T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

MAKİNEDE DÜZ DİKİŞ

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılan değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• •

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .............................................................................................................. iii GİRİŞ ..................................................................................................................................1 ÖĞRENME FAALİYETİ– 1................................................................................................3 1. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİ DİKİME HAZIRLAMA........................................3 1.1. Dikişin Tanımı, Çeşitleri ve Oluşumu........................................................................3 1.1.1. Dikişin Tanımı ve Dikişte Kullanılan Semboller .................................................3 1.1.2. Dikiş Çeşitleri ve Oluşumu.................................................................................4 1.2. Dikiş Makinesi Çeşitleri ............................................................................................6 1.2.1. Dikiş Türlerine Göre Dikiş Makinesi Çeşitleri ....................................................6 1.2.2. Çalışma Sistemine Göre Makine Çeşitleri...........................................................7 1.2.3. Yapı Biçimlerine Göre Makine Çeşitleri.............................................................7 1.3. Makine Üst Bölüm Elemanları ve Görevleri ..............................................................9 1.4. Makine Alt Bölüm Elemanları ve Görevleri.............................................................10 1.5. Makinenin Çalışma Prensibi....................................................................................10 1.6.Makinede Kullanılan Ayak Çeşitleri.........................................................................10 1.7. Yüzey Özelliğine Göre Ayak Seçimi .......................................................................11 1.8. Makineye Ayak Takma İşlemleri.............................................................................11 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................12 1.9. Makine İğnesi Çeşitleri............................................................................................13 1.9.1. Makine İğnesi Çeşitleri ....................................................................................13 1.9.2. İğnenin Bölümleri ve Görevleri ........................................................................14 1.9.3. İğne Kalınlık Numaraları..................................................................................15 1.10. Dikiş Oluşumunda İğnenin Görevleri ....................................................................15 1.11. Yüzey Özelliğine Göre İğne Seçimi.......................................................................15 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................16 1.12. Düz Sanayi Makinesine İğne Takma İşlemleri .......................................................16 1.13. İplik Çeşitleri ........................................................................................................17 1.14. Dikiş İpliğinin Özellikleri......................................................................................18 1.15. Yüzey Özelliğine Göre İplik Seçimi ......................................................................18 1.16. Makineye Alt İplik Takma İşlemleri ......................................................................18 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................20 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................22 1.17. Makineye Üst İplik Takma İşlemleri......................................................................22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................24 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...............................................................................................29 2. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNDE DİKİŞ AYARI ................................................29 2.1. Üst İplik Gerginliğinin Ayarlanması........................................................................29 2.2. Alt İplik Gerginliğinin Ayarlanması ........................................................................30 2.3. Dikiş Boyunun Ayarlanması....................................................................................31 2.4. Dikiş Bozuklukları ve Düzeltme Yolları ..................................................................31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................33 ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 ..............................................................................................35 3. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN KULLANILMASI............................................35 3.1. Dikimde Kullanılan İşaretler ...................................................................................35 3.2. Parçaları Birleştirirken Dikkat Edilecek Noktalar ....................................................35 3.3. Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanma İşlemleri....................................................36 i

...................56 4.................................................................57 4........... Yağlamada Kullanılan Araç ve Gereçler ......................................................4................................4. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMİZLİK VE BAKIMI..62 CEVAP ANAHTARLARI .................56 4..........2...............1......64 KAYNAKÇA ......................................................................61 MODÜL DEĞERLENDİRME............................3..............................1................................................4 ............................ Makinede İpliksiz Dikim Egzersizleri.....59 4................60 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...........3....60 4.......... Makinede İplikli Dikim Egzersizleri.......................5...........................36 UYGULAMA FAALİYETİ.......................3........................................................................ Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Günlük Temizlik İşlemleri...................................... Makineyi Yağlama İşlemleri ................................................................. Düz Sanayi Dikiş Makinesinde Basit Arızalar ve Giderme Yöntemleri .......................................54 ÖĞRENME FAALİYETİ................................... Makineyi Yağlama İşlemleri ......56 4...........................56 4..............................................................1................................................................3.......57 UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................... Makineyi Yağladıktan Sonra Dikkat Edilecek Noktalar ................................................................ Makine Temizlemede Kullanılan Araç-Gereçler ................................................... Makinede Birleştirme Dikişi Egzersizleri ................................................... Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Yağlama Sistemi ......................................4.......59 4..6..........3...49 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................65 ii ...............................................57 4............................................................................2..............41 3...3.................................41 3...2...48 UYGULAMA FAALİYETİ......................................

Düz sanayi dikiş makinesini seri bir şekilde kullanabileceksiniz. düz sanayi dikiş makinesinde düz dikiş yapımının anlatıldığı bir öğrenme materyalidir. 3. Atölye: Uygulama atölyesi. Donanım Sınıf: Televizyon. 40/24 Bu modülün ön koşulu yoktur. DVD. Düz sanayi makinesinin dikiş ayarını kullanılacak kumaşa uygun olarak yapabileceksiniz. VCD.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 542TGD001 Giyim Üretim Teknolojisi Alan Ortak Modülü Makinede Düz Dikiş Giyim sektöründe. Ø Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz. Düz sanayi dikiş makinesi kullanmak Genel Amaç Gerekli araç ve gereç sağlandığında düz sanayi dikiş makinesini seri bir şekilde kullanabileceksiniz. Düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . 4. Ø Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. bilgisayar ve donanımları vb. 2. Kullanım kılavuzu doğrultusunda düz sanayi dikiş makinesinin temizlik ve bakım işlemlerini yapabileceksiniz. Amaçlar 1. sektörde kullanılan sanayi makineleri ve donanımları sağlanmalıdır.

iv .

üretken olabildikleri bir alan olan giyim sektöründe olmazsa olmazlardan biri dikim aşamasıdır. Ülkemizde özellikle tekstil sektöründeki gelişmeler ve tekstilin dünya üzerindeki yeri göz önüne alınırsa gençliğin bu mesleğe yönelmesinin onun geleceği açısından olumlu olacağı kesindir. Meslek. başarılı kendini ifade eden. sapla. makine türlerini. Kişilerin mutlu. 1 . basit arızaları giderme becerilerini kazanacaksınız. Sektörde düz sanayi dikiş makinesi kullanılmaktadır. Dikiş makinesini doğru kullanma. sektördeki çok gelişmiş makineler ile hızlı ve sağlam dikim işlemi gerçekleştirilmektedir. kişiliğimizi ve yeteneklerimizi ifade etme biçimimizdir. iplik. İlk kumaşın kemikle. makinenin bölümlerini. dalla tutturulmasından bu yana.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. nasıl oluştuğunu. yaşamımız boyunca. makine seçimini öğreneceksiniz. huzurlu. Bu modülde düz dikişi tanıyarak. kumaşa uygun iğne. Meslek seçiminin doğru yapılması hem genç nüfusun yetenek ve güçlerinin değerlendirilmesini hem de ülkenin ekonomisinin güçlenmesini sağlar.

2 .

kumaş çeşitleri ve bu kumaşlara uygun. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİ DİKİME HAZIRLAMA 1. iplik vb araç ve gereçleri araştırarak rapor hazırlayınız.1. gaze dikişi Ø Birleştirme dikişi sonrası. Aşağıda verilen dikiş sembolleri ve anlamlarını inceleyiniz. Çeşitleri ve Oluşumu 1. iç dikiş (dikiş payları ikiye açılmış) Ø Çima. ARAŞTIRMA Ø Düz sanayi dikiş makinesinin dikime hazırlık aşaması için. Dikiş adımı.ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. Dikişin Tanımı. Dikişin Tanımı ve Dikişte Kullanılan Semboller Dikiş: El veya makine ile tek kat ya da çok kat kumaşların iplik yardımı ile kumaşlar içinden veya arasından geçirilerek ilmek sırası oluşturma işlemidir. Dikişlerin kullanım yerine göre sembollerle ifade edilir. Birleştirme işlemi geçici olarak yapılıyorsa teyel adını alır.1.1. kumaş üzerinde görülen iplik veya ilmeklerin oluşturduğu dikiş hattının bir birimidir. Ø İki kumaş parçasının uç uca getirilmesi Ø Karşılıklı kenarların üst üste bindirilerek dikimi Ø Basit dikiş. 1. iğne. (iki kenarın payları kıvrılarak) üstten çift gaze dikişi 3 .

Basit düz dikiş tipi sadece elde değil makinelerde de yapılmaktadır.1. Makinelerde yapılan el dikişi. Makinede düz dikiş. Makine iğne gözünde taşıdığı ipliği. kumaşın üzerinden alta geçmesi ile el dikişi oluşur. (katlar aynı yöne yatırılarak) gaze dikişi Ø Çift baskı dikişi (örn: kot pantolon yan dikiş kapama) Ø İki kenarın arasına ayrı bir parça yerleştirilerek kapama dikişi 1. El Dikişinin Oluşumu: El dikişinde tek iplik kullanılır. erkek pantolonu yan dikişinde ya da ceket yakası vb üst dikişlerde kullanılır. Şekil 1.2. İğne ve ipliğin kumaşı delerek.1) Şekil 1.1.Bunlar: El dikişi. drape yerlerindeki yardımcı dikişlerdir) Süs Dikişleri ( çıma. El Dikişi Düz Dikiş Makinesinde Dikişin Oluşumu: Üst (iğne) ve alt (mekik) olmak üzere iki iplikle oluşan dikiştir. Dikiş Çeşitleri ve Oluşumu Dikiş Çeşitleri: Ø Kullanım amacına göre dikişler üçe ayrılırlar: • • • Ø • • • Kapama Dikişleri (birleştirme) Form Dikişleri (giysilerin büzgü.Ø Birleştirme dikişi sonrası. kavrayıcının taşıdığı alt iplikle 4 . gaze vb. Zincir dikiş o Tek iplikli zincir dikiş o Çift iplikli zincir dikiş olmak üzere çeşitleri vardır.) Oluşum şekline göre dikişler farklılıklar gösterir. pili. (Bkz.

3. Altta bulunan lüper halka oluşmasını sağlar. Düz Dikişin Oluşumu Zincir Dikiş Oluşumu: Tek İplikli Zincir Dikişi: Tek bir iplik iğne yardımı ile kumaşı deler. (Şekil1.3) Ø Ø Ø Dikişin üst görünümü Kumaş Dikişin alt görünümü Şekil 3.4) 5 . Ters ve düzünde aynı görüntüye sahiptir. Lüper alt iplik ile bir halka oluşturur. Üst iplikle alt iplik birbirleri ile kumaşın orta noktasında halka oluşturur. Şekil 1. Zincir dikişe göre daha az iplik harcar.ilmek yaparak dikişi oluşturur. Şekil 2. Dayanıklılığı fazla.2.2). Zincir Dikişin Oluşumu Çift İplikli Zincir Dikiş: Üst iplik iğne yardımı ile kumaşın altına gelir. Bir sonraki adımda oluşturduğu halkanın içinden geçirilerek dikiş oluşur. Böylece çift iplikli zincir dikişi oluşur . Üst iplik bu halkanın içinden geçer. Tekrar yukarı çıkar. ancak esnekliği azdır (Bkz.(Şekil 1.

2.6) Şekil 5. Şekil 1. Dikiş Türlerine Göre Dikiş Makinesi Çeşitleri Düz Dikiş Makinesi: Bir dikiş makinesinde hareketli mekik veya çağanoz tarafından yapılan dikiştir.4. Tek İplik Zincir Dikiş Makinesi 6 . Şekil 1. Dikiş Makinesi Çeşitleri 1. Şekil5).6.1.Şekil 4. Düz Dikiş Makinesi Tek İplik Zincir Dikiş Makinesi: İlmeği meydana getiren lüper parçasının bir tek iplik kullanılarak meydana getirdiği dikiştir (Bkz.2.5. İki İplikli Zincir Dikişin Oluşumu 1. (Bkz.

durdurma. Yüksek Devirli Elektronik Programlı Dikiş Makineleri: Makinenin fonksiyonları (iplik kesme.) dijital olarak programlanır. 1.8 Ø Yüksek Platformlu Dikiş Makinesi Şekil 8.2. Programlanan dikiş işlemleri dikişçinin pedala basması ile başlar ve program bitince makine durur. Çift İplik Zincir Dikiş Makinesi 1.3.7. tekrar indiğinde lüperin genişlettiği ilmeğin içinden geçerek yeni ilmeği oluşturur. sağlamlaştırma vb. işleri kendisi yapar.9 7 .2. iğne yukarı çıkar. Çalışma Sistemine Göre Makine Çeşitleri Manuel Sistemde Dikiş Makineleri: Makineci başlatma.2. Şekil 6.Çift İplik Zincir Dikiş Makinesi: İğne kumaşa dalar ve aşağıda lüper tarafından indirdiği iplik tutulur. sağlamlaştırma vb. Yapı Biçimlerine Göre Makine Çeşitleri Ø Düz Platformlu Dikiş Makinesi Şekil 7.

11 Ø Silindir Yataklı Kol Aşağı Makine Şekil 11.12 8 .10 Ø Serbest Kollu Makine Şekil 10.Ø Blok Yapılı Makine Şekil 9.

Makine boynu d. Masura Sarma Tertibatı Şekil 12. kumaş yerleştirme yeri olarak kullanılır.13 Makine başı: Tansiyon. Masa Plakası: Masa ana plakası. Masura Sarma Tertibatı: Masurayı düzgün sarmaya yarayan düzenektir. tansiyon yayı.3. Şekil 1. Makine başı b. Makine Boynu: İleri geri ayar düğmesi. Makine kolu: İçinde hareketin aktarımını sağlayan kol milinin bulunduğu bölümdür. dikiş boyu ayarlayıcısı ve el çarkının bulunduğu bölümdür.1. Şekil 1. Masura Sarma Tertibatı 9 . Ana plakanın altında alt dikiş oluşum elemanları ve taşıyıcı hareket mekanizması yer alır. Şekil 13. Makine Üst Bölüm Elemanları ve Görevleri a.15. iğne iplik verici ve bunların hareket millerinin bulunduğu kısımdır. Makine kolu c.(Bkz. baskı ayağı.15).14 . Dikiş plakası ana plakada bulunur. Masa Plakası e. Masura Sarma Tertibatı Şekil 14.14.

Dizlik: Baskı ayağının el kullanmadan hareketini sağlayan sağ diz hizasında ana plaka altında bulunan parçadır. harekete çevirir.16 Şekil 16. Otomatik makinelerde pedalın gerisine topuk ile basarak makinenin durması ve iplik kesmesi sağlanabilir.6.17 Fermuar Ayağı Fermuar Ayağı Şekil 17. Makinenin Çalışma Prensibi V kayışı yardımı ile motorun hareketi kol miline iletilir. üzerinde bulunan V kayışı ile dikiş makinesinin hareket elemanları için gereken yerlere iletir.5.4.geri hareketi gerçekleşir.Makinede Kullanılan Ayak Çeşitleri Düz Dikiş Ayağı Çıma –Gaze Ayağı Şekil 15. Motor: Gelen elektrik enerjisini.19 10 . 1. Makine Alt Bölüm Elemanları ve Görevleri Çardak: Masa plakası üzerinde makinenin arkasına takılan ve yukarıdan bobinin rahat sağılmasına yarayan bölümdür. eksantrik mili ile de parçaların ileri . makine parçalarının (örn. 1.1. Pedal: Motorun V kayışı ile dikiş makinesine hareketi vermek üzere ana plaka altında ayak ile idare edilen kısımdır. Krank mili.18 Şekil 18. iplik vericinin) aşağı -yukarı hareketini sağlarken.

11 . Baskı ayağı sebebiyle havı ezilen. Teflon kaplı veya özel plastikten yapılmış baskı ayakları tercih edilmelidir (Bkz. parlayan ve iz yapan kumaşlarda ayak seçimine dikkat etmek gerekir.1. Baskı ayağı bazen uzun süre kullanım nedeni ile gevşeyebilir ya da farklı bir çalışma için işleme uygun ayağın makineye takılması gerekebilir. Şekil 20).20 1. Bu nedenle makineye baskı ayağı takılması dikimde önemli ve gereklidir. Şekil 19.7. Yüzey Özelliğine Göre Ayak Seçimi Yüzey özelliğine göre kumaşın düzgün taşınmasını sağlayacak ayak seçimi yapılmalıdır. Makineye Ayak Takma İşlemleri Makinelerde en çok düz baskı ayağı kullanılır.8.

Ø Dikim işlemine uygun makine ayağı seçiniz. ayak miline yerleştirerek baskı ayağının vidasını biraz sıkıştırınız. ayak vidası. Ø Makine başında bulunan baskı ayağı kolunu indirerek. makine ayağı ve DSM’ sinin çalışma ortamında hazırlayınız. Öneriler Ø Açık ise makine şalterini kapatınız. Ø Makine iğnesinin elinize batmamasına dikkat ediniz. 12 . Ø Makine başındaki baskı ayağı kolunu kaldırılarak. baskı milini aşağıda konumlandırınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Ø Tornavida. Ø Tornavida yardımı ile baskı ayağının vidasını sıkıştırınız. baskı milini yukarıda konumlandırınız. Ø Makineye takılı olan ayak çıkıncaya kadar baskı ayağının vidasını gevşetiniz. Ø Makineye takılı ayağı makineden çıkarınız. Ø Tornavida yardımı ile baskı ayağının vidasını gevşetiniz. Ø Seçilen ayağı.

1. daha sonra ise dikilecek ürünün özellikleri dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda kumaşlara uygun iğne uçları gösterilmiştir. Makine İğnesi Çeşitleri 1. iğnenin şekli. elinizle makine küçük çarkını kendinize doğru bir tur çeviriniz. İğne seçiminde. 13 . iplik kanalının ve boyunun yapısı ile ilgili bilgileri içerir.9. dipçik kalınlığı. Ø Makine iğnesinin baskı ayağına çarpıp çarpmadığını gözlemleyiniz.9. Kod numarası. Makine İğnesi Çeşitleri Her dikiş makinesinin belirli bir iğne sistemi vardır. uç biçimleri. uzunluğu. Makinelerde kullanılan iğnelerin uzunlukları ve uçları birbirinden farklıdır. öncelikle dikilen makine sistemine uygunluk. Bu sistem bir kod numarası ile belirtilir. 1. Baskı ayağının makineye takılışını kontrol ediniz. Ø Makinenin ayak pedalına hafif basarak. dipçik uzunluğu.Ø Baskı ayağı vidasını iyice sıkıştırınız.

Dokuma ve örgü yüzeylerde malzemenin zarar görmemesi için konik ve yuvarlak gibi farklı uç tipleri vardır.21 1. Göz ve Uç: İğne gözüne iplik geçirilir. malzeme ve imalat tekniğine bağlı olarak dikimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. İğnenin Bölümleri ve Görevleri Dipçik: İğne mili yuvasına geçen kısımdır. Şekil 21). İplik geçişi iğneyi takip edeceği için iğne gözü her zaman boyuna doğrudur. Genellikle gözün boyu şaft kalınlığı kadardır. Dipçiğin düz yapısı iğnenin makineye takılışını kolaylaştırır. dikilecek parçaya iğnenin batmasını ve ilmek yakalanırken çağanoza yaklaşmayı kolaylaştırır (Bkz. Şekil 21). Kısa kanal ve boyun. Şekil 21).Şekil 20. Şekil 21).(Bkz. İğne miline takıldığı için daha geniş ve sağlamdır. Kalınlığı ve formu kumaşta dikiş deliğinin büyüklüğünü gösterir. Ev tipi makinelerde bir kenarı yassı. dikilecek parçaya iğnenin batmasını ve dikiş oluşumu sırasında ipliğin korunmasını sağlar. İğne Şaftı: Dipçik ile iğne gözü arasında kalan kısımdır.9.2. Şaft üzerindeki uzun kanal. 14 . sanayi tipi makinelerde yuvarlak yapıdadır. (Bkz.Uzun kanal aynı zamanda ipliğin iğneye takılış yönünü belirler. Kumaş üzerindeki ipliğin geçebileceği boşluğun oluşmasını sağlar. Konik: İğnenin dipçik bölümünden şafta doğru incelen bölümdür (Bkz. Uçlar.

3. Yüzey Özelliğine Göre İğne Seçimi Kumaşın tipi. İğne Kalınlık Numaraları İğne numarası (kalınlığı). 90/100 mm şaft çapı demektir. dikiş bozulur. 1. alt ipliğin çevresinde döner. 12. büyük numaralar ise kalın kumaşların dikiminde kullanılır. 11.9. 10. Çok katlı kumaşlarda ince iğne.Şekil 21.10. Hazır giyimde kullanılan iğne kalınlıkları Nm 60 ile Nm 180 arasında değişir. Dokuma kumaşlar için iğne seçimi İnce kumaşlar için Orta kalınlıkta kumaşlar için Kalın kumaşlar için Örme kumaşlar için iğne seçimi Bayan çamaşırları için Erkek çamaşırları için Örme dış giyim 15 60-80 Nm 65-90 Nm 60-100 Nm 60-80 Nm 80-90 Nm 90-120 Nm veya daha kalın . İğne kumaşa dalarak üst ipliği aşağıya indirir.22. iğne çapının 1/100mm ile gösterilmesidir. 1. Nm. Küçük numaralar ince. Örnek: Nm 90. iğne batış sapmasına yol açar. Bu da iğnenin kalınlık numarasını verir.11. iğne gözünün başlangıcındaki şaft kalınlığının çapıdır. iğne kırılır.→ vb numaralarda bulunur. İğnenin Bölümleri 1. kalınlığı ve kat adedi iğne seçiminde önemlidir. Bu amaçla alt iplik masuradan çekilir ve kumaş yüzeyinin ortasında düğümlenir. Piyasada 9. Dikiş Oluşumunda İğnenin Görevleri Dikiş oluşumu sırasında temel olarak üst iplik. Yukarıya çıkarken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için üst ipliğin fazlasını yukarı çeker. Hafif (ince) kumaşlarda kalın iğne kullanımı kumaşın ipliklerine zarar verir. dikiş büzülmelerine sebep olur.

12. Ø Makine başındaki baskı ayağı kolunu indirerek. makine iğnesi ve DSM’ yi çalışma ortamında hazırlayınız. İğne cağanoza çarpıyorsa turu tamamlamadan küçük çarkı geri çeviriniz. Ø Uzun oluk sol tarafa bakacak şekilde. Ø İğne vidasını sıkıştırınız. Öneriler Ø Açık ise makine şalterini kapatınız. elinizle makine küçük çarkını kendinize doğru bir tur çeviriniz. İğne takılışını yeniden deneyiniz. Ø İğne vidasını sıkıştırırken iğne deliğinin dönmemesine özen gösteriniz. Ø Makinenin ayak pedalına hafif basarak. Ø Dikilecek kumaş kalınlığına uygun makine iğnesi seçiniz. Ø İğne vidasını tornavida yardımı ile sıkıştırınız. Makineye iğne takılışını kontrol ediniz. Ø İğnenin sallanıp sallanmadığı kontrol edilir. baskı ayağını aşağıya indiriniz. Ø İğne miline iğne yerleşinceye kadar iğne vidasını gevşetiniz. Ø İğneyi cımbız ile tutarak yerleştiriniz. Yerleşimde iğne deliğinin dönük olmamasına dikkat ediniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 1. iğne mili yuvasına iğneyi iyice oturtarak yerleştiriniz. Ø Tornavida kullanarak iğne vidasını gevşetiniz. Düz Sanayi Makinesine İğne Takma İşlemleri İşlem Basamakları Ø Makinenin iğne sistemini belirleyerek. tornavida. 16 .

İplik Çeşitleri Üretim yöntemlerine göre iplik çeşitleri: Ø Kesik Elyaf İplikleri: Hammaddeleri pamuk veya kesik elyaf polyesterdir. Bu iplikler. Belirli boyda kesilmiş elyafların birlikte eğilip bükülmesiyle üretilirler. Sık yıkanan giysilerde ve bunların nakışlarında kullanılır Textürize İplik Monoflament İplik Trilobal Polyester 17 . Işığı iyi yansıtır.13. Bu iplikle ağır şartlara maruz kalacak materyallerin dikişinde kullanılırlar.1. sonsuz elyafa büküm verilerek elde dilirler. kumaşların yüzey ve kenar kısımlarının örtülmesi ile yumuşaklık istendiğinde kullanılır. Ø Monoflament İplik: Sentetik elyaf üretimi sırasında tek bir düze başlığından üretilen ipliklerdir. parlak görünür. Örneğin misina Ø Trilobal Polyester: Lif kesitleri üçgen şeklindedir. Sonsuz elyaf iplik Ø Textürize İplikler: Bu iplikler. Kesik Elyaf İplik Ø Sonsuz elyaf iplikler: Sonsuz elyaf iplikler % 100 yapay elyaftan üretilirler.

Kalın. Aynı zamanda iğne kalınlığı da iplik seçimini etkilemektedir. kalınlığı ve dikimde kat adedi mutlaka göz önüne alınmalıdır. Yetersiz bükümde iplik açılır.1. Dikiş İpliğinin Özellikleri Dikiş ipliğinin sadece makineye ve kumaşa uygun olması yeterli değildir. esneklik kazanır. Kumaş kalınlığına göre iplik seçilerek.23. İpliğin her yerinde eşit ve dengeli büküm olması dikişin düzgün olmasında etkendir. ince dokuma kumaşlar. En önemli faktörlerden biri düzenli ve yeterli bükümdür. fazla bükümde de iplik dolaşacağından dikiş engellenir. ipliğin direnci artar. Dikiş ipliklerinin kullanım sırasında kopmaması için ipliğin belli oranda esnemesi istenir. örgü kumaşlarda en çok tercih edilen ”kaplanmış bükümlü iplikler “ dir. Özellikle sentetik iplikler pamuk ipliğine göre daha fazla uzama kabiliyetine sahiptir. Düğüm. İplik. Mekik Şekil 23. hav gibi dikişi engelleyen faktörlerin iplik üzerinde bulunmaması gerekir. Makineye Alt İplik Takma İşlemleri Alt ipliğin hazırlanmasında ipliğin yanı sıra mekik ve masura kullanılır.14. 1. Corespun denilen bu iplikler polyester üzeri pamuk veya polyester üzeri polyester olarak kaplanabilir.15. Bir diğer konu ipliğin her yerinde tek düze olmasıdır. Masura 18 . iğneye ve kumaşa sürtünmeden dolayı ısınır.16. triko. iğne-iplik kalınlıkları birbiri ile uyumlu olmalıdır. Şekil 22. 1.24. yünlü dokuma kumaşlar. Dikiş ipliği aşınmaya karşı da dirençli olmalıdır. Sadece pamuk ve sadece polyester iplikler de bu kumaş türlerinde kullanılan dikiş ipliklerindendir. Yüzey Özelliğine Göre İplik Seçimi Kumaşın tipi. Gerektiğinde uygulanan düzenli yağlama ile kayganlık. Dikiş ipliğinin dikim esnasında ve giysinin kullanımı sırasında dayanıklı olması ve aşınmaması istenilen özelliklerindendir.

alt ipliğin düzgün sarılması büyük önem taşır. Günümüzde düz sanayi dikiş makinelerinde makine tablasının sağ yanında masuraya iplik saracak bir tertibat bulunur.Ø Kaliteli bir dikişte.25. Masuraya İplik Sarma 19 . Şekil 24.

Ø Masura sarma tertibatından sıra ile ipliği geçiriniz. masura tansiyonundan. 20 . İpliği masura doluncaya ve makine iplik sarma tertibatını ittirinceye kadar devam ediniz. Ø Sarılan masurayı tertibatından çıkararak ipliği koparınız. Daha sonra iplik ucu alttan gelecek şekilde mekik içine yerleştiriniz. makine ipliği ve DSM’yi çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Makine başındaki kolu kullanarak. Ø Masurayı makine yanındaki sarma tertibatına. Ø Makineye üst iplik takılı ise iğne deliğinden makine ipliğini çıkarınız. tansiyon piminden geçirerek masuraya kadar çekiniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Makineye Alt İpliğin Takılması Ø Mekik. Ø İpliği sıra ile çardak çengelinden. Ø Tertibatı kayışa doğru ittirerek yerleştiriniz. Öneriler Ø Masura sarma tertibatının öne doğru pozisyonda olmasına dikkat ediniz. makine ipliğini ise çardağa yerleştiriniz. Ø Burada önemli olan masuradaki ipliğin eşit ve düzgün şekilde sarılmasıdır. masura ipliğini sarınız. masura. Ø İplik ucunu sıkıca tutacak kadar. Ø El ile bir miktar ipliği. Ø Makine şalterini açınız. makine ayağını kaldırınız. masura ipliğini el ile sarınız. masuraya aşağıdan yukarıya doğru sarınız. Ø Ayak pedalına basarak.

Ø Makinenin ayak pedalına hafif basarak. Ø Mekiği makineye yerleştirirken ayak pedalına kesinlikle basmayınız. Ø Makine iğnesini üst ölü noktada olacak şekilde pozisyonlayınız. Ø İplik ucunu dışarıda bırakarak.Ø İplik ucunun mekik oturmasını sağlayınız. mekik yaprağı kendinize bakacak şekilde masa plakası altındaki çağanoza yerleştiriniz. aralığına tam Ø İplik ucunu mekik aralığından ve mekik yaprağının altından geçiriniz. Ø Sol el ile mekik üzerindeki mekik mandalını yukarı doğru kaldırarak tutunuz. Ø Duyulan çıt sesi mekiğin makineye takıldığını ifade eder. elinizle makinenin küçük çarkını kendinize doğru (iğne üst ölü noktaya gelinceye kadar) çeviriniz. 21 .

Ø Çardaktan gelen iplik. 22 . üst iplik gerdirici (iplik tansiyon).UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 1. numara sırası ile gösterilen yerlerden geçirilmelidir. iplik tansiyon kancası. Ø Üst ipliğin doğru sıra ile takılmaması halinde iplik kopması ve dikiş atlamaları oluşacağını unutmayınız. Makineye Üst İplik Takma İşlemleri İşlem Basamakları Makineye Üst İpliğin Takılması Ø Makine çardağına makine ipliğini yerleştiriniz. Ø Çardaktan gelen ipliği sıra ile iplik klavuz pimi. Ø İğne deliğinden ipliği. Öneriler Ø Makine şalterini kapatınız. soldan sağa doğru geçiriniz.17. Çardağın üst hizasındaki iplik çengelinden ipliği geçiriniz.

Makinenin ayak pedalına hafif basarak. iplik verici (horoz). iğne mili çengeli ve iğne deliğinden geçiriniz. Ø Üst ipliği sol elinizle tutunuz.Ø iplik çengeli. makine ayağını indiriniz. Üst ipliği çekerek alt ipliği yukarı alınız. sağ elinizle makinenin el çarkını kendinize doğru bir tur çeviriniz. Ø Diz pedalını kullanarak üst ve alt ipliği makine ayağının arkasına alınız. 23 . Ø Makine başındaki ayak kolunu kullanarak.

Makine ve el yardımı ile iplik gözünden kumaşa geçerek halka oluşturmasıdır. Form-Süs-Drape C. 24 . B. Makine iğne gözünde taşıdığı ipliği kavrayıcının taşıdığı alt iplikle ilmek yaparak dikişi oluşturur. D. Tek iplikli-çift iplikli B. Makine veya el yardımı ile ipliğin birleştirilecek kumaşlar içinden veya arasından geçirilerek ilmek sırası oluşturmasıdır. Birleştirme-Drape-Pili Yapı biçimlerine göre dikiş makineleri aşağıdakilerden hangileridir? A. 4. Makine iplik gözünde taşıdığı alt ipliği üst iplikle ilmek dikişi oluşturur. İplik makine yardımıyla kumaşın üstüne gelerek ilmek oluşturmasıdır. Tek iplikli -üç iplikli C. C. Düz Platformlu-Alçak Platformlu-Blok-Serbest Kollu-Silindir Yataklı Kol Aşağı 2. Yüksek Platformlu-Alçak Platformlu-Serbest Kollu-Blok Yapılı C. Düz Platformlu-Yüksek Platformlu-Blok –Serbest Kollu-Silindir Yataklı Kol Aşağı D. Çift iplikli-üç iplikli D. Makine üst ipliğin kavrayıcısı ile altta dikişi oluşturmasıdır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. Makine iğne gözünde taşıdığı ipliği kavrayıcının taşıdığı üst iplikle ilmek yaparak dikişi oluşturur. Dikişin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. SORULAR 1. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. D. Blok –Yatay Platformlu-Silindir Yataklı Kol Aşağı –Serbest Kollu-Alçak Platformlu B. Kaplama . 3. Kapama-Form-Süs D. B. 5. Tek iplikli -dört iplikli Aşağıdakilerden hangisi dikiş türleridir? A. C. Aşağıdakilerden hangisi dikiş oluşumunu en iyi şekilde ifade eder? A. Makine iplik kavrayıcının taşıdığı üst ipliği alt iplikle ilmek yaparak dikişi oluşturur.Forma-Süs B. Aşağıdakilerden hangisi Zincir dikiş çeşitleridir? A.

Çardağın görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. krank mili de ileri geri hareket elemanlarını çalıştırır. Masurayı düzgün yerleştirmeye yarar. Aşağıdan bobinin rahat sağılmasını sağlar. B.6. Kumaş bakım yeri olarak D. Alt bölüm elemanları aşağıdakilerden hangileridir? A. Makine boynu D. V kayışı motordan gelen hareketi kol miline iletir. Makine ayağı C. Bobin ipliğinin rahat sarılmasını sağlar. Motor-pedal-ayak D. eksantrik mili ile de ileri geri hareket elemanlarını çalıştırır. C. C. Motor-pedal-dizlik B. Ayak-dizlik-çardak Aşağıdakilerden hangisi makine çalışma prensibidir? A. D. Yukarıdan bobinin rahat sağılmasını sağlar. C. V kayışı motordan gelen hareketi kol miline iletir. 8. V kayışı motordan gelen hareketi eksantrik miline iletir. Makine bacağı Masa plakası aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? A. Kumaş kesim yeri olarak B. 9. Masurayı düzgün takmaya yarar. D. 10. Masurayı düzgün boşaltmaya yarar. 25 . kol mili ile aşağı yukarı hareket elemanlarını. 11. V kayışı motordan gelen hareketi krank miline iletir. Pedal-dizlik-ayak C. eksantrik mili ile de ileri geri hareket elemanlarını çalıştırır. Aşağıdakilerden hangisi makine üst bölüm elemanıdır? A. B. Krank mili. Kol mili. kol mili de iler geri hareket elemanlarını çalıştırır. 7. Kumaş yerleştirme yeri olarak C. Bobin ipliğinin rahat yerleşmesini sağlar. B. eksantrik mili ile aşağı yukarı hareket elemanlarını. D. Makine eli B. krank mili ile aşağı yukarı hareket elemanlarını. Kol mili. Eksantrik mili. krank mili ile aşağı yukarı hareket elemanlarını. Masurayı düzgün sarmaya yarar. Kumaş düzeltme yeri olarak Masura sarma tertibatı ne işe yarar? A.

Havı ezilen B. Uç. tornavida ile vidası sıkıştırılır. Dipçik. ayak yerine yerleştirilir.Ayak indirilir. İz yapan D. konik. Konik. dipçik. C. İğne gözünün başlangıcındaki şaft kalınlığının çapıdır. B. İğne kalınlık numarası iğnenin neresidir? A.. İğne kalınlık numarası C. Baskı ayağı mili indirilir. Dipçik kalınlık numarası B. Hangi tip kumaşlarda özel ayak kullanılır? A. Parlayan C. D. D. C. Baskı ayağı mili kaldırılır. Hepsi Baskı ayağı nasıl takılır? A. Dipçik ile iğne gözü arasındaki kısımdır. D. ayak yerine yerleştirilir. Şaft kalınlık numarası 13. ayak vidası iyice sıkıştırılır. 15. konik D. dipçik C. İğne gözünün sonundaki şaft kalınlığının çapıdır. Nm +bir sayı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. tornavida ile vidası sıkıştırılır. 16. göz. B. iğne şaftı. İğne şaftı. Kısa kanal ile göz arasındaki kısımdır. ayak yerine yerleştirir. ayak yerine yerleştirilir. 26 . göz ve uç Konik iğnenin neresidir? A. B. Baskı ayağı mili indirilir. Uzun kanal ile kısa kanal arasındaki kısımdır.12. Baskı ayağı mili kaldırılır. C. İplik kalınlık numarası D. İğnenin dipçik bölümünden şafta doğru incelen bölümdür. tornavida ile vidası biraz sıkıştırılır. Aşağıdakilerden hangisi iğnenin bölümleridir? A. iğne şaftı B. 14. İğne gözünün başlangıcındaki konik kalınlığının çapıdır. uzun kanal. İğne gözünün sonundaki dipçik kalınlığının çapıdır. 17.

İğne kumaşa dalarak üst ipliği aşağı indirir. İğnenin konik kısmı kısa oluk dışa gelecek şekilde Aşağıdakilerden hangisi uzun oluğun dışarı takılma nedenidir? A. Kumaşın hasar görmemesini sağlamak D. İpliğin kumaşa rahat dalması ve hasar görmemesini sağlamak B. İğne sapar. Sonsuz elyaf D. 22.18. 27 . İnce kumaşlar için 60-100 Nm Makineye iğne aşağıdaki şekillerden hangisiyle takılır? A. Aşağıdaki olaylardan hangisi çok katlı kumaşlarda ince iğne kullanılırsa olur? A. dikiş büzülür Dikiş büzülür. Yukarı çıkarken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için üst ipliğin fazlasını çeker. Dipçiğin kumaşa hasar vermemesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ortası sonsuz elyaf polyester üstü pamuk kaplı ipliktir? A. İnce kumaşlar için 50-60 Nm C. İğnenin dipçik kısmı uzun oluk dışa gelecek şekilde C. Aşağıdakilerden hangisi iğnenin görevidir? A. kumaşın iplikleri zarar görür. Aşağı inerken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için alt ipliğin fazlasını çeker. Textürize B. İğnenin kumaşa rahat dalması ve hasar görmemesini sağlamak C. Yukarı çıkarken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için alt iplikle düğüm oluşturması için üst ipliğin fazlasını çeker. iğne kırılır. Monofilament C. İnce kumaşlar için 60-80 Nm B. Corespurn 21. İğne kumaşa dalarak alt ipliği yukarı çıkarır. C. B. Kumaşın iplikleri zarar görür. D. iğne kırılır. 23. İğnenin dipçik kısmı kısa oluk dışa gelecek şekilde B. İğne kumaşa dalarak alt ipliği yukarı çıkarır. İğnenin konik kısmı uzun oluk dışa gelecek şekilde D. dikiş bozulur. B. D. C. 19. Aşağıdakilerden hangisi dokuma kumaşlar için iğne seçimi için doğrudur? A. Yukarı çıkarken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için alt iplikle düğüm oluşturması için alt ipliğin fazlasını çeker. İğne kumaşa dalarak üst ipliği aşağı indirir. İğne sapar. 20. İnce kumaşlar için 40-50 Nm D.

İlmek oluşumu kontrollü olmaz. 28 . Çardaktan gelen ip elle bir miktar sarılır. pedal ile motordan gelen güçle sarılır. Aşağıdakilerden hangisi iğne iplik için ince ise olur? A. D. Kumaşta iğne deliği büyük olur. mekik mekanizmaya yerleştirilir. sürtünme karışma ve kopma olur. pedal ile motordan gelen güçle sarılır. İplik kanal ve gözden rahat geçemez. 25. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Çardaktan gelen ip makine ile bir miktar sarılır. masura mekanizmaya yerleştirilir. masura mekanizmaya yerleştirilir pedal ile motordan gelen güçle sarılır. Kumaşta ilmekler karışır ve kopma olur. C. Çardaktan gelen ip elle sarılır. Yanlış cevapladığınız konuları faaliyete dönerek tekrarlayınız. B.24. C. D. dikiş atlaması olur. B. Çardaktan gelen ip elle bir miktar sarılır. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi masura sarımını anlatmaktadır? A.

(B) İpliğin birbirine ters bakan tansiyon pulcuklarının (5) arasından geçmiş olduğuna dikkat edilmelidir. ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Ø Makinede oluşabilecek dikiş hatalarını ve dikiş makinesini ayarlama işlemlerini araştırınız.2 29 . Bilgilerinizi arkadaşlarınıza sununuz.ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda düz sanayi dikiş makinesinin dikiş ayarını dikilecek ürüne uygun olarak yapabileceksiniz.1 Şekil 2. Üst İplik Gerginliğinin Ayarlanması Üst ipliğin gerginliğini ayarlamak için makine başındaki iplik gerdirici sıkılır veya gevşetilir. Şekil 2. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNDE DİKİŞ AYARI 2.1. 2.

Şekil 2.2.2.3 Ø Çeşitli dikiş ayarları aşağıda gösterilmiştir. Alt İplik Gerginliğinin Ayarlanması Ø Masuranın düzgün sarımı ve ipliğin mekikten çıkış yerinin doğruluğu kontrol edilir.6 Şekil 2. Ø Sıkı veya gevşek iplik sağılma durumuna göre mekik üzerindeki vida uygun tornavida ile sıkılır veya gevşetilerek (EF) ipliğin rahat sağılması sağlanır. Doğru Dikiş Ayarı Gergin Dikiş Ayarı Şekil 2.5 Gevşek Dikiş Ayarı (Alt) Gevşek Dikiş Ayarı(Üst) Şekil 2.4 Şekil 2.7 30 .

dikiş atlamaları İplikler dikilen yüzeyde gevşek ilmekler oluşturur.3. ileri geri adımının mm ile ifadesidir. Tansiyon ipliğinin gevşek olması Alt iplik gerginliğinin uygun olmaması İğne ucunun bozuk olması İğne deliğinin keskin olması İğne olukları veya gözünde pürüzlü kısımların bulunması .2.8 Ø Numaratör üzerindeki rakamlar dikiş Ø Dikiş boyunu ayarlamak için. Dikiş makineleri markalarına göre değişiklik gösterse de 0 ile 5 arasında dikiş boyu ayarlaması yapılabilir. Dikiş Boyunun Ayarlanması Makine boynu üzerinde dikiş boyu ayarlayıcısı (numaratör) ile istenilen sıklıkta dikiş boyu ayarlanabilir.9 2.4. Örneğin numaratör 2.. dikilen parçalara hasar verir. İğneyi yenisi ile değiştiriniz. Şekil 2. İplik kopması İğne kırılması.) Şekil 2. Dikiş atlamaları meydana gelir. Dikiş Bozuklukları ve Düzeltme Yolları Dikiş Hata Nedenleri Tansiyon ipliğinin sıkı olması Olası Sonuçlar İplik kopması. numaratörü küçükse dikiş adımı küçük rakam kolayca çevirebilirsiniz. dikişler düzgün sıralanmaz ve çabuk sökülür Üst dikiş ayarının bozuk olur. büyüdükçe dikiş adımları büyük olur. 31 Düzeltme Yolları Tansiyon ayarını iplik kopmasını giderinceye kadar (karşı yöne doğru çevirerek) gevşetiniz Tansiyon ayar düğmesini (kendinize doğru çevirerek) sıkıştırınız. İğneyi değiştiriniz. 10mm/2. İplik gerginliğini. dikilen parçalara hasar görmesi.5 olarak ayarlanmış ise. İğneyi değiştiriniz.5=4 (1cm’de 4 batış olduğunu ifade eder. mekik yaprak vidasından ayarlayınız. Rakam hareket koluna bastırıp.

. İpliği doğru sıra ile makineye takınız. Uygun transport seçiniz. Masurayı mekik içine doğru olarak yerleştiriniz. iğne kırılır Makine sıkışır. Baskı ayağı basıncını kontrol ediniz. dikiş atlaması. makine dikiş dikmez. 32 Düzeltme Yolları Makine sistemine uygun iğne seçiniz. Çağanozun iğne mesafesini. İğne kırılır. Mekiği çağanoza doğru olarak yerleştiriniz. Dikilen parçanın hasar görmesi İplik kopması Makine dikiş dikmez İplik kopar. Yeni ve sağlam dikiş iplikleri kullanınız. İğne mili düzeltilir. baskı ayağı ayar vidasından ayarlayınız. dikilen parçalar hasar görür. Makine yağını tamamlayınız. Makinenin çalışmaması. Transport dişli vidasını sıkıştırınız. dikiş atlaması. ya da dikmez İğne yuvadan çıkar ya da kırılır İğne kırılır. Eksantrik grubu ayarını doğru yaptırınız. makinenin ters yönde dikmesi. kilitlenir. İğneyi makineye doğru takınız. Dikiş oluşum elemanlarını kontrol ediniz. . Bozuk yüzeyleri yenileri ile değiştiriniz. Düzensiz dikişler oluşur. iğne mili yüksekliği ayarlarını düzeltiniz. dikiş atlaması oluşur. Düzensiz dikişler oluşur Düzgün olmayan sürme hareketi Kumaş katlarının kayması. hasarlı dikiş yeri İplik kopması. Malzeme kalınlığına uygun iğne ve iplik seçiniz. Baskı ayağı basıncını. Makine dikiş dikmez.Dikiş Hata Nedenleri Yanlış sistemde iğne seçimi İğne takılışının yanlış olması İğnenin yuvaya tam oturmaması İğne milinin eğrilmiş olması İğne ucu hasarlı ya da iğne kumaşa uygun değilse İpliğin nemli yada çürük olması İplik takılış şeklinin yanlış olması Malzeme özelliğine uygun iğne ve iplik seçilmemesi Makinenin yağsız kalması Eksantrik grubu ayarının bozuk olması Cağanoz ayarının bozuk olması Masura ters takılmış ya da yerine oturmamış olması Mekiğin yanlış takılması Baskı ayağının basıncının yetersiz olması Baskı ayağı basıncının fazla olması Dikiş plakasında ve çağanozda pürüzlü ve keskin kısımların bulunması Transport dişlisi nakil işlemlerini düzenli yapmıyorsa Olası Sonuçlar İğne kırılır Makine dikiş atlaması yapar iplik kopması. dikilen parçaların hasar görmesi. Makinenin dikiş dikmemesi. İğneyi yuvaya tam olarak yerleştirerek makineye takınız.

iplik kesilir. 1. Dikişin dikileceği hat ile kenar arasındaki mesafedir . Dikişin dikileceği kenar ile pastal katı arasındaki mesafedir. 4. 33 . Çıt-delgi-metolama B. Dikiş makinesinin bir dikişi oluştururken her hareketine denir C. 2-2. 3 dikiş adımı B. iğne kumaştan çıkarılır. Baskı ayağı pedal ile kaldırılır. İğne mili dizlikle kaldırılır. 9 dikiş adımı Bitmiş ürün aşağıdakilerden hangisi ile makineden çıkarılır? A. Baskı ayağı dizlikle kaldırılır. Dikiş makinesinin bir katı oluştururken her hareketine denir D. 6. Çıt-delgi-metolama-renk farkı C. Dikiş makinesinin bir ilmeği oluştururken her hareketine denir. 7 dikiş adımı D. İğne mili pedal ile kaldırılır. iplik kesilir. iğne kumaştan çıkarılır. Beden numarası –çıt-delgi Aşağıdakilerden hangisi dikiş payıdır? A.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. iplik kesilir. B. 5.7-1 cm B. Pastal katları-metolama D. B. Dikiş makinesinin bir dikiş payı oluştururken her hareketine denir Normal bir dikişte 1 cm de kaç dikiş adımı olmalıdır? A. iplik kesilir. 2. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. C. 0. C. 1-1. Aşağıdakilerden hangisi sanayideki dikiş payıdır? A. 5 dikiş adımı C. 3. SORULAR 1. D.5-2 cm D. Aşağıdakilerden hangilerine dikime başlamadan önce dikkat edilmelidir? A. Dikişin dikileceği kumaş katı ile kenar arasındaki mesafedir B. Dikişin dikileceği kenar ile makine arasındaki mesafedir. kumaş çekilir. D.5 cm C.5 cm Aşağıdakilerden hangisi dikiş adımıdır? A.

Mekik üzerindeki vida sıkılır veya gevşetilir C. Mekik yanlış takılmış C. B. İplik konikten rahat çekilemiyorsa 8. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Ayarlayıcının üzerindeki yukarı aşağı koluna bastırıp düğmeye basılır. Aşağıdakilerden hangisi üst iplik ayarlama işlemlerindendir? A. D. İğne ters takılmışsa B. Ayarlayıcıyı çevirmek için. Ayarlayıcının üzerindeki düğmeye bastırılarak çevrilir C. Tansiyon pulcuklarından geçmesi engellenir D. 9. Ayarlayıcının altındaki ileri geri koluna bastırıp ayarlayıcı çevrilir. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. Masura üzerindeki vida sıkılır veya gevşetilir Aşağıdakilerden hangisi dikiş boyu ayarlama işlemidir? A. 34 . 10. tansiyon pulcukları gevşetilir ve düğme çevirilir. Makine başındaki iplik gerdirici sıkılır veya gevşetilir B. Aşağıdakilerden hangisi iplik kopma sebebidir? A. İplik iğnede aşınıyorsa Aşağıdakilerden hangisi dikiş atlama sebebidir? A.7. İğne ucu körelmişse B. İplik iğnede aşınıyorsa D. Plaka deliği büyükse D. Çağanoz ucu uzaksa C.

örneğin pens uzunluğu bu işaret sayesinde hatasız olarak uygulanır. Kumaş katlarına özel delici aletler yardımı ile işaretlenir. en ve boy ipliklerinin düzgünlüğü dikkate alınmalıdır. dirsek.7cm ya da 1 cm olarak belirlenmektedir. kalça vb hatlar ile kıvrım hatlarını belirlemek için kalıp kenarına alınır. Giysi parçalarını birleştirirken. 3. Dikimde Kullanılan İşaretler Dikime başlamadan önce çıt. Dikim sırasında çıtların üst üste gelmesine dikkat edilir. verilen bilgi ve beceirler doğrultusunda.3 AMAÇ Bu faaliyette gerekli ortam sağlandığında. etiketler üzerinde numaraların aynı olmasına dikkat edilmelidir. 3. Bu işaretlerin kumaşa da doğru şekilde aktarılması gerekir.1. Sanayide dikiş payı 0. dikiş payıdır. Çıt İşaretleri: Kalıp üzerindeki kontrol noktalarıdır. düz sanayi dikiş makinesini seri olarak kullanabileceksiniz. Rapor hazırlayınız. dikişin amacına ve yerine göre değişebilir. Dikiş payı mesafesi kumaşın ya da giysinin özelliğine ve dikiş tekniğine göre değişir. ARAŞTIRMA Farklı üretim yapan hazır giyim atölyelerine giderek düz dikiş makinesi kullananları gözlemleyiniz.3 ÖĞRENME FAALİYETİ. Dikiş makinesinin bir dikişi oluştururken her hareketine “dikiş adımı “denir. delgi gibi dikim sırasında yol gösterecek işaretlerin kesilen parçalar üzerinde alınmış olması gerekir.ÖĞRENME FAALİYETİ. pens ucu. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN KULLANILMASI 3. Dikiş işlemi sırasında. Gerektiğinde dikişin bozulmaması için dikiş payı daha fazla olabilir. örneğin diz. Dikim sırasında iki parçanın birleştirilmesinde çıt işaretleri üst üste gelmelidir. Normal bir dikişte 1 cm de 5 dikiş adımı olmalıdır. Bunun dışında pastal katlarında renk farkını önlemek ve farklı katları birbiri ile eşlememek için metolama (her pastal katına bedenini ve kat numarasını belirten bir numara yapıştırma) yapılır.2. Parçaları Birleştirirken Dikkat Edilecek Noktalar Ø Dikişin dikileceği yer ile kenar arasında kalan mesafe. ilik gibi yerlerin işaretlenmesinde kullanılır. 35 Ø Ø . Delgi: Kalıp üzerindeki cep yeri. Çıtlar üst üste gelirken kumaşın deseni. Bu sayı.

Kalite kontrol formları dikkate alınmalıdır. Dikim sonunda dikişin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. iğne kumaştan çıkarılmalı ve iplik. Dikim sırasında dikişin düzgünlüğü göz ile kontrol edilmelidir.3. Makinede İpliksiz Dikim Egzersizleri 36 . Otomatik kesicili düz dikiş makinelerinde.1. Dışarıda kalan iplik miktarı 1 cm’ den fazla olmamalıdır.Ø Ø Dikiş başlangıcında ve sonunda kalite özelliklerine bağlı olarak sağlamlaştırma yapılmalıdır. Kontrol sırasında. Köşe dikişlerinin düzgünlüğüne. Dikkatten kaçan büzülmeler olup olmadığına.3. Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanma İşlemleri 3.) Dikim sırasında iplik kopması olduğunda talimatlar doğrultusunda dikişe devam edilmelidir. Dikiş atlamalarının olup olmadığına. Simetrik parçalarda dikiş özelliklerinin ve uzunluklarının aynı olmasına dikkat edilmelidir. Beden ve kat numaraları birbirini tutmalıdır. Dikişin bitiminde parça makineden çıkarılırken baskı ayağı dizlikle kaldırılmalı. (. Ø Ø Ø 3. • • • • • Dikiş gerginliğinin uygunluğuna. makinecinin ayağının geri hareketi (iğne arkasındaki bıçak harekete geçerek) ipliği keser. çekilerek kesilmelidir.+ toleranslarda hata kabul edilebilir. Kumaş parçalarının kesimden düzgün çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir. Kumaşların ters ve yüzleri belirlenerek dikilmelidir.

Dikim esnasında parçalanan kağıt parçalarının makineye zarar vermemesi için kağıt altına patiska vb deneme kumaşı koyunuz. Ø Dikiş hattı sonunda pekiştirme dikişi yapınız. 37 . Ø Üzerine düz çizgiler çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø İğne takılışının doğruluğunu kontrol ediniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Makinede İpliksiz Dikim Egzersizleri Ø A4 Ölçüsünde çok sayıda dosya kağıdını ve 21x30cm boyutlarında 2 adet (amerikan. Ø Pedala basarak dikim işlemine başlayınız. Ø Makine iğnesini kontrol ediniz. Ø İğneyi el çarkı yardımı ile yukarı Ø Ayak pedalına kontrollü olarak basınız. 1cm diktikten sonra geriye doğru pekiştirme yaparak dikim işlemine devam ediniz. Ø Makineyi durdurmak için durma noktasına geldiğinizde ayağınızı pedaldan çekiniz. Ø Düz dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. patiska vb) deneme parçasını keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Dizlik yardımı ile baskı ayağını kaldırarak egzersiz yapacağınız parçayı yerleştirip baskı ayağını indiriniz. Ø Geriye doğru pekiştirme dikişi yaparken kağıttan dışarı çıkmayınız. Ø Ellerinizle kumaşın düzgün ilerlemesini sağlayınız. Ø Emniyetli bir çalışma için makine üzerine fazla eğilmeyiniz. Ø Makinede çalışmak için ışığın yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Ø Makine şalterini açınız ve ısınması için bir süre bekleyiniz Ø Sandalyenizin size ve makinede çalışmaya uygunluğunu kontrol ediniz. Ø Pekiştirme boyu 1cm olmalıdır.

Ø Makinede düz dikiş egzersizlerini uzun mesafede yapınız. dikiş denemelerini tekrarlayınız. Dikim esnasında parçalanan kağıt parçalarının makineye zarar vermemesi için kağıt altına patiska vb deneme kumaşı koyunuz. sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Makine hakimiyetini sağlayıncaya kadar uzun mesafede düz dikiş denemelerini çok sayıda tekrarlayınız.çıkarınız. Ø Kağıt kenarına paralel (göz kararı) Ø Kağıt bitimine kadar dikiş denemeleri 1cm’den düz makine dikiş denemeleri yapınız. Ø Makinede 1cm’den düz dikiş Ø Dikiş çizgilerinin paralelliğinde denemelerini kontrol ediniz. yapınız. Ø Boş dosya kağıdı ile kesilmiş amerikan parçasını üst üste koyarak yerleştiriniz. Ø Boş dosya kağıdı ile kesilmiş amerikan parçasını üst üste koyarak yerleştiriniz. Ø Birbirine paralel (göz kararı) bir makine ayağı genişliği ölçüsünü koruyarak kağıt bitimine kadar düz makine dikiş denemeleri yapınız. Ø Üzerine pekiştirme dikiş çizgileri 38 . Ø Kısa dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Makinede bir makine ayağından düz Ø Dikiş çizgilerinin paralelliğinde dikiş denemelerini kontrol ediniz. sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Dizlik yardımı ile baskı ayağını kaldırıp egzersiz parçasını makineden çıkarınız. Ø Üzerine kısa çizgiler çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø Makinede kısa ve uzun mesafede düz Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Makine hakimiyetini sağlayıncaya kadar kısa mesafede düz dikiş denemelerini çok sayıda tekrarlayınız. Ø Makinede düz dikiş egzersizlerini kısa mesafede yapınız.

Ø Makinede kavisli dikiş denemelerini kontrol ediniz. 39 . Ø Makinede köşeli dikiş denemelerini kontrol ediniz. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Köşeli dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. Ø Çizgileri takip ederek makinede kavisli dikiş denemeleri yapınız. Ø Üzerine kavisli dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz.Ø Pekiştirme dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. Ø Çizgileri takip ederek makinede köşeli dikiş denemeleri yapınız. Üzerine köşeli dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø Çizgiler arasında pekiştirme dikişi denemeleri yapınız. çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Kavisli dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. Dikim esnasında parçalanan kağıt parçalarının makineye zarar vermemesi için kağıt altına patiska vb deneme kumaşı koyunuz. Ø Makinede pekiştirme dikiş denemelerini kontrol ediniz. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz.

Yuvarlak dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. Ø Üzerine yuvarlak dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. kazanıncaya kadar dikim işlemlerini tekrarlayınız. 40 . Ø Çizgileri takip ederek makinede yuvarlak Ø Makinede düzgün dikme becerisi dikiş denemeleri yapınız. Ø Makinede yuvarlak dikiş denemelerini Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise kontrol ediniz. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. dikiş denemelerini tekrarlayınız.

3. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Öneriler Ø İğne takılışının doğruluğunu kontrol ediniz. Ø Makine şalterini açınız ve ısınması için bir süre bekleyiniz Ø Düz sanayi dikiş makinesinin üst ve alt ipliğini takarak dikime hazırlayınız. 1cm diktikten sonra geriye doğru pekiştirme yaparak dikim işlemine devam ediniz.2. Ø Dikişin boyunu ayarlayıp ayarını kontrol ediniz. Ø Ellerinizle kumaşın düzgün ilerlemesini sağlayınız. Ø Dizlik yardımı ile baskı ayağını kaldırarak egzersiz yapacağınız parçayı yerleştirip baskı ayağını indiriniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 3. Dikim esnasında düzgün dikiş için deneme kumaşı üzerine fotokopi çekilmiş kağıt yerleştiriniz. Ø Ayak pedalına kontrollü olarak basınız. Ø Düz dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. Makinede İplikli Dikim Egzersizleri İşlem Basamakları Makinede İplikli Dikim Egzersizleri Ø 21x30cm boyutlarında 15 adet (amerikan. Ø Emniyetli bir çalışma için makine 41 . Ø Sandalyenizin size ve makinede çalışmaya uygunluğunu ve ışığın yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Ø Geriye doğru pekiştirme dikişi yaparken kağıttan dışarı çıkmayınız. Ø Makine iğnesini kontrol ediniz. Ø Pedala basarak çizgi üzerinde dikime başlayınız. Ø Makineyi durdurmak için durma Ø Üzerine düz çizgiler çizilmiş fotokopiler kullanınız. patiska vb) deneme parçasını keserek çalışma ortamında hazırlayınız.

Ø Pekiştirme boyu 1cm olmalıdır. Ø Makine hakimiyetini sağlayıncaya kadar uzun mesafede düz dikiş denemelerini çok sayıda tekrarlayınız. Ø Makine hakimiyetini sağlayıncaya kadar kısa mesafede düz dikiş denemelerini çok sayıda tekrarlayınız.noktasına geldiğinizde ayağınızı pedaldan çekiniz. Ø Dikiş hattı sonunda pekiştirme dikişi yapınız. Ø Çok sayıda parçada dikim yaparken. Ø Makinede düz dikiş egzersizlerini uzun mesafede yapınız. tüm parçaların dikimi tamamlandıktan sonra iplikleri keserek parçaları birbirinden ayırınız. üzerine fazla eğilmeyiniz. 42 . Ø Makinede düz dikiş egzersizlerini kısa mesafede yapınız. Ø Dizlik yardımı ile baskı ayağını kaldırıp egzersiz parçasını makineden çıkarınız. Ø İğneyi el çarkı yardımı ile yukarı çıkarınız.

Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.

Ø Makinede uzun mesafede düz dikiş denemelerini kontrol ediniz.

Ø Makinede kısa mesafede düz dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Boş dosya kağıdı ile kesilmiş amerikan parçasını üst üste koyarak yerleştiriniz. Ø Kağıt kenarına paralel (göz kararı) 1cm’den düz makine dikiş denemeleri yapınız. Ø Makinede 1cm’den düz dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Boş dosya kağıdı ile kesilmiş amerikan parçasını üst üste koyarak yerleştiriniz. Ø Birbirine paralel (göz kararı) bir makine ayağı genişliği ölçüsünü koruyarak kağıt bitimine kadar düz makine dikiş denemeleri yapınız. Ø Makinede bir makine ayağından düz dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Pekiştirme dikiş çizgilerinin bulunduğu

Ø Kağıt bitimine kadar dikiş denemeleri yapınız. Ø Dikiş çizgilerinin paralelliğinde sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.

Ø Dikiş çizgilerinin paralelliğinde sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Üzerine pekiştirme dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. 43

kağıdı, kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgiler arasında pekiştirme dikişi denemeleri yapınız. Ø Makinede pekiştirme dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Köşeli dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı, kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgileri takip ederek makinede köşeli dikiş denemeleri yapınız. Ø Makinede köşeli dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Kavisli dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı, kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgileri takip ederek makinede kavisli dikiş denemeleri yapınız.

Dikim esnasında parçalanan kağıt parçalarının makineye zarar vermemesi için kağıt altına patiska vb deneme kumaşı koyunuz. Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Üzerine köşeli dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz.

Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Üzerine kavisli dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz.

Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.

Ø Makinede kavisli dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Yuvarlak dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı, kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgileri takip ederek makinede yuvarlak dikiş denemeleri yapınız.

Ø Üzerine yuvarlak dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø Makinede düzgün dikme becerisi kazanıncaya kadar dikim işlemlerini tekrarlayınız.

44

Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.

Ø Makinede yuvarlak dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Sonsuz bant dikimi için 2 Adet 15cmx2mt boyutlarında deneme kumaşından parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Ek dikişlerini ikiye açarak ve parçaları boyuna ortadan ikiye katlayarak ütüleyiniz. (Dikime hazırlayınız.) Ø Makine sehpasının altından parçayı üste alarak parçanın açık uçlarını makine çekerek birleştiriniz. Sonsuz bant oluşturunuz. Ø Kenara 1cm paralel olacak şekilde pekiştirme yaparak dikime başlayınız. Ø Parçanın ek yerlerinde 1cm uzunluğunda pekiştirme dikişleri yaparak parça bitimine kadar makine çekiniz. Ø Dikim işlemi tamamlandıktan sonra parçayı keserek makineden çıkarınız.

Ø 2mt uzunluğunda parçayı elde etmek için parçalara ek yapınız.

Ø Makine dikişlerinin birbirine 1cm’den paralel olmasına özen gösteriniz.

Ø Dikişlerin düzgünlüğü ve pekiştirmelerin uzunluğunu kontrol ediniz. Ø İkinci sonsuz bant parçasını da 45

Ø Dikilen tüm parçaların ipliklerini temizleyiniz. Ø Makine dikişlerinin birbirine bir makine ayağı paralel olmasına özen gösteriniz.makinede dikime hazırlayınız. Ø Dikim işlemi tamamlandıktan sonra parçayı keserek makineden çıkarınız. Ø Parçanın ek yerlerinde 1cm uzunluğunda pekiştirme dikişleri yaparak parça bitimine kadar makine çekiniz. NOT: Makinede dikim parçası yok ve baskı ayağı aşağıdayken kesinlikle çalıştırmayınız. 46 . Ø Dikilen parçaları ütüleyiniz. Ø Dikişlerin düzgünlüğü ve pekiştirmelerin uzunluğunu kontrol ediniz. Ø Kenara bir makine ayağı mesafede paralel olacak şekilde pekiştirme yaparak dikime başlayınız..

47 .DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ KONTROL LİSTESİ Uygulama faaliyetinde düz sanayi makinesinin kullanımı ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Çalışma ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı? Düz sanayi makinesini tekniğe uygun olarak dikime hazırladınız mı? Kumaş özelliğine uygun iğne ve iplik seçtiniz mi? Dikiş ayarını dikilecek kumaşın özelliğine uygun olarak yaptınız mı? Deneme parçası üzerinde dikiş denemesi yaptınız mı? Düz sanayi makinesinde çizgi üzerinde düz dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Makinede uzun mesafede düz dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Makinede kısa mesafede düz dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça üzerinde 1cm’den paralel dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça üzerinde bir makine ayağından paralel dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça üzerinde pekiştirme dikişi egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Köşeli dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Kavisli dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Yuvarlak dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Dikilen parçaları tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Zamanı iyi kullanmaya özen gösterdiniz mi? Evet Hayır Yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendiriniz ve bunun sonucuna göre eksikleriniz varsa uygulamaları tekrarlayınız.

büzmek. iki ya da çok kata işaret almak ya da tutturmak. 48 . Büzgü Dikişi : Bir kumaş boyunu. Ø Ø Kumaşa uygun dikiş boyu seçilmesine . (Diferansiyel transportlu makinelerle ya da büzgü ayağı kullanılarak da yapılır. uzun parça kısa parçaya homojen biçimde dağıtılır. bu işleme yedirme dikişi denir. önceden saptanan daha kısa bir boya düzgün bir şekilde toplamak.3. yaka. Yedirme dikişinde. Ø Yedirme yapılacak parçaların başlangıç. Çizgili kareli gibi desenli kumaşların kaydırılmamasına. hacim vermek için uygulanan dikiştir.) Yedirme Dikiş: Birleştirilecek iki parça kalıp tekniğinden dolayı farklı uzunluklardaysa. Büzgü yapılacak kısmın düzgün şekilde dikilmesine. Makinede Birleştirme Dikişi Egzersizleri Dikişin amacı tek. Dikiş başlangıcında ve sonunda pekiştirme işlemi yapılmasına dikkat edilmelidir. birden çok parçaları Birleştirme dikişi giysiyi oluşturan çeşitli büyüklükteki ön.3. bitiş ve orta noktasındaki işaretler göz önüne alınarak kumaşın yedirilmesine dikkat edilmelidir. arka. kol gibi parçaları birbirine monte etme amacı ile kullanılan dikiştir. Ø Ø Ø Parçaların dikiş paylarının eşit şekilde üst üste gelmesine. Birleştirme dikişinde. Ø İplik koptuğunda sökülüp tekrar dikilmesine dikkat edilmelidir. Büzgü dikişinde. birleştirmektir.3.

10x30cm boyutlarında parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Makine ayarını iki kat kumaş parçası üzerinde dikiş denemesi yaparak kontrol ediniz. Ø Uygun olmayan dikiş ayarını düzeltiniz. Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. Ø Ana şalteri açınız. Dikiş başlangıcında ve sonunda 1cm boyunda pekiştirme yapınız. Ø Parçayı makineden çıkarınız. Ø Parçaları makineye yerleştirerek 1cm’den dikimini yapınız. Ø Makine iğnesini kontrol ediniz. Ø Parçalardan iki adet alarak kesim kenarlarını çakıştırarak yerleştiriniz. Ø 1cm’den düzgün dikme becerisi kazanınız.. Öneriler Ø Makine iğnesinin kumaşa uygunluğunu ve iğnenin düzgünlüğünü kontrol ediniz. Ø Ütünün ısısını kontrol ediniz. Ø Dikiş adımı ve dikiş kalitesini kontrol ediniz. 49 . Ø Dikiş çizgisinin kenara 1cm paralelliğini kontrol ediniz. Ø Dikim işlemini kontrol ediniz.den Birleştirme Dikişi Ø Deneme kumaşından 6 adet. Alt ve üst ipliğini takarak makineyi dikime hazırlayınız. Ø Dikişleri ikiye açarak önce tersinden ütüleyiniz. Ø Ütünün uç kısmını dikişi açmak için kullanınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları 1 Cm.

Ø Dikim işlemini kontrol ediniz. Ø Dikişleri ikiye açarak ütüleyiniz. Ø Biri düz biri kavisli iki adet parça alarak. 10x30cm boyutlarında parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Ana şalteri açınız. Ø Parçalardan iki adet alarak kesim kenarlarını çakıştırarak yerleştiriniz. Biri Düz Biri Kavisli Parçada Birleştirme Dikişi Ø Deneme kumaşından 10x30cm boyutlarında 3 adet düz. Dikiş başlangıcında ve sonunda 1cm boyunda pekiştirme yapınız.Ø Daha sonra yüzünden ütüleyiniz. Ø Dikiş çizgisinin kenara bir makine ayağı paralellikte olduğunu kontrol ediniz. Dikiş başlangıcında ve sonunda 1cm boyunda pekiştirme yapınız. Ø Parçayı makineden çıkarınız. düz ve kavisli kesim kenarlarını çakıştırarak üst üste yerleştiriniz Ø Parçaları makineye yerleştirerek 1cm’den dikimini yapınız. Bir Makine Ayağından Birleştirme Dikişi Ø Deneme kumaşından 6 adet. Ø Parçayı makineden çıkarınız. kavisli kenarı 30cm olan 3 adet parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Parçaları makineye yerleştirerek bir makine ayağından dikimini yapınız. 50 . Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz.

Ø Dikişleri düz tarafa yatırarak ütüleyiniz.Ø Dikiş çizgisinin kenara 1cm paralelliğini ve kesim kenarlarının eşitliğini kontrol ediniz. Büzgü Dikişi Ø Deneme kumaşından 3 adet 10x30cm. Ø Dikilecek hattın ölçüsünden (30cm’den) 2cm büyük olacak şekilde büzgüleri toparlayınız. Ø Büzgülü parçayı bir düz parça ile eşleyerek kesim kenarlarını çakıştırınız. Pili olmamasına dikkat ediniz. 3 adet 10x50cm boyutlarında düz parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Dikim işlemini kontrol ediniz. (büyütünüz) . Ø Dikim işlemini kontrol ediniz. Ø Büzgülü parçayı üste alarak dikim esnasında büzgülerin düzgün yerleşimini sağlayınız.5’e) getiriniz. Büzgüyü parçanın her tarafına eşit olarak dağıtınız. Makinenin dikiş boyunu 3’e getiriniz. Ø Düz parçayı altta kalacak şekilde makineye yerleştirerek 1cm’den dikimini yapınız. Ø Kesim kenarlarını kaydırmadan 1cm’den düzgün dikme becerisi kazanınız. Ø Biri uzun biri kısa iki adet parça alınız. Ø Dikiş çizgisinin kenara 1cm paralellikte olduğunu ve büzgülerin yerleşimini kontrol ediniz. Ø Parçayı makineden çıkarınız. Dikiş başında ve sonunda 1cm uzunluğunda pekiştirme yapınız. Ø Dikiş başlangıcında iplik uçlarının makine dikişine girmemesine özen gösteriniz. Parçanın bir tarafında iplik uçlarını düğümleyiniz. Ø 10x50cm boyutlarındaki parçaların uzun kenarına bir makine ayağından pekiştirme yapmadan makine çekiniz. Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. 51 . Ø Makinenin dikiş boyunu dikim ayarına (2-2.

Ø 10x34cm boyutlarındaki parçaların uzun kenarına bir makine ayağından pekiştirme yapmadan makine çekiniz. Ø Biri uzun biri kısa iki adet parça alınız. Ø Yedirilecek parçayı bir düz parça ile eşleyerek kesim kenarlarını çakıştırınız. Ø Büzgülerin üzerine ütü basmayınız. 1cm’den dikimini yapınız. (büyütünüz) . Ø Dikim işlemini tekrarlayarak büzgülü parça dikme becerisi kazanınız. Ø Yapılan yedirmeyi ütüyü bastırıp kaldırarak yerleştiriniz. Ø Yedirmenin daha kolay olabilmesi için dikim esnasında düz parçayı üste alınız.Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. Ø Dikiş paylarını düz tarafa yerleştirerek ütüleyiniz.5’e) getiriniz. 3 adet 10x34cm boyutlarında düz parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Dikiş çizgisinin kenara 1cm paralellikte olduğunu ve yedirmenin durumunu kontrol ediniz. Yedirmeyi parçanın her tarafına eşit olarak dağıtınız. Parçanın bir tarafında iplik uçlarını düğümleyiniz. Yedirme Dikişi Ø Deneme kumaşından 3 adet 10x30cm. Ø Dikim işlemini tekrarlayarak yedirme dikişi yapma becerisi kazanınız. Ø Dikişleri düz tarafa yatırarak ve büzgü formunu koruyarak ütüleyiniz. Ø Dikiş başlangıcında iplik uçlarının makine dikişine girmemesine özen gösteriniz. Makinenin dikiş boyunu 3’e getiriniz. Büzgülü tarafı açık uçlardan büzgüye doğru ütüleyiniz. Ø Yedirme parçası altta kalacak şekilde parçaları makineye yerleştiriniz. Ø Dikim işlemini kontrol ediniz. Ø Ütüleme işlemini yedirme dikişinden dikiş payına doğru yapınız. Ø Parçayı makineden çıkarınız. Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. Ø Dikilecek hattın ölçüsüne göre (30cm) yedirmeyi toparlayınız. Ø Makinenin dikiş boyunu dikim ayarına (2-2. 52 . Dikiş başında ve sonunda 1cm uzunluğunda pekiştirme yapınız.

53 .DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ KONTROL LİSTESİ Uygulama faaliyetinde düz sanayi makinesinin kullanımı ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Çalışma ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı? Düz sanayi makinesini tekniğe uygun olarak dikime hazırladınız mı? Dikiş ayarını dikilecek kumaşın özelliğine uygun olarak yaptınız mı? Deneme parçası üzerinde dikiş denemesi yaptınız mı? DSM’de parçaları 1cm’den birleştirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parçaları bir makine ayağından birleştirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Biri düz biri kavisli parçayı makinede birleştirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Büzgü parçasını tekniğe uygun olarak dikime hazırladınız mı? Makinede büzgü dikişini tekniğe uygun olarak yaptınız mı? Yedirme parçasını tekniğe uygun olarak dikime hazırladınız mı? Makinede yedirme dikişini tekniğe uygun olarak yaptınız mı? Dikilen parçaları tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Zamanı iyi kullanmaya özen gösterdiniz mi? Evet Hayır Yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendiriniz ve bunun sonucuna göre eksikleriniz varsa uygulamaları tekrarlayınız.

Aşağıdakilerden hangileri dikimde kullanılan işaretlerdir? A. Bir kumaş boyunu istenen boya büyütmek için yapılan dikiştir. C. 4. Bir kumaş boyunu istenen boya küçültmek için yapılan dikiştir. Kalıp içine atılan işarettir. D. B. Sadece kalıpta bulunan yazılardır.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. Kalıp içine atılan işarettir. . Parçaları birbirine monte etme dikişi Büzgü dikişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çıt-delgi C. Uzun ve kısa parçaları homojen biçimde birleştiren dikiş C. Kalıp kenarına atılan işarettir. D. Parçalara hacim vermek için yapılan dikiş D. D. Yedirme dikişinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalıp kenarına ve içine atılan işarettir C. Birleştirme dikişi aşağıdakilerden hangisidir? A. B. Delgi-noktalama B. B. Bir kumaş parçasını birleştiren dikiştir. İki parçanın uzunlukları farklıysa fazla olan parça dikkatlice düzeltilir. Bir kumaş parçasını istenen boya büyütmek için yapılan dikiştir. Kalıp kenarına ve içine atılan işarettir. 3. ÖLÇME SORULARI 1. D. Uzun ve kısa parçaları birleştiren dikiş B. Sadece kalıpta bulunan yazılardır. İki parçanın uzunlukları farklıysa üst üste dikkatlice dikilir. Delgi-metolama Çıt ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Delgi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. 6. İki parçanın uzunlukları farklıysa kısa parça uzun parçaya homojen biçimde dağıtılır C. Kalıp kenarına atılan işarettir. Çıt-metolama D. 54 2. İki parçanın uzunlukları farklıysa uzun parça kısa parçaya homojen biçimde dağıtılır. 5. B. C. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz.

Büzgü Büzgü dikişinde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir? A. Meto D. Etek volanında B. Delgi C. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yan dikişte D. Meto D. 9. Pekiştirme yapılmasına C. Çıt B. Yaka takarken 8. Delgi C. Dirsek hattını belirtmek için aşağıdakilerden hangi işaret kullanılır? A. 10. Kol takarken C.7. Cevaplarınızın hepsi doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Başlangıç bitiş noktalarına B. Gerektiğinde iplik koptuğunda tekrar dikilmesine Aşağıdakilerden hangisinde birleştirme dikişi kullanılır? A. Eksik olduğunuz konuyu faaliyete dönerek tekrar ediniz. Hiçbiri Aşağıdakilerden hangisi pens ucunu işaretlemede kullanılır? A. 55 . Desenlerine D. Çıt B.

ÖĞRENME FAALİYETİ. Ortamda oluşan toz ve lifler makine tablasına ve makinenin içine yapışır. 56 . Kompresör: Hava üfleyerek toz ve liflerin giderilmesini sağlar. kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda ullanım kılavuzu doğrultusunda düz sanayi dikiş makinesinin temizlik ve bakım işlemlerini yapabileceksiniz.2.4 ÖĞRENME FAALİYETİ. Pens: Çağanoz ve transport gibi hareketli aksama takılan kumaş ve iplikleri temizlemek için kullanılır.4 AMAÇ Bu faaliyette uygun ortam sağlandığında. Temizlik fırçası: Günlük temizlik sırasında hareketli aksamı temizlemeye yarar. Raporunuzu sınıfınızda sununuz. Tornavida: Hareketli aksamın gevşetilmesi ve sıkıştırılmasında kullanılır. 4. Özellikle açık renk kumaşların dikiminde dikilecek kumaşın kirlenmemesi için masa üstünün tozunun. kullanım klavuzuna ve kullanım özellikleri dikkate alınarak kullanılırlar. Bunlar makineye zarar vermeden. ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Düz sanayi makinesinde olası arızalar ve bunları giderme yöntemlerini araştırarak rapor hazırlayınız. Çağanozun ve yağ pompası göstergesinin temizlenmesi aşağıda gösterilmiştir. 4. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMİZLİK VE BAKIMI 4.1. Transport Dişlilerinin Temizlenmesi: Plakayı sökünüz ve transport dişlileri arasındaki iplik ve kumaş tiftiklerini temizleyiniz. Makine Temizlemede Kullanılan Araç-Gereçler Düz sanayi makinesinin temizlik ve bakımında çeşitli ve araç gereçler kullanılır. Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Günlük Temizlik İşlemleri Sanayide yüksek devirlerle uzun süre durmadan kullanılan dikiş makinelerinin her gün iş bitiminde temizlik ve bakımının yapılması gerekir. her gün işe başlamadan alınması gerekir. Çağanoz fırça ile temizlenip yağdanlık ile 1-2 damla yağlanarak işe başlanması uygundur.

Yağ pompası göstergesi üzerindeki kumaş tiftikleri.Çağanozun Temizlenmesi Şekil 4. Makinenin yağlanmasında beyaz spindle (iğ) yağ tercih edilmelidir.1. Mekiği. yağ pompası ayarının da bulunduğu filtreli bölüm ile aşağıdaki hareket elemanlarına filtreden çıkan boru ile de üst hareket elemanlarına aktarılır. toz ve iplikleri temizleyiniz 4. 57 . bez. 4. fırça pens.1 Makine kafasını öne doğru eğiniz ve çağanozu temizleyiniz. Bu yağ.4. Makineyi Yağlama İşlemleri 4.4. Yağdanlık günlük yağlamada kullanılmalıdır. Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Yağlama Sistemi Düz sanayi dikiş makineleri. kartel içindeki ölçü çizgisine bakılarak ideal ölçüde yağ doldurulur.2 Makine kafasını öne doğru eğiniz. Yağlamada Kullanılan Araç ve Gereçler Makinenin ilk kurulumunda içindeki fabrikadan kalan gres yağının temizlenmesi için benzin kullanılmalıdır. Yağ Pompası Göstergesinin Temizlenmesi Şekil 4. kağıt gibi yardımcı gereçler de bulundurulmalıdır. kartellerine doldurulan yağ ile yağlanır. yumuşak bezle siliniz. Vidaların gevşetilmesi ve sıkıştırılması için tornavida.3.

Uzun süredir kullanılmayan makinelerde. Normal değil ise makinenin yağı değiştirilir. Dikim işlemi sırasında makine içinde gereken tüm parçaların devamlı yağlanması sağlanmış olur. yağın durumu ise yağ haznesinden (karterden) kontrol edilir. makine içindeki yağ değiştirilmelidir. makine içindeki yağın durumu ve dolaşımı kontrol edilir. (makine parçaları arasında) kaygan yüzey oluşturarak en aza indirmektir. Makinedeki yağın dolaşımı. Yağ haznesi içindeki yağ boşaltılarak temizlenir ve makineye yağ konur.Yağlamanın görevi birbirine değerek çalışan yüzeyler arasında oluşan sürtünmeyi. Yaklaşık 1 yıllık kullanımdan sonra. makinenin kullanımı sırasında makine boynundaki yağ göstergesinden. Düz sanayi makinesinin uzun yıllar kullanımı ve iyi bir dikiş kalitesi için yağsız kalmamasına özen gösterilmelidir. Makinede yağ değişimi için makine kayışından kurtarılarak tablasından çıkarılması gerekir. 58 . Makineye yağ koyarken üst sınırı aşmamasına dikkat edilir.

2. Makineyi Yağlama İşlemleri İşlem Basamakları Ø Makine şalterini kapatarak. Ø Dikkat ! Makineye konan fazla yağ. motordaki elektriği boşaltınız. Ø Makine başını kaldırarak yerine yerleştiriniz. Bu sayede tüm parçalar yeteri kadar yağlanmış olur. Ø Parça kumaş üzerinde dikiş denemesi yaparak. Ø Karterdeki yağ seviyesini kontrol ediniz. Ø LOW seviyesinin altında ise eksik kalan miktar kadar makine içine yağ koyunuz. Öneriler Ø Makinenin ani hareketinden dolayı meydana gelebilecek kazaları önlemek amacı ile makinedeki elektriği boşaltınız. baskı ayağı yukarıda ve 3000 devirde) çalıştırınız. 59 . Ø Makine başını arkaya doğru iterek yaslayınız.4.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 4. yağın hareketini gözlemleyiniz. Ø Uzun süre kullanılmadığında ve yağ takviyesi yapıldığında 10 dakika kadar rölantide(kumaşsız. Ø HIGH=YÜKSEK ve LOW=DÜŞÜK seviyeleri arasında ise yağ yeterlidir. Bu durumda dikilen ürün kirleneceğinden fazla yağ koymayınız. iğne mili yanından dışarı atılır.

Çıktıysa yerine takınız. Kumaşa değecek makine parçaları üzerindeki kalan yağı bir deneme parçası ile dikiş işlemi yapılarak temizleyiniz. Makineyi Yağladıktan Sonra Dikkat Edilecek Noktalar Ø Ø Ø Ø Ø Yağ penceresinden yağ dönüşünü kontrol ediniz. 60 . Makinenin yağ değişiminde ve krank mili ve eksantrik ayarlarının bozuk olması halinde arızanın giderilmesi için uzman bir makine teknisyeninden yardım alınmalıdır.5. Ø Çalıştırma pedal bağlantı demiri ya da Ø Makinenin dikim işlemini yapmaması zincirinin takılı olduğunu kontrol ediniz. Ø Alt ya da üst eksantrik grubu ayarını kontrol ediniz. Ø Kayışın yuvasına yerleştiğinin kontrolünü yapınız. dizliğin vidasını Ø Dizliğin Baskı Ayağını Kontrol sıkıştırınız. Yağlama yapıldıktan sonra masa üstünün temizliğini kontrol ediniz. Düz sanayi Makinesinde Basit Arızalar Makinede Arıza Giderme Yöntemleri Ø Makine fişinin prize takılı olduğunu kontrol ediniz. Pencerede görülen yağın. Ø Ana şalter ve makine şalterinin açık olduğunu kontrol ediniz. Düz Sanayi Dikiş Makinesinde Basit Arızalar ve Giderme Yöntemleri Düz sanayi makinesi sıkça arıza yapan bir makine değildir. miktar bakımından fikir vermediğini unutmayınız Makineyi yağladıktan hemen sonra yüksek devirde çalıştırmayınız.4. 4. Ø Makineye elektrik gelmemesi Ø Ana şalterin açık olduğunu ve kablolarda kopukluk olup olmadığını kontrol ediniz.Makine fişi içindeki Ø Makinenin ters yönde çalışması kabloların bağlantısı ters yapılmışsa düzelttiriniz. Ayak pedalının motora Etmemesi bağlantı zincirinin çıkıp-çıkmadığını kontrol ediniz. Ø Dizlik gevşemiştir. Ø Alt ya da üst eksantrik grubu ayarını kontrol ettiriniz. Daha sonra orijinal parçanın dikimine geçiniz.6. Ø Sigortanın atıp atmadığını kontrol ediniz. tüm parçaların yağlanması için düşük devirde çalıştırınız.

Aşağıdakilerden hangisi düz sanayi dikiş makinesini temizlemede kullanılan araçlardır? A. çağanozun fırça ile temizlenip yağdanlıkla 1-2 damla yağlanması D. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. masaüstünün temizlenmesi B. Sigorta atmıştır. Kayış kopmuştur D. 5.tornavida-deterjan Aşağıdakilerden hangisi kompresörün görevidir? A. Kartel içi doldurulana kadar B. Masa üstünün tozunun alınıp. Açma kapama anahtarının kapatılıp. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. L seviyesinin üzerinde Aşağıdakilerden hangisi düz sanayi dikiş makinesine elektrik gelmemesi nedenidir? A. Açma kapama anahtarının kapatılıp.makine yağı. 3. 61 . Temizlik fırçası. Toz bezi-temizlik fırçası-makine yağı B. Hava üfleyerek toz ve liflerin giderilmesi B. 2. Açma kapama anahtarının kapatılıp. Günlük temizlik sırasında hareketli aksamın temizlenmesi C. Hareketli aksama takılan kumaş ve iplikleri temizlemesi Düz sanayi dikiş makinesinin günlük temizlik işlemleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Karteldeki yağ H ile L arasında C.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. yağdanlıkla 1-2 damla yağlanması Aşağıdakilerden hangisi düz sanayi makinelerde karteldeki uygun yağ seviyesini ifade eder? A. Hava üfleyerek fazla yağların temizlenmesi D. H seviyesinin üzerinde D. Kompresör-temizlik fırçası-pens-tornavida D. Pedal takılı kalmıştır B. SORULAR 1. hareketli parçaların yağlanması C. 4. Kompresör-temizlik fırçası-makine yağı C. Eksik olduğunuz konuyu faaliyete dönerek tekrarlayınız. İğne kırılmıştır C.

1cm’den birleştirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. yuvarlak dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. Ø Ø Düz.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Düz sanayi makinesini dikime hazırlayarak. parça kumaşlarda. Çalışmalarınızı dosyalayınız. Uzun-kısa mesafede düz parçada 1cm’den birleştirme. yedirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? 62 Evet Hayır . kavisli. Süre: 6 Saat KONTROL LİSTESİ Modül değerlendirmede yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek ölçeğe göre değerlendiriniz. köşeli. düz dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaşlar üzerinde. kavisli dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. tekniğine uygun olarak ütüleyiniz. pekiştirme dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. büzgü dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. yuvarlak ve pekiştirme dikiş örnekleri yapınız. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Çalışma ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı? Dilecek ürünün kalınlığına uygun iğne seçiniz mi?. köşeli dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. İğneyi makineye tekniğe uygun olarak taktınız mı? Malzemeye uygun iplik seçtiniz mi? Masuraya tekniğine uygun iplik sardınız mı? Düz sanayi makinesine üst ipliği doğru olarak taktınız mı? Düz sanayi makinesine alt ipliği doğru olarak taktınız mı? Deneme parçası üzerinde dikiş denemesi yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. büzgü ve yedirme dikişi teknik çalışmaları yaparak.

63 .17 18 19 20 21 Birleştirme dikişini tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Büzgü dikişini tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Yedirme dikişini tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Çalışmalarınızı görselliğe önem vererek dosyaladınız mı? Çalışmalarınızda zamanı iyi kullandınız mı? DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa modülde ilgili konuya geri dönerek işlemleri tekrarlayınız.

1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A D A C C C B D B A A D B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D D B B A B A B A D A B ÖĞRENME FAALİYETİ .2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 B D A B B 6 7 8 9 10 A A D D B ÖĞRENME FAALİYETİ .3 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 D A A B A 6 7 8 9 10 C A B D C ÖĞRENME FAALİYETİ .4 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 C A C B D Öğrenme faaliyetleri ve ölçme değerlendirmede istenen çalışmaları başarıyla tamamladıysanız öğretmeninizle iletişim kurarak diğer modüle geçiniz.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI UYGULAMA FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI ÖĞRENME FAALİYETİ . 64 .

30. IMB 2000. İstanbul. Astaş – Juki DDL -8700-7 Elektronik Düz Dikiş Makinesi Kullanma Kılavuzu. Hazır Giyim Üretimi. Numara Yayıncılık. 2001.05. Coats Konfeksiyonda Dikiş İpliğinin Önemi. Pfaff. 1. Singer Dikiş Ansiklopedisi. Mayıs. 1997.1994. Konfeksiyon Makineleri Kullanım Modülü Makineci Eğitimi. LOKMANOĞLU P. KAYAOĞLU Bilgin F. 1997.06. NO. Giyime Giriş ve Giyimde Kullanılan Temel Dikişler. 65 . Makine Bilgisi 1-2 MEB Basımevi. SEZER. Ankara. Baskı. A.5.99 Ankara. 1992. Temel Dikiş Teknikleri. İstanbul. Astaş – JukiDDL -5550N -3 Elektronik Düz Dikiş Makinesi Kullanma Kılavuzu. 1989 Coats Endüstriyel Dikiş İplikleri. İplik Teknolojisi Santral Dikiş Teknik Danışma Servisi TarafındanYayınlanan Teknik Bültenler Komisyon.-03. Ankara. 2005..KAYNAKÇA KAYNAKÇA Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Astaş ğitim Merkezi. METGE. MEB Yayın No.1995. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makineleri 6. Ankara. Makine Pozisyonları. METGE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful