T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

MAKİNEDE DÜZ DİKİŞ

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılan değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• •

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .............................................................................................................. iii GİRİŞ ..................................................................................................................................1 ÖĞRENME FAALİYETİ– 1................................................................................................3 1. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİ DİKİME HAZIRLAMA........................................3 1.1. Dikişin Tanımı, Çeşitleri ve Oluşumu........................................................................3 1.1.1. Dikişin Tanımı ve Dikişte Kullanılan Semboller .................................................3 1.1.2. Dikiş Çeşitleri ve Oluşumu.................................................................................4 1.2. Dikiş Makinesi Çeşitleri ............................................................................................6 1.2.1. Dikiş Türlerine Göre Dikiş Makinesi Çeşitleri ....................................................6 1.2.2. Çalışma Sistemine Göre Makine Çeşitleri...........................................................7 1.2.3. Yapı Biçimlerine Göre Makine Çeşitleri.............................................................7 1.3. Makine Üst Bölüm Elemanları ve Görevleri ..............................................................9 1.4. Makine Alt Bölüm Elemanları ve Görevleri.............................................................10 1.5. Makinenin Çalışma Prensibi....................................................................................10 1.6.Makinede Kullanılan Ayak Çeşitleri.........................................................................10 1.7. Yüzey Özelliğine Göre Ayak Seçimi .......................................................................11 1.8. Makineye Ayak Takma İşlemleri.............................................................................11 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................12 1.9. Makine İğnesi Çeşitleri............................................................................................13 1.9.1. Makine İğnesi Çeşitleri ....................................................................................13 1.9.2. İğnenin Bölümleri ve Görevleri ........................................................................14 1.9.3. İğne Kalınlık Numaraları..................................................................................15 1.10. Dikiş Oluşumunda İğnenin Görevleri ....................................................................15 1.11. Yüzey Özelliğine Göre İğne Seçimi.......................................................................15 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................16 1.12. Düz Sanayi Makinesine İğne Takma İşlemleri .......................................................16 1.13. İplik Çeşitleri ........................................................................................................17 1.14. Dikiş İpliğinin Özellikleri......................................................................................18 1.15. Yüzey Özelliğine Göre İplik Seçimi ......................................................................18 1.16. Makineye Alt İplik Takma İşlemleri ......................................................................18 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................20 UYGULAMA FAALİYETİ...........................................................................................22 1.17. Makineye Üst İplik Takma İşlemleri......................................................................22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................24 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...............................................................................................29 2. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNDE DİKİŞ AYARI ................................................29 2.1. Üst İplik Gerginliğinin Ayarlanması........................................................................29 2.2. Alt İplik Gerginliğinin Ayarlanması ........................................................................30 2.3. Dikiş Boyunun Ayarlanması....................................................................................31 2.4. Dikiş Bozuklukları ve Düzeltme Yolları ..................................................................31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................33 ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 ..............................................................................................35 3. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN KULLANILMASI............................................35 3.1. Dikimde Kullanılan İşaretler ...................................................................................35 3.2. Parçaları Birleştirirken Dikkat Edilecek Noktalar ....................................................35 3.3. Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanma İşlemleri....................................................36 i

...................3..2........................................59 4............................61 MODÜL DEĞERLENDİRME..........56 4............ Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Günlük Temizlik İşlemleri..............................................................54 ÖĞRENME FAALİYETİ.......................... Makine Temizlemede Kullanılan Araç-Gereçler .......................................56 4..............57 UYGULAMA FAALİYETİ...........65 ii ......................................................................................................................3............5..................................................................1.............................. Makinede Birleştirme Dikişi Egzersizleri ....36 UYGULAMA FAALİYETİ.......................................4.............................................................3................................4 ................................................48 UYGULAMA FAALİYETİ.....1............................... DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMİZLİK VE BAKIMI..........................3...3....56 4............................................................................................................................................57 4.2....... Makinede İpliksiz Dikim Egzersizleri........41 3.......................60 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .............64 KAYNAKÇA .............2..........1...................41 3...................................3.................................................. Makineyi Yağlama İşlemleri ...59 4................................................ Düz Sanayi Dikiş Makinesinde Basit Arızalar ve Giderme Yöntemleri ................6..............................................................................49 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................... Makineyi Yağladıktan Sonra Dikkat Edilecek Noktalar ..................... Makineyi Yağlama İşlemleri ........62 CEVAP ANAHTARLARI .......................60 4......... Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Yağlama Sistemi .............4...................56 4................................................................... Makinede İplikli Dikim Egzersizleri..............57 4.............4.................................. Yağlamada Kullanılan Araç ve Gereçler ..............................................

Atölye: Uygulama atölyesi. Donanım Sınıf: Televizyon. Ø Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. 3. bilgisayar ve donanımları vb. Düz sanayi dikiş makinesi kullanmak Genel Amaç Gerekli araç ve gereç sağlandığında düz sanayi dikiş makinesini seri bir şekilde kullanabileceksiniz. DVD. Düz sanayi dikiş makinesini seri bir şekilde kullanabileceksiniz. 2. Düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. Ø Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz. sektörde kullanılan sanayi makineleri ve donanımları sağlanmalıdır.AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 542TGD001 Giyim Üretim Teknolojisi Alan Ortak Modülü Makinede Düz Dikiş Giyim sektöründe. Düz sanayi makinesinin dikiş ayarını kullanılacak kumaşa uygun olarak yapabileceksiniz. düz sanayi dikiş makinesinde düz dikiş yapımının anlatıldığı bir öğrenme materyalidir. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME iii . 40/24 Bu modülün ön koşulu yoktur. VCD. Kullanım kılavuzu doğrultusunda düz sanayi dikiş makinesinin temizlik ve bakım işlemlerini yapabileceksiniz. Amaçlar 1. 4.

iv .

makine seçimini öğreneceksiniz. dalla tutturulmasından bu yana. sektördeki çok gelişmiş makineler ile hızlı ve sağlam dikim işlemi gerçekleştirilmektedir. 1 . Meslek seçiminin doğru yapılması hem genç nüfusun yetenek ve güçlerinin değerlendirilmesini hem de ülkenin ekonomisinin güçlenmesini sağlar. makine türlerini. başarılı kendini ifade eden. İlk kumaşın kemikle. Dikiş makinesini doğru kullanma. Sektörde düz sanayi dikiş makinesi kullanılmaktadır. üretken olabildikleri bir alan olan giyim sektöründe olmazsa olmazlardan biri dikim aşamasıdır. Kişilerin mutlu.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Meslek. basit arızaları giderme becerilerini kazanacaksınız. kişiliğimizi ve yeteneklerimizi ifade etme biçimimizdir. kumaşa uygun iğne. huzurlu. sapla. Bu modülde düz dikişi tanıyarak. yaşamımız boyunca. makinenin bölümlerini. iplik. Ülkemizde özellikle tekstil sektöründeki gelişmeler ve tekstilin dünya üzerindeki yeri göz önüne alınırsa gençliğin bu mesleğe yönelmesinin onun geleceği açısından olumlu olacağı kesindir. nasıl oluştuğunu.

2 .

DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİ DİKİME HAZIRLAMA 1. Dikiş adımı. 1. Dikişin Tanımı. iplik vb araç ve gereçleri araştırarak rapor hazırlayınız.1. iğne. Birleştirme işlemi geçici olarak yapılıyorsa teyel adını alır. (iki kenarın payları kıvrılarak) üstten çift gaze dikişi 3 . Ø İki kumaş parçasının uç uca getirilmesi Ø Karşılıklı kenarların üst üste bindirilerek dikimi Ø Basit dikiş. Çeşitleri ve Oluşumu 1. Aşağıda verilen dikiş sembolleri ve anlamlarını inceleyiniz.ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. iç dikiş (dikiş payları ikiye açılmış) Ø Çima. kumaş çeşitleri ve bu kumaşlara uygun. kumaş üzerinde görülen iplik veya ilmeklerin oluşturduğu dikiş hattının bir birimidir. Dikişlerin kullanım yerine göre sembollerle ifade edilir.1. gaze dikişi Ø Birleştirme dikişi sonrası. ARAŞTIRMA Ø Düz sanayi dikiş makinesinin dikime hazırlık aşaması için. Dikişin Tanımı ve Dikişte Kullanılan Semboller Dikiş: El veya makine ile tek kat ya da çok kat kumaşların iplik yardımı ile kumaşlar içinden veya arasından geçirilerek ilmek sırası oluşturma işlemidir.1.

2. erkek pantolonu yan dikişinde ya da ceket yakası vb üst dikişlerde kullanılır.Ø Birleştirme dikişi sonrası. El Dikişi Düz Dikiş Makinesinde Dikişin Oluşumu: Üst (iğne) ve alt (mekik) olmak üzere iki iplikle oluşan dikiştir.1. Şekil 1. drape yerlerindeki yardımcı dikişlerdir) Süs Dikişleri ( çıma. Makinede düz dikiş. İğne ve ipliğin kumaşı delerek. El Dikişinin Oluşumu: El dikişinde tek iplik kullanılır. (Bkz. Dikiş Çeşitleri ve Oluşumu Dikiş Çeşitleri: Ø Kullanım amacına göre dikişler üçe ayrılırlar: • • • Ø • • • Kapama Dikişleri (birleştirme) Form Dikişleri (giysilerin büzgü.) Oluşum şekline göre dikişler farklılıklar gösterir. Makine iğne gözünde taşıdığı ipliği. Makinelerde yapılan el dikişi. Basit düz dikiş tipi sadece elde değil makinelerde de yapılmaktadır. (katlar aynı yöne yatırılarak) gaze dikişi Ø Çift baskı dikişi (örn: kot pantolon yan dikiş kapama) Ø İki kenarın arasına ayrı bir parça yerleştirilerek kapama dikişi 1.Bunlar: El dikişi. Zincir dikiş o Tek iplikli zincir dikiş o Çift iplikli zincir dikiş olmak üzere çeşitleri vardır.1) Şekil 1. gaze vb.1. pili. kavrayıcının taşıdığı alt iplikle 4 . kumaşın üzerinden alta geçmesi ile el dikişi oluşur.

(Şekil 1. Şekil 2. (Şekil1. Zincir dikişe göre daha az iplik harcar. Dayanıklılığı fazla. Zincir Dikişin Oluşumu Çift İplikli Zincir Dikiş: Üst iplik iğne yardımı ile kumaşın altına gelir.3. Üst iplik bu halkanın içinden geçer. Düz Dikişin Oluşumu Zincir Dikiş Oluşumu: Tek İplikli Zincir Dikişi: Tek bir iplik iğne yardımı ile kumaşı deler.2). Altta bulunan lüper halka oluşmasını sağlar. ancak esnekliği azdır (Bkz.4) 5 . Böylece çift iplikli zincir dikişi oluşur . Üst iplikle alt iplik birbirleri ile kumaşın orta noktasında halka oluşturur. Lüper alt iplik ile bir halka oluşturur.2. Ters ve düzünde aynı görüntüye sahiptir. Tekrar yukarı çıkar. Şekil 1.ilmek yaparak dikişi oluşturur. Bir sonraki adımda oluşturduğu halkanın içinden geçirilerek dikiş oluşur.3) Ø Ø Ø Dikişin üst görünümü Kumaş Dikişin alt görünümü Şekil 3.

2. Şekil5).6. Şekil 1.Şekil 4. Dikiş Türlerine Göre Dikiş Makinesi Çeşitleri Düz Dikiş Makinesi: Bir dikiş makinesinde hareketli mekik veya çağanoz tarafından yapılan dikiştir. Tek İplik Zincir Dikiş Makinesi 6 . İki İplikli Zincir Dikişin Oluşumu 1.2. Şekil 1. (Bkz.1.6) Şekil 5.5. Düz Dikiş Makinesi Tek İplik Zincir Dikiş Makinesi: İlmeği meydana getiren lüper parçasının bir tek iplik kullanılarak meydana getirdiği dikiştir (Bkz. Dikiş Makinesi Çeşitleri 1.4.

2.9 7 .3.7. Yapı Biçimlerine Göre Makine Çeşitleri Ø Düz Platformlu Dikiş Makinesi Şekil 7. Şekil 6. tekrar indiğinde lüperin genişlettiği ilmeğin içinden geçerek yeni ilmeği oluşturur. 1. Çift İplik Zincir Dikiş Makinesi 1. sağlamlaştırma vb. Yüksek Devirli Elektronik Programlı Dikiş Makineleri: Makinenin fonksiyonları (iplik kesme. sağlamlaştırma vb.Çift İplik Zincir Dikiş Makinesi: İğne kumaşa dalar ve aşağıda lüper tarafından indirdiği iplik tutulur. Programlanan dikiş işlemleri dikişçinin pedala basması ile başlar ve program bitince makine durur. durdurma. Çalışma Sistemine Göre Makine Çeşitleri Manuel Sistemde Dikiş Makineleri: Makineci başlatma. iğne yukarı çıkar.2. işleri kendisi yapar.8 Ø Yüksek Platformlu Dikiş Makinesi Şekil 8.) dijital olarak programlanır.2.

12 8 .11 Ø Silindir Yataklı Kol Aşağı Makine Şekil 11.Ø Blok Yapılı Makine Şekil 9.10 Ø Serbest Kollu Makine Şekil 10.

Masura Sarma Tertibatı: Masurayı düzgün sarmaya yarayan düzenektir. Makine Üst Bölüm Elemanları ve Görevleri a. Dikiş plakası ana plakada bulunur. Masura Sarma Tertibatı Şekil 12.14 .15. Masura Sarma Tertibatı 9 . Makine kolu: İçinde hareketin aktarımını sağlayan kol milinin bulunduğu bölümdür. tansiyon yayı. Makine Boynu: İleri geri ayar düğmesi. Masa Plakası e. dikiş boyu ayarlayıcısı ve el çarkının bulunduğu bölümdür.13 Makine başı: Tansiyon. Makine kolu c. Masa Plakası: Masa ana plakası. Makine başı b. kumaş yerleştirme yeri olarak kullanılır.(Bkz.15).1. baskı ayağı. Makine boynu d. Masura Sarma Tertibatı Şekil 14. Şekil 1.14. Şekil 13. Ana plakanın altında alt dikiş oluşum elemanları ve taşıyıcı hareket mekanizması yer alır. Şekil 1.3. iğne iplik verici ve bunların hareket millerinin bulunduğu kısımdır.

1. Makine Alt Bölüm Elemanları ve Görevleri Çardak: Masa plakası üzerinde makinenin arkasına takılan ve yukarıdan bobinin rahat sağılmasına yarayan bölümdür. makine parçalarının (örn. üzerinde bulunan V kayışı ile dikiş makinesinin hareket elemanları için gereken yerlere iletir.19 10 .16 Şekil 16.5. Motor: Gelen elektrik enerjisini.Makinede Kullanılan Ayak Çeşitleri Düz Dikiş Ayağı Çıma –Gaze Ayağı Şekil 15.17 Fermuar Ayağı Fermuar Ayağı Şekil 17. Dizlik: Baskı ayağının el kullanmadan hareketini sağlayan sağ diz hizasında ana plaka altında bulunan parçadır.geri hareketi gerçekleşir.18 Şekil 18.4. 1. harekete çevirir. Otomatik makinelerde pedalın gerisine topuk ile basarak makinenin durması ve iplik kesmesi sağlanabilir. eksantrik mili ile de parçaların ileri . iplik vericinin) aşağı -yukarı hareketini sağlarken.6. 1. Pedal: Motorun V kayışı ile dikiş makinesine hareketi vermek üzere ana plaka altında ayak ile idare edilen kısımdır. Makinenin Çalışma Prensibi V kayışı yardımı ile motorun hareketi kol miline iletilir. Krank mili.

8. Yüzey Özelliğine Göre Ayak Seçimi Yüzey özelliğine göre kumaşın düzgün taşınmasını sağlayacak ayak seçimi yapılmalıdır. parlayan ve iz yapan kumaşlarda ayak seçimine dikkat etmek gerekir. Teflon kaplı veya özel plastikten yapılmış baskı ayakları tercih edilmelidir (Bkz. Şekil 19. Şekil 20).1.20 1. Makineye Ayak Takma İşlemleri Makinelerde en çok düz baskı ayağı kullanılır. Baskı ayağı sebebiyle havı ezilen. Bu nedenle makineye baskı ayağı takılması dikimde önemli ve gereklidir.7. 11 . Baskı ayağı bazen uzun süre kullanım nedeni ile gevşeyebilir ya da farklı bir çalışma için işleme uygun ayağın makineye takılması gerekebilir.

Ø Makineye takılı olan ayak çıkıncaya kadar baskı ayağının vidasını gevşetiniz. Ø Tornavida yardımı ile baskı ayağının vidasını gevşetiniz. Ø Makine başında bulunan baskı ayağı kolunu indirerek.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Ø Tornavida. Öneriler Ø Açık ise makine şalterini kapatınız. ayak miline yerleştirerek baskı ayağının vidasını biraz sıkıştırınız. Ø Makineye takılı ayağı makineden çıkarınız. Ø Makine iğnesinin elinize batmamasına dikkat ediniz. ayak vidası. Ø Seçilen ayağı. Ø Makine başındaki baskı ayağı kolunu kaldırılarak. 12 . Ø Dikim işlemine uygun makine ayağı seçiniz. makine ayağı ve DSM’ sinin çalışma ortamında hazırlayınız. baskı milini aşağıda konumlandırınız. Ø Tornavida yardımı ile baskı ayağının vidasını sıkıştırınız. baskı milini yukarıda konumlandırınız.

uç biçimleri. Makine İğnesi Çeşitleri Her dikiş makinesinin belirli bir iğne sistemi vardır. Makine İğnesi Çeşitleri 1. dipçik uzunluğu. Kod numarası. Ø Makinenin ayak pedalına hafif basarak.9. iğnenin şekli. Bu sistem bir kod numarası ile belirtilir. uzunluğu. Baskı ayağının makineye takılışını kontrol ediniz.Ø Baskı ayağı vidasını iyice sıkıştırınız. 13 . iplik kanalının ve boyunun yapısı ile ilgili bilgileri içerir. Makinelerde kullanılan iğnelerin uzunlukları ve uçları birbirinden farklıdır. Ø Makine iğnesinin baskı ayağına çarpıp çarpmadığını gözlemleyiniz. dipçik kalınlığı. öncelikle dikilen makine sistemine uygunluk.1. 1. Aşağıdaki tabloda kumaşlara uygun iğne uçları gösterilmiştir. elinizle makine küçük çarkını kendinize doğru bir tur çeviriniz. İğne seçiminde. daha sonra ise dikilecek ürünün özellikleri dikkate alınır.9.

İğne miline takıldığı için daha geniş ve sağlamdır.21 1. Ev tipi makinelerde bir kenarı yassı. Şekil 21). İğnenin Bölümleri ve Görevleri Dipçik: İğne mili yuvasına geçen kısımdır. Konik: İğnenin dipçik bölümünden şafta doğru incelen bölümdür (Bkz. Kısa kanal ve boyun. Dokuma ve örgü yüzeylerde malzemenin zarar görmemesi için konik ve yuvarlak gibi farklı uç tipleri vardır.2. Şekil 21). Kumaş üzerindeki ipliğin geçebileceği boşluğun oluşmasını sağlar.Uzun kanal aynı zamanda ipliğin iğneye takılış yönünü belirler. Genellikle gözün boyu şaft kalınlığı kadardır. dikilecek parçaya iğnenin batmasını ve dikiş oluşumu sırasında ipliğin korunmasını sağlar. Dipçiğin düz yapısı iğnenin makineye takılışını kolaylaştırır. Uçlar. İğne Şaftı: Dipçik ile iğne gözü arasında kalan kısımdır. İplik geçişi iğneyi takip edeceği için iğne gözü her zaman boyuna doğrudur. sanayi tipi makinelerde yuvarlak yapıdadır.9. Göz ve Uç: İğne gözüne iplik geçirilir.(Bkz. (Bkz.Şekil 20. Şekil 21). Şaft üzerindeki uzun kanal. Kalınlığı ve formu kumaşta dikiş deliğinin büyüklüğünü gösterir. malzeme ve imalat tekniğine bağlı olarak dikimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. 14 . dikilecek parçaya iğnenin batmasını ve ilmek yakalanırken çağanoza yaklaşmayı kolaylaştırır (Bkz. Şekil 21).

1.22. Bu da iğnenin kalınlık numarasını verir. iğne batış sapmasına yol açar. Piyasada 9. İğne Kalınlık Numaraları İğne numarası (kalınlığı).Şekil 21. Yüzey Özelliğine Göre İğne Seçimi Kumaşın tipi. 1. dikiş büzülmelerine sebep olur. kalınlığı ve kat adedi iğne seçiminde önemlidir. Dokuma kumaşlar için iğne seçimi İnce kumaşlar için Orta kalınlıkta kumaşlar için Kalın kumaşlar için Örme kumaşlar için iğne seçimi Bayan çamaşırları için Erkek çamaşırları için Örme dış giyim 15 60-80 Nm 65-90 Nm 60-100 Nm 60-80 Nm 80-90 Nm 90-120 Nm veya daha kalın .9. Nm. Çok katlı kumaşlarda ince iğne. 11. Örnek: Nm 90. alt ipliğin çevresinde döner. Hazır giyimde kullanılan iğne kalınlıkları Nm 60 ile Nm 180 arasında değişir. iğne gözünün başlangıcındaki şaft kalınlığının çapıdır.10.11. dikiş bozulur. İğne kumaşa dalarak üst ipliği aşağıya indirir. iğne kırılır.→ vb numaralarda bulunur. Yukarıya çıkarken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için üst ipliğin fazlasını yukarı çeker. iğne çapının 1/100mm ile gösterilmesidir. büyük numaralar ise kalın kumaşların dikiminde kullanılır. İğnenin Bölümleri 1. Bu amaçla alt iplik masuradan çekilir ve kumaş yüzeyinin ortasında düğümlenir. Dikiş Oluşumunda İğnenin Görevleri Dikiş oluşumu sırasında temel olarak üst iplik. Küçük numaralar ince. Hafif (ince) kumaşlarda kalın iğne kullanımı kumaşın ipliklerine zarar verir. 12. 90/100 mm şaft çapı demektir. 10.3.

baskı ayağını aşağıya indiriniz. Ø Uzun oluk sol tarafa bakacak şekilde. 16 . Ø İğne vidasını sıkıştırırken iğne deliğinin dönmemesine özen gösteriniz. Ø İğne vidasını sıkıştırınız. İğne takılışını yeniden deneyiniz. Ø İğne miline iğne yerleşinceye kadar iğne vidasını gevşetiniz. Ø İğnenin sallanıp sallanmadığı kontrol edilir. Ø Makine başındaki baskı ayağı kolunu indirerek. Ø Dikilecek kumaş kalınlığına uygun makine iğnesi seçiniz. Düz Sanayi Makinesine İğne Takma İşlemleri İşlem Basamakları Ø Makinenin iğne sistemini belirleyerek. elinizle makine küçük çarkını kendinize doğru bir tur çeviriniz. tornavida. makine iğnesi ve DSM’ yi çalışma ortamında hazırlayınız. Ø İğne vidasını tornavida yardımı ile sıkıştırınız. Ø İğneyi cımbız ile tutarak yerleştiriniz. İğne cağanoza çarpıyorsa turu tamamlamadan küçük çarkı geri çeviriniz. Ø Makinenin ayak pedalına hafif basarak. Ø Tornavida kullanarak iğne vidasını gevşetiniz.12.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 1. iğne mili yuvasına iğneyi iyice oturtarak yerleştiriniz. Öneriler Ø Açık ise makine şalterini kapatınız. Yerleşimde iğne deliğinin dönük olmamasına dikkat ediniz. Makineye iğne takılışını kontrol ediniz.

Sık yıkanan giysilerde ve bunların nakışlarında kullanılır Textürize İplik Monoflament İplik Trilobal Polyester 17 .1. Belirli boyda kesilmiş elyafların birlikte eğilip bükülmesiyle üretilirler. Ø Monoflament İplik: Sentetik elyaf üretimi sırasında tek bir düze başlığından üretilen ipliklerdir. Sonsuz elyaf iplik Ø Textürize İplikler: Bu iplikler. parlak görünür. Bu iplikle ağır şartlara maruz kalacak materyallerin dikişinde kullanılırlar. sonsuz elyafa büküm verilerek elde dilirler. Bu iplikler. İplik Çeşitleri Üretim yöntemlerine göre iplik çeşitleri: Ø Kesik Elyaf İplikleri: Hammaddeleri pamuk veya kesik elyaf polyesterdir.13. kumaşların yüzey ve kenar kısımlarının örtülmesi ile yumuşaklık istendiğinde kullanılır. Işığı iyi yansıtır. Örneğin misina Ø Trilobal Polyester: Lif kesitleri üçgen şeklindedir. Kesik Elyaf İplik Ø Sonsuz elyaf iplikler: Sonsuz elyaf iplikler % 100 yapay elyaftan üretilirler.

15. esneklik kazanır. Aynı zamanda iğne kalınlığı da iplik seçimini etkilemektedir.23. 1. Kalın. Dikiş ipliğinin dikim esnasında ve giysinin kullanımı sırasında dayanıklı olması ve aşınmaması istenilen özelliklerindendir. Dikiş ipliği aşınmaya karşı da dirençli olmalıdır. yünlü dokuma kumaşlar. Kumaş kalınlığına göre iplik seçilerek. kalınlığı ve dikimde kat adedi mutlaka göz önüne alınmalıdır. Özellikle sentetik iplikler pamuk ipliğine göre daha fazla uzama kabiliyetine sahiptir. fazla bükümde de iplik dolaşacağından dikiş engellenir.24. Bir diğer konu ipliğin her yerinde tek düze olmasıdır. triko. iğne-iplik kalınlıkları birbiri ile uyumlu olmalıdır. Corespun denilen bu iplikler polyester üzeri pamuk veya polyester üzeri polyester olarak kaplanabilir. Yetersiz bükümde iplik açılır. Gerektiğinde uygulanan düzenli yağlama ile kayganlık. İpliğin her yerinde eşit ve dengeli büküm olması dikişin düzgün olmasında etkendir. ince dokuma kumaşlar.1. Yüzey Özelliğine Göre İplik Seçimi Kumaşın tipi. ipliğin direnci artar. Sadece pamuk ve sadece polyester iplikler de bu kumaş türlerinde kullanılan dikiş ipliklerindendir.14. Şekil 22. Dikiş ipliklerinin kullanım sırasında kopmaması için ipliğin belli oranda esnemesi istenir. Dikiş İpliğinin Özellikleri Dikiş ipliğinin sadece makineye ve kumaşa uygun olması yeterli değildir. hav gibi dikişi engelleyen faktörlerin iplik üzerinde bulunmaması gerekir. Makineye Alt İplik Takma İşlemleri Alt ipliğin hazırlanmasında ipliğin yanı sıra mekik ve masura kullanılır. Masura 18 . 1. iğneye ve kumaşa sürtünmeden dolayı ısınır. Mekik Şekil 23. İplik. örgü kumaşlarda en çok tercih edilen ”kaplanmış bükümlü iplikler “ dir.16. En önemli faktörlerden biri düzenli ve yeterli bükümdür. Düğüm.

Şekil 24. alt ipliğin düzgün sarılması büyük önem taşır.25. Masuraya İplik Sarma 19 . Günümüzde düz sanayi dikiş makinelerinde makine tablasının sağ yanında masuraya iplik saracak bir tertibat bulunur.Ø Kaliteli bir dikişte.

Ø Makineye üst iplik takılı ise iğne deliğinden makine ipliğini çıkarınız. 20 .UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Makineye Alt İpliğin Takılması Ø Mekik. Ø Makine başındaki kolu kullanarak. masura ipliğini sarınız. Ø Makine şalterini açınız. Ø İpliği sıra ile çardak çengelinden. Ø Masura sarma tertibatından sıra ile ipliği geçiriniz. Ø Masurayı makine yanındaki sarma tertibatına. tansiyon piminden geçirerek masuraya kadar çekiniz. makine ipliğini ise çardağa yerleştiriniz. Ø Tertibatı kayışa doğru ittirerek yerleştiriniz. masura tansiyonundan. masura ipliğini el ile sarınız. masura. Ø Burada önemli olan masuradaki ipliğin eşit ve düzgün şekilde sarılmasıdır. Ø Ayak pedalına basarak. Ø El ile bir miktar ipliği. masuraya aşağıdan yukarıya doğru sarınız. Öneriler Ø Masura sarma tertibatının öne doğru pozisyonda olmasına dikkat ediniz. İpliği masura doluncaya ve makine iplik sarma tertibatını ittirinceye kadar devam ediniz. Ø Sarılan masurayı tertibatından çıkararak ipliği koparınız. makine ipliği ve DSM’yi çalışma ortamında hazırlayınız. Ø İplik ucunu sıkıca tutacak kadar. makine ayağını kaldırınız. Daha sonra iplik ucu alttan gelecek şekilde mekik içine yerleştiriniz.

Ø Makinenin ayak pedalına hafif basarak. mekik yaprağı kendinize bakacak şekilde masa plakası altındaki çağanoza yerleştiriniz. elinizle makinenin küçük çarkını kendinize doğru (iğne üst ölü noktaya gelinceye kadar) çeviriniz.Ø İplik ucunun mekik oturmasını sağlayınız. Ø İplik ucunu dışarıda bırakarak. aralığına tam Ø İplik ucunu mekik aralığından ve mekik yaprağının altından geçiriniz. 21 . Ø Sol el ile mekik üzerindeki mekik mandalını yukarı doğru kaldırarak tutunuz. Ø Mekiği makineye yerleştirirken ayak pedalına kesinlikle basmayınız. Ø Makine iğnesini üst ölü noktada olacak şekilde pozisyonlayınız. Ø Duyulan çıt sesi mekiğin makineye takıldığını ifade eder.

Öneriler Ø Makine şalterini kapatınız. Çardağın üst hizasındaki iplik çengelinden ipliği geçiriniz. Makineye Üst İplik Takma İşlemleri İşlem Basamakları Makineye Üst İpliğin Takılması Ø Makine çardağına makine ipliğini yerleştiriniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 1. 22 . soldan sağa doğru geçiriniz. Ø Çardaktan gelen iplik. numara sırası ile gösterilen yerlerden geçirilmelidir. iplik tansiyon kancası. Ø Çardaktan gelen ipliği sıra ile iplik klavuz pimi.17. üst iplik gerdirici (iplik tansiyon). Ø İğne deliğinden ipliği. Ø Üst ipliğin doğru sıra ile takılmaması halinde iplik kopması ve dikiş atlamaları oluşacağını unutmayınız.

Ø Diz pedalını kullanarak üst ve alt ipliği makine ayağının arkasına alınız. iplik verici (horoz).Ø iplik çengeli. makine ayağını indiriniz. sağ elinizle makinenin el çarkını kendinize doğru bir tur çeviriniz. iğne mili çengeli ve iğne deliğinden geçiriniz. Ø Makine başındaki ayak kolunu kullanarak. Üst ipliği çekerek alt ipliği yukarı alınız. Ø Üst ipliği sol elinizle tutunuz. 23 . Makinenin ayak pedalına hafif basarak.

C. Düz Platformlu-Alçak Platformlu-Blok-Serbest Kollu-Silindir Yataklı Kol Aşağı 2. Makine iğne gözünde taşıdığı ipliği kavrayıcının taşıdığı üst iplikle ilmek yaparak dikişi oluşturur. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Makine iplik kavrayıcının taşıdığı üst ipliği alt iplikle ilmek yaparak dikişi oluşturur. Çift iplikli-üç iplikli D. Birleştirme-Drape-Pili Yapı biçimlerine göre dikiş makineleri aşağıdakilerden hangileridir? A. Kapama-Form-Süs D. Aşağıdakilerden hangisi dikiş oluşumunu en iyi şekilde ifade eder? A. D. 5. SORULAR 1. 4. Makine üst ipliğin kavrayıcısı ile altta dikişi oluşturmasıdır. C. Düz Platformlu-Yüksek Platformlu-Blok –Serbest Kollu-Silindir Yataklı Kol Aşağı D. Blok –Yatay Platformlu-Silindir Yataklı Kol Aşağı –Serbest Kollu-Alçak Platformlu B. Makine veya el yardımı ile ipliğin birleştirilecek kumaşlar içinden veya arasından geçirilerek ilmek sırası oluşturmasıdır. 24 . Makine ve el yardımı ile iplik gözünden kumaşa geçerek halka oluşturmasıdır. Dikişin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Aşağıdakilerden hangisi Zincir dikiş çeşitleridir? A. B. Kaplama . D. Makine iğne gözünde taşıdığı ipliği kavrayıcının taşıdığı alt iplikle ilmek yaparak dikişi oluşturur.Forma-Süs B. İplik makine yardımıyla kumaşın üstüne gelerek ilmek oluşturmasıdır. 3. Form-Süs-Drape C. Yüksek Platformlu-Alçak Platformlu-Serbest Kollu-Blok Yapılı C. Tek iplikli-çift iplikli B. Makine iplik gözünde taşıdığı alt ipliği üst iplikle ilmek dikişi oluşturur. B. Tek iplikli -üç iplikli C.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. Tek iplikli -dört iplikli Aşağıdakilerden hangisi dikiş türleridir? A.

D. C. eksantrik mili ile aşağı yukarı hareket elemanlarını. 11. Kumaş düzeltme yeri olarak Masura sarma tertibatı ne işe yarar? A. Aşağıdakilerden hangisi makine üst bölüm elemanıdır? A. Çardağın görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bobin ipliğinin rahat sarılmasını sağlar. kol mili ile aşağı yukarı hareket elemanlarını. C. V kayışı motordan gelen hareketi kol miline iletir. B. Kol mili. 25 . Bobin ipliğinin rahat yerleşmesini sağlar. C. Kumaş kesim yeri olarak B. Masurayı düzgün sarmaya yarar. Krank mili. 8. Pedal-dizlik-ayak C. 7. Yukarıdan bobinin rahat sağılmasını sağlar. kol mili de iler geri hareket elemanlarını çalıştırır. Aşağıdan bobinin rahat sağılmasını sağlar. D. Masurayı düzgün boşaltmaya yarar. Makine eli B. D. V kayışı motordan gelen hareketi krank miline iletir.6. Kol mili. 9. Kumaş yerleştirme yeri olarak C. B. Ayak-dizlik-çardak Aşağıdakilerden hangisi makine çalışma prensibidir? A. Motor-pedal-ayak D. Masurayı düzgün yerleştirmeye yarar. Makine bacağı Masa plakası aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? A. V kayışı motordan gelen hareketi kol miline iletir. Kumaş bakım yeri olarak D. Alt bölüm elemanları aşağıdakilerden hangileridir? A. 10. krank mili de ileri geri hareket elemanlarını çalıştırır. Masurayı düzgün takmaya yarar. eksantrik mili ile de ileri geri hareket elemanlarını çalıştırır. Motor-pedal-dizlik B. Makine ayağı C. eksantrik mili ile de ileri geri hareket elemanlarını çalıştırır. Eksantrik mili. V kayışı motordan gelen hareketi eksantrik miline iletir. Makine boynu D. krank mili ile aşağı yukarı hareket elemanlarını. B. krank mili ile aşağı yukarı hareket elemanlarını.

İğnenin dipçik bölümünden şafta doğru incelen bölümdür. Uç. B. Baskı ayağı mili kaldırılır. D. Dipçik kalınlık numarası B. iğne şaftı B. tornavida ile vidası sıkıştırılır. İğne kalınlık numarası iğnenin neresidir? A. Şaft kalınlık numarası 13. göz. 14. tornavida ile vidası sıkıştırılır. İğne gözünün başlangıcındaki şaft kalınlığının çapıdır.Ayak indirilir. B. uzun kanal. İğne gözünün başlangıcındaki konik kalınlığının çapıdır. 26 .. tornavida ile vidası biraz sıkıştırılır. Dipçik ile iğne gözü arasındaki kısımdır. C. Baskı ayağı mili indirilir. Nm +bir sayı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. İğne gözünün sonundaki dipçik kalınlığının çapıdır. D. Havı ezilen B. ayak yerine yerleştirilir. göz ve uç Konik iğnenin neresidir? A. dipçik. İğne kalınlık numarası C. dipçik C. Kısa kanal ile göz arasındaki kısımdır. Hepsi Baskı ayağı nasıl takılır? A. İğne şaftı.12. C. iğne şaftı. Hangi tip kumaşlarda özel ayak kullanılır? A. İğne gözünün sonundaki şaft kalınlığının çapıdır. ayak yerine yerleştirilir. 15. konik. Dipçik. 16. B. İplik kalınlık numarası D. Konik. Baskı ayağı mili kaldırılır. 17. Baskı ayağı mili indirilir. ayak vidası iyice sıkıştırılır. konik D. ayak yerine yerleştirilir. Aşağıdakilerden hangisi iğnenin bölümleridir? A. C. D. Parlayan C. Uzun kanal ile kısa kanal arasındaki kısımdır. ayak yerine yerleştirir. İz yapan D.

C. İğne kumaşa dalarak alt ipliği yukarı çıkarır.18. İnce kumaşlar için 50-60 Nm C. kumaşın iplikleri zarar görür. 22. iğne kırılır. Corespurn 21. Kumaşın hasar görmemesini sağlamak D. Kumaşın iplikleri zarar görür. Sonsuz elyaf D. Monofilament C. dikiş bozulur. Textürize B. Aşağı inerken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için alt ipliğin fazlasını çeker. D. İğne sapar. İğne kumaşa dalarak üst ipliği aşağı indirir. İğnenin kumaşa rahat dalması ve hasar görmemesini sağlamak C. Aşağıdakilerden hangisi dokuma kumaşlar için iğne seçimi için doğrudur? A. İğnenin dipçik kısmı kısa oluk dışa gelecek şekilde B. dikiş büzülür Dikiş büzülür. Aşağıdakilerden hangisi iğnenin görevidir? A. İğne sapar. 20. 23. Dipçiğin kumaşa hasar vermemesini sağlamak Aşağıdakilerden hangisi ortası sonsuz elyaf polyester üstü pamuk kaplı ipliktir? A. iğne kırılır. İğnenin dipçik kısmı uzun oluk dışa gelecek şekilde C. İnce kumaşlar için 40-50 Nm D. B. Aşağıdaki olaylardan hangisi çok katlı kumaşlarda ince iğne kullanılırsa olur? A. C. İğne kumaşa dalarak üst ipliği aşağı indirir. 19. İğnenin konik kısmı uzun oluk dışa gelecek şekilde D. İnce kumaşlar için 60-80 Nm B. D. Yukarı çıkarken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için alt iplikle düğüm oluşturması için üst ipliğin fazlasını çeker. İpliğin kumaşa rahat dalması ve hasar görmemesini sağlamak B. Yukarı çıkarken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için alt iplikle düğüm oluşturması için alt ipliğin fazlasını çeker. İğne kumaşa dalarak alt ipliği yukarı çıkarır. B. Yukarı çıkarken üst ipliğin alt iplikle düğüm oluşturması için üst ipliğin fazlasını çeker. İnce kumaşlar için 60-100 Nm Makineye iğne aşağıdaki şekillerden hangisiyle takılır? A. İğnenin konik kısmı kısa oluk dışa gelecek şekilde Aşağıdakilerden hangisi uzun oluğun dışarı takılma nedenidir? A. 27 .

Çardaktan gelen ip makine ile bir miktar sarılır. Yanlış cevapladığınız konuları faaliyete dönerek tekrarlayınız. C. mekik mekanizmaya yerleştirilir. İlmek oluşumu kontrollü olmaz. Çardaktan gelen ip elle sarılır. Çardaktan gelen ip elle bir miktar sarılır. pedal ile motordan gelen güçle sarılır. Kumaşta iğne deliği büyük olur. 25. 28 . Çardaktan gelen ip elle bir miktar sarılır. dikiş atlaması olur. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Kumaşta ilmekler karışır ve kopma olur. B. C. Aşağıdakilerden hangisi iğne iplik için ince ise olur? A.24. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. masura mekanizmaya yerleştirilir pedal ile motordan gelen güçle sarılır. Aşağıdakilerden hangisi masura sarımını anlatmaktadır? A. D. B. pedal ile motordan gelen güçle sarılır. sürtünme karışma ve kopma olur. masura mekanizmaya yerleştirilir. D. İplik kanal ve gözden rahat geçemez.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında bu faaliyette verilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda düz sanayi dikiş makinesinin dikiş ayarını dikilecek ürüne uygun olarak yapabileceksiniz. Bilgilerinizi arkadaşlarınıza sununuz.1. (B) İpliğin birbirine ters bakan tansiyon pulcuklarının (5) arasından geçmiş olduğuna dikkat edilmelidir. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNDE DİKİŞ AYARI 2. Üst İplik Gerginliğinin Ayarlanması Üst ipliğin gerginliğini ayarlamak için makine başındaki iplik gerdirici sıkılır veya gevşetilir. 2. ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Ø Makinede oluşabilecek dikiş hatalarını ve dikiş makinesini ayarlama işlemlerini araştırınız.2 29 . Şekil 2.1 Şekil 2.

4 Şekil 2. Alt İplik Gerginliğinin Ayarlanması Ø Masuranın düzgün sarımı ve ipliğin mekikten çıkış yerinin doğruluğu kontrol edilir.5 Gevşek Dikiş Ayarı (Alt) Gevşek Dikiş Ayarı(Üst) Şekil 2.7 30 .2.3 Ø Çeşitli dikiş ayarları aşağıda gösterilmiştir. Doğru Dikiş Ayarı Gergin Dikiş Ayarı Şekil 2.6 Şekil 2.2. Şekil 2. Ø Sıkı veya gevşek iplik sağılma durumuna göre mekik üzerindeki vida uygun tornavida ile sıkılır veya gevşetilerek (EF) ipliğin rahat sağılması sağlanır.

.5=4 (1cm’de 4 batış olduğunu ifade eder. İğneyi değiştiriniz. dikiş atlamaları İplikler dikilen yüzeyde gevşek ilmekler oluşturur. ileri geri adımının mm ile ifadesidir. dikilen parçalara hasar verir. İğneyi yenisi ile değiştiriniz. Dikiş Boyunun Ayarlanması Makine boynu üzerinde dikiş boyu ayarlayıcısı (numaratör) ile istenilen sıklıkta dikiş boyu ayarlanabilir. İğneyi değiştiriniz. Tansiyon ipliğinin gevşek olması Alt iplik gerginliğinin uygun olmaması İğne ucunun bozuk olması İğne deliğinin keskin olması İğne olukları veya gözünde pürüzlü kısımların bulunması . 10mm/2.2. büyüdükçe dikiş adımları büyük olur. Örneğin numaratör 2.3.5 olarak ayarlanmış ise.9 2. İplik gerginliğini. Rakam hareket koluna bastırıp.4. İplik kopması İğne kırılması. Dikiş Bozuklukları ve Düzeltme Yolları Dikiş Hata Nedenleri Tansiyon ipliğinin sıkı olması Olası Sonuçlar İplik kopması. dikilen parçalara hasar görmesi. Şekil 2. Dikiş atlamaları meydana gelir. numaratörü küçükse dikiş adımı küçük rakam kolayca çevirebilirsiniz. mekik yaprak vidasından ayarlayınız.) Şekil 2. Dikiş makineleri markalarına göre değişiklik gösterse de 0 ile 5 arasında dikiş boyu ayarlaması yapılabilir. dikişler düzgün sıralanmaz ve çabuk sökülür Üst dikiş ayarının bozuk olur. 31 Düzeltme Yolları Tansiyon ayarını iplik kopmasını giderinceye kadar (karşı yöne doğru çevirerek) gevşetiniz Tansiyon ayar düğmesini (kendinize doğru çevirerek) sıkıştırınız.8 Ø Numaratör üzerindeki rakamlar dikiş Ø Dikiş boyunu ayarlamak için.

Dikiş oluşum elemanlarını kontrol ediniz. Masurayı mekik içine doğru olarak yerleştiriniz. dikilen parçaların hasar görmesi. dikiş atlaması oluşur. Mekiği çağanoza doğru olarak yerleştiriniz. makine dikiş dikmez. iğne kırılır Makine sıkışır. Makine yağını tamamlayınız. baskı ayağı ayar vidasından ayarlayınız. Baskı ayağı basıncını. Makinenin dikiş dikmemesi.. İğne mili düzeltilir. Uygun transport seçiniz. Bozuk yüzeyleri yenileri ile değiştiriniz. iğne mili yüksekliği ayarlarını düzeltiniz. dikilen parçalar hasar görür. Düzensiz dikişler oluşur Düzgün olmayan sürme hareketi Kumaş katlarının kayması. dikiş atlaması. Eksantrik grubu ayarını doğru yaptırınız. İğneyi makineye doğru takınız. Malzeme kalınlığına uygun iğne ve iplik seçiniz. Makinenin çalışmaması. 32 Düzeltme Yolları Makine sistemine uygun iğne seçiniz. ya da dikmez İğne yuvadan çıkar ya da kırılır İğne kırılır. İğneyi yuvaya tam olarak yerleştirerek makineye takınız. İpliği doğru sıra ile makineye takınız. . Çağanozun iğne mesafesini. Baskı ayağı basıncını kontrol ediniz. Makine dikiş dikmez. İğne kırılır. kilitlenir. hasarlı dikiş yeri İplik kopması. Transport dişli vidasını sıkıştırınız. Dikilen parçanın hasar görmesi İplik kopması Makine dikiş dikmez İplik kopar.Dikiş Hata Nedenleri Yanlış sistemde iğne seçimi İğne takılışının yanlış olması İğnenin yuvaya tam oturmaması İğne milinin eğrilmiş olması İğne ucu hasarlı ya da iğne kumaşa uygun değilse İpliğin nemli yada çürük olması İplik takılış şeklinin yanlış olması Malzeme özelliğine uygun iğne ve iplik seçilmemesi Makinenin yağsız kalması Eksantrik grubu ayarının bozuk olması Cağanoz ayarının bozuk olması Masura ters takılmış ya da yerine oturmamış olması Mekiğin yanlış takılması Baskı ayağının basıncının yetersiz olması Baskı ayağı basıncının fazla olması Dikiş plakasında ve çağanozda pürüzlü ve keskin kısımların bulunması Transport dişlisi nakil işlemlerini düzenli yapmıyorsa Olası Sonuçlar İğne kırılır Makine dikiş atlaması yapar iplik kopması. Düzensiz dikişler oluşur. Yeni ve sağlam dikiş iplikleri kullanınız. makinenin ters yönde dikmesi. dikiş atlaması.

Beden numarası –çıt-delgi Aşağıdakilerden hangisi dikiş payıdır? A.5 cm Aşağıdakilerden hangisi dikiş adımıdır? A. 5 dikiş adımı C. 5. 1.7-1 cm B. Aşağıdakilerden hangilerine dikime başlamadan önce dikkat edilmelidir? A. SORULAR 1. Dikiş makinesinin bir ilmeği oluştururken her hareketine denir. 1-1. Dikişin dikileceği kenar ile pastal katı arasındaki mesafedir. iplik kesilir. kumaş çekilir. iplik kesilir. İğne mili dizlikle kaldırılır. 2. Dikişin dikileceği kenar ile makine arasındaki mesafedir. Baskı ayağı dizlikle kaldırılır. 4. Çıt-delgi-metolama B. Dikiş makinesinin bir dikişi oluştururken her hareketine denir C. Dikişin dikileceği kumaş katı ile kenar arasındaki mesafedir B. C. 9 dikiş adımı Bitmiş ürün aşağıdakilerden hangisi ile makineden çıkarılır? A. 3 dikiş adımı B.5-2 cm D. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. C. 6. B. Dikişin dikileceği hat ile kenar arasındaki mesafedir . Çıt-delgi-metolama-renk farkı C. D. Aşağıdakilerden hangisi sanayideki dikiş payıdır? A. D. Dikiş makinesinin bir katı oluştururken her hareketine denir D. 3. Pastal katları-metolama D. iğne kumaştan çıkarılır. B. iplik kesilir.5 cm C. Baskı ayağı pedal ile kaldırılır. İğne mili pedal ile kaldırılır. iplik kesilir. iğne kumaştan çıkarılır. 33 . 0. 2-2. 7 dikiş adımı D.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. Dikiş makinesinin bir dikiş payı oluştururken her hareketine denir Normal bir dikişte 1 cm de kaç dikiş adımı olmalıdır? A.

İğne ters takılmışsa B. Plaka deliği büyükse D. B. İplik iğnede aşınıyorsa D. Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. tansiyon pulcukları gevşetilir ve düğme çevirilir. Tansiyon pulcuklarından geçmesi engellenir D. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 34 . Mekik üzerindeki vida sıkılır veya gevşetilir C. İplik iğnede aşınıyorsa Aşağıdakilerden hangisi dikiş atlama sebebidir? A. Aşağıdakilerden hangisi üst iplik ayarlama işlemlerindendir? A.7. Mekik yanlış takılmış C. Ayarlayıcıyı çevirmek için. Aşağıdakilerden hangisi iplik kopma sebebidir? A. 10. 9. Makine başındaki iplik gerdirici sıkılır veya gevşetilir B. Ayarlayıcının üzerindeki yukarı aşağı koluna bastırıp düğmeye basılır. Ayarlayıcının altındaki ileri geri koluna bastırıp ayarlayıcı çevrilir. D. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Çağanoz ucu uzaksa C. İğne ucu körelmişse B. İplik konikten rahat çekilemiyorsa 8. Masura üzerindeki vida sıkılır veya gevşetilir Aşağıdakilerden hangisi dikiş boyu ayarlama işlemidir? A. Ayarlayıcının üzerindeki düğmeye bastırılarak çevrilir C.

3 ÖĞRENME FAALİYETİ. örneğin pens uzunluğu bu işaret sayesinde hatasız olarak uygulanır. verilen bilgi ve beceirler doğrultusunda. Giysi parçalarını birleştirirken. Rapor hazırlayınız. delgi gibi dikim sırasında yol gösterecek işaretlerin kesilen parçalar üzerinde alınmış olması gerekir. Dikim sırasında iki parçanın birleştirilmesinde çıt işaretleri üst üste gelmelidir. 3. ilik gibi yerlerin işaretlenmesinde kullanılır. en ve boy ipliklerinin düzgünlüğü dikkate alınmalıdır. Çıt İşaretleri: Kalıp üzerindeki kontrol noktalarıdır. Çıtlar üst üste gelirken kumaşın deseni. ARAŞTIRMA Farklı üretim yapan hazır giyim atölyelerine giderek düz dikiş makinesi kullananları gözlemleyiniz. dikiş payıdır. Dikiş makinesinin bir dikişi oluştururken her hareketine “dikiş adımı “denir.1. dikişin amacına ve yerine göre değişebilir. 3. Bunun dışında pastal katlarında renk farkını önlemek ve farklı katları birbiri ile eşlememek için metolama (her pastal katına bedenini ve kat numarasını belirten bir numara yapıştırma) yapılır.3 AMAÇ Bu faaliyette gerekli ortam sağlandığında. Sanayide dikiş payı 0. düz sanayi dikiş makinesini seri olarak kullanabileceksiniz. Parçaları Birleştirirken Dikkat Edilecek Noktalar Ø Dikişin dikileceği yer ile kenar arasında kalan mesafe. Delgi: Kalıp üzerindeki cep yeri. Normal bir dikişte 1 cm de 5 dikiş adımı olmalıdır. etiketler üzerinde numaraların aynı olmasına dikkat edilmelidir. Dikiş işlemi sırasında.7cm ya da 1 cm olarak belirlenmektedir. Bu işaretlerin kumaşa da doğru şekilde aktarılması gerekir. Dikiş payı mesafesi kumaşın ya da giysinin özelliğine ve dikiş tekniğine göre değişir.2. kalça vb hatlar ile kıvrım hatlarını belirlemek için kalıp kenarına alınır. Dikim sırasında çıtların üst üste gelmesine dikkat edilir. örneğin diz. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN KULLANILMASI 3.ÖĞRENME FAALİYETİ. pens ucu. Bu sayı. Kumaş katlarına özel delici aletler yardımı ile işaretlenir. Gerektiğinde dikişin bozulmaması için dikiş payı daha fazla olabilir. dirsek. 35 Ø Ø . Dikimde Kullanılan İşaretler Dikime başlamadan önce çıt.

Kumaşların ters ve yüzleri belirlenerek dikilmelidir. iğne kumaştan çıkarılmalı ve iplik. • • • • • Dikiş gerginliğinin uygunluğuna. Ø Ø Ø 3. Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanma İşlemleri 3. Beden ve kat numaraları birbirini tutmalıdır. Dikiş atlamalarının olup olmadığına. makinecinin ayağının geri hareketi (iğne arkasındaki bıçak harekete geçerek) ipliği keser. Dikişin bitiminde parça makineden çıkarılırken baskı ayağı dizlikle kaldırılmalı. Otomatik kesicili düz dikiş makinelerinde. Dikkatten kaçan büzülmeler olup olmadığına. Köşe dikişlerinin düzgünlüğüne. Kontrol sırasında. Dikim sonunda dikişin düzgünlüğü kontrol edilmelidir.+ toleranslarda hata kabul edilebilir.Ø Ø Dikiş başlangıcında ve sonunda kalite özelliklerine bağlı olarak sağlamlaştırma yapılmalıdır. Makinede İpliksiz Dikim Egzersizleri 36 . Dışarıda kalan iplik miktarı 1 cm’ den fazla olmamalıdır. Simetrik parçalarda dikiş özelliklerinin ve uzunluklarının aynı olmasına dikkat edilmelidir. Dikim sırasında dikişin düzgünlüğü göz ile kontrol edilmelidir.1.) Dikim sırasında iplik kopması olduğunda talimatlar doğrultusunda dikişe devam edilmelidir. Kumaş parçalarının kesimden düzgün çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir. Kalite kontrol formları dikkate alınmalıdır. çekilerek kesilmelidir.3.3. (.

Ø İğne takılışının doğruluğunu kontrol ediniz. Ø Üzerine düz çizgiler çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. 1cm diktikten sonra geriye doğru pekiştirme yaparak dikim işlemine devam ediniz. 37 . Ø İğneyi el çarkı yardımı ile yukarı Ø Ayak pedalına kontrollü olarak basınız. Dikim esnasında parçalanan kağıt parçalarının makineye zarar vermemesi için kağıt altına patiska vb deneme kumaşı koyunuz. Ø Makinede çalışmak için ışığın yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Ø Pekiştirme boyu 1cm olmalıdır. Ø Ellerinizle kumaşın düzgün ilerlemesini sağlayınız. Ø Geriye doğru pekiştirme dikişi yaparken kağıttan dışarı çıkmayınız. Ø Pedala basarak dikim işlemine başlayınız. Ø Dizlik yardımı ile baskı ayağını kaldırarak egzersiz yapacağınız parçayı yerleştirip baskı ayağını indiriniz. Ø Emniyetli bir çalışma için makine üzerine fazla eğilmeyiniz. Ø Düz dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Dikiş hattı sonunda pekiştirme dikişi yapınız. Ø Makine iğnesini kontrol ediniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Makinede İpliksiz Dikim Egzersizleri Ø A4 Ölçüsünde çok sayıda dosya kağıdını ve 21x30cm boyutlarında 2 adet (amerikan. Ø Makineyi durdurmak için durma noktasına geldiğinizde ayağınızı pedaldan çekiniz. patiska vb) deneme parçasını keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Makine şalterini açınız ve ısınması için bir süre bekleyiniz Ø Sandalyenizin size ve makinede çalışmaya uygunluğunu kontrol ediniz.

Ø Makinede kısa ve uzun mesafede düz Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Kısa dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Üzerine pekiştirme dikiş çizgileri 38 . Ø Makine hakimiyetini sağlayıncaya kadar kısa mesafede düz dikiş denemelerini çok sayıda tekrarlayınız. Dikim esnasında parçalanan kağıt parçalarının makineye zarar vermemesi için kağıt altına patiska vb deneme kumaşı koyunuz.çıkarınız. Ø Makinede düz dikiş egzersizlerini kısa mesafede yapınız. Ø Üzerine kısa çizgiler çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø Makinede 1cm’den düz dikiş Ø Dikiş çizgilerinin paralelliğinde denemelerini kontrol ediniz. Ø Boş dosya kağıdı ile kesilmiş amerikan parçasını üst üste koyarak yerleştiriniz. sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Boş dosya kağıdı ile kesilmiş amerikan parçasını üst üste koyarak yerleştiriniz. dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Makinede düz dikiş egzersizlerini uzun mesafede yapınız. Ø Makinede bir makine ayağından düz Ø Dikiş çizgilerinin paralelliğinde dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Dizlik yardımı ile baskı ayağını kaldırıp egzersiz parçasını makineden çıkarınız. Ø Birbirine paralel (göz kararı) bir makine ayağı genişliği ölçüsünü koruyarak kağıt bitimine kadar düz makine dikiş denemeleri yapınız. Ø Makine hakimiyetini sağlayıncaya kadar uzun mesafede düz dikiş denemelerini çok sayıda tekrarlayınız. sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. yapınız. Ø Kağıt kenarına paralel (göz kararı) Ø Kağıt bitimine kadar dikiş denemeleri 1cm’den düz makine dikiş denemeleri yapınız.

Ø Çizgiler arasında pekiştirme dikişi denemeleri yapınız. Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Köşeli dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø Makinede köşeli dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Kavisli dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgileri takip ederek makinede kavisli dikiş denemeleri yapınız. Ø Üzerine kavisli dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Üzerine köşeli dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø Çizgileri takip ederek makinede köşeli dikiş denemeleri yapınız. Dikim esnasında parçalanan kağıt parçalarının makineye zarar vermemesi için kağıt altına patiska vb deneme kumaşı koyunuz. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Makinede pekiştirme dikiş denemelerini kontrol ediniz. 39 . Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.Ø Pekiştirme dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. Ø Makinede kavisli dikiş denemelerini kontrol ediniz.

Ø Çizgileri takip ederek makinede yuvarlak Ø Makinede düzgün dikme becerisi dikiş denemeleri yapınız. dikiş denemelerini tekrarlayınız. kazanıncaya kadar dikim işlemlerini tekrarlayınız. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz.Yuvarlak dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. Ø Makinede yuvarlak dikiş denemelerini Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise kontrol ediniz. Ø Üzerine yuvarlak dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. 40 .

Ø Dikişin boyunu ayarlayıp ayarını kontrol ediniz. Ø Geriye doğru pekiştirme dikişi yaparken kağıttan dışarı çıkmayınız. Ø Makine iğnesini kontrol ediniz. Ø Düz dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı. Ø Ayak pedalına kontrollü olarak basınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 3. kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. patiska vb) deneme parçasını keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Dikim esnasında düzgün dikiş için deneme kumaşı üzerine fotokopi çekilmiş kağıt yerleştiriniz. Öneriler Ø İğne takılışının doğruluğunu kontrol ediniz. Ø Pedala basarak çizgi üzerinde dikime başlayınız. Ø Emniyetli bir çalışma için makine 41 . Ø Makine şalterini açınız ve ısınması için bir süre bekleyiniz Ø Düz sanayi dikiş makinesinin üst ve alt ipliğini takarak dikime hazırlayınız. Ø Sandalyenizin size ve makinede çalışmaya uygunluğunu ve ışığın yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Ø Dizlik yardımı ile baskı ayağını kaldırarak egzersiz yapacağınız parçayı yerleştirip baskı ayağını indiriniz. Ø Ellerinizle kumaşın düzgün ilerlemesini sağlayınız. Ø Makineyi durdurmak için durma Ø Üzerine düz çizgiler çizilmiş fotokopiler kullanınız. 1cm diktikten sonra geriye doğru pekiştirme yaparak dikim işlemine devam ediniz. Makinede İplikli Dikim Egzersizleri İşlem Basamakları Makinede İplikli Dikim Egzersizleri Ø 21x30cm boyutlarında 15 adet (amerikan.3.2.

noktasına geldiğinizde ayağınızı pedaldan çekiniz. Ø Çok sayıda parçada dikim yaparken. Ø Pekiştirme boyu 1cm olmalıdır. Ø İğneyi el çarkı yardımı ile yukarı çıkarınız. tüm parçaların dikimi tamamlandıktan sonra iplikleri keserek parçaları birbirinden ayırınız. Ø Makine hakimiyetini sağlayıncaya kadar uzun mesafede düz dikiş denemelerini çok sayıda tekrarlayınız. Ø Dizlik yardımı ile baskı ayağını kaldırıp egzersiz parçasını makineden çıkarınız. Ø Makine hakimiyetini sağlayıncaya kadar kısa mesafede düz dikiş denemelerini çok sayıda tekrarlayınız. Ø Makinede düz dikiş egzersizlerini uzun mesafede yapınız. üzerine fazla eğilmeyiniz. Ø Dikiş hattı sonunda pekiştirme dikişi yapınız. Ø Makinede düz dikiş egzersizlerini kısa mesafede yapınız. 42 .

Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.

Ø Makinede uzun mesafede düz dikiş denemelerini kontrol ediniz.

Ø Makinede kısa mesafede düz dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Boş dosya kağıdı ile kesilmiş amerikan parçasını üst üste koyarak yerleştiriniz. Ø Kağıt kenarına paralel (göz kararı) 1cm’den düz makine dikiş denemeleri yapınız. Ø Makinede 1cm’den düz dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Boş dosya kağıdı ile kesilmiş amerikan parçasını üst üste koyarak yerleştiriniz. Ø Birbirine paralel (göz kararı) bir makine ayağı genişliği ölçüsünü koruyarak kağıt bitimine kadar düz makine dikiş denemeleri yapınız. Ø Makinede bir makine ayağından düz dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Pekiştirme dikiş çizgilerinin bulunduğu

Ø Kağıt bitimine kadar dikiş denemeleri yapınız. Ø Dikiş çizgilerinin paralelliğinde sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.

Ø Dikiş çizgilerinin paralelliğinde sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Üzerine pekiştirme dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. 43

kağıdı, kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgiler arasında pekiştirme dikişi denemeleri yapınız. Ø Makinede pekiştirme dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Köşeli dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı, kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgileri takip ederek makinede köşeli dikiş denemeleri yapınız. Ø Makinede köşeli dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Kavisli dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı, kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgileri takip ederek makinede kavisli dikiş denemeleri yapınız.

Dikim esnasında parçalanan kağıt parçalarının makineye zarar vermemesi için kağıt altına patiska vb deneme kumaşı koyunuz. Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Üzerine köşeli dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz.

Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız. Ø Üzerine kavisli dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz.

Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.

Ø Makinede kavisli dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Yuvarlak dikiş çizgilerinin bulunduğu kağıdı, kesilmiş amerikan parça ile üst üste yerleştiriniz. Ø Çizgileri takip ederek makinede yuvarlak dikiş denemeleri yapınız.

Ø Üzerine yuvarlak dikiş çizgileri çizilmiş fotokopiler kullanabilirsiniz. Ø Makinede düzgün dikme becerisi kazanıncaya kadar dikim işlemlerini tekrarlayınız.

44

Ø Çizgilerden sapmalar çoğunlukta ise dikiş denemelerini tekrarlayınız.

Ø Makinede yuvarlak dikiş denemelerini kontrol ediniz. Ø Sonsuz bant dikimi için 2 Adet 15cmx2mt boyutlarında deneme kumaşından parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Ek dikişlerini ikiye açarak ve parçaları boyuna ortadan ikiye katlayarak ütüleyiniz. (Dikime hazırlayınız.) Ø Makine sehpasının altından parçayı üste alarak parçanın açık uçlarını makine çekerek birleştiriniz. Sonsuz bant oluşturunuz. Ø Kenara 1cm paralel olacak şekilde pekiştirme yaparak dikime başlayınız. Ø Parçanın ek yerlerinde 1cm uzunluğunda pekiştirme dikişleri yaparak parça bitimine kadar makine çekiniz. Ø Dikim işlemi tamamlandıktan sonra parçayı keserek makineden çıkarınız.

Ø 2mt uzunluğunda parçayı elde etmek için parçalara ek yapınız.

Ø Makine dikişlerinin birbirine 1cm’den paralel olmasına özen gösteriniz.

Ø Dikişlerin düzgünlüğü ve pekiştirmelerin uzunluğunu kontrol ediniz. Ø İkinci sonsuz bant parçasını da 45

Ø Dikişlerin düzgünlüğü ve pekiştirmelerin uzunluğunu kontrol ediniz. 46 .. Ø Dikilen tüm parçaların ipliklerini temizleyiniz. Ø Dikilen parçaları ütüleyiniz. Ø Dikim işlemi tamamlandıktan sonra parçayı keserek makineden çıkarınız. Ø Parçanın ek yerlerinde 1cm uzunluğunda pekiştirme dikişleri yaparak parça bitimine kadar makine çekiniz. Ø Kenara bir makine ayağı mesafede paralel olacak şekilde pekiştirme yaparak dikime başlayınız. Ø Makine dikişlerinin birbirine bir makine ayağı paralel olmasına özen gösteriniz. NOT: Makinede dikim parçası yok ve baskı ayağı aşağıdayken kesinlikle çalıştırmayınız.makinede dikime hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ KONTROL LİSTESİ Uygulama faaliyetinde düz sanayi makinesinin kullanımı ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 47 . DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Çalışma ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı? Düz sanayi makinesini tekniğe uygun olarak dikime hazırladınız mı? Kumaş özelliğine uygun iğne ve iplik seçtiniz mi? Dikiş ayarını dikilecek kumaşın özelliğine uygun olarak yaptınız mı? Deneme parçası üzerinde dikiş denemesi yaptınız mı? Düz sanayi makinesinde çizgi üzerinde düz dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Makinede uzun mesafede düz dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Makinede kısa mesafede düz dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça üzerinde 1cm’den paralel dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça üzerinde bir makine ayağından paralel dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça üzerinde pekiştirme dikişi egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Köşeli dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Kavisli dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Yuvarlak dikiş egzersizlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Dikilen parçaları tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Zamanı iyi kullanmaya özen gösterdiniz mi? Evet Hayır Yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendiriniz ve bunun sonucuna göre eksikleriniz varsa uygulamaları tekrarlayınız.

iki ya da çok kata işaret almak ya da tutturmak. bitiş ve orta noktasındaki işaretler göz önüne alınarak kumaşın yedirilmesine dikkat edilmelidir. Ø İplik koptuğunda sökülüp tekrar dikilmesine dikkat edilmelidir. (Diferansiyel transportlu makinelerle ya da büzgü ayağı kullanılarak da yapılır. birleştirmektir. yaka. uzun parça kısa parçaya homojen biçimde dağıtılır. büzmek.) Yedirme Dikiş: Birleştirilecek iki parça kalıp tekniğinden dolayı farklı uzunluklardaysa. önceden saptanan daha kısa bir boya düzgün bir şekilde toplamak. Büzgü yapılacak kısmın düzgün şekilde dikilmesine.3. Makinede Birleştirme Dikişi Egzersizleri Dikişin amacı tek. bu işleme yedirme dikişi denir. Yedirme dikişinde. Ø Yedirme yapılacak parçaların başlangıç. Ø Ø Ø Parçaların dikiş paylarının eşit şekilde üst üste gelmesine. kol gibi parçaları birbirine monte etme amacı ile kullanılan dikiştir. Ø Ø Kumaşa uygun dikiş boyu seçilmesine . arka.3. Çizgili kareli gibi desenli kumaşların kaydırılmamasına. 48 . Dikiş başlangıcında ve sonunda pekiştirme işlemi yapılmasına dikkat edilmelidir.3. Büzgü Dikişi : Bir kumaş boyunu. hacim vermek için uygulanan dikiştir. birden çok parçaları Birleştirme dikişi giysiyi oluşturan çeşitli büyüklükteki ön. Büzgü dikişinde. Birleştirme dikişinde.

Ø 1cm’den düzgün dikme becerisi kazanınız. Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. Ø Makine ayarını iki kat kumaş parçası üzerinde dikiş denemesi yaparak kontrol ediniz. Ø Uygun olmayan dikiş ayarını düzeltiniz. Ø Ütünün uç kısmını dikişi açmak için kullanınız. Ø Dikişleri ikiye açarak önce tersinden ütüleyiniz. 49 .den Birleştirme Dikişi Ø Deneme kumaşından 6 adet. 10x30cm boyutlarında parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Makine iğnesini kontrol ediniz. Ø Dikim işlemini kontrol ediniz. Alt ve üst ipliğini takarak makineyi dikime hazırlayınız. Ø Ütünün ısısını kontrol ediniz. Ø Dikiş çizgisinin kenara 1cm paralelliğini kontrol ediniz. Ø Parçalardan iki adet alarak kesim kenarlarını çakıştırarak yerleştiriniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları 1 Cm. Ø Ana şalteri açınız. Öneriler Ø Makine iğnesinin kumaşa uygunluğunu ve iğnenin düzgünlüğünü kontrol ediniz.. Ø Parçaları makineye yerleştirerek 1cm’den dikimini yapınız. Dikiş başlangıcında ve sonunda 1cm boyunda pekiştirme yapınız. Ø Dikiş adımı ve dikiş kalitesini kontrol ediniz. Ø Parçayı makineden çıkarınız.

10x30cm boyutlarında parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Parçalardan iki adet alarak kesim kenarlarını çakıştırarak yerleştiriniz. Ø Dikiş çizgisinin kenara bir makine ayağı paralellikte olduğunu kontrol ediniz. Ø Ana şalteri açınız. Bir Makine Ayağından Birleştirme Dikişi Ø Deneme kumaşından 6 adet. Ø Biri düz biri kavisli iki adet parça alarak. Dikiş başlangıcında ve sonunda 1cm boyunda pekiştirme yapınız. düz ve kavisli kesim kenarlarını çakıştırarak üst üste yerleştiriniz Ø Parçaları makineye yerleştirerek 1cm’den dikimini yapınız. kavisli kenarı 30cm olan 3 adet parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø Parçayı makineden çıkarınız. Dikiş başlangıcında ve sonunda 1cm boyunda pekiştirme yapınız. Biri Düz Biri Kavisli Parçada Birleştirme Dikişi Ø Deneme kumaşından 10x30cm boyutlarında 3 adet düz. Ø Parçayı makineden çıkarınız. Ø Parçaları makineye yerleştirerek bir makine ayağından dikimini yapınız. Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. Ø Dikim işlemini kontrol ediniz. 50 .Ø Daha sonra yüzünden ütüleyiniz. Ø Dikişleri ikiye açarak ütüleyiniz.

Ø Dikiş çizgisinin kenara 1cm paralellikte olduğunu ve büzgülerin yerleşimini kontrol ediniz. Ø 10x50cm boyutlarındaki parçaların uzun kenarına bir makine ayağından pekiştirme yapmadan makine çekiniz. Büzgü Dikişi Ø Deneme kumaşından 3 adet 10x30cm. Ø Dikilecek hattın ölçüsünden (30cm’den) 2cm büyük olacak şekilde büzgüleri toparlayınız. Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. Ø Büzgülü parçayı üste alarak dikim esnasında büzgülerin düzgün yerleşimini sağlayınız.5’e) getiriniz. Pili olmamasına dikkat ediniz. Makinenin dikiş boyunu 3’e getiriniz. (büyütünüz) .Ø Dikiş çizgisinin kenara 1cm paralelliğini ve kesim kenarlarının eşitliğini kontrol ediniz. Ø Biri uzun biri kısa iki adet parça alınız. Ø Parçayı makineden çıkarınız. Ø Dikişleri düz tarafa yatırarak ütüleyiniz. 51 . Ø Dikim işlemini kontrol ediniz. Ø Kesim kenarlarını kaydırmadan 1cm’den düzgün dikme becerisi kazanınız. Parçanın bir tarafında iplik uçlarını düğümleyiniz. 3 adet 10x50cm boyutlarında düz parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Büzgüyü parçanın her tarafına eşit olarak dağıtınız. Ø Dikiş başlangıcında iplik uçlarının makine dikişine girmemesine özen gösteriniz. Ø Makinenin dikiş boyunu dikim ayarına (2-2. Ø Büzgülü parçayı bir düz parça ile eşleyerek kesim kenarlarını çakıştırınız. Ø Dikim işlemini kontrol ediniz. Dikiş başında ve sonunda 1cm uzunluğunda pekiştirme yapınız. Ø Düz parçayı altta kalacak şekilde makineye yerleştirerek 1cm’den dikimini yapınız.

Ø Dikim işlemini tekrarlayarak büzgülü parça dikme becerisi kazanınız. Ø Ütüleme işlemini yedirme dikişinden dikiş payına doğru yapınız.Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. Ø Yedirilecek parçayı bir düz parça ile eşleyerek kesim kenarlarını çakıştırınız. Ø Makinenin dikiş boyunu dikim ayarına (2-2. Makinenin dikiş boyunu 3’e getiriniz. 52 . Dikiş başında ve sonunda 1cm uzunluğunda pekiştirme yapınız. Yedirmeyi parçanın her tarafına eşit olarak dağıtınız.5’e) getiriniz. Ø Biri uzun biri kısa iki adet parça alınız. Ø Dikilecek hattın ölçüsüne göre (30cm) yedirmeyi toparlayınız. Ø Dikiş başlangıcında iplik uçlarının makine dikişine girmemesine özen gösteriniz. Ø Dikim işlemini tekrarlayarak yedirme dikişi yapma becerisi kazanınız. Ø Büzgülerin üzerine ütü basmayınız. Parçanın bir tarafında iplik uçlarını düğümleyiniz. Ø Yedirme parçası altta kalacak şekilde parçaları makineye yerleştiriniz. Yedirme Dikişi Ø Deneme kumaşından 3 adet 10x30cm. Ø Dikişleri düz tarafa yatırarak ve büzgü formunu koruyarak ütüleyiniz. Ø Yedirmenin daha kolay olabilmesi için dikim esnasında düz parçayı üste alınız. Ø Dikiş çizgisinin kenara 1cm paralellikte olduğunu ve yedirmenin durumunu kontrol ediniz. (büyütünüz) . Ø Kesilen diğer parçalarda da dikim işlemini tekrar ediniz. 3 adet 10x34cm boyutlarında düz parça keserek çalışma ortamında hazırlayınız. Ø 10x34cm boyutlarındaki parçaların uzun kenarına bir makine ayağından pekiştirme yapmadan makine çekiniz. Ø Parçayı makineden çıkarınız. 1cm’den dikimini yapınız. Büzgülü tarafı açık uçlardan büzgüye doğru ütüleyiniz. Ø Dikiş paylarını düz tarafa yerleştirerek ütüleyiniz. Ø Yapılan yedirmeyi ütüyü bastırıp kaldırarak yerleştiriniz. Ø Dikim işlemini kontrol ediniz.

53 .DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ KONTROL LİSTESİ Uygulama faaliyetinde düz sanayi makinesinin kullanımı ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Çalışma ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı? Düz sanayi makinesini tekniğe uygun olarak dikime hazırladınız mı? Dikiş ayarını dikilecek kumaşın özelliğine uygun olarak yaptınız mı? Deneme parçası üzerinde dikiş denemesi yaptınız mı? DSM’de parçaları 1cm’den birleştirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parçaları bir makine ayağından birleştirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Biri düz biri kavisli parçayı makinede birleştirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Büzgü parçasını tekniğe uygun olarak dikime hazırladınız mı? Makinede büzgü dikişini tekniğe uygun olarak yaptınız mı? Yedirme parçasını tekniğe uygun olarak dikime hazırladınız mı? Makinede yedirme dikişini tekniğe uygun olarak yaptınız mı? Dikilen parçaları tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Zamanı iyi kullanmaya özen gösterdiniz mi? Evet Hayır Yapmış olduğunuz çalışmayı değerlendiriniz ve bunun sonucuna göre eksikleriniz varsa uygulamaları tekrarlayınız.

Çıt-delgi C. Delgi-metolama Çıt ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. D. 3. Bir kumaş boyunu istenen boya büyütmek için yapılan dikiştir. 54 2. Yedirme dikişinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. D. Delgi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Aşağıdakilerden hangileri dikimde kullanılan işaretlerdir? A. 5. B. Sadece kalıpta bulunan yazılardır. Uzun ve kısa parçaları homojen biçimde birleştiren dikiş C. Bir kumaş boyunu istenen boya küçültmek için yapılan dikiştir. B. Kalıp içine atılan işarettir. Uzun ve kısa parçaları birleştiren dikiş B. İki parçanın uzunlukları farklıysa uzun parça kısa parçaya homojen biçimde dağıtılır. C. D. . C. Çıt-metolama D. 4. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Kalıp içine atılan işarettir. İki parçanın uzunlukları farklıysa üst üste dikkatlice dikilir. Bir kumaş parçasını birleştiren dikiştir. D. İki parçanın uzunlukları farklıysa fazla olan parça dikkatlice düzeltilir. Bir kumaş parçasını istenen boya büyütmek için yapılan dikiştir. Parçalara hacim vermek için yapılan dikiş D.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. İki parçanın uzunlukları farklıysa kısa parça uzun parçaya homojen biçimde dağıtılır C. Sadece kalıpta bulunan yazılardır. ÖLÇME SORULARI 1. Kalıp kenarına ve içine atılan işarettir. Parçaları birbirine monte etme dikişi Büzgü dikişi aşağıdakilerden hangisidir? A. B. Delgi-noktalama B. Birleştirme dikişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalıp kenarına ve içine atılan işarettir C. B. Kalıp kenarına atılan işarettir. Kalıp kenarına atılan işarettir. 6.

Delgi C. Etek volanında B. 10. Delgi C. Çıt B. Kol takarken C. Yan dikişte D. Gerektiğinde iplik koptuğunda tekrar dikilmesine Aşağıdakilerden hangisinde birleştirme dikişi kullanılır? A. Çıt B. Yaka takarken 8. Pekiştirme yapılmasına C. 55 . Cevaplarınızın hepsi doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz.7. Başlangıç bitiş noktalarına B. Büzgü Büzgü dikişinde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir? A. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Eksik olduğunuz konuyu faaliyete dönerek tekrar ediniz. Hiçbiri Aşağıdakilerden hangisi pens ucunu işaretlemede kullanılır? A. Desenlerine D. Meto D. Dirsek hattını belirtmek için aşağıdakilerden hangi işaret kullanılır? A. 9. Meto D.

Özellikle açık renk kumaşların dikiminde dikilecek kumaşın kirlenmemesi için masa üstünün tozunun. 4. Kompresör: Hava üfleyerek toz ve liflerin giderilmesini sağlar. kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda ullanım kılavuzu doğrultusunda düz sanayi dikiş makinesinin temizlik ve bakım işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Düz sanayi makinesinde olası arızalar ve bunları giderme yöntemlerini araştırarak rapor hazırlayınız.ÖĞRENME FAALİYETİ. Tornavida: Hareketli aksamın gevşetilmesi ve sıkıştırılmasında kullanılır. Ortamda oluşan toz ve lifler makine tablasına ve makinenin içine yapışır. 56 . Temizlik fırçası: Günlük temizlik sırasında hareketli aksamı temizlemeye yarar. Raporunuzu sınıfınızda sununuz. Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Günlük Temizlik İşlemleri Sanayide yüksek devirlerle uzun süre durmadan kullanılan dikiş makinelerinin her gün iş bitiminde temizlik ve bakımının yapılması gerekir. kullanım klavuzuna ve kullanım özellikleri dikkate alınarak kullanılırlar. DÜZ SANAYİ DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMİZLİK VE BAKIMI 4. Bunlar makineye zarar vermeden. Makine Temizlemede Kullanılan Araç-Gereçler Düz sanayi makinesinin temizlik ve bakımında çeşitli ve araç gereçler kullanılır.4 ÖĞRENME FAALİYETİ. Çağanoz fırça ile temizlenip yağdanlık ile 1-2 damla yağlanarak işe başlanması uygundur. her gün işe başlamadan alınması gerekir.1. Pens: Çağanoz ve transport gibi hareketli aksama takılan kumaş ve iplikleri temizlemek için kullanılır. Transport Dişlilerinin Temizlenmesi: Plakayı sökünüz ve transport dişlileri arasındaki iplik ve kumaş tiftiklerini temizleyiniz.4 AMAÇ Bu faaliyette uygun ortam sağlandığında.2. 4. Çağanozun ve yağ pompası göstergesinin temizlenmesi aşağıda gösterilmiştir.

fırça pens. Makineyi Yağlama İşlemleri 4.4. bez. kartel içindeki ölçü çizgisine bakılarak ideal ölçüde yağ doldurulur.1.Çağanozun Temizlenmesi Şekil 4.1 Makine kafasını öne doğru eğiniz ve çağanozu temizleyiniz. 57 . yağ pompası ayarının da bulunduğu filtreli bölüm ile aşağıdaki hareket elemanlarına filtreden çıkan boru ile de üst hareket elemanlarına aktarılır. Bu yağ. Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Yağlama Sistemi Düz sanayi dikiş makineleri. Yağ pompası göstergesi üzerindeki kumaş tiftikleri. 4.3. Makinenin yağlanmasında beyaz spindle (iğ) yağ tercih edilmelidir. kartellerine doldurulan yağ ile yağlanır.4. toz ve iplikleri temizleyiniz 4. yumuşak bezle siliniz.2 Makine kafasını öne doğru eğiniz. Yağlamada Kullanılan Araç ve Gereçler Makinenin ilk kurulumunda içindeki fabrikadan kalan gres yağının temizlenmesi için benzin kullanılmalıdır. kağıt gibi yardımcı gereçler de bulundurulmalıdır. Yağ Pompası Göstergesinin Temizlenmesi Şekil 4. Mekiği. Yağdanlık günlük yağlamada kullanılmalıdır. Vidaların gevşetilmesi ve sıkıştırılması için tornavida.

Yağ haznesi içindeki yağ boşaltılarak temizlenir ve makineye yağ konur. Makinede yağ değişimi için makine kayışından kurtarılarak tablasından çıkarılması gerekir. Dikim işlemi sırasında makine içinde gereken tüm parçaların devamlı yağlanması sağlanmış olur. makine içindeki yağ değiştirilmelidir. makine içindeki yağın durumu ve dolaşımı kontrol edilir. 58 . makinenin kullanımı sırasında makine boynundaki yağ göstergesinden. Makineye yağ koyarken üst sınırı aşmamasına dikkat edilir. Normal değil ise makinenin yağı değiştirilir. yağın durumu ise yağ haznesinden (karterden) kontrol edilir. Yaklaşık 1 yıllık kullanımdan sonra. Makinedeki yağın dolaşımı. Düz sanayi makinesinin uzun yıllar kullanımı ve iyi bir dikiş kalitesi için yağsız kalmamasına özen gösterilmelidir. Uzun süredir kullanılmayan makinelerde. (makine parçaları arasında) kaygan yüzey oluşturarak en aza indirmektir.Yağlamanın görevi birbirine değerek çalışan yüzeyler arasında oluşan sürtünmeyi.

2. Ø Dikkat ! Makineye konan fazla yağ. Ø LOW seviyesinin altında ise eksik kalan miktar kadar makine içine yağ koyunuz. Öneriler Ø Makinenin ani hareketinden dolayı meydana gelebilecek kazaları önlemek amacı ile makinedeki elektriği boşaltınız. Ø Parça kumaş üzerinde dikiş denemesi yaparak. yağın hareketini gözlemleyiniz. baskı ayağı yukarıda ve 3000 devirde) çalıştırınız.4. iğne mili yanından dışarı atılır. Makineyi Yağlama İşlemleri İşlem Basamakları Ø Makine şalterini kapatarak. motordaki elektriği boşaltınız. 59 . Bu sayede tüm parçalar yeteri kadar yağlanmış olur. Ø Makine başını kaldırarak yerine yerleştiriniz. Ø HIGH=YÜKSEK ve LOW=DÜŞÜK seviyeleri arasında ise yağ yeterlidir. Ø Karterdeki yağ seviyesini kontrol ediniz.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ 4. Ø Uzun süre kullanılmadığında ve yağ takviyesi yapıldığında 10 dakika kadar rölantide(kumaşsız. Ø Makine başını arkaya doğru iterek yaslayınız. Bu durumda dikilen ürün kirleneceğinden fazla yağ koymayınız.

Ø Alt ya da üst eksantrik grubu ayarını kontrol ediniz. dizliğin vidasını Ø Dizliğin Baskı Ayağını Kontrol sıkıştırınız.Makine fişi içindeki Ø Makinenin ters yönde çalışması kabloların bağlantısı ters yapılmışsa düzelttiriniz. miktar bakımından fikir vermediğini unutmayınız Makineyi yağladıktan hemen sonra yüksek devirde çalıştırmayınız. Makinenin yağ değişiminde ve krank mili ve eksantrik ayarlarının bozuk olması halinde arızanın giderilmesi için uzman bir makine teknisyeninden yardım alınmalıdır.Çıktıysa yerine takınız. Ayak pedalının motora Etmemesi bağlantı zincirinin çıkıp-çıkmadığını kontrol ediniz. Ø Kayışın yuvasına yerleştiğinin kontrolünü yapınız. Makineyi Yağladıktan Sonra Dikkat Edilecek Noktalar Ø Ø Ø Ø Ø Yağ penceresinden yağ dönüşünü kontrol ediniz. Ø Dizlik gevşemiştir. Daha sonra orijinal parçanın dikimine geçiniz. Düz sanayi Makinesinde Basit Arızalar Makinede Arıza Giderme Yöntemleri Ø Makine fişinin prize takılı olduğunu kontrol ediniz.5. 4. Pencerede görülen yağın. Ø Çalıştırma pedal bağlantı demiri ya da Ø Makinenin dikim işlemini yapmaması zincirinin takılı olduğunu kontrol ediniz.4.6. tüm parçaların yağlanması için düşük devirde çalıştırınız. 60 . Kumaşa değecek makine parçaları üzerindeki kalan yağı bir deneme parçası ile dikiş işlemi yapılarak temizleyiniz. Yağlama yapıldıktan sonra masa üstünün temizliğini kontrol ediniz. Ø Alt ya da üst eksantrik grubu ayarını kontrol ettiriniz. Ø Ana şalter ve makine şalterinin açık olduğunu kontrol ediniz. Düz Sanayi Dikiş Makinesinde Basit Arızalar ve Giderme Yöntemleri Düz sanayi makinesi sıkça arıza yapan bir makine değildir. Ø Makineye elektrik gelmemesi Ø Ana şalterin açık olduğunu ve kablolarda kopukluk olup olmadığını kontrol ediniz. Ø Sigortanın atıp atmadığını kontrol ediniz.

Kompresör-temizlik fırçası-makine yağı C. Eksik olduğunuz konuyu faaliyete dönerek tekrarlayınız. Açma kapama anahtarının kapatılıp. masaüstünün temizlenmesi B. Hareketli aksama takılan kumaş ve iplikleri temizlemesi Düz sanayi dikiş makinesinin günlük temizlik işlemleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kayış kopmuştur D. Pedal takılı kalmıştır B. hareketli parçaların yağlanması C. Kartel içi doldurulana kadar B. Sigorta atmıştır. Açma kapama anahtarının kapatılıp. Toz bezi-temizlik fırçası-makine yağı B. Hava üfleyerek fazla yağların temizlenmesi D. 61 . Hava üfleyerek toz ve liflerin giderilmesi B. Günlük temizlik sırasında hareketli aksamın temizlenmesi C.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri. yağdanlıkla 1-2 damla yağlanması Aşağıdakilerden hangisi düz sanayi makinelerde karteldeki uygun yağ seviyesini ifade eder? A. Kompresör-temizlik fırçası-pens-tornavida D. aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. 4.tornavida-deterjan Aşağıdakilerden hangisi kompresörün görevidir? A. İğne kırılmıştır C. H seviyesinin üzerinde D. Aşağıdakilerden hangisi düz sanayi dikiş makinesini temizlemede kullanılan araçlardır? A. 3. Temizlik fırçası.makine yağı. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Masa üstünün tozunun alınıp. L seviyesinin üzerinde Aşağıdakilerden hangisi düz sanayi dikiş makinesine elektrik gelmemesi nedenidir? A. 5. SORULAR 1. Karteldeki yağ H ile L arasında C. çağanozun fırça ile temizlenip yağdanlıkla 1-2 damla yağlanması D. 2. Açma kapama anahtarının kapatılıp.

köşeli. köşeli dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Düz sanayi makinesini dikime hazırlayarak. yuvarlak dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. yedirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? 62 Evet Hayır . kavisli. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Çalışma ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı? Dilecek ürünün kalınlığına uygun iğne seçiniz mi?. büzgü ve yedirme dikişi teknik çalışmaları yaparak. Süre: 6 Saat KONTROL LİSTESİ Modül değerlendirmede yapmış olduğunuz çalışmayı kendiniz ya da arkadaşınızla değiştirerek ölçeğe göre değerlendiriniz. pekiştirme dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. Ø Ø Düz. kavisli dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. İğneyi makineye tekniğe uygun olarak taktınız mı? Malzemeye uygun iplik seçtiniz mi? Masuraya tekniğine uygun iplik sardınız mı? Düz sanayi makinesine üst ipliği doğru olarak taktınız mı? Düz sanayi makinesine alt ipliği doğru olarak taktınız mı? Deneme parçası üzerinde dikiş denemesi yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. parça kumaşlarda. 1cm’den birleştirme dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. yuvarlak ve pekiştirme dikiş örnekleri yapınız. büzgü dikişini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaş üzerinde. Uzun-kısa mesafede düz parçada 1cm’den birleştirme. düz dikim işlemlerini kalite niteliklerine uygun olarak yaptınız mı? Parça kumaşlar üzerinde. Çalışmalarınızı dosyalayınız. tekniğine uygun olarak ütüleyiniz.

17 18 19 20 21 Birleştirme dikişini tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Büzgü dikişini tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Yedirme dikişini tekniğe uygun olarak ütülediniz mi? Çalışmalarınızı görselliğe önem vererek dosyaladınız mı? Çalışmalarınızda zamanı iyi kullandınız mı? DEĞERLENDİRME Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa modülde ilgili konuya geri dönerek işlemleri tekrarlayınız. 63 .

4 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 C A C B D Öğrenme faaliyetleri ve ölçme değerlendirmede istenen çalışmaları başarıyla tamamladıysanız öğretmeninizle iletişim kurarak diğer modüle geçiniz.CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI UYGULAMA FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI ÖĞRENME FAALİYETİ .2 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 B D A B B 6 7 8 9 10 A A D D B ÖĞRENME FAALİYETİ .3 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 D A A B A 6 7 8 9 10 C A B D C ÖĞRENME FAALİYETİ . 64 .1 CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A D A C C C B D B A A D B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D D B B A B A B A D A B ÖĞRENME FAALİYETİ .

Astaş – Juki DDL -8700-7 Elektronik Düz Dikiş Makinesi Kullanma Kılavuzu. Giyime Giriş ve Giyimde Kullanılan Temel Dikişler.KAYNAKÇA KAYNAKÇA Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Astaş ğitim Merkezi.5. İstanbul. Temel Dikiş Teknikleri. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makineleri 6. SEZER. İplik Teknolojisi Santral Dikiş Teknik Danışma Servisi TarafındanYayınlanan Teknik Bültenler Komisyon. 1989 Coats Endüstriyel Dikiş İplikleri. İstanbul.06.. Ankara.1994. 1997. A.1995. Konfeksiyon Makineleri Kullanım Modülü Makineci Eğitimi. 1.05. 1997. 2001. NO. Baskı.99 Ankara. Numara Yayıncılık. 65 . Coats Konfeksiyonda Dikiş İpliğinin Önemi. Makine Pozisyonları. Astaş – JukiDDL -5550N -3 Elektronik Düz Dikiş Makinesi Kullanma Kılavuzu. KAYAOĞLU Bilgin F. Makine Bilgisi 1-2 MEB Basımevi. MEB Yayın No. Hazır Giyim Üretimi.-03. IMB 2000. Ankara. 1992. Ankara. Mayıs. 2005. Pfaff. Singer Dikiş Ansiklopedisi. LOKMANOĞLU P. METGE. 30. METGE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful