……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

1

……………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER YILLIK FAALİYET PLANI
20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla Serbest etkinlikler saatlerinde : Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır. b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir. c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir. d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. e. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. NOT: 4. ve 5. sınıflarda serbest etkinlik dersinin haftalık ders saati 4’tür. 4. ve 5. sınıflarda Bilişim Teknolojileri dersi serbest etkinlik olarak haftalık 2 saat işlenebilir. Kalan 2 ders saati de serbest etkinlik saati olarak işlenir.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

2

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE BECERİLER

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

HAFTA

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME

AY

Ders: Rehberlik 1. Kendini tanıtır. 2. İlgi ve yeteneklerini bilir. 3. Çevresini tanıtır. 4. Okulunu sever, okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır.

Öğrencinin kendini tanıtma, ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi, çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır.

Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları

Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu

Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Güzel konuşma ve yazma alışkanlığı kazanabilme

“Hazırlıksız konuşmalarımızda da güzel konuşmak çok önemlidir.Bunun için çok okumalı, sözcük dağarcığımızı zenginleştirmeliyiz.Ne kadar sözcük bilirsek o kadar rahat ve güzel konuşuruz. Başkası tarafından verilen ya da kendimizin belirlediği bir konu ile ilgili olarak yapılan konuşmalar ise belirlenen konularda konuşmadır.Bu durumda yapacağımız iş bilgilerimizi hatırlayarak konu ile ilgili düşüncelerimizi söylemektir.” şeklinde konu açıklanır, Belirlenen bir konu üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanır.

1. HAFTA

SÜRE

2 veya 4

EYLÜL

1.Bir konuda nasıl bilgi sahibi Söz ve yazı ile olunur? anlatma, Tartışma, 2.Bir konu üzerinde konuşma, Tümevarım, Tümdengelim, Soru bilgi seviyelerini ölçme. – yanıt

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

3

AY HAFTA SAATİDERS

KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir

H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. ve

SB.SY:

Spor

Bilgisi

Sessiz Okuma, Tümdengelim Okuma parçası , parçaya ait resimler

Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor EYLÜL 2. HAFTA 2 veya 4 2008- Sportif Etkinlikler Programı 1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

Ders: Eğitici Belgesel İzleme AMAÇ 1. Düzeye ve derslerin konularına uygun belgesel izleme.

Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe gibi derslerin konularının işlendiği belgesel tarzı eğitici videolar, flimler, belgeseller izletilebilir.

Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, SoruYanıt, Tüme Varım, Tümdengelim İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük

tam öğrenme.. Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma: Konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemi. şiir ve roman. gülerek ağlayarak konuşunuz. Sesli. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. Yaşamak seninle güzel Yaşamak bunun için büyük Sevgili Atatürk. HAFTA 2 veya 4 EKİM 1. Etkili konuşma. Buğday sarısı güneşte Bir kuş uçuyorsa Şimdi bir bayrak dalgalanıyorsa Ay yıldızlı. Güzel konuşmak insana daha çok arkadaş kazandırın. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Şimdi bir deniz varsa Pamuk tarlaları Rüzgârlar altında Şimdi bir tren geçiyorsa ovalardan. Anlatım . AMAÇ 1 : Dilin etkili kullanımının öneminin farkında oluş.………………………………. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Atatürk ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. iltifat ederiz. Tartışma . kızarız. Gözlem . Seviyelerine uygun öykü. Birlikte çalışmalar . Sesli okuma . araştırma. Soru – yanıt . Şiir kitapları 1. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . . SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.. Dinleme ve İzleme . fıkra. sessiz okuma. DAVRANIŞLAR : 1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 3. nasıl olur? Günlük konuşmalarımızda bağırırız. masal. Bireysel çalışmalar Ders kitapları .

dolmuş. soru cevap Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. birlikte çalışmalar. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. anlatım. 5 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Gözlem AMAÇ: Sosyal ortamlar ve mekânlarda davranışlarıyla ilgili gözlem yapar. açık uçlu sorular. terminal vb. (MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) insan Sosyal ortamlar olarak hastane. lokanta. parçalanmış yerde(2) 4. kasetçalar. okul. tekrar. benim halim yaman(2) Türkmen kızı elma soyar Elin kesmiş kanlar akar(2) Lili lili lili lili lili lili (2) Türkmen kızı aynaya bakar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde. türkü vb. türkmen kızı Yanakları kan kırmızı(2) Nazlı nazlı yürü fistanını sürü(2) (sekerek yürü. park.çömel) Türmen kızı ekin biçer Testisinden ayran içer(2) Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır(2) Türkmen kızı saçın tarar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde(2) Türkmen kızı inek sağar İnek tepmiş dizin oğar(2) Aman aman aman.………………………………. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. Gözlem. müzik defteri. Müzik ders kitabı. kütüphane. kaset 1. sokak. tiyatro.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. örnekleri dinleme ve söyleme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME Bu sınıfta öz değerlendirme. düğün. ev. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme TÜRKMEN KIZI Türkmen kızı. . pazaryeri. alınabilir . derecelendirme ölçekleri. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. otobüs. alkışlanır. SÜRE DERS SAATİ İLKÖĞRETİM OKULU 5. akran değerlendirme.Grup çalışmaları dinlenir. HAFTA 2 veya 4 EKİM İyi seslendirilmiş şarkı.

Yapılan etkinliklerin incelenmesi Düzeye uygun seçilen şiir davranışlar ölçüsünde Soru – yanıt etkinliğe dönüştürülür. Harflerin yazılış yönlerine uyarak yazma 3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Okuma AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Tümdengelim Okuma parçası . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. 2. parçaya ait resimler 5. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi 2. izlediklerini. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.yer . Gözlem İnceleme Bireysel çalışmalar Birlikte çalışmalar Anlatım Uygulama . Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 6 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Dinlediklerini. Harf ve sözcükler arasındaki aralıklara dikkat etme 1.Metnin anlatılması 2.……………………………….Olay . HAFTA 2 veya 4 EKİM Ders: Güzel Konuşma ve Yazma (Şiir Yazma) AMAÇ 1 : Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma alışkanlığı kazanabilme DAVRANIŞLAR: 1. Harflerin başlangıç ve bitiş yerlerini gösterme 2. Sessiz Okuma.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.

Beyin Fırtınası. Buluş Yoluyla Öğrenme.Bu görgü kurallarını sınıfta canlandırarak gösterebilir misiniz? 6. Ve bu esnada kendileri de buralardaki görü kurallarını benimseyecek. Kendimizi kısa tümcelerle tanıtma Öğrencilerin kendilerini tanıtıcı konuşmaların yapılması.  Görevleri gruplarıyla birlikte değişik ortamlara (düğün. Gösterip Yaptırma.Hiç farklı ortamlara girdiniz mi? 2. örnek olay.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur? 2. izleme. Konuşmalarda görgü kurallarına uyma 2.) gidecekler. Ders: Gezi ve Gözlem AMAÇ 1. Soru Cevap 1. okul.  Bu yerlerde geçerli olan görgü kurallarını gözlemleyecekler.………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Sosyal yaşamın gerektirdiği görgü kurallarını açıklar.  Ve bu gruplara görevleri anlatılır. DERS SAATİ HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde konuşabilme DAVRANIŞLAR: 1.  Öğrenciler sınıfta gruplara ayrılır. tiyatro vb. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi. 2 . Araştırma. HAFTA 2 veya 4 EKİM .Bu değişik ortamların görgü kurallarına dair bilgi sahibi misiniz? 3. Konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanma 3.  Okula geldiklerinde gruplar gittikleri yerlerdeki görgü kurallarını canlandırma yöntemiyle arkadaşlarına anlatmaya çalışacaklar. Anlatım. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 7 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLAR LA İLİŞKİLENDİR ME / DEĞERLENDİR ME 1. Sosyal yaşamda kuralların olduğunu kavrar.İnceleme. soru – yanıt. böyle ortamlara gittiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini kavrayacaklar. kütüphane. * 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.

okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.yer .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . parçaya ait resimler Ders: Okuma AMAÇ 1. Tümdengelim Okuma parçası . Açık uçlu.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. H: Öğrencilere.……………………………….Sportif Etkinliler Programı 7. parçaya ait resimler 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 8 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DERS SAATİ DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRM E 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Sesli ve sessiz okuyabilme. Tümdengelim Okuma parçası . izlediklerini. Dinlediklerini.Metnin anlatılması 2. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. • Serbest okuma Sessiz Okuma. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. HAFTA 2 veya 4 KASIM Sessiz Okuma. SB. 2.Olay .

yazılı anlatım. DAVRANIŞLAR : 1. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Konuşmayı gerçekleştirebilmek için içimizdeki korkuyu yenmemiz gerekir. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. Birlikte çalışmalar . Şiir kitapları 1. HAFTA 2 veya 4 KASIM Atatürk Gülümsedi Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Sınıf . 8. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . AMAÇ 1 : Konuşurken dikkat Topluluk karşısında konuşurken vücut hareketlerimize edilmesi gereken ilkeler bilgisi dikkat etmeli. Gözlem . konuşma alıştırmaları. tümevarım. okul . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Atatürk gülümsedi öğretmenim Siz sınıfa girince Dağıldı kara bulutlar Açıldı gonca Baktı ki okul yenidir Siz yenisiniz düşünceler yeni Atatürk gülümsedi öğretmenim Saklayamadı sevincini Baktı ki gençsiniz bilgili Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince Atatürk gülümsedi öğretmenim Sevindi onca Baktı ki karışmış aramıza Çiziyorsunuz yolu Atatürk gülümsedi öğretmenim Gözleri dolu dolu Anlaşılan bütün yaz Atatürk gözünü kırpmamış Çünkü boşmuş sıralar Çünkü harf okunmamış Konuşma. Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. * Atatürk Haftası (10-16 Kasım) ile ilgili etkinliklere yer verilebilir. Bireysel çalışmalar Ders kitapları .Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi . Soru – yanıt . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 9 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. soru-cevap Sesli okuma . konuşma süresince sesimizi de iyi denetlemeliyiz. Sözlü anlatım. Dinleme ve İzleme . Tartışma . konuşma hızı. topluluk önünde konuşma. Konuşmada başarılı olabilmek için kendimize güvenmemiz gerekir. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4.Bir konuşma planı nasıl ayarlanır? 2Tartışma grubunun izlenmesi.………………………………. tümdengelim. konuşmaya hazırlık. Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının değerlendirilmesi. Anlatım . sesi denetleme. Kendimize güvenmek için en iyi yol ise konuşmaya çok Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma iyi hazırlanmaktır. tartışma. kendine güven. İLKÖĞRETİM OKULU 5.

………………………………. Araştırmaİnceleme. Kirlilik çeşitleri hakkında sınıfta ön bilgilendirme yapılır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 10 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME Bu sınıfta öz değerlendirme. Tümdengelim Okuma parçası . Çevre kirliliğine yol açan faktörler üzerinde durulur.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . Buluş Yoluyla Öğrenme. açık uçlu sorular.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. Beyin Fırtınası. Dinlediklerini. AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Grup Tartışması AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Serbest okuma Sessiz Okuma. 2.yer . izlediklerini. Otomobil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve otomobilin insan hayatını kolaylaştırması gibi benzer konuların tartışılması. Çevre Kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini öğrenirler. akran değerlendirme.Olay . derecelendirme ölçekleri. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Gösterip Yaptırma. HAFTA 2 veya 4 • Ders: Okuma AMAÇ 1. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir.Metnin anlatılması 2. parçaya ait resimler 1. Soru Cevap KASIM 9.

Ben de askerim.. Birlikte şarkı söyleme isteğini belli etme 2. Tartışma. Düşüncelerimizi. sokakta sürekli konuşuruz.Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.Grup çalışmaları dinlenir. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşma. alkışlanır. Baktım kürsüde. Nutuk söylüyor. sözlü ve yazılı anlatım. tekrar. Her iyi işte. Baktım başa O. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. yorumlama. müzik defteri. etkili ve güzel konuşmak gerekir. başarıya ulaşmak için içten. Birlikte şarkı söylemekten sevinç duyma 3. Dünya dinliyor.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. isteklerimizi.. kaset 1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. Etkili ve güzel konuşan insanlar çevreleriyle iyi ilişkiler kurdukları gibi aranan ve sevilen insanlar da olurlar. Türk tarihinde En kudretli O. Müzik ders kitabı. konuşma dili. HAFTA 2 veya 4 KASIM . okulda. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. kasetçalar. Her savaşta O. birlikte çalışmalar. Ne heyecanlı Ne heybetli O. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme İyi seslendirilmiş şarkı. etkili ve güzel bir anlatımla söylemeliyiz. türkü vb. Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. duygularımızı. 10. Evde. Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Tarih okudum. konuşma kuralları. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. Nerede olursa olsun konuşma kurallarına uygun biçimde konuşmalarımızı sürdürmeliyiz. sesli ve sessiz okuma.………………………………. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. 11 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Karşımızdaki insanlarla iletişim kurarken en çok ne yaparız? Yersiz ve hoşa gitmeyen konuşmalar sizi nasıl etkiler. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. örnekleri dinleme ve söyleme. Engelleri aşmak. O'nun sesini. * Öğretmenler Günü (24 Kasım) ile ilgili şarkılara da yer verilebilir.

DAVRANIŞLAR : 1. Birlikte çalışmalar . Sesli ve sessiz okuyabilme.Metnin anlatılması 2.………………………………. Gözlem . Tümdengelim Okuma parçası . Dinleme ve İzleme . parçaya ait resimler 1. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. 2. Soru – yanıt . HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Bireysel çalışmalar Ders kitapları .yer . Dinlediklerini. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.Olay . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 12 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1. Anlatım . izlediklerini.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması . Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması . Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Şiir kitapları 1. Tartışma . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Sesli okuma . • Serbest okuma Sessiz Okuma.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi 11.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.

film vb. olay. birlikte çalışmalar. boya kalemleri. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 13 SÜRE DERS SAATİ SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Masalı doğal bir sesle anlatma Öğretmen tarafından okunan öykünün. izleyebilme 2. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1: Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. * Tutum. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Bireysel birlikte çalışmalar. yaparak-yaşarak öğrenme Defter.………………………………. . Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma 3. Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir. Masal anlatmaya istekli olma 2.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme Atatürk’ün hayatını anlatan film izleme. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Film izleme AMAÇ 1. pastel boya 12.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. resim kâğıdı. uygulama.

………………………………. İnsan ilişkilerde kendi hak ve özgürlükleri olduğu. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. SB. 2. bunun yanında sorumlulukları olduğu anlatılır.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. İnsanlar arası ilişkilerde güvenin önemli olduğunu fark eder. . Açık uçlu. 13. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. kısa cevaplı sorular kullanılabilir 14 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB. İnsanlar arası ilişkilerde hak ve sorumluluklarını fark eder. Tümdengelim Okuma parçası . parçaya ait resimler Açık uçlu. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Rehberlik : Haklarımı Öğreniyorum AMAÇ 1. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. Konuşma.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar.Sportif Etkinliler Programı Sessiz Okuma.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY H: Öğrencilere. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. anlatım. yorumlama. Güvenin insan ilişkilerinde önemli bir faktör olduğu örneklerle açıklanır.

Konuşma. 2. anlatım. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. HAFTA 2 veya 4 ARALIK . SÜRE HAFTA SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır. son güne bırakmayın.Metnin anlatılması 2.Olay . 14. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. Sesli ve sessiz okuyabilme. evde mutlaka tekrarlayın. Dinlediklerini. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. yorumlama. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir.Derslerinize bir masada çalışmalısınız. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 15 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1.yer . • Serbest okuma Sessiz Okuma. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. parçaya ait resimler 1.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. Gibi açıklamalarda bulunulur. izlediklerini. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız. Tümdengelim Okuma parçası .……………………………….

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Dünya dinliyor. Öğretmen tarafından okunan öykünün. Gözlem . birlikte çalışmalar. Sınıf . Çok seveceğinizden eminim. yaparak-yaşarak öğrenme Defter.. . Dinleme ve İzleme . Şimdi herkes arkasına yaslansın. Birlikte çalışmalar . Şiir kitapları 1. okul . Belirli Günler ve Haftalar kitabı .. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Size bir öykü anlatacağım. O'nun sesini.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. Sesli okuma . resim kağıdı. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3.………………………………. Bireysel birlikte çalışmalar. Ben de askerim. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. DAVRANIŞLAR : 1. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. uygulama. Anlatım . Nutuk söylüyor. pastel boya 1. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. HAFTA 2 veya 4 ARALIK Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız. boya kalemleri. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 15. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Baktım kürsüde. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 16 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. Soru – yanıt . Tartışma . Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim.

2. 3. 16. Gözlem. 3. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır. DAVRANIŞLAR: 1. okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır. 2. 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 17 HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Rehberlik 1. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. Kendini tanıtır. . gösterip yaptırma. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Okulunu sever. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. 4. HAFTA Öğrencinin kendini tanıtma. inceleme. İlgi ve yeteneklerini bilir. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.……………………………….Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. Çevresini tanıtır. 2 veya 4 OCAK Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. 2. bireysel ve birlikte çalışma. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek.

HAFTA SÜRE 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1. 2.Metnin anlatılması 2. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER 17.Olay .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Sesli ve sessiz okuyabilme. Tümdengelim Okuma parçası . izlediklerini. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. Sessiz Okuma. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 18 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Dinlediklerini.………………………………. parçaya ait resimler OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır.yer .

Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Birlikte çalışmalar . dramatizasyon. Ayrıca tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlananların tüketilmesi gerektiği belirtilir. teyp. oyunlar. tartışma. Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması 1. kısa cevaplı Anlatım. Soru – yanıt . Açık uçlu.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Sportif Etkinlikler Kişinin kendisine ait özel eşyalarının olması gerektiği AMAÇ 1 : Sağlık ve hijyen kurallarına (terlik. Tartışma .………………………………. uygulama. diş fırçası. radyo. havlu gibi) bunları ortak dikkat eder. HAFTA 2 veya 4 OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 19 HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. ders kitapları SÜRE 18. ses bandı. DAVRANIŞLAR : 3. Gözlem . öyküleme. Dinleme ve İzleme . televizyon. tarak. gözlem. kullanmanın sağlık açısından ne gibi problemleri ortaya çıkaracağı belirtilir. soru– sorular kullanılabilir cevap. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. Düzeye uygun masal ve öykü kitapları. bireysel çalışmalar. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Anlatım . (2008-Sportif Etkinlikler Programına göre) Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması .

inceleme. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Grup çalışmaları dinlenir. kasetçalar. Müzik ders kitabı. kaset 1. birlikte çalışmalar. türkü vb. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. OCAK 19. müzik defteri. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 20 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. uygulama DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 1. alkışlanır. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme Irmağın gözündeyim Eller ne derse desin Ben yine sözümdeyim İyi seslendirilmiş şarkı.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. şarkı Ne oldu sana yarim Böyle gözlerin yaslı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR Yukarı gel yukarı 1. tekrar. Anlatım. birlikte çalışmalar. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.………………………………. soru-cevap. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. AY HAFTA DERS SAATİ MAÇKA YOLLARI Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. HAFTA 2 veya 4 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . bireysel birlikte çalışmalar. örnekleri dinleme ve söyleme.

Bu eserin duygusunun ne olduğu ve bu duygunun neden oluştuğuna ilişkin kısa bir öykü yazmaları ya da basit anlamda bir şarkı bestelemeleri istenir.). fotoğraf.………………………………. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 21 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER H Duyguların ifadesi!  Resim. Fotoğraf ya da resimleri ifade ettiklerini duygu ve düşüncelere göre sınıflandırır. tümevarım . tartışma . tümdengelim SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . müzik vb. Masalın okunması Öğrenciler tarafından anlatılması Öğrencilerin . Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi • • • • • • Masala ait resim üzerinde konuşulması . SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.  En fazla 6 kişilik gruplar oluşturulur duygular ve sebepleri hakkında röportaj yapmaları istenir (Bu çalışma psikolog. konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri .  Bir müzik parçası içindeki duyguları bulmaları istenir. öğrenciler önce sessiz sinema ile daha sonra yalnızca seslerini kullanarak duygularını anlatırlar. seramik. taklitleri ya da fotoğrafları sınıfa getirilir. Duygunu Anlat çalışması yapılır. maslal dinleme. Ders: Duygularımı Sanatla Anlatıyorum AMAÇ 1. HAFTA 2 veya 4 1. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) Buluş Yoluyla Öğrenme.Bu duyguları ifade edebilir misiniz? 4. Gösterip Yaptırma. öykü ya da resim yapmaları istenir.  Her bir öğrencinin 3 duygu seçmesi ve bu duyguları anlatan şiir. yorumlama . Beyin Fırtınası.  Öğrencilerden kendilerine bir eser seçmeleri istenir. anlatım . Öğrencilerin bunlardaki duyguları bulmaları ve tanımlamaları istenir.Resimleri ve fotoğrafları incelediniz mi? 2. Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi Okunan masalın öğrenci grupları tarafından canlandırılması Ders: Öykü. sanat eserlerinin kendisi. doktor ve sanatçılarla yapılabilir. Soru Cevap DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. anlatma AMAÇ 1 : Kısa bir masalı. Araştırmaİnceleme.Resim ve fotoğraflar sizde ne gibi duygular oluşturdu? 3.Elimizdeki resim ve fotoğrafları bu duygulara göre tasnif edebilir misiniz? AY ŞUBAT 20. heykel. şiir. bir öyküyü anlatabilmek Okuma .

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 22 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi SÜRE 2 veya 4 ŞUBAT SERBEST ETKİNLİKLER . Anlatma. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. • • • Metnin sessiz olarak okunması. AY 21. Dinlediklerini.yer . Tümdengelim Okuma parçası . İLKÖĞRETİM OKULU 5. Tartışma. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Anlatım. soru-cevap. Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. HAFTA Ders: Okuma AMAÇ 1. parçaya ait resimler 1.Metnin anlatılması 2. inceleme. bireysel birlikte çalışmalar.Olay . izlediklerini. Tümevarım. Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. uygulama HAFTA Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Sesli ve sessiz okuyabilme. birlikte çalışmalar. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Yorumlama. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. SoruYanıt. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. 2.……………………………….

DAVRANIŞLAR: 1. 2. Anlatım. ses bandı SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. izleme. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.………………………………. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. Duyulabilecek. müzik defteri. arkadaşlarına uyabilme PLEVNE TÜRKÜSÜ Tuna nehri akmam diyor Kenarımı yıkmam diyor Ünü büyük Osman Paşa Plevneden çıkmam diyor Düşman Tuna’yı atladı Karakolları yokladı Osman Paşa’nın kolunda Beşbin top birden patladı Kılıcını vurdu taşa Taş yarıldı baştan başa Ünü büyük Osman Paşa Zaferinle binler yaşa Ünü büyük Osman Paşa Askerinle binler yaşa 22. söylenmediği kontrol edilmesi.Şarkının hareketlerini yaparak söyleme. uygulama.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.Sözcüklerin doğru söylenip. 3. AY Ders: Türkü Öğrenelim AMAÇ 1 : Birlikte çalışabilme. soru – yanıt. HAFTA 2 veya 4 MART Yaparakyaşayarak öğrenme. 1. örnek olay. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. 2. teyp. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. Müzik kitabi. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 23 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin.Hareketlerde sınıf geneline uygun oyunlaştırmalar ve danslar yapma. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. 2. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek.

Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. sözlü anlatım. Yeleleri alevden al bir ata binmiş Aşıyor yüce dağları. söylenmediği kontrol edilmesi.Sözcüklerin doğru söylenip. Konuşma. 2.………………………………. Yanmış.Sözcüklerin doğru söylenip. uygulama. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Şiir okumaya istekli olma SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . yıkılmış savaş meydanlarında Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği Arkasından dağ dağ ordular geliyor Her askeri Mustafa Kemal'i gibi Ders: Atatürk Şiiri AMAÇ 1. HAFTA 2 veya 4 MART MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM Mustafa Kemal'i düşünüyorum. drama DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. engin denizleri. söylenmediği kontrol edilmesi. hazırlıksız konuşma. Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir? Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır. 1. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. hepimiz yapabiliriz ve yaparız. toplum. hazırlıklı konuşma. AY 23. Oyuncak telefonla. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 24 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Konuşma AMAÇ 1 : Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme Kısa süreli el çırpma oyunu Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman. 3. İLKÖĞRETİM OKULU 5. telefonla görüşme oyunu oynatılır vb.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. doğal ses Yaparak-yaşayarak öğrenme.

İLKÖĞRETİM OKULU 5. Tartışma. Yorumlama. parçaya ait resimler 1. Sessiz Okuma.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Olay . Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. Dinlediklerini. 2.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi MART * Orman Haftası ile ilgili bilgiler verilebilir. Sesli ve sessiz okuyabilme. HAFTA 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1. SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Anlatma.………………………………. Tümdengelim Okuma parçası .Metnin anlatılması 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 25 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY 24. izlediklerini.yer . SoruYanıt. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. Tümevarım. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.

İLKÖĞRETİM OKULU 5. Çevresindeki yeni fıkra anlatma Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü. Gezi . tarihi yerleri. alkışlanır. konakları vb. Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. kullanabilirsiniz. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma 2. eğlendirici serbest fıkralar Fıkaralar. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu? 2. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. akran değerlendirme. derecelendirme ölçekleri. AY MART 25. açık uçlu sorular. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 26 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Fıkra Anlatma AMAÇ 1: Fıkra Anlatma DAVRANIŞLAR 1. HAFTA 2 veya 4 Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. galerileri. sorucevap. 2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .………………………………. gözlem 4 Bu sınıfta öz değerlendirme.

Soru – yanıt . Tartışma . SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 27 AY HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . konuşma dili. konuşma kuralları.Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma MART 26. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Anlatım . 1. Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin DAVRANIŞLAR : ezbere okutturulması .………………………………. sözlü ve yazılı anlatım. Tartışma. yorumlama. Gözlem . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması ve tonda okuma 6. 5. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşmanın insan hayatındaki öneminin tartışılması. HAFTA 2 veya 4 1. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 7. Konuşma.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. Birlikte çalışmalar . Dinleme ve İzleme . sesli ve sessiz okuma.

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. birlikte çalışmalar.Sportif Etkinliler Programı ) Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme.Sağlıklı Yaşam ve Spor (2008.Grup çalışmaları dinlenir. parçaya ait resimler 28 H: Öğrencilere. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 NİSAN SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. tekrar. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. müzik defteri. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Sessiz Okuma. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. örnekleri dinleme ve söyleme. türkü vb. Açık uçlu. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. alkışlanır. Tümdengelim Okuma parçası . Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme KARANFİL Karanfil deste gider Ha ha nanay Kokusu dosta gider Ha ha nanay Nanay nanay Ellerin malı nanay Yürü bellerin şalı Gün olur devran döner Nanay nanay nanay nanay Senin kalbinde kimler Ha ha nanay Benim kalbimde sensin Ha ha nanay 1.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. İyi seslendirilmiş şarkı.………………………………. SB. Müzik ders kitabı. Ders: Sportif Etkinlik SB. kasetçalar. kaset 27.

öykü. Ulusal bayram kutlamalarında spor. neden ve sonuçlarının. izleyebilme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 29 Ders: Film izleme AMAÇ 1. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. 2. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . okunan bir kitap. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. • Olayların. bu olayların sırasının. film vb. İLKÖĞRETİM OKULU 5. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması.Yorumlama. SoruYanıt. Sunuş yolu. Tümdengelim İzlenen bir film. kelimeleri söyleme. Tüme Varım. İzlenen bir filmin.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. olayın geçtiği yerin. dans ve halkoyunları gibi etkinliklerde rol alır. zamanın niteliklerinin açıklanması. cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. bir oyunun. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin.Sözlü anlatımda. değerlendirme 28. sözlük 1.………………………………. Dinleme ve İzleme. alıştırma ile öğretim (MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre) * 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. kullanma. olay. Anlatma.

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 1. Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. örnek olay.Sözcüklerin doğru söylenip. pastel boya. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. söylenmediği kontrol edilmesi. guaş boya. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. 2. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. düşünce. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. gözlem. su kabı. 29. Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. 2. nesne. DAVRANIŞLAR: 1. silgi. duygu. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. sulu boya. 1. Ders: Duygu Ve Düşüncelerini ifade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. Gözlem. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. palet. kalem. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. inceleme. gösterip yaptırma. Anlatım. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. 2. 3. soru – yanıt. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. izleme. renk. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. SÜRE HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . 30 Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister? …… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin? Evet.………………………………. 3. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. boya. 2. resim defteri. Konumuzu belirledik. Duyulabilecek. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın. bireysel ve birlikte çalışma. DAVRANIŞLAR: 1. fırça. Resim.

• Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 31 Ders: Okuma AMAÇ 1. evde mutlaka tekrarlayın. anlatım. Tartışma. son güne bırakmayın. yorumlama. Soru-Yanıt. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. 2. Dinlediklerini.Olay .Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. 30.Derslerinize bir masada çalışmalısınız. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Konuşma. parçaya ait resimler 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. izlediklerini.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır. Tümevarım. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun.Metnin anlatılması 2. Yorumlama. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. Anlatma. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. Tümdengelim Okuma parçası . Sesli ve sessiz okuyabilme.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra.………………………………. Gibi açıklamalarda bulunulur. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi.yer .

yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Anlatma. resim kâğıdı. Tümevarım. parçaya ait resimler 1. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 MAYIS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . Sesli ve sessiz okuyabilme. 31.Metnin anlatılması 2. pastel boya 1. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. Tümdengelim Okuma parçası . 2. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün.yer .………………………………. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. birlikte çalışmalar. boya kalemleri. Yorumlama. Soru-Yanıt. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 32 Ders: Okuma AMAÇ 1.Olay .Oyun kurallarına uyuyor mu? 2.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. Dinlediklerini. uygulama. Tartışma. Bireysel birlikte çalışmalar. izlediklerini.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. İLKÖĞRETİM OKULU 5.

izleyebilme. bir oyunun. Dinleme ve İzleme. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. Soru-Yanıt.Sözlü anlatımda. sözlük 1. 32. olay. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. zamanın niteliklerinin açıklanması. okunan bir kitap. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. uygulama. kullanma. öykü. yaparak-yaşarak öğrenme SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. 2. kelimeleri söyleme. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün.Yorumlama. birlikte çalışmalar. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. Tüme Varım. Tümdengelim İzlenen bir film. İLKÖĞRETİM OKULU 5. bu olayların sırasının. film vb. neden ve sonuçlarının. Bireysel birlikte çalışmalar. değerlendirme 33 Ders: Film İzleme AMAÇ 1.………………………………. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI • İzlenen bir filmin. Anlatma. olayın geçtiği yerin. • Olayların.

Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. Anlatma. kullanma. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur.Sözlü anlatımda. değerlendirme Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. bir oyunun. öykü. alıştırma ile öğretim MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. Dinleme ve İzleme. izleyebilme. Tüme Varım. • Olayların. SoruYanıt. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Sunuş yolu. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. SÜRE AY HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . zamanın niteliklerinin açıklanması. olayın geçtiği yerin. 33. 2. okunan bir kitap. kelimeleri söyleme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 34 Ders: Film izleme AMAÇ 1. film vb. bu olayların sırasının. • İzlenen bir filmin. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. Ulusal bayram kutlamalarında spor. sözlük 1. Tümdengelim İzlenen bir film.Yorumlama. neden ve sonuçlarının. olay. dans ve halk oyunları gibi etkinliklerde rol alır. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2.………………………………. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar.

Montaigne MAYIS 34. İyi olmak kolaydır. bir amaçla yaşamayı bilmektir. Victor Hugo Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Bunlar üzerinde öğrenci fikirleri sorulur. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 35 Ünlü kişilerin özlü ve düşündüren cümleler tahtaya yazılır. zor olan adil olmaktır. Soru-cevap yöntemiyle konu anlaşılmaya çalışılır. İLKÖĞRETİM OKULU 5.………………………………. Montaigne SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .HAFTA 2 veya 4 Ders: Güzel Konuşma ve Yazma : Özlü cümleler Soru-cevap. yorumlama İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri.

parçaya ait resimler • Müzeler Haftası ile ilgili bilgi verilebilir. galerileri. açık uçlu sorular. gözlem Ders: Okuma AMAÇ 1. 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 36 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. 1. Gezi . akran değerlendirme. konakları vb. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. Sessiz Okuma. Sesli ve sessiz okuyabilme. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi AY HAFTA DERS SAATİ SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Tümdengelim Okuma parçası . Dinlediklerini. tarihi yerleri. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir.Olay . izlediklerini. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) HAZİRAN 35.yer .Metnin anlatılması 2.………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5. HAFTA 2 veya 4 Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. derecelendirme ölçekleri. kullanabilirsiniz. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.

uygulama. (MEB-Sosyal Etkinlikler Programına göre) Bu sene bir çok çalışmalar yaptık.Çalışmada özgünlük . Sergide diğer arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları da incelememiz gerekir. Bu çalışmaların diğer arkadaşlarımız ve insanlar tarafından görülmesi için sergi çalışmaları yapacağız.Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu? 3. temiz ve dikkat çekici özelliklerinin olması gerekiyor. HAFTA 2 veya 4 AMAÇ 1 : Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır. da gösterilmesi işine sergi diyorduk. Okul veya sınıf dergilerinde sergilenen çalışmaları iyi korumalıyız. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. yaptığımız çalışmaların güzel.Sergide ki en güzel çalışmayı yapan arkadaşlarımızı veya grubu takdir etmeliyiz. Sınıfımızda sergi çalışması için görev dağılımı yapılır.Temiz ve düzenli çalışmış mı? 4. yaratıcılık var mı? 2.Zamanı iyi kullanıyor mu? .………………………………. “Sene boyunca yaptığımız resim çalışmalarının diğer insanlara Gösterim. soru-cevap. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 37 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Ders: Sergi HAZİRAN 36. Bu sergi çalışmasında herkes görev almak ister mi? O zaman yapacağımız bu çalışmaya herkes katılmalı ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeli. Fakat sergi çalışmalarında drama. 1. “ açıklamaları öğretmen tarafından yapılır.