P. 1
2 Emiteri Ortak Yukseltec Devreleri

2 Emiteri Ortak Yukseltec Devreleri

|Views: 130|Likes:
Yayınlayan: Alp Gürkaynak

More info:

Published by: Alp Gürkaynak on Jun 07, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2011

pdf

text

original

Emiteri Ortak Yükselteç (EOB

)
Emiteri ortak yükselteç en çok kullanılan yükselteç türüdür. Transistör uygulamasının %90-95 'inde kullanılır. Özellikle ses frekansı yükselteci olarak uygundur. Emiteri Ortak Bağlantının Statik Karakterisitkleri Transistörün Emiteri Ortak Bağlantılı" hali belirtilirken, çoğu yerde baş harflerden oluşan "EOB" kısaltması kullanılacaktır. Statik karakteristiklerin incelenmesi, giriş ve çıkıştaki DC akım ve gerilim değerlerinin değerlendirilmesi ile sağlanır. Bu dört değerdeki değişmeler, Şekil 6.10 'daki gibi kurulan bir yükselteç devresiyle incelenir. Girişteki akım ve gerilimdeki değişmeler girişe seri bağlanan mikro ampermetre (µA) ve paralel bağlanan mili voltmetre (mV) ve çıkıştaki değişimler de, çıkışa bağlanan mili Ampermetre ve voltmetre ile ölçülür. Kullanılan ölçü aletlerinin skala büyüklüğü ölçebileceği değere göre seçilmiştir.

Şekil 6.10 - Transistörün statik karakteristiklerini tanımlamak üzere kurulan yükselteç devresi Şekil 6.10 'a dikkat edilirse, statik karakteristikler transistör çıkışında herhangi bit yük direnci bulunmaksızın yapılan DC ölçümleri ile belirlenmeltedir. Uygulanan butür ölçme yöntemi ile hesaplanan karakteristik değerlere ve çizilen eğrilere Kısa devre karakteristikleri 'de denir.

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci
"Rg" Giriş direnci, transistörün önemli karakteristik değerlerinden biridir.

Giriş direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür:

1. Şekil 6.11 'de verilen devrede VBE gerilimi ve IB akımı ölçülerek, Rg = VBE/IB 2. Şekil 6.11 'de verilmiş olduğu gibi, "VBE - IB" bağıntısını gösteren, giriş karakteristik eğrisi üzerindeki küçük bir değişim (∆ - Delta) aralığındaki ∆VBE gerilimi ve ∆IB akımından yararlanılarak, Rg = ∆VBE / ∆IB bağıntısı ile hesaplanır.

Şekil 6.11 - Emiteri ortak bağlantıda giriş karakteristik eğrisi (Ge Transistör)

Küçük Değişimin Alınmasının Nedeni:
Şekil 6.11 'de görüldüğü gibi karakteristik eğrisi lineer (doğrusal) değilir ve orjinden (sıfır noktası) başlamamktadır. IB akımı Ge transistörlerde de VBE=0,2 Volt 'ta Si Transistörler de VBE=0,6 Volt 'ta akmaya başlar. Her iki yoldan yapılacak hesaplamalarda farklı sonuç alınacaktır. Fakat büyük bir fark olmayacaktır. Karakteristik eğrisi hassas bir çalışma sonucu çıkarıldığından daha doğru sonuç verir. Ancak ölçümlerin çok iyi yapılması gerekir.

Hesaplama Örneği:

Şekil 6. RÇ = ∆VCE / ∆IC = 1 / 0.12 'den: ∆VCE = 5-4-2=1V ∆IC = 1.75 = 0. Emiteri Ortak Bağlantının Statik Çıkış Direnci "RÇ" çıkış direncinin hesaplanmasıda yine iki koldan yapılır. Bölge Eğrisi) üzerindeki küçük bir değişim (∆ Delta) aralığında ölçülen ∆VCE gerilimi ve IB akımından yararlanılarak: Rç = ∆VCE / ∆IC bağıntısı ile hesaplanır. Şekil 6. .10-6 dan Rg=2000ohm olarak bulunur. Bu değere göre..1 mA olur.02 / 10.10-3 = 10000 = 10 K olarak bulunur.02V ∆IB=10. Burada örnek olarak Şekil 6.5V iken) giriş direncinin ne olacağını hesaplayalım. Emiteri ortak bağlantıda.85-1. ∆VCE değişimi volt. (Örneğin VCE=4. "Volt ve Amper" olarak yazılması gerekir.11 'deki giriş karakteristik eğrisinden yararlanarak. çıkış dirençleri transistörden transistöre 10 ila 500 Kohm arasında değişmektedir. Örnek: Şekil 6. Rg = ∆VBE / ∆IB = 0.1. Emiteri ortak bağlantıda giriş direnci. ∆IC değişimi ise mA cinsinden olduğundan. Seçilen noktadaki değişimin değeri: ∆VBE=0.11 'de görüldüğü gibi ölçüm için seçilen bölge.12 'de verilmiş olduğu gibi "VCE-IC" bağıntısını gösteren çıkış karakteristik eğrisi (1. karakteristik eğrisinin mümkün olduğunca doğrusal bölümünde alınacaktır.10-6 A 'dır. bunların aynı birim sisteminde. transistörden transistöre ve besleme durumuna göre 200 ila 2000 Ohm arasında değişmektedir.

Buna.12 . Transfer karakteristiği denir. çıkış akımının giriş akımına oranı ile bulunur.Emiteri ortak bağlantıda değişik IB akımlarında çıkış karakteristik eğrileri Emiteri Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı AKIM KAZANCI.Şekil 6. .

Ancak. Hesaplaması yine iki yoldan yapılır: 1. Şekil 6. 2. bölge karakteristik eğrisinden yararlanılır. DC giriş akımı "IB" olduğuna göre. emiteri ortak bağlantılı transistörün akım kazancı olarak kabul edilir.Emiteri ortak bağlantıda transfer karakterisitiği . Giriş ve çıkış ölçü aletlerinden okunan IC ve IB değerleri oranlanır. 2. dinamik akım kazancı ile statik akım kazancı arasında çok büyük fark bulunmamaktadır.13 .Emiteri ortak bağlantılı yükselteçte DC çıkış akımı "IC". Bu nedenle "β" genel olarak. Statik akım kazancı: β = IC/IB dir.

Bunun için dört bölge karakteristik eğrilerinden yararlanılmaktadır. yani IB=0 iken. Bu duruma göre. statik gerilim kazancı şöyle olacaktır: KV = IC*R2/IB*R1 IC/IB = β olup. (Akım değerleri Amper olarak yazılacaktır). ses freakansı gerilim yükselteçleri için de geçerlidir.14 'teki devrenin.14 'te verilmiştir. Emiteri ortak yükselteçte akım kazancı 10 ile 200 arasında değişmektedir. Ki = β = ∆IC/∆IB = (2. VÇıkış (VÇ): R2 direnci üzerindeki gerilim düşümü. VÇ = IC*R2 'dir. Şekil 6. Gerilim kazancı: KV = β*(R2/R1) olur. şöyle bir kural ortaya çıkmaktadır: EOB Statik gerilim kazancı: KV = β*(Yük direnci / Giriş devresi direnci) Bu kural. VGiriş (Vg): R1 direnci üzerindeki gerilim düşümü.2)*10-3 / (40-20)*10-6 = 1.14 'teki benzer şekilde kurulan yükselteçler için. Şekil 6. bir devreden alınan zayıf gerilimin kuvvetlendirip başka br devreye verilmesi söz konusudur. Şekil 6.13 'te görüldüğü gibi sıfır noktasına yakın başladığı ve lineer olduğu için. Şekil 6. Ancak. . Gerilim kazancında. Örneğin: Akım kazancını. Örnek bir devre Şekil 6. Şekilde görülen ICEO akımıbeyz devresi açık iken.13 'teki. karakteristik eğrisi "0" noktasından geçiyor kabul edilebilir. Böylece.2-1. daha da doğru bir sonuç alabilmek için. küçük değişim (D) değerleri ile hesap yapmak daha uygun olur. karakteristiğinin herhangi bir yerinde çalışma noktası seçmek mükündür. VC = 2V 'a göre çizilmiş olan transfer karakteristiğinden yararlanarak hesaplayalım. Emiter-Kollektör arasında akan kaçak akımdır. Diğer bir ifadeyle: Vg = IB*R1 . Emiteri Ortak Bağlantının Statik Gerilim Kazancı Gerilim kazancında durum akım kazancı ve direnç hesaplamalarından farklı olmaktadır. Bu akım ihmal edilebileceğinden.0*10-3 /20*10-6 =50 olarak bulunur. Gerilim kazancının genel yazılışı: KV = VÇıkış / VGiriş tir.Transfer karakteristiği.

VBB kaynağı. R1 ve R2 'nin diğer işlevi. yerine konursa.14 'ten PÇ = IC2*R2 . Şekil 6. beyz (B) polarması için VCC 'de kollektör (C) polarması kullanılmaktadır.Zira küçük frekanslarda: βAC = βDC 'dir. KP = I2C*R2/I2B*R1 = β2(R2/R1) olur. Şekil 6. Pg = IB2*R1 olup. Statik gerilim kazancının. NOT: Daha önceki STAT K KARAKTER ST KLER N incelendiği devrelerde. giriş uçları arasındaki gerilimlerin DC ölçü aleti ile ölçülmesi yoluyla bulunması da mümkündür. Emiteri Ortak Bağlantının Statik Güç Kazancı Güç Kazancının genel bağlantısı şöyledir: KP = Çıkış gücü / Giriş gücü = PÇ/Pg veya Şekil 6. Örneğin. besleme kaynakları VBE ve VCE şeklinde gösterilmişti.14 'teki besleme kaynakları ise VBB ve VCC şeklinde gösterilmiştir.Emiteri ortak tipik bir DC yükselteç devresi Emiteri ortak bağlantıda gerilim kazancı birkaç yüz civarındadır. veya . Bunun nedeni ise: Besleme kaynağı ile B ve C elektronları arasında direnç bulunduğundan. kaynağın hangi elektrodun POLARILMASI için kullanıldığı ihtiyacının duyulmasıdır. EOB 'da KV gerilim kazancı bir kaç yüz civarındadır. transistör çıkış uçlarıyla. beyz ve kollektör polarma gerilimlerini limit değerler arasında sağlamaktır.14 . Bunun nedeni: Besleme kaynaklarının doğrudan transistörün B-E ve C-E elektrotları arasına bağlanmasıydı.

Emiteri Ortak Bağlantının AC Yük Doğrusu Her AC yükseltecin. DC akımın Vb işaret kaynağına geçmesi önlenmiştir. • RC ve RL gibi iki çıkış direnci vardır. R2 ve R1 dirençleri ve β yerine en sık rastlanan değerler yazılırsa: EOB Statik güç kazancı: KP = 502*(10000/2000) = 2500*5 = 12500 olur. • CB kondansatörü ile. • Polarılması tek VCC kaynağından yapılmaktadır. hem de AC çalışmasında. Şekil 6. Yukarıdaki değerlerde görüldüğü gibi emiteri ortak bağlantıda akım ve güç kazançları oldukça büyük çıkmaktadır. Bu yükselteçte aşağıda açıklandığı gibi.25 'te verilmiş olan yükselteç şu özelliklere sahiptir. Çıkış işaret gerilimi. bir DC bir de AC yük doğrusu vardır. Emiteri ortak yükselteç devresinin güç kazancı bir kaç bin civarındadır. AC çalışmada da DC yük doğrusu kullanılmıştır. Şekilde görüldüğü gibi.KP = Akım kazancı (β) x Gerilim kazancı (KV) kuralına göre. • RE direnci ile negatif geri besleme yapılarak dengeli çalışma sağlanmaktadır. • Ortak nokta topraklanmıştır. • CC kondansatör DC akımın yük direncine geçmesini önlemektedir. Böylece RE direnci üzerindeki AC enerji kaybı önlenmektedir. Bu nedenle de DC ve AC yük doğrusu aynı doğru olur. uygulamada çok rastlanan bir yüksellecin prensip şeması verilmiştir. DC ve AC yük doğrulan farklıdır. Bu bakımdan emiteri ortak yükselteçler çok kullanılır. kollektör direnci aynı zamanda yük direnci olarak kullanılmıştır. Bazı hallerde bu iki doğru üst üste gelir. KP = β*KV şeklinde yazılır.22 'ye ait giriş .23 'te verilen karakteristik eğrisi ile açıklanmıştır. Şekil 6.DC ve AÇ yük doğrularının aynı doğru olması hali: Şekil 6 22 'de görüldüğü gibi. • R1 ve R2 dirençleri ile beyz polarması sağlanmıştı.25 'te. RL yük direnci üzerinden alınmaktadır. Devrenin Çalışması: . 2. • CB köprüleme (by pass) kondansatörü AC işaret akımı için kısa yol olmaktadır. Hem DC hem de AC akım bu direnç üzerinden akmaktadır. Yükselteçlerin hem DC. çalışma şeklini belirleyen YÜK DOĞRUSU ve ÇALIŞMA NOKTASI konusunun önemli bir yeri vardır. 1.çıkış bağıntıları Şekil 6.AC ve DC yük doğrularının farklı olması hali: Şekil 6. Bazı hallerde de ayrılır.

girişe uygulanan AC işaret gerilimi de. daha önceki statik çalışma konularında incelenmiş olduğu gibi. DC gerilime bindirilmek suretiyle RC ve RL dirençleri üzerinden yükseltilmiş olarak alınmaktadır. AC çalışmada. Yükselteç bu yönden de bir AC yükselteçtir. kincisi de CC kondansatöründan sonra RL yük direnci ilavesidir. CC kondansatörü ise yalnızca AC akımın RL yük direnci tarafına geçmesini sağlamaktadır. Şöyleki: CE kondansatörü. öncelikle bir DC yükselteç olarak çalışmaktadır. AC akımda RE direncini kısa devre etmektedir. Bu ilaveler nedeniyle DC ve AC akım yolları değişmektedir.25 . Burada daha önce incelenmiş olan yükselteclerin yapılarına göre iki önemli fark bulunmaktadır: Birincisi CE köpmleme (by pass) kondansatörü. Şekil 6. RC ve RL Dirençli AC Yükseltecin DC Yük Doğrusu .29 'da görüldüğü gibi ayrılmaktadır. burada DC ve AC yük doğrularının birlikte incelenmesi. polarma gerilimi nedeniyle.Uygulamada çok rastlanan bir yükselteç tipi RE.Devre. VCC ve CC kısa devre olmakta ve RC ile RL paralel bağlı konumuna geçmektedir. DC ve AC akım yollarının değişmesi nedeniyle DC ve AC yük doğruları Şekil 6. Bu nedenle. Ancak. konuya daha etkin bir yaklaşım sağlayacaktır.

RE. VCE eksenindeki A noktası: Yukarıdaki bağıntıya göre.26 . VCC değeri de. A noktasını belirler. Bu değer B noktasını belirler. RC.DC çıkış devresi Şekil 6. ICm = (VCC / RC+RE) dir.27 ve Şekil 6. IC = 0 iken VCE = VCC 'dir. IC eksendeki B noktası: VCE = 0 iken IC = ICm 'den yukarıdaki bağıntıya göre: VCC = ICm . A ve B noktaları şöyle bulunur. Bu bağıntıya göre. Şekil 6. Buradan. Şekil 6. RL dirençli emiteri ortak AC yükselteçte DC yük doğrusu AC Yük Doğrusunun ncelenmesi: . DC yük doğrusunun.27 .26 verilen DC yük doğrusu ile ilgili devrede Kirchoff kanununa göre: VCC = IC (RC + RE ) + VCE 'dir.(RC + RE ) olur.Şekil 6.29 'da gösterilen.

29 'da da görüldüğü gibi AC çalışmadaki Icm maksimum kollektör akımının belirlediği nokta ile. AC akım için sıfır (0) kabul edilir.28 . Şekil 6. çıkışta AC akımın takip ettiği yolların bilinmesi gerekir. AC yük doğrusunu çizebilmek için: Yük doğrusu.Şekil 6. VCEm.RL / RC+RL) dir. AC gerilim ve akımın genlikleri. AC 'de bu da kısa devre olarak düşünülür. Şekil 6. VCE gerilim kaynağının da iç direnci çok küçük olduğundan. transistorun C-E çıkışı ile RC ve RL dirençleri. => Şekil 2 25'te görülen CS. kondansatörlerin empedans değeri. AC devrede kondansatörler kısa devre olur. Pratik hesaplamalarda. ICmak ve VCEmak olduğuna göre.28'de de görüldüğü gibi. => Keza. çalışılan frekansta küçük empedans gösterecek şekilde seçilmiştir. . AC akım için paralel hale gelmiş bulunmaktadır.Önce. ICm ve VCEm Şu şekilde bulunur: Şekil 6 29 'dan takıp edilirse. Paralel RC ve RL dirençlerinin eşdeğerine RAC diyelim: RAC = (RC. Yani. Şekil 6. maksimum Kollektör-Emiter gerilimin belirlediği noktayı birleştiren doğrudur. ICm = ICQ+ICmak VCEm = VCEQ+VCEmak 'tır. CE ve CC kondansatörleri.25 'te verilmiş olan yükseltecin çıkış devresi AC akım yolu.

Böylece ICm ve VCem hesaplanarak D ve C noktaları bulunur Ve AC yük doğrusu çizilir. Q noktası DC ve AC yük doğrularında ortaktır. AC ampermetre ve voltmetre bağlanırsa.25 'te verilmiş olan yükseltece ait DC ve AC yük doğrularıyla maksimum çıkış veren AC akım ve gerilim bağıntıları. Emiteri Ortak Bağlantının DC Yük Doğrusu Yük Doğrusu Nedir? Buraya kadar yapılan incelemelerde. Ve transistörün tanınmasını sağlamaktadırlar. Kısa devre bağlantı hali: Bu durumda giriş ve çıkış dirençleri ile akım kazancı incelendi.29 'da da görüldüğü gibi. Şekil 6. Yukarıda belirtilmiş olan AC çalışmadaki RAC çıkış direnci. Bunlar. Şekil 6. transistörün iki çeşit bağlantı hali dikkate alınmıştır: 1. DC yük doğrusuna göre daha diktir.Kollektör çıkışına. Bu nedenle. AC yük doğrusu. tamamen transistörün yapısıyla ilgili olan. Buradan ICmak ve VCEmak hesaplanır. karakteristik değerlerdir. .29 . DC çalışmadaki "RL+RE" direncine göre daha küçük olduğundan: AC çalışmadaki ICm kollektör akımı. ICQ ve VCEQ 'nun çalışma noktasına ait değerlerdir. DC yük doğrusuna ait maksimum kollektör akımından daha büyüktür.Şekil 6. AC akım ve gerilimin efektif değerleri okunur.

Kirchoff (Kirşof) bağıntısına göre gerçekleşir.2. DC ve AC çalışmada farklıdır. Bu bağıntı şöyle ifade edilir: VCE = VCC . çıkış akımı ile çıkış gerilimi arasındaki bağıntı. Ancak. Şekil 6. VBB ve VCC gerilim kaynakları. DC Yük Doğrusu Yük doğrusu ğç temel yükselteç içinde aynı şekilde tanımlanır. Bu doğrunun durumunu yük direnci belirlediğinden Yük doğrusu adı verilmiştir. VCE 'nin değişimi. giriş ve çıkış için gererkli polarma gerilimini sağlamaktadır. Çalışma Noktası Nedir? Yük doğrusu üzerinde bulunan ve hangi DC çıkış akımı ve gerilimi ile çalışıldığını gösteren noktadır. bir doğru boyunca değişmektedir. sonra da dinamik karakteristikler bölümünde AC yük doğrusu incelenecektir. Giriş gerilimi (VBE) ve dolayısıyla da giriş akımı (IB).IC * RL . Çıkışta yük direncinin bulunması halinde. Genellikle Q harfi ile gösterilir. Girişteki değişime bağlı olarak. Bir yük direncinin bağlanması hali: Bu durumda da gerilim ve yük kazancı incelendi. Burada Emiteri Ortak Yükselteçte önce DC. P potansiyometresi ile değiştirilir.15 (a) 'da görüldüğü gibi. çıkıştaki kollektör akımı (IC) ve dolayısıyla da kollektör gerilimi VCE değişir. Bu değişim VBE voltmetresi ve IB ampermetresi ile takip edilir.

IC = 0 konulursa. Diğer bir ifadeyle: VCE = VCC .15 . a) VCE 'nin sınır değerinin belirlenmesi: P potansiyometresi en sağa (0 konumuna) alındığında: Transistöre hiç bir gerilim uygulanmayacaktır. b) IC 'nin sınır değerinin belirlenmesi ve Transistörün Doyması . Yani. Bu durumunda çıkış akımıda: IC = 0 olur.IC * RL bağıntısında.Yük direnci DC çalışmada giriş ve çıkış gerilim ve akımları arasındaki bağınıtının incelenmesi a) nceleme devresi.Şekil 6. IB = 0 'dır. b) VCE gerilimin VBE ' ye göre değişimi VCE ve IC Değişim Sınırlarının Belirlenmesi: Şekil 6. RL direnci üzerinden herangi bir gerilim düşümü olmayacağından. VCE = VCC olur. VBE = 0. IC = 0 iken.15 (a) 'dan takip edilirse şöyle iki deney yapmak mümkündür. VCE = VCC olur.

Şekil 6. IC akımına dikkate alınabilecek etkisi olmamaktadır. Ancak. ve ICm gibi bir maksimum değerde kalır. Şekil 6. VCmak ve ICmak limit değerini geçmemsi gerekir. RL yük direnci bağlandığında ise: ICd = ICm = VCC / RL olmakta ve bu değerden sonra IB 'nin etkisi bulunmamaktadır. VCC ve IC 'nin. Bu durumda. 3. 2. "VCEd" gibi çok küçük bir değere sahiptir. IC =β IB bağıntısı ile IB 'ye bağlı olmaktadır. Şekil 6. ICm = ICd = VCC / RL olur. IB büyüdükçe IC akımı büyüyecek.15(b) 'de.ICm. Pratik hayatta : VCEd = 0 Kabul edilir .ICd. gereksede Şekil 6. Bu da transistörün IB = 240 µA de doyma haline geldiğini göstermektedir . Geçerse. transistör kısa devre çalışırken: VCE geriliminin. Belirli bir IC kollektör akımına ulaşınca: IC * RL = VCC olur. Sonuç olarak. VCC ve RL 'nin seçimi büyük önem taşımaktadır. kollektör akımı limitini (ICmax) geçmemelidir. VCE tam "0" olmaz. B noktasma ait IC akimi "ICd" doyma akımı olmaktadır.16) Bu evreden sonra. gerçekte tam olarak 0 olmaz. VBE gerilimini ve dolayısıyla da IB ve IC akımını büyültecek şekilde sola doğru kaydırılsın. IB büyütülmeye devam edilirse de. B noktası da. burada.16 'dan takip edilirse: VCEd noktasından çıkılan dik. VCEd = VBE olur. IB = 240 µA eğrisini. tam dönüm noktası olan B noktasında kesmektedir .. transistörün kısa devre çalışmadaki "VCE. IC akımı yalnızca. transistör kataloğunda verilen. artık IC daha fazla büyümez. "Transistör doydu" denir. DOYMA halinde çıkış devresi bağıntısı şöyle olacaktır: VCE = 0 = VCC . VCE = 0 olur.16 'da. Görüldüğü gibi. Bu andaki ICm kollektör akımına da ICd doyma akımı denir. IC" karakteristik eğrileri. Not: 1. VCC ve RL öyle seçilmelidir ki. IC ekseni üzerindeymiş gibi düşünülür ve ICd = ICm olarak alınır . ICm = VCC / RL değeri transistör firmasınca verilen.RL veya 0 = VCC . Gerek Şekil 6.16 'da da görüldüğü gibi doyma anında VCE gerilimi. Olayı tanımlamak için. dolayısıyla da RL direnci üzerindeki gerilim düşümü artacaktır. transistör ısınarak tahrip olur.RL buradan. Bu anda. yük doğrusu ve Q çalışma noktası gösterimiştir. Şekilde de görüldüğü gibi. (Gerçekte.P potansiyometresi. . Bkz.

Yük doğrusu.16'daki gibi.16. gerekse de AC yükselteçte. VCE = VCC olmaktadır. Bu noktaya Çalışma Noktası denmektedir. Çalışma Noktası Gerek DC yükselteçte. Örnek: Bir transistörün kataloğunda yük doğrusu verilmiş ise. IB ve IC gibi DC akımları oluşur. çıkışında bir RL yük direnci bulunan yükselteçte . 1. RL yük direncini bulmak mümkündür. VCC noktası ile ICm noktasını birleştiren doğruya Yük Doğrusu denmektedir. Giriş beyz akımı (IB) değiştirildikçe. Q çılışma noktası ve PCm maksimum güç eğrisi Yük Doğrusunun Çizimi Yukandaki hesaplamalardan iki önemli sonuç çıkmaktadır: Şekil 6. VBE ve VCE gibi DC gerilimleri ile.008 A noktasında VCE = 0 olduğuna göre: Bağıntısında gerekli değerler yerlerine konursa: 0 = 15 .17'de görüldüğü gibi. Yukarıdaki bağıntılardan:1 / RL = ICm / VCC yük doğrusunun eğimidir.16' da da görüldğüğ gibi . Bu uygulama sonucunda. 2.Emiter gerilimi (VCE) yük doğrusu üzerinde kalacak şekilde değişir. Örneğin: . buna bağlı olarak çıkış kollektör akımı (IC) ve Kollektör .Çalışmazken. transistörün çalışabilmesi için belirli bir DC polarma geriliminin uygulanması gerekmektedir. RL 'den RL = 15 / 0. yük doğrusu. VCE = 0 iken ICm =ICd =VCC / RL olmaktadır . Çıkış değerlerinin hesaplanmasında yük doğrusu önemli rol oynamaktadır.008 .0.Doyma da yani. ICm = 8 mA noktasında VCE eksenini de VCC = 15 V noktasında kesmiştir ICm = 8 mA = 0. Bu DC değerleri yük doğrusu üzerindeki belirli bir noktaya ait degerlerdir. Şekil 6.Şekil 6. IC eksenini. Şekil 6.008 = 1875 Ohm olarak bulunur. yani IC = 0 iken.

Q Çalışma noktasındaki "ICQ" ve "VCEQ" değerleri çarpımı. Yani. Çözüm: Çalışma noktasını belirlemek için ve dolayısıyla da VCE 'yi bulmak için Şekil 6 1 7'de görüldüğü gibi çıkış karakteristik eğrisinden yararlanılır. ICQ. çıkıştan distorsiyonsuz (bozulmaksızın) alınsın.2 mA Çalışma noktasının bulunduğu yere göre.5 V • Kollektör akımı : IC = 5. Çalışma Noktası Seçimine Birkaç Örnek: 1.Çıkış karakteristik eğrisi Şekil 6.VCEQ< PCmak olmalıdır. Şekil 6. a) Çalışma noktası Şekil 6. VCC noktasından bir doğru çizilir.Şekil 6. ICm.17'deki gibi verilmiş olan bir A sınıfı yükselteçte. beyz akımı IB=60mA.6 V tur. transistor girişine uygulanan değişken işaret.16'da Q ile gösterilmiş olan çalışma noktasında.16'da da gösterilmiş olan doyma ve kesim bölgelerine kadar uzanmamalıdır. B. 2. daha sonraki bölümlerde de açıklanacağı gibi. Şekıi 6.16'da görüldüğü gibi. VCE ve RL isteniyor. . > kinci şart olan distorsiyonsuz çıkışı gerçekleştirmek için. A. uygulamada en çok karşılanılan A sınıfı yükseltecin çalışma noktası ile ilgili bazı açıklamalar yapılacaktır: Bir transistorun A sınıfı yükselteç olarak çalıştırılabilmesi için. Q noktasına ait çıkış gerilimi: VCE = 7.15'teki ölçü aletleri şu değerleri gösterecektir: • Beyz akımı : IB = 120 µA • Kollektör gerilimi : VCE = 5. transistor katoluğunda verilmiş olan " PCm" maksimum dayanma gücünden küçük olmalıdır.16'da görüldüğü gibi yük doğrusunun ortalarına yakın bir yerde olmalıdır. Çalışma noktası öyle bir yerde olmalıdır ki. çalışma noktasının seçiminde aşağıda belirtilen şartların gerçekleştirilmesi gerekir : 1. > Birinci şartın gerçekleştirilmesi. Şekil 6. Çalışma noktası. yükselteçler. Burada bir örnek vermek üzere. Bu eğri tarafından ortalanacak şekilde. Bunu hesaplama yöntemiyle de saptamak mümkündür. b) Çalışma noktasının iki yanında. seçilmiş olan "Q" çalışma noktası PCm=60 mW 'lık maksimum çıkış gücü eğrisinin dışındadır. VCC=15'tir. IC” eğrisi bulunur. Tam ortada olması idealdir.16'da gösterilmiş olan ve transistor üreticisi tarafından verilen "Pcm" maksimum güç eğrisinin dışında olmalıdır. AB ve C sınıfları olmak üzere dört sınıfa ayrılmaktadır. yük doğrusu boyunca değişen "VCE" ve "IC" değerleri Şekil 6. IB= 60 mA değeri için çizilmiş olan "VCE. Bu yük doğrusu ile daha önce saptanmış olan IB = 60 eğrisinin kesiştiği nokta Q çalışma noktasıdır.

Q çalışma noktası olarak seçilir.17'den de anlaşıldığı gibi RL yük direnci büyüdükçe buna ait yük doğrusu yatıklaşmaktadır. transistör kataloğunda verilen ICmak değerine eşit veya ondan büyük olmamalıdır.Transistörden maksimum kapasitede yararlanılmak istenebilir. Bu teğetin.Belirli IB .Yük doğrusunun IC eksenini kestiği nokta. Şekil 6. . VCC değerleri yardımıyla çalışma noktasının saptanması Burada şuna dikkat etmek gerekir: Şekilde okunan ICm değeri. ICm = 10 mA ' dir . Şekil 6. 2. transistör kataloğunda verilmiş olan maksimum güç eğrisine Şekil 6.17 . maksimum güç eğrisine dokunduğu nokta. Böyle bir durumda.18'de görüldüğü gibi ve yine transistör kataloğunda verilmiş olan ICmak ve VCmak değerlerinin dışına taşmayacak şekilde bir teğet çizilir. RL = 1500 Ohm olarak bulunur . RL=VCC/ICm bağıntısından.

Daha kararlı (stabil) çalışma sağlamaktır. güvenli çalışma bölgesi veya aktif bölge denir. Uygulamada. Bunun nedeni anlatım kolaylığı sağlamaktı. Şekil 6.Şekil 6.18. Frekans ve Limitsel karakteristikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Negatif geri beslemede şu olay olmaktadır: . ve ICmak değerleri. Şöyle ki: RE üzerinden negatif geri besleme yapılmaktadır. • Kesim bölgesi • Doyma bölgesi Bu bölgelerin sınırladığı alana. ortak noktaya (toprağa) direk bağlanmıştı. RE direnci kullanmasının nedeni. Emitere Direnç Bağlanması Halinde DC Yük Doğrusu Buraya kadar yapılan açıklamalarda emetör. Transistörlerin kataloglarında verilmiş olan. Yükseltece ait çalışma akım ve gerilim değerleri. özetle şu temel kurallara uyulması gerekir: 1.18'de gösterilmiş olduğu gibi. 2.Transistörden maksimum çıkış gücü alınmasını sağlayan Q çalışma noktasının seçimi Bir yükselteçten normal bir çıktş alabilmek için. Isıl. genellikle emetöre Şekil 6. aşağıda sıralanan sınırlar arasında ki bölgede kalmalıdır: • Maksimum güç eğrisi • Transistör kataloğunda verilmiş olan VCmak.19'da görüldüğü gibi bir RE direnci bağlanır.

Şekil 6. IC özellikle ısınma nedeniyle anormal derecede artarsa.RE"büyüyünce.19'dan takıp edilirse Kirchoff kanununa göre : VBB=IB. "IB. VBB ve VBE 'nin sabit değer olması nedeniyle. aynı oranda IE de artar. Bu tür hesaplamalarda IC=IE olarak alınabilmektedir.19 . dolayısıyla çalışma alanını daraltmaktadır Bu gelişme de şöyle açıklanır. bir değişim daha olmaktadır: RE direnci yük direnci olarak RC'ye eklenmekte bunun sonucunda da Şekil 6. VCE = VCC-IC(RL+RE ) olur.ICm akımını küçültmekte..20 . RE ile. yük doğrusu biraz daha yatıklaşmaktadır. Bu bağıntılara göre yük doğrusu çizilirse Şekil 6 Şekil 6.RE 'nin Önemi: Şekil 6.20'de verilmiş olan. Dolayısıyla IC küçülür. IC maksimum olduğunda.RE 'dır. emiteri ortak yükseltecin çıkış devresi Şekilde de görüldüğü gibi: Yalnızca RL olması halinde ICm = VCC / RL olur. RB sabit olduğu için IB küçülür.RB" değeri küçülecektir Şekil 6.RE direnci ağlanmış emiteri ortak yükselteç Sonuçta.RB+VBE+IE.21'de görüldüğü gibi. Örneğin ısınmayla IC artarsa.RL+VCE+IE. . IB 'nin gücü bunu önlemeye yetmez.RL ve RE dirençli 21'deki gibi olur. Bu durumdaki maksimum koltektör akımı: ICm2 = VCC / RL+RE olur. Bu duıum.RE Bağıntısından IE = IC (yaklaşık) kabul edilirse. çıkış devresine Kirchoff kanunu uygulanırsa: VCC = IC. Yukarıdaki bağıntıda: "IE. ve dolayısıyla da VCE=0 olur. Ancak bu işlem sınırlı değerler içinde kalır Zira.

Bu bağıntılar transistörün AC çalışmadaki giriş ve çıkış dirençlerini. radyo. Transistörün AC ile çalışması sırasında.. Bir anlamda transistörün AC karakterini belirlemektedirler. giriş ve çıkış akımları ve gerilimleri arasındaki bağıntılardır. . televizyon. a) Emiteri dirençsiz hal b) Emiteri dirençli hal Emiteri Ortak Yükseltecin (EOB) Dinamik Karakteristikleri Dinamik karakteristikler. AC çalışmaya örnek olarak transistörün.Şekil 6. emiteri dirençli ve dirençsiz haldeki DC yük doğruları. seslendirme sistemleri gibi pek çok elektronik sistemlerdeki çalışma şekli gösterilebilir..22 'de verilmiş olan devre. Dinamik karakteristiklerin tanımlanması amacıyla kurulan. Şekil 6. emiteri ortak bağlantılı bir AC yükselteç devresi verilmiştir. transfer oranlarını vermektedir. transistörün AC karakteristiklerinin incelenebileceği en basit bir AC yükselteç devresidir.22 'de. gerilim ve güç kazançlarını. akım.Emiteri ortak yükselteçte. Şekil 6.21 .

Ancak genelde benimsenen VB ve VC şeklindeki gösterilimdir. girişe Vb gibi bir işaret gerilimi uygulanmış ve çıkıştaki R2 yük direnci üzerinden de VC gibi bir gerilimi alınmıştır.Yukarıda verilen işaret gerilim ve akımları sinüzoidal olarak değişir. beyz girişinde ve kollektör çıkışında. CB ve CC kondansatörleri de AC giriş ve AC çıkış tarafına DC akımın geçmesini önlemektedir. AC 'de Çalışan Bir Yükselteçte Giriş ve Çıkıştaki AC ve DC Değerleri Aşağıdaki Gibi Toplanmaktadır: Ancak.22 . Bu gerilimler. AC 'de hesaplama yaparken. yalnızca AC 'ye ait efektif veya maksimum . (AC) Akım olarak iB = IB+ib Burada: IB : beyz polarma akımı I b : beyz işaret akımı Kollektör Çıkışında: Gerilim olarak vC = VC + vC Burada: VC kollektör polarma gerilimi (DC) vC: kollektör işaret gerilimi (AC) Akım olarak iC = IC + iC Burada: IC : kollektör polarma akımı iC : kollektör işaret akımı NOT: 1.VB ve VC ile gösterilen polarma gerilimleri. transistörün. 2. Şekilde görüldüğü gibi. Örneğin: .şaret kaynağı uygulanmış emetörü ortak yükselteç. Beyz Girişinde: Gerilim olarak vB = VB+vb Burada: VB : beyz polarma gerilimi (DC) vb : işaret gerilimi. Durum böyle olmakla beraber. emiterde direnç yokken VBE ve VCE olarak gösterilmişti.Şekil 6. ortak noktaya (toprağa) göre olan gerilimlerdir. ve R2 dirençleri üzerinden gelen DC polarma gerilimi ve akımları da vardır.minumum değerler kullanılır.

Örneğin.23'te görülen "Q" noktası gibi. VC'nin genliği kadar. Şekilde görüldüğü gibi IBmak ve dolayısıyla da VBmak girişine karşın kollektör gerilimi VCmin olmaktadır VBmak iken VCmin olması 180° faz farkını gösterir.23 . Vb giriş gerilimi ile aynı sinüzoidal değişimi gösterir. büyültüp küçültür. DC polarma değerleri ise çalışma noktasını belirlemektedir. tam sinüzoidal olmayabilmektedir.23'ten takip edilirse: Girişteki Ib işaret akımı. Şekil 6.23'te de görüldüğü gibi giriş işaret gerilim ve akımı tam sinüzoidal olduğu halde. • Hesaplamalarda. efektif veya maksimum değerler kullanılır. AC yükselteçte de şu karakteristik değerlerin bilinmesi gerekir: . • AC yükselteçteki. uygulamada. Q çalışma noktasına ait DC değeri. Şekil 6. Örneğin.Emiteri ortak yükseltecin dinamik karakteristiği ve distorsiyonu Bir AC Yükselteçte Hesaplar Nasıl Yapılır? AC yükseltecin çalışmasında şu işlemler olmaktadır: • Dinamik çalışmada etken olan değişken işaret gerilimi ve akımıdır. • Bu nedenle AC yükselteçlerde hesaplamalar "AC" değerler ile yapılır. çıkış işaret gerilim ve akımı.Vb = VBm Sin ωt <----> VC = VCm Sin ωt <----> b = IBm Sin ωt gibi C = ICm Sin ωt gibi Ancak. VCmak ile VCmin arasında değişmektedir. Buna distorsiyonlu işaret denir. Şekil 6. AC Çalışmadaki Giriş . Şekil 6. giriş ve çıkış gerilimleri arasında 180° faz farkı vardır.Çıkış Gerilimleri Faz Bağıntısı Emiteri ortak bağlantıda. • AC değerler. "VCQ" DC gerilimi.

EOB Dinamik Akım Kazancı Dinamik akım kazancı şu iki yöntem ile hesaplanır: 1. 2 .Emiter arasındaki RCE (RÇ) çıktş direnci de giriş direncine benzer bir değişim gösterir. Bu değerlerin hesaplanabilmesi için şu üç yöntem de uygulanabilmektedir: 1 . 5.Ölçme Yöntemi: Şekil 6. 1. Kollektör akımın maksimum olduğu doyma halinde pratik olarak RCE=0 olarak kabul edilir. 4. Güç kazancı. Giriş ve çıkışa ait AC akım ve gerilimler tam sinüzoidal ise efektif ve dolayısıyla da maksimum . 2. girişteki devrenin çıkış direnci ile yük direnci ve akım kazancından yararlanma yöntemidir. Giriş direnci. Kollektör akımı arttıkça çıkış direnci küçülür. ölçme ve karakteristik eğrilerinden yararlanılma yöntemi ile hesaplanır. Şekil 6. ve 3. 3. Esasında giriş ve çıkış dirençleri sabit olmayıp devre gerilimine ve geçen akıma göre değişmektedir.22'ye benzer şekilde giriş ve çıkışa bağlanan AC ölçü aletlerinden okunan Efektif (etkin) Değerler 'den yararlanılır. Kollektör . ortalama değerler kullanılır. 3 .24(b) 'de Rg giriş direncinin IB akımına göre değişimi verilmiştir. Akım ve gerilim tam sinüzoidal değilse. statik giriş ve çıkış direnci gibi.Karakteristik Eğrilerinden Yararlanma Yöntemi: Üretici firmalar tarafından verilen veya laboratuarda çıkarılan karakteristik eğrilerinden yararlanılır. Yöntemlerdeki hesaplamalar statik karakteristikler incelenirken yapılan hesaplamaların bir benzeridir Bu nedenle.1. burada "karakteristik eğrilerinden" yararlanma yöntemi ile hesaplama örneklen verilecektir. Akım kazancı.Verilmiş Bir Devredeki Değerlerden Yararlanma Yöntemi: Özellikle gerilim ve güç kazancı hesabında uygulanan.minimum değerler kullanılır.22'deki giriş ve çıkıştaki ampermetrelerden okunacak akımlar efektif değerlerdir. Buna göre akım kazancı: . Çıkış direnci. Gerilim kazancı.Ölçme yöntemi ile hesap: Şekil 6. EOB Dinamik Giriş ve Çıkış Dirençleri Dinamik giriş ve çıkış direnci de.

Akımların tam sinüzoidal olmaması halinde ICmo ortalama genliği alınır.Karakteristik eğrilerinden yararlanma yöntemi ile hesap: IB ve IC tam sinüzoidal ise: β = ICef / IBef = 0. Giriş ve çıkıştaki voltmetrelerden okunan VBef ve VCef değerleri yukarıdaki formülde yerlerine konarak gerekli hesaplamalar yapılır. (VCmak . 2.707. Ölçme yöntemi ile hesap: Şekil 6.ICmin) EOB Dinamik Gerilim Kazancı Üç yöntemle hesaplanabilmektedir: 1.22'de görüldüğü gibi AC ölçü aletiyle. Şekil 6.22 'ye dikkat edilirse: AC'de VBB ve VCC kısa devre olarak düşünülür. Bu durumda gerilim genliğinin ortalamasını bulmak gerekecektir. Icmo şöyle hesaplanmaktadır: ICmo = 1/2.(ICmak .Ki = β =ICef / IBef bağıntısından bulunur. 2.23'te görüldüğü gibi vc kollektör işaret gerilimi tam sinüzoidal değildir.707. Tam sinüzoidal olmama halinde ortalama değerler kullanılır. Kollektör ve Beyz 'den toprağa karşı VCef ve VBef gerilimlerinin okunması yoluyla hesaplama yapılır. Bu durumda: Vbef = VR1ef = VBEef ve VCef = VR2ef = VCEef 'dir. Örnek: Kollektör gerilimi: Şekil 6. VCmo = 1 / 2 ( 38 .0) = 19 V olarak bulunur. VCmo = 1/2 .Karakteristik eğrilerinden yararlanma yöntemi ile hesap: Giriş ve çıkış gerilimlerinin tam sinüzoidal olması halinde: KV = VCef / VBef = VCm / VBm 'dir. KV = VCef / VBef 'dir. .IBm = ICm / IBm 'dir.ICm / 0.VCmin) Karakteristik eğrisinden okunan değerler yerine konulursa.

Bu nedenle βAC = βDC = β olarak yazılabilecektir. (VB. "VB. VBmo = 1/2. Kazanç bağıntısında değerler yerine konursa: EOB Dinamik gerilim kazancı: KV = VCmo / VBmo = 19/0. 3.2V . Örnek: Şekil 6.Emiteri ortak yükseltecin giriş karakteristik eğrileri. (a) (VB .22' deki gibi bir devrede Dinamik Gerilim Kazancı şöyle bulunur: KV = βAC (R2/R1) Yukarıda da belirtildiği gibi ses frekansındaki AC kazançları ile DC kazançları birbirine çok yakındır.IB) giriş karakteristik eğrisinden yararlanılacaktır. IB) değişimi (b) (Ib .giriş direnci) değişimi Şekil 6.2 = 95 olur.Beyz gerilimi: VBm genliğini bulabilmek için Şekil 6. VBmak = 0.2) = 0. Şekil 6.Verilmiş olan devredeki değerlerden yararlanma yöntemi ile hesap: Girişteki devrenin direnci ve yük direnci ile β akım kazancından yararlanılarak hesaplama yapılır. VBmin = 0.6-0. doğrusal olmadığmdan VBmo hesaplanır.6V olmaktadır.23 'te IB akımının 0 ile 300 µA arasında değiştiği görülmektedir Bunu sağlayan VB gerilimindekı değişim ise Şekil 6.) EOB Dinamik Güç Kazancı .2V olur.24 'te görüldüğü gibi.(VBmak-VBmin) = 1/2(0.24 'teki. IB" eğrisi. (Ge Trans.24 .

Dinamik güç kazancı hesaplama yöntemi de statik güç kazancından farklı değildir.KV KP ve KV KP = 98. sonuç olarak aşağıdaki bağıntıya dönüşür: KP = β. güç kazancının diğer bağlantı şekillerine göre yüksek olmasıdır.VBef olup. KP = Pççıkış / Pgiriş = ICef.95 = 9310 Görüldüğü gibi emiteri ortak yükseltecin çok kullanılmasının en önde gelen nedeni.VCef / IBef. .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->