……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

1

……………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER YILLIK FAALİYET PLANI
20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla Serbest etkinlikler saatlerinde : Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır. b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir. c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir. d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. e. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. NOT: 4. ve 5. sınıflarda serbest etkinlik dersinin haftalık ders saati 4’tür. 4. ve 5. sınıflarda Bilişim Teknolojileri dersi serbest etkinlik olarak haftalık 2 saat işlenebilir. Kalan 2 ders saati de serbest etkinlik saati olarak işlenir.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

2

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE BECERİLER

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

HAFTA

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME

AY

Ders: Rehberlik 1. Kendini tanıtır. 2. İlgi ve yeteneklerini bilir. 3. Çevresini tanıtır. 4. Okulunu sever, okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır.

Öğrencinin kendini tanıtma, ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi, çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır.

Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları

Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu

Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Güzel konuşma ve yazma alışkanlığı kazanabilme

“Hazırlıksız konuşmalarımızda da güzel konuşmak çok önemlidir.Bunun için çok okumalı, sözcük dağarcığımızı zenginleştirmeliyiz.Ne kadar sözcük bilirsek o kadar rahat ve güzel konuşuruz. Başkası tarafından verilen ya da kendimizin belirlediği bir konu ile ilgili olarak yapılan konuşmalar ise belirlenen konularda konuşmadır.Bu durumda yapacağımız iş bilgilerimizi hatırlayarak konu ile ilgili düşüncelerimizi söylemektir.” şeklinde konu açıklanır, Belirlenen bir konu üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanır.

1. HAFTA

SÜRE

2 veya 4

EYLÜL

1.Bir konuda nasıl bilgi sahibi Söz ve yazı ile olunur? anlatma, Tartışma, 2.Bir konu üzerinde konuşma, Tümevarım, Tümdengelim, Soru bilgi seviyelerini ölçme. – yanıt

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

3

AY HAFTA SAATİDERS

KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir

H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. ve

SB.SY:

Spor

Bilgisi

Sessiz Okuma, Tümdengelim Okuma parçası , parçaya ait resimler

Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor EYLÜL 2. HAFTA 2 veya 4 2008- Sportif Etkinlikler Programı 1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

Ders: Eğitici Belgesel İzleme AMAÇ 1. Düzeye ve derslerin konularına uygun belgesel izleme.

Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe gibi derslerin konularının işlendiği belgesel tarzı eğitici videolar, flimler, belgeseller izletilebilir.

Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, SoruYanıt, Tüme Varım, Tümdengelim İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük

masal. AMAÇ 1 : Dilin etkili kullanımının öneminin farkında oluş. Seviyelerine uygun öykü. Gözlem . Şiir kitapları 1. fıkra. şiir ve roman. Güzel konuşmak insana daha çok arkadaş kazandırın. Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma: Konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemi.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 3. sessiz okuma. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Atatürk ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. tam öğrenme. Anlatım . Sesli. Soru – yanıt . DAVRANIŞLAR : 1. Buğday sarısı güneşte Bir kuş uçuyorsa Şimdi bir bayrak dalgalanıyorsa Ay yıldızlı.………………………………. Etkili konuşma. Bireysel çalışmalar Ders kitapları .. kızarız. Sesli okuma . iltifat ederiz. HAFTA 2 veya 4 EKİM 1. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Yaşamak seninle güzel Yaşamak bunun için büyük Sevgili Atatürk. nasıl olur? Günlük konuşmalarımızda bağırırız. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . gülerek ağlayarak konuşunuz.. araştırma. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Şimdi bir deniz varsa Pamuk tarlaları Rüzgârlar altında Şimdi bir tren geçiyorsa ovalardan. Dinleme ve İzleme . Birlikte çalışmalar . Tartışma . .

alkışlanır. alınabilir . kütüphane. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. parçalanmış yerde(2) 4. müzik defteri. kasetçalar. lokanta. tekrar.çömel) Türmen kızı ekin biçer Testisinden ayran içer(2) Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır(2) Türkmen kızı saçın tarar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde(2) Türkmen kızı inek sağar İnek tepmiş dizin oğar(2) Aman aman aman.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. okul. akran değerlendirme. (MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) insan Sosyal ortamlar olarak hastane. örnekleri dinleme ve söyleme. HAFTA 2 veya 4 EKİM İyi seslendirilmiş şarkı. pazaryeri. açık uçlu sorular. türkmen kızı Yanakları kan kırmızı(2) Nazlı nazlı yürü fistanını sürü(2) (sekerek yürü. birlikte çalışmalar. park. otobüs. . anlatım. Müzik ders kitabı. ev. SÜRE DERS SAATİ İLKÖĞRETİM OKULU 5. terminal vb. düğün. benim halim yaman(2) Türkmen kızı elma soyar Elin kesmiş kanlar akar(2) Lili lili lili lili lili lili (2) Türkmen kızı aynaya bakar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. tiyatro. 5 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Gözlem AMAÇ: Sosyal ortamlar ve mekânlarda davranışlarıyla ilgili gözlem yapar. sokak.………………………………. dolmuş. Gözlem. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir.Grup çalışmaları dinlenir. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME Bu sınıfta öz değerlendirme. kaset 1. soru cevap Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. derecelendirme ölçekleri. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme TÜRKMEN KIZI Türkmen kızı. türkü vb.

Harflerin yazılış yönlerine uyarak yazma 3. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Harf ve sözcükler arasındaki aralıklara dikkat etme 1. Yapılan etkinliklerin incelenmesi Düzeye uygun seçilen şiir davranışlar ölçüsünde Soru – yanıt etkinliğe dönüştürülür. Harflerin başlangıç ve bitiş yerlerini gösterme 2. Dinlediklerini. 2. Sessiz Okuma. izlediklerini. Tümdengelim Okuma parçası .………………………………. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. parçaya ait resimler 5. HAFTA 2 veya 4 EKİM Ders: Güzel Konuşma ve Yazma (Şiir Yazma) AMAÇ 1 : Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma alışkanlığı kazanabilme DAVRANIŞLAR: 1. Sesli ve sessiz okuyabilme. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi 2.Olay .yer . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 6 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Okuma AMAÇ 1. Gözlem İnceleme Bireysel çalışmalar Birlikte çalışmalar Anlatım Uygulama . Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.Metnin anlatılması 2.

* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. Soru Cevap 1.) gidecekler.  Okula geldiklerinde gruplar gittikleri yerlerdeki görgü kurallarını canlandırma yöntemiyle arkadaşlarına anlatmaya çalışacaklar.  Ve bu gruplara görevleri anlatılır. Beyin Fırtınası.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur? 2.  Öğrenciler sınıfta gruplara ayrılır.Bu değişik ortamların görgü kurallarına dair bilgi sahibi misiniz? 3. Ve bu esnada kendileri de buralardaki görü kurallarını benimseyecek.Bu görgü kurallarını sınıfta canlandırarak gösterebilir misiniz? 6. Sosyal yaşamın gerektirdiği görgü kurallarını açıklar. izleme. Anlatım. Ders: Gezi ve Gözlem AMAÇ 1. Araştırma. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanma 3. Konuşmalarda görgü kurallarına uyma 2. Kendimizi kısa tümcelerle tanıtma Öğrencilerin kendilerini tanıtıcı konuşmaların yapılması.İnceleme.………………………………. DERS SAATİ HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde konuşabilme DAVRANIŞLAR: 1. örnek olay.Hiç farklı ortamlara girdiniz mi? 2. 2 .  Bu yerlerde geçerli olan görgü kurallarını gözlemleyecekler. kütüphane. Gösterip Yaptırma. Sosyal yaşamda kuralların olduğunu kavrar. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.  Görevleri gruplarıyla birlikte değişik ortamlara (düğün. böyle ortamlara gittiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini kavrayacaklar. soru – yanıt. HAFTA 2 veya 4 EKİM . Buluş Yoluyla Öğrenme. okul. tiyatro vb. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 7 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLAR LA İLİŞKİLENDİR ME / DEĞERLENDİR ME 1.

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 8 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DERS SAATİ DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRM E 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Tümdengelim Okuma parçası . İLKÖĞRETİM OKULU 5. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Sportif Etkinlik SB. kısa cevaplı sorular kullanılabilir.……………………………….Olay .Sportif Etkinliler Programı 7.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Sesli ve sessiz okuyabilme. Dinlediklerini. HAFTA 2 veya 4 KASIM Sessiz Okuma.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar.yer . H: Öğrencilere. izlediklerini. SB. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . parçaya ait resimler Ders: Okuma AMAÇ 1.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Açık uçlu. parçaya ait resimler 1.Metnin anlatılması 2. • Serbest okuma Sessiz Okuma. Tümdengelim Okuma parçası . 2.

çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. Konuşmada başarılı olabilmek için kendimize güvenmemiz gerekir. yazılı anlatım. Gözlem . Soru – yanıt . konuşma alıştırmaları. topluluk önünde konuşma. konuşma süresince sesimizi de iyi denetlemeliyiz. DAVRANIŞLAR : 1. tümevarım. Kendimize güvenmek için en iyi yol ise konuşmaya çok Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma iyi hazırlanmaktır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 9 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi . Birlikte çalışmalar . sesi denetleme.Bir konuşma planı nasıl ayarlanır? 2Tartışma grubunun izlenmesi. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Konuşmayı gerçekleştirebilmek için içimizdeki korkuyu yenmemiz gerekir. konuşma hızı. HAFTA 2 veya 4 KASIM Atatürk Gülümsedi Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . tartışma. Şiir kitapları 1.………………………………. soru-cevap Sesli okuma . İLKÖĞRETİM OKULU 5. AMAÇ 1 : Konuşurken dikkat Topluluk karşısında konuşurken vücut hareketlerimize edilmesi gereken ilkeler bilgisi dikkat etmeli. Tartışma . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Atatürk gülümsedi öğretmenim Siz sınıfa girince Dağıldı kara bulutlar Açıldı gonca Baktı ki okul yenidir Siz yenisiniz düşünceler yeni Atatürk gülümsedi öğretmenim Saklayamadı sevincini Baktı ki gençsiniz bilgili Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince Atatürk gülümsedi öğretmenim Sevindi onca Baktı ki karışmış aramıza Çiziyorsunuz yolu Atatürk gülümsedi öğretmenim Gözleri dolu dolu Anlaşılan bütün yaz Atatürk gözünü kırpmamış Çünkü boşmuş sıralar Çünkü harf okunmamış Konuşma. kendine güven. tümdengelim. * Atatürk Haftası (10-16 Kasım) ile ilgili etkinliklere yer verilebilir. okul . Anlatım . Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının değerlendirilmesi. konuşmaya hazırlık. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. 8. Sınıf . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Sözlü anlatım. Dinleme ve İzleme .

Araştırmaİnceleme. Çevre kirliliğine yol açan faktörler üzerinde durulur. parçaya ait resimler 1. Beyin Fırtınası. Gösterip Yaptırma. izlediklerini. Buluş Yoluyla Öğrenme. Sesli ve sessiz okuyabilme. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Olay .………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5. derecelendirme ölçekleri.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3.yer . Soru Cevap KASIM 9. 2. açık uçlu sorular.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Grup Tartışması AMAÇ 1. akran değerlendirme. Dinlediklerini. Serbest okuma Sessiz Okuma. Tümdengelim Okuma parçası .Metnin anlatılması 2. Otomobil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve otomobilin insan hayatını kolaylaştırması gibi benzer konuların tartışılması. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 10 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME Bu sınıfta öz değerlendirme. Çevre Kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini öğrenirler. HAFTA 2 veya 4 • Ders: Okuma AMAÇ 1. Kirlilik çeşitleri hakkında sınıfta ön bilgilendirme yapılır.

Türk tarihinde En kudretli O. 10. birlikte çalışmalar. Dünya dinliyor. duygularımızı. sözlü ve yazılı anlatım.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. Baktım kürsüde. türkü vb. Ne heyecanlı Ne heybetli O.. Baktım başa O. Nerede olursa olsun konuşma kurallarına uygun biçimde konuşmalarımızı sürdürmeliyiz. alkışlanır. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. Evde. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. Tarih okudum.Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. Nutuk söylüyor. Birlikte şarkı söylemekten sevinç duyma 3. sesli ve sessiz okuma. Etkili ve güzel konuşan insanlar çevreleriyle iyi ilişkiler kurdukları gibi aranan ve sevilen insanlar da olurlar. Her iyi işte. okulda. başarıya ulaşmak için içten. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. müzik defteri. Her savaşta O. kasetçalar. O'nun sesini. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşma. tekrar. Düşüncelerimizi. Tartışma. etkili ve güzel bir anlatımla söylemeliyiz. etkili ve güzel konuşmak gerekir. HAFTA 2 veya 4 KASIM . sokakta sürekli konuşuruz. Ben de askerim. Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. konuşma kuralları.………………………………. 11 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Karşımızdaki insanlarla iletişim kurarken en çok ne yaparız? Yersiz ve hoşa gitmeyen konuşmalar sizi nasıl etkiler. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. Müzik ders kitabı. Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. yorumlama. kaset 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. örnekleri dinleme ve söyleme. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme İyi seslendirilmiş şarkı.Grup çalışmaları dinlenir. Birlikte şarkı söyleme isteğini belli etme 2. konuşma dili. isteklerimizi. * Öğretmenler Günü (24 Kasım) ile ilgili şarkılara da yer verilebilir.. Engelleri aşmak.

SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması .yer .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Metnin anlatılması 2. Birlikte çalışmalar . Sesli ve sessiz okuyabilme. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Tartışma . • Serbest okuma Sessiz Okuma. Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması .Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi 11. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Anlatım . DAVRANIŞLAR : 1. 2. izlediklerini. Soru – yanıt .………………………………. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Gözlem . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Sesli okuma . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 12 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1.Olay . parçaya ait resimler 1. Tümdengelim Okuma parçası . Şiir kitapları 1. Dinlediklerini. Dinleme ve İzleme .

HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Film izleme AMAÇ 1. Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma 3. Bireysel birlikte çalışmalar. izleyebilme 2. film vb. Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. olay. * Tutum. İLKÖĞRETİM OKULU 5. birlikte çalışmalar. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 13 SÜRE DERS SAATİ SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. Masal anlatmaya istekli olma 2.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme Atatürk’ün hayatını anlatan film izleme. resim kâğıdı. . HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1: Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Masalı doğal bir sesle anlatma Öğretmen tarafından okunan öykünün. uygulama.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. boya kalemleri. pastel boya 12.……………………………….

bunun yanında sorumlulukları olduğu anlatılır. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Rehberlik : Haklarımı Öğreniyorum AMAÇ 1. Güvenin insan ilişkilerinde önemli bir faktör olduğu örneklerle açıklanır. ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY H: Öğrencilere. İnsan ilişkilerde kendi hak ve özgürlükleri olduğu. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. SB. parçaya ait resimler Açık uçlu.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. Tümdengelim Okuma parçası . Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. Konuşma.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. İnsanlar arası ilişkilerde hak ve sorumluluklarını fark eder. .Sportif Etkinliler Programı Sessiz Okuma. anlatım. yorumlama. Açık uçlu. 2.………………………………. İnsanlar arası ilişkilerde güvenin önemli olduğunu fark eder. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. kısa cevaplı sorular kullanılabilir 14 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB. 13. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur.

• Serbest okuma Sessiz Okuma. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. son güne bırakmayın.Derslerinize bir masada çalışmalısınız. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. HAFTA 2 veya 4 ARALIK . kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır.Olay .zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. Sesli ve sessiz okuyabilme.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. Gibi açıklamalarda bulunulur. parçaya ait resimler 1. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. izlediklerini.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. 2. anlatım. Tümdengelim Okuma parçası . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 15 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1.………………………………. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. Konuşma. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. Dinlediklerini. evde mutlaka tekrarlayın. SÜRE HAFTA SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.Metnin anlatılması 2.yer . Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. yorumlama. 14.

Nutuk söylüyor.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. okul . Öğretmen tarafından okunan öykünün. Gözlem . Soru – yanıt . Şimdi herkes arkasına yaslansın. HAFTA 2 veya 4 ARALIK Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1.. Birlikte çalışmalar . Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. Dinleme ve İzleme . Şiir kitapları 1.. Ben de askerim. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.………………………………. Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 15. Bireysel birlikte çalışmalar. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. uygulama. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Size bir öykü anlatacağım. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Baktım kürsüde.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. . Dünya dinliyor. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 16 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Tartışma . Sesli okuma . pastel boya 1. Çok seveceğinizden eminim. Sınıf . Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. birlikte çalışmalar. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. O'nun sesini. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . boya kalemleri. DAVRANIŞLAR : 1. resim kağıdı. Anlatım . Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker.

2 veya 4 OCAK Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Okulunu sever. 4. inceleme. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. . Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. HAFTA Öğrencinin kendini tanıtma. 3. Çevresini tanıtır. Gözlem. 16. 3. okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır. çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. DAVRANIŞLAR: 1. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi. 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 17 HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Rehberlik 1. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. gösterip yaptırma.………………………………. bireysel ve birlikte çalışma. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. 2. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. İlgi ve yeteneklerini bilir. 2. 1. Kendini tanıtır.

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 18 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. HAFTA SÜRE 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER 17. Dinlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme.Metnin anlatılması 2. Tümdengelim Okuma parçası . Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Sessiz Okuma. 2. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır.Olay .………………………………. parçaya ait resimler OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . izlediklerini.yer .

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 19 HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. teyp. Düzeye uygun masal ve öykü kitapları. radyo. Açık uçlu. Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması 1. soru– sorular kullanılabilir cevap. kısa cevaplı Anlatım. HAFTA 2 veya 4 OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . Ayrıca tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlananların tüketilmesi gerektiği belirtilir. televizyon. İLKÖĞRETİM OKULU 5. uygulama. ses bandı. Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması . Birlikte çalışmalar . havlu gibi) bunları ortak dikkat eder. gözlem. bireysel çalışmalar. kullanmanın sağlık açısından ne gibi problemleri ortaya çıkaracağı belirtilir. Dinleme ve İzleme . Okunan ya da dinlenen şiiri yazma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . tarak. Gözlem . dramatizasyon.………………………………. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . öyküleme. tartışma. DAVRANIŞLAR : 3. oyunlar. ders kitapları SÜRE 18. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. Soru – yanıt .Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Sportif Etkinlikler Kişinin kendisine ait özel eşyalarının olması gerektiği AMAÇ 1 : Sağlık ve hijyen kurallarına (terlik. Tartışma . Anlatım . (2008-Sportif Etkinlikler Programına göre) Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. diş fırçası.

HAFTA 2 veya 4 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . örnekleri dinleme ve söyleme. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. OCAK 19. birlikte çalışmalar. soru-cevap.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. müzik defteri. İLKÖĞRETİM OKULU 5. kasetçalar. tekrar.Grup çalışmaları dinlenir. AY HAFTA DERS SAATİ MAÇKA YOLLARI Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. inceleme. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.………………………………. bireysel birlikte çalışmalar. Anlatım. türkü vb. Müzik ders kitabı. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. şarkı Ne oldu sana yarim Böyle gözlerin yaslı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR Yukarı gel yukarı 1. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme Irmağın gözündeyim Eller ne derse desin Ben yine sözümdeyim İyi seslendirilmiş şarkı. alkışlanır. kaset 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 20 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. birlikte çalışmalar. uygulama DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 1.

Resim ve fotoğraflar sizde ne gibi duygular oluşturdu? 3. Masalın okunması Öğrenciler tarafından anlatılması Öğrencilerin . yorumlama . bir öyküyü anlatabilmek Okuma . Soru Cevap DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. öğrenciler önce sessiz sinema ile daha sonra yalnızca seslerini kullanarak duygularını anlatırlar. şiir.  Her bir öğrencinin 3 duygu seçmesi ve bu duyguları anlatan şiir. HAFTA 2 veya 4 1.Resimleri ve fotoğrafları incelediniz mi? 2. sanat eserlerinin kendisi. anlatım . (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) Buluş Yoluyla Öğrenme. tümdengelim SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . müzik vb. konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri . Fotoğraf ya da resimleri ifade ettiklerini duygu ve düşüncelere göre sınıflandırır. tümevarım . maslal dinleme. Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi Okunan masalın öğrenci grupları tarafından canlandırılması Ders: Öykü. Gösterip Yaptırma.Elimizdeki resim ve fotoğrafları bu duygulara göre tasnif edebilir misiniz? AY ŞUBAT 20. heykel.  Öğrencilerden kendilerine bir eser seçmeleri istenir.  En fazla 6 kişilik gruplar oluşturulur duygular ve sebepleri hakkında röportaj yapmaları istenir (Bu çalışma psikolog.  Bir müzik parçası içindeki duyguları bulmaları istenir. anlatma AMAÇ 1 : Kısa bir masalı. seramik. Ders: Duygularımı Sanatla Anlatıyorum AMAÇ 1. fotoğraf. Beyin Fırtınası. Bu eserin duygusunun ne olduğu ve bu duygunun neden oluştuğuna ilişkin kısa bir öykü yazmaları ya da basit anlamda bir şarkı bestelemeleri istenir. öykü ya da resim yapmaları istenir. Araştırmaİnceleme. tartışma . SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. taklitleri ya da fotoğrafları sınıfa getirilir. Öğrencilerin bunlardaki duyguları bulmaları ve tanımlamaları istenir. doktor ve sanatçılarla yapılabilir. Duygunu Anlat çalışması yapılır.Bu duyguları ifade edebilir misiniz? 4. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 21 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER H Duyguların ifadesi!  Resim.……………………………….). Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi • • • • • • Masala ait resim üzerinde konuşulması .

Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. Yorumlama. Tümevarım. Tartışma.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi SÜRE 2 veya 4 ŞUBAT SERBEST ETKİNLİKLER . parçaya ait resimler 1. Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. Sesli ve sessiz okuyabilme. SoruYanıt. AY 21. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. bireysel birlikte çalışmalar. inceleme.Metnin anlatılması 2. Dinlediklerini. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 22 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. uygulama HAFTA Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. soru-cevap. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Anlatım. izlediklerini. HAFTA Ders: Okuma AMAÇ 1. birlikte çalışmalar. • • • Metnin sessiz olarak okunması. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.………………………………. Anlatma.yer . 2. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.Olay . Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. Tümdengelim Okuma parçası .

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 23 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. 2. arkadaşlarına uyabilme PLEVNE TÜRKÜSÜ Tuna nehri akmam diyor Kenarımı yıkmam diyor Ünü büyük Osman Paşa Plevneden çıkmam diyor Düşman Tuna’yı atladı Karakolları yokladı Osman Paşa’nın kolunda Beşbin top birden patladı Kılıcını vurdu taşa Taş yarıldı baştan başa Ünü büyük Osman Paşa Zaferinle binler yaşa Ünü büyük Osman Paşa Askerinle binler yaşa 22. teyp. 1.Şarkının hareketlerini yaparak söyleme. 2. uygulama. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Anlatım. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. HAFTA 2 veya 4 MART Yaparakyaşayarak öğrenme. 2. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek.Hareketlerde sınıf geneline uygun oyunlaştırmalar ve danslar yapma. Duyulabilecek. 3. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. AY Ders: Türkü Öğrenelim AMAÇ 1 : Birlikte çalışabilme. müzik defteri. Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. örnek olay.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.………………………………. ses bandı SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. Müzik kitabi. DAVRANIŞLAR: 1.Sözcüklerin doğru söylenip. soru – yanıt. izleme. söylenmediği kontrol edilmesi.

söylenmediği kontrol edilmesi. hazırlıksız konuşma. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Konuşma. Şiir okumaya istekli olma SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . drama DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Yeleleri alevden al bir ata binmiş Aşıyor yüce dağları. 3. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Sözcüklerin doğru söylenip. 2.………………………………. Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir? Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 24 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Konuşma AMAÇ 1 : Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme Kısa süreli el çırpma oyunu Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman. hepimiz yapabiliriz ve yaparız. doğal ses Yaparak-yaşayarak öğrenme. yıkılmış savaş meydanlarında Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği Arkasından dağ dağ ordular geliyor Her askeri Mustafa Kemal'i gibi Ders: Atatürk Şiiri AMAÇ 1. Oyuncak telefonla. telefonla görüşme oyunu oynatılır vb. HAFTA 2 veya 4 MART MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM Mustafa Kemal'i düşünüyorum. sözlü anlatım. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.Sözcüklerin doğru söylenip. hazırlıklı konuşma. AY 23. söylenmediği kontrol edilmesi. uygulama. engin denizleri. Yanmış. 1.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. toplum.

parçaya ait resimler 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 25 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY 24.Metnin anlatılması 2.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi MART * Orman Haftası ile ilgili bilgiler verilebilir. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. Dinlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Sessiz Okuma.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Anlatma. Tartışma. Yorumlama. SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . HAFTA 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1. 2. Tümevarım. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye.………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5.yer .Olay . izlediklerini. SoruYanıt. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. Tümdengelim Okuma parçası .

HAFTA 2 veya 4 Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. Çevresindeki yeni fıkra anlatma Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. kullanabilirsiniz.………………………………. açık uçlu sorular. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu? 2. gözlem 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. Gezi . akran değerlendirme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. AY MART 25. konakları vb. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 26 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Fıkra Anlatma AMAÇ 1: Fıkra Anlatma DAVRANIŞLAR 1. tarihi yerleri. derecelendirme ölçekleri.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir. 2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . eğlendirici serbest fıkralar Fıkaralar. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. sorucevap. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma 2. alkışlanır. galerileri.

SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY .Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. Dinleme ve İzleme . Konuşma. 5. Birlikte çalışmalar . Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . HAFTA 2 veya 4 1. konuşma dili. Tartışma. Anlatım . Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin DAVRANIŞLAR : ezbere okutturulması . 1.………………………………. Tartışma . Belirli Günler ve Haftalar kitabı . yorumlama. Soru – yanıt . sesli ve sessiz okuma. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması ve tonda okuma 6.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 7. konuşma kuralları. Gözlem . İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 27 AY HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma .Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşmanın insan hayatındaki öneminin tartışılması. sözlü ve yazılı anlatım. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma MART 26.

Ders: Sportif Etkinlik SB. kasetçalar.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. SB.Sağlıklı Yaşam ve Spor (2008. alkışlanır. birlikte çalışmalar.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme KARANFİL Karanfil deste gider Ha ha nanay Kokusu dosta gider Ha ha nanay Nanay nanay Ellerin malı nanay Yürü bellerin şalı Gün olur devran döner Nanay nanay nanay nanay Senin kalbinde kimler Ha ha nanay Benim kalbimde sensin Ha ha nanay 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5. örnekleri dinleme ve söyleme. müzik defteri.Sportif Etkinliler Programı ) Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Sessiz Okuma. Müzik ders kitabı. Açık uçlu.Grup çalışmaları dinlenir. Tümdengelim Okuma parçası . İyi seslendirilmiş şarkı. türkü vb. parçaya ait resimler 28 H: Öğrencilere. kaset 27. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. tekrar. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 NİSAN SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER .SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar.……………………………….

kelimeleri söyleme. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. olayın geçtiği yerin.Yorumlama. SoruYanıt. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. öykü. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 29 Ders: Film izleme AMAÇ 1. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. bir oyunun. 2. sözlük 1. film vb. Ulusal bayram kutlamalarında spor. cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. • Olayların. Sunuş yolu. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. İzlenen bir filmin. bu olayların sırasının. zamanın niteliklerinin açıklanması. izleyebilme. kullanma. Dinleme ve İzleme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Tümdengelim İzlenen bir film. neden ve sonuçlarının. değerlendirme 28.………………………………. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. dans ve halkoyunları gibi etkinliklerde rol alır. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. Tüme Varım. okunan bir kitap. olay.Sözlü anlatımda.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. Anlatma. alıştırma ile öğretim (MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre) * 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.

DAVRANIŞLAR: 1. pastel boya. DAVRANIŞLAR: 1. duygu. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. 2. 29. Anlatım. inceleme.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. Duyulabilecek. nesne.………………………………. örnek olay. renk. izleme. Gözlem. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. Resim. 30 Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. gösterip yaptırma. palet. 3. soru – yanıt. 2. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. bireysel ve birlikte çalışma. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz. silgi. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. sulu boya. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. su kabı. 2. gözlem. Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. kalem. fırça. İLKÖĞRETİM OKULU 5. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister? …… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin? Evet. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek.Sözcüklerin doğru söylenip. Konumuzu belirledik. resim defteri. 2. Ders: Duygu Ve Düşüncelerini ifade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 1. boya. SÜRE HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . 3. düşünce. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. söylenmediği kontrol edilmesi. guaş boya. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. 1.

• Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. evde mutlaka tekrarlayın. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 31 Ders: Okuma AMAÇ 1. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. Tümevarım. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Yorumlama.Derslerinize bir masada çalışmalısınız. Anlatma. Gibi açıklamalarda bulunulur. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. Tartışma.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. Soru-Yanıt. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. parçaya ait resimler 1. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. son güne bırakmayın. Dinlediklerini. 2.Olay . 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. yorumlama. 30. izlediklerini.yer . 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. Tümdengelim Okuma parçası .Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır.……………………………….zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Sesli ve sessiz okuyabilme. anlatım.Metnin anlatılması 2. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . HAFTA 2 veya 4 NİSAN Konuşma. İLKÖĞRETİM OKULU 5.

okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. boya kalemleri. Sesli ve sessiz okuyabilme. • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. pastel boya 1.Metnin anlatılması 2. Bireysel birlikte çalışmalar.yer . 2. 31. uygulama. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün.………………………………. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. resim kâğıdı.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1.Olay .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Yorumlama. Tartışma. Anlatma. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 MAYIS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . parçaya ait resimler 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 32 Ders: Okuma AMAÇ 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. birlikte çalışmalar. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Dinlediklerini. Tümdengelim Okuma parçası . öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. izlediklerini.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. Tümevarım. Soru-Yanıt.

Soru-Yanıt. Dinleme ve İzleme. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. birlikte çalışmalar. değerlendirme 33 Ders: Film İzleme AMAÇ 1. Tümdengelim İzlenen bir film. 2. zamanın niteliklerinin açıklanması.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. olayın geçtiği yerin. uygulama.Sözlü anlatımda. olay. sözlük 1. Tüme Varım. kelimeleri söyleme. neden ve sonuçlarının. İLKÖĞRETİM OKULU 5. film vb. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. bu olayların sırasının.Yorumlama. okunan bir kitap. 32. öykü. izleyebilme. kullanma.………………………………. Anlatma. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI • İzlenen bir filmin. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün. • Olayların. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. Bireysel birlikte çalışmalar. yaparak-yaşarak öğrenme SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . bir oyunun. * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin.

• İzlenen bir filmin. Dinleme ve İzleme. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Yorumlama. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. bu olayların sırasının. Ulusal bayram kutlamalarında spor.………………………………. olayın geçtiği yerin. • Olayların. kelimeleri söyleme. film vb. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Sunuş yolu. sözlük 1. SoruYanıt. izleyebilme. olay. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. Anlatma.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. dans ve halk oyunları gibi etkinliklerde rol alır. değerlendirme Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. zamanın niteliklerinin açıklanması. kullanma. bir oyunun.Sözlü anlatımda. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. Tüme Varım. SÜRE AY HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . Tümdengelim İzlenen bir film. öykü. okunan bir kitap. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 34 Ders: Film izleme AMAÇ 1. 33. 2. alıştırma ile öğretim MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. neden ve sonuçlarının.

Bunlar üzerinde öğrenci fikirleri sorulur.………………………………. Soru-cevap yöntemiyle konu anlaşılmaya çalışılır. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Montaigne SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . yorumlama İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri. zor olan adil olmaktır. bir amaçla yaşamayı bilmektir. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 35 Ünlü kişilerin özlü ve düşündüren cümleler tahtaya yazılır.HAFTA 2 veya 4 Ders: Güzel Konuşma ve Yazma : Özlü cümleler Soru-cevap. Victor Hugo Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Montaigne MAYIS 34. İyi olmak kolaydır.

(2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) HAZİRAN 35.Olay . derecelendirme ölçekleri.………………………………. kullanabilirsiniz. 2. izlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme. gözlem Ders: Okuma AMAÇ 1.yer . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. İLKÖĞRETİM OKULU 5. parçaya ait resimler • Müzeler Haftası ile ilgili bilgi verilebilir. açık uçlu sorular. Gezi . masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. 1. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.Metnin anlatılması 2. HAFTA 2 veya 4 Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 36 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. konakları vb. Sessiz Okuma. akran değerlendirme.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye. Tümdengelim Okuma parçası . Dinlediklerini. tarihi yerleri.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi AY HAFTA DERS SAATİ SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . galerileri.

Sergide diğer arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları da incelememiz gerekir. “Sene boyunca yaptığımız resim çalışmalarının diğer insanlara Gösterim.Çalışmada özgünlük . Şimdi herkes beni iyi dinlesin. da gösterilmesi işine sergi diyorduk. HAFTA 2 veya 4 AMAÇ 1 : Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır. soru-cevap.Temiz ve düzenli çalışmış mı? 4. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.Zamanı iyi kullanıyor mu? . uygulama.Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu? 3. Sınıfımızda sergi çalışması için görev dağılımı yapılır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 37 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Ders: Sergi HAZİRAN 36.………………………………. 1. Bu sergi çalışmasında herkes görev almak ister mi? O zaman yapacağımız bu çalışmaya herkes katılmalı ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeli. Okul veya sınıf dergilerinde sergilenen çalışmaları iyi korumalıyız. (MEB-Sosyal Etkinlikler Programına göre) Bu sene bir çok çalışmalar yaptık. yaratıcılık var mı? 2. Fakat sergi çalışmalarında drama. temiz ve dikkat çekici özelliklerinin olması gerekiyor.Sergide ki en güzel çalışmayı yapan arkadaşlarımızı veya grubu takdir etmeliyiz. Bu çalışmaların diğer arkadaşlarımız ve insanlar tarafından görülmesi için sergi çalışmaları yapacağız. “ açıklamaları öğretmen tarafından yapılır. yaptığımız çalışmaların güzel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful