……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

1

……………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER YILLIK FAALİYET PLANI
20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla Serbest etkinlikler saatlerinde : Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır. b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir. c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir. d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. e. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. NOT: 4. ve 5. sınıflarda serbest etkinlik dersinin haftalık ders saati 4’tür. 4. ve 5. sınıflarda Bilişim Teknolojileri dersi serbest etkinlik olarak haftalık 2 saat işlenebilir. Kalan 2 ders saati de serbest etkinlik saati olarak işlenir.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

2

DERS SAATİ

KAZANIMLAR VE BECERİLER

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

HAFTA

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME

AY

Ders: Rehberlik 1. Kendini tanıtır. 2. İlgi ve yeteneklerini bilir. 3. Çevresini tanıtır. 4. Okulunu sever, okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır.

Öğrencinin kendini tanıtma, ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi, çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır.

Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları

Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu

Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Güzel konuşma ve yazma alışkanlığı kazanabilme

“Hazırlıksız konuşmalarımızda da güzel konuşmak çok önemlidir.Bunun için çok okumalı, sözcük dağarcığımızı zenginleştirmeliyiz.Ne kadar sözcük bilirsek o kadar rahat ve güzel konuşuruz. Başkası tarafından verilen ya da kendimizin belirlediği bir konu ile ilgili olarak yapılan konuşmalar ise belirlenen konularda konuşmadır.Bu durumda yapacağımız iş bilgilerimizi hatırlayarak konu ile ilgili düşüncelerimizi söylemektir.” şeklinde konu açıklanır, Belirlenen bir konu üzerinde öğrencilerin konuşması sağlanır.

1. HAFTA

SÜRE

2 veya 4

EYLÜL

1.Bir konuda nasıl bilgi sahibi Söz ve yazı ile olunur? anlatma, Tartışma, 2.Bir konu üzerinde konuşma, Tümevarım, Tümdengelim, Soru bilgi seviyelerini ölçme. – yanıt

SERBEST ETKİNLİKLER

……………………………….

İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

3

AY HAFTA SAATİDERS

KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar.

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. Açık uçlu, kısa cevaplı sorular kullanılabilir

H: Öğrencilere, ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. ve

SB.SY:

Spor

Bilgisi

Sessiz Okuma, Tümdengelim Okuma parçası , parçaya ait resimler

Tutumlar,Sağlıklı Yaşam ve Spor EYLÜL 2. HAFTA 2 veya 4 2008- Sportif Etkinlikler Programı 1.Sözlü anlatımda; kelimeleri söyleme, kullanma, cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme, değerlendirme

Ders: Eğitici Belgesel İzleme AMAÇ 1. Düzeye ve derslerin konularına uygun belgesel izleme.

Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe gibi derslerin konularının işlendiği belgesel tarzı eğitici videolar, flimler, belgeseller izletilebilir.

Dinleme ve İzleme,Yorumlama, Anlatma, SoruYanıt, Tüme Varım, Tümdengelim İzlenen bir film, okunan bir kitap, öykü, sözlük

kızarız. Anlatım . Birlikte çalışmalar . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Şimdi bir deniz varsa Pamuk tarlaları Rüzgârlar altında Şimdi bir tren geçiyorsa ovalardan. DAVRANIŞLAR : 1. tam öğrenme. Tartışma .. Yaşamak seninle güzel Yaşamak bunun için büyük Sevgili Atatürk. Gözlem . nasıl olur? Günlük konuşmalarımızda bağırırız.. Şiir kitapları 1. HAFTA 2 veya 4 EKİM 1. Belirli Günler ve Haftalar kitabı .Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 3. . AMAÇ 1 : Dilin etkili kullanımının öneminin farkında oluş. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Güzel konuşmak insana daha çok arkadaş kazandırın. fıkra. sessiz okuma. Buğday sarısı güneşte Bir kuş uçuyorsa Şimdi bir bayrak dalgalanıyorsa Ay yıldızlı. Seviyelerine uygun öykü. şiir ve roman. Sesli. Soru – yanıt . Dinleme ve İzleme . Etkili konuşma.………………………………. Sesli okuma . Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma: Konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemi. iltifat ederiz. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. gülerek ağlayarak konuşunuz. masal. araştırma. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Atatürk ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME Bu sınıfta öz değerlendirme.çömel) Türmen kızı ekin biçer Testisinden ayran içer(2) Lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır(2) Türkmen kızı saçın tarar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde(2) Türkmen kızı inek sağar İnek tepmiş dizin oğar(2) Aman aman aman. Müzik ders kitabı. örnekleri dinleme ve söyleme. (MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) insan Sosyal ortamlar olarak hastane. terminal vb. ev. türkü vb. düğün. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. parçalanmış yerde(2) 4. birlikte çalışmalar. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme TÜRKMEN KIZI Türkmen kızı. . alınabilir . HAFTA 2 veya 4 EKİM İyi seslendirilmiş şarkı. türkmen kızı Yanakları kan kırmızı(2) Nazlı nazlı yürü fistanını sürü(2) (sekerek yürü.………………………………. pazaryeri. sokak. Gözlem. okul. park. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. müzik defteri. 5 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Gözlem AMAÇ: Sosyal ortamlar ve mekânlarda davranışlarıyla ilgili gözlem yapar. soru cevap Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. dolmuş. anlatım. lokanta. alkışlanır. açık uçlu sorular. akran değerlendirme.Grup çalışmaları dinlenir.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. derecelendirme ölçekleri. benim halim yaman(2) Türkmen kızı elma soyar Elin kesmiş kanlar akar(2) Lili lili lili lili lili lili (2) Türkmen kızı aynaya bakar Ayna düşmüş yerde arar(2) Ayna nerde nerde. tiyatro. kaset 1. tekrar. SÜRE DERS SAATİ İLKÖĞRETİM OKULU 5. kütüphane. otobüs. kasetçalar.

İLKÖĞRETİM OKULU 5. Gözlem İnceleme Bireysel çalışmalar Birlikte çalışmalar Anlatım Uygulama . Yapılan etkinliklerin incelenmesi Düzeye uygun seçilen şiir davranışlar ölçüsünde Soru – yanıt etkinliğe dönüştürülür. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 6 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.……………………………….yer . Dinlediklerini. Harf ve sözcükler arasındaki aralıklara dikkat etme 1. Harflerin yazılış yönlerine uyarak yazma 3.Metnin anlatılması 2.Olay . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. izlediklerini. Sesli ve sessiz okuyabilme. Sessiz Okuma. HAFTA 2 veya 4 EKİM Ders: Güzel Konuşma ve Yazma (Şiir Yazma) AMAÇ 1 : Kuralına uygun biçimde oturarak düzgün temiz yazı yazma alışkanlığı kazanabilme DAVRANIŞLAR: 1. Harflerin başlangıç ve bitiş yerlerini gösterme 2. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. Öğrencilerin etkinlikler sırasındaki davranışlarının gözlemlemesi 2. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. parçaya ait resimler 5. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. 2.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Okuma AMAÇ 1. Tümdengelim Okuma parçası .

Kendimizi kısa tümcelerle tanıtma Öğrencilerin kendilerini tanıtıcı konuşmaların yapılması. İLKÖĞRETİM OKULU 5.) gidecekler. Araştırma.  Öğrenciler sınıfta gruplara ayrılır. Gösterip Yaptırma. Soru Cevap 1. kütüphane. DERS SAATİ HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Toplum karşısında işitilebilecek anlaşılabilecek şekilde konuşabilme DAVRANIŞLAR: 1. böyle ortamlara gittiklerinde nasıl davranmaları gerektiğini kavrayacaklar. izleme.İnceleme. Sosyal yaşamda kuralların olduğunu kavrar. Konuşmalarda görgü kurallarına uyma 2. HAFTA 2 veya 4 EKİM .……………………………….Bu görgü kurallarını sınıfta canlandırarak gösterebilir misiniz? 6. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi. okul. Beyin Fırtınası. 2 . Konuşmalarımızda sözcükleri doğru ve yerinde kullanma 3. örnek olay. Ders: Gezi ve Gözlem AMAÇ 1. Ve bu esnada kendileri de buralardaki görü kurallarını benimseyecek. Anlatım. Buluş Yoluyla Öğrenme. soru – yanıt.Bu değişik ortamların görgü kurallarına dair bilgi sahibi misiniz? 3. * 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.  Bu yerlerde geçerli olan görgü kurallarını gözlemleyecekler.  Görevleri gruplarıyla birlikte değişik ortamlara (düğün. tiyatro vb.Hiç farklı ortamlara girdiniz mi? 2.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur? 2.  Okula geldiklerinde gruplar gittikleri yerlerdeki görgü kurallarını canlandırma yöntemiyle arkadaşlarına anlatmaya çalışacaklar.  Ve bu gruplara görevleri anlatılır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 7 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLAR LA İLİŞKİLENDİR ME / DEĞERLENDİR ME 1. Sosyal yaşamın gerektirdiği görgü kurallarını açıklar.

izlediklerini. • Serbest okuma Sessiz Okuma. 2.yer . parçaya ait resimler Ders: Okuma AMAÇ 1. HAFTA 2 veya 4 KASIM Sessiz Okuma. SB. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Sportif Etkinlik SB. H: Öğrencilere.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. Dinlediklerini. Tümdengelim Okuma parçası .SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. kısa cevaplı sorular kullanılabilir.Olay . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 8 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DERS SAATİ DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRM E 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . Açık uçlu. Tümdengelim Okuma parçası . İLKÖĞRETİM OKULU 5.Sportif Etkinliler Programı 7. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. Sesli ve sessiz okuyabilme.………………………………. parçaya ait resimler 1.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur.Metnin anlatılması 2.

konuşma alıştırmaları. * Atatürk Haftası (10-16 Kasım) ile ilgili etkinliklere yer verilebilir. konuşma süresince sesimizi de iyi denetlemeliyiz.………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5. soru-cevap Sesli okuma . kendine güven. topluluk önünde konuşma. DAVRANIŞLAR : 1. Sınıf . Anlatım . tümevarım. Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının değerlendirilmesi. Kendimize güvenmek için en iyi yol ise konuşmaya çok Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma iyi hazırlanmaktır. okul . Tartışma . HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Konuşmayı gerçekleştirebilmek için içimizdeki korkuyu yenmemiz gerekir. Şiir kitapları 1. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Atatürk gülümsedi öğretmenim Siz sınıfa girince Dağıldı kara bulutlar Açıldı gonca Baktı ki okul yenidir Siz yenisiniz düşünceler yeni Atatürk gülümsedi öğretmenim Saklayamadı sevincini Baktı ki gençsiniz bilgili Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince Atatürk gülümsedi öğretmenim Sevindi onca Baktı ki karışmış aramıza Çiziyorsunuz yolu Atatürk gülümsedi öğretmenim Gözleri dolu dolu Anlaşılan bütün yaz Atatürk gözünü kırpmamış Çünkü boşmuş sıralar Çünkü harf okunmamış Konuşma. Soru – yanıt . konuşmaya hazırlık. AMAÇ 1 : Konuşurken dikkat Topluluk karşısında konuşurken vücut hareketlerimize edilmesi gereken ilkeler bilgisi dikkat etmeli. tartışma. tümdengelim. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. HAFTA 2 veya 4 KASIM Atatürk Gülümsedi Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Dinleme ve İzleme . Sözlü anlatım. Gözlem . 8. konuşma hızı. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 9 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. yazılı anlatım.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi .Bir konuşma planı nasıl ayarlanır? 2Tartışma grubunun izlenmesi. Konuşmada başarılı olabilmek için kendimize güvenmemiz gerekir. Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Birlikte çalışmalar . sesi denetleme.

Sesli ve sessiz okuyabilme. Dinlediklerini. HAFTA 2 veya 4 • Ders: Okuma AMAÇ 1. Çevre kirliliğine yol açan faktörler üzerinde durulur. Araştırmaİnceleme. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir.yer . izlediklerini. açık uçlu sorular. akran değerlendirme. Serbest okuma Sessiz Okuma. parçaya ait resimler 1. AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Grup Tartışması AMAÇ 1. 2. Otomobil yakıtlarının çevreye verdiği zarar ve otomobilin insan hayatını kolaylaştırması gibi benzer konuların tartışılması. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 10 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME Bu sınıfta öz değerlendirme.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Olay .Metnin anlatılması 2. Çevre Kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini öğrenirler. derecelendirme ölçekleri. Kirlilik çeşitleri hakkında sınıfta ön bilgilendirme yapılır. Beyin Fırtınası. Buluş Yoluyla Öğrenme. Soru Cevap KASIM 9. Gösterip Yaptırma.………………………………. Tümdengelim Okuma parçası .

kasetçalar. sokakta sürekli konuşuruz. yorumlama.Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. Birlikte şarkı söyleme isteğini belli etme 2. duygularımızı. alkışlanır. sesli ve sessiz okuma. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. Nerede olursa olsun konuşma kurallarına uygun biçimde konuşmalarımızı sürdürmeliyiz. konuşma dili. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme İyi seslendirilmiş şarkı. Dünya dinliyor.………………………………. Etkili ve güzel konuşan insanlar çevreleriyle iyi ilişkiler kurdukları gibi aranan ve sevilen insanlar da olurlar. * Öğretmenler Günü (24 Kasım) ile ilgili şarkılara da yer verilebilir. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşma. etkili ve güzel bir anlatımla söylemeliyiz. birlikte çalışmalar. Ne heyecanlı Ne heybetli O. konuşma kuralları. okulda. Müzik ders kitabı.Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. 11 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Karşımızdaki insanlarla iletişim kurarken en çok ne yaparız? Yersiz ve hoşa gitmeyen konuşmalar sizi nasıl etkiler. Tarih okudum. örnekleri dinleme ve söyleme. Ben de askerim. Baktım kürsüde. başarıya ulaşmak için içten. etkili ve güzel konuşmak gerekir. türkü vb. sözlü ve yazılı anlatım.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. HAFTA 2 veya 4 KASIM . Düşüncelerimizi. O'nun sesini. Engelleri aşmak. Nutuk söylüyor.. Tartışma. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Türk tarihinde En kudretli O. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim. kaset 1. tekrar.Grup çalışmaları dinlenir. Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim.. müzik defteri. Birlikte şarkı söylemekten sevinç duyma 3. Her savaşta O. 10. isteklerimizi. Her iyi işte. Baktım başa O. Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Evde.

………………………………. Anlatım . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Metnin anlatılması 2. Gözlem . Soru – yanıt . Dinleme ve İzleme . Dinlediklerini. parçaya ait resimler 1.yer . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 12 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması . Sesli ve sessiz okuyabilme. Birlikte çalışmalar . HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Belirli Günler ve Haftalar kitabı .Olay . izlediklerini.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. Tartışma .Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi 11. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Sesli okuma . Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması . Şiir kitapları 1. DAVRANIŞLAR : 1. 2. • Serbest okuma Sessiz Okuma. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 2. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . Tümdengelim Okuma parçası .

uygulama. Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma 3. Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir. pastel boya 12.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Film izleme AMAÇ 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 13 SÜRE DERS SAATİ SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Masalı doğal bir sesle anlatma Öğretmen tarafından okunan öykünün. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. resim kâğıdı. . Masal anlatmaya istekli olma 2.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. boya kalemleri.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme Atatürk’ün hayatını anlatan film izleme. * Tutum.………………………………. izleyebilme 2. olay. birlikte çalışmalar. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Bireysel birlikte çalışmalar. HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1: Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. film vb.

parçaya ait resimler Açık uçlu. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar.………………………………. İnsan ilişkilerde kendi hak ve özgürlükleri olduğu. kısa cevaplı sorular kullanılabilir. 13. SB.Sağlıklı Yaşam ve Spor 2008. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. İnsanlar arası ilişkilerde güvenin önemli olduğunu fark eder.Sportif Etkinliler Programı Sessiz Okuma. yorumlama. anlatım. ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY H: Öğrencilere. Konuşma. 2. İnsanlar arası ilişkilerde hak ve sorumluluklarını fark eder. Açık uçlu. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. Güvenin insan ilişkilerinde önemli bir faktör olduğu örneklerle açıklanır.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. Tümdengelim Okuma parçası . bunun yanında sorumlulukları olduğu anlatılır. HAFTA ARALIK 2 veya 4 Ders: Rehberlik : Haklarımı Öğreniyorum AMAÇ 1. . kısa cevaplı sorular kullanılabilir 14 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Sportif Etkinlik SB.

14. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. HAFTA 2 veya 4 ARALIK .………………………………. Sesli ve sessiz okuyabilme. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. anlatım. 2. parçaya ait resimler 1.yer . Tümdengelim Okuma parçası . Gibi açıklamalarda bulunulur. yorumlama. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. son güne bırakmayın.Derslerinize bir masada çalışmalısınız. Konuşma. Dinlediklerini. • Serbest okuma Sessiz Okuma. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız.Olay . evde mutlaka tekrarlayın. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra.Metnin anlatılması 2. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 15 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Okuma AMAÇ 1.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. SÜRE HAFTA SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. izlediklerini.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir.

Şimdi herkes arkasına yaslansın. okul . HAFTA 2 veya 4 ARALIK Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. Şiir kitapları 1. Dinleme ve İzleme . Öğretmen tarafından okunan öykünün. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. DAVRANIŞLAR : 1. Okuduğum öyküyü sizde anlatacaksınız. Bireysel birlikte çalışmalar. Sınıf . Soru – yanıt . Düzeylerine uygun şiirleri seçme 2. birlikte çalışmalar. Dünya dinliyor. uygulama. Sesli okuma . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. Tartışma . ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Gözlem . O'nun sesini.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Kars'ta Kore'de Nöbet beklerim.. Ben de askerim. Nutuk söylüyor. yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Birlikte çalışmalar .Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. Anlatım . pastel boya 1. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Okunan ya da dinlenen şiiri yazma Baktım kürsüde.………………………………. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 16 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Başöğretmenim Atatürk benim Başöğretmenim. Çok seveceğinizden eminim. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . resim kağıdı. . Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi 15. Ne öğrendimse Ondan öğrendim Baktım ki asker. çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma 3. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Size bir öykü anlatacağım. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması.. boya kalemleri.

2. inceleme.………………………………. ilgi ve yeteneklerini ifade etmesi. 2. 2 veya 4 OCAK Soru-yanıt Anlatım Tüme varım Tümden gelim Küme çalışmaları Tasarı ve uygulama Bireysel ve grup çalışmaları Gözlem formu Öğrenci değerlendirme formu Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. Kendini tanıtır. gösterip yaptırma. 1. okuldaki bütün çalışmalardan zevk alır. çevresini tanıtma etkinlikleri yapılır. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. 4. Gözlem. 16. SÜRE SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. 3. Okulunu sever. Çevresini tanıtır. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. HAFTA Öğrencinin kendini tanıtma. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 17 HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Rehberlik 1. 3. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. . 2. DAVRANIŞLAR: 1. bireysel ve birlikte çalışma.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. İlgi ve yeteneklerini bilir. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek.

Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. İLKÖĞRETİM OKULU 5. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. izlediklerini.yer . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 18 SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. Tümdengelim Okuma parçası .……………………………….zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. parçaya ait resimler OCAK SERBEST ETKİNLİKLER .Olay . Dinlediklerini. HAFTA SÜRE 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1.Metnin anlatılması 2. 2. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye. Sessiz Okuma.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER 17. Sesli ve sessiz okuyabilme.

soru– sorular kullanılabilir cevap. ses bandı. televizyon. Gözlem . Ayrıca tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlananların tüketilmesi gerektiği belirtilir. tartışma. Dinleme ve İzleme . Okunan ya da dinlenen şiiri yazma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . gözlem. tarak. Anlatım . Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması 1. kullanmanın sağlık açısından ne gibi problemleri ortaya çıkaracağı belirtilir. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . Düzeye uygun masal ve öykü kitapları. bireysel çalışmalar. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . HAFTA 2 veya 4 OCAK SERBEST ETKİNLİKLER .………………………………. oyunlar. İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 19 HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. diş fırçası. Tartışma . teyp. Soru – yanıt . Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması . Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 5. radyo. Açık uçlu. uygulama. kısa cevaplı Anlatım. öyküleme. (2008-Sportif Etkinlikler Programına göre) Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. havlu gibi) bunları ortak dikkat eder. Birlikte çalışmalar . ders kitapları SÜRE 18. Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma 4. dramatizasyon.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Sportif Etkinlikler Kişinin kendisine ait özel eşyalarının olması gerektiği AMAÇ 1 : Sağlık ve hijyen kurallarına (terlik. DAVRANIŞLAR : 3.

Grup çalışmaları dinlenir.………………………………. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 20 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. Müzik ders kitabı. türkü vb. AY HAFTA DERS SAATİ MAÇKA YOLLARI Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. inceleme. örnekleri dinleme ve söyleme. HAFTA 2 veya 4 SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. kaset 1. birlikte çalışmalar. müzik defteri. tekrar. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Anlatım. OCAK 19. bireysel birlikte çalışmalar.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. alkışlanır. birlikte çalışmalar. uygulama DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 1. soru-cevap. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme Irmağın gözündeyim Eller ne derse desin Ben yine sözümdeyim İyi seslendirilmiş şarkı. şarkı Ne oldu sana yarim Böyle gözlerin yaslı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR Yukarı gel yukarı 1. kasetçalar.

fotoğraf. seramik. şiir. Fotoğraf ya da resimleri ifade ettiklerini duygu ve düşüncelere göre sınıflandırır. sanat eserlerinin kendisi.Resim ve fotoğraflar sizde ne gibi duygular oluşturdu? 3. yorumlama . tartışma . Ders: Duygularımı Sanatla Anlatıyorum AMAÇ 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 21 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER H Duyguların ifadesi!  Resim. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) Buluş Yoluyla Öğrenme. öykü ya da resim yapmaları istenir. öğrenciler önce sessiz sinema ile daha sonra yalnızca seslerini kullanarak duygularını anlatırlar.  Bir müzik parçası içindeki duyguları bulmaları istenir. maslal dinleme. HAFTA 2 veya 4 1.  Öğrencilerden kendilerine bir eser seçmeleri istenir. Soru Cevap DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.………………………………. Gösterip Yaptırma. Öğrencilerin bunlardaki duyguları bulmaları ve tanımlamaları istenir. heykel.Bu duyguları ifade edebilir misiniz? 4. bir öyküyü anlatabilmek Okuma .Elimizdeki resim ve fotoğrafları bu duygulara göre tasnif edebilir misiniz? AY ŞUBAT 20. konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri .  En fazla 6 kişilik gruplar oluşturulur duygular ve sebepleri hakkında röportaj yapmaları istenir (Bu çalışma psikolog. Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi Okunan masalın öğrenci grupları tarafından canlandırılması Ders: Öykü. anlatma AMAÇ 1 : Kısa bir masalı. Araştırmaİnceleme.). taklitleri ya da fotoğrafları sınıfa getirilir. Dramatizasyondaki başarısının değerlendirilmesi • • • • • • Masala ait resim üzerinde konuşulması . tümevarım . Beyin Fırtınası. Duygunu Anlat çalışması yapılır. Masalın okunması Öğrenciler tarafından anlatılması Öğrencilerin . müzik vb. anlatım . SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. tümdengelim SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Bu eserin duygusunun ne olduğu ve bu duygunun neden oluştuğuna ilişkin kısa bir öykü yazmaları ya da basit anlamda bir şarkı bestelemeleri istenir.Resimleri ve fotoğrafları incelediniz mi? 2. doktor ve sanatçılarla yapılabilir.  Her bir öğrencinin 3 duygu seçmesi ve bu duyguları anlatan şiir.

• • • Metnin sessiz olarak okunması. HAFTA Ders: Okuma AMAÇ 1. parçaya ait resimler 1. Tümdengelim Okuma parçası . Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi SÜRE 2 veya 4 ŞUBAT SERBEST ETKİNLİKLER . bireysel birlikte çalışmalar. SoruYanıt. Tümevarım. AY 21. Anlatma.Metnin anlatılması 2. izlediklerini. birlikte çalışmalar. Kim olsun? Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim. Yorumlama. İLKÖĞRETİM OKULU 5. ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Anlatım. 2. Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması.yer . Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak. soru-cevap.………………………………. uygulama HAFTA Ders: Eğitici Oyunlar Oynama AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. Tartışma.Olay . Dinlediklerini. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 22 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Şimdi sınıf içinde bir oyun oynayalım mı? İçinizden birinizi ebe seçelim. inceleme. Sesli ve sessiz okuyabilme.

Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Duyulabilecek. arkadaşlarına uyabilme PLEVNE TÜRKÜSÜ Tuna nehri akmam diyor Kenarımı yıkmam diyor Ünü büyük Osman Paşa Plevneden çıkmam diyor Düşman Tuna’yı atladı Karakolları yokladı Osman Paşa’nın kolunda Beşbin top birden patladı Kılıcını vurdu taşa Taş yarıldı baştan başa Ünü büyük Osman Paşa Zaferinle binler yaşa Ünü büyük Osman Paşa Askerinle binler yaşa 22. DAVRANIŞLAR: 1.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. 2.Hareketlerde sınıf geneline uygun oyunlaştırmalar ve danslar yapma. 1. müzik defteri. söylenmediği kontrol edilmesi. Anlatım. Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek.Şarkının hareketlerini yaparak söyleme. teyp. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. izleme. soru – yanıt. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım.Sözcüklerin doğru söylenip. AY Ders: Türkü Öğrenelim AMAÇ 1 : Birlikte çalışabilme. 3.………………………………. Müzik kitabi. HAFTA 2 veya 4 MART Yaparakyaşayarak öğrenme. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER 23 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER Ders: Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. örnek olay. Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin. 2. 2. ses bandı SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. uygulama.

doğal ses Yaparak-yaşayarak öğrenme. söylenmediği kontrol edilmesi. 3. toplum. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. telefonla görüşme oyunu oynatılır vb. hepimiz yapabiliriz ve yaparız. 2. İLKÖĞRETİM OKULU 5. AY 23. Şiir okumaya istekli olma SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Hazırlıksız konuşmalar ne olabilir? Sokakta karşılaşan insanlar ile ilgili bir drama yaptırılır. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. hazırlıksız konuşma.Sözcüklerin doğru söylenip. Yeleleri alevden al bir ata binmiş Aşıyor yüce dağları. yıkılmış savaş meydanlarında Destanlar yaratıyorlar cihanın görmediği Arkasından dağ dağ ordular geliyor Her askeri Mustafa Kemal'i gibi Ders: Atatürk Şiiri AMAÇ 1. Oyuncak telefonla.Sözcüklerin doğru söylenip.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. söylenmediği kontrol edilmesi. hazırlıklı konuşma. drama DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. uygulama. sözlü anlatım. engin denizleri. Konuşma. HAFTA 2 veya 4 MART MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 24 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Konuşma AMAÇ 1 : Toplum karşısında doğal sesle konuşabilme alışkanlığını kazanabilme Kısa süreli el çırpma oyunu Hazırlıksız ve sıradan konuşmaları her zaman.………………………………. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.

Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi MART * Orman Haftası ile ilgili bilgiler verilebilir. Tartışma.………………………………. İLKÖĞRETİM OKULU 5. 2. Tümevarım. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikâye. izlediklerini.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Sessiz Okuma. Sesli ve sessiz okuyabilme. Tümdengelim Okuma parçası . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 25 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY 24. SoruYanıt. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir.Olay . Anlatma.Metnin anlatılması 2. Dinlediklerini. Yorumlama. HAFTA 2 veya 4 Ders: Okuma AMAÇ 1. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.yer . parçaya ait resimler 1. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır.

2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER . Gezi . gözlem 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu? 2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Çevresindeki yeni fıkra anlatma Öğrenci seviyesine uygun düşündürücü. derecelendirme ölçekleri. kullanabilirsiniz. Bildiği ve yeni öğrendiği bir fıkra anlatma 2. eğlendirici serbest fıkralar Fıkaralar. alkışlanır. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. tarihi yerleri. konakları vb. açık uçlu sorular. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 26 SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER HAFTA Ders: Fıkra Anlatma AMAÇ 1: Fıkra Anlatma DAVRANIŞLAR 1. AY MART 25.………………………………. akran değerlendirme. sorucevap. galerileri. HAFTA 2 veya 4 Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır.

Okunan ya da dinlenen şiiri yazma MART 26. Şiir kitapları DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme. Konuşma. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Belirli Günler ve Haftalar kitabı . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 27 AY HAFTA SAATİDERS KAZANIMLAR VE BECERİLER Ders: Şiir Okuma ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Sesli okuma . 5. Bireysel çalışmalar Ders kitapları . yorumlama. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . Anlatım . sesli ve sessiz okuma. konuşma dili. Birlikte çalışmalar . Tartışma . Gözlem . konuşma kuralları. 1. sözlü ve yazılı anlatım.Grup şiiri okuma başarısının değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Etkili ve güzel konuşmanın önemini kavrayabilme Konuşmanın insan hayatındaki öneminin tartışılması. Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama 7. HAFTA 2 veya 4 1.………………………………. Soru – yanıt . Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması ve tonda okuma 6. Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin DAVRANIŞLAR : ezbere okutturulması .Güzel konuşabilmek için bir çabanız var mı? Bunun için neler yapıyorsunuz? Konusu ile ilgili öğrenci konuşmalarının dinleme. Dinleme ve İzleme .Güzel ve etkili konuşmak kişiye neler kazandırır? 2. Tartışma.

Sportif Etkinliler Programı ) Ders: Şarkı Söyleme AMAÇ 1 : Birlikte şarkı söyleyebilme. Müzik ders kitabı. alkışlanır. Sevilen bir şarkıyı sınıfça söyleme KARANFİL Karanfil deste gider Ha ha nanay Kokusu dosta gider Ha ha nanay Nanay nanay Ellerin malı nanay Yürü bellerin şalı Gün olur devran döner Nanay nanay nanay nanay Senin kalbinde kimler Ha ha nanay Benim kalbimde sensin Ha ha nanay 1.……………………………….Grup çalışmaları dinlenir. İLKÖĞRETİM OKULU 5. Açık uçlu. parçaya ait resimler 28 H: Öğrencilere.SY: Spor Bilgisi ve Tutumlar. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 4 Öğrencilere performans ve proje ödevleri verilir. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 NİSAN SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . kasetçalar. birlikte çalışmalar. müzik defteri. SB. tekrar. Ders: Sportif Etkinlik SB.SY2: Ders içi ve ders dışı fiziksel etkinliklere katılmaya istek duyar. şarkı söylemeye istekli olabilme DAVRANIŞLAR 1.Sağlıklı Yaşam ve Spor (2008.Şarkı söyleme kurallarına dikkat ediyor mu? 2. türkü vb. Etkinliklere katılma ve katılmama nedenleri hakkında tartışılır. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Sessiz Okuma. Tümdengelim Okuma parçası . örnekleri dinleme ve söyleme. en güzel şarkı söyleyen grup seçilir. ders içi ve ders dışında hangi tür fiziksel etkinliklere katıldıkları sorulur. kaset 27. İyi seslendirilmiş şarkı.

izleyebilme. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. alıştırma ile öğretim (MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre) * 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir.Yorumlama. Tümdengelim İzlenen bir film. öykü.Sözlü anlatımda. olay. neden ve sonuçlarının. 2. kelimeleri söyleme. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. • Olayların. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. İzlenen bir filmin.………………………………. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. olayın geçtiği yerin. Anlatma. Ulusal bayram kutlamalarında spor. Dinleme ve İzleme. bu olayların sırasının. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. Tüme Varım. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. değerlendirme 28. dans ve halkoyunları gibi etkinliklerde rol alır.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 29 Ders: Film izleme AMAÇ 1. Sunuş yolu. okunan bir kitap. SoruYanıt. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . bir oyunun. sözlük 1. cümle kurma ile ilgilidavranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. kullanma. zamanın niteliklerinin açıklanması. İLKÖĞRETİM OKULU 5. film vb.

29. Konumuzu belirledik. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın.………………………………. Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması. izleme. Duyulabilecek. Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz. inceleme. gösterip yaptırma. Resim. 3. pastel boya. sulu boya. Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini ya da yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek. İLKÖĞRETİM OKULU 5. fırça. anlaşılabilecek biçimde konuşabilmek. konuşma kurallarına uyarak anlatmaları istenecek. boya. Gözlem. resmi kağıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek. 2. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma. gözlem. 2. Öğrencilerin yaşadıkları olayları düzgün ve doğru cümlelerle. guaş boya. Konuşma güçlüğü olan öğrencilerle çalışmalar. Anlatım. Konuşma sırasında ses tonumuzu iyi ayarlayalım. DAVRANIŞLAR: 1.Yapılan çalışmaların kontrol edilmesi. resim defteri. DAVRANIŞLAR: 1. silgi. kalem. 2. HAFTA 2 veya 4 NİSAN Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister? …… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin? Evet. 2. düşünce.Konuşmacı öğrencilerin anlatımlarını dinleyici öğrencilerin sözlerini kesmeden dinlemeleri. bireysel ve birlikte çalışma. su kabı. Düşüncelerini serbestçe kağıda aktarma. Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 1. SÜRE HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER AY . Konuşmalarında konuşma kurallarına uyabilmek. söylenmediği kontrol edilmesi. 3. palet. Ders: Gözleme Dayalı Çalışmalar AMAÇ 1 : Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme. renk. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme. soru – yanıt. 30 Kimler yaşadığı bir olayı arkadaşlarına anlatmak ister? Bu dersimizde arkadaşlarınızın anlatacaklarını iyi dinleyin.Sözcüklerin doğru söylenip. örnek olay. duygu. 1. Ders: Duygu Ve Düşüncelerini ifade Etme AMAÇ 1 : Yaşadığı bir olayı güçlük çekmeden sözcükleri yerinde kullanarak anlatabilme. nesne.

Metnin anlatılması 2. evde mutlaka tekrarlayın. anlatım. 6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp. 8-Her gün okulda öğrendiklerinizi. 7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız.Bunun için bir zaman programlamasına ihtiyaç vardır.yer .Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Açık uçlu. 5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın. Anlatma. izlediklerini. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. Yorumlama.………………………………. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 31 Ders: Okuma AMAÇ 1. 30. ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın. kısa cevaplı sorular kullanılabilir Ders: Rehberlik : Nasıl Ders Çalışılır? AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme.Derslerinize bir masada çalışmalısınız. 1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. Tümevarım. son güne bırakmayın.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. 9-Her gün dersiniz bittikten sonra. Tümdengelim Okuma parçası . 2. Dinlediklerini. 2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. yorumlama. SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . HAFTA 2 veya 4 NİSAN Konuşma. Gibi açıklamalarda bulunulur.Olay . • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. parçaya ait resimler 1. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. Soru-Yanıt. 3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemlerini bilir. Tartışma.

Olay . Tümdengelim Okuma parçası . pastel boya 1. okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme. “Sizce okuduğumuz metnin ana düşüncesi ne olabilir?” • Metnin sessiz olarak okunması. parçaya ait resimler 1. izlediklerini. 2. Soru-Yanıt. İLKÖĞRETİM OKULU 5.Metnin anlatılması 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 32 Ders: Okuma AMAÇ 1. 31. resim kâğıdı. uygulama.………………………………. Sesli ve sessiz okuyabilme.Oyun kurallarına uyuyor mu? 2. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. • Metnin olay kahramanları ve özelliklerinin açıklanması. Bireysel birlikte çalışmalar.zaman ve kişiler ile ilgili sorucevap çalışmaları 3. birlikte çalışmalar.Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlumu. Dinlediklerini. Yorumlama. Tartışma.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi Ders: Güzel Konuşma ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. Tümevarım. boya kalemleri. HAFTA SÜRE SAATİDERS 2 veya 4 MAYIS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . yaparak-yaşarak öğrenme Defter. Anlatma.yer . • Metnin ana düşüncesinin bulunması Sessiz Okuma. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün.

olay. Tümdengelim İzlenen bir film. * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. kullanma. değerlendirme 33 Ders: Film İzleme AMAÇ 1. Anlatma. olayın geçtiği yerin. Masalı doğal bir sesle anlatma olayların Öğretmen tarafından okunan öykünün.Sözlü anlatımda. Soru-Yanıt. İLKÖĞRETİM OKULU 5. okunan bir kitap. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Güzel Konuşma Ve Yazma AMAÇ 1 : Seviyelerine uygun masalları sırasını bozmadan anlatabilme DAVRANIŞLAR 1. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI • İzlenen bir filmin. kelimeleri söyleme. • Olayların. birlikte çalışmalar. 32. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme. bu olayların sırasının. 2. öğrenciler tarafından düzgün ve doğru cümlelerle olayların oluş sırasını bozmadan anlatılması. sözlük 1. bir oyunun. Dinleme ve İzleme. uygulama. öykü. Bireysel birlikte çalışmalar.Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. Tüme Varım. izleyebilme. zamanın niteliklerinin açıklanması. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. yaparak-yaşarak öğrenme SÜRE SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME HAFTA AY KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . film vb. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. neden ve sonuçlarının.Yorumlama.……………………………….

SoruYanıt. bu olayların sırasının. bir oyunun. Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. 33. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 34 Ders: Film izleme AMAÇ 1. • Olayların. alıştırma ile öğretim MEB-Spor Etkinlikleri Programına göre * 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı etkinliklerine de yer verilebilir. olay. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. film vb. izleyebilme. okunan bir kitap. • İzlenen bir filmin. okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması. Anlatma. öykü. Dinleme ve İzleme.Yorumlama.Sözlü anlatımda. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme.……………………………….Dinleme ve izleme ile ilgili davranışları gözleme. Tümdengelim İzlenen bir film. olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin. Ulusal bayram kutlamalarında spor. neden ve sonuçlarının. dans ve halk oyunları gibi etkinliklerde rol alır. Tüme Varım. kullanma. değerlendirme Öğrenci etkinliklerinin gözlenmesi. SÜRE AY HAFTA SAATİDERS SERBEST ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER . HAFTA 2 veya 4 MAYIS Ders: Spor Etkinlikleri AMAÇ 1. zamanın niteliklerinin açıklanması. sözlük 1. İLKÖĞRETİM OKULU 5. 2. olayın geçtiği yerin. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır Sunuş yolu. cümle kurma ile ilgili davranışlarının gözlenmesi değerlendirilmesi 2. kelimeleri söyleme.

zor olan adil olmaktır. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 35 Ünlü kişilerin özlü ve düşündüren cümleler tahtaya yazılır. Soru-cevap yöntemiyle konu anlaşılmaya çalışılır. Victor Hugo Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.………………………………. yorumlama İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri. İLKÖĞRETİM OKULU 5. İyi olmak kolaydır. Montaigne MAYIS 34. Bunlar üzerinde öğrenci fikirleri sorulur. Montaigne SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .HAFTA 2 veya 4 Ders: Güzel Konuşma ve Yazma : Özlü cümleler Soru-cevap. bir amaçla yaşamayı bilmektir.

konakları vb. (2008-MEB-Sanat Etkinlikleri Programına göre) HAZİRAN 35. İLKÖĞRETİM OKULU 5. kullanabilirsiniz. Sessiz Okuma. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 36 KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER Ders: Gezi AMAÇ: Müze gezilerinden zevk alır. Dinlediklerini. tarihi yerleri. Tümdengelim Okuma parçası . parçaya ait resimler • Müzeler Haftası ile ilgili bilgi verilebilir. Eğer bunlardan hiçbiri yoksa sınıf bir müze ortamına dönüştürülebilir. gözlem Ders: Okuma AMAÇ 1.yer . okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme.Dinleme – izlemeye ilişkin davranışların değerlendirilmesi AY HAFTA DERS SAATİ SÜRE SERBEST ETKİNLİKLER .Metnin anlatılması 2. Sesli ve sessiz okuyabilme. DİĞER KAZANIMLARL A İLİŞKİLENDİRM E/ DEĞERLENDİR ME 4 Bu sınıfta öz değerlendirme. masal veya diğer okuma kitaplarının serbest okuması yapılır. derecelendirme ölçekleri. Gezi . 1.………………………………. Sınıf kitaplığı veya öğrencini kendisine ait hikaye. galerileri. Okuma sonunda anafikrin deftere yazılması istenebilir. akran değerlendirme. performans ödevleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir.Olay . izlediklerini.zaman ve kişiler ile ilgili soru-cevap çalışmaları 3. 2. HAFTA 2 veya 4 Bulunduğunuz yerde müze yoksa ören yerlerini. açık uçlu sorular.

“ açıklamaları öğretmen tarafından yapılır. Fakat sergi çalışmalarında drama. Bu sergi çalışmasında herkes görev almak ister mi? O zaman yapacağımız bu çalışmaya herkes katılmalı ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeli. Bu çalışmaların diğer arkadaşlarımız ve insanlar tarafından görülmesi için sergi çalışmaları yapacağız. SAATİDERS İLKÖĞRETİM OKULU 5. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. yaptığımız çalışmaların güzel. Okul veya sınıf dergilerinde sergilenen çalışmaları iyi korumalıyız. uygulama. temiz ve dikkat çekici özelliklerinin olması gerekiyor.Sergide ki en güzel çalışmayı yapan arkadaşlarımızı veya grubu takdir etmeliyiz. Sınıfımızda sergi çalışması için görev dağılımı yapılır. HAFTA 2 veya 4 AMAÇ 1 : Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır. da gösterilmesi işine sergi diyorduk. (MEB-Sosyal Etkinlikler Programına göre) Bu sene bir çok çalışmalar yaptık. “Sene boyunca yaptığımız resim çalışmalarının diğer insanlara Gösterim.……………………………….Çalışmada özgünlük . SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI 37 HAFTA KAZANIMLAR VE BECERİLER ETKİNLİKLER ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME / DEĞERLENDİRME AY Ders: Sergi HAZİRAN 36. soru-cevap.Temiz ve düzenli çalışmış mı? 4. 1.Zamanı iyi kullanıyor mu? .Araç ve gereci uygun bir biçimde kullanıyor mu? 3. Sergide diğer arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları da incelememiz gerekir. yaratıcılık var mı? 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful