizle ilgisi kesilmiş bir bölge vardır. Kuzey ve güney kesimlerinde iki dağlık şerit. Türkiye’de ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 48. 44 . TÜRKİYE’DE İKLİM VE YAĞIŞLAR Türkiye kuzey yarımkürede 350 51’ ve 420 06’ kuzey enlemleri arasında kalan toprakları ile ılıman iklim kuşağı üzerindedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. tüm ülkede sıcak geçer. Trakya’nın batıdaki bağlantısı göz önüne alınmaz ise. Ancak her bölgede aynı değildir. batıda Ege denizine dik uzanan dağların arasında kalan bir saha ve nihayet içeride. Doğuda engebeler çok fazladır. Ülkenin bir kısmının deniz seviyesinden çok yüksek (ortalama yükseklik Avrupa’da 330 metre Asya’da 1050 metre iken Türkiye’de 1131 metre) olması kuzey ve güneyde dağların genel olarak denizlere paralel uzanması.

Sıcaklık ortalaması batıdan doğuya doğru hissedilir derecede azdır. Sıcaklık ortalamaları sonbahar ve kış aylarında sahillerden iç bölgelere gidildikçe azalmakta. % 25’nin sonbahar. Yıllık yağışın % 65’i kışın. Türkiye’de en fazla yağış alan ilimiz yıllık 2198 mm ile Rize bu bölgemizdedir. kışları ise soğuktur. Yağışlar her mevsimde görülmekle birlikte sonbahar ve kış aylarında daha fazla. konvektif ve orografik olmak üzere üç türlüdür. ilkbahar ve yaz aylarında ise artmaktadır. yıllık yağışın % 55’i kış aylarında. III. Marmara Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış: Marmara Bölgesinde meydana gelen yağışlar genellikle cephesel (frontal) yağışlardır. Akdeniz Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : İklim gereği en fazla kış aylarında olmaktadır. Ege Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Ege Bölgesinde meydana gelen yağışlar cephesel.1. kıyılar ile sahil arasında 500 mm ile 1100 mm arasında değişmektedir. bunun % 40’nın kışın. % 15’i İlkbahar ve % 2’si de yaz aylarında olmaktadır. ilkbahar ve yaz aylarında ise daha azdır.Bunun nedeni kuzey rüzgarlarına karşı Akdeniz’e göre açık olmasıdır. III. III. % 20’si sonbaharda ve % 5’i de yaz aylarında meydana gelir. Karadeniz’den ise daha yüksektir.C.Yaz mevsiminde 45 . Karadeniz bölgesinde yağış miktarı batıdan doğuya doğru artmakla birlikte Orta Karadeniz’ de biraz azalmaktadır. Sıcaklık : Tamamen Akdeniz iklim tipine sahip olan bu bölgenin kuzey kesimlerindeki dağlar nedeniyle sahillerdeki sıcaklıklar daha yüksektir.4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III.5.1.1.3. Sıcaklık: Esas itibari ile Akdeniz Bölgesi iklim tipine dahil olmasına rağmen. Yıllık toplam yağış ortalama 650 mm olup. Zaman zaman konvektif yağışlar da görülür. % 25’nin ilkbahar. Bölgenin sahil kısımlarından içerilere doğru gidildikçe belirli bir mesafeden sonra yağış karakterinin değiştiği ve miktarının da azaldığı görülmektedir. Bölgede genellikle yazları sıcak. Ege bölgesinin yıllık yağış ortalaması 660 mm olup. Karadeniz Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış: Karadeniz Bölgesinde meydana gelen yağışlar genellikle cephesel ve orografik yağışlardır. Sıcaklık: Marmara Bölgesi sıcaklık bakımından Ege ve Akdeniz bölgelerinden daha düşük. sıcaklık ortalamaları daha düşüktür. % 20’si ilkbahar.2.1. % 18’i sonbahar. Cephesel yağışlar en fazla görülmektedir. Bölgenin yıllık ortalama yağış toplamı 800 mm civarında olup iç kesimlerde 400-700 mm kıyılarda ise 700-2200 mm arasında değişmektedir. Bunun nedeni bol nem taşıyan hava kütlelerinin nemini kıyıya dağların yamaçlarına bırakıp iç kesimlere daha kuru bir şekilde ulaşmasıdır. Sıcaklık: Karadeniz Bölgesi sıcaklık bakımından en mutedil bölgedir. % 10’nun ise yaz aylarında olduğu görülmektedir. Bölgenin yıllık toplam yağışı ortalama 735 mm olup.T.

Doğusunda ise yıllık yağışın % 45’i kışın. İç Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Bölgede orografik.6. bölgedir. Sıcaklık : Bölgenin sıcaklığı kuzeyden güneye inildikçe artar. doğusunda en fazla yağış ilkbahar aylarında meydana gelir.T. Bölgede konvektif. konvektif ve cephesel yağışların her üçüne de rastlanır.’ye kadar ulaşırken kuzeyinde ve doğusunda 250-500 mm. Türkiye’nin Rüzgar Durumu Yaz mevsiminde Türkiye’de en çok kuzey ve doğu rüzgarları eser. Bu rüzgarların esme sebebi Türkiye’yi etkileyen basınç sistemleri nedeniyledir. Bölgenin güneyinde yağışlar 1000 mm. Yazlar sıcak ve kurak.C. civarındadır. Türkiye’nin en soğuk yerleri bu bölgenin sınırları içerisindedir. yağışlar azdır. III. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI meydana gelen kuzeyli rüzgarlardan dolayı fön etkisiyle. III. 46 .1. Doğu Anadolu’dan sonra en soğuk 2. Polar hava kütleleri kuzeye çekilerek yurdumuz üzerinde etkili olamazlar.1. Batı bölgesinde Akdeniz ikliminin hakimiyeti nedeniyle yıllık yağışın % 55’i kışın.8. sahilde havalar aşırı derecede ısınmakta çok sıcak ve kurak bir hava yaşanmaktadır. % 25’i kadarı da ilkbaharda görülür.’lik yağış ortalamasıyla Türkiye’nin en az yağış alan bölgesidir. III.1. batısında ise Azor yüksek basıncının etkisinde kalır. Sıcaklık : Karasal bir iklimin hakim olduğu bölgede kışın sıcaklıklar oldukça düşük olur. Batısında en fazla yağış kış aylarında meydana gelirken. Aynı zamanda en düşük sıcaklık ortalamalarına sahip bölgedir. Genellikle ilkbahar aylarında konvektif yağışlar da görülür. Sıcaklık : Bölgenin coğrafi yapısına bağlı olarak sıcaklık dağılışı da çok farklılık gösterir. Ortalama sıcaklıklara göre de Türkiye’nin en sıcak bölgesidir.9. % 35’i de ilkbaharda görülür. Doğu Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Bölgenin coğrafik yapısının çok farklı ve engebeli olması dolayısıyla meydana gelen yağışlarda farklı miktar ve özelliktedir. Güneyden kuzeye doğru çıkıldıkça sıcaklığın belirgin şekilde düştüğü görülür. Türkiye’de en yüksek sıcaklıklar bu bölgede görülür. orografik ve cephesel yağışların her üçü de görülür. III. Bölgenin ortalama yıllık yağışı 600 mm. Yıllık 390 mm. kışlar soğuk ve sert geçer. En fazla yağışlar ilkbahar ve kış aylarında görülür. Bölgenin almış olduğu yağışlar batı kesimleri ile doğu kesimlerinde farklıdır.1.7. % 10’u kadarı da yaz aylarında meydana gelir. Bunlar yıldız ve poyraz olarak isimlendirilir. civarındadır. Yaz mevsiminde Türkiye güneydoğusu üzerinden Basra alçak basıncının. Bölge bir yıl içerisinde ortalama olarak 575 mm yağış alır. Yıllık yağışların % 35’i kış ve % 35’i ilkbahar. Mevsimler arası sıcaklık farkları oldukça fazladır. En yüksek ve en düşük sıcaklık ortalamaları arasındaki fark bu bölgede daha fazladır. % 20’si sonbahar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yağış ve Sıcaklık Yağış : Cephesel yağışlar oldukça etkilidir.

’de ise Türkiye’de Uzun Yıllar Ortalama Sıcaklık Dağılımı görülmektedir.1. 2001.2. İç kesimlerde ve güney sahillerinde fön etkisiyle kuru ve sıcak bir havaya sebep olur.1. Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarı 634 mm.C. dir. tespit edilmiştir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kuzeyli rüzgarlar nedeniyle Karadeniz kıyı dağları orografi etkisiyle yaz mevsiminde de yağış alırlar. Bu cephe sistemlerinin yurdumuzu etkileme yollarına göre yağış alan yerler ve miktarlarda önemli değişiklikler meydana gelir. Kaynak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Harita III. Bu yağışlar alçak basınç merkezleri öncesi meydana gelen güneybatılı rüzgarlar halk dilinde Lodos olarak adlandırılır ve arkasından meydana gelecek olan yağışların habercisi olarak bilinir.T. Bu rakam 1960-2000 Yılları arası ölçüm yapılan 273 Meteoroloji İstasyonunun ortalama değerlerine göre. 47 .1’de Türkiye’nin Yıllık Ortalama Yağış Dağılımı ve Harita III. Türkiye’de kışın genellikle batı rüzgarları eser bunun sebebi Basra alçak basıncının ve Azor yükseğinin çekilmesiyle Polar Cephe sistemlerinin güney enlemlere inerek yurdumuzu etkisi altına alması sebebiyledir.

Bu ifade zarar kavramının hava kirlenmesinde yeterli açıklıkta ve kesin olarak belirlenememesinin bir sonucudur. ozon. havanın dogal bileşimini değiştiren gaz. Tanımda kullanılan diğer önemli terim ise süredir. Hava Kirliliğinin Genel Yapısı ve Hava Kalitesi Kavramı Hava kirlenmesi havanın doğal bileşiminin çeşitli nedenlerle değişmesi olarak tanımlanabilir. Alıcı için hava kalitesinin ne olması gerektiği "hava kalitesi" kriterleri denilen listeler yardımıyla ortaya konur. Hava kirleticileri kısaca.1’de Hava Kalitesi Sınır Değerleri verilmiştir. azot oksitleri.1. Atmosferde gazların dışında sıvı veya katı taneciklerin gaz ortamında askıda (suspanded) durmasıyla oluşan partiküller bulunmaktadır.2. Kısa Vadeli Sınır Değer (KVS): Kısa sürede hava kirleticilerin yüksek derişimlerinin solunmasıyla ortaya çıkan kısa süreli akut etkiler için belirtilen sınır değerlerdir. Hava kirliliği. sıvı veya katı haldeki kimyasal maddelerdir. Genellikle hava kalitesi sınır değerleri. * Kükürtlü maddeler. uzun vadeli ve kısa vadeli sınır değerler olmak üzere iki şekilde tanımlanmıştır.2. Kirletici maddelerin havaya karışması ile ortaya çıkan bu olayda. Havada yalnızca milyonda bir kısım mertebesinde bulunan bu gazlar.T. karbon monoksit.2. III. Hava kirlenmesinde kirleticilere maruz kalma süresi oldukça büyük önem taşımaktadır. dayanıklılık gibi kişisel faktörlere bağlıdır. sıvı veya katı maddeler bulundukları yerdeki koşullara bağlı olarak hava kirlenmesine neden olurlar. hidrokarbon buharları ve süspanse katı veya sıvı damlacıkları da yer alır. Hava Kirleticileri Yer kabuğuna yakın atmosfer katında (traposfer) doğal ve yapay fiziksel. * Partiküller. Hava kirliliğinin etki şekli ve derecesi yaş. Tablo:III. Bazı kirleticiler düşük derişimlerde çok uzun sürede olumsuz etki yaparken diğer bazı kirleticilerin düşük derişimleri uzun sürede insanlarda ölümcül sonuç doğurmaktadır.C. canlı hayatına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek derişim ve sürede bulunmasıdır. TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİ III. Kriterlerin yasal hale gelmiş şekli ise standartları oluşturur. a) Bir kaynak b) Bir taşıyıcı ortam (burada alt atmosfer) c) Bir alıcı ortam bulunur. havada katı.2. kimyasal ve biyolojik reaksiyonlardan kaynaklanan nem ve karbondioksitin yanı sıra daha çok insan etkinlikleri ile ilişkili olan kükürt dioksitler. Bu maddelerin havadaki miktarları azot ve oksijen gibi sabit olmayıp zaman ve mekan içinde değişkendir. Uzun Vadeli Sınır Değer (UVS): Hava kirleticilerin düşük miktarlarının uzun sürede solunmasıyla ortaya çıkan kronik etkiler için verilen üst sınır değerleri gösterir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. 48 .2. Bu tanımda dikkati çeken önemli nokta "zararlı olabilecek" ifadesidir.

Genel b. Hava Kirliliği Kaynakları Hava Kirliliği kaynaklarını doğal ve yapay kaynaklar olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür.PM içinde Kadmiyum (Cd) ve bileşikleri 14. (**) KVS Kısa Vadeli Sınır Değerleri Kaynak: Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. Azotlu maddeleri * * Karbon dioksit.3.Çöken tozlarda Kurşun ve bileşikleri 16. Bu oluşuma " İkincil Kirlenme" denir.Kükürt dioksit(SO2) Kükürt trioksit(SO3) Dahil a. Çöken tozlarda Kadmiyum ve bileşikleri 17. Genel b. Tablo:III.Hidrojen Sülfür(HS) 11.1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete.Klor(CL) 6.Azot Monoksit(NO) 5.Havada asılı partikül maddeler(PM) 10 µ dan daha küçük partiküller a. karbonik asit gibi doğaya zarar veren ürünleri oluşturarak asit yağmurlarına neden olurlar.Hidrokarbonlar(HC) 10.Endüstri Bölgeleri 15.T. Birincil kirlenmeyi oluşturan bu kirleticiler " Birincil Kirleticiler” olarak adlandırılır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI * Organik TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maddeler. * Karbon monoksit.04 350 450 500 7.11.Klorlu Hidrojen(HCL) ve Gaz halde anorganik klorürler 7. III.2. * Halojenler * Radyoaktif maddeler Yukarıda sıralanan kirletici maddelerin bazıları doğrudan doğruya kirletici kaynaktan atıldıkları şekilde hava içinde bulunurlar.Ozon(O3) Fotokimyasal Oksitleyiciler 9.C. 2.Endüstri Bölgeleri 2. Endüstri Bölgeleri 12. Çöken tozlarda Talyum ve bileşikleri Birim µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m3 µ g/m2gün µ g/m2gün µ g/m2gün µ g/m2gün UVS(*) 150 250 10000 100 200 100 100 KVS(**) 400 (900) 400(900) 30000 300 600 300 300 10 (30) (240) 140 (280) 40(100) 300 400 650 800 - 150 200 2 0.Florlu Hidrojen(HF) ve Gaz halde anorganik klorürler 8.2.Karbon monoksit(CO) 3. Bu gazlar atmosferde bulunan oksitleyici ozon maddesiyle ve fotokimyasal tepkimelerle daha ileri oksitlenme seviyelerine yükseltgenebilirler.5 10 (*) UVS Uzun Vadeli Sınır Değerleri.Çöken tozlar (10 µ dan büyük partiküller dahil) a-Genel b. nitrik asit. Böylece oluşan ara maddeler atmosferdeki su buharı ile birlikte sülfürik asit.1 Hava Kalitesi Sınır Değerleri Hava Kirleticileri 1.PM içinde Kurşun (Pb) ve bileşikleri 13. 49 .Azot Dioksit (NO2) 4.

bu etkileşimin yarattığı olumlu sonuçlar yanında.1. demir dışı metal üretimi. kükürt.2.3. deniz. duman. asfalt yapım üniteleri.T. asbest üretimi. tarım ilaçları üretimi. Hareketli Kaynaklar: Kara. Yapay kaynaklar ‘’Sabit Kaynaklar’’ ve ‘’Hareketli Kaynaklar’’olmak üzere ikiye ayrılır. f) Sunta ve ağaç ürünleri tesisleri. c) İnorganik Kimyasal İşlemler: Asit üretim tesisleri. Konut ısıtma. Yapay Kaynaklar Hammaddeleri. d) Organik Kimyasal İşlemler: Petrol rafinerileri. endüstride sıcak su veya buhar üretimi ve elektrik enerjisi üretimi için kullanılan yakıtların yanma ürünlerinin atmosfere verildiği bacalar en önemli hava kirliliği kaynaklarını oluşturmaktadır. 2. orman yangınları açık arazide hayvan ve bitki ölümlerinin bozunmasını kapsar.3.1. azot oksitler ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır. III. çeşitli tesislerde ve konutlarda kullanılan özellikle fosil yakıtlarından ortaya çıkan partikül. cam ve seramik fabrikaları.C. suni gübre fabrikaları.2. e) Kağıt ve Kağıt hamuru üretim tesisleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III. sudkostik fabrikaları. III. deniz ve hava taşıtlarında mazot. Sabit Kaynaklar: Katı. is. hava taşıtlarının egzozlarıdır. g) Atıkların bertaraf edildiği tesisleri. çimento fabrikaları. petrokimya tesisleri.hurda demir işlenmesi. benzin veya jet yakıtı gibi yakıtlar tüketilmekte ve taşıtların egzozlarından atmosfere verilen hava kirleticiler. b) Metalurjik İşlemler: Demir-Çelik üretimi.4. III. 50 . h) Nükleer işlemler vb olarak sayılabilir. soda. ulaşım araçlarından kaynaklanan egzoz gazlarının atmosfere verilmesi. Doğal Kaynaklar Volkan faaliyetleri. kireç. Kara. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği Kalkınmanın ana sektörlerinden birisi olan sanayi ile çevre arasında çok yönlü ve birbirini etkileyen çok sıkı bir ilişki olup. katı. Önemli derecede hava kirliliğine neden olan endüstriyel kaynaklar şunlardır: a) Minerallerin İşlenmesi: Kömür üretimi. Hava Kirliliği Hava kirlenmesi genel anlamda. sıvı.2. sanayi kuruluşlarında meydana gelen emisyonların yeteri kadar önlem alınmadan atmosfere bırakılması. insanların kullanımına sunabilmek için gereken süreçler sonucunda oluşurlar. halojenler. dökümhaneler.4.2. sıvı ve gaz yakıtların yakılmasıyla oluşan yanma ürünlerinin benzerleridir. gaz yakıtların yakılması ile veya herhangi bir üretim prosesi esnasında oluşan kirleticilerin bir baca yoluyla atmosfere emisyonun yayıldığı kaynakları içermektedir.

yakıtların. esas itibariyle 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile getirilmiştir. insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak.C. sanayiden kaynaklanan atık gazların yeterli teknik tedbirler alınmadan atmosfere salınması. kullanılması. Demir-Çelik Sanayi. tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi tetkik ve tespiti ile. çevre açısından uygun teknolojilerin kullanılmaması. tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin. giderek kaynakların tahribine. 51 . Gübre Sanayi. buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak. Selüloz ve Kağıt Sanayi. Endüstriyel kirliliğin önlenmesini 2 bölümde inceleyebiliriz. Şeker Sanayi. sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is. Bunun yanında sanayi tesislerinin yer seçiminin yanlış yapılması. Bu Yönetmeliğin amacı. izin. Türkiye'de endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler. Deri Sanayi. Lastik Sanayi vb. çevrenin hızla kirlenmesine ve sanayi sektöründen beklenen yararların giderek azalmasına neden olmaktadır.T. Ancak Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği ile ilgili olarak esas düzenleme 7 Ekim 2004 tarihi ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği” ile yeniden belirlenmiştir. Sanayi tesisleri kurulurken yer seçiminde sadece ekonomik kolaylıklar açısından özendirici faktörlere ağırlık verilmesi de hava kirliliğinin olumsuz etkilerini artırmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacına ulaşmak için. Petrokimya Entegre Tesisleri. depolanması ve taşınmasına ilişkin esasları kapsamak olarak belirlenmiştir. tesislerin. gaz. duman. Enerji Üretimi (Termik Santrallar). ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi. Hava Kirliliğine neden olan bazı önemli sanayi sektörlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Petrol Rafinerileri. Kimya Sanayi ve Tarımsal Mücadele İlaçları. Taş-Toprak Sanayi. toz. Çimento Sanayi. hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. şartlı ve kısmi izin başvuruları. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI çevre koruma açısından önlemler alınmadığı ve uygun teknolojiler kullanılmadığı takdirde çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran bir kirlilik sorunu ortaya çıkmakta. ekonomik ömrünü dolduran tesislerin çalıştırılmaya devam edilmesi de hava kirliliğine önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Tekstil Sanayi.

Sübvansiyonlar.2. Hava kalitesi hedeflerinin dolayısıyla bir bölgede uygulanacak kirlenme kontrolü stratejisinin yine bölge özellikleri dikkate alınarak yapılması gerekir.4. . Örneğin belirli kaynaklara sahip bir bölgede oluşacak kirlenme bu bölgenin meteorolojik koşullarına bağlı olacaktır. Doğrudan Önleme Stratejileri a) Hava ve su için standartlar geliştirilmesi.3. III. radikal girişimler ile sonuç alınamaz.2. 52 . hava kalitesinin sınır değerlerin altında kalacağı anlamına gelmez.4.2. III.2.İzleme ve denetleme. Koruyucu Önleme Stratejileri . Destekleyici Önleme Stratejileri .T. b) İlgili mevzuat çerçevesinde belirtilmiş emisyon standartlarına uyulması. Önemli olan bütün parametrelerin kontrolüdür.2.2. Örneğin bir Ankara ile Antalya'nın hava kalitesi hedefleri farklı olacak buna bağlı olarak kirlenme kontrolü planları saptanacaktır.2.2.C. c) Hava Kalitesinin Korunması ile ilgili genel anlamdaki düzenlemeleri örneğin Türkiye'deki Hava Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliği sadece havada izin verilebilen kirletici konsantrasyonlarını (standartlar) ve kirletici kaynaklarda alınacak önlemlerin esaslarını tanımlar.2.Arazi kullanım planlaması . Dolaylı Önleme Stratejisi . Önlemlerin planlanmasında önemli olan husus hava kalitesinin bir bütün olarak ele alınmasıdır.4.Kirletici harcı. Endüstriyel Kirliliğin Kontrolünde Kamunun Alması Gereken Etkin Önlemleri III. Bu nedenle hava kirlenmesi sorunu bölge ölçeğinde ele alınması gereken bir sorundur. .2. f) Hava kirlenmesinin önlenmesinde hiçbir zaman plansız. -Araştırma.4.İzin ve ruhsatlar. d) Hava kalitesi standartlarından yola çıkılarak ve hava kalitesi hedefleri dikkate alınarak belirlenir. III.4. Sorunun çözümü yönetmelikteki genel prensipler çerçevesinde bölge üzerinde yapılacak değerlendirme ve yaptırımları gerektirir.2.1. Bu hiçbir zaman yönetmelikte belirtilen önlemlerin alınması ile bir bölgede hava kirlenmesi sorununun çözüleceği. Değerlendirmelerde bölge dışından gelebilecek kirleticiler de göz önüne alınır. Havadaki kirleticilerin bazılarının veya çoğunun standart değerlerine getirilmesi bir anlam taşımaz. eğitim ve ikna çalışmaları.4. e) Hava kirlenmesini oluşturan çok sayıda faktör ve bu faktörlerle ilgili düzenlemeler ancak belirli bir bölge için tanımlanabilir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI III.

Para cezaları.Hapis cezaları. III.Çalışmadan alıkoyma cezaları. . III.2. karbon monoksit (CO).C. Düzeltici. atıkların arıtılması (Baca gazı arıtma sistemlerinin uygulanması) Genel. azot oksitleri (NOx) ve kurşundur. . . Benzinli ve dizel taşıtların çıkardığı egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin.4.2. 53 . .3. . . . kurşun emisyonlarının % 100' ünden özellikle motorlu taşıt egzoz gazları sorumludur. . Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği ve Önlenmesine Yönelik Tedbirler Kentlerde ısınmadan kaynaklanan kirlilik kadar nüfus ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak artan motorlu taşıtların neden olduğu zararlı egzoz gazları da önlem alınması gereken önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.4.Tesislerin yakma ünitelerinde vasıflı yakıtların kullanılması.5.Endüstriyel Kirliliğin Kontrolünde Tesis Yetkililerinin Alması gerekli Tedbirler Koruyucu.Ortak arıtma tesisleri kurmak. atmosfere atık gaz emisyonu yayan diğer kirletici kaynaklara göre çok daha büyük zararlara yol açmaktadırlar. özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olduğu büyük kent merkezlerinde çevreye verdiği zararlar çok daha fazla olmaktadır.Atıkların değerlendirilmesi.Cezalandırıcı Önleme Stratejileri . Motorlu kara taşıt araçlarında egzoz gazı çıkışları yer seviyesine çok yakın olduğundan.4.2.Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojilerin kullanılması.T. Bunlardan birincisi. dizel araçların egzoz gazlarından çıkan.Temiz yakıt ve hammadde. İkincisi ise. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .Yeterli yükseklikte bacaların inşası.Kamuya dava açma hakkı tanınması. III. benzinli araçların egzoz gazlarından çıkan yanmamış hidrokarbonlar (HC).Sağlıklı yer seçimi.Atıkların düzenli ve sağlıklı boşaltımı. Egzoz kaynaklı kirleticiler iki grupta toplanabilir. Bu emisyonlar canlıların solunum yollarında ve kanda çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmektedir. .Endüstri sigortası. . . . Genellikle kent merkezlerindeki karbon monoksit (CO) emisyonlarının % 70-90' nından azot oksit (NO) emisyonlarının % 40-70'inden hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık % 50'sinden ve şehirlerde.2.Az atıklı ve atıksız teknolojilerin seçilmesi.4.

dizel araçlar da SO2 ve NOx emisyonlarını daha fazla atmosfere vermektedir Herhangi bir önlem alınmamış dizel motoru. . Fotosentez bitkilerin.C. bahçe vb) mümkün olduğu kadar trafiğin yoğun olduğu caddelerden uzak yerlerde planlanması ve yapılması.Egzoz kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı büyük kent merkezlerinde. Ancak. . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI partiküller madde. benzin motorlarında daha etkili bir şekilde azaltılabilmektedir.Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park.2. III. . benzin motoruna kıyasla daha az çevre kirliliği yaratmaktadır. 54 .Motorlu taşıtlarda egzoz kirliliğini en aza indirecek katalitik konvertör gibi teknik ekipmanların ülkemizde de uygulamaya konulmasının temini ve teşviki ve bu uygulamaya paralel olarak katalitik konvertör ile teçhiz edilmiş araçların kullanması zorunlu olan kurşunsuz benzinin yurt sathında dağıtımının yaygınlaştırılması. gerekli koruma ve kirliliği azaltıcı tedbirlerin bir an önce alınmasının sağlanması. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Kirliliğini Önleyici Tedbirler . III.Gelişmiş ülkelerin uygulamakta olduğu insan ve çevre sağlığını koruyan standartların düzenli izlenmesi ve ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılarak kendi iç mevzuatımıza uyumun sağlanması."Çok kirletenden çok. trafik sinyalizasyonlarının sürekli trafik akışını engelleyecek şekilde yanlış planlanması sebebiyle motorlu taşıtların trafikte çok beklemesi sonucu oluşan egzoz kirliliğinin azaltılması için trafik ışıklarının senkronize olarak yeniden düzenlenmesi. Ancak gerekli önlemler alındığında çevre kirliliği.Motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirliliğin tespiti ve izlenmesi ile insan ve çevre sağlığına getirdiği zararların tespit edilerek. .4. benzinli araçlara göre daha az CO ve HC emisyonları vermektedir. yanmamış hidrokarbonlar (HC). . çift plaka uygulaması gibi).T. Bu rezervler. Dizel motorlar. az kirletenden az vergi alınması" prensibinden hareketle gerekli düzenlemelerinin yapılması.Kış sezonunda konutların ısıtılması sebebiyle artan hava kirliliğine egzoz kirliliğinin katkısını azaltıcı önlemlerin alınması (tek. doğanın yenilenmesi bu iki sürecin karşılıklı etkileşimi ile mümkün olmaktadır.5. azot oksitler (NOx) ve kükürt dioksittir. Hava Kirliliğinin Çevre Üzerindeki Etkileri Dünyamız belli bir oksijen ve karbon rezervine sahiptir. karbon monoksit (CO). . Bu nedenle taşıt araçlarındaki çevre kirliliği önleme çalışmaları daha çok benzin motorlu araçlarda yoğunlaştırılmalıdır.Motorlu taşıtlarda üretim aşamasında alınacak tedbirlerin yanısıra halen trafikte seyreden eski teknoloji ile üretilmiş araçların düzenli bakıma ve denetime tabi tutulması gibi önlemler alınmalıdır. fotosentez ve yanma süreçleri üzerinden kendi kendilerini sürekli yenilemekte ve böylelikle dünyanın doğal dengesi korunmaktadır. biyolojik yanma ise canlıların varlıklarını sürdürmelerinde temel süreçler olup. .3.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

a. Küresel Etkileri: Hava kirliliğinin başlıca küresel etkileri; atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun artması ile dünyanın ısınması ve koruyucu ozon tabakasının tahribatı ile dünyamızın aşırı biçimde zararlı mor ötesi ışınların (UV-B) etkisi altına girmesi olarak özetlenebilir. Sera etkisi olarak tanımlanan bu ısınma olgusundaki en büyük pay CO2'e aittir. Bir yandan aşırı yakıt kullanımı sonucu CO2 oluşumunun hızlı bir biçimde artması diğer yandan ormanların ve bitki örtüsünün tahribatı ile (yangınlar, tarıma açılma, asit yağmurları vb.) oluşan bu CO2'in fotosentez süreci ile işlenmemesi, atmosferde CO2 konsantrasyonunun giderek artmasına yol açmaktadır. Bu sıcaklık artışı, dünya ikliminin değişmesine, kutuplardaki buzulların erimesi sonucu deniz düzeylerinin yükselmesine geniş tarım alanlarının sular altında kalmasına ve diğer birçok çevre sorununun oluşmasına neden olacaktır. Sera etkisinin azalması, fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını, enerji tasarrufuna gidilmesini, enerji alt yapısında yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji kullanımının artırılmasını gerektirmektedir. Ozon tabakasının delinmesinde etken olan kloroflorokarbon bileşikleri emisyonlarının azaltılması yönünde uluslararası düzeyde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. b. İnsanlar Üzerine Etkisi: Yapılan araştırmalar, hava kirliliğinin kronik bronşit, nefes darlığı, amfizem ve akciğer kanseri gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabildiğini göstermiştir. Hava kirliliğinin zararlı etkileri özellikle çocukların gelişimi üzerinde etkili olmaktadır. Bunların dışında hava kirliliği insanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşturmakta, enfeksiyona karşı vücut direncini azaltmakta ve çeşitli hastalıkların iyileşmesi gecikmektedir. c. Bitkiler Üzerine Etkileri: Hava kirlenmesi bitkiler üzerine genel olarak üç şekilde olumsuz etki yapmaktadır. 1 ) Yaprak dokularının tahrip olması, 2) Yaprakların sararması veya başka renklere değişerek yeşilliğini kaybetmesi, 3) Büyümenin yavaşlaması. Hava kirlenmesinden yem bitkileri, süs bitkileri ve yenebilen sebzeler büyük ölçüde etkilenmektedir. Büyüme yavaşlar, meyveler küçülür ve besin değeri düşer, çiçekler tahrip olur. Bitkiler üzerinde en tehlikeli etki civardaki fabrikalardan atmosfere verilen kükürt dioksit tarafından meydana getirilir. Kükürt dioksit yonca, pamuk, buğday ve elma türlerine çok etki eder. 0.3 ppm konsantrasyonuna 8 saat maruz kalan bitkiler büyük hasar görürler. Çayır ve çam kozalarına, florürler önemli etki yapmaktadır. Ozon 0.15 ppm konsantrasyonunda domates, patates, tütün, benekli fasulye ve ıspanak gibi bitkilere zarar vermektedir. d. Hayvanlar Üzerine Etkileri: Bilindiği gibi hava kirlenmesi insanların yanı sıra hayvanların sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Geçmişte kaza ile meydana gelen büyük hava kirlenmesi vakaları kirleticilerin hayvanları öldürebileceğini doğrulamaktadır. Kronik zehirlenmeler genel olarak yem bitkilerinde absorbe edilen kirleticilerden ileri gelmektedir. Çiftlik hayvanlarına en çok etki eden ve öteden beri bilinen kirletici florürlerdir. Çiftlik hayvanlarından özellikle sığır ve koyunlar florürden çok etkilenmektedir. Bilhassa florüre maruz kalan hayvanlarda diş hastalıkları görülmektedir.

55

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

e. Eşyalar Üzerine Etkileri: Hava kirlenmesinin eşyalar üzerindeki en çok bilinen etkisi bina cephelerinde, kumaşlar ve diğer eşyalar üzerinde lekeler oluşturmasıdır. Yüzeyler üzerine 0.3 mikron büyüklüğündeki smogların birikmesi neticesinde söz konusu bozulma ve lekeler meydana gelmekte ve zamanla bu birikme yüzeyini tahrip ederek, rengini değiştirmesine neden olmaktadır. Hava kirlenmesinin malzemelere olan bir diğer etkisi korozyonu hızlandırmasıdır. Ozon kauçuk ve lastik malzeme üzerine son derece zararlı etki yapmaktadır. Nemli havalarda kurşunla reaksiyona girerek kurşun sülfür oluşturmaktadır. Hava kirleticilerinin diğer bir etkisi de görüş mesafesini azaltmasıdır. Çapları 0.3-0.6 mikron arasında değişen partiküller görüşü son derece güçleştirmektedir . f. Sinerjistik Etkileri: Hava kirlenmesinin etkileri incelenirken kompleks faktörler ile birlikte tesir etmelerinin gözönünde bulundurulması gerekir. Bunun en yaygın örneği" sinerji" olarak bilinen olaydır. Sinerjistik etki, ortamdaki diğer kimyasal maddelerin varlığından etkilenir. İki kirleticinin beraberce meydana getirdikleri tesir, kirleticilerin ayrı ayrı sebep olacakları etkiden çok farklıdır. Mesela yalnız başına bronşlara tesir eden S02 ortamda aerosolerın bulunması halinde yüzeyinde absorbe edilerek akciğerlerin pulmonari zarlarına kadar gider ve orada yerleşip hava torbacıklarının tahribine sebep olur. III.4.Türkiye’de Yürütülmekte Olan Hava Kirliliği Ölçüm ve İzleme Faaliyetleri Yurdumuzda hava kirliliğini belirleme çalışmaları ilk kez 1962 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ankara’da başlatılmıştır. Ölçümler Ankara’da 1987 yılına kadar yarı otomatik cihazlarla sürdürülmüş ancak 1987 yılından sonra tam otomatik cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda Ankara ve Balıkesir’de tam otomatik cihazlar kullanılmaktadır. Ankara’nın hava kirliliğini izleme faaliyetlerine paralel olarak 1983 yılından itibaren ölçümler ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ölçüm cihazları ile bugün yurt çapında 72 il merkezinde toplam 199 adet ölçüm cihazı ile bir yıl boyu hava kirliliği seviyesi (SO2 ve partikül madde olarak) ölçülmektedir. Hava kirliliği ölçümleri yıl boyu devam etmekle birlikte harita ve tablolarımız kış (Ekim-Mart) 6 aylık döneme ait olup, bunların tespiti yapılırken önce saatlik ortalama değerleri kaydedilmekte, bu değerlerin aritmetik ortalaması alınarak günlük ortalama değerler tespit edilmekte ve bunlardan da aylık ortalama değerler bulunmaktadır. Hava kirliliği ölçümleri ile ilgili olarak bugün 26 kimyasal ve fiziksel parametre ölçülmektedir. SO2 ve PM kadar önemli kurşun sülfür, azot oksitler, karbon monoksit vs gibi diğer parametrelerin ölçümü henüz söz konusu değildir. Yalnız 1994 yılında Ankara’da NOX parametresinin ölçümüne başlanmıştır. Sağlık Bakanlığının Hava Kirliliği Ölçüm faaliyetleri Tablo:III.2.2.’de Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdüren İllerin listesi ise Tablo:III.2.3’de verilmektedir. Türkiye’de İller itibariyle hava kirliliğinin 1995-1996 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.4 ve Harita:III.2.1’de, 1996-1997 kış dönemi ortalama değerleri Tablo: III.2.5 ve Harita:III.2.2’de 1997-1998 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.6 ve Harita:III.2.3’da, 1998-1999 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.7 ve
56

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Harita:III.2.4’de, 1999-2000 kış dönemi ortalama değerleri Tablo:III.2.8 ve Harita:III.2.5’de verilmektedir. Hava Kirliliği Haritalarına ulaşmak için linki tıklayınız.
Tablo:III.2.2. Sağlık Bakanlığı’nın Hava Kirliliği Ölçüm Faaliyetleri
Yarı Otomatik Karbondioksit ve Partikül Madde Ölçüm Cihazları Adedi Yarı Otomatik Karbondioksit ve Partikül Madde Ölçüm Cihazlarının Bulunduğu İl Sayısı Hava Kirliliği Ölçüm ve Kontrolünde Hizmet Veren Teknik Personel Adedi Ankara’da bulunan Tam ve Yarı Otomatik SO2 ve PM Ölçüm Cihazı Adedi Ankara’da bulunan Tam Otomatik SO2, PM ve Meteorolojik Parametreler Ölçüm Cihazı Adedi :199 :72 : 165* : 16 : 42

Ankara’da bulunan NOx Parametresi Ölçüm Cihazı Adedi :3 SO2, Hidrojensülfür, Toplam Kükürt, Toz, Total Hidrokarbonlar, Ozon Azotoksitler, Karbonmonoksit Kirleticilerini, Rüzgar Hızı, Yönü, Sıcaklık , Nispi Nem gibi Meteorolojik parametreleri Otomatik Olarak Ölçebilen Gezici Ölçüm Taşıtı Adedi Yanma Kaynaklı Hava Kirleticilerini Ölçebilen Baca Gazı Analiz Adedi *Ankara Hariç Kaynak: Sağlık Bakanlığı, 2001. Tablo:III.2.3 Yarı Otomatik Cihazlarla Hava Kalitesi Ölçümü Sürdürülen İller Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 İl veya İlçe Merkezi Sıra No Adana 28 Adıyaman 29 Afyon 30 Ağrı 31 Amasya 32 Ankara 33 Antalya 34 Artvin 35 Aydın 36 Balıkesir 37 Bilecik 38 Bingöl 39 Bitlis 40 Bolu 41 Burdur 42 Bursa 43 Çanakkale ve Çan 44 Çankırı 45 Çorum 46 Denizli 47 Diyarbakır 48 Edirne 49 Elazığ 50 Erzincan 51 Erzurum 52 Eskişehir 53 Gaziantep 54 (*) Ölçüm Cihazı Bulunmayan İller Kaynak: Sağlık Bakanlığı,2001. İl veya İlçe Merkezi Giresun Gümüşhane Hakkari * Hatay Isparta İçel İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Sıra No 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 İl veya İlçe Merkezi Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Şırnak* Batman* Bartın* Ardahan* Iğdır* Yalova* Karabük Kilis* Osmaniye* Düzce :--: ---

57

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.4. 1995-1996 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri
Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) 44 172 128 .. 97 78 54 50 171 63 179 73 79 91 37 135 44 65 147 115 68 132 106 151 289 34 83 141 95 139 80 67 173 .. 135 102 .. PM (µg/m3) 35 100 122 .. 49 84 74 54 71 35 51 51 75 60 .. 61 48 32 33 34 36 76 103 151 46 36 90 99 78 85 72 59 62 .. 97 102 .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 81 140 44 155 119 38 79 71 189 226 95 93 125 110 .. .. 107 71 49 42 81 116 93 36 31 130 .. 159 70 48 123 170 86 84 .. 184 58 41 155 73 .. 47 PM (µg/m3) .. 57 88 42 66 81 36 42 44 71 81 67 66 116 84 .. .. 84 29 26 59 125 90 33 48 17 86 .. 121 78

Kaynak: DİE, Çevre İstatistikleri, 1996.

58

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.5. 1996-1997 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) 48 171 143 .. .. 69 57 37 240 73 174 70 76 81 37 171 94 83 261 112 68 105 95 110 154 43 75 142 96 133 69 65 151 .. 110 83 .. PM (µg/m3) 31 97 138 .. .. 87 74 46 70 42 61 62 63 60 62 63 27 28 36 37 81 82 89 111 38 35 78 75 71 78 62 61 64 .. 84 73 .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 107 145 42 177 74 31 33 27 157 .. 76 78 138 .. 238 .. 87 81 88 43 54 211 70 .. 23 148 53 124 54 .. 124 123 101 72 160 145 PM (µg/m3 ) .. 101 98 40 62 102 39 27 46 50 .. 53 61 110 .. 46 .. 50 21 35 55 119 142 31 .. 21 117 44 116 57 79 48 141 57 91 33

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 1997.

59

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.6. 1997-1998 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri

Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama)

SO2 (µg/m3) .. 101 98 40 62 102 39 27 46 50 .. 53 61 110 .. 46 .. 50 21 35 55 119 142 31 .. 21 117 44 116 57 79 48 141 57 91 33

PM (µg/m3) 33 102 133 139 76 80 81 37 86 39 52 49 .. 48 56 66 58 39 24 .. 78 89 115 122 35 36 .. 100 67 .. 65 74 58 .. 77 29 ..

Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale

SO2 (µg/m3) 55 48 160 36 .. 80 20 41 38 116 252 58 68 126 .. 191 .. 71 107 78 43 43 157 62 35 26 147 .. 104 .. .. .. 364 108 48 .. 58

PM (µg/m3) 64 79 111 35 .. 88 35 42 52 91 85 38 66 107 .. .. .. 36 25 27 48 98 44 27 47 23 124 .. 75 .. .. 117 166 32 .. 40

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 1998.

60

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.7. 1998-1999 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri

Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama)

SO2 (µg/m3) .. 187 149 155 112 37 68 62 163 54 79 63 74 68 38 118 81 .. 144 301 67 59 130 111 210 48 .. 149 63 .. 74 56 .. 118 64 67 63

PM (µg/m3) .. 119 146 112 68 62 101 38 42 30 33 46 71 50 31 77 44 .. 24 .. 99 77 101 112 31 32 .. 61 60 .. 62 57 88 110 68 .. 18

Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale

SO2 (µg/m3) 57 47 157 36 116 54 19 41 31 237 277 79 90 129 31 131 190 71 70 56 .. 34 118 53 20 23 86 72 89 .. .. 165 181 90 71 .. 96

PM (µg/m3) .. 55 107 34 63 61 19 32 35 76 72 38 78 103 26 44 37 27 23 22 .. 66 74 25 28 15 102 25 69 .. 63 35 132 66 .. 26

Kaynak DİE Çevre İstatistikleri, 1999.

61

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: III.2.8. 1999-2000 Kış (Ekim-Mart) Dönemi 6 Aylık SO2 ve PM Ortalama Ölçüm Değerleri Sıra No: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 İl veya İlçe Merkezleri Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik (Merkez) Bilecik (Bozüyük) Bingöl Bitlis Bolu (Merkez) Düzce Burdur Bursa (Merkez) Bursa (İnegöl) Çanakkale (Merkez) Çanakkale (Çan) Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay (İskenderun) Isparta İçel İstanbul İzmir (Merkez) İzmir (Bergama) SO2 (µg/m3) .. 168 119 120 .. 66 68 70 137 52 122 90 77 35 .. 105 76 71 127 .. 46 .. 148 110 120 84 .. .. 57 117 68 71 93 .. 57 .. .. PM (µg/m3) .. 101 113 77 .. 84 100 39 41 32 39 64 65 34 .. 76 58 24 26 .. 73 .. 98 111 25 57 .. .. 63 72 56 70 98 .. 63 .. .. Sıra No: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 İl veya İlçe Merkezleri İzmir (Ödemiş) Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli (Merkez) Kocaeli (Gebze) Kocaeli (Gölcük) Kocaeli (Körfez) Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla (Merkez) Muğla (Yatağan) Nevşehir Niğde (Merkez) Niğde (Bor) Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Kırıkkale SO2 (µg/m3) .. 40 132 41 145 .. .. .. .. 112 347 89 88 119 .. .. .. 52 115 139 46 53 .. 41 34 35 103 80 .. .. .. 155 145 81 62 .. 106 PM (µg/m3) .. 58 129 40 61 .. .. .. .. 102 118 37 93 88 .. .. .. 18 36 41 53 82 .. 27 43 25 130 21 .. .. 65 31 126 62 .. 38

Kaynak: DİE Çevre İstatistikleri, 2000.

Kaynaklar 1. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, 2.11.1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete. 2. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimya Mühendisliği Araştırma Bölümü, Hava Kirliliği Kaynakları ve Kontrolü, 1993. 3. T.C.Çevre Bakanlığı, ÇKÖK Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 2001. 4. DİE, Çevre İstatistikleri, 2000.

62

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV. SU
IV.1. AKARSU HAVZALARI Akarsu kaynakları havza boyutunda bir bütün oluşturduğundan bu alandaki çalışmalar, havza temeline göre yapılmaktadır. Ülkemiz genel olarak 26 akarsu havzasına ayrılmış bulunmaktadır. 6200 Sayılı Kanun ile 1953 yılında kurulmuş bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ülke düzeyine yayılmış bulunan 26 Bölge Müdürlüğü, bunlara bağlı 80 adet Şube Müdürlüğü ve 19 adet Sondaj Şube Müdürlüğü ile su kaynaklarımızı geliştirmekle görevli en büyük kamu kuruluşlarımızdan birisidir. Son yıllarda bazı yörelerimizdeki su kaynaklarında görülen kirlenmeler nedeniyle su ile ilgili tüm projelerde yalnızca suyun sağlanmasının yeterli olmadığı, suyun belirli bir kalitede olması ve bu kalitenin sürekli izlenmesi gerektiğinden DSİ Genel Müdürlüğü ülke çapında su kalitesi ve kaynakları ile ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla örgütlenmesini de bu yönde geliştirmiştir. Su kalitesi izleme çalışmaları 1979 yılında 6 Bölge Müdürlüğü’nde, 1982 yılında 14 Bölge Müdürlüğü’nde ve 1986 yılında 17 Bölge Müdürlüğü’nde yapılması planlanarak ülke genelinde kalite ağının kurulması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalarla ilgili 1979-1982 ve 1983-1984 yıllarına ait su kalitesi gözlem yıllıkları yayımlanmıştır. Tüm akarsularımıza ait kalite gözlem verileri bulunmadığı için çalışmaları tamamlanan nehir ve ırmaklarla ilgili bir kısım kirlilik haritaları hazırlanmıştır. Ancak bu konuda yoğun çalışmalar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, gerekli kalite gözlem bilgileri elde edildiğinde diğer akarsu havzaları bazında kirlilik haritaları hazırlanabilecektir. IV.1.1. Türkiye’nin Akarsu Potansiyeli ve Su Kirliliği Yurdumuz akarsuyu bol olan ülkeler arasında sayılmaktadır. Ancak hızla kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkemizde, akarsularımız, göl ve denizlerimizle diğer tüm su kaynaklarımızda görülen kirlenmenin önemi; büyüyen şehirlerin içme suyu ve gelişen endüstrinin su talebini karşılamak durumunda kalacağı düşünüldüğünde, bir kat daha artmaktadır. Kişi başına düşen kullanabilir suyumuz 1735 m3;, su potansiyeli ise 3690 m3civarındadır. Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir su varlığı bakımından diğer bazı ülkeler ve dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında su sıkıntısı bulunan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir (Tablo: IV.1.1). Devlet İstatistik Enstitüsü 2025 yılı için nüfusumuzun yaklaşık 80 milyon olacağını öngörmüştür. Bu durumda 2025 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1.300 m3’e düşeceği söylenebilir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisiyle su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Ayrıca tüm bu tahminler mevcut kaynakların 25 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynaklarını çok iyi koruyup, akılcı kullanması gerekmektedir.

63

735 Suriye 1. Bu da yılda ortalama 501 milyar m3 suya karşılık gelmektedir. Zirai mücadele ilaçları (Pestisid) ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Yayın No: DPT: 2555. sanayi (% 8) şeklinde olan sıralama.1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Bazı Ülkeler ve Kıtaların Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Potansiyeli Kişi başına düşen su miktarı (yıl / m3 ) Irak 2. yeraltı suyunda.000 Batı Avrupa Ortalaması 5.2. 6 milyar m3 ’ ü ise yeraltı suyundan karşılanmaktadır.600 22.9 milyar m3 suyun 32.000 Afrika Ortalaması 7.466 4. Türkiye’de 2000 Yılına Kadar Fiili Su Tüketiminin Gelişimi Su Kullanımı Sulama İçme-Kullanma % Tüketilen % Tüketilen (milyon m3) (milyon m3) 30. Bazı Ülkeler ve Kıtalar Ortalaması Ülkemizde yıllık yağış ortalaması 643 mm’dir. Yayın No: DPT: 2555. 2.141 17 31. Şehirleşme . toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden olduğu ve hızlı bir şekilde çevrenin tahribine yol açtığı bilinmektedir.000 Dünya Ortalaması 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı.600 Kaynak: DPT.900 29. VIII.939 73 5. Nüfus artışı. Sanayileşme. 64 .T.400 15 Kaynak: DPT. Tablo IV.016 72 5.2. 3.1. Türkiye’de Su Kirliliğine Etki Eden Sebepler Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar. Gerçekte sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü belki diğer tüm faktörlerden çok daha fazladır. IV. sanayi (% 24) şeklinde gerçekleşmiş bulunmaktadır.1.C.500 75 6.600 22.000 Güney Amerika Ortalaması 23. VIII. ÖİK:571. 4. ÖİK:571.kullanma (% 10).000 31.100 Yıl 1990 1992 1998 2000 % 11 11 10 10 Ülkemizde 1998 yılı itibariyle tüketilen 38.1.443 3. 1.200 75 5. Ülkemizde özellikle sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak yine su kirliliğine bağlı.000 4.300 Türkiye 1.020 Lübnan 1.200 Asya Ortalaması 3. sulama (% 37). içme-kullanma (% 39).700 15 42. Toplam Su Kullanımı (milyon m3) Endüstri Tüketilen (milyon m3) 3.195 16 38.2. içme.9 milyar m3’ ü yerüstü suyundan. Yerüstü suyundan tüketim miktarına göre sulama (% 82). Türkiye’de 1990-2000 yıllarını kapsayan 11 yıllık dönemde çeşitli amaçlar için fiili su kullanımlarının gelişimi Tablo:IV1.’de verilmiştir.

DSİ. ÖİK: 571. Akarsuya verilen kirleticilerin seyreltilmesi ve taşıma üzerinde sonuç açısından önemli bir etken. : Az kirlenmiş su. akarsuyun debisidir.Sınıf : Yüksek kaliteli su. IV. 65 . DSİ Haritalı İstatistik Bülteni. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Evsel. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ayrıca sanayileşme hareketleri ile şehirlere göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz kentleşmeye sebep olmuştur. 4 ana sınıfa ayrılmıştır. ülkemizin 26 Akarsu Havzasına ayrılmış olduğu görülecektir.T. Akarsu Kirlilik Sınıfları Sağlıklı temiz bir akarsuda bitki ve hayvan gelişimiyle ilgili olarak ekolojik bir denge bulunduğu bilinen bir gerçektir. endüstriyel ve tarımsal kirlenme bu dengenin değişmesine neden olur. Kaynaklar 1. 2.C. Buna göre. DPT. Türkiye Akarsu Havzaları Haritası. Yani bir akarsuyun debisi suyun kalitesi ve kirlilik toleransı açısından oldukça önemlidir.Sınıf III. : Kirli su. Sınıf IV. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıtaiçi yüzeysel su kategorisine göre akarsular. Harita IV.1.1. Yayın No: DPT:2555.2004. : Çok kirlenmiş su olarak tanımlanmaktadır. VIII. I. Türkiye Akarsu Havzaları Haritası incelendiğinde.3. 3. 1999.Sınıf II.

1990 yılında 30. Alıcı ortamlara göre su kirliliği dörde ayrılır. Ayrıca. genel kullanma suyu % 17. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak da yine su kirliliğine bağlı.2. yurdumuzda da suya olan ihtiyacın artacağı hatta bazı bölgelerde aşırı su sıkıntısı çekileceği tahmin edilmektedir. komşu ülkelerden doğan akarsular ile yılda 7 milyar m3 suyun ülkemiz su potansiyeline dahil olduğu göz önünde bulundurulduğunda. kapalı havzalardaki göllere boşalmak suretiyle akışa geçtiği kabul edilmektedir. nüfus artışı. Resmi tahminlere göre. 66 . Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanım Durumu ile ilgili bilgiler Şekil: IV. toplam su kullanımının % 17’sini oluşturmaktadır. sulama % 72 sanayi ve soğutma suyu olarak % 11 seviyesindedir. 186 milyar m3’ünün ise çeşitli büyüklükteki akarsular aracılığıyla denizlere.2. Bu nedenlerle ülkemizin su kaynaklarının geliştirilip çok iyi korunması büyük önem taşımaktadır. sanayileşme. 2000’li yıllarda dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi. zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. toplam yenilenebilir tatlı su potansiyelimiz brüt 243 milyar m3 olmaktadır. Yeraltı suları toplam kaynakların küçük bir kısmını (% 8) oluştururken.1.C.1’de verilmektedir. bu kaynakların geliştirilmesi sonucunda toplam su kaynaklarının yıllık ortalamasının % 47’si olan 110 milyar m3 kullanılabilir su elde edilmektedir. kentleşme. Ülkemizin su kaynağı potansiyelinin zamana ve yere göre dağılımı bütün alanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için büyük yatırımlar yapılmasını gerektirmektedir. Beş Yıllık Kalkınma Planı verilerine göre.2. VIII. 2. 1990’da kişi başına kullanım 420 m3 olmuştur ve başlıca kullanım. SU KİRLİLİĞİ IV. Türkiye’de Su Kirliliğine Etki Eden Nedenler Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. Zirai mücadele için kullanılan ilaçlamalarda havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika atıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonucunda su kaynaklarımız pestisidlerle kirlenmektedir.6 milyar m3 ve 2000 yılında ise yaklaşık 45 milyar m3 su tüketilmiştir.2. 41 milyar m3’ünün yüzeyden sızmalar suretiyle yeraltı suyu rezervlerini beslediği.T. toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden olduğu ve doğa tahribine yol açtığı bilinmektedir. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır. Ayrıca sanayileşme hareketleri ile kente göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz yapılaşmaya sebep olmaktadır. Diğer yandan. kimyasal gübrelerin bilinçsizce ve aşırı kullanımı da zaman içinde toprağı çoraklaştırmakta ve yine doğal çevrim ile gerek su kirlenmesi ve gerekse diğer etkileri ile olumsuzluklar yaratmaktadır. Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Kaynakların Korunması Yurdumuzda yıllık ortalama 501 milyar m3 yağmur suyunun 274 milyar m3’ünün toprak ve su yüzeylerinden ve bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri döndüğü. IV.

II ve III sınıfları için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel suları ifade eder. İleri veya uygun bir arıtma ile içme suyu temini. Alabalık dışında balık üretimi. aşağıdaki su ihtiyaçları için uygun olduğu kabul edilir. : Kirli su.3. : Çok kirlenmiş su.2. c. : Az kirlenmiş su. Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini. Sınıf II: Az Kirlenmiş Su a. Sınıf III: Kirlenmiş Su Gıda. Diğer amaçlar. d. f. Akarsu Kirliliği Sağlıklı bir akarsuda ekolojik denge bulunmaktadır. d. 67 . e. Alabalık üretimi. e. b. Sınıf I dışındaki diğer bütün kullanımlar. Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV : Yüksek kaliteli su. Sınıf I: Yüksek Kaliteli Su a. Yukarıda belirtilen kalite sınıflarına karşılık gelen suların. Rekreasyonel amaçlar.C. b. Teknik Usuller Tebliği’nde verilecek olan sulama suyu kalite sınırlarını sağlamak şartıyla sulama suyu olarak. tekstil gibi kaliteli su gerektiren endüstriler hariç olmak üzere uygun arıtmadan sonra endüstriyel su temininde kullanılır. Evsel ve endüstriyel kirlenme bu dengenin değişmesine neden olur. Akarsuya verilen kirleticilerin seyreltilmesi ve taşınımı üzerinde sonuç açısından oldukça önemlidir.T. Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı. Rekreasyonel amaçlar (yüzme gibi vücut teması gerektirenler dahil). Sınıf IV: Çok Kirlenmiş Su Yukarıda I. Buna göre. Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu temini. c. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kıtaiçi yüzeysel su kategorisine giren akarsular 4 ana sınıfa ayrılmıştır.

5 Milyar m3) Kullanılabilir (3. 2001.4 Milyar m3) Kullanılamaz (91. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Haritalı İstatistik Bülteni 1999 Verileri. Paris.C. 68 . Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanılabilir Durumu Kaynak: OECD. Türkiye Çevre Politikaları.1.2.3 Milyar m3) Kullanılamaz (3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Komşu Ülkelerden Gelen (7km3 ) Tüketilebilir 3km3 Yıllık Ortalama Yağış (501km3) Buharlaşma (274 km3) Yağıştan gelen akış (158km3) Yeraltı Suyu (41. 1992.6 Milyar m3) Kullanılamaz (29.7 Milyar m3) Toplam Kullanılabilir Su Kaynakları (110 Milyar m3) Şekil IV.1 Milyar m3) Kullanılabilir (95 Milyar m3) Kullanılabilir (11.T.

5 9.5 6.002 0.T.05 >20 >0. Toplam pestisit (mg/l) 0.2/l) 8 6 3 4.01 0. KOI (mg/l) 25 50 70 >70 2. Amonyum azotu (mg NH4/1) 0. Alüminyum (µg Ag/l) 0. Kobalt (mg Co/l) 10 20 200 >200 9. Nikel (µg Ni/l) 20 50 200 >200 10. Siyanür (toplam) (µg CN-/l) 10 50 100 >100 12. c) pH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsatrasyonu 0. e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 3000 µg/l’ye kadar düşürmek gerekebilir. Oksijen doygunluğu ( % ) 90 70 40 5. Demir (µg Fe/l) 300 1000 5000 >5000 16.02 0. Nitrat azotu (mg NO3/l) 5 10 20 10.16 0. Toplam çözünmüş madde (mg/l) 500 1500 5000 12. Renk ( Pt-Co birimi) 5 50 300 13. Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.01 0.5 30 6.01 0. Müneral yağlar ve türevleri ((mg/l) 0. Kurşun (µg Pb/l) 10 20 50 >50 4. Emulsifiye yağ ve greş (mg/l) 0. Baryum (µg Ba/l) 1000 2000 2000 >2000 20.65 11. Çözülmüş oksijen (mg 0. d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir. Selenyum (µg Se/l) 10 10 20 >20 19. Sodyum (mg Na+1) 125 125 250 B) Organik Parametreler 1.1 >0. Bakır (µg Cu/l) 20 50 200 >200 6.9 IV >30 6. Radyoaktivite (pCi/l) >10 10 10 1 Alfa aktivitesi >100 100 100 10 Beta aktivitesi D) Bakteriyolojik Parametreler 1. 4. 69 .3 0. Çinko (mg Zn/l) 200 500 2000 >2000 11.5 Su Kalite Sınıfları II III 25 6.0-9. Sülfür (µg S=/l) 2 2 10 >10 15.02 0.2. BOI (mg/l) 4 8 20 >20 3. Bor (µg B/1) 1000e 1000 1000e >1000 18. Civa (µg Hg/l) 0. Sıcaklık 0C) 2. Ph I 25 6. Fenolik maddeler (uçucu) (mg/l) 0.3 0. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri Su Kalite Parametreleri A) Fiziksel ve İnorganik –Kimyasal Parametreler 1.5 2 >2 2. Toplam fosfor (mg PO43/l) 0.02 mg NH3-N/l değerini geçmemelidir.5 >0.5-8.0-9.1998 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete .02 0.1 >0. Fekol koliform ( EMS/100 ml) 10 200 2000 >2000 2.1 C) İnorganik Kirlenme Parametreleri 1. Toplam Kjeldahl azotu (mg/l) 0.65 >5000 >300 >250 3.5 5 >5 5.5 7.9. Krom (toplam) (µg /Cr/l) 20 50 200 >200 7.1.1 0. Nitrit azotu /mg NO2/l) 0.05 9. Arsenik (µg As/l) 20 50 100 >100 5. Serbest Klor (µg Cl2/l) 10 10 50 >50 14. Klorür iyonu ( mg Cl/l) 25 200 400b 6.1 0.Krom (µg Cr+6/l) 20 50 >50 Ölçülemeyecek kadar az 8.05 0.1 8.02 0. Sülfat iyonu (mg SO4/l) 200 200 400 7.2c 1c 2c 8. Organik karbon (mg/l) 5 8 12 >12 4. b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir. Toplam koliform( EMS/100 ml) 100 20000 100000 >100000 a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir. Florür (mg F-/l) 1000 1500 2000 >2000 13.3 1 >1 21.5 1.0 dışında >3 40 >400 >400 >2 >0.Kadmiyum (µg Cd/l) 3 5 10 >10 3.5 >0. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:IV.C. Metilen mavisi aktif maddeleri MBAS (mg/l) 0. Mangan (µg Mn/l) 100 500 3000 >3000 17.001 0.2 1 >1.5-8.

A: Fiziksel ve İnorganik –Kimyasal Parametreler.2. 3. periyodik kontrol ya da herhangi bir kullanım amacına uygunluğunun değerlendirilmesi açısından alınan numunelerin analizi gereklidir. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri Tablo:IV.2. Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi (Hacettepe Üniversitesi.2. B. b. C. Su Kalitesi Sınıf I Sınıf II Sınıf III Sınıf IV : Yüksek Kaliteli Su : Az Kirlenmiş Su : Kirlenmiş Su : Çok Kirlenmiş Su Renk Mavi Yeşil Sarı Kırmızı Su kalite haritaları aşağıda verilen iki yöntemden birisi kullanılarak çizilir: a. Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( A. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. D parametre gruplarıyla birlikte karakteristik değerler ve/veya romen rakamlarıyla kalite sınıfları gösterilmelidir. Parametre gruplarına dayanan sınıflama sonuçları harita üzerinde gösterilmelidir. D grubu ise ayrı bir harita üzerinde gösterilir. 70 .Ü. Sakarya – Seyhan Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( DSİ Genel Müdürlüğü . Nehrin mansabına bakılarak sol sahilinde grup A parametreleri. C parametreleri gösterilmelidir. D: Bakteriyolojik Parametreler.3. C: İnorganik Kirlenme Parametreleri. Yüzeysel Sulardan Numune Alma Esasları ve Kalite Sınıflaması: Akarsuyun sınıfının belirlenmesi. sağ sahilinde grup B. Tamamlanmış olan Akarsu Havza Projeleri 1.Çevre Bakanlığı) 1992. kurum veya kuruluşlara yaptırılan ve 1994 yılı sonuna kadar çalışmaları tamamlanmış olan akarsu havzalarının kirlenme durumlarını inceleyen projeler hakkında aşağıda bazı bilgiler verilmektedir IV. 2.T. Yukarıda belirtilen işlemler her kalite parametresi için ayrı bir harita çizilerek yapılır.Çevre Bakanlığı) 1992. Fen Fakültesi-Çevre Bakanlığı ) 1992.2. çalışmalar havza temeline göre yapılmaktadır. Ülkemiz genel olarak 26 akarsu havzasına ayrılmış bulunmaktadır.3.C. B: Organik Parametreler. Su kalite sınıflarının renk kodlarıyla gösterimi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.1’de verilmektedir. Tüm akarsularımıza ait kalite gözlem verileri bulunmadığı için bu konuda Çevre Bakanlığı tarafından bazı üniversite . Su kaynakları havza boyutunda bir bütün oluşturduğundan.1. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen A.

Manavgat nehri havzasında gerek yüzey gerekse yeraltı sularında genelde kirlenme mevcut değildir. Genel olarak proje alanındaki su kaynakları bugün için kirli durumda değildirler. Antalya Traverten Platosu.3. Manavgat ve Köprüçay havzaları komşu havzalarla hidrolojik açıdan doğrudan ilişkili değildirler. yüzey ve yeraltı sularının beslenme alanında yüzeylenen litolojik birimlerin gerek fiziksel gerekse kimyasal kirliliğe neden olacak mineralojik ve kimyasal yapıya sahip olmayan karbonat kayaçlarından oluşması. bu durumun gelecekte de korunabilmesi için ivedilikle alınması gereken önlemlerin başında. Aksu Çayı ise kuzeyden Kovada Çayı kanalıyla Kovada Gölü.2. endüstri ve turizm merkezlerini kapsayan Antalya Havzası. Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi Türkiye’nin en önemli tarım. 6.1. Aksu Çayı.2.3. IV.3 ve Harita:IV.2’de verilmektedir. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita:IV.1 ve Harita: IV. Kuzey Ege. Aksu Çayı havzası diğer havzalardan farklı bir özelliğe sahiptir. Ancak.2. Taşkın yağışları ve uzun süre duran kar örtüsünün erimesiyle birlikte akarsuya taşınan partiküller akarsu kalitesinin membadan itibaren bozulmasına neden olmaktadır. Havzanın memba kesimlerinde topografyanın yoğun olduğu yerleşime imkan vermeyecek derecede sarp olması. mansaptaki düzlükler dışında organik-inorganik kökenli değildir. Proje alanında bulunan havzalardaki özel koşullar dikkate alınarak.Çevre Bakanlığı) 1992. Köprüçay Havzasının Su Kalite Haritaları. Müdürlüğü. Köprüçay havzasında kirlenme. Akarsu kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmaları tamamlanmış olan bazı akarsu havza projelerine ait bilgiler şöyle özetlenebilir.2. Büyük Menderes Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzada Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi (DSİ Genel.3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4.T. nikel. su kalitesi çalışmalarından elde edilen sonuçlar aşağıda her havza için ayrı ayrı değerlendirilmektedir.3. Su bölümü haritalarına Su Haritaları dosyasından ulaşabilirsiniz. Köprüçay ve Manavgat nehri havzalarından oluşmaktadır. krom gibi ağır metallerce zengin birimlerden oluşmaktadır. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita:IV.Çevre Bakanlığı)1994. atıkların depolandığı alanların seçiminde mutlaka hidrojeolojik faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.C. Meriç ve Marmara Havzaları ) (Boğaziçi Üniversitesi . Manavgat Nehri Havzasının Su Kalite Haritaları. buradan da Eğirdir Gölü ile 71 . Gediz –Yeşilırmak Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( DSİ Genel Müdürlüğü – Çevre Bakanlığı ) 1993. kirliliğin çok düşük düzeyde kalmasını sağlamıştır.4’de verilmektedir. 5.2.3. Memba kesiminde hakim olan ofiyolitli birimlerden oluşan demir. Su Havzalarının Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi ( Susurluk.2.

8.2. Karadeniz.3. Bu kirlilik yükü evsel atıkların yanı sıra endüstriyel atıklardan da kaynaklanmaktadır. Seyhan Havzası Seyhan Havzası Adana ve Kayseri illeri sınırlarını içine almaktadır.3. Porsuk Çayı Su Kalite Haritası (A. Akarçay ve Konya kapalı havzaları ile çevrilidir.10’da verilmektedir. Karadeniz’e dökülen en uzun akarsu olan Kızılırmak. Harita incelendiğinde Seyhan Havzası’nda yerleşim yerlerinin. Harita: 2. Kullanıldığında ise belirgin zararlar görülmektedir. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita: IV. Susurluk.’de verilmektedir. Gediz.3.2.3. erime kanalları ve mağaralarda meydana gelmesi nedeniyle kirli suyun doğal ortamda filtrelenmesi de söz konusu olamamaktadır. Kahramanmaraş ve Niğde illerinin çok küçük bir bölümü de havza içine girmektedir. IV. “Sakarya Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu) Harita: IV.2.C Grupları) Harita: IV. Hafik’ten sonra sulama suyu olarak bile kullanılamamaktadır.2.3.2. Havzada yer alan yan derelerin katışmasıyla ana kolda zaman zaman iyileşmeler de olmaktadır.C Grupları) Harita: IV. Antalya Traverten Platosu’nda su kaynakları daha çok yeraltı suyundan oluşmaktadır.12’de verilmektedir.2. Endüstrinin bulunmadığı havzada kirlenme bugün düşük düzeyde olup bir tehlike oluşturmamaktadır. Seyhan Havzası Su Kalite Haritası (A.3.3.2. Harita:IV.C.C Grupları). ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ilişkilidir.3. Aynı zamanda yurdumuz topraklarında doğup.B.B. Sakarya Havzası: Türkiye’nin önemli akarsu havzalarından biri olan Sakarya Havzası.3.T. Karstik ortamda yeraltı suyu akımının gözenekler yerine geniş boşluklar. Marmara. ve Harita: IV.9’da. Sivas. Porsuk Çayı Su Kalite Haritası (D Grubu).2.2.2.3. Traverten ileri derecede karstlaşmıştır.2.B.’da verilmektedir. Harita:IV. Sakarya Havzası Su Kalite Haritası (A. maden yataklarının.3. IV. Harita incelendiğinde yan kollardan akarsuya büyük ölçüde kirlilik yükü geldiği görülmektedir. Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Sulanabilir nitelikte topraklarımızın % 45’inin bulunduğu İç Anadolu Bölgesi’nin önemli akarsuyu Kızılırmak’tır. B.2.2. Travertenin hidrojeolojik yapısı nedeniyle kalitede hızla düşüş meydana gelmektedir.3.2. Kızılırmak.3. niteliği uygun olamayan güney kollarının da karışmasıyla bileşimi büyük ölçüde değişmekte.6. kaynağında yumuşak ve içilebilir özelliklere sahip olmasına karşın.3.11’de.5.2.3.2. tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin olumsuz etkileri görülmektedir. özellikle Zara’dan sonra su yatağının jipsli ve tuzlu araziye girmesi.2. Sakarya–Seyhan Havzalarında Kirlenme İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi IV.2.2. IV. Aksu Çayı Su Kalite Haritaları.14’de verilmektedir. Antalya Traverten Platosu Su Kalite Haritaları.1.3. Kurak Dönem ve Yağışlı Dönem olmak üzere Harita: IV.13’de Seyhan Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu).3. Bunun sonucunda atmosferik su veya yüzey suyu kalitesinde değişime neden olabilecek kirleticiler çok hızlı bir şekilde yer altı suyuna iletilebilmektedir. 72 Durumlarının .7 ve Harita: IV.

Meriç ve kolları vasıtasıyla Ege Denizi’ne boşalan alanı kapsar. Çevre Bakanlığı bu projeyi Meriç. DSİ Gözlem Raporları incelendiğinde. IV. Meriç Havzası.3. Meriç-Ergene sisteminin yan kolları Süloğlu. Marmara ve Kuzey Ege Havzaları) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunabilmesi ve faydalı kullanımların tespiti açısından problemlerin havza bazında ele alınması gereklidir. nehrin bir kesimi SKKY standartlarına göre Sınıf IV kategorisinde yer almaktadır.4. Bu durum. Susurluk.2. fosfat ve çözünmüş oksijen değerlerinin Çorlu deresindekilere kıyasla daha düşük. Diğer taraftan Uzunköprü istasyonundaki göreceli düşük değerler Çerkezköy-Uzunköprü arasında Ergene Nehri’nin özümleme kapasitesinin hala varolduğunun bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Lüleburgaz. Endüstrilerden Kaynaklanan Kirlenme ve Kirlenme Yükleri Meriç Havzasını Ergene Nehrine deşarj esasına göre 2 bölümde incelemek mümkündür. amonyak azotu. Yine Ergene Nehri üzerindeki Uzunköprü istasyon verileri ise BOİ5. IV. yani kirlenmenin çok daha az olduğunu göstermektedir. Ergene Havzasında yer alan Trakya Bölgesi’nin bu önemli nehri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarına göre Sınıf IV kategorisine girmektedir.2. Marmara ve Kuzey Ege gibi dört büyük havzayı kapsayacak şekilde Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsüne vermiştir.2. Meriç Nehri. Çorlu Deresinin olağanüstü kirli olduğu görülür (Sınıf IV). Susurluk.4. b. nüfus ve tarım olmak üzere üç grupta ele alınmıştır.T. Ancak. Yukarıda adı geçen havzalardaki kirletici kaynaklar endüstri. Hayrabolu ve Çorlu dereleridir.2.1.4.1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. Meriç Nehri Ergene Nehri’nin kavuşma noktasının kuzeyinde Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile Edirne’nin evsel atıksularını içine alan Meriç Nehri.3. a. Çerkezköy çıkışındaki Çorlu Deresinde yapılan örneklemeler sonucu.1. Meriç Havzası Bulgaristan’dan doğan Meriç Nehri’nin 211 km’lik bölümü ülkemiz topraklarından akmaktadır. Şeytan. Edirne çıkışı istasyonunda yapılan ölçümlere göre. Çerkezköy sanayinin Havza’daki kirlenme profilini tek başına yönlendirdiğini göstermektedir. daha sonra bölgede faaliyet gösteren birçok endüstrinin de deşarjlarını toplayarak endişe verici bir kirlenme karakteri göstermektedir. Bundan dolayı. Ergene Nehri Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren endüstrilerin büyük çoğunluğunun atıksuları Ergene Nehri’nin bir kolu olan Çorlu Deresine deşarj edilmektedir.2. Ergene Nehrini de kendisine katar. Su Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi (Meriç.3.C. İnece. 73 .2.

Su kirliliği yönünden toprak erozyonunun önemi.4.2. Tarım sektöründe toprağın verimini artırmak amacıyla uygulanan tabii ve sentetik gübreler de yüzey sularında ötrofikasyona neden olmaktadır. Simav Çayı.T. Sınıf’tır. Nilüfer Çayı’nın diğer bir kolu olan Soğanlıdere ve Ayvalı Dereleri’nin su kalitesi SKKY’ne göre IV. Susurluk Havzası Susurluk Havzası Güney Marmara Bölgesi’nin üç önemli akarsuyunu. Bigadiç Boraks Maden İşletmelerinin bor yüklü atıksularını. Meriç havzasında yaşayan faal nüfusun önemli bir kesimi tarım sektöründe çalıştığından. 1.4. çözünebilirlik. 74 .3. Sınıf olduğunu göstermektedir. bölgedeki sanayi tesislerinin atıklarıyla kirlenmektedir.2. Bor. kalıcılık ve iklim faktörlerine bağlı olarak zaman içinde hareket ederek yüzey ve yeraltı sularına sürüklenir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV.Erozyon. bor ve askıda katı madde açısından IV. BalıkesirSEKA Paşaköy Kağıt Fabrikası atıksularını ve Şeker Fabrikası atıksularını almaktadır. Orhaneli Çayı organik açıdan II. havzadaki su kaynaklarının gübre kullanımından kaynaklanan ötrofikasyon kirlenmesine maruz kalmaları doğaldır. Pestisit tüketimi olmak üzere üç ana kaynak çerçevesinde incelenebilir. Mustafa Kemal Paşa Çayı. Sınıf kalitede gözükmektedir.Kimyasal ve tabii gübre kullanımı.3.2. tarım arazilerindeki fosforun sedimentler vasıtasıyla yüzey sularına taşınarak ötrofikasyona neden olmasıdır. bu akarsuların drenaj alanlarını ve Manyas ve Apolyont (Uluabat) Gölleri’ni içermektedir. sınıf olmasına rağmen.2. Türkiye’de pestisid kalıntı analiz yöntemleri maalesef henüz standartlaştırılmamış olduğundan ve yetkili kurumlardan Meriç Havzası topraklarında uygulanan pestisid türleri ve tüketim miktarları ile ilgili hemen hemen hiçbir bilgi edinilmediğinden havzadaki su kaynaklarına taşınan pestisid kalıntıları ve yükleri hesaplanamamıştır.1. Tarımsal mücadele ilaçlarının başında yer alan pestisitler ya doğrudan doğruya toprak yüzeyine ve içine ya da bitki veya tohum üzerine uygulanırlar. IV. 3. Susurluk Havzası’nda yer alan çaylar ve kirlilik durumları aşağıdaki gibidir: Susurluk Havzası’nda yer alan Nilüfer Çayı. Bitki yüzeyine püskürtülen veya dökülen ilacın önemli bir bölümü toprağa düşer. Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirlenme Su kaynaklarında tarımsal faaliyetler sonucu oluşan kirlenme. ve IV. arsenik. krom.2. hem organik hem de ağır metal açısından aşırı derecede kirlenmektedir. Sınıf arasında değişmektedir. Bu çayın kalitesi III. 2. Toprağa düşen ilaç toprak tipi.2.C. kurşun. çinko ve nitrit azotu konsantrasyonları bu çayın IV.

Marmara Havzası Marmara Havzası Marmara Bölgesi’nin Meriç.3. pH. Sınıf olarak kalmıştır. toplam çözünmüş maddeye ve toplam koliye göre 2. 1989 yılında ise sıcaklık. Türker İzabe ve Rafineri Sanayi tesislerinin kurşun ve çinko içeren atıksularını almaktadır. DSİ gözlem Raporları incelendiğinde. Nitrit azotu değerleri ise üç yıl için 3. klor değerleri her iki yılda da II. Sınıf.4.2. nitrit azotu ve klorüre göre 3.3. 75 .2. sülfat. pH. sınıf olarak ve klor değerler 2. Sınıfa düşmesine neden olmaktadır. Karamenderes.Sınıf olmasına rağmen. Sınıf. Buna karşılık Nitrit azotu ve pH değerleri ise 3. Kocaçay. Havran ve Akçin Çayları ile Burhaniye ve Güzelhisar Dereleri bu havzada bulunmaktadır. pH ve nitrata göre 1.Sınıf olarak tespit edilmiştir. Susurluk ve Sakarya Havzası’na giren kısımlarının dışında kalan büyük bir kesiminden oluşmuştur. sülfat. çözünmüş oksijen. klor. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Emet Çayı kalitesi genelde II. IV. IV. toplam çözünmüş maddeye göre 1.T. DSİ Gözlem Raporları incelendiğinde. 1988 ve 1989 yılındaki ölçümlerde sıcaklık. nitrat azotu.2. Sınıf olduğu göze çarpar.1. IV. Sınıf olarak değişmemiştir. nitrit azotu ve klorüre göre 2. 1987 yılında Büyükçekmece Gölü yağ fabrikası önü istasyonunda yapılan ölçümler ortalamasına göre su kalitesinin o yıl sıcaklık. amonyak azotu. çözünmüş oksijen.2. Gediz Havzası Gediz Havza’sı Batı Anadolu’da Ege Denizi ile Küçükmenderes ve Bakırçay havzalarının arasındadır. Gediz ve Yeşilırmak Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi IV. Kurşun ve Antimon Tesislerinin atıksularını. Sınıf olduğu göze çarpar. 1988 yılındaki ölçümlerde sıcaklık.2. Susurluk Havzası Güney Marmara Bölgesi’nin tüm evsel.4.Sınıf kriterlerini sağlamıştır. çözünmüş oksijen.3.2.2. Kuzey Ege Havzası Bakırçay. çözünmüş oksijen.3. bor ve arsenik konsantrasyonu açısından tarımsal sulama ve içme suyu temini yönünden oldukça sakıncalı olduğunu göstermekte ve suyun kalitesinin IV. 1987 yılında Yağcılar Deresi Sevişler Barajı istasyonunda yapılan ölçümler ortalamasına göre nehrin su kalitesinin o yıl sıcaklık.3. toplam çözünmüş madde ve amonyak azotu 1. sülfat. pH ve toplam çözünmüş madde değerleri 1. ana kolları Deliniş Çayı.2. nitrit azotu değerinin değişmemiş. Kuzey Ege Havzası’nda yer alan Soma Linyit İşletmeleri ve Soma Termik Santrali havzanın kirletici kaynaklarını oluşturmaktadır. çözünmüş oksijen. Sınıf. sülfat.5.4. sülfat. Havzadaki akarsular DSİ Genel Müdürlüğü’ne ait ölçüm istasyonlarındaki ölçüm ve örnekleme çalışmaları ile periyodik olarak izlenmektedir. Gediz Nehrinin uzunluğu 276 km olup. endüstriyel ve tarımsal atıksularını toplayıp uzaklaştıran bir su ağıdır. amonyak azotu.5. Bayramoğlu. Sınıf kriterlerini sağlamıştır. BOİ5 . Madra.C.

su kalitesi izleme çalışmaları yapılmış olup.2. Tersakan Çayı’na akmaktadır. olumlu yönde etkileyememektedir. Bakteriyolojik parametreleri kapsayan harita (D Grubu) incelendiğinde. Yöredeki maden yatakları nedeniyle Hg. B. Gediz Havzası’ndaki en önemli göller Marmara Gölü ile Demirköprü baraj gölüdür.2. Tersakan ve Kelkit Çayı.15’da.3. Yeşilırmak Nehri ile kollarını oluşturan Çekerek. 37 adedi akarsuda. Grubu parametreleri içeren harita incelendiğinde.18’de verilmiştir. toplam veriler değerlendirilerek kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ. Harita:IV. Yeşilırmak Havzası Yeşilırmak havzası. su kalitesi izleme çalışmaları yapılmış. doğubatı yönünde uzanan dağlar arasından akarak dar bir boğaz ile Çarşamba Ovasına açılır ve geniş bir delta çizerek Çaltı Burnu’ndan Karadeniz’e dökülür. C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Selendi Çayı. Alaşehir Çayı (2. Orta Anadolu’nun kuzeydoğusunu kapsar ve Karadeniz sahil sıra dağlarının (Canik Dağlarının) hemen arkasındaki bölge olup. Gediz Havzası Su Kalite Haritası (A.17’de. C Grupları). Havza alanı 36. Sınıf kaliteye sahip olduğu görülmektedir. Tabak çayı gibi kaliteli kolların eklenmesi bile zaten bütün parametre grupları açısından 4. Deliniş. C. Demirköprü baraj gölünü besleyen Demirci. Harita:IV. Yeşilırmak Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu). bazı yörelerinde 4. toplanan veriler değerlendirildikten sonra kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ Ekim 1993). Foça yakınlarında denize ulaşan Gediz Nehri’nin drenaj alanı 16775 km2’dir.3. Sınıf su) dışında havzanın genelinin 2.3. Manisa yakınlarında Gediz nehrinin önemli yan kollarından biri olan Nif Çayı katılır.T. Bu da havzadaki yerleşim birimlerinin atıklarının nehre doğrudan verilmesinden kaynaklanmaktadır. nehrin ana kolundaki suyun genelde IV. A. Gediz Havzası Su Kalite Haritası (D Grubu). Nif Çayı. Harita:IV. Sınıf olan ana kolun kalitesini.16 ’de verilmiştir.Ekim 1993). Dumanlı Gölü.5. Grubu). 76 . B. B.2. Pb ve bor değerlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Demirci Çayı.2.C. Yeşilırmak Havzası Su Kalite Haritası (A. Gediz Havzasında sayıları 47’yi bulan kalite gözlem istasyonlarında. Bundan başka Yeşilırmak deltasındaki bataklıklarda Kocagöl. 4 adedi de yer altı suyunda olmak üzere toplam 41 tane kalite gözlem istasyonunda. Harita:IV. Bu havzada yer alan Ladik Gölü’nün fazla suları.114 km2’dir. Sınıf.3. Bu çayın Gediz Nehri’ne karışmasıyla suyun kirliliği daha da artmaktadır. Sınıf). IV. Kargılı Gölü ve Samanlık Gölü yer almaktadır.2. Selendi ve Gediz Çaylarındaki suyun evsel ve tarımsal atıklar nedeniyle 3. ve 3. Yeşilırmak havzasında.2.3. güney kısmı Orta Anadolu yaylalarının bir devamıdır. Sınıf olduğu görülmektedir Ayrıca bölgede bulunan jeotermal sularında pH’ı etkileyen faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir.2. Alaşehir Çayı ve Kumçay’dır.Sınıf. Nif Çayı özellikle Kemalpaşa ilçesindeki yoğun ve çeşitli endüstriyel faaliyetler ve ilçenin evsel atıkları nedeniyle oldukça kirli durumdadır (4.

Koca Dere. Sınıf su niteliği taşımaktadır. A grubu parametreleri açısından IV. Sınıf. D grubu açısından incelendiğinde. Yörede bulunan linyit işletmeleri. akarsuya yan kollardan büyük ölçüde kirlilik yükü geldiği görülmektedir. Ergene Nehri Kirlilik Araştırması Projesi Ergene Havzası Trakya’nın ortasında. İki büyük koldan oluşan nehir. IV.7. 24. Sınıftır. Büyük Menderes Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzada Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Büyük Menderes Nehir Havzası.C. dir. Banaz Çayı (üçüncü kol) ile birleştiği kısmında Adıgüzel Baraj Gölü yer almaktadır. Yeşilırmağın ikinci önemli kolu olan Tersakan Çayında ise A.3. Sınıf) gözlenmektedir. bölgedeki pek çok yerleşim birimlerinin atıklarının doğrudan nehire verilmesi nedeniyle. Meriç Havzası ve Bulgaristan ile çevrilidir. III. Sınıf su özelliği taşımasına neden olmaktadır. Daha sonraki örnekleme noktalarının çoğunda su. Aralık-1994). Lüleburgaz Deresi. Büyük Menderes Nehri 584 km uzunluğunda olup. Sınıf su niteliği taşıdığı görülmektedir. IV. Havzada yer alan yan derelerin akarsuya karışmasıyla ana kolda zaman zaman iyileşmeler de görülmektedir. Toplanan su kalitesi verileri değerlendirildikten sonra. süt fabrikası ve evsel atıklar bu kirliliğin kaynağını oluşturmaktadır. Bu kirlilik yükü evsel atıkların yanında. ve IV.19’da verilmektedir. Başlıca kaynak kolları. Türkiye’nin güneybatısında. Yan kolları Kırkkavak Deresi. B grubu yönünden II. havza bütününde kirlilik haritaları hazırlanmıştır (DSİ.3. Bu önemli havzanın can damarı olan Ergene Nehrinin uzunluğu 194 km. Sınıf su niteliği göstermektedir. endüstriyel atıklardan ve tarımsal kirleticilerden kaynaklanmaktadır. Şeytan Dere. Bafa Gölü’nün batısından denize dökülür. ve IV. Batı Anadolu’da yer almaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Harita incelendiğinde. Büyük Menderes Havzası Su Kalite Haritası Harita:IV.Sınıf. su kalitesi izleme çalışmaları yapılmıştır. Yeşilırmağın önemli kollarından biri olan Çekerek Irmağı. Bir başka önemli kolu olan Çorum Çayı’nda da benzer özellikler (III. yörede yapılan yoğun tarım nedeniyle. İçbatı Anadolu’dadır.T.2. Kuzey Marmara Havzası. B ve C grubu açısından ise III. Bafa Gölü ve bazı yeraltı suyu kuyularından iki yıl süresince.2. Yeşilırmağın membağından itibaren Almus Baraj girişi örnekleme noktasındaki değerlere bakıldığında. Honaz Dağı eteklerinden Aksu Çayı’nı. A grubu parametreleri açısından IV. B ve C grubu parametreleri açısından suyun IV.2. Sulucak Dere ve Çorlu Suyu’dur.6.2. Sınıf su niteliğinde görülmektedir (yöredeki yoğun sulama ve endüstriyel faaliyetler nedeniyle). et kombinası.Büyük Menderes nehri kolları. C grubu yönünden ise III.2. şeker fabrikası. Özellikle plansız yapılaşma gösteren ve altyapıdan yoksun sanayi kuruluşları pek çok yörede suyun IV. 77 .Sınıf. Harita incelendiğinde. Menteşe yöresinden Akçay ve Çine Çayı’nı alarak batıya doğru akar. A grubu parametreler yönünden IV. Sınıf.3. Hayrabolu Deresi. B ve C grubu parametreleri açısından da III. Akar Dere.873 km2’lik bir alanın sularını toplayarak Ege Denizine boşaltır. ve IV. Süloğlu Deresi.

diğer kısımlarda 200-250 m yüksekliğe sahip tepeliklerle çevrili olup. kayalıklar. Denetleme mekanizmasının yeterli olmayışı kirlenme boyutlarını da artırmaktadır. Güneyden Işıklı ve Koru dağları. Havzanın en önemli su kaynakları Ergene Nehri ile nehri besleyen yan kollar ve havzadaki yer altı suyu kaynaklarıdır.C) açısından genelde “çok kirli su” niteliğinde olduğu saptanmıştır. Ergene havzasındaki çok yoğun endüstriyel faaliyetler ile yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyetlerin su kirlenmesine neden olduğu gözlenmiştir. batıda Meriç Nehrine açılmaktadır.B. Ergene Nehri Meriç havzasının en önemli ve en sorunlu akarsularından biri olup son yıllardaki yoğun kirlenme nedeniyle sürekli gündeme gelmektedir. Diğer taraftan havzada çeltik ve ayçiçeği ekimi yapılmakta. gerekse uluslararası su niteliğinde olan Meriç Nehri’nin önemli bir kolu olması nedeniyle söz konusu nehirdeki kirlenmenin boyutlarını verilere dayanarak ortaya koymak ve alınabilecek önlemleri belirlemek amacıyla “Ergene Havzasında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Projesi” hazırlanmıştır. 45 km’lik kısmının ıslahı akış aşağısından başlanarak tamamlanmıştır.C. Havzada doğal göl bulunmamaktadır. Havza coğrafi yapısı bakımından denize kapalı bir iç havza şeklindedir. sanayi alanları ve göl yüzeyleri teşkil etmektedir. kuzeyden Yıldız Dağları ile çevrili olan havzanın yaklaşık % 73’ünü tarıma elverişli topraklar oluşturmakta ve geri kalan % 27’sini ormanlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Uzunköprü ilçesinin 40 km güneybatısında Meriç Nehrine ulaşan Ergene Nehrinin su toplama havzası drenaj alanı 10 730 km2 dir. Gerek yöre halkından gelen şikayetler. çeltik tarlalarına verilen gübre ve tarım ilaçları sulama suyu ile birlikte Ergene nehrine ulaştığı göz önüne 78 . kuzey doğusunda 800 m civarında Yıldız Dağları. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak kirlilik konsantrasyonları nehirde artmaktadır. 1981. kuzey.batı uzunluğu 160 km. Havzanın en yüksek yeri Yıldız Dağlarındaki 1 031 m yüksekliğe sahip Mahya Dağı’dır. fundalıklar. Ergene ovaları taşkına maruz kaldığından 120 km’lik yatak ıslahı yapılması planlanmış olup. Ergene havzasının doğu. Ergene havzası. yerleşim yerleri. Ayrıca havzanın su ihtiyacı Kuzey Marmara havzasında yeralan Yıldız Dağlarındaki dereler üzerine yapılacak barajlardan pompaj ve tünellerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Ergene Nehri ve yan kolu olan Çorlu Suyu’nun su kalitesinin değişik parametre grupları (A.1995 yıllarındaki endüstri ve nüfustaki artışa paralel olarak kirliliğin arttığı tespit edilmiştir. Ergene Nehri 260 m yükseklikteki Yıldız Dağlarındaki Ergene kaynağından doğup 7 m kotlarında Meriç Nehri’ne dökülür.güney genişliği 140 km dir. Yan derelerin hemen hemen tamamında yapılan projelerle taşkın ve drenaj sorunları ortadan kaldırılmıştır. Toplanan veriler bilgisayarda istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde” öngörülen kalite sınıfları esas alınarak kirlilik haritaları çıkarılmıştır.T. Bu çalışmada Ergene Nehri ve yan kolu olan Çorlu Suyu üzerinde toplam 7 örnekleme noktasında 1981’den bu yana izlenmekte olan su kaynakları fiziksel ve kimyasal parametreler açısından incelenmiştir.

verimli tarım arazilerinin elden çıkarılmaması. toprak ve sularda önemli kirlilik unsurları oluşturmaktadır. Gediz Havzası’nda tarımsal faaliyetlerin genel olarak sulu tarıma dayanması ve özellikle sulu tarımın yoğun olarak yapıldığı Alaşehir. mevcut tesislerin atıkları arıtılmadan akarsulara verilmesi önlenmeli ve arıtma tesislerinin verimli ve sürekli olarak işletilmesi sağlanmalıdır. sularını Gediz ve kolları vasıtasıyla Ege denizine boşaltan Ege.2. Türkiye’nin önemli havzalarından biri olan Gediz Havzası. IV. yörede hızla gelişen sektörlerdir. Havza genelinde tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle önemli miktarda diğer bölgelerimizden göç almış ve bu etmenlerden dolayı doğal kaynakları kirlenmiştir. bilinçsiz tarımsal faaliyetler hava. metal sanayi vb. Havza’da meydana gelen su kirliliği sonuçta tarımsal üretimde verim kaybına neden olmakta bunun yanında son derece tehlikeli olan ağır metal kirlilikleri oluşmaktadır. tarımsal ve endüstriyel faaliyetler açısından önem arz etmektedir. tarımsal endüstri. Bölgede ihtisas ve organize sanayi bölgeleri teşvik edilmelidir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI alınmalı ve denetim mekanizması gerçekleştirilmelidir. Gediz Havzası bulunduğu konum gereği hızla sanayileşen bir bölgedir. Ülkemizin önemli nehir havzalarından biri olan Gediz Havzası tarih ve kültürel zenginliklere bağlı olarak. işletilmesi gerekmektedir. Yerleşim birimleri arıtma tesislerinin ayrı olarak planlanıp. Sanayi bölgesi dışındaki kuruluşların arıtma tesisleri yapılmalı ve işletilmesi sağlanmalıdır. Kimya. deri. gerekli önlemlerin alınmaması sonucu bir çok bölgede yoğun kirlilikler yaşanmaktadır.C. tarım ve sanayi merkezi olmuştur.3. Havza genelinde plansız sanayileşme. 79 .Manisa.2. konfeksiyon. Susurluk ve Küçük Menderes havzaları arasındaki drenaj alanı 16775 km2 sahayı kapsamaktadır. Ayrıca mevcut yerleşim birimlerinin kanalizasyon şebekeleri tamamlanmalıdır. hem su kullanımı hem de atık suların deşarjı noktasında artırmıştır. Bu nedenle Gediz Nehri’nde önemli miktarda kirlilik meydana gelmektedir. Bu sektörlerin hızla gelişmesi ile beraber.8. Havzada bulunan sanayi bölgelerinin tamamının mutlak surette arıtma tesislerinin yapılıp sağlıklı bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Gediz Nehir havzası için yapılan bu proje çalışmasında kirliliğin boyutları irdelenerek yapılacak çalışmalar belirlenmiştir. Gediz Nehri Havzası Su Kaynakları Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi Gediz Havzası Türkiye’nin batısında Ege bölgesinde yer alan.T. Sanayi bölgelerinde bulunan arıtma tesislerinin veriminin maksimum olması için sanayi bölgesi içerisinde bulunan tesislerin gerekirse atık sularını ön arıtıma tabi tutmalıdır. ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler hızla Havza’da yeni endüstri tesislerinin kurulmasına izin verilmemesi. çünkü kullanılan sızdırmalı fosseptik uygulaması yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır.Menemen hattı boyunca hızlı sanayileşmenin getirdiği nüfus yoğunluğu Gediz Nehri’ne duyulan ihtiyacı.

Göl kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmaları tamamlanmış olan bazı projelere ait örnekler aşağıda verilmektedir.2’de. Aşırı sulama ile erozyondan dolayı yüzeysel kaynaklarda kirlilik gözlenmektedir. 4.2.2.4.2. Yine SKKY’ne göre “ Göl Sularına Ait Alıcı Ortam Standartları” ile ilgili Tablo: IV. Fakat bilerek yada bilmeyerek aşırı gübre ve pestisid kullanımı bölgesel olarak suların kirlenmesine neden olmaktadır.9. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Gediz havzası ülkemizde en yüksek tarımsal teknolojilerin uygulandığı ve buna bağlı olarak yüksek verimliliklere ulaşıldığı bir bölgedir. Göl Kirliliği Bir gölün anaerobik hale geçmesinde.1 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.5 8 5 15 1000 1 0.2.2.1 0. bölgedeki termal su kaynakları tarımsal amaçlı kullanılmamalı ve reenjeksiyon ile oluşan termal sular tekrar geri verilmelidir. göl. gölet ve baraj rezervuarlarının kalite özellikleri ve sınıflandırılması SKKY’nin “Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması” konusunda açıklanan şekilde Tablo: IV. Kullanılan iyi nitelikli tohum. gölet ve baraj rezervuarlarının en önemli tehdit unsuru olan ötrofikasyon olayının kontrolü için azot ve fosfor sınıflandırılması getirilmektedir. Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü İçin Sınır Değerleri Kullanım Alanı İstenen Özellikler PH KOI (mg/l) CO (mg/l) AKM (mg/l) Toplam Koliform Sayısı (EMS)/100 ml Toplam Azot (mg/l) Toplam Fosfor (mg/l) Doğal Koruma Alanı ve Rekreasyon Çeşitli Kullanımlar için (doğal olarak tuzlu. Tüm yer altı suları kullanım iznine tabi tutulmalı. tarımsal drenaj suları ve bazı endüstriyel atıksuların gölde beslenmeyi artırarak fotosentezle aşırı alg üremesine ve organik madde miktarının artmasına neden olmasından dolayı birtakım kimyasal değişiklikler meydana gelir. Azot ve fosfor konsantrasyonlarının belirli sınırların üzerine çıkması sonucunda hızlandığı göllere “ötrofik”. gölün asimilasyon kapasitesinin önemi çok büyüktür. 80 . Çeşitli amaçlarla kullanılan göl. bu iki sınır durum arasındaki göllere ise “mezotrofik” adı verilir. acı ve sodalı göller dahil) 6.1 gereğince yapılır. Göller. göllerde fosforca zengin olan evsel atıksular.C.1998 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete.5 3 7. fosfor ve azot konsantrasyonlarının ve üretimin düşük olduğu göllere “oligotrofik”. Göletler.5 5 1000 0. IV. Tarım faaliyetlerini yönlendirmek amacı ile eğitim verilmeli ve havzaya uygun gübre.T. Sudaki azot ve fosfor konsantrasyonlarına göre göller 3 sınıfa ayrılır. ilaçlama ve tarımsal mekanizasyon istenen verimi sunmaktadır.005 6-10. sulama. ilaç ve sulama sistemlerine dair bilgiler aktarılmalıdır. gübreleme. İkincil kirlenme adı da verilen ötrofikasyon ise.5-8. Tablo: IV.

Bu göllerden bazıları (Beyşehir. saz ve kamış üretimi. sulama. Karamık ve Eber göllerinde kamış üretimi bölge halkının önemli bir gelir kaynağıdır. su ürünleri. Burdur) içmeye. Göller Bölgesi Projesi Çevre Bakanlığı’nca MİMKO Tic. Tuz. su ürünleri. Melendiz Çayı ve Peçeneközü Deresi. TSEK vb. kullanmaya ve tarımsal sulamaya uygun değildir. Bataklık 81 . yaban hayatı Acıgöl - Sodyum sülfat üretimi Kaynak: Göller Bölgesi Projesi. Afyon Şeker Fab. tarım alanları. Konya Kapalı Havzası ve Tuz Gölü Havzası Projesi Konya Kapalı ve Tuz Gölü Havzalarında çok sayıda su kaynağı bulunmaktadır. tarım alanları. rekreasyon. TSEK vb). rekreasyon. Bunlardan akarsu olarak en önemlileri. küçük yerleşim merkezleri. tarım alanları Burdur kanalizasyonu ve bağlı San.).4. (EBK. yaban hayatı Kirletici Kaynaklar Yerleşim merkezleri. (EBK. Çarşamba Çayı. yaban hayatı Rekreasyon.3. Kirletici Kaynaklar ve Göllerin Trofik Seviyeleri Göl Adı Beyşehir Trofik Seviye Oligotrofik Kullanım Maksatları İçmesuyu. balıkçılık. Göller Bölgesi Projesi’nde Yer alan Göllerin kullanım Maksatları Kirletici Kaynaklar ve Göllerin Trofik Seviyeleri Tablo:IV. düzensiz kamış hasadı Sanayi (sınırsız olarak Sodyum Sülfat üretimi) Eber Ötrofik Sulama. küçük turistik tesisler Yerleşim merkezleri.2. Alkoloid Fab. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IV. düzensiz kamış hasadı Afyon kanalizasyonu ve bağlı San.C. Keçiborlu Kükürt Fabrikası. 1992. tarım alanları.4. yaban hayatı Karamık Ötrofik Saz ve kamış üretimi.3’de verilmektedir. yaban hayatı İçmesuyu.1. sulama. su ürünleri. su ürünleri. Tarım alanları. sulama. rekreasyon. IV. Meke ve Acı gölleridir.2. Eğirdir) çok temiz içme suyu niteliğinde olmasına mukabil diğer bir kısmı (Akşehir. yaban hayatı İçmesuyu. diğer yerleşim merkezleri. düzensiz kamış hasadı Afyon SEKA Tesisleri. balıkçılık. Göller Bölgesi Projesinde Yer Alan Göllerin Kullanım Maksatları. rekreasyon. yaban hayatı Su ürünleri. Salda ve Kovada milli park özelliğini korumakta.2. göl olarak da en önemlileri. rekreasyon.’ye 1992 yılında hazırlatılan Göller Bölgesi Projesi Beyşehir Gölü’nden Acıgöl’e kadar 9 gölü kapsamaktadır. turizm.2. su ürünleri. Morelle Golden AŞ. rekreasyon. Tablo: IV.2. A.yaban hayatı Kovada Oligotrofik Tarımsal alanlar Akşehir Mezotrofik Akşehir kanalizasyonu Arıtma Te.Ş. su ürünleri. hidroelektrik. Organize Sanayi Sitesi Küçük turistik tesisler Eğirdir Burdur Oligotrofik Mezotrofik Salda Oligotrofik Milli Park. Acıgöl ise madensel tuz üretimine imkan vermektedir. saz ve kamış üretimi. balıkçılık. Hotamış. Şeker Fabrikası..T. doğal park.

Böylece istasyonlar.Yoğun kıyı balıkçılığı ve kabuklu su ürünleri yetiştirme alanları c. Tahlil sonuçlarına göre Ana Tahliye Kanalı. Kurşun. Yukarıda verilen sınıflamaya göre deniz suyu kullanım alanları ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. su ürünleri avcılığı yapılan açık denizler b. nitrat. yerüstü ve yeraltı suları olmak üzere 4 ana grupta toplanmıştır. deterjan.5. Tuz Gölü’nde ve Konya Kapalı Havzasında kirliliği tespit etmek amacıyla ilk önce numune alınacak istasyonlar seçilmiştir. Konya Kapalı ve Tuz Gölü Havzasının kirletici yük parametrelerinin.C. Sınıf D I: Su Ürünleri Üretimi a.Yoğun ticari balıkçılık. kadmiyum. Deniz ve kıyı suları kullanım amaçlarına göre beklenen kaliteleri açısından aşağıdaki sınıflamaya tabi tutulur. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kurutma ve sulama amacına yönelik olarak yapılmış Apa.2. demir. turizm ve direkt atık boşaltılmasının yanı sıra. IV. yerüstü ve yeraltı sularının özellikleri. fosfor ve civa gibi parametrelerin Tuz Gölü’nde kirlenmeye yol açtıkları sonucuna varılmıştır. organik madde. Tuz Gölü Tuzlaları.Dalyancılık alanları Sınıf D II: Rekreasyon Bu sınıfta plaj olarak kullanılan kıyı suları ile temas gerektirmesine bakılmaksızın sportif amaçla kullanılan deniz suları ve estetik mülahazalar için gerekli deniz suyu kalitesi 82 . Altınapa. yağ ve gres. florür. Çarşamba Çayı ve bazı kuyu sularının koliform bakteri yönünden kirli oldukları tespit edilmiştir. Özellikle Karadeniz ve Marmara kaynaklı su ürünlerimiz kadar. çinko. Oluşturulan istasyonlardan belirli zaman aralıklarında alınan örneklerin tayinleri gerçekleştirilirken “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Metotları Tebliği”ndeki analiz yöntemleri uygulanmıştır. Konya Kapalı Havzası. deniz kirliliği ayrı bir önem taşımaktadır. Ancak sanayi. şehirleşme. serbest kükürt. Bu değerlendirmelere göre. atık suların verildiği kanallar ve tarım alanları gibi unsurlar dikkate alınmıştır. turizm açısından ülkemizin önemini artırıcı etkileri ile denizlerimiz kirlilikten korunmak zorundadır. endüstriyel ve diğer kullanımlar. arsenik ve bor gibi parametrelerin de gölün kirletilmesinde önemli bir rol oynadıkları belirlenmiştir. matematiksel modeller oluşturarak istatistiksel değerlendirilmeleri yapılmıştır. deniz taşımacılığı. III : Ticari.T. İstasyonların belirlenmesinde yerleşim birimlerindeki nüfus ve sanayi yoğunluğu. Deniz Kirliliği Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde. May ve Sille barajları diğer önemli su kaynaklarıdır. II : Rekreasyon. Sınıf D Sınıf D Sınıf D I : Su ürünleri üretimi. Ana tahliye kanalı. önemli kazalarla her geçen gün denizlerimiz de hızla kirlenmeye başlamıştır. azot.

Bu değer Secchi disk ölçümüyle 2 m’den az olamaz. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI belirlenmektedir.9. Bu sulardan genelde Tablo:IV. Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlaması Gereken Standart Değerler Parametre Renk Koku ve tat Işık geçirgenliği PH Yağ ve gres (mg/l) Toplam koliform (EMS/1000 ml) Fekal Koliform (EMS/100 ml) Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri (mg/l) Fenoller (mg/l) Standart Doğal Doğal 2 m’den fazla 6-9 1000 200 Kalıcı köpük teşkil etmeyecek seviyede olacaktır. Estetik açıdan deniz suyunun doğal bulanıklığından farklı olmamalıdır.T. 4. Fenol kokusu duyulmayacak kadar az olacak ancak 0.4.005 mg/l’nin altında olması gerekir. Doygunluğun % 80’den az olmayacaktır.C. endüstriyel ve diğer kullanımlar deniz trafiği. 15 günlük bir periyodla. Herhangi bir şüpheli durumla ilgili idare merceği üzerine yapılan analiz değerinden mg/l lauril sülfat eşdeğeri olarak Düşünceler Estetik açıdan deniz suyunun doğal renginden farklı olmalıdır.4’de verilmektedir.1988 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete. Sınıf D III: Ticari.5.’deki Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri aranırsa da bu kalitenin altına düşülmesiyle bu sınıftaki kullanım imkanı aksamaz.2. Tablo:IV. Estetik açıdan deniz suyunun doğal yağ ve gres içeriğinden farklı olmamalıdır. liman hizmetleri ve bunlarla ilgili atıksu. Çözünmüş oksijen Katran ve kalıntıları ve yüzen maddeler Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği.2. Bulunmayacaktır. şüpheli durumlarda ise idarenin isteği üzerine: çoklu tüp fermentasyon veya membran filtre tekniği ile Herhangi bir şüpheli durumla ilgili idarenin isteği üzerine fenol analizi yapılıp verilen değerin aşılmaması gerekir. Doğal koku ve tadı dışında olmaz. deniz yatağında maden ve petrol arayıp çıkarma esnasında da önemli deniz kirlenmesi riski vardır.2.3 mg/l lauril sülfat eşdeğerinin altında olmalıdır. 83 . Ayrıca soğutma suyu çekimi ve endüstriyel kullanımlarla. balast suyu boşaltımları ve kaza tehdidi sonucu deniz suyu kalitesi yüksek kirlenme riski altında bulunmaktadır. Bu amaçla Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlanması Gereken Standart Değerler Tablo:IV. Ayrıca 0.

1 0.01 0. Yüzer halde yağ.1988 Tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete.2.02 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. katran vb. Söz konusu deniz ortamına ait mevsimsel üretkenlik seviyeleri korunacaktır.T.003 - Üretkenlik Zehirlilik Fenoller (mg/l) Çeşitli ağır metaller Bakır (mg/l) Kadmiyum (mg/l) Krom (mg/l) Kurşun (mg/l) Nikel (mg/l) Çinko (mg/l) Civa (mg/l) Arsenik (mg/l) Amonyak(mg/ l) Bulunmayacak 0. 84 .004 0. Yüzer madde Askıda katı madde (mg/l) Çözünmüş oksijen (mg/l) Parçalanabilir organik kirleticiler Ham petrol ve petrol türevleri (mg/l) Radyoaktivite 0.1 0.1 0. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: IV. biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeleri ve tercihen hiç bulunmamalıdır. 30 Doygunluğun % 90’ından fazla Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir. Seyreltildikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır.1 0. Yapay radyoaktivite ölçülmeyecek düzeyde bulunacaktır.001 0.01 0.C. 4. Su. Söz konusu deniz ortamına ait doğal radyoaktivite tür ve seviyeleri aşılmayacaktır.5.9.1 0. ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır. Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri Parametre Renk ve bulanıklık Kriter Doğal Düşünceler Doğal su içi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin. sıvılarla. çöp vb. katı maddeler bulunamaz.

Bilimsel Araştırma ve İnceleme Boyutu. bilimsel yöntemlerle inceleyerek.5. deniz ortamın korumak ve iyileştirmek amacıyla Barselona Sözleşmesi ve protokolleri uygulamaya koymak amacını taşıyan faaliyetlerden oluşmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Deniz kirliliği ile ilgili olarak ölçüm ve tespit çalışmalarına bazı örnekler aşağıda özetlenmektedir. I. IV. UNEP’in kurulmasından sonra 1974 yılında söz konusu örgüt tarafından “ Bölgesel Denizler Programı Faaliyetleri Merkezi ” kurulmuş ve “ Akdeniz Eylem Planı ” (AEP) tasarısı hazırlanmıştır. AEP’nın dördüncü boyutu ise Mali ve Kurumsal Boyut’tur.2. AEP tasarısı. yoğunluklarını ve etkilerini izlemeye devam etmektedir.T.1. Akdeniz’i etkileyen kirliliğin kaynaklarını. Öncelikli Eylem Planı ve Özel Koruma Alanları olmak üzere üç ayrı alt başlıkta devam etmektedir. derecesini. Türkiye’de ulusal MED-POL programı ile Akdeniz’in kirlenmesi açısından önemli olan bazı konularda yapılan çeşitli araştırma faaliyetleri Çevre ve Orman Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili bilimsel kuruluşlarla imzalanan yıllık protokoller çerçevesinde sürdürülmektedir. “ Birleşmiş Milletler” sistemi içinde çevreyle ilgili eylemleri sürdürmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) kurulmuştur.C. Akdeniz’e kıyısı olan 16 ülke tarafından 1975 yılında kabul edilmiştir. Bu çerçevede. 85 . 1981-1990 Uzun Dönemli Kirlilik İzleme ve Araştırma Programı veya MED-POL II. Planın bütçesi taraf ülkelerce ödenen katkı paylarından oluşan Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması İçin Bölgesel Vakıf Fonu’ndan karşılanmaktadır. kirlilik düzeylerinin etkilerini anlam ve tespit etmek için nasıl. Türkiye’nin de taraf olduğu AEP dört bölümden oluşmaktadır: AEP’in Yasal Boyutu. Akdeniz ülkeleri tarafından ortak bir program ve ortak kriterlere uygun olarak uzun süreli kirlilik izleme programı (MED-POL) adı altında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. Aşamada bunlara dayanarak hazırlanmıştır. Aşama temelinde. AEP’nın Sosyo-Ekonomik boyutunda sürdürülen çalışmalar: Mavi Plan. Bugün MED-POL. kirleticilerin kaynaklarını. Akdeniz Eylem Planı 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi (Stokholm Konferansı) kararları ve eğilimleri doğrultusunda. 1976 yılında kabul edilen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması (Barselona) Sözleşmesi ile bu sözleşmenin eki olan dört protokolden oluşmaktadır. nerede ve ne zaman harekete geçileceğini ortaya koyan genel ilke ve kılavuzlar geliştirilmiş.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.5.2. Denizlerimizde Artık Özümleme Kapasitesinin Tespiti Projesi (Marmara Denizi Örneği) Bu çalışma, Çevre Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü arasında yapılan bir protokol doğrultusunda gerçekleşmiştir. Çalışmanın amacı; Marmara Denizi su kalitesinde gittikçe artan kötüleşmenin durdurulması ve kalitesinin iyileştirilmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesidir. Marmara Denizi’nin başlıca kirletici kaynakları; evsel atıksular, sanayi atıksuları, ziraat alanlarından yağış sularıyla akarsulara ve oradan da denize ulaşan azot ve fosforca yüklü sular ve deniz taşıtlarından boşaltılan kirli sular olmak üzere dört farklı ana grupta toplamak mümkündür. Yapılan ölçümler sonucunda; İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde oksijen konsantrasyonunun oldukça yüksek olduğu ve tabakalaşma olmadığı görülmüştür. İstanbul’un Sarayburnu açıklarında ise çözünmüş oksijen değeri düşüktür. Ancak Bandırma ve Erdek körfezlerinde tabana doğru oksijen noksanlığı gözlenmektedir. Marmara Denizi’nin doğu kısmında ve güneydeki bazı körfezlerde oksijenin derinlerde dahi tükenmiş durumda olduğu görülmektedir. Marmara Denizi ölçüm istasyonlarında amonyak konsantrasyonu oldukça düşük seviyede ölçülmüştür. Marmara Denizi yüzeyi ve tüm su kütlesinde pH değeri uygun seviyede olup, 8 civarındadır. İzmit Körfezi’nde diğer bölgelere göre daha yüksektir. Su kütlesinin ışık geçirgenlik derinliği basit olarak Sechi diski ile ölçülmektedir. Marmara Denizi orta bölgelerinde Sechi diski derinliği yüksek, körfezlerde düşük olarak belirlenmiştir. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi açıklarında İzmit Körfezi ve Gemlik- Bandırma Körfezlerinde BOI değerleri yüksek olarak belirlenmiştir. Marmara Denizi’nin orta ve batı bölgelerinde ve Gelibolu Çanakkale Boğazı’nda BOI değeri düşük olarak belirlenmiştir. Marmara Denizi’nin doğu bölgesi ve İzmit Körfezi’nin KOI değeri, yüksektir. Batı Marmara’da ise düşük seviyede KOI konsantrasyonu bulunmaktadır. Ölçümler Büyükçekmece açıklarında yağ ve gres konsantrasyonunun yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun sebebinin sahildeki petrol dolum tesislerinden oldukça yüksek seviyede kaçak olduğu düşünülmektedir. Marmara’nın yüzey suyunda metallerden kurşun (Pb) ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ölçülen maksimum kurşun konsantrasyonu 0.042 mg/l olup SKKY’nde öngörülen 0.1 mg/l değerinden oldukça düşüktür. Proje kapsamında seçimi yapılan 21 istasyondan alınan su örneklerinde yapılan analiz sonucu koliform bakteriye rastlanmıştır.

86

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.5.3. Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi Türkiye tarafından da imzalanan “Akdeniz’in Karakökenli Kirleticilerden Korunması” Antlaşmasının ulusal ve teknik uygulamalarını yönlendirmek, Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki kirletici kaynaklarını, derişimlerini, kaynaktan denize taşınım yollarını gösteren bilgileri oluşturmak amacı ile ilk olarak 1987 yılında başlatılan çalışma, 1988 ve 1989 yıllarında da devam etmiş ve 1990 yılında “Kara kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi” adı altında üç yıllık bir proje olarak öngörülmüştür. Bu çerçevede projenin hedefi Akdeniz ve Ege Denizlerini etkileyen kara kökenli kirleticileri tespit etmek, izlemek ve kirliliğin önlenmesi için öneriler geliştirmektir. Proje kapsamında 1990 yılı çalışmalarında veri tabanı oluşturma ve geliştirme çalışmalarına devam edilirken, 1991 yılında önemli endüstriyel kuruluşlar tespit edilerek bu kuruluşlara ilişkin mevcut tüm bilgilerin bu veri tabanına aktarılmasına devam edilmiştir. Bu tür bir veri tabanı ile, hem denizlere ulaşacak kara kökenli nokta kaynaklara ve kirletici yüklerine ilişkin bilgiler derlenmiş ve hem de Çevre Bakanlığı tarafından daha değişik amaçlarla da kullanılabilecek bir veri bankası oluşturulabilecektir. 1992 yılı çalışmaları ise, Akdeniz ve Ege Denizi’nde kirliliğe yol açan kaynakların (evsel, endüstriyel ve nehirler) büyük bir çoğunlukla, belirlenmiş ve belli aralıklarla da olsa izlenmekte olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, projenin asıl hedefi olan kara kökenli kirletici kaynakların olası etkilerini, yol açabilecekleri kirliliğin boyutlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye yöneliktir. Bu çalışmada; evsel ve nehirler yolu Akdeniz ve Ege Denizi’nde yol açabilecek kirleticilerin izlenmesi BOI, N, P ve AKM yönünden incelenmiş, sonuç olarak BOI bakımında şehirlerin Akdeniz ve Ege Denizi’ne katkısı % 72 ile nehirlerden (% 27) daha fazla olarak bulunmuştur. Bu durum N ve AKM bakımından tam ters eğilim göstermiş % 92 olarak bulunan nehirlerin katkısı şehirlerin katkısından daha fazla bulunmuştur. Açık denizlerde ve kirletici kaynaklarda ölçülen cıva ve kadmiyum değerleri SKKY’nde deniz suyu için verilen değerlerin altında bulunmuştur. Kirletici kaynaklarda ölçülen Petrol Hidrokarbonları değerlerine bakıldığında endüstriyel ve evsel kaynaklardan zaman zaman önemli seviyede petrol atıkları girdisinin olduğu anlaşılmaktadır. Ege denizindeki TASM (Toplam Asılı Katı Madde) miktarlarının yılda 171x10 ton ile nehirler tarafından, yılda 0.05x10 ton ile evsel atıklar tarafından, yılda 0.03x10 ton ile endüstriler tarafından taşındığı bulunmuştur. Akdeniz ve Ege Bölgesinde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri Tablo:IV.2.6’da verilmektedir.

87

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: IV.2.6. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde Bulunan Endüstriler ve Atık Türleri
Endüstri Sayısı Kirleticiler Yeri

Gıda, alkolsüz içecek ve tütün end.

250

BOI, AKM, yağ, çökelebilen katılar

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Tekstil, hazır giyim, deri end.

170

Fazla miktarda katı madde, sertlik, tuz sülfit, Cr, kireç, BOI

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Orman ürünleri ve mobilya end.

15

Adana, Antalya, Balıkesir, İçel, İzmir

Kağıt ve kağıt ürünleri ve taşımacılık end.

32

pH, yüksek oranda askıda katı, kollid mad., sellüloz

Adana, Aydın, Balıkesir, Edirne, İçel, İzmir, Muğla

Kimya, petrol, kömür kauçuk, plastik ürünleri end.

62

PH, organik ve inorganik madde, BOI, fenol, siyanit, SO4, SiO2, CaCO3, Al2O3, Cobalt, Cd ve Lityum

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Seramik ve toprak ürünleri end.

59

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir,Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Hatay, İçel, İzmir, Muğla

Metal kaplama, makine ekipman, araç, bilimsel ve profesyonel ölçüm alet end.

195

Kaynak: Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi, 1992.

IV.2.5.4. Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi Ülkemizi çevreleyen denizlerdeki doğal koşulların kara kökenli kirleticilerce bozulduğu bilinmektedir. Söz konusu kirlenmenin boyutlarının bilinmesi amacıyla, Akdeniz’de geliştirilen bir izleme programının bir benzeri kısa bir süre için ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından Karadeniz’de de yürütülmüştür. Proje kapsamında ilk aşamada Karadeniz’e dökülen nehirler, doğrudan deşarj yapan endüstriler ve yine doğrudan atılan kanalizasyonlar örnek toplama programında yer almıştır. Karadeniz’e atılan kirleticilere katkıda bulunan kaynakların tespiti ve her kaynağın yıllık deşarj ettiği kirletici miktarlarının bilinmesi, deniz kalitesi ve kalitede yıllar
88

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

içerisinde olan değişim ile kaynaklar arasında ilişki kurmaya yönelik gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. Akarsularda ölçülen KOI değerleri genellikle düşük olmakla birlikte, kanalizasyon ve endüstrilere yakın değerler bulunmuştur. Zonguldak dolayındaki Neyren ve Çatalağzı dereleri ile Trabzon dolayındaki Tabakhane ve Zafir derelerinde her mevsim yüksek KOI değerleri görülmektedir. Bunların yanında Bartın Çayı, Mert ve Miliç Irmaklarında her mevsim değilse de belirli seferlerde yüksek KOI değerleri ölçülmüştür. Akarsularda ölçülen KOI düzeyleri “Kıta İçi Su” standartları ile karşılaştırıldığında, ölçüm yapılan suların birkaç dere dışındakilerin IV. Sınıf çok kirlenmiş su sınıfına girdiği görülmektedir. KOI yükleri açısından kanalizasyonlar da farklılıklılar göstermektedir. En yüksek KOI değerleri Zonguldak ve Samsun’daki kanalizasyonlarda ölçülmüştür. Akarsulardaki BOI değerleri de KOI’de olduğu gibi örneklenen akarsuların önemli bir bölümünün IV. Sınıf olduğunu göstermektedir. Filyos Çayı, Yeşilırmak, Melet Irmağı, Civil Deresi, Aksu Deresi ve Çiftekavak Dere ilkbahar ve yaz aylarında düşük BOI değerleri ile bu sınıfa girmemektedir ama bunların dışında kalan akarsular her mensimde kirli su sınıfında bulunmaktadır. Kanalizasyonlarda ölçülen azot değerleri akarsulara nazaran yüksektir. Özellikle Zonguldak ve Samsun’da bulunan belirli kanalizasyonlarda ölçülen azot konsantrasyonlarının, diğer kanalizasyonlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Akarsularda ölçülen toplam azot değerleri “ Kıta İçi Su Kaynakları Kalite Kriterleri” ile karşılaştırıldığında Sakarya Nehri, Neyren, Kozlu, Kilimli Dereleri, Mert Irmağı Yeşilırmak Nehri, Tabakhane Deresi, Zafir Deresi ve Melen Irmağı’nın IV. Sınıf su kategorisine girdiği görülmektedir. Akarsularda ölçülen NO2 konsantrasyonları standartlar ile karşılaştırldığında Sakara Nehri, Kozlu Deresi, Neyren Deresi, Kilimli Deresi, Mert Irmağı, Tabakhane Deresi, Zafir Deresi ve Melen Irmağında ölçülen konsantrasyonların bu akarsuları IV. Sınıf çok kirli su sınıfına soktuğu görülmektedir. Endüstrilerde ise önemli boyutta NO2 konsantrasyonu ölçülememiştir. Akarsularda ölçülen NO3 konsantrasyonları sadece Söğütlüdere ve Tabakhane Deresinde sınır değere bazı mevsimlerde yaklaşmakta ve bu dereleri III. Sınıf kirli su sınıfına sokmaktadır. Kanalizasyonlarda ölçülen NH3 konsantrasyonları her mevsimde akarsularda ölçülen değerlerden önemli miktarda daha yüksektir. Akarsularda ölçülen NH3 değerleri Kozlu, Kilimli, Tabakhane ve Zafir derelerini IV. Sınıf su grubuna sokmaktadır. Kanalizasyonlarda genellikle ortho-P, toplam P’un % 60-70 kadarını meydana getirmektedir. Sadece Giresun’daki kanalizasyonların birisinde bu oran her mevsimde düşük bulunmuştur. Akarsularda toplam ortho-P oranı genellikle daha yüksektir. Karadeniz Bölgesinde Tablo:IV.2.7’de verilmektedir. Yer Alan Başlıca Endüstriler ve Atık Türleri

89

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu verilmektedir.

ise Şekil: IV.2.2’de

IV.2.5.5. Karadeniz’de Çevrenin Korunması ve Yönetimi (GEF) Azak Deniz’ini de kapsayan Karadeniz, ötrofikasyona neden olan kirlenmenin ve patojen mikroplarla toksik kimyasalların yol açtığı ekolojik zararlarla yıkıma uğramıştır. Kirlenmenin esas nedeni kara kökenli kaynaklar olmakla beraber, deniz kökenli kirlenme de ciddi düzeydedir. Karadeniz’de deniz çevresinin korunması amacıyla bu denize kıyısı olan 6 devlet (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna ) tarafından 21 Nisan 1992 tarihinde “Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ” ve eki protokoller imzalanmıştır. Bu protokoller “ Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol”, Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Protokol” ve “ Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılabilecek İşbirliğine Dair Protokol”dür. Karadeniz’e kıyı olan ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi; ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların birbirlerini tamamlayıcı bir niteliğe kavuşturulması amacıyla gerekli koordinasyonun sağlanması; Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin uluslararası uzman kuruluşların bugüne kadar yürütülen çalışmalarla elde ettikleri bilgi birikimi ve deneyimlerden istifade etmelerinin sağlanması için bölgesel bir çevre projesi başlatılması yolundaki Türk önerisi gerek kıyıdaş ülkelerden, gerek uluslararası kuruluşlardan büyük destek görmüştür. UNEP, UNDP ve Dünya Bankası tarafından yönetilen Global Environment Facility (GEF) tarafından desteklenmesi kararlaştırılan “Karadeniz’de Çevrenin Korunması ve Yönetimi” adlı projenin ilk üç yıllık pilot dönemi sonunda Karadeniz için sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturulması ve çevre yönetimi kapasitesinin oluşturulması ve çevre yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi için Karadeniz Eylem Planı hazırlanacak, plan kısmen uygulamaya başlayacak ve bir yatırımlar paketi hazırlanacaktır. Bu programın amacı; çevresel değerlendirmeleri ülkelerin tüm politikalarına entegre etmek, su kalitesini iyileştirmek ve önemli ekolojik alanları korumaktır. Program çerçevesinde aşağıdaki hususlar ele alınacaktır: Entegre kıyı alanları yönetimi, tarımsal gelişme, balıkçılık, kentsel atık yönetimi, (açık deniz sanayileri de olmak üzere) sanayilerin yeniden yapılanması ve liman tesisleri. Eylem planı, Karadeniz’e dökülen belli başlı nehirlerin su toplama havzalarını da göz önünde bulundurarak Karadeniz’in kıyı alanları üzerinde odaklaşacaktır. Program Global Çevre imkanından fon sağlanan Tuna Nehri Havzası ve Tuna Deltası için yürütülen uluslararası programla sıkı sıkıya bağlantılandırılacaktır.

90

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Şekil:IV.2.2. Karadeniz’e Deşarj Yapan Akarsuların Kirlilik Durumu. Kaynak: Çevre Bakanlığı (Karadeniz’de Kirliliğin Tespiti Projesi), 1993.

91

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo:IV.2.7. Karadeniz Bölgesi’nde Yer Alan Endüstriler ve Atık Türleri
Endüstri Meşrubat Deri Kağıt ve kağıt hamuru Kimyasal Şeker Sigara Süt ürünleri Çay Çimento, kireç, alçı Bakır Demir-Çelik Sayısı 8 2 2 Kirleticiler BOI, askıda ve çökebilen katılar, yağ Yüksek miktarda katı madde, tuz, sertlik, sülfit, Cr,BOI PH, askıda katı madde, seluloz, çözünmüş ve kolloid maddeler PH, organik ve inorganik maddeler, fenoller, CN, nitrat, sülfit, fosfat Yüksek miktarda çözünmüş ve askıda katı madde, organik madde, şeker protein Tütün işlemi sonucu ortaya çıkan atıklar Organik madde, protein ve yağlar Çay yapraklarının işlenmesi sonucu ortaya çıkan atıklar Askıda katı madde, Cr, Zn, sülfat, fosfat Yeri Giresun, Ordu Samsun, Trabzon Kocaeli, Zonguldak

3 2 3 4 38 10

Tarbzon, Samsun, Artvin Kastamonu, Sakarya Samsun, Sinop, Trabzon Kırklareli, Samsun Rize, Artvin, Trabzon, Giresun Trabzon, Sakarya, Ordu, Zonguldak Artvin Zonguldak

1 2

Metal iyonları, pH, asit, fenoller, Fe, Cu Askıda katı madde, kum ve kömür, pH, asit, fenoller, Fe, alkali maddeler, kireçtaşı, yağ Askıda katı madde, klor, fosfatlar BOI, KOI, askıda katı madde

Konserve Un

2 9

Samsun, Sinop Trabzon, Ordu, Samsun Rize, Artvin,

Yiyecek mad. Kömür Gübre Fındık

9

BOI, KOI, askıda katı madde SiO2, CaCO3, Al2O3, Cd, Li

Trabzon, Ordu, Rize, Samsun, Giresun, Sinop Zonguldak Samsun Trabzon, Ordu, Giresun

2 14

Azot, BOI, askıda katı madde, Cd Askıda katı madde

Kaynak: Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi, 1993.

92

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

IV.2.6. Yeraltı Suyu Kirliliği Yeraltı suyunun kirlenmesi ve derecesinin ülkeden ülkeye ve yerel olarak önemli değişiklikler gösterebilmesine karşılık, kirlenmenin temel nedenlerini büyük başlıklar altında toplamak mümkündür. Yeraltı suyunun kirlenmesinin en belirgin nedeni kentsel ve endüstriyel atıkların çevreye verildikten sonra iklim durumuna, toprağın yapısına ve zamana bağlı olarak yeraltı suyuna taşınır. Yeraltı sularının kirlenmesinin diğer önemli nedenlerinden birisi de tarım ilaçları ve gübrelerin bilinçsiz kullanımı ile evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. Ülkemizde en önemli yeraltı suyu kirlenme nedenlerinden biri, evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesidir. Deterjan gibi parçalanmaya karşı dayanıklı bileşikler yeraltı suyuna ulaşarak içme suyu açısından sorun yaratabilmektedir. Gerçekten de ülkemizde bazı yeraltı suyu örneklerinde önemli miktarlarda deterjan bileşikleri bulunmuştur. Yeraltı suyu kalitesinde bozulmaya yol açan tarımsal faaliyetler ise pestisit ve gübre kullanımı ile hayvan atıklarının atılmasıdır. SKK’ye göre yeraltı sularının kalite sınıfları aşağıda verilmiştir. Sınıf YAS Sınıf YAS Sınıf YAS Sınıf YAS I II III : Yüksek kaliteli yeraltı suları : Orta kaliteli yeraltı suları : Düşük kaliteli yeraltı suları

I: Yüksek Kaliteli Yeraltı Suları

Sınıf Yas I sular, içme suyunda ve gıda sanayinde kullanılabilen yeraltı sularıdır. Bu sınıfa giren yeraltı suları diğer her türlü kullanma amacına uygundur. Sınıf YAS II: Orta Kaliteli Yeraltı Suları

Sınıf Yas II sular, bir arıtma işleminden sonra içme suyu olarak kullanılabilecek sulardır. Bu sular tarımsal su ve hayvan sulama suyu veya sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemine gerek duyulmadan kullanılabilir. Sınıf YAS III : Düşük Kaliteli Yeraltı Suları Sınıf Yas III sular, yukarıda verilen kalite parametrelerinden daha kötü özellik taşıyan sulardır. Bu suların kullanım yeri, ekonomik, teknolojik ve sağlık açısından sağlanabilecek arıtma derecesiyle belirlenir.

93

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Kaynaklar 1. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Su Kirliliği ve Kontrolü, 1987. 2. Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü, Su Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi Raporu, 1992. 3. DSİ Genel Müdürlüğü, Sakarya-Seyhan Havzalarında Kirlenme Durumlarının İncelenmesi ve Bu Havzalarda Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi, 1992. 4. Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya Havzasındaki Yüzeysel Sularda Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi Projesi, 1992. 5. MİMKO Mühendislik, İmalat, Müşavirlik, Koordinasyon ve Tic. A.Ş., Göller Bölgesi Projesi, 1992. 6. ODTÜ, Çevre Araştırma Merkezi, Karakökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi, 1992. 7. OECD, Türkiye’de Çevre Politikaları, Paris, 1992. 8. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Kızılırmak Havzasındaki Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun İncelenmesi ve Kalite Sınıflarının Tespiti Projesi, 1993. 9. ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi,1993. 10. Selçuk Üniversitesi, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya Kapalı Havzasında ve Tuz Gölünde Kirliliğin Tespiti ve Giderilmesi Projesi,1993. 11. Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Denizlerimizde Atık Özümleme Kapasitesinin Tespiti Projesi ( Marmara Denizi Örneği), 1993. 12. Gediz Havzası, Yeşilırmak, DSİ Genel Müdürlüğü, 1993. 13. Büyük Menderes Havzası, DSİ Genel Müdürlüğü, Aralık, 1994. 14. Çevre Bakanlığı, ÇEKÖK Genel Müdürlüğü, Su Toprak Daire Başkanlığı, 2001.

94

Ege ve Marmara’nın güneyini kapsayan nemli orman kuşağı (3) olmak üzere üç ana toprak kuşağına ayrılır. engebelilik vb.1.5. Bunlardan bir tanesi de 1880 yılında Rus Bilgini Dokuchaeve tarafından ortaya konulmuş olup. Tablo:V.1. Tablo:V.1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.1.1.’ de Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyona Göre Toprak Bünyesinin (Tekstür) Bölgesel Dağılımı.4’de Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının Yüzde Bölgesel Dağılımı. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI V.8. V. Tablo:V.‘de ise Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt Miktarları gösterilmektedir.’de Türkiye Topraklarının Kireç Yüzde CaCO3 İtibari ile Bölgesel Dağılımı. Bunun dışında iklim ve bitki örtüsü etkenlerinden çok ana madde.2. Tablo:V.1. Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde yeni Amerikan Toprak Sınıflama Sistemi kullanılmasına rağmen yurdumuzda halen Dokuchaeve‘in sınıflama sistemi kullanılmaktadır.1.T. TOPRAK KUŞAKLARI VE ARAZİ KULLANIMI Dünyada kabul görmüş değişik toprak sınıflama sistemleri vardır. Türkiye genelinde toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait tablolar aşağıda sırasıyla Türkiye Toprak Sınıflarının Dağılımı ve Yüzde Oranları Tablo:V. 95 . Türkiye Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Türkiye topraklarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü tarafından incelenmiştir.1. Türkiye.1. Toprak kuşaklarının sınıflandırılmasında.’da ve Türkiye Topraklarında Potasyum KgP2O5/Dekar Bölgesel Dağılımı Tablo:V.1.’de Türkiye Topraklarında Fosforun KgP2O5/Dekar Bölgesel Dağılımı Tablo:V.C. Bir de ot kuşağından orman kuşağına geçişte “geçit kuşağı” ayrılabilir.‘de Türkiye Topraklarının Yüzde Saturasyon Çamurunda pH (cam elektrodu ile) Oranları. Orta Anadolu Kuşağı (1). Güneydoğu Anadolu ve Doğunun büyük bölümünü kapsayan yarı kurak ot-çayır kuşağı (2).1.1. özelliklerine bağlı olarak biçimlenen ve her kuşakta görülebilen kuşak dışı diye ayırabileceğimiz topraklar vardır ki bunlarda önemli yayılım gösterir.6.7. Akdeniz. Tablo:V. iklim ve bitki örtüsü gibi doğal etkenler yönünden homojenlik gösteren ve aynı kökene sahip toprakların yaygın olduğu kesimler “kuşak” olarak tanımlanır. Bu yüzden toprak araştırmaları Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü’nün belirlediği bölgelere göre yapılmıştır. daha sonra Amerikalı bilim adamlarınca geliştirilmiştir.3.‘ de verilmiştir.

7 66.9 Orta-Asit 10.930.211.1.9 Kuvvetli Asit 0.9 32.528.0 14.5 37.3 Doğu Anadolu 1342 0.4 85.6 Ege 7404 2.8 10.776.3 Ege 7342 1.629 602.7 5.1 1.9 Türkiye ve Ortalaması 8074 0.0-4.9 Kuvvetli Alkali 1.4 Karadeniz 101137 1.0-8.061.0-5.8 38.8 8.1 0. Türkiye’de Toprak Sınıflarının Dağılımı ve % Oranları Kuşak Kurak Ot-Çayır Kuşağı Geçit Kuşağı Nemli Orman Kuşağı Büyük Toprak Grubu Kahverengi Kestanerengi Kireçsiz Kahverengi Kahverengi Orman Kireçsiz Kahverengi Orman Podzolik Yüksek Dağ Çayır.091.0 2.9 56.4 Doğu Anadolu 1329 0.1 37.136.9 10.3 7.2 13.7 22.0-7.0 44. Kırmızı Akdeniz Akdeniz Kuşağı Rendzina Vertisoller Bazaltik Vertisolle Regosoller Kuşak Dışı Litosoller Alüviyal ve Kollüvyaller Çıplak Kayalıklar Dağılımı (ha) 1.6 0.0-6. 1988.2 89.5 85.7 10.027 669.4 0.5 0.239.6 4.094 2.8 Toplam 74.1 8.9 Hafif Asit 30.1.031 96.8 1.1.4 76. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.2 6.5 13.172 589.2 Orta Anadolu 25706 3.9 16.287.4 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü. Türkiye Topraklarının % Saturasyona Göre Toprak Bünyesinin (Textür) Bölgesel Dağılımı Toprak < 30 30-50 50-70 70-110 >110 Sayısı Kumlu Tınlı Killi-Tınlı Killi Ağır-Killi Trakya ve Marmara 8577 7.7 7. Ölç.6 Güneydoğu 4061 1.6 7.5 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü. Tablo :V.9 5.008 Türkiye Yüz.9 0.933 3.978.9 0.T.178 6.719 7.7 Göller 3871 0.750 4.4 2.485. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.9 25.2 Akdeniz 3367 5.5 8.2 8.2 6.3 38.2.9 4. Türkiye Genel Toprak Amenajmanı Planlaması.7 5.1 10.4 0.6 Akdeniz 3168 0. 1987.7 Güneydoğu 4272 4.1.1 52.960 3.4 6.6 33.4 2. Bölgeler Tablo:V.243 9.1 Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.648 7.7 25.6 40.6 0.4 0.4 7.2 16. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:V.9 11.2 4.3 Türkiye Topraklarının % Saturasyon Çamurunda pH (Cam Elektrod ) İle Bölgesel Dağılımı Bölgeler Trakya ve Marmara Karadeniz Toprak Sayısı 8462 10095 4.7 4.4 37.661.0 0. Oranı (%) 19.8 15.866 1. 1988.2 0.2 45.9 47.C.6 55.1 7.5 93.8 7.4 Türkiye ve Ortalaması 19385 3.9 47.0 84.9 Hafif Alkali 57.3 Göller 3759 6.8 0.1 51.8 55.260 302.2 48.544 12.9 8.7 Orta Anadolu 25778 0. 96 .9 4.

6 32.7 4.7 46.2 49.4 55.6 6.8 22.3 10.1.2 Akdeniz 3346 3. >25 2.6 9.8 26.8 23.8 Karadeniz 10488 35. Türkiye Topraklarının Potasyumun Kg.9 3.4 16.7 28.0 8.0 20.9 Orta Anadolu 25419 21.5 Göller 3768 14. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. K2O/Dekar (Amonyum Asetat)Bölgesel Dağılımı Toprak <20 20-60 60-100 Bölgeler Sayısı Az Yeter Fazla Trakya ve Marmara 8639 4.9 20.0 31.8 29.7 7.7 36.5 22.9 11.8 Orta Anadolu 25853 1. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.3 22.5 17.9 47.2 64.1 38.5 Ege 7225 17.2 11.6 23.8 Güneydoğu 4157 0.4 8.C.3 30.7 Ege 7826 31.6 3.5 20.4 15.1 4.2 Karadeniz 10142 13.8 25.5 32.4 5.2 47.2 Ege 7625 32.4. Türkiye Topraklarında Fosforun Kg.9 7. >100 Çok Fazla 32.9 1.8 8.3 17.4 26. P2O5 /Dekar (Olsen) Bölgesel Dağılışı <3 3-6 6-9 9-15 Toprak Çok Az Az Orta Fazla Bölgeler Sayısı Trakya ve Marmara 8444 38.2 12. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.4 8.9 17.4 Doğu Anadolu 1339 21.3 27.3 Doğu Anadolu 1338 0.3 23.7 28.5 8.5 34. >15 Çok Fazla 6.0 24.5 6. 1988.1.2 36.4 Doğu Anadolu 1319 13.3 18.0 24.2 Doğu Anadolu 1447 16.7 23.0 2.0 9.2 Tablo:V.5 22.5 14.1 12.0 Tablo: V.2 60.3 11.7 13.4 Ege 7571 8.2 7.7 Kaynak : Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.7.5 18.5 33. >4 Yüksek 1.2 Göller 3632 19.8 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.8 5.9 8.9 18.9 Karadeniz 10570 28.5 Akdeniz 3139 23.4 53.6 Kaynak: Toprak ve Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.T.2 34.9 49.1 31. 1988.5 Güneydoğu 4227 44.6 14.2 18.1 2.74 97 .3 Akdeniz 328 39. 1988. Türkiye Topraklarında Organik Madde Miktarının % (Walkley-Black) Bölgesel Dağılımı Toprak <1 1-2 2-3 3-4 Bölgeler Sayısı Çok Az Az Orta İyi Trakya ve Marmara 8402 14.3 83.1 9.6 Güneydoğu 4035 29.4 47.3 33.2 6.2 10.6.3 3. 1988.2 Türkiye ve Ortalaması 7756 33.6 6.7 6.9 Karadeniz 9724 1.1. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi.2 18.0 56.0 18. Türkiye Topraklarının Kireç % CaCO3 (Secheibler) İtibari İle Bölgesel Dağılımı Toprak <1 1-5 5-15 15-25 Bölgeler Sayısı Trakya ve Marmara 8444 50.6 32.3 9.0 Türkiye ve Ortalaması 8037 1.6 19.9 27.6 21.1 17.8 7.5 46.5.7 2.9 20.9 Tablo:V.3 17.3 32.0 23.9 10.6 Akdeniz 3270 10.4 7.7 25.5 11.9 25. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: V.6 Orta Anadolu 25930 9.3 Türkiye ve Ortalaması 7914 19.2 Kaynak: Gübre Araştırma Enstitü Müdürlüğü.1 6.7 Göller 3668 36.6 12.1.7 Türkiye ve Ortalaması 8189 22.2 49.8 15.1 20.8 25.8 Göller 3673 0.3 27.3 17.9 13.8 18.3 9.4 64.2 2.8 Orta Anadolu 25852 31.8 7.0 25.6 35.4 41.9 2.4 65.3 1.5 4.9 Güneydoğu 4340 12.

14 7.00 2.30 17.3 4.20 63.29 40.00 12.00 92.4 En Yüksek Kükürt Değeri (ppm) 697.3 7.84 157.00 21. Türkiye Topraklarının Bitkilere Yarayışlı Kükürt Durumu.33 0.5 528.00 51.1 2.40 8.03 20 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 20.T.79 0.87 54. 98 .48 14.00 40.00 89.03 2.49 2.00 13.15 Ortalama Kükürt Değeri (ppm) 94.94 18.00 26.14 17.10 27.0 3.0 9.5 1.80 6.0 640.78 35.39 9.33 53.5 20.0 423.7 360.39 40.1. Orman Kahverengi Orman Kireçsiz Kah.9 7.0 211.88 9.1 13.43 6.80 15.68 26.C.2 47.15 2.5 378.8.0 213.21 4.06 84.09 27.00 61. 1989.0 325.0 7.69 0.07 56.0 1.05 63.00 11. Ankara.00 15.24 90.43 4.70 10 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 4.0 134.54 55.41 0.00 2.21 23.39 88.03 37.03 3.0 294.18 78.85 41.36 36.13 0.27 25.00 12.91 En Düşük Kükürt Değeri (ppm) 5.0 1.43 1.43 1.80 2.29 1.0 123.09 0.0 233.85 0.96 16.00 54.82 39.04 1.03 27.5 Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.69 46.38 15 ppm Kükürtten Düşük Örnek Oranı (%) 12. Akdeniz Rendzina Kireçsiz Kah.67 38.56 2.0 302.9 85.0 502.57 0.0 453.00 11.0 9.00 16.37 28.33 60. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:V.2 4.18 0.78 53.61 8.0 642.92 4.Türkiye’de Büyük Toprak Gruplarına Bağlı Olarak Toprakta Bulunan Yarayışlı Kükürt (SO4-S) Büyük Toprak Grubu Alüvial Kolüvyal Kırmızı Kah.71 29.32 20.46 15. Podzolik Örnek Sayısı 252 210 35 26 98 229 132 33 20 142 3 71 69 7 35 15 26 39 Toprak Örnekteki Oranı (%) 17.4 5. Orman Vertisol Regosol Kahverengi Organik Kırmızımsı Kahverengi Kestane Rengi Kırmızımsı Kahverengi Kırmızı-Sarı Podzolik Kırmızı Akdeniz Bazaltik Gri-Kah.54 46.0 6.

003 ha. drenaj yöntemiyle bu derinlik arttırılıp optimal duruma getirilebilir.3. Erozyon Türkiye.1. % 17’sini oluşturan 13.1.’lık bölümü 90 cm’den derindir. 99 .699. Sığ toprak derinliği yüksek taban suyu nedeni ile.2’sini oluşturan 28.5’ini oluşturan 23.’ında şiddetli. Türkiye’nin arazi varlığının % 36. Böyle bir sınıflama arazi kullanma planlarının yapılması ve tarımsal gelişmenin programlanması için de zorunludur. Çeşitli arazi türleri.108. Tarımsal üretimin cins ve miktarını büyük ölçüde kısıtlayan sığ toprakların büyük bir yekün tutması ülkemiz tarımı için gerçekten dezavantajdır.6’sını oluşturan 23.690 ha. aşırı mera ve orman tahribatı ve toprakların çoğunlukla erozyona duyarlı olması nedeni ile dünya yüzünde yüksek düzeyde erozyona maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır.3’ünü oluşturan 21. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması yapılmış ve şu andaki mevcut arazi kullanımı tespit edilmiş bulunmaktadır. Etkili toprak derinliğini arttırmak için kullanılabilecek imkanlar sınırlıdır.’lık bölümü sığ (20 .1. geriye kalan % 85.50 cm) ve % 37.699. Türkiye’de Mevcut Arazi Kullanımı Herhangi bir arazi parçasının en uygun kullanılma şeklinin belirlenebilmesi için öncelikle arazinin kullanım kabiliyet sınıflamasının yapılması gerekmektedir.4’ünü oluşturan 28. Söz konusu bilgiler Tablo:V.’lık bölümü ise diğer arazi grubu içinde yer almaktadır.1. Etkili toprak derinliğinin artırılmasına imkan bulunmayan arazilerde.9. Ülkemiz topraklarının % 14.781.2.’lık bölümü orta derin (50 .’ında orta.205 ha. Yapılan etüt ve gözlemlere göre ülkemiz arazilerinin % 20’sini oluşturan 15.938 ha.299. V. yüzlek toprak koşullarına uygun çayır ve mera bitkilerini yetiştirip hayvancılık yapmak en uygun yol olmalıdır.3.9’unu oluşturan 9. iklimi.750 ha. % 36.C.’lık bölümü orman ve fundalık olmak üzere devamlı bitki örtüsü altında bulunmakta.1. Türkiye’de Arazi Problemleri V.Yoğun alt katmanlar bulunuyorsa. geriye kalan % 5’i oluşturan 3.745.’ında ise çok şiddetli erozyon cereyan etmektedir.8’in % 11. topoğrafik yapısı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.’lık bölümü çayır ve mera.908.455 ha.’da verilmiştir.1’ini oluşturan 27.468.90 cm) % 30. % 30.973 ha.614 ha.’lık bölümü işlenmekte % 28.’lık bölümü ise çok sığ (<20 cm) toprak sınıfına girmektedir.221.592.114 ha. uygulanan yanlış tarım yöntemleri.2’sini oluşturan 11. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından. bunların dip kazan (çizel) denilen toprağı derinlemesine yırtan aletlerle gevşetilmesi ve kökler için uygun ortam hazırlanması mümkündür.575 ha.T.334. sahip oldukları çeşitli toprak türleri nedeni ile çeşitli tür ve boyutlardaki sorunlara sahip bulunmaktadırlar.463 ha. özellikle işlenebilen araziler.

100 .T. Çay Kestane vb. Çayır Otlak Orman Çalı-Funda Yerleşim Sazlık-Bataklık Irmak Yatakları Kıyı Kumulları Çıplak Kayalıklar Su Yüzeyleri TOPLAM I 315546 1413256 176264 33333 69061 108449 5824 11429 39375 5012537 II 4876280 835791 187972 86823 148998 398014 92193 79872 52759 675870 VI 3377458 34290 201714 235037 49072 4054771 1240105 997410 48676 102385 VII 1683515 4260 115041 442398 106834 1414994 1289135 1 6803086 56402 35724 36288553 VIII 291859 192325 40396 2930933 (1102296) 4557909 Toplam 22607334 2990880 1058637 1042152 644373 21101317 15135087 8333376 569400 48521 192325 40396 2930933 1102296 77797127 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 1987.Türkiye’de Kullanmaya Uygunluk Sınıflarının Arazi Kullanmaya Göre Dağılışı (ha) Kullanmaya Uygunluk Sınıfları III IV V 5438715 4062580 13340 476222 204989 109507 108152 717892 321724 154848 42281 757433 223081 172414 135054 81455 1649341 574428 265086 37577 720101 3980 143 80801 22908 9462 21645 471 12797 165547 Arazi Kullanma Kuru Tarım Sulu Tarım Bağ-Bahçe Fıstık. Genel Toprak Amenajman Planlaması.C.1.9. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: V. Zeytin.

Çünkü düşman ordusu ülkeden kovulduğunda. genel planlamaların yapılmasına yetecek ayrıntıda hazırlanmıştır. Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü havza bazında ıslah çalışmalarına girmişlerdir. Ülkemizin toprak ve arazi kullanma kabiliyeti haritası. Ayrıca Konya-Karapınar örnek çalışmasında olduğu gibi rüzgar erozyonunu önleme çalışmalarını da gerçekleştirmiştir. Toprak en önemli doğal kaynaklardan birisi olup.T. taşıdığı materyalin rengine uyularak verilmiştir. Bu koşulların temini için kültürel ve mekanik toprak ve su koruma yöntemlerinden yararlanılmalıdır. topraklar geri alınmaktadır. eski Topraksu Genel Müdürlüğü.C. Ülkemiz topraklarının maruz kaldığı yüksek düzeydeki toprak ve su kayıplarını izin verilebilir sınırın altına indirmek mümkündür. ağır metallerle kirlenmesi ve toprak erozyonu ile kayıp edilen toprakların geri kazanımı çok zordur. Ancak erozyon ile mücadele çalışmaları dünyada ve ülkemizde oldukça yakın tarihte başlamıştır. 1953 yılında kurulan D. çiftçilerin çiftçi kamplarında eğitimlerinin sağlanması ve erozyonun şiddetli olduğu yerlerde teraslama gibi mekanik önlemlerin alınması uygulamalarına da girmiştir. Tarım arazilerindeki erozyonu önleme çalışmalarına ülkemizde 45 yıl kadar önce başlanmıştır. Ancak bunlar toprak korumalı işletme planlarının yapılmasına hizmet edecek ölçüde değildir. ABD’de 1958 yılında geliştirilen Üniversal Toprak Kaybı Tahmini Denklemi. toprakların tarım dışı amaçlı kullanılması. Bu zararın en zalim düşman orduları tarafından dahi yapılması ihtimali yoktur. Topraksu Genel Müdürlüğünce benimsenmiş ve bunun çözümünde kullanılan 101 . Kızılırmak’a adı. Bu nedenle. Toprak ve su korumanın esası arazileri kabiliyetlerine göre kullanmak ve mevcut sınırlayıcı etmenleri belli ölçülerde azaltmak üzere gereken önlemleri almaktır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu erozyon sonucunda her yıl denizlere milyonlarca ton toprak taşınmaktadır. 1950 yılına kadar herhangi bir çalışma yapılamamıştır. can ve mal kaybına neden olması toprakların nehir ve denizlere taşınması.İ. Ülkemizde ise erozyon. toprağı aşındırmayacağı düzeye indirmek ve toprağı erozyona karşı dayanıklı duruma getirmek olmalıdır. Erozyonu önleme konusu ülkemizde ilk kez 1937 yılında kabul edilen 3116 Sayılı Orman Kanunu kapsamında yer almasına rağmen. Oysa toprakların su ve rüzgar etkisiyle aşınıp-taşınması ile oluşan sellerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi. Önlemlerin esasını suyun veya rüzgarın hızını. topraklarımızın yok olmasına sebep olan nedenlerin başında gelmektedir. bu taşınmanın gözle görünür delilleridir. yürütmekte olduğu erozyondan korunma önlemleri üzerindeki araştırmalara paralel olarak. Halbuki erozyonla.S. hele bir bölümü yabancı denize taşınan toprakların tekrar geri getirilmesine imkan yoktur. konunun önemini bütün ciddiyetiyle ortaya koymaktadır. Akarsularımızın her mevsimde taşımakta oldukları materyal nedeniyle vermiş oldukları bulanık görünümler.

Türkiye’de dik-sarp eğimler yaygındır. ülkemiz arazileri için önemli sorun oluşturmaktadır. Orman kesiminde de benzer hızlandırmalar sürmektedir.10. V.64 1 Hafif 5611892 7. Ülkemizdeki Aşınım Dereceleri ve Yüzdeleri Tablo: V.04 3 Şiddetli 28334933 36. ticaret. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI parametrelerin değerleri çeşitli araştırmalarla tayin edilmeye başlamış ve oldukça önemli mesafe alınmıştır. Bu eğimler işleme zorluğu.42 4 Çok Şiddetli 17366463 22.’de görüldüğü üzere eğim yönüyle yalnız 18 181 164 ha.1. Ne var ki sorun bu hızla çözümlenemeyecek kadar büyüktür. endüstri.7 Rüzgar Aşındırması 506309 0. Eğim Bir yandan tarımsal işlemleri güçleştiren.22 2 Orta 15592750 20. petrol gibi başka bir gelir kaynağı olmayan ülkenin sonuçta varlığını sürdürememesi sorunu ile karşı karşıya gelinebilecektir.1.10.65 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.’de verilmektedir. Gelişmiş ülkelerde.3’nü kapsamaktadır. Ortalama yükseltisi 1131 m dolaylarında bulunan ülkemizde. Tablo:V. toprak yetersizliği ve aşınım tehlikesi nedeniyle işlemeli tarıma uygun değildir.1. öte yandan erozyonu özendiren eğim koşulları.T. eğimi % 12’den düşük araziler tüm arazinin % 35. toprak işlemeli tarım için sakıncalı olan % 12’den fazla eğimli arazilerin ise % 64. Bu hız bazı desteklerle 2-3 katına çıkabilecektir.11.C. Bütün bu çalışmalara karşılık tarım arazilerinde meydana gelen toprak kayıpları azaltılamamıştır. Türkiye’de Aşınım Dereceleri Dağılımı ve Yüzdeleri Aşınımın Derecesi Genişlik (ha) (%) 0 Yok 5166627 6. 1987. Araştırma Enstitülerinde toprak ve su kaynaklarını geliştirme konularında.2.7’sini.3. Bu durumda aşınım afeti toprak ve su kaynaklarımızı yok edip tarımsal üretimi çok düşük bir düzeye yaklaştırılacaktır. Türkiye Genel Amenajman Planlaması. Çünkü aşınım ilerleme hızı bu hızdan yüksektir. bu gün 30000 ha/yıllık çalışma hızına erişilmiştir. Topraksu şimdiki adı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.32 ÇK Çıplak Kayalıklar 2930933 3. Aşağıda Türkiye’de Arazilerin Eğimi (%) Göre Dağılımı Tablo:1. zaman zaman ziyarete gelen yabancı ülke bilim adamlarını şaşırtacak düzeyde ve miktarda araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Çünkü ormanlar dışındaki uygulama hızıyla karşılaştırıldığında 31072467 ha halihazırdaki uygulama hızıyla karşılaştırıldığında 31072467/30000 ha/yıl yaklaşık 1000 yılda çözülebileceği yani hiçbir zaman çözülemeyeceği anlaşılır. Türkiye’de arazi problemlerinin çözümüne ilişkin araştırmalara genel olarak bakılacak olursa. arazi hafif önemli veya önemsiz tarıma 102 .

2.12. Ülkemizde.4.495. 21 261 850 ha.2 Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Çok sığ topraklar ise işlemeli tarımda kullanılamaz. Türkiye Genel Amenajman Planlaması.3 11.3. Tablo:V. Fakat taşlar. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımını gösteren Tablo:V. Sığ (20-50 cm) topraklar ise bazı tür bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılabilir. yayılım gösteren orta ve dik eğimli araziler yoğun önlemlerle tarıma elverişlidir. V. Bu eğimlerdeki yetersiz topraklı alanlar ile çok dik ve sarp eğimler değişik derecelerde otlak ve orman kullanışına uygundur.5 milyon hektarlık bölümün temizlenmesi ve daha yüksek verimli tarımsal arazi haline getirilmesi mümkündür. Tablo: V. O nedenle taşların elle ve gerektiğinde makine ile toplanarak tarladan uzaklaştırılması gerekir. Türkiye’de Arazilerin Eğim (%) Göre Dağılışı Eğim Düz % 0-2 Düz. Ayrıca altındaki toprak kitlesinin taşınmasını engeller.12’den de anlaşılacağı üzere tarıma elverişli derin ve orta derin topraklar Türkiye’nin % 26. yahut toprak yetersizliği nedeni ile tarıma hiç uygun değildir.093 hektarı tarım arazilerinde. hem aşınım kontrolü için sekileme gibi bir önlem alınmış olur.1.11. 1987. 25.331 ha’lık alanda çeşitli düzeylerde taşlılık bulunmaktadır.3.238 hektarı tarım dışı araziler olmak üzere toplam 28. aşınım sorunu açısından olumlu bir özelliktir.989. Türkiye’de Derinliğe Göre Toprak Dağılımı Derinlik Derin 90cm+ Orta Derin 50-90cm Sığ 20-50cm Çok Sığ 20cmAlan (ha) 11308114 9299614 23696973 28908455 (%) 14. Orta ve daha derin topraklar her türlü tarıma elverişlidir. 103 .T.484.9 30. Otlaklarda da gene yetişme yüzeyini azaltır.1. tarım arazisinde üretim yüzeyini azalttığı gibi işlemeyi zorlaştırır ve bazen imkansız hale getirir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI elverişlidir.C. Toprak Derinliği Toprak derinliği eğimle birlikte işlemeli tarımı kısıtlayan en önemli etkendir. Eğimli alanlarda taşların kontrolü sekiler halinde dizilmesiyle hem yüzey kazanılır.1.1. V. Türkiye Genel Amenajman Planlaması. Bunların 2.Düze Yakın % 0-2 Hafif % 2-6 Orta % 6-12 Dik % 12-20 Çok Dik % 20-30 Sarp % 30+ Yayılım (ha) 535895 4346145 8476067 10514253 10747597 13368866 23015669 Notları Tarıma Elverişli Tarıma Elverişli Tarıma Elverişli Kısmen ve Önlemle Tarıma Elverişli Kısmen ve Önlemle Tarıma Elverişli Otlak ve Ormana Elverişli Otlak ve Ormana Elverişli Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Çünkü taşlar toprak yüzeyini kaplayarak yağmur damlası etkisini önler.3.1. Taşlılık Sorunu Taşlılık. 1987.5 37.2 sini oluşturmaktadır.

Sulanan bütün arazilerde (yağmurlama ve damla sulama hariç) kurutma sistemlerinin de kurulması gerekmektedir.968. yan yana görmek mümkündür.771. başarılı bir biçimde kullanılmaktadır. 8. Bu gibi geniş alanların kurutulması DSİ Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.ında.6. bitki gelişmesini en fazla engelleyen ve ıslahı en güç olan topraklardır. Bunlar da tuzlu sodik toprakların ıslahında olduğu gibi ıslah maddelerinin ilavesi olmaksızın ıslah edilemezler. İç Anadolu’da geniş alanlardan ıslaklık nedeni ile en çok çayır ve mera olarak yararlanılabilmektedir.657 ha ile tüm arazilerimizin % 0. 123. Bunun için yıkama suyu ve yıkamadan dönen suyun akıtılacağı boşaltma alanı bulmak sorun yaratmaktadır.968.’ında olmak üzere 2.’dır. Konya Ovası gibi kapalı havzaların kurutulmasında uygun boşaltma yeri bulmak önemli bir sorun yaratmaktadır.1. tuzlanmalarla tarım arazileri elden çıkmaktadır. Konya kentinin atıklarını da taşıması nedeni ile tuz üretilen gölün kirlenmesine neden olmaktadır. Su Fazlalığı Türkiye’nin en kurak alanlarından olan Konya il sınırları içinde 454. Örneğin Samsun’un Çarşamba Ovası’nda tarla arazisi kaybına meydan vermeyen ve tarımsal işlemleri engellemeyen örtülü drenaj sistemi. % 2 düzeyindedir. Bu suretle kuraklık ile fazla ıslaklık gibi ekstrem koşulları arazinin topoğrafik yapısı ve geçirimsiz alt toprak katmanları nedeni ile. Bunlar drenaj hendekleri açıldıktan sonra su ile yıkanarak ıslah edilebilirler. Ülkemizin tümündeki tarım arazilerinin 1.161 ha. Ülkemizde kurutma ile tarımsal üretime açılabilecek arazi toplamı 1. Bu suların.641 ha ile % 0. Konya Ovası drenaj suları Tuz Gölü’ne boşaltılmaktadır. Hafif tuzlu ve tuzlu toprakların kapladığı alan 1. Sodik topraklar 8.’lık arazi fazla ıslaklık sorunu arz etmekte ve kurutularak ıslah edilmeyi beklemektedir.863 ha ile % 0.C.3. su fazlalığı nedeni ile tarımsal üretimde kullanılamamaktadır.022 ha. Tuzluluk ve Sodiklik Bazı tuza dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesine imkan veren hafif tuzlu toprakların kapladığı alan 614.5.1.518. 104 .603 ha ile % 0. toprak işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin ise 803.611 ha’lık nispeten küçük bir yayılma alanına sahip olmakla birlikte.956 ha ile % 0. Verilecek suyun miktarı ve şekli arazi veya laboratuar testleri veya her ikisi ile birlikte kükürt ve jips gibi ıslah maddelerinin de kullanılması gerekmektedir. Boşaltma yeri sağlanamayan durumlarda İsrail’de başarı ile kullanılmakta olan tuzların kökler bölgesinin hemen altına indirmek yöntemi uygulanabilir. V. Çiftçi işletmelerindeki ıslak araziler.260 ha.8’ini üretime imkan vermeyen tuzlu topraklar.3.000 ha.3 olmak üzere toplamı 1. Aksi takdirde.6 sodik topraklar.975 ha.’lık alan. dolayındadır.119.814 ha’. 264.01 hafif tuzlu-sodik topraklar. 504. örneklerine daha önce de rastlandığı gibi.2 tuzlu sodik topraklar. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan projelere göre açık kanal veya kapalı büz sistemleri ile kurutulmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.T.722 ha olup.

Türkiye Genel Toprak Amenajmanı Planlaması. Tarımsal Yapı ve Üretim 1989. Toprak Muhafaza.. Tarım Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Harita V. böylece hem yola hem de bu yolun çevresine yığılan endüstri ve kent alanlarına büyük miktarda arazi kaptırılmaktadır. Ankara. No: 635.360 ha kadardır. Topraklarımızı ve arazilerimizi kabiliyetlerine uygun şekilde kullanmak.C. İ. BÖM: 9. M. 1987. Karayolu güzergahı seçimi 1. 5. 9. Cilt-I. DİE.. 1989. su. V. Ziraat Mühendisleri Odası. 1992. 1987. gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Yayın No: Genel: 245. Ankara. Toprak-İnsan-Çevre Sempozyumu. Ankara. 4. Toprak Biliminin Esasları. 2. 3.. TMMOB. Atatürk Üniversitesi Basımevi. Ergene. kamuoyunun konunun önemini anlamasını zorlaştırmaktadır. Havza Islahı. 1989. Ziraat Fakültesi Yayınları. Halbuki Türkiye’de kentleşme ve endüstrileşme nispeten yeni kavramlar olup.7. en verimli ovalar haksız işgale uğramaktadır. Ankara. Toprak ve Çevre Sempozyumu. Kaynaklar 1. 6. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Arazilerin Yanlış Kullanımı Arazilerimiz her zaman kullanım kabiliyetlerine göre değerlendirilmediğinden tarıma en elverişli. toprak. 8. Ankara.’de Türkiye Toprak Kuşakları verilmiştir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü . Mera Kanunu gibi kanunlar. fakat üretken ve sürdürülebilir tarımın ise verimli topraktan başka şansı yoktur. 7. hava gibi doğal kaynakların korunmasıyla başlar. Ders Kitapları Serisi No: 47. A.. Ankara. Bu yolla kaybedilen arazilerin tarım topraklarımız içindeki payının %5 gibi düşük düzeylerde olması. bu kayıplar çok kısa sürede gerçekleşmiştir. sınıf arazileri ortadan bölecek şekilde seçilmekte. Topraklarımız. Teknik Yayın No:60. 1995. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü . Dizdar. her çeşit arazi üzerine inşa edilebilir. Akalın. Talaz. 1987. Ankara. Bina. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemizde ıslah edilip tarıma açılabilecek sodik topraklı arazi yükü 3. Atatürk Üniversitesi Yayınları.3.1. TÜBİTAK Yayın No:7. Erzurum. TOBB.T. 1987.S. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ve 2. bitki toplulukları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın No:162. uzun süredir tartışılmakla birlikte uygulamaya konamamaktadır. Halbuki sürdürülebilir kalkınma kavramı.1. 105 . No:289. 1991.Y. Türkiye Topraklarının Yarayışlı Kükürt Durumu.

2. tarla açılması. Erozyonu önleme konusu ülkemizde ilk kez 1937 yılında kabul edilen 3116 Sayılı Orman Kanunu kapsamında yer almasına rağmen bu konuda 1950 yılı başlarına kadar her hangi bir çalışma yapılamamıştır. oldukça yakın tarihlerde başlamıştır.T. Erozyonla kaybedilen bölge ve alanların toprak bakımından kendini yenilemesinin ne kadar güç ve ne kadar uzun bir zaman olacağı artık bilinmektedir. tarım alanları ve genel toprak erozyonu önlenmesinde yetersiz kalınmıştır.1. Yurdumuz topraklarının % 78. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V. kaldı ki ülkemizin önlem alınacak 30. % 36. Yurdumuzun birinci derecede öncelikli çevre problemi sayılan toprak erozyonu önleme çalışmalarına gereken önemin verilmesi.4’ü şiddetli. Kapladığı Alan ve Erozyonun Önlenmesi İçin Gerekli Tedbir ve Tavsiyeler liste olarak verilmiştir. rüzgar. TOPRAK EROZYONU Canlı hayatının vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından biri olan toprakların erozyonla kaybı. Her yıl milyonlarca ton toprak.C. tam çözüm için 1000 yıl gerekmektedir. Toprak erozyonu ile mücadele dünyada ve ülkemizde. Yağışlar ve Toprak Erozyonu Toprak erozyonunda en önemli sebeplerden birisi kuşkusuz yağışlardır. Bu konuda bilimsel çalışmalarda oldukça mesafe alınmış olmasına rağmen. gelişen teknolojilerin ışığı altında yeni bir ivme kazandırılması şarttır. toprak üzerindeki çalışma hızının 30000 ha/yıl olduğu. 1950’li yılların ortalarında ABD’de geliştirilen “Üniversal Toprak Kaybı Tahmini Denklemi” Toprak Su Genel Müdürlüğü tarafından benimsenmiş ve çözümde kullanılan parametrelerin. sanayileşme ile birlikte çevre ve hava kirlenmesi sonucu asit yağmurları gibi sorunların yanında tarım topraklarının hatalı işlenmesi. büyük ölçüde erozyona maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır.2. bu konudaki araştırma ve uygulamalara. % 20’si orta şiddetli.1’ de Toprak Erozyonunun Dereceleri. değerleri ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır. yangınlar.467 ha toprağı bulunduğu göz önüne alınırsa. V. mera ve çayırların bilinçsiz ve aşırı kullanılmaları ve buna benzer sebeplerle rüzgar ve yağışlarla hızlanan toprak erozyonu bugün dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli toprak ve çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 106 .3’ü çok şiddetli erozyona maruz bulunmaktadır. Ülkemiz arazilerinin. su ve sellerle denizlere taşınmaktadır.072. Ormanların aşırı ve yanlış kullanılarak tahrip edilmesi. Tablo:V.2.7’si çeşitli derecelerde ve önemli boyutlarda aşınmaya maruz bulunmaktadır. % 22. Ülkemizde konu ile ilgili kuruluşların mevcut mali ve teknik imkanlarıyla. yaşlı dünyamızda 2000 yıldan daha uzun bir süreden beri devam etmektedir. Yurdumuz dünyada.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Erozyonun hızlanmasının temel unsurlarından biri ve en önemlisi.T. Kum tepeleri ağaçlandırılmalı.65 1234Türkiye Yüzölçümüne Oranı % 3.’de Türkiye Toprak Erozyonu verilmiş olup.1 Türkiye’de Toprak Erozyonunun Dereceleri ve Erozyonun Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirler Aşınımın Derecesi OY 0 1 2 3 4 ÇK R1 R2 R3 R4 SK Toplam Türkiye Yüzölçümü Tanım Yaş ve Tuzlu Taban Taban Arazi Hafif Aşınım Orta Aşınım Şiddetli Aşınım Çok Şiddetli Aşınım Çıplak Kaya Yüzeyleri Hafif Rüzgar Aşınımı Orta Rüzgar Aşınımı Şiddetli Rüzgar Aşınımı Çok Şiddetli Rüzgar Aşınımı Kıyı Kumulları Renk Alan (ha) 2783781 2382846 5611892 15592750 28334933 17366463 2930933 165664 231041 64385 7304 37915 75509907 77797127 0. tarla sınırları ağaçlandırılmalıdır. yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi. orta ve şiddetli toprak aşınma bölgeleri gösterilmiştir. bitki besin maddeleri kaybedildiği gibi sular kirlenmekte. 107 .2. Toprak erozyonu ülkemiz için en büyük çevre sorunlarından birini oluşturmaktadır. Kaynak : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.58 3.Çayır ve mera alanlarının tahribinin önlenmesi ve mevcut alanların geliştirilmesi.Erozyon riski yüksek olan.77 Aşınımın Durdurulması İçin Önlemler Yaşlılık ve tuzluluk sorunu olan taban arazi. ürünlerin randımanı ve kalitesi düşmekte.Yanlış toprak işlenmesi. Rüzgar yönüne dik ve yelkıran kurulmalı.2. hafif. Olduğu gibi korunmalıdır.42 22. Bu durum ise erozyonu davet etmektedir. .32 3. Sekileme ve bağ meyvelik kurulması zorunludur. Erozyon sebebi ile toprakların verimi azalmakta. 1987. hiç kuşkusuz ki bitki örtüsünün zayıflamasıdır. Otlatma sınırlandırılmalı ve örtü kuvvetlendirilmelidir. Harita V.06 7. bu tip arazilerin mera olarak ayrılması veya orman örtüsü altına alınmasının sağlanması. . -Orman tahribatına son verilmesi ve ağaçlandırmanın hızlandırılması vs. ülke genelinde.04 36.C. Tablo: V.22 20. erozyon sorunu yok İyi drenejlı sorunu olmayan taban arazi Eğimi aykırı tarım şeritsel ekim gereklidir. yetersiz toprak özelliklerine sahip. gibi tedbirlerin ilgili kuruluşlarla alınması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenlerle. çok büyük miktarda toprak kayıpları olmaktadır. Her derecedeki rüzgar aşınım alanlarında: Anız örtüsü korunmalı. Şeritsel ekim ve sekileme zorunludur. Toprak ve bitki örtüsü yoktur. Yurdumuzda çayır ve mera alanları. Orman ve otlak kullanışı uygundur. ıslaklık ve iklim şartları dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmaması. İşlemeli tarım yapılamaz. 1930-1980 yılları arasında geçen sürede yarıya inmiştir. .

K.VII.533 36.3.3 34.1 kadar orana sahip iken. ve VII.471 ha.2.0 Türkiye tarım alanlarında erozyon durumu incelendiğinde (Tablo:V.563 ha alanı kapladığı görülmektedir. sürüme uygun olmayan alanlarda ise 5. Ülkemiz tarım alanlarında hafif erozyon etkisi hariç orta. 100.Türkiye Tarım Alanlarının Erozyon Problemi Durumu Sürüme uygun Araziler (I.2. Sınıfı I II III IV Toplam V VI VII Toplam Tarıma Uygun Olmayan Araziler VIII Alan (ha) 5.776. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI V.7 9.959 3. Türkiye’de Erozyon Sorunu ve Yayıldığı Alanlar Arazi kullanım yetenek sınıfları bakımından ülkemizin durumu oldukça ilginç ve problemli bir görünüm arz eder (Tablo: V.416. sürüme uygun olmayan araziler toplamı % 60 kadardır.399 16.557. Sınıf) Alan ha 5.238. Grubu A. Bu durum mevcut toprak varlığımızın korunmasının önemini ortaya koymaktadır. şiddetli ve çok şiddetli su erozyonu ile rüzgar erozyonu alanı toplamı % 78.0 5.7 9.547 10.VI.396 ha.339 ha olduğu. VI.2 46.749.778.1 0.016 26.004.563 1.IV Sınıf) Alan ha 4.2. Bu durum Türkiye topraklarının en önemli sorununun olduğunu erozyon gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır.749.T.004. sürüme uygun olmayan alanlarda 1.6.).III.487 Problemin Tipi Toplam (ha) 4.K. Buna neden olan en önemli etken topoğrafik yapıdır.633 4.2.396 2.Y. Tablo:V. esas sorunu su ve rüzgar erozyonu olan arazilerin sürüme uygun alanlarda 11. 1995.012.009.958 Sorunsuz Esas Sorunu Erozyon Olan Araziler İkinci Derecede Sorunu Erozyon Olan Araziler Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.Y.Türkiye Toprakları Arazi Kullanım Yetenek Sınıfları.C.574.201.2.II.2.753.127 Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.702 7.330 7.4 8.546. Sürülebilir arazi toplamı % 34. Sınıf arazilerinin % 46. 1995.2.399 11. Tablo: V.2 13. bu durum erozyon tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.537 6.7’lik bir orana ulaşır ki.797.909 Genel Alan İçindeki Oranı (%) 6.778.758. Ana sorunu erozyon olmayan tarım arazileri sürüme uygun alanlarda 2.6 60. Türkiye’nin yalnızca VII. 108 .585 165.288.009.2. A.692. Sınıf toplamının yaklaşık oranının % 60 olması ne kadar problemli bir durumun olduğunu göstermektedir.3) problemsiz arazilerin 4.425.553 46.487 ha kadardır.416.9 Sürüme Uygun Araziler Sürüme Uygun Olmayan Araziler Genel Toplam 77.471 Sürüme Uygun Olmayan Araziler (V.

4’de verilmektedir.6 7. Faklı 1977 Ceyhan. 1995.5 2. Devecikıran 610 Dalaman.Menderes. Şimşirli 219 Kaynak : Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 2.5 8.9 54.1 0.T.E. Kış ve erken ilkbahar aylarında toprak yüzeyi açık veya ekim yapılmış fakat bitkiler henüz küçük olduğundan erozyonla toprak kaybı fazladır.4 5.2. Tablo:V.4. Erozyon Sorununun Nedenleri Erozyon sorununun nedenleri birbirine bağlı üç ana grupta toplanabilir.9 10. yağmur damlalarının hızına ve yönüne etkili olmaktadır. Doğal Etkiler a) İklim: İklim faktörünün etkisini yağış.5 V. Doğal Etkiler. kış ve erken ilkbahar yağışları çok fazla erozyon zararına yol açarlar. Yılın bütün aylarına dağılmış yağışlar bir mevsimde toplanan yağışlardan daha az etkilidir.C.İ Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre her yıl akarsularla 440 milyon m3 toprak. Diyarbakır 1085 Kızılırmak.İ.5 108. Yağış yoğunluğunun ve süresinin artması. Uçtepe 563 Göksu. Bunlar.9 0. Bunun % 15’i olarak kabul edilen yatak yükü de hesaplara katıldığında ortalama 500 milyon m3 toprak denizlere taşınmaktadır.2. Akarsularımızla Deniz ve Göllere Taşınan Toprak Miktarı Akarsu Havzası Yıllık Ortalama Taşınan Toprak ve (ton/km2) Ölçüm İstasyonu Karasu.2 6. Dutluca 1167 Dicle. Rüzgar. 1. Manisa Köprüsü 582 Sakarya. Çarşamba 1521 Kelkit. Yeniköprü 922 Seyhan. Karahacık 648 B.8 12. toprak aşınımının artmasına neden olurken. yağışların yıl içindeki dağılışlarının da önemi vardır.8 44.8 6. Suçatı 260 İyidere.3.8 19. Bu nedenle alınacak önlemlere dikkat edilmesi zorunludur. İnözü 923 Yeşilırmak. Türkiye’de geç sonbahar. Keban 525 Tortum 2500 Fırat. rüzgar ve sıcaklık diye üçe ayırmak mümkündür.2. Toprak ve Arazi Amenajman Etkileri. 3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI E. Sosyo-Ekonomik Etkiler. Söke 519 Gediz. Yıllık Toplam Taşınan Toprak (milyon ton) 33. askı materyali olarak taşınmaktadır. Botbaşı 651 Filyos. 109 . 1.8 8. Akarsularımızla deniz ve göllere taşınan toprak miktarı Tablo V. Bu şekilde yağmur damlaları toprağa daha hızlı çarpmakta ve rüzgar yönünde toprak taşınmasını büyük ölçüde arttırmaktadır.

topoğrafya ve uygulanan yanlış amenajman yöntemlerinin etkisiyle erozyona çok duyarlı bir hale gelmiştir. Toprak özelliklerinin bilinmesi için o yerin toprağının analizine gereksinim vardır. erozyondan daha fazla etkilenir ve daha fazla toprak kaybı meydana gelir. Ülkemizin % 90’lık bölümü kurak ve yarı kurak iklim koşullarına sahiptir. Dış bükey eğimler. değişik çaplı agregat ve primer taneler. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sonuç olarak.C.832.T. Bunun yanında bitki ekim nöbeti 110 . Toprakların erozyona duyarlılığını belirleyen en önemli özelliklerinden olan organik madde kapsamları ve derinlikleri bakımından incelendiğinde durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir. eğimin uzunluğu.48’nin işlemeli tarıma uygun olmayan 0-20 cm derinlikte olduğu görülür. Toprağın özelliklerinden iskelet yüzdesi. erozyonun seviyesini belirleyen en önemli faktördür. Toprak özelliklerine ait değerler saptandığı taktirde çiftçilere tarlası için tavsiye edebilecek önlemlerin daha etkili olmasına imkan sağlanmış olur. Bunlar ancak toprak analizi sonucu anlaşılabilir. hem erozyonun nispi zararını artırmakta hem de toprağın su depolama kapasitesini azaltarak. mil. c) Toprak Özellikleri: Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı iklim. özellikle yağış miktarı ve yağışın yıl içindeki dağılımı ile rüzgar hızı ve hızlı rüzgarın esme zamanı bakımından önemlidir.358. Eğim dikliği arttıkça meydana gelen toprak kaybı artarken. kil miktarları. yüzey akışların daha çok olmasını teşvik etmektedir. serbest demir ve alüminyum oksitler gibi özellikleri erozyon üzerine etkili olmaktadır. Bu durum ülkemizde özellikle su erozyonunun etkisini arttırmakta ve toprak koruma önlemlerinin önemini ortaya koymaktadır. kuzeye veya güneye bakış. eğimin şekli de büyük önem kazanmaktadır. Bu bakımdan arazilerin herhangi bir kullanıma uygun olması gereklidir. b) Topoğrafik Yapı : Türkiye’nin topoğrafik yapısı oldukça engebeli bir yapıya sahiptir. arazilerimizin % 39. Toprak özelliklerinin bilinmesiyle toprağın erozyona karşı dayanıklılığının saptanması da mümkün olmaktadır. Diğer bir deyişle Türkiye’de yıllık yağış dağılımının çok düzensiz olması erozyonun etkisini arttırmaktadır. % 12’den fazla eğime sahip olan araziler 46. eğim şekli. Düz araziler 5. 2. Aynı şekilde arazi üzerindeki küçük çukur ve tepeler fazla ise bunların şekline bağlı olarak toprak kayıpları değişmektedir. Etkili toprak derinliklerine bakıldığında. su tutma kapasiteleri. Yağışın azlığı nedeni ile nadasa bırakılan veya zayıf bitki örtüsünün olduğu arazilerde özellikle arazinin açık ve bitki örtüsüz olduğu zamanda düşen yüksek yoğunluktaki yağışlar veya hızlı esen rüzgarlar toprak erozyonuna neden olmaktadır. Toprağın diğer bir çok özellikleri de toprak aşınımı üzerine etkilidir. arazi üzerinde çukurluk ve tümseklerin durumu şeklinde açıklanabilir. Topraklarımızın % 14’ünün organik madde kapsamı % 2’nin üzerinde olmasına karşın % 64’ünde bu düzey % 1’in altındadır. agregat stabilitesi. değişebilir katyonlar.132 ha kadardır. kum.952 ha alanı kaplarken. katyon değişim kapasitesi. Toprak ve Arazi Amenajman Etkileri Arazilerinin kullanım çeşidi ve herhangi bir kullanımda uygulanan amenajman yöntemi. Güneye bakan yamaçlarda kuzeye bakan yamaçlara göre toprak kaybı daha fazla meydana gelmektedir. Topoğrafyanın etkisi tarladaki eğimin dikliği. su ve rüzgar erozyonunun oluşmasında en büyük etmen olan iklim. kireç. Şüphesiz toprak derinliğinin az olması. dispersiyon oranı.

anızlı-malçlı tarımın uygulanması en son olarak güncel olan ikinci ürün tarımın uygulanması hem daha fazla verim alınmasını ve hem de toprak yüzeyinin yağışa uzun süre açık kalmaması sağlanmış olur. b. En az korunma çapa bitkileri tarımındadır. orman ve mera alanları ile işlemeli tarım alanları ayrı ayrı haritalarda gösterilmeli ve aykırı kullananlar yasal olarak önlenmeli ve halihazırdaki yanlış kullanımlar uygun kullanıma çevrilmelidir. 111 .2. Avcılıkta olduğu gibi meraya çıkarılmalarının her yıl iklim koşulları göz önünde bulundurularak İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde olması sağlanmalıdır. nöbetleşmedeki yeri ve zamanı erozyona etkili olan faktörlerdir. Ülkemizde toprak ve su koruma yöntemleri ne yazık ki düşünülmeyen bir konu durumundadır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları ile ülkemiz toprak haritası yapılmış olmasına karşın. c. Ülkemizde Erozyonun Önlenebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirler Ülkemiz koşullarında erozyonun önlenebilmesi ve ülke topraklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasında en önemli görev devlete düşmektedir. miras yoluyla arazilerin çok küçük parçalara ayrılması ve dolayısıyla tarım işletmelerinin giderek küçülmesi arazi toplulaştırması yapılmaması. Bu nedenle uygun nöbetleşmenin seçilmesi. meralarda kontrollu otlatma yapılması. Özellikle eğimli alanlarda çapa bitkileri tarımı yapıldığında çok dikkatli davranmak gerekir. a. Sınıf arazilerin tarım dışı kullanımı önlenmeli ve toprak işlemede tarım yapılmasına uygun olmayan arazilerde işlemeli tarım yapılmasına engel olunmalı. Üstteki verimli sürülen tabaka kısa sürede taşınabilir.4. Çapa bitkileri dediğimiz pamuk. Mera kullanımı yöresel koşullara bağlı olarak bir esasa bağlanmalıdır. nadas alanlarında baklagil ya da buğdaygil yem bitkilerinin yetiştirilmesi ve amenajman planlamasında toprak ve su koruma yöntemlerine dikkat edilmesi gereklidir. Bitki örtüsünün çeşidi. Bu saydığımız çapa bitkileriyle eğimli alanlarda tarım yapıldığında toprak aşınımına karşı gerekli önlemler alınmazsa toprak kaybı çok fazlalaşır. mısır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI uygulanması. Tarım alanlarında toprak kaybına karşı önlemlerin alınmaması. çiftçimizin gelirini azalttığı gibi. I-II ve III. sıklığı. tütün. Erozyona karşı en iyi korunma çayır ve orman örtüsünde olmaktadır. V. Doğal bitki örtüsünün tarım alanları açmak amacıyla ortadan kaldırılması toprak kaybının artmasına hatta açlık problemi olan dünyamız için bir felaket halini almasına neden olmuştur. patates.C. bu haritalar çağın gelişimine uygun olarak yenilenmeli ve detaylandırılmalıdır. Çünkü aşağıda sayılan düzenlemeler devlet tarafından gerçekleştirilmediği sürece. toprak ve su koruma önlemlerinin alınması şansı çok azalacaktır.T. Sosyo-Ekonomik Etkiler İnsanın devreye girmesi erozyon sorununu arttırmıştır. Ormanların ve meraların tahribi. ulusal gelirimizi de bu yolla önemli kayıplara uğratmaktadır. 3. arazilerin kiracılık veya yarıcılık şeklinde işletilmesi ve toprak ve su koruma önlemlerinin gereken ölçülerde ele alınmaması erozyonun artmasında önemli sorunlardır. ayçiçeği gibi bitkiler toprağı erozyona karşı yeterince koruyamazlar. gübreleme yapısı.

f. orman köylüsünün geçimi sağlanmalı ve orman tahribine neden olmayacak. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. 3. Barajların su toplama havzalarında barajlar işletmeye açılmadan arazi kullanım planları bitirilmeli ve havza topraklarının bu planlamaya uygun kullanımı müeyyidelere bağlanmalıdır. araştırma sonuçları üreticiye iletilmeli ve ayrıca Tarım Bakanlığı Yayım ve Haberleşme Şubesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı teknik elamanları bu konuda eğitilmelidir. Toprak-İnsan-Çevre Sempozyumu. TMMO Ziraat Mühendisleri Odası. Toprak muhafazasında örgüt ve eleman desteği sağlanmalıdır. En önemlisi erozyon konusunda bilinçlenmenin sağlanması için özellikle kırsal kesimde büyük bir çoğunluğu ilköğretim okulu eğitimi yaptığı düşünülerek. 2. Kaynaklar 1. i. En azından hem üretici hem de kontrol edenler için çok kolay olması bakımından. g. k. parçalanmış olanlar toplulaştırılmalı ve bu bakımdan Medeni Kanunu’nun miras ile ilgili maddelerinde yasal düzenlemeler yapılmalıdır. tarım alanlarının amaç dışı kullanımını önlemek için yeterli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması. h. arıcılık vb. ilköğretim okulundan itibaren erozyon ve önlenmesi konusunun konunun uzmanları tarafından verilmesi sağlanmalıdır. l. Orman ve orman altı örtüsünün tahribinin önlenmesi için. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. bir takım kolaylıklar sağlanmalıdır. eğime dik yönde tarım şartı aranmalıdır. Üreticilere verilen tarımsal kredilerde işlemeli tarım yapan çiftçilerin toprak ve su koruma yöntemlerine uymaları halinde. nüfusu hızla artan dünyada en önemli silahlardan biri olacak olan gıda üretiminin önemi dikkate alındığında..C.T. ı. örneğin el sanatları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Tarımda şeritsel tarım ve teraslama yaygınlaştırılmalı. özellikle minimum toprak işleme ve toprak işlemesiz tarım teknikleri teşvik edilmelidir. Ziraat Fakültelerinin her bölümüne “Toprak ve Su Korunumu” dersi verilmelidir. e. 1991. Tüm kitle iletişim araçları ile konunun üzerine gidilmeli Ziraat Fakültelerinde “Erozyon Kontrol Mühendisliği” Bölüm veya Ana Bilim Dalları oluşturulmalı. 112 . Yöresel koşullara bağlı olarak optimum işletme büyüklükleri belirlenmeli ve miras yoluyla işletmelerin bundan daha küçük parçalara bölünmesi önlenmeli. Arazilerin amenajman planlamasına uygun olarak kullanımı sağlanmalıdır. Bu konuda çalışan üniversite ve araştırma kuruluşları desteklenmeli. 1995. vakit geçirmeden uzman personel yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 1987. işletmelerinin kurulabilmesinin kredi imkanları sağlanmalıdır. j. Gelecekte.

Dünyada ormanlar.247 ha. 10. geri kalan % 4.7 milyon ha (% 13)’dür. Ülkemiz.735. Ülkemizde çeşitli nedenlerle her geçen gün azalan.1. Türkiye orman alanları içinde iğne yapraklılardan sonra en fazla alanı % 22.7 sini oluşturmaktadır. en önemli doğal kaynaklardır. kavak. hakiki ve fiziki sınırlarının bulunmamasıdır. ormanların bugünkü tabii dağılışı üzerinde etkili olan en önemli etkendir.34 ha. okaliptüs gibi ağaçlarımız 50.172 ha) .3’ünü. kendi kendini yenileyen doğal kaynakların en önemlilerinden birisi olup.679 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 51. sanayileşme ve hızlı nüfus artışı sonucu aşırı yararlanma eğilimi ve yangınlarla tahrip olan orman alanları.600. Ülkemiz arazi yapısı.1. Bunu önlemek ve orman kaynaklarından sürekli yararlanmak için devamlılığın sağlanması gerekmektedir.2 milyon ha (% 31). bu alanlar içerisinde normal koru ve normal baltalık ormanları 10.FAUNA VE HASSAS YÖRELER VI. hatta yok olan orman alanlarının toplam alana oranı yaklaşık dörtte bir.993 ha) ile yayvan yapraklı ağaç türlerinden meşeler kaplar. ıhlamur.9 milyon ha (% 44 )’dür.515.9’u devlet ormanıdır. dişbudak.’dır. Ülkemiz ormanlarının % 99.C. Toplam orman alanlarının % 42.763.6’sını teşkil etmekte olup. Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 0. Ormancılık sektörünün GSMH’ ya katkısı % 0. Aşağıda belirtilen ağaç türlerinin yanı sıra diğer çam türlerimiz.027.15’ini yapraklı türler (8. FLORA. Bu miktar ülke alanımızın % 26. İyi koru 6.’dır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. iklim ve toprak özellikleri. Orman kaynaklarımızın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birisi orman arazileri ile özel araziler arasında kesin olarak belirtilmiş. Özellikle Karadeniz Bölgesinde verimli ormanlar meydana getiren kayın ise % 33 oranı ile yayvan yapraklılar arasında 2.T. 113 . Ormanlarımızda 50’nin üzerinde yaygın ağaç türü bulunmaktadır.000 hektardan küçük alanlarda varlıklarını sürdürmektedir. iyi baltalık 2. Ormanlarımızın tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp. sırada yer alırlar. 1. aynı zamanda yaşayan biyolojik varlıklar olmaları nedeniyle. çok bozuk koru ve çok bozuk baltalık ormanları. Bu türlerden en yaygınları alanları ile birlikte Tablo:VI.568 ha ile Türkiye ormanlık alanının % 48. yerli orman ağacı çeşidi bakımından zengin bir ülkedir. ORMANLARIMIZ Ormanlar. doğal dengenin sürekliliğinde büyük rol oynayan.de verilmiştir.53’ünü ise iğne ve yayvan yapraklı ağaçların bir arada olduğu karışık ormanları meydana getirirler. ürün verebilen orman alanı 8. 20. elverişli olmayan bir iklim kuşağında yer almaktadır. Türkiye orman ekosistemleri için. giderek ihtiyacı karşılayamaz hale gelmektedir.78 (4. tükenmeyen bir dinamizme sahip.8’ dir.

zehirli böcek ve mantar hastalıkları. sel. rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması. yaban domuzu ve ayı gibi büyük memeli yaban hayvanları ile bir çok kuş türü ve bitkiler için. erozyonu önlemesi.864 22% 18% 33% 7% 5% 5% 3% Meşe Ardıç Kızılçam Sarıçam Karaçam Göknar Kayın Diğer 7% Kaynak : OGM-APK Bülteni (Kasım 2001) Şekil:VI.504 99. 200 kadarı ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır.167. asit yağmurları.1. 49 kertenkele. 36 yılan.786 336. bunların yaklaşık 3000 tanesi endemik yani sadece ormanlarımızda yaşayan türdür. Ormanlarımızda Yetişen Ağaç Türleri ve Alanları Ağaç Türü Meşe Kızılçam Karaçam Kayın Ardıç Sarıçam Göknar Sedir Ladin Kızılağaç Kestan Gürgen Toplam Alanı(ha ) 6. Hava kirliliğinin azaltılması. kültürel ve estetik amaçlarla ağaçlandırma çalışmaları son yıllarda hızlanmıştır. Ayrıca 120000 omurgasız.302.088.234. Ağaç Türlerinin Dağılımı Ülkemizde.300 18. Su rejimini düzenlemesi.T.475 619.C. Ormanlarımızda toplam 9000 bitki türü olup. 426 kuş. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VI.000 ha alan ağaçlandırılmıştır. 8 kaplumbağa. karaca.1. Ağaçlandırma alanlarında.I.666 109. elverişli yaşama ortamı oluşturduğundan.650 1.524 3.018. Ekolojik olarak çok hassas bir konumda bulunan ormanlarımız iklim ve toprak yapısındaki çeşitlilikten kaynaklanan bir biyolojik zenginliğe sahiptir. sosyal. taşkın ve çığ gibi tabii afetleri engellemesi. Orman içi ve orman dışı alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları 1963 yılında başlayan planlı dönemden sonra hızlanmış ve 1963-1983 yılları arasında toplam 617. gerek odun üretimi amacıyla gerekse iklimsel. genetik bakımından ıslah edilmiş üstün kaliteli fidan ve tohumlar kullanılmasına gayret edilmektedir.697.335. oksijen üretiminin devamı ve bünyesinde barındırdığı çok çeşitli canlı türleri ile biyolojik zenginlikler açısından son derece önemli olan ormanlarımız. ekolojik dengenin sağlanması yanında. yaban hayatı bakımından tartışılmaz öneme sahiptir. 114 . doğal hayatın devamı.644 1.433 99.341 286. kaçak kesimi ve tarla açılması gibi büyük oranda tahribe sebep olan bu etkenlerden korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması yönündeki çalışmalara daha çok hız verilmesi hayati önem taşımaktadır. 20 kurbağa ve 120 memeli hayvan türü de ormanlarımızda yaşamaktadır. ürettiği ekonomik mallardan dolayı çok önemli kaynak niteliği taşıyan ormanlarımızı yangın. Bu türlerden 1700 kadarı nadir görülmekte. iklimi yumuşatması. canlıların yaşamı için gerekli olan oksijeni üretmesi. özellikle geyik.379 4.162 1.1.

Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu.T. 2001. Orman Genel Müdürlüğü APK Bülteni. Ankara. 2. Orman Genel Müdürlüğü. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevre kirlenmesi ve orman tahribatı sonucu giderek azalmakta olan orman gen kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi. 4. DPT.. Unutulmamalıdır ki bir ağacın ömrü boyunca ürettiği fonksiyonel değer. Orman Dergisi. Orman Genel Müdürlüğü. Kaynaklar 1. Mayıs 1992. Sayı: 14 Şubat 1993.C. Orman Dergisi. Sayı:5 . Ankara. VIII. odun hammaddesi olarak ürettiği değerin yaklaşık 2000 katı mertebesindedir. 3. nesli tehlikeye düşmüş endemik bitki türleri ve yaban hayvan hayatının devamı için ve aynı zamanda insanlığa sayısız yararlar sağlayan ormanların korunup geliştirilmesi hayatı bir önem taşımaktadır. 115 .5 Yıllık Kalkınma Planı. (Kasım-2001). Ankara.

türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup. Tabiatı Koruma Alanları. 116 . MİLLİ PARKLAR. b) Yaban hayatı tahrip edilemez. özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına. milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma.T. “Tabiat Parkları”. d) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığı’nca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli park olarak belirlenir. Milli Park. Bu kanun kapsamına giren yerlerde. Maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3. b. “Tabiat Anıtı” ve “Tabiatı Koruma Alanları” hassas yöreler olarak belirlenmektedir.C. Tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını. su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunlarına yol açacak iş ve işlemler yapılamaz. c. Bilimsel ve estetik bakımdan. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının olumlu görüşü. d. TABİAT ANITI VE TABİATI KORUMA ALANLARI Yurdumuzda “Hassas Yöreler ve Parklarla” ilgili 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. a. tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları belirlenmesine veya Çevre ve Orman Bakanlığı’nca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına. Tabiat Parkları. manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını. Bu kanunda yer alan. Tabiat Anıtı. Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir. TABİAT PARKLARI. sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarını ifade eder.2. ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca karar verilir. her ne surette olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz . a) Tabii ve Ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip. Bu kanunun amacı. tabiat parkı. Tabiat Parkı. kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça. dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını. tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler. yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip Milli Park. Milli Park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar Milli Savunma. gereği halinde diğer ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak. geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak. Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının seçilip belirlenmesine. Orman ve orman rejimine giren yerlerde. Bayındırlık. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”.

06.1994 08. arkeoloji ve endemiklerce zengin bir flora Jeomorfolojik bir yapı.1993 17.1988 07.1998 21. kuş gözlem Jeolojik yapı ve tabii bitki toplukları.03.11.1994 Akdeniz’in en iyi korunan maki florası.1. şapeller ve peri bacaları gibi). dağ ve kar sporları 20. jeomorfolojik oluşumlar ve yaban hayatı zenginliği Hidrografik yapı ve vejetasyon zenginliği Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar Jeomorfolojik bir yapı. Bitki örtüsü. biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı.1994 31.dinlenme ve eğlenme.12.dinlenme ve eğlenme. Arkeolojik kalıntılar tabii bitki toplulukları.1968 Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan toplulukları. flora ve fauna zenginliği Tarihi kalıntılar ve jeolojik yapı Jeoloji ve jeomorfoloji. tabii bitki toplulukları. Tabii bitki ve hayvan toplulukları. tabii bitki toplulukları.05.03.1996 21.2000 Tabii bitki toplulukları. jeolojik yapı.T. dinlenme ve eğlenme 22. dinlenme ve eğlenme 19.11.09.1988 07. jeolojik oluşumlar Tabii bitki toplulukları .09. tabii bitki toplulukları ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler.1994 31. jeomorfolojik oluşumlar.1996 (Sınır Da.1970 21.1965 Tabii bitki ve hayvan toplulukları.08.taş Soğuksu Kuşcenneti Uludağ Yedigöller Dilek YarımadasıB. tabii bitki toplulukları .1981 25. dinlenme ve eğlenme 29.2.1969 03.02.11.1970 03.11.1994 31. dinlenme ve eğlenme Arkeolojik kalıntılar (Hititlerin merkezi) Tarihi açık hava müzesi Tarihi kalıntılar. flora ve fauna zenginliği Jeolojik ve jeomorfolojik yapı ve flora ve fauna zenginliği Kızıldağ Isparta Güllük Dağı Antalya Termesos Kovada Gölü Isparta Munzur Vadisi Beydağları Sahil Milli Parkı Gelibolu Yarımadası Köprülü Kanyon Ilgaz Dağı Başkomutan TMP Göreme TMP Altındere Vadisi Boğazköy-Alacahöyük Nemrut Dağı Beyşehir Gölü Kazdağı Kaçkar Dağları Hatilla Vadisi Tunceli Antalya Çanakkale Antalya Kastamonu Afyon Nevşehir Trabzon Çorum Adıyaman Konya Balıkesir Rize Artvin Karagöl-Sahara Artvin Altınbeşik Mağarası Antalya Marmaris Saklıkent Troya Tarihi Honaz Dağı Aladağlar Küre Dağı Muğla Muğla Çanakkale Denizli Niğde. Jeolojik yapı tabii bitki ve hayvan toplulukları. flora ve fauna zenginliği Jeomorfolojik bir yapı.TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ 05.09.1973 12.1973 02. manzara. 54524 Kayseri Kastamonu.1972 22. bitki ve yaban hayatı zenginliği Jeolojik.11. Arkeolojik kalıntılar.4.04.07. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 37 000 Bartın Toplam: 686 631 ha Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.dinlenme ve eğlenme. dinlenme ve eğlenme 31.) 29.dinlenme ve eğlenme.tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar.Menderes Deltası Spildağı İL Yozgat Adana Ankara Balıkesir Bursa Bolu Aydın Manisa ALANI (ha) 264 7715 1195 64 12732 2019 27675 5505 59400 6702 6534 42000 34425 33000 36614 1088 35500 9572 4800 2634 13850 88750 21300 51550 16988 3766 1156 33350 12390 13350 9219 TES.1958 Tabii bitki ve hayvan toplulukları.06.05.06.04.01.C.1994 31.04. Milli Parklar NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ADI Yozgat Çamlığı Karatepe-Aslan.manzara.1988 11.12.11. 117 . Harp tarihi. Arkeolojik kalıntılar.07. manzara . Adana. dinlenme ve eğlenme 27.1959 Tabii bitki toplukları.1996 06.1987 21.1958 Arkeolojik kalıntılar.08.04.1986 09.1961 06. dinlenme ve eğlenme 09.manzara. Tabii bitki toplulukları. manzara.02.1996 07. Tabii bitki toplulukları.03.08. jeolojik oluşumlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI.12.1971 16. dinlenme ve eğlenme Kültürel değerler (Sümela Manastırı) . 2003.08.1976 08.1959 Zengin ve çeşitli kuş toplulukları. dinlenme ve eğlenme Kültürel değerler Tarihi eski yerleşmeler (Kiliseler. dağ ve kar sporları . tabii bitki ve hayvan toplulukları.

1987 KAYNAK DEĞERİ Avrupa Çapında çok sınırlı bir yayılışa sahip ve hızla ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan eşsiz bir subasar (alüvyal) orman ekosistemidir.5 29. en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistemdir.1987 30.5 88. ağaçcık ve çalının yer aldığı nadir bir ekosistem özelliği taşıması.1988 Kazdağı Göknarı 15 16 17 Akdoğan ve Rüzgarlar Ebe Çamı Sırtlandağı Halep Çamı Kale-Bolu Fındığı 18 19 20 Alacadağ Seyfe Gölü Antalya Kırşehir 427 10700 01. Beslenme imkanlarının çok elverişli olması nedeniyle pek çok hayvan türünün barınmasına imkan sağlamaktadır.04. Nesli tehlikeye düşmüş ve yalnız ülkemizde tabii yayılış gösteren Türk Fındığı (Coryllus colurna)’ nın çok büyük boy (25-30 metre) ve çapa (1 metre) sahip örneklerini ihtiva eden eşsiz bir ekosistem oluşu. kıyı.10. sulak saha ve orman ekosistemleri kaynak değerlerini oluşturmaktadır.1987 8 Çitdere Zonguldak 721.08. Fındık (Corylus colurna) ve Dişbudak (Fraxinus excelsior) bulunması.1987 13 Sakagölü longosu Kırklareli 1345 29. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu. yarım milyonu aşkın su kuşuna sahip oluşu ile uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak nitelendirilmesi kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Doğu kayını (Fagus orientalis)’nın kuzeydeki yayılışı dışında izole bir yayılış alanı ve Akdeniz Bölgesi orman mıntıkası için farklı özelllikte bir ekosistem oluşu kaynak değerini oluşturur. Istranca meşesi (Quercus hartwvissiana)’nin dünyada eşine ender rastlanan boy ve çaptaki örneklerinin varlığı kaynak değerlerini oluşturmaktadır.05. Çok çeşitli orman ağacı türlerinin bir arada bulunduğu eşsiz bir ekosistem özelliği. Tektonik hareketler sonucunda çökmüş. ihtiva ettiği sulak saha ve orman ekosistemleri ve bu ekosistemlerde yaşayan bitki ve hayvan türü çeşitliliği ile. kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Avrupa çapında nadir ve eşsiz bir örneği ile zengin bir yaban hayatını ihtiva etmesi. Tekkoz-Kengerli Düz 2 Kasnak Meşesi 3 4 5 6 7 Kavaklı Sütçüler Sığla Ormanı Sarıkum Beykoz Göknarlık Hatay Isparta Isparta Sinop İstanbul Zonguldak 172 1300.1987 25. 167 su kuşu türünün mevcudiyeti.2. kaynak değerlerini oluşturmaktadır.06.1987 02.C. Nadir ve tehlikeye maruz bir tür olan sığla ağacının en elit ve izole yayılışı bu sahada görülmektedir. karaçam ve iki varyetesinin bir arada görülebileceği eşsiz bir ekosistem oluşu.1987 9 10 Kökez Sülüklügöl Kasatura Körfezi Bolu Bolu Kırklareli 324 809.1987 27. Çok yaşlı ve boylu Uludağ Göknarı (Abies bornmulleriana).1988 118 . kaynak değerlerini teşkil etmektedir.12.04. barınma ve kuluçka alanı oluşu.1988 14 Vakıf Çamlığı Kütahya 685 08. kum .2 Tabiatı Koruma Alanları NO 1 ADI Hacıosman Ormanı İLİ Samsun ALANI (ha) 86 İLAN TARİHİ 24. şeneriana)’nın Dünya üzerinde tek doğal yayılış alanlarını teşkil etmesi bu sahalara eşsiz bir tabiat parçası özelliği kazandırır. pyramidata)’nın Dünya üzerindeki tek doğal yayılış alanını teşkil etmektedir. Yine yalnız yurdumuzda bulunan bir karaçam varyetesi olan Ebe Çamı (Pinus nigra ssp.göl. pallasiana var. yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan subasar (alüvyal) ormanları.1987 11 12 Sultansazlığı Kayseri 17200 21. sulak alan ve orman ekosistemlerinin bir arada bulunması .1988 05.03.12.08. nesli ehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme.10. olağanüstü boy ve çapta porsuk (Taxus baccata).07.1990 26.08. vahşileşmiş yılkı atlarının sahada yaşaması sahanın kaynak değerlerini oluşturmaktadır. aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunuşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır.1987 27. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI. pallasiana var. nesli tehlikeye düşebilir olarak nitelendirilen flamingo (Phoenicopterus ruber)’nun en fazla sayıda bulunduğu başlıca üreme alanlarından birini teşkil etmesi.07.1988 16. akbalıkçıl. şeneriana)’nın varlığı. Endemik ve nesli tehlikeye düşmüş Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani) mevcudiyeti ile zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip eşsiz bir orman ekosistemi özelliği göstermesi kaynak değerlerini oluşturur.1988 17. Deniz.5 329 30.1990 Balıkesir Bolu Muğla Bolu 240 174 760 460 15. Kayın (Fagus orientalis)’dan meydana gelen bakir bir orman ekosistemi özelliğine sahip bulunmaktadır.12.1987 18. Avrupa’da turna. Nadir ve tehlikeye düşmüş Ebe Çamı (Pinus nigra ssp. Çok sınırlı yayılışa sahip.04. Sülüklü Göl. Nadir orman ağacı türlerini de içine alan 20’den fazla ağaç türü ile bir arboretum özelliğine sahip bulunması.5 785 46. pallasiana var. İstanbul’da doğal olarak bulunan tek göknar meşceresinin yer aldığı nadir ve tehlike altında bulunan bir orman ekosistemidir . ve çok çeşitli ağaç türlerinin mevcudiyeti kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Ülkemizde az rastlanır bir tür olan Halep Çamı (Pinus halepensis)’nın nadir bir orman ekosistemi oluşu.07. Trakya’nın tek karaçam meşceresine sahip oluşu ile nadir bir orman ekosistemi olmak üzere çeşitli hayvan ve bitki türlerinin yaşadığı eşsiz bir tabiat parçası özelliği göstermektedir. ağaçların üst kesimleri su üzerinde kalarak ilginç peyzaj özelliği yaratmıştır.T. Vakıf Çamlığı eşsiz ve nesli tehlikeye maruz bir karaçam varyetesi olan Ehrami Karaçamı (Pinus nigra ssp.04. Angut (Tadorna ferruyinea) kuşlarının yaşadığı bir habitat oluşu.1987 23. eşsiz bir tabiat parçasıdır.06.12. Ülkemize has bir tür olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kasnak meşesi (Quercus vulcanica)’nın gerek saf gerekse sedir ve ardıç ile karıştığı. flamingo.5 334 29. Nesli tehlikeye düşmüş türlerden toy (Otis tarda) ile. zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip bulunuşu kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Çok çeşitli ağaç.

12. sadece Türkiye’nin değil neredeyse bütün Avrupa’nın tek insan eli değmemiş orman ekosistemidir. “Kartal Gölü Buzul Vadisi” adıyla anılan bu vadi belirgin buzul aşındırma ve biriktirme şekillerini bünyesinde bulundurmaktadır.1993 28 Demirciönü Bolu 430 12. Sahada. herbiri anıt özelliğine sahip ağaçlardan oluşmuş bir orman parçasıdır. Avrupa. kochiana) sahile inebildiği nadir yerlerden biridir. Antiokus I.1994 32 Akgöl (Ereğli Sazlığı) Konya 6787 21. aralarında anıt ağaç özelliklerine sahip sedir meşcereleri bulunmaktadır.12.07. Camili-Gorgit ormanı. Toros Göknarı (Abies cilicica).1993 25 Çamburnu 180 31. nesli tehlikeye düşmüş 2 tür deniz kaplumbağasının Caretta caretta ve özellikle Cheloria mydas’ın Akdeniz’de varlığını sürdürebilmesi açısından bu alanlar oldukça önemlidir. Aktüel Akgöl. Ayrıca yöre doğal özellikleri bozulmamış bir orman ekosistemi özelliği göstermektedir. Camili-Efeler ormanı.1994 29 Yumurtalık Lagünü Adana 16430 08.T.2 Tabiatı Koruma Alanları (Devamı) 21 22 Domaniç-Kaşalıç Çığlıkara Kütahya Antalya 134 15889 05. Bu özelliği ile Çamburnu sarıçam meşçereleri relikt karekter göstermektedir. Ayrıca. kayın. boyunda.C. aralarında endemik türlerin de bulunduğu 400’e yakın bitki türünün mevcudiyeti. Seyhan-Ceyhan deltası.1998 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.1998 24. Akgöl ve çevresi alüvyal bir sahadır. pallasiana) türlerinin yer yer saf. çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır. kafkaslar ve ülkemizde bulunan en boylu ve çaplı göknar ve ladin fertleri ile olağanüstü düzgün gövdeli kayın fertlerinden oluşan meşçereleri bünyesinde barındırmaktadır. Sahada. Akyatan ve Ağyatan gölleri barındırdığı kuş türleri açısından Türkiye’deki “A sınıfı “ niteliğindeki 19 sulak alandan 2’sini oluşturmaktadır.kültürel değerlere bakımından oldukça zengindir. Ayrıca Sen Piyer kilisenin içindeki Günahkarlar Hamamı. Sarıçamın (Pinus silvestris ssp.04. Aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla (yaş ortalaması 250-700 civarında) nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir.02.07. kuzeyinde yer almakta ve mitolojide “Cehennem Kayıkçısı” olarak bilinen Karon’ un kayalara oyulmuş dev bir büstüdür. Sen Piyer kilisesinin 200 m.07.Ö. İç Batı Anadolu’da bozkır geçiş zonunun en kuzey sınırına sokulabilmiş ve bu yörede izole halde yaşamını sürdürmüştür. 500-700 m eninde.03. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI.1994 23.5 km. Ayrıca “Yaşlı Orman” niteliğini de bünyesinde barındırmaktadır.1991 05. yüzyılda yaptırılmıştır. 111 kuş türünün varlığı.023.1994 30 31 Dandindere Kartal Gölü Afyon Denizli 260 1309 31. tarihi ve kültürel değerleri ile kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Sandıras Dağı zirvelerinden biri olan Ulugöl Tepe (2261 m) mevkiinden itibaren kuzey doğuya doğru 1. nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri. Sulak saha.1991 24 Körçoban Kahramanmaraş Artvin 580 31. 3. göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi. barındırdığı bitki ve hayvan türleri. Saha.01. göl lagünleri.1998 35 Camili-Gorgit Artvin TOPLAM.04. Bunlardan Sen Piyer kilisesi kayalara oyularak yapılmış bir Hıristiyan kilisesidir. yer yer karışık meşcereler oluşturması. 2003.1993 27 Habibineccar Hatay 118 31. Kartal Gölü çevresinde alpin bitki örtüsü hakimdir. tarafından M. Özellikle Akdeniz’de yok olma tehlikesi içinde bulunan (Chelonia mydas) türü kaplumbağa için son sığınma alanlarındandır. gürgen.1991 İç Ege Bölgesinde.03. Ayrıca kuzeyden karadeniz üzerinden gelen göçmen kuşların Doğu Karadeniz sıradağlarına ulaştığı ilk noktada bulunması kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Akgöl ve çevresi ihtiva ettiği su kuşu türlerinin çeşit ve miktar itibariyle zenginliği ve içlerinde nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin mevcudiyeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip nadir bir ekosistem özelliği göstermektedir. 119 . Yurdumuzun genel olarak güney ve güney-batısında yayılış gösteren Toros sediri (Cedrus libani).2. yer yer karışık meşcereler oluşturması. 2200 m’den başlayarak inen bir buzul vadisi uzanmaktadır.12. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. çevresi bozkır ekosistemi ile kuşatılmış büyük ölçüde Karadeniz orman ekosisteminin özelliklerini yansıtan bir tabiat parçası olması Sedir (Cedrus libani)’in optimum yayılış alanı oluşu anıt ağaç özelliğine sahip çok yaşlı ve boylu sedir ve ardıç türlerinin mevcudiyeti.1993 26 Dibek Antalya 550 31. Saha.1995 Örümcek Ormanı 33 34 Camili-Efeler Ormanı Gümüşhane Artvin 263 1453 07.5 24. Ayrıca koruma sahasının bulunduğu havza yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Lübnan Sediri (Cedrus libani) ve Karaçam (Pinus nigra ssp.12. Örümcek ormanı. Sahada.5 83. kıyı kumulları. bu özelliğe sahip ekosistemler içerisinde doğal özelliği bozulmamış bir örnek olmasının yanı sıra zengin bir alt flora ve fauna potansiyeline sahip olması kaynak değerleridir. 23 Gala Gölü Edirne 2369 16. Ormitolojik açıdan son derece zengin olan Ereğli Sazlıklarında şimdiye kadar 200’den fazla kuş türü gözlenmiştir.08. kestane ve meşe türlerinin yer yer saf. Yine bu alanda yer alan Karon (Charon) Anıtı. 490. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yer alan 17 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birisidir. aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir.12. özellikle tepeli pelikan. 116 türe 10502200 rakımları arasında yer alan sub-alpin kuşakta ilk kez rastlanması oldukça zengin fauna türlerinin bulunması kaynak değerleridir.

1991 7 Gölcük Isparta 6684 05.1988 4 5 6 Yazılı Kanyon Uzungöl Kurşunlu Şelalesi Isparta Trabzon Antalya 600. Sahip olduğu orman dokusu.07. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması.12.08.1984 21.1991 Yeni 1196. 13 14 15 16 Türkmenbaşı Kocakoru Ormanı Artebel Gölleri Akdağ İstanbul Konya Gümüşhane AfyonDenizli 5. zengin maki florası ve ilginç şelalesinin meydana getirdiği eşsiz doğal peyzaj özelliğine sahip bulunuşu.1989 03.1998 29.02.1991 8 Bafa Gölü Aydın 12281 08. zengin flora ve faunaya sahip bulunması ve hakim dinlenme ve eğlenmesine uygun olması.07. Sahip olduğu bitki örtüsü ve yaban hayatı topluluğunun yanı sıra jeomorfolojik yapısı.0 1625 394.1994 9 Polonezköy İstanbul 3004 15.0 TESİS TARİHİ 01.1989 21. peyzaj değerleri açısından önem içermesi Bitki çeşitliliği ve manzara bütünlüğü içerisinde rekreasyonel imkanlara sahip olması ve zengin yaban hayatı. İlgi çekici kanyonu. manzara zenginlikleri ve özelliklerine sahip bulunması. jeomorfolojik yapıda olması.1995 06. yaban hayatı ve rekreasyon potansiyeline sahip olması Bitki örtüsü ve rekreasyonel imkanlara sahip olması.C.07.1995 27.1994 10 11 12 Ayvalık Adaları Ballıkayalar Beşkayalar Balıkesir Kocaeli Kocaeli 17950 1847 1154 21.1998 07.06.0 05. 120 .12.1998 22.02.T.Çatak Abant Gölü Çorum Bolu 387.5 11.3 Tabiat Parkları NO 1 ADI Ölüdeniz-Kıdrak İL Muğla ALANI (ha) 950. peyzaj güzellikleri ve rekreasyonel imkanlara sahip olması. İlgi çekici jeomorfolojik yapıda olması.1998 TOPLAM: 69 505 Ha Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.06. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VI.5 1150 Değişim 07. nesli tehlike altında bulunan bir çok kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlaması İstanbul Megapolunun rekreasyon ihtiyacını karşılamasındaki büyük önemi ile flora zenginliğine sahip olması İlginç jeomorfolojisi ve rekreasyonal açıdan uygun olması.10.04.6 329. Doğal yapısı. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması.1983 KARAKTERİSTİĞİ İlgi çekici jeolojik. Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğiyle manzara güzelliğine sahip bulunması. halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bulunması.2000 Bitki çeşitliliği ve manzara bütünlüğü içerisinde rekreasyonel imkanlara sahip olması Jeolojik ve jeomorfolojik kaynak değerleri ile flora ve fauna zenginliği.10. 2003.05.05. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.09.2.peyzaj güzellikleri rekreasyon imkanlarına sahip olması Menderes Deltasının sahip olduğu eko-sistem özelliklerini bünyesinde barındırması. . 2 3 Çorum. bitki örtüsü.09.5 5859 14916 07.

. boy. 26 m. vadilerin boyuna profillerinde yapısal nedenlerden kaynaklanan eğim kırıklarına güzel bir örnek oluşturması . 35 m. çevre genişliği Çınar Ağacı 980 yaşında . çevre genişliğine sahip olması Anadolu Kestanesi’nin 500 yaşında .20 m.85 m. 0.35 m. 2.02. çevre genişliği Pırnal Meşesi 250 yaşında . çevre genişliği Meşe Ağacı 300-400 yaşında . 1 m. çevre genişliğine sahip olması Ardıç Ağacı’nın 800 yaşında . 1. Servi Ağacı’nın 250 yaşında . 15 m. 1. boy.8 m.70 m. Meşe Ağacı’nın 25 m.25 m. çevre genişliği Şelalenin . çap ve 5. Karaçam 600 yaşında . 1.1994 09.70 m. çap ve 1.1994 29. çap ve 15 m.1994 27.1988 12.23 m.65 m. 25 m.1994 29. çap ve 3 m. 24 m.08. 2 m. 4 m.55 m. 2.09. boy.45 m. çevre genişliği Meşe Ağacı’nın 35 yaşında . boy.1994 09. çevre genişliği Karaçam 300 yaşında .12.5 ha.1995 21.02.02. çevre genişli.50 m.55 m. boy.1994 22.1995 21.40 m.11.11. çevre genişliği Sedir Ağacı 620 yaşında .1994 09. boy.02.78 m. çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler ve yer yer anıt ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahip oluşu.10 m. çevre genişliği Ardıç Ağacı 1000 yaşında .20 m.1994 27.1994 29.09. çevre genişliği Sedir Ağacı 250 yaşında . boy.90 m. 30 m.5 ha 2500 m2 07. boy. boya sahip Farklı dirençteki kil tabakalarının aşınımıyla oluşmuş “Kuesta Morfolojisinin “ender örneklerini teşkil etmesi. 21 m.50 m. 35 m.09.40 m.5 m.1994 29.02. 20 m. boy.38 m. çevre genişliğine sahip olması yanı sıra insan figürüne benzemesi Kavak Ağacı’nın 200 yaşında . çap ve 7. 154 m 52 ha.40 m.90 m.1995 21. Meşe Ağacı’nın 350 yaşında .1995 21. boy. çap 2500 m2 500 m2 2500 m2 2500 m2 1500 m2 1500 m 2500 m2 1500 m2 2500 m2 2500 m 2 2 Taşdede Pırnal Meşesi İzmir Dokuzkardeşler Çamı Barla Sedir Ağacı Kunduracı Çınarı Kızılcaelmalı Meşesi Ana Ardıç Çatal Sedir Söğüt Yaylası Ulu Ardıç Meşe Ağacı Görkemli Meşe Teos Menengici Ulu Kavak Güney Şelalesi Subaşı-Havuzlar Kızılağaç Köyü Lübnan Sediri Koca Katran Lübnan Sediri Şah Ardıç Koç Sedir Söğüt Köyü Çınarı Bayır Servi Ağacı Bayır Çınarı Ulu Meşe Çankırı Isparta İzmir Sinop Mersin Burdur Isparta Adapazarı Sinop İzmir Yozgat Denizli İstanbul Antalya Antalya Antalya Antalya Muğla Muğla Muğla Muğla 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m2 1500 m 2 1500 m2 0. 30 m.09.70 m. 25 m. 2.62 m. çap ve 5. 2. çap ve 4. 1.1994 09. boy.11. 20 m. 1. 40 m. çap ve 8.09.09. çapa sahip olması Sedir Ağacı 320 yaşında . 3 m. çap ve 10 m. 25 m. boy.34 m. boy. 2. 18 m.1993 06. çevre genişlik Meşe Ağacı 250 yaşında . çevre genişliğine sahip olması Kavak Ağacı 100 yaşında . 2 m. çevre genişliği Ardıç Ağacı 840 yaşında . 2. boy. boy.75 m. çap ve 8. boy.1994 27. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VI.02. boy.38 m. boy. 34 m.09. 2.1994 29.1994 27. çap ve 7. Yörenin en yaşlı sarmaşığı olması ve kayaya yapışık olarak 15 m.09.1994 29.80 m. çap ve 7.2. çap ve 7. çap ve 4. 2. 8 m.1994 29. çap ve 0.4 Tabiat Anıtları NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Mızıkçam Bığbığ Orman Sarmaşığı Asarlık Tepeler Anadolu Kestanesi Eskipazar Türbe Camii Araç Türbe Camii Fosil Ardıç Titrek Kavak Koca Katran Kütahya Adana Ankara İzmir Çankırı Kastamonu Konya Konya Mersin 0. çap ve 8 m.09.1995 21.C. 2500 m2 500 m 2 2 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ADI Samandere Şelalesi İLİ Düzce ALANI ( m2-ha.50 m. 2.09.11. çap ve 5. 20 m. 30 m.50 m.02.1995 21.1994 29. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 300 yaşında .50 m. çapa sahip olması. çevre genişliği sahip olması Lübnan Sediri’nin 1500 yaşında . 7. boy. çap ve 8. boy. çevre genişliği Ardıç 500 yaşında . boy.1995 21.02. boy. boy.69 m.11. 4 m. 1. 25 m. boy. çevre genişliği Sedir Ağacı’nın 650 yaşında . çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 250 yaşında . çap ve 3.50 m. çap ve 17 m.06.) 10 ha İLAN TARİHİ 19.42 m. çevre geniş. boy . Anadolu Kestanesi’nin 600 yaş.09. çevre genişliği Karaçam 200 yaşında . 1. 25-30 m. çap ve 6. 2.09. 1.1995 21. çap ve 8 m. çap ve 4.1994 KAYNAK DEĞERİ Çavlan. bünyesinde üstün peyzaj değerlerini barındırması ve yöre halkının rekreasyon ihtiyacına katkı sağlaması Çınar Ağacı’nın 900-1000 yaşı arasında .85 m.02.1994 09.09. boy. boy.85 m. 3.09.5 m.T. çevre genişli.1995 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m 2 21. 2.70 m. çap ve 7.02. çevre genişliğine sahip olması Lübnan Sediri’nin 2000 yaşında . Anıt ağaç özelliği gösteren Karaçam’ın 700 yaşından daha yaşlı ve tarihi olaylara konu olması.07.80 m.67 m.1994 27. 4 m.. 1. 27 m.1995 121 1500 m2 1500 m 2 1500 m2 1500 m 2 Ovacık Köyü Anadolu İzmir 2500 m2 .1994 27. 15 m. 2.

çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 350 yaşında .18 m.04. Ardıç Ağacı’nın 1700 yaşında .10. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Kestanesi Çatal Çam Aslan Ardıcı Karamık Köyü Sediri Beldeğirmeni Köyü Çınarı Oniki Kardeşler Erenler Çamı Kirani Evliya Ardıcı Ali Ağanın Kavağı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ve 73 m.65 m.32 m. çap ve 6. 1.76 m. 35-40 m.60 m. 54. 1.53 m. çap ve 7. çap ve 8.4 m.34 m.8 m boylarında .1995 21. 2. çap ve 9 m.1995 21. çevre geniş.88 m.1995 11. 49. çevre gen. 1. Göknar Ağacı’nın 400 yaşında . çevre genişliği Birbirine bitişik tek kökten oluşan 12 çatala sahip Kayın Ağacı’nın .05. boy. çap ve 3. Kermes Meşesi türünün 77 cm çap.83 m. çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında . 58.09. boy. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında .1998 1500 m2 1500 m2 2500 m2 1500 m 2 Yarendere Fıstık Çamı İzmir İlk Kurşun Çınarı Yemişçi Çınarı Fıstık Çamı Örümcek Ormanı Ladini (1) Örümcek Ormanı Ladini (2) Örümcek Ormanı Ladini (3) Örümcek Ormanı Ladini (4) Örümcek Ormanı Göknarı (1) Örümcek Ormanı Göknarı (2) Örümcek Ormanı Göknarı (3) Örümcek Ormanı Göknarı (4) Kadınlar Kuyusu Koca Menengici Bitez Yalısı Zeytin Ağacı Meke Gölü İzmir İzmir İzmir Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane Gümüşhane İzmir Muğla Konya 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m 2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 2500 m2 260 ha.1995 11. Çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 800 yaşında .1995 29.10. 1. 1. çevre geniş.10. Sarıçam 8 pinus Sylvestris ) ağaçlarından oluşan doğal yaşlı orman olarak kalmış 200-400 yaşları arasında ve 38-45 metreye kadar boylanan düzgün ve dolgun bireylerden oluşan bir meşcereye sahiptir. 0. 1.52 m. 2 m. 318.48 m.92 m. 1. boy. çap ve 5.30 m.1995 11.1995 11. 1.40 m.04. 5 m. 95-105 yaşında .11.07.1995 11.65 m. 57.5 m.çevre genişliğine sahip olması Maar adı verilen bir volkanik patlama sonucu çukurun sularla dolarak oluşması. çap ve 3.1995 25. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında . 20 m.22 m.m çap ve 7. 1.80 m.1995 11.06.20m. boy. çevre genişliği Fıstık Çamı’nın 105 yaşında . boy. boy.04. çevre genişliğine sahip olması Çatal Çamı’nın 650-700 yaşında .70 m.90 m. çevre genişliğine sahip olması 300 yaşında 3. Ladin Ağacı’nın 400 yaşında .08. boy. Şelale 110 milyon yıl önce kretose yaşlı kireçtaşlarının faylanması sonucunda çok dar bir kanyonun oluşması ve bu faylanmaya bağlı olarak bol karbonatlı su taşıyan bir kaynak suyun varlığı ile ortaya çıkmıştır. 97-101-75 çaplarında ve 306.55 m. 25 m. çevre genişliği Ladin Ağacı’nın 400 yaşında . 61. çevre gen.1995 25.6 m. boy.5 ha 23.82 m.07. çap ve 12.85 m. Daha sonra yeni bir volkanik aktivite ile ortaya çıkan volkan konisi maar içerisin de yükselmesiyle halka şeklinde bir göl ile karakterlenen Meke Gölü jeomorfolojik açıdan öneme sahiptir.1995 26.04.05 ha 10. sahip olması yanı sıra 30-40 kalınlığında ve 12-15 m uzunluğundaki yatay dalların yere paralel olması 2123 m.80 m. çap ve 4. 1.73 m. 52. çap ve 3. çevre genişliği Çınar Ağacı’nın 300 yaşında . 30 m.80 m. Görsel zenginliği ile yaklaşık 30 m’lik yükseklikte akan bir şelale ve şelaleyi oluşturan su tünelinin içerisinde doğallığı bozulmamış sarkıtlar zengin bitki çeşitliliğine sahiptir.90 m. boy.30 m.04. boy.5 m. boy. çap ve 3.10.1995 21.09. 2. boyunda. çap ve 4. 1. 3 m. çevre genişliğine sahip Fıstık Çamı’nın 150 yaşında . boy.10 m. 3. çap ve 2.1995 21.1 m.10. boy.2000 59 Mut Yerköprü Şelalesi Mersin 117. 20 m. boy. boy.1995 26.1995 11.5 ha 03. çap ve 4.85 m.2002 06. 14 m.15 m.10.10 m.80 metre çapında ve 9 metre çevre genişliğine sahip olması.09. çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında .5 m. 236 cm çevre genişliği 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Isparta Antalya Antalya Kastamonu Kastamonu Kastamonu Gümüşhane Gümüşhane 2500 m2 2500 m2 2500 m2 1500 m 1 21.1995 25. 54 m. çap ve 9 m. 22 m. 2.81 m. rakımda bulunan Ardıç Ağacı’nın 4. Sedir Ağacı’nın 500 yaşında 25 m. 20 metre boyunda.06. 11 m boy ve 243 cm çevre genişliği Kermes Meşesi türünün 16. çap ve 5. 50 m.10.10.07. boy. çap ve 6.2001 60 61 Koruluk Kermes Meşesi 1 Koruluk Kermes Meşesi 2 Afyon Afyon 1000 m2 1000 m2 06.2002 122 . çapa sahip olması Erenler Çamı’nın 300 yaşında .10. çevre genişliğine Kavak Ağacı’nın 30 m.5 m. çap ve 5. boy.21 m.1995 31.10. çap ve 4. 32 m.80 m. boy.05 m.1995 11. 53.1995 25.T. çevre geniş.1995 03. 2. çevre genişliğine sahip olması Menengiç Ağacı’nın 600 yaşında. 1. Ardıç ağacı tahminen 750 yaşında.2000 03. 57 58 Kabaardıç Geyik Alanı Ankara Eskişehir 0. boy. boy.07. Bu kaynaktan ortaya başlamış ve halen bu oluşum devam etmekte.04.C.1995 21.5 m. 1. 1. çap ve 4.54 m. çevre geniş. boy ve çatalının her birinin 40-45 cm. çevre geniş. çevre genişliğine sahip olması Göknar Ağacı’nın 400 yaşında .70 m.

1. 23 m boy. 1.2002 16. 500 yaşlarında 13 m boy.2003 06. 1.10.7 m çap ve 4.2002 06. 9 m boy.16 m çap ve 6.20 m çevre gen.30 m çevre gen Fındık ağacı türünün. Dışbudak ağacı türünün. Sedir ağacı türünün 614 yaşlarında.09.50 m çap ve 7. 2. Ardıç ağacı türünün 500 yaşlarında.16 m çap ve 6. 20 m boy. 1030 yaşlarında. 630 yaşlarında 19 m boy. 3.09.09. 645 yaşlarında.2002 06. 4 m çap ve 12 m çevre genişliği Ardıç ağacı türünün 280 yaşlarında. 1. 2. Porsuk ağacı türünün.2002 13.50 m çap ve 4. Sedir ağacı türünün 682 yaşlarında.76 m çap ve 2.2002 06. 20 m boy. 30 m boy. 1.2002 16.09.40 m çevre gen. 1.3 m çap ve 6.2002 06. 12 m boy.1 m çap ve 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 Kırıntı Köyü Çınar Isparta Ağacı Kırıntı Köyü Doğu Isparta Çınarı Tota Dağı Ardıç Ağacı Isparta Melodere Doğu Ladini Artvin Koca Sedir Ağacı Dibek Sedir Ağacı Acıkise Ardıç Ağacı Acıkise Doğu Çınarı Kandildere Ardıç Ağacı Ağılı Ardıç Altıkardeşler Dede Ardıç Karageyikli Türk Fındığı Kokulu Ardıç 1 Kokulu Ardıç 2 Kokulu Ardıç 3 Kepez Saçlı Meşesi Pribaba meşesi Kayı Ardıcı Antalya Antalya Adana Adana Adana Konya Karaman Karaman Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir Eskişehir 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m 2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 .7 m çevre gen.50 m çevre gen.09.1 m çap ve 4 m çevre gen.2002 06.95 m çevre gen. Ardıç ağacı türünün. 24 m boy. 70 m boy. 16 m boy. 2. Ardıç ağacı türünün.03 m çevre gen.2002 16.2003 06. 320 yaşlarında.69 m çevre gen. 1. 3. Ardıç ağacı türünün.9 m çevre genişliği Sedir ağacı türünün 318 yaşlarında. Meşe Ağacı türünün 475 yaşlarında.84 m çap ve 6.10 m çap ve 9.10.39 m çevre gen.73 m çevre genişliği Çınar ağacı türünün. 22 m boy. 1. 1.T.2002 06. 1.2003 06. Anadolu kestanesi ağacının. 450 yaşlarında. 12 m çap ve 3.09. 1. 2. 1.09. 1 m çap ve 3.5 m boy. 1070 yaşlarında 35 m boy. Sedir ağacı türünün 740 yaşlarında. 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Koruluk Kermes Meşesi 3 Alanın Ardıcı Kocapınar Toros Sediri Kamilet Doğu Kayını Sırıkyayla Göknarı Paşabükü Dışbudak Ağacı Kayadibi Porsuk Ağacı Ballık Köyü Sediri Kapıderesi Toros Sediri 1 Kapıderesi Toros Sediri 2 Kapıderesi Toros Sediri 3 Küçükkapı Sedir Ağacı Tota Dağı Anadolu Kestanesi Yaz Ihlamur Ağacı Evciler Köyü Sedir Ağacı Yalnız Ardıç Afyon Erzincan Burdur Artvin Düzce Düzce Düzce Burdur Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Isparta Burdur Isparta 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 2 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 06.2002 06. Ladin ağacı türünün. 775 yaşlarında 27. 150 yaşlarında. 300 yaşlarında .90 m çap ve 5. 10 m boy.09.84 m çap ve 5.80 m çevre gen.09. 0. 21 m boy.2002 13.C.14 m çevre gen. 22 m boy. 1700 yaşlarında. 2.40 m çevre gen. 300 yaşlarında 42 m boy. 2.90 m çevre gen.2002 06.08 m çap ve 3.90 m çap ve 4.88 m çap ve 5. 530 yaşlarında.05. Çınar ağacı türünün.5 m çap ve 4. 11 m boy.1 m çap ve 3. 12 m boy.5 m boy.2003 06.8 m çevre gen. Sedir ağacı türünün.2002 06.70 m çevre gen. 110 yaşlarında.50 m çevre gen. 1.2003 06.05. 1.71 m çevre gen. 11.2003 06.2002 06. 1000 yaşlarında 12 m boy.09.80 m çevre gen. 27 m boy.09.09.2002 06.3 m çap ve 4.57 m çap ve 4.2002 06. 2.72 m çap ve 5.43 m çap ve 4. Sedir ağacı türünün. 190 yaşlarında. 27 m boy. Ardıç ağacı türünün.90 m çevre gen. Ardıç ağacı türünün 520 yaşlarında. 250 yaşlarında. 12 m boy.30 m çevre gen.2002 13.94 m çevre gen. Çınar ağacı türünün.09.09.76 m çap ve 11.09.09.09.05.09.30 m çap ve 7.09.7 m çevre genişliği Ardıç ağacı türünün 11 m boy.30 m çap ve 7.2002 06. 1. 340 yaşlarında 16 m boy. Meşe ağacı türünün 350 yaşlarında 16.17 m çap ve 3.08 m çap ve 9.2002 06. 46 m boy. Ardıç ağacı türünün.09. Sedir ağacı türünün.04 m çevre geniş. 3.2002 06.05.09.05.22 m çevre gen. 1 m çap ve 3 m çevre geniş.09.97 m çevre gen.34 m çevre gen. Ardıç ağacı türünün 610 yaşlarında 20 m boy.2002 06.2002 13. 12 m boy. 665 yaşlarında. 2.2002 06.2002 16.80 m çevre genişliği Sedir ağacı türünün. Ardıç ağacı türünün.05.09. 15 m boy. Kayın ağacı türünün.10. Ardıç ağacı türünün 730 yaşlarında.2002 06. 49 m boy.05. 1.2003 123 Kermes Meşesi türünün 13 m boy.2002 06.80 m çevre gen.6 m çap ve 5. Göknar ağacı türünün.36 m çap ve 6 m çevre gen. 1. 200 yaşlarında.10.5 m boy.32 m çap ve 7. 12 m boy.2002 06. 1. Sedir ağacı türünün 655 yaşlarında.09.02 m çap ve 6. Yaz ıhlamur ağacı türünün.

1’de Milli Parklar Haritası yer almaktadır. Alanı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 3.54 m çap ve 14. sahip olduğu boyutları.’de Tabiat Anıtlarının Adı. Bulunduğu İl.2. 28 m boy. 7 m boy.17 m çevre gen.56 m çevre genişliği Yüzen adalar.10. Çevre Koruma Genel Müdürlüğü. “Volkanik konilerin üst kısımlarında. 2003. Kaynaklar 1. 35 adet Tabiatı Koruma Alanları.2. 1989. Yurdumuzda.T. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 2 m çap ve 8.2. Bunlar içinde en ilginç olanı kalderalardır.4. oluşum özellikleri ve peyzaj değeri itibariyle ulusal düzeyde ender bir jeolojik /jeomorfolojik doğal bir mirastır.1 m çap ve 4. Aynı zamanda rüzgarda adaların göl üzerinde hareket etmesini sağlarlar.3’de ise Tabiat Parklarının Adı. 33 adet Milli Park. Orman Genel Müdürlüğü. 10 m çapında göl üzerinde yüzen ve göl tabanı ile bağı olmayan ve üzerinde barındırdığı yapraklı ve otsu bitki türleri ile yelken işlevi yaparak ilginç bir yapı oluşturmaktadır. Milli Parklar Kanunu. volkanik patlama sonucunda veya çökme ile meydana gelen.5 m çevre gen. 97 98 99 100 101 Gedelma Çınarı Onat Çınarı Keramet Dutu Dede Menengici Yüzen Adalar Antalya Hatay Eskişehir İzmir Bingöl 1000 m2 1000 m2 1000 m2 1000 m 38 ha 2 06.C.08. Yılında Ormancılığımız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Tablo:VI. 4. Çevre ve Orman Bakanlığı. Tablo:VI. Ankara.05. 3. 35-40 m boy. 60 m derinliğinde. 2. Neojen ve kuaterner volkanizması ile.67 m çevre gen. 38 ha olup. 9. Kuruluşunun 150.2’de. 2003. Tesis Tarihi ve Karakteristiği ile ilgili bilgiler verilmektedir.2003 102 Nemrut Kalderası Bitlis 4782 ha 31. Dut ağacı türünün. 2003 yılı sonu itibariyle.05.2. 12.05. 102 adet Tabiat Anıtı ve 16 adet Tabiat Parkı bulunmaktadır. 1. ülkemizde birçok volkanik birim oluşmuştur. birçok ülkede jeolojik ve jeımorfolojik mirasın ilginç mirası olarak değerlendirilmektedir.2003 06. 1995. Harita VI. 700 yaşlarında. peyzaj değeri ve sahip olduğu özellikleri ile ulusal düzeyde ender görülen doğal bir oluşumdur. Tablo:VI. 4 m çap. Tabiatı Koruma Alanlarının. 124 .2003 Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.5 m boy. Menengiç ağacı türünün 800 yaşlarında. Bulunduğu Alan.1’ de Milli Parkların.Nemrut kalderası.05. Tablo:VI.26 m çevre genişliği Çınar ağacı türünün 280 yaşlarında. 2873 Sayılı. İlan Tarihi ve Kaynak Değerleri ile ilgili kısa bilgiler yer almaktadır. Bu özelliği ile ekosistem bütünlüğü içerisinde ilginç bir görünüm sergileyerek alanın peyzaj değerini artırırlar. Yapısı. kraterden daha büyük çukurluk” olarak tanımlanan kalderalar.2003 06. Çınar ağacı türünün. 4.2003 06.2003 05. Çevre Bakanlığı.

1. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde çevre değerleri korunmakta. küresel ısınma ve sera etkisi. korunması kolay olan. madencilik ve sanayi gibi dış tesirlerin baskısından uzak kalmış ve uzun vade de bu tesirlerin etkili olamayacağı. maden kaynakları işletilmesi gibi değişik baskılarla ekosistemi fazla değişikliğe uğramamış veya biyolojik zenginlikleri kaybolmamış bulunan.3. doğal kaynakların azalması dikkatleri gün geçtikçe daha fazla çevre ve değerlerinin üzerine toplamaktadır. dünyanın akciğerleri olan ormanların tahrip edilmesi sonucu giderek azalması. kültürel ve tarihi değerlerin bir arada olduğu yerler elbette ki 13 bölge değil benzer değerlere sahip pek çok köşe vardır. Kara ve su ekosistemi bir bütünlük ve devamlılık gösteren. mevcut çevre sorunlarının giderilmesi için tedbirler alınmakta koruma-kullanma esasları belirlenmekte. koruyarak geliştirerek kalkınma ilkesi doğrultusunda. 3. 125 . imar planları yapılmakta ve gerektiğinde mevcut planlarda revizyonlar gerçekleştirilmekte. Kendine has biyolojik. Çevre korumada dünyada uygulamaları görülen ve yurdumuzda da Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit ve ilan edilen 14 Özel Çevre Koruma Bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetler. 5.T. hayvan.3. günümüz insanını tatmin etmemekte olup. gürültüden ve diğer kirliliklerden uzak temiz. çarpık ve hızlı kentleşme.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. toprağı bozulmamış. güzel yeşil ve sağlıklı bir çevre bırakabilme bilinci gelişmektedir.C. bozulmasına engel olma. eğitim ve yayın faaliyetleri yapılmaktadır. bu bölgelerin doğal dokusunun bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına imkan sağlayacaktır. kuş ve balık gibi canlılar bakımından tabi biyolojik zenginliğe sahip olan. Yüzyılda ise çevrenin. 2. Nesillerin refahı ve mutluluğu için sanayileşme ve modernleşmenin yanında önemli bir yer tutan çevre. gelecek nesillere havası ve suyu kirlenmemiş. Yangın gibi. Özel Çevre Koruma Bölgesi İçin Aranılan Esas ve Şartlar 1. sürdürülebilir kalkınma modelini ön plana çıkarması beklenmektedir. 6. hemen her sektörü ve gelişmeyi yönlendirmesi. Tarım. Gelişmiş yerleşim bölgeleri dışında kalan ve uzun vadede oturuma uygun olmayan. bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi gittikçe artan ve kamu oyunun gün geçtikçe daha çok dikkat ve ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. zengin değerlere sahip yöreler “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilmektedir. Bitki. VI. 4. ekolojik ve jeomorfolojik özellikleri olan. toprak su ve havanın kirlenmesi. tabiatı bozulduktan sonra düzeltmek yerine. ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ Plansız ve dengesiz sanayileşme. Dünya nimetlerinden sadece bugün faydalanma düşüncesi. Tarihi. ayrıca mahalli yönetimlerle yapılan işbirliği sonucu. 7. 21. Ülkemizde doğal. arkeolojik ve kültür zenginliği bulunan. enerji kaynaklarının sınırlı olması. Bu anlayışla. altyapı projelerine destek olunmakta.

bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetkilidir.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 8. Özel Çevre Koruma Alanları Hakkında Mevzuat 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.3.3. Ekolojik öneme sahip olan yöreler vb. b. Turizm. Nesli tehlikedeki bitki ve hayvanların korunmasında önem taşıyan. kültürel ve tarihi değerlerin.T. her türlü çöp ve artıkların yurt dışından getirilmesi nedeniyle ülkenin temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması.’dır. c.1. Tespit edilen bu esaslar çerçevesinde aşırı ve yanlış kullanım. 10. bölgeleri ve diğer bilgiler kısa olarak verilmiştir. doğal zenginliklerin bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 1991 yılında Çevre Bakanlığı’nın kurulmasını müteakiben. Fakat yörenin özelliğine göre 1000 ha ve hatta ada gibi özel durumlarda daha küçük alanlar düşünülebilir. maddesi uyarınca ilan edilen “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Hassas Yöreler olarak belirlenmektedir.) 9. VI. Bu alanların doğal özelliklerini ve tarihi kalıntıların gelecek nesillere intikalini teminat altına almak. hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi. çevre kirlenmesine ve bozulmasına karşı korunması. bakanlığın bağlı kurumu olarak yerini almıştır. Tablo:VI.3. ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı alanları. Özel Çevre Koruma Kurumu 13 Kasım 1989 tarihinde 383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur.4.’de “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” ilan edilen alanların adları. sahip oldukları doğal. 4856 sayılı kanun ile kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olarak görevini sürdürmektedir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 9. 126 . İhtiva ettiği biyolojik ve ekolojik özelliklerin bozulmadan kalmasını ve devamlılığını sağlayacak. Bu bölgeler. avcılık bakımından korunması ve geliştirilmesi uygun olan alanlar Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamına alınmaktadır. doğal ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının güvence altına alınması amacıyla seçilmişlerdir. Bakanlar Kurulu.3. VI. rekreasyon. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Amacı a. Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen koruma alanları ve bu alanlarda arazi kullanım esasları yönetmeliklerle belirlenir. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2004 yılı sonuna kadar 14 Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. tabii güzelliklerin gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak amacıyla Özel Çevre Koruma Alanları olarak tespit edilen ve ilan edilmeye.3. Bu madde uyarınca. Çevre kirlenmesi ve bozulmasına karşı korumak. VI.C. çevresindeki diğer tarım ve endüstriyel faaliyetlerin kirletici tesirlerinden fazla etkilenmeyecek büyüklükte (ideal saha büyüklüğü en az 3000 ha.

11.1990 22. 1992.2004 Kaynaklar 1.1990 21. 2.1988 ALAN KARAKTERİSTİĞİ Farklı nitelikteki yeryüzü şekilleri . Kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerleri ile önemli bir merkezdir. dik yamaçların arasında bir akarsuyun açtığı vadi üzerinde kurulmuştur. Bambus arıları en önemli biyolojik zenginlikleridir. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.1990 12 Antalya Ankara Konya Aksaray Trabzon 135 6274 7414 22. üreme.03. İsmini Haldizen Deresinin heyelan nedeniyle önünü kapamasıyla oluşan gölden almaktadır.1990 22.tarihi eserleri ile önemli bölge flora fauna bakımından zengin.kanalları .2002 13 Tuzgölü Ormanlarla kaplı.1990 02. Deniz Kaplumbağası vb. Kıyıda ve adalarda kendine özgü kıyı oluşumu . Bölge tarihi ve kültürel eserlerle . beslenme ve konaklama yeridir. Özel Çevre Koruma Dergisi. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.eşsiz doğal güzelliklere ve zenginliğe sahiptir. Eşsiz güzellikte kültür ve tarihi hazinelerine sahip çok zengin bitki örtüsü vardır.1988 06.2’de belirtilmiştir.11.yöresel bitki örtüsü .1990 10 11 Ihlara (Kapadokya) Datça (Bozburun) Belek Aksaray Muğla 48 1474 22.nesli tükenmeye yüz tutmuş Akdeniz Fok‘u. 2 3 4 5 6 7 8 9 Fethiye (Göcek) Gökova Göksu Deltası Kekova Patara Gölbaşı Foça Pamukkale Antalya Muğla Mersin Antalya Antalya Ankara İzmir Denizli 613 521 236 260 190 1245 28 44 05.2. Sayısız kuş türü için habitat özelliği taşıması.Çevre Bakanlığı. Sayı:1. tarihi eserleri ve el değmemiş doğal güzellikleri ile ünlüdür.07.11. Eşsiz doğal güzellikleri.3.4.1990 02.eşsiz doğal güzellikleri kanalları.11.1 Özel Çevre Koruma Bölgeleri SIRA 1 ALAN ADI Köyceğiz (Dalyan) BÖLGE Muğla ALAN (km2) 385 TESİS TARİHİ 05.03. Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş çeşitli kuş türlerinin yaşama. Batık kentleri.1990 02.07.2000 08.01.08.3.11.01.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülke genelinde 2004 yılı itibari ile ilan edilen 14 adet Özel Çevre Koruma Alanları Harita VI. Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı.Çevre ve Orman Bakanlığı.11.1988 18. Eşsiz doğal değerleri koyları.1990 21. 127 .11. Deniz kaplumbağa yumurtlama alanları ile nadir bitki ve hayvan türünün bulunduğu bölge Dünyanın sayılı kapalı havzalarından biri oluşu.konaklama ve kuluçka yerlerinin bulunması.07. 2004.gölü ve zengin flora fauna varlığına sahiptir.C. Önemli koyu bitki örtüsü ve bol oksijenli havası doğal zenginlikleridir..ülkemiz tuz ihtiyacının % 73 ünün buradan karşılanması. gölü ve doğal güzellikleri zengin flora ve fauna varlığına sahiptir. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Göl ekosistemleri ile zengin bir ekolojik yapıya sahip. 2004.T. Tablo:VI. 14 Uzungöl 149 07.

T. denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular.C. topografyası ve dolayısıyla iklim şartlarının getirdiği çeşitlilik ve değişik yaşama ortamlarının varlığı yönünden de benzersizdir. RAMSAR (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) Sözleşmesi’nde sulak alanlar. kamış gibi yüksek. normalde Türkiye’de bulunmamakta. Genellikle derinliği 6 metreyi geçmeyen. Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında bulunan Türkiye. gerek bitki örtüsü. Deniz kıyılarındaki haliçlerden ve tuzlu bataklıklardan sazlıklara ve dağ göllerine kadar. Sultan Sazlığı. Bu çeşitlilik sonucunda. statüsü kesinleşmemiş 13 tür vardır. Sulak alanların ekolojik yapıları. yuvalanmasına ve barınmasına uygun olan sulak alanlar ornitolojik açıdan büyük öneme sahiptir. Geriye kalan 40-45 tür ise. Daha küçük havzalar olarak Kayseri Tuzla Gölü. olağanüstü bir ortam zenginliği söz konusudur. Kışın. Kuşların Türkiye’de dağılımı. Türkiye’de soyu 1960’larda tükenmiş olan Yılanboyun Kuşu dahil olmak üzere 426 kuş türü belirlenmiştir. Batı Palearktik yöreyi güneydeki kışlama alanlarına bağlayan tabii bir köprü meydana getirmektedir. 70 kadarı ise bölgede yalnızca kışlamakta ya da göç sırasında görülmektedir. 1 Kuş Bilimi ve Yaşama Alanları 128 . gerekse hayvan toplulukları açısından ülkenin yüzölçümü dikkate alındığında.4. kuş bilimi bakımından çok önemlidir. Kapalı havzalarda yer alan göller genellikle tuzlu ve sodalıdır. mevsimlere ve yıllara göre önemli farklılıklar göstermektedir.1 Sulak Alanlar Türkiye coğrafi konumu. ornitolojik (1) açıdan özel bir önem taşımaktadır. Türkiye aynı zamanda. acı veya tuzlu. Türkiye’de başlıca büyük göllerin bulunduğu bölgeler denize akışı olmayan kapalı havzalar (Enderoik Bölgeler) dır. topoğrafik yapısı ve farklı iklim bölgeleri sebebiyle. Yay Gölü ve Kırşehir Seyfe Gölü Havzaları sayılabilir. sazlıklar olarak tanımlanmıştır. gerek sayı olarak yüksek değerlere ulaşmalarını sağlayan özellikleriyle. sonbahar ( Eylül-Kasım) aylarında ulaşır. çok yeri saz. Acıgöl Havzası’dır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. özellikle su kuşları yönünden çok önemlidir. kuşların saklanmasına. Doğu Anadolu’da Van Gölü Havzası ve Batı Toroslar’da Burdur. devamlı veya geçici. suları durgun veya akıntılı. çoğunlukla da olumsuz hava şartlarının etkisi ile bu türlere çok az sayıda rastlanmaktadır. Bunların en büyükleri Orta Anadolu’da Konya ve Tuz Gölü Havzaları. su altı ve su üstü bitkilerin. TÜRKİYE’NİN SULAK ALANLARI VI. doğal veya yapay. Asya. 400’ü aşkın türden yaklaşık 300’ü Türkiye’yi düzenli olarak kuluçka alanı için kullanmakta.4. bataklıklar. tatlı. güneye göç ettikleri. geniş toprakları. Bunların içinde. geniş bir tanımlama taşıyan sulak alanlar ise nispeten küçük alanlarda kuşların gerek tür zenginliği. ancak bazı yıllarda. aquatik hayvanların gelişmesine imkan veren. güneş ışığının dibine kadar ulaşarak fito ve zooplanktonların. özellikle kıyı bölgelerinde yoğunlaşan kuş toplulukları sayıca en yüksek değere.

Sulak alanların önemini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. Yakın çevresinde yaşayan halkın yaşamında önemli yer tutan.4.’de “Türkiye’nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanları” Adları.’de ise Kuş Göç Yolları gösterilmektedir. geniş bir arazi üzerinden ve az sayıda kuşla gerçekleşirken. Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ve besin maddelerini kullanarak suyu temizlerler.onocrotalus) populasyonunun % 60’ı Türkiye’deki sulak alanlarda kuluçkaya yatmaktadır. 4. 1. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. Harita VI.C. taban suyunun dengelenmesi gibi işlemleri ile bulundukları bölgenin su rejiminin dengelenmesine katkı sağlarlar. tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Yeraltı suyu reşarjı ve deşarjı. Harita VI. yalnız bulundukları ülkenin değil. 6. Sulak alanlar yüzbinlerce yıllık doğal süreçler sonucu meydana gelmiş ve ortama karakterize olmuş zengin bitki ve hayvan türleri ile yoğun organizma kolleksiyonuna sahip yeryüzünün en önemli genetik rezervuarlardır. Bu alanların isimleri ve ait oldukları illerin bulunduğu liste Tablo VI. Tepeli Kutan (Pelecanus crispus) populasyonunun % 30’u ve Ak Kutan (P. 200 adet sulak alan tespit edilmiştir. Bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim elemanları üzerine olumlu etki yaparlar.1’de verilmiştir. kalabalık ve düzenli sürüler halinde ve oldukça kısa sürelidir. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme. bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlarlar.T.4. ancak daha düşük bir düzeyde gözlenebilir. tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin ornitolojik önemini vurgulamaktadır. doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması yönünden de diğer ekosistemler içinde önemli ve farklı bir yere sahiptirler. IUCN Red Data Book muhtevasına girmiş bir çok soyu tehlikede olan tür.4. Avrupa ve Ortadoğu’nun sulak alanlar bakımından en zengin ülkelerinden biri olan ülkemizde. saz kesimi ve rekreasyonel faaliyetlere sağladığı imkanlar nedeniyle yüksek bir ekonomik değere sahip olup. 129 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Buna benzer bir kuş akını. Özellikle suların yoğun olduğu sulak alanlar. Türkiye’de kuluçkaya yatmakta veya konaklamaktadır. İlkbahar göçü daha uzun bir zaman diliminde. VI. sonbaharda güneye doğru yapılan göçler. taşkın kontrolü. Bölge ve Yerleri. bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan sulak alanlar. 5. atık sulardaki organik ve inorganik maddelerin arıtılmasında önemli rol oynarlar. üreme ve barınma ortamı olan sulak alanlar. 3.2 Sulak Alanların Önemi Sulak Alanlar. Sulak alanlar başta balıkçılık olmak üzere. Pelikan olarak bilinen 2 kuş türünden. Gerek Boğazlar ve Çoruh Vadisi’nden yapılan göçler gerekse belirli sulak alanlardaki olağanüstü konsantrasyonlar.3. bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde uluslararası kriterlere (Ramsar Sözleşmesi Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Belirlenmesi Kriterleri) uyan. hayvancılık. İlkbahar ( Şubat-Nisan) aylarında. 2.

T.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VI. Ülkemizdeki Ramsar Alanları ve Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar RAMSAR ALANLARI Uluabat Gölü Bursa Kuş Gölü Balıkesir Göksu Deltası Mersin Akyatan Gölü Adana Gediz Deltası İzmir Burdur Gölü Burdur Sultansazlığı Kayseri Seyfe Gölü Kırşehir Kızılırmak Deltası Samsun ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR (Potansiyel Ramsar Alanları) Ağyatan Gölü Adana Karagöl ve Çinili göl Adana Tuzla Gölü Adana Yumurtalık Lagünü Adana Gölbaşı Gölleri Adıyaman Karakuyu Sazlıkları Afyon-Burdur Karamık Sazlıkları Afyon Eber Gölü Afyon Acıgöl Afyon-Denizli Balık Gölü Ağrı Çiçekli Gölü Ağrı Doğubayazıt Sazlıkları Ağrı Eşmekaya Sazlıkları Aksaray Tuz Gölü Aksaray-Ankara-Konya Çöl Gölü ve Çalıkdüzü Ankara Mogan Gölü Ankara Aksu Deltası Antalya Avlan Gölü Antalya Demirtaş ve Gazipaşa Burnu Antalya Kale Kıyı Ekosistemi Antalya Kekova Kıyı Ekosistemi Antalya Kızılot Antalya Olukköprü Kaynakları Antalya Kumluca Kıyı Ekosistemi Antalya Patara Kıyı Ekosistemi Antalya Batı Antalya Adaları Antalya-Muğla Aktaş Gölü Ardahan Putka Gölü Ardahan Çıldır Gölü Ardahan Büyükmenderes Deltası Aydın Bafa Gölü Aydın-Muğla Ayvalık kıyı ekosistemi Balıkesir Bakırçay deltası Balıkesir-İzmir Gölhisar Gölü Burdur Marmara Adaları Balıkesir Amasra Kıyı Ekosistemi Bartın Batmış Gölü Bitlis Nemrut Gölü Bitlis Sodalı Göl Bitlis Yeniçağa Gölü Bolu 130 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 .4.C.

T.C.Kadırga Burnu Bozcaada Batı Burnu Gelibolu Kemikli Burnu Gökçeada Dalyanı Saroz Körfezi Işıklı Gölü Pamukkale Gökgöl Köy Gölü Meriç Deltası Hazar Gölü Keban Barajı Ekşisu Sazlıkları Gölova Gölü Tortum Gölü Balıkdamı Gölü Giresun Adası Yüksekova Sazlıkları Samandağ Kumulları Gölcük Gölü Kovada Gölü Eğirdir Gölü Beyşehir Gölü Karasu Ovası Sulak Alanları Ağaçlı Kumulları Büyükçekmece Gölü Kilyos Kumulları Küçükçekmece Gölü Prens Adaları Şile Adaları (Kıyıları) Terkos Gölü Alaçatı Kıyı Ekosistemi (haliç) Çandarlı Adaları Çeşme Batı Burnu Çiçek Adaları Doğanbey Burnu Foça Kıyı Ekosistemi Gölcük Gölü Karaburun ve Ildır adaları Küçükmenderes Deltası Gavur Gölü Gökdere Aygır Gölü Çalı Gölü Kuyucuk Gölü Hörmetçi Sazlığı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Burdur Burdur Burdur Burdur Bursa Bursa Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Denizli Denizli Denizli Edirne Edirne Elazığ Elazığ Erzincan Erzincan Erzurum Eskişehir Giresun Hakkari Hatay Isparta Isparta Isparta Isparta-Konya Erzurum İstanbul istanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul-Kırklareli İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Kahraman Maraş Karaman Kars Kars Kars Kayseri 131 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 Çorak Gölü Karataş Gölü Salda gölü Yarışlı Gölü İznik Gölü Kocaçay Deltası Babakale .

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Palas Gölü Engir Gölü Zamantı Kaynakları Hamam Gölü İğneada Longozu Akşehir Gölü Bolluk Gölü Çavuşçu Gölü Hotamış Sazlıkları İnsuyu Vadisi Kızören Obruğu Kozanlı Gökgöl Kulu Gölü Meke Maarı Samsam Gölü Suğla Gölü Tersakan Gölü Uyuz Gölü Timraş Obruğu Meyil Obruğu Ereğli Sazlıkları Demirköprü Barajı Marmara Gölü Alata kumulları Anamur Kumulları Aydıncık Adaları Kazanlı Kıyı Ekosistemi Ovacık Körfezi Akbük .Kapalı Burnu Bodrum Adaları Bodrum Kıyı Ekosistemi Dalaman Sulak Alanları Datça Kıyı Ekosistemi Fethiye Kıyı Ekosistemi Girdev Gölü Güllük Deltası Metruk Tuzlası Köyceğiz Gölü Akdoğan Gölü Bulanık Ovası Sulak Alanları Haçlı Gölü İron Sazlığı Nazik Gölü Akkuş Adaları Akgöl Sapanca Gölü Yeşilırmak Deltası Sarıkum Gölü Hafik-Zara Gölleri Ulas Gölleri KarkamışTaşkın Ovası ve baraj gölü Küpeli Dağı TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kayseri Kayseri Kayseri Kırklareli Kırklareli Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya-Karaman-Niğde Manisa Manisa Mersin Mersin Mersin Mersin Mersin Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muğla Muş Muş Muş Muş Bitlis Ordu Sakarya Sakarya-Kocaeli Samsun Sinop Sivas Sivas Şanlı Urfa Şırnak 132 .

Sulak Alanların sınıflandırılmasında dikkate alınan “Ramsar Kriterleri” Tablo VI.4. 133 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sera Gölü Trabzon Uzun Göl Trabzon Çimenova gölleri Van Erçek Gölü Van Kaz Gölü Van Sikke Gölü Van Şükümbet Gölü Van Turna Gölü Van Van Gölü Van-Bitlis Kozlu Kıyı Ekosistemi Zonguldak Ağrı Ovası Sulak Alanları Ağrı Sarısu Ovası Sulak Alanları Ağrı Yedikır Barajı Amasya Hirfanlı Barajı Ankara Kesikköprü Barajı Ankara Sarıyar Barajı Ankara Manavgat Baraj Gölü Antalya Oymapınar Baraj Gölü Antalya Çoruh Vadisi Artvin Batman Baraj Gölü Batman Özlüce Baraj Gölü Bingöl Karacaören 1 Baraj G.T. Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü. Burdur Isparta Bismil Taşkın Ovası Diyarbakır Devegeçidi Baraj Gölü Diyarbakır Dicle Baraj Gölü Diyarbakır Kralkızı Baraj Gölü Diyarbakır Çaldıran Ovası Sulak Alanları Van Çatak Vadisi Van Şemdinli Vadisi Hakkari Zap Suyu Vadisi Hakkari Iğdır Ovası Sulak Alanları Iğdır Abant Gölü Bolu Kapulukaya Baraj Gölü Kırıkkale Akyay Ovası Sulak Alanları Konya Karapınar Ovası Sulak Alanları Konya Karakaya Barajı Malatya Göksu Vadisi Mersin Malazgirt ovası Sulak Alanları Muş Yukarı Murat Vadisi Muş Akkaya Barajı Niğde Kastabala Vadisi Osmaniye Fırtına Deresi Rize Karadere Rize Hitit Barajı Çorum Erfelek Taşlıca Şelaleleri Sinop Atatürk Baraj Gölü Şanlıurfa Cizre Taşkın ovası Şırnak Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı. 2004.2’de verilmektedir.C. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

Önemli bir oranda doğal balık alt türlerini. yumurtlama ortamı ise veya yavru balıkların beslenme ve barınma ortamı ve/veya balıkların göç yolu üzerinde bulunuyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olrak nitelendirilebilir. Türkiye üzerindeki bu göç. (Nadirlik. bitki veya hayvanların biyolojik döngülerinin kritik safhalarında bu bitki ve hayvan türlerine habitat olması açısından özel bir öneme sahipse uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir.4. 20. Bu nedenle kuşların göçleri sırasındaki bu uzun yolculuklarını güven içerisinde yapabilmeleri için. su kuşlarının bir tür ya da alt türlerinin popülasyonundaki bireylerin %1'ini düzenli olarak destekliyorsa uluslararası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir.C.000’den fazla yırtıcı kuş Çoruh Nehri üzerinden uçarak Doğu Anadolu Bölgesindeki sulak alanlara yayılırlar. 200-700’lük gruplar halinde 250. veya 3 Bir sulak alan. Bir sulak alan. tehlikeye düşebilir veya tehlike altındaki bitki ve hayvan türleri veya alt türlerini destekliyorsa veya bu türlerin bir veya daha fazla bireylerini (kayda değer sayıda) içeriyorsa. balıklar için önemli bir besin kaynağına sahipse.000’in üzerinde leyleğin gösterişli geçişlerine sahne olmaktadır. Karadeniz’in batısında Trakya üzerinden ülkemize girerek boğaz üzerinden Anadolu’ya geçen Boğaziçi göç rotası. verimliliğini veya çeşitliliğini gösterecek özellikteki su kuşu gruplarından önemli sayıda su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir.000 su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. 2004. Ülkemizdeki sulak alanların uluslararası düzeyde önem taşımasının asıl nedeni.2. 134 .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo VI. Sulak Alanların sınıflandırılmasında dikkate alınan Ramsar Kriterleri Ramsar Kriterleri 1 2 Bir sulak alan eşine azrastlanır veya sıra dışı bir biyo-coğrafi bölgedeki sulak alanlara dair özgül bir örnek oluşturuyorsa. endemik bitki veya hayvan türleri veya toplulukları açısından özel bir değere sahipse veya Bir sulak alanın değerlerini. tipiklik) Bir sulak alan kayda değer miktarda nadir. sulak alanın yararları ve/veya değeri. Bir sulak alan flora ve faunanın özellikleri ile kalitesinde dolayı bir bölgenin ekolojik ve genetik çeşitliliğini sürdürebilmek için özel bir değere sahipse.T. yaşamevrelerini. popülasyonlar hakkında veri edinemenin mümkün olduğu yerde bir sulak alan. Sulak alanınn içinde veya buna bağlı başka bir yerde. Batı Palearktik Bölgedeki en büyük yırtıcı göçüdür. veya ailelerini. dolayısıyla küresel biyolojik çeşitliliğine işaret eden türler arası ilişkileri ve/veya popülasyonları barındırıyorsa uluslar arası öneme sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir. Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı. 4 5 6 7 8 Ülkemizdeki sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı halen yürürlükte olan 2003-2008 Ulusal Sulak Alan Stratejisi kapsamında devam etmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Türkiye’ye giren Çoruh Vadisi göç rotası ile 200. Türkiye’deki sulak alanların varlığı herhangi bir ülkedekinden daha fazla önem taşımaktadır. Batı Palearktik Bölgedeki kuş göç yollarında en önemli ikisinin Türkiye üzerinden geçmesidir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

000 ha. Dünya Bankası desteğiyle başlatılan “Korunan Alanlar ve Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” (GEF-2) kapsamında incelenmekte olup. sulak alanların korunması yönünden son derece önemli olan bu sözleşmeye 30 Aralık 1993 tarihinde taraf olmuş.4.200 ha. nesli tehlikede olan küçük karabatak. sulak alanlardaki genel koruma ve kullanma esasları. Sözleşme çerçevesinde düzenlenen Pan-Avrupa Bölgesel Toplantıları ve Akit Taraflar Toplantılarına katılım sağlanarak ulusal raporlar sunulmaktadır. Kızılırmak Deltası.05. Sultan Sazlığı.3. Göksu Deltası. Bu alanlar. sınırları dahilindeki tüm sulak alanları korumayı.C. Ülkemizin listeye dahil edilen 9 adet Ramsar Alanları ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmektedir.1994 tarihi ve 21937 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Alan tatlı. Ramsar 8. alanı kapsar. Türkiye. Alan. başta listeye dahil ettirdiği 9 sulak alan olmak üzere. geliştirmeyi ve akılcı kullanmayı taahhüt etmiştir. Alanın 17. akılcı kullanım ve geniş katılımlı uygun bir yönetim planı oluşturma çalışmaları devam etmektedir. dik kuyruk ve yaz ördeği'nin ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Sözleşme 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 17. proje çerçevesinde alanda. geliştirilmesi ve bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan Yönetmelik 30 Ocak 2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 135 . Seyfe Gölü. VI. Söz konusu Yönetmelik. yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması ile Ramsar Ulusal Komisyonunun kurulması ve çalışma esaslarını belirten 4 temel konu hakkında hükümler getirmektedir. Yönetmelik. koruma bölgelerinin tespit edilmesi ve bu bölgelerde yapılacak uygulamalar. Sulak Alanlar (RAMSAR) Sözleşmesi ve Yasal Düzenlemeler Ülkemiz.lık kısmı 1994’de Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil edilmiştir. Sultan Sazlığı Kayseri İli sınırları içerisinde yer alan sultan sazlığı toplam alanı 39.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. Kuş (Manyas) Gölü ve Burdur Gölüdür. Türkiye 1994 yılında 5 sulak alanını Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil ettirerek Sözleşmeye taraf olmuştur. tuzlu ve hafif tuzlu göl ile geniş bataklık gibi farklı ekosistemlerinden oluşmaktadır.Akit Taraflar Toplantısında İngilizceye çevrilerek dağıtılmış ve Sulak alanlar konusunda Ulusal mevzuatını hazırlayan ender ülkelerden birisi olan ülkemiz Ramsar Sekretaryası ve üye ülkelerce ilgi ve takdirle karşılanmıştır.1.T. Gediz Deltası. Ülkemizin 1994 yılında taraf olduğu Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmenin (Ramsar Sözleşmesi) uygulanmasına yönelik olarak ülkemizdeki sulak alanların korunması. Ramsar Sözleşmesi ile. Akyatan Gölü ve Uluabat Gölü olmak üzere 4 yeni alan daha dahil edilerek Listedeki alan sayımız 9 ‘ a çıkarılmıştır. 1998 yılında ise. Sultan Sazlığı. Sözleşme kapsamında 1995 yılında Kapadokya’da “sulak alanların korunması” konusunda uluslararası bir toplantı düzenlenmiştir.3.4. Yapılan çalışmalarda 301 kuş türü tesbit edilmiştir.

Ayrıca.2. Uluabat Gölü Bursa İli sınırları içerisinde yer alan Uluabat Gölü 13. 1994 yılında 12.4. alanı kapsar. 1996 Ocak ayında sayılan 429.lık bir alanı kaplamaktadır. Suları tuzlu olup. tuzlu ve hafif tuzlu göl alanları. VI. Kış aylarında nesli tehlikede şah kartal bulunmaktadır.000 ha. VI. Nesli tehlikede olan küçük karabatak. pasbaş patka.lık kısmı 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi Listesine dahil edilmiştir. Alanın kuş göç yolu üzerinde bulunması ve Manyas Gölüne yakın olması kuşlar açısından önemini artırmaktadır.3.3.3.C.000 ha.T. Nesli dünya çapında tehlike altına olan dik kuyruk ördeğin dünyadaki en önemli kışlama alanı olup. Alanda yapılan çalışmalarda 255 kuş türü tespit edilmiştir.700 ha. Alan tatlı. Alanın.lık kısmı Ramsar Alanı ilan edilmiştir. suları tuzlu ve arsenikli. Alanın 8650 ha. Tuz gölünden sonra flamingo’nun ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. Dünya kış populasyonunun % 70 Burdur Gölü’nde bulunmaktadır. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 187 kuş türü tespit edilmiştir.200 ha kısmı ve 1998'de tamamı Ramsar Alanı ilan edilmiştir.Burdur Gölü Burdur ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Burdur Gölü 23. gölde üreyen kuşlar için yaşamsal önem taşıyan yaklaşık 1500 ha’lık hafif tuzlu-tatlı su bataklıklarından meydana gelmiştir.4.5. yaz ördeği.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VI. ekolojik olarak bol gıdalı. Dünya çapında nesli tehlikede olan küçük karabatağın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır.3.4 Seyfe Gölü Kırşehir İli sınırları içerisinde yer alan göl 14. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan ve küçük karabatak'ın ülkemizdeki en önemli üreme alanıdır. VI.423 su kuşu. ekolojik olarak bol gıdalı olup. Suları tatlı. tepeli pelikan. 1994 yılında gölün 10.480 ha.600 hektarlık bölümü. besin maddeleri yönünden fakirdir. 1998'de tamamı Ramsar Alanı ilan edilmiştir.500 ha büyüklüğündedir.4.lık bir alanı kaplamaktadır.3 Kuş (Manyas) Gölü Balıkesir İli sınırları içerisinde yer alan göl 16. geniş bataklık ekosistemleri ile kıyı ve kumul alanlarından meydana gelmiştir. Yaklaşık 2000 çift flamingo kuluçkaya yatmaktadır.4. açık su yüzeyleri ile çayır ve sazlık ekosistemlerinden meydana gelmiştir.lık bir alanı kapsamaktadır. Alan 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (kıyı suları dahil 23. Gölün 10.3. Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan Milli Parklara verilen "A" sınıf diploma ile ödüllendirilmiştir. çayır ve sazlık ekosistemlerinden meydana gelmiştir. Burdur Gölü öncelikle.4. sayıları giderek azalan saz horozunun en önemli üreme alanıdır. Nesli dünya çapın tehlikede olan toy’un beslenme ve üreme alanıdır.600 ha) ilan edilmiştir. Göksu Deltası İçel sınırları içerisinde yer alan Delta 14.6. VI.200 ha. Suları tatlı. 1970'den beri Türkiye'de bir gölde kaydedilen en yüksek su kuşu 136 . Alanda yapılan çalışmalarda 332 kuş türü tespit edilmiş olup. kışın çok sayıda su kuşu açısından önem taşır. Türkiye'nin en derin göllerinden biri olup. limnolojik bakımdan killi olup. büyük orman kartalı ve şah kartal'ın en önemli üreme alanıdır.

tuzlalar. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan.110 ha. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 308 kuş türü tesbit edilmiştir. Yönetim Planları Manyas (Kuş) Gölü Yönetim Planı Projesi Ülkemizin Ramsar Sözleşmesi Listesinde yer alan Kuş (Manyas) Gölü'nün sürdürülebilir ve akılcı kullanımı için bir planlama geliştirmek amacıyla. Türkiye'deki nadir subasar ormanlarından birisi bu deltada bulunmaktadır. saz horozu ve turaç'ın en öenmli üreme alanlarından biri olup. Kızılırmak Deltası Samsun İli sınırları içerisinde yer alan Delta 16. VI.4. göl suyundaki tuzluluk mevsimlere göre değişmektedir. küçük kerkenez ve toy 'un en önemli barınma alanlarıdır. Delta ince kordonlarla denizden ayrılan ve suları tuzlu olan dalyanlar. VI.9. Manyas Gölü Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmıştır. Türkiye'nin en büyük lagün gölü olup. çayır. Bu güne kadar hiç bir koruma statüsüne kavuşturulmayan alan. Delta 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir.4.4.8.4.3.400 ha. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 250 kuş türü tesbit edilmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI sayısıdır. mera. Alan 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Deniz.Akyatan Lagünü Adana İli sınırları içerisinde olup. Avrupa Komisyonu LIFE Third Countries Programının mali desteği ile Çevre Bakanlığı koordinatörlüğünde. dik kuyruk. bataklık. Bu türlerden tepeli pelikan deltada kuluçkaya yatmaktadır. Büyük deniz düdükçünü ve kuzey incir kuşu bu bölgede tesbit edilmiştir. alanı kaplamaktadır. kumul ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterdeki habitatların birarada bulunduğu bir sulak alan ekosistemidir. göl. alanı kaplamaktadır. Yönetim planının hazırlanmasına tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile NGO’lar katılmıştır. Lagün ile deniz arasında yüksekliği 20 m'yi bulan ve genişliği bir kaç km olan Türkiye'nin en büyük kumulları yer almaktadır. Bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda 205 kuş türü tespit edilmiştir. dikkuyruk ördeğin de kalabalık gruplar oluşturduğu bir alandır. VI. Gediz Deltası İzmir İli sınırları içerisinde yer alan Delta 20. Delta 15 Nisan 1998 tarihinde Ramsar Alanı ilan edilmiştir.3. ırmak.4. yüzölçümüne sahiptir. sazlık.000 ha. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Manyas (Kuş) Gölü Yönetim Planının hedefi.T. Alan deniz kuşları özellikle de sumru ve martılar için tüm Akdeniz genelinde önemli bir üreme bölgesidir.C. Bakanlığımız tarafından 15 Nisan 1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile Ramsar Alanı ilan edilmiştir.7. Nesli tehlikede olan yaz ördeği. "Manyas (Kuş) Gölü’nde bozulan ekolojik dengenin yeniden tesis edilerek kuş varlığının artırılması ve alanın akılcı kullanımın sağlanması için mekanizmaların geliştirilmesi" 137 . orman. Nesli tehlikede olan tepeli pelikan ve küçük kerkenez'in en önemli üreme alanıdır. 14. VI. şah kartal. al boyunlu kaz. cüce karabatak. tatlı su bataklıkları ile çayırlık ve sazlık alanlardan meydana gelmiştir.3.

Ulusal Sulak Alan Stratejisi hazırlanmıştır. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme (CITES Sözleşmesi) Sözleşme 1973 yılında imzaya açılmıştır.12.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI olarak kabul edilmiştir.5. VI. 2003-2008 dönemini kapsayan Strateji ile sulak alanların koruması ve akılcı kullanımı hedeflenmiştir. Sözleşme ülkemizde 22.1996 yılında yürürlüğe girmiştir.2001 tarih ve 24623 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu toplantı uluslararası platformda Türkiye’de gerçekleştirilen doğa koruma çalışmalarının vitrine çıkartılması. Kuşların Korunmasına Dair Milletlerarası Sözleşme Türkiye Sözleşmeyi 1966 yılında onaylamıştır. Her taraf ülke sözleşme kapsamındaki hayvan ve bitki türlerinin ithalinin. Uluabat Gölü Yönetim Planı Projesi faaliyet takvimi çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde Hollanda Tarım Balıkçılık ve Doğa Koruma Bakanlığının teknik desteği başlatılan proje bu yılın başında tamamlanarak uygulanmaya başlamıştır. 138 .T. 2. Ulusal Sulak Alan Stratejisi Ramsar Sözleşmesi 8. Sözleşmenin amacı. MedWet Toplantısı Ramsar Sözleşmesi’nin Akdeniz havzasında yürütülmesinden sorumlu bulunan Akdeniz Sulak Alanlar Girişimi’nin (MedWet) her yıl düzenlenmekte olan koordinasyon toplantılarının 5. nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslar arası ticaretini düzenler.12. ihracaatının ve reeksportunun kontrollü şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli tedbirleri alır. Taraflar Konferansında kabul edilen strateji planı çerçevesinde. Sözleşmenin amacı. ülkemizin tanıtımı ve sulak alan koruma çalışmalarına kamuoyu ilgisinin çekilmesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır.’si 12-15 Haziran 2003 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Yönetim Planının uygulanması devam etmektedir. DOĞAYI KORUMA ALANINDAKİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 1. Uluslararası platformda ülkemiz ulusal sulak alan stratejisini hazırlayan nadir ülkelerden biridir.C. bütün kuşların üreme devrelerinde ve nesli tehlikede olan kuşların bütün yıl boyunca korunmasını amaçlamaktadır. Dünya Sulak Alanlar Günü 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü her yıl ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliği 27.

Akdeniz’in kapladığı alan içinde. Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme ( Barselona Sözleşmesi) Sözleşme 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. sözleşmeyi 17.T. Avrupa Birliği ülkeleri için önemli bir kararnamedir. Türkiye sözleşmeyi 1976 yılında onaylamıştır. 4. deniz çevresinin iktisadi. 6. göçmen türler. bu alanların ve barındırdığı türlerin korunması hedeflenmektedir. Avrupa Konseyine üye devletler ve bu sözleşmeyi imzalayan diğer devletlerde yabani flora ve faunanın muhafazasının.05. sıhhi ve kültürel değerinden oluşan ortak mirasın ve denizin ekolojik dengesinin korunması amacıyla. 5.C.1994 tarihinde onaylamıştır. Sözleşmenin amacı. Sözleşmenin amacı. endemizm açısından önemli olan alanlar Zümrüt Ağı kapsamına dahil edilmekte olup. doğal olarak mevcut yaban kuş varlıklarının korunmasının ve bakımının. Bern Sözleşmesi kapsamında nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türlerinin korunmanın ancak bunların yaşama ortamlarını korumakla mümkün olabileceğinden hareketle özel korumaya değer alanlar ağı “Zümrüt Ağı” adı altında ekolojik bir ağ kurulmaktadır. yeterli çeşitlilikte yaşama alanlarının sağlanmasıdır. Sözleşmenin amacı. devletlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların işbirliğini sağlamaktır. Yaban Kuşlarının Korunmasına Dair Avrupa Ekonomik Topluluğu Kararnamesi Kararname 1981 yılında yürürlüğe girmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 3. Sözleşmenin amacı. habitat tipleri.Türkiye. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) Sözleşme 1979 yılında imzalanmış ve 1982 yılında yürürlüğe girmiştir. hükümetlerin ulusal amaçları ve programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında uluslararası işbirliğinin sağlanmasıdır. Türkiye sözleşmeyi 20 Şubat 1984 tarihinde onaylamıştır. 139 . Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Önemde Sulak Alanlar Sözleşmesi (Ramsar Sözleşmesi) Sözleşme 1971 yılında imzaya açılmıştır. sözleşmeye taraf olan ülkelerin kendi topraklarında bulunan uluslararası önemdeki sulak alanları belirlemek ve sulak alanların korunmasını teşvik amacıyla planlamaya geçerek sulak alanların akılcı şekilde kullanılmasını sağlamaktır. sosyal. Bu kapsamda özel koruma düzenlemeleri gerektiren nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türleri.

ozon tabakasını incelten maddelerin üretim ve tüketimlerini kontrol altına alarak. çölleşme ile mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir.C. Sözleşmenin amacı.Sözleşmenin amacı. göçmen türleri yok olma tehlikesinden kurtarmak açısından önemli olan yaşama alanlarını mümkün ve uygun yerlerde korumak ve restore etmek. bir azaltma takviminin kapsamına alınmasıdır. göç yolları açısından gerekli yerlerde uygun yaşama alanları ağının bakımını sağlamaktır. ciddi kuraklık ve çölleşmeye maruz ülkelerde. özellikle Afrika başta olmak üzere. .T. Sözleşmenin amacı. Protokolün amacı genetik yapısı değiştirilmiş canlıların biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturabileceği riskleri önlemektir. Sözleşme ülkemizde 14.12. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Protokol 16 Eylül 1987’de imzaya açılmış. 10. Türkiye bu sözleşmeyi 11 Şubat 1998 tarih ve 4340 sayılı kanunla TBMM’ de kabul etmiştir. Taraf olma süreci devam etmektedir. sürdürülebilir kullanımın temini ve genetik kaynaklardan sağlanan faydanın eşit ve adil paylaşımının sağlanmasıdır.1996 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak taraf olunmuştur. 140 . Türkiye 19 Aralık 1991’de protokol orijinal metnine resmen taraf olmuştur. Sözleşmeye ek olarak ”Cartagena Biyogüvenlik Protokolü” imzaya açıldığı Mayıs 2000’de paraf edilmiştir. 1 Ocak 1989 yılında yürürlüğe girmiştir. Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Konferansı) Sözleşme 1992 yılında imzaya açılmıştır. Sözleşmenin amacı. 27. 11. Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi Sözleşme Ekim 1994 yılında imzaya açılmıştır. 9.1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. biyolojik ve genetik kaynakların korunması. Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi .Türkiye Aralık 1991’de resmen taraf olmuştur. Protokolün amacı.05.Sözleşme Mart 1985’de imzaya açılmış. araştırma sonuçlarından elde edilecek bilgilerin değişiminin sağlanmasıdır. Yaban Hayvanlarından Göçmen (Bonn Sözleşmesi) Türlerin Korunmasına Dair Sözleşme Sözleşme 1983 yılında yürürlüğe girmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 7. 8. etkileri ve incelmeye neden olan maddeler konusunda araştırma yapılmasının teşvik edilmesi. Açıldığı tarihte Türkiye paraf etmiştir. . ozon tabakasının incelmesi.

21 Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Çözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile taraf olmuştur. Feza’da Men’i Hakkında Antlaşma ve Su Altında Nükleer Silah Denemelerinin Sözleşme ülkemizde 13. ihmal veya bir kaza neticesinde denize bırakılan petrol ve diğer zararlı maddelerin deniz kirlenmesinde önemli bir sebep olduğu kabul edilerek bu zararlı maddelerin kirliliğinin tamamen ortadan kaldırılmasını ve bu maddelerin kaza neticesinde denize boşaltımının en aza indirilmesi ve sadece petrol kirlenmesi ile sınırlı olmayan dünya çapında kurallar konulmasının kabul edilmesidir. 13. 16. Sözleşmenin amacı : Avrupa’ da hava kirleticilerinin uzun menzilli aktarımlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için işbirliği programının uzun vadeli finansmanının sağlanmasıdır. 141 . Ülkemiz. Atmosferde. Türkiye.1983 tarihinde bu sözleşmeye taraf olmuştur. Sözleşmenin amacı : Gemilerden kasıtlı olarak.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 12.05. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konferansı’nda Sözleşmenin amacı.07. başta karbondioksit olmak üzere. dünyadaki gaz emisyonlarının meydana getirdiği sera etkisi sonunda ortaya çıkan ve istenmeyen küresel ısınma dolayısıyla meydana gelen iklim değişikliğinin durdurulmasıdır.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.C. Avrupa ’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarımlarının İzlenmesi ve Değerlendirmesi İçin İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair. Sözleşmenin amacı. ülkemizde 24. Haziran 1992 Rio Çevre ve Kalkınma imzaya açılmış.06.1965 yılında yürürlüğe girmiştir. Denizlerin Gemiler Tarafından Uluslararası Sözleşme (Marpol-73 Sözleşmesi) Kirlenmesinin Önlenmesine Ait Sözleşme.1979 tarihinde imzaya açılmış ve 16. Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Sözleşme 13. uzun menzilli taşınması dahil.04. hava kirleticilerinin.11.1985’ de yürürlüğe girmiştir. hava kirleticilerinin uzun menzilli taşınmasının izlenmesi ve değerlendirilmesidir. 18.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. hava kirliliği ve bunun etkilerini denetim altına almak için yapılan işbirliği çağrısına ve kükürt dioksitten başlayarak ve diğer kirleticileri de kapsayacak şekilde. 1979 Uzun Menzilli Silahlar Ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi Protokolü ( Cenevre Protokolü) Ülkemizde 23.T. Sözleşmenin amacı: Silahlanma yarışına son verilmesi ve nükleer silahlar dahil her nevi silahlara teşviklerin kaldırılması yolunda Birleşmiş Milletler gayelerine uygun olarak top yekün silahlanmaya karşı bir antlaşmanın en kısa zamanda imzalanmasının amaç olduğu konusunda mutabık kalınmasıdır 15.03. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sözleşme. 14.

Kaynaklar 1. Çevre Bakanlığı. Karadeniz çevresinin deniz kirliliğinin nehirler yolu ile Avrupa’da bulunan diğer ülkelerdeki kara kökenli kirleticilere karşı korunması. Ankara. teknik ve teknolojik alanlarda işbirliği yapılmasıdır. kullanılması ve geliştirilmesi. korumak. Sözleşmenin amacı: Tehlikeli ve diğer atıkların çevre etkin yönetim ilkeleri ile uyum içinde olduğu sürece üretilmiş oldukları devlette bertarafı. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ( Dünya Mirası Sözleşmesi) Sözleşme 1975 yılında yürürlüğe girmiştir.1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ERDEM. 2004.03.10. 1994. Türkiye de taraf olan ülkelerden biridir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanlar Şubesi. ziyarete sunmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Sözleşmenin amacı: Nükleer enerjinin güvenli gelişimi ve kullanımda uluslararası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi. İstanbul. sınır ötesi radyolojik sonuçların en aza indirilmesi için devletlerin nükleer kazalara ilişkin bilgileri mümkün olan en kısa zaman içinde vermesidir. DHKB. 1998.05. Sulak Alanların Önemi ve Türkiye’nin “A” Sınıfı Sulak Alanları. ülkelerin kendi topraklarındaki doğal mirası belirlemek. M.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 17. dünya mirasının ve bunlardan tehlikeye maruz olanların listesini çıkararak Dünya Mirası Fonu oluşturmaktadır.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. bazı olağanüstü doğa ve insan yapısı nesnelerin sadece bir devletin mirası olmadığı anlayışıyla. 3. saklamak. A. 4. Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Bazel Şözleşmesi Sözleşme ülkemizde. 142 . Kılıç. insan sağlığı ve çevreyi tehlikeli atıkların ve diğer atıkların oluşumu ve yönetiminden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin sıkı kontrol yolu ile denetlenmesidir. insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şartlar altında ve sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştiği takdirde izin verilmesi. Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı. Haziran 1992. Çevre ve Orman Bakanlığı.C.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 19. 18. Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler. Karadeniz’in biyo üretken potansiyelinin korunması. Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi Ülkemizde. Sözleşmenin amacı: Karadeniz’ in deniz çevresinin korunması ve canlı kaynaklarının muhafazasında gelişme sağlamak. başka devlete taşınımına ancak. Kasparek. 03. 20.Osman. Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Sözleşme ülkemizde 06. bilimsel. Ertan A. Karadeniz’in doğal kaynaklarının ve imkanlarının öncelikle Karadeniz ülkelerinin ortak çabaları ile korunabileceği. 15. 2. Sözleşmenin amacı.T.

1. TURİZM VII.7 milyon kişi.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. tatil. Dünya turizminin başarısı ve geleceği önümüzdeki yıllarda çevre değerlerine verilecek önem ve planlamalar ile belirlenecektir. sosyal. Ülkemiz 1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak.4’ten yüzde 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Turizm işletmesi belgeli yatak sayısı yıllar itibariyle incelendiğinde ise.7 milyon kişiye yükselmiştir. turizm geliri ise 7.1. kültür. 1995-1998 yıllarını kapsayan dönemde Türk turizminin uluslararası turizm geliri içerisindeki payı yüzde 1. uygulama ve kontrol gerektirir. uygulamaya ve 1990'lardan sonra alternatif turizm türleri şekillendirmeye başlamıştır.T. Turizm.8 oranında bir azalma ile 5. Sürekli ve dengeli turizm kendiliğinden gerçekleşen bir olay değildir. Çok dikkatli planlama. dünyada en çok turist kabul eden ülke sıralamasında 12’nci.7 milyon kişiden. kültürel iletişimlerin doğal ve yapay çevre ortamında paylaşılmasıdır diye tanımlanabilir. 1990 yılında 173 227 olan yatak sayısı 1995’de 280 463’e 2000 yılında da 325 168’e yükselmiştir. sağlık.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII. döviz ve istihdam oluşturan özelliği ile ekonomik. insanların dinlenme ihtiyacını karşılayan ve farklı kültürleri bir araya getiren özelliği ile sosyo-kültürel. hızlı bir hamle ile dünyaca tanınan ve bilinen bir tatil ve gezi ülkesi durumuna gelmiştir.6’ya. Günümüzde pek çok ülke "çevre ile uyumlu sürekli ve dengeli turizm gelişimi" için araştırmaya. insanların geçici veya devamlı. yabancı ülkelerle alış-veriş ve Gayri Safi Milli Hasıla için önemli bir getiridir. 1999 yılında yaşanan deprem felaketi ve konjonktürel nedenlerle ülkemize 7.1’de verilmiştir. Dünyadaki pek çok ülke için turizm. ulaşım.5 milyon turist gelmiş ve turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 27. turizm gelirlerinin ise yüzde 45 arttığı görülmektedir. avlanma. Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesisleri’ne ait bilgiler 1970-2000 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve Tablo:VII. 1998 yılında ülkemize gelen turist sayısı 9. 1995 yılında 1793. 143 .C. asli kazanç elde etme faaliyeti için yerleşmeye dönüşmemek şartıyla konaklamaları. Bunun yanında teknolojilerin ve ülkeler arasında bilgi alışverişi bu amaç içinde büyük önem arz etmektedir. 1995-1998 döneminde ülkemizde turist sayısının yüzde 26. 9. dinlenme. konaklama. Turizm işletmesi belgeli tesis sayısı ise 1990 yılında 1260. yeme-içme ve reklam gibi pek çok farklı aktiviteleri içerir. Turist sayısı ve döviz gelirlerindeki bu artışla Türkiye. diğer toplumları tanıma ve benzeri amaçlarla yurtiçi ve yurtdışı bölgelere gitmelerinden doğan ekonomik. Tablonun incelenmesinden de görüldüğü üzere 1970 yılında 301 olan turizm yatırımı belgeli tesis sayısı 1990 yılında 1921’e 2000 yılında ise 1300’e yükselmiştir. 2000 yılında ise 1824 olarak gerçekleşmiştir. yabancı turist sayısı 7. sayılan bu özellikleriyle gelişmekte olan ülkeler için daha da büyük bir önem taşımaktadır. gelirlerde ise 8’inci sıraya yükselmiştir. meydana getirdiği kaynak kullanım talepleri ile de çevreyi etkileyen önemli bir faaliyettir.2. Turizm sektörü. spor. TURİZM VE ÇEVRE Turizm. Turizm.

54 -10.10 14.26 6.38 14.39.07 7.54 9.09 5.95 4.89 -1.75 51.0.22.91 9.78 2.55 1.64 -3. 2000.47 -7.09 5.92 7.18 15.05 2.33 1.11 21.47 33.59 1.49 23.10 -2.98 2.T.78 4.87 7.88 19.28 15.35 3.70 Yatak Sayısı 28 354 32 114 34 628 38 528 40 895 44 957 47 307 50 379 52 385 53 956 56 044 58 242 62 372 65 934 68 266 85 995 92 129 106 214 122 306 146 086 173 227 200 678 219 940 235 238 265 136 280 463 301 524 313 298 314 215 319 313 325 168 Değişim Oranı (%) 13.22 19.24 -1.81 42.84 Oda Sayısı 13 372 13 116 10 400 12 564 13 232 12 846 12 802 14 359 13 127 12 803 13 019 15 159 18 172 21 410 26 372 34 251 48 615 73 537 105 736 139 497 156 702 158 379 148 017 132 395 114 913 96 517 96 592 110 866 116 286 114 840 113 452 Değişim Oranı (%) .04 32.82 0.59 6.29 2.80 -10.28 -1.10 15.68 16.18 12.86 3.74 -15. Yine aynı tarih itibariyle turizm işletmesi belgeli tesis sayısı 1 824.23 1.88 41.37 14.43 6.90 -6.1.70 20. oda sayısı 113 452.51 3.75 15.52 5.78 5.44 -0.46 -1.44 18.60 6.43 8.68 42.43 3.95 .64 2.58 15. oda sayısı 156 367.82 11.91 15.49 3.64 6.18 29.14 9.81 .1 Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Konaklama Tesisleri (1970-2000) Turizm Yatırımı Belgeli Yıllar Tesis Sayısı 301 259 157 180 185 202 227 261 261 265 267 278 339 376 412 501 638 892 1 268 1 662 1 921 1 987 1 938 1 788 1 578 1 334 1 309 1 402 1 365 1 311 1 300 Değişim Oranı (%) -13.13 15.77 9.94 10. yatak sayısı ise 325 168 olarak gerçekleşmiştir.93 5.01 0.56 7.09 1.28 7.51 1.15 14.49 3.68 1. yatak sayısı ise 243 794’dür.76 7.74 -11.58 3.96 12.26 43.94 19.44 -2.91 -20.35 20 517 21 699 23 860 24 983 26 496 27 233 28 013 28 992 30 050 32 011 33 694 34 666 41 351 44 342 51 040 58 914 70 603 83 953 97 260 105 476 113 995 128 065 135 436 145 493 151 055 151 397 153 749 156 367 Değişim Oranı (%) 13.43 3.05 4.97 .1.71 Tesis Sayısı 292 337 363 388 400 421 439 446 473 494 511 529 569 611 642 689 731 834 957 1 102 1 260 1 404 1 498 1 581 1 729 1 793 1 866 1 933 1 954 1 907 1 824 Turizm İşletmesi Belgeli Değişim Oda Oranı Sayısı (%) 15 243 15.43 19.0.26 7.20 -16.25 4.25 2.80 5.15 19.06 12.87 17.71 5.52 7.52 23.29 -7.07 16.08 14.38 5.99 3.80 4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemizde son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve kaydedilen önemli gelişmelere rağmen. tanıtım ve pazarlama konusunda bir reform ihtiyacı mevcuttur.34 5.71 3.2’de verilmektedir.35 39.22 -1.94 51.48 7. Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinin tür ve sınıflarına göre dağılımı ise Tablo:VII.70 5.1.83 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kaynak: Turizm Bakanlığı.76 -4.22 6.70 6.15 31.34 11.43 19. Tablo:VII.90 0.84 18.40 41.37 7.46 1.6 27.85 9.21 Yatak Sayısı 25 872 25 619 19 874 24 605 25 739 25 956 26 068 28 230 26 190 25 727 26 288 30 291 36 332 43 425 53 615 71 521 101 383 153 786 218 445 288 896 325 515 331 711 309 139 276 037 240 932 202 483 202 631 236 632 249 125 245 543 243 794 Değişim Oranı (%) .76 2.53 0.75 4. Tablonun incelenmesinden görüleceği üzere 2000 yılı sonu itibariyle turizm yatırımı belgeli tesis sayısı 1 300.78 7.7 -6.25 12.54 25.34 12.97 7.96 -0.85 9.88 3.93 12.07 3.70 4.79 31.2.60 0.81 23.72 -15.44 3.49 10.16 -8.57 21.76 9.23 15.55 -13.71 18 578 6.43 5.09 14.57 -2.32 6.07 15.C.71 -12.31 .97 0.27 1.86 3.96 -0.41 17 282 7.00 1. 144 .84 0.

1.2 Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinin Tür ve Sınıflarına Göre Dağılımı Türü Sınıfı Turizm Yatırımı Belgeli Tesis Sayısı 73 144 317 427 78 6 15 49 20 122 10 3 24 3 1 4 4 1 300 Oda Sayısı 20 376 23 797 24 913 17 988 1 863 316 316 13 809 3 390 2 106 1 006 99 467 489 27 324 2 310 113 452 Yatak Sayısı 44 708 50 254 51 644 36 618 3 744 338 609 30 234 7 121 4 109 2 852 220 999 2 068 54 705 7 517 243 794 Turizm İşletmeli Belgeli Tesis Sayısı 118 193 446 547 145 6 20 69 12 133 10 7 38 72 2 3 3 1 824 Oda Sayısı 33 590 25 695 36 311 23 536 4 738 437 460 21 421 1 821 2 267 926 478 1 253 2 082 443 225 684 156 367 Yatak Sayısı 71 136 52 894 73 871 46 566 9 081 862 917 46 603 4 042 4 460 2 834 1 153 3 219 4 670 910 499 1 451 325 168 5* 4* Oteller 3* 2* Tek * Moteller Tatil Köyleri Pansiyonlar Kampingler Oberjler Kaplıcalar Apart Oteller Özel Belgeliler Golf Mola Tesisleri Eğitim Ve Uygulama Tes. 1996’da 8 536 778. 2000 yılında ülkemizi ziyaret eden 10 428 153 kişinin 7 274 062’ si havayolu. 145 .1. Otokaravan Turizm Kompleksi Hostel TOPLAM Kaynak: Turizm Bakanlığı.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII. 1 969 579’u karayolu. 1997’de 9 712 510. 39 667’si tren yolu.C.T.Sınıf 1.Sınıf 2. 1. 1998’de 9 431 280.3’de gösterilmektedir. 2000. 1144 845’inin de deniz yolunu tercih ettikleri görülmektedir. 1999’da 7 487 365 ve 2000 yılında ise 10 428 153 olduğu görülmektedir.Sınıf 2.Sınıf Yıllar itibariyle ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı incelendiğinde 1995 yılında 7 726 886. 2000 yılında ülkemize gelen yabancıların milliyetlere ve taşıt araçlarına göre dağılımı Tablo:VII. 2000 yılında ülkemizi ziyaret eden her 100 turistten yaklaşık 76’sının Avrupa + OECD ülkelerinden geldiği görülmektedir.

0 Ağustos 1 169.29 0.0 1 041.4 -15.5 -7.0 1998/97 23.0 255.0 -1.1.7 -5.177.0 826.9 -18.2 1.6 -39. 2000.8 6.4 19.2 -41.1 34. 1999 yılında yüzde 16.0 357.4 -5.1 863.7 41. 146 .01 0.2 15.4 ve Tablo:VII.0 318.5 1999/98 -24.0 869.8 2000/98 -16.0 1 056.0 Haziran 794.0 Şubat 175.7 23.3 Türkiye’ye Gelen Yabancıların Milliyetlere ve Taşıt Araçlarına Göre Dağılımı (2000) Milliyet Avrupa+OECD Toplam Doğu Avrupa Toplam Afrika Toplam Asya Toplam Amerika Okyanusya Milliyetsiz TOPLAM Havayolu 5 495 763 1 080 948 137 003 528 247 21 066 767 10 268 7 274 062 Karayolu 257 375 1 219 565 9 194 482 106 783 25 531 1 969 579 Demiryolu 12 989 25 007 70 1 447 151 2 1 39 667 Denizyolu 915 257 97 442 21 562 90 409 20 043 48 84 1 144 845 Toplam 6 681 384 2 422 962 167 829 1 102 209 42 043 842 10 884 10 428 153 Milliyet Payı (%) 75.9 47.0 Eylül 1 054.4 -14.0 509.0 420.6 33.9 -5.0 261.203.716 milyar dolar olan turizm giderimiz ise 1998 yılında 1.0 229.3 46.0 422.0 33.0 1 207.0 984.0 Mayıs 707. 1997-2000 yılları arasında ülkemizin turizm gelir-giderleri ile bunlara ait değişim oranları Tablo:VII.00 Kaynak: Turizm Bakanlığı.0 696.9 1.0 0.0 224.14 100.0 Ekim 715.3 0.1 azalarak 1.8 44.0 1.T.2 70.2 -33.4 3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII.0 749.1. Merkez Bankası. 1997 yılında 1. Ülkemiz sırasıyla 1997 yılında 7 milyar dolar.1.55 14.0 196.5 56.0 Aralık 236.86 1.6 -0.1 29.C.0 7.4 -6.2 37.3 9.711 milyar dolara yükselmiştir.0 1 169.9 51.0 Kasım 358.1.8 -12.0 1 054.2 -26.5 313.753 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.8 65.0 291.1 Ocak 212.4 -3.7 artarak 1. 2000.177 milyar dolar. 1999 yılında 5.0 216.0 476. 2001 yılında ise 10 milyar dolar turizm geliri beklenmektedir.6 3.0 Nisan 416.0 TOPLAM Kaynak: T.C.0 7 636.4 52.1 30.4 Ülkemizin Turizm Gelirleri ve Değişim Oranları Aylar 1997 Turizm Gelir (Milyon Dolar) 1998 1999 Değişim Oranı (%) 2000 217.1 -15.0 302.8 618.7 0.6 696.6 9.3 2.0 186.1 1.9 1.5’de düzenlenmiştir.0 662.3 -41.0 225.4 23.0 239.88 7.26 0.471 milyar dolar olan turizm gideri 2000 yılında yüzde 12.4 2000/97 2.0 5.0 718.6 39.0 422.1 21. Tablo:VII.8 -13.9 -27.0 23.0 728.636 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir.2 1.0 Mart 312.8 -29.0 Temmuz 854.5 2000/99 10.203 milyar dolar.4 -5.0 GENEL 7 002. 1998 yılında 7.7 16. 2000 yılında da 7.

1.7 -20.0 Şubat 121. Anket 1991-1995 yıllarında Merkez Bankası’nca yapılmıştır.7 9. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere 1995-1998 döneminde yabancı başına ortalama harcama ve vatandaş başına ortalama harcama miktarı her geçen yıl artmakta iken 1999 yılında bu eğilim tersine dönmüştür.6 -21.9 -18.6’da verilmektedir.8 -22.0 1996 5 962 100 8 614 085 748.5 28.4 -0.0 Nisan 162.6 186.4 17.4 -4.1.7 71.4 381.7 172.0 159.0 134.000$) Gider (1.0 1 753.8 -4.0 TOPLAM Kaynak: T.0 242.5 1999 5 203 000* 7 487 285 736.1 223.000$) 912 000 1 265 000 1 716 000 1 753 900 1 471 000 3 981 391 4 260 701 4 632 876 4 601 349 4 758 211 4 045 000 4 697 100 6 372 549 6 055 040 3 732 000 NOT: 1978 yılına kadar Maliye Bakanlığı 1978-1983 yılları arasında da Merkez Bankası kayıtlarından alınmakta olan turizm geliri.6 -16.4 105.2 98.0 GENEL 1 716.9 1 471.2 -2.9 36.5 27.7’de verilmektedir.3 2000/98 -14.4 -7.7 41.0 Mayıs 190.0 206.1.0 1 711.8 73.2 1999/98 -40.1 296.0 -2.9 -15.7 136.0 89.2 -9.627 milyar dolar olacağı öngörülmektedir. Merkez Bankası.0 7.0 1997 8 088 549 9 689 004 876.6 90.0 206.6 4.3 -28.9 71.8 -15.6’lık turizm gelirinde ise % 10.8 -11.0 Mart 122.9 -41.9 -11.0 Eylül 78.1 -19.2 -18. * Merkez Bankası Ülkemizde turizm sektöründeki gelişmelerin özeti Tablo:VII.7 12.0 118.0 Temmuz 269. Tablo:VII.6 130.6 207.000$) Ortalama Harcama ( $) 1995 4 957 000 7 726 886 684.1 68.5 21.8 -16.0 -0.2 309.5 167.7 110.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VII.0 107.0 1998/97 37. Merkez Bankası. Plan döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısında % 8.3 4.4 14.1’lik bir artış öngörülmektedir.T.9 -16.5 Ülkemizin Turizm Giderleri ve Değişim Oranları Aylar 1997 Turizm Gideri (Milyon Dolar) 1998 1999 Değişim Oranı (%) 2000 111.3 38.0 Ekim 103. VIII.1. Gelen Yabancı Sayısı Çıkan Vatandaş Sayısı Vatandaş Başına Ortalama Harcama ($) 229. 1996-1998 yılı turizm geliri Turizm Bakanlığı ve DİE’nün birlikte yürüttüğü anket sonucunda hesaplanmıştır.3 88.C.0 Kaynak: T.7 -15.7 166.9 -12.4 2.0 168.3 14.2 2.1 -22.0 Kasım 106.0 80. 1984 yılından itibaren anket yöntemi ile tespit edilmektedir ve hesaplamalarda çıkış yapan yabancı sayısı esas alınmaktadır.1 -22.3 28.1 Denge (1.0 213.1 2000/99 42.6 milyon elde edilecek turizm gelirinin de 11.C. 2000.7 -15.8 16.0 Ağustos 133.1 0.3 -16. 2005 yılında ülkemizi ziyaret edecek kişi sayısının 13.3 Ocak 94.0 1998 7 808 940 9 752 697 879.1 -58.0 Haziran 231. 2000.0 101.3 78.9 370.7 16.C.4 23.0 Aralık 102. 147 .3 -13.3 -8.6 96.6 19.7 93. 1995 – 1999 yılları arasında turizm gelir-gider dengesi ve ortalama harcamalara ilişkin bilgiler Tablo:VII.4 2000/97 17.3 92.0 108.1 210.0 86.2 -18.3 10.6 Turizm Gelir-Gider Dengesi ve Ortalama Harcama Yabancı Gelir Başına Yıllar (1.2 3.0 90.8 248.

1983-2000 yılları arasında. .1 4. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılarak 1983 yılında yürürlüğe giren “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tahsis edilmektedir. Tablo:VII. turizm kompleksleri vb.26459 yatak kapasiteli bölümü kesin izinli (% 23).600 8.116018 yatak kapasiteli konaklama tesisi.8’de verilmektedir. ile değişik turizm türleri (kür+termal merkezleri.1.2 10.7 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı. . .727 7. 2000.947 5. 116018 yatak kapasiteli konaklama tesisi tahsislerinin.8 Kamu Arazisi Tahsisleri Turizm Alan Merkez İçi Toplam (I) Ön İzin (1) Yatak Yat Günübirlik (*) Golf Müteşebbis 15 978 300 220 56 Kesin Tahsis (2) 25 425 800 2 715 6 93 İşletme (3) 69 460 1 876 1 485 2 139 Toplam ( 4) 110 863 2 976 4 420 8 288 Turizm Alan ve Merkez Dışı Toplam (II) (1) (2) (3) (4) Turizm Alan ve Merkez İçi/Dışı Toplamı (I+II) (1) 18 624 300 220 63 (2) 26 459 852 3 815 6 101 (3) 70 935 2 097 1 922 2 154 (4) 116 018 3 249 5 957 8 318 Kamu Arazisi tahsisleri ile ilgili bilgiler 2 646 1 034 1 475 5 155 7 52 1 100 8 221 437 15 273 1 537 30 *Günübirlik Kişi Sayısıdır. Kaynak: Turizm Bakanlığı.3249 yat kapasiteli yat limanı. .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VII.) gerçekleştirilmek üzere müteşebbislere arazi tahsisi işlemi yapılmıştır. 148 .1.T. . VIII.756 Sayısı (Bin Kişi) Turizm Geliri (Milyon $) 4.200 1.000 5.500 11. Bu tahsislerin.981 4. .484 (Bin Kişi) Yurt Dışına Çıkan Vatandaş 3.1.8 15.1 14.7 Turizm Sektöründeki Gelişmeler TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yıllık Ortalama Artış (%) 1995 1999 (1) 2000 (2) 9.5957 kişi kapasitesi günübirlik tesis.471 (1) Gerçekleşme Tahmini (2) Tahmin Kaynak: DPT.7 adet golf tesisi.850 2005 (2) 13.C.000 7. sportif amaçlı turistik tesisler. Ekim 2000 tarihi itibariyle Tablo:VII. .203 Turizm Gideri (Milyon $) 911 1.690 3.8 Yurda Gelen Yabancı Sayısı 7.6 11.70935 yatak kapasiteli bölümü işletmededir ( % 61).18624 yatak kapasiteli bölümü ön izinli (% 16).627 3. 2000. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası’nın 8. yat çekek ve yanaşma yeri.2 8.

2 Turizm Sektörünün Amaçları.I. 3. ilkeleri ve politikaları aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı. halkın 6.C. 149 . 9. 8. hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirmesine verilecektir. Mevcut kapasiteler kullanılıncaya kadar turizm teşviklerinde ağırlık öncelikle. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsisli araziler üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. kendi kaynağını yaratabilen ve özdenetim yapabilen sağlıklı bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. Talep yapısındaki yeni eğilimlere bağlı olarak sektörde küçük ölçekli işletmelerin gelişmesine öncelik verilecek ve bunların KOBİ statüsünde değerlendirilmeleri sağlanacaktır. İlkeleri ve Politikaları DPT tarafından hazırlanan ve 2001-2005 yıllarını kapsayan VIII. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve turizm ile ilgili kararlara katılması sağlanacaktır. pazarlama alanına. 1.Kirleten Öder ilkesi uyarınca kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına kullanıcıların katılımı sağlanacaktır. Turizm ülkemiz için dış pazarlarda rekabet gücü en yüksek sektörlerden biridir. 5. 515 yatak kapasiteli bölümü ise turizm alan merkezleri dışında yer almaktadır. idari ve mali sorunların çözümlenmesi ve Hazine garantisine gerek duyulmayacak bir model çerçevesinde proje uygulamasının hızlandırılması sağlanacaktır. 2. Ülke genelinde özel ve kamu mülkiyetinde gerçekleştirilen turizm yatırım/işletme belgeli yatak kapasitesinin yaklaşık % 21’inin.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kamu arazileri üzerindeki tahsislerin 110 863 yatak kapasiteli bölümü turizm alan ve merkezleri içerisinde. 4. Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal. Beş Yıllık Kalkınma Planında turizm sektörünün amaçları. Kullanan Öder . verimlilik ve iş kalitesinin geliştirilmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sistemi getirilecektir. koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterilecektir.T. VII. Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi kapsamına girebilecek projelerin yürütülmesinde. potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış bölgelere yayılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. 7. Değişen tüketici tercihlerini dikkate alarak geliştirilecek yeni alanlarla turizm mevsiminin yılın tamamına ve turizmin.Turizm eğitimi ve kalitesinde standardizasyonu. kriz dönemlerinde ayakta kalabilen. Öncelikle turizm sektörünün direncini artırıcı önlemler alınarak.

sinemalar. dış pazarlarda optimum talep dağılımı yaratılacaktır. 150 . 11. restoranlar ve benzerleri. Ekolojik yönden aşırı duyarlı Milli Park alanlarında sürdürülebilir turizm gelişimi için gerekli düzenlemeler yapılacaktadır. Diğer Organizasyonlar Ulusal ve yöresel turist ofisleri. konuk evleri. VII. yat. AB’nin tek pazar uygulamasının beraberinde getireceği muhtemel talep azalması ve diğer konjonktürel dalgalanmalara karşı sektörün gücünü artırmak üzere. ulaşım ile ilgili diğer tüm birimler. Konaklama Hizmetleri Oteller. yöresel özelliği olan çarşılar. hoteller. milli parklar. pansiyonlar. pasif dış turizm) ve iç turizmdir. moteller. dağ. 13.I. hayvanat bahçeleri. Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla golf. sağlık. Turizm Türleri İnsanların farklı amaçlarla diğer bölgelere gitmeleri turizmi çeşitlendirmekte ve birbirinden farklı turizm türleri gündeme gelmektedir. Ulaşım Seyahat acentaları. 14. konuya özel parklar. vapur şirketleri. turist rehberlik hizmetleri. Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacına yönelik dinamik ve stratejik Turizm Sektörü Ana Planı (TUSAP) uygulamaya geçirilecektir. müzeler.Turizme yönelik arazi kullanım planlarını yapma. yetkileri belirleyen ve etkin bir denetim sistemi getiren bir yasal düzenleme yapılacaktır. 12.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 10. termal. kış. spor merkezleri.C. bahçeler. reklam şirketleri ve benzerleri. kamp alanları ve diğerleri Boş Vakit ve Eğlence Hizmetleri Tiyatrolar.3. tur operatörleri. hava ulaşımı. Turizmin Alt Sektörleri Turizm faaliyetlerinin gerçekleşmesinde destekleyici olarak bazı alt sektörler önem arz eder. kongre turizmi ve ekoturizm ile ilgili yönlendirme faaliyetleri sürdürülecektedir. yaptırma. Başlıca turizm türleri dış turizm (aktif dış turizm. onama sürecini yeniden tanımlayan. sanat galerileri. otobüs ve tren şirketleri.T.

Örneğin. çevre kalitesinin en önemli göstergesi olarak kabul edilmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Turizm çeşitleri ise aşağıda yer almaktadır. kanoculuk. kıyı bölgelerinin verimli tarım topraklarının ve hassas alanların ikinci konut alanlarıyla betonlaşması. Akdeniz ülkelerinin hemen tümünde ve Türkiye'de turizm hareketleri deniz kıyılarında yoğunlaşmaktadır.C. Dolayısıyla turizm aktivitesinin sürekliliği için bu değerlerin korunması. Bu iller Türkiye ortalamasının üzerinde bir nüfus artış hızı göstermişlerdir. çarpık kentleşme. Antalya. trafikten kaynaklanan hava kirliliği. Sağlık Turizmi: Klimatizm. Bu etki başlıca 4 ortam üzerinde görülmektedir. Bu taleplerin karşılanabilmesi ise tümüyle genel bütçe ödeneklerine bağlı olmaktadır.I. Doğal ve tarihi çevre değerleri ile ekonomik. sosyal ve kültürel faktörler turizm hareketlerinin başlangıç ve sınır koşullarını oluştururlar. Çevre turizmin temel kaynağıdır. Bunlar. Türkiye'de turizm sektörü. orman yangınlarında altyapı yetersizliği gibi faktörler ekosistemlerdeki dengeleri bozmakta. tarihi. turizm yatırımlarının bu bölgede yarattığı gelir ve istihdam imkanıdır. yaş turizmi. dolayısıyla turizm potansiyelini oluşturan değerler yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. termalizm. Turizm aktiviteleri gerçekleşirken. toprak. Su. Muğla ve Antalya ise tarımsal üretimin ağırlık taşıdığı illerdir. kültürel turizm. tahrip edilmemesi aksine kalitesinin arttırılması da gereklidir. Ege ve Akdeniz kıyı şeridinin yatak yoğunluğu açısından ilk sırada yer alan bu turizm bölgelerine yönelik göç. golf turizmi.T. Antalya ve Muğla'nın yoğun dış göçe uğramasının en önemli nedeni. Turizm gelişme bölgesinin bu üç önemli büyük kentinden İzmir. Bu nedenle deniz suyunun ve plajların temizliği. av turizmi) Sosyal Turizm: Gençlik turizmi. üvalizm. gerek tesis kurulma aşamasında gerek sonrasında doğal kaynak tahribatı olmaktadır. tarımsal ve sanayi üretiminin birlikte ağırlık taşıdığı. gelişmekte ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu dengeyi kolaylıkla bozmaktadır.4. kendisini doğrudan bu değerlerin yok olmasına. Muğla ve İzmir illeri yoğun göç alan iller sırlamasında ön sıralara geçmişlerdir. 151 . Gürültü. spor amacına yönelik turizm (dağ turizmi. doğal ve kültürel değerler o ülkenin turizm potansiyelini oluşturan değerlerdir. etnik turizm. büyük ölçüde deniz kıyılarında yoğunlaşmıştır. tarihi ve doğal çevre değerlerini dikkate almayacak bir turizm gelişmesi. hava ve flora-faunadır. kentsel yerleşim alanlarında ek altyapı talepleri yaratmaktadır. Bu kaynağın sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi. dolayısıyla sürecin ortadan kalkmasına yol açabilir. mağara turizmi vb. Rekreasyon Turizmi: Dini turizm. Turizmin Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri Bir ülkedeki sosyal. durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. İş Turizmi: Kongre turizmi vs. Turizm hareketi genellikle doğal dengenin çok duyarlı olduğu yerlerde başlamakta. VII.

Bugün tüm Akdeniz kıyılarında oteller. Su Kaynakları Geçmişte kendi içinde dengeli bir su ekonomisine sahip olan Akdeniz bölgesindeki su potansiyeli. bugünkü potansiyelini bile tutturması kesinlikle mümkün olmayacaktır. doğal ve kültürel kaynakların tükenmesi.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu yapılaşmalar özellikle 1. ikinci konutlar tatil köyleri.I. çevre kirliliği. altyapı yetersizliği. atık yüklerinin artması.5. deniz suyunun tuzluluğunun giderilerek. park yerleri için 4 000 km2 alan kullanılmaktadır.T. Turizmin bölgeye yönelmesi ile. VII.5. tarihsel sit alanlarının yok olması veya yapılaşma adı altında özgün çevreleri ile olan uyumlarının bozulmasıdır.I.C. kıyıları talan edilmiş. başlangıçta mevcut imkanların sağlandığı arz esnekliği ile karşılanabilmiştir. bu alanlardaki flora ve fauna yok olmaktadır. sınıf tarım toprakları üzerinde yer almaktadır. ve 11. kamp yerleri. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa topraklarının büyük bölümü çöle dönmüş.I. Arazi Akdeniz'in doğu ve güney kıyılarında turizm ve ikinci konut alanlarının çevresel etkileri yoğun bir şekilde görülmektedir. tüm doğal güzelliklerini elden çıkarmış. tüm su kaynakları kirlenmiş. kontrol altına alınamamış hava emisyonlarından dolayı yaşanamayacak bir atmosferde olan bir ülkede. Doğa ile entegre olmuş Akdeniz mimarisi yerini giderek çok katlı bloklara bırakmıştır. Alan olarak yayılımın ötesinde yapılaşma yoğunluğu da hızla artmaktadır. Türkiye'de Turizmin Çevreye Etkileri VII. Bunun sonucunda. tarımsal etkinliklerin ve yerleşimlerin yoğunluğu açısından temel belirleyici olmuştur. moteller. Yapılaşma için arazi kullanımının bir diğer etkisi. turizmin sosyal ve teknik altyapısının geleceğini her geçen gün tehdit etmektedir. deniz suyu girmesi nedeniyle pek çok kıyı bölgesindeki akiferler tuzlanmıştır.2.5. VII. Bireysel konutlar ve kooperatifler şeklinde gelişen bu yapılaşma özellikle fiziksel mekan kullanımı. denizleri ölmüş. biyolojik kaynaklar üzerine baskı gibi etkileri beraberinde getirmektedir. biyolojik çeşitliliğinden eser kalmamış. Ayrıca kıyı alanları betonlaştığında doğal güzellikler ortadan kalkmakta. yanlış yerleşme kararları. Bu konuda teknoloji hızla gelişmekte ve tuz giderme işlemleri giderek daha ekonomik yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Özetle hızlı nüfus artışı. su temini için gelecekte önem kazanabilecek başka bir seçenek ise. 152 . kıyı talanı. Turizmin getirdiği ekonomik yapı değişikliği ve tarımsal alanların turizm lehine küçülmesi de tarımsal sulama suyunun bir miktarının içme ve kullanma amacıyla kullanıma aktarılmasını mümkün kılmıştır. içme ve kullanma suyuna dönüştürülmesidir. özellikle yaz sezonunda artmaya başlayan su talebi. Fakat zaman içinde hızla artan talebin karşılanabilmesi için. turizm sektörünün gelişmesini beklemekten çok. peyzaj bozulması.1. yer altı su kaynaklarından aşırı çekime gidilmesi zorunlu olmuştur. Bu kullanımın 2000 yılında. 8 000 km2 mertebesine ulaştığı tahmin edilmektedir. Turizm aktivitelerinin yoğun olduğu kıyı bölgelerinde.

Bu miktarın 2025 yılında 1. çözüm olarak bazı beldelerde son 15-20 yılda kanalizasyon şebekelerinin inşaatına başlanılmış ve kapasiteleri yetersiz kalan foseptiklerde bertaraf edilemeyen atıksuların toplanarak yerleşim alanlarının dışına çıkarılması yoluna gidilmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Mevcut su potansiyelinin kullanımının yanısıra bunun tüketiciye ulaştırılması için gerekli altyapı da önem taşımaktadır.10 000 arasında başlangıç nüfusuna sahip olan beldelerdir. avluların içine serpiştirdiği seyrek yerleşime ve 3 000. arıtma ve deniz deşarjı sistemleri mevsimsel olarak çok değişken atıksu debileri ve kirlilik yükleri altında çalışmak zorundadırlar. kanalizasyonlarla toplanan atıksuların ulaştırdığı ve başlangıçta beldeden yeterince uzakta kalacağı kabul edilen uç noktalarının yeni gelişen yerleşimlerin içinde kalmasına neden olmuştur. Ülkemizde Akdeniz kıyı turizminin hedef aldığı yöreler. çözdükleri sorunların yanısıra pekçok yeni sorun da oluşturmaktadır. Atıksu Altyapısı Tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden kaynaklanan atıksu miktarı. Geçmişte bu beldelerde atıksu bertarafı sorunu. 153 .5. Seyreltme kapasitesi çok düşük olan kıyı suları bu noktasal yükü özümleyemediği için hızla kirlenmektedir. Su ile ilgili altyapı söz konusu olunca turizm tesislerinin yanısıra tek tek konutlar münferit kuyular açarak yer altı suyundan çekim yapmaya yönelmekte ve yer altı suyu potansiyelinin kontrol edilemeyecek bir şekilde tüketilmesi sonucu doğurmaktadır. Bugüne kadar arıtılmış atıksular için nihai alıcı ortam olarak genellikle deniz ortamı düşünülmüştür. Atıksuların deniz ortamı açısından zararsız hale getirilebilmeleri ve rekreasyon amaçlı kullanımları engellemeleri için arıtıldıktan sonra denize verilmeleri veya “derin deniz deşarjı” sistemleri ile kıyıdan uzak bir noktada açık denize verilerek yeterince seyrelmelerinin sağlanması gerekmektedir. pompaj. yılda 400 milyon m3 olarak tahmin edilmektedir. Yerleşimlerin hızla büyümesi. arıtma ve deşarj ünitelerinin işletimi açısından büyük sorunlar yaratmaktadır. VII.3. Turistik yerleşimlerde kanalizasyon. konut birimlerinin geleneksel olarak geniş bahçeli.I. Ancak bu tip yerleşimlerde kanalizasyon sistemleri. Turizmin getirdiği yapılaşma nedeniyle özellikle yaz dönemlerinde olağanüstü boyutlarda artan atıksu miktarları. Bu durum şebekelerin. Oysa hiçbir arıtma sistemi yüzde yüz verimle çalışmaz ve deniz ortamlarına arıtma sonrasında bile atıksulardan kaynaklanan yükler gelir.T.C. Bu önlemler alınmadan inşa edilen kanalizasyonlar. Başlangıçta yaygın olan ve foseptikler aracılığı ile zeminin asimilasyon kapasitesi kullanılarak zararsız hale getirilebilen atıksular kanalizasyonla toplandıkları noktada deniz alıcı ortamı için çok yoğun bir noktasal yük oluşturmaktadır.5 milyar m3 düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir. tekil foseptiklerle çevre ve sağlık açısından sakıncasız bir şekilde çözülebilmiştir. Bir yandan foseptik uygulamaları devam ederken. bu geleneksel ve basit sistemlerinin taşıma kapasitelerini aşmalarına ve zamanla yetersiz kalmalarına neden olmuştur. bugüne kadar yarardan çok zarar getirmişlerdir.

Albatros Marina.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII.T. Yat turizmi için inşa edilmiş olan marinaların sayısında ve kapasitelerinde son yıllarda artışlar kaydedilmiş olmasına karşın. Marmaris Martı Marina. Turistik kıyı bölgelerimizde yöre içi ulaşım altyapısı yetersizdir. sızıntı sularıyla da çok değerli bir kaynak olan yeraltı sularının kirlenmesine neden olurlar. Setur 154 .C. Türkiye’de ulaşımda ana seçenek karayolu olarak belirlenmiştir. sızıntı suyu ve koku üreterek yol kenarlarını işgal ederler.I. VII. Bu kampanya AB ülkelerinde 1987 yılından beri yürütülmekte olup. katı atıkların daha toplanması aşamasında büyük aksaklıklar gözlenmektedir. 2000 yılı itibariyle mavi bayrak ödüllü marinalar Ataköy Marina. Bu beldelerde çöpler genellikle uzun süreler sinek. Çöp yığınları iklimsel faktörlerin etkisiyle. Belediyelerin elindeki çöp araçları çok ilkel ve kapasite olarak yetersizdir. yüzme amaçlı kullanılan deniz ve göl sularının temizliğini. VII. söz konusu bayrak Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nca (AÇEV) verilmektedir. beldeye en yakın bir döküm alanına düzensiz bir şekilde dökülürler. Bu alanlar her türlü fare. plaj hizmetlerinin düzeyinin yüksekliğini sağlamaya yönelik bir kampanyadır. Yaz sezonlarında turistik yörelere karayolu ile ulaşımda önemli darboğazlar. trafik sıkışıklıkları yaşanmaktadır. Çalışma. Özendirme yoluyla. Akdeniz ve Ege kıyı şeridindeki turistik yörelerimizde özellikle yaz aylarında. Balıkesir'den Hatay'a kadar olan 7 ilimizde tespit edilen 300 noktada istenilen mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal parametreler için AB standartlarına uygun analizler yapılmaktadır. Bu kampanya ülkemizde 1992 yılında mart ayından itibaren.I.8 milyon ton civarındadır. Çöp depolama alanlarının çevresel açıdan bir kere gözden çıkarılmış alanlar oldukları için bu alanlara belde fosseptiklerinden vidanjörle toplanan atıksuların da dökülmesi çok yaygın olan bir uygulamadır. akışlarda yüzeysel suların. Bu miktarın 2025 yılında 812 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir.5. Ulaşım ve Haberleşme Altyapısı Turistik yörelerimizde demiryolu ile ulaşım her yöre için söz konusu değildir.5.6 Mavi Bayrak Uygulaması Bu kampanya her şeyden önce bir bilgilendirme ve eğitim kampanyasıdır. Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Setur Çeşme Marina. bunlar yeterli olmamaktadır. kıyıların düzenini. Setur Ayvalık Marina. çağdaş katı atık bertaraf tekniğinin tüm kuralları ihlal edilerek. Yat demirleme kapasitesinin yanısıra.4. Setur Kuşadası Marina.I. yatların atıksu ve sintine suları ile katı atıkların alınması için gerekli altyapı yeterli değildir. böcek ve haşerenin üremesi için uygun ortamları oluştururlar. Kemer Antalya Marina. Karada Marina Bodrum. Çevre Bakanlığı. Bu yörelerde büyük kentlerimizi aratmayacak trafik sıkışıklıkları olağan görüntüler oluşturmaktadır.5. Katı Atık Bertarafı Tüm Akdeniz ülkelerinde turizmden kaynaklanan yıllık katı atık miktarı 2. 1993 yılında kapsama Çanakkale ve Hatay illerimiz de dahil edilmiştir. Setur Antalya Marina. Bu araçlarla toplanan çöpler.

o işletme ve yörenin de yurt dışında doğal olarak tanıtılması gündeme gelmektedir. Bu kriterler içinde yüzme sularının kalitesi yanında.T.C. Ayrıca Mavi Bayrak her yıl yenilenmektedir. Tablo: VII.9’da verilmektedir. Plaj Adı Grand Kaptan Keykubat Damlataş Fuğla 1 Fuğla 2 Titan Otel Kleopatra Batı Köşdere Botanik Titreyengöl-1 Titreyengöl-2 Sorgun-1 Sorgun-2 Side-1 Side-2 Side Halk Plajı Club Ali Bey Sol Kamelya İskele Mevkii Taşlıburun Üçkumtepesi-1 Üçkumtepesi-2 Topkapı Otel Adalya Club Sera Karpuzkaldıran Konyaaltı Halk Plajı Konyaaltı-II Büyük Çaltıcak Beldibi Plajı Beldibi II Göynük-1 Göynük-2 Göynük-3 Palmiye Tatil Köyü Akdeniz Tatil Köyü Kemer-1 Kiriş Çamyuva Bulunduğu Yer Adı Tekirova “ “ Finike Kaş “ “ “ Marmaris “ “ Datça “ Bodrum “ “ “ “ “ Fethiye Ula Ayvalık “ “ Altınoluk “ “ Burhaniye Seferihisar Karaburun Kuşadası “ Sinop “ Sivrice (Elazığ) “ İskenderun Eğirdir Plaj Adı Tekirova-1 Tekirova-2 Tekirova H.PL (Blues C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Finike Marina. Mavi Bayrak için belirlenen kriterleri sürekli sağlamak gerekmektedir. Setur Amiral Fahri Korutürk Kalamış ve Fenerbahçe Marinaları ve Port Göcek Marinası olmak üzere 12 tanedir. Bu kampanya ülkelerin turizm tanıtımında çok önemli bir rol oynamaktadır.1. Bu kriterlerin tamamı sağlanmadıkça bu hak kazanılamamaktadır.9 Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar Bulunduğu Yer Adı Alanya “ “ “ “ “ “ “ “ Manavgat “ “ “ “ “ “ “ “ Serik “ “ “ Muratpaşa “ “ “ Konyaaltı “ “ Beldibi “ Göynük “ “ Kemer “ “ “ “ Kaynak: Turizm Bakanlığı. karada verilen hizmetler ve çevre korumaya yönelik faktörler de yer almaktadır. Mavi bayrağa sahip bir marina veya plajın ismi uluslararası platforma da duyurulduğundan. 2000.) Gökliman Küçükçakıl Plajı Aquapark Twins Hotel Club Patara Patara Doğu Plajı İçmeler Turunç Pamucak Aktur Hastanealtı Kumbahçe Gümbet Aktur Yahşi Torba-Grand Yazıcı İber Otel Belceğiz Akyaka halk Plajı Ortunç Basel Ayvalık Belediye Plajı Narlıaltı Antandros Akçam Otel Ören Akkum Kuyucak Dilek Yarımadası Çamlimanı (Pine-By) Kumsal DSİ Turpol Turistik Tesisleri Elazığ Halk Plajı İssos Otel Altınkum Halk Plajı 155 . Dolayısıyla bir yıl bu şartları sağlayan bir marina veya plaj diğer yıl sağlayamaz ise bayrak geri alınmaktadır.1. Yine 2000 yılı itibariyle Mavi Bayrak ödüllü plajlar ise Tablo:VII.

Merkez Bankası. 2. Turizm Bakanlığı. serbest. ilgili kamu kurumları ile özel kuruluş. Çevre Bakanlığı.7 Tanıtım Tanıtma faaliyetlerinin süreklilik içerisinde. 1995. Kaynaklar 1. ekonomik ticari ve turistik ilişkilerin geliştirilmesi çabalarına tüm kamu ve özel kesim kuruluşları ile meslek ve sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması gerekmektedir. meslek odaları. DPT. Yatırımlar Genel Müdürlüğü. Beş Yıllık Kalkınma Planı. tarihi zenginliklerini. dernek ve vakıflardan oluşan bir Kurulun yapılanmasına gidilmesi gerekmektedir. Turizm Bakanlığı. 5. yurt dışında ise Türkiye’nin.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VII. yurt içinde vatandaşları milli ilke ve hedefler doğrultusunda bütünleştiren. 2000.T. Tanıtma etkinliklerinin belirli bir amaç doğrultusunda yapılabilmesi ve etkin bir koordinasyon ve verimlilik içerisinde uygulanabilmesini sağlamak için. Turizm İstatistikleri. 3.I. 2000. Vatandaşlarımızın ülke değerleri ve tanıtma öğeleri konusunda yaygın eğitim sistemi içerisinde eğitilmeleri sağlanarak yurt içinde ve yurt dışında fahri tanıtma elçileri haline gelmeleri. Uzun Vadeli Strateji ve VIII. Turizm ve Çevre Etkileşimi. Merkez Bankası İstatistikleri. Türkiye hakkında olumlu bilinçlenme ve bilgilendirmenin temini için uluslararası siyasi. 156 . 4. doğru ve çift yönlü bilgi dolaşımını sağlayan. kültürel. kültürel birikimini. Kamu Arazisi Tahsisleri. yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde Türkiye’nin tanıtılması açısından yararlı olmaları sağlanmalıdır. 2000. dünya kamuoyuna anlatarak yanlış ve olumsuz imajları ortadan kaldıran ve bütün bunları bir koordinasyon içinde geliştirerek ülkemizin tanıtımıyla birlikte bu faaliyetten ekonomik faydayı da sağlayacak bir çerçeveye kavuşturulması amaçtır. Kasım 2000.

muhtelif maksatlarla kullanmaları sonucunda ortaya çıkan sorunlar görülür. sadece karlılık düşüncesiyle seçildiği görülmektedir. tabiatın yanlış ve kötü kullanılması sonucu doğal dengenin bozulması ile ilgili olduğundan. TARIM VIII. Tuğla ve kiremit gibi yapı malzemelerinin yapımında kullanılan materyalin. endüstri atıklarının toprağa sızmasından. Ayrıca toprak içindeki.1.1. Yolların maliyet hesapları gereği düz ovalardan geçirilmesi eğilimi. VIII. ayrışan materyalin bir bölümünün ikincil bileşikler halinde tekrar birleşmesi sonucu oluşan ve ana materyal.T. iklim ve organizmalar gibi beş faktörün etkisi altında karakteristikler kazanan toprakların. Tabiat kuvvetlerinin etkisi ile ana materyalin aşınıp. su.C. Altyapı tesisleri ve özellikle yollar. zaman. çeşitli kirlenme ve amaç dışı kullanımlar en önemli çevre sorunlarıdır. Tabiatın veya toprak yapısının sonucu olarak görülen sorunlar yanında. oradan da yer altı suyuna karışmak üzere taşınmasına ise kimyasal erozyon denilmektedir. doğal kuvvetlerden su ve rüzgar etkisi ile yerlerinden aşındırılarak başka yerlere taşınması olayına erozyon adı verilmektedir. Hızlı bir endüstrileşme sürecine giren Türkiye’de endüstrinin kurulduğu alanların yerlerinin çoğunlukla. Genel Toprak Sorunları Toprak sorunlarının başında yanlış tarım tekniği yüzünden ortaya çıkmış. çoğu bitki besin maddesi olan elementlerin yağışı bol yerlerde sızan sularla profilin alt katlarına. yerleşim veya endüstri maksadıyla kaliteli arazilerin kullanılmasından kaynaklandığı bilinmektedir. Bu grupta görülen sorunların.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. girişimciler kuracakları endüstriyel tesislerin ulaşım. tabiatın temel unsurlarından biri olan toprakta görülen erozyon. endüstrinin yerleşmesi bakımından gerekli unsurlardır. TARIM ALANLARI VE ÇEVRE Çevre sorunlarının büyük bir bölümü. Karlılık ilkeleri gereği olarak. 157 . mesela fazla veya yanlış gübrelemeden. enerji ve yerleşim yerlerine yakın olmasını isterler. ayrışması. hızlandırılmış erozyon gösterilebilir. ana yolları tarım alanlarına sokmuş. bir de insanların mekanı. tarım teknolojisindeki gelişmelerin sonucu. son zamanlarda çoğunlukla tarımsal değeri yüksek topraklardan sağlanması başka bir ciddi sorun olarak görülmektedir. Taşlılık ise farklı bir sorun olarak görülmektedir. arazinin tabii özelliklerinden kaynaklanmaktadır.1. topografya. Ancak taşlılık insanların sebep olduğu bir sorun olmayıp. Bu durum şimdiden büyük sorunlar yaratmıştır ve gelecekte de daha büyük sorunlar yaratacak niteliktedir. arkasından endüstri kuruluşları da yolların iki yanına yerleşmeye ve büyük yatırımlarla gerçekleştirilen sulama şebekelerinin içinde ve en verimli tarım toprakları üzerinde endüstriyel kuruluşlar hızla yayılmaya başlamıştır.

1.2. VIII. Bu sorunlar. Bununla beraber. Yeryüzünde tarımsal üretimin kapasitesini belirler. CO2 . gerek toprağı kullanılamaz duruma getirmesi. Türkiye’de yıllık toprak kayıplarının 500 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. diğer taraftan toprak kitlesini gevşetmeleri yüzünden önemlidir. Taşlılık ve Kayalılığın Etkileri Çapları 25 cm’den büyük kaya parçaları ile topraktaki çıplak yerli kayalar toprak kitlesinden sayılmaz. transformatördür. Çoraklık. metan ve N2O içeren biyokimyasal dönüşümde en önemli kaynaktır. doğal bir kaynaktır ve canlılar için besin kaynağı ortamıdır. Toprak bir çok formda ve çeşitli derecelerde kirlilik yaratan maddeler için en büyük filtredir. iki ayrı başlık altında incelenebilir. Toprak. Yaşlığın da. Öncelikle toprak. bir taraftan ziraat makinalarının kullanımı zorlaştırmaları veya engellemeleri.2.2.2. yılın bazı dönemlerinde yaşlık. insan ve tüm canlı yaşamını destekleyen en önemli sistemdir. değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir.1. bazı hallerde büyük sorunlar yaratabilmektedir.1. VIII. 158 .2. dünya ve ülkemiz ölçeğinde önemli boyutlara varan sorunlar yaşanmaktadır. Toprak. VIII.4. en önemli doğal üretim kaynaklarımızdan biridir. Gübre ve Gübrelemenin Etkileri Toprağın verimini artırmak için yapılan gübreleme. Taşınan bu materyalin bir bölümü ile verimli delta arazileri oluşmakta ise de.1. Erozyonun Etkileri Yerküre ekosisteminin bir parçası olan ve ana kaya ile arazi yüzeyi arasındaki kısımda yer alan toprak.2. Doğal kaynakların korunması konusunda toprakların ekolojik ve insan faaliyetlerine bağlı önemli özellikleri vardır. bazı dönemlerinde de çoraklık sorunu ile karşı karşıya kalabilir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII.T.C. onları verimsizleştiren erozyon olayı yeterince kontrol altına alınamamakta. Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevresine Etkileri VIII. yapılan hesaplamalara göre 1m2’lik bir delta arazisinin oluşmasında yukarı havzadaki 800-1300 m2 ‘lik bir alanın tahribi gerekmektedir. toprak ve su gibi doğal kaynakların bilinçli ve ekonomik biçimde kullanılması. toprağın verimini düşüren ve bitkilerin gelişmesini engelleyen bir sorun olarak çevreye zarar vermektedir.1. bunların toprak kullanma üzerindeki etkileri. Taşınan bu toprak materyalinin büyük bir bölümü denizlere kadar ulaşmaktadır. gerekse bataklık ve benzeri şekillerde çevreye zararlı etkileri görülmektedir. Tüm bunlara rağmen topraklarımızı tehdit eden.3. Yaşlık ve Çoraklığın Etkileri Belli bir arazi parçası. Bu nedenle artan nüfusun tüm ihtiyaçlarının karşılanması.1.

1 N.5 K20 ihtiva ediyorsa) 8. aynı zamanda üretilen ürünlerin kalitesinin de bozulmasına neden olmaktadır.844. alt toprak yüzeye yaklaşmakta ve bu sebeple toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır.55) olarak belirlenmiştir.C. Türkiye’nin çeşitli su toplama havzalarında. c. kurumalara ve sonuç olarak ürün azalmasına.481. e. Her yıl taşınan toprak materyali ile birlikte (bu toprak ortalama % 0. Su tutma kapasitesi yüksek olan üst toprak taşınırken. toprak yapısının bozulmasına.2. Bunun sonucunda yüzey akışların hacmi artmakta ve bitkilere yarayan su miktarı azalmaktadır. Gereğinden Fazla Gübreleme Gereğinden fazla kullanılan gübrelerin sebep olduğu olumsuz etkiler çevre yönünden üç grupta toplanılabilmektedir. Üst toprak erozyona uğrarsa çoğunlukla zayıf yapı koşullarına sahip alt toprağın işlenme ve ekilme zorlukları ortaya çıkar. Orta ve şiddetli erozyon alanları 6. sel oyuntulu alanlardaki erozyon ise 113.911 ha (% 0. Topraktaki bitki besin maddesi dengesinin bozulmasına sebep olarak. 5. gereksiz parasal kayıplara ve çevre kirlenmesine.52) erozyon görülmemiş veya hafif erozyon görülmüştür.460. b.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. bitkilerde yanmalara. 159 . ürün randımanının düşmesine yol açmaktadır. Yanlış gübre cinsi kullanılarak. Gereğinden az gübre kullanılarak ürünün gübreden yeterince yararlanılamamasına ve gübreye ödenen paranın dahi karşılanılamamasına. toprak koşullarının bozulmasına.000 ton bitki besin maddesi kayba uğramaktadır. etüdü yapılan 20. d. % 1. alt toprak üst toprağa oranla daha az organik madde ihtiva eder ve üst toprak kadar geçirimli değildir. a.5).2.1. Topraklardan bitki besin elementlerinin taşınmaları. Erozyonla üst toprak taşınınca arzu edilmeyen sıkı bir kıvama sahip alt toprağın işlenmesi gerekir. Toprakların çoğunda. VIII. f.2. Uygun olmayan zamanda ve yanlış toprak derinliğine verilerek ürün randımanında azalışa.120 hektarında (%28.15 P205. yalnız ürün randımanını düşürmekle kalmamakta. bu durum da beher dekar arazide üretilen ürünün maliyetinin yükselmesine neden olur.565 ha (% 31.583 ha (% 36. Toprağı Tanımadan Yapılan Gübreleme Toprağı tanımadan ve analiz yaptırmadan yapılan gübrelemeler. Gereğinden fazla gübre kullanılarak randıman düşmesine.4. mikroorganizma yaşamının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olunarak.200 hektar arazinin.T. Bu durumda tohum yatağının hazırlanması zorlaşır. Yanlış cins ve aşırı miktarda kullanılarak pH’nın normalden uzaklaşmasına. çok şiddetli erozyon alanları 7. bunun için de daha fazla çekim gücüne ihtiyaç duyulur. 0. Erozyonla taşınan çakıl ve kum gibi uygunsuz materyaller verimli toprakların üzerine yığılarak üretkenliği azaltabilir ve bu sırada yetişmekte olan ürünleri tahrip edebilir.4.1.1.750.31). tohumların çimlenmesi ve ürün randımanı ters yönde etkilenebilir.444.

Gübre fiyatlarının belirlenmesinde ve desteklenmesinde.4. Her iki durumda balık yaşamı çok tehlikelidir. Akarsulara. Ülkemizde 1981 yılından itibaren. özellikle yaprakları yenen marul ve ıspanak gibi bitkilerde zararlı NO3 ve NO2 birikmeleri olmaktadır. Kökeni ne olursa olsun. Toprak analiz laboratuarlarının yaygınlaştırılmasında özel sektör teşvik edilmeli ve hatta gübre üretici kuruluşlarının belli bölgelerde analiz laboratuarları kurmaları zorunlu hale getirilmelidir.3. bor. yumurtalarını ve diğer besin kaynaklarını örtmek suretiyle zararlı olmaktadır. 2000 yılına kadar. son 19 yılda tüketilen bazı gübrelerin. VIII. c. bu durum çiftçiyi yanlış yönlendirmektedir 160 . gübrede bulunan saf bitki besin maddesi miktarı da dikkate alınmalıdır. bitki besin maddelerini içeren mikro element gübrelerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı ve mikroelement gübrelerinin Türkiye genelinde dağıtım ve pazarlaması etkin bir şekilde yapılmalıdır. vb. göllere ve rezervuarlara boşalan erozyon materyali. balıkların yaşamı ve yaban hayatı için uygun koşulları bozmaktadır. b. Toprak analiz laboratuarları. satılan gübrelerin teknik özelliklerinin standartlara uygunluğunu denetlemek amacıyla. Gübre Tüketimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Tarımsal üretimde gübrelerin uygun yöntem. demir. cins ve miktarları Tablo: VIII.1. Çünkü. Yüksek düzeyde azotlu gübre kullanılması sonucu topraktan yıkanmalarla içme suları ve akarsularda nitrat miktarı artabilmektedir. Bu hususları göz önünde bulundurarak hazırlanacak bir gübreleme programı.T. nitrozamin gibi kanserojen maddeler oluşmakta. Çiftçilerimizin de bu hizmetten etkin bir şekilde yararlanmaları ve gübre uygulamalarını toprak analiz sonuçlarına göre yapmaları sağlanmalıdır. Fosforlu gübrelerin yüzey akışlarla taşınması sonucu içme sularında ve diğer akarsularda bulunan fosfat miktarı yükselebilmektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Topraklar erozyon ile kayboldukça yaban hayatın yaşam koşulları güçleşmektedir. gübre kalite kontrolü geliştirilip yaygınlaştırılmalıdır.2. Daha ağır sedimentler balık yuvalarını. Su içinde asılı duran sedimentler çözülmüş oksijen dengesini bozmakta ve su bitkilerinin ihtiyacı olan ışığı azaltmaktadır.1. bölgelerin özellikleri de dikkate alınarak. gübre tasarrufunu ve çevreye olumsuz etkinin önlenmesini sağlayacaktır. bakır. Yüksek düzeyde nitrojenli gübre kullanılan topraklardaki bitkilerde. miktar ve zamanda verilmemesinden dolayı ortaya çıkacak kayıpların önlenmesi büyük önem taşımaktadır.1.’de verilmiştir.C. a. Üstün nitelikli ve bol ürün alınabilmesi için çinko. mangan. yurt düzeyinde yaygınlaştırılmalıdır. desteklemelerde gübre cinsleri arasında belli bir ilişki bulunmamakta.

564 630.156.719 1.072 3.405.737 58.054 882.639 3.996 723.410 1.950 18.997.980 28.610.099 471.692 36.571 998.081.198 1984 412.866.498 16.211 4.141.716 1.972 897.029 126.449 28.882 200.388.487 1.929 19.507.296 437.905 20.056.951 1.649 49.835 132.464 247.168 69.511 8.368.485.562 1987 496.116 1.997 1.789 10.591 134.069 7.424.460 83.856 4.480 4.605 1.009 732.857 3.882.798. 2001.473 280 92.676 346.605 5.808 1.329 584.008 7.402.346 797.703 7.860 8.445 159.196 4.445 29 169.924 80.481 8.149 3.723 841 1.223 1.775 84.204.181 4.356.858 367.640.076 5.279 3.754 2.000.967 444.828 776.596.010 306.575 3.690.551 725.081 323 6.932 21.417 66.182 1.950 50.091.682.202 6.509 2.127.769.927.076 3.053.103.356 3.979 953.151 161.502.332.848 977 295.698 306.207 68 282.210 573.017 33.772 1.411 8.217.824 1.678 4.266 4.102 2000 328.977.671 230.707 5.182 239.776 82.185.312 1995 292.675 2.335.908 6.482.290 1.230 519.468 1.566 1.692 124 208.599 17.494 1.275 535.427.089.1.776 3.695 116.606 5.036 266.020.479 16.420 1.678 49.239 41.697 166.252 66.520.198.936 14.634 1.792.775 16.730 490.566 974.718.448 1.898 1.945. 44.734 5.140.207.179 144.613 67.368 14.806 617.252.666 8.586 82.656 5.340 333.871 39.335 8.697.658 101.822 3.024 447.323 10.010 118 1989 434.777.973 381 2.034 7.804 191.751 22.938 479.451.556 1.389 607.347 1.085 63.039 631.043.000 1.260 1991 417.440 1.153 1.114.402 618.205 41.673 94.173 9.681 1.450.764 5.647 618.604.686.768 1.960 497.999 3.290.588 1.456 48.936.883 67.696 614.281 5.906 701.017.205 6.493.378.196 1.226.979 84.358 1.296 579.405 358.315 1.095 2.712 7.655 343 476 138.697.997.968 108 1.786 1.294.711 1985 427.199 152.587 5.347 56.648 86.165.227 945.423 476.030 20.781 TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1988 424.020 12.958 94.072.510 3.913.630 3.254.883 1.560 1.962 1982 432.815 14.141 62.006.712 423.020 9.090 3.199 1.631.626 45.393 11.981.359 164.069 1993 306.615 14.053.437 1.523.273 4.816 875 17.136 272 7.011 25.809 4.881.529 426.314 4.391.121 4.434 276.804 95.795 7.798.815 373.418 591.149.873 725.442 4.526 4.887 12.624 637.272.981 24.401 14.068 84.464.629 33.621 975.722 627.623.117 83 71.309.680 2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Tablo:VIII.241 3.122 498.190 783 2.480.296 9.251 90.407 4.015.642.350 4.868 17.962 3.721.735.168 47.445 40.773 52.633 734.560 2.415 560.750 5.111 594.733 31.231 9.288 1981 441.791 85.635.958 5.870 17.881 316.293 396.253 1.455 6.862.827 50.629.597 628.066 4.830 1999 322.060 51.069 169.804 4.526 658.135 709.122 1.116 1.394.509.203 934 1.066 1.320 19.556.613.633.581.242 569.789 617.278 1998 354.180 146.011 425.664 1992 350.459 11.967 108.121 502.812 3.497.974 15.187.297 1997 303.429.435 1.927 27.671.659.236.290 8.505 147.515.317 965.957 73.687 1986 419.640. Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü.446 1.818 63.426.995.985.493 338.226 194.183 1994 239.568 305 169.005.395.328 1.245 409.574 90.017 22.150.435.920 3.385 574.833 427.699 5.442 917.701 854.794 367.539 8.812 1.465 6.509.095 37.911 56 4.622 1983 451.626 847.758 1.663 1.392 4.147.166.735 4.923 3.074 16.307 5.193 1.197.927 3.398 1.239 4.848 599.751.742.509 1.927 126.798.104 613 7.903 899.912 124.380.222 47.187 688.934 112.538.869 41.848 7.244 2.702 39.981 1.C.M.539.T.829 66.746 4.462.231 1.198 1.B.1.016.325 990.206.104 10.114.512 218.428.420 1.223 27.409 495.090 577.643 2.825.563.533 35.386.367 10.356 249.438 1.884 134.269 625.372 9.015 624.731 3.915 548.915 581.000 24.257 888.737 1.831 543.791 8.001 1.114 842.125 2.700.214 217.952 4.066 271.682 47.282 Kaynak: Tarım Bakanlığı.034.752 505.980 5.065.477.057 75.690 9.982 241.217 480.900 28.559 580.395 1990 450.983 88.555.487 570.069. 161 .933 728.350.894 1.286 307.847 177.335 60.324 298. Cinslere Göre Gübre Tüketimi (Ton) GÜBRE CİNSİ AMONYUM SÜLFAT AMONYUM NİTRAT (%21 N) AMONYUM NİTRAT (%26 N) AMONYUM NİTRAT (%33 N) ÜRE AMONYUM NİTRAT (%30 N) NORMAL SUPER FOSFAT TRIPLE SÜPER FOSFAT DIAMONYUM FOSFAT KOMPOZE 20-20-0 20-20-0+Zn 26-13-0 15-15-15 15-15-15+Zn 20-10-10 12-30-12 11-52-0 25-5-0 10-25-20 13-0-46 16-0-0 8-24-8 25-5-10 POTASYUM SÜLFAT FİZİKİ TOPLAM AZOTLU (%21 N) FOSFORLU (%17P205) POTASLI (%50K20) EŞDEĞER TOPLAMI AZOT FOSFOR POTAS TOPLAM B.017 1.800.096 1.445 3.000.199.312 37.887.287 911.944 1.329 797 989 62.235 1.711.052 126.965 987 270.974 6.500 468.816 10.440.749 566.754.169 1.692 1.622 684 195.966 786.718 1996 244.071 65 234.294.

Türkiye’de görülen en büyük çevre sorunlarından biri olarak önemini korumaktadır. sınıf araziler ise diğer amaçlar için kullanılabilir. toprağın iyon dengesini bozmakta.3. özellikle 1.2. 5. sınıf araziler işlemeli tarıma uygun. önem kazanan endüstriyel bir kirlenme örneğidir. Ayrıca gübre üretimi. Ayrıca. Ülkemizde son on yıl içerisinde gerek tarla tarımında. böylelikle yetiştirilen tarımsal ürünlerde kalite ve verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. tarım topraklarında verim düşüklükleri veya bazı toksik maddelerin tarım ürünlerinde birikmesi ile gıda zincirindeki kirlenme ve sağlık üzerine etkileri önemli toprak sorunlarındandır. Sıvı gübre ve yaprak gübreleri kavramları açık olarak ortaya konulmalıdır. kullanım kabiliyetlerine göre sekiz sınıfa ayrılmaktadırlar. yeterli potasyumlu gübre uygulamasının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.2. gerekse örtü altı yetiştiriciliğinde kullanımı hızlı artan hibrit çeşitlerin geleneksel çeşide oranla çok yüksek olan verim potansiyellerine ulaşmada yeterli gübre kullanımı zorunludur. bu durum çiftçiyi yanlış yönlendirmektedir. desteklemelerde gübre cinsleri arasında belli bir ilişki bulunmamakta.ve 4. Türkiye’nin çeşitli yörelerinde bulunan farklı endüstriyel kuruluşlar tarafından atmosfere verilen SO2 ve F emisyonlarının gerek tarım arazilerinde ve gerekse orman alanlarında asit yağışları oluşturarak büyük çapta zararlara sebep olduğu yapılan araştırmalar sonucu belirlenmiştir. sınıf nitelikteki değerli toprakların şehirleşme turizm yatırımları endüstrileşme amaçlı kullanım sonucu işgal edilerek ortadan kaldırılması. bu ürünlerin dış satımını olumsuz yönde etkilemektedir. 2. özellikle nehir ve göl sularını kirletip daha sonra da. kirlenen bu suların tarımsal amaçlı kullanım sırasında toprakları etkilemesi yoluyla olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. toprakta birikip.4. Kirli suların içinde bulunan ve derişimi artmış bulunan mikro elementler. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Ülkemizde araziler.C. Endüstriyel Kirlilik ve Tarım Arazisi Bozulmalarının Etkileri Endüstri faaliyetlerinin sebep olduğu hava ve su kirliliğinin dolaylı olarak tarım arazilerinde meydana getirdiği kirlenme ve bozulmaların toprakların fiziko-kimyasal ve biyolojik niteliklerini etkilemesi sonucu. gübrede bulunan saf bitki besin maddesi miktarı da dikkate alınmalıdır. sınıf araziler ise tarımsal üretim yönünden kullanıma elverişli değildir.4. standardizasyonu ve kontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. Çünkü potasyum noksanlığının neden olduğu kalite bozuklukları. tarım arazilerinin. 1. atık suların sulamada yaygın şekilde kullanılması sonucu.7. Özellikle Türkiye’nin bazı yörelerinde belirlenen bor kirliliği.T. VIII.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Gübre fiyatlarının belirlenmesinde ve desteklenmesinde. Çünkü. 8. 162 . VIII.3. Şehir ve endüstri atıkları.1. ve 3. Azot ve fosforun yanında.6. zamanla toksik hale gelerek.

turizm. Sakarya Ovası. Porsuk.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Hızlı sanayileşme ve şehirleşme başta olmak üzere. tuğla ve kiremit ocakları tarım alanlarının amaç dışı kullanımında önemli rol oynamaktadırlar. Temel Toprak Kanunu çıkarılmalıdır. Bu nedenle toprakların ayrıntılı kullanım yetenek haritaları çıkarılarak. Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde konuyla ilgili yasaklamalar yer almaktadır. enerji ve boru hatları.2. Bu şekilde yapılan toprak etüt ve arazi sınıflamaları. Yurdumuzda kentleşme ve sanayileşme nedeniyle tarım dışı kalmış arazilere Çukurova. Trakya ve Kemalpaşa gibi bölgelerimiz en çarpıcı örneklerdir. hava alanları ve barajlar gibi yatırımlar. a. VIII. Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimine gereken özen gösterilmemekte ve bu bölgeler için tahsis edilen 17990 ha arazinin % 62’si tarıma elverişli topraklar üzerinde bulunmaktadır. Küçük Menderes Ovası’nda. sınıf arazilerin sanayi. kapladığı alan itibariyle verdikleri zararın yanında. bu amaçla “Ulusal Toprak Enstitüsü” yeterli yetkilerle donatılarak kurulmalıdır. Tuğla ve kiremit hammaddesi olarak kullanılan verimli toprakların yitirilmesine Antalya’nın Aksu ve Düden Ovalarında. karayolları. Sanayi tesisleri. özellikle verimli tarım arazilerinin olduğu bölgelerde yoğunlaşması. uygun biçimde kullanılmalarını sağlayıcı gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. çeşitli atıklarıyla çevredeki tarım alanlarını kirleterek de zararlı olmaktadırlar. toprak ve arazi kaynaklarının nitelik ve nicelikleri hakkında yaklaşık bilgi edinmek için yapılan etüt ve sınıflandırmalar olduğundan plan ve projeler için kaynak olarak değerlendirilebilecek eterlilikte değildir. Her türlü tarıma elverişli olan 1.C. en önemli sorun arazilerin yeteneklerine uygun Ülkemizde toprak kaynaklarımıza ilişkin bilgiler 1966-1971 yılları arasında gerçekleştirilen yoklama düzeyindeki temel toprak etütlerine dayanmaktadır.4. b. Bornova. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Dair Yönetmelik ile amaç dışı kullanım önlenmeye çalışılmaktadır. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının. Meriç ve Konya Ovalarında. Mersin ve Tarsus yöresi. durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Çözüm Önerileri Arazi kullanmada kullanılmamasıdır.T. şehirleşme ve turizm amaçlı olarak tarım dışı kullanılmasını kesinlikle engelleyici yasal ve ekonomik önlemler alınmalıdır. 163 . Tekirdağ ve Çorum illerimizde. Salihli ve Turgutlu ilçelerinde açılmış büyük çukurlar şeklinde rastlanmaktadır.1. demiryolları. Toprak etütlerine bağlı olarak kullanım ve yanlış planlamadan kaynaklanan toprak sorunlarının sürekli izlenmesini sağlamak.ve 3. ulaşım kolaylığı ve ucuzluğu nedeniyle düz ve verimli tarım arazileri üzerinde kurulmakta. Bursa Ovası. altyapı kolaylıkları.

sadece hayvanlarımıza yeşil ve kuru ot sağlayan yem alanları değildir.111. ve 2. su toplama havzası.T. Ülkemizde 1. Çayır ve meraların. pınar ve memba sularına kaynak olması. sınıf alanlardan toprak sanayine hammadde temini kesinlikle önlenmeli ve uygun hammadde içeren alternatif alanların kullanımının özendirilmesi sağlanmalıdır.176 ha arazide gerekli kullanım dönüşümleri hızla sağlanmalı ve bu şiddetli erozyon alanlarındaki kayıplar önlenmelidir. ı. Toprak muhafazalı tarımın tüm ülke düzeyinde uygulanabilirliği sağlanmalı ve ülke çapında ulusal planlamalara gidilmelidir. Çayır ve meralarımız belirtilen bu fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilecek durumda olmayıp. Çayır ve Meralar Tarım ve Orman alanları içinde ve bitişiğinde yer alan ve oldukça geniş bir alanı kaplayan çayır ve meralarımız. VIII. h. toprak ve su muhafazası. çeşitli sebeplerle yıldan yıla fakirleşmekte. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. tabii fauna ve av hayvanlarına barınak olması. toplum bilinci oluşturulmalıdır. i. Tarım alanlarının korunmasının önemi ve kamuoyuna duyurularak. Bu amaçla toprak ve su kaynaklarımızla ilgili konuların çözümü için ayrıntılı toprak etütlerinin ve haritalama çalışmalarının yapılması zorunludur. ileriki nesillere çok daha büyük çayır ve mera ıslahı sorunları devretme durumu ortaya çıkmaktadır. bozulmakta ve kendilerinden beklenilen faydaları sağlayamaz bir duruma gelmektedir. erozyonu oluşturan nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden milli ekonomiye katkılarının gittikçe azalması yanında.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c. topraklarda üretimi düşürecek ve ürünler üzerindeki kimyasal kalıntılar nedeniyle halk sağlığına zarar verecek uygulamalar önlenmelidir. Bunu sağlayacak etkin bir kuruluşa gereksinim vardır.5. ekonomik analizleri yanında Çevre Etki Değerlendirilmeleri de mutlaka yapılmalıdır. hayvanlara kaba yem sağlama yanında. g. halkımıza önemli bir rekreasyon alanı sağlaması ve yeşil örtüsü ile çevreyi güzelleştirmesi gibi hayati derecede önemli başka fonksiyonları da vardır. Devamlı bitki örtüsü altında bulundurulması gerekli olan ve işlemeli tarıma kesinlikle müsaade edilmemesi gereken 6. büyük şehir ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizlemesi. Erozyona karşı topraklarımızın kontrol altına alınmasında ilk önlem. e. Ülkemiz topraklarının en büyük sorunlarından biri erozyondur. Tarımsal ve endüstriyel yatırım projelerinin. Çevre ve Orman Bakanlığı ve Üniversitelerin eş güdümlü çalışmalarıyla. f. Tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanımını sınırlayan yönetmelik güçlendirilmeli ve toprakların yetenek sınıflarına göre değerlendirilmesini sağlayıcı gerekli tüm önlemler alınmalıdır.1. gereği çeşitli yöntemlerle 164 . d.C. Ülkemizde birim alanda oluşan toprak kaybı dünya ortalamasından çok fazladır.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çayır ve meralar büyük şehirlerin ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havanın temizlenmesinde önemli rol oynar. mera. Söz konusu 4342 Sayılı Mera Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Mera Yönetmeliği etkin bir şekilde uygulanmalıdır. bitki örtüsü yok edilmiş veya seyrekleştirilmiş meralardan gelen seller. Zira 1986 yılında pestisidler de dahil olmak üzere bilinen kimyasal maddelerin sayısı 2 milyonu aşmıştır. kullanımının sürekli olarak denetlenmesini. derelerin kuruduğu görülmez. 4342 Sayılı Mera Kanunu 25. Pestisidler. yaylak ve kışlak olanlar ile umuma ait çayır ve otlak alanların tespiti. Düzenli bir şekilde otlatılan ve üzerinde yeterli miktarda bitki örtüsü bulunan meraları. belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullanılmasını. Çayır ve meralar daha öncede belirtildiği gibi önemli bir su toplama havzası olarak görev yapar. Bunlar ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde tasnif edilebilir.6.02. İyi bir bitki örtüsüne sahip olan meralar.T.1998 tarihinde kabul edilerek 28. Yağışların önemli bir kısmı da bitki örtüsü altındaki toprağa verilerek elverişli yerlerde su kaynaklarının ve pınarların oluşması sağlanır. fotosentez sonucu bol miktarda oksijen üretir ve atmosfere verir. çayır ve meralar da kirli havayı filtre gibi süzer ve onun taşıdığı zehirli madde ve partikülleri tutarak temizlenmesini sağlar. Böylece. Orman kadar olmamakla beraber. VIII. Pestisidlerin İnsan ve Çevreye Olumsuz Etkileri Pestisidler doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevresine olumsuz etkiler göstermektedir. Buna rağmen genel bir kural olarak bitki koruma ilaçlarının insanlar ve hayvanlar için zehirli olduğu kabul edilmelidir.1. çeşitli av hayvanlarının üreyip çoğalmasına teşvik eder. Zira bu ekosistem içindeki bütün canlı 165 . İşte bu amaçlarla. bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini.C. yağışlarla gelen suyun bir kısmını yavaş yavaş ve temiz bir şekilde havzadaki dere ve ırmaklara vererek onları besler. korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamak için.1998 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Daha da önemli olarak çayır ve meralardaki bitkiler.1. barajların bile ömrünü kısaltır. sık sık yerleşim yerlerindeki insanların can ve mallarını tehdit eden bir afet haline gelebilir. VIII.6.02. canlıların çeşitli hayat formlarına karşı farklı toksik etkiler göstermektedir. Çayır ve meralar av hayvanlarının da barındığı beslendiği yerlerdir.1. kaynak ve pınarlar yılın her mevsiminde akar. Her mevsim bulanık akan sular. Genel Etkiler Toksikologlara göre bugün insanlar “kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak"”zorunda kalmışlardır. İyi bir bitki örtüsü ile kaplı çayır ve meraların bulunduğu bölgelerde tehlikeli seller pek ender olduğu gibi. tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını. Düzensiz otlatılarak. Bitki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde ise kontrol edilmeyen seller ve su baskınları ekili arazi ve yerleşim yerlerinde her yıl bir çok can ve milyonlarca liralık mal kaybına sebep olur. yerli floranın yanında yerli faunanın da iyi bir şekilde korunması ve geliştirilmesi mümkün olur.

Pestisidlerin bir insanı etkileme yolları değişik şekillerde meydana gelmektedir. Bitkiler üzerindeki kalan pestisid bakiyeleri ise bazen besin yoluyla insan ve hayvanlara geçmekte ve ani zehirlenmeler. Bazı pestisidlerin zehirlilik yönünden birbiriyle karşılaştırılması Tablo:VIII. Bu gruptaki zehirlenmelere “akut zehirlenme” adı verilmektedir. ile ifade edilir.1. Bitki koruma ilaçlarının çevredeki sirkülasyonu. bunların % 50’sini öldüren dozdur.2. olarak ifade edilmektedir. VIII. Örneğin tarla.1. LC50 ise genellikle 4 saatlik süre içinde teneffüs sonrası deneme hayvanlarının % 50’sini öldüren konsantrasyondur. bahçe veya orman ağaçlarının hastalık veya zararlılara karşı ilaçlanması sırasında ilaç zerreleri havaya. toprağa topraktan yağmurlarla yer altı sularına ve dolayısıyla su ekosistemine karışabilmektedir. Akut zehirlenme. hatta genetik yapıyı etkileyecek ve kansere sebep olabilecek düzeyde tehlikeler yaratabilmektedir. Pestisid ile bulaşmış besinin yenilmesi veya içilmesi ile toksik etki meydana gelmektedir.C. İnsanlara öldürücü etkisi olan ilaçların zehirlilik dereceleri. Akut zehirlenmeler.1. ayı balığı ve eskimolarda DDT’nin varlığının saptanması.T.6. Direkt Toksik Etkiler Pestisidin direkt etkisi. Bursa’da 1963 yılında parathionla ilaçlanmış şeftali yiyen 32 kişiden 7’si aynı gün ölmüştür. ağırlık için mg. alınan pestisidin toksisite derecesi ve dozuna bağlı olarak zehirlenme belirtileri kısa bir süre sonra başlamaktadır. ekosisteme sokulan pestisidlerin bazı gruplara direkt olarak zehir etkileri olmasa bile sonradan bunlara indirekt şekilde toksik olması mümkündür.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI organizmalar dikkate alınırsa. Bu etkiler kısaca şu şekilde olmaktadır. Hiç pestisid uygulaması yapılmayan kutuplardaki penguenlerde. ilacın tarım dışı yanlış kullanılması ile de meydana gelmektedir. LD50 ağız veya deri yoluyla deneme hayvanlarına uygulandığı zaman. pestisidin bir defada alınan tek bir dozunun.’de verilmiştir.1. Ancak intiharlar hariç bu safhada ölüm genellikle az olmakta. Teneffüs edilen havanın her m3 ‘de mg. dikkatsiz kullanmalar sonucunda olduğu gibi. 166 . bazı tarım ilaçlarının dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. deri veya ağız yoluyla doğrudan girmesi sonunda olmaktadır. Beher kg. absorbe edilmesinden sonra ilacın ani zehirlenme yapma potansiyelidir. insan vücuduna ilacın solunum. çok yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. laboratuarda değişik test hayvanları üzerinde belirlenen LD50 ve LC50 değerleriyle kıyaslanır.

000 kişide porfiria hastalığı görülmesi ve % 3-11 oranında ölüm meydana gelmesi.545 1000 10000 5200 7900 3200 Tavşanlarda Deri Yoluyla LD50 mg.500 2.1. Tüketilen besin maddeleri içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla rezidü (kalıntı) miktarı "tolerans" olarak ifade edilmekte ve milyonda kısım (ppm) ile gösterilmektedir.300 375 1780 5.1./kg.1. Pestisidle kontamine olmuş veya bekleme süresi bitmeden pestisid kalıntısı içeren besinlerin yenilmesi ile de kronik zehirlenmeler görülmektedir. Ankara. Lindane ve BHC karaciğer ve böbrekte akümüle olmakta. Bazı Pestisidlerin Ağız ve Deri Yoluyla Belirlenen Akut Toksiteleri Pestisid Grubu Klorlanmış Hidrokarbonlu İnsektisidler Endrin Aldrin Toxaphane Lindane DDT Endosulfan Organik Fosforlu İnsektisidler Azinphos-methyl Fenitrothion DDVP Diazinon Malathion Herbisitler Benthiocarb 2. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hekzaklorobenzenli (HCB) pestisidle ilaçlanmış tohumluk buğdayı yiyen 3. Toleransın üzerinde ilaç kalıntısı bulunan tarım ürünlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır.5 39 80 88 113 30-110 5-20 800 56 76 1000 1. Türkiye'nin Çevre Sorunları. 7. giderek bünyede konsantre olurlar.C.2. VIII.500 3./kg. merkezi sinir sisteminde hassasiyet meydana getirmektedir. 1995. 15 98 780 900 2510 359 220 1.D Atrazine Chlorsulfuron Fungisitler Dodine Benomyl Zineb Maneb Thiabendazole Farelerde Ağız Yoluyla LD50 mg.500 3.4. Sekonder . 167 .2.900 1.Toksik Etkiler Pestisid kalıntılarını ihtiva eden bitkisel ve hayvansal besin maddelerini yemek suretiyle meydana gelen zehirlenmelerdir. Klorlanmış hidrokarbonlu insektisidler vucudun yağ dokusunda depo edildiğinden.T.300 75 455 4.6.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: VIII. Bunlara genelde "kronik zehirlenme" adı verilmektedir.400 1500 10000 5000 10000 - Kaynak: Çevre Sorunları Vakfı. dünya çapında ilgi uyandıran bir zehirlenme olayıdır.

Kazalar ve yanlış ilaç kullanımı hariç tutulursa. Pestisid bakiyelerinin suda eser miktarda bulunması halinde bile. denizler pestisidlerle kirlenmektedir. sulama suyu olarak kullanıldığı tarlalardaki bazı bitkilere fitotoksik olduğu. Pestisidlerin Sulara Etkileri Pestisidlerin su ekosistemine ulaşmaları değişik yollarla olmaktadır. akuatik canlıların besin zincirinde çok önemli yeri olan zoo ve phyto planktonun gelişmeleri önlenebilir. ilaçların insan sağlığına karşı olumsuz etkilerini derhal göstermektedir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen. Uygulama aletlerinin ve boş ambalaj kaplarının yıkanıp temizlenmesi sırasında ilaç artıkları sulara karışmaktadır. Bazı balık türlerinde yavruların tarım ilaçlarına karşı çok hassas oldukları belirlenmiştir. Örneğin drenaj ve sulama kanalları içindeki ve çevresindeki yabancı otlara veya sivrisinek gibi vektör böceklerin mücadelesi sırasında. Herbisit kalıntıları ile kirlenen suların. sudaki pestisid seviyesine. Pestisid kullanılmış alanlardaki ilaçların.1. Durgun sularda minimal düzeydeki bir pestisid kalıntısı bile. fabrika çevresindeki köylülerden her yıl ortalama 500 kişinin ölmesi tehlikenin boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. yağmur suları ile toprak alt sularını veya ırmaklara karışması yoluyla da çeşitli pestisidler akuatik bitki ve böceklere ulaşmaktadır. rotenon (bitkisel insektisid) ve endosulfan (klorlu hidrokarbon)'ın balıklara çok toksik etki yaptığı bilinmektedir. pestisidler ile insanların teması. Pestisidlerin İnsanlara Etkileri Pestisidlerin üretimi veya kullanılışı sırasında meydana gelen iş kazaları. Örneğin Hindistan'ın Bhopal kentinde 3 Aralık 1984 tarihinde ABD'ne ait Union Carbide Şirketinin bir böcek ilacı fabrikasından çevreye yayılan yaklaşık 45 ton metil izosiyanit gazı. ilaç üretimi. taşıma. Ayrıca havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya pestisid üretimi yapan fabrika artıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonunda. acrolein (herbisit). organizmanın fizyolojisine. depolama. sıcaklığa ve daha önceden bünyede mevcut ilaç kalıntısına bağlıdır. 168 .1.3. Çürüme esnasında açığa çıkan CO2 veya zehirli gazlar diğer akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasına engel olurlar. civardaki 2500 kişiyi uykularında öldürmüş ve fabrika çevresindeki çok geniş bir alanı yaşanmaz hale getirmiştir. VIII. Sulara çeşitli yollarla karışan düşük yoğunluktaki birçok pestisid kalıntısından balıkların olumsuz şekilde etkilendikleri ve davranışlarında farklılık meydana geldiği anlaşılmıştır.2. deri veya solunum yoluyla girmektedir.C. Pestisitlerin etkisi ile ölen organizmalar dibe çökerek birikirler.6.T. sudaki oksijeni hızla azalttığı ve balıkların beslenme ortamını bozduğu saptanmıştır. Bu etkileşim sonunda pestisid insan vücuduna ağız.6. kullanma ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerin tüketimi sonunda olmaktadır. Sudaki organizmaların ilacı absorbe veya metabolize etmesi. bataklıklara doğrudan yapılan pestisid uygulamaları ile sulara çeşitli ilaçlar karışmaktadır.

993 1998 11. toprak nemi ve sıcaklığına. yarılanma ömrü uzun olan bazı pestisidlerin toprakta hareketsiz ve depolanmış halde kaldığını göstermektedir.Herbisitler VIII.T.537 28.933 557.291 59.182.C.'de verilmiştir.601.927.1. Örneğin dekara 1.764. Yağlar VI.157.505.230. nematodlara ve tohum ilaçlamaları sırasında tohuma uygulanan pestisidler ise direkt olarak toprağa karışmaktadır. Bazı granül ilaçların da emülsiyon formülasyonlarına oranla daha kalıcı oldukları anlaşılmıştır. evcil hayvanlar ve yaban hayatına ulaşarak çevre sağlığına olumsuz yönde etkileyebilmektedir. ilacın yağmur.646 1997 9.4. Bu kalıntılar.749 1999 9. Türkiye'de 1996 yılından itibaren.380 50.552 4.517 174.3.725 80.379 5.925.465 2000 10. ithalat ve tüketim miktarları.797.047 6. İnsektisitler II.268 2.300 33.221 427. Tablo:VIII.107. Yapılan çeşitli araştırmalar.505 158.Zirai Mücadelede Kul.Rodentisit ve Mollusitler VI.649. formülasyon şekline.3.953.730 6.734.109.264 7.994 3.694 8.12 kg lindane uygulanmış gübreli humuslu topraklardaki kalıcılık. Pestisidlerin Toprağa Etkileri Bitki hastalık ve zararlılarına karşı kullanılan pestisidler yağmur.222. yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen DDT'nin bazı topraklardaki miktarında henüz bariz bir azalmanın olmadığını ortaya koymaktadır.242.782 341. Pestisit kalıntıları ile bulaşmış topraklarda yetiştirilen ürünlerin. Diğer Maddeler Genel Toplam 1996 14.1.917 497.515.5.Fungusitler VII. kumlu topraklardan çok daha fazla olmaktadır.969 2.088. Pestisidlerin toprakta kalıcı yani persistent olması.942 55.663.782 254..349.096 19.311 303. Tablo:VIII.849 512.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI VIII.343. 169 . yoğun aldicarbe uygulanmış topraklarda yetiştirilen karpuzlarda ise aldicarbe kalıntısı görülmüştür.785 5. rüzgar gibi çeşitli abiyotik etkenlerle toprağa dolaylı yolla ulaşabilmektedir.012 5.273 2.664 178. zirai mücadele ilaçlarının imalat. Akarisitler III.204 51.6.000. Bu şekilde toprakta devamlı birikim halinde olan pestisidler.722. Örneğin aldrin ile ilaçlanmış tarlalarda yetiştirilen patates ve havuçta aldrin kalıntısı.030 5. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. tüketilen ürünler aracılığı ile insan.416 106.Nemotisitler-Toprak Fumigantları V.1. toprak tekstürüne.1.991 32. Tablo: VIII.021 10.458. Türkiye'de Zirai Mücadele İlaçlarının İmalat Miktarları (Kg/Lt) Yıllar Gruplar I. kullanılan ilacın grubuna..088 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.360 24.877 26.660 24. ilacın absorbe edilme durumuna. ilaçları topraktan bünyelerine aldıkları belirlenmiştir.1.101 453. sulama veya drenaj suları ile yıkanma özelliğine göre değişmektedir.595 6. Topraktaki zararlı böceklere.4.754. Tablo: VIII.307 1. 2001.

923 392. bayilik ruhsatı.021.143 8.933 1.571. 2000 11.886.872 1.453 145.487 Fumigantları V.172.489 31.300 7.630 VI.504.688 1.589.Fungusitler 1996 2.852. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.342.159. İnsektisitler 11.905.806 995.634 1.Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık 2.630.780 811.000 14.124.987 49.688 2.600 542.957.058.056.372 2.017 746.730 7.778.709.020 762.432.619 Maddeler Genel Toplam 5.355.064.350 14.760 83.798.390 297.Herbisitler 7.285. Böylece üreticiler.921 50.7. c.679 6.200 1.070 856.373 1999 I.985.318.260 1. Akarisitler III.220 5.313 VIII.098 VIII.035 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.989 1.878.617.874 29.534 871.376 953.185 645.T.976 1997 2. kendilerini ilaç bayilerinin yönlendirmesinden kurtarılmalıdır.5568.913 7.039 7.108.177 1.1.880.463 19.Zirai Mücadelede Kul.802 1998 1.810. b.793. Tablo:VIII.076.259.101.642. Bitki Koruma Bölümü mezunlarına verilmelidir.632 33.052 1.Kış Mücadele İlaçları Yazlık Yağlar VI.300 1.Fungusitler 5.234 58.917 1.Nemotisitler-Toprak Fumigantları V.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:VIII.548.382.657 89.874 33. Türkiye'de zirai mücadele ilaçları üzerinde düzenli çalışmalar ve kontrol görevi yürütmüş olan fakat 1984 yılında kapatılan "Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Enstitüsü" yeniden açılmalı ve çalışmalarını devam ettirmelidir.C.371.829 2000 1. Akarisitler 309.834 Yağlar VI. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.174.361 5.000 1.261 6. Türkiye'de Zirai Mücadele ilaçlarının İthalat Miktarları (kg/lt) Yıllar Gruplar I.847.Rodentisit ve Mollusitler 88.637.693 III.962 Maddeler Genel Toplam 27.173 233. 170 . Zirai mücadele ile ilgili yayım teşkilatı yeniden düzenlenerek.360 1.963 ve VII.289.174. Diğer 607.443 Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.5.400 30.726 II.368.Rodentisit ve Mollusitler VI. İlaç bayilik sistemi yeniden gözden geçirilmeli. 2001. Türkiye'de Zirai Mücadele ilaçlarının Tüketim Miktarları (kg/lt) Gruplar 1996 8.001.210.290 1. a.025 702.927.4. İlaç Kullanımı Sorunlarına Çözüm Önerileri İlaç kullanımı sorunlarına çözüm önerilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.720 1999 1.905.1. Diğer 194.681 93.776.550 1.563.797 7. Mevcut bayilerde belirli periyotlarda kısa süreli eğitim kurslarına tabi tutulmalıdır.321 VII.745 3.747 55.810 1.460 VIII. 2001.864 1.101 7.291 70.055 884.551 14.631 1997 12.1. en yeni bilgileri üreticiye hızlı bir şekilde iletebilecek yeterli donanımlara sahip dinamik bir örgüt oluşturulmalıdır.163 3.Zirai Mücadelede Kul.389 Yıllar 1998 11.426.999. İnsektisitler II.334 6.Herbisitler 1.Nemotisitler-Toprak 728.242.213 132.

kalıntıların ulusal tolerans listesine göre. Kaynaklar 1. Orman Bakanlığı Dergisi. Milli Park Alanlarında. Islah Çalışmaları. 1995. O.T. O. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. gölet ve baraj havzalarında.. 1993. Sayı:19. seralarda. 2001. DOĞAN. 5. Tarımsal faaliyetlerin az olduğu dönemlerde. KÜÇÜKÇAKAR. göl. bu elemanlar yeni gelişmeler ve araştırma sonuçları ile ilgili olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır.C. 1993. g. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı.. YENİKÖY. sebzelerde özellikle hasat dönemi yakınında kullanılacak ilaçlar için. ÇELİKKOL. Meralarımızın Tahrip Olmasının Nedenleri. Ankara. Ankara. Orman Bakanlığı Dergisi. modern bölge laboratuarları kurulmalı. 1992. Tarım Özel İhtisas Komisyonu Raporu. satılan ilaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri denetlenmelidir. Sayı:19. Türkiye'de Mera Arazilerinin Sorunları ve Çözümleri. 3. 1993. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. T. ı. Türkiye'nin Çevre Sorunları. . Bölgesel Araştırma Enstitüleri ile yayımda çalışan teknik elemanlar arasında sıkı bir eşgüdüm sağlanmalı.. Özellikle yaş meyve ve sebzelerde kalıntı analizlerini çubukla yapabilecek. sağlığa zararlı olup. 7. 6. Ankara. h. f. Ankara. bir reçete sisteminin getirilmesi düşünülmelidir. e. olmadığı araştırılmalı ve sonuçlar periyodik bültenler halinde yayımlanmalıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. üreticilerin eğitimine ve ilaç kullanımı ile bunun sakıncalarına yönelik kurslar düzenlenmelidir. i. N. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Orman Bakanlığı Dergisi. özellikle uçakla yapılacak büyük alan ilaçlamaları izne tabi olmalıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. 4. Ankara. Kullanımı tehlikeli bazı ilaçlarla. Sık ve yaygın piyasa kontrolleri yapılarak. 2. Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Sayı:19.. 171 . kritik akarsu.2001. Türkiye'de Mera Islahı Çalışmaları. Tüketicilerinde tarım ilaçları konusunda bilinçlendirilmesi için. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Madencilik işletmeleriyle doğal kaynaklar olan madenler ve mineraller insan refahı için bir taraftan ekonomiye kazandırılırken. Açık Maden İşletmeleri Jeolojik yapı. yerel iklim. diğer taraftan ekolojik çevreye verilen büyük tahribat ve zararları çoğu zaman gözardı edilmektedir. derinlikleri. her türlü maden işletmeleri yoğun olarak arazi bozulmalarına ve doğal çevrenin tahribine sebep olmaktadır. MADENCİLİK IX.C. ülkelerin doğal kaynaklarından biri olup. maden binaları ile mineral zenginleştirme tesislerinin bulunduğu yerlerde toprak yapısı. Faaliyetlerin yapıldığı alanlarda ve özellikle açık işletme yöntemi ile çalışılan sahalarda. IX. Madencilikte İşletme Metotları Toprak ve çevre bozulmasının karakteri. jeolojik yapı. çalışmalar bittikten sonra topografya. röliyef. Maden işletmelerinde çok çeşitli metotlar kullanılmasına rağmen. ulusların sosyo ekonomik kalkınmaları için gerekli olan enerji ve sanayinin temel hammaddelerini sağlayan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Ancak kullanılmakta olan maden çıkarma metotlarına bakılmaksızın. bu metotlar genel olarak iki ana başlık altında incelenmektedir.1. Dış kısımdaki yüksek yığınlar. su ilişkileri.1.Dolaylı Bozulma: Eski maden hafriyat yerleri. iklim ve peyzaj tamamen değişmekte ve bitki örtüsünün de tahrip olmasına neden olmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IX. 1. insan ve hayvan sağlığının değişime uğraması gibi olaylar görülebilir. 172 . Doğrudan Bozulma: Maden ocakları çalışma sahalarındaki örtü ve atık yığınları ile madencilik binalarının inşa edildiği diğer alanlardaki toprak ve bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelir. hidrolojik özelliklere. Aynı zamanda tarım ve orman alanları da engellenmiş olur. giderek artan talepleri karşılamak yüzünden de işletilmeleri kaçınılmazdır. madencilik yapılan bölgenin tabiatına ve uygulanılan madencilik metotlarına bağlıdır. 2. toprak ve bitki örtüsü.1. su rejimi. Madencilik faaliyetleri sonucu iki tür çevre bozulması söz konusudur. IX. toprak ve bitki örtüsünü önemli ölçüde bozarlar. ocak alanı ve derinliğine. Yığınlarda toplanan kayaçlar bozulmaya fazlasıyla direnç gösterirler ve bitki örtüsüne zehirli bileşikler verebilirler. Bu tür işletmelerde çok miktarda toprak çıkarılarak dış kısma yığılır.T. Açık işletmelerin zararlı etkilerinin boyutu.1. mevcut toprak. kimyasal özellikler.1. Hafriyat yerlerini çoğu zaman su basar ve dışarıya yığılan topraklar çok geniş alanları kaplar. Madenler. jeolojik yapıya. röliyef ve su rejimindeki doğrudan değişiklikler açık maden işletmelerinde çok daha belirgindir. bitki örtüsü ve iklim şartlarına bağlıdır. örtü ve atık yığınları.1. MADENCİLİK VE ÇEVRE Ekonominin önemli sektörlerinden biri olan madencilik. İşletme sonrası hafriyat yerleri.

IX.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI eğimlerin dikliği ve kayalık olması. Sıvı atıkların depolanması çoğu zaman su ilişkileri ve tuzlanmada etkili olurlar ve tarımsal zehirli metallerin veya maden cevherini işlemede kullanılan kimyasal atıkları bulundurabilirler. öğütme ve eleme işlemine tabi tutulurlar. su erozyonu ve su basması gibi sebeplerden dolayı.C.1. Cevherin yapısına göre önce sulu sistem zenginleştirme ile mineral atıkları temizlenir. Bunların etkileri ile hidrostatik basınç artar ve atık baraj duvarlarının çökmesi veya sızıntı olması durumunda çevrede doğrudan büyük tehlike oluşturabilirler. sulu pasa çamurunun iyileştirilmesi işleri oldukça sorunlu bir durum meydana getirilebilir. Bu tür maden işletmelerinde kayaçların birkaç metreye varan yatay veya dikey hareketleri meydana gelebilir. Cevher Hazırlama (Zenginleştirme) Yeraltından çeşitli metotlarla çıkarılan madenler. Her değişik tür cevheri zenginleştirmek için farklı metotlar uygulanır.3. Yeraltı (Kapalı) Maden İşletmeleri Açık işletmelere göre yeraltı maden işletmeciliği çok daha pahalı ve zor olmasına rağmen. uygulanan madencilik metotlarına bağlı olarak meydana gelen toprak ve çevre bozulması esas alınarak yapılmaktadır. Röliyef su rejimi.T. kimyasal ve minerolojik işlemlere tabi tutularak cevherin pasadan ayrılmasıdır. IX. Toprak çöküntüleri ve kaymalar ayrıca hizmet binaları. Sulu sistem zenginleştirme sonucu ortaya çıkan sıvı atıklar ise sedimentasyon havuzlarına ihtiyaç gösterirler ve bu nedenle pasa barajlarında toplanırlar. Bu durum ise. Genellikle yüksek düzeyde tuzun ve bitki örtüsü için zararlı diğer metallerin bulunması. bu alanların yeniden kullanılmaları çok güçtür. Aşırı dolu sedimentasyon havuzları oldukça zararlı ve tehlikelidir. mineral atıklarıyla beraber çıkarıldığı için mineral dokusuna ulaşıncaya kadar kırma.2. atık barajındaki drenajla ilgili güçlükler nedeniyle.1. demir cevherinin zenginleştirilmesi yüksek ısıda olur. ekolojik ve ekonomik şartlardaki en büyük bozulmalar.2.1. Sonuç olarak zenginleştirme. madenin cinsine ve bulunduğu derinliğe bağlı olarak uygulanan bir metot olup. Etkilenen maden alanları tümüyle iyileştirilemez hale gelerek kullanım değeri düşer. Örneğin. Eleklerden geçirildikten sonra silolarda depolanır. çökmüş ocaklarda görülmektedir.1. Buraya kadar tüm madenlerde aynı işlemler uygulanır. Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Arazinin Sınıflandırılması Madencilikle ilgili arazi ve çevre bozulmalarını kapsayan sınıflandırmalar. yeraltından çıkarılan maden cevherinin fiziksel. IX. 173 . yer altı ve yerüstündeki tesislerin tamamı için tehlike kaynağı oluştururlar. sel basması veya toprağın dağılmasına neden olur. bu tür metotla yapılan maden işletmeciliği büyük miktarlarda arazi bozulmalarına sebep olabilmektedir. Bundan sonra zenginleştirme işlemine geçilir. Yeraltı madenciliğinin doğrudan değişiklikleri atık yığınları ve pasalarla olduğu gibi üretim ve işletme tesisleri tarafından da meydana gelmektedir.

Madencilik sonrası. hafriyat yer ve atık yığınlarının şekilleri. Bir başka kritere göre. Arazi ve toprağın iyileştirilmesi ve eski haline getirilme yöntemleri. toprak ve çevrenin bozulup kirlenmesi. Maden ocaklarının işletme süreleri. dinlenme yerleri olarak da düzenlenebilir. tarım ve ormancılık amaçları için iyileştirilebilir. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Alanların İyileştirilmesinden Beklenen Yararlar İyileştirmedeki başlıca amaç. Bu maksatla sığ hafriyat yerleri suyla doldurulup balık yetiştirmeye uygun hale getirilebilir. Derin ocak alanları ise. toprağın verimliliğinin eski haline getirilmesine eğimin azaltılmasına ve yol inşası gibi benzer faaliyetlere ihtiyaç gösterir. madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen alanlara ekolojik ve ekonomik değerlerini mümkün olduğu ölçüde geri kazandırmak olmalıdır. Taş yığınları. Açık maden işletmeciliği sonucu meydana gelen toprak ve arazi bozulmaları. e.C. Ormancılık daha çok toprak besin maddesi zayıf ve fazla geçirgen topraklarda planlamalıdır. bu alanlardan ekonomik olarak yararlanmayı da hedefler.T.gübreli toprak malzemenin örtülmesi ile ot ve tahıl ürünlerinin yetiştirilmesi sağlanabilir. Sıyırma madenciliği sonucu oluşan arazi bozulması. Uygun amaçlar için iyileştirilmiş arazide tarımsal gelişme. pasa barajları aynı zamanda kuru hafriyat yerleri ve çökmüş ocaklar. su tutma yerleri olarak kullanılacağı gibi eğlence. d. Yeniden kazanma arazinin güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması kadar. c. c.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. d. Yüzey madenciliği sonucu meydana gelen arazi bozulmaları. gerekli röliyef. e. 174 . b. IX. b. arazinin uygun biçimde düzenlenmesine. Yer altı (kapalı) maden işletmeciliğine bağlı olarak ocak çökmeleri ve ocak ağızlarında biriken atıkların sebep olduğu arazi ve çevre bozulması olarak sayılabilir. Çünkü bu tür topraklar üzerine 100-150 cm humuslu. Zehirli ve termal yönden faal topraklarda iyileştirilmeden sonra tarım tercih edilmelidir. Cevher hazırlama (zenginleştirme) sonucu. Çok derin hafriyat yerleri dik eğimleri nedeni ile yalnızca su tutma yapıları olarak kullanılabilir. Madencilikle ilgili arazi bozulma biçimleri. ıslahı gereken madencilik alanlarının sınıflandırılması şu şekilde yapılmaktadır: a.4. toprak ve su ilişkilerinin geliştirilmesi için. Su rejimi olarak sıralanmaktadır.

Madencilik yapılan alanlarda çoğu zaman peyzajda önemli olumsuzluklar meydana geldiği görülür. Ayrıca teknolojik gelişmelerin arazi üzerindeki olumsuz etkileri çok daha belirgin olan açık maden işletmeciliğinde daha fazladır. kentsel yeşil alanlar ve benzeri amaçlar için geri kazanılabilir. klimatolojik. parklar. Bozulan Araziyi Geri Kazanma Çalışmaları Madencilik faaliyetlerinin yol açtığı olumsuz sonuçları gidermek. bahçe. bitki örtüsü ve atık yığınları ile madencilik binaları ve tesislerinin bulunduğu arazilerde meydana gelir. toplumsal ihtiyaçlar için). konut ve hizmet binaları).Orman (ticari ve ticari olmayan) .s.C. İyileştirme ve yeniden kazanma çalışmaları üretim süreci çerçevesinde planlanmalıdır. Geri kazanma çalışmalarıyla. çevreyi koruma.1. . . Sonuç olarak.Ziraat (tarım.) . mera v. spor alanları. arazi ve çevre bozulmalarını önlemeye erken başlamaktır. arazi kullanım gibi ön araştırmalara gerek vardır.Yaban hayatı (doğal koruma alanları olarak ayrılabilir) gibi faaliyetler için sahalar yeniden kazanılabilir. Madencilik faaliyetleri esnasında ve sonrasında sebep olunan çevresel olumsuzlukların giderilmesi veya yeniden kazanımına yönelik iyileştirme ve kullanım için planlar yapılmalı ve ocağın işletmeye açılmasıyla beraber bu plan programlı olarak uygulanmalıdır.İnşaat (hafif endüstriyel binalar. Bunlar cevher. Bu şekilde geri kazanma çalışmaları daha ekonomik olabilmekte ve minimum zaman kaybı ile iyileştirme gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum ise arazi ve çevre bozulmalarını daha da yaygınlaşmaktadır. Madenciliğin çevre üzerindeki doğrudan etkisi.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madencilik yapılmış bazı alanlar konut yerleri.T.Su kullanımı (balıkçılık. Aynı zamanda madenciliğin bitişik alanlar üzerinde dolaylı etkileri de vardır. toprak ve bitki örtüsünü yok etmesidir. bozulan araziler ile ekolojik ve ekonomik iyileştirmeler için geri kazanma çalışmaları yapılır. 175 . halka açık alanlar). hidrojeolojik. kirliliği önleme ve ekolojik değerleri geri kazanmada en etkili ve maliyeti en ucuz olan yol. . endüstride kullanılan hammaddelerin büyük bir kısmı yer altı kaynaklarından sağlanmaktadır ve giderek artan talepler. İyileştirme çalışmalarına başlamadan önce jeolojik. IX. meteorolojik. çayır. .Rekreasyon (eğlence ve dinlenme yerleri. Unutulmaması gereken gerçek şudur ki. madencilik teknolojisindeki ilerlemeler madencilik alanlarının genişlemesini ve düşük tenörlü maden yataklarının da işletilmesini zorunlu kılmaktadır.5.

Örnekler. jeolojik özelliklerin daha iyi belirlenebilmesi için çevresel jeoloji haritaları da yapılmalıdır. yer altı tabii ve suni özelliklerin tümünü kapsamalıdır. arasında olması düşünülmelidir. a. Cevher yatağı içinde gang tabakaları ve mercekler. b. yerüstü. Haritalama Haritalama.2. Toprak çalışmalarının yapılması düşünülen yerlerde. d. söz konusu arazinin alanı ve madencilik faaliyetinin tipine bağlı olarak seçilmelidir. c. Jeolojik araştırmalar içinde. değişik litolojiler için sondaj deliklerinden sağlanır. aynı zamanda yığınların kararlılığının hesaplanmasında ve iyileştirilen arazinin bina yapımı için de kullanılması durumunda yararlanılmak üzere.1. Kontur aralıklarının topoğrafik röliyef göstermesi ve bunların da 1-5 m. Jeolojik Araştırmalar a. c. d. Uzaktan Algılama çalışmaları. planlama ve aynı zamanda envanter toplamada kullanılan bir yöntemdir.1. Açık maden işletmeciliğinde. Maden Ocakları Ön Araştırma ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarında Aşağıdaki Bilgiler Yer Almalıdır IX.5-0. IX. Jeodezik haritalama. kontur aralıklarının kullanılması gerekli olabilir. e. bazı özel haritaların hazırlanması da gerekebilir.C.6. Bu haritaların ana amacı planlamaya yardımcı 176 . aralıkta uzanımları incelenmelidir. iyileştirmeye uygun ve uygun olmayan fiziki yapı ve formasyonları belirleyebilmeli.6. Bu araştırmalar sırasında.1. Formasyonun muhtemel toksik etkisini belirlemek. b. Genel prospeksiyon için 1: 5000’den 1:25000’e kadar ölçekli haritalar kullanılabilir. Ayrıca. röliyef.1. Doğrudan bozulma zonunda örtü ve atık yığınları altında önceden bilinen yüzeyi ile toprak formasyonlar. Toprakla ilgili arazi ve laboratuvar deneyleri aşağıdaki özellikleri için yapılmalıdır. doğrudan ve dolaylı olarak çevre bozulmasına uğrayacak alanları belirlemek için kullanılır. Genişletilmiş açık üretim alanı ile toprak dahil örtü tabakaları. Haritanın ölçeği. maddelerin Jeolojik araştırmalardan elde edilen bilgiler. Atık yatağı ile birlikte asıl maden yatağı.25 m. yardımcı ölçümler ve profil çalışmaları için 0. aynı zamanda yığın ve pasalardaki havalandırmanın muhtemel sonuçlarının tahmini ile birlikte atık miktar ve kalitesinin tespiti için esas teşkil etmelidir. bu genel haritalardan başka. Arazinin iyileştirilmesi için kullanılabilir maddelerin araştırılması.T. formasyonların jeomekanik özellikleri de tespit edilmelidir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI IX.6. yüzeydeki tabakaların 1-15 m. Toprağın tekrar tarıma açılabilmesi için kullanılabilecek araştırılması. Bitkiler için gerekli besleyici maddelerin belirlenmesi.

T.1. Böylece toprak malzeme hakkındaki jeolojik bilgiler daha kolay yorumlanabilecektir.6. b. uzun zaman periyotları için toplanmalıdır. Aktif ve muhtemel aktif faylar ve kırık sistemleri.C. rüzgar dağılımı ve şiddeti gibi standart verileri. örtü ve atık yığınlarının belirlenen şartları için.4. atık tanziminin yapılabilmesi için gerekli bilgiler. IX. filtrasyon parametreleri. yer altı ve yerüstü sularının denge koşulları incelenmelidir. göller gibi su birikintilerinin toplam yüzey alanları. Taşkın durumunun incelenmesi. IX. Böyle bir çevresel jeoloji haritası planlama için gerekli bilgileri kapsamalı ve gereksiz bilgiler haritadan çıkarılmalıdır. Yığınlar ve pasaların sebep olduğu su birikmeleri. d. bu araştırmaların önemli bir hedefidir. İyi bir çevresel jeoloji haritasında bölgenin jeolojik ve hidrolojik bilgileri ile ayrıca mühendislik özellikleri de bulunur. Eğer alan için gerekli veriler mevcut değilse. akarsular. iklim verilerinin toplanması gereklidir. Eğim kararlılığı. bulutluluk. İşletme ürünleri. mevcut yerel iklim üzerinde 177 . Su tablasının derinliği ve yer altı suyu özelikleri.1. dünya meteorolojik teşkilatınca düzenlenen güvenilebilir standart verilere başvurulmalıdır. Yer altı ve yerüstü suların kirlenmesi. buharlaşma. yerüstü ve yer altı sularında meydana gelebilecek kantitatif ve kalitatif değişikliklerin tahmini yapılmalıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI olmasıdır. Hidrojeolojik araştırmalar aynı zamanda aşağıdaki konuları da kapsamalıdır. güneşlik. c. a. Doğrudan ve dolaylı bozulmalara maruz olanlar için. d.Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri. Madencilik faaliyetlerinin. yapı malzemesi potansiyeli. Bunlar genel olarak şunlar olabilir. Isı. Akiferlerin drenajı sonucu kuyulardaki su seviyesinin düşmesi.3. b. e. aynı zamanda diğer arazi kullanım biçimleri üzerine etkilerinin irdelenmesi. havadaki nem. Meteorolojik ve Klimatolojik Araştırmalar İyileştirmeyi planlamak için meteorolojik istasyon kayıtlarından. yer altı su düzeyi ile yağmur suyunun yeraltına sızma oranları ve kimyasal özelliklerini içermelidir. arazinin sismik kararlığı. c. a. Hidrolojik değişikliklerin tarım ve ormancılık. Sahadan sahaya değişmesine rağmen geri kazanılan arazinin değerlendirilmesinde bazı özel bilgiler de çevre jeolojisinden sağlanabilir. Hidrojeolojik Araştırmalar Hidrojeolojik bilgiler. yer altı suyunun akış yönleri ve oranları.6.

rekreasyon.1.8. muhtemel faaliyet zaman tablosu verilmelidir. Yeni tesis edilen madenler ve zenginleştirme tesisleri.5. yollar. sürülüp ekilebilir topraklar. örtü ve atığın taşınması için kullanılan makinaların ve aletlerin tipleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. ormanlar. şişme ve büzülme potansiyelleri. cevher ürünü. Topraklar arazi kullanım tipine göre sınıflandırılır (hafif endüstri.1. erozyona yatkınlık. çayırlar. Arazi kullanımının planlanması için bu haritalar çok yararlıdır. üretim metotları.6.1. göller. 178 . Toprak kapasitesi verilerini. işletilmesi. taşıma kuvveti ve korozyon potansiyeli) arazi kullanım kabiliyetlerin belirlenmesinde yardımcı olurlar. Yerüstü ve yeraltına ait etkiler değerlendirilmeli. IX. IX.T. konut yerleri. IX. ormanlar ve ekili alanlar gibi yerler üzerinde etkisinin belirlenmesi gerekir. zararlı atık alanları.C. Aynı zamanda zararlı faunanın veya zararlı maddeler içeren türlerin aşırı nüfus artışının sebep olabileceği dolaylı etkilerin de incelenmesi gerekir. toprak üstü ve alt tabakaların iyileştirme için uygunluğunu belirler. ekosistem ve arazi kullanımları gibi özellikler dikkate alınmalıdır. ana kayaç derinliği. Aynı zamanda açılacak ocak ve kuyular.7. su içeriği. Topluluklar meydana getiren bitkilerin yoğun olduğu yerlere özel dikkat gösterilmelidir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI değişiklikler yaratıp yaratmayacağının. planlanan diğer alanlar için. Arazi Kullanımı ve Altyapı Araştırması Arazi kullanım araştırması. meralar. kıraç arazilerin belirlenmesi için gerçekleştirilmelidir. Bu haritalar arazi kullanım şeklinin uyumunu ve düzenini sağlar. Toprakların kalite ve özelliklerin daha iyi görülebilmesi için toprak haritaları hazırlanabilir. planlanan türlerin nitelikleri. İyileştirme çalışmalarının planlanmasında arazi kullanım araştırması ve geri kazanılan alanın hangi amaçla kullanılacağı çok önemlidir. Toprak özellikleri (eğim. Araştırmanın sonuçları haritalarda gösterilmelidir. IX. böylece madenciliğin sebep olabileceği muhtemel kayıpları tahmin edilmelidir. Dolaylı bozunma zonlarında toprak-su ve bütün fiziksel özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. toprak profillerinin tanımlamalarını ve laboratuar analizlerinin detaylı açıklanmasını sağlar.6. permeabilite. Doğrudan ve dolaylı bozulmadan etkilenen alanlar için özelliği olan toprakların değeri belirlenmelidir.6. Toprak Araştırması Toprak araştırması. yığınlar ve pasaların konulacağı alanların detayları ile birlikte. dağılacak parçaların etkileri ile gürültü ve titreşim etkileri hakkında tahminler yapılmalıdır. Madencilik Faaliyetlerinin Tanımlanması Madencilik faaliyetleri. yardımcı makinalar.1. tarım ve ormancılık gibi). Böyle bir araştırma için uygun uzmanlığa sahip pek çok personele ihtiyaç vardır.6. Biyolojik Veri Toplanması Bitki örtüsünün tanımlanmasında.6. endüstriyel alanlar. bölgedeki değişik tip ve karakterdeki toprağın detay özelliklerini. Bu araştırmalar sırasında arazi sınıflama haritaları da yapılabilir.

C.1.1. -Yatağın işletilmesi.1. a. bütün madencilik faaliyetleriyle aynı zamanda planlanmaktadır. probleme yaklaşım metodunun belirlenmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin finansmanının düzenlenmesidir. IX.10. ön araştırmalar bölümünde bahsedilen araştırmalardan elde edilen sonuçlara dayandırılmalıdır. madencilik ve endüstriyel amaçlar için kullanımın programlanması ile birlikte madencilik faaliyetine başlanılmadan önce arazi kullanım metodu. 179 .6. aynı zamanda detay planlama için ihtiyaç duyulan ilave araştırmaları da kapsamalıdır. IX.10. madencilik yatırımına konu olan bölgede nüfus büyüklüğünü. -Drenaj metotları ve mevcut imkanlar hakkında veriler. Çalışmanın kapsamı. ön planlamada tanımlanan hususlara işaret eder. Alternatif iyileştirme tekniklerinin tanımı.6. Ön araştırma bölümüne göre belirlenen konular da detay bilgileri içerir. -Binaların ve diğer tesislerin çeşidi.2. Sosyolojik Çalışmalar Sosyolojik çalışmalar.1. -Arazi değişikliklerinin çeşidi ve ölçeği. konsantrasyonu veya ayrılan yerlere yığılma metotları. sosyal. dini. İyileştirme. örtü ve atıkların taşınması. Detay Planlama Detay planlama. mahalli nüfus ve yetkilileri çevrede meydana gelebilecek değişikliklere alıştırmaktır.Detay Planlamada. nihai şev açısı ve bunun arazi rejimi.T.10. Ön iyileştirme planları tartışılmalı. büyüklüğü ve şekilleri ile birlikte bunların. planlanan çevre değişikliğinin ölçeğine uygun olmalıdır. Çalışmanın amacı. yığılması ve işlenmesi için metotlar.6.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Madencilik projeleri için aşağıdaki hususlar incelenmelidir -Arazinin değerlendirilmesi. mahalli yetkilileri. politik ve ekonomik hususları. Bu faaliyetler. Ön Planlama İyileştirme. eski alışkanlıkları ve gelenekleri getirilen yeni tedbirler ile değişikliğe uğrayacak alanlardaki planlamalarla gelişmiş ülkelerde olduğu gibi daha önceden gerçekleştirmektir.9. İyileştirme Faaliyetlerinin Planlanması IX. faaliyetin bitiminden sonra kullanılma durumları. su basması ve çöküntü üzerindeki etkileri. Başlıca amaç. IX. aynı zamanda madencilikten etkilenecek değişiklikler ve sonucundaki iyileştirme ile ilgili tahmini de kapsamalıdır. -Radyoaktif ve zararlı maddelerin nötrolizasyonu. -Çöküntü alanlarında yüzeyde ve binalarda meydana gelebilecek zararlar ile bunlar için alınacak önlemler hakkında veriler.1. seçilen alanda kullanılacak iyileştirme tekniklerinin tanımlanmasına. doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlar ile özellikle söz konusu alanın kullanıcıları tarafından kabul edilmelidir. Ön planlama. mülkiyet konularını.6.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası. g. Yığınların. l. hafriyat yerleri ve dolaylı bozunma zonları arasında su ilişkilerinin düzenlenmesi metotları. h. 2001. yenileştirilmesi veya yeniden inşasının belirlenmesi. k. n. malzemenin taşınması. 180 . nihai ve geçici yığınlara yerleştirilmesi. o.C. c. Yolların yapımı. i. dağıtılması usullerinin araştırılması. İyileştirilmiş arazinin gelecekteki kullanımları için. ı. İyileştirilmiş arazinin kullanıcıları için öneriler gibi konular bulunmalıdır. f. TMMOB.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b.T. e. Örtü ve atık yığınlarını iyileştirme yöntemleri. İyileştirilmiş arazinin kullanımının programlanması. Öncü bitkilerin tanımı ve türlerin seçimi metotları ve bunların etkilerinin incelenmesi. Korunması gereken toprak hakkında kantitatif ve kalitatif çalışmalar ve tabakaların çıkarma tekniklerinin irdelenmesi. suyun özelliklerinin belirlenmesi ve kirlenmesini önleme usulleri. d. 3. satışı. Verimli toprağın iyileştirilmesi ve kaybının en aza indirilecek bir biçimde depolanması için gereken özelliklerin tespiti. Kaynaklar 1. Depolama alanlarında üst toprağın kullanılmasından sonra. Yığınlar. 2. m. Madencilik Faaliyetlerinden Sonra Çevrenin Düzenlenmesi. iyileştirme usulleri. İyileştirilen alanlarda toprağın eski haline getirilmesi yöntemleri. Hafriyat yerinin suyla doldurulması için. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları. Yayın No:21. 2001. İşletme maliyetinin hesaplanması ve iyileştirmenin etkilerinin tahmini. j. MTA Genel Müdürlüğü. pasa eğimlerinin aynı zamanda madencilik yapılmış alanların eğimlerinin biçimlendirilmesi ve kuvvetlendirilmesi metotları. İyileştirme maliyetinin finansmanı.

1. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra azalan üretim ve artan fiyat nedeniyle düşüş göstereceği.1. Bu nedenle çevre sorunları ulusal olduğu gibi uluslararası nitelikler de taşımaktadır. güneş.1. petrol üretiminin 21. Nüfus artışına. kömür en kirletici enerji kaynağı olmasına rağmen yine de en çok ve en uzun kullanılacak bir kaynak olduğu görülecektir. İklim Değişikliği ve Global Isınma Fosil yakıtların yanması ve özellikle ormanların giderek azalmasıyla havadaki CO2’in diğer bazı gazlarla birlikte sera etkisi yaparak.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.1. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları X. ENERJİ X. kömürün ise 3000 yıl kadar yetebileceği dikkate alınırsa.1.1. Fosil Yakıtlar Bu yakıtlar içerisinde petrolün sınırlı rezerve sahip olması.1. gerekli tedbirlerin alınmasında. konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır. yaşantımızdaki vazgeçilmez yararlarının yanı sıra üretim. doğal gazın 200 yıl kadar.1. Bugünün Enerji Kaynakları Yenilenemeyen Enerji Kaynakları: Kömür. tezek.C. Ancak enerji. 181 . sanayinin gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi büyük ölçüde etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde oluşturmaktadır. Yine bu nedenle çevre sorunlarını gidermek için. çevre sorunlarını önemli ölçüde artırmıştır.1.1. hidrolik ve gel-git dalga enerji kaynaklarıdır. güneş ışınlarını yeryüzüne yakın bir yerde tutması ve bu suretle yerküreyi ısıtıp iklimi değiştirmekte olduğu artık kabul edilmektedir. çevrim.1. Ancak bazı teknik sorunların çözümlenebilmesi için zamana ihtiyaç vardır ve bu da söz konusu geçişin oldukça uzun bir süre olacağını göstermektedir. uluslararası işbirliğinin rolü önem kazanmaktadır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş her bakımdan avantajlı olmaktadır. bitki artıkları. taşınım ve tüketim esnasında büyük oranda çevre kirlenmesine de yol açmaktadır. Yenilenebilen Enerji Kaynakları: Odun.1. Dünyada büyük ölçüde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması. rüzgar. jeotermal enerji. X.1. doğalgaz ve nükleer enerji.1. Her üç kaynağın tüketimi ile atmosferde ortaya çıkacak kirlilik etkileri ise şu şekilde olmaktadır.TÜRKİYE’DE ENERJİ VE ÇEVRE İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayi.1. X.T. X. petrol.

Bu kirlilikler çok uzun mesafelere atmosferik şartlara bağlı olarak taşınmakta göllere.1.T. ısınma. CO2 ve çeşitli organik bileşikler. binaları. dünya fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini arttırmaktadır. mevcut teknik ve ekonomik sorunların çözümlenmesi halinde 21. tıpta ve endüstride de kullanılmaya başlanmıştır.2.1. dünya genelinde 1000’i aşkın ticari.1.1. yüksek bacalar veya tedbir alınmamış kirleticilerin ayrıca sınır ötesinde etkiler yaratmasına sebep olmuştur. Fosil yakıt emisyonları arasında SOx. yakıt konusunda dışa bağımlılık.1. nükleer enerji artık yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.1. Nükleer uzmanlığa sahip ülkeler bu konuda bir anlaşma imzaladıktan sonraki kırk yıllık süre içinde. Nükleer Enerji Nükleer enerji. önceleri atom bombası yapımında.1.1. hava kirlenmesi azaltılmış olmakla birlikte. X. 182 . yüzyılda en önemli enerji kaynagı olacağı kabul edilmektedir. nükleer atık imhası gibi pek çok önemli sorunları da devam etmektedir. NOx. topraklara. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir enerji kaynakları bilindiği gibi.1. bitki ve hayvan topluluklarına zarar vermektedir. sürekliliği itibariyle sürdürülebilir olduktan başka dünyanın her ülkesinde var olabilen bir özelliği ile büyük önem taşımaktadır.1. sınai faaliyetler ve buna bağlı elektrik üretimi için artan bir yakıt tüketimini de beraberinde getirmiştir. yenilenemeyen enerji kaynaklarına oranla çok azdır. Topraktaki asitleşme ile birlikte havadan gelen asitleşme etkisi bitki örtüsünü olumsuz olarak etkilemekte ve bazı bitki türlerinin tamamen yok olmasına sebep olmaktadır.3. trafik. Bu maddeler ayrıca metalik yüzeyleri. Kentsel Hava Kirliliği 1960’lı yılların başından itibaren dünyanın her tarafında görülen hızlı nüfus artışı. Fosil yakıtları esas alan enerji kullanımı. Hava Kirliliğinin Sınırlar Ötesi Taşınımından Gelen Zararları ve Asit Yağmurları 1970’li yıllarda birçok sanayileşmiş ülkede kentsel sinai hava kirleticilerin kontrolüne ilişkin tedbirlerin alınmasıyla. amonyum tuzlarıdır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Ancak bu gücün radyasyon riskleri. Bölüm X. taşıt araçlarını da etkilemektedir.1. global elektriğin % 17’sini üretmektedir. kentleşme ve sanayileşme. Böylelikle kirlilik sınır ötesi bir hal almaktadır.4 Nükleer Santrallar ve Çevre) verilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Diğer taraftan çevresel etkileri.C. X. askeri ve araştırma amaçlı nükleer reaktör işletilmektedir. yüksek ithalat giderleri ve çevre sorunları gibi önemli olumsuzlukların yanında. Bunların yanında 250’yi aşkın gemi ve denizaltı nükleer enerji ile hareket edebilmekte. 32 ülke nükleer jenaratörlerden.1.2.2. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise barışçı amaçlarla enerji üretiminde. X. Neticede oluşan kirleticiler sülfürik ve nitrik asitler.1. kurum ve partikül maddeler sayılabilir. Bu konuda daha geniş bilgiler (Bkz.

2.2. ancak özellikle büyük hidroelektrik santralların ekolojik ve sosyo ekonomik dengede oluşturduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED’i) yapılarak belirlenecek olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. Güneş enerjisi teknolojisindeki ilerlemeler ümit vermektedir.2. Ülkemizdeki hidrolik güç ile ilgili bazı bilgiler (Bkz. 1999 yılında toplam 23. Güneş Enerjisi Dünyanın global olarak halen pek fazla kullanmadığı. ayrıca sanayi hammaddesi olarak kullanılması halindeki yararı çok yüksek olmasına rağmen.1.7 milyon kilowat-saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmiştir.1. büyük toprak alanlarını sular altında bırakması. Ancak yeterli değildir. en verimsiz şekilde yakıt olarak yaygın kullanılmaktadır X. Bazı ülkelerde kullanımı her geçen yıl artmaktadır. X. Hidrolik barajların ayrıca.T.1.1. Çevresel etkileri yok denecek kadar az olan ve ülkemizde 200 kWp civarında kurulu olduğu tahmin edilen güneş pili güç kapasitesinin artırılması azami yararlanma politikalarını geliştirmeli. 183 . pek fazla zararlı olmayan etkileri de bulunmaktadır. yüzyılda elektrik üretim sistemleri ile rekabet edebileceği öngörülmektedir.2. Bu enerji üretiminde en çok gürültüden şikayet edilmektedir. bu konuda gerekli araştırma ve yatırımlar yapılmalıdır. önemli potansiyele sahip olmakla birlikte. Bu enerjinin de 21.2 Barajlar-Hidroelektrik Santrallar ve Çevre) verilmiştir. Rüzgar Gücü Çok eskiden beri bilinmesine rağmen halen çok az kullanılmaktadır.3. Odun Yenilenebilir enerji kaynağı olarak.1.1. X. tüketimi o derece hızlıdır ki yenilenebilme kapasitesi oldukça düşmüştür. kullanılamayan potansiyel yine de çok bulunmaktadır. Ülkemizde ağırlıklı olarak Ege ve Marmara olmak üzere çeşitli bölgelerde yer alan 7 ölçüm istasyonu tamamlanmış ve halen 14 ölçüm istasyonda ölçüm çalışmaları sürdürülmektedir. Son yıllarda özellikle Kaliforniya ve İskandinavya’da yerel elektriğin rüzgar türbinleri ile üretilmesi uygulamaları yaygınlaşmıştır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.4. ancak geleceğin en fazla kullanılabilecek enerji kaynağı olmaktadır. Bölüm: X. Odun tüketimi.1.C. Yapılan uzay çalışmaları ile saptanan meteorolojik çalışmalar neticesinde ülkemizin rüzgar enerjisi bakımından zengin olduğu belirlenmiştir. Bugün hidrolik güçten oldukça yararlanılmasına rağmen.2.1. ekolojik yapıda bitki ve hayvan türlerini değiştirmede de dolaylı etkisi gibi. Güneş enerjisinden elektrik üretimi doğrudan dönüşüm ve dolaylı dönüşüm olmak üzere iki ayrı yöntemle gerçekleştirilir. Ulusal kaynaklarımızdan ve işletme masrafları çok düşük olan ancak hala % 35’i kadarını değerlendirebildiğimiz hidroelektrik enerji santralları yatırımları desteklenmeli. Hidrolik Güç Yenilenebilir enerji kaynakları arasında odundan sonra ikinci sırayı almaktadır ve dünyada her yıl üretimi % 4 artmaktadır.1.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. konutlarda güvenle kullanılabilir durumdadır. taşıma. Türkiye’de bunlardan sadece deniz dalga ve boğaz akıntıları olanakları vardır.1. Hidrojen çağına ekonomik koşullara göre 10-15 yılda girilmesi beklenmektedir Türkiye’nin hidrojen üretimi açısından bir şansı. 1997 yılı verilerine göre yerli enerji üretiminin % 25. med-cezir ve deniz sıcaklık gradyenti gibi çeşitlidir.1.2. elektrik üretiminde.8’i odun ve tezek ile karşılanmıştır. bir başka enerji tüketilerek elde edilen sentetik yakıt durumundaki enerji taşıyıcısıdır. Bu kaynağın değerlendirilmesi için dalga rasatlarına başlanılarak. Ülkemizde uygun bir jeotermal kanunu çıkarılmalı jeotermal alanlar devlet tarafından araştırılmalı. Sıcaklığın uygun olduğu şartlarda jeotermal enerjiden elektrik üretilmektedir. Giderek ağırlaşan çevre sorunu ve küresel ısınma.5. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de deniz dalga konvektörleri ile bu enerjiden faydalanılması düşünülmelidir. MTA bu konuda desteklenmelidir. Jeotermal Enerji Doğal yer altı ısı kaynaklarından gelen enerjinin kullanımı hızla artmaktadır. X. X.7. Hidrojen motor yakıtı olarak kullanılabildiği gibi.6. boğaz akıntıları. 2005 yılı hedefi 185 MW.1.1.2. Karadeniz’in suyunun % 90’ı anaerobiktir ve hidrojen sülfür (H2S) içermektedir. Mevcut şartlara göre ülkemizde. ülkemizde ise 20.1. uluslararası standartlar çıkarılmıştır. Biyokütle Enerjisi İlk çağlardan günümüze değin odun ve bitki artıkları enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin biyogaz potansiyelinin 1400-2000 Btep/yıl düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Uygulamaya aktarılabilecek üretim. Ülkemizde biyogaz ile ilgili çalışmalar 1957 yılında başlanılmış ancak 1987 yılında kesilmiştir. Bugün için dünyada toplam elektrik kurulu gücü 8274 MW’e. toplam birincil enerji tüketiminin ise % 9.C.5’i odun ve tezekten sağlanmış. X. uzun bir kıyı şeridi olan Karadeniz’in tabanında kimyasal biçimde depolanmış hidrojen bulunmasıdır.2.1. 21.2. dağıtım. yüzyılın enerjisi olarak varsayılmaktadır.T.1. Rezervuar parametrelerinin korunması ve çevreye jeotermal akışkanın atılmaması için reenjeksiyon mutlaka yapılmalıdır.7 Deniz Enerjisi Deniz enerjileri deniz dalga. 2010 yılı hedefi 500 MW ve 2020 yılı hedefi 1000 MW olarak öngörülmektedir. Hidrojen Enerjisi Aslında tam olarak yenilenebilir bir enerji kaynağı olamayan hidrojen. Çalışmalar günümüzde yeniden başlamış ve çöp termik santralların kurulması girişimleri hız kazanmıştır. teknik ve ekonomik incelemeler yapılmalıdır.(DenizliKızıldere Jeotermal Elektrik Santrali) Ülkemizdeki jeotermal sahalardan 5 tanesi elektrik üretimine elverişlidir. sanayide. 1000 m derinlikte 8 184 . tükenen hidrokarbon kaynakları hidrojen gibi sentetik yakıtları cazip duruma getirmektedir.4 MW’e’dir. kullanım teknolojileri geliştirilmiş.1.

güvenilir enerji temini sağlamak olmalıdır. a. Ülkemizin Temel Enerji Politikası. sosyal kalkınmayı destekleyecek ve yönlendirecek yeterli. 3. f.C. enerjinin üretimi. H2S’den hidrojen üretimi konusunda çalışmalar sürdürülmelidir.T. enerjinin üretim veya ithal maliyeti ile birlikte sağlığa. tabanda 13.2’de verilmiştir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ml/l olan H2S konsantrasyonu. c. 185 . Sanayi Sektörü. mala ve çevreye olan zararlarını da kapsayacak şekilde.2. Ankara. Kaçak Kullanımın Engellenmesi vs Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları Tablo:X. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 1999 Enerji Raporu.’de Türkiye’de Enerji Sektörü Haritası yer almaktadır. bedava teknik bilgi ve denetim hizmetinin verilmesi.5 ml/l düzeyine ulaşmaktadır. Enerji fiyatının.7 ortalama düzeyinde enerji tasarrufu sağlanabileceği görülmüştür. Elektrik İletim hatları. teknikler konusunda eğitim verilmesi bu alandaki faaliyetler olmaktadır. Ekonomik gelişmeyi engellemeden. Enerji tasarrufu sağlamada bir diğer önemli araç. b. Enerji tasarruf tedbirlerinin uygulanabileceği bazı önemli sektör ve alanlar aşağıda verilmiştir. 2000.1. enerji tasarrufunun ulusal politikalarda temel faktör olarak yer alması kaçınılmaz bir olgudur. Enerji Tasarrufu Sürdürülebilir kalkınma açısından. Ancak bu suretle hem çevre kirliliğini önlemede hem de tasarruf sağlamada doğru çözümler sağlanmış olacaktır. Elektrik Enerjisi. VIII. Elektroliz reaktörü ve oksidasyon reaktörü gibi iki reaktör kullanılarak. Ancak bu amacı gerçekleştirmek için ulusal enerji yönetimi açısından yurtiçi kaynaklarının düzenlenmesi. Ankara. Ulaştırma Sektörü. Enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaştırılması. gerçek enerji maliyetini tüketiciye yansıtmalıdır. 2. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 1973-1983 yılları arasında yılda % 1. 2001. d.1. enerji fiyatlandırması olmalıdır. araç-gereçlerin üzerinde enerji etiketleri vb.1. Özellikle 1970’lerdeki petrol krizi sonrası gelişmiş ülkelerde.Tarım Sektörü. dağıtımı ve rasyonel kullanımı çevre değerleri korunarak yapılmalıdır. X. yine Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklar İtibariyle Sektörel Dağılımı ise Tablo:X. konutlar e. Kaynaklar 1. Binalar.1.’de. Ayrıca Harita X.1. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. 1999 Enerji İstatistikler Konseyi Türk Milli Komitesi. 2000.

09 0.23 0. 9.231 15.48 6.37 10.50 0.37 6.02 10.02 0. Tablo: X. TWh: 1012 KWh.1.47 0.03 24.11 89.09 0.1 44. çalışmalar tamamlandığında değerler revize edilecektir.250 3.2 Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakları İtibariyle Sektörel Dağılımı 1997 Nihai Tük.01 10.749 63.09 0.16 18.15 0.03 29.01 5.026 100.656 55.94 5.07 1998 1999 Gerçekleşme Gerçekleşme 14.09 0.(Net) San.837 160.542 0.58 0. Ulaş.ve Bit.82 0. 12. (mt) * Tahmini.98 2. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi.00 2.18 0.09 44.11 17. Ulaş.90 2.11 0.382 2010 Tahmini 51.398 0.02 29.60 1997 Gerçekleşme 15.03 6.40 0.73 0.58 42.06 0.938 5.22 0.90 2000* Tahmini 13.50 10.T.1303 0.1 0.09 0.37 6.01 5.ve Bit.06 Taşkömürü (mt) Linyit Asfaltit Petrol (mt) (mt) (mt) Doğalgaz (milyar m3) 5.66 1999 San. 11.67 39. 10.09 0. Ulaş.50 Odun (mt) 18.78 2.1.37 6. 10. Kaynak: 1999 Türkiye Enerji İstatistikleri.53 30.91 37.758 13. 186 .58 0.64 6.159 16.53 0.981 48. (TWh) Jeotermal Isı (mtoe) Güneş ve Diğ.08 18.Art (mt) Jeotermal Isı (mtoe) Güneş Elektrik (mtoe) (TWh) 79.1 38.1 Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynakların Oranları 1996 Gerçekleşme (mt)* 13.898 0.88 17.696 Taşkömürü Linyit Asfaltit Petrol Doğalgaz (milyar m3) 8.49 0.819 5.37 6.01 3.364 82. Diğer 0.89 Diğer 1.15 0.85 5.74 34.79 0.68 0.92 Nihai Tük.79 85.127 65.03 29.15 0. 2000.59 * Tahmini ** Türkiye nükleer enerji proğraminda erteleme yapılmıştır.35 33.266 64.00 6.691 0. Kaynak: 1999 Türkiye Enerji İstatistikleri.91 0.1 64.08 0.11 0.89 0.52 0. 2000.65 64.C.40 0.555 0.62 0.03 5.51 2.035 40.01 5.02 24.18 10.03 31.23 17.456 0.6 0.02 44.08 0.62 0.24 5.44 64.64 6.58 .03 26.1 18.64 6.94 12. (mtoe) Odun (mt) Hay.98 13.65 1998 San.02 44.28 1.275 4.06 59. çalışmalar tamamlandığında değerler revize edilecektir. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi.01 13.08 Hay.62 2.18 0. ** Türkiye nükleer enerji proğraminda erteleme yapılmıştır.46 18.156 14.06 Nihai Tük.11 Nükleer ** (GWh) Hidrolik En.63 4.493 2020 Tahmini 147.48 0.66 18.10 0.312 11.06 0.387 0.70 6.463 2005 Tahmini 29.24 00.05 0.35 0. Bu kapsamda elektrik enerjisi ve buna bağlı olarak genel enerji planlama çalışmaları sürdürülmekte olup.37 6.984 0. Bu kapsamda elektrik enerjisi ve buna bağlı olarak genel enerji planlama çalışmaları sürdürülmekte olup.74 0.57 6.560 46.1 0. GWh:109 KWh.159 97.37 6.08 18.17 (mt) (mt) (mt) 53.08 40.02 41.756 10. (TWh) Jeotermal El.11 Diğer 0.15 0.35 12.73 0.08 0.11 0.Art. Mt: Milyon ton.035 184.04 10.37 6.01 6.64 12.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:X.

Bu baraj ve hidroelektrik santrallar bittiği takdirde. inşaatın başlama yılı. Baraj faaliyetlerine paralel olarak DSİ tarafından barajsız nehir ve kanal santralları da yapılmaktadır Tablo:X. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan etütlere göre. diğerleri taşkın zararlarını önleme. yerleri ve diğer özellikleri.’de Projesi Hazırlanmakta Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralları. İşletmede ve inşa halinde olanlar dahil takriben 730 baraj ve 485 adet hidroelektrik santral vasıtasıyla akarsularımız düzenlenebilecek ve azami fayda sağlanacaktır. 20 adet olup adları.C. içme. yeri ve diğer teknik özellikleri ile kuruluş amaçları belirtilen bu barajlardan 75 adedi hidroelektrik santralli barajlardır. inşası devam eden. ayrıca sulama.T.2.2.728 MW kurulu gücündeki santrallarla yılda 123. su rejimini düzeltmek için 1999 yılı başı itibarıyla 730 baraj inşaası düşünülmektedir. kullanma ve sanayi suyu faydaları sağlanacaktır. kuruluş amaçları belirlenen bu barajlardan 13 adedi hidroelektrik santralli barajlar olup. diğer barajlar taşkın önleme. sulama ve içme suyu temin etmek için planlanmıştır. 32 adet olup. toplam 34. Akarsularımızın. Harita X.’de Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santralları.6 mm’dir. 187 . sulama ve içme suyu temin için projeleri hazırlanmaktadır. projesi hazır olan ve projesi hazırlanmakta olan “Baraj ve Hidroelektrik Santralları”nın bölge yerleri ve isimleri verilmiştir Tablo: X. Tablo:X.’de “İşletmeye Açılan Baraj ve Hidroelektrik Santrallar” 193 adet olup.2.1. Tablo:X. adları inşaatın başladığı ve bittiği yılları.3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. taşkın önleme ve içme suyu temin için projelendirilmiştir. diğer barajlar sulama.2’de İnşaa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santralları. yerleri ve diğer teknik özellikleri. ortalama yağış (aritmetik) 642. 14 adet olup adları. HİDROELEKTRİK SANTRALLAR (HES) VE ÇEVRE Yurdumuzda yıllık yağışlar 200-2500 mm arasında değişmekte olup. BARAJLAR.’de Barajlar ve HES Santları yer almaktada ve Türkiye’de işletmeye açılan.2. adları.040 TWh elektrik enerjisinin üretilmesi imkan dahiline girecek. yeri ve diğer özellikleri ile kuruluş amaçları belirlenen bu barajlardan 16 adedi hidroelektrik santralli baraj olup. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde ilk baraj Ankara’nın içme suyu ihtiyacını sağlamak için 1936 yılında yapılmış olan “Çubuk I” barajıdır. dolayısıyla taşkın zararlarını önlemek ve depolanan sulardan içme suyu.2. kuruluş amaçları tespit edilen bu barajlardan 7 tanesi hidroelektrik santralli baraj olup. rejimlerini kontrol altına almak. Bu yıllık ortalama 501 milyar m3 yağış miktarına tekabül eder ve yılda ülkemiz yüzeyine düşen bu miktar suyun takriben 186 milyar m3’lük kısmı akış haline geçer. taşkın kontrolü.2. 26 havzada bulunan akarsularımızda.4. sulama yararları sağlamak ve enerji elde etmek amacıyla bugüne kadar bir çok baraj ve hidroelektrik santralları yapılmıştır. çevre koruma.

25 195 K.C.00 1226 Ankara Bayındır 1985 Çalıdere 14.40 200 Hatay Karasu 1975 Tahtaköprü 1330 E 675 31 000 Elazığ Fırat 1975 Keban 11.66 1073. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.80 158 İzmir Güzehisar 1981 Güzelhisar 46 83.10 386.00 910.Çekmece 1987 B.32 1200 Adana Seyhan 1956 Seyhan 48 27.80 525 Kars Arpaçay 1983 Arpaçay 138 149.849 S+T+E 49 1150 Adana Ceyhan 1984 Aslantaş 540 E 4.70 182 Samsun Yeşilırmak 1981 Suatuğurlu 40.66 1320 Manisa Gediz 1960 Demirköprü 24.00 161.600 S 32.20 165.020 S+T+İ 23.30 Tekirdağ Karaidemir 1980 Karaidemir 500 E 22.75 544 Aydın Akçay 1958 Kemer 128 E+T 263 5980 Kırşehir Kızılırmak 1959 Hirfanlı 69 99. 1999.02 163 Adana Kilgen 1972 Kozan 31.32 Diyarbakır Furtakşa 1972 Devegeçidi 278 E 20.859 S 16.83 1900 Ankara Sakarya 1956 Sarıyar 59 174 000 S+T+E 67.00 Balıkesir Simav 1971 Çaygören 10. T: Taşkın Kontrolü.50 101.Maraş Aksu 1972 Kartalkaya 41.50 Ankara Kurtboğazı 1967 Kurtboğazı 17.312 S+E 9.716 S+T 10.00 Eskişehir Sakarya 1972 Gökçekaya 11.40 431 Eskişehir Porsuk 1972 Porsuk İ 23.50 120. Yıllık GWh 400 350 143 400 193 99 Yıllık İçme Suyu hm3 67 1 45 206 180 562 6000 12127 126 173 569 1620 150 102 7354 126 E: Enerji.05 127 Manisa Yağcılı 1981 Sevişler İ 5.420 S 41.220 S+T+E 47.15 S 12.20 149. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.89 Kırklareli Teke 1986 Kayalıköy İ 43.75 Samsun Yeşilırmak 1981 H.263 S+T+E 14.50 İstanbul Riva 1972 Ömerli 10. S:Sulama. 188 .Çekmece 1800 E 298 9580 Diyarbakır Fırat 1987 Karakaya İ 6.840 S+T 15.50 Samsun Abdal 1988 Çakmak .ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 12345678910111213141516171819202122232425262728293031- Tablo: X.25 130.2.208 S+T+İ 7.780 S+İ 5.14 202.480 S+İ 11.61 İstanbul B. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Faydası Yeri Enerji Adı Bitiş Akarsuyu İli Göl Hacmi Göl Alanı Amacı Sulama Alanı Güç Yılı hm3 km2 ha MW 160 E 83.220 S 8.575 S 23.80 Aksaray Uluırmak 1962 Mamasın 97.30 950 Tokat Yeşilırmak 1966 Almus 3. .T.28 106.60 169 Konya Çarşamba 1962 Apa 27 21. Uğurlu 7000 S 6 .70 300 Antalya Manavgat 1984 Oymapınar İ 32.1.350 S+E+T 31.

Yapraklı Van Karasu 1990 45.33 14.216 9.725 9.85 178 20.25 112.80 1075.42 1400.Kırklareli İzmir Tahtalı 1996 52.Hancağız Van Hoşap 1988 34.74 139.50 1234 64.70 872.86 2126. İşletmeye Açılan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) .Menzelet Denizli B.25 14 164.100 37.2.Bakacak BATMAN Batman 1998 60. 1999.Adıgüzel Balıkesir Kocadere 1989 43.050 17.00 24.60 164.Maraş Ceyhan 1991 46.Karacaören Sivas Kelkit 1989 40.T.537 177.Atatürk Ankara Sey 1992 48.00 47.Gödet Gaziantep Nizip 1988 33.20 270 11.091 126.Özlüce Çanakkale Kocaçay 1998 59.75 158 7.576 17.30 34.080 9.474 22.70 282 45. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.Sarımehmet K.94 113 23.00 25.Sır Ş.00 81.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.30 23. Yıllık GWh 13 1632 108 51 190 142 332 515 280 45 Yıllık İçme Suyu hm3 Bitiş İli Yılı Konya Gödet 1988 32.Çat Batman Dicle 1997 56.Urfa Fırat 1991 47.00 49.Zernek Samsun Kızılırmak 1988 35.56 107 8.Gönen Adana Seyhan 1996 54. T: Taşkın Kontrolü.Batman E: Enerji.300 700 29.Altınkaya İstanbul Darlık 1988 36.95 10.825 1.20 312.90 1188 9. S:Sulama.Kılıçkaya K.959 94.553 22.Kuzgun Kırklareli Şeytantepe 1985 51.Kapulukaya Burdur Aksu 1989 39.16 104 118.50 1919.Menderes 1989 42.56 6.Kralkızı Diyarbakır Dicle 1997 57.Tercan Ankara Kızılırmak 1988 38.50 100 5.Maraş Ceyhan 1989 41.(Devam) Yeri Akarsuyu Faydası Enerji .00 595.52 306.Dicle Bingöl Peri 1998 58.39 42 1950 25.00 7.31 5763 5.Çatalan Malatya Abdülharap 1997 55.385 20. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.50 1120 817 48700 3.Tahtalı Balıkesir Gönen 1996 53.C.744 90 110 170 198 146 298 413 483 15 54 32 124 124 62 .50 112.Darlık Erzincan Tuzla 1988 37. Sulama Alanı Güç ha MW 24000 10.700 19.736 4 11.00 6.00 Amacı S S S+E E İ S+E E+İ S+T+E E S+E S+E+T S+İ S S E S+ E İ S S+E S+T+İ İ S+T+E E+T S E S+E E S+T S+E 72 284 2400 23 11 169 725 8900 90 36 4 205 47 596 189 .1.30 240.Eğrekkaya Yozgat Konak 1993 49.İkizcetepeler Burdur Horzum 1990 44. Adı Göl Hacmi Göl Alanı hm3 km2 6.00 57.Gelingülü Erzurum Serçeme 1995 50.25 1175.

00 196.00 12.884 20 74 672 160 1672 66 34 317 2518 488 18 115 36 203 120 7 180 60 38 343 118 473 548 35 652 199 127 Enerji Güç MW 85 .C.43 56.47 Amacı E S E S S+E+T S+İ S E S+E E S S S+İ S S+E+T S+E+T S+E S+E S+E+İ S E+T E S+İ+E S+İ S+İ S S E S S+E+T E S+İ Sulama Alanı ha 13680 510 15006 48800 11678 13055 92.05 13.55 661.14 12.44 248.40 3.00 448.574 66.80 6.969 194.40 220.52 28.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.00 50.00 157.Adatepe 12.35 4.28 41. Yıllık GWh 198 Yıllık İçme Suyu hm3 .25 114.00 13.50 131.00 106.14 122.64 2.Karaçal 5.Maraş Ordu Antalya Tekirdağ Manisa Edirne Konya Bingöl Van Amasya Artvin Aydın Göl Hacmi Hm3 108.Kürtün 2.Menderes Munzur Fırat Murat Göksun Altıçayır Bozkuş Büyüköz Dalaman Çine Kızılırmak Orhaneli Zamantı Yoncalı Fırat Melet Dim Kocadere Gördes Off-Stream İbrala Peri Deliçay Çekerek Çoruh İkizdere İli Gümüşhane Gaziantep K.00 393.2. 1999.55 102.Alpaslan 11.37 132.00 507. 97 11 14 140 14 670 450 40 21 18 34 E: Enerji.10 14.91 7.165 6.Birecik 10.83 18.08 16. İnşa Halindeki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Faydası Yeri Adı 1.Manyas 6.13 4.40 5.T.700 44.70 8.49 349.079 5237 12367 14200 20000 5538 65.00 8.00 1.70 10.21 10.Kayacık 3.Yazıcı 13-Bayburt 14-Koçhisar 15.356 13000 17.2.Akköprü 16-Çine 17-Obruk 18-Çınarcık 19-Bahçelik 20-Yoncalı 21-Karkamış 22-Topçam 23-Dim 24-Çokal 25-Gördes 26-Hamzadere 27-İbrala 28-Kığı 29-Morgedik 30-Süreyyabey 31-Deriner 32-ikizdere Akarsuyu Harşit Aynifar Ceyhan Bozçay Kocaçay Lezgi K.94 216.60 250. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.282 12.Palandöken 7-Beydağ 8-Uzunçayır 9.20 116.00 384.96 Göl Alanı km2 3.61 32.Berke 4. T: Taşkın Kontrolü. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.50 9.00 13.46 207. 190 .045 6600 10660 19260 34.Maraş Burdur Balıkesir Erzurum İzmir Tunceli Şanlıurfa Muş K.00 1220.03 25.60 7.34 50.00 500.11 372.80 22.63 204.97 36.76 427.00 132.27 308. S:Sulama.09 4.Maraş Ağrı Kars Çorum Muğla Aydın Çorum Bursa Kayseri Malatya K.20 2993.84 161.34 26.80 6.

3.T.00 1283.55 1103.00 661.00 312.Yedigöze 6.80 0.Konaktepe 10-Hatunköy 11-Kıbrıs 12.15 220.45 29.00 2105 2622 1010. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.50 15.00 500.927 4910 3606 E: Enerji.00 10.00 Amacı E S+E+İ S+E+T E E+T E S+E E+T E S S S+E S S E E E İ+T İ İ Sulama Alanı ha 23530 24645 Faydası Enerji Güç MW 513 46 30 1200 300 242 240 421 210 6 540 300 332 .00 133.C.Susurluk 4.Söylemez 3.00 14.80 650 1.Boyabat 2.Gökbel 13-Reşitköy 14-Ardıçtepe 15-Yusufeli 16-Borçka 17-Artvin 18-Bostanlı 19-Alionbaşı 20-Değirmendere Akarsuyu Kızılırmak Aras Susurluk Dicle Seyhan Sakarya Dicle Göksun Munzur Hatunköy Kıbrıs Çine Karınca Madra Çoruh Çoruh Çoruh Bostanlı Alionbaşı Değirmendere İli Sinop Erzurum Balıkesir Mardin Adana Ankara Mardin İçel Tunceli Elazığ Antalya Aydın Balıkesir Balıkesir Artvin Artvin Artvin İzmir İzmir İzmir Göl Hacmi Hm3 3557.68 6.27 33. Yıllık GWh 1468 250 88 3830 969 276 1280 991 730 25 1705 1039 1026 3 5 6 Yıllık İçme Suyu hm3 53 120000 3554 2881 18.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.34 14. .00 1101.40 45.12 249. 191 .00 4800. 1999.23 0.82 21.60 118.40 268.Gürsöğüt 7-Cizre 8-Kayraktepe 9.80 105.00 360.1 0.Ilısu 5.60 710 187.10 2. S:Sulama. Projesi Hazır Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Yer Adı 1.Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.40 Göl Alanı km2 65.00 10410.2.20 299.86 4. T: Taşkın Kontrolü.00 450.

30 54.00 460.00 3476. Yıllık GWh 278 Yıllık İçme Suyu hm3 330 11 10 44 100 443 590 212 E: Enerji. 192 .00 166. İ:İçme suyu Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü.Çataltepe 2.60 163.00 530.C.Murat 6-Afrin 7-Çivril 8-Paşalı 9-Taşköprü 10-Bağbaşı 11-Reyhanlı 12-Yamula 13-AlpaslanIı 14.46 3.78 188.4.40 45.11 250.00 3.25 Amacı S+İ E S S S S+İ S+E S S+E S+E S+T S+E S+E+T E Faydası Enerji Sulama Alanı Güç ha MW 71500 60 15586 18178 51211 7242 3 7117 511 10 6185 30 209580 60000 200 7272 200 78210 70 .33 6.Kızlaryolu 4-Sancaktar 5. S:Sulama.T.00 9. .00 2430.Ayşehatun 3.60 8.37 112. T: Taşkın Kontrolü.90 373.42 25.79 4.Köprübaşı Akarsuyu Göksu Keyburan Derves Solan Murat Afrin Küfi Kuruçay Gökırmak Göksu Off-Stream Kızılırmak Murat Devrek İli Adıyaman Bitlis Çankırı Erzurum Ağrı Gaziantep Denizli Adana Kastamonu Konya Antakya Kayseri Muş Kastamonu Göl Hacmi Hm3 1082.90 253.85 10.69 1.54 181. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.00 Göl Alanı km2 27 18. Projesi Hazırlanmakta Olan Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar (Göl Hacmi 100 Milyon m3 ya da 15 km2’den büyük alanlar) Yeri Adı 1.2.47 85.30 11. 1999.

yanlış toprak işlenmesine bağlı olarak su ve rüzgar erozyonunun hızlandırılması gibi değişik tür sorunlar ortaya çıkabilmektedir. nakil ve dağıtım hatları ile çok yönlü çevresel etkilere sahip olmaktadır. Bu değişmelere karşılık.254. Barajların yapımı ile birlikte. Barajların yapımı ile bölgedeki bazı yerleşik halkın yeniden iskan sorunları.C. yapılan etütlere göre mümkün görülmektedir. sosyokültürel etkiler olarak önem arz etmektedir.728. endemik ve nesli tehlikeye düşmüş canlı türlerinin tespiti ve bunlar hakkında koruma tedbirlerinin alınması. 193 . bölgenin flora ve faunası üzerinde meydana getireceği etkilerin belirlenmesi.454 ha arazinin sulanması. kapladıkları alanların ve yapılan hafriyatın büyüklüğü.Baraj Gölleri ve Çevresinde Olması Muhtemel Çevre Sorunları Barajlar. yerleşik alanlardaki tarihi ve kültürel varlıkların sular altında kalma durumu. ekosistem ve iklim gibi çevre faktörleri ve buna bağlı olarak yaşayan bitki ve hayvanlarda bir kısım değişiklikler beklenmektedir. Gerek su rezervleri ve sulama uygulamalarından kaynaklanan buharlaşma. Bu değişiklikler sonucu ya bazı bitki ve hayvan türleri ortadan kalkabilmekte ya da tür popülasyonlarında bir takım değişmeler olabilmektedir.3 hm3 suyun içme suyu olarak şehir ve kasabalara iletilmesi. X. Baraj gölleri ve çevresinde oluşabilecek değişikliklerin. yörenin biyolojik zenginliklerinin ve mevcut kültür formlarının tespiti için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının hazırlanması ve barajların planlama. gerekse büyük alanlar kaplayan bitki varlığından terleme yoluyla ortamda su buharı yayılımı sonucunda havanın nem oranında belli düzeyde artış meydana gelmekte. yaz-kış ve gece-gündüz arasında sıcaklık değerlerindeki farklılıklar azalmaktadır. Yeni oluşan baraj gölleri ya da sulama faliyetleri sonucunda.040 GWh enerji üretilmesi. 704868 ha arazinin taşkından korunması. Sulu tarıma geçilmesi ile tarımsal uygulamalarda drenaj sistemi. 34.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Söz konusu bu barajlar vasıtasıyla akarsularımız düzenlendiğinde. 130.7 MW toplam güçte yapılacak 485 adet hidroelektrik santral vasıtasıyla 123. tuzlulaşma ve çoraklaşma sorunları ile kimyasal gübrelerden ve pestisitlerden kaynaklanan yüzey ve yer altı sularının kirlenmesi. baraj göl ve göletlerin oluşması sırasında flora ve faunanın ya da yerleşim yerlerinin su altında kalması ve sulama faaliyetlerinin ekosistemde oluşturacağı değişikliklerle ve baraj inşaatı sırasında ortaya çıkaracağı değişikliklerle ve baraj inşaatı sırasında ortaya çıkaracağı istihdam imkanları. enerji üretim. depoladıkları suların. 7.T. işletilme aşamasında çevreyle ilgili her türlü tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.326 ha arazinin kurutulması. 9 856. baraj gölü ve göletler bölgesinde çok büyük bir su varlığı meydana gelmekte bu yeni şartlar yöre iklimini değiştirebilmektedir. oluşan veya oluşacak yeni baraj göl alanlarındaki tatlısu fauna ve florası da büyük bir potansiyele sahip olabilmektedir.1.2.

C. 2. çevre korunması ile ekonomik kalkınma arasında bir tercih sorunu değil. mera. Bordaux 33000 France) Kaynaklar 1. çevre ile uyumlu bir kalkınma modeli olmaksızın sürdürülemeyeceğinin kabul edildiği günümüzde gerçek sorun. Wadebridge Ecological Centre. 1992. Ankara. dengeli ve sürdürülebilir kalkınma için çevrenin ekolojik açıdan duyarlı yönetiminin sağlanmasıdır. (*) (E. DSİ Genel Müdürlüğü. 3. 1999 Enerji Raporu. Ekonomik büyümenin. Volume One:Overview. 4. DSİ Genel Müdürlüğü. göl havzalarının ve yörenin ağaçlandırılmasına. 194 . elde edilen araştırma sonuçları “The Social and Environmental Effects of large Dams” adı altında ve 1984 yılında yayımlanmıştır.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Barajların ekonomik kullanma ömürlerini uzatacak olan erozyon kontrolü için.5. otlak ve çayırların ıslah çalışmalarına. The Social and Enviromental Effects of Large Dams. Haritalı İstatistik Bülteni.’de “Büyük Barajlar-Çevre ilişkileri” (*) olarak verilmiştir. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Türkiye’de Çevre Politikaları. projenin yatırım aşamasında bir plan dahilinde mutlaka başlanması gereklidir. Türkiye’deki Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar. 1999. Tablo:X.Hilyard. 2000.Goldsmith ve N. Paris. 1999.T. 107Rue de la Cours. Büyük barajların çevresel etkilerini değerlendirmeye yarayan bu genel kriterler. çevresel etkileri bakımından incelenmiş olup. Dünyanın değişik coğrafi bölgelerinde bulunan 30 büyük baraj. OECD.

00 Açıklama 14.Barajlar ve Hastalıklar: 7.00 Açıklama 5.05 İşbirliği ve bakım 12.00 Politikalar mı.01 Gözardı edilen farklılıklar 3.Büyük Barajların. 11.00 Açıklama 7. 107 Rue de la Copurse.02 Bürokratik ihmal 12. Yük.01 Faydaları yüksek tahmin etme. gizli ilişkiler 11.02 Değerlendirme Kaynak: E.02 Çiftçilerin marjinal arazilere itilmesi 13.03 Evlere geleneksel kültürün bağdaştırılması (Enteğrasyonu) 3.00 Feyezan: Artan tehlike 10.06 Tuzluluk ve aşağı yörelerde tarım 12.04.01 Yönetim ve Bakım: Önceliği düşük ilgi 12. Yoksa yükselmesi yanlışlar mı? 19.02 Kısa sürelerde alçalıp yükselen fiyatlar Büyük ölçüde su kaynakları geliştirme projelerinin beklendiği belirtilen yararları. Büyük Ölçekli Su Projelerinin Balıkçılığa Etkileri 8.00 Baraj hataları 9.00 Açıklama 12.Baraj Doldurulduktan Sonra 4-Barajın Kapaklarının Kapanması: Memba Tarafında Arazi ve Yaban Hayatı Kaybı.05 Feyezan kontrolü yaklaşımı-Ekolojik yaklaşım 11-Tarım Alanlarının Tuzlanması-Tuzluluk Problemi 11.Bu Problemler Önlenemez mi ? 18-Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları: 19-Baraj Yapımı Politikaları: 19. Volume One: Owerviev.2.01 Zelzeler ve bararjlar 9.02 Transpivasyon kayıpları 5.02 İngiltere’de şehirleşme için arazi kaybı 14. bölgeye özel tahsisat ve suistimal 19. 14-Sanayi ve Şehirleşme İçin Kaybedilen Arazi ve Su 14. Mansap’ta Silt ve Verimlilik Kaybı.Sulamanın Bitki Zararlıları Popülasyonlarına Etkileri.01 Sulanan alanlarda sedimetasyon 16.02 Problemin yaygınlığı 11. Bodaux 33000. yapılan son araştırmalar 10.02 Barajlar ve zelzeleler. Hatalar ve Zelzeleler 9.02 Yeniden ormanlaştırma 10.Goldsimith ve N. 1.03 Kirlenmenin balık üretiminde etkileri 16.0.05 Su kaynaklarının geliştirilmesi projelerinden dolaylı olarak gelen hastalılar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X. Masrafları düşük hesaplama 20.03 Filariasis 7.02 Güç kurma.00 Masraf-fayda araştırmaları: Yanlışlarda rekor kırma 20.03 Sızma ve fazla su kullanma kayıpları 6.5. balıkçılık ve net protein kayıplar 9-Barajlar.03 Japonya’da şehirleşme ve sanayi için arazi kaybı 14.04 Arazi kayıplarının hesaba katılmasındaki hatalar 14.03 Hesaplanabilirlik eksikliği 12.01 Evatranspivasyon kayıpları 5.03 Düşük kaliteli arazilerde değerlendirme eksikliği 3-Sosyal ve Kültürel Tahribat 3.04 Niçin drenaj tesisleri yapılamıyor.04 Verimliliğin azalması ve nehir kenarı erozyonu 5-Su Kayıpları: ( Fayda Götüren) 5.05 Gecekondulaşmaya giden yol 3.03.04 Daha iyi planlamalar yapılabilirmi 3. Sulama kapanı 1.00 Kısa vadeli başarılar-Uzun vadeli başarılar 8.00 Açıklama 16.01 Hatalar listesi 2.01 Malaria-Sıtma 7.06 Sanayide ve evlerde su kullanımından doğan kayıplar: ABD tecrübesi 14.04 Kimin için ne gıda maddesi 13.01 Bir stratejinin çökmesi 10.05 Cash-Crops ve gıda madde fiyat. 4.00 Tarımsal arazi kaybı 4.01 Ormanların kaybı 4.01 ABD’de şehirleşme ve sanayi için arazi kaybı 14.Hilyard.03 Cash-Crops ve tarımsal alanların tahribi 13. The Social and Enviromental Effecsts of Large Dams.05 Tuzluluk-Tarihi deneyimler 11.03 Su tutulması nedeniyle mansap’ta verimlilik kaybı 4.02 Schistosomiaasis-Kan İşeme Hastalığı 7. Yeniden yerleştirme proğramının ölçeği 2.01 Sulama ve tuzluluk. Su ile oynama ateş ile oynama.02 Bitki gelişmesinde kirlenmenin etkileri 15.01 Zararlı sanayinin ihracı 15.05 Asuvan Barajı ve Mısır’da arazi kayıpları 14.04 Yapısal kontrollerin başarılı olmamasının diğer nedenleri 10.06 Gıda-Cash-Crops arasındaki karışıklık 12.00 Başka yere yerleştirmeye direnme 3.00 Cash-Crops ekonomisi 13.03 Feyezan alanında yapılaşma 10.04 Omchocerciasis-Nehir Körlüğü 7.03 Tuzluluk ve suya doygunluk önlenebilirmi 11. 7.00 Tuzluluğun nedenleri 11.C.Barajların Yapımındaki Nedenler 1.01 Cash-Crops ve sulama projeleri 13.0.00 Açıklama 15.02 Tropik alanlarda sedimetasyon 17.03 Barajlar.01 Barajlar ve balıkçılığın tahrip edilmesi 8. 8.02 Pestisit kirlenmesi ve balıkçılığın zararları 8.Sedimentasyon: Bütün Barajlarda Oluşumlar: 16. 13.06 Tarih ve arkeolojik III.04 Bakım sorunu 12.03 Devlet içinde devlet 20-Kitaba Uydurmak: 20.Yönetim ve Bakım-Uzun Süreli Problemler 12.07 Mısır’da sanayi ve tarımsal ürün için su kullanımı 15-Barajlar.06 Hastalıklarla mücadele için sarfedilen gayretler. Kirlenme ve Gıda Üretiminde Azalma 15.02 Elverişli olmayan yeni yerleşim binaları 3. France 195 . II-Barajın Doldurulmasından Önce 2-Baraj ve Toplum-Yeniden İskan Problemleri 2.Feyezan Kontrolü Tedbirlerinin Etkililiği 10.T. Vadebridge Ecologial Centre. 7.01 Geleceğin Planlanması ve Barajlar 1.02 Yaban hayatı kaybı 4.07 Geleneksel sulama sisteminin avantajları 13-Arazi Kaybı ve Besin Maddesi Eksilmesi ve Büyük İhracata Dönük Plantasyonlar.02 Hükümet girişimleri 2. Büyük Barajlar-Çevre İlişkileri 1. İnşaaatta zamanlama 1.01 Asuvan tecrübesi 19.

doğal gaz ve jeotermal enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir. Kullandıkları Yakıt Cinsleri ve Diğer Bilgiler Tablo: X. TERMİK SANTRALLAR VE ÇEVRE Termik santrallar kömür. hidroelektrik enerji santralları ile kömür. Genelde enerji talebinin karşılanmasında kullanılabilecek yöntemler arasında.3 düzeyinde artmaktadır. motorin. kömürün fuel-oil veya doğalgaz gibi ülkemizde pahalı ya da kıt olan yakıtlara göre daha ucuz olarak kabul edilmesidir. kömürdeki kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Fosil yakıta dayalı bir termik santralin çevreye vereceği zararın en aza indirilebilmesi için öncelikle yer seçimi aşamasında ekolojik faktörler dikkate alınmalı ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışması yapılmalıdır.3. linyit kullanımında termik santralların payı % 60’dır. nükleer enerji santralları ile jeotermal.T. son yıllarda sınır ötesi taşınım ve asit yağmurları nedeniyle. Çünkü. çevreye verebilecek zararların ve bu zararların en aza indirilebilmesi için gerekli önlemlerin maliyetleri de dikkate alınmalıdır. fuel-oil veya doğalgaz ile çalışan termik santrallar ön sıralarda yer almaktadır.3. Bir başka deyişle linyitlerimizin büyük bir kısmı termik santrallarda tüketilmektedir. Bu nedenle ve özellikle düşük kaliteli linyit kullanan termik santrallarda. yakıt olarak linyit kullanılmaktadır. Bu dönüşüm. kömürün yanma prosesleri. kaynakta kirletici gazların tutulması yolu ile önlenilmeye çalışılmaktadır. Kömüre dayalı bir termik santraldeki ana işlem. NOx ve CO2 gazları farklı tozlar ve ayrıca üretmiş oldukları çok büyük miktarlara ulaşan küllerle. rüzgar veya güneş enerjisiyle çalışan enerji santralları da vardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre ülkemizde elektrik enerjisine olan talep her yıl yaklaşık olarak % 5. bir enerji cinsinin “Fizibilite Raporu” hazırlanırken. Ülkemizde kurulu termik santralların büyük bir çoğunluğunda. atıkları ve emisyon kontrolü metotlarına ait bazı bilgilerin incelenmesinde fayda vardır. çevreyi yoğun olarak kirlettiği bilinmektedir. büyük miktardaki kömürün kazan adı verilen yanma odalarında yakılması ile elde edilen ısıyla bir dizi arıtma işlemleri ile saflaştırılan suyun buharlaştırılması ve bu buharın türbin-jenaratör ikilisinde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Kömür yakıtlı termik santralların Türkiye’de ağırlıklı bir elektrik enerjisi üretim biçimi olarak seçilmesinin başlıca nedeni. Mevcut santrallarımızda ortalama 2000 Kcal/kg düşük ısı değerli kömürler kullanılmaktadır. Kurulu Güçleri. linyit kullanan termik santralların bacalarından atmosfere atılan başta SOx. Ancak. Önceki yıllarda.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. fuel-oil. Bu teknolojilere alternatif olarak. Türkiye’deki Termik Santralların Adları.C. 196 .1’de verilmiştir. Toplam elektrik üretiminde linyitin payı % 45. yerel meteorolojik koşullar ve santralin tasarım parametreleri göz önüne alınarak yöredeki hava kalitesi değerlerinin belirlenen standart değerlerin altında kalmasını sağlayacak yükseklikte baca inşa edilerek önlenmeye çalışılan çevresel etkiler. Günümüzde artan nüfus ve gelişen teknolojiyle beraber enerji gereksimi de artmaktadır.

12 Hakkari Fuel-Oil Hakkari 11.9 34.0 32.2.0 10024..57 . 14 Hopa Fuel-Oil Artvin 50.T.25 . ve 2..1.0 180.19 .0 3900..0 1950... Yok ... 6 Çatalağzı B Taşkömürü Zonguldak 300.0 8840. . 10 Enron(Trakya Elek...0 39. Yok Yok Var İnşaa aşaması Var .0 200. 13 Hamitabat KÇ Doğal Gaz Kırklareli 1200.9 8780. ** Bacagazı tesisi 1. 9 Esenyurt I.0 4100.0 3780..0 2730. BGD Tes.7 3740.0 540. 19 Park Termik Linyit Ankara 300.0 7800.5 105....2 Linyit Ankara 320.0 21...0 33.03 . 28 Yatağan Linyit Muğla 630.1 330.54 Var 8 Denizli Tabii Buhar Denizli 17.21 Var 17 Orhaneli Linyit Bursa 210.. 27 Van Fuel-Oil Van 24.... ünitelerde yoktur..0 2790...IV Doğal Gaz İstanbul 188.00 .. Yok Yok Yok Yok .0 45.0 30... 15 Kangal 1. 2001. .0 54...27 .0 90.0 32.31 Var 24 Soma B Linyit Manisa 990.0 26.00 .0 4095.57 . 22 Seyitömer Linyit Kütahya 600. 3 Ambarlı Fuel-Oil İstanbul 630.0 34.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.36 ...8 37..76 Var 16 Kemerköy 1.67 Var 29 Yeniköy Linyit Muğla 420. Türkiye’deki Termik Santralların Adları. 5 Bursa Doğal Gaz Bursa 1432.40 .3 ** Linyit Sivas 457.0 33.0 44.5 1413.0 37. Yok İnşaa aşaması İnşaa aşaması Son Durum İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede İşletmede 197 ..3 47.0 290.97 Var 23 Soma A Linyit Manisa 44...0 31. Kaynak: TEAŞ Genel Müdürlüğü Verileri.III.0 32.II.Maraş 1360..2. Urfa 44.3.4 1938.1 83..45 Var 26 Unimar Doğal Gaz Tekirdağ 504.71 Var 20 PS3-Silopi Fuel-Oil Ş.00 ..0 37.0 2970.27 .33 .0 48. Var .57 Var 7 Çayırhan 1.8 45. 11 Engil GT Motorin Van 15..C.5 29.5 35.0 1365.0 30.00 ..45 Var 25 Tunçbilek A+B Linyit Kütahya 429.0 4100.... Bulunduğu Yer ve Diğer Bilgiler Ortalama Proje Toplam Elektro Termik Üretimi Kurulu Güç Sıra Santralin Adı Yakıt Cinsi Bulunduğu Verim(%) (GWh) (MW) Filtre No İl 1 Afşin-Elbistan A Linyit K. yalnızca 3.0 2080.18 Var 18 Ova elektrik Doğal Gaz Kocaeli 258.0 36..0 34..81 . Yok Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok .0 33.06 Var 2 Aliağa GT+KÇ Motorin İzmir 180.3 Linyit Muğla 630.3 35. 21 PS3A-idil Fuel-Oil Mardin 11.. ünitede bulunmaktadır.0 6435.0 11.. 4 Ambarlı KÇ * Doğal Gaz İstanbul 1350..82 Var *Santral fuel oil ile de çalışacak şekilde dizayn ve tesis edilmiştir.) Doğal Gaz Tekirdağ 498.78 .4 85.0 1072.

taşımadan depolanmaya. donanımla mekanik olarak kömürden ayrılır. 198 . (4) Pek Az.2.1. tüm kullanım kolaylığı ölçütlerine göre. yanma öncesinde “mineral madde”. (2) Yaygın. organik kükürt parametrelerine göre belirlenir. Kömür yakıtların içerdiği safsızlıklar. Kirletici özellikleri nedeniyle kömürde klor ve genellikle eser element düzeyinde olsalar da. kadmiyum vb. mineral madde. (3) Az. sulfitler. yüzey nemi olarak adlandırılır. ayrıca yanma sonucu oluşan kükürtdioksitin bir bölümünün külde sülfatlar oluşturması nedeniyle. santrifüj vb.2. Yüzey nemi.C. klorürler.H2O Demir Sülfat (*) Yaygınlık Düzeyi: (1) En Yaygın. beslemeden debi ölçmeye. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Fosil yakıtlar içerisinde kömür. Tablo: X. Kömürde mineral madde olarak. sorunlu bir yakıttır. arsenik. Parça kömürler için çok az olan yüzey nemi. Mineral Madde: Kömürün inorganik madde içeriği. rastlanmaktadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. berilyum. yatak nemidir. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Mineraller Kil Mineralleri İllit Smektit Kaolinit Karbonatlar Kalsit Dolamit Siderit Sülfitler Pirit Markasit Galena Siferalit Oksitler Kuvartz Hematit Rutil Klorürler Silvinit Halit Kimyasal Bileşimi KAl2 (AlSiO10) (OH)2 Al2Si4010 (H)2. Kömürlerin İçerdiği Mineral Maddeler Tablo:X. kil mineralleri.3. özellikle yıkama işleminden geçmiş toz kömürlerde yüksek düzeydedir. ısıl kurutmayla değil. sarsak elek. oksitler.3. karbonatlar.T. nem.3. ya da üretim sırasında damarın tabanından ve tavanından kömüre karışan. Kömürde Nem: Kömürün bir özelliği olan nem. kil ya da kiltaşında zengin karbonlu parçacıklardan oluşabilir. sülfatlar bulunmaktadır. kömür külünün kükürt içeriği SO2 eşdeğeri olarak gösterilir. yanma sonrasında da “kül” olarak adlandırılır. civa.’de verilmiştir. Kömürün yatak neminin üstünde olan nem. inorganik kükürt.X H2O AlSi4010 (OH)2 CaCO3 CaCO3 MgCO3 FeCO3 FeS2 (İzometrik) FeS2 (ortorombit) PbS ZnS SiO2 Fe2O3 TiO3 KCl NaCl Yaygınlık Düzeyi (*) 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 2 3 3 3 3 Sülfatlar FeSO4. Mineral maddede özgün olarak sülfat bileşiklerinin bulunması. Kömürün içerisindeki mineral madde kömür damarı içerisinde dağılmış olabilir.

Kazan çalışırken içerisinde yeterli suyun bulunması gerekir.3.2. yüksek basınçta buhara ihtiyaç vardır. Kazandan gelen yüksek basınçlı buharın bir kısmı sabit.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kükürt: Kömürde kükürt. kömürün yakılarak kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. elektrik enerjisi elde etmek için.3. Buhardan türbin rotoruna aktarılan enerji. jeneratör rotorunu çevirerek elektrik enerjisi elde edilir. Bu görevi yapan kazan besleme pompası. Yanma işlemi ısıyla uyarılan bir işlem olup yakıt alev alma sıcaklığına gelinceye kadar yanma olmaz. Mineral madde içerisinde kükürt çoğunlukla pirit biçiminde ve az miktarlarda da sülfat kükürdü olarak vardır. Temel Çalışma Prensibi Kömürle çalışan termik santrallarda temel prensip.2.C. Kazan buhar tankındaki su miktarına göre su debisini kontrol eden besleme suyu regülatörleri bulunmaktadır.1.1 Termik Santralların Genel Çalışma Şeması 199 . Yanma işleminde kömürün kompozisyonu. Kazanda ısıtılıp buharlaştırılan suyun tamamı kondanser de yoğuşturularak kazana geri pompalanır.T.3. kazanın içindeki basıncı yenebilecek kadar yüksek basınçta çalışır. Şekil:X. Türbini döndürüp. Bilindiği gibi yanan kömürün 1 kğ’ı için 17 kğ havaya ihtiyaç vardır. Kazan içindeki su yakıtlarla ısıtılarak buharlaştırılır. Üretimde Yer Verilen Proses ve İşlemler X. X. muhtelif sıcaklık ve nem şartları çok önemlidir.3. bir kısmı dönebilen yüzlerce kanadı olan türbine gelir. fiziki yapısı.1’de Termik Santralların Genel Çalışma Şeması verilmiştir Şekil:X. Sistemde buhar jeneratörü olarak kazan kullanılmaktadır. organik olarak saf kömürün yapısının bir parçası olabildiği gibi kömürün mineral maddesinde de bulunur. aksi takdirde metal yüzeyler kızıl sıcaklığa erişip yumuşar ve tahrip olur. Buhar kazandan dışarıya gittiği için buharlaşan suyun yerine ilave su verilmesi gerekir. Bu kanatlar buharın sırasıyla birbirini takip eden muhtelif saflardan geçmesini sağlar.

ön ısıtma parçalama vb. sıvı. yanma süreci ile yakma sistemlerinde (kazan. sistemden çevreye yayılan kirletici emisyonlar ise kazanın çevresel etki boyutunu tanımlamaktadır. kül. gaz) yakıt ısıl değerine. vb.2’de Yakma Üçgeni verilmiştir. Kömürler uygulamada alt ısıl değerine göre genelde linyit ve taşkömürü diye adlandırılmaktadır.) ısıya dönüştürülmektedir. kırma. içten yanmalı motorlar. yakıt/yakma sistemi/işletmen (operatör) üçlüsü arasındaki gerekli uyumun sağlanabilmesine bağlıdır. çevreye olan kirletici emisyonları artırmaktadır. taşkömürü. Yakıtlar ve Yanma Mekanizması Yakıtlarda depolu bulunan kimyasal enerji. Gaz fazında olması nedeni ile en kolay yanma gaz yakıtlarla en zor yanma ise katı yakıtlarla sağlanmaktadır.1. soba.C. Yanmanın Temel Kuralları Yanma gaz fazında olmaktadır. Uygun bir yanmanın gerçekleştirilebilmesi için.2. sıvı yakıtların yakıt parçalama (kırma. uçucular.3. alt ısıl değeri 1500 kcal/kg’ın altında olan linyitler ise düşük kalite linyitler olarak tanımlanır. 200 . Emisyon Yakıt Yakıcı (Soba) İşletmen (Operatör) Şekil:X. alt ısıl değeri 1500 ile 3000 kcal/kg arasında olan linyitler ise orta kalite linyitler.2. gaz türbinleri vb.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Alt ısıl değeri 6000 kcal/kg ve üzerinde olan kömürler taşkömürü. altında olanlar ise linyit diye tanımlanmaktadır. öğütme).3.) ön hazırlama ile yakıt fiziksel özelliklerinin yanma için uygun hale getirilmesine (yıkama. turba.T.2. Yakıtlar katı.2 Yakma Üçgeni Yakma üçgeni olarak tanımlanan bu sistemin elemanları arasındaki her uyumsuzluk ısı üretimini azaltmakta. Yakıtların yanma özelliği yakıt türüne (katı.3. Isıl verim ve ısıl kapasite ile ifade edilen ısıl performans bir yakma sisteminin ekonomik boyutunu. nem. kül ve yakıt dokusunun yanma odasında davranışına ve diğer birçok faktöre bağlıdır.2. sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. yakıt bileşimine (sabit karbon. Alt ısıl değeri 3000’ den 6000 kcal/kg’a kadar olan linyitler iyi kalite linyitler. Şekil:X. Yakma sistemlerinde yanmanın ekonomisi ve çevresel etki yönünden uygun bir biçimde (verimli ve temiz) oluşturulabilmesi. antrasit vb. öğütme. kurutma. biçiminde sınıflandırılmakta.3. Katı yakıtlarda odun.) yakıt besleme biçimine. X. bunların her biri ayrıca alt sınıflara ayrılabilmektedir. linyit.

kimyasal ve kristal yapı yönünden çok karmaşık bir özellik göstermektedir. depolanabilir özellikte standart yakıtlara gereksinim vardır. Kömürün içerdiği nem 105 ºC dolayında sıcaklıklarda kurutma işlemi ile açığa çıkmaktadır. Alttan yakma durumunda.2. en başta yatak kalınlığına bağlıdır. taşkömürü) uygundur.1. Yüzeyde Yakma (Izgara Üzerinde Yakma) Izgara üzerinde yakma. kül ve kükürt oranı yüksek yakıtların kullanılması (linyit) yakıt üçgeninde uyumsuzluğa. Sabit karbonun ızgara üzerinde yakılması gerekirken.2 Yakma Sistemleri ve Sınıflandırılması Yakma sistemleri yakıt tane büyüklüğüne ve yanma sırasında yakıt davranışına bağlı olarak yüzeyde (ızgarada) yakma. sabit karbon oranı yüksek.3. yakma sistemine yapısal olarak uygun olmayan bir uçucu madde bulutu gelmekte. ızgara üzerinde sıcaklık belli bir ergime sıcaklığı üzerine çıkarak külün ergimesine. Bu tür yakma sistemlerinde verimli ve temiz bir yanmanın sağlanabilmesi için uygun tane büyüklüğüne sahip. Kömürün yanan bölümü. oluşan yanıcı gazlar yatak üzerinde uygun ikincil hava verilmesi ile oluşturulan bir oksijen perdesinden ve alev perdesinden geçirilerek tam yanma sağlanmaya çalışılmaktadır. kurutma. kaba analiz yardımıyla belirlenmektedir. iletim ile yanma odasına taşınmaktadır. Üstten yakma durumda ızgaradan başlayarak yakıt kurumakta. Kömürün gaz fazına geçirilmesi. Linyitlerin ızgara üzerinde yakılmasının istenmesi durumunda. X. a. uçucuların gazlaştırılması ve kokun gazlaştırılması süreçleri için gerekli ısının yanma odasında sağlanmasını gerektirir. hareketsiz olarak ızgara üzerinde durmaktadır. geriye sabit karbon ve külden oluşacak kok kalmaktadır. akışkanlaştırılmış ortamda (akışkan yatakta) yakma ve hacimde yakma (brülör) olmak üzere üç gruba ayrılabilir. yanma veriminin düşmesine. Bitki kökenli bir dönüşüm ürünü olan kömür.3.2. birincil havanın azalmasına ve yanmanın bozulmasına neden olmaktadır. Sabit Izgarada Yakma Sabit ızgarada yakıt. Belli yatak kalınlığı üzerinde. uçucu yanıcı madde oranları düşük yakıtlar için (kok. proliz sonucu oluşan gaz ve buhar biçimindeki yanıcı uçucuların. hacimde yakılması zorunluluğu bulunmaktadır.C.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI uçucuların gazlaştırılması (proliz). Yatak sıcaklık dağılımı. Bu tür yakıtlar yerine uçucu madde.2. hava kirletici emisyonların aşırı biçimde artmasına sebep olmaktadır. taşınabilir. X. nem. buna uygun olarak sistem yapısı ve işletme biçimindeki gerekli bazı değişikliklerin yapılması sorunu doğmaktadır. sabit karbon ve uçucuların tamamen ayrı yanma özelliklerine sahip olmasıdır. Bunun başlıca nedeni.2.T. sabit karbon ve yanıcı uçucu maddelerden oluşmaktadır. Kömürün yanma davranışı. 201 . kok gazlaştırma süreçleri ile gaz fazına geçirilmesi gerekmektedir. uçucular gazlaşmakta. Uçucu yanıcı maddeler hidrokarbonlardan (CmHn) oluşmakta ve kömürün 400-800 ºC sıcaklıklarda ısıtılması ile gaz ve buhar biçiminde kömür kütlesini terketmekte. yanma ızgaranın üzerinde başlamakta oluşan ısı.

2. kararlı yanma koşullarının oluşturulmasına çalışılmaktadır.2. En başta taneciklerin askıda bulunması yanma reaksiyonunu olumlu yönde etkiler. AYY’ın en önemli fark kömür yüzeyinde oksijen transferinin doğru öngörülebilmesidir.3. Herhangi bir anda yataktaki kömür miktarı ısıl değerine bağlı olarak % 1-5 arasında değişir. Gerekli oksijen ise ikincil hava ile sağlanmaktadır. PAH CO+OH → CO2 +H(CO+OH→ CO2+1/2 H2 ) Kömür N Kok N NH3 Kok N+1/2 O2 → NO NH3 + O2 →NO 202 .2. Öte taraftan sadece kömür ve gerekli hava debisinden hareket ederek yatağa istenilen miktarda kömür beslenebilir. uçucu gazlaştırma bölgesinde yanan uçucu maddeler ayrışmakta. CO2 (C+1/2 O2→ CO2) Uçucu Madde Kireçtaşı CxHy+ (Diğer Hidro Karbonlar) CxHy+ O2→ CO.T. sıvı yakıtlar ve toz kömür brülörler yardımıyla yanma odasına püskürtülerek yakılmaktadır. Kurutma bölgesinde nem. X. Hacimde Yakma Gaz.2. Hareketli Izgarada Yakma Burada yakıt ızgara üzerinde bir karışıma uğramadan etken bir kül yıkama işlemi sağlanamamaktadır. Yakıt taneciği havada askıda yanmakta.3.3.2. kok yakma bölgesinde ise kok gazlaştırmakta ve yanmaktadır. Kömür C Uçucu Madde: C+O2 → CO.2.2.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. Uçucu maddeler döş tuğlaları ve kor yatağından özellikle ışınma yoluyla sağlanan ısı ile yanma odasında yakılmaya ve yanma odası ile doldurulmaya çalışılmaktadır. AYY’daki yanma reaksiyonlarını kavrarken temel. bu havanın yatak sıcaklığında genleşmesi ve gaz hızının yukarıda bahsedilen minimum maksimum akışkanlaşma hızının arasında kalması gereği unutulmamalıdır. Üst sıcaklık limiti kül ergimesini önleyerek kekleşmeye ve yatağın tamamıyla bağlanmasına meydan verilmesi. yanma odasında oluşturulan türbülansla kurutma. diğer sistemlerden çok farklıdır. yine tek kömür taneciğinin yanması olacaktır.C. X. Linyitlerin verimli ve kararlı bir şekilde yakılabilmesi için kömür öğütme değirmeni çıkışındaki kömür tozundan kalan bünyesel nemin. Akışkan Yatakta Yanma Akışkan Yatakta Yanma (AYY). alt limitde tutuşma sıcaklığının üzerinde kalınması gereğinden ortaya çıkmaktadır. CO2 +H2O. Uygun brülör düzeni ve işletme koşulları ile alevin duvarlarla teması olmadan olabildiğince yanma odasını doldurması sağlanmakta. AYY’da cereyan eden başlıca reaksiyonları aşağıda verilmiştir. uçucu gazlaştırma ve kok gazlaştırma ve yanma işlemleri kolayca sağlanabilmektedir. AYY sıcaklığı 750-950 ºC arasında kalmalıdır.2. Ortalama 1 kg kömüre 10 kg civarında hava gereksinmesi düşünülürse. yaklaşık % 12-16 dolayında tutulması gerekir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI NH3 + NO → N2 NO + C → N2 + CO2 AYY’da kireçtaşı yatak malzemesi olarak kullanıldığında. Eğer kireçtaşı ile SO2 tutulması öngörülüyorsa günlük kömür bunkeri gibi günlük kireçtaşı silosu da bulunmalıdır. 203 . yatak sıcaklığını arttırabilir. nem. üstten veya yandan beslemesi. Yakıt Besleme Yöntemi: Yakıtın yatağı alttan. -Kabarcıklı AYY tipi. Atmosferik basınçlı AYY’lerde yatak malzemesinin sirkülasyonuna bağlı olarak. uçucu madde içeriği. kül yumuşama sıcaklığı gibi özellikler yanmayı direk etkiler. Sistemin çalışma basıncına göre atmosferik basınçlı ve basınçlı AYY olmak üzere ikiye ayrılır. bunun sonucunda yanma iyileşir. Yatağa kömür beslenebilmesi için yatak sıcaklığının tutuşma sıcaklığı üzerinde olması gerekir. Yukarıdaki reaksiyonlardan görüldüğü gibi kömür bünyesindeki azottan kaynaklanan azotoksitin bir kısmı AYY içinde moleküler azota indirgenebilmektedir. Yatak Yüksekliği: Yatak yüksekliği artıkça küçük taneciklerin yatak içinde yaşam süresi. Yatak Sıcaklığı: Eğer kül ergime sıcaklığı yeteri kadar yüksekse.C.T. -Dolaşımlı AYY tipi olarak sınıflandırılır. a. Operasyonel Hız: Minimum akışkanlaşma hızına yakın seçildiğinde AYY için karışım kötüleşir. Yanmayı etkileyen belli başlı faktörler aşağıda özetlenmiştir. Tanecik Büyüklüğü: Büyük tanecik yanma süresini arttırır. Akışkan yataklı sistemleri çeşitli yönlerden sınıflandırmak mümkündür. dolayısıyla yanma verimi artar. kömürdeki kükürt yanmasıyla kaynaklanan SO2 ‘yi aşağıdaki reaksiyonlarla tutmak mümkün olur. Yalnız dağıtıcı eleğin ve karışım unsurlarının maruz kalacağı termal etki göz önüne alınmalıdır. Yakıt ve Külün Özellikleri: Kül. ancak küçük taneciklerin taşınması yanma verimini azaltır. AY’ı bu sıcaklığa ulaştırmak için aktif yatak üzerinde ve sıvılaşma havasını besleyen hatta brülörler yerleştirilir. CaCO3 → CaO + CO2 CaO+ ½ O2 + SO2 → Ca SO4 Kükürtdioksiti tutmak için en uygun sıcaklık 850 ºC olduğu için yatak sıcaklığı bu değere yakın seçilmelidir. yanma yatak içinde farklılaşma gösterir. bunun sonucunda yatak izotermal karakterini kaybeder. küçük tanecikle bu azalır. yakıtın içeriğine bağlı olarak yanma verimini değiştirir. Akışkan Yataklı Kazanlar AYY sistemlerinin alışılmış yakma sistemlerinden farklı elemanlarının bir kısmına yukarıda değinilmişti.

AYY’da karışma işleminin mükemmelliği nedeniyle sıcaklık dağılımı yatak içinde üniforma yakındır. oksijenli ortamda SO3 ile reaksiyona girerek kalsiyum sülfata dönüşür.Sayılan avantajlardan mümkün olduğunca yararlanmak. önce kalsinasyon olur. alışılmış sistemlere nazaran çok yüksektir. .Yük kontrolü kısıtlıdır. KAYK’larda ise Ca/S oranının 3 olduğu % 90 SO2 tutulması sağlanabilir. Ancak kullanılan kireçtaşının boyutu çok önemlidir. Bu da sistemin fiziksel büyüklüğünün azalması anlamını taşır. örneğin kireçtaşı kullanıldığında. Bu proseste genel olarak kabul edilen mekanizmaya göre. .Çöpler çeşitli biyolojik ve endüstriyel atıklar gibi düşük kaliteli yakıtlar da AYY’de başarı ile yakılabilmektedir. düşey.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Endüstriyel boyutlarda yaygın olarak kullanılan kabarcıklı AYY’ler yatay.AYY’a kireçtaşı ilavesiyle yatak içinde SO2 tutulması mümkündür. yanma sonucu çıkan SO2 gazının yanma esnasında yatağa kireçtaşı (CaCO3) veya dolamit (CaCO3. MgCO3) ekleyerek önemli ölçüde tutulmasının sağlanabilmesidir. . CaO+SO2+1/2 O2 → CaSO4 900 ○C’den yüksek sıcaklıklarda SO2’nin kireçtaşı ile tutulması azaldığından bu sıcaklık sınırlamasından dolayı PK’larda SO2 tutma verimi molar Ca/S oranının 2-3 olduğu hallerde ancak % 40-50 arasındadır. AYY Belli Başlı Avantaj ve Dezavantajları Avantajları . CaCO3→CaO+CO2 Böylece oluşan gözenekli CaO. . Dezavantajları . Diğer taraftan ise büyük taneciklerden ise tam yararlanma mümkün olmaz. b.Yanma sıcaklığı düşük olduğu için kül yapışması.Yanma verimi çok yüksektir. . c. Düşük sıcaklık nedeniyle AYY’da NOx oluşumu da azalır.T.C. Zira SO2’nin CaO ile tutulması sonucu 204 . . Çok küçük tanecikler kolayca akışkan yataktan taşınıp kaçabilir.AYY içindeki yatay geçişli borulara olan ısı transferi katsayısı. Akışkan Yataklı Kazanlarda Emisyon Kontrolü SO2 Kontrolü AY kazanların bütün tiplerinin en önemli avantajlarından birisi. dezavantajları da elimine etmek için yoğun bilgi birikimine ihtiyaç vardır. korozyon ve yüksek sıcaklık sonucu oluşan problemler çok azalır. . .Üretilen enerjinin % 3-5’i kadar iç tüketime gitmektedir. kompozit tip olmak üzere üç ana guruba ayrılırlar.Korozyon problem olabilmektedir.

stokiometrik hava miktarının % 50-60 kadarı birincil hava olarak kazanın alt kısmında dağıtıcı eleğin altından verilir.C. yanma işlemleri CO emisyonunun kademeli artmasına neden olabilir. Bundan dolayı düşük NOx emisyonu seviyesi ile birlikte 100 mm SO2 / MJ’den düşük SO2 emisyonu elde etmek kolay değildir.72 misli daha büyük olduğundan. Bu tip kazanlardan NOx emisyonunun azaltmak için kullanılan bir diğer yöntem ise soğutulmuş baca gazının bir kısmının kazana tekrar geri döndürülmesidir. gazın içinde var olabilecek yanmamış karbon tanecikleri gazdan ayrıldığında.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI CaSO4’ın molar hacmi CaO molar hacminden 2. Zira SO2 tutulması için kullanılan CaO aynı zamanda NOx oluşumu için katalit görevi de görebilir. Akışkan Yatakta Yakıtın Özellikleri AYYT uygulanırken dikkat edilmesi gereken kömür özellikleri. SO2 emisyonunun azaltılması için çaba harcarken bunun NOx emisyonunu da etkilediği dikkate alınmalıdır. AYK sistemlerinin çıkışına konulan silikonlarda. Bu metoda göre. yukarıda belirtilen reaksiyonlarla CO oluşumu ihtimali ortadan kalkar ve merkezi girdap içinde CO genellikle hava fazlasından olan O2 ile yanıp CO2 ‘e dönüşme şansına sahip olur. d. Akışkan yataklı kazanlardan NOx emisyonunu azaltmanın etkili yolu da SNCR adıyla bilinen katalitik olmayan seçimli indirgeme metodudur. Böylece normal işletme şartlarında baca gazında CO miktarı genellikle azdır. Bu da AYK’larda sıcaklığın daha düşük olmasından dolayıdır. Yanmamış Gazların Emisyonu Baca gazında görülebilecek tam yanmamış gazlardan karbonmonoksittir. kül. kül ergime noktası ve beslenen kömürün tane 205 en önemlisi . Bunlardan birincisi yüksek sıcaklıklarda yanma havasının içindeki N2 oksitlenmesi ile oluşan “Termal NOx’dir”. Böylece kazanın alt kısmında indirgeme ortamı ve üst kısmında ise yükseltgeme ortamı oluşur. nem ve uçucu madde içeriği. C+1/2 O2 → CO olur. Ancak nemli. Düşük sıcaklıklarda da termal NOx oluşumu az olduğundan. gözeneklerin tıkanması sonucu bu reaksiyon tanecik yüzeyine yakın yerlerde sınırlanır. akışkan yataklı kazanlardan olan NOx emisyonu esas olarak kömürdeki nitrojenli bileşimlerden kaynaklanmaktadır. Özel bir önlem alınmadığında dahi akışkan yataklı kazanlardan olan NOx emisyonu püskürtmeli kazanlardan olan NOx emisyonundan daha azdır. CO emisyonu karbonun kısmi oksidasyonu. düşük kaliteli ve yavaş yanan yakıt kullanılan düşük sıcaklıklarda. NOx emisyonunu azaltmak için kullanılan en basit yollardan birisi kademeli yanmadır. İkincil hava ise kazanın daha yukarısında bir konumda verilir. NOx Emisyonu Yanma sonucu olan NOx emisyonu genel olarak iki kaynaktan olmaktadır. Ayrıca O2’nin fazlalığı her ne kadar CaSO4’e dönüşümü arttıracaksa da bu NOx oluşumunda yardımcı olur. kükürt.T. ısıl değer.

Kömürün yanması esnasında kömür kükürtü yanma sırasında oksitlenerek SO2 açığa çıkar. Isıl değeri düşük.3. SO2 temiz kuru havada kolay bir şekilde yükseltgenemez. Toz halinde metaloksit taneciklerinin varlığında SO2 ‘nin O2 ile SO3’e yüseltgenmesi çok hızlıdır. -Karbonmonoksit (CO).ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI büyüklüğüdür.3. Kömürdeki kül miktarı ve özellikleri kullanılacak kül boşaltma sisteminin tasarımını doğrudan etkilemektedir. Kül ergime noktası ve kükürt içeriği ise.C.1.3. Buna karşın serbest bölge sıcaklığının yükselerek baca gazı kayıpları artabilir.1. yakıtın sıcaklığını belirlemektedir. Kullanılacak kömürün özelliklerine en uygun sistem tasarımı ve/veya seçimi (tasarım sorunu) 2.3. 206 . Yakma tesisi olan tüm endüstrilerde. aktif yataktan çekilebilecek ısı büyük ölçüde azalabilir. -Fosil yakıt içinde bulunan radon ve uranyum gibi radyoaktif maddeler de az miktarda bulunur.3. kömür ve petroldeki kükürt oranına bağlıdır. kömür kükürtünün yanma sırasında oksitlenmesi neticesinde açığa çıkar. CO2 kontrolü ya da önlenmesine yönelik teknolojiler ise pahalıdır.2. uçucu maddelerin yakılacağı sistemlerde uçucuların önemli bir bölümünün serbest bölgede yanması durumunda. -Kükürt oksitler (SOx). fakat enerji içeriği bazında.1. doğal gaza oranla ise % 50 daha fazla CO2 çıkmasına neden olmaktadır.3.1. uçucu madde ile beraberce ısı çekişinin dağılımını da etkilemektedir. Kullanılan kömürün özelliklerinde meydana gelecek değişiklikler (işletme sorunu) X.3. X.3. atmosfere sürekli olarak verilen azotun yüksek sıcaklıklarda N2 ve O2 birleşerek. tek başlarına ya da diğer kirleticilerle birlikte yerel bölgesel etkileri arttırıcı özelliktedirler. 1. Kükürt Oksitler Baca gazındaki SOx bileşikleri.1. -Azot oksitler (NOx) ve Hidrokarbon bileşikleri. AYYT ülkemizde uygulanırken kömür özelliklerinden kaynaklanması beklenen sorunlar. X. Karbondioksit (CO2). Genelde yatak sıcaklığının optimum SO2 giderimi sağlayacak ve kül ergimesine engel olacak bir düzeyde kontrol edilmesi istenir. -Ağırmetaller ve partiküller. Nitrojen Oksitler Nitrojen oksit emisyonları. X. Fosil yakıtların yakımından ortaya çıkan SO2’nin miktarı. başlıca iki grupta toplanmaktadır.T. AYY’nin nominal kapasitesine göre kömür besleme hızını belirler. Bunlardan ısıl değer. Termik Santrallardan Kaynaklanan Atıklar X.3. Karbondioksit Tüm fosil yakıtların yanması ile CO2 oluşur. kömürün yanması fuel-oil’e göre % 25. Tahripkar olan SO2 ‘den ziyade bunun oksitlenmesinden ortaya çıkan SO3’tür. Isıl değer.3. Gaz Atıklar Kömür yakıtlı termik santral bacalarından atmosfere atılan başlıca kirleticiler.3.

T. Cu.1. diğer kirleticilerde olduğu gibi yakıtın cinsine ve kaynağına göre değişmektedir.3.2. X. Sb. Bu elementlerin değişik ortamlarda çözünürlükleri de farklıdır. Kömür külüne ilaveten bertaraf edilmesi gereken diğer katı atıklar arasında.3. Partiküller Bu tür emisyonlar çoğunlukla kömür yakıtlı santrallardan kaynaklanmaktadır ve kontrol edilmedikleri takdirde sıvı ya da gaz yakıtlı santrallara oranla çok fazladırlar. tesis içerisindeki su ve atık su tesislerinden çıkan çamurlar ise eğer mevcut ise kireçtaşı-alçıtaşı baca gazı desülfirizasyonu (BGD) sisteminden çıkan atıklar sayılabilir. Hg. termik santralden atmosfere verilen ağır metal emisyon miktarlarını belirler. Elektrostatik çöktürücüler ve torbalı filtreler % 99’dan fazla kontrol randımanı sağlamaktadır.3. X. Pb.3.Uçucu Küller Kömürün bileşimindeki elementler uçucu kül içeriğinin ana kaynağıdır. kazan tipi baca gazı emisyonu kontrol aygıtının yapısı. 207 .4. vb. evsel nitelikli çöpler. Th.2. As.1.6.3. Se. X.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI N2(g) +O2 (g) → NO(g) reaksiyonunu gerçekleştirir. Termal (Isıl) Kirlenme Termik santrallarda üretilen enerjinin sadece % 30-40 oranındaki bir bölümü elektrik enerjisine dönüştürülebilmekte kalan kısmı ise “kaçak enerji” olarak adlandırılmakta ve ısı kazanından radyasyon ile çıkmakta ya da baca gazıyla birlikte bacadan atılmaktadır.3. Bacadan kaçan malzemeyi korumak için kazan çıkışında gaz ve buhar sürekli soğutulmakta ve bu nedenle santralin büyük miktarlarda soğutma suyu kullanması gerekmektedir. Ağır Metaller Fosil yakıtların ağır metal içerikleri de.3.1.3. Kullanım ya da stabilizasyon amacı ile yapılan kimyasal işlemlerde uçucu kül de sızabilecek elementleri etkilemektedir. Be.C.2. Yakıttaki elementin konsantrasyonu. X. Cd.2. U.5. Bu elementler yüksek sıcaklıkta kısmen buharlaşır ve soğutma sırasında kül tanecikleri üzerinde yoğunlaşır. Cr. Katı Atıklar X. Zn. ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından öncelikli kirletici olarak kabul edilen bazı elementler şunlardır.1. Genel olarak pH’ı düştükçe çözünme oranı artar. Ag. Ni.

X.3. asit ve bazik karakterde olması nedeni ile nötralize edilmesi zorunludur. Yoğunlaştırıcılarda kullanılan soğutma suyu genelde 7 ºC ila 10 ºC ısınmış olarak alındığı ortama geri verilir.C.3.3.5. Bu yüzden termik santrallar çoğunlukla nehir. ısı değiştiricilerinden. Bu atıklar arasında kireç. formaldehit ve ürotrofin sayılabilir. X. kimyasal maddeler ve siyanür içermektedir.3.3.3. Örneğin 7 ºC lik bir sıcaklık farkı ile çalışan 1000 MW gücündeki tipik bir santralin günde yaklaşık 4 000 000 m3 soğutma suyuna ihtiyacı vardır. sülfürik asit. Bu kimyasal maddeler arasında hidroklorik asit. mekanik ekipman tamir ve bakım işlemleri. Isınmış suyun deşarjı alıcı ortam sıcaklığını etkilediğinden sudaki yaşam zincirini de olumsuz yönde etkiler. alkali ya da asidik özelliktedir. kireçtaşı.3.1. diğer kalsiyum tuzları vb. vb. Yıkama Atık Suları Santrallarda yakılacak kömürü yıkamak için kullanılacak sular ile kil atılacak sahanın çevresindeki yağmur suları çeşitli ağır metaller. X.3. sayılabilir.3.3.3. EDTA. Sıvı Atıklar X.3.3. BGD ( Baca Gazı Desülfürizasyon) Sistemlerin Deşarjları Uçucu kül arıtımı için kullanılan BGD sistemlerinden kaynaklanan atıklarda termik santralin neden olduğu bir su kirliliği kaynağıdır.3.3.3. Gerek soğutma suyunun ortamdan çekilmesi ve gerekse kullanılan suyun alıcı ortama geri verilmesi önemli çevre sorunları yaratabilmektedir. Rejenerasyon ve Deminerilizasyon Atık Suları Tesise.3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Petrol ve Yağ Atıkları İçeren Atıksular Termik santrallarda özellikle. özel nitelikte proses suyu hazırlama birimi olan deminerilizasyon sisteminden çıkacak atıkların. göl veya deniz gibi soğutma suyu kullanabilecek kaynaklara yakın yerlere kurulur.3. 3. X.4. X. Bu suların denize verilmesi ya da sızıntı ile yer altı sularına karışması söz konusudur.3. sirkülasyon halinde bulunan kazan suları içine korozyonu ve biyolojik gelişimi önleyici toksik kimyasal maddeler eklendiği için.6. sitrik asit. Genellikle termik santralların soğutma suyu ihtiyacı çok büyüktür.3.3. Kazan Suyu Deşarjı Termik santralların buhar kazanlarında. Soğutma Suyu Termik santralların en önemli çevresel etkilerinden biri de soğutma suyu kullanımı ile ilgilidir. işlemlerden kaynaklanan petrol ve yağ atıkları içeren atıksular yer altı ve yerüstü su kaynakları için çok önemli bir kirlenme kaynağıdır. soğutma suyu pompalarından. Nötralizasyon tesisinin kurulması durumunda da bu işlem için gerekli olan rejenerant ve diğer kimyasal madde atıklarını içeren yeni bir atıksu sorunu ortaya çıkmaktadır. 208 .2.T.

3.4.Beam ile Baca Gazının İrradyasyonu SOx ve NOx ‘nin Toz Haline Getirilmesi SOx---------→ Amonyum Sülfat NOx--------→ Amonyum Nitrat Elektrostatik Çöktürücü İle Tozun Yapılması Temiz Gaz Baca Çok yeni bir yöntem olup. Termik santral baca gazında bulunan SO2’nin arıtım yöntemleri genelde arıtım amacıyla hazırlanmış bir arıtıcı akışkanın baca gazları ile temasa geçirilerek SO2’nin arıtıcı akışkana aktarılması ilkesine dayanmaktadır.1. alıcı ortama (deniz. liman bölgesi sürekli bir sintine ve kömürle kirlenme riski altında bulunmaktadır. Bu nedenle ya bir arıtma tesisi ya da difüzör sistemi kurulması gereklidir.3.3.4.1.4.7.) verilmeden önce arıtılması zorunludur. Evsel Atıksular Santral bölgesinde oluşacak organik kökenli evsel atık sularında.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X.3. X.3.3. Limana Yanaşacak Gemilerin Yaratacağı Sorunlar Termik santralların deniz kıyısında kurulmuş olması halinde.1.8.3.T. SO2 arıtma yöntemleri.3. X.3. santralde yakılacak kömür gemilerle taşınacağından. Elektron-Beam Baca Gazı Arıtma Yöntemler Baca Gazına Az Miktarda Amonyak Eklenmesi Elektron. çeşitli baca gazı arıtma işlemleri bulunmaktadır.3. drenaj vb. atık gazdaki SO2 ve NOx’in birlikte arıtılması ve bunun sonucunda gübre olarak kullanılabilen katı halde amonyum sülfat ve amonyum nitrat elde edilmesi özelliklerine sahiptir. Elektron-Beam baca gazı arıtma yöntemi ile SO2’nin çözülmesi esasına dayanan “yaş yıkama” yöntemleri ve SO2’nin çözülmeden kuru olarak bir yüzeyde tutulması “yüzeysel tutunma” yöntemleri olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Hava Kirleticilerin Arıtımı Termik santralların yarattığı SOx ve NOx kirliliklerin asit yağmurları vb. şeklinde ortaya çıkan etkilerinin giderilmesi için kullanılan.C.4. X. Termik Santrallardan Kaynaklanan Kirleticilerin Arıtımı X. SO2 Arıtma Yöntemleri X.1. Bu aktarma işlemi SO2’nin çözülmesi (absorbe edilmesi) ya da bir yüzeyde tutulması esasına dayanmaktadır.1. Bu yöntem üzerindeki araştırmalara 1970 yılında Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (JAERI) ve Tokyo Üniversitesinde başlanmış ve teknik 209 .

hızlandırılmış elektronlarla iradyasyon işlemlerinden geçirilir. Yenilenemeyen Arıtıcı Akışkanlı Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri Yaş SO2 arıtma yöntemlerinde baca gazı SO2 absorblayıcı çözelti ile yıkandığından baca gazı sıcaklığı 50 ºC kadar düşmektedir. Oluşturulan kireç çözeltisi ile yıkanan SO2CaCO3 karışımına ilave bir oksidasyon sistemi ile alçıya dönüştürmektedir.4. İradyasyon sonucunda oluşan serbest radikallerin SOx ve NOx oksitlenmesi ile H2SO4 ve NH3 asitleri oluşur. yani SO2’nin baca gazında arıtıcı akışkanı 210 . Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri X.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI gelişmeleri EBERA tarafından gerçekleştirilmiştir.1. Dengelenmiş Kireç Taşı (SHL ve İşlemi) Yöntemi Bu yöntemde de kireç taşı temel arıtma maddesi olarak kullanılmaktadır.50 ºC gaz sıcaklığında çalıştırıldığından. yatırım ve işletme giderlerindeki artışları göze almak gerekmektedir. büyük boyutta atık sorunu ortaya çıkmaktadır. baca gazı arıtım -En uygun desülfürizasyon ve denitrifikasyon için baca gazı sıcaklığı 70 ºC ile 90 ºC arasında olmalıdır. Temel Absorblayıcı Madde Olarak Kireç Taşı Kullanılan Yaş Arıtma Yöntemleri a. -Reaktörde baca gazı. Elektron-Beam işlerinin evreleri şöyle sıralanmaktadır. Böyle bir durumda doğabilecek işletme sorunlarını. Filtreden geçirilen baca gazının sıcaklığı bir püskürtmeli soğutucu aracılığı ile 70 ºC düşürülür.2. Kükürt oranı % 1-0. Kireç yönteminde SO2 emisyon değerlerinin daha da düşürülebilmesi için.C.1. -Elektron-Beam İşleminin yatırım ve işletme maliyeti düşüktür.75 olan kömürlerde emisyon değerleri 400 mg/Nm3 altına düşürülebilmektedir. Kireç Taşı Yöntemleri Bu yöntem SO2 emici maddesi olarak kireç taşı ( CaCO3) kullanılmaktadır. Üretilen sülfit/sülfat-alçı karışımı biçimindeki yan ürün için yeterince kullanım alanı bulunmadığından. X.1. Reaksiyon kinetiğinin iyileştirilmesi. Bu yöntemde SO2 arıtma verimi veya arıtma sonucu baca gazındaki SO2 emisyonu değerleri en başta kömürün kükürt oranına bağlıdır.1.2. b. stokiyometrik miktarda NH3 katılır. baca çekimini sağlamak için baca giriş öncesi baca gazlarının yeniden ısıtılması gerekmektedir.3. Desülfürizasyon ve Denitrifikasyonun Temel İlkeleri -Reaktör girişinde baca gazına.T.4.1. Yaş SO2 arıtma sistemleri genelde 150. Bu asitlerin amonyak ile reaksiyona girmesi sonucunda amonyum sülfat ve amonyum nitrat-sülfat kristalleri elde edilir.3. fan düzeninde ve reaksiyon kinetiğinde yapılacak değişiklik ve iyileştirmeler ile mümkün olmaktadır.

1. Kuru SO2 Tutma Yöntemleri Kuru SO2 arıtma yöntemleri aşağıdaki gruplara ayrılmaktadır.Yukarıda belirtilen SO2 tutucularının eklendiği.2. Böylelikle arıtıcı akışkan belli bir pH değeri bölgesinde dengelenmeye çalışılmaktadır. X. Soğutma-ısıtma bölümünde bir ısı değiştirgeçi ile baca gazı sıcaklığı arıtıcı akışkan yıkama sıcaklığına (150-50 ºC) düşürülmektedir. Bu yöntemde NO sülfit iyonları yardımıyla elementer azota dönüştürülmekte ve sülfatlar oluşturulmaktadır. atık yok etme sorununun bulunmamasıdır.1. Arıtıcı akışkanın baca gazı ile temasta olduğu sürece SO2’yi emmekte (SO2 yükleme. Birleşik Fe-EDTA (Etilendiamin Tetraasetik Asit) Yöntemi Bu yöntemi Saarberg-Hoelter-Lugi grubu tarafından geliştirmiş olup. Birleşik Amonyak Yöntemi (Walther Yöntemi) Yenilenemeyen arıtıcı akışkanın diğer SO2 yaş yıkama yöntemi amonyak çözeltisini arıtıcı akışkan olarak kullanıldığı yöntemdir. rejenerasyon sürecinde ayrışan ara SO2 gazından. Dezavantajı ise yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. nemlendirme uygulamadan.4. kirli gaza SO2 tutucu (kireç. Rejenerasyon bölümünde SO2 buharlaştırıcı katalizörler içerisinde ısıl ayrışmaya uğramakta ve taşıyıcı çözeltide ayrılmaktadır. kireç taşı ve diğer tutucular eklenmesi) yöntemleri. c. d.Yakma sistemlerinde hava ön ısıtıcıyla toz tutucu arasında.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI aktarımının hızlandırılması amacıyla organik asit. Arıtkan akışkana demir bazlı EDTA-Chelate’leri yerleştirmek suretiyle kirli gazdaki SOx ve NOx’lerin etken ve verimli bir biçimde arıtılması amaçlanmaktadır. İşlemin absorbsiyon bölümünde. yan ürün olarak kullanılabilir kalitede alçı taşı oluşmaktadır. Bu yöntemde SO2 ile birlikte NOx arıtılmaktadır. Bu yöntemde SO2 ve NOx’ler birlikte arıtılmakta. Yenilenebilen Arıtma Akışkanlı Yaş SO2 Arıtma Yöntemleri Yenilenebilen arıtma akışkanlığı yaş yıkama yöntemlerinde.1. Bu yöntemde arıtıcı akışkan olarak NaOH kullanılmakta. kireçle yıkama yöntemine dayanmaktadır. Yenilenebilir arıtıcı akışkanlığı yaş yıkama prosesleri arasında sanayide uygulama aşamasına gelmiş yöntemlerin başında Wellman-Lord yöntemi gelmektedir. arıtıcı akışkan kapalı devre dolaştırılmaktadır. absorbsiyon fazı). yenileme fazında ise absorbe ettiği SO2’yi vermektedir.1. Baca gazındaki SO2 arıtıcı akışkan olarak verilen amonyak ile amonyum tuzlarına dönüştürülmekte.3. . 211 . çoğunlukla formik asit ilave edilmelidir.2. SO2 ön yıkamaya tabi tutulur.C. X. yan ürün olarak “amonyaklı gübre” üretilmektedir. sıvı SO2 ve sülfürik asit oluşturmaktadır.T. fakat toz tutucu öncesi baca gazının nemlendirildiği yöntemler. SO2 işleme bölümleri diğer bölümlerden tamamen ayrı ve bağımsız olarak düzenlenebilmektedir. ek bir absorbsiyon birimi ile ise 100 mg/Nm3 düzeyine düşürülmektedir. Wellman-Lord yönteminde SO2 emisyonu 200 mg/Nm3 düzeyine. benzeri diğer işlemlerde SO2 absorbsiyonunda nitrat ve fosfat tuzları kullanılmaktadır. .4. Bu işlemin başlıca avantajı yan ürün olarak tarımsal üretim için gerekli gübre üretilmesi.3.3. amorf kükürt.

2. Termal (Isıl) Kirlenme Kontrolü Soğutma suyu kaynaklı olumsuz çevresel etkilerin en az düzeyde tutulabilmesi için deşarj noktasındaki lokal ısı artışının kış ayları için 2 ºC‘yi.1.4.Sodyum karbonat yöntemi.4. Sıvı Atıkların Arıtımı X.4. günümüzde baca gazlarından NOx arıtımı için en çok kuru yüzeysel tutma yöntemleri kullanılmaktadır.4. Termik santrallardan atılan soğutma sularının neden olduğu.NOx/ SO2 absorbsiyon yöntemi.Kuru NOx arıtma yöntemleri.Bakır oksit yöntemi. X. .1. Baca Gazı Kuru NOx Arıtma Yöntemleri Azot oksitlerin genelde çözülme özelliğinin zayıf olması nedeni ile.T.SO2’in aktif karbonlar yüzeysel tutma yöntemi X. .1.2.4. öngörülen sınırlara düşürülmesi genelde mümkün olmamaktadır. X. X. Bu yöntemler.Birleşik SO2/NOx arıtma yöntemleri.Yaş NOx arıtma yöntemleri. yaz ayları için ise 1 ºC‘yi aşmaması gerekmektedir. NO’in arıtma çözeltisinde çözülebilme sorunudur. . katalizörlü yöntemler ve katalizörsüz yöntemler olmak üzere iki ana guruba ayrılmaktadır.3. Birleşik NOx/ SO2 Arıtma Yöntemleri Başlıca birleşik kuru yöntemler şunlardır: .2. Bu durumda baca gazı NOx arıtma yöntemleri uygulanmaktadır. Yaş NO2 arıtma yönteminde esas sorun. Bu gereksinimlere ilave olarak deşarj noktasına doğal su kaynaklarının birim termal yükü 12-17 kj/m’ü kesinlikle geçmemesidir. .Diğer yöntemler olmak üzere bir çok yöntem bulunmaktadır.3.Katalizör birleşik tutma yöntemi.C. Yaş NOx Arıtma Yöntemi Baca gazlarında çoğunlukta olan azotmonoksit (NO).3.1. NO2 ise SO2’den daha az çözülmektedir.1. azotdiokside (NO2) kıyasla daha az çözülebilme özelliğine sahiptir. X.2. .2. Bacagazı NOx arıtma yöntemleri üç ana grupta toplanmaktadır. .2.3.1.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .3. NOx Arıtma Yöntemleri Uygun yakma sistemi tasarım ve yakma kontrolü ile azot oksitlerin (NOx) yanma odasında oluşumu azaltılabilir. olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi için aşağıdaki önlemlerden söz edilebilir.2. . Günümüzde uygulanmakta olan sıkı emisyon sınırlandırmalarında. 212 . .Karbon yüzeysel tutma yöntemi.3.3.4.

. ters ozmos. filtrasyon. (sodyum hidroksit. . tüm bu atıkları arıtım öncesi bir dengeleme tankında toplamak gerekir. Bu tanktan ayrılan sular nötralizasyon tankına verilmektedir. .3. X. Kimyasal Madde İçeren Atık Suların Arıtımı Yıkama suyu.2. Çökebilen maddeler üzerine tutunmuş olan bu tür atıklar.4. Bu işlemler sonucu oluşan atıl su. Toz Emisyonlarının Arıtılma Sistemleri Toz toplayıcılar genellikle altı grup halinde toplanabilirler.3.Sprey soğutma soğutma kuleleri kullanmak. .4. Atık su alıcı ortama deşarj edilmeden önce pH. Yıkama suları arıtımında izlenen en kolay metod alkali maddelerle.3.2. 213 . metallerin hidroksit şeklinde çökmesini sağlamaktır. Daha ileri arıtım sistemleri olarak çözünmüş petrol ve yağ parçacıkları atık sudan.4.Termik santrallarda buharlaştırıcı kapalı devre soğutma sistemleri kullanmak. kimyasal metotlarla yapılır. ilk olarak yüzeyde toplanmış petrol ve yağ artıklarının atık sudan ayrılması gerekir.2.elektrokoagülasyon.Soğutma suyu depolama kuleleri kullanarak deşarj noktasında seyrelmeyi ve dispersiyonu arttırarak fazladan bir havalandırma ve soğutma sağlamak. katı yakıt kullanan açık kül atma sistemiyle çalışan termik santrallarda yıkama atık sularının arıtımı farklıdır.Yerçekimi ile çökeltme odaları. Daha ileri arıtım tesislerinde. elektro diyaliz ve aktif karbon absorbsiyonu da kimyasal madde içeren atık suları arıtmak için kullanılan diğer yöntemlerdir. rejenerasyon ve deminerilizasyon atık sularının arıtılması. Bu tankta belirli bir süre kalan atık suyun içerdiği katı maddelerde çöken ve oluşan çamur tanktan uzaklaştırılır. soda ya da kireç) atık suyun nötralize hale getirilip. metal kompleksleri ve organik maddeler içerir.C.Buharsız türbinler ya da hava ile soğutulan alternatif teknolojiler kullanmak. Kimyasal çöktürmenin yanı sıra. asit eklenerek 7. filtrasyon. multisiklonlar. solüsyon arıtım tesislerine ulaşmadan dengeleme tankında toplandığı görülmektedir.5 düşürülür. X. koagülasyon. Bu yöntemle önemli bir miktarda bir arıtım sağlanabilmektedir. X.Siklonlar.3. .T.Atık ısıyı çeşitli ısıtma amaçları ve suyun demineralizasyonu için kullanarak değerlendirmek. Petrol ve Yağ İçeren Atık Suların Arıtımı Bu tür atık suların arıtımı için. basit çöktürme işlemi ile atık sudan ayrılabilir.3. . ya da aktif karbon gibi yöntemlerden biri ile ayrılabilir.5-8. iyon değiştirici. Bu tür atıkları içeren atık sular termik santralların çeşitli ünitelerinden kaynaklandığı için. Yani. Bu tip atık suların arıtımı kullanılan yakıtın türüne ve kül uzaklaştırma metoduna göre değişir.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .

.Yapışkan maddeler tıkanma olmadan toplanabilir.3. Temas mekanizması atalet çarpması veya yerçekimiyle çökeltme biçiminde olabilir. . Büyük tanecikler basit bir siklonda ayrıldıktan sonra 10 µm ‘den daha küçük partiküllerin tutulmasında yaş toplayıcılar uygulanır. . X.4. X. .2.3. Çökeltme odaları.3. toz veya gazın sıvı damlalar içerisinde direk temas yoluyla absorblanması prensibine dayanır.1.80) sağlar. Torbalı Filtreler Toz filtreleri çok değişik malzemelerden ve çok çeşitli geometrilerde yapılırlar.Atık gazın nem içermesi ve/veya çiğ noktası yaş toplayıcının çalışmasında kritik durum yaratmazlar. .) ile birlikte kullanılırlar. torbalı filtreler çok sayıda filtre torbalarından meydana gelirler.4.4.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .Yaş toplayıcılar.3. yaş toplayıcı vb. Yaş Toplayıcılar Yaş toplayıcılarda filtreleme etkisi.Torbalı filtreler. Torbalı filtreler toplanan maddenin sürekli olarak uzaklaştırılmasını mümkün kılacak şekilde düzenlenirler. genellikle aynı kapasitedeki konvansiyonel siklondan daha pahalı ve basınç kayıpları daha az olmamakla birlikte daha düşük toplama verimine sahiptir. Filtreler. büyük çaplı tek bir kuvvet biçiminde veya küçük çaplı bir çok tüpten oluşan çoklu siklonlar biçiminde tasarımlanabilirler.3. X. .Hemen hemen % 100 toplama verimi (% 99.Yüksek sıcaklıktaki atık gaz akımlarıyla kullanılabilirler. genellikle seri şeklinde ikinci bir toz toplama sistemi (elektro statik filtre. Siklonlar. herhangi bir tanecik boyutu için yüksek toplama verimleri elde edilebilir.İlk yatırım masrafları nispeten azdır. 214 . katı tanecikleri peridyodik olarak uzaklaştıracak boşaltma düzeneklerine ihtiyaç gösterirler.Elektro filtreler.Diğer bazı proseslerin uygulanması da mümkündür. Katı veya sıvı 5 µm ‘den ufak tanecikleri toplamaktaki etkinsizlikleri nedeniyle.4.Belirli bir enerji tüketimi ile. Siklonlar-Multisiklonlar Siklonlar bir gaz akımı içerisindeki tozları santrifüj kuvvetin etkisiyle toplarlar. Örneğin. X. malzeme biriktikçe basınç kaybında bir artma gösterdiklerinden. Torbalı filtrelerin bazı avantajları şunlardır: .3. Yerçekimiyle Çökeltme Odaları Yer çekimi ile çökeltme odaları 50 µm’den küçük tanecikleri toplamak için kullanılırlar. .Toz ve gazları birlikte uzaklaştırmada kullanılabilirler.T.4. . Yaş filtreler kullanılmasının avantajları şunlardır: . .3.Tutuşabilen tozlar ve gazlar tehlikesiz bir biçimde işleme tabi tutulabilir.3.3. .Ultrasonik ayırıcılar.C.

Küçük tanecik toplama kapasitesi. SO2 ve NOx’lere en hassas olan ve etkilenen bitki organı yapraklardır. Gaz.Nispeten küçük basınç kaybı.3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .T. bir gaz akımı içerisinde toz taneciklerini. Elektro filtreler.Kül barajları ve kül siloları.1.Kömür nakil yolları.Santral sahası ve dekapaj sahaları. . kükürtdioksit ve azot oksitlerdir.3.Kül nakil bant hattı. Doğal Flora ve Vejetasyon Üzerinde Etkileri Termik santralların bacasından çıkan ve bitki örtüsünü en çok etkileyen gazlar. Termik Santralların Çevresinde Oluşan Çevre Sorunları X.3. Bu yöntemin kullanılabilmesi için tozların birleşmeye uygun olması gerekir.3. .Kömür stok sahasındaki kömürler. yaprak dokusunun zarar görmesine neden olmaktadır. . ters yükle yüklenmiş bir plakadan meydana gelmiş toplama elektroduna sürüklenirler. .Hidrolik kül atma sistemi. . Ultrasonik Ayırıcılar Ultrasonik ayırıcılar. Yüklenen tanecikler.Düşük basınç kaybı.4.5.3. X. . X.Kirli atık sular. X. . Ayrıca yanık etkisi. . Elektro Filtreler Büyük hacimsel debilerdeki tozlu atık gazların temizlenmesinde elektro filtreler kullanılır.Çok küçük tanecikler toplama özelliği. . toz yükünün yüksek olması ve toz taneciklerinin değişik büyüklükte olması. . . elektriksel bir yükle yükleyerek toplarlar.Baca gazları ve baca külleri. . Elektro filtreler düşük basınç kayıplarında küçük tanecik boyutları için yüksek verime sahiptirler.Yüksek toplama verimi. yöntemin iyi sonuç vermesine neden olur. Stomalar vasıtasıyla bünyeye giren SO2 ve HF gibi asit etkili kirleticiler. kömür nakil bant hattı.Katı ve sıvılarda kullanma imkanı. . .Yüksek gaz çıkış debilerinde çalışabilme olanağı.6.5.1. X. tozların ultrasonik titreşimler yoluyla birleştirilmesi mekanizmasına göre çalışırlar. . .4. Elektro filtre kullanmanın bazı avantajları şunlardır: .5.1.Yüksek gaz akışı debilerinde çalışma imkanı verirler.3. .C. Termik Santralların Çevreye Olumsuz Etkileri .Kömür nakil havai hattı. serbest asit 215 .Termal etki.Kül stok sahasındaki küller.Düşük enerji tüketimi ve işletme masrafları. .Kirletici malzemenin kuru halde toplanması.5.3.

öncelikle termik santral ve kömür işleme sahalarında çalışanlar üzerinde görülmektedir. SO2’in havada gerçekleştirdiği bir takım reaksiyonlar sonucu olur. yaprak ve meyve dökülmeleri. Bitkiler üzerinde kirletici etkisiyle ortaya çıkan zararlanma üç ayrı boyutta görülebilir. kronik zararlanma öldürücü olmamakla birlikte bitki kalitesini büyük oranda bozmaktadır. yaprak kurumaları. Bitki örtüsünü etkileyen asit yağmurları. kronik ve gizli zararlanmadır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI halinde yüzeysel olarak da ortaya çıkabilmektedir. dolaylı olarak bitkilerin direncinin azalmasına neden olur. Eğer ortamda NaCl varsa Na2 SO4 ve hidroklorik asit (HCl) oluşur. yöredeki yağışların ve bağıl nemin fazlalığı da topraktaki asitleşmeyi arttırıcı.1.2.5. Bu durum bitkideki fotosentez olayını bozar. Görülmeyen (gizli) zarar ise zaman içinde ortaya çıkmaktadır. bazlarda fakirleştirici ve mikrobiyolojik aktiviteyi yok edici bir etkide bulunarak. Bitkideki SO2 ve NO2 zararları yaprak lekeleri. Yanıkların derecesine bağlı olarak fotosentez ve tranpirasyon gerilemektedir. hazır bitki besinlerinin taşındığı borulardır. Öncelikle SO2 atmosferde oksidasyonla SO3’e dönüşür. solgunluk ve ölümle sonuçlanır. Bu direnç zayıflığı zararlı böcek ve mantarlar bitki örtüsünü ve kalitesini giderek yok eder. SO2’ye 1 yıl kaldıktan sonra belirginleşir. solunum yolu hastalıklarda artış görülür. Bunlar akut. ikinci ünitesinin 1984’de devreye girmesinden iki ay sonra çevre ormanlarında sararmalar başlamıştır. sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Termik santralin olumsuz etkileriyle 4181 ha gibi çok geniş bir alanda ekosistem bozulmuş. SO2’nin yapraklardan sonra en etkili olduğu yer.C.T. yani orman altı bitki ve hayvan türlerinin çoğu yok olmuştur. Bu konuda ülkemiz için en çarpıcı örnek Muğla-Yatağan termik santrali çevresinde yaşanmıştır. Bu oksidasyon süreci katalitik ve fotokimyasal süreçle devam eder ve SO3 derhal su (H2O) ile reaksiyona giderek sülfürik asit (H2SO4) meydana gelir. Meyvedeki belirtiler. Termik santralden uzaklaştıkça insanlar üzerindeki etki giderek azalmaktadır. günlük SO2 konsantrasyonu 216 . Bitkide solgunluk ve kurumalar görülür. Bu kadar geniş bir alandaki ekosistemin bozulması ile endemik bitki ve hayvan türlerinin yok olması. Akut zararlanmaya uğrayan bitkiler derhal ölmekte. SO2 ‘nin bitkilere olan bu doğrudan etkisinden başka. X. büyümedeki gerileme. eski kaynaklar kurumuştur. erozyon vb. Bitki terleme olayını kontrol edemez ve su dengesi bozulur. Bu borular vasıtasıyla SO2’in etkisi bitkinin diğer kısımlarına yayılır. Ayrıca toprağı tutacak bitki örtüsü büyük oranda tahrip olduğu için erozyon ile toprak kaybı olmuş. 20 Kasım 1982’de ilk ünitesi devreye giren bu santralin. İnsanlar Üzerindeki Etkileri Termik santralin insan üzerindeki etkileri.3. Yıllık ortalama konsantrasyonunun 100 µg/m3 ‘ü aşması halinde. Ayrıca polen tozları ve dişicik tepesi gazdan zarar gördüğünden döllenme olmaz ve meyve tutmaz. bölgedeki tür çeşitliliğinin azalmasına. Üçüncü ünitenin 1984’de devreye girmesinden sonra da 1986 yılı ortalarına kadar 4181 ha orman sahası kuruduğu için kesim yapılmıştır.

Bu zararlı maddeler de akciğerleri etkileyerek nefes darlığına neden olurlar.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 250. e. Günlük konsantrasyonun 500 µg/m3’e ulaşması durumunda solunum yolu hastalıklarının sayısının artışı ve ölüm olayları görülür.1. baca külleri ile radyoaktif maddelerin toprağa karışması.C.3. Baca gazındaki kükürt dioksitin asit yağmuru şeklinde toprağa geçmesi ve toprağın kimyasal yapısının zamanla değişmesi. NO2 çıkan fabrikanın çevresinde yaşayan çocuklarda solunum fonksiyon testlerinde normale kıyasla zayıflama. kötü kokular.4. Duman zehirlenmesi devam ettikçe hava yollarının tıkayıcı iltihabı denilen kronik bronşit ve bunun sonunda da karaciğer şişkinliği (Anfizem) oluşmaktadır. bu arada oksijenin yerini almakta ve karbosihemoglobin (COHb) oluşturmaktadır.1. Düşük SO2 dozlarına sürekli 217 . akut solunum yolları enfeksiyonlarında artma. Baca küllerinin kül yağmuru olarak toprağa yağması ve toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının zamanla değişmesi. SO2 gazı solunum yollarına girerek orada su ile birleşir ve sülfüroz asidini (H2SO3) meydana getirir.3 Topraklar Üzerindeki Etkileri Termik santrallar çevresindeki topraklar aşağıdaki şekilde kirlenmektedir.5. CO alveollerimize girdikten sonra kana geçmekte ve oksijen olarak bilinen hemoglobinle birleşmekte. Hayvanlar Üzerindeki Etkileri Termik santralların bacasından çıkan SO2 gazının havadaki 1 ppm’lik dozu hayvanların solunum sistemlerinde akut etkilere neden olur. a. Partiküller. b.500 µg/m3 olduğu zaman akciğer hastalıklarında artış görülür. Bu da dumanı soluyan kimselerin boğaz ve hava yollarında ilerleyici bir tahriş öksürüğüne sebebiyet vermektedir. d.3.Termik santral ve lavuarların kirlettiği akarsuların tarım topraklarının sulanmasında kullanılması ile bu kirliliğin topraklara geçmesi ve tarım topraklarını kirletmesi. Bazen bu oksidasyon havadaki su buharı ile olur ve zehirli sis dumanları teşekkül eder. güneş ışığını engelleme gibi etkilerinin yanında.T.5. X. Termik santralların oluşturduğu asit yağmurları sonucu ormanları kurutması ve bu alanlardaki topraklarda su erozyonunun hızlanması ve benzer olumsuz etkiler sayılabilir. Radyoaktif maddeler içeren kömür kullanan termik santrallarda. kanda methemoglibin artma belirlenmiştir. NOx ve SO2 bir arada bulunurlarsa birbirlerinin zararlı etkilerinin artırmaktadır. solunum yollarının savunma mekanizmalarını zayıflatır ve zararlı maddeleri akciğere taşırlar. c. görüş mesafesinde azalma. X.

3. 1987. olumsuz etkilere neden olmakta ve bu akarsulardan yararlanıldığında başka çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Hava Dairesi Başkanlığı.Z. akciğer ödemleri ve ölüm izler. 1999. Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü. Ankara. Yeraltı ve Yerüstü Suları Üzerindeki Etkileri Termik santralin deniz ortamına etkisi. Durmaz A. Ancak termik santralların kirletici atıklarını. Kaynaklar 1.Ulusal Sempozyum. X. sıvı atıklarla ve hava kirliliği sonucunda SO2’nin asit yağışına dönüşmesiyle (doğrudan veya yer altı ve yer üstü sularının denize ulaşmasıyla) veya denizde asitleşmenin meydana gelmesiyle olmaktadır. 1990.3.5. su ürünlerinin balıkçılık ve süngerciliğin olumsuz etkilenmesine ve üretimde düşüşe neden olacaktır. Uluslararası Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Sempozyumu. 1999.5.1. istenen limitlerde tutabilen arıtma tesisleri ve teknolojileri mevcuttur.. Termik santral ve lavuarların kirlettiği akarsuların çeşitli alanlarda kullanımı. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü.3.T. 6. B.3. Termik santralların çevreye olan etkilerinin ve zararlarının büyüklüğü tartışılmaz. 1993. Her türlü atığın arıtılması yoluyla termik santralların çevreyi kirletmeden temiz çalışması sağlanabilir. Ankara.Uysal. Türkiye’deki Kömüre Dayalı Termik Santrallar Çevreyi Olumsuz Etkileyen Faktörleri ve Yarattığı Çevre Sorunları. Ankara. Bu kirlenmeler deniz ekosisteminde meydana gelebilecek bozulma sonucunda. Aliağa Özelinde Ülkemizde Termik Santrallar ve Çevre. Ankara. Tablo:X..ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maruz kalan hayvanlarda solunum yolları enfeksiyonları artar ve kasların elastikiyetleri azalır. 1991. Enerji İstatistikleri. 218 . Doğu. 2. 5.. Çevre Mühendisleri Derneği. Çevre Bakanlığı. Arcan Y. Enerji Raporu.C.’de ise Termik Santralların Bulundukları Yerler gösterilmiştir. NO2 gazı ise burun ve gözlerde tahrişe neden olur.3’ de Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı verilmiştir. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. 1992. 4. 1. Harita X. 7. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. Uslu T. Bunu solunum güçlüğü.

3 Toplam Nem Miktarı(%) 12. Tarım Ürünleri Üzerindeki Etki 18.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo :X. Termik Santralların Genel Değerlendirme Formatı 1. Ana Yakıt Yıllık Tüketim Miktarı (Ton) 12. (%) 12.Yöredeki Çevre Kirliliğinin Tespiti.10. BGD Tesisinden Kaynaklanan Jips’in Miktarı ve Değerlendirmesi.6 Topraklar Üzerindeki Etki 18.14. Santralin Katı Atık Durumu 16. 17. Kullanım Çeşidi ve Bertaraf Durumu (ton/gün) 15.5.2. Sosyal ve İdari Tesisler Alan (m2 ) 5. İnsanlar Üzerindeki Etki 18. Turizm Alanları Üzerindeki Etkiler 19. Kullanılan Ana Yakıta Ait Bazı Analizler 12. Arıtılan Atıksu Miktarı (ton/gün) 14.12.3.2.T.3.5 Yakıt Besleme Kapasitesi (t/h. Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkiler 18. Barajlar Üzerindeki Etki 18. Tek Girişli) Miktarı (ton/gün) 14.1. 2001. Santraldaki Baca Sayısı ve Yükseklikleri(m) 15. 17.9. Ünite Sayısı ve Güçleri (MW) 7.7. Kazan Suyunu Miktarı (ton/gün) 14. Baca Gazı Çıkış Hızı.6 Emisyon Kütlesel Debisi (mg/sn) 15. Tüketilen Suyun Kullanım Durumu 14.7.4.(m/sn) 15.9. Santralin Yeri 3.1 Yakıtın Alt Isıl Değeri (Kcal/kğ) 12. Kazan Verimi (%) 13.4.Arıtma Ünitelerinde Toplanan Çamur Miktarı.4.5.C. Yanma Odası Sıcaklığı (ºC) 16.Santralin Gaz Emisyon Durumu 15.13. Yeraltı suları. Akarsular Üzerindeki Etki 18. Bacaların çapı ve yüksekliği (m) 15.2 Tüketilen Suyun Kullanım Durumu 14. Kuru Kül Miktarı (%) 12.7 Tesisin Toplam Yakıt Isıl Gücü (MW/Ton) 14. Santralin Kurulu Gücü (MW) 6. Su Kullanım ve Atıksu Durumu.1 Doğal Flora ve Vejetasyon Üzerindeki Etki 18. Yanmamış Maddeler.7. (ton/gün) Kaynak: TEAŞ Genel Müdürlüğü Verileri. 14.1 Arıtma Tesisinin Aktif Çalıştığı Gün Sayısı 14. Baca Gazı Sıcaklığı (ºC) 15.6. Ortalama Çalışma Saati (h/Yıl) 10.2 Külün Miktarı (Ton/Gün.2 Egzotik Bitkiler Üzerindeki Etki 18.4. Santralin Toplam Sahası (m2) 4.6.1 Santralden Atılan Külün Toplandığı Alan(m2) 16. Kükürt Miktarı. Baca Gazı Hacimsel Hacimsel Debisi(m3/sn) 15.4 Su Kullanımı ve Atıksu Durumu 14.8.4. m3/h) 13. Tesisin Yakma Kazanları 13. Yanma Tekniği İle İlgili Bilgiler 13.3. Kül Yumuşatma Sıcaklığı (ºC) 12.1 Rüzgar Yönü. 17.2 Uçucu Madde Miktarı (%) 12.Santralde Atıksu Arıtma Tesisi Varmı? Varsa 14. Soğutma Suyu (Kapalı Çevrim.Sayısı ( Adet) 13.1 Santralde Kullanılan Toplam Su Miktarı (ton/gün) 14.Evsel Atıksu Miktarı (ton/gün)14. Yıllık Üretim Kapasitesi (KWh) 8. Toplam Alan (m2) 4.8. Santral Sahası Yeşil Alanı (m2 ) 4. 14. Özellikleri 13.8.2. Kullanılan Yardımcı Yakıt 11.3 Atıkların Nasıl Değerlendirildiği. 2. Santralde Uygulanan Yakma Tekniği. Tarihi Ören Yerleri Üzerindeki Etkiler 18. Anemometre Yüksekliği (m/sn) 18.2. (mg) 12. Santralin Adı. Doğal Gaz) 11. 219 .3.4. Kullanılan Ana Yakıt Türü(Linyit.6.4.5.4.6.4.1.Termik Santralların Genel Değerlendirmesi.4. Ton/Yıl) 16. Sabit Karbon (mg) 12.5.4.7. 20.4.3.9.1.1. 3. 16. Hava Üzerindeki Etkiler 18. 14. 18. Denizler Üzerindeki Etkiler 18. Santral Saha Kullanım Alanı (m2 ) 4. BGD Atıksuyu Miktarı (ton/gün) 14.3.4.6. Kül ve Curuflu Atık Su Miktarı (ton/gün) 14. Kimyasal Temizleme Atık Suları Miktarı. Peyzaj Alanı Üzerindeki Etkiler 18.4.5.3 Tüketilen Suyun Kaynağı 14.2 Yer Rüzgar Hızı.4.1. Atıksuların Deşarj Edildiği Alıcı Ortamlar. Kükürtdioksit Emisyonu(mg/m3) 15.6.11. 15. Yabani ve Evcil Hayvanlar Üzerindeki Etki 18. Azot ve Oksijen (mg/m3) 13. Yağlı Atıksu Miktarı (ton/gün) 14.3. Termik Santralların Çevresel Etkileri.3. Meteorolojik Veriler: 17.6.2. Santral Genel Verimi (%) 9. Ana Yakıtın Nereden Temin Edildiği 11. Göller.2.8. Santralin Statüsü ( Kamu/Özel) 4. Yanma Odası Sıcaklığı (ºC) 13.

’de Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi gösterilmektedir. üretip tükettikleri enerji ile ölçülmektedir.4. Fosil yakıtlar ve hidroelektrik rezervlerinin sınırlı olması ve elektrik enerjisine olan talebin her geçen süre artması.1. alternatif enerji üretimine ihtiyaç göstermektedir. nükleer reaktörler tarafından sağlanmaktadır. 220 . Tablo:X. Tablo incelendiğinde de görüleceği gibi 1960’da kömür en önemli yakıt iken 1980’de petrol en çok kullanılan kaynak durumuna gelmiştir. Halen hidrolik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından yakın bir gelecekte daha önemli bir katkı beklenmektedir. Her ne kadar tam bir kriter olmasa da ülkelerin gelişmişlik düzeyleri. Beşyıllık Kalkınma Planı. geri kalanı ise hidrolik ve nükleer enerji tarafından karşılanmaktadır. Bugün dünyanın ticari enerji talebinin % 90 kadarı fosil yakıtlardan. 1980’de % 2 kadar olan nükleer enerji payının da 2020’de % 11 olmak suretiyle hidrolik enerjiden daha fazla kullanılır hale gelmesi beklenmektedir. Tablo:X. Bu oran gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek rakamlara ulaşmaktadır.4. Kaynaklara Göre Dünya Enerji Arzı Tahminleri 1980 Enerji Kaynakları Kömür Petrol Doğalgaz Hidrolik Nükleer 10 TEP 1830 3100 1301 383 156 6 2000 10 TEP 2930 3415 1885 650 845 6 2010 10 TEP 2820 4589 2724 287 690 279 6 2020 106 TEP 3350 5494 3551 336 617 361 Yeni Enerji Kaynak : DPT. bu payın yaklaşık olarak değerini muhafaza edeceği.2. Dünyada elektrik üretimi içinde önemli bir pay. 1980’de % 5 dolaylarında olan hidrolik enerjinin payının çok yavaş artarak 2020’de % 7’ye çıkacağı.619 GWe 62 kadar da planlanmış proje mevcuttur. 1995. Görüleceği gibi fosil yakıtları kısıtlı olan Fransa elektriğinin % 75’ini nükleer enerji ile karşılamaktadır.T. Nükleer enerji arzı 1998 yılında 2 404 TWh.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI X. Dünyada Enerji Durumu Çağımızda tüketimi hızla artan ve gelecekte de artmaya devam edecek olan en önemli ihtiyaçlardan biri hiç şüphesiz enerjidir. Dünyada 32 ülkede yayılmış durumda toplam gücü 351 718 MW olan 436 nükleer santral çalışmakta ve toplam gücü 26 252 MW olan 38 nükleer santral da inşa halinde bulunmaktadır.4.1. Tablo:X.C. 1999 yılında ise 2 496 TWh olarak gerçekleşmiştir.4. 2020 yılına doğru petrolün rolü yavaş yavaş düşerken kömürünkinin artacağı.1. VII. Doğal gazın payı 1980’de % 17’ye çıkmıştır. Ayrıca 6. 2020 yılında % 30 pay ile kömürün yine en önemli kaynak durumuna geçeceği tahmin edilmektedir. NÜKLEER SANTRALLAR VE ÇEVRE X.4.’de Dünyanın geçmişteki enerji tüketiminde kaynakların rolü ile gelecekteki kaynaklara göre enerji arzı tahminleri gösterilmiştir.

..8 ile % 4..T.. . . Ülkelere Göre Reaktör Sayısı ve Nükleer Santrallardan Elektrik Üretimi Payları (2000 yılı) Mevcut Ülke Adı Arjantin Ermenistan Belçika Brezilya Bulgaristan Kanada Çin Çek Cumhuriyeti Finlandiya Fransa Almanya Macaristan Hindistan İran Japonya Kore Litvanya Meksika Hollanda Pakistan Romanya Rusya Güney Afrika Slovakya Slovenya İspanya İsveç İsviçre İngiltere Ukrayna Amerika Toplam Ünite Sayısı 2 1 7 1 6 14 3 4 4 59 20 4 11 ...05 75.718 Kaynak: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu....69 14.... ... . 1985 yılına kadar toplam olarak nükleer üretim 4 400 milyon ton kömür ve 28 000 milyon ton ham petrol kadar 221 .99 46.4..87 43..... Tablo: X.. .. 38 692 .. 5420 1824 .77 33... 1 .21 38..08 47.65 42. 53 16 2 2 1 1 1 29 2 6 1 9 11 5 35 16 104 Reaktörler Kapasite (MWe) 935 376 5712 626 3538 9998 2167 1648 2656 63103 22282 1729 1897 .4 olmuştur..12 10.. ..80 19.2. 1987-2005 aralığında elektrik talebindeki artış % 3-4 olacak ve nükleer enerji üretimindeki artış ise buna paralel olarak % 3. 3800 .84 73.. .. ....02 0..65 34.44 1.04 36..8 iken....... ..11 5. Bu miktar elektriği fosil yakıtlarla üretmek için yılda 550 milyon ton kömür veya 350 milyon ton ham petrol gerekmektedir... Mayıs. 31.. ... 2 ... 3 2 4 4 ..36 57..00 31.. .15 20.03 28...80 436 351. . 1988 yılında dünya elektrik üretiminin % 16 veya genel enerji talebinin % 5 kadarını temin etmekte olan nükleer santrallarda yılda 1 500 TWh elektrik üretilmektedir... .718 9.30 2... 7 2 .....02 37.. .. ... 4 . ..C.74 1.41 7.25 47. 776 . 300 650 3375 .18 30... . 606 2111 4515 3820 . 43691 12990 2370 1308 449 125 650 19843 1842 2408 632 7470 9432 3079 12968 13765 97145 İnşaa Halindeki Reaktörler Ünite Kapasite (MWe) Nükleer Elektrik (%) Sayısı 1 ... 2000. nükleer enerji üretimindeki artış % 15. .12 12.. .80 36. .6 kadar artmak suretiyle normal gelişimini sürdürülebilecektir.. dünyada elektrik talebindeki artış % 3. 1 1 4 . 1229 . ...ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1974-1987 aralığında.. .21 4.

Hiçbir endüstriyel kullanım alanı olmayan uranyum doğada. 1994 yılında birincil enerji üretimini 32.4.0 MTEP ulaşmıştır. endüstri ve araştırma alanlarında geniş uygulama imkanları bulunmuş ve yeni uygulamalar da geliştirilmektedir. 1994 yılı sonu itibari ile toplam birincil enerji tüketimi 64. Türkiye’nin Enerji Durumu Enerji açısından kendi kendine yeterli olmayan ülkemiz. Bu hızlı elektrik enerjisi talebinin önümüzdeki yıllarda kesintisiz ve emniyetli bir şekilde karşılanabilmesi için yatırımlarda sürekliliğin sağlanması zorunlu görülmektedir.4. İthal edilen enerji içinde en büyük payı % 80’ lik payla petrol ve petrol ürünleri almaktadır. Türkiye’nin mevcut enerji kaynakları Tablo:X.484 GWh’e ulaşan talep komşu ülkelerden yapılan ithalat ile kesintisiz olarak karşılanabilmiştir.6 milyon ton petrol eşdeğerine (MTEP) yükseltmiştir.3. 2010 yılına kadar bu potansiyelin % 70 oranında kullanılır hale gelmiş olacağı varsayılmaktadır. Doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki artış ve enerji talebindeki yoğunluk nedeniyle Türkiye için nükleer enerji alternatif bir enerji kaynağı olarak düşünülmelidir.116 MW’a.4. Uranyumun fiyatı bu nedenler dolayısıyla zaman içinde sürekli azalmıştır. O halde 2010 yılındaki yaklaşık % 10 yedekli bir üretim sistemi oluşturmak için. bol miktarda bulunmaktadır. Enerji talebinin % 49 kadarı ithal enerji ile karşılanmaktadır.2.T.C.7 MW güce karşı olarak 123.040 GWh/yıl’dır. yakıt ve işletme giderleri düşük santrallardır.’de verilmektedir.4. 222 . X. sisteme en azından 5000 MW nükleer santrallar ile 19935 MW termik santral eklenmesi gerekecektir. Türkiye yerli enerji kaynakları ile talebini karşılayamamaktadır. Tıp alanındaki uygulamalar ve besin maddelerinin daha iyi korunması tekniklerinde radyasyon ve radyoaktif maddelerin kullanılmasının insan sağlığı bakımından büyük yararlar sağladığı bugün açıkça herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olduğu gibi araştırmalar ve endüstriyel işlemlerle yepyeni imkanlar getirdiğine de şüphe yoktur. Nükleer hammaddenin stoklanabilir olması. 1999 yılında 118. Nükleer enerjinin başta tıp olmak üzere tarım. onun petrol gibi ekonomik silah olarak kullanılmasını imkansız kılar ve nükleer santrallar genel olarak ilk yatırım maliyeti yüksek.439 GWh’e ulaşılmıştır.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI daha az fosil yakıt yakılmasına katkı sağlamıştır. üretim kapasitesi ise 111. Son maden aramaları sonucu Avustralya ve Kanada’da büyük uranyum yatakları olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci bir nükleer hammadde ise toryumdur ve Türkiye dünyanın en zengin toryum yataklarına sahiptir. Türkiye’nin hidrolik potansiyeli 34 728.’de verilmiş olan birincil enerji ve elektrik enerjisi üretim ve tüketimdeki gelişmeler incelendiğinde 1999 sonu itibari ile elektrik santrallarının kurulu gücü 26. Tablo: X. Günümüzde ticari üretimde bulunan nükleer santrallarda yakıt olarak uranyum kullanılmaktadır. Bu suretle 30 yıl zarfında 10 milyar ton CO2 ve 200 milyon asitli gazların atmosfere yayılması önlenmiştir.

. İleriki yıllarda toryum kullanan santrallerin ticari hale gelmesi koşulu ile ülkemizin bu zengin toryum kaynaklarını değerlendirmesi mümkün görülmektedir.4..0 136271... ..4 (*) Hazır rezerv dahil (**) 300 milyon ton belirlenmiş ve potansiyel kaynakla 8375milyon ton olmaktadır...7 15..5 30930.7 82.9 2330..8 111022..0 5300..9 101636.T....9 68702.. 9129 380000 ...1 271.. 626 626 ..8 10102.. . 200 2250 . 8 .5 80.0 15. 45 555 .7 128544. Halen ticari nükleer santrallerin yakıtı durumunda olan uranyum ülkemizde daha çok Salihli Köprübaşı Havzası’nda ve Yozgat-Sorgun’da bulunmaktadır.... .9 2058 Elektrik Enerjisi MW Kurulu Güç 21246. . 125000 34729 43.8 63396. ...0 384. KWh 1512 1678 1797 Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Verileri... .4 23351..3 118484. ..9 84..1 11771.5 Rüzgar 8. 125000 34729 43.4 44. Mümkün 245 ..Birincil Enerji ve Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketimindeki Gelişmeler 1996 Gerçekleşme 1997 Gerçekleşme 1998 Gerçekleşme 1999 Gerçekleşme 26116.8 .0 İthalat 270. Ülkemizin radyoaktif mineraller bakımından zengin olduğu bilinmektedir.0 15...5 17307.5 80. . 2001. .7 103295. .2 353..2 18.. 4500 31100 ..0 Elektrik Enerjisi GWh Üretim 94861.7 1968 2001 Tahmini 29511. 8.....1 2492.....2 16048.9 1840 *2000 Gerçekleşme 27257..4 11850. .7 29392...2 Toplam Tüketim GWh 94788..5 412..9 81661.5 Jeotermal 83.8 ... . ..7 326.. Türkiye’nin Mevcut Enerji Kaynakları Kaynaklar Taşkömürü (MT) Linyit (Elbistan) (MT) Diğer (MT) Toplam (MT) Asfaltit (MT) Bitümler (MT) Hidrolik GWh/yıl MW/yıl Hampetrol (MT) Doğal gaz (Milyar M ) Nükleer Kaynak (Ton) Tabii Uranyum (Ton) Toryum (Ton) Jeotermal (MW /Yıl) Elektrik Jeotermal (MW /Yıl) Güneş (Milyon TPB) Elektrik Isı 3 Görünür 428* 3357 3982 7339 ..8 13021...9 94101.. .0 125160. Muhtemel 456 ..8 26. . . 82 1641 ..3. 110 110 . . Tablo:X..1 3796.....2 8.0 131355.9 15.9 15.0 116439.3 Hidrolik 9934.. 29 1086 . 9129 380000 . ..9 Hidrolik 40475.2 39816.5 Termik 11297. . 2001.. . Toplam 1126 3357 4718 8075** .1 8..3 3298.1 114022.0 34677.4.9 10537.. .. Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Verileri.6 10306.3 285. .1 11175.0 298. 4300 28850 .1 8..C. ..7 Kişi Başına Tük.7 105517. . .1 42229.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: X.5 20..... ..0 Rüzgar 5..8 85...8 15555. 223 .Toplam tabii metal uranyum rezervi halen 9129 ton olarak belirlenmiştir..4 Termik 54302...5 İhracat 343.4.9 21889.. Eskişehir-Sivrihisarda ise dünya çapında önemli toryum rezervleri (380000 ton) bulunmaktadır...7 Jeotermal 15.

uzun vadeli politikalar tespit edilirken konuya tek yönlü bakılmaması. bir nükleer santralın ömür boyunca (40-50 yıl) üreteceği atık yaklaşık olarak 200 m3 civarındadır. ülkemizin enerji ithal etmeye muhtaç olduğu görülmektedir. 224 . ancak petrol fiyatlarının artması ile doğalgaz fiyatlarını da etkileyeceğine işaret edilmektedir. 1000 MWe gücünde bir kömür santralının çevreye bıraktığı yılda 6.2 altına çekmek CO2 emisyonu sorununa tüm insanlığın yararı için acilen bir çözüm getirecek mahiyettedir. Ayrıca nükleer atık depolama teknolojisi günümüzde mevcuttur ve önümüzdeki on yıl içinde başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde nihai atık depolama teknolojisi uygulamalarına geçilebilecektir. kararlı bir biçimde. dünya genelinde CO2 emisyonu 80’li yıllarda. X. Ayrıca enerji hammaddesi açısından dışa bağımlı olan ülkemizin karşılaştığı. bunların cins ve ithal edilen ülke bakımından çeşitlendirilmesi. Avrupa Komisyonu 1999 Yıllık Enerji Raporu’nda açıklandığı gibi. Ülkemizde kurulacak olan bir nükleer santralın yüksek radyoaktivite içeren yıllık kullanılmış yakıt miktarı yaklaşık 30 ton civarında olacaktır.3 oranında artmış.1 düzeyinde kalmıştır. 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü 2008-2012 yılları arasında 1990 yılı emisyonunu % 5.T. Yerli kaynak rezervlerinin ve üretim metotlarının geliştirilmesi suretiyle üretimlerin arttırılması. Önemli bu atığın bağımsız bir denetleme otoritesinin de gözetimi altında güvenilir bir şekilde depolanabilmesidir ve günümüz teknolojisi bunu başarabilecek düzeydedir. Fosil yakıtlı santrallarda kullanılacak olan desülfürizasyon ve denoksing gibi SO2 ve NOX emisyonunu önleyebilecek ekipmanların kullanılması bu santralların maliyetini artırmaktadır ve sadece kirliliğin şeklini değiştirmektedir. 1990 yılından sonra bu artış hızı yılda % 1. konunun politik. Önlem alınmazsa. Diğer bir deyişle. Kalkınmakta olan ülkeler arasında yer alan ve enerji bakımından kendi kendine yeterli olamayan ülkemizde de enerji sorunu başta gelen bir konudur. Nükleer enerji seçeneğinin kullanılması. CO2 emisyonunu azaltmasının yanısıra SO2 ve NOX emisyonlarını önlemede de etkin bir yol oynayacaktır. 300. ekonomik yönlerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. küresel ısınmanın en önemli nedeni olan C02 emisyonunun gelişimine bakılacak olursa. Nükleer enerjiden kaynaklanan radyoaktif atıklar kontrollü olarak depolandıkları için çevreye herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.4. yakıt taşıma sırasında olabilecek kazalar sonucu çevre kirliliği de önemli boyutlardadır.3 Nükleer Enerji ve Çevre Çevresel etkiler bakımından değerlendirildiğinde nükleer enerji santralleri hakkında en çok sözü edilen konular radyoaktif atıklar ve radyasyon sızıntısıdır. Diğer bir deyişle. CO2 emisyonu dünyanın karşılaşabileceği en büyük çevre felaketine neden olacaktır.C. yılda % 1. 1990-1997 yılları arasındaki CO2 emisyon artışı % 8 olmuştur. İthal edilecek enerji çeşitlerinin çok iyi seçilmesi.5 milyon ton CO2. Buna karşın. yeni ve yenilenebilir kaynaklardan yararlanmak üzere Ar-Ge faaliyetlerine rağmen.000 ton kül. örneğin.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kömürlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile yakın gelecekte doğalgaz ve nükleer enerjinin önem kazanmasının kaçınılmaz olduğuna. Yıldan yıla artmakta olan enerji açığımız karşısında etkin tedbirler alınması gerekmektedir. 4000 ton NOX ve 400 ton ağır metal neredeyse tamamen kontrol ve denetim dışıdır.

Radyasyon Etkileri Nükleer teknoloji ile ilgili olarak kamuoyunun endişelerinin temelinde.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Enerji üretiminin çevresel etkileri değişik biçimlerde değerlendirilebilir. akciğer kanseri gibi hastalıklara ve farkına varılmadan ölümlere neden olabilmektedir. X. Keban Barajı gücünde 700 MW’lık bir nükleer santralin yıllık yanmış yakıt çıktısı 100 ton’dur. radyasyonun sağlık üzerindeki etkilerinden kaynaklanan korku yatmaktadır. Bunun yanı sıra yılda 4 milyar 200 bin ton sera etkisine neden olan CO2 atmosfere verilmiş olur. topraktaki ve vücudumuzdaki radyoaktif elementlerden kaynaklanan doğal radyasyon etkisi ise % 40 oranında olmaktadır. İnsanların radyasyon dozlarına maruz kalmaları akut ışınlama (kısa zaman süresi içinde ışınlama sonucu alınan dozlar) olmak üzere iki grupta incelenebilir. Dünyanın herhangi bir yerinde işletilmekte olan ticari nükleer tesislerin rutin işletimlerinden kaynaklanan sağlık etkileri ile ilgili güvenilir bir doküman mevcut değildir. Geriye kalan % 11’lik pay ise insan tarafından üretilen ve genellikle tıbbi uygulamalardan kaynaklanan radyasyona aittir. reaktör yerinin özel koşullarına bağlıdır.T. Gerçekten de.C. Bu değerlendirmeler. normal işletim şartlarında. reaktör tipine. 225 . insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. nükleer tesislerin kanserden kaynaklanan ölümlerle hiçbir ilgisi olmadığını ortaya koymaktadır. kozmik radyasyondan. genel akut etkiler ve lokal akut etkileri olarak gruplandırılabilir. Aynı güçte linyit kullanan bir termik santral bunun ondört katını (1400) bir günde kül ve curuf olarak dışarı atar. atığın miktar ve zehirliliği. Reaktörde meydana gelecek artığın miktarı. Doğal radyasyon miktarı bölgeden bölgeye değişir ve radon gazı miktarının yoğun olduğu bazı bölgelerde global ortalamanın 10 ila 20 kat üzerine çıkar. bunların çevre ve atmosfer içerisindeki dağılımları. Fosil yakıt yakan tesislerin bacasından çevreye yayılan gaz ve partiküller. asit yağmurları ve hava kirliliği olarak çıkar. Nükleer güç reaktörlerinde meydana gelen artıklar çekirdek fisyonu ve nötron aktivasyonu sonucu oluşurlar. Radyasyon.006’lık bir eşdeğere karşılık gelmektedir.4. bacalardan atmosfere yayılır ve yıllık toplam atık miktarı 500 000 tonu bulur. uzun dönemde çevre ekolojik sistemler göz önüne alındığında karşımıza sera etkisi. bakım personelinin aldığı yıllık doz Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi’nin kabul sınırının yaklaşık 1/100 katı ile 1/1000 katı arasında olabilmektedir. günlük radyasyondan etkilenme içerisinde % 0. Nükleer teknolojiye dayalı faaliyetlerden kaynaklanan radyasyon % 0. inşa şekli ve işletme usullerine. günlük hayatımızın bir gerçeğidir. emfizema. ABD'de “Medical Associaton” ile “National Energy Studies Project” tarafından yapılan çalışmalara göre kömür veya fuel-oil yakan santrallar GW-yıl başına en azından 10 ölüm ve 2000 hastalık vakasına neden olmaktadırlar. Bunun sonucunda 8 ton uçucu kül.006 oranında olup.4. çalışanların ve halkın sağlığı üzerine etkileri. Akut dış radyasyon etkileri. Dünyaca kabul görmüş yayınlar. Hava kirliliği bronşit. Yıllık kişisel radyasyondan etkilenme içerisindeki dünyadan saçılan radon gazının payı % 49. her bir kaynak için birim enerji üretimine karşılık gelen kirletici madde tip ve miktarları.

T.. Nükleer Santralların Elektrik Enerjisi Üretiminde Dünü. Sayı:319.N. VIII. Bilim ve Teknoloji Dergisi. K. Kadiroğlu. 2000. Beş Yıllık Kalkınma Planı. 2001. TÜBİTAK. 226 . Ankara. Kasım. Ankara. 3. TAEK.Sürdürülebilir Kalkınma ve Nükleer Enerji. Bozkurt. Bugünü ve Yarını.C. ve Sökmen. Sayı:26. İstanbul. 2. 1994. 1999. Enerji Raporu. Devlet Planlama Teşkilatı. Nükleer Santrallar ile Elektrik Üretimi. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. 1994.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kaynaklar 1. Mayıs. 21 YY. G..O. Bütün Yönleri ile Enerji Sempozyumu. 4. 5.

mahalli ve bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında. emisyon ve görsel olarak da olumsuz bir durum meydana getirmektedir. küçük esnaf ve sanatkarlar yönünden olumlu bir planlama aracı olan Küçük Sanayi Siteleri. düzensiz ve sağlıksız iş yerleriyle yerleşme alanlarında dağınık bir şekilde faaliyet gösteren küçük esnaf ve sanatkarlar kesimi. Bu kesimin sorununa en etkili çözüm yolunun “Sanayi Siteleri” ve “Toplu İş Yerleri” olduğu artık kabul edilmektedir. sanayi siteleri. Altyapı ve diğer sosyal tesisleri hazırlanmış arsa arzı suretiyle sanayiyi teşvik etmek vb. Ancak uygulanan teknolojinin değişmesi. SANAYİ VE ÇEVRE XI. Altyapısı tamamlanmış ortak arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi. çıkardıkları gürültü.2. Küçük sanayi siteleri. her türlü sağlık koşullarından ve çağdaş ticaret anlayışından uzak mahalle ve sokakların izbe köşelerinde sıkışıp kalmış dükkan ve atölyelerde üretim yapmaya çalışmaktadırlar. öncelikle en uygun yer olarak yerleşim alanları ve şehir merkezlerinde gelişi güzel yerleşerek faaliyet göstermektedirler. XI. d.1. benzer ve farklı iş kollarında çalışan küçük işyerlerini yeni bir merkezde toplamakta. Bu amaçla. Böylece plansız. Çünkü. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. XI. b. bu kesimi yerleşim alanları dışına ve daha düzenli toplu iş yerlerine taşınmaya mecbur etmektedir.1.T. sağlıksız çalışma ortamı ve dağınıklıktan kurtarılarak her türlü altyapısı hazırlanan çağdaş ve toplu iş yerlerine kavuşturulması amaçlanmaktadır. e. bölgesel istihdam imkanlarının artırılıp işsizlik ve çarpık kentleşme ile çevre sorunlarına çözüm bulunmasında önemli rol oynamaktadır.1. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ (KSS) Sanayileşen ve gelişen ülkemizde başta küçük işletmeler olmak üzere esnaf ve sanatkarlar kesimi halen oldukça dağınık bir yapıda. Düzenli. Planlı İş Yerleri ve Çevrenin Korunması Özellikle 1950’li yıllarda başlayan ve 1960’lı yıllardaki sanayileşme çabalarına paralel olarak son yıllarda hızla çoğalan küçük esnaf ve sanatkarlar. temel politikalar sayılabilir. yerleşim alanları ve şehir açısından da benzer olumluluklar 227 . ihtiyaçlar hep birlikte daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmekte. Tarım alanlarının küçük sanayide kullanılmasının önlenmesi ve sanayi sitelerinin tarım dışı topraklarda kurulmasına imkan sağlanması. çevre halkı için kirli ve dağınık görünüşlü iş yerleri yanında. c. bu toplu sitelere yeni teknolojilerin transferi ve uygulanması daha kolay ve maliyeti düşük olmaktadır. Sanayi siteleri uygulaması ile.C.1. hızlı nüfus artışı ve şehirlerin büyümesi sonucu küçük esnaf ve sanatkarın çevresine yaptığı olumsuz yan etkilerin ulaştığı boyutlar. Küçük esnaf ve sanatkarların yetersiz altyapı. Küçük Sanayi Sitelerinin Yapımındaki Ana Politikalar a. Küçük sanayinin az gelişmiş bölge ve yörelere yaygınlaştırılması. İl ve ilçelerin planlı gelişmesine yardımcı olunması ve çevrenin korunması.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI taşımakta ve yerleşim alanlarında.54 Adet 6 10 15 11 19 15 11 2004 Yılı Yatırım Programında Olan İşyeri Adedi 961 1.77 20. Etibank. 372 adet tamamlanmış Küçük Sanayi Siteleri 87 adet de 2004 yılı yatırım programına alınanlar olmak üzere toplam 459 adet Küçük Sanayi Siteleri görülmektedir. 76 adet Organize Sanayi Bölgesi hizmete sunulmuştur. Beş Yıllık Sanayi Planı” çerçevesinde sanayi alt yapısının oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.97 13.38 9. Belirlenen hedefler doğrultusunda. 2003 yılı sonu itibariyle.805 % (X) 8.381 13.720 2.313 100 87 ( X ) Toplam Bölge İşyeri Sayısının Türkiye Toplamı İşyeri Sayısına Oranıdır. 228 . ekonomik dengenin kurulması.C.70 24. I. Tablo: XI.1).825 6.79 8. XI. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) Türkiye’de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanarak ekonomik kalkınmanın ve yeni kazanılan siyasi bağımsızlığın temeli olarak görülmüştür. Tablo:XI. Sanayi Planı döneminde bütünüyle kamu girişimciliği ön planda tutulmuş Sümerbank. 18. çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve belirli bir düzeyde tutulmasını mümkün kılacak en uygun çözüm yolu olarak görülmektedir.137 hektar büyüklüğünde.51 14. ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi. Sanayileşme cumhuriyetin ilk yıllarında özel kesimin girişimlerine bırakılmış ancak gerek mali gücünün yetersizliği.198 % (X) 15.T.61 16.78 14. ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına. Bu ilk sanayileşme çabalarına müteakiben devlet 1931 yılında uygulamaya konan “I. gerekse deneyim yoksunluğu nedeniyle özel kesim bu görevi beklenen şekilde yerine getirememiştir.145 2.1.925 1.92 100 Türkiye Toplami (81 İl) 372 84. ilk olarak 1962 yılında Bursa’da bir OSB kurulmasıyla başlanmıştır. Denizcilik Bankası gibi kuruluşlar faaliyete geçmiştir.351 11.Doğu Anadolu ( 9 İl ) 60 62 37 81 74 35 23 İşyeri Adedi 13.2.569 7.14 8.005 1. 1962 yılından başlayarak bugün gelinen noktada.306 11.610 17. Küçük Sanayi Sitelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı Biten Projeler 2003 Sonu Bölge Adı Adet Marmara ( 11 İl ) Ege ( 8 İl ) Akdeniz ( 8 İl ) İç Anadolu ( 13 İl Karadeniz ( 18 İl ) Doğu Anadolu (14 İl) G.424 14.92 16. 17 adedinin atıksu arıtma tesisi de inşa edilmiş olarak.40 7. belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.698 1. (Ayrıca Bkz.57 19. 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde ise sanayinin “lokomotif” sektör olduğu açıklıkla belirtilmiş.

Organize Sanayi Bölgelerinin Kurulmasında Ana Politikalar a. XI.T. d. b. ekonomik ve çevresel değerler açısından. Organize Sanayi Bölgeleri. kendi organlarınca yönetiminin sağlanması vb. sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli altyapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak tanımlanmış olup.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması. “Sanayiin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak. coğrafi. Küçük ve orta boyutlu işletmelerde Organize Sanayi Bölgelerinin ülke ekonomilerinde ve sanayileşmedeki yeri.2. en uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yer seçimleri konusundaki tespitler. Sağlıklı. kültürel ve politik yapıları birbirinden büyük farklılık gösteren bir çok ülkenin ortak yönlerinden bir tanesi. işsizlik ve plansız şehirleşme ile çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynamaktadır. Tarım alanlarının ve verimli toprakların sanayide kullanılmasının önlenmesi tarım dışı alanlarda kurulmasına yönlendirilmesi. kuruluş ve işleyiş sürecinde düzenin sağlanması ve yasal bir statüye kavuşturulmaları için 4562 Sayılı OSB Kanunu. Sanayinin disipline edilmesi.1. hem de üretim ve istihdam kriterleri açısından bünyelerindeki Organize Sanayi Bölgelerinin ülke ekonomilerindeki önemli paya sahip olmalarıdır.04. OSB Yer Seçimi Usul ve Esasları Ülkemizde giderek yaygınlaşan Organize Sanayi Bölgeleri yatırımlarının sosyal. 229 . g.2. Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması. ekonomik.C. bir plan ve program bütünü içinde. 15. çevre sorunlarını önlemek. mahalli ve bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında. e. Birbirine Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla. hem girişim sayısı. c. temel politikalar olarak sayılabilir. istihdam imkanlarının artırılması. ihtiyaçları hep birlikte daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmekte. güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması. kentleşmeyi yönlendirmek. Bölgelerin devlet gözetiminde. tartışılmaz öneme sahip bulunmaktadır.2. f. Gerek kalkınma düzeyi ve gerekse sosyal. XI. ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yapılmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Organize Sanayi Bölgeleri. imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla. bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak. ucuz. Organize Sanayi Bölgeleri uygulaması ile benzer ve entegre iş kollarında çalışan işletmeler aynı işyeri içinde toplanmakta. bu işyerlerine yeni teknolojinin transfer edilmesi ve uygulanması daha kolay ve ekonomik olmaktadır. Sosyal tesisleri ve altyapısı tamamlanmış ortak arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi.

Bu Yönetmelik. 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun ikinci bölümü 4 üncü maddesi gereğince. Söz konusu raporun Bakanlıkça değerlendirilmesini takiben uygun görülmesi halinde OSB yer seçimi etüt çalışmalarına başlanılmaktadır.1. "OSB Yatırımını Değerlendirme Raporu" nun Valiliğin uygun görüşü ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir. biri veya daha fazlasının katılımı ile hazırlanan OSB kuruluş protokolü Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmakta ve her OSB'ye bir sicil numarası verilerek OSB müteşebbis heyetlerine tüzel kişilik kazandırılmaktadır. Etüd Safhası -İlin/İlçenin Genel Değerlendirilmesi. İşletilmesi.000 Eşik Analizi. Yapımı.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliğiyle de OSB’lerin. çevrenin.2003 tarih ve 24987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 2. Uygulamada karşılaşılan bazı aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak 08. OSB’nin Kurulma Aşamaları 1. XI. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde mahallinde oluşturulan ve ortalama 22 ilgili kuruluş temsilcisinin katıldığı yer seçimi komisyonunca incelenmekte ve söz konusu alternatif alanlardan birinin oy birliğiyle OSB yeri olarak uygun görülmesi gerekmektedir.04. Kuruluşu. Müteşebbis Heyetin Kuruluşu 230 . Ayrıca. Yer Seçimi Safhası -Komisyon Oluşturulması. yer seçimi aşaması tamamlanan bir OSB'nin kuruluş işlemlerine başlanarak. OSB yer seçimi etütleri.T. diğer kurumların projeleriyle birlikte imar ve çevre düzeni planlarıyla uyumlu çalışmaların yürütülmesi prensibine dayanmaktadır. -Alternatif Alanların Özelliklerini İçeren Rapor.C.2. "Yer Seçimi Yönetmeliği" çerçevesinde yapılmaktadır. ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. -1/25. OSB'nin içinde bulunacağı İl. -OSB Yerinin Kesinleşmesi. Sanayici dernek veya kooperatiflerinin. Büyükşehirlerde ayrıca Büyükşehir Belediyesinin. doğal ve kültürel kaynakların korunması.000 Eşik Analizi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve 01. ihtisas OSB'lerde konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcileri de talep edilmesi halinde müteşebbis heyete dahil edilmektedirler. İlçe veya Belde Belediyesinin. OSB kurulması düşünülen yerin Valiliğince hazırlanacak olan. -1/100. Gözlemsel Jeolojik Etüd 4. Görev ve yetkileri OSB Kanunu çerçevesinde tanımlanan OSB'lerin kurulabilmesi için.2. Yer seçimi etüt çalışması sonucu belirlenen OSB alternatif alanları. -Alternatif Alanların Belirlenmesi. -Alternatif Alanların İncelenmesi.01. 3. il ve ilçelerdeki mevcudiyet durumuna göre Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasının. İl Özel İdaresinin.

050 510 1.248 2.T.de verilmiştir.55 7.348 1.72 100 2004 Yılı Yatırım Programında Olanlar Alan (Ha) 2.C.52 22.26 12. Türkiye genelinde 2003 Yılı Sonu İtibariyle Biten ve 2004 Yılı Yatırım Programında Olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili bilgiler Tablo XI.027 2.28 26.68 16.453 4.012 2.2. İzmir. 2003 yılı sonu itibariyle 76 adet biten. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin il bazında dağılımı incelendiğinde. 231 . Tablo : XI. b.18 4. kimya sanayi ve gıda içki ve tütün sanayi işyerlerinin takip ettiği dikkati çekmektedir (Tablo XI. bu sektörü sırası ile metal eşya sanayi.126 18.77 100 Adet(**) 11 11 3 7 15 5 5 57 (*) Toplam bölge alanının Türkiye toplam alanına oranıdır.1). 2004 yılı Yatırım Programı’nda olan 57 adet olmak üzere toplam 133 adet Organize Sanayi Bölgesi öngörülmektedir.932 3. İmar Plan ve Altyapı İhaleleri 8. (***) Toplam adedin Türkiye toplam adedine oranıdır.77 8.018 1. a.28 6.Organize Sanayi Bölgelerinin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 2003 Sonu İtibariyle Bitenler Bölge Adı Adet Marmara (11 İl) Ege (8 İl) Akdeniz (8 İl) İç Anadolu (13 İl) Karadeniz (18 İl) Doğu Anadolu (14 İl) G.70 100 % Adet(***) 19. Burada da görüleceği üzere.32 8. organize sanayi bölgelerinin İstanbul. ( Ocak 2004 tariihi itibariyledir) (**) Etüd ve Kamulaştırma karakteristiği ile yer alan projeler adet olarak toplamlara dahil edilmiştir. Kamulaştırma 7.137 % Hektar(*) 21.57 25.77 17.3). dokuma. Gaziantep'te yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 5.61 13. İnşaat İhaleleri Bu çerçevede. giyim eşyası ve deri sanayi işyerleri birinci sırayı alırken.878 2.30 5. Kayseri.Doğu Anadolu (9 İl) Türkiye Toplamı (81 İl) 12 11 10 16 13 7 7 76 Alan (Ha) 3.96 19. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin sektörel dağılımına bakıldığında.88 11.703 700 823 10.43 6.691 % Hektar(*) 18.2.15 7.30 19. Yatırım Programında Yer Alması 6.

1. Organize Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan atıksular (evsel+endüstriyel) ortak arıtma tesisinde arıtılmaktadır.7 18.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil X.). giyim eşyası ve deri sanayi Orman ürünleri ve mobilya sanayi Kağıt.3 2.4 31. Atıksu arıtma tesisi tipine göre atıksu arıtma tesisi sayısı ile ilgili bilgiler Şekil XI.0 Kaynak: DİE.4 8. içki ve tütün sanayi Dokuma.0 30.2 100.’de verilmektedir.4 100. kağıt ürünleri basım sanayi Kimya sanayi Taş ve toprağa dayalı sanayi Metal ana sanayi Metal eşya sanayi Diğer imalat sanayi Toplam sayısı 490 1 331 276 95 661 256 390 792 220 4 511 olan işyeri sayısı 411 1 251 240 85 605 221 355 754 180 4 102 (%) 10.4 23.0 Toplam işyeri sayısı 638 1 715 425 144 719 266 373 1 355 146 5 781 Üretimde olan işyeri sayısı 507 1 521 339 116 612 233 311 1 141 108 4 888 (%) 10. 2000 yılında anket kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin % 21'i.5 4.3. 232 . Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan araştırma sonuçlarına göre organize sanayi bölgelerinde atıksular yoğunluklu olarak biyolojik arıtma ile arıtılmaktadır.4 12.C. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı Tablo X1.59'unun arıtma tesisi kullandığı belirlenmiştir (Tablo XI.2.4 4.8 5.1 14.1 7.9 2.4.0 2.8 6.5 5. 2001 yılında ise % 24'ü ve 2002 yılında ise % 27. Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Sektörel Dağılımı 2000 2001 Üretimde Toplam işyeri Sektör Gıda.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Arıtma Tesislerinin Durumu. bürokrasinin azaltılması ve uygulamaya ilişkin hususlara açıklık getirilmesi amacıyla Endüstri Bölgeleri Kanununda değişikliğe gidilmiş ve 5195 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikler 01.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup. Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 Atıksu arıtma tesisi tipine göre atıksu arıtma tesisi sayısı Sayı 14 12 10 8 6 4 2 0 Fiziksel Kimyasal 2000 2001 2002 Biyolojik Şekil: XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo XI.07.01.5'inin atıksu deşarj izninin olduğu.T.4.2. yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişini artırmak amacıyla hazırlanan 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 19. yatırımları teşvik etmek.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.C. Organize Sanayi Bölgelerinde Atıksu Arıtma Tesisi Tipi ve Arıtılan Atıksu Miktarı Yılı 2000 2001 2002 Arıtma tesisi kullanan OSB sayısı 9 13 16 Fiziksel arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 1 2 182 500 766 500 182 500 693 500 Kimyasal arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 1 1 1 864 000 864 000 864 000 864 000 730 000 730 000 Biyolojik arıtma Arıtılan atıksu Kapasite miktarı Sayı (m3/yıl) (m3/yıl) 8 11 13 79 198 000 47 175 370 102 412 000 60 327 635 110 369 000 68 716 500 Kaynak: DİE. 233 . ENDÜSTRİ BÖLGELERİ Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji transferini sağlamak. 2002 yılında anket kapsamında değerlendirilen 58 organize sanayi bölgesinin % 15. üretim ve istihdamı artırmak. bu oranın 2000 ve 2001 yılları için sırasıyla %17 ve %15 olduğu tespit edilmiştir.

yatırımcı öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına baş vuracaktır. b. OSB’lerden farklı olarak. Sanayi bir yandan. bu yolla ülke ekonomisine yararlı olmalarının sağlanmasıdır. modern ve kalkınmış toplumlarda ekonominin temelini oluşturmaktadır. f. EB’lerinde sabit yatırım tutarının % 0. Ayrıca sanayi ürünleri. OSB’lerde imar planları ve altyapı projeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanırken. modern ve çağdaş hayat standartlarının maddi tabanını oluşturmaktadır. c. yatırıma başlamadan önce yürütülmesi gereken tüm yasal işlemlerin üç ay içinde tamamlanması ön görülmektedir. insanların temel ihtiyaçlarının büyük bir kısmı sanayinin ürettiği mal ve hizmetlerle sağlanmaktadır. bunun için gerekli ödeneğin geri dönüşü olmayacaktır. Bu sebeplerle bütün toplumlar gelişen çağa göre değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sanayileşmeyi mutlaka ulaşılması gereken hedef olarak kabul etmişlerdir. Böylece. Kanun uyarınca. ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın gerekli izin. faaliyet konularıyla ilgili ÇED olumlu kararını en fazla 2. doğal kaynakları kullanarak ürün verirken. Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB) farklı olarak. diğer yandan da çevre kirliliğine sebep olmaktadır.5 ay.3. e. planı onaylı ve altyapısı hazır bölgelerde gerekli izin ve onaylarını en kısa sürede alarak faaliyete geçmelerinin. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Endüstri Bölgeleri. OSB’lerde yatırımcıya OSB yönetim kurulu tarafından parsel satışı yapılırken. yerli firmalarla ortaklık kurmalarına gerek kalmadan.5’i karşılığında yatırımcıya irtifak hakkı tesis edilecektir. Çünkü sanayi. Kamulaştırma ve altyapı inşaatı giderleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri Arasındaki Farklar a. EB’lerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar.T. Endüstri bölgelerinin kuruluşundaki ana hedef. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi üzerine Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunca belirlenen yerlerde. yerli ve yabancı yatırımcı için bürokratik işlemlerin asgariye indirilmesi. ÇEVREYİ ÖNCELİKLE ETKİLEYEN BAZI SANAYİLER ve ÇEVRE Gelişen ve değişen dünyada. Sanayileşme sürecine giren ve sanayileşmesini tamamlayan 234 . Böylece yabancı yatırımcılar.C. EB’lerinde doğrudan yatırım yapabileceklerdir. d. onay ve ruhsatlarını 15 gün içinde alabileceklerdir.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği ile bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. arazi Hazine adına kamulaştırılmaktadır. Bakanlar Kurulunca kurulabilmektedir. XI. Endüstri bölgelerinde (EB). Endüstri Bölgeleri Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde düzenlenen ve 02. EB’lerinde ilgili kurum tarafından onaylanacaktır.08.

. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI toplumlar. kükürt. arazinin yanlış kullanılması. 235 . fazla gübre kullanımı.Hava kirlenmesi.Toprak kirlenmesi.3. hem de çevreyi koruyabilmek için köklü tedbirler aramaya başlamışlardır. bugün bu değer yargıları değişmiş. plansız kentleşmeye bağlı yerleşim alanları. çevrenin de bir kaynak olduğu. Genel Çevre Kirlenmesi ve Alıcı Ortamlar Çevre kirlenmesi genel olarak ele alındığında. ayrıca sürekli ve dengeli kalkınma kavramları” işlenmiştir. su ve toprak kirlenmesi olarak değerlendirilirken ve çevrenin. ulaşım araçlarından kaynaklanan egsoz gazlarının atmosfere verilmesi. 1970’li yılların başında çevre kirlenmesi. . Bu raporda ana tema olarak. kendisine atılan her türlü atık ve artığı kabul eden serbest bir mal olduğu kabul edilirken. doğanın kendini yenileme gücünün sınırlı olduğunu ve ekolojik dengelerin bozulmaya başladığını fark ettikleri zaman. aynı şekilde sanayi atıklarının ve evsel sıvı atıkların herhangi bir arıtıma tabi tutulmadan doğrudan su kaynaklarına boşaltılması ile toprakta biriken pestisid ve aşırı kullanılan kimyasal gübre kalıntılarının zamanla taşınarak. Toprak kirlenmesi. sanayi kuruluşlarında meydana gelen emisyonların hiçbir önlem alınmadan atmosfere bırakılması. Hava kirlenmesi genel anlamda.C. bu konudaki en kapsamlı araştırma “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından 1987 yılında rapor haline getirilmiş ve “Ortak Geleceğimiz” adıyla Türkiye’de de yayımlanmıştır. Çevre kirlenmesi ve korunmasıyla ilgili olarak başta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) olmak üzere. ayrıca hava kirlenmesine sebep olan kirleticilerin yağışlarla toprağa ulaşması sonucu meydana gelmektedir.1. hava taşımacılığı ve endüstriyel kuruluşlardır. Gürültü kirliliğine sebep olan kaynaklar ise.Gürültü olarak sınıflandırılabilir.Atık kontrolü ve . . çeşitli tesislerde ve evlerde yakılan fosil yakıtlarından ortaya çıkan partikül. Sanayileşmenin oluşturduğu çevre sorunlarının öncelik ve anlamı son zamanlarda büyük ölçüde değişmiştir. bu gelişmeler sırasında çevre ve doğal kaynakları bitmez tükenmez bir kaynak olarak kullanmışlardır. hava. Su kirlenmesi. ulaşım araçları.Su kirlenmesi. azot oksitler ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır. tarım koruma ilaç kalıntıları ile sanayi ve evsel katı atık ve artıkların doğrudan araziye dökülmesi. hem sanayileşmeyi sürdürmek. zamanla kirlenerek tükenebileceği ve bu kaynak kullanımının da bir maliyetinin olabileceği anlaşılmıştır. Ancak doğal kaynakların azaldığını. . “Çevre ve kalkınmanın birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğu ve sürdürülebilir kalkınma sınırlarının çevre kaynakları ile belirlenebileceği. yüzeysel veya yeraltı su kaynaklarına ulaşması sonucu ortaya çıkmaktadır. XI.T.

Yerleşim Alanları. bölge veya ülke genelinde olabileceği gibi uluslararası boyutlarda da olmaktadır. Altyapı ve Ulaşım Sektörü. Çevredeki fiziksel kirlenme ve bozulma hava. b. g. Madencilik Sektörü. d. uluslararası akarsu ve denizlerde de ortak sorunlar meydana getirmektedir. çeşitli sektörlerin alıcı ortamlara verdikleri çok çeşitli atık. c. Çevre kirlenmesine sebep olan ve aynı zamanda bir ülke ekonomisinin temelini oluşturan sektörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: a. su. Bu sebeple. XI. Çevre kirliliğine yol açan ve potansiyel kirlilik kaynakları esas alınarak Harita XI.’de Türkiye’de Çevreyi Öncelikle Etkileyen Bazı Endüstriyel Sektörlerin Dağılımı genel çevre durumunu belirtmektedir. sıvı veya gaz halindeki atık ve artıklarla çevreyi yoğun bir şekilde kirletmektedir. Çünkü coğrafi sınır tanımayan meteorolojik olaylar. amacı doğrultusunda ve özellikle üretim faaliyetleri esnasında yeterli önlemleri almadan hava. ve toprağa verdikleri katı. Hava ve suya atılan farklı nitelikte kirletici parametreler dikkate alınarak. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevre kirlenmesi yöre. bozulması ve doğal kaynakların tüketilmesinde. Turizm Sektörü olarak sayılabilir. Enerji Sektörü. Sanayi Sektörü.1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). 236 .1. su ve toprak kirlenmesinden ibaret saymak hatalı bir yaklaşım olur. f. Tablo: XI. e. Bunun için çevre kirlenmesini sadece hava. Ancak değişik mal ve mamul üreten tüm endüstriyel kuruluşları kirletici ana kaynak olarak saymak söz konusu olmakla birlikte. Sanayileşme ve gelişmenin sonucu olarak birçok sınai kuruluş. tek etken değildir. çevre politikalarının oluşturulması başta sanayi olmak üzere diğer temel sektör faaliyetlerini kapsayacak bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.3. sanayi çok önemli bir paya sahip olmakla birlikte. Çevreyi Kirleten Temel Sektörler Çevre kirlenmesi. Çevre Kurulu tarafından 1993 yılında hazırlanmış olan bir raporda Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri. su ve toprak kirlenmesi olarak sınıflandırılabilirse de bunlar çok çabuk birbirine dönüşebilir. Çünkü ekolojik dengenin bir parçasındaki bozulma. artık ve emisyon yükü ağırlıklarına göre bir sıralama yapılması mümkün olmaktadır.3. Tarım Sektörü. Çevreyi Öncelikle Kirleten Bazı Sanayiler Çevre kirliliğinin en önemli kaynaklarından birisi de tartışılmaz olarak endüstriyel kuruluşlardır. bütün sistemin yapısını olumsuz yönde etkiler.’de verilmiştir. XI.3.C.T.3.2.

4’den itibaren XI. 2004. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. 6. 237 . Bölüm XI. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. 16 Aralık 2003 tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” listelerinde de yer almaktadır. DİE.17’ye kadar) konu başlıkları altında verilmiştir.3. 5. 3. KSS ve OSB Sanayi Bölgeleri İstatistikleri. DİE. Çevreyi en fazla ve öncelikle kirlettiği bilinen bazı sanayi faaliyetler grubunun. Çevre Kurulu Raporu. 26 Eylül 1995 tarih ve 22416 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”nde Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler arasında yer aldığı gibi. Organize Sanayi Bölgesi Atık İstatistikleri Anketi Sonuçları 2000-2002 8. kirletici özelliği yüksek birçok parametre Tablo:XI. 2001. 1993. Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü. Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeler ve Siteleri Genel Müdürlüğü. artık ve emisyonların çevreye etkileri dikkate alınarak. Kaynaklar 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çevresel etkileri açısından incelenen bu endüstriyel faaliyetler grubu aynı zamanda.T. 16 Aralık 2003 Tarih ve 23028 Sayılı Resmi Gazete. 4. Sanayi İstatistikleri Mayıs. kontrolsüz ve yeteri kadar önlem almadan.’de özetlenmiştir. Sanayi faaliyet gruplarıyla ilgili olarak özet bilgiler (Bkz. 7. TOBB. alıcı ortamlara doğrudan bıraktıkları atık. Yıllık Sanayi ve Çevre İstatistikleri. 2000. Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği. 26 Eylül 1995 Tarih ve 22416 Sayılı Resmi Gazete. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği.

Çevre Kurulu Raporu. 238 . Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.Kim. Rafineriler.) Kağıt Sanayi Demir-Çelik Sanayi Çimento Sanayi Gübre Sanayi Şeker Sanayi Et Entegre Tesisi -Deri Sanayi Maden Çıkarılması -Alüminyum -Bakır -Kurşun-Çinko -Taş-Toprak Sanayi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kaynak: TOBB.T.İl. Fenoller Askıda Katı Md. Ağır Met. COCOx NH3 NOx SOx H2S Flo rür Hidro Karbon Koku Duman Diğ. Kim. Siyanid Sülfat Nitrat Çevreye Atılan Su Kirleticileri NH3 Fosfat Klo. V. Org. 1993.+Tar.C.BOİ rür KOİ Florür Bileş. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. s:46:48. Kim. SS Diğer Org. Bazı Endüstriyel Faaliyetlerin Çevresel Etkileri Çevreye Atılan Hava Kirleticileri Faaliyet Türü TAP Ağır Met. Gaz ve Sıv.Tesisler Termik Santraller Entegre Kimya Tes. (Pet.

Ham Petrol Rafinerileri Türkiye’de dördü kamuya ve biri özel sektöre ait olmak üzere 2000 yılı sonu itibariyle beş adet ham petrol rafinerisi bulunmaktadır. yağlama maddesi olarak kullanılan. Özel rafineri olan ATAŞ’ın kurulu kapasitesi ise 4. PETROL RAFİNERİLERİ VE ÇEVRE XI. XI.9 milyon tondur.4 Kapasite (%) 70.0 67. 2000.1 2000 Yılında Türkiye Rafinerilerinde İşlenen Ham Petrol Miktarı Rafineri Adı Kullanımı Batman İzmir-Aliağa İzmit-Yarımca Kırıkkale-Orta Anadolu Kurulu Kapasite (Milyon Ton/Yıl) 1.6 Tüpraş Toplamı 27. Tablo:XI. Petrol rafinerilerinde üretilen beyaz ürünler. 2000 yılında işlenen ham petrol miktarı ise 21.4 77.5 5.8 10.0 olarak gerçekleşmiştir. madeni yağlar da elde edilmektedir. dizel yakıtı (mazot) ve sanayi yakıtları olarak da bilinen fuel oiller yanında. İzmir.4. İlk rafinerimiz ise 1955 yılında Batman’da kurulmuştur. 2000 yılında 21.4. 2. 239 .6 milyon ton olup.7 56.’de ve ülkemizdeki rafineriler ile ilgili genel bilgiler ise Tablo.4. PO gibi) şirketlerin harmanlama (paçallama) tesisleri bulunmaktadır. Rafinerilerde kendi ihtiyaçları olan buhar ve elektrik enerjisi üretilmekte.1.0 24. 2000 yılında ülkemizdeki rafinerilerin kurulu kapasiteleri bu rafinerilerde işlenen ham petrol ve rafinerilerin kapasite kullanım oranları Tablo.9 milyon tonu da ATAŞ Rafinerisinde olmak üzere toplam 24.1 10.3 milyon tonu TÜPRAŞ rafinerilerinde.1.XI.4 3. Elektrik enerjisi eksiklerini TEDAŞ’ dan karşılamaktadırlar.0 İşlenen Ham Petrol (Milyon Ton Yıl) 0. Batman) kurulu kapasiteleri toplamı 27. TÜPRAŞ Rafinerilerinde kapasite kullanımı % 77. Bu şirketler yağlama maddesi üreten tesislerden yağlama maddesi aldıktan sonra kendi tesislerinde harmanlama prosesleri uygulayarak piyasaya değişik numaralı madeni yağlar sunmaktadır.3 Ataş-Mersin 4.0 75.0 11.T.4.4 2. Ayrıca petrol ürünlerinin dağıtımını yapan (Shell.3 milyon tondur. ATAŞ Rafinerisinde 2000 yılı için kapasite kullanımı oranı % 67’dir.2 milyon ton ham petrol işlenmiştir. Kırıkkale.C.XI.6 21.9 Genel Toplam 32.7 6.4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. BP. Faaliyet Raporu. otoprodüktör sistemde çalışmaktadırlar.0 67.1’in incelenmesinden de görüldüğü üzere TÜPRAŞ Rafinerilerinin (İzmit. 2000 yılında işlenen ham petrol miktarı ise 2.2 ‘de verilmiştir.5 106.4 milyon ton olup. Tablo.4.2 Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM).benzin çeşitleri.

pompalama.Ünitesi Reformer Vakum H. Tablo: XI. 1 LPG Ünitesi 1 Kaynak: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM). petrol ve onun bileşenleridir.1. mum. fenolik bileşikler. Ünitesi 1 Nafta Desülfirizasyon 1 Katalitik Reformer 1 Gaz Yağı Katalitik Des. krezilatlar ve bazen büyük miktarda çözünmüş demir ihtiva ederler.1. 2000.2 Türkiye’deki Mevcut Rafinerilerle İlgili Genel Bilgiler Sıra 1 Rafineri Adı Batman Yeri Batman Kuruluş Tarihi 1955 Statü Kamu Mevcut Üniteler H.P.Ünitesi TCC.Ünitesi FCC Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker H. Bu kirleticilerin özellikleri sadece rafineri prosesine ve kullanılan teçhizata bağlı değil. Bu atıklar büyük hacimde askıda ve çözünmüş katı madde. merkaptanlar. fraksiyonlama. tuz giderme.T. distilasyon. Atıklar.P. Rafineri çıkış sularındaki esas kirleticiler.C. (kum. Askıda mineral katılar. kil gibi) anorganik asitler başlıca kirleticilerdir. yağ.Anadolu Kırıkkale Hacılar Beldesi 1986 Kamu 5 Ataş Mersin 1962 Özel H. klorürler.Petrol Rafinerilerinde Oluşan Atıkların Özellikleri Rafinerilerden gelen atıklar ham petrolün kalitesine prosese ve kullanılan teçhizata bağlı olarak değişik özellikler taşır.P.P. 240 .4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Faaliyet Raporu.Ünitesi FCC Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker İzomerizasyon H. aynı zamanda ham petrolün kalitesine de bağlıdır.4. alkilleme ve polimerizasyon işlemlerinden gelir.P Ünitesi Reformer Desülfiriser Vakum Hydrocracker Ünite Sayısı 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Kapasite (m3/gün) 3 500 750 200 340 36 000 3 600 3 300 4 400 14 000 3 650 800 36 000 2 400 1 560 2 160 12 500 2 600 18 000 3 200 2 400 4 800 2 300 15 900 3 340 2 544 1 900 636 2 İzmit Kocaeli Körfez İlçesi 1961 Kamu 3 İzmir İzmir Aliağa İlçesi 1972 Kamu 4 O. sülfitler.

XI. Benzen (C6H6).3. Kimyasal madde ilavesi ile flotasyon işlemi yapmak.4 Petrol Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Kullanılan Metodlar Petrol rafinerisi atıklarının arıtılmasında kullanılan metodları beş grupta toplamak mümkündür. pH. Rafinerilerden Kaynaklanan Su Kirleticileri karbonlar.4. Sızma ve spillerden gelen yağlar arıtılan ham petrolün % 3 kadarıdır. Askıda katı madde. NOX . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yağ atıklarının tasfiyesinde baca gazları ile yıkama. Tetra Metil. Tetra Etil. damlatmalı filtreler. çökeltme şeklinde b. evaporasyon. Etil Benzen. Fakat bu metod iklim ve arazi kullanılabilirliği ile kısıtlıdır. Biyolojik Arıtma Metodları:Aktif çamur sistemleri. filtre killeri kimyasal madde üretiminde yan ürünlerden çıkan özel kimyasal maddeler ve soğutma sularıdır.1.1. biyolojik oksidasyon. Suspanse katılar olarak sayılabilir. % 50-99 oranında yüzebilen yağ ve % 10-85 askıda katı madde ve belli miktarlarda BOI ve KOI giderme sağlarlar. XI. asitli gazlar. Fenol (C6H5-OH). yağ.4. havalandırmalı lagünler ve oksidasyon havuzları biyolojik arıtma kademesi olarak uygulanabilmektedir. Toplam Organik Buharlar (karbon cinsinden ). petrolün ön arıtma ile giderilmesi ve pH kontrolü. alkali sular. Her iki metodun uygulanmasında farklı arıtma verimleri elde edilmektedir. gravite ayrımı. Krom (Cr+6). Buharlaştırma havuzları vasıtası ile kirletici giderme verimi çok yüksektir. tank tabanı çamurları. hava flotasyonu ve a.C. karıştırma. Kurşun vb. Genelde seçilecek bu biyolojik arıtma süreçleri. tankta kalan pislikler. havalandırma. Bunlar hemen hemen tüm rafinerilerde inşa edilmiştir. Kimyasal arıtmada alüm ve polielektrolit kullanılır. Hidro (S-2).T. kulelerden vs. toplam siyanür (CN-). Çökelebilir katı madde. sızmalar.1. c. yumaklaştırma. Sülfür Yağ ve gres. Ksilen. Amonyum azotu (NH4-N). Kumol [İ-Propil benzen (C6H5-C3H7)]. Fiziksel Metodlar: Bu metodları buharlaştırma olarak sıralayabiliriz. koagülasyon. Toluen (C6H5CH3).4.2 Rafinerilerden Kaynaklanan Hava Kirleticileri SOX . santrifüjleme ve yakıp kül etme metotları kullanılır. atık. Flotasyon kimyasal madde ilavesiyle veya kimyasal madde ilave etmeden doğrudan uygulanabilir. Gravite ayırıcılar America Petroleum Industry (API) ayırıcıları ve dinlendirme havuzlarıdır. Yüzen yağların ve çökebilen katıların uzaklaştırılması için kullanılır. XI. Petrol rafinerisi atıkları sızma ve çatlaklardan çıkan serbest ve emülsifiye edilmiş yağ. flotasyon. Kimyasal Metodlar : Pıhtılaştırma. yağ giderme toksik maddelerin giderilmesi. uygulanır. gelen kömür atıkları. kül ve askıda katı madde giderme açısından çok verimlidir. katalizör. nutrient 241 . BOİ5. kimyasal işlemlerden çıkan çamurlar. Olifenler. kirleticilerdir. Yağlardan asitli bileşikleri çekmek için alkali reaktiflerle muamelesi sırasında ve merkaptanları çekmek veya dönüştürmek için yapılan işlemler sonucunda oluşan bir seri alkali atıklar fena koku neşrederler.

petrol koku ve diğer bilinmeyen petrol atıkları ve insektisidler gibi maddelerdir. kerosen. Geri kalan % 3’lük kısım O. Ham petrol kara ve deniz taşımacılığı ile veya boru hatları ile petrol rafinerilerine taşınırlar.T. No:44. aşı ilavesi gibi bazı koşulların sağlanmasını gerektirmektedir. Faaliyet Raporu. plumbite ve su ile yıkanırlar. d. Ham petrol çeşitli hidrokarbonlara ayrılmak üzere katalizör kullanarak veya kullanmadan genellikle fraksiyonel distilasyon ile rafine edilir. Yabancı maddeleri arıtmak için gasolin ve kerosene bir tanktan geçirilir ve orada sülfürik asit. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. 3. 2000. Ham petrol kule içindeki bir borudan geçirilerek gasolin.4. Türkiye Petrol Rafinerileri A. Faaliyet Raporu. Tat ve koku oluşturan organik maddeler bu metodlarla giderilir.C. XI. Bazı distilasyon ürünlerinin molekülsel yapılarını değiştirmek için sıcaklık ve basınç uygulanır. su ve doğal gazla birlikte yeryüzüne çıkar. 242 . kirlilikler en az seviyeye indirilebilmektedir. çok farklı nitelikteki katı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI kontrolü. fuel oil. Yağlamada kullanılan madeni yağı elde etmek için kalanların distilasyonuna devam edilir ve bütün ürünlerin distilasyonu yapılıp alındıktan sonra vakum odasında kalanlar. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Dergisi. asfalt üretimi için kullanılırlar. 2. Açığa çıkan su daima anorganik tuzları içerir ve bunlar genellikle çok tuzludurlar. Gaz yağı fuel-oil olarak satılmak için arıtılır ve depo edilir. Petrol ürünlerini ve çeşitli fraksiyonlarını yabancı maddelerden ayırmak için kimyasal ve mekanik arıtma uygulanır. sıvı ve gaz halindeki atık ve artıklarıyla çevreyi kirleten önemli sektörlerden birisidir.Ş.1. S ‘dür. Üçüncül Arıtma İşlemleri: Aktif karbon ve ozonlama ile kısıtlıdır. e. gaz yağı. 2000. Geliştirilmiş yeni teknolojilerin uygulandığı arıtma tesisleri sayesinde. kostik soda. gazyağı gibi hafif ürünler alınır ve kondanse edilir. Diğer Önemli Arıtma İşlemleri : Balast suyu arıtılması.5 Petrol Rafinerileri ve Çevre Petrol yaklaşık olarak % 85 karbon ve % 12 hidrojen ihtiva eder. Petrol rafinerileri. Bu arıtma metodu ile % 75-95 BOI giderme. asit artık ve kostik artık içeren atıkların nötralizasyonu olarak sıralanabilir. N. Aktif çamur süreci organik maddelerin uzaklaştırılması için çok etkili bir metotdur. dökülen yağların geri kazanılması. Petrol. Petrol rafinerisinin ürünleri ve yan ürünleri gasolin. kerosene. asfalt. Kaynaklar 1. % 30-70 KOI giderme % 60-90 fenol ve siyanür giderme verimleri elde edilir.

Karbon Siyahı 3. ara ve son maddelerin üretiminin yapıldığı sanayi dalıdır.Akrilonitril .Alçak Yoğunluk Polietilen .C. Temel ve Ara Petrokimyasal Ürünler .Butadien .Saf Teretalik Asit . Petrokimya Sanayi beş gruba ayrılır.Etilen-Propilen .Kaprolaktam .5.Polivinil Klorür . PETROKİMYA TESİSLERİ VE ÇEVRE Temel hammaddeleri nafta.Vinil Klorür Monomer .Polistiren .Ksilen (Orto-ParaKsilen) . diğer tarafta da çeşitli tüketim mallarının başlangıç maddeleri ile sınırlanan geniş kapsamlı bir organik ara maddeler sanayi olarak görmek mümkündür.T. Petrokimya ürünlerinin tüketiciye ulaşım şekilleri oldukça farklı ve çeşitlidir. 1.1.Dodesil Benzen .Ftalik Anhidrit 243 . Petrokimya sanayini bir tarafta temel petrol ürünleri ve doğalgaz.Akrilonitril Bütadien Stiren 4. gazyağı gibi rafineri ürünleri veya doğalgaz olan organik ilk. Termoplastikler . Plastik Yardımcı Maddeler XI.Etilen Oksit .Stiren 2.Lineer Alkil Benzen .Benzen .Toluen . Bunlar. Temel ve Ara Petrokimyasal Maddeler .Aromatikler .Yüksek Yoğunluk Polietilen .Etilen Glikol . Termosetting Reçineler ve Plastikler 5. Sentetik Kauçuklar ve Karbon Siyahı . bir zincirleme üretim süreci ile elde edildiğinden.5.Metanol . propilen. petrokimya sanayinde üretilen maddeler. nafta ve gaz yağından başlayan bu proseslerin son ürünleri olan etilen. Ham petrol.Sentetik Kauçuklar . C4 ve benzen bir başka prosesler zinciri için başlangıç maddeleri olup. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. petrokimya tesisleri çoğu kez birbirine bağlı fabrikalar topluluğu olarak kompleksler halinde kurulmaktadır.

1.LPG . Hidrokarbonlar..Propilen . Isısal parçalanma işlemi için hammadde kaynağı olarak.Fuel-Oil Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Etilen ve propilen üretiminde kullanılan en yaygın üretim hidrokarbonların (doğalgaz ve sıvı petrol fraksiyonları) su buharı eşliğinde yüksek sıcaklıkta ısısal parçalanması (thermal cracking) prosesidir.Kızdırma Benzini ..Gaz Yağı Isı .Gaz Yağı Meydana Gelen Ana ve Yan Ürünler . metan dışında (tek karbonlu olduğu için) gaz halindeki hidrokarbonlardan gaz yağına kadar olan bütün sıvı petrol fraksiyonları kullanılabilmektedir.Etan ... Hafif hidrokarbonlar bu üstünlüklerine karşın petrokimya sanayi parçalama prosesi için hammadde seçiminde fazla olanaklara sahip değildir.C. Bütadien..Propilen .Nafta . Çünkü temin edilebilecek hidrokarbon kaynağının cinsi.C4 Karışımı (Bütan.. Bütadien.1. Bütilen ) ..Fuel-oil 244 . Hidrojen) ....Propan ...Kızdırma benzini . Üretimde Kullanılan Hammaddeler Hidrokarbonlar .T.Propan . uzun vadede temin güvencesi. Etilen ve propilen üretimi için parçalama tesislerinde hammadde olarak kullanılabilen hidrokarbonların tümü göz önüne alınırsa parçalama işlemi şöyle özetlenebilir.Etilen . bütadien ve bunun gibi reaksiyon kabiliyeti yüksek olefinlere dönüştürülmesidir.... doğada doymuş halde bulunan ve reaksiyona girme eğilimi son derece küçük olan parafinik hidrokarbonların petrokimya sanayinin temel girdileri olan etilen. Etilen Propilen İki karbonlu en basit olefinik hidrokarbon olan etilen ile üç karbonlu olefinik hidrokarbon olan propilen petrokimya sanayinin temel başlangıç maddeleridir.Etan .LPG ..Nafta .Yakıt Gazı (Metan.C4 Karışımı (Bütan. Isısal parçalanma yönteminin temel amacı...... .5. fiyatı ve parçalama işlemi için teknolojik uygunluğu gibi faktörler hammadde seçimine sınırlamalar getirmektedir.. propilen... Bütilen) . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.

İlk ayırma kolonunun tepesinden çıkan gaz karışımı.T. önce hidrojenlendirilerek giderilmiş C2 karışımı daha sonra tepesinden polimer saflıkta etilen parçalanmak üzere sirküle ettirilir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Isısal parçalama işleminde proses şartları genellikle en yüksek verimle etilen elde etmek üzere düzenlenirse de belirli sınırlar içinde bu şartların değiştirilmesi ile parçalama işlemi esnasında etilenin yanı sıra oluşan bütadien ve propilen verimini artırmak da mümkün olmaktadır. Soğutucu sisteminden çıkan sıvı ürünler ise metandan tümüyle arıtılmak üzere “Metan Ayırma Kolonu” na gönderilir. destilasyon kolonlarından oluşan ayırma sistemine gönderilir. “Etan Ayırma Kolonu” nun asetilen). Soğutma sisteminden çıkan gaz karışımı fuel-oil’in dip ürün olarak ayrıldığı ilk ayırma kolonuna gönderilir.850 0C sıcaklıktaki fırınlar içinde bulunan boş tüpler içinde reaksiyon süresi bir saniyenin altında olacak şekilde süratle geçirilir.1. Kompresör sisteminden çıkan ve düşük molekül ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan gaz karışımı ise bir kurutucuda kurutulduktan sonra etilen–propilen soğutucu akımlarıyla soğutulan bir soğutma sistemine gönderilerek hidrojen ve metan dışındaki ürünler sıvılaştırılır. Bu kolondan tepe ürünü olarak çıkan metan yakıt gazına indirgenirken.’de verilmektedir. kademeleri arasında eşanjörleri bulunan 4 ve 5 kademeli kompresör sisteminde yaklaşık 40 kg/cm2 basınca kadar sıkıştırılır. Parçalanma işlemlerinde gaz veya buhar haline getirilmiş hidrokarbonlar su buharı ile seyreltilmiş olarak 800 . Bu kolonun tepe ürünü olan C3 karışımı önce metil asetilen ve propadieni propilene dönüştürmek için hidrojenlendirilir. tepe ürünü olarak çıkan C2 karışımı (etan. Faaliyetin Akım Şeması Parçalanma proseslerinin akım şeması Şekil:XI. Etilen kolonunun alınırken etandan oluşan dip ürün de yeniden “Etan Ayırma Kolonu” nun dip ürünü ise kompresyon sisteminden gelen kondensatlarla birleştirilerek “Propan Ayırma Kolonu” na gönderilir. propan gibi istenmeyen yan ürünlere dönüşmesini önlemek için buhar üretimine de elverişli olan bir soğutma sisteminde ani olarak soğutulur. Propilen kolonunun tepesinden polimer saflıkta propilen alınırken dip ürün olan propan parçalanmak üzere yeniden devreye sokulur. Bu soğutma sisteminde açığa çıkan ısı ile proses içinde kullanılan yüksek basınçlı buhar üretilmektedir. içerdiği asetilen etilene dönüştürülür ve asetileni “Etilen Kolonu” na gönderilir.5. Metan ve hidrojenden oluşan gaz karışımı ise metan-hidrojen ayırma sisteminde hidrojenlendirme işlemlerinde kullanılan % 95 (mol olarak) saflıkta hidrojen ile yakıt gazı olarak kullanılan metana ayrılır. kullanılan hammaddelerin cinsine göre de farklılıklar göstermektedir. etilen. sıvı dip ürün “Etan Ayırma Kolonu” na gönderilir. 245 . Fırından çıkan parçalanmış gazlar içerideki olefinleri indirgeyerek etan.C. daha sonra “Propilen Kolonu” na gönderilir. Reaksiyon şartları ve parçalama ürünlerinin kompozisyonu. Kompresör sisteminde asidik gazlar giderildikten sonra kademeler arasında soğutulan ve çoğunlukla yüksek molekül ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan kondensatlar.

Asidik Gazların Uzaklaştırılması Soğutma Hidrojen Metan Ayrılmas Fuel-Oil Etilen Propilen H 2 H 2 Metil-Asetilen C4 Karışımı C4 Karışımı Kızdırma Benzini Asetilen Hidrojelendi rme Hidrojenlendi Fuel-Oil Etan ve Propan (Parçalama Fırınına) Etan Ayırıcı Etilen Kolonu Propan Ayırıcı Propilen Ayırıcı Bütan Ayırcı Pentan Ayırıcı Benzin Kolonu Şekil.X1.1. Etilen Propilen Parçalama Prosesi Akım Şeması 246 .5.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Parçalama Kolonu Yüksek Basınçlı Buhar İlk Ayırma Kolonu Kurutucu Metan Ayırıcı Metan Start Alçak Basınçlı Buhar Kazan Besleme Suyu Parçalanmış Gazların Sıkıştırılması.C.

Bütilen) . etilen ile karıştırılıp bir ön ısıtıcıdan geçirildikten sonra kizelgura emdirilmiş fosforik asit esaslı katalizör bulunan kondensasyon reaktörüne verilir.Asetilen (az miktarda) XI.C. Pentan ayırma ve benzin ayırma kolonuna gönderilen dip ürünün tepe ürün C5 karışımı alınırken son kolonu dip ürünü olarak çıkan ağır ürünlerde fuel-oil ‘e katılır.TBC (% 85) . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Propan ayırma kolonunun dip ürünü ise bütan ayırma kolonuna gönderilir ve bu kolonda tepe ürünü olarak C4 karışımı. Kolondan tepe ürünü olarak etil benzen.2. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Benzen . İlk ünitesi katalitik kondensasyon kısmı. XI.1. Reaktörden çıkan etil benzen ve reaksiyona girmemiş benzen içeren karışım benzen geri kazanma kolonundan geçirilerek tekrar reaktöre gönderilir.3.C4 Karışımı (Bütan. ikinci ünitesi ise etilbenzen dehidriojenasyon ve stiren arıtma kısmıdır.Bütan . Kolonun altından alınan etil benzen içeren karışım ise etil benzen kolonuna şarj edilir.T.Kükürt . Bütadien Kauçuğu) ABS (Akrilonitril. Bütadien.Sodyum Nitrit Meydana Gelen Yan Ürünler . Stiren) ve Polistiren’in hammaddesidir.Etilen . 247 . Bütadien.1.1.Bütilen . Bütadien Molekül yapısında iki adet çifte bağ bulunan dört karbonlu diolefinik hidrokarbon olup iki tane izomeri vardır. XI. Stiren Doymamış aromatiklerin en önemlisi olan stiren SBR (Stiren.5.3.PDB Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Stiren fabrikası iki üniteden oluşur. dip ürün olarak kızdırma benzini alınır. Katalitik Kondensasyon Kısmı Depo tankından alınan benzen geri kazanma kolonuna verilerek içindeki nem giderilir. Kolondan çıkan benzen. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . dip ürünü olarak da polietilbenzen alınır.3.5.5.

Kalan kısım (daha çok C7 -C9 aromatiklerini içermektedir). Reaktörden çıkan ürün karışımı ısı değiştiricilerinde soğutulduktan sonra ürün değiştiricisinde yoğunlaşan buhar hidrokarbonlardan ayrılır.C.Para Dietil Benzen .Ağır Aromatik .Ham Benzin .5.T.’de verilmektedir. Dipten alınan stiren ise stiren kolonuna şarj edilir.5.1. . Hidrokarbon karışımı daha sonra benzen-toluen kolonuna gönderilir. Reaktör çıkışı yoğunlaştırılır ve sıvı kısım C5 ve hafif hidrokarbonlara ayrıldığı depontamizör dip ürünü ayırma kolonuna beslenir. 2 numaralı depontamizör dip ürünü ayırma kolonuna beslenir.Solfalone Solvent Meydana Gelen Yan Ürünler . Aromatikler Aromatik ürünler benzen. Prosesin ilk aşamasında ön ayırma kolonunda SR Nafta içinde hafif nafta ve ağır nafta ayrılarak etilen fabrikasına gönderilir.Paraksilen . benzen ve toluence zengin C7 ve daha hafif aromatikleri içeren tepe ürünü ise öçütleme (ekstraksiyon) bölümüne gönderilir. Dipten alınan karışım ise C-302 etilbenzen kolonunun tepesinden alınan etilbenzen dehidrojenasyon reaktörlerine gönderilir.2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.Stiren Arıtım Kısmı C-102 etilbenzen kolonundan tepe ürünü olarak alınan etilbenzen ile C-302 etilbenzen kolonunun tepesinden gelen geri kazanılan etilbenzen karışımı ısıtılıp yüksek basınçlı buhar ile birlikte dehidrojenasyon reaktörlerinden geçirilir.3. Daha sonra iki kademeli bir hidrojenlendirme bölümünde diolefinler ve stirenler katalizörlü ortamda doyurulur ve diğer safsızlıklar giderilir.4.Trisodyum Fosfat .Hidrazin 248 . toluen ve ksilen (orta-para ksilen) dir. Nafta hidrojenlendirme bölümünde katalizörlü ortamda hidrojenle doyurularak safsızlıklardan arındırılır. Nafta ve kızdırma benzini.Atifoam . ”Platforming” bölümü reaktörlerinde naftonik hidrokarbonların aromatik hidrokarbonlara dönüştürülmesi ile zenginleştirilir.Fuel Gaz . kullanılmaktadır. Ayırma kolonunun C8 ve daha ağır aromatikleri içeren dip ürünü ksilen ayırımı kolonuna. Benzen –toluen kolonundan tepe ürünü olarak alınan benzen – toluen karışımı depo tankına gider. Reaktör çıkışı yoğunlaştırılarak sıvı kısım C5 ve hafif hidrokarbonların ayrıldığı depontamizöre gönderilir. Bu arada kızdırma benzini de bir ön ayırma kolonu ve hidrojenlendirme bölümünden geçirilerek zenginleştirilmektedir. Ön ayırma kolonunda kızdırma benzin içindeki aromatikler ayrılır.Ağır Nafta .1.Benzin Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aromatikler ünitesinde hammadde olarak SR.Aromatik Nafta .Toluen .LPG .5.4. Prosesin akım şeması Şekil:XI.Etilen Diklorür . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . XI.Ortoksilen . Etilbenzen Dehidrojenasyon .

C.5.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 249 Şekil :XI.2. Stiren Fabrikası Basit Üretim Şeması .

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil:X.C.T.5. Aromatik Fabrikasi Basitleştirilmiş Akım Şeması 250 .3.

... Bünyesinde bulunan CH ve C-C aktif grupları ile değişik reaksiyonlara girebilir.... yan ürün olarak çıkan hidrojenklorür gazının etilen ve hava ( veya oksijen) ile işleme sokularak (oksiklorlama) yeniden EDC üretilmesi ve EDC’nin ısısal parçalanmasıdır...→ CH2CICH2CI+H2O Oksiklorlama XI..........Antifoam .C.Adoption oil ..........T.5..Harsow ......Refrigerent oil .........5.......Sodyum Sülfit Meydana Gelen Yan Ürün .Oksiklor ....Propilen (% 100) ..XI...3.1...Meho .Sülfürik Asit (% 98) .Hidrokinon . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Para .. Basınç altında sıvı olarak depolanır...ksilen ayırma ünitesinde sabit yataklı absorblayıcı kullanılarak para-ksilen C8 aromatik karışımından ayrılır ve ürün olarak elde edilir......Dioktiftalat ..Etilen .. Prosesin akım şeması Şekil:XI.. Akrilonitril Akrilonitril berrak ve keskin kokulu bir sıvıdır...4..Katalist C=41 .1.5.. Prosesin akım şeması Şekil.....Klor .Hidrojen Klorür Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Prosesin esası etilenin klorlanması ile oluşan etilendiklorürün ısısal parçalanması.5. normal şartlar altında renksiz hoş kokulu bir gazdır..... C2H4+C12...→ CH2=CHCI+HCI Kraking Etilen Klorür Vinil Klorür C2H4+2CHI+1/2O2......6... Bu üretim yöntemi ayrı ayrı bölümlerde oluşan üç ayrı kimyasal reaksiyon üzerine kurulmuştur..’de verilmektedir.....Trisodyum Fosfat 251 .. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler ......Amonyak (% 100) .... XI...→ CH2CICH2CI Direkt Klorlama Etilen Klor Etilen diklorür CH2CI2CH2CI.Aktif Alümina .5. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .. Vinil Klorür Monomer (VCM ) Vinil Klorür Monomer (VCM) polivinil klorürün hammaddesidir...’de verilmektedir.Asetik asit ... Para-ksilen ayırma ünitesi rafinatı izomerizasyon ünitesine beslenir.......Metanol ..

5. VCM Fabrikası Üretim Akım Şeması . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 252 Şekil :XI.4.T.C.

5. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Prosesin akım şeması Şekil. Reaksiyon ürünleri absorblayıcıdan geri kazanma kolonuna alınır. Prosesin akım şeması Şekil:XI. Geri kazanma kolonunun tepesinden akrilonitril biraz su.CX Oksidasyon kat.6. Gazlar absorblayıcı su ile absorbe olur. 253 . biraz HCN ve ağır organikler alınır.5.1 basınç ve 385 .5. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler Paraksilen Hidrojen Asetik Asit Kobalt Asetat . su.Gliserin XI. Kaprolaktam Kaprolaktam poliamid adı verilen polimer grubundan naylon 6 sentetik iplik ve elyafın hammaddesidir. XI. Burada soğuk su ile temas sonucu bir kondansasyon olur. PTA.496 0C sıcaklık aralıklarında olur.1. sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksidasyon ile katı kristal toz halinde elde edilir. Propilen amonyak ve hava reaktör içerisinde basınç altında yukarıya doğru akarken çok ufak taneciklerden oluşan katalizör yatağını akışkan hale getirirler. P-ksilenin basınç.Asetilen Tetra Bromür . HCN’ nin çoğu ve diğer bazı saf olmayan maddeler çıkar. amonyak ve propilen stokiyometrik oranlarda akışkan yataklı reaktöre verilirler. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aliağa kompleksinde bulunan akrilonitril fabrikasında da kullanılan akışkan yatak prensibini uygulayan SOHİO prosesidir. asetonitrilden tamamen alınır. Absorblayıcıdan dışarı verilen gazlar azot. Saf Tereftalik Asit (PTA) PTA.Nafta .’da verilmektedir.5. Hava. Fabrika aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır. Bu şekilde bir soğutma ile ağır organikler ve katalizör tozu karışımından alınan artık amonyak sülfürik asit nötralizasyonu ile alınır.85-1.T. Elde edilen akrilonitril saflandırma işlemine tabi tutularak elyaf üretimine uygun saflıkta olması sağlanır.Gümüş Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Kaprolaktam üretiminde PETKİM tarafından INVENTA prosesi uygulanmaktadır. çeşitli polyester ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal üründür.Sülfürik Asit (% 98 ) .Kükürt . Reaksiyon 0.Platin .Mangan Asetat .Borik Asit .1.Potasyum Karbonat .C.’de verilmektedir.Amonyak . Kolonun altında ise akrilonitril. CO2. Beyaz kristal halinde bulunmaktadır.5.7. Akrilonitril ve yan ürünlere ekzotermik bir reaksiyon sonucu oluştuğunda soğutma reaktöründen çıkan gazlar soğutma kolonunda soğutulurlar. CO.Benzen .8. Burada akrilonitril. propan ve hafif hidrokarbonlardır.XI. .

5. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Şekil:XI.5.C. Akrilonitril Üretim Şeması 254 .5 Akrilonitril Üretim Şeması Şekil : XI.5.T.

Şekil:XI. daha sonra buharla reforming fırınına verilerek H2 . d. Daha sonra buharla H2 ve CO2’ye dönüştürülür. CH4’den oluşan bir gaz karışımı elde edilir. H2/CO2 Ünitesi Bu ünitede nafta yakılarak H2 ve CO2 üretilmektedir. a.C. H2/CO2 Ünitesi.T. Anon Ünitesi. Laktam Ünitesi. e. Elde edilen H2 siklohekzan ünitesine CO2 de bir ayırma işleminden sonra laktan ünitesine gönderilir. SO2/Oleum üniteleri ile atıkların değerlendirildiği amonyum sülfat saflaştırma ve artık çözelti yakma üniteleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. CO. CO2.6 . f. Amonyum Sülfit Geri Kazanma Ünitesi. c. Siklohekzan Ünitesi. Kaprolaktan Üretim Akım Şeması 255 . Nafta önce kükürtten arıtılır. b.5.

bir kısmı ise laktam ünitesinde kullanılan oleum üretmede kullanılmak üzere SO3’e çevrilir. Yan ürün olarak oluşan asit ve esterler sabunlaştırma kısmında ayrılır ve reaksiyona girmeyen siklohekzan distilasyon bölümünde ayrılarak anon – anol karışımı elde edilir.Hidrat .Kostik (% 100) . e. reaktöre verilir.Propilen . Kristaller bir santrifüjde ayrılır ve depoya gönderilir. Hazırlanan amonyak çözeltisi içerisinden CO2 gazı geçirilerek amonyum karbonat çözeltisi elde edilir.T. Bu çözelti hava ile karıştırılmış amonyak gazının platin-radyum ağlar üzerinde yakılmasıyla azot gazlarını absorbe ederek amonyum nitrat elde edilir. XI. Benzen basınç altında ısıtıldıktan sonra reaktöre verilir. M. Siklohekzan Ünitesi Bu ünitede benzenin nikel katalizörün etki altında H2/CO2 ünitesinden H2 ile hidrojenasyonu sonucunda siklohekzan elde edilir. Laktam Ünitesi Bu ünitede anon ve amonyaktan kaprolaktam elde edilir. oleum ve % 98’lik H2SO4 elde edilir. SO2/Oleum ünitesi Bu ünitede kükürtden SO2 gazı. c. d.Ağır Polimer (C15’ten daha ağır) 256 . Doymuş olan sıvı kristalizasyon kabına pompalanır.9.H2SO4 (% 98) . Dodesil Benzen (DDB) Dodesil benzen. SO2 ‘nin bir kısmı laktam ünitesine gönderilir.C. propilen tetramerle benzenin alkilasyonu sonucu elde edilir. dallanmış karbon zincirleri ihtiva eder. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b. Amonyum Sülfit Geri Kazanma Ünitesi Laktam ünitesi oksimasyon ve özütleme kısımlarından alınan amonyum sülfat çözeltisi bir buharlaştırma sisteminde konsantre hale getirilir.Mono Sodyum F.Hafif Polimer (C3-C9 ) .Benzen . SO2 gazı kükürtün eritilerek yakılmasıyla oluşur.Alüminyum Klorür Meydana Gelen Yan Ürünler . Reaktörde benzen siklohekzana dönüşür. Anon Ünitesi Bu ünitede siklohekzanın direkt olarak hava ile okside edilmesi ile anon elde edilir. Diğer taraftan sirkülasyon gazı da H2 ile karıştırılarak ısıtılır.1. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . f. laktam ünitesinin % 98’lik üretiminde kullanılır. Siklohekzanın oksidasyonu bölümünde siklohekzanın oksidasyonu ile anon üretilir.5.

Proseste etilen. 257 . Saflaştırma kısmında ise destilasyon kolonlarında DDB. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Yarımca Kompleksi dodesil benzen fabrikası iki ana bölümden oluşmuştur. benzen. Etilen Glikol Organik yapılı bir bileşiktir. Tetramer Ünitesi Nafta parçalama ünitesi (etilen fabrikası) ünitelerinden propilen gazı tetramer ünitesi fabrikası ünitelerinden propilen gazı tetramer ünitesine basılır. Reaksiyon ürünü DDB.10. XI.5.Antifoam . Absorbenin dip ürünü olan etilen oksit çözeltisi suyun tutulması için bir sıyırıcıya gönderilir. Glikoller karışımı ilk önce suyundan ayrılır.Sododecan Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknoloji Aliağa komplekslerindeki etilen glikol üretiminde Shell Prosesi kullanılmaktadır. DDB. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . Reaktörden çıkan gazlar absorbe gönderilir ve etilen oksit suyla absorblanır.Etilen .Sudkostik .1. Etilen oksitin bir kısmı istenirse su giderme kolonuna gönderilerek yüksek saflıkta ürün elde edilir. Prosesin akım şeması Şekil:XI.) teknolojisi ile.U. Glikollerin en basiti ve en önemlisidir. Reaksiyon sonrası destilasyon kolonlarından geçirilerek ayrılan tetramer DDB ünitesine gönderilmek üzere ara tankına alınır. yan ürünler ise DBI ve PDB’dir.Gaz Oksijen . İlki tetramer ünitesi. Tetramer ünitesi Universal Oil Products Company (O. XI.5. Reaksiyon ekzotermik olup elde edilen ısı buhar üretiminde kullanılır.’de verilmektedir. DBI ve PDB ise depo tanklarına gönderilir.9. ikincisi ise dodesil benzen ünitesidir. Geri kalan etilenoksit ise etilen glikol reaktörüne gönderilir. oksijen ve geri dönen gaz çok tüplü katalizörlü reaktörle beslenir.7.4. DDB ünitesi ise Continental Oil Company (CONOCO) teknolojisi ile kurulmuştur.1.5.C. Daha sonra da hafif ürünler uzaklaştırılır. Sıyırıcıdan alınan gazlar ya atılır ya da istenirse yeniden kazanılır. XI. Kostik ve su ile yıkandıktan sonra propan ile karıştırılarak reaktöre verilir. Monoetilenglikol ile birlikte di ve tri etilen glikol de oluşur. Alkilasyon kısmından benzen ve tetramerin reaksiyonu ile alkil benzen oluşur. DBI ve PDB’den ayrılır.5.Potasyum Karbonat .P.9.1. Benzen geri dönüşüm olarak sisteme verilir. DDB verimini elde etmek için benzen/tetramer mol oranı 8:1 olmalıdır.5 Dodesil Benzen Ünitesi Bu ünite alkilasyon ve saflaştırma olmak üzere iki kısımdan ibarettir.T. Absorbenin üzerinden alınan geri dönüş gazının bir kısmı reaktöre geri gönderilirken az bir kısmı da fazla CO2‘ nin uzaklaştırılması için uygun bir çözücü ile yıkanır ve sıyırıcıya gönderilir. daha sonra kendi aralarında distillenerek di ve tri etilen glikoller ayrılır.

1.5.Hidrazin XI.3 .Benzen .C. boya ve ilaçların yapımında kullanılan Ftalitik Anhidrit (PA).Sudkostik (%100 ) .5 . Karbon Siyahı Gaz veya sıvı haldeki karbonlu hidrojenlerden kısmi yanma veya termik parçalanma veya iki türlü elde edilen ince dağılmış yapısal olarak grafite benzeyen karbon taneciklerine karbon siyahı denir. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Kobalt Katalizör XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.Metanol .5.2.Ortoksilen .Stabilizör .3.T.5.2. Sentetik Kauçuklar ve Karbon Siyahı XI.5. naftalin veya ortoksilenin sabit yataklı reaktörlerde sıcaklık ve katalizörün etkisi altında hava oksijeni ile yükseltgenmesi ile edilir.Extander oil 258 .5 bağlı stiren içeren bir kopolimer olup genel maksat kauçuğunu kapsar.2.2. % 22. polyesterlerin. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler: .11.Büten 1 . Ftalitik Anhidrit Plastifiyanların.2.Bütadien 1. .% 24.5. CBR (Cis Polibütadien Kauçuğu) Bütadien 1.3 monomerinin özel koşullarda polimerizasyonu ile elde edilen bir homopolimerdir.Trisodyum Fosfat .3 Stiren Aromatik Yağ Tuz Sülfürik Asit Sudkostik Dresinate 214 Sodyum Fatty Asit Sabunu Naftanik Yağ Stabilizör Çeşitli Kimyasallar XI. emülsiyon polimerizasyonu ile elde edilen.1 SBR (Stiren Bütadien Kauçuğu) Stiren ve bütadienin soğuk tip reçete ile üretilen sürekli. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler Bütadien 1.

T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Propan Polimer AlCl3 HCl H2SO4 NaOH Benzen DBI DDB Propilen Ağır Polimer PDB Reaktör Propan Ayırma Kolonu Hafif Ürün Ayırma Kolonu Tetramer Kolonu Rektörler Ham ürün Dinlendirme Bölümü Benzen Kolonu Ara Ürün Kolonu DDB Kolonu Atkilasyon Ünitesi DDB Kısmı Saflaştırma Ünitesi Şekil: XI.7 DDB Fabrikası Üretim Akım Şeması 259 .5.C.

UC Stabilizör .Setamin .AT Katalizör .Etilen .Çeşitli Kimyasallar .P2 Katalizör .Fuel-oil .SWN (AB ) .Kalsiyum Stearat XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.5.C.Kloroform .(NaPO3)6 .Köpük Giderici Loril Peroksit 260 .Miristik Asit .Sodyum Hidroksit .Yardımcı Madde .1.Katalizler. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .1.3. Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) Etilenin yüksek basınç altında ve organik peroksit esaslı katalizörlerin reaksiyon başlatıcı etkisi ile polimerleşmesi sonucu oluşan yaygın kullanım alanı olan bir termoplastik maddedir.Fuel Gaz .3. Alçak yoğunluk polietilenden sonra en önemli etilendir. Kataliz Çözücüler XI.3.Polivinil Alkol .Hekzan .2. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Propilen .3. Yüksek Yoğunluk Polietilen ( YYPE ) Yüksek Yoğunluk Polietilen(YYPE) etilenin alçak basınç altında.5.Silikon .Potasyum Nitrat . Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .2. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . .T.5.Etilen. Termoplastikler XI.H2O2 . 80°C-90 °C derecede Ziegler –Natta veya Philips tipi katalizörlerin etkisi ile polimerizasyonu sonucu elde edilir.Saf Hidrojen .5.AB Stabilizör .Metanol .Ksilen .Kostik .Melas XI.Polimerizasyon Katalisti .Setarin .3. Poli Vinil Klorür (PVC) PVC Vinil Klorür Monomer (VCM)’nin basınç.3.Propilen . sıcaklık ve katalizörlerin etkisinde polimerizasyonu ile toz halinde elde edilen hopolimer ve kopolimerdir.PVA .VCM .Balmumu .5.

Fenoplastlar (Fenotik Reçineler ve Fenotik Esaslı Baskı Tozları) Formaldehit Reçineleri.Çinko Stearat .Heptan .TDH .5.5. Üre Formaldehit Reçinesi Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Aminoplastlar .C.Hidrojen . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .3.Formaldehit (% 37) 261 .T.Benzoil Peroksit .Stabilizör . fenotik esaslı baskı tozları ve fiber pertinaks levhaların ana maddesini oluşturmakta.3.4.Fenol .Stiren .Reçine .Toz Sabun-Sıvı Sabun . diğer yandan ağaç sektöründe incelenmekte olan formika kontrplak.HCl .DEAL XI.1.Yardımcı Maddeler .5.NAOH (%20) .Kalsiyum Klorür .TICI3 .Trikalsiyum Fosfat .4. Polipropilen (PP) TICI3 ve DEAL (Dietil Aüminyum Klorür) katalizörlerinin varlığında propilen monomerin polimerizasyonundan oluşan bir termoplastik üründür.Kauçuk (CBR 1202) . üretiminde de önemli girdi teşkil etmektedir.Üre .Formaldehit .N-Bütanol . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Dikumil Peroksit . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.5.Selüloz XI.Metanol .2.5. Termosetting Reçineler ve Plastikler XI.5. Polistiren (PS) Stirenin polimerizasyonu ile elde edilen plastik hammaddelerinden biri olup. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .4.Üre .Mineral Yağ XI.Kataliz-C (TBP) . termoplastik maddeler içerisinde çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.Kalsiyum Hidroksit .4.Lesitin . sun’i tahta vs.Tuz .Propilen .

5.4.Yardımcı Maddeler XI.Melamin .Su .5.Yüzey Aktif Maddeler .Melamin .3. Melamin Formaldehit Reçinesi Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Freon .4.C.Üre .Etil Akrilik .4.Pentaeritritol . polihidrik alkollerden elde edilirler ve boya sanayinin temel hammaddesini oluştururlar.İzobütanol .Kalay Katalizör XI.4. Poliüretan Reçineler Diizosiyanatlarla makroglikollerin katılma reaksiyonuyla poliüretanlar elde edilir.Formaldehit (% 37) .Su .Poliol .7.Formaldehit (% 100) .6.5.Yardımcı Maddeler . Üre Melamin Formaldehit Baskı Tozu Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .5. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.Toluen .Yağ Asidi . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .5.Metilmet akrilik . Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .T.5.Fenol . Akrilik Reçineler Propilenin hava oksijeni ile oksidasyonu sonucu üretilen akrilatlar.Bütanol .Amin Katalizör .4. Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler .Selüloz XI.Ftalik Anhidrit 262 .Silikon . çok çeşitli endüstriyel üretime girmektedir.Organik Katalizörler XI. Alkid Reçineler Bu reçineler asitlerle.4.

T. Kullanılan Arıtma Yöntemleri Petrokimya sanayi atık suları özelliklerine göre değişik arıtım işlemlerine tabi tutulur.Demineralize Su Petrokimya tesislerinin faaliyetleri sonucu alıcı ortama verilen atık türleri ve kirletici parametreler Tablo:XI. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.5.M.Glikoller . değişik uygulamalar mevcuttur. oksidasyon. çöktürme ve benzeri işlemleri birinci kademe arıtma ise nötralizasyon. Hangi arıtım işlemlerinin uygulanacağı atığın karakterine.Asit . a. Birinci Kademe Arıtma.5. Ön Arıtım. Ülkemizdeki petrokimya tesislerinden Petkim Petrokimya A. sedimantasyon gibi işlemleri içermektedir. müşterek kamu arıtım sistemlerinin mevcudiyeti gibi her üniteye göre değişebilen özelliklere bağlıdır. (Vinil Asetat Monomer) . c. Sonuç olarak Türkiye’de mevcut petrokimya 263 .4. Doymamış Polyester Reçineler Bu reçineler glikollerle çift fonksiyonlu asit veya anhidritlerin reaksiyonuyla elde edilir.Polivinil Alkol . Ancak tüm arıtım sistemlerinin amacı kanunlarla belirtilen bazı atıkları uzaklaştırmak ve çevreye yapabileceği zararlı ve rahatsız edici etkileri ortadan kaldırmaktır. İkinci Kademe Arıtma. Ön arıtma ünite çıkışlarında uygulanan ve ağır metal uzaklaştırma. Çamur İşleme ve Değerlendirme gibi işlemler yapılmaktadır. konsantrasyonuna. ve bağlı Aliağa ve Yarımca Petrokimya komplekslerinde .C.1’de verilmektedir.8. mobilya.9.Anhidrit Maleik XI. flotasyon. PVA Reçineler Boya.Ş. İkinci kademe arıtma atıkların biyolojik olarak arıtıldığı kademe olup. akış hızına ve deşarj limitleri.4. b. Arıtım sistemlerinin tümü yer almakta ve atık sular istenilen düzeyde arıtılmaktadır. su miktarı suyun tekrar kullanılabilme özelliği. Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler . kağıt ve tekstil sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır.V.5. Ayrıca söz konusu kompleksde kirlilik yükü fazla olan sular için özel arıtım sistemleri de yer almakta ve böylece bu tür atık sular da başarıyla arıtılmaktadır.A.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI tesislerinin hemen hemen tümüne sahip olan PETKİM’ de çevre kirlenmesi açısından geçerli olan tekniklerin uygulandığı söylenebilir. DPT.1989. Fuel-oil Karbaonmonoksit Karbondioksit Aromatik Hidrokarbonlar Solventler-Kükürtdioksit Dietilen glikol Kataliz (kısmen. Kobalt. Ağır zift C4 Hidrokarbonlar. Rejenerasyon. V. Molibden Asit katalizler (fosforlu asit) Aliminyum Klorür Alkoller. Eter. H2 SO4 Nitrik Asit. Etilen Aseton. C4 Hidro karbonları. Ağır yağ ve Katran Demineralizasyon. Extraçt suyu Solvent Saflaştırma Kondansat Aromatik G. Polimerize Hidrokarbonlar. C4 hidro karbonları Kostik Asit.T. Fenolik bileşikler. Petrokimya ÖİK Raporu. Organik asitler. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Hidrokarbon Soğutma Katalizler Katalizler Karbon siyahı.1. Petrokimya Tesisleri Faaliyeti Sonucu Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Proses Alkilasyon Etil Benzen Amonyak Üretimi Kaynak Kirletici Parametreler Hidroklorik asit. Sodyum Sülfat. Proses Prosesler Kalsiyum Klorür. Kostik Soda Aseton. 1992. Ni. 264 . Çevre 89. Polimerizasyon ürünleri. Aldehitler Solvent Çözünür hidrokarbonlar. Hidrojen Sülfit. Proses Kondensatı fırın çık. Sülfirik Asit. Ketonlar Asitler. XI. Alkoller Formik Asit. VI. kostik Soda. Hidrojen Sülfit Amonyak. Ma) Aromatik Hidrokarbonlar. Aldehitler Aldehitler.C. Metanol.Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi. Asetaldehit.5. Harcanan Kostik Asitler. Formaldehit.Aromatikler. Merkap Sülfirik Asit. Çözünmemiş katılar Krom. yağlar. 2. Polimerize Alkoller. Alkoller. Pt. Olefin Karbondioksit. Adana.Kazanma Katalitik Reformina Desülfirizasyon Ekstraksiyon ve Saflaştırma İzobütilen Bütilen Stiren Bütadien Hidrokarboksilasyon Nitrasyon Parafinler Aromatikler Oksidasyon Etilen oksit ve glikol üretimi Aromatik oksidasyonunda asitler ve anhidritler Aromatik Oksidasyonunda fenol ve aseton Karbon siyahı üretimi Polimerizasyon Polietilen Polimerizasyon Alkilasyon Olefinler Sulfolasyonu Aromatiklerin Sulfolasyonu Olefin üretimi için temel parçalama Asit ve Kostik atıkları Solvent ve Kostik yıkama Kostik yıkama Fırın atıkları ve Kostik muamele Kaynak:1. Merkaptanlar.

İ. 3. 2001. gözlerde çok şiddetli kaşıntı. deride kızarıklık. Ancak son teknolojilerin uygulandığı modern arıtma tesislerinin kurulması ve doğru işletilmesi halinde her türlü kirleticiler en alt seviyeye düşürülebilmektedir.R. 2001. Petrol Ürünleri. 1989. 5. Stiren ünitesinden çıkan gazların ise kızarıklıklar oluşturması ve bayıltıcı etkisini olması. kusma. Sonuç olarak. bulantı.2.. Çevre 89.C.’de Petrol Rafinerileri ve Petrokimya Tesisleri yer almaktadır. petrol rafinerilerinde olduğu gibi petrokimya tesisleri de çok farklı nitelikteki katı. Harita XI. VCM Ünitesinden çıkan gazlar insan beyni ve karaciğeri üzerinde kanserojen etki yapmakta. BYKP Ö. derinin sıvı vinil klorür monomerle teması esnasında aşınma nedeniyle yaralar ve orta derecede kimyasal yanıklar oluşmaktadır. Kaynaklar 1. Ankara. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Faaliyet Sonucu Canlılar Üzerinde Oluşan Etkiler Petrokimya sanayindeki gelişmeler kara. göz bozuklukları. bazı tesislerden çıkan gazların insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olmakta ve bitkilerin rengi bile değişmektedir. Bunun sonucu olarak da yer yer doğal kaynaklardan faydalanma olanağı azalmış veya yok olmuştur.. hava ve denizlerde kirlilik miktar ve çeşidini artırmıştır.R. VIII. halsizlik ve baygınlık oluşturmasıdır.T. sıvı ve gaz halindeki kimyasal atık ve artıklarıyla çevreyi kirleten en önemli endüstri kollarından birisidir.İ. Adana. DPT. iştah azalması. 265 . Ankara. VIII. Petrokimya Sanayi. BYKP Ö. DPT. Petrokimyasal ürünlerden kaynaklanan hava kirliliği çevre sağlığını tehdit etmekte. 2. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi.

Şirketi / Samsun. Yassı Hadde (biçimlendirme) Mamülleri.228.Ş. 1.Ş / Sivas (*) 17. Bu tesislerle ilgili bilgiler Tablo:XI.ve Tic. A.Ş.Ş.Ş. Türkiye Demir Çelik Sanayi Haritası verilmiştir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Uzun Hadde Mamülleri.6. /Kocaeli Ege Metal Demir Çelik San. / Kırıkkale 16. Demir-çelik sanayi. A. 2000.Ş. 15 adet de Elektrik Ark Ocaklı Demir Çelik Tesisi bulunmaktadır. Demir Çelik Üreticileri Derneği.Ş.Ş. A.Ş.1’de verilmiştir. DEMİR-ÇELİK SANAYİ VE ÇEVRE Endüstrileşmenin ve ekonomilerin temel sektörlerinden ve en önemlilerinden biri olan. Kaliteli Çelik Mamülleri.000 ton/yıl. Elektrik Ark Ocaklı Demir-çelik tesislerinde ise yıllık kapasite miktarı 14.1. Kaynak: DÇÜ. A.Ş / İzmir (*) MKEK Çeliksan Ç. /İzmir İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulş. ve Tic. / Kocaeli Çukurova Çelik End. / Bursa Çolakoğlu Metalurji A. bu sanayinin üretim prosesi ve mamul türleri hakkında bilgi sahibi olmak mutlaka yararlı olacaktır. 3 adet Entegre Demir-Çelik Tesisi. 2./ İzmir Diler Demir Çelik End.6. / İzmir Ekinciler Demir Çelik A.Ş. A.Ş İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A. /İskenderun 19-Yeşilyurt Demir Çekme San.Ş Karabük Demir Çelik Sanayi ve A. / İzmir Kroman Demir Çelik San. ve Ticaret Ltd. A. ve Tic. Toplam (B) Genel Toplam (A+B) 123456789101112131415- (*) Üretimi Durdurulmuştur. / İzmir Çemtaş Çelik Makine San.T.6. A. Ülkemizde 2000 yılı sonu itibariyle./ Bursa AypaşDemir-Çelik San.Ş. çevreye yaptığı olumsuz etkileri ve arıtım tesislerini inceleyebilmek için.000 ton/ yıl’ dır. Harita XI. A. Ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A. A. üretim miktarı ise 9 096 000 ton/yıl’dır. Demir-Çelik Sanayinin. Tablonun incelenmesinden de görüldüğü üzere 3 adet Entegre Demir-Çelik Tesisinin toplam kapasitesi 6.3.Ş Kapasite (1000 ton/yıl) 3 000 2 200 1 100 6 300 Kapasite (1000 ton/yıl) 250 100 720 130 1 522 2 050 651 840 900 1 200 1 800 780 930 500 60 400 250 817 312 14 212 20 512 Üretim (1000 ton/yıl) 2 388 1 965 875 5 228 Üretim (1000 ton/yıl) 200 417 134 1 570 439 263 559 404 1 324 1 384 743 626 6 824 202 9 096 14 324 Toplam (A) Elektrik Ark Ocaklı Demir Çelik Tesisleri Tesis Asil Çelik Sanayii ve Tic. 3. üretim çeşidi açısından.Ş. A.300.C. / Kocaeli Metaş İzmir Metalurji Fab. 000 ton/yıl.Ş /İstanbul (*) 18-Yazıcı Demir Çelik San.Ş. 266 .Ş.Tuber Çelik Sanayi A.Ş. A. / İstanbul İzmir Demir Çelik San. Türkiye’deki Demir-Çelik Sanayi Tesisleri (2000) Entegre Demir-Çelik Tesisleri Tesis 123Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. Tablo: XI.Sivas Demir-Çelik İşletmesi A. 2000 yılı üretim miktarı ise 5. / İskenderun Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İst.212. ve Tic.Ş / Kocaeli (*) Çebitaş Demir Çelik End.A. A. A.

ham demirin fiziksel ve kimyasal ısısı ile sınırlı hurda eritme kapasitesine sahip LD prosesine % 40-50 değerlerinde hurda eritme imkanı vermektedir. kütük demiryolu malzemesi. Konverterden cürufsuz döküm alınmasına ilave olarak alüminyum. silis. konverter sonrası çeliğin. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Yüksek fırınlarda. fosfor değerlerine inilebilmekte. daha düşük kok sarfiyatına erişmek için yapılan uygulamalardır. vakumlama. Borular. hammadde girdilerinde iyileştirme. yüksek fırın teçhizatlarında geliştirme. Konverter prosesinde. daha yüksek hava sıcaklıklarına erişme. oksijen ve kireç sarfiyatı azalırken. tel ve kangal (filmaşin) üretimi yapan haddahaneleri kapsamaktadır. bunu çeşitli yöntemlerle dökerek ingot. 5. alaşım enjekte. cevherden ham demir eldesi çalışmaları yapılmaktadır. daha gelişmiş soğutma sistemleri. Ayrıca. kaliteli refrakter kullanımı. Konverterde alttan inert gaz karışıtırma uygulaması. alttan ve üstten kombine üfleme ve karışım yapan sistemlerin uygulanması ile karbon enjetisi imkanı. Son yıllarda artan hurda talebi ve kıt elektrik enerjisi imkanları sonucunda. fosfordan arındırılması işlemleri. Ferroalaşımlar olmak üzere 7 başlık altında incelenmektedir. potada metalurjik özelliklerini konverter dışına taşımaktadır. kalsiyum-silisyum tel besleme. daha kaliteli çelik yapımı sağlarken. ağır. 7. 267 . demir cevheri veya hurdadan sıvı çelik üretip.C. Sıcak briketlenmiş demir (HBI). oksijen fırını (EOF) prosesi ortaya çıkmıştır. son zamanlarda yaygınlaşırken.6. argon azot karıştırma. orta ve hafif profil. Dövme Mamülleri. Uzun bir süreden beri yavaş yavaş terkedilmekte olan % 100 ham demirden % 100 hurdaya kadar girdi kullanım miktarlarına sahip Siemens Martin (OH) prosesi KORF banyo altı oksijen üfleme uygulaması ile daha verimli bir hale getirilmiştir. XI. oksijen yakıt enjeksiyon sistemleri tatbiki. blum ve kütüğü haddelemek suretiyle blum. 6. hurdaya alternatif olarak sunulmaktadır. nervürlü veya düz betonarme çelik çubuklar. benzer sistem ile hurda eritimi sağlayarak. Bu tatbikatın sonucunda.T. Döküm Mamülleri. cürufta daha düşük Fe kayıpları ile refrakter ömrü artmakta. sıcaklık ayarlama gibi pota metalurjisi uygulamaları daha temiz ve kaliteli çelik yapımına yönelik gelişmeler olmaktadır. Diğer taraftan konverterlerde. hurda kullanım oranı yükselmektedir. Konverterde dinamik proses kontrolü yalnız verimliliği değil. daha düşük karbon. daha iyi proses kontrol tekniklerinin uygulanması. alternatif prosesler geliştirilmektedir. Ham demirin konverter öncesi kükürt. çelik kalitesini de olumlu etkilemektedir.1 Uzun Hadde Mamülleri Uzun hadde mamülleri türü. sünger demir (DRI). ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 4. pota metalurjisi ile çelik üreten KVA prosesi geliştirilmiştir.

Sürekli döküm sonucu elde edilen yarı mamül. Doğrudan haddeleme sürekli dökümden.C. .Demir Cevheri. Ark ocağı. c. Kireç 7. 1. Doğalgaz) . kontinü döküm teknolojisi de gelişmektedir.Taş Kömürü. Sıcak şarj ile tavlama enerjisi sarfiyatı düşürülürken. 268 . Refrakter. Ferrosilis.T. . 1. Blumlar. yüzey kalitesinde iyileştirmeler sağlanmıştır. 5. Elektrod 8. Demiryolu Malzemeleri. . e. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Çeliğin kontinü döküm yolu ile dökülmesi oranı gittikçe artarken. Elde Edilen Ürünler Sektörden elde edilen ürünler şunlardır. kontrollü soğutma yöntemi ile metalurjik özellik kazandırma. Hafif profiller.Enerji (Fuel-oil.Hurda. Pota-tandiş-kalıp çelik akışında perdeleme. tel besleme. sıcağı sıcağına mamül üretim hattına verme sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. a. İngot (ülçe) ve blumdan işlenerek elde edilen uzun hadde ürünleri. Ağır ve Orta Profiller. daha iyi soğutma. doğrudan haddelemeye geçiş yolunun açılması yakındır. . döküm tozu. hız ve verim artışları suretiyle daha kaliteli çelik ve daha verimli üretim sağlamaktadır.Ferroalaşım. a. Kütüğün işlenmesi ile elde edilen uzun hadde ürünleri. . Günlerce devam eden bindirme döküm. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektör girdileri entegre tesisler için şunlardan oluşmaktadır. . kalıp osilisyonunun optimizasyonu ve otomasyonu. kalıplarda elektromagnetik karıştırma.Refrakter.Elektrik. 3. haddeleme teknolojisinde yüksek haddeleme verimi ve haddeleme hızlarına erişme. Kalın Kesitli Çubuklar. kontini döküm tesisleri için girdiler ise şunlardır. d. Kütükler. . Tavlamada en az enerji sarfiyatına erişilirken. Ayrıca bağlama ve paketleme sistemlerinde de iyileştirmeler söz konusudur. Döküm Koku.Yardımcı Hammadde. 4. Silika Mn. endüksiyonla ara tavlama sistemleri de uygulamaya girmektedir. yüksek makine zamanları olağan olmuştur. 6. 2. b. Hurda. pota fırını. Toz Grafit.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

b. c. 2. a. b. c. d. e.

İnce Kesitli Çubuklar, Filmaşinler, Soğuk haddelenmiş uzun ürünler; Soğuk haddelenmiş veya soğuk çekilmiş çubuklar, Soyulmuş çubuklar, Tavlı teller Sert teller Patentli teller

XI.6.2. Yassı Hadde Mamulleri Demir-çelik yassı mamulleri, 4 ana mamul grubu altında incelenmektedir ve bunlar; 1. Levha, 2. Sıcak Haddelenmiş Mamuller, 3. Soğuk Haddelenmiş Mamuller, 4. Teneke. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Demir - Çelik yassı mamulleri üretiminde kullanılan ilk yarı mamul, slab olarak adlandırılmaktadır. Çelikhanede elde edilen sıvı çelik, ya doğrudan sürekli dökümler vasıtasıyla slab haline dönüştürülmekte ya da ingot yoluyla tav çukurlarında, haddeleme sıcaklığına kadar ısıtılma ve kombine haddede, hadlenme proseslerini takip ederek slab haline gelmektedir. Yassı mamulleri üretimi için slapların kullanıldığı ilk tesisler, sıcak şerit haddeleri ve levha haddeleridir. Günümüzde, teknolojik seviye olarak müstakil sürekli levha haddehaneleri, levha genişlik ve kalınlıklarına göre 1.0–2.0 milyon ton/yıl kapasitelerde, müstakil sürekli geniş sıcak şerit haddehaneleri ise 2.2–4.0 milyon ton/yıl kapasitelerde olmaktadırlar. Sıcak rulo bandının başlangıç malzemesi olarak kullanıldığı soğuk haddelenmiş sac üretim haddehaneleri de başlıca iki gruba ayrılabilir; 1. 1.0-1.5 milyon ton/yıl kapasitelerde kurulan kontinü soğuk sac haddehaneleri, 2. 50.000-300.000 ton/yıl kapasitelerde kurulan tersinir soğuk sac haddehaneleri olmak üzere. Yassı mamul üretim modern entegre tesislerinde, literatür değerlerine göre aşağıdaki girdi-mamul ilişkisi bulunmaktadır. i. Levha haddeleme 1 ton levha için;..............................1.81 - 1.25 ton slab 2. Sıcak Şerit Haddeleme 1 ton sıcak şerit için; ......................1.03 - 1.05 ton slab 3. Asitleme Hatları 1 ton asitlenmiş rulo için;................1.03 - 1.06 ton rulo 4. Tandem ve Temper Hadde 1 ton soğuk çekilmiş rulo için;........1.01 – 1.02 ton rulo
269

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

5. Teneke Hattı 1 ton teneke için;.......................

1.04 – 1.06 ton rulo

Sürekli döküm yoluyla sıvı çelikten doğrudan slab üretimi için, 1.02 – 1.04 ton sıvı çelik, ingot döküm ve haddeleme yoluyla elde edilen slab için ise 1.14 – 1.6 ton sıvı çelik kullanılmaktadır. Oksijen konvertörlerde 1 ton çelik üretimi için 800 – 850 kğ sıvı maden, 250 – 300 kg hurda, 60 – 70 kg cüruflaştırıcı, 50 – 70 m3 oksijen ve 10 – 20 kg diğer ilaveler kullanılırken, elektrik ark ocaklarında 1 ton çelik üretimi için 1025 – 1100 kg hurda, 30 – 50 kg cüruflaştırıcı, 10 – 20 kg diğer ilaveler, ferroalaşımlar, alüminyum, vs kullanılmaktadır. Yüksek fırınlarda 1 ton sıcak maden elde etmek için 1500 – 1800 kg demir cevheri, 450 – 600 kg kok, 300 – 400 kg cüruflaştırıcı ve 1200 – 2200 m3 sıcak hava kullanılmaktadır. Yassı mamullerin haddelenmesi sırasında, gerçekleştirilen enerji tüketimi ise aşağıda verilmiştir. 1. Elektrik Enerjisi a. Sıcak şerit ve levha haddeleme, 50 –70 Kwh/ton b. Soğuk sac haddeleme (tandem), 100 – 125 Kwh/ton c. Sıcak daldırma teneke üretimi, 200 – 300 Kwh/ton 2. Elektrolit teneke üretimi, 350 – 450 Kwh/ton 3. Yakıt Tüketimi Slab tavlama fırınlarında ton slab başına ortalama 45 kg fuel-oil tüketilmektedir. Ayrıca, sıcak haddelerde 1.6 – 2.2 kg/ton mamul, soğuk haddelerde 0.8 – 1.3 kg/ton mamul değerlerinde merdane sarfiyatı bulunmaktadır. Teneke üretiminde ise ton mamul başına 4 – 5 kg civarında kalay tüketilmektedir. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektörde kullanılan girdiler şunlardır. 123456Demir Cevheri, Maden Kömürü, Kireç Taşı, Kolomanit, Alüminyum, Ferroalaşımlar, 7- Kalay, 8- Satın Alınan Hurda, 9- Satın Alınan Y.Kireç, 10- Fuel-Oil, 11- Elektrik.

XI.6.3. Kaliteli Çelik Mamulleri XI.6.3.1. Mamul Türleri Kaliteli çelikleri alaşımsız, az alaşımlı ve yüksek alaşımlı olmak üzere 3 grupta toplamak mümkündür. Bu çelikler için mamul bazında aşağıdaki tasnif yapılabilir. - Haddelenmiş ürünler, - Ağır profiller, - Boru ve dikdörtgen kesitli içi boş malzemeler, - Çubuk ve filmaşinler, - Teller-Yassı ürünler- dövülmüş ürünler,
270

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

-

Çubuklar, serbest dövme ürünler, Bandaj ve monoblok.

Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Sektörde ark ocaklı tesisler kullanılmaktadır. Bu sistemler hurda, çeşitli alaşım ve katkı maddeleri ile birlikte elektrik yardımıyla ergitilerek potaya alınır ve ingot kalıplarına dökülür. Dünyada son yıllarda elektrik ark ocaklarıyla entegre sürekli dökümlü tesislere yönelinmiştir. Elektrik ark ocaklarında ingot dökümden daha avantajlı olan sürekli döküm tesisleri kaliteli çelik üreten bazı tesislerimizde kurulmuştur. Bunlardan başka, ikincil çelik yapım prosesleri olarak adlandırılan pota fırını, potada gaz alma, elektrikli cüruf altında ergitme gibi, hem kapasite hem de kalite artırıcı sistemlere tesislerimizde yer verilmeye başlanmıştır. Örneğin, Asil Çelik tesislerinde, pota fırını ve vakumda gaz alma sistemleri 1988 yılı başında işletmeye alınmıştır. MKE Çelik Fabrikasında da bir ESU/ESR tesisi bulunmaktadır. XI.6.4. Döküm Mamulleri XI.6.4.1. Tanım ve Mamul Türleri Demir-Çelik döküm sanayi alt sektörü, endüksiyon, ark veya kupol fırınlarında, çeşitli pik demir, çelik hurdaları ve ferroalaşımların ergitilerek kalıplama tesislerinde hazırlanmış kum veya metal kalıplar içerisinde şekillendirilmesi ve özel ısıl işlemleri ile değişik mekanik özellikler kazandırılmak suretiyle tüm sanayi sektörlerinin pik döküm, çelik döküm, sfero döküm ve temper döküm türünden ara malı ihtiyaçlarının, ham döküm veya işlenmiş döküm olarak yapılmasını kapsamaktadır. Genel olarak 4 gruba ayrılmaktadır; 1. 2. 3. 4. Pik Döküm, Sfero Döküm, Temper Döküm, Çelik Döküm.

Ülkemizdeki demir-çelik döküm sanayi tesislerine ait bilgiler Tablo. XI.6.2’ de verilmektedir. Pik ve Sfero Döküm, Çelik Döküm ve Temper Döküm alanlarında faaliyet gösteren özel sektöre ait 89 adet büyük sanayi, 235 adet KOBİ ve 1.369 adet de atölye bulunmaktadır. Kamu sektörü ve askeri tesislere ait 16 adet Pik ve Sfero Döküm, 4 adet Çelik Döküm olmak üzere toplam 20 adet tesis bulunmaktadır.
Tablo: XI.6.2. Türkiye’deki Demir Çelik Döküm Sanayi Tesisleri (1999)
Üretim Cinsi Büyük Sanayi Pik ve Sfero Döküm Çelik Döküm Temper Döküm Toplam 74 13 2 Özel Sektör KOBİ Atölye 197 38 1 327 42 4 Kamu Sektörü Askeri Tesisler 16 Toplam Kuruluş Sayısı 1 614 97 2 1 713

89 235 1 369 20 Kaynak: DPT, VIII. BYKP, Demir-Çelik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2000. 271

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Döküm sektöründe kullanılan üretim yöntemlerini; a. Ergitme, b. Kalıplama, c. Maça imali, d. Isıl işlem ve temizleme işlemleri yönlerinden inceleyebiliriz. Ergitme yönünden yapılacak bir incelemede; - Çelik dökme ergitmenin % 100’e yakın bir kısmının elektrikle veya özellikle endüksiyon ocaklarında, - Pik dökümde veya özellikle endüksiyon ocaklarında, - Pik dökümde ergitmenin % 35’i elektrikle, ( endüksiyon ocaklarında) ve % 65’i kok kömürü ile (kupol ocaklarında) - Sfero ve temper dökümde ergitmenin % 80 elektrikle yapılmakta olduğu görülmektedir. Üretim teknolojisi, kalıplama yönünden ele alındığında; Makinalı, dereceli yatay kalıplama sistemleri (vakum, hava şoku, sarsmasıkıştırma), Makinalı, derecesiz, dikey kalıplama sistemleri, Sıkıştırmasız kimyasal bağlayıcılı kalıplama sistemleri, Hassas döküm için seramik ile kalıplama sistemleri, El kalıplama sistemleri vs. sayılabilir.

-

Türk Döküm Sanayinin fabrika niteliğindeki kuruluşları, kalıplama sistemleri bakımından gelişmiş Avrupa ülkelerine yakın seviyede çalışmakta, yeni yatırımlarda ise en yeni ve modern teçhizatlarının alınması tercih edilmektedir. Sektörde Kullanılan Girdiler Pik, sfero ve temper dökümde kullanılan girdiler şunlardır; Girdiler a. Pikler - Hematit ve D.Piki, - Sfero Piki, b. c. d. e. f. g. Ferrosilis, Ferromangan, Fe, Si, Mg, Ferroboron, Bizmut, Döndü Hurdası. Yardımcı Girdiler a. Refrakter ve Astar Malzemesi b. Granüle Karbon (Grafit), c. Bentonit, d. Kömür Tozu, e. Reçine, f. Rekstrin.

Çelik Dökümde Girdiler Girdiler a. Ekstra Çelik Hurdası,
272

Yardımcı Girdiler a. Alüminyum,

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

b. Ferromangan, c. Ferrosilis, d. Döndü Hurdası, e. Sair Ferroalaşımlar,

b. Refrakter ve Astar Malzemesi, c. Yeni Kum, d. Bentonit, e. Reçine, f. Dekstrin, g. Fuel-oil, doğalgaz, h. Elektrik.

XI.6.5. Borular XI.6.5.1. Mamül Türleri Demir-Çelik borular kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. Kullanım Alanlarına Göre a) Standart su ve gaz boruları, b) Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı borular, c) Sondaj ve koruyucu borular, d) Mekanik borular, e) Özel hassas borular. Boyutlarına Göre a) Küçük borular- 168.3 mm’ye kadar, b) Orta büyüklükte borular- 168.3 mm- 406.4 mm, c) Büyük borular- 406.4 mm’den büyük olanlar. Üretim Yöntemlerine Göre a) Dikişli borular, b) Dikişsiz borular olmak üzere sınıflandırılır. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Dikişli boru üretim teknolojisi son yıllarda, yüksek frekans kaynak tekniği kullanılmasıyla çok gelişmiştir. Büyük boyuttaki tesislerin tümü, AB (Avrupa Birliği) ülkelerindeki bu sektörde kullanılan imalat teknolojilerinin tamamına sahiptir. Ancak malzeme, nakil, stoklama, ambalaj, markalama kolonlarından bazı eksikliklerin olduğu kabul edilmelidir. Dikişli boru sahasında her kalitedeki borular, üretim yapan bütün müesseselerce imal edilmektedir. XI.6.6. Dövme Mamulleri XI.6.6.1. Mamul Türleri Dövme sanayi 3 ana grupta toplanmaktadır 1. Karbon çeliği ve alaşım çeliği dövmeciliği, 2. Pirinç dövmeciliği, 3. Alüminyum dövmeciliği olmak üzere sınıflandırılır.

273

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Çelik dövmeciliği batı ülkelerinde, sıcak dövmecilik olarak gelişmiştir. Sıcak dövmecilik 1. Serbest dövmecilik, 2. Kalıpta dövmecilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Sıcak dövmecilikte a. Az sayıda parçaların dövülmesi yanında, b. Otomotiv sanayi gibi çok sayıda dövme parça kullanan sanayilere parça üreten ve otomasyona giden dövmehanelerde vardır. Kullanılan Üretim Yöntemleri ve Teknoloji Türkiye’deki dövmehanelerin teknolojileri birbirine çok yakındır. Üretim çeşitleri çok ve her çeşitten dövülen miktarı az olduğu için, emek yoğun bir teknolojileri vardır. Karbon çelikleri ekseriyette olarak alaşımlı çeliklerde kullanılır. Yakın zamana kadar ihracat yapılmadığı ve sanayimiz gümrük duvarları ile uluslar arası rekabetten korunduğu için, maliyet ve kalite üzerinde durulup teknoloji geliştirilmesine önem verilmemiştir. 1982 yılından sonra uluslararası rekabete açılıp ihracata yönelince, maliyet ve kalite önem kazanmıştır. Kara ve yuvarlak çelikler, giyotin makası ve testerelerde kesilir. Kesilen çelikler ön ısıtmaya tabi tutulmazlar. Tavlamalar motorin, fuel-oil veya doğalgaz kullanan tav fırınları ile indeksiyon fırınlarında yapılır. Büyük dövmehenelerde itmeli tav fırınları da vardır. Dövme işlemleri 40 MT varan havalı- tek veya karşı vuruşlu şahmerdanlar, 5 000 T kadar maksi presler, havalı çekiçler, vidalı sürtünmeli presler ve mekanik preslerde ve ön çalışmalar rekpreslerde yapılır. Büyük dövmehanelerde maniplatör, monoray gibi iç taşıma tesisleri ile basınçlı su veya havalı tufal alma tesisleri vardır. Dövülen parçalarda normalizasyon, tavlama ve menevişleme işlemlerinde kamara itmeli tünel fırınlarla, havada, suda ve yağda soğutmalı sistemler kullanılır. Isıl işleme tabi tutulan parçalar kumlanır, çapakları alınır ve çatlak kontrolünden geçirilir. Gerekenler doğrultma (ütüleme) işlemine tabi tutulur. Kalıpların üretimi, bakımı, ısıl işlemleri kalite ve maliyet bakımından çok önemlidir. Her dövmehanenin kendi kalıp atölyesi vardır. Atölyelerde testere, torna, freze gibi tezgahların yanında tesviyecilik önemli yer tutmaktadır.

274

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Büyük ve modern dövmehanelerde kalıpta dövmeler orta ve büyük sayılarda yapılanlarda kesim, tavlama, dövme-ısıl işlem-temizleme ve doğrultma işlemleri daha az insan gücüne gerek gösterecek tezgah ve teçhizat ile yapılmaktadır. XI.6.7. Ferroalaşımlar Ferroalaşımlar, haddeden geçirilmeye ve dökülmeye müsait olmayan demir sanayinde kullanılmaya elverişli bileşikleri meydana getiren ve ağırlık itibariyle tek başına veya birlikte, % 8’den fazla silisyum, % 30’dan fazla mangan, % 30’dan fazla krom, % 40’tan fazla tungston ve toplam olarak % 10’dan fazla başka alaşım elementi (alüminyum, titan, vanadyum, molibden, niyobyum vb. sözkonusu metal bakır olursa rakam 10’u geçmemelidir.) içeren ham ürünlerdir. Ferroalaşımlar 4 ana grupta toplanmaktadır; 1. Ferrosilisyum, 2. Ferromangan (ferrokrom yüksek karbonlu), 3. Silikomangan, 4. Ferrokrom’dur. Kullanılan Üretim Yöntemi ve Teknolojisi Ülkemizde, ferroalaşımlar sektöründe, ferrosilisyum, düşük ve yüksek karbonlu ferrokrom ile silikoferrokrom üretimi yapılmaktadır. 1. Ferrosilisyum Üretim Yöntemi-Teknoloji Ülkemizde, Etibank Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde 5.000 ton/yıl kapasiteli 6 MVA tarafo gücünde, % 75 ferrosilisyum üreten bir adet ark-direnç fırını mevcuttur. 5 500 mm çaplı, 3 535 mm derinliği olan, etrafı şamot tuğla, tabanı karbon blok kaplı fırının 3 adet 850 mm çaplı elektrodu vardır. Elektrodlar söderberg olup, 120 derece açı ile yerleştirilmiştir. Elektrodların düşük gerilimde (100 - 120 volt), yüksek akım çekilerek (33-36 KA) fırın tabanı ile ark sağlanır. Arktan ve elektrodların üzerinden geçen akımdan doğan direncin ısıya dönüşmesi ile 2.000°C sıcaklığa ulaşılır ve oluşan reaksiyonlar sonucu bu sıcaklıkta ferrosilisyum üretilir. 2.1 . Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Ferrokrom üretimi elektrikli ark-direnç fırınlarda gerçekleştirilir. Genellikle 1530 MVA kapasiteli fırınlar kullanılır. Fırınların tavanında karbon blok veya magnezit astar, yan cidarları da yüksek Al2O3 ihtiva eden (% 70 Al2O3) şamot tuğla veya magnezit tuğla kullanılır. Elektrodlara 140-160 Volt geriliminde 45-60 KA akım tatbik edilir. Modern fırınlarda genellikle elektrik enerjisi sarfiyatını düşürebilmek için hammaddelere 800 °C’ye kadar ön ısıtma tatbik edilir.

275

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Düşük Karbonlu Ferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Düşük karbonlu ferrokrom üretimi 2 ayrı aşamada ve birbirini tamamlayan 2 ayrı fırında gerçekleştirilir. Ülkemizde Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde düşük karbonlu ferrokrom üretimi yapılmaktadır. 3. Silikoferrokrom Üretim Yöntemi-Teknoloji Ülkemizde silikoferrokrom üretimi Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayi Tesislerinde yapılmaktadır. Sektörde Kullanılan Girdiler Sektörde kullanılan girdiler şu şekildedir; 1. Ferrosilisyum; - Metalurjik Kok, - Kuvarsit, - Hurda Demir, - Söderberg Elektrod, - Elektrik Enerjisi. 2. H.C. Ferrokrom; - Kuvarsit, - Metalurjik Kok, - Boksit, - Söderberg Elektrod, - Elektrik Enerjisi. 3. L.C. Ferrokrom; - Kons.Kromit, - Kireç, - Roş, Kiremit, - Kok, - Kuvarsit, - Boksit, -Söderberg Elektrod, -Elektrik Enerjisi.

XI.6.8. Demir-Çelik Sektöründe Çevre Sorunları Türkiye’de demir- çelik sanayindeki üretimin büyük bir bölümü, ham cevherden çelik üreten entegre demir-çelik fabrikaları ve ayrıca önemli bir bölümü de hurda malzemeden çelik üreten ark ocaklı tesislerde yapılmaktadır. Entegre demir-çelik tesislerinde sistem için gerekli olan buhar, basınçlı hava, elektrik gibi enerji üretimi yapılan kuvvet santralları da bulunmaktadır. Demir-Çelik tesislerinin hepsinde nihai ürün hadde mamülleridir. Ancak çelikhane ünitesi olmayan bazı haddehanelerde, kütük demir ithal edilerek üretim yapılmaktadır. Sektörde bu tesislerin yanısıra dökümhaneler, boru fabrikaları ve talaşlı imalat vb. birimleri de bulunmaktadır. Bu ünitelerin her birinin üretim proseslerine bağlı olarak, çevre ile ilgili problemleri farklılık göstermektedir. Esas olarak katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı ile gürültü kirliliği bu sektörlerden kaynaklanan çevre sorunlarıdır. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik tesislerin kuruluş maliyetlerinin çok yüksek olması nedeni ile her sektörde olduğu gibi, bu sektörde ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarda öncelik, atıkların içindeki değerli maddelerin geri kazanılarak değerlendirilmesidir. Böylelikle atıkların çevreye vereceği zarar en aza indirildiği gibi ekonomik yararlar da sağlamaktadır. Geri kazanım veya değerlendirilme imkanı bulunmayan atıkların ise, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde bertarafını sağlamaya yönelik arıtma tesisleri kurulması, bu sektör atıklarının nitelikleri bakımından önemli ve zorunludur.

276

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.6.8.1. Demir-Çelik Sanayinde Sıvı Atıklar ve Arıtımı Entegre demir-çelik sanayini oluşturan tesislerin, atıksularını üretim proses sırasına uygun olarak incelemek yararlı olacaktır. XI.6.8.1.1. Kok Fabrikası Atıksuları Kok gazının elde edildiği taş kömürü gazlaştırma prosesi olan kok bataryalarını oluşturan fırınlardan çıkan sıvı atıklar, üç grupta incelenebilir. Birinci grup sular, kok kömürü ve kok gazının elde edildiği fırınlardan çıkan katranlı su olup, bu sular dinlendirme havuzlarında katranından ayrılarak, bataryalara geri döndürülüp ön soğutma suyu olarak, katran ise yakıt olarak değerlendirilebilir. İkinci grup sular, kok gazının içerdiği safsızlıkların giderildiği, yan ürünleri geri kazanma ünitesinden çıkan sulardır. Kok gazının içindeki naftalin amonyak ve hafif yağlar tutma kolonlarında tutulur. Naftalin yıkama yağı ile tutulduktan sonra buhar distilasyonu ile yağdan ayrılır. Amonyak ise sülfirik asit ile tutularak santrifüj ve kurutma işlemlerinden sonra amonyum sülfat gübresi olarak elde edilir. Hafif yağlar, naftalinde olduğu gibi yıkama yağı ile tutularak buhar distilasyonu ile yıkama yağından ayrılır ve yıkama yağı sistemde tekrar kullanılmak üzere geri kazanılır. Distilasyon işlemi sonucunda benzen, toluen, ksilen, solvent, nafta gibi ticari ürünler elde edilir, proses sırasında oluşan yağlı tortular yakıt olarak katran ile birlikte değerlendirilebilir. Üçüncü grup sular ise, kok fırınlarına şarj edilen kömürün nem oranına bağlı olarak oluşan; distilasyon sistemine bağlı yağ ayırma ünitesi, katran ayırma ünitesi gibi kok fabrikasının çeşitli ünitelerinden gelen amonyak, fenol, siyanür vb. maddeler içeren, içerisinde geri kazanılmaya değer ürün bulunmayan kok fabrikası atıksuları olup, bu sular biyolojik arıtıma tabi tutulup arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilmelidir. XI.6.8.2. Yüksek Fırın Atıksuları ve Arıtımı Sıvı metalin elde edildiği yüksek fırınların baca gazının, demir-çelik fabrikalarında yakıt olarak değerlendirilebilmesi için, içerdiği katı maddelerden temizlenmesi gerekmektedir. Gaz temizleme sisteminde ilk aşamada yüksek fırın gazı, yıkama kolonlarında su püskürtülmek sureti ile yıkanır, bu aşamada oluşan ve içinde belli oranda katı madde içeren atıksu, iki aşamalı çöktürme sistemi uygulanarak içindeki askıdaki katı maddelerden tamamen arındırıldıktan sonra, gaz temizleme sistemine geri döndürülür. Çöktürme havuzları dip çamurları ise, kuru çamur haline getirildikten sonra sinter tesisinde hammadde olarak değerlendirilebilir ve çamur kurutma işlemleri sırasında çıkan sular da alıcı ortama deşarj edilebilir. Gaz yıkama kolonlarından çıkan yüksek fırın gazı ise, elektrostatik toz tutuculardan geçirildikten sonra sistemde yakıt olarak kullanılabilecek özelliğe kavuşur.

277

H2SO4 ve demirsülfat içeren atıksular vakum soğutucu. çöktürme havuzu dip çamurları ise kuru çamur haline getirilip sinter tesisinde hammadde olarak kullanılabilir. Haddehane Atıksuları ve Arıtımı Sürekli döküm ve sıcak haddeleme yapan tesislerden yüzey temizleme ve soğutma amaçlı kullanılan sular. kristalizasyon ve santrifüj aşamalarından geçirilerek. katı madde gideriminde ıslak sistem kullanılır ise. Soğuk haddehane asit rejenerasyonu yapan tesisler de. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. demirsülfat ticari ürün olarak elde edilebilir ve seyreltik asit çözeltisi ise. Gaz yıkama sistemi çıkışındaki katı madde içeren atıksu.6.8. Çelikhane Atıksuları ve Arıtımı Çelik üretimi (konvertör. Sıyırma ve filtrasyon uygulanarak yağdan da arındırılan su sisteme geri döndürülebilir. 7H2O) ve seyreltik asit çözeltisi eldesini takiben. XI. proses çıkışında katı madde ve yağ içerirler. yakıt olarak kullanılabilir.3. Soğuk haddeleme yapan tesislerde oluşan kimyasal madde ve yağ içeren atıksular.T.5. buharla derişik asit çözeltisi haline getirilerek sisteme geri döndürülebilir. Arıtma ünitesi dip çamurları ise. Arıtma ünitesinde kazanılan yağlar ise.6. atıksudan demirsülfat (FeSO4. Büyük dökümhanelerde ortamı tozsuzlaştırmak amacı ile kurulan davlumbazlar ile tutulan tozların gideriminde ıslak metot kullanılıyor ise. torbalı filtreler veya elektrostatik toz tutucular ile tutulabildiği gibi. buradan çıkan atıksulardan katı madde gideriminin yapılarak sisteme geri döndürülmesi mümkündür. ark veya Simens Martin ocaklarında) esnasında çıkan gazlar. çöktürme havuzlarında arıtıldıktan sonra gaz yıkama sistemine geri döndürülebilir. kimyasal arıtım ünitesinden geçirildikten sonra alıcı ortama deşarj edilebilir. iyi projelendirilmiş bir kapalı devre su sistemi. kirliliğin önlenmesinde ve tüketimin azaltılmasında yeterli olabilir.8.4. Ark Ocaklı Demir-Çelik Tesisleri ve Enerji Tesisleri Atıksuları ve Arıtımı Bu grupta yer alan enerji tesislerinde kullanılan sular genellikle endirek temasta olan sular olduğundan. baca gazı davlumbazları yardımı ile toplanıp. 278 . su ile yıkanarak partikül maddelerden arındırılır.C. Bu atık sulardan önce çöktürme havuzlarında katı madde giderimi sağlanır. Arıtım sonucu elde edilen katı madde sinter tesisinde. yağ ise enerji tesislerinde yakıt olarak değerlendirilebilir. bu atıksuların içerdikleri askıda katı maddeler arıtıldıktan sonra sistemde tekrar kullanılabilir. yoğun şekilde partikül madde içerirler. XI.8. Dökümhaneler.6. Bu partikül maddeler. Ark ocaklı demir-çelik tesisleri ve dökümhanelerin ark ocaklarında oluşan ve partikül madde içeriği yüksek gaz emisyonlarında. kuru çamur haline getirildikten sonra araziye yayılabilir veya dolgu malzemesi olarak kullanılabilir.

SO2 emisyonunun azalması açısından önemli bir faktördür. ocak içi gazları ortama yayılmaktadır. Demir-Çelik Sektöründe Gaz ve Toz Emisyonları XI.6. elektrostatik toz tutucu ile baca gazlarında toz emisyonu azaltılabilir.4.6. filtre sisteminden geçirilebilir. Fırınlarda işletme koşullarının iyileştirilmesine bağlı olarak.9.9.3. Fırın duvarlarında yapılacak bakım ve tamir işlemlerinin yanısıra. işletme koşullarına uygun olarak dizayn edilecek hareketli davlumbaz ile toplanarak torbalı filtrelerde tutulabilirler. 4. söndürme işlemi sırasında ortaya çıkan partikül emisyonları. Sinter tesislerinden kaynaklanan SO2 emisyonları için ise. XI.9. sıvı metal yolluklarında ve potaya akış ağızlarında oluşabilecek emisyonlar bir davlumbazla toplanarak partikül giderimi için. ESP veya torbalı filtrelerden geçirilip. Bu sorunun çözümü bakım programlarının düzenli uygulanması ile mümkündür. 3. toz ayırıcı.T. CO emisyonlarının oluşumu engellenebilir. (Partikül maddelerin önemli bir bölümünü sıcak metalin havayla teması sonucu ortaya çıkan FeO’lar oluşturur. 1.9. baca gazlarında islilik ve partikül madde emisyonları standartların üzerine çıkabilir. Kok söndürme kulesinden. tesisin yatırım maliyetinin yüksekliği ve elde edilecek ürünün pazar payının düşük oluşu gibi nedenlerle henüz ülkemizdeki entegre demir-çelik tesislerinde bu ünite bulunmamaktadır. tutulan tozlar sinter tesisine tekrar şarj edilebilir. en ideal çözüm desülfirizasyon tesisi olmakla birlikte. 5. demir-çelik tesislerinin en önemli çevre problemlerindendir. Sinter Tesisi Emisyonları ve Giderimi Sinter tesisinin çeşitli yerlerinden toplanan partikül madde içeriği fazla gazlar siklon grubu. Çelikhane Emisyonları Çelik üretimi esnasında çıkan ve yoğun FeO ve partikül madde içeren baca gazı emisyonları.C.1. XI.) XI. 279 . kok kömürünün vagonlara boşaltıldığı fırınların itme bölümünde ortaya çıkan toz emisyonları.2. Kok Fabrikası Emisyonları ve Giderimi Entegre demir-çelik tesisleri kok fabrikalarında emisyon kaynakları. Koklaşma işleminin tamamlanmasından sonra. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Taşkömürünün içerdiği kükürt oranına bağlı olmakla birlikte kok fabrikalarında genellikle SO2 emisyonları sorun teşkil etmektedir. Kok bataryalarını oluşturan fırınların duvarlarındaki çatlamalar sonucunda. Yüksek Fırın Döküm Holü Emisyonları Yüksek fırınların döküm holünde. 2. Kok bataryalarını oluşturan fırınların kapaklarında sızdırmazlık sağlanamadığı takdirde.6.9. Sinterlik cevher tüketiminde kükürt oranı düşük demir cevher kullanımı.6. söndürme kulesinde uygulanacak perdeleme sisteminin tipine göre % 40-70 oranında azaltılabilmektedir.6.

Kireç ve Dolamit Fırınları Emisyonları Kireç ve dolamit fabrikaları. Bu sistem davlumbazlar ile toplanan gazların ıslak sistemle veya filtrelerden geçirilerek partikül maddelerden arındırılması esasına dayanmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sıvı çelik üreten bu tesislerin baca gazındaki toz emisyonlarının bertarafına yönelik olarak gaz soğutucu ve torbalı filtreler veya tozların su ile yıkanması esasına dayanan ıslak filtre sistemleri kullanılmaktadır.T. bu emisyonların toplama sistemleri kurularak tutulması ve filtre edilmesi gerekmektedir. siklon toz ayırıcı veya elektrostatik toz tutucular dizayn edilmektedir.9. ark ve kupol ocaklarıdır.7. emisyon miktarında önemli azalmalar sağlamaktadır. tükettikleri yakıt türüne bağlı olarak baca gazı emisyonları oluşmaktadır. noktasal olmayan kaynaklardan ortama yayılan emisyonlar ise. Çelikhanelerde.6. XI.5. bu tesisler için uygun çözüm olmaktadır. Döküm Fabrikaları Emisyonları Entegre demir-çelik fabrikalarının. XI.9.6. Toz emisyonları için torbalı filtre. özellikle toz emisyonu açısından önlem alınması gereken tesislerdir. hurdadan çelik üreten demir-çelik tesislerinde kapasiteye bağlı olarak boyut farklılıkları olmakla birlikte. XI. Bina içinde kırma. ses 280 .6. yanma koşullarının iyileştirilmesi. Ancak SO2 emisyonları için baca gazı desülfirizasyon tesisi kurulması veya kükürt oranı düşük yakıtlar kullanılması gerekmektedir.9.6. XI. XI. Haddehane Emisyonları Haddehanelerdeki emisyon kaynakları. ihmal edilemez boyutta olup. Fuel-oil yerine doğalgaz kullanımının yaygınlaşması da sorunun çözümünde önem taşımaktadır. elektrostatik toz tutucular etkin bir çözümdür. Tav fırınlarında tüketilen yakıt türü de çok önemlidir.6.9.Baca gazında toz emisyonlarının giderimi için ise. gerekse değişik büyüklükte. tesisin pek çok noktasında bulunan fanlar ve ekipmanların titreşime bağlı. Gürültü Kirliliği Entegre demir-çelik fabrikaları için temel çevre sorunlarından biri de gürültü kirliliğidir. sistem olarak aynıdır. Enerji Tesisleri Emisyonları Entegre demir-çelik fabrikaları bünyesinde bulunan enerji tesislerinin. Burada yanmanın kontrol altına alınması. tav fırınlarının modernizasyonu ve bakımlarının düzenli olarak yapılması. ürünlerin işlenmeye hazır hale getirildikleri tav fırınlarıdır. Ark ve kupol ocaklarında partikül madde içeriği son derece yüksek olan gaz emisyonlarında. partikül madde gideriminde kullanılan yöntemler.8. imalat grupları içinde yer alan döküm fabrikalarının başlıca emisyon kaynakları. eleme ve malzeme transferi sırasında ortaya çıkan tozlar ile baca gazı toz emisyonlarının kontrolünün kombine bir sistem olarak ele alınması.9.6.C. Gerek çalışma ortamlarında ortaya çıkan bina içi gürültü.

1993. Çevre Kurulu Raporu. Gerek işçi sağlığı ve iş güvenliği. Demir Çelik Üreticileri Derneği. 4. Demir-Çelik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği.C.BYKP. 3. Aralık. 281 .T. Marmara Bölgesi Çevre Kirliliği Envanter Çalışması. Kaynaklar 1. 2. TOBB. 2000. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yalıtımının yapılmamasından kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır. 2001. Ankara. Ankara. VIII. DPT. Aralık. gerekse çevre gürültüsü yaratması açısından bu ekipmanlarda işletme koşullarına uygun ses izolasyonu sağlanması gereklidir. 1987. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü.

000 130.7. Tablo: XI.4 27.2. kamış.7. Saman.Ülkemizde modern anlamda kağıt sanayinin kuruluşu ve gelişimi Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan planlı kalkınma döneminde görülmektedir.907.066 Dağılım (%) 15. 2001. 1934 yılında 12. kafur ağacı ve okaliptüs kullanılmaktadır. Kağıt ve Karton Kapasitesinin Ülkemiz Bölgelerine Göre Dağılımı Bölge Fab. saman. Tabloda da görüleceği gibi kapasitenin % 45’i Trakya-Marmara Bölgesinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Atık Kağıt . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.000 522. jüt.C. atık kağıt. Türkiye’de kağıt sektörünün temeli.0 XI.200 82.6 6.Sayısı Makine Sayısı Trakya-İstanbul 7 10 Marmara 6 16 B. Milattan 105 yıl sonra Çinliler tarafından bulunan kağıt. kenevir .1’de gösterilmektedir.000 1. TÜRKİYE’DE KAĞIT SANAYİ VE ÇEVRE Kağıt. Orman Kaynak: SEKA Genel Müdürlüğü. Kağıt Sanayinin Hammadde Kaynakları ve Kullanım Oranları ile ilgili bilgiler Tablo: XI.7.886 131. Hazır Selüloz . Bugün.Karadeniz 1 1 Ege 10 10 Orta Anadolu 6 7 Akdeniz 4 5 Güney Doğu 3 4 Toplam 40 55 Kaynak: Selüloz ve Kağıt Vakfı. keten ve pamuk ana hammaddeyi oluşturur. yüzyılda Yalova ve Beykoz’da kurulan imalathanelerde üretilmeye başlanmıştır.907. kendir.000 ton/yıl kapasite ile İzmit’te atılmış ve son yıllarda kamu ve özel sektör yatırımlarının toplamı olan 1.’de verilmiştir. Türkiye’de Osmanlılar döneminde 18-19. 2001. titrek kavak.086 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır.7. köknar. Yukarıdaki ana hammaddeler selüloz üretim metoduna bağlı olarak değişen ilave kimyasal maddelerle işlenerek kağıt hamuru haline getirilir ve hazırlanan kağıt hamuru çeşitli işlemlerden geçirilerek kağıt üretimi tamamlanmış olur.9 6. Türkiye ‘de Kağıt Sektörü Hammadde Kullanım Kaynakları (2000 Yılı) Hammadde . Kağıt Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Ağaç Türleri Kağıt üretiminde odun. Kamu Sektörü (%) 6 6 13 75 Özel Sektör 15 22 63 - 282 .9 4. şeker kamışı.T.1.7.5. Tablo:XI.kendir. hemlok çamı. ladin. kenevir.1. kayın. özelleşme kapsamında olan 9 adet kamu tesisi ile birlikte 40 adet çeşitli kağıt ve karton üreten tesis bulunmaktadır.000 124. paçavra. Tesislerin bölgesel dağılımı Tablo:XI.Karadeniz 3 2 D. gürgen.500 265.2.4 6. kültürel ve sanayi alanındaki yeri ile insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerinden biridir. Toplam Kapasite 295. Bu hammaddelerden ağaç türü olarak en çok. İzmit.5 100.9 13.4 18.500 356.

2. Ters Ozmoz. Kağıt Üretimi Sırasında İlave Edilen Kimyasal Maddeler Kil.T. Aktif Karbon Absorbsiyonu.3. BaSO4. Yüzdürme. d. İlave edilen kimyasal maddelerin miktarı kağıdın cinsine göre % 10’a kadar çıkmaktadır. Ultra Filtrasyon .7.C. Kağıt Yapımında Kullanılan Dolgu Maddeleri Kaolen. e. Filtrasyon. deşarj standartları ve alıcı ortam durumu göz önünde tutulmalıdır.3. TPO2. f. Mikroelekler. XI. . b. c.1.1’de Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşlemlerin akım şeması verilmiştir. Fizikokimyasal Arıtma Yöntemleri a. Çöktürme. XI. rutubete dayanıklılık) kazandırmaktadır. Kimyasal Madde Takviyeli Mekanik Arıtma (yumaklaştırma.7. c.3.7. XI. XI.2. Mekanik Arıtma Yöntemleri a.7. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ülkemiz kağıt sektörü hammadde tüketiminin % 69’u odun (hemen hemen tamamı iğne yapraklı ağaç türleri) % 10’u yıllık bitkiler ve % 21’i atık kağıtlar oluşturmaktadır.Klor.Klordioksit.7.2.. Izgara-Kum Tutucu. çöktürme). d.2. mum (Wax) ve titanyumdioksit’tir.1. gibi kimyasal maddeler kağıda gerekli fiziksel özellikler (parlaklık. XI. İyon Değiştirme.. . . Şekil:XI. XI. nişasta. kalsiyum karbonat. Bu maddeler hamurun imalat metoduna ve özelliklerine bağlıdır. mukavemet. alum. CaCO3. Hamurun Ağartılması Sırasında Kullanılan Kimyasal Maddeler . ZnO.7.2. 283 . b. talk ve reçine vs.7. CaSO4.Peroksitler. Kağıt Üretiminde Oluşan Atıkların Arıtılması İçin Kullanılan Yöntemler ve Özellikleri Arıtma metodunun seçiminde atık su özellikleri. Selüloz ve kağıt sanayi atık sularının arıtılma teknikleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedir.Hipokloritler.

C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Taze ve geri devredilen su Tomruk veya yonga Kabuksuz tomruk mekanik Asit sülfit likörü veya alkali sülfat likörü veya nöral sülfit Odun Hazırlama Odun yongaları Selüloz Üretimi Boşaltma sistemi Emisyonu Selüloz Eveporasyon ısı Üretimi yan ürünler Çökme tankı emisyonu Kireç fırını emisyonu Geri kazanma fırını emisyonu Evaporasyon emisyonu Kimyasal madde Beyaz su veya geri kullanılan su Kaba Eleme ince selüloz Taze su Yıkama ve ince eleme TKS Temizlenmiş selüloz Beyaz su Teksif etme Kimyasal madde geri kazanımı Pişirme likörü Esmer selüloz Odun hazırlama Beyazlatma ve diğer gerekli kimyasal maddeler Taze su Beyazlatma Klor ve klordioksit Selüloz kurutucu Dolgu maddesi boya alım nişasta Beyaz su Taze su Kimyasal madde Kağıt hamuru hazırlama Kağıt makinası ısı Son işlemler Kağıt ürünleri Pazar selülozu Şekil:XI.T.I Selüloz ve Kağıt Üretiminde Temel İşlemlerin Akım Şeması 284 .7.

N ve P gibi parametreler temel kontrol parametreleri olarak kullanılmaktadır. 1984. taş. Mayıs-Haziran. rengi açmak için kimyasal çöktürme. Kağıt Sanayinin Başlıca Hava Kirleticileri ve Katı ilgili bilgiler Tablo: XI. Askıda Katı Madde (AKM) uzaklaştırmak için fiziksel çöktürme ve yüzdürme. dengeleme ve organik maddenin biyolojik parçalanması için lagünleme gibi biyolojik. reçine vb.7. Kağıt sanayi atıklarının üretim işlemlerinin bir sonucu olarak organik içerikli olmaları nedeniyle BOİ. çakıl. Ancak lignin. SEKA Dergisi. Tablo: XI.7. çökeltme. Kağıt Hamur ve Kağıt Endüstrisi Projesi. kum -Toz.Ş. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Katı Atıklar Katı Atık Cinsleri -Kabuk.7.T. Endüstriyel Atıksuların Kontrol ve Kısıtlama Esasları Projesi.) Diğer Üniteler -Çeşitli katı atıklar (büro ve yemekhane atıkları) Kostikleşme -Yeşil likör tankı ve kostikleştirme tankı çamurları.3. iri odun parçaları -Rejektler (düğüm.Geri kazanma fırınından soda tozu -Katı yakıtlı kazanlarda uçucu kül -Özellikle sülfit tesisi işletmelerinden -Bütün yanma proseslerinden -Başlıca kraft selüloz üretimi ve geri kazanma işlemlerinden Atıkları ile -Pişirici blöfleri ve atık likörün buharlaştırılmasında çıkan yoğunlaştırılmamış gazlar Kaynak : SEKA Genel Müdürlüğü. kıymık. budak. AKM. Selüloz ve Kağıt Tesislerinde Başlıca Hava Kirleticileri Tip İnce Partiküller Kaba Partiküller Kükürt Oksitler Azot Oksitler İndirgenmiş Kükürt Gazları (TRS) Uçucu Organik Bileşikler Kaynak .ve Biy.vs.) yonga veya elyaf döküntüleri Kağıt Hamuru /Kağıt Tesisi -Temizleyici rejektleri Kazan Dairesi -Kül veya yağlı talaş Atık Su Tasfiyesi -Çökeltme havuzu çamurla (Kim.Kınacı C.M..Şeneş.. Sayı 30. biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) oluşturan maddeleri uzaklaştırmak için aktif çamur. 1990. Kaynak : Karpuzcu. KOİ. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kağıt hamuru hazırlayan ve üreten tesislerin arıtılmasında. İTÜ.4.’de verilmektedir. Dolayısıyla biyolojik arıtım. 7. depolama.3. Kağıt sanayi atıklarının arıtılmasında aktif çamur ve mekanik havalandırmalı havuzlar yaygın olarak kullanılmaktadır.’de ve Tablo: XI. zor ayrışan maddelerin proseste ortaya çıkması biyolojik arıtmada sorunlar yaratmaktadır. kağıt sanayi atık suları için çoğunluk en uygun arıtım teknolojisi olarak kabul edilmektedir.C. Tablo: XI. Kaynak Odun Hazırlama Yongalama Selüloz Tesisi 285 .. fiziksel yöntemlerle ayrıca rengin arıtılmasında fizikokimyasal arıtım etkin olarak kullanılmaktadır.4. Özellikle kuvvetli atıksuların arıtılmasında havalı sistemlerin getirdiği yüksek işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla anaerobik sistemlerin de kullanılması cazip hale gelmektedir.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.7.3.4. Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Kimyasal Maddeler a. Kireç : Atık suların nötralizasyonunda kullanılır. b. Amonyak: Havalandırma havuzlarındaki mikroorganizmaların besin ihtiyaçlarını karşılamak için azot (N) besin kaynağı olarak verilir. 600 lt/gün c. Fosforik Asit : Havalandırma havuzlarındaki mikroorganizmalara besin maddesi vermek için fosfor kullanılır. 140 lt/gün. d. Köpük Kesici : Havalandırma havuzlarında oluşabilecek köpüğü engellemek için çöktürme çıkışında verilir. 40 lt/gün. e. Polielektrolit : Çamurun suyunu önce çamura verilir. 100 kg/gün. almak için belt filtrelerinde hemen

f. Sülfürik Asit (H2SO4): Nötralizasyon amacıyla kullanılmaktadır. g. Amonyum Hidroksit-Fosforik Asit : Biyolojik arıtma ve bakteri büyümesine yardımcı olması için verilir.(N ve P )ihtiyacı için kullanılır. h. Sudkostik : Pres eleklerin temizlenmesinde kullanılır. i. Şap : Çökmenin iyi olmadığı zamanlarda kullanılır. j. Kostik : pH ayarlamasında kullanılır (Atık su girişinde). k. Klor : edilir. Atık sular havalandırıcı lagünlere verilmeden önce klor ile dezenfekte

l. Anyonik Tip Polielektrolit : Durultma havuzlarında daha iyi bir çökelmeyi sağlamak üzere gerektiğinde kullanılır. m. Alüminyum Sülfat : Atık suyun içindeki çökelebilen katı yumaklaştırmak için kullanılır (Bu amaçla CaCO3 de kullanılır.). maddeleri

n. Anyonik Polielektrolit : Hızlı ve yavaş karıştırma havuzlarında yumaklaştırmanın daha etkili ve daha büyük olması için kullanılır. o. Triple Süper Fosfat : Havalandırma havuzlarında biyolojik çamurların faaliyetlerinin uygun şekilde devamını sağlayacak şekilde BOI:N:P oranını düzenlemek amacıyla kullanılır. p. Demir Sülfat: Havalandırma ve son çöktürme havuzunda biyolojik çamurun çökelme özelliğini iyileştirmek için kullanılır. XI.7.4. Kağıt Sanayi Atıklarının Çevre Üzerine Etkileri Kağıt hamurunun kağıt haline dönüştürüldüğü kağıt makinasından ortaya askıda katı maddesi yüksek, organik madde miktarı düşük beyaz renkli atık sular çıkmakta ve bu
286

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

atık sular bir miktar da fosfor içermektedir. Çevre üzerinde etkileri daha ziyade görsel ve içerdikleri organikler açısından alıcı ortamda sphaeratilus türü filamentöz atık su bakterilerinin üremelerini hızlandırmaları açısından önemlidir. Ağartma yapılan tesislerde selüloz üretiminden kaynaklanan atık sulara pişirmeden gelen kirlilik yükünün yanı sıra selüloz hamurunun klor ile ağartılması sırasında ortaya çıkan uçuk saman renkli, düşük pH’lı, yüksek miktarlarda organik madde içeren atık sular da katılmaktadır. Bu atık sular özellikle içerdikleri toksik, kanserojen ve mutajen klorlu organik bileşikler nedeniyle çevre açısından önemli bir problem teşkil etmektedir. XI.7.5. Kağıt Üretiminde Geri Kazanım Çalışmaları Bütün sanayi kollarında olduğu gibi kağıt sanayinde de kirlilik problemini sadece arıtma kademesinde ele almak hem ekonomik hem de teknolojik açıdan uygun bir yaklaşım olarak kabul edilmemelidir. Sanayi tesisi, ilk kademede üretimde kullanılan teknoloji açısından ele alınmalı, mevcut teknolojinin ‘’az atıklı’’ veya ‘’atıksız teknoloji‘’ ile değiştirme imkanı araştırılmalıdır. İkinci kademe yaklaşım, mevcut proseslerin ıslah edilmesidir. Mümkün olan hallerde ‘’su geri devri’’ suretiyle atık su miktarı azaltılmalı, kimyasal madde kullanımına özen gösterilmelidir. Üçüncü kademede ise tesis içinde bir dizi geri kazanma üniteleri kurularak elyaf kaçaklarının tutulması, üretime geri döndürülmesi araştırılmalıdır. Bütün bu önlemlerin sonucunda hem arıtma maliyeti düşecek hem de üretim maliyetinde azalma meydana gelecektir. Ülkemiz atık kağıt geri kazanımında dünyanın önde gelen 30 ülkesi arasında % 36,98 oranla 24. sırada yer almaktadır. Bu oranın yükseltilmesi için yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır. Bazı ülkelerin atık kağıt geri kazanma oranları Tablo:XI.7.5.’de gösterilmektedir. SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmit-SEKA ve Dalaman-SEKA işletmelerinde atık kağıt kullanılmakta, 1 ton atık kağıttan (% 75) yaklaşık 750 kg eski kağıt hamuru elde edilmektedir. XI.7.6. Selüloz Üretimi İle İlgili Çevre Dostu Kağıt Hamuru Ağartma Prosesleri, Ülkemiz Şartlarında Uygulanabilirlikleri ve Değerlendirilmesi Modern bir selüloz fabrikasının tasarımı çevresel etkilerinin, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, bunun yanı sıra ürünlerinin iyileştirilmesi göz önüne alınarak bir kompleks şeklinde gerçekleştirilmelidir Ürünün kendisi, hava emisyonları, atık sular ve prosesten gelen klorlu organik bileşikler dikkatle ele alınmalıdır. Çünkü atık su rengi ve kokusu da yerel baskılar nedeniyle önemli bir konu haline gelmektedir. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan en yaygın yöntem sülfat pişirmesidir. Fakat sülfat pişirmesi sonucunda elde edilen kağıt hamurunun klorla beyazlatılması sırasında ortaya çıkan klorlanmış organik maddeler, fenoller, furanlar ve dioksinler çevreye zarar vermektedir. Bu nedenle son yıllarda beyazlatma prosesinin çevreyle dost kimyasallar kullanılarak yapılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

287

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo:XI.7.5. Bazı Ülkelerde Atık Kağıt Geri Kazanım Oranları
Sıra Ülke Adı Kağıt-Karton Tüketimi Atık Kağıt Geri Atık Kağıt Geri No (Bin Ton) Kazanımı (Bin Ton) Kazanım Oranı (%) 1 Avusturya 1712 1362 79,56 2 Hollanda 3412 2660 77,96 3 Almanya 17642 12942 73,36 4 Kore 6639 4687 70,60 5 Rusya 2655 1726 65,01 6 İsviçre 1718 1094 63,68 7 İsveç 2208 1384 62,68 8 Japonya 30303 16893 55,75 9 Tayvan 5097 2814 55,21 10 Avusturalya 3461 1762 50,91 11 Danimarka 1222 615 50,33 12 İspanya 6437 2963 46,03 13 ABD 94648 42915 45,34 14 Fransa 10939 4944 45,20 15 Belçika 3523 1588 45,08 16 Meksika 4824 2102 43,57 17 Kanada 7517 3168 42,14 18 Finlandiya 1668 697 41,79 19 İngiltere 12692 5156 40,62 20 Güney Afrika 1725 685 39,71 21 Endonezya 3105 1200 38,65 22 Brezilya 6363 2416 37,97 23 Arjantin 1776 666 37,50 24 Türkiye* 2123 785 36,98 25 İtalya 10305 3629 35,22 26 Malezya 2349 785 33,42 27 Polonya 2255 717 31,80 28 Çin 35859 11200 31,23 29 Tayland 1898 565 29,77 30 Hindistan 4020 750 18,66 *Türkiye, kağıt-karton tüketiminde dünyada ilk 30 içindeki ülkelerle karşılaştırıldığında, atık kağıt geri kazanım oranına göre 24. sırada yer almaktadır. Kaynak: PPI, Temmuz, 2001.

Üzerinde Çalışılan Yeni Teknolojiler Şu Şekilde Sıralanabilir a. İleri delignifikasyonu pişirmesi, b. Oksijen delignifikasyonu, c. Elemental klorun klordioksit ile yer değiştirmesi, d. Ozon, oksijen ve peroksitle beyazlatma. Bu sistemlerle ağartma yapıldığında atık sularda klorlu organik madde miktarı 1.5-2 Kg/ton selüloz olarak gerçekleşmektedir.Çoğu zaman beyazlatma ünitelerinin modernizasyonu tek başına yeterli olmamaktadır. Selüloz üretim proseslerinin de çevreyle dost hale getirilmesi gerekmektedir. XI.7.7. Sektördeki Kuruluşlar Yukarıda da bahsedildiği gibi kağıt sektöründe 31’i özel sektöre, 9’u kamuya ait olmak üzere kağıt-karton üreten 40 kuruluş bulunmaktadır. Ayrıca kamuya ait 1 tesiste de sadece selüloz üretilmektedir. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları, Yeri, Statüsü, Üretim Biçimi, Kapasitesi, İşçi Sayısını gösteren bilgiler Tablo:XI.7.6’da verilmiştir. Ayrıca, Harita: XI.4’ de Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre ait Kağıt-Karton Fabrikalarının adları, bulunduğu il ve bölgeler ise gösterilmiştir.

288

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

Tablo: XI.7.6. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Kağıt Fabrikalarının Adları, Yeri, Statüsü, Üretim Türü, Kapasitesi, İşçi Sayısını Gösteren Bilgiler
Sıra No Kuruluşun Adı Bulunduğu Yer Statüsü Üretim Türü 1998 Yılı Kapasitesi (Ton/yıl) 702.700 39 000 İşçi Sayısı 4.750 ---790 302 636 ---396 673 1.676 277 2.633 61 139 204 306 165 50 49 70 86 153 134 243 227 70 376

A- Seka Toplam 1 Seka

Afyon/Çay

Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel

2 Seka Akdeniz/ Mersin 3 Seka Aksu/ Giresun 4 Seka Balıkesir 5 Seka Bolu 6 Seka Çaycuma/ Zonguldak 7 Seka Dalaman/ Muğla 8 Seka İzmit 9 Seka Kastamonu B-Özel Sektör Toplamı 1 Akasan Adana 2 Viking Aliağa/İzmir 3 Meteksan Ankara 4 Marmara Bilecik 5 Toprak Kağ. Bozöyük/ Bilecik 6 M.Karton Çorlu/ Tekirdağ 7 Çopikas Çorum 8 Dentaş Denizli 9 Olmuksa Edirne 10 Tire-Kutsan İzmir 11 Alkim İzmir 12 K.Maraş Kahramanmaraş 13 İpek Kağıt Karamürsel 14 Kartonsan Kullar/İzmit 15 Selkasan Manisa 16 Meteksan Muratlı/ Tekirdağ 17 Parteks Adana 18 Özaltın Adana 19 Trakya Çorlu/Tekirdağ 20 Gürsoylar Çorum 21 Korsel Eskişehir 22 Çılkız Gaziantep 23 Halkalı İstanbul 24 Uçal İstanbul 25 Mopak İzmir 26 Ve-Ge İzmir 27 Levent İzmir 28 Ürün İzmir 29 Simka Kayseri 30 Kombassan Konya 31 Kombassan Tekirdağ A+B (Genel Toplam) (*) Tahmini Kaynak: Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı, 2001.

Kamış-Sam Selülozu Oluklu Mk.K. 155.000 Gazete K. 82.500 Gazete K. 100.000 Lif.Lev Lam. Üre. 46 000 Kraft Torba K. 75.000 Çeşitli Kağ.Karton 75.000 Çeşitli Kağ.Karton 120.000 Sigara Kağıdı 10.200 1.204.386 Oluklu Mk.K. 30.000 Çeşitli K. 25.000 Y.Tab’ı+Karton 29.000 Oluklu Mk.K. 50.000 Y.Tabı+Tmz. 62.886 Oluklu Mk.K. 90.000 Oluklu Mk.K. 14.500 Oluklu Mk.K. 24.000 Oluklu Mk.K. 55.000 Oluklu Mk.K. 90.000 Yazı Tab’ı K. 55.000 Oluklu Mk.K. 110.000 Temizlik K. 35.000 Karton 155.000 Oluklu Mk.K. 55.000 Oluklu Mk.K. 24.000 Oluklu Mk.K. 10.000 Oluklu Mk.K. 5.000 Karton+Tmz. 18.000 Oluklu Mk.K. 30.000 Karton 6.000 Karton 4.00 Oluklu+Karton 60.000 Sarg.+Tem.+Kart 13.000 Yazı Tab’ı K. 36.000 Yazı Tab’ı K. 20.000 Çşt.K.+Kart 7.000 Temizlik K. 5.000 Çşt.K.+Kart 6.000 Yazı Tab’ı K. 45.000 Karton 35.000 1.907.086

300(*)

7.383

Kaynaklar 1. Leblebici Z., Kağıt Sanayinde Atık Su Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması, Çevre Bakanlığı, Kasım 1992. 2. DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kağıt Sanayi ÖİKR., Ankara, 2000. 3. SEKA Genel Müdürlüğü, İzmit, 2001.

289

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8. GÜBRE FABRİKALARI VE ÇEVRE Gübre endüstrisi; kimya sanayinin tarımda bitkiler için gerekli fosfor, azot, potasyum ve diğer bitki besin maddelerini basit veya bileşik olarak üreten endüstri koludur. Gübre endüstrisinde ürünler; azotlu gübreler, fosfatlı gübreler, potaslı gübreler, karışık gübreler ve bileşik gübreler olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Bu grupların içerdiği gübre türleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. A. Azotlu Gübreler : Amonyum nitrat, amonyum sülfat, üre ve diğer azotlu gübreler B. Fosfatlı Gübreler : Süper fosfsat ve diğer fosfatlı gübreler C. Potaslı Gübreler : Potasyum sülfat ve diğer potasyumlu gübreler D. Karışık Gübreler : Değişik gübre tiplerinin fiziksel yollarla karıştırılması ile meydana gelen gübreler. E. Bileşik Gübreler : Azot, fosfor, potasyum ve diğer bitki besin elementlerini kapsayan maddelerin kimyasal yollarla birleştirilmesi suretiyle elde edilen gübreler. Gübre endüstrisinde üretilecek gübre cinsine göre farklı hammaddeler kullanılarak çeşitli işlemler uygulanmaktadır. Bazı ürünler diğer bir ürünün hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Endüstride hammaddelerin bir bölümü dışardan alınmakta, bir bölümü ise tesis içinde ara ürün olarak üretilmektedir. Gübre endüstrisinde kullanılan ara ürünler sülfürik asit, asittir. XI.8.1. Gübre Sanayinde Ürün Cinsine Bağlı Olarak Kullanılan Hammaddeler XI.8.1.1. Azotlu Gübreler Amonyum nitrat : Kalsiyum karbonat, karbonat, nitrat asidi, amonyak, kireç taşı, dolamit, limonit, sülfat asidi. Amonyum sülfat : Amonyak, alçı taşı oleum, karbondioksit, piroliz gazı, siklohekzanon, sülfat asidi, karbondioksit, amonyak. XI.8.1.2. Fosforlu Gübreler Normal süperfosfat (NSP): Fosfat kayası, sülfat asidi. Triple süperfosfat ( TSP): Fosfat asidi, fosfat kayası. XI.8.1.3. Kompoze Gübreler Mono amonyum fosfat (MAP): Fosfat asidi, amonyak. NPK türleri (azot, fosfor, potasyum): Mono amonyum fosfat, üre, amonyum sülfat, kalsit, potasyum klorür, kaolen. fosforik asit ve nitrik

290

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8.2. Gübre Sanayinde Kullanılan Prosesler XI.8.2.1. Sülfürik Asit Üretimi Elemental sülfürün yüksek sıcaklıkta yakılması sonucu, sülfürdioksit elde edilir. Reaksiyonlar sonucunda asit atılmamakta ancak çıkan önemli miktardaki ısı ve yıkama suları önemli problemler oluşturmaktadır. XI.8.2.2. Fosforik Asit Üretimi Üretimin büyük bir bölümü ıslak prosesle gerçekleştirilmektedir. Metod, fosfat kayasının bir bölümünü oluşturan fosfatın çözülmesi için kuvvetli bir asit kullanımını içerir. Bu proses için sülfürik asit ve nitrik asit kullanılmaktadır. Bu asitlerin kullanımı sonucunda önemli miktarda flor gazı açığa çıkmaktadır. Flor ’’Scrubbing’’ yöntemi ile uzaklaştırılmaktadır. Sonuç olarak flor içeren atık sular oluşmaktadır. Fosfat gübresi üretiminde, fosfat kayasından fosforik asit eldesi atığında kadmiyum bulunan önemli bir ünitedir. XI.8.2.3. Nitrik Asit Üretimi Nitrik asit amonyağın hava ile oksidasyonu sonucunda üretilmektedir. Proses iki aşamadan oluşmaktadır. A. Nitrik oksitlerin oluşturulması için amonyağın oksidasyonu,. B. Nitrik asit üretimi için ,nitrojen peroksitlerin su ile reaksiyonu, Bu proses sonucunda ortaya atık olarak makine yağları çıkmaktadır. XI.8.2.4. Azotlu Gübreler Amonyak, azotlu gübre üretiminde baz olması ve atık karakteristiğine önemli etkisi olması açısından önem taşımaktadır. Amonyak üretimi için dört metod vardır. En yaygın metod doğal gazın buharla işlenmesi prosesine dayanan metodtur. Bu metodta doğal gaz ve buhar hidrojen, karbon monoksit ve karbondioksit oluşturulması için uygun olan bir katalizden geçirilir. Daha sonra gerekli nitrojeni sağlamak üzere hava eklenir. Prosesin en önemli atık su kaynağı baca yıkama suyudur ve gübre üretimi sonunda atılan en kirli atık su özelliğine sahiptir. XI.8.2.5. Amonyum Sülfat Sülfürik asit ve amonyağın reaksiyonu sonucu oluşan amonyum sülfat kristallerinin ‘’centrifugation‘’ yolu ile ayrıştırılması sonucu elde edilmektedir. Proses sonunda kirlilik potansiyeli olan atık su oluşturmamaktadır. XI.8.2.6. Normal Süperfosfat Üretimi fosfat kayası ve % 60-70 ‘lik sülfürik asidin karıştırılması esasına dayanmaktadır. Reaksiyonun ekzotermik olması nedeniyle oluşan kütle hızla katılaşır, bu sırada başta flor olmak üzere, gaz çıkışları olur, flor gazının scrubberlar yolu ile atılması , önemli atık su problemine yol açmaktadır.
291

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

XI.8.2.7. Triple Süper Fosfat Üretimi için en çok kullanılan metodta fosfat kayası % 64-75’lik sülfürik asit ile reaksiyona girmektedir. Bu reaksiyon ekzotermiktir. Flor gazının atılması ile ortaya önemli bir atık su problemi çıkar. XI.8.2.8. Monoamonyum Fosfat (MAP) Üretimi için en çok ‘’slurry’’ prosesi kullanılmaktadır. Proses amonyak ve fosfatın ekzotermik reaksiyonu esasına dayanmaktadır. Atık suyu yoktur. XI.8.2.9. Kompoze (NPK) Gübre Üretimi için genel olarak üç metod kullanılmaktadır. En pratik metod, kuru gübrelerin parçalanması ve istenen kompozisyona göre karıştırılmasıdır. Prosesin kuru olması nedeniyle atık su problemi yoktur. Fosforik asit kökenli kompoze gübre üretimi, potas parçacıklarının DAP ile karıştırılması sonucu gerçekleştirilmektedir. XI.8.3. Gübre Sanayi Atıkları ve Kontrolü XI.8.3.1. Sıvı Atıklar Gübre fabrikalarında başlıca atık su kaynakları: Kirlenmiş sular, kristal yıkama suları, proses kondensatı, kaçak ve sızmalar, yaygın kaynaklar ile su arıtma tesisi atık suları, kazan kondensat suları, temassız soğutma atık suları ve kompresör atık sularıdır. Kirli sular tesislerde gaz veya sıvı herhangi bir akımla teması olan sular ve satüratörkristalizatör ünitesine bağlı barometrik kondansatörden kaynaklanmaktadır. Kristal yıkama suları kristalleri saflaştırmak için yapılan yıkama işleminden kaynaklanır. XI.8.3.2. Çamurlar Gübre fabrikalarında; proses atığı olarak gaz yıkayıcılarda biriken çamurlar çoğunlukla geri kazanılabilir. Arıtım sistemlerinden kaynaklanan çamurlar daha önemli olup bunlardan başlıcaları; iki kademeli kireçle çöktürme sistemi çamurları biyolojik arıtma uygulanıyorsa, buradan kaynaklanan organik yapıdan çamurlar ve biriktirme bekletme havuzları dibinde biriken çamurlardır. Biriktirme havuzları dibinde biriken çamurlardan bir kısmı, zararlı atık özelliğindedir. Çamur uzaklaştırılması için, çamur cins ve miktarına bağlı olarak uygun teknolojilerin seçimi önem taşımaktadır. Gübre fabrikalarında fosfat alt kategorisinde jips havuzunda biriken çamurlar içerdiği fosfor, florür ve çeşitli ağırlıklı metaller yönünden zararlı atık olarak değerlendirilmektedir .Bu çamur içerisinde işlenen fosfat kayasından daha konsantre uranyum ve radyum da bulunabilir. Bunun dışında proselerde oluşan bazı destilasyon kalıntıları, katalizör atıkları, arıtma sistemlerinden özellikle konsantre rejenerasyon atıkları veya ayırıcıda sıyrılan yağlar zararlı atık olarak değerlendirilir. Gübre fabrikalarında işlenen fosfat kayasında çok düşük konsantrasyonda, radyum ve uranyum bulunabilir. Arıtma çamurlarında ve jips havuzunda biriken çamurda biraz

292

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

daha konsantre hale gelen bu maddeler, genelde radyoaktivite açısından sorun oluşturacak düzeye erişmemekle birlikte dikkatle izlenmektedir. XI.8.3.3. Gaz ve Toz Atıklar Gübre fabrikalarında, çoğunluğu partiküler madde niteliğinde olmak üzere, çeşitli hava kirleticileri olmakta ancak , bunlar uygulanan geri kazanma uygulamaları ve hava kirliliği önleme sistem ve cihazları ile kontrol edilerek atmosfere verilmemektedir. Endüstride genel olarak hava kirlenmesinin, hava kirliliği önleme uygulamasıyla su kirlenmesine dönüştüğü söylenebilir. Fosfat kompleksinde, sülfürik asit tesisinde, fosfat kayası işleminde toz toplayıcı ve diğer tesislerdeki gaz yıkayıcılar, hava kirlenmesi açısından önemli noktalardır. Azot grubunda, amonyak üretiminde reforming ve gaz saflaştırma üniteleri, üre üretiminde pril kulesi çıkışı, amonyum nitrat üretiminde pril kulesi çıkışı ve nötralizasyon ünitesi, nitrik asit tesisinde yerleştirici aynı şekilde hava kirlenmesi açısından önem taşır. Amonyum sülfat üretiminde kristalizatör, birleşik gübre üretiminde gaz yıkayıcı ve kompoze gübre üretiminde toz filtresi de hava kirlenmesinde önemli noktalardır. XI.8.3.4. Katı Atıklar Fosfat kompleksinden kaynaklanan inorganik yapıdaki katı atıkların dışında, gübre endüstrisinden önemli miktarda katı atık kaynaklanmaktadır. Fosfat kayasından fosforik asit üretimi sonucunda katı atık olarak kadmiyum içeren jips (kalsiyum sülfat) atılmaktadır. Bu metod fosfat kayasının kuvvetli asitle çözülmesi esasına dayanır. Bu amaç için genellikle sülfirik, hidroklorik veya nitrik asit kullanılmaktadır Gübre sanayinden atılan kadmiyum miktarının önemli bir kısmı ürünün yani gübrenin içinde bulunmaktadır. Kadmiyum atıklarının % 56’sı gübre sanayi atıklarından, bu miktarın % 48’i ise fosfat üretiminden kaynaklanmaktadır. XI.8.3.5. Gürültü Gübre sanayinde öğütme işlemleri, gürültü açısından önemlidir. Arıtma işlemleri arasında havayla amonyak sıyırma işleminde önemli ölçüde gürültü kaynaklanmaktadır. Bu işlemde motorlar, fanların çalışması, su akışı gürültüye neden olmaktadır. Bir amonyak sıyırma kulesi dibinde, gürültü düzeyi 64 dBA olarak ölçülmüştür. Ancak önlem alındığı taktirde, havayla sıyırma kulesinden 200 metre ötedeki gürültü düzeyi 4-6 dBA’ya düşürülebilmektedir. XI.8.3.6. Gübre Sanayi Atıklarının Arıtılması Kadmiyum içeren fosfat gübresi atıkları ya da jipsin, tehlikeli atık oluşu göz önüne alınarak landfilling yapılması uygun görülmektedir. Bu uzaklaştırma yönteminin uygulanmasında çok özel önlemler alınmalıdır. Örneğin; oluşabilecek sızıntıların yer altı sularına karışması önlenmelidir. Fosforik asit atıklarının diğer özellikleri yüksek flor konsantrasyonu, düşük pH, yüksek fosfat ve askıda katı konsantrasyonudur. Genellikle kullanılan metod, katıların çökmesini sağlayacak yeterli süre tanındıktan sonra suyun prosese geri döndürülmesidir. Geri döndürülen florlu suyun taşması, atık su problemine yol açmaktadır. Taşmayı
293

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI

önlemek için dinlendirme havuzlarının yapılması ve bu havuzlarda flor içeren suyun arıtılması gerekmektedir. İki aşamalı kireçleme metodunun ardına alum ile yumaklaştırma ve çöktürme proseslerinin eklenmesiyle başlangıçta 93-135 mg/l olan flor konsantrasyonu 1-2 mg /l ‘ye kadar düşürülebilmektedir. Kireç kullanarak elde edilebilecek maksimum presipitasyon, pH’nin 12 veya daha yüksek olması durumunda elde edilmektedir. Ancak alum kullanarak elde edilebilecek optimum yumaklaştırma pH 6-7 civarındadır. Ortaya çıkan atık su, baca gazı yıkama prosesinden gelen amonyak, sodyum hidroksit ve karbonattır. Türkiye’deki gübre üretim tesislerinin bir kısmında amonyak üretim ünitesi bulunmadığından bu maddenin üretiminden doğabilecek kirlilik de söz konusu değildir. Yukarıda açıklanan atıkların arıtılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Amonyum nitratın arıtılması iyon değiştirme yöntemiyle denenmiştir. Kuvvetli asit katyonundan oluşan resinden sürekli amonyum akışı sağlanmış ve daha sonra zayıf bazlı bir resinden geçirmek suretiyle anyonların yok edilmesi yoluna gidilmiştir. Amonyum içeriği yüksek olan atık suların arıtılması için fixed film biyolojik reaktörler denenmiş ve çok verimli olduğu görülmüştür. Amonyak arıtımı “air stripping” metodu ile gerçekleştirilmektedir. Denemeler sonunda amonyak arıtımının veriminin pH 11’den sonra düştüğü gözlenmiştir. Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler ve Kapasitelerini gösteren bilgiler Tablo:XI.8.1.’de verilmektedir. Ayrıca Harita:XI.5.’de Türkiye’de Kamu, Karma ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler gösterilmiştir.

Kaynaklar 1. DİE, Çevre İstatistikleri Şubesi, 1991. 2. ODTÜ Çevre Araştırma Merkezi, Kara Kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin Kontrolü Projesi,1992. 3. Çevre Bakanlığı, Gübre Üretimi ve Çevre, ÇEKÖK Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi. Bşk.,1993. 4. Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. , APK Bşk. , Çevre Araştırma Şubesi, 1993.

294

C. Beş Yıllık Kalkınma Planı.1 Türkiye’de Kamu. 295 . (Ton/Yıl) 45045 68800 105600 88000 307445 132000 79550 80000 120000 79550 359100 258060 47200 305260 132000 132000 154440 95040 513480 10400 88010 154440 120000 145408 80000 598258 Pay % Toplam EGE GÜBRETAŞ İskenderun Toplam Yarımca İGSAŞ Toplam Ceyhan TOROS Mersin Toplam Kütahya TÜGSAŞ Gemlik Samsun Elazığ Toplam Fiziki Top.8. Gübre Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. N P2O5 Aliağa Yarımca 14 6 16 14 23 60000 104512 40000 204512 27 57 43 BBM TOP.T. Ankara. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. 2215543 Kaynak : DPT. 2000. VIII. Karma Ve Özel Sektöre Ait Gübre Fabrikalarının Bulunduğu Yerler ve Kapasiteleri Kuruluş Tesis Yeri Bandırma BAGFAŞ Gübre Cinsi AS TSP DAP/(NPK) (DAP)/NPK (DAP)/NPK TSP NPK DAP/(NPK) TSP ÜRE NPK NPK (DAP)/NPK AN26 DAP AN26Granül AN26 AN26 NPK DAP NPK Kapasite (Ton/Yıl) 214500 160000 165000/(220000) (165000)/220000 759500 (160000)/330000 185000 200000 (160000)/300000 185000 870000 561000 118000 679000 330000 (198000)/330000 594000 148500 1402500 40000 338500 594000 300000 227200 200000 1699700 5740700 N (Ton/Yıl) 45045 29700 44000 118745 66000 40000 60000 100000 258060 23600 281660 66000 66000 154440 26730 313170 10400 88010 154440 60000 40896 40000 393746 1273321 942222 P2O5 (Ton/Yıl) 68800 75900 44000 188700 66000 79550 40000 60000 79550 259100 23600 23600 66000 66000 68310 200310 BBM Top.

Pancar kıyımı kendi yönüne ters yönde hareket eden 75 oC sıcak su ile temas ettirilerek içindeki şekerin suya geçmesi sağlanır. alkol. Difüzörden çıkan ve şekeri alınmış pancar kıyımlarına küspe denir. Ayrıca Harita:XI. melaslı kuru küspe. melas.C. diğer ucundan şekeri alınmış kıyımlar yani küspe alınır.6. Yaş Küspe: Pancardan şeker üretiminde. Pancar kıyımları ise şekeri alınmış olarak difüzörü terk ederler. d. aktif kizelgur ve makine fabrikaları ürünleri girmektedir. TÜRKİYE’DE ŞEKER FABRİKALARI VE ÇEVRE Şeker üretim sanayinin esas faaliyet alanı.1. İspirto. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Şeker Fabrikalarının Adları. Şeker fabrikalarında kristal ve küp şeker ile melaslı kuru küspe üretilirken.9.9. Pancar kıyımları bir taşıma bandı ile nakledilirken otomatik olarak tartılır ve kantar pancar miktarını toplayarak kaydeder. Melaslı Kuru Küspe: Yaş küspe ile melasın karıştırılması ve kurutulmasından elde edilen ve büyükbaş hayvanlara yem olarak verilen besin maddesidir. kuru maya. Pancardan şekerin alınması için. c. pancar önce kesme makinalarında kıyılır.1’de verilmiştir. Bulundukları Bölgeleri. Melas: Şeker üretim teknolojisinde bu günün mevcut teknik imkanları ile kristal halde sakaroz elde edilemeyen en son şuruptur. pancar kıyımlarının difüzörlerde ters akım prensibine göre sıcak su ile ekstrakte edilmesi süretiyle şeker şerbete geçirilir. XI.9.T. şeker şerbeti. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Difüzörün kıyım giren ucundan şerbet. gösterilmiştir. yan ürün olarak da melas ve yaş pancar küspesi elde edilmektedir. Statüleri ve Kapasitelerini Gösteren Bilgiler Tablo:XI. 296 . b. ilaç ve yem sanayinin hammaddesi olarak kullanılır. şeker kamışı veya şeker pancarından ham şeker. Pancar kıyımlarından şekerin alınması “Difüzör” denilen tam otomatik aparatlarda yapılır. Şeker Fabrikalarında Kullanılan Üretim Yöntemi Bir şeker fabrikasına ait proses akım şeması şu şekildedir: a. İşlenen pancara göre takriben % 4-5 oranında elde edilir. Şeker sanayi kapsamına ise şeker. kristal yahut beyaz şeker üretilmesi veya ham şekerin rafine edilmesidir.’de Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Şeker Fabrikalarının bulunduğu yerler ise.

Anadolu Marmara İç Anadolu İç Anadolu Akdeniz O.5 328 137.Karadeniz D.Anadolu B.C.Karadeniz O. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo: XI.5 137.1 Türkiye’de Kamu ve Özel Şeker Fabrikalarına Ait Yer Bölge ve Kapasiteleri Kapasitesi Toplam Şeker Küp Şeker üretim (ton/yıl) (ton/gün) 1742000 1342.Anadolu Akdeniz D. 2001.Anadolu İç Anadolu D. (ton/gün) 4380.5 135000 150 34000 100 44000 50 63000 62.Özel Statülü Şeker Fabrikaları 1 2 3 Genel Toplam (A+B+C) Fabrika Adı Toplam Afyon Ağrı Alpullu Ankara Bor Burdur Çarşamba Çorum Elazığ Elbistan Erciş Ereğli Erzincan Erzurum Eskişehir Ilgın Kars Kastamonu Kırşehir Malatya Muş Susurluk Turhal Uşak Yozgat Toplam Adapazarı Kütahya Toplam Amasya Kayseri Konya Bulunduğu Bölge Ege Bölgesi D.Bağlı Ortaklıklara Ait Şeker Fabrikaları 1 2 C.Maraş Van Konya Erzincan Erzurum Eskişehir Konya Kars Kastamonu Kırşehir Malatya Muş Balıkesir Tokat Uşak Yozgat Statüsü Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Pancar İşleme (ton/gün) 104500 7000 3000 4000 3500 3700 5200 3300 6300 1800 3800 1800 8000 2000 3300 7500 7500 1500 3500 3000 3500 3000 6500 7000 1800 3000 8000 6000 2000 20000 5500 5000 9500 132 500 Melaslı Kuru Küspe.Anadolu Marmara O.Karadeniz Ege Bölgesi İç Anadolu Bulunduğu İl Afyon Ağrı Kırklareli Ankara Niğde Burdur Samsun Çorum Elazığ K.9.Anadolu İç Anadolu İç Anadolu D.O.5 450 137. Özel Özel Özel Kaynak: Türkiye Şeker Fabrikaları A.5 450 245 275 275 275 137.5 478 300 178 800 200 200 400 5 659 Marmara Ege Bölgesi O.Karadeniz İç Anadolu İç Anadolu Sakarya Kütahya Amasya Kayseri Konya B. Genel Müdürlüğü.5 73000 98000 33000 125000 29000 50 66000 23000 100 154000 39000 50 45000 300 138000 100 139000 50 17000 60000 51000 53000 50 37000 100 72000 50 124000 80 35000 50 55000 108000 67000 41000 450000 112000 123000 215000 2 300 000 80 40 40 1 423 Sıra No A.O.Ş.T.Anadolu D. B.Karadeniz İç Anadolu D.5 275 275 545 300 137. 297 .Kamuya Ait Şeker Fabrikaları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B.Anadolu D.

2. muayyen reaksiyon şartlarında Ca(OH)2 ve CO2 ile kireçleme ve satürasyon kazanlarında çöktürülür. Lapadaki şeker kristallerinin. Elde edilen ıslak şeker nakil organları ile kurutucuya taşınır.9. h. ı. şerbeti çok kademeli bir tebhir sisteminde 4-4. j.1. Gerek difüzörden şerbet istihsalinin. Küspe preslerde sıkılarak şeker ihtiva eden suyu difüzöre geri verilir. f. o. Kuruyan kristal şekerin toz ve iri olan şekerlerden ayrılması eleklerde tamamlanır. i. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI e. XI. CaO bilahare kireç dairesinde Ca(OH) 2 haline getirilir. Temizlenmiş şerbetten şekerin az enerji sarfı ile kristalizasyonun ilk basamağı. Difüzörden elde edilen şekerin içindeki yabancı maddeler. şekerin karamelize olmaması için pişirim kazanlarında vakum altında buharlaştırılıp şekerin kristalleşerek şerbetten ayrılması sağlanır. döner filtre ve otomatik filtre üniteleriyle sağlanır. gerekse şerbet tasfiyesinin teknolojisinin istediği optimumlarda gerçekleşmesi için otomatik kontrol ve ayar cihazları kullanılır. torbalanır ve ağırlık kontrolünden sonra ağızları kapatılan torbalar ambara sevk edilir. l.’de gösterilmiştir. melastaki şekerin mayalanması yoluyla elde edilen etil alkol-asetikasit-sitrikasit.5 misli koyulaştırmaktadır. Koyulaştırılan şerbet.C. ilaç ve yem sanayinin hammaddesi olarak kullanılır. Son şeker kademesinin şurubu melas adını alır ve ispirto. kuru küspe. melas. n.T. Bu araçlarda kullanılan CaO ve CO2 Eberhart tipi kireç ocaklarında CaCO3’ın kok kömürü ile reaksiyona sokulmasından elde edilir. Şeker Fabrikası Proses Akım Şeması Şekil: XI. Şeker yarı otomatik kantarlarda tartılır. Çöken yabancı maddelerin şerbetten uzaklaştırılması dekantör. m. Şerbetin içindeki boyar maddelerin ayrılması CO2 gazının verildiği satüratörlerde yapılır. Elde edilen lapanın refrijerantlarda dinlendirilmesi kristalizasyonun tamamlanmasını sağlar. Şeker Fabrikalarından Elde Edilen Ana ve Yan Ürünler Ana ürünler: Kristal ve küp şeker Yan ürünler: Pancar küspesi. Lapadan ayrılan şurupta iki kademe daha kristallenme yapılarak elde edilen orta ve son şekerler tekrar eritilip ilk kademede kristal hale getirilir. k. 298 . bir bölümü de küspe kurutma tesislerine sevk edilir. g.9. Sıkılmış yaş küspenin bir bölümü hayvan yemi olarak kullanılmak üzere taşıma bandı ile fabrika dışına. şuruptan ayrılıp temizlenmesi santrifüjlerde tamamlanır.

C.Şeker Üretimi Akım Şeması 299 .T.3.9. Haşlama Taze Su Küspe Ham Şerbet Melastan genel olarak dört yoldan yararlanılır: I. yüksek orandaki şeker nedeniyle çok aranılan ve tüketilen hammaddedir. Melastan destilasyonla alkol elde edilmesi. Kristal Şeker Refijerant Orta Şeker Son Şeker Refijerant Santrifüj Refijerant Santrifüj Melas Santrifüj Standart Şurup Kristal Şeker d. Melasın doğrudan doğruya hayvan besiciliğinde değerlendirilmesi.9. Buharlaştırma b. Vakum Aparatları c.1. Melastaki şekerin mayalanma yöntemleriyle başka maddelere Şerbet Koyu dönüştürülmesi.Kireçleme CO2 Karbonatlama Dekantör Süzülmüş Şerbet Katı Çamur II Karbonatlama CO2 Sulu Şerbet a. Şeker Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Şekil:X. Kurutma Ambalajlama Afine Şeker Afine Lapa XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Pancar Kıyım Melas.I. Melastaki şekerin kimyasal yöntemlerle kazanılması. Kireçleme II.

C. Şeker Fabrikalarının atık suları başlıca şu şekildedir: Şeker Fabrikaları. Her ikisi de balıkları zehirler.T. Kireç çamuru artıkları. Sonuç olarak şeker fabrikası atıkları. b) Melastaki şekerin mayalanma yöntemleriyle başka maddelere dönüştürülmesi. XI.1. c. Bu çözelti. Doğal Arıtım Bu yöntemde atık sular.4. Saponin güç ve yavaş parçalanan bir maddedir.4.9. yüksek orandaki şeker nedeniyle çok aranılan ve tüketilen hammaddedir. d) Melastan destilasyonla alkol elde edilmesi. Şlempe. Şeker Fabrikası atıklarında özel madde olarak saponin ve trietilamin vardır.. önce toprak ve tortu tanelerinden dinlendirilerek ayrıldıktan sonra doğal arıtım için su toplama havuzlarına. Melastan genel olarak dört yoldan yararlanılır: a) Melastaki şekerin kimyasal yöntemlerle kazanılması. lavör suları (CO2 yıkama suyu) ve bez yıkama suları şerbet arıtım bölümünden atılan kirli sulardır. Saponinin diğer bir özelliği de atıkların karıştığı çay ve nehirde köpük yapmasıdır. Şeker Fabrikalarında Kullanılan Arıtma Yöntemleri XI. toprak veya çim araziye 300 . Şeker Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Şeker Fabrikaları. XI. akarsu ve gölleri kirletmekte ve çevre sağlığı açısından önemli kirlilik yükü taşımaktadır. Bu kirli sular organik maddeleri içerirler. b Pancar yıkama suları pancarla gelen inorganik maddeleri içerir ve kirlerinden arındırılarak tekrar kullanılabilir. melastan gelen bütün tuzlarla maya üretimi sırasında katılmış olan mineral tuzların ve mayalanmayı yapmış olan maya kütlesini kapsar. pancarla birlikte gelmiş bulunan taş.9. e. işletmelerinde çok miktarda su kullanan bir sanayidir ve kullandıkları suya bağlı olarak atılan kirli su hacmi de fazladır.3. ana çözeltiden alkol destile edildikten sonra geriye kalan çözeltiye denir. Şeker Fabrikalarının atık suları başlıca şu şekildedir: a. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Melas. Şeker fabrikalarındaki bir diğer atık da şlempedir.Difuzyon ve prese suları şerbet arıtımı sırasında atılan sulardır ve kirlidirler. d. c) Melasın doğrudan doğruya hayvan besiciliğinde değerlendirilmesi. Köpük balık solungaçlarını örterek parçalar. Kondens ve kondense suları şerbetin buharlaştırılması ve vakum kazanlarında kristallendirilmesi sırasında atılan sular olup az kirli ve geri kazanılan sulardır. Pancar taşıma suyu. işletmelerinde çok miktarda su kullanan bir sanayidir ve kullandıkları suya bağlı olarak atılan kirli su hacmi de fazladır.7. ot ve yaprak gibi çeşitli kirlilikleri taşır ve bu su kirlerden arıtılarak tekrar kullanılabilir.

2. Yer filtresinin üzerinde kirli suyun muntazam dağılabilmesi için toprak yüzeyinin düz olması şarttır. suyun içerdiği oksijen miktarı ve mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştıracak olan. içine yüzeyinde mikroorganizmaların çoğalmasını sağlayacak dolgu maddesi konur. Şayet yeşil alan yerine tarım arazisi kullanılır ise gerekli arazi miktarı iki katına çıkar. Doğal arıtımda su kendi kendini doğal olarak.5mt) olmalıdır. bu suyun temizlenmesi için 50 ha yeşil alana ihtiyaç vardır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI yağmurlama veya salma sulama şeklinde verilirler. Bu da havuz derinliğinin az ve yüzeyinin fazla olmasıyla sağlandığından büyük alanlara gereksinme duyulan bir yöntem teşkil eder. Su toplama havuzlarında yapılan doğal arıtımda ise havuz güneş ışınlarının ve oksijenin yeterli miktarda nüfuz edeceği derinlikte (1. Küçük tesislerde yapılan arıtım işleminde iki yöntem uygulanmaktadır. Bunun için de. Kirli suyun verilmediği durgun zamanlarında. Küçük Tesislerde Yapılan Biyolojik Arıtım Bu yöntemle çalışmada bakterilerin organik maddeleri parçalama özelliğinden faydalanır. Bu nedenle büyük arazi alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. filtre edilerek tutulmuş veya absorblanmış maddeler toprak bakterileri tarafından biyolojik olarak yükseltgenir. Yer filtreleri ile kirli suyun temizlenmesi. Kirli su toprak arasından sızarken aşağıdaki olaylar meydana gelir. küçük kapasiteli fabrikalar için uygundur. Yapılan hesaplara göre günde 1000 ton pancar işleyen bir fabrikadan % 50 kirli su çıkar ise. Çözünmüş maddeler toprakta bulunan bakteriler tarafından alınır. XI. cüruf. Biyolojik Arıtım Kirli suların biyolojik arıtımından amaç. b. Bunlar. humus ve ince kumlu silt iyi bir yer filtresi için uygundur. 3. Temizlenmenin iyi olabilmesinde toprak cinsinin de önemi vardır. hatta tuğla ve kireç taşı gibi gözenekli 301 . 1. Yüzeyde mekanik filtrasyon olur.9. Suda bulunan organik maddeleri doğal koşullarda fazla sayıda mikroorganizmalara parçalatabilmek için mikroorganizmaların çoğalma koşullarına uygun ortamı yaratmak gerekir. içerdiği bakteriler yardımıyla arıtacağından bu işlem çok uzun zaman almaktadır.4.T. a. Yüzey sistemi (damlatma cisimleri) 2. 2. kumca zengin ve humuslu toprak. betondan yapılmış ve genellikle silindir şeklinde olup. Biyolojik arıtım iki şekilde yapılmaktadır.C. suda eksik bulunan gıda maddelerinin miktarını artırmak gereklidir. kirli suda bulunan organik maddeleri mikroorganizmalar aracılığı ile parçalamaktır. Aktif Yöntem Yüzey metodu ile çalışan sistemlerde damlatma cisimleri kullanılır. Dolgu maddesi olarak kok. alt tarafında ızgara bulunan birkaç metre yüksekliğinde. Humuslu kum. Yer filtresi olarak yeşil sahalar veya tarla arazisi kullanılabilir. 1. Bu sistemle çalışırken kullanılan sahalar küçük olduğundan bakteri miktarının çok olmasına önem verilir. Geniş Alanlarda Yapılan Biyolojik Arıtım Bu tip çalışmada genellikle yağmurlama ve yer filtreleri kullanılır.

XI. aşağıdan çıktığı zaman temizlenmiş durumdadır. Burada akarsuyun küçük veya büyük debili olması çok önemlidir. XI. Böylece damlatma cismini boydan boya kat eden kirli su. ilk iki aşamada anaerobik parçalanma son aşamada ise aerobik parçalanma olur.3. Bu nedenle pratiğe uygulanması gecikmektedir.mg saponin bulunması balıkların ölmesine neden olur. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI maddeler kullanılır. Kirli su dolgu maddelerinin yüzeyini yalayarak aşağı doğru akarken bakterilerle temasa gelir.9. Elde edilen sonuçlara göre kirli suları % 96-97 oranında arıtmak mümkündür. karbonhidratlar ve azotlu bileşiklerdir. Damlatma cisminin altında bulunan ızgaraların arasından baca gibi yukarı çekilir. Suda bulunan organik maddeler önce floklar tarafından absorblanır. pancar yüzdürme suyunda ise inorganik maddeler fazladır. Köpük balık solungaçlarını örterek parçalar. böylece bakterilerin çoğalması daha hızlandırılmış olur. Bu yöntemlerin en önemlisi basınçlı havalandırma ile hava karıştırıcılı sistemlerdir. Kombine Sistemleri Taze ve deriştirilmiş kirli suları yalnızca aerobik parçalama ile istenilen arıtımı elde etmek güç olmaktadır. Havanın devamlı verilmesiyle suda bulunan oksijen miktarı artırılır. Yalnız böyle çalışmada reaksiyon zamanı daha uzun olmaktadır. Akarsudaki kirlilik. XI. alınan sonuçlar olumlu olmuştur.Akarsuya verilen atık suların zararlı etkisi iki şekildedir. Şeker Fabrikası Atıklarının Alıcı Ortamda Oluşturduğu Olumsuz Etkiler Şeker Fabrikasının kirli suları organik ve inorganik maddeleri içerir.1.5. Direkt Zarar Difüzyon suyu ile prese suyundan bulunan saponin balıkları zehirler ve öldürür. Aktif yöntemle çalışırken suyun havalandırılması için çeşitli yöntemler kullanılır. Saponinin bir diğer özelliği de nehirde köpük yapmasıdır. Bunun sebebi aerobik çalışma esnasında viskoz madde yapan bakterilerin çok fazla çoğalması ve aktif çamurun çökmesini engellemesidir.C. Saponinin öldürücü etkisini yok etmek için bu tip suların 1/10 oranında ırmak suyu ile karıştırılması gerekir. Difüzyon suyu ile prese suyunda organik maddeler. Bakteriler suda bulunan kirli maddeleri de parçalar. Su içinde çoğalan mikroorganizma hücrelerinin etrafında elektrikle yüklü kılıf teşekkül eder. Organik maddeler. Böylece bakterilerin oksijen ihtiyacı karşılanmış olur. Suyun litresinde 2. 302 . Çözelti içinde farklı elektrik yükü olan kolloitler bu kılıflar tarafından çekilerek su içinde yumakların (flok) oluşmasına sebep olur. sonra floklarda bulunan mikroorganizmalar tarafından alınarak parçalanır.9.T. Aerobik ve anaerobik sistemlerin kombine çalışması araştırılmış.4. Damlatma cisimleri ile % 70-90 arasında bir arıtma elde edilir.9. suyun debisi ile ters orantılıdır. Aktif yöntemle biyolojik arıtım yapılmak istenen suya devamlı olarak hava verilir. Bu floklar aktif çamur floklarıdır.5. soğuk havalarda işlemin çok yavaş yürümesi ve tesis masraflarının yüksek olmasıdır. Su içine devamlı olarak verilen hava aktif çamur floklarını devamlı hareket halinde tutar. Sistemde. Kimyasal bileşikler haline getirilir veya mikroorganizmalar için gerekli maddelerin yapılmasında kullanılır.5. Damlatma cisimlerinin işletme zamanı 4-6 haftadır. Sistemin en büyük sakıncası.

1986.. Bu oksijen kirli suyun karıştırıldığı akarsularda bulunan çözünmüş haldeki oksijenle karşılanır. Şeker Fabrikası Artıkları. ÜLKÜ. Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı. Araştırma Koordinasyon Daire Başkanlığı. 2.000300.T.Ş.5.C. 1997. DSİ. Genel Müdürlüğü. Ankara. G.Türkiye Şeker Fabrikaları A. DSİ Genel Müdürlüğü.000 nüfuslu bir şehrin atık sularının yapacağı kirliliğe eşdeğerdir.2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. 303 . 2001. İndirekt Zarar Kirli sularda bulunan organik maddelerin bozularak zararsız hale gelebilmeleri için oksijene ihtiyaç vardır. Gıda Sanayi Atıksularının Biyolojik Arıtımı ve Şeker Sanayiinde Uygulama.9. Günde 2000 ton pancar işleyen bir şeker fabrikasından çıkan kirli sular 200. Bilindiği gibi kirlenmemiş sular oksijence zengindir. 3. Kaynaklar 1.

büyük ve küçükbaş hayvanların kesildiği. a. deri yüzme.1. Et parçalayıcı işletmeler. sakatat ayırma işlemlerini içerir.2. Et işleme tesisleri ise. derisinin yüzülüp iç organlarının ayıklandığı ve böylece elde edilen karkastan çeşitli et ve et ürünlerinin üretildiği. G. b.1’de verilmiştir. sadece et işleme proseslerini içerir. Az işlemli et kombinaları.1’de.10. kemik. E. parçalandığı. Parça halinde işlenmiş et ürünleri. kan unu gibi hayvan beslenmesinde.10. Ancak en genel halde aşağıdaki gibi bir sınıflandırma da yapılabilmektedir a.10. Et ürünleri endüstrisi en genel halde kullanılan proseslere göre aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılmaktadır: A. I.XI. Mezbahalar ise.10. deri ve sakatat işleme ve rendering proseslerini içerir.MEZBAHALAR-ET ENTEGRE TESİSLERİ VE ÇEVRE Et entegre tesisleri. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerinden Elde Edilen Ana ve Yan Ürünler XI. C. Çok işlemli et kombinaları. C. Dondurulmuş et ürünleri. Birinci Temel Ürünler A.XI. Jambon işletmeleri. Rendering tesisleri. guddeler gibi kimya endüstrilerinde kullanılan ürünler de üretilmektedir. Kombinalar. B. Canlı hayvan kesimi yapmayan et ürünleri işleme ve paketleme atölyeleri bu sınıfa girmektedir. sadece kesme. yan ürünler hemen hemen hiç değerlendirilmemektedir Et kombinalarında ise et üretimi yanında ayrıca et-kemik. Küçük et işleme tesisleri. kesimden ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilerek çeşitli yan ürünlerin elde edildiği tesisleri kapsar. Mezbahalar ve et entegre tesislerine ait Proses Akım Şeması Şekil. genellikle hayvanların kesildiği bir kesim yeri olarak hizmet görmekte.1. F. c. C. hem mezbaha hem de et. Basit mezbahalar. C.1. XI. safra. 304 . İşlenmiş et ürünleri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Ayrıca deri ve bağırsak değerleri mezbahalarda üretilenlere göre daha yüksektir.1. Et konserve işletmeleri. H. Sucuk-salam ve hazır et üreten işletmeler. B. Et kombinaları. Ana ve Yardımcı prosesler ise Tablo.C. rendering yağları gibi sabun endüstrisinde. Taze et ürünleri.T. Mezbahalar.10. Kompleks mezbahalar. D.

Sakatat . pişirme. Kuşbaşı ve kıyma büyüklüğünde işlenen et ürünleri.2.Konserveleme işlemleri (C)’nin aynısı . İkinci Temel Ürünler a.Yenilir yağ . dilimleme vb. kalp.1. d.10. işkembe. baş ve ayaklar (sakatat). böbrekler. testisler.sucuk. b.Dilimlenmiş et ürünleri .Ecza hammaddeleri .pastırma . Emülsiyon teknolojisi uygulanarak işlenen et ürünleri. . beyin. Salam XI.1.I) (A)’nın aynısı kendi kesimi dışında ayrıca karkas satın alır . Tablo:XI. salam.Donmuş et çözme .10.İşlenmiş çeşitli etler -Az miktarda Salam Sucuk Kompleks Mezbahalar (B) Az İşlemli Kombinalar (C) (A)’nın aynısı Sadece kendi kullanır Çok İşlemli Kombinalar (D) (E. b.1.Paketleme .Et konserveleme . dil.2. Baş etleri(kelle). karaciğer.Deri yüzme .Jambon .F.Kan -Sakatat -Kıl -Deri .2.Yan ürünler .Kesme (öldürme) .Karkas .Rendering 305 .Karkas . c.Kavurma et .Et tütsüleme .Diğer et işlemleri Salam Sucuk üretme (C)’nin aynısı Ürün .1.Tuzlanmış-salamura et . ayaklar.Et tuzlama-salamura .Hayvan barındırma . Sosis d.T. koyun ve keçi düz barsak. Konserve ürünler b.Et işleme Tesisleri . Pastırma ve füme etler a. Köfte c.Ham veya işlenmiş kan -Rendering ürünleri .Diğer hazır etler -Sosis. Kıyma halinde parçalanarak üretilen diğer et ürünleri.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a.Tütsülü et . tütsüleme.Sakatat ayırma (A)’nın aynısı Yardımcı Prosesler Sakatat işleme Deri yıkama-tuzlama Karkas Parçalama işlemlerinden Bir veya en çok ikisi Sakatat işleme Deri yıkama-tuzlama Karkas parçalama Kan işleme Rendering İşlemlerinden en az üç tanesi kestiği eti .Haşlama.Parça et . Hamburger d.1. Kavurmalar c.Ham veya yarı mamul deri . Yağlar: İnsan gıdası olarak kullanılan iç yağlar.Konserve et . kurutma dondurma.1.2.2. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine Ait Ana ve Yardımcı Prosesler Alt Kategoriler Basit Mezbahalar (A) Ana Prosesler .H. dalak.Hayvan yemleri Rendering Tesisleri (J) .Don yağ . Yenebilen iç organlar. Sucuk b.G.

Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri Proses Akım Şeması 306 . Karkaslar Çeşitli Yan Ürünler Soğutma Ayırma-Parçalama ve -Kemikleri -Yenilmez Ürün İçin -Rendering Parça Et Yenilebilir Yağlar Don Yağı Proses Suyu -İşleme: -Kıyma-Öğütme -Terbiye -Salamura -Tütsüleme -Pişirme -Konserveleme -Yenilebilir Ürün İçin Rendering Çeşitli Et Ürünleri Proses Suyu Geri Kazanma Şekil:XI.T.10.1.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Birinci Hayvanlar İkinci Ürünler Ahırlar (Barındırma) Kuru Kan K O M B İ N A L A R B A S İ T M E Z B A H A L A R Öldürme (Kesme) Kan İşlenmesi Deri(Tabaklama) Domuz Kılı -Deri Yüzülmesi -Haşlama-Kıl Sökme -Deri İşlenmesi -Kıl Kazanama Yenilebilir Kısım -Sakatatların Ayrılması .Temizleme -Sindirim Organları -Temizleme -İşleme İşkembe vs.

Rendering yağları. sakatat ayırma ve karkas parçalama işlemleri atıksularının bir ızgaradan geçirilerek tutma havuzlarına verilmesi. Tırnak. A. Barsak.3. . .C. A.Sindirim organları temizleme – ayıklama (varsa domuz haşlama ve kıl sökme) prosesi atık sularının elekten geçirilmesi ve sonra deri işleme ve evsel nitelikli kullanımlardan gelen atıksularla birleştirilmesi.1. İkinci aşama havalı biyolojik arıtma olarak seçilmelidir.3.İki aşamalı ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma) XI.Yukarıdaki tüm atıksuların birleştirilmesi ve dengelenmesi. çökeltilerek yağ ve yüzücü maddelerin sıyrılması. 307 .İki aşamalı ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma) bunun için. A. Bu endüstri atık sularının arıtılması için belirlenen en uygun arıtma teknolojisi alt kategoriler ele alınarak aşağıda açıklanmıştır.3.Kanın atıksu akımına karıştırılmadan ayrı bir çukurda toplanması. . işlem ve proseslerden oluşmaktadır.10.Atıksu akımlarının birleştirilmesi ve dengelenmesi. . . . .2. . sakatat ayırma.1. XI.Tesis içi kirlenme kontrolü.Atıksu akımlarının ayrılması. Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri İçin En Uygun Arıtma Teknolojisi Mezbahalar ve et entegre tesisleri kategorisi üç alt kategoriden oluşmaktadır. Kemik unu. deri yüzme. Deri.boynuz unu B.10.Atıksu akımlarının ayrılması.Kesme. Kombinalar Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim. deri yüzme. Et-kemik unu. İlk aşama havasız biyolojik arıtma .4. XI. . D.T. karkas parçalama. C.10. Kan.Kesme.1.Ağıllardan gelen atıksuların bir kapandan geçirilmesi. Çeşitli tıbbi ve biyoteknolojik preparatlar. .Sindirim organları temizleme.3.Ağıllardan gelen atıksularının bir kapandan geçirilmesi. . Yan Ürünler A. . .3. ayıklama atıksularının eleklerden geçirilmesi.10. .doğrama ve tüm et işleme prosesleriyle deri işleme prosesi dışındaki tüm yan proseslerin atıksularının birlikte toplanarak ızgaradan geçirilmesi ve tutma havuzlarında çökeltilerek yağının sıyrılması ve çözünmüş hava yüzdürmesi uygulaması. . A.2. Basit Mezbahalar Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. işlem ve proseslerden oluşmaktadır.

C. hayvan ve bitki veya petrol türevleri orijinli.Toplam Askı Maddesi: Suda çözünmüş halde bulunmayan maddeleri kapsar. Şekil:XI. Askı maddeler çevre sularında dipsel birikimlere ve bulanıklığa yol açar. .: . BOİ’den ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik yaşamın diğer unsurlarının da yaşama koşulları ortadan kalkar. . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.T.10.10. Tüm alt kategorilerde kirletilmemiş soğutma suları ve tesis alanı drenaj suları hiçbir arıtmadan geçirilmeden ve diğer atıksularla karıştırılmadan doğrudan alıcı ortama verilmelidir. Ayrıca balıkların solunum yollarını da tahriş ederler. 308 .4 Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerinden Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Et endüstrisi atıksularındaki kirliliğin belirlenmesi ve kontrolünde kalite ölçütlerine baz oluşturacak esas parametrelerin özellikleri ve etkileri şu şekildedir.Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BİO5): Evsel ve endüstriyel atıksuların oksijen gereksinimini ölçmede yaygın olarak kullanılır. Evsel nitelikli sular dışında tüm proses atıksularının birlikte toplanması.Yağ ve Gres: Parametresi yağ ve gres sınıfına girebilen serbest ve emülsiyon halinde bulunabilen çok çeşitli maddeleri içerir. a..10.4’de gösterilmiştir.olabilir. Bu maddeler evsel. Her bir alt kategori için en uygun arıtma teknolojileri Şekil:XI. yağ ve yüzücü maddelerin ayrılması.10.3.3 ve Şekil:XI.2. Et İşleme Alt Kategorisi En uygun arıtma teknolojisi aşağıdaki birim. Atıklardaki BOİ su kaynaklarına verildiğinde. XI. ortamda çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler. b. işlem ve proseslerden oluşmaktadır. ızgaradan geçirilerek bir tutma havuzunda çökeltilmesi.10. Oksijen tamamen tükendiğinde anaerobik ayrışma baş gösterir ve metan. Evsel atıksularla birlikte ikinci kademe arıtma (biyolojik arıtma). hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir.3.

karkas parçalama atıksuları Gübre Evsel Nitelikli Atıksular Ağıl Atıksuları Kapan Katı Atık /// /// ızgara Tutma Havuzu Sindirim organları temizleme Ayıklama atıkları Elek Dengeleme İki Aşamalı Biyolojik Arıtma Çamur Katı Atık Çamur Alıcı Ortama Şekil:XI.C. Basit Mezbahalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması 309 .sakatat ayırma. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Kan Çukuru Satışa Satışa veya Çamur Uzaklaştırma Kesme.2.deri yüzme.10.T.

10. Et İşleme Tesislerinde En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması 310 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Kan ----------------- Kan İşleme Satışa /// /// /// Izgaralar Deri İşleme Atıksuları Çamur Uzaklaştırma Veya Redreringe Tutma Havuzları Çözünmüş Hava Yüzdürmesi Kesme. et işleme ve tüm diğer yan proseslerin atıksuları Katı Atık Sindirim organları temizleme Ayıklama Elek Gübre Ağıl Atıksuları Kapan Evsel Nitelikli Atıksular Çamur Aerobik Biyolojik Arıtım Dengeleme Çamur Anaerobik Biyolojik Arıtım Alıcı Ortam Şekil:XI.T. Kombinalarda En Uygun Arıtma Teknolojisi Uygulaması Çamur Tüm Proses /// Atıkları /// Izgaralar Tutma Havuzu Çamur Alıcı Ortama Biyolojik Arıtım Evsel Nitelikli Atıksular Şekil:XI.deri yüzme.10.3.sakatat ayırma.karkas parçalama.C.4.

T. Canlılara ve suda bulunan araçlara bulaşarak onları kirletir. Emülsiyon haldeki yağlar balıklara zehir etkisi yapar ve solunum yollarının yağla kaplanmasına neden olur. BOI5 toplam askıda katı madde. Yüzücü yağ ve gres su üstünde bir film oluşturur. BOI’den ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik yaşamın diğer unsurlarının da yaşama koşulları ortadan kalkar. ışık ve oksijen transferini engeller. Toplam askı maddeleri çevre sularında dipsel birikimlere ve bulanıklığa yol açar. Mezbahalar ve Et Entegere Tesislerine Ait Atık Türleri ve Çevreye Etkileri Mezbahalarda. yağ ve sakatat parçacıkları içerir. ayrı toplanmadan doğrudan arıtmaya verilmesi halinde biyolojik arıtım teknolojileriyle arıtımı mümkün olamamaktadır.10. kanalizasyon sistemine ve alıcı ortama zararlı maddelerdir. Eskiden kanalizasyon sistemine verilen bu atık bugün yan ürün olarak elde edilmektedir. 311 . Tablo XI.5. Yağ ve gresler de su yaşamına. Kanın.2. gres ve yüzer maddeler içermektedir.G. Tablo XI. XI. Yaş işlemlerde kirlilik yükü fazladır. Yüzücü yağ ve gres su üstünde bir film oluşturur. hatta tamamen engelleyebilir. Mezbaha işlemleri esas olarak kesme bölümü etrafında toplanmıştır.9. et. kanalizasyon sistemine ve alıcı ortama zararlı maddelerdir. Mezbaha Tesislerine Yönelik SKKY’nde Yer Alan Kriterler Parametre Birim Kompozit Numune 2 saatlik BOI KOI Yağ ve Gres PH mg/l mg/l mg/l mg/l 250 30 6-9 Kompozit Numune 4 saatlik 40 160 20 6-9 Kaynak: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Hayvan kesimi ve işleme tesislerinde önemli bir kirlilik kaynağı da temizlik işlemleridir.10. yağ. Bu atıklar su kaynaklarına verilmesi halinde ise. Ayrıca balıkların solunum yollarını da tahriş ederler. Bu sular genellikle yüksek KOI. Emülsiyon haldeki yağlar balıklara zehir etkisi yapar. İşkembe ve bunun gibi atıklar kanalizasyon sistemine verildiklerinde. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Genelde yağ ve gresler su yaşamına. Oksijen tamamen tükendiğinde anaerobik ayrışma başgösterir ve metan.1998 Tarih ve 19919 Sayılı R.2’de verilmektedir. 4. yüksek BOI’li askıda katı madde konsantrasyonu yüksek atıklardır. toplam katı madde konsantrasyonunu artırırlar. Bu etki daha çok balıkların solunum yollarının yağla kaplanması sonucu oluşur. Et endüstrisi atıklarında en önemli kirliliklerden biri kandır. ortamda çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler. Yağ ve gres dibe çökerse dipsel yaşamı özellikle balık yumurtalarını tahrip eder. Canlılara ve suda bulunan araçlara bulaşarak onları kirletir. kesimhane ve et işleme prosesleri sırasında oluşan atıksular kan.C. hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir. Bu nedenle kirlilik yüklerini azaltmak üzere yaş temizleme yerine kuru temizleme yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.10. SKKY’nde geçen parametrelere ait sınır değerler. ışık ve oksijen transferine etki eder. Burada oluşan atıklar kırmızı-kahve renkli.

Düzey: Deşarjı tamamen kesme. 312 .10. Aktif çamur sisteminin değişik tipleri. Düzey: Biyolojik arıtma sonrası üçüncü kademe arıtma. düzey arıtmalarda atıksulardaki organik maddelerin çok azı giderilir. Bunların arasındaki 3.6. Tutma havuzları (sıyırma ve çökeltme). Düzey: Ayrılmış Atıksu Akımlarında Hazırlık Arıtımı (Tesis İçi Arıtma): Izgara ve eleklerden geçirme. Son yıllarda döner disk ve havasız arıtma süreçleri de hızla yaygınlaşmaktadır. Dengeleme. Düzey: Tesis içi kirlenme kontrolü. 1. Düzey: Bileşik atıksu akımının ikinci kademe (biyolojik) arıtımı. 2. Kum filtreler.4. Düzey: Üçüncü Kademe Arıtma Üçüncü kademe arıtmada kullanılabilecek diğer sistemler. düzeyler ön arıtmaya karşılık gelmektedir. ve 2. özellikle organik maddelerin yükseltgendiği biyolojik proseslerle giderilebilir.6.3. Çözünmüş hava yüzdürmesi. Mezbahalar ve Et Entegre Tesislerine Ait Arıtma Düzeyleri Et ürünleri endüstrilerinin kirlenme denetimi ve arıtma teknolojisinde gittikçe artan kirlilik giderimine karşı gelen beş düzey tanımlanması mümkündür.1.10. 2.6.10. 3. 4. Düzey: Ayrılmış atıksu akımlarında hazırlık arıtımı (tesis içi arıtma). Elektrodializ.. Düzey: Tesis İçi Kirlenme Kontrolü XI.10. Yüksek hızlı damlatmalı filtreler şeklinde sıralanabilir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI XI. düzey ise en pratik teknolojilerle ekonomik olarak yapılabilecek arıtmayı göstermektedir. XI. 4 düzey ise ayrışmaya dayanıklı organik madde ve askı maddeleri kalıntılarının azaltılarak çok az kirletilmiş ve doğrudan sulamada kullanılabilecek çıkış suyu elde edilmesine imkan sağlayan ileri arıtma düzeylerine karşı gelmektedir.6. Yukarıda adı geçen arıtma düzeyleri şu şekilde detaylandırılabilir. 5. ve bazı durumlarda 3.T. Bunlardan 1.C.10.6. Düzey: Bileşik Atıksu Akımının İkinci Kademe Arıtımı 1.2. Mikrostrainer. 2. XI. Bu amaçla kullanılan bir çok farklı sistem bulunmaktadır. İyon değişimi. XI. BOI ve TAM (Toplam Askı Maddesi)’ın büyük bir kısmı. düzeyden sonra bileşik atıksu akımının biyolojik arıtımında en çok kullanılan sistemler: Çeşitli tipte lagünler (havalı/havasız).

Et ve Balık Kurumu. APK Dairesi Başkanlığı. Yayın No: DPT:2251. Kimyasal çökeltme.10. 2678 Sayılı Yasaya Göre Kurulan veya Daha Önce Kurulmuş Olup da Adı Geçen Yasanın İlgili Maddesine Göre Modernize Edilen Özel Sektör Tesislerinin Listesi de Tablo:XI. Bu konuda özellikle tarım alanlarının sulanması en çok uygulama alanı bulmuştur. Karbon absorbsiyonu. Kaynaklar 1. Bir diğer yöntem de.3‘de. DPT.T. 1984. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi.’de verilmiştir. 4. Et Sanayi ÖİK Raporu. 2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TURKİYE ÇEVRE ATLASI Amonyak sıyırma. XI. sanki bir su kaynağı gibi kullanımı gözönüne alınır. Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Et Kombinalarının Sayı ve Kapasiteleri Tablo:XI. Kamuya ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri Tablo:XI. İTÜ. Mezbahalar ve Et Ürünleri Endüstrisi.4’de. 3.1991. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 313 . 2001. VI. sığ havuzlardan toplanan ileri derecede arıtılmış atıksuyu buharlaştırmaktır.10.6.10. APK Dairesi Başkanlığı.10. 1993.5.5. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Endüstriyel Atıksuların Kontrol ve Kısıtlama Esasları Projesi.C. Düzey: Alıcı Ortama Deşarj Yapmama Bu durumda en ileri kademeye kadar arıtılmış suyun. Ters ozmos olarak sıralanabilir. ÖİK:374. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.

3.10. Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 İli Adana Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir İçel Bulunduğu Bölge Akdeniz Ege Bölgesi Doğu Anadolu Orta Karadeniz İç Anadolu Akdeniz Doğu Karadeniz Ege Bölgesi Marmara Marmara Doğu Anadolu Doğu Anadolu Batı Karadeniz Akdeniz Marmara Orta Karadeniz Orta Karadeniz Ege Bölgesi Güney Doğu Anadolu Marmara Doğu Anadolu Doğu Anadolu Doğu Anadolu İç Anadolu Güney Doğu Anadolu Doğu Karadeniz Orta Karadeniz Akdeniz Akdeniz Marmara Ege Bölgesi Akdeniz Kesimhane-Kombina Sayısı 17 14 6 8 28 13 8 32 23 6 6 7 16 6 13 7 9 11 12 8 10 8 6 9 6 10 5 13 12 29 30 9 Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (adet) Küçükbaş (adet) 662 603 256 530 1358 119 148 349 712 287 295 288 167 331 755 80 318 310 227 191 326 400 1200 635 329 230 380 279 297 2007 1368 229 7545 2082 2260 2250 4889 399 264 1050 5530 479 2280 2487 412 2885 3190 190 1074 2545 2164 325 1765 1665 8750 4350 4464 475 600 1490 530 45560 7333 1141 314 .Tablo:XI.

315 .Maraş Akdeniz 7 256 1156 35 Kastamonu Batı Karadeniz 14 621 2590 36 Kayseri İç Anadolu 15 296 1510 37 Kırklareli Marmara 17 293 942 38 Kırşehir İç Anadolu 4 110 550 39 Kocaeli Marmara 11 400 915 40 Konya İç Anadolu 17 1400 3480 41 Kütahya Ege Bölgesi 8 275 490 42 Malatya Doğu Anadolu 9 580 3040 43 Manisa Ege Bölgesi 30 563 3420 44 Mardin Güney Doğu Anadolu 13 272 2350 45 Muğla Ege Bölgesi 12 83 313 46 Muş Doğu Anadolu 4 45 126 47 Nevşehir İç Anadolu 9 179 400 48 Niğde İç Anadolu 6 118 343 49 Ordu Doğu Karadeniz 14 375 413 50 Rize Doğu Anadolu 8 130 60 51 Sakarya Marmara 17 1730 6640 52 Samsun Orta Karadeniz 22 560 1320 53 Siirt Güney Doğu Anadolu 8 50 310 54 Sivas İç Anadolu 16 514 2455 55 Ş. ÖİK :374.Urfa Güney Doğu Anadolu 10 176 2290 56 Tekirdağ Marmara 12 320 1529 57 Tokat Orta Karadeniz 8 331 1183 58 Trabzon Doğu Karadeniz 12 295 205 59 Tunceli Güney Doğu Anadolu 8 79 210 60 Uşak Ege Bölgesi 6 118 435 61 Van Doğu Anadolu 7 625 2694 62 Yozgat İç Anadolu 9 230 1050 63 Zonguldak Batı Karadeniz 21 506 810 Toplam Kesimhane-Kombina Üretim Kapasitesi 769 27724 168514 Kaynak: DPT. VI.10. Yayın No: DPT: 2251.3. 1991.Tablo:XI. Kırmızı Et Sanayi ÖİK Raporu.(Devam)Türkiye’deki Mevcut Kesimhane ve Kombinaların Sayıları ve Kapasiteleri Günlük Kesim Kapasitesi Sıra İli Bulunduğu Kesimhane-Kombina No Bölge Sayısı Büyükbaş (adet) Küçükbaş (adet) 33 Kars Doğu Anadolu 17 528 2832 34 K. Beş Yıllık Kalkınma Planı.

Urfa G. 2001. Doğu Anadolu Ş.Urfa 1968 Özel 25 Tatvan Doğu Anadolu Van 1976 Özel 26 Van(*) Doğu Anadolu Van 1980 Kamu 27 Yüksekova G. (Ton/Yıl) 11000 11750 11000 11750 11750 11000 11000 11000 11000 12500 6250 11750 11000 11000 11750 11000 11750 12500 11750 11750 11750 11750 11000 11000 11000 11000 11750 303500 Teorik Kap.Antep G. (Ton/Yıl) 22000 23500 22000 23500 23500 22000 22000 22000 22000 25000 12500 23500 22000 22000 23500 22000 23500 25000 23500 23500 23500 22000 22000 22000 22000 22000 23500 607000 KESİM KAPASİTESİ Baş/Gün KB 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2600 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 54200 BB 320 360 320 360 360 320 320 320 320 320 200 360 320 320 360 320 360 320 360 360 360 360 320 320 320 320 360 8930 Bin Baş/Yıl KB 500 500 500 500 500 500 500 500 500 650 250 500 500 500 500 500 500 650 500 500 500 500 500 500 500 500 500 13550 BB 80 90 80 90 90 80 80 80 80 80 50 90 80 80 90 80 90 80 90 90 90 90 80 80 80 80 90 2240 1 Adana(*) Akdeniz Adana 1975 Kamu 2 Afyon Ege Bölgesi Afyon 1984 Özel 3 Ağrı Doğu Anadolu Ağrı 1976 Özel 4 Bayburt Orta Karadeniz Bayburt 1991 Özel 5 Bingöl(*) Doğu Anadolu Bingöl 1987 Kamu 6 Burdur Akdeniz Burdur 1977 Özel 7 Bursa Marmara Bursa 1970 Özel 8 Diyarbakır(*) G. Doğu Anadolu Hakkari 1987 Özel Toplam 27 Et Kombinası Üretim Kapasitesi (*) Arıtım tesisleri mevcuttur. Türkiye’de Kamu ve Özel Sektöre Ait Et Kombinaları ve Kapasiteleri Sıra No Kombinalar Bulunduğu Bölge İli Açılış Tarihi Statüsü Pratik Kap.Antep 1978 Özel 14 Kars Doğu Anadolu Kars 1972 Özel 15 Kastamonu Batı Karadeniz Kastamonu 1985 Özel 16 Kayseri(*) İç Anadolu Kayseri 1971 Kamu 17 Kızıltepe G. APK Daire Başkanlığı. diğer kombinalarda üç gözlü foseptik çukuru kullanılmaktadır. Doğu Anadolu Diyarbakır 1973 Kamu 9 Elazığ Doğu Anadolu Elazığ 1968 Özel 10 Erzurum(*) Doğu Anadolu Erzurum 1953 Kamu 11 Erzincan Doğu Anadolu Erzincan 1990 Özel 12 Eskişehir İç Anadolu Eskişehir 1984 Özel 13 G. 316 .Tablo:XI. Kaynak: Et ve Balık Kurumu.10. Doğu Anadolu Mardin 1987 Özel 18 Konya(*) İç Anadolu Konya 1956 Kamu 19 Malatya(*) Doğu Anadolu Malatya 1984 Özel 20 Manisa(*) Ege Bölgesi Manisa 1980 Kamu 21 Sakarya(*) Marmara Sakarya 1978 Kamu 22 Sivas İç Anadolu Sivas 1984 Özel 23 Suluova(*) Orta Karadeniz Amasya 1977 Özel 24 Ş. Doğu Anadolu G.4.

Nizip Belediyesi Hadi Doğan Beşler Et Gıda San. Bulunduğu Bölge Akdeniz Marmara Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu Ege Bölgesi Marmara D.Ş.Ş.Ş. Harmancı Et Ent.A. Yem ve Yağ San.Anadolu G.Ş.Anadolu D.Anadolu D.Ş: Ahmet Kocaşaban ve Müstekileri İkbal Et Kombinası İm. Yavuzlar Entegre A.Ş.Ş. Oral Et Entegre Tesis A. Mehmet Özdabak İmeks Hay. Coşkun Et ve Et Mam. ve Et Tes. Türkiye’de 2678 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Durumdaki Tesisler Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 İli Adana Adapazarı Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Afyon Aksaray Ankara Ankara Ankara Ankara Aydın Bursa Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum Erzurum G. Ettas Et ve Et Mam. İmal A. D. Özser Et Kombinası A. Ltd. Başak Et ve San. A.Ş.Ş. San. A. Ltd. A. Tic.A. Şti.Şti.San.Anadolu D. Anadolu Akdeniz Marmara Marmara Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (Adet) 100 BB/a 80 BB/a 50 BB/a 150 BB/a 50 BB/a 60 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 75 BB/a 200 BB/a 250 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 200 BB/a 50 BB/a 50 BB/a Küçükbaş (Adet) 2500 KB/a 100 KB/a 200 KB/a 1000 KB/a 1000 KB/a 500 KB/a 500 KB/a 2000 KB/a 1750 KB/a 150 KB/a 200 KB/a 100 KB/a 200 KB/a 800 KB/a 200 KB/a - 317 .Anadolu D.Tablo:XI. Gel. Paz. Ettat Güncüoğlu Özetsan Nakliyat ve Et San. Ahmet Bilikçi Ege Et Mam. San.Antep İçel İstanbul İstanbul Ünvanı İsmet Turan Et Kombinası Demircioğlu Gıda ve Et San.5.10. Kule Kardeşler Et Kombinası Ahmet Mumsurlar Mühsürler Kardeşlar Ali Şevki Topçu Portakaloğulları Et Gıda A. Tic. T.Ş. Tic.

Kellecioğlu Et ev Et Mam. Tic.Tablo:XI. Tic. San. A. Koll. İth. Çoban Et Entegre Tesisleri Tansaş Karet Kardeşler Gıda Mad. Sahranı Mam. Boğaziçi Et ve Gıda San.Ş. Et ve Yem San. A. Etsan Gıda San.Anadolu Günlük Kesim Kapasitesi Büyükbaş (Adet) 55 BB/a 50 BB/a 333 BB/a 350 BB/a 50 BB/a 55 BB/a 250 BB/a 50 BB/a 142 BB/a 50 BB/a 700 BB/a 50 BB/a 100 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 50 BB/a 100 BB/a 200 BB/a 200 BB/a 50 BB/a Küçükbaş (Adet) 220 BB/a 2133 BB/a 7000 BB/a 200 BB/a 2000 BB/a 600 BB/a 7000 BB/a 500 BB/a 400 BB/a 1000 BB/a 800 BB/a 1000 BB/a - Apikoğlu Kardeşler Et San. İhr.Ş. San. Çekmece Et ve Et Ürünleri Tic. Türkiye’de 2678 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Durumdaki Tesisler (Devam) Sıra No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 İli İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İzmir İzmir İzmir Karaman Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kırşehir Konya Konya Sivas Van Ünvanı Bulunduğu Bölge Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Marmara Ege Bölgesi Ege Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu İç Anadolu D. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü.Ş. Maret Besicilik ve Et San. Başyazıcıoğlum Et ve Gıda San. Şaban ve Şeref Ünlü Et Kombinası Altın Kardeşler Un ve Yem A. A. Ender Ent. Et ve Mam. İth. A.10.Ş.Ş. Tic. 1993.Ş.Ş.Ş. Özdanacı Et ve Et Mam. Tic. Tic. Eğinoğlu Et Kombinası Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.Ş: Maç Tarımsal San. A. A. A.5. Pınar Ent.Ş. Ltd. Tic. Sendana Et ve Et Ür. Rend. İsmer İstanbul Mez. 318 . Seven Et Gıda San. Ş. Tes. A. Tic. Şarket Van Et Entegre A.

1986 yılında başlatılan Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Projesi. ÖİK: 537. rekabet koşulları. çevre kirliliği olgusu dericiliğin belli bölgelerde. Tablo:XI.1.1. Beş Yıllık Kalkınma Planı. deri üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. et üretiminin yan ürünleri arasında değer bakımından et üretimi maliyetini düşüren birinci derecede önemi olan bir yan üründür.C.11.T. bu tür sanayilerin çok daha güvenli üretim birimlerinde yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Deri tabakçılığı ve üretimi arasında kullanılan bazı kimyasal maddelerin yarattığı olası çevre kirliliği riski. keçi ve oğlak olmak üzere at. işin özünde ileri teknolojinin yer alması. Türk deri sektörünün 1980’li yıllarda geçirdiği yapısal değişiklik. mezbahalardan ve diğer et kesimi kaynaklarından elde edilen ham derilerin kullanma şekillerine ve mahalli koruma geleneklerine göre yüzülmesi. Yayın No: DPT: 2519. Deri işleme endüstrisinde ana hammadde deridir. Kullanılan ham deriler küçükbaş ve büyükbaş hayvan derileri olarak iki ana grupta toplanır. Türkiye’de Deri Üretimleri ( 1990-1998) Yıllar Sığır Tiftik Keçi Oğlak 1990 5 595 360 4 715 790 1 036 450 400 120 135 660 6 860 1 805 560 1991 4 562 800 4 101 580 912 120 284 570 89 090 4 080 1 288 030 1992 4 463 340 3 707 130 816 950 238 370 66 450 8 180 1 107 620 1993 3 881 220 3 629 930 770 290 206 370 55 000 4 120 1 155 950 1994 4 363 780 3 993 360 713 120 226 310 28 610 5 390 1 236 500 1995 3 495 340 2 501 160 638 730 237 250 26 500 4 010 1 018 660 1996 2 831 790 3 223 540 554 309 209 411 27 250 2 860 963 299 1997 3 228 440 3 861 390 711 580 258 860 25 420 2 080 1 315 340 1998 4 343 032 4 241 486 1 131 901 260 063 35 488 5 620 1 241 175 Kaynak: DPT. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.1990-1998 yıllarına ait deri üretimleri Tablo:XI. Deri İşleme Tesislerinde Üretilen Ürünler Ham derilerin işlenme tarzlarına ve kullanım yollarına göre üretilen işlenmiş deri çeşitleri şunlardır: a. Koyun Kuzu Kıl keçi Kılkeçi Yavru Tiftik Keçi Dana 1 235 790 1 084 280 1 159 320 1 134 300 1 228 565 975 840 1 027 721 1 292 730 1 154 150 Manda 90 980 65 780 59 810 55 340 61 805 42 140 22 080 39 930 29 983 Deve 340 390 170 100 160 80 20 58 83 XI. 319 . katır ve deve derileri ile av ve kürk hayvanlarının derileri de işlenmektedir. VIII. ayakkabı ve terliklerin alt kısımlarının yapımında kullanılır. Türkiye’de 1920. 1992 yılında hazır duruma gelmiş ve deri üretim birimleri yavaş yavaş bu sanayi bölgesine taşınmaya başlamıştır. sınıflandırılarak işlenmesi sanatıdır. Harçlı Kösele: Ağır manda ve sığır derilerinden bitkisel ve sentetik sepileme maddeleri kullanılarak hazırlanan harçlı kösele. TÜRKİYE’DE DERİ SANAYİ VE ÇEVRE Deri işleme sanayi. Bugün ham deri. yağ ve diğer yabancı maddelerden temizlenip. Türkiye’de büyük miktarlarda kullanılan küçükbaş ham deriler koyun. zanaatın zamanla sanayiye dönüşmesi. kuzu.11.11.1’de verilmiştir. 1930’lu yıllarda her kasabada bir tabakçılık işine rastlanırken.11. giderek deri organize bölgelerinde yer alması sonucunu yaratmıştır.

Sama prosesi ile ayrıca kıl kökleri ve pigmentler gibi istenmeyen kalıntıların birçoğu giderilir.1. Kireçlik Proses ve İşlemler a. d.C. Sama: Bu proseste tripsin gibi proteolitik enzimler kullanılır. büyükbaş hayvan derilerine genellikle krom sepileme uygulanarak elde edilir. asit bir ortam yaratarak deriyi sepiye hazırlar. XI.11.11. sonra da krom sepileme uygulanarak elde edilir.11. Kaveleta ve kıl sökme. c. b.1’de verilmiştir. Muton-Dore. e. Semikrom Kösele: İnek ve öküz derilerine önce bitkisel ve sentetik sepileme.2. Glase. Yarma. XI. Napa: Koyun ve keçi derilerinin krom sepilemesiyle elde edilmektedir. e.2. Sahtiyan olarak tanımlanan mamul deriler elde edilmektedir. Sepi: Sepileme maddeleri. Islatma ve yıkama. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b.2. b. Vidala: Çoğunlukla ayakkabı yüzlüğü olarak kullanılan vidala. Tartma ve ayıklama. Deri işleme endüstrisine ait genel akım şeması Şekil: XI. Ham deri teslim alma ve depolama. Nubuk. Genellikle dolapta yürütülen bu proses sırasında derinin hafif şişmesi kalojen elyafının ayrılmasını sağlayarak sepinin deriye daha iyi işlemesine zemin hazırlar.2. Süet: Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan derilerinden krom sepilemesi yöntemiyle elde edilen ve daha sonra derinin iç kısmı zımparalanıp kadife görünümü kazandırılarak elde edilir. Sepileme Kısmı a. Piklajda genellikle sülfirikasit ve sülfirikasitin deriyi aşırı şişirmesini önlemek içinde sodyumklorür kullanılır. d. c. derideki ham kolojen elyafının ayrışma ve çürümesini engelleyerek kararlı bir ürüne dönüştürür. Rugan. Kullanılan başlıca sepileme maddeleri krom tuzları. Piklaj: Piklaj. aminoasit zincirlerini birbirine bağlayan peptit bağlarını hidrolize uğratarak kalojen protein elyafının ayrılmasını kolaylaştırırlar. sürtünmeye ve aşınmaya dayanıklığı gibi mekanik özellikleri de iyileşir. c. XI.11. küçükbaş hayvan derilerinden Kürk-Süet. Ayrıca malzemenin boyut stabilitesi.T. 320 . bitkisel tanenler ve sentetik sepileyicilerdir. Bunlardan başka büyükbaş hayvan derilerinden Vaketa. f. Kanatlara ayırma ve budama. Deri İşleme Prosesleri Ham derilere mamul deri haline gelene kadar uygulanan işlemler dört ana gruba ayrılır. Kromlu Kösele: Krom tuzlarıyla sepilenen ağır sığır ve manda derilerinden elde edilen bu köseleler ayakkabı tabanında ve transmisyon kayışlarının yapımında kullanılır. Bu doğal katalizörler.

1.C. Deri İşleme Endüstrisi Genel Proses Akım Şeması 321 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAM DERİ TESLİM ALMA .DEPOLAMA KANATLARA AYIRMA VE BUDAMA TARTMA VE AYIKLAMA KAVALETA KİREÇLEME KISMI KIL SÖKME ERİTEREK GERİ KAZANARAK TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI SAMA PİKLAJ SEPİ SIKMA SEPİLEME KISMI YARMA ÜST DERİ TRAŞ İKİNCİ SEPİ YARMA DERİ İŞLEME TESİSİNE İKİNCİ SEPİ AĞARTMA VE BOYAMA YAĞLAMA İKİNCİ SEPİ BOYAMA.T.11. YAĞLAMA HAZIRLAMA ASMA FIRIN KURUTMA GERGEF VAKUM TAVLAMA İSKEFE ZIMPARA SON İŞLEMLER FİNİSAJ ÖLÇME AYIRMA SEVKİYAT Şekil: XI.

C. Traşlama ile deri istenen kalınlığa getirilir. Deri daha sonra üniform bir kalınlığa getirmek üzere yarma makinesinde ayrılan ve yarma deri olarak adlandırılan iç kısmı süet vb.2. Genelleştirilmiş deri işleme akım şeması üzerinde hammadde ve tüm proses ilişkileri Şekil:XI. Sıkma-Yarma-Traşlama İşlemleri: Krom sepisinden çıkan deri önce merdaneler arasından geçirilerek sıkılır ve fazla nemi alınır.11.11. İkinci Sepi: İşlenmiş deri özelliklerine bağlı olarak derilere ikinci bir sepi uygulanır.T. Yağlama: Yağlama işlemi boya çözeltisini boşaltıp yerine sülfatlanmış veya oksitlenmiş bitkisel veya hayvansal yağ çözeltisi emülsiyonları ve diğer maddeler konarak aynı dolaplarda yapılabilir. 322 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI d. Bu madde derinin kaybettiği doğal yağların yerine geçerek deriye yumuşaklık. Bazı işleme adımlarının sonunda istenmeyen ürün veya kalıntıların derinin üzerinden uzaklaştırılması vb. tavlama. Başlıca kullanım Ham derilerin ıslatılması ve yıkanması. türde işlenmiş deri yapımında da kullanılır. Kimyasal maddelerin derilerle reaksiyona girmesini sağlayan bir ortam olarak. normal olarak atıksu oluşumuna yol açmayan bir dizi işleme tabi tutularak mamul cinsine ve bitmiş üründe işlenen kalite özelliklerine göre değişmekle birlikte genellikle kurutma.4. Boyama. Tavlama.3.1.11. Bu işlemden sonra asıl deride kalan etli kısımlar traşlama işlemiyle giderilir. Ağartma ve Boyama: Kösele yapımında tanen sepisinden çıkan deriler sodyumbikarbonat ve sülfirikasitle bir ağartma prosesine tabi tutulabilir. c. deriye belli bir oranda nem vermek için yapılır. İkinci Sepi.2’de verilmiştir. iskefe. b. Traşlama artıkları krom talaşı olarak adlandırılır. Atıksu Kaynakları ve Özellikleri Deri işleme endüstrisinde büyük miktarlarda amaçları şöyle özetlenebilir. finisaj işlemlerine yer verilir. Kullanılan boyalar genellikle asidik ve direkt boyalardır. Kurutma açık havada veya fırında yapılır. c.3. XI. Boyama ve yağlama adımlarında kullanılan kimyasal maddeler için taşıyıcı olarak.11. a. budama. Deri İşleme Tesislerine Ait Atık Türleri XI. Finisajda bir kaç kat halinde su ve çözücü bazlı maddeler uygulanarak derinin aşınma direnci ve görünüş özellikleri iyileştirilir. su kullanılır. XI.11. İskefe de deriler gergeflerde dört tarafından gerilir.3. b. dolaptaki ikinci sepi şerbetinin dökülüp yerine boya çözeltisi konulması ile yapılmaktadır. Son İşlemler Yağlama sonrasında deri. esneklik ve yırtınmaya karşı dayanıklılık kazandırır. gergef. Yağlama a.2. Dolaplarda bir kaç süre ile yürütülen bu proseste ilkinden farklı sepileme maddeleri uygulanır. XI. Boyama işlemi ise.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKLENEN MADDELER PROSESLER TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI KATI VE SIVI ATIKLAR HAM DERİ TESLİM ALMA .C.DIŞKI.2.DEPOLAMA KANATLARA AYIRMA VE BUDAMA KİREÇLEME KISMI SU TARTMA VE AYIKLAMA BUDANMIŞ KIRPINTILAR ISLATMA VE YIKAMA KAVALETA TOPRAK. YAĞLAR . Genelleştirilmiş Deri İşleme Akım Şeması Üzerinde Hammadde Proses İlişkileri .PROTEİNLER.SU İKİNCİ SEPİ TESBİT OLUNMAMIŞ SEPİLEME MADDELERİ AĞARTMA VE BOYAMA YAĞLAMA HAZIRLAMA BOYALAR VE PİGMENTLER YAĞLAR İKİNCİ SEPİ ASMA GERGEF KURUTMA FIRIN VAKUM YIKAMA SULARI VAKUM TOZU TAVLAMA İSKEFE ZIMPARA FİNİSAJ MADDELERİ SON İŞLEMLER FİNİSAJ ÖLÇME AYIRMA SEVKİYAT ARITILACAK VE UZAKLAŞTIRILACAK SIVI VE KATI ATIKLAR ZIMPARA TOZU FİNİSAJ ATIKLARI 323 Şekil: XI.11. AĞARTICILAR. SU. SU PİKLAJ SEPİ SIKMA SEPİLEME KISMI YARMA ÜST DERİ TRAŞ YARMA DERİ İŞLEME TESİSİNE TESBİT OLUNMAMIŞ SEPİLEME MADDELERİ PİGMENTLER.YAĞ KIL SÖKÜCÜ KİMYASAL MADDELER SU ERİTEREK KIL SÖKME GERİ KAZANARAK KIL ( GERİ KAZANMA) KIL. KİMYASAL MADDELER İKİNCİ SEPİ TRAŞ TOZU ( TALAŞ) SU SEPİLEME MADDESİ.KAN. ÇÖZÜNMÜŞ KIL.T. LİFSİZ PROTEİN. KAVALETA ATIKLARI.İDRAR. SAMA TUZ ÇÖZELTİSİ VE ASİT SEPİLEME MADDESİ.TUZ. BOYALAR VE PİGMENTLER KİMYASAL EMİLGATÖRLER.

Arıtma çamurları. Mamül deri kırpıntıları. En büyük miktarda kullanılan toksik kirletici kromdur. kurşun ve çinkodur. i. ekstraktlar. Sepilenmiş deri kırpıntı ve talaşları. toprak. Ham deri kırpıntıları. a. Geleneksel yöntemlerle derilerin işlenmesinde 1 kg deri için. XI. işlem süresine ve işleme giren kimyasal maddelerin özelliklerine göre değişmektedir. h. TAM. yağ. KOI. sülfür. e. Yağ ve Gres. Bu bileşenler atıksulara protein yapısındaki maddeler. f. Genel tesis atıkları. Toplam Kjeldahl Azotu (TKA). Zararlı Atıklar Deri işleme endüstrisi katı atıklar (ızgara ve eleklerde tutulan katılar ve arıtma çamurları dahil) zararlı atık niteliğindedir ve bu atıkların toplanması. Kıl c. Herhangi bir tesiste meydana gelen spesifik atık tipleri o tesiste yürütülen üretim proseslerine. sepileme maddeleri.11. b. dolayında su kullanıldığı kabul edilmektedir. 324 . Atıksularda çözünmüş ve askıda organik madde. Katı atıklarda bulunan başlıca kirleticiler krom ve daha az miktarlarda olmak üzere bakır. g. BOI5.11. 50-100 lt. fikse olmamış kimyasal maddeler. arıtılması. Zımpara tozu.3. uzaklaştırılması veya çeşitli biçimlerde değerlendirilmesi sırasında potansiyel zararlarına karşı özel önlemler alınmalıdır.2.T. Krom dışında atıksularda rastlanan inorganik toksik kirleticiler çinko. yine birçok toksik madde çözücü veya boya taşıyıcısı olarak kullanılır. kurşun. tuz. Sülfür ve Toksik kirleticiler olarak sayılabilir. krom tuzları gibi inorganik maddeler. toplam miktarda tesisin hacmine bağlıdır. XI. Amonyak.3. nikel. Metaller tipik olarak organometalik boyalardan kaynaklanmaktadırlar. amonyak ve az miktarda diğer besleyiciler ve antraks bulunabilir. pH.3. bakır ve süyanürdür. depolanması. Genellikle bitkisel tabaklayıcı maddelerin kullanılması halinde daha az. kum ve hayvan dışkı ve salgıları biçiminde katılırlar. Siyanür de hem boyalarda hem de doğal tanenlerde bulunabilir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Hemen hemen her deri işleme adımında atıksular meydana gelmektedir. Atıksulardaki en önemli kirleticiler ve kirletici parametreleri şunlardır. boyalar.C. d. Deri işleme adımlarında kullanılan kimyasal maddelerden birçoğu toksik bileşenler içerirler. kıl doku. Kavaleta atıklar. Atıkların özellikleri ise uygulanan işlemin türüne. Finisaj maddeleri kalıntıları. pigmentler. Katı Atıklar Ön arıtma ya da arıtma sitemi olan deri işleme tesislerinde aşağıdaki katı atıkların bir kısmı veya tamamı meydana gelir. Deri sanayinde su tüketimi bir prosesten diğerine değişiklik göstermektedir. krom gibi tabaklayıcıların kullanılması halinde daha fazla su sarf edilmektedir.

Deri işleme sanayinin çevreyi koruması gerekliliği göz önüne alındığında. Çevreye verilen gaz. Bu oluşum boşaltım noktasının hemen yakınında meydana gelir. Bu çerçevede. Hammadde kullanımının artığı olarak sadece katı atık üretmektedir. finisajda çözücü (solvent) kullanımının kısıtlanması gibi. krom deşarj sınırlarının düşürülmesi.11. Hava Kirlenmesi Deri işleme tesislerinde başlıca iki hava kirlenmesi kaynağı vardır.4. Organik maddeler ve sülfür bileşikleri çözeltide ve çamurda kimyasal ve biyokimyasal oksidasyon prosesleri sonucu büyük bir oksijen tüketimine neden olurlar. Deri atıkları tekrar salpa imalatında girdi olarak kullanılmakta ve çevre sorunu yaratmamaktadır. Bu protokolle deri sanayicileri. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Deri işleme tesislerinde.3. su kalitesi kötüleşir.T.4. çevresel konuların önemli olduğundan hareket eden Deri Sanayi.11. Çevre Bakanlığı ile 1994 yılında bir “Çevre Protokolü” imzalanmasını sağlamıştır. Bunlardan biri sülfür diğeri de zımpara taşlarıdır. Akarsuyun ikincil kirlenmesi çamur birikintilerinin ayrışması sonucu olur ve bu proses süresince kötü kokulu gazlar açığa çıkar. belli bir geçiş süreci elde ederek uyum sağlama çalışmalarına başlamışlardır. Bu koku kirlenme kaynağından çok uzakta bile duyulabilir. Deri eşya sektörü kimyasal veya biyolojik atığı olmayan bir iş koludur. Sudaki ve çamurdaki kirleticilerin ayrışması sonucu tad ve koku oluşur. Deri Sanayine Ait Atık Türleri ve Çevreye Etkileri Türk deri konfeksiyon sektörü çevreye duyarlı üretim tekniklerinin adapte edilmesi konusunda 1990’lı yılların başından itibaren çabalarını yoğunlaştırmış bulunmaktadır. atıklardaki toksik 325 . Deri sanayinin çevreye uyum çabaları sonucunda halihazırda deri konfeksiyon sektöründe (üretilen malların % 70’inde) çevreye duyarlı yöntemler uygulanır durumdadır. XI.C. üretimde ülke genelinde kısıtlayıcı tedbirler alınmalıdır. sıvı ve katı atıkların zararları için detaylı incelemeler yapılmalı ve çevreyi daha az kirleten ve atık miktarları düşük teknolojilerin uygulanması için kanuni zorluklar veya sınırlamalar getirilmelidir. alıcı suyun çözünmüş oksijen konsantrasyonunu azaltırlar. Deri İşleme Atıksularının Çevreye Etkileri Arıtılmamış deri sanayi atıksularının alıcı sulara boşaltılması çamurun dipte birikmesine neden olur. Sözkonusu Çevre Protokolü ile deri sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin en geç 1998 yılı sonuna kadar ya arıtma sistemine sahip herhangi bir organize sanayi bölgesinde yer almaları ya da kendi arıtma sistemlerini kurmaları benimsenmiştir. Deri dış atıkları ise sanayi katı atık toplama sistemi içinde yerel belediye çöpleri ile atılmaktadır.4.1.11. tam yanmanın gerçekleşmediği kazanlar ise uçucu kil-is benzeri emisyonlarla bir diğer hava kirlenmesi kaynağı olmaktadır. Örneğin. XI.

Kaçaklara ve dökülmelere neden olan hatalı ve bozuk donanımın değiştirilmesi. sülfürik asite yükseltgenerek kanallarda ve arıtma sitemlerinde korozyona neden olur.11. BOI5. göl.1. 326 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI krom bileşikleri balıkların ve diğer akuatik canlıların yaşamına ters etkiler yaparlar.5. XI. .11.11. dışarı atılabilir. hayvanlarda ve insanlarda bulaşıcı hastalıkların oluşmasına neden olur.5.5.1.1. XI. Atık sulardaki BOI5. Bu gaz kanalizasyonda ve arıtma sisteminde çalışan personel için hayati tehlike kaynağıdır.1. et. Büyük tesislerde ızgara kanalının mekanik olarak temizlenmesi yapılır. akarsu. deniz gibi yüzey sularında çözünmüş durumda bulunan oksijeni azaltarak suda yaşayan canlıları etkiler.Proseslerde kullanılan kimyasal maddelerin değiştirilmesi. Ön Çökeltme: Küçük bir tesiste çökeltme işlemi bir çökeltim havuzunda yapılabilir. Deri atıksuları alıcı ortamlar için patojenik bakteriler. Deri Sanayi ve Arıtma Sistemleri Deri işleme endüstrisi kapsamındaki kuruluşlarda bazı tesis içi düzenlemelerle atıksu miktarlarını ve atık sulardaki kirletici konsantrasyonlarının düşürülmesi. .11.1.1. evsel atıksu arıtma tesisinde birlikte arıtılacak ise. Çürük yumurta kokulu bu gaz boyaların rengini soldurarak eşyaya zarar verir. XI. Cr+6 bileşiklerinin yüksek konsantrasyonları canlılarda toksik etki yaparak onları öldürebilir.C. ya da tesis çok küçük ise büyük kepçelerle alınıp. Çökelen katılar taşınabilir bir pompa kullanılarak zaman zaman dışarıya pompalanabilir.1. askıda katı madde ve toksik maddeler bakımında çok tehlikedir. hidrojen sülfür gibi istenmeyen ayrışma ürünleri meydana gelir.3. Mekanik Arıtma: Izgara ve elekler yardımı ile iri süspanse katı maddeler ayrılır. Deri atıksuları ile gelen anthrax bakterilerinin varlığı alıcı suda enfeksiyona.Kullanılmış proses çözeltilerinin veya içlerindeki değerli maddelerin geri kazanılması veya geri devredilmesi.5. Atıkların Dengelenmesi: Eğer atıksu. dengeleme işlemi gereklidir.5.1. pH 8’in altında hidrojen sülfüre dönüşerek atmosfere zehirli H2S gazı çıkışına neden olur. arıtmayla ilgili yatırım ve işletme giderlerinin azaltılmasına yönelik önlemler şöyle sıralanabilir: . . XI.T. Büyük tabakhane tesisleri olması durumunda sürekli çalışan çökeltim havuzları tercih edilmelidir.5. Deri.Proses değişiklikleri /su tasarrufu ve yeniden kullanımı.11. Hidrojen sülfür.1. Böylece 24 saat süresince. Kromun Uzaklaştırılması XI. Atıksularda bulunan sülfür. BOI5’dan ötürü oksijen konsantrasyonu düştükçe balıklar ve sudaki aerobik hayatın diğer tamamıyla tükendiğinde anaerobik ayrışma baş gösterir ve metan. yağ ve kıl parçalarının yaklaşık % 40-60’ı ızgaradan geçme ve eleme sırasında tutulur.11. .Atıksu akımlarının ayrılması.1.Spesifik atık bileşenlerinin giderilmesi. debinin düzenli bir şekilde arıtma tesisine verilmesi sağlanır.2. Izgaralarda tutulan kılların geri kazanılması mümkündür. . Deri Sanayi Atıksularının Arıtımında Kullanılan Teknolojiler XI.

İlin Adı İlçe Adı Arıtma Tesisi Durumu Yok Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok Yok Yok Var Var Var Var Yok Yok Yok Yok Var Yok - 327 .T. Al2SO4 veya Fe2SO4 en çok kullanılan kimyasal koagülantlardır. Bunları sanatkar üretim yapan ufak işletmeler ve endüstriyel üretim yapan kapasitesi yüksek işletmeler olarak ikiye ayırmak yerinde olur. DPT. 2001. Buna göre. XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.000 kg deri işleyene kadar çeşitli büyüklüklerde olabilirler. bu tip atıklar için alüminyum sülfat kullanılması gerekmektedir.11. Kimyasal Arıtma: Eğer ön arıtma ile sülfür uzaklaştırılmazsa. ayakkabı yüzlük deri (vidala ve glase) işletmeleri ile elbiselik deri (zig). Tablo: XI.ÖİK:537. Çevre Kirliliğine Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü.2’de verilmiştir.Antakya Merkez 40 30 8 Isparta Merkez 50 40 Isparta Yalvaç 40 30 10 İstanbul Tuzla 150 70 11 İzmir Menemen 100 40 İzmir Torbalı 4 3 12 Kayseri Develi 1 13 Manisa Merkez 40 20 Manisa Kula 40 10 14 Niğde Bor 60 40 15 Sakarya Merkez 6 16 Tekirdağ Çorlu 100 60 17 Uşak Merkez 300 50 18 Münferit Fabrikalar 10 10 Toplam 1372 618 Kaynak: 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Kimyasal arıtma sırasında sülfürler ve albüminli bileşikler atıktan uzaklaştırılır. Çevre Bakanlığı. mamulleri ve problemleri farklı farklıdır.2 Türkiye’de Deri İşleme Tesislerinin Arıtma Ünitelerine İlişkin Bilgiler Sıra No Fiili Çalışan Kurulu Tesis Sayısı Tesis ( 1998-1999) Sayısı 1 Bolu Gerede 120 60 2 Balıkesir Merkez 5 5 Balıkesir Gönen 60 30 3 Bursa Merkez 80 50 Bursa Mustafa Kemal Paşa 30 20 4 Çanakkale Biga 48 Çanakkale Ezine 8 5 5 Denizli Merkez 60 30 6 Gaziantep Merkez 20 15 7 Hatay. prosesleri. T. Deri Sanayindeki Mevcut Durum Deri işleme sektörü üretilen mamul gruplarına göre farklılıklar gösterir. Yayın No: DPT:2519. Türkiye genelinde 76 merkezde deri üretimi yapılırken endüstriyel anlamda deri üretimi ve arıtma ünitelerine ilişkin bilgiler Tablo.XI.11. Bitkisel dibağlama işlemlerinin atıksularının arıtılmasında demir sülfat uygun sonuçlar vermediğinde.11. Şüphesiz bunların girdileri. 2.6.4.1. VIII.5. kimyasal arıtma sırasında uzaklaştırılabilir.1. kürk ve kösele işleyen işletmeler arasında büyük farklar vardır.C. Çeşitli bölgelerimize yayılmış bu işletmeler birkaç yüz (300-400 kg) deri işleyenlerden günde 60. Demir sülfat ile yapılan arıtma işlemlerinde ayrıca kireç ilavesi de gerekli olmaktadır. 9.C.

Yayın No: DPT: 2519.03 Manisa 0.3’de verilmiştir. 328 .20 Hatay-Antakya 0.01 Isparta-Yalvaç 0.00 Manisa-Kula 4.00 0. Deri Üretiminde Kullanılan Fiili Kapasite (kurulu kapasitenin yüzdesi) Üretilen Mamul Deri Cinsi 1995 1997 1999 50 25 30 50 60 Vidala 70 60 Giysilik(Zig) 60 55 Kürk-Deri 55 45 Astarlık/Glase 70 70 Kösele 60 60 Kaynak: DPT. Avrupa’da İtalya’dan sonra yer alırken.40 1.Ş.11. Yayın No: DPT: 2519.20 5.4’de deri üretiminde kullanılan fiili kapasiteye ilişkin bilgiler verilmektedir.11.05 1. 0.50 İzmir-Menemen 0.30 Tablo XI.M. Paşa 2.00 Çanakkale.00 2.01 3.50 1.30 Bursa.Ezine 3.20 15.50 Tekirdağ-Çorlu 1.00 0.00 0.T. VIII.00 1. Tablo:XI. kapasiteyi tam anlamıyla değerlendirebildiği söylenemez.01 0.K. Tablo XI.Ş.00 20.00 3.C.70 1. ÖİK:537. Beş Yıllık Kalkınma Planı.00 0.05 0.00 0.10 Gaziantep 0.50 2.00 1.11.20 Uşak 15. IZDER İzmir Deri Dış Ticaret A.05 30.50 Isparta 0.30 Niğde-Bor 0.3.10 1.50 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Türkiye genel anlamda çok yüksek deri işleme kapasitesine sahiptir. Özellikle Tuzla ve Menemen gibi organize deri sanayi bölgelerinin de devreye girmesiyle Türkiye deri işleme kapasitesi ikiye katlanmıştır.00 0. VIII. Deri İşleme Sanayindeki İşletmelerin Kurulu Ham Deri İşleme Kapasiteleri (1999) ( Milyon adet Ham Deri/ Yıl olarak) İller ve İlçeler Vidala (A) Giysilik (B) Astar/ Glase (C) Kürk-Süet (D) 8. Önemli merkezlere göre deri işleme kapasiteleri Tablo:XI.10 0. Bunlar: Kuruluş Adı: Üye Firma Sayısı : (930) : (132) : (800) : (123) : (22) ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği DDS Deri Sanayicileri Dış Ticaret A. Mevcut deri işleme kapasitesi yönünden Türkiye.02 3.50 1.50 Bolu-Gerede 0.50 Bursa 0.11.00 Kaynak: DPT.4.00 Denizli 0.05 Münferit Fabrikalar 0.08 İstanbul-Tuzla 4.20 10.50 0. Deri Konfeksiyon sektörünü temsil eden 5 kuruluş bulunmaktadır.00 Kösele (E) 0. Beş Yıllık Kalkınma Planı.00 Balıkesir Balıkesir-Gönen 0.90 0. ÖİK: 537.90 İzmir-Torbalı 1.

VIII. 329 . Beş Yıllık Kalkınma Planı. sektörel dış ticaret prosedürüne göre kuruluşu tamamlanmış tüzel kişiliklerdir. 2001. Deri ve Deri Mamulleri Sanayi ÖİK Raporu.Ş ise. Deri Konfeksiyoncuları Derneği ise gönüllü bir organizasyondur. Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Çevre Bakanlığı. DPT. 2519. 2001. Yayın No:DPT. 2.T. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu kuruluşlardan ilk ikisi yarı kamu/yarı özel statülü kuruluşlardır. ve İzmir Deri Dış Ticaret A.C. Deri Sanayicileri Dış ticaret A.Ş. ÖİK: 537.C. Kaynaklar 1. Su Yönetimi Dairesi Başkanlığı. T.

yarı kuru veya kuru üretim prosesleri kullanılmaktadır.1.T. % 3-5 oranında yalnız alçıtaşı karıştırılarak çimento değirmeninde öğütülmesi ile imal edilen hidrolik bir bağlayıcı olup. özellikle Cumhuriyet döneminde 1926’da Ankara. uluslararası sanayi standartları tasnifinde. puzzolonik maddeler.000 ton/yıl kapasiteli çimento fabrikası ile başlamış.Demir (*) Beyaz çimento klinker üretiminde kaolen kullanılmaktadır. XI. 330 . Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sonucu çimento en önemli temel tüketim maddeleri arasında yerini almış. klinker ve alçı taşı karışımına ilave olarak diğer bazı katkılar. Çimento sanayi. 1950’li yılların ortalarında başlayarak ve 1960 'lı yılların başından itibaren planlı döneme geçildikten sonra çimento ihtiyacını karşılamak üzere. 1911 yılında İstanbul – Darıca’da kurulan ve toplam 20. Ancak bu gelişmelere paralel olarak. Tablo: XI. katılıp çimento değirmeninde öğütülmesiyle imal edilen tüm hidrolik bağlayıcıları kapsamına alan bir sektördür. Çimento üretiminde kullanılan başlıca katkı maddeleri ise şunlardır: 1. Çimento. çimento fabrikalarının oluşturdukları çevre sorunları da artmıştır. alüminyum ve demir oksitleri ihtiva eden hammaddelerin.Kil 4.Alçı 2. sanayileşmenin getirdiği hızlı kentleşme eğilimi ve diğer altyapı ihtiyaçları çimento tüketimine olan talebi artırmış. 1930’da Kartal ve Zeytinburnu fabrikaları işletmeye alınmış.12. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI.Alümina 5. sanayide kullanılan esas kimyasal maddeler grubunda yer almaktadır.Puzzolonik Maddeler (Traslar) Yüksek Fırın Curufu Termik Santral Uçucu Külü Özel Katkılar 1.12. Çimento Endüstrisinde Kullanılan Üretim Prosesleri Çimento sanayinde klinker üretimi için yaş.Bunlar 5 grupta toplanabilir. katkılı üretim için.12. TÜRKİYE'DE ÇİMENTO SANAYİ VE ÇEVRE Ülkemizde yaklaşık doksan yılık bir geçmişi olan çimento sanayi dalında ilk çimento üretimi. aynı zamanda çimento tüketimi ülkelerin gelişme seviyelerinin önemli ölçülerinden birisi olmuştur. Çimento üretimi sırasında oluşan ve çevre kirlenmesi açısından çok önemli sayılan gaz ve toz emisyonları ile bunların türleri ve emisyon kaynaklarını açıklamak bakımından üretim prosesi ve teknolojisine kısa olarak değinmekte yarar vardır.1. kırılıp ince öğütüldükten sonra teknolojik metodlarla çimento döner fırınlarında sinterleşme derecesine (1350 oC -1450 oC) kadar pişirilmesiyle elde edilen yarı mamul olan klinkerin içine. Çimento Üretiminde Kullanılan Hammadde ve Katkı Maddeleri: Çimento klinkeri üretiminde yaklaşık 30 tür hammadde kullanılmaktadır. başlıca kalsiyum. silisyum. yeni çimento fabrikaları kurularak büyük bir gelişme göstermiştir.Marn 3.Kalker(*) 2.C.1. termik santral uçucu külü vb. yüksek fırın curufu.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. yaş üretim prosesli fırınlardan boyları % 50-75 daha kısa olur ve yaklaşık % 50 daha az yakıt sarf ederler. kil ve ayarlayıcı olarak kullanılan demir cevheri karışımına uygulanır.4. Kuru Üretim Prosesi Kuru sistem daha çok tabiattan direkt olarak elde edilen kireç taşı (kalker). arasında değişmekte) yakıt.12. son yıllarda yaş sistem ve yarı kuru sistem döner fırınlar terk edilerek. Yaş Üretim Prosesi Yaş üretim prosesinde. Çimento döner fırınlarında klinkerin pişirilmesi yüksek sıcaklıklarda (1350° C–1450 °C) gerçekleştiğinden ve aynı zamanda kullanılan hammaddeler yüksek kireç içerdiğinden dolayı pişirme işleminde birçok zararlı maddeleri absorbe ederler. plastik. daha sonra bulamaç homojen hale getirilerek kompozisyonundaki son ayarlamaların yapılacağı çamur silolarına alınır.1.) yakılarak bertaraf edilmesinde uygun teknolojiye sahiptir. uzun ve çelik silindirden oluşan iç çapları 3-6 m.1. Döner fırınlar yüksek ısıya dayanıklı içi ateş tuğlası ile kaplanmış. hammadde kırma işleminden sonra çamur değirmeninde öğütülür ve elde edilen bulamaç elekten geçirilir. arasında değişen) yatay bir eksen etrafında dönen ve % 3-3. gerekse enerji ve yakıt kullanım ve sarfında son derece önemli bir husustur. Bu nedenle. gerek kirletici emisyonların atmosfere yayılmasında. lastik. enerji ve yakıt tasarrufu sağlamak. çözücü madde. Daha sonra homojen bir karışım sağlanarak kompozisyonundaki son ayarlamaların yapılacağı farin silolarına alınır. 331 . XI.5-2 devir yaparlar. çimento döner fırınları.5 eğimli döner fırınlar büyüklüklerine göre dakikada 0. üretim ve karlılığı artırmak ve kirletici emisyonları kontrol altına alabilmek amacıyla.12. boyları (yaş sistemde 90-180 m.12. ve arıtma çamuru vb. Yaş sistemde ön ısıtıcı bulunmadığı için kuru üretim prosese göre. yaklaşık olarak % 50 daha fazla kullanılmaktadır. kağıt.5-6 m. çevre açısından sorun teşkil eden ve özel kontrole tabi olmayan birçok atıkların (ağaç. Çimento sanayinde gelişen teknolojiler uyarınca. Rutubeti maksimum % 1 seviyesinde olan bu toz farin.T. Ön ısıtıcılı kuru sistem döner fırınlar. Bu karışım % 30-40 nem oranı ile döner fırına verilir. Çimento üretiminde kullanılan hammaddenin ve yakıtların özellikleri ile proses seçimi. ön ısıtıcılı ve prekalsinasyonlu.C. Hammaddeler kabaca (0-30 mm) kırılır ve farin değirmenlerinde ince toz olarak (farin) öğütülür. XI.2.3. döner fırın boyu % 50-75 daha uzun (90 m-180 m ve iç çapları 2.1. yüksek kapasiteli döner fırınlar sistemine geçilmektedir. Döner Fırınlar Çimento fabrikalarında çok önemli yeri olan ve yarı mamul klinkerin üretildiği ana ünitedir ve çevre açısından büyük bir gaz ve toz emisyon kaynağıdır. yarı mamul klinker üretimi için döner fırına sevk edilir. çok kademeli. atık yağ. tekstil.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. NOx.C3A Tetrakalsiyum alüminaferritler (4CaO Al2O3 Fe2O3).12. CO ve CO2 gazları ve bazı ağır metaller 332 . XI. NOx. CaCO3(k) 900 oC-1000 oC -------->-CaO(k) + CO2(g) Çimento sanayinde 1600 kg kuru hammaddeden yaklaşık 1 ton klinker üretilmektedir ve çimento döner fırınlarında hammaddenin (farin) pişirilmesi sırasında % 45-65'i CO2 ve su buharı olarak açığa çıkarak fırın baca gazlarıyla beraber atmosfere atılmaktadır. Trikalsiyum silikat (3CaO SiO2 ) -C3S Dikalsiyum silikat (2CaOSiO2). a) Klinker + Kömür tozları (yakıt olarak kömür kullanılıyorsa) b) SOx.3. döner fırında ve yüksek sıcaklıklarda (1350 OC. 4. 2. HCF ve ozon gazlarıyla beraber yer yüzünde sera etkisine yol açtıkları artık bilinmektedir. Yanma ürünlerinin içinde. 1. farklı tür sanayi fabrikalarının bacalarından atmosfere yayılan ve miktarı her geçen gün artan başta CO2 gazı ve diğer C2H4. fırın içinde yaklaşık 1450 oC civarında ve fırın sinter bölgesinde meydana gelir.C2S Trikalsiyum alimünat (3CaO Al2O3).C4 AF Bu reaksiyonlar sonucu çimentonun dört temel bileşeni meydana gelmektedir. Çünkü çimento üretiminde.2.T. öğütülmesi ve pişirilmesi ile alçı ve katkı maddeleri katılıp tekrar öğütülerek paketlenmesine kadar geçen her aşamada. kırılması.C. Endüstrileşmenin sonucu olarak.5 ve 6 no’lu ünitelerde farin tozları.12. Şekil:XI. . . Açıklamalardan anlaşılacağı üzere.12.’de Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması’nın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere.2. Çimento Fabrikalarında Çevreye Verilen Emisyonlar Çimento üretiminden kaynaklanan tozlar. açığa çıkan CO2 (karbondioksit) gazı da vardır. hammadde ocaklarından başlamak üzere hammaddenin taşınması. hem de son ürün olan çimento toz halindedir. atmosfere partikül madde emisyonu olarak yayılması kaçınılmaz bir sonuçtur.1. 3. Klinkerleşme olayı.7 ve 8 no’lu ünitelerde ise. CaCO3'ün 900 oC------------> 1000 oC'de parçalanması sonucu. hem ara maddeler. klinkerin üretilmesi yüksek sıcaklıklarda bir pişirme (yakma) olayını gerektirmektedir. CFC. stoklanması. Klinkerin pişirilmesi sırasında 900 oC sıcaklıktan itibaren kalsiyum karbonat dekompozisyona uğrayarak (900 oC-1000 oC arasında) CaO ile silikatlar arasında bir reaksiyon meydana gelmektedir. .1450 OC) yakıt olarak fuel-oil. doğal gaz veya öğütülmüş toz kömür kullanılarak pişirilir. Döner Fırında Pişirme (Yakma) ve CO2 Emisyonu Döner fırında pişirilmek üzere ince öğütülerek hazırlanan hammadde karışımı farin.1.3 ve 4 no’lu ünitelerde ham ve yardımcı madde tozları.

12.T. 1990 ) 333 . (DUMAN Yusuf.C.1. Balıkesir. Fe2 O3) Kömür Bunkeri Filtre Ayırıcı Speratör 4) Kırılmış Hammadde Bunkeri Ayarlayıcı Metaryal Elektrofiltre 5 ) Hammadde Öğütme (Farin) Değirmeni (Bilyalı Hava Akımlı – Valsli Değirmen) Kömür Silosu Kömür Değirmeni 6 ) Homojenizasyon Siloları Farin Stok Sloları Filtre 7) Ön Isıtıcı Siklonlar Döner Fırın (Klınker Pişirme) Soğutma Kulesi Kömür Fuel Oil Doğal Gaz (Döner Fırın Çıkışı) 8) Klınker Soğutma Mültisiklonlar Çakıllı Filtre 9) Klınker Stokholu veya Siloları Alçı Katkı Ayırıcı (Speratör) 10 ) Çimento Değirmeni Filtre 11 ) Çimento Stok Siloları Filtre Filtre 12 ) Paketleme Makinaları 13)Paketli Çimento Satışa Arz Dökme Çimento Dökme Arz Filtre Şekil:XI. Kuru Sistem Entegre Çimento Fabrikası Üretim Akım Şeması. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1) Hammadde Ocakları (Kalker – Marn) Kırıcılar ( Çeneli veya Çekiçli) 2) 3) Kırılmış Hammadde Stokholu (Hammadde Ön Karıştırma) Ayarlayıcılar (Kil.

XI.C. siklon.12 ve 13 no’lu ünitelerde ise çimento tozları oluşurlar. Çimento fabrikalarında en yoğun toz ve gaz emisyon kaynağı olan döner fırınlar hammadde besleme sistemi. klinker ve katkı maddeleri tozları . taşıyıcı konveyörler. alçı. klinker tozu. Partikül Partikül Toz Çeşitleri (Hammadde tozu) (Hammadde tozu) (Hammadde tozu) (farin. Diğer toz emisyon kaynakları. yakıt sistemi ve klinker soğutma olmak üzere üç kısma ayrılırlar. NOx.karıştırma Döner fırın. klinkerin içerisine katmak amacıyla bu tozları döner fırın girişinden sisteme geri vermektir. NOx'dir.1.4. kömür tozu. Bir örnek verilmesi gerekirse. büyük hacimlerde hava ve gazın temizlenmesini gerektirir ve bu miktarlar döner fırın kapasitesiyle doğru orantılıdır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 2 Kasım 1986 tarihinde yayımlanan “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nde belirlenen toz emisyonu sınır değerlerinin alt seviyesine düşürülebilmektedir. XI.Emisyon Kaynağının Adı Ocaktan çıkarma ve kırma Hammadde kurutma Hammadde öğütme. öğütülmüş toz kömür. hammadde. Ünitenin. yükleme ve boşaltma işleri yapılan yer veya yollardır. sistemin büyük bir bölümü özellikle kuru üretim proseste kapalı devre eksi basınçla çalıştığı için. fuel-oil veya doğal gazdan çıkan normal yanma ürünleri olan SOx. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .kömür öğütme Çimento Öğütme Paketleme sistemi Emisyon Türü Partikül Partikül Partikül Gaz. tozsuzlaştırma amacıyla 1 dakika sürecinde 334 . Zira çimento endüstrisinde üretim sürecinde oluşan her tür katı partikül tozların tutulması hem teknolojik hem de ekonomik bir zorunluluktur. tozların çevreye yayılmasını önlemek. hammadde tozu. farin tozu.11. torbalı veya elektrostatik filtrelerle toplanan tozları değerlendirmenin en iyi yolu. SOx.9 no’lu ünitede.klinker soğutma. klinker stok holü veya depoları.12.12. kurutma.klinker ve kömür tozu) (Alçı ve katkı tozu) (Çimento tozu) Çimento üretiminden kaynaklanan ve çevreye yayılan en önemli emisyonlar sırasıyla çeşitli partikül maddeleri.T. Ancak modern bir çimento fabrikasında yer alan ve yüksek tozsuzlaştırma verimine sahip bulunan elektro filtre ve torbalı filtrelerin bakımlı olmaları ve sürekli olarak çalıştırılmaları halinde. multisiklon.10. Çimento Sanayinde Toz Miktarı ve Arıtma Çimento fabrikaları üretim ünitelerinde. Çimento Fabrikalarında Emisyon Kaynakları ve Emisyon Türleri Çimento üretim üniteleri emisyon kaynağı ve emisyon türü bakımından aşağıda olduğu gibi tasnif edilebilmektedir. Par.3. toz kaçakları önlenerek. çimento tozu ve döner fırında veya kurutma işlemlerinde kullanılan yakıtlardan. Herhangi bir toz emisyon kontrol yöntemi olan toz odaları. 1 milyon ton/yıl çimento üretim kapasiteli bir kuru üretim prosesli fabrikanın çeşitli ünitelerinde.

2. 1976. XI. diğer ünitelerde yaygın bir şekilde kullanılmakta olup.2.12. N0x) Hava-Gaz Mik. Bir çimento fabrikasının çeşitli ünitelerinden çıkan baca gazının 1 Nm3'ü içerisindeki toz miktarları gr (gram) cinsinden olmak üzere Tablo:XI.Elektrostatik Filtreler: Son yıllardaki teknolojik değişmelere paralel olarak geliştirilmiş ve yüksek toz tutma verimi % 99.12.12. XI. karıştırma . Eğer yakıt olarak kömür kullanılırsa. Emisyon Türü ve 1 Dakika Süresince Temizlenmesi Gereken Hava ve Gaz Miktarları (m3/dk) Ünitenin.T.80) çok yüksektir.12.Torbalı Filtreler: Döner fırınlar hariç.5. Tablo:XI. Gaz (SOx. verimi yüksek.5. XI.Emisyonun Kaynağının Adı . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI temizlenmesi gereken hava ve gazın miktarı (m3/dk) olarak Tablo. XI.5.2’de emisyon türü de belirtilerek verilmiştir.12. Ancak enerji sınırlaması ve voltaj sapmaları nedeniyle sık sık devreden çıkması ise önemli bir sorundur. (m3/dk) 900 1500 3500 20000 7000 3000 35900 Partikül Partikül Toplam Kaynak: Çimento Teknolojisi. Siklonlar. Bu değerlerin bilinmesi. Baha Basımevi.C.Hammadde kırma (kırıcı) .5.4. klinker soğutma. İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına karşılık.3.5.XI. verimi (% 30-70) çok düşüktür.75 sağlayan tesislerdir. çimento fabrikalarının ilgili ünitelerinde kullanılacak olan. kömür öğütme .Hammadde öğütme. Döner fırın baca gazı tozu. İstanbul. Çimento Endüstrisinde En Yaygın Olarak Kullanılan Toz Arıtma (toplama) Sistemleri XI.12.3’de kapsamlı bir liste olarak verilmiştir. Toz Odaları: Basit bir toz toplama sistemi olup.12. Multisiklonlar: Toz tutma verimleri (% 70-90) düşüktür.1. Çeşitli Ünitelerin Adları. bakımı kolay ve enerji sarfı düşüktür.Paketleme sistemi Emisyon Türü Partikül Partikül Partikül Partikül.Döner fırın.Hammadde kurutma . farin ve klinkerin bir karışımını ifade eder.Çimento öğütme (seperatörlü) . kömür külünün yaklaşık olarak % 60-65'i klinkerin bünyesinde kalır ve diğer % 35-40 ise fırın baca gazı tozu içerisinde yer alır. 335 .12. uygun toz tutma (arıtma) sistemlerinin ve kapasitelerinin belirlenmesi bakımından çok önemlidir. toz tutma verimi (% 99. kurutma. Ak Çimento Teknik Yayını.

10 15-20 30-50 150-200 40-60 20-30 Kaynak: Çimento Teknolojisi. hem de 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre çıkarılan ve atmosfere atılan gaz ve toz miktarına sınırlayıcı standartlar getiren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği amir hükümleri gereği kanuni bir zorunluluktur. unutulmaması gereken gerçek şudur. Ak Çimento Teknik Yayını. Bunker ve silolar 5. 30 max. Ancak. toplam yatırım maliyetinin yaklaşık %15'ini teşkil ederken. Sarsak elekler 4. Kırıcı (kırılan malzemenin rutubetine bağlı olarak) 2. Çimento değirmenleri 14. 1976. Bacagazı İçindeki Toz Miktarı Ünite ve Sistemlerin Adları 1. hem ekonomik. Döner Raylı taşıma damperi (taşınan malzemenin rutubetine bağlı olarak) 7.Hammadde kurutucuları Trammel kurutucuları Pervaneli hızlı kurutucular 8. üfleme tankları) 19. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. Çimento üretim ünitelerinin.Havalı bant.T. Valsli değirmenler 10. Üniteler ve Sistemlerin Adları. Döner fırınlar Uzun yaş sistem fırınlar Uzun kuru sistem fırınlar Kısa kuru sistem fırınlar Ön ısıtıcılı döner fırınlar 12. İstanbul. Çimento fabrikalarında toz tutma (arıtma) tesisleri. Kömür değirmenleri Yerçekimi boşaltmalı Kurutma-öğütme sistemleri 11. farin ve çimentonun aktif hale getirilmesi için silonun havalandırılması 18.C.5 10-20 40-90 50-250 20-80 300-500 275 20-80 100-120 max.Pnomatik taşıma pompaları (füller pompa. Farin değirmenleri Yerçekimi boşaltmalı Hava akımlı kurutma–öğütme sistemli 9. farin siloları. Mekanik hava seperatörü Kovalı elevatör Farin için Klinker için Kuru malzeme taşıyan lastik bantların dökülüş Noktaları 17. Dökme çimento yükleme tesisatı 20. işletme ve bakım masrafları ise. Çimento paketleme ünitesi Bacagazı İçerisindeki Toz Miktarı (gr/Nm3 ) 5-15 15-20/20-40 15-20 5-15 Max. çimento üretim maliyetinin % 5'i seviyesindedir. hem teknolojik. Yüksek hızlı çekiçli kırıcı 3. Baha Basımevi. Açık stoklama sahası 6. toz tutma sistemleriyle donatılması.3. 336 .60 50-75 10-15 20-80 80-120 20-30 max. Klinker soğutma ünitesi (Fuller soğutucu) 13. korunmasından çok daha güç ve pahalıdır. kirletilen çevrenin temizlenmesi.12.15 max.

uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri. iyileştirilmesi. Ancak Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği ile ilgili olarak esas düzenleme 7 Ekim 2004 tarihi ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile yeniden belirlenmiştir. toz. a. gaz.12. ülkenin bitki varlığı ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık. modern teknolojili toz tutma tesisleriyle donatılmalı.6.C.Çimento döner fırınları. Eski çimento fabrikalarında çalışan mevcut toz tutma tesisleri rehabilite edilmeli. 337 . raporlar en az beş yıl saklanmalıdır. Çimento fabrikaları bu yönetmelik kapsamında ve kirletici vasfı yüksek-izne bağlı tesisler olup. toz toplama tesisleriyle donatılmalıdır. . ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek" amacıyla 2872 Sayılı Çevre Kanunu 8 Ağustos 1983 Tarih ve 18132 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yeni çimento fabrikaları ise.T. Bu Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" 2 Kasım 1986 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır. Bu Yönetmeliğin amacı. insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak. uygulanması Çimento Sanayinde Emisyon Kontrolü ve İlgili Mevzuatın Ülkemizde "Çevrenin korunması. sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is. buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak. Ve bu tesislere yönelik kriterler C. arazi ve doğal kaynakların en uygun bir şekilde kullanılması ve korunması. b. Madde 43. ancak emisyon sınır değerleri şartlarını sağlayanlara.Klinker kapalı depolarda stoklanmalı. ancak kış döneminde açığa stok edilebilmesi ve nakil sırasında tozlaşmayı önlemek için.7. toz toplama (arıtma) sistemleri yetersiz olanlar veya yazıcılı ölçüm cihazları bulunmayanlar için alınması gerekli önlemler olarak. Mevcut çalışan çimento fabrikalarında.7. su toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi. Çimento Fabrikalarında Alınacak Önlemler Hava Kalitesinin Korunması ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliklerinde belirtilen gaz ve toz emisyonu sınır ve standartlarına uygun olarak. XI. . gaz ve toz emisyonlarını ölçen ve kayıt eden cihazlarla donatılmalı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Çimento üreten tesisler başlığı altında yer almaktadır. C) Üçüncü grub tesisler arasında yer almaktadır. yetersiz olan ünitelere ilave yeni toz tutma tesisleri yapılmalı. işletme izin ruhsatları verilmelidir. duman.12.

gerek çimento stok siloları. 338 . hepsi yetişkin bir ekip tarafından sürekli ve periyodik olarak çok iyi bakım hizmetine ihtiyaç duyarlar. -“Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen atık gazlardaki toz emisyonları gaz-toz sınırlama ve standartlarına göre. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Verileri.10. 1990. yönetmelik ve tebliğlere uygun çalıştırılıp. kömür değirmenleri.T. . XI. En modern filtrelerin bile bakımsız olarak çalıştırılamadığı bilinmektedir.Klinker soğutucularda ve diğer üretim ünitelerindeki gaz ve toz sızdırmazlıkları tam olarak sağlanmalıdır.7. 2.'de verilmiştir. tam yanma temin edilmelidir. çalıştırılmadığı. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI .Türkiye'de Çimento Fabrikalarının Adları. yetkili kurum veya kuruluşlarca ve sık aralıklarla denetime tabi tutulmalıdır. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği.86 Tarih ve 19269 Sayılı Resmi Gazete. klinker soğutma ve çimento değirmenlerinden atmosfere atılan gazların. 4. Klinker ve Çimento Üretim Kapasitelerini gösteren bilgiler Tablo:XI.Paketleme sistemlerinde ise. Kaynaklar 1. mevcut sistemler ıslah edilmeli. 2001. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. ayrı takılmalıdır.4. bulunduğu il veya bölgeler gösterilmiştir. 3.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete. Harita.C. . hangi tür ve model toz tutma tesis ve sistemi kurulmuş olursa olsun.Yarı mamul klinkerin üretiminde ve kurutucularda yakıt olarak. gerekse paketleme makinaları ve dolum tesislerindeki tozlaşmayı önlemek için.Farin (hammadde öğütme) değirmenleri. "Çimento Sanayii ve Çevre Sorunları" Seminer Notları. Sayıları.’de Türkiye Çimento Fabrikaları Haritasında ise çimento fabrikalarının adları. . toz miktarlarını ölçen ve kayıt eden yazıcılı cihazlar ünitelere ayrı. Duman Yusuf.12. 07.Çimento sanayi üretim ünitelerinde. kaliteli ve düşük kükürtlü yakıtlar kullanılmalı. 2. yeni kurulan fabrikalarda ise geliştirilmiş modern filtreler yer almalıdır. . Balıkesir.11. çimento fabrikalarının toz tutma sistemlerini kurmaları ve sürekli ölçüp kaydeden cihaz bulundurmaları.

603 2.C.4.050 2.l2.700 Ara Toplam Batıçim Batı Anadolu Ege İzmir 2 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.286 Çimsa(1) Sabancı Akdeniz Mersin 3 2.740 Ara Toplam Afyon Set-İtalcementi İç Anadolu Afyon 2 440 Ankara(1) Set-İtalcementi İç Anadolu Ankara 2 850 (1) Baştaş Vicat İç Anadolu Ankara 1 750 Eskişehir Özel İç Anadolu Eskişehir 1 540 Vicat İç A nadolu Konya 2 1.972 750 900 400 220 2.350 Çanakkale(1) Sabancı-CBR Marmara Çanakkale 1 1.992 500 1.610 1.700 1.365 (*) Adomad Özel Akdeniz Antalya İskenderun(*) Oyak-Sabancı Akdeniz Antakya ÖzgürBeton(*) Özel Akdeniz Antalya 9 5.194 2. D.T.000 2.2 1.643 3.794 3. Bölge ve Optimum Üretim Kapasiteleri Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Klinker Üretim Kapasitesi 103X ton/Yıl (1) Akçimento Sabancı-CBR Marmara İstanbul 3 2. Anadolu Şanlıurfa 1 580 7 3.961 Ara Toplam Bartın Rumeli Karadeniz Bartın 1 230 Bolu Oyak Karadeniz Bolu 1 1.785 Ara Toplam Aşkale(1) Erçimsan Doğu Anadolu Erzurum 1 450 Elazığ Oyak-Gama Doğu Anadolu Elazığ 2 340 Kars Çimentaş Doğu Anadolu Kars 1 310 Van Rumeli Doğu Anadolu Van 1 198 5 1.155 339 .740 610 2.300 Çorum(1) Yibitaş-Lafarge Karadeniz Çorum 2 535 Ladik Rumeli Karadeniz Samsun 1 525 Trabzon Rumeli Karadeniz Trabzon 1 350 Ünye Oyak Karadeniz Ordu 1 800 Aytek(*) Özel Karadeniz Zonguldak (*) Ereğli Lafarge Karadeniz Zonguldak Gümüşhane(*) Rumeli Karadeniz Gümüşhane Karçimsa(*) Sabancı Karadeniz Karabük Samsun(*) Yibitaş-Lafarge Karadeniz Samsun 7 3.020 630 4. Anadolu Siirt 1 580 Mardin Oyak G.702 65.250 100 7.700 450 2. D.033 Anadolu(*) Set-İtalcementi Marmara İstanbul Özel Marmara Kocaeli İkon(*) Marmara(*) Özel Marmara İstanbul 14 10.Yer.517 Ara Toplam 63 36.Türkiye’de Çimento Fabrikalarının Bulunduğu.620 2.400 Batı Anadolu Ege Aydın 2 796 Batısöke(1) Çimentaş Çimentaş Ege İzmir 2 1. 2001.152 3.500 Konya(1) Niğde(1) Oyak-Sabancı İç A nadolu Niğde 2 535 (1) Sivas Yibitaş-Lafarge İ ç Anadolu Sivas 2 420 Yozgat(1) Yibitaş-Lafarge İç Anadolu Yozgat 1 750 Çim-Kayseri(*) Sabancı İç Anadolu Kayseri Hasanoğlan(*) Yibitaş-Lafarge İ ç Anadolu Ankara İstaş(*) Özel İç Anadolu Ankara Nevşehir(*) Yibitaş-Lafarge İç Aanadolu Nevşehir 13 5.815 Çimentaş Ege İzmir Bakırçay(*) 8 5. Fabrikanın Adı Bağlı Olduğu Grup Bulunduğu Bölge İli Döner Fırın Sayısı Çimento Üretim Kapasitesi 103X ton/Yıl 3.270 900 682 670 800 1. Anadolu Mardin 1 640 Şanlıurfa Rumeli G. D. D.250 Darıca(1) Lalapaşa Rumeli Marmara Edirne 1 595 Özel Marmara Kocaeli 2 2.074 917 615 800 666 500 300 500 10.362 Balıkesir Set-İtalcementi Marmara Balıkesir 1 360 Bursa Özel Marmara Bursa 2 1.935 350 1.200 1.800 500 900 450 1.750 2. (*) Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisleri.432 Genel Toplam (1) Emisyon izni alan Entegre Çimento Fabrikaları.000 180 11. D.220 700 440 750 20.700 250 210 150 258 449 7.310 Göltaş Özel Akdeniz Isparta . Anadolu Adıyaman 1 627 Ergani Rumeli G.298 Ara Toplam Adıyaman Özel G.431 Ara Toplam (1) Adana Oyak Akdeniz Adana 4 2.420 Denizli Özel Ege Denizli 2 1.500 Lafarge Marmara Kocaeli 1 1. Anadolu Diyarbakır 1 590 Gaziantep Rumeli G.017 640 1. D.465 2.250 Nuh(1) Trakya Set-İtalcementi Marmara Kırklareli 3 1. Anadolu Gaziantep 2 500 Kurtalan Özel G. Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Verileri.

sermetler. fayans.000 9. cam gibi silikat sanayi.000 -26. zımpara taşları. Bugünkü anlamda seramik karo sanayi 1950 ‘li yılların başında Çanakkale Seramik Fabrikalarının kurulması ile başlamış ve elli yılda gelişerek büyüyen seramik malzeme kaplama sektörü.500 -1. Bugün dünyada üretilen seramikleri iki genel kategoride sınıflandırmak mümkündür: a. Bugün seramik denilince.Türkiye’de Mevcut Seramik Fabrikaları Kurulu Kapasiteleri ve Bulundukları İller Bulunduğu İl Üretilen Ürünler ve Kapasite (000 m2/yıl) Yer Duvar Granit Toplam Kapasite Kalebodur Çanakkale 31. tuğla.000 Efes Eskişehir 2.000 3.500 2. 2000.000 -4.000 1.800 3.600 Altın Çini Kütahya -1.000 Hitit Uşak 4. kurulu kapasiteleri ve bulundukları iller Tablo:XI. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. cam.800 -4. ferroelektrikler.000 Eczacıbaşı Karo Seramik Bilecik 6.000 -9.300 -3.700 11.000 Yüksel Aydın 1. metal manyatikler.600 -11. sentetik kristaller.600 Kaynak: DPT.000 4.000 -22. sırlanması ve pişirilmesi prosesleri yoluyla sert mamul imalatına yönelik bilim.000 1.600 1. TAŞ TOPRAK SANAYİ VE ÇEVRE XI.700 83.100 10. çömlek. Beş Yıllık Kalkınma Planı. VIII.200 1.000 Çanakkale Çanakkale -22.T. püroksitler ve nükleer materyaller.700 Kütahya Kütahya 6.500 --5. Selçuklular tarafından Anadolu’ya Orta Asya’dan getirilmiştir. ferroelektrikler. Fabrika Adı 340 . anorganik materyallerin (filtre preslerden çıkan çamur kütlesi) şekillendirilmesi. b.500 Bozüyük Bilecik 1.1.600 Söğüt Bilecik 5.000 35. Yeni Seramikler: Tek kristaller.000 Toprak Bilecik 15. Ankara.000 11. üretim bakımından yaklaşık 150 milyon m2/yıl seviyesine ulaşmıştır.400 -8.000 -6.500 Anatolia Bilecik 2.13.800 199.300 Uşak Uşak 1.500 -3.13. teknoloji ve sanat anlaşılmaktadır. Tablo:XI.500 Pera Çanakkale -1.500 -1.000 5. kiremit.500 1.1 Seramik Sanayi Seramik karo üretimi “çini” ismiyle.000 Tamsa İzmir 4. drenaj boruları.500 -5. çimento.000 4. Osmanlılar döneminde çini karo üretimi ve sanatı İznik ve Kütahya’da gelişmiştir.500 4.400 Yurtbay Eskişehir 3.500 -7.000 Seranit Bilecik --1. Ülkemizde mevcut seramik fabrikaları.000 -3. çimento. Seramik kapsamı içine porselen.500 1.500 -9.000 22. sentetik tek kristaller ve uzay roket seramikleri girmektedir.C.1’de verilmektedir.300 Termal Bilecik 3.200 --1. Özel İhtisas Komisyon Raporu.13.13.500 Granist Eskişehir --1.500 2.200 Toplam 105.000 Seramiksan Manisa 5.000 4.000 2.500 Ercan Bilecik 2. Geleneksel Seramikler: Kil.000 Ege İzmir 11.

Silolar.Taşlama. . Çeşitli formlarda yiyecek ve içecek kapları ile vazo.1. . 341 .Kalite. . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. .Glazür pişirimi (tünel fırın).Bisküvi Pişirme.Paketleme. . .Değirmenlerde homojen bir karıştırma. .1. .Vakum Pres.Masse havuzlarında karıştırma ve dinlendirme.1.Elektromanyetik filtre ve elekler. Seramik Sanayinde Üretilen Mamul Madde Cinsine Göre Üretim Akım Şemaları XI.Öğütme. . .Şekillendirilmiş fayansı fırınlarda kurutma.13. .Kalite Kontrol. 11.Dekorlama. . .Preslerde şekillendirme. .Rötüş. Üretim Akım Şeması . .1.Masse depolama ve pres silolarına nakil. .Hammadde. Sofra ve Süs Eşyaları Seramik.1. .Sırlama.Masse öğütme. .T.Filter Pres.Masse kurutma fırını.Kollergang ve konkasörlerle öğütme.Mikserler.13. . .Ambarlama.Kalite Kontrol. . . . . XI. . taş ve toprak gibi anorganik maddelerin 1000 oC'nin üzerinde belirli sıcaklıklarda pişirilerek sofra ve süs eşyaları ihtiyacına cevap veren bir sanayi dalıdır. .Kurutma. .Şekillendirme.Glazürleme. . . Yer ve Duvar Döşemeleri Karofayans Üretim Akım Şeması .C. .1.Değirmenler.2.Hammadde nakil ve depolanması. .Bisküvi pişirimi (tünel fırın).Hammadde ocaklarından hammaddenin çıkarılması.1. . tabak ve çini panoları gibi mamuller ana ürünleri teşkil etmektedirler.Sneke preslerde su gramının azaltılması.

Kalite ayırma.Çamur havuzları.Hammadde silolama.Ambalajlama. . .Hammaddenin ocaklardan çıkarılması. .Hammadde.Depolama ve sevkiyat. .Elektromanyetik filtre ve elekler.Dekorsuz ve dekorlu yer karolarının sırlanması. . .Şekillendirme preslerinde şekillendirme. .Dekorlanacak yer karolarının dekorlanması. . . .Ambalajlama.Sevkiyat.Kollergang ve konkasörle öğütme. XI. . . . .Reçete tartımı.Hammaddenin nakil ve depolanması.Kalite ayırımı. kaolen.Dekor pişirme. .Depolama.13.1. Seramik Sağlık Gereçleri Üretim Akım Şeması Bu teknolojide kil.Şekillendirilen yer karolarının kurutulması.1. . .Sneke presten geçirme. 342 .Kalite ayırma. .Silolar.Bilyalı değirmenlerde yaş öğütme. .3.Püskürterek kurutma. . XI.Filter presleme. . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . . .1.Seramik pişirme fırınında kek pişiriminin yapılması.Değirmenlerde homojen karıştırma. .Hammadde kuru öğütme. feldspat ve kuvars karışımıyla meydana getirilen seramik çamuru şekillendirilip yarı ürün haline getirilmekte. .4. .Kullanılmaya hazır sırın hazırlanması.Çamur havuzlarında toplama.T. Karoseramik Üretim Akım Şeması .C. .Çamur dinlendirme.Dekorlama. .13. .1. Elektroporselen Üretim Akım Şeması . . sırlama safhasından sonra 1250 0C civarında pişirilerek camlaşmış bir sır örtüsü ile kaplı pekişmiş seramik ürün elde edilmektedir.

Kordierit esaslı mamul maddeler. plastikkiller.1. Fırın Malzemeleri Fırın malzemeleri üretimi.1.1. b. bağlama kili. sofra malzemeleri için kullanılan hammaddeler şunlardır: eşyası. . a. plastik kaolen. kaolen. Fırın malzemeleri üretiminde kullanılan hammaddeler. XI. XI. . cam suyu. sulardaki keskin kokusu ve yakıcı tadı ile tanınır ve 0.01-0. simav feldspat.5. kaolen refrakter malzemeleri Ürün > Eloktroporselen > Sofra ve süs eşyası > Sıhhi tesisat > Fırın malzemeleri XI.1.6. kaolen.Glazürleme. kuartz Kil. . Bunlar.Kaba şekillendirme. talk. Seramik Üretimi Sonucu Oluşan Atıkların Canlılar Üzerine Etkileri Proses sularında bulunan fenol.Silisyum karbür esaslı mamul maddeler. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI . Fenoller birçok organizma için zehirli etki gösterirler. kaolen. kaolen.13. kuartz manyezit.Vakum presten geçirme.13. kullanılan ana hammaddenin cinsine göre isimlendirilmişlerdir. Kurutulma ve pişirilmeleri sırasında içerdikleri nem miktarının büyük önemi vardır. c. Burada üç tür madde üretilmektedir. Hammadde Kil. şamot. Çok yüksek basınçlı hidrolik presler ile şekil verilmektedir. 343 .1 mg/lt arasında tat ve koku hissedilir.13. Soda.Son şekillendirme (rötüş). esiri kili.C. Bu maddeler ısıya ve kırılmalara karşı dirençli malzemelerdir. kuartz Kil. fakat bir dizi bakteri zinciri tarafından parçalanmaya uğratılırlar.7. mermer.1. inhisar gri kili.Kurutma.Dinlendirme. Seramik Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Elde Edilen Ürünler Bir seramik fabrikasında üretilmekte olan elektroporselen. . manyezit vb. Bakteriler için zehirlidir. kuartz Kil. firet.1.Şamot esaslı maddeler. diğer maddelere oranla ufak bazı farklılıklar göstermektedir. . Silisyum karbür. devasakari. çine aplit. Uygulanan yöntemler diğer seramik üretimindekilere benzemektedir. sağlık Plastik.T. Porselen üretiminde kullanılan yardımcı hammaddeler ise .

XI. Solunum sistemi üzerindeki etkisi asfeksi şeklinde ortaya çıkar.3. bazı bölgeler içinde yoğunlaşmıştır.13. çok miktarda çözünmüş .13. Fenol kristalleri deri üzerinde de yakıcı ve tahrip edici bir özellik gösterir. Balıkların sinir sistemini etkileyerek paralize ve konvülsiyonlara neden olur. Tuğla -Kiremit Fabrikalarına Ait Hammadde Ürün İlişkisi Hammadde Kalsine edilmiş kil Kil.13.C. Fenolün sularda öldürücü dozların altında bulunması. Tuğla-kiremit de seramik kapsamına giren ürünlerdir. kurutma. Tuğla üretimi.13. karaciğer. Fenolün sularda serbest amonyak ile beraber bulunması halinde. şekil verme. sulardaki tüm yaşamın tahrip olmasına neden olur. dalak ve deride histopatolojik değişikliklerdir. Bunlar solungaç nekrozu. Katı maddeler çoğunlukla inorganik tuzlardır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Sularda yüksek konsantrasyonlarda bulunması yalnız balıkların ölümüne değil. Öldürücü dozun altında balıklarda bazı patolojik değişikliklere yol açar.13.2. Türkiye’de tuğla ve kiremit ana ürünleri bazında çalışan 498 adet tesis mevcuttur. Tuğla -Kiremit Fabrikalarından Alıcı Ortama Verilen Atık Türleri Tuğla ve kiremit fabrikalarında atık sular.2. balıkların bünyelerine geçişi hızlanmaktadır. askıda ve çökebilir katı madde içeririler. Tuğla ve kiremit fabrikaları Türkiye geneline dağılmış olmakla birlikte. herhangi bir yöntemle şekillendirilen anorganik bir maddenin pişirme yolu ile son halini alması demektir.2. pişirme (fırınlama). Fenol insanlar için de zehirli etkisi olan bir maddedir. kırma öğütme.1. XI. ayrıca balıkçılık açısından da önem taşımaktadır.T.2. Kan tablosunda bozukluklara ve solunum sistemi hastalıklarına sebep olmaktadır. Tutulan balıklarda tüketici tarafından istenmeyen bir kokuya neden olmaktadır. feldspat Ürün Ateş tuğlaları Kiremitler XI.2’de verilmiştir. Tuğla-Kiremit Fabrikaları Geniş anlamı ile “seramik”. eleme. solungaç salgısında artışı eritrosit yıkımı ve kalp. 344 . Üretim sürecinde partikül madde şeklinde hava kirliliği meydana gelebilir. Bu tesislerden 70 tanesi kiremit (10 tanesi hem tuğla hem kiremit) geri kalan 418 adet tesis de muhtelif standartlarda tuğla üretmektedir.2. taşınma ve depolama işlemlerinden oluşur. sayıları ve kapasiteleri Tablo:XI. Tuğla -Kiremit Fabrikalarında İşlem Sırası Türkiye’deki tuğla ve kiremit fabrikalarının bölgesel olarak dağılımını. XI.

000 Toplam 414 6. 75 546. soda. derinlikleri 7-8 m’ye varan çukurların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.000 644 500 000 Kaynak: DPT. Eskişehir-Porsuk Ovası’nda. Baca gazlarında uçucu küller ve is. Gediz Ovası’nda. Yerleşim ve sanayinin işgali dışındaki bir kısım tarım alanları da tuğla ve kiremit hammaddesi temini amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca toprak alınan bu alanlar büyüklükleri bakımından yaklaşık 8-10 dekara.Beş Yıllık Kalkınma Planı. yanma sıcaklığına ve süresine bağlı olarak. Salihli ve Turgutlu ilçelerinde kurulmuş bulunan tuğla ve kiremit harmanları.C. Antalya’nın Aksu ve Düden Ovaları’nda.500.000 12.000.030. Baca gazlarındaki SO2 . Ülkemiz cam sanayi gerek ülke imalat sanayi ölçeğinde.836.100. gerekse dünya cam sanayi esas alındığında gelişmiş bir sanayi dalıdır.427.000 Karadeniz Bölgesi 60 825.000 167. XI.000.000 451.500.kullanılan yakıtlardan kaynaklanır.000. Çorum’da. Buna mukabil. Sürekli çalışan tünel ve döner fırınlarda. Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (toz odaları. Ankara.568.000 Doğu ve G. Milas’ta.13. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yanma prosesi toz ve gaz emisyonlarına yol açar. baca gazında toz giderme ünitelerini gerektirir. genellikle asidik karakterli olup.000.000 -İç Anadolu Bölgesi 73 1.000 Akdeniz Bölgesi 31 440.000 9.Doğu Anadolu Böl. imalathane ve fabrikaları ve diğer yandan işletme binaları.13. Gaz emisyonları arasında en önemlileri SO2 ve flor bileşikleridir. kireçtaşı) veya cam kırıldığından izabe yolu ile üretilen her nevi cam ürünü ile bu ürünlerin çeşitli işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler sektörün kapsamına giren konulardır. araziler eski haline gelmeyecek şekilde elden çıkmaktadırlar. siklon ve multisiklonlar.600.T. Türk cam sanayi % 98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır. Cam Fabrikaları Günümüzde ticari önemi olan camların çoğu “ kristalleşmeden katı soğumuş bir anorgafüzyon ürünü” olarak tanımlanabilir. Tekirdağ’da. Küçük Menderes Ovası’nda.2. torbalı filtreler vb). Avrupa Birliği 345 . kalsiyum sülfat oluşumu ile SO2 emisyonlarının azaldığını göstermektedir.000. 2000.. Tuğla endüstrisinde yapılan araştırmalar. İstanbul-Silivri.000. halde Harmandan (kum. büyük kümeler halinde atılarak çevreyi kirletirler. özellikle yakıt olarak fuel-oil kullanıldığında.000 5. Söke Ovası’nda. VIII.000. Konya Ovası’nda. Tablo:XI. Edirne’nin Meriç Ovası’nda. depoları ile geniş alanlar kaplarken öte yandan verimli ova toprakları hammadde olarak tüketilmektedir.3. Tuğla Fabrikalarının Bölgelere Göre Sayı ve Kapasiteleri Kapasite(Adet) Bölge Sayı Tuğla Kiremit Marmara Bölgesi 46 1. sürtünmeyle ortaya çıkan tozlar.000. yüksek miktarda kalsiyum içeren materyallerde. SO2 pişirilen materyal tarafından da tutulabilir. Türk cam sanayi dünya üretiminde 4.Bu tahribatın durdurulmasına gayret gösterilmekte ise de. AfyonAkarçayı.000 Ege Bölgesi 129 2.

4’de verilmiştir.13.Ş Marmara Cam San. sırada.A.080 ton/yıl 600 ton /yıl 1.000 ton/yıl 15. 346 .Şti* Paşabahçe Cam.13.Ş Koncam Kristal Cam San .Ş İl Kırklareli Mersin Kocaeli Kırklareli Kırklareli Kocaeli Kocaeli -Kırklareli İstanbul Mersin Kırklareli İstanbul Denizli Konya Kütahya Bilecik Denizli Konya --Kocaeli Eskişehir Kocaeli Çalışan İşçi Sayısı 667 329 225 23 191 235 17 -23 1.000 ton/yıl 1.000 m2/yıl 1.A.2.A.3.000.Ş Çayırova Cam San.A.Ş İzo Toprak İzocam Tic.844 -540 ------428 86 338 Kapasite(1998) 400.514 1. Türkiye’deki Mevcut Cam Fabrikalarının Bulundukları İller ve Kapasiteleri Cam Türü Düzcam Buzlu Cam Emniyet Camları Çift Cam Ayna Cam Ambalaj Kuruluş Trakya Cam San.Ve.Türkiye’de Cam Çeşitlerinin Yıllara Göre Üretim Miktarları (000 ton) Cam Çeşidi 1995 1996 1997 1998 1999 Düz Cam 457 595 570 605 549 Empirme/Telli cam 61 59 59 63 62 Cam Ambalaj 309 378 448 452 423 Cam Ev Eşyası 195 232 310 302 270 Cam Yünü 15 21 25 29 29 Cam Elyaf 16 15 21 25 25 Cam Mozaik 11 9 9 9 9 Emniyet Camları 38 39 40 40 42 Çift Cam 21 22 23 23 25 Cam Ayna 15 32 41 43 51 Diğerleri 25 25 28 28 28 Toplam 1.Ş Diğer Isıcam Ür. Kaya Yünü *Tahmini Kaynak: DPT.3’ de.Ş Trakya Cam San. San. 2000.A.A.’dir. sırada.13. cam ev eşyası ise 3. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ülkelerinin toplam üretiminde ise 2.000 m2/yıl 6.Ş Kaya Kardeşler Tekno Cam Cam Elyaf San. XI.000 ton/yıl 210. cam kaplar 2.Ve Tic.000 m2/yıl 285.000 m2/yıl 3.000 ton/yıl 64.000 m2/yıl 2. Ankara.000 ton/yıl 4. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. A.089 1. A.Ş Trakya Cam San.Ve. Cam Yünü.C.000 ton/yıl 310. sıradadır.Ş (OTO) Çayırova Cam San.209 872 -4.(64 Firma) Trakya Cam San. Ankara.400.000 ton /yıl 10.Ş Trakya Cam San.080 ton/yıl 30. cam sanayi üreticileri.Ş Koncam Kristal Cam San .13.Ş Denizli Cam San.800.Tic.334 1. VIII. Sektörde kurulu toplam kapasite içinde düz cam 1. Tablo: XI. VIII.A. Beş Yıllık Kalkınma Planı.000 ton/yıl 215.A.Ltd. A.A.000 ton /yıl 35.Ş Anadolu Cam San.400 ton/yıl 1.Ş Çayırova Cam San.Ş Topkapı Şişe San.398 Kaynak: DPT. Tablo:XI. 2000.080 ton/yıl 14.13.4. Cam Üretiminde Kullanılan Teknolojiler Düzcamlar Fourcault Dikey Çekme Prosesi.A.3.A. A. Beş Yıllık Kalkınma Planı. bulundukları il ile kapasite ve çalışan işçi sayıları Tablo:XI.000 ton/yıl 4. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.Ş Güral Cam* Toprak Cam* Denizli Cam San Ve Tic.020 ton/yıl Cam Ev Eşyası Cam Çubuk Cam Elyaf.470 1.Tic.Tic.A. Ülkemiz cam sanayi kuruluşlarının cam çeşitleri ve yıllara göre üretim miktarları Tablo:XI.000 ton/yıl -4.T.San.000.000 m2 /yıl 200.000.A.

HERM Prosesi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Colburn Prosesi.13.C. .Hoger Prosesi. . Akışkan İle Çekme Prensipli Prosesler. Cam Yünü Mekanik Çekme Prensipli Prosesler.OCF Prosesi.Arıtmayı (rafinasyon) Hızlandıcı Maddeler. . XI.T.Grosler Prosesi. .4. .3. Bu kademeler içinde şekillendirme özel bir yer alır.13. 2. Ana İlkel Maddeler. Danner Prosesi. Yardımcı İlkel Maddeler. Harman Hazırlama. Cam Ev Eşyası Presleme Yöntemi İle Üretim. Finisaj İşlemleri. .İzabeyi Hızlandırıcı Maddeler.Owens Prosesi Alev İle Çekme Prensipli Prosesler. Pittaburgh-PPg Dikey Çekme Prosesi.Tel Prosesi. Cam Fabrikalarına Ait Üretim Akım Şeması Hammadde Hazırlama. Şekillendirme. Çünkü bu kademede erimiş cama kullanım amacına göre şekil verilir. Cam Üretimi İçin Kullanılan Girdiler Cam İlkel Maddeleri 1. Üfleme ve Pres-Üfleme Yöntemi İle Üretim. Mekanik Alev İle Çekme Prensipli Prosesler. . Cam Boru ve Çubuk Schuller Prosesi (dikey yukarı çekme). a. b. XI.Meme Çekme Prosesi. Eritme (Fırın).3. 347 .3. Float Prosesi. Vello Prosesi (dikey aşağı çekme).

Ankara.. ..Alüminyum (alüminyum oksit).CaO verir. Arşt. Türkiye’nin Çevre Sorunları. Arıtmayı Hızlandırıcı Maddeler. . Cam Sanayi Sektör Araştırması.1987. pegmatit. gümüş.Bil. DPT. Cam Üretimi Sonucu Açığa Çıkan Atık Türleri Cam sanayinde atıksularda önemli parametreler KOI ve çökebilir katı maddelerdir. Türkiye Çevre Vakfı. Bunlardan NaCl ve Na2SO4 cam bileşimine girerler. .Mağnezyum Karbonat (MgCO3). feldspat.Ü Teknoloji ve Sistem Araştırmaları Enstitüsü. Su ve Toprak Yönetim Dairesi Başkanlığı.Kimya Müh..Amonyum Nitrat (NH4NO3) ve Amonyum Klörür (NH4Cl). kaolin. . Arşt.3..Amonyum Sülfat (NH4)2SO4. B2O3 ve florlu ve amonyumlu maddelerdir.13. 2000. VIII... Ana İlkel Maddeler: . T. kil. 348 .. . 4.Kuartz kumu. 7. 6.. B.Alüminyum hidrat.. İzmit Körfezinde Kirlenmenin Önlenmesi ve Giderilmesi Projesi. Ankara. Diğerleri NH4NO3.. 1984. Ayrıca nikel. sülfat ve florür miktarları kritik parametrelerdir Kaynaklar 1. Teknolojik Esasların Saptanması.Kalker CaCO3..Renk Verici Maddeler. 3. Bölümü Çevre Grubu. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılmasının Önlenmesi Seminer Notları. İzabeyi Hızlandırıcı Maddeler NaCl..T..MgO verir.Sodyum Sülfat (Na2SO4). . 1. 5..Bunlar Na2O verir. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara. TÜBİTAK Mar. Renk Verici Maddeler Değişik metal oksitler cama renk verirler. Yardımcı İlkel Maddeler: a... 1981. 2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c. b.C Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği.. İstanbul. T. ÇEKÖK Genel Müdürlüğü.C Çevre Bakanlığı.SİO2 verir. Aralık-1982... . c..Soda (sodyum karbonat Na2CO3) veya sodyum sülfat (Na2SO4).Sodyum Klorür (NaCl).C. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.ve End. 2. . Marmara Bölgesi ve Çevre Kirliliği Envanter Çalışması... 2000.. İstanbul.. XI.vb olarak girer. 1995..5.Enst. NH4Cl ve (NH4)2 SO4 çabuk buharlaştıklarından camın bileşimine girmezler.

teknolojik açıdan özelliğinden kaynaklanmaktadır. Asbestler. a. Çeşitli endüstri kollarında değişik amaçlar için kullanılan asbestin.T. Mekanik tekniklerle çeşitli uzunluk ve çapta liflere ayrılabilirler. Krozotil Tipi Amphibol Grubu. Suda yumuşarlar ve istenilen forma sokulabilirler. Amozit Tipi. c. Bu özellikleri dolayısı ile asbestler değişik endüstri kollarında çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. 349 . Çimento ürünlerine katıldığında beton içinde çelik kafese benzer şekilde özel bir bağlayıcılık özelliği göstermesidir.ASBEST ÇIKARILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ XI.C. c. Tremolit Tipi. Bu durum aşağıdaki üç a. Bunlar. Asbestlerin yüksek sıcaklıklara ve asitlere karşı mukavemetleri oldukça fazla olup ısı ve elektriği iletimleri çok düşüktür. Asbestler kimyasal bileşimlerine göre genel olarak iki ana gruba ayrılırlar. önemli bir mineraldir. İnşaatlarda ısı ve elektrik izole maddesi olarak. Krikodalit Tipi. silikat bileşiminde.1 Asbest Hakkında Genel Bilgi Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal kaynaklarımızdan en iyi biçimde faydalanma imkanları araştırılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından önerilen sınır değerler (2 lif/cc)’dir. d. Asbestin Kullanım Alanları Günümüzde asbest esas olarak . Ülkemizde uygulanan sınır değerler (5 lif/cc) b. su ve diğer sıvıların taşıma borularının sıkı bir şekilde irtibatlanmasında ve contalanmasında. Elektrik endüstrisinde dinamoların ısı ve elektrik akımı nedeniyle kısa devre yapabilecek bölümlerinde. doğal kaynaklarımız arasında önemli bir yeri vardır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanan sınır değerler (1 lif/cc) c. Ateşe dayanıklılık. b.14. XI. lifli ve ateşe dayanıklı minerallerdir.14.2. Elektrik ve ısıyı yalıtması. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Ateşe dayanıklı elbiseler. a. Aktinolit Tipi olmak üzere sınıflandırılırlar Asbest. gaz. b. Buhar.14. Serpentine Grubu. Serpentine ve Amphibol grublarıdır. tiyatro perdeleri ve boya yapımında. Asbest konsantrasyonu için değerlendirmelerde üç sınır değer göz önüne alınmaktadır. Anthofilit Tipi.

macun ve yapıştırıcılarda. Asbestli çimento ürünlerinin başlıcaları ise. 350 . elbise. Yanmayı güçleştirici malzeme olarak tekstil ve kağıt ürünlerinde (eldiven. Isıya dayanıklı ve mukavemet artırıcı dolgu maddesi olarak salmastra. valf ve contalarda. o. Türkiye’de asbest ürünlerinden en yaygın olarak kullanılanlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI e. Erzincan.T. basınçlı boru ve aksesuarları. Ateşe dayanıklı yalıtım panolarında. ambalaj kağıdı vb. Aside karşı direnç sağlayıcı olarak pil kutularında. Filtre olarak gıda ilaç ve kimya sanayinde (bira. j. kanalizasyon. Manisa. toprak ıslahında. Türkiye’de Asbest Ürünlerinin Kullanım Alanları Geniş bir kullanım alanı bulunan asbestle ilgili faaliyetleri iki bölümde incelemek mümkündür.Asbest içeren ürünlerin işlendiği tesisler . tekstil üreten işyerleri dışında asbestli maddelerin üretildiği işyerlerinde tespit edilen asbest konsantrasyonu değerleri ülkemizde uygulanan sınır değere göre mukayese edildiğinde. Mardin. tavan. . asbestin kontrollü kullanımını sağlamak amacı ile 1990-1992 yılları arasında İstanbul. asbest bezi şeklinde asbest filtresi olarak şeker ve şarap fabrikalarında. İzmit ve Balıkesir illerinde faaliyet gösteren mamul üretimi yapan tüm işyerlerinde “Asbest Tarama” çalışmaları başlatılmıştır. İSGÜM. m.). önlük. asbestli çimento levha ve aksesuarı ve balata ürünleridir. Sentetik plastiğin aşınmaya karşı direncini artırıcı malzeme olarak yer karoları ve yer kaplama levhalarında. Fren balatalarının üretiminde. f. Yakın tarihlerde petrokimya endüstrisinde. İzmir.3. endüstriyel temizleyicilerde ve uzay teknolojisinde. . oluklu çatı kaplama levhası ve iç ve dış cephe.). şarap. muhafazalarda. Mukavemet artırıcı ve takviye edici katkı olarak asbestli çimento üretiminde (içme. Ancak bu değerlerin gözönünde bulundurulan 1 lif/cc ve 2 lif/cc’lik referans değerlerle mukayesesi neticesinde tarama kapsamına alınan işyerlerinin % 23. conta packings keçe. drenaj boruları. i. Asbest fabrikalarında arta kalan asbest döküntüleri şeker pancarı ekiminde gübre olarak değerlendirilmektedir. çatı örtüsü kaplamaları ve iç-dış cephe. ı. asit pompalarında. n. Asbest yünü.5‘inde uygun çalışma koşullarının bulunmadığı görülmüştür. duvar kaplamaları ve panellerdir. filtre bezleri vb. Sonuç olarak. Birleştirici olarak asfalt yollarda.14. kullanma suyu. asbestli çimento.) k. XI. l. Türkiye’de asbestli mamul üreten işyerlerinde işyeri ortamı koşullarını değerlendiren kuruluş Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)’dir. h. tavan duvar kaplama düz levhası vb. asbestli çimentodan yapılan içme-kullanma suyu boruları. Bunlar.Asbestin çıkarılması ve zenginleştirilmesi .C. g. Bolu. Dünyada üretilen ve tüketilen asbestin % 90’dan fazlası asbestli çimento ürünlerinde kullanılır. genelde uygun çalışma koşulları bulunmaktadır. Adana.

Asbest. paligrosgit serpantin.C. Son yıllarda çevre ve sağlık kaygıları ile asbest yerine kullanılabilecek maddeler fikri ortaya atılmıştır. Kullanılabilir gerçek asbest lif konsantrelerinin % ağırlık vermelerini bulmak amacı ile asit testleri yapılır.5. ağız ve sindirim olmak üzere vücuda üç yoldan girer. XI. maske kullanımını sağlamak. Antakya bölgelerinde asbest yatakları bulunmaktadır. grafit.Ülkemiz dünyada asbest rezervi bakımından en zengin 10 ülke arasında yer almaktadır.14. demir cevheri vb. Bu yüzden tüm üretilen asbestin % 95’i krizotil’dir.14.14. Asbest Üretimi Akım Şeması. solunum.1’ de verilmektedir. Minerallerin yüzeye yakınlığına göre iki tür çıkarma işlemi uygulanır. Yukarıda anlatılan fiziksel zenginleştirme çalışmaları sonunda kazanılan konsantrelerdeki asbest lifleri atık minerallerinden tamamen ayrılmış durumda değillerdir. atapulgit.T.14. Güney Afrika Cumhuriyeti’nden dış alım yolu ile sağlanmaktadır.Tatarcık yöresinde. lifleri esnek.4. Bağımsız Devletler Topluluğu.2’ de verilmiştir. bunlara ek olarak asbest tipleri üzerinde ayrıntılı araştırma ve incelemeleri ilerleterek daha zararsız asbest türlerinin kullanılmasını yaygınlaştırmaktır. Bunlar açık ve kapalı maden işletmeciliğidir. Sivas. muskovit. Bunların çoğu asbestten daha ucuz ve elde edilmeleri de kolaydır. havalandırma. biyotit. Türkiye’de Asbest Üretimi ve Tüketimi Türkiye’ de başta Eskişehir-Mihalıçcık . Zenginleştirme işleminde kullanılan Asit Testi Akım Şeması Şekil:XI.14. doğal bir mineraldir. talk. Bursa. Endüstride en çok kullanılan “Krizotil” tipi asbest olup. Cam lifi ve mineral yünü asbestten daha pahalıdır. Asbest Çıkarılması ve Zenginleştirilmesi İşlemleri Üretim Yöntemi Asbest kömür. dayanıklı ve ipekimsidir. Asbest Kullanımı Sonucu Canlılar Üzerinde Oluşan Olumsuz Etkiler Asbest ve asbest içeren maddeler gerektiği gibi kullanılmadığında sağlık açısından tehlikelere neden olabileceğinden üreticilerin ve tüketicilerin solunabilir asbest tozlarına maruz kalmalarını önleyici tedbirler alınmalıdır. Bu sebeple asbest lifleri ile kenetli olarak gelen atık mineralleri konsantrelerin % ağırlık vermeleri üzerinde görünür bir artışa yol açarak olumsuz etki yapmaktadırlar. Oysa “Amphibol Grubu “ asbest tipleri sert iğnemsi yapıda ve kırılgandır. Asbestin yerine kullanılabileceği düşünülen mineraller.000 ton civarındadır. 351 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Ülkemizde endüstri için gerekli asbest krizotil ve krokidolit olmak üzere Kanada.lerdir. vb. Bugün dünyadaki eğilim asbest maddelerinde ve asbestli ürünlerin üretildikleri fabrika ve atölyelerde sağlık koruma önlemlerini almak.6. Yeraltından bu yöntemlerden biri ile çıkarılan madenler atık mineralleri ile birlikte çıkarıldığı için mineral dokusuna ulaşıncaya kadar kırma ve öğütme işlemine devam edilir ve sonra eleklerden geçirilerek siloya depolanır. XI. Bugün yıllık asbest üretimimiz 100 ton olmasına karşın tüketimimiz yılda yaklaşık 50. Şekil:XI. Bazı uygulamalarda asbest yerine cam elyafı mineral yünü ve seramik liflerini içeren sentetik-inorganik ikame maddeleri kullanılır.

14.1 Asbest Üretimi Akım Şeması 352 .T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ham Cevher Balyozla Kırma Harmanlama Bölme Şoklu Kırıcı Saklanan Kısım Konik Kırıcı Harmanlama Saklanan Kısım Emici Fan Elek (2 mm) 2mm Konik Kırıcı Emici Fan Elek (2 mm) 2mm Merdaneli Kırıcı Emici Fan 32 Meşh Merdaneli Kırıcı Havalı Ayırıcı Artık Konsantre Şekil:XI.

C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Konsantre Saklanan Kısım Quebeg Test Örneği Asit Test Örneği Karıştırma 30 dakika Dekantasyon Dekantasyon Artığı Karıştırma 10 dakika Dekantasyon Konsantre Artık Şekil:XI.2 Asit Testi Akım Şeması 353 .T.14.

b. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tüm ikame madde arayışlarına rağmen asbestte ikame madde tam olarak ortaya çıkarılamamıştır.C. Akciğer kanseri. a.Asbest Miktarı : Risk yüksek miktarlarda daha fazladır. asbest tozlarının solunmasına bağlı olarak kişide aşağıda belirtilen hastalıklara neden olabileceği gösterilmektedir.T. c. asbestli ortamlarda sigara içilmemelidir. uzun ömürlülüğü ve özellikle asbestsiz frenlerde performans problemi başlıca tereddütlerdendir. Çok geniş çapta yapılan bilimsel araştırmalar sıkı kontrol altında kullanıldığında krizotil asbestin gerek madenden çıkarılma gerekse fabrikada üretimi aşamasında işçiler için bir tehlike oluşturmadığını göstermiştir. dolayısı ile asbest tozuna karşı da daha duyarlı hale getirir. bu ayıklama mekanizmasını tahrip ederek akciğerlerde toz birikimini kolaylaştırdığından sigara içen kişiyi her çeşit toza karşı. Sigara dumanı. Sağlık için asbestin doğuracağı riskler birçok unsurun bir arada bulunmasına bağlıdır. Mezotelyoma. Asbestin sağlık için risk oluşturmasını engellemek için kontrollü kullanımı gerekmektedir. aşınma problemi. 354 . a. Sadece çıplak gözle görülmeyecek kadar ufak ve ince asbest lifleri akciğerin en derin kısımlarına kadar ulaşır.Kişinin duyarlılık derecesi. b. Bu amaçla dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. Asbestoz. Bu nedenle.Liflerin Boyutları: Lifin boyu da önemli bir rol oynar ve daha uzun lifler daha tehlikeli olurlar. Yapılan tıbbi araştırmalarda. Bu tereddütlere rağmen genel eğilim asbest yerine geçecek maddelerin kullanılması yönündedir. d. İkame maddesi kullanılan ürünlerin sağlamlığı. Solunum yolları sürekli olarak hareket halindeki bir dizi tüycüklerle kaplıdır ve “Mucus” adlı yapışkan bir madde ile örtülüdür. İthalatın Belirli Koşullara Bağlanması Asbestin hastalık oluşturma riski ile kullanılan asbestin cinsi arasında önemli bir ilişki vardır. . . Bununla beraber bunlarında büyük bir kısmı. Kanserli olmayan iyi huylu plevra lezyonları. İş Türü Yapılan iş türü de asbest liflerinin zararlı etkilerini etkileyen bir faktördür. . organizmanın tabi ayıklama mekanizması tarafından yok edilirler. Bunlar.

Tablo:XI. Nakliyede ve toprağa gömülmede akılcı tedbirler uygulandığı sürece hiçbir sorun çıkmamaktadır. Her türlü asbest artığının atılmasından sonra daha ileride havayı kirletmemesi için toprak. Tozla mücadele ile ilgili yönetmelikte bu tür işletmelerde krizotil için 2 lif/cc.14. Asbest İçeren Ürünlerin İşlendiği Tesisler: Türkiye’de asbest işleyen tesislerin üretim türleri. İşyerlerinde kontrollerin sağlanması e. Zira pek çok tabii sular asbest elyafı içermektedirler.2’ de verilmiştir.Kapasiteleri ve Toplam İşçi Sayıları Üretim Türü Kapasite(ton/yıl) Asbestli Boru İmalatı 49. Asbest-çimento ürünü gibi sert malzemeler normal olarak torbalanmazlar . İşyeri ölçüm ve takibi f.14. kum vs. Asbestin Çevreye Etkileri Havada bulunan asbest miktarının.212 Asbestli Tekstil İmalatı 500 Asbestli Conta İmalatı 957 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.2 lif/cc değerleri getirilmiştir. Etkilenme Sınırlarının Gözden Geçirilmesi Ülkemizde parlayıcı. XI.’de Aspestle çalışan işyerlerinin isimleri bulundukları iller ve üretim tipleri tablo Tablo: XI. kapasiteleri ve toplam işçi sayıları.8.1. Tüm artıklar gibi asbest artığının da toprağa gömülmesinde tedbir almak gereklidir. Çalışan İşçi Sayısı 203 281 820 19 64 355 .5 krokidolit için 0. Havada en yaygın olarak bulunan asbest türü krizotil cinsidir. Uzun bir süre sonra elyaflar su yollarına girebilseler bile (bunun yüksek oranda olduğuna dair hiçbir delil yoktur) çevreye olan düşük düzeydeki etki önemli sayılmamaktadır. amozit için 0. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI c.14. patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler hakkındaki tüzükte asbest lifleri için cins ayrımı yapılmaksızın 5 lif/cc değeri getirilmiştir. 2001.eğitim XI. Sağlık kontrolü g. d.033 Asbestli Levha İmalatı 55.554 Asbestli Balata İmalatı 7. akciğer hastalıkları veya herhangi bir kansere sebep olma gibi bir sağlık etkisi olduğuna dair bir delil yoktur. Asbest atığı diğer tehlikeli kimyasal maddeler gibi yüksek derecede toksik değildir. Ama bu tür faaliyet sırasında gereksiz toz oluşmasını en az düzeyde tutmak için dikkat edilmesi gerekir.C.7. Tablo XI.14. ile yeterince örtülmesi gerekmektedir.1 Asbestle Çalışan İşyerlerinin Üretim Türleri.T. Haberleşme.14.

A. ve Tic.Ş Erzincan Eren Blata San. Sabır. Ltd . A. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi). A. ve Tic.ve Tic.Ş Gemlik Oysaş Otomotiv Yan San.Ş Kocaeli Aysan Debriyaj End. ve Tic. A. A.Asbestle Çalışan İşyerlerinin İsimleri ve Bulundukları İller ve Üretim Tipi Şirket Adı Bulunduğu İl Arge Oto Araç ve Gereçleri San. Asbest ve Sağlık. Asbest ve Asbestin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. ve Tic. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. İSGÜM. A. 2001. A. ve Tic.Ş İzmir Temel Conta San. ve Tic..Ş Mardin Miner Otomotiv San.Ş İstanbul Atermit End. ve Tic. Toplum. ve Tic. E.U. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. 5. ve Tic.C. 3. 1989. 1989. 356 . ve Tic. Üretim Tipi Balata ve Tekstil Levha Balata Balata Balata Levha Boru Balata Balata Levha Balata Boru Conta Balata Balata Levha Levha Boru ve Levha Levha Conta Balata Kaynaklar 1. A.Şti İstanbul Özgür Atermit San. A. 1990.ve Tic.Ş Manisa Özemel San ve Tic. A. A.Ş İzmir Kale Balata Oto San. 2001.Ş Adana Superlit Boru ve Levha Sanayi A. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 6.Ş İzmir Beşer Balatacılık San.Ş İzmir Balatacılar Balatacılık San. İzmir Frentek Balatacılık Oto San. VIII. ve Tic.2. Asbest Projesi Çalışmaları.Ş Konya Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.Ş İzmir Özgür Atermit San. ve Tic. Şti.14. ÇİMS-İŞ Sendikasının Semineri.T..San. Can. Kontrollü Kullanım Yaklaşımı. Ankara. Çevre Sağlığı Açısından Asbest ve Gerekçeler. 2. ve Tic. A. A. ve Tic. 2000.Ş İzmir Birlik Amyant İstanbul Doğusan Boru ve San. 1990. 7.A.H.Ş İstanbul HA-SE-Zİ İnşaat Turizm San. A. ve Tic.1989.Ş Bolu Tamer Amyant San. A. DPT.Ş Kocaeli Mardin Boru San. A. ve Tic. 4.Ş İzmir Yüksel Balatacılık San.Ltd.

000 357 . boya.000 1. Son yıllardaki gelişmelerle endüstriyel teknik tekstil ürünleri ve ev tekstili.000 726.700. baskı.000 900. Konfeksiyon (hazır giyim) Türkiye’de ve bazı ülkelerde tekstilin dışında. Dünya pamuk üretimi ve Türkiye’nin yeri Tablo:XI. otomobil sanayinden uçak sanayine. hazır giyim sektörü ise 6.000 2. öncelikle aklımıza iplik.15. elektrik sanayinden ambalaja ve denizciliğe kadar çok çeşitli sanayi kollarında çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.000 18.15.706. % 25‘de tekstilden elde edilmektedir. halı.000 18. kumaşın konfeksiyona hazırlanması (kasar. hazır giyim. dokuma. Önceleri mensucat olarak isimlendirilen tekstil endüstrisi. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Tekstil ürünleri denilince.1. Günümüz dünyasında tekstil ürünlerinin kullanımları çok geniş bir alana yayılmıştır.000 1. elyaf hammaddesinden elyaf eldesi. Ülkemizde tekstil.635.C.000 2000 (ton/yıl) 3. 1999 (ton/yıl) 3. elyaf. büyük sayıda üretim yapan farklı endüstrilerin oluşturduğu bir sanayi dalıdır.000 755. ev tekstilleri ve bazı teknik tekstiller gelmektedir. bazı ülkelerde ise tekstilin içinde mütalaa edilir.128.657.000 739.000 792.000 400. iplik. elyaftan iplik eldesi.15. apre (terbiye). tedarikçi durumundadır.830.000 420. Tablo:XI.000 623. Özet olarak tekstili. boya. kilim de tekstil sektörü ilgi alanına girmektedir. Dünya Pamuk Üretimi ve Türkiye’nin Yeri Ülkeler Çin ABD Hindistan Pakistan Özbekistan Afrika(Fransa Bölgesi) Türkiye Avustralya Brezilya Yunanistan Dünya Üretimi Kaynak: Giyim Sanayicileri Derneği. kumaş. birbiri ile ilişkili bir çok hammadde kullanarak. 2000. örme. Tekstil ve konfeksiyon ihracatının değer bazında yaklaşık % 85’i pamuklu sistem ürünleridir.T.15. Sektördeki ihracat gelirlerinin % 75‘i hazır giyim. toplam işgücünün % 10’ dan fazlasını sağlamaktadır.412.000 712.000 704. sırada.1.694.788. konfeksiyon sektörü son yıllarda Türkiye GSMH’nın % 12’sini.550. TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİ VE ÇEVRE XI. güvenlik malzemelerinden spor tesislerine.1’de verilmiştir. tarımdan baraj ve tünel yapımına. nakış ve non-woven (dokusuz yüzey eldesi) olarak sınıflandırmak mümkündür. iplikten kumaş yapılması.000 3.000 2.000 3.5 milyonun üzerinde çalışanı ile toplam istihdama % 21’ lik katkı ve yaklaşık 10 milyon kişiye geçim olanağı sağlamaktadır. apre) aşamasındaki tüm işlemleri kapsar.700.000 1. Tekstil endüstrisinin ürünleri çok çeşitlidir. Hazır giyim sektörü 2. Türk tekstil sanayi bu gün dünyada 13.Tekstil Sanayi Hakkında Genel Bilgi Tekstil endüstrisi. büyük tedarikçisi konumundadır.000 861. Türk tekstil sanayi konfeksiyonda Avrupa Birliğinin (AB) Çin’den sonra 2. Ancak tekstil ürünleri tıp alanından inşaat sektörüne.

a. baskı. belli bir uzunluğu. Pamuk iplikçiği. Bitkisel Elyaflar (pamuk. Tekstil Endüstrisinin Ana Bölümleri Tekstil endüstrisi . bütün tekstil ürünlerinin hammaddesi ve en küçük yapı birimidir.2. halı.C. yün iplikçiği. 3. hazır giyim. Su sızıntısından oluşan çatlakların önlenmesi için otobanlarda yol tabanı ile yüzeyleri arasına tekstil yalıtım maddeleri yerleştirilir.T. XI. Elyaflar çeşitli işlem kademelerinden geçirildikten sonra iplik haline getirilir. Polisler. sentetik iplikçilik. ipek) 358 .2 ‘de. iplik. Kasar.1. boya. boya.15. Entegre bir tekstil fabrikasında üretim kolları olarak değişiklik gösterse de genel olarak. baskı. Elyaf Üretimi Elyaf. Kumaşların Terbiye İşlemeleri.15. b.2. inceliği. c.15. genelde dört ana bölüme ayrılarak incelenebilir. e. Kumaş Üretimi. apre vb. Elyaf Üretimi. Elyafın tekstilde kullanılabilmesi için. d. terbiye. jüt) b. firmaların adı. Doğal. örme. Bu dört ana bölüm şunlardır: 1. Doğal Elyaflar: a. Dokuma. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tekstil sanayi ürünleri. kısımları bulunmaktadır. kendir. Tekstilden yapılan yapay çimler spor komplekslerinde yaygın olarak kullanılırlar. ev tekstilleri ve teknik tekstiller için çok çeşitli ürünler meydana getirmesine rağmen. keten. Elde edilen iplik başta dokuma ve örme işlem olmak üzere çeşitli yöntemlerle yüzey haline getirilir. İplik Üretimi. Tıp alanında yapay kan damarları yapımında ve kalpteki deliklerin kapatılmasında kullanılan yapay parçaların üretiminde kullanılırlar. Hayvansal Elyaflar (yün. giyim. elastikiyeti ve birbirine tutunma kabiliyeti olması gerekir. bulundukları il ve çalışan personel sayısına göre bilgiler de Tablo:XI. Ülkemizde faaliyet gösteren bazı entegre tekstil firmalarının üretim çeşitleri. sektördeki toplam firma sayısı ve yıllık toplam kapasitelerine ait bilgiler Tablo:XI. tekstil ürünlerinin ilk kademesini oluşturan eğrilmeye ve bükülmeye uygun olan maddelerdir. Fabrika bacalarında is ve kül parçalarını süzen filtreler de tekstil sanayince üretilirler. Elyaflar. konfeksiyon vb. mukavemeti. keten. 4. Tekstilde kullanılan elyaflar doğal ve insan yapısı (yapay) olmak üzere ikiye ayrılırlar. tam sentetik. jüt. Bunlara örnek olarak.3’ de verilmiştir. konfeksiyon. 2. dokuma. yarı sentetik. XI. kumaş katmanlarından yapılma kurşun yelek giyerler. sektörünün yanında çok değişik yerlerde de kullanılmaktadır.15.

586 kg. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Yapay Elyaflar: a.200 kg 102.339. 45.790.800. 349.102 ton 10. 926.827.748 ton 954.777 kg.15.478.222.794 m2 68.231. 263.222.135 adet 15.251 kg.049. 359 .654.037 kg.965.807 kg.710.608.yünlü kumaş.627 adet 69.hurç Masa örtüleri Hazır havlu ve bornozlar Dokuma çanta ve heybeler Örme kumaşlar Örme dantel kumaşlar Brode kumaşlar Bebek ve çocuk örme giyim eşyası Varis çorapları ve dizlikler Mayo El dokuma halı Makine dokuma halı Tuftıng halı Non-woven halı Kilim el+ makine dokusu Cam kumaştan kalıp filtresi Firma Sayısı 384 398 135 181 193 58 34 77 43 47 32 3 414 9 60 19 43 100 7 12 110 26 7 89 8 19 6 4 1 40 1 67 184 90 388 35 834 16 79 38 1 34 39 174 9 9 17 1 Toplam Kapasite (yıl) 12. polipropilen) Tekstil sanayinde kullanılan doğal ve kimyasal elyafların sınıflamasına ait detay bilgiler Şekil:XI.533.835 kg.2 Türkiye Tekstil Sanayi Dalları.910. Sektördeki Firma Sayısı ve Yıllık Toplam Kapasiteleri Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Üretim Türü Çiğit Pamuk (mahlic.600 m 355. gupür Ayakkabı bağı.760 m2 2.835 kg 45.hasse. 113.15.çadır kasarlama) Şerit .920 m2 6. 10.246.300 çift 7.131adet 251.755.C.017.apreleme Suni ve sentetik kumaş baskı Pamuklu kumaş basma Empirme baskı Havlu ve benzeri kumaşlara yapılan boya ve terbiye Karışık kumaş boyama (branda.809 kg.T.016. Sentetik Elyaflar (poliester.200 m 21.374 adet 5.312 m2 14. ---37.ütü kordonu El örgü iplikleri Nakış ipliği Dikiş ipliği Jüt ipliği Kendir-kenevir ipliği Kot kumaşı Tela ve vatkalar Cam ipliğinden yapılmış dokumalar Battaniye Hazır yatak. 2001.174 m 34. 1.600 m.508.ekstrafor.874.128 m 11. akrilik.707 m2 24.473.187. poliamid.723.433.etiket.585 kg.yorgan çarşafı.elyaf. Üretim Çeşitleri.1’de verilmiştir.574 ton 1. Asetat) b.boyama. 19.nevresim.516.çile.815.291 m 432.375. 515.304.presli) Karde pamuk ipliği Open-and pamuk ipliği Patiska. Tablo:XI.481.593. 17.iplik ve kumaşların kasarlama.916 adet 96. 127.iplik ve kumaşların kasarlama.apreleme Sentetik elyaf.beyazlatma Kaba strayhgarn İnce strayhgarn Kamgarn İplik Yün( yapağı.560.434 m 35.606 m 6.691.lif.632 kg.boyama.670 m 13.805.498.çarşaflık dokuma.117 m2 4. 2.597 kg.apreleme.473.590 kg.504 kg.000 adet Kaynak: TOBB-Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri.210 ton 79.bant Fisto ve tanteller.201.569.914 kg.513.376.pamuklu dokuma Pamuklu kumaş boyama Pamuk ipliği kasarlama.947. 6.boyama. 994. Rejenere Elyaflar (viskoz.968 adet 22.fermuar şeridi.184 kg.563 kg 1.102.117 kg.674 adet 1.637. 6.tow boyama) Tabii ipek ipliği Suni ve sentetik ipliklerden yapılan kumaşlar Suni elyaf.920 m2 51.

Ş Bahariye Mensucat San.Ş Merinos Halı San.İhr.ve Tic. ve Tic.Ş Bisaş Entegre İplik ve Tekstil San. A.İşl.Ş Aydın Tekstil İplik Dok.ve Tic.Ş Özcanlar Tekstil San. May Tekstil San. Koop.Tic. ve Tic.028 997 990 985 983 978 969 966 953 930 918 917 911 910 891 869 866 857 856 843 842 811 782 775 772 761 732 708 691 686 685 674 660 657 (*) Personel sayısı 650 üzerinde olan Entegre Tekstil fabrikaları dikkate alınmıştır.192 1.İplik Fab. A.482 1. Kaynak: TOBB.132 1.San. A.Ş Denizli Basma ve Boya San. Birlik Mensucat Tic.Ş Sarar Giyim Tekstil San.Ş Çetinkaya Mensucat San. A. A.Ş Gökhan Tekstil San. ve Tic. San .Ş Sifaş Sent.Empirme Konf.387 1.000 2.İşl.267 1.967 2.Ş Erenko Tekstil İhr. A. Küçüker Tekstil San. A.Ş Sümer Holding A. A.3.Ş Bulunduğu İl İstanbul Bursa Adana Bursa Adana Adana İstanbul Bursa İçel Bursa Aydın İzmir Kayseri Tekirdağ Bursa Yalova Adana Gaziantep Denizli Tekirdağ Denizli Eskişehir Antalya Bursa İstanbul Gaziantep Kırklareli İstanbul Tekirdağ Kayseri Adıyaman Adana Tekirdağ Niğde İstanbul Gaziantep Kocaeli Denizli İstanbul Tekirdağ Ankara Tekirdağ Tekirdağ Kayseri Kayseri Tekirdağ Bursa Edirne İzmir Isparta Bursa Manisa Tekirdağ Kayseri Kayseri İzmir Bursa Denizli Aydın Bursa Tarsus İstanbul İstanbul İstanbul Çalışan Personel Sayısı 5.Ş Sanko Tekstil San.Ş Şahinler Mensucat San.Ş Sümer Holding A. A. Ltd Şti.121 3. A. ve Tic.İplik Fab. Trakya İplik San. Sanko Teks. A. Ve San. Entegre Tekstil Firmaları Adı.San. A. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.ve San A.A.507 1. Fab.A.Ş Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San.Ş Çukobirlik Merkez İplik Dok.198 1.İzmir Basma San İşl. A.Değ. San Tic.Bulunduğu İl ve Çalışan Personel Sayısı (*) Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Firma Adı Altınyıldız Mensucat ve Konf.Ş Polylen Sentetik İplik San.Ş Can Tekstil Entegere Tesisleri San ve Tic. A. A.Ş KorteksMen.510 1.179 1. A.Koop.Bir. İşl. San.Ş Dörtel Tekstil Örme San. A. A. A. ve Tic.300 1.Ş Akın Tekstil A.348 1. 2001. A. A.105 1.Ş Sönmez Pamuklu San. A.589 1. A.623 4.Ş Aksu İplik Dokuma ve Boya-Apre Fab.Ş Orta Anadolu Tic.Ş Söktaş Pamuk ve Tarım Ür. A. 360 . A. A.Ş Gümüşsuyu Halı ve Yer Kap.Ş.036 1. A. ve Tic. A.Fab.Ş Bossa Tic. Akbaşlar Tekstil San. Ve Konf. Isparta Mensucat San.Kord Bezi A. T. Tic. Tic.A. İplik Fab.Ş Antbirlik –Antalya Pamuk Sat. ve Tic.İşl. A.ve Tic.İplik. İşlt.Şti Kom Tekstil ve Konf.Ş Kordsa Sabancı Dupont End.ve San.Ş Güney San. A.465 1.Ş.Ş Yalova Elyaf ve İplik San ve Tic. Küçük Çalık Dokuma Teks.462 1.Ş Zorlu Linen Dok. ve Tic. Yeşim Tekstil San. A. San ve Tic.Ş Karsu Tekstil San.619 1. A.San. A.Ş Erak Giyim San.T. İşl.Bir.361 1.Tic. San. A.15.T.Ş Aydın Örme San ve Tic.A.A.Ş Çukurova San.C.226 1.T.Ş Bursa Merinos Yün.Tic. Koop. ve Tic.A.320 3. Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri.Ş Bakırköy Konf. A.Ş Birkoyunlu Halı Tekstil San.Ş Beyteks Konf. San Tic.Ş Güneş Tekstil Paz. ve Tic.196 1.Ş Saray Halı A.ve Tic.Ş Can Tekstil Entegre Tesisleri San.ve Tic. ve Tic. ve Tic.Ş Tariş Pamuk Tarım Sat. A. A. Ve San.Ş Dünya Halı A. ve Tic.058 1.454 1.ş Atlas Halıcılık İşl. A.Ş Modavizyon Tekstil San. A. Tic. A. ve Tic.Ş Mensa Mensucat San.Ş Tariş Pamuk Sat.Ş Sasa Dupont Sabancı Polyester San A.Ş Berdan Tekstil San.ve Tic. Tic.Tic.100 1.Ş Sümer Holding A.A. Ltd.İşl.T.Ş Akteks Akrilik İplik San.Bir.187 1.İşl. ve Tic. A. San. İmalat. A.Ş İsko Dokuma İşl. San. İşl.390 1. ve Tic.

15. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI DOĞAL ELYAFLAR Bitkisel Elyaf Hayvansal Elyaf Mineral Elyaf Tek Hücreli Çok Hücreli Yün ve Kıllar İpek Asbest Pamuk Kapok Basit Elyaf Sert Elyaf Keten Kenevir Jüt Rami Manila Alfa Sisal Koko Angora Alpoga Yün Moher Deve Kaşmir Lama KİMYASAL ELYAFLAR Doğal Polimerlerden Yapay Polimerlerden Anorganik Hammadde Bitkisel Kökenli Hayvansal Kökenli Polidasyon Polikondensat Polimerizat Cam Elyaf Metal Elyaf Karbon Elyaf Seliloz Alginat Elastodien Rejenere Rejenere Protein Şekil:XI. Tekstil Sektöründe Kullanılan Elyafın Sınıflandırılması 361 .T.C.1.

yün. strayhgarn vb. haşıl sökme. örme kadife. krep. bürümcek.2. simli örümcek. üç iplik. gerekli temizliğe. Kumaşlar büyük çoğunlukları itibari ile dokunmuş veya örülmüş durumdadırlar. a. jakarlı ribana. b.T. İplik eğirme. İplik Çeşitleri.2. Yapılarına göre İplik Çeşitleri. karbonize.2.15. Kumaşlar yüzeysel olarak şekillendirilmiş tekstillerdir.Dokuma Yüzeyler: Denim.Örme Yüzeyler: İnterlok. tafting. örme. sentetik filament. kadife. satin. düz. kaşkorse.C. kalınlığına oranla çok büyük yüzey alanı bulunan ve bir arada tutunmalarına yetecek miktarda mekanik gücü olan işlenmiş elyaf ve/veya iplik topluluğu olarak tanımlanır. viskon. jakar frotte. Kasar (ön terbiye): Ön yıkama. hidrofilleştirme. mat ve parlak gibi türlerde olabilirlerse de esas sınıflama şu şekildedir. kord. şambri. geliştirmek için yapılan işlemlerin tümüne terbiye denir. ağartma. c. c. kanvas.4. dantel iplikleri vb. mekanik etkilerle çeşitli efektlerin kazandırıldığı birçok terbiye işlemi de mevcuttur. paralelliğe ve inceliğe sahip ön ipliğin herhangi bir eğirme sistemi ile iplik haline getirilmesidir. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. olarak ayrılır. Hammaddesine göre İplik Çeşitleri. Genel olarak terbiye işlemleri. keten. filament b. etamin.15. Terbiye işlemleri kimya teknolojisi ile yakından ilgilidir.Kesikli. Kumaş Üretimi Teknik olarak kumaş. katlı. viskon. wafel pike. flanel. poplin. divitin. floş. panama. krablama. gabardin. dikiş. alpaka. sentetik kesikli. Pamuk. Kullanım Yerine göre İplik Çeşitleri. merserize. elyaf hammaddesinin bir seri işlem kademesinden geçirilmesi ile elde edilen. penye ribana. empirme. karışım iplikler. keçeleştirme ve non –woven (dokusuz) gibi tekniklerle üretilmiş tekstil yüzeylerini de kapsarlar.2. bazik işlem. İplik Üretimi İplikler sadece kesikli veya kesiksiz (filament) elyafların kullanılmasıyla ya da bir diğer şekilde her ikisinin birleştirilmesi ile elde edilirler.Non-woven Yüzeyler: Keçe. dokuma veya örmeden gelen kumaşın ya da iplik halindeki tekstil materyalinin. pazen.15. jakar. özel yapılı iplikler. Ancak kumaş terimi aynı zamanda dantel. Dokuma. a. Kumaşlar esas olarak. a.3. süprem. Terbiye İşlemleri Genel anlamda. saten. pike. kalandırlama gibi. görünüm ve kullanım özelliklerini değiştirmek.Fantezi. rayon. ipek. lakost. balıksırtı. Elyaf Yapısına göre İplik Çeşitleri. Ancak şardonlama. 362 . pürtüklü. XI. karışık makarna. d. dobule-blıster vb. XI. ribs.

8 Diğer Bölgeler Adana. BYKP.G.İçel. rezerve baskı.4’de verilmiştir. apre. 2001. Yün sektöründe ise.Çorlu.5 62. 2001.C.5 Baskı İşletmeleri -62. terbiye işlemlerine ait proses akım şemaları Şekil:XI.3. ülkemiz üretim yapısına uygun bir özellik göstermektedir. VIII.3 Türkiye Ortalama 81. Bazı yıllar işletmelere göre tekstil terbiye sektörü kapasite kullanım oranları Tablo:XI.5. deri giysi ve kürk giysi gibi ürünlerin üretimi ise hazır giyim sanayi olarak isimlendirilir.15.Antep. diğer sanayi dallarına göre daha az sermaye gerektiren ve işgücü yoğun bir üretim dalı olduğu için.4. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Baskı: Direkt baskı. ev tekstili ve endüstriyel tekstil ürünlerinin fabrikasyon olarak üretimine genel olarak konfeksiyon denilmektedir. XI.İzmir.15. mekanik yada kuru terbiye şeklinde çeşitlilik gösterir.2 56.15.6 61. özel baskı.VIII.8 70. d. Şekil:XI. Örme giysi. iplik halinde boyama. Pamuk sektöründe pamuk ve karışım terbiyesi yapan işletmelerin oranı yaklaşık % 80‘dir.7 Marmara İstanbul. Tekstil sektörü üretim aşamaları olan boya. Tablo:XI.15. hammadde kaynakları.T.5 ‘de verilmiştir. Beş Yıllık Kalkınma Planı.3 59. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI b.9 Fason İşletmeler 82.15. işgücünün niteliği.7 Ege Denizli. Ankara.Kayseri. en çok yün. iç giysi. Bunların % 47’si entegre işletmelerden.15.15.5 64. Konfeksiyonda üretim yapısını.Malatya. Boyama: Elyaf çekme çözeltisinde boyama. elyaf halinde boyama.7 67. Üretim yapısı bakımından konfeksiyon sanayi.Uşak 59 15.K.4 56. tops boyama. ronjan baskı.2’ de detaylı olarak. kumaş boyama.2 Kaynak: DPT. Tablo:XI. Türkiye’de terbiye işletme sayısı yaklaşık 400 civarındadır. Ankara. hazır giysi boyama.Tekstil Terbiye Sektörü Kapasite Kullanım Oranları (%) İşletme Türü 1992 1997 1998 1999 Entegre İşletmeler 81. % 53’ ü fason terbiye işletmelerinden oluşmaktadır.Bursa 51 13.Çerkezköy 107 28. yünlü ve sentetik olmakla beraber genelde pamuk ağırlıklıdır. 363 . Türkiye tekstil terbiye sektörü pamuklu. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. işletme yapısı ve üretim teknolojisi gibi faktörler etkiler. Tekstil Terbiye Sektörü İmalathanelerinin Sayıları ve Bölgelere Göre Dağılımı Bölge Adı Bulunduğu İl/İlçe Adedi (%) Trakya İstanbul. 1992 yılında 1 milyon ton üzeri olan Türkiye pamuklu terbiye sektörü kapasitesi 1999 yılında % 83 artış göstermiştir.3 73.4 51.1 72. Konfeksiyon Üretimi Dış giysi.sentetik karışımlarının terbiyesi gözlenmektedir.2 Kaynak:DPT. Ülkemiz tekstil terbiye sektörünün % 70‘i Marmara Bölgesindedir.Maraş 53 14. Türkiye tekstil terbiye sektörü imalathanelerinin bölgelere göre dağılımı Tablo:XI. c.3’de kısaca gösterilmiştir. Apre (bitim işlemi): Kimyasal ya da yaş terbiye. Ülkemizde konfeksiyon sanayi teknoloji olarak üç gruba ayrılır.

Hazır Giyim Dışı Konfeksiyon Ürünleri Hazır giyim dışı konfeksiyon ürünleri .) 6.C. yelken ve paraşütler 5. Ülkemizde konfeksiyon sektöründe gerçekleştirilen üretimin büyük bir kısmı. hazır giyim dışı konfeksiyon ürünleri olmak üzere iki grupta incelenir. bayan üst giyimi. el işçiliği yüksek makinelerle çalışan işletmelerde. çocuk giyimi. Özel amaçla üretilmiş giysiler (dalgıç giysileri. tekstil endüstrisi kapsamında bulunan ve giyim eşyalarının standart ölçülerle seri şekilde üretildiği endüstri dalı için kullanılan deyimdir. çarşaf. kemer. Örneğin. Hazır giyim endüstrisindeki firmalar ürettikleri ürün çeşidine göre. Genellikle üste giyilen ürünler üretilir.3.15. sentetik ve bunların karışımıdır. iç giyim vb. Hazır giyim eşyası üreten endüstrilerle ilişkili diğer endüstrilerde kullanılan ürünler (dikilmiş deri mamulleri. 2. bavul vb.1. Çadır. XI.3. giysilerde üretilmektedir. 3. kaban.Klasik makine parkına sahip. 1. hazır giyim sanayi ürünleri.15. yün. 2. ucuz işgücü olan işletmeler. emniyet kemeri. pardösü vb. uzay giysileri vb. üretim gruplarına ayrılırlar.T. pamuk. Örme giysi üretiminde iç giyim ve sportif giysilerin yanında son yıllarda gece elbiseleri. döşeme.Modern makine parkı olan ve orta düzeyli işgücü maliyeti olan işletmeler.) için buharlı ütü ve pres makinaları gerekirken. spor giyim ürünleri için böyle bir durum söz konusu değildir. Örme Giyim Üretimi.) 3. 1. ağır gramajlı giyim ürünleri ( palto. Bu grupta düz örme (triko) ve yuvarlak örme olmak üzere başlıca iki sistemle üretilebilir. Dokuma konfeksiyonunda değişik ürün türleri için değişik üretim hatları ve makine parkları gereklidir.1. XI. Otomobilde kullanılan tekstil ürünleri (paspas. Konfeksiyon Üretim Grupları Konfeksiyon üretimi genel olarak.3. (erkek üst giyimi.) olarak sınıflandırılır.Ultra modern makine parkı olan işletmeler. Örme giyim üretiminde kullanılan ana hammaddeler.) 7.) 2. Hazır Giyim Sanayi Ürünleri Hazır giyim sanayi ürünleri. Ancak dokuma ve örme giyim üretimi en geniş kullanım alanına sahiptir. 364 . XI. mont vb. koltuk kılıfı vb.). Tek kullanımlık tekstiller (ameliyat önlüğü. Dokuma Giyim Üretimi. geri kalanı ise modern ve ultra modern olarak adlandırılan otomatik makine ve sistemlerle çalışan işletmelerde yapılmaktadır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1.15.1.1. Ev tekstil ürünleri (perde.2. manto. Çocuk Oyuncakları (oyuncak bebek ve oyuncak hayvan giysileri vb.) 4. koltuk kılıfı vb. ağız maskesi vb. cüzdan.

2 Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması 365 . ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Ham kumaş açımı Yağ sökümü Ham kumaşların makinaya alınması Kasar K Boya verme Yumuşatma Kumaşın kazandan çıkarılması Yaş işlem 1 2 3 Islak kesme Ram Şardon Açık en kurutma Zımpara Ram Zımpara Ram Sanfor Sanfor Inspectıon SEVK Şekil:XI.C.T.15.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI 1 11 Islak kesme Açık en kurutma Ram Zımpara Ram Şardon Sanfor Şardon Ram Ram Zımpara Zımpara Ram Ram Sanfor Inspectıon SEVK Sanfor 2 Islak kesme Kurutma Balon sıkma 3 Ön fikse Kurutma Yaş işlem Ters çevirme Islak kesme Şardon Şardon Açık kurutma Zımpara Ram Sanfor Inspectıon Ters Çevirme Dekatör ütü Inspectıon SEVK SEVK Şekil: XI.15.2.C.T. Tekstil (Boya-Apre-Terbiye) Proses Akım Şeması ( Devam) 366 .

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Kumaş açma Owerlow terbiye ve Pamuklu boyama işlemi Ram kurutma ve egalize işlemi Polyester ve akrilik boyama Sıkma-Santrüfüj Şardon Sanfor Paketleme Zımpara Şekil:XI. pul. yün ve ipek ipliklerinin boyuna yan yana dizilmesinden oluşan çözgü iskeletinin her çift teline. yüzyılda İran yolu ile Avrupa’ ya geçmiştir.4. havlı yüzü olan dokumalara halı denir. Çok uzun bir tarihi dönemden geçerek günümüze kadar gelen el halıcılığı. değişik kumaşlarla aplike edilmesi. sarma nakış. üzerine atkı atılıp sıkıştırılarak aynı yükseklikte ya da yer yer farklı yüksekliklerde kabartmalı olarak kesilmiş. Bu sanatın ilk örneklerine Türkistan ve civarında rastlanmış olması bu görüşü kanıtlamaktadır. Nakışlar. bugün varlığını korumanın da ötesinde ülke 367 . zincir nakış. heybe.15. lacet nakışı gibi isimlerle adlandırılırlar. yaygı.T.15. gelişmesini bu bölgede sağlamıştır.15. beşik. Yer döşemesi. yastık gibi çeşitli işlevlere sahip olan kilim ve halı yüzyıllardan beri insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur.3. Orta Asya’ da doğduktan sonra zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. VIII. delik işi nakış. Bu tarihlerde Fransa. çadır. Nakış İşlemi Tekstil sanayinde nakış işlemi. dolgu nakış. floş ve ipek ipliğinden ilmek bağlanıp. kıl. Halı yapımının ilk başladığı yer Orta Asya’ dır.2.C. İspanya daha sonraları da İngiltere’ ye yayılmış ve bu ülkelerde de halı üretimi başlamıştır. dekorasyon malzemesi. ajurlu nakış. boncuk gibi süsleme malzemeleri ile işlenmesidir.3 Boya-Apre-Terbiye Fabrikası Proses Akım Şeması XI. özel bir görünüm ve albeni kazandırmak amacı ile tekstil yüzeylerinin süslenmesi. Halıcılık. Geleneksel el sanatlarımızdan olan el dokuması halı ve kilim ise Anadolu’ ya ilk kez Selçuklu Türkleri tarafından getirilip. yün. XI. Halı Üretimi Pamuk. ürüne farklı.

% 40 Hindistan için.4.000 düğüm/m2. 1. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ekonomisi açısından. % 17 . hammadde alıp işlemek sureti ile makine halı üretimi gerçekleştirmektedirler. Makina Halısı Makine halı sektöründe markalı olarak ifade edilen entegre tesisler üretiminde. Bu oran İran için.6’da verilmiştir.15. Tufting Halı ve Kilimler. Pakistan için . XI. Bu rakamın % 3’ünü ipek. 100. El halılarının kalitesine etki eden faktörler. Bu firmaların üretiminde kullanılan makinelerde bilgisayar sistemi ve en son teknoloji kullanılmaktadır. Non-woven Halılar. ayrıca sanat ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Satış açısından Türkiye el halı sektörünün yılda toplam iç satış ve ihracat dahil 2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.Bunlar.T. Türkiye’de el halı üretiminin 30 milyon m2/yıl olduğu tahmin edilmektedir. kapasite. a. b. Türk el halısı.15. Dokuma Halılar. c. XI. Türk el halılarının dünya ihracatındaki payı yaklaşık % 5 düzeyindedir. El Halısı El halısı makina kullanılmadan el ile yapılan üretim şeklidir.5 milyona yakın kişiyi istihdam etmektedir. Hereke ve Kayseri’de gerçekleşmektedir. Üretim şekillerine göre 3 türlüdür. yün halıların ise. Halı sektörü esas olarak. Anadolu tarihinin her dönemini yansıtan etnografik bir belge niteliğindedir. Sektör yaklaşık olarak 1. İpek halı üretimi ağırlıklı olarak. Bu emek yoğun bir sektördür. % 16 ‘dır.C. kullanılan boyanın niteliği gibi faktörler etki etmekte ise de esas olan kalite faktörü birim alandaki düğüm sayısıdır.000 düğüm/m2 ‘dir. 368 . örme şekli. Türkiye makina halı sektörüne ait üretim türü.461 g/m2 Non-woven halıda : 580 g/m2 Tuftıng halıda : 2.4. Makina Halısı 2.2. halı türü.1. El Halısı ve Kilimler olarak ayrılır. % 97 ‘sini ise yün halı oluşturmaktadır. halının üretildiği bölge. Dokuma halıda : 2. Makina halıların ağırlıkları halı tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Genelde ipek halıların ortalama düğüm adedi. Bu teknoloji dünyadaki tüm makine halı üreticileri ile yarışabilecek niteliktedir.310 g/m2 civarıdır. 10. üretim miktarları ve kullanılan yerler Tablo:XI.15.

15.Tekstil Sektörü Katı Atıkları 1. Direkt boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır.5. sentetik ve diğer elyaf ve kumaşlar.C. Ingraın boyar maddeler 7. PP. PAC. Dispers boyar maddeler: Asetat ve sentetik elyafın boyanmasında kullanılır. geri dönüşümlü olmayanlar. Oksidasyon boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır.1.000 70. Krom boyar maddeler: Yün ve poliamid elyaf boyamada kullanılır. 14.15. 13. 10. Kükürt boyar maddeler: Selilozik elyaf boyamada kullanılır.13. BYKP.Tekstil Sektöründe Kullanılan Boyar Maddeler Tekstil sektöründe pek çok değişik türde boyar madde kullanılmaktadır. kağıt ve diğer laboratuar malzemeleridir.5. Makina Halı Sektörü Halı Çeşidi. Tekstil Sektörü Atıkları XI. deneme amacı ile boyanmış bez parçaları.5. 2.2. PA.000 PP.Tekstil Sektörü Üretiminde Açığa Çıkan Atık Türleri Tekstil sektörü üretiminde açığa çıkan atık türleri katı.5.1. Pamuk 90 Non-Woven 34.000 24. 369 . 8. pamuklar. XI. Asit boyar maddeler 9. I.T. Küpe boyar maddeler 3. PES. Pigment boyar maddeler: Tüm tekstil materyallerinin boyanmasında kullanılır. Kapasite. Bu katı atıklar çoğunlukla geri dönüşümlüdür. Bazik boyar maddeler:En çok akrilik elyafın boyamasında kullanılır. Üretim.2. PES 55 Tuftıng 55. Jüt. 4. XI.15. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI. XI. Mordan boyar maddeler 11. gaz olmak üzere üç türlüdür.5. 12. Tekstil Sektörü Sıvı Atıkları Üretimde kullanılan boyama maddeleri sonucunda atıksulara verilen boya maddeleridir. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 6.15.2.Üretimden gelen endüstriyel katı atıklardır. Azoik boyar maddeler 5. Ankara. sıvı.000 16. 2001. VIII.15.2. PAC.000 Yün.Üretimde çalışan personelin oluşturduğu evsel nitelikli katı atıklar. hurda ıskarta parça zımpara ve şardon elyaf. Metal-Kompleks boyar maddeler: Yün ve polamid elyaf boyamada kullanılır. Reaktif boyar maddeler: Pamuklu kumaş boyamada kullanılır. Jüt 75 Kaynak: DPT.6. Kullanım Yerleri Makine Halısı Kapasite (1000 m2/yıl) Üretim (1000 m2/yıl) Kullanım Yeri Kullanılan Hammadde İşyeri (%) 10 45 25 Konut (%) Dokuma 90. 2. PA. Ayrıca atık sularına verilen sıvı ve suların genel atık karakteristiklerinde. Kullanılan Hammadde. Bunların en çok kullanılanları ve boyadıkları elyaf türleri genel olarak şunlardır: 1.000 PP.

atık suya hava verilerek atık suda bulunan ve organik kirliliğe neden olan maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanması esasına dayanır. Tekstil sanayi baca gazı emisyonunda. Biyolojik Arıtma. nikel. Çözünmüş oksijen. islik. sülfit. BOİ. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. krom. üre. kadmiyum. KOİ. SO2.3. e. cıva. Hidroliz olmuş vinil sülfat türevleri . CO. hidroliz olmuş boyama prosesi atıkları. çinko gibi maddeler bulunmaktadır.15. 1. XI. Tekstil Sektörü Gaz Atıkları Tekstil sektöründe yakıt olarak çoğunlukla LPG ve fuel-oil kullanılmaktadır. h.5. NH4-N. Çamur susuzlaştırmada. XI. şartlandırma ünitesinde dozajlanarak kimyasal maddelerle oluşan katı maddeler.T.2. polimerler. Tekstil sanayinde baca gazlarına karşı mutlaka filtre sistemi bulunmalıdır. d.15. atık su arıtmaya verilmeden önce bir ızgaradan geçerek elek sistemine gelmekte ve buradaki maddeleri tutma esasına dayanmaktadır. NOX. Biyolojik arıtmada. üstteki suyun çevresel savaklarla toplanarak arıtma tesisi girişine verilerek kalan çamurun su içeriğinin azaltılması ve susuzlaştırılması ve çamurun preslenmesi esasına dayanır. Bunlar.yoğunlaşan çamurun dibe çökmesi. Fiziksel Arıtma. çamur yoğunlaştırma havuzunda çamur yoğunluğunun artırılarak. f. 2.4 ‘de gösterilmiştir. Hidrolize olmuş sodyum asetat silikat larpartin sülfat türevleri. Seyrelmiş halde . fosfat türevleri. 370 . Burada yüksek islilik ortaya çıkar bunu önlemek için bu gazlar kurum tutucudan geçirilip atmosfere verilir. Filtre sistemi baca gazında bulunan SO2 gazının gaz fazından alınarak sıvı fazına geçirilmesi prensibine dayanır.C. Arıtma çamurunda değişik oranlarda kurşun.3.15. b.SO4). Tekstil Fabrikalarında kullanılan arıtma sistemine ait örnek. AKM. Hidroliz olmuş organik ve inorganik bileşikler. Arıtma Tesisi Proses Akım Şeması Şekil:XI. g. türevleri ve etoksilatlar. Ülkemizde tekstil endüstrisinde entegre olmayan tesislerin çoğunda baca sisteminde fiziksel ve kimyasal arıtma yapabilecek özellikte filtre sistemi bulunmamaktadır.Tekstil Sektöründe Atık Arıtma İşlemi Tekstil Fabrikalarında genelde 3 tür arıtma sistemi kullanılır. 3. c.gres. Arıtma çamurları maksimum su içeriği % 65 civarıdır. Fiziksel arıtmada.5. Hidroliz olmuş yağ asitleri. Yağ. haşıl maddeleri ve inorganik iyonlar (Na. aldehitler ve tozlar bulunmaktadır. Hidroliz olmuş antarkinon türevlerini içeren kimyasal karakterli maddelerdir. NO3-N. Çamur Susuzlaştırma İşlemi. Biyolojik arıtmanın çökeltim havuzunda oluşacak olan katı madde ve çamur. bakır.

Ankara. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Bu atıkların bertarafı. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili hükümler çerçevesinde yapılmalıdır. Çukurova Üniversitesi. DPT. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Merkezi. 371 .4. Asit Nötralizasyon Havuzu Deşarj Anaerobik Aeratör Deşarj Havuzu Polielektrolit Giriş Döner Elek Polielektrolit tankı Çamur Yoğunlaştırma Havuzu Filtre Pres Pompası Filtre Pres Deşarj Şekil:XI. Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Verileri.15. 2001. 2001. Gel. Gen. 4. Sektör Raporları.. TOBB. San ve Arş.. Tekstil Fabrikaları Arıtma Tesisi Proses Akım Şeması Kaynaklar 1. 3.T. Md. Bak. 6-8 Ekim1999. Sanayi ve Tic. Pratik Tekstil Mühendislik Dizisi: No:1-2-3. 2001. Tekstil ve “Hazır Giyim Raporu http. Devlet İstatistik Enstitüsü Verileri. ÇÜ. VIII. Tekstil Kongresi. Adana http. Tekstil ve Giyim Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 2. 6.C. 5. BYKP .

dünyanın en yaygın endüstri kollarından birini oluşturmakta. Dizel motorlar olmak üzere iki kısıma ayrılmaktadır. İçten yanmalı motorlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. yapısı gereği dünyada çok hızlı küreselleşmekte ve üretici şirketler birleşerek “Trans-National Company” yapısına kavuşmaktadır. dünya pazarlarına üretim yapabilme seviyesine ulaşmıştır. TÜRKİYE’DE MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE ÇEVRE 20. Otomotiv sanayi.Yabancı sermayenin. İçten yanmalı motorlar ise. 2. Motorlu Araçlar Sanayi Motorlu araçlar üretiminde bir çok ve farklı türde demir-çelik ürünü mekanik parçalar muhtelif madeni yağlar.T. hiç şüphesiz ki içten yanmalı motorun icadı ve motorlu araçların teknolojik olarak çok büyük bir gelişme göstermesidir. 372 .16.16. dış ticaret.2. Türkiye’deki otomotiv sanayi büyük emeklerle kurulmuş ve rekabetçi bir sanayi olma yolundaki kararlılığını kanıtlamıştır. gümrük mevzuatı ve bu mevzuatın sektöre özel hükümleri ile yakından ilgili bulunmaktadır. Türkiye’deki tesisleri dünya pazarları için bir üretim merkezi olarak görmesi de bunun en önemli kanıtıdır. Motorlu taşıtlar üretimi sırasında oluşan ve çevre kirlenmesi açısından önemli sayılan katı. Bu nedenle tüm politikaların bir Master Planı içinde ve birbiri ile ilişkili olarak düzenlenmesi gerekli ve zorunlu bulunmaktadır. Türkiye’deki otomotiv sanayi tüm olumsuz koşullara rağmen. sıvı ve gaz atıklar ile bunların türleri ve kaynaklarını açıklamak bakımından motorlar ve motorlu araçlar sanayi hakkında kısa bilgiler verilmesinde yarar vardır. ana üretim tesislerinde ise. A. boyama ve araç montajı yapılmaktadır.C. gelişen ülkelerdeki otomobil sayısı ise. Motorlar Motorlar genel olarak . uluslararası kuruluşlarca da tanınmaktadır. son yıllarda kişi başına bir otomobil isabet edecek düzeye yükselmektedir. Motorlu araçlar sanayinde ana üretim tesisleri. bazı parçaların kaynakla birleştirilmesi. motorlu araçlar yan sanayinde üretilmekte.16. XI. Dıştan yanmalı motorlar (Buharlı Lokomotifler) olmak üzere ikiye ayrılırlar. aksesuarlar kullanılmaktadır. yüzyılın sosyal ve ekonomik yapısını etkileyen en önemli olay. genel olarak aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. Benzinli (Otto ) motorlar. Motorlu taşıt araçları sanayinde oluşturulacak olan politikalar ülkenin sanayi ve teknolojik gelişme stratejileri içinde vergi. Bu sanayinin halen sahip olduğu güç. boyalar. XI. devlet yardımları. 1950’li yılların başından itibaren motorlu araç üretimi. yalnız presleme. Bu parçaların tamamına yakın bir kısmı.1. çeşitli plastikler ve lastik cinsi vb. B. 1.

bakır. yağ ve gres. XI. özellikle 1970’li yılların başından itibaren hızla gelişmeye başlamıştır.C. c. ayrıca Türkiye Araç Parkı ise. Boyama Ünitesi.1. tuvaletler. Tablo:XI. kaynakhane. 373 . krom. Motorlu araçlar sanayinin yol açtığı en önemli kirlilik atık sular olup. Ancak bugüne kadar yan sanayi atıkları hakkında ülkemizde herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır. XI. gres ve diğer kirleticiler içeren atıksular .1‘de gösterilmiş olup. KOİ.T. civa.Yağ. yağ. su tasfiye cihazları ve kazan sistemleridir. nikel. Atıksuların parametreleri yaklaşık olarak şu değerlerdedir. Endüstriyel Atıksular Ana üretim tesislerinin.5-7. .2. flor ve azot bileşikleridir. boyahane ve araç montaj ünitelerinden kaynaklanan proses ve yıkama atıksular olup. kirlilik parametreleri bakımından atık sular iki alt başlık altında toplanabilir. Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ). Kimyasal Nitelikli Atıksu KOI 1300 AKM 470 pH 9.5-10. Ülkemizde faaliyet gösteren Otomotiv Sanayi Firmalarına Ait 2000 Yılı Üretim Kapasiteleri hakkında genel bilgiler.Ağır metal içeren atıksular olmak üzere sınıflandırılmaktadır. gres.16. bu kirli sular. Atıksuların kirletici yükü çok fazla olan önemli bir kısmı .5 Evsel Nitelikli Atıksu 650 mg/l 335 mg/l 6. BOİ. AKM ve azot bileşikleri konsantrasyonları oldukça yüksektir. ara ünitelerinden olan presleme. b.3. Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ).16. Bu sanayinin ana üretim tesislerinin neden olduğu atıklar yanında.2’ de verilmektedir.3. kurşun. Evsel Atıksular Sosyal yan tesis ve hizmetlerden (yemekhane. Fosfatlama birimi atıksularda fosfat olmadığı yalnızca yağ ve gres. çeşitli parçaların yoğun olarak üretildiği. siyanür. Motorlu Araçlar Sanayinde Atıklar Ülkemizde motorlu araçlar sanayi. En önemli su kirliliği kaynakları mekanik ve montaj üniteleri boyahane. pH. XI. çinko ve nikel bulunduğu tespit edilmiştir. Presleme Ünitesi.16. Tablo:XI. motorlu araçlar yan sanayinde de çok farklı atık ve artıklar ortaya çıkmaktadır. .16. çinko. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI a. demir. Montaj Ünitesi.16. alüminyum.5 Bu atıksuların kirletici parametreleri. Gövde Kaynak Ünitesi.boyama ünitelerinden deşarj edilen atıksulardaki. duşlar ve diğer tesisler ) kaynaklanan kirlenmiş atık sulardır. d.3.

Fosfat çamurları.M.LTD.5-12 kg arasındadır.S B.504 5.A. piller .N MERCEDES BENZ TÜRK OPEL TURKIYE(*) OTOKAR OTOYOL RENAULT TEMSA TOFAŞ TOYOTA TRAKSAN T.Aküler.243 40. ISUZU CHERYSLER INT.3.16. PEUGEOT M.500 63. Avrupa standartlarında binek otomobiller için araç başına tüketilen solvent miktarı ortalama 6 kg iken bugün ülkemizdeki değerler 9.Kirli solventler.16.N MERCEDES BENZ OPEL KHD/LAND ROVER IVECI/FIAT RENAULT MITSUBISHI FIAT TOYOTA UNIVERSAL NEW HOLLAND N.000 6.8 75 0 37.400 2. Tehlikesiz Atıklar Proseslerden kaynaklanan ve genellikle yeniden değerlendirilebilen (sac malzeme.252 50 29. XI.Kirli eldiven ve üstübü bezleri .3.000 4.000 m2) 15. Bununla birlikte araç başına tüketilen solvent miktarı da kirlilik parametreleri arasında önem taşımaktadır.250 2. Tablo:XI.244 22.Atık yağlar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. Ancak bu değere ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama Türkiye’de bugün için belirlenmemiştir. .1 Otomotiv Sanayi Firmaları Hakkında Genel Bilgiler (Ocak-2000) Firmalar A. vb. .) ya da belediye çöp sahasında bertaraf edilebilen evsel nitelikli atıklardır.600 1. .3.V.C.4. kağıt.000. 2000.75 0 0 41 50 0 98 85 100 0 27 51 0 37.340 310. Özellikle fırınlardan gelen solvent buharları ve diğer ünitelerden kaynaklanan toz ve gaz emisyonları en önemli kirlilik kaynaklarıdır. Tehlikeli Atıklar Sektörün çeşitli birimlerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar gerek içeriği ve gerekse miktarları açısından önem taşımaktadır. Torbalı/İzmir Otomobil Fabrikası 2000 yılında kapanmıştır. Atık türü ve miktarları proseslerin türüne ve kapasiteye bağlı olarak değişmekle birlikte başlıcaları şunlardır.I.3.FERGUSON/PERKINS Sermaye 1.000 200 273 511 545 87 86 346 443 500 928 826 31 273 100 10.5 0 36 82 91 35 87 62 200 100 63 63 108 60 20 27 88 186 53 353 134 5 85 80 2.713 4. Miktar olarak en önemli atık miktarı.000 13.A. FORD HYUNDAI MOTOR COMP.100 29.5. naylon.200 1.T.Kimyasal ürünler. M.853 10.843 7.190 4.C CHRYSLER FORD OTOSAN HYUNDAI ASSAN KARSAN M. ortalama 165 kg/ binek otolara ait saç atığıdır.652 2. 374 .TRAKTÖR UZEL Toplam Üretim Yeri Gebze/Kocaeli İstanbul İzmir Gebze/Kocaeli İstanbul Eskişehir Kocaeli Kocaeli Bursa Ankara İstanbul Aksaray TorbalıI/İzmir Sakarya Sakarya Bursa Adana Bursa Sakarya Gebze/Kocaeli Ankara İstanbul Üretime Başlama Tarihi 1997 1966 1966 1964 1959 1983 2001 2001 1966 1966 1968 1985 1990 1963 1966 1971 1987 1971 1994 1994 1954 1962 Lisans HONDAMOTOR CO.16. .000. Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği. ağaç paletler.000 64.Atık toner ve kartuşlar.Boya çamurları. .HONDA A.018 300 300 194 109 186 1.400 50 12. Atmosferik Emisyonlar: En önemli kirlilik boyahane bacalarından kaynaklanmaktadır. XI.O.038 (*) Opel Türkiye. .000 TL Yabancı Sermaye (%) Kapalı Alan (1000 m2) Toplam Alan (1. karton. pik-alüminyum-bakır malzemeler.16.

700 68.161.627.578 370.345 137.108 74.454 704.917 106.427 198.388 745.380 25.259 402.350 919.213 144.473 397.034 79.087.444 1.825 1.505 224.365 378.232.638 47.838 626.520 2.631 4.598 73.646 2.181.072.095 164.798 53.052.579 116.407 105.632 145.565 4.796 71. 2001.525 135.687 742.486 917.721 49.211 225.057 211.449.432 38.021 243.011 62.403 1.302 Traktör 50.996.633 1.980 Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü.449 91.916 22.980 17.608.874 96. Beş Yıllık Kalkınma Planı.040 18.257 1.836 61.838.093 146.196 10.312 159.867 125.090 4.303 3.951 97.277 197.506 776.726 156.055 34.414 112.489 2.821 172.356 46.649.437 6. 375 .714 491.543 9.166 241.545 90.652 Kamyon 49.755 233.105 3.616 69.771 153.187 1.879 1.469 11.680.511 3.933 746.2 Türkiye Araç Parkı Yıllar 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Otomobil 72.066 51.672 Otobüs 11.982 84.278 165.554 56.326 4.623 46.180 354.516 556. DPT.695 155.216 11.548 221.694 197.234 1.884 51.067 1. 3.788 529.221 387.596 64.546 488.585 80.569 792. 2001.441 48.978 101.894 560.864.772 190.634 32.424 173.096 28.269 353.477 6.290 374.511 313.780 95.344 2.676 187.945 403.462 39.095 Kamyonet 30.270. Trafik Daire Başkanlığı.872 234.777 604.931 56.139 200.140 1.476 11.051 182.434.407 280.567 235. Kaynaklar 1.551 157.602 263.043 81.974 612.845 692.308 7.640 3.375 137.724.608 65.896 108.156 3.870 394.889 62.478 43.250 213.739 28.025 98.424 624.107.893 172.449 87.900 166.372 180.026 125.781 583. Özel İhtisas Komisyonu Raporu.254 87.457 1.317 47.995 1.263.865 118.433 78.T.404 23.192 3.520 15.290.135.373 726.852 2.106 212.592 84.586 371.058.172 58.967 20.022 692.005 349.690 2.891 308.310.743 442.834 2.242 227.186 5.359 4.041 13.540 20.861.399 133.160 403.885 118.655 52.193.777 436.948 15.753 Minibüs 7.438 688.763 25.478 70.011 21.693 12. 2001.129.771 321.920 86.973 75.718 248.606. Otomotiv Sanayi Derneği.16.622 3.081.432 811.762 186.188 5.449 654.858.314 112.726 11.360 313.353 273.152 57.697 87.570.707 66.283 755.371.770 73.927 43.197 94.325.303 874.496 217.008 18.119.176 138.239 16.577 983.480 240.252 776.607.274.152 118.767.409 287.119 50.466 243.802 320.958 1.381 122.781 54.482 259.065 508.338 1.120.506 Toplam 222.514 69.559.824 1.504 20.658 29.804 31.559 30.066 281.839 35. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Tablo:XI.861 134.269 178.731 637.272 240. Türkiye İstatistik Yıllığı.421 333.388 2.454 442. 2000.721 205.160 305.465 856.417.817.774.263 807.392 257.021 1.388 27.859 63.369 458.999 56.636 672.619.001 513.783 33.030 1.579 1.332 13.309 108.496.C. DİE.122 40.559 30. 2. VIII.

406.481.295. Ankara.576.000 43.074.000 1.826.000 Bisiklet-Motosiklet Dış Lastiği 2. kalıplanabilir.000 442.1. Adı geçen karıştırıcılar hamur yapma işleminde de kullanılmaktadır.000 8.000 1. f.000 387. Tablo:XI. a.000 434.210.000 8.Bitirme. sarılabilir. Akım Şeması Şekil:XI. 376 . kesme makinaları kullanılır. yapıştırılabilir.000 1. Vulkanizasy.980. yumuşatılabilir.17.000 247. fırçalama ve birleştirme gibi işlemler uygulanır.000 207.000 676.17. Hazırlama.000 1. ham kauçuklardan (tabii ve sentetik kauçuklar) yapılan tüm lastik mamuller aşağıdaki üretim aşamalarından geçer. Hamur hazırlama aşamasında ham lastiğe belirli fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırmak amacı ile kimyasal ilave edilir.000 37. 1998 125.000 Traktör arka 413. Hamur Yapma.T.000 1.502. Faaliyetin Akım Şeması Çeşidi ne olursa olsun. Konfeksiyon. karbon siyahının (hidrokarbonların) oluşturduğu her türlü araç tekerleği lastiği ve lastik eşyaların üretiminin yapıldığı bir kimya sanayi tesisidir. VIII.17.324.17.Şekillendirme.000 Kamyon-Minibüs Radyal 579.000 55.120.500.000 İç Lastik 2.17.000 Kaynak: DPT. yapay elyaf ya da çelik tellerden oluşmaktadır. sarma.000 984.000 6.000 1.on g.231. Ham lastik oldukça plastik ve sağlam bir madde olduğundan işlenmesi büyük ve özel makinalar gerektirir .850.000 868.000 Binek Radyal 6. Plastik madde olarak lastik. e.569.271.000 Kamyon –otobüs Radyal 826.000 3.000 696.015.000 Kamyon-Otobüs Konvansiyonel 796. Hazırlama işlemleri için ısıtma odaları. Çapraz gövdeli lastiklerde iplikler eksene göre yaklaşık 45°’lik açı ile ve katlar birbirine dik olarak yerleştirilir.000 13.000 XI. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. açma.100. Bu iki tip lastikte taşıyıcı ünite.Ülkemizde üretilen lastik çeşitleri ve yıllara göre miktarları Tablo:XI. d. pudralama.329. b.000 428.1’ de verilmiştir. Yoğurma işlemi dahili veya açık karıştırıcılar ile yapılmaktadır.000 Bisiklet-Motosiklet İç Lastiği 3.000 601.1’de verilmektedir.796.000 11. plastik veya metal üzerine kaplanabilir.000 4.600.000 Dış Lastik toplam 11.000 2.000 2. Konfeksiyon aşamasında ise doldurma.445. kumaş.000 730.1 Araç Lastiği Sektörü Üretim Miktarı (Adet) Sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ana Mallar 1995 1996 1997 Binek Konvansiyonel 301. 2001.000 585. giyotin ve şerit kesme makinaları kullanılmaktadır.000 İş Makinası 30.000 Traktör ön 616. Beş Yıllık Kalkınma Planı.C.259.Yoğurma.000 1.000 3.200. c. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. kaplanabilir.000 Kamyonet-Minibüs Konvansiyonel 1.000 4.910.402.000 13. Radyal lastiklerde ise kat iplikleri damak tellerine dik olur ve lastiği çepeçevre kaplayan bir kuşak bulunur. LASTİK SANAYİ VE ÇEVRE Ana hammaddelerini kauçuğun. parçalanabilir.000 615.000 3. yapıştırma. Oto lastiği olarak çapraz ve radyal karkaslı tipler yaygın olarak üretilmektedir.000 2.454. Şekillendirmede kalenderler.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI Doğal Kauçuk Yapay Kauçuk Karbon Siyahı Kimyasal Maddeler Hamur Karıştırma Atık Su Kord Bezi Çelik Tel Bez Kaplama Tabaklandırma Damak Yapımı Lastik Konfeksiyon Vulkanizasyon Atık Su Kauçuk Dış Lastik İç Lastik Kalan Şekil: XI.17.T.1. Lastik Üretimi Akım Şeması 377 .C.

disülfit. Binek konvansiyonel lastikleri. çelik tel Kimyasal Maddeler: Vulkanizatörler. d. katran Plastiserler: 2-naftalentiol . Araç Tekerleği Lastiği Endüstrisi: a. karbon siyahı. Ham lastik Kükürt Çinko Oksit Stealik asit Hızlandırıcı Dolgu maddesi : : : : : : % 1. çeşitli özellikler kazandırmak için çok değişik kısımlar hazırlanabilir.9 % 0. Pişirme işlemi otoklavlarda preslerde yapılmaktadır. 378 .17. CaCO3. sentetik kauçuk. Peptizerler Aromatik Merkaptanlar Volkanizasyon ham kauçuğa belirli bir mukavemet vermek için uygulanır.17.9 % 31 XI. XI. sertlik.2 % 3. cin kodietilditikarbomat.C. Binek radyal lastikleri. e. Esneklik.17. ksilen tiollerin çinko tuzları. b. yumuşaklık. aşınma direnci vb. difenilamin Pgimenteler: Karbon Siyahı . Ham lastik kullanışsızdır. Kamyonet/Minibüs konvansiyonel lastikleri. alkil. tetrametiltıuran disülfit Hızlandırıcı Aktivatörler: ZnO.1. c. f. Kamyonet-Otobüs konvansiyonel lastikleri. selenyumdisülfitler. ksilentiol. renk verici maddeler Yumuşatıcılar: Petrol Yağları.2. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. P-kınon dıoxim.1 % 1. aminler Antioksidantlar: N-Fenil-2-naftilamin . polisülfit polimerler Vulkanizasyon Hızlandırıcılar: 2-Merkaptobenzotiazol. Kamyon -Otobüs radyal lastikleri. Faaliyette Kullanılan Hammadde ve Kimyasal Maddeler: Hammaddeler: Kauçuk.T. benzotiazol.3. Yaklaşık 140 °C’ de ham lastiğin kükürt ile pişirilmesi sonucu kükürt uzun zincirle lastik molekülleri arasında enine bağlar oluşturarak. reçinler. lastiğin mukavemet kazanmasını sağlar.2.17. TiO2. MgO. kord bezi.1. ZnO.3. Kamyonet/Minibüs radyal lastikleri. Aşağıda tipik bir lastik bileşimi verilmektedir. Stearik Asit . Kil.9 % 1. Faaliyet Sonucu Elde Edilen Ürünler XI. kükürt monoklorit. kükürt.

Endüstriyel Atık Sular Kauçuk sanayinde genelde proses suyu kullanılmaktadır. yağ ve gres. j. h. çoğunlukla da sürekli devrettirilerek atılmamaktadır. Otoklav vulkanizasyonunda kauçuk karışımı ile buhar çoğunlukla doğrudan temas etmekte. Sırt kauçuğu tamir malzemeleri ve kaplanmış araç lastikleri. BOİ. h. Bisiklet-motosiklet iç lastiği. Metal-kauçuk birleşimi üreten fabrikalarda metal parçaların temizlenmesinde ve hazırlanmasında kullanılan solvent ve/veya asitlerin yine kauçuk esaslı yapıştırıcıların imalatında kullanılan asitlerin doğrudan kanalizasyona deşarjı su kirliliğine sebep olmaktadır.4.3. rondele. Lastik Eşya Endüstrisi a. Tuz banyosu vulkanizasyonu ile profil ve hortum üretildiğinde.(conta. bilahare de bu buhar ve su kısmen kazana geri dönmekte. Bisiklet-motosiklet dış lastiği. duşlar ve diğer tesisler ) kaynaklanan kirlenmiş atıksular.T. XI. İ ş makinası lastikleri.Otomotiv. XI. ı.17. ökçe. XI. g. f.Lateks mamulleri. Traktör ön lastikleri. XI.4.17. toplam PO34P. karbon siyahı. Toplam Katı. Su daha ziyade makinelerde soğutma ortamı olarak kullanılmakta.1.C.Konveyör bant.2.Hortumlar.17.Profiller. İç lastik. m. Lastik fabrikaları atık sularında bulunan parametreler genelde şu şekilde özetlenebilir.17.Sızdırmazlık elemanları. bu malzemeler bilahare yıkanmakta ve önemli ölçüde tuz yıkama suyu ile birlikte kanala karışmaktadır. Soğutma suyu atan veya kısmen atan işletmelerde bulunan makine yağlarından dolayı bir kirlilik söz konusu olmaktadır. uçucu Asılı katı ve benzeri maddeler. tuvaletler. NH4-N. b. KOİ.2. c. keçe).Diğer lastik eşya. proseslerden bol miktarda atık su çıkmaktadır. e. Traktör arka lastikleri. Evsel Atık Sular Sosyal tesis ve hizmetlerden (yemekhane. k. terlik. kısmen havaya ve kanala veya toprağa atılmaktadır. 379 . l. beyaz eşya için diğer ve diğer teknik maksatlı parçalar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI g.Ayakkabı .4. taban. d. Faaliyet Sonucu Alıcı Ortamlara Verilen Atıklar Lastik üretiminde sadece soğutma amacı ile su kullanıldığı için. Askıda Katı Madde.

1982. 2001.5. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Entegre Lastik Fabrikaları ve İlleri 1. Kanaldan alınan numunelerde görülen karbon siyahı özellikle bu maddenin depolama bölgesinde yerlerin yıkanması ile kanala taşınmaktadır. DPT.-Petlas Lastik Sanayii A. gerekse çevreye zarar vermeden imha edilmesi gereklidir. kirliliğinin yanı sıra insan. Katı Atıklar Katı atıkların birincisini ekseriyetle tahta.4. Lassa Lastik Sanayii ve Tic. Bunun dışında kauçuk esaslı muhtelif ürünlerin üretiminde kullanılan sıvı hammaddelerin ve solvent türü sıvıların buharlaşma sonucu havaya karışmaları muhtemeldir.17. Bunlarda ekseriyetle imalat ünitelerinin içinden ya pencereler vasıtası ile tabii havalandırma yolu ile ya da davlumbaz ve aspiratörler vasıtası ile doğrudan havaya verilmektedir.Marmara Bilimsel Araştırma Enstitüsü.Ş. Bundan sonra üretim sırasında çıkan bozuk mallar ve kullanımlarını müteakip bizzat kendileri katı atık haline gelen mamuller çevremizi kirletmektedir. Tabi bu maddelerin temizlik esnasında yıkama suyu ile beraber kanalizasyona karıştığını ve ortama deşarj edildiğini de göz ardı etmemek gerekir. Benzer şekilde yağlar da yağ depoları civarının ve yerlerin yıkanması ile kanala taşınmakta. XI.T. Yukarıda izah edilen çevre sorunlarının en aza indirilmesi için çevre politikası benimsenmeli ve izlenmelidir. Beş Yıllık Kalkınma Planı.C. Bu arada bilhassa karbon siyahının havaya karışarak hava kirliliğine sebep olduğu bilinmektedir. Sektörün Çevre Politikaları Atık ve artıkları en az seviyeye indirmek için geliştirilen yeni teknolojileri seçmeli ve üretim sırasında ilgili tüm çevre kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde doğal kaynak kullanımını. Gaz Atıklar Kauçuk sanayine özel en önemli gaz atıklar. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XI. 2.Ş.17. XI. Good Year Lastikleri A. A. ve tabii bu ambalajların içinde çok az bir miktarda da olsa kalan hammadde artıkları teşkil etmektedir. XI.17. Karbon siyahı tozları.Türk Pirelli Lastikleri A.17.4. İzmit Körfezinde Kirlenmenin Önlenmesi Projesi. / Kocaeli Kaynaklar 1. Bu gaz ve buharlar nitrozamin gibi tehlikeli atıklar ihtiva etmektedirler. metal (varil ve tenekeleri) veya polietilen gibi termoplastik malzemelerden müteşekkil hammadde ambalajları (bilhassa karbon siyahı ve diğer kimyasalların torbaları). karışımın yapılması ve sonradan da vulkanizasyonu sırasında oluşan buhar ve gazlardır. / Kocaeli 3. Ankara. / Kırşehir 4. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. kağıt. VIII.6. hayvan ve bitki sağlığına da zararlıdır.Ş / Kocaeli 2. 380 .4.Ş. Bunların gerek işyerinden uzaklaştırılması. kirliliği azaltmayı ve geri kazanımı arttırmayı hedeflemek sektörün çevre politikasını oluşturmalıdır. her iki kirletici unsur atık su da karışınca karbon siyahı yağın içine geçerek yüzeyde toplanmaktadır.4.3.TÜBİTAK.

Uluslararası Yollar ve Turistik Yollardır. havaalanlarına ve kamu ihtiyaçlarının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan yollardır.T. Otoyolu.1. devlet ve il yolları ağlarına girmeyen diğer bütün yollardır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI XII.Köy Yolları. Karayolları genel yol politikasına göre ise 4 gruba ayrılmaktadır. Ülkemizin karayolları ağı sistemi. 5539 sayılı kanunla otoyolların. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol ağı içinde olmayıp. ALTYAPI. diğer kuruluşların sorumluluğundaki yollar ise. deniz ve hava istasyon. limanlara. Ana İstikamet Yolları: Devlet yolları içinde önemli bölge ve il merkezlerini birbirine bağlayan ve yurdu bir baştan diğerine kesen yollara denir. Türkiye coğrafik konumunun bilincinde olarak. bir il sınırı içindeki ikinci derecede önemli olan. Dünya genelindeki gelişmelerle birlikte. proje. köy yolları ve orman yollarından oluşmaktadır. devlet yolları ağlarına. şehir. önemli bölge ve il merkezlerini. İl Yoludur. 381 . aynı zamanda bulunduğu bölgede bütünlüğün ve genel anlamda gelişmenin sağlanabilmesi için bir gereklilik teşkil etmektedir. yakın demiryolu istasyonlarına. özelliğinden dolayı tüm ülkelerde vardır. birbirine ve il merkezlerine. Devlet Yolları. elverişli. 3 sınıf yoldan oluşmaktadır.. ULAŞIM VE ÇEVRE XII. hiyerarşik durumlarına göre. KARAYOLLARI İnsan ve eşyaya yer ve zaman yararı sağlamak şeklinde tanımlanabilen ulaştırma hizmetinin. olup. yapım. Ancak genel taşıma İçindeki payı ülke ekonomisinin durumuna ve ülkenin coğrafi konum ve boyutlarına bağlı olarak değişmektedir. bakım ve işletilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Şehiriçi Yolları’dır. demir. yük ve yolcu taşımacılığında karşılaşılan sorunları çözmekte.C. Karayolu ulaştırmasının da diğer ulaştırma şekillerinde olduğu gibi ekonomik. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip bir organizasyon olup. ilçe ve bucak merkezlerini. Asya ve Afrika kıtaları arasında ula