……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

1

……………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER YILLIK FAALİYET PLANI
20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla Serbest etkinlikler saatlerinde : Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır. b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir. c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir. d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. e. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. NOT: 4. ve 5. sınıflarda serbest etkinlik dersinin haftalık ders saati 4’tür. 4. ve 5. sınıflarda Bilişim Teknolojileri dersi serbest etkinlik olarak haftalık 2 saat işlenebilir. Kalan 2 ders saati de serbest etkinlik saati olarak işlenir.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

2

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE BECERİLER

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

HAFTA

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME

AY

Ders: Rehberlik 1. Kendini tanıtır. 2. İlgi ve yeteneklerini bilir. 3. Çevresini tanıtır. 4. Okulunu sever, okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır.

Öğrencinin kendini tanıtma, ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi, çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır.

Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları

Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu

Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Güzel konuşma ve yazma alışkanlığı kazanabilme

“Hazırlıksız konuşmalarımızda da güzel konuşmak çok önemlidir.Bunun için çok okumalı, sözcük dağarcığımızı zenginleştirmeliyiz.Ne kadar sözcük bilirsek o kadar rahat ve güzel konuşuruz. Başkası tarafından verilen ya da kendimizin belirlediği bir konu ile ilgili olarak yapılan konuşmalar ise belirlenen konularda konuşmadır.Bu durumda yapacağımız iş bilgilerimizi hatırlayarak konu ile ilgili düşüncelerimizi söylemektir.” şeklinde konu açıklanır, Belirlenen bir konu üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanır.

1. HAFTA

SÜRE

2 veya 4

EYLÜL

1.Bir konuda nasıl bilgi sahibi Söz ve yazı ile olunur? anlatma, Tartışma, 2.Bir konu üzerinde konuşma, Tümevarım, Tümdengelim, Soru bilgi seviyelerini ölçme. – yanıt

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

3

AY HAFTA SAATİDERS

KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir

H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. ve

SB.SY:

Spor

Bilgisi

Sessiz Okuma, Tümdengelim Okuma parçası , parçaya ait resimler

Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor EYLÜL 2. HAFTA 2 veya 4 2008- Sportif Etkinlikler Programı 1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

Ders: Eğitici Belgesel İzleme AMAÇ 1. Düzeye ve derslerin konularına uygun belgesel izleme.

Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe gibi derslerin konularının işlendiği belgesel tarzı eğitici videolar, flimler, belgeseller izletilebilir.

Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, SoruYanıt, Tüme Varım, Tümdengelim İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük

. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Dinleme ve İzleme . Yaşamak seninle güzel Yaşamak bunun için büyük Sevgili Atatürk. Gözlem . AMAÇ 1 : Dilin etkili kullanımının öneminin farkında oluş. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . kızarız. iltifat ederiz. araştırma. Güzel konuşmak insana daha çok arkadaş kazandırın. DAVRANIŞLAR : 1. Birlikte çalışmalar . HAFTA 2 veya 4 EKİM 1. Tartışma . Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma: Konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemi.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 3. . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Şimdi bir deniz varsa Pamuk tarlaları Rüzgârlar altında Şimdi bir tren geçiyorsa ovalardan. gülerek ağlayarak konuşunuz. tam öğrenme. Sesli. Seviyelerine uygun öykü. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.………………………………. nasıl olur? Günlük konuşmalarımızda bağırırız. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Atatürk ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. şiir ve roman.. sessiz okuma. Şiir kitapları 1. Soru – yanıt . Buğday sarısı güneşte Bir kuş uçuyorsa Şimdi bir bayrak dalgalanıyorsa Ay yıldızlı. masal. Sesli okuma . fıkra. Etkili konuşma. Anlatım .

alkışlanır. dolmuş. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME Bu sınıfta öz değerlendirme.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. 5 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Gözlem AMAÇ: Sosyal ortamlar ve mekânlarda davranışlarıyla ilgili gözlem yapar. birlikte çalışmalar. pazaryeri.çömel) Türmen kızı ekin biçer Testisinden ayran içer(2) Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır(2) Türkmen kızı saçın tarar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde(2) Türkmen kızı inek sağar İnek tepmiş dizin oğar(2) Aman aman aman. derecelendirme ölçekleri. okul. (MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) insan Sosyal ortamlar olarak hastane. anlatım. türkmen kızı Yanakları kan kırmızı(2) Nazlı nazlı yürü fistanını sürü(2) (sekerek yürü. lokanta. müzik defteri. . kütüphane. tekrar. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. düğün. SÜRE DERS SAATİ İLKÖĞRETİM OKULU 5. akran değerlendirme. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme TÜRKMEN KIZI Türkmen kızı. ev. terminal vb. Gözlem. kaset 1. Müzik ders kitabı. parçalanmış yerde(2) 4. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. sokak. soru cevap Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. park. örnekleri dinleme ve söyleme. HAFTA 2 veya 4 EKİM İyi seslendirilmiş şarkı. kasetçalar.Grup çalışmaları dinlenir. alınabilir .………………………………. otobüs. benim halim yaman(2) Türkmen kızı elma soyar Elin kesmiş kanlar akar(2) Lili lili lili lili lili lili (2) Türkmen kızı aynaya bakar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde. açık uçlu sorular. türkü vb. tiyatro.

HAFTA 2 veya 4 EKİM Ders: Güzel Konuşma ve Yazma (Şiir Yazma) AMAÇ 1 : Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma alışkanlığı kazanabilme DAVRANIŞLAR: 1. parçaya ait resimler 5. Gözlem İnceleme Bireysel çalışmalar Birlikte çalışmalar Anlatım Uygulama . masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. Dinlediklerini. 2. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Olay .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Harflerin yazılış yönlerine uyarak yazma 3. Harflerin başlangıç ve bitiş yerlerini gösterme 2. Sessiz Okuma. Sesli ve sessiz okuyabilme. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi 2.………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Tümdengelim Okuma parçası .Metnin anlatılması 2.yer . Harf ve sözcükler arasındaki aralıklara dikkat etme 1. Yapılan etkinliklerin incelenmesi Düzeye uygun seçilen şiir davranışlar ölçüsünde Soru – yanıt etkinliğe dönüştürülür. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 6 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. izlediklerini. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Okuma AMAÇ 1.

 Okula geldiklerinde gruplar gittikleri yerlerdeki görgü kurallarını canlandırma yöntemiyle arkadaşlarına anlatmaya çalışacaklar.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur? 2.) gidecekler. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi. Soru Cevap 1. Ders: Gezi ve Gözlem AMAÇ 1. DERS SAATİ HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde konuşabilme DAVRANIŞLAR: 1. Anlatım. soru – yanıt. böyle ortamlara gittiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini kavrayacaklar. kütüphane. Araştırma. Beyin Fırtınası. Sosyal yaşamda kuralların olduğunu kavrar. Konuşmalarda görgü kurallarına uyma 2. * 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.Bu değişik ortamların görgü kurallarına dair bilgi sahibi misiniz? 3.  Ve bu gruplara görevleri anlatılır. Ve bu esnada kendileri de buralardaki görü kurallarını benimseyecek. okul. Konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanma 3. Buluş Yoluyla Öğrenme. Gösterip Yaptırma.……………………………….Bu görgü kurallarını sınıfta canlandırarak gösterebilir misiniz? 6. tiyatro vb.Hiç farklı ortamlara girdiniz mi? 2. izleme. 2 .  Öğrenciler sınıfta gruplara ayrılır.  Bu yerlerde geçerli olan görgü kurallarını gözlemleyecekler. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 7 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLAR LA İLİŞKİLENDİR ME / DEĞERLENDİR ME 1. örnek olay. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Kendimizi kısa tümcelerle tanıtma Öğrencilerin kendilerini tanıtıcı konuşmaların yapılması.İnceleme. Sosyal yaşamın gerektirdiği görgü kurallarını açıklar. HAFTA 2 veya 4 EKİM .  Görevleri gruplarıyla birlikte değişik ortamlara (düğün.

Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . HAFTA 2 veya 4 KASIM Sessiz Okuma. • Serbest okuma Sessiz Okuma.………………………………. parçaya ait resimler Ders: Okuma AMAÇ 1.Metnin anlatılması 2. SB. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Sportif Etkinlik SB. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. Tümdengelim Okuma parçası .yer .Sportif Etkinliler Programı 7. Açık uçlu. H: Öğrencilere.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. parçaya ait resimler 1.Olay .SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Dinlediklerini. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 8 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DERS SAATİ DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRM E 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. 2.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. izlediklerini. Tümdengelim Okuma parçası .zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Sesli ve sessiz okuyabilme.

konuşma hızı. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. Tartışma . Kendimize güvenmek için en iyi yol ise konuşmaya çok Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma iyi hazırlanmaktır. Sınıf . Birlikte çalışmalar . Dinleme ve İzleme . tümdengelim. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . * Atatürk Haftası (10-16 Kasım) ile ilgili etkinliklere yer verilebilir. Soru – yanıt . Şiir kitapları 1. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Atatürk gülümsedi öğretmenim Siz sınıfa girince Dağıldı kara bulutlar Açıldı gonca Baktı ki okul yenidir Siz yenisiniz düşünceler yeni Atatürk gülümsedi öğretmenim Saklayamadı sevincini Baktı ki gençsiniz bilgili Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince Atatürk gülümsedi öğretmenim Sevindi onca Baktı ki karışmış aramıza Çiziyorsunuz yolu Atatürk gülümsedi öğretmenim Gözleri dolu dolu Anlaşılan bütün yaz Atatürk gözünü kırpmamış Çünkü boşmuş sıralar Çünkü harf okunmamış Konuşma. konuşmaya hazırlık. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Konuşmayı gerçekleştirebilmek için içimizdeki korkuyu yenmemiz gerekir. Konuşmada başarılı olabilmek için kendimize güvenmemiz gerekir. konuşma süresince sesimizi de iyi denetlemeliyiz.Bir konuşma planı nasıl ayarlanır? 2Tartışma grubunun izlenmesi. tümevarım. yazılı anlatım.………………………………. tartışma. Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. Gözlem . Sözlü anlatım. HAFTA 2 veya 4 KASIM Atatürk Gülümsedi Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 9 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Anlatım . topluluk önünde konuşma. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının değerlendirilmesi. AMAÇ 1 : Konuşurken dikkat Topluluk karşısında konuşurken vücut hareketlerimize edilmesi gereken ilkeler bilgisi dikkat etmeli. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi . kendine güven. sesi denetleme. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. konuşma alıştırmaları. soru-cevap Sesli okuma . 8. okul . DAVRANIŞLAR : 1.

zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Metnin anlatılması 2. AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Grup Tartışması AMAÇ 1. Kirlilik çeşitleri hakkında sınıfta ön bilgilendirme yapılır. akran değerlendirme. HAFTA 2 veya 4 • Ders: Okuma AMAÇ 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 10 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME Bu sınıfta öz değerlendirme. Çevre kirliliğine yol açan faktörler üzerinde durulur. Sesli ve sessiz okuyabilme.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.yer .………………………………. Otomobil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve otomobilin insan hayatını kolaylaştırması gibi benzer konuların tartışılması.Olay . 2. Beyin Fırtınası. Buluş Yoluyla Öğrenme. açık uçlu sorular. Serbest okuma Sessiz Okuma. Soru Cevap KASIM 9. parçaya ait resimler 1. derecelendirme ölçekleri. Gösterip Yaptırma. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Çevre Kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini öğrenirler. Dinlediklerini. izlediklerini. Tümdengelim Okuma parçası . Araştırmaİnceleme.

sokakta sürekli konuşuruz. Her savaşta O. Baktım kürsüde. Müzik ders kitabı. okulda. isteklerimizi. 11 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Karşımızdaki insanlarla iletişim kurarken en çok ne yaparız? Yersiz ve hoşa gitmeyen konuşmalar sizi nasıl etkiler. örnekleri dinleme ve söyleme. birlikte çalışmalar. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. duygularımızı.………………………………. O'nun sesini.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. Ne heyecanlı Ne heybetli O. Birlikte şarkı söylemekten sevinç duyma 3. Ben de askerim. alkışlanır. sözlü ve yazılı anlatım. müzik defteri. Nerede olursa olsun konuşma kurallarına uygun biçimde konuşmalarımızı sürdürmeliyiz. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir.Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. Evde. Tarih okudum. sesli ve sessiz okuma. başarıya ulaşmak için içten. Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Baktım başa O. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme İyi seslendirilmiş şarkı. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. yorumlama. tekrar. Dünya dinliyor.Grup çalışmaları dinlenir. Nutuk söylüyor. konuşma kuralları. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Birlikte şarkı söyleme isteğini belli etme 2.. etkili ve güzel bir anlatımla söylemeliyiz. Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. Tartışma. Etkili ve güzel konuşan insanlar çevreleriyle iyi ilişkiler kurdukları gibi aranan ve sevilen insanlar da olurlar. HAFTA 2 veya 4 KASIM . 10. kaset 1.. kasetçalar. * Öğretmenler Günü (24 Kasım) ile ilgili şarkılara da yer verilebilir. Düşüncelerimizi. türkü vb. Her iyi işte. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşma. konuşma dili. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Türk tarihinde En kudretli O. Engelleri aşmak. etkili ve güzel konuşmak gerekir.

Sesli ve sessiz okuyabilme.………………………………. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . izlediklerini. Birlikte çalışmalar . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. Dinleme ve İzleme . DAVRANIŞLAR : 1. Anlatım . 2.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi 11.yer . HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 12 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1. parçaya ait resimler 1.Metnin anlatılması 2. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Tartışma . Tümdengelim Okuma parçası . Şiir kitapları 1. Gözlem .Olay . Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Sesli okuma . • Serbest okuma Sessiz Okuma.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Soru – yanıt . Dinlediklerini.

öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1: Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. boya kalemleri.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme.………………………………. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. uygulama.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme Atatürk’ün hayatını anlatan film izleme.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. * Tutum. İLKÖĞRETİM OKULU 5. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Film izleme AMAÇ 1. resim kâğıdı.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. pastel boya 12. . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 13 SÜRE DERS SAATİ SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Masalı doğal bir sesle anlatma Öğretmen tarafından okunan öykünün. birlikte çalışmalar. izleyebilme 2. olay. Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma 3. Bireysel birlikte çalışmalar. Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir. film vb. Masal anlatmaya istekli olma 2.

Açık uçlu. SB. İnsanlar arası ilişkilerde hak ve sorumluluklarını fark eder. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. parçaya ait resimler Açık uçlu.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Tümdengelim Okuma parçası . İnsanlar arası ilişkilerde güvenin önemli olduğunu fark eder. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. yorumlama. 13. 2. İnsan ilişkilerde kendi hak ve özgürlükleri olduğu. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Rehberlik : Haklarımı Öğreniyorum AMAÇ 1.………………………………. Güvenin insan ilişkilerinde önemli bir faktör olduğu örneklerle açıklanır. ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY H: Öğrencilere. bunun yanında sorumlulukları olduğu anlatılır. Konuşma.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. kısa cevaplı sorular kullanılabilir 14 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar.Sportif Etkinliler Programı Sessiz Okuma. . anlatım. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir.

1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın.Metnin anlatılması 2. Konuşma.………………………………. Sesli ve sessiz okuyabilme. son güne bırakmayın.Olay . izlediklerini. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. • Serbest okuma Sessiz Okuma. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. SÜRE HAFTA SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. evde mutlaka tekrarlayın. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. Tümdengelim Okuma parçası .Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. anlatım. Dinlediklerini. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız. parçaya ait resimler 1. 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 15 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1. yorumlama. Gibi açıklamalarda bulunulur. HAFTA 2 veya 4 ARALIK .yer . 14.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3.Derslerinize bir masada çalışmalısınız. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir.

Gözlem . yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Anlatım . boya kalemleri. HAFTA 2 veya 4 ARALIK Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 16 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. pastel boya 1. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Dünya dinliyor. Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız. Şiir kitapları 1. Çok seveceğinizden eminim. O'nun sesini.. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. DAVRANIŞLAR : 1. Dinleme ve İzleme .Oyun kurallarına uyuyor mu? 2.………………………………. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Size bir öykü anlatacağım. Nutuk söylüyor. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. birlikte çalışmalar. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 15. Tartışma . Bireysel birlikte çalışmalar. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. resim kağıdı. Birlikte çalışmalar .. Ben de askerim. Şimdi herkes arkasına yaslansın. Sınıf . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Baktım kürsüde. Öğretmen tarafından okunan öykünün. Soru – yanıt . okul . Sesli okuma . Bireysel çalışmalar Ders kitapları . . uygulama.

Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. DAVRANIŞLAR: 1. İlgi ve yeteneklerini bilir. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. Kendini tanıtır. 4.………………………………. 2 veya 4 OCAK Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. 16. . çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır. 3. Okulunu sever. okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır. bireysel ve birlikte çalışma. 2. Gözlem. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. HAFTA Öğrencinin kendini tanıtma. Çevresini tanıtır. inceleme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 17 HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Rehberlik 1. 3. 2. gösterip yaptırma. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi. 1. 2. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi.

okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.………………………………. HAFTA SÜRE 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER 17.Olay . parçaya ait resimler OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . Sessiz Okuma. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.Metnin anlatılması 2. Sesli ve sessiz okuyabilme. izlediklerini. Tümdengelim Okuma parçası .yer . 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 18 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye. Dinlediklerini. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. İLKÖĞRETİM OKULU 5.

Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması .………………………………. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 19 HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. soru– sorular kullanılabilir cevap. kısa cevaplı Anlatım. Ayrıca tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlananların tüketilmesi gerektiği belirtilir. ses bandı. HAFTA 2 veya 4 OCAK SERBEST ETKİNLİKLER . Birlikte çalışmalar . İLKÖĞRETİM OKULU 5. televizyon. Soru – yanıt . Bireysel çalışmalar Ders kitapları .Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Sportif Etkinlikler Kişinin kendisine ait özel eşyalarının olması gerektiği AMAÇ 1 : Sağlık ve hijyen kurallarına (terlik. Düzeye uygun masal ve öykü kitapları. (2008-Sportif Etkinlikler Programına göre) Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. uygulama. Gözlem . öyküleme. dramatizasyon. Tartışma . Anlatım . tarak. oyunlar. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . bireysel çalışmalar. Dinleme ve İzleme . Belirli Günler ve Haftalar kitabı . tartışma. DAVRANIŞLAR : 3. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. diş fırçası. havlu gibi) bunları ortak dikkat eder. Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması 1. gözlem. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. ders kitapları SÜRE 18. Açık uçlu. kullanmanın sağlık açısından ne gibi problemleri ortaya çıkaracağı belirtilir. teyp. radyo.

Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. alkışlanır. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.………………………………. bireysel birlikte çalışmalar. OCAK 19. Anlatım. inceleme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. birlikte çalışmalar. türkü vb. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. şarkı Ne oldu sana yarim Böyle gözlerin yaslı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR Yukarı gel yukarı 1. müzik defteri. birlikte çalışmalar. uygulama DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 1. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme Irmağın gözündeyim Eller ne derse desin Ben yine sözümdeyim İyi seslendirilmiş şarkı. kaset 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 20 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. AY HAFTA DERS SAATİ MAÇKA YOLLARI Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Müzik ders kitabı. örnekleri dinleme ve söyleme.Grup çalışmaları dinlenir. HAFTA 2 veya 4 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . soru-cevap. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. tekrar. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. kasetçalar.

konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri . Soru Cevap DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. tümevarım . öykü ya da resim yapmaları istenir. Araştırmaİnceleme.  Her bir öğrencinin 3 duygu seçmesi ve bu duyguları anlatan şiir.Resimleri ve fotoğrafları incelediniz mi? 2. Beyin Fırtınası.  Bir müzik parçası içindeki duyguları bulmaları istenir. yorumlama .  En fazla 6 kişilik gruplar oluşturulur duygular ve sebepleri hakkında röportaj yapmaları istenir (Bu çalışma psikolog. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) Buluş Yoluyla Öğrenme. taklitleri ya da fotoğrafları sınıfa getirilir. tümdengelim SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .Elimizdeki resim ve fotoğrafları bu duygulara göre tasnif edebilir misiniz? AY ŞUBAT 20. Duygunu Anlat çalışması yapılır. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. HAFTA 2 veya 4 1. fotoğraf.Resim ve fotoğraflar sizde ne gibi duygular oluşturdu? 3. bir öyküyü anlatabilmek Okuma . heykel. Masalın okunması Öğrenciler tarafından anlatılması Öğrencilerin . Bu eserin duygusunun ne olduğu ve bu duygunun neden oluştuğuna ilişkin kısa bir öykü yazmaları ya da basit anlamda bir şarkı bestelemeleri istenir. Fotoğraf ya da resimleri ifade ettiklerini duygu ve düşüncelere göre sınıflandırır. Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi Okunan masalın öğrenci grupları tarafından canlandırılması Ders: Öykü. şiir. Ders: Duygularımı Sanatla Anlatıyorum AMAÇ 1. Gösterip Yaptırma.).Bu duyguları ifade edebilir misiniz? 4. maslal dinleme. anlatım . öğrenciler önce sessiz sinema ile daha sonra yalnızca seslerini kullanarak duygularını anlatırlar. Öğrencilerin bunlardaki duyguları bulmaları ve tanımlamaları istenir. Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi • • • • • • Masala ait resim üzerinde konuşulması . doktor ve sanatçılarla yapılabilir. seramik. anlatma AMAÇ 1 : Kısa bir masalı. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 21 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER H Duyguların ifadesi!  Resim. tartışma .………………………………. müzik vb. sanat eserlerinin kendisi.  Öğrencilerden kendilerine bir eser seçmeleri istenir.

……………………………….Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi SÜRE 2 veya 4 ŞUBAT SERBEST ETKİNLİKLER . Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. HAFTA Ders: Okuma AMAÇ 1. Anlatma.Olay . Sesli ve sessiz okuyabilme. inceleme. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. Tartışma. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. birlikte çalışmalar. Tümevarım. Dinlediklerini.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. parçaya ait resimler 1. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Anlatım.yer . Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 22 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim.Metnin anlatılması 2. bireysel birlikte çalışmalar. izlediklerini. İLKÖĞRETİM OKULU 5. SoruYanıt. soru-cevap. Yorumlama. Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. 2. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. • • • Metnin sessiz olarak okunması. AY 21. Tümdengelim Okuma parçası . uygulama HAFTA Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.

Şarkının hareketlerini yaparak söyleme. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 23 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. Müzik kitabi. örnek olay. HAFTA 2 veya 4 MART Yaparakyaşayarak öğrenme. AY Ders: Türkü Öğrenelim AMAÇ 1 : Birlikte çalışabilme.………………………………. DAVRANIŞLAR: 1. müzik defteri. arkadaşlarına uyabilme PLEVNE TÜRKÜSÜ Tuna nehri akmam diyor Kenarımı yıkmam diyor Ünü büyük Osman Paşa Plevneden çıkmam diyor Düşman Tuna’yı atladı Karakolları yokladı Osman Paşa’nın kolunda Beşbin top birden patladı Kılıcını vurdu taşa Taş yarıldı baştan başa Ünü büyük Osman Paşa Zaferinle binler yaşa Ünü büyük Osman Paşa Askerinle binler yaşa 22. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. teyp. 1. 2. söylenmediği kontrol edilmesi. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. Duyulabilecek. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. uygulama. 2.Hareketlerde sınıf geneline uygun oyunlaştırmalar ve danslar yapma. 3. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. Anlatım. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.Sözcüklerin doğru söylenip. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. ses bandı SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . soru – yanıt.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. 2. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. izleme.

hazırlıklı konuşma. söylenmediği kontrol edilmesi. yıkılmış savaş meydanlarında Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği Arkasından dağ dağ ordular geliyor Her askeri Mustafa Kemal'i gibi Ders: Atatürk Şiiri AMAÇ 1.………………………………. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 24 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Konuşma AMAÇ 1 : Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme Kısa süreli el çırpma oyunu Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman. 3. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş Aşıyor yüce dağları. 2. söylenmediği kontrol edilmesi. sözlü anlatım. hazırlıksız konuşma. 1. toplum. doğal ses Yaparak-yaşayarak öğrenme. hepimiz yapabiliriz ve yaparız. telefonla görüşme oyunu oynatılır vb. drama DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. engin denizleri. AY 23. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Konuşma. HAFTA 2 veya 4 MART MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM Mustafa Kemal'i düşünüyorum.Sözcüklerin doğru söylenip. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. uygulama. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. Oyuncak telefonla. Şiir okumaya istekli olma SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .Sözcüklerin doğru söylenip. Yanmış. Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir? Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır.

Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.Metnin anlatılması 2. İLKÖĞRETİM OKULU 5. HAFTA 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1. parçaya ait resimler 1. SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .yer . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 25 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY 24. Tümevarım.………………………………. izlediklerini. Tartışma. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. Yorumlama.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi MART * Orman Haftası ile ilgili bilgiler verilebilir. 2.Olay . Tümdengelim Okuma parçası . Sessiz Okuma. Dinlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme. SoruYanıt. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. Anlatma.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.

performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. akran değerlendirme. derecelendirme ölçekleri. 2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .En güzel fıkra anlatan kişi seçilir.………………………………. Gezi . HAFTA 2 veya 4 Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. galerileri. tarihi yerleri. kullanabilirsiniz. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 26 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Fıkra Anlatma AMAÇ 1: Fıkra Anlatma DAVRANIŞLAR 1. gözlem 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. alkışlanır. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu? 2. konakları vb. AY MART 25. sorucevap. açık uçlu sorular. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma 2. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Çevresindeki yeni fıkra anlatma Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü. Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. eğlendirici serbest fıkralar Fıkaralar. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.

Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin DAVRANIŞLAR : ezbere okutturulması . konuşma dili. yorumlama. konuşma kuralları. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Birlikte çalışmalar . sözlü ve yazılı anlatım. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması ve tonda okuma 6. HAFTA 2 veya 4 1. Gözlem .………………………………. 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 27 AY HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . Soru – yanıt . Tartışma. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 7. Belirli Günler ve Haftalar kitabı .Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşmanın insan hayatındaki öneminin tartışılması. Okunan ya da dinlenen şiiri yazma MART 26. Konuşma. Dinleme ve İzleme .Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. 5. Tartışma . sesli ve sessiz okuma. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Anlatım .

birlikte çalışmalar. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme KARANFİL Karanfil deste gider Ha ha nanay Kokusu dosta gider Ha ha nanay Nanay nanay Ellerin malı nanay Yürü bellerin şalı Gün olur devran döner Nanay nanay nanay nanay Senin kalbinde kimler Ha ha nanay Benim kalbimde sensin Ha ha nanay 1.Sportif Etkinliler Programı ) Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme.………………………………. Ders: Sportif Etkinlik SB. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 NİSAN SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . SB. kasetçalar. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. müzik defteri. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Grup çalışmaları dinlenir.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. alkışlanır.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. tekrar. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. Açık uçlu. Müzik ders kitabı. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Sessiz Okuma. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. kaset 27. örnekleri dinleme ve söyleme.Sağlıklı Yaşam ve Spor (2008. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. İyi seslendirilmiş şarkı. Tümdengelim Okuma parçası . parçaya ait resimler 28 H: Öğrencilere. türkü vb.

Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. bu olayların sırasının.………………………………. kullanma. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. Anlatma.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. sözlük 1.Yorumlama. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 29 Ders: Film izleme AMAÇ 1. cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. Sunuş yolu. Tümdengelim İzlenen bir film. film vb. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. Ulusal bayram kutlamalarında spor. kelimeleri söyleme. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. bir oyunun. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. Dinleme ve İzleme. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. izleyebilme. SoruYanıt. İzlenen bir filmin. Tüme Varım. zamanın niteliklerinin açıklanması. olay. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. neden ve sonuçlarının. • Olayların. değerlendirme 28. İLKÖĞRETİM OKULU 5. okunan bir kitap. alıştırma ile öğretim (MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre) * 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. 2. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . olayın geçtiği yerin. öykü. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi.Sözlü anlatımda. dans ve halkoyunları gibi etkinliklerde rol alır.

Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. örnek olay. gözlem. bireysel ve birlikte çalışma. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme.Sözcüklerin doğru söylenip.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. palet. Gözlem. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. silgi. DAVRANIŞLAR: 1. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. renk. DAVRANIŞLAR: 1. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister? …… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin? Evet. Resim. SÜRE HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . gösterip yaptırma. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. 29. su kabı. fırça. pastel boya. 2. boya. 2. Duyulabilecek. 3. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 1. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. izleme. Ders: Duygu Ve Düşüncelerini ifade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. guaş boya. nesne. Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. kalem. 30 Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. söylenmediği kontrol edilmesi. 2. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. resim defteri. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. soru – yanıt. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. 2. Anlatım. 3.………………………………. 1. duygu. Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz. Konumuzu belirledik. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. inceleme. düşünce. sulu boya. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın.

parçaya ait resimler 1. yorumlama.Metnin anlatılması 2. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. Anlatma. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. son güne bırakmayın. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Dinlediklerini. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır.Olay . izlediklerini. Yorumlama. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 31 Ders: Okuma AMAÇ 1. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. 30. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. Gibi açıklamalarda bulunulur. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. 2. Tümdengelim Okuma parçası . HAFTA 2 veya 4 NİSAN Konuşma.Derslerinize bir masada çalışmalısınız. Sesli ve sessiz okuyabilme. Tümevarım. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır. evde mutlaka tekrarlayın.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. Soru-Yanıt. anlatım. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. Tartışma. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız.yer .……………………………….Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu.

Soru-Yanıt. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. Anlatma. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Tümdengelim Okuma parçası . Tümevarım. pastel boya 1. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. 2.Metnin anlatılması 2. parçaya ait resimler 1. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması.Olay .……………………………….Oyun kurallarına uyuyor mu? 2.yer . resim kâğıdı. • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 MAYIS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . boya kalemleri. birlikte çalışmalar. Bireysel birlikte çalışmalar. Yorumlama. 31. uygulama. Tartışma. Sesli ve sessiz okuyabilme. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 32 Ders: Okuma AMAÇ 1. Dinlediklerini. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün. izlediklerini. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.

kullanma. kelimeleri söyleme. 32. olayın geçtiği yerin. değerlendirme 33 Ders: Film İzleme AMAÇ 1. zamanın niteliklerinin açıklanması.………………………………. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. öykü.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. • Olayların.Sözlü anlatımda.Yorumlama. Soru-Yanıt. okunan bir kitap. sözlük 1. yaparak-yaşarak öğrenme SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . izleyebilme. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. uygulama. olay. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI • İzlenen bir filmin. Bireysel birlikte çalışmalar. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün. 2. bu olayların sırasının. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. birlikte çalışmalar. bir oyunun. Tümdengelim İzlenen bir film. Anlatma. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Tüme Varım. Dinleme ve İzleme. neden ve sonuçlarının. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. film vb. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.

• İzlenen bir filmin. film vb. olay. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. sözlük 1. zamanın niteliklerinin açıklanması. kullanma.………………………………. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. Ulusal bayram kutlamalarında spor. kelimeleri söyleme. alıştırma ile öğretim MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. okunan bir kitap. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Sunuş yolu. olayın geçtiği yerin. 2. bir oyunun. Dinleme ve İzleme. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. Tüme Varım. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. 33. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 34 Ders: Film izleme AMAÇ 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5. • Olayların. SoruYanıt. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin.Yorumlama. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. öykü. neden ve sonuçlarının. Anlatma. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. değerlendirme Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. Tümdengelim İzlenen bir film. bu olayların sırasının.Sözlü anlatımda. dans ve halk oyunları gibi etkinliklerde rol alır. izleyebilme. SÜRE AY HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER .

Montaigne MAYIS 34. Victor Hugo Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.………………………………. Soru-cevap yöntemiyle konu anlaşılmaya çalışılır. Bunlar üzerinde öğrenci fikirleri sorulur. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Montaigne SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .HAFTA 2 veya 4 Ders: Güzel Konuşma ve Yazma : Özlü cümleler Soru-cevap. İyi olmak kolaydır. zor olan adil olmaktır. yorumlama İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri. bir amaçla yaşamayı bilmektir. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 35 Ünlü kişilerin özlü ve düşündüren cümleler tahtaya yazılır.

masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. Gezi . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 36 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. Sessiz Okuma. parçaya ait resimler • Müzeler Haftası ile ilgili bilgi verilebilir. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. derecelendirme ölçekleri.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. Tümdengelim Okuma parçası .Olay . 2. Sesli ve sessiz okuyabilme.Metnin anlatılması 2. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. HAFTA 2 veya 4 Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. gözlem Ders: Okuma AMAÇ 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi AY HAFTA DERS SAATİ SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . galerileri. konakları vb. akran değerlendirme. DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. tarihi yerleri. açık uçlu sorular. kullanabilirsiniz. 1.yer . izlediklerini. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Dinlediklerini. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) HAZİRAN 35.……………………………….

……………………………….Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu? 3. da gösterilmesi işine sergi diyorduk. temiz ve dikkat çekici özelliklerinin olması gerekiyor.Zamanı iyi kullanıyor mu? . Sergide diğer arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları da incelememiz gerekir. 1.Sergide ki en güzel çalışmayı yapan arkadaşlarımızı veya grubu takdir etmeliyiz.Temiz ve düzenli çalışmış mı? 4. yaptığımız çalışmaların güzel. Sınıfımızda sergi çalışması için görev dağılımı yapılır. (MEB-Sosyal Etkinlikler Programına göre) Bu sene bir çok çalışmalar yaptık. “ açıklamaları öğretmen tarafından yapılır. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. HAFTA 2 veya 4 AMAÇ 1 : Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır. “Sene boyunca yaptığımız resim çalışmalarının diğer insanlara Gösterim. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Fakat sergi çalışmalarında drama. Bu sergi çalışmasında herkes görev almak ister mi? O zaman yapacağımız bu çalışmaya herkes katılmalı ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeli. yaratıcılık var mı? 2. Bu çalışmaların diğer arkadaşlarımız ve insanlar tarafından görülmesi için sergi çalışmaları yapacağız.Çalışmada özgünlük . uygulama. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 37 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Ders: Sergi HAZİRAN 36. Okul veya sınıf dergilerinde sergilenen çalışmaları iyi korumalıyız. soru-cevap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful