……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

1

……………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER YILLIK FAALİYET PLANI
20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla Serbest etkinlikler saatlerinde : Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır. b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir. c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir. d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. e. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. NOT: 4. ve 5. sınıflarda serbest etkinlik dersinin haftalık ders saati 4’tür. 4. ve 5. sınıflarda Bilişim Teknolojileri dersi serbest etkinlik olarak haftalık 2 saat işlenebilir. Kalan 2 ders saati de serbest etkinlik saati olarak işlenir.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

2

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE BECERİLER

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

HAFTA

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME

AY

Ders: Rehberlik 1. Kendini tanıtır. 2. İlgi ve yeteneklerini bilir. 3. Çevresini tanıtır. 4. Okulunu sever, okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır.

Öğrencinin kendini tanıtma, ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi, çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır.

Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları

Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu

Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Güzel konuşma ve yazma alışkanlığı kazanabilme

“Hazırlıksız konuşmalarımızda da güzel konuşmak çok önemlidir.Bunun için çok okumalı, sözcük dağarcığımızı zenginleştirmeliyiz.Ne kadar sözcük bilirsek o kadar rahat ve güzel konuşuruz. Başkası tarafından verilen ya da kendimizin belirlediği bir konu ile ilgili olarak yapılan konuşmalar ise belirlenen konularda konuşmadır.Bu durumda yapacağımız iş bilgilerimizi hatırlayarak konu ile ilgili düşüncelerimizi söylemektir.” şeklinde konu açıklanır, Belirlenen bir konu üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanır.

1. HAFTA

SÜRE

2 veya 4

EYLÜL

1.Bir konuda nasıl bilgi sahibi Söz ve yazı ile olunur? anlatma, Tartışma, 2.Bir konu üzerinde konuşma, Tümevarım, Tümdengelim, Soru bilgi seviyelerini ölçme. – yanıt

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

3

AY HAFTA SAATİDERS

KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir

H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. ve

SB.SY:

Spor

Bilgisi

Sessiz Okuma, Tümdengelim Okuma parçası , parçaya ait resimler

Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor EYLÜL 2. HAFTA 2 veya 4 2008- Sportif Etkinlikler Programı 1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

Ders: Eğitici Belgesel İzleme AMAÇ 1. Düzeye ve derslerin konularına uygun belgesel izleme.

Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe gibi derslerin konularının işlendiği belgesel tarzı eğitici videolar, flimler, belgeseller izletilebilir.

Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, SoruYanıt, Tüme Varım, Tümdengelim İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük

Belirli Günler ve Haftalar kitabı .. Seviyelerine uygun öykü. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Atatürk ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . sessiz okuma.………………………………. Gözlem . Buğday sarısı güneşte Bir kuş uçuyorsa Şimdi bir bayrak dalgalanıyorsa Ay yıldızlı. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Şimdi bir deniz varsa Pamuk tarlaları Rüzgârlar altında Şimdi bir tren geçiyorsa ovalardan. şiir ve roman. Yaşamak seninle güzel Yaşamak bunun için büyük Sevgili Atatürk. Tartışma . DAVRANIŞLAR : 1. . AMAÇ 1 : Dilin etkili kullanımının öneminin farkında oluş.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 3. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. Soru – yanıt . tam öğrenme. iltifat ederiz. Sesli okuma . fıkra. HAFTA 2 veya 4 EKİM 1. Güzel konuşmak insana daha çok arkadaş kazandırın. araştırma.. Sesli. gülerek ağlayarak konuşunuz. masal. Etkili konuşma. Birlikte çalışmalar . Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma: Konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemi. Dinleme ve İzleme . kızarız. nasıl olur? Günlük konuşmalarımızda bağırırız. Şiir kitapları 1. Anlatım . SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.

Grup çalışmaları dinlenir.çömel) Türmen kızı ekin biçer Testisinden ayran içer(2) Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır(2) Türkmen kızı saçın tarar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde(2) Türkmen kızı inek sağar İnek tepmiş dizin oğar(2) Aman aman aman.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. 5 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Gözlem AMAÇ: Sosyal ortamlar ve mekânlarda davranışlarıyla ilgili gözlem yapar. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. kasetçalar. kaset 1. terminal vb. örnekleri dinleme ve söyleme. türkü vb. parçalanmış yerde(2) 4. SÜRE DERS SAATİ İLKÖĞRETİM OKULU 5. dolmuş. lokanta. (MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) insan Sosyal ortamlar olarak hastane. soru cevap Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. . akran değerlendirme. alınabilir . anlatım. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME Bu sınıfta öz değerlendirme. açık uçlu sorular. ev. birlikte çalışmalar. türkmen kızı Yanakları kan kırmızı(2) Nazlı nazlı yürü fistanını sürü(2) (sekerek yürü. park. düğün. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. tiyatro. otobüs. kütüphane. tekrar. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme TÜRKMEN KIZI Türkmen kızı. benim halim yaman(2) Türkmen kızı elma soyar Elin kesmiş kanlar akar(2) Lili lili lili lili lili lili (2) Türkmen kızı aynaya bakar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde. sokak. Müzik ders kitabı. alkışlanır. HAFTA 2 veya 4 EKİM İyi seslendirilmiş şarkı. müzik defteri.………………………………. derecelendirme ölçekleri. Gözlem. pazaryeri. okul.

Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. Harflerin yazılış yönlerine uyarak yazma 3. Sessiz Okuma. Harf ve sözcükler arasındaki aralıklara dikkat etme 1. HAFTA 2 veya 4 EKİM Ders: Güzel Konuşma ve Yazma (Şiir Yazma) AMAÇ 1 : Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma alışkanlığı kazanabilme DAVRANIŞLAR: 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5. parçaya ait resimler 5. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.yer . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 6 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Gözlem İnceleme Bireysel çalışmalar Birlikte çalışmalar Anlatım Uygulama . Yapılan etkinliklerin incelenmesi Düzeye uygun seçilen şiir davranışlar ölçüsünde Soru – yanıt etkinliğe dönüştürülür.Metnin anlatılması 2. 2.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Okuma AMAÇ 1. Harflerin başlangıç ve bitiş yerlerini gösterme 2. Dinlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme.Olay . Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi 2. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.………………………………. izlediklerini. Tümdengelim Okuma parçası . masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.

 Ve bu gruplara görevleri anlatılır. Konuşmalarda görgü kurallarına uyma 2. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Bu değişik ortamların görgü kurallarına dair bilgi sahibi misiniz? 3. izleme.Bu görgü kurallarını sınıfta canlandırarak gösterebilir misiniz? 6.  Öğrenciler sınıfta gruplara ayrılır. Soru Cevap 1. Gösterip Yaptırma. kütüphane.  Görevleri gruplarıyla birlikte değişik ortamlara (düğün. Ders: Gezi ve Gözlem AMAÇ 1. okul. böyle ortamlara gittiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini kavrayacaklar. Kendimizi kısa tümcelerle tanıtma Öğrencilerin kendilerini tanıtıcı konuşmaların yapılması. HAFTA 2 veya 4 EKİM . Öğrenci davranışlarının gözlenmesi. Araştırma. Ve bu esnada kendileri de buralardaki görü kurallarını benimseyecek. 2 . * 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. DERS SAATİ HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde konuşabilme DAVRANIŞLAR: 1. Konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanma 3. soru – yanıt.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur? 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 7 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLAR LA İLİŞKİLENDİR ME / DEĞERLENDİR ME 1. Beyin Fırtınası. Anlatım.Hiç farklı ortamlara girdiniz mi? 2.  Bu yerlerde geçerli olan görgü kurallarını gözlemleyecekler. Sosyal yaşamda kuralların olduğunu kavrar.) gidecekler. Sosyal yaşamın gerektirdiği görgü kurallarını açıklar. örnek olay. Buluş Yoluyla Öğrenme. tiyatro vb.İnceleme.  Okula geldiklerinde gruplar gittikleri yerlerdeki görgü kurallarını canlandırma yöntemiyle arkadaşlarına anlatmaya çalışacaklar.……………………………….

kısa cevaplı sorular kullanılabilir. H: Öğrencilere.………………………………. Açık uçlu. parçaya ait resimler 1.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. Dinlediklerini. izlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Tümdengelim Okuma parçası . HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Sportif Etkinlik SB. SB. İLKÖĞRETİM OKULU 5. • Serbest okuma Sessiz Okuma. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.Olay . 2. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi .Sportif Etkinliler Programı 7. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Metnin anlatılması 2. parçaya ait resimler Ders: Okuma AMAÇ 1. Tümdengelim Okuma parçası . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 8 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DERS SAATİ DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRM E 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir.yer . HAFTA 2 veya 4 KASIM Sessiz Okuma.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar.

tümevarım. topluluk önünde konuşma. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 9 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. konuşma hızı. okul .Bir konuşma planı nasıl ayarlanır? 2Tartışma grubunun izlenmesi. DAVRANIŞLAR : 1. tümdengelim. tartışma. Tartışma . Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. İLKÖĞRETİM OKULU 5. HAFTA 2 veya 4 KASIM Atatürk Gülümsedi Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Soru – yanıt . Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının değerlendirilmesi. konuşma süresince sesimizi de iyi denetlemeliyiz. kendine güven. soru-cevap Sesli okuma . HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Konuşmayı gerçekleştirebilmek için içimizdeki korkuyu yenmemiz gerekir. Kendimize güvenmek için en iyi yol ise konuşmaya çok Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma iyi hazırlanmaktır. Şiir kitapları 1. 8. Sınıf . konuşma alıştırmaları. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Dinleme ve İzleme . Birlikte çalışmalar . Sözlü anlatım. Anlatım . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Gözlem . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. Konuşmada başarılı olabilmek için kendimize güvenmemiz gerekir.………………………………. konuşmaya hazırlık. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Atatürk gülümsedi öğretmenim Siz sınıfa girince Dağıldı kara bulutlar Açıldı gonca Baktı ki okul yenidir Siz yenisiniz düşünceler yeni Atatürk gülümsedi öğretmenim Saklayamadı sevincini Baktı ki gençsiniz bilgili Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince Atatürk gülümsedi öğretmenim Sevindi onca Baktı ki karışmış aramıza Çiziyorsunuz yolu Atatürk gülümsedi öğretmenim Gözleri dolu dolu Anlaşılan bütün yaz Atatürk gözünü kırpmamış Çünkü boşmuş sıralar Çünkü harf okunmamış Konuşma. AMAÇ 1 : Konuşurken dikkat Topluluk karşısında konuşurken vücut hareketlerimize edilmesi gereken ilkeler bilgisi dikkat etmeli. yazılı anlatım.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi . sesi denetleme. * Atatürk Haftası (10-16 Kasım) ile ilgili etkinliklere yer verilebilir.

Soru Cevap KASIM 9.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . İLKÖĞRETİM OKULU 5. Çevre kirliliğine yol açan faktörler üzerinde durulur. 2. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Buluş Yoluyla Öğrenme. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. akran değerlendirme. açık uçlu sorular. derecelendirme ölçekleri.………………………………. parçaya ait resimler 1. Tümdengelim Okuma parçası . Araştırmaİnceleme.Olay . Gösterip Yaptırma. Kirlilik çeşitleri hakkında sınıfta ön bilgilendirme yapılır. Sesli ve sessiz okuyabilme. AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Grup Tartışması AMAÇ 1. izlediklerini.yer . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 10 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME Bu sınıfta öz değerlendirme. Beyin Fırtınası. Çevre Kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini öğrenirler. Serbest okuma Sessiz Okuma. Otomobil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve otomobilin insan hayatını kolaylaştırması gibi benzer konuların tartışılması.Metnin anlatılması 2. HAFTA 2 veya 4 • Ders: Okuma AMAÇ 1.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. Dinlediklerini.

Ben de askerim.Grup çalışmaları dinlenir. Dünya dinliyor. birlikte çalışmalar. başarıya ulaşmak için içten. Engelleri aşmak. okulda. duygularımızı. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. konuşma kuralları. kaset 1. O'nun sesini. Baktım kürsüde. Müzik ders kitabı. HAFTA 2 veya 4 KASIM . konuşma dili. tekrar. alkışlanır.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2.………………………………. Birlikte şarkı söylemekten sevinç duyma 3. Düşüncelerimizi. Her savaşta O. Türk tarihinde En kudretli O. örnekleri dinleme ve söyleme. Nutuk söylüyor. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşma. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. Evde. etkili ve güzel konuşmak gerekir. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. etkili ve güzel bir anlatımla söylemeliyiz. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. Tartışma.Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. Nerede olursa olsun konuşma kurallarına uygun biçimde konuşmalarımızı sürdürmeliyiz. sözlü ve yazılı anlatım. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme İyi seslendirilmiş şarkı. Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Her iyi işte.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. sokakta sürekli konuşuruz. kasetçalar. 10. 11 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Karşımızdaki insanlarla iletişim kurarken en çok ne yaparız? Yersiz ve hoşa gitmeyen konuşmalar sizi nasıl etkiler. Tarih okudum.. Birlikte şarkı söyleme isteğini belli etme 2. * Öğretmenler Günü (24 Kasım) ile ilgili şarkılara da yer verilebilir. türkü vb. isteklerimizi. Ne heyecanlı Ne heybetli O.. müzik defteri. sesli ve sessiz okuma. yorumlama. Etkili ve güzel konuşan insanlar çevreleriyle iyi ilişkiler kurdukları gibi aranan ve sevilen insanlar da olurlar. Baktım başa O.

Şiir kitapları 1.………………………………. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 12 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Soru – yanıt . Dinleme ve İzleme .Olay . DAVRANIŞLAR : 1. Sesli ve sessiz okuyabilme. • Serbest okuma Sessiz Okuma. Anlatım .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Sesli okuma . Birlikte çalışmalar .yer . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. parçaya ait resimler 1. izlediklerini. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması .Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi 11. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Tümdengelim Okuma parçası . 2. Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması . Gözlem . Tartışma . Dinlediklerini.Metnin anlatılması 2.

pastel boya 12.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme Atatürk’ün hayatını anlatan film izleme. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Bireysel birlikte çalışmalar. Masalı doğal bir sesle anlatma Öğretmen tarafından okunan öykünün. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 13 SÜRE DERS SAATİ SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. uygulama. film vb. boya kalemleri. izleyebilme 2.………………………………. Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma 3. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Film izleme AMAÇ 1. olay. . HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1: Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5. resim kâğıdı. * Tutum. birlikte çalışmalar.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. Masal anlatmaya istekli olma 2. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir.

SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Rehberlik : Haklarımı Öğreniyorum AMAÇ 1. . Tümdengelim Okuma parçası . İnsan ilişkilerde kendi hak ve özgürlükleri olduğu. bunun yanında sorumlulukları olduğu anlatılır.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. 2. SB. Güvenin insan ilişkilerinde önemli bir faktör olduğu örneklerle açıklanır. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY H: Öğrencilere.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. Açık uçlu.Sportif Etkinliler Programı Sessiz Okuma.………………………………. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. 13. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. parçaya ait resimler Açık uçlu. anlatım. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. yorumlama. İnsanlar arası ilişkilerde güvenin önemli olduğunu fark eder. Konuşma. İnsanlar arası ilişkilerde hak ve sorumluluklarını fark eder. kısa cevaplı sorular kullanılabilir 14 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 15 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız. evde mutlaka tekrarlayın. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. SÜRE HAFTA SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır.Olay . 14. yorumlama.Metnin anlatılması 2. anlatım. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. HAFTA 2 veya 4 ARALIK .Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. Dinlediklerini. Gibi açıklamalarda bulunulur. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır.yer . parçaya ait resimler 1. 2.……………………………….Derslerinize bir masada çalışmalısınız. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. Tümdengelim Okuma parçası . Konuşma. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. • Serbest okuma Sessiz Okuma. son güne bırakmayın.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. izlediklerini.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun.

Şimdi herkes arkasına yaslansın. Tartışma . O'nun sesini. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. boya kalemleri. DAVRANIŞLAR : 1. Soru – yanıt . Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Size bir öykü anlatacağım. HAFTA 2 veya 4 ARALIK Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Anlatım . Ben de askerim. Sesli okuma .. resim kağıdı. uygulama. Sınıf . Öğretmen tarafından okunan öykünün. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Nutuk söylüyor. Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 15. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 16 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. Gözlem . Dinleme ve İzleme . Dünya dinliyor. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. okul . çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. Şiir kitapları 1.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. birlikte çalışmalar. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Baktım kürsüde. pastel boya 1.………………………………. Birlikte çalışmalar . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. yaparak-yaşarak öğrenme Defter.. . Çok seveceğinizden eminim. Bireysel birlikte çalışmalar.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu.

1. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. inceleme. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. 16. 2. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. gösterip yaptırma. DAVRANIŞLAR: 1. 2. Gözlem. bireysel ve birlikte çalışma. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. 4.………………………………. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 17 HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Rehberlik 1. 3. 3. HAFTA Öğrencinin kendini tanıtma. 2. Kendini tanıtır. 2 veya 4 OCAK Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi. . çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. İlgi ve yeteneklerini bilir. Okulunu sever. Çevresini tanıtır. okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır.

Dinlediklerini. Sessiz Okuma. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. HAFTA SÜRE 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1.yer . İLKÖĞRETİM OKULU 5.………………………………. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. 2. Sesli ve sessiz okuyabilme.Metnin anlatılması 2. parçaya ait resimler OCAK SERBEST ETKİNLİKLER .Olay . izlediklerini.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 18 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER 17. Tümdengelim Okuma parçası . Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye.

Tartışma . Soru – yanıt . Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması . tarak. havlu gibi) bunları ortak dikkat eder. oyunlar. öyküleme. kullanmanın sağlık açısından ne gibi problemleri ortaya çıkaracağı belirtilir. dramatizasyon. (2008-Sportif Etkinlikler Programına göre) Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. HAFTA 2 veya 4 OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . gözlem. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. ders kitapları SÜRE 18. Dinleme ve İzleme . soru– sorular kullanılabilir cevap. uygulama. ses bandı. Ayrıca tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlananların tüketilmesi gerektiği belirtilir.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Sportif Etkinlikler Kişinin kendisine ait özel eşyalarının olması gerektiği AMAÇ 1 : Sağlık ve hijyen kurallarına (terlik. Açık uçlu. DAVRANIŞLAR : 3. televizyon. kısa cevaplı Anlatım. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 19 HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. radyo. diş fırçası. Anlatım . Okunan ya da dinlenen şiiri yazma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması 1. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Gözlem . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. Birlikte çalışmalar . İLKÖĞRETİM OKULU 5.………………………………. Düzeye uygun masal ve öykü kitapları. tartışma. bireysel çalışmalar. teyp.

………………………………. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. OCAK 19. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme Irmağın gözündeyim Eller ne derse desin Ben yine sözümdeyim İyi seslendirilmiş şarkı. kaset 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 20 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. AY HAFTA DERS SAATİ MAÇKA YOLLARI Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. HAFTA 2 veya 4 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Anlatım. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. tekrar.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. alkışlanır. birlikte çalışmalar. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir.Grup çalışmaları dinlenir. türkü vb. kasetçalar. bireysel birlikte çalışmalar. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. soru-cevap. Müzik ders kitabı. örnekleri dinleme ve söyleme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. müzik defteri. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. uygulama DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 1. birlikte çalışmalar. inceleme. şarkı Ne oldu sana yarim Böyle gözlerin yaslı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR Yukarı gel yukarı 1.

Bu duyguları ifade edebilir misiniz? 4. taklitleri ya da fotoğrafları sınıfa getirilir. Bu eserin duygusunun ne olduğu ve bu duygunun neden oluştuğuna ilişkin kısa bir öykü yazmaları ya da basit anlamda bir şarkı bestelemeleri istenir.  Her bir öğrencinin 3 duygu seçmesi ve bu duyguları anlatan şiir.………………………………. Beyin Fırtınası. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) Buluş Yoluyla Öğrenme.  Öğrencilerden kendilerine bir eser seçmeleri istenir. anlatma AMAÇ 1 : Kısa bir masalı. maslal dinleme. öykü ya da resim yapmaları istenir. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 21 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER H Duyguların ifadesi!  Resim. Duygunu Anlat çalışması yapılır. Fotoğraf ya da resimleri ifade ettiklerini duygu ve düşüncelere göre sınıflandırır. Öğrencilerin bunlardaki duyguları bulmaları ve tanımlamaları istenir.  Bir müzik parçası içindeki duyguları bulmaları istenir. Araştırmaİnceleme.  En fazla 6 kişilik gruplar oluşturulur duygular ve sebepleri hakkında röportaj yapmaları istenir (Bu çalışma psikolog. yorumlama .Resimleri ve fotoğrafları incelediniz mi? 2. fotoğraf. heykel. Ders: Duygularımı Sanatla Anlatıyorum AMAÇ 1.). şiir. anlatım . Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi Okunan masalın öğrenci grupları tarafından canlandırılması Ders: Öykü. Gösterip Yaptırma. Masalın okunması Öğrenciler tarafından anlatılması Öğrencilerin . HAFTA 2 veya 4 1. Soru Cevap DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.Resim ve fotoğraflar sizde ne gibi duygular oluşturdu? 3. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. tümevarım . bir öyküyü anlatabilmek Okuma . sanat eserlerinin kendisi. Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi • • • • • • Masala ait resim üzerinde konuşulması . konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri . müzik vb. öğrenciler önce sessiz sinema ile daha sonra yalnızca seslerini kullanarak duygularını anlatırlar. tartışma .Elimizdeki resim ve fotoğrafları bu duygulara göre tasnif edebilir misiniz? AY ŞUBAT 20. seramik. doktor ve sanatçılarla yapılabilir. tümdengelim SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .

Yorumlama. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Anlatım. HAFTA Ders: Okuma AMAÇ 1. parçaya ait resimler 1.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Sesli ve sessiz okuyabilme. Tartışma. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. izlediklerini. Anlatma. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 22 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. soru-cevap. Tümdengelim Okuma parçası . Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. • • • Metnin sessiz olarak okunması. Tümevarım.Metnin anlatılması 2.Olay . Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. AY 21.………………………………. SoruYanıt. uygulama HAFTA Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.yer . birlikte çalışmalar. Dinlediklerini. inceleme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. bireysel birlikte çalışmalar.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi SÜRE 2 veya 4 ŞUBAT SERBEST ETKİNLİKLER . 2.

2. uygulama.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. soru – yanıt. 2. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. izleme. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. 3. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. 1. müzik defteri.Sözcüklerin doğru söylenip. arkadaşlarına uyabilme PLEVNE TÜRKÜSÜ Tuna nehri akmam diyor Kenarımı yıkmam diyor Ünü büyük Osman Paşa Plevneden çıkmam diyor Düşman Tuna’yı atladı Karakolları yokladı Osman Paşa’nın kolunda Beşbin top birden patladı Kılıcını vurdu taşa Taş yarıldı baştan başa Ünü büyük Osman Paşa Zaferinle binler yaşa Ünü büyük Osman Paşa Askerinle binler yaşa 22. AY Ders: Türkü Öğrenelim AMAÇ 1 : Birlikte çalışabilme. Müzik kitabi. söylenmediği kontrol edilmesi. ses bandı SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .………………………………. 2.Hareketlerde sınıf geneline uygun oyunlaştırmalar ve danslar yapma. örnek olay. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. teyp. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. Anlatım. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 23 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. Duyulabilecek. HAFTA 2 veya 4 MART Yaparakyaşayarak öğrenme. DAVRANIŞLAR: 1.Şarkının hareketlerini yaparak söyleme. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.

Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. toplum. Şiir okumaya istekli olma SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . AY 23. 1. hazırlıksız konuşma. Yeleleri alevden al bir ata binmiş Aşıyor yüce dağları. 2. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. 3. uygulama. telefonla görüşme oyunu oynatılır vb. Yanmış. söylenmediği kontrol edilmesi. söylenmediği kontrol edilmesi. engin denizleri. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Konuşma. sözlü anlatım. Mustafa Kemal'i düşünüyorum.Sözcüklerin doğru söylenip. Oyuncak telefonla. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 24 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Konuşma AMAÇ 1 : Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme Kısa süreli el çırpma oyunu Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman. hazırlıklı konuşma. drama DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. doğal ses Yaparak-yaşayarak öğrenme.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir? Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır.Sözcüklerin doğru söylenip. yıkılmış savaş meydanlarında Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği Arkasından dağ dağ ordular geliyor Her askeri Mustafa Kemal'i gibi Ders: Atatürk Şiiri AMAÇ 1. hepimiz yapabiliriz ve yaparız.………………………………. HAFTA 2 veya 4 MART MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM Mustafa Kemal'i düşünüyorum.

Metnin anlatılması 2. 2. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi MART * Orman Haftası ile ilgili bilgiler verilebilir. izlediklerini. Anlatma. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. HAFTA 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Sessiz Okuma. Tümdengelim Okuma parçası . Yorumlama. SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Tümevarım. Dinlediklerini. Tartışma.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Olay . parçaya ait resimler 1.yer . masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. SoruYanıt. Sesli ve sessiz okuyabilme.………………………………. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 25 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY 24.

Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir.………………………………. Çevresindeki yeni fıkra anlatma Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü. galerileri. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 26 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Fıkra Anlatma AMAÇ 1: Fıkra Anlatma DAVRANIŞLAR 1. eğlendirici serbest fıkralar Fıkaralar. HAFTA 2 veya 4 Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. akran değerlendirme. Gezi . İLKÖĞRETİM OKULU 5. tarihi yerleri. Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. kullanabilirsiniz. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. sorucevap. konakları vb. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu? 2. alkışlanır. açık uçlu sorular. derecelendirme ölçekleri. gözlem 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma 2. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir. 2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . AY MART 25.

Okunan ya da dinlenen şiiri yazma MART 26. Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. 1. Tartışma . Soru – yanıt . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . sözlü ve yazılı anlatım. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Tartışma. Gözlem . Birlikte çalışmalar . Anlatım . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 7. Konuşma. konuşma kuralları. 5. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY .………………………………. sesli ve sessiz okuma. Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin DAVRANIŞLAR : ezbere okutturulması .Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşmanın insan hayatındaki öneminin tartışılması. HAFTA 2 veya 4 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 27 AY HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma .Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . yorumlama. Dinleme ve İzleme . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması ve tonda okuma 6.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. konuşma dili.

müzik defteri. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. SB.Sportif Etkinliler Programı ) Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. İyi seslendirilmiş şarkı. İLKÖĞRETİM OKULU 5. tekrar.Sağlıklı Yaşam ve Spor (2008. alkışlanır.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. örnekleri dinleme ve söyleme.Grup çalışmaları dinlenir. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Sessiz Okuma. Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. kasetçalar. Tümdengelim Okuma parçası . Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme KARANFİL Karanfil deste gider Ha ha nanay Kokusu dosta gider Ha ha nanay Nanay nanay Ellerin malı nanay Yürü bellerin şalı Gün olur devran döner Nanay nanay nanay nanay Senin kalbinde kimler Ha ha nanay Benim kalbimde sensin Ha ha nanay 1. birlikte çalışmalar. parçaya ait resimler 28 H: Öğrencilere. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. türkü vb. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. Müzik ders kitabı. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. kaset 27.………………………………. Açık uçlu. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 NİSAN SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER .

Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. alıştırma ile öğretim (MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre) * 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. neden ve sonuçlarının. Tümdengelim İzlenen bir film. 2. Sunuş yolu. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. öykü. bir oyunun. kullanma. zamanın niteliklerinin açıklanması. film vb. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. bu olayların sırasının.Yorumlama. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. Dinleme ve İzleme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 29 Ders: Film izleme AMAÇ 1. okunan bir kitap.……………………………….Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. Anlatma. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. olay. izleyebilme. SoruYanıt. olayın geçtiği yerin. İLKÖĞRETİM OKULU 5. sözlük 1. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. dans ve halkoyunları gibi etkinliklerde rol alır. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2.Sözlü anlatımda. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . İzlenen bir filmin. Tüme Varım. kelimeleri söyleme. Ulusal bayram kutlamalarında spor. • Olayların. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. değerlendirme 28.

Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın. 3. Duyulabilecek. 1. Resim. DAVRANIŞLAR: 1. renk. düşünce. DAVRANIŞLAR: 1.Sözcüklerin doğru söylenip. söylenmediği kontrol edilmesi.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. guaş boya. fırça. gözlem. 2. Gözlem. boya. silgi. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. SÜRE HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . sulu boya. Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz. soru – yanıt. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister? …… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin? Evet. Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek.………………………………. palet. pastel boya. örnek olay. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. izleme. gösterip yaptırma. 30 Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. Ders: Duygu Ve Düşüncelerini ifade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. nesne. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. resim defteri. 2. 2. kalem. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. 2. bireysel ve birlikte çalışma. 29. su kabı. 3. duygu. Anlatım. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. Konumuzu belirledik. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. inceleme.

İLKÖĞRETİM OKULU 5.Olay . 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız. Dinlediklerini. 2. Gibi açıklamalarda bulunulur. Anlatma. • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma.Derslerinize bir masada çalışmalısınız.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Konuşma. Tümdengelim Okuma parçası . evde mutlaka tekrarlayın. 30. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. Tümevarım.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır. Soru-Yanıt. Tartışma. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. parçaya ait resimler 1. Sesli ve sessiz okuyabilme. izlediklerini.yer . Yorumlama.Metnin anlatılması 2. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. son güne bırakmayın. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 31 Ders: Okuma AMAÇ 1. yorumlama.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER .………………………………. anlatım. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra.

HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 MAYIS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER .Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. Tartışma. Dinlediklerini.Olay . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Tümevarım. Bireysel birlikte çalışmalar. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. Soru-Yanıt. İLKÖĞRETİM OKULU 5. 31. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. resim kâğıdı. izlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Tümdengelim Okuma parçası .………………………………. birlikte çalışmalar. Anlatma. 2.yer . boya kalemleri. uygulama. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. Yorumlama. parçaya ait resimler 1.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 32 Ders: Okuma AMAÇ 1. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. pastel boya 1.Metnin anlatılması 2.

neden ve sonuçlarının. olayın geçtiği yerin. • Olayların.Yorumlama. birlikte çalışmalar. zamanın niteliklerinin açıklanması. film vb. öykü.Sözlü anlatımda. uygulama. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI • İzlenen bir filmin. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. 32. yaparak-yaşarak öğrenme SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . sözlük 1. 2. izleyebilme. * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. bir oyunun. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. bu olayların sırasının. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. kelimeleri söyleme. Anlatma. Tümdengelim İzlenen bir film.………………………………. okunan bir kitap.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. olay. Tüme Varım. İLKÖĞRETİM OKULU 5. kullanma. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. Dinleme ve İzleme. Soru-Yanıt. değerlendirme 33 Ders: Film İzleme AMAÇ 1. Bireysel birlikte çalışmalar.

Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme.Yorumlama. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. film vb. sözlük 1. • İzlenen bir filmin. kullanma. dans ve halk oyunları gibi etkinliklerde rol alır.………………………………. değerlendirme Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. olay. 33. 2. izleyebilme. okunan bir kitap. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. Dinleme ve İzleme. SoruYanıt. zamanın niteliklerinin açıklanması. SÜRE AY HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . alıştırma ile öğretim MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Anlatma. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 34 Ders: Film izleme AMAÇ 1. öykü. Tümdengelim İzlenen bir film. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması.Sözlü anlatımda. neden ve sonuçlarının. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Sunuş yolu. bir oyunun. Tüme Varım. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. • Olayların. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. bu olayların sırasının. olayın geçtiği yerin. Ulusal bayram kutlamalarında spor. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. kelimeleri söyleme. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar.

yorumlama İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri. zor olan adil olmaktır.………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5. bir amaçla yaşamayı bilmektir. Bunlar üzerinde öğrenci fikirleri sorulur. Soru-cevap yöntemiyle konu anlaşılmaya çalışılır.HAFTA 2 veya 4 Ders: Güzel Konuşma ve Yazma : Özlü cümleler Soru-cevap. Victor Hugo Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. İyi olmak kolaydır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 35 Ünlü kişilerin özlü ve düşündüren cümleler tahtaya yazılır. Montaigne MAYIS 34. Montaigne SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .

HAFTA 2 veya 4 Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3.Metnin anlatılması 2. Sessiz Okuma. 1. derecelendirme ölçekleri. Tümdengelim Okuma parçası . Sesli ve sessiz okuyabilme.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi AY HAFTA DERS SAATİ SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . galerileri. kullanabilirsiniz. 2. parçaya ait resimler • Müzeler Haftası ile ilgili bilgi verilebilir. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. gözlem Ders: Okuma AMAÇ 1.Olay . konakları vb. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. Gezi . Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye. Dinlediklerini. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 36 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. İLKÖĞRETİM OKULU 5. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) HAZİRAN 35. tarihi yerleri. açık uçlu sorular. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. izlediklerini.……………………………….yer . akran değerlendirme. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 4 Bu sınıfta öz değerlendirme.

(MEB-Sosyal Etkinlikler Programına göre) Bu sene bir çok çalışmalar yaptık. Okul veya sınıf dergilerinde sergilenen çalışmaları iyi korumalıyız.Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu? 3.………………………………. Sınıfımızda sergi çalışması için görev dağılımı yapılır. Fakat sergi çalışmalarında drama. “Sene boyunca yaptığımız resim çalışmalarının diğer insanlara Gösterim. soru-cevap. “ açıklamaları öğretmen tarafından yapılır. temiz ve dikkat çekici özelliklerinin olması gerekiyor. uygulama. 1. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. yaptığımız çalışmaların güzel. da gösterilmesi işine sergi diyorduk. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 37 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Ders: Sergi HAZİRAN 36. HAFTA 2 veya 4 AMAÇ 1 : Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır. yaratıcılık var mı? 2. Bu sergi çalışmasında herkes görev almak ister mi? O zaman yapacağımız bu çalışmaya herkes katılmalı ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeli. Bu çalışmaların diğer arkadaşlarımız ve insanlar tarafından görülmesi için sergi çalışmaları yapacağız.Çalışmada özgünlük .Temiz ve düzenli çalışmış mı? 4.Zamanı iyi kullanıyor mu? . Şimdi herkes beni iyi dinlesin.Sergide ki en güzel çalışmayı yapan arkadaşlarımızı veya grubu takdir etmeliyiz. Sergide diğer arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları da incelememiz gerekir.