KOSGEB TEŞVİKLERİ KOSGEB işletmeleri aşağıdaki gibi sınıflandıralabilmektedir: TEKMER İşletmeleri: Üniversiteler içerisinde işlik tahsis edilmiş ve AR-GE projeleri

KOSGEB tarafından destelenen işletmeler. DTİ İşletmeleri: AR-GE projeleri kendi yerlerinde KOSGEB tarafından desteklenen işletmeler İŞGEM'ler: Yeni girişimcilere işlik tahsisi yapan ve KOSGEB tarafından desteklenen koordinatör işletmeler. ORTKAlar: KOSGEB desteği ile kurulmuş ortak kullanım atölyeleri ORTLABlar: KOSGEB desteği ile kurulmuş ortak kullanım laboratuvarları. ORTEMler: KOSGEB Desteği ile kurulmuş ortak eğitim merkezleri. 1. KOBİLERE YÖNELİK İSTİHDAM, İHRACAT, FUAR ve AR-GE TEŞVİKLERİ Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİ ihracat, istihdam, gıda sektörüne yönelik makine teçhizat alımı ile deri sektörünü OSB’lere taşınmasına ilişkin 4 yeni sıfır faizli kredi kullandırmaya başlamıştır. İhracat kredisi 100 bin dolarlık üst limitli ve 3 ay geri ödemesiz, 3 ayda bir ödemeli 6 ay vadelidir. İstihdam kredisi 12 ay vadeli, 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir ödemelidir. Üst limiti 100 bin YTL olan ve 5 kişiye (İŞKUR’a kayıtlı) istihdam sağlamayı amaçlamaktadır. AB ile rekabet gücü yüksek gıda sektöründe makine ve teçhizat alımı teşvik edilecektir. Şehir merkezinde bulunan Deri Sektöründeki KOBİ’lerin OSB’ye taşınması içinde 100 bin dolar üst limitli, 6 ay ödemesiz, 6 ay sonra ödemeli, 2 yıl vadeli kredi kullandırılacaktır (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). KOSGEB, KOBİ’leri teşvik etmek için Yurt İçi Sanayi/Yurt İçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında ürün sergileme alanlarına verilen destekte üst limiti 30 YTL’den 50 YTL’ye çıkarmıştır. Her fuar için işletme başına destek verilecek ürün sergileme alanı üst limitide 24 m2’den 40 m2’ye çıkartılmıştır. Kosgeb’ce desteklenecek toplam alan üst limiti fuar toplam alanının %40’ını aşmayacaktır (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). HSBC Bankası 2006 yılında 75 bin KOBİ müşterisine 400 milyon dolar kaynak aktarmıştır. HSBC’nin Türk KOBİ’lerinin dünya pazarlarında rekabet gücünü artırarak daha yüksek katma değer yaratmasına yardımcı olmak için 2010 yılı hedefi ise 300 bin KOBİ’ye 2.5 milyar dolar kaynak aktarmayı planlamaktadır (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). Halkbank ise yeniden yapılanan Kosgeb aracılığıyla 2007 yılında 1 milyar YTL krediyi KOBİ’lere verecektir. Halkbank kredilerdeki işlem sayısını 45’den 5’e indirildiğini ve 22 gruptaki KOBİ’lere 38 farklı destek verecektir. Halkbank KOBİ’lere sıfır faizli yeniden yapılanma (istihdam kredisi), ihracat ve bilişim kredisi vermektedir (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). Garanti Bankası Kuzey Afrika’daki fuarlara katılacak KOBİ’lere Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) %50 teşvik sağladığını ve geri kalanının Bonus kartla 12 taksite böldüğünü ifade etmektedir (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). Akbank ise yurtdışındaki fuarlara katılarak imajını güçlendirmek isteyen KOBİ’lere sıfır faizli Yurt Dışı Fuar döviz destek kredisi vermektedir. Vade süresi 3 ay ve geri ödeme ise 3 eşit taksittedir (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). Destek Patent ve Garanti Bankası işbirliği ile Ar-Ge faaliyetlerinin daha verimli ve patent almaya yönelik olması için Patris adlı sistemi satın alan KOBİ’lere 25 bin YTL’ye kadar olan 12-24 ay vadeli kredinin sıfır faizli sağlanacağı belirtilmiştir. Patris sistemi teknolojik rekabet analizi, eğitim programları, atölye çalışmaları ve patent odaklı Ar-Ge’nin sistem entegrasyonunu içermektedir (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). 2. E-KOBİ BİLİŞİM KREDİSİ (TEK HEDEF BİLİŞİM) Ülkemizdeki KOBİ’lerin dünya ortalamalarına göre düşük olan bilgi işlem ve iletişim altyapılarının oluşturulması ve güçlendirilmesi, dünya standartlarını yakalaması, verimlilik, rekabet gücü, ekonomik güç, elektronik ticaret, ihracat ve işbirlikleri konularında, ölçülebilir atılım yapmalarına

küresel dünyada yer almalarının teşvik edilmesi ve rekabetçi e-KOBİ’ler haline getirilmesini sağlamak amacıyla. Bayilerden.tr internet adresine girerek. Bu şartlara uymayan başvurular kesinlikle değerlendirilmeyecektir. TANITIM DESTEĞİ/WEB SAYFASI HAZIRLAMA DESTEĞİ Bu kapsamda verilmekte olan Web sayfası desteği 28. Ayrıntılı Bilgi İçin: Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkez Müdürlüğü Adres: Abdülhakhamit Caddesi No:866 06470. E-KOBİ Bilişim Kredisi Vakıflar Bankası aracılığıyla verilmeye başlanmıştır. ortak kullanım amaçlı ORTKA ve ORTLAB tesislerinin işletici kuruluşlarına. Bu Başvuruların. ekli Yurt içi Fuar Tedarikçi Başvuru Taahhütnamesi'nin Başvuru Taahhütnamesi"nin eksiksiz olarak ve hiçbir değişiklik yapılmaksızın doldurularak Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkez Müdürlüğü'ne yapılması şarttır.kosgeb.yönelik. ihtiyaç duyulan ürünler hakkında bilgi alarak seçilen ürünler için fiyat teklifi istenmesinin ardından.tr Tel: 0 312 368 95 00 Fax: 0 312 368 07 15 5. ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE TEÇHİZAT DESTEĞİ Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile kuracakları ve müştereken yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir. Süreç kapsamındaki tüm işlemler ve kredi başvurusu.gov. Bu krediden yararlanmak isteyen KOBİ. 4. Bu çercevede. teklifi uygun bulunan bayi ya da satış kanalı. Şirket yetkilisinin Ad. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olup olmadığını öğreniyor. Değişiklik ve İptallere İlişkin Listelerinin yayın tarihinden itibaren en geç 5 ( beş ) takvim günü içerisinde yapılması şarttır. tedarikçi veri tabanında yer alan tedarikçilerin sadece Web sayfası hazırlama tedarikcileri kaldırılmış olup. . yine aynı portal üzerinden Vakıfbank’la iletişime geçerek kredi onay sürecini başlatıyor. Soyad.kosgeb.2006 tarihinden itibaren KOBİNET portalı üzerinden ücretsiz olarak verilmektedir. öncelikle KOSGEB’i arayarak.tr adresli web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. KOSGEB tarafından geliştirilen TÜRK TELEKOM A. katalog ve etiket baskılı CD tedarikçilikleri devam etmektedir.gov. İmza ve Şirket Kaşesini taşıyan Antetli Yazı ekinde TOBB'nin Yıllık Fuar Takvimi ve Yıllık Fuar Takviminde Ekleme. TEDARİKÇİ BAŞVURULARI YURTİÇİ ULUSLARARASI SANAYİ İHTİSAS YURTİÇİ SANAYİ FUARLARINA KATILIM DESTEKLERİ Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği ve Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği ile ilgili olarak Organizatör Kuruluş başvurularının. Kaydı olmayan işletme kayıt başvurusunu web üzerinden yaptıktan sonra kendisine en yakın bayilerin listesine de aynı adres üzerinden erişebiliyor.gov. projenin amacına uygun olarak http://tekhedef. broşür.12. tanıtım. Ayrıntılı bilgi için: http://tekhedef.gov.’nin proje ortağı olarak desteklediği.Ş. Altmışevler-Mamak ANKARA e-posta: pie@kosgeb. Bu destek.kosgeb. doğrudan başvurarak ya da http://tekhedef.tr Tel:0212-337 66 06 0312-368 95 00/2973 KOSGEB Merkez Müdürlükleri 3.

Yerel Ekonomik Araştırma Desteği: Yararlanıcılar (Meslek Kuruluşu). işletici kuruluş tarafından faaliyetlerini sürdürmekte olan iş geliştirme merkezlerinin personel ve kira giderlerini karşılamak üzere verilen desteği kapsar. 2. Faydaları: Makine-Teçhizat Desteği ile işletici kuruluşların tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri.Ö. Bilgisayar Yazılım Desteği: İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmek amacı ile Bilgisayar Yazılımı temini için destek verilmesidir. finansal kiralama giderleri destek tutarı ilave beher ortak İşletme için: 10. aşağıda belirtilen oranlarda geri tahsil edilecek şekilde. 3. Normal Yöre : %70. ilave beher ortak işletme için. yaygınlaştırılması. Yıl % 50 6. 4. K. Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim. Ortak sayısının 5’den fazla olması halinde.org. ortak sayısının 5’den fazla olması halinde.Yöreler : %80. İş Geliştirme Merkezi Desteği: KOSGEB tarafından ulusal ve uluslararası projeler kapsamında kurulan ve bu projelerin sona ermesinden sonra. Üretim Planlama Takip ve Kontrolü. Yıl % 30. E-Ticarete Yönlendirme Desteği: İşletmelerin E-Ticaret yapmalarını ve e-dış ticarete geçmelerini teminen verilen bu destek KOSGEB tarafından işletilen ve www. Geri ödemesiz finansal kiralama desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için:100. 3.Yıl Ödemesiz. KOSGEB tarafından faiz uygulamadan teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilecek olan desteği kapsar. İşletmelere. Finansal kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat için. faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerine geri ödemesiz olarak. 5. b. Yıl Ödemesiz . seri üretime geçişi veya yeni ürünleri. 2.000 (dört yüz bin) YTL. ancak toplam KOSGEB destek tutarı. Geri ödemeli makine-teçhizat desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için: 400. Yıl % 20. 2. b. Yıl % 30.000 (yüz bin) YTL’dir. Yeni girişimcilerin destek sözleşme tarihinden itibaren en fazla üç yıllık süre içerisinde iş kurma giderleri ile makine-teçhizat ve donanım giderlerini karşılamaya yönelik destektir. ancak toplam KOSGEB destek tutarı.Yöreler: 1. DİĞER DESTEKLER Girişimci Desteği: Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümüne temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi. Kurumsal Kaynak Planlaması. analizlerin yapılması . Finansal Kiralama Gideri İçin Geri Ödemesiz Gelişmiş Yöre: %50. Geri Ödemeli: Gelişmiş Yöre: %60. Normal Yöre : %60. Yıl % 60 Normal yöre: 1.kobinet. Satın alınacak makine-teçhizat için. doğal kaynaklar. mevcut altyapı ve üstyapı. 20. Yıl % 20. kiralama süresi en fazla 4 (dört) yıl olacak şekilde.tr adresinde yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak verilir. K. 150.a.000 (on bin) YTL artırılır.000 (yirmi bin) YTL artırılır. 4.000 (yüz elli bin) YTL’yi. Bakım-Onarım yazılımları satın almaları için verilen destekleri kapsar. başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile yeni girişimcilerin desteklenmesidir.Yöreler : %70. Yıl Ödemesiz. Yıl Ödemesiz. Yıl % 40. 500.000 (beş yüz bin) YTL’yi. Geri Ödemeler: Gelişmiş yöre: 1. Destek Üst Limitleri: a. 3. Yıl % 50 K.Ö. geçmeyecek olup yukarıda belirtilen oranlarda destek verilir. kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere makine ve teçhizatların alınarak müşterek kullanımı sağlanacaktır Kimler Yararlanabilir: İşletici Kuruluşlar Oranlar ve Miktar: Destek Oranları. sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla. ekonomik durum.Ö.

kuramsal ve uygulamalı girişimcilik eğitim programlarıdır. iş planı. verilecek danışmanlık hizmetleri. istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile gerekli danışmanlık ihtiyaçlarına destek verilmesidir. ürün . girişimcilerin ve işletici kuruluşların. Genel Test. analiz ve kalibrasyon hizmetlerinin geri ödemesiz olarak desteklenmesidir.destek eğitimleriyle desteklenir. girişimcilerin. ulusal ve uluslararası pazarlarda ihtiyaç duydukları ürün belgelerinin temini için gerekli olan test. modernizasyon. işletmelerin. iş kurma ve yönetme gibi konularında eğitimler verilir. işletmelerin. Program süresince yararlanıcılara girişimcilik. İşletmeler hizmet alımını KOSGEB tedarikçi envanterinde yer alan test. CE İşaretlendirme Test ve Analiz Desteği: İşletmelerin CE işaretlemesi gerektiren yönetmelikler kapsamında yer alan ürünleri için yapacakları uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderlerine geri ödemesiz olarak destek . enformasyon. İşletmelerin.yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek. ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi. Yararlanıcıların program süresince kendi iş fikirleri için bir iş planı hazırlamaları beklenir. Bu desteğin amacı. idari ve teknik mevzuat uygulaması. ekonomi içindeki payını ve etkinliğini artırarak uluslararası alanda rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek için sağlıklı bir ortamda bir arada verimli çalışmalarını temin etmektir. yatırım yönlendirme. yeni girişimcilerin ve işletici kuruluşların. Analiz ve Kalibrasyon Desteği: İşletmelerin ürün kalitelerinin artırılması. analiz ve kalibrasyon hizmeti veren akredite olmuş veya yeterliliği ilgili bakanlıklar tarafından kabul edilmiş veya Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak onaylanmış kuruluş statüsü almış yurtiçi/yurtdışı kamu/özel sektör kuruluşlarından yapabilirler. Bu ana eğitimler. Yeni girişimcilerin. sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili yörelerde yapılan araştırmalar için verilen geri ödemesiz destektir. Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında yer alan illerde kurulacak olan Küçük Sanayi Siteleri (KSS) için Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projeleri yaptıracak KSS Kooperatifleri ile Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki Mülki/Yerel Yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım için üretim binası Üstyapı Uygulama Projesi yaptıracak olan İşletmeleri kapsar. atıl kapasitelerini değerlendirme. Kosgeb Danışmanlık Desteği: İşletmelerin. Bu amaçla. yatırım. yurtiçi . Alt Yapı ve Üst yapı Uygulama Proje Desteği: Bu desteğin amacı. KOSGEB tarafından organize edilir ve hizmet alımı gerçekleştirilir. verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün arttırılmasının sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli eleman temini için destek verilmesidir.ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek. ekonomik. teknolojik araştırma geliştirme ve teknoloji adaptasyonu. pazarlama.yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları çalışmalar kapsamında planlama. uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi. orta öğretim sonrası örgün/yaygın öğretim kurumları ve üniversitelerde düzenlenen. kalite ve verimliliklerini artırma. yeni girişimcilerin. yeni ürün geliştirmeleri. yararlanıcıların çalışmalarının değerlendirildiği atölye çalışmaları ve -yararlanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen. ekonomi içindeki payını ve etkinliğini artırarak uluslararası alanda rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek için sağlıklı bir ortamda bir arada verimli çalışmalarını temin etmektir. serbest meslek erbabı ve bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler. üretim. Genç Girişimci Geliştirme Desteği: Genç Girişimci Geliştirme Programları. Genel Girişimcilik Eğitim Programı: Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve iş planı hakkında bilgilendirmek amacıyla kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik olarak düzenlenir. Bu destek. yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek. girişimcilerin ve işletmelerin. kamu kuruluşları ile vakıf ticari işletmelerinden satın alacakları danışmanlık hizmetine verilen destekleri kapsar. KOSGEB veri tabanında bulunan yerli veya yabancı her türlü şirket statüsündeki danışmanlık kuruluşları. gruplandırılarak ortak nitelik gösteren sorunlarının çözümüne yönelik olarak. Nitelikli Eleman Desteği: İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi.

İşletmelerin. Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği: İşletmelerin. teknolojik araştırma geliştirme. yetkili mercii tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek verilmesidir. Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir. yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacı ile kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. yönetim. yönetim. teknolojik araştırma geliştirme. yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırma. üretim. sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere. planlama. satın alacakları özel eğitim hizmetlerine verilen destekleri kapsar. yurtiçi . rakiplerini tanıma. yurtiçi . girişimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için destek verilmesidir. finansman. Yurt İçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği: İşletmelerin. yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen. KOSGEB veri tabanında yer alan yurtiçi özel/kamu eğitim kurum/kuruluşlarınca düzenlenen ve KOSGEB tarafından uygun görülen eğitim programları için. Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği: İşletmelerin. Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği: İşletmelerin. modernizasyon. ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması. pazarlama. Tanıtım Desteği: İşletmelerini ve ürünlerini. yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen. üretim. pazarlama. enformasyon. uluslararası pazarlara giriş. KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. Teknoloji Araştırma Geliştirme Desteği: İlim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin. mevzuat.yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek. İşletmelerin. modernizasyon. yatırım. uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı pazar paylarını artırma. rakiplerini tanıma. gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilmesidir. rakiplerini tanıma. planlama. yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen. finansman.Genel Eğitim Programları: İşletmelere KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarına katılımları için verilen desteği kapsar. yurtdışı pazar paylarını artırma.yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek. . yatırım. KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda. ülkemiz milli katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde düzenlenen milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlar arasından. enformasyon. mevzuat. Özel eğitim desteği. rakiplerini tanıma. TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına katılımlarına destek verilmesidir. Markaya Yönlendirme Desteği: İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir. girişimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için destek verilmesidir. teknoloji adaptasyonu. Özel Eğitim Desteği: İşletmelerin. istihdamı ve katma değeri artırabilmek için. pazar paylarını artırma. Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katım Desteği: İşletmelerin. istihdamı ve katma değeri artırabilmek için. teknoloji adaptasyonu. özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilmesidir.