……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

1

……………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER YILLIK FAALİYET PLANI
20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla Serbest etkinlikler saatlerinde : Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır. b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir. c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir. d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. e. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. NOT: 4. ve 5. sınıflarda serbest etkinlik dersinin haftalık ders saati 4’tür. 4. ve 5. sınıflarda Bilişim Teknolojileri dersi serbest etkinlik olarak haftalık 2 saat işlenebilir. Kalan 2 ders saati de serbest etkinlik saati olarak işlenir.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

2

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE BECERİLER

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

HAFTA

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME

AY

Ders: Rehberlik 1. Kendini tanıtır. 2. İlgi ve yeteneklerini bilir. 3. Çevresini tanıtır. 4. Okulunu sever, okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır.

Öğrencinin kendini tanıtma, ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi, çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır.

Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları

Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu

Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Güzel konuşma ve yazma alışkanlığı kazanabilme

“Hazırlıksız konuşmalarımızda da güzel konuşmak çok önemlidir.Bunun için çok okumalı, sözcük dağarcığımızı zenginleştirmeliyiz.Ne kadar sözcük bilirsek o kadar rahat ve güzel konuşuruz. Başkası tarafından verilen ya da kendimizin belirlediği bir konu ile ilgili olarak yapılan konuşmalar ise belirlenen konularda konuşmadır.Bu durumda yapacağımız iş bilgilerimizi hatırlayarak konu ile ilgili düşüncelerimizi söylemektir.” şeklinde konu açıklanır, Belirlenen bir konu üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanır.

1. HAFTA

SÜRE

2 veya 4

EYLÜL

1.Bir konuda nasıl bilgi sahibi Söz ve yazı ile olunur? anlatma, Tartışma, 2.Bir konu üzerinde konuşma, Tümevarım, Tümdengelim, Soru bilgi seviyelerini ölçme. – yanıt

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

3

AY HAFTA SAATİDERS

KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir

H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. ve

SB.SY:

Spor

Bilgisi

Sessiz Okuma, Tümdengelim Okuma parçası , parçaya ait resimler

Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor EYLÜL 2. HAFTA 2 veya 4 2008- Sportif Etkinlikler Programı 1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

Ders: Eğitici Belgesel İzleme AMAÇ 1. Düzeye ve derslerin konularına uygun belgesel izleme.

Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe gibi derslerin konularının işlendiği belgesel tarzı eğitici videolar, flimler, belgeseller izletilebilir.

Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, SoruYanıt, Tüme Varım, Tümdengelim İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük

tam öğrenme. sessiz okuma.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 3. Sesli. Şiir kitapları 1. nasıl olur? Günlük konuşmalarımızda bağırırız. şiir ve roman. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma: Konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemi. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Atatürk ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. fıkra.. Yaşamak seninle güzel Yaşamak bunun için büyük Sevgili Atatürk. Bireysel çalışmalar Ders kitapları .. Seviyelerine uygun öykü. masal. Buğday sarısı güneşte Bir kuş uçuyorsa Şimdi bir bayrak dalgalanıyorsa Ay yıldızlı. Etkili konuşma. gülerek ağlayarak konuşunuz. HAFTA 2 veya 4 EKİM 1. . Birlikte çalışmalar . iltifat ederiz. Dinleme ve İzleme . Güzel konuşmak insana daha çok arkadaş kazandırın.………………………………. araştırma. AMAÇ 1 : Dilin etkili kullanımının öneminin farkında oluş. Sesli okuma . SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Gözlem . kızarız. Anlatım . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Şimdi bir deniz varsa Pamuk tarlaları Rüzgârlar altında Şimdi bir tren geçiyorsa ovalardan. Soru – yanıt . Tartışma . DAVRANIŞLAR : 1. Belirli Günler ve Haftalar kitabı .

tekrar. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme TÜRKMEN KIZI Türkmen kızı.………………………………. soru cevap Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. alınabilir . terminal vb. kaset 1. örnekleri dinleme ve söyleme. düğün. okul. anlatım. derecelendirme ölçekleri. benim halim yaman(2) Türkmen kızı elma soyar Elin kesmiş kanlar akar(2) Lili lili lili lili lili lili (2) Türkmen kızı aynaya bakar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde. açık uçlu sorular. kütüphane. lokanta. dolmuş. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. müzik defteri.çömel) Türmen kızı ekin biçer Testisinden ayran içer(2) Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır(2) Türkmen kızı saçın tarar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde(2) Türkmen kızı inek sağar İnek tepmiş dizin oğar(2) Aman aman aman. ev. otobüs. kasetçalar. (MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) insan Sosyal ortamlar olarak hastane. pazaryeri.Grup çalışmaları dinlenir. park. parçalanmış yerde(2) 4. . SÜRE DERS SAATİ İLKÖĞRETİM OKULU 5. türkü vb.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. Gözlem. birlikte çalışmalar. 5 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Gözlem AMAÇ: Sosyal ortamlar ve mekânlarda davranışlarıyla ilgili gözlem yapar. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME Bu sınıfta öz değerlendirme. tiyatro. sokak. alkışlanır. HAFTA 2 veya 4 EKİM İyi seslendirilmiş şarkı. akran değerlendirme. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. türkmen kızı Yanakları kan kırmızı(2) Nazlı nazlı yürü fistanını sürü(2) (sekerek yürü. Müzik ders kitabı.

Tümdengelim Okuma parçası . 2. izlediklerini. Dinlediklerini. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Olay . HAFTA 2 veya 4 EKİM Ders: Güzel Konuşma ve Yazma (Şiir Yazma) AMAÇ 1 : Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma alışkanlığı kazanabilme DAVRANIŞLAR: 1. Harf ve sözcükler arasındaki aralıklara dikkat etme 1.Metnin anlatılması 2.………………………………. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 6 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Sesli ve sessiz okuyabilme. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. Yapılan etkinliklerin incelenmesi Düzeye uygun seçilen şiir davranışlar ölçüsünde Soru – yanıt etkinliğe dönüştürülür. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Okuma AMAÇ 1.yer . Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi 2. Harflerin başlangıç ve bitiş yerlerini gösterme 2.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. parçaya ait resimler 5. Sessiz Okuma. Gözlem İnceleme Bireysel çalışmalar Birlikte çalışmalar Anlatım Uygulama . Harflerin yazılış yönlerine uyarak yazma 3. İLKÖĞRETİM OKULU 5.

Araştırma. * 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi. DERS SAATİ HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde konuşabilme DAVRANIŞLAR: 1. Buluş Yoluyla Öğrenme. böyle ortamlara gittiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini kavrayacaklar. Beyin Fırtınası. İLKÖĞRETİM OKULU 5. tiyatro vb. Ders: Gezi ve Gözlem AMAÇ 1.  Görevleri gruplarıyla birlikte değişik ortamlara (düğün. soru – yanıt.  Öğrenciler sınıfta gruplara ayrılır. kütüphane.Bu değişik ortamların görgü kurallarına dair bilgi sahibi misiniz? 3.Bu görgü kurallarını sınıfta canlandırarak gösterebilir misiniz? 6. Kendimizi kısa tümcelerle tanıtma Öğrencilerin kendilerini tanıtıcı konuşmaların yapılması. Anlatım. Konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanma 3.Hiç farklı ortamlara girdiniz mi? 2. HAFTA 2 veya 4 EKİM .Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur? 2.  Okula geldiklerinde gruplar gittikleri yerlerdeki görgü kurallarını canlandırma yöntemiyle arkadaşlarına anlatmaya çalışacaklar. Sosyal yaşamın gerektirdiği görgü kurallarını açıklar. Konuşmalarda görgü kurallarına uyma 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 7 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLAR LA İLİŞKİLENDİR ME / DEĞERLENDİR ME 1. Sosyal yaşamda kuralların olduğunu kavrar. Gösterip Yaptırma.İnceleme. Ve bu esnada kendileri de buralardaki görü kurallarını benimseyecek.  Ve bu gruplara görevleri anlatılır. örnek olay. 2 . okul. Soru Cevap 1.  Bu yerlerde geçerli olan görgü kurallarını gözlemleyecekler. izleme.……………………………….) gidecekler.

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 8 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DERS SAATİ DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRM E 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. izlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. 2.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi .Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. • Serbest okuma Sessiz Okuma. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. SB.Sportif Etkinliler Programı 7. İLKÖĞRETİM OKULU 5. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Sportif Etkinlik SB. HAFTA 2 veya 4 KASIM Sessiz Okuma. parçaya ait resimler Ders: Okuma AMAÇ 1. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. Dinlediklerini. Tümdengelim Okuma parçası .………………………………. H: Öğrencilere.yer .Metnin anlatılması 2.Olay . Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. parçaya ait resimler 1. Açık uçlu. Tümdengelim Okuma parçası .

soru-cevap Sesli okuma . yazılı anlatım. konuşma süresince sesimizi de iyi denetlemeliyiz. okul . topluluk önünde konuşma. Şiir kitapları 1. konuşmaya hazırlık. Konuşmada başarılı olabilmek için kendimize güvenmemiz gerekir. Soru – yanıt . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Gözlem .………………………………. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Atatürk gülümsedi öğretmenim Siz sınıfa girince Dağıldı kara bulutlar Açıldı gonca Baktı ki okul yenidir Siz yenisiniz düşünceler yeni Atatürk gülümsedi öğretmenim Saklayamadı sevincini Baktı ki gençsiniz bilgili Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince Atatürk gülümsedi öğretmenim Sevindi onca Baktı ki karışmış aramıza Çiziyorsunuz yolu Atatürk gülümsedi öğretmenim Gözleri dolu dolu Anlaşılan bütün yaz Atatürk gözünü kırpmamış Çünkü boşmuş sıralar Çünkü harf okunmamış Konuşma. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. 8. Sözlü anlatım. konuşma hızı. DAVRANIŞLAR : 1. kendine güven. İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 9 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.Bir konuşma planı nasıl ayarlanır? 2Tartışma grubunun izlenmesi. tümdengelim. tümevarım. * Atatürk Haftası (10-16 Kasım) ile ilgili etkinliklere yer verilebilir. AMAÇ 1 : Konuşurken dikkat Topluluk karşısında konuşurken vücut hareketlerimize edilmesi gereken ilkeler bilgisi dikkat etmeli. Sınıf . sesi denetleme. Anlatım . Kendimize güvenmek için en iyi yol ise konuşmaya çok Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma iyi hazırlanmaktır. konuşma alıştırmaları. Birlikte çalışmalar . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. Dinleme ve İzleme . Tartışma . HAFTA 2 veya 4 KASIM Atatürk Gülümsedi Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. tartışma. Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının değerlendirilmesi.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi . HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Konuşmayı gerçekleştirebilmek için içimizdeki korkuyu yenmemiz gerekir.

Beyin Fırtınası. Gösterip Yaptırma. Dinlediklerini. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Sesli ve sessiz okuyabilme.Olay . HAFTA 2 veya 4 • Ders: Okuma AMAÇ 1. Araştırmaİnceleme. Otomobil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve otomobilin insan hayatını kolaylaştırması gibi benzer konuların tartışılması. akran değerlendirme.Metnin anlatılması 2. 2. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. açık uçlu sorular. Serbest okuma Sessiz Okuma. Buluş Yoluyla Öğrenme. Soru Cevap KASIM 9. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 10 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME Bu sınıfta öz değerlendirme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Kirlilik çeşitleri hakkında sınıfta ön bilgilendirme yapılır. Tümdengelim Okuma parçası . Çevre kirliliğine yol açan faktörler üzerinde durulur.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi .yer . AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Grup Tartışması AMAÇ 1. izlediklerini. Çevre Kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini öğrenirler. derecelendirme ölçekleri.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. parçaya ait resimler 1.……………………………….

Birlikte şarkı söyleme isteğini belli etme 2. etkili ve güzel konuşmak gerekir.………………………………. birlikte çalışmalar. Tartışma. Ben de askerim. sesli ve sessiz okuma. 11 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Karşımızdaki insanlarla iletişim kurarken en çok ne yaparız? Yersiz ve hoşa gitmeyen konuşmalar sizi nasıl etkiler. tekrar. duygularımızı. HAFTA 2 veya 4 KASIM . Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. Dünya dinliyor. müzik defteri. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme İyi seslendirilmiş şarkı. Nutuk söylüyor. kaset 1. 10. Müzik ders kitabı. Düşüncelerimizi.Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. Tarih okudum. Etkili ve güzel konuşan insanlar çevreleriyle iyi ilişkiler kurdukları gibi aranan ve sevilen insanlar da olurlar. isteklerimizi. Her savaşta O. Baktım başa O. başarıya ulaşmak için içten. kasetçalar. etkili ve güzel bir anlatımla söylemeliyiz. Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. Engelleri aşmak. Türk tarihinde En kudretli O.. yorumlama.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Baktım kürsüde. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşma. Nerede olursa olsun konuşma kurallarına uygun biçimde konuşmalarımızı sürdürmeliyiz. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. türkü vb.Grup çalışmaları dinlenir. * Öğretmenler Günü (24 Kasım) ile ilgili şarkılara da yer verilebilir. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. alkışlanır. sokakta sürekli konuşuruz. örnekleri dinleme ve söyleme. Birlikte şarkı söylemekten sevinç duyma 3. konuşma dili. Evde.. okulda. Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Her iyi işte. Ne heyecanlı Ne heybetli O. O'nun sesini. sözlü ve yazılı anlatım. konuşma kuralları.

SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Anlatım . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. Dinlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme. Birlikte çalışmalar .Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi 11. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Sesli okuma . Tartışma . Şiir kitapları 1. Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması .Metnin anlatılması 2.Olay .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması .yer . HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. 2. Dinleme ve İzleme . parçaya ait resimler 1. Soru – yanıt . izlediklerini. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 12 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1.………………………………. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Gözlem . Tümdengelim Okuma parçası . • Serbest okuma Sessiz Okuma. DAVRANIŞLAR : 1. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Belirli Günler ve Haftalar kitabı .

olay. * Tutum. resim kâğıdı. İLKÖĞRETİM OKULU 5. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. boya kalemleri.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. Masalı doğal bir sesle anlatma Öğretmen tarafından okunan öykünün. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1: Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma 3. Masal anlatmaya istekli olma 2. Bireysel birlikte çalışmalar. Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 13 SÜRE DERS SAATİ SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. birlikte çalışmalar. pastel boya 12. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Film izleme AMAÇ 1. izleyebilme 2.……………………………….Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. . film vb. uygulama.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme Atatürk’ün hayatını anlatan film izleme.

Güvenin insan ilişkilerinde önemli bir faktör olduğu örneklerle açıklanır. İnsanlar arası ilişkilerde güvenin önemli olduğunu fark eder.………………………………. 2. parçaya ait resimler Açık uçlu. anlatım. yorumlama. İnsanlar arası ilişkilerde hak ve sorumluluklarını fark eder.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. SB. İnsan ilişkilerde kendi hak ve özgürlükleri olduğu. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. Tümdengelim Okuma parçası . ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY H: Öğrencilere. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu. 13. . HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Rehberlik : Haklarımı Öğreniyorum AMAÇ 1. Konuşma. kısa cevaplı sorular kullanılabilir 14 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB. bunun yanında sorumlulukları olduğu anlatılır.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur.Sportif Etkinliler Programı Sessiz Okuma.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.

kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. Tümdengelim Okuma parçası . yorumlama.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3.Metnin anlatılması 2. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. Sesli ve sessiz okuyabilme. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. son güne bırakmayın.Olay . Konuşma. anlatım. Gibi açıklamalarda bulunulur.………………………………. evde mutlaka tekrarlayın. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. Dinlediklerini. 2. SÜRE HAFTA SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. • Serbest okuma Sessiz Okuma. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız.yer .Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. HAFTA 2 veya 4 ARALIK . 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. 14. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir.Derslerinize bir masada çalışmalısınız.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır. izlediklerini. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 15 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. parçaya ait resimler 1.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp.

öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. resim kağıdı. Nutuk söylüyor. Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. Sınıf . Şiir kitapları 1.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2... Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 15. pastel boya 1. Çok seveceğinizden eminim. Tartışma . çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. birlikte çalışmalar. Gözlem . yaparak-yaşarak öğrenme Defter. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 16 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Şimdi herkes arkasına yaslansın. Dinleme ve İzleme . okul . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4.………………………………. DAVRANIŞLAR : 1. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Bireysel birlikte çalışmalar. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. Öğretmen tarafından okunan öykünün. Dünya dinliyor. Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. Soru – yanıt . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . uygulama. Birlikte çalışmalar . Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Baktım kürsüde. Anlatım . HAFTA 2 veya 4 ARALIK Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. Ben de askerim. . Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. Sesli okuma . boya kalemleri. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Size bir öykü anlatacağım. O'nun sesini. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.

Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. 3. 4. 16. 2 veya 4 OCAK Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. gösterip yaptırma. çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. Çevresini tanıtır. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma.………………………………. . İlgi ve yeteneklerini bilir. okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır. Kendini tanıtır. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. 3. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 17 HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Rehberlik 1. HAFTA Öğrencinin kendini tanıtma. Gözlem. ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi. bireysel ve birlikte çalışma. 2. inceleme. 2. 1. 2. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. DAVRANIŞLAR: 1. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. Okulunu sever.

izlediklerini. İLKÖĞRETİM OKULU 5.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Metnin anlatılması 2. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER 17. HAFTA SÜRE 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1. 2. parçaya ait resimler OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Sesli ve sessiz okuyabilme.yer . Sessiz Okuma.Olay . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 18 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Dinlediklerini.………………………………. Tümdengelim Okuma parçası . Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.

Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Sportif Etkinlikler Kişinin kendisine ait özel eşyalarının olması gerektiği AMAÇ 1 : Sağlık ve hijyen kurallarına (terlik. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. ses bandı. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 19 HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.………………………………. oyunlar. öyküleme. tartışma. dramatizasyon. (2008-Sportif Etkinlikler Programına göre) Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. ders kitapları SÜRE 18. bireysel çalışmalar. DAVRANIŞLAR : 3. radyo. gözlem. HAFTA 2 veya 4 OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . Okunan ya da dinlenen şiiri yazma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Açık uçlu. Anlatım . Birlikte çalışmalar . havlu gibi) bunları ortak dikkat eder. Dinleme ve İzleme . Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. Soru – yanıt . Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması 1. uygulama. teyp. kısa cevaplı Anlatım. Gözlem . Tartışma . soru– sorular kullanılabilir cevap. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Düzeye uygun masal ve öykü kitapları. tarak. kullanmanın sağlık açısından ne gibi problemleri ortaya çıkaracağı belirtilir. diş fırçası. televizyon. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Ayrıca tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlananların tüketilmesi gerektiği belirtilir.

soru-cevap. tekrar. müzik defteri. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. birlikte çalışmalar. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. Anlatım. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. Müzik ders kitabı. alkışlanır. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. OCAK 19.………………………………. örnekleri dinleme ve söyleme. inceleme. şarkı Ne oldu sana yarim Böyle gözlerin yaslı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR Yukarı gel yukarı 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 20 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. bireysel birlikte çalışmalar. HAFTA 2 veya 4 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .Grup çalışmaları dinlenir. türkü vb. kaset 1. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. birlikte çalışmalar. kasetçalar.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. AY HAFTA DERS SAATİ MAÇKA YOLLARI Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme Irmağın gözündeyim Eller ne derse desin Ben yine sözümdeyim İyi seslendirilmiş şarkı. uygulama DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 1.

müzik vb. Duygunu Anlat çalışması yapılır. yorumlama . Fotoğraf ya da resimleri ifade ettiklerini duygu ve düşüncelere göre sınıflandırır. seramik. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 21 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER H Duyguların ifadesi!  Resim. Bu eserin duygusunun ne olduğu ve bu duygunun neden oluştuğuna ilişkin kısa bir öykü yazmaları ya da basit anlamda bir şarkı bestelemeleri istenir. şiir. heykel. anlatma AMAÇ 1 : Kısa bir masalı. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. doktor ve sanatçılarla yapılabilir.  Her bir öğrencinin 3 duygu seçmesi ve bu duyguları anlatan şiir. tümdengelim SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Soru Cevap DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.  En fazla 6 kişilik gruplar oluşturulur duygular ve sebepleri hakkında röportaj yapmaları istenir (Bu çalışma psikolog. konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri . fotoğraf. öğrenciler önce sessiz sinema ile daha sonra yalnızca seslerini kullanarak duygularını anlatırlar. Ders: Duygularımı Sanatla Anlatıyorum AMAÇ 1. tümevarım . Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi Okunan masalın öğrenci grupları tarafından canlandırılması Ders: Öykü. Araştırmaİnceleme. Gösterip Yaptırma.  Bir müzik parçası içindeki duyguları bulmaları istenir. bir öyküyü anlatabilmek Okuma . sanat eserlerinin kendisi. HAFTA 2 veya 4 1.Resim ve fotoğraflar sizde ne gibi duygular oluşturdu? 3. Öğrencilerin bunlardaki duyguları bulmaları ve tanımlamaları istenir. Beyin Fırtınası. taklitleri ya da fotoğrafları sınıfa getirilir. tartışma . Masalın okunması Öğrenciler tarafından anlatılması Öğrencilerin . anlatım .).………………………………. maslal dinleme. Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi • • • • • • Masala ait resim üzerinde konuşulması .Bu duyguları ifade edebilir misiniz? 4.Resimleri ve fotoğrafları incelediniz mi? 2.Elimizdeki resim ve fotoğrafları bu duygulara göre tasnif edebilir misiniz? AY ŞUBAT 20. öykü ya da resim yapmaları istenir.  Öğrencilerden kendilerine bir eser seçmeleri istenir. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) Buluş Yoluyla Öğrenme.

Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. Anlatma. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Sesli ve sessiz okuyabilme. bireysel birlikte çalışmalar. uygulama HAFTA Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. AY 21. inceleme. Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. parçaya ait resimler 1.Olay .Metnin anlatılması 2.………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5.yer . SoruYanıt. Yorumlama. 2. Tartışma. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Anlatım. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. soru-cevap. HAFTA Ders: Okuma AMAÇ 1. Tümdengelim Okuma parçası . Dinlediklerini. birlikte çalışmalar. izlediklerini. Tümevarım. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 22 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi SÜRE 2 veya 4 ŞUBAT SERBEST ETKİNLİKLER . • • • Metnin sessiz olarak okunması. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.

soru – yanıt. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. uygulama. 2. örnek olay. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. AY Ders: Türkü Öğrenelim AMAÇ 1 : Birlikte çalışabilme. 2. ses bandı SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. teyp. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.Sözcüklerin doğru söylenip. Müzik kitabi. söylenmediği kontrol edilmesi. 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 23 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. Anlatım.………………………………. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. izleme. 3. DAVRANIŞLAR: 1. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. Duyulabilecek. arkadaşlarına uyabilme PLEVNE TÜRKÜSÜ Tuna nehri akmam diyor Kenarımı yıkmam diyor Ünü büyük Osman Paşa Plevneden çıkmam diyor Düşman Tuna’yı atladı Karakolları yokladı Osman Paşa’nın kolunda Beşbin top birden patladı Kılıcını vurdu taşa Taş yarıldı baştan başa Ünü büyük Osman Paşa Zaferinle binler yaşa Ünü büyük Osman Paşa Askerinle binler yaşa 22. 2.Şarkının hareketlerini yaparak söyleme. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.Hareketlerde sınıf geneline uygun oyunlaştırmalar ve danslar yapma. müzik defteri. HAFTA 2 veya 4 MART Yaparakyaşayarak öğrenme.

söylenmediği kontrol edilmesi. söylenmediği kontrol edilmesi. Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir? Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. hazırlıksız konuşma. Oyuncak telefonla. 3.Sözcüklerin doğru söylenip. doğal ses Yaparak-yaşayarak öğrenme. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. Yeleleri alevden al bir ata binmiş Aşıyor yüce dağları. uygulama. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 24 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Konuşma AMAÇ 1 : Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme Kısa süreli el çırpma oyunu Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. hepimiz yapabiliriz ve yaparız. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Konuşma. 2. Şiir okumaya istekli olma SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. hazırlıklı konuşma. 1. engin denizleri. AY 23.………………………………. drama DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. yıkılmış savaş meydanlarında Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği Arkasından dağ dağ ordular geliyor Her askeri Mustafa Kemal'i gibi Ders: Atatürk Şiiri AMAÇ 1. HAFTA 2 veya 4 MART MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM Mustafa Kemal'i düşünüyorum.Sözcüklerin doğru söylenip. sözlü anlatım. telefonla görüşme oyunu oynatılır vb. toplum. Yanmış.

parçaya ait resimler 1. Tartışma.……………………………….Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi MART * Orman Haftası ile ilgili bilgiler verilebilir. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 25 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY 24. SoruYanıt. Yorumlama. SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . HAFTA 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1.Metnin anlatılması 2. İLKÖĞRETİM OKULU 5. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Sesli ve sessiz okuyabilme. izlediklerini. Anlatma.Olay . Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. 2. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. Sessiz Okuma. Dinlediklerini.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Tümevarım. Tümdengelim Okuma parçası .yer .

………………………………. AY MART 25. Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. gözlem 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. derecelendirme ölçekleri. İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 26 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Fıkra Anlatma AMAÇ 1: Fıkra Anlatma DAVRANIŞLAR 1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu? 2. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. tarihi yerleri. 2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir. Gezi . kullanabilirsiniz. alkışlanır. sorucevap. Çevresindeki yeni fıkra anlatma Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma 2. galerileri. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. eğlendirici serbest fıkralar Fıkaralar. açık uçlu sorular. akran değerlendirme. konakları vb. HAFTA 2 veya 4 Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır.

Soru – yanıt . 1. Anlatım .………………………………. Gözlem . Birlikte çalışmalar . SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Dinleme ve İzleme . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması ve tonda okuma 6. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma MART 26. İLKÖĞRETİM OKULU 5. 5. yorumlama. Tartışma . sesli ve sessiz okuma. HAFTA 2 veya 4 1.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. konuşma kuralları.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşmanın insan hayatındaki öneminin tartışılması. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 27 AY HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . konuşma dili. Konuşma. Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin DAVRANIŞLAR : ezbere okutturulması . Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 7. Belirli Günler ve Haftalar kitabı .Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. sözlü ve yazılı anlatım. Tartışma.

İLKÖĞRETİM OKULU 5.………………………………. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Sessiz Okuma. Tümdengelim Okuma parçası . Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. Müzik ders kitabı.Sağlıklı Yaşam ve Spor (2008. parçaya ait resimler 28 H: Öğrencilere. müzik defteri.Grup çalışmaları dinlenir.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. örnekleri dinleme ve söyleme. Ders: Sportif Etkinlik SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. alkışlanır. birlikte çalışmalar. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. kaset 27. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. İyi seslendirilmiş şarkı.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 NİSAN SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER .Sportif Etkinliler Programı ) Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. kasetçalar. türkü vb. tekrar. Açık uçlu. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. SB. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme KARANFİL Karanfil deste gider Ha ha nanay Kokusu dosta gider Ha ha nanay Nanay nanay Ellerin malı nanay Yürü bellerin şalı Gün olur devran döner Nanay nanay nanay nanay Senin kalbinde kimler Ha ha nanay Benim kalbimde sensin Ha ha nanay 1.

Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. değerlendirme 28. film vb.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. öykü. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. İzlenen bir filmin. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. bu olayların sırasının. okunan bir kitap. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 29 Ders: Film izleme AMAÇ 1. izleyebilme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. SoruYanıt. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin.Yorumlama.………………………………. Sunuş yolu. Ulusal bayram kutlamalarında spor.Sözlü anlatımda. Tümdengelim İzlenen bir film. Tüme Varım. zamanın niteliklerinin açıklanması. 2. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. olay. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . olayın geçtiği yerin. neden ve sonuçlarının. Dinleme ve İzleme. sözlük 1. kelimeleri söyleme. dans ve halkoyunları gibi etkinliklerde rol alır. Anlatma. • Olayların. bir oyunun. kullanma. alıştırma ile öğretim (MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre) * 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.

Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın. bireysel ve birlikte çalışma. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz. 3. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister? …… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin? Evet. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. söylenmediği kontrol edilmesi. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. inceleme. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. 2.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi.Sözcüklerin doğru söylenip. pastel boya. 29. DAVRANIŞLAR: 1. Konumuzu belirledik. 2. Anlatım. örnek olay. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. renk.………………………………. Ders: Duygu Ve Düşüncelerini ifade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. düşünce. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. 1. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. gözlem. silgi. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 1. palet. kalem. sulu boya. Gözlem. duygu. 2. resim defteri. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. Resim. 2. guaş boya. su kabı. SÜRE HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . 3. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. soru – yanıt.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. 30 Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. fırça. DAVRANIŞLAR: 1. nesne. boya. izleme. Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. gösterip yaptırma. Duyulabilecek.

• Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. 2.Metnin anlatılması 2. Sesli ve sessiz okuyabilme. yorumlama. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. Tümdengelim Okuma parçası . kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. izlediklerini. son güne bırakmayın. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır. 30. Gibi açıklamalarda bulunulur. evde mutlaka tekrarlayın. parçaya ait resimler 1. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. Dinlediklerini. Yorumlama. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra.………………………………. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 31 Ders: Okuma AMAÇ 1.yer . SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Olay . • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. Tümevarım. Anlatma. Tartışma. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. Soru-Yanıt. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Konuşma. anlatım.Derslerinize bir masada çalışmalısınız.

izlediklerini.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. 31.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün. birlikte çalışmalar.Metnin anlatılması 2. Tartışma.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Tümevarım. uygulama. Soru-Yanıt. pastel boya 1. Yorumlama. boya kalemleri. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 MAYIS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER .yer .Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. 2. Bireysel birlikte çalışmalar.Olay . öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. Sesli ve sessiz okuyabilme. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. İLKÖĞRETİM OKULU 5. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Anlatma. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. resim kâğıdı. Dinlediklerini. parçaya ait resimler 1.………………………………. • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. Tümdengelim Okuma parçası . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 32 Ders: Okuma AMAÇ 1.

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI • İzlenen bir filmin. Tüme Varım. birlikte çalışmalar. sözlük 1. zamanın niteliklerinin açıklanması. kullanma. olay. 2. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. değerlendirme 33 Ders: Film İzleme AMAÇ 1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme.……………………………….Sözlü anlatımda. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. olayın geçtiği yerin. 32. Soru-Yanıt.Yorumlama.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. Bireysel birlikte çalışmalar. izleyebilme. Anlatma. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. öykü. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. neden ve sonuçlarının. bu olayların sırasının. * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. yaparak-yaşarak öğrenme SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . uygulama. Dinleme ve İzleme. film vb. Tümdengelim İzlenen bir film. bir oyunun. • Olayların. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün. kelimeleri söyleme. okunan bir kitap.

zamanın niteliklerinin açıklanması. film vb. • Olayların.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. değerlendirme Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. • İzlenen bir filmin. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Sunuş yolu. alıştırma ile öğretim MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.Yorumlama. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. 2. bu olayların sırasının. öykü. olay. kelimeleri söyleme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 34 Ders: Film izleme AMAÇ 1. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. dans ve halk oyunları gibi etkinliklerde rol alır. 33. olayın geçtiği yerin. bir oyunun. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. SÜRE AY HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . Ulusal bayram kutlamalarında spor.Sözlü anlatımda.………………………………. okunan bir kitap. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. neden ve sonuçlarının. Dinleme ve İzleme. izleyebilme. sözlük 1. SoruYanıt. Tüme Varım. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. Tümdengelim İzlenen bir film. kullanma. Anlatma. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin.

Victor Hugo Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.……………………………….HAFTA 2 veya 4 Ders: Güzel Konuşma ve Yazma : Özlü cümleler Soru-cevap. İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 35 Ünlü kişilerin özlü ve düşündüren cümleler tahtaya yazılır. Soru-cevap yöntemiyle konu anlaşılmaya çalışılır. İyi olmak kolaydır. Montaigne SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Montaigne MAYIS 34. yorumlama İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri. zor olan adil olmaktır. bir amaçla yaşamayı bilmektir. Bunlar üzerinde öğrenci fikirleri sorulur.

konakları vb. derecelendirme ölçekleri. Gezi . Tümdengelim Okuma parçası . İLKÖĞRETİM OKULU 5. açık uçlu sorular. DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. HAFTA 2 veya 4 Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. galerileri. Sesli ve sessiz okuyabilme. 1.yer .Metnin anlatılması 2. akran değerlendirme. tarihi yerleri.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. gözlem Ders: Okuma AMAÇ 1. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye. Dinlediklerini.………………………………. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) HAZİRAN 35. Sessiz Okuma. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi AY HAFTA DERS SAATİ SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 36 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. kullanabilirsiniz. izlediklerini. 2. parçaya ait resimler • Müzeler Haftası ile ilgili bilgi verilebilir.Olay .

Zamanı iyi kullanıyor mu? .Sergide ki en güzel çalışmayı yapan arkadaşlarımızı veya grubu takdir etmeliyiz. da gösterilmesi işine sergi diyorduk. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 37 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Ders: Sergi HAZİRAN 36. Fakat sergi çalışmalarında drama. Okul veya sınıf dergilerinde sergilenen çalışmaları iyi korumalıyız. 1. uygulama. Sınıfımızda sergi çalışması için görev dağılımı yapılır.Çalışmada özgünlük . yaratıcılık var mı? 2. (MEB-Sosyal Etkinlikler Programına göre) Bu sene bir çok çalışmalar yaptık. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Bu çalışmaların diğer arkadaşlarımız ve insanlar tarafından görülmesi için sergi çalışmaları yapacağız. soru-cevap. “ açıklamaları öğretmen tarafından yapılır. HAFTA 2 veya 4 AMAÇ 1 : Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır.Temiz ve düzenli çalışmış mı? 4. Bu sergi çalışmasında herkes görev almak ister mi? O zaman yapacağımız bu çalışmaya herkes katılmalı ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeli. Sergide diğer arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları da incelememiz gerekir.……………………………….Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu? 3. “Sene boyunca yaptığımız resim çalışmalarının diğer insanlara Gösterim. yaptığımız çalışmaların güzel. temiz ve dikkat çekici özelliklerinin olması gerekiyor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful