KOSGEB TEŞVİKLERİ KOSGEB işletmeleri aşağıdaki gibi sınıflandıralabilmektedir: TEKMER İşletmeleri: Üniversiteler içerisinde işlik tahsis edilmiş ve AR-GE projeleri

KOSGEB tarafından destelenen işletmeler. DTİ İşletmeleri: AR-GE projeleri kendi yerlerinde KOSGEB tarafından desteklenen işletmeler İŞGEM'ler: Yeni girişimcilere işlik tahsisi yapan ve KOSGEB tarafından desteklenen koordinatör işletmeler. ORTKAlar: KOSGEB desteği ile kurulmuş ortak kullanım atölyeleri ORTLABlar: KOSGEB desteği ile kurulmuş ortak kullanım laboratuvarları. ORTEMler: KOSGEB Desteği ile kurulmuş ortak eğitim merkezleri. 1. KOBİLERE YÖNELİK İSTİHDAM, İHRACAT, FUAR ve AR-GE TEŞVİKLERİ Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİ ihracat, istihdam, gıda sektörüne yönelik makine teçhizat alımı ile deri sektörünü OSB’lere taşınmasına ilişkin 4 yeni sıfır faizli kredi kullandırmaya başlamıştır. İhracat kredisi 100 bin dolarlık üst limitli ve 3 ay geri ödemesiz, 3 ayda bir ödemeli 6 ay vadelidir. İstihdam kredisi 12 ay vadeli, 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir ödemelidir. Üst limiti 100 bin YTL olan ve 5 kişiye (İŞKUR’a kayıtlı) istihdam sağlamayı amaçlamaktadır. AB ile rekabet gücü yüksek gıda sektöründe makine ve teçhizat alımı teşvik edilecektir. Şehir merkezinde bulunan Deri Sektöründeki KOBİ’lerin OSB’ye taşınması içinde 100 bin dolar üst limitli, 6 ay ödemesiz, 6 ay sonra ödemeli, 2 yıl vadeli kredi kullandırılacaktır (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). KOSGEB, KOBİ’leri teşvik etmek için Yurt İçi Sanayi/Yurt İçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında ürün sergileme alanlarına verilen destekte üst limiti 30 YTL’den 50 YTL’ye çıkarmıştır. Her fuar için işletme başına destek verilecek ürün sergileme alanı üst limitide 24 m2’den 40 m2’ye çıkartılmıştır. Kosgeb’ce desteklenecek toplam alan üst limiti fuar toplam alanının %40’ını aşmayacaktır (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). HSBC Bankası 2006 yılında 75 bin KOBİ müşterisine 400 milyon dolar kaynak aktarmıştır. HSBC’nin Türk KOBİ’lerinin dünya pazarlarında rekabet gücünü artırarak daha yüksek katma değer yaratmasına yardımcı olmak için 2010 yılı hedefi ise 300 bin KOBİ’ye 2.5 milyar dolar kaynak aktarmayı planlamaktadır (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). Halkbank ise yeniden yapılanan Kosgeb aracılığıyla 2007 yılında 1 milyar YTL krediyi KOBİ’lere verecektir. Halkbank kredilerdeki işlem sayısını 45’den 5’e indirildiğini ve 22 gruptaki KOBİ’lere 38 farklı destek verecektir. Halkbank KOBİ’lere sıfır faizli yeniden yapılanma (istihdam kredisi), ihracat ve bilişim kredisi vermektedir (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). Garanti Bankası Kuzey Afrika’daki fuarlara katılacak KOBİ’lere Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) %50 teşvik sağladığını ve geri kalanının Bonus kartla 12 taksite böldüğünü ifade etmektedir (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). Akbank ise yurtdışındaki fuarlara katılarak imajını güçlendirmek isteyen KOBİ’lere sıfır faizli Yurt Dışı Fuar döviz destek kredisi vermektedir. Vade süresi 3 ay ve geri ödeme ise 3 eşit taksittedir (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). Destek Patent ve Garanti Bankası işbirliği ile Ar-Ge faaliyetlerinin daha verimli ve patent almaya yönelik olması için Patris adlı sistemi satın alan KOBİ’lere 25 bin YTL’ye kadar olan 12-24 ay vadeli kredinin sıfır faizli sağlanacağı belirtilmiştir. Patris sistemi teknolojik rekabet analizi, eğitim programları, atölye çalışmaları ve patent odaklı Ar-Ge’nin sistem entegrasyonunu içermektedir (Vatan Gazetesi, KOBİ, 2006). 2. E-KOBİ BİLİŞİM KREDİSİ (TEK HEDEF BİLİŞİM) Ülkemizdeki KOBİ’lerin dünya ortalamalarına göre düşük olan bilgi işlem ve iletişim altyapılarının oluşturulması ve güçlendirilmesi, dünya standartlarını yakalaması, verimlilik, rekabet gücü, ekonomik güç, elektronik ticaret, ihracat ve işbirlikleri konularında, ölçülebilir atılım yapmalarına

ihtiyaç duyulan ürünler hakkında bilgi alarak seçilen ürünler için fiyat teklifi istenmesinin ardından.Ş.gov.tr Tel: 0 312 368 95 00 Fax: 0 312 368 07 15 5. Ayrıntılı bilgi için: http://tekhedef. yine aynı portal üzerinden Vakıfbank’la iletişime geçerek kredi onay sürecini başlatıyor.tr Tel:0212-337 66 06 0312-368 95 00/2973 KOSGEB Merkez Müdürlükleri 3. ekli Yurt içi Fuar Tedarikçi Başvuru Taahhütnamesi'nin Başvuru Taahhütnamesi"nin eksiksiz olarak ve hiçbir değişiklik yapılmaksızın doldurularak Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkez Müdürlüğü'ne yapılması şarttır. ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE TEÇHİZAT DESTEĞİ Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile kuracakları ve müştereken yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir.kosgeb. İmza ve Şirket Kaşesini taşıyan Antetli Yazı ekinde TOBB'nin Yıllık Fuar Takvimi ve Yıllık Fuar Takviminde Ekleme. Bu krediden yararlanmak isteyen KOBİ.kosgeb. Bayilerden. öncelikle KOSGEB’i arayarak.12. Soyad. Bu şartlara uymayan başvurular kesinlikle değerlendirilmeyecektir. Bu çercevede. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olup olmadığını öğreniyor. Değişiklik ve İptallere İlişkin Listelerinin yayın tarihinden itibaren en geç 5 ( beş ) takvim günü içerisinde yapılması şarttır. Ayrıntılı Bilgi İçin: Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkez Müdürlüğü Adres: Abdülhakhamit Caddesi No:866 06470. teklifi uygun bulunan bayi ya da satış kanalı.kosgeb.tr internet adresine girerek. Bu Başvuruların. doğrudan başvurarak ya da http://tekhedef. tedarikçi veri tabanında yer alan tedarikçilerin sadece Web sayfası hazırlama tedarikcileri kaldırılmış olup. tanıtım. Süreç kapsamındaki tüm işlemler ve kredi başvurusu.2006 tarihinden itibaren KOBİNET portalı üzerinden ücretsiz olarak verilmektedir.yönelik. katalog ve etiket baskılı CD tedarikçilikleri devam etmektedir. TANITIM DESTEĞİ/WEB SAYFASI HAZIRLAMA DESTEĞİ Bu kapsamda verilmekte olan Web sayfası desteği 28. KOSGEB tarafından geliştirilen TÜRK TELEKOM A. küresel dünyada yer almalarının teşvik edilmesi ve rekabetçi e-KOBİ’ler haline getirilmesini sağlamak amacıyla.gov. TEDARİKÇİ BAŞVURULARI YURTİÇİ ULUSLARARASI SANAYİ İHTİSAS YURTİÇİ SANAYİ FUARLARINA KATILIM DESTEKLERİ Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği ve Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği ile ilgili olarak Organizatör Kuruluş başvurularının. E-KOBİ Bilişim Kredisi Vakıflar Bankası aracılığıyla verilmeye başlanmıştır. ortak kullanım amaçlı ORTKA ve ORTLAB tesislerinin işletici kuruluşlarına.gov. Altmışevler-Mamak ANKARA e-posta: pie@kosgeb. broşür.’nin proje ortağı olarak desteklediği. Şirket yetkilisinin Ad.tr adresli web sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.gov. Kaydı olmayan işletme kayıt başvurusunu web üzerinden yaptıktan sonra kendisine en yakın bayilerin listesine de aynı adres üzerinden erişebiliyor. . Bu destek. 4. projenin amacına uygun olarak http://tekhedef.

000 (yüz bin) YTL’dir. kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere makine ve teçhizatların alınarak müşterek kullanımı sağlanacaktır Kimler Yararlanabilir: İşletici Kuruluşlar Oranlar ve Miktar: Destek Oranları. Normal Yöre : %70. 4.Ö.000 (yüz elli bin) YTL’yi. Yıl Ödemesiz.000 (on bin) YTL artırılır. b. E-Ticarete Yönlendirme Desteği: İşletmelerin E-Ticaret yapmalarını ve e-dış ticarete geçmelerini teminen verilen bu destek KOSGEB tarafından işletilen ve www. Yıl % 50 K. 3. Yerel Ekonomik Araştırma Desteği: Yararlanıcılar (Meslek Kuruluşu). Yıl % 40. Yıl % 20.tr adresinde yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak verilir. Destek Üst Limitleri: a. doğal kaynaklar. 3. İşletmelere. 2.000 (beş yüz bin) YTL’yi. KOSGEB tarafından faiz uygulamadan teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilecek olan desteği kapsar. mevcut altyapı ve üstyapı. Geri Ödemeler: Gelişmiş yöre: 1. finansal kiralama giderleri destek tutarı ilave beher ortak İşletme için: 10. K. Geri ödemesiz finansal kiralama desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için:100. DİĞER DESTEKLER Girişimci Desteği: Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümüne temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi. Yıl Ödemesiz.000 (yirmi bin) YTL artırılır. 500.Yıl Ödemesiz. Yıl % 30. analizlerin yapılması . ekonomik durum.a. K.Yöreler : %70. işletici kuruluş tarafından faaliyetlerini sürdürmekte olan iş geliştirme merkezlerinin personel ve kira giderlerini karşılamak üzere verilen desteği kapsar. Finansal kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat için.Yöreler : %80. başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile yeni girişimcilerin desteklenmesidir. Yeni girişimcilerin destek sözleşme tarihinden itibaren en fazla üç yıllık süre içerisinde iş kurma giderleri ile makine-teçhizat ve donanım giderlerini karşılamaya yönelik destektir.kobinet. Geri Ödemeli: Gelişmiş Yöre: %60. Faydaları: Makine-Teçhizat Desteği ile işletici kuruluşların tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri. 4. ilave beher ortak işletme için. Normal Yöre : %60. 20. b. Satın alınacak makine-teçhizat için. ancak toplam KOSGEB destek tutarı.org. 5. seri üretime geçişi veya yeni ürünleri. İş Geliştirme Merkezi Desteği: KOSGEB tarafından ulusal ve uluslararası projeler kapsamında kurulan ve bu projelerin sona ermesinden sonra. yaygınlaştırılması. 2. ortak sayısının 5’den fazla olması halinde. Ortak sayısının 5’den fazla olması halinde. Yıl % 30. sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla. aşağıda belirtilen oranlarda geri tahsil edilecek şekilde. 3. Bilgisayar Yazılım Desteği: İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmek amacı ile Bilgisayar Yazılımı temini için destek verilmesidir. Yıl % 50 6. ancak toplam KOSGEB destek tutarı. geçmeyecek olup yukarıda belirtilen oranlarda destek verilir. 2.Ö. Yıl Ödemesiz . Geri ödemeli makine-teçhizat desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için: 400. 150. kiralama süresi en fazla 4 (dört) yıl olacak şekilde. Finansal Kiralama Gideri İçin Geri Ödemesiz Gelişmiş Yöre: %50.Ö. Kurumsal Kaynak Planlaması.Yöreler: 1. Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim. faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerine geri ödemesiz olarak. Bakım-Onarım yazılımları satın almaları için verilen destekleri kapsar. Yıl % 20. Üretim Planlama Takip ve Kontrolü.000 (dört yüz bin) YTL. Yıl % 60 Normal yöre: 1.

kalite ve verimliliklerini artırma. ürün . Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında yer alan illerde kurulacak olan Küçük Sanayi Siteleri (KSS) için Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projeleri yaptıracak KSS Kooperatifleri ile Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki Mülki/Yerel Yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım için üretim binası Üstyapı Uygulama Projesi yaptıracak olan İşletmeleri kapsar. üretim. enformasyon. Yeni girişimcilerin. Alt Yapı ve Üst yapı Uygulama Proje Desteği: Bu desteğin amacı. yurtiçi . ulusal ve uluslararası pazarlarda ihtiyaç duydukları ürün belgelerinin temini için gerekli olan test. Genel Girişimcilik Eğitim Programı: Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve iş planı hakkında bilgilendirmek amacıyla kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik olarak düzenlenir. Kosgeb Danışmanlık Desteği: İşletmelerin. verilecek danışmanlık hizmetleri. Bu ana eğitimler. analiz ve kalibrasyon hizmetlerinin geri ödemesiz olarak desteklenmesidir. istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile gerekli danışmanlık ihtiyaçlarına destek verilmesidir. ekonomi içindeki payını ve etkinliğini artırarak uluslararası alanda rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek için sağlıklı bir ortamda bir arada verimli çalışmalarını temin etmektir. uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi. İşletmelerin. yeni ürün geliştirmeleri. Bu destek. KOSGEB veri tabanında bulunan yerli veya yabancı her türlü şirket statüsündeki danışmanlık kuruluşları. kuramsal ve uygulamalı girişimcilik eğitim programlarıdır. teknolojik araştırma geliştirme ve teknoloji adaptasyonu. Genç Girişimci Geliştirme Desteği: Genç Girişimci Geliştirme Programları. yeni girişimcilerin ve işletici kuruluşların. iş planı.ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek. iş kurma ve yönetme gibi konularında eğitimler verilir. Program süresince yararlanıcılara girişimcilik. Analiz ve Kalibrasyon Desteği: İşletmelerin ürün kalitelerinin artırılması. serbest meslek erbabı ve bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler. Bu desteğin amacı. yatırım yönlendirme.yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek. girişimcilerin ve işletmelerin. Nitelikli Eleman Desteği: İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi. yatırım. verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün arttırılmasının sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli eleman temini için destek verilmesidir. Bu amaçla. orta öğretim sonrası örgün/yaygın öğretim kurumları ve üniversitelerde düzenlenen. ekonomi içindeki payını ve etkinliğini artırarak uluslararası alanda rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek için sağlıklı bir ortamda bir arada verimli çalışmalarını temin etmektir. Yararlanıcıların program süresince kendi iş fikirleri için bir iş planı hazırlamaları beklenir. işletmelerin. atıl kapasitelerini değerlendirme. pazarlama. İşletmeler hizmet alımını KOSGEB tedarikçi envanterinde yer alan test. yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek. ekonomik. idari ve teknik mevzuat uygulaması. sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili yörelerde yapılan araştırmalar için verilen geri ödemesiz destektir. yeni girişimcilerin. gruplandırılarak ortak nitelik gösteren sorunlarının çözümüne yönelik olarak. Genel Test. modernizasyon. girişimcilerin ve işletici kuruluşların.yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları çalışmalar kapsamında planlama. analiz ve kalibrasyon hizmeti veren akredite olmuş veya yeterliliği ilgili bakanlıklar tarafından kabul edilmiş veya Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak onaylanmış kuruluş statüsü almış yurtiçi/yurtdışı kamu/özel sektör kuruluşlarından yapabilirler. yararlanıcıların çalışmalarının değerlendirildiği atölye çalışmaları ve -yararlanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen.destek eğitimleriyle desteklenir. işletmelerin. KOSGEB tarafından organize edilir ve hizmet alımı gerçekleştirilir. kamu kuruluşları ile vakıf ticari işletmelerinden satın alacakları danışmanlık hizmetine verilen destekleri kapsar. girişimcilerin. CE İşaretlendirme Test ve Analiz Desteği: İşletmelerin CE işaretlemesi gerektiren yönetmelikler kapsamında yer alan ürünleri için yapacakları uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderlerine geri ödemesiz olarak destek . ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi.

üretim. Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği: İşletmelerin. Özel Eğitim Desteği: İşletmelerin. mevzuat. teknoloji adaptasyonu. mevzuat. pazarlama. KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda. satın alacakları özel eğitim hizmetlerine verilen destekleri kapsar. pazarlama. KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. yurtiçi . TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına katılımlarına destek verilmesidir. yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen. yönetim. yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacı ile kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilmesidir. özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilmesidir. planlama. yönetim. yetkili mercii tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takvimi tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek verilmesidir. . Teknoloji Araştırma Geliştirme Desteği: İlim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin. rakiplerini tanıma.yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek. Markaya Yönlendirme Desteği: İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir. yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırma. ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması. rakiplerini tanıma. Tanıtım Desteği: İşletmelerini ve ürünlerini. Özel eğitim desteği. finansman. İşletmelerin. Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği: İşletmelerin. pazar paylarını artırma. yurtiçi . yurtdışı pazar paylarını artırma. Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katım Desteği: İşletmelerin. ülkemiz milli katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde düzenlenen milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlar arasından. finansman.yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek. Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği: İşletmelerin. gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilmesidir. teknoloji adaptasyonu. rakiplerini tanıma. üretim. İşletmelerin. yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen. teknolojik araştırma geliştirme. uluslararası pazarlara giriş. sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere. yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen. modernizasyon. planlama. uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı pazar paylarını artırma. istihdamı ve katma değeri artırabilmek için. enformasyon.Genel Eğitim Programları: İşletmelere KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarına katılımları için verilen desteği kapsar. enformasyon. teknolojik araştırma geliştirme. KOSGEB veri tabanında yer alan yurtiçi özel/kamu eğitim kurum/kuruluşlarınca düzenlenen ve KOSGEB tarafından uygun görülen eğitim programları için. girişimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için destek verilmesidir. Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir. Yurt İçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği: İşletmelerin. yatırım. istihdamı ve katma değeri artırabilmek için. modernizasyon. rakiplerini tanıma. girişimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için destek verilmesidir. yatırım.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful